Samsung HW-C770S, HW-C700, HW-C700B User's manual

Samsung HW-C770S, HW-C700, HW-C700B User's manual
HW-C700
HW-C700B
HW-C770S
HW-C770BS
AV-ontvangersysteem
gebruikershandleiding
ongekende mogelijkheden
Bedankt voor het aanschaffen van dit Samsung-product.
Registreer uw product op
www.samsung.com/register
voor meer volledige service.
HW-C700-C770S-C770BS-ELS_NL_05041 1
2010-05-04
11:49:35
veiligheidsinformatie
VEILIGHEIDSINSTRUCTIES
OPEN NOOIT DE BEHUIZING VAN DIT APPARAAT, WANT DAN LOOPT U HET GEVAAR EEN ELEKTRISCHE
SCHOK TE KRIJGEN. IN DE BEHUIZING ZIJN GEEN ONDERDELEN AANWEZIG DIE U ZELF KUNT
REPAREREN. LAAT ONDERHOUD OVER AAN DE VAKHANDEL.
LET OP
GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE
SCHOKKEN. NIET OPENEN.
Dit symbool geeft aan dat onderdelen in het
apparaat onder levensgevaarlijke spanning staan,
waardoor u een elektrische schok kunt krijgen.
Dit symbool geeft aan dat de bijgeleverde
documentatie belangrijke aanwijzingen voor de
bediening en het onderhoud bevat.
WAARSCHUWING : Om het gevaar voor een elektrische schok te vermijden dient u dit apparaat niet aan regen
of vocht bloot te stellen.
LET OP : OM EEN ELEKTRISCHE SCHOK TE VOORKOMEN, ZORGT U DAT HET BREDE UITEINDE VAN DE
STEKKER IN DE BREDE OPENING ZIT EN VOLLEDIG IS INGESTOKEN.
• Dit apparaat moet altijd aangesloten worden op een stroomingang met een geaard stopcontact
• Om het apparaat los te koppelen van de stroomtoevoer, moet de stekker uit de stopcontact getrokken worden, daarom moet de stroomstekker gemakkelijk bereikbaar zijn.
LET OP
• Het apparaat moet niet worden blootgesteld aan druppels of spatten, en er moeten geen objecten gevuld met
vloeistoffen, zoals vazen, op het apparaat geplaatst worden.
• De hoofdstekker wordt gebruikt als een ontkoppelapparaat, en dient op ieder moment bereikbaar te zijn.
2
HW-C700-C770S-C770BS-ELS_NL_05042 2
2010-05-04
11:49:39
NL
VOORZORGSMAATREGELEN
2.7 inches
3.9 inches
3.9 inches
3.9 inches
Zorg ervoor dat de wisselstroom in uw huis overeenkomt met de identificatiesticker die zich op de achterzijde van uw speler bevindt.
Installeer uw speler horizontaal, op een geschikte ondergrond (meubel), met voldoende ruimte voor ventilatie eromheen (7,5~10 cm).
Zorg ervoor dat de ventilatiegaten niet afgedekt worden. Plaats geen voorwerpen bovenop de speler. Om de stroomvoorziening van
de speler helemaal af te sluiten, verwijdert u de stekker uit het stopcontact. Dit moet u met name doen als u het apparaat gedurende
lange tijd niet gebruikt.
Haal bij onweer de stekker uit het stopcontact.
Spanningspieken als gevolg van bliksem kunnen de apparatuur
beschadigen.
Stel de apparatuur niet bloot aan direct zonlicht of
andere warmtebronnen. Dit kan leiden tot oververhitting
en defecten.
Phones
Bescherm de speler tegen vocht (bv. vazen) en hitte (bv. open
haard), evenals tegen iedere installatie die sterke magnetische
of elektrische velden opwekt (luidsprekers...). Trek de stekker uit
het stopcontact wanneer de speler niet correct functioneert. Uw
speler is niet ontworpen voor industrieel gebruik, doch enkel voor
privé-gebruik. Het gebruik van dit product is bestemd voor louter
privé-doeleinden. Het kopiëren of uploaden van muziekbestanden
met commerciële doeleinden of met winstoogmerk is of zou
een schending kunnen zijn van de Wetgeving op het Industriële
Eigendom. Uitzondering : in de mate dat de wet het toelaat, is
iedere verklaring of iedere garantie van het niet kopiëren van
de auteursrechten of alle andere industriële eigendomsrechten
voortvloeiende uit het gebruik van het product in omstandigheden,
andere dan hierboven aangeduid, uitgezonderd. Condensatie :
wanneer u het toestel en/of uw schijven van een koude in een
warme omgeving brengt, bijv. bij een transport in de winter, moet
u 'ongeveer, twee uur wachten voordat u het toestel inschakelt,
zodat de speler en de schijven op kamertemperatuur kunnen
komen. Op die manier vermijdt u ernstige beschadigingen.
De batterijen die bij dit product worden gebruikt,
bevatten chemicaliën die schadelijk zijn voor het milieu.
Gooi batterijen nooit weg bij het normale huisafval. Wij
raden u aan de batterij te laten vervangen door een
deskundige.
3
HW-C700-C770S-C770BS-ELS_NL_05043 3
2010-05-04
11:49:39
functies
Digital AV Receiver
Dit product is een volledig digitale AV-ontvanger met digitale
signaalverwerking voor een zo laag mogelijke signaalvervorming en
minimaal signaalverlies.
Dolby Pro Logic llx
DTS-HD (Master Audio, High Resolution)
(Digital Theater Systems – High Definition)
DTS-HD-audio biedt de hoogst mogelijke kwaliteit meerkanaals
geluid. Het systeem levert geluidskwaliteit die overeenkomt met de
scherpe en heldere beelden van HD-video.
Dolby Pro Logic IIx is een nieuwe technologie waarmee discreet
7.1-kanaals geluid kan worden weergegeven van een bron met 2
of meer kanalen. Dolby Pro Logic IIx biedt ook een muziekmodus,
filmmodus en een spelmodus.
Dolby Pro Logic IIx is een verbeterd surroundsysteem, dat is
geoptimaliseerd naar een 7.1-multimediasysteem, waardoor uw
beleving van entertainment optimaal is.
DTS
Dolby Pro Logic llz
U kunt naar muziekbestanden luisteren door uw
iPod/iPhone op de AV-ontvanger aan te sluiten met de bijgeleverde
iPod-dock.
Dolby Pro Logic IIz voegt hoogte-voorkanalen toe aan
surroundgeluid, waardoor een 7.1-weergavesysteem ontstaat
met verbeterde ruimtelijke effecten en omringend geluid voor
videospelletjes, muziek en films.
DTS 96/24
DTS 96/24 codeert standaard 16 bits/44,1 kHz-geluid naar 24
bit/96 kHz en kan worden toegepast op een 5.1-soundtrack.
DOLBY DIGITAL EX
Voegt het achterste surroundkanaal toe voor een ruimtelijker geluid
in vergelijking met een standaard Dolby Digital 5.1-kanaal.
DTS (Digital Theater Systems)
DTS levert een discreet 5.1 CH-digitaal audiosignaal voor
zowel muziek als film en gebruikt voor een voller geluid minder
compressie dan Dolby Digital.
Dolby Digital Plus
Dolby Digital Plus is de nieuwste audiotechnologie voor alle HDprogrammering en -media.
Dolby True-HD
Dolby True-HD is Dolby's nieuwste technologie zonder
kwaliteitsverlies, ontwikkeld voor HD-discmedia.
Levert een volledige reeks van 6 kanalen door een digitaal PCMsignaal of een analoog stereosignaal te converteren door middel
van een digitale matrixdecoder.
iPod
SFE (Sound Field Effect) door middel van
32-bits digitale signaalverwerking voor audio
Biedt een realistischer surroundgeluid bij gebruik van normale
stereo geluidsbronnen.
Anynet+ (HDMI-CEC) Function
Anynet+ is een functie waarmee u de speler kunt bedienen met
een afstandsbediening voor een Samsung-televisie door de AVontvanger met een HDMI-kabel aan te sluiten op een Samsungtelevisie. Deze functie is alleen beschikbaar in combinatie een met
Samsung-televisie en een DVD-speler die Anynet+(HDMI-CEC)
ondersteunen.
DTS-ES
(Extended Surround)
Het DTS-ES-systeem (Extended Surround) is een nieuw
multidigitaal signaalformaat dat is ontwikkeld door Digital
Theater Systems Inc. Het surroundsignaal voor een
soundeffect van 360 graden wordt door het DTS-ES-systeem
(Extended Surround) verbeterd door volledige compatibiliteit
met het conventionele DTS-digitale surroundgeluidformaat.
DTS-ES voegt een extra surroundkanaal voor 6.1kanaals geluid in het midden toe.
ACCESSORIES
INPUT SELECT
TV SOURCE
POWER
AMP/TV
DIMMER
BD/DVD
RDS DISPLAY
TA
1
2
3
PTY-
PTY SEARCH
4
5
NEO : 6
SLEEP
7
8
9
PROLOGIC
AUDIO ASSIGN
DSP
PTY+
6
0
MUTE
TUNING
/CH
VOL
ASC
TUNER MEMORY
SUBWOOFER
SETUP/MENU
BD/DVD
MULTI CH
MO/ST
INFO
RETURN
EXIT
SAT
VCR / AUX
TV
CD
iPod
Afstandsbediening
/Batterijen (formaat AAA)
FM-antenne
Gebruikershandleiding
iPod-dock
ASC-microfoon
4
HW-C700-C770S-C770BS-ELS_NL_05044 4
2010-05-04
11:49:43
NL
Inhoud
VEILIGHEIDSINFORMATIE
2
Veiligheidsinstructies
Voorzorgsmaatregelen
4
Accessories
7
9
10
11
11
12
Voorpaneel
Achterpaneel
Scherm
Batterijen plaatsen in de afstandsbediening
Bereik van de afstandsbediening
De toetsen van de afstandsbediening
14
16
17
21
22
23
24
25
27
27
Plaatsing van de luidspreker
De luidsprekers aansluiten
Externe apparaten/uw televisie aansluiten
via HDMI
HDMI-functie
Aansluiting op uw TV
Een DVD of een BD-speler (Blu-ray)
aansluiten
Een kabel, satelliet of set-top box aansluiten
Een videorecorder aansluiten
Een CD-speler aansluiten
7.1-kanaals apparaten aansluiten
Een iPod aansluiten
Voor aansluiting van de FM-antenne
AUX-componenten aansluiten
28
28
29
voordat u de AV-ontvanger gaat gebruiken
Geluidsinstellingen
Digitale/analoge ingang selecteren
● INHOUD
FUNCTIES
2
3
4
OMSCHRIJVING
7
AANSLUITINGEN
14
18
19
20
BASISFUNCTIES VAN UW AVONTVANGER
28
5
HW-C700-C770S-C770BS-ELS_NL_05045 5
2010-05-04
11:49:44
Inhoud
30
34
35
36
37
38
38
39
39
40
41
42
42
42
43
44
44
44
Overzicht instellingenmenu
De luidsprekergrootte instellen
De luisterafstand instellen
Het luidsprekerniveau instellen
De testtoon instellen
De modus Dolby Pro Logic instellen
Dolby Pro Logic IIx instellen
Dolby Pro Logic IIz instellen
De toon instellen
NEO:6-modus instellen
EX/ES-modus instellen
AV SYNC
MP3 Enhancer
Smart Volume
ASC (Auto Sound Calibration) Setup
DRC-instellingen
HDMI instellen
Variabele instellingen
45
46
47
48
50
52
53
De surroundmodi gebruiken
De knop Subwoofer selecteren gebruiken
Naar de radio luisteren
RDS-het radio data systeem
Een iPod gebruiken
Nuttige functies
Software opwaarderen
DIVERSEN
54
54
56
De televisie bedienen met de
afstandsbediening
Uw DVD-speler of BD-speler bedienen met
de afstandsbediening
PROBLEMEN OPLOSSEN
57
Problemen oplossen
59
Specificaties
INSTALLATIE
30
GEBRUIK
45
57
BIJLAGE
59
6
HW-C700-C770S-C770BS-ELS_NL_05046 6
2010-05-04
11:49:44
NL
omschrijving
VOORPANEEL
2
3
4
5 6 7
10 11 12 13 14 15 16 17
8
9
● OMSCHRIJVING
1
18 19 20
1
HOOFDTELEFOONAANSLUITING
Wordt gebruikt om een hoofdtelefoon aan te sluiten.
2
AUX-AANSLUITING
AV-ingangen voor het aansluiten van een camcorder, draagbare dvd-speler of spelapparaat.
3
ASC MIC-AANSLUITING
Deze wordt gebruikt om de ASC-microfoon aan te sluiten voor het instellen van ASC (Auto Sound
Calibration).
4
SCHERM
Hiermee kunt u de invoerstatus van de luidspreker/audio, luistermodus, etc. weergeven
5
KNOP S.DIRECT/STEREO
Hiermee kunt u de modus S.DIRECT of STEREO selecteren.
6
MULTIKANAALKNOP
Deze wordt gebruikt om een aangesloten 7.1-speler voor meerdere kanalen te selecteren.
7
KNOP AV-SYNCH
Deze wordt gebruikt om de modus Audio Delay te selecteren.
8
VOLUME REGELEN
Hiermee kunt u het volumeniveau
9
AAN/UIT
Hiermee schakelt u de ontvanger in en uit.
7
HW-C700-C770S-C770BS-ELS_NL_05047 7
2010-05-04
11:49:44
omschrijving
VOORPANEEL
KNOP INGANGSELECTIE
Deze wordt gebruikt om een bron te selecteren.
(FM BD/DVD SAT TV VCR CD AUX 7.1 MULTI CH IPOD AUDIO IPOD
VIDEO).
11
KNOP AUDIO TOEWIJZEN
Hiermee kunt u schakelen om een invoermodus te kiezen voor de geselecteerde bron.
12
KNOP GELUIDSEFFECT
Hiermee kunt u schakelen om een surround-geluidsmodus te selecteren.
13
KNOP INSTALLATIE
Hiermee wordt het menu SETUP geopend.
14
KNOPPEN OMHOOG (,),
OMLAAG (.), LINKS(<),
RECHTS (>)
Deze wordt gebruikt om de cursor omhoog, omlaag, naar links of naar rechts te bewegen.
15
KNOP ENTER
Deze wordt gebruikt om een item in het menu SETUP (INSTALLATIE) te selecteren.
16
KNOP TOON INSTELLEN
Deze wordt gebruikt om het niveau van lage en hoge tonen in of uit te schakelen.
17
KNOP ASC
Hiermee kunt u de modus ASC (Auto Sound Calibration) selecteren.
18
KNOP AFSTEMMODUS
Deze wordt gebruikt om de modus Manual of Preset voor FM-radio te selecteren.
19
KNOP SELECTEREN
Deze wordt gebruikt om de radiofrequentie te wijzigen.
20
KNOP GEHEUGEN
Deze wordt gebruikt om een voorgeprogrammeerde radiofrequentie in te stellen.
10
Deze wordt ook gebruikt om gedetailleerde opties te selecteren in de modus SOUND EFFECT
(GELUIDSEFFECT) en het toonniveau te wijzigen.
8
HW-C700-C770S-C770BS-ELS_NL_05048 8
2010-05-04
11:49:45
NL
ACHTERPANEEL
1
2
3
4
5
● OMSCHRIJVING
6 7 8
9 10
11 12
15 16
18
13
19
14
17
1
FM-ANTENNEAANSLUITING
Sluit hier de FM-antenne aan.
2
MULTIKANAAL IN-AANSLUITINGEN
Hiermee wordt het analoge audiosignaal van een externe speler met een poort voor meerdere
kanalen ontvangen.
3
HDMI IN-AANSLUITINGEN
Hiermee worden digitale video- en audiosignalen tegelijkertijd via een HDMI-kabel
ontvangen.
4
HDMI UIT-AANSLUITING
Voert digitale video- en audiosignalen tegelijkertijd uit via een HDMI-kabel.
5
USB-POORT
Kan alleen worden gebruikt voor firmware-upgrades.
6
COMPONENT VIDEO INAANSLUITINGEN
COMPONENT VIDEO UITAANSLUITINGEN
7
8
iPod-AANSLUITING
Ontvangt het signaal voor Component video.
Voert het signaal voor Component video uit.
Ontvangt het audio-/videosignaal van een iPod.
9
HW-C700-C770S-C770BS-ELS_NL_05049 9
2010-05-04
11:49:45
omschrijving
ACHTERPANEEL
9
OPTISCHE INGANGEN (DIGITALE AUDIO IN) Ontvangt het digitale optische audiosignaal.
10
COAXIALE INGANG (DIGITALE AUDIO IN) Ontvangt het digitale coaxiale audiosignaal.
11
VIDEORECORDER IN-AANSLUITING
Ontvangt het videosignaal van een videorecorder.
12
VIDEORECORDER UIT-AANSLUITING
Voert het videosignaal uit naar een videorecorder.
13
VIDEO IN-AANSLUITINGEN
Hiermee wordt het videosignaal van een videospeler (BD/DVD, SAT, TV) ontvangen.
14
VIDEO UIT-AANSLUITING
Voert het videosignaal uit naar videoapparaten (televisie, projector enzovoort).
15
AUDIO-IN-AANSLUITINGEN
VIDEORECORDER
AUDIO-UIT-AANSLUITINGEN
VIDEORECORDER
16
Ontvangt het audiosignaal van een videorecorder.
Voert het audiosignaal uit naar een videorecorder.
17
AUDIO IN-AANSLUITINGEN
Hiermee wordt het audiosignaal van een videospeler (BD/DVD, SAT, TV) ontvangen.
18
SUBWOOFER AUDIO-UITAANSLUITINGEN
De subwoofer aansluiten.
19
LUIDSPREKERUITGANGEN
Uitgangen voor luidsprekerverbinding.
SCHERM
1
2
3
4
5
7
6
1
LUIDSPREKERINDICATORS
Hiermee worden de aangesloten luidsprekers weergegeven.
2
LUISTERMODUSINDICATORS
Hiermee wordt de huidige luistermodus aangegeven.
3
AFSTEMINDICATORS
Hiermee wordt de status van de huidige radio-uitzending weergegeven.
4
AUDIOINGANGINDICATORS
Hiermee wordt het type audio-invoersignaal van de huidige aangesloten externe audiobron
weergegeven.
5
LUIDSPREKERNIVEAUINDICATOR
Hiermee wordt het luidsprekerniveau weergegeven.
6
RADIOFREQUENTIEINDICATORS
Hiermee wordt de het huidige radiofrequentiebereik weergegeven.
7
BERICHTENDISPLAY
Hiermee wordt u over de status van de ontvanger geïnformeerd.
10
HW-C700-C770S-C770BS-ELS_NL_050410 10
2010-05-04
11:49:46
NL
BATTERIJEN PLAATSEN IN DE AFSTANDSBEDIENING
* Batterijen (formaat AAA)
● OMSCHRIJVING
M
Neem de onderstaande voorzorgsmaatregelen om te voorkomen dat batterijen defect raken of gaan lekken:
 Plaats de batterijen zodanig in de afstandsbediening dat de polen (+ en –) van de batterij in dezelfde richting wijzen als de




markeringen in het batterijvak.
Bij normaal gebruik van de tv gaan de batterijen ongeveer een jaar mee.
Gebruik het juiste type batterijen. Batterijen die er hetzelfde uitzien, kunnen toch een ander voltage hebben.
Vervang altijd beide batterijen tegelijk.
Stel de batterijen niet bloot aan hitte of open vuur.
BEREIK VAN DE AFSTANDSBEDIENING
De afstandsbediening kan gebruikt worden op een afstand van maximaal 7 meter in een rechte lijn. Deze kan ook worden
gebruikt onder een horizontale hoek van 30° ten opzichte van de sensor voor de afstandsbediening.
INPUT SELECT
TV SOURCE
POWER
AMP/TV
DIMMER
BD/DVD
RDS DISPLAY
TA
1
2
PTY-
PTY SEARCH
4
5
NEO : 6
SLEEP
3
PTY+
6
7
8
9
PROLOGIC
AUDIO ASSIGN
DSP
0
MUTE
TUNING
/CH
VOL
ASC
TUNER MEMORY
SUBWOOFER
SETUP/MENU
INFO
RETURN
BD/DVD
MULTI CH
MO/ST
EXIT
SAT
VCR / AUX
TV
CD
iPod
11
HW-C700-C770S-C770BS-ELS_NL_050411 11
2010-05-04
11:49:47
omschrijving
DE TOETSEN VAN DE AFSTANDSBEDIENING
INPUT SELECT
TV SOURCE
POWER
1
2
AMP/TV
DIMMER
BD/DVD
RDS DISPLAY
3
4
TA
1
2
3
PTY-
PTY SEARCH
PTY+
4
5
6
NEO : 6
SLEEP
7
8
9
PROLOGIC
AUDIO ASSIGN
DSP
0
5
23
7
24
8
MUTE
TUNING
/CH
VOL
ASC
10
11
12
TUNER MEMORY
SUBWOOFER
MO/ST
SETUP/MENU
INFO
RETURN
EXIT
13
14
15
21
22
6
9
16
17
18
19
20
BD/DVD
MULTI CH
SAT
VCR / AUX
TV
25
26
27
28
29
30
CD
iPod
12
HW-C700-C770S-C770BS-ELS_NL_050412 12
2010-05-04
11:49:47
KNOP AAN/UIT
Hiermee schakelt u de ontvanger in en uit.
2
KNOP VERSTERKER/TV
Deze wordt gebruikt om de modus AMP/TV te selecteren.
- Als u de modus AMP (VERSTERKER) selecteert, knippert de knop oranje.
- Als u de modus TV selecteert, knippert de knop groen.
3
CIJFERKNOPPEN
Worden gebruikt om een televisiekanaal te kiezen.
4
KNOP NEO:6
Hiermee selecteert u de modus NEO:6.
5
KNOP PROLOGIC
Hiermee selecteert u de audiomodus Dolby Pro Logic.
6
KNOPPEN OVERSLAAN
Druk hierop om terug of vooruit te springen op een aangesloten dvd-/BD-speler of iPod.
7
KNOP STOPPEN/AFSPELEN
Druk hierop om het afspelen te stoppen of te starten op een aangesloten dvd-/BDspeler of iPod.
8
KNOP DEMPEN
Hiermee wordt het geluid van een aangesloten apparaat gedempt.
9
VOLUMEKNOPPEN
Hiermee kunt u het volume van het geselecteerde apparaat aanpassen.
10
KNOP SUBWOOFER
Hiermee selecteert u de subwoofer.
11
KNOP TUNERGEHEUGEN
Deze wordt gebruikt om een voorgeprogrammeerde radiofrequentie in te stellen.
12
KNOP INSTELLINGEN/MENU
DE KNOP SETUP/MENU
13
KNOPPEN OMHOOG/OMLAAG/LINKS/
RECHTS
Deze worden gebruikt om in de menu's te navigeren.
14
KNOP RETURN
Deze wordt gebruikt om vanuit het instellingenmenu naar het vorige menu te gaan.
15
FUNCTIESELECTIEKNOPPEN
Deze worden gebruikt om een invoerbron te selecteren.
16
KNOP INVOER SELECTEREN, TVBRON
Hiermee kunt u schakelen om een invoerbron te zoeken en te selecteren.
Druk hierop om de videobron voor een aangesloten TV te selecteren.
17
KNOP DIMMER
Hiermee kunt u de helderheid van het display aanpassen.
18
KNOP BD/DVD
Deze wordt gebruikt om de modus BD/DVD te selecteren.
- Als u de modus BD selecteert, knippert de knop oranje.
- Als u de modus DVD selecteert, knippert de knop groen.
19
RDS-SELECTIEKNOPPEN
Deze worden gebruikt om de RDS-functies te kiezen.
20
KNOP SLAAPSTAND
Wordt gebruikt om de sluimerfunctie in te stellen.
21
KNOP AUDIO TOEWIJZEN
Hiermee kunt u schakelen om een invoermodus te kiezen voor de geselecteerde bron.
22
KNOP DSP
Deze wordt gebruikt om de modus SFE te selecteren.
23
ZOEKKNOP
Druk op deze knoppen om achteruit of vooruit te zoeken.
24
PAUZEKNOP
Hiermee wordt het afspelen op een aangesloten apparaat gepauzeerd.
25
KNOPPEN TUNER/KANAAL
Deze worden gebruikt om de radiofrequentie of het televisiekanaal te wijzigen.
26
KNOP ASC
Hiermee kunt u de functie Auto Sound Calibration instellen.
27
KNOP MONO/STEREO
Hiermee selecteert u MONO of STEREO voor radio-uitzendingen.
28
KNOP INFO
Hiermee wordt informatie weergegeven over het aangesloten apparaat dat momenteel wordt
gebruikt.
29
KNOP ENTER
Deze wordt gebruikt om een item in het menu SETUP te selecteren.
30
KNOP AFSLUITEN
Hiermee sluit u het menu SETUP af.
NL
1
● OMSCHRIJVING
13
HW-C700-C770S-C770BS-ELS_NL_050413 13
2010-05-04
11:49:47
aansluitingen
In dit gedeelte vindt u verschillende methodes om de AV-ontvanger aan te sluiten op andere externe componenten.
Schakel het product uit en haal de stekker uit het stopcontact voordat u het product gaat verplaatsen of installeren.
PLAATSING VAN DE LUIDSPREKER
Er zijn twee methoden voor het plaatsen van de luidsprekers.
Wanneer u Dolby Pro Logic IIz gebruikt, plaatst u de surround-achterluidsprekers op de posities FHL en FHR en
sluit u deze aan op de aansluiting SURROUND ACHTER/HOOGTE VOOR.
* Het model HW-C700/C700B wordt niet geleverd met luidsprekers (deze worden apart verkocht).
FHL
6.6~9.8 feet (2~3m)
6.6~9.8 feet (2~3m)
AV-ONTVANGER
AV-ONTVANGER
SL
SR
SBL
FHR
SL
SR
SBR
L, R, C, SW, SL, SR, SBL, SBR ( Dolby Pro Logic IIx )
L, R, C, SW, SL, SR, FHL, FHR( Dolby Pro Logic IIz)
Plaats van de AV-ontvanger
Plaats de AV-ontvanger op de daarvoor bestemde standaard of het daarvoor bestemde rack.
Subwoofer
De plaats van de subwoofer is niet zo belangrijk. U kunt deze plaatsen waar u maar wilt.
Subwoofer function (uitsluitend HW-C770S/C770BS)
De subwoofer met geïntegreerde 150 W-versterker zorgt voor
een vol basgeluid.
• Sluit de SW OUT-aansluiting van de versterker aan op de
INPUT-aansluiting van de subwoofer.
• Druk op de toets POWER aan de achterkant van de
subwoofer om deze in te schakelen.
• Met behulp van de toets VOLUME op de subwoofer kunt u
het gewenste basniveau instellen (zie p. 36 ‘Het
luidsprekerniveau instellen’ om het niveau van de subwoofer in
het menu in te stellen).
Voorluidsprekers
Plaats deze luidsprekers voor de luisterpositie, naar u toe gericht (ongeveer 45°).
Plaats de luidsprekers zo dat de tweeters zich op dezelfde hoogte als uw oren bevinden.
Stel de voorzijde van de voorluidsprekers gelijk aan of iets voor de voorzijde van de middenluidspreker.
14
HW-C700-C770S-C770BS-ELS_NL_050414 14
2010-05-04
11:49:48
NL
Middenluidspreker
U kunt deze het beste op dezelfde hoogte plaatsen als de voorluidsprekers.
U kunt deze ook direct boven of onder de televisie plaatsen.
● AANSLUITINGEN
Surroundluidsprekers
Plaats deze luidspreker achter uw luisterpositie.
Als er niet genoeg ruimte is, plaatst u de luidsprekers tegenover elkaar.
Plaats de luidsprekers 60 tot 90 cm boven uw oren, enigszins naar beneden gericht.
In tegenstelling tot de voor- en middenluidsprekers worden de surroundluidsprekers voornamelijk
gebruikt voor geluidseffecten. Hier komt dus niet steeds geluid uit.
Surround-achterluidsprekers SBL SBR
Als u twee middelste luidsprekers gebruikt, plaatst u deze achter de luisterpositie en richt u ze naar
voren. Plaats de surround-achterluidspreker op een afstand van 70 cm tot 1 m.n you
Hoogte-voorluidsprekers FHL FHR (bij gebruik van Dolby Pro Logic IIz)
Wanneer u Dolby Pro Logic IIz gebruikt, plaatst u de surround-achterluidsprekers op de
posities FHL en FHR, ten minste 1 meter boven de voorluidsprekers links en rechts.
- De surround-achterluidsprekers gebruiken als hoogte-voorluidsprekers -
1. Draai voor elke luidspreker twee schroeven (niet inbegrepen)
in de wand boven de voorluidsprekers links en rechts.
2. Installeer de surround-achterluidsprekers (L, R) door de
gaten aan de achterkant van de luidsprekers op de
schroeven aan de wand te bevestigen.
M
Als u de luidsprekers aan een wand bevestigt, moet u deze goed vastzetten om te voorkomen dat ze van de wand vallen.
Configuratie luidspreker
Voor optimale beleving van het surroundgeluid, dient u vijf luidsprekers en een ingeschakelde subwoofer
te gebruiken. In de volgende tabel wordt weergegeven welke kanalen u dient te gebruiken op basis van
het aantal luidsprekers dat u hebt.
2 luidsprekers
3 luidsprekers
4 luidsprekers
5 luidsprekers
6 luidsprekers
SBL
7 luidsprekers
7 luidsprekers
(DPL IIx)
(DPL IIz)
SBL
FHL
SBR
FHR
M
Een ingeschakelde subwoofer wordt aanbevolen voor een krachtige en stevig bas, ongeacht hoeveel
luidsprekers u gebruikt.
 Als u een luidspreker dichtbij uw tv plaatst, kan de schermkleur verstoord raken als gevolg van het magnetische veld dat
door de luidspreker wordt gegenereerd. Als dit gebeurt, zet u de luidspreker verder weg van de tv.
15
HW-C700-C770S-C770BS-ELS_NL_050415 15
2010-05-04
11:49:49
aansluitingen
DE LUIDSPREKERS AANSLUITEN
VOORL (R) SURROUND (R) SURROUND ACHTER (R) SURROUND ACHTER (L) SURROUND (L) VOORL (L)
PS-FC770S PS-RC770S PS-BC770S
PS-BC770S PS-RC770S PS-FC770S
ACTIEVE SUBWOOFER
(INGEBOUWDE VERSTERKER)
PS-AW730
MIDDEN
PS-CC770S
Model HW-C700/C700B
AV-Ontvanger
HW-C700/C700B
Model HW-C770S/C770BS
AV-Ontvanger
VOORLUIDSPREKER
MIDDENLUIDSPREKER
SURROUNDLUIDSPREKER
SURROUND-ACHTERLUIDSPREKER
ACTIEVE SUBWOOFER
HW-C770S/C770BS
PS-FC770S
PS-CC770S
PS-RC770S
PS-BC770S
PS-AW730
M
Er wordt één actieve subwoofer geleverd. Als u een andere subwoofer wilt gebruiken, schaft u deze aan bij de
verkoper waarbij u de speler heeft gekocht, en sluit u deze aan op de andere aansluiting SUBWOOFER UIT.
 Wanneer u Dolby Pro Logic IIz gebruikt, sluit u de surround-achterluidsprekers (FHL en FHR) aan op de aansluiting
SURROUND ACHTER/HOOGTE VOOR.
De luidsprekerkabels aansluiten
1. Draai de luidsprekerpoort los door deze linksom te draaien.
2. Plaats het kale uiteinde van de draad in de opening van de
aansluiting.
3. Draai de luidsprekerpoort rechtsom om de draad vast te zetten.
M
Houd de subwoofer buiten bereik van kinderen om te voorkomen dat ze hun handen of voorwerpen in de
opening van de kast steken.
 Raak nooit luidsprekeraansluitingen aan wanneer de stroom is ingeschakeld. Hierdoor kunt u een schok krijgen.
 Zorg dat de polen (+ en -) juist zijn.
De luidsprekers aansluiten
1. Druk het klepje van de ingang aan de achterkant van de luidspreker omlaag.
2. Plaats de zwarte kabel in de zwarte ingang (–) en de rode kabel in de rode
ingang (+) en laat het klepje los.
3. Druk het klepje van de ingang aan de achterkant van de AV-ontvanger
omlaag.
• Zorg dat de kleuren van de luidsprekeraansluitingen aan de achterkant
van de AV-ontvanger overeenkomen met de kleuren van de stekkers.
Zwart
Rood
16
HW-C700-C770S-C770BS-ELS_NL_050416 16
2010-05-04
11:49:51
NL
EXTERNE APPARATEN/UW TELEVISIE AANSLUITEN VIA HDMI
HDMI is een digitale standaardinterface voor aansluiting op apparaten als televisie, projector, DVD-speler, Blu-rayspeler, settop
enzovoort.
Door verbinding te maken met de HDMI-interface (High-Definition Multimedia Interface) kunt u digitale video en audio afspelen.
DVD-speler of
Blu-ray-speler
SAT
(Cable/Satellite/Set-top box)
Spelcomputer
of
HDTV-tuner
Camcorder
(HDTV-ontvanger)
• Aansluiten als
u Anynet+ wilt
gebruiken.
● AANSLUITINGEN
Met HDMI wordt signaalverlies door analoge conversie verwijderd, waardoor de geluidskwaliteit van video- en audio is alsof deze
oorspronkelijk in de digitale bron is gemaakt.
OPTICAL
OUT
Ondersteuning HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection System)
Om via de HDMI-aansluiting digitale inhoud af te spelen, moeten zowel de aangesloten externe apparatuur als
de TV HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection System) ondersteunen. Dit product ondersteunt HDCP.
Compatibiliteit met een televisie die HDMI ondersteunt.
Een televisie met een HDMI-uitgang.
Video/Audio
Een televisie met een DVI-D-uitgang (TV die HDCP ondersteunt)
Video
Een televisie met een DVI-D-uitgang (TV die geen HDCP ondersteunt)
-
M
Audiosignalen van SACD-discs zijn niet hoorbaar bij deze verbinding. Als u een DVD wilt afspelen waarvan de
auteursrechten middels CPPM zijn beveiligd, gebruikt u een speler die CPPM ondersteunt.
 De geluidskwaliteit van de HDMI-uitgang (samplefrequentie en bitrate) kan worden beperkt door het
prestatieniveau van het aangesloten apparaat.
 De HDMI-aansluiting ondersteunt zowel video als audio. U hoeft dus geen aparte geluidskabel aan te sluiten.
17
HW-C700-C770S-C770BS-ELS_NL_050417 17
2010-05-04
11:49:56
aansluitingen
HDMI-FUNCTIE
Anynet+ (HDMI-CEC) gebruiken
Anynet+ is een functie waarmee u andere Samsung-apparaten kunt bedienen met de afstandsbediening
van uw Samsung-televisie. Anynet + kan worden gebruikt door deze AV-ontvanger met een HDMI-kabel
aan te sluiten op een Samsung-televisie. Deze functie is alleen beschikbaar voor SAMSUNG-televisies
en SAMSUNG AV-producten die Anynet+ ondersteunen.
1. Sluit de AV-ontvanger met een HDMI-kabel aan op een Samsung-televisie. (Zie pagina 17)
2. Stel de Anynet+-functie in op uw televisie.
(Raadpleeg de gebruikershandleiding van de televisie voor meer informatie.)
• U kunt het volume op de AV-ontvanger regelen door de volumeknoppen op de afstandsbediening
van de televisie te gebruiken.
Anynet+ inschakelen
1. Druk op de toets SETUP/MENU.
• Elke keer wanneer de knop wordt ingedrukt, schakelt de modus tussen SETUP ENTER en
SETUP OFF.
2. Druk op de knop ENTER om SETUP ENTER te selecteren.
3. Druk op de knoppen ▲▼ om HDMI SETUP te selecteren en druk vervolgens op ENTER of ►.
4. Druk op de knoppen ▲▼ om HDMI ANYNET+ te selecteren en druk vervolgens op ENTER of ►.
5. Druk op de knoppen ▲▼ om ANYNET+ op ON in te stellen.
- De instellingenmodus afsluiten • Druk op de toets SETUP/MENU.
Op het display wordt SETUP OFF weergegeven en de modus Setup wordt afgesloten.
M
Als u een HDMI-kabel gebruikt om een Samsung-televisie aan te sluiten op uw AV-ontvanger, kunt u de AVontvanger bedienen met de afstandsbediening van de televisie. Deze functie is alleen beschikbaar in
combinatie een met Samsung-televisie en een DVD-speler die Anynet+ (HDMI-CEC) ondersteunen.
 Controleer of het n-logo zich op uw televisie bevindt. Als uw televisie een n-logo heeft,
ondersteunt het apparaat de functie Anynet+.
 Wanneer verbinding met Anynet+, maakt, dient u niet meer dan twee AV-ontvangers aan te sluiten.
Anders loopt u het risico op storingen.
18
HW-C700-C770S-C770BS-ELS_NL_050418 18
2010-05-04
11:50:01
NL
AANSLUITING OP UW TV
● AANSLUITINGEN
of
COMPONENT
IN
of
VIDEO
IN
OPTICAL
OUT
AUDIO
OUT
Video-aansluiting
Als uw televisie is voorzien van Component Video-ingangen, sluit u een Component videokabel (niet
bijgeleverd) aan tussen de Component Video-uitgangen (PR, PB en Y) aan de achterzijde van uw AVontvanger en de Component Video-ingangen op uw tv.
OF
Sluit de videokabel van de VIDEO-uitgang (MONITOR) op de achterkant van uw AV-ontvanger aan op
de video-ingang van uw televisie.
Audioaansluiting
Sluit de digitale invoer (OPTICAL 3) van uw ontvanger aan op de digitale uitvoer van de televisie.
OF
Sluit AUDIO IN (TV) op uw AV-ontvanger aan op de audio-uitgang van de televisie.
19
HW-C700-C770S-C770BS-ELS_NL_050419 19
2010-05-04
11:50:01
aansluitingen
EEN DVD OF EEN BD-SPELER (Blu-ray) AANSLUITEN
COMPONENT
IN
VIDEO
IN
of
of
COMPONENT OPTICAL
OUT
OUT
AUDIO
OUT
VIDEO
OUT
DVD-speler of BD-speler
of
Video-aansluiting
Sluit een Component-videokabel (niet bijgeleverd) van de COMPONENT-ingangen (BD/DVD) (PR, PB en Y) aan
de achterzijde van uw AV-ontvanger aan op de Compononent-video-uitgangen op uw DVD-/BD-speler.
OF
Sluit een videokabel van de VIDEO-ingang (BD/DVD) op de achterzijde van uw AV-ontvanger aan op de
video-uitgang van uw televisie.
Audioaansluiting
Sluit de digitale invoer (OPTICAL 1) van uw ontvanger aan op de digitale uitvoer van DVD-/BD-speler.
OF
Sluit de audio-ingang (BD/DVD) op uw AV-ontvanger aan op de audio-uitgang van de DVD-/BD-speler.
20
HW-C700-C770S-C770BS-ELS_NL_050420 20
2010-05-04
11:50:04
NL
EEN KABEL, SATELLIET OF SET-TOP BOX AANSLUITEN
COMPONENT
IN
VIDEO
IN
● AANSLUITINGEN
of
of
SAT(Kabel/Satelliet/Set-top box)
COMPONENT OPTICAL
OUT
OUT
AUDIO
OUT
VIDEO
OUT
of
Video-aansluiting
Sluit een Component-videokabel (niet bijgeleverd) van de COMPONENT-ingangen (SAT) (PR, PB en Y)
aan de achterzijde van uw AV-ontvanger aan op de Compononent-video-uitgangen op uw SAT.
OF
Sluit een videokabel van de VIDEO-ingang (SAT) op de achterzijde van uw AV-ontvanger aan op de
video-uitgang van uw SAT.
Audioaansluiting
Sluit de digitale invoer (OPTICAL 2) van uw ontvanger aan op de digitale uitvoer van de SAT.
OF
Sluit de audio-ingang (SAT) op uw AV-ontvanger aan op de audio-uitgang van de SAT.
M
Haal de stekker uit het stopcontact als u de speler voor langere tijd niet gebruikt.
 Als de kabel/ontvanger slechts één audio-uitgang heeft, sluit u dit op de rechter of de linker audio-ingang van
de hoofdeenheid aan. Sluit de rode stekker van de audiokabel aan op de rode ingang en de witte kabel op de
witte ingang.
21
HW-C700-C770S-C770BS-ELS_NL_050421 21
2010-05-04
11:50:08
aansluitingen
EEN VIDEORECORDER AANSLUITEN
VIDEORECORDER
AUDIO
OUT
VIDEO
OUT
VIDEO
IN
AUDIO
IN
VIDEO
IN
(Voor afspelen)
(Voor opnemen)
Video-aansluiting
Voor afspelen
Sluit een videokabel van de VIDEO IN (VCR) op de achterzijde van uw AV-ontvanger aan op de videouitgang van uw videorecorder.
Voor opnemen
Sluit een videokabel van de VIDEO OUT (VCR) op de achterzijde van uw AV-ontvanger aan op de videoingang van uw videorecorder.
Audioaansluiting
Voor afspelen
Sluit de AUDIO IN (VCR) op uw AV-ontvanger aan op de audio-uitgang van de videorecorder.
Voor opnemen
Sluit de AUDIO OUT (VCR) op uw AV-ontvanger aan op de audio-ingang van de videorecorder.
M
Haal de stekker uit het stopcontact als u de speler voor langere tijd niet gebruikt.
22
HW-C700-C770S-C770BS-ELS_NL_050422 22
2010-05-04
11:50:11
NL
EEN CD-SPELER AANSLUITEN
CD-speler
● AANSLUITINGEN
AUDIO
OUT
COAXIAL
OUT
of
Audioaansluiting
Sluit de digitale invoer (COAXIAL) van uw AV-ontvanger aan op de digitale uitvoer van de CD-speler.
OF
Sluit de audio-ingang (CD) op uw AV-ontvanger aan op de audio-uitgang van de CD-speler.
M
Als de CD-speler slechts één audio-uitgang heeft, sluit u dit op de rechter of de linker audio-ingang van de
hoofdeenheid aan. Sluit de rode stekker van de audiokabel aan op de rode ingang en de witte kabel op de
witte ingang.
23
HW-C700-C770S-C770BS-ELS_NL_050423 23
2010-05-04
11:50:15
aansluitingen
7.1-KANAALS APPARATEN AANSLUITEN
U kunt de AV-ontvanger aansluiten op een DVD-speler, een Super Audio CD-speler of een ander apparaat met 7.1kanaals uitvoer.
C
SW
SW
FRONT
SURROUND
C
SUB
CENTER
WOOFER
SURROUND
BACK
5.1 CH
7.1 CH
7.1-kanaals apparaat
24
HW-C700-C770S-C770BS-ELS_NL_050424 24
2010-05-04
11:50:19
NL
EEN iPod AANSLUITEN
U kunt via de hoofdeenheid audio afspelen vanaf een iPod. Raadpleeg voor de werking van de iPod met uw
ontvanger de pagina's 50 en 51.
● AANSLUITINGEN
iPOD
1. Sluit de iPod-dockconnector aan op de iPod-aansluiting op uw ontvanger.
2. Plaats de iPod in het dock.
• Als u u een film wilt afspelen die is opgeslagen in uw iPod, dient u op de iPod de optie TV Out op
On in te stellen voordat u de iPod in het dock plaatst. Zie pagina 51.
3. Druk op de knop iPod op de afstandsbediening.
• U kunt ook de knop INPUT SELECT op de hoofdeenheid gebruiken.
De modus kent de volgende stappen:
FM BD/DVD SAT TV VCR CD AUX 7.1 MULTI CH IPOD AUDIO IPOD VIDEO
De verbinding met een iPod verbreken
Volg de onderstaande stappen om schade aan een iPod en gegevens te voorkomen wanneer u
de iPod loskoppelt van de AV-ontvanger.
1. Druk op de knop INPUT SELECT op de hoofdeenheid om naar een andere modus dan IPOD
AUDIO of IPOD VIDEO te schakelen.
OF
1. Schakel de AV-ontvanger uit.
2. Verwijder de iPod uit de iPod-dock of koppel de iPod-dockconnector los van de AV-ontvanger.
M





De video-uitgang (Monitor of VCR) moet zijn aangesloten op uw televisie om een iPod-video te
kunnen bekijken. Zie pagina 22.
Zet het volume op een gematigd niveau voordat u uw iPod en AV-ontvanger aansluit.
Als u een iPod aansluit terwijl de eenheid is ingeschakeld, wordt de batterij van de iPod opgeladen.
Zorg dat de dockconnector zo wordt aangesloten dat het ‘SAMSUNG’-logo zich aan de bovenkant
bevindt.
‘Made for iPod’ betekent dat een elektronische accessoire is ontworpen voor de specifieke
verbinding met een iPod en dat deze door de ontwerper is gecertificeerd om te voldoen aan de
normen van Apple voor prestaties.
"Works with iPhone" betekent dat een elektronische accessoire is ontworpen voor de specifieke
verbinding met een iPod en dat deze door de ontwerper is gecertificeerd om te voldoen aan de
normen van Apple voor prestaties.
25
HW-C700-C770S-C770BS-ELS_NL_050425 25
2010-05-04
11:50:24
aansluitingen
EEN iPod AANSLUITEN (Vervolg)
iPod-modellen die compatibel zijn met HW-C700/C700B/C770S/C770BS
1e en 2e generatie iPod
5 GB, 10 GB, 20 GB
5e generatie iPod (video)
30 GB, 60 GB, 80 GB
3e generatie iPod
10 GB, 15 GB, 20 GB, 30
GB, 40 GB
2e generatie iPod nano
(aluminium)
2 GB, 4 GB, 8 GB
iPod mini
4 GB, 6 GB
4e generatie iPod
20 GB, 40 GB
3e generatie iPod nano
(video)
4 GB, 8 GB
4e generatie iPod
(kleurendisplay)
20 GB, 30 GB, 40 GB,
60 GB
iPod classic
80 GB, 120 GB, 160 GB
1e generatie iPod touch
4 GB, 16 GB, 32 GB
4e generatie iPod
nano (video)
8 GB, 16 GB
1e generatie iPod nano
1 GB, 2 GB, 4 GB
2e generatie iPod touch
8 GB, 16 GB, 32 GB
iPhone
iPhone 3G
iPhone 3GS
M
Made for iPod' betekent dat het oplaadstation is ontworpen voor de specifieke verbinding met een iPod en dat deze door
de ontwerper is gecertificeerd om te voldoen aan de normen van Apple voor prestaties.
 Apple is niet verantwoordelijk voor het functioneren van dit apparaat of voor het voldoen aan veiligheidsnormen en regelgeving.
iPod is een handelsmerk van Apple Inc., dat in de VS en in andere landen is geregistreerd.
iPhone is een handelsmerk van Apple Inc.
26
HW-C700-C770S-C770BS-ELS_NL_050426 26
2010-05-04
11:50:29
NL
VOOR AANSLUITING VAN DE FM-ANTENNE
1. Sluit de meegeleverde FM-antenne tijdelijk aan op de FM ANTENNA-aansluiting.
2. Beweeg de antenne langzaam in het rond totdat u een plek met goede ontvangst vindt. Bevestig de antenne
dan aan een muur of ander vast oppervlak.
● AANSLUITINGEN
FM-antenne (bijgeleverd)
M
 Plaats de antennekabel niet in de buurt van de stroomkabel. Houd deze daar zo ver mogelijk van verwijderd.
 Wanneer u een slechte FM-ontvangst hebt, kunt u een externe antenne gebruiken.
AUX-COMPONENTEN AANSLUITEN
Op de voorkant van dit apparaat kunt u externe apparaten aansluiten die u minder vaak gebruikt (camcorder,
spelcomputer, mobiele apparatuur, enzovoort).
VIDEO
OUT
AUDIO
OUT
Camcorder
27
HW-C700-C770S-C770BS-ELS_NL_050427 27
2010-05-04
11:50:29
Basisfuncties van uw AV-ontvanger
VOORDAT U DE AV-ONTVANGER GAAT GEBRUIKEN
In- en uitschakelen
Sluit de stekker aan op het stopcontact.
Houd de toets POWER op de speler gedurende 2 seconden ingedrukt.
• De speler wordt ingeschakeld of in Standby-modus gezet.
• U kunt de speler ook in- of uitschakelen door op de toets POWER op de afstandsbediening te
drukken.
Functies van de afstandsbediening
U kunt de versterker (deze AV-ontvanger), televisie, en BD(alleen Samsung)/DVD-speler bedienen met deze
afstandsbediening. Zie pagina 54 ~ 55 voor meer informatie.
Een functie selecteren
Methode 1
Druk op de knop INPUT SELECT.
• Elke keer wanneer u op deze knop drukt, za FM BD/DVD SAT TV VCR CD AUX
7.1 MULTI CH IPOD AUDIO IPOD VIDEO om de beurt worden geselecteerd.
Methode 2
Druk op de knop TUNING/CH, BD/DVD, SAT, TV, CD, MULTI CH, VCR/AUX of IPOD.
• U kunt meteen de gewenste functie selecteren.
AUDIO-INSTELLINGEN
Selecteer een bronapparaat en een aansluiting
Selecteer de externe apparaten die u op de ontvanger hebt aangesloten.
1. Druk op de toets SETUP/MENU.
• Elke keer wanneer de knop wordt ingedrukt, schakelt de
modus tussen SETUP ENTER en SETUP OFF.
2. Druk op de knop ENTER om SETUP ENTER te selecteren.
Æ
3. Druk op de knoppen ▲▼ om AUDIO SETUP te selecteren en druk
vervolgens op ENTER of ►.
4. Druk op de knoppen ▲ ▼ om de gewenste aansluiting te
selecteren.
• Het bronapparaat schakelt als volgt; BD/DVD, SAT, TV, CD
- De instellingenmodus afsluiten • Druk op de knop SETUP/MENU.
Op het display wordt SETUP OFF weergegeven en de modus Setup wordt afgesloten.
M
U kunt ook SETUP, ,,.,<, >, ENTERop de voorkant van de AV-ontvanger gebruiken.
28
HW-C700-C770S-C770BS-ELS_NL_050428 28
2010-05-04
11:50:37
NL
DIGITALE/ANALOGE INGANG SELECTEREN
U kunt met deze speler luisteren naar geluid in 2 kanalen (analoog), in Dolby Digital of
in DTS.
2. Druk op de knop AUDIO ASSIGN op de afstandsbediening om het externe
aangesloten apparaat te selecteren.
• Elke keer dat u op deze toets drukt, verschijnt een andere invoermodus, in deze
volgorde:
AMP/TV
DIMMER
BD/DVD
1
2
3
4
5
6
● BASISFUNCTIES VAN UW AV-ONTVANGER
1. Druk op de knop INPUT SELECT om de gewenste functie te selecteren
(BD/DVD, SAT,TV, CD, AUX). Zie pagina 28.
INPUT SELECT
TV SOURCE
POWER
• Voor BD/DVD-functie
Ä
Ä
Ä
Ä
Ä
Ä
• Voor SAT-functie
• Voor TV-functie
• Voor CD-functie
Ä
• Voor AUX
Ä
M
 U kunt ook de invoermodus wijzigen door op de knop AUDIO ASSIGN te drukken op de voorkant van uw AV-ontvanger.
 U kunt alleen luisteren in Dolby Digital als u de digitale audio-uitgang van een externe audiocomponent aansluit op de
optische/coaxiale digitale audio-ingang van de speler.
29
HW-C700-C770S-C770BS-ELS_NL_050429 29
2010-05-04
11:50:37
installatie
U kunt de functies van deze AV-ontvanger instellen voor optimaal gebruik.
OVERZICHT INSTELLINGENMENU
Hier is een overzicht van de structuur van de instellingenmenu’s op uw AV-ontvanger.
AUDIO SETUP
BD/DVD
OPT 1,2,3
COAX
OPT 1,2,3
COAX
OPT 1,2,3
COAX
OPT 1,2,3
COAX
SAT
TV
CD
SPK SIZE
SPK DISTANCE
SPK LEVEL
TEST TONE
DPLIIX SETUP
DPLIIZ SETUP
TONE CONTROL
NEO:6 SETUP
EX/ES SETUP
A/V SYNC
MP3 ENHANCER
SMART VOLUME
ASC SETUP
DRC SETUP
HDMI SETUP
VARIABLE SET
30
HW-C700-C770S-C770BS-ELS_NL_050430 30
2010-05-04
11:50:40
NL
OVERZICHT INSTELLINGENMENU (Vervolg)
AUDIO SETUP
FRONT
LARGE
SMALL
CENTER
LARGE
SMALL
NONE
SURR
LARGE
SMALL
NONE
SBACK
LARGE
SMALL
NONE
FRONTH
LARGE
SMALL
NONE
SUBW
YES
NO
CROVR
SPK DISTANCE
● INSTALLATIE
SPK SIZE
60Hz, 80Hz, 100Hz, 120Hz, 150Hz, 180Hz, 200Hz
F.L
F.R
CEN
S.L
0.30 ~ 9.00m (0.3m step), default : 3m
S.R
SBL/FHL
SBR/FHR
S.W
SPK LEVEL
F.L
F.R
CEN
S.L
-10 ~ +10dB (1dB step) , default : 00dB
S.R
SBL/FHL
SBR/FHR
S.W
TEST TONE
DPLIIX SETUP
DPLIIZ SETUP
TONE CONTROL
NEO:6 SETUP
EX/ES SETUP
A/V SYNC
MP3 ENHANCER
SMART VOLUME
ASC SETUP
DRC SETUP
HDMI SETUP
VARIABLE SET
AUTO
M
MANUAL
Als Dolby Pro Logic IIz is ingesteld op Aan, wordt de surround-achterluidspreker
(SBL/SBR) gewijzigd in de hoogte-voorluidspreker (FHL/FHR).
31
HW-C700-C770S-C770BS-ELS_NL_050431 31
2010-05-04
11:50:40
installatie
OVERZICHT INSTELLINGENMENU (Vervolg)
AUDIO SETUP
SPK SIZE
SPK DISTANCE
SPK LEVEL
TEST TONE
DPLIIX SETUP
PANORAMA
OFF
ON
DIMENSION
-7 ~ 0 ~ +7
C- WIDTH
0~7
DPLIIZ SETUP
TONE CONTROL
HEIGHT
OFF
ON
OFF
ON
TONE
BASS
-6dB ~ +6dB (1dB Step)
TREBLE
-6dB ~ +6dB (1dB Step)
NEO:6 SETUP
C-IMAGE
0~5
EX/ES SETUP
AUTO
OFF
ON
A/V SYNC
MP3 ENHANCER
SMART VOLUME
ASC SETUP
DRC SETUP
HDMI SETUP
VARIABLE SET
32
HW-C700-C770S-C770BS-ELS_NL_050432 32
2010-05-04
11:50:40
NL
OVERZICHT INSTELLINGENMENU (Vervolg)
AUDIO SETUP
● INSTALLATIE
SPK SIZE
SPK DISTANCE
SPK LEVEL
TEST TONE
DPLIIX SETUP
DPLIIZ SETUP
TONE CONTROL
NEO:6 SETUP
EX/ES SETUP
A/V SYNC
SYNC OFF ~ SYNC 240MS (10MS Step)
MP3 ENHANCER
OFF
ON
SMART VOLUME
OFF
ON
ASC SETUP
START
EQ ON / EQ OFF
DRC SETUP
MAX
STD
HDMI SETUP
SYNC
MIN
ON
OFF
AVR
TV
ON
OFF
AUDIO
ANYNET+
VARIABLE SET
OFF
ON
33
HW-C700-C770S-C770BS-ELS_NL_050433 33
2010-05-04
11:50:40
installatie
DE LUIDSPREKERGROOTTE INSTELLEN
De signaaluitvoer en het frequentiebereik van de luidspreker wordt afgesteld op basis van uw luidsprekerconfiguratie en de
vraag of bepaalde luidsprekers wel of niet worden gebruikt.
1. Druk op de toets SETUP/MENU.
• Elke keer wanneer de knop wordt ingedrukt, schakelt de modus tussen
SETUP ENTER en SETUP OFF.
Æ
2. Druk op de knop ENTER om SETUP ENTER te selecteren.
3. Druk op de knoppen ▲▼ om SPK SIZE te selecteren en druk vervolgens
op ENTER of ►.
4. Druk op de knoppen ▲▼ om de gewenste luidspreker te selecteren en
druk op ENTER of ►.
• Elke keer dat u op de knoppen ▲▼ drukt, wordt de volgende optie
geselecteerd in deze volgorde: FRONTÆCENTER Æ SURR Æ SBACK
Æ FRONTH Æ SUBW Æ CROVR.
Æ
5. Druk op ▲▼ om de modus (LARGE, SMALL enzovoort) voor de
geselecteerde luidspreker in te stellen.
6. Herhaal de stappen 3-5 om de modus voor iedere luidspreker in te stellen.
- De instellingenmodus afsluiten • Druk op de toets SETUP/MENU.
Op het display wordt SETUP OFF weergegeven en de modus Setup wordt afgesloten.
De luidspreker instellen
LUIDSPREKER
•
•
•
•
•
•
M
Mogelijke instellingen
Standaardinstelling
FRONT (voorkant)
LARGE, SMALL
SMALL
CENTER (midden)
LARGE, SMALL, NONE
SMALL
SURR (surround)
LARGE, SMALL, NONE
SMALL
SBACK (surround achter)
LARGE, SMALL, NONE
SMALL
FRONTH (hoogte voor)
LARGE, SMALL, NONE
NONE
SUBW (subwoofer)
YES, NO
YES
CROVR (crossoverfrequentie)
60, 80, 100,120, 150, 180, 200(Hz) 100Hz
LARGE : Bij gebruik van grote luidsprekers. U hoort het volledige geluidsspectrum.
SMALL : Bij gebruik van kleine luidsprekers
NONE : Er worden geen luidsprekers gebruikt
YES (subwoofer) : Bij gebruik van de subwoofer.
NO (subwoofer) : Wanneer de subwoofer niet wordt gebruikt.
CROVR : Selecteer de crossoverfrequentie die het beste resultaat geeft in uw kamer.
 U kunt ook SETUP, ,,., <, >, ENTER op de voorkant van de AV-ontvanger gebruiken.
 Wanneer de voorste luidspreker alleen is ingesteld op LARGE, dan kunt u LARGE voor andere
luidsprekers selecteren.
 Wanneer de surround-luidspreker alleen is ingesteld op LARGE, dan kunt u LARGE van SBACK
(surround achter) voor andere luidsprekers selecteren.
34
HW-C700-C770S-C770BS-ELS_NL_050434 34
2010-05-04
11:50:40
NL
DE LUISTERAFSTAND INSTELLEN
2. Druk op de knop ENTER om SETUP ENTER te selecteren.
● INSTALLATIE
Als de luidsprekers niet op gelijke afstand van de luisterpositie kunnen worden geplaatst, kunt u de vertragingstijd van de
geluidssignalen van de middelste luidspreker en de surroundluidsprekers aanpassen.
1. Druk op de toets SETUP/MENU.
• Elke keer wanneer de knop wordt ingedrukt, schakelt de modus tussen
SETUP ENTER en SETUP OFF.
Æ
3. Druk op de knoppen ▲▼ om SPK DISTANCE te selecteren en druk
vervolgens op ENTER of ►.
4. Druk op de knoppen ▲▼ om de gewenste luidspreker te selecteren en
druk op ENTER of ►.
• Elke keer dat u op de knoppen ▲▼ drukt, wordt de volgende optie
geselecteerd in deze volgorde:, F.L Æ F.RÆ CEN Æ S.L Æ S.R Æ SBL
Æ SBR Æ S.W.
5. Druk op ▲▼ om de luidsprekerafstand in te stellen.
• FRONT LEFT, FRONT RIGHT, CENTER, SURR. LEFT, SURR. RIGHT,
SURRBACK.LEFT, SURRBACK.RIGHT en SUBWOOFER luidsprekers
kunt u de afstand van de luidspreker instellen op de luisterpositie tussen
0,3 - 9,0 m in intervallen van 0.3 m.
Æ
Æ
- De instellingenmodus afsluiten • Druk op de toets SETUP/MENU.
Op het display wordt SETUP OFF weergegeven en de modus Setup wordt afgesloten.
- De luidsprekerafstand instellen U kunt de afstand tussen de luidsprekers en de luisterpositie instellen in stappen van 0.3m.
• F.L (linksvoor) : 0,3 m - 9,0 m
• SW (subwoofer) : 0,3 m - 9,0 m
• F.R (rechtsvoor): 0,3 m - 9,0 m
• SBL (surround achter links) : 0.3m~9.0m
• S.L (surround links) : 0,3 m - 9,.0 m
• SBR (surround achter rechts) : 0.3m~9.0m
• S.R (surround rechts) : 0,3 m - 9,.0 m
• FHL (hoogte voor links) : 0.3m~9.0m
• CEN (midden): 0,3 m - 9,0 m
• FHR (hoogte voor rechts) : 0.3m~9.0m
M
 Als de luisterpositie verder is dan het bereik van de luidsprekerinstellingen, stelt u de luidsprekerafstand in
op de maximumwaarde.
 Het bereik van het algehele luidsprekersysteem wordt bepaald op basis van de afstand van de luidspreker
F.L. (linksvoor) van de luisterpositie.
 Als Dolby Pro Logic IIz is ingesteld op On (Aan), wordt de surround-achterluidspreker (SBL/SBR) gewijzigd
in de hoogte-voorluidspreker (FHL/FHR).
35
HW-C700-C770S-C770BS-ELS_NL_050435 35
2010-05-04
11:50:41
installatie
HET LUIDSPREKERNIVEAU INSTELLEN
U kunt de balans en het niveau van de luidsprekers instellen.
1. Druk op de toets SETUP/MENU.
• Elke keer wanneer de knop wordt ingedrukt, schakelt de modus tussen
SETUP ENTER en SETUP OFF.
2. Druk op de knop ENTER om SETUP ENTER te selecteren.
Æ
3. Druk op de knoppen ▲▼ om SPK LEVEL te selecteren en druk
vervolgens op ENTER of ►.
4. Druk op de knoppen ▲▼ om de gewenste luidspreker te selecteren en
druk op ENTER of ►.
• Elke keer dat u op deze knop drukt, wordt de volgende optie
geselecteerd in deze volgorde: F.L Æ F.RÆ CEN Æ S.L Æ S.R Æ SBL
Æ SBR Æ S.W.
5. Druk op de knoppen ▲▼ om de luidsprekermodus in te stellen.
• U kunt het geluidsniveau in stappen instellen van -10 dB tot + 10 dB.
• Het geluidsniveau ligt lager bij -10 dB en hoger bij +10 dB.
Æ
Æ
Æ
- De instellingenmodus afsluiten • Druk op de toets SETUP/MENU.
Op het display wordt SETUP OFF weergegeven en de modus Setup wordt afgesloten.
- Het luidsprekerniveau instellen • F.L (linksvoor) : -10 ~ +10dB
• SW (subwoofer) : -10 ~ +10dB
• F.R (rechtsvoor) : -10 ~ +10dB
• SBL (surround achter links) : -10 ~ +10dB
• S.L (surround links) : -10 ~ +10dB
• SBR (surround achter rechts) : -10 ~ +10dB
• S.R (surround rechts) : -10 ~ +10dB
• FHL (hoogte voor links) : -10 ~ +10dB
• CEN (midden) : -10 ~ +10dB
• FHR (hoogte voor rechts) : -10 ~ +10dB
M
 Als Dolby Pro Logic IIz is ingesteld op On (Aan), wordt de surround-achterluidspreker (SBL/SBR) gewijzigd
in de hoogte-voorluidspreker (FHL/FHR).
36
HW-C700-C770S-C770BS-ELS_NL_050436 36
2010-05-04
11:50:41
NL
DE TESTTOON INSTELLEN
2. Druk op de knop ENTER om SETUP ENTER te selecteren.
● INSTALLATIE
Met de testtoon kunt u de aansluiting en het geluidsniveau van de luidsprekers testen.
1. Druk op de toets SETUP/MENU.
• Elke keer wanneer de knop wordt ingedrukt, schakelt de modus tussen
SETUP ENTER en SETUP OFF.
Æ
3. Druk op de knoppen ▲▼ om TEST TONE te selecteren en druk op
ENTER of ►.
4. Druk op de knoppen ▲▼ om de gewenste optie te selecteren en druk op
ENTER of ►.
• AUTO : Het testsignaal wordt automatisch als volgt weergegeven:
F.L Æ CEN Æ S.W Æ F.R Æ S.R Æ SBR Æ SBL Æ S.L.
- Tijdens het klinken van de testtoon kunt u op de knoppen ▲▼
drukken om het geluidsniveau per 1 stap in te stellen van -10 dB tot
+10 dB.
• MANUAL : Hiermee kunt u het geluidsniveau van de luidspreker
handmatig regelen.
1) Druk op ENTER om de door u gewenste luidspreker te selecteren.
Elke keer dat u op ENTER drukt, wordt de volgende optie geselecteerd
in deze volgorde: F.L Æ CEN Æ S.W Æ F.R Æ S.R Æ SBR Æ SBLÆ
S.L.
Æ
Æ
Æ
2) Druk op de knoppen ▲▼ om de testtoonmodus in te stellen.
U kunt het geluidsniveau van de luidspreker in stappen instellen van -10 dB tot +10dB. Het geluidsniveau ligt lager
bij -10 dB en hoger bij +10 dB.
- Testtoonweergave • F.L (linksvoor) : -10 ~ +10dB
• CEN (midden) : -10 ~ +10dB
• F.R (rechtsvoor) : -10 ~ +10dB
• S.W (subwoofer) : -10 ~ +10dB
• S.L (surround links) : -10 ~ +10dB
• SBL (surround achter links) : -10 ~ +10dB
• S.R (surround rechts) : -10 ~ +10dB
• SBR (surround achter rechts) : -10 ~ +10dB
- De testttoon stoppen • Druk eenmaal op de knop SETUP/MENU.
Op het scherm verschijnt SETUP OFF en de testtoon stopt.
M
 In de modus Dolby Pro Logic IIz wordt een testsignaal automatisch als volgt uitgevoerd : F.L Æ FHL Æ
CEN Æ S.W Æ FHR Æ F.R Æ S.R.
37
HW-C700-C770S-C770BS-ELS_NL_050437 37
2010-05-04
11:50:41
installatie
DE MODUS DOLBY PRO LOGIC II INSTELLEN
Deze modus levert 7.1-geluid van 2-kanaals geluidsbronnen.
Druk op de knop PROLOGIC op de afstandsbediening.
• MOVIE : realistisch geluid bij films.
• MUSIC : levert 7.1-kanaals surroundgeluid voor digitale, analoge of bestaande stereobronnen.
• GAME : meer opwindende geluidseffecten bij spellen.
• MATRIX : u hoort het 7.1-kanaals surroundgeluid.
• PL (Pro Logic) : u hoort een surroundeffect met 5.1-kanaals surroundgeluid.
DOLBY PRO LOGIC IIx INSTELLEN
Deze functie werkt alleen in de modus Dolby Pro Logic IIx MUSIC (Muziek).
1. Druk op de toets SETUP/MENU.
• Elke keer wanneer de knop wordt ingedrukt, schakelt de modus tussen
SETUP ENTER en SETUP OFF.
2. Druk op de knop ENTER om SETUP ENTER te selecteren.
3. Druk op de knoppen ▲▼ om DPLIIX SETUP te selecteren en druk op
ENTER of ►.
4. Druk op de knoppen ▲▼ om de gewenste optie te selecteren en druk op
ENTER of ►.
• PANORAMA : in te stellen op ON of OFF.
(In deze modus wordt het stereobeeld aan de voorzijde uitgestrekt door
inzet van de surroundluidsprekers voor een fenomenaal ‘omringend’
geluid.)
• DIMENSION : in te stellen van -7 tot +7.
(Hiermee wordt het geluidsveld (DSP) van voor naar surround
verschoven.)
• C- WIDTH : in te stellen van 0 tot 7.
(Hiermee wordt de breedte van het geluidsbeeld in het midden ingesteld.
Hoe hoger de instelling, des te minder geluid komt uit de middelste
luidspreker.)
M
Æ
Æ
Æ
Æ
 De instellingen PANORAMA, DIMENSION en CENTER WIDTH worden alleen ingeschakeld als de modus is
ingesteld op ‘MUSIC’.
 U kunt de Dolby Pro Logic llx-modus niet gebruiken voor multikanaals signalen als Dolby Digital, Dolly Digital +,
Dolby true HD, DTS, DTS-HD Master Audio.
 Pro Logic werkt alleen bij PCM-audiosignalen met een samplefrequentie van 32 KHz, 44 KHz of 48 KHz.
 Wanneer Dolby Pro Logic IIz is ingesteld op ON (AAN), kan Dolby Pro Logic IIx niet worden gebruikt.
38
HW-C700-C770S-C770BS-ELS_NL_050438 38
2010-05-04
11:50:41
NL
DOLBY PRO LOGIC IIZ INSTELLEN
Dolby Pro Logic IIz voegt hoogte-voorkanalen toe aan surroundgeluid.
2. Druk op de knop ENTER om SETUP ENTER te selecteren.
● INSTALLATIE
1. Druk op de knop SETUP/MENU.
• Elke keer wanneer de knop wordt ingedrukt, schakelt de modus tussen
SETUP ENTER en SETUP OFF.
Æ
3. Druk op de knoppen ▲▼ om DPLIIZ SETUP te selecteren en druk
vervolgens op ENTER of ►.
4. Druk op de knoppen ▲▼.
• Telkens wanneer u deze toets indrukt, wordt afwisselend
HEIGHT OFF Æ HEIGHT ONgeselecteerd.
M
 Als Dolby Pro Logic IIz is ingesteld op On (Aan), wordt de surround-achter-luidspreker gewijzigd in NONE en
wordt de hoogte-voorluidspreker ingeschakeld.
Als Dolby Pro Logic IIz is ingesteld op OFF, kunnen de luidsprekers surround-achter en hoogte-voor niet
worden ingesteld op standaard.
 Als u de Dolby Pro Logic IIz-modus wijzigt in Dolby Pro Logic IIx, wordt eerst Dolby Pro Logic IIz
uitgeschakeld, vervolgens FRONTH in de luidsprekergroottemodus uitgeschakeld en ten slotte de
surround-achterluidspreker ingeschakeld.
Als u Dolby Pro Logic IIz inschakelt, kunnen FRONTH in de luidsprekergroottemodus en de
surround-achterluidspreker niet worden gewijzigd in NONE.
DE TOON INSTELLEN
Hiermee kunt u het niveau voor lage tonen en hoge tonen regelen.
1. Druk op de toets SETUP/MENU.
• Elke keer wanneer de knop wordt ingedrukt, schakelt de modus tussen
SETUP ENTER en SETUP OFF.
2. Druk op de knop ENTER om SETUP ENTER te selecteren.
3. Druk op de knoppen ▲▼ om TONE CONTROL te selecteren en druk op
ENTER of ►.
4. Druk op de knoppen ▲▼ om de gewenste optie te selecteren en druk op
ENTER of ►.
• Telkens wanneer u op deze knop drukt, wordt afwisselend
TONE Æ BASS Æ TREBLE bgeselecteerd.
Æ
Æ
5. Druk op de knoppen ▲▼ om de modus Tone Control in te stellen.
• Als de modus is ingesteld op TONE OFF, dan zal de functie Tone
Control worden uitgeschakeld.
• U kunt het geluidsniveau per 1 stap van -6 dB tot +6 dB dB instellen.
• Het geluidsniveau ligt lager bij -6 dB en hoger bij +6 dB.
- De instellingenmodus afsluiten • Druk op de toets SETUP/MENU.
Op het display wordt SETUP OFF weergegeven en de modus Setup wordt afgesloten.
M
 De functie voor het instellen van de toon is van toepassing op alle kanalen behalve de subwoofer.
39
HW-C700-C770S-C770BS-ELS_NL_050439 39
2010-05-04
11:50:42
installatie
NEO:6-MODUS INSTELLEN
U kunt 2-kanaals geluid afspelen via een 6.1-kanaal als u naar muziek luistert of een film bekijkt.
1. Druk op de toets SETUP/MENU.
• Elke keer wanneer de knop wordt ingedrukt, schakelt de modus tussen
SETUP ENTER en SETUP OFF.
2. Druk op de knop ENTER om SETUP ENTER te selecteren.
3. Druk op de toets ▲▼ om NEO:6 SETUP te selecteren en druk
vervolgens op ENTER of ►.
4. Druk op de knoppen ▲▼ om de modus C-IMAGE in te stellen.
U kunt C-IMAGE instellen van 0 tot 5.
Met deze parameter wordt de hoogte van het middenbeeld aangepast via
de voorste en middelste luidsprekers.
De minimumwaarde is '0' en de maximumwaarde is '5'.
Æ
Æ
- De instellingenmodus afsluiten –
• Druk op de knop SETUP/MENU.
Op het display wordt SETUP OFF weergegeven en de modus Setup wordt afgesloten.
M
 NEO:6-modus kan niet worden gebruikt met Dolby Digital, Dolly Digital +, Dolby true HD, DTS, DTS-HD
Master Audio.
 Pro Logic werkt alleen bij PCM-audiosignalen met een samplefrequentie van 32 KHz, 44 KHz of 48 KHz.
40
HW-C700-C770S-C770BS-ELS_NL_050440 40
2010-05-04
11:50:42
NL
EX/ES-MODUS INSTELLEN
Als de surround-achterluidsprekers zijn aangesloten, kunt u naar 6.1 of 7.1-meerkanaals geluid luisteren met de ingebouwde
Dolby Digital Surround EX-decoder of de Dolby Digital Surround EX-decoder. Deze functie werkt wanneer een Dolby Digitalbron of een DTS-bron (zoals een DVD-speler) wordt ingevoerd en werkt niet met L.PCM en Dolby Digital-bronnen met 2
kanalen.
2. Druk op de knop ENTER om SETUP ENTER te selecteren.
● INSTALLATIE
1. Elke keer wanneer de knop wordt ingedrukt, schakelt de modus tussen
SETUP ENTER en SETUP OFF.
• Druk op de knop ENTER om SETUP ENTER te selecteren.
Æ
3. Druk op de knoppen ▲▼ om EX/ES SETUP te selecteren en druk
vervolgens op ENTER of ►.
Æ
4. Druk op de toets ▲▼ om de door u gewenste EX/ES in te stellen.
• AUTO : als het apparaat een audiosignaal ontvangt dat wordt herkend,
wordt de meest optimale decoder geselecteerd om het geluid af te
spelen via een 6.1-/7.1-kanaal.
Wanneer de versterker het audiosignaal niet herkent, wordt het niet
automatisch afgespeeld in het 6.1/7.1-kanaal.
• ON : Dolby Digital- of DTS-signalen worden afgespeeld via een 6.1-/7.1-kanaal met een Dolby Digital
Surround EX-/DTS ES-decoder.
• OFF : De Dolby Digital Surround EX / DTS ES-decoder wordt niet gebruikt voor het afspelen.
- De instellingenmodus afsluiten –
• Druk op de knop SETUP/MENU.
Op het display wordt SETUP OFF weergegeven en de modus Setup (Instelling) wordt afgesloten.
M
U kunt DTS-ES niet gebruiken wanneer u geen surround-achterluidsprekers hebt aangesloten.
41
HW-C700-C770S-C770BS-ELS_NL_050441 41
2010-05-04
11:50:42
installatie
AV SYNC
Videobeelden kunnen trager lijken dan het geluid wanneer de speler is aangesloten op een digitale televisie. Als dit
het geval is, kunt u de vertragingstijd van het geluid aanpassen zodat dit klopt met de beelden.
1. Druk op de toets SETUP/MENU.
• Elke keer wanneer de knop wordt ingedrukt, schakelt de modus tussen
SETUP ENTER en SETUP OFF.
2. Druk op de knop ENTER om SETUP ENTER te selecteren.
Æ
3. Druk op de knoppen ▲▼ om A/V SYNC te selecteren en druk
vervolgens op ENTER of ►.
4. Druk op de knoppen ▲▼ om de modus A/V Sync in te stellen.
• U kunt het aanpassen van OFF tot 240 MS in stappen van 10 MS.
Æ
MP3 ENHANCER
Hiermee kunt u eveneens uw geluidsbeleving verbeteren (bijvoorbeeld MP3’s). Gebruik deze optie als u het geluid
van een MP3-bron van lage kwaliteit wilt verbeteren.
1. Druk op de toets SETUP/MENU.
• Elke keer wanneer de knop wordt ingedrukt, schakelt de modus tussen
SETUP ENTER en SETUP OFF.
2. Druk op de knop ENTER om SETUP ENTER te selecteren.
Æ
3. Druk op de knoppen ▲▼ om MP3 ENHANCER te selecteren en druk
op ENTER of ►.
4. Druk op ▲▼om ON of OFF te selecteren.
Æ
SMART VOLUME
Hiermee wordt het volumeniveau geregeld en gestabiliseerd om grote veranderingen in het volume bij het wisselen
van kanaal of scène te voorkomen.
1. Druk op de toets SETUP/MENU.
• Elke keer wanneer de knop wordt ingedrukt, schakelt de modus tussen
SETUP ENTER en SETUP OFF.
2. Druk op de knop ENTER om SETUP ENTER te selecteren.
Æ
3. Druk op de knoppen ▲▼ om SMART VOLUME te selecteren en druk
vervolgens op ENTER of ►.
4. Druk op ▲▼om ON of OFF te selecteren.
Æ
42
HW-C700-C770S-C770BS-ELS_NL_050442 42
2010-05-04
11:50:43
NL
ASC (AUTO SOUND CALIBRATION)
Door de ASC-functie eenmaal uit te voeren nadat u de eenheid hebt geïnstalleerd of verplaatst, kunt u de eenheid
automatisch de afstand tussen de luidsprekers, de niveaus tussen de kanalen en de frequentiekarakteristieken laten
bepalen om een optimaal 7.1-kanaals geluidsveld te creëren voor uw luisteromgeving.
1. Sluit de ASC-microfoon aan op de ASC MIC-ingang.
2. Plaats de ASC-microfoon op de luisterpositie.
3. Druk op de knop ASC op het voorpaneel en druk op ENTER.
1. Druk op de toets SETUP/MENU.
• Elke keer wanneer de knop wordt ingedrukt, schakelt de modus tussen
SETUP ENTER en SETUP OFF.
2. Druk op de knop ENTER om SETUP ENTER te selecteren.
Æ
3. Druk op de knoppen ▲▼ om ASC SETUP te selecteren en druk op
ENTER of ►.
4. Druk op de knoppen ▲▼ om ASC START te selecteren en druk
vervolgens op de toets ENTER.
Æ
• Om een optimaal 7.1-kanaals geluidsveld te creëren, worden de
volgende instellingen een voor een verricht:
L ➞ C ➞ R ➞ SR ➞ SBR ➞ SBL ➞ SL ➞ SW
• EQ ON : de EQ-modus ASC (Auto Sound Calibration) is ingesteld op
On (Aan).
EQ OFF: de EQ-modus ASC (Auto Sound Calibration) is ingesteld op Off (Uit).
5. Wanneer u de melding ASC READY op het scherm ziet, drukt u op ENTER om de metingswaarde toe te passen.
En koppel vervolgens de ASC-microfoon los.
● INSTALLATIE
- Voor de instelling -
ASC-microfoon
U kunt het instellen van de ASC (Auto Sound Calibration) annuleren.
Dit zal automatische worden teruggezet als u op de knop RETURN drukt.
* Als een ASC-fout optreedt, raadpleegt u "ASC-foutenlijst" op pagina 58.
M
Het instellen van de ASC-functie duurt ongeveer 3 minuten.
 Aangezien het volumeniveau van de toon tijdens het instellen van ASC vast is, kunt u het volume niet bijstellen met de
volumeregelingstoetsen.
 Als de automatische ASC-microfoon wordt afgesloten tijdens de ASC SETUP, wordt de procedure geannuleerd.
 U kunt ook op de knop ASC op de afstandsbediening drukken om deze functie te gebruiken.
 Als Dolby Pro Logic IIz is ingesteld op ON (AAN), is de selectie volgens deze volgorde : FL Æ CEN Æ FR Æ SR Æ SL Æ SW.
43
HW-C700-C770S-C770BS-ELS_NL_061843 43
2010-06-18
1:52:57
installatie
DRC-INSTELLINGEN
U kunt deze functie gebruiken om Dolby Digital-geluid horen wanneer u ‘s nachts films bekijkt met een laag geluidsniveau.
Met DRC wordt de audio gecomprimeerd zodat harde geluiden zachter worden en zachte geluiden harder worden.
1. Druk op de toets SETUP/MENU.
• Elke keer wanneer de knop wordt ingedrukt, schakelt de modus tussen
SETUP ENTER en SETUP OFF.
Æ
2. Druk op de knop ENTER om SETUP ENTER te selecteren.
3. Druk op de knoppen ▲▼ om DRC SETUP te selecteren en druk
vervolgens op ENTER of ►.
4. Druk op de knoppen ▲▼ om de modus DRC Setup in te stellen.
• STD : het DRC-effect wordt ingesteld op standaard. • MAX : het DRC-effect wordt ingesteld op maximum.
• MIN : het DRC-effect wordt ingesteld op minimaal.
HDMI INSTELLEN
Gebruik dit als u het geluidssignaal wilt overdragen met een HDMI-kabel.
1. Druk op de toets SETUP/MENU.
• Elke keer wanneer de knop wordt ingedrukt, schakelt de modus tussen SETUP ENTER en SETUP OFF.
2.
3.
4.
5.
Druk op de knop ENTER om SETUP ENTER te selecteren.
Druk op de knoppen ▲▼ om HDMI SETUP te selecteren en druk vervolgens op ENTER of ►.
Druk op de knoppen ▲▼ om de gewenste optie te selecteren en druk op ENTER of ►.
Druk op de knoppen ▲▼ om de modus HDMI Setup in te stellen.
• HDMI AUDIO : AVR (Audio Video Receiver), TV
Met deze voorkeur wordt bepaald of geluid dat wordt ontvangen bij de HDMI-ingang wordt uitgevoerd door de
HDMI-uitgang. Als u wilt luisteren naar audio van een via HDMI aangesloten extern apparaat met uw via HDMI
aangesloten TV-luidsprekers, moet u de modus instellen op TV. Laat anders AVR ingeschakeld om te luisteren
naar audio via de A/V-ontvanger.
- AVR : HDMI-audio wordt niet uitgevoerd - TV : HDMI-audio wordt uitgevoerd
• HDMI ANYNET+ : ON, OFF
Anynet+ is een functie waarmee u andere Samsung-apparaten kunt bedienen met de afstandsbediening van uw
Samsung-televisie.
- ON : Anynet+ is ingeschakeld.
- OFF : Anynet+ is uitgeschakeld.
• HDMI SYNC : ON, OFF
De AV-ontvanger kan worden ingesteld om automatisch vertraging tussen beeld en geluid te corrigeren op
basis van de gegevens van de aangesloten TV.
- ON : HDMI Sync is ingeschakeld.
- OFF : HDMI Sync is uitgeschakeld.
M
 HDMI Audio wordt ingeschakeld wanneer de HDMI-ingangen en de HDMI-uitgangen juist zijn aangesloten en normaal functioneren.
 Deze functie werkt alleen wanneer uw HDMI-compatibele televisie HDMI Sync ondersteunt.
VARIABLE SET (instellen laag energieverbruik)
Deze functie verbetert efficiënt gebruik van stroom.
1. Druk op de toets SETUP/MENU.
• Elke keer wanneer de knop wordt ingedrukt, schakelt de modus tussen SETUP ENTER en SETUP OFF.
2. Druk op de knop ENTER om SETUP ENTER te selecteren.
3. Druk op de knoppen ▲▼ om VARIABLE SET te selecteren en druk vervolgens op ENTER of ►.
4. Druk op ▲▼om ON of OFF te selecteren.
• ON :Deze functie verbetert efficiënt gebruik van stroom.
• OFF: functie voor normaal stroomverbruik.
M
 Deze functie is niet beschikbaar nadat de fabrieksinstelling van de modus Tone Controle (Toon instellen), Speaker Level
(Luidsprekerniveau), SFE of ASC is gewijzigd.
44
HW-C700-C770S-C770BS-ELS_NL_061844 44
2010-06-18
1:53:13
NL
gebruik
DE SURROUNDMODI GEBRUIKEN
De knop SURROUND EFFECT aan de voorkant van de
hoofdeenheid gebruiken
● GEBRUIK
De DPLIIx-modus selecteren
1. Druk op de knop SOUND EFFECT om DPLIIX te selecteren.
• Telkens wanneer u deze toets indrukt, wordt achtereenvolgens DPLIIX Æ NEO:6 Æ SFE
geselecteerd.
2. Druk op de toets OMHOOG/OMLAAG ( ,,. ).
• Druk op de toets OMHOOG/OMLAAG ( ,,. )drukt, worden achtereenvolgens MUSIC Æ
GAME Æ MATRIX Æ PL Æ MOVIE geselecteerd.
• U kunt ook de DPLllx-modus selecteren door op de knop PROLOGIC op de afstandsbediening te
drukken.
De modus NEO:6 selecteren
1. Druk op de knop SOUND EFFECT om NEO:6 te selecteren.
• Telkens wanneer u deze toets indrukt, wordt achtereenvolgens DPLIIX Æ NEO:6 Æ SFE
geselecteerd.
2. Druk op de toets OMHOOG/OMLAAG ( ,,. ).
• Telkens wanneer u de toets OMHOOG/OMLAAG ( ,,. ) indrukt, wordt afwisselend MUSIC Æ
CINEMA geselecteerd.
• U kunt de modus NEO:6 ook selecteren door op de knop NEO : 6 op de afstandsbediening te
drukken.
De SFE-modus selecteren
1. Druk op de knop SOUND EFFECT om SFE te selecteren.
• Telkens wanneer u deze toets indrukt, wordt achtereenvolgens DPLIIX Æ NEO:6 Æ SFE
geselecteerd.
2. Druk op de toets OMHOOG/OMLAAG ( ,,. ).
• Telkens wanneer u op de toets OMHOOG/OMLAAG ( ,,. ) drukt, worden achtereenvolgen
STEREO Æ HALL 1Æ HALL 2 Æ J.CLUB Æ CHURCH Æ ROCK Æ CLASSIC Æ LIVE Æ
GAME Æ MOVIE Æ CONCERT Æ STADIUM geselecteerd.
• U kunt ook de SFE-modus selecteren door op de knop DSP op de afstandsbediening te drukken.
M
U kunt de modus Dolby Pro Logic II niet gebruiken voor meerkanaals signalen, zoals Dolby Digital en DTS.
 Pro Logic werkt alleen bij BITSTREAM-audiosignalen met een samplefrequentie van 32 KHz, 44
KHz of 48 KHz.
 Als u Dolby Pro Logic IIz inschakelt, is alleen de Dolby Pro Logic IIx-modus MOVIE (FILM)
beschikbaar.
De knop S.DIRECT/STEREO aan de voorkant van de hoofdeenheid gebruiken
Druk op de knop S.DIRECT/STEREO.
• Elke keer wanneer u op deze knop drukt, schakelt de modus tussen S. DIRECT en STEREO.
• S.DIRECT : wordt gebruikt om een 2 CH PCM-audiosignaal uit te voeren zonder signaalverwerking
voor een betere geluidskwaliteit. Dit is nuttig voor een optimaal geluid van een aangesloten CD-speler.
• STEREO : Hiermee wordt het geluid van de geselecteerde bron in 2 CH-stereo uitgevoerd.
45
HW-C700-C770S-C770BS-ELS_NL_061845 45
2010-06-18
1:53:13
gebruik
De SURROUNDMODI GEBRUIKEN (Vervolg)
Overzicht surroundmodus en ingangssignaal
o = actief, – = niet actief
Surroundmodus
DOLBY
NEO:6
SFE
EX/ES
STEREO
True-HD
Dolby
Digital +
DTS-HD
Invoersignaal
Decoderen
Dolby D Surr. EX
Dolby D (5.1-kan.)
Dolby D Surr.EX
Dolby D(5.1-kan.)
Dolby D (2-kan.)
Dolby D (2-kan. Surr)
L.PCM (Audio)
Analoog
L.PCM (Audio)
Analoog
Dolby D (2-kan.)
Dolby D (2-kan. Surr)
Dolby D (2-kan.)
Dolby D (2-kan. Surr)
L.PCM (Audio)
Analoog
Dolby D Surr. EX
Dolby D (5.1-kan.)
DTS-ES
DTS (5.1-kan.h)
Dolby D (2-kan.)
Dolby D (2-kan. Surr)
L.PCM (Audio)
L.PCM 96KHz
Analoog
True-HD
Dolby
Digital +
Master Audio
High Resolution
Dolby Digital 5.1
Dolby Digital 5.1
Pro Logic IIz
Pro Logic IIz
Pro Logic IIx(z)
Pro Logic IIx(z)
Pro Logic IIx(z)
Pro Logic IIx(z)
Neo:6
Neo:6
Neo:6
Neo:6
DD+SFE
DD+SFE
SFE
SFE
Dolby Digital EX
Dolby Digital EX
DTS-ES
DTS-ES
Stereo
Stereo
Stereo
Stereo
Stereo
True-HD
Dolby
Digital +
Master Audio
High Resolution
Uitvoerkanaal
SL SBL
SUBW
SR SBR
O
O
O
O
–
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
–
O
O
–
O
O
–
O
O
–
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
–
–
O
–
–
O
–
–
O
–
–
O
–
–
O
O
O
O
L/R
C
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
–
–
–
–
–
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
Weergave informatie
Weergave
signaalformaat
DIGITAL
DIGITAL
DIGITAL
DIGITAL
DIGITAL
DIGITAL
L.PCM
Analoog
L.PCM
Analoog
DIGITAL
DIGITAL
DIGITAL
DIGITAL
L.PCM
Analoog
DIGITAL
DIGITAL
DTS, ES
DTS
DIGITAL
DIGITAL
L.PCM
L.PCM
Analoog
True-HD
Dolby
Digital +
DTS-HD
DTS-HD
Kanaalstatus
L, C, R, SL, SR, SBL, SBR, SW
L, C, R, SL, SR, SW
L, C, R, SL, SR, SBL, SBR, SW
L, C, R, SL, SR, SBL, SBR, SW
L, C, R, SL, SR, SBL, SBR, SW
L, C, R, SL, SR, SBL, SBR, SW
L, C, R, SL, SR, SBL, SBR, SW
L, C, R, SL, SR, SBL, SBR, SW
L, C, R, SL, SR, SBL, SBR, SW
L, C, R, SL, SR, SBL, SBR, SW
L, C, R, SL, SR, SBL, SBR, SW
L, C, R, SL, SR, SBL, SBR, SW
L, C, R, SL, SR, SBL, SBR, SW
L, C, R, SL, SR, SBL, SBR, SW
L, C, R, SL, SR, SBL, SBR, SW
L, C, R, SL, SR, SBL, SBR, SW
L, C, R, SL, SR, SBL, SBR, SW
L, C, R, SL, SR, SBL, SBR, SW
L, C, R, SL, SR, SBL, SBR, SW
L, C, R, SL, SR, SBL, SBR, SW
L, R, SW
L, R, SW
L, R, SW
L, R, SW
L, R, SW
L, C, R, SL, SR, SBL, SBR, SW
L, C, R, SL, SR, SBL, SBR, SW
L, C, R, SL, SR, SBL, SBR, SW
L, C, R, SL, SR, SBL, SBR, SW
• L/R : voorluidspreker (links/rechts)
C : middenluidspreker
SL/SR : surroundluidspreker (links/rechts)
SBL/SBR : surround-achterluidspreker (links/rechts)
SW : subwoofer
M
 De weergaven van de kanaalstatus zijn afhankelijk van de luidsprekerconfiguratie.
 De modus SFE werkt met 2-kanaalssignalen.
 Als Dolby Pro Logic IIz is ingesteld op On (Aan), wordt de surround-achterluidspreker (SBL/SBR) gewijzigd in de
hoogte-voorluidspreker (FHL/FHR). Dolby true HD, Dolby plus, DTS-HD Master Audio, SFE en NEO:6 worden 5.1uitvoerkanaal.
DE SELECTIEKNOP SUBWOOFER GEBRUIKEN
U kunt de subwoofer instellen op on/off.
Druk op de knop SUBWOOFER.
46
HW-C700-C770S-C770BS-ELS_NL_061846 46
2010-06-18
1:53:14
NL
NAAR DE RADIO LUISTEREN
U kunt naar de radio luisteren door automatische of handmatige afstemming.
1. Druk op de knop INPUT SELECT om FM te selecteren.
M
● GEBRUIK
2. Selecteer een frequentie (radiouitzending).
• Tuner vooraf instellen :
Druk op de knoppen #,$ op de afstandsbediening om de voorgeprogrammeerde frequentie te selecteren.
• Handmatig afstemmen 1 (Automatisch afstemmen) :
Houd de knoppen TUNING/CH ( .,, ) op de afstandsbediening ingedrukt om automatisch op een
frequentie af te stemmen.
• Handmatig afstemmen 2 :
op de knoppen TUNING/CH ( .,, ) op de afstandsbediening om de frequentie in stappen te verhogen of te
verlagen.
 U kunt ook de knoppen SELECT ( .,, ) op de hoofdeenheid gebruiken om de radiofrequentie te
wijzigen.
Naar mono/stereo luisteren
Druk op de knop MO/ST op de afstandsbediening.
• Telkens wanneer u deze toets indrukt, wordt afwisselend STEREO › MONO geselecteerd.
• Als u MONO selecteert in een gebied met slechte ontvangst, wordt het ruisniveau meestal lager.
• Deze functie is alleen in te stellen met de afstandsbediening.
Voorkeuzestations instellen
U kunt maximaal 30 FM-voorkeuzestations instellen.
Bijvoorbeeld: de frequentie FM 89,10 instellen in voorkeuze 2.
1. Druk op de knop INPUT SELECT om FM te selecteren.
2. Druk op de knoppen TUNING/CH ( .,, ) op de
afstandsbediening om 89,10 te selecteren.
• Zie stap 2 hierboven voor automatisch of handmatig
afstemmen.
3. Druk op de knop MEMORY op de hoofdeenheid.
• U kunt ook de knop TUNER MEMORY op de
afstandsbediening gebruiken.
• Het voorkeuzenummer knippert op het scherm.
4. Druk op de knoppen TUNING/CH ( .,, ) op de
afstandsbediening om voorkeuze 2 te selecteren.
• U kunt voorkeuzen instellen van 1 tot 30.
5. Druk op de knop MEMORY op de hoofdeenheid.
• Het voorkeuzenummer verdwijnt en de frequentie 89.10
wordt opgeslagen in voorkeuze 2.
6. U kunt andere stations instellen door de stappen 2 tot 5 te
herhalen.
Æ
Æ
Æ
Luisteren naar een voorkeuzestation
• Druk op de toets TUNING MODE om PRESET te selecteren en druk op de knoppen SELECT ( .,, ).
47
HW-C700-C770S-C770BS-ELS_NL_061847 47
2010-06-18
1:53:14
gebruik
RDS-HET RADIO DATA SYSTEEM
RDS (Radio Data Systeem) gebruiken om FM-zenders te ontvangen
RDS stelt FM-zenders in staat een extra signaal mee te zenden met de normale
programmasignalen. Zo kunnen de zenders bijvoorbeeld hun naam meesturen of
informatie over het type programma’s dat zij uitzenden, zoals sport of muziek, enz.
Wanneer u hebt afgestemd op een FM-zender die de RDS-service
biedt, begint de RDS-indicator te knipperen in het weergavevenster.
Omschrijving van de RDS-functie
AMP/TV
DIMMER
BD/DVD
1
2
3
RDS DISPLAY
TA
PTY-
PTY SEARCH
PTY+
4
5
6
NEO : 6
SLEEP
7
8
9
PROLOGIC
AUDIO ASSIGN
DSP
0
• PTY (Program Type - Programmaclassificatie) : het soort programma dat wordt uitgezonden.
• PS NAME (Program Service Name - Naam programmaservice) : geeft de naam van de zender weer (max. 8 tekens).
• RT (Radio Text - Radiotekst) : Decodeert de radiotekst (indien beschikbaar) die door een zender wordt ontvangen en is
uit maximaal 64 tekens samengesteld.
• CT (Clock Time - Tijd) : Decodeert de klok van de FM-frequentie. Niet alle zenders ontvangen PTY-, RT- of CTinformatie, en dus verschijnt dit niet altijd op het beeldscherm.
• TA (Traffic Announcement - verkeersinformatie) : Wanneer "TA ON" wordt weergegeven, betekent dit dat
verkeersinformatie wordt gegeven.
M
RDS werkt mogelijk niet goed als de zender het RDS-signaal niet correct doorgeeft of als het signaal niet
krachtig genoeg is.
De RDS-signalen weergeven
Op het display kunt u zien welke RDS-signalen de zender doorgeeft.
Druk op RDS DISPLAY terwijl u naar een FM-zender luistert.
 Telkens als u op deze knop drukt, verandert de weergave en
wordt de volgende informatie getoond:
PS NAME RADIO TEXT CLOCK/TIME FREQUENCY
AMP/TV
DIMMER
BD/DVD
1
2
3
RDS DISPLAY
TA
PTY-
PTY SEARCH
PTY+
4
5
6
NEO : 6
SLEEP
• PS (Programmaservice) : Terwijl u zoekt, worden <PS NAME> en vervolgens de zendernaam weergegeven.
<NO PS NAME> wordt weergegeven als er geen signaal wordt uitgezonden.
• RT (Radiotekst) : Terwijl u zoekt, worden <RADIO TEXT> en vervolgens de tekstberichten die door de zender worden verstuurd weergegeven. <NO RT> wordt weergegeven als er geen signaal
wordt uitgezonden.
• FREQUENCY : Zenderfrequentie (geen RDS-service).
Tekens in het weergavevenster
Wanneer in het venster PS- of RT-signalen worden weergegeven, worden de volgende tekens
gebruikt.
• In het venster wordt geen onderscheid gemaakt tussen hoofdletters en kleine letters.
Er wordt altijd gebruik gemaakt van hoofdletters.
• In het venster kunnen geen tekens met accenten worden weergegeven.
Zo wordt voor een A met een accent, zoals À, Â, Ä, Á, Å of Ã, altijd <A> gebruikt.
48
HW-C700-C770S-C770BS-ELS_NL_061848 48
2010-06-18
1:53:14
NL
PTY (Program Type) Indicatie en PTY-SEARCH (Zoekfunctie)
Eén van de voordelen van de RDS-services is dat u een bepaald soort programma kunt opzoeken uit de vooraf ingestelde
zenders door de PTY-codes op te geven.
Een programma zoeken op basis van PTY-codes
• De PTY-zoekactie kan alleen worden uitgevoerd voor vooraf ingestelde zenders.
• Druk tijdens het zoeken op PTY SEARCH om het zoeken te onderbreken.
• Er geldt een tijdslimiet voor het uitvoeren van de volgende stappen. Als de instelling wordt geannuleerd voor
u gereed bent, moet u opnieuw bij stap 1 beginnen.
• Controleer, als u op de knoppen op de afstandsbediening drukt, of u de juiste FM-zender hebt geselecteerd
met de afstandsbediening.
1. Druk op PTY SEARCH terwijl u naar een FM-zender luistert.
2. Druk op PTY + of PTY – tot de gewenste PTY-code op het scherm verschijnt.
• Rechts van de PTY-codes wordt een uitleg van de desbetreffende
code gegeven.
3. Druk nogmaals op PTY SEARCH, terwijl de in de vorige stap
gekozen PTY-code nog steeds in het venster wordt
weergegeven.
RDS DISPLAY
● GEBRUIK
Denk voor u begint, aan het volgende...
TA
1
2
3
PTY-
PTY SEARCH
PTY+
4
5
6
NEO : 6
SLEEP
7
8
9
PROLOGIC
AUDIO ASSIGN
DSP
0
• De centrale eenheid zoekt 29 vooraf ingestelde FM-zenders af,
stopt wanneer het de geselecteerde code heeft gevonden en stemt
af op de bijbehorende zender.
Scherm
Scherm
Soort programma
NEWS
Nieuwsberichten, aankondigingen,
reportages, actualiteiten
LIGHT M
Licht klassieke muziek, instrumentaal en
zang koormuziek
AFFAIRS
Algemene zaken, tips, evenementen
documentaires, discussies en analyses
CLASSICS
Zware klassieke muziek, orkestuitvoeringen,
symfonieën, kamermuziek en opera
Dagelijkse informatie, weerberichten,
consumenteninformatie, medische tips enz.
OTHER M
Andere muziek: jazz, R&B, Country,
Reggae enz.
Informatie over sportevenementen
WEATHER
Weer
Onderwijs, opvoedkundige kwesties enz.
FINANCE
Financiën
INFO
SPORT
EDUCATE
DRAMA
Soort programma
Series, concerten enz.
CULTURE
Nationale en lokale evenementen, religieuze en wetenschappelijke programma’s, taal, theater enz.
SCIENCE
Natuurwetenschappelijke en technologische programma’s
VARIED
Populaire programma’s en amusement
(zoals spelprogramma’s, interviews,
komedies, satires enz.)
POP M
Popmuziek
ROCK M
Rockmuziek
M.O.R.M
Hedendaagse muziek, ook wel "easy
listening" genoemd.
CHILDREN
SOCIAL
Kinderprogramma’s
Sociale kwesties
RELIGION
Godsdienst
PHONE IN
Inbellen
TRAVEL
Reizen
LEISURE
JAZZ
COUNTRY
NATION M
Vrije tijd
Jazzmuziek
Countrymuziek
Volksmuziek
OLDIES
Oude hits
FOLK M
Folkmuziek
DOCUMENT
Documentaires
49
HW-C700-C770S-C770BS-ELS_NL_061849 49
2010-06-18
1:53:15
gebruik
EEN iPod GEBRUIKEN
U kunt uw iPod gebruiken met de bijgeleverde afstandsbediening.
Naar muziek luisteren (audiofunctie iPod)
U kunt in de iPod opgeslagen muziekbestanden afspelen door deze aan te
sluiten op de AV-ontvanger.
1. Sluit de iPod-dockconnector aan op de iPod-aansluiting op uw
ontvanger.
2. Plaats de iPod in het dock.
• Uw iPod wordt automatisch ingeschakeld.
3. Druk op de knop INPUT SELECT op de afstandsbediening om de modus
IPOD AUDIO te selecteren.
4. Druk voor het afspelen op de knop PLAY op de afstandsbediening.
• De AV-ontvanger begint vanaf het eerste nummer op de iPod af te spelen.
5. U kunt de afstandsbediening gebruiken voor de bediening van eenvoudige afspeelfuncties zoals
PLAY, PAUSE, STOP en SKIP (#,$).
M
Zie pagina 26 voor compatibele iPods.
De compatibiliteit is afhankelijk van de softwareversie van uw iPod.
 U kunt ook iPod selecteren door op de knop iPod op de afstandsbediening te drukken.
50
HW-C700-C770S-C770BS-ELS_NL_061850 50
2010-06-18
1:53:15
NL
EEN iPod GEBRUIKEN (Vervolg)
Een film bekijken (videofunctie iPod)
1. Sluit de iPod-dockconnector aan op de iPod-aansluiting op uw AVontvanger.
2. Ga in het iPod-scherm naar Videos > Settings en stel de optie
TV Out in op On.
3. Plaats de iPod in het dock.
4. Druk op de knop INPUT SELECT op de afstandsbediening om de modus
IPOD VIDEO te selecteren.
5. Stel de functie AV IN van de op de AV-ontvanger aangesloten televisie in op
COMPOSITE.
● GEBRUIK
U kunt in de iPod opgeslagen videobestanden afspelen door deze aan te
sluiten op de AV-ontvanger.
<iPod-scherm>
Volg de volgende stappen die in de iPod-handleiding op het scherm
staan beschreven.
6. Druk op de knoppen S,T op de afstandsbediening om Videos te
selecteren en druk op de knop ENTER.
7. Druk op de knoppen S,T op de afstandsbediening om Movies te
selecteren en druk op de knop ENTER.
8. Druk op de knoppen S,T om het bestand te selecteren dat u wilt afspelen en druk vervolgens op
ENTER.
• De videobestanden van de iPod worden afgespeeld op het
televisiescherm.
9. U kunt de afstandsbediening gebruiken voor de bediening van
eenvoudige afspeelfuncties zoals PLAY, PAUSE, STOP en SKIP
(#,$).
• Als u de knop PREV binnen 3 seconden na het afspelen indrukt, stopt
de speler met afspelen en wordt het lijstscherm weergegeven.
Als u de knop PREV 3 seconden of later na het afspelen indrukt, wordt
het startscherm van het huidige bestand weergegeven.
<iPod-scherm>
• Druk op de knop STOP om het afspelen te stoppen
en terug te keren naar het lijstscherm.
• Druk op de knop RETURN om naar het vorige menu te gaan.
M
De video-uitgang (Monitor of VCR) moet zijn aangesloten op uw televisie om een iPod-video te kunnen
bekijken. Zie pagina 26 voor compatibele iPods.
 De compatibiliteit is afhankelijk van de softwareversie van uw iPod.
 Als het huidige bestand tot het einde wordt afgespeeld, wordt het volgende bestand niet automatisch
afgespeeld.
Voor het afspelen van het volgende bestand selecteert u een bestand in het lijstscherm van de iPod.
 Er verschijnt geen ander scherm op het televisiescherm dan het scherm voor afspelen. Controleer
andere schermen op de iPod.
51
HW-C700-C770S-C770BS-ELS_NL_061851 51
2010-06-18
1:53:16
gebruik
NUTTIGE FUNCTIES
Sluimerfunctie
U kunt een tijdstip instellen waarop de speler moet worden uitgeschakeld.
Druk op de toets SLEEP.
• SLEEP: OFF Æ 15 Æ 30 Æ 45 Æ 60 Æ 90 Æ 120 M (MIN) worden
afwisselend geselecteerd.
4
5
NEO : 6
SLEEP
6
7
8
9
PROLOGIC
AUDIO ASSIGN
DSP
0
De sluimerfunctie controleren
Druk op de toets SLEEP.
• De resterende tijd voordat de speler wordt uitgeschakeld wordt op het
scherm weergegeven.
• Als u de toets nogmaals indrukt, wordt de eerder ingestelde sluimertijd gewijzigd.
De sluimerfunctie annuleren
• Druk op de toets SLEEP totdat SLEEP OFFop het display wordt weergegeven.
Dempfunctie
Deze functie komt van pas als iemand aanbelt of de telefoon gaat.
Druk op de toets MUTE.
• Op het display verschijnt MUTE.
MUTE
VOL
ASC
TUNING
/CH
Om weer geluid weer te geven
Druk nogmaals op de toets MUTE.
• De aanduiding MUTE verdwijnt en het geluid wordt weer weergegeven.
Het display instellen
U kunt de helderheid van het display instellen.
Druk op de toets DIMMER.
• Elke keer dat u op deze toets drukt, wordt de helderheid als volgt
gewijzigd: Dark Æ Bright.
M
INPUT SELECT
TV SOURCE
POWER
AMP/TV
DIMMER
BD/DVD
1
2
3
De sluimerfunctie, dempfunctie en de functie voor scherminstellingen kunnen alleen worden
bediend met de afstandsbediening.
52
HW-C700-C770S-C770BS-ELS_NL_061852 52
2010-06-18
1:53:16
NL
Resetfunctie
Wanneer het apparaat is ingeschakeld,
1. Druk op de knop MUTE.
• Op het display verschijnt MUTE.
3. Druk op de knoppen ▲▼ om YES te selecteren.
• De eenheid wordt na 5 seconden uitgeschakeld.
SLEEP
7
8
9
PROLOGIC
AUDIO ASSIGN
DSP
0
MUTE
VOL
ASC
TUNER MEMORY
SUBWOOFER
● GEBRUIK
2. Druk vijfmaal op de knop 9 en druk op ENTER.
• "INITIAL: NO" wordt op het display weergegeven.
NEO : 6
TUNING
/CH
MO/ST
POPUP
SETUP/MENU
INFO
RETURN
EXIT
Wanneer het apparaat is uitgeschakeld,
1. Houd de knop MEMORY aan de voorzijde van uw AV-ontvanger
langer dan 5 seconden ingedrukt.
• Het AAN/UIT-LAMPJE knippert één keer.
M
Met de functie RESET worden alle opgeslagen instellingen gewist.
 Gebruik deze optie uitsluitend in noodgevallen.
Een hoofdtelefoon gebruiken
U kunt een hoofdtelefoon gebruiken (niet bijgeleverd) als u alleen wilt luisteren.
Als u de hoofdtelefoon aansluit op de hoofdtelefoonaansluiting, kunt u naar muziek luisteren.
M
Stel het volume niet te hoog wanneer u via de hoofdtelefoon luistert. Anders kunt u uw gehoor
beschadigen.
SOFTWARE-UPGRADE
Samsung kan upgrades voor de firmware van de AV-ontvanger aanbieden.
Ga naar Samsung.com of neem contact op met het callcenter van
Samsung voor informatie over het downloaden van upgrades en het
gebruiken van een USB-station.
Upgrades kunnen worden uitgevoerd door een USB-station op de USBpoort aan te sluiten op uw AV-ontvanger.
M
 Plaats een USB-station met de firmware-upgrade in de USB-poort aan
de achterkant van de hoofdeenheid.
 Koppel de stroomvoorziening niet los of verwijder niet het USB-station
terwijl upgrades worden toegepast. De hoofdeenheid zal automatisch
worden uitgeschakeld na het voltooien van de firmware-upgrade.
Wanneer er een upgrade van de software wordt uitgevoerd, worden uw
instellingen teruggezet naar de standaard (fabrieks)instellingen. We
raden u aan uw instellingen ergens te noteren, zodat u deze na de
upgrade eenvoudig opnieuw kunt instellen.
 Als het uitvoeren van een upgrade van de software is mislukt, wordt u
dringend geadviseerd om de hele USB-gegevensindeling te wijzigen in
FAT16 en opnieuw te proberen een upgrade van de software uit te
voeren.
 Het NTFS USB-systeem wordt niet ondersteund.
 Afhankelijk van de fabrikant wordt USB mogelijk niet ondersteund.
HW-C700-C770S-C770BS-ELS_NL_061853 53
53
2010-06-18
1:53:17
diversen
DE TELEVISIE BEDIENEN MET DE AFSTANDSBEDIENING
1. Druk op de knop POWER om de televisie in te schakelen.
2. Druk op de knop AMP/TV om de afstandsbediening in de TV-modus te zetten.
3. Wijs met de afstandsbediening in de richting van de televisie.
4. Houd de knop POWER ingedrukt en voer de code in die correspondeert met het merk van uw televisie.
• Als meerdere codes worden vermeld voor het merk van uw televisie, probeert u deze een voor een om te
bepalen welke code werkt.
• Als de code overeenkomt met de code van de televisie, wordt de televisie uitgeschakeld.
5. Als u de televisie kunt in- en uitschakelen voor de toets POWER op de afstandsbediening in te drukken, is de
instelling voltooid.
• U kunt nu de toetsen TV POWER, VOLUME, CHANNEL, MENU en de cijfertoetsen (0-9) gebruiken.
M
 De afstandsbediening werkt mogelijk niet bij sommige tv-merken. Ook is het mogelijk dat sommige
functies niet werken op uw televisie.
 De afstandsbediening is standaard ingesteld voor Samsung-televisies.
54
HW-C700-C770S-C770BS-ELS_NL_061854 54
2010-06-18
1:53:19
NL
DE TELEVISIE BEDIENEN MET DE AFSTANDSBEDIENING (Vervolg)
Codelijst voor televisiemerken
Merk
AOC
Bell & Howell
(M.Wards)
Brocsonic
Candle
Cetronic
Citizen
CINEMA
Classic
Concerto
Contec
Coronado
Craig
Croslex
Crown
CURTIS MATHES
CXC
Daewoo
Daytron
Dynasty
Emerson
Fisher
Funai
Futuretech
General Electric (GE)
Hall Mark
Hitachi
Inkel
JC Penny
JVC
KTV
KEC
KMC
LG (Goldstar)
Codenummer
Merk
056, 057, 058
001, 015
001, 002, 003, 004,005,
006, 007, 008, 009, 010,
011, 012, 013, 014
Luxman
LXI (Sears)
001, 018, 040, 048
057, 058, 081
059, 060
018
003
003, 018, 025
097
003
018
046
015
003, 005, 061, 082, 083,
084
062
003
059, 061, 063
003
002, 003, 004, 015,016,
017, 018, 019, 020, 021,
022, 023, 024, 025, 026,
027, 028, 029, 030, 032,
034, 035, 036, 040, 048,
059, 090, 099, 100
040
003
003, 015, 040, 046, 059,
061, 064, 082, 083, 084, 085
019, 065, 103
003
003
006, 040, 056, 059, 066,
067, 068
040
015, 018, 050, 059, 069
045
056, 059, 067, 086
070
059, 061, 087, 088
003, 015, 040
015
001, 015, 016, 017, 037,
038, 039, 040, 041, 042,
043, 044, 054, 086
Codenummer
Merk
Codenummer
018
019, 054, 056, 059, 060,
062, 063, 065, 071
015, 017, 018, 048, 054,
059, 060, 062, 072, 089
Sylvania
Symphonic
Tatung
Techwood
018, 040, 048, 054, 059,
060, 062
061, 095, 096
006
018
Marantz
Matsui
040, 054
054
Teknika
TMK
003, 015, 018, 025
018, 040
MGA
Mitsubishi/MGA
018, 040
018, 040, 054, 059, 060,
075, 101
018
018, 019, 020, 040, 059,
060
003
003
003
006, 007, 008, 009, 054,
066, 067, 073, 074
018
003, 015, 017, 018, 048,
054, 059, 062, 069, 090
015, 017, 018, 040, 048
054, 062, 072, 112, 114,
117, 118
063, 066, 080, 091
015, 018, 059
040
006, 066, 067
Toshiba
019, 057, 063, 071, 101
107, 109, 110, 111, 113
018
059, 060, 069
015, 017, 018, 040, 048,
054, 060, 064
018
040
003
058, 079
001
003, 054
054
054, 109, 114
054
054, 114
054, 112, 114
Magnavox
MTC
NEC
Nikei
Onking
Onwa
Panasonic
Penney
Philco
Philips
Pioneer
Portland
Proton
QUASAR
Radio Shack
RCA/Proscan
Realistic
Sampo
Samsung
Sanyo
Scott
Sears
Sharp
Signature 2000
(M.Wards)
Sony
Soundesign
Spectricon
SSS
017, 048, 056, 060, 061,
075
018, 059, 067, 076, 077,
078, 092, 093, 094
003, 019
040
000, 015, 016, 017, 040,
043, 046, 047, 048, 049,
054, 059, 060, 098
019, 061, 065, 101, 102,
103, 104
003, 040, 060, 061
015, 018, 019
015, 057, 064, 101, 105,
106, 115
057, 058
Vidtech
Videch
Wards
Yamaha
York
Yupiteru
Zenith
Zonda
Dongyang
LOWE
FINLUX
YOKO
LOEWE OPTA
PHONOLA
RADIOLA
SCHNEIDER
AKAI
GRUNDIG
054, 112
054
103
108, 109, 113, 119, 120,
121
BLAUPUNKT
SIEMENS
CGE
IMPERIAL
MIVAR
SABA
BANG&OLUFSEN
BRIONVEGA
108
108
113
113
113
114
114
114
FORMENTI
METZ
WEGA
RADIOMARELLI
SINGER
SINUDYNE
TELEFUNKEN
114
114
114
114
114
114
116
● DIVERSEN
Admiral (M.Wards)
A Mark
Anam
050, 051, 052, 053, 055,
101
003, 040
001
018
55
HW-C700-C770S-C770BS-ELS_NL_061855 55
2010-06-18
1:53:19
diversen
UW DVD-SPELER OF BD-SPELER BEDIENEN MET DE AFSTANDSBEDIENING
1. Druk op de knop POWER om de DVD (BD) in te schakelen.
2. Druk op de knop BD/DVDom de afstandsbediening in de DVD (BD)-modus te zetten.
3. Wijs met de afstandsbediening in de richting van de DVD (BD).
4. Houd de toets POWER ingedrukt en voer de code in die correspondeert met het merk van uw DVD (BD).
• Als meerdere codes worden vermeld voor het merk van uw DVD (BD), probeert u deze een voor een om te
bepalen welke code werkt.
• Als de code overeenkomt met de code van de DVD (BD), wordt de DVD (BD) uitgeschakeld.
5. Als u de DVD kunt in- en uitschakelen door de toets POWER op de afstandsbediening in te drukken, is de
instelling voltooid.
• U kunt nu de knoppen DVD (BD) POWER, PLAY, PAUSE, STOP, SKIP, MENU en de cijfertoetsen (0-9)
gebruiken.
M
 De afstandsbediening werkt mogelijk niet bij sommige DVD-merken.
Ook is het mogelijk dat sommige functies niet werken op uw DVD.
 De afstandsbediening is standaard ingesteld voor Samsung-DVD’s (BD’s).
Codelijst voor DVD-merken
Merk
DENON
DOONOON
DMTECH
FISHER
GE
HARMAN/KARDON
JVC
KENWOOD
LG
MAGNAVOX
MITSUBISHI
Codenummer
003, 032
019
017
002
006
012
010, 013
008
001
004
005, 016
Merk
ONKYO
OPTIMUS
PANASONIC
PROSCAN
PHILIPS
PIONEER
RCA
SAMSUNG
SANYO
SONY
THETA DIGITAL
Codenummer
004, 014
011
021
006
004, 023
007, 011, 022, 025
006
000, 027
002
015, 020
011
Merk
TOSHIBA
YAMAHA
ZENITH
TAEGWANG
PS2
X-BOX
APEX
Marantz
Codenummer
004, 018
009, 033
004, 024
026
028
029
030
031
Codelijst voor merken BD-speler
Merk
SAMSUNG
M
Codenummer
000, 001, 002, 003, 004
 De afstandsbediening kan alleen worden gebruikt voor Samsung BD-spelers.
56
HW-C700-C770S-C770BS-ELS_NL_061856 56
2010-06-18
1:53:19
NL
problemen oplossen
Controleer het volgende voordat u contact met ons opneemt:
Symptoom
Controleren
Remedie
• Is de stekker aangesloten op het
stopcontact?
• Sluit de stekker aan op het stopcontact.
Een functie werkt niet als de
knop wordt ingedrukt.
• Is er statische elektriciteit?
• Haal de stekker uit het stopcontact en
sluit deze opnieuw aan.
Ik hoor geen geluid.
• Zijn de luidsprekers en de externe
apparaten correct aangesloten?
• Is de functie Mute aan?
• Is het volume minimaal?
• Is het luidsprekerformaat ingesteld op
NONE?
• Sluit deze apparaten correct aan.
• Druk op de toets MUTE om de functie
uit te schakelen.
• Regel het volume.
• Zie pagina 34 en selecteer LARGE,
SMALL of YES.
Er verschijnt geen beeld op
de televisie na het selecteren
van de functie.
• Is het externe apparaat correct
aangesloten?
• Sluit dit apparaat correct aan.
De afstandsbediening werkt
niet.
• Zijn de batterijen leeg?
• Plaats nieuwe batterijen.
• Is de afstand tussen de afstandsbediening • Houd de afstandsbediening dichter bij de
speler.
en de speler niet te groot?
Het geluid van het linker/
rechter kanaal is omgekeerd.
• Zijn de linker/rechter luidspreker en de
linker/rechter invoer-/uitvoerkabels goed
aangesloten?
• Controleer het linker/rechter kanaal en sluit
alles goed aan.
Ik heb geen radio-ontvangst.
• Is de FM-antenne correct aangesloten?
• Sluit deze antenne correct aan.
• Als het ingangssignaal van de antenne
zwak is, moet u de FM-antenne aanbrengen
op een plaats met betere ontvangst.
Er komt geen geluid uit de
surroundluidsprekers.
• Zijn de surroundluidsprekers correct
aangesloten?
• Is SURR (surround) onjuist op NONE
ingesteld in het luidsprekerformaat?
• Is de surroundmodus ingesteld op stereo?
• Zie pagina 14 - 16 voor de juiste
aansluitingen.
• Zie pagina 34 en selecteer LARGE of
SMALL.
• Zie pagina 45 - 46 voor het selecteren
van de juiste surroundmodus.
Er komt geen geluid uit de
surround-achterluidsprekers.
• Zijn de surround-achterluidsprekers
correct aangesloten?
• Is S.BACK (Surround Back) ingesteld op
NONE in de luidsprekerinstellingen?
• Is de surroundmodus ingesteld op EX/ES?
• Zie pagina 14 - 16 voor de juiste aansluitingen.
• Is S.BACK (Surround Back) ingesteld op
NONE in de luidsprekerinstellingen?
• Is het juiste ingangssignaal geselecteerd?
• Zie pagina 34 en selecteer LARGE of
SMALL.
• Gebruik een 7.1-kanaals extern
component.
Ik kan de modus EX/ES niet
selecteren.
● PROBLEMEN OPLOSSEN
Het apparaat wordt niet
ingeschakeld.
• Zie pagina 34 en selecteer LARGE of SMALL.
• Zie pagina 41 om de modus Surround in te
stellen op EX/ES.
57
HW-C700-C770S-C770BS-ELS_NL_061857 57
2010-06-18
1:53:19
problemen oplossen
Symptoom
Controleren
Remedie
Kan de modus Dolby Pro
Logic IIx niet selecteren.
• Is het juiste ingangssignaal
geselecteerd?
• Alleen een 2-kanaalsignaal kan de
modus Dolby Pro Logic II selecteren.
(bijv.: Dolby Digital, PCM, 2-kanaals
analoog invoersignaal.)
Ik kan de modus NEO:6 niet
selecteren.
• Is het juiste ingangssignaal geselecteerd?
• Gebruik een PCM-invoersignaal en een
analoog invoersignaal.
Geen geluid bij het afspelen
van DVD met DTS.
• Is de digitale ingang geselecteerd?
• Controleer of de DVD-speler goed is
aangesloten en ga naar pagina 29 voor
het selecteren van de digitale ingang.
Beveiligingsfunctie
Oververhittingsbeveiliging
• De beveiligingsfunctie wordt ingesteld als de speler of transformator oververhit raakt.
Op het display verschijnt ‘
’.
Deze functie wordt actief:
- Als de luidsprekeraansluiting is kortgesloten
- Als de luidsprekerkabel is kortgesloten
Als er geen probleem meer is wanneer u de speler inschakelt nadat deze is uitgeschakeld, verdwijnt de aanduiding
PROTECTION van het display en werkt de speler weer normaal.
M
 Als de beveiligingsaanduiding weer op het scherm verschijnt, moet u controleren of de
luidsprekeraansluiting is kortgesloten voordat u de speler weer inschakelt.
ASC-foutenlijst
Foutnummer
VFD-bericht
Actie
E01
HP CONCT
E02
NO MIC
Sluit de microfoon aan.
E03
NOISY
Neem de benodigde acties om de omgevingsruis te verminderen.
E04
MIC LEVL
De luidspreker bevindt zich te dicht bij de microfoon.
Controleer de afstand tussen luidspreker en microfoon.
E05
NO FRONT
Controleer of de voorste luidspreker correct is aangesloten.
E07
LEVL OVR
Controleer de positie van elke luidspreker en microfoon.
E08
DIST OVR
De afstand tussen luidspreker en microfoon overschrijdt de acceptabele waarde.
Controleer de locatie van elke luidspreker en de microfoon.
E13
TIME OVR
Haal de stekker uit het stopcontact en sluit deze opnieuw aan.
Voer vervolgens opnieuw ASC uit.
E14
CODE ERR
Haal de stekker uit het stopcontact en sluit deze opnieuw aan.
Voer vervolgens opnieuw ASC uit.
Koppel de hoofdtelefoon los.
58
HW-C700-C770S-C770BS-ELS_NL_061858 58
2010-06-18
1:53:19
NL
bijlage
SPECIFICATIES
FM-TUNER
6,21 Kg
Afmetingen (b x h x d)
436,88 x 167,64 x 373,38 mm
Temperatuurbereik voor gebruik
+5°C~+35°C
Vochtigheidspercentage voor gebruik
10%~75%
Frequentiebereik
87,5~108,0MHz
Bruikbare gevoeligheid
12dBf
S/N ratio
MONO/STEREO 55/55dB
Vervorming
MONO/STEREO 0,3/0,8%
Stereoscheiding
30dB
Uitvoerniveau tuner
1kHz, 75kHz Dev
Uitvoervermogen
20Hz~20kHz/THD = 0,9%
Voorluidspreker (links en rechts)
6 Ω 120W/CH
Middenluidspreker
6 Ω 120W/CH
Surroundluidspreker (links en rechts)
6 Ω 120W/CH
Surround-achterluidsprekers (links en rechts)
6 Ω 120W/CH
Subwoofer-luidspreker
8 Ω 150W/CH
Invoergevoeligheid/impedantie
450mV/47kΩ
S/N-ratio (analoge invoer)
80dB
Verschil (1 kHz)
60dB
Analoge invoer
20Hz~20kHz(±3dB)
Digitale invoer/96kHz PCM
20Hz ~44kHz(±3dB)
Invoer
Uitvoer
Compatibel 1080p
Compatibel 1080p
Formaat televisie
NTSC/PAL
Invoerniveau/impedantie
1Vp-p/75 Ω
VIDEO-UITGANG Uitvoerniveau/impedantie
1Vp-p/75 Ω
VERSTERKER
FREQUENTIE
BEREIK
HDMI
Frequentiebereik video
5 Hz – 10 kHz (-3 dB)
S/N ratio
60dB
● BIJLAGE
ALGEMEEN
Gewicht
* S/N-ratio, vervorming, scheiding en bruikbare gevoeligheid zijn gebaseerd op metingen uitgevoerd volgens de
AES-richtlijnen (Audio Engineering Society).
- Samsung Electronics Co., Ltd behoudt zich het recht voor de specificaties zonder nadere aankondiging te
wijzigen.
- Maten en gewichten kunnen afwijken.
- Vormgeving en specificaties kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd.
- Zie voor informatie over de stroomvoorziening en het energieverbruik het etiket op het product.
59
HW-C700-C770S-C770BS-ELS_NL_050459 59
2010-05-04
11:50:49
Contact Samsung wereldwijd
Wanneer u suggesties of vragen heeft met betrekking tot Samsung producten, gelieve contact op te nemen met de consumenten
dienst van Samsung.
Area
Contact Center ` North America
Canada
1-800-SAMSUNG (726-7864)
Mexico
01-800-SAMSUNG (726-7864)
U.S.A
1-800-SAMSUNG (726-7864)
` Latin America
Argentine
0800-333-3733
0800-124-421
Brazil
4004-0000
Chile
800-SAMSUNG (726-7864)
Nicaragua
00-1800-5077267
Honduras
800-7919267
Costa Rica
0-800-507-7267
Ecuador
1-800-10-7267
El Salvador
800-6225
Guatemala
1-800-299-0013
Jamaica
1-800-234-7267
Panama
800-7267
Puerto Rico
1-800-682-3180
Rep. Dominica 1-800-751-2676
Trinidad &
1-800-SAMSUNG (726-7864)
Tobago
Venezuela
0-800-100-5303
Colombia
01-8000112112
` Europe
0810 - SAMSUNG
Austria
(7267864, € 0.07/min)
Belgium
02-201-24-18
Czech
800 - SAMSUNG
(800-726786)
70 70 19 70
030 - 6227 515
01 48 63 00 00
01805 - SAMSUNG
(726-7864 € 0,14/Min)
06-80-SAMSUNG (726-7864)
800-SAMSUNG (726-7864)
261 03 710
0900-SAMSUNG
(0900-7267864) (€ 0,10/Min)
815-56 480
0 801 1SAMSUNG (172678)
022-607-93-33
80820-SAMSUNG (726-7864)
0800-SAMSUNG (726-7864)
902 - 1 - SAMSUNG
(902 172 678)
0771 726 7864 (SAMSUNG)
0845 SAMSUNG (7267864)
0818 717100
Denmark
Finland
France
Germany
Hungary
Italia
Luxemburg
Netherlands
Norway
Poland
Portugal
Slovakia
Spain
Sweden
U.K
Eire
HW-C700-C770S-C770BS-ELS_NL_050460 60
Web Site
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/
be (Dutch)
www.samsung.com/
be_fr (French)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
Area
Switzerland
Contact Center Web Site
www.samsung.com/ch
0848 - SAMSUNG (7267864, www.samsung.com/
CHF 0.08/min)
ch_fr/ (French)
8-800-77777
www.samsung.com
8000-7267
www.samsung.com
800-7267
www.samsung.com
Lithuania
Latvia
Estonia
` CIS
Russia
Georgia
Armenia
Azerbaijan
Kazakhstan
Uzbekistan
Kyrgyzstan
Tadjikistan
8-800-555-55-55
8-800-555-555
0-800-05-555
088-55-55-555
8-10-800-500-55-500
8-10-800-500-55-500
00-800-500-55-500
8-10-800-500-55-500
Ukraine
0-800-502-000
Belarus
Moldova
` Asia Pacific
Australia
New Zealand
810-800-500-55-500
00-800-500-55-500
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.ua
www.samsung.com/
ua_ru
1300 362 603
www.samsung.com
0800 SAMSUNG (0800 726 786) www.samsung.com
400-810-5858
China
www.samsung.com
010-6475 1880
www.samsung.com/
hk
Hong Kong
(852) 3698-4698
www.samsung.com/
hk_en/
3030 8282
1800 110011
India
www.samsung.com
1800 3000 8282
1800 266 8282
0800-112-8888
Indonesia
www.samsung.com
021-5699-7777
Japan
0120-327-527
www.samsung.com
Malaysia
1800-88-9999
www.samsung.com
1-800-10-SAMSUNG
(726-7864)
1-800-3-SAMSUNG
Philippines
(726-7864)
www.samsung.com
1-800-8-SAMSUNG
(726-7864)
02-5805777
Singapore
1800-SAMSUNG (726-7864) www.samsung.com
1800-29-3232
Thailand
www.samsung.com
02-689-3232
Taiwan
0800-329-999
www.samsung.com
Vietnam
1 800 588 889
www.samsung.com
` Middle East & Africa
Turkey
444 77 11
www.samsung.com
South Africa
0860-SAMSUNG (726-7864) www.samsung.com
U.A.E
800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
Bahrain
8000-4726
Jordan
800-22273
2010-05-04
11:50:50
Correcte behandeling van een gebruikte accu uit dit product
(Van toepassing op de Europese Unie en andere Europese landen met afzonderlijke inzamelingssystemen voor
accu’s en batterijen.)
Dit merkteken op de accu, handleiding of verpakking geeft aan dat de accu in dit product aan het einde van de
levensduur niet samen met ander huishoudelijk afval mag worden weggegooid. De chemische symbolen Hg,
Cd of Pb geven aan dat het kwik-, cadmium- of loodgehalte in de accu hoger is dan de referentieniveaus in de
Richtlijn 2006/66/EC. Indien de gebruikte accu niet op de juiste wijze wordt behandeld, kunnen deze stoffen
schadelijk zijn voor de gezondheid van mensen of het milieu.
Ter bescherming van de natuurlijke hulpbronnen en ter bevordering van het hergebruik van materialen, verzoeken
wij u afgedankte accu’s en batterijen te scheiden van andere soorten afval en voor recycling aan te bieden bij het
gratis inzamelingssysteem voor accu’s en batterijen in uw omgeving.
Correcte verwijdering van dit product (elektrische & elektronische afvalapparatuur)
(Van toepassing in de Europese Unie en andere Europese landen met gescheiden afvalinzamelingssystemen)
Dit merkteken op het product, de accessoires of het informatiemateriaal duidt erop dat het product en zijn
elektronische accessoires (bv. lader, headset, USB-kabel) niet met ander huishoudelijk afval verwijderd mogen
worden aan het einde van hun gebruiksduur. Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid
door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, moet u deze artikelen van andere soorten afval scheiden
en op een verantwoorde manier recyclen, zodat het duurzame hergebruik van materiaalbronnen wordt bevorderd.
Huishoudelijke gebruikers moeten contact opnemen met de winkel waar ze dit product hebben gekocht of met de
gemeente waar ze wonen om te vernemen waar en hoe ze deze artikelen milieuvriendelijk kunnen laten recyclen.
Zakelijke gebruikers moeten contact opnemen met hun leverancier en de algemene voorwaarden van de
koopovereenkomst nalezen. Dit product en zijn elektronische accessoires mogen niet met ander bedrijfsafval voor
verwijdering worden gemengd.
HW-C700-C770S-C770BS-ELS_NL_050461 61
2010-05-04
11:50:50
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement