Samsung | WF0806Z8W/XEN | Samsung A+++ EcoBubble 1600 toeren 8 KG Wasmachine Snelstartgids

de mogelijkheden van uw
nieuwe samsung-wasmachine
Met uw nieuwe wasmachine verandert uw kijk op de was volkomen. Uw nieuwe
Samsung-wasmachine heeft alle eigenschappen – van de speciale Eco Bubblefunctie tot de energiezuinigheid – om van de was een zo eenvoudig en aangenaam
mogelijke taak te maken.
• Energiebesparing
Dankzij de speciale bellengenerator en de Quiet Drive-invertermotor is dit model
energiezuiniger dan standaard wasmachines met het A-label.
• Eco Bubble
Het effectieve Samsung Eco Bubble biedt verbeterde reiniging met geavanceerde
bescherming van het weefsel. Met Eco Bubble wordt het wasmiddel gelijkmatig verdeeld en
dringt het sneller en dieper in het weefsel door.
• VRT PLUS™ (Vibration Reduction-technologie, bepaalde
modellen)
Deze Samsung-wasmachine is zeer stil doordat geluid en trillingen door middel van 3Dvibratiesensoren en smart control-technologie worden geminimaliseerd, waarbij het apparaat
zeer weinig trillingen produceert. Hierdoor behoudt de trommel zijn perfecte balans.
• Snelwas
Geen tijd te verliezen? Het snelwasprogramma kan u helpen bij uw drukke leven. Nu neemt
het wassen van uw favoriete kleding (tot 2 kg) slechts 15 minuten in beslag!
• Quiet Drive-motor
De unieke Quiet Drive-motor van Samsung werkt zonder snaren of koolborstels, wat
resulteert in minder trillingen en waardoor het apparaat aanzienlijk stiller is en langer meegaat.
• Trommel reinigen
De functie Trommel reinigen helpt u de wasmachine schoon te houden, zonder chemische
reinigings- of bleekmiddelen. Met dit speciale reinigingsprogramma houd de trommel schoon
en reukloos.
• Babykleding
Uw Samsung-wasmachine heeft wasprogramma's die bescherming geven aan de kleding
van kinderen met een gevoelige huid. Deze programma's minimaliseren huidirritatie bij
kinderen door wasmiddelrestanten tot een minimum terug te brengen. Daarbij plaatsen deze
programma's de was in verschillende categorieën en worden wasprogramma's uitgevoerd
volgens de kenmerken van elke categorie, zodat de kleding die de kinderen aantrekken,
heerlijk fris en schoon aanvoelen.
• Gecertificeerd voor wol
De machine is getest en voldoet aan de specificaties van de Woolmark Company voor
in de machine wasbare wolproducten. Dit keurmerk is de verbeterde versie van het
bestaande wolmerk, dat niet alleen garandeert dat wolproducten schoon worden, maar ook
borg staat voor bescherming van de weefsels.
De stoffen moeten gewassen worden in overeenstemming met de instructies op het waslabel
zoals voorgeschreven door Woolmark en Samsung.
2_ de mogelijkheden van uw nieuwe samsung-wasmachine
WF0806Z8E-02987B-03_NL.indd Sec1:2
2012-02-13
11:04:20
• Handwas
U kunt uw fijne was extra goed behandelen door het instellen van de juiste temperatuur, een
zachte wasactie en de correcte hoeveelheid water.
• Eindtijd
U kunt een wasprogramma tot 19 uur uitstellen, in stappen van een uur. Handig wanneer u de
deur uit moet!
• Kinderslot
Met het kinderslot kunnen onderzoekende kleine handjes uit de wasmachine worden
gehouden. Deze beveiligingsfunctie voorkomt dat uw kinderen met de bediening van uw
wasmachine spelen en waarschuwt u wanneer deze wordt geactiveerd.
• Digitaal grafisch display
Het digitale grafische display is duidelijk en gemakkelijk in het gebruik. En omdat het zo
gemakkelijk te gebruiken is, stelt het digitale grafische display u in staat snelle en doeltreffende
aanpassingen te maken in het wasprogramma voor uitstekende resultaten.
• Brede deur
Een extra brede deuropening zodat u alles goed kunt zien. U kunt eenvoudig was erin
stoppen en eruit halen, ook grote stukken wasgoed, zoals beddengoed, handdoeken enz.
Deze gebruiksaanwijzing bevat belangrijke informatie over de installatie, het gebruik en het
onderhoud van uw nieuwe wasmachine van Samsung. Gebruik de gebruiksaanwijzing voor
beschrijvingen van het bedieningspaneel, instructies voor het gebruik van de wasmachine en
voor tips over hoe u het beste gebruikmaakt van de geavanceerde mogelijkheden en functies.
Het gedeelte 'Problemen oplossen en foutcodes’ op pagina 37 helpt u wanneer er iets verkeerd
gaat met uw nieuwe wasmachine.
de mogelijkheden van uw nieuwe samsung-wasmachine _3
WF0806Z8E-02987B-03_NL.indd Sec1:3
2012-02-13
11:04:20
veiligheidsvoorschriften
Gefeliciteerd met uw nieuwe Samsung-wasmachine. Deze gebruiksaanwijzing
bevat belangrijke informatie over de installatie, het gebruik en het onderhoud van uw
wasmachine. Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door om optimaal gebruik
te maken van de vele voordelen en functies die deze wasmachine u biedt.
WAT U MOET WETEN OVER DE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door, zodat u weet hoe u dit nieuwe apparaat met zijn uitgebreide
mogelijkheden en functies op veilige en efficiënte wijze gebruikt en bewaar de gebruiksaanwijzing ter
referentie op een veilige plaats nabij het apparaat. Gebruik dit apparaat alleen voor de doeleinden waarvoor
het is ontworpen, zoals beschreven in deze gebruiksaanwijzing.
In de waarschuwingen en veiligheidsvoorschriften in deze gebruiksaanwijzing worden niet alle mogelijke
omstandigheden en situaties besproken. Het is uw verantwoordelijkheid om verstandig, voorzichtig en
nauwkeurig te werk te gaan bij het installeren, onderhouden en gebruiken van uw wasmachine.
Omdat de volgende gebruiksaanwijzingen van toepassing zijn op meerdere modellen, kunnen de
specificaties van uw wasmachine enigszins afwijken van de specificaties die in deze gebruiksaanwijzing
worden omschreven en zijn mogelijk niet alle waarschuwingen van toepassing. Als u vragen of opmerkingen
hebt, neemt u contact op met het dichtstbijzijnde servicecenter of gaat u naar www.samsung.com voor
ondersteuning en informatie.
BELANGRIJKE VEILIGHEIDSSYMBOLEN EN VOORZORGSMAATREGELEN
De betekenis van de pictogrammen en symbolen in deze
gebruiksaanwijzing:
Gevaar of onveilige handelingen die kunnen leiden tot ernstig
WAARSCHUWING persoonlijk letsel, de dood of schade.
VOORZICHTIG
Gevaar of onveilige handelingen die kunnen leiden tot ernstig
persoonlijk letsel en/of schade.
VOORZICHTIG
Om de kans op brand, explosies, elektrische schokken of persoonlijk
letsel bij het gebruik van uw droger te verminderen, dient u deze
veiligheidsvoorschriften te volgen.
NIET proberen.
NIET demonteren.
NIET aanraken.
Volg de aanwijzingen nauwkeurig op.
Trek de stekker uit het stopcontact.
Om elektrische schokken te voorkomen, moet het apparaat zijn geaard.
Neem contact op met het servicecenter voor ondersteuning.
Let op
Deze waarschuwingstekens dienen om persoonlijk letsel, van uzelf en van anderen, te
voorkomen. Voer de aanwijzingen nauwgezet op.
Bewaar dit gedeelte na het lezen op een veilige plek zodat u het later nog eens kunt
bekijken.
4_ veiligheidsvoorschriften
WF0806Z8E-02987B-03_NL.indd Sec5:4
2012-02-13
11:04:20
Lees alle instructies voordat u het apparaat in gebruik neemt.
Zoals bij alle elektrische apparatuur met bewegende delen bestaat er mogelijk gevaar. Om
dit apparaat veilig te kunnen gebruiken, dient u te weten hoe u het moet bedienen en moet
u voorzichtig zijn bij het gebruik.
Laat kinderen (of huisdieren) nooit op of in het apparaat spelen. De deur van de
wasmachine gaat van binnenuit niet makkelijk open en kinderen kunnen ernstig verwond
raken wanneer ze opgesloten worden.
WAARSCHUWING
Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met een
verminderd fysiek, zintuiglijk of mentaal vermogen, of met onvoldoende ervaring en kennis,
tenzij deze toestemming of instructies met betrekking tot het gebruik van het apparaat
hebben gekregen van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
Kinderen dienen onder toezicht te worden gehouden om te voorkomen dat ze met het
apparaat gaan spelen.
Als de stekker of het snoer beschadigd is, moet deze uit veiligheidsoverwegingen worden
vervangen door de fabrikant of een onderhoudstechnicus van de fabrikant, of door een
vergelijkbaar bevoegde persoon.
Dit apparaat moet zo geplaatst worden dat het toegang heeft tot de stroomvoorziening, de
waterkraan en de afvoer.
Zorg er bij wasmachines met ventilatieopeningen aan de onderzijde voor dat deze
openingen niet worden geblokkeerd door vloerbedekking of ander obstakels.
Gebruik de nieuwe slangen. Neem de oude slangen niet meer in gebruik.
INSTRUCTIES IN VERBAND MET HET AEEA-LABEL
Juiste afvoer van dit product (afvalverwerking van elektrische en
elektronische apparatuur)
(Van toepassing in de Europese Unie en overige Europese landen met gescheiden
inzamelingssystemen)
Deze markering op het product, de accessoires of de bijgeleverde documenten geeft aan dat
het product en de elektronische accessoires (lader, hoofdtelefoon, USB-kabel) niet mogen
worden afgevoerd met het gewone huisvuil. Voorkom mogelijke schade aan het milieu en de
volksgezondheid als gevolg van een onbeheerste afvalstroom door deze producten te scheiden
van andere typen afval en ze op een verantwoordelijke wijze in te zamelen voor duurzaam
hergebruik van grondstoffen.
Wanneer u het apparaat voor huishoudelijke doeleinden hebt gebruikt, kunt u contact opnemen
met de winkel waar u het apparaat hebt gekocht of met het kantoor van de plaatselijke
gemeente. Zij kunnen u vertellen waar en op welke manier u dit product kunt inleveren zodat het
apparaat op milieuvriendelijke wijze kan worden hergebruikt.
Wanneer u het apparaat voor zakelijke doeleinden hebt gebruikt, kunt u het best contact
opnemen met de leverancier en de voorwaarden van het koopcontract bekijken. Dit product
en de bijbehorende elektronische accessoires mogen niet samen met ander commercieel afval
worden afgevoerd.
veiligheidsvoorschriften _5
WF0806Z8E-02987B-03_NL.indd Sec5:5
2012-02-13
11:04:21
veiligheidsvoorschriften
WAARSCHUWING
BELANGRIJKE WAARSCHUWINGSSYMBOLEN VOOR DE
INSTALLATIE
De installatie van dit apparaat moeten worden uitgevoerd door een gekwalificeerd
installateur of servicebedrijf.
- Wanneer u dit niet doet, kan dit resulteren in elektrische schokken, brand, een explosie,
problemen met het product of letsel.
Het apparaat is zwaar, houd hier rekening mee wanneer u het apparaat optilt
Sluit de stroomkabel aan op een stopcontact van minimaal AC 220-240V / 50Hz en gebruik
dit stopcontact alleen voor dit apparaat. Gebruik bovendien nooit een verlengsnoer.
- Wanneer het stopcontact via een stroomverdeler wordt gedeeld met andere apparaten
of wanneer u een verlengsnoer gebruikt, kan dit leiden tot elektrische schokken of brand.
- Zorg ervoor dat het voltage, de frequentie en de stroomsterkte voldoen aan de
productspecificaties. Wanneer u dit niet doet, kan dit leiden tot elektrische schokken of
brand. Steek de stekker stevig in het stopcontact.
Gebruik een droge doek om regelmatig alle vreemde stoffen, zoals stof en water, van de
voedingsterminals en contactpunten te verwijderen.
- Trek de stekker uit het stopcontact en reinig deze met een droge doek.
- Wanneer u dit niet doet, kan dit leiden tot elektrische schokken of brand.
Steek de stekker zodanig in het stopcontact dat het snoer rechtstreeks naar de vloer loopt.
- Wanneer u de stekker op de kop in het stopcontact steekt, kunnen de stroomdraden in
de kabel beschadigd raken. Dit kan leiden tot elektrische schokken of brand.
Houd alle verpakkingsmaterialen buiten bereik van kinderen, aangezien deze materialen
gevaarlijk voor kinderen kunnen zijn.
- Als een kind een zak over het hoofd trekt, kan dit leiden tot verstikking.
Wanneer het apparaat, de stekker of de stroomkabel is beschadigd, neemt u contact op
met het dichtstbijzijnde servicecenter.
Dit apparaat moet correct worden geaard.
Sluit de aardedraad nooit aan op een gasleiding, plastic waterleiding of telefoonlijn.
- Dit kan resulteren in elektrische schokken, brand, een explosie of problemen met het
product.
- Sluit de voedingskabel nooit aan op een stopcontact dat niet goed is geaard en zorg
ervoor dat het stopcontact voldoet aan de lokale en nationale voorschriften.
Plaats dit apparaat niet bij een warmtebron of ontvlambare materialen.
Plaats het apparaat niet in een ruimte waar veel vocht, olie of stof aanwezig is of waar het
wordt blootgesteld aan direct zonlicht of water (regendruppels).
Plaats het apparaat niet op een locatie met lage temperaturen.
- Bij vorst kunnen er barsten in de leidingen ontstaan.
Plaats het apparaat niet op een locatie waar gas kan vrijkomen.
- Dit kan leiden tot elektrische schokken of brand.
Gebruik geen transformator.
- Dit kan leiden tot elektrische schokken of brand.
Gebruik geen beschadigde stekker, beschadigde voedingskabel of los stopcontact.
- Dit kan leiden tot elektrische schokken of brand.
6_ veiligheidsvoorschriften
WF0806Z8E-02987B-03_NL.indd Sec5:6
2012-02-13
11:04:21
Buig de voedingskabel niet te veel en trek er niet aan.
Voorkom kinken en knopen in de voedingskabel.
Haak de voedingskabel niet achter een metalen plaat, plaats geen zware objecten op de
voedingskabel, plaats de voedingkabel niet tussen twee objecten en druk de voedingskabel
niet in de ruimte achter de wasmachine.
- Dit kan leiden tot elektrische schokken of brand.
Haal de stekker niet uit het stopcontact door aan de voedingskabel te trekken.
- Ontkoppel de voedingskabel door de stekker los te trekken.
- Wanneer u dit niet doet, kan dit leiden tot elektrische schokken of brand.
Leg de stroomkabel en leidingen niet op plaatsen waar u er over kunt struikelen.
VOORZICHTIG
WAARSCHUWINGSSYMBOLEN VOOR DE INSTALLATIE
Dit apparaat moet binnen het bereik van een stopcontact worden geplaatst.
- Wanneer u dit niet doet, bestaat het risico op elektrische schokken of brand door
lekstroom.
Plaats uw wasmachine op een vlakke en harde ondergrond die het gewicht van de
wasmachine kan houden.
- Wanneer u dit niet doet, kan dit resulteren in abnormale trillingen, beweging, lawaai of
problemen met het product.
WAARSCHUWING
BELANGRIJKE WAARSCHUWINGSSYMBOLEN VOOR HET
GEBRUIK
Als het apparaat overstroomt, sluit u de water- en stroomtoevoer af en neemt u contact op
met het dichtstbijzijnde servicecenter.
- Raak de stekker niet aan met natte handen.
- Als u dit wel doet, loopt u het risico op elektrische schokken.
Als u een vreemd geluid, een brandlucht of rook waarneemt, haalt u direct de stekker uit
het stopcontact en neemt u contact op met het dichtstbijzijnde servicecenter.
- Wanneer u dit niet doet, kan dit leiden tot elektrische schokken of brand.
In het geval van een gaslek (zoals propaangas, LPG, etc.) moet u de ruimte meteen
ventileren en raakt u de stekker niet aan. Raak het apparaat of de stroomkabel niet aan.
- Gebruik geen ventilator.
- Een vonk kan een explosie of brand veroorzaken.
Laat geen kinderen in of op de wasmachine spelen. Verwijder de hendel van de deur
wanneer u de wasmachine afdankt.
- Wanneer een kind opgesloten raakt in een wasmachine, kan het stikken.
Zorg ervoor dat u het verpakkingsmateriaal (spons, tempex) aan de onderkant van de
wasmachine verwijdert voordat u het apparaat in gebruik neemt.
veiligheidsvoorschriften _7
WF0806Z8E-02987B-03_NL.indd Sec5:7
2012-02-13
11:04:22
veiligheidsvoorschriften
Was geen items die zijn verontreinigd met benzine, kerosine, wasbenzine, verf, thinner,
alcohol of andere ontvlambare of explosieve stoffen.
- Dit kan leiden tot elektrische schokken, brand of een explosie.
Open de wasmachine nooit door de deur te forceren als het apparaat in bedrijf is (wassen
op hoge temperatuur/drogen/centrifugeren).
- Het water uit de wasmachine kan brandwonden veroorzaken of leiden tot een gladde
vloer.
Dit kan leiden tot letsel.
- Als u de deur forceert, kan dit resulteren in schade aan het product of letsel.
Steek uw handen niet onder de wasmachine.
- Dit kan leiden tot letsel.
Raak de stekker niet aan met natte handen.
- Als u dit wel doet, loopt u het risico op een elektrische schok.
Schakel het apparaat niet uit door de stekker uit het stopcontact trekken terwijl het
apparaat in bedrijf is.
- Wanneer u de stekker weer in het stopcontact steekt, kan er een vonk ontstaan, wat kan
leiden tot elektrische schokken of brand.
Laat kinderen of zwakbegaafde personen dit apparaat niet zonder toezicht bedienen. Laat
kinderen niet in de wasmachine kruipen.
- Dit kan leiden tot elektrische schokken, brandwonden of letsel.
Steek nooit uw handen of metalen objecten onder de wasmachine wanneer het apparaat in
bedrijf is.
- Dit kan leiden tot letsel.
Koppel het apparaat niet los door aan de stroomkabel te trekken. Neem de stekker stevig
beet en trek deze recht uit het stopcontact.
- Schade aan de stroomkabel kan kortsluiting, brand of elektrische schokken veroorzaken.
Probeer het apparaat niet eigenhandig te repareren, te demonteren of aan te passen.
- Gebruik geen andere zekeringen (bijvoorbeeld koper, staaldraad, enz.) dan de
standaardzekering.
- Als uw apparaat moet worden gerepareerd of opnieuw moet worden geïtalleerd, neemt
u hiervoor contact op met het dichtstbijzijnde servicecenter.
- Wanneer u dit niet doet, kan dit resulteren in elektrische schokken, brand, problemen
met het product of letsel.
Wanneer de slang voor de watertoevoer niet goed aan de kraan is bevestigd en het
apparaat met water wordt overspoeld, trekt u de stekker uit het stopcontact.
- Wanneer u dit niet doet, kan dit leiden tot elektrische schokken of brand.
Trek tijdens onweer of wanneer het apparaat langere tijd niet wordt gebruikt, de stekker uit
het stopcontact.
- Wanneer u dit niet doet, kan dit leiden tot elektrische schokken of brand.
8_ veiligheidsvoorschriften
WF0806Z8E-02987B-03_NL.indd Sec5:8
2012-02-13
11:04:22
VOORZICHTIG
WAARSCHUWINGSSYMBOLEN VOOR GEBRUIK
Wanneer de wasmachine is verontreinigd met vreemde stoffen, bijvoorbeeld een
reinigingsmiddel, stof, voedselresten, enz., trekt u de stekker uit het stopcontact en reinigt u
de wasmachine met een vochtige, zachte doek.
- Als u dit niet doet, kan dit leiden tot verkleuring, vervorming, schade of roestvorming.
Het glas aan de voorkant kan bij harde klappen breken. Houd hier rekening mee wanneer u
de wasmachine gebruikt.
- Het breken van het glas kan leiden tot letsel.
Na een onderbreking van de watertoevoer of wanneer u de slang voor de watertoevoer
opnieuw bevestigt, opent u de kraan langzaam.
Open de kraan langzaam wanneer u deze langere tijd niet hebt gebruikt.
- De luchtdruk in de toevoerslang of de waterleiding kan schade aan een onderdeel of
waterlekkage veroorzaken.
Als er tijdens het wassen een fout optreedt voor de waterafvoer, controleert u of er
problemen zijn met de waterafvoer.
- Wanneer de wasmachine tijdens het gebruik overstroomt vanwege een afvoerprobleem,
bestaat het risico op elektrische schokken of brand door lekstroom.
Plaats het wasgoed zodanig in de wasmachine dat er geen items klem komen te zitten
tussen de deur.
- Als er wasgoed klem tussen de deur komt te zitten, kan dit schade aan het wasgoed of
de wasmachine veroorzaken of leiden tot waterlekkage.
Zorg ervoor dat de kraan is dichtgedraaid wanneer de wasmachine niet wordt gebruikt.
- Controleer of de schroef op de bevestiging van de watertoevoerslang goed is
aangedraaid.
- Als dit niet het geval is, kan dit leiden tot schade of letsel.
Zorg ervoor dat het afdichtingsrubber en het glas aan de voorkant niet zijn verontreinigd
met vreemde stoffen (bijvoorbeeld vuil, garen, haar enzovoort).
- Als een vreemde stof tussen de deur is gekomen of als de deur niet volledig is gesloten,
kan dit leiden tot waterlekkage.
Open de waterkraan en controleer voordat u het product in gebruik neemt of de bevestiging
van de watertoevoerslang goed is bevestigd en of er geen water lekt.
- Als de schroeven niet goed zijn aangedraaid of als de bevestiging van de slang voor de
watertoevoer loszit, kan dit leiden tot waterlekkage.
Het product dat u hebt aangeschaft, is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik.
Het gebruik van dit product voor zakelijke doeleinden wordt gezien als verkeerd gebruik van
het product. In dat geval komt de standaardgarantie die Samsung biedt, te vervallen en kan
Samsung niet verantwoordelijk worden gesteld voor storingen of schade als gevolg van het
verkeerd gebruik.
Ga niet op het apparaat staan en plaats geen objecten (zoals wasgoed, brandende
kaarsen, aangestoken sigaretten, de vaatwas, chemicaliën, metalen objecten, enz.) op het
apparaat.
- Dit kan resulteren in elektrische schokken, brand, problemen met het product of letsel.
Spuit geen vluchtige stoffen, zoals insecticiden, op het oppervlak van het apparaat.
- Deze stoffen zijn niet alleen schadelijk voor mensen, maar kunnen ook leiden tot
elektrische schokken, brand of problemen met het product.
veiligheidsvoorschriften _9
WF0806Z8E-02987B-03_NL.indd Sec5:9
2012-02-13
11:04:22
veiligheidsvoorschriften
Plaats geen objecten in de buurt van de wasmachine die elektromagnetische velden
genereren.
- Dit kan leiden tot letsel als gevolg van een defect.
Het water dat tijdens een wasprogramma met een hoge temperatuur of droogprogramma
wordt afgevoerd, is heet. Raak het water niet aan.
- Als u dit wel doet, loopt u het risico op brandwonden of letsel.
Was, centrifugeer of droog geen waterdichte zittingen, matten of kleding(*), tenzij uw
wasmachine over een speciaal wasprogramma voor dergelijke items beschikt.
- Was geen dikke, harde matten, zelfs als het waslabel is voorzien van een
wasmachinepictogram.
- Dit kan als gevolg van abnormale trillingen leiden tot letsel of schade aan de
wasmachine, muren, vloer of kleding.
* Wollen beddengoed, regenhoezen, visvesten, skibroeken, slaapzakken, luierhoezen,
trainingspakken en fiets-, motor- en autohoezen, enz.
Gebruik de wasmachine niet wanneer het vakje voor het wasmiddel is verwijderd.
- Als gevolg van waterlekkage kan er brand ontstaan en loopt u het risico op elektrische
schokken of letsel.
Raak de binnenkant van de trommel niet aan tijdens of vlak na een droogprogramma. Deze
is heet.
- Dit kan leiden tot brandwonden.
Steek uw hand niet in het wasmiddelvakje nadat u dit hebt geopend.
- Dit kan leiden tot letsel aangezien uw hand klem kan komen te zitten in het
wasmiddelvakje. Stop geen andere voorwerpen (zoals schoenen, voedselafval of dieren)
dan wasgoed in de wasmachine.
- Als u dit wel doet, kan dit door de abnormale trillingen leiden tot schade aan de
wasmachine of letsels en de dood in het geval van een dier.
Druk niet op de toetsen met scherpe voorwerpen, zoals spelden, messen, nagels, enz.
- Dit kan leiden tot elektrische schokken of letsel.
Was geen items die zijn verontreinigd met olie, crème of lotion, zoals vaak aangetroffen in
schoonheids- of massagesalons.
- Als u dit wel doet, kan dit het afdichtingsrubber aantasten en kan er waterlekkage
ontstaan.
Laat geen metalen objecten, zoals veiligheidsspelden, haarspelden of bleekmiddelen voor
langere tijd in de trommel liggen.
- Hierdoor kan de trommel gaan roesten.
- Als zich roest begint te vormen op het oppervlak van de trommel, gebruikt u een spons
met een neutraal schoonmaakmiddel om het oppervlak schoon te maken. Gebruik nooit
een metalen borstel.
Gebruik nooit rechtstreeks chemische reinigingsmiddelen en was, spoel of centrifugeer
geen wasgoed dat is verontreinigd met een chemisch reinigingsmiddel.
- Door de hitte kan de olie gaan oxideren, waardoor er een spontane zelfontbranding of
ontsteking kan optreden.
Gebruik geen heet water van koel-/verwarmingsapparaten.
- Dit kan leiden tot problemen met de wasmachine.
10_ veiligheidsvoorschriften
WF0806Z8E-02987B-03_NL.indd Sec5:10
2012-02-13
11:04:23
Gebruik geen natuurlijke handzeep in de wasmachine.
- Als de zeep hard wordt en zich ophoopt in de wasmachine, kan dit leiden tot problemen
met het product, verkleuring, roest of nare geuren.
Was geen grote items, zoals beddengoed, in de waszak.
- Stop sokken en bustehouders in de waszak en was ze mee met het andere wasgoed.
- Wanneer u dit niet doet, kan er door de abnormale trillingen letsel ontstaan.
Gebruik geen niet-biologisch afbreekbare reinigingsmiddelen.
- Als deze middelen zich ophopen in de wasmachine, kan dit leiden tot waterlekkage.
Zorg er bij wasmachines met ventilatieopeningen aan de onderzijde voor dat deze
openingen niet worden geblokkeerd door vloerbedekking of ander obstakels.
Haal altijd de zakken van kledingstukken leeg voordat u ze wast.
- Harde, scherpe voorwerpen zoals munten, veiligheidsspelden, spijkers, schroeven of
stenen kunnen ernstige schade aan het apparaat toebrengen.
Was geen kleding met grote gespen, knopen of andere zware metalen voorwerpen in de
wasmachine
WAARSCHUWING
BELANGRIJKE WAARSCHUWINGSSYMBOLEN VOOR HET
REINIGEN
Reinig het apparaat nooit door er rechtstreeks water op te spuiten.
Gebruik geen wasbenzine, thinner of alcohol om het apparaat te reinigen.
- Dit kan leiden tot verkleuring, vervorming, schade, elektrische schokken of brand.
Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact voordat u het apparaat reinigt of
onderhoudswerkzaamheden verricht.
- Wanneer u dit niet doet, kan dit leiden tot elektrische schokken of brand.
veiligheidsvoorschriften _11
WF0806Z8E-02987B-03_NL.indd Sec5:11
2012-02-13
11:04:23
caractéristiques de votre
nouveau lave-linge samsung
Avec ce nouveau lave-linge, faire une lessive prend un tout autre sens. Fonction
spéciale à bulles d'air, économies d'énergie. Le nouveau lave-linge Samsung
possède toutes les caractéristiques qui transformeront la lessive en un véritable jeu
d'enfant.
• Économies d’énergie
Grâce à son système spécial générateur de bulles et à son moteur inverseur silencieux
Quiet Drive, ce modèle permet de réaliser encore plus d’économie d’énergie par rapport aux
machines standard de classe A.
• Lavage avec Eco Bubble
Le système Eco Bubble de Samsung permet d’améliorer le niveau de propreté tout en
prenant un grand soin des tissus. Eco Bubble permet de distribuer de façon équitable la
lessive et de pénétrer les tissus en profondeur et plus rapidement.
• VRT PLUS™ (Vibration Reduction Technology - Technologie
permettant la réduction des vibrations - ; modèles sélectionnés)
Ce lave-linge Samsung fonctionne très doucement en minimisant le bruit et les vibrations
grâce à des capteurs de vibrations 3D et une technologie intelligente de contrôle, ce qui lui
permet de maintenir le plus faible niveau de vibrations possible. Ainsi, le tambour conserve un
équilibre parfait.
• Lavage rapide
Quand il n’y a pas de temps à perdre ! Il répond ainsi aux besoins des utilisateurs
d’aujourd’hui : désormais, vous pouvez laver vos vêtements préférés (jusqu’à 2 kg) en 15
minutes !
• Moteur Quiet Drive
Le moteur Quiet Drive, une exclusivité Samsung, fonctionne sans courroie ni engrenage et
permet ainsi de réduire les vibrations et le bruit tout en augmentant la durée de vie de la
machine.
• Nettoyage tambour Éco
La fonction Eco Drum Clean (Nettoyage tambour Éco) permet d’entretenir la propreté du
lave-linge, sans ajouter de nettoyant chimique ni d’eau de Javel. Ce programme de nettoyage
spécial vous donne l’assurance d’avoir toujours un tambour propre et sans odeur.
• Bébé coton
Votre lave-linge Samsung propose des programmes spéciaux pour protéger les vêtements
des enfants à la peau sensible. Ils réduisent les irritations de la peau des enfants en diminuant
les résidus de lessive. Ces programmes permettent en outre de classer le linge en différents
types ; le lavage est donc effectué selon les caractéristiques de chaque chargement.
Les enfants ressentent ainsi une agréable sensation de propreté lorsqu'ils mettent leurs
vêtements.
• Certifié pour les lainages
L'efficacité de ce lave-linge sur les lainages lavables en machine a été testée et approuvée
par la société Woolmark. Cela garantie un lavage efficace et un soin du linge spécifique pour
les lainages. Les textiles devront être lavés conformément aux instructions figurant sur les
étiquettes des vêtements et selon les spécifications de Woolmark et de Samsung.
2_ caractéristiques de votre nouveau lave-linge samsung
WF0806Z8E-02987B-03_FR.indd Sec1:2
2012-02-13
11:03:13
• Lavage main
Pour laver tout en douceur vos vêtements les plus fragiles, il convient de choisir la
température, le cycle de lavage et la quantité d'eau appropriés.
• Arrêt différé
Ce lave-linge vous permet de différer le l’arrêt d’un programme de 19 heures maximum, par
tranches d’une heure, et vous offre ainsi un confort d’utilisation optimal.
• Sécurité enfant
La fonction Sécurité enfant empêche les plus jeunes de jouer avec le lave-linge. Cette
fonction de sécurité empêche non seulement les enfants de jouer avec les fonctions du lavelinge, mais elle vous avertit aussi lorsqu'elle est activée.
• Affichage numérique
Outre une parfaite lisibilité, le panneau de commande à affichage numérique se distingue
par sa facilité d'emploi. Il vous permet ainsi d'effectuer des réglages rapides et précis, ce qui
garantit d'excellents résultats de lavage.
• Grande ouverture
L'ouverture extra-large du hublot vous permet de charger et décharger les articles très
facilement, en particulier les pièces de grande taille comme le linge de lit ou les serviettes de
bain.
Ce manuel contient de précieuses informations relatives à l'installation, à l'utilisation et à
l'entretien de votre nouveau lave-linge Samsung. Reportez-vous aux descriptions du panneau
de commande, aux consignes d'utilisation du lave-linge, ainsi qu'aux conseils pratiques pour
profiter pleinement des caractéristiques et fonctions de pointe de votre machine. La section
« Codes d'erreur et de dépannage » de la page 37 vous explique ce qu'il y a lieu de faire en cas
de problème avec votre nouveau lave-linge.
caractéristiques de votre nouveau lave-linge samsung _3
WF0806Z8E-02987B-03_FR.indd Sec1:3
2012-02-13
11:03:13
consignes de sécurité
Félicitations pour l'achat de votre nouveau lave-linge Samsung. Ce manuel contient
de précieuses informations concernant l'installation, l'utilisation et l'entretien de
votre appareil. Prenez le temps de le lire afin de tirer pleinement profit de toutes les
fonctionnalités qu'offre votre lave-linge.
REMARQUES IMPORTANTES SUR LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ
Lisez attentivement ce manuel afin d'utiliser cet appareil en toute sécurité et de profiter pleinement de
toutes ses fonctionnalités ; conservez-le dans un endroit sûr situé à proximité du lave-linge afin de pouvoir
facilement vous y reporter en cas de besoin. N'utilisez pas cet appareil autrement que pour l'usage auquel il
est destiné, conformément aux consignes du manuel.
Les consignes de sécurité et les avertissements décrits dans ce manuel ne sont pas exhaustifs. Il est de
votre responsabilité de faire preuve de bon sens, de prudence et de discernement lors de l'installation, de
l'entretien ou de l'utilisation de votre lave-linge.
Ces consignes d'utilisation couvrant plusieurs modèles, il se peut que les caractéristiques de votre lavelinge diffèrent légèrement de celles décrites dans ce manuel ; ainsi, certaines icônes d'avertissement
peuvent ne pas s'appliquer à votre machine. Pour toute question, contactez votre centre de réparation le
plus proche ou connectez-vous sur www.samsung.com.
SYMBOLES ET MESURES DE SÉCURITÉ IMPORTANTS
Signification des icônes et signes repris dans ce manuel
d'utilisation :
Risques ou pratiques inadaptées susceptibles de causer de graves
AVERTISSEMENT blessures ou des dommages matériels.
ATTENTION
Risques ou pratiques inadaptées susceptibles de causer des blessures
ou des dommages matériels.
ATTENTION
Pour réduire le risque d’incendie, d’explosion, d’électrocution ou de
blessure personnelle lors de l’utilisation de votre lave-linge, observez les
consignes élémentaires de sécurité suivantes:
NE PAS faire.
NE PAS démonter.
NE PAS toucher.
Suivre attentivement les instructions.
Débrancher la prise murale.
S'assurer que l'appareil est relié à la terre afin d'éviter tout choc
électrique.
Contactez le service d'assistance technique pour obtenir de l'aide.
Remarque
Ces symboles d'avertissement ont pour but d'éviter tout risque de blessure corporelle.
Respectez-les en toutes circonstances.
Lisez attentivement la section Consignes de sécurité de ce manuel et conservez ce
dernier en lieu sûr afin de pouvoir le consulter ultérieurement.
4_ consignes de sécurité
WF0806Z8E-02987B-03_FR.indd Sec10:4
2012-02-13
11:03:13
Lisez attentivement toutes les consignes avant d’utiliser l’appareil.
Comme avec tout équipement électrique ou comportant des parties mobiles, il existe
un certain nombre de dangers potentiels. Pour utiliser cet appareil en toute sécurité,
familiarisez-vous avec son fonctionnement et restez prudent lorsque vous l’employez.
Ne laissez pas les enfants (ou les animaux domestiques) jouer sur ou dans le lave-linge. Le
hublot du lave-linge ne s’ouvre pas facilement de l’intérieur ; un enfant peut donc se blesser
gravement s’il est enfermé dans l’appareil.
AVERTISSEMENT
Cet appareil n’est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants)
inexpérimentées ou dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont
réduites, sauf si celles-ci sont sous la surveillance ou ont reçu les instructions d’utilisation
appropriées de la personne responsable de leur sécurité.
Les enfants ne doivent pas utiliser l’appareil sans la surveillance d’un adulte.
Si la prise (cordon d’alimentation) est endommagée, elle doit être remplacée par le
fabricant, son réparateur ou une personne disposant des qualifications équivalentes afin
d’éviter tout danger.
L’appareil doit être positionné de telle manière à ce que la prise de courant, les robinets
d’arrivée d’eau et les tuyaux d’évacuation restent accessibles en permanence.
Si le lave-linge comporte des orifices de ventilation à la base, veillez à ne pas obstruer ces
derniers.
Utilisez uniquement des tuyaux neufs
INSTRUCTIONS CONCERNANT LA MARQUE DEEE
Mise au rebut du produit (matériel électrique et électronique)
(en vigueur dans les pays de l'Union européenne et dans d'autres pays d'Europe
possédant un système de tri des déchets.)
Ce symbole présent sur le produit, ses accessoires et/ou la documentation qui l'accompagne
indiquent que le produit ainsi que ses composants électroniques (ex : chargeur, écouteurs, câble
USB) ne doivent pas être jetés avec les déchets ménagers une fois leur durée de vie achevée.
Pour éviter toute atteinte à l’environnement ou à la santé humaine due à une élimination non
contrôlée des déchets, séparez ces éléments des autres types de déchets et recyclez les de
manière responsable en vue d’une réutilisation durable des matériaux.
Les utilisateurs particuliers doivent contacter le revendeur auprès duquel ils ont acheté ce
produit ou leur mairie pour obtenir des informations sur l’endroit où et la manière de recycler ces
éléments dans le respect de l’environnement.
Les entreprises doivent contacter leur fournisseur et vérifier les conditions générales du contrat
d’achat. Ce produit ainsi que ses composants et accessoires électroniques ne doivent pas être
mélangés aux autres déchets commerciaux lors de leur mise au rebut.
consignes de sécurité _5
WF0806Z8E-02987B-03_FR.indd Sec10:5
2012-02-13
11:03:14
consignes de sécurité
AVERTISSEMENT
SYMBOLES D'AVERTISSEMENT A RESPECTER ABSOLUMENT
POUR L'INSTALLATION
L'installation de cet appareil doit être effectuée par un technicien ou un centre de réparation
qualifié.
- Le non-respect de cette consigne peut entraîner des chocs électriques, des incendies,
une explosion, des problèmes avec le produit ou des blessures.
Cet appareil étant très lourd, prenez toutes les précautions nécessaires pour le soulever.
Branchez le cordon d'alimentation sur une prise murale 220-240V / 50Hz ou supérieure et
utilisez cette prise uniquement pour cet appareil. N'utilisez pas de rallonge.
- Le fait de partager une prise murale avec d'autres appareils à l'aide d'une multiprise ou
d'une rallonge peut entraîner des chocs électriques ou des incendies.
- Assurez-vous que la tension, la fréquence et le courant sont identiques à ceux inscrits
sur les spécifications du produit. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des
chocs électriques ou des incendies. Branchez correctement le cordon d'alimentation
dans la prise murale.
Éliminez régulièrement toute eau, poussière ou corps étranger des prises murales et zones
de contact à l'aide d'un chiffon sec.
- Débranchez le cordon d'alimentation et nettoyez-le à l'aide d'un chiffon sec.
- Le non-respect de cette consigne peut entraîner des chocs électriques ou des
incendies.
Branchez le cordon d'alimentation dans la prise murale dans le bon sens, de sorte que le
cordon soit dirigé vers le sol.
- Si vous branchez le cordon d'alimentation dans l'autre sens, les fils électriques à
l'intérieur du câble pourront être endommagés, entraînant un risque de choc électrique
ou d'incendie.
Conservez tous les matériaux d'emballage hors de portée des enfants ; les matériaux
d'emballage présentent des dangers pour les enfants.
- Si un enfant met un sac en plastique sur sa tête, il risque de s'asphyxier.
Si la prise ou le cordon d'alimentation est endommagé(e), contactez le centre de réparation
le plus proche.
Cet appareil doit être correctement mis à la terre.
Ne reliez pas le conducteur de terre de l'appareil à un tuyau de gaz, un tuyau de
canalisation en plastique ou une ligne téléphonique.
- Cela pourrait causer des chocs électriques, des incendies, une explosion ou des
problèmes avec le produit.
- Ne branchez jamais le cordon d'alimentation sur une prise qui n'est pas correctement
reliée à la terre et qui n'est pas conforme aux réglementations locales et nationales en
vigueur.
N'installez jamais cet appareil près d'un radiateur ou de matériaux inflammables.
N’installez pas ce produit dans un lieu humide, huileux ou poussiéreux, ou dans un lieu
exposé aux rayons directs du soleil, à l'eau ou aux intempéries.
N'installez pas cet appareil dans une pièce non chauffée
- Le gel risquerait de faire éclater les tuyaux.
N'installez pas l'appareil dans un lieu où une fuite de gaz est susceptible de se produire.
- Cela pourrait entraîner un choc électrique ou un incendie.
6_ consignes de sécurité
WF0806Z8E-02987B-03_FR.indd Sec2:6
2012-02-13
11:03:14
N'utilisez pas de transformateur électrique.
- Il pourrait entraîner un incendie ou un choc électrique.
N'utilisez pas de prise ou de cordon d'alimentation endommagé(e) ou de prise murale mal
fixée.
- Cela pourrait entraîner un choc électrique ou un incendie.
Ne tirez pas et ne pliez pas excessivement le cordon d'alimentation.
Ne vrillez pas et n'attachez pas le cordon d'alimentation.
N'accrochez pas le cordon d'alimentation sur un objet métallique, ne posez pas d'objet
lourd sur le cordon d'alimentation, ne l'insérez pas entre des objets et ne le coincez pas
dans l'espace situé derrière l'appareil.
- Cela pourrait entraîner un choc électrique ou un incendie.
Ne tirez pas sur le cordon d'alimentation pour le débrancher.
- Débranchez le cordon en tenant la prise.
- Le non-respect de cette consigne peut entraîner des chocs électriques ou des
incendies.
Ne posez pas les cordons et les tuyaux dans les endroits de passage.
ATTENTION
SIGNES DE PRÉCAUTION POUR L'INSTALLATION
Cet appareil doit être positionné de façon à permettre l'accès à la prise d'alimentation.
- Le non-respect de cette consigne peut entraîner un choc électrique en cas de fuites de
courant.
Installez l'appareil sur un sol plan et dur, capable de supporter son poids.
- Le non-respect de cette consigne peut entraîner des vibrations, des mouvements et des
bruits anormaux ou des problèmes avec l'appareil.
AVERTISSEMENT
SYMBOLES D'AVERTISSEMENT A RESPECTER ABSOLUMENT
LORS DE L'UTILISATION
En cas d'inondation, coupez immédiatement l'alimentation en eau et l'alimentation
électrique et contactez votre centre de réparation le plus proche.
- Ne touchez pas la prise d'alimentation avec des mains mouillées.
- Vous risqueriez de vous électrocuter.
Si l'appareil émet des bruit anormaux ou dégage une odeur de brûlé ou de la fumée,
débranchez-le immédiatement et contactez votre centre de réparation le plus proche.
- Le non-respect de cette consigne peut entraîner des chocs électriques ou des
incendies.
En cas de fuite de gaz (propane, gaz LP, etc.) ventilez immédiatement sans toucher à la
prise d'alimentation. Ne touchez pas l'appareil ou le cordon d'alimentation.
- N'utilisez pas de ventilateur.
- Une étincelle peut entraîner une explosion ou un incendie.
Ne laissez pas les enfants jouer sur ou dans le lave-linge. Avant de vous débarrasser de
votre lave-linge, démontez-en le hublot
- afin d'éviter qu'un enfant ne se fasse piéger à l'intérieur de la machine.
Assurez-vous de retirer l'emballage (mousse, polystyrène) fixé au bas du lave-linge avant
d'utiliser celui-ci.
consignes de sécurité _7
WF0806Z8E-02987B-03_FR.indd Sec2:7
2012-02-13
11:03:15
consignes de sécurité
Ne lavez jamais de linge ayant été en contact avec de l'essence, du kérosène, du benzène,
des diluants de peinture ou toute autre substance inflammable ou explosive.
- Cela pourrait entraîner un choc électrique, un incendie ou une explosion.
Ne forcez pas l'ouverture du hublot pendant le fonctionnement de l'appareil (lavage à haute
température/séchage/essorage).
- Une fuite peut entraîner des brûlures ou rendre le sol glissant.
Cela pourrait entraîner des blessures.
- L'ouverture forcée du hublot peut entraîner des dommages sur l'appareil et des
blessures.
N'insérez pas votre main sous le lave-linge.
- Cela pourrait entraîner des blessures.
Ne touchez pas la prise d'alimentation avec des mains mouillées.
- Cela pourrait entraîner un choc électrique.
N'éteignez pas l'appareil en débranchant la prise d'alimentation pendant qu'un cycle de
fonctionnement est en cours.
- Le fait de rebrancher la prise d'alimentation dans la prise murale peut provoquer une
étincelle et entraîner un choc électrique ou un incendie.
Ne laissez pas les enfants ou des personnes handicapées utiliser ce lave-linge sans
surveillance. Ne laissez pas les enfants monter sur l'appareil.
- Le non-respect de cette consigne peut entraîner des chocs électriques, des brûlures ou
des incendies.
N'insérez pas votre main ou un objet métallique sous le lave-linge pendant son
fonctionnement.
- Cela pourrait entraîner des blessures.
Ne débranchez pas l'appareil en tirant sur le cordon d'alimentation : maintenez toujours
fermement la prise et débranchez.
- Un cordon endommagé risque de provoquer un court-circuit, un incendie ou une
électrocution.
Ne tentez pas de réparer, de démonter ou de modifier l'appareil vous-même.
- N'utilisez pas de fusible (cuivre, fil d'acier, etc.) autres que le fusible standard.
- En cas de besoin de réparation ou de réinstallation de l'appareil, contactez le centre de
réparation le plus proche.
- Le non-respect de cette consigne peut entraîner des chocs électriques, des incendies,
des problèmes avec le produit ou des blessures.
Si le tuyau d'arrivée d'eau se déconnecte du robinet et inonde l'appareil, débranchez la
prise d'alimentation.
- Le non-respect de cette consigne peut entraîner des chocs électriques ou des
incendies.
8_ consignes de sécurité
WF0806Z8E-02987B-03_FR.indd Sec2:8
2012-02-13
11:03:15
Débranchez la prise d'alimentation lorsque l'appareil n'est pas utilisé pendant des périodes
prolongées ou lors d'orages violents.
- Le non-respect de cette consigne peut entraîner des chocs électriques ou des
incendies.
ATTENTION
SIGNES DE PRÉCAUTION LORS DE L'UTILISATION
Si le lave-linge est souillé par des corps étrangers tels que détergent, saletés, déchets
alimentaires etc., débranchez la prise d'alimentation et nettoyez le lave-linge à l'aide d'un
chiffon doux humide.
- À défaut, une décoloration, une déformation, des dommages ou de la rouille peuvent
apparaître.
La vitre du hublot peut être endommagée par un impact fort. Utilisez le lave-linge avec
précaution.
- Lorsque la vitre du hublot est endommagée, il existe un risque de blessures.
Après une interruption d'arrivée d'eau ou en rebranchant le tuyau d'arrivée d'eau au
robinet, ouvrez celui-ci lentement.
Ouvrez le robinet d'arrivée d'eau lentement après une période prolongée de non-utilisation.
- La pression d'air dans le tuyau d'arrivée d'eau ou la canalisation d'eau peut entraîner
des dommages à certaines pièces ou une fuite d'eau.
En cas de vidange défaillante durant un cycle, vérifiez s'il y a un problème de vidange.
- En cas d'inondation (problème de vidange), il existe un risque de choc électrique ou
d'incendie.
Introduisez complètement le linge dans le lave-linge afin qu'il ne reste pas coincé dans la
porte.
- Si du linge reste coincé dans la porte, il peut être endommagé, ainsi que le lave-linge, ou
une fuite d'eau peut survenir.
Assurez-vous que le robinet est fermé lorsque le lave-linge n'est pas utilisé.
- Assurez-vous que la vis sur le raccord du tuyau d'arrivée d'eau est correctement serrée.
- Le non-respect de cette consigne peut entraîner des dommages matériels et des
blessures.
Veillez à ce que le joint en caoutchouc et la vitre du hublot ne soient pas contaminés par
des substances étrangères (ex. : déchets, fils, cheveux, etc.).
- Si des substances étrangères sont prises dans le hublot, celui-ci ne pourra pas fermer
correctement et risque de provoquer des fuites.
Ouvrez le robinet et vérifiez que le raccord du tuyau d'arrivée d'eau est fermement serré et
qu'il n'y a aucune fuite d'eau avant d'utiliser l'appareil.
- Si les vis ou le raccord du tuyau d'arrivée d'eau sont desserrés, des fuites d'eau peuvent
survenir.
Le produit que vous avez acheté est prévu pour une utilisation domestique uniquement.
L’utilisation à des fins professionnelles est considérée comme une utilisation non conforme
du produit. Dans ce cas, le produit ne sera pas couvert par la garantie standard prévue
par Samsung et Samsung ne saura en aucun cas être tenu pour responsable en cas de
dysfonctionnements ou dommages résultant d’une utilisation non conforme.
consignes de sécurité _9
WF0806Z8E-02987B-03_FR.indd Sec2:9
2012-02-13
11:03:15
consignes de sécurité
Ne montez pas sur l'appareil et ne placez pas d'objets (tels que linge, bougies allumées,
cigarettes allumées, vaisselle, produits chimiques, objets métalliques, etc.) sur l'appareil.
- Cela pourrait causer des chocs électriques, des incendies, des problèmes avec
l'appareil ou des blessures.
Ce pulvérisez pas de matières volatiles telles que de l'insecticide sur la surface de l'appareil.
- En plus d'être nocives pour l'être humain, elles peuvent également entraîner des chocs
électriques, des incendies ou des problèmes avec l'appareil.
Ne placez pas d'objet générant un champ électromagnétique à proximité du lave-linge.
- Ceci pourrait entraîner des blessures résultant de dysfonctionnements.
L'eau vidangée durant un cycle de séchage ou de lavage à haute température étant
chaude, ne touchez pas cette eau.
- Cela pourrait entraîner des brûlures ou des blessures.
Ne lavez pas, n'essorez pas et ne séchez pas de sièges, de tapis ou de vêtements
imperméables (*), sauf si votre appareil possède un programme spécial pour ce genre
d'articles.
- Ne lavez pas de tapis épais et durs même s'ils portent le sigle lave-linge sur leur
étiquette d'entretien.
- Ceci pourrait provoquer des vibrations anormales entraînant des blessures ou des
dommages sur le lave-linge, les murs, le sol ou le linge.
* Linge de lit en laine, vêtements de pluie, veste de pêche, pantalons de ski, sacs
de couchage, protections de langes, vêtements de sudation, de cyclisme, de
motocyclisme, bâches automobiles, etc.
Ne faites pas fonctionner le lave-linge sans le tiroir à lessive.
- Ceci pourrait entraîner un choc électrique ou des blessures résultant de la fuite d'eau.
Ne touchez pas l'intérieur du tambour alors qu'il est chaud, durant ou juste après le
séchage.
- Cela pourrait entraîner des brûlures.
N'introduisez pas votre main dans le tiroir à lessive après l'avoir ouvert.
- Vous risqueriez de vous blesser si votre main restait bloquée. Ne placez pas d'objets
(ex. : chaussures, déchets alimentaires, animaux) autres que du linge dans le lave-linge.
- Ceci pourrait endommager le lave-linge ou provoquer des vibrations anormales
entraînant des blessures, voire la mort dans le cas d'animaux domestiques.
N'actionnez pas les boutons à l'aide d'objets tranchants tels que des aiguilles, des
couteaux, les ongles etc.
- Cela pourrait entraîner un choc électrique ou des blessures.
Ne lavez pas de linge entré en contact avec des huiles, crèmes ou lotions utilisées dans les
salons de beauté ou de massage.
- Ceci pourrait provoquer une déformation du joint en caoutchouc, entraînant des fuites
d'eau.
Ne laissez pas d'objets métalliques tels que des épingles de sûreté ou des épingles à
cheveux dans le tambour ; ne laissez pas d'agent de blanchiment dans le tambour pendant
des périodes prolongées.
- Ceci pourrait entraîner l'apparition de rouille sur le tambour.
- Si de la rouille commence à se former sur la surface du tambour, appliquez-y un produit
de nettoyage (neutre) et frottez à l'aide d'une éponge. N'utilisez jamais de brosse
métallique.
10_ consignes de sécurité
WF0806Z8E-02987B-03_FR.indd Sec2:10
2012-02-13
11:03:16
N'utilisez pas directement de solvants de nettoyage à sec et ne lavez, ne rincez et
n'essorez pas de linge entré en contact avec des solvants de nettoyage à sec.
- Ceci pourrait entraîner une combustion ou une inflammation spontanée résultant de la
chaleur dégagée par l'oxydation de l'huile.
N'utilisez pas d'eau chaude provenant d'appareils de refroidissement/de réchauffement
d'eau.
- Ceci pourrait entraîner des dysfonctionnements du lave-linge.
N'utilisez pas de savon naturel pour les mains dans le lave-linge.
- S'il durcit et s'accumule dans le lave-linge, des problèmes de dysfonctionnement, de
décoloration, de rouille ou de mauvaises odeurs peuvent en résulter.
Ne lavez pas d'articles de grande taille tels que du linge de lit dans un filet de lavage.
- Placez les chaussettes et les soutiens-gorge dans le filet de lavage et lavez-les avec le
reste du linge.
- Dans le cas contraire, des vibrations anormales peuvent se produire et engendrer des
blessures.
N'utilisez pas de détergent solidifié.
- S'il s'accumule dans le lave-linge, des fuites d'eau peuvent en résulter.
Si le lave-linge comporte des orifices de ventilation à la base, veillez à ne pas obstruer ces
derniers.
Assurez-vous que toutes les poches des vêtements à laver sont vides.
- Les objets durs et pointus, comme les pièces de monnaie, les épingles de sûreté, les
clous, les vis ou les pierres, peuvent occasionner d'importants dégâts à l'appareil.
Évitez de laver des vêtements ayant de grandes boucles, des boutons ou d'autres
accessoires en métal lourd.
AVERTISSEMENT
SYMBOLES D'AVERTISSEMENT À RESPECTER ABSOLUMENT
POUR LE NETTOYAGE
Ne nettoyez pas l'appareil en pulvérisant directement de l'eau dessus.
N'utilisez pas de benzène, de diluant ou d'alcool pour nettoyer l'appareil.
- Cela pourrait entraîner des décolorations, des déformations, des dommages, des chocs
électriques ou un incendie.
Avant d'effectuer un nettoyage ou un entretien, débranchez le cordon d'alimentation de la
prise murale.
- Le non-respect de cette consigne peut entraîner des chocs électriques ou des
incendies.
consignes de sécurité _11
WF0806Z8E-02987B-03_FR.indd Sec2:11
2012-02-13
11:03:16
Features Ihrer neuen
waschmaschine von samsung
Mit diesen neuen Maschine macht Wäsche waschen richtig Spaß. Abgesehen von
der speziellen Sprudlerfunkrion und der hohen Energieeffizienz verfügt Ihre neue
Samsung-Waschmaschine über alle Vorteile, die das Waschen der Wäsche so
einfach und angenehm wir nur möglich machen.
• Energiesparmodus
Mit dem Sprudler und dem Invertermotor mit Flüsterantrieb ermöglicht dieses Modell eine
effizientere Energienutzung als vergleichbare Maschinen der Klasse A.
• Sprudlerwäsche
Der wirksame Sprudler von Samsung ermöglicht mehr Sauberkeit bei modernster
Gewebepflege. Durch den Sprudler wird das Waschmittel gleichmäßig auf dem Gewebe
verteilt und kann schneller und tiefer darin eindringen.
• VRT PLUS™ (VibrationsReduktionsTechnologie, ausgewählte
Modelle)
Diese Samsung-Waschmaschine arbeitet sehr leise und minimiert Lärm und Vibrationen mit
Hilfe von 3D-Vibrationsfühlern und intelligenter Steuerungstechnologie, die deren Hilfe die
Maschine stets so vibrationsarm wie nur möglich laufen kann.Dabei bleibt die Waschtrommel
immer perfekt ausbalanciert.
• Kurzprogramm
Keine Zeit zu verlieren!Unser Kurzprogramm unterstützt Sie in Ihrem hektischen Alltag. Jetzt
können Sie Ihre Lieblingssachen (bis zu 2 kg) in nur 15 Minuten waschen!
• Motor mit Flüsterantrieb
Der einzigartige Flüsterantrieb des Motors Ihrer Samsung-Waschmaschine funktioniert ohne
Riemen oder Zahnräder und reduziert Vibrationen. So wird Ihre Waschmaschine leiser und
hält länger.
• Trommelreinigung
Die Trommelreinigung hilft, Ihre Waschmaschine sogar völlig ohne chemische Reinigungsmittel
oder Bleichmittel sauber zu halten. Dieses Spezialprogramm hält Ihre Wäschetrommel sauber
und geruchsfrei.
• Babywäsche
Ihre Samsung-Waschmaschine bietet Waschprogramme, mit denen die Kleidung von
Kindern mit empfindlicher Haut besonders geschützt wird. Diese Programme sorgen für
geringere Hautreizungen bei Kindern, da Waschmittelrückstände minimiert werden. Außerdem
klassifizieren diese Programme die Wäsche nach ihrem Typ, und die Wäsche wird dann
entsprechend den Wascheigenschaften durchgeführt. Dadurch fühlen sich die Kindersachen
beim Tragen immer frisch und sauber an.
2_ Features Ihrer neuen waschmaschine von samsung
WF0806Z8E-02987B-03_DE.indd Sec1:2
2012-02-13
11:01:29
• Woolmark-Zertifizierung
Diese Maschine wurde getestet und erfüllt die Anforderungen der Spezifikation von Woolmark
für die Maschinenwäsche von Wollprodukten. Diese Zertfizierung geht über das bisherige
Woolmark-Zeichen hinaus und es garantiert nicht nur die Waschleistung, sondern auch die
Faserschonung bei Wollprodukten.
Wollstoffe dürfen bei Beachtung der Waschhinweise auf dem Bekleidungsetikett entsprechen
den Angaben von Woolmark und Samsung gewaschen werden.
• Handwäsche
Die besondere Pflege ergibt sich aus der Wahl der am besten geeigneten Temperatur, den
sanften Waschbewegungen und der Verwendung der richtigen Wassermenge.
• Programmendevorwahl
Sie können den Start eines Waschprogramms in Schritten von 1 Stunde um maximal 19
Stunden verzögern.
Das verbessert die Nutzungsmöglichkeiten für Ihre Waschmaschine, insbesondere, wenn Sie
das Haus verlassen müssen.
• Kindersicherung
Mit der Kindersicherung wird dafür gesorgt, dass keine neugierigen Kinderhände in die
Trommel der Waschmaschine greifen. Die Sicherheitsfunktion stellt sicher, dass Ihre Kinder
nicht mit dem Gerät spielen und dabei in den Waschvorgang eingreifen. Zudem werden Sie
gewarnt, wenn sie auslöst.
• Grafische Digitalanzeige
Die Bedieneinheit mit graphischer Digitalanzeige ist klar und benutzerfreundlich, damit
Sie möglichst geringe Schwierigkeiten mit der Bedienung Ihrer Waschmaschine haben.
Und obwohl leicht zu bedienen, können Sie mit der graphischen Digitalanzeige die
Waschmaschine schnell und richtig einstellen, damit Ihre Wäsche stets bestens gewaschen
wird.
• Weite Türöffnung
Extraweite Türöffnung, damit Sie bequem hineinschauen können! Sie können Ihre Wäsche
ganz einfach hereingeben und herausnehmen. Das gilt besonders für große Wäschestücke
wie Bettwäsche, Handtücher usw.
Dieses Handbuch enthält wichtige Informationen bezüglich des Anschlusses, der Verwendung
und der Pflege Ihrer neuen Samsung-Waschmaschine. Lesen Sie die darin enthaltenen
Beschreibungen der Bedieneinheit, die Anweisungen zur Bedienung der Waschmaschine und
die Tipps, wie Sie das Meiste aus ihren modernen Features und Funktionen herausholen. Im
Abschnitt „Fehlerbehebung und Informationscodes“ auf Seite 37 erfahren Sie, was zu tun ist,
wenn es doch einmal zu einer Störung Ihrer neuen Waschmaschine kommt.
Features Ihrer neuen waschmaschine von samsung _3
WF0806Z8E-02987B-03_DE.indd Sec1:3
2012-02-13
11:01:29
Sicherheitsinformationen
Wir freuen uns, dass Sie sich für eine neue Waschmaschine von Samsung
entschieden haben. Dieses Handbuch enthält wichtige Informationen bezüglich des
Anschlusses, der Verwendung und der Pflege Ihres neuen Geräts. Lassen Sie sich
bitte etwas Zeit, um dieses Handbuch zu lesen, denn nur so können Sie die vielen
Vorteile und Funktionen Ihrer Waschmaschine voll nutzen.
WICHTIGE INFORMATIONEN ZU DEN SICHERHEITSHINWEISEN
Bitte lesen Sie dieses Handbuch gründlich durch, damit sichergestellt ist, dass Sie die umfangreichen Merkmale
und Funktionen Ihres neuen Geräts sicher und effizient einsetzen können. Bewahren Sie das Handbuch an
einem sicheren Platz in der Nähe des Geräts auf, damit Sie auch in Zukunft schnell darauf zurückgreifen können.
Verwenden Sie das Gerät nur zu den in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Zwecken.
Die Warnungen und wichtigen Sicherheitshinweise decken nicht alle denkbaren Umstände und Situationen ab.
Lassen Sie den gesunden Menschenverstand, Vorsicht und die notwendige Sorgfalt nicht außer Acht, wenn Sie
Ihre Waschmaschine installieren, warten und einsetzen.
Da die folgenden Hinweise zum Betrieb für verschiedene Modelle gelten, können die Eigenschaften Ihrer
Waschmaschine sich leicht von den in diesem Handbuch beschriebenen unterscheiden, und es kann sein,
dass nicht alle Warnhinweise zutreffen. Bei Fragen oder Besorgnissen wenden Sie sich an Ihr nächstgelegenes
Kundendienstcenter oder holen Sie sich Hilfe und Informationen online unter www.samsung.com.
WICHTIGE SYMBOLE FÜR SICHERHEITS- UND
GEFAHRENHINWEISE
Bedeutung der Symbole und Zeichen in diesem Benutzerhandbuch:
WARNUNG
Gefährliche bzw. unsichere Praktiken, die zu schweren Verletzungen,
Tod und/oder Sachschäden führen können.
VORSICHT
Gefährliche bzw. unsichere Praktiken, die zu schweren Verletzungen
und/oder Sachschäden führen können.
VORSICHT
Um die Gefahr von Bränden und Explosionen, elektrischem Schlag und
anderen Verletzungen beim Einsatz Ihrer Waschmaschine zu vermindern,
beachten Sie folgenden Sicherheitsregeln:
Probieren Sie NICHT.
Demontieren Sie NICHT.
Berühren Sie NICHT.
Befolgen Sie die Anweisungen wörtlich.
Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
Stellen Sie sicher, dass das Gerät geerdet ist.
Bitten Sie den Kundendienst um Hilfe.
Hinweis
Die folgenden Warnhinweise sollen Sie und andere vor Verletzungen schützen.
Befolgen Sie sie wörtlich.
Lesen Sie diesen Abschnitt aufmerksam durch, und bewahren Sie ihn an einem sicheren
Ort auf, so dass Sie die Informationen später schnell wiederfinden.
4_ Sicherheitsinformationen
WF0806Z8E-02987B-03_DE.indd Sec5:4
2012-02-13
11:01:29
Lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig, bevor Sie dieses Gerät verwenden
Wie in allen mit Strom betriebenen Geräten mit beweglichen Bauteilen besteht ein
potenzielles Risiko. Um dieses Gerät sicher einsetzen zu können, müssen Sie sich mit den
Bedienungsabläufen vertraut machen und bei der Verwendung Vorsicht walten lassen.
Erlauben Sie nicht, dass Kinder (oder Haustiere) auf oder in der Waschmaschine spielen.
Die Tür der Waschmaschine lässt sich von innen nicht leicht öffnen, und Kinder können
ernsthaft verletzt werden, wenn Sie im Innern eingeschlossen sind.
WARNUNG
Dieses Gerät ist nicht zum Gebrauch durch Personen (auch Kinder) mit verminderten
körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder einem Mangel an Erfahrung und
Wissen bestimmt. Von dieser Regel darf nur abgewichen werden, wenn diese Personen
unter Aufsicht stehen oder durch eine für ihre Sicherheit verantwortliche Person eine
Unterweisung zur Bedienung des Geräts erhalten haben.
Kinder müssen beaufsichtigt werden, damit sie nicht mit dem Gerät spielen können.
Falls der Stecker oder das Netzkabel beschädigt sind, müssen diese vom Hersteller oder
vom Kundendienst bzw. von einer ähnlich qualifizierten Fachkraft ausgewechselt werden,
um Gefahren zu vermeiden.
Das Gerät sollte so aufgestellt werden, dass der Netzstecker, der Wasserzulauf und die
Abflussrohre zugänglich sind.
Wenn die Waschmaschine am Geräteboden über Belüftungsöffnungen verfügt, stellen
Sie sicher, dass diese Öffnungen nicht durch Teppich oder andere Hindernisse verdeckt
werden.
Verwenden Sie nur neue Schläuche. Alte Schläuche dürfen nicht wiederverwendet werden.
HINWEISE ZUM WEEE-KENNZEICHEN
Umweltfreundliche Entsorgung dieses Geräts (Elektro- und
Elektronikschrott)
(Anwendbar nur in der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit
separaten Sammelsystemen)
Dieses Zeichen auf dem Produkt, dem Zubehör oder der Dokumentation gibt an, dass das
Gerät und sein elektronisches Zubehör (Ladegerät, Kopfhörer und USB-Kabel) nach Ablauf ihrer
Gebrauchsdauer nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden dürfen. Entsorgen Sie
dieses Gerät getrennt von anderen Abfällen, und führen Sie es dem Recycling zu, um mögliche
Umwelt- oder Gesundheitsschäden zu vermeiden und die nachhaltige Wiederverwertung von
Materialien zu unterstützen.
Private Benutzer erhalten detaillierte Informationen zum ordnungsgemäßen Recycling dieser
Gegenstände bei dem Fachhändler, bei dem Sie das Gerät erworben haben oder bei den
örtlichen Behörden.
Gewerbliche Benutzer wenden sich an ihren Lieferanten und überprüfen die Bedingungen Ihres
Kaufvertrags. Weder dieses Gerät noch sein elektronisches Zubehör dürfen gemeinsam mit dem
sonstigen gewerblichen Müll entsorgt werden.
Sicherheitsinformationen _5
WF0806Z8E-02987B-03_DE.indd Sec5:5
2012-02-13
11:01:30
Sicherheitsinformationen
WARNUNG
WICHTIGE WARNHINWEISE FÜR DIE INSTALLATION
Die Installation dieses Geräts darf nur von entsprechend geschultem Fachpersonal
vorgenommen werden.
- Andernfalls besteht Verletzungsgefahr bzw. die Gefahr von Stromschlägen, Brand,
Explosion oder Störungen des Geräts.
Das Gerät ist schwer, gehen Sie beim Heben also vorsichtig vor
Verbinden Sie das Netzkabel nur mit einer Wandsteckdose mit 220-240V / 50Hz
und verwenden Sie den Stecker nur für dieses Gerät. Verwenden Sie außerdem kein
Verlängerungskabel.
- Wenn Sie eine Wandsteckdose gemeinsam mit anderen Geräten benutzen (mit Hilfe
einer Steckerleiste oder eines Mehrfachsteckers) können Stromschläge oder Brände
verursacht werden.
- Stellen Sie sicher, dass Netzspannung, Frequenz und Stromstärke den Angaben in
den technischen Daten des Geräts entsprechen. Andernfalls besteht die Gefahr von
Stromschlägen oder Brand. Verbinden Sie den Netzstecker fest mit der Steckdose.
Entfernen Sie Fremdstoffe wie Staub oder Wasser mit einem trockenen Tuch regelmäßig
von den Anschlussstiften des Steckers sowie den Kontaktpunkten.
- Ziehen Sie den Netzstecker heraus und reinigen Sie ihn mit einem trockenen Tuch.
- Andernfalls besteht die Gefahr von Stromschlägen oder Brand.
Verbinden Sie den Netzstecker richtig herum mit der Wandsteckdose, so dass das Kabel
zum Boden hin verläuft.
- Wenn Sie den Netzstecker anders herum mit der Wandsteckdose verbinden, können die
Drähte im Innern des Kabels beschädigt werden. Dies kann Stromschläge oder einen
Brand verursachen.
Halten Sie alle Verpackungsmaterialien außerhalb der Reichweite von Kindern, denn
Verpackungsmaterial kann für Kinder gefährlich sein.
- Wenn ein Kind sich eine Tüte über den Kopf zieht, kann es ersticken.
Wenn das Gerät oder das Netzkabel bzw. der Stecker beschädigt sind, wenden Sie sich an
Ihr örtliches Kundendienstcenter.
Dieses Gerät muss ordnungsgemäß geerdet sein.
Erden Sie das Gerät nicht an einem Gasrohr, Wasserrohr aus Kunststoff oder der
Telefonleitung.
- Andernfalls besteht die Gefahr von Stromschlägen, Brand, Explosion oder Störungen
des Geräts.
- Verbinden Sie das Netzkabel niemals mit einer Steckdose, die nicht korrekt geerdet ist,
und vergewissern Sie sich, dass die Erdung den örtlichen und nationalen Vorschriften
entspricht.
Installieren Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von Heizkörpern oder entflammbarem
Material.
Installieren Sie dieses Gerät weder an einem feuchten, öligen oder staubigen Ort, noch an
einem Platz, der direktem Sonnenlicht oder Wassereinwirkungen (Regentropfen) ausgesetzt ist.
Installieren Sie dieses Gerät nicht an einem Ort, wo es niedrigen Temperaturen ausgesetzt ist.
- Bei Frost können die Rohre platzen
Installieren Sie dieses Gerät nicht an einem Ort, wo Gas austreten kann.
- Andernfalls besteht die Gefahr von Stromschlägen oder Brand.
6_ Sicherheitsinformationen
WF0806Z8E-02987B-03_DE.indd Sec5:6
2012-02-13
11:01:30
Verwenden Sie keinen Stromtrafo.
- Andernfalls besteht die Gefahr von Stromschlägen oder Brand.
Verwenden Sie niemals Netzstecker oder Netzkabel, die beschädigt sind, oder eine lose
Wandsteckdose.
- Andernfalls besteht die Gefahr von Stromschlägen oder Brand.
Ziehen Sie nicht am Netzkabel oder knicken Sie es nicht zu stark.
Verknoten und Befestigen Sie das Netzkabel nicht.
Haken Sie das Netzkabel nicht über ein Metallobjekt, stellen Sie keine schweren
Gegenstände darauf, verlegen Sie das Netzkabel nicht zwischen Objekten und schieben
Sie das Netzkabel nicht in den Raum hinter dem Gerät.
- Andernfalls besteht die Gefahr von Stromschlägen oder Brand.
Fassen Sie nicht am Netzkabel an, wenn Sie den Netzstecker herausziehen.
- Fassen Sie den Netzstecker beim Herausziehen am Stecker an.
- Andernfalls besteht die Gefahr von Stromschlägen oder Brand.
Verlegen Sie das Netzkabel und die Leitungen nicht an Stellen, wo Sie darüber stolpern
könnten.
VORSICHT
VORSICHTSHINWEISE FÜR DIE INSTALLATION
Dieses Gerät muss so aufgestellt werden, dass der Netzstecker zugänglich ist.
- Andernfalls besteht die Gefahr von Stromschlägen oder Brand aufgrund von
Fehlströmen.
Stellen Sie das Gerät auf einem harten und ebenen Untergrund auf, der sein Gewicht
tragen kann.
- Andernfalls besteht Verletzungsgefahr bzw. die Gefahr von starken Schwingungen,
Geräuschentwicklung und Störungen des Geräts.
WARNUNG
WICHTIGE WARNHINWEISE FÜR DEN EINSATZ
Wenn das Gerät unter Wasser geraten sollte, trennen Sie sofort die Wasser- und
Stromversorgung und wenden Sie sich an Ihr nächstgelegenes Kundendienstcenter.
- Berühren Sie den Netzstecker nicht mit nassen Händen
- Andernfalls besteht die Gefahr von Stromschlägen .
Wenn das Gerät ungewöhnliche Geräusche, Brandgeruch oder Rauch entwickelt,
trennen Sie sofort die Stromversorgung und wenden Sie sich an Ihr nächstgelegenes
Kundendienstcenter.
- Andernfalls besteht die Gefahr von Stromschlägen oder Brand.
Im Fall eines Gaslecks (z. B: durch Propangas, Erdgas usw.) lüften Sie den Raum sofort,
ohne den Netzstecker zu berühren. Berühren Sie weder das Gerät noch das Netzkabel.
- Verwenden Sie keinen Lüfter.
- Jeder Funke kann zu einer Explosion oder zu Brandentwicklung führen.
Lassen Sie keine Kinder in oder auf der Waschmaschine spielen. Entfernen Sie vor der
Entsorgung des Geräts außerdem den Türverschlusshebel der Waschmaschine.
- Wenn ein Kind in der Waschmaschine eingeschlossen ist, kann es gefangen sein und
ersticken.
Achten Sie darauf, die Verpackung am Boden der Waschmaschine (Schwamm, Styropor)
zu entfernen, ehe Sie sie verwenden.
Sicherheitsinformationen _7
WF0806Z8E-02987B-03_DE.indd Sec5:7
2012-02-13
11:01:31
Sicherheitsinformationen
Waschen Sie keine mit Benzin, Kerosin, Waschbenzin, Verdünner, Alkohol oder anderen
leicht entzündlichen oder explosiven Substanzen verunreinigten Kleidungsstücke.
- Andernfalls besteht die Gefahr von Stromschlägen, Brand oder Explosion.
Öffnen Sie die Tür der Waschmaschine nicht mit Gewalt und im Betrieb (Waschen bei hoher
Temperatur/Trocknen/Schleudern).
- Das aus der Waschmaschine austretende Wasser kann zu Verbrennungen führen oder
bewirken, dass der Boden schlüpfrig wird.
Andernfalls besteht Verletzungsgefahr.
- Wenn Sie die Tür mit Gewalt öffnen, kann dies zu Beschädigungen des Geräts oder zu
Verletzungen führen.
Legen Sie niemals Ihre Hände unter das Gerät.
- Andernfalls besteht Verletzungsgefahr.
Berühren Sie den Netzstecker nicht mit nassen Händen
- Andernfalls besteht die Gefahr von Stromschlägen.
Schalten Sie das Gerät, solange es arbeitet, nicht durch Herausziehen des Netzsteckers
aus.
- Wenn Sie den Netzstecker wieder mit der Steckdose verbinden, kann ein Funke und
somit ein Stromschlag oder Brand verursacht werden.
Lassen Sie keine Kinder oder gebrechlichen Personen ohne Aufsicht mit der
Waschmaschine umgehen. Lassen Sie Kinder nicht in das Gerät hineinklettern.
- Andernfalls besteht Verletzungsgefahr bzw. die Gefahr von Stromschlägen oder Brand.
Legen Sie niemals Ihre Hände oder Metallgegenstände unter die laufende Waschmaschine.
- Andernfalls besteht Verletzungsgefahr.
Ziehen Sie nicht am Netzkabel des Geräts, wenn Sie den Netzstecker herausziehen,
sondern fassen Sie immer fest am Stecker an und ziehen Sie ihn gerade aus der Dose.
- Schäden am Kabel können einen Kurzschluss, Brand und/oder Stromschlag
verursachen.
Versuchen Sie nicht selbst, das Gerät zu reparieren, auseinander zu nehmen oder zu
verändern.
- Verwenden Sie ausschließlich Normsicherungen (z. B. solche aus Kupfer, Stahldraht,
usw.).
- Wenn das Gerät repariert oder neu installiert werden muss, wenden Sie sich an Ihr
örtliches Kundendienstcenter.
- Andernfalls besteht Verletzungsgefahr bzw. die Gefahr von Stromschlägen, Brand oder
Störungen des Geräts.
Wenn sich der Frischwasserschlauch am Hahn löst und das Gerät wird überflutet, ziehen
Sie den Netzstecker aus der Dose.
- Andernfalls besteht die Gefahr von Stromschlägen oder Brand.
Ziehen Sie den Netzstecker bei Gewitter, oder wenn das Gerät längere Zeit nicht genutzt
wird, aus der Dose.
- Andernfalls besteht die Gefahr von Stromschlägen oder Brand.
8_ Sicherheitsinformationen
WF0806Z8E-02987B-03_DE.indd Sec5:8
2012-02-13
11:01:31
VORSICHT
VORSICHTSHINWEISE FÜR DEN BETRIEB
Wenn die Waschmaschine durch Fremdstoffe wie Reinigungsmittel, Schmutz,
Lebensmittelabfälle usw. verunreinigt wird, ziehen Sie den Netzstecker aus der Dose und
reinigen Sie die Waschmaschine mit einem feuchten und weichen Tuch.
- Andernfalls besteht die Gefahr von Verfärbung, Verformung, Beschädigung oder Rost.
Die Frontscheibe kann durch starke Schläge beschädigt werden. Sein Sie vorsichtig, wenn
Sie die Waschmaschine verwenden.
- Wenn das Glas kaputt ist, kann dies zu Verletzungen führen.
Öffnen Sie den Wasserhahn nach einem Ausfall der Wasserversorgung oder bei
Neuanschluss des Frischwasserschlauchs nur langsam.
Öffnen Sie den Hahn auch nach einer langen Zeit ohne Waschen nur langsam.
- Der Luftdruck im Wasserschlauch oder im Wasserrohr kann zu Beschädigungen an
Bauteilen oder zu Wasserlecks führen.
Wenn im Betrieb ein Problem mit dem Wasserabfluss auftritt, überprüfen Sie, ob es ein
Problem mit dem Abfluss gibt.
- Wenn die Waschmaschine trotz Überflutung aufgrund eines Problems mit dem Abfluss
weiter verwendet wird, kann dies aufgrund von Fehlströmen zu Stromschlag oder Brand
führen.
Geben Sie die Wäsche ganz in die Waschmaschine hinein, damit sie nicht in der Tür
eingeklemmt wird.
- Wenn Wäsche in der Tür eingeklemmt wird, kann dies zu Beschädigungen der Wäsche
oder der Waschmaschine bzw. zu Wasseraustritt führen.
Stellen Sie sicher, dass der Wasserhahn zugedreht ist, wenn die Waschmaschine nicht
eingesetzt wird.
- Stellen Sie sicher, dass die Schraube am Anschluss des Frischwasserschlauchs richtig
festgezogen ist.
- Andernfalls besteht die Gefahr von Sachschäden oder Verletzungen.
Achten Sie darauf, dass die Gummidichtung und der Glaseinsatz der vorderen Gerätetür
nicht durch Fremdstoffe verunreinigt sind (z. B. Abfall, Gewebe, Haare usw.).
- Wenn Fremdstoffe in der Gerätetür eingeklemmt werden oder die Tür nicht vollständig
geschlossen ist, kann dies zu Wasseraustritt führen.
Öffnen Sie vor Benutzung des Geräts den Hahn und überprüfen Sie, ob der
Frischwasserschlauch fest angeschlossen ist und kein Wasser austritt.
- Wenn die Schrauben oder der Anschluss des Frischwasserschlauchs lose sind, kann
dies zu Wasseraustritt führen.
Das Gerät, das Sie erworben haben, dient nur zur Verwendung im häuslichen Bereich.
Die Verwendung für gewerbliche Zwecke wird als Missbrauch des Produkts eingestuft.
In diesem Fall fällt das Gerät nicht mehr unter die Standardgarantie von Samsung, und
Samsung übernimmt keine Haftung für Fehlfunktionen oder Schäden, die auf solchem
Missbrauch zurückzuführen sind.
Stellen Sie weder sich selbst noch irgendwelche Gegenstände (Wäsche, brennende
Kerzen, angezündete Zigaretten, Geschirr, Chemikalien, Metall usw.) auf das Gerät.
- Andernfalls besteht Verletzungsgefahr bzw. die Gefahr von Stromschlägen, Brand oder
Störungen des Geräts.
Sicherheitsinformationen _9
WF0806Z8E-02987B-03_DE.indd Sec5:9
2012-02-13
11:01:32
Sicherheitsinformationen
Sprühen Sie kein flüchtiges Material wie z. B. Insektizide auf die Oberfläche des Geräts.
- Sie sind nicht nur gefährlich für Ihre Gesundheit, sondern es besteht außerdem die
Gefahr von Stromschlägen, Brand oder Störungen des Geräts.
Stellen Sie keine Gegenstände, die ein elektromagnetisches Feld erzeugen, in die Nähe des
Geräts.
- Andernfalls besteht Verletzungsgefahr bzw. die Gefahr von Störungen.
Da das bei einem Heißwaschgang oder beim Trocknen abfließende Wasser heiß ist, dürfen
Sie dieses Wasser nicht berühren.
- Andernfalls besteht Verbrennungs- oder Verletzungsgefahr.
Sie dürfen wasserdichte Sitze, Matten oder Kleidungsstücke (*) nur dann in Ihrer
Waschmaschine waschen, wenn Ihr Gerät über ein spezielles Programm dafür verfügt.
- Waschen Sie keine dicken, schweren Matten, auch wenn das Waschen auf dem
Pflegehinweis erlaubt wird.
- Dies kann aufgrund übermäßiger Vibrationen zu Verletzungen oder Schäden an der
Waschmaschine, den Wänden, dem Boden oder der Bekleidung führen.
* Bettwäsche aus Wolle, Regenumhänge, Angelwesten, Skihosen, Schlafsäcke,
Windelhöschen, Trainingsanzüge und sowie Fahrrad-, Motorrad und Autoabdeckungen,
usw.
Verwenden Sie die Waschmaschine nicht, wenn der Waschmittelbehälter ausgebaut ist.
- Andernfalls besteht die Gefahr von Stromschlägen oder Verletzungen aufgrund von
Wasseraustritt.
Berühren Sie beim oder kurz nach dem Trocknen nicht das Innere der Trommel, da diese
heiß ist.
- Andernfalls besteht Verbrennungsgefahr.
Legen Sie Ihre Hände nicht in den geöffneten Waschmittelbehälter.
- Andernfalls besteht Verletzungsgefahr, weil Ihre Hand vom Reinigungsmitteleinzug
eingeklemmt werden kann. Geben Sie außer der Wäsche keinerlei Objekte (wie Schuhe
oder Lebensmittelabfall) oder Tiere in die Waschmaschine.
- Dies kann, aufgrund übermäßiger Vibrationen, zu Schäden an der Waschmaschine und
zum Tod oder zu Verletzungen der Tiere führen.
Drücken Sie die Tasten nicht mit Hilfe scharfer Gegenstände wie Stiften, Messern,
Fingernägeln usw.
- Andernfalls besteht die Gefahr von Stromschlägen oder Verletzungen.
Waschen Sie keine durch Öl, Creme oder Lotion verunreinigte Wäsche, wie sie sich
normalerweise in Hauptpflegegeschäften oder Massagensalons findet.
- Andernfalls besteht die Gefahr der Verformung von Gummidichtungen und
Wasseraustritt.
Lassen Sie Bleichmittel und Metallobjekte wie Sicherheits- oder Haarnadeln nicht längere
Zeit in der Trommel.
- Dadurch kann die Trommel rosten.
- Sollte sich doch einmal Rost auf der Oberfläche der Trommel bilden, entfernen Sie
diesen mit einem pH-neutralen Spülmittel und einem Schwamm. Verwenden Sie niemals
eine Metallbürste.
Geben Sie kein chemisches Reinigungsmittel direkt auf die Wäsche und waschen, spülen
oder schleudern Sie keine Wäsche, die mit einem chemischen Reinigungsmittel verunreinigt
ist.
- Dies kann aufgrund der Hitze zum Verdampfen des Reinigungsmittels und spontaner
Verbrennung oder Explosion führen.
Verwenden Sie kein heißes Wasser aus Wasserkühl-/-heizgeräten.
- Andernfalls besteht die Möglichkeit von Störungen der Waschmaschine.
10_ Sicherheitsinformationen
WF0806Z8E-02987B-03_DE.indd Sec5:10
2012-02-13
11:01:32
Verwenden Sie keine natürliche Handwaschseife für die Waschmaschine.
- Wenn sie hart wird und sich in der Waschmaschine ansammelt, kann es zu Problemen
mit dem Gerät, Verfärbungen, Rost oder schlechten Gerüchen kommen.
Waschen Sie keine großen Wäschestücke wie z. B. Bettwäsche im Waschnetz.
- Geben Sie Strümpfe und Büstenhalter ins Waschnetz und waschen Sie sie zusammen
mit der anderen Wäsche.
- Andernfalls besteht Verletzungsgefahr aufgrund übermäßiger Vibrationen.
Verwenden Sie kein festes Waschmittel.
- Wenn es sich in der Waschmaschine ansammelt, kann es zu Wasseraustritt kommen.
Wenn die Waschmaschine am Geräteboden über Belüftungsöffnungen verfügt, stellen
Sie sicher, dass diese Öffnungen nicht durch Teppich oder andere Hindernisse verdeckt
werden.
Stellen Sie vor dem Waschen sicher, dass die Taschen aller zu waschenden
Kleidungsstücke geleert sind.
- Harte bzw. spitze Gegenstände wie Münzen, Sicherheitsnadeln, Nägel, Schrauben oder
Steine können schwere Schäden an Ihrer Waschmaschine verursachen.
Waschen Sie keine Kleidung mit großen Schnallen, Knöpfen oder anderen schweren
Metallapplikationen.
WARNUNG
WICHTIGE WARNHINWEISE FÜR DIE REINIGUNG
Reinigen Sie das Gerät nicht, indem Sie Wasser direkt darauf sprühen.
Verwenden Sie niemals Waschbenzin, Verdünner oder Alkohol, um das Gerät zu reinigen.
- Andernfalls kann es zu Verfärbungen, Verformungen, Schäden, Stromschlag oder Brand
kommen.
Ehe Sie das Gerät reinigen bzw. Wartungsarbeiten durchführen, ziehen Sie den Netzstecker
des Geräts aus der Steckdose.
- Andernfalls besteht die Gefahr von Stromschlägen oder Brand.
Sicherheitsinformationen _11
WF0806Z8E-02987B-03_DE.indd Sec5:11
2012-02-13
11:01:32
Download PDF

advertising