Samsung FHD Large Format Display 65'' DM65E-BC Handleiding

Add to My manuals
188 Pages

advertisement

Samsung FHD Large Format Display 65'' DM65E-BC Handleiding | Manualzz
Gebruikershandleiding
DM65E-BC
De kleur en het uiterlijk kunnen afwijken, afhankelijk van het product.
Ook kunnen de specificaties zonder voorafgaand bericht worden
gewijzigd om de prestaties te verbeteren.
Aanbevolen dagelijkse gebruiksduur van dit product bedraagt minder
dan 24 uur.
Als het product langer dan 24 uur per dag wordt gebruikt, wordt de
garantie mogelijk ongeldig.
Inhoudsopgave
Voordat u het product
in gebruik neemt
Auteursrecht7
Veiligheidsvoorzorgen8
Symbolen
8
Reiniging
8
Opslag
9
Elektriciteit en veiligheid
9
Installatie10
Bediening
12
Voorbereidingen
De componenten controleren
Componenten
15
15
Onderdelen17
Configuratiescherm
17
Achterkant
19
Bedieningsbalk
20
De bedieningsbalk installeren
21
De aanraakfunctie gebruiken
22
Plug In Module (apart verkrijgbaar)
23
Antidiefstalslot
23
Afstandsbediening
24
Voordat u het product installeert
(installatiehandleiding)26
Ventilatie26
Installeren van de wandmontage
27
Voorbereiding voorafgaand aan installeren
wandmontage
Installeren van de wandmontage
Specificaties wandmontageset (VESA)
27
27
28
Afstandsbediening (RS232C)
Kabelaansluitingen
Aansluiting
Controlecodes
29
29
32
33
Een touchscreenmonitor gebruiken
Touchscreen-monitor42
Neem het volgende goed door voordat u het
product gebruikt
42
Vereisten
43
De touchscreen-monitor aansluiten
Aansluiten op een computer
Aansluiten op een laptop of tablet
44
44
45
Een bronapparaat
aansluiten en gebruiken
Voordat u een apparaat aansluit
52
Controlepunten voordat u een apparaat
aansluit52
Aansluiten op een computer
52
Aansluiten met de D-SUB-kabel
(analoog type)
52
Aansluiten met een DVI-kabel (digitaal type) 53
Aansluiten met een HDMI-DVI-kabel
53
Aansluiten met een HDMI-kabel
54
Aansluiten op een videoapparaat
Aansluiten met een HDMI-DVI-kabel
Aansluiten met een HDMI-kabel
55
55
56
Een audiosysteem aansluiten
56
De LAN-kabel aansluiten
57
De invoerbron wijzigen
Source
58
58
De instellingen voor de touchscreen-monitor
configureren46
Een monitor kalibreren
46
Kalibratie
47
Het scherm bedienen
Bewegingen op het touchscreen
Opmerkingen
49
49
50
2
Inhoudsopgave
MDC gebruiken
Clone Product86
59
59
59
ID Settings87
Device ID
87
PC Connection Cable
87
Device ID Auto Set
87
Verbinden met MDC
60
MDC gebruiken via RS-232C (een norm voor
seriële datacommunicatie)
60
MDC gebruiken via Ethernet
61
Video Wall88
Apply to
88
Video Wall
89
Installatie/verwijdering MDC-programma
Installatie
Verwijderen
Network Status90
Startfunctie
Player63
Een aangesloten apparaat goedkeuren op de
server64
Network Channel
68
Local Channel
68
Published Content
68
Network File
68
My Templates
68
Beschikbare functies op de pagina Player
69
Pagina Player, menu Settings
70
Wanneer er inhoud wordt uitgevoerd
72
Bestandsindelingen die compatibel zijn met
74
Player
Bestandsindelingen die compatibel zijn met
Videowall
79
Schedule81
Beschikbare functies op de pagina Schedule 81
Template83
Picture Mode91
On/Off Timer92
On Timer
92
Off Timer
93
Holiday Management
93
Ticker94
More settings94
URL Launcher95
Schermaanpassing
Picture Mode96
2 Point
10 Point
99
99
Gamma100
Calibrated value100
Advanced Settings101
Dynamic Contrast102
Black Tone102
Flesh Tone102
RGB Only Mode102
Colour Space102
Motion Lighting102
Picture Options103
Colour Tone104
Digital Clean View104
MPEG Noise Filter104
HDMI Black Level105
Film Mode105
Motion Plus106
Dynamic Backlight106
Picture Size107
Picture Size
107
Position
108
Zoom/Position
108
Resolution
109
Backlight / Contrast / Brightness /
Sharpness / Colour / Tint (G/R)97
Auto Adjustment110
Colour Temperature98
Picture Off111
White Balance99
Reset Picture111
PC Screen Adjustment110
3
Inhoudsopgave
OnScreen Display
PIP112
PIP-instellingen
112
Display Orientation113
Onscreen Menu Orientation
113
Source Content Orientation
113
Aspect Ratio
113
Screen Protection114
Auto Protection Time114
Screen Burn Protection114
Message Display117
Source Info
117
No Signal Message
117
MDC Message
117
Download Status Message
117
Sound on Video Call121
Dolby Digital Comp122
Speaker Settings122
Sound Output122
Auto Volume123
Reset Sound123
Network
Network Status124
Menu Language118
Network Settings124
Network type124
Netwerkinstellingen (bedraad)
125
Netwerk instellen (draadloos)
127
WPS(PBC)
129
Reset OnScreen Display118
Wi-Fi Direct130
Multimedia Device Settings130
Het geluid aanpassen
Screen Mirroring131
Screen Mirroring
131
Sound Mode119
Sound Effect120
Virtual Surround120
Dialog Clarity120
Equaliser120
Server Network Settings131
Connect to server
131
MagicInfo Mode
131
Server Access
131
FTP Mode
131
HDMI Sound121
Device Name132
System
Accessibility133
Menu Transparency
133
High Contrast
133
Enlarge
133
Setup134
Eerste instellingen (System)
134
Touch Control135
Touch Control Lock
135
Admin Menu Lock
135
Device to Control
135
Time136
Clock Set
136
DST
136
Sleep Timer
136
Power On Delay
136
Auto Source Switching137
Auto Source Switching
137
Primary Source Recovery
137
Primary Source
137
Secondary Source
137
Power Control138
Auto Power On
138
PC module power
138
Max. Power Saving
138
Standby Control
139
Power Button
139
Network Standby
139
4
Inhoudsopgave
Eco Solution140
Energy Saving140
Eco Sensor140
Screen Lamp Schedule141
No Signal Power Off141
Auto Power Off141
Temperature Control142
Device Manager143
Keyboard Settings
143
Mouse Settings144
Pointer Settings145
Play via146
Change PIN146
Security147
Safety Lock
147
Button Lock
147
USB Auto Play Lock
148
Mobile Connection Lock
148
General149
Smart Security
149
BD Wise150
Anynet+ (HDMI-CEC)151
Foutoplossing voor Anynet+
153
HDMI Hot Plug155
DivX® Video On Demand155
Game Mode155
Reset System156
Ondersteuning
Software Update157
Update now
157
Auto update
157
Contact Samsung157
Ondersteunde bestandsindelingen voor
ondertiteling en het afspelen van media
Ondertiteling
Ondersteunde afbeeldingresoluties
Ondersteunde bestandsindelingen voor
muziek
Ondersteunde video-indelingen
167
167
167
168
168
Go to Home157
Reset All157
Foto's, video's en muziek
afspelen (media afspelen)
Lees het volgende voordat u de functie voor het
afspelen van media gebruikt met een
USB-apparaat158
Een USB-apparaat gebruiken
160
Media afspelen vanaf een computer/mobiel
apparaat161
Functies op de pagina met de lijst met media162
Menu-items op de pagina met de lijst met
media
163
Problemen oplossen
Voordat u contact opneemt met een
Samsung-servicecentrum170
Het product testen
170
De resolutie en frequentie controleren
170
Controleer het volgende
171
Vragen en antwoorden
178
Specificaties
Algemeen180
Voorinstelbare timingmodi
182
Beschikbare knoppen en functies tijdens het
afspelen van foto's
164
Beschikbare knoppen en functies tijdens het
afspelen van video
165
Beschikbare knoppen en functies tijdens het
afspelen van muziek
166
5
Inhoudsopgave
Bijlage
Dienstverlening tegen betaling (door
klanten)184
Geen productdefect
184
Productschade als gevolg van een fout van de
klant
184
Overig
184
Een optimale beeldkwaliteit en het
voorkomen van scherminbranding
Optimale beeldkwaliteit
Het voorkomen van scherminbranding
185
185
185
Licentie187
Terminologie188
6
Hoofdstuk 01
Voordat u het product in gebruik neemt
Auteursrecht
Wijzigingen voorbehouden.
© 2016 Samsung Electronics
Het auteursrecht op deze handleiding is eigendom van Samsung Electronics.
Gebruik of vermenigvuldiging van deze handleiding, geheel of gedeeltelijk, zonder toestemming van Samsung Electronics niet toegestaan.
Microsoft, Windows zijn wettig gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation.
VESA, DPM en DDC zijn wettig gedeponeerde handelsmerken van de Video Electronics Standards Association.
Alle andere genoemde handelsmerken zijn eigendom van de desbetreffende bedrijven.
•• In de volgende gevallen kunnen administratiekosten in rekening worden gebracht:
–– (a) Er wordt op uw verzoek een engineer gestuurd, maar het product is niet defect.
(wanneer u deze gebruikershandleiding niet hebt gelezen).
–– (b) U brengt het apparaat naar een reparatiecentrum, maar het product is niet defect.
(wanneer u deze gebruikershandleiding niet hebt gelezen).
•• U wordt op de hoogte gesteld van deze administratiekosten voordat een dergelijke reparatie of bezoek
wordt uitgevoerd.
7
Veiligheidsvoorzorgen
Let op
GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE SCHOK - NIET OPENEN
Reiniging
――Wees voorzichtig bij het reinigen. De behuizing en het scherm van geavanceerde LCDpanelen zijn gevoelig voor krassen.
――Ga bij het reinigen als volgt te werk.
――De volgende afbeeldingen zijn alleen bedoeld als referentie. De situatie in de praktijk kan
afwijken van de afbeeldingen.
Let op : OM DE KANS OP EEN ELEKTRISCHE SCHOK TE VERKLEINEN MAG U HET PANEEL NIET
VERWIJDEREN. (OF DE ACHTERZIJDE)
BEVAT GEEN ONDERDELEN DIE U ZELF KUNT REPAREREN.
LAAT REPARATIE EN ONDERHOUD OVER AAN GEKWALIFICEERD PERSONEEL.
1
Zet het product en de computer uit.
2
Trek het netsnoer uit het product.
――Pak het netsnoer vast aan de stekker en kom niet met natte
handen aan de kabel. Anders kan een elektrische schok worden
veroorzaakt.
Dit symbool wil zeggen dat er hoogspanning aanwezig is binnenin.
Het is gevaarlijk om onderdelen binnen in het product aan te raken.
3
Dit symbool wil zeggen dat er belangrijke documentatie over de bediening en het onderhoud
van dit product bestaat.
Symbolen
Veeg het product af met een schone, zachte, droge doek.
•• Gebruik geen reinigingsmiddelen die alcohol,
oplosmiddelen of oppervlakteactieve middelen
bevatten.
!
•• Spuit geen water of reinigingsmiddel rechtstreeks
op het product.
Waarschuwing
Als de aanwijzingen niet worden opgevolgd, kan dit ernstig letsel of de dood tot gevolg
hebben.
Let op
4
goed uit, voordat u daarmee de behuizing van het product reinigt.
Als de aanwijzingen niet worden opgevolgd, kan dit lichamelijk letsel of schade aan
eigendommen tot gevolg hebben.
Activiteiten met dit symbool erbij zijn niet toegestaan.
Maak een zachte en droge doek nat met water en wring de doek
5
Sluit het netsnoer weer op het product aan wanneer u klaar
bent met reinigen.
Aanwijzingen met dit symbool erbij moeten worden opgevolgd.
6
Zet het product en de computer aan.
8
Opslag
Steek de stekker in een geaard stopcontact (alleen voor apparaten
met isolatie van type 1).
Op het oppervlak van hoogglansmodellen kunnen witte vlekken ontstaan als in de buurt een
ultrasone luchtbevochtiger wordt gebruikt.
――Neem contact op met ons servicecentrum als het product binnenin moet worden gereinigd
•• Dit zou een elektrische schok of letsel kunnen veroorzaken.
!
Buig het netsnoer niet te sterk en trek nooit te hard aan het snoer.
Let erop dat het netsnoer niet onder een zwaar voorwerp komt.
(niet gratis).
Elektriciteit en veiligheid
•• Schade aan het snoer kan leiden tot brand of een elektrische
schok.
――De volgende afbeeldingen zijn alleen bedoeld als referentie. De situatie in de praktijk kan
afwijken van de afbeeldingen.
Houd het netsnoer en product uit de buurt van warmtebronnen.
•• Dit zou brand of een elektrische schok kunnen veroorzaken.
Waarschuwing
Gebruik geen beschadigd netsnoer of beschadigde stekker en gebruik
geen loszittend stopcontact.
Verwijder stof van de pennen van de stekker of het stopcontact met
een droge doek.
•• Dit zou een elektrische schok of brand kunnen veroorzaken.
•• Er kan brand ontstaan.
Sluit niet meerdere producten aan op één stopcontact.
•• Oververhitte stopcontacten kunnen brand veroorzaken.
!
Kom niet met natte handen aan de stekker. Anders kan een
elektrische schok worden veroorzaakt.
Steek de stekker helemaal in het stopcontact (moet goed vastzitten).
•• Een slechte verbinding kan brand veroorzaken.
!
9
Installatie
Let op
Trek de stekker niet uit het stopcontact wanneer het product in
gebruik is.
Waarschuwing
•• Het product kan schade oplopen door een elektrische schok.
Zet geen kaarsen, insectenwerende middelen of sigaretten boven op
het product. Plaats het product niet in de buurt van een warmtebron.
•• Er kan brand ontstaan.
Gebruik alleen het netsnoer dat Samsung met uw product heeft
meegeleverd. Gebruik het netsnoer niet voor andere producten.
•• Dit zou brand of een elektrische schok kunnen veroorzaken.
Laat de wandbevestiging monteren door daartoe gekwalificeerde
mensen.
!
Houd voldoende ruimte vrij rond het stopcontact waarop het
netsnoer is aangesloten.
!
•• Installatie door ongekwalificeerde personen kan tot letsel
leiden.
!
•• Bij problemen moet u de stekker gemakkelijk uit het
stopcontact kunnen trekken om de stroom naar het product
volledig uit te schakelen.
•• Gebruik alleen geschikte kasten.
Plaats het product niet in een slecht geventileerde ruimte, zoals een
(boeken)kast.
•• Een te hoge binnentemperatuur kan brand veroorzaken.
•• Met alleen de aan-uitknop op de afstandsbediening wordt het
product niet volledig uitgeschakeld.
Trek het netsnoer altijd aan de stekker uit het stopcontact.
Houd tussen het product en de muur een afstand van minimaal 10 cm
aan voor ventilatie.
•• Dit zou een elektrische schok of brand kunnen veroorzaken.
•• Een te hoge binnentemperatuur kan brand veroorzaken.
!
!
Houd de plastic verpakking buiten bereik van kinderen.
•• Kinderen kunnen stikken.
!
10
Plaats het product niet op een instabiele of trillende ondergrond
(bijvoorbeeld een plank die niet goed vastzit of een tafel die niet
goed recht staat).
Let op
Laat het product niet vallen wanneer u het verplaatst.
•• Het product kan omvallen, schade oplopen en/of letsel
veroorzaken.
•• Wanneer het product wordt gebruikt in een ruimte met erg
veel trillingen, kan het product schade oplopen of brand
veroorzaken.
•• Het product kan defect raken of er kan lichamelijk letsel
ontstaan.
!
Leg het product niet op de voorkant.
Plaats het product niet in een voertuig of op een locatie waar het
blootstaat aan stof, vocht (waterdruppels bijvoorbeeld), olie of rook.
•• U zou het scherm kunnen beschadigen.
•• Dit zou brand of een elektrische schok kunnen veroorzaken.
!
Zorg er bij plaatsing van het product in een kast of op een plank voor
dat de onderrand van de voorkant van het product niet uitsteekt.
Stel het product niet bloot aan direct zonlicht, warmte of warme
voorwerpen, zoals een kachel.
•• Het product kan omvallen, schade oplopen en/of letsel
veroorzaken.
•• De levensduur van het product kan korter worden of er kan
brand ontstaan.
•• Plaats het product alleen in een kast of op een plank van het
juiste formaat.
Zet het product voorzichtig neer.
Zorg ervoor dat jonge kinderen niet bij het product kunnen.
•• Het product kan defect raken of er kan lichamelijk letsel
ontstaan.
•• Het product kan omvallen en letsel veroorzaken bij kinderen.
•• De voorkant is zwaar. Plaats het product daarom op een vlakke
en stabiele ondergrond.
!
Olie die als voedingsproduct wordt gebruikt, sojaolie bijvoorbeeld,
kan het product beschadigen of vervormen. Installeer het project niet
in een keuken of in de buurt van een aanrecht.
SAMSUNG
!
Als u het product op een ongebruikelijke plek plaatst (blootgesteld
aan veel fijne stofdeeltjes, chemische stoffen, extreme temperaturen,
veel vocht of een plek waar het product lange tijd achter elkaar
continu in gebruik is), kan dit ernstige gevolgen hebben voor de
prestaties.
•• Neem contact op met een Samsung-servicecentrum als u het
product op een dergelijke plek wilt plaatsen.
11
Bediening
Leg geen zware voorwerpen of voorwerpen die de aandacht trekken
van kinderen, zoals speelgoed of snoep, boven op het product.
•• Het product of de zware voorwerpen kunnen vallen wanneer
kinderen dat speelgoed of snoep proberen te pakken, met
mogelijk ernstig letsel tot gevolg.
Waarschuwing
In het product komt hoogspanning voor. Haal het product niet uit
elkaar en repareer of wijzig het product niet zelf.
Zet bij onweer het product uit en trek de stekker uit het stopcontact.
•• Dit zou brand of een elektrische schok kunnen veroorzaken.
•• Dit zou brand of een elektrische schok kunnen veroorzaken.
•• Neem voor reparatie contact op met een Samsungservicecentrum.
!
Voordat u het product verplaatst, moet u het product uitzetten met
de aan-uitschakelaar en het netsnoer en alle overige aangesloten
kabels losmaken.
!
•• Schade aan het snoer kan leiden tot brand of een elektrische
schok.
Laat geen voorwerpen op het product vallen en stoot niet tegen het
product.
•• Dit zou brand of een elektrische schok kunnen veroorzaken.
!
Als het product vreemde geluiden, een brandgeur of rook produceert,
moet u onmiddellijk de stekker uit het stopcontact trekken en
contact opnemen met een Samsung-servicecentrum.
Verplaats het product niet door aan het netsnoer of ander kabels te
trekken.
•• Een beschadigde kabel kan leiden tot een defect in het product,
een elektrische schok of brand.
•• Dit zou een elektrische schok of brand kunnen veroorzaken.
!
Zorg ervoor dat kinderen het product niet als klimrek kunnen
gebruiken.
Raak het product of de stekker niet aan als er een gaslek is. Laat de
ruimte onmiddellijk goed luchten.
•• Kinderen kunnen ernstig letsel oplopen.
•• Vonken kunnen een explosie of brand veroorzaken.
!
Als u het product laat vallen of als de behuizing beschadigd raakt,
moet u het product uitzetten en het netsnoer losmaken. Neem
vervolgens contact op met een Samsung-servicecentrum.
•• Langdurig gebruik kan leiden tot brand of een elektrische schok.
GAS
Verplaats het product niet en til het niet op door aan het netsnoer of
andere kabels te trekken.
•• Een beschadigde kabel kan leiden tot een defect in het product,
een elektrische schok of brand.
12
Gebruik en bewaar geen brandbare sprays of ontvlambare stoffen in
de buurt van het product.
Let op
•• Dit zou een explosie of brand kunnen veroorzaken.
Wanneer er langere tijd een statisch beeld op het scherm wordt
weergegeven, kan het beeld op het scherm inbranden of kunnen er
pixels beschadigd raken.
!
Zorg ervoor dat de ventilatieopeningen niet worden geblokkeerd door
een tafelkleed of gordijn.
•• Activeer de energiespaarstand of gebruik een schermbeveiliging
met een bewegend beeld als u het product gedurende langere
tijd niet gebruikt.
!
•• Een te hoge binnentemperatuur kan brand veroorzaken.
-_100
Steek geen metalen voorwerpen (een mes, muntstuk of haarspeld
bijvoorbeeld) of ontvlambare voorwerpen (papier, lucifers en
dergelijke) in het product (via de ventilatieopeningen of in- en
uitgangen en dergelijke).
•• Zet het product uit en maak het netsnoer los als er water of
vreemde substanties in het product komen. Neem vervolgens
contact op met een Samsung-servicecentrum.
•• Een defect in het product, een elektrische schok of brand kan
het gevolg zijn.
Trek de stekker uit het stopcontact als u van plan bent het product
lang niet te gebruiken (tijdens een vakantie bijvoorbeeld).
•• Een teveel aan stof kan in combinatie met warmte een
elektrische schok of een stroomlek veroorzaken.
!
Gebruik het product op de aanbevolen resolutie en frequentie.
•• Uw ogen kunnen vermoeid raken.
!
Houd het product niet op zijn kop en verplaats het product niet aan
de voet alleen.
Zet geen voorwerpen met een vloeistof erin, zoals een vaas, bloempot
of fles, boven op het product.
•• Het product kan omvallen, schade oplopen en/of letsel
veroorzaken.
•• Zet het product uit en maak het netsnoer los als er water of
vreemde substanties in het product komen. Neem vervolgens
contact op met een Samsung-servicecentrum.
Te lang van te dichtbij naar het scherm kijken kan slecht zijn voor de
ogen.
•• Een defect in het product, een elektrische schok of brand kan
het gevolg zijn.
!
Gebruik geen luchtbevochtiger of waterkoker in de buurt van het
product.
•• Dit zou brand of een elektrische schok kunnen veroorzaken.
13
Laat uw ogen minstens vijf minuten rusten na elk uur dat u de
monitor hebt gebruikt.
Voorkom dat kinderen de batterij in hun mond stoppen als deze uit
de afstandsbediening wordt gehaald. Houd de batterij buiten bereik
van kinderen.
•• Zo geeft u uw ogen rust.
•• Neem direct contact op met uw arts als een kind een batterij in
zijn mond heeft gestopt.
!
Het product wordt na verloop van tijd warm. Raak het beeldscherm
niet aan wanneer het product al geruime tijd is ingeschakeld.
Let bij het vervangen van de batterij op de juiste polariteit (+, -).
Houd kleine onderdelen buiten bereik van kinderen.
Gebruik alleen de aangegeven standaardbatterijen en gebruik nooit
tegelijkertijd een nieuwe en een gebruikte batterij.
!
•• Anders kan de batterij beschadigd raken of brand, persoonlijk
letsel of schade veroorzaken als gevolg van lekkage van
batterijvloeistof.
!
Wees voorzichtig bij het aanpassen van de hoek of hoogte van het
product.
Batterijen (oplaadbaar en niet oplaadbaar) zijn geen standaard afval
en dienen ter recycling te worden aangeboden. Als verbruiker is de
klant verantwoordelijk voor het op de juiste manier retourneren van
gebruikte of oplaadbare batterijen.
•• U kunt uw handen of vingers knellen en u pijn doen.
!
•• Als u het product te scheef zet, kan het vallen en letsel
veroorzaken.
Zet geen zware voorwerpen op het product.
•• Anders kunnen de batterijen beschadigd raken of brand,
persoonlijk letsel of schade veroorzaken als gevolg van lekkage
van batterijvloeistof.
!
•• De klant kan gebruikte of oplaadbare batterijen afgeven bij het
dichtstbijzijnde gemeentelijke afvaldepot of bij een winkel die
eenzelfde type batterijen verkoopt.
•• Het product kan defect raken of er kan lichamelijk letsel
ontstaan.
Zet bij het gebruik van een koptelefoon het volume niet te hard.
•• Dit kan uw gehoor beschadigen.
14
Hoofdstuk 02
Voorbereidingen
De componenten controleren
Componenten
–– Indien er componenten ontbreken,
neemt u contact op met de
leverancier waar u het product hebt
gekocht.
–– Het uiterlijk van de componenten kan
enigszins afwijken van de getoonde
afbeelding.
–– Het product wordt geleverd zonder
voet. Als u een voet wilt monteren,
kunt u deze apart aanschaffen.
Beknopte installatiehandleiding
Garantiekaart
(Niet overal beschikbaar)
Voorschriften
Netsnoer
–– De RS232C-adapter kan gebruikt
worden om verbinding te maken met
een andere monitor met gebruik van
de RS232C-kabel van het type D-SUB
(9 pennen).
FREEZE
FRAME
QUICK
MENU
ON/OFF
HDMI
IN
3
TOUCH
OUT
POWER
Leclanché-cellen (x 2, voor de
afstandsbediening)
Afstandsbediening
RS232C(IN)-adapter
Bedieningsbalk
(Niet overal beschikbaar)
15
Schroef (M4L10, 8x)
OCM-kabel
USB-kabel
Stereokabel
Houderring (4x)
16
――De kleur en vorm van de onderdelen kan afwijken van de afbeelding. De specificaties kunnen zonder
Onderdelen
voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd ter verbetering van de kwaliteit.
Paneeltoets
Configuratiescherm
Knoppen
Omschrijving
Product inschakelen.
Als u op de knop drukt wanneer het product is ingeschakeld, wordt het
bedieningsmenu weergegeven.
――U sluit het schermmenu door de paneeltoets minstens één seconde
POWER
ingedrukt te houden.
POWER
Hiermee gaat u naar een hoger of lager menu. U kunt hiermee ook de waarde
van een optie wijzigen.
Luidspreker
Hiermee gaat u naar het menu links of rechts.
――U kunt het volume aanpassen door de paneeltoets naar links of rechts te
bewegen wanneer het bedieningsmenu niet wordt weergegeven.
Paneeltoets
Sensor afstandsbediening
Druk op een knop op de afstandsbediening (richt de afstandsbediening op de
sensor op de voorzijde van het product) om de desbetreffende functie uit te
voeren.
――Wanneer u nog andere weergaveapparaten gebruikt in dezelfde als waar
deze afstandsbediening wordt gebruikt, kan het voorkomen dat de andere
weergaveapparaten onbedoeld worden bediend.
Gebruik de afstandsbediening binnen 7 tot 10 meter van de sensor op het product en onder een hoek van 30 links
en rechts van de sensor.
――Bewaar de gebruikte batterijen buiten bereik van kinderen en recycle de batterijen.
――Gebruik geen oude en nieuwe batterijen door elkaar. Vervang beide batterijen tegelijkertijd.
――Als u de afstandsbediening langere tijd niet gebruikt, verwijdert u de batterijen.
Sensor
afstandsbediening
17
――Als u op de knop
op de paneeltoets drukt wanneer het product is
ingeschakeld, wordt het bedieningsmenu weergegeven.
Knoppen
Omschrijving
Hiermee selecteert u de aangesloten bron.
Bedieningsmenu
Source
Beweeg de paneeltoets naar rechts om Source
te selecteren in het
bedieningsmenu. Wanneer de lijst met bronnen wordt weergegeven, beweegt
u de paneeltoets naar links of rechts om de gewenste bron te selecteren.
Druk vervolgens op de paneeltoets.
Hiermee opent u het schermmenu.
Menu
Beweeg de paneeltoets naar links om Menu
te selecteren in het
bedieningsmenu. Het bedieningsscherm wordt weergegeven. Beweeg de
paneeltoets naar rechts om het gewenste menu te selecteren. U kunt een
item in een submenu selecteren door de paneeltoets naar boven, onder,
links of rechts te bewegen. Als u instellingen wilt wijzigen, selecteert u het
gewenste menu en drukt u op de paneeltoets.
De modus Go to Home activeren.
Home
Return
Beweeg de paneeltoets naar boven om Home
bedieningsmenu.
te selecteren in het
Het product uitschakelen.
Power off
Beweeg de paneeltoets naar onder om Power off
te selecteren in het
bedieningsmenu. Druk vervolgens op de paneeltoets.
Return
Hiermee verlaat u het bedieningsmenu.
18
Achterkant
Poort
――De kleur en vorm van de onderdelen kan afwijken van de afbeelding.
RS232C IN
De specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden
gewijzigd ter verbetering van de kwaliteit.
Omschrijving
Hiermee kunt u het apparaat op MDC aansluiten met een RS232C-adapter.
RS232C OUT
IR IN
Hiermee kan stroom naar de externe sensorkaart worden geleverd of het
lichtsignaal van de sensor worden ontvangen.
RGB / DVI / HDMI / AUDIO IN
Hiermee kan via een audiokabel geluid van een PC worden ontvangen.
AUDIO OUT
Aansluiting voor de verbinding met de audio-uitgang van een bronapparaat.
USB
Maak verbinding met een USB-apparaat.
DVI IN / MAGICINFO IN
DVI IN: Aansluiting voor de verbinding met een bronapparaat via een DVI- of
HDMI-DVI-kabel.
MAGICINFO IN: Gebruik de (speciale) DP-DVI-kabel wanneer u een netwerkbox
(apart verkrijgbaar) wilt aansluiten.
HDMI IN 1 / HDMI IN 2
Hierop sluit u bronapparatuur aan die werkt met een HDMI-kabel.
TRAY IN
Hierop sluit u de op de voorzijde van het product aangesloten bedieningsbalk aan
met de OCM-kabel.
RGB IN
Hiermee kunt het apparaat op een bronapparaat aansluiten met een D-SUBkabel.
TOUCH OUT
hiermee sluit u de Touch aan op een pc.
FREEZE FRAME IN
Hierop sluit u de op de voorzijde van het product aangesloten bedieningsbalk aan
met de stereokabel.
RJ45
Hiermee kunt u het apparaat op MDC aansluiten met een LAN-kabel.
IR IN
RGB / DVI /
HDMI /
AUDIO IN
USB
POWER
USB
DVI IN /
MAGICINFO IN
HDMI IN 2
TRAY IN
RGB IN
TOUCH
OUT
FREEZE
FRAME IN
RJ45
HDMI IN 1
19
Knoppen en poort
Bedieningsbalk
――De kleur en vorm van de onderdelen kan afwijken van de afbeelding.
De specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden
gewijzigd ter verbetering van de kwaliteit.
Omschrijving
FREEZE FRAME
Pauzeer het scherm.
QUICK MENU
Hiermee geeft u de menu's van het beeldscherm weer.
POWER ON/OFF
Hiermee schakelt u het product in of uit.
Hiermee kunt u verbinding maken met een USB-geheugenapparaat.
TOUCH OUT
――Druk het bovenste gedeelte van het klepje van de USB-poort naar boven.
QUICK MENU
Hierop sluit u bronapparatuur aan die werkt met een HDMI-kabel.
TOUCH OUT
hiermee sluit u de Touch aan op een pc.
TRAY OUT
Sluit de OCM-kabel aan op de bedieningsbalk en de TRAY IN-poort van het product.
FREEZE FRAME OUT
Sluit de stereokabel aan op de bedieningsbalk en de FREEZE FRAME IN-poort van het
product.
POWER ON/OFF
HDMI IN 3
FREEZE FRAME
HDMI IN3
TRAY OUT
FREEZE FRAME
OUT
20
De bedieningsbalk installeren
――De kleur en vorm van de onderdelen kan afwijken van de afbeelding. De specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd ter verbetering van de kwaliteit.
POWER
POWER
FRE
EZE
FRAME
FREEZE OUT
OUT
FRA
ME
QUIC
K MEN
U
POW
ER ON/O
FF
HD
MI
IN
3
TO
UC
H
OU
T
TRAY
――Gebruik voor het monteren van de bedieningsbalk de schroeven die in de doos zijn meegeleverd.
Draai de schroeven niet te hard vast. U zou het product kunnen beschadigen.
――IR Touch-invoer kan last hebben van storing als het apparaat wordt blootgesteld aan direct invallend of weerkaatst zonlicht of ander fel licht.
Installeer de monitor bij voorkeur niet in de buurt van metaalhalide-, gloei- of halogeenlampen of ramen waar veel zonlicht door naar binnen komt.
21
De aanraakfunctie gebruiken
――De kleur en vorm van de onderdelen kan afwijken van de afbeelding. De specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd ter
verbetering van de kwaliteit.
POWER
1
HDMI
IN 3
TOUCH
OUT
2
OCM cable
HDMI
IN 3
TOUCH
OUT
3
Stereo cable
PC Touch cable
HDMI
IN 3
TOUCH
OUT
1
Sluit de OCM-kabel aan op de bedieningsbalk en de TRAY IN-poort van het product.
2
Sluit de stereokabel aan op de bedieningsbalk en de FREEZE FRAME IN-poort van het product.
3
Als u de aanraakfunctie wilt gebruiken met een netwerkbox (apart verkrijgbaar) of computer aangesloten op het product, sluit dan de PC Touch-kabel
aan tussen de TOUCH OUT-poort van het product en de USB-poort van de netwerkbox of computer.
22
Plug In Module (apart verkrijgbaar)
Antidiefstalslot
――De kleur en vorm van de onderdelen kan afwijken van de afbeelding. De specificaties kunnen
――Dankzij het antidiefstalslot kunt u het product veilig gebruiken, zelfs in openbare ruimten.
zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd ter verbetering van de kwaliteit.
PIM-sleuf
――De vorm van het slot en de vergendelingsmethode zijn afhankelijk van de fabrikant.
Raadpleeg de gebruikershandleiding bij het antidiefstalslot voor meer informatie.
――De volgende afbeeldingen zijn alleen bedoeld als referentie. De situatie in de praktijk kan
afwijken van de afbeeldingen.
Een antidiefstalapparaat vergrendelen:
POWER
Als u de Plug In Module wilt gebruiken, zorg er dan voor dat u een Samsung PIM aansluit (apart
verkrijgbaar).
Als u een apparaat van een andere fabrikant wilt aansluiten, zorg er dan voor dat het apparaat
compatibel is met de OPS-normen (Open Pluggable Specification).
――Raadpleeg de gebruikershandleiding die u bij de PIM hebt gekregen voor meer informatie
over het aansluiten van een apparaat.
――Configureer voor een optimale geluidskwaliteit de HDMI-audio-instellingen via het
Configuratiescherm van Windows op het OPS-apparaat. Voor producten van andere
fabrikanten geldt dit alleen voor apparaten die compatibel zijn met HDMI.
――Als u geluid van een OPS-apparaat zonder HDMI-ondersteuning wilt weergeven via het
product, moet u de instellingen voor analoge audio configureren via het Configuratiescherm
van Windows. Ga naar Plug In Module > Edit Name en stel de bron in op PC, DVI PC of DVI.
1
Bevestig de kabel van uw antidiefstalslot aan een zwaar object, bijvoorbeeld een bureau.
2
Steek een uiteinde van de kabel door de lus aan het andere eind.
3
Plaats het vergrendelingsapparaat in het antidiefstalslot aan de achterzijde van het
product.
4
Sluit het slot.
–– Een antidiefstalslot kan afzonderlijk worden aangeschaft.
–– Raadpleeg de gebruikershandleiding bij het antidiefstalslot voor meer informatie.
–– Antidiefstalsloten zijn verkrijgbaar bij elektronicazaken of online.
23
Afstandsbediening
――Wanneer u nog andere weergaveapparaten gebruikt in dezelfde als waar deze afstandsbediening wordt gebruikt, kan het voorkomen dat de andere weergaveapparaten onbedoeld worden
bediend.
――Wanneer een knop in de onderstaande afbeelding geen beschrijving heeft, wordt die knop niet ondersteund door het product.
POWER
OFF
Product inschakelen.
.QZ
ABC
DEF
GHI
JKL
MNO
PRS
TUV
WXY
DEL-/--
SYMBOL
1
4
7
Pas het volume aan.
Hiermee wijzigt u de bron.
Het schermmenu weergeven of verbergen of
terugkeren naar het vorige menu.
2
5
8
0
3
6
MENU
SOURCE
HOME
Cijfertoetsen
Voer in het schermmenu het wachtwoord in.
9
CH LIST
Het geluid dempen.
MUTE
VOL
Het product uitschakelen.
CH
MagicInfo
Player I
Het geluid weergeven: druk nogmaals op
MUTE of druk op de volumetoets (+ VOL -).
–– De functies van de toetsen op de
afstandsbediening kunnen per
product verschillen.
Gebruik deze sneltoets voor rechtstreekse
toegang tot MagicInfo. Deze sneltoets kan
worden gebruikt wanneer een netwerkbox
of PIM (Plug In Module) wordt aangesloten.
Startknop Go to Home.
24
Snel veelgebruikte functies selecteren.
TOOLS
INFO
Informatie weergeven over de huidige
invoerbron.
Naar het menu boven, onder, rechts of links
van het huidige menu of een de instellingen
voor een optie aanpassen.
Een menuselectie bevestigen.
Terug naar het vorige menu.
Vergrendeling activeren.
Als meerdere producten via de functie Video
Wall zijn verbonden, drukt u op de knop SET
en voert u een product-ID-code in met de
cijferknoppen.
RETURN
EXIT
PC
DVI
HDMI
DP
A
B
C
D
UNSET
LOCK
IR control
SET
Bedien het product met de afstandsbediening.
Hiermee annuleert u een waarde die
is ingesteld met de knop SET. Bedien
alle verbonden producten met de
afstandsbediening.
Het huidige menu verlaten.
Handmatig een aangesloten invoerbron
selecteren. U kunt kiezen uit PC, DVI en
HDMI.
Gebruikt in de modus Anynet+ en in de
multimediamodus.
–– De functies van de toetsen op de
afstandsbediening kunnen per
product verschillen.
De batterijen in de afstandsbediening plaatsen
25
Voordat u het product installeert
(installatiehandleiding)
Om letsel te voorkomen moet dit apparaat, overeenkomstig de installatie-instructies, stevig aan de vloer/wand
zijn bevestigd.
•• Zorg dat een bevoegd installatiebedrijf de wandmontage installeert.
•• Het kan anders vallen en persoonlijk letsel veroorzaken.
•• Zorg dat de aangegeven wandmontage wordt geïnstalleerd.
――Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de klantenservice van Samsung.
Ventilatie
Installatie aan een rechte muur
A Minimaal 40 mm
B Omgevingstemperatuur: lager dan 35 C
A
•• Wanneer u het product aan een verticale muur bevestigt, moet u ervoor zorgen dat het product aan de
achterzijde minimaal 40 mm ruimte heeft voor de ventilatie en dat de omgevingstemperatuur beneden de 35
C blijft.
B
Afbeelding 1.1 Zijaanzicht
26
Afbeelding 1.3 Zijaanzicht
Installatie in een nis in de muur
――Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de klantenservice van Samsung.
B
D
D
Bovenaanzicht
A Minimaal 40 mm
B Minimaal 70 mm
C Minimaal 50 mm
A
D Minimaal 50 mm
E Omgevingstemperatuur: lager dan 35 C
――Wanneer u het product in een nis aan een verticale muur bevestigt, moet u ervoor zorgen dat het product aan de
achterzijde minimaal 40 mm ruimte heeft voor de ventilatie en dat de omgevingstemperatuur beneden de 35 C
blijft.
C
E
Afbeelding 1.2 Zijaanzicht
Installeren van de wandmontage
Voorbereiding voorafgaand aan installeren wandmontage
Voor het installeren van een wandmontage van een andere fabrikant gebruikt u de houderring (1).
Installeren van de wandmontage
De wandmontageset (afzonderlijk verkocht) stelt u in staat om het product aan de wand te monteren.
1
Voor gedetailleerde informatie over het installeren van de wandmontage, wordt verwezen naar de instructies die
meegeleverd worden met de wandmontage.
Wij raden aan dat u contact opneemt met een technicus voor hulp bij het installeren van de beugel van de
wandmontage.
Samsung Electronics is niet verantwoordelijk voor enige schade aan het product of verwondingen aan uzelf of
anderen als u ervoor kiest om de wandmontage zelf te installeren.
27
Specificaties wandmontageset (VESA)
――Installeer uw wandmontage op een stevige wand loodrecht op de vloer.
Voordat u de wandmontage bevestigt op oppervlakken zoals gipsplaat,
dient u contact op te nemen met uw dichtstbijzijnde dealer voor
aanvullende informatie.
Als u het product installeert tegen een schuine wand, kan het vallen en
dit kan leiden tot ernstige persoonlijke verwondingen.
•• Samsung-wandmontagesets bevatten een gedetailleerde installatiehandleiding en alle onderdelen die nodig
zijn voor montage worden meegeleverd.
•• Gebruik geen langere schroeven dan de standaardlengte en gebruik geen schroeven die niet voldoen aan de
standaard VESA-schroefspecificaties. Te lange schroeven kunnen schade veroorzaken aan de binnenkant van
het product.
•• Voor wandmontages die niet voldoen aan de standaard VESA-schroefspecificaties, kan de lengte van de
schroeven variëren afhankelijk van de specificaties van de wandmontage.
•• Draai de schroeven niet te hard vast. Dit kan het product beschadigen of ertoe leiden dat het product valt, wat
leidt tot persoonlijke verwondingen. Samsung is niet aansprakelijk voor dit soort ongelukken.
•• Samsung is niet aansprakelijk voor schade aan het product of persoonlijke verwondingen wanneer een
niet-VESA of niet-gespecificeerde wandmontage gebruikt wordt of wanneer de consument de installatieinstructies voor het product niet opvolgt.
•• Laat altijd twee mensen het product tegen een wand monteren.
•• Standaardafmetingen voor wandmontagesets worden getoond in de onderstaande tabel.
Eenheid: mm
Modelnaam
DM65E-BC
VESA-specificaties schroefgat Standaardschroef
(A * B) in millimeter
400 x 400
M8
Aantal
4
――Installeer uw wandmontageset niet terwijl uw product aan staat. Dit kan leiden tot persoonlijke verwondingen
als gevolg van een elektrische schok.
28
Afstandsbediening (RS232C)
•• Pintoewijzingen
1 2 3 4 5
5 4 3 2 1
6 7 8 9
9 8 7 6
Kabelaansluitingen
RS232C-kabel
Interface
RS232C (9-pins)
Pin
TxD (nr. 2), RxD (nr. 3), GND (nr. 5)
Bitsnelheid
9600 bps
Databits
8-bits
Pariteit
Geen
Stopbit
1-bits
Datatransportbesturing
Geen
Maximale lengte
15 m (alleen afgeschermd type)
<Mannelijk type>
Pin
<Vrouwelijk type>
Signaal
1
Gegevensdrager detecteren
2
Ontvangen gegevens
3
Verzonden gegevens
4
Gegevensterminal voorbereiden
5
Signaalaarde
6
Gegevensset voorbereiden
7
Verzendaanvraag
8
Klaar voor verzenden
9
Ringindicator
29
LAN-kabel
•• RS232C-kabel
Aansluiting: 9-pins D-Sub-naar-stereokabel
6
•• Pintoewijzingen
3
2
1
1
1 2 3 4 5 6 7 8
-P2-
9
-P1-
5
-P1Mannelijk
type
-P1-
-P2-
-P2-
Rx
3
----------
1
Tx
STEREO-
Tx
2
----------
2
Rx
CONN.
Gnd
5
----------
3
Gnd
(ø 3,5 mm)
Pinnr.
Standaardkleur
Signaal
1
Wit en oranje
TX+
2
Oranje
TX-
3
Wit en groen
RX+
4
Blauw
NC
5
Wit en blauw
NC
6
Groen
RX-
7
Wit en bruin
NC
8
Bruin
NC
30
Crossover-LAN-kabel (PC naar PC)
•• Aansluiting: RJ45
Directe LAN-kabel (PC naar HUB)
HUB
RJ45
P2
RJ45
P1
P2
P1
P1
P2
RJ45 MDC
Signaal
P1
TX+
1
P2
Signaal
<-------->
3
RX+
P2
Signaal
TX-
2
<-------->
6
RX-
<-------->
1
TX+
RX+
3
<-------->
1
TX+
2
<-------->
2
TX-
RX-
6
<-------->
2
TX-
RX+
3
<-------->
3
RX+
RX-
6
<-------->
6
RX-
Signaal
P1
TX+
1
TX-
31
Aansluiting
•• Aanslutiing 2
――Zorg ervoor dat u elk van de adapters aansluit op de juiste RS232C IN- of OUT-poort op het
product.
•• Aanslutiing 1
RJ45
IN
RS232C
OUT
IN
RS232C
OUT
IN
RS232C
OUT
IN
RS232C
RJ45
OUT
•• Aanslutiing 3
RJ45
RS232C
OUT
IN
RS232C
OUT
IN
RS232C
OUT
IN
RS232C
OUT
32
Nr.
Controlecodes
Status weergavebieding (Opdracht bediening ophalen)
Koptekst
Opdracht
0xAA
Opdrachttype
ID
Datalengte
Opdracht
0xAA
Opdrachttype
Datalengte
Data
1
Waarde
Opdrachttype
Opdracht
10
Videomuur aan
0x84
0~1
11
Gebruikersbediening Videomuur
0x89
-
Bijvoorbeeld Inschakelen & ID=0
Checksum
Opdracht
Nr.
Waardebereik
•• Alle communicaties vindt plaats in hexadecimalen. De checksum wordt berekend door
alle waarden met uitzonderingen van de koptekst, bij elkaar op te tellen. Als de som van
de checksum uit meer dan 2 cijfers bestaat, zoals hieronder (11+FF+01+01=112), wordt het
eerste cijfer verwijderd.
0
ID
Opdracht
Checksum
Bediening (Opdracht bediening instellen)
Koptekst
Opdrachttype
Waardebereik
1
Aan/uit-regeling
0x11
0~1
2
Volumeregeling
0x12
0~100
3
Ingangsbronbediening
0x14
-
4
Schermmodusregeling
0x18
-
5
Schermgrootteregeling
0x19
0~255
6
PIP aan/uit
0x3C
0~1
7
Automatische afstellingsregeling
(alleen voor computer en BNC)
0x3D
0
8
Regeling modus videomuur
0x5C
0~1
9
Kinderslot
0x5D
0~1
Koptekst
Opdracht
0xAA
0x11
Koptekst
Opdracht
0xAA
0x11
ID
ID
Datalengte
Data 1
1
"Power"
Datalengte
Data 1
1
1
Checksum
12
•• Als u alle apparaten die met een seriële kabel zijn aangesloten, wilt bedienen, ongeacht
de ID's, stelt u voor de ID '0xFE' in en verzend u de opdrachten. De opdrachten worden
door elk apparaat uitgevoerd, maar de ACK reageert niet.
33
Aan/uit-regeling
Volumeregeling
•• Functie
Een product kan via een computer worden in- en uitgeschakeld.
•• Functie
Het volume van een product kan worden aangepast via een computer.
•• Voedingsstatus weergeven (voedingsstatus AAN/UIT ophalen)
•• Volumestatus weergaven (Volumestatus ophalen)
Koptekst
Opdracht
0xAA
0x11
ID
Datalengte
Checksum
0
•• De voeding IN-/UITSCHAKELEN (voeding AAN/UIT)
Koptekst
Opdracht
0xAA
0x11
ID
Datalengte
Data
1
"Power"
Checksum
•• Ack
0xFF
ID
Datalengte
Ack/Nak
r-CMD
Value1
3
'A'
0x11
"Power"
Checksum
0xAA
0xFF
0
Koptekst
Opdracht
0xAA
0x12
ID
Datalengte
Data
1
"Volume"
Checksum
ID
Datalengte
Ack/Nak
r-CMD
Value1
3
'N'
0x11
"ERR"
Koptekst
Opdracht
0xAA
0xFF
ID
Datalengte
Ack/Nak
r-CMD
Value1
3
'A'
0x12
"Volume"
Checksum
•• Nak
•• Nak
Opdracht
Checksum
"Volume": de code voor de volumewaarde die moet worden ingesteld voor een product. (0-100)
"Power": de voedingscode die moet worden ingesteld voor een product.
Koptekst
0x12
Datalengte
•• Ack
0: Uitschakelen
0xAA
0xAA
ID
"Volume": de code voor de volumewaarde die moet worden ingesteld voor een product. (0-100)
1: Inschakelen
Opdracht
Opdracht
•• Het volume instellen (Volume instellen)
"Power": de voedingscode die moet worden ingesteld voor een product.
Koptekst
Koptekst
Checksum
Koptekst
Opdracht
0xAA
0xFF
ID
Datalengte
Ack/Nak
r-CMD
Value1
3
'N'
0x12
"ERR"
Checksum
"ERR" : een code die aangeeft welke fout er is opgetreden.
"ERR" : een code die aangeeft welke fout er is opgetreden.
34
Ingangsbronbediening
•• Functie
De ingangsbron voor een tv/product kan worden gewijzigd via een computer.
Opdracht
0xAA
0x14
ID
Datalengte
Opdracht
0xAA
0x14
DisplayPort
――MagicInfo is alleen beschikbaar op modellen met de MagicInfo-functie.
0
ID
0x25
Instellen. Deze reageren alleen op de opdrachten met 'Ophalen'.
――Dit model ondersteunt geen HDMI1-, HDMI1_PC-, HDMI2- en HDMI2_PC-poorten.
Checksum
――RF(TV) en DTV zijn alleen beschikbaar voor modellen met een tv.
•• De ingangsbron instellen (Ingangsbron instellen)
Koptekst
HDMI2_PC
――DVI_video, HDMI1_PC en HDMI2_PC kunnen niet worden gebruikt met de opdracht
•• Ingangsbronstatus weergeven (Status ingangsbron ophalen)
Koptekst
0x24
Datalengte
Data
1
"Input Source"
Checksum
•• Ack
Koptekst
Opdracht
0xAA
0xFF
ID
Datalengte
Ack/Nak
r-CMD
Value1
3
'A'
0x14
"Input
Source"
"Input Source": de code voor de ingangsbron die moet worden ingesteld voor een product.
0x14
PC
0x18
DVI
0x0C
Ingangsbron
0x08
Component
0x20
MagicInfo
0x1F
DVI_video
0x30
RF(TV)
0x40
DTV
0x21
HDMI1
0x22
HDMI1_PC
0x23
HDMI2
Checksum
"Input Source": de code voor de ingangsbron die moet worden ingesteld voor een product.
•• Nak
Koptekst
Opdracht
0xAA
0xFF
ID
Datalengte
Ack/Nak
r-CMD
Value1
3
'N'
0x14
"ERR"
Checksum
"ERR" : een code die aangeeft welke fout er is opgetreden.
35
Schermmodusregeling
•• Nak
•• Functie
De schermmodus van een tv/product kan worden gewijzigd via een computer.
De schermmodus kan niet worden geregeld wanneer de functie Video Wall is
ingeschakeld.
――Deze bediening kan alle worden uitgevoerd voor modellen met een tv.
Opdracht
0xAA
0x18
ID
Datalengte
Checksum
Opdracht
0
0xAA
0x18
ID
16 : 9
0x04
Zoom
0x31
Breedbeeldzoom
0x0B
4:3
Datalengte
Data
Checksum
1
"Screen Mode"
Opdracht
0xAA
0xFF
Ack/Nak
r-CMD
Value1
3
'N'
0x18
"ERR"
Checksum
"ERR" : een code die aangeeft welke fout er is opgetreden.
Koptekst
Opdracht
0xAA
0x19
ID
Datalengte
Checksum
0
•• Ack
Koptekst
Opdracht
0xAA
0xFF
ID
Datalengte
Ack/Nak
r-CMD
Value1
3
'A'
0x19
"Screen Size"
Checksum
"Screen Size": schermgrootte product (bereik: 0 - 255, eenheid: inch)
•• Nak
•• Ack
Koptekst
0xFF
Datalengte
•• De schermgrootte weergeven (Status schermgrootte ophalen)
"Screen Mode": een code waarmee de status van het product wordt ingesteld
0x01
0xAA
ID
•• Functie
De schermgrootte van een product kan worden gewijzigd via een computer.
•• De grootte van het beeld instellen (Beeldgrootte instellen)
Koptekst
Opdracht
Schermgrootteregeling
•• De schermstatus weergeven (Status schermmodus ophalen)
Koptekst
Koptekst
ID
Datalengte
Ack/Nak
r-CMD
Value1
3
'A'
0x18
"Screen
Mode"
Checksum
Koptekst
Opdracht
0xAA
0xFF
ID
Datalengte
Ack/Nak
r-CMD
Value1
3
'N'
0x19
"ERR"
Checksum
"ERR" : een code die aangeeft welke fout er is opgetreden.
"Screen Mode": een code waarmee de status van het product wordt ingesteld
36
PIP aan/uit
Automatische afstellingsregeling (alleen voor computer en BNC)
•• Functie
De PIP-modus van een product kan worden in- of uitgeschakeld via een computer.
――Alleen beschikbaar op de modellen die een PIP-functie hebben.
•• Functie
Het scherm van het computersysteem automatisch aanpassen via de computer.
――De modus kan niet worden bediend als Video Wall is ingesteld op On.
•• De status voor de automatisch afstelling weergeven (Auto Adjustment-status ophalen)
Geen
――Deze functie is niet beschikbaar in MagicInfo.
•• De automatische afstelling instellen (Set Auto Adjustment)
•• De PIP-status aan/uit weergeven (Status PIP AAN/UIT ophalen)
Koptekst
Opdracht
0xAA
0x3C
ID
Datalengte
Checksum
Opdracht
0xAA
0x3C
Opdracht
0xAA
0x3D
ID
Datalengte
Data
1
"Auto
Adjustment"
0
ID
Checksum
"Auto Adjustment" : 0x00 (te allen tijde)
•• PIP aan/uit instellen (PIP IN-/UITSCHAKELEN)
Koptekst
Koptekst
Datalengte
Data
1
"PIP"
Checksum
•• Ack
Koptekst
Opdracht
0xAA
0xFF
ID
Datalengte
Ack/Nak
r-CMD
Value1
3
'A'
0x3D
"Auto
Adjustment"
"PIP": een code die wordt gebruikt om de PIP-modus van een product in of uit te schakelen
1: PIP AAN
0: PIP UIT
•• Nak
•• Ack
Koptekst
Opdracht
0xAA
0xFF
Koptekst
Opdracht
0xAA
0xFF
ID
Datalengte
Ack/Nak
r-CMD
Value1
3
'A'
0x3C
"PIP"
Checksum
ID
Datalengte
Ack/Nak
r-CMD
Value1
3
'A'
0x3D
"ERR"
Checksum
Checksum
"ERR" : een code die aangeeft welke fout er is opgetreden.
"PIP": een code die wordt gebruikt om de PIP-modus van een product in of uit te schakelen
•• Nak
Koptekst
Opdracht
0xAA
0xFF
ID
Datalengte Ack/Nak
r-CMD
Value1
3
0x3C
"PIP"
'A'
Checksum
"ERR" : een code die aangeeft welke fout er is opgetreden.
37
Regeling modus Video Wall
Kinderslot
•• Functie
De modus Video Wall kan voor een product worden geactiveerd via een computer.
Deze bediening is alleen beschikbaar voor een product waarvoor de functie Video Wall is
ingeschakeld.
•• De videomuurmodus weergeven (Get Video Wall Mode)
Koptekst
Opdracht
0xAA
0x5C
ID
Datalengte
Opdracht
Checksum
0
0xAA
0x5C
ID
Deze functie kan altijd worden ingesteld, ongeacht of het apparaat is in- of uitgeschakeld.
•• De status van het kinderslot weergeven (Status kinderslot ophalen)
•• De videomuur instellen (Videommuurmodus instellen)
Koptekst
•• Functie
De pc kan worden gebruikt om de functie Safety Lock op een product in of uit te
schakelen.
Koptekst
Opdracht
0xAA
0x5D
ID
Datalengte
Checksum
0
•• Het kinderslot in- of uitschakelen (Kinderslot in-/uitschakelen)
Datalengte
Data
Checksum
1
"Video Wall Mode"
Koptekst
Opdracht
0xAA
0x5D
ID
Datalengte
Data
Checksum
1
"Safety Lock"
"Video Wall Mode": een code waarmee de modus Video Wall voor een product wordt
geactiveerd
"Safety Lock": de kinderslotcode die moet worden ingesteld voor een product
1: Full
0: UIT
0: Natural
1: AAN
•• Ack
•• Ack
Koptekst
Opdracht
0xAA
0xFF
ID
Datalengte
Ack/Nak
r-CMD
Value1
3
'A'
0x5C
"Video Wall
Mode"
•• Nak
Opdracht
0xAA
0xFF
ID
Datalengte Ack/Nak
r-CMD
Value1
3
0x5C
"ERR"
'A'
Opdracht
0xAA
0xFF
ID
Datalengte
Ack/Nak
r-CMD
Value1
3
'A'
0x5D
"Safety Lock"
Checksum
"Safety Lock": de kinderslotcode die moet worden ingesteld voor een product
"Video Wall Mode": een code waarmee de modus Video Wall voor een product wordt
geactiveerd
Koptekst
Koptekst
Checksum
Checksum
•• Nak
Koptekst
Opdracht
0xAA
0xFF
ID
Datalengte
Ack/Nak
r-CMD
Value1
3
'N'
0x5D
"ERR"
Checksum
"ERR" : een code die aangeeft welke fout er is opgetreden.
"ERR" : een code die aangeeft welke fout er is opgetreden.
38
Videomuur aan
•• Nak
Koptekst Opdracht
•• Functie
PC schakelt Videomuur van product AAN/UIT.
0xAA
•• Haal aan/uit-status van Videomuur op
Koptekst
Opdracht
0xAA
0x84
ID
Datalengte
0xAA
0x84
ID
Datalengte
Data
Checksum
1
V.Wall_On
•• V.Wall_On : Videomuurcode in te stellen op product
1: Videomuur AAN
•• Ack
0xAA
r-CMD
Value1
3
'N'
0x84
ERR
Checksum
•• Functie
PC schakelt functie Videomuur van product aan/uit.
•• Haal status Videomuur op
Koptekst
Opdracht
0xAA
0x89
ID
Datalengte
Checksum
0
•• Videomuur instellen
0: Videomuur UIT
Koptekst Opdracht
Ack/Nak
Gebruikersbediening Videomuur
•• Zet Videomuur aan/uit
Opdracht
0xFF
Datalengte
"ERR" : een code die aangeeft welke fout er is opgetreden.
Checksum
0
Koptekst
ID
ID
0xFF
Datalengte
Ack/Nak
r-CMD
Value1
3
'A'
0x84
V.Wall_On
Checksum
Koptekst
Opdracht
0xAA
0x89
ID
Datalengte
Value1
Value2
2
Wall_Div
Wall_SNo
Checksum
Wall_Div: Videomuur-scheidingscode instellen op product
V.Wall_On : Zie hierboven
39
10x10 Videomuurmodel
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Uit
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
1
0x11
0x12
0x13
0x14
0x15
0x16
0x17
0x18
0x19
0x1A
0x1B
0x1C
0x1D
0x1E
0x1F
2
0x21
0x22
0x23
0x24
0x25
0x26
0x27
0x28
0x29
0x2A
0x2B
0x2C
0x2D
0x2E
0x2F
3
0x31
0x32
0x33
0x34
0x35
0x36
0x37
0x38
0x39
0x3A
0x3B
0x3C
0x3D
0x3E
0x3F
4
0x41
0x42
0x43
0x44
0x45
0x46
0x47
0x48
0x49
0x4A
0x4B
0x4C
0x4D
0x4E
0x4F
5
0x51
0x52
0x53
0x54
0x55
0x56
0x57
0x58
0x59
0x5A
0x5B
0x5C
0x5D
0x5E
0x5F
6
0x61
0x62
0x63
0x64
0x65
0x66
0x67
0x68
0x69
0x6A
0x6B
0x6C
0x6D
0x6E
0x6F
7
0x71
0x72
0x73
0x74
0x75
0x76
0x77
0x78
0x79
0x7A
0x7B
0x7C
0x7D
0x7E
N/A
8
0x81
0x82
0x83
0x84
0x85
0x86
0x87
0x88
0x89
0x8A
0x8B
0x8C
N/A
N/A
N/A
9
0x91
0x92
0x93
0x94
0x95
0x96
0x97
0x98
0x99
0x9A
0x9B
N/A
N/A
N/A
N/A
10
0xA1
0xA2
0xA3
0xA4
0xA5
0xA6
0xA7
0xA8
0xA9
0xAA
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
11
0xB1
0xB2
0xB3
0xB4
0xB5
0xB6
0xB7
0xB8
0xB9
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
12
0xC1
0xC2
0xC3
0xC4
0xC5
0xC6
0xC7
0xC8
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
13
0xD1
0xD2
0xD3
0xD4
0xD5
0xD6
0xD7
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
14
0xE1
0xE2
0xE3
0xE4
0xE5
0xE6
0xE7
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
15
0xF1
0xF2
0xF3
0xF4
0xF5
0xF6
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
40
Wall_SNo : Productnummercode instellen op product
10x10 Videomuurmodel: ( 1 ~ 100)
Nummer instellen
Data
1
0x01
2
0x02
...
...
99
0x63
100
0x64
•• Ack
Koptekst
Opdracht
0xAA
0xFF
ID
Datalengte
Ack/Nak
r-CMD
Value1
Value2
4
'A'
0x89
Wall_Div
Wall_SNo
Checksum
•• Nak
Koptekst
Opdracht
0xAA
0xFF
ID
Datalengte
Ack/Nak
r-CMD
Value1
3
'N'
0x89
ERR
Checksum
"ERR" : een code die aangeeft welke fout er is opgetreden.
41
Hoofdstuk 03
Een touchscreen-monitor gebruiken
Touchscreen-monitor
U kunt uw computer bedienen door op het scherm te tikken in plaats van een invoerapparaten
zoals een toetsenbord of muis te gebruiken. Het touchscreen detecteert minuscule elektrische
stroompjes die door uw lichaam lopen (capacitief). Tik met uw vingertoppen op het scherm.
•• Het schermmenu bedienen door aanraking
――Selecteer in het menuscherm System → Touch Control → Device to Control → Samsung
SMART Signage.
•• Het scherm van een op het product aangesloten computer bedienen door aanraking
――Selecteer in het menuscherm System → Touch Control → Device to Control → Connected
Source Device.
――In deze modus kan het schermmenu van het product alleen worden bediend met de
afstandsbediening.
Neem het volgende goed door voordat u het product
gebruikt
•• Wees extra voorzichtig en laat geen elektrisch geladen stoffen in contact komen met het
scherm. Bij aanwezigheid van statische elektriciteit werkt het scherm mogelijk niet goed.
•• Druk niet te hard met uw vingertoppen op het scherm. Tik niet op het scherm met een
scherp voorwerp. Het scherm zou kunnen breken of schade kunnen oplopen.
•• Tik niet met een handschoen, vieze vingers of iets scherps (zoals uw vingernagels of de
punt van een balpen) op het scherm. Mogelijk werkt het scherm dan niet goed.
•• Wees extra voorzichtig en laat geen vocht in contact komen met het scherm. Mogelijk
werkt de aanraaksensor dan niet goed.
•• Weergave op het scherm van een stilstaand beeld gedurende langere tijd kan ertoe leiden
dat het beeld in het scherm te zien blijft (schermdegradatie). Schakel het scherm uit
wanneer het niet in gebruik is.
42
Vereisten
Compatibele besturingssystemen
Besturingssysteem
Windows
Muis (één) Digitizer
(meer)
Win 8.1
O
O
Bewegingen
O
Plug &
Play
O
Besturingssysteem
Linux
Ubuntu
Professional
32/64bit
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
Enterprise
O
O
O
O
Professional
O
O
O
O
Home premium
O
O
O
O
Home Basic
O
X
X
O
Starter
O
X
X
O
O
X
X
O
Thuis
O
X
X
O
Win7
O
X
X
O
Enterprise
Win7
Win XP
Embedded
Mac OS X
Ultimate
Professional
32/64bit
X
X
12.10
O
O
X
X
14.04
O
O
X
X
15
O
X
X
X
16
O
O
X
X
19
O
O
X
X
20
O
O
X
X
11.4
O
X
X
X
12.1
O
O
X
X
32/64bit
12.2
O
O
X
X
12.3
O
O
X
X
CentOS
6.6
O
X
X
X
Win XP
32/64bit
O
X
X
O
Mint
14.1
O
O
X
X
Lion
10.7.5
-
X
X
X
X
SoC touch
Kernel: 3.4.47
O
O
Mountain Lion
10.8.5
-
X
X
X
X
Mavericks
10.9.1
-
X
X
X
X
OpenSUSE
VD Linux
32/64bit
Plug &
Play
X
Fedora
10.04
Bewegingen
O
(3.16.1)
Win8
Muis (één) Digitizer
(meer)
-
X
43
De touchscreen-monitor aansluiten
Aansluiten op een computer
1
Apparaten aansluiten met een HDMI-kabel
Sluit uw computer op het product aan met een D-SUB-, HDMI- of HDMI-DVI-kabel.
――De aansluitingen kunnen per product verschillen.
POWER
HDMI IN
Apparaten aansluiten met een D-SUB-kabel
Apparaten aansluiten met een HDMI-DVI-kabel
POWER
POWER
RGB IN
HDMI IN
44
2
Steek de voedingskabel van het product in het stopcontact.
Aansluiten op een laptop of tablet
3
Nadat u de voeding hebt aangesloten wordt de aangesloten invoerbron automatisch
Een laptop of tablet kan op dezelfde manier op het product worden aangesloten als een
desktopcomputer.
gedetecteerd en schakelt het product om naar die bron.
――Als het scherm leeg blijft, moet u het product uit- en weer inschakelen.
4
Verbind de TOUCH OUT-poort op het product met een USB-poort op de computer met
behulp van de USB 2.0-kabel (upstream).
――De USB 2.0-kabel (upstream) is afzonderlijk verkrijgbaar.
•• Als touchscreenbediening niet beschikbaar is na aansluiting van de apparaten
――Sluit de D-SUB-, HDMI- of HDMI-DVI-kabel aan voordat u de USB 2.0-kabel (upstream)
aansluit.
――Als ook na het correct aansluiten van de kabels geen touchscreenbediening beschikbaar
is, maak dan de USB 2.0-kabel (upstream) los en sluit deze kabel vervolgens opnieuw aan.
――De USB 2.0-kabel (upstream) is afzonderlijk verkrijgbaar.
POWER
TOUCH OUT
45
De instellingen voor de touchscreen-monitor configureren
Als u de aanraakfunctie van het product goed wilt gebruiken onder Windows, ga dan naar Instellingen van tablet-pc en kalibreer het product.
――Sluit eerst de touchscreen-monitor aan voordat u de volgende instellingen configureert.
――Het maximale aantal touchscreen-monitors dat u tegelijkertijd kunt aansluiten, varieert afhankelijk van uw besturingssysteem en de instellingen van de grafische kaart.
Een monitor kalibreren
Ga naar Instellingen van tablet-pc op de manier die hieronder wordt getoond voor uw systeemconfiguratie.
Openen via Instellingen van tablet-pc in Windows 7
Ga naar Configuratiescherm Instellingen voor Tablet PC. (Kalibreer het product zoals beschreven in "Kalibratie" op pagina 47.)
――Als Instellingen voor Tablet PC niet te vinden is in het Configuratiescherm, zoek dan naar Instellingen voor Tablet PC met In Configuratiescherm zoeken.
Openen via Instellingen van tablet-pc in Windows 8
Ga naar Instellingen Configuratiescherm Instellingen van tablet-pc. (Kalibreer het product zoals beschreven in "Kalibratie" op pagina 47.)
――Als Instellingen voor Tablet PC niet te vinden is in het Configuratiescherm, zoek dan naar Instellingen voor Tablet PC met In Configuratiescherm zoeken.
46
Kalibratie
――De onderstaande aanwijzingen zijn voor Windows 8. Voor Windows 7, Windows 8 en Windows 10 geldt dezelfde manier van werken.
――Na aanpassing van Picture Size in het schermmenu, kan het zijn dat u de beeldinstellingen opnieuw moet kalibreren.
――Als er tijdens de kalibratie een fout optreedt, gaat u naar Instellingen van tablet-pc
1
Selecteer op het tabblad Beeldscherm de knop Instellen onder Configureren.
pagina Beeldscherm. Tik op Opnieuw instellen en voer de kalibratie opnieuw uit.
2
Tik met uw vinger op de pagina die op het product wordt weergegeven.
――Bij gebruik van twee monitoren: Als de volgende pagina niet wordt weergegeven op het
product, druk dan op Enter om de pagina weer te geven.
Touch this screen to identity it as the touchscreen.
If this is not the Tablet PC screen, press Enter to move to the next screen. To close the tool, press Esc.
47
3
Selecteer het product bij Beeldscherm onder Weergaveopties. Selecteer vervolgens
5
Kalibreren.
Na afloop van de kalibratie wordt Wilt u de kalibratiegegevens opslaan? weergegeven.
Selecteer Ja om de wijzigingen op te slaan.
Digitizer Calibration Tool
Do you want to save the calibration data?
Yes
6
No
De touchscreen-monitor is nu gekalibreerd.
――Wanneer u Opnieuw instellen selecteert, worden de kalibratiegegevens verwijderd.
4
Voer de kalibratie uit aan de hand van de aanwijzingen op het scherm, zoals aangegeven
in de afbeelding.
To provide calibration samples, tap the crosshair each
time that it appears on the screen.
Right-click anywhere on the screen to return to the
last calibration point. Press the Esc button to close
the tool. Do not change your screen orientation until
you have completed the calibration process.
48
Het scherm bedienen
Slepen
Bewegingen op het touchscreen
De bewegingen die u op het touchscreen kunt uitvoeren, lijken op de bewegingen die u met
een muis maakt.
Tikken
Blijf het scherm licht aanraken en beweeg uw vinger in de gewenste richting over het scherm.
Gebruik deze beweging als u in een specifieke richting wilt bewegen op een webpagina, kaart
of foto.
――Dit is gelijk aan slepen met de muis.
Dubbeltikken
Tik lichtjes op het scherm.
Gebruik deze beweging als u een functie of menu-item wilt selecteren.
――Dit is gelijk aan klikken met de muis.
Tik tweemaal op het scherm.
Gebruik deze beweging als u het geselecteerde programma wilt uitvoeren.
――Dit is gelijk aan dubbelklikken met de muis.
49
Vegen
Opmerkingen
•• Vergroot de symbolen of het lettertype om de nauwkeurigheid van uw aanrakingen te
verhogen.
•• In de modus voor touchscreenbediening kunt u beter de afstandsbediening gebruiken
wanneer nauwkeurig klikken of een nauwkeurige invoer vereist is.
Veeg uw vinger over het scherm zoals getoond in de afbeelding.
Gebruik deze beweging om naar de vorige of volgende foto of webpagina te gaan.
In-/uitzoomen
Beweeg uw vingers op het scherm uit elkaar of naar elkaar toe zoals getoond in de afbeelding.
Gebruik deze bewegingen als u respectievelijk wilt in- of uitzoomen op een webpagina, kaart of
foto.
50
――Blijven aanraken op het scherm wanneer het product is ingeschakeld,
geeft het beheermenu weer.
――Als touchscreenbediening niet beschikbaar is
Ga vanuit het menuscherm met de afstandsbediening naar System →
Touch Control → Touch Control Lock en selecteer Off.
――Als het beheermenu niet wordt weergegeven
Ga vanuit het menuscherm met de afstandsbediening naar System →
Touch Control → Admin Menu Lock en selecteer Off.
Beheermenu
Knoppen
Omschrijving
Volume
Volume wijzigen.
――Selecteer Volume
Home
De modus Home activeren.
――Selecteer Home
in het beheermenu.
Tools
Tools weergeven.
――Selecteer Tools
in het beheermenu.
in het beheermenu.
Hiermee opent u het schermmenu.
Menu
Selecteer een menu-item als u instellingen wilt wijzigen.
――Selecteer Menu
in het beheermenu.
Hiermee selecteert u de aangesloten bron.
Source
Power off
Selecteer een invoerbron uit de weergegeven lijst met bronnen.
――Selecteer Source
in het beheermenu.
Het product uitschakelen.
――Selecteer Power off
in het beheermenu.
51
Hoofdstuk 04
Een bronapparaat aansluiten en gebruiken
Voordat u een apparaat aansluit
Controlepunten voordat u een apparaat aansluit
――Lees de gebruikershandleiding die bij het bronapparaat is geleverd voordat u het apparaat
aansluit.
Het aantal poorten en de locatie van de poorten kan op bronapparaten kan per apparaat
verschillen.
――Sluit het netsnoer niet aan totdat alle aansluitingen zijn voltooid.
Wanneer u het netsnoer aansluit tijden het aansluiten, kan het product beschadigd raken.
――Sluit de geluidspoorten correct aan: links = wit en rechts = rood.
Aansluiten op een computer
•• Sluit de voedingskabel pas aan wanneer alle andere kabels zijn aangesloten.
Sluit eerst een bronapparaat aan voordat u de voedingskabel aansluit.
•• U kunt op verschillende manieren een computer op het product aansluiten.
Selecteer een verbindingsmethode die geschikt is voor uw computer.
――De aansluitingen kunnen per product verschillen.
Aansluiten met de D-SUB-kabel (analoog type)
――Hoe dit onderdeel er precies uitziet, kan per product verschillen.
――Controleer het type poorten aan de achterzijde van het product dat u wilt aansluiten.
――Hoe dit onderdeel er precies uitziet, kan per product verschillen.
POWER
RGB IN
RGB / DVI / HDMI / AUDIO IN
52
Aansluiten met een DVI-kabel (digitaal type)
Aansluiten met een HDMI-DVI-kabel
――Hoe dit onderdeel er precies uitziet, kan per product verschillen.
――Hoe dit onderdeel er precies uitziet, kan per product verschillen.
Nadat u een computer met een HDMI-DVI-kabel hebt aangesloten op het product dient u de
instellingen als volgt te configureren om de video en de audio van de computer in te schakelen.
•• Sound → stel HDMI Sound in op PC(DVI)
•• Picture → stel elke schermmodus in op Text onder Picture Mode
POWER
•• System → General → stel HDMI Hot Plug in op Off
DVI IN /
MAGICINFO IN
POWER
RGB / DVI / HDMI / AUDIO IN
HDMI IN
RGB / DVI / HDMI / AUDIO IN
――Door een DVI-HDMI-adapter te gebruiken kunt u de DVI-poort op het product gebruiken als
HDMI-poort.
POWER
HDMI
DVI IN /
MAGICINFO IN
53
Aansluiten met een HDMI-kabel
――Hoe dit onderdeel er precies uitziet, kan per product verschillen.
POWER
HDMI IN
54
Aansluiten op een videoapparaat
――Hoe dit onderdeel er precies uitziet, kan per product verschillen.
•• Sluit de voedingskabel pas aan wanneer alle andere kabels zijn aangesloten.
Sluit eerst een bronapparaat aan voordat u de voedingskabel aansluit.
•• U kunt een videoapparaat op het product aansluiten door gebruik te maken van een kabel.
――De aansluitingen kunnen per product verschillen.
――Als u de afstandsbediening gebruikt, sluit u een extern apparaat aan en drukt u op
SOURCE op de afstandsbediening om het apparaat te selecteren.
――Als u de modus voor touchscreenbediening gebruikt, sluit u een extern apparaat
aan. Vervolgens blijft u het scherm aanraken (met het product ingeschakeld) om het
in het beheermenu.
beheermenu weer te geven. Selecteer Source
Aansluiten met een HDMI-DVI-kabel
POWER
HDMI IN
――Hoe dit onderdeel er precies uitziet, kan per product verschillen.
――Er wordt geen geluid weergegeven als er een videoapparaat op het product wordt
aangesloten middels een HDMI-DVI-kabel. Om dit probleem op te lossen, kunt u een
audiokabel op de audiopoorten op het product en het videoapparaat aansluiten.
――Nadat u een videoapparaat met een HDMI-DVI-kabel hebt aangesloten op het product dient
RGB / DVI / HDMI / AUDIO IN
u de instellingen als volgt te configureren om de video en de audio van het videoapparaat in
te schakelen.
――Sound → stel HDMI Sound in op AV(HDMI)
――Picture → stel elke schermmodus in op Videos/Images onder Picture Mode
――System → General → stel HDMI Hot Plug in op On
――Ondersteunde resoluties zijn onder andere 1080p (50/60Hz), 720p (50/60Hz), 480p en 576p.
POWER
HDMI
DVI IN /
MAGICINFO IN
55
Aansluiten met een HDMI-kabel
――Hoe dit onderdeel er precies uitziet, kan per product verschillen.
Gebruik een HDMI-kabel of HDMI-naar-DVI-kabel (tot 1080p)
Een audiosysteem aansluiten
――Hoe dit onderdeel er precies uitziet, kan per product verschillen.
――De aansluitingen kunnen per product verschillen.
•• Gebruik een HDMI-kabel om een digitaal apparaat aan te sluiten en een betere beeld- en
audiokwaliteit te krijgen.
•• Een HDMI-kabel ondersteunt digitale video- en audiosignalen en vereist geen audiokabel.
–– Gebruik een HDMI-DVI-kabel en audiokabel om het product op een digitaal apparaat
aan te sluiten dat geen HDMI-uitvoer ondersteunt.
•• Het beeld wordt mogelijk niet normaal weergegeven (of helemaal niet) of de audio werkt
mogelijk niet als een extern apparaat, dat een oudere versie van HDMI-modus gebruikt,
op het product is aangesloten. Vraag de fabrikant van het externe apparaat om informatie
over de HDMI-versie en vraag, wanneer deze is verouderd, om een upgrade als zich een
dergelijk probleem voordoet.
POWER
AUDIO OUT
•• Zorg dat u een HDMI-kabel met een dikte van 14 mm of minder gebruikt.
•• Zorg dat u een gecertificeerde HDMI-kabel koopt. Anders wordt het beeld mogelijk niet
weergegeven of doet zich een verbindingsstoring voor.
•• Een HDMI-basiskabel met hoge snelheid of een kabel met ethernet wordt aanbevolen.
Dit product ondersteunt niet de ethernetfunctie via HDMI.
POWER
HDMI IN
56
De LAN-kabel aansluiten
――Hoe dit onderdeel er precies uitziet, kan per product verschillen.
――De aansluitingen kunnen per product verschillen.
POWER
RJ45
•• Gebruik voor de verbinding een kabel van categorie 7 (STP*).
*Shielded Twisted Pair.
57
De invoerbron wijzigen
Met Source kunt u verschillende bronnen selecteren en de naam van de bronapparaten wijzigen.
Source
afstandsbediening om het apparaat te selecteren.
――Als u de modus voor touchscreenbediening gebruikt, sluit u een extern apparaat aan. Vervolgens blijft u het
Met de afstandsbediening
scherm aanraken (met het product ingeschakeld) om het beheermenu weer te geven. Selecteer Source
beheermenu.
•• SOURCE → Source
bronapparaat waarnaar u wilt converteren.
――Druk in het scherm Source op TOOLS op de afstandsbediening. U kunt ook op Options tikken rechtsboven op het
→ Source
Source
in het
――Het scherm wordt mogelijk niet goed weergegeven als er een onjuiste bron is geselecteerd voor het
Met de modus voor touchscreenbediening
•• Beheermenu → Source
U kunt het scherm van een bronapparaat weergeven dat op het product is aangesloten. Selecteer in de Source List
een bron om het scherm van de geselecteerde bron weer te geven.
――Als u de afstandsbediening gebruikt, sluit u een extern apparaat aan en drukt u op SOURCE op de
Options
scherm. Er wordt gedetailleerde informatie weergegeven over het externe apparaat dat is aangesloten.
Edit Name
MagicInfo S
MagicIWB S
PC
HDMI1
HDMI2
HDMI3
To see available options, tap Options at the top right corner of the screen.
Met de afstandsbediening
•• SOURCE → Source → TOOLS → Edit Name → ENTER E
Met de modus voor touchscreenbediening
•• Beheermenu → Source
→ Source → Options → Edit Name
De naam van een aangesloten extern apparaat aanpassen.
――De lijst kan de volgende bronapparaten bevatten. Welke apparaten bij Source worden vermeld, hangt af van de
–– De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.
–– De software MagicIWB S maakt het mogelijk om diverse inhoud af te spelen op een
groot touchscreen. Gebruik de software om uw vergaderingen en conferenties tot
leven te brengen.
Als u MagicIWB S wilt gebruiken, moet u een aanraak-overlay aanbrengen
op de monitor. Aanraak-overlays zijn apart verkrijgbaar. Raadpleeg de
gebruikershandleiding bij de aanraak-overlay voor meer informatie.
De gebruikershandleiding van MagicIWB S kunt u downloaden van http://www.
samsung.com/displaysolutions.
geselecteerde bron.
PC / Cable STB / Satellite STB / PVR STB / Game / Blu-ray / DVD / VCR / AV Receiver / Camcorder / DVI PC / DVI
Devices / TV / IPTV / HD DVD / DMA
Information
Met de afstandsbediening
•• SOURCE → Source → TOOLS → Information → ENTER E
Met de modus voor touchscreenbediening
•• Beheermenu → Source
→ Source → Options → Information
U kunt gedetailleerde informatie over het geselecteerde externe apparaat zien.
58
Hoofdstuk 05
MDC gebruiken
MDC (Multiple Display Control) is een toepassing waarmee u eenvoudig meerdere weergaveapparaten tegelijk kunt besturen via een computer.
Raadpleeg Help na installatie van het MDC-programma, als u meer informatie wilt over het gebruik van het programma. Het MDC-programma is beschikbaar op de website.
Installatie/verwijdering MDC-programma
Installatie
――De installatie van MDC kan worden beïnvloed door de grafische kaart, het moederbord en
7
installatielocatie en klik op 'Install'.
8
De voortgang van de installatie wordt weergegeven.
9
Klik op 'Finish' in het venster 'InstallShield Wizard Complete' dat wordt weergegeven.
de netwerkomstandigheden.
1
Klik op het installatieprogramma voor MDC Unified.
2
Selecteer een taal voor de installatie. Klik vervolgens op 'OK'.
3
Wanneer het scherm 'Welcome to the InstallShield Wizard for MDC_Unified' wordt
――Selecteer 'Launch MDC Unified' en klik op 'Finish' om het MDC-programma meteen uit
te voeren.
10 Nadat het programma is geïnstalleerd wordt het snelkoppelingspictogram MDC Unified
op het bureaublad gemaakt.
――Het is mogelijk dat het uitvoerpictogram MDC niet wordt weergegeven, afhankelijk van
het computersysteem of de productspecificaties.
――Druk op F5 als het uitvoerpictogram niet wordt weergegeven.
weergegeven, klik dan op 'Next'.
4
Selecteer in het venster 'License Agreement' dat wordt weergegeven de optie 'I accept
Controleer in het venster 'Ready to Install the Program' het directorypad voor de
the terms in the license agreement' en klik op 'Next'.
Verwijderen
5
Vul in het venster 'Customer Information' alle informatievelden in en klik op 'Next'.
1
6
Selecteer in het venster 'Destination Folder' het directorypad voor de installatielocatie
Selecteer Instellingen > Configuratiescherm in het menu Start en dubbelklik op
Programma toevoegen/verwijderen.
en klik op 'Next'.
2
Selecteer MDC Unified in de lijst Wijzigen/verwijderen.
――Als geen directorypad wordt opgegeven, wordt het programma geïnstalleerd op de
standaard locatie.
59
Verbinden met MDC
MDC gebruiken via RS-232C (een norm voor seriële datacommunicatie)
Sluit een seriële RS-232C-kabel aan op de seriële poort op de computer en de monitor.
――Hoe dit onderdeel er precies uitziet, kan per product verschillen.
RS232C IN
Monitor 1
POWER
RS232C OUT
RS232C IN RS232C OUT
RS232C IN
Monitor 2
Computer
60
MDC gebruiken via Ethernet
Geef het IP-adres van het primaire weergaveapparaat op en sluit het apparaat aan op de computer. Weergaveapparaten kunnen met een LAN-kabel op
elkaar worden aangesloten.
Verbinding met een gewone LAN-kabel
――Hoe dit onderdeel er precies uitziet, kan per product verschillen.
――Met de RJ45-poort op het product en de LAN-poorten op de HUB kunnen meerdere producten worden aangesloten.
POWER
Computer
RJ45
HUB
Monitor 1
Monitor 2
61
Verbinding met een crossover-LAN-kabel
――Hoe dit onderdeel er precies uitziet, kan per product verschillen.
――Met de RS232C IN / OUT-poort op het product kunnen meerdere producten worden aangesloten.
RS232C IN
Monitor 1
POWER
RS232C OUT
RJ45
RS232C OUT
RS232C IN
Monitor 2
Computer
62
Hoofdstuk 06
Startfunctie
Deze functie is aanwezig in Support → Go to Home.
Toegankelijk met de knop HOME op de afstandsbediening.
――Als u de functie Player wilt gebruiken, stelt u Play via in op MagicInfo in System.
Player
HOME
U kunt allerlei soorten inhoud afspelen, zoals kanalen met toegewezen roosters, sjablonen of bestanden.
U kunt kanalen of inhoud afspelen op de volgende manieren.
→ Player → ENTER E
•• Network Channel: Inhoud afspelen met de server.
――Als u Network Channel wilt gebruiken, moet het product verbinding hebben met de server.
MagicInfo Player S3
•• Local Channel: Inhoud afspelen die zich in het in- of externe geheugen bevindt.
Player
Play a variety of content, such as
scheduled channels, templates or
files.
Schedule
Template
Clone Product
ID Settings
Video Wall
Network Status
Picture Mode
On/Off Timer
Ticker
More settings
–– De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.
63
Een aangesloten apparaat goedkeuren op de server
3
Selecteer Device in de menubalk bovenaan.
4
Selecteer Lite in de menu's links.
5
Selecteer Unapproved in de submenu's van Lite.
6
Selecteer de knop Approve voor uw apparaat in de lijst met niet-goedgekeurde Lite-
Toestemming verlenen aan de Lite-server
•• Stel MagicInfo Mode in op Lite in Server Network Settings.
Geef toestemming aan de Lite-server en gebruik deze.
――Configureer eerst de Network Settings van de server voordat u een apparaat goedkeurt.
1
2
Ga naar de server die u aan het apparaat hebt toegewezen.
Meld u aan met uw ID en wachtwoord.
apparaten.
64
7
Voer de gegevens in die nodig zijn om het apparaat goed te keuren.
9
Wanneer het apparaat is goedgekeurd door de server, wordt het schema dat in de
geselecteerde groep is geregistreerd, gedownload naar het apparaat. Het schema wordt
toegepast nadat het is gedownload.
――Raadpleeg de <gebruikershandleiding van de MagicInfo Lite-server> voor meer informatie
over het configureren van een schema.
――Als een apparaat wordt verwijderd uit de lijst met apparaten die zijn goedgekeurd door de
server, wordt het apparaat opnieuw gestart om de instellingen te resetten.
De huidige tijd instellen
•• Device Name: voer de naam van het apparaat in.
Een schema wordt mogelijk niet uitgevoerd als het apparaat en de server elk een andere tijd
hebben.
•• Device Group: selecteer
1
Ga naar de tabbladen Device → Time.
2
Selecteer uw apparaat.
3
Selecteer Clock Set en synchroniseer de tijd met de server.
om de groep op te geven.
•• Location: voer de huidige locatie van het apparaat in.
――Wanneer u op de knop INFO op de afstandsbediening drukt wanneer er een netwerkschema
actief is, worden de details van dat schema weergegeven. Controleer aan de hand van de
apparaat-ID (in de details) of het juiste apparaat is geselecteerd.
8
Selecteer het menu All om te controleren of het apparaat is geregistreerd.
•• Wanneer er voor het eerst verbinding wordt gemaakt met de server, wordt de tijd op het
product ingesteld met de GMT-tijd van de regio waarin de server is geïnstalleerd.
•• De tijd op het product kan worden gewijzigd vanuit de server, zoals afgebeeld in stap 3.
•• Wanneer u het product uit- en inschakelt wordt de tijdsinstelling op het product teruggezet
naar de laatste tijdsinstelling die was uitgevoerd vanuit de server.
――Raadpleeg de <gebruikershandleiding van de MagicInfo Lite-server> voor meer informatie
over het omgaan met de tijd (schema's, vakanties enzovoort).
65
Toestemming verlenen aan de Premium-server
3
Selecteer Device in de menubalk bovenaan.
4
Selecteer Premium in de menu's links.
5
Selecteer Unapproved in de submenu's van Premium.
6
Selecteer de knop Approve voor uw apparaat in de lijst met niet-goedgekeurde Premium-
•• Stel MagicInfo Mode in op Premium in Server Network Settings.
Geef toestemming aan de Premium-server en gebruik deze.
――Configureer eerst de Network Settings van de server voordat u een apparaat goedkeurt.
1
2
Ga naar de server die u aan het apparaat hebt toegewezen.
Meld u aan met uw ID en wachtwoord.
apparaten.
66
7
Voer de gegevens in die nodig zijn om het apparaat goed te keuren.
9
Wanneer het apparaat is goedgekeurd door de server, wordt het schema dat in de
geselecteerde groep is geregistreerd, gedownload naar het apparaat. Het schema wordt
toegepast nadat het is gedownload.
――Raadpleeg de <gebruikershandleiding van de MagicInfo Premium-server> voor meer
informatie over het configureren van een schema.
――Als een apparaat wordt verwijderd uit de lijst met apparaten die zijn goedgekeurd door de
server, wordt het apparaat opnieuw gestart om de instellingen te resetten.
De huidige tijd instellen
•• Device Name: voer de naam van het apparaat in.
•• Device Group: selecteer
om de groep op te geven.
Een schema wordt mogelijk niet uitgevoerd als het apparaat en de server elk een andere tijd
hebben.
1
Ga naar de tabbladen Device → Time.
2
Selecteer uw apparaat.
3
Selecteer Clock Set en synchroniseer de tijd met de server.
•• Location: voer de huidige locatie van het apparaat in.
――Wanneer u op de knop INFO op de afstandsbediening drukt wanneer er een netwerkschema
actief is, worden de details van dat schema weergegeven. Controleer aan de hand van de
apparaat-ID (in de details) of het juiste apparaat is geselecteerd.
8
Selecteer het menu All om te controleren of het apparaat is geregistreerd.
•• Wanneer er voor het eerst verbinding wordt gemaakt met de server, wordt de tijd op het
product ingesteld met de GMT-tijd van de regio waarin de server is geïnstalleerd.
•• De tijd op het product kan worden gewijzigd vanuit de server, zoals afgebeeld in stap 3.
•• Wanneer u het product uit- en inschakelt wordt de tijdsinstelling op het product teruggezet
naar de laatste tijdsinstelling die was uitgevoerd vanuit de server.
――Raadpleeg de <gebruikershandleiding van de MagicInfo Premium-server> voor meer
informatie over het omgaan met de tijd (schema's, vakanties enzovoort).
67
Device : All
Player
Content : All
Sort by : File Name
Browse and play content stored on the selected device.
No channels
Network Channel
Network File
No channels
Local Channel
My Templates
Options
1 / 4 item(s)
Network Channel
U kunt inhoud, sjablonen en schema's afspelen die op de server zijn geconfigureerd.
•• In het menuscherm van Player kunt u zien of de server is aangesloten (goedkeuring).
Druk op INFO op de afstandsbediening als u wilt zien of de server is verbonden terwijl er een Network Channel
actief is.
1
Selecteer Network Channel in het menu Player.
――Het bericht No channels wordt weergegeven als geen kanaal is geregistreerd in Network Channel.
Published Content
–– De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.
2
Network Channel wordt gestart.
Local Channel
Speel een schema of kanaal af die in het product is geconfigureerd.
1
Selecteer Local Channel in het menu Player.
――Het bericht No channels wordt weergegeven als geen kanaal is geregistreerd in Local Channel.
2
Local Channel wordt gestart.
Published Content
Speel een sjabloon af die op een aangesloten USB-apparaat is opgeslagen.
――De functie Published Content verschijnt alleen als een USB-apparaat is aangesloten dat sjablonen bevat.
――Speel de geplande inhoud af.
Network File
Er worden inhoudsbestanden weergegeven die zijn opgenomen in schema's die zijn gedownload via MagicInfo
Server.
My Templates
Speel een sjabloon af dat in My Templates het interne geheugen van het product is opgeslagen.
68
Beschikbare functies op de pagina Player
De pagina met de lijst Player biedt de volgende functies.
•• Device
Selecteer Internal of USB om een apparaatlijst te zoeken.
–– All / Internal / USB
•• Content
Selecteer een type inhoud als criterium voor het zoeken naar de gewenste lijst met inhoud.
–– All / Video / Image / PDF / Flash / Office / My Templates
•• Sort by
Geef aan waarop u de inhoud wilt sorteren.
–– File name / Recently played
•• Options
Menu-items op de pagina Player
Naam optie
Handelingen
Play Selected
De gewenste inhoud selecteren en afspelen.
Send
Inhoud kopiëren naar een ander opslagapparaat.
Delete
De gewenste inhoud verwijderen.
Settings
Gedetailleerde eigenschappen van inhoud configureren.
――Zie de volgende pagina voor meer informatie over de functie Settings.
69
Pagina Player, menu Settings
Settings
Picture Size
De schermgrootte voor inhoud wijzigen.
Select the storage location that you want to download scheduled
channels from the network to.
Als Picture Size is ingesteld op Video of Image
•• Full Screen / Original Size / Fit to Screen
Internal
Picture Size
Close
Display Duration
Transition Effect
Content Orientation
Selecteer de opslaglocatie voor gedownloade geplande kanalen van het netwerk.
•• Internal / USB
Settings
Default Storage
Default Storage
Random
Landscape
Als Picture Size is ingesteld op PDF of Office
•• Full Screen / Original Size
――Deze functie is alleen beschikbaar voor Video-, Image-, PDF- en Office-bestanden.
Display Duration
–– De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.
De duur per pagina instellen voor diavoorstellingen.
――Deze functie is alleen beschikbaar voor Image-, PDF-, Flash- en Office-bestanden.
Transition Effect
Overgangseffecten tussen pagina's of scènes configureren in een diavoorstelling of videobestand.
•• None / Fade1 / Fade2 / Blind / Spiral / Checker / Linear / Stairs / Wipe / Random
――Deze functie is alleen beschikbaar voor Image-bestanden.
Content Orientation
Hiermee kunt u schakelen tussen het afspelen van inhoud in de modus Landscape of Portrait.
•• Landscape / Portrait
――Als Content Orientation in de weergave Portrait staat, wordt VP8 video codec niet ondersteund.
――Source is niet beschikbaar als Content Orientation is ingesteld op Portrait.
70
Default content
Deze standaardinhoud wordt weergegeven als u een kanaal start waarvoor geen programma's zijn gepland.
•• None / My Templates
Safely Remove
Verwijdert op veilige wijze het USB-geheugen
Reset
Hiermee kunt u alle waarden onder Settings terugzetten op de standaardwaarden (van toen u het product kocht).
71
Wanneer er inhoud wordt uitgevoerd
De details weergeven van inhoud die wordt
uitgevoerd
Information
Current time:
Type:
CH Number:
CH Name:
Software Version:
Druk op de knop INFO op de afstandsbediening.
•• Current time
•• Type: het type kanaal dat op dit moment wordt afgespeeld.
――Alleen van toepassing tijdens het afspelen van een Network Channel / Local Channel.
•• CH Number: het nummer dat is toegewezen aan het kanaal dat op dit moment wordt afgespeeld.
――Alleen van toepassing tijdens het afspelen van een Network Channel / Local Channel.
•• CH Name: de naam van het kanaal dat op dit moment wordt afgespeeld.
――Alleen van toepassing tijdens het afspelen van een Network Channel / Local Channel.
00:00
None
No channels selected
•• Software Version: geeft de softwareversie van een apparaat weer.
No channels selected
•• MAC ID: geeft het originele identificatienummer van een apparaat weer.
B2B-EP-APP-5413-095
OK
No Schedule to download
•• Tags: de taginstellingen die vanaf de server zijn toegewezen aan een apparaat.
――Alleen van toepassing tijdens het afspelen van een Network Channel / Local Channel.
•• Server: geeft de verbindingsstatus (Connected, Not connected of Not approved) van de server weer.
•• USB: geeft de verbindingsstatus van een USB-apparaat weer.
–– De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.
72
De instellingen wijzigen van inhoud die wordt
uitgevoerd
Druk tijdens het afspelen van inhoud op de knop TOOLS op de afstandsbediening om instellingen te configureren
als Picture Mode en Sound Mode.
•• Playlist
Een lijst weergeven met de inhoud die op dit moment wordt afgespeeld.
•• Music
De achtergrondmuziek instellen voor de inhoud die op dit moment wordt afgespeeld.
Playlist
Music
Picture Mode
Sound Mode
Repeat
•• Picture Mode
Hiermee past u de scherminstellingen aan voor de inhoud die op dit moment wordt afgespeeld.
–– Shops & Shopping Centres / Offices & Schools / Terminals & Stations / Video Wall / Calibration
–– De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.
–– Deze functie is niet beschikbaar wanneer inhoud wordt afgespeeld via Video Wall.
•• Sound Mode
Hiermee past u de audio-instellingen aan voor de inhoud die op dit moment wordt afgespeeld.
–– Standard / Music / Movie / Clear Voice / Amplify
•• Repeat
Herhaalmodus instellen.
–– One / All
73
Bestandsindelingen die compatibel zijn met Player
•• Ondersteunde bestandssystemen zijn onder andere FAT32 en NTFS.
•• Een bestand met een verticale en horizontale resolutie die hoger is dan de
maximumresolutie, kan niet worden afgespeeld.
Controleer de verticale en horizontale resolutie van het bestand.
•• Controleer de ondersteunde video- en audiocodecs en de versie daarvan.
•• Controleer de ondersteunde bestandsversie.
–– Flash Player 11.0 en ouder en Flash Air 3.0 en ouder worden ondersteund.
–– PowerPoint versie 97 – 2007 wordt ondersteund
•• Alleen het laatst aangesloten USB-apparaat wordt herkend.
Beperkingen in de geluidsuitvoer
•• U kunt niet meer dan één geluidsuitvoer gebruiken.
•• Afspeelprioriteit: Flash-bestand > achtergrondmuziek netwerk > achtergrondmuziek
lokaal > videobestand in hoofdscherm geselecteerd door gebruiker
――Achtergrondmuziek netwerk: instellingen kunnen in stap 1 worden geconfigureerd bij
het maken van een serverschema.
――Achtergrondmuziek lokaal: instellingen voor de achtergrondmuziek kunnen worden
geconfigureerd met de functies die worden weergegeven nadat u op de knop TOOLS
hebt gedrukt tijdens het afspelen met Player.
――Door de gebruiker geselecteerd hoofdscherm: instellingen voor het hoofdbeeld kunnen
in stap 2 worden geconfigureerd bij het maken van een serverschema.
Netwerkschema voor meerdere frames
Sjabloonbestanden en LFD-bestanden (.lfd)
Afspeelbeperkingen
Beperkingen
•• U kunt maximaal twee videobestanden (Video) tegelijkertijd afspelen.
•• Voor videobestanden met een hoogte van 1080p of meer, kan slechts één bestand
worden afgespeeld op hetzelfde moment.
•• Er kunnen maximaal vier beeldbestanden met een afmeting van 4096 x 4096 gelijktijdig
worden afgespeeld vanaf een diavoorstelling.
•• Zorg dat Internal of het USB -geheugen een gedistribueerde map (inhoud/schema's)
bevat.
Afspeelbeperkingen
•• U kunt maximaal twee videobestanden (Video) afspelen.
•• U kunt niet meer dan één Flash-bestand afspelen.
•• U kunt niet meer dan één Flash-bestand afspelen.
•• Als eveneens gebruik wordt gemaakt van een ingangsbron-element, kan slechts één
videobestand of diavoorstelling gelijktijdig worden afgespeeld.
•• Voor Office-bestanden (PPT- en Word-bestanden) en PDF-bestanden geldt dat er maar
één bestandstype tegelijk wordt ondersteund.
•• Bij een combinatie van videobestanden + Flash-bestanden + ingangsbron-elementen
kan een combinatie van verschillende soorten bestanden gelijktijdig worden afgespeeld,
en wel als volgt:
–– Video + Flash
–– Video + ingangsbron-element
–– Flash + ingangsbron-element
•• Het is niet mogelijk om meerdere video's (Video) tegelijk af te spelen op één scherm van
een videomuur
•• Voor Office-bestanden (PPT- en Word-bestanden) en PDF-bestanden geldt dat er maar
één bestandstype tegelijk wordt ondersteund.
Beperkingen in de geluidsuitvoer
•• U kunt niet meer dan één geluidsuitvoer gebruiken.
•• Afspeelprioriteit: Flash-bestand > achtergrondmuziek netwerk > achtergrondmuziek
lokaal > videobestand in hoofdscherm geselecteerd door gebruiker
•• LFD-bestanden(.lfd) worden niet ondersteund.
74
Inhoud
Bestandsextensie Container
*.avi
AVI
*.mkv
MKV
*.asf
ASF
*.wmv
MP4
*.mp4
3GP
*.mov
VRO
*.3gp
VOB
*.vro
PS
*.mpg
TS
Video Codec
DivX 3.11 / 4.x / 5.x / 6.x
Resolutie
1920 x 1080
Framesnelheid
(fps)
6~30
Bitsnelheid
(Mbps)
30
Audio Codec
AC3
LPCM
AAC
MPEG4 SP / ASP
HE-AAC
WMA
H.264 BP / MP / HP
DD+
MPEG(MP3)
DTS Core
Motion JPEG
G.711 (ALaw, μ-Law)
*.mpeg
*.ts
Window Media Video v9
*.tp
*.trp
MPEG2
*.flv
*.vob
*.svi
MPEG1
*.m2ts
*.mts
VP6
640 x 480
4
*.divx
75
Video
•• 3D-video wordt niet ondersteund.
•• Inhoud met een resolutie die hoger is dan
de resolutie die in de bovenstaande tabel is
opgegeven, wordt niet ondersteund.
•• Video-inhoud met een bit- of framesnelheid die
hoger is dan de snelheid die in de bovenstaande
tabel is opgegeven, kan een schokkerige
videoweergave opleveren.
•• Video-inhoud wordt niet afgespeeld, of niet juist
afgespeeld, in het geval van een fout in de inhoud
of de container.
•• Sommige USB-apparaten/digitale camera's
kunnen niet compatibel zijn met de speler.
•• Ondersteunt tot H.264, niveau 4.1
•• H.264 FMO / ASO / RS, VC1 SP / MP / AP L4 en
AVCHD worden niet ondersteund.
•• Voor alle videocodecs behalve MVC, VP8, VP6:
–– onder 1280 x 720: max. 60 frames
–– boven 1280 x 720: max. 30 frames
Audio
•• Audio-inhoud met een bit- of
framesnelheid die hoger is dan de
snelheid die in de bovenstaande tabel
is opgegeven, kan een schokkerige
audioweergave opleveren.
•• Video-inhoud wordt niet afgespeeld,
of niet juist afgespeeld, in het geval
van een fout in de inhoud of de
container.
•• Sommige USB-apparaten/digitale
camera's kunnen niet compatibel zijn
met de speler.
•• Ondersteunt maximaal WMA
10 Pro 5.1-kanaals. WMA-audio
zonder kwaliteitsverlies wordt niet
ondersteund.
Afbeeldingen
•• Compatibele bestandsindeling voor
afbeeldingen: JPEG, PNG, BMP
–– 32-, 24- en 8-bits BMP-bestanden
worden ondersteund.
•• Ondersteunde maximumresolutie: 4096 x
4096
•• Ondersteunde maximumbestandsgroote:
20MB
•• Ondersteunde afbeeldingseffecten: 9
effecten
(Fade1, Fade2, Blind, Spiral, Checker,
Linear, Stairs, Wipe, Random)
•• QCELP, AMR NB/WB niet ondersteund.
•• GMC 2 of hoger wordt niet ondersteund.
•• Ondersteunt alleen BD MVC-specificaties.
•• Er kan maar één videobestand tegelijk worden
afgespeeld als voor de videobestanden op de
monitor een incompatibele codec wordt gebruikt
of als de resolutie 1080 x 1920 is.
•• Bij het afspelen van één videobestand wordt de
naadloze modus niet ondersteund in de volgende
omstandigheden:
–– Incompatibele codec (MVC, VP3, MJPEG) ↔
Incompatibele codec
–– Incompatibele codec ↔ Compatibele codec
–– De resolutie is anders dan die van de monitor
–– De frequentie is anders dan die van de monitor
76
Flash
Power Point
•• Flash Player 11.0 en ouder en Flash Air 3.0 en
ouder worden ondersteund.
•• Flash-animatie
–– Compatibele bestandsindeling: SWF
•• Aanbevolen oplossing: 1280 x 720
–– Let op
Prestaties vergelijkbaar met Flash Player
onder Windows kunnen niet worden
gegarandeerd
Optimalisatie vereist tijdens het maken
van de inhoud
•• Flash Video
–– Compatibele bestandsindeling: FLV
–– Video
Codec: H.264 BP
Resolutie: 1920 x 1080
–– Audio
Codec: H.264 BP
–– Let op
Bestandsindeling F4V wordt niet
ondersteund
Screen Video wordt niet ondersteund
•• Compatibele bestandsindelingen voor
documenten
–– Extensie: ppt, pptx
–– Versie: Office 97 ~ Office 2007
•• Niet-ondersteunde functies
–– Animatie-effect
–– 3D-vormen (worden weergegeven in
2D)
–– Kop- en voetteksten (sommige subitems
worden niet ondersteund)
–– Word Art
–– Uitlijnen
Er kan een groepuitlijningsfout
optreden
–– Office 2007
SmartArt wordt niet volledig
ondersteund. 97 van de 115 subitems
worden ondersteund.
––
––
––
––
––
PDF
•• Compatibele bestandsindelingen voor
documenten
–– Extensie: pdf
•• Niet-ondersteunde functies
–– Inhoud met minder dan 1 pixel wordt
niet ondersteund vanwege verminderde
prestaties.
–– Gemaskeerde beelden en beeldinhoud
in tegelpatroon worden niet
ondersteund.
–– Inhoud met gedraaide tekst wordt niet
ondersteund.
–– 3D-schaduweffecten worden niet
ondersteund.
–– Sommige tekens worden niet
ondersteund.
(Speciale tekens worden mogelijk
beschadigd.)
Object invoegen
Tekens over de halve breedte
Letterafstand
Grafieken
Verticale tekst
sommige subitems worden niet
ondersteund
–– Dianotities en hand-outs
77
WORD
•• Compatibele
bestandsindelingen voor
documenten
–– Extensie: .doc, .docx
–– Versie: Office 97 ~ Office
2007
Sjabloonbestanden
•• Maken/bewerken/afspelen
alleen beschikbaar in
Template.
LFD
•• Ondersteund in Network
Channel en Local Channel
•• Compatibele
bestandsindelingen voor
documenten
–– Extensie: .lfd
Streaming
•• Ondersteunde
streamingprotocollen: mms,
RTP, HTTP
•• Alleen video-inhoud wordt
ondersteund
•• Niet-ondersteunde functies
–– Pagina-achtergrondeffect
–– Sommige alineastijlen
–– Word Art
–– Uitlijnen
Er kan een
groepuitlijningsfout
optreden
–– 3D-vormen (worden
weergegeven in 2D)
–– Office 2007
SmartArt wordt niet
volledig ondersteund.
97 van de 115 subitems
worden ondersteund.
–– Grafieken
–– Tekens over de halve
breedte
–– Letterafstand
–– Verticale tekst
sommige subitems worden
niet ondersteund
–– Dianotities en hand-outs
78
Bestandsindelingen die compatibel zijn met Videowall
――Zie de <gebruikershandleiding van de MagicInfo Server> voor details.
Video
Afbeeldingen
•• 3D-video wordt niet ondersteund.
•• Compatibele bestandsindeling voor afbeeldingen: Jpeg, bmp, png
•• Inhoud met een resolutie die hoger is dan de resolutie die in de
bovenstaande tabel is opgegeven, wordt niet ondersteund.
•• Ondersteunde maximumresolutie: 15360 x 8640
――Afbeeldingen met een hogere resolutie kunnen er langer over doen
•• Video-inhoud met een bit- of framesnelheid die hoger is dan de
snelheid die in de bovenstaande tabel is opgegeven, kan een
schokkerige videoweergave opleveren.
voordat ze op het scherm worden weergegeven.
•• Video-inhoud wordt niet afgespeeld, of niet juist afgespeeld, in het
geval van een fout in de inhoud of de container.
•• Sommige USB-apparaten/digitale camera's kunnen niet compatibel
zijn met de speler.
•• Ondersteunt tot H.264, niveau 4.1
•• H.264 FMO / ASO / RS, VC1 SP / MP / AP L4 en AVCHD worden niet
ondersteund.
•• Voor alle videocodecs behalve MVC, VP8, VP6:
–– onder 1280 x 720: max. 60 frames
–– boven 1280 x 720: max. 30 frames
•• GMC 2 of hoger wordt niet ondersteund.
•• Ondersteunt alleen BD MVC-specificaties.
•• Sommige codecs worden mogelijk niet ondersteund in staande
afspeelmodus.
79
Beperkingen
•• Er kan maar één videobestand (Video) per client worden afgespeeld.
――Op de schermen van een videomuur kunnen verschillende bestanden met inhoud worden afgespeeld.
Het is niet mogelijk om twee videobestanden (Video) af te spelen op één scherm van een videomuur.
Beschikbaar
Beschikbaar
Niet beschikbaar
80
Schedule
Beschikbare functies op de pagina Schedule
De pagina Schedule biedt de volgende functies.
HOME
→ Schedule → ENTER E
Schedule
Type : Local
Device : Internal
Options
Schedule your content on a local channel or edit existing channels.
Playing Time
[CH1]Channel 1
[CH2]Channel 2
[CH3]Channel 3
00:00
00:30
Add content to create
a programme on the
channel.
01:30
02:00
02:30
03:30
04:00
04:30
05:00
05:30
•• Device
–– De naam van een aangesloten opslagapparaat weergeven.
――Deze optie is alleen beschikbaar als Type is ingesteld op Local in Device.
•• Options
01:00
03:00
•• Type
–– Local: Schema's toevoegen of bewerken.
–– Network: Het netwerkschema weergeven dat op de server is geconfigureerd.
+ Add Programme
Schedule your content
on CH 2.
Schedule your content
on CH 3.
Configure the display
duration to set how
long each item of
content will play for.
Set a start time and
a stop time for the
programme.
Menu-items op de pagina Schedule
Naam optie
Handelingen
06:00
Send
Geconfigureerde schema's verzenden naar een ander opslagapparaat. Deze functie
werkt op dezelfde manier als de kopieerfunctie op een computer.
Delete
Schema's verwijderen.
81
Schema's voor kanalen configureren
U kunt media, zoals video's, foto's en muziek, op een gewenste tijd afspelen.
1
Selecteer het kanaal dat u wilt configureren.
2
Selecteer de video-, muziek- of foto-inhoud die u wilt gebruiken voor het schema.
3
Stel de tijd in voor het afspelen van het schema. (Start Time ~ Stop Time)
4
Wijzig de naam van het schema en selecteer de map waarin u het schema wilt opslaan.
5
Druk op de knop Save.
――Alleen van toepassing wanneer Type is ingesteld op Local.
Een kanaalschema bewerken
U kunt de instellingen van een geconfigureerd kanaalschema aanpassen, zoals de inhoud, de duur en de naam van het schema.
1
Selecteer het kanaal dat u wilt bewerken.
2
Selecteer de video-, foto- of muziekinhoud die u wilt bewerken.
–– Inhoud verwijderen: plaats de aanwijzer op de gewenste inhoud en druk vervolgens op de knop E om de inhoud te verwijderen.
–– Ga in de lijst met inhoud naar het deel uiterst rechts. Klik op de knop + om inhoud toe te voegen of wijzig de afspeelvolgorde van de inhoud.
3
Stel de tijd in voor het afspelen van het schema. (Start Time ~ Stop Time)
4
Wijzig de naam van het schema en selecteer de map waarin u het schema wilt opslaan.
5
Druk op de knop Save.
――Alleen van toepassing wanneer Type is ingesteld op Local.
82
Template
HOME
Beschikbare functies op de pagina Template
Met sjablonen kunt u unieke inhoud maken. Inhoud maken is gemakkelijk. In een sjabloon kunt
u heel gemakkelijk afbeeldingen en tekst aanpassen.
→ Template → ENTER E
Template
Market : All
Sorteer de lijst met sjablonen met de volgende criteria.
Orientation : Landscape
Select a template to customise.
My Templates
1 / 64 item(s)
•• Market
•• Orientation
–– Landscape: Selecteer deze modus wanneer u het product in liggende stand gebruikt.
–– Portrait: Selecteer deze modus wanneer u het product in staande stand gebruikt.
1
Selecteer een sjabloon uit de aangeboden voorbeeldsjablonen.
Create Template
Select in the editable zone to add content or edit the existing text.
–– De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.
Preview
Cancel
New town
interior design
Save
Sustainble evolution unfolods tomorrw’s design
Background Screen
2
bg_co...
Background Music
Deel een sjabloon in door tekst-, video-, foto- of PDF-bestanden toe te voegen.
83
Tekst invoeren
Inhoud invoegen, zoals video's, foto's en PDF-bestanden
Create Template
Press the volume button on the remote to
change the font size.
Select in the editable zone to add content or edit the existing text.
Create Template
Select in the editable zone to add content or edit the existing text.
Edit
Item(s) selected
Select item to delete
Preview
Cancel
picture1.jpg
New town
interior design
Edit Text
Font options
Save
Sustainble evolution unfolods tomorrw’s design
Background Screen
bg_co...
Hide Element
Default content duration
00:00:05
Aspect Ratio
Mute
Done
Background Music
Edit Text
Show
Cancel
Achtergrondafbeelding/achtergrondmuziek configureren
Het venster Edit Text selecteren als u tekst wilt invoeren.
Font options
Font Size: Tekstgrootte van het bericht opgeven.
Font Colour: Tekstkleur van het bericht opgeven.
Create Template
Select in the editable zone to add content or edit the existing text.
Background Screen
Device : All
Background colour: Achtergrondkleur van het bericht opgeven.
Background opacity: Transparantie van de achtergrond van het bericht opgeven.
..
Alignment: selecteer een uitlijningsmodus voor het bericht.
Scroll: Richting opgeven waarin het bericht beweegt en met welke snelheid dit gebeurt.
Hide Element: Geef een bericht weer of verberg het.
――Selectie van Hide stelt de berichtinstellingen niet opnieuw in.
Done
Cancel
Reset: Alle instellingen in Font options terugzetten op de standaardinstellingen.
84
3
Preview
Configureer Template Name en Storage.
Save
Duration
23:59:59
Template Name
Template preview is running. It will stop after
20 seconds.
Storage
1
Bekijk de gemaakte sjabloon met de functie Preview.
2
Druk op de knop Save als u de sjabloon wilt opslaan.
Internal
Save
New town
interior design
Sustainble evolution unfolods tomorrw’s design
Template01
4
Cancel
Druk op de knop Save om het maken van inhoud te voltooien.
85
Clone Product
U kunt de instellingen van het product exporteren naar een extern opslagapparaat. Ook kunt u instellingen
importeren van een extern opslagapparaat.
Deze optie is handig wanneer u dezelfde instellingen wilt gebruiken voor meerdere producten.
HOME
→ Clone Product → ENTER E
Clone Product
Wanneer geen bestand met een duplicaat wordt gevonden op het externe opslagapparaat
1
Sluit het externe opslagapparaat aan en start vervolgens de functie Clone Product.
2
Het bericht No cloning file found on the external storage device. Export this device's settings to the external
storage device? wordt weergegeven.
–– De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.
Wanneer een bestand met een duplicaat wordt gevonden op het externe opslagapparaat
1
Sluit het externe opslagapparaat aan en start vervolgens de functie Clone Product.
2
Het bericht Settings file found on the external storage device. Please select an option. wordt weergegeven.
Start de functie Import from External Storage of Export to External Storage.
–– Import from External Storage: hiermee kopieert u de instellingen die op het externe opslagapparaat zijn
opgeslagen naar het product.
–– Export to External Storage: hiermee kopieert u de instellingen van het product naar het externe
opslagapparaat.
――Na afloop van de configuratie wordt het product automatisch uit- en weer ingeschakeld.
86
ID Settings
HOME
→ ID Settings → ENTER E
ID Settings
–– De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.
Wijs een ID aan een set toe.
Device ID
Geef de ID op van het apparaat dat via een invoerkabel is aangesloten op het product voor de ontvangst van een
ingangssignaal. (Bereik: 0~224)
――Druk op u/d om een getal te selecteren en druk op E.
――Gebruik de cijfertoetsen op afstandsbediening om het gewenste nummer op te geven dat u wilt gebruiken.
PC Connection Cable
Selecteer een methode om op MDC aan te sluiten om het MDC-signaal te ontvangen.
•• RS232C cable
communiceer via de RS232C-stereokabel met MDC.
•• RJ-45 (LAN)/Wi-Fi Network
communiceer via de RJ45-kabel met MDC.
Device ID Auto Set
Deze functie wijst automatisch een ID toe aan een apparaat dat via een RS232C-kabel is aangesloten.
Wanneer meerdere apparaten zijn aangesloten, schakelt u de functie in op het eerste of op het laatste apparaat.
87
Video Wall
HOME
→ Video Wall → ENTER E
Video Wall
U kunt de lay-out van meerdere aangesloten weergaveapparaten aanpassen om een videomuur te vormen.
Daarnaast kunt u een deel van het beeld of het volledige beeld op de weergaveapparaten weergeven.
Als u meerdere beelden wilt weergeven, raadpleegt u de MDC Help of de gebruikershandleiding bij MagicInfo.
Bepaalde apparaten ondersteunen de functie MagicInfo niet.
Apply to
•• Current Source (het beeld van een apparaat dat is aangesloten op Source): videomuurfuncties configureren
voor het beeld van een extern apparaat dat op het product is aangesloten.
–– De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.
•• MagicInfo Player S: videomuurfuncties configureren voor inhoud die op het product is opgeslagen of inhoud
die is opgeslagen in USB-geheugen of op een SD-kaart.
Beperkingen
――De weergave kan in het begin schokkerig zijn als videobestanden met verschillende resoluties achtereenvolgens
worden afgespeeld (bijvoorbeeld wanneer inhoud van 1280x720 wordt afgespeeld na inhoud van 1920x1080) of
als een afbeeldingsbestand en een videobestand na elkaar worden afgespeeld.
Video
•• Ondersteunde resolutie
–– 1920 x 1080 bij 24p/30p
–– 1280 x 720 bij 24p/30p/60p
•• HEVC en 3D-beelden worden niet ondersteund.
Afbeeldingen
•• Compatibele bestandsindeling voor
afbeeldingen: Jpeg, png, bmp
•• Ondersteunde maximumresolutie
–– jpeg : 15360 x 8640
–– png: 4096 x 4096
–– bmp: 4096 x 4096
88
Video Wall
U kunt Video Wall in- en uitschakelen.
Als u een videomuur wilt weergeven, selecteert u On.
•• Off / On
Horizontal x Vertical
Deze functie deelt een videomuur automatisch op volgens de daarvoor geconfigureerde matrix.
Voer de matrix voor de videomuur in.
De videomuur wordt opgedeeld op basis van de geconfigureerde matrix. Het aantal verticale en horizontale weergaveapparaten kan worden ingesteld
tussen 1 en 15.
――Een videomuur kan uit maximaal 100 schermen bestaan.
――De optie Horizontal x Vertical kan alleen worden gebruikt wanneer Video Wall is ingesteld op On.
Screen Position
Als u de verdeling wilt aanpassen, past u het nummer van elk product in de matrix aan met de functie Screen Position.
Wanneer u Screen Position selecteert, wordt de matrix van de videomuur weergegeven met het nummer dat de producten in de videomuur hebben
gekregen.
Als u de producten anders wilt indelen, gebruikt u de richtingsknoppen op de afstandsbediening om een product te verplaatsen naar een ander nummer.
Druk op de knop E.
•• All Displays: wijs een schermpositie toe aan alle schermen. U hoeft dan geen videomuur in te stellen voor afzonderlijke schermen.
•• Current Displays: wijs alleen voor dit eerste scherm een schermpositie toe.
――Screen Position maakt het mogelijk om het scherm op te delen in maximaal 100 kleinere schermen (15x15). Wanneer producten worden aangesloten via
DP Loopout, bedraagt het maximumaantal schermen waarin kan worden opgedeeld ook 100.
――De optie Screen Position kan alleen worden gebruikt wanneer Video Wall is ingesteld op On.
――Als u deze functie wilt gebruiken, moet u Horizontal x Vertical hebben geconfigureerd.
Format
Selecteer hoe het beeld wordt weergegeven op de videomuur.
•• Full: hiermee wordt het beeld schermvullend weergegeven zonder marge.
•• Natural: hiermee wordt het beeld weergegeven in de oorspronkelijke beeldverhouding zonder vergroting of verkleining.
――De optie Format kan alleen worden gebruikt wanneer Video Wall is ingesteld op On.
89
Network Status
HOME
Controleer de huidige netwerk- en internetverbinding.
→ Network Status → ENTER E
Network Status
–– De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.
90
Picture Mode
HOME
→ Picture Mode → ENTER E
Picture Mode
Selecteer een beeldmodus (Picture Mode) die geschikt is voor de omgeving waar het product wordt gebruikt.
De modus Videos/Images verbetert de beeldkwaliteit van het videoapparaat. De modus Text verbetert de
beeldkwaliteit van de computer.
•• Shops & Shopping Centres
Geschikt voor winkelcentra.
–– Selecteer Videos/Images of Text, afhankelijk van de beeldmodus.
•• Offices & Schools
Geschikt voor kantoren en scholen.
–– Selecteer Videos/Images of Text, afhankelijk van de beeldmodus.
–– De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.
•• Terminals & Stations
Geschikt voor bus- en treinstations.
–– Selecteer Videos/Images of Text, afhankelijk van de beeldmodus.
•• Video Wall
Geschikt voor omgevingen waar een videomuur wordt gebruikt.
–– Selecteer Videos/Images of Text, afhankelijk van de beeldmodus.
•• Calibration
in deze modus worden de instellingen voor helderheid, kleur, gamma en uniformiteit toegepast die met het
kleurkalibratieprogramma Advanced Color Management zijn gewijzigd.
–– Als u de modus Calibration goed wilt gebruiken, moet u de instellingen voor de beeldkwaliteit, zoals
helderheid, kleur, gamma en uniformiteit, goed configureren met het kleurkalibratieprogramma Advanced
Color Management.
–– U kunt het programma Advanced Color Management downloaden van www.samsung.com/displaysolutions.
•• BD Wise
Voorziet in de optimale beeldkwaliteit voor Samsung DVD-, Blu-ray- en Home Theater-producten die BD Wise
ondersteunen. Wanneer BD Wise op On staat, wordt de beeldmodus automatisch gewijzigd naar de optimale
resolutie.
–– Beschikbaar wanneer u Samsung-producten die BD Wise ondersteunen verbindt met het product via een
HDMI-kabel.
–– De functie BD Wise kan alleen worden gebruikt wanneer een bronapparaat met de functie BD Wise wordt
aangesloten.
91
On/Off Timer
HOME
→ On/Off Timer → ENTER E
――U moet Clock Set instellen voordat u deze functie kunt gebruiken.
On Timer
Stel On Timer in zodat uw product automatisch op een tijdstip en dag van uw keuze wordt ingeschakeld.
De voeding wordt ingeschakeld en het opgegeven volume of de opgegeven invoerbron wordt gebruikt.
On/Off Timer
On Timer: stel de aan-timer in door een van de zeven opties te selecteren. Stel de huidige tijd eerst in.
(On Timer 1 ~ On Timer 7)
–– De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.
•• Setup: selecteer Off, Once, Everyday, Mon~Fri, Mon~Sat, Sat~Sun of Manual. Als u Manual selecteert, kunt u
de dagen kiezen waarop u wilt dat On Timer uw product inschakelt.
–– Het vinkje geeft de dagen aan die u hebt geselecteerd.
•• Time: stel de uren en minuten in. Gebruik de nummertoetsen of de pijltoetsen omhoog/omlaag om de
nummers in te voeren. Gebruik de pijltoetsen links/rechts om invoervelden te wijzigen.
•• Volume: stel het gewenste volumeniveau in. Gebruik de pijltoetsen links/rechts om het volumeniveau te
wijzigen.
•• Source: selecteer de invoerbron van uw keuze.
•• Content (wanneer Source is ingesteld op Internal/USB): Selecteer op het USB-apparaat of het interne
geheugenapparaat een map met inhoud die u wilt afspelen wanneer het product wordt ingeschakeld. Deze
inhoud kan bestaan uit muziek-, foto-, of videobestanden.
――Deze functie is alleen beschikbaar wanneer een USB-apparaat is aangesloten.
――Als op het USB-apparaat geen muziekbestanden staan of als u geen map selecteert die een muziekbestand
bevat, werkt de timerfunctie mogelijk niet juist.
――Als er maar één fotobestand op de USB staat, werkt Slide Show mogelijk niet.
――Als een mapnaam te lang is, kan de map niet worden geselecteerd. Er worden maximaal 255 tekens herkend.
――Elk USB-apparaat dat u gebruikt, krijgt een eigen map toegewezen. Als u meer dan één van hetzelfde type
USB gebruikt, dient u ervoor te zorgen dat de mappen die aan elke USB zijn toegewezen, verschillende namen
hebben.
――Wij raden u aan een USB-geheugenstick en een meervoudige kaartlezer te gebruiken als u On Timer gebruikt.
――De functie On Timer werkt mogelijk niet met USB-apparaten met ingebouwde batterij, MP3-spelers of PMP's
die door bepaalde fabrikanten zijn gemaakt, omdat het product te lange tijd nodig heeft om deze apparaten te
kunnen herkennen.
92
Off Timer
Stel de uit-timer (Off Timer) in door een van de zeven opties te selecteren. (Off Timer 1 ~ Off Timer 7)
•• Setup: selecteer Off, Once, Everyday, Mon~Fri, Mon~Sat, Sat~Sun of Manual. Als u Manual selecteert, kunt u
de dagen kiezen waarop u wilt dat Off Timer uw product uitschakelt.
–– Het vinkje geeft de dagen aan die u hebt geselecteerd.
•• Time: stel de uren en minuten in. Gebruik de nummertoetsen of de pijltoetsen omhoog/omlaag om de
nummers in te voeren. Gebruik de pijltoetsen links/rechts om invoervelden te wijzigen.
Holiday Management
De timer wordt uitgeschakeld gedurende een periode die wordt aangemerkt als vakantie.
•• Add Holiday: hier kunt u de periode opgeven die u wilt toevoegen als vakantie.
Selecteer de begin- en einddata van de vakantie die u wilt toevoegen met gebruik van de knoppen u/d en
klik op de knop Save.
De periode wordt toegevoegd aan de lijst met vakanties.
–– Start: stel de begindatum van de vakantie in.
–– End: stel de einddatum van de vakantie in.
――Delete: geselecteerde items uit de lijst met vakanties verwijderen.
――Edit: hier selecteert u een vakantie-item en wijzigt u de datum.
•• Set Applied Timer: stel de On Timer en Off Timer zo in dat er niet wordt geactiveerd op feestdagen.
–– Druk op E en selecteer de ingestelde On Timer en Off Timer die niet moeten worden geactiveerd.
–– De geselecteerde On Timer en Off Timer zullen niet worden geactiveerd.
93
Ticker
HOME
→ Ticker → ENTER E
U kunt tekst invoeren en die laten weergeven op het scherm tijdens het bekijken van video's of foto's.
•• Off / On
•• Message: hiermee voert u de tekst in die moet worden weergegeven op het scherm.
•• Time: stel Start Time en End Time in voor de weergave van een Message.
•• Font options: hier geeft u het lettertype en de kleur van het bericht op.
Ticker
•• Position: een richting selecteren voor de weergave van een Message.
•• Scroll: hier bepaalt u de Direction voor het scrollen en de Speed van het bericht.
•• Preview: Bekijk de geconfigureerde bijschriftinstellingen.
–– De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.
More settings
HOME
Het menu met beeldinstellingen wordt weergegeven.
→ More settings → ENTER E
More settings
–– De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.
94
URL Launcher
HOME
Voor meer informatie over het gebruik van de functie URL Launcher neemt u contact op met de leverancier bij wie u
het product hebt aangeschaft.
――Als u de functie URL Launcher wilt gebruiken, stelt u Play via in op URL Launcher in System.
→ URL Launcher → ENTER E
SSSP 3.0
Change URL
pm
12:00
URL Launcher
January 1 2016
Clone Product
ID Settings
Video Wall
Network Status
Picture Mode
On/Off Timer
Ticker
More settings
–– De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.
95
Hoofdstuk 07
Schermaanpassing
Configureer de Picture-instellingen (Backlight, Colour Tone enzovoort).
De lay-out van de opties in het menu Picture kunnen variëren, afhankelijk van het product.
Picture Mode
Selecteer een beeldmodus (Picture Mode) die geschikt is voor de omgeving waar het product wordt gebruikt.
De modus Videos/Images verbetert de beeldkwaliteit van het videoapparaat. De modus Text verbetert de
beeldkwaliteit van de computer.
•• Shops & Shopping Centres
Geschikt voor winkelcentra.
–– Selecteer Videos/Images of Text, afhankelijk van de beeldmodus.
MENU m → Picture → Picture Mode → ENTER E
Picture
Picture Mode
Shops & Shopping Centres
· Backlight
80
· Contrast
70
· Brightness
45
· Sharpness
80
· Colour
50
· Tint (G/R)
G50
R50
–– De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.
•• Offices & Schools
Geschikt voor kantoren en scholen.
–– Selecteer Videos/Images of Text, afhankelijk van de beeldmodus.
•• Terminals & Stations
Geschikt voor bus- en treinstations.
–– Selecteer Videos/Images of Text, afhankelijk van de beeldmodus.
•• Video Wall
Geschikt voor omgevingen waar een videomuur wordt gebruikt.
–– Selecteer Videos/Images of Text, afhankelijk van de beeldmodus.
•• Calibration
in deze modus worden de instellingen voor helderheid, kleur, gamma en uniformiteit toegepast die met het
kleurkalibratieprogramma Advanced Color Management zijn gewijzigd.
–– Als u de modus Calibration goed wilt gebruiken, moet u de instellingen voor de beeldkwaliteit, zoals
helderheid, kleur, gamma en uniformiteit, goed configureren met het kleurkalibratieprogramma Advanced
Color Management.
–– U kunt het programma Advanced Color Management downloaden van www.samsung.com/displaysolutions.
•• BD Wise
Voorziet in de optimale beeldkwaliteit voor Samsung DVD-, Blu-ray- en Home Theater-producten die BD Wise
ondersteunen. Wanneer BD Wise op On staat, wordt de beeldmodus automatisch gewijzigd naar de optimale
resolutie.
–– Beschikbaar wanneer u Samsung-producten die BD Wise ondersteunen verbindt met het product via een
HDMI-kabel.
–– De functie BD Wise kan alleen worden gebruikt wanneer een bronapparaat met de functie BD Wise wordt
aangesloten.
96
Backlight / Contrast / Brightness
/ Sharpness / Colour / Tint (G/R)
Uw product heeft diverse opties om de beeldkwaliteit af te stellen.
Picture Mode
Shops & Shopping Centres,
Offices & Schools, Terminals &
Stations, Video Wall
MENU m → Picture → ENTER E
Picture
Picture Mode
Shops & Shopping Centres
· Backlight
80
· Contrast
70
· Brightness
45
· Sharpness
80
· Colour
50
· Tint (G/R)
G50
Picture Modeinstellingen
Opties die kunnen worden
gewijzigd
Videos/Images
Backlight / Contrast / Brightness / Sharpness
/ Colour / Tint (G/R)
Text
Backlight / Contrast / Brightness / Sharpness
Calibration
Backlight
BD Wise
Backlight / Contrast / Brightness / Sharpness
/ Colour / Tint (G/R)
――Wanneer u iets verandert aan Backlight, Contrast, Brightness, Sharpness, Colour of Tint (G/R), wordt het
schermmenu dienovereenkomstig aangepast.
――U kunt voor elk extern apparaat dat op een ingang van het product is aangesloten, instellingen afstellen en
opslaan.
――Door de helderheid van het beeld te verminderen, spaart u energie.
R50
–– De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.
97
Colour Temperature
Hiermee past u de kleurtemperatuur aan (rood / groen / blauw). (Bereik: 2.800K-16.000K)
――Wordt ingeschakeld als Colour Tone is ingesteld op Off.
MENU m → Picture → Colour Temperature → ENTER E
――Colour Temperature is uitgeschakeld als Picture Mode is ingesteld op Calibration of BD Wise.
Picture
Colour Temperature
16000K
–– De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.
98
White Balance
2 Point
hiermee kunt u de kleurbalans voor een natuurlijker beeld aanpassen.
MENU m → Picture → White Balance → ENTER E
•• R-Offset / G-Offset / B-Offset: hiermee kunt u de donkerheid van elke kleur (rood, groen, blauw) aanpassen.
•• R-Gain / G-Gain / B-Gain: hiermee kunt u de helderheid van elke kleur (rood, groen, blauw) aanpassen.
Picture
White Balance
•• Reset: Geschikt voor omgevingen waar een videomuur wordt gebruikt.
10 Point
Regelt de witbalans met een 10 punteninterval door de helderheid van rood, groen en blauw aan te passen.
•• 10 Point (Off / On)
――Level, Red, Green, Blue en Reset kunnen alleen worden gebruikt wanneer 10 Point is ingesteld op On.
–– De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.
•• Level: hiermee kunt u een interval selecteren om aan te passen.
•• Red: hiermee kunt u het roodniveau aanpassen.
•• Green: hiermee kunt u het groenniveau aanpassen.
•• Blue: hiermee kunt u het blauwniveau aanpassen.
•• Reset: Geschikt voor omgevingen waar een videomuur wordt gebruikt.
――Deze functie wordt mogelijk niet ondersteund door sommige externe apparatuur.
――Ingeschakeld wanneer Picture Mode is ingesteld op Offices & Schools (Videos/Images).
99
Gamma
Stel de primaire kleurenintensiteit bij.
――Als Picture Mode op Calibration staat, is Gamma uitgeschakeld.
MENU m → Picture → Gamma → ENTER E
Picture
Gamma
0
–– De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.
Calibrated value
Hiermee geeft u aan of de instellingen voor helderheid, kleur, gamma en uniformiteit die met het
kleurkalibratieprogramma Advanced Color Management zijn gewijzigd, moeten worden toegepast in de informatieen advertentiemodi.
MENU m → Picture → Calibrated value → ENTER E
•• Don't apply / Apply
――U kunt het programma Advanced Color Management downloaden van www.samsung.com/displaysolutions.
――Als Picture Mode op Calibration staat, is Calibrated value uitgeschakeld.
Picture
Calibrated value
Don't apply
–– De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.
100
Advanced Settings
Picture Mode
MENU m → Picture → Advanced Settings → ENTER E
Shops & Shopping Centres,
Offices & Schools, Video Wall
Advanced Settings
Dynamic Contrast
High
Black Tone
Darkest
Flesh Tone
0
RGB Only Mode
Colour Space
Motion Lighting
Off
Native
Off
Terminals & Stations
BD Wise
Picture Modeinstellingen
Opties die kunnen worden gewijzigd
Videos/Images
Dynamic Contrast / Black Tone / Flesh Tone /
RGB Only Mode / Colour Space
Text
Dynamic Contrast / Black Tone
Videos/Images
Dynamic Contrast / Black Tone / Flesh Tone
/ RGB Only Mode / Colour Space / Motion
Lighting
Text
Dynamic Contrast / Black Tone
Dynamic Contrast / Black Tone / Flesh Tone /
RGB Only Mode / Colour Space
――Als Picture Mode op Calibration staat, is Advanced Settings uitgeschakeld.
–– De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.
101
Dynamic Contrast
Advanced Settings
Dynamic Contrast
High
Black Tone
Darkest
Flesh Tone
0
RGB Only Mode
Colour Space
Motion Lighting
Off
Native
Off
–– De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.
Pas het contrast van het scherm aan.
•• Off / Low / Medium / High
Black Tone
Selecteer het zwartniveau om de schermdiepte af te stellen.
•• Off / Dark / Darker / Darkest
Flesh Tone
Hiermee wordt de roze Flesh Tone benadrukt.
RGB Only Mode
Hiermee geeft u de kleuren Red, Green en Blue weer voor fijne aanpassingen in de tint en verzadiging.
•• Off / Red / Green / Blue
Colour Space
Stelt bereik en variëteit van de kleuren af (de kleurruimte) die beschikbaar zijn om beelden te creëren.
•• Auto / Native / Custom
――Als u Colour, Red, Green, Blue of Reset wilt aanpassen, moet u Colour Space op Custom zetten.
Motion Lighting
Vermindert het energieverbruik door de helderheid van het scherm te verminderen als het beeld op het scherm in
beweging is.
•• Off / On
――Ingeschakeld wanneer Picture Mode is ingesteld op Terminals & Stations (Videos/Images).
102
Picture Options
Picture Mode
MENU m → Picture → Picture Options → ENTER E
Shops & Shopping Centres,
Offices & Schools, Terminals &
Stations, Video Wall
Picture Options
Colour Tone
Off
Picture Modeinstellingen
Opties die kunnen worden
gewijzigd
Videos/Images
Colour Tone / Digital Clean View / MPEG
Noise Filter / HDMI Black Level / Film Mode
/ Motion Plus / Dynamic Backlight
Text
Colour Tone / HDMI Black Level / Dynamic
Backlight
Digital Clean View
Auto
Calibration
HDMI Black Level / Dynamic Backlight
MPEG Noise Filter
Auto
BD Wise
HDMI Black Level
Low
Colour Tone / Digital Clean View / MPEG
Noise Filter / HDMI Black Level / Film Mode
/ Dynamic Backlight
Film Mode
Motion Plus
Dynamic Backlight
Off
Standard
On
–– De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.
103
Colour Tone
Picture Options
Colour Tone
Off
Digital Clean View
Auto
MPEG Noise Filter
Auto
HDMI Black Level
Low
Film Mode
Motion Plus
Dynamic Backlight
Off
Standard
On
Als Picture Mode is ingesteld op Text
•• Off / Standard / Cool / Warm
Als Picture Mode is ingesteld op Videos/Images of BD Wise
•• Off / Standard / Cool / Warm1 / Warm2
――Als Picture Mode op Calibration staat, is Colour Tone uitgeschakeld.
――U kunt voor elk extern apparaat dat op een ingang van het product wordt aangesloten, instellingen afstellen en
opslaan.
Digital Clean View
Als het door uw product ontvangen zendsignaal zwak is, kunt u de functie Digital Clean View activeren om
eventuele statische beelden en echobeelden op het scherm te verminderen.
•• Off / Low / Medium / High / Auto
――Het ontvangen signaal is het sterkst wanneer de balk groen is.
–– De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.
――Als het signaal zwak is, dient u alle opties te proberen totdat het product het beste beeld weergeeft.
MPEG Noise Filter
Vermindert de MPEG-ruis om verbeterde beeldkwaliteit te bieden.
•• Off / Low / Medium / High / Auto
104
HDMI Black Level
Picture Options
Colour Tone
Off
Digital Clean View
Auto
MPEG Noise Filter
Auto
HDMI Black Level
Low
Film Mode
Motion Plus
Dynamic Backlight
Off
Standard
On
selecteert het zwartniveau op het scherm om de schermdiepte aan te passen.
•• Low / Normal / Auto
――Alleen beschikbaar in de modi HDMI en DVI (AV-timing: 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p).
Film Mode
Deze modus wordt gebruikt voor de weergave van films.
Stelt het product automatisch in om van alle bronnen filmsignalen op te vangen en te verwerken en stelt het beeld
voor optimale kwaliteit af.
•• Off / Auto1 / Auto2
――Beschikbaar in HDMI(1080i).
–– De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.
105
Motion Plus
Picture Options
Colour Tone
Off
Digital Clean View
Auto
MPEG Noise Filter
Auto
HDMI Black Level
Low
Film Mode
Motion Plus
Dynamic Backlight
Verwijdert de wazigheid en trillingen van scènes met grote hoeveelheden snelle bewegingen om een duidelijker
beeld te geven.
Afhankelijk van het land kunnen de menunamen verschillen.
Off: hiermee schakelt u Motion Plus uit.
Clear: hiermee zet u Motion Plus op Clear (voor een duidelijke weergave van bewegende beelden).
Standard: hiermee zet u Motion Plus op Standard.
Smooth: hiermee zet u Motion Plus op Smooth (voor een natuurlijke weergave van bewegende beelden).
Off
Custom: gebruik dit om de scherminbranding en trillingen te reduceren zoveel als u wilt.
Standard
•• Blur Reduction: gebruik dit om de scherminbranding te reduceren zoveel als u wilt.
–– Dit wordt alleen ondersteund als Motion Plus is ingesteld op Custom.
On
•• Judder Reduction: gebruik dit om de trillingen te reduceren zoveel als u wilt.
–– Dit wordt alleen ondersteund als Motion Plus is ingesteld op Custom.
•• LED Clear Motion: gebruik dit om de trillingen te reduceren zoveel als u wilt.
–– Dit wordt alleen ondersteund als Motion Plus is ingesteld op Custom.
–– De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.
•• Reset: hiermee herstelt u de Motion Plus-instellingen naar de standaardwaarden.
–– De kleur op het scherm kan onbedoeld variëren met deze optie.
–– Uitgeschakeld wanneer PIP is ingesteld op On.
Dynamic Backlight
Hiermee wordt de achtergrondverlichting automatisch aangepast, zodat u het best mogelijke schermcontrast
krijgt voor de huidige omstandigheden.
•• Off / On
106
Picture Size
Kies het formaat en de beeldverhouding voor het scherm.
Picture Size
MENU m → Picture → Picture Size → ENTER E
――Welke opties er voor aanpassing worden weergegeven, is afhankelijk van de huidige invoerbron.
•• 16:9: hiermee stelt u het beeld in op breedbeeld 16:9.
Picture Size
Picture Size
•• Zoom1: gebruik dit voor gematigde vergroting. snijdt de boven- en zijkanten af.
16:9
•• Smart View 1: hiermee verkleint u het 16:9-beeld met 50%.
· Position
Resolution
•• Zoom2: gebruik dit voor een krachtigere vergroting.
•• Smart View 2: hiermee verkleint u het 16:9-beeld met 25%.
Off
–– De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.
•• Wide Fit: vergroot de verhouding tussen de breedte en de hoogte van het beeld zodat het gehele scherm
wordt gevuld.
•• 4:3: hiermee stelt u het beeld in op 4:3, de standaardmodus.
――Stel uw product niet voor langere tijd in op 4:3.
De randen die links en rechts of boven en onder aan het scherm worden weergegeven, kunnen beeldretentie
(schermverbranding) veroorzaken die niet door de garantie wordt gedekt.
•• Screen Fit: geeft het volle beeld weer zonder enige afsnijdingen als HDMI- (720p/1080i/1080p) worden
ingevoerd.
•• Custom: hiermee wordt de resolutie gewijzigd op basis van de voorkeuren van de gebruiker.
•• Original ratio: als de invoerbron PC, DVI, HDMI(computeraansluiting) is, wordt de video in de oorspronkelijke
beeldverhouding afgespeeld.
107
Position
Hiermee past u de beeldpositie aan. Position is alleen beschikbaar als Picture Size is ingesteld op Zoom1, Zoom2,
Wide Fit, Screen Fit of Custom.
――Om de functie Position te gebruiken na Zoom1, Zoom2, Wide Fit, Screen Fit of Custom te hebben geselecteerd,
volgt u deze stappen.
Picture Size
Picture Size
Custom
· Position
Resolution
Off
1
Druk op de knop d en selecteer Position. Druk op de knop E.
2
Druk op de knop u of d om het beeld omhoog of omlaag te bewegen.
3
Druk op de knop E.
–– De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.
Zoom/Position
Past de positie en de zoom van het beeld aan. Deze optie is beschikbaar wanneer de invoerbron is ingesteld op
HDMI (1080i/1080p) of DVI. Picture Size moet zijn ingesteld op Custom om de optie beschikbaar te maken.
――Custom onder Picture Size kan alleen worden gebruikt wanneer Picture Mode is ingesteld op Videos/Images in
Picture Size
Picture Size
de DVI-modus.
Custom
· Zoom/Position
Resolution
Off
–– De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.
1
Druk op de knop d en selecteer Zoom/Position. Druk op de knop E.
2
Selecteer Zoom of Position. Druk op de knop E.
3
Druk op de knop u/d/l/r om het beeld te verplaatsen.
4
Druk op de knop E.
――Als u het beeld naar de originele positie wilt resetten, selecteert u Reset in het scherm Zoom/Position. Het
beeld wordt naar de standaardpositie ingesteld.
108
Resolution
Als het beeld niet normaal is, zelfs als de resolutie van de grafische kaart een van de volgende is, kunt u de
beeldkwaliteit optimaliseren door dezelfde resolutie voor het product te selecteren als voor de pc met dit menu.
Beschikbare resoluties: Off / 1024x768 / 1280x768 / 1360x768 / 1366x768
109
Auto Adjustment
Stel de frequentiewaarden/posities af en stem de instellingen automatisch af.
MENU m → Picture → Auto Adjustment → ENTER E
Picture
Auto Adjustment
–– Alleen beschikbaar in de modus PC.
–– De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.
PC Screen Adjustment
MENU m → Picture → PC Screen Adjustment → ENTER E
Picture
PC Screen Adjustment
•• Coarse / Fine
Verwijdert of vermindert de beeldruis.
Als de ruis niet alleen met fijnafstemming wordt verwijderd, gebruikt u de functie Coarse om de frequentie zo
goed mogelijk af te stellen (Coarse) en voert u opnieuw een fijnafstemming uit. Nadat de ruis is verminderd,
stelt u het beeld opnieuw in zodat het met het midden van het scherm wordt uitgelijnd.
•• Position
Om de schermpositie van de computer af te stellen als het niet is gecentreerd of niet op het scherm van het
product past.
Druk op de knop ▲ of ▼ om de verticale positie af te stellen. Druk op de knop ◄ of ► om de horizontale positie
af te stellen.
•• Image Reset
stelt het beeld opnieuw in op de standaardinstellingen.
–– Alleen beschikbaar in de modus PC.
–– De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.
110
Picture Off
Wanneer u Picture Off selecteert, wordt het scherm uitgeschakeld. Het volume wordt niet uitgeschakeld.
Als u het scherm wilt inschakelen, drukt u op een willekeurige knop (maar niet op de volumeknop).
MENU m → Picture → Picture Off → ENTER E
Picture
Picture Off
–– De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.
Reset Picture
Reset uw huidige afbeeldingmodus naar de standaardinstellingen.
MENU m → Picture → Reset Picture → ENTER E
Picture
Reset Picture
–– De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.
111
Hoofdstuk 08
OnScreen Display
PIP
PIP-instellingen
MENU m → OnScreen Display → PIP → ENTER E
Het beeld van de externe videobron staat in het hoofdscherm en het beeld van het product staat in het PIP-scherm
voor subbeelden.
•• PIP (Off/On): hiermee schakelt u de PIP-functie in of uit.
OnScreen Display
•• Source: hiermee selecteert u de bron voor het subbeeld.
PIP
•• Position (
,
,
――In dubbele modus (
•• Size (
Display Orientation
,
,
,
,
,
): hiermee selecteert u de grootte van het subbeeld.
,
,
): hiermee selecteert u de positie van het subbeeld.
,
,
,
) kunt u Position niet selecteren.
•• Sound Select (Main/Sub): hiermee bepaalt u of u het geluid van het Main-beeld of het geluid van het Subbeeld hoort.
――Als Source Content Orientation op Portrait staat, is PIP uitgeschakeld.
Screen Protection
Message Display
Menu Language
,
――De Plug In Module-modus wordt alleen ondersteund wanneer een (apart verkrijgbare) PIM wordt aangesloten
English
op het product.
Reset OnScreen Display
–– De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.
–– Voor het geluid bij PIP raadpleegt u de aanwijzingen bij Sound Select.
–– Als u het product uitschakelt tijdens het kijken in de modus PIP, is de modus PIP ook
actief nadat u het product weer inschakelt.
–– U merkt wellicht dat de afbeelding in het PIP-scherm enigszins onnatuurlijk wordt
wanneer u het hoofdscherm gebruikt voor het bekijken van een spel of karaoke.
112
Display Orientation
Onscreen Menu Orientation
Stel de richting van het menuscherm in.
MENU m → OnScreen Display → Display Orientation → ENTER E
•• Landscape: hiermee geeft u het menu weer in liggende modus (standaard).
•• Portrait: hiermee geeft u het menu weer in staande modus aan de rechterkant van het scherm van het
product.
Display Orientation
Onscreen Menu Orientation
Landscape
Source Content Orientation
Source Content Orientation
Landscape
Stel de richting in van inhoud van externe apparaten die met het product zijn verbonden.
Aspect Ratio
Full Screen
–– De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.
•• Landscape: hiermee geeft u het scherm weer in liggende modus (standaard).
•• Portrait: hiermee geeft u het scherm weer in staande modus.
――Als PIP op On staat, is Source Content Orientation uitgeschakeld.
Aspect Ratio
Stel in hoe het gedraaide scherm moet worden weergegeven: schermvullend of origineel.
•• Full Screen: hiermee wordt het gedraaide scherm op een volledig scherm weergeven.
•• Original: hiermee wordt het gedraaide scherm in de oorspronkelijke beeldverhouding weergegeven.
――Alleen beschikbaar wanneer Source Content Orientation is ingesteld op Portrait.
――Als PIP op On staat, is Aspect Ratio uitgeschakeld.
113
Screen Protection
Auto Protection Time
MENU m → OnScreen Display → Screen Protection → ENTER E
Screen Protection
Auto Protection Time
Off
Screen Burn Protection
Als het scherm gedurende een bepaalde door u gedefinieerde tijd een stilstaande afbeelding weergeeft, activeert
het product de screensaver om het vormen van ingebrande spookafbeeldingen op het scherm te voorkomen.
•• Off / 2 hours / 4 hours / 8 hours / 10 hours
Screen Burn Protection
Om de kans op scherminbranding te reduceren is deze unit uitgerust met Screen Burn Protection-technologie voor
preventie van scherminbranding.
Met Screen Burn Protection wordt het beeld iets verplaatst op het scherm.
De instelling voor Screen Burn Protection Time stelt u in staat om de tijd in minuten te programmeren tussen
bewegingen van het beeld.
–– De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.
Pixel Shift
Beeldretentie kan worden geminimaliseerd door de pixels iets horizontaal of verticaal te bewegen.
•• Pixel Shift (Off / On)
――Horizontal, Vertical en Time kunnen alleen worden gebruikt wanneer Pixel Shift is ingesteld op On.
•• Horizontal: hiermee bepaalt u hoeveel pixels het scherm horizontaal wordt verplaatst.
•• Vertical: hiermee bepaalt u hoeveel pixels het scherm verticaal wordt verplaatst.
•• Time: hiermee stelt u het tijdsinterval in voor het uitvoeren van de respectievelijk horizontale of verticale
verplaatsing.
Beschikbare Pixel Shift-instellingen en optimale instellingen
Beschikbare instellingen
Optimale instellingen
Horizontal (pixels)
0~4
4
Vertical (pixels)
0~4
4
Time (minuten)
1 min ~ 4 min
4 min
――De waarde voor Pixel Shift kan verschillen, afhankelijk van de productgrootte en modus.
――Weergave van een stilstaand beeld of een 4:3-beeld voor langere tijd kan tot beeldretentie leiden. Dit is geen
defect.
――Als Picture Size op Screen Fit staat, is Pixel Shift uitgeschakeld.
114
Timer
Screen Burn Protection
U kunt de timer instellen voor Screen Burn Protection.
Pixel Shift
De functie Screen Burn Protection stopt automatisch na de opgegeven tijd.
Timer
Timer
Immediate display
Off
Off
Side Grey
Off
Repeat: hiermee wordt het patroon ter voorkoming van beeldretentie dat bij Mode is ingesteld weergegeven met
de opgegeven tussentijd (Period).
–– De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.
Interval: hiermee wordt het patroon ter voorkoming van beeldretentie dat bij Mode is ingesteld weergegeven
gedurende een bepaalde periode (van Start Time tot End Time).
――Mode, Period, Time, Start Time en End Time kunnen alleen worden gebruikt wanneer Timer is ingesteld op
Repeat of Interval.
•• Mode: hier selecteert u het patroon dat u wilt gebruiken om het scherm te beschermen.
–– Pixel: hiermee worden continu zwarte pixels op het scherm weergegeven.
–– Rolling bar: hiermee beweegt een verticale balk van links naar rechts.
–– Fading screen: hiermee wordt het hele scherm eerst lichter en dan donkerder.
――De patronen Rolling bar en Fading screen worden maar één keer weergegeven, ongeacht de opgegeven
periode of tijd.
•• Period: hiermee kunt u het interval voor het activeren van Screen Burn Protection opgeven.
――Deze optie kan worden gebruikt wanneer Repeat is geselecteerd bij Timer.
•• Time: hiermee bepaalt u hoe lang de functie Screen Burn Protection aan moet blijven.
――Ingeschakeld wanneer Timer is ingesteld op Repeat en Mode op Pixel.
•• Start Time: hiermee bepaalt u wanneer de schermbeveiliging moet beginnen.
――Deze optie kan worden gebruikt wanneer Interval is geselecteerd bij Timer.
•• End Time: hiermee bepaalt u wanneer de schermbeveiliging moet stoppen.
――Deze optie kan worden gebruikt wanneer Interval is geselecteerd bij Timer.
115
Immediate display
Screen Burn Protection
Selecteer de screensaver die u onmiddellijk wilt weergeven.
Pixel Shift
•• Off / Pixel / Rolling bar / Fading screen
Timer
Side Grey
Immediate display
Off
Side Grey
Off
Wanneer het scherm is ingesteld op de beeldverhouding 4:3, kunt u de helderheid instellen van de witte delen aan
de zijkant om het scherm te beschermen.
•• Off / Light / Dark
–– De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.
116
Message Display
Source Info
Geef aan of het schermmenu voor de bron moet worden weergegeven bij het veranderen van bron.
MENU m → OnScreen Display → Message Display → ENTER E
•• Off / On
No Signal Message
Message Display
Source Info
On
No Signal Message
On
MDC Message
On
Download Status Message
Off
Geef aan of het schermmenu voor geen signaal moet worden weergegeven wanneer geen signaal wordt
gedetecteerd.
•• Off / On
MDC Message
Geef aan of het schermmenu voor MDC moet worden weergegeven wanneer het product wordt aangestuurd via
MDC.
•• Off / On
–– De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.
Download Status Message
Geef aan of de status moet worden weergegeven bij het downloaden van inhoud van een server of ander apparaat.
•• Off / On
117
Menu Language
Stel de menutaal in.
――Wanneer u de taalinstellingen wijzigt, worden de wijzigingen alleen toegepast op de schermmenu's. Ze worden
niet toegepast op andere functies op uw computer.
MENU m → OnScreen Display → Menu Language → ENTER E
OnScreen Display
Menu Language
English
–– De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.
Reset OnScreen Display
Met deze optie worden de huidige instellingen onder OnScreen Display hersteld naar de fabrieksinstellingen.
MENU m → OnScreen Display → Reset OnScreen Display → ENTER E
OnScreen Display
Reset OnScreen Display
–– De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.
118
Hoofdstuk 09
Het geluid aanpassen
Configureer de geluidsinstellingen (Sound) van het product.
Sound Mode
U kunt een geluidsmodus kiezen die aansluit op uw persoonlijke voorkeuren.
•• Standard: selecteert de normale geluidsmodus.
•• Music: benadrukt muziek boven stem.
MENU m → Sound → Sound Mode → ENTER E
•• Movie: geeft het beste geluid voor films.
•• Clear Voice: benadrukt stem boven andere geluiden.
Sound
Sound Mode
Standard
•• Amplify: verhoog de intensiteit van geluid met hoge frequentie om een betere luisterervaring mogelijk te
maken voor slechthorenden.
――Als Speaker Settings op External staat, is Sound Mode uitgeschakeld.
Sound Effect
HDMI Sound
AV(HDMI)
Sound on Video Call
Current Source
Dolby Digital Comp
RF
Speaker Settings
Auto Volume
Off
–– De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.
119
Sound Effect
Configureer het gewenste geluidseffect voor het geluid dat wordt weergegeven.
――Als Speaker Settings op External staat, is Sound Effect uitgeschakeld.
――Alleen beschikbaar wanneer Sound Mode is ingesteld op Standard.
MENU m → Sound → Sound Effect → ENTER E
Virtual Surround
Sound Effect
Virtual Surround
Off
Dialog Clarity
Off
Equaliser
Deze functie voorziet in een virtuele stereofonie-ervaring met 5.1 kanalen via een luidsprekerset met gebruik van
HRTF (Head Related Transfer Function)-technologie.
•• Off / On
Dialog Clarity
Deze functie stelt u in staat om de intensiteit van een stem te verhogen boven achtergrondmuziek of
geluidseffecten zodat de dialoog duidelijker gehoord kan worden.
–– De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.
•• Off / On
Equaliser
Gebruik Equaliser om de geluidsinstellingen per luidspreker aan te passen.
•• Balance L/R: hiermee stelt u de balans af tussen de rechter- en linkerluidspreker.
•• 100Hz / 300Hz / 1kHz / 3kHz / 10kHz (aanpassing van de bandbreedte): hiermee stelt u het niveau van de
specifieke frequentie van de bandbreedte af.
•• Reset: hiermee reset u de equalizer naar de standaardinstellingen.
120
HDMI Sound
Selecteer of u het geluid wilt horen van AV(HDMI) of van PC(DVI).
•• AV(HDMI) / PC(DVI)
MENU m → Sound → HDMI Sound → ENTER E
Sound
HDMI Sound
AV(HDMI)
–– De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.
Sound on Video Call
MENU m → Sound → Sound on Video Call → ENTER E
Selecteer het geluid dat u wilt horen tijdens een video-oproep.
•• Current Source / Video Call
――Als Speaker Settings op External staat, is Sound on Video Call uitgeschakeld.
Sound
Sound on Video Call
Current Source
–– De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.
121
Dolby Digital Comp
Dolby Digital-compressie instellen.
•• Line / RF
MENU m → Sound → Dolby Digital Comp → ENTER E
Sound
Dolby Digital Comp
RF
–– De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.
Speaker Settings
Sound Output
MENU m → Sound → Speaker Settings → ENTER E
Als u luistert naar de soundtrack van een uitzending of film via een externe ontvanger, kunt u een geluidsecho
horen die wordt veroorzaakt door het verschil in decodeersnelheid tussen de luidsprekers van het product en de
luidsprekers die zijn aangesloten op uw audio-ontvanger. Als dit gebeurt, stelt u het product in op External.
Sound
Speaker Settings
•• External / Internal / Receiver
――Wanneer u Speaker Settings op External zet, worden de luidsprekers van het product uitgeschakeld.
U hoort alleen geluid via de externe luidsprekers. Wanneer Speaker Settings op Internal staat, zijn zowel de
luidsprekers van het product als de externe luidsprekers aan. U hoort geluid via beide luidsprekers.
――Als er geen videosignaal is, zijn zowel de luidsprekers van het product als de externe luidsprekers gedempt.
–– De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.
122
Auto Volume
Het volume kan per kanaal variëren.
Laat het volume automatisch aanpassen wanneer u overschakelt naar een ander kanaal.
•• Off / Normal / Night
MENU m → Sound → Auto Volume → ENTER E
Normal maakt het volumeniveau gelijk op elk kanaal, zodat het volumeniveau hetzelfde is wanneer u van kanaal
wisselt.
Sound
Auto Volume
Off
Night maakt het volumeniveau gelijk (lager) op elk kanaal, zodat het volumeniveau lager is wanneer u van kanaal
wisselt. Night is vooral handig 's nachts, wanneer u het volume laag wilt houden.
――Als u de volumeregeling van een aangesloten bronapparaat wilt gebruiken, zet u Auto Volume op Off. Een
wijziging van het volume van het aangesloten bronapparaat wordt mogelijk niet toegepast als Auto Volume is
ingesteld op Normal of Night.
――Als Speaker Settings op External staat, is Auto Volume uitgeschakeld.
–– De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.
Reset Sound
De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model. Reset alle geluidsinstellingen naar de fabriekswaarden.
MENU m → Sound → Reset Sound → ENTER E
Sound
Reset Sound
–– De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.
123
Hoofdstuk 10
Network
Network Status
Network Settings
MENUm → Network → Network Status → ENTERE
MENUm → Network → Network Settings → ENTERE
U kunt de huidige netwerk- en internetstatus controleren.
Wanneer u de netwerkinstellingen configureert, kunt u diverse Smart Hub-functies gebruiken,
bijvoorbeeld om te zoeken op internet, om inhoud te delen via een thuisnetwerk en om functies
bij te werken.
Network type
•• Wireless / Wired
124
Netwerkinstellingen (bedraad)
Aansluiten op een bedraad netwerk
Er bestaan drie manieren om uw product te bevestigen aan uw LAN met gebruik van een kabel.
•• U kunt uw product bevestigen aan uw LAN door de LAN-poort op de achterkant van uw
product met een extern modem te verbinden met gebruik van een LAN-kabel.
Zie het onderstaande schema.
•• Afhankelijk van de configuratie van uw netwerk, kunt u uw product bevestigen aan uw
LAN door de LAN-poort op de achterkant van uw product direct te verbinden met een
stopcontact van het netwerk met gebruik van een LAN-kabel.
Zie het onderstaande schema. Merk op dat het stopcontact bevestigd is aan een modem
of router elders in uw huis.
LAN
De LAN-poort aan de muur
RJ45
LAN
Extern modem
(ADSL / VDSL)
De modempoort aan de muur
Modemkabel
RJ45
LAN-kabel
•• U kunt uw product bevestigen aan uw LAN door het verbinden van de LAN-poort op de
achterkant van het product met een IP-verdeler die verbonden is met een extern modem.
Gebruik een LAN-kabel voor de verbinding. Zie het onderstaande schema.
LAN
De modempoort aan de muur
Extern modem
(ADSL / VDSL)
IP-deler
(in geval van een DHCP-server)
RJ45
LAN-kabel
In het geval van een dynamisch netwerk, dient u een ADSL-modem of -router te gebruiken die
het Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) ondersteunt. Modems en routers die DHCP
ondersteunen, geven automatisch het IP-adres, subnetmasker, poort en DNS-waarden die
uw product nodig heeft voor toegang tot het internet, zodat u dit niet handmatig in hoeft te
voeren. De meeste thuisnetwerken zijn dynamische netwerken.
Sommige netwerken hebben een statisch IP-adres nodig. Als uw netwerk een statisch IP-adres
nodig heeft, moet u het IP-adres, subnetmasker, poort en DNS-waarden handmatig invoeren in
het kabelopmaakscherm van uw product bij het instellen van de netwerkverbinding. Voor het
verkrijgen van het IP-adres, subnetmasker, poort en DNS-waarden, neemt u contact op met uw
Internet Service Provider (ISP).
Als u een Windows-computer hebt, kunt u deze waarden ook via uw computer verkrijgen.
――U kunt ADSL-modems gebruiken die DHCP ondersteunen indien uw netwerk een statisch IPadres nodig heeft.
――ADSL-modems die DHCP ondersteunen, laten u tevens statische IP-adressen gebruiken.
Modemkabel
LAN-kabel
LAN-kabel
125
Stel de netwerkverbinding in om internetservices te gebruiken zoals het uitvoeren van
software-upgrades.
Network Settings automatisch (bedraad)
Hierop sluit u een netwerkkabel aan voor de verbinding met het netwerk.
2
In het pop-upmenu dat verschijnt, klikt u op Status.
3
Op het dialoogvenster dat verschijnt, klikt u op het tabblad Support.
4
Op het tabblad Support klikt u op de knop Details. De netwerkverbindingswaarden
worden weergegeven.
Sluit eerst een netwerkkabel aan.
Hoe u automatisch kunt instellen
Hoe u handmatig kunt instellen
1
Stel Network type in op Wired op de pagina Network Settings.
1
Stel Network type in op Wired op de pagina Network Settings.
2
Druk op de knop Connect om Network Settings te starten.
2
Druk op de knop Connect om Network Settings te starten.
–– De knop Connect kan alleen worden gebruikt wanneer de LAN-kabel goed is
aangesloten.
3
Het scherm voor netwerktests verschijnt en verifieert de netwerkverbinding.
–– De knop Connect kan alleen worden gebruikt wanneer de LAN-kabel goed is
aangesloten.
3
Zodra de verbinding is geverifieerd, verschijnt het bericht 'Wired network and Internet
connection completed.'.
――Als de verbinding mislukt, dient u de LAN-poortverbinding te controleren.
――Als het automatische proces de waarden van de netwerkverbinding niet kan vinden of als u
de verbinding handmatig wilt instellen, gaat u naar de volgende paragraaf voor het instellen
van het netwerk.
De verificatieprocedure stopt.
4
5
――Wanneer u IP Settings instelt op Enter manually, verandert DNS Setting automatisch in
Enter manually.
6
Selecteer ten slotte onderaan op de pagina OK en druk op E. Het scherm voor
netwerktests verschijnt en de verificatieprocedure start.
De netwerkverbindingswaarden ophalen
1
Selecteer het veld bovenaan, druk op E en zet vervolgens IP Settings op Enter manually.
Herhaal de invoerprocedure voor elk veld in het IP Address.
In een kantoor kunnen statische IP-adressen worden gebruikt.
Om de netwerkverbindingswaarden op de meeste Windows-computers weer te geven, volgt u
onderstaande stappen.
Selecteer IP Settings in het scherm voor de netwerkverbinding. Het scherm IP Settings
wordt weergegeven.
Network Settings handmatig (bedraad)
Als dit het geval is, informeert u bij de netwerkbeheerder naar het IP-adres, het subnetmasker,
de gateway en het adres van de DNS-server. Voer deze waarden handmatig in.
Het scherm voor netwerktests verschijnt en de verificatieprocedure start. Druk op Stop.
7
Zodra de verbinding is geverifieerd, verschijnt het bericht 'Wired network and Internet
connection completed.'.
Klik met de rechtermuisknop op het netwerkpictogram rechtsonder op het scherm.
126
Netwerk instellen (draadloos)
Aansluiten op een draadloos netwerk
Draadloze IP-deler
(router met een DHCP-server)
De LAN-poort aan de muur
Automatische netwerkinstelling (draadloos)
De meeste draadloze netwerken hebben een optioneel veiligheidssysteem dat vereist dat
apparaten die toegang tot het netwerk hebben een gecodeerde beveiligingscode uitzenden,
ook wel een toegangscode of Security Key genoemd. De Security Key is gebaseerd op een
toegangszin die meestal uit een woord of een reeks letters en nummers van een aangegeven
lengte bestaat, die u hebt moeten invoeren toen u voor uw draadloze netwerk de beveiliging
instelde. Als u deze methode voor het instellen van de netwerkverbinding gebruikt en voor
uw draadloze netwerk een Security Key hebt, moet u tijdens de automatische of handmatige
instellingsprocedure de toegangszin invoeren.
Hoe u automatisch kunt instellen
LAN-kabel
Samsung raadt het gebruik van IEEE 802.11n aan. Wanneer u video afspeelt via een
netwerkverbinding, kan het zijn dat de video niet soepel afgespeeld wordt.
――Selecteer een kanaal voor de draadloze IP-verdeler die momenteel niet gebruikt wordt. Als
het kanaal dat ingesteld is voor de draadloze IP-verdeler momenteel gebruikt wordt door
een ander apparaat in de nabijheid, leidt dit tot interferentie en een communicatiefout.
――Uw product ondersteunt alleen de volgende beveiligingsprotocollen voor draadloze
1
Stel Network type in op Wireless op de pagina Network Settings.
2
De functie Network zoekt naar beschikbare draadloze netwerken. Er wordt een lijst
beschikbare netwerken weergegeven.
3
drukt u vervolgens twee keer op de knop E.
netwerken.
Als u de modus Pure High-throughput (Greenfield) 802.11n selecteert en het coderingstype
is ingesteld op WEP, TKIP of TKIP AES (WPS2Mixed) op uw AP of draadloze router,
ondersteunen Samsung producten geen verbinding overeenkomstig de nieuwe Wi-Ficertificatiespecificaties.
――Als uw draadloze router WPS (Wi-Fi Protected Setup) ondersteunt, kunt u verbinding
maken met het netwerk via PBC (Push Button Configuration) of PIN (Personal Identification
Number). WPS configureert automatisch de SSID- en WPA-sleutel in elke modus.
――Verbindingsmethoden: U kunt de draadloze netwerkverbinding op drie manieren instellen.
Automatisch instellen (met gebruik van de functie Automatisch netwerk zoeken),
handmatig instellen, WPS(PBC)
In de lijst van netwerken drukt u op de knop ▲ of ▼ om een netwerk te selecteren en
――Als de gewenste draadloze router niet wordt weergegeven, selecteert u Refresh om
opnieuw te zoeken.
――Als de router ook na een nieuwe poging niet wordt gevonden, selecteert u de knop Stop.
De knop Add Network wordt weergegeven.
4
Als het scherm Enter password. verschijnt, gaat u naar stap 5. Als u een draadloze router
selecteert die geen beveiliging heeft, gaat u naar stap 7.
5
Als de router beveiliging heeft, voert u de Enter password. (beveiligingssleutel of pincode)
in.
127
6
Gebruik ten slotte de pijltoets rechts om de cursor naar Done te verplaatsen en druk op E.
Hoe u handmatig kunt instellen
Het scherm voor netwerkverbindingen verschijnt en de verificatieprocedure start.
1
Stel Network type in op Wireless op de pagina Network Settings.
2
De functie Network zoekt naar beschikbare draadloze netwerken. Er wordt een lijst
――Er is verbinding met de router, maar internet is niet toegankelijk.
7
Zodra de verbinding is geverifieerd, verschijnt het bericht 'Your wireless network and
beschikbare netwerken weergegeven.
Internet connection are setup and ready to use.'.
3
Handmatige netwerkinstelling (draadloos)
drukt u vervolgens twee keer op de knop E.
――Als de gewenste draadloze router niet wordt weergegeven, selecteert u Refresh om
In een kantoor kunnen statische IP-adressen worden gebruikt.
opnieuw te zoeken.
――Als de router ook na een nieuwe poging niet wordt gevonden, selecteert u de knop Stop.
Als dit het geval is, informeert u bij de netwerkbeheerder naar het IP-adres, het subnetmasker,
de gateway en het adres van de DNS-server. Voer deze waarden handmatig in.
De netwerkverbindingswaarden ophalen
Om de netwerkverbindingswaarden op de meeste Windows-computers weer te geven, volgt u
onderstaande stappen.
1
Klik met de rechtermuisknop op het netwerkpictogram rechtsonder op het scherm.
2
In het pop-upmenu dat verschijnt, klikt u op Status.
3
Op het dialoogvenster dat verschijnt, klikt u op het tabblad Support.
4
Op het tabblad Support klikt u op de knop Details. De netwerkverbindingswaarden
In de lijst van netwerken drukt u op de knop u of d om een netwerk te selecteren en
4
Als het scherm Enter password. verschijnt, gaat u naar stap 5. Als u een draadloze router
selecteert die geen beveiliging heeft, gaat u naar stap 7.
5
Als de router beveiliging heeft, voert u de Enter password. (beveiligingssleutel of pincode)
in.
6
Gebruik ten slotte de pijltoets rechts om de cursor naar Done te verplaatsen en druk op E.
Het scherm voor netwerkverbindingen verschijnt en de verificatieprocedure start.
7
Selecteer Stop tijdens de pogingen om verbinding te maken met het netwerk. De
verbinding wordt nu gestopt.
worden weergegeven.
8
Selecteer IP Settings in het scherm voor de netwerkverbinding. Het scherm IP Settings
wordt weergegeven.
9
Selecteer het veld bovenaan, druk op E en zet vervolgens IP Settings op Enter manually.
Herhaal de invoerprocedure voor elk veld in het IP Address.
――Wanneer u IP Settings instelt op Enter manually, verandert DNS Setting automatisch in
Enter manually.
128
10 Selecteer ten slotte onderaan op de pagina OK en druk op E. Het scherm voor
netwerktests verschijnt en de verificatieprocedure start.
11
Zodra de verbinding is geverifieerd, verschijnt het bericht 'Your wireless network and
Internet connection are setup and ready to use.'.
WPS(PBC)
Hoe u kunt instellen met WPS(PBC)
Als uw router een knop voor WPS(PBC) heeft, volgt u onderstaande stappen.
1
Stel Network type in op Wireless op de pagina Network Settings.
2
Selecteer WPS(PBC), druk op E en druk vervolgens nog een keer op E.
3
Druk binnen 2 minuten op de knop WPS(PBC) op uw router. Uw product verkrijgt
automatisch alle netwerkinstellingswaarden die nodig zijn en maakt verbinding met uw
netwerk.
4
Het scherm voor netwerkverbinding verschijnt en het netwerk is ingesteld.
129
Wi-Fi Direct
MENUm → Network → Wi-Fi Direct → ENTERE
Als u deze functie wilt gebruiken,
moet uw mobiele apparaat Wi-Fi
Direct ondersteunen.
Stel deze optie in als u het product wilt aansluiten op draadloze mobiele apparaten. Met deze functie kunt u draadloze mobiele apparatuur rechtstreeks,
zonder router, aansluiten op het product.
Als u uw mobiele apparaat met behulp van Wi-Fi Direct wilt aansluiten op uw product, volgt u onderstaande
stappen:
1
Ga naar het scherm Wi-Fi Direct. Het product begint te zoeken naar apparaten.
2
Schakel de functie Wi-Fi Direct op uw apparaat in. Selecteer het gewenste Wi-Fi-apparaat.
•• PBC (Push Button Configuration – Configuratie met een druk op de knop): Druk binnen 2 minuten op de knop WPS(PBC) op uw Wi-Fi-apparaat. Uw
product verkrijgt automatisch alle netwerkinstellingswaarden die nodig zijn en maakt verbinding met uw netwerk.
•• PIN: voer de weergegeven PIN in op uw apparaat.
――Als u de verbinding met het apparaat wilt verbreken, selecteert u eerst het aangesloten Wi-Fi-apparaat en vervolgens selecteert u Disconnected.
Multimedia Device Settings
MENUm → Network → Multimedia Device Settings → ENTERE
Als u het delen van inhoud met uw product mogelijk wilt maken, kunt u andere apparaten, zoals smartphones en tablets, op uw netwerk laten.
130
Screen Mirroring
Server Network Settings
MENUm → Network → Screen Mirroring → ENTERE
MENUm → Network → Server Network Settings → ENTERE
Sluit op het product een mobiel apparaat aan dat de spiegelfunctie ondersteunt. Dit
maakt het mogelijk om het beeld en geluid van het mobiele apparaat weer te geven op het
product. Spiegelen is het weergeven van beeld en geluid van een mobiel apparaat op een
weergaveapparaat.
――Als u Screen Mirroring wilt gebruiken, moet het mobiele apparaat de spiegelfunctie wel
ondersteunen (dit is bijvoorbeeld AllShare Cast, WiDi (versie 3.5 of hoger) of Miracast).
Raadpleeg de website van de fabrikant van het mobiele apparaat als u wilt weten of de
spiegelfunctie beschikbaar is.
――Bij overbelasting van het netwerk kan het beeld of geluid haperen.
Screen Mirroring
Start de spiegelfunctie op het mobiele apparaat. Het mobiele apparaat zoekt het product en
geeft het weer in een lijst.
――Als het mobiele apparaat niet in staat is om verbinding met het product te maken, schakelt
u ze beide uit en weer in. Vervolgens probeert u het opnieuw.
Connect to server
Maak verbinding met een netwerk om Player te starten.
•• Server Address / SSL / Port
――Als de optie SSL is ingeschakeld, wordt de server geconfigureerd voor het gebruik van https
en wordt de gegevensoverdracht versleuteld.
――Voer het IP-adres en poortnummer van de server in. Gebruik 7001 als het poortnummer.
(Wanneer u met poortnummer 7001 geen verbinding kunt maken met de server, dient u bij
uw serverbeheerder het juiste poortnummer te achterhalen en dan het poortnummer te
wijzigen.)
MagicInfo Mode
Selecteer de juiste instelling bij MagicInfo Mode volgens de omgeving waarin u het product
gebruikt.
•• Lite / Premium
Server Access
Geef aan hoe verbinding wordt gemaakt met het servernetwerk.
•• Allow / Deny
FTP Mode
Geef de FTP-bedrijfsmodus op.
•• Active / Passive
131
Device Name
MENUm → Network → Device Name → ENTERE
Selecteer of voer een naam voor het apparaat in.
Deze naam kan op het netwerk getoond worden op afstandsbedieningen binnen het netwerk.
•• [Signage]Display 1 ~ 6 / User Input
132
Hoofdstuk 11
System
Accessibility
Menu Transparency
Hiermee wijzigt u de transparantie van het menu.
MENU m → System → Accessibility → ENTER E
•• High / Medium / Low
Accessibility
Menu Transparency
High Contrast
Medium
De achtergrond en het lettertype van het menu instellen op een hoog contrast. Met deze optie geselecteerd zijn de
menu's niet meer transparant.
High Contrast
Off
•• Off / On
Enlarge
Off
Enlarge
Het selecteerde item in het menu al dan niet groter weergeven.
–– De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.
•• Off / On
133
Setup
Eerste instellingen (System)
MENU m → System → Setup → ENTER E
Voer de oorspronkelijke stappen uit zoals de eerste keer dat u dit product in gebruik nam.
――Geef uw pincode van 4 cijfers in. Standaard is de pincode '0-0-0-0'.
U kunt de pincode eventueel wijzigen met de functie Change PIN.
System
Accessibility
Setup
Touch Control
Time
Auto Source Switching
Power Control
Eco Solution
–– De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.
134
Touch Control
Configureer de functies voor de aanraakbediening.
MENU m → System → Touch Control → ENTER E
Touch Control
Vergrendel de modus voor touchscreenbediening als u niet wilt dat apparaten kunnen worden bediend door
aanraking.
•• Off / On
Touch Control Lock
Off
Admin Menu Lock
Off
Device to Control
Touch Control Lock
Samsung SMART Signage
Admin Menu Lock
Stel Admin Menu Lock in om het menu met beheerinstellingen weer te geven wanneer u met uw vinger het scherm
blijft aanraken.
•• Off / On
――Als u de functie Touch Control wilt gebruiken, moet u de aanraakscherm-overlaykit (apart verkrijgbaar)
aanbrengen.
–– De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.
Device to Control
Geef de bron op die u door aanraking wilt bedienen.
•• Auto: schakel Device to Control in overeenstemming met de ingangsbron.
•• Samsung SMART Signage: voer aanraaksignalen in op het weergaveapparaat.
•• TOUCH OUT (Front): uitvoer van aanraaksignalen via de TOUCH OUT-poort van de bedieningsbalk.
•• TOUCH OUT (Rear): uitvoer van aanraaksignalen via de TOUCH OUT-poort aan de achterzijde van het product.
Device to
Control
Bron
Samsung SMART Signage TOUCH OUT (Front)
Magicinfo S, Magic IWB S
HDMI3
TOUCH OUT (Rear)
PC, Screen Mirroring,
HDMI1, HDMI2, DVI,
Magicinfo, Plug In Module
135
Time
U kunt Clock Set of Sleep Timer configureren. U kunt er met de functie Timer ook voor zorgen dat het product
automatisch wordt in- of uitgeschakeld op een bepaald tijdstip.
――Druk op de knop INFO als u de tijd wilt zien.
MENU m → System → Time → ENTER E
Clock Set
Time
Selecteer Clock Set. Selecteer Date of Time en druk vervolgens op E.
Clock Set
DST
On
Sleep Timer
Off
Power On Delay
0 sec
Gebruik de nummertoetsen om de nummers in te voeren of druk op de pijltoetsen omhoog/omlaag. Gebruik de
pijltoetsen links/rechts om van één invoerveld naar het volgende te gaan. Druk ten slotte op E.
――U kunt de Date en Time rechtstreeks instellen door op de nummertoetsen op de afstandsbediening te drukken.
DST
Schakelt de DST-functie (zomertijdfunctie) in of uit.
Off / On
•• Start Date: stel de begindatum van de zomertijdfunctie in.
–– De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.
•• End Date: stel de einddatum van de zomertijdfunctie in.
•• Time Offset: selecteer de juiste waarde voor uw tijdzone.
Sleep Timer
Schakelt het product na een vooraf ingestelde tijdsperiode automatisch uit.
(Off / 30 min / 60 min / 90 min / 120 min / 150 min / 180 min)
――Gebruik de pijltoetsen omhoog/omlaag om een tijdsperiode te selecteren en druk vervolgens op E. Als u Sleep
Timer wilt annuleren, selecteert u Off.
Power On Delay
Bij aansluiting van meerdere producten past u de inschakeltijd van elk product aan om overbelasting te voorkomen
(tussen 0 en 50 seconden).
136
Auto Source Switching
Wanneer u het scherm inschakelt met Auto Source Switching On en de vorige geselecteerde videobron niet actief
is, zal het scherm automatisch naar een actieve ingangsbron voor video zoeken.
MENU m → System → Auto Source Switching → ENTER E
Auto Source Switching
Wanneer Auto Source Switching op On staat, wordt automatisch gezocht naar actieve video.
Auto Source Switching
Als de actieve videobron niet wordt herkend, wordt de selectie bij Primary Source gebruikt.
Auto Source Switching
Off
Primary Source Recovery
Off
Primary Source
All
Secondary Source
PC
–– De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.
De selectie bij Secondary Source wordt gebruikt als er geen primaire videobron beschikbaar is.
Als de primaire en secundaire bron beide niet worden herkend, voert het scherm twee zoekopdrachten uit
voor een actieve bron; bij elke zoekopdracht worden de primaire en de secundaire bron gecontroleerd. Als de
zoekopdrachten niets opleveren, gaat het scherm terug naar de eerste videobron en wordt het bericht weergegeven
dat er geen signaal is.
Wanneer voor Primary Source de optie All is geselecteerd, controleert het scherm twee keer op rij alle videoingangen. Als er geen actief videosignaal wordt gevonden, keert het scherm terug naar de eerste videobron in de
reeks.
Primary Source Recovery
Selecteer of u de primaire ingangsbron wilt herstellen wanneer er een primaire ingangsbron wordt aangesloten.
――De functie Primary Source Recovery wordt uitgeschakeld als Primary Source op All staat.
Primary Source
Stel Primary Source in voor de automatische invoerbron.
Secondary Source
Stel Secondary Source in voor de automatische invoerbron.
――De functie Secondary Source wordt uitgeschakeld als Primary Source op All staat.
137
Power Control
Auto Power On
MENU m → System → Power Control → ENTER E
Power Control
Auto Power On
Off
PC module power
Max. Power Saving
Standby Control
Power Button
Network Standby
On
Auto
Power on only
Off
Deze functie schakelt het product automatisch in zodra de stekker in het stopcontact wordt gestoken. De aanuitknop hoeft niet te worden ingedrukt.
•• Off / On
PC module power
De PC-module kan los van de LFD worden in- en uitgeschakeld.
Synced power-on
Selecteer Off om de PC-module aan te zetten zonder de LFD in te schakelen.
•• Off / On
Synced power-off
Selecteer Off om de LFD uit te zetten zonder de PC-module uit te zetten.
•• Off / On
–– De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.
Max. Power Saving
Zet het product uit om het stroomverbruik te reduceren nadat de PC een gespecificeerde tijdsperiode niet is
gebruikt.
•• Off / On
――Alleen beschikbaar in de modi PC, DVI, HDMI.
138
Standby Control
Power Control
Auto Power On
Off
PC module power
Max. Power Saving
Standby Control
Power Button
Network Standby
On
Auto
Power on only
Off
U kunt instellen dat het product naar de stand-bystand schakelt zodra er een invoersignaal wordt ontvangen.
•• Auto
De energiebesparingsmodus wordt ingeschakeld wanneer er geen invoersignaal wordt gedetecteerd, ook al is
er een bronapparaat aangesloten op het weergaveapparaat.
Het bericht No Signal wordt weergegeven als er geen bronapparaat is aangesloten.
•• Off
Het bericht No Signal wordt weergegeven als geen invoersignaal wordt gedetecteerd.
――De optie Standby Control kan alleen worden gebruikt wanneer Source is ingesteld op PC, DVI of HDMI.
――Als No Signal wordt weergegeven terwijl er wel een bronapparaat is aangesloten, controleert u de
kabelverbinding.
――Als No Signal Message is ingesteld op Off, wordt het bericht No Signal niet weergegeven.
Als dit het geval is, stel dan No Signal Message in op On.
–– De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.
•• On
Hiermee wordt de energiebesparingsmodus geactiveerd als er geen invoersignaal wordt gedetecteerd.
Power Button
De aan-uitknop kan zo worden ingesteld dat het product daarmee alleen kan worden ingeschakeld of dat het
product daarmee kan worden in- en uitgeschakeld.
•• Power on only: hiermee wordt het product ingeschakeld met de aan-uitknop.
•• Power on and off: hiermee wordt het product in- of uitgeschakeld met de aan-uitknop.
Network Standby
Deze functie houdt de netwerkvoeding ingeschakeld wanneer het product wordt uitgeschakeld.
•• Off / On
139
Eco Solution
Energy Saving
U kunt het energieverbruik verminderen door de helderheid van het scherm aan te passen.
MENU m → System → Eco Solution → ENTER E
•• Off / Low / Medium / High
Eco Sensor
Eco Solution
Energy Saving
Off
Eco Sensor
Off
Screen Lamp Schedule
Off
No Signal Power Off
Off
Auto Power Off
Off
–– De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.
Om energie te besparen, passen de afbeeldinginstellingen zich automatisch aan het licht in de kamer aan.
•• Off / On
――Wanneer u de instelling bij Backlight onder Picture wijzigt wanneer Eco Sensor is ingeschakeld, kan Off niet
worden gebruikt.
――Als het schermcontrast onvoldoende is, stel dan Eco Sensor in op Off.
Als Eco Sensor op Off staat, voldoet hij mogelijk niet aan de energienormen.
Min. Backlight
Wanneer Eco Sensor op On staat, kunt u de minimale helderheid van het scherm handmatig aanpassen. Min.
Backlight is de donkerste stand. Zorg ervoor dat de instelling bij Min. Backlight lager is dan die bij Backlight.
――Als Eco Sensor op On staat, kan de helderheid van het beeldscherm wijzigen (enigszins donkerder of helderder
worden), afhankelijk van de lichtintensiteit van de omgeving.
140
Screen Lamp Schedule
Eco Solution
Energy Saving
Off
Screen Lamp Schedule
Eco Sensor
Off
Het lampschema in- of uitschakelen.
Screen Lamp Schedule
Off
No Signal Power Off
Off
Schedule 1, Schedule 2
Auto Power Off
Off
Time
•• Off / On
De helderheid van het paneel wordt op een bepaald tijdstip gewijzigd in de helderheid die is ingesteld bij Lamp.
–– De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.
Lamp
Pas de helderheid van het paneel aan. Hoe dichter bij 100, hoe lichter het paneel.
•• 0 ~ 100
No Signal Power Off
U kunt stroom besparen door het apparaat uit te schakelen wanneer er van geen enkele bron een signaal wordt
ontvangen.
•• Off / 15 min / 30 min / 60 min
――Uitgeschakeld wanneer een verbonden PC in de energiebesparende modus staat.
――Het product schakelt automatisch uit op een gespecificeerd tijdstip. De tijd kan indien gewenst gewijzigd
worden.
Auto Power Off
Om oververhitting te voorkomen, wordt het product automatisch uitgezet als u niet binnen een bepaald aantal
uren op een knop op de afstandsbediening drukt of een knop aanraakt op het voorpaneel van het product.
•• Off / 4 hours / 6 hours / 8 hours
141
Temperature Control
Deze functie detecteert de interne temperatuur van het product. U kunt een temperatuurbereik opgeven dat
acceptabel is.
De standaardtemperatuur is ingesteld op 77 C.
MENU m → System → Temperature Control → ENTER E
System
Temperature Control
De aanbevolen bedrijfstemperatuur voor dit product is 75 tot 80 C (op basis van een omgevingstemperatuur van 40
C).
――Het scherm wordt donkerder weergegeven wanneer de huidige temperatuur de opgegeven temperatuurlimiet
overschrijdt. Als de temperatuur blijft stijgen, wordt het product uitgeschakeld om oververhitting te voorkomen.
77
–– De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.
142
Device Manager
MENU m → System → Device Manager → ENTER E
Device Manager
Keyboard Settings
Mouse Settings
Pointer Settings
Opties configureren voor externe ingangsapparaten die met het product zijn verbonden.
Keyboard Settings
Wanneer u een toetsenbord op het product aansluit, wordt het menu Keyboard Settings weergegeven.
Select Keyboard
Selecteer een toetsenbord dat u wilt gebruiken uit de beschikbare verbonden toetsenborden.
――Het is mogelijk om slechts één verbonden toetsenbord te gebruiken.
Keyboard Options
――Afhankelijk van het land.
–– De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.
Keyboard Language
Geef de invoertaal voor het toetsenbord op.
Keyboard type
Geef het toetsenbordtype op.
Switch Input Language
De toetscombinatie configureren die wordt gebruikt om de invoertaal te wijzigen.
143
Device Manager
Keyboard Settings
Mouse Settings
Pointer Settings
Mouse Settings
Wanneer u een muis op het product aansluit, wordt het menu Mouse Settings weergegeven.
Select Mouse
Configureer de instellingen voor de verbinding met de muis of de opties voor verbonden muisapparaten.
――Van alle verbonden muisapparaten kan er maar één muis worden gebruikt.
Mouse Options
–– De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.
――Afhankelijk van het land.
Primary Button
Selecteer een knop op de muis voor de basisfuncties (klikken en invoeren).
•• Left (standaard) / Right
Pointer Speed
Stel de snelheid van de muisaanwijzer in.
•• Slow / Standard / Fast
144
Device Manager
Keyboard Settings
Mouse Settings
Pointer Settings
Pointer Settings
Geef de grootte, snelheid en vorm van de aanwijzer op.
――Pointer Settings is alleen beschikbaar wanneer een (apart verkrijgbare) Magic Presenter wordt aangesloten.
Pointer Size
Geef de grootte van de aanwijzer op.
•• Small / Medium / Large / Extra Large
–– De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.
Pointer Speed
Geef de snelheid van de aanwijzer op. Hoe hoger de snelheid, hoe hoger de gevoeligheid van de aanwijzer.
•• Slow / Standard / Fast
Pointer Image
Geef de vorm van de aanwijzer op.
•• Image 1 ~ Image 10
145
Play via
Selecteer de juiste instelling bij Play via volgens de omgeving waarin u het product gebruikt.
Afhankelijk van de instelling kan het startscherm er anders uitzien.
MENU m → System → Play via → ENTER E
•• MagicInfo / URL Launcher
System
Play via
MagicInfo
–– De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.
Change PIN
Het scherm Change PIN wordt weergegeven.
MENU m → System → Change PIN → ENTER E
Wanneer het scherm Confirm verdwijnt, drukt u op de knop Close. Het product heeft uw nieuwe PIN onthouden.
――Standaardwachtwoord: 0 - 0 - 0 - 0
Kies 4 willekeurige cijfers als pincode en voer deze in bij Enter New PIN. Voer dezelfde 4 cijfers nog een keer in bij
Confirm New PIN.
System
Change PIN
–– De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.
146
Security
Safety Lock
――Geef uw pincode van 4 cijfers in. Standaard is de pincode '0-0-0-0'.
U kunt de pincode eventueel wijzigen met de functie Change PIN.
MENU m → System → Security → ENTER E
•• Off / On
Security
Alle menu's en knoppen op het product en de afstandsbediening, behalve LOCK op de afstandsbediening, worden
met de functie Safety Lock vergrendeld.
Safety Lock
Off
· Power On Button
On
Button Lock
Off
USB Auto Play Lock
Off
Mobile Connection Lock
Off
U ontgrendelt de menu's en knoppen door te drukken op LOCK en vervolgens het wachtwoord in te voeren
(standaardwachtwoord: 0 - 0 - 0 - 0).
Power On Button
Schakel deze functie in om de aan/uit-toets op de afstandsbediening te kunnen gebruiken wanneer Safety Lock is
ingeschakeld.
•• Off / On
Button Lock
–– De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.
Dit menu kan gebruikt worden voor het vergrendelen van de knoppen op het product.
Als Button Lock op On staat, kan het product alleen worden bediend met de afstandsbediening.
•• Off / On
147
USB Auto Play Lock
Security
Safety Lock
Off
· Power On Button
On
Button Lock
Off
USB Auto Play Lock
Off
Mobile Connection Lock
Off
Selecteer of MagicInfo-inhoud die op een aangesloten USB-apparaat is opgeslagen, automatisch moet worden
afgespeeld.
•• Off
Hiermee wordt de MagicInfo-inhoud die op het USB-apparaat is opgeslagen, automatisch afgespeeld.
•• On
Hiermee wordt de MagicInfo-inhoud die op het USB-apparaat is opgeslagen, niet automatisch afgespeeld.
――Wanneer u een USB-apparaat met daarop MagicInfo-inhoud aansluit, wordt vijf seconden lang USB Auto Play
Lock : On weergegeven.
Mobile Connection Lock
–– De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.
U kunt ervoor zorgen dat andere apparaten in uw netwerk, zoals smartphones en tablets, geen inhoud kunnen
delen met uw Signage.
•• Off / On
148
General
Smart Security
De beveiliging om het weergaveapparaat en de aangesloten opslagapparaten te beschermen tegen virussen.
MENUm → System → General → ENTERE
Smart Security
General
Met deze optie schakelt u Smart Security in en uit.
Smart Security
On
BD Wise
On
Anynet+ (HDMI-CEC)
On
HDMI Hot Plug
On
DivX® Video On Demand
Game Mode
Off
–– De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.
•• Off / On
Scan
Het weergaveapparaat en de aangesloten opslagapparaten controleren op virussen.
Isolated List
De lijst met items die in isolatie zijn geplaatst omdat ze virussen bevatten.
Allowed List
De lijst met items die zijn toegestaan omdat ze geen virussen bevatten.
Settings
De opties voor Smart Security instellen.
Auto Scan
Automatisch scannen zodra het weergaveapparaat wordt ingeschakeld.
•• Off / On
Move to Isolated List automatically
Virussen automatisch in isolatie plaatsen.
•• Off / On
149
BD Wise
General
Smart Security
On
BD Wise
On
Anynet+ (HDMI-CEC)
On
HDMI Hot Plug
On
DivX® Video On Demand
Game Mode
Voorziet in de optimale beeldkwaliteit voor Samsung DVD-, Blu-ray- en Home Theater-producten die BD Wise
ondersteunen. Wanneer BD Wise op On staat, wordt de beeldmodus automatisch gewijzigd naar de optimale
resolutie.
•• Off / On
――Beschikbaar wanneer u Samsung-producten die BD Wise ondersteunen verbindt met het product via een HDMIkabel.
――De functie BD Wise kan alleen worden gebruikt wanneer een bronapparaat met de functie BD Wise wordt
aangesloten.
Off
–– De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.
150
Anynet+ (HDMI-CEC)
General
Smart Security
On
Anynet+ (HDMI-CEC)
BD Wise
On
Anynet+ (HDMI-CEC)
On
HDMI Hot Plug
On
Anynet+ is een functie die u in staat stelt om alle verbonden Samsung-apparaten die Anynet+ ondersteunen
te bedienen met uw afstandsbediening van Samsung. Het Anynet+-systeem kan alleen gebruikt worden met
Samsung-apparaten met een Anynet+-functie. Om er zeker van te zijn dat uw Samsung-apparaat deze functie
heeft, kijkt u of er een Anynet+-logo op staat.
――U kunt Anynet+-apparaten alleen bedienen met de afstandsbediening van het product, niet met de knoppen op
het product.
――De afstandsbediening van het product werkt wellicht niet onder bepaalde omstandigheden. In dit geval
selecteert u opnieuw het Anynet+-apparaat.
――Anynet+ werkt wanneer het AV-apparaat dat Anynet+ ondersteunt in stand-by of aan staat.
――In de PIP-modus werkt Anynet+ alleen wanneer er een AV-apparaat is aangesloten als hoofdscherm. Deze
functie werkt niet als het AV-apparaat is aangesloten als tweede scherm.
――Anynet+ ondersteunt tot 12 AV-apparaten in totaal. N.B.: u kunt maximaal 3 apparaten van hetzelfde type
verbinden.
DivX® Video On Demand
Game Mode
Off
–– De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.
Anynet+-menu
Het Anynet+-menu wijzigt afhankelijk van het type en de status van de Anynet+-apparaten die verbonden zijn met
het product.
――Druk op de knop TOOLS voor het weergeven van het Anynet+-menu en selecteer het menu dat u wilt.
Anynet+-menu
Omschrijving
View PC
Wijzigt Anynet+-modus naar PC-modus.
Select Device
Toont de lijst met Anynet+-apparaten.
(naam_apparaat) MENU
Toont het menu van de menu's voor verbonden apparaten. Bijv. als een DVD-speler
verbonden wordt, wordt het schijfmenu van de DVD-speler weergegeven.
(naam_apparaat) Tools
Toont het menu tools van het verbonden apparaat. Bijv. als een DVD-speler
verbonden wordt, wordt het menu tools van de DVD-speler weergegeven.
――Afhankelijk van het apparaat, is dit menu wellicht niet beschikbaar.
(naam_apparaat) Title
Menu
Toont het titelmenu van de schijf in het verbonden apparaat. Bijv. als een DVDspeler verbonden wordt, wordt het titelmenu van de film in de DVD-speler
weergegeven.
――Afhankelijk van het apparaat, is dit menu wellicht niet beschikbaar.
151
Auto Turn Off
Anynet+ (HDMI-CEC)
Anynet+ (HDMI-CEC)
On
Auto Turn Off
No
Search for Devices
–– De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.
Instellen van een Anynet+-apparaat om automatisch uit te schakelen (Off) wanneer het product wordt
uitgeschakeld.
•• No / Yes
――Als Auto Turn Off is ingesteld op Yes, gaan actieve externe apparaten uit op het moment dat het product wordt
uitgeschakeld.
――Mogelijk niet ingeschakeld, afhankelijk van het apparaat.
Search for Devices
Schakelen tussen Anynet+-apparaten
1
Druk op de knop TOOLS, selecteer Anynet+ (HDMI-CEC) en druk vervolgens op E.
2
Selecteer Select Device en druk op de knop E.
Als u geen apparaat kunt vinden dat u wilt, selecteert u Refresh voor het vernieuwen van de lijst.
3
Selecteer een apparaat en druk vervolgens op de knop E. U kunt overschakelen naar het geselecteerde
apparaat.
――Het menu Select Device wordt alleen weergegeven wanneer u Anynet+ (HDMI-CEC) instelt op On in het menu
System.
――Het overschakelen naar het geselecteerde apparaat kan tot 2 minuten duren. U kunt het overschakelen niet
annuleren tijdens het overschakelen.
――Als u een Anynet+-apparaat geselecteerd hebt door te drukken op de knop SOURCE en vervolgens de invoerbron
te selecteren, kunt u de Anynet+-functie niet gebruiken.
――Zorg ervoor dat u overschakelt naar een Anynet+-apparaat met behulp van de Select Device.
152
Foutoplossing voor Anynet+
Probleem
Anynet+ werkt niet.
Mogelijke oplossing
•• Controleer of het apparaat een Anynet+-apparaat is. Het Anynet+-systeem ondersteunt alleen Anynet+apparaten.
•• Controleer of het stroomsnoer van het Anynet+-apparaat goed is aangesloten.
•• Controleer de verbindingen van de Video/Audio/HDMI-kabel van het Anynet+-apparaat.
•• Controleer of Anynet+ (HDMI-CEC) op On staat in het System-menu.
•• Controleer of de afstandsbediening compatibel is met Anynet+.
•• Anynet+ werkt in bepaalde omstandigheden niet. (eerste installatie)
•• Als u de HDMI-kabel hebt verwijderd en vervolgens opnieuw verbonden hebt, dient u ervoor te zorgen dat u de
apparaten opnieuw zoekt of u zet uw product uit en weer aan.
•• Controleer of de Anynet+-functie van het Anynet-apparaat ingesteld is op On.
Ik wil Anynet+ starten.
•• Controleer of het Anynet+-apparaat goed aangesloten is op het product en controleer of Anynet+ (HDMI-CEC) is
ingesteld op On in het System-menu.
•• Druk op de knop TOOLS voor het weergeven van het Anynet+-menu en selecteer het menu dat u wilt.
Ik wil Anynet+ afsluiten.
•• Selecteer View PC in het Anynet+-menu.
•• Als u de afstandsbediening gebruikt, druk dan op SOURCE op de afstandsbediening en selecteer een ander
apparaat dan een Anynet+-apparaat.
•• Als u de modus voor touchscreenbediening gebruikt, blijft u het scherm aanraken (met het product
ingeschakeld) om het beheermenu weer te geven. Selecteer Source
in het beheermenu.
Het bericht 'Disconnecting
Anynet+ device ...' wordt
weergegeven op het scherm.
•• U kunt de afstandsbediening niet gebruiken tijdens het configureren Anynet+ of het overschakelen naar een
weergavemodus.
Het Anynet+-apparaat speelt
niet af.
•• U kunt de afspeelfunctie niet gebruiken wanneer de eerste installatie bezig is.
•• Gebruik de afstandsbediening nadat het product de Anynet+-configuratie heeft afgerond of klaar is met het
overschakelen naar Anynet+.
153
Probleem
Het verbonden apparaat wordt
niet weergegeven.
Mogelijke oplossing
•• Controleer of het apparaat wel of niet Anynet+-functies ondersteunt.
•• Controleer of de HDMI-kabel wel of niet goed aangesloten is.
•• Controleer of Anynet+ (HDMI-CEC) op On staat in het System-menu.
•• Zoek opnieuw naar Anynet+-apparaten.
•• Voor Anynet+ is een HDMI-verbinding nodig. Zorg ervoor dat het apparaat verbonden is met uw product via een
HDMI-kabel.
•• Sommige HDMI-kabels ondersteunen Anynet+-functies wellicht niet.
•• Als de verbinding verbroken wordt als gevolg van een stroomstoring of de HDMI-kabel is losgekoppeld, dient u
de apparaatscan te herhalen.
154
HDMI Hot Plug
General
Smart Security
On
BD Wise
On
Anynet+ (HDMI-CEC)
On
HDMI Hot Plug
On
DivX® Video On Demand
Game Mode
Off
–– De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.
Deze functie wordt gebruikt om de vertraging te activeren voor het inschakelen van een DVI-/HDMI-bronapparaat.
•• Off / On
DivX® Video On Demand
Toont de registratiecode die geautoriseerd is voor het product.
Als u verbinding maakt met de DivX®-website en registreert met die code, kunt u het VOD-registratiebestand
downloaden.
Voor meer informatie over DivX® VOD gaat u naar 'http://vod.divx.com'.
Game Mode
Bij het verbinden met een spelconsole zoals PlayStation™ of Xbox™ kunt u genieten van een meer realistische
spelervaring door het selecteren van spelmodus.
•• Off / On
――Voorzorgsmaatregelen en beperkingen voor Game Mode
Voor het loskoppelen van de spelconsole en het verbinden van een ander extern apparaat stelt u Game Mode in
op Off in het instelmenu.
155
Reset System
Met deze optie worden de huidige instellingen onder System hersteld naar de fabrieksinstellingen.
MENU m → System → Reset System → ENTER E
System
Reset System
–– De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.
156
Hoofdstuk 12
Ondersteuning
Software Update
Contact Samsung
MENU m → Support → Software Update → ENTER E
MENU m → Support → Contact Samsung → ENTER E
Het menu Software Update stelt u in staat om uw productsoftware te upgraden naar de
nieuwste versie.
――Zorg ervoor dat u de stroom niet uitzet totdat de upgrade klaar is. Het product gaat
Bekijk deze informatie als uw product niet goed werkt of wanneer u de software wilt upgraden.
automatisch uit en aan na het afronden van de software-upgrade.
――Bij het upgraden van software gaan alle video- en audio-instellingen die u gedaan hebt
terug naar de standaardinstellingen. Wij adviseren u om uw instellingen op te schrijven
zodat u ze gemakkelijk kunt resetten na de upgrade.
Update now
Werk de software bij naar de meest recente versie.
――Current version: dit is de softwareversie die reeds geïnstalleerd is in het product.
Auto update
U kunt informatie vinden over onze Helpcentra en over het downloaden van producten en
software.
――Contact Samsung en zoek de Model Code en Software Version van het product.
Go to Home
MENU m → Support → Go to Home → ENTER E
Toegankelijk met de knop HOME
op de afstandsbediening.
Met Go to Home kunt u diverse inhoud afspelen vanaf een geheugenapparaat of via een
verbonden netwerk.
Deze functie werkt het product automatisch bij wanneer het niet in gebruik is.
•• Off / On
Reset All
MENU m → Support → Reset All → ENTER E
Met deze optie worden de huidige instellingen voor een weergaveapparaat hersteld naar de
fabrieksinstellingen.
157
Hoofdstuk 13
Foto's, video's en muziek afspelen (media afspelen)
Geniet van video-, foto- en muziekbestanden die op een USB MSC-apparaat zijn opgeslagen.
U kunt foto's, video's en muziek afspelen die op een opslagapparaat zijn opgeslagen.
U kunt diverse inhoud afspelen op de volgende manieren.
•• Met een USB-apparaat: u kunt media, zoals video's, foto's en muziek, afspelen vanaf een USB-apparaat.
•• Door een opslagapparaat aan te sluiten: u kunt media afspelen die op een opslagapparaat zijn opgeslagen, zoals op een smartphone, camera,
computer of clouddienst.
Lees het volgende voordat u de functie voor het afspelen van media
gebruikt met een USB-apparaat
Let op
•• Voordat u een USB-apparaat op het product aansluit, moet u een back-up van uw bestanden maken om ervoor te zorgen dat u geen gegevens
kwijtraakt.
Samsung Electronics is niet aansprakelijk voor schade aan of verlies van gegevens.
•• Verwijder de USB-kabel niet terwijl gegevens worden geladen.
•• Als u een USB-apparaat aansluit met een USB-verlengkabel, wordt het USB-apparaat mogelijk niet herkend of kunnen de bestanden die op het
apparaat zijn opgeslagen misschien niet worden gelezen.
•• Als het product een aangesloten USB-apparaat niet herkent, zijn de bestanden op het USB-apparaat mogelijk beschadigd of niet afspeelbaar.
Sluit het USB-apparaat in dit geval aan op de computer om het te formatteren en zorg er vervolgens voor dat het apparaat goed wordt aangesloten.
•• Harde schijven (via USB aangesloten) van meer dan 2 TB worden niet ondersteund.
158
Compatibele apparaten voor het afspelen van media
•• Sommige digitale camera's, smartphones en audioapparaten die via USB werken, zijn mogelijk niet compatibel met het product.
•• Media afspelen kan alleen met USB MSC-apparaten.
•• MSC staat voor Mass Storage Class, een apparaat waarop grote hoeveelheden gegevens tegelijk kunnen worden opgeslagen en getransporteerd.
Enkele voorbeelden van MSC-apparaten: USB-sticks, kaartlezers en harde schijven met USB-aansluiting. (USB-hubs worden niet ondersteund.)
Deze MSC-apparaten moeten rechtstreeks worden aangesloten op een USB-poort op het product.
•• Als er meer dan één PTP-apparaat (Picture Transfer Protocol) wordt aangesloten, werkt er maar een apparaat tegelijk.
•• Als er meerdere MSC-apparaten worden aangesloten, worden sommige apparaten mogelijk niet herkend. USB-apparaten die veel stroom nodig
hebben (meer dan 500 mA of 5 V), worden mogelijk niet ondersteund.
•• Als er een waarschuwing voor oververhitting wordt weergegeven wanneer er een USB-apparaat is aangesloten of wordt gebruikt, wordt het USBapparaat mogelijk niet herkend of kan het USB-apparaat misschien niet goed werken.
•• De schermbeveiliging wordt geactiveerd als het product gedurende de tijd die bij Auto Protection Time is opgegeven, niet wordt gebruikt.
•• De energiebesparende stand van bepaalde externe harde schijven kan automatisch worden uitgeschakeld na aansluiting op het product.
Bestandssysteem en bestandsindelingen
•• Het afspelen van media werkt mogelijk niet goed met multimediabestanden zonder licentie.
•• Media Transfer Protocol (MTP) wordt niet ondersteund.
•• Ondersteunde bestandssystemen zijn FAT16, FAT32 en NTFS (alleen-lezen).
•• Sequentiële JPEG wordt ondersteund voor het afspelen van media.
Progressieve JPEG wordt niet ondersteund.
•• Afbeeldingen met een hogere resolutie kunnen er langer over doen voordat ze op het scherm worden weergegeven.
•• De maximale JPEG-resolutie die wordt ondersteund is 15360x8640 pixels.
•• Als een bestand incompatibel of beschadigd is, wordt het bericht Not Supported File Format. weergegeven.
•• Bij het sorteren van bestanden in mapweergavemodus kunnen per map maximaal 1000 bestanden worden weergegeven.
•• Als een USB-apparaat 8000 bestanden en mappen of meer bevat, worden sommige bestanden en mappen mogelijk niet weergegeven.
•• MP3-bestanden met DRM die tegen betaling zijn gedownload van een website, kunnen niet worden afgespeeld.
Digital Rights Management (DRM) is een systeem ter bescherming van het auteursrecht op gegevens die via internet of andere digitale media worden
verspreid. DRM maakt beveiligde distributie mogelijk en/of illegale distributie van gegevens onmogelijk.
159
Een USB-apparaat gebruiken
Een USB-apparaat verbinden
1
Schakel uw product in.
2
Verbind een USB-apparaat met foto-, muziek- en/of videobestanden met de USB-poort op de achterkant of zijpaneel van het product.
3
De pagina Player verschijnt automatisch wanneer een USB-apparaat wordt aangesloten op het product.
――Als er maar een USB-apparaat is aangesloten, worden de bestanden die op het USB-apparaat zijn opgeslagen automatisch afgespeeld.
U wordt aangeraden om een
harde schijf met USB-aansluiting
te gebruiken die over een eigen
voedingsadapter beschikt.
――Als u wilt zien welke inhoud op het USB-apparaat is opgeslagen, sluit u het USB-apparaat aan op een USB-poort van het product.
Een USB-apparaat verwijderen
Een USB-apparaat verwijderen uit Source
1
U wordt aangeraden om een USBapparaat te verwijderen met de functie
Disconnect USB Device.
Als u de afstandsbediening gebruikt, drukt u op SOURCE op de afstandsbediening. U kunt ook naar Source gaan met het schermmenu.
–– SOURCE → Source
Als u de modus voor touchscreenbediening gebruikt, sluit u een extern apparaat aan. Vervolgens blijft u het scherm aanraken (met het product
ingeschakeld) om het beheermenu weer te geven. Selecteer Source
in het beheermenu.
–– Beheermenu → Source
→ Source
2
Selecteer USB bij Source en druk vervolgens op de knop TOOLS op de afstandsbediening. Het menu Options wordt weergegeven.
3
Selecteer Disconnect USB Device en wacht tot de verbinding met het USB-apparaat is verbroken. De verbinding met het USB-apparaat is verbroken.
160
Media afspelen vanaf een computer/mobiel apparaat
Toestemming geven voor de verbinding met een pc/mobiel apparaat
U kunt foto's, video's en muziek afspelen die op een computer of mobiel apparaat zijn opgeslagen.
Als u op het product media wilt afspelen vanaf een computer of mobiel apparaat, moet u de verbinding met de computer of het mobiele apparaat eerst
goedkeuren.
――De functie voor het afspelen van media is beschikbaar op alle apparaten die DLNA DMC ondersteunen. Met DLNA DMC kunt u media zoeken en het
afspelen daarvan bedienen via een product nadat u een computer of mobiel apparaat op het product hebt aangesloten.
1
Als u de afstandsbediening gebruikt, drukt u op SOURCE op de afstandsbediening. U kunt ook naar Source gaan met het schermmenu.
–– SOURCE → Source
Als u de modus voor touchscreenbediening gebruikt, sluit u een extern apparaat aan. Vervolgens blijft u het scherm aanraken (met het product
ingeschakeld) om het beheermenu weer te geven. Selecteer Source
in het beheermenu.
–– Beheermenu → Source
→ Source
2
Selecteer Network bij Source. Het menu Network Device wordt weergegeven.
3
Selecteer Options op het scherm en selecteer vervolgens Multimedia Device Settings. Er wordt een lijst weergegeven met apparaten die op het
product zijn aangesloten.
4
Selecteer een apparaat en geef toestemming voor de verbinding. Afspelen is alleen beschikbaar op apparaten die verbinding mogen maken.
――Wanneer vanaf een computer of mobiel apparaat een verzoek wordt verzonden om media af te spelen, wordt om toestemming gevraagd voor de
verbinding met het product. U kunt zo gemakkelijk verbinding maken.
――Zie Network Settings voor details over het configureren van een netwerk.
――Zorg ervoor dat het product en de computer zich op hetzelfde subnetwerk bevinden.
Alle IP-adressen zijn samengesteld uit vier delen met een punt ertussen.
(Bijvoorbeeld het IP-adres 111.222.333.444) Als het product en de computer deel uitmaken van hetzelfde subnet, hebben beide apparaten hetzelfde IPadres op het vierde deel van het adres na. (Bijvoorbeeld 111.222.333.***)
161
Bij een verbinding met een thuisnetwerk (DLNA)
U kunt inhoud afspelen vanaf een apparaat dat verbinding heeft met een thuisnetwerk.
――Het afspelen van media met een DLNA-server van een ander merk dan Samsung kan een compatibiliteitsprobleem veroorzaken.
――Het afspelen van bepaalde media die zijn gedeeld met een computer of mobiel apparaat is soms niet mogelijk. Dit hangt af van het type codering of de
bestandsindeling van de inhoud. Sommige functies zijn mogelijk niet beschikbaar.
――Bij overbelasting van het netwerk lukt het afspelen van media mogelijk niet goed. Gebruik in dit geval een USB-apparaat.
1
Als u de afstandsbediening gebruikt, drukt u op SOURCE op de afstandsbediening. U kunt ook naar Source gaan met het schermmenu.
–– SOURCE → Source
Als u de modus voor touchscreenbediening gebruikt, sluit u een extern apparaat aan. Vervolgens blijft u het scherm aanraken (met het product
ingeschakeld) om het beheermenu weer te geven. Selecteer Source
in het beheermenu.
–– Beheermenu → Source
→ Source
2
Selecteer Network bij Source. Het menu Network Device wordt weergegeven.
3
Selecteer een apparaat dat is aangesloten op het thuisnetwerk (DLNA). Er wordt een lijst weergegeven met de bestanden en mappen die met het
geselecteerde apparaat worden gedeeld.
4
Selecteer in de lijst de media die u wilt afspelen. Speel de geselecteerde media af.
Functies op de pagina met de lijst met media
SOURCE → Source → USB
De pagina met de lijst met media op een opslagapparaat biedt de volgende functies.
•• Sort by
Bepaal zelf hoe de lijst met media met de geselecteerde bestandsindeling wordt weergegeven.
–– Dit menu-item is niet beschikbaar als Filter is ingesteld op All.
•• Filter
U kunt zelf aangeven welke bestandsindeling u wilt zien van de Photos, Videos en Music die op een opslagapparaat zijn opgeslagen.
•• Options
–– Dit menu-item is niet beschikbaar als Filter is ingesteld op All.
162
Menu-items op de pagina met de lijst met media
Naam optie
Handelingen
Photos
Videos
Music
Slide Show
Een diavoorstelling starten.
――Dit menu-item is niet beschikbaar als Sort by is ingesteld op Folder.
Encoding
Een codeertaal selecteren als de titel of de inhoud verkeerd wordt
weergegeven.
c
Rename Playlist
De naam van een afspeellijst wijzigen.
c
Delete Playlist
Een afspeellijst verwijderen.
c
Add to Playlist
Bestanden aan een afspeellijst toevoegen of een nieuwe afspeellijst maken.
c
Play Selected
De gewenste inhoud uit de lijst met media selecteren en afspelen.
c
c
c
Send
Media verzenden naar een ander opslagapparaat. Deze functie werkt op
dezelfde manier als de kopieerfunctie op een computer.
c
c
c
Index
Een index selecteren om media gemakkelijk te kunnen terugvinden als een
opslagapparaat veel media bevat.
――De aangeboden indexen bevatten datums en alfanumerieke tekens.
c
c
c
c
――Dit menu-item is niet beschikbaar als Sort by is ingesteld op Folder.
163
Beschikbare knoppen en functies tijdens het afspelen van foto's
Wanneer u op de knop E of TOOLS drukt, worden de volgende knoppen weergegeven. De knop RETURN laat de knoppen verdwijnen.
•• Pause / Play
Een diavoorstelling starten of stoppen. Met een diavoorstelling kunt u alle foto's uit een map afspelen.
–– Door op de knop INFO te drukken
terwijl een naam van een apparaat
is geselecteerd, wordt informatie
over het geselecteerde apparaat
weergegeven.
–– Door op de knop INFO te drukken
terwijl een bestand is geselecteerd,
wordt informatie over het
geselecteerde bestand weergegeven.
•• Previous / Next
De vorige of volgende foto weergeven.
•• Settings
Naam optie
Slideshow Settings
Handelingen
Speed: De snelheid van de diavoorstelling wijzigen.
Effects: Overgangseffecten tussen foto's toepassen.
Rotate
Foto's draaien.
Zoom
Maximaal 4x inzoomen op foto's.
Picture Mode
De Picture Mode wijzigen.
Background Music
Achtergrondmuziek afspelen tijdens het bekijken van foto's.
――Er moet een muziekbestand zijn opgeslagen op hetzelfde apparaat.
――Tijdens het afspelen van achtergrondmuziek (Background Music) wordt de minispeler weergegeven. Met de minispeler kunt u
de muziek die wordt afgespeeld op pauze zetten of andere muziek selecteren.
――Previous BGM track / Pause BGM / Play BGM / Next BGM track
Sound Mode
De Sound Mode wijzigen.
――Dit menu-item is alleen beschikbaar wanneer achtergrondmuziek (Background Music) wordt afgespeeld.
Select Speakers
Een luidspreker selecteren voor de weergave van achtergrondmuziek (Background Music).
――Dit menu-item is alleen beschikbaar wanneer achtergrondmuziek (Background Music) wordt afgespeeld.
Send
Geopende foto's verzenden naar een ander opslagapparaat. Deze functie werkt op dezelfde manier als de kopieerfunctie op een
computer.
Information
Informatie over een bestand weergeven.
164
Beschikbare knoppen en functies
tijdens het afspelen van video
Naam optie
Select Scene
Handelingen
Thumbnails: een scène selecteren en de video afspelen vanaf die scène.
――Thumbnails is niet beschikbaar als 1) de miniatuur van de video nog niet is uitgepakt, 2)
de video alleen audio bevat of 3) de video korter is dan 60 seconden.
Wanneer u op de knop E of TOOLS drukt, worden de volgende knoppen
weergegeven. De knop RETURN laat de knoppen verdwijnen.
Chapter Titles: een andere video in dezelfde map selecteren en afspelen.
Time Bar: met de knoppen l en r kunt u in sprongen van 10 seconden door het bestand
bewegen. U kunt ook een specifieke waarde invoeren om in één keer naar dat punt in de
video te gaan.
•• Pause / Play
Een video onderbreken of afspelen.
De volgende functies zijn beschikbaar in de pauzemodus. In de
pauzemodus is geen geluid te horen.
•• Rewind / Fast Forward
Een video achteruit of vooruit spoelen. Indien gewenst kunt
u het afspelen 3x zo snel laten verlopen. Selecteer ∂ om als
afspeelsnelheid opnieuw de oorspronkelijke snelheid te krijgen.
•• Previous / Next
Selecteer tweemaal  als u de vorige video wilt afspelen. Als u
eenmaal  selecteert, wordt de huidige video afgespeeld vanaf het
begin.
Selecteer ‚ als u de volgende video wilt afspelen.
•• Settings
Subtitle
Language / Sync / Reset Sync / Size / Encoding
――Als de ondertiteling niet goed wordt weergegeven, wijzig dan de opties bij Encoding.
Repeat
Repeat configureren.
Off
Repeat One: De huidige video steeds herhalen.
Repeat All: Alle video's in een map steeds herhalen.
Rotate
Het beeld draaien.
Picture Size
De schermgrootte (Picture Size) wijzigen. Welke schermgrootten worden ondersteund,
hangt af van het beeld.
Picture Mode
De Picture Mode wijzigen.
Sound Mode
De Sound Mode wijzigen.
Select Speakers
Een luidspreker selecteren voor de weergave van het geluid van het product.
Audio Language
Een video afspelen in de gewenste taal. Deze functie kan alleen worden gebruikt bij het
streamen van een bestand dat meerdere audio-indelingen ondersteunt.
Information
Informatie over een bestand weergeven.
165
Beschikbare knoppen en functies tijdens het afspelen van muziek
•• Pause / Play
Muziek onderbreken of afspelen.
•• Rewind / Fast Forward
Muziek achteruit of vooruit spoelen. Indien gewenst kunt u het afspelen 3x zo snel laten verlopen. Selecteer tweemaal ∂ als u het vorige
muziekbestand wilt afspelen.
•• Previous / Next
Selecteer tweemaal  als u het vorige muziekbestand wilt afspelen. Als u eenmaal  selecteert, wordt het huidige muziekbestand afgespeeld vanaf
het begin.
Selecteer ‚ als u het volgende muziekbestand wilt afspelen.
•• Repeat
De modus Repeat configureren. Met Repeat One wordt het huidige muziekbestand steeds herhaald. Met Repeat All worden alle bestanden in een map
herhaald.
•• Shuffle
Willekeurig afspelen in- of uitschakelen.
•• Select Speakers
Een luidspreker selecteren voor de weergave van het geluid van het product.
•• Sound Mode
De Sound Mode wijzigen.
166
Ondersteunde bestandsindelingen voor ondertiteling en het afspelen
van media
Ondertiteling
Extern
Intern
•• MPEG-4 Timed Text (.ttxt)
•• Xsub
Container: AVI
•• SAMI (.smi)
•• SubStation Alpha
Container: MKV
•• SubRip (.srt)
•• SubViewer (.sub)
•• Advanced SubStation Alpha
Container: MKV
•• Micro DVD (.sub of .txt)
•• SubStation Alpha (.ssa)
•• SubRip
Container: MKV
•• Advanced SubStation Alpha (.ass)
•• Powerdivx (.psb)
•• MPEG-4 Timed Text
Container: MP4
Ondersteunde afbeeldingresoluties
Bestandsextensie
Type
Resolutie
*.jpg, *.jpeg
JPEG
15360 x 8640
*.png
PNG
1920 x 1080
*.bmp
BMP
1920 x 1080
*.mpo
MPO
15360 x 8640
167
Ondersteunde bestandsindelingen voor muziek
Bestandsextensie
Type
Codec
Opmerkingen
*.mp3
MPEG
MPEG1 Audio Layer 3
*.m4a, *.mpa, *.aac, *.3ga
MPEG4
AAC
*.flac
FLAC
FLAC
De functie Seek (Jump) wordt niet ondersteund.
Ondersteunt maximaal 2-kanaals.
Ondersteunde video-indelingen
•• Video-inhoud wordt niet afgespeeld, of niet juist afgespeeld, in het geval van een fout in de inhoud of de container.
•• Geluid of video werkt mogelijk niet als de inhoud een standaard bitsnelheid/framesnelheid heeft boven de vermelde compatibele frame/sec
weergegeven in de bovenstaande tabel.
•• Als de indextabel een fout geeft, wordt de functie Seek (Jump) niet ondersteund.
•• U kunt stotteren van het bestand ervaren bij het afspelen van video via een netwerkverbinding.
•• Het kan langer duren voordat het menu weergegeven wordt als de bitsnelheid van de video hoger is dan 10Mbps.
•• Sommige USB-apparaten/digitale camera's kunnen niet compatibel zijn met de speler.
Video-decoder
Audio-decoder
Ondersteunt tot H.264, niveau 4.1
Ondersteunt maximaal WMA 10 Pro 5.1-kanaals.
H.264 FMO / ASO / RS, VC1 SP / MP / AP L4 en AVCHD worden niet
ondersteund.
WMA-audio zonder kwaliteitsverlies wordt niet ondersteund.
Voor alle videocodecs behalve MVC, VP8, VP6:
Ondersteunt maximaal 2-kanaals met alleen Vorbis in de Webmcontainer.
•• onder 1280 x 720: max. 60 frames
QCELP, AMR NB/WB niet ondersteund.
•• boven 1280 x 720: max. 30 frames
GMC 2 of hoger wordt niet ondersteund.
Ondersteunt alleen BD MVC-specificaties.
168
Bestandsextensie
Container Video Codec
*.avi
AVI
*.mkv
MKV
*.asf
ASF
*.wmv
MP4
*.mp4
3GP
*.mov
VRO
*.3gp
VOB
*.vro
PS
*.mpg
TS
DivX 3.11 / 4.x / 5.x / 6.x
Resolutie
1920 x 1080
Framesnelheid
(fps)
6~30
Bitsnelheid
(Mbps)
30
Audio Codec
AC3
LPCM
ADMPCM
MPEG4 SP / ASP
(IMA, MS)
AAC
HE-AAC
H.264 BP / MP / HP
WMA
DD+
Motion JPEG
MPEG(MP3)
*.mpeg
DTS Core
*.ts
Window Media Video v9
G.711 (ALaw, μ-Law)
*.tp
*.trp
MPEG2
*.mov
*.flv
MPEG1
*.vob
*.svi
*.m2ts
*.mts
*.divx
*.webm
WebM
VP6
640 x 480
MVC
1920 x 1080
VP8
4
24 / 25 / 30
40
6 ~ 30
8
Vorbis
169
Hoofdstuk 14
Problemen oplossen
Voordat u contact opneemt met een Samsung-servicecentrum
–– Voordat u met de klantenservice van
Samsung belt, kunt u het product
als volgt testen. Als het probleem
zich blijft voordoen, kunt u contact
opnemen met de dichtstbijzijnde
klantenservice van Samsung.
–– Als er geen beeld wordt
weergegeven, controleert
u het computersysteem, de
videocontroller en de kabel.
Het product testen
Controleer of uw product normaal werkt door gebruik te maken van de testfuncties van het product.
Als er een leeg scherm wordt weergegeven terwijl het aan/uit-lampje knippert, zelfs als het product goed is aangesloten op een computer, voert u de
producttest uit.
1
Schakel zowel de computer als het product uit.
2
Koppel alle kabels los van het product.
3
Product inschakelen.
4
Als No Signal wordt weergegeven, werkt het product normaal.
De resolutie en frequentie controleren
Not Optimum Mode wordt kort weergegeven als een modus wordt geselecteerd die de ondersteunde resoluties overschrijdt
(zie Ondersteunde resoluties).
170
Controleer het volgende
Installatieprobleem (PC-modus)
Het scherm wordt constant in- en uitgeschakeld.
Controleer de kabelverbinding tussen de het product en de computer en zorg ervoor dat de
kabels goed zijn bevestigd.
Wanneer er een HDMI- of HDMI-DVI-kabel is aangesloten
op het product en de PC, wordt er aan alle vier de kanten
van het scherm een lege ruimte weergegeven.
De lege ruimte op het scherm wordt niet veroorzaakt door het product.
De lege ruimte op het scherm wordt veroorzaakt door de pc of grafische kaart. U kunt dit
probleem oplossen door de schermgrootte aan te passen in de HDMI- of DVI-instellingen
voor de grafische kaart.
Als het instellingenmenu van de grafische kaart geen optie bevat waarmee de schermgrootte
kan worden aangepast, werkt u het stuurprogramma van de grafische kaart bij naar de
nieuwste versie.
(Neem contact op met de fabrikant van de grafische kaart of de computer voor meer
informatie over het aanpassen van de scherminstellingen.)
PC wordt weergegeven in Source wanneer geen computer
is aangesloten.
PC wordt altijd weergegeven in Source, ongeacht of er een computer is aangesloten.
Probleem met het scherm
Het aan/uit-lampje brandt niet. Het scherm wordt niet
ingeschakeld.
Zorg ervoor dat de voedingskabel is aangesloten.
No Signal wordt weergegeven op het scherm.
Controleer of het product goed is verbonden met een kabel.
Controleer of het apparaat dat op het product is aangesloten, is ingeschakeld.
Not Optimum Mode wordt weergegeven.
Dit bericht wordt weergegeven wanneer een signaal van de grafische kaart de maximale
resolutie en frequentie van het product overschrijdt.
Raadpleeg de tabel met de standaardsignaalmodi en stel op basis van de productspecificaties
een maximale resolutie en frequentie in.
De beelden op het scherm worden vervormd weergegeven.
Controleer de kabelaansluiting met het product.
171
Probleem met het scherm
Het scherm is niet helder. Het scherm is vaag.
Pas Coarse en Fine aan.
Verwijder alle accessoires (videoverlengkabels, enzovoort) en probeer het opnieuw.
Stel de resolutie en de frequentie in op het aanbevolen niveau.
Het scherm is onstabiel en vertoont trillingen.
Er blijven schaduwen of echobeelden achter op het
scherm.
Controleer of de resolutie en de frequentie van de computer en de grafische kaart zijn
ingesteld binnen een bereik dat compatibel is met het product. Vervolgens kunt u indien
nodige de scherminstellingen aanpassen door de aanvullende informatie in het productmenu
den de tabel met standaardsignaalmodi te raadplegen.
Het scherm is te helder. Het scherm is te donker.
Pas Brightness en Contrast aan.
De schermkleur is inconsistent.
Ga naar Picture en pas de instellingen bij Colour Space aan.
Het wit lijkt niet echt wit.
Ga naar Picture en pas de instellingen bij White Balance aan.
Er wordt geen beeld op het scherm weergegeven en het
aan/uit-lampje knippert elke 0,5 tot 1 seconde.
Het product bevindt zich in de energiebesparingsmodus.
Het product gaat automatisch uit.
Ga naar System en controleer of Sleep Timer is ingesteld op Off.
Druk op een toets op het toetsenbord of beweeg de muis om terug te keren naar het vorige
scherm.
Als een computer op het product is aangesloten, controleer dan de voedingsstatus van de
computer.
Controleer of de voedingskabel goed op het product is aangesloten en of de stekker goed in
het stopcontact zit.
Als het signaal van het aangesloten apparaat niet wordt gedetecteerd, gaat het product na 10
tot 15 minuten automatisch uit.
De beeldkwaliteit van het product is anders dan in de
winkel waar het product is aangeschaft.
Gebruik een HDMI-kabel om HD-kwaliteit te krijgen.
Het beeld op het scherm ziet er niet normaal uit.
Gecodeerde video-inhoud kan er afwijkend uitzien in scènes met veel snelle bewegingen,
zoals bij sport of een actiefilm.
Een zwak signaal of lage beeldkwaliteit kan tot een abnormaal beeld leiden. Dit betekent
niet dat het product defect is.
Een mobiele telefoon binnen een afstand van één meter kan storing geven op analoge en
digitale producten.
172
Probleem met het scherm
De helderheid en de kleur zien er niet normaal uit.
Ga naar Picture en pas de scherminstellingen aan, zoals Picture Mode, Colour, Brightness en
Sharpness.
Ga naar System en pas de instellingen bij Energy Saving aan.
Zet de scherminstellingen terug op de standaardinstellingen.
Aan de rand van het scherm zijn gebroken lijnen zichtbaar.
Als Picture Size is ingesteld op Screen Fit, wijzigt u deze instelling in 16:9.
Lijnen (rood, groen of blauw) zijn zichtbaar op het scherm.
Deze lijnen worden weergegeven wanneer er een defect is in de chip DATA SOURCE DRIVER IC
van de monitor. Neem voor dit probleem contact op met een Samsung Servicecenter.
Het scherm ziet er instabiel uit en blijft vervolgens staan.
Het scherm kan stil blijven staan wanneer een andere resolutie dan de aanbevolen resoluties
wordt gebruikt of het signaal niet stabiel is. U lost dit probleem op door de computer in te
stellen op een aanbevolen resolutie.
Weergave op het volledige scherm is niet mogelijk.
Geschaalde SD-inhoud (4:3) kan zwarte balken geven aan beide zijden van een HD-kanaal.
Een video met een andere beeldverhouding dan het product zelf kan zwarte balken geven
aan de boven- en onderzijde van het scherm.
Stel het schermformaat in op schermvullende weergave op het product of het bronapparaat.
Problemen met het geluid
Er wordt geen geluid weergegeven.
Controleer of de audiokabel goed is aangesloten of pas het volume aan.
Controleer het geluidsvolume.
Het volumeniveau is te laag.
Pas het volume aan.
Als het volumeniveau nog steeds erg laag is nadat u het hebt vergoogd naar het maximale
niveau, past u het volume voor de grafische kaart of het programma op de computer aan.
173
Problemen met het geluid
Wel beeld, geen geluid.
Als een HDMI-kabel is aangesloten, controleert u de audio-instellingen op de computer.
Ga naar Sound en wijzig Speaker Settings in Internal.
Als een bronapparaat wordt gebruikt
•• Controleer of de audiokabel goed is aangesloten op de audio-ingang van het product.
•• Controleer op het bronapparaat de instellingen voor de weergave van geluid.
(Bijvoorbeeld, als op de monitor een HDMI-kabel is aangesloten, moeten de audioinstellingen op de decoder misschien worden gewijzigd in HDMI.)
Als een DVI-HDMI-kabel wordt gebruikt, hebt u een aparte audiokabel nodig.
Als het product een hoofdtelefoonaansluiting heeft, mag daar niets op aangesloten zijn.
Sluit de voedingskabel opnieuw op het apparaat aan en start het apparaat vervolgens
opnieuw.
Ruis uit de luidsprekers.
Controleer de kabelaansluiting. Controleer of er geen videokabel is aangesloten op een
audio-ingang.
Controleer de signaalsterkte nadat u een kabel hebt aangesloten.
Een zwak signaal kan tot vervormd geluid leiden.
Er is toch geluid hoorbaar bij een gedempt volume.
Wanneer Speaker Settings is ingesteld op External, kan de volumeknop niet worden gebruikt
en is dempen niet mogelijk.
Regel het volume voor de externe luidsprekers bij.
De audio-instellingen voor de hoofdluidsprekers staan los van de interne luidsprekers van
het product.
Wanneer u het volume op het product wijzigt of dempt, verandert dit niets op een externe
versterker (decoder).
Geluid uit de monitor verandert niet na aanpassing van
Sound Mode.
De audio-instellingen voor de hoofdluidsprekers staan los van de interne luidsprekers van
het product.
De audio-instellingen op een bronapparaat veranderen niets aan de instellingen van de
interne luidsprekers van het product.
Echo uit de luidsprekers.
Een echo kan worden veroorzaakt door verschillen in de decodeersnelheid van het product en
de externe luidsprekers.
Stel in dit geval Speaker Settings in op External.
174
Problemen met de afstandsbediening
De afstandsbediening werkt niet.
Zorg dat de batterij is geplaatst (+/-).
Controleer of de batterijen leeg zijn.
Controleer of er sprake is van een stroomstoring.
Zorg ervoor dat de voedingskabel is aangesloten.
Controleer of er speciale verlichting of neonlampen zijn ingeschakeld in de nabijheid van het
product.
Problemen met een bronapparaat
Er wordt een piepend geluid weergegeven wanneer mijn
computer wordt opgestart.
Als u een piepgeluid hoort als de pc wordt aangezet, moet u de pc laten nakijken.
Problemen met de aanraakfunctie
De aanraakfunctie werkt niet.
Tik alleen met uw vingers op het scherm.
Het scherm of uw vinger mag niet nat zijn.
U mag geen handschoenen dragen en uw vingers mogen niet vies zijn.
De aanraakfunctie werkt niet goed in een bepaald
programma.
Neem contact op met de betreffende softwarefabrikanten als programma's van Windows of
Mac die niet zijn geleverd met uw Samsung-monitor niet naar behoren werken of wanneer
andere programma's die op uw computer zijn geïnstalleerd niet naar behoren functioneren.
Een programma werkt niet goed.
175
Ander probleem
Het product ruikt naar plastic.
De geur van plastic is normaal en verdwijnt na verloop van tijd.
De monitor staat scheef.
Verwijder de voet en breng deze vervolgens opnieuw op het product aan.
Beeld of geluid valt af en toe weg.
Controleer of de kabel stevig vastzit en sluit deze zo nodig opnieuw aan.
Een heel harde of dikke kabel kan audio- of videobestanden beschadigen.
Gebruik flexibele, duurzame kabels. Wanneer u het product aan de wand bevestigt, verdient
het aanbeveling om kabels te gebruiken die in een hoek kunnen worden aangesloten.
Kleine deeltjes op de randen van het product.
De deeltjes maken deel uit van het ontwerp van het product. Het product is niet defect.
Het menu PIP is niet beschikbaar.
Het menu is in- of uitgeschakeld afhankelijk van de modus Source.
Wanneer ik de resolutie van de computer wil veranderen,
krijg ik de melding "The defined resolution is not
supported.".
Het bericht "The defined resolution is not supported." wordt weergegeven als de resolutie
van de invoerbron de maximumresolutie van het scherm overschrijdt.
Wanneer een DVI-HDMI-kabel wordt aangesloten, komt er
in de modus HDMI geen geluid uit de luidsprekers.
DVI-kabels geven geen geluid door.
HDMI Black Level werkt niet goed op een HDMI-apparaat
met YCbCr-uitvoer.
Deze functie is alleen beschikbaar wanneer een bronapparaat, zoals een dvd-speler of
decoder, met een HDMI-kabel (RGB-signaal) is aangesloten op het product.
Geen geluid in de modus HDMI.
De weergegeven kleuren kunnen er afwijkend uitzien. Beeld of geluid is mogelijk niet
beschikbaar. Dit kan zich voordoen als op het product een bronapparaat is aangesloten dat
alleen een oude versie van de HDMI-norm aankan.
U lost dit probleem op door de computer in te stellen op een resolutie die het scherm
ondersteunt.
Om geluid te hebben moet u de audiokabel aansluiten op de juiste ingang.
Als deze problemen zich voordoen, sluit dan niet alleen de HDMI-kabel maar ook een
audiokabel aan.
Sommige grafische kaarten van computers herkennen HDMI-signalen zonder geluid niet
automatisch. In dit geval moet u handmatig een geluidsingang selecteren.
Geluidsingang
Schermmodus
PC
Automatisch
Computerinstellingen
DVI PC
Audio-ingang
(stereopoorten)
Computerinstellingen
176
Ander probleem
De IR-sensor doet het niet.
Controleer of het lampje van de sensor gaat branden wanneer u op een knop op de
afstandsbediening drukt.
•• Als het lampje van de sensor niet gaat branden, zet u het product uit en weer aan met
de schakelaar achter op het product.
(Wanneer het scherm wordt uitgezet, gaat het rode aan/uit-lampje branden.)
Als het lampje van de sensor nog steeds niet gaat branden nadat u het product uit en
weer aan hebt gezet, is mogelijk een interne verbinding losgekomen.
Neem contact op met het dichtstbijzijnde servicecenter om het product te laten
repareren.
•• Als het sensorlampje wel brandt maar niet knippert (rood) op het moment dat u op een
knop op de afstandsbediening drukt, is de IR-sensor mogelijk defect.
Neem contact op met het dichtstbijzijnde servicecenter om het product te laten
repareren.
•• Deze functie is alleen beschikbaar wanneer een bronapparaat, zoals een dvd-speler of
decoder, met een HDMI-kabel (RGB-signaal) is aangesloten op het product.
177
Vragen en antwoorden
Vraag
Hoe kan ik de frequentie wijzigen?
Antwoord
U kunt de frequentie instellen via uw grafische kaart.
•• Windows XP: Ga naar Configuratiescherm → Vormgeving en thema's → Beeldscherm
→ Instellingen → Geavanceerd → Beeldscherm en pas de frequentie aan onder
Beeldscherminstellingen.
•• Windows ME/2000: Ga naar Configuratiescherm → Beeldscherm → Instellingen →
Geavanceerd → Beeldscherm en pas de frequentie aan onder Beeldscherminstellingen.
–– Raadpleeg de
gebruikershandleiding van uw
computer of grafische kaart voor
meer informatie over instellingen.
•• Windows Vista: Ga naar Configuratiescherm → Vormgeving aan persoonlijke voorkeur
aanpassen → Persoonlijke instellingen → Beeldscherminstellingen → Geavanceerde
instellingen → Beeldscherm en pas de frequentie aan bij Beeldscherminstellingen.
•• Windows 7: Ga naar Configuratiescherm → Vormgeving en persoonlijke instellingen →
Beeldscherm → Resolutie aanpassen → Geavanceerde instellingen → Beeldscherm en
pas de frequentie aan bij Beeldscherminstellingen.
•• Windows 8: Ga naar Instellingen → Configuratiescherm → Vormgeving en persoonlijke
instellingen → Beeldscherm → Resolutie aanpassen → Geavanceerde instellingen →
Beeldscherm en pas de frequentie aan bij Beeldscherminstellingen.
Hoe kan ik de resolutie wijzigen?
•• Windows XP: ga naar Configuratiescherm → Vormgeving en thema's → Beeldscherm →
Instellingen en pas de resolutie aan.
•• Windows ME/2000: ga naar Configuratiescherm → Beeldscherm → Instellingen en
wijzig de resolutie.
•• Windows Vista: ga naar Configuratiescherm → Vormgeving aan persoonlijke voorkeur
aanpassen → Persoonlijke instellingen → Beeldscherminstellingen en pas de resolutie
aan.
•• Windows 7: ga naar Configuratiescherm → Vormgeving en persoonlijke instellingen →
Beeldscherm → Resolutie aanpassen en pas de resolutie aan.
•• Windows 8: Ga naar Instellingen → Configuratiescherm → Vormgeving en persoonlijke
instellingen → Beeldscherm → Resolutie aanpassen en pas de resolutie aan.
178
Vraag
Hoe stel ik de energiebesparingsmodus in?
Antwoord
•• Windows XP: u kunt de energiebesparingsmodus inschakelen via Configuratiescherm
→ Vormgeving en thema's → Beeldscherm → Instellingen voor schermbeveiliging of via
BIOS SETUP op de computer.
•• Windows ME/2000: u kunt de energiebesparingsmodus inschakelen via
Configuratiescherm → Beeldscherm → Instellingen voor schermbeveiliging of via BIOS
SETUP op de computer.
•• Windows Vista: u kunt de energiebesparingsmodus inschakelen via Configuratiescherm
→ Vormgeving en persoonlijke instellingen → Persoonlijke instellingen → Instellingen
voor schermbeveiliging of via BIOS SETUP op de computer.
•• Windows 7: u kunt de energiebesparingsmodus inschakelen via Configuratiescherm →
Vormgeving en persoonlijke instellingen → Persoonlijke instellingen → Instellingen
voor schermbeveiliging of via BIOS SETUP op de computer.
•• Windows 8: U kunt de energiebesparingsmodus inschakelen via Instellingen →
Configuratiescherm → Vormgeving en persoonlijke instellingen → Persoonlijke
instellingen → Instellingen voor schermbeveiliging of via BIOS SETUP op de computer.
179
Hoofdstuk 15
Specificaties
Algemeen
–– Grootte
Modelnaam
Paneel
–– Weergavegebied
DM65E-BC
Grootte
Klasse 65 (64,5 inch / 163,9 cm)
Weergavegebied
1428,5 mm (H) x 803,5 mm (V)
Audio-uitgang
10 W + 10 W
Stroomtoevoer
100 tot 240 V wisselstroom (+/- 10%), 60 / 50 Hz ± 3 Hz
H
Raadpleeg het label op de achterkant van het product, aangezien het standaardvoltage per land kan
verschillen.
V
Omgevingsvereisten
In bedrijf
Temperatuur: 0 C – 40 C (32 F – 104 F), Met PIM : 10 C – 40 C (50 F – 104 F)
Luchtvochtigheid: 10% tot 80%, niet condenserend
Opslag
Temperatuur: -20 C – 45 C (-4 F – 113 F)
Luchtvochtigheid: 5% tot 95%, niet condenserend
180
――Plug-and-Play
Deze monitor kan worden geïnstalleerd op en gebruikt voor elk Plug and Play-systeem. De binaire gegevensuitwisseling tussen de monitor en het
computersysteem optimaliseert de monitorinstellingen. De monitor wordt automatisch geïnstalleerd. U kunt de installatie-instellingen echter naar
wens wijzigen.
――Door de manier waarop dit product wordt geproduceerd kan circa één pixel per miljoen pixels (1 ppm) van het paneel lichter of donkerder worden
weergegeven. Dit is niet van invloed op de prestaties van het product.
――Dit is een product van klasse A. In een huiselijke omgeving kan dit product radio-interferentie veroorzaken, waarbij de gebruiker mogelijk passende
maatregelen moet treffen.
――Raadpleeg de website van Samsung Electronics voor de gedetailleerde specificaties van het apparaat.
[Aanbeveling]- alleen EU
•• Hierbij verklaart Samsung Electronics dat dit/deze Monitor voldoet aan de essentiële vereisten en overige
bepalingen van Richtlijn 1999/5/EC.
•• De officiële conformiteitsverklaring kunt u vinden op http://www.samsung.com/displaysolutions. Ga naar
Service > Zoek product ondersteuning en voer de naam van het model in.
•• Deze apparatuur mag uitsluitend binnenshuis worden gebruikt.
•• Deze apparatuur mag in alle EU-landen worden gebruikt.
181
Voorinstelbare timingmodi
――Vanwege de eigenschappen van het scherm kan dit product voor elk schermformaat slechts worden ingesteld op één resolutie voor een optimale
beeldkwaliteit. Wanneer er een andere resolutie dan de opgegeven resolutie wordt ingesteld, kan dit ten koste gaan van de beeldkwaliteit. Om dit te
voorkomen, kunt u het beste de opgegeven optimale resolutie voor uw product selecteren.
――Controleer de frequentie wanneer u een CDT-product vervangt (aangesloten op een computer) door een LCD-product. Als het LCD-product geen
ondersteuning biedt voor 85Hz, wijzigt u de verticale frequentie voor het CDT-product naar 60Hz en sluit u vervolgens het LCD-product aan.
–– Horizontale frequentie
De tijd die nodig is om één lijn van
links naar rechts op het scherm te
scannen, wordt de horizontale cyclus
genoemd. Het omgekeerde van deze
horizontale cyclus is de horizontale
frequentie. De horizontale frequentie
wordt gemeten in kHz.
–– Verticale frequentie
Het product geeft een beeld meerdere
keren per seconde weer (zoals
een knipperende tl-lamp) om een
beeld voor de kijker weer te geven.
De frequentie waarmee een beeld
per seconde wordt weergegeven,
wordt de verticale frequentie of
vernieuwingsfrequentie genoemd. De
verticale frequentie wordt gemeten
in Hz.
Modelnaam
Synchronisatie
Resolutie
DM65E-BC
Horizontale frequentie
30 – 81 kHz
Verticale frequentie
48 – 75 Hz
Optimale resolutie
1920 x 1080 bij 60 Hz
Maximale resolutie
1920 x 1080 bij 60 Hz
Het scherm wordt automatisch aangepast als er een signaal via uw computer wordt overgedragen die behoort tot de volgende standaard signaalmodi.
Als het signaal dat via de computer wordt verzonden, niet tot de standaard signaalmodi behoort, wordt er mogelijk een leeg scherm weergegeven terwijl
het aan/uit-lampje brandt. Wijzig in dat geval de instellingen overeenkomstig de volgende tabel door de gebruikershandleiding bij de grafische kaart te
raadplegen.
Resolutie
Horizontale frequentie Verticale frequentie
(kHz)
(Hz)
Pixelfrequentie
(MHz)
Sync-polariteit
(H/V)
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
182
Resolutie
Horizontale frequentie Verticale frequentie
(kHz)
(Hz)
Pixelfrequentie
(MHz)
Sync-polariteit
(H/V)
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
VESA, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
VESA, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
VESA, 1366 x 768
47,712
59,790
85,500
+/+
VESA,1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA,1600 x 900
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA,1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
VESA,1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
+/+
183
Hoofdstuk 16
Bijlage
Dienstverlening tegen betaling (door
klanten)
Productschade als gevolg van een fout van de klant
Productschade als gevolg van een verkeerde handeling of verkeerde reparatie door de klant.
Als het product schade heeft opgelopen als gevolg van:
――Wanneer u om service vraagt, kunnen wij in de volgende gevallen ondanks de garantie
•• impact van buitenaf of laten vallen;
Geen productdefect
•• reparatie door een persoon die geen monteur is van een erkend servicebedrijf of partner
van Samsung Electronics Co., Ltd.
Reiniging van het product, afstelling, uitleg, herinstallatie enzovoort.
•• wijziging van het model of reparatie van het product door de klant;
kosten in rekening brengen voor een bezoek van een monteur.
•• het gebruik van verbruiksartikelen of apart verkochte producten die niet voldoen aan de
eisen van Samsung;
•• Als een monteur aanwijzingen geeft voor het gebruik van het product of gewoon enkele
opties aanpast zonder het product te demonteren.
•• gebruik van het product op een verkeerde spanning of via niet-goedgekeurde elektrische
aansluitingen;
•• Als een defect het gevolg is van externe omgevingsfactoren (internet, antenne, signaal
van kabel enzovoort).
•• het niet volgen van de voorzorgsmaatregelen uit de gebruikershandleiding.
•• Als een product opnieuw wordt geïnstalleerd of als er extra apparaten worden
aangesloten na de eerste installatie van het aangeschafte product.
•• Als een product opnieuw wordt geïnstalleerd op een andere locatie of na een verhuizing.
•• Als de klant om aanwijzingen voor het gebruik vraagt vanwege een product van een ander
bedrijf.
•• Als de klant om aanwijzingen voor het gebruik van het netwerk of een programma van
een ander bedrijf vraagt.
•• Als de klant vraagt om de software voor het product te installeren en te configureren.
Overig
•• Als het product defect raakt als gevolg van een natuurramp. (onweer, brand, aardbeving,
overstroming enzovoort)
•• Als verbruiksartikelen op zijn. (batterij, toner, verlichting, kop, trilmechanisme, lamp,
filter, lint enzovoort)
――Als de klant om service vraagt terwijl het product niet defect is, kunnen servicekosten in
rekening worden gebracht. Lees daarom eerst de gebruikershandleiding.
•• Als een monteur de binnenzijde van het product moet ontdoen van stof of vreemde
stoffen.
•• Als de klant om een extra installatie vraagt na aanschaf van het product bij een
postorderbedrijf of online.
184
Een optimale beeldkwaliteit en het
voorkomen van scherminbranding
Zwarte matrix
Gemeenschappelijke
elektrode (ITO)
Kleurenfilter
Optimale beeldkwaliteit
•• Vanwege de aard van het productieproces voor dit product, wordt ongeveer 1 op de miljoen
pixels (1 ppm) op het -scherm donkerder of lichter weergegeven. Dit is niet van invloed op
de prestaties van het product.
–– Het aantal subpixels per type -scherm: 6.220.800
Source
Afvoer
•• Start Auto Adjustment om de beeldkwaliteit te verbeteren. Als er nog steeds ruis wordt
weergegeven nadat u de Auto Adjustment-functie hebt uitgevoerd, past u de instellingen
voor Coarse of Fine aan.
•• Wanneer er langere tijd een statisch beeld op het scherm wordt weergegeven, kan het
beeld op het scherm inbranden of kunnen er pixels beschadigd raken.
–– Activeer de energiebesparingsmodus of een dynamische schermbeveiliging wanneer u
het product enige tijd niet gebruikt.
TFT
Poort
Pixelelektrode
(ITO)
Opslagcondensator
(Cs)
Databus-lijn
Het voorkomen van scherminbranding
Wat is scherminbranding?
Wanneer het LCD-scherm normaal wordt gebruikt, mag er geen scherminbranding optreden.
Een normaal gebruik verwijst naar continu veranderende videopatronen. Wanneer er langdurig
een vast patroon op het LCD-scherm wordt weergegeven (langer dan 12 uur), kan er een licht
spanningsverschil optreden tussen de elektroden in de pixels die vloeibare kristallen besturen.
Een dergelijk spanningsverschil tussen de elektroden neemt naar verloop van tijd toe, waardoor
het vloeibare kristal dunner wordt. Als dit gebeurt, is het mogelijk dat het vorige beeld zichtbaar
blijft wanneer het patroon wordt gewijzigd. Om dit te voorkomen, moet het opgebouwde
spanningsverschil worden verlaagd.
――Wanneer het LCD-scherm normaal functioneert, mag er geen scherminbranding optreden.
185
Scherminbranding voorkomen
――De beste manier om het product te beschermen tegen scherminbranding is om het product
uit te schakelen of om ervoor te zorgen dat het computersysteem een schermbeveiliging
uitvoert wanneer het product niet wordt gebruikt. Ook is de garantie mogelijk beperkt,
afhankelijk van de gebruiksaanwijzing.
•• Uitschakelen, schermbeveiliging en energiebesparingsmodus
–– Schakel het product 2 uur uit wanneer u het 12 uur hebt gebruikt.
–– Ga naar Weergave-eigenschappen > Stroomtoevoer op uw computer en stel in dat het
product wanneer dit nodig is, wordt uitgeschakeld.
–– Het gebruik van een schermbeveiliging wordt aanbevolen.
U kunt het beste een schermbeveiliging met één kleur of een bewegende afbeelding
gebruiken.
•• Wijzig regelmatig de kleur
–– Gebruik twee kleuren
Schakel om de 30 minuten tussen de 2 kleuren, zoals hierboven wordt weergegeven.
Type 1
•• Wijzig regelmatig de tekstkleur
–– Gebruik heldere kleuren die qua helderheid vergelijkbaar zijn.
Interval: wijzig elke 30 minuten de tekst en achtergrondkleur.
FLIGHT : TIME
OZ348
: 20:30
FLIGHT : TIME
OZ348
: 20:30
FLIGHT : TIME
OZ348
: 20:30
FLIGHT : TIME
OZ348
: 20:30
–– Verplaats en wijzig de tekst elke 30 minuten, zoals hieronder.
Type 2
FLIGHT
TIME
FLIGHT
TIME
OZ348
20:30
OZ348
20:30
UA102
21:10
UA102
21:10
•• Gebruik liever geen tekstkleuren en achtergrondkleuren die qua helderheid zeer
contrasteren.
(Helderheid: hoe licht of donker een kleur is. Dit hangt af van de hoeveelheid licht die
wordt uitgestraald.)
――Gebruik liever geen grijs, aangezien deze kleur de scherminbranding kan bevorderen.
――Gebruik liever geen kleuren die qua helderheid zeer contrasteren (zwart en wit; grijs).
FLIGHT : TIME
FLIGHT : TIME
OZ348 : 20:30
OZ348 : 20:30
[ Step 1 ]
[ Step 2 ]
[ Step 3 ]
–– Geef regelmatig een bewegende afbeelding alsmede een logo weer.
Interval: geef na 4 uur 60 seconden een bewegende afbeelding met een logo weer.
186
Licentie
Vervaardigd onder licentie van Dolby Laboratories.
Dolby en het double-D-symbool zijn handelsmerken van Dolby
Laboratories.
Manufactured under a license from U.S. Patent No’s: 5,956,674,
5,974,380, 5,978,762, 6,487,535, 6,226,616, 7,212,872, 7,003,467, 7,272,567,
7,668,723, 7,392,195, 7,930,184, 7,333,929 and 7,548,853. DTS, the Symbol,
and DTS and the Symbol together are registered trademarks & DTS
Premium Sound is a trademark of DTS, Inc. ©2012 DTS, Inc. All Rights
Reserved.
Manufactured under a license from U.S. Patent No’s: 6,285,767, 8,027,477,
5,319,713, 5,333,201, 5,638,452, 5,771,295, 5,970,152, 5,912,976, 7,200,236,
7,492,907, 8,050,434, 7,720,240, 7,031,474, 7,907,736 and 7,764,802.
DTS, the Symbol, and DTS and the Symbol together are registered
trademarks & DTS Studio Sound is a trademark of DTS, Inc. ©2012 DTS,
Inc. All Rights Reserved.
DivX Certified® to play DivX® video up to HD 1080p, including
premium content.
DivX®, DivX Certified® and associated logos are trademarks of DivX,
LLC and are used under license.
This DivX Certified® device has passed rigorous testing to ensure it plays DivX® video.
To play purchased DivX movies, first register your device at vod.divx.com. Find your
registration code in the DivX VOD section of your device setup menu.
Covered by one or more of the following U.S. patents : 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710;
8,656,183; 8,731,369; RE45,052.
Open Source-licentiekennisgeving
Wanneer u open-source software gebruik, zijn er open-source licenties beschikbaar in het
productmenu. De licentiekennisgeving voor open source is alleen in het Engels beschikbaar.
Voor informatie over de Open Source-licentiekennisgeving kunt u contact opnemen met het
Samsung Customer Center of een e-mail sturen naar [email protected].
The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and
the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI
Licensing LLC in the United States and other countries.
187
Terminologie
480i/480p/720p/1080i/1080p____
Elk van de bovenstaande
scanfrequenties verwijst naar het
aantal effectieve scanlijnen die de
resolutie bepalen. De scanfrequentie
kan worden aangeduid in i
(interlaced) of p (progressief),
afhankelijk van de scanmethode.
- Scannen
Scannen verwijst naar een proces
voor het verzenden van pixels die
op progressieve wijze het beeld
vormen. Hoe groter het aantal
pixels, hoe helderder en levendiger
het beeld.
- Progressief
In de progressieve scanmodus
worden alle lijnen met pixels op
het scherm één voor één gescand
(progressief).
- Interlaced
In de interlaced scanmodus, worden
eerst alle oneven lijnen met pixels
van boven naar beneden gescand
en vervolgens worden alle andere
lijnen met pixels (die nog niet zijn
gescand) gescand.
Non-interlace- en
interlacemodus____ De noninterlacemodus (progressieve
scan) geeft een horizontale lijn op
progressieve wijze van de bovennaar de onderkant van het scherm
weer. In de interlacemodus worden
eerst de oneven lijnen en vervolgens
de even lijnen weergegeven. De noninterlacemodus wordt voornamelijk
gebruikt voor monitoren omdat
het een helder beeld geeft. De
interlacemodus wordt voornamelijk
gebruikt voor tv's.
Dot Pitch____ Het scherm bestaat
uit rode, groene en blauwe stippen.
Hoe kleiner de afstand tussen deze
punten hoe hoger de resolutie.
Dot pitch verwijst naar de kleinste
afstand tussen twee punten met
dezelfde kleur. Dot pitch wordt
gemeten in millimeters.
Verticale frequentie____ Het
product geeft een afbeelding
meerdere keren per seconde
weer (zoals een knipperende
tl-lamp) om een beeld voor
de kijker weer te geven. De
frequentie waarmee een beeld
per seconde wordt weergegeven,
wordt de verticale frequentie of
vernieuwingsfrequentie genoemd.
De verticale frequentie wordt
gemeten in Hz.
Bijvoorbeeld: 60Hz verwijst naar
het feit dat één beeld 60 keer per
seconde wordt weergegeven.
Horizontale frequentie____ De
tijd die nodig is om één lijn van
links naar rechts op het scherm te
scannen, wordt de horizontale cyclus
genoemd. Het omgekeerde van deze
horizontale cyclus is de horizontale
frequentie. De horizontale
frequentie wordt gemeten in kHz.
Bron____ Invoerbron verwijst
naar een videobronapparaat dat is
aangesloten op het product, zoals
een camcorder of video- of dvdspeler.
Plug & Play____ Plug & Play is
een functie waarmee de gegevens
tussen een monitor en een
computer automatisch worden
uitgewisseld voor een optimale
weergaveomgeving. Het product
gebruikt VESA DDC (internationale
norm) om Plug & Play uit te voeren.
DVD (Digital Versatile Disc)____
DVD verwijst naar een schijf
voor massaopslag ter grootte
van een cd. U kunt op deze
schijf multimediatoepassingen
(audio, video of games)
opslaan met de MPEG-2
videocompressietechnologie.
Resolutie____ De resolutie is het
aantal horizontale punten (pixels)
en verticale punten (pixels) waaruit
het scherm is opgebouwd. Het
geef aan hoe gedetailleerd een
beeld wordt weergegeven. Bij een
hogere resolutie kunnen er meer
gegevens worden weergegeven op
het scherm en is handig wanneer
er tegelijkertijd meerdere taken
moeten worden uitgevoerd.
Bijvoorbeeld: een resolutie van 1920
X 1080 bestaat uit 1920 horizontale
pixels (horizontale resolutie) en
1080 verticale pixels (verticale
resolutie).
HDMI (High Definition Multimedia
Interface)____ Dit is een interface
die kan worden aangesloten op
zowel een digitale audiobron als op
een high-definition videobron door
gebruik te maken van één kabel
zonder compressie.
Multiple Display Control (MDC)____
MDC (Multiple Display Control)
is een toepassing waarmee u
meerdere weergaveapparaten
tegelijk kunt besturen via een
computer. De communicatie tussen
een computer en een monitor vindt
plaats via RS232C-kabels (seriële
gegevensoverdracht) en RJ45kabels (LAN).
188

advertisement

Key Features

  • Touchscreen 165.1 cm (65") Black
  • Working area: 1428.48 x 803.52 mm
  • 1920 x 1080 pixels
  • 380 cd/m² 4000:1 6 ms
  • Built-in speaker(s)
  • VESA mounting 400 x 400 mm

Related manuals

Download PDF

advertisement