Samsung | MM-D430D | Samsung MM-D430D 120W Handleiding

Correcte behandeling van een gebruikte accu uit dit product
(Van toepassing op de Europese Unie en andere Europese landen met afzonderlijke
inzamelingssystemen voor accu’s en batterijen.)
Dit merkteken op de accu, gebruiksaanwijzing of verpakking geeft aan dat de accu in dit
product aan het einde van de levensduur niet samen met ander huishoudelijk afval mag
worden weggegooid. De chemische symbolen Hg, Cd of Pb geven aan dat het kwik-,
cadmium- of loodgehalte in de accu hoger is dan de referentieniveaus in de Richtlijn 2006/66/
EC. Indien de gebruikte accu niet op de juiste wijze wordt behandeld, kunnen deze stoffen
schadelijk zijn voor de gezondheid van mensen of het milieu.
Ter bescherming van de natuurlijke hulpbronnen en ter bevordering van het hergebruik van
materialen, verzoeken wij u afgedankte accu’s en batterijen te scheiden van andere soorten
afval en voor recycling aan te bieden bij het gratis inzamelingssysteem voor accu’s en
batterijen in uw omgeving.
Correcte verwijdering van dit product
(elektrische & elektronische afvalapparatuur)
Dit merkteken op het product of het bijbehorende informatiemateriaal duidt erop dat het niet met ander
huishoudelijk afval verwijderd moet worden aan het einde van zijn gebruiksduur. Om mogelijke schade
aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen,
moet u dit product van andere soorten afval scheiden en op een verantwoorde manier recyclen, zodat
het duurzame hergebruik van materiaalbronnen wordt bevorderd. Huishoudelijke gebruikers moeten
contact opnemen met de winkel waar ze dit product hebben gekocht of met de gemeente waar ze
wonen om te vernemen waar en hoe ze dit product milieuvriendelijk kunnen laten recyclen.
Zakelijke gebruikers moeten contact opnemen met hun leverancier en de algemene
voorwaarden van de koopovereenkomsten nalezen. Dit product moet niet worden gemengd met ander
bedrijfsafval voor verwijdering.
AH68-02344C(Rev 0.0)
MM-D430D
MM-D530D
PERSONAL MICRO COMPONENT SYSTEEM
Gebruiksaanwijzing
imagine… ongekende
mogelijkheden
Hartelijk dank voor het aanschaffen van dit
Samsungproduct.
Registreer uw product voor een zo volledig
mogelijke service op:
www.samsung.com/register
Veiligheidsinstructies
This symbol indicates “dangerous voltage” inside
the product that presents a risk of electric shock
or personal injury.
CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK.
DO NOT OPEN
TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK,
DO NOT REMOVE REAR COVER (or BACK).
NO USER SERVICEABLE PARTS INSIDE.
REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE
PERSONNEL.
CLASS 1 LASER PRODUCT
KLASSE 1 LASER PRODUKT
LUOKAN 1 LASER LAITE
KLASS 1 LASER APPARAT
PRODUCTO LASER CLASE 1
This symbol indicates important instructions
accompanying the product.
LASER PRODUCT VAN KLASSE 1
De CD-speler is geclassificeerd als een laser- product van klasse 1.
Als u bedieningsorganen aanpast of procedures hanteert die niet in
deze handleiding zijn beschreven, bestaat de kans op blootstelling
aan gevaarlijke straling.
LET OP : Als het apparaat geopend is, bestaat gevaar voor
onzichtbare laserstraling. Vermijd blootstelling daaraan.
WAARSCHUWING : Om het gevaar voor een elektrische schok te vermijden dient u dit apparaat niet aan regen of vocht bloot te
stellen.
LET OP : OM EEN ELEKTRISCHE SCHOK TE VOORKOMEN, ZORGT U DAT HET BREDE UITEINDE VAN DE STEKKER IN DE
BREDE OPENING ZIT EN VOLLEDIG IS INGESTOKEN.
• Dit apparaat moet altijd aangesloten worden op een stroomingang met een geaard stopcontact
• Om het apparaat los te koppelen van de stroomtoevoer, moet de stekker uit de stopcontact getrokken worden, daarom moet de
stroomstekker gemakkelijk bereikbaar zijn.
LET OP
• Het apparaat moet niet worden blootgesteld aan druppels of spatten, en er moeten geen objecten gevuld met vloeistoffen, zoals vazen,
op het apparaat geplaatst worden.
• De hoofdstekker wordt gebruikt als een ontkoppelapparaat, en dient op ieder moment bereikbaar te zijn.
BIJGELEVERDE ONDERDELEN
Controleer of de onderstaande accessoires zijn meegeleverd:
Videokabel
Waarschuwing
1
FM-antenne
Gebruiksaanwijzing
• De accessoires zien er mogelijk anders uit dan in de afbeeldingen.
Afstandbediening/
Batterijen (formaat AAA)
iPod-dock
Voorzorgsmaatregelen
NL
VOORBEREIDING
Zorg ervoor dat de wisselstroom in uw huis overeenkomt met de identificatiesticker die zich op de achterzijde van uw speler bevindt.
Installeer uw speler horizontaal, op een geschikte ondergrond (meubel), met voldoende ruimte voor ventilatie eromheen (7,5~10cm).
Zorg ervoor dat de ventilatiegaten niet afgedekt worden. Plaats geen voorwerpen bovenop de speler. Plaats de speler niet op
versterkers of andere apparaten die warm kunnen worden.
Zorg ervoor dat de schijfhouder leeg is voordat u de speler verplaatst. Deze speler is ontworpen voor continu gebruik. Als u de
DVD-speler in de standby-modus zet, wordt de stroomvoorziening niet uitgeschakeld. Om de speler volledig van de stroom af te sluiten,
verwijdert u de hoofdstekker uit het stopcontact, vooral wanneer het apparaat gedurende lange tijd niet wordt gebruikt.
Tijdens onweer dient u de stekker uit het stopcontact te
halen. Spanningspieken als gevolg van bliksem kunnen de
apparatuur beschadigen.
De hoofdstekker wordt gebruikt als een ontkoppelapparaat,
en dient op ieder moment bereikbaar te zijn.
Stel de apparatuur niet bloot aan direct zonlicht of andere
warmtebronnen.
Dit kan leiden tot oververhitting en defecten.
Phones
Bescherm de speler tegen vocht (bv. vazen) en hitte (bv. open haard), evenals
tegen iedere installatie die sterke magnetische of elektrische velden opwekt
(luidsprekers...). Trek de stekker uit het stopcontact wanneer de speler niet
correct functioneert. Uw speler is niet ontworpen voor industrieel gebruik, doch
enkel voor privé-gebruik. Het gebruik van dit product is bestemd voor louter
privé-doeleinden. Het kopiëren of uploaden van muziekbestanden met
commerciële doeleinden of met winstgevend oogmerk is of zou een schending
kunnen zijn van de Wetgeving op het Industriële Eigendom. uitzondering : in de
mate dat de wet het toelaat, is iedere verklaring of iedere garantie van het niet
kopiëren van de auteursrechten of alle andere industriële eigendomsrechten
voortvloeiende uit het gebruik van het product in omstandigheden, andere dan
hierboven aangeduid, uitgezonderd. Condensatie : wanneer u het toestel en/of
uw disks van een koude in een warme omgeving brengt, bijv. bij een transport in
de winter, moet u ong, twee uur wachten voordat u het toestel inschakelt, zodat
de speler en de disks op kamertemperatuur kunnen komen. Op die manier
vermijdt u ernstige beschadigingen.
De batterijen die bij dit product worden gebruikt, bevatten
chemicaliën die schadelijk zijn voor het milieu. Gooi
batterijen nooit weg bij het normale huisafval. Wij raden u
aan de batterij te laten vervangen door een deskundige.
2
Functies
Multi disk speler & FM tuner, USB host.
DeMM-D430D/MM-D530D combineert het gemak van de mogelijkheid om meerdere disks af te
spelen, inclusief DVD, CD, MP3-CD, CR-R, CR-RW, DivX, , JPEG, en DVD-R/RW, met een
subtiele FM tuner en een USB host alles bijeen in één speler.
Schermbeveiliging voor de TV
DeMM-D430D/MM-D530D zet het TV-scherm automatisch op donker na 5 minuten in de
stopstand.
DeMM-D430D/MM-D530D schakelt na 30 minuten in de schermbeveiligingsmodus automatisch
over naar de energiespaarstand.
Spaarstand
De MM-D430D/MM-D530D schakelt na 30 minuten in de schermbeveiligingsmodus automatisch
over naar de energiespaarstand.
USB-hostondersteuning
U kunt mediabestanden zoals foto’s, films en muziek die zijn opgeslagen op een MP3-speler,
digitale camera of USB-geheugen afspelen door het opslagapparaat aan te sluiten op de USBpoort van het microcomponentsysteem.
HDMI
Bij HDMI worden dvd-video en audiosignalen gelijktijdig overgedragen. Dit systeem biedt een
scherper beeld.
Anynet+ (HDMI-CEC) functie
Anynet+ is een functie die kan worden gebruikt om de hoofdeenheid te bedienen met de
afstandsbediening van een Samsung tv. Sluit het microcomponentsysteem hiertoe met een HDMI-kabel
aan op een Samsung-tv.(Dit is alleen mogelijk bij Samsung-tv's die Anynet+ ondersteunen.)
iPod-ondersteuning
U kunt naar muziekbestanden luisteren door uw iPod op het microsysteem aan te sluiten met
de bijgeleverde iPod-dock.
3
Inhoud
NL
VOORBEREIDING
VOORBEREIDING
Veiligheidsinstructies .......................................................................................................................................................... 1
Voorzorgsmaatregelen ....................................................................................................................................................... 2
Functies .............................................................................................................................................................................. 3
Opmerkingen over schijven ................................................................................................................................................ 5
Omschrijving ....................................................................................................................................................................... 7
AANSLUITINGEN
Alvorens de luidsprekers aan te sluiten .............................................................................................................................. 11
De video-uitgang aansluiten op uw tv................................................................................................................................. 12
HDMI-functie ................................................................................................................................................................. 13
Geluid van externe componenten aansluiten ..................................................................................................................... 16
Een iPod aansluiten............................................................................................................................................................ 17
De FM-antenne aansluiten ................................................................................................................................................. 19
De klok instellen ................................................................................................................................................................. 20
De resterende tijd controleren ............................................................................................................................................ 21
BEDIENING
Schijven afspelen ............................................................................................................................................................... 22
Afspelen van MP3/WMA-CD's............................................................................................................................................ 23
JPEG-bestanden afspelen.................................................................................................................................................. 24
Afspelen van DivX .............................................................................................................................................................. 25
Een iPod gebruiken ............................................................................................................................................................ 27
Mediabestanden afspelen met de USB-functie .................................................................................................................. 29
Schijfinformatie weergeven ................................................................................................................................................ 31
Versneld/vertraagd afspelen............................................................................................................................................... 32
Scènes/muzieknummers overslaan.................................................................................................................................... 33
Functie voor beeldhoek ...................................................................................................................................................... 34
Herhaald afspelen .............................................................................................................................................................. 35
Herhaald afspelen A-B ....................................................................................................................................................... 36
Zoomfunctie ........................................................................................................................................................................ 37
De audio-/ondertitelingstaal Selecteren.............................................................................................................................. 38
Rechtstreeks naar een scène/nummer gaan...................................................................................................................... 39
Disc menu gebruiken .......................................................................................................................................................... 40
Title menu gebruiken .......................................................................................................................................................... 41
INSTELLING
De taal instellen .................................................................................................................................................................. 42
Type TV-scherm instellen ................................................................................................................................................... 43
Kinderslot instellen (beveiligingsniveau)............................................................................................................................. 45
Het wachtwoord instellen.................................................................................................................................................... 46
De DRC-functie(compressie van dynamisch bereik) instellen............................................................................................ 47
Instelling AV SYNC............................................................................................................................................................. 48
BEDIENING VAN RADIO
RDS-het Radio Data Systeem ................................................................................................................................................................49
Naar de radio luisteren ....................................................................................................................................................... 51
Zenders vooraf instellen ..................................................................................................................................................... 52
OVERIGE
Functie CD rippen............................................................................................................................................................... 53
Timer functie ....................................................................................................................................................................... 54
De timer beëindigen ........................................................................................................................................................... 55
Functie Power Sound / Power Bass/Treble Level / Bass Level ........................................................................................ 56
Functie DSP/EQ ............................................................................................................................................................... 57
Functie slaapstand / geluid uit ............................................................................................................................................ 58
Functie DEMO / DIMMER ............................................................................................................................................... 59
Hoofdtelefoon aansluiten .................................................................................................................................................... 60
Waarschuwingen bij gebruik en opslag van schijven ......................................................................................................... 61
Problemen oplossen ........................................................................................................................................................... 62
Opmerkingen over terminologie ......................................................................................................................................... 64
Specificaties ....................................................................................................................................................................... 65
4
Levyjä koskevia huomautuksia
~ 6
1
DVD (Digital Versatile Disc) biedt een fantastische audio- en videokwaliteit dankzij het
Dolby Digital surround-geluid en de technologie voor MPEG-2 videocompressie. U kunt nu
ook thuis genieten van superrealistische effecten. U waant zich in een bioscoop of
concertzaal!
DVD-spelers en schijven zijn per regio gecodeerd. De schijf kan alleen worden afgespeeld als
deze regiocodes overeenkomen. Als de codes niet overeenkomen, kan de schijf niet worden
afgespeeld.
Het regionummer voor deze speler staat aangegeven op het achterpaneel van de speler.
(Uw DVD-speler kan alleen DVD’s afspelen die over dezelfde regiocode
beschikken.)
AFSPEELBARE SCHIJVEN
Type schijf
Merk (logo)
Opgenomen
signalen
Schijfformaat
12cm
Audio + Video
DVD-VIDEO
8cm
VIDEO
AUDIO-CD
COMPACT
Audio
DIGITAL AUDIO
DivX
Audio + Video
Max. afspeelduur
Ong. 240 min. (enkelzijdig)
Ong. 480 min. (dubbelzijdig)
Ong. 80 min. (enkelzijdig)
Ong. 160 min. (dubbelzijdig)
12cm
74 min.
8cm
20 min.
12cm
74 min.
8cm
20 min.
DE VOLGENDE TYPEN SCHIJVEN MOGEN NIET WORDEN GEBRUIKT!
• LD ,CD-G's, CD-I's, CD-ROM's, en DVD-ROM's kunnen niet worden afgespeeld op deze speler.
Als u probeert dergelijke schijven af te spelen, wordt het bericht <The disc cannot be .Pleck check the disc .>
weergegeven op het TV-scherm.
• DVD’s die u in het buitenland hebt aangeschaft, kunnen mogelijk niet worden afgespeeld op deze speler.
Als u probeert dergelijke schijven af te spelen, wordt het bericht <this disc cannot be ,Please check the regional code
> weergegeven op het TV-scherm.
BEVEILIGING TEGEN KOPIËREN
• Veel DVD’s zijn voorzien van een kopieerbeveiliging. Daarom moet u de DVD-speler rechtstreeks op uw TV
aansluiten en niet op een videorecorder. Als u het apparaat aansluit op een videorecorder ontstaat er een
vervormd beeld bij DVD’s met kopieerbeveiliging.
• "Dit product bevat een copyrightbeschermingstechnologie die door Amerikaanse octrooien en andere
intellectuele eigendomsrechten van Rovi Corporation wordt beschermd. Reverse engineering en demontage
zijn verboden."
COPYRIGHT
© 2010 Samsung Electronics Co., Ltd. Alle rechten voorbehouden.
5
SCHIJFTYPE EN KENMERKEN
NL
Dit product ondersteunt geen beveiligde (DRM) mediabestanden
❖ CD-R-schijven
• Afhankelijk van het opnameapparaat (CD-recorder of pc) en de toestand van de schijf, kunnen sommige
CD-R-schijven mogelijk niet worden afgespeeld.
• Gebruik een CD-R-schijf van 650MB/74 minuten. Gebruik geen cd-r schijven van meer dan 700 MB/80 min,
want die kunnen mogelijk niet goed worden afgespeeld.
• Sommige CD-RW-schijven (herschrijfbaar) kunnen mogelijk niet worden afgespeeld.
• Alleen de CD-R’s die op de juiste wijze zijn "afgesloten", kunnen volledig worden afgespeeld. Als de sessie is
beëindigd zonder dat de schijf is afgesloten, kunt u de schijf mogelijk niet in zijn geheel afspelen.
❖ CD-R MP3-schijven
• Alleen CD-R-schijven met MP3-bestanden in ISO 9660- of Joliet-indeling kunnen worden afgespeeld.
• De bestandsnaam van MP3-bestanden mag niet langer zijn dan 8 tekens en mag geen spaties of speciale
tekens (. / = +) bevatten.
• Gebruik schijven die zijn opgenomen met een compressie-/decompressiesnelheid van meer dan 128Kbps.
• Alleen bestanden met de extensie ".mp3" of ".MP3" kunnen worden afgespeeld.
• Alleen een in een doorlopende sessie beschreven multisessieschijf kan worden afgespeeld. Als er een blanco
segment op de multisessieschijf staat, kan de schijf slechts tot aan het blanco segment worden afgespeeld.
• Als de schijf niet is afgesloten, duurt het langer voordat het afspelen begint en worden mogelijk niet alle
opgenomen bestanden afgespeeld.
• Bij bestanden in VBR-indeling (Variable Bit Rate), oftewel bestanden die zijn gecodeerd met zowel lage als hoge
bitsnelheid (bijv. 32Kbps ~ 320Kbps), kan het geluid overslaan tijdens het afspelen.
• Per CD kunnen maximaal 500 nummers worden afgespeeld.
• Per CD kunnen maximaal 300 nummers worden afgespeeld.
❖ CD-R JPEG-schijven
• Alleen bestanden met de extensie "jpg" kunnen worden afgespeeld.
• Als de schijf niet is afgesloten, duurt het langer voordat het afspelen begint en worden mogelijk niet alle
opgenomen bestanden afgespeeld.
• Alleen CD-R-schijven met JPEG-bestanden in ISO 9660- of Joliet-indeling kunnen worden afgespeeld.
• De bestandsnaam van JPEG-bestanden mag niet langer zijn dan 8 tekens en mag geen spaties of speciale
tekens (. / = +) bevatten.
• Alleen een in een doorlopende sessie beschreven multisessieschijf kan worden afgespeeld. Als er een blanco
segment op de multisessieschijf staat, kan de schijf slechts tot aan het blanco segment worden afgespeeld.
• Op één CD kunnen maximaal 9.999 afbeeldingen worden opgeslagen.
• Tijdens het afspelen van een Picture-CD van Kodak/Fuji kunnen alleen de JPEG-bestanden in de map met
afbeeldingen worden afgespeeld.
• Bij andere beeldschijven dan de Picture-CD van Kodak/Fuji kan het langer duren voordat het afspelen start of
kan het afspelen zelfs helemaal onmogelijk zijn.
❖ DVD±R, CD-R DivX-schijven
• Software-updates voor niet-ondersteunde bestandsindelingen worden niet ondersteund.
(bijv. QPEL, GMC, resolutie hoger dan 720 x480 pixels, enz.)
• Gedeelten met een hoge framesnelheid kunnen niet afgespeeld worden tijdens het afspelen van een
DivX-bestand.
❖ Licence
• OVER DIVX VIDEO: DivX® is een digitale-videoindeling van DivX,Inc. Dit is een offi ciële DivX Certifi ed-apparaat dat
DivX-video ondersteunt. Ga naar www.divx.com voor meer informatie en software om uw bestanden om te zetten naar
DivX-video.OVER DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Dit DivX Certifi ed®-apparaat moet zijn geregistreerd om DivX Video-onDemand (VOD)-content af te kunnen spelen. U kunt de registratiecode genereren door naar het gedeelte DivX VOD in het
instellingenmenu van het apparaat te gaan. Ga naar vod.divx.com met deze code om het registratieproces te voltooien en
meer te leren over DivX VOD.
• DivX Certifi ed® to play DivX ® video
• Dolby en de dubbele D zijn gedeponeerde handelsmerken van Dolby Laboratories.
• “Pat. 7,295,673; 7,460,688; 7,519,274”
6
Omschrijving
—Voorpaneel—
4
1
1.
2.
3.
4.
2
3
CD-COMPARTIMENT
USB PLUG
HOOFDTELEFOON PLUG CONNECTOR
VENSTERSCHERM
—Bovenkant—
1. OPEN/DICHT
2. FUNCTIETOETS
3. ZOEKFUNCTIE KNOPPEN (OMLAAG)
4. KNOP TUNING MODUS OF STOP
5. DE KNOP PLAY/PAUSE
6. ZOEKFUNCTIE KNOPPEN (OMHOOG)
7. VOLUMEREGELING(+,-)
8. POWER
1 2 3 4 5 6
7
7
8
—Achterpaneel—
NL
1. AUX IN
2. FM antenne aansluiting
3. IPOD PLUG
4. HDMI-uitgang
5. Video uitgang aansluiting
Sluit de video ingangsstekkers
(VIDEO IN) van de
televisie aan op de VIDEO OUT
aansluiting.
6. Scart
7. Luidsprekeruitgangen
iPod
8. Koelventilator
1
•
2 3
4
5
6
7
8
Alle afbeeldingen van het achterpaneel zijn gebaseerd op model: MM-D530D
Cijfers en illustraties in deze gebruikershandleiding worden alleen ter referentie
aangeboden en kunnen verschillen van de werkelijk productvormgeving.
8
VOORBEREIDING
MM-D430D
MM-D530D
Omschrijving
—Afstandsbediening—
POWER Knop
TIMER ON/OFF Knop
TIMER/CLOCK Knop
Nummerknoppen (0~9)
CD RIPPING Knop
STEP Knop
CD Skip Knop
VOLUME Knop
OPEN/CLOSE Knop
DIMMER Knop
DVD Knop
TUNER Knop
AUX Knop
PORT Knop
RDS SELECTION Knop
SHUFFLE Knop
PAUSE Knop
Play Knop
Stop Knop
SEARCH Knop
MUTE Knop
TUNING /Tuning Preset Knop
AUDIO Knop
MENU Knop
RETURN Knop
Cursor/ENTER Knop
INFO Knop
REPEAT Knop
SUBTITLE Knop
DSP/EQ Knop
POWER BASS Knop
SLEEP Knop
MO/ST Knop
SLOW Knop
ZOOM Knop
POWER SOUND Knop
REPEAT A-B Knop
9
EXIT Knop
REMAIN Knop
DEMO Knop
TUNER MEMORY Knop
TREB/BASS Knop
CANCEL Knop
ANGLE Knop
NL
VOORBEREIDING
Batterijen plaatsen in afstandsbediening
1
Verwijder de
batterijkap aan de
achterkant van de
afstandsbediening
door deze naar
beneden te drukken
en de kap in de
richting van de pijl te
schuiven.
Waarschuwing
2
Plaats twee 1,5V
AAAbatterijen en zorg
daarbij dat deze in de
juiste richting worden
geplaatst (+ en –).
3
Plaats het klepje van
het batterijvakje weer
terug.
Neem de onderstaande voorzorgsmaatregelen om te voorkomen dat batterijen defect
raken of gaan lekken:
• Plaats de batterijen zodanig in de afstandsbediening dat de polen (+ en –) van de batterij in
dezelfde richting wijzen als de markeringen in het batterijvak.
• Gebruik het juiste type batterijen. Batterijen die er hetzelfde uitzien, kunnen toch een ander
voltage hebben.
• Vervang altijd beide batterijen tegelijk.
• Stel de batterijen niet bloot aan hitte of open vuur.
Bereik van de afstandsbediening
De afstandsbediening kan worden gebruikt over een
afstand van ongeveer 7 meter in een rechte lijn.
Ook is gebruik mogelijk onder een horizontale hoek tot
30° van de sensor voor de afstandsbediening.
30
30
10
Alvorens de luidsprekers
aan te sluiten
Voordat u het product verplaatst of installeert, zorgt u ervoor dat de stroom is uitgeschakeld en dat het
netsnoer is losgekoppeld.
L
R
Positie van de DVD-speler
De luisterpositie selecteren
• Plaats de DVD-speler op een standaard of rek of
installeer het apparaat onder de standaard van
de TV.
De luisterpositie moet zich op een afstand van
ongeveer 2,5 tot 3 keer de grootte van het TV-scherm
van het televisietoestel bevinden.
Voorbeeld: Bij 32-inch TV’s bedraagt de luisterpositie 2
tot 2,4 m.
Bij 55-inch TV’s bedraagt de luisterpositie 3,5 tot 4 m.
Voorluidspreker L R
• Plaats deze luidsprekers vóór uw luisterpositie,
waarbij u ze onder een hoek van ongeveer 45º
richting uzelf neerzet.
• Plaats de luidsprekers zo dat de tweeters op dezelfde
hoogte staan als uw oor.
L
SPEAKERS
OUT (6 )
L
R
R
•Laat geen kinderen met de luidsprekers spelen. Zij zouden zich kunnen verwonden als een luidspreker valt.
• Houd de luidspreker van de subwoofer buiten het bereik van kinderen om te vermijden dat zij hun handen of
vreemde voorwerpen in het kanaal (opening) van de luidspreker van de subwoofer inbrengen.
• Hang de subwoofer niet aan de muur met behulp van een stang (gat)
• Als u een luidspreker in de buurt van uw TV-toestel plaatst, kunnen de kleuren op het scherm vervormd
raken vanwege het magnetische veld dat wordt veroorzaakt door de luidspreker. In dat geval plaatst u de
luidspreker uit de buurt van uw TV-toestel.
11
De video-uitgang aansluiten op uw tv
NL
Schakel de eenheid uit en haal de stekker uit het stopcontact voordat u de
eenheid verplaatst of installeert.
Kies een van de videoaansluitmogelijkheden.
AANSLUITINGEN
iPod
METHODE 1
METHODE 3
(meegeleverd)
METHODE 2
METHODE 1 : HDMI ....... (Beste kwaliteit)
Sluit de HDMI-kabel (niet meegeleverd) aan op de HDMI-uitgang aan de achterzijde van de dvd-speler en op de
HDMI-ingang van uw tv.
METHODE 2 Scart ....... (betere kwaliteit)
Als uw televisietoestel is uitgerust met een SCART-ingang, sluit u een Scart-connector (niet meegeleverd) aan op de
uitgang AV OUT op het achterpaneel van het systeem en op de ingang SCART IN op uw televisietoestel.
METHODE 3 Composietvideo ....... Goede kwaliteit
Sluit de meegeleverde videokabel vanuit de VIDEO OUT stekker op het achterpaneel van het systeem aan op de VIDEO IN
ingang op uw televisie.
• De beschikbare resoluties voor de HDMI-uitvoer zijn 480p, 576p, 720p,1080i/1080p.Zie pagina15 voor de instelling van de resolutie.
• Selecteer nadat u de videoaansluiting hebt voltooid op uw tv de video-ingangsbron die overeenkomt met de
corresponderende video-uitgang (HDMI, Component of Composite) op het microcomponentsysteem.
Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van uw tv voor meer informatie over het selecteren van de video-ingangsbron op
de tv.
• ls u een Samsung-tv aansluit op de hoofdeenheid met behulp van een HDMI-kabel, kunt u het
microcomponentsysteem bedienen met de afstandsbediening van de tv. (Dit is alleen mogelijk bij Samsung-tv's die
Anynet+ (HDMI-CEC) ondersteunen.)
• Als uw TV een
logo heeft, wordt de Anynet+ functie ondersteund.
• Als de eenheid is aangesloten via de SCART-aansluiting, wordt op de tv automatisch de SCART-modus geselecteerd.
12
HDMI-FUNCTIE
Automatische detectie van HDMI
De video-uitvoer van de speler wordt automatisch gewijzigd in HDMI, wanneer een HDMI-kabel wordt aangesloten als
de speler is ingeschakeld.
• HDMI (High Definition Multimedia Interface)
HDMI is een interface waarmee video- en audiogegevens via slechts één aansluiting digitaal kunnen worden verzonden.
Als u HDMI gebruikt, verzendt het microcomponentsysteem een digitaal video- en audiosignaal en wordt een helder beeld
verkregen op een tv met een HDMI-ingang.
• Beschrijving van de HDMI-aansluiting
HDMI-aansluiting - ondersteunt video- en digitale audiogegevens.
- HDMI zendt alleen een puur digitaal signaal naar de televisie.
- Als uw televisie geen ondersteuning biedt voor HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection), verschijnt er
sneeuw op het scherm.
• Waarom gebruikt Samsung HDMI?
Analoge tv's vereisen een analoog video-/audiosignaal. Bij het afspelen van eenDVD, zijn de naar een
televisie overgedragen gegevens echter digitaal. Daarom is een digitaal-naar-analoog omzetter (in het
microcomponentsysteem)of een analoog-naar-digitaal omzetter (in de TV) vereist. Tijdens deze conversie wordt de
beeldkwaliteit minder als gevolg van ruis en signaalverlies. HDMI-technologie is superieur, omdat er geen conversie
nodig is en het signaal van de speler naar de televisie volledig digitaal is.
• Wat is HDCP?
HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) is een systeem voor kopieerbeveiliging van DVD-inhoud via HDMI.
Het biedt een beveiligde digitale koppeling tussen een videobron (pc, DVD) en een weergave-apparaat (televisie,
projector). Inhoud wordt versleuteld op het bronapparaat om ongeautoriseerde kopieën te voorkomen.
• Wat is Anynet+?
Anynet+ is een handige functie die gekoppelde bediening van deze speler via Samsung-televisies met Anynet+,
mogelijk maakt.
- Als uw Samsung TV een
logo heeft, ondersteunt het apparaat de Anynet+-functie.
—Als u de speler inschakelt en een schijf plaatst, wordt deze automatisch afgespeeld en wordt de televisie
automatisch ingeschakeld in de HDMI-modus.
—Als u de speler inschakelt en op de knop Play (Afspelen) drukt als er al een schijf is geplaatst, wordt de televisie
direct ingeschakeld in HDMI-modus.
— Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van uw tv voor meer informatie over het gebruik van Anynet+(HDMI-CEC).
13
NL
Werken met Anynet+(HDMI-CEC)
1. Sluit de hoofdeenheid van het microcomponentsysteem door middel van een HDMI-kabel aan op een
Samsung-tv. (Zie pagina 12)
Met Anynet+
2. Stel de functie Anynet+ in op uw tv.
Kunt u deze eenheid bedienen, uw tv
aanzetten, of een film bekijken door op de
U kunt nu het microcomponentsysteem bedienen met de
afspeeltoets op de afstandsbediening van uw
afstandsbediening van de tv. (Beschikbare tv-knoppen: de
Samsung-tv te drukken.
,
,
, S,T en W,X en de knop, ~
)
knoppen ,
Druk op de toets Anynet+ op de afstandsbediening van de tv, selecteer Micro Component (Microcomponent)
onder Select Device (Apparaat selecteren) om een verbinding te maken en stel de volgende opties in.
• Tv kijken : als Anynet+(HDMI CEC) is ingeschakeld en u View TV (Tv kijken) selecteert, schakelt het
microcomponentsysteem automatisch over naar de stopmodus.
• Menu op apparaat : u kunt het menu van het microcomponentsysteem openen en bedienen.
• Bediening apparaat : de cd-afspeelgegevens van het microcomponentsysteem worden weergegeven.
U kunt het afspelen van de cd op het microcomponentsysteem besturen, bijvoorbeeld naar
een andere titel of een ander hoofdstuk springen of een andere ondertiteling selecteren.
• Ontvangen is niet beschikbaar.
• Wanneer u een cd/iPod afspeelt terwijl CEC aan staat, wordt het microcomponentsysteem niet
automatisch uitgeschakeld wanneer u de tv uitschakelt.
BD Wise (alleen Samsung-producten)
U kunt het menu BD Wise (BD Wise) alleen selecteren als het microcomponentsysteem door middel van een
HDMI-kabel is aangesloten op een Samsung-tv die BD Wise ondersteunt.
• Wat is BD Wise?
Wanneer u Samsung-producten met BD Wise-functionaliteit op elkaar aansluit, zorgt BD Wise ervoor dat beide
apparaten automatisch optimaal op elkaar worden afgesteld. Deze functie wordt alleen geactiveerd wanneer
Samsung-producten met BD Wise-functionaliteit op elkaar worden aangesloten door middel van een HDMIkabel.
• BD Wise gebruiken
1. Sluit het microcomponentsysteem met behulp van een HDMI-kabel aan op een Samsung-tv met BD
Wise-functionaliteit.
2. Zet de instelling BD Wise (BD Wise) van het microcomponentsysteem en de Samsung-tv allebei op
de stand On (Aan).
— De beeldkwaliteit wordt nu optimaal afgesteld op het materiaal (op de cd, dvd, enzovoort) dat u wilt afspelen.
— Tevens wordt de beeldkwaliteit van het microcomponentsysteem optimaal afgestemd op uw Samsung-tv
met BD Wise-functionaliteit.
• Als u de resolutie in de BD Wise-modus wilt wijzigen, dient u de BD Wise-modus vooraf op Off (Uit) in te
stellen.
• Als u de BD Wise-modus uitschakelt, wordt de resolutie van de aangesloten televisie automatisch op het
maximum ingesteld.
• BD Wise wordt uitgeschakeld als de speler wordt aangesloten op een apparaat dat BD Wise niet
ondersteunt.
14
AANSLUITINGEN
Anynet+ is een functie die het mogelijk maakt Samsung-apparaten te besturen met de afstandsbediening van
uw Samsung-tv. U kunt Anynet+ gebruiken als u dit microcomponentsysteem door middel van een HDMI-kabel
aansluit op een Samsung-tv. Dit is alleen mogelijk bij Samsung-tv's die Anynet+ ondersteunen.
HDMI-FUNCTIE(VERVOLG)
Wat is HDMI (High Definition Multimedia Interface)?
Dit apparaat verzendt op digitale wijze DVD-video signalen zonder deze naar analoog om te zetten. U kunt scherpere
digitale beelden krijgen door de video aan te sluiten op de TV via een HDMI-aansluitkabel.
HET HDMI-GELUID INSTELLEN
De geluidssignalen die via de HDMI-kabel worden uitgezonden kunnen ON/OFF worden gezet.
1. Druk in de modus Stop op de knop MENU.
2. Druk op de cursor
,
knop om over te schakelen op
<Audio> en druk vervolgens
op de ENTER knop.
,
3. Druk op de cursor
knop om over te schakelen op <HDMI AUDIO> en druk
vervolgens op de ENTER knop.
4. Druk op de cursor
de ENTER knop.
,
knoppen om <ON >of <OFF> te kiezen en druk vervolgens op
• ON : Zowel het video- als het geluidssignaal worden uitgezondenvia de HDMImicrocomponentsysteem, en geluid wordt alleen weergegeven via de luidsprekers
van uw TV.
• OFF : Uitsluitend het videosignaal wordt via de HDMI-microcomponentsysteem
uitgezonden, en het geluid komt uitsluitend uit de luidsprekers van de
Thuisbioscoop.
Druk op de knop RETURN om terug te gaan naar het vorige niveau.
Druk op de knop EXIT om het instellingsscherm te verlaten.
• De standaard ingestelde waarde van dit product is HDMI AUDIO OFF.
• HDMI AUDIO wordt automatisch teruggemengd naar 2 kanalen ten behoeve van de tv-luidsprekers.
• De functie TREB/PASS/P.BASS/P.SOUND/DSP/EQ is niet beschikbaar wanneer HDMI AUDIO op ON
(AAN) staat.
De HDMI-resolutie instellen
Met deze functie kan de gebruiker de schermresolutie voor HDMI-uitvoer selecteren.
1. Druk in de modus Stop op de knop MENU.
2. Druk op de cursor , knop om over te schakelen op<Setup> en druk
vervolgens op de ENTER knop.
3. Druk op de cursor , knop om over te schakelen op <Display Setup> en
druk vervolgens op de ENTER knop.
4. Druk op de cursor , knop om over te schakelen op <HDMI Resolution> en
druk vervolgens op de ENTER knop.
5. Druk op de cursorknoppen ▲,▼ om het gewenste item te selecteren en druk
vervolgens op de knop ENTER.
• Beschikbare resoluties voor de HDMI-uitgang zijn 480p/576p, 720p, 1080i/1080p.
• SD (Standard Definition) staat voor een resolutie van 480p/576p/en HD (High Definition)
voor een resolutie van 720p, 1080i/1080p.
Druk op de knop RETURN om terug te gaan naar het vorige niveau.
Druk op de knop EXIT om het instellingsscherm te verlaten.
15
• Als de tv de geconfigureerde resolutie niet ondersteunt, wordt het beeld niet correct
weergegeven.
• Raadpleeg de handleiding van uw tv voor meer informatie over hoe u de bron voor de videoingang van uw tv moet kiezen.
Geluid van externe
componenten aansluiten
NL
Een externe analoge component aansluiten
Voorbeeld: Analoge signaalcomponenten zoals een VCR (videorecorder), camcorder of televisie.
AANSLUITINGEN
(niet meegeleverd)
Audiokabel
Als de externe analoge component
slechts één uitgang Audio Out heeft,
sluit u de linker- of rechterkant aan.
1
Sluit de uitgang AUX IN op speler aan op de uitgang Audio Out op de externe
analoge component.
• Zorg ervoor dat de juiste kleuren op elkaar zijn aangesloten.
2
Druk op AUX om AUX te kiezen.
• Er verschijnt 'AUX' in het scherm.
16
Een iPod aansluiten
U kunt via de hoofdeenheid audio afspelen vanaf een iPod. Meer informatie over de bediening
van uw iPod met dit microsysteem kunt u vinden op deze pagina en pagina 27.
iPod
ipod
(meegeleverd)
1. Sluit de iPod-dockconnector aan op de iPod-aansluiting op het microsysteem.
2. Druk op de knop PORT op de afstandsbediening om IPOD te selecteren zodat u naar
muziek kunt luisteren.
• U kunt ook de knop FUNC. op de hoofdeenheid gebruiken.
De modus kent de volgende stappen:
DVD/CD ➞ TUNER ➞ USB ➞ IPOD➞ IPOD MUSIC ➞ AUX➞ DVD.
 Afhankelijk van het type iPod, moet u mogelijk een van de dockslots installeren die worden
meegeleverd bij de aankoop van de iPod. (Zie volgende pagina.)
 Zet het volume op een gematigd niveau voordat u uw iPod en microsysteem aansluit.
 Als u een iPod aansluit terwijl de eenheid is ingeschakeld, wordt de batterij van de iPod
opgeladen.
 De video-uitgang moet zijn aangesloten op uw televisie om een
iPod
iPod-video te kunnen bekijken.
(meegeleverd)
17
NL
iPod-modellen die beschikbaar zijn voorMM-D430D/D530D
iPod touch
3e generatie
4GB 8GB
1e ggeneratie
8GB 16GB 32GB
iPod nano
iPod touch
4e generatie
8GB 16GB
2e generatie
iPod nano
iPod touch
5e generatie
3e generatie
8GB 16GB
8GB 32GB 64GB
iPod nano
iPod touch
6e generatie
4e generatie
8GB 16GB
8GB 32GB 64GB
iPod classic
AANSLUITINGEN
iPod nano
80GB 120GB 160GB
8GB 16GB 32GB
 'Made for iPod' betekent dat een elektronische accessoire is ontworpen voor de
specifieke verbinding met een iPod en dat deze door de ontwerper is gecertificeerd om
te voldoen aan de normen van Apple voor prestaties.
 Apple is niet verantwoordelijk voor het functioneren van dit apparaat of voor het voldoen
aan veiligheidsnormen en regelgeving.
iPod is een handelsmerk van Apple Inc., dat in de VS en in andere landen is
geregistreerd.
18
De FM-antenne aansluiten
FM-antenne (meegeleverd)
1. Sluit de meegeleverde FM-antenne aan op de FM coaxiale aansluiting.
2. Beweeg de antennedraad langzaam in het rond totdat u een locatie vindt waar de ontvangst goed is
en bevestig de draad vervolgens aan de muur of een ander stevig oppervlak.
Opmerking
• Dit toestel ontvangt geen AM-uitzendingen.
Koelventilator
De koelventilator koelt de lucht in het apparaat om oververhitting te voorkomen.
Neem de volgende voorzorgsmaatregelen voor uw veiligheid.
• Controleer of de ventilatie in het apparaat goed is. Als de ventilatie slecht is, kan de
•
19
temperatuur binnenin het apparaat stijgen en kan het apparaat beschadigd raken.
Zorg ervoor dat de koelventilator of ventilatieopeningen niet zijn geblokkeerd. (Als de
koelventilator of ventilatieopeningen bedekt zijn door een krant of door doek, kan het
apparaat oververhit raken en kan er brand ontstaan.)
De klok instellen
NL
Bij iedere stap heeft u een paar seconden om de gewenste opties in te stellen.
Als u deze tijd overschrijdt, dient u opnieuw te beginnen.
2
Druk twee maal op
TIMER/CLOCK.
AANSLUITINGEN
1
Zet het systeem aan
door op de POWER
knop te drukken.
• CLOCK wordt getoond.
3
Druk op ENTER.
Het uur knippert.
• Het aantal uren verhogen:
• Het aantal uren verlagen:
5
4
Als het juiste uur
wordt getoond drukt
u op ENTER.
De minuten
knipperen.
• Het aantal minuten verhogen:
• Het aantal minuten verlagen:
Als de juiste tijd
wordt getoond
drukt u op ENTER.
• Er verschijnt "TIMER" in het scherm.
• De huidige tijd is nu ingesteld.
Opmerking
• U kunt de tijd tonen, zelfs als u een andere functie gebruikt,
door één maal op TIMER/CLOCK te drukken.
• In stap 3,4 kunt u ook
op het voorpaneel gebruiken in
plaats van
20
De resterende tijd
controleren
CD
DVD
1
Druk op de knop
REMAIN.
1
MP3
Druk op de knop
REMAIN.
• De resterende speeltijd van de
 U kunt zien hoeveel tijd
er nog resteert.
Telkens wanneer u drukt op
de knop REMAIN wordt de tijd
als volgt weergegeven:
 U schakelt dit uit door
nogmaals op de knop
REMAIN te drukken.
huidige titel of het huidige hoofdstuk
controleren.
TITLE REMAIN TIME
CHAPTER REMAIN TIME
ELAPSED TIME
21
Schijven afspelen
1
Druk op deOPEN/CLOSE knop om het
schijfstation te openen.
Leg er een disk in.
• Zorg ervoor dat het label van de disk aan de bovenkant ligt.
BEDIENING
2
3
NL
Druk op de OPEN/CLOSE knop om het
schijfstation te sluiten.
Opmerking
• In het geval van gemengde schijven is de afspeelvolgorde als volgt: MP3/WMA
DIVX
JPEG.
• Afhankelijk van de inhoud van de schijf, kan het beginscherm er anders uitzien.
• Afhankelijk van de opnamemodus kunnen sommige MP3-CD's mogelijk niet
worden afgespeeld.
• In het geval van cd-schijven, kunt u de cijfertoetsen gebruiken om een nummer te
selecteren. Drie seconden nadat u de cijfertoetsen hebt ingedrukt start het afspelen
automatisch
• De inhoudsopgave van een MP3-CD varieert, afhankelijk van de indeling van
de MP3-track die is opgenomen op de schijf.
• DTS audio niet ondersteund.
• DVD audio niet ondersteund.
Druk tijdens het afspelen op de knop
STOP om het afspelen te beëindigen.
• Als u éénmaal op deze knop drukt, wordt het bericht <PRESS PLAY>
weergegeven en wordt de positie waarinwerd gestopt, opgeslagen in het
geheugen. Als u op de knop voor PLAY( ► ) o drukt, wordt het afspelen hervat
vanaf de positie waarin werd gestopt. (Deze functie werkt alleen bij DVD’s.)
• Als u tweemaal op deze knop drukt, wordt <STOP> weergegeven en als u dan
opnieuw op de knop voor PLAY( ► ) drukt, wordt de schijf weer vanaf het begin
afgespeeld.
Druk tijdens het afspelen op de knop voor PAUSE om
het afspelen tijdelijk te onderbreken.
• TU kunt het afspelen hervatten door nogmaals op de knop voor
PLAY(
) te drukken.
22
Afspelen van MP3/WMA-CD's
1
Plaats vervolgens de
MP3/ WMA disk.
• Het MP3/WMA-schermmenu wordt
weergegeven en het afspelen wordt gestart.
• Hoe het menu eruitziet, is afhankelijk van
de MP3/WMA-schijf.
• WMA-DRM bestanden kunnen niet afgespeeld
worden.
3
Om naar een ander
album te gaan, drukt u in
de stopstand op
▲,▼,◄,► om een ander
album te selecteren en
daarna op ENTER.
2
Gebruik ▲,▼,◄,►
in de stopstand
om het album te
selecteren en druk
vervolgens op de
knop ENTER.
• Gebruik ▲,▼ om het spoor te
selecteren.
4
Druk op de knop
STOP om het
afspelen te stoppen.
• U kunt een andere album en track
selecteren door de bovenstaande
stappen 2 en 3 te herhalen.
Opmerking
23
• Afhankelijk van de opnamemodus kunnen sommige MP3-CD's mogelijk niet
worden afgespeeld.
• De inhoudsopgave van een MP3-CD varieert, afhankelijk van de indeling van
de MP3-track die is opgenomen op de schijf.
JPEG-bestanden afspelen
JPEG
NL
Beelden die zijn vastgelegd met een digitale camera of camcorder, of JPEG-bestanden op
een pc kunnen worden opgeslagen op een cd en vervolgens worden afgespeeld op deze
dvd-speler.
Functie voor draaien/spiegelen
Druk tijdens het afspelen op de cursorknoppen ▲,▼,◄,►.
Druk op de toets
Het beeld wordt rechtsom gedraaid.
Druk op de toets
Het beeld wordt linksom gedraaid.
Het voorgaande beeld wordt weergegeven.
Druk op de toets
Het volgende beeld wordt weergegeven.
BEDIENING
Druk op de toets
Diashow weergeven
Druk tijdens het afspelen op de toets INFO en druk vervolgens op de
toets INFO of een cursortoets , om de snelheid van de
diavoorstelling in te stellen. De afspeelsnelheid verandert als volgt:
SLIDE SHOW SPEED
Normal
SLIDE SHOW SPEED
Slow
SLIDE SHOW SPEED
Fast
24
Afspelen van DivX
Vooruit/achteruit springen
Druk tijdens het afspelen op de knop #,$.
• U kunt naar het volgende bestand gaan door op de knop $, te
drukken als er meer dan 2 bestanden op de schijf staan.
• U kunt naar het vorige bestand gaan door op de knop # te drukken
als er meer dan 2 bestanden op de schijf staan.
Versneld afspelen
Druk op de
knop.
• Telkens wanneer u op één van deze knoppen drukt, verandert de
afspeelsnelheid als volgt:
• Als u het normaal afspelen wilt hervatten, drukt u op de toetsPLAY (
.
25
)
Functie 5 minuten overslaan
NL
Druk tijdens het afspelen op de knop ◄ ,►.
• De speler springt 5 minuten vooruit tijdens het afspelen als u op de knop ► drukt.
• De speler springt 5 minuten achteruit tijdens het afspelen als u op de knop ◄ drukt.
Opmerking
• Voor MPG-bestanden wordt de functie voor het overslaan van 5
minuten niet ondersteund.
Audio Display
Druk op de AUDIO knop.
AUDIO
BEDIENING
• Als er meerdere audio nummers op een disk staan, kunt u hiertussen heen en weer springen.
• Telkens als u de knop indrukt, verspringt uw keuze tussen AUDIO(OFF, 1/1, 1/2 ...).
CH1 DOLBY DIGITAL 5.1 CH
Weergave van ondertiteling
Druk op de knop SUBTITLE.
• Telkens wanneer u de toets indrukt, wordt als volgt overgeschakeld naar de volgende instelling
SUBTITLE
OFF
SUBTITLE
KOR
• Als de schijf slechts één ondertitelingsbestand bevat, wordt dit automatisch afgespeeld.
• Er worden tot 8 talen voor ondertiteling ondersteund.
Tabel DivX voorzieningen
DivX wordt ondersteund
AVI bestanden worden gebruikt om audio en video gegevens op te slaan; deze dienen op de CD in het ISO 9660 format te worden
opgeslagen.
MPEG bestanden die DivX bevatten kunnen worden verdeeld in
Specificaties
Video en Audio.
VIDEO compatibiliteit DivX3.11 Tot en met de nieuwste VERSIE • Video compatibiliteit: Alle versies van DivX van 3.11 en later
(inclusief de nieuwste versie 5.1) worden ondersteund. Bovendien
AUDIO compatibiliteit MP3
CBR : 8kbps~320kbps
wordt XviD ondersteund.
• Audio compatibiliteit : MP3 bestanden gecodeerd op bitrates van
AC3
CBR : 32kbps~640kbps
8kbps tot 320 kbps, AC3 bestanden van 32kbps tot 640 kbps, en
WMA CBR1:Stereo case:48kbps~384kbps WMA bestanden van 48kbps tot 384kbps worden ondersteund.
CBR2:Mono case:64kbps~192kbps • Bovendien ondersteunt dit apparaat Tekst format (SMI) voor
ondertiteling.
Opmerking
• Als u een DivX disk afspeelt, kunt u uitsluitend bestanden met extensie AVI afspelen.
• Van alle beschikbare DivX audio formats wordt DTS audio niet ondersteund.
• Als u een ondertitelingbestand met uw PC naar een CD-ROM brandt, zorg er dan voor dat
u dit als SMI bestand brandt.
• MPEG 1 Layer 1 (MP1) wordt niet ondersteund.
26
Een iPod gebruiken
U kunt uw iPod gebruiken met de bijgeleverde afstandsbediening.
Naar muziek luisteren(iPod)
U kunt in de iPod opgeslagen muziekbestanden afspelen door deze aan te sluiten op het microsysteem.
1. Sluit de iPod-dockconnector aan op de iPod-aansluiting op het
microsysteem.
2. Plaats de iPod in het dock.
• Uw iPod wordt automatisch ingeschakeld.
3. Druk op de knop PORT op de afstandsbediening om de modus iPod te
selecteren.
• Het bericht "iPod Connected" (iPod aangesloten) wordt weergegeven op het
televisiescherm.
• Als de iPod-speler is aangesloten op het microsysteem, wordt telkens wanneer u op de
knop PORT drukt, overgeschakeld tussen USB IPOD.
4. Druk op de knoppen S,T op de afstandsbediening om de modus iPod te selecteren.
5. Druk op de knoppen S,T op de afstandsbediening om Music (Muziek) te
selecteren en druk op de toets ENTER.
• De categorieën Music (Muziek) worden weergegeven.
6. Druk op de knoppen S,T voor de gewenste categorie en druk op de toets
ENTER.
• De muzieklijst wordt weergegeven op uw televisie.
7. Druk op de knoppen S,T om het muziekbestand te selecteren dat u wilt
afspelen en druk vervolgens op de knop ENTER/PLAY.
• De muziek zal worden gestart in een nieuw venster, waarin de songtitel, de artiest, het
album, de tijd en een voortgangsbalk worden weergegeven.
8. U kunt de afstandsbediening of het hoofdappparaat gebruiken voor de
bediening van eenvoudige afspeelfuncties zoals PLAY, PAUSE, STOP,
/ , / en REPEAT.
• Druk op de knop STOP om terug te gaan naar het vorige menu.
Naar de muzieklijst gaan en een bestand selecteren:
1. Druk op de knop STOP.
• Stopt met afspelen en gaat terug naar de muzieklijst.
2. Druk op de knoppen S,T om het bestand te selecteren dat u wilt afspelen en druk op de knop ENTER/PLAY.
• Druk op de knop STOP om terug te gaan naar het bovenliggende menu.
Muziekcategorieën
Bestandsinformatie, waaronder naam van de artiest, naam van het album, titel van het nummer en het genre worden
weergegeven, gebaseerd op de ID3-taginformatie bij het muziekbestand.
Artists : afspelen op artiest.
Songs : afspelen in numerieke of alfabetische volgorde.
Playlists : afspelen op afspeellijst.
Albums : afspelen op album.
Genres : afspelen op genre.
Composer : afspelen op componist.
M
 Zie pagina 18 voor compatibele iPods.
De compatibiliteit is afhankelijk van de softwareversie van uw iPod.
 De categorielijst kan afwijken, afhankelijk van het iPod-model.
 Wat is een ID3-tag?
27
Dit is een tag in een MP3-bestand die informatie bevat over het bestand, zoals de titel, de artiest, het
album, het jaar, het genre en een veld voor opmerkingen.
Naar muziek luisteren(iPod-muziek)
NL
U kunt in de iPod opgeslagen muziekbestanden afspelen door deze aan te sluiten op het microsysteem.
1. Sluit de iPod-dockconnector aan op de iPod-aansluiting op het microsysteem.
2. Plaats de iPod in het dock.
• Uw iPod wordt automatisch ingeschakeld.
3. Druk op de knop PORT (POORT) op de afstandsbediening om de modus iPod Music (iPod-muziek) te selecteren.
• Als de iPod-speler is aangesloten op het microsysteem, wordt telkens wanneer u op de
knop PORT drukt, overgeschakeld tussen USB IPOD IPOD MUSIC.
• Het muziekbestand wordt automatisch afgespeeld.
4. U kunt de afstandsbediening of het hoofdappparaat gebruiken voor de bediening van eenvoudige
afspeelfuncties zoals PLAY, PAUSE, STOP,
/ , / en REPEAT.
• Druk op de knop STOP om terug te gaan naar het vorige menu.
M
 See page 18 for compatible iPods
 Wanneer u de functie iPod Music (iPod-muziek) gebruikt, wordt er geen video weergegeven.
 Wat is iPOD Music (iPOD-muziek)?
iPod Music (iPod-muziek) is een functie voor gebruikers met een iPod. Met deze functie kan de
gebruiker muziek beluisteren door deze eenvoudig op de iPod af te spelen.
U kunt in de iPod-speler opgeslagen videobestanden afspelen door deze aan te sluiten op het microsysteem.
1. Sluit de iPod-dockconnector aan op de iPod-aansluiting op het microsysteem.
2. Plaats de iPod in het dock.
3. Druk op de knop PORT op de afstandsbediening om de modus iPod te selecteren.
• Het bericht "iPod Connected" (iPod aangesloten) wordt weergegeven op het televisiescherm.
• Als de iPod is aangesloten op het microsysteem, wordt elke keer wanneer de knop PORT wordt ingedrukt, geschakeld
tussen USB IPOD.
4. Druk op de knoppen S,T op de afstandsbediening om de modus iPod te selecteren.
5. Druk op de knoppen S,T op de afstandsbediening om Video te selecteren en druk op de knop ENTER/
PLAY.
• De videolijst wordt weergegeven op uw televisie.
6. Druk op de knoppen S,T om het videobestand te selecteren dat u wilt afspelen en druk vervolgens op
ENTER.
• Het videobestand van de iPod-speler wordt afgespeeld op het televisiescherm.
7. U kunt de afstandsbediening of de hoofdeenheid gebruiken voor de
bediening van eenvoudige afspeelfuncties zoals PLAY, PAUSE, STOP,
en / .
/
• Als u binnen 3 seconden na het afspelen op de knop
drukt, zal de speler het vorige
bestand afspelen.
3 seconden of later na het begin van het afspelen indrukt, wordt het
Als u de knop
startscherm van het huidige bestand weergegeven.
om het volgende bestand af te spelen.
• Druk op de knop
Naar de muzieklijst gaan en een bestand selecteren:
1. Druk op de knop STOP.
• Stopt met afspelen en gaat terug naar de muzieklijst.
2. Druk op de knoppen S,T om het bestand te selecteren dat u wilt afspelen en druk op de knop ENTER/PLAY.
• Druk op de knop STOP om terug te gaan naar het bovenliggende menu.
M









Zie pagina 18 voor compatibele iPods.
De compatibiliteit is afhankelijk van de softwareversie van uw iPod.
U moet de VIDEO-uitgang op uw televisie aansluiten als u iPod-video wilt bekijken (zie pagina 12).
iPod-video is beschikbaar bij video-uitvoer van het type Composite.
Als u iPod-video wilt bekijken via de VIDEO-uitgang, wijzigt u de video-invoerbron van de televisie in Composite (CVBS).
Nadat het huidige bestand tot het einde is afgespeeld, wordt automatisch het volgende bestand afgespeeld.
Als de aangesloten iPod geen afspelen van video ondersteunt, wordt het bericht “Cannot play video files saved on this iPod” (Kan
geen videobestanden afspelen die op deze iPod zijn opgeslagen) weergegeven wanneer u het menu Video selecteert.
Als u de modus iPod selecteert terwijl HDMI-audio is ingeschakeld, wordt de HDMI-modus automatisch gewijzigd in OFF (UIT).
De herhalingsfunctie is niet beschikbaar tijdens het bekijken van de iPod-video.
28
BEDIENING
Een video bekijken
Mediabestanden afspelen met de USBfunctie
YMet behulp van de USB-functie van de speler kunt u externe USB-opslagapparaten, zoals MP3-spelers,
USB-geheugen enzovoort aansluiten en de bestanden die zich erop bevinden afspelen.
1
2
Sluit de USB-kabel
aan.
•
Druk op de knop STOP (
Opmerking
Druk op de toets FUNC.
op de hoofdeenheid of op
de toets PORT op de
afstandsbediening om de
USB-modus te selecteren.
Het scherm USB SORTING verschijnt
op het tv-scherm en het opgeslagen
bestand wordt afgespeeld.
) om het afspelen te beëindigen.
• Videobestanden (DivX, MPEG, enz.) worden ondersteund.
• TVoorkom het verlies van gegevens die zijn opgeslagen op het USB-apparaat
door het toestel uit te schakelen of naar een andere modus over te schakelen
voordat u de USB-kabel loshaalt.
• De afspeelvolgorde is als volg: MP3/WMA
DIVX
JPEG.
Vooruit/achteruit springen
Druk tijdens het afspelen op de knop
.
• Als er meerdere bestanden zijn, wordt het volgende bestand geselecteerd wanneer u op de toets
• Als er meerdere bestanden zijn, wordt het vorige bestand geselecteerd wanneer u op de toets
, drukt.
, drukt.
Versneld afspelen
Als u de schijf sneller wilt afspelen, drukt u tijdens het afspelen op
de toets
of
.
• Telkens wanneer u een van deze toetsen indrukt, wordt de afspeelsnelheid als volgt gewijzigd:
x 2
x 4
x 8
of  x 2
x 4
x 8
• Als u het normaal afspelen wilt hervatten, drukt u op de toets PLAY (
29
).
Specificatie USB-host
Specificatie USB-host
Ongeschiktheid
Beperkingen betreffende
de werking
NL
• Ondersteunt apparaten die geschikt zijn voor USB 1.1 of USB 2.0.
• Ondersteunt apparaten die zijn aangesloten met een USB A-kabel.
• Ondersteunt apparaten die geschikt zijn voor UMS (USB-apparaat voor massaopslag).
• Ondersteunt het apparaat waarvan de aangesloten schijf is geformatteerd in het
FAT-bestandssysteem (FAT, FAT16, FAT32).
• De USB-host ondersteunt geen apparaat waarvoor een apart stuurprogramma op de
computer moet worden geïnstalleerd (Windows).
• De USB-host ondersteunt geen aansluiting op een USB-hub.
• Een USB-apparaat dat is aangesloten door middel van een USB-verlengingskabel wordt
mogelijk niet herkend.
• Een USB-apparaat dat een afzonderlijke voedingsbron vereist, dient te worden aangesloten
op de speler met de afzonderlijke stroomaansluiting.
• Wanneer op het aangesloten apparaat meerdere schijven of partities zijn geïnstalleerd,
kan er slechts één schijf (of partitie) worden aangesloten.
• Een apparaat dat USB 1.1 ondersteunt, kan een afwijking in de beeldkwaliteit
veroorzaken, afhankelijk van het apparaat.
1.
2.
3.
4.
USB-opslagapparaat
MP3-speler
Digitale camera
Verwijderbare HDD
• Verwijderbare HDD's van minder dan 160 GB worden ondersteund. Verwijderbare HDD's van 160
GB of meer worden mogelijk niet herkend, afhankelijk van het apparaat.
• Wanneer het aangesloten apparaat niet werkt tengevolge van onvoldoende stroomtoevoer, kunt u
een afzonderlijke stroomkabel voor de stroomtoevoer gebruiken zodat het apparaat op juiste wijze
werkt. De USB-kabelconnector kan eventueel afwijken, afhankelijk van de fabrikant van het
USB-apparaat.
5. USB-kaartlezer: USB-kaartlezer voor één opening en een USB-kaartlezer voor meerdere openingen.
• Afhankelijk van de fabrikant wordt de USB-kaartlezer mogelijk niet ondersteund.
• Wanneer u meerdere geheugenapparaten in een multikaartlezer installeert, kunnen er zich
problemen voordoen.
Geschikte bestandsformaten
Bestands
Bitsnelheid
Versie
Pixels
Samplingfr
equentie
JPG .JPEG
–
–
640x480
–
MP3
.MP3
8~320kbps
–
–
44.1kHz
WMA
.WMA
V8
–
44.1kHz
Formaat
Bestandsnaam
Niet-bewegende
beelden
JPG
extensie
Stereo:48~384kbps
Muziek
Mono:64~192kbps
Film
DivX
.AVI
4Mbps
DivX3.11~
720x480 44.1KHz~48KHz
DivX5.1, XviD
• CBI (Control/Bulk/Interrupt; Bedienen/Volume/Onderbreken) wordt niet ondersteund.
• Digitale camera's die het PTP-protocol gebruiken of waarbij een extra programma-installatie wordt
vereist bij aansluiting op een computer worden niet ondersteund.
• Een apparaat waarop het bestandssysteem NTFS wordt gebruikt, wordt niet ondersteund (alleen het
bestandssysteem FAT 16/32 (File Allocation Table 16/32) wordt ondersteund).
• Werkt niet met MPT-apparaten (Media Transfer Protocol; Protocol voor mediaoverdracht) die geschikt
zijn voor Janus.
• MPEG 1 Layer 1 (MP1) wordt niet ondersteund.
30
BEDIENING
Geschikte apparaten
Schijfinformatie weergeven
U kunt afspeelinformatie op de schijf weergeven op het TV-scherm.
Druk op de INFO knop.
• Druk op de cursortoetsen
,
om het gewenste item te selecteren en druk op ENTER om uw selectie te
bekrachtigen.
DVD
DIVX
Weergave verdwijnt
Weergave verdwijnt
• Wat is een titel?
Een film op een DVD-VIDEO.
• Wat is een hoofdstuk?
Elke titel op een DVD bestaat uit verschillende kleinere secties die "hoofdstukken"
worden genoemd.
•
wordt weergegeven op het TV-scherm!
Als dit symbool wordt weergegeven op het TV-scherm terwijl u op één of meer
knoppen drukt, is de desbetreffende bewerking niet mogelijk voor de schijf die
op dat moment wordt afgespeeld.
Opmerking
31
• Afhankelijk van de schijf, kan de schijfinformatie er anders uitzien.
Versneld/vertraagd afspelen
Versneld afspelen
Druk op de
DVD
CD
NL
MP3
knop.
• Telkens wanneer u tijdens het afspelen een van deze toetsen
tweemaal indrukt, wordt de afspeelsnelheid als volgt gewijzigd:
DVD
16
32
32
128
128
BEDIENING
CD
16
MP3
• Als u het normaal afspelen wilt hervatten, drukt u op de toetsPLAY (
)
Vertraagd afspelen
Druk op de knop SLOW.
• Telkens wanneer u op deze knop drukt tijdens het afspelen,
verandert de afspeelsnelheid als volgt:
DVD
DivX
• In de pauzemodus of in de vertraagde modus
kunt u de toets
gebruiken om een van
de volgende instellingen te selecteren:
• Als u het normaal afspelen wilt hervatten, drukt u op de toetsPLAY (
Opmerking
.
het versneld afspelen van een cd of mp3-cd is geen geluid te horen.
• Tijdens
• U hoort geen geluid als u met de knop slow playback en step motion
afspeelt.
• Tijdens het vertraagd afspelen van een DIVX-bestand, kan de
afspeelsnelheid afwijken van normaal.
32
)
Scènes/muzieknummers
overslaan
DVD
MP3
Druk op
JPEG
DIVX
CD
.
• Telkens wanneer u tijdens weergave op de knop drukt, wordt het vorige of volgende hoofdstuk,
track of bestand afgespeeld.
DVD
JPEG
DIVX
MP3
DVD
CD
DIVX
Een DVD frame voor frame afspelen
Druk op de knop STEP.
• Telkens wanneer u tijdens het afspelen op deze knop
drukt, gaat het beeld
één frame vooruit.
33
Functie voor beeldhoek
NL
Met deze functie kunt u dezelfde scène vanuit verschillende gezichtspunten bekijken.
DVD
1
Druk op de knop
ANGLE .
2
Druk op de
cursortoetsen , om
de gewenste hoek te
selecteren.
• Telkens wanneer u op deze knop
drukt, verandert de beeldhoek als
volgt:
BEDIENING
Opmerking
• De functie voor de beeldhoek werkt alleen bij schijven met opnames
vanuit meerdere gezichtspunten.
34
Herhaald afspelen
Met herhaald afspelen kunt u een hoofdstuk, titel, track (muzieknummer) of map (met MP3bestanden) een aantal keren achter elkaar afspelen.
DVD
CD
MP3
DIVX
Druk op de knop REPEAT.
• Telkens wanneer u op deze knop drukt tijdens het afspelen,
verandert de modus voor herhaald afspelen als volgt:
DVD
Title Chapter
Off
DIVX
Track Folder
Off
MP3
CD
Opties voor herhaald afspelen
• Track:De geselecteerde track wordt een aantal keren achter elkaar afgespeeld.
• Folder: Alle tracks in de geselecteerde map worden een aantal keren achter elkaar
afgespeeld.
• Titel: de geselecteerde titel herhaald afspelen.
• Hoofdstuk: het geselecteerde hoofdstuk herhaald afspelen.
• Off: Hiermee wordt herhaald afspelen geannuleerd.
•
•
•
•
•
Normal (Normaal) (Audio-cd (CD-DA)/MP3): de nummers op de
cd worden afgespeeld in de volgorde waarin ze op de cd zijn
opgenomen.
Repeat track (Nummer herhalen) (Audio-cd (CD-DA)/MP3)
Repeat Folder (Map herhalen) (MP3)
Repeat All (Alles herhalen) (Audio-cd (CD-DA)) Alle nummers
worden herhaald.
Shuffle (Willekeurig afspelen) (Audio-cd (CD-DA)/MP3) (Elk
nummer wordt eenmaal afgespeeld.)
- Tijdens het afspelen van een audio-cd (CD-DA): de nummers
op de cd worden in willekeurige volgorde afgespeeld.
- Tijdens het afspelen van een MP3-schijf: de bestanden in een
map worden in willekeurige volgorde afgespeeld.
• Bij een CD, MP3, DIVX-schijf kunt u op de knop SHUFFLE drukken om tracks in
willekeurige volgorde af te spelen. (Elke track kan één keer worden afgespeeld.)
35
Herhaald afspelen A-B
DVD
1
CD
MP3
DIVX
Druk op de toets REPEAT
A-B aan het begin van het
gedeelte dat u wilt herhalen
(A).
DIVX
Repeat A-B A-
CD
MP3
A-B A-
2
Druk op de toets REPEAT
A-B aan het einde van het
gedeelte dat u wilt herhalen
(B).
DVD
DIVX
Repeat A-B A-B
CD
MP3
A-B A-B
BEDIENING
DVD
3
NL
U kunt terugkeren naar
normaal afspelen door
nogmaals op de toets
REPEAT A-B te drukken.
DVD
DIVX
CD
MP3
Repeat A-B Off
• De A-B Repeat functie werkt niet met of JEPG disks.
• De tijdruimte tussen A en B moet meer dan 5 seconden te bedragen.
36
Zoomfunctie
Met deze functie kunt u een bepaald deel van het weergegeven beeld vergroten.
Zoomfunctie (scherm vergroten)
DVD
1
DivX
JPEG
Druk op de knop
ZOOM.
Telkens wanneer u op deze
knop drukt, verandert de
zoomwaarde als volgt:
2 x 4 x OFF.
37
2
Druk op de
cursorknoppen
▲,▼,◄,► om naar
het gebied te gaan
dat u wilt vergroten.
De audio-/ondertitelingstaal
selecteren
Functie voor selecteren van audiotaal
DVD
NL
DIVX
1. Druk op de knop INFO.
2. Druk op de cursortoetsen , om
Audio te selecteren.
3. Druk op de cursortoetsen , om
de gewenste taal te selecteren.
• Afhankelijk
Functie voor selecteren van Subtitle
BEDIENING
van het aantal talen op een
DVD, wordt telkens wanneer u op deze
knop drukt een andere audiotaal
(ENGELSH, SPAIN, FRANCH, enz.)
geselecteerd.
DVD
DIVX
1. Druk op de knop INFO.
2. Druk op de cursortoetsen , om
de Ondertiteling te selecteren.
3. Druk op de cursortoetsen , om
de gewenste taal voor ondertiteling
te selecteren.
Opmerking
• Druk op de knop SUBTITLE op deafstandsbediening om een ondertitelingstaal te selecteren.
• Bij sommige schijven werken defuncties voor ondertitelings- en audiotaal mogelijk niet.
• Wanneer u op AUDIO drukt om "DTS" te selecteren, wordt er geen geluid afgespeeld en wordt het volgende op het
tv-scherm weergegeven:
38
Rechtstreeks naar een scène/
nummer gaan
Naar een titel gaan
DVD
DIVX
1. Druk op de knop INFO.
2. Druk op de cursortoetsen , om
de Titel te selecteren.
3. Druk op de cursortoetsen , of
de cijfertoetsen om de gewenste
Titel te selecteren en druk
vervolgens op de toets ENTER.
Naar een Hoofdstuk gaan
DVD
1. Druk op de knop INFO.
2. Druk op de cursortoetsen , om
het Hoofdstuk te selecteren.
3. Druk op de cursortoetsen , of de
cijfertoetsen om het gewenste
Hoofdstuk te selecteren en druk
vervolgens op de toets ENTER.
Naar een tijdstip gaan
1. Druk op de knop INFO.
2. Druk op de cursortoetsen , om
de Afspeeltijd te selecteren.
3. Druk op de cijfertoetsen om het
gewenste afspeeltijdstip te
selecteren en druk vervolgens op
de toets ENTER.
Opmerking
• U kunt de afstandsbediening gebruiken #,$ om
rechtstreeks naar de gewenste titel of track of naar het
gewenste hoofdstuk te gaan.
• Afhankelijk van de schijf, kunt u mogelijk niet naar de
geselecteerde titel of naar het geselecteerde tijdstip gaan.
39
DVD
DIVX
Opmerking
Disc menu gebruiken
NL
U kunt de menu’s gebruiken voor audiotaal, ondertitelingstaal, profiel, enz.
De inhoud van het menu DVD verschilt van schijf tot schijf.
DVD
3
Druk op de cursorknoppen
om het gewenste
bestand te kiezen en druk
vervolgens op de knop
ENTER.
2
BEDIENING
1
Druk op de
MENU knop in de
stopmodus.
Druk op de cursorknoppen
▲,▼ om naar ‘DISC
MENU’ te gaan en druk
vervolgens op de knop
ENTER.
Druk op de cursorknoppen
om het
gewenstebestand te kiezen en
drukvervolgens op de knop
ENTER.
4
Druk op de knop RETURN om terug te gaan naar het vorige niveau.
Druk op de MENU knop om het instellingenscherm te verlaten.
Druk op de EXIT knop om het instellingenscherm te verlaten.
40
Title menu gebruiken
Bij DVD’s die meerdere titels bevatten, kunt u de titel van elke film bekijken.
Bij sommige schijven is deze functie mogelijk niet beschikbaar.
DVD
1
3
Druk op de
MENU knop in de
stopmodus.
Druk op de cursorknoppen
om het gewenste
bestand te kiezen en druk
vervolgens op de knop
ENTER.
2
Druk op de
cursortoetsen , om
‘Title Menu’(Titelmenu)
te selecteren, en druk
vervolgens tweemaal
op de toets ENTER.
4
Druk op de cursorknoppen
om het
gewenstebestand te kiezen en
drukvervolgens op de knop
ENTER.
Druk op de MENU knop om het instellingenscherm te verlaten.
Druk op de EXIT knop om het instellingenscherm te verlaten.
41
De taal instellen
NL
De OSD-taal (On Screen Display / schermteksten) is standaard ingesteld op Engels.
4
Druk op de cursorknoppen
om de gewenste
taal te selecteren en druk
vervolgens op de knop ENTER.
2
Druk op de cursorknop
om naar ‘Setup’ te
gaan en druk vervolgens
op de knop ENTER.
3
Druk op de cursortoetsen
, om de taalinstellingen te
selecteren, en druk
vervolgens op de toets
ENTER.
BEDIENING
1
Druk op de
MENU knop in de
stopmodus.
• Als de instelling eenmaal is voltooid en de taal op
Engels is ingesteld, wordt de OSD (informatie op
het scherm) in het Engels getoond.
De taal van het menu op
de speler selecteren
De taal van het dvdmenu selecteren
(vastgelegd op de disc)
De audiotaal selecteren
(opgenomen op de schijf)
* Als de taal die u hebt geselecteerd,
niet is opgenomen op de schijf,
verandert de menutaal niet, ook al
stelt u deze in op de gewenste taal.
De ondertitelingstaal
selecteren
(opgenomen op de schijf)
De ondertitelingstaal DivX selecteren
(opgenomen op de schijf)
Druk op de knop RETURN om terug te gaan
naar het vorige niveau.
Druk op de MENU of EXIT knop om het
instellingenscherm te verlaten.
42
Type TV-scherm instellen
1
Druk op de
MENU knop in de
stopmodus.
3
Druk op de cursorknop
om naar ‘Display
Setup’ te gaan en druk
vervolgens op de knop
ENTER.
2
Druk op de cursorknop
om naar ‘Setup’ te
gaan en druk
vervolgens
op de knop ENTER.
4
Druk op de cursorknop
om naar 'Tv Aspect'
te gaan en druk
vervolgens op de knop
ENTER.
• U kunt kiezen uit de modus '4:3
Letter Box' (Brievenbus), '4:3
Pan&Scan' of '16:9 Wide' (Breed)
voor uw tv.
5
Druk op de cursorknop
om naar ‘Screen
Messages’ te gaan en
druk vervolgens op de
knop ENTER.
• U kunt kiezen uit 'On' (Aan) of 'Off' (Uit).
On (Aan): u kunt de schermmeldingen zien.
Off (Uit): u kunt geen schermmeldingen zien.
43
NL
De breedte-/hoogteverhouding (schermformaat) van de TV aanpassen
De horizontale en verticale schermverhouding van conventionele TV's bedraagt 4:3, terwijl dit bij
breedbeeldtelevisies en TV's met hoge beeldresolutie 16:9 is. Deze verhouding wordt de breedte-/
hoogteverhouding genoemd. Tijdens het afspelen van DVD's die zijn opgenomen inverschillende
beeldformaten, moet u de breedte-/hoogteverhouding aanpassen voor uw TV of beeldscherm.
Op een standaard-TV kunt u, naar wens, de opties <4:3PS> of <4:3LB> kiezen.
Selecteer <WIDE/HDTV> als u over een breedbeeldtelevisie beschikt.
16:9 Wide
: Selecteer deze optie om een film die is
opgenomen op 16:9 weer te geven in de modus
voor volledig scherm van uw breedbeeldtelevisie.
• U kunt nu genieten van breedbeeldweergave.
4:3LB
INSTELLING
(4:3 Letter box)
: Selecteer deze optie om een film die is
opgenomen op 16:9 weer te geven in de
breedbeeldmodus van een conventionele TV.
• Aan de boven- en onderkant van het scherm verschijnen
zwarte balken.
4:3PS
(4:3 Pan&Scan)
: Selecteer deze optie om een film die is
opgenomen op 16:9 weer te geven in de <pan &
scan>-modus van een conventionele TV.
• U kunt uitsluitend het middelste deel van het scherm zien (de
zijkanten van het 16:9-beeld vallen weg).
Opmerking
• Aangezien DVD's worden opgenomen in verschillende beeldindelingen, zien zij er anders uit,
afhankelijk van de software, het type TV en de breedte-/hoogteverhouding van de TV.
Druk op de knop RETURN om terug te gaan naar het vorige niveau.
Druk op de MENU knop om het instellingenscherm te verlaten.
Druk op de EXIT knop om het instellingenscherm te verlaten.
44
Kinderslot instellen (beveiligingsniveau)
Met deze functie kunt u voorkomen dat kinderen DVD’s afspelen waarop seks of geweld
voorkomt.
1
Druk op de
MENU knop in de
stopmodus.
Druk op de cursorknoppen
om het gewenste
beveiligingsniveau te selecteren
en druk vervolgens op de knop
ENTER.
4
• Als u niveau 6 hebt geselecteerd,
kunt u geen DVD’s bekijken met
niveau 7 of hoger.
• Hoe hoger het niveau, hoe meer
seks of geweld de titels bevatten.
2
Druk op de
cursorknop
om
naar ‘Setup’ te gaan
en druk vervolgens
op de knop ENTER.
5
Geef het
wachtwoord in en
druk vervolgens op
de knop ENTER.
3
Druk op de
cursorknop om naar
‘Parental Setup’ te gaan
en druk vervolgens op
de knop ENTER.
• Het wachtwoord is standaard
ingesteld op "7890".
• Nadat de instelling is voltooid,
gaat u terug naar het vorige
scherm.
Opmerking
• Deze functie werkt alleen als een DVD
van een beveiligingsniveau is voorzien.
Druk op de knop RETURN om terug te gaan naar het vorige niveau.
Druk op de MENU knop om het instellingenscherm te verlaten.
45
Druk op de EXIT knop om het instellingenscherm te verlaten.
Het wachtwoord instellen
NL
U kunt het wachtwoord instellen voor het toegangsniveau (kinderslot).
4
Druk op de cursortoetsen ,
om ‘Change Password’
<Toegangscode wijzigen> te
selecteren en druk vervolgens
op ENTER.
2
Druk op de
cursorknop
om
naar ‘Setup’ te gaan
en druk vervolgens
op de knop ENTER.
5
Geef het
wachtwoord in en
druk vervolgens op
de knop ENTER.
3
Druk op de
cursorknop om naar
‘Parental Setup’ te gaan
en druk vervolgens op
de knop ENTER.
INSTELLING
1
Druk op de
MENU knop in de
stopmodus.
• Geef het oude wachtwoord en een
nieuw wachtwoord in en bevestig
het nieuwe wachtwoord.
• De instelling is voltooid.
Druk op de knop RETURN om terug te gaan naar het vorige niveau.
Druk op de knop CANCEL om het verkeerde getal te wissen als u het
wachtwoord invoert.
Druk op de MENU knop om het instellingenscherm te verlaten.
46
De DRC-functie(compressie van
dynamisch bereik) instellen
Deze eigenschap schommelt tussen de range van de luidste en stilste geluiden.
U kunt deze functie gebruiken om te genieten van Dolby Digital-geluid wanneer u ’s
nachts, bij een laag volume, films bekijkt.
1
3
Druk op de MENU
knop in
de stopmodus.
Druk op de cursortoetsen
, om 'DRC' te selecteren
en druk vervolgens op
ENTER.
2
4
Druk op de cursorknop
om naar ‘Audio’ te
gaan en druk vervolgens
op de knop ENTER.
Druk op de cursorknop
om de DRCfunctie (compressie van
dynamisch bereik) aan
te passen.
• U kunt de DRC instellen tussen 0 en 8.
Selecteer de optimale status.
Druk op de knop RETURN om terug te gaan naar het vorige
niveau.
Druk op de MENU knop om het instellingenscherm te verlaten.
47
Druk op de EXIT knop om het instellingenscherm te verlaten.
Instelling AV SYNC
NL
Bij aansluiting op een digitale TV kan het beeld achterlopen bij het geluid.
Pas in dat geval de vertragingstijd van het geluid zodanig aan, dat deze
synchroon loopt met het beeld.
3
Druk op de cursorknoppen
om naar AV-SYNC te
gaan en druk vervolgens op
de knop ENTER.
2
Druk op de cursorknoppen
om naar ‘Audio’ te
gaan en druk vervolgens op
de knop ENTER.
4
Druk op de cursorknoppen
om de optie Delay
Time (Vertragingstijd) van
AV-SYNC te selecteren en
druk vervolgens op de knop
ENTER.
• U kunt de vertragingstijd voor het geluid
instellen op een waarde tussen 0 ms en
300 ms.
Druk op de knop RETURN om terug te gaan naar het vorige niveau.
Druk op de MENU knop om het instellingenscherm te verlaten.
Druk op de EXIT knop om het instellingenscherm te verlaten.
48
INSTELLING
1
Druk op de MENU knop in
de stopmodus.
RDS-het Radio Data
Systeem
RDS (Radio Data Systeem) gebruiken om FM-zenders te ontvangen
RDS stelt FM-zenders in staat een extra signaal mee te zenden met de normale programmasignalen. Zo kunnen de zenders bijvoorbeeld
hun naam meesturen of informatie over het type programma’s dat zij uitzenden, zoals sport of muziek,
Wanneer u hebt afgestemd op een FM-zender die de RDS-service biedt,
begint de RDS-indicator te knipperen in het weergavevenster.
Omschrijving van de RDS-functie
1. PTY (Program Type - Programmaclassificatie) : het soort programma dat wordt uitgezonden.
2. PS NAME (Program Service Name - Naam programmaservice) : geeft de naam van de zender
weer (max. 8 tekens).
3. RT (Radio Text - Radiotekst) : Decodeert de radiotekst (indien beschikbaar) die door een zender
wordt ontvangen en is uit maximaal 64 tekens samengesteld.
4. CT (Clock Time - Tijd) : Decodeert de klok van de FM-frequentie.
• Niet alle zenders ontvangen PTY-, RT- of CT- informatie, en dus verschijnt dit
niet altijd op het beeldscherm.
5. TA (Traffic Announcement - verkeersinformatie) : Als dit symbool knippert, betekent dit dat er
verkeersinformatie wordt uitgezonden.
• RDS werkt mogelijk niet goed als de zender het RDS-signaal niet correct
doorgeeft of als het signaal niet krachtig genoeg is.
Welke informatie kunnen RDS signalen bieden?
Op het display kunt u zien welke RDS-signalen de zender doorgeeft.
Druk op RDS DISPLAY terwijl u naar een FM-zender luistert.
• Telkens als u op deze knop drukt, verandert de weergave en wordt de volgende informatie
getoond:
PS NAME
RT
CT
Frequency
• PS (Programmaservice) : Terwijl u zoekt, worden <PS> en vervolgens de zendernaam
weergegeven. <NO PS> wordt weergegeven als er geen signaal wordt uitgezonden.
• RT (Radiotekst) : Terwijl u zoekt, worden <RT> en vervolgens de tekstberichten die door de zender
worden verstuurd weergegeven. <NO RT> wordt weergegeven als er geen signaal wordt
uitgezonden.
• Frequentie : Zenderfrequentie (geen RDS-service).
Tekens in het weergavevenster
Wanneer in het venster PS- of RT-signalen worden weergegeven, worden de volgende tekens
gebruikt.
• In het venster wordt geen onderscheid gemaakt tussen hoofdletters en kleine letters.
Er wordt altijd gebruik gemaakt van hoofdletters.
• In het venster kunnen geen tekens met accenten worden weergegeven.
Zo wordt voor een A met een accent, zoals Á, À, Ã of Ä, altijd <A> gebruikt.
49
Als het zoeken plotseling wordt beëindigd, worden <PS> en <RT> niet weergegeven in het venster.
PTY (Program Type) Indicatie en PTY-SEARCH (Zoekfunctie)
NL
Eén van de voordelen van de RDS-services is dat u een bepaald soort programma kunt opzoeken uit de vooraf
ingestelde zenders door de PTY-codes op te geven.
Een programma zoeken op basis van PTY-codes
Denk voor u begint, aan het volgende...
•De PTY-zoekactie kan alleen worden uitgevoerd
voor vooraf ingestelde zenders.
• Druk tijdens het zoeken op PTY SEARCH om het
zoeken te onderbreken.
• Er geldt een tijdslimiet voor het uitvoeren van
de volgende stappen. Als de instelling wordt geannuleerd voor u gereed bent, moet u opnieuw bij stap 1
beginnen.
1 Druk op PTY SEARCH terwijl u naar een FM-zender luistert.
2
Druk op PTY + of PTY – tot de gewenste PTY-code op het scherm verschijnt.
• Rechts van de PTY-codes wordt een uitleg van de desbetreffende code gegeven.
3
Druk nogmaals op PTY SEARCH, terwijl de in de vorige stap gekozen PTYcode nog steeds in het venster wordt weergegeve
• De centrale eenheid zoekt 15 vooraf
ingestelde FM-zenders af, stopt wanneer het de geselecteerde code heeft
gevonden en stemt af op de bijbehorende zender.
Soort programma
Display
NEWS
AFFAIRS
INFO
SPORT
Nieuwsberichten, aankondigingen, reportages,
actualiteiten
Algemene zaken, tips, evenementen
documentaires, discussies en analyses
Dagelijkse informatie, weerberichten,
consumenteninformatie, medische tips enz.
Informatie over sportevenementen
Display
Soort programma
CLASSICS
Zware klassieke muziek, orkestuitvoeringen,
symfonieën, kamermuziek en opera
OTHER M
Andere muziek: jazz, R&B, Country, Reggae enz.
WEATHER
Weer
FINANCE
CHILDREN
Financiën
Kinderprogramma’ss
Sociale kwesties
EDUCATE
Series, concerten enz.
SOCIAL
DRAMA
Series, concerten enz.
RELIGION
Godsdienst
Nationale en lokale evenementen, religieuze en
wetenschappelijke programma’s, taal, theater
enz.
PHONE IN
Inbellen
TRAVEL
Reizen
SCIENCE
Natuurwetenschappelijke en technologische programma’s
LEISURE
JAZZ
Vrije tijd
Jazzmuziek
VARIED
Populaire programma’s en amusement (zoals
spelprogramma’s, interviews, komedies, satires)
POP M
Popmuziek
CULTURE
ROCK M
M.O.R.M
LIGHT M
Rockmuziek
Hedendaagse muziek, ook wel "easy listening"
genoemd.
Licht klassieke muziek, instrumentaal en zang
koormuziek
COUNTRY
Countrymuziek
NATION. M
Volksmuziek
OLDIES
Oude hits
FOLK M
Folkmuziek
DOCUMENT
Documentaires
50
Naar de radio luisteren
U kunt naar het gekozen kanaal (FM radiozenders) luisteren met behulp van
ofwel de automatische ofwel de handmatige afstemmingsfunctie.
Afstandsbediening
1
Druk op de
TUNER knop.
2
Stem af op de
gewenste zender.
Druk op de STOP (
) knop
Automatische afstemming 1 om PRESET te kiezen en druk
knop om de
vervolgens op de TUNING of
vooraf ingestelde zender te kiezen.
Automatische afstemming 2 Druk op de STOP ( ) knop
om "AUTO" te kiezen en druk
knop om het
vervolgens op deTUNING of
station automatisch te zoeken.
Druk op de STOP ( ) knop
Handmatige afstemming om
"MANUAL" te kiezen, en
druk vervolgens kort opTUNING of om de
frequentie in stappen te verhogen of te verlagen.
Hoofdapparaat
1
Druk op de FUNC.
knop om de gewenste
frequentie (FM) te
kiezen.
2
Kies een
radiozender.
Druk op de STOP (
) knop
Automatische afstemming 1 om PRESET te kiezen en druk
vervolgens op
de knop om de vooraf
ingestelde zender te kiezen.
Druk op de STOP ( ) knop
Automatische afstemming 2 om "AUTO" te kiezen en druk
vervolgens op
de knop om het station
automatisch te zoeken.
Druk op de STOP ( ) knop
Handmatige afstemming om
MANUAL te kiezen en
druk vervolgens kort op
af te stemmen op
een lagere of hogere frequentie.
Druk op de MO/ST knop om in mono/stereo te luisteren.
(Dit geldt uitsluitend als u naar een FM zender luistert.)
• Telkens als op de knop wordt gedrukt, schakelt het geluid tussen "STEREO" en "MONO".
• In een gebied met slechte ontvangst kiest u "MONO" voor een heldere, storingsvrije ontvangst.
51
Zenders vooraf instellen
NL
U kunt maximaal opslaan:
15 FM stations
Voorbeeld: FM 89.1 in het geheugen vooraf instellen
1
Druk op de TUNER
knop en kies de FM
frequentie.
2
Druk op TUNING
of
om
"89.10" te kiezen.
3
Press the TUNER
MEMORY button.
• Kijk bij Stap 2 op pagina 51 om de
zender automatisch of handmatig
af te stemmen.
kHz
kHz
kHz
5
Druk op de TUNER
MEMORY knop.
• Als u niet binnen 5 seconden op “TUNER
MEMORY” drukt, verdwijnt de voorkeuze en
verschijnt “FM”.
• U kunt kiezen tussen 1 tot en
met 15.
MO
MO
kHz
6
Om nog een station
in te stellen, herhaalt
u de Stappen 2 tot
en met 5.
kHz
52
BEDIENING VAN RADIO
4
Druk op TUNING
of
om een
vooraf ingesteld
nummer te kiezen.
Functie CD rippen
U kunt de nummers van een cd omzetten naar mp3-bestanden en opslaan op het USB-apparaat.
U kunt dit proces laten beginnen bij het begin van de cd of een nummer van uw keuze.
1
4
Zet het systeem aan
door op de POWER
knop te drukken.
Druk op de toets CD
RIPPING op de
afstandsbediening om
te beginnen met het
omzetten van de
nummers.
¡ Druk op deze knop: “TRACK RIPPING” (Track
kopiëren) wordt weergegeven en het kopiëren
van de cd begint.
¡ Houd deze knop ingedrukt: “FULL CD RIPPING”
(Cd kopiëren) wordt weergegeven en het
kopiëren van de cd begint.
¡ Verwijder het USB-apparaat niet tijdens het
omzetten van een cd.
2
5
Sluit de USB aan.
U kunt het omzetten
beëindigen door op de toets
STOP( )te drukken. Het
MP3-bestand wordt dan
automatisch gemaakt en
opgeslagen.
Na het kopiëren van de cd wordt er een map
op het apparaat gemaakt met de naam
“RIPPING” (Kopie) en de bestandsnaam is
hetzelfde als de schijf.
Opmerking
◆Ontkoppel de USB en AC kabel niet tijdens het CD rippen. Dit kan leiden tot
beschadiging van het bestand. Als u tijdens het CD rippen het proces wilt
beëindigen, dient u eerst op de Stop knop te drukken. Nadat de CD is
gestopt, kunt u vervolgens het USB apparaat verwijderen.
◆Als u het USB apparaat ontkoppelt tijdens het CD rippen, schakelt het
hoofdapparaat uit en kunt u het geripte bestand mogelijk niet verwijderen. In
dat geval sluit u de USB op de PC aan en maakt u eerst een back-up van de
USB gegevens op de PC. Vervolgens formatteert u het USB apparaat.
◆ Wanneer er onvoldoende USB-geheugen is, wordt het bericht “RIPPING ERROR”
(Fout bij kopiëren) weergegeven.
◆U kunt een DTS-CD niet rippen.
◆Bij een externe harddisk kunt u de CD van de USB rippen in de FAT
bestandsindeling, maar niet in de NTFS bestandsindeling.
De functie CD rippen van dit product ondersteunt niet alle USB apparaten.
◆ Wanneer u de snelle zoekfunctie van de cd gebrujikt of deze onderbroken of gestopt
is, kan de kopiëerfunctie niet goed werken.
◆Als u de hoge snelheid zoekfunctie van de CD gebruikt, functioneert het CD
rippen niet.
◆Bij sommige USB apparaten duurt het CD rippen lang.
◆ Als het rippen van CD's is voltooid of gestopt, wordt de CD opnieuw geladen.
53
3
Plaats een compact
disk (Digital Audio).
Druk op de OPEN/CLOSE knop om het
schijfstation te openen.
Plaats een CD en druk op de OPEN/
CLOSE knop om het schijfstation te
sluiten.
Selecteer het gewenste nummer met de
cd-selectietoetsen (
).
Timer functie
• De timer maakt het mogelijk het systeem op bepaalde tijden aan en uit te schakelen.
• Als u niet langer wilt dat het systeem automatisch aan en uit wordt geschakeld, dient u de timer
stop te zetten.
• Controleer voordat u de timer instelt of de huidige tijd juist is.
• Bij iedere stap heeft u een paar seconden om de gewenste opties in te stellen.
Als u deze tijd overschrijdt, dient u opnieuw te beginnen.
NL
Voorbeeld: U wilt iedere ochtend met muziek wakker worden.
1
Zet het systeem aan
door op de POWER
knop te drukken.
2
Druk driemaal op de
knop TIMER/CLOCK
(TIMER/KLOK). TIMER
wordt weergegeven.
3
Druk op de knop
ENTER.
• Er verschijnt een paar seconden
ON TIME op het scherm , gevolgd
door een eventueel al ingestelde
inschakeltijd; u kunt de
inschakeltijd nu instellen.
4
Stel de
inschakeltijdin.
a. Stel het uur in door de ◄ of ►
knop in te drukken.
b. Druk op ENTER.
• De minuten knipperen.
c. Stel de minuten in door de ◄ of ►
knop in te drukken.
d. Druk op ENTER.
• Er verschijnt een paar seconden
OFF TIME op het scherm ,
gevolgd door een eventueel al
ingestelde uitschakeltijd; u kunt de
uitschakeltijd nu instellen.
7
Druk op de ◄ of ► knop
om de bron te kiezen
die dient te worden
afgespeeld als het
systeem aanschakelt.
5
Stel de
uitschakeltijd in.
a. Stel het uur in door de ◄ of ►
knop in te drukken.
b. Druk op ENTER.
• De minuten knipperen.
c. Stel de minuten in door de ◄ of ►
knop in te drukken.
d. Druk op ENTER.
• VOL 10 wordt getoond, waarbij
10 overeenkomt met het volume
dat al is ingesteld.
8
6
Druk op de ◄ of ►
knop om het volume
aan te passen en
druk vervolgens op
ENTER.
• De bron die dient te worden
gekozen wordt getoond.
Druk op ENTER
om de timer te
bevestigen.
Opmerking
• Als de tijden voor het aan en uit schakelen van de timer identiek zijn,
wordt het woord ERROR (fout) getoond.
• Als geen disc of USB-media aanwezig is, wordt op het moment dat u DVD of USB kiest automatisch
overgeschakeld naar “TUNER”.
OVERIGE
• TUNER (radio):
a. Druk op ENTER.
b. Kies een vooraf ingesteld station
door op ◄ of ► te drukken.
• DVD/CD (compact disc): Voer een
disk in.
• USB: Sluit de USB aan.
54
De timer beëindigen
Nadat u de timer heeft ingesteld zal deze automatisch starten zoals afgebeeld door de
TIMER indicatie op de display. Als u de timer niet langer wilt gebruiken, dient u deze stop te
zetten.
Om de timer stop te zetten drukt u
één maal op TIMER ON/OFF.
•
wordt niet langer weergegeven.
Om de timer weer door te laten lopen
drukt u nogmaals op TIMER ON/OFF.
•
55
wordt weer getoond.
Functie Power Sound/Power
Bass/Treble Level/Bass Level
NL
Functie POWER SOUND
Dit micro-compact systeem is uitgerust met de functie POWER SOUND.
De functie Power Sound versterkt de bastonen en verbetert de hoge tonen of bas twee maal zodat u
van een krachtig, echt geluid kunt genieten.
Druk op de knop P.SOUND .
De aanduiding “P.SOUND” verschijnt enkele
seconden op het scherm.
De functie P.SOUND kan niet worden
gebruikt tijdens het omzetten van een cd.
P.SOUND wordt dan automatisch in de stand
“OFF” gezet.
U kunt deze functie weer uitzetten door nogmaals op
P.SOUND te drukken. De aanduiding “OFF” verschijnt
enkele seconden op het scherm.
Functie POWER BASS
Het micro-compact systeem is voorzien van een functie voor het
versterken van lage tonen:Power BASS . Deze functie geeft een
krachtigere en waarheidsgetrouwere geluidsweergave.
Druk op de knop P.BASS.
De aanduiding “P.BASS” verschijnt enkele seconden op het scherm.
Als u deze functie wilt uitschakelen, drukt u nogmaals op P.BASS.
De aanduiding “OFF” verschijnt enkele seconden op het scherm.
De functie P.BASS kan niet worden gebruikt tijdens het
omzetten van een cd. P.BASS wordt dan automatisch in de
stand “OFF” gezet.
Functie hoge tonen
niveau
De TREBLE functie benadrukt hoge tonen zodat
dreunende geluidseffecten klinken.
Druk op de TREB/BASS knop,
TREB 00 wordt getoond.
De BASS functie benadrukt lage tonen zodat
dreunende geluidseffecten klinken.
Druk op de TREB/BASS knop,
BASS 00 wordt getoond.
• Druk op de TUNING
, knop om te kiezen
tussen BASS -08 tot en met BASS 08.
• U kunt het niveau voor lage tonen naar uw wens
instellen.
De functie TREB/BASS kan niet worden gebruikt tijdens het omzetten van een cd.
TREB/BASS wordt dan automatisch in de stand “00” gezet.
56
OVERIGE
• Druk op de TUNING
, knop om te kiezen tussen
TREB -08 tot en met TREB 08.
• U kunt het niveau =voor hoge tonen naar uw wens
instellen.
Functie bas niveau
Functie DSP/EQ
DSP (Digital Signal Processor) : de DSP-modi zijn ontworpen om verschillende akoestische omgevingen te
simuleren.
EQ : u kunt kiezen uit ROCK, POP of CLASSIC om een optimale weergave te verkrijgen van het type muziek dat u
afspeelt.
Druk op de knop DSP/EQ .
elkens wanneer de toets wordt ingedrukt, wordt de selectie als
volgt gewijzigd:
PASS ➞ ROCK ➞ JAZZ ➞ POP ➞ CLASSIC ➞ DANCE ➞
PARTY ➞ HIP-HOP ➞ DNSE ➞ WIDE 3D
T
• POP, JAZZ, ROCK : afhankelijk van het muziekgenre kunt u
POP, JAZZ en ROCK selecteren.
• CLASSIC : selecteer deze optie wanneer u naar klassieke
muziek wilt luisteren.
• DANCE : simuleert het geluid van een danceclub met een
pulserende basbeat.
• PARTY : geeft het gevoel van een partyclub.
• HIP-HOP : geeft een helder vocaal geluid alsof u naar
HIP-HOP-muziek luistert.
• DNSE : biedt verschillende geluidsinstellingen om het
muziektype waarnaar u luistert te verbeteren.
• WIDE 3D : biedt verschillende geluidsinstellingen om het
muziektype waarnaar u luistert te verbeteren.
• PASS : selecteer deze optie voor normaal luisteren.
 De functie DSP/EQ kan niet worden gebruikt tijdens het omzetten
van een cd. DSP/EQ wordt dan automatisch in de stand “PASS”
gezet.
57
Functie slaapstand / geluid
uit
NL
Functie slaapstand
U kunt de tijd instellen wanneer de DVD speler zichzelf uitschakelt.
Druk op de knop SLEEP.
• Telkens wanneer de knop wordt ingedrukt, wijzigt de keuze als
volgt:90 MIN
60 MIN
45 MIN
30 MIN
15 MIN
OFF.
Om de instelling van de slaapstand te bevestigen drukt
u op de knop SLEEP.
• De resterende tijd voordat de DVD speler zichzelf uitschakelt wordt getoond.
• Als u nogmaals op de knop drukt wijzigt de slaapstand naar wat u eerder heeft
ingesteld.
Om de slaapstand te beëindigen drukt u op de
SLEEP knop totdat OFF in de display verschijnt.
Functie Geluid uit
Deze functie is handig als de bel of de telefoon gaat.
Druk op de knop MUTE.
drukken.
58
OVERIGE
• ‘MUTE ’ in het scherm.
• U kunt de dempfunctie weer uitschakelen door deze toets nogmaals in te
Functie DEMO / DIMMER
DEMO functie
U kunt de diverse functies bekijken die op uw
systeem beschikbaar zijn.
Druk op de DEMO knop.
• De diverse beschikbare functies worden vervolgens op de display
getoond.
• Alle functies staan in detail in dit boekje
beschreven. Zie voor instructies over hoe u ze dient te gebruiken de
desbetreffende paragrafen.
DIMMER Function
U kunt de helderheid van de display op het hoofdapparaat
wijzigen zodat dit niet hinderlijk is als u een film kijkt.
Druk op de DIMMER knop.
• Telkens wanneer de knop wordt ingedrukt, wijzigt de
helderheid als volgt: DIMMER ON(Dim)
DIMMER OFF(Bright).
Opmerking
• Druk op een willekeurige knop om de DEMO functie te verlaten.
59
Hoofdtelefoon aansluiten
NL
U kunt een hoofdtelefoon op uw micro component systeem aansluiten zodat u naar
muziek of radioprogramma's kunt luisteren zonder de mensen om u heen te storen.
De hoofdtelefoon dient een stekker van 3,5ø te hebben of een geschikte adapter.
Sluit de hoofdtelefoon
aan op de headphones
ingang op het voorpaneel.
• De luidsprekers worden niet langer
gebruikt voor geluidsweergave.
Opmerking
OVERIGE
• Langdurig gebruik van een hoofdtelefoon op een hoog volume kan uw gehoor beschadigen.
• Als u de hoofdtelefoon gebruikt, wordt de HDMI-audio automatisch overgeschakeld naar de
stand Off (Uit).
60
Waarschuwingen bij gebruik
en opslag van schijven
Kleine krasjes op de schijf kunnen de geluids- en beeldkwaliteit negatief beïnvloeden
of leiden tot onderbrekingen in de weergave. Wees erg voorzichtig dat u geen
krassen op uw schijven maakt tijdens het gebruik.
Schijven gebruiken
Raak de afspeelkant van de schijf niet aan. Houd
de schijf vast aan de randen zodat u geen
vingerafdrukken op het oppervlak achterlaat.
Plak geen papier of tape op de schijf.
Schijven gebruiken en opslaan
Wanneer er vingerafdrukken of vuil op de schijf zitten,
maakt u de schijf schoon met een mild
reinigingsmiddel dat is opgelost in water en veegt u
de schijf droog met een zachte doek.
• Veeg bij het reinigen van schijven van de binnenkant naar de buitenkant.
Opmerking
61
• Als warme lucht in contact komt met koude onderdelen binnenin de speler kan
condensvorming optreden. Als er condensvorming optreedt binnenin de speler, werkt
deze mogelijk niet goed. Als dit gebeurt, verwijdert u de schijf en laat u de speler 1 tot
2 uur staan met de stroom ingeschakeld.
Problemen oplossen
NL
Raadpleeg de onderstaande tabel als dit apparaat niet correct werkt. Als uw probleem niet voorkomt in de
onderstaande lijst of als de onderstaande instructie niet helpt, zet u het apparaat uit, haalt u de stekker uit het
stopcontact en neemt u contact op met de dichtstbijzijnde geautoriseerde dealer of servicecentrum van
Samsung Electronics.
Symptoom
Het schijfstation gaat niet
open.
Controle/oplossing
• Is het netsnoer goed aangesloten op het stopcontact?
• Schakel het apparaat uit en weer in.
Het afspelen wordt niet
gestart.
• Controleer het regionummer van de DVD.
DVD’s die u in het buitenland hebt aangeschaft, kunnen
mogelijk niet worden afgespeeld.
• CD-ROM’s en DVD-ROM’s kunnen niet worden afgespeeld
op deze DVD-speler.
• Controleer of het beveiligingsniveau correct is.
De afstandsbediening
werkt niet.
• Wordt de afstandsbediening gebruikt binnen het werkbereik en
onder de juiste hoek?
• Zijn de batterijen uitgeput?
Het afspelen start niet
meteen als u op de knop
voor PLAY/PAUSE drukt.
• Gebruikt u een vervormde schijf of een schijf met krasjes
op het oppervlak?
• Veeg de schijf schoon.
Er wordt geen geluid
geproduceerd.
• Bij versneld afspelen, vertraagd afspelen en stapsgewijs
afspelen is geen geluid te horen.
• Zijn de luidsprekers correct aangesloten? Zijn de luidsprekers op
de juiste wijze ingesteld?
• Is de schijf ernstig beschadigd?
Er verschijnt geen beeld, er
wordt geen geluid
weergegeven, of de disklade
opent 2 tot 5 seconden later
• Is de DVD speler plotseling verplaatst van een koude naar een
warme plek? Als zich condensatie in de speler vormt, verwijdert u
de disk en laat u de speler 1 tot 2 uur staan met de stroom aan.
(U kunt de speler weer gebruiken nadat de condensatie is
verdwenen.)
• Is de TV ingeschakeld?
• Zijn de videokabels correct aangesloten?
• Is de schijf vuil of beschadigd?
• Een schijf van slechte kwaliteit kan mogelijk niet worden
afgespeeld.
OVERIGE
• De schijf draait, maar er
worden geen beelden
weergegeven.
• De beeldkwaliteit is slecht
en het beeld trilt.
62
Symptoom
Audiotaal en ondertiteling
werken niet.
Menuscherm wordt niet
weergegeven zelfs
als de menufunctie wordt
geselecteerd.
De breedte/
hoogteverhouding
kan niet worden gewijzigd.
Kan geen radiozenders
ontvangen.
• Het hoofdsysteem werkt
niet. (Voorbeeld: het apparaat slaat af
of er klinkt een vreemd geluid.)
• De DVD-speler werkt niet
normaal.
U bent het wachtwoord
voor het beveiligingsniveau
vergeten.
63
Controle/oplossing
• Audiotaal en ondertiteling werken niet op DVD’s waarop deze
functies niet beschikbaar zijn. En bij sommige schijven werken deze
functies mogelijk anders.
• Gebruikt u een schijf die geen menu’s bevat?
• U kunt DVD’s voor weergave in 16:9-formaat afspelen in de modus
16:9 WIDE, 4:3 LETTER BOX of 4:3 PAN SCAN, maar DVD’s voor
weergave in 4:3-formaat kunnen alleen worden bekeken bij een
breedte/hoogteverhouding van 4:3. Raadpleeg het hoesje van de
DVD en selecteer vervolgens de juiste functie.
• Is de antenne correct aangesloten?
• Als het ingangssignaal van de antenne zwak is, kunt u een externe
FM-antenne installeren op een plek met goede ontvangst.
• Schakel de stroom uit en houd de knop STOP op het
hoofdsysteem langer dan 5 seconden ingedrukt.
Alle opgeslagen instellingen gaan verloren als u de functie RESET
gebruikt.
Gebruik deze functie alleen in uiterste noodzaak.
• Houd, terwijl het bericht “NO DISC” wordt weergegeven op het display
van het hoofdsysteem, de knop TUNING MODE/ op het
hoofdsysteem langer dan 5 seconden ingedrukt. De tekst “INITIAL”
wordt weergegeven op het display en alle standaardinstellingen
worden hersteld.
• Druk op de knop POWER.
Alle opgeslagen instellingen gaan verloren als u de functie RESET
gebruikt. Gebruik deze functie alleen in uiterste noodzaak.
Opmerkingen over
terminologie
HOEK
HOOFDSTUKNUM
MER
DVD
NL
Op sommige DVD disks staan scènes die tegelijkertijd uit verschillende hoeken
zijn opgenomen (dezelfde scène wordt aan de voorkant, aan de linkerkant, aan
de rechterkant, enz. opgenomen).
Bij dergelijke disks kunt u de knop Angle gebruiken om de hoek te wijzigen
waaronder u bepaalde scènes wilt zien.
Deze nummers worden op DVD disks opgenomen. Een Titel wordt onderverdeeld
in meerdere paragrafen, die alle zijn genummerd, en bepaalde delen van de video
kunnen met behulp van deze nummers snel worden opgezocht.
Een hoge dichtheid optische disk waarom beeld en geluid van hoge kwaliteit is
opgenomen met behulp van digitale signalen. Een DVD disk bevat twee 0,6 mm
dikke schijfjes die samen zijn verbonden, met behulp van een nieuwe
videocompressie technologie (MPEG-2) en hoge dichtheid opnametechnologie.
PCM
Een acroniem voor pulscode modulatie – een andere naam voor digitale audio.
REGIONUMMER
Zowel de DVD speler als DVD disks zijn gecodeerd met een regionummer.
Als het regionummer van de DVD disk niet overeenkomt met het regionummer
van de DVD speler kan de speler de disk niet afspelen.
ONDERTITELING
Vertaling die onderin het scherm wordt getoond. Een DVD kan maximaal 32
talen ondertitelen.
TITELNUMMER
Deze nummers worden op DVD disks opgenomen. Als een disk twee of meer
films bevat, worden deze films genummerd als Titel 1, Titel 2, enz.
TRACK NUMBER
Deze nummers worden toegewezen aan tracks die op video en audio CD's zijn
opgenomen. Ze zorgen ervoor dat bepaalde tracks snel kunnen worden
gevonden.
5.1 (of 6) kanaal Digital Surround geluid dat door DVD's en LD's wordt
weergegeven die als digitale signalen zijn opgenomen (markering op de disk
).
Met betere geluidskwaliteit, dynamisch bereik, en gerichtheid dan de traditionele
Dolby Surround technologie kunt u genieten van een dynamisch en realistisch
geluid.
OVERIGE
64
Specificaties
RADIO
FM
Signaal-ruisverhouding
55 dB
Bruikbare gevoeligheid
12 dB
Totale harmonische vervorming
0.5 %
CD-SPELER
Capaciteit
1 disc
Frequentiebereik
20 Hz - 20 KHz (± 1 dB)
Signaal-ruisverhouding
90 dB (at 1 KHz) with filter
Vervorming
0.05 % (at 1 KHz)
Kanaalscheiding
60 dB
Discformaten
Diameter: 120 or 80 mm. Thickness: 1.2 mm
VERSTERKER
Uitgangsvermogen
Voorluidspreker(8Ω)
60W/CHX2 RMS,IEC (totale harmonische vervorming: 10 %)(MM-D430D)
Voorluidspreker(6Ω)
80W/CHX2 RMS,IEC (totale harmonische vervorming: 10 %)(MM-D530D)
Kanaalscheiding
60 dB
Signaal-ruisverhouding
70 dB
GENERAL
Afmetingen
230(D) x98 (H) x 240 (W) mm
Gewicht
1.9 Kg
*: Nominale specifi catie
- Samsung Electronics Co., Ltd behoudt zich het recht voor de specifi caties zonder nadere aankondiging te
wijzigen.
- Maten en gewichten kunnen afwijken.
- Vormgeving en specifi caties kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd.
- Zie voor informatie over de stroomvoorziening en het energieverbruik het etiket op het product.
65
Contact SAMSUNG WORLD WIDE
If you have any questions or comments relating to Samsung products, please contact the SAMSUNG customer care centre.
Mocht u vragen of opmerkingen met betrekking tot Samsung producten hebben, neem dan a.u.b. contact op met de
SAMSUNG klantenservice.
Region
Region
Country
Contact
Center WebSite
Region
Customer Care
Center
` North America
Canada
Mexico
U.S.A
1-800-SAMSUNG (726-7864)
01-800-SAMSUNG (726-7864)
1-800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
0800-333-3733
0800-124-421 / 4004-0000
800-SAMSUNG (726-7864)
01-8000112112
0-800-507-7267
1-800-751-2676
1-800-10-7267
800-6225
1-800-299-0013
800-7919267
1-800-234-7267
00-1800-5077267
800-7267
0-800-777-08
1-800-682-3180
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
1-800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
0-800-100-5303
www.samsung.com
42 27 5755
0810 - SAMSUNG (7267864,
€ 0.07/min)
-
` Latin America
Argentine
Brazil
Chile
Colombia
Costa Rica
Dominica
Ecuador
El Salvador
Guatemala
Honduras
Jamaica
Nicaragua
Panama
Peru
Puerto Rico
Trinidad &
Tobago
Venezuela
` Europe
Albania
Austria
02-201-24-18
Bosnia
Bulgaria
Croatia
05 133 1999
07001 33 11
062 SAMSUNG (062 726 7864)
800-SAMSUNG (800-726786)
Samsung Zrt., česká organizační
složka, Oasis Florenc, Sokolovská394/17, 180 00, Praha 8
70 70 19 70
030 - 6227 515
01 48 63 00 00
01805 - SAMSUNG (726-7864
€ 0,14/Min)
06-80-SAMSUNG (726-7864)
800-SAMSUNG (726-7864)
+381 0113216899
261 03 710
023 207 777
020 405 888
0900-SAMSUNG
(0900-7267864) (€ 0,10/Min)
815-56 480
0 801 1SAMSUNG (172678)
/ 022-607-93-33
80820-SAMSUNG (726-7864)
1. 08010 SAMSUNG (72678) doar din reţeaua Romtelecom,
tarif local
2. 021.206.01.10 - din orice
reţea, tarif normal
Czech
Denmark
Finland
France
Germany
Hungary
Italia
Kosovo
Luxemburg
Macedonia
Montenegro
Netherlands
Norway
Poland
Portugal
Rumania
www.samsung.com/
be (Dutch)
www.samsung.com/
be_fr (French)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
Slovakia
Spain
Sweden
Switzerland
0848-SAMSUNG (7267864,
CHF 0.08/min)
U.K
Eire
Lithuania
Latvia
Estonia
0330 SAMSUNG (7267864)
0818 717100
8-800-77777
8000-7267
800-7267
Russia
Georgia
Armenia
Azerbaijan
Uzbekistan
Kyrgyzstan
Tadjikistan
8-800-555-55-55
8-800-555-555
0-800-05-555
088-55-55-555
8-10-800-500-55-500
(GSM: 7799)
8-10-800-500-55-500
00-800-500-55-500
8-10-800-500-55-500
Ukraine
0-800-502-000
Belarus
Moldova
810-800-500-55-500
00-800-500-55-500
Kazakhstan
Australia
New Zealand
China
1300 362 603
0800 SAMSUNG (0800 726 786)
400-810-5858 / 010-6475 1880
Hong Kong
(852) 3698 4698
India
Japan
Malaysia
www.samsung.com
Philippines
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
-
Singapore
Thailand
Taiwan
Vietnam
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/ch
www.samsung.com/
ch_fr/(French)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.ua
www.samsung.com/
ua_ru
-
` Asia Pacific
Indonesia
www.samsung.com
www.samsung.com
` CIS
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
Contact Center Web SitWebSite
0700 Samsung (0700 726
7864)
0800-SAMSUNG (726-7864)
902-1-SAMSUNG (902 172 678)
0771 726 7864 (SAMSUNG)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/hk
www.samsung.com/
hk_en/
3030 8282 / 1800 110011 /
1800 3000 8282 / 1800 266 8282
0800-112-8888 /
021-5699-7777
0120-327-527
1800-88-9999
1-800-10-SAMSUNG(726-7864) /
1-800-3-SAMSUNG(726-7864) /
1-800-8-SAMSUNG(726-7864) /
02-5805777
1800-SAMSUNG (726-7864)
1800-29-3232 / 02-689-3232
0800-329-999
1 800 588 889
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
8000-4726
08000-726786
800-22273
080 100 2255
800-SAMSUNG (726-7864)
9200-21230
444 77 11
800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
0800-SAMSUNG (726-7864)
0860-SAMSUNG (726-7864 )
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
` Middle East
Bahrain
Egypt
Jordan
Morocco
Oman
Saudi Arabia
Turkey
U.A.E
OVERIGE
Belgium
www.samsung.com
Serbia
NL
` Africa
Nigeria
South Africa
66
Download PDF

advertising