Samsung | CE117AE-X | Samsung Samsung CE117AE-X/XEN Handleiding

jlXX^h†luTWZ\W`j†usU”GGwˆŽŒGXGG~Œ‹•Œš‹ˆ SGzŒ—›Œ”‰Œ™GX^SGYWW_GGYaZ]Gwt
MAGNETRONOVEN
Gebruiksaanwijzing en kooktips
CE117A / CE117AE/
CE117AT
Codenr.: DE68-03509C-03
Korte aanwijzingen voor direct gebruik ................................................. 2
Stoomreiniging (CE117AE) ................................................................... 2
Bedieningspaneel ................................................................................. 3
Oven ...................................................................................................... 4
Accessoires ........................................................................................... 4
Deze handleiding gebruiken .................................................................. 5
Veiligheidsvoorschriften......................................................................... 6
De magnetronoven installeren............................................................... 7
De klok instellen..................................................................................... 7
Controleren of de oven goed werkt ....................................................... 8
De werking van een magnetronoven..................................................... 8
Wat te doen in geval van twijfels of problemen ..................................... 8
Bereiden/Opwarmen.............................................................................. 9
Vermogensniveaus en bereidingstijden ................................................ 9
De bereiding beëindigen...................................................................... 10
De bereidingstijd bijstellen................................................................... 10
Automatisch bereiden.......................................................................... 11
Automatisch opwarmen ....................................................................... 12
Automatisch ontdooien ........................................................................ 13
De Snack-functie ................................................................................. 14
Automatisch stomen / Automatisch krokant bereiden (CE117AE)...... 15
Handmatig stomen (CE117AE) ........................................................... 17
Handmatig krokant bereiden (CE117AE / CE117AT) ......................... 19
Bereiden in meerdere fasen ................................................................ 21
De oven voorverwarmen ..................................................................... 21
Bereiden met hete lucht....................................................................... 22
Grillen .................................................................................................. 22
Accessoires selecteren........................................................................ 23
Combinatiestand magnetron/grill......................................................... 23
Combinatiestand magnetron/hete lucht............................................... 24
Geurverdrijving (CE117A / CE117AT )................................................ 24
Veiligheidsvergrendeling van de magnetronoven ............................... 24
Het geluidssignaal uitschakelen .......................................................... 24
Uit het geheugen bereiden (CE117A / CE117AT ) ............................. 25
Draaiplateau handmatig stoppen ........................................................ 25
Richtlijnen voor kookmaterialen........................................................... 26
Kooktips ............................................................................................... 27
De magnetronoven reinigen ................................................................ 35
De magnetronoven opbergen of laten repareren ................................ 36
Technische specificaties...................................................................... 36
jlXX^h†luTWZ\W`j†usU”GGwˆŽŒGYGG~Œ‹•Œš‹ˆ SGzŒ—›Œ”‰Œ™GX^SGYWW_GGYaZ]Gwt
NL
Korte aanwijzingen voor direct gebruik
Stoomreiniging (CE117AE)
Ik wil een gerecht bereiden
De stoom van het stoomreinigingssysteem trekt in de wanden van de
ovenruimte. Na gebruik van de stoomreinigingsfunctie kunt u de
ovenruimte moeiteloos reinigen.
1. Zet het gerecht in de oven.
Druk op de toets Magnetron (
2. Druk op de toets Magnetron (
vermogen verschijnt.
).
) totdat het gewenste
3. Stel de bereidingstijd in met behulp van de draaiknop.
Gebruik deze functie pas wanneer de oven geheel is afgekoeld.
(kamertemperatuur)
Gebruik alleen gewoon water, geen gedistilleerd water.
Voor een nog beter resultaat kunt u na de stoomreiniging de
geurverdrijvingsfunctie gebruiken.
Als de deur tijdens het stoomreinigen wordt geopend, verschijnt de
melding “E-47”.
(Het water in de oven zal zeer heet zijn als gevolg van de
stoomreinigingsfunctie.)
1. Open de deur.
4. Druk op de toets Start ( ).
Resultaat: De bereiding begint
Wanneer de bereidingstijd om is, laat de oven
viermaal een geluidssignaal horen en knippert
er een "0". Daarna geeft de oven één keer per
minuut een geluidssignaal.
2. Vul de waterschaal met water tot aan de vullijn.
OTot aan de lijn is ongeveer 30 ml.)
Ik wil 30 seconden extra toevoegen
3. Bevestig de waterschaal aan de rechterzijde van de oven
Laat het gerecht in de oven staan.
Druk een of meerdere keren op de toets +30s om telkens
30 seconden toe te voegen.
4. Sluit de deur.
Ik wil een gerecht automatisch ontdooien
1. Zet het diepvriesgerecht in de oven.
Druk op de toets Automatisch ontdooien (
5. Druk op de toets Stoomreiniging (
).
(Tijdens de stoomreiniging blijft het lampje aan.)
).
6. Open de deur.
2. Selecteer het type gerecht door de toets
Automatisch ontdooien ( ) in te drukken totdat de
gewenste categorie verschijnt.
7. Reinig de oven met een droge theedoek.
Verwijder het draaiplateau en reinig de onderkant van de oven
met keukenpapier.
3. Stel het gewicht in met behulp van de draaiknop.
Waarschuwing!
• Gebruik de waterschaal alleen tijdens de “stoomreiniging ”.
• Tijdens het bereiden van vaste gerechten de waterschaal verwijderen, omdat
deze anders beschadigingen en brand in de magnetronoven kan veroorzaken.
4. Druk op de toets Start ( ).
Resultaat: Het ontdooien begint
Wanneer de bereidingstijd om is, laat de oven
viermaal een geluidssignaal horen en knippert
er een "0". Daarna geeft de oven één keer per
minuut een geluidssignaal.
2
jlXX^h†luTWZ\W`j†usU”GGwˆŽŒGZGG~Œ‹•Œš‹ˆ SGzŒ—›Œ”‰Œ™GX^SGYWW_GGYaZ]Gwt
Bedieningspaneel
Model : CE117AE
Model: CE117A, CE117AT
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
DISPLAY
Geheugen
Automatisch bereiden
Magnetron
Grill
Geurverdrijving
Magnetron + Grill
Draaiplateau aan/uit
Stoppen/annuleren
Automatisch ontdooien
Automatisch opwarmen
1. DISPLAY
2. Automatisch stomen & Krokant
bereiden
3. Automatisch bereiden
4. Magnetron
5. Grill
6. Stoomreiniging
7. Magnetron + Grill
8. Draaiplateau aan/uit
9. Stoppen/annuleren
10. Automatisch ontdooien
11. Automatisch opwarmen
12.
13.
14.
15.
16.
Automatisch voorverwarmen
Hete lucht
Snack-functie
Magnetron + Hete lucht
Draaiknop (bereidingstijd,
gewicht en portiegrootte)
17. Klok instellen
18. Start/+30s
3
NL
12.
13.
14.
15.
16.
Automatisch voorverwarmen
Hete lucht
Snack-functie
Magnetron + Hete lucht
Draaiknop (bereidingstijd,
gewicht en portiegrootte)
17. Klok instellen
18. Start/+30s
jlXX^h†luTWZ\W`j†usU”GGwˆŽŒG[GG~Œ‹•Œš‹ˆ SGzŒ—›Œ”‰Œ™GX^SGYWW_GGYaZ]Gwt
3. Draaiplateau. Deze zet u op de loopring en het midden is
bevestigd op de koppeling.
Het draaiplateau dient als het belangrijkste
Doel:
kookoppervlak. U kunt het plateau eenvoudig
verwijderen om het te reinigen.
4. Metalen roosters (hoog, laag rooster). Deze zet u op het
draaiplateau.
U kunt de metalen roosters gebruiken om
Doel:
twee gerechten tegelijk te bereiden. U kunt
een kleine schotel op het draaiplateau zetten
en een tweede schotel op het rooster. De
metalen roosters kunnen worden gebruikt
in de grillstand, heteluchtstand en
combinatiestand.
Oven
NL
Ventilatieopeningen
Waterschaal Houder
Grillelement
Deur
Ventilatieopeningen
5. Reinigingswaterschaal. Deze bevestigt u aan de
rechterzijde van de oven. (alleen CE117AE)
Doel:
U kunt de waterschaal gebruiken om de oven
te reinigen.
Bedieningspaneel
Draaiplateau
Deurgreep
Koppeling
Vergrendelingspallen
6. Stomer / Bruineerbord voor plaatsing op het draaiplateau.
(alleen CE117AE)
Doel:
De stomer kunt u gebruiken voor het stomen
van krokante gerechten.
Het bruineerbord gebruikt u om gerechten die
in de magnetronstand of grillcombinatiestand
worden bereid een bruin korstje te geven en
gebak en pizzadeeg knapperig te maken.
Vergrendelingsopeningen
Loopring
Accessoires
Roestvrijstalen deksel
Stoomplateau
Stoomschaal/Bruineerbord
Afhankelijk van het aangeschafte model hebt u een aantal accessoires
ontvangen die u op diverse manieren kunt gebruiken.
1. Koppeling. Deze zet u op de motoras, onder in de oven.
Doel:
De koppeling drijft het draaiplateau aan.
7. Bruineerbord , voor plaatsing op het draaiplateau (alleen
CE117AT)
Doel:
Het bruineerbord gebruikt u om gerechten die
in de magnetronstand of grillcombinatiestand
worden bereid een bruin korstje te geven en
gebak en pizzadeeg knapperig te maken.
2. Loopring. Deze zet u in het midden van de oven.
Doel:
De loopring ondersteunt het draaiplateau.
4
jlXX^h†luTWZ\W`j†usU”GGwˆŽŒG\GG~Œ‹•Œš‹ˆ SGzŒ—›Œ”‰Œ™GX^SGYWW_GGYaZ]Gwt
Accessoires (vervolg)
Over deze gebruiksaanwijzing
Let op!!
Hartelijk dank voor de aanschaf van een SAMSUNG-magnetronoven.
Deze gebruiksaanwijzing bevat veel waardevolle informatie over het
gebruik van deze magnetronoven:
• Veiligheidsvoorschriften
• Accessoires en kookmaterialen
• Handige kooktips
In de omslag vindt u handige korte aanwijzingen voor direct gebruik,
waarin de drie belangrijkste functies worden uitgelegd:
• Bereiden (magnetronstand)
• Ontdooien
• De bereidingstijd met 30 seconden verlengen als het gerecht
nog niet gaar of warm genoeg is
Achterin dit boekje vindt u afbeeldingen van de oven en het
bedieningspaneel, zodat u de toetsen gemakkelijk kunt vinden.
In de stapsgewijze aanwijzingen worden twee verschillende symbolen
gebruikt.
•
•
•
•
•
•
Gebruik de stomer nooit in een ander model oven.
Dit kan brand en onherstelbare schade aan het apparaat veroorzaken.
Gebruik de stomer niet zonder water of voedsel erin.
Voor gebruik van de stomer altijd minstens 500 ml water in de stomer
gieten.
Als minder dan 500 ml water wordt gebruikt, wordt het gerecht mogelijk
niet helemaal gaar en bestaat kans op brand of onherstelbare schade
aan het apparaat.
Wees voorzichtig wanneer u de schaal na de bereiding uit de stomer
haalt, want deze kant zeer heet worden.
De stomer mag alleen worden gebruikt in de stand "Automatisch
stomen / Krokant bereiden (
) : S-1 tot S-5".
Het bruineerbord ma alleen worden gebruikt in de stand "Automatisch
stomen / Krokant bereiden (
) : C-1 tot C-5".
Plaats het deksel op de stomer om de stoomschaal / het bruineerbord af
te dekken.
Als het deksel en het stoomplateau niet worden gebruikt zoals
aangegeven in de instructies, kunnen eieren en kastanjes exploderen.
Belangrijk
Opmerking
Maatregelen ter voorkoming van mogelijke blootstelling aan
overmatige magnetronstraling
Het niet navolgen van de volgende veiligheidsvoorschriften kan leiden tot blootstelling
aan schadelijke magnetronstraling.
(a) Probeer in geen geval de oven te gebruiken met de deur open. Laat de
vergrendelingspallen in de deur intact en steek niets in de gaten van de
deurvergrendeling.
(b) Plaats geen enkel voorwerp tussen de deur en de voorplaat. Voorkom dat
resten van voedsel of reinigingsmiddelen zich verzamelen op de
afsluitstrippen. Zorg ervoor dat de deur en de afsluitstrippen altijd schoon zijn
door deze na gebruik te reinigen, eerst met een vochtige doek en daarna met
een droge doek.
(c) Als de oven is beschadigd, gebruik deze dan niet voordat deze is gerepareerd
door een gekwalificeerde magnetronservicetechnicus die door de fabrikant is
opgeleid. Het is vooral belangrijk dat de ovendeur goed sluit en dat er geen
beschadigingen zijn aan:
(1) deur (gebogen)
(2) de scharnieren (los of gebroken)
(3) de afsluitstrippen en de afdichtoppervlakken
(d) De oven mag uitsluitend worden bijgesteld of gerepareerd door een
gekwalificeerde magnetronservicetechnicus die is opgeleid door de fabrikant.
5
NL
jlXX^h†luTWZ\W`j†usU”GGwˆŽŒG]GG~Œ‹•Œš‹ˆ SGzŒ—›Œ”‰Œ™GX^SGYWW_GGYaZ]Gwt
Veiligheidsvoorschriften
NL
NIET de verwarmingselementen of binnenwanden van de oven aanraken voordat
de oven is afgekoeld.
• Dompel de voedingskabel en stekker niet in water onder en houd de
voedingskabel uit de buurt van hete oppervlakken.
Gebruik de oven niet met een beschadigde voedingskabel of stekker.
• Ga tijdens het openen van de ovendeur op armlengte afstand van de oven staan.
Reden: De hete lucht en stoom die vrijkomen kunnen brandwonden veroorzaken.
• Tijdens de werking van de oven kunt u een klikkend geluid horen (met name
tijdens ontdooien).
Reden: dit geluid is normaal en wordt veroorzaakt door het schakelen van het
elektrisch vermogen.
• NOOIT de magnetronoven starten wanneer deze leeg is. De voeding wordt
veiligheidshalve automatisch uitgeschakeld. U kunt de oven weer gewoon
gebruiken nadat u deze 30 minuten hebt laten staan.
U kunt het beste altijd een glas water in de oven laten staan. Het water absorbeert
de energie van de microgolven als de oven per ongeluk wordt ingeschakeld.
• U mag de magnetronoven niet in een kast plaatsen
•
Belangrijke veiligheidsaanwijzingen.
Lees de aanwijzingen zorgvuldig door en bewaar deze voor
raadpleging in de toekomst.
Voordat u gerechten of vloeistoffen in de magnetron gaat bereiden,
moet u controleren of de volgende voorzorgsmaatregelen zijn
genomen.
•
Gebruik alleen kookmaterialen die geschikt zijn voor gebruik in magnetrons.
GEEN metalen verpakkingen, bestek met gouden of zilveren sierranden,
vleespennen, vorken, enzovoort, gebruiken.
Het metalen binddraadje van papieren of plastic zakken verwijderen.
Reden: Er kunnen elektrische vonken ontstaan die de oven kunnen beschadigen.
• Omwille van het risico op ontbranding, raden wij u aan de oven in het oog te
houden wanneer u voedsel verwarmt dat in plastic of papier is verpakt.
De magnetron niet gebruiken voor het drogen van kranten of kleren.
• Voor kleine hoeveelheden voedsel is een kortere bereidings- of opwarmingstijd
nodig.
Als de normale tijden worden aangehouden, kan het eten aanbranden.
• Als u rook ziet, schakelt u het apparaat uit of haalt u de stekker uit het stopcontact,
en laat u de deur dicht om eventuele vlammen te doven.
• Omdat gerechten en vloeistoffen die u met de magnetron hebt verwarmd buiten de
magnetron alsnog plotseling aan de kook kunnen raken en naar buiten spatten,
moet u bijzonder voorzichtig zijn wanneer u ze uit de magnetron haalt.
Om dit te voorkomen, ALTIJD een nagaartijd van ten minste 20 seconden
aanhouden nadat de oven is uitgeschakeld, zodat de warmte zich kan verdelen.
Roer zo nodig tijdens het verwarmen en roer ALTIJD na het verwarmen.
Bij brandwonden de volgende aanwijzingen voor eerste hulp opvolgen:
* De brandplek minimaal 10 minuten ondergedompeld houden in koud water.
* Afdekken met droog, schoon verband.
* Breng geen zalf, olie of lotion aan op de brandwond.
• NOOIT een kom of schaal tot de rand vullen. Gebruik een schaal die aan de
bovenkant breder is dan aan de onderkant om overkoken van de vloeistof te
voorkomen. Flessen met een nauwe hals kunnen exploderen als deze oververhit
raken.
NOOIT een melkfles met de speen erop verwarmen. De fles kan exploderen als
deze oververhit raakt.
• De inhoud van zuigflessen en potjes met babyvoeding moeten worden geroerd of
geschud, en de temperatuur moet voor gebruik worden gecontroleerd om
brandwonden te voorkomen.
• Eieren in schaal en hele hardgekookte eieren mogen niet in de magnetron worden
verwarmd omdat ze kunnen exploderen, zelfs nadat de magnetron niet meer
verwarmt.
Luchtdichte of vacuüm flessen, potten, verpakkingen, noten in de dop, tomaten,
enzovoort, niet verwarmen.
• U moet de oven regelmatig reinigen en voedselresten verwijderen.
• Als de oven niet schoon gehouden wordt, kan het oppervlak beschadigd raken.
Hierdoor kan de levensduur van het apparaat nadelig beïnvloed worden en
kunnen mogelijk gevaarlijke situaties ontstaan;
• NOOIT de ventilatieopeningen bedekken met textiel of papier. Deze kunnen vlam
vatten door de hete lucht die door de oven wordt uitgestoten.
De oven kan oververhit raken en zichzelf automatisch uitschakelen. U kunt de
oven pas weer gebruiken nadat deze voldoende is afgekoeld.
• ALTIJD ovenwanten gebruiken om brandwonden te voorkomen wanneer u een
schotel uit de oven haalt.
BELANGRIJK
•
•
•
•
•
Laat NOOIT jonge kinderen de magnetronoven bedienen of met de
magnetronoven spelen. Laat kinderen ook nooit zonder toezicht achter in de buurt
van de magnetronoven wanneer deze in gebruik is. Nooit voorwerpen die kinderen
aantrekken boven de oven bewaren of verbergen.
Dit apparaat is niet bedoeld om te worden gebruikt door personen (waaronder
kinderen) met een verminderd fysiek, zintuiglijk of mentaal vermogen, of gebruik
aan ervaring en kennis, tenzij zij onder toezicht staan of instructies krijgen over het
gebruik van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
Kinderen mogen het apparaat uitsluitend onder toezicht gebruiken om te
voorkomen dat ze ermee gaan spelen.
Het apparaat wordt heet tijdens het gebruik. Zorg ervoor dat u de
verwarmingselementen binnen in de oven nooit aanraakt.
GEEN ruwe schuurmiddelen of metalen schrapers voor het reinigen van de glazen
ovendeur. Het oppervlak wordt hierdoor gekrast, waardoor het glas kan barsten.
WAARSCHUWING:
Als de deur of de afsluitstrippen zijn beschadigd, mag u de oven niet gebruiken voordat
deze is gerepareerd door een gekwalificeerde monteur.
WAARSCHUWING:
Onderhoud en reparaties waarbij de behuizing, die bescherming biedt tegen blootstelling
aan microgolven, wordt verwijderd, mogen alleen worden uitgevoerd door een
gekwalificeerde monteur. Voor anderen is dit levensgevaarlijk.
WAARSCHUWING:
Vloeistoffen en andere gerechten mogen niet worden verwarmd in een afgesloten
verpakking, aangezien deze kan exploderen.
WAARSCHUWING:
Laat de oven alleen zonder toezicht door kinderen gebruiken nadat u duidelijke instructies
hebt gegeven en u ervan overtuigd bent dat het kind in staat is de oven op een veilige
manier te bedienen en begrijpt wat de gevaren zijn van incorrect gebruik.
WAARSCHUWING:
Wanneer het apparaat wordt gebruikt in de combinatiestand, mogen kinderen de oven
alleen gebruiken onder toezicht van een volwassene vanwege de gegenereerde
temperaturen.
WAARSCHUWING:
Bereikbare onderdelen kunnen heet worden tijdens het gebruik. Houd jonge kinderen uit de
buurt.
• Om veiligheidsredenen mag het apparaat niet worden gereinigd met stoom- of
hogedrukreinigers.
6
jlXX^h†luTWZ\W`j†usU”GGwˆŽŒG^GG~Œ‹•Œš‹ˆ SGzŒ—›Œ”‰Œ™GX^SGYWW_GGYaZ]Gwt
De magnetronoven installeren
De klok instellen
Zet de oven op een plat oppervlak op 85 centimeter boven de vloer. Het
oppervlak moet sterk genoeg zijn om het gewicht van de oven te
kunnen dragen.
De magnetronoven heeft een ingebouwde klok. Wanneer u de stroom
inschakelt, wordt automatisch “12:00” weergegeven. Stel de huidige tijd
in. De tijd kan worden weergegeven in 12-uurs of 24-uurs notatie. U moet
de klok instellen:
• Tijdens de installatie van de magnetronoven.
• Na een stroomstoring.
10 cm
achter
20 cm
boven
85 cm
van de vloer
10 cm aan
de zijkant
1. Let er tijdens de installatie op dat voldoende
ventilatieruimte rond de oven wordt vrijgehouden:
minimaal 10 cm aan de achterzijde en de zijkanten van
de oven en minimaal 20 cm aan de bovenkant van de
oven.
Vergeet niet de klok bij te stellen tijdens het omschakelen naar
zomertijd of wintertijd.
2. Verwijder het verpakkingsmateriaal uit de oven.
Installeer de loopring en het draaiplateau.
Controleer of het draaiplateau vrij kan ronddraaien.
1. Voor tijdsweergave
in...
12-uurs notatie
24-uurs notatie
3. De oven moet zodanig worden geplaatst dat u de stekker
kunt bereiken.
*
*
De toets
Klok ( )...
eenmaal indrukken
tweemaal indrukken
2. Stel de uren in met behulp van de draaiknop.
Indien het netsnoer beschadigd is, moet dit vervangen worden
door een speciaal snoer, verkrijgbaar bij de fabrikant of een
servicepunt.
Sluit de oven voor de veiligheid aan op een geaard stopcontact
van 230 Volt, 50 Hz. Als het netsnoer van het apparaat is
beschadigd, moet het snoer door een speciale kabel worden
vervangen.
De magnetronoven nooit in een hete of vochtige omgeving
installeren, zoals naast een gewone oven of een radiator. Let
goed op de voedingsspecificaties van de oven. Een eventueel
verlengsnoer moet van hetzelfde type zijn als de voedingskabel
die bij de oven is geleverd. Reinig de binnenzijde van de oven en
de afsluitstrippen bij de deur met een vochtige doek voor u de
magnetronoven voor het eerst gebruikt.
3. Druk op de toets Klok (
).
4. Stel de minuten in met behulp van de draaiknop.
5. Druk nadat u de juiste tijd hebt ingesteld nogmaals op de
toets Klok ( ) om de klok te starten.
Resultaat: De tijd wordt weergegeven op het moment dat
de oven niet in gebruik is.
7
NL
jlXX^h†luTWZ\W`j†usU”GGwˆŽŒG_GG~Œ‹•Œš‹ˆ SGzŒ—›Œ”‰Œ™GX^SGYWW_GGYaZ]Gwt
NL
Controleren of de oven goed werkt
Wat te doen in geval van twijfel of problemen
Op de volgende manier kunt u op elk gewenst moment eenvoudig
controleren of de oven goed werkt. Raadpleeg in geval van twijfel het
gedeelte "Wat te doen in geval van twijfels of problemen" op de volgende
pagina.
Om vertrouwd te raken met een nieuw apparaat is enige tijd nodig. In
geval van problemen kunt u de onderstaande oplossingen proberen. Zo
kunt u een onnodig bezoek aan de serviceafdeling voorkomen.
De oven moet worden aangesloten op een geschikt stopcontact.
Het draaiplateau moet op zijn plaats liggen. Als het vermogen niet
op maximum (100 % - 900 W) is ingesteld, duurt het langer
voordat het water aan de kook raakt.
De volgende verschijnselen zijn normaal:
• Condensvorming in de oven
• Luchtstroom rond de deur en de behuizing
• Lichtweerkaatsing rond de deur en de behuizing
• Stoom langs de randen van de deur en via de ventilatieopeningen
Het gerecht is helemaal niet gaar:
• Hebt u de juiste tijd ingesteld en de toets Start ( ) ingedrukt?
• Is de deur goed gesloten?
• Is de elektriciteitsleiding overbelast en is een zekering of
aardlekschakelaar uitgevallen?
Het gerecht is niet helemaal gaar of te gaar:
• Hebt u de juiste bereidingstijd ingesteld voor het betreffende type
gerecht?
• Hebt u het juiste vermogen geselecteerd?
Vonken en knetterende geluiden binnen in de oven:
• Gebruikt u een schaal met metalen sierrand?
• Bevindt zich een vork of ander metalen keukengerei in de oven?
• Bevindt zich aluminiumfolie te dicht bij de binnenwand?
De oven stoort de radio of televisie:
• Tijdens de werking van de oven kan een lichte storing op radio of televisie
waarneembaar zijn. Dit is normaal.
* Oplossing: plaats de oven uit de buurt van de televisie, radio en
antenne.
• Als de microprocessor van de oven de storing waarneemt, wordt de
display van de oven mogelijk gereset.
* Oplossing: haal de stekker uit het stopcontact en steek de stekker
weer in het stopcontact. Stel de klok opnieuw in.
De melding "E - 24" heeft de volgende betekenis
• De melding "E - 24" verschijnt automatisch voordat de magnetronoven
oververhit raakt. Mocht de melding "E - 24" verschijnen, druk dan op de
toets "Stoppen/annuleren" om het apparaat te resetten.
Open de deur door aan de deurgreep rechts op de deur te trekken. Zet een
glas water op het draaiplateau. Sluit de deur.
Druk op de toets Start ( ) en stel de tijd in op 4 of
5 minuten door nog een aantal keren op de toets Start ( )
te drukken.
Resultaat: De oven verwarmt het water gedurende 4 of
5 minuten. Het water zou dan moeten koken.
De werking van een magnetronoven
Microgolven zijn elektromagnetische golven met een hoge frequentie. De
energie in deze golven zorgt ervoor dat de gerechten gaar worden of
worden opgewarmd zonder dat de vorm of kleur ervan verandert.
U kunt een magnetronoven gebruiken voor:
• Ontdooien
• Opwarmen
• Bereiden
Bereidingsprincipe
1. De microgolven die door de magnetron worden
gegenereerd, worden binnen de ovenruimte heen en
weer gekaatst en gelijkmatig verspreid terwijl het
gerecht op het draaiplateau rond draait. Hierdoor wordt
het gerecht gelijkmatig verwarmd.
2. De microgolven worden door het gerecht
opgenomen tot een diepte van ongeveer 2,5 cm. Het
verwarmingsproces gaat verder doordat de warmte
binnen het gerecht wordt doorgegeven.
3. De bereidingstijd varieert afhankelijk van de
gebruikte schaal en de eigenschappen van het
gerecht:
• Hoeveelheid en dichtheid
• Watergehalte
• Begintemperatuur (gekoeld of
kamertemperatuur)
Als u het probleem niet met behulp van de bovenstaande aanwijzingen
kunt oplossen, kunt u contact opnemen met de klantenservice van
SAMSUNG in uw woonplaats.
Zorg ervoor dat u de volgende gegevens bij de hand hebt:
• Het modelnummer en serienummer, gewoonlijk te vinden op
de achterzijde van de oven
• Uw garantiegegevens
• Een duidelijke omschrijving van het probleem
Neem vervolgens contact op met de dealer in uw woonplaats of de
serviceafdeling van SAMSUNG.
Aangezien de binnenkant van het gerecht wordt verwarmd door
warmtedoorgifte, gaat het verwarmingsproces zelfs nog door nadat u
het gerecht uit de oven hebt gehaald. Om deze reden moet u de
gaartijden die in recepten en in deze gebruiksaanwijzing worden
vermeld aanhouden. Dit is om ervoor te zorgen dat:
• Het gerecht ook van binnen gaar wordt
• Het gerecht overal even warm wordt
8
jlXX^h†luTWZ\W`j†usU”GGwˆŽŒG`GG~Œ‹•Œš‹ˆ SGzŒ—›Œ”‰Œ™GX^SGYWW_GGYaZ]Gwt
Bereiden/opwarmen
Vermogensniveaus en bereidingstijden
In de volgende procedure wordt uitgelegd hoe u een gerecht kunt bereiden
of opwarmen.
Met de vermogensinstelling kunt u de hoeveelheid energie die wordt
afgegeven, en daarmee de tijd die benodigd is voor het verwarmen van het
gerecht, afstemmen op het type en de hoeveelheid van het gerecht. U kunt
kiezen uit zes vermogensniveaus.
Controleer ALTIJD de oveninstellingen voor u de oven onbeheerd
achterlaat.
Open de deur. Plaats het gerecht in het midden van het draaiplateau. Sluit
de deur. Schakel de magnetronoven nooit in terwijl deze leeg is.
Vermogensniveau
2. Selecteer het gewenste vermogen door de toets
Magnetron ( ) opnieuw in te drukken totdat het
gewenste vermogen wordt weergegeven. Zie de
onderstaande vermogentabel voor meer informatie.
4. Druk op de toets Start ( ).
Resultaat: De verlichting in de oven gaat aan en het
draaiplateau begint te draaien. De bereiding
begint. Zodra de bereiding is voltooid:
geeft de oven vier maal een geluidssignaal en
knippert een "0" in het display. Daarna geeft
de oven één keer per minuut een
geluidssignaal.
Als u wilt kijken welk vermogen is geselecteerd,
drukt u eenmaal op de toets Magnetron ( ).
Als u tijdens de bereiding een ander vermogen
wilt instellen, drukt u twee of meerdere keren op
de toets Magnetron ( ) om het gewenste
vermogen te selecteren.
Snelle start:
Als u een gerecht gedurende korte tijd op maximaal vermogen (900 W)
wilt verwarmen, kunt u gewoon een of meerdere keren de toets
Start (
100 %
67 %
50 %
33 %
20 %
11 %
900 W
600 W
450 W
300 W
180 W
100 W
De bereidingstijden die in recepten en in dit boekje worden vermeld,
corresponderen met het opgegeven vermogen.
3. Stel de bereidingstijd in met behulp van de draaiknop.
Resultaat: De bereidingstijd wordt weergegeven.
Vermogen
HOOG
MIDDEL/HOOG
MIDDEL
MIDDEL/LAAG
Ontdooien
LAAG
1. Druk op de toets Magnetron ( ).
Resultaat: De volgende indicaties verschijnen:
(magnetronstand)
Percentage
) indrukken voor telkens 30 seconden bereidingstijd. De oven
start onmiddellijk.
9
Kiest u een…
dan moet de bereidingstijd worden…
hoger vermogen
lager vermogen
verkort
verlengd
NL
jlXX^h†luTWZ\W`j†usU”GGwˆŽŒGXWGG~Œ‹•Œš‹ˆ SGzŒ—›Œ”‰Œ™GX^SGYWW_GGYaZ]Gwt
NL
De bereiding beëindigen
De bereidingstijd bijstellen
U kunt de bereiding elk gewenst moment onderbreken om:
• naar het gerecht te kijken
• het gerecht om te keren of door te roeren
• het gerecht te laten nagaren
U kunt telkens 30 seconden aan de bereidingstijd toevoegen door de toets
+30s in te drukken.
• De voortgang van het kookproces op elk gewenst moment
controleren door de deur te openen
• De resterende bereidingstijd verlengen
Om het bereidingsproces…
Doet u het volgende:
tijdelijk te onderbreken
Open de deur.
Resultaat: De bereiding wordt gestopt.
U kunt de bereiding hervatten door de deur te sluiten
en weer op Start ( ) te drukken.
definitief te stoppen
Druk op de toets Stop.
Resultaat: De bereiding wordt gestopt.
Als u de bereidingsinstellingen wilt annuleren, drukt u
nogmaals op de toets Stop.
U kunt de bereidingstijd van het gerecht steeds met
30 seconden verlengen door telkens de toets Start ( ) in te
drukken.
• Voorbeeld: Als u drie minuten wilt toevoegen, drukt u
de toets Start (
) zes keer in.
10
jlXX^h†luTWZ\W`j†usU”GGwˆŽŒGXXGG~Œ‹•Œš‹ˆ SGzŒ—›Œ”‰Œ™GX^SGYWW_GGYaZ]Gwt
Automatisch bereiden
De vijf programma's voor automatisch bereiden ( ) kennen elk een
voorgeprogrammeerde bereidingstijd. U hoeft geen bereidingstijd of
vermogensniveau in te stellen.
U kunt de grootte van elke portie instellen met de draaiknop.
Hieronder vindt u een lijst met de verschillende programma's voor
NL
automatisch bereiden, inclusief de bijbehorende hoeveelheden,
nagaartijden en aanbevelingen. Bij de programma 's 1 en 2 wordt
alleen de magnetronfunctie gebruikt. Bij de programma's 3 en 4 wordt
een combinatie van magnetron en grill gebruikt. Bij programma 5
wordt een combinatie gebruikt van magnetron en hete lucht.
Gebruik alleen magnetronbestendige schalen.
Open de deur. Plaats het gerecht in het midden van het draaiplateau. Sluit
de deur.
1. Druk op de toets Automatisch bereiden (
Prog Gerecht
ram
ma
).
Portie
Nagaartijd Aanbevelingen
1.
Verse
Groenten
200-250 gr.
300-350 gr.
400-450 gr.
500-550 gr.
600-650 gr.
700-750 gr.
3 min.
Weeg de groente nadat u deze hebt
gewassen, schoongemaakt en in
gelijke stukken hebt gesneden. Doe
ze in een glazen schaal met deksel.
Voeg 30 ml (2 eetlepels) water toe
voor 200-250 gr., 45 ml (3 eetlepels)
toe voor 300-450 gr. en voeg
60-75 ml (4-5 eetlepels) toe voor
500-750 gr. Na de bereiding
doorroeren. Bij grotere hoeveelheden
tijdens de bereiding eenmaal
doorroeren.
2.
Geschilde
aardappelen
300-350 gr.
400-450 gr.
500-550 gr.
600-650 gr.
700-750 gr.
3 min.
Weeg de aardappelen nadat u deze
hebt geschild, gewassen en in gelijke
stukken hebt gesneden. Doe ze in
een glazen schaal met deksel. Voeg
45 ml (3 eetlepels) water toe voor
300-450 gr., 60 ml (4 eetlepels) voor
500-750 gr. aardappelen.
3.
Geroosterde
vis
200-300 gr.
(1 st.)
400-500 gr.
(1-2 st.)
600-700 gr.
(2 st.)
3 min.
Smeer de buitenkant van de vis in
met olie en voeg kruiden toe. Leg de
vissen naast elkaar, in
tegenovergestelde richting, op het
hoge metalen rooster. Omkeren
wanneer het geluidssignaal klinkt.
4.
Kipdelen
200-300 gr.
(1 st.)
400-500 gr.
(2 st.)
600-700 gr.
(3 st.)
3 min.
Smeer de kipdelen in met olie en
kruid deze met peper, zout en
paprikapoeder. Leg de stukken in een
cirkel op het hoge rooster met het vel
naar beneden. Omkeren wanneer het
geluidssignaal klinkt.
5.
Geroosterd
rundvlees /
lamsvlees
2. Selecteer het type gerecht dat u wilt bereiden door op de
toets Automatisch bereiden( ) te drukken. Raadpleeg
de tabel op de volgende pagina voor een beschrijving van
de verschillende voorgeprogrammeerde instellingen.
3. U kunt de grootte van elke portie instellen met de
draaiknop.
4. Druk op de toets Start ( ).
Resultaat: Het gerecht wordt bereid volgens het
geselecteerde programma.
Wanneer de bereidingstijd om is, laat de oven
viermaal een geluidssignaal horen en knippert
er een "0". Daarna geeft de oven één keer per
minuut een geluidssignaal.
11
900-1000 gr. 10-15 min. Smeer het rundvlees/lamsvlees in
1200-1300 gr.
met olie en kruiden (alleen peper: het
1400-1500 gr.
zout pas na het roosteren toevoegen).
Leg het vlees op het lage rooster met
de vetrand naar beneden. Omkeren
wanneer het geluidssignaal klinkt. Het
vlees na het roosteren en tijdens het
nagaren in aluminiumfolie wikkelen.
jlXX^h†luTWZ\W`j†usU”GGwˆŽŒGXYGG~Œ‹•Œš‹ˆ SGzŒ—›Œ”‰Œ™GX^SGYWW_GGYaZ]Gwt
Automatisch opwarmen
NL
De vier programma's voor automatisch opwarmen ( ) kennen elk een
voorgeprogrammeerde bereidingstijd. U hoeft geen bereidingstijd of
vermogensniveau in te stellen.
U kunt de grootte van elke portie instellen met de draaiknop.
Hieronder vindt u een lijst met de verschillende programma’s voor
automatisch opwarmen en bereiden, inclusief de bijbehorende
hoeveelheden, nagaartijden en aanbevelingen. Bij de programma 's 1
en 2 wordt alleen de magnetronfunctie gebruikt. Bij programma’s 3 en
4 wordt een combinatie van magnetron en hete lucht gebruikt.
Gebruik alleen magnetronbestendige schalen.
Progr Gerecht
amma
Open de deur. Plaats het gerecht in het midden van het draaiplateau. Sluit
de deur.
1. Druk op de toets Automatisch opwarmen (
1.
Kant-en-klare 300-350 gr.
maaltijden
400-450 gr.
(gekoeld)
500-550 gr.
2.
Soep/sauzen
(gekoeld)
200-250 ml
300-350 ml
400-450 ml
500-550 ml
600-650 ml
700-750 ml
3.
Ingevroren
pizza
300-400 gr.
450-550Ggr.
600-700 gr.
4.
Ingevroren
broodjes
100-150 gr.
(2 st.)
200-250 gr.
(4 st.)
300-350 gr.
(6 st.)
400-450 gr.
(8 st.)
).
2. Selecteer het type gerecht dat u wilt bereiden door op de
toets Automatisch opwarmen( ) te drukken.
Raadpleeg de tabel op de volgende pagina voor een
beschrijving van de verschillende voorgeprogrammeerde
instellingen.
3. U kunt de grootte van elke portie instellen met de
draaiknop.
4. Druk op de toets Start ( ).
Resultaat: Het gerecht wordt bereid volgens het
geselecteerde programma.
Wanneer de bereidingstijd om is, laat de oven
viermaal een geluidssignaal horen en knippert
er een "0". Daarna geeft de oven één keer per
minuut een geluidssignaal.
12
Portie
Nagaartijd Aanbevelingen
3 min.
De maaltijd op een ovenvast
bord plaatsen en afdekken met
magnetronfolie. Dit programma
is geschikt voor maaltijden die
uit 3 componenten bestaan
(bijvoorbeeld vlees met jus,
groenten en aardappelen, rijst
of pasta).
2-3 min. Giet de soep in een diepe,
aardewerken soepbord of schaal
en dek deze tijdens het opwarmen
af met een plastic deksel. Roer de
soep door zodra de oven een
pieptoon laat horen.
(De oven gaat gewoon door en
stopt op het moment dat u de deur
open maakt.)
Voor en na het nagaren zorgvuldig
doorroeren.
-
Het is raadzaam de oven met
behulp van de heteluchtfunctie
5 minuten voor te verwarmen op
220 °C. Leg één diepgevroren
pizza (-18 °C) op het hoe
rooster of leg één pizza op het
lage en één pizza op het hoge
rooster.
3-5 min. Het is raadzaam de oven met
behulp van de heteluchtfunctie
5 minuten voor te verwarmen op
180 °C. Leg 2 tot
6 diepgevroren broodjes
(-18 °C) in een cirkel op het lage
rooster. Verdeel 8 diepgevroren
broodjes gelijkmatig over het
lage en hoge rooster. Dit
programma is geschikt voor
kleine, ingevroren
broodproducten zoals bolletjes,
ciabattabroodjes en kleine
stokbroodjes.
jlXX^h†luTWZ\W`j†usU”GGwˆŽŒGXZGG~Œ‹•Œš‹ˆ SGzŒ—›Œ”‰Œ™GX^SGYWW_GGYaZ]Gwt
Automatisch ontdooien
Met de functie Automatisch ontdooien ( ) kunt u vlees, gevogelte, vis,
brood, gebak en fruit ontdooien. De ontdooitijd en het vermogen worden
automatisch ingesteld. U hoeft alleen het programma en het gewicht in te
stellen.
Hieronder vindt u een lijst met de verschillende programma 's voor
automatisch ontdooien, inclusief de bijbehorende hoeveelheden,
nagaartijden en aanbevelingen. Verwijder alle verpakkingsmateriaal
voor u met het ontdooien begint.
Plaats vlees, gevogelte en vis op een glazen of keramische schaal, leg
brood en gebak op keukenpapier.
Gebruik alleen magnetronbestendige schalen.
Open de deur. Plaats het diepgevroren gerecht op een keramisch bord in
het midden van het draaiplateau. Sluit de deur.
1. Druk op de toets Automatisch ontdooien (
Progr Gerecht Portie
amma
).
2. Selecteer het type gerecht dat u wilt bereiden door op de
toets Automatisch ontdooien ( ) te drukken.
Raadpleeg de tabel op de volgende pagina voor een
beschrijving van de verschillende voorgeprogrammeerde
instellingen.
3. Stel het gewicht van het gerecht in met behulp van de
draaiknop.
4. Druk op de toets Start ( ).
Resultaat:
Het ontdooien begint.
De oven laat tijdens het ontdooiproces een
geluidssignaal horen om u eraan te herinneren
het gerecht om te keren.
Vlees
2.
Gevogel 200-2000 gr. 20-90 min. Het uiteinde van de poten en vleugels
te
afschermen met aluminiumfolie. Het vlees
omkeren wanneer het geluidssignaal
klinkt. Dit programma is zowel geschikt
voor een hele kip als voor kipdelen.
3.
Vis
4.
Brood / 125-1000 gr. 10-60 min. Brood horizontaal op een stuk
gebak
keukenpapier leggen en omkeren
wanneer het geluidssignaal klinkt. Gebak
op een keramisch bord leggen, zo
mogelijk omkeren wanneer het
geluidssignaal klinkt.
(de oven blijft aan en wordt tijdelijk
stopgezet wanneer u de deur opent).
Dit programma is geschikt voor alle
soorten brood, heel of gesneden, evenals
broodjes en stokbroodjes. Leg de
broodjes in een cirkel.
Dit programma is geschikt voor alle
soorten gistgebak, koekjes, kwarktaart en
bladerdeeg. Het is niet geschikt voor
zandgebak, fruit- en slagroomtaart en
cake met chocoladegarnering.
5.
Fruit
U kunt ook gerechten handmatig ontdooien. Hiertoe selecteert u de
magnetronfunctie met een vermogen van 180 W. Raadpleeg het
gedeelte "Gerechten ontdooien" op pagina pagina 31 voor meer
informatie.
13
200-2000 gr. 20-90 min. De randen afschermen met
aluminiumfolie. Het vlees omkeren
wanneer het geluidssignaal klinkt.
Dit programma is geschikt voor
rundvlees, lamsvlees, varkensvlees,
biefstuk, karbonades en gehakt.
1.
5. Druk nogmaals op de toets Start ( ) om verder te gaan
met het ontdooien.
Resultaat: Wanneer de bereidingstijd om is, laat de oven
viermaal een geluidssignaal horen en knippert er
een "0". Daarna geeft de oven één keer per
minuut een geluidssignaal.
Nagaartijd Aanbevelingen
200-2000 gr. 20-60 min. Scherm de staart van de vis af met
aluminiumfolie. De vis omkeren wanneer
het geluidssignaal klinkt. Dit programma
is zowel geschikt voor een hele vis als
voor visfilet.
100-600 gr.
5-20 min. Fruit gelijkmatig verdelen over een platte
glazen schaal.
Dit programma is geschikt voor alle
soorten fruit.
NL
jlXX^h†luTWZ\W`j†usU”GGwˆŽŒGX[GG~Œ‹•Œš‹ˆ SGzŒ—›Œ”‰Œ™GX^SGYWW_GGYaZ]Gwt
De Snack-functie
NL
De functie Junior/Snacks kent zes automatische programma's voor
hamburgers, ravioli, popcorn, diepgevroren kippevleugels,
diepgevroren snacks en nachos. U hoeft geen bereidingstijd of
vermogensniveau in te stellen. U kunt het aantal porties instellen met
behulp van de draaiknop.
Plaats het gerecht midden op het draaiplateau en sluit de deur.
In de volgende tabel vindt u informatie over de programma's voor diverse
gerechten, populaire snacks en snacks die voornamelijk geliefd zijn bij
kinderen. De tabel bevat de hoeveelheden, nagaartijden en toepasselijke
aanbevelingen. Bij de programma’s 1, 2, 5 en 6 wordt alleen de
magnetronfunctie gebruikt. Bij programma 3 wordt een combinatie
gebruikt van magnetron en grill. Bij programma 4 wordt een combinatie
gebruikt van grill en hete lucht.
1. Druk op de toets Snack.
Progr
amma
Gerecht
4. Druk op de toets Start ( ).
Resultaat: Het gerecht wordt bereid volgens het
geselecteerde programma.
Wanneer de bereidingstijd om is, laat de
oven viermaal een geluidssignaal horen en
knippert er een "0". Daarna geeft de oven
één keer per minuut een geluidssignaal.
14
Nagaartijd Aanbevelingen
1
Hamburger
(gekoeld)
150 gr.
(1 st.)
300 gr.
(2 st.)
1-2 min.
Leg de hamburger (broodje met een
plak rundergehakt) of cheeseburger op
een stuk keukenpapier. Leg één
hamburger in het midden van het
draaiplateau, leg twee hamburgers
tegenover elkaar op het draaiplateau.
Na het verwarmen, garneren met sla,
plakjes tomaat, saus en kruiden.
2
Mini Ravioli
(gekoeld)
200-250 gr.
300-350 gr.
3 min
Zet de kant-en-klare mini ravioli
rechtstreeks vanuit de koelkast in een
magnetronbestendige schaal in het
midden van het draaiplateau. Prik gaten
in de folie van het kant-en-klare gerecht
of dek de schaal af met magnetronfolie.
Voor en na het nagaren zorgvuldig
doorroeren. Dit programma is geschikt
voor ravioli en pasta in saus.
3
Diepgevroren
Kippenvleugels
250 gr.
500 gr.
2 min
Leg de bevroren kant-en-klare
kippenvleugels of kleine drumsticks
(voorgekookt en gekruid) op het hoge
rooster met het vel naar beneden. Leg
ze in een cirkel en laat het midden leeg.
Omkeren wanneer het geluidssignaal
klinkt.
4
Diepgevroren
pizzasnacks
200 gr.
(5-6 st.)
300 gr.
(8-9 st.)
-
Verdeel de diepgevroren pizzasnacks
of mini-quiches gelijkmatig over het
hoge metalen rooster.
5
Popcorn
100 gr.
-
Gebruik speciale popcorn voor
bereiding in de magnetron. Volg de
instructies van de fabrikant van de
popcorn en leg de zak midden op het
draaiplateau. Tijdens dit programma zal
de maïs uitzetten en de zak groter
worden. Wees voorzichtig tijdens het
verwijderen en openen van de hete zak.
6
Nacho's
125 gr.
-
Leg de nacho's (tortilla chips) op een
plat keramisch bord. Sprinkel er 50 gr.
geraspte kaas en kruiden overheen. Zet
het bord op het draaiplateau.
2. Selecteer het type gerecht dat u wilt bereiden door op de
toets Snack te drukken. Raadpleeg de tabel op de
volgende pagina voor een beschrijving van de
verschillende voorgeprogrammeerde instellingen.
3. U kunt de grootte van elke portie instellen met de
draaiknop.
Portie
jlXX^h†luTWZ\W`j†usU”GGwˆŽŒGX\GG~Œ‹•Œš‹ˆ SGzŒ—›Œ”‰Œ™GX^SGYWW_GGYaZ]Gwt
Automatisch stomen / Krokant bereiden (CE117AE)
De vijf programma's voor automatisch stomen en krokant bereiden
(
) kennen elk een voorgeprogrammeerde bereidingstijd. U hoeft
geen bereidingstijd of vermogen in te stellen. U kunt de grootte van elke
2. Selecteer het type gerecht dat u wilt bereiden door op de
) te
toets Automatisch stomen & Krokant bereiden(
drukken. Raadpleeg de tabel op de volgende pagina voor
een beschrijving van de verschillende voorgeprogrammeerde
instellingen.
Automatisch stomen : S-1 tot S-5.
• Automatisch krokant bereiden : C-1 tot C-5.
portie instellen met de draaiknop.
Plaats het gerecht midden op het draaiplateau en sluit de deur.
1. Druk op de toets
Automatisch stomen & Krokant bereiden (
).
3. U kunt de grootte van elke portie instellen met de
draaiknop.
Modus en container
4. Druk op de toets Start ( ).
Resultaat: Het gerecht wordt bereid volgens het
geselecteerde programma.
Wanneer de bereidingstijd om is, laat de oven
viermaal een geluidssignaal horen en knippert
er een "0". Daarna geeft de oven één keer per
minuut een geluidssignaal.
1. Automatisch stomen : S-1 tot S-5.
500 ml water
Stoomschaal / Bruineerbord
Stoomplateau
Roestvrijstalen deksel
Let op!!
•
•
•
2. Automatisch krokant bereiden : C-1 tot C-5.
•
•
•
Stoomschaal / Bruineerbord
Laag rooster
hoog rooster
Gebruik de stomer nooit in een ander model oven.
Dit kan brand en onherstelbare schade aan het apparaat veroorzaken.
Gebruik de stomer niet zonder water of voedsel erin. Voor gebruik van de
stomer altijd minstens 500 ml water in de stomer gieten.
Als minder dan 500 ml water wordt gebruikt, wordt het gerecht mogelijk
niet helemaal gaar en bestaat kans op brand of onherstelbare schade
aan het apparaat.
Wees voorzichtig wanneer u de schaal na de bereiding uit de stomer
haalt, want deze kant zeer heet worden.
De stomer mag alleen worden gebruikt in de stand "Automatisch
stomen / Krokant bereiden (
) : S-1 tot S-5".
Het bruineerbord ma alleen worden gebruikt in de stand "Automatisch
stomen / Krokant bereiden (
) : C-1 tot C-5".
Plaats het deksel op de stomer om de stoomschaal / het bruineerbord af
te dekken. Als het deksel en het stoomplateau niet worden gebruikt zoals
aangegeven in de instructies, kunnen eieren en kastanjes exploderen.
De stoomschaal / het bruineerbord reinigen
Reinig de stoomschaal / het bruineerbord in een warm sopje en
spoel het af met schoon water.
Gebruik geen harde borstel of spons omdat anders de toplaag
beschadigd kan worden.
Opmerking
De stoomschaal / het bruineerbord is niet geschikt voor de
vaatwasmachine.
15
NL
jlXX^h†luTWZ\W`j†usU”GGwˆŽŒGX]GG~Œ‹•Œš‹ˆ SGzŒ—›Œ”‰Œ™GX^SGYWW_GGYaZ]Gwt
Automatisch stomen / Krokant bereiden (CE117AE) (vervolg)
NL
Hieronder vindt u een lijst met de verschillende programma’s voor
automatisch stomen en krokant bereiden, inclusief de bijbehorende
hoeveelheden, nagaartijden en aanbevelingen.
Deze programma’s kunnen alleen worden gebruikt met de combinatieaccessoire voor automatisch stomen en krokant bereiden. De
programma's S-1 tot 5 zijn bestemd voor de stomer, en de
programma's C-1 tot 5 zijn bestemd voor het bruineerbord (de schaal
van de stomer).
S-2 Hele
200-800 gr. Stomer plus Spoel de groenten af en maak deze
groenten
500 ml koud schoon.
water
Giet ½ l water in de stoomschaal van de
stomer.
Plaats het stoomplateau in de
stoomschaal, voeg de groenten toe en
dek deze af met het roestvrijstalen deksel.
Zet de stomer op het draaiplateau.
Dit programma is geschikt voor hele
groenten, zoals maïskolven, artisjokken,
hele bloemkool, kleine aardappelen en
kool (in vieren gesneden).
Bij gebruik van de stoomprogramma's (S 1-5) is de bereidingstijd
afhankelijk van de grootte, dikte en het type van het gerecht. Deze
programma's zijn geschikt voor gerechten van gemiddelde grootte.
Wanneer u dikke plakken of grote stukken voedsel stoomt, laat deze
dan na het bereiden 2-5 minuten afgedekt staan.
Bij het stomen van zeer dunne plakken voedsel of zachtkokende
groenten, is het raadzaam het automatische kookproces 2-3 voor het
einde te beëindigen door op de stop-toets te drukken.
Bij deze programma’s wordt alleen de magnetronfunctie gebruikt.
Prog Gerecht
ram
ma
Portie
S-3 Visfilet
Voorbereidin Aanbevelingen
g van
accessoires
100-600 gr. Stomer plus De visfilet afspoelen en schoonmaken.
500 ml koud Giet ½ l water in de stoomschaal van de
stomer.
water
Plaats het stoomplateau in de
stoomschaal en leg de visfilets er naast
elkaar in. Voeg desgewenst zout, kruiden
en 1-2 eetl. citroensap toe. Afdekken met
het roestvrijstalen deksel. Zet de stomer
op het draaiplateau. Dit programma is
geschikt voor visfilets zoals zalm, koolvis
en kabeljauw.
S-4 Gekookt 150-500 gr. Stomer plus Giet ½ l water in de stoomschaal van
e eieren
500 ml koud de stomer.
water
Plaats het stoomplateau in de
stoomschaal. Maak een gaatje in
3-8 verse eieren van ongeveer 60 gr.
per stuk (middel) en zet deze in de
kuiltjes in het plateau. Dek het geheel af
met het roestvrijstalen deksel en plaats
de stomer op het draaiplateau.
Na het stomen 2-5 minuten laten staan.
S-1 Schijfjes 200-500 gr. Stomer plus Spoel de groenten af en maak deze
groenten
500 ml koud schoon, en snijd ze in plakken of stukken
water
van ongeveer gelijke grootte.
Giet ½ l water in de stoomschaal van de
stomer.
Plaats het stoomplateau in de
stoomschaal, voeg de groenten toe en
dek deze af met het roestvrijstalen deksel.
Zet de stomer op het draaiplateau.
Dit programma is geschikt voor stukken
groente van gemiddelde grootte, zoals
broccoliroosjes, bloemkoolroosjes en in
stukken gesneden wortel.
S-5 Kipfilet
16
100-600 gr. Stomer plus De kipfilet afspoelen en schoonmaken.
500 ml koud Giet ½ l water in de stoomschaal van de
stomer.
water
U kunt kruiden en tuinkruiden toevoegen
aan het water.
Plaats het stoomplateau in de
stoomschaal, leg de kipfilet in een cirkel
op het plateau en dek het geheel af met
het roestvrijstalen deksel. Zet de stomer
op het draaiplateau.
jlXX^h†luTWZ\W`j†usU”GGwˆŽŒGX^GG~Œ‹•Œš‹ˆ SGzŒ—›Œ”‰Œ™GX^SGYWW_GGYaZ]Gwt
Automatisch stomen / Krokant bereiden
(CE117AE) (vervolg)
Handmatig stomen (CE117AE)
Met de stomer kunt u niet alleen automatisch stomen, maar u kunt ook NL
handmatig stomen aan de hand van de tabel aan de rechterkant.
In de volgende procedure wordt uitgelegd hoe u handmatig kunt
stomen.
Controleer ALTIJD de oveninstellingen voor u de oven onbeheerd
achterlaat.
Plaats de stomer (met het gerecht) in het midden van het draaiplateau.
Sluit vervolgens de deur.
Verwarm het bruineerbord voordat u een van de proramma's voor
Krokant bereiden (C 1-5) gebruikt op het plateau volgens de
aanwijzingen 3-5 minuten voor in de stand 600 W + Grill of 600 W +
250 °C. Bij deze programma's wordt een combinatie gebruikt van
magnetron en grill of magnetron en heteluchtoven.Gebruik
ovenwanten bij het uitnemen van het bord!
Progr Gerecht
amma
C-1
Ingevroren
pizza
(-18 °C)
Portie
200 gr.
300 gr.
400 gr.
Voorbereiding Aanbevelingen
van
accessoires
Bruineerbord/
600 W + Grill
gedurende
5 minuten.
Warm het bruineerbord gedurende
5 minuten op het draaiplateau voor
op de stand 600 W + Grill.
Leg de bevroren pizza op het
bruineerbord. Zet het bruineerbord
op het hoge rooster.
C-2
Diepgevroren 125 gr. Bruineerbord/ Warm het bruineerbord gedurende
miniloempia's (5 st.) voorverwarmen 5 minuten op het draaiplateau voor
(-18 °C)
op de stand 600 W + 250 °C.
250 gr.
600 W +
Leg de loempia's op het
(10 st.)
250 °C
gedurende
bruineerbord. Zet het bruineerbord
5 minuten.
op het lage rooster.
C-3
Stokbroodjes
(diepvries)
(-18C)
C-4
C-5
De container gebruiken
500 ml water
Stoomschaal / Bruineerbord
Stoomplateau
Roestvrijstalen deksel
150 gr. Bruineerbord/ Warm het bruineerbord gedurende
(1 st.) voorverwarmen 5 minuten op het draaiplateau voor
250 gr.
600 W +
op de stand 600 W + 250 °C.
(2 st.)
250 °C
Leg één stokbroodje op het
gedurende
bruineerbord, niet helemaal in het
5 minuten.
midden, leg twee stokbroodjes naast
elkaar op het bruineerbord. Zet het
bruineerbord op het lage rooster. Dit
programma is geschikt voor
broodjes met beleg (zoals groenten,
ham en kaas).
1. Druk op de toets Magnetron( ).
Resultaat: De indicatie 900 W (maximum vermogen)
verschijnt:
Selecteer het gewenste vermogen door de
opnieuw in te drukken totdat het
toets
gewenste vermogen wordt weergegeven.
Stel het vermogen in (900 W) dat wordt
vermeld in Kooktips voor handmatig stomen
op de volgende pagina.
2. Stel de bereidingstijd in met behulp van de draaiknop.
Stel de bereidingstijd in volgens de informatie in Kooktips
voor handmatig stomen op de volgende pagina.
Diepgevroren 125 gr. Bruineerbord/ Warm het bruineerbord gedurende
Kipnuggets
250 gr. voorverwarmen 3 minuten op het draaiplateau voor
(-18 °C)
600 W + Grill op de stand 600 W + Grill.
gedurende
Bruineerbord insmeren met 1 eetl.
3 minuten.
olie. Kipnuggets op het bruineerbord
leggen. Zet het bruineerbord op het
hoge rooster. Omkeren wanneer het
geluidssignaal klinkt.
Druk op de starttoets om het
bereiden te hervatten.
3. Druk op de toets Start ( ).
Resultaat: De verlichting in de oven gaat aan en het
draaiplateau begint te draaien.
1) De bereiding begint. Wanneer de bereiding
is voltooid, laat de oven vier pieptonen
horen.
2) Er klinkt drie keer een herinneringssignaal
(een keer per minuut).
3) De huidige tijd wordt weer weergegeven.
Diepgevroren 150 gr. Bruineerbord/ Warm het bruineerbord gedurende
Bruschetta
(4-5 st.) voorverwarmen 5 minuten op het draaiplateau voor
op de stand 600 W + 250 °C.
(-18 °C)
300 gr.
600 W +
(8-9 st.)
250 °C
Leg de bruschetta in een cirkel op
gedurende
het bruineerbord. Zet het
bruineerbord op het lage rooster.
5 minuten.
17
jlXX^h†luTWZ\W`j†usU”GGwˆŽŒGX_GG~Œ‹•Œš‹ˆ SGzŒ—›Œ”‰Œ™GX^SGYWW_GGYaZ]Gwt
Handmatig stomen (CE117AE) (vervolg)
NL
Let op!!
•
•
•
•
Vers gerecht Portie
Gebruik de stomer nooit in een ander model oven.
Dit kan brand en onherstelbare schade aan het apparaat veroorzaken.
Gebruik de stomer niet zonder water of voedsel erin.
Voor gebruik van de stomer altijd minstens 500 ml water in de stomer
gieten.
Als minder dan 500 ml water wordt gebruikt, wordt het gerecht mogelijk
niet helemaal gaar en bestaat kans op brand of onherstelbare schade
aan het apparaat.
Wees voorzichtig wanneer u de schaal na de bereiding uit de stomer
haalt, want deze kant zeer heet worden.
Plaats het deksel op de stomer om de stoomschaal / het bruineerbord af
te dekken.
Als het deksel en het stoomplateau niet worden gebruikt zoals
aangegeven in de instructies, kunnen eieren en kastanjes exploderen.
De stoomschaal / het bruineerbord reinigen
Reinig de stoomschaal / het bruineerbord in een warm sopje en
spoel het af met schoon water.
Gebruik geen harde borstel of spons omdat anders de toplaag
beschadigd kan worden.
Opmerking
Koud
Verm Tijd Aanwijzingen
water (ml) ogen (min.)
Bloemkool,
heel
600 gr.
500
900 W 20-25 De bloemkool schoonmaken en
op het stoomplateau leggen.
Maïskolven
400 gr.
(2 st.)
500
900 W 23-28 Maïskolf afspoelen en
schoonmaken.
Maïskolven naast elkaar op het
stoomplateau leggen.
Courgette
400 gr.
500
900 W 10-15 De courgette afspoelen en in
gelijke plakken snijden.
Gelijkmatig op het stoomplateau
verspreiden.
Gemengde
groenten
(diepvries)
400 gr.
500
900 W 18-23 De gemengde diepvriesgroenten
(-18 °C), bijv. broccoli,
bloemkool, schijfjes wortel,
verspreiden over het
stoomplateau.
Aardappelen
(klein)
500 gr.
500
900 W 25-30 De aardappelen afspoelen en
schoonmaken en met een vork
gaatjes in de schil maken. De
hele aardappelen gelijkmatig
verspreiden over het
stoomplateau.
Appels
800 gr.
(4 appels)
500
900 W 15-20 Appels afspoelen en klokhuizen
uitboren. De appels rechtop
naast elkaar op het stoomplateau
zetten.
Eieren
4-6 eieren
500
900 W 15-20 Maak een gaatje in 4-6 verse
eieren (middel) en zet deze in de
kleine kuiltjes het stoomplateau.
Na het stomen 2-5 minuten
afgedekt laten staan.
Blauwe
garnalen
250 gr.
(5-6 st.)
500
900 W 10-15 Besprenkel de garnalen met
1-2 eetl. citroensap. De garnalen
gelijkmatig over het
stoomplateau verspreiden.
De stoomschaal / het bruineerbord is niet geschikt voor de
vaatwasmachine.
Giet 500 ml koud water in de stoomschaal van de stomer. Plaats het
stoomplateau in de schaal, voeg het gerecht toe en dek het af met het
roestvrijstalen deksel. Zet de stomer op het draaiplateau. De bereidingstijd
is afhankelijk van de grootte en dikte van het gerecht en het soort gerecht.
Bij het stomen van dunne schijfjes of kleine stukjes is het raadzaam de
bereidingstijd te verkorten. Als u dikke plakken of grote stukken stoomt,
kunt u tijd toevoegen.
Gebruik de vermogensniveaus en opwarmtijden uit de tabel als richtlijn.
Vers gerecht Portie
Koud
Verm Tijd Aanwijzingen
water (ml) ogen (min.)
Broccoli,
roosjes
400 gr.
500
900 W 12-18 De broccoli afspoelen en
schoonmaken. In roosjes van
ongeveer gelijke grootte snijden.
De roosjes gelijkmatig over het
stoomplateau verspreiden.
Visfilet
(kabeljauw,
koolvis)
500 gr.
(2-3 st.)
500
Wortelen
400 gr.
500
900 W 15-20 De wortelen afspoelen en
schoonmaken en in gelijke
plakjes snijden. De plakjes
gelijkmatig op het stoomplateau
verspreiden.
900 W 12-17 Besprenkel de visfilet met
1-2 eetl. citroensap en voeg
kruiden en specerijen toe.
(bijvoorbeeld rozemarijn). De filet
gelijkmatig op het stoomplateau
leggen.
Kipfilet
400 gr.
(2 filets)
500
900 W 20-25 De kipfilet afspoelen en
schoonmaken.
Leg de kipfilet naast elkaar op het
stoomplateau.
18
jlXX^h†luTWZ\W`j†usU”GGwˆŽŒGX`GG~Œ‹•Œš‹ˆ SGzŒ—›Œ”‰Œ™GX^SGYWW_GGYaZ]Gwt
Handmatig krokant bereiden (CE117AE / CE117AT)
4. Plaats het bruineerbord op het metalen rooster (of
draaiplateau) in de magnetron.
Tijdens het bereiden van gerechten in een magnetronoven en bij het
gebruik van de grillstand of magnetronstand in grill-/heteluchtovens,
wordt de bodem van gebak en pizza niet knapperig. Met het Samsungbruineerbord kunt u echter toch een knapperig eindresultaat bereiken.
U kunt het bruineerbord ook gebruiken voor spek, eieren, braadworst,
enzovoort.
Leg het bruineerbord nooit in de oven zonder het
draaiplateau.
5. Druk op de toets Combi (
of
).
of
6. Selecteer het gewenste vermogen door te drukken op de
toets Combi (
of
).
Stoomschaal / Bruineerbord
of
Laag rooster
hoog rooster
7. Stel de bereidingstijd in door aan de draaiknop te draaien
totdat de gewenste tijd wordt weergegeven.
1. Verwarm het bruineerbord voor, zoals hierboven
beschreven.
Verwarm het bruineerbord voor gebruik eerst 3 tot
5 minuten voor in de combinatiestand:
• Combinatie van hete lucht (250°C) en
magnetron. (600 W vermogen)
• Combinatie van grill en magnetron (600 W
vermogen)
8. Druk op de toets Start ( ).
Resultaat: De bereiding begint.
Wanneer de bereidingstijd om is, laat de oven
viermaal een geluidssignaal horen en knippert
er een "0". Daarna geeft de oven één keer per
minuut een geluidssignaal.
Gebruik altijd ovenwanten, want het bruineerbord
wordt erg heet.
2. Smeer het bord in met olie als u er gerechten als eieren en
spek op gaat bakken, zodat de gerechten mooi bruin worden.
Houd er rekening mee dat het bruineerbord een
teflonlaag heeft die niet krasbestendig is. Gebruik
daarom geen scherpe voorwerpen als een mes
om op het bruineerbord te snijden.
Gebruik plastic snijgerei om krassen op de
teflonlaag van het bruineerbord te voorkomen of
verwijder het gerecht van het bruineerbord
voordat u het snijdt.
Reinig het bruineerbord in een warm sopje en spoel het af met
schoon water.
Gebruik geen harde borstel of spons omdat anders de toplaag
beschadigd kan worden.
Opmerking
Het bruineerbord is niet geschikt voor de afwasmachine.
3. Leg de gerechten op het bruineerbord.
Het bruineerbord reinigen
Zet geen schalen op het bruineerbord die niet
hittebestendig zijn (zoals plastic schaaltjes).
19
NL
jlXX^h†luTWZ\W`j†usU”GGwˆŽŒGYWGG~Œ‹•Œš‹ˆ SGzŒ—›Œ”‰Œ™GX^SGYWW_GGYaZ]Gwt
Handmatig krokant bereiden (CE117AE / CE117AT) (vervolg)
NL
Het is raadzaam het bruineerbord rechtstreeks op het draaiplateau voor te
verwarmen.
Verwarm het bruineerbord gedurende 5 minuten voor met de functie 600
W + Grill of 600 W + hetelucht (250°C) en volg de tijden en instructies uit
de tabel op.
Gerecht
Hoeveelheid Voorver Bereidwijze Bereidi Aanbevelingen
warmen
ngstijd
Tijd
(min.)
(min.)
Bacon
4-6 plakjes
(80 gr.)
3
600 W +
Grill
3-4
Bruineerbord
voorverwarmen.
Plakjes naast elkaar op
het bruineerbord leggen.
Bruineerbord op het
hoge rooster zetten.
200 gr.
3
300 W +
Grill
3-4
Bruineerbord
voorverwarmen.
Tomaten doormidden
snijden. Wat kaas
eroverheen leggen. In
een cirkel op het
bruineerbord leggen en
op het hoge rooster
zetten.
Gegrilde
tomaat
Omelet
300 gr.
3-4
450 W +
Grill
3½-4½ 3 eieren kloppen met
2 eetl. melk en kruiden.
Een tomaat in stukken
snijden. Bruineerbord
voorverwarmen, stukken
tomaat op het bord
leggen en het geklopte ei
en 50 gr. geraspte kaas
hier gelijkmatig over
verdelen.
Bruineerbord op het
hoge rooster zetten.
20
Gegrilde
groenten
250 gr.
3-4
450 W +
Grill
7-8
Miniloempia’s
(diepvries)
met garnering
250 gr.
2-3
Ingevroren
pizza
350 gr.
4-5
600 W +
Grill
6-8
Stokbroodjes
(diepvries)
(diepvries)
250 gr.
3-4
300 W +
220 °C
10-12
Bruineerbord
voorverwarmen.
Leg de bevroren
broodjes met beleg
(zoals groenten, ham en
kaas) erop. Zet het
bruineerbord op het lage
rooster.
Kipnuggets
(diepvries)
250 gr.
4
600 W +
Grill
6-7
Bruineerbord
voorverwarmen. Bord
insmeren met 1 theel.
olie. De kipnuggets op
het bruineerbord leggen.
Bruineerbord op het
hoge rooster zetten. Na
4-5 minuten omkeren.
1e fase: 1e fase:
300 W +
5-6
250 °C
2e fase: 2e fase:
Alleen grill
4-5
Bruineerbord
voorverwarmen en
insmeren met 1 eetl.
olie. Versgesneden
groenten, bijvoorbeeld
paprika, uien, courgette
en champignons op het
bord leggen.
Bruineerbord op het
hoge rooster zetten.
Bruineerbord
voorverwarmen.
Loempia's gelijkelijk
verdeeld op het bord
leggen.
Zet de plaat op het lage
rooster.
Bruineerbord
voorverwarmen.
Leg de bevroren pizza
op het bruineerbord.
Bruineerbord op het
hoge rooster zetten.
jlXX^h†luTWZ\W`j†usU”GGwˆŽŒGYXGG~Œ‹•Œš‹ˆ SGzŒ—›Œ”‰Œ™GX^SGYWW_GGYaZ]Gwt
Bereiding in meerdere fasen
De oven voorverwarmen
U kunt met de magnetronoven gerechten bereiden in maximaal drie fasen.
(Bij bereiden in meerdere fasen kunt u de heteluchtstand, de combinatiestand
Magnetron + Hete lucht en de stand Automatisch voorverwarmen niet
gebruiken.) Voorbeeld: U kunt een gerecht automatisch ontdooien en
aansluitend bereiden zonder de oven na elke fase opnieuw in te stellen. U kunt
als volgt 1,8 kg kip in drie fasen ontdooien en bereiden:
• Ontdooien
• 30 minuten verwarmen in de magnetronstand
• 15 minuten grillen
Bij gebruik van de heteluchtfunctie is het aan te bevelen dat u de oven
voorverwarmt voor u het gerecht in de oven zet.
Nadat de oven de gevraagde temperatuur heeft bereikt, wordt deze
ongeveer 10 minuten vastgehouden. Daarna wordt de oven automatisch
uitgeschakeld.
Controleer of het grillelement zich op de gewenste positie bevindt.
1. Druk op de toets Automatisch voorverwarmen (
Resultaat: De volgende indicaties verschijnen:
250°C (temperatuur)
Ontdooien moet de eerste fase zijn. De combinatiestand en grillstand kunnen
slechts eenmaal worden gebruikt in de laatste twee fasen. De
magnetronfunctie kan tweemaal worden gebruikt (op verschillend vermogen).
1. Druk op de toets Automatisch ontdooien (
2. Druk een of meerdere keren op de toets
) om de temperatuur
Automatisch voorverwarmen (
in te stellen.
).
2. Selecteer het type gerecht dat u wilt bereiden door op de
toets Automatisch ontdooien (
) te drukken.
3. Druk op de toets Start (
).
Resultaat: De oven wordt tot de gevraagde temperatuur
voorverwarmd.
Zodra de ingestelde temperatuur wordt
bereikt, geeft de oven 6 maal een
geluidssignaal en wordt de temperatuur
10 minuten vastgehouden.
Weer 10 minuten later klinkt vier maal een
geluidssignaal en wordt de oven
uitgeschakeld.
3. Stel het gewicht in door aan de draaiknop te draaien
totdat het juiste gewicht wordt weergegeven
(in dit voorbeeld 1800 gr.).
4. Druk op de toets Magnetron (
).
5. Stel het gewenste vermogen in door op de toets
Magnetron ( ) te drukken tot het gewenste vermogen
wordt weergegeven. (450 W in het voorbeeld.)
6. Stel de bereidingstijd in met behulp van de draaiknop.
(30 minuten in het voorbeeld.)
7. Druk op de toets Grill (
).
).
8. Stel de bereidingstijd in met behulp van de draaiknop.
(15 minuten in het voorbeeld.)
9. Druk op de toets Start ( ).
Resultaat: De bereiding begint.
Wanneer de bereidingstijd om is, laat de oven
viermaal een geluidssignaal horen en knippert
er een "0". Daarna geeft de oven één keer per
minuut een geluidssignaal.
21
Wanneer de temperatuur in de oven de ingestelde waarde
bereikt, klinkt zesmaal een geluidssignaal en wordt de
temperatuur 10 minuten lang gehandhaafd.
Als u wilt weten wat de huidige temperatuur in de ovenruimte is,
).
drukt u op de toets Automatisch voorverwarmen (
NL
jlXX^h†luTWZ\W`j†usU”GGwˆŽŒGYYGG~Œ‹•Œš‹ˆ SGzŒ—›Œ”‰Œ™GX^SGYWW_GGYaZ]Gwt
NL
Bereiden met hete lucht
Grillen
Met de heteluchtfunctie kunt u gerechten bereiden zoals in een gewone
oven. Hierbij wordt de magnetronfunctie niet gebruikt. U kunt de
temperatuur naar behoefte instellen op acht vaste standen tussen 40 °C en
250 °C. De maximale bereidingstijd is 60 minuten.
Met de grillfunctie kunt u gerechten snel verwarmen en laten bruinen,
zonder microgolven te gebruiken.
• Gebruik altijd ovenwanten bij het hanteren van de
ovenschalen, want deze worden zeer heet.
• U krijgt een beter grillresultaat als u het hoge rooster
gebruikt.
Zie pagina 21 als u de oven wilt voorverwarmen.
• Gebruik altijd ovenwanten bij het hanteren van de ovenschalen,
want deze worden zeer heet.
• De gerechten worden beter gaar en bruin als u het lage rooster
gebruikt.
1. Open de deur en leg het gerecht op het rooster.
Controleer of het grillelement zich in de horizontale stand bevindt en of
het draaiplateau op zijn plaats ligt. Open de deur en zet de schaal op het
lage rooster op het draaiplateau.
2. Druk op de toets Grill ( ).
Resultaat: De volgende indicaties verschijnen:
(grillstand)
1. Druk op de toets Hete lucht ( ).
Resultaat: De volgende indicaties verschijnen:
(heteluchtstand)
250°C (temperatuur)
•
Bij het grillen kunt u de temperatuur niet zelf instellen.
3. Stel de grilltijd in met behulp van de draaiknop.
• De maximale grilltijd is 60 minuten.
2. Druk een of meerdere keren op de toets Hete lucht ( )
om de temperatuur in te stellen.
(Temperatuur : 250, 220, 200, 180, 160, 140, 100, 40 °C
4. Druk op de toets Start (
).
Resultaat: Het grillen begint.
Wanneer de bereidingstijd om is, laat de oven
viermaal een geluidssignaal horen en knippert
er een "0". Daarna geeft de oven één keer per
minuut een geluidssignaal.
3. Stel de bereidingstijd in met behulp van de draaiknop.
4. Druk op de toets Start ( ).
Resultaat: De bereiding begint.
Wanneer de bereidingstijd om is, laat de oven
viermaal een geluidssignaal horen en knippert
er een "0". Daarna geeft de oven één keer per
minuut een geluidssignaal.
Als u wilt weten wat de huidige temperatuur in de ovenruimte is,
).
drukt u op de toets Automatisch voorverwarmen (
22
jlXX^h†luTWZ\W`j†usU”GGwˆŽŒGYZGG~Œ‹•Œš‹ˆ SGzŒ—›Œ”‰Œ™GX^SGYWW_GGYaZ]Gwt
Accessoires selecteren
Combinatiestand Magnetron + Grill
Voor bereiding met hete lucht hebt u geen speciale
kookmaterialen nodig. Gebruik echter alleen
kookmaterialen die u ook in een normale oven kunt
gebruiken.
Magnetronbestendige schalen zijn meestal niet geschikt
voor bereiding met hete lucht. Gebruik geen plastic
schalen en schotels, papieren kopjes en borden,
enzovoort.
Als u een van de combinatiestanden wilt gebruiken
(magnetron en grill of hete lucht), gebruik dan alleen
schalen die zowel ovenvast als magnetronbestendig zijn.
Metalen kookmaterialen en bestek kunnen schade aan
de oven veroorzaken.
U kunt ook magnetron en grill combineren om gerechten snel te bereiden NL
en tegelijkertijd te bruinen.
Gebruik ALTIJD kookmaterialen die magnetronbestending en
ovenvast zijn. Glazen en keramische schalen zijn ideaal omdat ze de
microgolven goed doorlaten.
Gebruik ALTIJD ovenwanten bij het omgaan met de ovenschalen,
want deze worden zeer heet.
U krijgt een beter grillresultaat als u het hoge rooster gebruikt.
Open de deur. Leg het gerecht op het rooster dat het meest geschikt is voor
het betreffende type gerecht. Zet het rooster op het draaiplateau. Sluit de
deur.
1. Druk op de toets Magnetron + Grill (
).
Resultaat: De volgende indicaties verschijnen:
(magnetron + grill combinatiestand)
600 W (vermogen)
Zie de Richtlijnen voor kookmaterialen op pagina 26 voor meer
informatie over geschikte kookmaterialen en bestek.
2. Selecteer het gewenste vermogen door de toets
Magnetron + Grill (
) in te drukken totdat het
gewenste vermogen wordt weergegeven (300-600 W).
• Bij het grillen kunt u de temperatuur niet zelf instellen.
3. Stel de bereidingstijd in met behulp van de draaiknop.
• De maximale bereidingstijd is 60 minuten.
4. Druk op de toets Start (
).
Resultaat:
De bereiding begint.
Wanneer de bereidingstijd om is, laat de oven
viermaal een geluidssignaal horen en knippert
er een "0". Daarna geeft de oven één keer per
minuut een geluidssignaal.
23
jlXX^h†luTWZ\W`j†usU”GGwˆŽŒGY[GG~Œ‹•Œš‹ˆ SGzŒ—›Œ”‰Œ™GX^SGYWW_GGYaZ]Gwt
NL
Combinatiestand Magnetron + Hete lucht
Geurverdrijving (CE117A / CE117AT )
U kunt ook magnetron en hete lucht in combinatie gebruiken.
Voorverwarmen is niet nodig, want de microgolven doen vanaf het begin
hun werk.
Veel gerechten zijn geschikt voor bereiding in deze combinatiestand, met
name:
• Gebraden vlees en gevogelte
• Taart en cake
• Ei- en kaasschotels
Gebruik deze functie nadat u gerechten met een sterke geur hebt bereid of
na rookvorming in de magnetronoven.
Reinig eerst de binnenkant van de oven.
Druk na deze reiniging op de toets Geurverdrijving (
U hoort vier pieptonen.
Gebruik ALTIJD kookmaterialen die magnetronbestending en ovenvast
zijn. Glazen en keramische schalen zijn ideaal omdat ze de microgolven
goed doorlaten.
Gebruik ALTIJD ovenwanten bij het omgaan met de ovenschalen, want
deze worden zeer heet.
De gerechten worden beter gaar en bruin als u het lage rooster gebruikt.
Open de deur. Zet het gerecht op het draaiplateau of op het lage rooster,
dat vervolgens op het draaiplateau moet worden gezet. Sluit de deur. Het
grillelement moet in de horizontale stand staan.
De geurverdrijving duurt in eerste instantie ongeveer 5 minuten.
U kunt de geurverdrijvingstijd ook instellen door op de toets +30s
te drukken.
De geurverdrijving kan maximaal 60 minuten worden voortgezet.
Veiligheidsvergrendeling van de magnetronoven
1. Druk op de toets Magnetron + Hete lucht (
).
Resultaat: De volgende indicaties verschijnen:
(magnetron + hete lucht
combinatiestand)
600 W (vermogen : Schakelt over naar de
volgende temperatuur na 2 seconden)
250°C (temperatuur)
2. Stel de temperatuur in door op de toets
Magnetron + Hete lucht (
) te drukken.
(Temperatuur : 250, 220, 200, 180, 160, 140, 100, 40 °C
Deze magnetronoven is voorzien van een speciaal kinderslot waarmee u de
oven kunt "vergrendelen" zodat de oven niet per ongeluk kan worden
aangezet door kinderen of personen die niet vertrouwd zijn met de oven.
De oven kan op elk gewenst moment worden vergrendeld.
1. Houd de toetsen Klok ( ) en Snel voorverwarmen (
drie seconden lang gelijktijdig ingedrukt.
Resultaat:
De oven is nu vergrendeld.
De volgende indicatie verschijnt: "L".
3. Stel de bereidingstijd in met behulp van de draaiknop.
• De maximale bereidingstijd is 60 minuten.
)
2. Als u de vergrendeling van de oven wilt opheffen, drukt u
tegelijkertijd op de toetsen Klok( ) en Snel
) (ongeveer drie seconden).
voorverwarmen(
Resultaat: De oven kan nu weer normaal worden gebruikt.
4. Selecteer het gewenste vermogen door op de toets
Magnetron + Hete lucht (
) te drukken totdat het
gewenste vermogen wordt weergegeven
(600, 450, 300, 180, 100 W).
Het geluidssignaal uitschakelen
5. Druk op de toets Start ( ).
Resultaat:
De bereiding begint.
De oven wordt verwarmd tot de ingestelde
temperatuur en de magnetronfunctie gaat
verder totdat de bereidingstijd is verstreken.
Wanneer de bereidingstijd om is, laat de oven
viermaal een geluidssignaal horen en knippert
er een "0". Daarna geeft de oven één keer per
minuut een geluidssignaal.
).
U kunt op elk gewenst moment het geluidssignaal uitschakelen.
1. Houd de toetsen Start ( ) en Klok ( ) een seconde lang
gelijktijdig ingedrukt.
Resultaat: De oven laat nu geen geluidssignalen meer
horen.
2. U kunt de geluidssignalen weer inschakelen door de
toetsen Start ( ) en Klok ( ) nogmaals een seconde
lang gelijktijdig in te drukken.
Resultaat: De oven werkt weer normaal.
Als u wilt weten wat de huidige temperatuur in de ovenruimte is,
drukt u op de toets Automatisch voorverwarmen (
).
24
jlXX^h†luTWZ\W`j†usU”GGwˆŽŒGY\GG~Œ‹•Œš‹ˆ SGzŒ—›Œ”‰Œ™GX^SGYWW_GGYaZ]Gwt
Uit het geheugen bereiden (CE117A / CE117AT )
Draaiplateau handmatig stoppen
Als u vaak hetzelfde soort gerechten bereidt of opwarmt, kunt u de
bereidingstijden en vermogensniveaus opslaan in het geheugen van de
magnetron, zodat u die niet elke keer opnieuw hoeft in te stellen.
Met de toets Draaiplateau aan/uit ( ) kunt u het draaien van het
draaiplateau stopzetten, zodat u grote schalen kunt gebruiken die de
hele oven vullen (alleen in de stand handmatig bereiden).
De instelling opslaan
1. Voor programmering
van de…
Instellen
Opnieuw instellen
De toets
Geheugen (
) indrukken.
Eenmaal indrukken
(Display geeft P) aan
Tweemaal indrukken
(Display geeft P) aan
Reden: Dit kan brand veroorzaken of schade aan het apparaat.
1. Druk op de toets Draaitableau aan/uit (
).
Resultaat: Het draaiplateau zal niet draaien.
2. Stel het kookprogramma op de gebruikelijke wijze in
(magnetron, grill, magnetron+grill, hetelucht,
magnetron+hetelucht)
2. U kunt het draaitableau weer laten draaien door nogmaals op
) te drukken.
de toets Draaiplateau aan/uit (
Resultaat: Het draaiplateau zal draaien.
3. Druk op de toets Start ( ).
Resultaat: Uw instellingen zijn nu opgeslagen in het
geheugen van de magnetron.
Instellingen gebruiken
Plaats het voedsel in het midden van het draaiplateau
1. Druk op de toets Geheugen (
Het resultaat zal iets minder zijn omdat het gerecht minder gelijkmatig
wordt verwarmd. Het is aan te raden de schaal halverwege het
bereidingsproces zelf om te draaien.
Waarschuwing! Het draaiplateau nooit aanzetten in een lege oven.
).
2. Druk op de toets Start ( ).
Resultaat: Het gerecht wordt op de vooringestelde wijze
bereid.
25
Druk niet op de toets Draaiplateau aan/uit (
) tijdens het
bereidingsproces. Breek het bereidingsproces af voordat u op de
toets Draaiplateau aan/uit (
) drukt.
NL
jlXX^h†luTWZ\W`j†usU”GGwˆŽŒGY]GG~Œ‹•Œš‹ˆ SGzŒ—›Œ”‰Œ™GX^SGYWW_GGYaZ]Gwt
Richtlijnen voor kookmaterialen
NL
Om voedsel in een magnetronoven te kunnen bereiden moeten de
microgolven in staat zijn het voedsel te bereiken, zonder te worden
weerkaatst of geabsorbeerd door de gebruikte schaal.
Daarom moet het kookmateriaal zorgvuldig worden geselecteerd. Als het
kookmateriaal is gemarkeerd als magnetronbestendig, hoeft u zich geen
zorgen te maken.
In de volgende lijst vindt u diverse soorten kookmaterialen en wordt
vermeld of en hoe deze in de magnetron kunnen worden gebruikt.
Kookmateriaal
Magnetronb Opmerkingen
estendig
Aluminiumfolie
Niet langer dan acht minuten
voorverwarmen.
Porselein en aardewerk
Porselein, aardewerk en geglazuurd
aardewerk zijn meestal wel geschikt,
tenzij er een metalen sierrand op is
aangebracht.
Fast-foodverpakkingen
• Polystyreen
bekers
•
•
Glas
•
Sommige diepvriesmaaltijden zijn verpakt
in deze materialen.
Kunnen worden gebruikt voor het
opwarmen van voedsel. Het polystyreen
kan smelten door oververhitting.
Kunnen vlam vatten.
Papieren zakken en kranten
Kringlooppapier en metalen
garneringen
•
Ovenvaste
serveerschalen
Fijn glaswerk
•
Glazen potten
Papier
• Borden, bekers,
servetten en
keukenrol
• Kringlooppapier
Plastic
• Opbergdozen
Kan worden gebruikt in kleine
hoeveelheden om te voorkomen dat
bepaalde delen van het voedsel te gaar
worden. Als te veel folie wordt gebruikt of
de folie te dicht bij de ovenwand komt,
kunnen echter vonken ontstaan.
Bruineerbord
Wegwerpborden van
polyester en karton
Metaal
• Schalen
• Binddraadjes voor plastic zakken
26
Plasticfolie
•
Diepvrieszakken
: Aanbevolen
: Wees voorzichtig
: Onveilig
Kunnen worden gebruikt, tenzij voorzien
van metalen sierrand.
Kunnen worden gebruikt voor het
opwarmen van voedsel of vloeistoffen.
Fijn glaswerk kan breken als gevolg van
plotselinge verhitting.
Het deksel moet worden verwijderd.
Alleen geschikt voor opwarmen.
•
Vetvrij papier
Kan vonken veroorzaken.
Kunnen vonken en brand veroorzaken
Voor korte bereidingstijden en
opwarmen. Ook voor het absorberen van
overtollig vocht.
Kan vonken veroorzaken.
Met name hittebestendig thermoplastic.
Sommige soorten plastic kunnen
vervormen of verkleuren bij hoge
temperaturen. Gebruik geen melamine.
Kan worden gebruikt om vocht vast te
houden. Mag niet in contact komen met
het voedsel. Wees voorzichtig bij het
verwijderen van de folie. Er kunnen hete
dampen ontsnappen.
Alleen indien kookvast of ovenbestendig.
Mag niet luchtdicht zijn. Zo nodig met een
vork gaatjes aanbrengen.
Kan worden gebruikt om vocht vast te
houden en spatten te voorkomen.
jlXX^h†luTWZ\W`j†usU”GGwˆŽŒGY^GG~Œ‹•Œš‹ˆ SGzŒ—›Œ”‰Œ™GX^SGYWW_GGYaZ]Gwt
Kooktips
Microgolven
Bereiding van diepvriesgroenten
Microgolven dringen door in het gerecht en worden aangetrokken en opgenomen door
het aanwezige water, vet en suikers.
De microgolven zorgen ervoor dat de moleculen in het gerecht snel gaan bewegen. De
snelle beweging van deze moleculen veroorzaakt wrijving en de warmte die daarbij
ontstaat verwarmt het gerecht.
Gebruik een ovenvaste glazen schaal met deksel. Kook de groente de aangegeven
minimumtijd - zie tabel. Ga desgewenst door met koken tot u het gewenste resultaat
bereikt.
Roer het gerecht tijdens de bereiding tweemaal en na de bereiding eenmaal door.
Voeg zout, kruiden en boter toe na het koken. Houd het gerecht tijdens het nagaren
afgedekt.
Bereiding
Kookmaterialen voor bereiden in de magnetron:
De kookmaterialen moeten de microgolven goed doorlaten voor een maximaal
rendement. Microgolven worden weerkaatst door metalen, zoals roestvrijstaal,
aluminium en koper, maar kunnen wel doordringen in keramiek, glas, porselein,
plastic, papier en hout. U mag het gerecht daarom niet in een metalen schaal bereiden.
Gerechten die geschikt zijn voor bereiding in de magnetron:
Veel typen gerechten zijn geschikt voor bereiding in de magnetron, inclusief verse en
diepgevroren groenten, fruit, pasta, rijst, granen, bonen, vis en vlees. Sauzen, custard,
soep, pudding, conserven en chutney kunnen eveneens in de magnetron worden
bereid. In het algemeen is de magnetron ideaal voor alle gerechten die u normaal op
een kookplaat zou bereiden. U kunt bijvoorbeeld denken aan het smelten van boter of
chocolade (zie het gedeelte met tips en suggesties).
Afdekken tijdens het verwarmen
Het is belangrijk de gerechten af te dekken. Het verdampte water komt in de vorm van
stoom omhoog en draagt bij tot het verwarmingsproces. U kunt de gerechten op
verschillende manieren afdekken, bijvoorbeeld met een keramisch bord, een plastic
deksel of plastic magnetronfolie.
Nagaartijden
Na het verwarmen moet u het gerecht enige tijd laten staan zodat de warmte zich
gelijkmatig binnen het gerecht kan verdelen.
27
Gerecht
Portie
Spinazie
150 gr.
600 W
5-6
2-3
Voeg 15 ml (1 eetlepel)
koud water toe.
Broccoli
300 gr.
600 W
8-9
2-3
Voeg 30 ml (2 eetl.)
koud water toe.
Erwten
300 gr.
600 W
7-8
2-3
Voeg 15 ml (1 eetl.)
koud water toe.
Sperziebonen
300 gr.
600 W
7½-8½
2-3
Voeg 30 ml (2 eetl.)
koud water toe.
Gemengde
300 gr.
groenten (wortelen/
erwten/maïs)
600 W
7-8
2-3
Voeg 15 ml (1 eetl.)
koud water toe.
Gemengde
Chinese groenten
600 W
7½-8½
2-3
Voeg 15 ml (1 eetl.)
koud water toe.
300 gr.
Vermogen Tijd
(min.)
Nagaartijd Aanwijzingen
(min.)
NL
jlXX^h†luTWZ\W`j†usU”GGwˆŽŒGY_GG~Œ‹•Œš‹ˆ SGzŒ—›Œ”‰Œ™GX^SGYWW_GGYaZ]Gwt
Kooktips (vervolg)
NL
Bereiding van rijst en pasta
Bereiding van verse groenten
Rijst:
Gebruik een grote ovenvaste glazen schaal met deksel. Rijst
verdubbelt in omvang tijdens de bereiding. Afdekken.
Na het koken, voor het nagaren doorroeren en zout of kruiden en
boter toevoegen.
Opmerking: de rijst heeft aan het einde van de bereidingstijd
mogelijk niet alle water opgenomen.
Pasta:
Gebruik een grote ovenvaste glazen schaal. Kokend water en een
snufje zout toevoegen en goed doorroeren. Niet afdekken.
Tijdens en na de bereiding af en toe doorroeren. Tijdens de
nagaartijd afdekken en na afloop goed afgieten.
Gerecht
Portie
Witte rijst
(snelkook)
250 gr.
375 gr.
Bruine rijst
(snelkook)
Vermogen
900 W
Gebruik een ovenvaste glazen schaal met deksel. Voeg 30-45 ml koud water (2-3
eetl.) toe per 250 gr. groente, tenzij anders vermeld - zie tabel. Kook de groente de
aangegeven minimumtijd - zie tabel. Ga desgewenst door met koken tot u het
gewenste resultaat bereikt. Tijdens en na de bereiding een keer doorroeren. Voeg
zout, kruiden en boter toe na het koken.
Drie minuten laten nagaren met het deksel erop.
Tip:
Kook verse groenten in de magnetron altijd op vol vermogen (900 W).
Tijd (min.) Nagaartijd Aanwijzingen
(min.)
15-16
17½-18½
5
Snijd de groente in stukken van gelijke grootte. Hoe kleiner de
stukken, des te sneller zijn ze gaar.
Voeg 500 ml
koud water toe.
Voeg 750 ml
koud water toe.
Gerecht
Portie
Tijd
(min.)
Nagaartijd Aanwijzingen
(min.)
Broccoli
250 gr.
500 gr.
4½-5
7-8
3
Verdelen in roosjes van gelijke grootte.
Leg deze met de steeltjes naar het
midden.
Spruitjes
250 gr.
6-6½
3
Voeg 60-75 ml (5-6 eetl.) water toe.
Wortelen
250 gr.
4½-5
3
Snijd de wortelen in stukken van gelijke
grootte.
Bloemkool
250 gr. 5-5½
500 gr. 7½-8½
3
Verdelen in roosjes van gelijke grootte.
Grote roosjes doormidden snijden. Leg
ze met de steeltjes naar het midden.
250 gr.
375 gr.
900 W
20-21
22-23
5
Voeg 500 ml
koud water toe.
Voeg 750 ml
koud water toe.
Gemengde rijst
250 gr.
(witte/bruine rijst en
wilde rijst)
900 W
16-17
5
Voeg 500 ml
koud water toe.
Courgette
250 gr.
4-4½
3
Snijd de courgettes in plakken. Voeg
30 ml (2 eetl.) water of een klontje boter
toe. Koken tot ze net gaar zijn.
Gemengde granen
(rijst en graan)
250 gr.
900 W
17-18
5
Voeg 400 ml
koud water toe.
Aubergine
250 gr.
3½-4
3
Pasta
250 gr.
900 W
10-11
5
Voeg 1000 ml
kokend water toe.
Snijd de aubergines in dunne plakjes
en sprenkel er 1 eetlepel citroensap
over.
Prei
28
250 gr.
4-4½
3
Snijd de prei in dikke plakken.
Champignons 125 gr.
250 gr.
1½-2
2½-3
3
De champignons heel of in plakjes
bereiden. Geen water toevoegen.
Besprenkelen met citroensap. Kruiden
met peper en zout. Voor het serveren
uit laten lekken.
Uien
250 gr.
5-5½
3
Uien doormidden of in plakjes snijden.
Voeg slechts 15 ml (1 eetl.) water toe.
Paprika
250 gr.
4½-5
3
Snijd de paprika in reepjes.
Aardappelen
250 gr.
500 gr.
4-5
7-8
3
Weeg de aardappelen en snijd ze
doormidden of in vieren in stukken van
ongeveer gelijke grootte.
Koolraap
250 gr.
5½-6
3
Snijd de koolraap in kleine blokjes.
jlXX^h†luTWZ\W`j†usU”GGwˆŽŒGY`GG~Œ‹•Œš‹ˆ SGzŒ—›Œ”‰Œ™GX^SGYWW_GGYaZ]Gwt
Kooktips (vervolg)
OPWARMEN
VLOEISTOFFEN OPWARMEN
Met de magnetron kunt u gerechten opwarmen in een fractie van de tijd die u nodig
zou hebben bij een gewone oven of kookplaat.
Gebruik de vermogensniveaus en opwarmtijden uit de volgende tabel als richtlijn. Bij
de tijden in de tabel is uitgegaan van een kamertemperatuur van +18 tot +20 °C of een
koelkasttemperatuur van +5 tot +7 °C.
Vermijd grote stukken
Warm liever geen grote stukken voedsel op, zoals braadstuk. Deze hebben de neiging
aan de buitenkant te gaar te worden en uit te drogen voordat de binnenkant goed heet
wordt. Het opwarmen van kleinere stukken gaat beter.
Vermogenstanden en doorroeren
Sommige gerechten kunnen worden opgewarmd bij 900 W vermogen, terwijl u voor
andere 600 W, 450 W of zelfs 300 W moet gebruiken.
Zie de tabel voor meer informatie. U kunt doorgaans beter een lager vermogen
gebruiken voor delicate gerechten, grote hoeveelheden en gerechten die snel warm
worden (zoals pasteitjes).
Voor het beste resultaat het gerecht tijdens het opwarmen doorroeren of omkeren. Zo
mogelijk voor het serveren nogmaals doorroeren.
Wees extra voorzichtig bij het verwarmen van vloeistoffen en babyvoeding. Om te
voorkomen dat vloeistoffen buiten de magnetron alsnog plotseling aan de kook raken
en naar buiten spatten, moet u het gerecht voor, tijdens en na het verwarmen goed
doorroeren. Laat de vloeistoffen tijdens het nagaren in de oven staan. Het is aan te
raden een plastic lepel of glazen staafje in de vloeistof te zetten. Vermijd oververhitting
van het gerecht.
Het is beter een kortere bereidingstijd in te stellen en deze zo nodig te verlengen.
Opwarm- en nagaartijden
Wanneer u voor het eerst een gerecht opwarmt, is het handig om de door u gebruikte
bereidingstijd te noteren.
Controleer altijd of het gerecht door en door verwarmd is.
Laat het gerecht na het opwarmen altijd even nagaren, zodat de warmte zich
gelijkmatig over het gerecht kan verdelen
De aanbevolen nagaartijd na het opwarmen is 2-4 minuten, tenzij in de tabel een
andere tijd wordt aanbevolen.
Wees extra voorzichtig bij het verwarmen van vloeistoffen en babyvoeding. Zie ook het
gedeelte met de veiligheidsvoorschriften.
Altijd een nagaartijd van ten minste 20 seconden aanhouden nadat de oven is
uitgeschakeld, zodat de warmte zich kan verdelen. Roer zo nodig tijdens het
verwarmen en roer ALTIJD na het verwarmen. Om te voorkomen dat vloeistoffen na
beëindiging van het kookproces alsnog overkoken en mogelijk brandwonden
veroorzaken, kunt u een plastic lepel of glazen staafje in de vloeistof zetten en deze
voor, tijdens en na het verwarmen doorroeren.
BABYVOEDING OPWARMEN
Babyvoeding:
Giet de babyvoeding op een diep keramisch bord. Dek het af met een plastic deksel.
Na het opwarmen goed doorroeren! Ongeveer 2-3 minuten laten staan voor u het aan
de baby geeft. Nogmaals doorroeren en de temperatuur controleren. Aanbevolen
serveertemperatuur: tussen 30-40 °C.
Babymelk:
Giet de melk in een gesteriliseerde glazen fles. Niet afdekken. Nooit een melkfles met
de speen erop verwarmen. De fles kan exploderen als deze oververhit raakt. Na het
opwarmen goed schudden en nogmaals schudden voor u de melk aan de baby geeft!
Altijd de temperatuur van babyvoeding of -melk controleren voor u het aan de baby
geeft. Aanbevolen serveertemperatuur: ca. (37 °C)
Opmerking:
Juist bij babyvoeding is het belangrijk dat u de temperatuur goed controleert voor u het
aan de baby geeft. Zo kunt u brandwonden voorkomen.
Gebruik de vermogensniveaus en opwarmtijden uit de volgende tabel als richtlijn.
29
NL
jlXX^h†luTWZ\W`j†usU”GGwˆŽŒGZWGG~Œ‹•Œš‹ˆ SGzŒ—›Œ”‰Œ™GX^SGYWW_GGYaZ]Gwt
Kooktips (vervolg)
NL
Babyvoeding en -melk opwarmen
Vloeistoffen en gerechten opwarmen
Gebruik de vermogensniveaus en opwarmtijden uit de tabel als richtlijn.
Gebruik de vermogensniveaus en opwarmtijden uit de tabel als richtlijn.
Gerecht
Gerecht
Portie
Dranken
(koffie, thee,
water)
150 ml
900 W
(1 kop)
300 ml
(2 koppen)
450 ml
(3 koppen)
600 ml
(4 koppen)
Portie
Babyvoeding 190 gr.
(groenten en
vlees)
Babypap
(graan +
melk + fruit)
Babymelk
190 gr.
100 ml
200 ml
Vermogen Tijd
600 W
600 W
300 W
30 sec.
20 sec.
30-40 sec.
1 min. max
1 min.
10 sec.
Nagaartijd Aanwijzingen
(min.)
2-3
2-3
2-3
Op een diep keramisch
bord gieten. Afdekken.
Na de bereiding
doorroeren. 2-3 minuten
laten staan. Nogmaals
goed doorroeren en de
temperatuur controleren
voor u het aan de baby
geeft.
Op een diep keramisch
bord gieten. Afdekken.
Na de bereiding
doorroeren. 2-3 minuten
laten staan. Nogmaals
goed doorroeren en de
temperatuur controleren
voor u het aan de baby
geeft.
Goed roeren of
schudden en in een
gesteriliseerde glazen
fles gieten. Midden op
het draaiplateau zetten.
Niet afdekken. Goed
doorroeren en minstens
3 minuten laten staan.
Nogmaals goed
schudden en de
temperatuur controleren
voor u het aan de baby
geeft.
30
Vermo Tijd
gen
(min.)
1-1½
Nagaartijd Aanwijzingen
(min.)
1-2
In kopjes gieten en niet
afdekken: 1 kop in het
midden, 2 koppen tegenover
elkaar, 3 koppen in een
cirkel. Tijdens het nagaren in
de oven laten staan en goed
doorroeren.
2-3
In een diep keramisch bord
of een keramische kom
gieten. Dek het af met een
plastic deksel. Roer alles
goed door na het opwarmen.
Voor het serveren nogmaals
doorroeren.
2-2½
3-3½
3½-4
Soep
(gekoeld)
250 gr.
350 gr.
450 gr.
550 gr.
900 W
2½-3
3-3½
3½-4
4½-5
Stoofschotel
(gekoeld)
350 gr.
600 W 4½-5½
2-3
Stoofschotel in een diep
keramisch bord gieten. Dek
het af met een plastic deksel.
Tijdens het opwarmen af en
toe doorroeren en nogmaals
roeren voor het nagaren en
voor het serveren.
Pasta met
saus
(gekoeld)
350 gr.
600 W 3½-4½
3
Pasta (bijvoorbeeld
spaghetti of macaroni) op
een plat keramisch bord
leggen. Afdekken met plastic
magnetronfolie. Doorroeren
voor het serveren.
Gevulde
pasta met
saus
(gekoeld)
350 gr.
600 W
3
De gevulde pasta (bijv.
ravioli, tortellini) op een diep
keramisch bord leggen. Dek
het af met een plastic deksel.
Tijdens het opwarmen af en
toe doorroeren en nogmaals
roeren voor het nagaren en
voor het serveren.
Kant-enklare
maaltijden
(gekoeld)
350 gr.
450 gr.
550 gr.
600 W 4½-5½
5½-6½
6½-7½
3
Leg de maaltijd van
2-3 bestanddelen op een
keramische schotel.
Afdekken met plastic
magnetronfolie.
4-5
jlXX^h†luTWZ\W`j†usU”GGwˆŽŒGZXGG~Œ‹•Œš‹ˆ SGzŒ—›Œ”‰Œ™GX^SGYWW_GGYaZ]Gwt
Kooktips (vervolg)
Bevroren gerechten moeten altijd worden ontdooid op de vermogenstand voor
ontdooien (180 W).
Gerechten ontdooien
Microgolven zijn bijzonder geschikt voor het ontdooien van ingevroren voedsel. De
microgolven zorgen ervoor dat het ingevroren voedsel in weinig tijd wordt ontdooid. Dit
kan erg handig zijn, bijvoorbeeld wanneer u onverwacht visite krijgt.
Gerecht
Ingevroren gevogelte moet door en door ontdooid zijn voordat u het gaat bereiden.
Verwijder eventuele metalen draadjes en neem het gerecht uit de verpakking, zodat
ontdooide sappen weg kunnen lopen.
Vlees
Gehakt
Leg het ingevroren gerecht op een schaal zonder deksel. Halverwege de ontdooitijd
het gerecht keren, eventueel vocht weg laten lopen en zo snel mogelijk eventuele
ingewanden verwijderen.
Controleer regelmatig of het gerecht niet warm aanvoelt.
Wanneer de kleinere en dunnere delen warm beginnen te worden, kunt u deze in
strookjes aluminiumfolie wikkelen en daarna verder gaan met ontdooien
Tip:
Tijd
(min.)
250 gr.
500 gr.
6-7
10-12
250 gr.
7-8
500 gr.
(2 st.)
14-15
Hele kip
1200 gr.
32-34
Visfilet
200 gr.
6-7
Hele vis
400 gr.
11-13
Fruit
Bessen
300 gr.
Varkenslapjes
Gevogelte
Kipdelen
Zodra het gevogelte aan de buitenkant warm aanvoelt, dient u het ontdooiproces te
stoppen en 20 minuten te wachten voordat u verder gaat met ontdooien.
Laat vis, vlees en gevogelte altijd even staan, zodat het voedsel ook van binnen goed
ontdooit. De nagaartijd is afhankelijk van de hoeveelheid. Raadpleeg de onderstaande
tabel.
Portie
Nagaartijd Aanwijzingen
(min.)
15-30
Leg het vlees op een plat
keramisch bord. Dunne randen
afschermen met aluminiumfolie.
Halverwege de ontdooitijd
omkeren!
15-60
Leg de kipdelen met het vel naar
beneden, de hele kip met de
borst naar beneden, op een plat,
keramisch bord. De dunnere
delen, zoals de vleugels en
uiteinden, afdekken met
aluminiumfolie. Halverwege de
ontdooitijd omkeren!
10-25
De diepgevroren vis midden op
een plat keramisch bord leggen.
Dunnere delen onder de dikkere
delen leggen. Dunne uiteinden
afschermen met aluminiumfolie,
evenals de staart van de hele
vis. Halverwege de ontdooitijd
omkeren!
6-7
5-10
Het fruit uitspreiden op een
grote, ronde glazen schotel.
1-1½
2½-3
4-4½
7-9
5-20
Broodjes in een cirkel en heel
brood horizontaal op
keukenpapier midden op het
draaiplateau leggen.
Halverwege de ontdooitijd
omkeren!
Vis
Dunne gerechten ontdooien gemakkelijker dan dikke, en kleinere
hoeveelheden ontdooien sneller dan grote. Denk hieraan bij het
invriezen en ontdooien van gerechten.
Voor het ontdooien van voedsel met een temperatuur van -18 tot -20 °C kunt u de
onderstaande tabel aanhouden.
Brood
Broodjes
2 st.
(elk ca. 50 gr.)
4 st.
Boterhammen
250 gr.
Duitse broodjes 500 gr.
31
NL
jlXX^h†luTWZ\W`j†usU”GGwˆŽŒGZYGG~Œ‹•Œš‹ˆ SGzŒ—›Œ”‰Œ™GX^SGYWW_GGYaZ]Gwt
Kooktips (vervolg)
NL
Grillen van verse gerechten
Grill
De grillelementen bevinden zich aan de bovenkant van de ovenruimte. Het element
werkt alleen wanneer de deur is gesloten en het draaiplateau draait. Het draaien van
het draaiplateau zorgt ervoor dat de gerechten gelijkmatig bruin worden. Als u de grill
2-3 minuten voorverwarmt, bruint het gerecht nog sneller.
Kookmaterialen voor grillen:
Moeten vuurvast zijn en mogen metaal bevatten. Gebruik geen plastic kookmaterialen.
Deze kunnen smelten.
Gerechten die kunnen worden gegrild:
Karbonade, worstjes, runderlapjes, hamburgers, plakjes ham of bacon, dungesneden
vis, broodjes en diverse soorten boterhammen met beleg.
Verwarm de grill 2-3 minuten voor in de grillstand.
Gebruik de vermogensniveaus en bereidingstijden uit de tabel als richtlijn.
Vers gerecht
Geroosterd
brood
Portie
Vermo 1. kant 2. kant Aanwijzingen
gen
Tijd
Tijd
(min.) (min.)
4 st.
Alleen
(elk 25 gr.)
grill
3-4
2-3
De sneetjes naast elkaar op
het hoge rooster leggen.
5-6
-
Gebruik kleine tomatel. In
een cirkel op een platte
ovenvaste glazen schaal
leggen. Op het hoge rooster
zetten.
2-3 minuten laten staan.
Cocktailtomaten
400 gr.
300 W
+
Grill
Tosti met
tomaat/kaas
4 st.
(300 g)
300 W 4½-5½
+
Grill
-
Rooster de boterhammen
eerst. De geroosterde
sneetjes met beleg op het
hoge rooster leggen.
2-3 minuten laten staan.
Tosti Hawaii
(ham, ananas,
kaas)
4 st.
(500 g)
300 W 6½-7½
+
Grill
-
Rooster de boterhammen
eerst. De geroosterde
sneetjes met beleg op het
hoge rooster leggen.
2-3 minuten laten staan.
Aardappelen in
de schil
500 gr.
600 W
+
Grill
7-8
-
Aardappelen doormidden
snijden. Leg ze in een cirkel
op het hoge rooster met de
gesneden kant naar
beneden.
Gegratineerde
aardappelen/
groenten
(gekoeld)
450 gr.
450 W
+
Grill
9-11
-
Het gerecht op een kleine,
ovenvaste glazen schotel
leggen. De schotel op het
hoge rooster zetten.
Na de bereiding 2-3 minuten
laten staan.
-
Boor het klokhuis uit de
appel en vul de appel met
rozijnen en jam. Wat
geschaafde amandel
eroverheen leggen.
De appels op een platte,
ovenvaste glazen schotel
zetten.
De schotel op het lage
rooster zetten.
BELANGRIJK:
Bij gebruik van de grill alleen moet u het gerecht op het hoge rooster plaatsen, tenzij
anders vermeld.
Magnetron + Grill
In deze stand wordt de stralingswarmte van de grill gecombineerd met het snelle
verhittingsproces van de magnetron. Het grillelement werkt alleen wanneer de deur is
gesloten en het draaiplateau draait. Door het draaien van het draaiplateau, wordt het
gerecht gelijkmatig bruin. Dit model kent drie combinatiestanden:
600 W + Grill, 450 W + Grill en 300 W + Grill.
Kookmaterialen voor bereiden met magnetron en grill
Gebruik kookmaterialen die de microgolven doorlaten. Het materiaal moet vuurvast
zijn. Gebruik geen metalen kookmaterialen in de combinatiestand. Gebruik geen
plastic kookmaterialen. Deze kunnen smelten.
Gerechten die geschikt zijn voor magnetron + grill:
In deze stand kunt u allerlei gerechten bereiden die zowel verhit als bruin moeten
worden, alsmede gerechten die alleen bovenop wat bruin moeten worden. Deze stand
kunt u ook gebruiken voor de bereiding van gerechten die zowel bruin als knapperig
moet worden, zoals kipdelen (halverwege omkeren). Meer informatie vindt u in de
grilltabel.
BELANGRIJK:
Bij gebruik van de combinatiestand magnetron + grill(microwave + grill) moet u het
gerecht op het hoge rooster plaatsen, tenzij anders vermeld. Zie de aanwijzingen in de
volgende tabel.
Gebakken appel
Als het gerecht aan beide zijden bruin moet worden, moet u het halverwege keren.
32
2 appels 300 W 6½-7½
(ca. 400 gr.)
+
Grill
jlXX^h†luTWZ\W`j†usU”GGwˆŽŒGZZGG~Œ‹•Œš‹ˆ SGzŒ—›Œ”‰Œ™GX^SGYWW_GGYaZ]Gwt
Kooktips (vervolg)
HETE LUCHT
Vers
gerecht
Portie
Kipdelen
500 gr.
(2 st.)
Biefstuk
(medium)
400 gr.
(2 st.)
Bij het bereiden met hete lucht wordt de traditionele methode gebruikt die u in een
gewone oven tegenkomt.
Vermogen 1. kant 2. kant Aanwijzingen
Tijd
Tijd
(min.) (min.)
300 W +
Grill
9-10
Alleen grill 12-13
Geroosterd 400-500 gr. 300 W +
e vis
Grill
5½-6½
7-8
Het verwarmingselement bevindt zich op de achterwand en de ventilator zorgt ervoor
dat de hete lucht circuleert.
Kookmaterialen voor bereiden met hete lucht:
De ovenvaste kookmaterialen die u doorgaans in een normale oven gebruikt
(bakblikken, bakpapier enz.) zijn ook geschikt voor gebruik in de heteluchtstand.
Gerechten die geschikt zijn voor bereiding met hete lucht:
In de stand Hete lucht kunt u allerlei soorten gebak, cake, cakejes, broodjes, fruitcake,
biscuitgebak en soufflés bakken.
Smeer de kipdelen in met olie
en kruiden.
In een cirkel op het hoge
rooster leggen.
Na het grillen 2-3 minuten
laten staan.
11-12 Smeer het rundvlees in met
olie.
In een cirkel op het hoge
rooster leggen.
Na het grillen 2-3 minuten
laten staan.
5-6
Magnetron + Hete lucht
De bereidingstijd wordt daardoor korter, terwijl het gerecht wel een mooi bruin korstje
krijgt en knapperig blijft.
Bij het bereiden met hete lucht wordt de traditionele methode gebruikt die u in een
gewone oven tegenkomt, waarbij een ventilator op de achterwand zorgt voor de
circulatie van de warme lucht.
Kookmaterialen voor bereiden met magnetron en hete lucht:
Moeten in staat zijn de microgolven door te laten. Moeten daarnaast ovenvast zijn
(bijvoorbeeld glas, aardewerk en porselein zonder metalen sierranden). Zie ook de
beschrijving onder Magnetron + Grill.
Gerechten die geschikt zijn voor bereiding in de combinatiestand Magnetron + Hete
lucht:
Allerlei soorten vlees, gevogelte, stoofschotels, gegratineerde gerechten, biscuitgebak,
lichte fruitcakes, quiches en brood.
Smeer de buitenkant van de
vis in met olie en voeg kruiden
toe. Leg twee vissen naast
elkaar, in tegenovergestelde
richting, op het rooster.
Na het grillen 2-3 minuten
laten staan.
33
NL
jlXX^h†luTWZ\W`j†usU”GGwˆŽŒGZ[GG~Œ‹•Œš‹ˆ SGzŒ—›Œ”‰Œ™GX^SGYWW_GGYaZ]Gwt
Kooktips (vervolg)
NL
Verse en bevroren gerechten bereiden met hete lucht
Vers gerecht
Verwarm de oven met de snelle voorverwarmfunctie voor tot de gewenste
temperatuur.
Gebruik de vermogensniveaus en opwarmtijden uit de tabel als richtlijn.
Vers gerecht
PIZZA
Bevroren pizza
's (kant-enklaar)
PASTA
Diepgevroren
lasagne
VLEES
Geroosterd
rund- /
lamsvlees
(medium)
Geroosterde
kip
BROOD
Verse broodjes
(vers beslag)
Portie
Vermogen 1. kant 2. kant Aanwijzingen
Tijd
Tijd
(min.) (min.)
300-400 gr.
600 W +
220°C
9-11
-
De pizza op het hoge
rooster zetten.
Na het bakken
2-3 minuten laten staan.
400 gr.
450 W +
200°C
20-23
-
Plaats de pasta in een
geschikte vuurvaste
glazen schaal of laat het
in de oorspronkelijke
verpakking (mits deze
geschikt is voor oven en
magnetron). De
diepgevroren lasagne
op het lage rooster
zetten.
Na de bereiding
2-3 minuten laten staan.
1200-1300
gr.
600 W +
180°C
19-21
900-1000 gr.
450 W +
220°C
16-18
4 st.
(200 gr.)
Slechts
200°C
13-15
11-13 Smeer het vlees in met
olie en kruid het met
peper, zout en
paprikapoeder.
Leg het vlees op het
lage rooster, eerst met
de vetrand naar
beneden. Na het
bakken in
aluminiumfolie wikkelen
en 10-15 minuten laten
staan.
-
De broodjes in een
cirkel op het lage
rooster leggen.
Gebruik ovenwanten om
de chocola uit de oven
te halen!
2-3 minuten laten staan.
34
Vermogen 1. kant 2. kant Aanwijzingen
Tijd
Tijd
(min.) (min.)
Knoflookbrood
(gekoeld,
voorgebakken)
200 gr.
(1 st.)
180 W +
220°C
10-12
-
Het gekoelde
stokbroodje op
bakpapier op het lage
rooster leggen. Na het
bakken 2-3 minuten
laten staan.
CAKE
Appeltaart
(vers beslag)
500 gr.
Slechts
180°C
40-45
-
Het beslag (300 gr.) in
een klein, rond, zwart
metalen cakeblik
(18 cm) doen.
Leg de plakjes appel
(200 gr.) erop. Zet de
schaal op het lage
rooster. Na het bakken
5-10 minuten laten
staan.
Minimuffins
(vers beslag)
12 x 30 gr.
(350-400 gr.)
Slechts
200°C
15-18
-
Giet het verse beslag
gelijkmatig in papieren
muffinvormpjes. De
vormpjes op het lage
rooster zetten.
Na het bakken 5
minuten laten staan.
Koekjes
(vers beslag)
100-150 gr.
Slechts
200°C
9-12
-
Verwarm de oven voor,
met een ronde metalen
bakplaat, of gebruik het
bruineerbord. Leg de
koekjes op de plaat. Zet
de plaat op het lage
rooster.
1000 gr.
180 W +
180 °C
18-20
-
Zet het bevroren gebak
op het lage rooster.
Na ontdooien en
opwarmen
15-20 minuten laten
staan.
Diepvriesgebak
12-15 Smeer de kip in met olie
en kruiden.
Leg de kip eerst met de
borst omlaag, dan met
de borst omhoog op het
lage rooster.
5 minuten laten staan.
Portie
jlXX^h†luTWZ\W`j†usU”GGwˆŽŒGZ\GG~Œ‹•Œš‹ˆ SGzŒ—›Œ”‰Œ™GX^SGYWW_GGYaZ]Gwt
Kooktips (vervolg)
De magnetronoven reinigen
Speciale tips
De volgende delen van de magnetronoven moeten regelmatig worden
gereinigd om vastzetten van vet- en voedselresten te voorkomen:
Boter smelten
Doe 50 gr. boter in een glazen schaaltje. Dek het af met een plastic deksel.
Gedurende 30-40 seconden bij een vermogen van 900 W verwarmen, totdat de boter
is gesmolten.
•
•
•
Chocolade smelten
Doe 100 gr. chocolade in een glazen schaaltje.
Gedurende 3-5 minuten bij een vermogen van 450 W verwarmen totdat de chocolade
is gesmolten.
Tijdens het smelten een of twee keer doorroeren. Gebruik ovenwanten om de chocola
uit de oven te halen!
Gekristalliseerde honing smelten
Doe 20 gr. gekristalliseerde honing in een glazen schaaltje.
Gedurende 20-30 seconden bij een vermogen van 300 W verwarmen totdat de honing
is gesmolten.
Binnen- en buitenwanden
Deur en afsluitstrippen
Draaiplateau en loopring
Controleer ALTIJD of de afsluitstrippen schoon zijn en de deur goed sluit.
Als de oven niet schoon gehouden wordt, kan het oppervlak
beschadigd raken. Hierdoor kan de werking van het apparaat
nadelig beïnvloed worden en kunnen mogelijk gevaarlijke
situaties ontstaan.
1. De buitenkant reinigen met een zachte doek en een warm sopje. De
zeepresten verwijderen en goed droogmaken.
2. Verwijder eventuele spatten en vlekken van de binnenwand en de loopring met
een doekje met zeepsop. De zeepresten verwijderen en goed droogmaken.
Gelatine smelten
Laat droge gelatineblaadjes (10 gr.) gedurende 5 minuten in koud water weken.
Leg de uitgelekte gelatine in een vuurvast glazen schaaltje.
Gedurende 1 minuut bij een vermogen van 300 W verwarmen.
Na het smelten doorroeren.
3. Om geurtjes en vastzittende voedselresten te verwijderen, plaatst u een kopje
verdund citroensap op het draaiplateau en schakelt u de magnetron tien minuten
lang op maximaal vermogen in.
4. Was het vaatwasmachinebestendige plateau wanneer dat nodig is.
Glazuur bereiden (voor cake en taarten)
Meng ongeveer 14 gram instantglazuur met 40 gr. suiker en 250 ml koud water.
In een vuurvaste glazen schaal gedurende 3½ tot 4½ minuut verhitten bij een
vermogen van 900 W tot het glazuur doorzichtig is. Tijdens de bereiding tweemaal
doorroeren.
Jam maken
Doe 600 gr. fruit (bijvoorbeeld gemengde bessen) in een vuurvaste glazen schaal met
deksel. Voeg 300 gr. geleisuiker toe en roer het geheel goed door.
Afgedekt 10-12 minuten verwarmen bij 900 W.
Tijdens de bereiding enkele keren doorroeren. Rechtstreeks in kleine glazen jampotjes
met draaideksel gieten. 5 minuten laten staan.
Pudding/custard bereiden
Meng het puddingpoeder met suiker en melk (500 ml) volgens de instructies op de
verpakking. Goed doorroeren. Gebruik een ruime ovenvaste glazen schaal met deksel.
Afgedekt 6½ tot 7½ minuten verwarmen bij 900 W.
Tijdens de bereiding enkele keren doorroeren.
Geschaafde amandel bruinen
Verspreid 30 gr. amandelsnippers over een keramisch bord
Onder regelmatig keren 3½ tot 4½ min. verhitten bij een vermogen van 600 W.
Voor 3-4 minuten in de oven laten staan. Gebruik ovenwanten om de chocola uit de
oven te halen!
35
NOOIT water in de ventilatieopeningen laten lopen. NOOIT
schuurmiddelen of chemische oplosmiddelen gebruiken. Let vooral
goed op bij het reinigen van de afsluitstrips bij de deur om ervoor te
zorgen dat:
• Zich geen resten ophopen
• De deur goed sluit
Reinig de binnenzijde van de oven direct na elk gebruik met een licht
sopje, maar laat de magnetron eerst afkoelen om verwonding te
voorkomen.
Gebruik geen stoomreiniger voor kookapparaten, kookplaten en
ovens.
NL
jlXX^h†luTWZ\W`j†usU”GGwˆŽŒGZ]GG~Œ‹•Œš‹ˆ SGzŒ—›Œ”‰Œ™GX^SGYWW_GGYaZ]Gwt
NL
De magnetronoven opbergen of laten repareren
Technische specificaties
Bij het uitvoeren van onderhoud aan of het opbergen van de
magnetronoven moet u enkele eenvoudige voorzorgsmaatregelen nemen.
De oven mag niet worden gebruikt bij beschadigingen aan de deur of
afsluitstrippen:
• Gebroken scharnier
• Versleten afsluitstrippen
• Beschadigde of verbogen ovenbehuizing
Reparaties mogen uitsluitend worden uitgevoerd door een gekwalificeerde
magnetronservicetechnicus.
SAMSUNG streeft continu naar productverbetering. Zowel de technische
specificaties als de instructies voor de gebruiker kunnen daarom zonder
voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
NOOIT de behuizing van de oven verwijderen. Als de oven niet goed
werkt of u twijfelt over de conditie van het apparaat:
• De stekker uit het stopcontact halen.
• Contact opnemen met het dichtstbijzijnde servicecentrum.
Als u het apparaat tijdelijk wilt opbergen, doe dat dan op een
droge, stofvrije plaats.
•
Reden: stof en vocht kunnen een negatieve invloed
hebben op de onderdelen in de oven.
36
Voedingsbron
230 V ~ 50 Hz AC
Opgenomen vermogen
Maximaal vermogen
Magnetronfunctie
Grill (verwarmingselement)
Hete lucht
(verwarmingselement)
2700 W
1400 W
1250 W
Max. 2050 W
Afgegeven vermogen
100 W / 900 W - 6 standen (IEC-705)
Frequentie
2450 MHz
Afmetingen (B x D x H)
Buitenmaten
Ovenruimte
522 x 539 x 312 mm
355 x 380,6 x 234 mm
Inhoud
1,1 Cubic feet
Gewicht
Netto
ong. 21 kg
jlXX^h†luTWZ\W`j†myU”GGwˆŽŒGXGG~Œ‹•Œš‹ˆ SGzŒ—›Œ”‰Œ™GX^SGYWW_GGYaZ^Gwt
FOUR À MICRO-ONDES
Mode d'emploi et guide de cuisson
CE117A / CE117AE/
CE117AT
Présentation rapide ...................................................................................... 2
Utilisation du nettoyage vapeur (CE117AE)................................................. 2
Tableau de commande................................................................................. 3
Four .............................................................................................................. 4
Accessoires .................................................................................................. 4
Utilisation de ce mode d'emploi.................................................................... 5
Précautions d'emploi .................................................................................... 6
Installation du four à micro-ondes ................................................................ 7
Réglage de l'horloge..................................................................................... 7
Vérification du bon fonctionnement de votre four......................................... 8
Fonctionnement d'un four à micro-ondes ..................................................... 8
Problèmes et solutions ................................................................................. 8
Cuisson/Réchauffage ................................................................................... 9
Puissances et temps de cuisson .................................................................. 9
Arrêt de la cuisson...................................................................................... 10
Réglage du temps de cuisson .................................................................... 10
Utilisation de la fonction de cuisson automatique ......................................11
Utilisation de la fonction de réchauffage automatique................................12
Utilisation de la fonction de Décongélation ................................................13
Utilisation de la fonction Snack...................................................................14
Utilisation de la fonction Cuisson vapeur/Cuisson croustillante automatique
(CE117AE)..................................................................................................15
Utilisation de la fonction manuelle Cuisson vapeur (CE117AE) ................ 17
Utilisation de la fonction manuelle Cuisson croustillante
(CE117AE/CE117AT)................................................................................. 19
Cuisson en plusieurs étapes ...................................................................... 21
Préchauffage rapide du four .......................................................................21
Cuisson par convection .............................................................................. 22
Faire griller..................................................................................................22
Choix des accessoires................................................................................23
Combinaison des modes Micro-ondes et Gril ............................................ 23
Combinaison des modes Micro-ondes et Convection................................24
Utilisation de la fonction de Désodorisation (CE117A/CE117AT)..............24
Sécurité enfants..........................................................................................24
Désactivation du signal sonore...................................................................24
Utilisation de la fonction de cuisson mémorisée (CE117A/CE117AT).......25
Arrêt manuel du plateau tournant ............................................................... 25
Guide des récipients................................................................................... 26
Guide de cuisson........................................................................................27
Nettoyage du four à micro-ondes ............................................................... 35
Rangement et entretien du four à micro-ondes.......................................... 36
Caractéristiques techniques .......................................................................36
jlXX^h†luTWZ\W`j†myU”GGwˆŽŒGYGG~Œ‹•Œš‹ˆ SGzŒ—›Œ”‰Œ™GX^SGYWW_GGYaZ^Gwt
FR
Présentation rapide
Utilisation du nettoyage vapeur (CE117AE)
Si vous souhaitez faire cuire des aliments
La vapeur dégagée par le système de nettoyage vapeur permet d'humidifier
les parois du four. Cette fonction vous permet de nettoyer aisément
l'intérieur de votre four.
1. Placez les aliments dans le four.
Appuyez sur le bouton Micro-ondes (
2. Appuyez sur le bouton Micro-ondes (
la puissance souhaitée s'affiche.
).
) jusqu'à ce que
3. Sélectionnez le temps de cuisson désiré en tournant le
bouton de réglage.
N'utilisez cette fonction qu'une fois le four complètement refroidi
(température ambiante).
Utilisez uniquement de l'eau du robinet, jamais d'eau distillée.
Il est préférable de lancer la fonction Désodorisation après avoir utilisé le
nettoyage vapeur.
Si la porte reste ouverte durant l'opération, le message « E - 47 »
s'affiche.
(La fonction de nettoyage vapeur rend l'eau de nettoyage très chaude à
l'intérieur du four.).
1. Ouvrez la porte.
4. Appuyez sur le bouton Départ ( ).
Résultat : la cuisson démarre
Lorsque la cuisson est terminée, un signal
sonore retentit et un « 0 » clignote à quatre
reprises. Ensuite, le four émet un signal
sonore toutes les minutes.
2. Remplissez le bol d'eau jusqu'au repère.
OLe repère correspond à un volume d'environ 30 ml)
Si vous souhaitez ajouter 30 secondes supplémentaires
3. Placez le bol dans le four à droite
Laissez les aliments dans le four.
Appuyez sur le bouton + 30s autant de fois que vous
souhaitez ajouter de tranches de 30 secondes.
4. Fermez la porte.
Si vous souhaitez faire décongeler des aliments
1. Placez les aliments surgelés dans le four.
Appuyez sur le bouton Décongélation ( ).
5. Appuyez sur le bouton Nettoyage vapeur (
).
(L'ampoule reste allumée pendant le programme de
nettoyage vapeur.)
2. Sélectionnez la catégorie d'aliment en appuyant sur le
bouton Décongélation ( ) jusqu'à ce que la catégorie
souhaitée soit sélectionnée.
6. Ouvrez la porte.
3. Sélectionnez le poids requis en tournant le bouton de
réglage.
7. Nettoyez l'intérieur du four à l'aide d'un torchon sec.
Retirez le plateau et nettoyez uniquement le dessous de la
grille à l'aide de papier absorbant.
4. Appuyez sur le bouton Départ ( ).
Résultat : la décongélation démarre
Lorsque la cuisson est terminée, un signal
sonore retentit et un « 0 » clignote à quatre
reprises. Ensuite, le four émet un signal
sonore toutes les minutes.
Attention !
• Le bol ne peut être utilisé qu'avec le mode « Nettoyage vapeur ».
• Retirez-le lors de la cuisson d'éléments non liquides, car il pourrait
endommager le four à micro-ondes et provoquer un incendie.
2
jlXX^h†luTWZ\W`j†myU”GGwˆŽŒGZGG~Œ‹•Œš‹ˆ SGzŒ—›Œ”‰Œ™GX^SGYWW_GGYaZ^Gwt
Tableau de commande
Modèle : CE117AE
Modèle : CE117A, CE117AT
1. ÉCRAN
2. BOUTON MÉMORISATION
3. BOUTON DU MODE CUISSON
AUTOMATIQUE
4. BOUTON MICRO-ONDES
5. BOUTON GRIL
6. BOUTON DÉSODORISATION
7. BOUTON MICRO-ONDES + GRIL
8. BOUTON MARCHE/ARRÊT DU
PLATEAU TOURNANT
9. BOUTON ARRÊT/ANNULER
10. BOUTON DU MODE
DÉCONGÉLATION
1. ÉCRAN
2. BOUTON DU MODE CUISSON
VAPEUR ET CUISSON
CROUSTILLANTE AUTOMATIQUE
3. BOUTON DU MODE CUISSON
AUTOMATIQUE
4. BOUTON MICRO-ONDES
5. BOUTON GRIL
6. BOUTON STEAM CLEAN
(NETTOYAGE VAPEUR)
7. BOUTON MICRO-ONDES + GRIL
8. BOUTON MARCHE/ARRÊT DU
PLATEAU TOURNANT
9. BOUTON ARRÊT/ANNULER
11. BOUTON DU MODE
RÉCHAUFFAGE AUTOMATIQUE
12. BOUTON DU MODE
PRÉCHAUFFAGE AUTOMATIQUE
RAPIDE
13. BOUTON CONVECTION
14. MODE SNACK
15. BOUTON MICRO-ONDES +
CONVECTION
16. BOUTON DE RÉGLAGE
(temps de cuisson, poids et quantité)
17. BOUTON DE RÉGLAGE DE
L'HORLOGE
18. BOUTON DÉPART/+ 30s
3
FR
10. BOUTON DU MODE
DÉCONGÉLATION
11. BOUTON DU MODE
RÉCHAUFFAGE AUTOMATIQUE
12. BOUTON DU MODE
PRÉCHAUFFAGE AUTOMATIQUE
RAPIDE
13. BOUTON CONVECTION
14. MODE SNACK
15. BOUTON MICRO-ONDES +
CONVECTION
16. BOUTON DE RÉGLAGE
(temps de cuisson, poids et quantité)
17. BOUTON DE RÉGLAGE DE
L'HORLOGE
18. BOUTON DÉPART/+ 30s
jlXX^h†luTWZ\W`j†myU”GGwˆŽŒG[GG~Œ‹•Œš‹ˆ SGzŒ—›Œ”‰Œ™GX^SGYWW_GGYaZ^Gwt
4. Grilles métalliques (grille supérieure, grille inférieure) : à
placer sur le plateau.
Fonction : ces grilles métalliques vous permettent de
faire cuire deux plats simultanément. Vous
pouvez par exemple poser un plat de petite
taille sur le plateau et un deuxième sur la
grille. Les grilles métalliques peuvent être
utilisées en modes Gril, Cuisson par
convection et Cuisson combinée.
Four
FR
ORIFICES DE VENTILATION
ÉLÉMENT
CHAUFFANT
PORTE
SUPPORT DU
BOL EN VERRE
ORIFICES DE
VENTILATION
5. Bol d'eau de nettoyage : à placer dans le four à droite.
(CE117AE uniquement).
Fonction : le bol peut être utilisé pour le nettoyage.
POIGNÉE
PLATEAU TOURNANT
COUPLEUR
LOQUETS DE
LA PORTE
ANNEAU DE GUIDAGE
6. Cuiseur vapeur/Plat croustilleur : à placer sur le plateau
tournant. (CE117AE uniquement).
Fonction : le cuiseur est utilisé pour la cuisson à la
vapeur.
Le plat croustilleur permet de faire dorer les
aliments en utilisant les modes de cuisson
combinée gril ou micro-ondes et de conserver
le croustillant des pâtisseries et de la pâte à
pizza.
TABLEAU DE
COMMANDE
ORIFICES DU SYSTÈME
DE VERROUILLAGE DE
SÉCURITÉ
Couvercle en acier
inoxydable
Accessoires
Plateau vapeur
Plat du cuiseur vapeur/
Plat croustilleur
Selon le modèle de votre four à micro-ondes, vous disposez de plusieurs
accessoires à fonctionnalités multiples.
1. Coupleur : à placer correctement sur l'axe du moteur
situé dans le plancher du four.
Fonction : le coupleur permet de faire tourner le plateau.
7. Plat croustilleur : à placer sur le plateau tournant
(CE117AT uniquement).
Fonction : le plat croustilleur permet de faire dorer les
aliments en utilisant les modes de cuisson
combinée gril ou micro-ondes et de conserver
le croustillant des pâtisseries et de la pâte à
pizza.
2. Anneau de guidage : à placer au centre du four.
Fonction : l'anneau de guidage sert de support au
plateau.
3. Plateau : à placer sur l'anneau de guidage en emboîtant
la partie centrale sur le coupleur.
Fonction : ce plateau constitue la principale surface de
cuisson ; il peut être facilement retiré pour
être nettoyé.
4
jlXX^h†luTWZ\W`j†myU”GGwˆŽŒG\GG~Œ‹•Œš‹ˆ SGzŒ—›Œ”‰Œ™GX^SGYWW_GGYaZ^Gwt
Accessoires (Suite)
Utilisation de ce mode d'emploi
Attention !
Nous vous remercions d'avoir choisi un four à micro-ondes SAMSUNG. Ce
FR
mode d’emploi vous offre de nombreux conseils pour une utilisation optimale
de l'appareil :
• Précautions d'emploi
• Accessoires et récipients
• Conseils utiles
Vous y trouverez également une présentation rapide des trois principaux
modes de cuisson :
• Cuisson (mode micro-ondes)
• Décongélation
• Prolongation du temps de cuisson de 30 secondes, si le plat
n'est pas assez cuit ou s'il doit être réchauffé davantage
Pour vous permettre de mieux localiser les boutons, reportez-vous à la fin du
mode d'emploi. Vous y trouverez une représentation détaillée du four et plus
particulièrement du panneau de commande.
Deux symboles sont utilisés tout au long de ce manuel d'utilisation :
•
•
•
•
•
•
N'utilisez jamais ce cuiseur vapeur avec un appareil ou un modèle
différent.
Il risquerait de prendre feu ou de causer des dommages irrémédiables
sur l'appareil.
N'utilisez jamais le cuiseur vapeur sans ajouter d'eau ou d'aliments à
l'intérieur.
Avant d'utiliser ce cuiseur, versez-y au moins 500 ml d'eau.
Si la quantité d'eau est inférieure à 500 ml, la cuisson risque d'être
incomplète ou le cuiseur peut prendre feu ou causer des dommages
irrémédiables sur l'appareil.
Après la cuisson, retirez le récipient du cuiseur avec précaution afin de ne
pas vous brûler.
Le cuiseur doit être utilisé uniquement en mode « Cuisson vapeur/
) : S-1 à S-5 ».
Cuisson croustillante automatiques (
Le plat croustilleur doit être utilisé uniquement en mode « Cuisson
) : C-1 à C-5 ».
vapeur/Cuisson croustillante automatiques(
Assurez-vous d'avoir placé le couvercle sur le cuiseur de telle façon qu'il
s'emboîte correctement dans le plat du cuiseur vapeur/plat croustilleur.
Les œufs ou les châtaignes risquent d'exploser si le couvercle et le plat
du cuiseur vapeur ne sont pas placés comme indiqué dans les consignes
d'installation.
Important
Remarque
CONSIGNES PERMETTANT D'ÉVITER UNE EXPOSITION
EXCESSIVE AUX MICRO-ONDES
La non-observation des consignes de sécurité suivantes peut se traduire par une
exposition dangereuse à l'énergie des micro-ondes.
(a) Ne tentez jamais d'utiliser le four porte ouverte, de modifier les systèmes de
verrouillage (loquets) ou d'insérer un objet dans les orifices de verrouillage de
sécurité.
(b) Ne placez aucun objet entre la façade du four et la porte et ne laissez aucune
tache ni aucun reste de produit d'entretien s'accumuler sur les surfaces
assurant l'étanchéité. Maintenez la porte et les joints d'étanchéité propres en
permanence : après chaque utilisation du four, essuyez-les d'abord avec un
chiffon humide, puis avec un chiffon doux et sec.
(c) Si le four est endommagé, ne l'utilisez pas tant qu'il n'a pas été réparé par un
technicien micro-ondes qualifié formé par le fabricant. Il est impératif que la
porte du four ferme correctement et que les éléments suivants ne soient pas
endommagés :
(1) Porte (déformée)
(2) Charnières de la porte (cassées ou desserrées)
(3) Joints de la porte et surfaces d'étanchéité
(d) Le four doit être réglé ou réparé exclusivement par un technicien micro-ondes
qualifié formé par le fabricant.
5
jlXX^h†luTWZ\W`j†myU”GGwˆŽŒG]GG~Œ‹•Œš‹ˆ SGzŒ—›Œ”‰Œ™GX^SGYWW_GGYaZ^Gwt
Précautions d'emploi
FR
•
NE touchez PAS les éléments chauffants ou les parois internes du four tant
que celui-ci n'a pas refroidi.
• Évitez que le câble électrique ou la prise n'entre en contact avec de l'eau ou une
surface chauffante. N'utilisez pas l'appareil si le cordon ou la fiche est endommagé(e).
• Lorsque vous ouvrez la porte du four, maintenez une certaine distance entre
vous et l'appareil (env. 50 cm).
Pourquoi ? L'air ou la vapeur s'échappant du four à ce moment précis risque de
vous brûler.
• Un cliquetis peut se faire entendre pendant le fonctionnement du four, et plus
particulièrement pendant la décongélation.
Pourquoi ? Ces bruits sont normaux. Ils indiquent un changement de puissance.
• NE faites JAMAIS fonctionner le four à vide. Il serait automatiquement mis hors
tension pour des raisons de sécurité. Le four fonctionnera à nouveau normalement
après une période de repos d'au moins 30 minutes.GNous vous recommandons de
laisser en permanence un verre d'eau à l'intérieur du four ; ainsi, si vous mettez le
four en marche par inadvertance alors qu'il est vide, l'eau absorbera les micro-ondes.
• Le four à micro-ondes ne doit pas être installé dans un élément de cuisine.
CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES.
LISEZ ATTENTIVEMENT CE MANUEL ET CONSERVEZ-LE
PRÉCIEUSEMENT EN VUE D'UNE CONSULTATION
ULTÉRIEURE.
Avant de faire cuire des aliments ou des liquides dans votre four à microondes, prenez les précautions suivantes :
•
Utilisez uniquement des ustensiles adaptés à la cuisson au four à microondes. N'utilisez JAMAIS de récipients métalliques, de vaisselle comportant
des ornements dorés ou argentés, de pics à brochette, de fourchettes, etc.
Retirez les attaches métalliques des sacs en papier ou en plastique.
Pourquoi ? Des arcs électriques susceptibles d'endommager le four risquent de
se former.
• Lorsque vous faites réchauffer des aliments dans des récipients en plastique
ou en papier, veillez à ce que ces derniers ne s'enflamment pas. N'utilisez pas
votre four à micro-ondes pour faire sécher des papiers ou des vêtements.
• Les petites quantités d'aliments nécessitent un temps de cuisson ou de
chauffe plus court. Même en appliquant les temps de cuisson indiqués, ces
aliments sont susceptibles de surchauffer et de brûler.
• Si de la fumée s'échappe de l'appareil, laissez la porte de celui-ci fermée afin
d'étouffer les flammes et éteignez-le ou débranchez-le de la prise murale.
• Si vous faites réchauffer des liquides au four à micro-ondes, l'ébullition peut
survenir à retardement ; faites donc bien attention lorsque vous sortez le
récipient du four. Pour éviter cette situation : laissez TOUJOURS les aliments
reposer au moins 20 secondes après l'arrêt du four afin de permettre à la
température de s'homogénéiser.
Remuez SYSTÉMATIQUEMENT le contenu en fin de cuisson (et pendant la
cuisson si nécessaire).
En cas d'accident, effectuez les gestes de PREMIERS SECOURS suivants :
* immergez la zone brûlée dans de l'eau froide pendant au moins 10
minutes ;
* recouvrez-la d'un tissu propre et sec ;
* n'appliquez aucune crème, huile ou lotion.
• NE remplissez JAMAIS le récipient à ras bord. Choisissez un récipient évasé
afin de prévenir tout débordement éventuel. Les bouteilles à goulot étroit
peuvent exploser en cas de surchauffe. NE faites JAMAIS chauffer un biberon
encore muni de sa tétine ; il risquerait d'exploser en cas de surchauffe.
• Avant de consommer le contenu des biberons et des petits pots pour bébé,
vérifiez-en toujours la température pour éviter tout risque de brûlure ; pour ce
faire, mélangez-en le contenu ou secouez-les.
• Ne faites jamais réchauffer d'œufs (frais ou durs) dans leur coquille car ils
risquent d'exploser, et ce, même une fois le cycle de cuisson terminé.
Ne faites jamais réchauffer de bouteilles, de pots ou de récipients fermés
hermétiquement ou emballés sous vide. Il en va de même pour les noix dans
leur coquille ou encore les tomates.
• Le four doit être nettoyé régulièrement afin d'en retirer tout reste de nourriture.
• En négligeant la propreté de votre four, vous risquez d'en détériorer les
surfaces et par conséquent de réduire la durée de vie de l'appareil et de créer
des situations dangereuses.
• N'obstruez JAMAIS les orifices de ventilation du four avec une pièce de tissu ou
un morceau de papier. Le tissu ou le papier risque de s'enflammer lorsque l'air
chaud est évacué du four. Le four peut alors surchauffer et s'éteindre
automatiquement. Il restera inutilisable tant qu'il n'aura pas suffisamment refroidi.
• Utilisez TOUJOURS des maniques pour retirer un plat du four afin d'éviter
toute brûlure accidentelle.
IMPORTANT
•
•
•
•
•
Cet appareil N'EST PAS conçu pour être utilisé par des jeunes enfants non
assistés par un adulte responsable. Ne les laissez jamais sans surveillance à
proximité du four lorsque celui-ci est en marche. De même, évitez d'entreposer ou
de cacher tout objet suscitant l'intérêt des enfants au-dessus du four.
Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les
enfants) inexpérimentées ou dont les capacités physiques, sensorielles ou
mentales sont réduites, sauf si celles-ci sont sous la surveillance ou ont reçu les
instructions d'utilisation appropriées de la personne responsable de leur sécurité.
Les enfants ne doivent pas utiliser l'appareil sans la surveillance d'un adulte.
Cet appareil devient très chaud pendant son utilisation. Prenez garde à ne pas
toucher les éléments chauffants situés à l'intérieur du four.
N'UTILISEZ PAS de nettoyants fortement abrasifs ou de grattoirs métalliques
coupants pour nettoyer la porte du four, ils pourraient en rayer la surface et, par
conséquent, casser le verre (si fournis).
AVERTISSEMENT :
si la porte ou les joints de la porte sont endommagés, le four ne doit pas être utilisé tant
que ces pièces n'ont pas été réparées par une personne qualifiée.
AVERTISSEMENT :
il est très dangereux pour toute personne non habilitée d'effectuer des manipulations ou des
réparations impliquant le démontage de l'habillage de protection contre les micro-ondes.
AVERTISSEMENT :
les liquides et autres aliments ne doivent pas être réchauffés dans des récipients
fermés car ils risquent d'exploser.
AVERTISSEMENT :
n'autorisez des enfants à utiliser le four seuls que lorsqu'ils connaissent parfaitement
les instructions de fonctionnement et qu'ils sont conscients des risques engendrés par
une utilisation incorrecte.
AVERTISSEMENT :
en raison des températures élevées que le four génère, l'appareil ne doit être utilisé par des
enfants que sous la surveillance d'un adulte lorsqu'il fonctionne en mode combiné.
AVERTISSEMENT :
les parties accessibles peuvent devenir très chaudes pendant l'utilisation. Les
enfants en bas âge doivent être tenus à l'écart du four.
• Pour des raisons de sécurité, ne nettoyez jamais l'appareil à l'aide d'un jet
de vapeur ou d'un nettoyeur haute pression.
Protection de l'environnement
Prenez soin de déposer l'emballage de votre appareil dans un centre de recyclage de
type point vert.
6
jlXX^h†luTWZ\W`j†myU”GGwˆŽŒG^GG~Œ‹•Œš‹ˆ SGzŒ—›Œ”‰Œ™GX^SGYWW_GGYaZ^Gwt
Installation du four à micro-ondes
Réglage de l'horloge
Placez le four sur une surface plane située à 85 cm au-dessus du sol.
Cette surface doit être suffisamment résistante pour supporter le poids
du four en toute sécurité.
Votre four à micro-ondes est équipé d'une horloge. Lorsque
l'alimentation est fournie, « 0 », « 88:88 » ou « 12:00 » s'affiche
automatiquement à l'écran. Réglez l’heure actuelle. Vous pouvez
afficher l'heure au format 24 ou 12 heures. Vous devez régler
l'horloge :
• à l'installation initiale,
• après une coupure de courant.
20 cmG
au-dessus
85 cm
au-dessus
du sol
10 cm
à l'arrière
10 cm sur
le côté
1. Lorsque vous installez votre four, assurez une ventilation
adéquate de celui-ci en laissant un espace d'au moins
10 cm à l'arrière et sur les côtés et un espace de 20 cm
au-dessus.
2. Retirez tout élément d'emballage de l'intérieur du four.
Installez l'anneau de guidage et le plateau.
Vérifiez que le plateau tourne librement.
N'oubliez pas de changez l'heure lors du passage de l’heure d'hiver à
l'heure d'été et inversement.
1. Pour afficher l'heure
au format...
12 heures
24 heures
3. Installez le four à micro-ondes de façon à ce qu'il puisse
facilement être branché sur l'alimentation.
FR
Appuyez sur le bouton
Horloge ( )...
Une fois
Deux fois
2. Tournez le bouton de réglage pour régler l'heure.
Si le cordon d'alimentation est défectueux, il doit être remplacé
par un composant ou un câble spécial disponible chez votre
fabricant ou un réparateur agréé.
Pour votre sécurité, cet appareil doit être branché sur une priseG
murale à 3 broches avec mise à la terre de 230 V CA - 50 Hz.
Si le câble électrique de cet appareil est endommagé, il doit être
remplacé par un câble spécial.
N'installez pas le four dans un environnement chaud ou humide
(ex. : à côté d'un radiateur ou d'un four traditionnel). Respectez
les caractéristiques électriques du four. Si vous utilisez une
rallonge, celle-ci doit correspondre aux normes du cordon
d'alimentation d'origine. Avant d'utiliser votre four pour la
première fois, nettoyez les parois internes et le joint d'étanchéité
de la porte à l'aide d'un chiffon humide.
3. Appuyez sur le bouton Horloge (
).
4. Tournez le bouton de réglage pour régler les minutes.
5. Une fois que l'heure affichée est correcte, appuyez sur le
bouton Horloge ( ) pour lancer l'horloge.
Résultat : L'heure s'affiche lorsque le four à micro-ondes
n'est pas en cours d'utilisation.
7
jlXX^h†luTWZ\W`j†myU”GGwˆŽŒG_GG~Œ‹•Œš‹ˆ SGzŒ—›Œ”‰Œ™GX^SGYWW_GGYaZ^Gwt
Vérification du bon fonctionnement de votre four
FR
Problèmes et solutions
La procédure suivante vous permet de vérifier à tout moment que votre four
fonctionne correctement. En cas de doute, reportez-vous à la section intitulée «
Problèmes et solutions » située en page suivante.
Se familiariser avec un nouvel appareil requiert toujours un peu de temps. Si
vous rencontrez l'un des problèmes décrits ci-dessous, essayez les solutions
proposées. Elles pourront vous permettre de résoudre rapidement votre
problème sans devoir téléphoner au service après-vente.
Le four doit être branché sur une prise murale appropriée. Le
plateau doit être correctement positionné dans le four. Si une
puissance autre que la puissance maximale (100 % - 900 W) est
utilisée, l'eau mettra plus longtemps à bouillir.
Ouvrez la porte du four en tirant sur la poignée située sur le côté droit de la
porte. Placez un verre d'eau sur le plateau. Fermez la porte.
Ces phénomènes sont normaux.
• De la condensation se forme à l'intérieur du four
• De l'air circule autour de la porte et du four
• Un reflet lumineux apparaît autour de la porte et du four
• De la vapeur s'échappe du pourtour de la porte ou des orifices de ventilation.
Les aliments ne sont pas du tout cuits.
• Avez-vous réglé le temps de cuisson et appuyé sur le bouton Départ ( ) ?
• La porte est-elle bien fermée ?
• L'alimentation secteur a-t-elle disjoncté ou le fusible a-t-il fondu à la suite
d'une surcharge ?
Les aliments sont trop ou pas assez cuits.
• Avez-vous indiqué un temps de cuisson adapté au type d'aliment ?
• Avez-vous choisi la puissance appropriée ?
Des étincelles et des craquements se produisent à l'intérieur du four (étincelles)
• Avez-vous utilisé un plat comportant des ornements métalliques ?
• Avez-vous laissé une fourchette ou un autre ustensile métallique dans le four ?
• L'aluminium que vous avez utilisé se situe-t-il trop près des parois du four ?
Le four provoque des interférences sur les radios ou les téléviseurs.
• Ce phénomène, bien que modéré, peut en effet survenir lorsque le four
fonctionne. Ceci est tout à fait normal.
* Solution : installez le four loin des téléviseurs, radios ou antennes.
• Si le microprocesseur du four détecte une interférence, l'afficheur peut être
réinitialisé.
* Solution : débranchez le cordon d'alimentation, puis rebranchez-le.
Réglez l'horloge à nouveau.
Le message « E - 24 » s'affiche.
• Le message « E - 24 » s'affiche automatiquement avant que le four à microondes ne surchauffe. Si le message « E - 24 » s'affiche, appuyez sur la touche
« Arrêt/Annuler » pour lancer le mode Initialisation.
Appuyez sur le bouton Départ (
) et réglez la durée sur
4 ou 5 minutes en appuyant sur le bouton Départ ( )
autant de fois que nécessaire.
Résultat : L'eau est chauffée pendant 4 ou 5 minutes.
L'eau doit entrer en ébullition.
Fonctionnement d'un four à micro-ondes
Les micro-ondes sont des ondes électromagnétiques à haute fréquence.
L'énergie qu'elles dégagent permet de cuire ou de réchauffer les aliments sans
en altérer la forme et la couleur.
Vous pouvez utiliser votre four à micro-ondes pour :
• faire décongeler ;
• faire réchauffer ;
• faire cuire.
Principe de cuisson
1. Les micro-ondes générées par le magnétron sont
réfléchies sur les parois du four et réparties de façon
homogène à l'intérieur du four pendant la cuisson
grâce à la rotation du plateau sur lequel sont placés
les produits. Ce procédé assure donc une cuisson
homogène des aliments.
2. Les micro-ondes sont absorbées par les aliments
sur une profondeur d'environ 2,5 cm. La cuisson se
poursuit au fur et à mesure que la chaleur se diffuse
dans les aliments.
3. Les temps de cuisson varient en fonction du
récipient utilisé et des propriétés des aliments :
• quantité et densité
• teneur en eau
• température initiale (aliment réfrigéré ou non)
Si le problème ne peut être résolu à l'aide des instructions ci-dessus, contactez
votre service après-vente Samsung.
Munissez-vous des informations suivantes :
• Les numéros de modèle et de série figurant normalement à
l'arrière du four
• Les détails concernant votre garantie
• Une description claire du dysfonctionnement
Contactez ensuite votre revendeur local ou le service après-vente SAMSUNG.
La chaleur se diffusant à l'intérieur des aliments de façon
progressive, la cuisson se poursuit en dehors du four. Les temps de
repos mentionnés dans les recettes et dans ce livret doivent donc
être respectés afin d'assurer :
• une cuisson uniforme et à cœur ;
• une température homogène.
8
jlXX^h†luTWZ\W`j†myU”GGwˆŽŒG`GG~Œ‹•Œš‹ˆ SGzŒ—›Œ”‰Œ™GX^SGYWW_GGYaZ^Gwt
Cuisson/Réchauffage
Puissances et temps de cuisson
Suivez les instructions ci-dessous lorsque vous souhaitez faire cuire ou
réchauffer des aliments.
La fonction Puissance vous permet d'adapter la quantité d'énergie dispersée et FR
par conséquent, le temps nécessaire à la cuisson ou au réchauffage des
aliments en fonction de leur catégorie et de leur quantité. Vous pouvez
sélectionner six puissances différentes.
Vérifiez TOUJOURS les réglages de cuisson avant de laisser le four
sans surveillance.
Ouvrez la porte. Placez les aliments au centre du plateau. Fermez la porte. Ne
mettez jamais le four en route lorsqu'il est vide.
Niveau de puissance
ÉLEVÉ
MOYENNEMENT ÉLEVÉ
MOYEN
MOYENNEMENT FAIBLE
DÉCONGÉLATION
FAIBLE
1. Appuyez sur le bouton Micro-ondes (
).
Résultat : les indications suivantes s'affichent :
(mode micro-ondes)
2. Réglez la puissance appropriée en appuyant de nouveau
sur le bouton Micro-ondes ( ) jusqu'à ce que la
puissance souhaitée s'affiche. Pour plus d'informations,
reportez-vous au tableau des puissances.
4. Appuyez sur le bouton Départ ( ).
Résultat : l'éclairage du four est activé et le plateau
commence à tourner. La cuisson démarre.
Lorsqu'elle est terminée :
un signal sonore retentit et un « 0 » clignote à
quatre reprises. Ensuite, le four émet un signal
sonore toutes les minutes.
Si vous souhaitez connaître la puissance
actuelle du four, appuyez une fois sur le bouton
Micro-ondes (
). Si vous souhaitez changer
la puissance en cours de cuisson, appuyez sur
le bouton Micro-ondes ( ) jusqu'à ce que la
puissance souhaitée s'affiche.
Démarrage rapide :
Pour faire chauffer des aliments pendant une courte durée à pleine
puissance (900 W), il vous suffit d'appuyer sur le bouton Départ (
Puissance
100 %
67 %
50 %
33 %
20 %
11 %
900 W
600 W
450 W
300 W
180 W
100 W
Les temps de cuisson indiqués dans les recettes et dans ce livret correspondent
à la puissance spécifique indiquée.
3. Sélectionnez le temps de cuisson en tournant le bouton
de réglage.
Résultat : le temps de cuisson s'affiche.
Pourcentage
)
autant de fois que vous souhaitez ajouter de tranches de 30 secondes.
Le four se met en marche immédiatement.
9
Si vous choisissez...
Le temps de cuisson doit être...
une puissance élevée
une puissance faible
réduit
augmenté
jlXX^h†luTWZ\W`j†myU”GGwˆŽŒGXWGG~Œ‹•Œš‹ˆ SGzŒ—›Œ”‰Œ™GX^SGYWW_GGYaZ^Gwt
FR
Arrêt de la cuisson
Réglage du temps de cuisson
Vous pouvez arrêter la cuisson à tout moment pour :
• contrôler la cuisson ;
• retourner ou mélanger les aliments ;
• les laisser reposer.
Vous pouvez augmenter le temps de cuisson en appuyant sur le bouton + 30s
autant de fois que vous souhaitez ajouter de tranches de 30 secondes.
• Pour surveiller la progression de la cuisson, il vous suffit
d'ouvrir la porte ;
• Augmentez le temps de cuisson restant.
Pour arrêter la cuisson...
Vous devez...
temporairement
ouvrir la porte.
Résultat : la cuisson s'arrête.
Pour reprendre la cuisson, refermez la porte et
appuyez sur le bouton DépartG( ).
définitivement
appuyer sur le bouton Arrêt.
Résultat : la cuisson s'arrête.
Si vous désirez annuler les réglages de cuisson,
appuyez de nouveau sur le bouton Arrêt.
Pour augmenter le temps de cuisson des aliments, appuyez
sur le bouton Départ (
) autant de fois que vous souhaitez
ajouter de tranches de 30 secondes.
• Exemple : pour ajouter trois minutes, appuyez six fois
sur le bouton Départ ( ).
10
jlXX^h†luTWZ\W`j†myU”GGwˆŽŒGXXGG~Œ‹•Œš‹ˆ SGzŒ—›Œ”‰Œ™GX^SGYWW_GGYaZ^Gwt
Utilisation de la fonction de cuisson automatique
Les cinq fonctions de cuisson automatique ( ) comprennent/proposent des
temps de cuisson pré-programmés. Ainsi, vous n'avez besoin de régler ni le
temps de cuisson, ni la puissance.
Il vous suffit de définir la quantité en tournant le bouton de réglage.
Le tableau suivant répertorie les divers programmes de cuisson
FR
automatique, les quantités, les temps de repos et les instructions
relatives à chaque mode de cuisson. Les programmes 1 et 2 utilisent
uniquement l'énergie des micro-ondes. Les programmes 3 et 4 font
également appel à un mode de cuisson combinée (micro-ondes et gril).
Le programme numéro 5 utilise une combinaison de micro-ondes et
convection.
Utilisez uniquement de la vaisselle adaptée aux micro-ondes.
Code Aliments
Ouvrez la porte. Placez les aliments au centre du plateau. Fermez la porte.
1. Appuyez sur le bouton Cuisson automatique (
).
Quantité
Temps Instructions
de repos
1.
LégumesG
frais
200 à 250 g
300 à 350 g
400 à 450 g
500 à 550 g
600 à 650 g
700 à 750 g
3 min
Pesez les légumes après les avoir lavés,
rincés et coupés en morceaux de même
taille. Mettez-les dans une cocotte en
verre et couvrez. Ajoutez 30 ml (2
cuillères à soupe) d'eau pour une portion
de 200 à 250 g, 45 ml (3 cuillères à
soupe) pour une portion de 300 à 450 g et
60 à 75 ml (4 à 5 cuillères à soupe) pour
une portion de 500 à 750 g. Mélangez
après cuisson. Lorsque vous faites cuire
des quantités plus importantes, remuez
une fois en cours de cuisson.
2.
Pommes de
terre
épluchées
300 à 350 g
400 à 450 g
500 à 550 g
600 à 650 g
700 à 750 g
3 min
Pesez les pommes de terre après les
avoir épluchées, lavées et coupées en
morceaux de même taille. Mettez-les
dans une cocotte en verre et couvrez.
Ajoutez 45 ml (3 cuillères à soupe) d'eau
pour la cuisson d'une portion de 300 à
450 g, 60 ml (4 cuillères à soupe) pour
une portion de 500 à 750 g.
3.
Poisson
grillé
200 à 300 g
(1 morceau)
400 à 500 g
(1 à
2 morceaux)
600 à 700 g
(2 morceaux)
3 min
Badigeonnez le poisson d'huile, puis
ajoutez des herbes et des épices. Placez
deux poissons côte à côte (tête contre
queue) sur la grille supérieure.GRetournezles dès que le signal sonore retentit.
4.
Morceaux
de poulet
200 à 300 g
(1 morceau)
400 à 500 g
(2 morceaux)
600 à 700 g
(3 morceaux)
3 min
Badigeonnez les morceaux de poulet
d'huile et saupoudrez-les de poivre, de sel
et de paprika. Disposez-les en cercle sur
la grille supérieure, côté peau vers le bas.G
Retournez-les dès que le signal sonore
retentit.
5.
Rôti de
bœuf/Rôti
d'agneau
900 à 1000 g 10 à 15 Badigeonnez le bœuf/l'agneau d'huile et
1200 à 1300 g
min
d'épices (poivre uniquement, le sel doit
1400 à 1500 g
être ajouté après le rôtissage). Placez-le
sur la grille inférieure, côté gras vers le
bas. Retournez-le lorsque le signal sonore
retentit. Une fois la cuisson effectuée,
enveloppez la viande dans une feuille
d'aluminium et laissez reposer.
2. Sélectionnez le type d'aliments que vous souhaitez faire cuire
en appuyant sur le bouton Cuisson automatique ( ).
Reportez-vous au tableau de la page suivante pour obtenir
une description des divers programmes pré-réglés.
3. Sélectionnez la quantité en tournant le bouton de réglage
vers la droite ou vers la gauche.
4. Appuyez sur le bouton Départ ( ).
Résultat : Les aliments sont cuits en fonction du programme
pré-réglé sélectionné.
Lorsque la cuisson est terminée, un signal
sonore retentit et un « 0 » clignote à quatre
reprises. Ensuite, le four émet un signal
sonore toutes les minutes.
11
jlXX^h†luTWZ\W`j†myU”GGwˆŽŒGXYGG~Œ‹•Œš‹ˆ SGzŒ—›Œ”‰Œ™GX^SGYWW_GGYaZ^Gwt
Utilisation de la fonction de réchauffage automatique
FR
Les quatre fonctions de réchauffage automatique ( ) proposent quatre temps
de cuisson pré-programmés. Ainsi, vous n'avez besoin de régler ni le temps de
cuisson, ni la puissance.
Il vous suffit de définir la quantité en tournant le bouton de réglage.
Le tableau suivant présente les divers programmes de réchauffage et
de cuisson automatique, les quantités, les temps de repos et les
instructions appropriées. Les programmes 1 et 2 utilisent uniquement
l'énergie des micro-ondes.
Les programmes 3 et 4 combinent l'énergie des micro-ondes et
l'énergie par convection.
Utilisez uniquement de la vaisselle adaptée aux micro-ondes.
Ouvrez la porte. Placez les aliments au centre du plateau. Fermez la porte.
1. Appuyez sur le bouton Réchauffage automatique (
Code Aliments
)
2. Sélectionnez le type d'aliments que vous souhaitez faire
cuire en appuyant sur le bouton Réchauffage
automatique ( ). Reportez-vous au tableau de la page
suivante pour obtenir une description des divers
programmes pré-réglés.
12
Temps Instructions
de repos
1.
Plats
préparés
(réfrigérés)
300 à 350 g
400 à 450 g
500 à 550 g
3 min
Placez les aliments dans une
assiette en céramique et recouvrezla d'un film plastique résistant aux
micro-ondes. Ce programme
convient aux plats composés de trois
aliments différents (ex. : viande en
sauce, légumes et accompagnement
tel que pommes de terre, riz ou
pâtes).
2.
Soupe/
200 à 250 ml
Sauce
300 à 350 ml
(réfrigérée) 400 à 450 ml
500 à 550 ml
600 à 650 ml
700 à 750 ml
2à
3 min
Versez le liquide dans une assiette
creuse en céramique ou un bol et
recouvrez le récipient d'un couvercle
en plastique durant le réchauffage.
Mélangez la soupe dès que le signal
sonore retentit (le four continue de
fonctionner et s'arrête lorsque vous
ouvrez la porte).
Remuez avec précaution avant et
après le temps de repos.
3.
Pizza
surgelée
300 à 400 g
450 à 550Gg
600 à 700 g
-
Il est recommandé de faire
préchauffer le four à 220°C pendant
5 minutes à l'aide de la fonction de
convection.
Pour une seule pizza surgelée
(-18 °C), utilisez la grille supérieure ;
pour deux pizzas surgelées, utilisez
la grille inférieure et la grille
supérieure.
4.
Petits
pains
surgelés
100 à 150 g
(2 unités)
200 à 250 g
(4 unités)
300 à 350 g
(6 unités)
400 à 450 g
(8 unités)
3à
5 min
Il est recommandé de faire
préchauffer le four à 180°C pendant
5 minutes à l'aide de la fonction de
convection.
Placez de 2 à 6 petits pains surgelés
(-18 °C) en cercle sur la grille
inférieure. Pour 8 petits pains,
répartissez-les de manière égale sur
la grille inférieure et la grille
supérieure. Ce programme convient
aux viennoiseries surgelées telles
que les petits pains, les ciabatta et
les petites baguettes.
3. Sélectionnez la quantité en tournant le bouton de réglage
vers la droite ou vers la gauche.
4. Appuyez sur le bouton Départ ( ).
Résultat : Les aliments sont cuits en fonction du
programme pré-réglé sélectionné.
Lorsque la cuisson est terminée, un signal
sonore retentit et un « 0 » clignote à quatre
reprises. Ensuite, le four émet un signal
sonore toutes les minutes.
Quantité
jlXX^h†luTWZ\W`j†myU”GGwˆŽŒGXZGG~Œ‹•Œš‹ˆ SGzŒ—›Œ”‰Œ™GX^SGYWW_GGYaZ^Gwt
Utilisation de la fonction Décongélation
Le mode Décongélation ( ) permet de faire décongeler de la viande, de la
volaille, du poisson, du pain, des gâteaux ou des fruits. Le temps de
décongélation et la puissance se règlent automatiquement. Il vous suffit de
sélectionner le programme et le poids correspondant aux aliments à
décongeler.
Le tableau suivant répertorie les divers programmes de Décongélation
FR
automatique, les quantités, les temps de repos et les instructions
appropriées. Éliminez tous les éléments d'emballage des aliments
avant de démarrer la décongélation.
Placez la viande, la volaille ou le poisson sur une assiette plate en verre ou en
céramique et le pain ou le gâteau sur du papier absorbant.
Code Aliments Quantité Temps Instructions
de repos
N'utilisez que des plats adaptés à la cuisson aux micro-ondes.
Ouvrez la porte. Placez l'aliment surgelé dans un plat en céramique au centre
du plateau. Fermez la porte.
1. Appuyez sur le bouton Décongélation (
1.
Viande
200 à
2000 g
20 à Protégez les extrémités avec du papier
90 min d'aluminium. Retournez la viande au signal
sonore. Ce programme convient pour la
cuisson du bœuf, de l'agneau, du porc, des
côtelettes ou des émincés.
2.
Volaille
200 à
2000 g
20 à Protégez les extrémités des cuisses et des
90 min ailes avec de l'aluminium. Retournez la volaille
au signal sonore. Ce programme convient aussi
bien à un poulet entier qu'à des morceaux.
3.
Poisson
200 à
2000 g
20 à Protégez la queue d'un poisson entier avec du
60 min papier d'aluminium. Retournez le poisson au
signal sonore. Ce programme convient aussi
bien à la cuisson des poissons entiers qu'à
celle des filets.
4.
Pain/
gâteaux
125 à
1000 g
10 à Placez le pain bien à plat sur une feuille de
60 min papier absorbant et retournez-le au signal
sonore. Posez le gâteau sur une assiette en
céramique et, si possible, retournez-le au signal
sonore (le four continue de fonctionner et
s'arrête automatiquement lorsque vous ouvrez
la porte).GCe programme convient à la
décongélation de toutes sortes de pains, en
tranches ou entier, ainsi qu'à celle des petits
pains et des baguettes. Disposez les petits
pains en cercle.GCe programme convient à la
décongélation de toutes sortes de gâteaux à
base de levure ainsi qu'à celle des biscuits, de
la tarte au fromage et de la pâte feuilletée. Il
n'est pas adapté à la cuisson des pâtes
brisées, des gâteaux à la crème et aux fruits ou
des gâteaux nappés de chocolat.
5.
Fruits
100 à
600 g
5à
Répartissez uniformément les fruits dans un
20 min récipient en verre à fond plat.GCe programme
convient à toutes sortes de fruits.
).
2. Sélectionnez le type d’aliments que vous souhaitez faire
décongeler en appuyant sur le bouton Décongélation
( ). Reportez-vous au tableau de la page suivante pour
obtenir une description des divers programmes pré-réglés.
3. Réglez le poids des aliments en tournant le bouton de
réglage.
4. Appuyez sur le bouton Départ ( ).
Résultat :
La phase de décongélation commence.
Un signal sonore vous rappelant de retourner
l'aliment retentit en cours de décongélation.
5. Appuyez de nouveau sur le bouton Départ ( ) pour
reprendre la décongélation.
Résultat : Lorsque la cuisson est terminée, un signal
sonore retentit et un « 0 » clignote à quatre
reprises. Ensuite, le four émet un signal sonore
toutes les minutes.
Vous pouvez aussi programmer la décongélation manuellement.
Pour ce faire, sélectionnez la fonction micro-ondes avec une
puissance de 180 W. Reportez-vous au chapitre « Décongélation »
de la page 31 pour de plus amples détails.
13
jlXX^h†luTWZ\W`j†myU”GGwˆŽŒGX[GG~Œ‹•Œš‹ˆ SGzŒ—›Œ”‰Œ™GX^SGYWW_GGYaZ^Gwt
Utilisation de la fonction Snack
FR
La fonction Junior/Snack propose six programmes automatiques
pour hamburgers, ravioli, pop-corn, ailes de poulet surgelées,
snacks surgelés et nachos. Vous n'avez besoin de régler ni le temps,
ni la puissance de cuisson. Vous pouvez définir la quantité en tournant
le bouton de réglage vers la droite ou vers la gauche.
Le tableau suivant indique les programmes automatiques destinés aux aliments
et snacks préférés des enfants ainsi qu'aux amuse-gueules. Il indique
également les quantités, les temps de repos et les instructions appropriées.
Les programmes 1, 2, 5 et 6 utilisent uniquement l'énergie micro-ondes. Le
programme 3 combine l'énergie des micro-ondes et celle du gril. Le programme
4 fait appel à l'énergie des micro-ondes et à l'énergie par convection.
Placez le plat au centre du plateau, puis fermez la porte.
Code Aliments Quantité
1. Appuyez sur le bouton Snack.
2. Sélectionnez le type d’aliments que vous souhaitez faire
cuire en appuyant sur le bouton Snack. Reportez-vous au
tableau de la page suivante pour obtenir une description
des divers programmes pré-réglés.
1
Hamburger
(réfrigéré)
2
Mini ravioli 200 à 250 g
(réfrigérés) 300 à 350 g
3 min
Versez les mini ravioli cuisinés dans un
plat en plastique adapté à la cuisson
micro-ondes et placez celui-ci au centre du
plateau.GPercez le film du plat préparé ou
recouvrez le plat en plastique de film
étirable. Remuez avec précaution avant et
après le temps de repos. Ce programme
convient aux ravioli ainsi qu'aux pâtes en
sauce.
3
Ailes de
poulet
surgelées
250 g
500 g
2 min
Disposez des ailes de poulet préparées ou
des petits pilons de poulet précuits et
épicés (côté peau) sur la grille métallique
supérieure. Disposez-les en cercle.G
Retournez-les dès que le signal sonore
retentit.
4
Pizza et
snacks
surgelés
200 g
(5 à
6 morceaux)
300 g
(8 à
9 morceaux)
-
Disposez uniformément les snacks pizza
ou les mini quiches surgelées sur la grille
supérieure.
5
Pop-corn
100 g
-
Utilisez du pop-corn spécialement conçu
pour le four à micro-ondes. Suivez les
instructions indiquées sur le paquet et
placez le sac au centre du plateau.
Pendant la cuisson, le maïs éclate et le
sac augmente de volume. Retirez le sac
du four et ouvrez-le avec précaution.
6
Nachos
125 g
-
Disposez les nachos (chips tortilla) sur une
assiette plate en céramique.GSaupoudrez
de 50 g de cheddar râpé et d'épices.
Placez l'assiette sur le plateau tournant.
3. Sélectionnez la quantité en tournant le bouton de
réglage vers la droite ou vers la gauche.
4. Appuyez sur le bouton Départ ( ).
Résultat : Les aliments sont cuits en fonction du
programme pré-réglé sélectionné.
Lorsque la cuisson est terminée, un signal
sonore retentit et un « 0 » clignote à quatre
reprises. Ensuite, le four émet un signal
sonore toutes les minutes.
14
150 g
(1 unité)
300 g
(2 unités)
Temps Instructions
de repos
1 à 2 min Placez le hamburger (petit pain avec une
tranche de bœuf) ou le cheeseburger sur
du papier absorbant.GPlacez le hamburger
au centre du plateau, ou les deux
hamburgers de chaque côté du plateau.
Après le réchauffage, garnissez-le de
laitue, de tranches de tomate, de sauce et
d'épices.
jlXX^h†luTWZ\W`j†myU”GGwˆŽŒGX\GG~Œ‹•Œš‹ˆ SGzŒ—›Œ”‰Œ™GX^SGYWW_GGYaZ^Gwt
Utilisation de la fonction Cuisson vapeur/Cuisson croustillante automatiques (CE117AE)
Les fonctions Cuisson vapeur et cuisson croustillante automatiques (
)
proposent des temps de cuisson pré-programmés. Vous n'avez besoin de
régler ni le temps de cuisson, ni la puissance. Il vous suffit de définir la
FR
2. Sélectionnez le type d'aliments que vous souhaitez faire
cuire en appuyant sur le bouton Cuisson vapeur et
). Reportezcuisson croustillante automatiques (
vous au tableau de la page suivante pour obtenir une
description des divers programmes pré-réglés.
quantité en tournant le bouton de réglage.
Placez le plat au centre du plateau tournant, puis refermez la porte.
• Cuisson vapeur automatique : S-1 à S-5
• Cuisson croustillante automatique : C-1 à C-5
3. Sélectionnez la quantité en tournant le bouton de
réglage vers la droite ou vers la gauche.
1. Appuyez sur le bouton Cuisson vapeur et cuisson
croustillante automatiques (
).
Utilisation du Mode et du récipient
4. Appuyez sur le bouton Départ ( ).
Résultat : Les aliments sont cuits en fonction du
programme pré-réglé sélectionné.
Lorsque la cuisson est terminée, un signal
sonore retentit et un « 0 » clignote à quatre
reprises. Ensuite, le four émet un signal
sonore toutes les minutes.
1. Cuisson vapeur automatique : S-1 à S-5
Eau 500 ml
Plat du cuiseur vapeur/
Plat croustilleur
Plateau vapeur
Attention !
Couvercle en acier
inoxydable
•
•
•
2. Cuisson croustillante automatique : C-1 à C-5
•
•
•
Plat du cuiseur vapeur/
Plat croustilleur
Grille inférieure
Grille supérieure
15
N'utilisez jamais ce cuiseur vapeur avec un appareil ou un modèle
différent.GIl risquerait de prendre feu ou de causer des dommages
irrémédiables sur l'appareil.
N'utilisez jamais le cuiseur vapeur sans ajouter d'eau ou d'aliments à
l'intérieur.GAvant d'utiliser ce cuiseur, versez-y au moins 500 ml d'eau.
Si la quantité d'eau est inférieure à 500 ml, la cuisson risque d'être
incomplète ou le cuiseur peut prendre feu ou causer des dommages
irrémédiables sur l'appareil.
Après la cuisson, retirez le récipient du cuiseur avec précaution afin de ne
pas vous brûler.
Le cuiseur doit être utilisé uniquement en mode « Cuisson vapeur/
) : S-1 à S-5 ».
Cuisson croustillante automatiques (
Le plat croustilleur doit être utilisé uniquement en mode « Cuisson
vapeur/Cuisson croustillante automatiques(
) : C-1 à C-5 ».
Assurez-vous d'avoir placé le couvercle sur le cuiseur de telle façon qu'il
s'emboîte correctement dans le plat du cuiseur vapeur/plat croustilleur.
Les œufs ou les châtaignes risquent d'exploser si le couvercle et le plat
du cuiseur vapeur ne sont pas placés comme indiqué dans les consignes
d'installation.
Comment nettoyer le plat du cuiseur vapeur/plat croustilleur ?
Lavez le plat à l'eau chaude savonneuse et rincez-le à l'eau claire.
N'utilisez ni grattoir ni éponge métallique ; ils risqueraient
d'endommager le revêtement supérieur du plat.
Important :
le plat du cuiseur vapeur/plat croustilleur ne peut pas être mis au
lave-vaisselle.
jlXX^h†luTWZ\W`j†myU”GGwˆŽŒGX]GG~Œ‹•Œš‹ˆ SGzŒ—›Œ”‰Œ™GX^SGYWW_GGYaZ^Gwt
Utilisation de la fonction Cuisson vapeur/Cuisson croustillante automatiques (CE117AE) (suite)
FR
Le tableau suivant répertorie les divers programmes de Cuisson
vapeur et cuisson croustillante, les quantités, les temps de repos et les
instructions relatives à chaque mode de cuisson.
Ces programmes ne peuvent être utilisés qu'avec l'accessoire de la
fonction Cuisson vapeur et cuisson croustillante. Les programmes S-1
à 5 sont utilisés avec le cuiseur vapeur tandis que les programmes C-1
à 5 sont utilisés avec le plat croustilleur (plat du cuiseur vapeur)
uniquement.
Pour ce qui est des programmes de cuisson à la vapeur (S-1 à 5), les
temps de cuisson dépendent de la taille, de l'épaisseur et du type des
aliments. Ces programmes conviennent aux portions et aux aliments
de taille moyenne. Lorsque vous faites cuire à la vapeur des morceaux
ou des aliments de belle taille, laissez-les reposer à couvert pendant 2 à
5 minutes après cuisson.
Lorsque vous faites cuire à la vapeur des aliments en tranches très
fines, nous vous recommandons d'arrêter la cuisson automatique 2 à 3
minutes avant la fin en appuyant sur le bouton Arrêt.
Ces programmes n'utilisent que l'énergie par micro-ondes.
Code Aliments
S-1 Légumes
en
tranches
Quantité
Préparation
des
accessoires
Instructions
200 à 500 g
Cuiseur
vapeur plus
500 ml d'eau
froide
Rincez et nettoyez les légumes et
coupez-les en tranches ou en morceaux
de taille équivalente.
Versez ½ l d'eau dans le plat du cuiseur
vapeur.
Posez le plateau dans le plat du cuiseur
vapeur, ajoutez les légumes et couvrez
avec le couvercle en acier inoxydable.
Placez le cuiseur vapeur sur le plateau
tournant.
Ce programme convient à la cuisson de
morceaux de légumes de taille moyenne
(ex. : brocolis, choux-fleurs et carottes
en tranches).
16
S-2 Légumes
entiers
200 à 800 g
Cuiseur
vapeur plus
500 ml d'eau
froide
Rincez et nettoyez les légumes.
Versez ½ l d'eau dans le plat du cuiseur
vapeur.
Posez le plateau dans le plat du cuiseur
vapeur, ajoutez les légumes et couvrez
avec le couvercle en acier inoxydable.
Placez le cuiseur vapeur sur le plateau
tournant.
Ce programme convient à la cuisson de
légumes entiers (ex. : épis de maïs,
artichauts, choux-fleurs, petites pommes
de terre et choux en quartiers).
S-3 Filets de
poisson
100 à 600 g
Cuiseur
vapeur plus
500 ml d'eau
froide
Rincez et nettoyez les filets de poisson.
Versez ½ l d'eau dans le plat du cuiseur
vapeur.
Posez le plateau dans le plat du cuiseur
vapeur et disposez-y les filets de
poisson côte à côte. Vous pouvez
ajouter du sel, des fines herbes et 1 à
2 cuillères à soupe de jus de citron.
Couvrez avec le couvercle en acier
inoxydable. Placez le cuiseur vapeur sur
le plateau tournant. Ce programme
convient à la cuisson des filets de
poisson (ex. : sébaste, lieu et cabillaud).
S-4 Œufs durs 150 à 500 g
Cuiseur
vapeur plus
500 ml d'eau
froide
Versez ½ l d'eau dans le plat du
cuiseur vapeur.
Posez le plateau dans le plat du
cuiseur vapeur. Percez 3 à 8 œufs
frais d'environ 60 g chacun (taille
moyenne) et placez-les dans les
petites cavités du plateau. Couvrez
avec le couvercle en acier inoxydable
et placez le cuiseur vapeur sur le
plateau tournant.
Après la cuisson, laissez reposer
pendant 2 à 5 minutes.
S-5 Escalopes 100 à 600 g
Cuiseur
de poulet
vapeur plus
500 ml d'eau
froide
Rincez et nettoyez les escalopes de
poulet.
Versez ½ l d'eau dans le plat du cuiseur
vapeur.
Vous pouvez ajouter dans l'eau des fines
herbes et des épices.
Posez le plateau dans le plat du cuiseur
vapeur, disposez-y les filets en cercle et
couvrez avec le couvercle en acier
inoxydable. Placez le cuiseur vapeur sur
le plateau tournant.
jlXX^h†luTWZ\W`j†myU”GGwˆŽŒGX^GG~Œ‹•Œš‹ˆ SGzŒ—›Œ”‰Œ™GX^SGYWW_GGYaZ^Gwt
Utilisation de la fonction Cuisson vapeur/Cuisson
croustillante automatiques (CE117AE) (suite)
Utilisation de la fonction manuelle Cuisson
vapeur (CE117AE)
Avant d'utiliser les programmes de Cuisson croustillante (C1 à C5),
faites préchauffer le plat croustilleur sur le plateau en mode 600 W +
gril ou 600 W + 250°C pendant 3 à 5 minutes (suivez les instructions).
Ces programmes combinent l'énergie des micro-ondes et l'énergie du
gril ou l'énergie des micro-ondes et l'énergie issue de la
convection.Utilisez des maniques pour retirer le plat du four !
Avec le cuiseur vapeur, vous pouvez non seulement choisir la cuisson vapeur
automatique, mais également la cuisson vapeur manuelle en vous référant au
tableau de cuisson vapeur manuelle à droite.
La procédure suivante explique comment utiliser la fonction manuelle
Cuisson vapeur.
Vérifiez TOUJOURS les réglages de cuisson avant de laisser le four sans
surveillance.
Posez le cuiseur (avec les aliments) au centre du plateau. Puis fermez la porte.
FR
Code Aliments
Quantité
200 g
300 g
400 g
Préparation Instructions
des
accessoires
C-1
Pizza
surgelée
(-18 °C)
C-2
Mini
125 g
Plat
Faites préchauffer le plat croustilleur sur le
rouleaux de (5 morceaux) croustilleur/ plateau tournant en mode 600 W + 250 °C
printemps
250 g
préchauffage pendant 5 min. Disposez les rouleaux de
surgelés
(10 morceaux)
600 W +
printemps sur le plat croustilleur. Placez le
(-18 °C)
250 °C
plat croustilleur sur la grille inférieure.
pendant
5 min
C-3
Baguettes
surgelées
(-18 °C)
Plat
croustilleur/
600 W + gril
pendant
5 min
150 g
Plat
croustilleur/
(1 morceau) préchauffage
250 g
600 W +
(2 morceaux)
250 °C
pendant
5 min
Avec le récipient.
Faites préchauffer le plat croustilleur sur le
plateau tournant en mode 600 W + gril
pendant 5 min. Posez la pizza surgelée sur
le plat croustilleur. Placez le plat croustilleur
sur la grille supérieure.
Eau 500 ml
Plat du cuiseur vapeur/
Plat croustilleur
Beignets de
poulet
surgelés
(-18 °C)
125 g
250 g
Plat
croustilleur/
préchauffage
600 W + gril
pendant
3 min
Faites préchauffer le plat croustilleur sur le
plateau tournant en mode 600 W + gril
pendant 3 min. Badigeonnez le plat
croustilleur d'une cuillère à soupe d'huile.
Répartissez les beignets de poulet de
manière homogène sur le plat croustilleur.
Placez le plat croustilleur sur la grille
supérieure. Retournez-les lorsque le signal
sonore retentit.. Appuyez sur le bouton
Départ pour reprendre la cuisson.
C-5
Bruschettas
surgelées
(-18 °C)
150 g
(4 à 5
morceaux)
300 g
(8 à 9
morceaux)
Plat
croustilleur/
préchauffage
600 W +
250° C
pendant
5 min
Faites préchauffer le plat croustilleur sur le
plateau tournant en mode 600 W + 250 °C
pendant 5 min. Disposez les bruschettas en
cercle sur le plat croustilleur. Placez le plat
croustilleur sur la grille inférieure.
Couvercle en acier
inoxydable
Faites préchauffer le plat croustilleur sur le
plateau tournant en mode 600 W + 250 °C
pendant 5 min. Pour une baguette : placezla de façon légèrement excentrée sur le plat
croustilleur. Pour deux baguettes : placezles côte à côte sur le plat. Placez le plat
croustilleur sur la grille inférieure. Ce
programme convient à la cuisson de
baguettes garnies (ex. : légumes, jambon et
fromage).
C-4
Plateau vapeur
1. Appuyez sur le bouton Micro-ondes ( ).
Résultat : La puissance de cuisson maximale (900 W)
s'affiche.
Réglez la puissance appropriée en appuyant
jusqu'à ce que
de nouveau sur le bouton
la puissance souhaitée s'affiche.
Sélectionnez la puissance (900 W) indiquée
sur le Guide de cuisson vapeur manuelle de la
page suivante.
2. Sélectionnez le temps de cuisson désiré en tournant le
bouton de réglage.
Réglez le temps de cuisson en vous référant aux temps de
cuisson indiqués sur le Guide de cuisson vapeur manuelle
de la page suivante.
3. Appuyez sur le bouton Départ ( ).
Résultat : l'éclairage du four est activé et le plateau
commence à tourner.
1) Lorsque la cuisson est terminée, un signal
sonore retentit quatre fois.
2) Le signal de rappel de fin de cuisson
retentit 3 fois (une fois toutes les minutes).
3) L'heure actuelle s'affiche à nouveau.
17
jlXX^h†luTWZ\W`j†myU”GGwˆŽŒGX_GG~Œ‹•Œš‹ˆ SGzŒ—›Œ”‰Œ™GX^SGYWW_GGYaZ^Gwt
Utilisation de la fonction manuelle Cuisson vapeur (CE117AE) (suite)
FR
Attention !
•
•
•
•
Aliments
frais
N'utilisez jamais ce cuiseur vapeur avec un appareil ou un modèle différent. Il
risquerait de prendre feu ou de causer des dommages irrémédiables sur
l'appareil.
N'utilisez jamais le cuiseur vapeur sans ajouter d'eau ou d'aliments à
l'intérieur. Avant d'utiliser ce cuiseur, versez-y au moins 500 ml d'eau.
Si la quantité d'eau est inférieure à 500 ml, la cuisson risque d'être incomplète
ou le cuiseur peut prendre feu ou causer des dommages irrémédiables sur
l'appareil.
Après la cuisson, retirez le récipient du cuiseur avec précaution afin de ne
pas vous brûler.
Assurez-vous d'avoir placé le couvercle sur le cuiseur de telle façon qu'il
s'emboîte correctement dans le plat du cuiseur vapeur/plat croustilleur. Les
œufs ou les châtaignes risquent d'exploser si le couvercle et le plat du cuiseur
vapeur ne sont pas placés comme indiqué dans les consignes d'installation.
Chou-fleur,
entier
Lavez le plat à l'eau chaude savonneuse et rincez-le à l'eau claire.
N'utilisez ni grattoir ni éponge métallique ; ils risqueraient
d'endommager le revêtement supérieur du plat.
Important :
le plat du cuiseur vapeur/plat croustilleur ne peut pas être mis au
lave-vaisselle.
Versez 500 ml d'eau froide dans le plat du cuiseur vapeur. Placez le plateau du
cuiseur vapeur sur le plat, disposez les aliments sur le plateau et couvrez avec
le couvercle en acier inoxydable. Placez le cuiseur vapeur sur le plateau
tournant. Les temps de cuisson dépendent de la taille, de l'épaisseur et du type
des aliments.
Lorsque vous faites cuire à la vapeur de fines tranches ou de petits morceaux,
nous vous recommandons de réduire le temps préconisé. À l'inverse, vous
pouvez augmenter ce temps lorsque vous faites cuire d'épaisses tranches ou de
gros morceaux.
Reportez-vous aux puissances et temps de cuisson figurant dans le tableau
suivant pour connaître les temps de cuisson à la vapeur adaptés à chaque type
d'aliment.
Aliments
frais
Quantité
Eau Puiss Temps Instructions
froide ance (min)
(ml)
Brocolis,
morceaux
400 g
500
900 W 12-18 Rincez et nettoyez les brocolis.
Préparez des morceaux de taille
égale. Répartissez les morceaux
uniformément sur le plateau du
cuiseur vapeur.
Carottes
400 g
500
900 W 15-20 Rincez et nettoyez les carottes et
coupez-les en tranches égales.
Répartissez les tranches sur le
plateau du cuiseur vapeur.
18
Eau Puiss Temps Instructions
froide ance (min)
(ml)
600 g
500
900 W 20-25 Nettoyez le chou-fleur et placez-le
sur le plateau du cuiseur vapeur.
400 g
(2
morceaux)
500
900 W 23-28 Rincez et nettoyez les épis de maïs.
Placez les épis de maïs côte à côte
sur le plateau du cuiseur vapeur.
Courgettes
400 g
500
900 W 10-15 Rincez les courgettes et coupez-les
en tranches égales. Répartissez les
tranches uniformément sur le plateau
du cuiseur vapeur.
Légumes
surgelés
mélangés
400 g
500
900 W 18-23 Répartissez uniformément les
légumes surgelés mélangés à -18 °C
(ex. : brocolis, choux-fleurs, carottes
en tranches) sur le plateau du cuiseur
vapeur.
Pommes
de terre
(petites)
500 g
500
900 W 25-30 Rincez et nettoyez les pommes de
terre et percez leur peau à l'aide
d'une fourchette. Répartissez
uniformément les pommes de terre
entières sur le plateau du cuiseur
vapeur.
Pommes
800 g
(4 pommes)
500
900 W 15-20 Rincez et évidez les pommes. Placez
les pommes droites côte à côte sur le
plateau du cuiseur vapeur.
Œufs
4 à 6 œufs
500
900 W 15-20 Percez 4 à 6 œufs frais (taille
moyenne) et placez-les dans les
cavités du plateau du cuiseur vapeur.
Après la cuisson, laissez reposer à
couvert pendant 2 à 5 minutes.
Crevettes
bleues
250 g
(5 à 6
pièces)
500
900 W 10-15 Aspergez les crevettes bleues d'une
à deux cuillères à soupe de jus de
citron. Répartissez les uniformément
sur le plateau du cuiseur vapeur.
Filets de
poisson
(cabillaud,
sébaste)
500 g
(2 à
3 morceaux)
500
900 W 12-17 Aspergez les filets de poisson d'une
à deux cuillères à soupe de jus de
citron et ajoutez des fines herbes et
des épices.
(ex. : romarin). Répartissez les filets
uniformément sur le plateau du
cuiseur vapeur.
Escalopes
400 g
de poulet (2 escalopes)
500
900 W 20-25 Rincez et nettoyez les escalopes de
poulet.
Placez les escalopes de poulet côte à
côte sur le plateau du cuiseur vapeur.
Maïs en
épis
Comment nettoyer le plat du cuiseur vapeur/plat croustilleur ?
Quantité
jlXX^h†luTWZ\W`j†myU”GGwˆŽŒGX`GG~Œ‹•Œš‹ˆ SGzŒ—›Œ”‰Œ™GX^SGYWW_GGYaZ^Gwt
Utilisation de la fonction manuelle Cuisson croustillante (CE117AE/CE117AT)
3. Disposez les aliments dans le plat croustilleur.
Les fours micro-ondes traditionnels ne permettent généralement pas, en
mode gril/convection, de donner une consistance croustillante aux
aliments tels que les pâtisseries et les pizzas. Le plat croustilleur Samsung
est parfaitement adapté à ce type de cuisson.
Vous pouvez également l'utiliser pour faire cuire du lard, des œufs ou
encore des saucisses.
FR
Ne posez aucun récipient non résistant à la
chaleur sur le plat lorsque celui-ci est chaud (ex. :
bols en plastique).
4. Posez le plat croustilleur sur la grille métallique (ou le
plateau tournant) dans le micro-ondes.
Ne placez jamais le plat croustilleur dans le four
sans le plateau.
5. Appuyez sur le bouton Cuisson combinée (
ou
).
ou
Plat du cuiseur vapeur/
Plat croustilleur
Grille inférieure
Grille supérieure
6. Sélectionnez la puissance appropriée en appuyant sur le
bouton Cuisson combinée (
ou
).
ou
1. Faites préchauffer le plat croustilleur comme indiqué cidessus.
Avant d'utiliser le plat croustilleur, faites-le
préchauffer pendant 3 à 5 minutes en sélectionnant
le mode combiné :
• Combinaison de la cuisson par convection
(250 °C) et de la cuisson par micro-ondes.
(puissance : 600 W)
• Combinaison de la cuisson par gril et de la
cuisson par micro-ondes (puissance : 600 W)
7. Réglez le temps de cuisson en tournant la molette jusqu’à ce
que le temps désiré s’affiche.
8. Appuyez sur le bouton Départ ( ).
Résultat : La cuisson démarre.
Lorsque la cuisson est terminée, un signal
sonore retentit et un « 0 » clignote à quatre
reprises. Ensuite, le four émet un signal
sonore toutes les minutes.
Utilisez toujours des maniques lorsque vous
manipulez le plat croustilleur.
2. Pour faire cuire des aliments tels que du bacon ou des œufs,
badigeonnez le plat d'huile afin de leur donner une jolie
couleur dorée.
Important : le plat croustilleur est recouvert d'une
couche en Téflon non résistante aux rayures.
N'utilisez pas d'objets pointus (ex. : couteau)
lorsque vous découpez les aliments directement
dans le plat.
Utilisez des accessoires en plastique afin d'éviter
toute rayure ou retirez les aliments du plat avant
de les découper.
Comment nettoyer le plat croustilleur ?
Lavez le plat à l'eau chaude savonneuse et rincez-le à l'eau
claire.
N'utilisez ni grattoir ni éponge métallique ; ils risqueraient
d'endommager le revêtement supérieur du plat.
Important :
le plat croustilleur ne peut pas être mis au lave-vaisselle.
19
jlXX^h†luTWZ\W`j†myU”GGwˆŽŒGYWGG~Œ‹•Œš‹ˆ SGzŒ—›Œ”‰Œ™GX^SGYWW_GGYaZ^Gwt
Utilisation de la fonction manuelle Cuisson croustillante (CE117AE/CE117AT) (suite)
FR
Nous vous recommandons de faire préchauffer le plat croustilleur directement
sur le plateau tournant.
Faites préchauffer le plat croustilleur à l'aide de la fonction 600 W + gril ou
600 W + convection (250°C) pendant 5 min et respectez les durées et
instructions indiquées dans le tableau.
Aliments
QUANTITÉ PRÉCHAU MODE DE
FFAGE
CUISSON
DURÉE
(min)
Bacon
4à
6 tranches
(80 g)
3
600 W + gril
3-4
Faites préchauffer le
plat croustilleur.
Disposez les tranches
côte à côte sur le plat.
Placez le plat
croustilleur sur la grille
supérieure.
Tomates
grillées
200 g
3
300 W + gril
3-4
Faites préchauffer le
plat croustilleur.
Coupez les tomates
en deux. Parsemezles d'un peu de
fromage. Disposez-les
en cercle sur le plat
croustilleur et placezles sur la grille
supérieure.
Omelette
300 g
3-4
450 W + gril
3 ½ -4 ½
Battez 3 œufs et
ajoutez 2 cuillères à
soupe de lait, des
herbes et des épices.
Coupez une tomate
en dés. Faites
préchauffer le plat
croustilleur, parsemez
les dés de tomate sur
le plateau, ajoutez les
œufs battus et
saupoudrez
uniformément de 50 g
de fromage râpé.
Placez le plat sur la
grille supérieure.
Légumes
grillés
250 g
3-4
450 W + gril
7-8
Mini
rouleaux
de
printemps
surgelés
avec
garniture
250 g
2-3
1ère étape : 1ère étape :
300 W +
5-6
250 °C
ème étape :
ème étape :
2
2
gril seul
4-5
Faites préchauffer le
plat croustilleur.
Répartissez
uniformément les
rouleaux de printemps
sur le plat.
Posez le plat sur la
grille inférieure.
Pizza
surgelée
350 g
4-5
600 W + gril
6-8
Faites préchauffer le
plat croustilleur.
Placez la pizza
surgelée sur le plat
croustilleur.
Placez le plat
croustilleur sur la grille
supérieure.
Baguettes
surgelées
(surgelés)
250 g
3-4
300 W + 220
°C
10-12
Faites préchauffer le
plat croustilleur.
Placez-y les deux
baguettes garnies
surgelées (ex. :
légumes, jambon et
fromage). Placez le
plat croustilleur sur la
grille inférieure.
Beignets
de poulet
(surgelés)
250 g
4
600 W + gril
6-7
Faites préchauffer le
plat croustilleur.
Badigeonnez-le avec
une cuillère à soupe
d'huile. Disposez les
beignets de poulet sur
le plat croustilleur.
Placez le plat
croustilleur sur la grille
supérieure. Retournez
au bout de 4 à
5 minutes.
TEMPS DE Instructions
CUISSON
(min)
20
Faites préchauffer le
plat croustilleur et
badigeonnez-le d'une
cuillère à soupe
d'huile. Disposez-y
des légumes frais
émincés (ex. :
poivrons, oignons,
courgettes et
champignons).
Placez le plat
croustilleur sur la grille
supérieure.
jlXX^h†luTWZ\W`j†myU”GGwˆŽŒGYXGG~Œ‹•Œš‹ˆ SGzŒ—›Œ”‰Œ™GX^SGYWW_GGYaZ^Gwt
Cuisson en plusieurs étapes
Préchauffage rapide du four
Votre pouvez programmer votre four à micro-ondes pour qu'il cuise les aliments en
trois étapes (les fonctions Convection, Micro-ondes + Convection et Préchauffage
rapide ne peuvent en revanche pas être utilisées lorsque ce mode est activé). Exemple
: vous souhaitez faire décongeler et cuire un aliment sans avoir à régler de nouveau le
four après chaque étape. Vous pouvez ainsi faire décongeler et cuire un poulet de 1,8
kg en trois étapes :
• Décongélation
• Cuisson micro-ondes pendant 30 minutes
• Gril pendant 15 minutes
Pour la cuisson par convection, il est recommandé de préchauffer le four à la
température appropriée avant d'y placer les aliments.
Lorsque le four atteint la température requise, celle-ci est maintenue pendant
environ 10 minutes ; le four s'éteint ensuite automatiquement.
Vérifiez que la position de l'élément chauffant correspond au type de cuisson
souhaité.
La décongélation doit constituer la première étape. La cuisson combinée
et le gril ne peuvent être utilisés qu'une fois pendant les deux dernières
étapes. Cependant, la cuisson aux micro-ondes peut être utilisée deux
fois (à deux puissances différentes).
1. Appuyez sur le bouton Décongélation (
).
2. Sélectionnez le type d’aliments que vous souhaitez faire
décongeler en appuyant sur le bouton
Décongélation (
).
).
5. Réglez la puissance de la cuisson micro-ondes en
appuyant sur le bouton Micro-ondes ( )
(450 W dans cet exemple).
6. Sélectionnez le temps de cuisson en tournant le bouton
de réglage.
(30 minutes dans cet exemple).
7. Appuyez sur le bouton Gril (
).
2. Appuyez sur le bouton Préchauffage rapide (
plusieurs fois pour régler la température.
) une ou
3. Appuyez sur le bouton Départ ( ).
Résultat : Le four est préchauffé à la température requise.
Une fois la température préréglée obtenue, le
signal sonore retentit 6 fois et la température
est maintenue pendant 10 minutes.
Une fois les 10 minutes écoulées, le signal
sonore retentit 4 fois et le four s'éteint.
3. Réglez le poids en tournant le bouton de réglage autant
de fois que nécessaire (1,8 kg dans cet exemple).
4. Appuyez sur le bouton Micro-ondes (
1. Appuyez sur le bouton Préchauffage rapide (
Résultat : les indications suivantes s'affichent :
250°C (température)
).
8. Sélectionnez le temps de cuisson en tournant le bouton
de réglage. (15 minutes dans cet exemple).
9. Appuyez sur le bouton Départ ( ).
Résultat : la cuisson démarre.
Lorsque la cuisson est terminée, un signal
sonore retentit et un « 0 » clignote à quatre
reprises. Ensuite, le four émet un signal
sonore toutes les minutes.
21
Une fois la température préréglée atteinte, le signal sonore
retentit 6 fois et la température préréglée est maintenue pendant
10 minutes.
Si vous souhaitez connaître la température actuelle à l'intérieur du
).
four, appuyez sur le bouton Préchauffage rapide (
FR
jlXX^h†luTWZ\W`j†myU”GGwˆŽŒGYYGG~Œ‹•Œš‹ˆ SGzŒ—›Œ”‰Œ™GX^SGYWW_GGYaZ^Gwt
FR
Cuisson par convection
Faire griller
Le mode Cuisson par convection vous permet de faire cuire les aliments
comme dans un four traditionnel. Le mode Micro-ondes n'est pas utilisé. Vous
pouvez régler la température à votre convenance entre 40 °C et 250 °C sur huit
niveaux présélectionnés. Le temps de cuisson maximal est de 60 minutes.
Le gril permet de faire chauffer et dorer des aliments rapidement sans utiliser
la cuisson par micro-ondes.
• Les récipients étant très chauds, veillez à toujours porter des
maniques lorsque vous devez les manipuler.
• Pour obtenir de meilleurs résultats, utilisez la grille
supérieure.
Si vous souhaitez faire préchauffer rapidement le four, reportez-vous
en page 21.
• Les récipients étant très chauds, veillez à toujours porter des
maniques lorsque vous devez les manipuler.
• La cuisson sera plus homogène et l'aliment uniformément doré si
vous utilisez la grille inférieure.
1. Ouvrez la porte et placez les aliments sur la grille.
Vérifiez que l'élément chauffant est en position horizontale et que le plateau
est en place. Ouvrez la porte, placez le récipient sur la grille inférieure et réglez
le plateau.
2. Appuyez sur le bouton Gril ( ).
Résultat : les indications suivantes s'affichent :
(mode gril)
•
1. Appuyez sur le bouton Convection ( ).
Résultat : les indications suivantes s'affichent :
(mode Convection)
250°C (température)
3. Sélectionnez le temps de cuisson souhaité en tournant le
bouton de réglage.
• Le temps de cuisson maximal dans ce mode est de
60 minutes.
2. Appuyez une ou plusieurs fois sur le bouton
Convection ( ) pour régler la température.
(température : 250, 220, 200, 180, 160, 140, 100, 40 °C)
4. Appuyez sur le bouton Départ ( ).
Résultat : la cuisson démarre.
Lorsque la cuisson est terminée, un signal
sonore retentit et un « 0 » clignote à quatre
reprises. Ensuite, le four émet un signal
sonore toutes les minutes.
3. Sélectionnez le temps de cuisson en tournant le bouton
de réglage.
4. Appuyez sur le bouton Départ ( ).
Résultat : la cuisson démarre.
Lorsque la cuisson est terminée, un signal
sonore retentit et un « 0 » clignote à quatre
reprises. Ensuite, le four émet un signal
sonore toutes les minutes.
Vous ne pouvez pas régler la température du gril.
Si vous souhaitez connaître la température actuelle à l'intérieur du
).
four, appuyez sur le bouton Préchauffage rapide (
22
jlXX^h†luTWZ\W`j†myU”GGwˆŽŒGYZGG~Œ‹•Œš‹ˆ SGzŒ—›Œ”‰Œ™GX^SGYWW_GGYaZ^Gwt
Choix des accessoires
Combinaison des modes Micro-ondes et Gril
La cuisson par convection traditionnelle ne requiert pas
d'ustensiles particuliers. Vous devez néanmoins faire
uniquement appel à des ustensiles que vous utiliseriez dans
un four normal.
Les plats adaptés à la cuisson aux micro-ondes ne sont
généralement pas conçus pour la cuisson par convection ;
n’utilisez pas de récipients plastique, de plats de service, de
gobelets en papier, de serviettes, etc.
Si vous souhaitez sélectionner un mode de cuisson
combinée (micro-ondes et gril ou convection), utilisez
uniquement des plats adaptés à la cuisson aux micro-ondes
et au four traditionnel. Les ustensiles métalliques peuvent
endommager votre four.
Vous pouvez également combiner la cuisson par micro-ondes et la cuisson au
gril afin de faire cuire et dorer rapidement, en une seule fois.
Utilisez TOUJOURS des ustensiles adaptés à la cuisson aux microondes et au four traditionnel. Les plats en verre ou en céramique
conviennent parfaitement, car ils laissent les micro-ondes pénétrer
les aliments de façon uniforme.
Les récipients étant très chauds, portez TOUJOURS des maniques
lorsque vous devez les manipuler.
Pour une cuisson et des grillades optimales, utilisez la grille
supérieure.
Ouvrez la porte. Placez les aliments sur la grille la mieux adaptée au type
d'aliments à cuire. Placez la grille sur le plateau. Fermez la porte.
1. Appuyez sur le bouton Micro-ondes + gril (
).
Résultat : les indications suivantes s'affichent :
(mode combiné micro-ondes et gril)
600 W (puissance de sortie)
Pour de plus amples détails sur les ustensiles les plus adaptés,
reportez-vous au Guide des récipients en page 26.
2. Sélectionnez la puissance appropriée en appuyant sur le
bouton Micro-ondes + gril (
) jusqu’à ce que la
puissance souhaitée s'affiche (300 à 600 W).
• Vous ne pouvez pas régler la température du gril.
3. Sélectionnez le temps de cuisson en tournant le bouton
de réglage.
• Le temps de cuisson maximal est de 60 minutes.
4. Appuyez sur le bouton Départ ( ).
Résultat :
La cuisson combinée démarre.
Lorsque la cuisson est terminée, un signal
sonore retentit et un « 0 » clignote à quatre
reprises. Ensuite, le four émet un signal
sonore toutes les minutes.
23
FR
jlXX^h†luTWZ\W`j†myU”GGwˆŽŒGY[GG~Œ‹•Œš‹ˆ SGzŒ—›Œ”‰Œ™GX^SGYWW_GGYaZ^Gwt
FR
Combinaison des modes Micro-ondes et
Convection
Utilisation de la fonction Désodorisation (CE117A/
CE117AT)
La cuisson combinée utilise à la fois l'énergie des micro-ondes et la fonction de
convection. Aucun préchauffage n'est requis puisque l'énergie des micro-ondes est
disponible immédiatement.
De nombreux aliments peuvent être cuits en mode combiné, en particulier :
• les viandes rôties et les volailles ;
• les tartes et les gâteaux ;
• les plats à base d'œufs et de fromage.
Pour éliminer la fumée ou les odeurs de cuisson à l'intérieur du four, utilisez
la fonction de désodorisation.
Commencez par nettoyer l'intérieur du four.
Appuyez sur le bouton Désodorisation ( ) après avoir
nettoyé le four. Un signal sonore retentit quatre fois.
Utilisez TOUJOURS des ustensiles adaptés à la cuisson aux microondes et au four traditionnel. Les plats en verre ou en céramique
conviennent parfaitement, car ils laissent les micro-ondes pénétrer les
aliments de façon uniforme.
Les récipients étant très chauds, portez TOUJOURS des maniques
lorsque vous devez les manipuler.
La cuisson sera plus homogène et l'aliment uniformément doré si vous
utilisez la grille inférieure.
Ouvrez la porte. Placez les aliments sur le plateau ou sur la grille inférieure qui
doit ensuite être placée sur celui-ci. Fermez la porte. L'élément chauffant doit se
trouver en position horizontale.
Vous pouvez également régler le temps de la fonction
Désodorisation en appuyant sur le bouton + 30s.
La durée maximale est fixée à 60 minutes.
Sécurité enfants
Votre four à micro-ondes est équipé d'une Sécurité enfants qui permet de le
verrouiller afin d'éviter qu'un enfant ou que toute autre personne non
habituée ne puisse le faire fonctionner accidentellement.
Le four peut être verrouillé à tout moment.
1. Appuyez sur le bouton Micro-ondes + Convection (
).
Résultat : les indications suivantes s'affichent :
(mode combiné Micro-ondes et Convection)
600 W (puissance de sortie : permet de passer au
mode de température suivant en 2 secondes).
250°C (température)
2. Sélectionnez la température en appuyant sur le bouton
Micro-ondes + Convection (
).
(température : 250, 220, 200, 180, 160, 140, 100, 40°C)
1. Appuyez simultanément (environ trois secondes) sur les
boutons Horloge ( ) et Préchauffage rapide (
).
Résultat :
Le four est verrouillé.
L'afficheur indique l'information suivante :
« L » signifiant Lock (Verrou).
2. Pour déverrouiller le four, appuyez de nouveau
simultanément (environ trois secondes) sur les boutons
).
Horloge ( ) et Préchauffage rapide (
Résultat : Le four peut à nouveau être utilisé
normalement.
3. Sélectionnez le temps de cuisson en tournant le bouton de
réglage.
• Le temps de cuisson maximal est de 60 minutes.
4. Réglez la puissance appropriée en appuyant sur le bouton
Micro-ondes + Convection (
) jusqu'à ce que la
puissance souhaitée s'affiche (600, 450, 300, 180, 100 W).
Arrêt du signal sonore
Le signal sonore peut être arrêté à tout moment.
5. Appuyez sur le bouton Départ ( ).
Résultat :
La cuisson combinée démarre.
Le four est chauffé à la température appropriée,
puis la cuisson aux micro-ondes se poursuit
jusqu'à la fin du temps de cuisson.
Lorsque la cuisson est terminée, un signal
sonore retentit et un « 0 » clignote à quatre
reprises. Ensuite, le four émet un signal sonore
toutes les minutes.
La durée de désodorisation est réglée par défaut sur 5 minutes.
1. Appuyez simultanément (environ une seconde) sur les
boutons Départ ( ) et Horloge ( ).
Résultat : Le four n'émet plus de signal sonore à la fin
d'une fonction.
2. Pour réactiver le signal sonore, appuyez de nouveau
simultanément (environ une seconde) sur les boutons
Départ ( ) et Horloge ( ).
Résultat : Le four fonctionne normalement.
Si vous souhaitez connaître la température actuelle à l'intérieur du
four, appuyez sur le bouton Préchauffage rapide (
).
24
jlXX^h†luTWZ\W`j†myU”GGwˆŽŒGY\GG~Œ‹•Œš‹ˆ SGzŒ—›Œ”‰Œ™GX^SGYWW_GGYaZ^Gwt
Utilisation de la fonction de cuisson mémorisée
(CE117A/CE117AT)
Arrêt manuel du plateau tournant
Le bouton Marche/Arrêt ( ) du plateau tournant permet d’arrêter la
rotation de celui-ci (uniquement en mode de cuisson manuel) afin que
vous puissiez utiliser des plats de grande taille.
Si vous faites souvent cuire ou réchauffer le même type de plats, vous
pouvez enregistrer les temps de cuisson et les puissances dans la
mémoire du four afin de vous éviter de les régler à chaque fois.
Enregistrement des réglages
1. Pour
programmer...
Réglage
Nouveau réglage
Appuyez sur le bouton
MÉMORISATION ( ).
Une fois (L'écran affiche P)
Deux fois (L'écran affiche P)
FR
Les résultats seront en revanche moins satisfaisants, car la cuisson ne
sera pas totalement uniforme. Il est recommandé de faire tourner le plat
d'un demi-tour plusieurs fois en cours de cuisson.
Attention ! Ne faites jamais tourner le plateau si le four est vide.
Pourquoi ? Le four pourrait s’enflammer ou être gravement
endommagé.
2. Choisissez votre programme de cuisson habituel (MO,
Gril, MO + gril, Convection, MO + convection)
1. Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt du plateau (
Résultat : Le plateau ne tourne pas.
).
3. Appuyez sur le bouton Départ ( ).
Résultat : Vos réglages sont désormais mémorisés.
2. Pour réenclencher la rotation du plateau, appuyez de
nouveau sur le bouton Marche/Arrêt du plateau (
Résultat : Le plateau tourne.
Utilisation des réglages
).
Tout d'abord, posez le plat au centre du plateau.
1. Appuyez sur le bouton MÉMORISATION(
).
2. Appuyez sur le bouton Départ ( ).
Résultat : La cuisson des aliments se déroule selon les
réglages demandés.
25
N'appuyez jamais sur le bouton Marche/Arrêt du plateau (
)
pendant la cuisson. Annulez la cuisson avant d'appuyer sur le bouton
Marche/Arrêt du plateau (
).
jlXX^h†luTWZ\W`j†myU”GGwˆŽŒGY]GG~Œ‹•Œš‹ˆ SGzŒ—›Œ”‰Œ™GX^SGYWW_GGYaZ^Gwt
Guide des récipients
FR
Pour faire cuire des aliments dans le four à micro-ondes, il est nécessaire que
les micro-ondes pénètrent dans les aliments sans être réfléchies ou absorbées
par le plat utilisé.
Il est donc essentiel de bien choisir le type de récipient employé. Pour cela,
assurez-vous que celui-ci présente une mention spécifiant qu'il convient à une
cuisson aux micro-ondes (« adapté aux micro-ondes »).
Le tableau suivant indique la liste des divers types de récipients et leur méthode
d'utilisation dans un four à micro-ondes.
Récipient
Adapté aux Remarques
micro-ondes
Papier aluminium
Plat croustilleur
Certains aliments surgelés sont emballés
dans ce type de plat.
•
•
Sacs en papier
ou papier journal Papier recyclé ou
ornements
métalliques
Métal
•
•
Pots en verre
Plats
Attaches
métalliques des
sacs de
congélation
Papier
• Assiettes, tasses, serviettes de
table et papier
absorbant
• Papier recyclé
Le temps de préchauffage ne doit pas
excéder 8 minutes.
S'ils ne comportent pas d'ornements
métalliques, les récipients en céramique,
en terre cuite, en faïence et en porcelaine
sont généralement adaptés.
Emballages de fast-food
• Tasses en
polystyrène
•
Peut être utilisé en petite quantité afin
d'empêcher toute surcuisson de certaines
zones peu charnues. Des arcs électriques
peuvent se former si l'aluminium est placé
trop près des parois du four ou si vous en
avez utilisé en trop grande quantité.
Porcelaine et terre cuite Plats en carton ou en
polyester jetables
Plats en verre
• Plats de service adaptés à la
cuisson au four
• Plats en verre fin Plastique
• Récipients
•
Film étirable
•
Sacs de
congélation
Peuvent être utilisés pour faire réchauffer
des aliments. Une température trop
élevée peut faire fondre le polystyrène.
Peuvent s'enflammer.
Peuvent créer des arcs électriques.
Papier paraffiné ou
sulfurisé
: recommandé
: à utiliser avec précaution
: dangereux
26
Peuvent être utilisés sauf s'ils sont ornés
de décorations métalliques.
Peuvent être utilisés pour faire réchauffer
des aliments ou des liquides. Les objets
fragiles peuvent se briser ou se fendre s'ils
sont brusquement soumis à une chaleur
excessive.
Retirez-en le couvercle. Pour faire
réchauffer uniquement.
Peuvent provoquer des arcs électriques
ou s'enflammer.
Pour des temps de cuisson courts ou de
simples réchauffages. Pour absorber
l'excès d'humidité.
Peuvent créer des arcs électriques.
Tout particulièrement s'il s'agit de
thermoplastique résistant à la chaleur.
Certaines matières plastiques peuvent se
voiler ou se décolorer lorsqu'elles sont
soumises à des températures élevées.
N'utilisez pas de plastique mélaminé.
Peut être utilisé afin de retenir l'humidité.
Ne doit pas entrer en contact avec les
aliments. Soyez particulièrement vigilant
lorsque vous retirez le film du récipient ; la
vapeur s'échappant à ce moment est très
chaude.
Uniquement s'ils supportent la
température d'ébullition ou s'ils sont
adaptés au four. Ne doivent pas être
fermés hermétiquement. Perforez-en la
surface avec une fourchette si nécessaire.
Peut être utilisé afin de retenir l'humidité et
d'empêcher les projections.
jlXX^h†luTWZ\W`j†myU”GGwˆŽŒGY^GG~Œ‹•Œš‹ˆ SGzŒ—›Œ”‰Œ™GX^SGYWW_GGYaZ^Gwt
Guide de cuisson
MICRO-ONDES
Guide de cuisson pour les légumes surgelés
Les micro-ondes sont d'abord attirées puis absorbées par l'eau, la graisse et le sucre
contenus dans les aliments.
En pénétrant dans les aliments, les micro-ondes provoquent une excitation des
molécules. Cette agitation crée des mouvements de friction qui génèrent la chaleur
nécessaire à la cuisson des aliments.
Utilisez une cocotte en Pyrex avec couvercle adaptée à la cuisson au four. Couvrez le
tout pendant la durée minimale de cuisson (reportez-vous au tableau). Poursuivez la
cuisson à votre goût.
Remuez deux fois pendant la cuisson et une fois après. Ajoutez du sel, des herbes ou
du beurre après la cuisson. Laissez reposer à couvert.
CUISSON
Aliments
Récipients utilisés pour la cuisson aux micro-ondes :
Les récipients doivent laisser l'énergie des micro-ondes les traverser pour obtenir une
efficacité maximale. Les micro-ondes sont réfléchies par les métaux, tels que l'acier
inoxydable, l'aluminium et le cuivre, mais peuvent traverser la céramique, le verre, la
porcelaine, le plastique, le papier ou le bois. Les aliments ne doivent donc jamais être
cuits dans des récipients métalliques.
Aliments convenant à la cuisson par micro-ondes
Une grande variété d'aliments convient à la cuisson par micro-ondes : les légumes
frais ou surgelés, les fruits, les pâtes, le riz, le blé, les haricots, le poisson et la viande.
Les sauces, les crèmes, les soupes, les desserts vapeur, les confitures et les
condiments à base de fruits peuvent également être réchauffés dans un four à microondes. En résumé, la cuisson par micro-ondes convient à tout aliment habituellement
préparé sur une table de cuisson classique. (ex. : faire fondre du beurre ou du chocolat
- voir le chapitre des conseils, techniques et astuces).
Cuisson à couvert
Il est très important de couvrir les aliments pendant la cuisson car l'évaporation de
l'eau contribue au processus de cuisson. Vous pouvez les couvrir de différentes
manières : avec une assiette en céramique, un couvercle en plastique ou un film
plastique spécial micro-ondes.
Temps de repos
Il est important de respecter le temps de repos lorsque la cuisson est terminée afin de
laisser la température s'homogénéiser à l'intérieur des aliments.
27
Quantité Puissance Temps Temps de
Instructions
(min)
repos (min)
Épinards
150 g
600 W
5-6
2-3
Ajoutez 15 ml
(1 cuillère à soupe)
d'eau froide.
Brocolis
300 g
600 W
8-9
2-3
Ajoutez 30 ml
(2 cuillères à
soupe) d'eau
froide.
Petits pois
300 g
600 W
7-8
2-3
Ajoutez 15 ml
(1 cuillère à soupe)
d'eau froide.
Haricots verts
300 g
600 W
7½-8½
2-3
Ajoutez 30 ml
(2 cuillères à
soupe) d'eau
froide.
Jardinière de
légumes (carottes/
petits pois/maïs)
300 g
600 W
7-8
2-3
Ajoutez 15 ml
(1 cuillère à soupe)
d'eau froide.
Légumes variés
(à la chinoise)
300 g
600 W
7½-8½
2-3
Ajoutez 15 ml
(1 cuillère à soupe)
d'eau froide.
FR
jlXX^h†luTWZ\W`j†myU”GGwˆŽŒGY_GG~Œ‹•Œš‹ˆ SGzŒ—›Œ”‰Œ™GX^SGYWW_GGYaZ^Gwt
Guide de cuisson (suite)
FR
Guide de cuisson pour le riz et les pâtes
Guide de cuisson pour les légumes frais
Riz :
utilisez une grande cocotte en Pyrex avec couvercle, car le riz double
de volume pendant la cuisson. Faites cuire à couvert.
Une fois le temps de cuisson écoulé, remuez avant de laisser reposer
puis salez ou ajoutez des herbes et du beurre.
Remarque : il est possible que le riz n'ait pas absorbé toute l'eau une
fois le temps de cuisson écoulé.
Pâtes :
utilisez une grande cocotte en Pyrex. Ajoutez de l'eau bouillante, une
pincée de sel et remuez bien. Faites cuire le tout sans couvrir.
Remuez de temps en temps pendant et après la cuisson. Laissez
reposer à couvert, puis égouttez soigneusement.
Utilisez une cocotte en Pyrex avec couvercle adaptée à la cuisson au four.
Ajoutez 30 à 45 ml d'eau froide (2 à 3 cuillères à soupe) par 250 g sauf si spécifié
autrement - reportez-vous au tableau. Couvrez le tout pendant la durée minimale de
cuisson (reportez-vous au tableau). Poursuivez la cuisson à votre goût. Remuez une
fois pendant et une fois après la cuisson. Ajoutez du sel, des herbes ou du beurre
après la cuisson. Laissez reposer à couvert pendant 3 minutes.
Astuce :
coupez les légumes frais en morceaux de taille égale. Plus les
morceaux seront petits, plus ils cuiront vite.
Tous les légumes frais doivent être cuits à la puissance maximale (900 W).
Aliments
Aliments
Riz blanc
(étuvé)
Riz complet
(étuvé)
Quantité Puissance Temps
(min)
250 g
375 g
250 g
375 g
900 W
900 W
900 W
15-16
17½-18½
20-21
22-23
16-17
Temps de Instructions
repos (min)
5
5
5
Ajoutez 500 ml d'eau
froide.
Ajoutez 750 ml d'eau
froide.
Ajoutez 500 ml d'eau
froide.
Ajoutez 750 ml d'eau
froide.
Riz mélangé
(riz blanc +
riz sauvage)
250 g
Ajoutez 500 ml d'eau
froide.
Céréales
mélangées
(riz + blé)
250 g
900 W
17-18
5
Ajoutez 400 ml d'eau
froide.
Pâtes
250 g
900 W
10-11
5
Ajoutez 1000 ml d'eau
chaude.
28
Quantité Temps Temps de Instructions
(min) repos (min)
Brocolis
250 g
500 g
4½-5
7-8
3
Préparez des morceaux de taille égale.
Disposez les brocolis en orientant les
tiges vers le centre.
Choux de
Bruxelles
250 g
6-6½
3
Ajoutez 60 à 75 ml (5 à 6 cuillères à
soupe) d'eau.
Carottes
250 g
4½-5
3
Coupez les carottes en rondelles de
taille égale.
Chou-fleur
250 g
500 g
5-5½
7½-8½
3
Préparez des morceaux de taille égale.
Coupez les plus gros morceaux en
deux. Disposez les tiges vers le centre.
Courgettes
250 g
4-4½
3
Coupez les courgettes en rondelles.
Ajoutez 30 ml (2 cuillères à soupe)
d'eau ou une noix de beurre. Faites-les
cuire jusqu'à ce qu'elles soient tendres.
Aubergines
250 g
3½-4
3
Coupez les aubergines en fines
rondelles et arrosez-les d'un filet de jus
de citron.
Poireaux
250 g
4-4½
3
Coupez les poireaux en épaisses
rondelles.
Champignons
125 g
250 g
1½-2
2½-3
3
Coupez les champignons en morceaux
ou prenez des petits champignons
entiers. N'ajoutez pas d'eau. Arrosez
de jus de citron. Salez et poivrez.
Égouttez avant de servir.
Oignons
250 g
5-5½
3
Émincez les oignons ou coupez-les en
deux. N'ajoutez que 15 ml
(1 cuillère à soupe) d'eau.
Poivrons
250 g
4½-5
3
Coupez les poivrons en fines lamelles.
Pommes de
terre
250 g
500 g
4-5
7-8
3
Pesez les pommes de terre épluchées
et coupez-les en deux ou quatre
morceaux de taille égale.
Chou-rave
250 g
5½-6
3
Coupez le chou-rave en petits dés.
jlXX^h†luTWZ\W`j†myU”GGwˆŽŒGY`GG~Œ‹•Œš‹ˆ SGzŒ—›Œ”‰Œ™GX^SGYWW_GGYaZ^Gwt
Guide de cuisson (suite)
FAIRE RÉCHAUFFER
FAIRE RÉCHAUFFER DES LIQUIDES
Votre four à micro-ondes permet de faire réchauffer les aliments bien plus rapidement
que le four traditionnel ou la table de cuisson.
Reportez-vous aux puissances et temps de cuisson figurant dans le tableau cidessous. Le calcul des temps de réchauffage dans le tableau est basé sur une
température ambiante comprise entre +18 et +20 °C pour les liquides et sur une
température comprise entre +5 et +7 °C pour les aliments réfrigérés.
Disposition et cuisson à couvert
Évitez de faire réchauffer de trop grandes quantités d'aliments d'un seul coup (ex. :
grosse pièce de viande) afin de garantir une cuisson uniforme et à cœur. Il vaut mieux
faire réchauffer plusieurs petites quantités.
Puissances et mélange
Certains aliments peuvent être réchauffés à 900 W alors que d'autres doivent l'être à
600 W, 450 W ou même 300 W.
Consultez les tableaux pour plus de renseignements. Pour réchauffer des aliments
délicats, en grande quantité ou se réchauffant très rapidement (ex. : tartelettes), il est
préférable d'utiliser une puissance faible.
Remuez bien ou retournez les aliments pendant le réchauffage pour obtenir de
meilleurs résultats. Si possible, remuez de nouveau avant de servir.
Soyez particulièrement vigilant lorsque vous faites réchauffer des liquides ou des
aliments pour bébé. Pour éviter toute projection bouillante de liquides et d'éventuelles
brûlures, remuez avant, pendant et après la cuisson. Laissez-les reposer dans le four
à micro-ondes le temps recommandé. Nous vous conseillons de laisser une cuillère en
plastique ou un bâtonnet en verre dans les liquides. Évitez de surchauffer (au risque
de détériorer) les aliments.
Il vaut mieux sous-estimer le temps de cuisson et rajouter quelques minutes
supplémentaires le cas échéant.
Temps de réchauffage et de repos
Lorsque vous faites réchauffer un type d'aliment pour la première fois, notez le temps
nécessaire pour pouvoir vous y référer ultérieurement.
Vérifiez toujours que les aliments réchauffés sont uniformément chauds.
Laissez les aliments reposer pendant un court laps de temps après le réchauffage
pour que la température s'homogénéise.
Le temps de repos recommandé après le réchauffage est généralement compris entre
2 et 4 minutes (à moins qu'un autre temps ne soit indiqué dans le tableau).
Soyez particulièrement vigilant lorsque vous faites réchauffer des liquides ou des
aliments pour bébé. Reportez-vous également au chapitre sur les précautions
d'emploi.
Laissez toujours un temps de repos d'au moins 20 secondes après avoir éteint le four
pour que la température s'homogénéise. Remuez SYSTÉMATIQUEMENT le contenu
une fois le temps de cuisson écoulé (et pendant la cuisson si nécessaire). Pour éviter
toute projection bouillante et toute brûlure, placez une cuillère ou un bâtonnet en verre
dans les boissons et remuez avant, pendant et après le réchauffage.
FAIRE RÉCHAUFFER DES ALIMENTS POUR BÉBÉ
ALIMENTS POUR BÉBÉ
Versez les aliments dans une assiette creuse en céramique. Recouvrez le récipient
d'un couvercle en plastique. Remuez bien après le réchauffage ! Laissez reposer
pendant 2 à 3 minutes avant de servir. Remuez de nouveau et vérifiez la température.
Température de service recommandée : entre 30 et 40 °C.
LAIT POUR BÉBÉ
Versez le lait dans une bouteille en verre stérilisée. Faites réchauffer sans couvrir. Ne
faites jamais chauffer un biberon encore muni de sa tétine, car il pourrait exploser en
cas de surchauffe. Secouez-le bien avant de le laisser reposer quelques instants, puis
secouez-le à nouveau avant de servir. Vérifiez toujours la température du lait ou des
aliments pour bébé avant de les servir. Température de service recommandée : env.
37 °C.
REMARQUE :
Les aliments pour bébé doivent être soigneusement contrôlés avant d'être servis afin
d'éviter toute brûlure.
Reportez-vous aux puissances et temps de cuisson figurant dans le tableau suivant
pour connaître les temps de chauffe adaptés à chaque type d'aliment.
29
FR
jlXX^h†luTWZ\W`j†myU”GGwˆŽŒGZWGG~Œ‹•Œš‹ˆ SGzŒ—›Œ”‰Œ™GX^SGYWW_GGYaZ^Gwt
Guide de cuisson (suite)
FR
Faire réchauffer des aliments et du lait pour bébé
Faire réchauffer des liquides et des aliments
Reportez-vous aux puissances et temps de cuisson figurant dans le tableau suivant
pour connaître les temps de chauffe adaptés à chaque type d'aliment.
Reportez-vous aux puissances et temps de cuisson figurant dans le tableau suivant
pour connaître les temps de chauffe adaptés à chaque type d'aliment.
Aliments
Aliments
Quantité
Boissons
(café, thé et
eau)
150 ml 900 W
(1 tasse)
300 ml
(2 tasses)
450 ml
(3 tasses)
600 ml
(4 tasses)
Aliments
pour bébé
(légumes +
viande)
Bouillie
pour bébé
(céréales +
lait + fruits)
Lait pour
bébé
Quantité Puissance Temps
190 g
190 g
100 ml
200 ml
600 W
600 W
300 W
30 s
20 s
30 à 40 s
1 min à 1 min
10 s
Temps Instructions
de repos
(min)
2-3
2-3
2-3
Versez les aliments
dans une assiette
creuse en céramique.
Faites cuire à couvert.
Remuez après la
cuisson. Laissez
reposer 2 à 3 minutes.
Avant de servir, remuez
bien et vérifiez la
température.
Versez les aliments
dans une assiette
creuse en céramique.
Faites cuire à couvert.
Remuez après la
cuisson. Laissez
reposer 2 à 3 minutes.
Avant de servir, remuez
bien et vérifiez la
température.
Remuez ou agitez bien
avant de verser le tout
dans un biberon en
verre stérilisé. Placez-la
au centre du plateau.
Faites cuire le tout sans
couvrir. Agitez bien et
laissez reposer le tout
pendant au moins
3 minutes. Avant de
servir, agitez bien et
vérifiez la température.
30
Puiss Temps Temps Instructions
ance (min) de repos
(min)
1-1½
1-2
Versez la boisson dans les
tasses et faites réchauffer sans
couvrir. Pour faire réchauffer
une tasse, placez-la au centre,
2 tasses, placez-les l'une en
face de l'autre et 3 tasses,
disposez-les en cercle. Laissezles reposer dans le four à microondes le temps nécessaire et
remuez bien.
2-3
Versez la soupe dans une
assiette creuse ou un bol en
céramique. Recouvrez le
récipient d'un couvercle en
plastique. Remuez bien après le
réchauffage. Remuez de
nouveau avant de servir.
2-2½
3-3½
3½-4
Soupe
(réfrigérée)
250 g
350 g
450 g
550 g
900 W
2½-3
3-3½
3½-4
4½-5
Plat mijoté
(réfrigéré)
350 g
600 W 4½-5½
2-3
Placez le plat mijoté dans une
assiette creuse en céramique.
Recouvrez le récipient d'un
couvercle en plastique. Remuez
de temps en temps pendant le
réchauffage, puis de nouveau
avant de laisser reposer et de
servir.
Pâtes en
sauce
(réfrigérées)
350 g
600 W 3½-4½
3
Placez les pâtes (ex. : spaghetti
ou pâtes aux œufs) dans une
assiette creuse en céramique.
Recouvrez-les de film étirable
spécial micro-ondes. Remuez
avant de servir.
Pâtes
farcies en
sauce
(réfrigérées)
350 g
600 W
3
Mettez les pâtes farcies
(ex. : ravioli, tortellini) dans une
assiette creuse en céramique.
Recouvrez le récipient d'un
couvercle en plastique. Remuez
de temps en temps pendant le
réchauffage, puis de nouveau
avant de laisser reposer et de
servir.
Plats
préparés
(réfrigérés)
350 g
450 g
550 g
600 W 4½-5½
5½-6½
6½-7½
3
Placez le plat réfrigéré composé
de 2 à 3 aliments sur une
assiette en céramique.
Recouvrez le tout de film
étirable spécial micro-ondes.
4-5
jlXX^h†luTWZ\W`j†myU”GGwˆŽŒGZXGG~Œ‹•Œš‹ˆ SGzŒ—›Œ”‰Œ™GX^SGYWW_GGYaZ^Gwt
Guide de cuisson (suite)
Tous les aliments doivent être décongelés à l'aide de la fonction de décongélation
(180 W).
DÉCONGÉLATION
Les micro-ondes constituent un excellent moyen de décongeler les aliments. Elles
permettent de décongeler progressivement les aliments en un temps record. Cela peut
se révéler fort utile si vous recevez du monde à l'improviste.
Aliments
Viande
Bœuf haché
La volaille doit être entièrement décongelée avant cuisson. Retirez toute attache
métallique et tout emballage afin de permettre au liquide produit par la décongélation
de s'écouler.
Escalopes de
porc
Placez les aliments congelés dans un plat sans couvrir. Retournez-les à la moitié du
temps de décongélation, videz le liquide et retirez les abats dès que possible.
Vérifiez les aliments de temps à autre afin de vous assurer qu'ils ne chauffent pas.
Si les parties plus petites ou plus fines des aliments congelés commencent à cuire,
protégez-les en cours de décongélation en les enveloppant de fines bandes
d'aluminium.
Volaille
Morceaux de
poulet
Poulet entier
Si la volaille commence à cuire en surface, arrêtez la décongélation et laissez reposer
pendant 20 minutes avant de poursuivre.
Laissez le poisson, la viande et la volaille reposer afin de terminer la décongélation. Le
temps de repos pour une décongélation complète dépend de la quantité décongelée.
Reportez-vous au tableau ci-dessous.
Astuce :
les aliments fins se décongèlent mieux que les aliments plus épais et
de petites quantités se décongèlent plus rapidement que des
grandes. Tenez compte de cette différence lors de la congélation et la
décongélation de vos aliments.
Poisson
Filets de
poisson
Pour faire décongeler des aliments dont la température est comprise entre -18 et
-20 °C, suivez les instructions figurant dans le tableau ci-contre.
Poisson entier
Fruits
Baies
Pain
Petits pains
(env. 50 g
chacun)
Tartine/
sandwich
Pain complet
(farine de blé
et de seigle)
31
Quantité
Temps Temps de Instructions
(min)
repos (min)
250 g
500 g
6-7
10-12
250 g
7-8
500 g
14-15
(2 morceaux)
15-30
Placez la viande dans une
assiette plate en céramique.
Protégez les parties les plus
fines avec de l'aluminium.
Retournez à la moitié du
temps de décongélation.
15-60
Posez tout d'abord les
morceaux de poulet côté
peau vers le bas ou dans le
cas d'un poulet entier, côté
poitrine vers le bas, dans
une assiette plate en
céramique. Recouvrez les
parties les plus fines (ex. :
ailes et extrémités)
d'aluminium. Retournez à la
moitié du temps de
décongélation.
10-25
Placez le poisson surgelé
au centre d'une assiette
plate en céramique. Glissez
les parties les plus fines
sous les plus épaisses.
Recouvrez les extrémités
les plus fines des filets et la
queue du poisson entier
d'aluminium. Retournez à la
moitié du temps de
décongélation.
1200 g
32-34
200 g
6-7
400 g
11-13
300 g
6-7
5-10
Disposez les fruits dans un
récipient rond en verre et à
fond plat (de grand
diamètre).
2 morceaux
4 morceaux
1-1½
2½-3
5-20
250 g
4-4½
500 g
7-9
Disposez les petits pains en
cercle ou le pain à plat sur
du papier absorbant, au
centre du plateau tournant.
Retournez à la moitié du
temps de décongélation.
FR
jlXX^h†luTWZ\W`j†myU”GGwˆŽŒGZYGG~Œ‹•Œš‹ˆ SGzŒ—›Œ”‰Œ™GX^SGYWW_GGYaZ^Gwt
Guide de cuisson (suite)
FR
Guide de cuisson au gril pour aliments frais
GRIL
Les éléments chauffants du gril sont situés sous la paroi supérieure du four. Ils
fonctionnent lorsque la porte est fermée et que le plateau tourne. La rotation du
plateau permet de dorer uniformément les aliments. Le préchauffage du gril pendant 2
à 3 minutes permet de dorer les aliments plus rapidement.
Ustensiles pour la cuisson au gril :
doivent résister aux flammes et peuvent contenir du métal. N'utilisez pas d'ustensiles
en plastique, car ils pourraient fondre.
Aliments convenant à la cuisson au gril :
côtelettes, saucisses, steaks, hamburgers, tranches de bacon et de jambon fumé, fins
filets de poisson, sandwiches et tous types de tartines garnies.
Préchauffez le gril (fonction Gril) pendant 2 à 3 minutes.
Reportez-vous aux puissances et aux temps de cuisson figurant dans ce tableau pour
connaître les instructions relatives à la cuisson au gril.
Aliments
frais
REMARQUE IMPORTANTE :
Lorsque seul le mode gril est utilisé, rappelez-vous que les aliments doivent être mis
sur la grille supérieure, sauf indications contraires.
Quantité
Puissance 1. Temps 2. Temps Instructions
1er côté 2ème côté
(min)
(min)
Tartines
4 tranches
(25 g/
tartine)
gril seul
3-4
2-3
Placez les tartines côte
à côte sur la grille
supérieure.
Tomates
cerises
400 g
300 W +
gril
5-6
-
Sélectionnez des petites
tomates. Disposez-les
en cercle dans un plat
épais en Pyrex. Placezles sur la grille
supérieure.
Laissez reposer 2 à
3 minutes.
Tartine
tomatefromage
4 morceaux
(300 g)
300 W +
gril
4½-5½
-
Faites d'abord griller les
tranches de pain. Placez
la tartine garnie sur la
grille supérieure.
Laissez reposer 2 à
3 minutes.
Tartine
4 morceaux
Hawaï
(500 g)
(jambon,
ananas,
tranches de
fromage)
300 W +
gril
6½-7½
-
Faites d'abord griller les
tranches de pain. Placez
la tartine garnie sur la
grille supérieure.
Laissez reposer 2 à
3 minutes.
Pommes
de terre au
four
500 g
600 W +
gril
7-8
-
Coupez les pommes de
terre en deux. Disposezles en cercle sur la grille
supérieure, côté chair
tourné vers le gril.
Gratin de
légumes/
pommes de
terre
(réfrigéré)
450 g
450 W +
gril
9-11
-
Mettez le gratin frais
dans un petit plat en
Pyrex. Placez le plat sur
la grille supérieure.
Laissez reposer 2 à
3 minutes après la
cuisson.
MICRO-ONDES + GRIL
Ce mode associe la chaleur rayonnante du gril à la vitesse de cuisson des microondes. Il fonctionne uniquement lorsque la porte est fermée et que le plateau tourne.
La rotation du plateau permet de faire dorer les aliments uniformément. Trois modes
de cuisson combinée sont disponibles sur ce modèle :
600 W + gril, 450 W + gril et 300 W + gril.
Ustensiles pour la cuisson Micro-ondes + gril
Utilisez des ustensiles qui laissent passer les micro-ondes. Les ustensiles doivent
résister aux flammes. N'utilisez pas d'ustensiles métalliques en mode combiné.
N'utilisez pas d'ustensiles en plastique, car ils pourraient fondre.
Aliments convenant à la cuisson par micro-ondes + gril :
les aliments convenant à la cuisson combinée comprennent tous les types d'aliments
cuits devant être réchauffés et dorés (ex. : pâtes cuites) ainsi que les aliments
nécessitant un temps de cuisson court pour dorer en surface. Ce mode peut
également être utilisé pour des aliments plus épais qui gagnent en saveur lorsque leur
surface est croustillante et dorée (ex. : morceaux de poulet à retourner à mi-cuisson).
Reportez-vous au tableau relatif au gril pour de plus amples détails.
REMARQUE IMPORTANTE :
Lorsque vous utilisez le mode combiné (micro-ondes + gril), les aliments doivent être
placés sur la grille supérieure, sauf indications contraires. Reportez-vous aux
instructions du tableau suivant.
Les aliments doivent être retournés à mi-cuisson pour être dorés des deux côtés.
32
jlXX^h†luTWZ\W`j†myU”GGwˆŽŒGZZGG~Œ‹•Œš‹ˆ SGzŒ—›Œ”‰Œ™GX^SGYWW_GGYaZ^Gwt
Guide de cuisson (suite)
CONVECTION
Aliments
frais
Pommes
au four
Quantité
2 pommes
(environ
400 g)
La cuisson par convection est le mode de cuisson employé dans les fours traditionnels
à air chaud.
Puissance 1. Temps 2. Temps Instructions
1er côté 2ème
(min)
côté (min)
300 W +
gril
6½-7½
-
L'élément chauffant et le ventilateur sont situés sur la paroi du fond afin de permettre à
l'air chaud de circuler.
Ustensiles pour la cuisson par convection :
tous les ustensiles, moules et plaques à pâtisserie que vous utiliseriez normalement
dans un four à convection traditionnel peuvent être utilisés.
Aliments convenant à la cuisson par convection :
tous les biscuits, les petits pains et les gâteaux peuvent être cuits de cette manière
ainsi que les gâteaux aux fruits, la pâte à choux et les soufflés.
Épépinez les pommes
et remplissez-les de
raisins secs
et de confiture.
Parsemez d'amandes
effilées.
Placez les pommes
dans un plat en Pyrex.
Placez le plat
directement sur la grille
inférieure.
Morceaux
de poulet
500 g
(2 morceaux)
300 W +
gril
9-10
7-8
Badigeonnez les
morceaux de poulet
d'huile et ajoutez des
épices.
Disposez-les en cercle
sur la grille supérieure.
Laissez reposer 2 à
3 minutes après le
passage sous le gril.
Biftecks
(à point)
400 g
(2 morceaux)
gril seul
12-13
11-12
Badigeonnez les
biftecks d'huile.
Disposez-les en cercle
sur la grille supérieure.
Laissez reposer 2 à
3 minutes après le
passage sous le gril.
Poisson
grillé
400 à 500 g
300 W +
gril
5½-6½
5-6
Badigeonnez le
poisson d'huile, puis
ajoutez des herbes et
des épices. Placez
deux poissons côte à
côte (tête contre
queue) sur la grille
supérieure.
Laissez reposer 2 à
3 minutes après le
passage sous le gril.
MICRO-ONDES + CONVECTION
Ce mode associe l'énergie des micro-ondes à l'air chaud, ce qui réduit le temps de
cuisson tout en donnant aux aliments un aspect doré et une surface croustillante.
La cuisson par convection est le mode de cuisson employé dans les fours traditionnels
à chaleur tournante munis d'un ventilateur sur la paroi du fond.
Ustensiles pour la cuisson micro-ondes + convection :
doivent laisser passer les micro-ondes, doivent être adaptés à la cuisson au four
traditionnel (ex. : ustensiles en verre, terre cuite ou porcelaine sans ornements
métalliques et décrits dans la cuisson micro-ondes + gril).
Aliments convenant à la cuisson micro-ondes + convection :
viandes, volailles ainsi que plats en cocotte et gratins, gâteaux de Savoie, gâteaux aux
fruits, tartes, crumbles, légumes grillés, scones et pains.
33
FR
jlXX^h†luTWZ\W`j†myU”GGwˆŽŒGZ[GG~Œ‹•Œš‹ˆ SGzŒ—›Œ”‰Œ™GX^SGYWW_GGYaZ^Gwt
Guide de cuisson (suite)
FR
Guide de cuisson par convection pour les aliments frais et surgelés
Faites réchauffer le four à convection à la température désirée à l'aide de la fonction de
préchauffage rapide.
Reportez-vous aux puissances et aux temps de cuisson figurant dans ce tableau pour
connaître les instructions relatives à la cuisson par convection.
Aliments
frais
Quantité
PIZZA
Pizza
300 à 400 g
surgelée
(déjà cuite)
PÂTES
Lasagnes
surgelées
VIANDE
Rôti de
bœuf/Rôti
d'agneau
(à point)
Poulet rôti
400 g
1200 à 1300
g
900 à 1000
g
Puissance 1. Temps 2. Temps Instructions
1er côté 2ème
(min)
côté
(min)
Aliments
frais
Quantité
Puissance 1. Temps 2. Temps Instructions
1er côté 2ème
(min)
côté
(min)
PAIN
Petits
pains frais
(pâte
fraîche)
4 morceaux Uniqueme
(200 g)
nt 200 °C
13-15
-
Disposez les petits pains
en cercle sur la grille
inférieure.
Utilisez des maniques
pour sortir le plat du four.
Laissez reposer 2 à
3 minutes.
600 W +
220 °C
9-11
-
Placez la pizza sur la
grille supérieure.
Laissez reposer 2 à
3 minutes après la
cuisson.
Pain à l'ail
(réfrigéré,
précuit)
200 g (1
morceau)
180 W +
220 °C
10-12
-
Placez la baguette
surgelée sur du papier
sulfurisé sur la grille
inférieure. Laissez
reposer 2 à 3 minutes
après la cuisson.
450 W +
200 °C
20-23
-
Placez-les dans un plat
en Pyrex de taille
adéquate ou laissez-les
dans leur emballage
d'origine (si celui-ci est
conçu pour la cuisson
aux micro-ondes et au
four traditionnel). Placez
les lasagnes encore
surgelées sur la grille
inférieure.
Laissez reposer 2 à
3 minutes après la
cuisson.
GÂTEAU
Tarte aux
pommes
(pâte
fraîche)
500 g
Uniqueme
nt 180 °C
40-45
-
Placez la pâte fraîche
(300 g) dans un petit
moule à pâtisserie rond
en métal noir (18 cm de
diamètre).
Disposez les tranches de
pomme (200 g) sur le
dessus. Placez le moule
sur la grille inférieure.
Laissez reposer 5 à
10 minutes après la
cuisson.
Mini
muffins
(pâte
fraîche)
12 x 30 g Uniqueme
(350 à 400 nt 200 °C
g)
15-18
-
Répartissez
uniformément la pâte
fraîche dans des moules
à muffins en papier.
Placez les plats sur la
grille inférieure.
Laissez reposer
5 minutes après la
cuisson.
Cookies
(pâte
fraîche)
100 à 150 g Uniqueme
nt 200 °C
9-12
-
Faites préchauffer le four
en y mettant un plat
métallique rond ou le plat
croustilleur. Disposez les
cookies sur le plat. Posez
le plat sur la grille
inférieure.
18-20
-
Placez le gâteau surgelé
directement sur la grille
inférieure.
Une fois la décongélation
et le préchauffage
terminés, laissez reposer
pendant 15 à 20 minutes.
600 W +
180 °C
450 W +
220 °C
19-21
16-18
11-13
12-15
Badigeonnez le bœuf/
l'agneau d'huile et
saupoudrez de poivre,
sel et paprika.
Placez la viande sur la
grille inférieure, côté gras
vers le bas. Après
cuisson, recouvrez la
viande d'aluminium et
laissez reposer 10 à
15 minutes.
Badigeonnez le poulet
d'huile et saupoudrez
d'épices.
Placez tout d'abord le
poulet poitrine vers le
bas, puis vers le haut sur
la grille inférieure.
Laissez reposer
5 minutes.
Gâteau
surgelé
34
1000 g
180 W +
180 °C
jlXX^h†luTWZ\W`j†myU”GGwˆŽŒGZ\GG~Œ‹•Œš‹ˆ SGzŒ—›Œ”‰Œ™GX^SGYWW_GGYaZ^Gwt
Guide de cuisson (suite)
Nettoyage du four à micro-ondes
CONSEILS SPÉCIAUX
Pour empêcher l'accumulation de graisses et de résidus d'aliments,
nettoyez régulièrement les éléments du four à micro-ondes suivants :
FAIRE FONDRE DU BEURRE
Mettez 50 g de beurre dans un petit plat creux en verre. Recouvrez le récipient d'un
couvercle en plastique.
Faites-le chauffer pendant 30 à 40 secondes à 900 W jusqu'à ce que le beurre ait
entièrement fondu.
•
•
•
FAIRE FONDRE DU CHOCOLAT
Mettez 100 g de chocolat dans un petit plat creux en verre.
Faites-le chauffer pendant 3 à 5 minutes à 450 W jusqu'à ce que le chocolat ait
entièrement fondu.
Remuez une ou deux fois en cours de cuisson. Utilisez des maniques pour sortir le plat
du four.
FAIRE FONDRE DU MIEL CRISTALLISÉ
Mettez 20 g de miel cristallisé dans un petit plat creux en verre.
Faites-le chauffer pendant 20 à 30 secondes à 300 W jusqu'à ce que le miel ait
entièrement fondu.
Les surfaces intérieures et extérieures
La porte et les joints d'étanchéité
Le plateau et l'anneau de guidage
Veillez TOUJOURS à ce que les joints de la porte soient propres et à ce
que celle-ci se ferme correctement.
En négligeant la propreté de votre four, vous risquez d'en
détériorer les surfaces et par conséquent l'appareil lui-même, ce
qui pourrait s'avérer dangereux.
1. Nettoyez l'extérieur avec un chiffon doux et de l'eau savonneuse tiède. Rincez
et séchez.
2. Retirez les projections et autres traces tenaces adhérant aux parois ou sur
l'anneau de guidage à l'aide d'un tissu imbibé d'eau savonneuse. Rincez et
séchez.
FAIRE FONDRE DE LA GÉLATINE
Faites tremper des feuilles de gélatine (10 g) pendant 5 minutes dans de l'eau froide.
Mettez la gélatine égouttée dans un petit bol en Pyrex.
Faites chauffer pendant 1 minute à 300 W.
Remuez une fois fondue.
3. Si votre four est très sale ou si une odeur désagréable s'en dégage, placez une
tasse d'eau citronnée sur le plateau et faites-la chauffer pendant dix minutes à
pleine puissance.
CONFECTIONNER UN GLAÇAGE (POUR GÂTEAUX)
Mélangez le glaçage instantané (environ 14 g) avec 40 g de sucre et 250 ml d'eau
froide.
Faites-le cuire sans couvercle dans une cocotte en Pyrex pendant 3 ½ à 4 ½ minutes à
900 W, jusqu'à ce que le glaçage devienne transparent. Remuez deux fois en cours de
cuisson.
4. Nettoyez le plateau si nécessaire, ce dernier étant adapté au lave-vaisselle.
FAIRE DE LA CONFITURE
Mettez 600 g de fruits (ex. : baies mélangées) dans une cocotte en Pyrex de taille
adéquate avec couvercle. Ajoutez 300 g de sucre spécial confiture et remuez bien.
Faites cuire à couvert pendant 10 à 12 minutes à 900 W.
Remuez plusieurs fois en cours de cuisson. Versez directement le mélange dans des
petits pots à confiture en verre munis de couvercles quart de tour.
Laissez reposer 5 minutes.
PRÉPARER UN PUDDING/DE LA CRÈME ANGLAISE
Mélangez la préparation pour pudding avec du sucre et du lait (500 ml) en suivant les
indications figurant sur l'emballage et remuez bien. Utilisez une cocotte en Pyrex de
taille appropriée équipée d'un couvercle. Faites cuire à couvert pendant 6 ½ à 7 ½
minutes à 900 W.
Remuez plusieurs fois en cours de cuisson.
FAIRE DORER DES AMANDES EFFILÉES
Disposez uniformément 30 g d'amandes effilées sur une assiette en céramique de
taille moyenne.
Remuez-les plusieurs fois pendant 3 ½ à 4 ½ minutes à 600 W.
Laissez reposer pendant 2 à 3 minutes dans le four. Utilisez des maniques pour sortir
le plat du four.
35
Ne laissez JAMAIS s'écouler d'eau dans les orifices de ventilation.
N'utilisez JAMAIS de produits abrasifs ou de solvants chimiques.
Nettoyez avec un soin tout particulier les joints de la porte afin
qu'aucune particule :
• ne s'y accumule ;
• ne nuise à l'étanchéité de la porte.
Nettoyez l'intérieur du four à micro-ondes après chaque utilisation
avec un produit de nettoyage non agressif ; laissez le four refroidir au
préalable pour éviter toute blessure.
Les instructions relatives aux éléments de cuisson, aux plaques de
cuisson et au four doivent mentionner qu'aucun nettoyeur vapeur ne
doit être utilisé.
FR
jlXX^h†luTWZ\W`j†myU”GGwˆŽŒGZ]GG~Œ‹•Œš‹ˆ SGzŒ—›Œ”‰Œ™GX^SGYWW_GGYaZ^Gwt
FR
Rangement et entretien du four à micro-ondes
Caractéristiques techniques
Pour le rangement ou le dépannage de votre four à micro-ondes, vous devez
respecter quelques précautions simples.
N'utilisez pas le four si la porte ou ses joints sont endommagés :
• Charnière cassée
• Joints détériorés
• Habillage déformé ou embouti
Seul un technicien spécialisé en micro-ondes est habilité à effectuer ces
réparations.
SAMSUNG s'efforce sans cesse d'améliorer ses produits. Les caractéristiques
et le mode d'emploi de ce produit peuvent être modifiés sans préavis.
Source d'alimentation
CA 230 V ~ 50 Hz
Puissance
Puissance maximale
Micro-ondes
Gril (élément chauffant)
Convection (élément chauffant)
2700 W
1400 W
1250 W
2050 W maxi.
Puissance de sortie
100 W / 900 W - 6 niveaux (IEC-705)
Fréquence de fonctionnement
2450 MHz
Si vous souhaitez entreposer temporairement votre four,
choisissez un endroit sec et non poussiéreux.
Dimensions (L x P x H)
Extérieures
Intérieures
522 x 539 x 312 mm
355 x 380,6 x 234 mm
•
Capacité
1,1 pied cube
Poids
Net
21 kg env.
Ne retirez JAMAIS l'habillage du four. Si le four est en panne ou
nécessite une intervention technique :
• débranchez-le de l'alimentation ;
• appelez le service après-vente le plus proche.
Pourquoi ? la poussière et l'humidité risquent de détériorer
certains éléments du four.
36
Download PDF