Samsung HT-AS710 Benutzerhandbuch | Manualzz
Digitale Surround
AV-ontvanger
HT-AS710
AV-R710
DIT APPARAAT IS VERVAARDIGD DOOR:
Gebruiksaanwijzing
Veiligheidsinstructies
Voorzorgsmaatregelen
NL
VOORBEREIDING
VOORZICHTIG
GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE
SCHOKKEN. NIET OPENEN.
VOORZICHTIG:
OPEN NOOIT DE BEHUIZING VAN DIT
APPARAAT, WANT DAN LOOPT U HET
GEVAAR EEN ELEKTRISCHE SCHOK TE
KRIJGEN. IN DE BEHUIZING ZIJN GEEN
ONDERDELEN AANWEZIG DIE U ZELF KUNT
REPAREREN. LAAT ONDERHOUD OVER AAN
DE VAKHANDEL.
WAARSCHUWING : NA OPENEN OF GEOPENDE
VERGRENDELING GEVAAR OP
ONZICHTBARE
LASERSTRALING. VERMIJD
BLOOTSTELLING AAN
STRALING.
Zorg ervoor dat de stroomtoevoer in uw huis overeenkomt met de identificatiesticker op de achterkant van uw toestel. Zet de speler
horizontaal op een geschikte ondergrond (meubelstuk) met aan alle kanten genoeg ruimte voor ventilatie (7,5-10 cm). Zorg ervoor dat
de verntilatiesleuven vrij zijn. Plaats geen apparaten boven op de versterker. Sluit de stroomtoevoer van het apparaat geheel af door
de stekker uit het stopcontact te halen, vooral wanneer u het apparaat gedurende lange tijd niet gebruikt.
• Dit apparaat moet altijd worden aangesloten op een geaard stopcontact.
• Om het apparaat los te koppelen van de stroomtoevoer, moet de stekker uit het stopcontact
worden gehaald. Daarom moet de stekker gemakkelijk bereikbaar zijn.
Dit symbool geeft aan dat onderdelen in het apparaat onder levensgevaarlijk hoge
spanning staan, zodat u een elektrische schok kunt krijgen.
Tijdens onweer dient u de stekker uit het stopcontact te
halen.
Spanningspieken als gevolg van bliksem kunnen de
apparatuur beschadigen.
Stel de apparatuur niet bloot aan direct zonlicht of
andere warmtebronnen.
Dit kan leiden tot oververhitting en defecten.
Bescherm de speler tegen vocht (vazen) en hitte (haardvuur)
sterke magnetische of elektrische velden (luidsprekers). Trek
de stekker uit het stopcontact wanneer de speler niet correct
functioneert. Uw speler is niet ontworpen voor industrieel
toepassingen en uitsluitend bestemd voor privé-gebruik.
Condensatie: Wanneer u het apparaat of cd's/dvd's van een
koude naar een warme omgeving brengt, zoals na vervoer in
de winter, moet u circa twee uur wachten voordat u het toestel
inschakelt, zodat de speler en de schijfjes op
kamertemperatuur kunnen komen. Zo voorkomt u ernstige
beschadigingen.
De batterij die in dit product is gebruikt, bevat
chemicaliën die schadelijk zijn voor het milieu. Gooi
batterijen nooit weg bij het normale huisafval. Wij
raden u aan de batterij te laten vervangen door een
deskundige.
Dit symbool geeft aan dat de bijgeleverde documentatie belangrijke aanwijzingen voor
de bediening en het onderhoud bevat.
WAARSCHUWING : Om het gevaar op brand of een elektrische schok te verlagen mag u dit
apparaat nooit blootstellen aan regen of vocht.
Dit merkteken op het product of het bijbehorende informatiemateriaal duidt erop
dat het niet met ander huishoudelijk afval verwijderd mag worden aan het einde
van zijn gebruiksduur. Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke
gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, moet u dit
product van andere soorten afval scheiden en op een verantwoorde manier
recyclen, zodat het duurzame hergebruik van materiaalbronnen wordt
bevorderd. Huishoudelijke gebruikers moeten contact opnemen met de winkel
waar ze dit product hebben gekocht of met de gemeente waar ze wonen om te
vernemen waar en hoe ze dit product milieuvriendelijk kunnen laten recyclen.
Zakelijke gebruikers moeten contact opnemen met hun leverancier en de
algemene voorwaarden van de koopovereenkomsten nalezen. Dit product mag
niet worden gemengd met ander bedrijfsafval voor verwijdering.
2
3
Functies
Inhoud
NL
Dit product is een volledig digitale AV-ontvanger met digitale signaalverwerking voor een zo
laag mogelijke signaalvervorming en minimaal signaalverlies.
Dolby Pro Logic llx
Dolby Pro Logic llx is een nieuwe methode voor het decoderen van multikanaals
audiosignalen die voordelen biedt ten opzicht van het bestaande Dolby Pro Logic ll.
VOORBEREIDING
Digitale AV-ontvanger
VOORBEREIDING
Veiligheidsinstructies .......................................................................................................2
Voorzorgsmaatregelen ....................................................................................................3
Functies ...........................................................................................................................4
Beschrijving .....................................................................................................................6
AANSLUITINGEN
De luidsprekers aansluiten ..............................................................................................10
Externe componenten aansluiten ....................................................................................12
Antennes aansluiten (FM en AM) ....................................................................................17
DTS 96/24
DTS is de surround-indeling waarmee 5.1-kanaals geluid van 96KHz/24 bits kan worden
weergegeven zonder dat de geluidskwaliteit van de dvd minder wordt. Bovendien kan
hiermee de matrix 6.1 van het DTS 96/24 decodersignaal worden weergegeven.
DOLBY DIGITAL EX
Er wordt een extra kanaal middenachter toegevoegd voor een ruimtelijker geluid in
vergelijking met standaard 5.1-kanaals Dolby Digital.
DTS (Digital Theater System)
Met DTS wordt 5.1-kanaals geluid afgespeeld met minder compressie dan Dolby Digital,
waardoor een rijkere klank ontstaat.
DTS-ES
DTS-ES is de surround-indeling voor het weergeven van 6.1-kanaals geluid met behoud
van de compatibiliteit met bestaande DTS Digital-geluidsindelingen.
DTS
Voordat u de AV-ontvanger gaat gebruiken.....................................................................18
Digitale/HDMI/analoge ingang selecteren ......................................................................19
De luidsprekermodus instellen ........................................................................................20
De luisterafstand voor de luidsprekers instellen ..............................................................22
Digitale ingang selecteren ...............................................................................................24
HDMI-ingang instellen .....................................................................................................26
HDMI AUDIO instellen.....................................................................................................28
DRC (Dynamic Range Compression) instellen ..............................................................30
Testtoon .........................................................................................................................32
Het luidsprekerniveau instellen .......................................................................................36
Dolby Pro Logic IIx-modus .............................................................................................38
Dolby Pro Logic IIx-effect ................................................................................................40
NEO:6-modus..................................................................................................................42
EX/ES-modus instellen....................................................................................................44
SFE-modus......................................................................................................................46
Stereomodus ...................................................................................................................48
BEDIENING VAN RADIO
Hiermee wordt de digitale PCM- of de analoge stereobron weergegeven in 6.1 kanalen met
behulp van de uiterst nauwkeurige digitale DTS-matrix.
Luisteren naar de radio ...................................................................................................50
Tuner instellen .................................................................................................................51
Voorkeuzestations instellen ............................................................................................52
RDS-Radio Data Systeem...............................................................................................53
SFE (Sound Field Effect) door middel van 24-bits Audio DSP
(Digital Signal Processing)
OVERIGE INFORMATIE
Biedt een realistischer surroundgeluid bij gebruik van normale stereo geluidsbronnen.
4
BEDIENING
Nuttige functies ..............................................................................................................55
De televisie bedienen met de afstandsbediening ...........................................................58
Uw DVD (videorecorder) bedienen met de afstandsbediening ......................................60
Voordat u de servicedienst belt .......................................................................................62
Specificaties ....................................................................................................................64
5
Beschrijving
NL
STANDBY-indicator
knop INPUT
knop SELECT (
knop TUNING (
,
,
)
)
AANSLUITING
FM-ANTENNE
AANSLUITING AM-ANTENNE
5.1 CH ANALOGE
AUDIO-INGANG
AAN/UIT-knop
knop SETUP
knop AUX IN
VCR VIDEOINGANG
HDMIINGANG
VIDEO-INGANG VOOR VCR (VIDEORECORDER)
VIDEO-UITGANG VOOR VIDEORECORDER
AANSLUITING VOORSTE LUIDSPREKER
AANSLUITINGEN SURROUND-LUIDSPREKER
VOLUMEREGELAAR
Sensor AFSTANDSBEDIENING
knop SURROUND
KOPTELEFOON
AANSLUITING
AANSLUITING MIDDELSTE LUIDSPREKER
OPTISCHE DIGITALE
AUDIO-INGANG VOOR DVD
VIDEO-UITGANG VOOR MONITOR
VIDEO-INGANG VOOR DVD
SAT VIDEO-INGANG
SAT OPTISCHE DIGITALE
AUDIO-INGANG
[ Scherm ]
DTS INDICATOR
L.PCM-INDICATOR
DTS ES 96/24MPEG2DOLBY INDICATOR
DIGITAL-INDICATOR
INDICATOR
INDICATOR
DOLBY DIGITAL EX-INDICATOR
LIVE SURROUNDLUIDSPREKER-INDICATOR
INDICATOR
INDICATOR VOOR
RADIOFREQUENTIE
DISPLAY VOORPANEEL
DOLBY PRO LOGIC IIxINDICATOR
NEO:6
INDICATOR
RDS-INDICATOR
RT-INDICATOR
TA-INDICATOR
KOELROOSTER
SUBWOOFER AUDIO-UITGANG
COAXIALE DIGITALE
AUDIO-INGANG VOOR CD
6
HDMI-UITGANG
AUDIO-INGANG VOOR CD
knop FUNCTION
VOORBEREIDING
[ Achterpaneel ]
[ Voorpaneel ]
VCR AUDIO-UITGANG
AUDIO-INGANG VOOR DVD
SAT AUDIO-INGANG
√√ Accessoires œœ
Afstandsbediening
AM-antenne
FM-antenne
Gebruiksaanwijzing
STEREO-INDICATOR VOOR RADIO
INDICATOR VOOR RADIO-ONTVANGST
7
Beschrijving
NL
TV, toets
AMP, toets
Batterijen in de afstandsbediening plaatsen
DVD, toets
VCR, toets
DIMMER, toets
AAN/UIT, toets
CIJFER-toetsen (0-9)
SLEEP, toets
SUBWOOFER, toets
EX/ES, toets
Toets voor afspelen via
EXTERN APPARAAT
MUTE, toets
VOLUMEKNOPPEN
SETUP/MENU, toets
VOORBEREIDING
[ Afstandsbediening ]
1
TV VIDEO, FUNCTION, toets
CD, toets
VCR, toets
DVD, toets
Verwijder het
batterijklepje in de
richting van de pijl.
2
5.1CH, toets
SAT, toets
AUX, toets
Plaats twee 1,5V AAAbatterijen en zorg
daarbij dat deze in de
juiste richting worden
geplaatst (+ en –).
3
Plaats het klepje van
het batterijvakje weer
terug.
INGANGSMODUS, toets
MO/ST, toets
TUNER, toets
TUNER/CHANNEL, toets
TUNING MODE, toets
Neem de onderstaande voorzorgsmaatregelen om te voorkomen dat batterijen defect raken of
gaan lekken:
• Plaats de batterijen zodanig in de afstandsbediening dat de polen (+ en –) van de batterij in dezelfde
richting wijzen als de markeringen in het batterijvak.
• Gebruik het juiste type batterijen. Batterijen die er hetzelfde uitzien, kunnen toch een ander voltage
hebben.
• Vervang altijd beide batterijen tegelijk.
• Stel de batterijen niet bloot aan hitte of open vuur.
Bereik van de afstandsbediening
Toets voor
VERPLAATSEN/SELECTEREN
DRC, toets
INFO, toets
NEO: 6, toets
STEREO, toets
De afstandsbediening kan worden gebruikt over een afstand van ongeveer 7 meter in een rechte lijn.
Ook is gebruik mogelijk onder een horizontale hoek tot 30° van de sensor voor de afstandsbediening.
TUNER MEMORY, toets
MODE, toets
EFFECT, toets
TEST TOON, toets
Toets voor RDS-selectie
SPK LEVEL, toets
SPK SELECT, toets
SFE-MODUS, toets
8
9
De luidsprekers aansluiten
Schakel het product uit en verwijder de stekker uit het stopcontact voordat u het product gaat verplaatsen of installeren.
NL
ACTIEVE SUBWOOFER
(INGEBOUWDE VERSTERKER)
PS-AW710
VOORSTE
(RECHTS)
PS-AF710
SURROUND SURROUND SURROUND
(RECHTS)
(LINKS)
MIDDELSTE
PS-AR710
PS-AR710
PS-AB710
AANSLUITINGEN
SL
VOORSTE
(LINKS)
PS-AF710
SR
HOOFDSYSTEEM
AV-R710
MODEL NAAM SYSTEEM : HT-AS710
Positie van AV-ontvanger
Surround luidsprekers
• Plaats de AV-ontvanger in een speciaal voor dat doel
bestemde standaard of rek.
• Plaats deze luidsprekers achter uw luisterpositie.
• Als er niet voldoende ruimte is, plaatst u deze
luidsprekers tegenover elkaar.
• Plaats ze op een afstand van 60 tot 90cm boven uw oor
en zorg ervoor dat zij iets omlaag zijn gericht.
❈ In tegenstelling tot de voorste luidsprekers en de
middelste luidspreker, worden de achterste luidsprekers
voornamelijk gebruikt voor het weergeven van
geluidseffecten en er komt dus ook niet continu geluid uit.
Voorste luidsprekers
• Plaats deze luidsprekers vóór uw luisterpositie,
naar binnen gericht onder een hoek van
ongeveer 45°, in uw richting.
• Plaats de luidsprekers zodanig dat de tweeters
zich op dezelfde hoogte bevinden als uw oren.
• Plaats de voorkant van de voorste luidsprekers
in één lijn met de voorkant van de middelste
luidspreker of plaats ze een klein stukje vóór
de middelste luidspreker.
Middelste luidspreker
Surround middelste luidsprekers
• Plaats de luidspreker met de voorkant richting de rug
van de luisteraar.
• Plaats de surround-achterluidspreker ongeveer 70 cm
tot 1 m boven de surroundluidspreker. Deze moet een
beetje omlaag wijzen.
• Deze kunt u het beste installeren op dezelfde hoogte
als de voorste luidsprekers.
• U kunt de middelste luidspreker ook direct boven of
onder de TV installeren.
HOOFDSYSTEEM
VOORSTE LUIDSPREKER
MIDDELSTE LUIDSPREKER
SURROUND-LUIDSPREKER
SURROUND MIDDELSTE LUIDSPREKER
ACTIEVE SUBWOOFER
AV-R710
PS-AF710
PS-AC710
PS-AR710
PS-AB710
PS-AW710
MIDDELSTE
PS-AC710
Subwoofer
De subwoofer met geïntegreerde 150W versterker zorgt voor een vol basgeluid.
1
Sluit de SW OUT-aansluiting van de versterker (AV-R710) aan op de
INPUT-aansluiting van de subwoofer.
2
Druk op de toets POWER aan de achterkant van de subwoofer om
deze in te schakelen.
3
Met behulp van de toets VOLUME op de subwoofer kunt u het gewenste
basniveau instellen (zie p. 36-37: ‘Het luidsprekerniveau instellen’ om het niveau
van de Subwoofer in het menu in te stellen).
√ De luidsprekerkabels aansluiten
de luidsprekerpoort 2
1 Draai
tegen de klok in los.
Plaats het uiteinde van de
luidsprekerkabel in de luidsprekerpoort.
3
Draai de luidsprekerpoort met
de klok mee vast.
• Als u de luidsprekers aan een wand bevestigt,
Subwoofer
• De plaats van de subwoofer luistert niet zo nauw.
U kunt deze op een willekeurige plek installeren.
10
moet u deze goed vastzetten om te voorkomen
dat ze van de wand vallen.
Attentie!
• Houd de subwoofer buiten bereik van
kinderen om te voorkomen dat ze hun
handen of voorwerpen in het gat van de
subwoofer steken.
• Raak nooit de luidsprekeraansluitingen aan
terwijl de stroom is ingeschakeld.
Dit zou kunnen leiden tot een elektrische schok.
• Zorg ervoor dat de draden correct zijn
aangesloten (+ en -).
11
Externe componenten aansluiten
NL
Videocomponent aansluiten
Schakel het product uit en verwijder de stekker uit het stopcontact voordat u het product gaat verplaatsen of installeren.
SAT(Settop Box)
Dvd-speler
AANSLUITINGEN
• Als de externe component slechts één audio-uitgang
bevat, sluit u deze aan op de rechter of linker
audio-ingang van het hoofdsysteem.
• Sluit de rode stekker van de audiokabel aan op de rode
connector en de witte stekker op de witte connector.
of
of
TV
• Haal de stekker uit het stopcontact als u de speler voor langere tijd niet gebruikt.
• Hoewel de digitale audio-ingangen zijn gemerkt als dvd, sat en cd, kunt u uw dvd/sat/cd-speler aansluiten op de
OPTISCHE of COAXIALE digitale audio-ingang ( zo lang deze overeenkomt met de digitale audio-uitgang op uw speler).
12
TV
Videorecorder
13
Externe componenten aansluiten
NL
Audio Component/5.1-kanaal aansluiten
HDMI-component aansluiten
Schakel het product uit en verwijder de stekker uit het stopcontact voordat u het product gaat verplaatsen of installeren.
Door verbinding te maken met de HDMI (‘High-Definition Multimedia Interface’)-interface kunt u digitale video- en
audiogegevens uitwisselen zonder ze naar analoog te hoeven converteren.
DVD-speler
SAT(Settop Box)
AANSLUITINGEN
Cd-speler
TV
• Audiogegevens in de SACD multi/stereo-indeling worden
niet afgespeeld. DVD’s waarvan de auteursrechten
middels CPPM zijn beveiligd, kunnen alleen worden
afgespeeld op DVD-spelers die CPPM ondersteunen.
• De geluidskwaliteit van de HDMI-uitgang
(samplefrequentie en bitrate) kan worden beperkt door het
prestatieniveau van het aangesloten apparaat.
• De HDMI-aansluiting ondersteunt zowel video als audio.
U hoeft dus geen aparte geluidskabel aan te sluiten.
Ondersteuning HDCP (‘High-bandwidth Digital Content Protection System’; digitaal inhoudsbeschermingssysteem voor hoge bandbreedte)
Om via de HDMI-aansluiting digitale inhoud af te spelen, moeten zowel de aangesloten externe apparatuur als de TV HDCP (‘High-bandwidth
Digital Content Protection System’; digitaal inhoudsbeschermingssysteem voor hoge bandbreedte) ondersteunen. Dit product ondersteunt HDCP.
TV
COMPATIBILITEIT MET EEN TV DIE HDMI ONDERSTEUNT
Dvd- of 5.1-kanaals speler
14
Een TV met een HDMI-uitgang.
Video/Audio
Een TV met een DVI-D-uitgang (TV die HDCP ondersteunt)
Video
Een TV met een DVI-D-uitgang (TV die geen HDCP ondersteunt)
-
15
Externe componenten aansluiten
Antennes aansluiten (FM en AM)
NL
AUX-component aansluiten
U kunt op dit product een extern apparaat (camcorder, spelcomputer, mobiele apparatuur, enz.) aansluiten.
Als de AM-ontvangst slecht is,
sluit u een AM-buitenantenne
aan (niet meegeleverd).
FM-antenne (meegeleverd)
FM-antenne aansluiten
camcorder
1. Sluit de meegeleverde FM-antenne tijdelijk aan
op de aansluiting FM 75Ω COAXIAL.
2. Beweeg de antennedraad langzaam in het rond
totdat u een locatie vindt waar de ontvangst
goed is en bevestig de draad vervolgens aan de
muur of een ander stevig oppervlak.
KOELVENTILATOR
Monteer de AM-lusantenne door
de tabjes van de lus in de sleuven
van de standaard te plaatsen.
AM -antenne aansluiten
1. Sluit de meegeleverde AM-lusantenne aan op
de AM-aansluiting
en op.
2. Als de ontvangst slecht is, sluit u een
buitenantenne die uit een enkele geplastificeerde
draad bestaat aan op de AM-aansluiting. (Zorg
ervoor dat de AM-lusantenne aangesloten blijft.)
De ventilator voert de warmte af die in het apparaat wordt opgewekt, zodat het
apparaat normaal blijft werken. De ventilator wordt automatisch ingeschakeld om
warme lucht af te voeren.
Neem de volgende voorzorgsmaatregelen voor uw veiligheid.
• Zorg voor een goede ventilatie rond het apparaat. Bij onvoldoende ventilatie kan de temperatuur
in de speler hoog oplopen en schade veroorzaken.
• Zorg ervoor dat de koelventilator of ventilatieopeningen niet zijn geblokkeerd.
(Als de koelventilator of ventilatieopeningen bedekt zijn door een krant of door doek, kan het
apparaat oververhit raken en kan er brand ontstaan.)
16
17
AANSLUITINGEN
AM-lusantenne
(meegeleverd)
Voordat u de AV-ontvanger gaat gebruiken
Digitale/HDMI/analoge ingang selecteren
U kunt met deze speler luisteren naar geluid in 2 kanalen (analoog) of in Dolby Digital 5.1 kanalen.
NL
In- en uitschakelen
AFSTANDSBEDIENING
Druk op de AAN/UIT-toets op de afstandsbediening.
• De speler wordt ingeschakeld of in de standby-stand gezet.
HOOFDSYSTEEM
1 Sluit de stekker aan op het stopcontact.
2 Druk op de AAN/UIT-toets op de speler.
• De speler wordt ingeschakeld of in de standby-stand gezet.
U kunt de versterker (deze AV-ontvanger), tv, dvd en video bedienen met deze
afstandsbediening.
Zie pagina 58 ~ 61 voor meer informatie.
HOOFDSYSTEEM
Druk op de toets INPUT MODE.
Druk op de toets INPUT MODE.
• Elke keer dat u op deze toets drukt, verschijnt een
• Elke keer dat u op deze toets drukt, verschijnt een
andere modus, in deze volgorde :
andere modus, in deze volgorde :
Voor DVD/SAT-functie
Voor CD-functie
BEDIENING
Functies van de speciale afstandsbediening
AFSTANDSBEDIENING
Een functie selecteren
of
of
of
of
√
√
AFSTANDSBEDIENING
Methode 1
Druk op de functietoets.
• Telkens wanneer u deze toets indrukt, wordt achtereenvolgens FM ➝ AM ➝
5. 1 MULTI CH ➝ CD ➝ DVD ➝ SAT ➝ VCR ➝ AUX geselecteerd.
Methode 2
Druk op de toets CD, VCR, DVD, 5.1CH, SAT, AUX of
TUNER.
of
• U kunt CD, VCR, DVD, 5.1CH, SAT, AUX en TUNER rechtstreeks selecteren.
√
HOOFDSYSTEEM
Druk op de functietoets.
• Telkens wanneer u deze toets indrukt, wordt achtereenvolgens FM ➝ AM ➝
5. 1 MULTI CH ➝ CD ➝ DVD ➝ SAT ➝ VCR ➝ AUX geselecteerd.
• De instelling voor digitale ingang voor de DVD-, SAT- en CD-functies kan worden gewijzigd in de instelling
voor ‘DIGITAL IN’ (zie p. 24~25).
• De instelling voor de HDMI-ingang voor de DVD- en SAT-functies kan worden gewijzigd onder ‘HDMI SETUP’
18
(zie p. 26~27).
• U kunt alleen luisteren in Dolby Digital als u de digitale audio-uitgang van een externe audiocomponent
aansluit op de optische/coaxiale digitale audio-ingang van de speler.
19
De luidsprekermodus instellen
Het frequentiebereik van de luidspreker wordt afgesteld op basis van uw luidsprekerconfiguratie en de vraag of
bepaalde luidsprekers wel of niet worden gebruikt
NL
√
AFSTANDSBEDIENING
op de toets SETUP/MENU en vervolgens op de toets ENTER.
1 Druk
Op het display wordt ‘SETUP MODE’ weergegeven en de modus Setup wordt geopend.
•
op de toets
om ‘SPK SETUP’ te selecteren en
2 Druk
druk vervolgens op ENTER.
HOOFDSYSTEEM
op de toets SETUP.
1 Druk
Op het scherm verschijnt “SETUP MODE” (instellingenmodus) en de speler
op de toets
om de gewenste luidspreker te selecteren.
3 Druk
Elke keer dat u op deze toets drukt, wordt de volgende optie geselecteerd in
•
•
schakelt over naar de instellingenmodus.
deze volgorde : FRONT ➝ CEN ➝ SURR ➝ SBACK ➝ SUB ➝ CROVR .
selecteren.
3 Druk op de toets SURROUND om de gewenste
5 Herhaal stap 1-2 om de modus voor elke luidspreker in te stellen.
luidspreker te selecteren.
• Telkens wanneer u deze toets indrukt, wordt achtereenvolgens F.SPK ➝
De instellingenmodus afsluiten
C.SPK ➝ S.SPK ➝ SW SPK ➝ CROVR geselecteerd.
• Wacht ongeveer 5 seconden of druk op de toets SETUP/MENU.
Op het scherm verschijnt ‘SETUP OFF’ en de speler verlaat de instellingenmodus.
4 Druk op de selectietoets (
) om de modus voor de
geselecteerde luidspreker in te stellen.
De toets SPK SELECT gebruiken
1 Druk op de toets SPK SELECT om de gewenste luidspreker
te selecteren.
passen.
volgorde: FRONT ➝ CEN ➝ SURR ➝ SBACK ➝ SUB ➝ CROVR.
De instellingenmodus afsluiten
2 Druk op de toets …† om de modus (Large, Small, enz.) voor
de geselecteerde luidspreker in te stellen.
3 Herhaal stap 1-2 om de modus voor elke luidspreker in te stellen.
• Telkens wanneer u op deze toets drukt, wordt afwisselend SUB : YES, SUB : NO
geselecteerd.
• Als FRONT is ingesteld op LARGE, kunt u voor SUB YES of NO selecteren.
• Als FRONT is ingesteld op SMALL, wordt SUB automatisch ingesteld op YES.
U kunt NO niet selecteren.
20
,
5 Herhaal de stappen 3-4 om iedere luidspreker aan te
• Elke keer dat u op deze toets drukt, wordt de volgende optie geselecteerd in deze
De subwoofer in- en uitschakelen
Druk op de toets SUBWOOFER op de afstandsbediening.
BEDIENING
4
2 Druk op de toets FUNCTION om ‘SPK SETUP’ te
Druk op de toets …† om de modus (Large, Small, enz.)
voor de geselecteerde luidspreker in te stellen.
• Wacht ongeveer 5 seconden of druk op de toets SETUP.
Op het scherm verschijnt “SETUP MODE OFF” en het systeem verlaat
de instellingenmodus.
De luidspreker instellen
LUIDSPREKER
F.SPK (voor)
C.SPK (midden)
S.SPK (surround)
SB SPK (surround middelste)
SW SPK (subwoofer)
CROVR
(crossoverfrequentie)
Mogelijke instellingen Standaardinstelling
LARGE, SMALL
SMALL
LARGE, SMALL, NONE
SMALL
LARGE, SMALL, NONE
SMALL
LARGE, SMALL, NONE
SMALL
YES, NO
YES
60, 80, 100, 120, 150,
150Hz
180, 200 Hz
• LARGE : er worden grote luidsprekers gebruikt.
U hoort het volledige geluidsspectrum.
• SMALL : er worden kleine luidsprekers gebruikt.
• NONE : er worden geen luidsprekers gebruikt.
• YES(Subwoofer) : er wordt een subwoofer gebruikt.
• NO(Subwoofer) : er wordt geen subwoofer gebruikt.
• CROVR: selecteer de crossoverfrequentie die het beste
resultaat geeft in uw kamer.
21
De luisterafstand voor de luidsprekers instellen
Als de luidsprekers niet op gelijke afstand van de luisterpositie kunnen worden geplaatst, kunt u
de vertragingstijd van de geluidssignalen van de middelste luidspreker en de
surroundluidsprekers aanpassen.
NL
√
AFSTANDSBEDIENING
1 Druk op de toets SETUP/MENU en vervolgens op
ENTER
HOOFDSYSTEEM
• Op het display wordt ‘SETUP MODE’ weergegeven en de modus Setup wordt
geopend.
op de toets SETUP.
1 Druk
Op het scherm verschijnt “SETUP MODE” en de speler schakelt over naar de
2 Druk op de toets
•
om ‘DIST SETUP’ te selecteren en
druk vervolgens op ENTER.
2 Druk op de toets FUNCTION om ‘DIST SETUP’ te
selecteren.
om de gewenste luidspreker te
3 Druk op de toets SURROUND om de gewenste luidspreker
selecteren.
• Elke keer dat u op deze toets drukt, wordt de volgende optie geselecteerd in
te selecteren.
deze volgorde : F.L ➝ CEN ➝ F.R ➝ S.R ➝ S.B ➝ S.L ➝ S.W.
• Telkens wanneer u deze toets indrukt, wordt achtereenvolgens F.L ➝ CEN ➝
op de toets …† om de afstand tot de luidsprekers te
4 Druk
selecteren.
F.R ➝ S.R ➝ S.B ➝ S.L ➝ S.W geselecteerd.
4 Druk op de selectietoets(
• Voor de luidsprekers F.L, CEN, F.R, S.W, S.R, S.B, S.L kunt u de afstand
,
) om de luidsprekerafstand
in te stellen.
tussen de luidspreker en de luisterpositie instellen van 0,3~9,0 m in stappen
van 0,3m.
• Voor de luidsprekers F.L, CEN, F.R, S.W, S.R, S.B, S.L kunt u de afstand tussen
de luidspreker en de luisterpositie instellen van 0,3~9,0 m in stappen van 0,3m.
De instellingenmodus afsluiten
De instellingenmodus afsluiten
• Wacht ongeveer 5 seconden of druk op de toets SETUP/MENU.
Op het scherm verschijnt ‘SETUP OFF’ en de speler verlaat de instellingenmodus.
• Wacht ongeveer 5 seconden of druk op de toets SETUP.
Op het scherm verschijnt “SETUP MODE OFF” en het systeem verlaat de
instellingenmodus.
Luidsprekerafstand instellen
• Als de luisterpositie verder is dan het bereik van de luidsprekerinstellingen, stelt u
de luidsprekerafstand in op de maximumwaarde.
22
Stel de afstand tussen luidspreker en luisterpositie in met intervallen van 0,3m.
• F.L (linksvoor) : 0.3m ~ 9m
• CEN (midden) : 0.3m ~ 9m
• F.R (rechtsvoor) : 0.3m ~ 9m
• S.R (surround rechts) : 0.3m ~ 9m
• S.B (surround middelste) : 0.3m ~ 9m
• S.L (surround links) : 0.3m ~ 9m
• S.W (subwoofer) : 0.3m ~ 9m
23
BEDIENING
3 Druk op de toets
instellingenmodus.
Digitale ingang selecteren
U kunt de digitale ingang voor een DVD/SAT/CD-speler instellen op OPTICAL of COAXIAL.
NL
√
AFSTANDSBEDIENING
1 Druk op de toets SETUP/MENU en vervolgens op de
toets ENTER.
• Op het display wordt ‘SETUP MODE’ weergegeven en de modus Setup
HOOFDSYSTEEM
wordt geopend.
op de toets
om ‘DIGITAL IN’ te selecteren en
2 Druk
druk vervolgens op ENTER.
om de functie CD, DVD of SAT te
selecteren.
• Telkens wanneer u deze toets indrukt, wordt afwisselend CD ➝ DVD ➝ SAT
geselecteerd.
4 Druk op de toets …† om de digitale ingang te
selecteren.
• Telkens wanneer u deze toets indrukt, wordt afwisselend COAXIAL ➝
OPTICAL2 ➝ OPTICAL1 geselecteerd.
•
wordt geopend.
2 Druk op de toets FUNCTION om ‘DIGITAL IN’ te
BEDIENING
3 Druk op de toets
op de toets SETUP.
1 Druk
Op het display wordt ‘SETUP MODE’ weergegeven en de modus Setup
selecteren.
3 Druk op de toets SURROUND om de functie CD, DVD
of SAT te selecteren.
• Telkens wanneer u deze toets indrukt, wordt afwisselend CD ➝ DVD ➝
SAT geselecteerd.
4 Druk op de toets SELECT(
,
) om de digitale
ingang in te stellen.
• Telkens wanneer u deze toets indrukt, wordt afwisselend COAXIAL ➝
De instellingenmodus afsluiten
OPTICAL2 ➝ OPTICAL1 geselecteerd.
• Wacht ongeveer 5 seconden of druk op de toets SETUP/MENU.
Op het scherm verschijnt ‘SETUP OFF’ en de speler verlaat de instellingenmodus.
De instellingenmodus afsluiten
• Wacht ongeveer 5 seconden of druk op de toets SETUP.
Op het scherm verschijnt ‘SETUP OFF’ en de speler verlaat de instellingenmodus.
• U kunt slechts één digitale ingang voor elke functie selecteren.
Voorbeeld : als u voor de CD-functie COAXIAL hebt geselecteerd, kunt u
COAXIAL niet meer selecteren voor de DVD- of SAT-functies.
Functie
DVD
SAT
CD
24
Digitale ingang
OPTICAL1
OPTICAL2
COAXIAL
25
HDMI-ingang instellen
U kunt de HDMI-ingang voor een DVD/SAT-speler instellen op HDMI 1 of HDMI 2.
NL
√
AFSTANDSBEDIENING
1 Druk op de toets SETUP/MENU en vervolgens op de
toets ENTER.
• Op het display wordt ‘SETUP MODE’ weergegeven en de modus Setup
HOOFDSYSTEEM
wordt geopend.
op de toets
om ‘HDMI SETUP’ te selecteren
2 Druk
en druk vervolgens op ENTER.
om de functie DVD of SAT te
• Telkens wanneer u deze toets indrukt, wordt afwisselend DVD ➝ SAT
geselecteerd.
op de toets …† om de HDMI-ingang te
4 Druk
selecteren.
• Telkens wanneer u deze toets indrukt, wordt afwisselend HDMI1 ➝ HDMI2
geselecteerd.
•
geopend.
2 Druk op de toets FUNCTION om ‘HDMI SETUP’ te
selecteren.
3 Druk op de toets SURROUND om de functie DVD of SAT
te selecteren.
• Telkens wanneer u deze toets indrukt, wordt afwisselend DVD ➝ SAT
geselecteerd.
op de toets SELECT(
4 Druk
selecteren.
,
) om de HDMI-ingang te
• Telkens wanneer u deze toets indrukt, wordt afwisselend HDMI1 ➝ HDMI2
De instellingenmodus afsluiten
• Wacht ongeveer 5 seconden of druk op de toets SETUP/MENU.
Op het scherm verschijnt ‘SETUP OFF’ en de speler verlaat de instellingenmodus.
geselecteerd.
De instellingenmodus afsluiten
• Wacht ongeveer 5 seconden of druk op de toets SETUP.
Op het scherm verschijnt ‘SETUP OFF’ en de speler verlaat de instellingenmodus.
• U kunt slechts één HDMI-ingang voor elke functie selecteren.
Voorbeeld : als u voor de DVD-functie HDMI1 hebt geselecteerd, kunt
u HDMI1 niet meer selecteren voor de SAT-functie.
26
Functie
DVD
SAT
HDMI-ingang
HDMI1
HDMI2
Functie
DVD
SAT
HDMI-ingang
HDMI2
HDMI1
27
BEDIENING
3
Druk op de toets
selecteren.
op de toets SETUP.
1 Druk
Op het display wordt ‘SETUP MODE’ weergegeven en de modus Setup wordt
HDMI AUDIO instellen
U kunt instellingen voor HDMI audio opgeven.
NL
√
Voor gebruik!
• Druk op de toets INPUT MODE om HDMI of HDNI2 te selecteren.(zie p. 19)
• Als u Digital (Optical, Coaxial) of Analog selecteert, wordt de HDMI audio-
instelling gedeactiveerd.
AFSTANDSBEDIENING
1 Druk op de toets SETUP/MENU en vervolgens op de
toets ENTER.
• Op het display wordt ‘SETUP MODE’ weergegeven en de modus Setup
wordt geopend.
• “HDMI : AVR” wordt op het display weergegeven.
op de toets SETUP.
1 Druk
Op het display wordt ‘SETUP MODE’ weergegeven en de modus Setup
•
wordt geopend.
2 Druk op de toets FUNCTION om ‘HDMI SETUP’ te
BEDIENING
2
Druk op de toets
om ‘HDMI AUDIO’ te selecteren
en druk vervolgens op ENTER.
HOOFDSYSTEEM
selecteren.
3 Druk op de toets SURROUND.
• “HDMI : AVR” wordt op het display weergegeven.
op de toets …† om HDMI audio in te stellen.
3 Druk
Telkens wanneer u op deze toets drukt, wordt afwisselend HDMI : AVR ➝
•
HDMI : TV geselecteerd.
De instellingenmodus afsluiten
• Wacht ongeveer 5 seconden of druk op de toets SETUP/MENU.
4 Druk op de toets SELECT(
,
) om HDMI audio in te
stellen.
• Telkens wanneer u op deze toets drukt, wordt afwisselend HDMI : AVR ➝
HDMI : TV geselecteerd.
Op het scherm verschijnt ‘SETUP OFF’ en de speler verlaat de instellingenmodus.
De instellingenmodus afsluiten
• Wacht ongeveer 5 seconden of druk op de toets SETUP.
Op het scherm verschijnt ‘SETUP OFF’ en de speler verlaat de instellingenmodus.
HDMI AUDIO instellen
• AVR : Geluid wordt op dit product afgespeeld.
• TV : Geluid wordt afgespeeld op een TV die is aangesloten op de HDMI OUT-
uitgang; op dit product wordt geen geluid afgespeeld.
• Deze functie is beschikbaar als zowel de video-ingang als uitgang HDMI zijn.
• De instelling HDMI AUDIO is alleen beschikbaar als de HDMI-uitgang is
aangesloten op een TV.
• Als er geen geluid uit de televisie komt, moet u de HDMI audio-uitgang
wijzigen in DVD PLAYER en SAT wijzigen in PCM.
28
29
DRC (Dynamic Range Compression) instellen
Deze functie kunt u gebruiken als u bijvoorbeeld 's avonds laat een film met Dolby Digital-geluid wilt bekijken
op een laag volume.
NL
√
AFSTANDSBEDIENING
1 Druk op de toets SETUP/MENU en vervolgens op de
toets ENTER.
• Op het display wordt ‘SETUP MODE’ weergegeven en de modus Setup
HOOFDSYSTEEM
wordt geopend.
op de toets
om ‘DRC’ te selecteren en druk
2 Druk
vervolgens op ENTER.
op de toets …† om DRC in te stellen.
3 Druk
Telkens wanneer u deze toets indrukt, wordt afwisselend DRC : STD ➝
•
DRC : MAX ➝ DRC : MIN geselecteerd.
•
wordt geopend.
2 Druk op de toets FUNCTION om ‘DRC SETUP’ te
BEDIENING
• Op het display wordt ‘DRC:STD’ weergegeven.
op de toets SETUP.
1 Druk
Op het display wordt ‘SETUP MODE’ weergegeven en de modus Setup
selecteren.
3 Druk op de toets SURROUND.
• “DRC : STD” wordt op het display weergegeven.
De instellingenmodus afsluiten
• Wacht ongeveer 5 seconden of druk op de toets SETUP/MENU.
Op het scherm verschijnt ‘SETUP OFF’ en de speler verlaat de instellingenmodus.
4 Druk op de toets SELECT(
,
) om DRC in te
stellen.
• Telkens wanneer u deze toets indrukt, wordt afwisselend DRC : STD ➝
De instellingenmodus afsluiten
Druk op de toets DRC.
• Telkens wanneer u deze toets indrukt, wordt afwisselend DRC : STD ➝
DRC : MAX ➝ DRC : MIN geselecteerd.
DRC : MAX ➝ DRC : MIN geselecteerd.
De instellingenmodus afsluiten
• Wacht ongeveer 5 seconden of druk op de toets SETUP.
Op het scherm verschijnt ‘SETUP OFF’ en de speler verlaat de instellingenmodus.
DRC instellen
• STD : het DRC-effect wordt ingesteld op standaard.
• MAX : het DRC-effect wordt ingesteld op maximum.
• MIN : het DRC-effect wordt ingesteld op minimum.
30
31
Testtoon
Met de testtoon kunt u de aansluiting en het geluidsniveau van de luidsprekers testen.
NL
De testtoon automatisch laten weergeven
√
AFSTANDSBEDIENING
op de toets SETUP/MENU en vervolgens op de
1 Druk
toets ENTER.
• Op het display wordt ‘SETUP MODE’ weergegeven en de modus Setup
wordt geopend.
om ‘TEST-T AUTO’ te selecteren
en druk vervolgens op ENTER.
• Het testsignaal wordt automatisch als volgt weergegeven : F.L ➝ CEN ➝
F.R ➝ S.R ➝ S.B ➝ S.L ➝ S.W .
• Tijdens het klinken van het testsignaal kunt u op de toets …† drukken om
het geluidsniveau in stappen in te stellen van -10 tot +10 dB.
op de toets SETUP.
1 Druk
Op het display wordt ‘SETUP MODE’ weergegeven en de modus Setup wordt
•
geopend.
2 Druk op de toets FUNCTION om ‘TEST-T AUTO’ te
selecteren.
3 Druk op de toets SURROUND.
• Het testsignaal wordt automatisch als volgt weergegeven : F.L ➝ CEN ➝ F.R
➝ S.R ➝ S.B ➝ S.L ➝ S.W .
De instellingenmodus afsluiten
• Druk eenmaal op de toets SETUP/MENU.
• Tijdens het klinken van het testsignaal kunt u op de toets SELECT (
,
)
drukken om het geluidsniveau in stappen in te stellen van -10 tot +10 dB.
Op het scherm verschijnt ‘SETUP OFF’ en de testtoon wordt gestopt.
Het testsignaal stoppen
De toets Test Tone gebruiken
Druk op de toets TEST TONE.
• Druk eenmaal op de toets SETUP.
Op het scherm verschijnt ‘SETUP OFF’ en het testsignaal wordt gestopt.
• Het testsignaal wordt automatisch als volgt weergegeven : F.L ➝ CEN ➝ F.R ➝
S.R ➝ S.B ➝ S.L ➝ S.W.
• Tijdens het klinken van het testsignaal kunt u op de toets …† drukken om het
geluidsniveau in stappen in te stellen van -10 tot +10 dB.
32
33
BEDIENING
2 Druk op de toets
HOOFDSYSTEEM
Testtoon (vervolg)
Met de testtoon kunt u de aansluiting en het geluidsniveau van de luidsprekers testen.
NL
De testtoon handmatig laten weergeven
√
AFSTANDSBEDIENING
HOOFDSYSTEEM
op de toets SETUP/MENU en vervolgens op de
1 Druk
toets ENTER.
op de toets SETUP.
1 Druk
Op het scherm verschijnt ‘SETUP MODE’ en de speler schakelt over naar de
• Op het display wordt ‘SETUP MODE’ weergegeven en de modus Setup wordt
geopend.
•
instellingenmodus.
BEDIENING
op de toets
om ‘TEST-T MANU’ te selecteren
2 Druk
en druk vervolgens op ENTER.
2 Druk op de toets FUNCTION om ‘TEST-T MANU’ te
selecteren.
• U kunt het geluidsniveau van de luidspreker in stappen instellen van -10 tot +10dB.
• Elke keer dat u op deze toets drukt, wordt de volgende optie geselecteerd in
3 Druk op de toets SURROUND.
deze volgorde: F.L ➝ CEN ➝ F.R ➝ S.R ➝ S.B ➝ S.L ➝ S.W.
• Elke keer dat u op deze toets drukt, wordt de volgende optie geselecteerd in
deze volgorde : F.L ➝ CEN ➝ F.R ➝ S.R ➝ S.B ➝ S.L ➝ S.W.
op de toets …† om de testtoon aan uw wensen aan
3 Druk
te passen.
4 Druk op de toets SELECT(
• U kunt het geluidsniveau van de luidspreker in stappen instellen van -10 tot +10dB.
• Bij –10dB is het geluid zachter en bij +10dB harder.
,
) om het testsignaal naar
wens in te stellen.
• U kunt het geluidsniveau van de luidspreker in stappen instellen van -10 tot +10dB.
• Bij –10dB is het geluid zachter en bij +10dB harder.
De instellingenmodus afsluiten
• Druk eenmaal op de toets SETUP/MENU.
Het testsignaal stoppen
Op het scherm verschijnt ‘SETUP OFF’ en het testsignaal wordt gestopt.
• Druk eenmaal op de toets SETUP.
Op het scherm verschijnt ‘SETUP OFF’ en het testsignaal wordt gestopt.
Testtoonweergave
34
• F.L (linksvoor) : -10 tot +10dB
• CEN (midden) : -10 tot +10dB
• F.R (rechtsvoor) : -10 tot +10dB
• S.R (surround rechts) : -10 tot +10dB
• S.B (surround middelste): -10 ~ +10dB
• S.L (surround links): -10 tot +10dB
• S.W (subwoofer): -10 tot +10dB
35
Het luidsprekerniveau instellen
U kunt de balans en het niveau van de luidsprekers instellen.
NL
√
Afstandsbediening
op de toets SETUP/MENU en vervolgens op de
1 Druk
toets ENTER.
• Op het display wordt ‘SETUP MODE’ weergegeven en de modus Setup
HOOFDSYSTEEM
wordt geopend.
1 Druk op de toets SETUP.
op de toets
om ‘LEVEL SETUP’ te selecteren
2 Druk
en druk vervolgens op ENTER.
3 Druk op de toets
• Op het scherm verschijnt “SETUP MODE” en het systeem schakelt over naar de
instellingenmodus.
om de gewenste luidspreker te
selecteren.
• Elke keer dat u op deze toets drukt, wordt de volgende optie geselecteerd in
3 Druk op de toets SURROUND.
deze volgorde : F.L ➝ CEN ➝ F.R ➝ S.R ➝ S.B ➝ S.L ➝ S.W.
op de toets …† om de luidsprekermodus in te
4 Druk
stellen.
• Telkens wanneer u deze toets indrukt, wordt achtereenvolgens F.L ➝ CEN ➝
F.R ➝ S.R ➝ S.B ➝ S.L ➝ S.W geselecteerd.
• U kunt het geluidsniveau in stappen instellen van -10 tot +10dB.
4 Druk op de selectietoets(
• Het geluidsniveau ligt lager bij -10dB en hoger bij +10dB..
,
) om het gewenste
geluidsniveau in te stellen.
De instellingenmodus afsluiten
• U kunt het geluidsniveau in stappen instellen van -10 tot +10dB.
• Het geluidsniveau ligt lager bij -10dB en hoger bij +10dB.
• De standaardinstelling is 00dB
• Wacht ongeveer 5 seconden of druk op de toets SETUP/MENU.
Op het scherm verschijnt ‘SETUP OFF’ en de speler verlaat de instellingenmodus.
De toets SPK LEVEL gebruiken
De instellingenmodus afsluiten
1 Druk op de toets SPK LEVEL om de gewenste luidspreker
te selecteren.
• Wacht ongeveer 5 seconden of druk op de toets SETUP.
Op het scherm verschijnt “SETUP MODE OFF” en het systeem verlaat de
instellingenmodus.
• Elke keer dat u op deze toets drukt, wordt de volgende optie geselecteerd in deze
volgorde : F.L ➝ CEN ➝ F.R ➝ S.R ➝ S.B ➝ S.L ➝ S.W ➝ SPK LVL OFF.
2 Druk op de toets …† om het gewenste luidsprekerniveau
te selecteren.
• YU kunt het geluidsniveau in stappen instellen van -10 tot +10dB.
• Het geluidsniveau ligt lager bij -10dB en hoger bij +10dB.
Het luidsprekerniveau instellen
36
• F.L (linksvoor) : -10 tot +10dB
• CEN (midden) : -10 tot +10dB
• F.R (rechtsvoor) : -10 tot +10dB
• S.R (surround rechts) : -10 tot +10dB
• S.B (surround middelste) : -10 ~ +10dB
• S.L (surround links) : -10 tot +10dB
• S.W (subwoofer) : -10 tot +10dB
37
BEDIENING
2 Druk op de toets FUNCTION om ‘LEVEL SETUP’ te
selecteren.
Dolby Pro Logic IIx-modus
Deze modus levert 6.1-geluid van een 2-kanaals geluidsbron.
NL
AFSTANDSBEDIENING
Druk op de toets
.
• Telkens wanneer u deze toets indrukt, wordt achtereenvolgens CINEMA ➝
MATRIX ➝ GAME ➝ PROLOGIC ➝ MUSIC geselecteerd.
HOOFDSYSTEEM
1 Druk op de toets SURROUND om de modus “DPL IIx”
te selecteren.
• Telkens wanneer u deze toets indrukt, wordt afwisselend DPLIIx ➝ NEO:6
2 Druk op de selectietoets (
,
BEDIENING
➝ SFE ➝ STEREO geselecteerd.
).
• Telkens wanneer u de selectietoets (
) indrukt, wordt achtereenvolgens
CINEMA ➝ MATRIX ➝ GAME ➝ PROLOGIC ➝ MUSIC geselecteerd.
• Telkens wanneer u de selectietoets (
) indrukt, wordt achtereenvolgens
MUSIC ➝ PROLOGIC ➝ GAME ➝ MATRIX ➝ CINEMA geselecteerd.
De instellingenmodus afsluiten
De instellingenmodus afsluiten
• Wacht ongeveer 5 seconden.
• Wacht ongeveer 5 seconden.
Dolby Pro Logic IIx-modus
• MUSIC : 6.1 surroundgeluid voor digitale, analoge en bestaande
stereo geluidsbronnen, zoals CD, TAPE, FM, TV en
stereo VCR.
• CINEMA : realistisch geluid bij films.
• MATRIX : 6.1 surroundgeluid.
• GAME : meer opwindende geluidseffecten bij spellen.
• PROLOGIC : surroundeffect bij gebruik van alleen de
luidsprekers linksvoor en rechtsvoor.
38
• U kunt de modus Dolby Pro Logic II niet gebruiken voor
multikanaals signalen, zoals Dolby Digital en DTS.
• Pro Logic werkt alleen bij PCM-audiosignalen met een
samplefrequentie van 32KHz, 44KHz of 48KHz.
• Er komt geen geluid uit de surround achterluidspreker als
het PCM-audiosignaal mono is.
39
Dolby Pro Logic IIx-effect
Deze functie werkt alleen in de modus Dolby PRO LOGIC IIx MUSIC.
NL
AFSTANDSBEDIENING
op de toets SETUP/MENU en vervolgens op de
1 Druk
toets ENTER.
• Op het display wordt ‘SETUP MODE’ weergegeven en de modus Setup
wordt geopend.
2 Druk op de toets
om “
MODE” te
selecteren en druk vervolgens op ENTER.
HOOFDSYSTEEM
op de toets SETUP.
1 Druk
Op het scherm verschijnt “SETUP MODE” en het systeem schakelt over naar
op de toets
.
3 Druk
Telkens wanneer u deze toets indrukt,
•
•
wordt achtereenvolgens C-WIDTH ➝
DIMENSION ➝ PANORAMA
geselecteerd.
2 Druk op de toets FUNCTION om ‘PL llx MODE’ te
selecteren.
Druk op de toets …† om het
gewenste Dolby Pro Logic
llx-effect in te stellen.
op de toets SURROUND.
3 Druk
Telkens wanneer u deze toets indrukt, wordt achtereenvolgens C-WIDTH ➝
•
DIMENSION ➝ PANORAMA geselecteerd..
De instellingenmodus afsluiten
4 Druk op de selectietoets(
) om het gewenste Dolby
Pro Logic IIx-effect te selecteren.
• Wacht ongeveer 5 seconden of druk op de toets SETUP/MENU.
Op het scherm verschijnt ‘SETUP OFF’ en de speler verlaat de
instellingenmodus.
De toets
EFFECT gebruiken
,
De instellingenmodus afsluiten
• Wacht ongeveer 5 seconden of druk op de toets SETUP.
1 Druk op de toets
selecteren.
2 Druk op de toets
MODE om de modus ‘MUSIC’ te
Op het scherm verschijnt “SETUP MODE OFF” en het systeem verlaat
de instellingenmodus.
EFFECT.
• Telkens wanneer u deze toets indrukt, wordt achtereenvolgens C-WIDTH ➝
DIMENSION ➝ PANORAMA geselecteerd.
3 Druk op de toets …† om het gewenste Dolby Pro Logic llxeffect te selecteren.
• C-WIDTH : in te stellen van 0 tot 7.
• DIMENSION : in te stellen van -7 tot +7.
• PANORAMA : in te stellen op ON of OFF.
Dolby Pro Logic II-effect
• C-WIDTH : de breedte van het middenbeeld. Hoe hoger de instelling, des te minder geluid komt uit de middelste luidspreker.
• DIMENSION : hiermee wordt het geluidsveld (DSP) van voor naar surround verschoven.
• PANORAMA : uitstrekken van het stereobeeld aan de voorzijde door inzet van de surroundluidsprekers zodat u opgaat
40
in het geluid.
41
BEDIENING
4
de instellingenmodus.
NEO:6-modus
U kunt 2-kanaals geluid afspelen in 6.1 kanalen als u naar muziek luistert of een film bekijkt.
NL
AFSTANDSBEDIENING
Druk op de knop NEO:6 MODE.
• Telkens wanneer u op deze knop drukt, wordt overgeschakeld tussen de volgende
opties: MUSIC ➝ CINEMA.
HOOFDSYSTEEM
Het geluidsbeeld van de middelste luidspreker instellen
Als de televisie (of het beeldscherm) hoog aan de muur wordt geplaatst,
kunt u het geluidsbeeld van de middelste luidspreker hieraan aanpassen.
• Op het display wordt ‘SETUP MODE’ weergegeven en de modus Setup
wordt geopend.
2 Druk op de toets om ‘NEO:6 MODE’ te selecteren en
druk vervolgens op ENTER.
• “CEN : IMG : 2” wordt op het display weergegeven.
•
volgende opties: DPLllx ➝ NEO:6 ➝ SFE ➝ STEREO.
2 Druk op de knop SELECT(
,
).
• Telkens wanneer u op deze knop drukt, wordt overgeschakeld tussen de
BEDIENING
op de toets SETUP/MENU en vervolgens op de
1 Druk
toets ENTER.
kort op de knop SURROUND om de NEO:6-modus te selecteren.
1 Druk
Telkens wanneer u op deze knop drukt, wordt overgeschakeld tussen de
volgende opties: MUSIC ➝ CINEMA.
Het geluidsbeeld van de middelste luidspreker instellen
Als de televisie (of het beeldscherm) hoog aan de muur wordt geplaatst,
kunt u het geluidsbeeld van de middelste luidspreker hieraan aanpassen.
op de knop SETUP.
1 Druk
“SETUP MODE” wordt weergegeven op het display en de instellingsmodus
•
op de toets …† om het gewenste geluidsbeeld in
3 Druk
te stellen.
• U kunt het geluidsbeeld instellen van 0 tot 5.
wordt geactiveerd.
op de toets FUNCTION om ‘NEO:6 MODE’ te
2 Druk
selecteren.
op de knop SURROUND.
3 Druk
Op het display verschijnt de tekst “CEN : IMG : 2” .
op de knop SELECT ( , ) om het gewenste
4 Druk
geluidsbeeld in te stellen.
•
De instellingenmodus afsluiten
• Wacht ongeveer 5 seconden of druk op de toets SETUP/MENU.
Op het scherm verschijnt ‘SETUP OFF’ en de speler verlaat de instellingenmodus.
• U kunt het geluidsbeeld instellen op een waarde tussen 0 en 5.
De instellingenmodus afsluiten
• Wacht ongeveer 5 seconden of druk op de toets SETUP.
Op het scherm verschijnt “SETUP MODE OFF” en het systeem verlaat de instellingenmodus.
NEO: 6-modus
Met deze modus worden 2-kanaals signalen gedecodeerd voor een digitale
matrixdecoder met hoge precisie.
DTS NEO:6-decoder zet 2-kanaals geluid om in 6.1-kanaals geluid.
• MUSIC: De NEO:6 MUSIC-modus is geoptimaliseerd voor het weergeven van muziek.
• U kunt deze functie voor het instellen van het geluidsbeeld van
de middelste luidspreker alleen gebruiken op het hoofdsysteem.
• CINEMA: De NEO:6 CINEMA-modus is geoptimaliseerd voor het afspelen van films.
• De NEO:6-modus kan worden gebruikt met multikanaals signalen die zijn gecodeerd voor DTS en Dolby Digital.
42
• Pro Logic werkt alleen voor PCM-audiosignalen met een samplingfrequentie van 32KHz, 44KHz of 48KHz.
43
EX/ES-modus instellen
In deze modus kunt u luisteren naar 6.1 surroundgeluid uit Dolby Digital-EX- en DTS-ES-bronnen.
Deze functie werkt alleen met een Dolby Digital 5.1-bron, niet met LPCM en Dolby
Digital 2-bronnen.
NL
AFSTANDSBEDIENING
op de toets SETUP/MENU en vervolgens op de
1 Druk
toets ENTER.
• Op het display wordt ‘SETUP MODE’ weergegeven en de modus Setup
wordt geopend.
2 Druk op de toets
om ‘EX/ES SETUP te selecteren
en druk vervolgens op ENTER.
HOOFDSYSTEEM
• “EX/ES : AUTO” wordt op het display weergegeven.
op de knop SETUP.
1 Druk
“SETUP MODE” wordt weergegeven op het display en de instellingsmodus
•
op de toets …† om
3 Druk
de gewenste EX/ES in te
wordt geactiveerd.
selecteren.
• Telkens wanneer u op deze toets
drukt, EX/ES : AUTO ➝ EX/ES : ON
➝ EX/ES : OFF geselecteerd.
op de knop SURROUND.
3 Druk
Telkens wanneer u op deze knop drukt, worden beurtelings EX/ES : AUTO ➝
•
EX/ES : ON ➝ EX/ES : OFF geselecteerd.
De instellingenmodus afsluiten
De instellingenmodus afsluiten
• Wacht ongeveer 5 seconden of druk op de toets SETUP/MENU.
Op het scherm verschijnt ‘SETUP OFF’ en de speler verlaat de
instellingenmodus.
• Wacht ongeveer 5 seconden of druk op de toets SETUP.
Op het scherm verschijnt “SETUP MODE OFF” en het systeem verlaat de
instellingenmodus.
De toets EX/ES gebruiken
Druk op de toets EX/ES.
• Telkens wanneer u op deze toets drukt, wordt afwisselend EX/ES : AUTO ➝ EX/ES :
ON ➝ EX/ES : OFF geselecteerd.
De modus EX/ES
• AUTO : 6.1-kanaals geluid wordt uitgevoerd als 6.1-kanaals en 5.1-kanaals geluid als
5.1-kanaals.
• ON : 5.1-kanaals geluid wordt omgezet naar en uitgevoerd als 6.1-kanaals.
• OFF : 6.1-kanaals geluid wordt omgezet naar en uitgevoerd als 5.1-kanaals.
Dolby Digital - EX
De sound track van een film die is gecodeerd met Dolby Digital EX kan
worden afgespeeld via het kanaal middenachter dat tijdens het mixen van
het programma wordt toegevoegd. Het kanaal middenachter biedt een
scherp geluidsbeeld, optimale diepte en een realistisch geluid.
• U kunt Dolby Digital-EX niet gebruiken in het systeem zonder
DTS-ES (Discrete 6.1, Matrix 6.1)
Het kanaal middenachter wordt toegevoegd aan het DTS 5.1kanaal waardoor de geluidsrichting en de geluidsruimte beter
worden weergegeven. Aangezien een DTS-ES-decoder is
ingebouwd in het hoofdsysteem, kunt u de schijf afspelen die is
gecodeerd met DTS-ES Discrete en DTS-ES Matrix. Met DTS-ES
Discrete 6.1 kan het geluid van alle kanalen digitaal worden
opgenomen met inbegrip van het kanaal middenachter en kan het
opgenomen geluid in ongewijzigde vorm worden afgespeeld.
luidspreker middenachter.
• U moet het systeem instellen op de EX/ES-modus als u een schijf
afspeelt die is gecodeerd met Dolby Digital-EX in 6.1 kanalen.
• Sommige schijven die zijn gecodeerd met Dolby Digital-EX
44
bevatten geen identificatiesignaal. Zet in dat geval EX/ES op ON.
• U kunt DTS-ES niet gebruiken in het systeem zonder
luidspreker middenachter.
45
BEDIENING
2 Druk op de toets FUNCTION om ‘EX/ES SETUP’ te
stellen.
SFE-modus
De functie SFE (Sound Field Effect) gebruikt 7 verschillende DSP geluidsveldeffecten om digitaal de feitelijke
muziekomgevingen zoals een concertzaal of theater te simuleren.
NL
AFSTANDSBEDIENING
Druk op de toets SFE-modus.
• Telkens wanneer u deze toets indrukt, wordt achtereenvolgens
HALL ➝ THEATER ➝ ARENA ➝ CLUB ➝ DOME ➝ STADIUM ➝
CHURCH geselecteerd.
HOOFDSYSTEEM
Druk op de toets SURROUND om de modus ‘SFE’ te
1 selecteren.
• Telkens wanneer u deze toets indrukt, wordt achtereenvolgens DPLIIx ➝
NEO:6 ➝ SFE ➝ STEREO geselecteerd.
BEDIENING
op de selectietoets( , ) .
2 Druk
Telkens wanneer u de selectietoets ( ) indrukt, wordt achtereenvolgens
•
HALL ➝ THEATER ➝ ARENA ➝ CLUB ➝ DOME ➝ STADIUM ➝
CHURCH geselecteerd.
• Telkens wanneer u de selectietoets ( ) indrukt, wordt achtereenvolgens
CHURCH ➝ STADIUM ➝ DOME ➝ CLUB ➝ ARENA ➝ THEATER ➝
HALL geselecteerd.
De instellingenmodus afsluiten
• Wacht ongeveer 5 seconden.
De instellingenmodus afsluiten
• Wacht ongeveer 5 seconden.
46
47
Stereomodus
U kunt deze modus selecteren wanneer u luistert via de luidsprekers linksvoor en rechtsvoor en de subwoofer.
NL
Voor Surround-modus en invoersignaal
o = actief, – = inactief
Surround-modus
DOLBY
(MUSIC,
CINEMA,
MATRIX,
GAME,
PRO LOGIC)
NEO:6
(MUSIC,
CINEMA)
Druk op de toets STEREO.
• Op het scherm verschijnt “STEREO” en de stereomodus
wordt geselecteerd.
HOOFDSYSTEEM
SFE
Druk op de toets SURROUND om ‘STEREO’ te
selecteren.
• Telkens wanneer u deze toets indrukt, wordt afwisselend
EX/ES
DPLIIx ➝ NEO:6 ➝ SFE ➝ STEREO geselecteerd.
STEREO
Decoderen
Dolby D Surr. EX
Dolby D (5.1ch)
Uitvoerkanaal
SL
SB SubW
SR
L/R
C
Dolby Digital 5.1
O
O
O
Dolby Digital 5.1
O
O
O
Dolby D (2ch)
Pro Logic II x
O
O
Dolby D (2ch Surr)
Pro Logic II x
O
L.PCM (Audio)
Pro Logic II x
Analog
Uitvoerkanaal
Signaalindeling weergeven
Kanaalstatus
–
O
DIGITAL
L, C, R, SL, SR, SB, SW
–
O
DIGITAL
L, C, R, SL, SR, SW
O
O
O
DIGITAL
L, C, R, SL, SR, SB, SW
O
O
O
O
DIGITAL
L, C, R, SL, SR, SB, SW
O
O
O
O
O
L.PCM
L, C, R, SL, SR, SB, SW
Pro Logic II x
O
O
O
O
O
ANALOGUE
L, C, R, SL, SR, SB, SW
L.PCM (Audio)
Neo:6
O
O
O
O
–
L.PCM
L, C, R, SL, SR, SB, SW
Analog
Neo:6
O
O
O
O
–
ANALOGUE
L, C, R, SL, SR, SB, SW
Dolby D (2ch)
Neo:6
O
O
O
O
–
DIGITAL
L, C, R, SL, SR, SB, SW
Dolby D (2ch Surr)
Neo:6
O
O
O
O
–
DIGITAL
L, C, R, SL, SR, SB, SW
Dolby D (2ch)
DD+SFE
O
O
O
O
O
DIGITAL
L, C, R, SL, SR, SW
Dolby D (2ch Surr)
DD+SFE
O
O
O
O
O
DIGITAL
L, C, R, SL, SR, SW
L.PCM (Audio)
SFE
O
O
O
O
O
L.PCM
Analog
SFE
O
O
O
O
O
ANALOGUE
Dolby D Surr. EX
Dolby Digital EX
O
O
O
O
O
DIGITAL
L, C, R, SL, SR, SB, SW
Dolby D (5.1ch)
Dolby Digital EX
O
O
O
O
O
DIGITAL
L, C, R, SL, SR, SB, SW
DTS-ES
DTS-ES
O
O
O
O
O
dts, ES
L, C, R, SL, SR, SB, SW
DTS (5.1ch)
DTS-ES
O
O
O
O
O
dts
L, C, R, SL, SR, SB, SW
Dolby D (2ch)
Stereo
O
–
–
–
–
DIGITAL
Dolby D (2ch Surr)
Stereo
O
–
–
–
–
DIGITAL
L.PCM (Audio)
Stereo
O
–
–
–
–
L.PCM
L, R, SW
L.PCM 96KHz
Stereo
O
–
–
–
–
L.PCM
L, R, SW
Analog
Stereo
O
–
–
–
–
ANALOGUE
L, R, SW
BEDIENING
AFSTANDSBEDIENING
Invoersignaal
L, C, R, SL, SR, SW
L, C, R, SL, SR, SW
L, R, SW
L, R, SW
L/R: Luidspreker voor (links/rechts) C: Luidspreker midden SL/SR: Luidspreker achter (links/rechts) SC: Luidspreker middenachter SW: Subwoofer
De instellingenmodus afsluiten
De instellingenmodus afsluiten
• Wacht ongeveer 5 seconden.
• Wacht ongeveer 5 seconden.
• De weergaven van de kanaalstatus zijn afhankelijk van de luidsprekerconfiguratie.
• De modus SFE werkt met 2-kanaalssignalen.
48
49
Luisteren naar de radio
Tuner instellen
U kunt luisteren naar zenders op de gekozen band (FM of AM) door automatisch of handmatig naar zenders
te zoeken.
NL
AFSTANDSBEDIENING
HOOFDSYSTEEM
AFSTANDSBEDIENING
HOOFDSYSTEEM
1 Druk op de toets TUNER.
1 Druk op de functietoets om FM of
1 Druk op de toets SETUP/MENU en
1 Druk op de toets SETUP.
2 Druk op de toets FUNCTION om
• Telkens wanneer u deze toets indrukt, wordt afwisselend
FM ➝ AM geselecteerd.
• Automatisch afstemmen 1 :
1) Druk op de toets TUNING MODE om PRESET te
selecteren.
2) Druk op de toets TUNING/CH ( , ) om een
voorkeuzestation te selecteren.
• Automatisch afstemmen 2 :
1) Druk op de toets TUNING MODE om MANUAL te
selecteren
2) Houd de toets TUNING/CH ( , ) ingedrukt om
automatisch een station op te zoeken.
• Handmatig afstemmen :
1) Druk op de toets TUNING MODE om MANUAL te
selecteren.
2) Druk de knop TUNING/CH ( , ) kort in om de
frequentie stap voor stap te verhogen of te verlagen.
2 De frequentie selecteren.
• Automatisch afstemmen :
Houd de toets TUNING( , ) ingedrukt om
automatisch een station op te zoeken.
• Handmatig afstemmen :
Druk de toets TUNING( , ) kort in om de
frequentie stap voor stap te verhogen of te
verlagen.
vervolgens op de toets ENTER.
• Op het display wordt ‘SETUP MODE’ weergegeven en de
modus Setup wordt geopend.
op de toets
om ‘TUNER SETUP’
2 Druk
te selecteren en druk vervolgens op
‘TUNER SETUP’ te selecteren.
op de toets the SURROUND.
3 Druk
‘TUNER PRESET’ wordt op het display
•
ENTER.
• ‘TUNER PRESET’ wordt op het display weergegeven.
3 Druk op de toets …† om MANUAL of
PRESET te selecteren.
BEDIENING VAN RADIO
2 De frequentie selecteren.
AM te selecteren.
weergegeven.
op de toets Select ( , ).
4 Druk
Telkens wanneer u deze toets indrukt, wordt
•
afwisselend MANUAL ➝ PRESET geselecteerd.
• Telkens wanneer u deze toets indrukt, wordt afwisselend
MANUAL ➝ PRESET geselecteerd.
U kunt schakelen tussen mono en stereo
door op de toets MO/ST op de
afstandsbediening te drukken.
• Telkens wanneer u deze toets indrukt, wordt afwisselend
STEREO en MONO geselecteerd.
• Als u MONO selecteert in een gebied met slechte ontvangst,
wordt het ruisniveau meestal lager.
• Deze functie is alleen in te stellen met de afstandsbediening.
50
51
RDS-Radio Data Systeem
Voorkeuzestations instellen
U kunt maximaal 30 voorkeuzestations instellen.
NL
AFSTANDSBEDIENING
RDS (Radio Data Systeem) gebruiken om FM-zenders te ontvangen
Bijv.) De frequentie FM 89,10 instellen in voorkeuze 2.
1
RDS stelt FM-zenders in staat een extra signaal mee te zenden met de normale
programmasignalen. Zo kunnen de zenders bijvoorbeeld hun naam meesturen of
informatie over het type programma’s dat zij uitzenden, zoals sport of muziek, enz.
Druk op de toets TUNER.
• Telkens wanneer u deze toets indrukt, wordt
Wanneer u hebt afgestemd op een FM-zender die de RDS-service biedt, begint de
RDS-indicator te knipperen in het weergavevenster.
afwisselend FM ➝ AM geselecteerd.
• Omschrijving van de RDS-functie
1. PTY (Program Type - Programmaclassificatie): het soort programma dat wordt uitgezonden.
2. PS NAAM (Program Service Name - Naam programmaservice): geeft de naam van
de zender weer (max. 8 tekens).
3. RT (Radio Text - Radiotekst) : Decodeert de radiotekst (indien beschikbaar) die door
een zender wordt ontvangen en is uit maximaal 64 tekens samengesteld.
4. CT (Clock Time - Tijd): Decodeert de klok van de FM-frequentie.
• Niet alle zenders ontvangen PTY-, RT- of CT- informatie, en dus verschijnt dit niet
altijd op het beeldscherm.
5. TA (Traffic Announcement - verkeersinformatie) : Als dit symbool knippert, betekent
dit dat er verkeersinformatie beschikbaar is.
2 Druk op de toets TUNING MODE
om MANUAL te selecteren en druk
vervolgens op TUNING/CH
( , ) om 89.10 te selecteren.
• Zie stap 2 op pagina 50 voor automatisch of
handmatig afstemmen.
3 Druk op de toets TUNER MEMORY.
• Het voorkeuzenummer knippert op het scherm.
• RDS is niet beschikbaar voor AM uitzendingen.
• RDS werkt mogelijk niet goed als de zender het RDS-signaal niet
4 Druk op de toets TUNING/CH
(
,
correct doorgeeft of als het signaal niet krachtig genoeg is.
) om voorkeuze 2 te selecteren.
• U kunt voorkeuzen instellen van 1 tot 30.
• Het voorkeuzenummer verdwijnt en de frequentie
Op het scherm kunt u zien welke RDS-signalen de zender doorgeeft.
89.10 wordt opgeslagen in voorkeuze 2.
De RDS-signalen weergeven
Druk op RDS DISPLAY terwijl u naar een FM-zender luistert.
Telkens wanneer u op deze knop drukt, verandert de weergave en wordt de volgende
informatie afgebeeld:
6 U kunt andere stations instellen
door de stappen 2 tot 5 te herhalen.
Luisteren naar een voorkeuzestation
• Druk op de toets TUNING MODE op de afstandsbediening om PRESET
(voorkeuze) te selecteren en druk op de toets TUNING/CH (
BEDIENING VAN RADIO
Welke informatie kunnen RDS-signalen bevatten?
5 Druk op de toets TUNER MEMORY.
,
).
PS (Programmaservice) : Terwijl u zoekt, wordt “PS” en vervolgens de zendernaam
weergegeven. “NO PS” wordt weergegeven als er geen signaal wordt uitgezonden.
RT (Radiotekst) : Terwijl u zoekt, worden “RT” en vervolgens de tekstberichten die door
de zender worden verstuurd weergegeven. “NO RT” wordt weergegeven als er geen
signaal wordt uitgezonden.
Frequentie : Zenderfrequentie (geen RDS-service).
Tekens in het weergavevenster
Wanneer in het venster PS- of RT-signalen worden weergegeven, worden de volgende
tekens gebruikt.
• In het venster wordt geen onderscheid gemaakt tussen hoofdletters en kleine letters.
Er wordt altijd gebruik gemaakt van hoofdletters.
• In het venster kunnen geen tekens met accenten worden weergegeven. Zo wordt voor
een A met een accent, zoals Á, À, Ã of Ä, altijd “A” gebruikt.
• Als het zoeken plotseling wordt beëindigd, worden “PS” en “RT” niet
weergegeven in het venster.
52
53
RDS-Radio Data Systeem
Nuttige functies
NL
Sluimerfunctie
PTY (Program Type) Indicatie en PTY-SEARCH (Zoekfunctie)
Eén van de voordelen van de RDS-services is dat u een bepaald soort programma kunt opzoeken onder
de vooraf ingestelde zenders (zie pagina 40) door de PTY-codes op te geven.
1
2
Druk op PTY + of PTY – totdat de gewenste
PTY-code op het scherm wordt getoond.
• Rechts van de PTY-codes wordt een uitleg
van de desbetreffende code gegeven.
Druk nogmaals op PTY SEARCH, terwijl de
in de vorige stap gekozen PTY-code nog
steeds in het venster wordt weergegeven.
• Het systeem zoekt 15 vooraf ingestelde
FM-zenders af, stopt wanneer het de
geselecteerde code heeft gevonden en
stemt af op de bijbehorende zender.
Soort programma
Scherm
NEWS
AFFAIRS
INFO
SPORT
EDUCATE
DRAMA
• Nieuwsberichten, aankondigingen, rapportages,
aktualiteiten
• Algemene zaken, suggesties, gebeurtenissen,
documentaires, discussies en analyses
• Dagelijkse informatie, weerberichten,
consumenteninformatie, medische tips enz.
geselecteerd.
De sluimerfunctie controleren
Druk op de toets SLEEP.
• De resterende tijd alvorens de speler wordt uitgeschakeld wordt op het scherm
weergegeven.
• Als u de toets nogmaals indrukt, wordt de eerder ingestelde sluimertijd gewijzigd.
• Informatie over sportevenementen
• Onderwijs, opvoedkundige kwesties enz.
• Series, concerten enz.
CULTURE
• Nationale en lokale evenementen, religieuze en
wetenschappelijke programma’s, taal, theater
enz.
SCIENCE
• Natuurwetenschappelijke en technologische
programma’s
VARIED
• Populaire programma’s en amusement (zoals
spelprogramma’s, interviews, komedies, satires
enz.)
POP M
• Popmuziek
ROCK M
• Rockmuziek
M.O.R.M
• Huidige muziek die ook wel “easy listening”
wordt genoemd.
LIGHT M
• Licht klassieke muziek, instrumentaal en zang
koormuziek
De sluimerfunctie uitschakelen
• Druk op de toets SLEEP totdat SLEEP : OFF op het scherm verschijnt.
Dempfunctie (mute)
Deze functie komt van pas als iemand aanbelt of de telefoon gaat.
AFSTANDSBEDIENING
Druk op de toets MUTE.
• Op het scherm verschijnt MUTE.
CLASSICS
• Zware klassieke muziek, orkestuitvoeringen,
symfonieën, kamermuziek en opera
Om weer geluid weer te geven
OTHER M
• Andere muziek: jazz, R&B, Country, Reggae enz.
Druk nogmaals op de knop MUTE.
WEATHER
• Weer
• De aanduiding MUTE verdwijnt en het geluid wordt weer weergegeven.
FINANCE
• Financiën
CHILDREN
• Kinderprogramma’s
SOCIAL A
• Sociale kwesties
RELIGION
• Godsdienst
PHONE IN
• Inbellen
TRAVEL
• Reizen
LEISURE
• Vrije tijd
JAZZ
• De sluimerfunctie, dempfunctie en scherminstelling kunnen
alleen worden bediend met de afstandsbediening.
• Jazzmuziek
COUNTRY
• Countrymuziek
NATION M
• Volksmuziek
OLDIES
• Oude hits
FOLK M
• Folkmuziek
DOCUMENT
54
Druk op de toets SLEEP.
OVERIGE INFORMATIE
3
Druk op PTY SEARCH terwijl u naar een
FM-zender luistert.
AFSTANDSBEDIENING
• Achtereenvolgens wordt SLEEP : OFF ➝ 15 ➝ 30 ➝ 45 ➝ 60 ➝ 90 ➝ 120M(MIN)
Een programma zoeken op basis van PTY-codes
Denk, voordat u begint, aan het volgende...
• De PTY-zoekactie kan alleen worden uitgevoerd
voor vooraf ingestelde zenders.
• Druk tijdens het zoeken op PTY SEARCH om het
zoeken te onderbreken.
• Er geldt een tijdslimiet voor het uitvoeren van de
volgende stappen. Als de instelling wordt
geannuleerd voordat u gereed bent, moet u
opnieuw bij stap 1 beginnen.
• Controleer, voordat u op de knoppen op de
afstandsbediening drukt, of u de juiste
FM-zender hebt geselecteerd met de
afstandsbediening.
U kunt een tijdstip instellen waarop de speler moet worden uitgeschakeld.
• Documentaires
55
Nuttige functies (vervolg)
NL
Resetfunctie
Het scherm instellen
U kunt de helderheid van het scherm instellen.
AFSTANDSBEDIENING
HOOFDSYSTEEM
op de toets MUTE.
1 Druk
Op het scherm verschijnt MUTE.
2 Druk vijfmaal op de toets “0” en druk op
Schakel het toestel uit en houd de
toets SELECT( ) langer dan 5
seconden ingedrukt.
•
de ENTER-toets.
AFSTANDSBEDIENING
Druk op de toets DIMMER.
• Telkens wanneer u deze toets indrukt, wordt de
helderheid van het scherm gewijzigd.
Een hoofdtelefoon gebruiken
U kunt een hoofdtelefoon gebruiken (niet meegeleverd) als u
alleen wilt luisteren.
Als u een hoofdtelefoon aansluit op de
hoofdtelefoonaansluiting kunt u zo naar
muziek luisteren.
• Het indicatielampje POWER STANDBY begint te
knipperen.
• “INITIAL : YES” wordt op het display weergegeven.
• De speler wordt na 5 seconden automatisch weer
ingeschakeld.
Attentie!
OVERIGE INFORMATIE
Druk op de toetsen …† om “YES” te
3 selecteren.
• De resetfunctie wist alle opgeslagen instellingen.
• Gebruik deze functie alleen indien noodzakelijk.
• Zet het volume niet te hoog wanneer u via de
hoofdtelefoon luistert. Anders kunt u uw gehoor
beschadigen.
• Als u in de modus 5.1-kanaal een hoofdtelefoon
aansluit, wordt het bericht ‘NOT IN USE’
weergegeven en komt er geen geluid uit de
hoofdtelefoon.
56
57
De televisie bedienen met de afstandsbediening
NL
Codelijst voor TV-merken
1
2
3
4
Druk op de toets TV om de
afstandsbediening in de TV-modus te
zetten.
Druk op de toets POWER om de televisie
in te schakelen.
Wijs met de afstandsbediening in de
richting van de televisie.
Houd de toets POWER ingedrukt en
voer de code in die correspondeert
met het merk van uw televisie.
• Als de code overeenkomt met de code van de televisie, wordt de
televisie uitgeschakeld.
• Als meerdere codes worden vermeld voor het merk van uw televisie,
probeert u deze een voor een om te bepalen welke code werkt.
• U kunt nu de toetsen TV POWER, VOLUME, CHANNEL, MENU en
de cijfertoetsen (0-9) gebruiken.
Codenummer
Merk
LUXMAN
LXI (SEARS)
MAGNAVOX
MARANTZ
MATSUI
MGA
MITSUBISHI/MGA
MTC
NEC
NIKEI
ONKING
ONWA
PANASONIC
PENNEY
PHILCO
PHILIPS
PIONEER
PORTLAND
PROTON
QUASAR
RADIO SHACK
RCA/PROSCAN
REALISTIC
SAMPO
SAMSUNG
SANYO
SCOTT
SEARS
SHARP
SIGNATURE 2000 (M.WARDS)
SONY
SOUNDESIGN
SPECTRICON
SSS
Codenummer
018
019, 054, 056, 059, 060,
062, 063, 065, 071
015, 017, 018, 048, 054,
059, 060, 062, 072, 089
040, 054
054
018, 040
018, 040, 054, 059, 060,
075, 101
018
018, 019, 020, 040, 059,
060
003
003
003
006, 007, 008, 009, 054,
066, 067, 073, 074
018
003, 015, 017, 018, 048,
054, 059, 062, 069, 090
015, 017, 018, 040, 048
054, 062, 072, 112, 114,
117, 118
063, 066, 080, 091
015, 018, 059
040
006, 066, 067
017, 048, 056, 060, 061,
075
018, 059, 067, 076, 077
078, 092, 093, 094
003, 019
040
000, 015, 016, 017, 040,
043, 046, 047, 048, 049,
054, 059, 060, 098
019, 061, 065, 101, 102,
103, 104
003, 040, 060, 061
015, 018, 019
015, 057, 064, 101, 105,
106, 115
057, 058
050, 051, 052, 053, 055,
101
003, 040
001
018
Merk
SYLVANIA
SYMPHONIC
TATUNG
TECHWOOD
TEKNIKA
TMK
TOSHIBA
VIDTECH
VIDECH
WARDS
YAMAHA
YORK
YUPITERU
ZENITH
ZONDA
DONGYANG
LOWE
FINLUX
YOKO
LOEWE OPTA
PHONOLA
RADIOLA
SCHNEIDER
AKAI
GRUNDIG
BLAUPUNKT
SIEMENS
CGE
IMPERIAL
MIVAR
SABA
BANG&OLUFSEN
BRIONVEGA
FORMENTI
METZ
WEGA
RADIOMARELLI
SINGER
SINUDYNE
TELEFUNKEN
Codenummer
018, 040, 048, 054, 059,
060, 062
061, 095, 096
006
018
003, 015, 018, 025
018, 040
019, 057, 063, 071, 101
107, 109, 110, 111, 113
018
059, 060, 069
015, 017, 018, 040, 048,
054, 060, 064
018
040
003
058, 079
001
003, 054
054
054, 109, 114
054
054, 114
054, 112, 114
054, 112
054
103
108, 109, 113, 119, 120,
121
108
108
113
113
113
114
114
114
114
114
114
114
114
114
116
OVERIGE INFORMATIE
5
Als u de televisie kunt in- en uitschakelen door
de toets POWER op de afstandsbediening in
te drukken, is de instelling voltooid.
Merk
ADMIRAL (M.WARDS) 056, 057, 058
A MARK
001, 015
ANAM
001, 002, 003, 004,005,
006, 007, 008, 009, 010,
011, 012, 013, 014
AOC
001, 018, 040, 048
BELL & HOWELL (M.WARDS) 057, 058, 081
BROCSONIC
059, 060
CANDLE
018
CETRONIC
003
CITIZEN
003, 018, 025
CINEMA
097
CLASSIC
003
CONCERTO
018
CONTEC
046
CORONADO
015
CRAIG
003, 005, 061, 082, 083,
084
CROSLEX
062
CROWN
003
CURTIS MATHES 059, 061, 063
CXC
003
DAEWOO
002, 003, 004, 015,016,
017, 018, 019, 020, 021,
022, 023, 024, 025, 026,
027, 028, 029, 030, 032,
034, 035, 036, 040, 048,
059, 090, 099, 100
DAYTRON
040
DYNASTY
003
EMERSON
003, 015, 040, 046, 059,
061, 064, 082, 083, 084,
085
FISHER
019, 065, 103
FUNAI
003
FUTURETECH
003
GENERAL ELECTRIC (GE) 006, 040, 056, 059, 066,
067, 068
HALL MARK
040
HITACHI
015, 018, 050, 059, 069
INKEL
045
JC PENNY
056, 059, 067, 086
JVC
070
KTV
059, 061, 087, 088
KEC
003, 015, 040
KMC
015
LG (GOLDSTAR)
001, 015, 016, 017, 037,
038, 039, 040, 041, 042,
043, 044, 054, 086
• De afstandsbediening werkt mogelijk niet bij sommige tv-merken. Ook is het
mogelijk dat sommige functies niet werken op uw televisie.
• De afstandsbediening is standaard ingesteld voor Samsung-televisies.
58
59
Uw DVD (videorecorder) bedienen met de afstandsbediening
NL
Codelijst voor merken videorecorders
1
Druk op de toets DVD om de
afstandsbediening in de DVD-modus te
zetten.
• Als u uw videorecorder wilt bedienen, drukt u op de toets VCR om de
afstandsbediening in de VCR-modus te zetten.
2
3
4
Druk op de toets POWER om de DVD
(videorecorder) in te schakelen.
Wijs met de afstandsbediening in de
richting van de DVD (videorecorder).
Houd de toets POWER ingedrukt en voer
de code in die correspondeert met het
merk van uw DVD (videorecorder).
• Als de code overeenkomt met de code van de DVD (videorecorder),
wordt de DVD (videorecorder) uitgeschakeld.
• Als meerdere codes worden vermeld voor het merk van uw DVD
(videorecorder), probeert u deze een voor een om te bepalen welke
code werkt.
• U kunt nu de toetsen DVD (videorecorder) POWER,
VOLUME, PLAY, PAUSE, STOP, SKIP, MENU en de
cijfertoetsen (0-9) gebruiken.
AOC
AUDIO DYNAMIC
BELL & HOWELL(M.WARDS)
BROKSONIC
CANON
CAPEHART
CITIZEN
CRAIG
CRITERION
CURTIS MATHES
DAEWOO
DAYTRON
DBX
EMERSON
FISHER
FUNAI
GENERAL ELECTRIC (GE)
GO VIDEO
HARMAN KARDON
HITACHI
HQ
INSTANT REPLAY
JCL
JCP
JC PENNY
JVC
KENWOOD
LG (GOLDSTAR)
LXI (SEARS)
MAGIN
MAGNAVOX
• De afstandsbediening werkt mogelijk niet bij sommige merken DVD (videorecorder).
Ook is het mogelijk dat sommige functies niet werken op uw DVD (videorecorder).
MARANTZ
• De afstandsbediening is standaard ingesteld voor Samsung-DVD's (VCR's).
MARTA
60
Codenummer
043, 106
044, 045, 046
088, 089, 090
001, 002, 003, 004, 005,
033
091
019, 047, 092
048, 093
092, 094, 095
001, 033, 049, 091
011
050
050, 072, 096
051
001, 031, 032, 033, 044,
091
006, 007, 008, 009, 010,
011, 012, 013, 014, 015,
016, 017, 018, 046, 051,
091
011
019, 047, 052, 092
025, 031, 032, 044, 046,
094, 095, 097, 098, 099
009, 048, 053, 054, 055,
100
044
001, 031, 032, 033, 056,
091
059, 060, 061
019
020, 021, 049, 054, 062,
100
051
001, 033, 049, 091
001, 033
025
047, 048, 052, 062, 091,
092
001, 033, 047, 052, 063,
064, 065, 092
047, 050, 052, 092
019, 020, 021, 022, 023,
024, 025, 026, 027, 028,
029, 030, 050
020, 025, 044, 048, 050,
053, 054, 055, 062, 100
072
001, 031, 032, 033, 049,
066, 067, 091
001, 019, 033, 047, 052,
092, 110
025, 050
Merk
MEI
MEMOREX
MINOLTA
MITSUBISHI/MGA
MTC
MULTITECH
NEC
OLYMPIC
OPTIMUS
ORION
PANASONIC
PENNEY
PENTAX
PHILCO
PHILIPS
PILOT
PIONEER
PORTLAND
QUASAR
RICO
RCA/PROSCAN
REALISTIC
SAMSUNG
SANYO
SANSUI
SCOTT
SEARS
SHARP
SINGER
SIGNATURE 2000 (M.WARDS)
SHINTOM
SONY
STS
SYLVANIA
SYMPHONIC
TANDY
Codenummer
001, 033
001, 025, 033, 054, 091,
100
020, 021, 062
068, 069, 070, 101, 102
072
044, 057, 069
019, 047, 052, 057, 092
049, 091
101
103
001, 004, 033, 049, 067,
091, 107
019, 020, 072
001, 020, 021, 033, 062
001, 033, 046, 049, 091,
094
001, 030, 033, 049, 050,
066, 091
025
049
011
001, 033, 049, 067, 091,
107, 108
036
001, 020, 021, 031, 032,
033, 049, 051, 062, 066,
070, 091, 104
001, 009, 025, 033,
044, 048, 054, 091,
101, 105
000, 006, 031, 032, 057,
058, 071, 072, 073, 074,
075, 076, 077, 078, 079,
080, 081
008, 009, 046, 048, 050,
054, 058, 093, 100
092
006, 051, 054, 057, 069,
070, 100, 101
020, 021, 025
043, 105, 106
096
043, 044, 054, 100, 106
096
034, 035, 036, 037, 038,
039, 040, 041, 042,082,
083, 084, 085, 086
020
001, 033, 044, 049, 066,
091
044
009
Merk
TASHIRO
TATUNG
TEAC
TECHNICS
TEKNIKA
TOSHIBA
TOTEVISION
TAEKWANG
UNITECH
VECTOR RESEARCH
VIDEO CONCEPTS
VIDEOSONIC
WARDS
YAMAHA
ZENITH
Codenummer
050
047, 052, 092
044, 047, 052, 092
001, 033, 049, 091
001, 025, 033
006, 051
025, 072
087
072
019
019
072
001, 020, 031, 032, 033,
043, 050, 054, 072, 100,
105, 106, 109
019, 047,048, 052, 092,
019, 047,048, 052, 092
Codelijst voor merken dvd-spelers
Merk
DENON
DOONOON
DMTECH
FISHER
GE
HARMAN/KARDON
JVC
KENWOOD
LG
MAGNAVOX
MITSUBISHI
ONKYO
OPTIMUS
PANASONIC
PROSCAN
PHILIPS
PIONEER
RCA
SAMSUNG
SANYO
SONY
THETA DIGITAL
TOSHIBA
YAMAHA
ZENITH
TAEGWANG
PS2
X-BOX
APEX
MARANTZ
Codenummer
003, 032
019
017
002
006
012
010, 013
008
001
004
005, 016
004, 014
011
021
006
004, 023
007, 011, 022, 025
006
000, 027
002
015, 020
011
004, 018
009, 033
004, 024
026
028
029
030
031
OVERIGE INFORMATIE
5
Als u de DVD (videorecorder) kunt in-en
uitschakelen door de toets POWER op
de afstandsbediening in te drukken, is
de instelling voltooid.
Merk
ADMIRAL (M.WARDS)
AWIA
AKAI
ANAM
61
Voordat u de servicedienst belt
NL
Symptoom
Kan apparaat niet
inschakelen.
Apparaat werkt niet als op
de knop wordt gedrukt.
Controle
• Is het netsnoer aangesloten op het
stopcontact?
• Kan het systeem statisch geladen zijn?
component correct aangesloten?
• Staat Mute (dempen) aan?
Er is geen geluid.
• Staat de volumeregeling op de laagste
stand?
• Zijn de luidsprekers ingesteld op
NONE?
Er wordt geen beeld weergegeven • Is de externe component correct
als de functie wordt geselecteerd. aangesloten?
Afstandsbediening werkt
niet.
• Zijn de batterijen uitgeput?
• Is de afstand tussen afstandsbediening
Het geluid van elk
apparaat worden anders
tijdens afspelen in stereo.
• Is de linker-/rechterluidspreker of de
Kan geen
radioprogramma’s
ontvangen.
• Is de AM- of FM-antenne correct
geeft geen geluid.
De middelste luidspreker
geeft geen geluid.
62
en hoofdsysteem correct?
linker/rechter ingang/uitgang correct
aangesloten?
aangesloten?
middenachter geeft geen
geluid.
• Sluit het apparaat op correcte wijze aan.
• Druk op de knop Mute om de functie te
annuleren.
• Pas het volume aan.
• Raadpleeg pagina’s 20 -21 voor selectie
van LARGE, SMALL of YES.
• Sluit het apparaat op correcte wijze aan.
Kan de EX/ES-modus niet
selecteren.
Kan de Dolby Pro Logic llxmodus niet selecteren.
Kan de NEO:6-modus niet
selecteren.
correct aangesloten?
• Is de luidspreker SB SPK
(middenachter) ingesteld op NONE
in de luidsprekerinstellingen?
• Is de Surround-modus ingesteld
op EX/ES?
• Is SB SPK (middenachter) ingesteld op
NONE in de luidsprekerinstellingen?
• Is het ingangssignaal op de juiste wijze
geselecteerd?
• Is het ingangssignaal op de juiste wijze
geselecteerd?
• Is het ingangssignaal op de juiste wijze
Oplossing
• Raadpleeg pagina’s 9-10 voor een correcte
aansluiting.
• Raadpleeg pagina’s 11-12 voor selectie
van LARGE of SMALL.
• Raadpleeg pagina’s 35-36 voor selectie
van de Surround-modus EX/ES.
• Raadpleeg pagina’s 11-12 voor selectie
van LARGE of SMALL.
• Gebruik een 5.1-kanaals externe
component.
• Selecteer 2-kanaals Dolby Digital, PCM en
analoog ingangssignaal.
• Gebruik PCM en analoog ingangssignaal.
geselecteerd?
• Vervang de batterijen.
• Gebruik op korte afstand.
• Controleer het linker-/rechterkanaal en zorg
Er is geen geluid te horen bij
het afspelen van dvd’s die zijn
gecodeerd met DTS.
• Is analoge invoer geselecteerd?
• Controleer of de digitale externe component
correct is aangesloten en raadpleeg pagina
24 voor selectie van de digitale ingang.
dat het goed is aangesloten.
• Sluit de antenne op correcte wijze aan.
• Als het ingangssignaal van de antenne
zwak is, kunt u de FM-antenne installeren
op een plek met goede ontvangst.
OVERIGE INFORMATIE
De achterste luidspreker
De luidspreker
• Verwijder de stekker en plaats deze
Controle
• Is de luidspreker middenachter
• Steek de stekker in het stopcontact.
opnieuw.
• Zijn de luidsprekers en de externe
Symptoom
Oplossing
Beveiligingsfunctie
• Is de achterste luidspreker correct
• Raadpleeg pagina’s 10-11 voor een
aangesloten?
• Is S.SPK (achter) ingesteld op NONE
in de luidsprekerinstellingen?
• Is de Surround-modus ingesteld op
Stereo?
correcte aansluiting.
• Raadpleeg pagina’s 20-21 voor selectie
van LARGE of SMALL.
• Raadpleeg pagina’s 40-49 voor selectie
van een andere Surround-modus.
• Is de middelste luidspreker correct
• Raadpleeg pagina’s 10-11 voor een
aangesloten?
• Is C.SPK (midden) ingesteld op NONE
in de luidsprekerinstellingen?
• Is de Surround-modus ingesteld op
Stereo?
correcte aansluiting.
• Raadpleeg pagina’s 20-21 voor selectie
van LARGE of SMALL.
• Raadpleeg pagina’s 40-49 voor selectie
van een andere Surround-modus.
Oververhittingsbeveiliging
• De beveiligingsfunctie wordt ingesteld als de speler of transformator
oververhit raakt.
Op het scherm verschijnt "
" (beveiliging).
Deze functie treedt in werking :
- Als de luidsprekeraansluiting is kortgesloten
- Als de luidsprekerkabel is kortgesloten
Als er geen probleem meer is wanneer u de speler inschakelt nadat
deze is uitgeschakeld, verdwijnt de beveiligingsaanduiding van het
scherm en werkt de speler weer normaal.
Ook als de koelventilator defect is, wordt het bericht
“
" weergegeven op het scherm.
• Als de beveiligingsaanduiding weer op het
scherm verschijnt, moet u controleren of de
luidsprekeraansluiting is kortgesloten voordat
u de speler weer inschakelt.
63
Specificaties
NL
ALGEMEEN
FM-TUNER
AM-TUNER
VERSTERKER
VIDEOUITGANG
230V, 50 Hz
0,9W
95W
4,8 kg
353 x 89 x 381 mm
+5°C tot +35°C
10% tot 75%
87,5 tot 108,0 MHz
12dBf
MONO/STEREO 55/55 dB
MONO/STEREO 0,3/0,8%
30 dB
1 kHz, 75 kHz Dev
522 tot 1611 kHz
40 dB
60 dBµV/m (lusantenne)
2% (MOD: 80%)
(20 Hz tot 20 kHz/THD = 1%)
4Ω 100W/kanaal
4Ω 100W/kanaal
4Ω 100W/kanaal
4Ω 100W/kanaal
450mV/47kΩ
80 dB
60 dB
20 Hz tot 20 kHz (±3 dB)
20 Hz tot 44 kHz (±3 dB)
NTSC/PAL
1Vp-p/75 Ω
1Vp-p/75 Ω
5 Hz tot 10 MHz (-3 dB)
60dB
Luid-spreker
Voor/Surround/Surround middelste luidspreker
Impedantie
4Ω x 5
100W
Luidspr Continu ingangsniveau
eker Maximaal ingangsniveau
200W
Afmetingen (B x H x D)
89 x 150 x 89 mm
Gewicht
0,59 Kg
Midden luidspreker
4Ω
100W
200W
198 x 89 x 91 mm
0,77 Kg
Subwoofer
8Ω
150W
300W
305 x 368 x 381 mm
12,97 Kg
OVERIGE INFORMATIE
FREQUENTIE
WEERGAVE
Voeding
Stroomverbruik stand-by
Stroomverbruik
Gewicht
Afmetingen (B x H x D)
Gebruikstemperatuur
Gebruiksluchtvochtigheid
Frequentiebereik
Gevoeligheid
Signaal-ruisverhouding
Vervorming
Stereoscheiding
Tuner-uitvoer
Frequentiebereik
Signaal-ruisverhouding
Gevoeligheid
Vervorming
Nominale uitgangsspanning
Luidspreker voor (links en rechts)
Middelste luidspreker
Surround-luidspreker (links en rechts)
Surround middelste luidspreker
Ingangsgevoeligheid/-impedantie
Signaal-ruisverhouding (Analoge invoer)
Scheiding (1 kHz)
Analoge invoer
Digitale invoer
TV-systeem
Ingangsniveau/-impedantie
Uitgangsniveau/-impedantie
Beeldfrequentie video
Signaal-ruisverhouding
❈ S/N (signaal-ruis)-ratio, vervorming, verschil en bruikbare gevoeligheid zijn gebaseerd op metingen uitgevoerd volgens de AES
(Audio Engineering Society)-richtlijnen.
64
65
MM-T8(ITA)
4/19/06 14:3212:0
Page 28
Indien u vragen of commentaar hebt betreffende Samsung producten, contacteer dan de klantendienst van SAMSUNG.
Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement