Samsung | HT-C5900 | Samsung HT-C5900 Handleiding

HT-C5900
5.1-kanaals Blu-ray
Thuisbioscoopsysteem
gebruikershandleiding
Ongekende mogelijkheden
Bedankt voor het aanschaffen van dit Samsung-product.
Voor een completere service kunt u uw product
registreren op
www.samsung.com/register
HT-C5900-ELS_NL_0511.indd 1
2010-05-11
5:58:29
Informatie over veiligheid
Veiligheidswaarschuwingen
VERWIJDER OM ELEKTRISCHE SCHOKKEN TE VERMIJDEN DE BOVEN- OF ACHTERZIJDE NIET.
AAN DE BINNENZIJDE BEVINDEN ZICH GEEN ONDERDELEN DIE DE GEBRUIKER KAN REPAREREN. LAAT
ONDERHOUD OVER AAN GEKWALIFICEERD PERSONEEL.
LET OP
GEVAAR VAN ELEKTRISCHE SCHOK
NIET OPENEN
Dit symbool geeft aan dat er in het
product sprake is van een gevaarlijk
voltage dat elektrische schokken of
persoonlijk letsel kan veroorzaken.
LET OP : OM ELEKTRISCHE
SCHOKKEN TE VOORKOMEN,
MOET U DE STEKKER GOED IN HET
STOPCONTACT STEKEN.
WAARSCHUWING
• Om het risico op brand of elektrische
schokken te beperken, dient u het apparaat
niet aan regen of vocht bloot te stellen.
LET OP
• Het apparaat moet niet worden blootgesteld aan druppels
of spatten en er moeten geen objecten gevuld met
vloeistoffen, zoals vazen, op het apparaat worden
geplaatst.
• De hoofdstekker wordt gebruikt als een
ontkoppelapparaat en dient op ieder moment in gebruik
te kunnen worden genomen.
• Dit apparaat moet altijd worden aangesloten op een
geaard stopcontact.
• Het apparaat moet van het lichtnet worden afgesloten
door de stekker uit het stopcontact te halen. Het
stopcontact moet nu goed bereikbaar zijn.
2
Dit symbool geeft aan dat er
belangrijke instructies bij dit
product worden geleverd.
LASERPRODUCT VAN KLASSE 1
KLASSE 1 LASERPRODUCT
LUOKAN 1 LASER LAITE
KLASS 1 LASER APPARAT
PRODUCTO LASER CLASE 1
LASERPRODUCT VAN KLASSE 1
Deze compact disc-speler is geclassificeerd als
een laserproduct van klasse 1.
Gebruik van mechanismen, aanpassingen of
handelingen anders dan zoals in deze
gebruiksaanwijzing vermeld, kunnen
blootstelling aan schadelijke straling tot gevolg
hebben.
LET OP
• ALS HET APPARAAT WORDT GEOPEND EN ALS DE
VERGRENDELINGEN WORDEN UITGESCHAKELD,
KOMT ONZICHTBARE LASERSTRALING VRIJ.
VOORKOM BLOOTSTELLING AAN DE
LASERBUNDEL.
Nederlands
HT-C5900-ELS_NL_0511.indd 2
2010-05-11
5:58:39
Voorzorgsmaatregelen
• Controleer of de stroomvoorziening in uw huis overeenkomt met die op de identificatiesticker aan de achterkant
van het product.
• Plaats het product horizontaal op een geschikte ondergrond (meubelstuk) met genoeg ruimte er omheen voor
ventilatie (7,5~10cm).
• Plaats het product niet op versterkers of andere apparaten die warm kunnen worden. Zorg dat de
ventilatieopeningen niet worden geblokkeerd.
• Plaats geen apparaten boven op het product.
• Controleer voordat u het product verplaatst of er geen disc in de speler zit.
• Om de stroomvoorziening van het product helemaal af te sluiten, verwijdert u de stekker uit het stopcontact. Dit
moet u met name doen als u het apparaat gedurende lange tijd niet gebruikt.
• Haal bij onweer de stekker uit het stopcontact. Bliksem kan spanningspieken veroorzaken waardoor het product
beschadigd kan raken.
• Stel het product niet bloot aan direct zonlicht of andere warmtebronnen. Dit kan oververhitting veroorzaken en
ertoe leiden dat het product niet goed functioneert.
• Bescherm het product tegen vocht en overmatige warmte of apparatuur die een sterk magnetisch of elektrisch
veld genereert (bijvoorbeeld luidsprekers).
• Haal de stekker uit het stopcontact als het product niet goed functioneert.
• Dit product is niet bedoeld voor industrieel gebruik. Dit product is uitsluitend bestemd voor particulier gebruik.
• Wanneer het product of een schijf bij een lage temperatuur wordt bewaard, kan condensatie optreden. Als u het
product in de winter verplaatst, wacht u ongeveer 2 uur totdat het product weer op kamertemperatuur is voordat
u deze gaat gebruiken.
• De batterijen die in dit product worden gebruikt, bevatten chemicaliën die schadelijk zijn voor het milieu.
Gooi batterijen niet met het gewone huisvuil weg.
TV kijken met de 3D-functie
BELANGRIJKE GEZONDHEIDS- EN VEILIGHEIDSINFORMATIE VOOR 3D-BEELDEN.
Lees de volgende veiligheidsinformatie en zorg ervoor dat u deze begrijpt voordat u de
3D-functie van de televisie gaat gebruiken.
WAARSCHUWING
• Sommige kijkers ervaren ongemak bij het bekijken van 3D-beelden op de televisie, zoals duizeligheid,
misselijkheid en hoofdpijn. Als u last krijgt van dergelijke symptomen, stopt u met het bekijken van 3D-beelden,
zet u de actieve 3D-bril af en neemt u rust.
• Het gedurende langere tijd bekijken van 3D-beelden kan vermoeiend zijn voor de ogen. Als u last krijgt van uw
ogen, stopt u met het bekijken van 3D-beelden, zet u de actieve 3D-bril af en neemt u rust.
• Een verantwoordelijke volwassene dient regelmatig een kijkje te nemen bij kinderen die gebruikmaken van de
3D-functie. Als een kind aangeeft dat het last heeft van vermoeide ogen, hoofdpijn, duizeligheid of misselijkheid,
laat u het stoppen met het bekijken van 3D-beelden en rust nemen.
• Gebruik de actieve 3D-bril niet voor andere doeleinden (zoals een gewone bril, zonnebril, veiligheidsbril, enz.)
• Maak geen gebruik van de 3D-functie of de actieve 3D-bril terwijl u rondloopt of in beweging bent. Als u dat wel
doet, kan dit leiden tot letsel vanwege botsingen met voorwerpen, struikelen en/of vallen.
Nederlands
HT-C5900-ELS_NL_0511.indd 3
3
2010-05-11
5:58:39
Informatie over veiligheid
Voorzorgsmaatregelen bij het gebruiken en
bewaren van schijven
Kleine krasjes op de schijf kunnen de geluids- en
beeldkwaliteit verslechteren en ervoor zorgen dat
de schijf overslaat.
Zorg ervoor dat u geen krassen op de schijf
maakt.
Schijven vasthouden
• Raak de afspeelzijde van de schijf niet aan.
• Houd de schijf aan de randen vast zodat u
geen vingerafdrukken op het oppervlak
maakt.
• Plak geen papier of tape op de schijf.
Bewaren van schijven
• Bewaar de schijf niet in direct zonlicht
• Bewaar de schijf op een koele, geventileerde
plek
• Bewaar de schijf in een beschermende hoes.
Bewaar de schijf verticaal.
✎ OPMERKING
 Zorg ervoor dat de schijf niet vuil wordt.
 Gebruik geen gebarsten of bekraste schijven.
Licentie
• "Dit product bevat een
copyrightbeschermingstechnologie die door
Amerikaanse octrooien en andere intellectuele
eigendomsrechten van Rovi Corporation wordt
beschermd. Reverse engineering en demontage zijn
verboden."
• OVER DIVX VIDEO: DivX® is een digitale
videoindeling van DivX,Inc. Dit is een
officiële DivX Certified-apparaat dat DivXvideo ondersteunt. Ga naar www.divx.com voor meer
informatie en software om uw bestanden om te zetten
naar DivX-video.
OVER DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Dit DivX Certified®apparaat moet worden geregistreerd om DivX Video-onDemand (VOD)-content af te kunnen spelen. U kunt de
registratiecode genereren door naar het gedeelte DivX
VOD in het instellingenmenu van het apparaat te gaan.
Ga naar vod.divx.com met deze code om het
registratieproces te voltooien en meer te leren over DivX
VOD.
DivX Certified voor het afspelen van DivX-video tot HD
1080p, inclusief premium inhoud.
• iPod is een handelsmerk
van Apple Inc., dat in de
VS en in andere landen is
geregistreerd.
iPhone is een handelsmerk van Apple Inc.
Schijven gebruiken en bewaren
• Vervaardigd onder licentie van Dolby Laboratories.
Dolby, Pro Logic en het dubbele D-symbool zijn
gedeponeerde handelsmerken van Dolby Laboratories.
Als er vingerafdrukken of vuil op een schijf zitten, kunt
u deze reinigen met een mild, met water verdund
reinigingsmiddel en een zachte doek.
• "Blu-ray 3D" en het "Blu-ray 3D"-logo zijn
handelsmerken van de Blu-ray Disc Association.
• Veeg bij het schoonmaken van de schijf
voorzichtig van binnen naar buiten
✎ OPMERKING
 Als warme lucht in contact komt met koude
Copyright
© 2010 Samsung Electronics Co., Ltd. Alle
rechten voorbehouden.
onderdelen in het product kan condensatie
optreden. Wanneer er zich condens in het product
bevindt, functioneert dit mogelijk niet naar behoren.
Als dit gebeurt, verwijdert u de schijf en laat u het
product 1 tot 2 uur ingeschakeld staan.
4
Nederlands
HT-C5900-ELS_NL_0511.indd 4
2010-05-11
5:58:39
Inhoud
INLEIDING
7
8
12
13
13
14
15
Pictogrammen die in de handleiding worden gebruikt
Schijftypen en kenmerken
Accessoires
Beschrijving
Voorpaneel
Achterpaneel
Afstandsbediening
AANSLUITINGEN
17
19
21
22
23
24
25
26
De luidsprekers aansluiten
De optionele draadloze ontvangstmodule aansluiten
Externe apparaten/uw televisie aansluiten via HDMI
De FM-antenne aansluiten
De video-uitgang aansluiten op uw TV
Audio van externe componenten aansluiten
Een verbinding maken met het netwerk
De toroïdale ferrietkern op de luidsprekerkabels van de
hoofdeenheid aansluiten
INSTELLINGEN
27
28
29
29
30
30
30
32
32
32
32
32
33
33
34
34
34
35
36
36
36
36
36
36
36
37
37
37
38
38
41
41
41
42
42
42
Voordat u begint (Begininstelling)
Het menu instellen
Weergave
3D
Norm,/Breedb.
BD Wise
Resolutie
HDMI-formaat
Filmbeeld (24Fs)
Progressieve functie
Stille Functie
HDMI Deep Color
Geluid
Luidsprekerinst.
Muzikale autom. kalibratie
EQ-optimalisator
HDMI Audio
Digitaal UIT audio
Dynamisch bereik instellen
AV Sync
Systeem
Begininstelling
Schermformaat Internet@TV
Anynet+(HDMI-CEC)
Management BD-gegevens
Klok
DivX(R) registratrie
DivX(R) Deactivering
Netwerk
Netwerkinstelling
Netwerkstatus
BD-Live internet verbinding
Taal
Beveiliging
Leeftijdsbeperking
Toegangscode wijzigen
2
7
17
27
2
3
4
NEDERLANDS
4
4
Veiligheidswaarschuwingen
Voorzorgsmaatregelen
Voorzorgsmaatregelen bij het gebruiken en bewaren van
schijven
Licentie
Copyright
INFORMATIE OVER
VEILIGHEID
Nederlands
HT-C5900-ELS_NL_0512.indd 5
2010-05-12
5
11:49:34
Inhoud
INSTELLINGEN
42
42
42
42
43
43
43
Algemeen
Achtergrond
Front paneel
Geluid aan/uit
Ondersteuning
Software-upgrade
Contact opnemen met Samsung
BASISFUNCTIES
44
44
45
46
46
47
49
51
52
53
54
55
Een schijf afspelen
Het schijfmenu, titelmenu of pop-upmenu gebruiken
De functies Zoeken en Overslaan gebruiken
Vertraagd afspelen en stap voor stap afspelen
Afspelen herhalen
De knop TOOLS gebruiken
Naar muziek luisteren
Geluidmodus
Een afbeelding afspelen
Een USB-opslagapparaat afspelen
Luisteren naar de radio
Een iPod gebruiken
NETWERKSERVICES
57
61
61
61
Internet@TV gebruiken
BD-LIVE™
Melding software-upgrade
De functie AllShare gebruiken
OVERIGE INFORMATIE
63
66
Problemen oplossen
Specificaties
42
44
57
63
• Cijfers en illustraties in deze gebruikershandleiding dienen slechts ter referentie en kunnen afwijken van de werkelijke
productvormgeving.
6
Nederlands
HT-C5900-ELS_NL_0511.indd 6
2010-05-11
5:58:39
01
Inleiding
Inleiding
Pictogrammen die in de handleiding worden gebruikt
Neem kennis van de hieronder staande termen voordat u de gebruikershandleiding leest.
Term
Logo
Pictogram
h
z
Z
BD-ROM
BD-RE/-R
DVD-VIDEO
Definitie
Dit betreft een functie die beschikbaar is op een BD-ROM.
Dit betreft een functie die beschikbaar is op een BD-RE/-R disc die is
opgenomen in de BD-RE-indeling.
Dit betreft een functie die beschikbaar is op een DVD-VIDEO.
DVD-RW(V)
DVD-R
DVD+RW
y
Dit betreft een functie die beschikbaar is op DVD+RW- of DVD-RW(V)/DVDR/+R-schijven die zijn opgenomen en voltooid.
o
w
G
Dit betreft een functie die beschikbaar is op een audio-CD-RW/-R (CD-DAindeling).
x
Dit betreft een functie die beschikbaar is op een CD-RW/-R, DVD-RW/-R of
een USB-opslagmedium met DivX-inhoud.
DVD+R
Audio-CD
MP3
WMA
-
JPEG
-
DivX
MKV
MP4
DivX
USBopslagapparaat
-
LET OP
-
OPMERKING
-
Sneltoets
-
F
!
✎
Dit betreft een functie die beschikbaar is op een CD-RW/-R, DVD-RW/-R of
een USB-opslagmedium met MP3- of WMA-inhoud.
Dit betreft een functie die beschikbaar is op een CD-RW/-R, DVD-RW/-R of
een USB-opslagmedium met JPEG-inhoud.
Betreft een functie die beschikbaar is op een USB-opslagapparaat.
Betreft een situatie waarin een functie niet werkt of waarin instellingen
mogelijk worden geannuleerd.
Betreft tips of instructies op de pagina die helpen bij het bedienen van de
verschillende functies.
Met deze functie krijgt u direct en gemakkelijk toegang door op de
knop op de afstandsbediening te drukken.
• Dit product is alleen compatibel met het PAL-kleurensysteem.
• NTSC-schijven kunnen niet worden afgespeeld.
Nederlands
HT-C5900-ELS_NL_0511.indd 7
7
2010-05-11
5:58:39
Inleiding
Schijftypen en kenmerken
Logo's van schijven die kunnen
worden afgespeeld
Compatibiliteit met Blu-ray-schijven
Blu-ray is een nieuwe technologie die nog volop in
ontwikkeling is. Hierdoor zijn problemen met
schijfcompatibiliteit mogelijk. Niet alle schijven zijn
compatibel en niet elke schijf kan worden afgespeeld.
Raadpleeg voor meer informatie het gedeelte Schijftypen
en kenmerken in deze handleiding. Als u
compatibiliteitsproblemen ondervindt, kunt u contact
opnemen met de klantenservice van SAMSUNG.
Blu-ray-schijf
3D-Blu-ray-schijf
Dolby Digital Plus
PAL-uitzendsysteem
(Verenigd Koninkrijk,
Frankrijk, Duitsland,
enzovoort)
Dolby TrueHD
DTS-HD (High Resolution
Audio)
Java
DTS-HD Master Audio |
Essentieel
✎ OPMERKING
 Afspelen is soms niet mogelijk bij sommige
schijftypen of tijdens het uitvoeren van bepaalde
handelingen, zoals het wijzigen van de beeldhoek of
het aanpassen van de beeldverhoudingen.
Gedetailleerde informatie over de schijven vindt u op
de doos. Raadpleeg deze indien nodig.
 Zorg ervoor dat de schijf niet vuil of bekrast wordt.
Vingerafdrukken, vuil, stof, krassen of aanslag van
sigarettenrook op het opnameoppervlak kunnen het
afspelen van de schijf onmogelijk maken.
 Bij het afspelen van een BD-Java-programma kan
het inladen langer dan normaal duren, en worden
sommige functies mogelijk ook langzamer uitgevoerd.
Schijven die niet kunnen worden afgespeeld
•
•
•
•
•
•
HD-DVD
DVD-RAM
3.9 GB DVD-R voor Authoring.
DVD-RW in VR-modus
Super Audio-CD (met uitzondering van CD-laag)
DVD-ROM/PD/MV enzovoort, CVD/CD-ROM/
CDV/CD-G/CD-I/LD
• Van CDG's wordt alleen het geluid afgespeeld,
niet de beelden.
✎ OPMERKING
BD-LIVE
 Sommige commerciële schijven en DVD's die buiten
uw regio zijn verkregen, kunnen mogelijk niet op dit
product worden afgespeeld. Wanneer u deze
schijven probeert af te spelen, verschijnt de
boodschap “Kan schijf niet lezen. Controleer de
regiocode van de schijf.”.
 Als een DVD-R/-RW-schijf niet naar behoren is
opgenomen in DVD-video-indeling, kan deze niet
worden afgespeeld.
8
Nederlands
HT-C5900-ELS_NL_0511.indd 8
2010-05-11
5:58:41
01
BD-RE/BD-R
Het product en de schijven zijn beide per regio
gecodeerd.
Deze regionale codes moeten overeenkomen om de
disc af te kunnen spelen. Als de codes niet
overeenkomen, kan de disc niet worden afgespeeld.
Blu-ray Disc Rewritable/Blu-ray Disc Recordable.
BD-RE/BD-R is het meest geschikte formaat voor het
maken van back-ups of het opnemen van eigen
videobeelden.
Schijftype
Regiocode
A
Blu-ray
B
Gebied
Noord-Amerika, MiddenAmerika, Zuid-Amerika, Korea,
Japan, Taiwan, Hong Kong en
Zuidoostazië.
Europa, Groenland, Franse
gebiedsdelen, Midden-Oosten,
Afrika, Australië en NieuwZeeland.
C
India, China, Rusland, CentraalAzië en Zuid-Azië
1
De V.S., Amerikaanse territoria
en Canada
2
Europa, Japan, het MiddenOosten, Egypte, Zuid-Afrika,
Groenland
3
Taiwan, Korea, de Filipijnenthe,
Indonesië, Hong Kong
4
Mexico, Zuid-Amerika, CentraalAmerika, Australië, NieuwZeeland, Eilanden in de Pacific,
Caraïbbische eilanden
5
Rusland, Oost-Europa, India,
grootste gedeelte van Afrika,
Noord-Korea, Mongolië
6
China
DVD-VIDEO
Schijftypen
BD-ROM
Blu-ray Disc Read Only Memory. Een BD-ROM-schijf
bevat vooraf opgenomen gegevens. Hoewel een BD-ROM
elk type gegevens kan bevatten, worden BD-ROM's het
meest gebruikt voor films in HD-indeling die kunnen
worden afgespeeld op dit product. Dit product kan
voorbespeelde commerciële BD-ROM-schijven afspelen.
DVD-VIDEO
• Een digital versatile disc (DVD) kan maximaal 135
minuten aan beelden, 8 verschillende geluidstalen en 32
ondertitelingstalen bevatten. Het systeem is uitgerust
met MPEG-2 beeldcompressie en Dolby Digitalsurround, waardoor u kunt genieten van levendige
beelden van hoge kwaliteit.
• Tijdens het overschakelen van de eerste naar de tweede
laag van een DVD-video met twee lagen, kan een
tijdelijke storing in het beeld en het geluid optreden. Dit
duidt niet op een storing in het product.
• Op het moment dat een DVD-RW/-R opgenomen in
videomodus wordt voltooid, wordt deze een DVD-video.
Voorbespeelde commerciële DVD's met films worden
ook aangeduid als DVD-video. Dit product is in staat
voorbespeelde commerciële DVD's (DVD-video) met
films af te spelen.
DVD-R/-RW
• Op het moment dat een DVD-R/-RW opgenomen in
videomodus wordt voltooid, wordt deze een DVDvideo. Of deze kunnen worden afgespeeld, is
afhankelijk van de opnamecondities.
• Dit product is in staat DVD-R-schijven af te spelen die
zijn opgenomen en voltooid met een Samsung DVDvideorecorder.
• DVD-RW-schijven kunnen alleen worden afgespeeld als
ze zijn opgenomen in de videomodus en zijn voltooid.
DVD+RW
• Dit product is in staat DVD+RW-schijven af te spelen die
zijn opgenomen met een DVD-videorecorder. Of deze
kunnen worden afgespeeld, is afhankelijk van de
opnamecondities.
DVD+R
• Dit product is in staat DVD+R-schijven af te spelen
die zijn opgenomen en voltooid op een DVDvideorecorder. Of deze kunnen worden afgespeeld,
is afhankelijk van de opnamecondities.
Nederlands
HT-C5900-ELS_NL_0511.indd 9
Inleiding
Regiocode
9
2010-05-11
5:58:42
Inleiding
Audio CD
DivX(Digital Video Express)
• Een audioschijf waarop 44,1kHz PCM-geluid is
opgenomen.
• Dit product is in staat CD-R en CD-RW-schijven af te
spelen in CD-DA-indeling.
• Sommige CD-R of CD-RW-schijven kunnen mogelijk niet
worden afgespeeld, afhankelijk van de opnamecondities.
DivX is een bestandsindeling voor videobestanden die is
ontwikkeld door Microsoft op basis van MPEG4
compressietechnologie om audio- en videogegevens in
real-time via internet aan te bieden.
MPEG4 wordt gebruikt voor het coderen van video en
MP3 voor het coderen van audio zodat gebruikers films
kunnen bekijken in een beeld- en geluidskwaliteit die
bijna even goed is als die van een DVD.
CD-R/-RW
• Gebruik CD-R/CD-RW-schijven van 700MB (80 minuten).
Gebruik bij voorkeur geen schijven van 800MB (90
minuten). Deze kunnen mogelijk niet worden afgespeeld.
• Als de CD-R/CD-RW-schijf niet is opgenomen als een
afgesloten sessie, kunt u vertraging ervaren bij het
afspelen van het begin van de schijf of worden mogelijk
niet alle opgenomen bestanden afgespeeld.
• Sommige CD-R/CD-RW-schijven kunnen misschien niet
op dit product worden afgespeeld, afhankelijk van het
apparaat waarmee ze zijn gebrand. In het geval van
opnamen op CD-R/CD-RW-schijven vanaf CD's voor
persoonlijk gebruik, kan de afspeelbaarheid afhankelijk
zijn van de inhoud en de schijven.
Schijfindeling
MP3-schijven
• CD-R/-RW, DVD-RW/-R opgenomen in de indelingen UDF,
ISO9660 of JOLIET kunnen worden afgespeeld.
• Alleen MP3-bestanden met de extensie ".mp3" of ".MP3"
kunnen worden afgespeeld.
• Het afpeelbare bitratebereik loopt van 56 kbps tot 320 kbps.
• Het afspeelbare bemonsteringsfrequentiebereik loopt van 32
kHz tot 48kHz.
• Het product kan maximaal 1500 bestanden en mappen
binnen een bovenliggende map verwerken. Bij MP3bestanden met variabele bitrate (VBR) kan het geluidsniveau
schommelen.
JPEG-schijven
• CD-R/-RW, DVD-RW/-R opgenomen in de indelingen
UDF, ISO9660 of JOLIET kunnen worden afgespeeld.
• Alleen JPEG-bestanden met de extensie ".jpg", ".JPG",
".jpeg" of "JPEG" kunnen worden weergegeven.
• Progressieve JPEG wordt ondersteund.
DVD-RW/-R (V)
• Deze indeling wordt gebruikt voor het opnemen van gegevens
op een DVD-RW of DVD-R-schijf. De schijf kan door dit
product worden afgespeeld zodra de schijf is voltooid.
• Als een schijf is opgenomen in de videomodus op een
recorder van een andere fabrikant, maar nog niet is
voltooid, kan deze niet worden afgespeeld op dit product.
10
Ondersteunde indelingen (DivX)
Dit product ondersteunt alleen de volgende mediaindelingen. Als zowel de video- als de audio-indeling niet
wordt ondersteund, kunnen problemen als
beeldonderbrekingen of het ontbreken van geluid optreden.
Ondersteunde video-indelingen
Formaat
Ondersteunde versies
AVI
DivX3.11~DivX5.1, XviD
Ondersteunde audio-indelingen
Formaat
MP3
AC3
DTS
Bitrate
80~384kbps
128~384kbps
1,5Mbps
Samplingfrequentie
44,1kHz
44,1/48kHz
44,1kHz
• DivX-bestanden, waaronder audio- en videobestanden,
die zijn gemaakt in de DTS-indeling, ondersteunen
maximaal 6Mbps.
• Beeldverhouding: De standaard resolutie voor DivX is
640x480 pixels (4:3), maar dit product ondersteunt
maximaal 800x600 pixels (16:9). TV-schermresoluties
van meer dan 800 worden niet ondersteund.
• Als u een schijf afspeelt met een samplingfrequentie van
meer dan 48khz of 320kbps, kan het scherm tijdens het
afspelen trillen.
• Qpel en gmc worden niet ondersteund.
MKV, MP4
• CD-R/-RW, DVD-R/-RW, USB, PC-streaming
• Videobestanden met de volgende extensies kunnen
worden afgespeeld : .avi, .divx, .mkv, .mp4, .AVI, .DIVX,
.MKV, .MP4
✎ OPMERKING
 Sommige bestanden in de indeling DivX, MKV en
MP4 kunnen mogelijk niet worden afgespeeld,
afhankelijk van de beeldresolutie en de framesnelheid.
Nederlands
HT-C5900-ELS_NL_0511.indd 10
2010-05-11
5:58:42
01
Inleiding
Ondersteunde bestandsindelingen
Ondersteunde videobestanden
Bestandsextensie
*.avi
Houder
Videocodec
Audiocodec
Resolutie
Divx 3.11/4.x/5.1/6.0
MP3
AC3
DTS
WMA
PCM
1920x1080
XviD
AVI
MP4v3
H.264 BP/MP/HP
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
VC-1 AP
*.mkv
DivX 5.1/6.0
MKV
XviD
MP3
AC3
DTS
1920x1080
1920x1080
1920x1080
H.264 BP/MP/HP
*.wmv
WMV (wmv9)
*.mp4
MP4
*.mpg
*.mpeg
PS
VC-1 AP
1920x1080
WMA
VC-1 SM
MP4 (mp4v)
H.264 BP/MP/HP
MPEG1
MPEG2
H.264 BP/MP/HP
1920x1080
1920x1080
AAC
1920x1080
1920x1080
MP1, 2
AC3
DTS
1920x1080
1920x1080
Ondersteunde muziekbestanden
Bestandsextensie
Houder
Audiocodec
Ondersteuningsbereik
*.mp3
MP3
MP3
-
*.wma
WMA
WMA
Compatibel met WMA versie 10
* Samplingfrequenties (in kHz) - 8, 11, 16,
22, 32, 44,1, 48
* Bitsnelheden - Alle bitsnelheden in het
bereik van 5 kbps tot 384 kbps
Nederlands
HT-C5900-ELS_NL_0511.indd 11
11
2010-05-11
5:58:42
Inleiding
Specificatie USB-host
Specificatie USB-host
• Ondersteunt apparaten die geschikt zijn voor USB 1.1 of
USB 2.0.
• Ondersteunt apparaten die zijn aangesloten met een
USB A-kabel.
• Ondersteunt apparaten die geschikt zijn voor UMS
(USB-apparaat voor massaopslag).
• Ondersteunt de bestandsindelingen FAT (FAT, FAT16,
FAT32).
Ongeschiktheid
• Apparaten waarvoor een apart stuurprogramma
op de computer (Windows) moet worden
geïnstalleerd, worden niet ondersteund.
• Aansluiting op een USB-hub wordt niet ondersteund.
• Een USB-apparaat dat is aangesloten door middel van
een USB-verlengingskabel wordt mogelijk niet herkend.
Beperkingen betreffende de werking
• Als op het aangesloten apparaat meerdere
stations of partities zijn geïnstalleerd, kan er
slechts één schijf (of partitie) worden
aangesloten.
• Een apparaat dat USB 1.1 ondersteunt, kan
een afwijking in de beeldkwaliteit
veroorzaken, afhankelijk van het apparaat.
Formaat
Bestandsnaam
Bestandsextensie
Bitrate
Versie
Pixels
Samplingfrequentie
USB-apparaten die worden ondersteund
door dit product
1. USB-opslagapparaat
2. MP3-speler
3. Digitale camera
4. USB-kaartlezer: USB-kaartlezer met één sleuf en
een USB-kaartlezer met meerdere sleuven.
• Sommige USB-kaartlezers worden mogelijk niet
ondersteund, afhankelijk van de fabrikant.
• Als u meerdere geheugenapparaten in een
multikaartlezer installeert, kunnen zich
problemen voordoen.
✎ OPMERKING
Ondersteunde bestandsindelingen
Niet-bewegende
beelden
JPG
JPG .JPEG
–
–
640x480
–
• CBI (Control/Bulk/Interrupt) wordt niet ondersteund.
• Digitale camera's die het PTP-protocol gebruiken of
waarbij een extra programma-installatie wordt vereist bij
aansluiting op een computer worden niet ondersteund.
• Apparaten waarop het bestandssysteem NTFS wordt
gebruikt, worden niet ondersteund. (alleen het
bestandssysteem FAT 16/32 (File Allocation Table
16/32) wordt ondersteund).
• Werkt niet met MTP-apparaten (Media Transfer
Protocol; Protocol voor mediaoverdracht) die geschikt
zijn voor Janus.
Muziek
 Het externe HDD-apparaat wordt niet
ondersteund.
MP3
.MP3
80~384kbps
–
–
44.1kHz
Accessoires
Controleer de onderstaande meegeleverde accessoires.
FUNCTION
TV SOURCE
POWER
BD RECEIVER/TV
SLEEP
1
2
4
5
7
8
3
6
9
FULL SCREEN
REPEAT
0
MUTE
TUNING
/CH
VOL
SFE MODE
DISC MENU
MENU
TITLE MENU
POPUP
TOOLS
INFO
RETURN
EXIT
TUNER
MEMORY
A
INTERNET@
Videokabel
12
FM-antenne
iPod-dock
Gebruikershandleiding
B
C
MO/ST
D
DSP
Afstandbediening/
Batterijen (formaat
AAA)
ASC-microfoon
Toroïdale
ferrietkern
Nederlands
HT-C5900-ELS_NL_0511.indd 12
2010-05-11
5:58:43
01
Inleiding
Beschrijving
Voorpaneel
2
1
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
ASC IN
1
2
3
4
5
AAN/UIT (
6
FUNCTIEKNOP
7
LAGERE FREQUENTIE EN TERUG
8
9
STOP
Het afspelen van een schijf stoppen.
AFSPELEN/PAUZE
Een schijf afspelen of het afspelen onderbreken.
10
HOGERE FREQUENTIE EN VOLGENDE
Naar volgende titel/hoofdstuk/nummer.
Een hogere FM-frequentie zoeken.
11
VOLUMEREGELING
Het volume aanpassen.
12
USB-POORT
Hier kunt u een USB-opslagapparaat aansluiten en als opslag gebruiken wanneer u
bent aangesloten op BD-LIVE.
Kan tevens worden gebruikt voor software-upgrades en het afspelen van MP3/JPEG/
DivX/MKV/MP4.
13
ASC-INGANG
Hierop kunt u de ASC-microfoon aansluiten voor de automatische geluidskalibratie.
)
SCHIJFLADE
Hiermee schakelt u het product in en uit.
Hier plaatst u de schijf.
SENSOR VOOR AFSTANDSBEDIENING Detecteert signalen van de afstandsbediening.
WEERGAVE
Hier wordt de afspeelstatus, tijd, enzovoort weergegeven.
OPENEN/SLUITEN
Hiermee opent en sluit u de schijflade.
Hiermee selecteert u achtereenvolgens de functies:
BD/DVD D. IN AUX HDMI. IN1 HDMI. IN2 FM
Terug naar vorige titel/hoofdstuk/nummer.
Een lagere FM-frequentie zoeken.
✎ OPMERKING
 Software-upgrades via de USB-hostaansluiting kunnen alleen worden uitgevoerd met een USB-flash-geheugenstick.
Nederlands
HT-C5900-ELS_NL_0511.indd 13
13
2010-05-11
5:58:44
Inleiding
Achterpaneel
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11
FM ANT
LAN
WIRELESS
DIGITAL
AUDIO IN
HDMI IN
12
13
COMPONENT OUT
HDMI OUT
iPod
OPTICAL
SPEAKER IMPEDANCE : 3
WIRELESS LAN
AUX IN
VIDEO OUT
1
5.1-KANAALS
LUIDSPREKERUITGANGEN
Voor aansluiting van de voor-, midden- en surroundluidsprekers, en
de subwoofer.
2
KOELVENTILATOR
De koelventilator zorgt voor koele lucht in het apparaat om oververhitting
te voorkomen en draait zolang het product is ingeschakeld.
3
iPod-AANSLUITING
Sluit de iPod-dockconnector hier aan.
4
FM-COAX-AANSLUITING (75Ω)
Voor aansluiting van de FM-antenne.
5
TX-KAARTAANSLUITING (WIRELESS)
De TX-kaart maakt communicatie mogelijk tussen het product en de
optionele draadloze ontvanger.
6
EXTERNE DIGITALE OPTISCHE INGANGEN
(OPTICAL)
Voor aansluiting van externe apparaten met digitale uitvoer.
7
HDMI IN-AANSLUITINGEN
Hiermee worden digitale video- en audiosignalen tegelijkertijd via
een HDMI-kabel ontvangen.
8
HDMI OUT-AANSLUITING
Voor aansluiting, door middel van een HDMI-kabel, van de HDMIuitgang op de HDMI-ingang van uw televisie voor de beste
beeldkwaliteit.
9
AANSLUITINGSPUNT VOOR
DRAADLOZE LAN
Kan worden gebruikt voor netwerkservices (zie pagina 57~62),
BD-LIVE en software-upgrades via een draadloze LAN-adapter.
10
LAN-AANSLUITING
Kan worden gebruikt voor netwerkservices (zie pagina's 57~62),
BD-LIVE en software-upgrades via de netwerkverbinding.
11
AUX IN-AANSLUITING
Voor aansluiting op de 2-kanaals analoge uitgang van een extern
apparaat (zoals een videorecorder).
12
COMPONENT VIDEO-UITGANGEN
Hierop kunt u een televisie met component video-ingangen
aansluiten.
13
VIDEO OUT-AANSLUITING
Sluit de video-ingang (VIDEO IN) van uw televisie aan op de videouitgang (VIDEO OUT) van dit product.
! LET OP
 Laat bij installatie van het product een ruimte van 10 cm vrij aan alle zijden van de koelventilator.
 Zorg dat de koelventilator en de ventilatieopeningen niet worden geblokkeerd.
14
Nederlands
HT-C5900-ELS_NL_0511.indd 14
2010-05-11
5:58:44
01
Inleiding
Afstandsbediening
Uitleg over de afstandsbediening
POWER
FUNCTION
TV SOURCE
BD RECEIVER/TV
SLEEP
Schakelt het product in en uit.
Als u wilt overschakelen naar de
modus Thuisbioscoop of TV op de
afstandsbediening, controleert u de
kleur van de LED op deze knop.
- Thuisbioscoop: Oranje
- TV: Groen
Druk op de nummertoetsen om de opties
te bedienen.
1
2
3
4
5
6
7
8
0
Hiermee kunt u een titel, hoofdstuk,
nummer of schijf herhalen.
Druk op deze knoppen om
achteruit of vooruit te zoeken.
Druk op deze knoppen om achteruit
of vooruit te gaan.
Druk op deze knop om een schijf te
stoppen of af te spelen.
Schakelt het geluid tijdelijk uit.
Druk op deze knop om een schijf
te pauzeren.
MUTE
Regelt het volume.
TUNING
/CH
VOL
SFE MODE
DISC MENU
MENU
TITLE MENU
Druk op deze toets om het schijfmenu
te openen.
POPUP
TOOLS
INFO
RETURN
EXIT
Hiermee selecteert u op het scherm
items en wijzigt u menuwaarden.
Naar het vorige menu gaan.
Deze knoppen worden gebruikt voor de
menu's van het product en voor diverse
Blu-ray-schijffuncties.
Hiermee kunt u een verbinding maken
met diverse Internet@TV-diensten.
Hiermee selecteert u de gewenste
audiomodus Dolby Pro Logic II.
Stelt de sluimertijd in waarna het
product zichzelf moet uitschakelen.
REPEAT
Druk hierop om het beeld schermvullend
weer te geven op de tv.
Druk hierop om het menu Tools te
openen.
Opent en sluit de schijflade.
9
FULL SCREEN
Indrukken om naar het hoofdmenu te gaan.
Dit is de modusselectieknop.
of
Druk op de knop om de videomodus
van de TV te selecteren.
TUNER
MEMORY
A
INTERNET@
B
C
MO/ST
D
DSP
Zoekt naar actieve FM-stations en
wijzigt kanalen.
U kunt de SFE-modus (Sound
Field Effect) instellen die het
beste past bij het type muziek
waarnaar u luistert.
Hiermee opent u het popupmenu of titelmenu.
Hiermee kunt u afspeelgegevens laten
weergeven tijdens het afspelen van
een Blu-ray of DVD-schijf.
Hierop drukken om het menu te
sluiten.
Hiermee kunt u een
radiofrequentie programmeren.
Hiermee selecteert u MONO of
STEREO voor radio-uitzending.
Het volumeniveau reguleren
en stabiliseren. (digitale
signaalprocessor)
Nederlands
HT-C5900-ELS_NL_0511.indd 15
15
2010-05-11
5:58:45
Inleiding
Batterijen in de afstandsbediening plaatsen
* Batterijformaat: AAA
Codelijst voor televisiemerken
Merk
Code
Merk
Code
Admiral
(M.Wards)
56, 57, 58
Mitsubishi/
MGA
18, 40, 59, 60, 75
A Mark
01, 15
MTC
18
NEC
18, 19, 20, 40, 59, 60
Anam
01, 02, 03, 04, 05,
06, 07, 08, 09, 10,
11, 12, 13, 14
Nikei
03
Onking
03
01, 18, 40, 48
Onwa
03
Panasonic
06, 07, 08, 09, 54,
66, 67, 73, 74
AOC
✎ OPMERKING
 Zorg dat de '+' en '-' aan de uiteinden van de
batterijen overeenkomen met het diagram in
het batterijcompartiment.
 Bij normaal gebruik van de televisie gaan de
batterijen ongeveer een jaar mee.
 De afstandsbediening heeft een bereik van
circa 7 meter in een rechte lijn.
De afstandsbediening instellen
U kunt bepaalde functies van uw TV met deze
afstandsbediening bedienen.
De televisie bedienen met de afstandsbediening
1. Druk op de knop BD RECEIVER/TV om de
afstandsbediening in de TV-modus te zetten.
2. Druk op de knop POWER om de televisie in te
schakelen.
3. Houd de knop POWER ingedrukt en voer de code in
die correspondeert met het merk van uw televisie.
• Als meerdere codes worden vermeld voor het merk
van uw televisie, probeert u deze een voor een om
te bepalen welke code werkt.
• Voorbeeld: een Samsung-televisie
Houd de toets POWER ingedrukt en gebruik de
cijfertoetsen om 00, 15, 16, 17 en 40 in te voeren.
4. Als de TV wordt uitgeschakeld, is de instelling
voltooid.
• U kunt nu de toetsen TV AAN/UIT, VOLUME,
KANAAL en de cijfertoetsen (0-9) gebruiken.
✎ OPMERKING
 De afstandsbediening werkt mogelijk niet voor
sommige merken televisies. Sommige
bewerkingen zijn mogelijk niet uitvoerbaar,
afhankelijk van het merk van uw televisie.
 De afstandsbediening is standaard ingesteld voor
Samsung-televisies.
16
Bell &
Howell
(M.Wards)
57, 58, 81
Brocsonic
59, 60
Candle
18
Penney
18
Philco
03, 15, 17, 18, 48,
54, 59, 62, 69, 90
Philips
15, 17, 18, 40,
48, 54, 62, 72
Cetronic
03
Citizen
03, 18, 25
Cinema
97
Pioneer
63, 66, 80, 91
Classic
03
Portland
15, 18, 59
Concerto
18
Proton
40
Contec
46
Quasar
06, 66, 67
Coronado
15
Craig
03, 05, 61, 82, 83, 84
Radio
Shack
17, 48, 56, 60,
61, 75
Croslex
62
03
RCA/
Proscan
18, 59, 67, 76, 77,
78, 92, 93, 94
Crown
Curtis
Mates
Realistic
03, 19
59, 61, 63
CXC
03
Daewoo
02, 03, 04, 15, 16,
17, 18, 19, 20, 21,
22, 23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30, 32,
34, 35, 36, 48, 59, 90
Daytron
40
Dynasty
03
Emerson
03, 15, 40, 46, 59, 61,
64, 82, 83, 84, 85
Fisher
19, 65
Funai
03
Futuretech
03
General
Electric (GE)
06, 40, 56, 59,
66, 67, 68
Hall Mark
40
Hitachi
15, 18, 50, 59, 69
Inkel
45
JC Penny
56, 59, 67, 86
JVC
70
KTV
59, 61, 87, 88
KEC
03, 15, 40
KMC
15
LG
(Goldstar)
01, 15, 16, 17, 37, 38,
39, 40, 41, 42, 43, 44
Sampo
40
Samsung
00, 15, 16, 17, 40,
43, 46, 47, 48, 49,
59, 60, 98
Sanyo
19, 61, 65
Scott
03, 40, 60, 61
Sears
15, 18, 19
Sharp
15, 57, 64
Signature
2000
(M.Wards)
57, 58
Sony
50, 51, 52, 53, 55
Soundesign
03, 40
Spectricon
01
SSS
18
Sylvania
18, 40, 48, 54,
59, 60, 62
Symphonic
61, 95, 96
Tatung
06
Techwood
18
Teknika
03, 15, 18, 25
TMK
18, 40
Toshiba
19, 57, 63, 71
Vidtech
18
Videch
59, 60, 69
Luxman
18
Wards
LXI
(Sears)
15, 17, 18, 40,
48, 54, 60, 64
19, 54, 56, 59,
60, 62, 63, 65, 71
Yamaha
18
York
40
Magnavox
15, 17, 18, 48, 54,
59, 60, 62, 72, 89
Yupiteru
03
Marantz
40, 54
Zenith
58, 79
Matsui
54
Zonda
01
MGA
18, 40
Dongyang
03, 54
Nederlands
HT-C5900-ELS_NL_0511.indd 16
2010-05-11
5:58:45
02
Aansluitingen
De luidsprekers aansluiten
Aansluitingen
In dit gedeelte vindt u verschillende methoden om het product aan te sluiten op andere externe componenten.
Schakel het product uit en haal de stekker uit het stopcontact voordat u het product gaat verplaatsen of installeren.
Positie van het product
Plaats het product op een voet of kastplank,
of onder de televisie.
SW
De luisterpositie selecteren
2,5 tot drie keer de grootte van het televisiescherm
De luisterpositie moet zich bevinden op een
afstand van ongeveer 2,5 tot 3 maal het formaat
van de tv.
Voorbeeld : Voor 32" TV's 2~2,4m
Voor 55" TV's 3,5~4m
Voorluidsprekers ei
Plaats deze luidsprekers voor de luisterpositie, naar u toe gericht (ongeveer 45°).
Plaats de luidsprekers zo dat de tweeters zich op ongeveer dezelfde hoogte als
uw oren bevinden. Stel de voorzijde van de voorluidsprekers gelijk aan of iets voor
de voorzijde van de middenluidspreker.
Middenluidspreker f
U kunt deze het beste op dezelfde hoogte plaatsen als de voorluidsprekers. U
kunt deze ook direct boven of onder de televisie plaatsen.
Surroundluidsprekers
Plaats deze luidsprekers naast uw luisterpositie. Als er niet genoeg ruimte is,
plaatst u de luidsprekers tegenover elkaar. Plaats de luidsprekers 60 tot 90 cm
boven uw oren, enigszins naar beneden gericht.
hj
tegenstelling tot de voor- en middenluidsprekers worden de
* Insurroundluidsprekers
voornamelijk gebruikt voor geluidseffecten. Hier komt
dus niet steeds geluid uit.
De plaats van de subwoofer is niet zo belangrijk. U kunt deze plaatsen waar u
maar wilt.
Subwoofer g
Luidsprekercomponent
(L)
(R)
VOOR
(L)
(R)
SURROUND
MIDDEN
SUBWOOFER
LUIDSPREKERKABEL
Nederlands
HT-C5900-ELS_NL_0511.indd 17
17
2010-05-11
5:58:46
Aansluitingen
De luidsprekers aansluiten
1. Druk het klepje van de ingang aan de achterkant van de luidspreker
omlaag.
2. Plaats de zwarte kabel in de zwarte ingang (–) en de rode kabel in de
rode ingang (+) en laat het klepje los.
3. Sluit de snoeren aan op de luidsprekeringangen aan de achterzijde van
het product door de juiste kleuren met elkaar te verbinden.
Middenluidspreker
Zwart
Rood
Voorluidspreker (L)
Voorluidspreker (R)
Subwoofer
SPEAKER IMPEDANCE : 3
Surroundluidspreker (R)
Surroundluidspreker (L)
FM ANT
iPod
SPEAKER IMPEDANCE : 3
! LET OP
 Laat kinderen niet met of in de buurt van de luidsprekers spelen. Zij zouden gewond kunnen raken als er een luidspreker
omvalt.
 Let bij het aansluiten van de luidsprekerkabels op de luidsprekers op de juiste polariteit (+/-).
 Houd de subwoofer buiten bereik van kinderen om te voorkomen dat ze hun handen of andere voorwerpen in de opening van
de subwoofer steken.
 Hang de subwoofer niet aan de opening op.
✎ OPMERKING
 Als u een luidspreker dichtbij uw tv plaatst, kan de schermkleur verstoord raken als gevolg van het magnetische veld dat door
de luidspreker wordt gegenereerd. Als dit gebeurt, zet u de luidspreker verder weg van de tv.
18
Nederlands
HT-C5900-ELS_NL_0511.indd 18
2010-05-11
5:58:49
02
Als u de surroundluidsprekers draadloos wilt aansluiten, moet u de draadloze ontvangstmodule en TXkaart aanschaffen bij uw Samsung-dealer.
Aansluitingen
De optionele draadloze ontvangstmodule aansluiten
● Dit product kan alleen worden aangesloten op de SWA-5000.
Middenluidspreker
Voorluidspreker (R)
Voorluidspreker (L)
SPEAKER IMPEDANCE : 3
Surroundluidspreker (L)
Surroundluidspreker (R)
Subwoofer
FM ANT
W
iPod
SPEAKER IMPEDANCE : 3
Draadloze ontvangstmodule
1. Druk het klepje van de ingang aan de achterkant van de luidspreker
omlaag.
2. Plaats de zwarte kabel in de zwarte ingang (–) en de rode kabel in de
rode ingang (+) en laat het klepje los.
3. Sluit de snoeren aan op de luidsprekeringangen aan de achterzijde van
het product door de juiste kleuren met elkaar te verbinden.
4. Zet het product uit. Plaats de TX-kaart in de TX-kaartaansluiting
(WIRELESS) aan de achterkant van het product.
• Houd de TX-kaart met het label "WIRELESS" (DRAADLOOS)
naar boven en plaats de kaart in de poort.
• Dankzij de TX-kaart is er communicatie mogelijk tussen het
product en de draadloze ontvanger.
5. Sluit de linker- en rechterachterluidsprekers aan op de draadloze
ontvangstmodule.
6. Sluit de voedingskabel van de draadloze ontvangstmodule aan op
het stopcontact.
7. Schakel het product in. Het product en de draadloze
ontvangstmodule zullen nu met elkaar communiceren en u
hoort geluid uit de surroundluidsprekers.
Zwart
Rood
WIRELESS
TX-kaart
Nederlands
HT-C5900-ELS_NL_0511.indd 19
19
2010-05-11
5:58:50
Aansluitingen
! LET OP
 Plaats geen andere kaart, behalve de meegeleverde TX-kaart.







Als een andere TX-kaart wordt gebruikt, kan het product worden beschadigd of de kaart mogelijk slechts
met moeite worden verwijderd.
Plaats de TX-kaart niet ondersteboven of in omgekeerde richting.
Plaats de TX-kaart wanneer het product is uitgeschakeld. Als u de kaart plaatst wanneer deze is
ingeschakeld, kan dit problemen veroorzaken.
Als de TX-kaart is geïnstalleerd en de draadloze ontvangstmodule volledig is ingesteld, wordt het
geluidsignaal niet via de uitgangen voor de surroundluidspreker op het product uitgevoerd.
De draadloze ontvangstantenne is ingebouwd in de draadloze ontvanger. Bescherm het tegen water en
vocht.
Voor een optimaal luistercomfort zorgt u ervoor dat het gebied rond de draadloze ontvanger geen obstakels
bevat.
Als er geen geluid uit de draadloze ontvanger komt, schakelt u over naar de modus DVD 5.1-kanaal
of Dolby Prologic II.
In de modus 2-CH zal geen geluid uit de draadloze ontvanger te horen zijn.
✎ OPMERKING
 Plaats de draadloze ontvanger achter de luisterpositie. Als de draadloze ontvanger te dicht bij het product is
geplaatst, kan het geluid worden onderbroken als gevolg van storing.
 Als u apparaten zoals een magnetron, draadloze LAN-kaart, Bluetooth-apparaten of andere apparaten die
gebruikmaken van dezelfde frequentie (2,4/5,8GHz) in de buurt van het product gebruikt, kan het geluid
worden onderbroken als gevolg van storing.
 * Het zendbereik tussen het product en de draadloze ontvanger is ongeveer 10m, maar kan variëren,
afhankelijk van uw werkomgeving. Als zich een muur van gewapend beton of een muur met metalen
onderdelen tussen het product en de draadloze ontvanger bevindt, werkt het systeem mogelijk niet goed,
omdat radiogolven niet goed doordringen door metaal.
 Als er geen draadloze verbinding met het product tot stand kan worden gebracht, moet een ID worden
ingesteld voor het product en de draadloze ontvanger. Schakel het product uit, druk op de
afstandsbediening achtereenvolgens op de nummertoetsen "0""1""3""5" en schakel het product in.
Zorg ervoor dat de draadloze ontvanger is ingeschakeld en houd de toets "ID SET" op de achterkant van de
draadloze ontvanger gedurende vijf seconden ingedrukt.
20
Nederlands
HT-C5900-ELS_NL_0511.indd 20
2010-05-11
5:58:52
02
HDMI is een standaard digitale interface voor aansluiting op apparaten als televisie, projector, DVD-speler,
Blu-ray-speler, settopbox, enzovoort.
Aansluitingen
Externe apparaten/uw televisie aansluiten via HDMI
Met HDMI wordt signaalverlies door analoge conversie vermeden, waardoor de geluidskwaliteit van videoen audio is alsof deze oorspronkelijk in de digitale bron is gemaakt.
DVD-speler of Blu-ray-speler
SAT(Satellietontvanger/
settopbox)
HDMI IN
DIGITAL
AUDIO IN
AUX IN
HDMI OUT
HDMI OUT : Aansluiting op een televisie via een HDMI-kabel (beste
kwaliteit)
Breng de HDMI-kabel (niet meegeleverd) aan tussen de HDMI-uitgang aan de achterzijde van het
product en de HDMI-ingang op uw televisie.
✎ OPMERKING
 Afhankelijk van uw televisie werken bepaalde HDMI-uitvoerresoluties mogelijk niet.
 Als de HDMI-kabel tijdens het afspelen van een CD-DA-, MP3- of JPEG-bestand wordt aangesloten of
verwijderd, wordt het afspelen gestopt.
 Als de videoaansluiting is gelukt, stelt u de video-ingangsbron op uw televisie zodanig in, dat deze
overeenkomt met de gebruikte video-uitgang (HDMI, Component of Composiet) op het product. Raadpleeg
de handleiding van uw tv voor meer informatie over het selecteren van de video-ingangsbron voor uw tv.
 Als u de ervoor hebt gekozen de afstandsbediening van het product te gebruiken om de tv te bedienen, kunt u
op de knop TV SOURCE op de afstandsbediening drukken om HDMI te selecteren als de externe bron van de
TV.
 U moet over een HDMI-aansluiting beschikken om video's met 3D-technologie te kunnen bekijken.
 Wanneer u een lange HDMI-kabel gebruikt, wordt er mogelijk sneeuw op het scherm weergegeven.
Als dit het geval is, stelt u Deep Color in op Uit in het menu.
Nederlands
HT-C5900-ELS_NL_0511.indd 21
21
2010-05-11
5:58:52
Aansluitingen
HDMI IN : Een externe component aansluiten met een HDMI-kabel
1. Breng de HDMI-kabel (niet meegeleverd) aan tussen de HDMI IN aan de achterzijde van het product en de
HDMI-uitgang op uw digitale apparaat.
2. Druk op de knop FUNCTION om de ingang HDMI. IN1 of HDMI. IN2 te selecteren.
Hiermee selecteert u achtereenvolgens de functies :
BD/DVD D. IN AUX HDMI. IN1 HDMI. IN2 FM
HDMI-autodetectiefunctie
De video-uitgang van het product wordt automatisch gewijzigd naar de HDMI-modus wanneer u een
HDMI-kabel aansluit voordat het apparaat is ingeschakeld. Zie pagina 31 voor mogelijke HDMIresoluties.
• Deze functie is niet beschikbaar als de HDMI-kabel geen CEC ondersteunt.
• Beschrijving van de HDMI-aansluiting
- HDMI zendt alleen een puur digitaal signaal naar de televisie.
- Als uw televisie HDCP niet ondersteunt, verschijnt willekeurige ruis op het scherm.
• Wat is HDCP?
HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) is een systeem voor kopieerbeveiliging van BD/DVD-inhoud
via HDMI. Het biedt een beveiligde digitale koppeling tussen een videobron (pc, DVD) en een weergave-apparaat
(televisie, projector). Inhoud wordt versleuteld op het bronapparaat om ongeautoriseerde kopieën te voorkomen.
! LET OP
 De functie Anynet+ wordt alleen ondersteund als een HDMI-kabel is aangesloten op de HDMI-uitgang
van het product.
De FM-antenne aansluiten
FM-antenne (meegeleverd)
FM ANT
WI
iPod
1. Sluit de meegeleverde FM-antenne aan op
de FM 75 coax-aansluiting.
2. Beweeg de antenne langzaam in het rond
totdat u een plek met goede ontvangst
vindt. Bevestig de antenne dan aan een
muur of ander vast oppervlak.
✎ OPMERKING
 Met dit product kunt u geen AM-uitzendingen
beluisteren.
22
Nederlands
HT-C5900-ELS_NL_0511.indd 22
2010-05-11
5:58:53
02
Aansluitingen
De video-uitgang aansluiten op uw TV
Rood Blauw
LAN
Groen
METHODE 1
COMPONENT OUT
METHODE 2
Geel
WIRELESS LAN
AUX IN
VIDEO OUT
METHODE 1: Component-video (HOGERE KWALITEIT)
Als uw televisie is voorzien van Component-video-ingangen, sluit u een Component-videokabel (niet
meegeleverd) aan tussen de Component Video Out (Pr, Pb en Y) aan de achterzijde van het product
en de Component-video-ingangen op uw televisie.
✎ OPMERKING
 U kunt kiezen uit diverse resolutie-instellingen, zoals 1080i, 720p, 576p(480p) en 576i(480i), afhankelijk van het
schijftype. (Zie pagina 31)
 De daadwerkelijke resolutie kan verschillen van de instelling in het instellingenmenu als zowel Component- als
HDMI-kabels zijn aangesloten. De resolutie kan ook verschillen afhankelijk van de schijf. (Zie pagina 31)
 Als de videoaansluiting is gelukt, stelt u de video-ingangsbron op uw televisie zodanig in, dat deze overeenkomt met
de gebruikte video-uitgang (HDMI, Component of Composiet) op het product. Raadpleeg de handleiding van uw tv
voor meer informatie over het selecteren van de video-ingangsbron voor uw TV.
 Als u de ervoor hebt gekozen de afstandsbediening van het product te gebruiken om de tv te bedienen, kunt u op
de knop TV SOURCE op de afstandsbediening drukken om COMPONENT te selecteren als de externe bron van
de TV.
 Als tijdens DVD-weergave zowel de HDMI- als Component-aansluiting in aangesloten en u kiest voor de modus
Component 1080p, 1080i, 720p of 576p(480p), wordt de uitvoerresolutie in het menu met de
beeldscherminstellingen weergegeven als 1080p, 1080i, 720p of 576p(480p). De werkelijke resolutie is 576i(480i).
METHODE 2: Composiet video (GOEDE KWALITEIT)
Sluit de meegeleverde videokabel aan tussen de aansluiting VIDEO OUT aan de achterzijde van het
product en de aansluiting VIDEO IN op uw TV.
✎ OPMERKING
 De uitvoer van de VIDEO-bron is altijd in een resolutie van 576i(480i), ongeacht de resolutie die is ingesteld in het
instellingenmenu. (Zie pagina 31)
 Als de videoaansluiting is gelukt, stelt u de video-ingangsbron op uw televisie zodanig in, dat deze overeenkomt met
de gebruikte video-uitgang (HDMI, Component of Composiet) op het product.
Raadpleeg de handleiding van uw tv voor meer informatie over het selecteren van de video-ingangsbron voor uw TV.
 Als u de ervoor hebt gekozen de afstandsbediening van het product te gebruiken om de tv te bedienen, kunt u op de
knop TV SOURCE op de afstandsbediening drukken om VIDEO te selecteren als de externe bron van de TV.
! LET OP
 Videosignalen die via VCR's worden gevoed, kunnen worden beïnvloed door systemen die het
auteursrecht beschermen. Het beeld kan hierdoor worden vervormd.
Nederlands
HT-C5900-ELS_NL_0511.indd 23
23
2010-05-11
5:58:53
Aansluitingen
Audio van externe componenten aansluiten
LAN
DIGITAL
AUDIO IN
S
HDMI IN
COMPONENT OUT
HDMI OUT
OPTICAL
AUX IN
WIRELESS LAN
Rood
Optische kabel
(niet meegeleverd)
Set-Top Box
OPTICAL
VIDEO OUT
Wit
Geluidskabel
(niet meegeleverd)
Als het externe analoge
apparaat slechts één
audio-uitgang heeft, sluit
u links of rechts aan.
VCR
AUX
OPTICAL : Een extern digitaal apparaat aansluiten
Apparaten die gebruikmaken van digitale signalen, zoals een kabel/satellietontvanger (set-top-box).
1. Verbind de digitale ingang OPTICAL (OPTISCH) van het product met de digitale uitgang van het
externe digitale apparaat.
2. Druk op de knop FUNCTION om de ingang D.IN te selecteren.
• Hiermee selecteert u achtereenvolgens de functies :
BD/DVD D. IN AUX HDMI. IN1 HDMI. IN2 FM
✎ OPMERKING
 Als u video wilt bekijken via uw kabel/satellietontvanger, moet u de video-uitgang daarvan aansluiten op een televisie.
 Dit systeem biedt ondersteuning voor digitale bemonsteringsfrequenties van 32 kHz of hoger van externe digitale apparaten.
 Dit systeem ondersteunt alleen DTS- en Dolby Digital-audio; MPEG-audio (bitstream) wordt niet ondersteund.
AUX : een extern analoog apparaat aansluiten
Apparaten die gebruikmaken van analoge signalen, zoals een videorecorder.
1. Verbind AUX IN (Audio) op het product met de audio-uitgang van het externe analoge apparaat.
• Zorg dat de kleuren van de connectors met elkaar overeenkomen.
2. Druk op de knop FUNCTION om de ingang AUX te selecteren.
• Hiermee selecteert u achtereenvolgens de functies :
BD/DVD D. IN AUX HDMI. IN1 HDMI. IN2 FM
✎ OPMERKING
 U kunt de video-uitgang van uw videorecorder aansluiten op de televisie en de audio-uitgangen van de
videorecorder aansluiten op deze speler.
24
Nederlands
HT-C5900-ELS_NL_0511.indd 24
2010-05-11
5:58:54
02
Aansluitingen
Een verbinding maken met het netwerk
Dit product stelt u in staat netwerkservices (zie pagina's 57-62), zoals Internet@TV en BD-LIVE
te bekijken, en tevens software-updates te ontvangen als een netwerkverbinding tot stand wordt
gebracht. Wij adviseren u gebruik ten maken van een AP (Access Point - toegangspunt) of IProuter voor de verbinding. Voor meer informatie over verbindingen via een router raadpleegt u
de gebruikershandleiding of neemt u contact op met de fabrikant van de router voor technische
assistentie.
Kabelnetwerk
1. Sluit met de Direct LAN-kabel (UTP-kabel) de LAN-aansluiting op de achterkant van het product
aan op de LAN-aansluiting van uw modem.
2. Stel de netwerkopties in. (Zie pagina 38.)
LAN
L
N
HDMI IN
COMPONENT OUT
HDMI OUT
AL
WIRELESS LAN
AUX IN
VIDEO OUT
Router
Breedbandmodem (met
ingebouwde router)
Of
Breedbandmodem
Breedbandservice
Breedbandservice
Netwerkgebruik met pc
voor AllShare-functie
(zie pagina's 61-62).
✎ OPMERKING
 Mogelijk kunt u niet via internet verbinding maken met de updateserver voor software van Samsung. Dit is
afhankelijk van de gebruikte router en het beleid van uw internetaanbieder. Neem voor meer informatie contact op
met uw internetaanbieder (ISP, Internet Service Provider).
 Gebruikers met DSL dienen een netwerkverbinding via de router tot stand te brengen.
 Voor de AllShare-functie moet een pc op het netwerk zijn aangesloten, zoals weergegeven in de afbeelding.
Nederlands
HT-C5900-ELS_NL_0511.indd 25
25
2010-05-11
5:58:55
Aansluitingen
Draadloos netwerk
U kunt een netwerk met een draadloze IP-sharer verbinden.
1. Een draadloze AP/IP-router is vereist voor het maken van een draadloze netwerkverbinding. Sluit de
draadloze LAN-adapter aan op de draadloze LAN-adapter op het achterpaneel van het product.
2. Stel de netwerkopties in. (Zie pagin 38.)
Breedbandservice
LAN
COMPONE
HDMI OUT
HDMI
OUT
Draadloze IP-verdeler
WIRELESS LAN
AUX IN
PC
Netwerkgebruik met pc
voor AllShare-functie
(zie pagina's 61-62).
Draadloze LAN-adapter
(niet meegeleverd)
✎ OPMERKING
 Dit product is alleen compatibel met de draadloze LAN-adapter van Samsung (niet meegeleverd, modelnaam:





WIS09ABGN).
- De Samsung Wireless LAN Adapter is afzonderlijk verkrijgbaar. Neem voor aankoop hiervan contact op met een
leverancier van Samsung Electronics.
U moet gebruikmaken van een draadloze IP-sharer die IEEE 802.11 a/b/g/n ondersteunt (n wordt aanbevolen voor een
stabiele werking van het draadloze netwerk).
Draadloos LAN kan interferentie veroorzaken, afhankelijk van de gebruikersomstandigheden (AP-prestatie, afstand,
obstakels, interferentie door andere radioapparatuur, enz.).
Stel de draadloze IP-sharer in op de infrastructuurmodus. De ad-hocmodus wordt niet ondersteund.
Wanneer de veiligheidssleutel op de AP (draadloze IP-sharer) wordt toegepast, wordt alleen het volgende ondersteund.
1) Verificatiemodus: WEP, WPAPSK, WPA2PSK
2) Type codering: WEP, AES
Voor de AllShare-functie moet een pc op het netwerk zijn aangesloten, zoals weergegeven in de afbeelding.
De toroïdale ferrietkern op de luidsprekerkabels van de hoofdeenheid aansluiten
Het aansluiten van een toroïdale ferrietkern op de luidsprekerskabels van de hoofdeenheid helpt
storing van radiosignalen voorkomen.
1. Trek het bevestingsclipje van de toroïdale ferrietkern om deze te openen.
2. Maak een lus in de luidsprekerkabels.
3. Bevestig de toroïdale ferrietkern aan de luidsprekerkabels van de hoofdeenheid zoals in de afbeelding wordt
aangegeven en druk aan totdat u een klik hoort.
FM ANT
WIRELESS
iPod
SPEAKER IMPEDANCE : 3
26
Nederlands
HT-C5900-ELS_NL_0512.indd 26
2010-05-12
11:49:43
03
Instellingen
1. Zet de tv aan nadat u het product hebt aangesloten.
(Als het product voor het eerst wordt verbonden met
de tv, wordt het product automatisch ingeschakeld
en wordt het scherm Eerste instelling weergegeven.)
7. Druk op de knoppen ◄► om de gewenste
netwerkinstellingen te selecteren: Bedraad,
Draadloos of PBC (WPS). Druk vervolgens
op ENTER. (Zie pagina's 38-41.)
De netwerktest wordt gestart en de eerste
instelling wordt voltooid.
Instellingen
Voordat u begint (Begininstelling)
Initial Settings I On-Screen Language
Eerste instelling | Netwerk
Select a language for the on-screen displays.
English
De instelling Netwerk is nodig om verschillende internetdiensten te
kunnen gebruiken.
Français
Kies de primaire methode voor verbinding met het netwerk.
Deutsch
Kabel: stel het netwerk in met een Ethernet-kabel.
Español
Controleer of een kabel is aangesloten.
Italiano
Nederlands
Kabel
> Move
Draadloos
PBC (WPS)
s Select
a Vorige
2. Druk op de knoppen ▲▼ om de gewenste taal te
selecteren en druk vervolgens op ENTER.
3. Druk op de knop ENTER om de knop Start te selecteren.
Begininstelling
d Overslaan
< Verplaatsen " Selecteren
8. Druk op OK.
Het Home-menu wordt weergegeven. (Voor
meer informatie over het Home-menu kunt u
terecht op pagina 28.)
TV-verhouding, Muzikale autom. kalibratie en Netwerk worden ingesteld.
Elke instelling kan later worden gewijzigd onder "Instellingen".
• Home-menu
You
internet radio
Activeer de service Internet@TV
en Tube
geniet van een keur van internetservices.
Start
a Vorige
" Selecteren
4. Druk op de knoppen ▲▼ om het gewenste Tvbeeldverhouding te selecteren en druk vervolgens op
ENTER. (Zie pagina 30)
Het scherm venster Muzikale autom. kalibratie wordt
geopend.
5. Sluit de ASC-microfoon aan op de ASC IN op het
product. (Zie pagina 34)
6. Druk op de knop ENTER om de knop Start te selecteren.
Begininst. | Muzikale autom. kalibratie
voorbereiden...
d Overslaan
Het instellen van de functie Muzikale automatische
kalibratie duurt ongeveer 3 minuten.
Gn Schijf a Ander apparaat
d Apparaten tonen " Enter
✎ OPMERKING
 (Als het product voor het eerst wordt
verbonden met de tv, wordt het product
automatisch ingeschakeld.
Dit is geen storing.
 Het Home-menu wordt niet weergegeven als
u de begininstellingen niet configureert.
 Als u op de BLAUWE (D) knop drukt tijdens
het uitvoeren van de netwerkinstellingen, kunt
u naar het Home-menu gaan zelfs als de
netwerkinstellingen nog niet zijn voltooid.
 Als u teruggaat naar het Home-menu, wordt
de modus voor volledig scherm automatisch
geannuleerd.
Nederlands
HT-C5900-ELS_NL_0511.indd 27
27
2010-05-11
5:58:58
Instellingen
 Als u het scherm Eerste instelling opnieuw wilt
weergeven om er wijzigingen in aan te
brengen, drukt u op de knop STOP () op het
voorpaneel van het product en houdt u deze
langer dan 5 seconden ingedrukt zonder dat
een schijf is geplaatst.
 Gebruik de HDMI-kabel om het product aan
te sluiten op een Samsung-tv die
Anynet+(HDMI-CEC) ondersteunt. Als op de
tv een taal wordt gebruikt die wordt
ondersteund door het product, wordt die taal
automatisch ingesteld als voorkeurtaal.
De functie Anynet+(HDMI-CEC) moet echter
zowel op de TV als op het product op Aan
worden gezet.
 Als het product langer dan 5 minuten in de
stopmodus staat zonder handelingen van de
gebruiker, verschijnt de schermbeveiliging op
uw televisie. Als de schermbeveiliging van het
product langer dan 25 minuten actief is,wordt
de stroom automatisch uitgeschakeld,
behalve tijdens het afspelen van een CD-DA
(automatische stroomuitschakeling).
1. Druk op de knop POWER.
Het Home-menu wordt geopend.
• Home-menu
You
internet radio
Activeer de service Internet@TV
en Tube
geniet van een keur van internetservices.
2
3
4
1
5
Gn Schijf a Ander apparaat
d Apparaten tonen " Enter
6
1
Hiermee wordt de functie Internet@TV geselecteerd.
2
Hiermee worden de video's geselecteerd.
3
Hiermee wordt de muziek geselecteerd.
4
Hiermee worden de foto's geselecteerd.
5
Hiermee worden de instellingen geselecteerd.
6
Hiermee worden de beschikbare knoppen
weergegeven.
Het menu instellen
DISC MENU
MENU
TITLE MENU
POPUP
1
TOOLS
INFO
3
2
RETURN
EXIT
4
TUNER
1
Knop MENU : Hiermee gaat u naar het hoofdmenu.
2
Knop RETURN : Hiermee gaat u naar het vorige menu.
3
Knop ENTER / DIRECTION :
Druk op de pijltoetsen om de cursor te verplaatsen en
een item te selecteren.
Druk op de knop ENTER om de geselecteerde optie te
starten of de instelling te bevestigen.
4
Knop EXIT : Hiermee verlaat u het menu.
28
2. Druk op ◄► om Instellingen, te selecteren,
en druk vervolgens op ENTER.
3. Druk op de knoppen ▲▼ om het gewenste
submenu te selecteren en druk op de knop
ENTER.
4. Druk op de knoppen ▲▼ om het gewenste
item te selecteren en druk op de knop
ENTER.
5. Druk op de knop EXIT om het menu af te
sluiten.
✎ OPMERKING
 Als het product is verbonden met het netwerk,
selecteert u Internet@TV vanuit het Home-menu.
Download gewenste inhoud vanuit SamsungAppS.
 De toegangsstap kan verschillen, afhankelijk van
het geselecteerde menu.
 Het OSD (On Screen Display) kan veranderen in
dit product nadat een upgrade van de
softwareversie is uitgevoerd.
Nederlands
HT-C5900-ELS_NL_0511.indd 28
2010-05-11
5:59:02
03
U kunt verschillende weergaveopties
configureren, zoals Normaal/Breedbeeld,
Resolutie, 3D, etc.
3D
Selecteer of een Blu-ray-schijf met 3D-inhoud in
de 3D-modus moet worden afgespeeld.
Instellingen
Weergave
3D
3D
Geluid
Systeem3D-modus
: Automatisch
NetwerkTV-schermformaat :
55 inch
Taal
Beveiliging
Algemeen
> Verplaatsen s Selecteren r Terug
Ondersteuning
Stille Functie
: Automatisch
TV-schermformaat
Hiermee kunt u de werkelijke schermomvang
van uw tv invoeren zodat het product op basis
daarvan het beeld kan bijstellen en optimaal
3D-beeld kan weergeven. (De maximale
schermomvang voor dit product is 116 inch of
2,95 meter.)
Instellingen
Weergave
! LET OP
 Als u 3D-materiaal wilt bekijken, moet u voor
het afspelen van het 3D-materiaal een 3Dapparaat (3D-compatibele AV-ontvanger of
TV) op het product aansluiten en een 3D-bril
opzetten.
 Tijdens het afspelen van 3D-video worden
alle analoge component- en composiete
signalen automatisch geblokkeerd.
 Alle 3D-signalen worden alleen uitgevoerd
via de HDMI-kabel en de HDMI UIT-poort.
3D-modus
• Automatisch : de 3D-Blu-ray-schijf wordt in de
3D-modus afgespeeld als uw product een tv
herkent die deze modus ondersteunt. De schijf
wordt in 2D-modus afgespeeld wanneer uw
product een tv herkent die de 3D-modus niet
ondersteunt.
• 3D : de 3D-Blu-ray-schijf wordt altijd in de 3Dmodus afgespeeld. Als een tv geen 3D-Bluray-schijven ondersteunt, kan het
televisiescherm zwart worden.
• 2D : de 3D-Blu-ray-schijf wordt altijd in de 2Dmodus afgespeeld. Kies deze optie om een film
te bekijken zonder 3D-effect of wanneer een tv
geen 3D-Blu-ray-schijven ondersteunt.
✎ OPMERKING
 Als u tijdens 3D-weergave de STOP-knop ()
eenmaal indrukt, wordt de 3D-modus niet
uitgeschakeld.
Als u de 3D-modus tijdens 3D-weergave wilt
uitschakelen, drukt u tweemaal op de STOPknop ().
 In de 3D-afspeelmodus wordt de
videoresolutie ingesteld conform de resolutie
van de oorspronkelijke 3D-video. U kunt de
resolutie niet zelf wijzigen.
 Sommige functies, zoals BD Wise en het
instellen van de schermgrootte of –resolutie
werken mogelijk niet in de 3Dafspeelmodus.
 Gebruik een high-speed HDMI-kabel voor
de juiste uitvoer van het 3D-signaal.
 Houd als kijkafstand ten minste driemaal de
schermbreedte van de TV aan.
- Het is raadzaam het 3D-videoscherm op
ooghoogte voor u te zetten.
 Bij sommige 3D-apparaten wordt het 3Deffect mogelijk niet goed weergegeven.
 U kunt dit product niet gebruiken voor het
weergeven van 2D-materiaal in 3D.
 Afhankelijk van de inhoud en de afspeelpositie
worden mogelijk verticale balken aan beide
zijden van het scherm weergegeven.
Nederlands
HT-C5900-ELS_NL_0511.indd 29
29
2010-05-11
5:59:03
Instellingen
Norm,/Breedb.
BD Wise (alleen Samsung-producten)
Afhankelijk van het type televisie dat u hebt, kunt u
de beeldinstellingen aanpassen.
BD Wise is de nieuwste verbindingsfunctie van Samsung.
Wanneer u Samsung-producten met BD Wise met elkaar
verbindt via HDMI, wordt de optimale resolutie automatisch
ingesteld.
• Uit : De uitvoerresolutie zal worden hersteld
volgens de eerder ingestelde resolutie,
ongeacht de resolutie van de schijf.
• Aan : De oorspronkelijke resolutie van de BD-/
DVD-schijf wordt naar de tv uitgevoerd.
• 16:9 normaal
Bepaalde films (4:3 bron)
worden weergegeven
in de verhouding 4:3
pillarbox (zwarte balken aan
weerszijden van het beeld) als
16:9 normaal is geselecteerd.
• 16:9 Breed
U kunt het gehele 16:9-beeld
bekijken op uw breedbeeldtv.
• 4:3 Letter Box
Selecteer deze optie als u het
gehele 16:9-scherm wilt zien
dat een Blu-ray Disc/DVD
biedt, ook al heeft uw tv een
beeldformaat van 4:3. Aan de
boven- en onderkant van het
scherm ziet u zwarte balken.
• 4:3 Pan-Scan
Selecteer deze optie wanneer
u de video op de Blu-ray
Disc/DVDmet de verhouding
16:9 zonder zwarte balken wilt
weergeven aan de boven- en
onderzijde. Ondanks dat u een
tv met een beeldverhouding van
4:3 hebt, worden de uiterste
rechter- en linkerkant van het
beeld worden afgesneden.
✎ OPMERKING
 Afhankelijk van het schijftype zijn sommige
beeldverhoudingen niet beschikbaar.
 Als u een beeldverhouding en optie selecteert
die afwijkt van de verhouding van uw tv, wordt
het beeld mogelijk vervormd weergegeven.
 Als u 4:3 Pan-Scan of 4:3 Letter Box selecteert,
ziet u niet het volledige scherm als u op de knop
FULL SCREEN op de afstandsbediening drukt.
30
✎ OPMERKING
 Als u de resolutie in BD Wise wilt wijzigen, moet u
BD Wise eerst Uit schakelen.
 Wanneer u BD Wise uitschakelt, wordt de resolutie
van de aangesloten tv automatisch op het maximum
ingesteld.
 Wanneer het product is aangesloten op een
apparaat dat BD Wise niet ondersteunt, kunt u de
functie BD Wise niet gebruiken.
 Voor een juiste werking van BD Wise moet u BD
Wise zowel in het menu van het product als in het
menu van de tv op Aan zetten.
Resolutie
Hiermee stelt u de uitvoerresolutie van het
Component- of HDMI-videosignaal in.
Het getal in 1080p, 1080i, 720p, 576p(480p),
576i(480i) geeft het aantal beeldlijnen aan.
De i en p staan voor interlace en progressive scan.
• Automatisch : De optimale resolutie wordt automatisch
bepaald en geselecteerd. (alleen HDMI)
• BD Wise : hiermee wordt automatisch de optimale
resolutie ingesteld wanneer via HDMI op een tv is
aangesloten met de functie BD Wise. (Het menu-item
BD Wise wordt alleen weergegeven als BD Wise is
ingeschakeld.) (alleen HDMI)
• 1080p : uitvoer van 1080 progressieve beeldlijnen.
(alleen HDMI)
• 1080i : uitvoer van 1080 interlaced beeldlijnen.
• 720p : uitvoer van 720 progressieve beeldlijnen.
• 576p/480p : uitvoer van 576(480) progressieve
beeldlijnen.
• 576i/480i : uitvoer van 576(480) interlaced beeldlijnen.
(alleen Component en VIDEO)
Nederlands
HT-C5900-ELS_NL_0511.indd 30
2010-05-11
5:59:05
03
Instellingen
Resolutie volgens de uitgangsmodus
• Blu-ray Disc afspelen
HDMI/aangesloten
Uitvoer
Instellingen
HDMI/niet aangesloten
HDMI-modus
Component-/Videomodus
Componentmodus
Auto
Optimale resolutie
576i(480i)
-
-
1080p, Filmbeeld (24Fs) uit
1080p bij 60 beelden
576i(480i)
-
-
1080p/1080i, Filmbeeld (24Fs) aan
1080p bij 24 beelden
576i(480i)
-
-
1080i, Filmbeeld (24Fs) uit
1080i
576i(480i)
1080i
576i(480i)
576i(480i)
Videomodus
720p
720p
576i(480i)
720p
576p(480p)
576p(480p)
576i(480i)
576p(480p)
576i(480i)
576i(480i)
-
-
576i(480i)
576i(480i)
• DVD afspelen
HDMI/aangesloten
Uitvoer
Instellingen
HDMI/niet aangesloten
HDMI-modus
Component-/Videomodus
Componentmodus
Videomodus
-
Auto
Optimale resolutie
576i(480i)
-
1080p
1080p bij 60 beelden
576i(480i)
-
-
1080i
1080i
576i(480i)
576p(480p)
576i(480i)
576i(480i)
720p
720p
576i(480i)
576p(480p)
576p(480p)
576p(480p)
576i(480i)
576p(480p)
576i(480i)
576i(480i)
-
-
576i(480i)
576i(480i)
✎ OPMERKING
 Als de aangesloten televisie het filmbeeld of de
geselecteerde resolutie niet ondersteunt, wordt
het volgende bericht weergegeven “Wacht als
na de keuze geen opnamen worden getoond
a.u.b. 15 seconden. Vervolgens wordt de
resolutie automatisch teruggezet naar de
vorige waarde. Wilt u een keuze maken?”.
Als u Ja selecteert en de resolutie wordt niet
ondersteund, wordt het televisiescherm leeg
weergegeven. Wacht 15 seconden om de
vorige waarde voor de resolutie automatisch te
herstellen.
 Als het scherm leeg is, drukt u op de knop
STOP () aan de voorzijde van het product
en houdt u deze knop langer dan 5
seconden ingedrukt (zonder dat er een schijf
is geplaatst). Alle instellingen worden
teruggezet naar de standaard
fabrieksinstellingen. Voer de stappen op de
vorige pagina uit om elke modus te openen
en selecteer de weergave-instellingen die
door de televisie worden ondersteund.
 Bij het terugzetten van de fabrieksinstellingen
worden alle gebruikersgegevens uit de BDgegevens verwijderd.
 De Blu-ray Disc moet de functie voor 24
frames bevatten om de modus Filmbeeld
(24Fs) te kunnen gebruiken.
 Als zowel de HDMI- als de Componentaansluiting is verbonden en u momenteel
Component-uitvoer bekijkt, is er een verschil
tussen de resolutietabel en de werkelijke
resolutie afhankelijk van uw tv.
 Als de functie automatische HDMIdetectiefunctie niet werkt, kunt u de resolutie
1080p of Filmbeeld (24Fs) niet selecteren.
Nederlands
HT-C5900-ELS_NL_0511.indd 31
31
2010-05-11
5:59:11
Instellingen
HDMI-formaat
Progressieve functie
U kunt de kleurinstellingen van het HDMIuitgangssignaal optimaliseren.
Stel in om de beeldkwaliteit te verbeteren bij het
weergeven van DVD's.
• TV : Selecteer het type aangesloten apparaat.
• Monitor : Selecteer deze optie als u via HDMI
verbonden bent met een TV.
• Automatisch : Selecteer deze optie om het
product automatisch in te stellen op het beste
beeld voor de DVD die u bekijkt.
✎ OPMERKING
• Video : Selecteer deze optie voor de beste
beeldkwaliteit voor DVD's met concerten of tvshows.
 Het product moet op een tv of monitor worden
aangesloten voordat u deze optie selecteert.
Stille Functie
Filmbeeld (24Fs)
Wanneer u de functie Filmbeeld (24Fs) instelt op
Aan, kunt u de HDMI-uitgang van het product
instellen op 24 frames per seconde voor optimale
beeldkwaliteit.U kunt de functie Filmbeeld (24Fs)
alleen gebruiken met een tv die deze
framesnelheid ondersteunt. U kunt dit menu alleen
selecteren bij een HDMI-uitgangsresolutie van
1080i of 1080p.
• Uit : Functie Filmbeeld (24Fs) werkt niet.
Stel het weergegeven beeldtype in wanneer u het
afspelen van de DVD onderbreekt.
• Automatisch: Hiermee stelt u automatisch het
beste stilstaande beeld in op basis van de
inhoud.
• Frame : Selecteer deze optie bij het
onderbreken van een scène met weinig actie.
• Veld : Selecteer deze optie bij het onderbreken
van een scène met veel actie.
• Aan : Functie Filmbeeld (24Fs) werkt.
✎ OPMERKING
 Afhankelijk van de schijf kunnen twee
framesnelheden zijn inbegrepen: filmmateriaal
(24 frames) en videomateriaal (30 frames).
Tijdens het overschakelen tussen Film (24
frames) en Video (30 frames) kan het scherm
enkele seconden knipperen.
 Als uw tv de functie Filmbeeld (24Fs) niet
ondersteunt, wordt een pop-upvenster
weergegeven.
32
HDMI Deep Color
Stel in of u het beeld van de HDMI OUTaansluiting al dan niet met Deep Color wilt
uitvoeren. Met Deep Color kunnen kleuren
nauwkeuriger worden gereproduceerd en zijn de
kleuren dieper.
• Automatisch: Het beeld zal worden
uitgevoerd met Deep Color naar de
aangesloten tv waarop HDMI Deep Color wordt
ondersteund.
• Uit : Het beeld wordt zonder Deep Color
uitgevoerd.
Nederlands
HT-C5900-ELS_NL_0511.indd 32
2010-05-11
5:59:11
03
Als de luidsprekers niet op gelijke afstand van de
luisterpositie kunnen worden geplaatst, kunt u de
vertragingstijd van de geluidssignalen van de
voor-, midden- en surroundluidsprekers, en de
subwoofer aanpassen.
Luidsprekerinst.
Instellingen
Weergave
Geluid
Systeem
Netwerk
Taal
Beveiliging
Algemeen
Ondersteuning
Luidsprekerinst.
|
Niveau
Afstand
Testtoon
:
Uit
• U kunt de luidsprekerafstand instellen tussen
0,3 m (1 ft) en 9,0 m (30 ft).
Instellingen
s Selecteren r Terug
Niveau
Instellingen
Afstand
Geluid
Weergave
Geluid
Systeem
Netwerk
Taal
Beveiliging
Algemeen
Ondersteuning
Afstand
Voor L
Voor R
Midden
Surround L
Surround R
Subwoofer
Testtoon
: ◄ 10ft (3.0m) |
:
10ft (3.0m)
:
10ft (3.0m)
:
10ft (3.0m)
:
10ft (3.0m)
:
10ft (3.0m)
:
Uit
<Wijz.
r Terug
U kunt de balans en het niveau van elke
luidspreker instellen.
Het niveau van de voor-/midden-/
surroundluidspreker en subwoofer aanpassen
Testtoon
• Het volumeniveau kan worden aangepast in
stappen van +6 dB tot -6 dB.
Gebruik de functie Test Tone (Testtoon) om de
luidsprekerverbindingen te controleren.
• Het volume wordt hoger naarmate u dichter bij
+6 dB komt en lager naarmate u dichter bij -6
dB komt.
Druk op de knoppen ◄, ► om Alle te selecteren.
Instellingen
Weergave
Geluid
Systeem
Netwerk
Taal
Beveiliging
Algemeen
Ondersteuning
Niveau
Voor L
Voor R
Midden
Surround L
Surround R
Subwoofer
Testtoon
:◄
:
:
:
:
:
:
<Wijz.
0 dB
0 dB
0 dB
0 dB
0 dB
0 dB
Uit
|
r Terug
• Er wordt een testtoon verzonden naar
achtereenvolgens Linksvoor Midden Rechtsvoor Surround rechts Surround
links Subwoofer zodat u kunt controleren
of de luidsprekers juist zijn opgesteld.
U kunt de testtoon stoppen door op de knoppen
◄, ► te drukken en Uit te selecteren.
Instellingen
Weergave
Geluid
Systeem
Netwerk
Taal
Beveiliging
Algemeen
Ondersteuning
Luidsprekerinst.
Niveau
Afstand
Testtoon
:◄
<Wijz.
Alle |
r Terug
✎ OPMERKING
 Wanneer HDMI-audio is ingeschakeld (u hoort
geluid via de luidsprekers van de televisie), is de
functie Testtoon niet beschikbaar.
Nederlands
HT-C5900-ELS_NL_0511.indd 33
33
2010-05-11
5:59:11
Instellingen
Muzikale autom. kalibratie
Door de muzikale automatische kalibratie
eenmaal uit te voeren nadat u het product hebt
geïnstalleerd of verplaatst, kunt u het product
automatisch de afstand tussen de luidsprekers,
de niveaus tussen de kanalen en de
frequentiekarakteristieken laten bepalen om een
optimaal 5.1-kanaals geluidsveld te creëren voor
uw luisteromgeving.
✎ OPMERKING
 Het instellen van de functie Muzikale




ASC IN
ASC-microfoon
automatische kalibratie duurt ongeveer 3
minuten.
De Muzikale automatische kalibratie kan worden
uitgevoerd zonder schijf in het product.
Als de ASC-microfoon tijdens de Muzikale
automatische kalibratie wordt losgekoppeld,
wordt de procedure geannuleerd.
Wanneer de functie Muzikale automatische
kalibratie is geactiveerd, werken de modi DSP,
Dolby Pro Logic ll en SFE niet.
Als het product is aangesloten op externe
apparaten of andere componenten (zoals een
iPod, AUX, D.IN), werkt de Muzikale automatische
kalibratie mogelijk niet naar behoren.
EQ-optimalisator
Stel automatisch optimale EQ in afhankelijk van
regio.
• Uit : Schakel EQ-optimalisator uit.
• Aan : Schakel EQ-optimalisator in.
Muzikale autom. kalibratie
HDMI AUDIO
U hoort de modus Muzikale automatische
kalibratie of de luidsprekerinstellingen van de
gebruiker.
• Uit : u hoort het geluid volgens de
luidsprekerinstellingen.
• Aan : u hoort het geluid in de modus Muzikale
automatische kalibratie.
De audiosignalen die via de HDMI-kabel worden
verzonden kunnen worden in- en uitgeschakeld.
• Uit : video wordt alleen via de HDMI-kabel
verzonden en audio wordt alleen via de
luidsprekers van het product uitgevoerd.
• Aan : zowel video- als audiosignalen worden
via de HDMI-kabel verzonden en audio wordt
alleen via uw tv-luidsprekers uitgevoerd.
Inst. voor muzikale autom. kalibratie
✎ OPMERKING
1. Sluit de ASC-microfoon aan op de ASC IN (ASCingang).
2. Plaats de ASC-microfoon op de luisterpositie.
• Muzikale automatische kalibratie wordt
automatisch ingesteld in deze volgorde:
Voor L Midden Voor R Surround
R Surround L Subwoofer
• Druk op RETURN om de instellingen voor
Muzikale automatische kalibratie te
annuleren.
34
 HDMI audio wordt automatisch naar
beneden gemixed naar 2-kanaals voor tvluidsprekers.
Nederlands
HT-C5900-ELS_NL_0511.indd 34
2010-05-11
5:59:14
03
Stel Digitale output in conform de aangesloten
ontvanger. (Raadpleeg voor meer details het
gedeelte Selectie van digitale uitvoer op de
volgende pagina.)
• PCM
• Bitstream (hercodering)
• Bitstream (audiofile)
 Selecteer de juiste digitale uitvoer, anders
hoort u geen geluid of hard geluid.
Instellingen
✎ OPMERKING
Digitaal UIT audio
 Als het HDMI-apparaat (ontvanger, tv) niet kan
worden gebruikt met gecomprimeerde indelingen
(Dolby digital, DTS), wordt het audiosignaal
uitgevoerd als PCM.
 Secundaire en effectaudio zijn met reguliere DVD's
niet hoorbaar.
Blu-ray Discs kunnen drie audiostreams
bevatten.
 Bepaalde Blu-ray Discs hebben geen secundaire
- Primary Audio (Primaire audio): De
audiosoundtrack van de hoofdfilm.
 Deze instellingen voor de digitale uitvoer zijn niet
of effectaudio.
- Secondary Audio (Secundaire audio) : Extra
soundtrack zoals commentaar van regisseur
of acteurs.
- Interactive Audio (Interactieve audio) : Als deze
optie wordt geselecteerd zijn interactieve te
horen.
Interactieve audio is op elke Blu-ray Disc weer
anders.
van invloed op de analoge (L/R) audio of HDMIaudio-uitvoer naar uw TV.
Ze zijn van invloed op de optische en HDMIaudio-uitvoer wanneer er verbinding met een
ontvanger wordt gemaakt.
 Als u MPEG-audiobestanden afspeelt, wordt het
audiosignaal uitgevoerd als PCM, ongeacht de
opties voor digitale uitvoer (PCM of Bitstream).
Selectie van digitale uitvoer
Instellingen
Optisch
HDMI-ontvanger of optisch
HDMIontvanger
Optisch
PCM
Tot 7.1-kanaals
PCM 2-kanaals
DTS opnieuw gecodeerd
PCM
PCM 2-kanaals
Dolby Digital
Tot 5.1-kanaals
PCM 2-kanaals
DTS opnieuw gecodeerd
Dolby Digital
Dolby Digital
Dolby Digital
Plus
Tot 7.1-kanaals
PCM 2-kanaals
DTS opnieuw gecodeerd
Dolby Digital Plus
Dolby Digital
Tot 7.1-kanaals
PCM 2-kanaals
DTS opnieuw gecodeerd
Dolby TrueHD
Dolby Digital
DTS
Tot 6.1-kanaals
PCM 2-kanaals
DTS opnieuw gecodeerd
DTS
DTS
DTS-HD HRA
Tot 7.1-kanaals
PCM 2-kanaals
DTS opnieuw gecodeerd
DTS-HD HRA
DTS
DTS-HD MA
Tot 7.1-kanaals
PCM 2-kanaals
DTS opnieuw gecodeerd
DTS-HD MA
DTS
PCM
PCM 2ch
PCM 2-kanaals
PCM 2-kanaals
PCM 2-kanaals
PCM 2-kanaals
Audiostroom op
Blu-rayschijf Dolby TrueHD
Definitie voor
Blu-rayschijf
Bitstream
(Audiophile)
HDMIontvanger
Verbinding
Audiostroom op
dvd
Bitstream
(hercodering)
PCM
Dolby Digital
Tot 5.1-kanaals
PCM 2-kanaals
Dolby Digital
Dolby Digital
Dolby Digital
DTS
Tot 6.1-kanaals
PCM 2-kanaals
DTS
DTS
DTS
Elke
Decodeert primaire, secundaire
Alleen de primaire audiosoundtrack
en effectaudiostreams naar PCM (hoofdsoundtrack van de film) wordt
Decodeert de primaire, secundaire en
audio. Vervolgens wordt de PCM
uitgevoerd zodat de ontvanger de
effectstreams in PCM audio
audio gecodeerd naar een DTS- audiobitstream kan decoderen. U hoort
geen secundaire en effectaudio.
bitstream.
Nederlands
HT-C5900-ELS_NL_0511.indd 35
35
2010-05-11
5:59:14
Instellingen
Dynamisch bereik instellen
U kunt bij lage volumes de dialoog toch duidelijk
horen. Dit is alleen actief wanneer er een Dolby
Digital-signaal wordt gedetecteerd.
• Uit : Dynamisch bereik wordt uitgeschakeld.
• Aan : kies deze optie om een film te beluisteren
met een lager volume zonder de helderheid van
de dialogen te verliezen.
• Automatisch : Dynamisch bereik wordt
automatisch ingesteld op basis van de
informatie die wordt geleverd door de Dolby
TrueHD-soundtrack.
✎ OPMERKING
 Deze functie is niet beschikbaar wanneer de HDMIkabel geen CEC ondersteunt.
 Als uw Samsung-tv een n -logo bevat,
ondersteunt deze de Anynet+-functie.
AV-sync
 Afhankelijk van uw televisie werken bepaalde HDMI-
Videobeelden kunnen trager lijken dan het geluid
wanneer het product is aangesloten op een
digitale televisie. Als dit het geval is, kunt u de
vertragingstijd van het geluid aanpassen zodat
het klopt met de beelden.
• U kunt de vertragingstijd van de audio instellen
tussen 0 msec en 300 msec. Stel het in op de
status Optimaal.
Systeem
Begininstelling
Door de Eerste instelling te gebruiken, kunt u de
taal, de beeldverhouding en Muzikale
automatische kalibratie, netwerkinstellingen,
enzovoort instellen.
Zie de corresponderende gedeelte in deze
gebruikershandleiding voor meer informatie over
de instellingen.
Schermformaat Internet@TV
Stelt het scherm voor Internet@TV in op het
optimale formaat.
• Grootte 1 : Kleinere toepassingspictogrammen
weergeven. Mogelijk krijgt u een zwarte rand
rond het scherm te zien.
• Grootte 2 : Normale
toepassingspictogrammen weergeven.
• Grootte 3 : Grotere toepassingspictogrammen
weergeven; beeld wordt mogelijk te groot voor
uw TV-scherm.
Anynet+ (HDMI-CEC)
Anynet+ is een handige functie waarmee u dit apparaat
kunt koppelen aan andere Samsung-apparaten.
Als u deze functie wilt gebruiken, sluit u het product met
een HDMI-kabel aan op een Samsung-tv.
U kunt dit product bedienen met een afstandsbediening
van een Samsung-tv.
36
Daarnaast kunt u het afspelen van schijven starten door
simpelweg op de knop AFSPELEN (►) op de
afstandsbediening van de tv te drukken.
Voor meer informatie kunt u de gebruikershandleiding voor
de tv raadplegen.
• Uit : Anynet+-functie is uitgeschakeld.
• Aan : Anynet+-functie is ingeschakeld.
uitvoerresoluties mogelijk niet.Raadpleeg de
gebruiksaanwijzing van uw tv.
 De Anynet+-functie wordt alleen ondersteund als er
een HDMI-kabel is aangesloten op de HDMI OUT
van het product.
 Als de HDMI-kabel of stroomkabel wordt afgesloten
of als het product op abnormale wijze wordt
uitgeschakeld door stroomuitval, sluit u eerst de
HDMI-kabel opnieuw aan.
Schakel alle apparaten in, inclusief het product, en
gebruik de functie ANYNET+ in het tv-menu om alle
aangesloten apparaten opnieuw te activeren.
Management BD-gegevens
Hiermee beheert u de gedownloade inhoud van een Blurayschijf die de BD-LIVE-service ondersteunt.
U kunt de apparaatgegevens, inclusief de opslagruimte,
controleren, de BD-gegevens verwijderen of het
flashgeheugenapparaat wijzigen. Met Inrichting veranderen
kunt u het interne geheugen van het product of een extern
geheugen (een aangesloten USB-apparaat) selecteren. Als
de BD-LIVE-gegevens die moeten worden opgeslagen,
meer ruimte in beslag nemen dan de grootte van het
resterend geheugen of als het interne geheugen vol is, sluit
u een extern USB-apparaat aan en selecteert u het externe
apparaat in het menu.
Instellingen
Weergave
On-Screen
Menu :
Management
BD-gegevens
Geluid
Disc Menu: Intern flash geheugen
:
Huidig apparaat
Systeem Totale grootte
Audio : 589MB :
Netwerk Beschikb. grootte
Subtitle : 589MB :
Taal
BD-gegevens verwijderen.
|
BeveiligingInrichting veranderen : Intern flash geheugen
Algemeen
Ondersteuning> Verplaatsen s Selecteren r Terug
Nederlands
HT-C5900-ELS_NL_0511.indd 36
2010-05-11
5:59:14
03
DivX(R) registratrie
• Totale grootte : Totale grootte van het apparaat
(opslag).
• Beschikb. grootte : beschikbare grootte van het
apparaat (opslag).
Geef de DivX(R) VOD-registratiecode weer om
DivX(R) VOD-inhoud te kopen en af te spelen.
✎ OPMERKING
 In de externe geheugenmodus wordt het afspelen
van de schijf gestopt wanneer u de verbinding met
het USB-apparaat tijdens het afspelen verbreekt.
 Alleen USB-apparaten waarop het bestandssysteem
FAT (DOS 8.3 volumelabel) wordt gebruikt worden
ondersteund. Het is aan te bevelen USB-apparaten
te gebruiken die het protocol USB 2.0 ondersteunen
en een lees-/schrijfsnelheid hebben van 4 MB of
meer.
 De functie Afspelen hervatten werkt wellicht niet na
het formatteren van het opslagapparaat.
 De totale grootte van Management BD-gegevens
kan afwijken, afhankelijk van de softwareversie.
Instellingen
Omschrijving van apparaatinformatie (opslag)
op het product
Instellingen
Weergave
Begininstelling
Geluid
Schijf menu
:
DivX(R)
video op aanvraag:
Systeem
Audio
Uw
registratiecode
is
:
XXXXXXXXXX
Netwerk
Subtitle
:
Bezoek voor meer informatie
Taal
www.divx.com/vod.
Beveiliging
OK
Algemeen
Ondersteuning
✎ OPMERKING
 Deze optie wordt niet geactiveerd, als u OK
selecteert.
Activeer DivX(R) Deactivering om deze optie te
activeren.
Klok
Stel tijdfuncties in.
Instellingen
Weergave
On-Screen
Klok Menu :
Geluid Klokmodus Disc Menu
:
: Automatisch
|
Systeem Klok instellen Audio
:
Netwerk Tijdzone
Subtitle : GMT + 0:00:
Taal
DST
: Uit
Beveiliging
Algemeen
Ondersteuning > Verplaatsen s Selecteren r Terug
• Klokmodus : u kunt kiezen tussen
Automatisch of Handmatig. Als u Handmatig
selecteert, wordt het menu Klok instellen
geactiveerd en wordt DST gedeactiveerd.
• Klok instellen : hiermee kunt u handmatig de
huidige datum en tijd instellen.
• Tijdzone : hiermee kunt u de tijdzone opgeven
voor uw regio.
• DST : u kunt DST (zomertijd) instellen op 1 uur,
2 uur of uit.
DivX(R) Deactivering
Selecteer deze optie om een nieuwe
registratiecode aan te vragen.
Instellingen
Weergave
Begininstelling
Geluid
Schijf menu
:
Systeem
Audio
:
Netwerk
:
Wilt u Subtitle
het apparaat deactiveren?
Taal
Beveiliging
Ja
Nee
Algemeen
Ondersteuning
✎ OPMERKING
 Deze functie kan worden gebruikt wanneer
de functie voor DivX(R)-registratie is
gedeactiveerd.
Nederlands
HT-C5900-ELS_NL_0511.indd 37
37
2010-05-11
5:59:16
Instellingen
Netwerk
Netwerkinstelling
Volg de onderstaande stappen om te beginnen met het
instellen van de netwerkverbinding voor uw product:
1. Druk in het menu Home op ◄► om
Instellingen, te selecteren, en druk
vervolgens op ENTER.
2. Druk op ▲▼ om Netwerk te selecteren, en
druk vervolgens op ENTER.
3. Druk op ▲▼ om Netwerkinstelling te
selecteren, en druk vervolgens op ENTER.
4. Druk op ▲▼ om Type netwerk te
selecteren, en druk vervolgens op ENTER.
5. Druk op ▲▼ om Kabel of Draadloos te
selecteren, en druk vervolgens op ENTER.
6. Ga naar het volgende gedeelte.
Netwerkinstelling
Neem contact op met uw internetprovider als u wilt
weten of uw IP-adres statisch of dynamisch is. Als het
dynamisch is, adviseren wij de instelling Automatisch te
gebruiken. Dit is de eenvoudigste optie, die in de meeste
gevallen werkt. Als het statisch is, moet u de handmatige
instelprocedure gebruiken.
Hieronder volgen aanwijzingen voor bedrade netwerken.
Aanwijzingen voor draadloze netwerken volgen na de
aanwijzingen voor bedrade netwerken.
Bedraad netwerk
1. Druk in het menu Netwerkinstelling op ▲▼
om Netwerkinstelling te selecteren, en druk
vervolgens op ENTER.
Het scherm Internetprotocol wordt
weergegeven.
2. Druk op ► en selecteer vervolgens
Automatisch of Handmatig, en druk
vervolgens op ENTER.
Een bedrade verbinding instellen Automatisch
Internetprotokol.
: Automatisch
IP-adres
: 0
0
0
0
Subnetmasker
: 0
0
0
0
Gateway
: 0
0
0
0
DNS
: Automatisch
DNS Server
: 0
0
0
> Verplaatsen
0
" Enter
' Terug
2. Nadat de netwerkfunctie de netwerkwaarden
heeft opgehaald, drukt u op RETURN.
Vervolgens voert u een netwerktest uit om er
zeker van te zijn dat het product is
verbonden met uw netwerk. (Zie pagina 41.)
3. Als de netwerkwaarden niet zijn opgehaald
door de netwerkfuncties of als u Handmatig
hebt geselecteerd, gaat u naar de
aanwijzingen voor handmatige instelling.
Een bedrade verbinding instellen - Handmatig
Als de instelling Automatisch niet werkt, moet u de
waarden voor Netwerkinstelling handmatig instellen.
Volg de onderstaande stappen om de waarden voor
Netwerkinstelling op te halen op de meeste Windowscomputers:
1. Klik met de rechtermuisknop op het
pictogram Netwerk in de
rechterbenedenhoek van het scherm.
2. Klik op Status in het pop-upmenu.
3. Klik in het dialoogvenster dat vervolgens
wordt geopend op de tab Ondersteuning.
4. Klik op het tabblad Ondersteuning op de
knop Details. De netwerkinstellingen worden
weergegeven.
Volg de onderstaande stappen om de
netwerkinstellingen in te voeren in uw product:
1. Druk op het scherm Internetprotocol op ENTER.
2. Druk op ▲▼ om Handmatig te selecteren,
en druk vervolgens op ENTER.
3. Druk op ▼ om naar het eerste invoerveld (IPadres) te gaan.
Netwerkinstelling
1. Als u Automatisch hebt geselecteerd
worden de waarden voor IP-adres,
Subnetmasker, enz. automatisch ingevuld
door de netwerkfunctie.
✎ OPMERKING
Internetprotokol.
: Handmatig
IP-adres
: 0
0
0
0
Subnetmasker
: 255 255 255
0
Gateway
: 0
0
0
DNS
: Handmatig
DNS Server
: 0
0
0
> Verplaatsen
0
0
" Enter
' Terug
 Dit proces kan tot vijf minuten in beslag
nemen.
38
Nederlands
HT-C5900-ELS_NL_0511.indd 38
2010-05-11
5:59:18
03
Gebruik de cijferknoppen op uw
afstandsbediening om getallen in te voeren.
5. Als u gereed bent met een veld, gebruikt u ►
om naar het volgende veld te gaan.
U kunt ook de andere pijlknoppen gebruiken
om omhoog, omlaag en achteruit te gaan.
6. Voer de waarden voor IP-adres, Subnetmasker
en Gateway in.
7. Druk op ▼ om naar DNS te gaan.
8. Druk op ▼ om naar het eerste invoerveld voor
de zomertijd te gaan.
9. Druk op RETURN op de afstandsbediening.
10. Voer een netwerktest uit om er zeker van te zijn
dat het product is verbonden met uw netwerk.
(Zie pagina 41.)
Draadloos netwerk
4.
Druk, nadat de netwerkverbinding is ingesteld, op
RETURN om het scherm Netwerkinstelling te
verlaten.
De draadloze netwerkverbinding instellen
– Automatisch netwerken zoeken
De meeste draadloze netwerken beschikken over
een optioneel beveiligingssysteem waarbij apparaten
die toegang willen krijgen tot het netwerk een
gecodeerde beveiligingscode, de zogenaamde
een toegangs- of beveiligingssleutel, moeten
verzenden. De beveiligingssleutel is gebaseerd op een
toegangscode, gewoonlijk een woord of reeks van
letters en cijfers van een opgegeven lengte, dat u hebt
moeten invoeren bij het instellen van de beveiliging
voor uw draadloze netwerk. Als u deze methode
voor het instellen van de netwerkverbinding gebruikt
en over een beveiligingssleutel voor uw draadloze
netwerk beschikt, moet u de toegangscode invoeren
tijdens het instellingsproces.
U kunt het draadloze netwerk op drie manieren instellen:
• Met PBC (WPS)
• Via de functie Automatisch netwerken zoeken
• Handmatig.
Volg de onderstaande stappen om de draadloze
verbinding in te stellen met behulp van Automatisch
netwerken zoeken:
Elke methode wordt hieronder beschreven.
1.
De draadloze netwerkverbinding instellen
– PBC (WPS)
De eenvoudigste manier om de draadloze
netwerkverbinding in te stellen is met de functie
PBC (WPS).
Als uw draadloze router over een knop PBC (WPS)
beschikt, voert u de volgende stappen uit:
1.
2.
3.
Druk in het menu Netwerkinstelling op ▲▼ om
Netwerkinstelling te selecteren, en druk
vervolgens op ENTER.
Het scherm Internetprotocol wordt weergegeven.
Druk op de RODE (A) knop op de
afstandsbediening.
Druk binnen 2 minuten op de knop PBC (WPS)
op uw router. Op uw product wordt nu het
scherm Netwerkkeuze weergegeven, worden
automatisch alle benodigde waarden voor de
netwerkinstellingen opgehaald en wordt
verbinding gemaakt met uw netwerk. Als dit is
gebeurd, wordt de knop OK weergegeven. Druk
op ENTER op de afstandsbediening.
Instellingen
4.
 De netwerkverbinding instellen
Druk in het menu Netwerkinstelling op ▲▼
om Netwerkinstelling te selecteren, en
druk vervolgens op ENTER.
Het scherm Internetprotocol wordt
weergegeven.
2. Druk op ▲▼ om Internetprotokol. te
selecteren, en druk vervolgens op ENTER.
3. Druk op ▲▼ om Automatisch of
Handmatig te selecteren, en druk
vervolgens op ENTER.
4. Als u Automatisch hebt geselecteerd, drukt
u op de knop ▲ om naar Netwerkkeuze te
gaan en drukt u vervolgens op de knop
ENTER.
De netwerkfunctie zoekt dan naar
beschikbare draadloze netwerken.
Als dit is gebeurd, wordt een lijst met
beschikbare netwerken weergegeven.
Netwerkinstelling
Netwerkkeuze
Internetprotokol.
: Niet geselecteerd
: Automatisch
IP-adres
: 0
0
0
0
Subnetmasker
: 0
0
0
0
Gateway
: 0
0
0
0
DNS
: Automatisch
0
0
DNS Server
: 0
0
a PBC (WPS) > Verplaatsen " Enter ' Terug
Nederlands
HT-C5900-ELS_NL_0511.indd 39
39
2010-05-11
5:59:19
Instellingen
5.
6.
7.
8.
Druk in de lijst met netwerken op ▲▼ om een
netwerk te selecteren, en druk vervolgens op
ENTER.
Als het pop-upvenster PIN/Beveiliging wordt
weergegeven, gaat u naar stap 7. Als het scherm
Netwerkverbinding wordt weergegeven, gaat u
naar stap 11.
Druk op ▲▼ om PIN of Beveiliging te selecteren.
Voor de meeste thuisnetwerken kunt u het beste
Beveiliging (voor Beveiligingssleutel) selecteren.
Voer op het scherm Beveiliging de toegangscode
voor uw netwerk in.
✎ OPMERKING
 De toegangscode zou te vinden moeten zijn op
een van de instellingsschermen die u hebt gebruikt
voor het instellen van uw router of modem.
Netwerkinstelling
Veiligheidstoets
0 ingev.
–
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
0~9
De draadloze netwerkverbinding instellen
– Handmatig
Als de instelling Automatisch niet werkt, moet u
de waarden voor Netwerkinstelling handmatig
invoeren. Volg de onderstaande stappen om de
waarden voor Netwerkinstelling op te halen op de
meeste Windows-computers:
1.
Klik met de rechtermuisknop op het pictogram
Netwerk in de rechterbenedenhoek van het
scherm.
2.
Klik op Status in het pop-upmenu.
3.
Klik in het dialoogvenster dat vervolgens wordt
geopend op de tab Ondersteuning.
4.
Klik op het tabblad Ondersteuning op de knop
Details. De netwerkinstellingen worden
weergegeven.
Nummer
a Kleine letter
b Wissen
Spatie
Verplaatsen " Selecteren ' Terug
9.
10. Hierna drukt u op de BLAUW (D) knop op uw
afstandsbediening en drukt u op ENTER.
11. Wacht totdat het bevestigingsbericht voor de
verbinding wordt weergegeven en druk vervolgens
op ENTER. Het scherm Netwerkinstelling wordt
opnieuw weergegeven Network Settings screen
reappears.
12. U kunt de verbinding testen door op ▼ te drukken
om Netwerktest te selecteren, en druk vervolgens
op ENTER.
Houd u aan de volgende aanwijzingen bij
het invoeren van de toegangscode:
• Gebruik de cijferknoppen op uw
afstandsbediening om getallen in te voeren.
• Gebruik de pijlknoppen op uw afstandsbediening
om van knop naar knop te gaan op het scherm
Beveiligingssleutel.
• Door op de RODE (A) knop op de
afstandsbediening te drukken, kunt u de tekst die
op de knoppen wordt weergegeven, wijzigen in
kleine letters, hoofdletters, cijfers of
pictogrammen. Als u een letter of symbool wilt
invoeren, beweegt u de cursor naar de letter of
het symbool en drukt u op de knop ENTER.
• Als u de laatste letter of het laatste nummer dat u
hebt ingevoerd, wilt wissen, drukt u op de
GROEN (B) knop.
Volg de onderstaande stappen om de
netwerkinstellingen in te voeren in uw product:
1.
Druk op het scherm Internetprotocol op ENTER.
2.
Druk op ▲▼ om Handmatig te selecteren, en
druk vervolgens op ENTER.
3.
Druk op ▼ om naar het eerste invoerveld (IPadres) te gaan.
Netwerkinstelling
Netwerkkeuze
Internetprotokol.
: Niet geselecteerd
: Handmatig
IP-adres
: 0
0
0
0
Subnetmasker
: 255 255 255
0
Gateway
: 0
0
0
DNS
: Handmatig
0
0
DNS Server
: 0
0
0
a PBC (WPS) > Verplaatsen " Enter ' Terug
4.
40
Gebruik de cijferknoppen om getallen in te voeren.
Nederlands
HT-C5900-ELS_NL_0511.indd 40
2010-05-11
5:59:19
03
Als u gereed bent met een veld, gebruikt u
► om naar het volgende veld te gaan.
U kunt ook de andere pijlknoppen gebruiken
om omhoog, omlaag en terug te gaan.
6.
Voer de waarden voor IP-adres,
Subnetmasker, en Gateway in.
7.
Druk op ▼ om naar DNS te gaan.
8.
Druk op ▼ om naar het eerste invoerveld
voor de DNS te gaan. Voer de getallen in op
dezelfde wijze als hierboven.
9.
Druk wanneer u klaar bent op ▲ om terug
te gaan naar Toegangspunt Keuze.
Selecteer het netwerk en druk vervolgens
op ENTER.
10. Ga naar stap 6 in de bovenstaande
procedure voor het automatisch instellen
van de draadloze netwerkverbinding en volg
de aanwijzingen vanaf dat punt.
Netwerktest
Gebruik dit menu om verbinding te maken met
het bedrade netwerk of om te controleren of uw
netwerkverbinding werkt.
Netwerktest
On-Screen Menu
Subtitle
Stel deze optie in om verbinding met internet toe
te staan als de BD-LIVE-service wordt gebruikt.
• Toestaan (iedereen) : De internetverbinding is
toegestaan voor alle BD-LIVE-inhoud.
• Toestaan (alleen geldig ID) : De
internetverbinding is toegestaan voor BD-LIVEinhoud met een geldig certificaat.
• Niet toestaan : Er is geen internetverbinding
toegestaan voor BD-LIVE-inhoud.
✎ OPMERKING
 Wat is een geldig certificaat?
Wanneer het product gebruikmaakt van BDLIVE om de schijfgegevens en het verzoek
naar de server te sturen om de schijf te
certificeren, gebruikt de server de
overgedragen gegevens om te controleren of
de schijf geldig is en stuurt het certificaat terug
naar het product.
 De internetverbinding kan beperkt zijn wanneer
u BD-LIVE-inhoud gebruikt.
Taal
:

MAC-adres (00:00:00:00:00:00)
Disc Menu
:

IP-adres,Subnetmasker,Gateway,DNS Server
Audio
:
Gateway Ping
Internet Service Test
BD-Live internet verbinding
Instellingen
5.
:
Ongeldige netwerkconfiguratie (IP-adres).
Controleer de netwerkinstellingen en voer een geldige
waarde in voordat u het opnieuw probeert.
r Terug
Netwerkstatus
Controleer of er een netwerk- en
internetverbinding is.
U kunt de taal selecteren waarin u het Homemenu, het schijfmenu, enz. wilt weergeven.
• Schermmenu : selecteer de taal voor de
schermweergaven.
• Schijf menu : selecteer de taal voor de
schijfmenuweergaven.
• Geluid : selecteer de taal voor de schijfaudio.
• Ondertitels : selecteer de taal voor de
schijfondertitels.
✎ OPMERKING
 De geselecteerde taal zal alleen worden
weergegeven als deze op de schijf wordt
ondersteund.
Nederlands
HT-C5900-ELS_NL_0511.indd 41
41
2010-05-11
5:59:20
Instellingen
Beveiliging
Algemeen
Als u dit menu voor het eerst gebruikt, wordt het
scherm voor het instellen van het wachtwoord
weergegeven. Voer het gewenste wachtwoord
van vier cijfers in met de cijferknoppen. (Het
wachtwoord is standaard ingesteld op 0000.)
Leeftijdsbeperking
Deze functie werkt bij Blu-ray Discs/DVD's die
voorzien zijn van een classificatie. Zo kunt u controle
houden over het type Blu-ray Discs/DVD's waarnaar
uw gezin kijkt. Selecteer het kwalificatieniveau dat u
wilt instellen. Een hoger cijfer geeft aan dat het
programma alleen voor volwassenen is bestemd.
Als u bijvoorbeeld niveau 6 kiest, worden schijven
van niveau 7 of 8 niet afgespeeld.
Wijzig het achtergrondthema van het menuscherm.
Instellingen
Display
Audio
System
Network
Language
Security
General
Support
Achtergrond
Parental Rating
: Off
Change Password
Skin 1
Skin 2
Skin 3
Skin 4
Skin 5
> Verplaatsen s Selecteren r Terug
Front paneel
Instellingen
Weergave
Geluid
Systeem
Netwerk
Taal
Beveiliging
Algemeen
Ondersteuning
Achtergrond
Leeftijdsbeperking
Uit
Toegangscode wijzigenNiveau 8 (volw.)
7
6
5
4
3
2
▼
Wijzig de helderheid van het voorpaneel.
• Automatisch : het voorpaneel wordt gedimd
tijdens het afspelen.
• Dimmen : het weergavevenster wordt gedimd.
• Helder : het weergavevenster wordt helderder
gemaakt.
Geluid aan/uit
Toegangscode wijzigen
Wijzig het viercijferige wachtwoord voor toegang
tot de beveiligingsfuncties.
Hiermee wordt een melodie afgespeeld wanneer het
product wordt in- of uitgeschakeld.
• Uit : schakel Geluid bij aan/uit uit.
• Aan : schakel Geluid bij aan/uit in.
Instellingen
Toegangscode wijzigen
Weergave
Geluid
Systeem
Geef de toegangscode in
Netwerk
Taal
Beveiliging
Algemeen
Geef PIN in r Terug
Ondersteuning
Als u uw wachtwoord bent vergeten
1. Verwijder de schijf.
2. Houd de toets STOP () op het voorpaneel
minstens vijf seconden ingedrukt.
Alle instellingen zullen worden teruggezet
naar de fabrieksinstellingen.
✎ OPMERKING
 Bij het terugzetten van de fabrieksinstellingen worden alle
gebruikersgegevens uit de BD-gegevens verwijderd.
42
Nederlands
HT-C5900-ELS_NL_0511.indd 42
2010-05-11
5:59:21
03
Software-upgrade
In dit menu kunt u een upgrade van software
uitvoeren ten behoeve van prestatieverbeteringen
of aanvullende services. U kunt de huidige
softwareversie controleren, een upgrade uitvoeren
via het internet en de Melding automatische
upgrade instellen. Als het correct is aangesloten op
het netwerk via een kabel of draadloos, maakt het
automatisch verbinding met de website van
Samsung telkens wanneer het wordt ingeschakeld
en worden de updatebestanden gedownload als er
geldige upgrades bestaan.
Instellingen
Weergave
Software-upgrade
Software-upgrade
Disc Menu
:
Geluid
:
SysteemHuidige versie Audio : XXX-XXXXXXXXX
NetwerkVia internet Subtitle
:
|
Taal Melding automatische upgrade : Aan
Beveiliging
Algemeen > Verplaatsen s Selecteren r Terug
Ondersteuning
U kunt software ook op een van de volgende
twee manieren bijwerken: De update van
software vindt op dezelfde wijze plaats als in het
menu Via internet.
• USB : breng een bezoek aan www.samsung.
com/bluraysupport en download de meest
recente firmware (RUF-bestand) en sla deze op
een USB-flashstation op. Sluit het USBflashstation aan op de USB-poort van het
product (de schijflade moet leeg zijn) om de
software bij te werken, en volg daarna de
instructies op het scherm.
• CD : breng een bezoek aanwww.samsung.
com/bluraysupport, download de meest
recente firmware (RUF-bestand) en schrijf deze
weg naar een schijf. Plaats de schijf in het
product en speel deze af om de update te
starten. Volg daarna de instructies op het
scherm.
Instellingen
Ondersteuning
✎ OPMERKING
 Software-upgrades met behulp van USBhostaansluiting moet worden uitgevoerd terwijl
er geen schijf aanwezig is.
1. Kies Via internet door op ENTER te
drukken.Er verschijnt een pop-upmelding als
een update beschikbaar is.
2. Als u Ja, selecteert, wordt het product
automatisch uitgeschakeld voordat het
opnieuw wordt opgestart. (Schakel het nooit
handmatig in.)
3. Een pop-up met de voortgang van de
update wordt weergegeven. Wanneer de
update is voltooid, wordt het product
opnieuw automatisch uitgeschakeld.
4. Druk op de POWER (AAN/UIT)-knop om
het product in te schakelen.
✎ OPMERKING
 De update wordt voltooid wanneer het product
wordt uitgeschakeld na opnieuw te zijn
opgestart. Druk op de POWER (AAN/UIT)-knop
om het bijgewerkte product in te schakelen. U
kunt er nu weer mee werken.
Schakel het product nooit handmatig in of uit
tijdens het updateproces.
 Samsung Electronics accepteert geen
aansprakelijkheid voor storingen aan het product
die worden veroorzaakt door een instabiele
internetverbinding of nalatig handelen van een
consument tijdens het uitvoeren van een
upgrade van de software.
 Als u de upgrade wilt annuleren terwijl de
gegevens worden gedownload, drukt u op
ENTER.
 Wanneer de upgrade van het systeem is
voltooid, controleert u de software-informatie
in het menu Software-upgrade.
 Schakel het product niet uit tijdens de
systeem-upgrade. Anders werkt het mogelijk
niet correct.
 Gebruik geen andere USB-apparaten dan
USB-flashstations om software-upgrades uit te
voeren wanneer u de USB-hostaansluiting
gebruikt.
Contact opnemen met Samsung
Contactinformatie voor hulp bij uw product.
Nederlands
HT-C5900-ELS_NL_0511.indd 43
43
2010-05-11
5:59:24
Basisfuncties
Een schijf afspelen
Schijfstructuur
De inhoud van een schijf wort meestal als volgt
ingedeeld.
Afspelen
1. Druk op de knop OPENEN/SLUITEN ( )
om de schijflade te openen.
2. Plaats voorzichtig een schijf in de lade, met
het etiket naar boven.
• Blu-ray Disc, DVD-VIDEO
3. Druk op de knop AFSPELEN (►) of
OPENEN/SLUITEN ( ) om de schijflade te
sluiten.
• Audio CD (CD-DA)
Afspeelknoppen
AFSPELEN
( ►)
Titel 1
Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2
Track 1
Track 2
Hoofdstuk 1
Titel 2
Hoofdstuk 2
Hoofdstuk 3
Track 3
Track 4
Track 5
• MP3, WMA, DivX, MKV en MP4
Map(groep) 1
Bestand 1 Bestand 2
Bestand 1
Map(groep) 2
Bestand 2 Bestand 3
Start het afspelen.
Het schijfmenu, titelmenu of pop-upmenu gebruiken
STOP (  )
Stopt het afspelen.
• Als eenmaal op deze knop
wordt gedrukt: de positie
waar is gestopt wordt
opgeslagen.
• Als tweemaal op deze knop
wordt gedrukt: de positie
waar is gestopt wordt niet
opgeslagen.
(Deze functie werkt mogelijk niet
met sommige Blue-ray-schijven
(BD-J).)
PAUZE (  )
Het afspelen wordt
onderbroken.
Het schijfmenu gebruiken
hZ
1. Druk tijdens het afspelen op de
knop DISC MENU op de
afstandsbediening.
2. Druk op de knoppen ▲▼◄► om
de gewenste selectie te maken en
druk op ENTER.
DISC MENU
✎ OPMERKING
 Afhankelijk van de schijf, kunnen de menuitems variëren en is dit menu mogelijk niet
beschikbaar.
✎ OPMERKING
 Wanneer u op een ongeldige knop drukt,
wordt "Niet beschikbaar" weergegeven.
44
Nederlands
HT-C5900-ELS_NL_0511.indd 44
2010-05-11
5:59:25
04
De functies Zoeken en Overslaan gebruiken
Z
1. Druk tijdens het afspelen op de
knop TITLE MENU op de
afstandsbediening.
2. Druk op de knoppen ▲▼◄► om
de gewenste selectie te maken en
druk op ENTER.
TITLE MENU
POPUP
Een bepaalde scène opzoeken
hzZyx
✎ OPMERKING
 Afhankelijk van de schijf, kunnen de menuitems variëren en is dit menu mogelijk niet
beschikbaar.
 Het titelmenu wordt alleen weergegeven als de
schijf ten minste twee titels bevat.
De titellijst afspelen
z
1. Druk tijdens het afspelen op de
knop DISC MENU of TITLE
MENU.
2. Druk op ▲▼ om in de lijst met
titels een item te selecteren dat u
wilt afspelen, en druk vervolgens
op ENTER.
Tijdens het afspelen kunt u snel vooruit- of
terugzoeken in een hoofdstuk of track en
de functie Overslaan gebruiken om naar de
volgende of vorige selectie te springen.
Basisfuncties
Het titelmenu gebruiken
• Druk tijdens het afspelen op ZOEKEN ().
Telkens wanneer u op ZOEKEN () drukt,
wordt de afspeelsnelheid als volgt gewijzigd:
BD-ROM,
BD-RE/-R,
DVD-RW/-R,
DVD+RW/+R,
DVD-VIDEO
DivX, MKV, MP4
)1)2)3
) 4 ) 5  ) 6  ) 7
(1(2(3
( 4 ( 5  ( 6  ( 7
)1)2)3
(1(2(3
DISC MENU
TITLE MENU
POPUP
• Als u de normale afspeelsnelheid wilt hervatten,
drukt u op AFSPELEN (►).
✎ OPMERKING
 U hoort geen geluid tijdens het zoeken.
Hoofdstukken overslaan
Het pop-upmenu gebruiken
h
1. Druk tijdens het afspelen op de
knop POPUP op de
afstandsbediening.
TITLE MENU
POPUP
2. Druk op ▲▼◄► of ENTER om
het gewenste menu te selecteren.
✎ OPMERKING
 Afhankelijk van de schijf, kunnen de menu-
hzZyx
• Druk tijdens het afspelen op OVERSLAAN
(#$).
Wanneer u op OVERSLAAN ($) drukt, gaat
het product naar het volgende hoofdstuk.
Als u op OVERSLAAN (#) drukt, gaat het
product terug naar het begin van het
hoofdstuk. Drukt u nogmaals op deze knop,
dan gaat het product naar het begin van het
vorige hoofdstuk.
items variëren en is dit menu mogelijk niet
beschikbaar.
Nederlands
HT-C5900-ELS_NL_0511.indd 45
45
2010-05-11
5:59:25
Basisfuncties
Vertraagd afspelen en stap voor stap afspelen
Herhalen
Uit
Vertraagd afspelen
hzZyx
• Druk in de pauzestand op de knop ZOEKEN ().
Als u op ZOEKEN () drukt, wordt de
afspeelsnelheid verlaagd tot * 1/8 * 1/4 * 1/2
• Als u de normale afspeelsnelheid wilt hervatten,
drukt u op AFSPELEN (► ).
✎ OPMERKING
 U hoort geen geluid tijdens het vertraagd
afspelen.
 Vertraagd afspelen werkt alleen in voorwaartse
richting.
 Slow motion werkt niet bij DivX-schijven.
3. Druk nogmaals op REPEAT om terug te
gaan naar de normale weergave.
4. Druk op ▲▼ om Uit te selecteren, en druk
vervolgens op ENTER.
✎ OPMERKING
 Afhankelijk van de schijf is het mogelijk dat
de herhaalfunctie niet beschikbaar is.
Sectie herhalen
hzZy
Stap voor stap afspelen
hzZyx
• Druk in de pauzestand op PAUZE (  ).
Telkens wanneer u op PAUZE (  ) drukt,
verschijnt er een nieuw beeld.
• Als u de normale afspeelsnelheid wilt hervatten,
drukt u op AFSPELEN ( ► ).
1. Druk tijdens het afspelen op
REPEAT van de afstandsbediening.
REPEAT
2. Druk op ▲▼ om REPEAT A-B te
selecteren.
Herhalen
Herhalen A-B : Uit
s Mark A
✎ OPMERKING
 U hoort geen geluid in de "stap voor stap"modus.
 Stap voor stap afspelen werkt alleen in
voorwaartse richting.
 Step motion werkt niet bij DivX-schijven.
Afspelen herhalen
De titel of het hoofdstuk herhalen
3. Druk op ENTER op het punt waarop u het
herhaaldelijk afspelen wilt starten (A).
4. Druk op ENTER op het punt waarop u het
herhaaldelijk afspelen wilt starten (B).
5. Druk nogmaals op REPEAT om terug te
gaan naar de normale weergave.
6. Druk op ENTER.
hzZy ✎ OPMERKING
Hiermee herhaalt u de titel of het hoofdstuk
van de schijf.
1. Druk tijdens het afspelen op REPEAT van de
afstandsbediening.
2. Druk op ▲▼ om Hoofdstuk of Titel REPEAT
te selecteren, en druk vervolgens op
ENTER.
46
 Als u punt (B) instelt voordat vijf seconden
voorbij zijn, wordt het verbodsbericht
weergegeven.
Nederlands
HT-C5900-ELS_NL_0511.indd 46
2010-05-11
5:59:26
04
Tijdens het afspelen kunt u het
schijfmenu bedienen door op TOOLS
op de afstandsbediening te drukken.
TOOLS
• Scherm TOOLS-menu
Tools
Titel
:
1/1
Hoofdstuk
4/21
Afspeeltijd
:
00:12:06
Herhalen
Geluid
: 1/7 ENG Multi CH
Ondertitels
:
1/6 ENG
Beeldhoek
:
1/1
BONUSVIEW Video :
Uit
BONUSVIEW Audio :
0/1 Uit
bevat, wordt er ook informatie over de primaire
en secundaire modus weergegeven.
Met ◄► kunt u schakelen tussen de primaire
en secundaire audiomodus.
 Deze functie is afhankelijk van de audiotalen
die op de schijf staan en is niet altijd
beschikbaar.
 De soundtrack van een Blu-ray Disc kan
maximaal 32 audiotalen bevatten, terwijl een
DVD maximaal 8 talen kan bevatten.
 Voor sommige Blu-ray Discs kunt u Engelse
soundtracks voor LPCM voor meerdere
kanalen of Dolby Digital Audio selecteren.
Basisfuncties
 Als de Blu-ray Disc een BONUSVIEW-sectie
De knop TOOLS gebruiken
Afbeeldinginstallatie
< Wijz. " Selecteren
De ondertitelingstaal selecteren
hZx
✎ OPMERKING
▪ Afhankelijk van de schijf kan het TOOLSmenu verschillen.
1. Druk tijdens het afspelen op TOOLS.
2. Druk op ▲▼om Ondertitels te selecteren.
Direct naar een gewenste scène gaan
3. Druk op ◄► om de gewenste taal voor de
ondertiteling te selecteren.
hzZy ✎ OPMERKING
1. Druk tijdens het afspelen op TOOLS.
 Afhankelijk van de Blu-ray Disc of DVD, kunt u
2. Druk op ▲▼ om Titel, Hoofdstuk of
Afspeeltijd te selecteren.
3. Voer de gewenste waarde voor Titel,
Hoofdstuk of Afspeeltijd met behulp van de
cijferknoppen en druk vervolgens op ENTER.
De audiotaal selecteren


hzZx
1. Druk tijdens het afspelen op TOOLS.
2. Druk op de knoppen ▲▼ om Geluid te
selecteren.
3. Druk op ◄► om de gewenste audiotaal te
selecteren.

✎ OPMERKING

 De indicator ◄► wordt niet op het scherm

de ondertiteling mogelijk wijzigen in het
schijfmenu.
Druk op DISC MENU.
Deze functie is afhankelijk van de
ondertitelingstalen die op de schijf staan en is
mogelijk niet op alle Blu-ray Discs/DVS’s
beschikbaar.
De soundtrack van een Blu-ray Disc kan
maximaal 255 ondertitelingstalen bevatten,
terwijl een DVD maximaal 32
ondertitelingstalen kan bevatten.
Als de Blu-ray Disc een BONUSVIEW-sectie
bevat, wordt er ook informatie over de primaire
en secundaire modus weergegeven.
Met deze functie wijzigt u tegelijkertijd de
primaire en secundaire ondertiteling.
Het totale aantal ondertitels is de som van
de primaire en secundaire ondertitels.
weergegeven als de BONUSVIEW-sectie geen
audio-instellingen voor BONUSVIEW bevat.
Nederlands
HT-C5900-ELS_NL_0511.indd 47
47
2010-05-11
5:59:29
Basisfuncties
Ondertiteling
x
• Om deze functie goed te kunnen gebruiken,
moet u enige ervaring hebben met het
downloaden en bewerken van video.
• Om de ondertitelfunctie te gebruiken, slaat u
het ondertitelbestand (*.smi) op met dezelfde
bestandsnaam als het DivX mediabestand (*.
avi) in dezelfde map.
Bijvoorbeeld: basis Samsung_007CD1.avi
Samsung_007CD1.smi
• Voor de bestandsnaam kunt u maximaal 60
alfanumerieke tekens of 30 Oost-Aziatische tekens
(tekens van 2 bytes, zoals Koreaans en Chinees)
gebruiken.
• Film : dit is de beste instelling om films te
bekijken.
• Gebruikersnaam : de gebruiker kan
respectievelijk de beeldscherpte en de
ruisonderdrukking aanpassen.
BONUSVIEW instellen
h
Met de functie BONUSVIEW kunt u extra inhoud
(zoals commentaar) in een klein venster
weergeven terwijl de film wordt afgespeeld.
Deze functie is alleen beschikbaar wanneer de
schijf de functie BONUSVIEW ondersteunt.
De camerabeeldhoek wijzigen
hZ
Wanneer een Blu-ray Disc/DVD meerdere
camerastandpunten van een bepaalde scène
bevat, kunt u de functie BEELDHOEK selecteren.
1. Druk tijdens het afspelen op TOOLS.
2. Druk op ▲▼om Beeldhoek te selecteren.
Primair audio/video
Secundair audio/video
3. Druk op ◄► om de gewenste hoek te
selecteren.
1. Druk tijdens het afspelen op TOOLS.
De beeldinstelling selecteren
2. Druk op ▲▼ om BONUSVIEW Video of
BONUSVIEW Audio te selecteren.
hzZy
Met deze functie kunt u de videokwaliteit
aanpassen wanneer u via HDMI aangesloten
bent op een TV.
1. Druk tijdens het afspelen op TOOLS.
2. Druk op ▲▼ om Afbeeldinginstallatie te
selecteren, en druk vervolgens op ENTER.
3. Druk op ◄► om de Afbeeldinginstallatie te
selecteren en druk vervolgens op ENTER.
• Dynamisch : kies deze instelling om de
scherpte te vergroten.
• Normaal : kies deze instelling voor de
meeste weergavetoepassingen.
48
3. Druk op ◄► om de gewenste functie
BONUSVIEW te selecteren.
✎ OPMERKING
 Als u overschakelt van BONUSVIEW Video,
wordt BONUSVIEW Audio automatisch
aangepast aan BONUSVIEW Video.
Tools
BONUSVIEW Video
Uit
BONUSVIEW Audio :
0/1 Uit
Afbeeldinginstallatie
< Wijz. " Selecteren
Nederlands
HT-C5900-ELS_NL_0511.indd 48
2010-05-11
5:59:31
04
ow
Knoppen op de
afstandsbediening voor het
afspelen van muziek
@
1
2
3
4
5
6
7
8
Knop ENTER : Hiermee speelt u de
geselecteerde track af of pauzeert u deze.
8
Knoppen ◄► : Snel afspelen.
(behalve voor audio-cd (cd-da)
9
Knop STOP : hiermee beëindigt u een track.
0
Knop OVERSLAAN($) : hiermee gaat u
tijdens het afspelen naar de volgende pagina in
de Muzieklijst of naar de volgende track in de
Afspeellijst.
!
Knop OVERSLAAN (#) : hiermee gaat u
tijdens het afspelen naar de vorige pagina in
de Muzieklijst of naar de vorige track in de
Afspeellijst.
Als u na drie seconden afspelen in de Afspeellijst
op deze knop drukt, wordt de huidige track
opnieuw vanaf het begin afgespeeld. Maar als
u binnen drie seconden nadat het afspelen is
gestart in de Afspeellijst op deze knop drukt,
wordt de vorige track afgespeeld.
@
Knop NUMMER : druk tijdens het afspelen van
de Afspeellijst op het gewenste tracknummer.
De geselecteerde track wordt afgespeeld.
REPEAT
0
!
1
2
0
3
9
8
7
9
FULL SCREEN
4
TOOLS
INFO
RETURN
EXIT
Basisfuncties
Naar muziek luisteren
5
7
TUNER
MEMORY
A
INTERNET@
B
C
MO/ST
D
6
DSP
1
Knop REPEAT : hiermee selecteert u de
afspeelmodus in de Afspeellijst.
2
Knoppen ZOEKEN : snel afspelen.
(uitsluitend audio-CD (CD-DA))
3
Knop PAUZE : het afspelen wordt onderbroken.
4
Knop AFSPELEN : het huidige geselecteerde
nummer wordt afgespeeld.
5
Knoppen ▲▼ : hiermee selecteert u een track
in de Muzieklijst of de Afspeellijst.
6
Knop GELE (C) : hiermee selecteert u een track
in de muzieklijst of heft u de selectie van een
track op.
Nederlands
HT-C5900-ELS_NL_0511.indd 49
49
2010-05-11
5:59:32
Basisfuncties
Een audio-CD (CD-DA)/MP3 afspelen
Een audio-CD (CD-DA)/MP3 herhalen
1. Plaats een audio-CD (CD-DA) of een MP3schijf in de schijflade.
• Bij een Audio-CD (CD-DA) wordt
automatisch de eerste track afgespeeld.
• Bij een MP3-schijf drukt u op ◄► om
Muziek te selecteren. Druk vervolgens op
ENTER.
1. Druk tijdens het afspelen van de
Afspeellijst op REPEAT.
2. Selecteer de gewenste afspeelmodus
door herhaaldelijk om REPEAT te
drukken.
Uit
De nummers op de schijf
Audio-CD
worden afgespeeld in de
(CD-DA)/MP3 volgorde waarin ze op de
schijf zijn opgenomen.
(
) Track
Audio-CD
(CD-DA)
De huidige track wordt
herhaald.
(
) Eén
MP3
De huidige track wordt
herhaald.
(
) Alle
Audio-CD
Alle tracks worden
(CD-DA)/MP3 herhaald.
Onderdelen van het scherm voor de
audio-CD (CD-D)/MP3
1
2
3
Afspeellst
FRAGMENT 001
1/12
REPEAT
FRAGMENT 001
05:57
FRAGMENT 002
04:27
FRAGMENT 003
7
6
04:07
FRAGMENT 004
+
03:41
00:08 / 05:57
FRAGMENT 005
03:17
FRAGMENT 006
03:35
s Pauze
5
Tools
r Terug
4
1
Hiermee wordt de muziekinformatie
weergegeven.
2
Hiermee wordt de afspeellijst weergegeven.
3
Geeft het huidige nummer of het totale aantal
nummers weer.
4
Hiermee worden de beschikbare knoppen
weergegeven.
5
Hiermee worden de huidige afspeeltijd en de
totale afspeeltijd weergegeven.
6
Hiermee wordt de huidige afspeelstatus
weergegeven.
7
( )
Audio-CD
Willekeurige (CD-DA)/
volgorde
MP3
Afspeellst
1. Plaats een audio-CD (CD-DA) of een MP3schijf in de schijflade.
• Bij een Audio-CD (CD-DA) wordt
automatisch de eerste track afgespeeld.
• Bij een MP3-schijf drukt u op ◄► om
Muziek te selecteren. Druk vervolgens op
ENTER.
2. Ga naar de Muzieklijst door op STOP ()
RETURN te drukken. Het scherm Muzieklijst
wordt weergegeven.
3. Druk op ▲▼◄► om naar de gewenste track te
gaan en druk vervolgens op de GELE knop (C) om
gewenste tracks te controleren. Herhaal deze
procedure om extra tracks te selecteren.
Muziek
Hiermee wordt de herhaalde afspeelstatus
weergegeven.
2. Druk op ▲▼ om de track te selecteren die u
wilt afspelen, en druk vervolgens op ENTER.
FRAGMENT 001
FRAGMENT 002
00:05:57
00:04:27
FRAGMENT 003
FRAGMENT 004
00:04:07
00:03:41
FRAGMENT 005
FRAGMENT 006
00:03:17
00:03:35
FRAGMENT 007
FRAGMENT 008
00:03:47
00:03:49
FRAGMENT 009
CDDA
3 best. gesel. 1/2 Pagina
FRAGMENT 003
00:03:53
50
Met de optie voor afspelen
in willekeurige volgorde
worden de tracks op een
schijf in willekeurige volgorde
afgespeeld.
FRAGMENT 010
00:03:45
Selecteren
 Naar pag.
r Terug
Nederlands
HT-C5900-ELS_NL_0511.indd 50
2010-05-11
5:59:33
04
5. Druk op ENTER om de geselecteerde tracks
af te spelen.
Geselecteerde tracks worden automatisch
afgespeeld.
Afspeellijst
FRAGMENT 001
+
1/1
FRAGMENT 001
05:57
FRAGMENT 002
04:27
FRAGMENT 003
04:07
Geluidmodus
De functie DSP (Digital Signal Processor)
Basisfuncties
4. Als de afspeellijst een ongewenste track
bevat, drukt u opnieuw op de GELE (C) knop.
De geselecteerde track wordt dan verwijderd.
Hiermee wordt het volumeniveau geregeld en
gestabiliseerd om grote veranderingen in het
volume bij het wisselen van kanaal of scène te
voorkomen.
DSP
Druk op de toets DSP.
SMART SOUND MP3 ENHANCER POWER BASS DSP MODE OFF
• SMART SOUND : hiermee wordt het
volumeniveau geregeld en gestabiliseerd om
grote veranderingen in het volume bij het
wisselen van kanaal of scène te voorkomen.
00:08 / 05:57
s Pauze
Tools
r Terug
6. Ga naar de Muzieklijst door op STOP () of
RETURN te drukken.
7. Ga naar de Afspeellijst door op ENTER te
drukken.
✎ OPMERKING
 U kunt een afspeellijst met maximaal 99 tracks
maken op een audio-CD (CD-DA).
• MP3 ENHANCER : hiermee kunt u eveneens
uw geluidsbeleving verbeteren (bijvoorbeeld
MP3's). U kunt het geluidsniveau van uw
MP3's (24 kHz, 8 bit) verhogen tot het
geluidsniveau van CD's (44,1 kHz, 16 bit).
• POWER BASS : deze functie benadrukt de
lage tonen, resulterend in bonzende
geluidseffecten.
De modus SFE (Sound Field Effect)
U kunt de SFE-modus instellen die het beste past
bij het type muziek waarnaar u luistert.
SFE MODE
Druk op de knop SFE MODE.
HALL1
Biedt een helder zanggeluid, alsof u in
een concertzaal zit.
HALL2
Biedt eveneens een helder zanggeluid
alsof u in een concertzaal zit, maar
minder sterk dan HALL1.
JAZZ
Aanbevolen instelling voor
jazzmuziek.
CHURCH
ROCK
SFE OFF
Geeft u het idee dat u in een grote
kerk zit.
Aanbevolen instelling voor
rockmuziek.
Selecteer deze optie voor normale
weergave.
Nederlands
HT-C5900-ELS_NL_0511.indd 51
51
2010-05-11
5:59:35
Basisfuncties
De modus Dolby Pro Logic II
De knop TOOLS gebruiken
U kunt de gewenste audiomodus Dolby
Pro Logic II selecteren.
Tijdens het afspelen van een diashow
kunt u verschillende functies gebruiken
door op de knop TOOLS te drukken.
Druk op de knop
MUSIC
PL II.
Wanneer u naar muziek luistert, kunt u
geluidseffecten toepassen alsof u naar de
werkelijke uitvoering luistert.
TOOLS
Tools
Stop diashow
Snelheid Diavoorstelling : Normaal
Effect presentatie :
Vervaag1
Achtergr.muz
THEATER
Realistisch geluid bij films.
PROLOG
U ervaart een realistisch multikanaals effect
alsof u zes luidsprekers gebruikt, terwijl u
slechts de voorste linker en rechter
luidsprekers gebruikt.
MATRIX
U hoort het meerkanaals surroundgeluid.
STEREO
Selecteer deze optie om naar geluid te
luisteren uit alleen de voorste linker- en
rechterluidsprekers en de subwoofer.
Zoom
✎ OPMERKING
 Sluit uw externe apparaat voor de modus Dolby
Pro Logic II aan op de AUDIO-ingangen (L en
R) van het product. Als u alleen links of rechts
aansluit, is surroundgeluid niet mogelijk.
Een afbeelding afspelen
G
Een JPEG-schijf afspelen
1. Plaats een JPEG-schijf in de schijflade.
2. Druk op ◄► om Foto's te selecteren en
druk vervolgens op ENTER.
3. Druk op ▲▼◄► om de map te selecteren
die u wilt afspelen, en druk vervolgens op
ENTER.
4. Druk op ▲▼◄► om de foto te selecteren
die u wilt afspelen en druk vervolgens op
ENTER.
✎ OPMERKING
 U kunt de ondertiteling en PG-afbeelding niet
Roteren
Informatie
> Verplaatsen " Enter ' Terug
• Stop diashow : selecteer deze optie als u de
diashow wilt stoppen.
• Snelheid Diavoorstelling : selecteer deze
optie als u de snelheid van de diashow wilt
aanpassen.
• Effect presentatie : selecteer deze optie als u
het effect van de diashow wilt instellen.
• Achtergr.muz : selecteer deze optie wanneer u
naar muziek wilt luisteren terwijl u een
afbeelding bekijkt.
• Zoom : selecteer deze optie als u de huidige
afbeelding wilt vergroten. (Maximale vergroting:
4 keer)
• Roteren : selecteer deze optie als u de
afbeelding wilt draaien. (Hiermee wordt de
afbeelding rechts- of linksom gedraaid.)
• Informatie : hiermee wordt de
afbeeldingsinformatie weergegeven, zoals
naam, grootte, enz.
✎ OPMERKING
 De functie Achtergrondmuziek kan alleen worden
gebruikt als de muziek- en MP3-bestanden in
dezelfde map zijn opgeslagen. De geluidskwaliteit
kan echter nadelig worden beïnvloed door de
bitsnelheid van het MP3-bestand, de grootte van de
foto en de coderingsmethode.
vergroten in de modus voor volledig scherm.
52
Nederlands
HT-C5900-ELS_NL_0511.indd 52
2010-05-11
5:59:37
04
F
U kunt de USB-verbinding gebruiken om
multimediabestanden (MP3, JPEG, DivX, enz.) af te
spelen die zijn gedownload van het USB-opslagapparaat.
1. Ga naar het Home-menu.
2. Sluit in de stopmodus het USB-opslagapparaat
aan op de USB-poort aan de voorzijde van het
product. Het bericht “Wilt u toegang tot het
apparaat?” wordt weergegeven.
3. Druk op ◄ ► om Ja te selecteren, en druk
vervolgens op de knop ENTER.
4. Druk op de RODE (A) knop.
✎ OPMERKING
 U moet het USB-opslagapparaat op veilige wijze
verwijderen (door de functie “Veilig om USB te
verwijderen” uit te voeren) om mogelijke schade aan
het USB-geheugen te voorkomen. Druk op MENU om
naar het Home-menu te gaan en druk daarna
achtereenvolgens op de GELE(C) knop en op ENTER.
 Als de audio-CD (CD-DA), MP3 en JPEG-bestanden
zich in de stopmodus bevinden, kunt u het volledige
scherm niet bekijken door op FULL SCREEN op de
afstandsbediening te drukken.
 Als u de schijf plaatst tijdens het afspelen van een
USB-opslagapparaat, wordt de apparaatmodus
automatisch gewijzigd in “DVD of CD”.
 Als u uw muziekbestanden wilt beluisteren met 5.1kanaals geluid, moet u de modus Dolby Pro Logic II
instellen op Matrix. (Zie pagina 52.)
Basisfuncties
Een USB-opslagapparaat afspelen
You
internet radio
Activeer de service Internet@TV
en Tube
geniet van een keur van internetservices.
CD
USB
USB a Ander apparaat USB veilig verw. d Apparaten tonen " Enter
5.
Druk op ▲▼ om USB te selecteren, en
druk vervolgens op ENTER.
6. Druk op ◄► om de gewenste video's, muziek of
foto's te selecteren en druk vervolgens op ENTER.
4-1. Druk op de BLAUWE(D) knop.
Activeer de service Internet@TV en
geniet van een keur van internetservices.
USB
USB
d Beginscherm
" Enter
5-1. Druk op ◄► om USB te selecteren, en
druk vervolgens op ENTER.
6-1. Druk op ▲▼ om de gewenste video's,
muziek of foto's te selecteren en druk
vervolgens op ENTER.
7. Zie pagina’s 44-52 voor meer informatie
over het afspelen van video-, muziek- of
fotobestanden.
Nederlands
HT-C5900-ELS_NL_0511.indd 53
53
2010-05-11
5:59:40
Basisfuncties
Luisteren naar de radio
De knoppen op de afstandsbediening gebruiken
1. Druk op de knop FUNCTION om FM te
selecteren.
2. Stem af op het gewenste station.
• Automatisch afstemmen 1 : Wanneer de
knop # $ worden ingedrukt, wordt een
voorgeprogrammeerd zendstation geselecteerd.
• Automatisch afstemmen 2 : Houd de knop
TUNING/CH (
) ingedrukt om automatisch
te zoeken naar actieve zendstations.
• Handmatig afstemmen : Druk op de knop
) om de frequentie
TUNING/CH (
stapsgewijs te verhogen of te verlagen.
Knoppen op het product gebruiken
1. Druk op de knop FUNCTION (
selecteren.
) om FM te
2. Selecteer een zendstation.
• Automatisch afstemmen 1 : Druk op de
knop STOP ( ) om PRESET te selecteren
en druk op de knop # $ om het
voorgeprogrammeerde station te selecteren.
• Automatisch afstemmen 2 : Druk op de
knop STOP ( ) om HANDMATIG te
selecteren en houd de knop # $ ingedrukt
om automatisch op de band te zoeken.
• Handmatig afstemmen : Druk op de knop
STOP ( ) om HANDMATIG te selecteren en
druk op de knop # $ om af te stemmen op
een lagere of hogere frequentie.
54
Mono/stereo instellen
MO/ST
Druk op de knop MO/ST.
D
• Telkens wanneer op de knop wordt
gedrukt, schakelt het geluid tussen
STEREO en MONO.
• Bij een slechte ontvangst, kunt u MONO
selecteren voor een heldere, storingsvrije uitzending.
Stations voorprogrammeren
Voorbeeld: De frequentie 89.10 FM in het
geheugen programmeren
1. Druk op de knop FUNCTION om FM te
selecteren.
) om
2. Druk op de toets TUNING/CH (
voorkeuze <89.10> te selecteren.
TUNER
MEMORY
3. Druk op de toets TUNER MEMORY .
C
• Het NUMMER knippert op het scherm.
4. Druk op de knop # $ om een
voorkeuzenummer te selecteren.
• U kunt kiezen tussen 15
voorkeuzeposities.
5. Druk nogmaals op de toets TUNER MEMORY.
• Druk op de toets TUNER MEMORY voordat
het NUMMER van het scherm verdwijnt.
• NUMMER verdwijnt van het scherm en het
station wordt in het geheugen opgeslagen.
6. U kunt andere stations instellen door de stappen
2 tot 5 te herhalen.
• Als u wilt afstemmen op een
voorgeprogrammeerd station, drukt u op de
knop # $ op de afstandsbediening om een
kanaal te selecteren.
Nederlands
HT-C5900-ELS_NL_0511.indd 54
2010-05-11
5:59:42
04
U kunt muziek- en videobestanden van een iPod
afspelen via het product.
FM ANT
WIRELESS
DIGITAL
AUDIO IN
HDMI IN
HDMI O
iPod
OPTICAL
ANCE : 3
iPod
Naar muziek luisteren
U kunt in de iPod opgeslagen muziekbestanden
afspelen door deze aan te sluiten op het product.
Activeer de service Internet@TV
en Tube
You
You
Tube
internet radio
geniet van een keur van internetservices.
voordat u uw iPod en het product aansluit.
 Als u een iPod aansluit terwijl het product is
ingeschakeld, wordt de batterij van de iPod
opgeladen.
 Zorg dat de dockconnector zo wordt
aangesloten dat het 'SAMSUNG'-logo zich
aan de bovenkant bevindt.
 'Made for iPod' betekent dat een elektronische
accessoire is ontworpen voor de specifieke
verbinding met een iPod en dat deze door de
ontwerper is gecertificeerd om te voldoen aan de
normen van Apple voor prestaties.
 "Works with iPhone" betekent dat een elektronische
accessoire is ontworpen voor de specifieke
verbinding met een iPod en dat deze door de
ontwerper is gecertificeerd om te voldoen aan de
normen van Apple voor prestaties.
iPod-muziekcategorieën
Bestandsinformatie, waaronder naam van de artiest,
naam van het album, titel van het nummer en het genre
worden weergegeven, gebaseerd op de ID3taginformatie bij het muziekbestand.
Nu
afgespeeld
Gn Schijf
MEMU
 Zet het volume op een gematigd niveau
iPod
iPod
Gn Schijf a Ander apparaat
d Apparaten tonen s Enter
1. Sluit de iPod-dock aan op de iPod-ingang op
het achterpaneel van het product.
2. Plaats de iPod in het iPod-dock.
• Uw iPod wordt automatisch ingeschakeld.
• Het bericht “iPod” verschijnt op het tvscherm.
3. Druk op de knop RODE (A) knop.
4. Druk op de toetsen ▲▼ om iPod te selecteren
en druk op ENTER.
5. Druk op de toetsen ◄► om Muziek te
selecteren en druk op ENTER.
6. Selecteer een muziekbestand om af te spelen.
- U kunt de afstandsbediening gebruiken voor
de bediening van eenvoudige afspeelfuncties
zoals AFSPELEN, PAUZE, STOP, #/ $,
/  en REPEAT. Zie pagina 15.
Artiest
Speelt een recent afgespeeld bestand
of gaat naar het afspeelscherm van
het huidige bestand.
Afspelen op artiest.
Nummers
Afspelen in numerieke of alfabetische
volgorde.
Afspeellijst
Afspelen op afspeellijst.
Album
Afspelen op album.
Algemeen
Afspelen op genre.
Componisten
Afspelen op componist.
✎ OPMERKING
 De categorielijst kan afwijken, afhankelijk van
het iPod-model.
 Wat is een ID3-tag?
Dit is een tag in een MP3-bestand die
informatie bevat over het bestand, zoals de
titel, de artiest, het album, het jaar, het genre
en een veld voor opmerkingen.
Nederlands
HT-C5900-ELS_NL_0511.indd 55
Basisfuncties
✎ OPMERKING
Een iPod gebruiken
55
2010-05-11
5:59:44
Basisfuncties
Een film bekijken
U kunt in de iPod opgeslagen videobestanden
afspelen door deze aan te sluiten op het product.
1. Sluit de iPod-dock aan op de iPod-ingang op
het achterpaneel van het product.
2. Ga op het iPod-scherm naar Instellingen >
Video's, en stel de optie TV Out en het tvsignaal in.
3. Plaats de iPod in het iPod-dock.
• Het bericht “iPod” verschijnt op het tvscherm.
4. Druk op de knop RODE(A) knop.
5. Druk op de toetsen ▲▼ om iPod te selecteren
en druk op ENTER.
6. Druk op de toetsen ◄► om Video's te
selecteren en druk op ENTER.
7. Selecteer een videobestand om af te spelen.
- U kunt de afstandsbediening gebruiken voor
de bediening van eenvoudige afspeelfuncties
zoals AFSPELEN, PAUZE, STOP, # /$
en  /. (Zie pagina 15.)
iPod-modellen die met dit product
kunnen worden gebruikt
iPod nano
3e generatie
(video)
iPod
5e generatie
(video)
iPod nano
4e generatie
(video)
iPod touch
1e generatie
iPod touch
2e generatie
iPhone 3G
iPod classic
iPhone
✎ OPMERKING
 U moet de VIDEO-uitgang (composiet) op uw TV




aansluiten als u videobestanden van uw iPod wilt
bekijken (zie pagina 23).
Als u iPod-video via de VIDEO-uitgang wilt
bekijken, zet u Anynet+(HDMI-CEC) uit.
Er verschijnt geen ander scherm op het
televisiescherm dan het scherm voor afspelen.
Controleer andere schermen op de iPod.
Als de aangesloten iPod geen video afspelen
ondersteunt, wordt het bericht “Kan geen
videobestanden afspelen die op deze iPod zijn
opgeslagen” weergegeven wanneer u het menu
Video selecteert.
Apple is niet verantwoordelijk voor het
functioneren van dit apparaat of voor het voldoen
aan veiligheidsnormen en regelgeving.
56
Nederlands
HT-C5900-ELS_NL_0511.indd 56
2010-05-11
5:59:47
05
Netwerkservices
4. Nadat u de serviceovereenkomst hebt
geaccepteerd, wordt de service Internet@TV
bijgewerkt. Dit kan enkele minuten duren.
Wanneer de update is voltooid, wordt het
menuscherm Internet@TV weergegeven.
Voer de volgende instructies uit voordat u
gebruik gaat maken van een netwerkservice.
Internet@TV in het kort
1. Verbind het product met het netwerk.
(Zie pagina's 25~26)
1
2
2. Configureer de netwerkinstellingen.
(Zie pagina's 38~41)
3
Recommended
Contents 1
Contents 2
Contents 3
My Applications
Internet@TV gebruiken
Contents 1
Sluit dit product aan op het netwerk om verschillende
gratis of betaalde toepassingen te downloaden.
Internet@TV biedt nuttige inhoud en services, alsmede
amusement, rechtstreeks vanaf het web op uw product.
U kunt gebruikmaken van verschillende toepassingen,
zoals nieuws, weersvoorspellingen, aandelenkoersen,
spellen, films en muziek.
Aan de slag met Internet@TV
1. Ga naar het Home-menu.
a Login
6
Contents 3
5
b Mark as Favorite
d Sort by ' Return
4
Commercial (Commercieel) : hiermee worden
de Internet@TV-gids, een productintroductie
en de introductie van nieuwe toepassingen
weergegeven.
2
Recommenced (Aanbevolen) : hiermee wordt
aanbevolen inhoud die wordt beheerd door
Samsung weergegeven.
3
My Application (Mijn toepassingen) : hiermee
wordt uw persoonlijke galerij weergegeven. Deze
kunt u naar wens uitbreiden of beperken.
4
Help bij navigatie : hiermee worden de
beschikbare regelknoppen weergegeven.
• ROOD (A) : hiermee kunt u zich
aanmelden bij Internet@TV.
• GROEN (B) : hiermee kunt u een
toepassing markeren als favoriet.
• BLAUW (D) : hiermee kunt u de
toepassingen sorteren.
• Return : hiermee kunt u terugkeren naar
het vorige menu.
5
Settings (Instellingen) : hiermee kunt u de
systeeminstellingen uitvoeren, accounts maken, enz.
6
Samsung AppS (Samsung-toepassingen) :
hiermee kunt u verschillende gratis of betaalde
toepassingsservices downloaden.
d Apparaten tonen " Enter
2. Druk op ◄► om Internet@TV te selecteren en
druk vervolgens op ENTER.
3. Op het startscherm van de service Internet@TV,
ziet u het scherm met de serviceovereenkomst. U
moet akkoord gaan met de servicevoorwaarden
en –bepalingen voordat u gebruik kunt maken
van de service Internet@ TV.
by Date 1/3
Contents 2
1
You
internet radio
Activeer de service Internet@TV
en Tube
geniet van een keur van internetservices.
Gn Schijf a Ander apparaat
Contents 4
Samsung AppS Settings
INTERNET@
U kunt deze functie ook uitvoeren via
de knop INTERNET@ op de
afstandsbediening.
Nederlands
HT-C5900-ELS_NL_0511.indd 57
Netwerkservices
U kunt gebruikmaken van verschillende
netwerkservices, zoals Internet@TV of BD-LIVE,
door het product aan te sluitten op het
netwerksysteem.
57
2010-05-11
5:59:47
Netwerkservices
Het toetsenblok gebruiken
Met uw afstandsbediening kunt u het
schermtoetsenblok gebruiken in verschillende
Internet@TV-toepassingen om tekst in te voeren.
Als u op FULL SCREEN op de afstandsbediening
drukt terwijl u het schermtoetsenblok gebruikt,
kunt kunt u de tekstvelden wijzigen in kleine
letters, hoofdletters, cijfers en pictogrammen.
1
2
abc
3
def
4
ghi
5
jkl
6
mno
7
pqrs
8
tuv
9
wxyz
a
Delete
]
0
Input Mode
A
1

Zo kunt u bijvoorbeeld als volgt een adres
opzoeken in Google Maps:
1.
Druk op ENTER op de afstandsbediening bij
het pictogram van Google Maps onder
Internet@TV.
2. Druk op de GROENE(B) knop om de
zoekfunctie te gebruiken.
3. Druk op ◄► om naar het venster "Search
or address(Zoeken of adres)" te gaan.
4. Druk op ENTER om de functie Zoeken of
adres te gebruiken.
5. Stel dat u “105 Challenger Rd., Ridgefield
Park NJ" wilt invoeren.
6. Druk op FULL SCREEN op de
afstandsbediening om de invoermodus te
veranderen van kleine letters in cijfers.
7. Druk op ‘1’, ‘0’, ‘5’.
8. Druk op de GELE(C) knop op de
afstandsbediening om een spatie in te voeren.
9. Druk driemaal op FULL SCREEN op de
afstandsbediening om de invoermodus te
veranderen van cijfers in hoofdletters.
10. Druk driemaal op de knop ‘2’ op de
afstandsbediening om C in te voeren.
11. Druk driemaal op FULL SCREEN op de
afstandsbediening om de invoermodus te
veranderen van hoofdletters in kleine letters.
12. Druk op de knoppen op de afstandsbediening
om de rest van het adres, “Challenger Rd.,
Ridgefield Park NJ", in te voeren.
58
13. Druk op ENTER.
14. De kaart en het adres worden weergegeven
op het scherm.
✎ OPMERKING
 Samsung Electronics is niet aansprakelijk voor
enige onderbreking van de Internet@TVservice die om welke reden dan ook wordt
veroorzaakt door de serviceprovider.
 De Internet@TV-service is bedoeld voor het
downloaden en verwerken van gegevens via
het internet, zodat u de inhoud kunt bekijken
op het tv-scherm. Als de internetverbinding
instabiel is, kan de service vertragingen
oplopen of worden onderbroken. Bovendien
wordt het product mogelijk automatisch
uitgeschakeld. Als dat het geval is, controleert
u de internetverbinding en probeert u het
opnieuw.
 De toepassingsservice is mogelijk alleen
beschikbaar in het Engels en de beschikbare
inhoud kan variëren, afhankelijk van de regio.
 Breng voor meer informatie over de Internet@
TV-service een bezoek aan de website van de
desbetreffende serviceprovider.
 De geleverde services kunnen wijzigingen
ondergaan, afhankelijk van de serviceprovider
op Internet@TV.
 De inhoud van de Internet@TV-service kan
verschillen, afhankelijk van de firmwareversie.
 Betaalde DivX-inhoud met kopieerbeveiliging
kan alleen worden afgespeeld via een HDMIkabel. Als u de speler met een component- of
videokabel op de tv hebt aangesloten, kan
DivX-videosignaal niet worden uitgevoerd of
wordt het pop-upbericht "Aansluiten met een
HDMI-kabel om dit bestand af te spelen" of
“Kan huidige bestand niet afspelen”
weergegeven.
Nederlands
HT-C5900-ELS_NL_0511.indd 58
2010-05-11
5:59:50
05
Systeem
Als u optimaal van uw toepassingen wilt kunnen
genieten, kunt u zich inschrijven en aanmelden bij
uw account.
Hiervoor moet u eerst een account maken.
(Instructies voor het maken van een account
vindt u onder Internet@TV-id op deze pagina)
1.
Druk op ▲▼◄► om de gewenste
toepassing te selecteren en druk op de
RODE(A) knop.
Resetten
Hiermee worden instellingen van Internet@TV
teruggezet op de fabriekswaarden.
Netwerkservices
Aanmelden bij een account
✎ OPMERKING
 Als u uw wachtwoord bent vergeten, moet u
de knop STOP () op het voorpaneel van het
product gedurende ten minste 5 seconden
ingedrukt houden zonder schijf in het apparaat.
Login
Internet@TV-id
User Account :
adgim
Password :
a Create
[0~9] Enter PIN ' Cancel
Gebruik dit menu om een account te maken of
verwijderen en accountgegevens in te voeren of
te verwijderen.
U kunt uw account beheren inclusief
accountgegevens voor de inhoudssite.
Deze account is alleen voor Internet@TV.
Create
2.
Voer de gebruikersaccount en het
wachtwoord in.
Hier maakt u een account en koppelt u dit aan de
gewenste servicetoepassingen.
✎ OPMERKING
Instellingen
Op dit scherm kunt u id's maken en Internet@TVinstellingen configureren.
 De accountnaam moet minimaal 1 teken lang
zijn en mag maximaal 8 tekens bevatten.
 U kunt tot 10 gebruikersaccounts registreren.
Settings
 System setup
 Internet@TV ID
 Service Manager
 Properties
Change the Service Lock password
Reset
' Cancel
Manager
• ervicesite : hier registeert u
aanmeldingsinformatie voor servicesites.
• Wachtwoord wijzigen : hier wijzigt u uw
accountwachtwoord.
• Verwijderen : hier kunt u de account
verwijderen.
Nederlands
HT-C5900-ELS_NL_0511.indd 59
59
2010-05-11
5:59:50
Netwerkservices
Servicemanager
Hier verwijdert en vergrendelt u toepassingen die
zijn geïnstalleerd onder Internet@ TV.
De gekleurde knoppen gebruiken met de
Samsung-toepassingen
Hiermee vergrendelt u de toepassing. Voor
toegang tot een vergrendelde toepassing is het
wachtwoord vereist.
• ROOD(A) (Aanmelden) : hiermee meldt u zich
aan bij de internetservice.
• GROEN(B) (Miniatuurweergave) : hiermee
wijzigt u de weergavemodus.
• BLAUW (D) (Sorteren op) : hiermee sorteert
u de toepassingen op Besproken, Meest
gedownload, Meest recent of Naam.
Verwijderen
Internet@TV-services beschikbaar
Vergrendelen
Hiermee verwijdert u de toepassing.
- YouTube : U kunt YouTube-video's bekijken.
✎ OPMERKING
Eigenschappen
Hiermee geeft u informatie over Internet@TV
weer. Gebruik de optie De snelheid van uw
internetverbinding controleren om uw
netwerkverbinding te testen.
 Van tijd tot tijd kunnen internetdiensten worden
toegevoegd of verwijderd.
Samsung AppS
Hier zijn verschillende toepassingen beschikbaar,
onderverdeeld in verschillende categorieën. Voor
sommige toepassingen geldt een downloadtarief.
Samsung AppS
Video
Featured
What's New!
 Video
 Sports
 Lifestyle
 Games
 Infomation
 Other

1/1
Most downloaded
Most recent
YouTube
Name
Free
TV store Test User002
My Applications
Help
a Login
b Thumbnail View
d Sort By
' Return
Mijn toepassingen
Hiermee wordt de toepassingenlijst
weergegeven.
Help
Als geen van de tips van toepassing zijn, brengt u
een bezoek aan de website met help.
60
Nederlands
HT-C5900-ELS_NL_0511.indd 60
2010-05-11
5:59:50
05
Wanneer het product eenmaal is verbonden met het
netwerk, kunt u genieten van allerhande extra filminhoud
als u een schijf gebruikt die BD-LIVE ondersteunt.
1. Controleer de resterende geheugencapaciteit. Het
geheugenapparaat moet ten minste 1 GB vrije ruimte
bieden om de BD-LIVE-services te kunnen
ondersteunen.
2. Plaats een Blu-ray Disc die BD-LIVE ondersteunt.
3. Selecteer een item in de inhoud van de BD-LIVEservice die door de fabrikant van de schijf wordt
geleverd.
✎ OPMERKING
 Het gebruik en de geleverde inhoud van BD-
LIVE kunnen, afhankelijk van de fabrikant van
de schijf, verschillen.
Melding software-upgrade
Als u over een netwerkverbinding beschikt, stelt het
product u er via een pop-upbericht van op de hoogte als
er een nieuwe softwareversie beschikbaar is.
1. Schakel het product in.
2. Ga naar het menu Software-upgrade en stel Melding
automatische upgrade in op Aan. (Zie pagina 43.) Als
er een nieuwesoftwareversie beschikbaar is, stelt het
product u hiervan op de hoogte via een popupbericht.
3. Als u een upgrade van de firmware wilt uitvoeren,
selecteert u Ja. Het product wordt automatisch
uitgeschakeld voordat het opnieuw wordt opgestart.
(Schakel het nooit handmatig in.)
4. Een pop-up met de voortgang van de update wordt
weergegeven. Wanneer de update is voltooid, wordt
het product opnieuw automatisch uitgeschakeld.
5. Druk op de POWER (AAN/UIT)-knop om het product
in te schakelen.
✎ OPMERKING
De functie AllShare gebruiken
Met AllShare kunt u muziek-, video- en fotobestanden
op uw pc afspelen met behulp van het product.
Als u AllShare wilt gebruiken, moet u het product via
het netwerk aansluiten op uw pc (zie pagina's 25-26)
en SAMSUNG PC Share Manager installeren op de pc.
1. Ga naar de website van Samsung op www.
samsung.com.
2. Download SAMSUNG PC Share Manager en
installeer dit programma op de pc.
3. Nadat de installatie is voltooid verschijnt het
pictogram SAMSUNG PC Share Manager op het
bureaublad. Dubbelklik op het pictogram om de
toepassing te starten.
4. Selecteer een map om te delen in het deelvenster
Deze computer en klik vervolgens op het pictogram
Delen van mappen ingeschakeld ( ).
(U kunt als volgt een gedeelde map verwijderen:
Selecteer een map om te verwijderen uit de
gedeelde mappen en klik vervolgens op het
pictogram Delen van mappen uitgeschakeld
( ).)
5. U kunt de bijgewerkte status voor delen toepassen
op de server door op het pictogram Gewijzigde
status instellen ( ) te klikken.
6. U kunt het product inschakelen zodat het een pcserver kan vinden, door op Delen op de menubalk
te klikken.
Klik op Apparaatbeleid instellen en klik op
Accept (Accepteren).
Netwerkservices
BD-LIVE™
SAMSUNG PC Share Manager
File
Share
Server
Help
Server : PC Share Manager
Set Device Policy
My Computer
Shared Folder
C: Document and settings Admin
IP
Device
Name
Size
Kind
SAMSUNG Blu-ray
FolderXXX.XXX.X.XX
1
FileDisc Player
Folder 2
Folder 3
Folder
State
Folder 1
Deny
Delete Selected Item
Full Path
Set State
C: Document and settin..
Accept
File
File
OK
Cancel
 De update wordt voltooid wanneer het product
wordt uitgeschakeld na opnieuw te zijn opgestart.
Druk op de aan/uit-knop om het bijgewerkte product
in te schakelen. U kunt er nu weer mee werken.
Schakel het product nooit handmatig in of uit tijdens
het updateproces.
 Samsung Electronics accepteert geen
aansprakelijkheid voor storingen aan het product die
worden veroorzaakt door een instabiele
internetverbinding of nalatig handelen van een
consument tijdens het uitvoeren van een upgrade
van de software.
7. Klik op het pictogram Set Change State
(Wijzigingsstatus instellen) ( ) en ga naar
het hoofdmenu van het product.
Nederlands
HT-C5900-ELS_NL_0511.indd 61
61
2010-05-11
5:59:51
Netwerkservices
8. U kunt een apparaat selecteren door gebruik
te maken van de RODE (A) of BLAUWE (D)
knop om een af te spelen bestand te
selecteren. (Zie pagina’s 44-52 voor meer
informatie over het afspelen van video-,
muziek- of fotobestanden.)
Toepassingsprogramma in het kort
6
1
SAMSUNG PC Share Manager
File
Share
Server
Help
Server : PC Share Manager
2345
My Computer
Shared Folder
C: Document and settings Admin
Name
Folder 1
You
internet radio
Activeer de service Internet@TV
en Tube
geniet van een keur van internetservices.
Size
Folder 2
File
Folder 3
File
8
Gn Schijf a Ander apparaat
Kind
File
Folder
Folder 1
Full Path
C: Document and settin..
7
d Apparaten tonen " Enter
✎ OPMERKING
 Afhankelijk van de prestateis van het externe
modem of de router, wordt HD-video mogelijk
niet correct afgespeeld.
1
Menubalk
2
Pictogram voor Mappen delen
ingeschakeld : gebruik dit pictogram als u een
map op uw pc wilt selecteren om te delen.
3
Pictogram voor Mappen delen
uitgeschakeld : gebruik dit pictogram als u
het delen van mappen wilt uitschakelen.
4
Pictogram Vernieuwen : gebruik dit
pictogram als u de lijst met mappen en
bestanden in Deze computer wilt vernieuwen.
5
Pictogram Gewijzigde status instellen :
selecteer een map om te delen en vergeet niet
op deze knop te klikken. De bijgewerkte status
wordt toegepast op de server.
6
Server : hier wordt de naam weergegeven van
de delende server.
7
Gedeelde map: hier wordt een lijst
weergegeven met gedeelde mappen.
8
Deze computer : hier wordt een lijst
weergegeven met de mappen en bestanden
op de pc.
 Als uw systeem gebruikmaakt van een firewall,
kan het product uw pc mogelijk niet vinden op
het tv-scherm.
 De volgende functies worden niet ondersteund
door AllShare:
- De functies Achtergrondkleur en Instellingen
achtergrondmuziek.
- Bestanden sorteren op voorkeur in de
mappen Photo, Music en Movie.
- De functie Groep wijzigen.
- De functie Veilig verwijderen.
 De sorteermethode kan afwijken, afhankelijk
van de serverfunctie.
 De werking van de functies Zoeken en
Overslaan kan afwijken, afhankelijk van de
serverfunctie.
 Tijdens het afspelen van een video's wordt de
afspeeltijd niet weergegeven.
 Als u de functie AllShare wilt gebruiken, kunt u
dit product en de pc het beste opnemen in
hetzelfde subnet.
62
Nederlands
HT-C5900-ELS_NL_0511.indd 62
2010-05-11
5:59:52
06
Overige informatie
Raadpleeg de onderstaande tabel als het product niet naar behoren functioneert. Als uw probleem niet
wordt genoemd of als de onderstaande instructies niet helpen, schakelt u het product uit, haalt u de
stekker uit het stopcontact en neemt u contact op met de dichtstbijzijnde erkende dealer of Samsung
Electronics-servicecentrum.
Symptoom
Controleren/oplossing
Ik kan de schijf niet uitwerpen.
• Zit het netsnoer goed in het stopcontact?
• Schakel het apparaat uit en weer aan.
De iPod kan niet worden aangesloten.
• Controleer de toestand van de iPod-connector en dock.
• Houd de iPod-softwareversie actueel.
• Controleer het regionummer van de BD/DVD.
In het buitenland gekochte BD/DVD kunnen mogelijk niet worden afgespeeld.
• CD-ROM's en DVD-ROM's kunnen niet op dit product worden afgespeeld.
• Controleer of het classificatieniveau klopt.
• Is de schijf vervormd of zitten er krassen op het oppervlak?
• Veeg de schijf schoon.
• Er is geen geluid hoorbaar tijdens versneld afspelen, vertraagd afspelen en stap voor stap
afspelen.
• Zijn de luidsprekers goed aangesloten? Zijn de instellingen van de luidsprekers goed
aangepast?
• Is de schijf ernstig beschadigd?
• Bij bepaalde BD/DVD-schijven worden alleen de voorste luidsprekers gebruikt.
• Controleer of de luidsprekers goed zijn aangesloten.
• Regel het volume.
• Wanneer ik naar een CD, radio of tv luister, komt er alleen geluid uit de voorste luidsprekers.
Selecteer "PRO LOGIC II" door te drukken op
PL II (Dolby Pro Logic II) op de
afstandsbediening om alle zes luidsprekers te gebruiken.
Het apparaat begint niet met afspelen
Het afspelen start niet onmiddellijk wanneer
de knop Afspelen/Pauze wordt ingedrukt.
Ik hoor geen geluid.
Er komt slechts uit een paar
luidsprekers geluid en niet uit alle zes.
Er wordt geen Dolby Digital 5.1kanaals-surroundgeluid geproduceerd.
• Staat er een markering "Dolby Digital 5.1-kanaals" op de schijf? Dolby Digital 5.1-kanaalssurroundgeluid wordt alleen geproduceerd als de schijf is opgenomen met 5.1-geluid.
• Is de audiotaal juist ingesteld op Dolby Digital 5.1-CH in de informatieweergave?
De afstandsbediening werkt niet.
• Wordt de afstandsbediening bediend binnen het gebruiksbereik voor wat betreft de hoek en de
afstand?
• Zijn de batterijen leeg?
• Hebt u de juiste modus (TV/BD) voor de afstandsbediening geselecteerd?
• Is de tv ingeschakeld?
• Zijn de videokabels goed aangesloten?
• Is de schijf vuil of beschadigd?
• Een slecht gefabriceerde schijf kan mogelijk niet worden afgespeeld.
• De schijf draait maar er wordt geen
beeld weergegeven.
• De beeldkwaliteit is slecht en het
beeld trilt.
De geluidstaal en ondertiteling werken niet.
Het menuscherm wordt niet
weergegeven, zelfs niet als de
menufunctie wordt geselecteerd.
• De geluidstaal en ondertiteling werken niet als de schijf deze niet bevat.
• Gebruikt u een schijf die geen menu’s bevat?
Nederlands
HT-C5900-ELS_NL_0511.indd 63
Overige informatie
Problemen oplossen
63
2010-05-11
5:59:53
Overige informatie
Symptoom
Controleren/oplossing
Ik kan de beeldverhouding niet
wijzigen.
• U kunt 16:9-BD's/DVD's afspelen in de modus 16:9 Wide, 4:3 Letter Box of 4:3
Pan - Scan. Echter, 4:3-BD's/DVD's kunnen alleen worden afgespeeld in 4:3.
Raadpleeg de hoes van de Blu-ray-schijf en selecteer de juiste functie.
• Het product werkt niet.
(Bijvoorbeeld: de eenheid wordt
uitgeschakeld of er komt een raar
geluid uit.)
• Schakel het product uit en houdt de knop STOP ( ) op het product ten
minste 5 seconden ingedrukt zonder schijf in het apparaat.
- Met de functie RESET worden alle opgeslagen instellingen gewist.
Gebruik deze optie uitsluitend in noodgevallen.
• Het product werkt niet normaal.
Ik ben de toegangscode voor het
classificatieniveau vergeten.
• Houd de knop STOP ( ) op het product ten minste 5 seconden ingedrukt zonder
schijf in het apparaat. Op het scherm verschijnt de tekst INIT en alle instellingen
worden teruggezet naar de standaardwaarden.
Druk vervolgens op de knop AAN/UIT.
- Met de functie RESET worden alle opgeslagen instellingen gewist.
Gebruik deze optie uitsluitend in noodgevallen.
Ik heb geen radio-ontvangst.
• Is de antenne goed aangesloten?
• Als het invoersignaal van de antenne zwak is, kunt u een externe FM-antenne
installeren in een gebied met goede ontvangst.
Geen geluid tijdens het beluisteren
van het geluid van de televisie via
het product.
• Als de knop OPENEN/SLUITEN ( ) wordt ingedrukt tijdens het luisteren naar tvgeluid met D.IN- of AUX-functies, worden de BD/DVD-functies ingeschakeld
waardoor het geluid van de televisie wordt gedempt.
Op het scherm verschijnt de tekst
"Niet beschikbaar".
• De functie of bewerking kan op het moment niet worden uitgevoerd, want:
1. De software van de BD/DVD maakt het onmogelijk.
2. De software van de BD/DVD ondersteunt de functie (bijvoorbeeld beeldhoeken)
niet
3. De functie is momenteel niet beschikbaar.
4. U hebt een titel, hoofdstuk of zoektijd opgevraagd die buiten het bereik valt.
Als de HDMI-uitvoer is ingesteld op
een resolutie die niet door de
televisie wordt ondersteund
(bijvoorbeeld 1080p), krijgt u
mogelijk geen beeld op de televisie
te zien.
• Houdt de knop STOP ( ) op het voorpaneel ten minste 5 seconden ingedrukt
zonder schijf in het apparaat. Alle instellingen zullen worden teruggezet naar de
fabrieksinstellingen.
• Wanneer de fabrieksinstellingen worden hersteld, worden alle gegevens van de
gebruiker die zijn opgeslagen in de BD-gegevens gewist.
Geen HDMI-uitvoer.
• Controleer de verbinding tussen de televisie en de HDMI-aansluiting van het
product.
• Controleer of uw televisie de HDMI-ingangsresolutie 576p(480p)/720p/1080i/
1080p ondersteund.
Abnormaal HDMI-uitvoerbeeld
• Als u alleen maar ruis op het beeld ziet, betekent dit dat uw televisie geen
ondersteuning biedt voor HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection).
64
Nederlands
HT-C5900-ELS_NL_0511.indd 64
2010-05-11
5:59:54
06
Controleren/oplossing
Functie PC Share Manager
Ik kan wel mappen zien die worden
gedeeld via PC Share Manager, maar
de bestanden in deze mappen zie ik
niet
• Aangezien alleen bestanden uit de categorieën Foto, Muziek en Film worden
weergegeven, worden bestanden die niet tot deze categorieën behoren
mogelijk niet weergegeven.
Overige informatie
Symptoom
Functie AllShare
Video wordt met onderbrekingen
afgespeeld
• Controleer of het netwerk stabiel is.
• Controleer of de netwerkkabel goed is aangesloten en of het netwerk niet
overbelast is.
• De draadloze verbinding tussen de server en het product is mogelijk instabiel.
Controleer de verbinding.
AllShare-verbinding tussen tv en
pc is instabiel
• IP-adres in hetzelfde subnetwerk moet uniek zijn, anders kan een dergelijk
fenomeen ontstaan door IP-conflicten.
• Controleer of u een firewall hebt ingeschakeld. Als dat zo is, schakelt u de
firewallfunctie uit.
BD-LIVE
Ik kan geen verbinding maken
met de BD-LIVE-server
• Controleer of de netwerkverbinding actief is met behulp van het menu
Netwerktest. (Zie pagina 41.)
• Controleer of het USB-opslagapparaat is verbonden met het product.
• Het geheugenapparaat moet ten minste 1 GB vrije ruimte bieden om de BDLIVE-service te kunnen ondersteunen.
U kunt in Management BD-gegevens de beschikbare ruimte controleren. (Zie
pagina 36.)
• Controleer of het menu BD-Live internet verbinding is ingesteld op Toestaan
(iedereen).
• Als al het bovenstaande mislukt, neemt u contact op met de aanbieder vande
inhoud of werkt u de firmware bij tot de meest recente versie.
Bij het gebruik van de BD-LIVEservice treedt er een fout op
• Het geheugenapparaat moet ten minste 1 GB vrije ruimte bieden om de BD-LIVEservice te kunnen ondersteunen.
• U kunt in Management BD-gegevens de beschikbare ruimte controleren. (Zie
pagina 36.)
✎ OPMERKING
 Bij het terugzetten van de fabrieksinstellingen worden alle gebruikersgegevens uit de BD-gegevens
verwijderd.
Nederlands
HT-C5900-ELS_NL_0511.indd 65
65
2010-05-11
5:59:54
Overige informatie
Specificaties
Algemeen
FM-tuner
Gewicht
3,5 kg
Afmetingen
430 (H) x 63 (B) x 325 (D) mm
Temperatuurbereik tijdens gebruik
+5°C tot +35°C
Vochtigheidsgraad tijdens gebruik
10 % tot 75 %
Signaal/ruisverhouding
70 dB
Bruikbare gevoeligheid
10 dB
Totale harmonische vervorming
0,5 %
BD (Blu-ray-schijf)
DVD (Digital Versatile Disc)
Schijf
CD: 12cm (COMPACT DISC)
CD: 8cm (COMPACT DISC)
Composiet Video
Leessnelheid: 4,917m/sec
Leessnelheid: 3,49 ~ 4,06 m/sec.
Ong. afspeeltijd (enkelzijdige, enkele laag schijf) : 135 min
Leessnelheid: 4,8 ~ 5,6 m/sec.
Maximum afspeeltijd: 74 min
Leessnelheid: 4,8 ~ 5,6 m/sec.
Maximum afspeeltijd: 20min
1 kanaal: 1,0 Vp-p (75 Ω belasting)
Blu-ray-schijf: 576i(480i)
DVD : 576i(480i)
Y: 1,0 Vp-p (75 Ω belasting)
Video-uitgang
Pr : 0,70 Vp-p (75 Ω belasting)
Component Video
Pb : 0,70 Vp-p (75 Ω belasting)
Blu-ray-schijf: 1080i, 720p, 576p(480p), 576i(480i)
DVD : 576p(480p), 576i(480i)
Video/Audio
HDMI
2D : 1080p, 1080i, 720p, 576p(480p)
3D : 1080p, 720p
Uitvoer luidspreker voor
165W x 2(3Ω)
PCM-meerkanaalsgeluid, Bitstream-audio, PCM-audio
Uitvoer middenluidspreker
170W(3Ω)
Uitvoer surroundluidsprekers
165W x 2(3Ω)
Uitvoer subwoofer
Versterker
66
Frequentiebereik
170W(3Ω)
Analoge ingang
20Hz~20kHz (±3dB)
Digitale ingang
20Hz~44kHz (±3dB)
S/R-verhouding
70dB
Kanaalscheiding
60dB
Ingangsgevoeligheid
(AUX)500mV
Nederlands
HT-C5900-ELS_NL_0511.indd 66
2010-05-11
5:59:54
06
Luidspreker
Voor
Surround
Midden
Subwoofer
Impedantie
3Ω
3Ω
3Ω
3Ω
Frequentiebereik
140Hz~20kHz
140Hz~20kHz
140Hz~20kHz
40Hz ~ 160Hz
Geluidsdrukniveau
87dB/W/M
87dB/W/M
87dB/W/M
88dB/W/M
Nominaal ingangsvermogen
165W
165W
170W
170W
Maximaal ingangsvermogen
330W
330W
340W
340W
Afmetingen (B x H x D)
Voor : 90 x 207,5 x 68,5 mm
Surround : 90 x 141,5 x 68,5 mm
Midden : 360 x 74,5 x 68,5 mm
Subwoofer : 168 x 350 x 295 mm
Gewicht
Voor : 0,67 kg, Surround : 0,58 kg
Midden : 0,57 kg, Subwoofer : 3,80 kg
Overige informatie
5.1-kanaals luidsprekersysteem
Luidsprekersysteem
*: Nominale specificatie
- Samsung Electronics Co., Ltd behoudt zich het recht voor de specificaties zonder nadere
aankondiging te wijzigen.
- Maten en gewichten kunnen afwijken.
- Vormgeving en specificaties kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd.
- Zie voor informatie over de stroomvoorziening en het energieverbruik het etiket op het product.
Nederlands
HT-C5900-ELS_NL_0511.indd 67
67
2010-05-11
5:59:54
Contact Samsung wereldwijd
Mocht u vragen of opmerkingen met betrekking tot Samsung producten hebben, neem dan a.u.b. contact op
met de SAMSUNG klantenservice.
Area
Contact Center 
` North America
Canada
1-800-SAMSUNG (726-7864)
Mexico
01-800-SAMSUNG (726-7864)
U.S.A
1-800-SAMSUNG (726-7864)
` Latin America
Argentine
0800-333-3733
0800-124-421
Brazil
4004-0000
Chile
800-SAMSUNG (726-7864)
Nicaragua
00-1800-5077267
Honduras
800-7919267
Costa Rica
0-800-507-7267
Ecuador
1-800-10-7267
El Salvador
800-6225
Guatemala
1-800-299-0013
Jamaica
1-800-234-7267
Panama
800-7267
Puerto Rico
1-800-682-3180
Rep. Dominica 1-800-751-2676
Trinidad &
1-800-SAMSUNG (726-7864)
Tobago
Venezuela
0-800-100-5303
Colombia
01-8000112112
` Europe
0810 - SAMSUNG
Austria
(7267864, € 0.07/min)
Belgium
02-201-24-18
Czech
800 - SAMSUNG
(800-726786)
70 70 19 70
030 - 6227 515
01 48 63 00 00
01805 - SAMSUNG
(726-7864 € 0,14/Min)
06-80-SAMSUNG (726-7864)
800-SAMSUNG (726-7864)
261 03 710
0900-SAMSUNG
(0900-7267864) (€ 0,10/Min)
815-56 480
0 801 1SAMSUNG (172678)
022-607-93-33
80820-SAMSUNG (726-7864)
0800-SAMSUNG (726-7864)
902 - 1 - SAMSUNG
(902 172 678)
0771 726 7864 (SAMSUNG)
0845 SAMSUNG (7267864)
0818 717100
Denmark
Finland
France
Germany
Hungary
Italia
Luxemburg
Netherlands
Norway
Poland
Portugal
Slovakia
Spain
Sweden
U.K
Eire
HT-C5900-ELS_NL_0511.indd 68
Web Site
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/
be (Dutch)
www.samsung.com/
be_fr (French)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
Area
Switzerland
Contact Center 
Web Site
0848 - SAMSUNG (7267864, www.samsung.com/ch
www.samsung.com/
CHF 0.08/min)
ch_fr/ (French)
8-800-77777
www.samsung.com
8000-7267
www.samsung.com
800-7267
www.samsung.com
Lithuania
Latvia
Estonia
` CIS
Russia
Georgia
Armenia
Azerbaijan
Kazakhstan
Uzbekistan
Kyrgyzstan
Tadjikistan
8-800-555-55-55
8-800-555-555
0-800-05-555
088-55-55-555
8-10-800-500-55-500
8-10-800-500-55-500
00-800-500-55-500
8-10-800-500-55-500
Ukraine
0-800-502-000
Belarus
Moldova
` Asia Pacific
Australia
New Zealand
810-800-500-55-500
00-800-500-55-500
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.ua
www.samsung.com/
ua_ru
1300 362 603
www.samsung.com
0800 SAMSUNG (0800 726 786) www.samsung.com
400-810-5858
China
www.samsung.com
010-6475 1880
www.samsung.com/
hk
Hong Kong
(852) 3698-4698
www.samsung.com/
hk_en/
3030 8282
1800 110011
India
www.samsung.com
1800 3000 8282
1800 266 8282
0800-112-8888
Indonesia
www.samsung.com
021-5699-7777
Japan
0120-327-527
www.samsung.com
Malaysia
1800-88-9999
www.samsung.com
1-800-10-SAMSUNG
(726-7864)
1-800-3-SAMSUNG
Philippines
(726-7864)
www.samsung.com
1-800-8-SAMSUNG
(726-7864)
02-5805777
Singapore
1800-SAMSUNG (726-7864) www.samsung.com
1800-29-3232
Thailand
www.samsung.com
02-689-3232
Taiwan
0800-329-999
www.samsung.com
Vietnam
1 800 588 889
www.samsung.com
` Middle East & Africa
Turkey
444 77 11
www.samsung.com
South Africa
0860-SAMSUNG (726-7864) www.samsung.com
U.A.E
800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
Bahrain
8000-4726
Jordan
800-22273
2010-05-11
5:59:54
Correcte behandeling van een gebruikte accu uit dit product
(Van toepassing op de Europese Unie en andere Europese landen met afzonderlijke inzamelingssystemen
voor accu’s en batterijen.)
Dit merkteken op de accu, handleiding of verpakking geeft aan dat de accu in dit product aan het einde
van de levensduur niet samen met ander huishoudelijk afval mag worden weggegooid. De chemische
symbolen Hg, Cd of Pb geven aan dat het kwik-, cadmium- of loodgehalte in de accu hoger is dan
de referentieniveaus in de Richtlijn 2006/66/EC. Indien de gebruikte accu niet op de juiste wijze wordt
behandeld, kunnen deze stoffen schadelijk zijn voor de gezondheid van mensen of het milieu.
Ter bescherming van de natuurlijke hulpbronnen en ter bevordering van het hergebruik van materialen,
verzoeken wij u afgedankte accu’s en batterijen te scheiden van andere soorten afval en voor recycling aan
te bieden bij het gratis inzamelingssysteem voor accu’s en batterijen in uw omgeving.
Correcte verwijdering van dit product (elektrische & elektronische
afvalapparatuur)
(Van toepassing in de Europese Unie en andere Europese landen met gescheiden afvalinzamelingssystemen)
Dit merkteken op het product, de accessoires of het informatiemateriaal duidt erop dat het product en zijn
elektronische accessoires (bv. lader, headset, USB-kabel) niet met ander huishoudelijk afval verwijderd mogen
worden aan het einde van hun gebruiksduur. Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door
ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, moet u deze artikelen van andere soorten afval scheiden en op een
verantwoorde manier recyclen, zodat het duurzame hergebruik van materiaalbronnen wordt bevorderd.
Huishoudelijke gebruikers moeten contact opnemen met de winkel waar ze dit product hebben gekocht of met de
gemeente waar ze wonen om te vernemen waar en hoe ze deze artikelen milieuvriendelijk kunnen laten recyclen.
Zakelijke gebruikers moeten contact opnemen met hun leverancier en de algemene voorwaarden van de
koopovereenkomst nalezen. Dit product en zijn elektronische accessoires mogen niet met ander bedrijfsafval voor
verwijdering worden gemengd.
HT-C5900-ELS_NL_0511.indd 69
2010-05-11
5:59:54
Download PDF

advertising