Samsung | S22D300NY | Samsung 23'' FHD Monitor met kristalhelder beeld Handleiding

Gebruikershandleiding
S19C350NW
S22C350B
S22C350H
S23C340H
S23C350B
S23C350H
S24C340HL
S24C350BL
S24C350HL
S24C350H
S27C350H
De kleur en het uiterlijk kunnen afwijken, afhankelijk van
het product. Ook kunnen de specificaties zonder
voorafgaand bericht worden gewijzigd om de prestaties
te verbeteren.
BN46-00312A-11
Inhoudsopgave
VOORDAT U HET
PRODUCT IN GEBRUIK
NEEMT
VOORBEREIDINGEN
10
Auteursrecht
10
Gebruikte pictogrammen in deze handleiding
11
Reiniging
12
Installatieruimte
12
Voorzorgsmaatregelen voor bewaring
13
Veiligheidsvoorschriften
13
14
16
18
Symbolen voor veiligheidsvoorzorgen
Elektriciteit en veiligheid
Installatie
Bediening
22
Correcte houding bij gebruik van product
23
De inhoud controleren
23
24
De verpakking verwijderen.
De componenten controleren
25
Onderdelen (S19C350NW)
25
27
28
Knoppen voorzijde
Directe-toetsbetekenis
Functietoetsbetekenis
30
Onderdelen (S22C350B / S23C350B /
S24C350BL / S22C350H / S23C340H /
S23C350H / S24C340HL / S24C350H /
S24C350HL / S27C350H)
30
32
33
35
36
Knoppen voorzijde
Directe-toetsbetekenis
Functietoetsbetekenis
Achterkant "(S19C350NW)"
Achterkant "(S22C350B / S23C350B /
S24C350BL)"
Achterkant "(S22C350H / S23C340H /
S23C350H / S24C340HL / S24C350H /
S24C350HL / S27C350H)"
37
Inhoudsopgave
2
Inhoudsopgave
EEN BRONAPPARAAT
AANSLUITEN EN
GEBRUIKEN
38
Installatie
38
39
40
41
De standaard bevestigen
De voet verwijderen
De kanteling van het product aanpassen
Antidiefstalslot
42
Voordat u een apparaat aansluit
42
Controlepunten voordat u een apparaat aansluit
43
Een pc aansluiten en gebruiken
43
46
47
48
49
50
51
Verbinding maken via de D-SUB-kabel (analoog
type)
Verbinding via de DVI-kabel "(S22C350B /
S23C350B / S24C350BL)"
Een verbinding tot stand brengen met een DVIHDMI-kabel "(S22C350B / S23C350B /
S24C350BL)"
Aansluiten met een HDMI-kabel "(S22C350H /
S23C340H / S23C350H / S24C340HL /
S24C350H / S24C350HL / S27C350H)"
Een verbinding tot stand brengen met een
HDMI-DVI-kabel "(S22C350H / S23C340H /
S23C350H / S24C340HL / S24C350H /
S24C350HL / S27C350H)"
Aansluiten op hoofdtelefoon
"(S22C350H / S23C340H / S23C350H /
S24C340HL / S24C350H / S24C350HL /
S27C350H)"
De voedingskabel aansluiten
De aangesloten kabels netjes leiden
De geluidsinstellingen wijzigen in Windows
Het stuurprogramma installeren
Optimale resolutie instellen
De resolutie wijzigen op de computer
55
Brightness
55
De optie Brightness configureren
44
44
45
45
46
HET SCHERM INSTELLEN
"(S19C350NW)"
Inhoudsopgave
3
Inhoudsopgave
HET SCHERM INSTELLEN
"(S22C350B / S23C350B /
S24C350BL)"
56
Contrast
56
Contrast configureren
57
Sharpness
57
Sharpness configureren
58
SAMSUNG MAGIC Bright
58
SAMSUNG MAGIC Bright configureren
59
SAMSUNG MAGIC Angle
59
SAMSUNG MAGIC Angle configureren
61
SAMSUNG MAGIC Upscale
61
SAMSUNG MAGIC Upscale configureren
62
Image Size
62
De Image Size wijzigen
63
H-Position en V-Position
63
H-Position en V-Position configureren
64
Coarse
64
Coarse aanpassen
65
Fine
65
Fine aanpassen
66
Brightness
66
De optie Brightness configureren
67
Contrast
67
Contrast configureren
68
Sharpness
68
Sharpness configureren
69
SAMSUNG MAGIC Bright
69
SAMSUNG MAGIC Bright configureren
70
SAMSUNG MAGIC Angle
70
SAMSUNG MAGIC Angle configureren
Inhoudsopgave
4
Inhoudsopgave
HET SCHERM INSTELLEN
"(S22C350H / S23C340H /
S23C350H / S24C340HL /
S24C350H / S24C350HL /
S27C350H)"
72
SAMSUNG MAGIC Upscale
72
SAMSUNG MAGIC Upscale configureren
73
Image Size
73
De Image Size wijzigen
75
H-Position en V-Position
75
H-Position en V-Position configureren
76
Coarse
76
Coarse aanpassen
77
Fine
77
Fine aanpassen
78
Brightness
78
De optie Brightness configureren
79
Contrast
79
Contrast configureren
80
Sharpness
80
Sharpness configureren
81
SAMSUNG MAGIC Bright
81
SAMSUNG MAGIC Bright configureren
83
SAMSUNG MAGIC Angle
83
SAMSUNG MAGIC Angle configureren
85
SAMSUNG MAGIC Upscale
85
SAMSUNG MAGIC Upscale configureren
86
Image Size
86
De Image Size wijzigen
88
HDMI Black Level
88
De instellingen voor HDMI Black Level
configureren
89
H-Position en V-Position
89
H-Position en V-Position configureren
Inhoudsopgave
5
Inhoudsopgave
TINT CONFIGUREREN
OSD-SCHERMMENU
BEHEREN
INSTELLEN EN RESETTEN
"(S19C350NW)"
90
Coarse
90
Coarse aanpassen
91
Fine
91
Fine aanpassen
92
Red
92
Red configureren
93
Green
93
Green configureren
94
Blue
94
Blue configureren
95
Color Tone
95
De instellingen voor Color Tone configureren
96
Gamma
96
Gamma configureren
97
Language
97
De Language wijzigen
98
Menu H-Position en Menu V-Position
98
Menu H-Position en Menu V-Position
configureren
99
Display Time
99
Display Time configureren
100
Transparency
100
Transparency wijzigen
101
Reset
101
Instellingen initialiseren (Reset)
102
Eco Saving
102
Eco Saving configureren
Inhoudsopgave
6
Inhoudsopgave
INSTELLEN EN RESETTEN
"(S22C350B / S23C350B /
S24C350BL)"
103
Off Timer
103
Off Timer configureren
104
Turn Off After
104
Turn Off After configureren
105
Key Repeat Time
105
Key Repeat Time configureren
106
Power LED On
106
Power LED On configureren
107
Reset
107
Instellingen initialiseren (Reset)
108
Eco Saving
108
Eco Saving configureren
109
Off Timer
109
Off Timer configureren
110
Turn Off After
110
Turn Off After configureren
111
PC/AV Mode
111
PC/AV Mode configureren
112
Key Repeat Time
112
Key Repeat Time configureren
113
Source Detection
113
Source Detection configureren
114
Power LED On
114
Power LED On configureren
Inhoudsopgave
7
Inhoudsopgave
INSTELLEN EN RESETTEN
"(S22C350H / S23C340H /
S23C350H / S24C340HL /
S24C350H / S24C350HL /
S27C350H)"
HET MENU INFORMATION
EN MEER
DE SOFTWARE
INSTALLEREN
115
Reset
115
Instellingen initialiseren (Reset)
116
Eco Saving
116
Eco Saving configureren
117
Off Timer
117
Off Timer configureren
118
Turn Off After
118
Turn Off After configureren
119
PC/AV Mode
119
PC/AV Mode configureren
120
Key Repeat Time
120
Key Repeat Time configureren
121
Source Detection
121
Source Detection configureren
122
Power LED On
122
Power LED On configureren
123
INFORMATION
123
INFORMATION weergeven
124
Brightness en Contrast configureren in
het startscherm
125
Volume configureren in het startscherm
126
MagicTune
126
126
127
Wat is "MagicTune"?
De software installeren
De software verwijderen
128
MultiScreen
128
129
De software installeren
De software verwijderen
Inhoudsopgave
8
Inhoudsopgave
PROBLEMEN OPLOSSEN
SPECIFICATIES
BIJLAGE
130
Vereisten voordat u contact opneemt
met het klantenservicecentrum van
Samsung
130
130
130
Het product testen
De resolutie en frequentie controleren
Controleer het volgende.
133
Vragen en antwoorden
135
Algemeen "(S19C350NW)"
137
Algemeen "(S22C350B / S23C350B /
S24C350BL)"
139
Algemeen "(S22C350H / S23C340H)"
141
Algemeen "(S23C350H / S24C340HL)"
143
Algemeen "(S24C350HL / S24C350H /
S27C350H)"
145
PowerSaver
147
Tabel Standaardsignaalmodi
150
Contact Samsung wereldwijd
156
Dienstverlening tegen betaling (door
klanten)
156
157
157
Geen productdefect
Productschade als gevolg van een fout van de
klant
Overig
158
Correcte verwijdering
158
Correcte verwijdering van dit product
(elektrische & elektronische afvalapparatuur)
159
Terminologie
INDEX
Inhoudsopgave
9
Voordat u het product in gebruik neemt
Auteursrecht
Wijzigingen voorbehouden.
2013 Samsung Electronics
Het auteursrecht op deze handleiding is eigendom van Samsung Electronics.
Gebruik of vermenigvuldiging van deze handleiding, geheel of gedeeltelijk, zonder toestemming van
Samsung Electronics niet toegestaan.
Microsoft en Windows zijn wettig gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation.
VESA, DPM en DDC zijn wettig gedeponeerde handelsmerken van de Video Electronics Standards
Association.

In de volgende gevallen kunnen administratiekosten in rekening worden gebracht:

(a) Er wordt op uw verzoek een engineer gestuurd, maar het product is niet defect(wanneer u
deze gebruikershandleiding niet hebt gelezen)

(b) U brengt het apparaat naar een reparatiecentrum, maar het product is niet defect(wanneer
u deze gebruikershandleiding niet hebt gelezen).

U wordt op de hoogte gesteld van deze administratiekosten voordat een dergelijke reparatie of
bezoek wordt uitgevoerd.
Gebruikte pictogrammen in deze handleiding
De volgende afbeeldingen zijn alleen bedoeld als referentie. De situatie
in de praktijk kan afwijken van de afbeeldingen.
Voordat u het product in gebruik neemt
10
Voordat u het product in gebruik neemt
Reiniging
Wees voorzichtig bij het reinigen. De behuizing en het scherm van geavanceerde LCD-panelen zijn
gevoelig voor krassen.
Ga bij het reinigen als volgt te werk.
1. Zet het beeldscherm en de computer uit.
2. Trek het netsnoer uit het beeldscherm.
Pak het netsnoer vast aan de stekker en kom niet met natte handen aan
de kabel. Anders kan een elektrische schok worden veroorzaakt.
3. Veeg de monitor af met een schone, zachte, droge doek.

Gebruik op het beeldscherm geen reinigingsmiddelen die
alcohol, oplosmiddelen of middelen die de
oppervlaktespanning verlagen, bevatten.
!

Spuit geen water of reinigingsmiddel rechtstreeks op het
product.
4. Maak een zachte doek nat met water en wring de doek goed uit, voordat
u daarmee de behuizing van de monitor reinigt.
5. Sluit het netsnoer weer op het product aan nadat u het product hebt
gereinigd.
6. Zet het beeldscherm en de computer aan.
!
Voordat u het product in gebruik neemt
11
Voordat u het product in gebruik neemt
Installatieruimte

Zorg voor een beetje ruimte rond het product voor de ventilatie. Wanneer de interne temperatuur
oploopt, kan er brand of schade aan het product ontstaan. Houdt bij het installeren van het product
minimaal een ruimte aan zoals hieronder wordt weergegeven.
De buitenkant kan afwijken, afhankelijk van het product.
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
Voorzorgsmaatregelen voor bewaring
Neem contact op met een Samsung-servicecentrum (pagina 150) als de binnenkant van de monitor
moet worden gereinigd. (Niet gratis.)
Voordat u het product in gebruik neemt
12
Voordat u het product in gebruik neemt
Veiligheidsvoorschriften
Let op
GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE SCHOK - NIET OPENEN
Let op : OM DE KANS OP EEN ELEKTRISCHE SCHOK TE VERKLEINEN MAG U HET
PANEEL (OF DE ACHTERZIJDE) NIET VERWIJDEREN. BEVAT GEEN ONDERDELEN DIE U
ZELF KUNT REPAREREN. LAAT REPARATIE EN ONDERHOUD OVER AAN
GEKWALIFICEERD PERSONEEL.
Dit symbool wil zeggen dat er hoogspanning aanwezig is binnenin. Het is
gevaarlijk om onderdelen binnen in het product aan te raken.
Dit symbool wil zeggen dat er belangrijke documentatie over de bediening en
het onderhoud van dit product bestaat.
Symbolen voor veiligheidsvoorzorgen
Waarschuwing
Als de aanwijzingen niet worden opgevolgd, kan dit ernstig letsel of de
dood tot gevolg hebben.
Let op
Als de aanwijzingen niet worden opgevolgd, kan dit lichamelijk letsel of
schade aan eigendommen tot gevolg hebben.
Activiteiten met dit symbool erbij zijn niet toegestaan.
Aanwijzingen met dit symbool erbij moeten worden opgevolgd.
Voordat u het product in gebruik neemt
13
Voordat u het product in gebruik neemt
Elektriciteit en veiligheid
De volgende afbeeldingen zijn alleen bedoeld als referentie. De situatie in de praktijk kan afwijken van de
afbeeldingen.
Waarschuwing
Gebruik geen beschadigd netsnoer of beschadigde stekker en gebruik geen
loszittend stopcontact.

Dit zou een elektrische schok of brand kunnen veroorzaken.
Sluit niet te veel producten tegelijk aan op hetzelfde stopcontact.

Anders kan er door oververhitting van het stopcontact brand ontstaan.
Kom niet met natte handen aan de stekker.

Anders kan een elektrische schok worden veroorzaakt.
Steek de stekker helemaal in het stopcontact (moet goed vastzitten).

Een losse verbinding kan brand veroorzaken.
!
Steek de stekker in een geaard stopcontact (alleen voor apparaten met isolatie
van type 1).
!

Dit zou een elektrische schok of letsel kunnen veroorzaken.
Buig het netsnoer niet te sterk en trek nooit te hard aan het snoer. Zet geen
zware voorwerpen op het netsnoer.

Een beschadigd netsnoer kan een elektrische schok of brand veroorzaken.
Houd het netsnoer en product uit de buurt van warmtebronnen.

Dit zou een elektrische schok of brand kunnen veroorzaken.
Als de pennen van de stekker of het stopcontact onder het stof zitten of
anderszins vies zijn, maak ze dan schoon met een droge doek.
!

Anders kan er brand ontstaan.
Voordat u het product in gebruik neemt
14
Voordat u het product in gebruik neemt
Let op
Trek de stekker niet uit het stopcontact wanneer het product in gebruik is.

Het product kan schade oplopen door een elektrische schok.
Gebruik het netsnoer alleen voor officiële producten van Samsung.

Dit zou een elektrische schok of brand kunnen veroorzaken.
!
Houd voldoende ruimte vrij rond het stopcontact waarop het netsnoer is
aangesloten.
!

Als er een probleem is met het product, moet u de stekker uit het
stopcontact trekken zodat het product geen stroom meer krijgt.
Met de aan-uitknop wordt het product niet volledig zonder stroom gezet.
Trek het netsnoer altijd aan de stekker uit het stopcontact.

Dit zou een elektrische schok of brand kunnen veroorzaken.
!
Voordat u het product in gebruik neemt
15
Voordat u het product in gebruik neemt
Installatie
Waarschuwing
Zet geen kaarsen, insectenwerende middelen of sigaretten boven op het
product. Plaats het product niet in de buurt van een warmtebron.

Anders kan er brand ontstaan.
Plaats het product niet in een beperkte ruimte met een slechte ventilatie, zoals in
een (boeken)kast.

Anders kan er brand ontstaan als gevolg van een te hoge
binnentemperatuur.
Bewaar het plastic verpakkingsmateriaal van het product buiten bereik van
kinderen.
!

Kinderen kunnen stikken.
Plaats het product niet op een instabiele of trillende ondergrond (bijvoorbeeld een
plank die niet goed vastzit of een tafel die niet goed recht staat).

Het product kan vallen, schade oplopen of lichamelijk letsel veroorzaken.

Wanneer het product wordt gebruikt in een ruimte met erg veel trillingen, kan
het product schade oplopen of brand veroorzaken.
Plaats het product niet in een voertuig of op een locatie waar het blootstaat aan
stof, vocht (waterdruppels bijvoorbeeld), olie of rook.
!

Dit zou een elektrische schok of brand kunnen veroorzaken.
Stel het product niet bloot aan direct zonlicht, warmte of warme voorwerpen,
zoals een kachel.

Anders kan de levensduur van het product korter worden of kan er brand
ontstaan.
Zorg ervoor dat jonge kinderen niet bij het product kunnen.

Het product kan omvallen en letsel veroorzaken bij kinderen.
Olie die als voedingsproduct wordt gebruikt, sojaolie bijvoorbeeld, kan het
product beschadigen of vervormen. Installeer het project niet in een keuken of in
de buurt van een aanrecht.
Voordat u het product in gebruik neemt
16
Voordat u het product in gebruik neemt
Let op
Laat het product niet vallen wanneer u het verplaatst.

Anders kan het product defect raken of kan er lichamelijk letsel ontstaan.
!
Leg het product niet op de voorkant.

U zou het scherm kunnen beschadigen.
Zorg er bij plaatsing van het product in een kast of op een plank voor dat de
onderrand van de voorkant van het product niet uitsteekt.

Het product kan vallen, schade oplopen of lichamelijk letsel veroorzaken.

Plaats het product alleen in een kast of op een plank van het juiste formaat.
Zet het product voorzichtig neer.

Het product kan vallen, schade oplopen of lichamelijk letsel veroorzaken.
!
SAMSUNG
!
Als u het product op een ongebruikelijke plek plaatst (blootgesteld aan veel fijne
deeltjes, chemische stoffen of extreme temperaturen) of in een vliegveld of
treinstation waar het product lange tijd achter elkaar continu in gebruik is, kan dit
ernstige gevolgen hebben voor de prestaties.

Neem vóór installatie contact op met een Samsung-servicecentrum (pagina
150) als u het product op een dergelijke plek wilt plaatsen.
Voordat u het product in gebruik neemt
17
Voordat u het product in gebruik neemt
Bediening
Waarschuwing
In het product is hoogspanning aanwezig. Haal het product niet uit elkaar en
repareer of wijzig het product niet zelf.

Dit zou een elektrische schok of brand kunnen veroorzaken.

Neem voor reparatie contact op met een Samsung-servicecentrum (pagina
150).
Voordat u het product verplaatst, moet u het product uitzetten met de aanuitschakelaar en het netsnoer en alle overige aangesloten kabels losmaken.
!

Anders kan het netsnoer schade oplopen met brand of een elektrische
schok tot gevolg.
Als het product vreemde geluiden, een brandgeur of rook produceert, moet u
onmiddellijk de stekker uit het stopcontact trekken en contact opnemen met een
Samsung-servicecentrum (pagina 150).
!

Dit zou een elektrische schok of brand kunnen veroorzaken.
Zorg ervoor dat kinderen het product niet als klimrek kunnen gebruiken.

Het product kan omvallen en uw kind kan ernstig letsel oplopen.
Als het product valt of als de behuizing schade oploopt, moet u het product
uitzetten, de stekker uit het stopcontact trekken en contact opnemen met een
Samsung-servicecentrum (pagina 150).

Anders kan een elektrische schok of brand worden veroorzaakt.
Leg geen zware voorwerpen, speelgoed of snoep boven op het product.

Het product of de zware voorwerpen kunnen vallen wanneer kinderen dat
speelgoed of snoep proberen te pakken, met mogelijk ernstig letsel tot
gevolg.
Zet bij onweer het product uit en trek de stekker uit het stopcontact.

Dit zou een elektrische schok of brand kunnen veroorzaken.
!
Laat geen voorwerpen op het product vallen en stoot niet tegen het product.

Dit zou een elektrische schok of brand kunnen veroorzaken.
!
Voordat u het product in gebruik neemt
18
Voordat u het product in gebruik neemt
Verplaats het product niet door aan het netsnoer of ander kabels te trekken.

Anders kan het netsnoer schade oplopen of kan het product defect raken,
met een elektrische schok of brand tot gevolg.
Raak het product of de stekker niet aan als er een gaslek is. Laat de ruimte
onmiddellijk goed luchten.
!
GAS

Vonken kunnen een explosie of brand veroorzaken.
Verplaats het product niet en til het niet op door aan het netsnoer of andere
kabels te trekken.

Anders kan het netsnoer schade oplopen of kan het product defect raken,
met een elektrische schok of brand tot gevolg.
Gebruik en bewaar geen brandbare sprays of ontvlambare stoffen in de buurt van
het product.

!
Dit zou een explosie of brand kunnen veroorzaken.
Zorg ervoor dat de ventilatieopeningen niet worden geblokkeerd door een
tafelkleed of gordijn.

Anders kan er brand ontstaan als gevolg van een te hoge
binnentemperatuur.
100
Steek geen metalen voorwerpen (een mes, muntstuk of haarspeld bijvoorbeeld)
of ontvlambare voorwerpen (papier, lucifers en dergelijke) in de
ventilatieopeningen van het product.

Als er water of vreemde substanties in het product komen, moet u het
product uitzetten, de stekker uit het stopcontact trekken en contact
opnemen met een Samsung-servicecentrum (pagina 150).

Een defect in het product, een elektrische schok of brand kan het gevolg
zijn.
Zet geen voorwerpen met een vloeistof erin, zoals een vaas, bloempot of fles,
boven op het product.

Als er water of vreemde substanties in het product komen, moet u het
product uitzetten, de stekker uit het stopcontact trekken en contact
opnemen met een Samsung-servicecentrum (pagina 150).

Een defect in het product, een elektrische schok of brand kan het gevolg
zijn.
Voordat u het product in gebruik neemt
19
Voordat u het product in gebruik neemt
Let op
Wanneer er langere tijd een statisch beeld op het scherm wordt weergegeven,
kan het beeld op het scherm inbranden of kunnen er pixels beschadigd raken.

!
Als u het product langere tijd niet gaat gebruiken, schakel dan de
energiebesparingsfunctie in of gebruik een schermbeveiliging met een
bewegend beeld.
-_!
Trek de stekker uit het stopcontact als u van plan bent het product lang niet te
gebruiken (tijdens een vakantie bijvoorbeeld).

Anders kan er brand ontstaan als gevolg van een teveel aan stof,
oververhitting, een elektrische schok of een stroomlek.
Gebruik het product op de aanbevolen resolutie en frequentie.

Uw ogen kunnen vermoeid raken.
!
Plaats geen gelijkstroomadapters bij elkaar.

Anders kan er brand ontstaan.
Verwijder de plastic verpakking van de gelijkstroomadapter voordat u de adapter
in gebruik neemt.

Anders kan er brand ontstaan.
Laat geen water in of op de gelijkstroomadapter komen.

Dit zou een elektrische schok of brand kunnen veroorzaken.

Gebruik het product niet buitenshuis, waar het kan worden blootgesteld aan
regen of sneeuw.

Zorg er bij het dweilen van de vloer voor dat de gelijkstroomadapter niet nat
wordt.
Plaats de gelijkstroomadapter niet in de buurt van de verwarming.

Anders kan er brand ontstaan.
Bewaar de gelijkstroomadapter in een goed geventileerde ruimte.
!
Voordat u het product in gebruik neemt
20
Voordat u het product in gebruik neemt
Als u de stroomadapter laat hangen met de netsnoeraansluiting omhoog, kan er
water of een andere stof in binnendringen. Dit kan leiden tot storingen van de
adapter.
!
Leg de stroomadapter plat neer op een tafel of de vloer.
Te lang van te dichtbij naar het scherm kijken kan slecht zijn voor de ogen.
!
Houd het product niet op zijn kop en verplaats het product niet aan de voet
alleen.

Het product kan vallen, schade oplopen of lichamelijk letsel veroorzaken.
Gebruik geen luchtbevochtiger of waterkoker in de buurt van het product.

Dit zou een elektrische schok of brand kunnen veroorzaken.
Laat uw ogen minstens vijf minuten rusten na elk uur dat u de monitor hebt
gebruikt.
!

Zo geeft u uw ogen rust.
Het product wordt na verloop van tijd warm. Raak het beeldscherm niet aan
wanneer het product al geruime tijd is ingeschakeld.
Houd kleine onderdelen die u voor het product gebruikt, buiten bereik van
kinderen.
!
Wees voorzichtig bij het aanpassen van de hoek of hoogte van het product.

Anders kunnen kleine vingertjes of handjes vast komen te zitten en letsel
oplopen.
!

Wanneer u het product te ver kantelt, kan het omvallen en lichamelijk letsel
veroorzaken.
Zet geen zware voorwerpen op het product.

Het product kan defect raken of er kan lichamelijk letsel ontstaan.
Zet bij het gebruik van een koptelefoon het volume niet te hard.

Dit kan uw gehoor beschadigen.
Voordat u het product in gebruik neemt
21
Voordat u het product in gebruik neemt
Correcte houding bij gebruik van product
Gebruik het product in de juiste houding:
50 cm

Houd uw rug recht.

Houd een afstand van 45 tot 50 cm aan tussen uw ogen en het scherm. Kijk licht
omlaag naar het scherm.
Houd uw ogen recht voor het scherm.

Pas de hoek van het product zo aan dat er geen licht op het scherm wordt
gereflecteerd.

Houd uw onderarmen in een rechte hoek ten opzichte van uw bovenarmen en
houd uw polsen recht.

Houd uw ellebogen in een rechte hoek.

Pas de hoogte van het product aan, zodat u uw knieën in een hoek van minstens
90 graden gebogen kunt houden, met uw hielen plat op de grond en uw armen
lager dan uw hart.
Voordat u het product in gebruik neemt
22
1
1.1
Voorbereidingen
De inhoud controleren
1.1.1 De verpakking verwijderen.
1
De verpakking openen. Let erop dat u het product niet beschadigt wanneer u de verpakking opent
met een scherp voorwerp.
2
Verwijder het piepschuim van het product.
3
Controleer de componenten en verwijder het piepschuim en het plastic.
De afbeelding is alleen bedoeld ter referentie.
4
Bewaar de doos i een droge omgeving, zodat deze opnieuw kan worden gebruikt wanneer u het
product in de toekomst moet verplaatsen.
1 Voorbereidingen
23
1
Voorbereidingen
1.1.2 De componenten controleren

Indien er onderdelen ontbreken, neemt u contact op met de leverancier waar u het product hebt
gekocht.

Het uiterlijk van de componenten kan enigszins afwijken van de getoonde afbeelding.
Componenten
Beknopte installatiehandleiding
Garantiekaart
(Niet overal beschikbaar)
Gebruikershandleiding
Voedingskabel
DC-voedingsadapter
D-SUB-kabel (optioneel)
DVI-kabel (optioneel)
HDMI-kabel (optioneel)
HDMI-DVI-kabel (optioneel)
Voet van standaard
Standaardconnector
De componenten kunnen verschillen, afhankelijk van de locatie.
1 Voorbereidingen
24
1
1.2
Voorbereidingen
Onderdelen (S19C350NW)
1.2.1 Knoppen voorzijde
De kleur en vorm van de onderdelen kan afwijken van de afbeelding. De specificaties kunnen zonder
voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd ter verbetering van de kwaliteit.
Functietoetsbetekenis
AUTO
AUTO
Return
Return
JOG-knop
OMLAAG(VOORZIJDE)
Return
Aan-/uitlampje
RECHTS
DRUKKEN(ENTER)
LINKS
OMHOOG(ACHTERZIJDE)
Pictogrammen
Omschrijving
Draaibare knop waarmee u kunt navigeren.
JOG-knop
De JOG-knop bevindt zich middenonder in het scherm en kan in 5
richtingen worden bewogen: OMHOOG/OMLAAG/LINKS/RECHTS/
DRUKKEN(ENTER).
1 Voorbereidingen
25
1
Voorbereidingen
Pictogrammen
Omschrijving
Dit LED-lampje geeft een indicatie van de vermogenstatus en werkt als
(Aan-/uitlampje)

Ingeschakeld (Aan/uit-knop): Uit

Energiebesparingsmodus: Knipperend

Uitgeschakeld (Aan/uit-knop): Aan
Het gebruik van het aan/uit-lampje kan worden gewisseld door een
wijziging door te voeren in het menu.
(SETUP&RESET
Power LED On)
Echte modellen hebben mogelijk deze functie niet vanwege
verschillen in functionaliteit.
Functietoetsbetekenis
Druk op de JOG-knop wanneer het scherm is ingeschakeld. De
functietoetsbetekenis wordt weergegeven. Druk opnieuw op de
desbetreffende richtingsknop als u het schermmenu wilt openen
wanneer de gids wordt weergegeven.
De functietoetsbetekenis kan per functie of productmodel verschillen.
Kijk op het product zelf.
1 Voorbereidingen
26
1
Voorbereidingen
1.2.2 Directe-toetsbetekenis
De onderstaande uitleg van sneltoetsen wordt weergegeven wanneer u de JOG-knop naar een
willekeurige richting beweegt.
Brightness
Features

OMHOOG/OMLAAG/LINKS/RECHTS: Brightness aanpassen.

DRUKKEN(ENTER): functietoetsbetekenis weergeven.
1 Voorbereidingen
27
1
Voorbereidingen
1.2.3 Functietoetsbetekenis
Druk op de JOG-knop om de betekenis van de functietoetsen weer te geven en naar het hoofdmenu te
gaan of andere functies te gebruiken. U kunt dit verlaten door opnieuw op de JOG-knop te drukken.
AUTO
Return

OMHOOG/OMLAAG/LINKS/RECHTS: hiermee gaat u naar het gewenste item. Wanneer de focus
wordt verplaatst, wordt een beschrijving van het item weergegeven.

DRUKKEN(ENTER): het geselecteerde item wordt toegepast.
Pictogrammen
Omschrijving

Hiermee wordt [
] geselecteerd door de JOG-knop te
bewegen in het scherm Functietoetsbetekenis. Het OSDschermmenu van de beeldschermfunctie wordt weergegeven.

OSD-vergrendeling: behoud van de huidige instellingen of
blokkering van het OSD-menu om onbedoelde aanpassing van
instellingen te voorkomen.
In-/uitschakelen: als u de OSD-weergave wilt vergrendelen/
ontgrendelen, drukt u 10 seconden op de knop LINKS wanneer
het hoofdmenu wordt weergegeven.
Als de OSD-bediening is vergrendeld,
SAMSUNG
De opties Brightness/Contrast en MAGIC
Bright kunnen worden
aangepast en INFORMATION kan worden weergegeven.
Selecteer [
] om Brightness of Contrast aan te passen.
Deze instelling kan worden gewijzigd met de JOG-knop in het
scherm met de functietoetsbetekenis. Beweeg de JOG-knop
OMHOOG/OMLAAG om te wisselen tussen de instellingen voor
Brightness en Contrast.
1 Voorbereidingen
28
1
Voorbereidingen
Pictogrammen
Omschrijving

Hiermee wordt [
] geselecteerd om de scherminstellingen
automatisch aan te passen door de JOG-knop te bewegen in
het scherm Functietoetsbetekenis.

Als de resolutie wordt gewijzigd in Eigenschappen voor
beeldscherm, wordt de functie Auto Adjustment
ingeschakeld.

Deze functie is alleen beschikbaar in de modus Analog.
Hiermee wordt [ ] geselecteerd om het beeldscherm uit te
schakelen door de JOG-knop te bewegen in het scherm
Functietoetsbetekenis.
Op echte modellen kunnen de opties van de functietoetsbetekenis afwijken vanwege verschillen in
functionaliteit. Voer de gewenste functie uit op basis van het werkelijke pictogram en bijbehorende
beschrijving.
Wanneer niets op het beeldscherm wordt weergegeven (bijvoorbeeld in de energiebesparende modus
of niet-signaalmodus), kan een directe-toegangstoets worden gebruikt om de vermogensstatus te
controleren, zoals hieronder weergegeven.
JOG-knop
Energiebesparende modus of nietsignaalmodus
Druk gedurende 2 seconden op Enter
Stroom wordt uitgeschakeld
1 Voorbereidingen
29
1
1.3
Voorbereidingen
Onderdelen (S22C350B / S23C350B / S24C350BL /
S22C350H / S23C340H / S23C350H / S24C340HL /
S24C350H / S24C350HL / S27C350H)
1.3.1 Knoppen voorzijde
De kleur en vorm van de onderdelen kan afwijken van de afbeelding. De specificaties kunnen zonder
voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd ter verbetering van de kwaliteit.
Functietoetsbetekenis
AUTO
AUTO
Return
Return
JOG-knop
OMLAAG(VOORZIJDE)
Return
Aan-/uitlampje
RECHTS
DRUKKEN(ENTER)
LINKS
OMHOOG(ACHTERZIJDE)
Pictogrammen
Omschrijving
Draaibare knop waarmee u kunt navigeren.
JOG-knop
De JOG-knop bevindt zich middenonder in het scherm en kan in 5
richtingen worden bewogen: OMHOOG/OMLAAG/LINKS/RECHTS/
DRUKKEN(ENTER).
1 Voorbereidingen
30
1
Voorbereidingen
Pictogrammen
Omschrijving
Dit LED-lampje geeft een indicatie van de vermogenstatus en werkt als
(Aan-/uitlampje)

Ingeschakeld (Aan/uit-knop): Uit

Energiebesparingsmodus: Knipperend

Uitgeschakeld (Aan/uit-knop): Aan
Het gebruik van het aan/uit-lampje kan worden gewisseld door een
wijziging door te voeren in het menu.
(SETUP&RESET
Power LED On)
Echte modellen hebben mogelijk deze functie niet vanwege
verschillen in functionaliteit.
Functietoetsbetekenis
Druk op de JOG-knop wanneer het scherm is ingeschakeld. De
functietoetsbetekenis wordt weergegeven. Druk opnieuw op de
desbetreffende richtingsknop als u het schermmenu wilt openen
wanneer de gids wordt weergegeven.
De functietoetsbetekenis kan per functie of productmodel verschillen.
Kijk op het product zelf.
1 Voorbereidingen
31
1
Voorbereidingen
1.3.2 Directe-toetsbetekenis
De onderstaande uitleg van sneltoetsen wordt weergegeven wanneer u de JOG-knop naar een
willekeurige richting beweegt.
Modellen met geluidsoptie
Brightness
Volume
Features

OMHOOG/OMLAAG: Brightness aanpassen.

LINKS/RECHTS: Volume aanpassen.

DRUKKEN(ENTER): functietoetsbetekenis weergeven.
Modellen zonder geluidsoptie
Brightness
Features

OMHOOG/OMLAAG/LINKS/RECHTS: Brightness aanpassen.

DRUKKEN(ENTER): functietoetsbetekenis weergeven.
1 Voorbereidingen
32
1
Voorbereidingen
1.3.3 Functietoetsbetekenis
Druk op de JOG-knop om de betekenis van de functietoetsen weer te geven en naar het hoofdmenu te
gaan of andere functies te gebruiken. U kunt dit verlaten door opnieuw op de JOG-knop te drukken.
AUTO
Return

OMHOOG/OMLAAG/LINKS/RECHTS: hiermee gaat u naar het gewenste item. Wanneer de focus
wordt verplaatst, wordt een beschrijving van het item weergegeven.

DRUKKEN(ENTER): het geselecteerde item wordt toegepast.
Pictogrammen
Omschrijving
Selecteer [
] om het ingangssignaal te wijzigen door de JOGknop te bewegen in het scherm Functietoetsbetekenis. Als het
ingangssignaal is gewijzigd, wordt linksboven in het scherm een
bericht weergegeven.

Hiermee wordt [
] geselecteerd door de JOG-knop te
bewegen in het scherm Functietoetsbetekenis. Het OSDschermmenu van de beeldschermfunctie wordt weergegeven.

OSD-vergrendeling: behoud van de huidige instellingen of
blokkering van het OSD-menu om onbedoelde aanpassing van
instellingen te voorkomen.
In-/uitschakelen: als u de OSD-weergave wilt vergrendelen/
ontgrendelen, drukt u 10 seconden op de knop LINKS wanneer
het hoofdmenu wordt weergegeven.
Als de OSD-bediening is vergrendeld,
SAMSUNG
De opties Brightness/Contrast en MAGIC
Bright kunnen worden
aangepast en INFORMATION kan worden weergegeven.
1 Voorbereidingen
33
1
Voorbereidingen
Pictogrammen
Omschrijving

Hiermee wordt [
] geselecteerd om de scherminstellingen
automatisch aan te passen door de JOG-knop te bewegen in
het scherm Functietoetsbetekenis.

Als de resolutie wordt gewijzigd in Eigenschappen voor
beeldscherm, wordt de functie Auto Adjustment
ingeschakeld.

Deze functie is alleen beschikbaar in de modus Analog.
Hiermee wordt [ ] geselecteerd om het beeldscherm uit te
schakelen door de JOG-knop te bewegen in het scherm
Functietoetsbetekenis.
Op echte modellen kunnen de opties van de functietoetsbetekenis afwijken vanwege verschillen in
functionaliteit. Voer de gewenste functie uit op basis van het werkelijke pictogram en bijbehorende
beschrijving.
Wanneer niets op het beeldscherm wordt weergegeven (bijvoorbeeld in de energiebesparende modus
of niet-signaalmodus), kunnen 2 directe toetsen voor bron- en vermogenbeheer worden gebruikt, zoals
hieronder wordt aangegeven.
JOG-knop
Energiebesparende modus of nietsignaalmodus
OMHOOG
Bronwijziging
omlaag
Druk gedurende 2 seconden op Enter
Stroom wordt uitgeschakeld
1 Voorbereidingen
34
1
Voorbereidingen
1.3.4 Achterkant "(S19C350NW)"

De kleur en vorm van de onderdelen kan afwijken van de afbeelding. De specificaties kunnen
zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd ter verbetering van de kwaliteit.

De aanwezige poorten kunnen afwijken, afhankelijk van het product.
DC14V
DC14V
Poort
DVI IN
RGB IN
RGB IN
Omschrijving
DC14V
Hierop sluit u de gelijkstroomadapter aan.
RGB IN
Hierop sluit u de D-SUB-kabel aan voor de verbinding met een
computer.
1 Voorbereidingen
35
1
Voorbereidingen
1.3.5 Achterkant "(S22C350B / S23C350B / S24C350BL)"

De kleur en vorm van de onderdelen kan afwijken van de afbeelding. De specificaties kunnen
zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd ter verbetering van de kwaliteit.

De aanwezige poorten kunnen afwijken, afhankelijk van het product.
DC14V
DC14V
Poort
DVI IN
DVIININ
DVI
RGB IN
RGB IN
Omschrijving
DC14V
Hierop sluit u de gelijkstroomadapter aan.
DVI IN
Aansluiting voor de verbinding met een bronapparaat via een DVIkabel.
RGB IN
Hierop sluit u de D-SUB-kabel aan voor de verbinding met een
computer.
1 Voorbereidingen
36
1
Voorbereidingen
1.3.6 Achterkant "(S22C350H / S23C340H / S23C350H / S24C340HL /
S24C350H / S24C350HL / S27C350H)"

De kleur en vorm van de onderdelen kan afwijken van de afbeelding. De specificaties kunnen
zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd ter verbetering van de kwaliteit.

De aanwezige poorten kunnen afwijken, afhankelijk van het product.
DC14V
DC14V
Poort
HDMI IN
DVI IN
IN
HDMI
RGB IN
RGB IN
Omschrijving
DC14V
Hierop sluit u de gelijkstroomadapter aan.
HDMI IN
Hierop sluit u bronapparatuur aan die werkt met een HDMI-kabel.
De [HDMI IN]-terminal wordt alleen geleverd bij HDMI-modellen.
RGB IN
Hierop sluit u de D-SUB-kabel aan voor de verbinding met een
computer.
Hierop sluit u een apparaat aan dat geluid kan weergeven, zoals een
hoofdtelefoon.
Deze functie is alleen beschikbaar in de modus HDMI.
1 Voorbereidingen
37
1
1.4
Voorbereidingen
Installatie
1.4.1 De standaard bevestigen
Voordat u het product gaat monteren, plaatst u het product op een plat en stabiel oppervlak met het
scherm naar beneden.
Steek de voetverbinding in de Controleer of de
voet in de richting aangegeven voetverbinding goed vast zit.
in de afbeelding.
Draai de verbindingsschroef
onder in de voet helemaal
zodat hij volledig vast zit.
Plaats een zachte doek over de
tafel om het product te
beschermen en plaats het
product op de doek met de
voorkant van het product naar
beneden.
- Let op
Houd de behuizing van het
product vast met uw handen
zoals weergegeven in de
afbeelding.
Houd het product niet
ondersteboven aan alleen de
standaard.
Duw de gemonteerde voet in
de behuizing in de richting van
de pijl, zoals weergegeven in
de afbeelding.
1 Voorbereidingen
38
1
Voorbereidingen
1.4.2 De voet verwijderen
Plaats een zachte doek over de tafel om het product te
beschermen en plaats het product op de doek met de voorkant
van het product naar beneden.
Houd de hals van de standaard met één hand vast en sla met
de vuist van uw andere hand op de bovenzijde van de voet van
de standaard in de richting van de pijl om de voet van de
standaard te verwijderen.
Draai de verbindingsschroef onder in de voet om hem los te
maken.
Neem de voetverbinding uit de voet door te trekken in de
richting aangegeven in de afbeelding.
1 Voorbereidingen
39
1
Voorbereidingen
1.4.3 De kanteling van het product aanpassen
De kleur en vorm van de onderdelen kan afwijken van de afbeelding. De specificaties kunnen zonder
voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd ter verbetering van de kwaliteit.
-1° (±
2°) ~
20° (±
2°)

U kunt het beeldscherm kantelen.

Houd het product vast aan de onderkant en pas de kantelhoek voorzichtig aan.
1 Voorbereidingen
40
1
Voorbereidingen
1.4.4 Antidiefstalslot
Dankzij het antidiefstalslot kunt u het product veilig gebruiken, zelfs in openbare ruimten. De vorm van het
slot en de vergendelingsmethode zijn afhankelijk van de fabrikant. Raadpleeg de gebruikershandleiding
bij het antidiefstalslot voor meer informatie. Het vergrendelingsapparaat wordt apart verkocht.
DC14V
DC14V
DVI
DVI
IN IN
RGB
IN
RGB IN
De kleur en vorm van de onderdelen kan afwijken van de afbeelding. De specificaties kunnen zonder
voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd ter verbetering van de kwaliteit.
Een antidiefstalapparaat vergrendelen:
1
2
3
4
Bevestig de kabel van uw antidiefstalslot aan een zwaar object, bijvoorbeeld een bureau.
Steek een uiteinde van de kabel door de lus aan het andere eind.
Steek het Kensington-slot in de beveiligingssleuf aan de achterkant van het beeldscherm.
Sluit het slot.

Een antidiefstalslot kan afzonderlijk worden aangeschaft.

Raadpleeg de gebruikershandleiding bij het antidiefstalslot voor meer informatie.

Antidiefstalsloten zijn verkrijgbaar bij elektronicazaken of online.
1 Voorbereidingen
41
2
2.1
Een bronapparaat aansluiten en gebruiken
Voordat u een apparaat aansluit
DC14V
DC14V
DVI
DVI
IN IN
RGB
IN
RGB IN
2.1.1 Controlepunten voordat u een apparaat aansluit

Lees de gebruikershandleiding die bij het bronapparaat is geleverd voordat u het apparaat aansluit.
Het aantal poorten en de locatie van de poorten kan op bronapparaten kan per apparaat verschillen.

Sluit het netsnoer niet aan totdat alle aansluitingen zijn voltooid.
Wanneer u het netsnoer aansluit tijden het aansluiten, kan het product beschadigd raken.

Controleer het type poorten aan de achterzijde van het product dat u wilt aansluiten.

De aanwezige poorten kunnen afwijken, afhankelijk van het product.
2 Een bronapparaat aansluiten en gebruiken
42
2
2.2
Een bronapparaat aansluiten en gebruiken
Een pc aansluiten en gebruiken
Selecteer een verbindingsmethode die geschikt is voor uw computer.
De aansluitingen kunnen per product verschillen.
2.2.1 Verbinding maken via de D-SUB-kabel (analoog type)
Sluit de voedingskabel pas aan wanneer alle andere kabels zijn aangesloten.
Sluit eerst een bronapparaat aan voordat u de voedingskabel aansluit.
RGB IN
RGB
DVI
IN
IN
DC14V
1
Sluit de D-SUB-kabel aan op de [RGB IN]-poort aan de achterkant van het product en de RGBpoort op de pc.
2
Sluit de gelijkstroomadapter aan op het product en een stopcontact.
Schakel vervolgens de aan/uit-schakelaar op de pc in.
3
Wijzig de invoerbron in Analog door de JOG-knop OMHOOG/OMLAAG te bewegen, wanneer de
invoerbron niet is ingesteld.
De aanwezige poorten kunnen afwijken, afhankelijk van het product.
2 Een bronapparaat aansluiten en gebruiken
43
2
Een bronapparaat aansluiten en gebruiken
2.2.2 Verbinding via de DVI-kabel "(S22C350B / S23C350B / S24C350BL )"
Sluit de voedingskabel pas aan wanneer alle andere kabels zijn aangesloten.
Sluit eerst een bronapparaat aan voordat u de voedingskabel aansluit.
DVI IN
RGB
DVI
IN
IN
DC14V
1
Sluit de DVI-kabel aan op de [DVI IN]-poort aan de achterkant van het product en de DVI-poort op
de pc.
2
Sluit de gelijkstroomadapter aan op het product en een stopcontact. Schakel vervolgens de aan/uitschakelaar op de pc in.
3
Wijzig de invoerbron in DVI door de JOG-knop OMHOOG/OMLAAG te bewegen, wanneer de
invoerbron niet is ingesteld.
De aanwezige poorten kunnen afwijken, afhankelijk van het product.
2.2.3 Een verbinding tot stand brengen met een DVI-HDMI-kabel "(S22C350B /
S23C350B / S24C350BL )"
Sluit de voedingskabel pas aan wanneer alle andere kabels zijn aangesloten.
Sluit eerst een bronapparaat aan voordat u de voedingskabel aansluit.
DVI IN
RGB
DVI
IN
IN
DC14V
1
Sluit de DVI-HDMI-kabel aan op de [DVI IN]-poort aan de achterzijde van het product en de HDMIpoort op de computer.
2
Sluit de gelijkstroomadapter aan op het product en een stopcontact. Schakel vervolgens de aan/uitschakelaar op de pc in.
3
Wijzig de invoerbron in DVI door de JOG-knop OMHOOG/OMLAAG te bewegen, wanneer de
invoerbron niet is ingesteld.
De aanwezige poorten kunnen afwijken, afhankelijk van het product.
2 Een bronapparaat aansluiten en gebruiken
44
2
Een bronapparaat aansluiten en gebruiken
2.2.4 Aansluiten met een HDMI-kabel "(S22C350H / S23C340H / S23C350H /
S24C340HL / S24C350H / S24C350HL / S27C350H)"
Sluit de voedingskabel pas aan wanneer alle andere kabels zijn aangesloten.
Sluit eerst een bronapparaat aan voordat u de voedingskabel aansluit.
HDMI IN
RGB
HDMI
IN
IN
DC14
1
Sluit de HDMI-kabel aan op de [HDMI IN]-poort aan de achterzijde van het product en de HDMIpoort op de computer.
2
Sluit de gelijkstroomadapter aan op het product en een stopcontact. Schakel vervolgens de aan/uitschakelaar op de pc in.
3
Wijzig de invoerbron in HDMI door de JOG-knop OMHOOG/OMLAAG te bewegen, wanneer de
invoerbron niet is ingesteld.
De aanwezige poorten kunnen afwijken, afhankelijk van het product.
2.2.5 Een verbinding tot stand brengen met een HDMI-DVI-kabel "(S22C350H /
S23C340H / S23C350H / S24C340HL / S24C350H / S24C350HL / S27C350H)"
Sluit de voedingskabel pas aan wanneer alle andere kabels zijn aangesloten.
Sluit eerst een bronapparaat aan voordat u de voedingskabel aansluit.
HDMI IN
RGB
HDMI
IN
IN
DC14V
1
2
Sluit de HDMI-DVI-kabel aan op de [HDMI IN]-poort aan de achterzijde van het product en de DVI-poort op de computer.
Sluit de gelijkstroomadapter aan op het product en een stopcontact. Schakel vervolgens de aan/uit-schakelaar
op de pc in.
3
Wijzig de invoerbron in HDMI door de JOG-knop OMHOOG/OMLAAG te bewegen, wanneer de
invoerbron niet is ingesteld.s
De aanwezige poorten kunnen afwijken, afhankelijk van het product.
2 Een bronapparaat aansluiten en gebruiken
45
2
Een bronapparaat aansluiten en gebruiken
2.2.6 Aansluiten op hoofdtelefoon "(S22C350H / S23C340H / S23C350H /
S24C340HL / S24C350H / S24C350HL / S27C350H)"
Sluit de voedingskabel pas aan wanneer alle andere kabels zijn aangesloten.
Sluit eerst een bronapparaat aan voordat u de voedingskabel aansluit.
RGB
HDMI
IN
IN
DC14V
1
Sluit een apparaat dat geluid kan weergeven, zoals een hoofdtelefoon, aan op de [
]-poort op het
product.
2.2.7


Deze functie is alleen beschikbaar in de modus HDMI.

Het geluid is alleen te horen bij gebruik van de HDMI-naar-HDMI-kabel.

De aanwezige poorten kunnen afwijken, afhankelijk van het product.
De voedingskabel aansluiten
Sluit de voedingsadapter aan op de aansluiting [DC14V] aan de achterzijde van het product. Sluit de
voedingskabel aan op de gelijkstroomadapter.
Sluit vervolgens de DC-stroomadapter aan op het product. Sluit de voedingskabel aan op het
stopcontact.
DC14V
RGB
DVI
IN
IN
DC14V
De invoerspanning wordt automatisch omgeschakeld.
2 Een bronapparaat aansluiten en gebruiken
46
2
Een bronapparaat aansluiten en gebruiken
2.2.8 De aangesloten kabels netjes leiden
DC14V
DVI IN
RGB IN
DVI IN
2 Een bronapparaat aansluiten en gebruiken
47
2
Een bronapparaat aansluiten en gebruiken
2.2.9 De geluidsinstellingen wijzigen in Windows
Configuratiescherm
→ Geluid → Luidsprekers → Luidsprekerinstellingen
1
2
3
4
2 Een bronapparaat aansluiten en gebruiken
48
2
Een bronapparaat aansluiten en gebruiken
2.2.10 Het stuurprogramma installeren

U kunt de optimale resolutie en frequentie voor dit product instellen door de bijbehorende
stuurprogramma's voor dit product te installeren.

Het installatiestuurprogramma staat op de cd die bij het product is geleverd.

Als het bestand niet werkt, kijk dan op de website van Samsung (http://www.samsung.com) en
download daar het bestand.
1
2
3
4
Plaats de cd met de gebruikershandleiding die bij het product is geleverd in het cd-romstation.
5
Ga naar Eigenschappen beeldscherm en controleer of de resolutie en vernieuwingsfrequentie
Klik op "Windows Driver".
Volg de instructies op het scherm om de installatie uit te voeren.
Selecteer uw productmodel in de lijst met modellen.
correct zijn.
Raadpleeg de handleiding van het Windows-besturingssysteem voor meer informatie.
2 Een bronapparaat aansluiten en gebruiken
49
2
Een bronapparaat aansluiten en gebruiken
2.2.11 Optimale resolutie instellen
Als u het product voor de eerste keer na aanschaf aanzet, wordt een bericht over het instellen van de
optimale resolutie weergegeven.
Selecteer een taal en stel de resolutie in op de optimale waarde.
The optimal resolution for this
monitor is as follows:
**** x **** **Hz
Use the above settings to set
the resolution on your PC.
English
Language
1
Enter
Selecteer een taal door de JOG-knop OMHOOG/OMLAAG te bewegen. Druk vervolgens op de
JOG-knop.
2
Druk op de JOG-knop om het bericht te verbergen.

Als u niet de optimale resolutie selecteert, wordt het bericht gedurende een bepaalde tijd maximaal
driemaal weergegeven, ook als u het product uit- en weer aanzet.

De optimale resolutie kan ook worden geselecteerd in het Configuratiescherm op uw computer.
2 Een bronapparaat aansluiten en gebruiken
50
2
Een bronapparaat aansluiten en gebruiken
2.2.12 De resolutie wijzigen op de computer

Wijzig de resolutie en vernieuwingsfrequent in het Configuratiescherm op uw computer voor een
optimale beeldkwaliteit.

De beeldkwaliteit van TFT-LCD's is mogelijk niet optimaal als u niet de optimale resolutie
selecteert.
De resolutie wijzigen in Windows XP
Ga naar Configuratiescherm
1
→ Beeldscherm → Instellingen en wijzig de resolutie.
2
3
**********
**** ****
2 Een bronapparaat aansluiten en gebruiken
51
2
Een bronapparaat aansluiten en gebruiken
De resolutie wijzigen in Windows Vista
Ga naar Configuratiescherm
→ Persoonlijke instellingen → Beeldscherminstellingen en wijzig de
resolutie.
1
2
3
4
***********
***********
2 Een bronapparaat aansluiten en gebruiken
52
2
Een bronapparaat aansluiten en gebruiken
De resolutie wijzigen in Windows 7
Ga naar Configuratiescherm
→ Beeldscherm → Schermresolutie en wijzig de resolutie.
1
2
3
4
2 Een bronapparaat aansluiten en gebruiken
53
2
Een bronapparaat aansluiten en gebruiken
De resolutie wijzigen in Windows 8
Ga naar Instellingen
→ Configuratiescherm → Beeldscherm → Schermresolutie en wijzig de
resolutie.
1
2
3
4
5
2 Een bronapparaat aansluiten en gebruiken
54
3
Het scherm instellen "(S19C350NW)"
Configureer de scherminstellingen, zoals de helderheid.
Raadpleeg de infobalk voor hulp bij het configureren van de scherminstellingen. U vindt deze
onderaan het menu.
3.1
Brightness
Hiermee kunt u de algemene helderheid van het beeld aanpassen. (Bereik: 0~100)
Een hogere waarde resulteert in een helderder beeld.

SAMSUNG
Dit menu is niet beschikbaar wanneer MAGIC
Bright op Dynamic Contrast staat.

Dit menu is niet beschikbaar wanneer Eco Saving is ingesteld.
3.1.1 De optie Brightness configureren
1
Wanneer de functietoetsbetekenis wordt weergegeven, selecteert u [
] door de JOG-knop
OMHOOG te bewegen. Druk vervolgens op de JOG-knop.
2
Navigeer naar PICTURE door de JOG-knop OMHOOG/OMLAAG te bewegen en druk op de
JOG-knop.
3
Navigeer naar Brightness door de JOG-knop OMHOOG/OMLAAG te bewegen en druk op de
JOG-knop. Het volgende scherm verschijnt:
PICTURE
Brightness
Contrast
Sharpness
SAMSUNG
MAGIC Bright
SAMSUNG
Off
SAMSUNG
Off
MAGIC Upscale
Image Size
Return
4
5
Custom
MAGIC Angle
Wide
Adjust
Enter
Pas Brightness aan door de JOG-knop OMHOOG/OMLAAG te bewegen.
De geselecteerde optie wordt toegepast.
3 Het scherm instellen "(S19C350NW)"
55
3
3.2
Het scherm instellen "(S19C350NW)"
Contrast
Hiermee past u het contrast tussen de objecten en de achtergrond aan. (Bereik: 0~100)
Een hogere waarde resulteert in een groter contrast, zodat het object helderder wordt weergegeven.
SAMSUNG
Dit menu is niet beschikbaar wanneer MAGIC
Bright op Cinema of Dynamic Contrast staat.
3.2.1
1
Contrast configureren
Wanneer de functietoetsbetekenis wordt weergegeven, selecteert u [
] door de JOG-knop
OMHOOG te bewegen. Druk vervolgens op de JOG-knop.
2
Navigeer naar PICTURE door de JOG-knop OMHOOG/OMLAAG te bewegen en druk op de JOGknop.
3
Navigeer naar Contrast door de JOG-knop OMHOOG/OMLAAG te bewegen en druk op de JOGknop. Het volgende scherm verschijnt:
PICTURE
Brightness
Contrast
Sharpness
SAMSUNG
MAGIC Bright
SAMSUNG
Off
SAMSUNG
Off
MAGIC Upscale
Image Size
Return
4
5
Custom
MAGIC Angle
Wide
Adjust
Enter
Pas Contrast aan door de JOG-knop OMHOOG/OMLAAG te bewegen.
De geselecteerde optie wordt toegepast.
3 Het scherm instellen "(S19C350NW)"
56
3
3.3
Het scherm instellen "(S19C350NW)"
Sharpness
Hiermee maakt u de randen van objecten scherper of vager. (Bereik: 0~100)
Een hogere waarde resulteert in scherpere contouren.
3.3.1
1

SAMSUNG
Dit menu is niet beschikbaar wanneer MAGIC
Bright op Cinema of Dynamic Contrast staat.

SAMSUNG
Dit menu is niet beschikbaar wanneer MAGIC
Upscale op Mode1 of Mode2 staat.
Sharpness configureren
Wanneer de functietoetsbetekenis wordt weergegeven, selecteert u [
] door de JOG-knop
OMHOOG te bewegen. Druk vervolgens op de JOG-knop.
2
Navigeer naar PICTURE door de JOG-knop OMHOOG/OMLAAG te bewegen en druk op de JOGknop.
3
Navigeer naar Sharpness door de JOG-knop OMHOOG/OMLAAG te bewegen en druk op de JOGknop. Het volgende scherm verschijnt:
PICTURE
Brightness
Contrast
Sharpness
SAMSUNG
MAGIC Bright
SAMSUNG
Off
SAMSUNG
Off
MAGIC Upscale
Image Size
Return
4
5
Custom
MAGIC Angle
Wide
Adjust
Enter
Pas Sharpness aan door de JOG-knop OMHOOG/OMLAAG te bewegen.
De geselecteerde optie wordt toegepast.
3 Het scherm instellen "(S19C350NW)"
57
3
3.4
Het scherm instellen "(S19C350NW)"
SAMSUNG MAGIC Bright
Dit menu maakt een optimale beeldkwaliteit mogelijk voor de omgeving waarin het product wordt
gebruikt.

Dit menu is niet beschikbaar wanneer Eco Saving is ingesteld.

SAMSUNG
Dit menu is niet beschikbaar wanneer MAGIC
Angle is ingeschakeld.
Met deze functie stelt u de kijkhoek, helderheid en tint naar wens in.
3.4.1
1
SAMSUNG MAGIC Bright configureren
Wanneer de functietoetsbetekenis wordt weergegeven, selecteert u [
] door de JOG-knop
OMHOOG te bewegen. Druk vervolgens op de JOG-knop.
2
Navigeer naar PICTURE door de JOG-knop OMHOOG/OMLAAG te bewegen en druk op de JOGknop.
3
Navigeer naar
SAMSUNG
MAGIC Bright
door de JOG-knop OMHOOG/OMLAAG te bewegen en druk op de
JOG-knop. Het volgende scherm verschijnt:
PICTURE
Brightness
Contrast
Sharpness
SAMSUNG
MAGIC Bright
SAMSUNG
MAGIC Angle
SAMSUNG
MAGIC Upscale
Image Size
Return
Custom
Custom
Standard
Off
Game
Cinema
Auto
Dynamic
Contrast
Wide
Move
Enter

Custom: Pas het contrast en de helderheid naar wens aan.

Standard: Hiermee krijgt u een beeldkwaliteit die geschikt is voor het bewerken van
documenten of het gebruik van internet.

Game: Hiermee krijgt u een beeldkwaliteit die geschikt is voor het spelen van games met veel
grafische effecten en dynamische bewegingen.

Cinema: Hiermee worden de helderheid en scherpte aangepast voor een optimale weergave
van video en dvd's.

Dynamic Contrast: Hiermee krijgt u een evenwichtige helderheid door automatische
aanpassing van het contrast.
4
Navigeer naar de gewenste optie door de JOG-knop OMHOOG/OMLAAG te bewegen en druk op
de JOG-knop.
5
De geselecteerde optie wordt toegepast.
3 Het scherm instellen "(S19C350NW)"
58
3
3.5
Het scherm instellen "(S19C350NW)"
SAMSUNG MAGIC Angle
Met
SAMSUNG
MAGIC Angle
configureert u de instellingen voor een optimale beeldkwaliteit, afhankelijk van de
kijkhoek.
SAMSUNG
Deze optie is niet beschikbaar wanneer MAGIC
Bright op Cinema of Dynamic Contrast staat.
Met deze functie stelt u de kijkhoek, helderheid en tint naar wens in.
3.5.1
1
SAMSUNG MAGIC Angle configureren
Wanneer de functietoetsbetekenis wordt weergegeven, selecteert u [
] door de JOG-knop
OMHOOG te bewegen. Druk vervolgens op de JOG-knop.
2
Navigeer naar PICTURE door de JOG-knop OMHOOG/OMLAAG te bewegen en druk op de JOGknop.
3
Navigeer naar
SAMSUNG
MAGIC Angle
door de JOG-knop OMHOOG/OMLAAG te bewegen en druk op de
JOG-knop. Het volgende scherm verschijnt:
PICTURE
Brightness
Contrast
Sharpness
SAMSUNG
MAGIC Bright
SAMSUNG
MAGIC Angle
SAMSUNG
MAGIC Upscale
Image Size
Return
Off
Custom
Lean Back Mode 1
Lean Back Mode 2
Standing Mode
Side Mode
Group View
Custom
Move
Enter
4
1
1
5
5
2
3
① : Selecteer deze optie als u kijkt vanaf een positie recht voor het product.

Off

Lean Back Mode 1
② : Selecteer deze optie als u kijkt vanaf een positie die iets lager is dan
het product.

Lean Back Mode 2
③ : Selecteer deze optie als u kijkt vanaf een positie die lager is dan die
van Lean Back Mode 1.

Standing Mode
④ : Selecteer deze optie als u kijkt vanaf een positie die hoger is dan het
product.
⑤ : Selecteer deze optie als u kijkt vanaf een positie schuin voor het product.

Side Mode

Group View: Selecteer deze optie als er meerdere kijkers zijn op positie
① , ④ en ⑤ .
3 Het scherm instellen "(S19C350NW)"
59
3
Het scherm instellen "(S19C350NW)"

4
Custom: Standaard wordt Lean Back Mode 1 gebruikt als Custom wordt geselecteerd.
Navigeer naar de gewenste optie door de JOG-knop OMHOOG/OMLAAG te bewegen en druk op
de JOG-knop.
5
De geselecteerde optie wordt toegepast.
3 Het scherm instellen "(S19C350NW)"
60
3
3.6
Het scherm instellen "(S19C350NW)"
SAMSUNG MAGIC Upscale
De functie
3.6.1
1
SAMSUNG
MAGIC Upscale
kan voor meer details en een grotere levendigheid in het beeld zorgen.

Het resultaat van deze functie is duidelijker zichtbaar in beelden met een lage resolutie.

SAMSUNG
Dit menu is niet beschikbaar wanneer MAGIC
Bright op Cinema of Dynamic Contrast staat.
SAMSUNG MAGIC Upscale configureren
Wanneer de functietoetsbetekenis wordt weergegeven, selecteert u [
] door de JOG-knop
OMHOOG te bewegen. Druk vervolgens op de JOG-knop.
2
Navigeer naar PICTURE door de JOG-knop OMHOOG/OMLAAG te bewegen en druk op de JOGknop.
3
Navigeer naar
SAMSUNG
MAGIC Upscale
door de JOG-knop OMHOOG/OMLAAG te bewegen en druk op de
JOG-knop. Het volgende scherm verschijnt:
PICTURE
Brightness
Contrast
Sharpness
SAMSUNG
MAGIC Bright
SAMSUNG
Custom
MAGIC Angle
Off
SAMSUNG
Off
Off
Auto
Mode1
Mode2
MAGIC Upscale
Image Size
Return
Move
Enter
Vergeleken met Mode1 is het effect van Mode2 sterker.
4
Navigeer naar de gewenste optie door de JOG-knop OMHOOG/OMLAAG te bewegen en druk op
de JOG-knop.
5
De geselecteerde optie wordt toegepast.
3 Het scherm instellen "(S19C350NW)"
61
3
3.7
Het scherm instellen "(S19C350NW)"
Image Size
De beeldgrootte wijzigen.
3.7.1 De Image Size wijzigen
1
Wanneer de functietoetsbetekenis wordt weergegeven, selecteert u [
] door de JOG-knop
OMHOOG te bewegen. Druk vervolgens op de JOG-knop.
2
Navigeer naar PICTURE door de JOG-knop OMHOOG/OMLAAG te bewegen en druk op de JOGknop.
3
Navigeer naar Image Size door de JOG-knop OMHOOG/OMLAAG te bewegen en druk op de
JOG-knop. Het volgende scherm verschijnt:
PICTURE
Brightness
Contrast
Sharpness
SAMSUNG
MAGIC Bright
SAMSUNG
MAGIC Angle
SAMSUNG
MAGIC Upscale
Image Size
Return
Custom
Off
Off
Auto
Wide
Move
Enter

Auto: Hiermee wordt het beeld weergegeven met de beeldverhouding van de gebruikte bron.

Wide: Hiermee wordt het beeld schermvullend weergegeven, ongeacht de beeldverhouding
van de gebruikte bron.
4
Navigeer naar de gewenste optie door de JOG-knop OMHOOG/OMLAAG te bewegen en druk op
de JOG-knop.
5
De geselecteerde optie wordt toegepast.
3 Het scherm instellen "(S19C350NW)"
62
3
3.8
Het scherm instellen "(S19C350NW)"
H-Position en V-Position
H-Position: Hiermee beweegt u het beeld naar links of rechts.
V-Position: Hiermee beweegt u het beeld omhoog of omlaag.
Dit menu is beschikbaar in de modus Analog.
3.8.1
1
H-Position en V-Position configureren
Wanneer de functietoetsbetekenis wordt weergegeven, selecteert u [
] door de JOG-knop
OMHOOG te bewegen. Druk vervolgens op de JOG-knop.
2
Navigeer naar PICTURE door de JOG-knop OMHOOG/OMLAAG te bewegen en druk op de JOGknop.
3
Navigeer naar H-Position of V-Position door de JOG-knop OMHOOG/OMLAAG te bewegen en
druk op de JOG-knop. Het volgende scherm verschijnt:
PICTURE
PICTURE
H-Position
50
H-Position
V-Position
50
V-Position
Coarse
2200
Fine
Return
4
0
Adjust
Enter
50
50
Coarse
2200
Fine
Return
0
Adjust
Enter
Pas H-Position of V-Position aan door de JOG-knop OMHOOG/OMLAAG te bewegen en druk op
de JOG-knop.
5
De geselecteerde optie wordt toegepast.
3 Het scherm instellen "(S19C350NW)"
63
3
3.9
Het scherm instellen "(S19C350NW)"
Coarse
Hiermee wijzigt u de frequentie van het scherm.
Alleen beschikbaar in de modus Analog.
3.9.1
1
Coarse aanpassen
Wanneer de functietoetsbetekenis wordt weergegeven, selecteert u [
] door de JOG-knop
OMHOOG te bewegen. Druk vervolgens op de JOG-knop.
2
Navigeer naar PICTURE door de JOG-knop OMHOOG/OMLAAG te bewegen en druk op de JOGknop.
3
Navigeer naar Coarse door de JOG-knop OMHOOG/OMLAAG te bewegen en druk op de JOGknop. Het volgende scherm verschijnt:
PICTURE
H-Position
50
V-Position
50
Coarse
2200
Fine
Return
4
5
0
Adjust
Enter
Pas Coarse aan door de JOG-knop OMHOOG/OMLAAG te bewegen.
De geselecteerde optie wordt toegepast.
3 Het scherm instellen "(S19C350NW)"
64
3
Het scherm instellen "(S19C350NW)"
3.10 Fine
Hiermee kunt u het scherm heel nauwkeurig bijregelen voor een levendig beeld.
Alleen beschikbaar in de modus Analog.
3.10.1
1
Fine aanpassen
Wanneer de functietoetsbetekenis wordt weergegeven, selecteert u [
] door de JOG-knop
OMHOOG te bewegen. Druk vervolgens op de JOG-knop.
2
Navigeer naar PICTURE door de JOG-knop OMHOOG/OMLAAG te bewegen en druk op de JOGknop.
3
Navigeer naar Fine door de JOG-knop OMHOOG/OMLAAG te bewegen en druk op de JOG-knop.
Het volgende scherm verschijnt:
PICTURE
H-Position
50
V-Position
50
Coarse
2200
Fine
Return
4
5
0
Adjust
Enter
Pas Fine aan door de JOG-knop OMHOOG/OMLAAG te bewegen.
De geselecteerde optie wordt toegepast.
3 Het scherm instellen "(S19C350NW)"
65
4
Het scherm instellen "(S22C350B / S23C350B
/ S24C350BL)"
Configureer de scherminstellingen, zoals de helderheid.
Raadpleeg de infobalk voor hulp bij het configureren van de scherminstellingen. U vindt deze
onderaan het menu.
4.1
Brightness
Hiermee kunt u de algemene helderheid van het beeld aanpassen. (Bereik: 0~100)
Een hogere waarde resulteert in een helderder beeld.

SAMSUNG
Dit menu is niet beschikbaar wanneer MAGIC
Bright op Dynamic Contrast staat.

Dit menu is niet beschikbaar wanneer Eco Saving is ingesteld.
4.1.1 De optie Brightness configureren
1
Wanneer de functietoetsbetekenis wordt weergegeven, selecteert u [
] door de JOG-knop
OMHOOG te bewegen. Druk vervolgens op de JOG-knop.
2
Navigeer naar PICTURE door de JOG-knop OMHOOG/OMLAAG te bewegen en druk op de
JOG-knop.
3
Navigeer naar Brightness door de JOG-knop OMHOOG/OMLAAG te bewegen en druk op de
JOG-knop. Het volgende scherm verschijnt:
PICTURE
Brightness
Contrast
Sharpness
SAMSUNG
MAGIC Bright
SAMSUNG
Off
SAMSUNG
Off
MAGIC Upscale
Image Size
Return
4
5
Custom
MAGIC Angle
Wide
Adjust
Enter
Pas Brightness aan door de JOG-knop OMHOOG/OMLAAG te bewegen.
De geselecteerde optie wordt toegepast.
4 Het scherm instellen "(S22C350B / S23C350B / S24C350BL)"
66
4
4.2
Het scherm instellen "(S22C350B / S23C350B
/ S24C350BL)"
Contrast
Hiermee past u het contrast tussen de objecten en de achtergrond aan. (Bereik: 0~100)
Een hogere waarde resulteert in een groter contrast, zodat het object helderder wordt weergegeven.
SAMSUNG
Dit menu is niet beschikbaar wanneer MAGIC
Bright op Cinema of Dynamic Contrast staat.
4.2.1
1
Contrast configureren
Wanneer de functietoetsbetekenis wordt weergegeven, selecteert u [
] door de JOG-knop
OMHOOG te bewegen. Druk vervolgens op de JOG-knop.
2
Navigeer naar PICTURE door de JOG-knop OMHOOG/OMLAAG te bewegen en druk op de JOGknop.
3
Navigeer naar Contrast door de JOG-knop OMHOOG/OMLAAG te bewegen en druk op de JOGknop. Het volgende scherm verschijnt:
PICTURE
Brightness
Contrast
Sharpness
SAMSUNG
MAGIC Bright
SAMSUNG
Off
SAMSUNG
Off
MAGIC Upscale
Image Size
Return
4
5
Custom
MAGIC Angle
Wide
Adjust
Enter
Pas Contrast aan door de JOG-knop OMHOOG/OMLAAG te bewegen.
De geselecteerde optie wordt toegepast.
4 Het scherm instellen "(S22C350B / S23C350B / S24C350BL)"
67
4
4.3
Het scherm instellen "(S22C350B / S23C350B
/ S24C350BL)"
Sharpness
Hiermee maakt u de randen van objecten scherper of vager. (Bereik: 0~100)
Een hogere waarde resulteert in scherpere contouren.
4.3.1
1

SAMSUNG
Dit menu is niet beschikbaar wanneer MAGIC
Bright op Cinema of Dynamic Contrast staat.

SAMSUNG
Dit menu is niet beschikbaar wanneer MAGIC
Upscale op Mode1 of Mode2 staat.
Sharpness configureren
Wanneer de functietoetsbetekenis wordt weergegeven, selecteert u [
] door de JOG-knop
OMHOOG te bewegen. Druk vervolgens op de JOG-knop.
2
Navigeer naar PICTURE door de JOG-knop OMHOOG/OMLAAG te bewegen en druk op de JOGknop.
3
Navigeer naar Sharpness door de JOG-knop OMHOOG/OMLAAG te bewegen en druk op de JOGknop. Het volgende scherm verschijnt:
PICTURE
Brightness
Contrast
Sharpness
SAMSUNG
MAGIC Bright
SAMSUNG
Off
SAMSUNG
Off
MAGIC Upscale
Image Size
Return
4
5
Custom
MAGIC Angle
Wide
Adjust
Enter
Pas Sharpness aan door de JOG-knop OMHOOG/OMLAAG te bewegen.
De geselecteerde optie wordt toegepast.
4 Het scherm instellen "(S22C350B / S23C350B / S24C350BL)"
68
4
4.4
Het scherm instellen "(S22C350B / S23C350B
/ S24C350BL)"
SAMSUNG MAGIC Bright
Dit menu maakt een optimale beeldkwaliteit mogelijk voor de omgeving waarin het product wordt
gebruikt.

Dit menu is niet beschikbaar wanneer Eco Saving is ingesteld.

SAMSUNG
Dit menu is niet beschikbaar wanneer MAGIC
Angle is ingeschakeld.
Met deze functie stelt u de kijkhoek, helderheid en tint naar wens in.
4.4.1
1
SAMSUNG MAGIC Bright configureren
Wanneer de functietoetsbetekenis wordt weergegeven, selecteert u [
] door de JOG-knop
OMHOOG te bewegen. Druk vervolgens op de JOG-knop.
2
Navigeer naar PICTURE door de JOG-knop OMHOOG/OMLAAG te bewegen en druk op de JOGknop.
3
Navigeer naar
SAMSUNG
MAGIC Bright
door de JOG-knop OMHOOG/OMLAAG te bewegen en druk op de
JOG-knop. Het volgende scherm verschijnt:
PICTURE
Brightness
Contrast
Sharpness
SAMSUNG
MAGIC Bright
SAMSUNG
MAGIC Angle
SAMSUNG
MAGIC Upscale
Image Size
Return
Custom
Custom
Standard
Off
Game
Cinema
Auto
Dynamic
Contrast
Wide
Move
Enter

Custom: Pas het contrast en de helderheid naar wens aan.

Standard: Hiermee krijgt u een beeldkwaliteit die geschikt is voor het bewerken van
documenten of het gebruik van internet.

Game: Hiermee krijgt u een beeldkwaliteit die geschikt is voor het spelen van games met veel
grafische effecten en dynamische bewegingen.

Cinema: Hiermee worden de helderheid en scherpte aangepast voor een optimale weergave
van video en dvd's.

Dynamic Contrast: Hiermee krijgt u een evenwichtige helderheid door automatische
aanpassing van het contrast.
4
Navigeer naar de gewenste optie door de JOG-knop OMHOOG/OMLAAG te bewegen en druk op
de JOG-knop.
5
De geselecteerde optie wordt toegepast.
4 Het scherm instellen "(S22C350B / S23C350B / S24C350BL)"
69
4
4.5
Het scherm instellen "(S22C350B / S23C350B
/ S24C350BL)"
SAMSUNG MAGIC Angle
Met
SAMSUNG
MAGIC Angle
configureert u de instellingen voor een optimale beeldkwaliteit, afhankelijk van de
kijkhoek.
SAMSUNG
Deze optie is niet beschikbaar wanneer MAGIC
Bright op Cinema of Dynamic Contrast staat.
Met deze functie stelt u de kijkhoek, helderheid en tint naar wens in.
4.5.1
1
SAMSUNG MAGIC Angle configureren
Wanneer de functietoetsbetekenis wordt weergegeven, selecteert u [
] door de JOG-knop
OMHOOG te bewegen. Druk vervolgens op de JOG-knop.
2
Navigeer naar PICTURE door de JOG-knop OMHOOG/OMLAAG te bewegen en druk op de JOGknop.
3
Navigeer naar
SAMSUNG
MAGIC Angle
door de JOG-knop OMHOOG/OMLAAG te bewegen en druk op de
JOG-knop. Het volgende scherm verschijnt:
PICTURE
Brightness
Contrast
Sharpness
SAMSUNG
MAGIC Bright
SAMSUNG
MAGIC Angle
SAMSUNG
MAGIC Upscale
Image Size
Return
Off
Custom
Lean Back Mode 1
Lean Back Mode 2
Standing Mode
Side Mode
Group View
Custom
Move
Enter
4
1
1
5
5
2
3
① : Selecteer deze optie als u kijkt vanaf een positie recht voor het product.

Off

Lean Back Mode 1
② : Selecteer deze optie als u kijkt vanaf een positie die iets lager is dan
het product.

Lean Back Mode 2
③ : Selecteer deze optie als u kijkt vanaf een positie die lager is dan die
van Lean Back Mode 1.

Standing Mode
④ : Selecteer deze optie als u kijkt vanaf een positie die hoger is dan het
product.
⑤ : Selecteer deze optie als u kijkt vanaf een positie schuin voor het product.

Side Mode

Group View: Selecteer deze optie als er meerdere kijkers zijn op positie
① , ④ en ⑤ .
4 Het scherm instellen "(S22C350B / S23C350B / S24C350BL)"
70
4
Het scherm instellen "(S22C350B / S23C350B
/ S24C350BL)"

4
Custom: Standaard wordt Lean Back Mode 1 gebruikt als Custom wordt geselecteerd.
Navigeer naar de gewenste optie door de JOG-knop OMHOOG/OMLAAG te bewegen en druk op
de JOG-knop.
5
De geselecteerde optie wordt toegepast.
4 Het scherm instellen "(S22C350B / S23C350B / S24C350BL)"
71
4
4.6
Het scherm instellen "(S22C350B / S23C350B
/ S24C350BL)"
SAMSUNG MAGIC Upscale
De functie
4.6.1
1
SAMSUNG
MAGIC Upscale
kan voor meer details en een grotere levendigheid in het beeld zorgen.

Het resultaat van deze functie is duidelijker zichtbaar in beelden met een lage resolutie.

SAMSUNG
Dit menu is niet beschikbaar wanneer MAGIC
Bright op Cinema of Dynamic Contrast staat.
SAMSUNG MAGIC Upscale configureren
Wanneer de functietoetsbetekenis wordt weergegeven, selecteert u [
] door de JOG-knop
OMHOOG te bewegen. Druk vervolgens op de JOG-knop.
2
Navigeer naar PICTURE door de JOG-knop OMHOOG/OMLAAG te bewegen en druk op de JOGknop.
3
Navigeer naar
SAMSUNG
MAGIC Upscale
door de JOG-knop OMHOOG/OMLAAG te bewegen en druk op de
JOG-knop. Het volgende scherm verschijnt:
PICTURE
Brightness
Contrast
Sharpness
SAMSUNG
MAGIC Bright
SAMSUNG
Custom
MAGIC Angle
Off
SAMSUNG
Off
Off
Auto
Mode1
Mode2
MAGIC Upscale
Image Size
Return
Move
Enter
Vergeleken met Mode1 is het effect van Mode2 sterker.
4
Navigeer naar de gewenste optie door de JOG-knop OMHOOG/OMLAAG te bewegen en druk op
de JOG-knop.
5
De geselecteerde optie wordt toegepast.
4 Het scherm instellen "(S22C350B / S23C350B / S24C350BL)"
72
4
4.7
Het scherm instellen "(S22C350B / S23C350B
/ S24C350BL)"
Image Size
De beeldgrootte wijzigen.
4.7.1 De Image Size wijzigen
1
Wanneer de functietoetsbetekenis wordt weergegeven, selecteert u [
] door de JOG-knop
OMHOOG te bewegen. Druk vervolgens op de JOG-knop.
2
Navigeer naar PICTURE door de JOG-knop OMHOOG/OMLAAG te bewegen en druk op de JOGknop.
3
Navigeer naar Image Size door de JOG-knop OMHOOG/OMLAAG te bewegen en druk op de
JOG-knop. Het volgende scherm verschijnt:
In de modus PC
PICTURE
Brightness
Contrast
Sharpness
SAMSUNG
MAGIC Bright
SAMSUNG
MAGIC Angle
SAMSUNG
MAGIC Upscale
Image Size
Return
Custom
Off
Off
Auto
Wide
Move
Enter

Auto: Hiermee wordt het beeld weergegeven met de beeldverhouding van de gebruikte bron.

Wide: Hiermee wordt het beeld schermvullend weergegeven, ongeacht de beeldverhouding
van de gebruikte bron.
In de modus AV
PICTURE
Brightness
Contrast
Sharpness
SAMSUNG
MAGIC Bright
SAMSUNG
Off
SAMSUNG
Off
MAGIC Upscale
Image Size
Return

Custom
MAGIC Angle
4:3
Auto
16:9
Screen Fit
Move
Enter
4:3: Hiermee wordt het beeld weergegeven met een beeldverhouding van 4:3. Geschikt voor
video's en standaardmateriaal.

16:9: Hiermee wordt het beeld weergegeven met een beeldverhouding van 16:9.

Screen Fit: Hiermee wordt het beeld weergegeven met de oorspronkelijke beeldverhouding
zonder dat er beeld wegvalt.

De schermgrootte kan worden gewijzigd wanneer aan de volgende voorwaarden is voldaan.
4 Het scherm instellen "(S22C350B / S23C350B / S24C350BL)"
73
4
Het scherm instellen "(S22C350B / S23C350B
/ S24C350BL)"

4
De functie wordt mogelijk niet ondersteund, afhankelijk van de poorten die op het product
aanwezig zijn.

Er is een digitaal uitvoerapparaat aangesloten met de DVI of HDMI-naar-DVI-kabel.

Ingangssignaal is 480p, 576p, 720p of 1080p en de monitor kan dit normaal weergeven
(niet elk model ondersteunt al deze signalen.).

Dit kan alleen worden ingesteld als de externe invoer is aangesloten via DVI en PC/AV
Mode (audio/videomodus) is ingesteld op AV.
Navigeer naar de gewenste optie door de JOG-knop OMHOOG/OMLAAG te bewegen en druk op
de JOG-knop.
5
De geselecteerde optie wordt toegepast.
4 Het scherm instellen "(S22C350B / S23C350B / S24C350BL)"
74
4
4.8
Het scherm instellen "(S22C350B / S23C350B
/ S24C350BL)"
H-Position en V-Position
H-Position: Hiermee beweegt u het beeld naar links of rechts.
V-Position: Hiermee beweegt u het beeld omhoog of omlaag.
4.8.1
1

Dit menu is beschikbaar in de modus Analog.

Dit menu is alleen beschikbaar wanneer Image Size op Screen Fit staat in de modus AV.
Wanneer in de modus AV een 480P-, 576P-, 720P- of 1080P-ingangssignaal binnenkomt en de
monitor dit normaal kan weergegeven, selecteer dan Screen Fit voor een aanpassing van de
horizontale positie in stappen van 0-6.
H-Position en V-Position configureren
Wanneer de functietoetsbetekenis wordt weergegeven, selecteert u [
] door de JOG-knop
OMHOOG te bewegen. Druk vervolgens op de JOG-knop.
2
Navigeer naar PICTURE door de JOG-knop OMHOOG/OMLAAG te bewegen en druk op de JOGknop.
3
Navigeer naar H-Position of V-Position door de JOG-knop OMHOOG/OMLAAG te bewegen en
druk op de JOG-knop. Het volgende scherm verschijnt:
PICTURE
PICTURE
H-Position
50
H-Position
V-Position
50
V-Position
Coarse
2200
Fine
Return
4
0
Adjust
Enter
50
50
Coarse
2200
Fine
Return
0
Adjust
Enter
Pas H-Position of V-Position aan door de JOG-knop OMHOOG/OMLAAG te bewegen en druk op
de JOG-knop.
5
De geselecteerde optie wordt toegepast.
4 Het scherm instellen "(S22C350B / S23C350B / S24C350BL)"
75
4
4.9
Het scherm instellen "(S22C350B / S23C350B
/ S24C350BL)"
Coarse
Hiermee wijzigt u de frequentie van het scherm.
Alleen beschikbaar in de modus Analog.
4.9.1
1
Coarse aanpassen
Wanneer de functietoetsbetekenis wordt weergegeven, selecteert u [
] door de JOG-knop
OMHOOG te bewegen. Druk vervolgens op de JOG-knop.
2
Navigeer naar PICTURE door de JOG-knop OMHOOG/OMLAAG te bewegen en druk op de JOGknop.
3
Navigeer naar Coarse door de JOG-knop OMHOOG/OMLAAG te bewegen en druk op de JOGknop. Het volgende scherm verschijnt:
PICTURE
H-Position
50
V-Position
50
Coarse
2200
Fine
Return
4
5
0
Adjust
Enter
Pas Coarse aan door de JOG-knop OMHOOG/OMLAAG te bewegen.
De geselecteerde optie wordt toegepast.
4 Het scherm instellen "(S22C350B / S23C350B / S24C350BL)"
76
4
Het scherm instellen "(S22C350B / S23C350B
/ S24C350BL)"
4.10 Fine
Hiermee kunt u het scherm heel nauwkeurig bijregelen voor een levendig beeld.
Alleen beschikbaar in de modus Analog.
4.10.1
1
Fine aanpassen
Wanneer de functietoetsbetekenis wordt weergegeven, selecteert u [
] door de JOG-knop
OMHOOG te bewegen. Druk vervolgens op de JOG-knop.
2
Navigeer naar PICTURE door de JOG-knop OMHOOG/OMLAAG te bewegen en druk op de JOGknop.
3
Navigeer naar Fine door de JOG-knop OMHOOG/OMLAAG te bewegen en druk op de JOG-knop.
Het volgende scherm verschijnt:
PICTURE
H-Position
50
V-Position
50
Coarse
2200
Fine
Return
4
5
0
Adjust
Enter
Pas Fine aan door de JOG-knop OMHOOG/OMLAAG te bewegen.
De geselecteerde optie wordt toegepast.
4 Het scherm instellen "(S22C350B / S23C350B / S24C350BL)"
77
5
Het scherm instellen "(S22C350H / S23C340H
/ S23C350H / S24C340HL / S24C350H /
S24C350HL / S27C350H)"
Configureer de scherminstellingen, zoals de helderheid.
Raadpleeg de infobalk voor hulp bij het configureren van de scherminstellingen. U vindt deze
onderaan het menu.
5.1
Brightness
Hiermee kunt u de algemene helderheid van het beeld aanpassen. (Bereik: 0~100)
Een hogere waarde resulteert in een helderder beeld.

SAMSUNG
Dit menu is niet beschikbaar wanneer MAGIC
Bright op Dynamic Contrast staat.

Dit menu is niet beschikbaar wanneer Eco Saving is ingesteld.
5.1.1 De optie Brightness configureren
1
Wanneer de functietoetsbetekenis wordt weergegeven, selecteert u [
] door de JOG-knop
OMHOOG te bewegen. Druk vervolgens op de JOG-knop.
2
Navigeer naar PICTURE door de JOG-knop OMHOOG/OMLAAG te bewegen en druk op de
JOG-knop.
3
Navigeer naar Brightness door de JOG-knop OMHOOG/OMLAAG te bewegen en druk op de
JOG-knop. Het volgende scherm verschijnt:
PICTURE
Brightness
Contrast
Sharpness
SAMSUNG
MAGIC Bright
SAMSUNG
Off
SAMSUNG
Off
MAGIC Upscale
Image Size
Return
4
5
Custom
MAGIC Angle
Wide
Adjust
Enter
Pas Brightness aan door de JOG-knop OMHOOG/OMLAAG te bewegen.
De geselecteerde optie wordt toegepast.
5 Het scherm instellen "(S22C350H / S23C340H / S23C350H / S24C340HL / S24C350H / S24C350HL / S27C350H)"
78
5
5.2
Het scherm instellen "(S22C350H / S23C340H
/ S23C350H / S24C340HL / S24C350H /
S24C350HL / S27C350H)"
Contrast
Hiermee past u het contrast tussen de objecten en de achtergrond aan. (Bereik: 0~100)
Een hogere waarde resulteert in een groter contrast, zodat het object helderder wordt weergegeven.
SAMSUNG
Dit menu is niet beschikbaar wanneer MAGIC
Bright op Cinema of Dynamic Contrast staat.
5.2.1
1
Contrast configureren
Wanneer de functietoetsbetekenis wordt weergegeven, selecteert u [
] door de JOG-knop
OMHOOG te bewegen. Druk vervolgens op de JOG-knop.
2
Navigeer naar PICTURE door de JOG-knop OMHOOG/OMLAAG te bewegen en druk op de JOGknop.
3
Navigeer naar Contrast door de JOG-knop OMHOOG/OMLAAG te bewegen en druk op de JOGknop. Het volgende scherm verschijnt:
PICTURE
Brightness
Contrast
Sharpness
SAMSUNG
MAGIC Bright
SAMSUNG
Off
SAMSUNG
Off
MAGIC Upscale
Image Size
Return
4
5
Custom
MAGIC Angle
Wide
Adjust
Enter
Pas Contrast aan door de JOG-knop OMHOOG/OMLAAG te bewegen.
De geselecteerde optie wordt toegepast.
5 Het scherm instellen "(S22C350H / S23C340H / S23C350H / S24C340HL / S24C350H / S24C350HL / S27C350H)"
79
5
5.3
Het scherm instellen "(S22C350H / S23C340H
/ S23C350H / S24C340HL / S24C350H /
S24C350HL / S27C350H)"
Sharpness
Hiermee maakt u de randen van objecten scherper of vager. (Bereik: 0~100)
Een hogere waarde resulteert in scherpere contouren.
5.3.1
1

SAMSUNG
Dit menu is niet beschikbaar wanneer MAGIC
Bright op Cinema of Dynamic Contrast staat.

SAMSUNG
Dit menu is niet beschikbaar wanneer MAGIC
Upscale op Mode1 of Mode2 staat.
Sharpness configureren
Wanneer de functietoetsbetekenis wordt weergegeven, selecteert u [
] door de JOG-knop
OMHOOG te bewegen. Druk vervolgens op de JOG-knop.
2
Navigeer naar PICTURE door de JOG-knop OMHOOG/OMLAAG te bewegen en druk op de JOGknop.
3
Navigeer naar Sharpness door de JOG-knop OMHOOG/OMLAAG te bewegen en druk op de JOGknop. Het volgende scherm verschijnt:
PICTURE
Brightness
Contrast
Sharpness
SAMSUNG
MAGIC Bright
SAMSUNG
Off
SAMSUNG
Off
MAGIC Upscale
Image Size
Return
4
5
Custom
MAGIC Angle
Wide
Adjust
Enter
Pas Sharpness aan door de JOG-knop OMHOOG/OMLAAG te bewegen.
De geselecteerde optie wordt toegepast.
5 Het scherm instellen "(S22C350H / S23C340H / S23C350H / S24C340HL / S24C350H / S24C350HL / S27C350H)"
80
5
5.4
Het scherm instellen "(S22C350H / S23C340H
/ S23C350H / S24C340HL / S24C350H /
S24C350HL / S27C350H)"
SAMSUNG MAGIC Bright
Dit menu maakt een optimale beeldkwaliteit mogelijk voor de omgeving waarin het product wordt
gebruikt.

Dit menu is niet beschikbaar wanneer Eco Saving is ingesteld.

SAMSUNG
Dit menu is niet beschikbaar wanneer MAGIC
Angle is ingeschakeld.
Met deze functie stelt u de kijkhoek, helderheid en tint naar wens in.
5.4.1
1
SAMSUNG MAGIC Bright configureren
Wanneer de functietoetsbetekenis wordt weergegeven, selecteert u [
] door de JOG-knop
OMHOOG te bewegen. Druk vervolgens op de JOG-knop.
2
Navigeer naar PICTURE door de JOG-knop OMHOOG/OMLAAG te bewegen en druk op de JOGknop.
3
Navigeer naar
SAMSUNG
MAGIC Bright
door de JOG-knop OMHOOG/OMLAAG te bewegen en druk op de
JOG-knop. Het volgende scherm verschijnt:
PICTURE
Brightness
Contrast
Sharpness
SAMSUNG
MAGIC Bright
SAMSUNG
MAGIC Angle
SAMSUNG
MAGIC Upscale
Image Size
Return
Custom
Custom
Standard
Off
Game
Cinema
Auto
Dynamic
Contrast
Wide
Move
Enter

Custom: Pas het contrast en de helderheid naar wens aan.

Standard: Hiermee krijgt u een beeldkwaliteit die geschikt is voor het bewerken van
documenten of het gebruik van internet.

Game: Hiermee krijgt u een beeldkwaliteit die geschikt is voor het spelen van games met veel
grafische effecten en dynamische bewegingen.

Cinema: Hiermee worden de helderheid en scherpte aangepast voor een optimale weergave
van video en dvd's.
5 Het scherm instellen "(S22C350H / S23C340H / S23C350H / S24C340HL / S24C350H / S24C350HL / S27C350H)"
81
5
Het scherm instellen "(S22C350H / S23C340H
/ S23C350H / S24C340HL / S24C350H /
S24C350HL / S27C350H)"

Dynamic Contrast: Hiermee krijgt u een evenwichtige helderheid door automatische
aanpassing van het contrast.
PICTURE
Brightness
Contrast
Sharpness
SAMSUNG
MAGIC Bright
SAMSUNG
MAGIC Angle
SAMSUNG
MAGIC Upscale
Image Size
Return
Dynamic
Custom
Standard
Movie
Custom
Wide
Move
Enter
Wanneer de externe invoer is aangesloten via HDMI en de PC/AV Mode is ingesteld op AV,
SAMSUNG
MAGIC Bright
heeft vier automatische beeldinstellingen (Dynamic, Standard, Movie en
Custom) die op de fabriek zijn ingesteld. Du kan aktivere enten Dynamic, Standard, Movie
eller Custom. Du kan vælge Custom, der automatisk henter dine personlige billedindstillinger.

Dynamic: Selecteer deze modus om een scherper beeld te verkrijgen dan in de Standard
modus.

Standard: Selecteer deze modus ingeval de achtergrond licht is. Dit levert tevens een scherper
beeld op.

Movie: Selecteer deze modus ingeval de achtergrond donker is. Dit is energiebesparend en is
prettiger voor de ogen.

Custom: Selecteer deze modus als u het beeld aan eigen wens wilt aanpassen.
De functie wordt mogelijk niet ondersteund, afhankelijk van de poorten die op het product
aanwezig zijn.
4
Navigeer naar de gewenste optie door de JOG-knop OMHOOG/OMLAAG te bewegen en druk op
de JOG-knop.
5
De geselecteerde optie wordt toegepast.
5 Het scherm instellen "(S22C350H / S23C340H / S23C350H / S24C340HL / S24C350H / S24C350HL / S27C350H)"
82
5
5.5
Het scherm instellen "(S22C350H / S23C340H
/ S23C350H / S24C340HL / S24C350H /
S24C350HL / S27C350H)"
SAMSUNG MAGIC Angle
Met
SAMSUNG
MAGIC Angle
configureert u de instellingen voor een optimale beeldkwaliteit, afhankelijk van de
kijkhoek.
SAMSUNG
Deze optie is niet beschikbaar wanneer MAGIC
Bright op Cinema of Dynamic Contrast staat.
Met deze functie stelt u de kijkhoek, helderheid en tint naar wens in.
5.5.1
1
SAMSUNG MAGIC Angle configureren
Wanneer de functietoetsbetekenis wordt weergegeven, selecteert u [
] door de JOG-knop
OMHOOG te bewegen. Druk vervolgens op de JOG-knop.
2
Navigeer naar PICTURE door de JOG-knop OMHOOG/OMLAAG te bewegen en druk op de JOGknop.
3
Navigeer naar
SAMSUNG
MAGIC Angle
door de JOG-knop OMHOOG/OMLAAG te bewegen en druk op de
JOG-knop. Het volgende scherm verschijnt:
PICTURE
Brightness
Contrast
Sharpness
SAMSUNG
MAGIC Bright
SAMSUNG
MAGIC Angle
SAMSUNG
MAGIC Upscale
Image Size
Return
Off
Custom
Lean Back Mode 1
Lean Back Mode 2
Standing Mode
Side Mode
Group View
Custom
Move
Enter
4
1
1
5
5
2
3
① : Selecteer deze optie als u kijkt vanaf een positie recht voor het product.

Off

Lean Back Mode 1
② : Selecteer deze optie als u kijkt vanaf een positie die iets lager is dan
het product.

Lean Back Mode 2
③ : Selecteer deze optie als u kijkt vanaf een positie die lager is dan die
van Lean Back Mode 1.

Standing Mode
④ : Selecteer deze optie als u kijkt vanaf een positie die hoger is dan het
product.
⑤ : Selecteer deze optie als u kijkt vanaf een positie schuin voor het product.

Side Mode

Group View: Selecteer deze optie als er meerdere kijkers zijn op positie
① , ④ en ⑤ .
5 Het scherm instellen "(S22C350H / S23C340H / S23C350H / S24C340HL / S24C350H / S24C350HL / S27C350H)"
83
5
Het scherm instellen "(S22C350H / S23C340H
/ S23C350H / S24C340HL / S24C350H /
S24C350HL / S27C350H)"

4
Custom: Standaard wordt Lean Back Mode 1 gebruikt als Custom wordt geselecteerd.
Navigeer naar de gewenste optie door de JOG-knop OMHOOG/OMLAAG te bewegen en druk op
de JOG-knop.
5
De geselecteerde optie wordt toegepast.
5 Het scherm instellen "(S22C350H / S23C340H / S23C350H / S24C340HL / S24C350H / S24C350HL / S27C350H)"
84
5
5.6
Het scherm instellen "(S22C350H / S23C340H
/ S23C350H / S24C340HL / S24C350H /
S24C350HL / S27C350H)"
SAMSUNG MAGIC Upscale
De functie
5.6.1
1
SAMSUNG
MAGIC Upscale
kan voor meer details en een grotere levendigheid in het beeld zorgen.

Het resultaat van deze functie is duidelijker zichtbaar in beelden met een lage resolutie.

SAMSUNG
Dit menu is niet beschikbaar wanneer MAGIC
Bright op Cinema of Dynamic Contrast staat.
SAMSUNG MAGIC Upscale configureren
Wanneer de functietoetsbetekenis wordt weergegeven, selecteert u [
] door de JOG-knop
OMHOOG te bewegen. Druk vervolgens op de JOG-knop.
2
Navigeer naar PICTURE door de JOG-knop OMHOOG/OMLAAG te bewegen en druk op de JOGknop.
3
Navigeer naar
SAMSUNG
MAGIC Upscale
door de JOG-knop OMHOOG/OMLAAG te bewegen en druk op de
JOG-knop. Het volgende scherm verschijnt:
PICTURE
Brightness
Contrast
Sharpness
SAMSUNG
MAGIC Bright
SAMSUNG
Custom
MAGIC Angle
Off
SAMSUNG
Off
Off
Auto
Mode1
Mode2
MAGIC Upscale
Image Size
Return
Move
Enter
Vergeleken met Mode1 is het effect van Mode2 sterker.
4
Navigeer naar de gewenste optie door de JOG-knop OMHOOG/OMLAAG te bewegen en druk op
de JOG-knop.
5
De geselecteerde optie wordt toegepast.
5 Het scherm instellen "(S22C350H / S23C340H / S23C350H / S24C340HL / S24C350H / S24C350HL / S27C350H)"
85
5
5.7
Het scherm instellen "(S22C350H / S23C340H
/ S23C350H / S24C340HL / S24C350H /
S24C350HL / S27C350H)"
Image Size
De beeldgrootte wijzigen.
5.7.1 De Image Size wijzigen
1
Wanneer de functietoetsbetekenis wordt weergegeven, selecteert u [
] door de JOG-knop
OMHOOG te bewegen. Druk vervolgens op de JOG-knop.
2
Navigeer naar PICTURE door de JOG-knop OMHOOG/OMLAAG te bewegen en druk op de JOGknop.
3
Navigeer naar Image Size door de JOG-knop OMHOOG/OMLAAG te bewegen en druk op de
JOG-knop. Het volgende scherm verschijnt:
In de modus PC
PICTURE
Brightness
Contrast
Sharpness
SAMSUNG
MAGIC Bright
SAMSUNG
MAGIC Angle
SAMSUNG
MAGIC Upscale
Image Size
Return
Custom
Off
Off
Auto
Wide
Move
Enter

Auto: Hiermee wordt het beeld weergegeven met de beeldverhouding van de gebruikte bron.

Wide: Hiermee wordt het beeld schermvullend weergegeven, ongeacht de beeldverhouding
van de gebruikte bron.
In de modus AV
PICTURE
Brightness
Contrast
Sharpness
SAMSUNG
MAGIC Bright
SAMSUNG
Off
SAMSUNG
Off
MAGIC Upscale
Image Size
Return

Custom
MAGIC Angle
4:3
Auto
16:9
Screen Fit
Move
Enter
4:3: Hiermee wordt het beeld weergegeven met een beeldverhouding van 4:3. Geschikt voor
video's en standaardmateriaal.

16:9: Hiermee wordt het beeld weergegeven met een beeldverhouding van 16:9.

Screen Fit: Hiermee wordt het beeld weergegeven met de oorspronkelijke beeldverhouding
zonder dat er beeld wegvalt.

De schermgrootte kan worden gewijzigd wanneer aan de volgende voorwaarden is voldaan.
5 Het scherm instellen "(S22C350H / S23C340H / S23C350H / S24C340HL / S24C350H / S24C350HL / S27C350H)"
86
5
Het scherm instellen "(S22C350H / S23C340H
/ S23C350H / S24C340HL / S24C350H /
S24C350HL / S27C350H)"

4
De functie wordt mogelijk niet ondersteund, afhankelijk van de poorten die op het product
aanwezig zijn.

Er is een digitaal uitvoerapparaat aangesloten met de HDMI of HDMI-naar-DVI-kabel.

Ingangssignaal is 480p, 576p, 720p of 1080p en de monitor kan dit normaal weergeven
(niet elk model ondersteunt al deze signalen.).

Dit kan alleen worden ingesteld als de externe invoer is aangesloten via HDMI en PC/AV
Mode (audio/videomodus) is ingesteld op AV.
Navigeer naar de gewenste optie door de JOG-knop OMHOOG/OMLAAG te bewegen en druk op
de JOG-knop.
5
De geselecteerde optie wordt toegepast.
5 Het scherm instellen "(S22C350H / S23C340H / S23C350H / S24C340HL / S24C350H / S24C350HL / S27C350H)"
87
5
5.8
Het scherm instellen "(S22C350H / S23C340H
/ S23C350H / S24C340HL / S24C350H /
S24C350HL / S27C350H)"
HDMI Black Level
Al er een dvd-speler of settopbox via HDMI is aangesloten op het product, kan dit ten koste gaan van de
beeldkwaliteit (verslechtering van het contrast/de kleur, het zwartniveau enzovoort), afhankelijk van het
aangesloten bronapparaat.
In dat geval kunt u de beeldkwaliteit corrigeren met de functie HDMI Black Level.

Deze functie is alleen beschikbaar in de modus HDMI.

De functie wordt mogelijk niet ondersteund, afhankelijk van de poorten die op het product
aanwezig zijn.
5.8.1 De instellingen voor HDMI Black Level configureren
1
Wanneer de functietoetsbetekenis wordt weergegeven, selecteert u [
] door de JOG-knop
OMHOOG te bewegen. Druk vervolgens op de JOG-knop.
2
Navigeer naar PICTURE door de JOG-knop OMHOOG/OMLAAG te bewegen en druk op de JOGknop.
3
Navigeer naar HDMI Black Level door de JOG-knop OMHOOG/OMLAAG te bewegen en druk op
de JOG-knop. Het volgende scherm verschijnt:
PICTURE
HDMI Black Level
H-Position
Normal
Low
V-Position
50
Coarse
2200
Fine
Return

0
Move
Enter
Normal: Selecteer deze modus wanneer er geen verslechtering van de contrastverhouding
optreedt.

Low: Selecteer deze modus om het zwartniveau te reduceren en het witniveau te verhogen
wanneer er geen verslechtering van de contrastverhouding optreedt.
4
Navigeer naar de gewenste optie door de JOG-knop OMHOOG/OMLAAG te bewegen en druk op
de JOG-knop.
5
De geselecteerde optie wordt toegepast.
HDMI Black Level is mogelijk niet compatibel met bepaalde bronapparaten.
5 Het scherm instellen "(S22C350H / S23C340H / S23C350H / S24C340HL / S24C350H / S24C350HL / S27C350H)"
88
5
5.9
Het scherm instellen "(S22C350H / S23C340H
/ S23C350H / S24C340HL / S24C350H /
S24C350HL / S27C350H)"
H-Position en V-Position
H-Position: Hiermee beweegt u het beeld naar links of rechts.
V-Position: Hiermee beweegt u het beeld omhoog of omlaag.
5.9.1
1

Dit menu is beschikbaar in de modus Analog.

Dit menu is alleen beschikbaar wanneer Image Size op Screen Fit staat in de modus AV.
Wanneer in de modus AV een 480P-, 576P-, 720P- of 1080P-ingangssignaal binnenkomt en de
monitor dit normaal kan weergegeven, selecteer dan Screen Fit voor een aanpassing van de
horizontale positie in stappen van 0-6.
H-Position en V-Position configureren
Wanneer de functietoetsbetekenis wordt weergegeven, selecteert u [
] door de JOG-knop
OMHOOG te bewegen. Druk vervolgens op de JOG-knop.
2
Navigeer naar PICTURE door de JOG-knop OMHOOG/OMLAAG te bewegen en druk op de JOGknop.
3
Navigeer naar H-Position of V-Position door de JOG-knop OMHOOG/OMLAAG te bewegen en
druk op de JOG-knop. Het volgende scherm verschijnt:
PICTURE
PICTURE
HDMI Black Level
HDMI Black Level
H-Position
50
H-Position
V-Position
50
V-Position
Coarse
2200
Fine
Return
4
0
Adjust
Enter
50
50
Coarse
2200
Fine
Return
0
Adjust
Enter
Pas H-Position of V-Position aan door de JOG-knop OMHOOG/OMLAAG te bewegen en druk op
de JOG-knop.
5
De geselecteerde optie wordt toegepast.
5 Het scherm instellen "(S22C350H / S23C340H / S23C350H / S24C340HL / S24C350H / S24C350HL / S27C350H)"
89
5
Het scherm instellen "(S22C350H / S23C340H
/ S23C350H / S24C340HL / S24C350H /
S24C350HL / S27C350H)"
5.10 Coarse
Hiermee wijzigt u de frequentie van het scherm.
Alleen beschikbaar in de modus Analog.
5.10.1
1
Coarse aanpassen
Wanneer de functietoetsbetekenis wordt weergegeven, selecteert u [
] door de JOG-knop
OMHOOG te bewegen. Druk vervolgens op de JOG-knop.
2
Navigeer naar PICTURE door de JOG-knop OMHOOG/OMLAAG te bewegen en druk op de JOGknop.
3
Navigeer naar Coarse door de JOG-knop OMHOOG/OMLAAG te bewegen en druk op de JOGknop. Het volgende scherm verschijnt:
PICTURE
HDMI Black Level
H-Position
50
V-Position
50
Coarse
2200
Fine
Return
4
5
0
Adjust
Enter
Pas Coarse aan door de JOG-knop OMHOOG/OMLAAG te bewegen.
De geselecteerde optie wordt toegepast.
5 Het scherm instellen "(S22C350H / S23C340H / S23C350H / S24C340HL / S24C350H / S24C350HL / S27C350H)"
90
5
Het scherm instellen "(S22C350H / S23C340H
/ S23C350H / S24C340HL / S24C350H /
S24C350HL / S27C350H)"
5.11 Fine
Hiermee kunt u het scherm heel nauwkeurig bijregelen voor een levendig beeld.
Alleen beschikbaar in de modus Analog.
5.11.1
1
Fine aanpassen
Wanneer de functietoetsbetekenis wordt weergegeven, selecteert u [
] door de JOG-knop
OMHOOG te bewegen. Druk vervolgens op de JOG-knop.
2
Navigeer naar PICTURE door de JOG-knop OMHOOG/OMLAAG te bewegen en druk op de JOGknop.
3
Navigeer naar Fine door de JOG-knop OMHOOG/OMLAAG te bewegen en druk op de JOG-knop.
Het volgende scherm verschijnt:
PICTURE
HDMI Black Level
H-Position
50
V-Position
50
Coarse
2200
Fine
Return
4
5
0
Adjust
Enter
Pas Fine aan door de JOG-knop OMHOOG/OMLAAG te bewegen.
De geselecteerde optie wordt toegepast.
5 Het scherm instellen "(S22C350H / S23C340H / S23C350H / S24C340HL / S24C350H / S24C350HL / S27C350H)"
91
6
Tint configureren
Hiermee wijzigt u de tint van het scherm. Dit menu is niet beschikbaar wanneer
SAMSUNG
MAGIC Bright
op Cinema of Dynamic Contrast staat.
Red
Hiermee past u de waarde van de kleur rood in het beeld aan. (Bereik: 0~100)
Een hogere waarde betekent dat die kleur intenser wordt.
6.1.1
1
Red configureren
Wanneer de functietoetsbetekenis wordt weergegeven, selecteert u [
] door de JOG-knop
OMHOOG te bewegen. Druk vervolgens op de JOG-knop.
2
Navigeer naar COLOR door de JOG-knop OMHOOG/OMLAAG te bewegen en druk op de JOGknop.
3
Navigeer naar Red door de JOG-knop OMHOOG/OMLAAG te bewegen en druk op de JOG-knop.
Het volgende scherm verschijnt:
COLOR
Red
50
Green
50
Blue
Color Tone
Normal
Gamma
6.1
Mode1
Return
4
5
Adjust
50
Enter
Pas Red aan door de JOG-knop OMHOOG/OMLAAG te bewegen.
De geselecteerde optie wordt toegepast.
6 Tint configureren
92
6
Green
Hiermee past u de waarde van de kleur groen in het beeld aan. (Bereik: 0~100)
Een hogere waarde betekent dat die kleur intenser wordt.
6.2.1
1
Green configureren
Wanneer de functietoetsbetekenis wordt weergegeven, selecteert u [
] door de JOG-knop
OMHOOG te bewegen. Druk vervolgens op de JOG-knop.
2
Navigeer naar COLOR door de JOG-knop OMHOOG/OMLAAG te bewegen en druk op de JOGknop.
3
Navigeer naar Green door de JOG-knop OMHOOG/OMLAAG te bewegen en druk op de JOGknop. Het volgende scherm verschijnt:
COLOR
Red
50
Green
50
Blue
Color Tone
Normal
Gamma
6.2
Tint configureren
Mode1
Return
4
5
Adjust
50
Enter
Pas Green aan door de JOG-knop OMHOOG/OMLAAG te bewegen.
De geselecteerde optie wordt toegepast.
6 Tint configureren
93
6
Blue
Hiermee past u de waarde van de kleur blauw in het beeld aan. (Bereik: 0~100)
Een hogere waarde betekent dat die kleur intenser wordt.
6.3.1
1
Blue configureren
Wanneer de functietoetsbetekenis wordt weergegeven, selecteert u [
] door de JOG-knop
OMHOOG te bewegen. Druk vervolgens op de JOG-knop.
2
Navigeer naar COLOR door de JOG-knop OMHOOG/OMLAAG te bewegen en druk op de JOGknop.
3
Navigeer naar Blue door de JOG-knop OMHOOG/OMLAAG te bewegen en druk op de JOG-knop.
Het volgende scherm verschijnt:
COLOR
Red
50
Green
50
Blue
Color Tone
Normal
Gamma
6.3
Tint configureren
0RGH
Return
4
5
Adjust
50
Enter
Pas Blue aan door de JOG-knop OMHOOG/OMLAAG te bewegen.
De geselecteerde optie wordt toegepast.
6 Tint configureren
94
6
Color Tone
Hiermee kunt u de algemene kleurtoon van het beeld aanpassen.
SAMSUNG
Dit menu is niet beschikbaar wanneer MAGIC
Angle is ingeschakeld.
6.4.1 De instellingen voor Color Tone configureren
1
Wanneer de functietoetsbetekenis wordt weergegeven, selecteert u [
] door de JOG-knop
OMHOOG te bewegen. Druk vervolgens op de JOG-knop.
2
Navigeer naar COLOR door de JOG-knop OMHOOG/OMLAAG te bewegen en druk op de JOGknop.
3
Navigeer naar Color Tone door de JOG-knop OMHOOG/OMLAAG te bewegen en druk op de
JOG-knop. Het volgende scherm verschijnt:
COLOR
Red
Green
50
Blue
50
Color Tone
6.4
Tint configureren
Gamma
Return
4
Move
50
Cool 2
Cool 1
Normal
Warm 1
Warm 2
Custom
Enter

Cool 2: Hiermee stelt u een koelere kleurtemperatuur in dan Cool 1.

Cool 1: Hiermee stelt u een koelere kleurtemperatuur in dan Normal.

Normal: Hiermee krijgt u de standaardkleuren.

Warm 1: Hiermee stelt u een warmere kleurtemperatuur in dan Normal.

Warm 2: Hiermee stelt u een warmere kleurtemperatuur in dan Warm 1.

Custom: Hiermee past u de tint aan.

Wanneer de externe invoer is aangesloten via HDMI en de PC/AV Mode is ingesteld op AV,
heeft Color Tone vier instellingen voor kleurtemperatuur (Cool, Normal, Warm en Custom).

De functie wordt mogelijk niet ondersteund, afhankelijk van de poorten die op het product
aanwezig zijn.
Navigeer naar de gewenste optie door de JOG-knop OMHOOG/OMLAAG te bewegen en druk op
de JOG-knop.
5
De geselecteerde optie wordt toegepast.
6 Tint configureren
95
6
Gamma
Hiermee kunt u de helderheid van het middenbereik (Gamma) van het beeld aanpassen.
SAMSUNG
Dit menu is niet beschikbaar wanneer MAGIC
Angle is ingeschakeld.
6.5.1
1
Gamma configureren
Wanneer de functietoetsbetekenis wordt weergegeven, selecteert u [
] door de JOG-knop
OMHOOG te bewegen. Druk vervolgens op de JOG-knop.
2
Navigeer naar COLOR door de JOG-knop OMHOOG/OMLAAG te bewegen en druk op de JOGknop.
3
Navigeer naar Gamma door de JOG-knop OMHOOG/OMLAAG te bewegen en druk op de JOGknop. Het volgende scherm verschijnt:
COLOR
Red
50
Green
50
Blue
Color Tone
Normal
Gamma
6.5
Tint configureren
Mode1
Mode2
Mode3
Return
4
Move
50
Enter
Navigeer naar de gewenste optie door de JOG-knop OMHOOG/OMLAAG te bewegen en druk op
de JOG-knop.
5
De geselecteerde optie wordt toegepast.
6 Tint configureren
96
7
7.1
OSD-schermmenu beheren
Language
Stel de menutaal in.

Wanneer u de taalinstellingen wijzigt, worden de wijzigingen alleen toegepast op de
schermmenu's.

Ze worden niet toegepast op andere functies op uw computer.
7.1.1 De Language wijzigen
1
Wanneer de functietoetsbetekenis wordt weergegeven, selecteert u [
] door de JOG-knop
OMHOOG te bewegen. Druk vervolgens op de JOG-knop.
2
Navigeer naar MENU SETTINGS door de JOG-knop OMHOOG/OMLAAG te bewegen en druk op
de JOG-knop.
3
Navigeer naar Language door de JOG-knop OMHOOG/OMLAAG te bewegen en druk op de JOGknop. Het volgende scherm verschijnt:
MENU SETTINGS
Language
Menu H-Position
Menu V-Position
Display Time
Transparency
Return
4
'HXWVFK
(QJOLVK
(VSDxRO
)UDQoDLV
,WDOLDQR
0DJ\DU
3ROVNL
3RUWXJXrV
ƧNJLjLjǁƿǀ
6YHQVND
7UNoH
ᣣᧄ⺆
ଞ˲߭
∝䇁
Move
Enter
Navigeer naar de gewenste optie door de JOG-knop OMHOOG/OMLAAG te bewegen en druk op
de JOG-knop.
5
De geselecteerde optie wordt toegepast.
7 OSD-schermmenu beheren
97
7
7.2
OSD-schermmenu beheren
Menu H-Position en Menu V-Position
Menu H-Position: Hiermee beweegt u het menu naar links of rechts.
Menu V-Position: Hiermee beweegt u het menu omhoog of omlaag.
7.2.1
1
Menu H-Position en Menu V-Position configureren
Wanneer de functietoetsbetekenis wordt weergegeven, selecteert u [
] door de JOG-knop
OMHOOG te bewegen. Druk vervolgens op de JOG-knop.
2
Navigeer naar MENU SETTINGS door de JOG-knop OMHOOG/OMLAAG te bewegen en druk op
de JOG-knop.
3
Navigeer naar Menu H-Position of Menu V-Position door de JOG-knop OMHOOG/OMLAAG te
bewegen en druk op de JOG-knop. Het volgende scherm verschijnt:
MENU SETTINGS
MENU SETTINGS
Language
: English
Language
: English
Menu H-Position
:
Menu H-Position
:
Menu V-Position
:
Menu V-Position
:
Display Time
: 20 sec
Display Time
: 20 sec
Transparency
: On
Transparency
: On
Return
4
Adjust
Enter
Return
Adjust
Enter
Pas Menu H-Position of Menu V-Position aan door de JOG-knop OMHOOG/OMLAAG te
bewegen en druk op de JOG-knop.
5
De geselecteerde optie wordt toegepast.
7 OSD-schermmenu beheren
98
7
7.3
OSD-schermmenu beheren
Display Time
Hiermee wordt het OSD-menu automatisch verborgen als het menu een bepaalde tijd niet is gebruikt.
Met Display Time bepaalt u na hoeveel tijd het OSD-menu verdwijnt.
7.3.1
1
Display Time configureren
Wanneer de functietoetsbetekenis wordt weergegeven, selecteert u [
] door de JOG-knop
OMHOOG te bewegen. Druk vervolgens op de JOG-knop.
2
Navigeer naar MENU SETTINGS door de JOG-knop OMHOOG/OMLAAG te bewegen en druk op
de JOG-knop.
3
Navigeer naar Display Time door de JOG-knop OMHOOG/OMLAAG te bewegen en druk op de
JOG-knop.
Het volgende scherm verschijnt
MENU SETTINGS
Language
: English
Menu H-Position
:
Menu V-Position
:
Display Time
: 20
sec
5 sec
10 sec
: On
20 sec
200 sec
Transparency
Return
4
Move
Enter
Navigeer naar de gewenste optie door de JOG-knop OMHOOG/OMLAAG te bewegen en druk op
de JOG-knop.
5
De geselecteerde optie wordt toegepast.
7 OSD-schermmenu beheren
99
7
7.4
OSD-schermmenu beheren
Transparency
De transparantie voor de menuvensters instellen:
7.4.1
1
Transparency wijzigen
Wanneer de functietoetsbetekenis wordt weergegeven, selecteert u [
] door de JOG-knop
OMHOOG te bewegen. Druk vervolgens op de JOG-knop.
2
Navigeer naar MENU SETTINGS door de JOG-knop OMHOOG/OMLAAG te bewegen en druk op
de JOG-knop.
3
Navigeer naar Transparency door de JOG-knop OMHOOG/OMLAAG te bewegen en druk op de
JOG-knop.
Het volgende scherm verschijnt:
MENU SETTINGS
Language
: English
Menu H-Position
:
Menu V-Position
:
Display Time
: 20 sec
Transparency
: 2II
On
2Q
Return
4
Move
Enter
Navigeer naar de gewenste optie door de JOG-knop OMHOOG/OMLAAG te bewegen en druk op
de JOG-knop.
5
De geselecteerde optie wordt toegepast.
7 OSD-schermmenu beheren
100
8
8.1
Instellen en resetten "(S19C350NW)"
Reset
Hiermee zet u alle instellingen van het product terug op de fabrieksinstellingen.
8.1.1 Instellingen initialiseren (Reset)
1
Wanneer de functietoetsbetekenis wordt weergegeven, selecteert u [
] door de JOG-knop
OMHOOG te bewegen. Druk vervolgens op de JOG-knop.
2
Navigeer naar SETUP&RESET door de JOG-knop OMHOOG/OMLAAG te bewegen en druk op de
JOG-knop.
3
Navigeer naar Reset door de JOG-knop OMHOOG/OMLAAG te bewegen en druk op de JOGknop.
Het volgende scherm verschijnt:
SETUP&RESET
Reset
Eco Saving
Off
Off Timer
Off
Turn Off After
Key Repeat Time
Acceleration
Power LED On
Stand-by
Return
Move
Enter
Reset all settings?
Yes
Move
4
1R
Enter
Navigeer naar de gewenste optie door de JOG-knop LINKS/RECHTS te bewegen en druk op de
JOG-knop.
5
De geselecteerde optie wordt toegepast.
8 Instellen en resetten "(S19C350NW)"
101
8
8.2
Instellen en resetten "(S19C350NW)"
Eco Saving
De functie Eco Saving vermindert het energieverbruik door de stroom die door het monitorpaneel wordt
gebruikt te regelen.
SAMSUNG
Dit menu is niet beschikbaar wanneer MAGIC
Bright op Dynamic Contrast staat.
8.2.1
1
Eco Saving configureren
Wanneer de functietoetsbetekenis wordt weergegeven, selecteert u [
] door de JOG-knop
OMHOOG te bewegen. Druk vervolgens op de JOG-knop.
2
Navigeer naar SETUP&RESET door de JOG-knop OMHOOG/OMLAAG te bewegen en druk op de
JOG-knop.
3
Navigeer naar Eco Saving door de JOG-knop OMHOOG/OMLAAG te bewegen en druk op de
JOG-knop.
Het volgende scherm verschijnt:
SETUP&RESET
Reset
Eco Saving
ଥࢿ
Off
Off Timer
ଥࢿ
Off
Off
Turn Off After
Key Repeat Time
Acceleration
Power LED On
Stand-by
Return
4
Move
Enter

75%: Wijzig het energieverbruik van de monitor tot 75% van het standaardniveau.

50%: Wijzig het energieverbruik van de monitor tot 50% van het standaardniveau.

Off: Schakel de functie Eco Saving uit.
Navigeer naar de gewenste optie door de JOG-knop OMHOOG/OMLAAG te bewegen en druk op
de JOG-knop.
5
De geselecteerde optie wordt toegepast.
8 Instellen en resetten "(S19C350NW)"
102
8
8.3
Instellen en resetten "(S19C350NW)"
Off Timer
U kunt het product zo instellen dat het automatisch wordt uitgeschakeld.
8.3.1
1
Off Timer configureren
Wanneer de functietoetsbetekenis wordt weergegeven, selecteert u [
] door de JOG-knop
OMHOOG te bewegen. Druk vervolgens op de JOG-knop.
2
Navigeer naar SETUP&RESET door de JOG-knop OMHOOG/OMLAAG te bewegen en druk op de
JOG-knop.
3
Navigeer naar Off Timer door de JOG-knop OMHOOG/OMLAAG te bewegen en druk op de JOGknop.
Het volgende scherm verschijnt:
SETUP&RESET
Reset
Eco Saving
2II
Off Timer
Off
On
Turn Off After
Key Repeat Time
Acceleration
Power LED On
Stand-by
Return
4
Move
Enter

Off: Hiermee schakelt u de tijdklok uit, zodat het product niet automatisch wordt uitgeschakeld.

On: Hiermee schakelt u de tijdklok in, zodat het product automatisch wordt uitgeschakeld.
Navigeer naar de gewenste optie door de JOG-knop OMHOOG/OMLAAG te bewegen en druk op
de JOG-knop.
5
De geselecteerde optie wordt toegepast.
8 Instellen en resetten "(S19C350NW)"
103
8
8.4
Instellen en resetten "(S19C350NW)"
Turn Off After
Hiermee kunt u de tijdklok instellen op een periode van 1 tot 23 uur. Het product gaat na het opgegeven
aantal uren vanzelf uit.
Dit menu is alleen beschikbaar wanneer Off Timer op On staat.
8.4.1
1
Turn Off After configureren
Wanneer de functietoetsbetekenis wordt weergegeven, selecteert u [
] door de JOG-knop
OMHOOG te bewegen. Druk vervolgens op de JOG-knop.
2
Navigeer naar SETUP&RESET door de JOG-knop OMHOOG/OMLAAG te bewegen en druk op de
JOG-knop.
3
Navigeer naar Turn Off After door de JOG-knop OMHOOG/OMLAAG te bewegen en druk op de
JOG-knop.
Het volgende scherm verschijnt:
SETUP&RESET
Reset
Eco Saving
Off
Off Timer
On
Turn Off After
Key Repeat Time
Acceleration
Power LED On
Stand-by
Return
4
5
4h
Adjust
Enter
Pas Turn Off After aan door de JOG-knop OMHOOG/OMLAAG te bewegen.
De geselecteerde optie wordt toegepast.
8 Instellen en resetten "(S19C350NW)"
104
8
8.5
Instellen en resetten "(S19C350NW)"
Key Repeat Time
Hiermee regelt u de responssnelheid van een knop wanneer de knop wordt ingedrukt.
8.5.1
1
Key Repeat Time configureren
Wanneer de functietoetsbetekenis wordt weergegeven, selecteert u [
] door de JOG-knop
OMHOOG te bewegen. Druk vervolgens op de JOG-knop.
2
Navigeer naar SETUP&RESET door de JOG-knop OMHOOG/OMLAAG te bewegen en druk op de
JOG-knop.
3
Navigeer naar Key Repeat Time door de JOG-knop OMHOOG/OMLAAG te bewegen en druk op
de JOG-knop.
Het volgende scherm verschijnt:
SETUP&RESET
Reset
Eco Saving
2II
Off Timer
2Q
Turn Off After
Key Repeat Time
Acceleration
Acceleration
1 sec
Manual
2 sec
No Repeat
Power LED On
Return

4K
Move
Enter
U kunt kiezen uit Acceleration, 1 sec en 2 sec. Als No Repeat is geselecteerd, reageert de
knop slechts eenmaal.
4
Navigeer naar de gewenste optie door de JOG-knop OMHOOG/OMLAAG te bewegen en druk op
de JOG-knop.
5
De geselecteerde optie wordt toegepast.
8 Instellen en resetten "(S19C350NW)"
105
8
8.6
Instellen en resetten "(S19C350NW)"
Power LED On
Configureer de instellingen om de aan/uit-LED aan de onderzijde van het product in of uit te schakelen.
8.6.1 Power LED On configureren
1
Wanneer de functietoetsbetekenis wordt weergegeven, selecteert u [
] door de JOG-knop
OMHOOG te bewegen. Druk vervolgens op de JOG-knop.
2
Navigeer naar SETUP&RESET door de JOG-knop OMHOOG/OMLAAG te bewegen en druk op de
JOG-knop.
3
Navigeer naar Power LED On door de JOG-knop OMHOOG/OMLAAG te bewegen en druk op de
JOG-knop.
Het volgende scherm verschijnt:
SETUP&RESET
Reset
Eco Saving
: Off
Off Timer
: Off
Turn Off After
Key Repeat Time
: Acceleration
Power LED On
Manual
Working
Stand-by
Return
4
Move
Enter

Working: De aan/uit-LED staat aan wanneer het product is ingeschakeld.

Stand-by: De aan/uit-LED staat aan wanneer het product is uitgeschakeld.
Navigeer naar de gewenste optie door de JOG-knop OMHOOG/OMLAAG te bewegen en druk op
de JOG-knop.
5
De geselecteerde optie wordt toegepast.
8 Instellen en resetten "(S19C350NW)"
106
9
9.1
Instellen en resetten "(S22C350B / S23C350B
/ S24C350BL)"
Reset
Hiermee zet u alle instellingen van het product terug op de fabrieksinstellingen.
9.1.1 Instellingen initialiseren (Reset)
1
Wanneer de functietoetsbetekenis wordt weergegeven, selecteert u [
] door de JOG-knop
OMHOOG te bewegen. Druk vervolgens op de JOG-knop.
2
Navigeer naar SETUP&RESET door de JOG-knop OMHOOG/OMLAAG te bewegen en druk op de
JOG-knop.
3
Navigeer naar Reset door de JOG-knop OMHOOG/OMLAAG te bewegen en druk op de JOGknop.
Het volgende scherm verschijnt:
SETUP&RESET
Reset
Eco Saving
Off
Off Timer
Off
Turn Off After
PC/AV Mode
Key Repeat Time
Acceleration
Source Detection
Manual
Return
Move
Enter
Reset all settings?
Yes
Move
4
1R
Enter
Navigeer naar de gewenste optie door de JOG-knop LINKS/RECHTS te bewegen en druk op de
JOG-knop.
5
De geselecteerde optie wordt toegepast.
9 Instellen en resetten "(S22C350B / S23C350B / S24C350BL)"
107
9
9.2
Instellen en resetten "(S22C350B / S23C350B
/ S24C350BL)"
Eco Saving
De functie Eco Saving vermindert het energieverbruik door de stroom die door het monitorpaneel wordt
gebruikt te regelen.
SAMSUNG
Dit menu is niet beschikbaar wanneer MAGIC
Bright op Dynamic Contrast staat.
9.2.1
1
Eco Saving configureren
Wanneer de functietoetsbetekenis wordt weergegeven, selecteert u [
] door de JOG-knop
OMHOOG te bewegen. Druk vervolgens op de JOG-knop.
2
Navigeer naar SETUP&RESET door de JOG-knop OMHOOG/OMLAAG te bewegen en druk op de
JOG-knop.
3
Navigeer naar Eco Saving door de JOG-knop OMHOOG/OMLAAG te bewegen en druk op de
JOG-knop.
Het volgende scherm verschijnt:
SETUP&RESET
Reset
Eco Saving
ଥࢿ
Off
Off Timer
ଥࢿ
Off
Off
Turn Off After
PC/AV Mode
Key Repeat Time
Acceleration
Source Detection
Manual
Return
4
Move
Enter

75%: Wijzig het energieverbruik van de monitor tot 75% van het standaardniveau.

50%: Wijzig het energieverbruik van de monitor tot 50% van het standaardniveau.

Off: Schakel de functie Eco Saving uit.
Navigeer naar de gewenste optie door de JOG-knop OMHOOG/OMLAAG te bewegen en druk op
de JOG-knop.
5
De geselecteerde optie wordt toegepast.
9 Instellen en resetten "(S22C350B / S23C350B / S24C350BL)"
108
9
9.3
Instellen en resetten "(S22C350B / S23C350B
/ S24C350BL)"
Off Timer
U kunt het product zo instellen dat het automatisch wordt uitgeschakeld.
9.3.1
1
Off Timer configureren
Wanneer de functietoetsbetekenis wordt weergegeven, selecteert u [
] door de JOG-knop
OMHOOG te bewegen. Druk vervolgens op de JOG-knop.
2
Navigeer naar SETUP&RESET door de JOG-knop OMHOOG/OMLAAG te bewegen en druk op de
JOG-knop.
3
Navigeer naar Off Timer door de JOG-knop OMHOOG/OMLAAG te bewegen en druk op de JOGknop.
Het volgende scherm verschijnt:
SETUP&RESET
Reset
Eco Saving
2II
Off Timer
Off
On
Turn Off After
PC/AV Mode
Key Repeat Time
Acceleration
Source Detection
Manual
Return
4
Move
Enter

Off: Hiermee schakelt u de tijdklok uit, zodat het product niet automatisch wordt uitgeschakeld.

On: Hiermee schakelt u de tijdklok in, zodat het product automatisch wordt uitgeschakeld.
Navigeer naar de gewenste optie door de JOG-knop OMHOOG/OMLAAG te bewegen en druk op
de JOG-knop.
5
De geselecteerde optie wordt toegepast.
9 Instellen en resetten "(S22C350B / S23C350B / S24C350BL)"
109
9
9.4
Instellen en resetten "(S22C350B / S23C350B
/ S24C350BL)"
Turn Off After
Hiermee kunt u de tijdklok instellen op een periode van 1 tot 23 uur. Het product gaat na het opgegeven
aantal uren vanzelf uit.
Dit menu is alleen beschikbaar wanneer Off Timer op On staat.
9.4.1
1
Turn Off After configureren
Wanneer de functietoetsbetekenis wordt weergegeven, selecteert u [
] door de JOG-knop
OMHOOG te bewegen. Druk vervolgens op de JOG-knop.
2
Navigeer naar SETUP&RESET door de JOG-knop OMHOOG/OMLAAG te bewegen en druk op de
JOG-knop.
3
Navigeer naar Turn Off After door de JOG-knop OMHOOG/OMLAAG te bewegen en druk op de
JOG-knop.
Het volgende scherm verschijnt:
SETUP&RESET
Reset
Eco Saving
Off
Off Timer
On
Turn Off After
4h
PC/AV Mode
Key Repeat Time
Acceleration
Source Detection
Manual
Return
4
5
Adjust
Enter
Pas Turn Off After aan door de JOG-knop OMHOOG/OMLAAG te bewegen.
De geselecteerde optie wordt toegepast.
9 Instellen en resetten "(S22C350B / S23C350B / S24C350BL)"
110
9
9.5
Instellen en resetten "(S22C350B / S23C350B
/ S24C350BL)"
PC/AV Mode
Stel PC/AV Mode in op AV. Het beeld wordt groter weergegeven. Deze optie is met name handig
wanneer u een film kijkt.
9.5.1
1

Deze functie biedt geen ondersteuning voor de modus Analog.

Alleen meegeleverd bij de breedbeeldmodellen zoals 16:9 of 16:10.
PC/AV Mode configureren
Wanneer de functietoetsbetekenis wordt weergegeven, selecteert u [
] door de JOG-knop
OMHOOG te bewegen. Druk vervolgens op de JOG-knop.
2
Navigeer naar SETUP&RESET door de JOG-knop OMHOOG/OMLAAG te bewegen en druk op de
JOG-knop.
3
Navigeer naar PC/AV Mode door de JOG-knop OMHOOG/OMLAAG te bewegen en druk op de
JOG-knop.
Het volgende scherm verschijnt:
SETUP&RESET
Reset
Eco Saving
Off
Off Timer
On
Turn Off After
K
PC/AV Mode
Key Repeat Time
Acceleration
Source Detection
Manual
Return
Move
Enter
PC/AV Mode
: PC
AV
DVI
ೳ
Return
4
Move
Enter
Navigeer naar de gewenste optie door de JOG-knop OMHOOG/OMLAAG te bewegen en druk op
de JOG-knop.
5
De geselecteerde optie wordt toegepast.
9 Instellen en resetten "(S22C350B / S23C350B / S24C350BL)"
111
9
9.6
Instellen en resetten "(S22C350B / S23C350B
/ S24C350BL)"
Key Repeat Time
Hiermee regelt u de responssnelheid van een knop wanneer de knop wordt ingedrukt.
9.6.1
1
Key Repeat Time configureren
Wanneer de functietoetsbetekenis wordt weergegeven, selecteert u [
] door de JOG-knop
OMHOOG te bewegen. Druk vervolgens op de JOG-knop.
2
Navigeer naar SETUP&RESET door de JOG-knop OMHOOG/OMLAAG te bewegen en druk op de
JOG-knop.
3
Navigeer naar Key Repeat Time door de JOG-knop OMHOOG/OMLAAG te bewegen en druk op
de JOG-knop.
Het volgende scherm verschijnt:
SETUP&RESET
Reset
Eco Saving
2II
Off Timer
2Q
Turn Off After
4K
PC/AV Mode
Key Repeat Time
Source Detection
Return

Acceleration
Acceleration
1 sec
Manual
2 sec
No Repeat
Move
Enter
U kunt kiezen uit Acceleration, 1 sec en 2 sec. Als No Repeat is geselecteerd, reageert de
knop slechts eenmaal.
4
Navigeer naar de gewenste optie door de JOG-knop OMHOOG/OMLAAG te bewegen en druk op
de JOG-knop.
5
De geselecteerde optie wordt toegepast.
9 Instellen en resetten "(S22C350B / S23C350B / S24C350BL)"
112
9
9.7
Instellen en resetten "(S22C350B / S23C350B
/ S24C350BL)"
Source Detection
Source Detection activeren.
9.7.1
1
Source Detection configureren
Wanneer de functietoetsbetekenis wordt weergegeven, selecteert u [
] door de JOG-knop
OMHOOG te bewegen. Druk vervolgens op de JOG-knop.
2
Navigeer naar SETUP&RESET door de JOG-knop OMHOOG/OMLAAG te bewegen en druk op de
JOG-knop.
3
Navigeer naar Source Detection door de JOG-knop OMHOOG/OMLAAG te bewegen en druk op
de JOG-knop.
Het volgende scherm verschijnt:
SETUP&RESET
Reset
Eco Saving
Off
Off Timer
On
Turn Off After
K
PC/AV Mode
Key Repeat Time
Acceleration
Source Detection
$XWR
0DQXDO
Return
4
Move
Enter

Auto: Hiermee wordt de gebruikte bron automatisch herkend.

Manual: Hiermee moet u zelf de bron selecteren.
Navigeer naar de gewenste optie door de JOG-knop OMHOOG/OMLAAG te bewegen en druk op
de JOG-knop.
5
De geselecteerde optie wordt toegepast.
9 Instellen en resetten "(S22C350B / S23C350B / S24C350BL)"
113
9
9.8
Instellen en resetten "(S22C350B / S23C350B
/ S24C350BL)"
Power LED On
Configureer de instellingen om de aan/uit-LED aan de onderzijde van het product in of uit te schakelen.
9.8.1 Power LED On configureren
1
Wanneer de functietoetsbetekenis wordt weergegeven, selecteert u [
] door de JOG-knop
OMHOOG te bewegen. Druk vervolgens op de JOG-knop.
2
Navigeer naar SETUP&RESET door de JOG-knop OMHOOG/OMLAAG te bewegen en druk op de
JOG-knop.
3
Navigeer naar Power LED On door de JOG-knop OMHOOG/OMLAAG te bewegen en druk op de
JOG-knop.
Het volgende scherm verschijnt:
SETUP&RESET
Power LED On
Return
4
Working
Stand-by
Move
Enter

Working: De aan/uit-LED staat aan wanneer het product is ingeschakeld.

Stand-by: De aan/uit-LED staat aan wanneer het product is uitgeschakeld.
Navigeer naar de gewenste optie door de JOG-knop OMHOOG/OMLAAG te bewegen en druk op
de JOG-knop.
5
De geselecteerde optie wordt toegepast.
9 Instellen en resetten "(S22C350B / S23C350B / S24C350BL)"
114
10
Instellen en resetten "(S22C350H / S23C340H
/ S23C350H / S24C340HL / S24C350H /
S24C350HL / S27C350H)"
10.1 Reset
Hiermee zet u alle instellingen van het product terug op de fabrieksinstellingen.
10.1.1 Instellingen initialiseren (Reset)
1
Wanneer de functietoetsbetekenis wordt weergegeven, selecteert u [
] door de JOG-knop
OMHOOG te bewegen. Druk vervolgens op de JOG-knop.
2
Navigeer naar SETUP&RESET door de JOG-knop OMHOOG/OMLAAG te bewegen en druk op de
JOG-knop.
3
Navigeer naar Reset door de JOG-knop OMHOOG/OMLAAG te bewegen en druk op de JOGknop.
Het volgende scherm verschijnt:
SETUP&RESET
Reset
Eco Saving
Off
Off Timer
Off
Turn Off After
PC/AV Mode
Key Repeat Time
Acceleration
Source Detection
Manual
Return
Move
Enter
Reset all settings?
Yes
Move
4
1R
Enter
Navigeer naar de gewenste optie door de JOG-knop LINKS/RECHTS te bewegen en druk op de
JOG-knop.
5
De geselecteerde optie wordt toegepast.
10 Instellen en resetten "(S22C350H / S23C340H / S23C350H / S24C340HL / S24C350H / S24C350HL / S27C350H)"
115
10
Instellen en resetten "(S22C350H / S23C340H
/ S23C350H / S24C340HL / S24C350H /
S24C350HL / S27C350H)"
10.2 Eco Saving
De functie Eco Saving vermindert het energieverbruik door de stroom die door het monitorpaneel wordt
gebruikt te regelen.
SAMSUNG
Dit menu is niet beschikbaar wanneer MAGIC
Bright op Dynamic Contrast staat.
10.2.1
1
Eco Saving configureren
Wanneer de functietoetsbetekenis wordt weergegeven, selecteert u [
] door de JOG-knop
OMHOOG te bewegen. Druk vervolgens op de JOG-knop.
2
Navigeer naar SETUP&RESET door de JOG-knop OMHOOG/OMLAAG te bewegen en druk op de
JOG-knop.
3
Navigeer naar Eco Saving door de JOG-knop OMHOOG/OMLAAG te bewegen en druk op de
JOG-knop.
Het volgende scherm verschijnt:
SETUP&RESET
Reset
Eco Saving
ଥࢿ
Off
Off Timer
ଥࢿ
Off
Off
Turn Off After
PC/AV Mode
Key Repeat Time
Acceleration
Source Detection
Manual
Return
4
Move
Enter

75%: Wijzig het energieverbruik van de monitor tot 75% van het standaardniveau.

50%: Wijzig het energieverbruik van de monitor tot 50% van het standaardniveau.

Off: Schakel de functie Eco Saving uit.
Navigeer naar de gewenste optie door de JOG-knop OMHOOG/OMLAAG te bewegen en druk op
de JOG-knop.
5
De geselecteerde optie wordt toegepast.
10 Instellen en resetten "(S22C350H / S23C340H / S23C350H / S24C340HL / S24C350H / S24C350HL / S27C350H)"
116
10
Instellen en resetten "(S22C350H / S23C340H
/ S23C350H / S24C340HL / S24C350H /
S24C350HL / S27C350H)"
10.3 Off Timer
U kunt het product zo instellen dat het automatisch wordt uitgeschakeld.
10.3.1
1
Off Timer configureren
Wanneer de functietoetsbetekenis wordt weergegeven, selecteert u [
] door de JOG-knop
OMHOOG te bewegen. Druk vervolgens op de JOG-knop.
2
Navigeer naar SETUP&RESET door de JOG-knop OMHOOG/OMLAAG te bewegen en druk op de
JOG-knop.
3
Navigeer naar Off Timer door de JOG-knop OMHOOG/OMLAAG te bewegen en druk op de JOGknop.
Het volgende scherm verschijnt:
SETUP&RESET
Reset
Eco Saving
2II
Off Timer
Off
On
Turn Off After
PC/AV Mode
Key Repeat Time
Acceleration
Source Detection
Manual
Return
4
Move
Enter

Off: Hiermee schakelt u de tijdklok uit, zodat het product niet automatisch wordt uitgeschakeld.

On: Hiermee schakelt u de tijdklok in, zodat het product automatisch wordt uitgeschakeld.
Navigeer naar de gewenste optie door de JOG-knop OMHOOG/OMLAAG te bewegen en druk op
de JOG-knop.
5
De geselecteerde optie wordt toegepast.
10 Instellen en resetten "(S22C350H / S23C340H / S23C350H / S24C340HL / S24C350H / S24C350HL / S27C350H)"
117
10
Instellen en resetten "(S22C350H / S23C340H
/ S23C350H / S24C340HL / S24C350H /
S24C350HL / S27C350H)"
10.4 Turn Off After
Hiermee kunt u de tijdklok instellen op een periode van 1 tot 23 uur. Het product gaat na het opgegeven
aantal uren vanzelf uit.
Dit menu is alleen beschikbaar wanneer Off Timer op On staat.
10.4.1
1
Turn Off After configureren
Wanneer de functietoetsbetekenis wordt weergegeven, selecteert u [
] door de JOG-knop
OMHOOG te bewegen. Druk vervolgens op de JOG-knop.
2
Navigeer naar SETUP&RESET door de JOG-knop OMHOOG/OMLAAG te bewegen en druk op de
JOG-knop.
3
Navigeer naar Turn Off After door de JOG-knop OMHOOG/OMLAAG te bewegen en druk op de
JOG-knop.
Het volgende scherm verschijnt:
SETUP&RESET
Reset
Eco Saving
Off
Off Timer
On
Turn Off After
4h
PC/AV Mode
Key Repeat Time
Acceleration
Source Detection
Manual
Return
4
5
Adjust
Enter
Pas Turn Off After aan door de JOG-knop OMHOOG/OMLAAG te bewegen.
De geselecteerde optie wordt toegepast.
Voor producten voor de Europese markt is Off Timer zo ingesteld dat de timer vier uur na inschakeling
van het product wordt geactiveerd. Dit gebeurt in overeenstemming met de voorschriften voor de
stroomtoevoer. Als u niet wilt dat de timer wordt geactiveerd, ga dan naar MENU
→
SETUP&RESET
en schakel Off Timer naar Off.
10 Instellen en resetten "(S22C350H / S23C340H / S23C350H / S24C340HL / S24C350H / S24C350HL / S27C350H)"
118
10
Instellen en resetten "(S22C350H / S23C340H
/ S23C350H / S24C340HL / S24C350H /
S24C350HL / S27C350H)"
10.5 PC/AV Mode
Stel PC/AV Mode in op AV. Het beeld wordt groter weergegeven. Deze optie is met name handig
wanneer u een film kijkt.

Deze functie biedt geen ondersteuning voor de modus Analog.

Alleen meegeleverd bij de breedbeeldmodellen zoals 16:9 of 16:10.
10.5.1
1
PC/AV Mode configureren
Wanneer de functietoetsbetekenis wordt weergegeven, selecteert u [
] door de JOG-knop
OMHOOG te bewegen. Druk vervolgens op de JOG-knop.
2
Navigeer naar SETUP&RESET door de JOG-knop OMHOOG/OMLAAG te bewegen en druk op de
JOG-knop.
3
Navigeer naar PC/AV Mode door de JOG-knop OMHOOG/OMLAAG te bewegen en druk op de
JOG-knop.
Het volgende scherm verschijnt:
SETUP&RESET
Reset
Eco Saving
Off
Off Timer
On
Turn Off After
K
PC/AV Mode
Key Repeat Time
Acceleration
Source Detection
Manual
Return
Move
Enter
PC/AV Mode
: PC
AV
HDMI
ೳ
Return
4
Move
Enter
Navigeer naar de gewenste optie door de JOG-knop OMHOOG/OMLAAG te bewegen en druk op
de JOG-knop.
5
De geselecteerde optie wordt toegepast.
10 Instellen en resetten "(S22C350H / S23C340H / S23C350H / S24C340HL / S24C350H / S24C350HL / S27C350H)"
119
10
Instellen en resetten "(S22C350H / S23C340H
/ S23C350H / S24C340HL / S24C350H /
S24C350HL / S27C350H)"
10.6 Key Repeat Time
Hiermee regelt u de responssnelheid van een knop wanneer de knop wordt ingedrukt.
10.6.1
1
Key Repeat Time configureren
Wanneer de functietoetsbetekenis wordt weergegeven, selecteert u [
] door de JOG-knop
OMHOOG te bewegen. Druk vervolgens op de JOG-knop.
2
Navigeer naar SETUP&RESET door de JOG-knop OMHOOG/OMLAAG te bewegen en druk op de
JOG-knop.
3
Navigeer naar Key Repeat Time door de JOG-knop OMHOOG/OMLAAG te bewegen en druk op
de JOG-knop.
Het volgende scherm verschijnt:
SETUP&RESET
Reset
Eco Saving
2II
Off Timer
2Q
Turn Off After
4K
PC/AV Mode
Key Repeat Time
Source Detection
Return

Acceleration
Acceleration
1 sec
Manual
2 sec
No Repeat
Move
Enter
U kunt kiezen uit Acceleration, 1 sec en 2 sec. Als No Repeat is geselecteerd, reageert de
knop slechts eenmaal.
4
Navigeer naar de gewenste optie door de JOG-knop OMHOOG/OMLAAG te bewegen en druk op
de JOG-knop.
5
De geselecteerde optie wordt toegepast.
10 Instellen en resetten "(S22C350H / S23C340H / S23C350H / S24C340HL / S24C350H / S24C350HL / S27C350H)"
120
10
Instellen en resetten "(S22C350H / S23C340H
/ S23C350H / S24C340HL / S24C350H /
S24C350HL / S27C350H)"
10.7 Source Detection
Source Detection activeren.
10.7.1
1
Source Detection configureren
Wanneer de functietoetsbetekenis wordt weergegeven, selecteert u [
] door de JOG-knop
OMHOOG te bewegen. Druk vervolgens op de JOG-knop.
2
Navigeer naar SETUP&RESET door de JOG-knop OMHOOG/OMLAAG te bewegen en druk op de
JOG-knop.
3
Navigeer naar Source Detection door de JOG-knop OMHOOG/OMLAAG te bewegen en druk op
de JOG-knop.
Het volgende scherm verschijnt:
SETUP&RESET
Reset
Eco Saving
Off
Off Timer
On
Turn Off After
K
PC/AV Mode
Key Repeat Time
Acceleration
Source Detection
$XWR
0DQXDO
Return
4
Move
Enter

Auto: Hiermee wordt de gebruikte bron automatisch herkend.

Manual: Hiermee moet u zelf de bron selecteren.
Navigeer naar de gewenste optie door de JOG-knop OMHOOG/OMLAAG te bewegen en druk op
de JOG-knop.
5
De geselecteerde optie wordt toegepast.
10 Instellen en resetten "(S22C350H / S23C340H / S23C350H / S24C340HL / S24C350H / S24C350HL / S27C350H)"
121
10
Instellen en resetten "(S22C350H / S23C340H
/ S23C350H / S24C340HL / S24C350H /
S24C350HL / S27C350H)"
10.8 Power LED On
Configureer de instellingen om de aan/uit-LED aan de onderzijde van het product in of uit te schakelen.
10.8.1 Power LED On configureren
1
Wanneer de functietoetsbetekenis wordt weergegeven, selecteert u [
] door de JOG-knop
OMHOOG te bewegen. Druk vervolgens op de JOG-knop.
2
Navigeer naar SETUP&RESET door de JOG-knop OMHOOG/OMLAAG te bewegen en druk op de
JOG-knop.
3
Navigeer naar Power LED On door de JOG-knop OMHOOG/OMLAAG te bewegen en druk op de
JOG-knop.
Het volgende scherm verschijnt:
SETUP&RESET
Power LED On
Return
4
Working
Stand-by
Move
Enter

Working: De aan/uit-LED staat aan wanneer het product is ingeschakeld.

Stand-by: De aan/uit-LED staat aan wanneer het product is uitgeschakeld.
Navigeer naar de gewenste optie door de JOG-knop OMHOOG/OMLAAG te bewegen en druk op
de JOG-knop.
5
De geselecteerde optie wordt toegepast.
10 Instellen en resetten "(S22C350H / S23C340H / S23C350H / S24C340HL / S24C350H / S24C350HL / S27C350H)"
122
11
Het menu INFORMATION en meer
11.1 INFORMATION
Hiermee geeft u de actuele bron, frequentie en resolutie weer.
11.1.1
1
INFORMATION weergeven
Wanneer de functietoetsbetekenis wordt weergegeven, selecteert u [
] door de JOG-knop
OMHOOG te bewegen. Druk vervolgens op de JOG-knop.
2
Navigeer naar INFORMATION door de JOG-knop OMHOOG/OMLAAG te bewegen en druk op de
JOG-knop. Het volgende scherm verschijnt:
PICTURE
COLOR
Analog
**kHz **Hz NP
**** x ****
MENU SETTINGS
Optimal Mode
**** x **** **Hz
SETUP&RESET
INFORMATION
Exit
Move
Enter
De weergegeven menu-items kunnen per model verschillen.
11 Het menu INFORMATION en meer
123
11
Het menu INFORMATION en meer
11.2 Brightness en Contrast configureren in het startscherm
Pas Brightness en Contrast aan door de JOG-knop te bewegen wanneer de directe-toetsbetekenis op
het scherm wordt weergegeven.
1
Wanneer u de JOG-knop naar LINKS/RECHTS beweegt, wordt het volgende scherm weergegeven.
Brightness
Adjust
Enter
Contrast
Adjust
2
Navigeer naar Brightness
Enter
→ Contrast, Contrast → Brightness door de JOG-knop OMHOOG/
OMLAAG te bewegen.
3
Pas Brightness en Contrast aan door de JOG-knop naar LINKS/RECHTS te bewegen.
11 Het menu INFORMATION en meer
124
11
Het menu INFORMATION en meer
11.3 Volume configureren in het startscherm
Pas Volume aan door de JOG-knop te bewegen wanneer de directe-toetsbetekenis op het scherm
wordt weergegeven.
1
Wanneer u de JOG-knop naar LINKS/RECHTS beweegt, wordt het volgende scherm weergegeven.
Volume
Adjust
2
Enter
Pas Volume aan door de JOG-knop LINKS/RECHTS te bewegen.

Deze functie is alleen beschikbaar in de modus HDMI.

De functie wordt mogelijk niet ondersteund, afhankelijk van de poorten die op het product
aanwezig zijn.
11 Het menu INFORMATION en meer
125
12
De software installeren
12.1 MagicTune
12.1.1 Wat is "MagicTune"?
"MagicTune" is een software waarmee aanpassingen aan het beeldscherm makkelijker worden omdat
uitgebreide beschrijvingen van de functies van het beeldscherm en gemakkelijk te begrijpen richtlijnen
worden weergegeven.
U kunt het product aanpassen met de muis en het toetsenbord zonder de bedieningsknoppen op het
product te gebruiken.
12.1.2 De software installeren
1
2
Plaats de installatie-cd in het cd-rom-station.
Selecteer het setupprogramma "MagicTune".
Als het software-installatievenster niet verschijnt, zoek dan het setupbestand voor "MagicTune" op
de cd-rom en dubbelklik erop.
3
4
Selecteer de installatietaal en klik op "Next".
Voltooi de rest van de installatiestappen volgens de aanwijzingen op het scherm.

De software werkt misschien niet goed als u de computer na installatie niet opnieuw opstart.

Het pictogram "MagicTune" verschijnt misschien niet, afhankelijk van het computersysteem en de
productspecificaties.

Als het snelkoppelingspictogram niet verschijnt, drukt u op de toets F5.
Beperkingen en problemen bij de installatie ("MagicTune™")
De installatie van "MagicTune™" kan beïnvloed worden door de grafische kaart, het moederbord en de
netwerkomgeving.
Systeemvereisten
Besturingssysteem

Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
12 De software installeren
126
12
De software installeren
12.1.3 De software verwijderen
U kunt "MagicTune™" alleen verwijderen via Software in Windows.
"MagicTune™" te verwijderen, moet u de volgende stappen uitvoeren.
1
Klik oop Start, selecteer Instellingen en selecteer Configuratiescherm in het menu.
Voor Windows XP klikt u op Start en selecteert u Configuratiescherm in het menu.
2
3
4
5
6
Dubbelklik op het pictogram Software in het Configuratiescherm.
In het venster Software zoekt en selecteert u "MagicTune™" MagicTune™.
Klik op Programma's wijzigen of verwijderen om de software te verwijderen.
Selecteer Ja om te beginnen met het verwijderen van "MagicTune™".
Wacht totdat er een bericht verschijnt dat de software volledig is verwijderd.
Voor technische ondersteuning, veelgestelde vragen (FAQ) of informatie over software-upgrades
voor "MagicTune™" bezoekt u onze website (http://www.samsung.com/us/consumer/
learningresources/monitor/magetune/pop_intro.html).
12 De software installeren
127
12
De software installeren
12.2 MultiScreen
MultiScreen
Met "MultiScreen" (meervoudig scherm) kunnen gebruikers het beeldscherm opdelen in meerdere delen.
12.2.1 De software installeren
1
2
Plaats de installatie-cd in het cd-rom-station.
Selecteer het setupprogramma "MultiScreen".
Als het software-installatievenster niet verschijnt, zoek dan het setupbestand voor "MultiScreen" op
de cd-rom en dubbelklik erop.
3
4
Wanneer de installatiewizard verschijnt, klikt u op "Next".
Voltooi de rest van de installatiestappen volgens de aanwijzingen op het scherm.

De software werkt misschien niet goed als u de computer na installatie niet opnieuw opstart.

Het pictogram "MultiScreen" verschijnt misschien niet, afhankelijk van het computersysteem
en de productspecificaties.

Als het snelkoppelingspictogram niet verschijnt, drukt u op de toets F5.
Beperkingen en problemen bij de installatie ("MultiScreen")
De installatie van "MultiScreen" kan beïnvloed worden door de grafische kaart, het moederbord en de
netwerkomgeving.
Systeemvereisten
Besturingssysteem

Windows™ 2000

Windows XP Home Edition

Windows XP Professional

Windows Vista 32-bits

Windows 7 32-bits

Windows 8 32-bits
Voor "MultiScreen" wordt het besturingssysteem Windows 2000 of later aanbevolen.
Hardware

Ten minste 32 MB geheugen
12 De software installeren
128
12

De software installeren
Ten minste 60 MB vrij ruimte op de harde schijf
12.2.2 De software verwijderen
Klik op Start, Instellingen /[Configuratiescherm en dubbelklik op Software.
Selecteer "MultiScreen" in de lijst met programma's en klik op de knop Toevoegen/verwijderen.
12 De software installeren
129
13
Problemen oplossen
13.1 Vereisten voordat u contact opneemt met het
klantenservicecentrum van Samsung
13.1.1 Het product testen
Voordat u met de klantenservice van Samsung belt, kunt u het product als volgt testen. Als het
probleem zich blijft voordoen, kunt u contact opnemen met de dichtstbijzijnde klantenservice van
Samsung.
Controleer of uw product normaal werkt door gebruik te maken van de testfuncties van het product.
Als het scherm uit is en het aan-uitlampje knippert, ook al is het product correct aangesloten op de
computer, voer dan een zelfdiagnose uit.
1
2
3
4
Schakel zowel de computer als het product uit.
Trek de kabel uit het product.
Product inschakelen.
Als het bericht Check Signal Cable wordt weergegeven, werkt het product correct.
Als er geen beeld wordt weergegeven, controleert u het computersysteem, de videocontroller en
de kabel.
13.1.2 De resolutie en frequentie controleren
Bij een modus die de ondersteunde resolutie overtreft (zie "14.7 Tabel Standaardsignaalmodi") wordt kort
het bericht Not Optimum Mode weergegeven.
13.1.3 Controleer het volgende.
Installatieprobleem (PC-modus)
Problemen
Het scherm wordt constant in- en uitgeschakeld.
Oplossingen
Controleer of de kabel goed is aangesloten
tussen het product en de computer en of alle
connectors goed vastzitten. (Zie "2.2 Een pc
aansluiten en gebruiken")
13 Problemen oplossen
130
13
Problemen oplossen
Probleem met het scherm
Problemen
Oplossingen
Het scherm kan niet worden ingeschakeld.
Controleer of het netsnoer goed is aangesloten
op het product. Controleer of de aan/uit-knop
correct staat. (Zie "2.2 Een pc aansluiten en
gebruiken") Het scherm kan niet worden
ingeschakeld.
Het bericht Check Signal Cable wordt
weergegeven.
Controleer of de kabel goed is aangesloten op het
product. (Zie "2.2 Een pc aansluiten en
gebruiken")
Controleer of het apparaat dat op het product is
aangesloten, is ingeschakeld.
Not Optimum Mode wordt weergegeven.
Dit bericht wordt weergegeven als het signaal dat
de grafische kaart uitstuurt, de maximale resolutie
of frequentie van het product overschrijdt.
Wijzig de maximale resolutie en frequentie.
Gebruik waarden die voldoen aan de
productspecificaties. Zie de tabel met
standaardsignaalmodi (pagina 147).
De beelden op het scherm worden vervormd
weergegeven.
Controleer of de kabel goed is aangesloten op het
product (zie "2.2 Een pc aansluiten en
gebruiken").
Het scherm is niet helder. Het scherm is vaag.
Pas de instellingen voor Coarse en Fine aan.
Verwijder alle accessoires (videoverlengkabels,
enzovoort) en probeer het opnieuw.
Stel de resolutie en de frequentie in op het
aanbevolen niveau.
Het scherm is onstabiel en vertoont trillingen.
Er blijven schaduwen of echobeelden achter op
het scherm.
Controleer of de resolutie en de frequentie van de
computer zijn ingesteld binnen een bereik voor de
resolutie en frequentie dat compatibel is met het
product. Wijzig vervolgens, indien nodig, de
instellingen volgens de tabel
Standaardsignaalmodi (pagina 147) in deze
handleiding en het menu INFORMATION op het
product.
Het scherm is te helder. Het scherm is te donker.
Pas de instellingen voor Brightness en Contrast
aan.
De schermkleur is inconsistent.
Wijzig de instellingen bij COLOR.
(Zie " Tint configureren")
De kleuren op het scherm hebben een schaduw
en worden vervormd.
Wijzig de instellingen bij COLOR.
(Zie " Tint configureren")
13 Problemen oplossen
131
13
Problemen oplossen
Problemen
Het wit lijkt niet echt wit.
Oplossingen
Wijzig de instellingen bij COLOR.
(Zie " Tint configureren")
Er wordt geen beeld op het scherm weergegeven
en het aan/uit-lampje knippert elke 0,5 tot 1
seconde.
Het product bevindt zich in de
energiebesparingsmodus.
Druk op een toets op het toetsenbord of beweeg
de muis om terug te keren naar het vorige
scherm.
Problemen met het geluid
Problemen
Er wordt geen geluid weergegeven.
Oplossingen
Controleer of de audiokabel goed is aangesloten
of pas het volume aan.
Controleer het geluidsvolume.
Het volumeniveau is te laag.
Pas het volume aan.
Als het volumeniveau nog steeds erg laag is nadat
u het hebt vergoogd naar het maximale niveau,
past u het volume voor de grafische kaart of het
programma op de computer aan.
Problemen met een bronapparaat
Problemen
Er wordt een piepend geluid weergegeven
wanneer mijn computer wordt opgestart.
Oplossingen
Als u een piepgeluid hoort als de pc wordt
aangezet, moet u de pc laten nakijken.
13 Problemen oplossen
132
13
Problemen oplossen
13.2 Vragen en antwoorden
Vraag
Hoe kan ik de frequentie
wijzigen?
Antwoord
U kunt de frequentie instellen via uw grafische kaart.

Windows XP: Selecteer Configuratiescherm
en thema's
Beeldscherm
Geavanceerd
Vormgeving
Instellingen
Beeldscherm en wijzig
Vernieuwingsfrequentie onder Beeldscherminstellingen.

Windows ME/2000: Ga naar Configuratiescherm
Beeldscherm
Instellingen
Geavanceerd
Beeldscherm en pas Vernieuwingsfrequentie aan onder
Beeldscherminstellingen.

Windows Vista: Selecteer Conifguratiescherm
aan persoonlijke voorkeur aanpassen
Vormgeving
Persoonlijke
instellingen
Beeldscherminstellingen
instellingen
Beeldscherm en pas de optie
Geavanceerde
Vernieuwingsfrequentie onder Beeldscherminstellingen aan.

Windows 7: Selecteer Configuratiescherm
persoonlijke instellingen
Schermresolutie
Vormgeving en
Beeldscherm
Geavanceerde instellingen
Beeldscherm en wijzig Vernieuwingsfrequentie onder
Beeldscherminstellingen.

Windows 8: Selecteer Instellingen
Configuratiescherm
Vormgeving en persoonlijke instellingen
Schermresolutie
Beeldscherm
Geavanceerde instellingen
Beeldscherm en wijzig Vernieuwingsfrequentie onder
Beeldscherminstellingen.
13 Problemen oplossen
133
13
Problemen oplossen
Vraag
Hoe kan ik de resolutie
wijzigen?
Antwoord

Windows XP: ga naar Configuratiescherm
thema's
Beeldscherm
Vormgeving en
Instellingen en pas de resolutie
aan.

Windows ME/2000: ga naar Configuratiescherm
Beeldscherm

Instellingen en wijzig de resolutie.
Windows Vista: ga naar Configuratiescherm
aan persoonlijke voorkeur aanpassen
instellingen
Vormgeving
Persoonlijke
Beeldscherminstellingen en pas de resolutie
aan.

Windows 7: ga naar Configuratiescherm
persoonlijke instellingen
Vormgeving en
Beeldscherm
Resolutie
aanpassen en pas de resolutie aan.

Windows 8: ga naar Instellingen
Configuratiescherm
Vormgeving en persoonlijke instellingen
Beeldscherm
Resolutie aanpassen en pas de resolutie aan.
Hoe stel ik de
energiebesparingsmodus in?

Windows XP: u kunt de energiebesparingsmodus inschakelen via
Configuratiescherm
Beeldscherm
Vormgeving en thema's
Instellingen voor schermbeveiliging of via
BIOS SETUP op de computer.

Windows ME/2000: u kunt de energiebesparingsmodus
inschakelen via Configuratiescherm
Beeldscherm
Instellingen voor schermbeveiliging of via BIOS SETUP op de
computer.

Windows Vista: u kunt de energiebesparingsmodus inschakelen
via Configuratiescherm
instellingen
Vormgeving en persoonlijke
Persoonlijke instellingen
Instellingen voor
schermbeveiliging of via BIOS SETUP op de computer.

Windows 7: u kunt de energiebesparingsmodus inschakelen via
Configuratiescherm
instellingen
Vormgeving en persoonlijke
Persoonlijke instellingen
Instellingen voor
schermbeveiliging of via BIOS SETUP op de computer.

Windows 8: u kunt de energiebesparingsmodus inschakelen via
Instellingen
Configuratiescherm
persoonlijke instellingen
Vormgeving en
Persoonlijke instellingen
Instellingen voor schermbeveiliging of via BIOS SETUP op de
computer.
Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw computer of grafische kaart voor meer informatie over
instellingen.
13 Problemen oplossen
134
14
Specificaties
14.1 Algemeen "(S19C350NW)"
Modelnaam
Paneel
Synchronisatie
Grootte
19 inch (48 cm)
Weergavegebied
408,24 mm (H) x 255,15 mm (V)
Pixel Pitch
0,2835 mm (H) x 0,2835 mm (V)
Horizontale
frequentie
30 ~ 81 kHz
Verticale frequentie
56 ~ 75 Hz
Weergavekleur
Resolutie
S19C350NW
16,7 M
Optimale resolutie
1440 x 900 bij 60 Hz
Maximale resolutie
1440 x 900 bij 75 Hz
Ingangssignaal, afgesloten
RGB Analoog, 0,7 Vp-p ± 5 %
Aparte H/V-synchronisatie, Composiet, SOG
TTL-niveau (V hoog ≥ 2,0V, V laag ≤ 0,8V)
Maximale pixelfrequentie
136 MHz (Analoog)
Stroomtoevoer
Dit product ondersteunt 100 – 240 V. Controleer
het label op de achterkant van het product daar het
standaardvoltage kan verschillen van land tot land.
Signaalaansluitingen
15 pins tot 15 pins D-Sub-kabel, afneembaar
Afmetingen
(B x H x D) / gewicht
Zonder standaard
440 x 296 x 100,0 mm
Met standaard
440 x 391,5 x 210 mm / 2,8 kg
Omgevingsvereisten
In bedrijf
Temperatuur: 10˚C ~ 40˚C (50˚F ~ 104˚F)
Luchtvochtigheid: 10 % tot 80 %, niet
condenserend
Opslag
Temperatuur: -20˚C ~ 45˚C (-4˚F ~ 113˚F)
Luchtvochtigheid: 5 % tot 95 %, niet condenserend
14 Specificaties
135
14
Specificaties
Modelnaam
S19C350NW
Plug-and-Play
Deze monitor kan worden geïnstalleerd op en
gebruikt voor elk Plug and Play-systeem. De binaire
gegevensuitwisseling tussen de monitor en het
computersysteem optimaliseert de
monitorinstellingen. De monitor wordt automatisch
geïnstalleerd. U kunt de installatie-instellingen
echter naar wens wijzigen.
Schermpunten (pixels)
Vanwege de aard van het productieproces voor dit
product, wordt ongeveer 1 op de miljoen pixels
(1ppm) op het LCD-scherm donkerder of lichter
weergegeven. Dit is niet van invloed op de
prestaties van het product.
De bovenstaande specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd ter
verbetering van de kwaliteit.
Dit apparaat is een digitaal apparaat van klasse B.
14 Specificaties
136
14
Specificaties
14.2 Algemeen "(S22C350B / S23C350B / S24C350BL)"
Modelnaam
Paneel
Synchronisatie
S23C350B
S24C350BL
Grootte
21,5 inch (54 cm)
23 inch (58 cm)
23,6 inch (59 cm)
Weergavegebied
476,64 mm (H) x
268,11 mm (V)
509,76 mm (H) x
286,74 mm (V)
521,28 mm (H) x
293,22 mm (V)
Pixel Pitch
0,24825 mm (H) x
0,24825 mm (V)
0,2655 mm (H) x
0,2655 mm (V)
0,2715 mm (H) x
0,2715 mm (V)
Horizontale
frequentie
30 ~ 81 kHz
Verticale
frequentie
56 ~ 75 Hz
Weergavekleur
Resolutie
S22C350B
16,7 M
Optimale
resolutie
1920 x 1080 bij 60 Hz
Maximale
resolutie
1920 x 1080 bij 60 Hz
Ingangssignaal, afgesloten
RGB Analoog, DVI (Digital Visual Interface),
compliant digital RGB.
0,7 Vp-p ± 5 %
Aparte H/V-synchronisatie, Composiet, SOG
TTL-niveau (V hoog ≥ 2,0V, V laag ≤ 0,8V)
Maximale pixelfrequentie
148 MHz (analoog, digitaal)
Stroomtoevoer
Dit product ondersteunt 100 – 240 V. Controleer het label
op de achterkant van het product daar het standaardvoltage
kan verschillen van land tot land.
Signaalaansluitingen
15 pins tot 15 pins D-Sub-kabel, afneembaar
DVI-D naar DVI-D-aansluiting, afneembaar
Afmetingen
(B x H x D) / gewicht
Omgevingsvereisten
Zonder
standaard
507,6 x 312,0 x
100,0 mm
546,0 x 329,7 x
100,0 mm
567,8 x 343,0 x
100,0 mm
Met standaard
507,6 x 407,7 x
210 mm
/ 3,15 kg
546 x 427,5 x
210,0 mm
/ 3,35 kg
567,8 x 436,5 x
230,0 mm
/ 3,85 kg
In bedrijf
Temperatuur: 10˚C ~ 40˚C (50˚F ~ 104˚F)
Luchtvochtigheid: 10 % tot 80 %, niet condenserend
Opslag
Temperatuur: -20˚C ~ 45˚C (-4˚F ~ 113˚F)
Luchtvochtigheid: 5 % tot 95 %, niet condenserend
14 Specificaties
137
14
Specificaties
Modelnaam
S22C350B
S23C350B
S24C350BL
Plug-and-Play
Deze monitor kan worden geïnstalleerd op en gebruikt voor
elk Plug and Play-systeem. De binaire gegevensuitwisseling
tussen de monitor en het computersysteem optimaliseert de
monitorinstellingen. De monitor wordt automatisch
geïnstalleerd. U kunt de installatie-instellingen echter naar
wens wijzigen.
Schermpunten (pixels)
Vanwege de aard van het productieproces voor dit product,
wordt ongeveer 1 op de miljoen pixels (1ppm) op het LCDscherm donkerder of lichter weergegeven. Dit is niet van
invloed op de prestaties van het product.
De bovenstaande specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd ter
verbetering van de kwaliteit.
Dit apparaat is een digitaal apparaat van klasse B.
14 Specificaties
138
14
Specificaties
14.3 Algemeen "(S22C350H / S23C340H)"
Modelnaam
Paneel
Synchronisatie
S23C340H
Grootte
21,5 inch (54 cm)
23 inch (58 cm)
Weergavegebied
476,64 mm (H) x
268,11 mm (V)
509,76 mm (H) x
286,74 mm (V)
Pixel Pitch
0,24825 mm (H) x
0,24825 mm (V)
0,2655 mm (H) x
0,2655 mm (V)
Horizontale frequentie
30 ~ 81 kHz
Verticale frequentie
56 ~ 75 Hz
Weergavekleur
Resolutie
S22C350H
16,7 M
Optimale resolutie
1920 x 1080 bij 60 Hz
Maximale resolutie
1920 x 1080 bij 60 Hz
Ingangssignaal, afgesloten
RGB Analoog, HDMI
0,7 Vp-p ± 5 %
Aparte H/V-synchronisatie, Composiet, SOG
TTL-niveau (V hoog ≥ 2,0V, V laag ≤ 0,8V)
Maximale pixelfrequentie
148 MHz (analoog, digitaal)
Stroomtoevoer
Dit product ondersteunt 100 – 240 V. Controleer het
label op de achterkant van het product daar het
standaardvoltage kan verschillen van land tot land.
Signaalaansluitingen
15 pins tot 15 pins D-Sub-kabel, afneembaar
HDMI-naar-DVI-kabel ,afneembaar
HDMI-kabel, los te koppelen
Afmetingen
(B x H x D) / gewicht
Omgevingsvereisten
Zonder standaard
507,6 x 312,0 x
100,0 mm
546,0 x 329,7 x
100,0 mm
Met standaard
507,6 X 407,7 X 210 mm
/ 3,15 kg
546 X 427,5 X 210,0 mm
/ 3,35 kg
In bedrijf
Temperatuur: 10˚C ~ 40˚C (50˚F ~ 104˚F)
Luchtvochtigheid: 10 % tot 80 %, niet condenserend
Opslag
Temperatuur: -20˚C ~ 45˚C (-4˚F ~ 113˚F)
Luchtvochtigheid: 5 % tot 95 %, niet condenserend
14 Specificaties
139
14
Specificaties
Modelnaam
S22C350H
S23C340H
Plug-and-Play
Deze monitor kan worden geïnstalleerd op en
gebruikt voor elk Plug and Play-systeem. De binaire
gegevensuitwisseling tussen de monitor en het
computersysteem optimaliseert de
monitorinstellingen. De monitor wordt automatisch
geïnstalleerd. U kunt de installatie-instellingen echter
naar wens wijzigen.
Schermpunten (pixels)
Vanwege de aard van het productieproces voor dit
product, wordt ongeveer 1 op de miljoen pixels
(1ppm) op het LCD-scherm donkerder of lichter
weergegeven. Dit is niet van invloed op de prestaties
van het product.
De bovenstaande specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd ter
verbetering van de kwaliteit.
Dit apparaat is een digitaal apparaat van klasse B.
14 Specificaties
140
14
Specificaties
14.4 Algemeen "(S23C350H / S24C340HL)"
Modelnaam
Paneel
Synchronisatie
S24C340HL
Grootte
23 inch (58 cm)
23,6 inch (59 cm)
Weergavegebied
509,76 mm (H) x
286,74 mm (V)
521,28 mm (H) x
293,22 mm (V)
Pixel Pitch
0,2655 mm (H) x
0,2655 mm (V)
0,2715 mm (H) x
0,2715 mm (V)
Horizontale
frequentie
30 ~ 81 kHz
Verticale
frequentie
56 ~ 75 Hz
Weergavekleur
Resolutie
S23C350H
16,7 M
Optimale resolutie
1920 x 1080 bij 60 Hz
Maximale
resolutie
1920 x 1080 bij 60 Hz
Ingangssignaal, afgesloten
RGB Analoog, HDMI
0,7 Vp-p ± 5 %
Aparte H/V-synchronisatie, Composiet, SOG
TTL-niveau (V hoog ≥ 2,0V, V laag ≤ 0,8V)
Maximale pixelfrequentie
148 MHz (analoog, digitaal)
Stroomtoevoer
Dit product ondersteunt 100 – 240 V. Controleer het
label op de achterkant van het product daar het
standaardvoltage kan verschillen van land tot land.
Signaalaansluitingen
15 pins tot 15 pins D-Sub-kabel, afneembaar
HDMI-naar-DVI-kabel ,afneembaar
HDMI-kabel, los te koppelen
Afmetingen
(B x H x D) / gewicht
Omgevingsvereisten
Zonder standaard
546,0 x 329,7
x 100,0 mm
567,8 x 343,0
x 100,0 mm
Met standaard
546 X 427,5 X
210,0 mm / 3,35 kg
567,8 X 436,5 X
230,0 mm / 3,85 kg
In bedrijf
Temperatuur: 10˚C ~ 40˚C (50˚F ~ 104˚F)
Luchtvochtigheid: 10 % tot 80 %, niet condenserend
Opslag
Temperatuur: -20˚C ~ 45˚C (-4˚F ~ 113˚F)
Luchtvochtigheid: 5 % tot 95 %, niet condenserend
14 Specificaties
141
14
Specificaties
Modelnaam
S23C350H
S24C340HL
Plug-and-Play
Deze monitor kan worden geïnstalleerd op en gebruikt
voor elk Plug and Play-systeem. De binaire
gegevensuitwisseling tussen de monitor en het
computersysteem optimaliseert de monitorinstellingen.
De monitor wordt automatisch geïnstalleerd. U kunt de
installatie-instellingen echter naar wens wijzigen.
Schermpunten (pixels)
Vanwege de aard van het productieproces voor dit
product, wordt ongeveer 1 op de miljoen pixels (1ppm)
op het LCD-scherm donkerder of lichter weergegeven.
Dit is niet van invloed op de prestaties van het product.
De bovenstaande specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd ter
verbetering van de kwaliteit.
Dit apparaat is een digitaal apparaat van klasse B.
14 Specificaties
142
14
Specificaties
14.5 Algemeen "(S24C350HL / S24C350H / S27C350H)"
Modelnaam
Paneel
Synchronisatie
S24C350H
S27C350H
Grootte
23,6 inch
(59 cm)
24 inch
(61 cm)
27 inch
(68 cm)
Weergavegebied
521,28 mm (H) x
293,22 mm (V)
531,36 mm (H) x
298,89 mm (V)
597,60 mm (H) x
336,15 mm (V)
Pixel Pitch
0,2715 mm (H) x
0,2715 mm (V)
0,27675 mm (H) x
0,27675 mm (V)
0,31125 mm (H) x
0,31125 mm (V)
Horizontale
frequentie
30 ~ 81 kHz
Verticale
frequentie
56 ~ 75 Hz
Weergavekleur
Resolutie
S24C350HL
16,7 M
Optimale
resolutie
1920 x 1080 bij 60 Hz
Maximale
resolutie
1920 x 1080 bij 60 Hz
Ingangssignaal, afgesloten
RGB Analoog, HDMI
0,7 Vp-p ± 5 %
Aparte H/V-synchronisatie, Composiet, SOG
TTL-niveau
(V hoog ≥ 2,0V, V laag ≤ 0,8V)
Maximale pixelfrequentie
148 MHz (analoog, digitaal)
Stroomtoevoer
Dit product ondersteunt 100 – 240 V. Controleer het label
op de achterkant van het product daar het
standaardvoltage kan verschillen van land tot land.
Signaalaansluitingen
15 pins tot 15 pins D-Sub-kabel, afneembaar
HDMI-kabel, los te koppelen
HDMI-naar-DVI-kabel ,afneembaar
Afmetingen
(B x H x D) / gewicht
Zonder
standaard
567,8 x 343,0 x
100,0 mm
567,8 x 343,0 x
100,0 mm
642,0 x 389,0 x
103,0 mm
Met standaard
567,8 X 436,5 X
230,0 mm
/ 3,85 kg
567,8 x 436,5 x
230,0 mm
/ 3,45 kg
642,0 x 480,4 x
230,0 mm
/ 4,65 kg
14 Specificaties
143
14
Specificaties
Modelnaam
Omgevingsvereisten
In bedrijf
S24C350HL
S24C350H
S27C350H
Temperatuur: 10˚C ~ 40˚C (50˚F ~ 104˚F)
Luchtvochtigheid: 10 % tot 80 %, niet condenserend
Opslag
Temperatuur: -20˚C ~ 45˚C (-4˚F ~ 113˚F)
Luchtvochtigheid: 5 % tot 95 %, niet condenserend
Plug-and-Play
Deze monitor kan worden geïnstalleerd op en gebruikt
voor elk Plug and Play-systeem. De binaire
gegevensuitwisseling tussen de monitor en het
computersysteem optimaliseert de monitorinstellingen. De
monitor wordt automatisch geïnstalleerd. U kunt de
installatie-instellingen echter naar wens wijzigen.
Schermpunten (pixels)
Vanwege de aard van het productieproces voor dit
product, wordt ongeveer 1 op de miljoen pixels (1ppm) op
het LCD-scherm donkerder of lichter weergegeven. Dit is
niet van invloed op de prestaties van het product.
De bovenstaande specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd ter
verbetering van de kwaliteit.
Dit apparaat is een digitaal apparaat van klasse B.
14 Specificaties
144
14
Specificaties
14.6 PowerSaver
De energiebesparingsfunctie van dit product reduceert het energieverbruik door het scherm uit te
schakelen en het aan/uit-lampje aan te passen als het product gedurende een bepaalde periode niet
wordt gebruikt. Het product wordt niet uitgeschakeld in de energiebesparingsmodus. Om het scherm
weer in te schakelen, drukt u op een willekeurige toets op het toetsenbord of beweegt u de muis. De
energiebesparingsfunctie werkt alleen wanneer het product is aangesloten op een computer met een
energiebesparingsfunctie.
PowerSaver
Energy Star-energieverbruik
Energiebesparing
smodus
Uitgeschakeld
(Aan/uit-knop)
Aan/uit-lampje
Uit
Knipperend
Aan
15 Watt
Normaal 0,3 W
Normaal 0,3 W
21 Watt
Normaal 0,3 W
Normaal 0,3 W
21 Watt
Normaal 0,3 W
Normaal 0,3 W
22 Watt
Normaal 0,3 W
Normaal 0,3 W
22 Watt
Normaal 0,3 W
Normaal 0,3 W
22 Watt
Normaal 0,3 W
Normaal 0,3 W
22 Watt
Normaal 0,3 W
Normaal 0,3 W
22 Watt
Normaal 0,3 W
Normaal 0,3 W
22 Watt
Normaal 0,3 W
Normaal 0,3 W
23 Watt
Normaal 0,3 W
Normaal 0,3 W
25 Watt
Normaal 0,3 W
Normaal 0,3 W
Stroomverbruik
(S19C350NW)
Stroomverbruik
(S22C350B)
Stroomverbruik
(S22C350H)
Stroomverbruik
(S23C340H)
Stroomverbruik
(S23C350B)
Stroomverbruik
(S23C350H)
Stroomverbruik
(S24C340HL)
Stroomverbruik
(S24C350BL)
Stroomverbruik
(S24C350HL)
Stroomverbruik
(S24C350H)
Stroomverbruik
(S27C350H)

Het energieverbruik dat wordt weergegeven kan per bedrijfsomstandigheid of wanneer de
instellingen worden gewijzigd, variëren. (Model S**C340 / S**C350 Energiebesparingsmodus /
Uitgeschakeld (Aan/uit-knop) : Max. 0,45 watt.)
14 Specificaties
145
14
Specificaties

ENERGY STAR® is in de Verenigde Staten een gedeponeerd merk van de het Amerikaanse
milieubeschermingsagentschap. Energy Star-energie wordt gemeten volgens de testmethoden die
zijn gedefinieerd in de huidige ENERGY STAR®-norm.

Als u het stroomverbruik wilt verminderen tot 0 watt, moet u de aan-uitschakelaar achter op het
product uitschakelen of het netsnoer losmaken. Trek het netsnoer los wanneer u het product
langere tijd niet zult gebruiken. Om het energieverbruik terug te dringen tot 0 wanneer er geen aan/
uit-schakelaar beschikbaar, koppelt u de voedingskabel los.

Het gebruik van het aan/uit-lampje kan worden gewisseld door een wijziging door te voeren in het
menu. (SETUP&RESET → Power LED On)
Echte modellen hebben mogelijk deze functie niet vanwege verschillen in functionaliteit.
14 Specificaties
146
14
Specificaties
14.7 Tabel Standaardsignaalmodi

Vanwege de eigenschappen van het scherm kan dit product voor elk schermformaat slechts
worden ingesteld op één resolutie voor een optimale beeldkwaliteit. Een andere resolutie dan de
gespecificeerde resolutie kan ten koste gaan van de beeldkwaliteit. Om dit te voorkomen raden wij
u aan om de optimale resolutie te selecteren die is opgegeven voor het schermformaat van uw
product.

Controleer de frequentie wanneer u een CDT-monitor vervangt (aangesloten op een computer)
door LCD-monitor. Als de LCD-monitor geen ondersteuning biedt voor 85Hz, wijzigt u de verticale
frequentie voor de CDT-monitor in 60Hz en sluit u vervolgens de LCD-monitor aan.
Als uw computer een signaal uitstuurt dat voldoet aan de volgende standaardsignaalmodi, wordt het
scherm automatisch bijgeregeld. Als het signaal dat via de computer wordt verzonden, niet tot de
standaard signaalmodi behoort, wordt er mogelijk een leeg scherm weergegeven terwijl het aan/uitlampje brandt. Wijzig in dat geval de instellingen overeenkomstig de volgende tabel door de
gebruikershandleiding bij de grafische kaart te raadplegen.
S19C350NW
Resolutie
Horizontale
frequentie
(kHz)
Verticale
frequentie (Hz)
Pixelklok
(MHz)
Sync-polariteit
(H/V)
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
VESA, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
14 Specificaties
147
14
Specificaties
Resolutie
Horizontale
frequentie
(kHz)
Verticale
frequentie (Hz)
Pixelklok
(MHz)
Sync-polariteit
(H/V)
VESA, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA, 1440 x 900
70,635
74,984
136,750
-/+
S22C350B / S22C350H / S23C340H / S23C350B / S23C350H / S24C340HL / S24C350BL /
S24C350HL / S24C350H / S27C350H
Resolutie
Horizontale
frequentie
(kHz)
Verticale
frequentie (Hz)
Pixelklok
(MHz)
Sync-polariteit
(H/V)
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
VESA, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
VESA, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
VESA, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA, 1600 x 900(RB)
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA, 1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
VESA, 1920 x 1080p
67,500
60,000
148,500
+/+
14 Specificaties
148
14
Specificaties

Horizontale frequentie
De tijd die nodig is om één lijn van links naar rechts op het scherm te scannen, wordt de
horizontale cyclus genoemd. Het omgekeerde van deze horizontale cyclus is de horizontale
frequentie. De horizontale frequentie wordt gemeten in kHz.

Verticale frequentie
Doordat hetzelfde beeld tientallen keren per seconde opnieuw wordt weergegeven, kan de mens
het beeld zien. De snelheid waarmee dit opnieuw weergeven gebeurt, wordt de verticale frequentie
of vernieuwingsfrequentie genoemd. Deze frequentie wordt aangegeven in Hz (hertz).
14 Specificaties
149
Bijlage
Contact Samsung wereldwijd
Wanneer u suggesties of vragen heeft met betrekking tot Samsung producten, verzoeken wij u contact
op te nemen met de consumenten service- en informatie dienst van Samsung
NORTH AMERICA
U.S.A
1-800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
CANADA
1-800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com/ca
(English)
http://www.samsung.com/ca_fr
(French)
MEXICO
01-800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
LATIN AMERICA
ARGENTINE
0800-333-3733
http://www.samsung.com
BOLIVIA
800-10-7260
http://www.samsung.com
BRAZIL
0800-124-421
4004-0000
http://www.samsung.com
CHILE
800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com/cl
From mobile 02-24 82 82 00
COLOMBIA
01-8000 112 112
Bogotá: 6001272
http://www.samsung.com/co
COSTA RICA
0-800-507-7267
http://www.samsung.com/latin
(Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en
(English)
DOMINICA
1-800-751-2676
http://www.samsung.com/latin
(Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en
(English)
ECUADOR
1-800-10-7267
http://www.samsung.com/latin
(Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en
(English)
EL SALVADOR
800-6225
http://www.samsung.com/latin
(Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en
(English)
Bijlage
150
Bijlage
LATIN AMERICA
GUATEMALA
1-800-299-0013
http://www.samsung.com/latin
(Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en
(English)
HONDURAS
800-27919267
http://www.samsung.com/latin
(Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en
(English)
JAMAICA
1-800-234-7267
http://www.samsung.com
NICARAGUA
00-1800-5077267
http://www.samsung.com/latin
(Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en
(English)
PANAMA
800-7267
http://www.samsung.com/latin
(Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en
(English)
PARAGUAY
98005420001
http://www.samsung.com
PERU
0-800-777-08 (Only from landline)
http://www.samsung.com
336-8686 (From HHP & landline)
PUERTO RICO
1-800-682-3180
http://www.samsung.com
TRINIDAD & TOBAGO
1-800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
URUGUAY
40543733
http://www.samsung.com
VENEZUELA
0-800-100-5303
http://www.samsung.com
EUROPE
AUSTRIA
0810 - SAMSUNG
(7267864, € 0.07/min)
http://www.samsung.com
BELGIUM
02-201-24-18
http://www.samsung.com/be
(Dutch)
http://www.samsung.com/be_fr
(French)
BOSNIA
051 133 1999
http://www.samsung.com
BULGARIA
07001 33 11 , normal tariff
http://www.samsung.com
CROATIA
062 SAMSUNG (062 726 786)
http://www.samsung.com
Bijlage
151
Bijlage
EUROPE
CYPRUS
8009 4000 only from landline
http://www.samsung.com
(+30) 210 6897691 from mobile
and land line
CZECH
800 - SAMSUNG (800-726786)
http://www.samsung.com
Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o.,
Oasis Florenc, Sokolovská 394/17, 180 00, Praha 8
till 8.2.2013 . From 8.2.2013: Samsung Electronics Czech and
Slovak, s.r.o. V Parku 2343/24, 148 00 - Praha 4
DENMARK
70 70 19 70
http://www.samsung.com
EIRE
0818 717100
http://www.samsung.com
ESTONIA
800-7267
http://www.samsung.com/ee
FINLAND
030-6227 515
http://www.samsung.com
FRANCE
01 48 63 00 00
http://www.samsung.com/fr
GERMANY
0180 5 SAMSUNG bzw.
http://www.samsung.com
0180 5 7267864* (*0,14 €/Min. aus
dem dt. Festnetz, aus dem
Mobilfunk max. 0,42 €/Min.)
GREECE
80111-SAMSUNG (80111 726
7864) only from land line
http://www.samsung.com
(+30) 210 6897691 from mobile
and land line
HUNGARY
06-80-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
ITALIA
800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
LATVIA
8000-7267
http://www.samsung.com/lv
LITHUANIA
8-800-77777
http://www.samsung.com/lt
LUXEMBURG
261 03 710
http://www.samsung.com
MONTENEGRO
020 405 888
http://www.samsung.com
NETHERLANDS
0900 - SAMSUNG
(0900-7267864) (€ 0,10/Min)
http://www.samsung.com
NORWAY
815 56480
http://www.samsung.com
POLAND
0 801-1SAMSUNG(172-678) *
lub +48 22 607-93-33 **
http://www.samsung.com/pl
Bijlage
152
Bijlage
EUROPE
PORTUGAL
808 20 - SAMSUNG (808 20 7267)
http://www.samsung.com
ROMANIA
08008 SAMSUNG (08008 726
7864)
http://www.samsung.com
TOLL FREE No.
SERBIA
+381 11 321 6899
http://www.samsung.com
(old number still active 0700
7267864)
SLOVAKIA
0800 - SAMSUNG (0800-726 786)
http://www.samsung.com
SPAIN
902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)
http://www.samsung.com
SWEDEN
0771 726 7864 (SAMSUNG)
http://www.samsung.com
SWITZERLAND
0848-SAMSUNG
(7267864, CHF 0.08/min)
http://www.samsung.com/ch
(German)
http://www.samsung.com/ch_fr
(French)
U.K
0330 SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com
CIS
ARMENIA
0-800-05-555
http://www.samsung.com
AZERBAIJAN
088-55-55-555
http://www.samsung.com
BELARUS
810-800-500-55-500
http://www.samsung.com
GEORGIA
0-800-555-555
http://www.samsung.com
KAZAKHSTAN
8-10-800-500-55-500
(GSM: 7799)
http://www.samsung.com
KYRGYZSTAN
00-800-500-55-500
http://www.samsung.com
MOLDOVA
0-800-614-40
http://www.samsung.com
MONGOLIA
+7-800-555-55-55
http://www.samsung.com
RUSSIA
8-800-555-55-55
http://www.samsung.com
TADJIKISTAN
8-10-800-500-55-500
http://www.samsung.com
UKRAINE
0-800-502-000
http://www.samsung.com/ua
(Ukrainian)
http://www.samsung.com/ua_ru
(Russian)
UZBEKISTAN
8-10-800-500-55-500
http://www.samsung.com
Bijlage
153
Bijlage
ASIA PACIFIC
AUSTRALIA
1300 362 603
http://www.samsung.com
CHINA
400-810-5858
http://www.samsung.com
HONG KONG
(852) 3698 - 4698
http://www.samsung.com/hk
(Chinese)
http://www.samsung.com/hk_en
(English)
INDIA
1800 3000 8282
1800 266 8282
http://www.samsung.com/in
INDONESIA
0800-112-8888
021-5699-7777
http://www.samsung.com/id
JAPAN
0120-327-527
http://www.samsung.com
MALAYSIA
1800-88-9999
http://www.samsung.com/my
NEW ZEALAND
0800 SAMSUNG (0800 726 786)
http://www.samsung.com
PHILIPPINES
1-800-10-SAMSUNG (726-7864)
for PLDT
http://www.samsung.com/ph
1-800-3-SAMSUNG (726-7864)
for Digitel
1-800-8-SAMSUNG (726-7864)
for Globe
02-5805777
SINGAPORE
1800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
TAIWAN
0800-329-999
http://www.samsung.com
0266-026-066
THAILAND
1800-29-3232
http://www.samsung.com/th
02-689-3232
VIETNAM
1 800 588 889
http://www.samsung.com
MENA
BAHRAIN
8000-4726
http://www.samsung.com/ae
(English)
http://www.samsung.com/ae_ar
(Arabic)
EGYPT
08000-726786
http://www.samsung.com
IRAN
021-8255
http://www.samsung.com
JORDAN
800-22273
http://www.samsung.com/Levant
(English)
065777444
Bijlage
154
Bijlage
MENA
KUWAIT
183-2255 (183-CALL)
http://www.samsung.com/ae
(English)
http://www.samsung.com/ae_ar
(Arabic)
MOROCCO
080 100 2255
http://www.samsung.com
OMAN
800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com/ae
(English)
http://www.samsung.com/ae_ar
(Arabic)
QATAR
800-2255 (800-CALL)
http://www.samsung.com/ae
(English)
http://www.samsung.com/ae_ar
(Arabic)
SAUDI ARABIA
9200-21230
http://www.samsung.com/sa
(Arabic)
SYRIA
18252273
http://www.samsung.com/Levant
(English)
TURKEY
444 77 11
http://www.samsung.com
U.A.E
800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
AFRICA
ANGOLA
91-726-7864
http://www.samsung.com
BOTSWANA
0800-726-000
http://www.samsung.com
CAMEROON
7095- 0077
http://www.samsung.com
COTE D’ IVOIRE
8000 0077
http://www.samsung.com
GHANA
0800-10077
http://www.samsung.com
0302-200077
KENYA
0800 545 545
http://www.samsung.com
NAMIBIA
8197267864
http://www.samsung.com
NIGERIA
0800-726-7864
http://www.samsung.com
SENEGAL
800-00-0077
http://www.samsung.com
SOUTH AFRICA
0860-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
TANZANIA
0685 88 99 00
http://www.samsung.com
UGANDA
0800 300 300
http://www.samsung.com
ZAMBIA
211350370
http://www.samsung.com
Bijlage
155
Bijlage
Dienstverlening tegen betaling (door klanten)
Wanneer u om service vraagt, kunnen wij in de volgende gevallen ondanks de garantie kosten in
rekening brengen voor een bezoek van een monteur.
Geen productdefect
Reiniging van het product, afstelling, uitleg, herinstallatie enzovoort.

Als een monteur aanwijzingen geeft voor het gebruik van het product of gewoon enkele opties
aanpast zonder het product te demonteren.

Als een defect het gevolg is van externe omgevingsfactoren (internet, antenne, signaal van kabel
enzovoort).

Als een product opnieuw wordt geïnstalleerd of als er extra apparaten worden aangesloten na de
eerste installatie van het aangeschafte product.

Als een product opnieuw wordt geïnstalleerd op een andere locatie of na een verhuizing.

Als de klant om aanwijzingen voor het gebruik vraagt vanwege een product van een ander bedrijf.

Als de klant om aanwijzingen voor het gebruik van het netwerk of een programma van een ander
bedrijf vraagt.

Als de klant vraagt om de software voor het product te installeren en te configureren.

Als een monteur de binnenzijde van het product moet ontdoen van stof of vreemde stoffen.

Als de klant om een extra installatie vraagt na aanschaf van het product bij een postorderbedrijf of
online.
Bijlage
156
Bijlage
Productschade als gevolg van een fout van de klant
Productschade als gevolg van een verkeerde handeling of verkeerde reparatie door de klant.
Als het product schade heeft opgelopen als gevolg van:

impact van buitenaf of laten vallen;

het gebruik van verbruiksartikelen of apart verkochte producten die niet voldoen aan de eisen van
Samsung;

reparatie door een persoon die geen monteur is van een erkend servicebedrijf of partner van
Samsung Electronics Co., Ltd.

wijziging van het model of reparatie van het product door de klant;

gebruik van het product op een verkeerde spanning of via niet-goedgekeurde elektrische
aansluitingen;

het niet volgen van de voorzorgsmaatregelen uit de gebruikershandleiding.
Overig

Als het product defect raakt als gevolg van een natuurramp. (onweer, brand, aardbeving,
overstroming enzovoort)

Als verbruiksartikelen op zijn. (batterij, toner, verlichting, kop, trilmechanisme, lamp, filter, lint
enzovoort)
Als de klant om service vraagt terwijl het product niet defect is, kunnen servicekosten in rekening
worden gebracht. Lees daarom eerst de gebruikershandleiding.
Bijlage
157
Bijlage
Correcte verwijdering
Correcte verwijdering van dit product (elektrische & elektronische
afvalapparatuur)
(Van toepassing in landen waar afval gescheiden wordt ingezameld)
Dit merkteken op het product, de accessoires of het informatiemateriaal duidt erop dat
het product en zijn elektronische accessoires (bv. lader, headset, USB-kabel) niet met
ander huishoudelijk afval verwijderd mogen worden aan het einde van hun
gebruiksduur. Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door
ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, moet u deze artikelen van andere
soorten afval scheiden en op een verantwoorde manier recyclen, zodat het duurzame
hergebruik van materiaalbronnen wordt bevorderd.
Huishoudelijke gebruikers moeten contact opnemen met de winkel waar ze dit product
hebben gekocht of met de gemeente waar ze wonen om te vernemen waar en hoe ze
deze artikelen milieuvriendelijk kunnen laten recyclen.
Zakelijke gebruikers moeten contact opnemen met hun leverancier en de algemene
voorwaarden van de koopovereenkomst nalezen. Dit product en zijn elektronische
accessoires mogen niet met ander bedrijfsafval voor verwijdering worden gemengd.
Bijlage
158
Bijlage
Terminologie
OSD (On Screen Display)
Een On Screen Display (OSD) is een menu dat op het scherm wordt weergegeven en waarmee u de
beeldkwaliteit naar wens instelt. U kunt de helderheid, de tint, het formaat en tal van andere
instellingen aanpassen in de menu's die u op het scherm ziet.
Gamma
Met het menu Gamma regelt u de grijswaarden bij voor de middentinten van het scherm. Een
aanpassing van Brightness is van invloed op het hele scherm. Een aanpassing van Gamma is alleen
van invloed op de middenwaarden.
Grijswaarden
De grijswaarden verwijzen naar kleurintensiteitniveaus die kleurvariatie mogelijk maken in de donkere
delen tot de lichtere delen van het scherm. Een wijziging in de helderheid van het scherm werkt door
in het zwart en wit. Een wijziging van de grijswaarden werkt door in het middengebied tussen zwart en
wit. Door de grijswaarden te wijzigen via Gamma wijzigt u de helderheid in het middengebied van het
scherm.
Scanfrequentie
De scanfrequentie of vernieuwingsfrequentie is de snelheid waarmee het scherm opnieuw wordt
weergegeven. Een beeld is zichtbaar doordat steeds nieuwe schermgegevens worden verzonden.
Door de snelheid waarmee dit gebeurt is het vernieuwen op zich niet zichtbaar voor het menselijk
oog. Hoe vaak het scherm wordt vernieuwd, wordt de scanfrequentie genoemd, uitgedrukt in Hz
(hertz). Een scanfrequentie van 60 Hz wil zeggen dat een beeld 60 keer per seconde wordt
vernieuwd. De scanfrequentie van het scherm hangt af van de capaciteit van de grafische kaart in uw
computer en uw monitor.
Horizontale frequentie
De tekens of beelden die op het beeldscherm worden weergegeven, bestaan uit een groot aantal
puntjes (pixels). Pixels worden doorgestuurd in horizontale lijnen. Die lijnen worden onder elkaar
geplaatst en creëren zo een beeld. De horizontale frequentie wordt uitgedrukt in kHz (kilohertz) en
bepaalt hoe vaak per seconde de horizontale lijnen worden doorgestuurd en weergegeven op het
beeldscherm. Een horizontale frequentie van 85 wilt zeggen dat de horizontale lijnen waaruit het beeld
is samengesteld, 85.000 keer per seconde worden verzonden. De horizontale frequentie wordt
aangegeven als 85 kHz.
Bijlage
159
Bijlage
Verticale frequentie
Eén beeld bestaat uit een groot aantal horizontale lijnen. De verticale frequentie wordt uitgedrukt in Hz
(hertz) en geeft aan hoeveel beelden per seconde kunnen worden samengesteld met de horizontale
lijnen. Een verticale frequentie van 60 wil zeggen dat een beeld 60 keer per seconde wordt
doorgegeven. De verticale frequentie wordt ook wel vernieuwingsfrequentie genoemd en is belangrijk
voor het al dan niet zien van beeldflikkering.
Resolutie
De resolutie is het aantal horizontale en verticale pixels van het beeldscherm. Het geef aan hoe
gedetailleerd een beeld wordt weergegeven.
Een scherm met een hogere resolutie kan meer informatie bevatten en is geschikt voor de uitvoering
van meer taken tegelijk.
Een resolutie van bijvoorbeeld 1920 x 1080 bestaat uit 1920 pixels in horizontale richting (horizontale
resolutie) en 1080 lijnen in verticale richting (verticale resolutie).
Een resolutie van bijvoorbeeld 1920 x 1200 bestaat uit 1920 pixels in horizontale richting (horizontale
resolutie) en 1200 lijnen in verticale richting (verticale resolutie).
Plug & Play
De functie Plug & Play maakt de automatische uitwisseling van gegevens tussen beeldscherm en
computer mogelijk, zodat een optimale weergaveomgeving wordt gecreëerd.
De monitor gebruikt VESA DDC (internationale norm) om Plug & Play uit te voeren.
Bijlage
160
Index
A
H
Afbeeldingsgrootte 62, 73, 86
HDMIzwartniveau 88
Algemeen 135, 137, 139, 141, 143
Helderheid 55, 66, 78
Auteursrecht 10
I
B
INFORMATIE 123
Bijlage 150
Installatie 38
Blauw 94
Brondetectie 113, 121
M
MultiScreen 128
C
Contact Samsung wereldwijd 150
Contrast 56, 67, 79
O
Onderdelen 25, 30
Correcte houding bij gebruik van product 22
Correcte verwijdering 158
P
PC/AVmodus 111, 119
D
De inhoud controleren 23
Dienstverlening tegen betaling door klanten
156
R
Resetten 101, 107, 115
Rood 92
E
Een pc aansluiten en gebruiken 43
S
Energiebesparing 102, 108, 116
SAMSUNG MAGIC Angle 59, 70, 83
SAMSUNG MAGIC Bright 58, 69, 81
F
Fijn 65, 77, 91
G
Gamma 96
Groen 93
Grof 64, 76, 90
SAMSUNG MAGIC Upscale 61, 72, 85
Scherpte 57, 68, 80
T
Taal 97
Tabel Standaardsignaalmodi 147
Tijd weergeven 99
Toetsherhalingstijd 105, 112, 120
Transparantie 100
Index
161
Index
U
Uitschakelen na 104, 110, 118
Uitschakeltimer 103, 109, 117
V
Veiligheidsvoorschriften 13
Vereisten voordat u contact opneemt met het
klantenservicecentrum van Samsung 130
Voordat u een apparaat aansluit 42
Vragen en antwoorden 133
Index
162
Download PDF