Samsung SP-D400, SP-D400S User's manual

Samsung SP-D400, SP-D400S User's manual
Om letsel of beschadiging van eigendommen te voorkomen dient u de volgende veiligheidsvoorschriften
zorgvuldig door te lezen en u hier aan te houden.
Het niet volgen van de instructies aangegeven met dit symbool kan persoonlijk letsel of
mogelijk de dood tot gevolg hebben.
Het niet volgen van de instructies aangegeven met dit symbool kan persoonlijk letsel of
beschadiging van het product of uw eigendommen tot gevolg hebben.
| Met betrekking tot stroom | Met betrekking tot de installatie | Met betrekking tot schoonmaak en gebruik |
[De afbeeldingen hier zijn alleen ter referentie en zijn niet altijd (of in alle landen) van toepassing.]
Het niet goed aansluiten van de stekker kan brand tot gevolg
hebben.
z
Een onvolledige aansluiting kan brand tot gevolg hebben.
Maak stopcontacten niet los en zorg dat u netsnoeren niet
beschadigt.
z
Dit kan brand of een elektrische schok veroorzaken.
Raak nooit met natte handen de stekker aan.
z
Dit kan een elektrische schok veroorzaken.
Sluit niet meerdere apparaten aan op een enkel stopcontact.
z
Dit kan brand veroorzaken.
Plaats geen zware objecten op het netsnoer. Zorg dat u het netsnoer
niet teveel buigt of eraan trekt.
z
Dit kan brand of een elektrische schok veroorzaken.
Zorg dat de stroom is uitgeschakeld en dat het netsnoer uit het
stopcontact is verwijderd voor u het apparaat verplaatst. Zorg er
bovendien voor dat alle aansluitkabels van andere apparaten zijn
afgesloten.
z
Bij het verplaatsen van het apparaat zonder het netsnoer af te sluiten kan
het snoer beschadigd raken en brand of een elektrische schok veroorzaken.
De stekker moet uit het hoofdstopcontact worden gehaald om het
apparaat te ontkoppelen. De stekker moet daarom goed bereikbaar
zijn.
z
Dit kan leiden tot elektrische schokken en brand.
Trek bij het afsluiten van het apparaat altijd aan de stekker zelf en
nooit aan het snoer.
z
Afsluiten door aan het snoer te trekken kan brand veroorzaken.
Haal de stekker uit het stopcontact voor u het apparaat gaat
schoonmaken.
z
Doet u dit niet, dan kan dit brand of een elektrische schok veroorzaken.
| Met betrekking tot stroom | Met betrekking tot de installatie | Met betrekking tot schoonmaak en gebruik |
HOUD HET APPARAAT UIT DE BUURT VAN OPEN VUUR ZOALS
KAARSEN OM BRAND TE VOORKOMEN.
z
Dit kan brand veroorzaken.
Laat bij het plaatsen van het apparaat in een kast of op een plank
het voorste deel van het apparaat niet naar buiten steken.
z
Als het apparaat valt kan dit het apparaat beschadigen of persoonlijk letsel
veroorzaken.
Houd het netsnoer uit de buurt van verwarmingstoestellen.
z
Het omhulsel kan smelten en dit kan brand of een elektrische schok
veroorzaken.
Plaats het apparaat niet daar waar het in aanraking kan komen met
olie, rook, vocht of water (regenwater), of in een voertuig.
z
Dit kan brand of een elektrische schok veroorzaken.
Plaats het apparaat niet op plaatsen zonder ventilatie, zoals
boekenplanken of kasten.
z
Dit kan brand of schade aan het apparaat tot gevolg hebben.
Plaats het apparaat niet op een instabiele ondergrond, bijvoorbeeld
op een standaard die kleiner is dan het apparaat zelf.
z
Houd het product buiten het bereik van kinderen.
Het product kan vallen en persoonlijk letsel veroorzaken.
Zet bij onweer het apparaat onmiddelijk uit en haal de stekker uit
het stopcontact.
z
Doet u dit niet, dan kan dit brand of een elektrische schok veroorzaken.
Zorg dat de ventilatiegaten van het apparaat niet geblokkeerd
worden door bijvoorbeeld een tafelkleed of gordijn.
z
Dit kan brand of schade aan het apparaat tot gevolg hebben.
Plaats het apparaat voorzichtig op de grond.
z
Doet u dit niet, dan kan dit schade of letsel veroorzaken.
Laat het apparaat niet vallen als u het verplaatst.
z
Dit kan schade of letsel veroorzaken.
Houd het apparaat buiten bereik van kinderen.
z
Houd het product buiten het bereik van kinderen.
Het product kan vallen en persoonlijk letsel veroorzaken.
| Met betrekking tot stroom | Met betrekking tot de installatie | Met betrekking tot schoonmaak en gebruik |
Plaats geen metalen objecten zoals pennen, draad en paperclips of
ontvlambare voorwerpen zoals lucifers of papier in het product via de
ventilatieopeningen of de PC/Video- of voedingsaansluiting.
z
Dit kan brand of een elektrische schok veroorzaken. Als water of een andere
vloeistof in het apparaat terecht komt, zet het apparaat dan uit, haal de
stekker uit het stopcontact en neem contact op met een Servicecentrum.
Demonteer het apparaat niet en probeer het niet zelf te repareren of aan te
passen.
z
Als het apparaat gerepareerd moet worden neemt u contact op met een
Servicecentrum. Er bestaat kans op een elektrische schok of schade aan het
apparaat.
Houd het apparaat uit de buurt van brandbare stoffen.
z
Dit kan brand of een explosie veroorzaken.
Plaats geen water, drinken, chemische stoffen, kleine metalen voorwerpen of
zware objecten op het apparaat.
z
Als voorwerpen of vloeistoffen in het apparaat terecht komen kan dit elektrische
schokken, brand of persoonlijk letsel tot gevolg hebben.
Laat kinderen geen voorwerpen zoals speelgoed of koekjes op het apparaat
plaatsen.
z
Als het kind deze voorwerpen vervolgens weer weg wil pakken kan het apparaat
vallen en letsel veroorzaken.
Kijk nooit rechtstreeks in het licht van de lamp voor op het apparaat en
schijn deze nooit in iemands ogen.
z
Dit is gevaarlijk, vooral voor kinderen.
Wanneer u de batterijen verwijdert, zorgt u dat deze niet door kinderen
worden ingeslikt. Houd batterijen uit de buurt van kinderen.
z
Raadpleeg onmiddellijk uw arts als een kind een batterij heeft ingeslikt.
Als er rook, een vreemd geluid of brandlucht uit het apparaat komt, zet deze
dan onmiddellijk uit, haal de stekker uit het stopcontact en neem contact op
met een Servicecentrum.
z
Doet u dit niet, dan kan dit brand of een elektrische schok veroorzaken.
Als de stekker of de aansluiting wordt blootgesteld aan stof, water of andere
vloeistoffen, maak dit dan schoon.
z
Doet u dit niet, dan kan dit brand of een elektrische schok veroorzaken.
Maak na het verwijderen van de stekker uit het stopcontact het apparaat
voorzichtig schoon met een zachte, droge doek.
z
Gebruik geen chemische stoffen zoals was, wasbenzine, alcohol, thinner,
insectenwerende middelen, geurstoffen, smeermiddel, schoonmaakmiddel, enz.
Haal de stekker uit het stopcontact als het apparaat gedurende lange tijd
niet wordt gebruikt.
z
Doet u dit niet, dan kan dit brand of een elektrische schok veroorzaken.
Neem contact op met een geautoriseerd servicentrum als u de monitor
installeert in een omgeving waar veel stof, hoge of lage temperaturen of
hoge vochtigheid voorkomt, op een plaats waar gewerkt wordt met
chemische oplossingen of waar de monitor 24 uur per dag in werking is,
zoals een vliegveld of treinstation.
z
Als u dit niet doet, kan er schade aan het apparaat ontstaan.
Als het apparaat is gevallen of als het omhulsel kapot is, zet het apparaat
dan uit en haal de stekker uit het stopcontact, om elektrische schokken of
brand te voorkomen.
z
Neem contact op met een Servicecentrum.
Plaats de afstandsbediening op een tafel of bureau.
z
Als u op de afstandsbediening gaat staan, kunt u vallen en u bezeren, of kan de
afstandsbediening beschadigd raken.
Let op dat u de lenskap van het product niet verliest.
z
De lens kan beschadigd raken.
z
De lenskap beschermt de lens en moet worden gebruikt wanneer de
projector is uitgeschakeld.
z
Gebruik de functie BLANK om het scherm te verbergen wanneer de
projector is ingeschakeld.
Correcte verwijdering van dit product
(elektrische & elektronische afvalapparatuur) - Alleen Europa
Dit merkteken op het product of het bijbehorende informatiemateriaal duidt erop dat het niet
met ander huishoudelijk afval verwijderd moet worden aan het einde van zijn gebruiksduur.
Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde
afvalverwijdering te voorkomen, moet u dit product van andere soorten afval scheiden en op
een verantwoorde manier recyclen, zodat het duurzame hergebruik van materiaalbronnen
wordt bevorderd.
Huishoudelijke gebruikers moeten contact opnemen met de winkel waar ze dit product
hebben gekocht of met de gemeente waar ze wonen om te vernemen waar en hoe ze dit
product milieuvriendelijk kunnen laten recyclen.
Zakelijke gebruikers moeten contact opnemen met hun leverancier en de algemene
voorwaarden van de koopovereenkomsten nalezen. Dit product moet niet worden gemengd
met ander bedrijfsafval voor verwijdering.
Correcte behandeling van een gebruikte accu uit dit product - Alleen
Europa
(Van toepassing op de Europese Unie en andere Europese landen met afzonderlijke
inzamelingssystemen voor accu’s en batterijen.)
Dit merkteken op de accu, handleiding of verpakking geeft aan dat de accu in dit product
aan het einde van de levensduur niet samen met ander huishoudelijk afval mag worden
weggegooid. De chemische symbolen Hg, Cd of Pb geven aan dat het kwik-, cadmium- of
loodgehalte in de accu hoger is dan de referentieniveaus in de Richtlijn 2006/66/EC. Indien
de gebruikte accu niet op de juiste wijze wordt behandeld, kunnen deze stoffen schadelijk
zijn voor de gezondheid van mensen of het milieu.
Ter bescherming van de natuurlijke hulpbronnen en ter bevordering van het hergebruik van
materialen, verzoeken wij u afgedankte accu’s en batterijen te scheiden van andere soorten
afval en voor recycling aan te bieden bij het gratis inzamelingssysteem voor accu’s en
batterijen in uw omgeving.
| Productkenmerken | Productafbeeldingen | Afstandsbediening | Productspecificaties |
Optisch mechaniek met geavanceerde DLP-technologie
- Een 1024x768-paneel is aangepast.
- Een 4-delig kleurenwiel is toegepast voor optimale kleurimplementatie.
- 280 W lamp voor betere helderheid
Levendige kleuren
- Geavanceerde beeldafstemming met nadruk op kleurverbetering - in dit toestel wordt getracht
kleurcoördinatie te bereiken die voldoet aan de uitzendstandaards voor videoproductie.
Minimaal ventilatorgeluid en lichtlekkage
- De luchtstroom en plaatsing van de ventilator zijn geoptimaliseerd om het ventilatorgeluid en
straallekkage te minimaliseren.
Diverse ingangspoorten
- Verbindingen met randapparaten zijn verbeterd door middel van verschillende ingangen, zoals een
HDMI-aansluiting (HDCP-ondersteund), een componentingang en een PC OUT-ingang.
Instelling door de gebruiker
- Alle ingangspoorten zijn instelbaar.
- Het toestel is voorzien van een testbeeld dat kan worden gebruikt voor plaatsing en afstelling.
| Productkenmerken | Productafbeeldingen | Afstandsbediening | Productspecificaties |
Voorzijde/Bovenzijde
1. Indicators
6. Zoomknop
- STAND BY (blauw lampje)
Hiermee kunt u het beeld vergroten of verkleinen.
- LAMP (blauw lampje)
7. AAN/UIT-toets(
- TEMP (rode LED)
)
Hiermee zet u de projector aan of uit.
※ Zie Indicatielampjes.
8. SOURCE-toets
2. Scherpstelring
Hiermee kunt u een ingangssignaal van een van
Hiermee kunt u scherpstellen.
3.
de externe bronnen selecteren.
Ontvanger voor het signaal van de
afstandsbediening
9. MENU-toets
Met deze toets kunt u een menu openen of
afsluiten, of vooruitstappen binnen een menu.
4. Lens
10.Toetsen voor selecteren en verplaatsen
5. Verstelbare voetjes
(
/
)
U kunt de schermpositie verstellen door de
Met deze toets kunt u een item in een menu
verstelbare voetjes in of uit te draaien.
kiezen en selecteren.
De toetsen aan de bovenkant van de projector zijn tiptoetsen.
U kunt deze bedienen door ze licht met uw vingers aan te raken.
Inhoud van de verpakking
Installatiehandleiding
Garantiekaart/ Registratiekaart
(Niet overal verkrijgbaar)
Gebruiksaanwijzing op cd
Afstandsbediening / 1 batterijen
Voedingskabel
Schoonmaakdoekje
(Niet overal verkrijgbaar)
D-Sub-kabel
Lenskap
Indicatielampjes
●:Lampje aan
STAND
◐:Lampje knippert
LAMP
TEMP
●
○
○
●
●
○
●
◐
○
BY
○:Lampje uit
Informatie
Wanneer u op de AAN/UIT-toets op de afstandsbediening of de projector drukt,
verschijnt het scherm binnen 30 seconden.
De projector bevindt zich in normaal bedrijf.
Deze toestand treedt op wanneer de projector bezig is met de voorbereiding van een
bewerking nadat de AAN/UIT-toets op de projector of de afstandsbediening is
ingedrukt.
Met de AAN/UIT-toets schakelt u de projector weer uit. Het koelsysteem blijft aan om
○
◐
○
◐
○
◐
Zie handeling 1 hieronder als de koelventilator in de projector niet naar behoren werkt.
○
◐
◐
Zie handeling 2 hieronder als de beschermkap van de lamp niet goed is afgesloten.
○
○
◐
●
◐
◐
◐
◐
◐
Er is een probleem opgetreden met de werking van de lamp. Zie handeling 5.
●
◐
●
De lamp heeft het einde van de levensduur bereikt. Zie handeling 6.
◐
◐
○
◐
◐
●
◐
●
◐
het binnenwerk van de projector af te koelen. (Duurt ongeveer anderhalve minuut.)
De projector wordt automatisch uitgeschakeld op het moment dat de temperatuur
binnen de projector boven de toegestane grens komt. Zie handeling 3.
Er is een probleem opgetreden bij het bedienen van de DDP IC in het apparaat. Zie
handeling 4.
Het geheugen van het apparaat functioneert niet naar behoren. Neem contact op met
een servicecenter.
De stroomtoevoer van het apparaat functioneert niet naar behoren. Neem contact op
met een servicecenter.
Er is een probleem opgetreden bij het bedienen van het kleurenwiel van het apparaat.
Zie handeling 4.
Aangegeven problemen opheffen
Categorie
handeling 1
Toestand
Maatregelen
Als de koelventilator niet
Als de symptomen zich blijven voordoen nadat u de voedingskabel
naar behoren werkt.
hebt losgehaald en weer hebt aangesloten en de projector weer hebt
ingeschakeld, moet u contact opnemen met de leverancier of met ons
servicecenter.
Als de beschermkap voor
handeling 2
de lamp niet goed is
Controleer of de schroeven aan de onderkant van de projector goed
gesloten of het
zijn aangedraaid. Als ze niet naar behoren zijn aangedraaid, moet u
sensorsysteem niet naar
contact op nemen met de distributeur of met het servicecenter.
behoren werkt.
Pas de installatie van de projector aan in overeenstemming met de
handeling 3
Als de temperatuur in de
projector te ver oploopt.
bovengenoemde installatievoorschriften. Laat de projector voldoende
afkoelen en schakel deze opnieuw in. Als het probleem zich blijft
voordoen, moet u contact opnemen met de distributeur of met het
servicecenter.
Haal de voedingskabel los, sluit deze weer aan en start de projector
handeling 4
Als het kleurenwiel niet werkt.
opnieuw. Als het probleem zich blijft voordoen, moet u contact
opnemen met de distributeur of met het servicecenter.
De lamp werkt niet goed
na een ongewone
handeling 5
uitschakeling of gaat weer
branden op het moment
dat de projector wordt
Schakel het toestel uit, laat het voldoende afkoelen en schakel het
weer in voor gebruik. Als het probleem zich blijft voordoen, moet u
contact opnemen met de distributeur of met het servicecenter.
uitgeschakeld.
Controleer op het informatiescherm hoe lang de lamp is gebruikt. Als
handeling 6
Als het scherm donkerder wordt. het tijd is om de lamp te vervangen, moet u contact opnemen met de
distributeur of met het servicecenter.
In deze projector voor een koelventilatorsysteem gebruikt om oververhitting van het toestel te voorkomen. De
koelventilator kan wat geluid afgeven. Dit heeft geen gevolgen voor de goede werking van het toestel. Ruilen of
retourneren in verband met dit geluid wordt niet toegestaan.
Achterzijde
1. RS-232C-poort (voor serviceterminals)
6. Ingangen HDMI/DVI IN
2. Ingang SERVICE
7. PC OUT-ingang
3. Ingang VIDEO IN
8. Ingang PC IN
4. Ingang S-VIDEO IN
9. Ingang COMPONENT IN
5. Ontvanger voor het signaal van de
afstandsbediening
10.Voedingsingang
| Productkenmerken | Productafbeeldingen | Afstandsbediening | Productspecificaties |
1.
ON-toets (
2.
AUTO-toets
3.
MENU (
4.
Verplaatsen (▲ ▼ ◀ ▶)/ (
5.
V.KEYSTONE (+/-)(VERTICAL KEYSTONE) -
)
)-toets
toets
6.
VIDEO-toets
7.
S-VIDEO-toets
8.
P.SIZE-toets
9.
COMP-toets
10. OFF (
)-toets
11. RETURN (
)-toets
12. BLANK-toets
13. INFO STILL -toets
14. HDMI-toets
15. INSTALL-toets
16. P.MODE-toets
17. PC-toets
1. ON ( )
Hiermee zet u de projector aan.
2. AUTO
Hiermee wordt de Picture automatisch aangepast. Alleen beschikbaar in modus PC
3. MENU (
)
Hiermee opent u het menuscherm.
4. Verplaatsen (▲ ▼ ◀ ▶)/ (
)
Hiermee kunt u menu-items kiezen en selecteren.
5. V.KEYSTONE(VERTICAL KEYSTONE) (+/-)
Gebruik dit wanneer videobeelden vervormd of gekanteld zijn.
6. VIDEO
Hiermee schakelt u over naar de modus Video.
)-toets
7. S-VIDEO
Hiermee schakelt u over naar de modus S-VIDEO.
8. P.SIZE
Hiermee kunt u de grootte van het weergegeven beeld instellen.
9. COMP
Hiermee schakelt u over naar de modus COMPONENT.
10. OFF(
)
Hiermee zet u de projector uit.
11. RETURN (
)
Hiermee keert u terug naar het vorige menu.
12. BLANK
Hiermee kunt u het scherm tijdelijk uitzetten.
Ze worden weer ingeschakeld wanneer er op een willekeurige knop wordt gedrukt, behalve de ON/OFFknop.
13. INFO STILL
INFO: Hiermee kunt u de bronsignalen, beeldinstellingen, PC-scherminstellingen en de levensduur van de
lamp controleren.
STILL: Hiermee kunt u stilstaande beelden bekijken.
14. HDMI
Hiermee schakelt u over naar de modus HDMI.
15. INSTALL
Hiermee kunt u het geprojecteerde beeld omkeren of draaien.
16. P.MODE
Hiermee selecteert u de modus Picture.
17. PC
Hiermee schakelt u over naar de modus PC.
| Productkenmerken | Productafbeeldingen | Afstandsbediening | Productspecificaties |
Ontwerp en specificaties van het product kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving ter verbetering van
het product.
Specificaties
Model
Paneel
Lamp
SP-D400S
Grootte
16,5 mm / 0,65 inch
Resolutie
XGA (1024 x 768)
Fabrikant
Texas Instrument
Type
280 W
Levensduur
2.500 uur
Fabrikant
Philips
Kleuren
18,9 M (1024 x 768 x 3 x 8bit)
Optimale
resolutie
1024 x 768 bij 60 Hz
Resolutie
Maximale
resolutie
Ingangssignaal (beeld)
1280 x 1024 bij 75 Hz
Video, S-Video, Component, Analoog PC, HDMI
Ingangssignaal (synchronisatie)
Afzonderlijke H/V-sync, TTL
Maximum pixelfrequentie
136,75 MHz
Diagonale schermgrootte
40 ~250 inch
Projectiebereik
1 ~10 m
Energieverbruik
minder dan 350 W
Spanning
110/220 VAC +/-10 %, 50/60 Hz +/-3 Hz
Stroom
Ruis
Eco : 30dB, Helder : 32dB
343,1 mm(B) x 162,4 mm(D) x 347,2 mm(H)
Afmetingen
13,5 inch(B) x 6,4 inch(D) x 13,7 inch(H)
Gewicht
5,8 Kg / 12,8 lb
Belangrijkste
kenmerken
Helderheid
Max. 4.000 ANSI-lumen
Contrast
2.500:1
Hoeksteen
Verticaal
In bedrijf
Gebruiksomgeving
Temperatuur en
luchtvochtigheid
Temperatuur 0 °C ~ 40 °C (32 °F ~ 104 °F),
Luchtvochtigheid (10 % ~ 80 %)
Temperatuur -20 °C ~ 45 °C (-4 °F ~ 113 °F),
Opslag
Luchtvochtigheid (5 % ~ 95 %)
Deze apparatuur van Klasse B is ontworpen voor gebruik thuis en op kantoor. Deze apparatuur is
geregistreerd met betrekking tot EMI voor huishoudelijk gebruik. Het toestel mag in alle gebieden worden
gebruikt Klasse A is voor gebruik op kantoor. Klasse A is voor zakelijk gebruik. Klasse B straalt minder
elektromagnetische golven uit dan klasse A.
Het DMD-paneel dat wordt gebruikt in DLP-projectors bestaat uit honderdduizenden microspiegeltjes. Net
als andere elementen voor visuele weergave kan het DMD-paneel enkele slechte pixels bevatten. Samsung
en de fabrikant van het DMD-paneel hanteren een strenge procedure voor het herkennen en limiteren van
slechte pixels en het aantal slechte pixels in de producten mag het maximum aantal dat is vastgesteld in
onze standaard niet overschrijden. In zeldzame gevallen komen pixels voor die niet kunnen worden
weergegeven. Dit heeft echter geen gevolgen voor de beeldkwaliteit of de levensduur van het product.
Ondersteunde weergavemodus
Ingangsbron
Resolutie
(H x V)
640X350
640X400
640X480
720X400
PC
800X600
832X624
1024X768
Horizontale sync
Frequentie
[kHz]
polariteit
Verticale sync
Frequentie
[Hz]
Pixelfrequentie
polariteit
[MHz]
Sync type
31.47
P
70.1
N
25.18
Sep.
37.86
P
85.1
N
31.5
Sep.
37.86
N
85
P
31.5
Sep.
31.47
N
60
N
25.175
Sep.
35.00
N
66.7
N
30.24
Sep.
37.86
N
72.8
N
31.5
Sep.
37.5
N
75
N
31.5
Sep.
43.27
N
85
N
36
Sep.
31.47
N
70
P
28.322
Sep.
35.16
P
56.3
N
36
Sep.
Sep.
37.88
P
60
P
40
48.08
P
72.2
P
50
Sep.
46.87
P
75
P
49.5
Sep.
53.67
P
85
P
56.25
Sep.
49.73
N
75
N
57.28
Sep.
48.36
N
60
N
65
Sep.
Sep.
56.4
N
70
N
75
60.02
P
75
P
78.75
Sep.
68.68
P
85
P
94.5
Sep.
Sep.
1152X864
67.5
P
75
P
108
1152X870
68.68
N
75
N
100
Sep.
1280X768
47.78
N
60
P
79.5
Sep.
1280X960
1280X1024
1440X900
1920X1080i
Component
P
60
P
108
Sep.
63.98
P
60
P
108
Sep.
79.98
P
75
P
135
Sep.
55.94
N
60
P
106.5
Sep.
70.64
N
75
P
136.75
Sep.
33.72
P
60
P
74.18
Sep.
28.125
P
50
P
74.25
Sep.
45
P
60
P
74.25
Sep.
37.5
P
50
P
74.25
Sep.
720x480p
31.5
P
60
P
27
Sep.
720x576p
31.25
P
50
P
27
Sep.
31.47
P
70.1
N
25.18
Sep.
37.86
P
85.1
N
31.5
Sep.
37.86
N
85
P
31.5
Sep.
31.47
N
60
N
25.175
Sep.
1280x720p
640X350
640X400
640X480
720X400
800X600
1024X768
HDMI
60
37.5
N
75
N
31.5
Sep.
31.47
N
70
P
28.322
Sep.
37.88
P
60
P
40
Sep.
46.87
P
75
P
49.5
Sep.
48.36
N
60
N
65
Sep.
60.02
P
75
P
78.75
Sep.
1280X768
47.78
N
60
P
79.5
Sep.
1280X960
60
P
60
P
108
Sep.
63.98
P
60
P
108
Sep.
79.98
P
75
P
135
Sep.
33.72
P
60
P
74.18
Sep.
28.125
P
50
P
74.25
Sep.
45
P
60
P
74.25
Sep.
37.5
P
50
P
74.25
Sep.
720x480p
31.5
P
60
P
27
Sep.
720x576p
31.25
P
50
P
27
Sep.
720x480i
15.73
P
60
P
13.5
Sep.
720x576i
15.63
P
50
P
13.5
Sep.
1280X1024
1920x1080i
1280x720p
Formaatondersteuningsmodus
O : Formaat en overscan kan worden geconfigureerd, x : Formaat en overscan kan niet worden geconfigureerd,
△: Formaat kan worden geconfigureerd
Source (Bron)
Ingang
Type
HD
HDMI
SD
DVI
HD
Component
SD
VIDEO
& S-VIDEO
HD
SD
Beeldformaat
Modus
Normaal
Zoom 1
Zoom 2
16:9
1080i
O
△
△
O
720p
O
△
△
O
576p
O
△
△
O
480p
O
△
△
O
576i
O
△
△
O
480i
O
△
△
O
VESA
△
x
x
△
1080i
O
△
△
O
720p
O
△
△
O
576p
O
△
△
O
480p
O
△
△
O
576i
O
△
△
O
480i
O
△
△
O
576i
△
△
△
△
480i
△
△
△
△
1080i
△
x
x
△
720p
△
x
x
△
576p
△
x
x
△
480p
△
x
x
△
576i
△
x
x
△
480i
△
x
x
△
△
x
x
△
△
x
x
△
16:9
PC
PC
Mode
4:3
Mode
Modus ondersteuning positieverplaatsing
De functie position wordt niet ondersteund bij HDMI, Video en S-Video ingangssignalen.
Overscan : Uit
Source (Bron)
Ingang
Type
HD
Component
SD
HD
SD
PC
Beeldpositie (H/V)
Modus
Normaal
Zoom 1
Zoom 2
16:9
1080i
O
O
O
O
720p
O
O
O
O
576p
O
O
O
O
480p
O
O
O
O
576i
O
O
O
O
480i
O
O
O
O
1080i
O
x
x
O
720p
O
x
x
O
576p
O
x
x
O
480p
O
x
x
O
576i
O
x
x
O
480i
O
x
x
O
O
x
x
O
O
x
x
O
Modus
Normaal
Zoom 1
Zoom 2
16:9
1080i
O
O
O
O
720p
O
O
O
O
576p
O
O
O
O
480p
O
O
O
O
576i
O
O
O
O
480i
O
O
O
O
16:9
PC
Mode
4:3
Mode
Overscan : Aan
Source (Bron)
Ingang
Type
HD
Component
SD
Beeldpositie (H/V)
| Basisinstellingen | De stroom aansluiten | Aansluiten op videoapparatuur |
De projector installeren
Plaats de projector zodanig dat de lichtbundel loodrecht op het scherm staat.
Plaats de project zodanig dat de lens op het midden van het scherm is gericht.
Als het scherm niet verticaal staat, wordt het beeld op het scherm mogelijk niet rechthoekig.
Plaats het scherm niet in een erg lichte omgeving. Als te veel licht op het scherm valt, wordt het beeld niet duidelijk
op het scherm weergegeven.
Gebruik gordijnen als u het scherm in een lichte omgeving plaatst.
U kunt de project op de volgende plaatsen aanbrengen: Voor-vloer / Voor-plafond / Achter-vloer / Acht.-plaf.
(De installatieposities bekijken)
Het beeld bekijken bij installatie van de projector achter het scherm:
Gebruik een halftransparant scherm.
Kies Menu > Instellingen > Installeren > Acht.vloer
Het beeld bekijken bij installatie van de projector voor het scherm:
Plaats de projector aan de zijde vanwaar u het scherm
bekijkt.
Kies Menu > Instellingen > Installeren > Voorvloer
Zoomen en scherpstellen
Zoomknop
Scherpstelring
U kunt de grootte van het beeld binnen het zoombereik instellen met de
zoomknop.
U kunt het beeld op het scherm scherpstellen met de scherpstelring.
Als uw product is geïnstalleerd op een plaats buiten het gespecificeerde
projectiebereik (zie Schermformaat en projectieafstand), kan het beeld niet
goed worden scherpgesteld.
Vlakzetten met de verstelbare voetjes
U kunt de projector vlak zetten met behulp van de verstelbare voetjes.
U kunt het niveau van de projector maximaal 12 mm (gemiddeld 3,4°)
verstellen.
Afhankelijk van de plaatsing van de projector kan
hoeksteenvervorming van het beeld optreden.
Schermgrootte en projectieafstand
Plaats de projector op een vlakke, gelijkmatige ondergrond en zet de projector met de verstelbare voetjes zo vlak mogelijk om een
optimale beeldkwaliteit te verkrijgen. Als het beeld niet scherp is, moet u dit afstellen met de zoomknop of scherpstelring, of de
projector vooruit of achteruit verplaatsen.
Schermgrootte
Horizontaal
Verticaal
Max
Min
Afstand
[inch]
(X:mm)
(Y:mm)
(Z:mm)
(Z:mm)
(Y':mm)
40
812,8
609,6
1730
1480
76
50
1016,0
762,0
2150
1840
95
60
1219,2
914,4
2580
2210
114
70
1422,4
1066,8
3010
2570
133
80
1625,6
1219,2
3430
2940
152
90
1828,8
1371,6
3860
3300
171
100
2032,0
1524,0
4290
3670
191
110
2235,2
1676,4
4710
4040
210
120
2438,4
1828,8
5140
4400
229
130
2641,6
1981,2
5560
4770
248
140
2844,8
2133,6
5990
5130
267
150
3048,0
2286,0
6420
5500
286
160
3251,2
2438,4
6840
5860
305
170
3454,4
2590,8
7270
6230
324
180
3657,6
2743,2
7700
6600
343
190
3860,8
2895,6
8120
6960
362
200
4064,0
3048,0
8550
7330
381
210
4267,2
3200,4
8980
7690
400
220
4470,4
3352,8
9400
8060
419
230
4673,6
3505,2
9830
8420
438
240
4876,8
3657,6
10260
8790
457
250
5080,0
3810,0
10680
9160
476
Deze projector is ontworpen voor een optimale beeldweergave op een schermformaat van 80~120 inch.
A. Screen (Scherm)
Z: Projectieafstand
Y': Afstand van het middelpunt van de lens tot de onderkant van het beeld
De PC-omgeving instellen - Controleer het volgende voordat u een computer op de projector aansluit.
1.
Klik met de rechtermuisknop op de achtergrond van Windows
en klik op [Eigenschappen].
Het tabblad <Eigenschappen van beeldscherm> verschijnt.
2.
Klik op de tab [Instellingen] en stel de <Schermresolutie> in
op de <Resolutie> genoemd in de tabel met schermmodi
ondersteund door deze projector.
U hoeft de instellingen voor <Kleurkwaliteit> niet te wijzigen.
3.
Klik op de knop [Geavanceerd].
Er verschijnt een ander instellingenvenster.
4.
Klik op de tab [Beeldscherm] en stel de
<Vernieuwingsfrequentie> in op de <Verticale frequentie> die
wordt vermeld in de tabel met schermmodi ondersteund door
deze projector.
Stel de verticale en horizontale frequentie in, in plaats van de
<Vernieuwingsfrequentie>.
5.
Klik op de knop [OK] om het venster te sluiten en klik op de
knop
[OK] van het venster <Eigenschappen van beeldscherm> om dat
venster te sluiten.
Mogelijk wordt de computer automatisch opnieuw opgestart.
6.
Schakel de PC en en sluit deze aan op de projector.
Het proces kan hiervan afwijken afhankelijk van het type computer of de gebruikte Windows-versie.
(Zo kan bijvoorbeeld [Eigenschappen] worden weergegeven in plaats van [Eigenschappen (R)] zoals weergegeven
in 1.)
Dit toestel ondersteunt een maximale kleurkwaliteit van 24 bits per pixel bij gebruik als computerbeeldscherm.
De geprojecteerde beelden kunnen afwijken van het beeldscherm, afhankelijk van de fabrikant van het beeldscherm
of de Windows-versie.
Wanneer u de projector aansluit op een computer, moet u controleren of de instellingen van de computer
overeenkomen met de beeldscherminstellingen die worden ondersteund door deze projector. Anders kunnen
problemen optreden met het signaal.
| Basisinstellingen | De stroom aansluiten | Aansluiten op videoapparatuur |
1. Achterzijde van de projector
Steek de voedingskabel in de voedingsaansluiting aan de achterzijde van de projector.
| Basisinstellingen | De stroom aansluiten | Aansluiten op videoapparatuur |
Een dvd-speler/aftakdoos/satelietontvanger aansluiten op HDMI/DVI
- Aansluiten via een HDMI/DVI-kabel
Verbind de ingang [HDMI/DVI IN] aan de achterzijde van de projector via een HDMI/DVI-kabel aan op de DVI-uitgang
van de dvd-speler/aftakdoos/satelietontvanger.
- Aansluiten via een HDMI-kabel
Verbind de ingang [HDMI/DVI IN] aan de achterzijde van de projector via een HDMI-kabel aan op de HDMI-uitgang van
de dvd-speler/aftakdoos/satelietontvanger.
Wanneer de aansluiting is gemaakt, schakelt u de projector en de dvd-speler/aftakdoos/satelietontvanger in.
De projector gebruiken
Zet de projector aan en druk op de toets [HDMI] om <HDMI> te selecteren.
Een dvd-speler/aftakdoos/satelietontvanger aansluiten via component
Gebruik de Component-kabel om het [COMPONENT IN (Y/PB/ PR)]-aansluitpunt aan de achterkant van de projector met
de Component-aansluiting aan de achterkant van de dvd-speler/aftakdoos/satelietontvanger te verbinden.
Nadat u de verbinding tot stand hebt gebracht, schakelt u de stroomtoevoer naar de projector en DVD-speler (of het
apparaat dat is aangesloten op de digitale uitgang) in.
De projector gebruiken
Zet de projector aan en druk op de toets [COMP] om <Komp.> te selecteren.
Componentpoorten zijn aangeduid met (Y/PB/ PR), (Y, B-Y, R-Y) of (Y, Cb, Cr), afhankelijk van de fabrikant.
Aansluiten op videorecorder/camcorder
Verbind de ingang [VIDEO IN (geel)] van de projector via een videokabel met de uitgang VIDEO OUT (geel) van de
videoapparatuur.
- Als de videoapparatuur is voorzien van een S-VIDEO-uitgang, kunt u deze verbinden met de ingang [S-VIDEO IN] van de
projector.
Bij gebruik van een S-VIDEO-verbinding krijgt u een betere beeldkwaliteit.
Nadat u de apparaten op elkaar hebt aangesloten, sluit u de projector en de videorecorder aan op de voedingsbron.
De projector gebruiken
Zet de projector aan en druk op de toets [VIDEO] om <Video> te selecteren.
Verbind de projector en de videoapparatuur via een <S-Video>-kabel en druk op de toets [S-VIDEO] om S-Video te
selecteren.
Als de modus Video niet beschikbaar is, moet u controleren of de videokabel naar behoren is aangebracht.
Controleer of de projector en de videoapparatuur is uitgeschakeld voordat u kabels aansluit.
De projector ondersteunt geen geluid. (Voor geluid hebt u een afzonderlijk geluidssysteem nodig.)
Aansluiten op een computer
Verbind de poort [PC IN] aan de achterzijde van de projector via een PC-videokabel met de beeldschermuitgang van de
computer.
Nadat alle aansluitingen zijn aangebracht, sluit u de voedingskabels aan op de projector en de computer.
Dit product ondersteunt plug-and-play. U hoeft geen stuurprogramma op uw pc te installeren.
De projector gebruiken
Zet de projector aan en druk op de toets [PC] om <PC> te selecteren.
Als de modus PC niet beschikbaar is, moet u controleren of de PC-videokabel naar behoren is aangesloten.
Zet de computer aan. Zonodig moet u de PC-omgeving instellen.
Stel het scherm af.(Automatische afstelling)
Het geluid wordt weergegeven via de computerluidsprekers.
Video-apparaten aansluiten (bijvoorbeeld een monitor of tv).
- Als u de D-sub-ingang (analoog) gebruikt via een ander video-apparaat (bijvoorbeeld een monitor of tv).
Sluit met een D-sub-kabel de PC OUT-ingang van de projector aan op de D-sub-ingang van het video-apparaat.
Schakel na aansluiting de projector en het video-apparaat in (bijvoorbeeld een monitor of tv).
De functie PC OUT werkt alleen als de projector aangesloten is op een extern apparaat via de [PC IN]-ingang.
| Invoer | Beeld | Instellingen | Optie |
* Klik op de toets Afspelen(
Schermafstelling
Bronlijst
)/Stoppen(
) in het onderstaande veld om het videobestand te bekijken.
Afspelen/
Beschrijving
Stoppen
U kunt selecteren welk op de projector aangesloten apparaat moet worden
weergegeven.
1) Component
4) PC
2) S-Video
5) HDMI
3) Video
Naam wijzigen
U kunt de namen van de apparaten die op de projector zijn aangesloten wijzigen.
1) VCR
7) DVD-Speler
2) DVD
8) Spelcomputer
3) Kabel STB
9) Camcorder
4) HD STB
10) DVD-combo
5) Satelliet STB
11) PC
6) AV-Ontvanger
| Invoer | Beeld | Instellingen | Optie |
* Klik op de toets Afspelen(
Schermafstelling
Modus
)/Stoppen(
) in het onderstaande veld om het videobestand te bekijken.
Beschrijving
Afspelen/
Stoppen
Selecteer een scherminstelling die geschikt is voor de projector of wijzig de
schermmodus zoals vereist.
1) Modus
- Dynamisch
Selecteer deze modus voor een helderder en scherper beeld dan in de
standaardmodus.
- Standaard
Dit is de beeldmodus die is geoptimaliseerd voor het standaard uitzendsignaal.
- Monitor 1
Dit is de meest heldere beeldmodus voor presentaties.
- Monitor 2
Dit is de beeldmodus waarbij de helderheid is geoptimaliseerd voor
tekstweergave.
Modus
- Film
Dit is de beeldmodus die is geoptimaliseerd voor het bekijken van films in een
donkere omgeving.
- Spelcomputer
Selecteer dit voor een levendigere spelervaring.
- Sport
Biedt een optimale beeldkwaliteit voor sport. De functie biedt sensationeel beeld.
- Gebruiker
Selecteer een van deze opties als u het scherm wilt bekijken in een aangepaste
schermmodus.
▶ De standaardinstelling is [Monitor 1 ].
2) Contrast : Hiermee kunt u het contrast tussen het onderwerp en de achtergrond
aanpassen.
3) Helderheid : Hiermee kunt u de helderheid van het gehele beeld aanpassen.
4) Scherpte : U kunt de aftekening van het onderwerp scherper of minder scherp laten
weergeven.
5) Kleur : Hiermee kunt u de kleuren lichter of dieper maken.
▶ U kunt de Kleur alleen aanpassen in de modi [S-Video] en [Video].
6) Tint : Hiermee kunt u een natuurlijkere kleurweergave van onderwerpen verkrijgen
door verstering van de groen- en roodweergave.
▶ U kunt de tint alleen aanpassen in de modi [S-Video] en [Video].
7) Kleurtemperatuur : U kunt de tint van het gehele scherm aan uw behoeften
Contrast
Helderheid
Scherpte
Kleur
Tint
aanpassen.
▶ Dit kan niet worden gebruikt in de modi [Monitor 1] en [Sport].
- 5500K : Deze optie levert een optimale beeldkwaliteit bij zwart-wit films.
- 6500K : Dit is de kleurtemperatuur die wordt toegepast voor de meeste
filmproducties en die de meest nauwkeurige kleurweergave biedt.
Kleurtemperatuur
- 8000K : Dit is de aangewezen kleurtemperatuur voor lichte omgevingen en wordt
toegepast in de weergavemodus Dynamisch. De scherpte en helderheid worden
R-Niveau
benadrukt.
- 9300K : Dit is de aangewezen kleurtemperatuur voor plaatsen met veel licht, zoals
een winkel.
G-Niveau
B-Niveau
R-Basis
G-Basis
1) Kleurtemperatuur
5) R-Basis
2) R-Niveau
6) G-Basis
3) G-Niveau
7) B-Basis
B-Basis
4) B-Niveau
8) Gamma : Dit is een beeldcompensatiefunctie voor het regelen van de instellingen in
overeenstemming met de video-eigenschappen.
▶ Dit kan niet worden gebruikt in de modi [Monitor 1] en [Sport].
- Film : De gamma-modus voor films.
Gamma
- Video : De standaard gamma-modus die overeenkomt met een tv-scherm.
- Beeld : De gammamodus voor het pc-scherm en voor heldere video's.
9) Opslaan : Hiermee kunt u uw eigen beeldinstellingen opslaan.
Opslaan
10) Reset : Hiermee kunt u de fabrieksinstellingen voor de modus herstellen.
Reset
Formaat
U kunt een schermformaat selecteren dat overeenkomt met het scènetype.
▶ Zie "Formaatondersteuningsmodus".
1) Normaal
1) Zoom 1
2) Zoom 2
3) 16:9
Positie
Hiermee kunt u de schermpositie afstellen als deze niet is uitgelijnd.
▶ Zie "Modus ondersteuning positieverplaatsing".
Dig. ruisfilter
Als u een stippellijn ziet of het scherm trilt, kunt u de beeldkwaliteit verbeteren door het
ruisfilter in te schakelen.
1) Uit
2) Aan
Zwartniveau
Met de functie Zwarting kunt u het lichtniveau instellen van het donkerste gedeelte van
het videosignaal, zodat de donkere delen van het scherm duidelijk worden weergegeven.
▶ Het Zwarting kan alleen worden geselecteerd in de modi [Video],[S-Video] en
[HDMI].
▶ Voor modi [Video] en [S-Video]
1) 0IRE : Hiermee stelt u het lichtniveau van het donkerste gedeelte van het
videosignaal in op laag. Als deze instelling niet overeenkomt met het
ingangssignaal, oogt het donkere scherm melkwit.
2) 7.5IRE : Hiermee stelt u het lichtniveau van het donkerste gedeelte van het
videosignaal in op hoog. Als deze instelling niet overeenkomt met het
ingangssignaal, loopt het donkere scherm dicht en wordt het mogelijk niet goed
weergegeven.
▶ Voor modus [HDMI]
1) Laag : Hiermee stelt u de standaardinstelling voor de helderheid van donkere
signalen in op een lage instelling.
Als het invoersignaal van het type 'HDMI-Video' is, worden onduidelijke schermen
normaal weergegeven.
2) Normaal : Hiermee stelt u de standaardinstelling voor de helderheid van donkere
signalen in op een hoge instelling.
Als het invoersignaal van het type 'HDMI-PC' is, worden donkere schermen helder
weergegeven.
Overscan
Met deze functie kunt u de rand van het beeld wegsnijden als onnodige informatie,
beelden of ruis langs de rand van het beeld worden weergegeven.
▶ Zie "Formaatondersteuningsmodus".
1) Uit
2) Aan
Filmmodus
Met deze functie kunt u tijdens het bekijken van een film een weergavemodus instellen
die is geoptimaliseerd voor het weergeven van films. De filmmodus biedt optimale
weergave-instellingen voor films.
▶ De Filmmodus wordt alleen ondersteund voor [Video], [S-Video] en [Component] .
1) Uit
2) Aan
PC
Elimineert of vermindert ruis die een instabiel beeld veroorzaakt, zoals het trillen van het
scherm. Als de ruis niet kan worden verwijderd met fijnafstelling, moet u de frequentie
instellen op het maximum en de fijnafstelling nogmaals uitvoeren.
Autom.
Alleen geactiveerd in een PC-omgeving.
afstellen
1) Autom. afstellen : Hiermee kunt u de frequentie en fase van het computerscherm
Grof
automatisch laten afstellen.
2) Grof : Hiermee kunt u de frequentie aanpassen als u verticale lijnen op het
computerscherm ziet.
Fijn
3) Fijn : Hiermee kunt u het computerscherm fijnafstellen.
4) Reset : Met deze functie kunt u de instellingen van met menu PC terugzetten naar
Reset
de standaard fabrieksinstellingen.
Zoom
Een bepaald gedeelte van het scherm kan worden vergroot, om dat deel in detail te
kunnen bekijken.
1) ×1
2) ×2
3) ×4
| Invoer | Beeld | Instellingen | Optie |
* Klik op de toets Afspelen(
)/Stoppen(
Schermafstelling
Installeren
) in het onderstaande veld om het videobestand te bekijken.
Afspelen/
Beschrijving
Stoppen
Het geprojecteerde beeld kan verticaal en horizontaal worden omgekeerd voor situaties
waar normale installatie niet mogelijk is.
1) Voor-vloer : Normaal beeld
2) Voor-plafond : Horizontaal en verticaal omgekeerd beeld
3) Acht.-vloer : Horizontaal omgekeerd beeld
4) Acht.-plaf. : Verticaal omgekeerd beeld
Lichtmodus
U kunt de helderheid van het beeld instellen door regeling van de hoeveelheid licht die
door de lamp wordt gegenereerd.
1) Eco : Met deze functie kunt u het lichtniveau van de lamp zodanig instellen dat het
beeld ook in een donkere omgeving prettig voor de ogen is. Deze instelling spaart
Eco
daarnaast energie en verlengt de levensduur van de lamp.
2) Helder : Deze instellingen versterkt de helderheid in omstandigheden met relatief
Helder
veel licht. Aangezien deze instelling het lichtniveau van de lamp verhoogt, ervaart
u mogelijk meer geluid van het koelsysteem voor de projector.
V-hoeksteen
Als video scenes misvormt of gekanteld zijn, kunt u dit compenseren met gebruik van de
verticale hoeksteen-functie.
Achtergrond
Wanneer er geen signaal is van het zendstation of het externe apparaat dat aan de
projector is gekoppeld, wordt het scherm blauw of zwart.
Bij ontvangst van een signaal verdwijnt de bureaubladachtergrondkleur en wordt er een
normaal scherm weergegeven.
1) Blauw
2) Zwart
Testpatroon
Dit patroon wordt gegenereerd door de projector zelf. U kunt dit patroon gebruiken voor
de installatie van de projector.
1) Kruis : U kunt controleren of het beeld wel of niet vertekend is.
2) Schermformaat : U verwijzen naar schermformaten als 1.33 : 1 of 1.78 : 1.
3) Rood : Rood scherm voor kleurafstelling.
4) Groen : Groen scherm voor kleurafstelling.
5) Blauw : Blauw scherm voor kleurafstelling.
6) Wit : Wit scherm voor kleurafstelling.
7) 6500K_Wit : Wit scherm benadrukt de wittonen voor een natuurgetrouwe witte
kleur.
▶ De kleuren rood/groen/blauw van de testpatronen zijn uitsluitend bestemd voor de
kleurafstellingsprocedures en komen mogelijk niet overeen met de kleuren die in
werkelijkheid worden weergegeven tijdens de videoweergave.
Fabrieksinstellingen Met deze functie kunt u diverse instellingen terugzetten naar de standaard
fabrieksinstellingen.
| Invoer | Beeld | Instellingen | Optie |
* Klik op de toets Afspelen(
Schermafstelling
)/Stoppen(
) in het onderstaande veld om het videobestand te bekijken.
Beschrijving
Taalkeuze
U kunt instellen welke taal moet worden gebruikt voor het schermmenu.
Menuoptie
De instellingen van het menu kunnen worden aangepast.
Afspelen/
Stoppen
1) Positie : Het menu kan worden verplaatst (omhoog/omlaag/links/rechts).
2) Transparant :Selecteert de transparantie van het menu.
Positie
1)
Ondoorzichtig
2)
Hoog
3)
Middel
4)
Laag
Transparant
3) Tijd weergeven : U kunt instellen hoe lang het menu moet worden weergegeven.
1)
Auto inschakelen
5 sek
5)
90 sek
2)
10 sek
6)
120 sek
3)
30 sek
7)
Continu Aan
4)
60 sek
1) Aan: Wanneer het apparaat op het stroomnet is aangesloten, werkt het product
automatisch.
2) Uit: Wanneer het apparaat op het stroomnet wordt aangesloten, bevindt het zich
in de stand-bystand. Druk op de Power-knop op het bedieningspaneel of op de
afstandsbediening om het apparaat te gebruiken.
Slaaptimer
1) Uit : Werkt onafgebroken totdat het apparaat handmatig wordt uitgeschakeld.
2) 10 min/20 min/30 min : Wanneer de geconfigureerde tijd is verstreken, schakelt
de projector naar stand-by.
▶ Deze functie wordt alleen uitgevoerd wanneer de status Geen signaal wordt
behouden.
Informatie
U kunt de signalen van externe invoerbronnen, de beeldinstellingen, de instellingen voor
het computerbeeld en de gebruikstijd van de lamp controleren.
Tijd
weergeven
| Controlelijst voor het rapporteren van een probleem |
Installeren en aansluiten
Symptoom
Oplossing
Geen stroom.
z
Controleer de kabelaansluitingen.
Ik wil mijn projector aan het
z
De steun voor installatie aan het plafond is apart verkrijgbaar. Neem contact op
met uw plaatselijke leverancier.
plafond monteren.
Externe bron is niet geselecteerd.
z
Zorg ervoor dat de aansluitkabel (video) goed is aangesloten op de juiste
poort. Het apparaat is alleen beschikbaar mits deze goed zijn aangesloten.
Menu en afstandsbediening
Symptoom
Afstandsbediening werkt niet.
Oplossing
z
Controleer of de afstandsbediening op de juiste afstand en de juiste hoek
wordt gehouden. Verwijder obstakels tussen de afstandsbediening en het
apparaat.
z
Het direct richten van licht van drieweg lampen if andere verlichting op de
sensor van de projector kan de gevoeligheid van de sensor beïnvloeden en de
afstandsbediening beschadigen.
Ik kan geen menu selecteren.
z
Controleer of de batterij van de afstandsbediening niet leeg is.
z
Controleer of de indicator bovenop de projector in ingeschakeld.
z
Controleer of het menu in grijs wordt weergegeven. Menu’s kunnen niet in grijs
worden weergegeven.
Scherm en externe bron
Symptoom
Oplossing
Afbeeldingen worden niet
z
Zorg ervoor dat het netsnoer goed is aangesloten.
weergegeven.
z
Zorg ervoor dat u de juiste invoerbron hebt geselecteerd.
z
Controleer of de kabels goed zijn verbonden met de poorten aan de
achterzijde van de projector.
z
Controleer de batterijen van de afstandsbediening.
z
Zorg ervoor dat de instellingen voor <Kleur> en <Helderheid> niet te laag zijn.
Slechte kleur.
z
<Tint> en <Contrast> instellen.
Afbeeldingen zijn niet duidelijk.
z
Pas de focus aan.
z
Controleer of de projector te ver of te dicht bij het scherm staat.
Raar geluid.
z
Neemt u contact op met uw servicecentrum als het vreemde geluid aanhoudt.
De inbedrijfs-Led brandt.
z
Onderneem actie met betrekking tot de inhoud van de tegenmaatregelen bij
abnormaal functionerende LED's.
Op het scherm verschijnen lijnen.
z
Er kunnen lijnen voorkomen in PC-modus in het geval van discrepantie in
frequentie. Pas de verticale frequentie van uw videokaart bij de geavanceerde
schermeigenschappen.
Kan geen beeld van externe apparaten
zien.
z
Controleer de bediening van het externe apparaat en controleer of de
instelbare eigenschappen zoals Brightness en Contrast enz. van het
projectormenu <Mode> zijn gewijzigd.
Er wordt alleen een blauw scherm
z
weergegeven.
Sluit de externe apparaten zorgvuldig aan. Controleer de kabelaansluitingen
nogmaals.
Scherm verschijnt in zwart/wit of
z
Instelbare onderdelen van het menu Aangepast beeld zijn goed ingesteld.
ongewone kleuren/scherm is te donker
z
Voer <Fabrieksinstellingen> uit als u de fabrieksinstellingen wilt herstellen.
of te licht.
| Behandeling en onderhoud | Contact opnemen met SAMSUNG WORLDWIDE | Overig | Rechten |
De buitenkant en de lens van de projector reinigen
Reinig de projector met een zachte, droge
doek.
Reinig de projector niet met ontvlambare stoffen
als wasbenzine, thinners of een natte doek.
Hierdoor kunnen problemen ontstaan.
Raak de projector niet aan met een nagel of
ander scherp object. Dit kan krassen op het
oppervlak veroorzaken.
Het binnenwerk van de projector reinigen
Neem contact op met het service center of
de distributeur voor reiniging van het
binnenwerk. (Niet kosteloos)
Neem contact op met de distributeur of een
servicecenter als stof of andere substanties in
de projector zijn terechtgekomen.
De lamp vervangen
Let op bij het vervangen van de lamp
De lamp van de projector is een verbruiksartikel. Voor de beste prestaties moet u de lamp vervangen in
overeenstemming met de gebruiksduur. Op het informatiescherm kunt u zien hoe lang de lamp is gebruikt
(INFO-toets).
Gebruik de aanbevolen lamp voor vervanging. De specificaties van de lamp worden vermeld in de
gebruiksaanwijzing. Vervang de lamp door hetzelfde model als welke is geleverd bij de projector.
- Modelnaam lamp : 280W Philips fusion lamp
- Fabrikant : Philips Lighting
- Levensduur lamp : 2500 uur
- Lamptype : 280W UHP
Controleer voordat u de lamp vervangt of de stekker uit het stopcontact is gehaald.
Ook nadat de stekker uit het stopcontact is gehaald blijft de lamp heet. Laat de lamp ten minste een uur
afkoelen voordat u deze vervangt.
De lamp bevindt zich linksachteraan in de projector.
Voordat u de projector omdraait om de lamp te vervangen, moet u de projector bedekken met een zachte doek
en deze op een vlakke ondergrond leggen.
Houd de oude lamp uit de buurt van ontvlambare stoffen en buiten het bereik van kinderen. Er bestaat gevaar
op brand en verwonding.
Verwijder vuil en verontreinigingen rond en in de lampeenheid met een geschikt stofzuigapparaat.
Raak tijdens het behandelen van de lamp geen van de onderdelen ervan aan, met uitzondering van de
handgrepen. Als u de lamp niet goed behandelt, kan dit gevolgen hebben voor de beeldkwaliteit en de
levensduur van de lamp.
De projector werkt niet naar behoren als de kap niet volledig wordt vastgezet nadat de lamp is vervangen.
Raadpleeg de indicatielampjes als de projector niet normaal functioneert.
Procedure voor vervanging van de lamp
De lamp is erg heet en werkt op
De lamp bevindt zich onderop het
Schuif de behuizing open in de
een hoge spanning. Laat de lamp
apparaat. Zet het apparaat met de
richting van de pijl, zoals
ten minste een uur afkoelen nadat
onderkant naar boven en verwijder
weergegeven.
u de stekker uit het stopcontact
de schroeven waarmee de lamp op
hebt gehaald alvorens u de lamp
zijn plaats wordt gehouden.
vervangt.
* Wanneer u het apparaat
ondersteboven zet, doe dit dan op
een zachte ondergrond zodat er
geen krassen op het apparaat
ontstaan.
Verwijder de schroeven zoals
Licht de handgrepen van de lamp
aangegeven in de afbeelding.
op, zoals aangegeven in de
afbeelding, en trek de lamp aan de
handgrepen uit het apparaat.
Het plaatsen van de nieuwe lamp gaat in de omgekeerde volgorde.
| Behandeling en onderhoud | Contact opnemen met SAMSUNG WORLDWIDE | Overig | Rechten |
Als u vragen of opmerkingen hebt over Samsung-producten,
kunt u contact opnemen met een SAMSUNG Customer Care Center.
NORTH AMERICA
U.S.A
1-800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com
CANADA
1-800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com
MEXICO
01-800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com
LATIN AMERICA
ARGENTINA
BRAZIL
0800-333-3733
http://www.samsung.com
0800-124-421
http://www.samsung.com
4004-0000
CHILE
800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com
COLOMBIA
01-8000112112
http://www.samsung.com
COSTA RICA
0-800-507-7267
http://www.samsung.com
ECUADOR
1-800-10-7267
http://www.samsung.com
EL SALVADOR
800-6225
http://www.samsung.com
GUATEMALA
1-800-299-0013
http://www.samsung.com
HONDURAS
800-7919267
http://www.samsung.com
JAMAICA
1-800-234-7267
http://www.samsung.com
NICARAGUA
00-1800-5077267
http://www.samsung.com
PANAMA
800-7267
http://www.samsung.com
PUERTO RICO
1-800-682-3180
http://www.samsung.com
REP. DOMINICA
1-800-751-2676
http://www.samsung.com
TRINIDAD & TOBAGO
1-800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com
VENEZUELA
0-800-100-5303
http://www.samsung.com
EUROPE
AUSTRIA
0810 - SAMSUNG(7267864, € 0.07/min)
http://www.samsung.com
http://www.samsung.com/be (Dutch)
BELGIUM
02-201-24-18
http://www.samsung.com/be_fr
(French)
CZECH REPUBLIC
800 - SAMSUNG (800-726786)
http://www.samsung.com
DENMARK
70 70 19 70
http://www.samsung.com
EIRE
0818 717100
http://www.samsung.com
ESTONIA
800-7267
http://www.samsung.com
FINLAND
030 - 6227 515
http://www.samsung.com
FRANCE
01 48 63 00 00
http://www.samsung.com
GERMANY
01805 - SAMSUNG (726-7864, € 0,14/Min)
http://www.samsung.com
HUNGARY
06-80-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com
ITALIA
800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com
LATVIA
8000-7267
http://www.samsung.com
LITHUANIA
8-800-77777
http://www.samsung.com
LUXEMBURG
261 03 710
http://www.samsung.com
NETHERLANDS
0900 - SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)
http://www.samsung.com
NORWAY
815-56 480
http://www.samsung.com
POLAND
0 801 1SAMSUNG(172678)
022 - 607 - 93 - 33
http://www.samsung.com
PORTUGAL
80820 - SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
SLOVAKIA
0800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com
SPAIN
902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)
http://www.samsung.com
SWEDEN
0771 726 7864 (SAMSUNG)
http://www.samsung.com
http://www.samsung.com/ch
SWITZERLAND
0848-SAMSUNG(7267864, CHF 0.08/min)
http://www.samsung.com/be_fr
(French)
U.K
0845 SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com
CIS
ARMENIA
0-800-05-555
AZERBAIJAN
088-55-55-555
BELARUS
810-800-500-55-500
GEORGIA
8-800-555-555
KAZAKHSTAN
8-10-800-500-55-500
KYRGYZSTAN
00-800-500-55-500
MOLDOVA
00-800-500-55-500
RUSSIA
8-800-555-55-55
http://www.samsung.com
TADJIKISTAN
8-10-800-500-55-500
http://www.samsung.com
UKRAINE
0-800-502-000
http://www.samsung.com
http://www.samsung.com/ua
http://www.samsung.com/ua_ru
UZBEKISTAN
8-10-800-500-55-500
http://www.samsung.com
ASIA PACIFIC
AUSTRALIA
1300 362 603
http://www.samsung.com
400-810-5858
http://www.samsung.com
CHINA
010-6475 1880
http://www.samsung.com/hk
HONG KONG
(852) 3698 - 4698
http://www.samsung.com/hk_en/
3030 8282
1800 110011
INDIA
1800 3000 8282
http://www.samsung.com
1800 266 8282
0800-112-8888
INDONESIA
http://www.samsung.com
021-5699-7777
JAPAN
0120-327-527
http://www.samsung.com
MALAYSIA
1800-88-9999
http://www.samsung.com
NEW ZEALAND
0800 SAMSUNG (0800 726 786)
http://www.samsung.com
1-800-10-SAMSUNG(726-7864)
1-800-3-SAMSUNG(726-7864)
PHILIPPINES
1-800-8-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com
02-5805777
SINGAPORE
1800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com
TAIWAN
0800-329-999
http://www.samsung.com
1800-29-3232
THAILAND
http://www.samsung.com
02-689-3232
VIETNAM
1 800 588 889
http://www.samsung.com
MIDDLE EAST & AFRICA
BAHRAIN
8000-4726
JORDAN
800-22273
SOUTH AFRICA
0860-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com
TURKEY
444 77 11
http://www.samsung.com
U.A.E
800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com
| Behandeling en onderhoud | Contact opnemen met SAMSUNG WORLDWIDE | Overig | Rechten |
Woordenlijst
Analoge uitzending
Een bestaand zendsignaal dat wordt uitgezonden door een zendstation met gebruikmaking van de NTSC-standaard.
ANTENNA IN-poort
Dit is de poort waarop een tv-antenne kan worden aangesloten via een coaxiale kabel. Wordt in het algemeen gebruikt
voor het bekijken van openbare uitzendingen.
Zwarting
Zwarting stelt het lichtniveau van het donkerste gedeelte van het videosignaal in op de zwartingsmogelijkheden van het
scherm, zodat donkere beelden duidelijk worden weergegeven. Als deze instelling niet overeenkomt met het
ingangssignaal, loopt het donkere scherm dicht en wordt het mogelijk niet goed weergegeven of oogt het donkere
scherm melkachtig wit.
Kabeluitzending
Bij kabeluitzendingen worden programma's via de kabel uitgezonden in plaats van via radiogolven. Voor het bekijken
van kabeluitzendingen moet u een abonnement nemen bij de plaatselijke kabelmaatschappij en een aanvullende
ontvanger installeren.
Kleurenstandaard
Een vastgestelde kleurenstandaard die wordt bepaald door de uitzendstandaard die in het corresponderende land of
gebied wordt gebruikt.
Kleurtemperatuur
Kleurtemperatuur is een vereenvoudigde wijze voor het karakteriseren van de spectrale eigenschappen van een
lichtbron. Een lage kleurtemperatuur impliceert een warmer (meer geel/rood) licht en een hogere kleurtemperatuur
impliceert een kouder (meer blauw) licht.
COMPOSITE IN-poort
De COMPOSITE IN-poort is een algemene ingangspoort voor video (geel). Kleurtoon en helderheid lopen via dezelfde
75 Ohm kabel.
COMPONENT-poort (groen, blauw, rood)
Bij de Component-poort wordt het helderheidssignaal afzonderlijk verzonden. Deze aansluiting biedt de beste
beeldkwaliteit van alle aansluittypen.
Digitale uitzending
Een digitale uitzending is een televisiesignaal dat is gedigitaliseerd en worden verzonden volgens de geldende
specificaties voor digitale uitzendingen.
DVD (Digital Versatile Disc)
Een DVD is een mediaschijf met hoge capaciteit ter grootte van een compact disc waarop multimediagegevens, zoals
video, spellen, geluidstoepassingen, enzovoort kunnen worden opgeslagen met de beeldcompressietechnologie
MPEG-2.
DLP (Digital Light Processing)
DLP is een digitale weergavetechnologie, ontwikkeld door het Amerikaanse bedrijf TI (Texas Instruments), waarbij
gebruik wordt gemaakt van een DMD-paneel.
DLP HD2, DC2, DC3
Dit is een classificering van DMD-panelen.
DMD (Digital Micromirror Device)
Een DMD-paneel is een toepassing van DMP-technologie. Het is opgebouwd uit microscopische spiegeltjes, waarbij
elk spiegeltje een pixel vertegenwoordigt.
Externe ingang
De externe ingang is bestemd voor het aansluiten van videoapparaten zoals een VCR, camcorder, digitale tv-decoder,
DVD-speler, enzovoort als videobron voor de projector.
Gamma-modus
De gamma-modus compenseert het videosignaal dat is geproduceerd voor analoge weergaveapparaten zoals een
traditionele beeldbuis zodat het videosignaal duidelijk kan worden weergegeven op een digitaal weergaveapparaat.
HDMI
▶ HDMI (High-Definition Multimedia Interface), is een interface waarmee digitale audio- en video-signalen kunnen
worden verzonden met een enkele kabel.
▶ Het verschil tussen HDMI en DVI is dat het HDMI-apparaat kleiner in formaat is en dat de HDCP-coderingsfunctie
(High Bandwidth Digital Copy Protection) daarop is geïnstalleerd.
Overscan
Overscan snijdt de randen van het beeld als zich daar ongewenste informatie, beelden of ruis bevinden. Bij zeer slechte
videosignalen kan het voorkomen dat enkele ongewenste videosignalen op het scherm worden weergegeven.
RS-232C-poort (service-ingang)
Deze poort is toegevoegd voor servicedoeleinden. Deze poort maakt datacommunicatie mogelijk volgens de
communicatiestandaard RS-232C.
S-Video IN-poort
Dit wordt Super Video genoemd. S-Video een een type videosignaal waarbij de signalen voor kleur en helderheid zijn
gescheiden om een betere beeldkwaliteit te kunnen realiseren.
Satellietuitzending
Satellietuitzendingen worden uitgezonden via een satelliet, zodat het programma overal kan worden bekeken met een
hoge beeld- en geluidkwaliteit. Er worden ongeveer 100 kanalen aangeboden, inclusief openbare zendstations. Voor
het bekijken van satellietuitzendingen hebt u een aanvullende ontvanger nodig.
| Behandeling en onderhoud | Contact opnemen met SAMSUNG WORLDWIDE | Overig | Rechten |
De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
ⓒ 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Alle rechten voorbehouden.
Het is strikt verboden het product op welke manier dan ook te reproduceren zonder schriftelijke toestemming van Samsung
Electronics Co., Ltd.
Samsung Electronics Co., Ltd. stelt zich niet aansprakelijk voor fouten of voor incidentele schade of gevolgschade die
verband houdt met de levering, prestatie en het gebruik van dit materiaal.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement