Samsung | WF1704YSW2 | Samsung WF1704YSW2 Snelstartgids

de mogelijkheden van uw
nieuwe samsung-wasmachine
Met uw nieuwe wasmachine verandert uw kijk op de was volkomen. Uw Samsungwasmachine heeft alle eigenschappen – van de enorm grote capaciteit tot de
energiezuinigheid – om een alledaags karwei te veranderen in een aangename
bezigheid.
• Eco Bubble Was
Samsung's effectieve Eco Bubble levert verbeterde reinheid met geavanceerde
wasverzorging. Eco Bubble verdeelt het wasmiddel gelijkmatig en dringt sneller en dieper in
de was.
• Snelwas
Geen tijd te verliezen! Met onze 15 minuten Snelwas kunt u wassen en draaien.
Het Snelwas-programma kan uw dagelijkse drukte afnemen - nu kunt u uw favoriete kleren in
slechts 15 minuten wassen (maximaal 2 kg)!
• Outdoorkleding
Met een Samsung Eco Bubble wasmachine kunt u waterdichte kleding met meer comfort
wassen, welbewust dat uw wasmachine uitstekende zorg draagt voor uw outdoorkleding. Het
door Eco Bubble geproduceerde schuimkussen beschermt de isolatielaag tegen schokken en
slijtage, waardoor schade aan outdoorkleding en andere fijne was wordt beperkt.
• Babykleding
Uw Samsung-wasmachine heeft wasprogramma’s die bescherming geven aan de kleding van
kinderen met een gevoelige huid.
Deze programma’s minimaliseren huidirritatie bij kinderen door wasmiddelrestanten tot een
minimum terug te brengen. Daarbij plaatsen deze programma’s de was in verschillende
categorieën en worden wasprogramma’s uitgevoerd volgens de kenmerken van elke
categorie.
• Gecertificeerd voor wol
De machine is geslaagd voor de test die vereist is door de specificaties van het Woolmark
bedrijf voor de machine wasbare wolproducten. Dit merk is de aangepaste verbeterde
certificering dan de bestaande Woolmark, die niet alleen garant staat voor wasprestaties,
maar ook wasverzorging van wolproducten. Stoffen dienen gewassen tge worden volgens
de instructies op het wasvoorschrift in de kleding, zoals gespecificeerd door Woolmark en
Samsung.
• Handwas
U kunt uw fijne was extra goed behandelen door het instellen van de juiste temperatuur, een
zachte wasactie en de correcte hoeveelheid water.
2_ de mogelijkheden van uw nieuwe samsung-wasmachine
WF1804YP-03025D-02_NL.indd Sec1:2
2011-08-22
2:02:26
• Trommel reinigen
Trommel reinigen helpt u om uw wasmachine schoon te houden, zelfs zonder chemische
wasmiddelen of bleekwater. Houd uw trommel schoon en geurloos met het gespecialiseerde
reinigingsprogramma.
• Kinderslot
Met het kinderslot kunnen onderzoekende kleine handjes uit de wasmachine worden
gehouden.
Deze beveiligingsfunctie voorkomt dat uw kinderen met de bediening van uw wasmachine
spelen en waarschuwt u wanneer deze wordt geactiveerd.
• Eindtijd
U kunt een wasprogramma tot 19 uur uitstellen, in stappen van een uur. Handig wanneer u de
deur uit moet!
• Grafisch digitaal display
Het grafisch digitale bedieningspaneel display is duidelijk en eenvoudig te gebruiken
zonder gedoe of enig probleem. En terwijl het eenvoudig te bedienen is, maakt het grafisch
digitale display het mogelijk om snel en accuraat instellingen te kiezen voor uitstekende
wasresultaten.
• Brede deur
Een extra brede deuropening zodat u alles goed kunt zien. U kunt eenvoudig was erin
stoppen en eruit halen, ook grote stukken wasgoed, zoals beddengoed, handdoeken enz.
• Waterslangen & leksensor (geselecteerde modellen)
Het slim ontworpen water veiligheidssysteem voor Samsung wasmachines omvat een
leksensor aan de onderkant en een intelligente slang om te voorkomen dat water bij de bron
lekt. Als de slang afbreekt of als waterlekken worden gedetecteerd, zal een interne spons
uitbreiden om het water van de watertap te blokkeren.
• Keramisch verwarmingselement voor duurzaamheid en
energiebesparing (geselecteerde modellen)
Ons zeer innovatieve keramisch verwarmingselement is twee keer zo duurzaam als normale
elementen.
Daarmee bespaart u geld op reparaties. Bovendien maakt het de schaal voor waterhardheid
overbodig en bespaart u energie.
Deze gebruiksaanwijzing bevat belangrijke informatie over de installatie, het gebruik en het
onderhoud van uw nieuwe wasmachine van Samsung. Gebruik de gebruiksaanwijzing voor
beschrijvingen van het bedieningspaneel, instructies voor het gebruik van de wasmachine en
voor tips over hoe u het beste gebruikmaakt van de hoogstaande mogelijkheden en functies. Het
gedeelte “Problemen oplossen en foutcodes" op pagina 36 helpt u wanneer er iets verkeerd
gaat met uw nieuwe wasmachine.
de mogelijkheden van uw nieuwe samsung-wasmachine _3
WF1804YP-03025D-02_NL.indd Sec1:3
2011-08-22
2:02:26
veiligheidsvoorschriften
Gefeliciteerd met uw nieuwe Samsung ActivFresh™ wasmachine. Deze
Gebruiksaanwijzing bevat belangrijke informatie over installatie, gebruik en
onderhoud van uw apparaat. Neem even de tijd om deze Gebruiksaanwijzing te
lezen zodat u volop profijt hebt van de vele voordelen en mogelijkheden van uw
wasmachine.
WAT U OVER VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN MOET WETEN
Lees deze Gebruiksaanwijzing zorgvuldig door zodat u zeker weet hoe u de uitgebreide mogelijkheden en functionaliteit
van uw nieuwe apparaat veilig en efficiënt kunt bedienen. Bewaar deze Gebruiksaanwijzing op een veilige plaats in de
nabijheid van de wasmachine zodat u hem later nog eens kunt raadplegen. Gebruik het apparaat uitsluitend voor het
doel.waarvoor het gemaakt is zoals in deze Gebruiksaanwijzing is beschreven.
Waarschuwingen en belangrijke veiligheidsinstructies in deze Gebruiksaanwijzing omvatten niet alle mogelijke
omstandigheden en situaties die zich kunnen voordoen. Het is uw verantwoordelijkheid om uw gezonde verstand
te gebruiken, voorzichtig te zijn en zorgvuldig te werk te gaan bij het installeren, onderhouden en bedienen van uw
wasmachine.
Omdat deze gebruiksaanwijzing betrekking heeft op verschillende modellen, kunnen de kenmerken van uw wasmachine
iets afwijken van de in dit handboek beschrevene en mogelijk zijn niet alle waarschuwingssymbolen op uw machine van
toepassing. Indien u nog vragen hebt of problemen neem dan contact op met uw dichtstbijzijnde servicecentrum of
zoek online hulp en informatief op www.samsung.com.
BELANGRIJKE VEILIGHEIDSSYMBOLEN EN VOORZORGSMAATREGELEN
De betekenis van de symbolen en tekens in deze gebruiksaanwijzing:
WAARSCHUWING
Gevaren of onveilige werkwijzen als gevolg waarvan dodelijk of ernstig
persoonlijk letsel en/of materiële schade kan ontstaan.
VOORZICHTIG
Gevaren of onveilige werkwijzen als gevolg waarvan persoonlijk letsel
en/of materiële schade kan ontstaan.
VOORZICHTIG
Houdt u aan onderstaande voorzorgsmaatregelen voor de veiligheid,
om het risico van brand, explosie, elektrische schok of persoonlijk letsel
tijdens het gebruik van uw wasmachine te beperken:
NIET.proberen.
NIET demonteren.
NIET aanraken.
Houdt u nadrukkelijk aan de aanwijzingen.
Trek de netstekker uit de wandcontactdoos.
Zorg ervoor dat de machine is geaard om een elektrische schok te vermijden.
Vraag de servicedienst om hulp.
Opmerking
Deze waarschuwingstekens staan er om letsel bij uzelf en bij anderen te voorkomen.
Houdt u er alstublieft nadrukkelijk aan.
Bewaar dit hoofdstuk na het lezen op een veilige plaats om het later nog eens te kunnen
raadplegen.
Lees alle instructies voordat u het apparaat in gebruik neemt.
4_ veiligheidsvoorschriften
WF1804YP-03025D-02_NL.indd Sec2:4
2011-08-22
2:02:26
Net als bij alle andere elektrische apparatuur met bewegende delen, bestaan er altijd mogelijke risico’s.
Om het apparaat veilig te kunnen gebruiken moet de manier waarop het werkt u vertrouwd zijn en
moet u altijd voorzichtig zijn wanneer u het gebruikt.
WAARSCHUWING
Personen (hier worden ook kinderen onder verstaan) die beperkte fysieke, zintuiglijke of geestelijke
mogelijkheden hebben, of die het ontbreekt aan ervaring en/of kennis, mogen het apparaat niet
gebruiken, tenzij zij onder toezicht staan van iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid, of
tenzij deze persoon ze heeft geïnstrueerd over het gebruik van het apparaat.
Kinderen moeten onder toezicht staan zodat zeker is dat zij niet met het apparaat spelen.
Indien de stekker (of het snoer) is beschadigd moet, om risico te vermijden, de fabrikant of diens
servicemonteur of een gelijkwaardig gekwalificeerde het vervangen.
Het apparaat moet zo worden geplaatst dat het snoer voldoende lang is om een wandcontactdoos te
bereiken en dat de wateraansluiting en de afvoer binnen bereik zijn.
Bij wasmachines die aan de onderzijde ventilatieopeningen hebben, moet erop worden gelet dat deze
niet worden versperd door vloerkleden of andere obstakels.
Gebruik de nieuwe slangen. Oude slangen moeten niet worden hergebruikt.
INSTRUCTIES OVER MILIEUVRIENDELIJKE VUILAFVOER
De juiste wijze van afvoeren van dit product
(Afvoer van elektrische en elektronische apparatuur)
(Van toepassing in de Europese Gemeenschap en andere Europese landen met
gescheiden afvalinzamelingssystemen)
De markering op dit product, het toebehoren of de documentatie geeft aan dat het product en
zijn elektronische toebehoren (bijvoorbeeld. laadapparaat, hoofdtelefoon, USB -kabel) na de
gebruiksduur niet met het gewone huisvuil mag worden afgevoerd. Om mogelijke schade aan
het milieu of de volksgezondheid te voorkomen door illegale afvoer, deze voorwerpen apart
houden van andere soorten afval en laat ze op verantwoorde wijze recyclen voor een duurzaam
hergebruik van grondstoffen.
Voor nadere informatie over locaties waar en over hoe deze artikelen moeten worden ingeleverd
om milieuveilig te worden gerecycled, moeten particuliere gebruikers contact opnemen met de
winkelier waar ze het artikel hebben gekocht, of met het kantoor van de plaatselijke overheid.
Zakelijke gebruikers moeten contact opnemen met hun leverancier en de bepalingen en de
voorwaarden in het verkoopcontract erop naslaan. Dit product en zijn elektronische toebehoren
moeten bij het afvoeren niet met ander bedrijfsafval worden gemengd.
veiligheidsvoorschriften _5
WF1804YP-03025D-02_NL.indd Sec2:5
2011-08-22
2:02:28
veiligheidsvoorschriften
ERNSTIGE WAARSCHUWINGEN BIJ INSTALLATIE
WAARSCHUWING
De installatie van dit apparaat moet door een gekwalificeerd(e) technicus of servicebedrijf
worden uitgevoerd.
- Wordt hieraan niet voldaan dan kan dat leiden tot elektrische schok, brand, explosie,
problemen met het product, of letsel.
Het apparaat is zwaar. Wees voorzichtig wanneer u het optilt.
Steek de stekker van het snoer in een 220 V-240 V / 50 Hz wisselstroom
wandcontactdoos. Gebruik de contactdoos uitsluitend voor het aansluiten van dit apparaat.
Gebruik ook geen verlengsnoer.
- Het delen van de wandcontactdoos met andere toestellen, door een verdeelstopcontact,
of het aansluiten van een verlengsnoer, kan tot een elektrische schok of brand leiden.
- Zorg ervoor dat de spanning, frequentie en de stroomsoort hetzelfde zijn als die in
de productspecificaties zijn vermeld. Als daar geen rekening mee wordt gehouden
kan een elektrische schok of brand het gevolg zijn. Steek de netstekker goed in de
wandcontactdoos.
Verwijder regelmatig alle vreemde substanties zoals stof en water met behulp van een
droge doek uit de elektrische contactdozen.
- Trek de stekker uit de wandcontactdoos en maak hem met een droge doek schoon.
- Door dat niet te doen kan een elektrische schok of brand het gevolg zijn.
Steek de stekker in de juiste richting in de wandcontactdoos, zodat het snoer naar
beneden loopt.
- Als u de netstekker andersom in de wandcontactdoos steekt kunnen de elektrische
draden binnenin het snoer worden beschadigd waardoor een elektrisch schok of brand
kan ontstaan.
Houdt al het verpakkingsmateriaal buiten bereik van kinderen omdat het voor kinderen
gevaarlijk kan zijn.
- Als een kind een zak over zijn hoofd trekt kan dat tot verstikking leiden.
Neem bij beschadigingen aan het apparaat of de stekker of het snoer, contact op met het
dichtstbijzijnde servicecentrum.
Dit apparaat moet op de juiste manier worden geaard.
Aard het apparaat niet op een gasleiding, plastic waterleiding of een telefoonleiding.
- Wordt hieraan niet voldaan dan kan dat leiden tot elektrische schok, brand, explosie,
problemen met het product, of letsel.
- Stop nooit een stekker in een wandcontactdoos die niet op de goede manier is geaard
en verzeker u ervan dat het in overeenstemming met de lokale en nationale normen is
uitgevoerd.
Installeer het apparaat niet in de nabijheid van een verwarming of brandbaar materiaal.
Installeer het apparaat niet op een vochtige, vettige of stoffige locatie, op een locatie die
blootgesteld is aan direct zonlicht of aan water (regendruppels).
Installeer het apparaat niet op een locatie met lage temperaturen
- Bij vorst kunnen de buizen barsten
Installeer het apparaat niet op een locatie waar gas kan lekken.
- Dit kan leiden tot een elektrische schok of brand.
Gebruik geen elektrische transformator.
- Dit kan leiden tot een elektrische schok of brand.
6_ veiligheidsvoorschriften
WF1804YP-03025D-02_NL.indd Sec2:6
2011-08-22
2:02:28
Gebruik geen beschadigde netstekker, een beschadigd snoer of een niet goed vastzittende
wandcontactdoos.
- Dit kan leiden tot een elektrische schok of brand.
Trek niet aan, of buig het snoer niet bovenmatig.
Het snoer niet in elkaar draaien en er geen knoop inleggen.
Haak het elektrische snoer niet achter een metalen voorwerp. Plaats er geen zware
voorwerpen op. Zet het niet klem tussen twee voorwerpen en duw het niet in de ruimte
achter het apparaat.
- Dit kan leiden tot een elektrische schok of brand.
Trek de stekker niet aan het snoer uit het stopcontact.
- Houdt bij het uit het stopcontact trekken de stekker vast.
- Door dat niet te doen kan een elektrische schok of brand het gevolg zijn.
Leg geen snoeren en slangen op plaatsen waar u erover zou kunnen struikelen.
VOORZICHTIG
WAARSCHUWINGEN BIJ INSTALLATIE
Dit apparaat moet op een zodanige wijze worden geplaatst dat de contactdoos goed
bereikbaar is.
- Door dat niet te doen kan een elektrische schok of brand door het lekken van elektriciteit
het gevolg zijn.
Installeer uw apparaat op een horizontale, vlakke en harde vloer die het gewicht kan
dragen.
- Wordt hieraan niet voldaan dan kan dat leiden tot abnormale trillingen, “wandelen”,
lawaai of problemen met het product.
WAARSCHUWING
ERNSTIGE WAARSCHUWINGEN BIJ GEBRUIK
Sluit, als het apparaat is overgelopen, de watertoevoer en de elektriciteit onmiddellijk af en
neem contact op met uw dichtstbijzijnde servicecentrum.
- Raak de stekker niet met natte handen aan
- Door dat niet te doen kan een elektrische schok het gevolg zijn
Trek onmiddellijk de stekker uit het stopcontact als het apparaat een vreemd geluid maakt
en/of u een brandlucht of rook bemerkt en neem contact op met uw dichtstbijzijnde
servicecentrum.
- Doet u dat niet, dan kan een elektrische schok of brand het gevolg zijn.
In het geval van een gaslek (zoals propaangas, LPG, et cetera.), onmiddellijk ventileren
zonder dat u de stekker aanraakt. Raak het apparaat of het snoer niet aan.
- Gebruik geen ventilator.
- Een vonk kan een explosie of brand veroorzaken.
Sta niet toe dat kinderen in of op de wasmachine spelen. Verwijder bovendien, bij het
afvoeren van het apparaat, de handel van de deur van de wasmachine.
- Als een kind opgesloten raakt binnenin de machine kan dat tot dodelijke verstikking
leiden.
Verzekert u ervan dat u de verpakking (schuimplastic, piepschuim) die aan de bodem van
de wasmachine is bevestigd, voor gebruik verwijdert.
veiligheidsvoorschriften _7
WF1804YP-03025D-02_NL.indd Sec2:7
2011-08-22
2:02:28
veiligheidsvoorschriften
Was geen stukken die verontreinigd zijn met diesel, benzine, verfverdunner, alcohol of
andere brandbare of explosieve stoffen.
- Dit kan leiden tot een elektrische schok, brand of explosie.
Open tijdens de wasgang, de deur van de wasmachine niet met geweld (hoge temperatuur
bij het wassen/ drogen/centrifugeren).
- Uitstromend water kan brandwonden veroorzaken of de vloer kan er glad door worden.
Hierdoor kan letsel ontstaan.
- Door de deur met geweld te openen kan het product worden beschadigd of kan er letsel
ontstaan.
Steek uw hand niet onder de wasmachine.
- Hierdoor kan letsel ontstaan.
Raak de stekker niet met natte handen aan.
- Dit kan leiden tot een elektrische schok.
Schakel het apparaat niet uit of in door de stekker uit het stopcontact te trekken terwijl de
machine aan het wassen is.
- Bij het weer in het stopcontact stoppen van de stekker kan een vonk ontstaan, met als
gevolg een elektrische schok of brandt.
Kinderen of personen met beperkingen mogen de wasmachine niet zonder toezicht
gebruiken. Sta niet toe dat kinderen in het apparaat klimmen.
- Doet u dat wel, dan kunnen een elektrische schok, brandwonden of ander letsel.het
gevolg zijn.
Steek uw hand of een metalen voorwerp niet onder de wasmachine tijdens het wassen.
- Hierdoor kan letsel ontstaan.
Haal de stekker van het apparaat niet uit de wandcontactdoos door aan het snoer te
trekken. Houdt de stekker altijd stevig vast en trek hem rechtstreeks uit de contactdoos.
- Beschadiging van het snoer kan sluiting brand en/of een elektrische schok veroorzaken
Probeer het apparaat niet eigenhandig te repareren, te demonteren, of te modificeren.
- Gebruik geen zekeringen (zoals koper, staaldraad, enzovoort) behalve de
standaardzekering.
- Indien het apparaat moet worden gerepareerd of geïnstalleerd, neem dan contact op
met uw dichtstbijzijnde servicecentrum.
- Wordt dit niet gedaan dan kan dat leiden tot elektrische schok, brand, explosie,
problemen met het product, of letsel.
Zou een vreemde stof zoals water in het apparaat zijn gekomen, trek dan de stekker uit het
stopcontact en neem contact op met uw dichtstbijzijnde servicecentrum.
- Doet u dat niet, dan kan een elektrische schok of brand het gevolg zijn.
Als de waterslang is losgeraakt van de kraan en water over het apparaat loopt de stekker
uit het stopcontact trekken.
- Doet u dat niet, dan kan een elektrische schok of brand het gevolg zijn.
Trek de stekker uit het stopcontact als het apparaat gedurende langere tijd niet wordt
gebruikt of tijdens onweer/ bliksem.
- Doet u dat niet, dan kan een elektrische schok of brand het gevolg zijn.
8_ veiligheidsvoorschriften
WF1804YP-03025D-02_NL.indd Sec2:8
2011-08-22
2:02:29
WAARSCHUWING
WAARSCHUWINGSTEKENS BIJ GEBRUIK
Is de wasmachine verontreinigd door een vreemde stof zoals wasmiddel, vuil, etensresten
en dergelijke, neem dan de stekker uit het stopcontact en maak de wasmachine met
behulp van een zachte, vochtige, doek.
- Doet u dat niet, dan kunnen verkleuring, vervorming, beschadiging of roest het gevolg zijn.
Het glas aan de voorzijde kan door een heftige slag breken. Wees voorzichtig bij het
gebruik van de wasmachine.
- Een gebroken vensterglas kan letsel veroorzaken.
Na een probleem met de watertoevoer of bij het opnieuw aansluiten van de slang voor de
watertoevoer, de kraan langzaam openen.
De kraan nadat hij lange tijd niet is gebruikt langzaam openen.
- De luchtdruk in de slang van de watertoevoer kan schade veroorzaken aan onderdelen
of tot lekkage leiden.
Als er tijdens het wassen een afvoerfout ontstaat, controleer dan eerst of er geen probleem
is met de afvoer.
- Gebruik van de wasmachine nadat deze is overgelopen door een probleem met de
afvoer, kan leiden tot een elektrische schok of brand als gevolg van het weglekken van
elektriciteit.
Leg het wasgoed helemaal in de machine zodat het wasgoed niet tussen de deur kan komen.
- Als er wasgoed tussen de deur zit kan dat schade aan het wasgoed of de wasmachine,
of lekkage tot gevolg hebben.
Zorg ervoor dat de kraan dicht is wanneer de wasmachine niet in gebruik is.
- Verzeker u ervan dat de schroef op de aansluiting van de slang van de watertoevoer
goed vast is aangedraaid.
- Is dat niet het geval, dan kunnen materiële schade of letsel het gevolg zijn.
Zorg ervoor dat het afdichtingsrubber en het glas aan de voorkant niet zijn verontreinigd
met vreemde stoffen (bijvoorbeeld vuil, garen, haar enzovoort).
- Als een vreemde stof tussen de deur is gekomen of als de deur niet volledig is gesloten,
kan dit leiden tot waterlekkage.
Open de kraan en controleer of de aansluiting van de waterslang goed is aangedraaid en of
er geen lekkage is, voordat u het product in gebruik neemt.
- Als de schroeven van de aansluiting van de slang voor de watertoevoer los zitten kan dat
lekkage tot gevolg hebben.
Beperken van het brand- of explosiegevaar:
- Onder bepaalde omstandigheden kan er waterstofgas ontstaan in een warmwatersysteem, zoals wanneer uw boiler twee weken of langer niet is gebruikt.
WATERSTOFGAS IS EXPLOSIEF. Wanneer uw warmwatersysteem twee weken lang niet
is gebruikt, zet dan alle warmwaterkranen in uw huis open en laat het water gedurende
meerdere minuten lopen, voordat u uw wasmachine gebruikt. Hierdoor ontsnapt
eventueel opgehoopt waterstofgas. Daar waterstofgas brandbaar is moet u ondertussen
niet roken of open vuur aansteken. Bij een gaslek onmiddellijk ventileren zonder dat u de
elektrische schakelaar aanraakt.
Het product dat u hebt aangeschaft, is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik.
Het gebruik van dit product voor zakelijke doeleinden wordt gezien als verkeerd gebruik van
het product. In dat geval komt de standaardgarantie die Samsung biedt, te vervallen en kan
Samsung niet verantwoordelijk worden gesteld voor storingen of schade als gevolg van het
verkeerd gebruik.
veiligheidsvoorschriften _9
WF1804YP-03025D-02_NL.indd Sec2:9
2011-08-22
2:02:29
veiligheidsvoorschriften
Ga niet bovenop het apparaat staan of plaats er geen voorwerpen op (zoals wasgoed,
brandende kaarsen, brandende sigaretten, borden, chemicaliën, metalen voorwerpen
enzovoort).
- Dit kan dat leiden tot elektrische schok, brand, problemen met het product, of letsel.
Spuit geen vluchtige stoffen zoals insecticide op het oppervlak van het apparaat.
- Behalve dat deze toxisch zijn voor mensen, kan dat ook leiden tot elektrische schok,
brand, of problemen met het product.
Plaats geen voorwerp dat een elektromagnetisch veld genereert in de buurt van de
wasmachine.
- Hierdoor kan letsel ontstaan als gevolg van storing in de werking.
Het water dat wordt afgevoerd tijdens een was bij hoge temperaturen of een droogcyclus is
heet. Raak het dus niet aan.
- Hierdoor kunnen brandwonden of ander letsel ontstaan.
Was, centrifugeer of droog geen waterbestendige kussens, matten of kleding (*) tenzij uw
apparaat een speciaal programma heeft voor het wassen van dergelijke stukken.
- Was geen dikke, harde matten, ook niet als het wassymbool op het wasetiket staat.
- Hierdoor kan letsel ontstaan of zouden de wasmachine, muren, vloer of kleding als
gevolg van abnormale trillingen kunnen worden beschadigd.
* Wollen beddengoed, regenhoezen, visvesten, skibroeken, slaapzakken, luierbroekjes,
sweat suits en fiets-, motorfiets-en autohoezen enzovoort.
Gebruik de wasmachine niet zonder dat het wasmiddelbakje aanwezig is.
- Door dat toch te doen kan een elektrische schok of letsel door het lekken van water het
gevolg zijn.
Raak de binnenkant van de kuip niet aan tijdens of direct na het drogen, want die is heet.
- Hierdoor kunnen brandwonden ontstaan.
Steek uw hand na opening niet in het wasmiddelbakje.
- Dit kan tot letsel leiden omdat uw hand kan worden gegrepen door het
invoermechanisme voor het wasmiddel. Plaats geen andere dingen (zoals schoenen,
etensresten, dieren) dan wasgoed. in de wasmachine.
- Hierdoor kan de wasmachine worden beschadigd, of in het geval van huisdieren kunnen
deze worden gedood of gewond door de abnormale trillingen.
De knoppen niet met scherpe voorwerpen zoals naalden, messen, spijkers en dergelijke
indrukken.
- Dit kan leiden tot een elektrische schok of letsel.
Was geen wasgoed dat verontreinigd is met oliën, crèmes of lotions zoals die in
schoonheidssalons of massagepraktijken worden gebruikt.
- Door dat toch te doen kan de rubber dichting worden vervormd en kan er lekkage
ontstaan.
Laat geen metalen voorwerpen zoals veiligheidsspelden of haarspelden of bleekmiddel voor
langere tijd in de kuip liggen.
- Hierdoor kan de kuip gaan roesten.
- Als er roest op het oppervlak van de kuip verschijnt, brengt u een schoonmaakmiddel
(neutraal) op het oppervlak aan, en maakt dat met behulp van een sponsje schoon.
Gebruik nooit een metalen borstel.
10_ veiligheidsvoorschriften
WF1804YP-03025D-02_NL.indd Sec2:10
2011-08-22
2:02:29
Niet rechtstreeks een middel voor chemisch reinigen gebruiken en met chemisch
reinigingsmiddel verontreinigd wasgoed niet wassen, spoelen of centrifugeren.
- Hierdoor kan spontaan een explosie optreden of brand ontstaan als gevolg van de hitte
door oxidatie van de olie.
Gebruik geen water uit koel- of verwarmingstoestellen.
- Hierdoor kunnen zich problemen met de wasmachine voordoen.
Gebruik voor de wasmachine geen natuurlijke zeep die bedoeld is voor het handen wassen.
- Als deze stolt en zich in de wasmachine ophoopt, kan de wasmachine problemen
veroorzaken of kunnen verkleuring, roest of onaangename geuren optreden.
Was geen grote stukken wasgoed zoals beddengoed in het wasnet.
- Doe sokken en bh’s in het wasnet en was het samen met ander wasgoed.
- Doet u dat niet, dan kan dat leiden tot letsel of abnormale trillingen.
Gebruik geen gehard wasmiddel.
- Als dit zich in de wasmachine ophoopt kan er waterlekkage ontstaan.
Bij wasmachines die aan de onderzijde ventilatieopeningen hebben, moet erop worden
gelet dat deze niet worden versperd door vloerkleden of andere obstakels.
Zorg ervoor dat de zakken van alle te wassen kledingstukken leeg zijn.
- Harde, scherpe voorwerpen zoals muntstukken, veiligheidsspelden, spijkers, schroeven
of stenen kunnen ernstige schade aan het apparaat veroorzaken.
Was geen kleding met grote gespen, knopen of andere zware metalen versieringen.
VOORZICHTIG
ERNSTIGE WAARSCHUWINGEN BIJ REINIGING
Het apparaat niet reinigen door het rechtstreeks met water af te spuiten.
Gebruik geen benzeen, thinner of alcohol voor reiniging van het apparaat.
- Dit kan leiden tot verkleuring, vervorming, schade, een elektrische schok of brand.
Neem, voordat u het apparaat reinigt of onderhoudt, eerst de stekker uit het stopcontact.
- Doet u dat niet, dan kan een elektrische schok of brand het gevolg zijn.
veiligheidsvoorschriften _11
WF1804YP-03025D-02_NL.indd Sec2:11
2011-08-22
2:02:30
Download PDF

advertising