Samsung | MW86N | Samsung MW86N-S Handleiding

t~_]u†luTWZ]]Xh†usU”GGwˆŽŒGXGG~Œ‹•Œš‹ˆ SGtˆ™ŠGXXSGYWW`GGXXa\[Ght
MAGNETRONOVEN
Gebruiksaanwijzing en kooktips
MW86N
Oven ................................................................................................2
Accessoires .....................................................................................2
Bedieningspaneel ............................................................................2
Over deze gebruiksaanwijzing.........................................................3
Veiligheidsvoorschriften...................................................................3
De magnetronoven installeren.........................................................4
De klok instellen...............................................................................5
Wat te doen in geval van twijfels of problemen ...............................5
Bereiden / Opwarmen......................................................................6
Vermogensniveaus ..........................................................................6
De bereiding beëindigen..................................................................6
De bereidingstijd bijstellen ...............................................................6
Automatisch opwarmen ...................................................................7
Instellingen voor automatisch opwarmen ........................................7
Automatisch bereiden......................................................................8
Instellingen voor automatisch bereiden ...........................................8
De cafetariafunctie...........................................................................9
Instellingen voor de cafetariafunctie ................................................9
Automatisch snel ontdooien ..........................................................10
Instellingen voor automatisch snel ontdooien ...............................10
Geurverdrijving ..............................................................................11
Het geheugen gebruiken ...............................................................11
Het geluidssignaal uitschakelen ....................................................12
Het kinderslot.................................................................................12
Richtlijnen voor kookmaterialen.....................................................13
De magnetronoven reinigen ..........................................................14
De magnetronoven opbergen of laten repareren ..........................14
Technische specificaties................................................................15
Code No. : DE68-03661A-01
t~_]u†luTWZ]]Xh†usU”GGwˆŽŒGYGG~Œ‹•Œš‹ˆ SGtˆ™ŠGXXSGYWW`GGXXa\[Ght
Oven
NL
Bedieningspaneel
Ventilatieopeningen
Deurgreep
Verlichting DISPLAY
1
8
2
9
3
10
4
11
5
12
Bedieningspaneel
Deur
Draaiplateau
Loopring
Vergrendelingspallen
Vergrendelingsopeningen
Koppeling
Accessoires
Afhankelijk van het aangeschafte model hebt u een aantal accessoires
ontvangen die u op diverse manieren kunt gebruiken.
1. Koppeling, bevestigd op de motoras, onder in de oven.
De koppeling drijft het draaiplateau aan.
Doel:
6
13
7
2. Loopring, moet in het midden van de oven worden
geplaatst.
Doel:
De loopring ondersteunt het draaiplateau.
3. Draaiplateau, moet op de loopring worden geplaatst.
Wordt in het midden bevestigd aan de koppeling.
Doel:
Het draaiplateau dient als het belangrijkste
kookoppervlak. U kunt het plateau eenvoudig
verwijderen om het te reinigen.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
DISPLAY
AUTOMATISCH ONTDOOIEN
AUTOMATISCH BEREIDEN
VERMOGEN INSTELLEN
GEURVERDRIJVING
OMHOOG ( ) / OMLAAG ( )
(BEREIDINGSTIJD, GEWICHT
EN PORTIEGROOTTE)
7. STOPPEN/ANNULEREN
NOOIT de magnetron gebruiken zonder de loopring en het
draaiplateau.
2
8.
9.
10.
11.
12.
13.
KLOK INSTELLEN
AUTOMATISCH OPWARMEN
GEHEUGEN
NAGAARTIJD INSTELLEN
KINDERSLOT
START
t~_]u†luTWZ]]Xh†usU”GGwˆŽŒGZGG~Œ‹•Œš‹ˆ SGtˆ™ŠGXXSGYWW`GGXXa\[Ght
Over deze gebruiksaanwijzing
Veiligheidsvoorschriften
U hebt zojuist een nieuwe SAMSUNG-magnetronoven aangeschaft.
Deze gebruiksaanwijzing bevat veel waardevolle informatie over het
gebruik van deze magnetronoven:
• Veiligheidsvoorschriften
• Geschikte accessoires en kookmaterialen
• Handige kooktips
Belangrijke veiligheidsaanwijzingen.
NL
Lees de aanwijzingen zorgvuldig door en bewaar deze voor raadpleging in
de toekomst.
Voordat u gerechten of vloeistoffen in de magnetron gaat bereiden, moet u
controleren of de volgende voorzorgsmaatregelen zijn genomen.
•
Gebruik alleen kookmaterialen die geschikt zijn voor gebruik in magnetrons.
GEEN metalen verpakkingen, bestek met gouden of zilveren sierranden,
vleespennen, vorken, enzovoort, gebruiken.
Het metalen binddraadje van papieren of plastic zakken verwijderen.
Reden:
Er kunnen elektrische vonken ontstaan die de oven kunnen beschadigen.
• Omwille van het risico op ontbranding, raden wij u aan de oven in het oog te
houden wanneer u voedsel verwarmt dat in plastic of papier is verpakt.
De magnetron niet gebruiken voor het drogen van kranten of kleren.
• Voor kleine hoeveelheden voedsel is een kortere bereidings- of opwarmingstijd
nodig.
Als de normale tijden worden aangehouden, kan het eten aanbranden.
• Als u rook ziet, schakelt u het apparaat uit of haalt u de stekker uit het stopcontact,
en laat u de deur dicht om eventuele vlammen te doven.
• Omdat gerechten en vloeistoffen die u met de magnetron hebt verwarmd buiten de
magnetron alsnog plotseling aan de kook kunnen raken en naar buiten spatten,
moet u bijzonder voorzichtig zijn wanneer u ze uit de magnetron haalt. Om dit te
voorkomen, ALTIJD een nagaartijd van ten minste 20 seconden aanhouden nadat
de oven is uitgeschakeld, zodat de warmte zich kan verdelen.
Roer zo nodig tijdens het verwarmen en roer ALTIJD na het verwarmen.
Bij brandwonden de volgende aanwijzingen voor eerste hulp opvolgen:
* De brandplek minimaal 10 minuten ondergedompeld houden in koud water.
* Afdekken met droog, schoon verband.
* Breng geen zalf, olie of lotion aan op de brandwond.
• NOOIT een kom of schaal tot de rand vullen. Gebruik een schaal die aan de
bovenkant breder is dan aan de onderkant om overkoken van de vloeistof te
voorkomen. Flessen met een nauwe hals kunnen exploderen als deze oververhit
raken.
NOOIT een melkfles met de speen erop verwarmen. De fles kan exploderen als
deze oververhit raakt.
• De inhoud van zuigflessen en potjes met babyvoeding moeten worden geroerd of
geschud, en de temperatuur moet voor gebruik worden gecontroleerd om
brandwonden te voorkomen.
• Eieren in schaal en hele hardgekookte eieren mogen niet in de magnetron worden
verwarmd omdat ze kunnen exploderen, zelfs nadat de magnetron niet meer
verwarmt. Luchtdichte of vacuüm flessen, potten, verpakkingen, noten in de dop,
tomaten, enzovoort, niet verwarmen.
• U moet de oven regelmatig reinigen en voedselresten verwijderen.
• Als de oven niet schoon gehouden wordt, kan het oppervlak beschadigd raken.
Hierdoor kan de levensduur van het apparaat nadelig beïnvloed worden en
kunnen mogelijk gevaarlijke situaties ontstaan;
• NOOIT de ventilatieopeningen bedekken met textiel of papier. Deze kunnen vlam
vatten door de hete lucht die door de oven wordt uitgestoten.
De oven kan oververhit raken en zichzelf automatisch uitschakelen. U kunt de
oven pas weer gebruiken nadat deze voldoende is afgekoeld.
• ALTIJD ovenwanten gebruiken om brandwonden te voorkomen wanneer u een
schotel uit de oven haalt.
• NIET de verwarmingselementen of binnenwanden van de oven aanraken voordat
de oven is afgekoeld.
Voorin dit boekje vindt u afbeeldingen van de oven en het
bedieningspaneel, zodat u de toetsen gemakkelijk kunt vinden.
In de stapsgewijze aanwijzingen worden twee verschillende symbolen
gebruikt.
Belangrijk
Opmerking
Maatregelen ter voorkoming van mogelijke blootstelling aan
overmatige magnetronstraling
Het niet navolgen van de volgende veiligheidsvoorschriften kan leiden tot blootstelling
aan schadelijke magnetronstraling.
(a) Probeer in geen geval de oven te gebruiken met de deur open. Laat de
vergrendelingspallen in de deur intact en steek niets in de gaten van de
deurvergrendeling.
(b) Plaats geen enkel voorwerp tussen de deur en de voorplaat. Voorkom dat
resten van voedsel of reinigingsmiddelen zich op de afsluitstrippen
verzamelen. Zorg ervoor dat de deur en de afsluitstrippen altijd schoon zijn
door deze na gebruik te reinigen, eerst met een vochtige doek en daarna met
een droge doek.
(c) Als de oven is beschadigd, gebruik deze dan niet voordat deze is gerepareerd
door een gekwalificeerde magnetronservicetechnicus die door de fabrikant is
opgeleid. Het is vooral belangrijk dat de ovendeur goed sluit en dat er geen
beschadigingen zijn aan:
(1) deur (gebogen)
(2) de scharnieren (los of gebroken)
(3) de afsluitstrippen en de afdichtoppervlakken
(d) De oven mag uitsluitend worden bijgesteld of gerepareerd door een
gekwalificeerde magnetronservicetechnicus die is opgeleid door de fabrikant.
3
t~_]u†luTWZ]]Xh†usU”GGwˆŽŒG[GG~Œ‹•Œš‹ˆ SGtˆ™ŠGXXSGYWW`GGXXa\[Ght
Veiligheidsvoorschriften (vervolg)
De magnetronoven installeren
•
NL
Dompel de voedingskabel en stekker niet in water onder en houd de
voedingskabel uit de buurt van hete oppervlakken.
Gebruik de oven niet met een beschadigde voedingskabel of stekker.
• Ga tijdens het openen van de ovendeur op armlengte afstand van de oven staan.
Reden:
De hete lucht en stoom die vrijkomen kunnen brandwonden veroorzaken.
• Tijdens de werking van de oven kunt u een klikkend geluid horen (met name
tijdens ontdooien).
Reden:
Dit geluid is normaal en wordt veroorzaakt door het schakelen van het
elektrisch vermogen.
• NOOIT de magnetronoven starten wanneer deze leeg is. De voeding wordt
veiligheidshalve automatisch uitgeschakeld. U kunt de oven weer gewoon
gebruiken nadat u deze 30 minuten hebt laten staan. U kunt het beste altijd een
glas water in de oven laten staan. Het water absorbeert de energie van de
microgolven als de oven per ongeluk wordt ingeschakeld.
• U mag de magnetronoven niet in een kast plaatsen.
Zet de oven op een plat oppervlak op 85 centimeter boven de vloer. Het
oppervlak moet sterk genoeg zijn om het gewicht van de oven te
kunnen dragen.
20cm
boven
10cm
aan de zijkant
•
•
1. Let er tijdens de installatie op dat voldoende
ventilatieruimte rond de oven wordt vrijgehouden:
minimaal 10 cm aan de achterzijde en de zijkanten van
de oven en minimaal 20 cm aan de bovenkant van de
oven.
2. Verwijder het verpakkingsmateriaal uit de oven.
Installeer de loopring en het draaiplateau.
Controleer of het draaiplateau vrij kan ronddraaien.
BELANGRIJK
•
10cm
achter
Laat NOOIT jonge kinderen de magnetronoven bedienen of met de
magnetronoven spelen. Laat kinderen ook nooit zonder toezicht achter in de buurt
van de magnetronoven wanneer deze in gebruik is. Nooit voorwerpen die kinderen
aantrekken boven de oven bewaren of verbergen.
Dit apparaat is niet bedoeld om te worden gebruikt door personen (waaronder
kinderen) met een verminderd fysiek, zintuiglijk of mentaal vermogen, of gebruik
aan ervaring en kennis, tenzij zij onder toezicht staan of instructies krijgen over het
gebruik van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
Kinderen mogen het apparaat uitsluitend onder toezicht gebruiken om te
voorkomen dat ze ermee gaan spelen.
3. De oven moet zodanig worden geplaatst dat u de stekker
kunt bereiken.
WAARSCHUWING:
Als de deur of de afsluitstrippen zijn beschadigd, mag u de oven niet gebruiken voordat
deze is gerepareerd door een gekwalificeerde monteur.
WAARSCHUWING:
Onderhoud en reparaties waarbij de behuizing, die bescherming biedt tegen blootstelling
aan microgolven, wordt verwijderd, mogen alleen worden uitgevoerd door een
gekwalificeerde monteur. Voor anderen is dit levensgevaarlijk.
WAARSCHUWING:
Vloeistoffen en andere gerechten mogen niet worden verwarmd in een afgesloten
verpakking, aangezien deze kan exploderen.
WAARSCHUWING:
Laat de oven alleen zonder toezicht door kinderen gebruiken nadat u duidelijke instructies
hebt gegeven en u ervan overtuigd bent dat het kind in staat is de oven op een veilige
manier te bedienen en begrijpt wat de gevaren zijn van incorrect gebruik.
4
Indien het netsnoer beschadigd is, moet dit vervangen worden door
een speciaal snoer, verkrijgbaar bij de fabrikant of een servicepunt.
Sluit de oven voor de veiligheid aan op een geaard stopcontact van
230 Volt, 50 Hz. Als het netsnoer van het apparaat is beschadigd,
moet het snoer door een speciale kabel worden vervangen.
De magnetronoven nooit in een hete of vochtige omgeving installeren,
zoals naast een gewone oven of een radiator. Let goed op de
voedingsspecificaties van de oven. Een eventueel verlengsnoer moet
van hetzelfde type zijn als de voedingskabel die bij de oven is
geleverd. Reinig de binnenzijde van de oven en de afsluitstrippen bij
de deur met een vochtige doek voordat u de magnetronoven voor het
eerst gebruikt.
t~_]u†luTWZ]]Xh†usU”GGwˆŽŒG\GG~Œ‹•Œš‹ˆ SGtˆ™ŠGXXSGYWW`GGXXa\[Ght
De klok instellen
Wat te doen in geval van twijfels of problemen
De magnetronoven heeft een ingebouwde klok. De tijd kan worden
weergegeven in 12-uurs of 24-uurs notatie. De klok moet worden
ingesteld:
• Tijdens de installatie van de magnetronoven
• Na een stroomstoring
In geval van problemen kunt u de onderstaande oplossingen proberen. NL
Dit is normaal
• Condensvorming in de oven
• Luchtstroom rond de deur en de behuizing
• Lichtweerkaatsing rond de deur en de behuizing
• Stoom langs de randen van de deur en via de ventilatieopeningen
Vergeet niet de klok bij te stellen tijdens het omschakelen naar
zomertijd en wintertijd.
1. Voor weergave
van de tijd in de...
Druk op de toets
...
24-uurs notatie
12-uurs notatie
) en (
) om het uur in te stellen.
Het gerecht is niet helemaal gaar of juist te gaar
• Hebt u de juiste bereidingstijd ingesteld voor het betreffende type
gerecht?
• Hebt u het juiste vermogen geselecteerd?
.
4. Druk op de toetsen (
stellen.
5. Druk op de toets
Het gerecht is helemaal niet gaar
• Hebt u de juiste tijd ingesteld en/of de toets
ingedrukt?
• Is de deur goed gesloten?
• Is de elektriciteitsleiding overbelast en is er een zekering of
aardlekschakelaar uitgevallen?
eenmaal indrukken
tweemaal indrukken
2. Druk op de toetsen (
3. Druk op de toets
De oven start niet na het indrukken van de toets
• Is de deur goed gesloten?
) en (
Vonken en knetterende geluiden binnen in de oven
• Gebruikt u een schaal met metalen sierrand?
• Bevindt er zich een vork of ander metalen keukengerei in de oven?
• Bevindt er zich aluminiumfolie te dicht bij de binnenwand?
) om de minuten in te
De oven stoort de radio of televisie
• Tijdens de werking van de oven kan er een lichte storing op radio of
televisie waarneembaar zijn. Dit is normaal. U kunt dit probleem verhelpen
door de oven uit de buurt van de televisie, radio en antenne te plaatsen.
• Als de microprocessor van de oven een storing waarneemt, wordt de
display van de oven mogelijk gereset. U kunt dit probleem verhelpen door
de stekker uit het stopcontact te halen en weer aan te sluiten. Stel de klok
opnieuw in.
.
5
Als u het probleem niet met behulp van de bovenstaande
aanwijzingen kunt oplossen, neemt u contact op met de dealer in uw
woonplaats of met de serviceafdeling van SAMSUNG.
t~_]u†luTWZ]]Xh†usU”GGwˆŽŒG]GG~Œ‹•Œš‹ˆ SGtˆ™ŠGXXSGYWW`GGXXa\[Ght
NL
Bereiden / Opwarmen
Vermogensniveaus
In de volgende procedure wordt uitgelegd hoe u een gerecht kunt
bereiden of opwarmen.
U kunt kiezen uit de onderstaande vermogensniveaus.
Vermogensniveau
Controleer ALTIJD de oveninstellingen voor u de oven onbeheerd
achterlaat.
HOOG
MIDDEL/HOOG
MIDDEL
MIDDEL/LAAG
ONTDOOIEN
LAAG / WARM HOUDEN
Plaats het voedsel in het midden van het draaiplateau. Sluit vervolgens
de deur.
1. Druk op de toets
.
Resultaat: De indicatie 850 W (maximum vermogen)
verschijnt.
Selecteer het gewenste vermogen door de
toets
opnieuw in te drukken totdat het
gewenste vermogen wordt weergegeven. Zie
de vermogenstabel.
2. Stel de gewenste bereidingstijd in door naar wens op de
toetsen ( ) en ( ) te drukken.
850 W
600 W
450 W
300 W
180 W
100 W
Als u een hoger vermogensniveau selecteert, moet u een kortere
bereidingstijd instellen.
Als u een lager vermogensniveau selecteert, moet u een langere
bereidingstijd instellen.
De bereiding beëindigen
U kunt de bereiding op elk gewenst moment onderbreken om even
naar het voedsel te kijken.
3. Druk op de toets
.
Resultaat: De verlichting in de oven gaat aan en het
draaiplateau begint te draaien.
1) De bereiding begint. Wanneer de bereiding
voltooid is, laat de oven vier
geluidssignalen horen.
2) Er klinkt 3 keer een herinneringssignaal
(een keer per minuut).
3) De huidige tijd wordt weer weergegeven.
Uitvoer
1. Tijdelijk onderbreken:
Open de deur.
Resultaat: De bereiding wordt gestopt. U kunt de
bereiding hervatten door de deur te sluiten en
nogmaals op
te drukken.
2. Definitief beëindigen:
Druk op de toets .
Resultaat: De bereiding wordt beëindigd. Als u de
bereidingsinstellingen wilt annuleren, kunt u
op de toets Annuleren ( ) drukken.
Schakel de magnetronoven nooit in terwijl deze leeg is.
Als u een schotel gedurende korte tijd op maximaal vermogen
(850 W) wilt verwarmen, kunt u gewoon een of meer keren de toets
+ 30s indrukken voor telkens 30 seconden bereidingstijd. De oven
start onmiddellijk.
U kunt voor u met de bereiding begint alle instellingen eenvoudig
annuleren door op Annuleren ( ) te drukken.
De bereidingstijd bijstellen
U kunt telkens 30 seconden aan de bereidingstijd toevoegen door de
toets + 30s in te drukken.
Druk de toets + 30s telkens eenmaal in om 30 seconden toe te
voegen.
6
t~_]u†luTWZ]]Xh†usU”GGwˆŽŒG^GG~Œ‹•Œš‹ˆ SGtˆ™ŠGXXSGYWW`GGXXa\[Ght
Automatisch opwarmen
Instellingen voor automatisch opwarmen
De automatische opwarmfunctie kent vier voorgeprogrammeerde
bereidingstijden.
U hoeft geen bereidingstijd of vermogensniveau in te stellen.
U kunt het aantal porties instellen door de toetsen ( ) en ( ) in te
drukken.
Plaats het gerecht midden op het draaiplateau en sluit de deur.
Hieronder vindt u een lijst met de verschillende programma 's voor
automatisch opwarmen, inclusief de bijbehorende hoeveelheden,
nagaartijden en aanbevelingen.
1. Selecteer het soort voedsel dat u wilt bereiden door een of
meer keren op de toets Automatisch opwarmen ( ) te
drukken.
2. Selecteer de grootte van de portie met de toetsen (
( ).
(Zie de tabel hiernaast.)
Portie
1.
300-350 gr.
400-450 gr.
Kant-enklaarmaaltijd
(gekoeld)
Nagaartijd Aanbevelingen
3 min.
) en
2.
Kant-enk-
3. Druk op de toets
.
Resultaat: De bereiding begint. Wanneer de bereiding is
voltooid:
1) Laat de oven vier pieptonen horen.
2) Klinkt 3 keer een herinneringssignaal
(een keer per minuut).
3) Wordt de huidige tijd weer weergegeven.
Code/
Gerecht
laarmaaltijd
(ingevroren)
Gebruik alleen magnetronbestendige schalen.
7
300 - 350 gr. 4 min.
400 - 450 gr.
De maaltijd op een ovenvast bord
plaatsen en afdekken met
magnetronfolie. Dit programma is
geschikt voor maaltijden die uit
3 componenten bestaan (bijvoorbeeld
vlees met jus, groenten en aardappelen,
rijst of pasta).
Controleer of de verpakking waarin de
ingevroren maaltijd zit, geschikt is voor de
magnetron. Maak met een vork enkele
gaatjes in de verpakking en plaats de
maaltijd in het midden van de magnetron.
Dit programma is geschikt voor ingevroren
kanten- klaarmaaltijden die uit 3 gedeelten
bestaan (bijv. vlees met saus, groenten en
een bijgerecht als aardappelen, rijst of
pasta).
NL
t~_]u†luTWZ]]Xh†usU”GGwˆŽŒG_GG~Œ‹•Œš‹ˆ SGtˆ™ŠGXXSGYWW`GGXXa\[Ght
NL
Automatisch bereiden
Instellingen voor automatisch bereiden
De automatische bereidingsfunctie kent drie voorgeprogrammeerde
bereidingstijden. U hoeft geen bereidingstijd of vermogensniveau in te
stellen. U kunt het aantal porties instellen door de toetsen ( ) en ( )
in te drukken. Plaats het gerecht midden op het draaiplateau en sluit
de deur.
Hieronder vindt u een lijst met de verschillende programma's voor
automatisch bereiden, inclusief de bijbehorende hoeveelheden,
nagaartijden en aanbevelingen.
Code/Gerecht Portie
1. Selecteer het soort voedsel dat u wilt bereiden door een of
meerdere keren op de toets Automatisch bereiden(
)
1.
Verse
groenten
te drukken.
2. Selecteer de grootte van de portie met de toetsen (
( ). (Zie de tabel hiernaast.)
) en
3. Druk op de
toets.
Resultaat: De bereiding begint. Wanneer de bereiding is
voltooid:
1) Laat de oven vier pieptonen horen.
2) Klinkt drie keer een herinneringssignaal.
(Iedere minuut)
3) Wordt de huidige tijd weer weergegeven.
100-150 gr.
200-250 gr.
300-350 gr.
400-450 gr.
500-550 gr.
Nagaartij Aanbevelingen
d
3 min
100-150 gr. 3-4 min.
2.
Diepvriesgro 200-250 gr.
300-350 gr.
enten
400-450 gr.
500-550 gr.
Gebruik alleen magnetronbestendige schalen.
3.
Geschilde
aardappelen
100-150 gr.
200-250 gr.
300-350 gr.
400-450 gr.
500-550 gr.
200 gr.
4.
400 gr.
Gepofte
aardappelen 600 gr.
8
Weeg de groente nadat u deze hebt
gewassen, schoongemaakt en in gelijke
stukken hebt gesneden.
Doe ze in een glazen schaal met deksel.
Voeg 30 ml (2 eetlepels) water toe voor
100-250 gr. groente, voeg 45 ml (3-4
eetlepels) water toe voor 300-550 gr.
groente.
Na de bereiding goed doorroeren.
Weeg de diepvriesgroente (-18 °C) en
plaats deze in een geschikte ovenvaste
glazen schaal met deksel. Voeg 15 ml (1
eetlepel) water toe voor 100-350 gr.
groente, voeg 30 ml (2 eetlepels) water
toe voor 400-550 gr. groente. Na het
bereiden en voor het serveren goed
doorroeren. Dit programma is geschikt
voor erwten, maïs, broccoli, bloemkool en
gemengde groenten, zoals erwten,
wortels en bloemkool.
2-3 min. Weeg de aardappelen nadat u deze hebt
geschild, gewassen en in gelijke stukken
hebt gesneden. Leg ze in de stomer. Voeg
15-30 ml (1-2 eetlepels) water toe voor het
stomen van 100-350 gr. aardappelen en 4560 ml (3-4 eetlepels) voor 400-550 gr.
Afdekken met het deksel.
3 min
Gebruik aardappelen van ongeveer
gelijke grootte en een gewicht van
ongeveer 200 gr. per stuk.
Was de schil en prik met een vork enkele
gaten in de schil. Omwikkel elke
aardappel met magnetronfolie. Leg een
aardappel in het midden op het
draaiplateau, twee aardappelen
tegenover elkaar of drie aardappelen in
een cirkel op het draaiplateau.
t~_]u†luTWZ]]Xh†usU”GGwˆŽŒG`GG~Œ‹•Œš‹ˆ SGtˆ™ŠGXXSGYWW`GGXXa\[Ght
De cafetariafunctie
Instellingen voor de cafetariafunctie
Bij de Cafetariafunctie wordt de bereidingstijd automatisch ingesteld.
U kunt het aantal porties instellen door de toetsen ( ) en ( ) in te
drukken.
Plaats het gerecht midden op het draaiplateau en sluit de deur.
In de volgende tabel vindt u informatie over de programma’s voor het
opwarmen van dranken en het ontdooien van diepvriesgebak.
De tabel bevat de hoeveelheden, nagaartijden en toepasselijke
aanbevelingen.
1. Selecteer het soort voedsel dat u wilt bereiden door een of
meerdere keren op de toets Cafetaria (
) te drukken.
2. Selecteer de grootte van de portie met de toetsen (
( ). (Zie de tabel hiernaast.)
Code/Gerecht Portie
) en
3. Druk op de toets
.
Resultaat: De bereiding begint. Wanneer de bereiding is
voltooid:
1) Laat de oven vier pieptonen horen.
2) Klinkt drie keer een herinneringssignaal.
(Iedere minuut)
3) Wordt de huidige tijd weer weergegeven.
9
Aanbevelingen
150 ml
1.
(1 kop)
Dranken
250 ml
Koffie, melk,
(1 mok)
thee, water
(kamertempe
ratuur)
1-2 min. Giet de drank in een keramisch kopje (150
ml) of mok (250 ml) en plaats dit midden op
het draaiplateau.
Niet afdekken.
Voor en na het nagaren zorgvuldig
doorroeren.
Wees voorzichtig wanneer u de koppen uit
de oven haalt (zie veiligheidsinstructies voor
vloeistoffen).
100 gr.
(1 st.)
200 gr.
(2 st.)
300 gr.
(2-3 st.)
400 gr.
(3-4 st.)
500 gr.
(4 st.)
5-15 min. Leg platte stukken diepvriesgebak (-18 °C)
direct op het metalen rooster. Leg grotere
stukken en muffins op het draaiplateau. Leg
één stuk in het midden, twee stuks
tegenover elkaar en drie of vier stuks in een
cirkel. Met behulp van de grill wordt het
gebak verwarmd en knapperig.
Dit programma is geschikt voor diverse
soorten gebak, zoals (appel-)kruimelgebak,
gebak met maanzaad en muffins.
Het is niet geschikt voor hele taarten en
gebak met roomvulling en/of
chocoladegarnering.
2.
Diepvriesge
bak
Gebruik alleen magnetronbestendige schalen.
Nagaartij
d
NL
t~_]u†luTWZ]]Xh†usU”GGwˆŽŒGXWGG~Œ‹•Œš‹ˆ SGtˆ™ŠGXXSGYWW`GGXXa\[Ght
NL
Automatisch snel ontdooien
Instellingen voor automatisch snel ontdooien
Met de functie automatisch snel ontdooien kunt u vlees, vis en
gevogelte ontdooien. De ontdooitijd en het vermogen worden
automatisch ingesteld.
Hieronder vindt u een lijst met de verschillende programma’s voor
automatisch snel ontdooien, inclusief de bijbehorende hoeveelheden,
nagaartijden en aanbevelingen.
Verwijder alle verpakkingsmateriaal voor u met het ontdooien begint.
Leg vlees, gevogelte en vis op een plat keramisch bord.
Gebruik alleen magnetronovenbestendige schalen.
Plaats het bevroren gerecht midden op het draaiplateau en sluit de
deur.
1. Druk op de toets Automatisch snel ontdooien(
Resultaat: De volgende indicatie verschijnt:
Code/Gerecht Portie
).
2. Stel het gewicht van het voedsel in door op de toetsen (
en ( ) te drukken.
U kunt maximaal een gewicht van 1500 gr. instellen.
1. Vlees
)
3. Druk op de toets
.
Resultaat:
Het ontdooien begint.
De oven laat halverwege het
ontdooiproces een geluidssignaal horen
om u eraan te herinneren het voedsel om
te keren.
Druk nogmaals op
om het ontdooien
te voltooien.
Nagaartijd
200-1500 gr. 20-90 min.
U kunt ook gerechten handmatig ontdooien. Hiertoe selecteert u de
magnetronfunctie Bereiden / Opwarmen met een vermogen van
180 W. Raadpleeg het gedeelte “Bereiden / Opwarmen” page 6 voor
meer informatie.
10
Aanbevelingen
De randen afschermen met
aluminiumfolie. Het vlees omkeren
wanneer het geluidssignaal klinkt.
Dit programma is geschikt voor
rundvlees, lamsvlees, varkensvlees,
biefstuk, karbonades en gehakt.
2. Gevogelte 200-1500 gr. 20-90 min.
Het uiteinde van de poten en vleugels
afschermen met aluminiumfolie. Het
vlees omkeren wanneer het
geluidssignaal klinkt. Dit programma is
zowel geschikt voor een hele kip als voor
kipdelen.
3. Vis
200-1500 gr. 20-80 min.
Scherm de staart van een hele vis af met
aluminiumfolie. De vis omkeren wanneer
het geluidssignaal klinkt. Dit programma
is zowel geschikt voor een hele vis als
voor visfilet.
4. Brood
125-625 gr.
Brood horizontaal op een stuk
keukenpapier leggen en omkeren
wanneer het geluidssignaal klinkt. Gebak
op een keramisch bord leggen, zo
mogelijk omkeren wanneer het
geluidssignaal klinkt. (De oven blijft aan
en wordt tijdelijk stopgezet wanneer u de
deur opent.)
Dit programma is geschikt voor alle
soorten brood, heel of gesneden,
evenals broodjes en stokbroodjes. Leg
de broodjes in een cirkel.
10-60 min.
t~_]u†luTWZ]]Xh†usU”GGwˆŽŒGXXGG~Œ‹•Œš‹ˆ SGtˆ™ŠGXXSGYWW`GGXXa\[Ght
Geurverdrijving
Het geheugen gebruiken
Gebruik deze functie nadat u gerechten met een sterke geur hebt
bereid of na rookvorming in de magnetronoven.
Als u vaak hetzelfde soort gerechten bereidt of opwarmt, kunt u de
NL
bereidingstijden en vermogensniveaus opslaan in het geheugen van de
magnetron, zodat u die niet elke keer opnieuw hoeft in te stellen.
Reinig eerst de binnenkant van de oven.
Druk na deze reiniging op de toets Geurverdrijving(
U hoort vier geluidssignalen.
U kunt twee verschillende instellingen opslaan.
).
De instelling opslaan
1. Voor programmering van de Druk op de
toets
Geheugen ( )
Eerste instelling
eenmaal indrukken (display
geeft P1 aan)
Tweede instelling
tweemaal indrukken (display
geeft P2 aan)
2. Stel het bereidingsprogramma in zoals gewoonlijk
(bereidingstijd en vermogensniveau).
De geurverdrijving duurt in eerste instantie ongeveer 5 minuten. U
kunt het proces verlengen in stappen van 30 seconden door de
toets +30s in te drukken.
De geurverdrijving kan maximaal 15 minuten worden voortgezet.
3. Druk op de
toets.
Resultaat: Uw instelling is nu opgeslagen in het
geheugen van de magnetron.
Instellingen gebruiken
Plaats het gerecht midden op het draaiplateau en sluit de deur.
1. Voor selectie van de
toets
Eerste instelling
geeft P1 aan)
Tweede instelling
geeft P2 aan)
De toets
Geheugen ( )
eenmaal indrukken (display
tweemaal indrukken (display
2. Druk op de toets
.
Resultaat: Het gerecht wordt op de vooringestelde wijze
bereid.
11
t~_]u†luTWZ]]Xh†usU”GGwˆŽŒGXYGG~Œ‹•Œš‹ˆ SGtˆ™ŠGXXSGYWW`GGXXa\[Ght
NL
Het geluidssignaal uitschakelen
Het kinderslot
U kunt op elk gewenst moment het geluidssignaal uitschakelen.
Deze magnetronoven is voorzien van een speciaal kinderslot waarmee
u de oven kunt "vergrendelen" zodat de oven niet per ongeluk kan
worden aangezet door kinderen of personen die niet vertrouwd zijn
met de oven.
1. Druk de toetsen
en
gelijktijdig in.
Resultaat:
De volgende indicatie verschijnt:
De oven kan op elk gewenst moment worden vergrendeld.
De oven laat niet iedere keer dat u op een
toets drukt een piepsignaal horen.
2. Om het geluidssignaal weer in te schakelen, drukt u
tegelijkertijd op
en
.
Resultaat:
De volgende indicatie verschijnt:
1. Houd de toets Kinderslot ( ) een seconde ingedrukt.
Resultaat:
De oven is nu vergrendeld (er kunnen
geen functies worden geselecteerd).
In de display wordt “L” weergegeven.
2. Als u de over wilt ontgrendelen, houdt u de toets
Kinderslot ( ) een seconde ingedrukt.
Resultaat: De oven kan nu weer normaal worden
gebruikt.
De oven werkt weer met het
geluidssignaal.
12
t~_]u†luTWZ]]Xh†usU”GGwˆŽŒGXZGG~Œ‹•Œš‹ˆ SGtˆ™ŠGXXSGYWW`GGXXa\[Ght
Richtlijnen voor kookmaterialen
Om voedsel in een magnetronoven te kunnen bereiden moeten de
microgolven in staat zijn het voedsel te bereiken, zonder te worden
weerkaatst of geabsorbeerd door de gebruikte schaal.
Glas
•
Daarom moet het kookmateriaal zorgvuldig worden geselecteerd. Als
het kookmateriaal is gemarkeerd als magnetronbestendig, hoeft u zich
geen zorgen te maken.
•
Ovenvaste
serveerschalen
Fijn glaswerk
In de volgende lijst vindt u diverse soorten kookmaterialen en wordt
vermeld of en hoe deze in de magnetron kunnen worden gebruikt.
•
Glazen potten
Kookmateriaal
Magnetron Opmerkingen
bestendig
Aluminiumfolie
Kan worden gebruikt in kleine
hoeveelheden om te voorkomen dat
bepaalde delen van het voedsel te gaar
worden. Als te veel folie wordt gebruikt
of de folie te dicht bij de ovenwand
komt, kunnen echter vonken ontstaan.
Bruinplateau
Niet langer dan acht minuten
voorverwarmen.
Porselein en aardewerk
Porselein, aardewerk en geglazuurd
aardewerk zijn meestal wel geschikt,
tenzij er een metalen sierrand op is
aangebracht.
Polyester
wegwerpmateriaal
kartonnen borden
Fast-foodverpakkingen
• Polystyreen
bekers
•
•
Papieren zakken
en kranten
Kringlooppapier en
metalen
garneringen
Metaal
• Schalen
• Binddraadjes voor
plastic zakken
Papier
• Borden, bekers,
servetten en
keukenrol
• Kringlooppapier
Plastic
• Opbergdozen
Kunnen vonken en brand veroorzaken
Voor korte bereidingstijden en
opwarmen. Ook voor het absorberen
van overtollig vocht.
Kan vonken veroorzaken.
•
Plasticfolie
•
Diepvrieszakken
Sommige diepvriesmaaltijden zijn
verpakt in deze materialen.
Kunnen worden gebruikt voor het
opwarmen van voedsel. Het
polystyreen kan smelten door
oververhitting.
Kunnen vlam vatten.
Kan vonken veroorzaken.
Vetvrij papier
: Aanbevolen
: Wees voorzichtig
: Onveilig
13
Kunnen worden gebruikt, tenzij
voorzien van metalen sierrand.
Kunnen worden gebruikt voor het
opwarmen van voedsel of vloeistoffen.
Fijn glaswerk kan breken als gevolg
van plotselinge verhitting.
Het deksel moet worden verwijderd.
Alleen geschikt voor opwarmen.
Met name hittebestendig thermoplastic.
Sommige soorten plastic kunnen
vervormen of verkleuren bij hoge
temperaturen. Gebruik geen melamine.
Kan worden gebruikt om vocht vast te
houden. Mag niet in contact komen met
het voedsel. Wees voorzichtig bij het
verwijderen van de folie. Er kunnen
hete dampen ontsnappen.
Alleen indien kookvast of
ovenbestendig. Mag niet luchtdicht zijn.
Zo nodig met een vork gaatjes
aanbrengen.
Kan worden gebruikt om vocht vast te
houden en spatten te voorkomen.
NL
t~_]u†luTWZ]]Xh†usU”GGwˆŽŒGX[GG~Œ‹•Œš‹ˆ SGtˆ™ŠGXXSGYWW`GGXXa\[Ght
NL
De magnetronoven reinigen
De magnetronoven opbergen of laten repareren
De volgende onderdelen van de magnetronoven moeten regelmatig
worden gereinigd om vastzetten van vet- en voedselresten te
voorkomen:
• Binnen- en buitenwanden
• Deur en afsluitstrippen
• Draaiplateau en loopring
Bij het uitvoeren van onderhoud aan of het opbergen van de
magnetronoven moet u enkele eenvoudige voorzorgsmaatregelen
nemen.
De oven mag niet worden gebruikt bij beschadigingen aan de deur of
afsluitstrippen:
• Gebroken scharnier
• Versleten afsluitstrippen
• Beschadigde of verbogen ovenbehuizing
ALTIJD controleren of de afsluitstrippen schoon zijn en de deur goed
sluit.
Als de oven niet schoon gehouden wordt, kan het oppervlak
beschadigd raken. Hierdoor kan de werking van het apparaat nadelig
beïnvloed worden en kunnen mogelijk gevaarlijke situaties ontstaan.
Reparaties mogen uitsluitend worden uitgevoerd door een
gekwalificeerde magnetronservicetechnicus.
1. Reinig de buitenkant met een zachte doek en een warm sopje. Verwijder de
zeepresten en maak het apparaat droog.
2. Verwijder eventuele spatten en vlekken van de binnenwand en de loopring
met een doekje met zeepsop. Verwijder de zeepresten en maak het apparaat
droog.
3. Om geurtjes en vastzittende voedselresten te verwijderen, plaatst u een kopje
verdund citroensap op het draaiplateau en schakelt u de magnetron tien
minuten lang op maximaal vermogen in.
4. Was het vaatwasmachinebestendige plateau wanneer dat nodig is.
NOOIT water in de ventilatieopeningen laten lopen. NOOIT
schuurmiddelen of chemische oplosmiddelen gebruiken. Let
vooral goed op bij het reinigen van de afsluitstrips bij de deur om
ervoor te zorgen dat:
• Zich geen resten ophopen
• De deur goed sluit
14
NOOIT de behuizing van de oven verwijderen. Als de oven niet goed
werkt of u twijfelt over de conditie van het apparaat:
•
•
De stekker uit het stopcontact halen.
Contact opnemen met het dichtstbijzijnde servicecentrum.
Als u het apparaat tijdelijk wilt opbergen, doe dat dan op een droge,
stofvrije plaats.
Reden: stof en vocht kunnen een negatieve invloed hebben op de
onderdelen in de oven.
Deze magnetronoven is niet bestemd voor commercieel gebruik.
t~_]u†luTWZ]]Xh†usU”GGwˆŽŒGX\GG~Œ‹•Œš‹ˆ SGtˆ™ŠGXXSGYWW`GGXXa\[Ght
Technische specificaties
Opmerking
SAMSUNG streeft continu naar productverbetering. Zowel de
technische specificaties als de instructies voor de gebruiker kunnen
daarom zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
Model
MW86N
Energiebron
230V ~ 50 Hz
Opgenomen vermogen
Magnetronfunctie
1250 W
Afgegeven vermogen
100 W / 850 W (IEC-705)
Frequentie
2450 MHz
Magnetron
OM75P(31)
Koeling
Cooling fan motor
Afmetingen( (B x H x D)
Buitenzijde
Ovenruimte
489 x 275 x 392 mm
330 x 211 x 329 mm
Volume
23 liter
Gewicht
Netto
13.5 kg approx
NL
15
t~_]u†luTWZ]]Xh†usU”GGwˆŽŒGX]GG~Œ‹•Œš‹ˆ SGtˆ™ŠGXXSGYWW`GGXXa\[Ght
Download PDF

advertising