Samsung Full HD TV Monitor 24 inch LT24E390EW Handleiding

Add to My manuals
91 Pages

advertisement

Samsung Full HD TV Monitor 24 inch LT24E390EW Handleiding | Manualzz
TE390
T22E390EW
T22E390EX
T24E390EW
T24E390EX
LED-televisiescherm
(MFM TV)
gebruikershandleiding
Bedankt voor het aanschaffen van dit Samsungproduct. Registreer uw product voor een
uitgebreidere service op
www.samsung.com/register
Model ____________ Serienummer _____________
De afbeeldingen en illustraties in deze gebruiksaanwijzing dienen alleen ter referentie en kunnen afwijken van het werkelijke uiterlijk van
het product. Het ontwerp en de specificaties van het product kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
Opmerking over digitale tv
1. Functionaliteit betreffende digitale televisie (DVB) is alleen beschikbaar in landen/gebieden waar digitale DVB-T/
T2-televisiesignalen (MPEG2 en MPEG4 AVC) per zendmast worden uitgezonden of waar u toegang hebt tot een
compatibele DVB-C-service (MPEG2 en MPEG4 AAC) voor kabel-tv. Informeer bij een lokale dealer of u DVB-T/T2of DVB-C-signalen kunt ontvangen.
2. DVB-T/T2 is de Europese DVB-consortiumstandaard voor de uitzending van digitale televisie via de zendmast en
DVB-C voor de uitzending van digitale televisie via de kabel. Bepaalde specifieke functies, zoals EPG (Elektronische
programmagids), VOD (Video on Demand) enzovoort, zijn echter niet opgenomen in deze specificatie. Deze werken
dus op dit moment nog niet.
3. Hoewel dit televisietoestel voldoet aan de huidige DVB-T/T2- en DVB-C-standaarden vanaf [augustus 2008], kan de
compatibiliteit met toekomstige digitale DVB-T/T2-signalen via de zendmast en digitale DVB-C-signalen via de kabel
niet worden gegarandeerd.
4. Afhankelijk van de landen/gebieden waar dit televisietoestel wordt gebruikt, kunnen aanbieders van kabeltelevisie
extra kosten voor dergelijke services in rekening brengen en moet u wellicht akkoord gaan met hun voorwaarden en
bepalingen.
5. Bepaalde digitale televisiefuncties zijn mogelijk niet beschikbaar in bepaalde landen of regio's en DVB-C werkt
mogelijk niet goed bij bepaalde leveranciers van kabelservices.
6. Neem voor meer informatie contact op met de lokale klantenservice van Samsung.
✎✎De ontvangstkwaliteit van televisie-uitzendingen kan minder goed zijn door verschil in uitzendmethode tussen
landen. Controleer de televisieprestaties bij uw plaatselijke geautoriseerde SAMSUNG-dealer of bel de
klantenservice van Samsung om te informeren of u de kwaliteit kunt verbeteren door de tv-instellingen aan te
passen.
Waarschuwing over stilstaand beeld
Vermijd de weergave op het scherm van stilstaande beelden (zoals jpeg-foto's) of statische beeldelementen (zoals het
logo van tv-programma's, een panorama- of 4:3-beeldverhouding, een aandelen- of nieuwsticker onder in het scherm,
enz.). Wanneer er langdurig een statisch beeld op het LED-scherm wordt weergegeven, kan het beeld inbranden. Dit
kan ten koste gaan van de beeldkwaliteit. Volg de onderstaande aanbevelingen op om de kans hierop te verkleinen:
•• Vermijd langdurige weergave van hetzelfde tv-kanaal.
•• Probeer beelden altijd schermvullend weer te geven; gebruik het beeldformaatmenu voor de beste optie.
•• Reduceer de helderheid en het contrast tot de minimaal benodigde waarden voor de gewenste beeldkwaliteit;
hogere waarden kunnen het opbrandproces versnellen.
•• Gebruik regelmatig alle tv-functies die bedoeld zijn voor het tegengaan van beeldretentie en het opbranden van het
scherm; raadpleeg de E-handleiding voor meer informatie.
Nederlands - 2
Inhoud
Aan de slag
yy De toets INFO gebruiken (Now & Next-gids)............ 41
yy Veiligheidsvoorschriften.............................................. 4
yy Het menu Kanaal gebruiken..................................... 41
yy Geschikte ventilatie voor uw product........................ 11
yy Overige functies....................................................... 47
yy Accessoires en kabels............................................. 12
yy Het bedieningspaneel gebruiken.............................. 14
yy De standaard toetsen op de afstandsbediening....... 15
yy De menu's gebruiken............................................... 17
yy Aansluiten van het netsnoer en de antenne- of
kabelaansluiting....................................................... 18
Voorkeursfuncties
yy De tijd instellen......................................................... 50
yy Economische oplossingen....................................... 52
yy Programma's blokkeren........................................... 53
yy Overige functies....................................................... 54
yy Het menu Ondersteuning......................................... 56
Aansluitingen
yy Aansluiten op AV-apparaten (Blu-rayspelers, dvdspelers, enz.)........................................................... 19
yy Aansluiten op geluidsapparatuur.............................. 22
yy Aansluiten op een pc............................................... 23
yy Aansluiten op een COMMON INTERFACE-aansluiting
(de kaartsleuf voor weergave)................................... 24
yy De ingangsbron wijzigen.......................................... 26
Uitgebreide functies
yy Toepassing.............................................................. 59
yy Video afspelen......................................................... 61
yy Fotoweergave.......................................................... 63
yy Muziekweergave...................................................... 65
yy Anynet+ (HDMI-CEC)............................................... 66
Overige informatie
Basisfuncties
yy De juiste houding bij het gebruik van het product..... 27
yy De vooraf ingestelde beeldmodus wijzigen............... 28
yy De beeldinstellingen aanpassen............................... 29
yy De beeldgrootte wijzigen.......................................... 30
yy De schermweergave kalibreren................................ 32
yy Picture In Picture (PIP).............................................. 33
yy De beeldopties wijzigen........................................... 34
yy De vooraf ingestelde geluidmodus wijzigen.............. 36
yy Geluidsinstellingen aanpassen................................. 37
yy Kanalen onthouden.................................................. 39
yy Problemen oplossen................................................ 69
yy Ondersteunde ondertitelings- en
Media Play-bestandsindelingen................................ 77
yy De teletekstfunctie van het analoge kanaal............... 80
yy Muurbevestiging/bureauvoet monteren.................... 81
yy De wandbevestiging plaatsen.................................. 83
yy Kensington-antidiefstalslot....................................... 84
yy Opslag en onderhoud.............................................. 85
yy Licentie-informatie.................................................... 86
yy Specificaties............................................................ 87
yy Index....................................................................... 88
Let op deze symbolen!
LET OP
Stapsgewijze procedure
Duidt op aanvullende informatie.
Hier vindt u instructies over het openen van het relevante submenu
op het scherm (OSD; On Screen Display).
Nederlands - 3
Aan de slag
Veiligheidsvoorschriften
Pictogrammen bij veiligheidsvoorzorgen
WAARSCHUWING
Wanneer u voorzorgen negeert die met dit teken zijn aangegeven, kan
ernstig of zelfs dodelijk letsel ontstaan.
LET OP
Wanneer u voorzorgen negeert die met dit teken zijn aangegeven, kan
lichamelijk letsel of schade aan eigendommen ontstaan.
Niet doen.
Moet worden nagevolgd.
LET OP
Dit symbool geeft aan dat de spanning binnen in het
apparaat hoog is. Elk contact met onderdelen binnen
in het product is gevaarlijk.
NIET OPENEN, KANS OP ELEKTRISCHE SCHOKKEN
LET OP: VERWIJDER DE BEHUIZING (OF ACHTERZIJDE) NIET,
DIT OM ELEKTRISCHE SCHOKKEN TE VOORKOMEN. DIT
APPARAAT BEVAT GEEN ONDERDELEN DIE DE GEBRUIKER
ZELF KAN REPAREREN. LAAT ONDERHOUD UITVOEREN DOOR
BEVOEGD PERSONEEL
Dit symbool geeft aan dat er belangrijke informatie
over het gebruik en onderhoud is meegeleverd met
dit product.
Aanwijzingen over elektriciteit
✎✎De volgende afbeeldingen dienen ter naslag en kunnen verschillen, afhankelijk van model en land.
Waarschuwing
Gebruik geen beschadigd netsnoer
of stekker of een loszittend
stopcontact.
Sluit niet meerdere elektrische
apparaten op één stopcontact aan.
•• Anders kan er door
oververhitting van het
stopcontact brand ontstaan.
•• Anders kan er een elektrische
schok of brand ontstaan.
Pak de stekker niet met natte
handen vast.
Steek de stekker stevig in het
stopcontact.
•• Dit zou een elektrische schok
kunnen veroorzaken.
•• Anders kan er brand ontstaan.
!
Let erop dat u de stekker in een
geaard stopcontact steekt (alleen
bij apparatuur van isoleringsklasse
1).
!
Buig of draai het netsnoer niet
overmatig en zet geen hete
voorwerpen op het netsnoer.
•• Anders kunnen er door
een beschadigd netsnoer
elektrische schokken of brand
ontstaan.
•• Anders kan er een elektrische
schok of lichamelijk letsel
ontstaan.
Houd netsnoer en product uit de
buurt van hittebronnen.
Als de pennen van de stekker of
het stopcontact onder het stof
zitten, maak ze dan schoon met
een droge doek.
•• Anders kan er een elektrische
schok of brand ontstaan.
!
Nederlands - 4
•• Anders kan er brand ontstaan.
Aan de slag
Let op
Trek de stekker niet uit het
stopcontact terwijl het product aan
staat.
•• Anders kan het product
beschadigd raken door een
elektrische schok.
Gebruik alleen het netsnoer dat is
geleverd door ons bedrijf. Gebruik
ook geen netsnoer van een ander
elektrisch apparaat.
!
Wanneer u de stekker uit het
stopcontact trekt, houd dan de
stekker zelf vast en niet het snoer.
!
•• Anders kan er een elektrische
schok of brand ontstaan.
•• Anders kan er een elektrische
schok of brand ontstaan.
Steek de stekker in een
stopcontact waar u makkelijk bij
kunt.
!
•• Wanneer er een probleem is
met het product, moet u de
stekker uit het stopcontact
trekken om de stroom volledig
af te sluiten. U kunt de stroom
niet volledig afsluiten met de
aan/uit-toets op het product.
Aanwijzingen over installatie
Waarschuwing
Plaats geen brandende kaarsen,
insectenwerende middelen of
sigaretten op het product en plaats
het product niet in de buurt van een
hittebron.
•• Anders kan er brand ontstaan.
Vraag een installatietechnicus of
dergelijk bedrijf om het product op
de muur te monteren.
!
Plaats het apparaat niet op een
slecht geventileerde plaats, zoals in
een (boeken)kast.
•• Anders bestaat er brandgevaar
door interne oververhitting.
Plaats het product niet op een plek
die niet stabiel is of onderhevig is
aan overmatige trillingen, zoals op
een onstabiele of scheve plank.
•• Het product kan vallen en dit
kan schade aan het product of
letsel veroorzaken.
•• Als u het product gebruikt
op een plaats die blootstaat
aan trillingen, kan het product
beschadigd raken of brand
ontstaan.
Nederlands - 5
•• Anders kunt u letsel
veroorzaken.
•• Gebruik de opgegeven
muurbevestiging.
Houd de plastic zakken waarin het
product verpakt is, uit de buurt van
kinderen.
•• Als kinderen de plastic zakken
over hun hoofd trekken,
kunnen ze stikken.
Plaats het product niet op een
plaats die blootstaat aan stof,
vocht (sauna), olie, rook of water
(regendruppels) en plaats het niet in
een voertuig.
•• Dit kan een elektrische schok
of brand veroorzaken.
Aan de slag
Plaats het product niet op een plek
die blootstaat aan direct zonlicht en
plaats het product niet in de buurt
van een hittebron zoals een vuur of
kachel.
Plaats het product niet op een
gemakkelijk bereikbare hoogte
waar kinderen erbij kunnen.
•• Als een kind het product
aanraakt, kan het vallen en dit
kan lichamelijk letsel tot gevolg
hebben.
•• Hierdoor kan de levensduur
van het product korter worden
of brand ontstaan.
•• Aangezien de voorkant
zwaarder is, moet u het
product plaatsen op een vlak
en stabiel oppervlak.
Plaats de antenne ver uit de buurt
van hoogspanningskabels.
Buig de buitenantenne naar
beneden op de plek waar deze
binnenkomt zodat er geen
regenwater in stroomt.
•• Als er regenwater in het
product komt, kan dit een
elektrische schok of brand
veroorzaken.
!
Let op
!
Laat het product niet vallen
wanneer u het verplaatst.
Plaats het product niet met de
voorkant naar beneden op de vloer,
•• Hierdoor kunnen problemen
met het product of lichamelijk
letsel ontstaan.
•• Dit kan het scherm van het
product beschadigen.
Wanneer u het product op een kast
of plank plaatst, moet u erop letten
dat de voorkant van het product
niet uitsteekt.
Wanneer u het product neerzet,
doe dit dan voorzichtig.
•• Anders kan het product vallen,
wat een storing of lichamelijk
letsel zou kunnen veroorzaken.
SAMSUNG
!
•• Als de antenne een
hoogspanningskabel aanraakt,
kan een elektrische schok of
brand ontstaan.
•• Let erop dat u een kast of
plank gebruikt die past bij de
grootte van het product.
Als u het product op
een plek plaatst waar de
gebruiksomstandigheden sterk
variëren, kan er door de omgeving
een ernstig kwaliteitsprobleem
ontstaan. Installeer het product in
zo'n geval alleen na advies van een
van onze servicemonteurs.
•• Plekken die blootgesteld
zijn aan microscopische
deeltjes, chemicaliën, te
hoge of lage temperaturen
of hoge vochtigheidsgraden,
zoals vliegvelden of stations,
waar het product lange tijd
achter elkaar wordt gebruikt,
enzovoort.
Nederlands - 6
•• Anders kunnen problemen met
het product of letsel ontstaan.
Aan de slag
Aanwijzingen over schoonmaak
Waarschuwing
Trek de stekker uit het stopcontact
voordat u het product gaat
schoonmaken.
Sproei geen water rechtstreeks
op onderdelen van het product
wanneer u het product
schoonmaakt.
•• Anders kan er een elektrische
schok of brand ontstaan.
!
•• Let erop dat er geen water in
het product komt.
•• Anders kunnen brand,
elektrische schokken of
problemen met het product
ontstaan.
Let op
Sproei geen reinigingsmiddelen
rechtstreeks op het product.
•• Hierdoor kan de buitenkant
van het product verkleuren
of barsten of kan het scherm
loskomen.
Haal voor het reinigen van het
product eerst de stekker uit het
stopcontact en reinig het product
met een zachte, droge doek.
!
Hierdoor kan de behuizing
vervormen of de opdruk
loskomen.
Gebruik een goede
schoonmaakdoek, aangezien
de buitenkant van het product
makkelijk kan krassen.
Gebruik een zachte, vochtige
doek met een reinigingsmiddel
dat speciaal is bedoeld voor
beeldschermen en veeg het
product daarmee schoon.
!
•• Gebruik voor het schoonmaken
van het product geen
chemische middelen
zoals was, wasbenzine,
alcohol, verdunners,
insectenwerende middelen,
parfums, smeermiddelen of
reinigingsmiddelen.
•• Als u geen speciaal voor
beeldschermen bedoeld
reinigingsmiddel hebt, verdun
dan een schoonmaakmiddel
1:10 voordat u het product
gaat schoonmaken.
Aanwijzingen over gebruik
Waarschuwing
Haal het product niet uit elkaar, en
repareer of wijzig het product niet
zelf. Dit omdat er hoogspanning in
het product aanwezig is.
•• Anders kunt u brand of een
elektrische schok veroorzaken.
Wilt u het product verplaatsen,
zet het dan uit, trek de stekker
uit het stopcontact en koppel de
antennekabel en andere kabels van
het product los.
!
•• Neem contact op met een
servicecentrum als het product
gerepareerd moet worden.
Nederlands - 7
•• Anders kunnen er door
een beschadigd netsnoer
elektrische schokken of brand
ontstaan.
Aan de slag
Als het product vreemde geluiden,
een brandgeur of rook produceert,
trek dan onmiddellijk de stekker uit
het stopcontact en neem contact
op met een servicecentrum.
!
Zorg dat kinderen niet op het
apparaat leunen of eraan hangen.
•• Anders kan het product vallen
en dit kan letsel of de dood
veroorzaken.
•• Anders kan er een elektrische
schok of brand ontstaan.
Als u het product laat vallen of als
de behuizing kapot gaat, moet
u het product uitschakelen en
de stekker uit het stopcontact
halen. Neem contact op met een
Servicecentrum.
Plaats geen objecten zoals
speelgoed of koekjes op het
product.
•• Als een kind over het product
hangt om een voorwerp te
pakken, kan het object of
het product vallen en dit kan
letsel of zelfs dood ten gevolg
hebben.
Laat geen voorwerpen op het
product vallen en stoot niet tegen
het product.
•• Anders kunt u brand of een
elektrische schok veroorzaken.
Trek bij onweer de stekker uit het
stopcontact en raak vooral de
antennekabel niet aan omdat dit
gevaarlijk kan zijn.
!
•• Anders kan er een elektrische
schok of brand ontstaan.
•• Anders kan er een elektrische
schok of brand ontstaan.
Verplaats het product niet door aan
het netsnoer of de antennekabel te
trekken.
Raak in geval van een gaslek het
product en de stekker niet aan
maar zorg direct voor ventilatie.
•• Anders kunnen er brand,
elektrische schokken of
problemen met het product
ontstaan vanwege schade aan
de kabel.
GAS
•• Een vonk zou een explosie of
brand kunnen veroorzaken.
•• Raak bij onweer het netsnoer
en de antennekabel niet aan.
Til het product niet op en verplaats
het niet door alleen het netsnoer of
signaalkabel vast te houden.
Gebruik of plaats geen ontvlambare
spuitbussen of objecten bij het
product.
•• Anders kunnen er brand,
elektrische schokken of
problemen met het product
ontstaan vanwege schade aan
de kabel.
Let erop dat u de ventilatie niet met
een tafelkleed of gordijn blokkeert.
•• Dit zou een explosie of brand
kunnen veroorzaken.
•• Anders bestaat er brandgevaar
door interne oververhitting.
100
Steek geen ontvlambare objecten
of metalen voorwerpen zoals
eetstokjes, munten of haarspelden
in het product (in de ventilatiegaten,
aansluitingen enz.).
•• Als er water of een vreemde
stof in het product terechtkomt,
moet u het apparaat uitzetten,
de stekker uit het stopcontact
trekken en contact met een
servicecentrum opnemen.
•• Anders kunnen er problemen
met het product of elektrische
schokken of brand ontstaan.
Nederlands - 8
Aan de slag
Plaats geen metalen objecten
of vloeistofhouders zoals vazen,
bloempotten, drank, cosmetica
of geneesmiddelen boven het
product.
Druk niet te hard op het product.
Het product kan vervormen of
beschadigd raken.
•• Als er water of een vreemde
stof in het product terechtkomt,
moet u het apparaat uitzetten,
de stekker uit het stopcontact
trekken en contact met een
servicecentrum opnemen.
•• Anders kunnen er problemen
met het product of elektrische
schokken of brand ontstaan.
Let op
Wanneer u een stilstaand beeld
gedurende langere tijd weergeeft,
kan een blijvend beeld of vlek op
het scherm ontstaan.
•• Als u het product
gedurende langere tijd niet
gebruikt, gebruik dan de
energiebesparingsmodus of
stel de schermbeveiliging in op
een modus met bewegende
beelden.
Stel de juiste resolutie en frequentie
in voor het product.
-_!
•• Dit is vermoeiend voor de
ogen.
!
!
Wanneer u het product gedurende
langere tijd niet gebruikt,
bijvoorbeeld als u van huis
gaat, trekt u de stekker uit het
stopcontact.
•• Anders kan zich stof ophopen
en brand of een elektrisch
schok veroorzaken door
oververhitting of kortsluiting.
Zet het product niet op zijn kop
en verplaats het product niet door
alleen de voet vast te houden.
•• Hierdoor kan het product vallen
met schade aan product of
eigendommen tot gevolg.
Wanneer u langere tijd naar
het product kijkt van een te
korte afstand, kunt u uw ogen
beschadigen.
Gebruik geen luchtbevochtiger
of waterkoker in de buurt van het
product.
Het is belangrijk om uw ogen
rust te geven (5 minuten per uur)
wanneer u langere tijd naar een
beeldscherm kijkt.
Raak het product niet aan,
aangezien het beeldscherm heet
wordt na langere tijd.
•• Anders kan er een elektrische
schok of brand ontstaan.
•• Hierdoor wordt vermoeidheid
aan de ogen verminderd.
Houd de kleine accessoires buiten
bereik van kinderen.
Wees voorzichtig bij het instellen
van de hoek van het product of de
hoogte van de voet.
•• Als uw hand of vinger klem
raakt, kunt u zich bezeren.
!
•• Als u het product te scheef
zet, kan het vallen en letsel
veroorzaken.
Nederlands - 9
Aan de slag
Plaats geen zware voorwerpen
boven het product.
Zet bij het gebruik van een
koptelefoon het volume niet te
hard.
•• Anders kunnen problemen met
het product of letsel ontstaan.
Voorkom dat kinderen batterijen in
hun mond stoppen als deze uit de
afstandsbediening worden gehaald.
Bewaar de batterijen op een plek
waar kinderen of baby's niet bij
kunnen.
•• Dit kan uw gehoor
beschadigen.
Let bij het plaatsen van de batterij
op de juiste polariteit (+, -).
!
•• Neem direct contact op met
uw arts als een kind een batterij
in zijn mond heeft gestopt.
Gebruik alleen de aangegeven
standaardbatterijen. Gebruik geen
oude en nieuwe batterijen door
elkaar.
•• Hierdoor kan een batterij
breken of lekken, wat brand,
letsel of vervuiling (schade) kan
veroorzaken.
!
•• Anders kan de batterij
beschadigd raken of brand,
persoonlijk letsel of schade
veroorzaken als gevolg van
lekkage van batterijvloeistof.
Batterijen (oplaadbaar en niet
oplaadbaar) zijn geen standaard
afval en dienen ter recycling te
worden aangeboden. Als verbruiker
is de klant verantwoordelijk voor het
op de juiste manier retourneren van
gebruikte of oplaadbare batterijen.
•• De klant kan gebruikte
of oplaadbare batterijen
afgeven bij het dichtstbijzijnde
gemeentelijke afvaldepot of bij
een winkel die eenzelfde type
batterijen verkoopt.
Plaats geen adapter boven op een
andere adapter.
Plaats de stroomadapter niet in de buurt
van andere warmtebronnen.
•• Anders kan er brand ontstaan.
•• Anders kan er brand ontstaan.
Verwijder de verpakking van de adapter
voordat u deze in gebruik neemt.
Laat geen water in of op de
gelijkstroomadapter komen.
•• Anders kan er brand ontstaan.
•• Dit zou een elektrische schok of
brand kunnen veroorzaken.
•• Gebruik het product niet
buitenshuis, waar het kan worden
blootgesteld aan regen of sneeuw.
•• Zorg er bij het dweilen van de vloer
voor dat de gelijkstroomadapter niet
nat wordt.
Plaats de stroomadapter altijd in een
goed geventileerde ruimte.
Zorg dat de adapter niet in contact komt
met water en dat deze niet nat wordt.
•• Dit kan een defect, elektrische
schok of brand veroorzaken.
Gebruik de adapter niet aan de
waterkant of buitenshuis, vooral niet
als het regent of sneeuwt. Zorg er
bij het dweilen van de vloer voor dat
de adapter niet nat wordt.
!
Nederlands - 10
Aan de slag
Geschikte ventilatie voor uw product
Houd bij het installeren van uw product een afstand van ten minste 10 cm aan tussen het product en andere
voorwerpen (wanden, zijkanten van kast, enz.) zodat er een goede ventilatie mogelijk is. Wanneer u niet voor een goede
ventilatie zorgt, kan dit door een stijging van de interne temperatuur resulteren in brand of andere problemen met het
product.
✎✎Wij adviseren dringend om bij gebruik van een voet of wandbevestiging alleen onderdelen te gebruiken die door
Samsung Electronics zijn geleverd.
•• Het gebruik van onderdelen van een andere fabrikant kan leiden tot problemen met het product of zelfs tot
lichamelijk letsel doordat het product kan vallen.
Plaatsing op een voet.
Plaatsing met een wandbevestiging.
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
Andere waarschuwingen
✎✎De werkelijke vormgeving van het product kan afwijken van de afbeeldingen in deze handleiding, afhankelijk van
het model.
✎✎Wees voorzichtig bij het aanraken van het product. Sommige onderdelen kunnen warm worden.
Nederlands - 11
Aan de slag
Accessoires en kabels
✎✎Controleer of de volgende onderdelen bij uw product zijn geleverd. Neem contact op met uw verkoper als er
onderdelen ontbreken.
✎✎De vorm en kleur van de items kunnen enigszins afwijken. Dit is afhankelijk van het model.
✎✎Controleer of er geen accessoire is achtergebleven in of onder het verpakkingsmateriaal in de doos.
[[[LET OP] VEILIG INVOEREN OM LOSRAKEN IN DE SET TE VOORKOMEN
•• Afstandsbediening & batterijen (AAA x 2)
•• Netsnoer
•• Garantiebewijs / Veiligheidsvoorschriften
(Afhankelijk van het model)
•• Cd met softwaredrivers
AC/DC adapter
Voet
Voetverbinding
D-Sub-kabel
Zorg ervoor dat de AC/DC-adapter plat op de tafel of de vloer
ligt. Wanneer de ingang voor het netsnoer op de adapter naar
boven is gericht als deze hangt, kunnen water en andere stoffen
in de Adapter komen, wat defecten kan veroorzaken.
Ingangskabels (afzonderlijk verkocht)
U hebt een of meer van deze kabels nodig om uw product aan te sluiten op uw antenne of kabeluitgang en uw
randapparaten (Blu-rayspelers, dvd-spelers enzovoort).
Component
Composiet (AV)
HDMI-DVI
Stereokabel
Coaxiaal (RF)
Gebruik voor de beste kabelverbinding met dit product geen kabels die dikker zijn dan de kabel in de onderstaande
afbeelding:
•• Maximale dikte - 14 mm
Nederlands - 12
Aan de slag
De voet installeren
Nederlands - 13
Aan de slag
Het bedieningspaneel gebruiken
✎✎De vorm en kleur van het product kunnen afhankelijk van het model variëren. De controller van de televisie is een
toets die op een kleine joystick lijkt rechts achter op de televisie. Hiermee kunt u de televisie bedienen zonder
gebruik te hoeven maken van de afstandsbediening.
Media Play selecteren
Menu selecteren
m
Een Bron selecteren
R
P
Terug
TV uit
Functiemenu
Afstandsbediening
Sensor voor de afstandsbediening
Inschakelen
Schakel de tv in door op de controller te drukken terwijl de tv in de stand-bymodus staat.
Het volume aanpassen
Hiermee wordt het volume aangepast door de afstandsbediening heen en weer te
bewegen als het toestel is ingeschakeld.
Een kanaal selecteren
Hiermee wordt een kanaal geselecteerd door de controller omhoog en omlaag te bewegen
als het toestel is ingeschakeld.
U kunt het functiemenu bekijken en gebruiken door de controller in te drukken en los te
laten als het toestel is ingeschakeld. U kunt het functiemenu sluiten door nogmaals op de
controller te drukken en deze los te laten.
Het functiemenu gebruiken
De MENUm selecteren
Selecteer, terwijl het functiemenu wordt weergegeven, de MENUm door de controller naar links te
bewegen. Het OSD-menu (schermmenu) wordt geopend. Selecteer een optie door de controller
naar rechts te verplaatsen. Verplaats de controller naar rechts/links/omhoog/omlaag om aanvullende
selecties uit te voeren. U kunt een parameter wijzigen door deze te selecteren en vervolgens op de
controller te drukken.
De MEDIA.P selecteren
Selecteer MEDIA.P terwijl het functiemenu wordt weergegeven, door de controller omhoog te bewegen.
Het hoofdscherm van MEDIA.P wordt weergegeven. Selecteer een toepassing door de controller te
verplaatsen en vervolgens op de controller te drukken.
De SOURCEs selecteren
Open terwijl het functiemenu wordt weergegeven de SOURCEs door de controller naar rechts te
verplaatsen. Het venster Bron wordt geopend. U kunt een bron selecteren door de controller vooruit en
achteruit te verplaatsen. Als de gewenste bron wordt gemarkeerd, drukt u op de controller.
TV uitzetten (P)
Selecteer TV uitzetten (P) terwijl het functiemenu wordt weergegeven, door de controller omlaag te
bewegen, en dan op de controller te drukken.
✎✎U kunt de Menu, MEDIA.P of Bron sluiten door langer dan 1 seconde op de controller te drukken.
✎✎Als u de functie selecteert door de controller omhoog, omlaag, naar links of naar rechts te bewegen, moet u
ervoor zorgen dat u niet op de controller drukt. Als u eerst op de controller drukt, kunt u deze niet gebruiken om
omhoog, omlaag, naar links of naar rechts te gaan
Stand-bymodus
Uw product gaat naar de Stand-bymodus als u het toestel uitschakelt. Het blijft daarbij een kleine hoeveelheid
elektriciteit verbruiken. Omwille van de veiligheid en een lager stroomverbruik kunt u het product beter niet gedurende
langere tijd in de stand-bymodus laten staan (bijvoorbeeld wanneer u op vakantie bent). U kunt dan het beste het
netsnoer loskoppelen.
Instellingen
Het dialoogvenster voor eerste instelling wordt weergegeven als de televisie voor het eerst wordt
aangezet.
Volg de instructies op het scherm om de eerste installatie te voltooien. Dit omvat onder andere het kiezen
van de menutaal, het kiezen van het land, het kiezen van de kanaalbron en het scannen van kanalen.
Maak bij elke stap een keuze of sla de stap over.
Gebruikers kunnen op een later tijdstip dit proces handmatig uitvoeren via het menu Systeem >
Instellingen.
✎✎De standaardpincode is: 0-0-0-0.
Nederlands - 14
P
Aan de slag
De standaard toetsen op de afstandsbediening
✎✎De toetsen voor aan/uit, kanaal en volume op deze afstandsbediening zijn voorzien van brailletekens, zodat de
afstandsbediening ook kan worden gebruikt door visueel gehandicapten.
Schakel het product in en uit.
De beschikbare videobronnen
weergeven en selecteren. (pagina
26)
Geeft rechtstreeks toegang tot
kanalen.
Hiermee gaat u terug naar het vorige
kanaal.
Hiermee wordt het geluid tijdelijk
uitgeschakeld.
Wisselen tussen Teletekst AAN,
Dubbel, Mix of UIT.
Hiermee regelt u het volume.
hiermee worden kanalen gewijzigd.
Hiermee wordt de kanaallijst op het
scherm weergegeven. (pagina 41)
U kunt het Gidsmenu openen.
(pagina 42)
Hiermee bekijkt u de mediaweergave.
Hiermee opent u het schermmenu
(OSD).
Hiermee kunt u snel veelgebruikte
functies selecteren. Gebruik deze
toets in een specifieke functie.
Hiermee wordt informatie op het
scherm weergegeven.
Hiermee kunt u de cursor verplaatsen,
opties in het schermmenu selecteren
en de waarden wijzigen die in het
menu worden weergegeven.
Hiermee sluit u het menu af.
Hiermee gaat u terug naar het vorige
menu.
PIP : U kunt de PIP-functie
gebruiken. (pagina 33)
AD/SUBT.: Hiermee schakelt u de
geluidsbeschrijving in of uit. Deze
functie is op bepaalde locaties niet
beschikbaar. / digitale ondertiteling
weergeven.
SPORTS: Activeer Sportmodus voor
een optimale beleving bij het bekijken
van sportwedstrijden.
Gebruik deze toetsen volgens de
instructies op het scherm.
एऌऋऎऐए
Gebruik deze toetsen in een
specifieke functie.
Nederlands - 15
Aan de slag
Batterijen plaatsen (batterijformaat: AAA)
Pas de polariteit van de batterijen aan de symbolen in het batterijvak aan.
✎✎LET OP
•• Installeer de batterij zo dat de polariteit van de batterijen (+/-) overeenkomt met de illustratie in het batterijvak.
•• Gebruik de afstandsbediening binnen een afstand van 7 meter van het product.
•• Fel licht kan de werking van de afstandsbediening beïnvloeden. Vermijd gebruik in de nabijheid van speciaal
tl-licht of neonborden.
•• De vorm en kleur van de afstandsbediening kunnen afhankelijk van het model variëren.
Nederlands - 16
Aan de slag
De menu's gebruiken
Het hoofdmenu en het menu Tools bevatten functies waarmee u de onderdelen van het product beheert. Zo kunt u in
het hoofdmenu de afmeting en configuratie van het beeld wijzigen, maar ook de helderheid, het contrast enzovoort. Er
zijn ook functies waarmee u het geluid, de kanaalconfiguratie, energiegebruik en talloze andere onderdelen kunt regelen.
Als u het hoofdmenu op het scherm wilt openen, drukt u op de toets MENUm op de afstandsbediening. Als u het menu
Tools wilt openen, drukt u op de toets TOOLST. Tools-menu's zijn beschikbaar als het TOOLST-menupictogram op
het scherm wordt weergegeven.
1
2
3
4
5
1MENUm -toets: Hiermee geeft u het hoofdmenu weer.
2TOOLST -toets: Geeft de Tools-menu's weer wanneer deze beschikbaar zijn.
3E - en richtingstoetsen: Gebruik de richtingstoetsen om de cursor te verplaatsen en een item te markeren. Gebruik
de E-toets om een item te selecteren of de instelling te bevestigen.
4RETURNR -toets: Hiermee gaat u terug naar het vorige menu.
5EXITe -toets: Hiermee wordt het schermmenu afgesloten.
Met het hoofdmenu werken (OSD - schermmenu)
De stappen om toegang te verkrijgen kunnen verschillen, afhankelijk van de geselecteerde menu-optie.
1
2
3
4
5
6
7
MENUm
De opties van het hoofdmenu worden op het scherm weergegeven:
Beeld, Geluid, Uitzending, Applicaties, Systeem, Ondersteuning.
u/d
Selecteer een optie van het hoofdmenu aan de linkerkant van het scherm met de
toets u of d.
E
Druk op E om submenu's te openen.
u/d
Selecteer het gewenste submenu met de toets u of d.
u/d/l/r
Pas de waarde van een item aan met de toetsen l, r, u of d . Afhankelijk van
het geselecteerde menu kan de aanpassing verschillen.
E
Druk op de toets E om de selectie te bevestigen.
EXIT e
Druk op EXITe.
Nederlands - 17
Aan de slag
Aansluiten van het netsnoer en de antenne- of kabelaansluiting
VHF/UHF-antenne
Kabel
Antennekabel
of
✎✎Steek het netsnoer pas in een stopcontact nadat u alle andere verbindingen tot stand hebt gebracht.
✎✎Als u het product aansluit op een kabelkastje of satellietontvanger via HDMI-, Component- of Compositeaansluitingen, hoeft u de ANT IN-connector niet aan te sluiten op een antenne of kabelverbinding.
✎✎Wees voorzichtig als u het product verplaatst of kantelt terwijl de antennekabel vast is aangesloten. De antenneaansluiting van het product kan afbreken.
Het netsnoer aansluiten
✎✎De afbeelding kan afwijken, afhankelijk van het model.
Netvoeding
Nederlands - 18
Aansluitingen
Aansluiten op AV-apparaten (Blu-rayspelers, dvd-spelers, enz.)
Een HDMI-kabel gebruiken voor een HD-verbinding (tot 1080p, HD digitale signalen)
Voor de beste HD-kwaliteit raden we aan een HDMI-aansluiting te gebruiken.
Gebruik met dvd-speler, Blu-rayspeler, HD-kabelbox, HD STB-satellietontvanger (settopbox).
HDMI-kabel
✎✎HDMI IN 1 (DVI) / HDMI IN 2 (MHL)
•• Voor de beste beeld- en geluidskwaliteit, sluit u digitale apparaten op het product aan met HDMI-kabels.
•• Een HDMI-kabel ondersteunt digitale video- en audiosignalen en vereist geen aparte audiokabel.
–– Als u het product wilt aansluiten op een digitaal apparaat dat geen HDMI-uitvoer ondersteunt, gebruikt u
een HDMI/DVI-kabel en een audiokabel.
•• Als u een extern apparaat aansluit op het product dat een oudere versie van HDMI gebruikt, werken video en
audio mogelijk niet. Als een dergelijk probleem zich voordoet, informeert u bij de fabrikant van het apparaat naar
de HDMI-versie en vraagt u, als deze verouderd is, om een upgrade.
•• Let op dat u een goedgekeurde HDMI-kabel aanschaft. Anders wordt het beeld mogelijk niet weergegeven of
treedt er mogelijk een verbindingsfout op.
•• We raden u aan een elementaire high-speed HDMI-kabel of een HDMI-kabel te gebruiken die Ethernetcompatibel is. Denk eraan dat dit product geen ondersteuning biedt voor de Ethernet-functie via HDMI.
Nederlands - 19
Aansluitingen
Schermen van mobiele apparaten delen op de televisie
Op deze televisie kunnen schermen van mobiele apparaten worden weergegeven. U kunt de volgende functies
gebruiken om rechtstreeks vanaf uw televisie te genieten van video-, foto- en muziekbestanden van mobiele apparaten.
Met een MHL-kabel kunt u het scherm van een mobiel apparaat weergeven op de televisie.
•• MHL
Deze televisie ondersteunt MHL (Mobile High-definition Link) via een MHL-kabel. Sluit een MHL-kabel aan op het
mobiele apparaat en op de televisie. MHL is echter alleen beschikbaar via de HDMI IN 2 (MHL)-poort, en alleen
wanneer u een mobiel apparaat met MHL-functionaliteit gebruikt. Deze functie is alleen beschikbaar op mobiele
apparaten met MHL-waarmerk. Raadpleeg de website van de fabrikant om te controleren of uw mobiele apparaat
is voorzien van zo'n waarmerk. U kunt ook een lijst van apparaten met MHL-waarmerk vinden op de officiële MHLwebsite (http://www.mhlconsortium.org).
•• Gebruik van MHL
Sluit een MHL-kabel aan op het mobiele apparaat en op de televisie. Druk op de knop SOURCEs en selecteer de
MHL-connector om het scherm van het mobiele apparaat weer te geven op de televisie. Daarnaast zijn de volgende
functies beschikbaar op de afstandsbediening:
•• † (REW), … (FF), ∂ (Afspelen), ∑ (Pauzeren), ∫ (Stoppen), e (Vorig menu)
•• Beperkingen
Er gelden verschillende vereisten voor MHL:
–– Als u een HDMI-adapter gebruikt, herkent de televisie het signaal als een HDMI-signaal en reageert de televisie
mogelijk anders dan bij een MHL-naar-HDMI-kabelverbinding.
–– Voer een upgrade van de software uit naar de meest recente versie.
–– Dit product is officieel voor MHL gecertificeerd. Als gebruikers problemen ondervinden bij het gebruik van de
MHL-functie, moeten ze contact op met de fabrikant van het apparaat.
–– Sommige mobiele apparaten beschikken mogelijk niet over de specificaties of functionaliteit voor het
ondersteunen van MHL.
–– Omdat het televisiescherm breder is dan het scherm van de meeste mobiele apparaten, kan de kwaliteit van het
beeld op de televisie lager uitvallen.
Nederlands - 20
Aansluitingen
Gebruik van een componentkabel (tot 1080p HD-signalen) of een audio/video-kabel
(alleen 480i analoge signalen)
Gebruiken met dvd-speler, Blu-rayspeler, kabelbox, STB-satellietontvanger, videorecorder.
Videokabel
Audiokabel
R
W
R
Y
W
R
B
G
Component-kabel
(niet meegeleverd)
Audiokabel
(niet meegeleverd)
R
VIDEO OUT
R
W
Y
AUDIO OUT
Apparaat
R-AUDIO-L
W
R
AUDIO OUT
R-AUDIO-L
B
PB
W
Rood
Wit
G
COMPONENT OUT
PR
R
Y
Apparaat
R
Rood
B
Blauw
G
Groen
✎✎Voor een betere beeldkwaliteit raden we u aan de componentaansluiting in plaats van de A/V-aansluiting
gebruiken.
✎✎Wanneer u een videokabel aansluit op COMPONENT / AV IN, komt de kleur van de COMPONENT / AV IN
[VIDEO]-aansluiting (groen) niet overeen met de videokabel (geel).
Een Scart-kabel gebruiken
Beschikbare apparaten: DVD, VIDEO
EXT
✎✎In de Ext.-modus ondersteunt DTV Out alleen MPEG SD-video en -audio.
Nederlands - 21
Aansluitingen
Aansluiten op geluidsapparatuur
Een hoofdtelefoonaansluiting gebruiken
Hoofdtelefoonkabel
✎✎HoofdtelefoonH: u kunt een hoofdtelefoon op de desbetreffende uitgang van uw product aansluiten. Wanneer
de hoofdtelefoon is aangesloten, worden de ingebouwde luidsprekers uitgeschakeld.
•• Mogelijk kunt u de geluidsfunctie beperkt gebruiken wanneer er een hoofdtelefoon op het product is
aangesloten.
•• Het volume van de hoofdtelefoon en het volume van het product worden apart geregeld.
•• De oortelefoonstekker ondersteunt uitsluitend aansluitingen met 3 geleiders van het TRS-type (Tip-Ring-Sleeve).
Nederlands - 22
Aansluitingen
Aansluiten op een pc
Een HDMI-kabel of een HDMI-naar-DVI-kabel of een D-subkabel gebruiken
✎✎Mogelijk wordt een HDMI-verbinding niet ondersteund door uw pc.
✎✎Gebruik de pc-luidsprekers voor audio.
D-Sub-kabel
Stereokabel
HDMI-kabel
HDMI-naar-DVI-kabel
Stereokabel
✎✎LET OP
•• Bij gebruik van de HDMI/DVI-kabelaansluiting moet u de HDMI IN 1(DVI)-aansluiting gebruiken.
•• Voor pc's met DVI-video-uitgangen gebruikt u een HDMI/DVI-kabel om de DVI-uitgang op de pc verbinden met
de HDMI IN 1 (DVI)-aansluiting op het product. Gebruik de pc-luidsprekers voor audio.
Nederlands - 23
Aansluitingen
Aansluiten op een COMMON INTERFACE-aansluiting (de kaartsleuf voor weergave)
De CI- of CI+-kaart gebruiken
Voor betaalde kanalen moet een CI- of CI+-kaart zijn geplaatst.
•• Als u de CI- of CI+-kaart niet plaatst, wordt bij sommige
kanalen het bericht 'Gecodeerd signaal' weergegeven.
•• De koppelingsgegevens met een telefoonnummer, de ID van
de CI- of CI+-kaart, de host-ID en andere informatie worden
over circa 2-3 minuten weergegeven. Neem contact op met
uw serviceprovider als een foutbericht wordt weergegeven.
•• Wanneer de kanaalgegevens zijn geconfigureerd, wordt
het bericht 'Updating Completed' (Update voltooid)
weergegeven. Hiermee wordt aangegeven dat de kanaallijst
is bijgewerkt.
✎✎LET OP
•• U kunt een CI- of CI+-kaart bij een lokale kabelaanbieder aanschaffen.
•• Wanneer u de CI-/CI+-kaart wilt verwijderen, doet u dat door de kaart er met uw handen voorzichtig uit te
trekken, want de kaart kan beschadigen als u deze laat vallen.
•• Plaats de CI- of CI+-kaart in de richting die op de kaart staat gemarkeerd.
•• De locatie van de aansluiting voor COMMON INTERFACE kan per model verschillen.
•• CI-/CI+-kaarten worden in sommige landen en regio's niet ondersteund. Controleer dit bij uw geautoriseerde
verkoper.
•• Neem contact op met uw serviceprovider als u problemen ondervindt.
•• Plaats de CI- of CI+-kaart die de huidige antenne-instellingen ondersteunt. Anders is het beeld vervormd of blijft
het scherm leeg.
Nederlands - 24
Aansluitingen
Weergavemodi (D-Sub en HDMI/DVI-invoer)
De optimale pc-weergaveresolutie voor dit product is 1920 x 1080 @ 60 Hz. We raden u nadrukkelijk aan de videouitvoer van uw computer in te stellen op de optimale resolutie. U kunt ook een van de standaardresoluties selecteren die
in de tabel hieronder worden vermeld en het product wordt automatisch afgesteld op de door u gekozen resolutie. Als
u de video-uitvoer van uw computer instelt op een resolutie die niet in de tabel wordt vermeld, kan het scherm blanco
worden en kan alleen de aan/uit-indicatie worden ingeschakeld. Als u dit probleem wilt oplossen, past u de resolutie aan
de hand van de volgende tabel aan. Raadpleeg daarbij de gebruikershandleiding van de grafische kaart.
•• Optimale resolutie: 1920 x 1080 pixels
Weergavemodus
Modus
Horizontale
frequentie (kHz)
Resolutie
Verticale
frequentie (Hz)
Pixelklok
(MHz)
Synchronisatiepolariteit (H/V)
-/+
IBM
720 x 400
70Hz
31.469
70.087
28.322
VESA DMT
640 x 480
60Hz
31.469
59.940
25.175
-/-
MAC
640 x 480
67Hz
35.000
66.667
30.240
-/-
VESA DMT
640 x 480
72Hz
37.861
72.809
31.500
-/-
VESA DMT
640 x 480
75Hz
37.500
75.000
31.500
-/-
VESA DMT
800 x 600
60Hz
37.879
60.317
40.000
+/+
VESA DMT
800 x 600
72Hz
48.077
72.188
50.000
+/+
+/+
VESA DMT
800 x 600
75Hz
46.875
75.000
49.500
MAC
832 x 624
75Hz
49.726
74.551
57.284
-/-
VESA DMT
1024 x 768
60Hz
48.363
60.004
65.000
-/-
VESA DMT
1024 x 768
70Hz
56.476
70.069
75.000
-/-
VESA DMT
1024 x 768
75Hz
60.023
75.029
78.750
+/+
+/+
VESA DMT
1152 x 864
75Hz
67.500
75.000
108.000
MAC
1152 x 870
75Hz
68.681
75.062
100.000
-/-
VESA DMT
1280 x 720
60Hz
45.000
60.000
74.250
+/+
VESA DMT
1280 x 800
60Hz
49.702
59.810
83.500
-/+
VESA DMT
1280 x 1024
60Hz
63.981
60.020
108.000
+/+
VESA DMT
1280 x 1024
75Hz
79.976
75.025
135.000
+/+
VESA DMT
1366 x 768
60Hz
47.712
59.790
85.500
+/+
VESA DMT
1440 x 900
60Hz
55.935
59.887
106.500
-/+
VESA DMT
1600 x 900RB
60Hz
60.000
60.000
108.000
+/+
VESA DMT
1680 x 1050
60Hz
65.290
59.954
146.250
-/+
VESA DMT
1920 x 1080
60Hz
67.500
60.000
148.500
+/+
✎✎Bij gebruik van de HDMI/DVI-kabelaansluiting moet u de HDMI IN 1(DVI)-aansluiting gebruiken.
✎✎De interlacemodus wordt niet ondersteund.
✎✎De set werkt mogelijk niet normaal als u een afwijkend videoformaat selecteert.
✎✎Afzonderlijke modus en compositemodus worden ondersteund. SOG (Sync On Green) wordt niet ondersteund.
✎✎De functie DPM (Display Power Management) werkt niet als u de HDMI-poort van dit apparaat gebruikt.
✎✎Als een HDMI-naar-DVI-kabel is aangesloten op de HDMI IN 1(DVI)-poort, werkt het geluid niet.
Nederlands - 25
Aansluitingen
De ingangsbron wijzigen
Bron
Als u tijdens het tv-kijken een film op uw dvd-speler of Blu-ray-speler wilt bekijken of wilt overschakelen naar uw
kabelkastje of STB-satellietontvanger, moet u de bron veranderen.
Tv / Ext. / PC / HDMI1/DVI / HDMI2 / AV / Component
1. Druk op de toets SOURCEs op de afstandsbediening. Het venster Bron wordt geopend.
2. Selecteer de gewenste externe ingangsbron.
✎✎Hiermee kunt u de tv of andere externe ingangsbronnen zoals dvd-spelers/Blu-rayspelers/
kabelboxen/STB-satellietontvangers die op de tv zijn aangesloten, selecteren.
✎✎U kunt alleen externe apparaten selecteren die zijn aangesloten op het product. In de weergegeven lijstBron
worden aangesloten ingangen gemarkeerd weergegeven.
✎✎In de Bron blijven TV, Ext. en PC altijd geactiveerd.
Naam wijzigen gebruiken
Met Naam wijzigen kunt u een apparaatnaam aan een invoerbron koppelen. U kunt Naam wijzigen openen door het
menu Tools te openen als de lijst Bron wordt weergegeven. De volgende selecties vinden plaats onder Naam wijzigen:
VCR / DVD / Kabel STB / Satelliet STB / PVR STB / AV-ontvanger / Games / Camcorder / PC / DVI PC / DVI-apparaten
/ Tv / IPTV / Blu-ray / HD DVD / DMA: selecteer een ingang en selecteer vervolgens de naam het apparaat dat op deze
ingang in de weergegeven lijst.
✎✎Als u een pc aansluit op de HDMI IN 1 (DVI)-poort met een HDMI-kabel, wijst u PC toe aan HDMI1/DVI in Naam
wijzigen.
✎✎Als u een pc aansluit op de HDMI IN 1 (DVI)-poort met een HDMI-naar-DVI-kabel, wijst u DVI PC toe aan HDMI1/
DVI in Naam wijzigen.
✎✎Als u een AV-apparaat aansluit op de HDMI IN 1 (DVI)-poort met een HDMI-naar-DVI-kabel, wijst u DVIapparaten toe aan HDMI1/DVIin Naam wijzigen.
Informatie
Hiermee kunt u gedetailleerde informatie over het kanaal weergeven op de televisie of het geselecteerde externe
apparaat.
Vernieuwen
Als de externe apparaten niet worden weergegeven in de lijst Bron, opent u het menu Tools, selecteert u Vernieuwen en
zoekt u vervolgens naar de aangesloten apparaten.
Nederlands - 26
Basisfuncties
De juiste houding bij het gebruik van het product
Gebruik het product in de juiste houding:
•• Houd uw rug recht.
•• Houd een afstand van 45 tot 50 cm aan tussen uw ogen
en het scherm. Kijk licht omlaag naar het scherm. Houd
uw ogen recht voor het scherm.
•• Pas de hoek van het product zo aan dat er geen licht op
het scherm wordt gereflecteerd.
•• Houd uw onderarmen in een rechte hoek ten opzichte
van uw bovenarmen en houd uw polsen recht.
•• Houd uw ellebogen in een rechte hoek.
•• Pas de hoogte van het product aan, zodat u uw knieën in
een hoek van minstens 90 graden gebogen kunt houden,
met uw hielen plat op de grond en uw armen lager dan
uw hart.
Nederlands - 27
Basisfuncties
De vooraf ingestelde beeldmodus wijzigen
Beeldmodus
Menu → Beeld → Beeldmodus
Beeldmodi passen vooraf ingestelde aanpassing toe op het beeld.
•• Dynamisch
Geschikt voor een helderverlichte ruimte.
•• Standaard
Geschikt voor een normale omgeving.
•• Film
Geschikt om films in een donkere kamer te kijken.
•• Amusement
Verscherpt het beeld. Geschikt voor games.
✎✎Dit is alleen beschikbaar wanneer u een computer aansluit.
Nederlands - 28
Basisfuncties
De beeldinstellingen aanpassen
Achtergrondverlichting
Menu → Beeld → Achtergrondverlichting
Hiermee past u de helderheid van het scherm aan door de helderheid van de afzonderlijke pixels te wijzigen.
Contrast
Menu → Beeld → Contrast
Hiermee vergroot of verkleint u het contrast tussen donkere en lichten gebieden van de foto.
Helderheid
Menu → Beeld → Helderheid
Hiermee past u de helderheid van het scherm aan. Niet zo effectief als Achtergrondverlichting
Scherpte
Menu → Beeld → Scherpte
Hiermee maakt u de randen van voorwerpen scherper of vager.
Kleur
Menu → Beeld → Kleur
Hiermee past u de kleurverzadigingsniveaus aan.
Tint (G/R)
Menu → Beeld → Tint (G/R)
Hiermee past u de tintniveaus voor groen en rood aan.
Voer de volgende stappen uit om de beeldkwaliteit aan te passen:
1. Selecteer een optie die u wilt aanpassen. Als u een optie selecteert, wordt een scherm met een schuifregelaar
weergegeven.
2. Pas de waarde voor de optie aan met de afstandsbediening.
✎✎Als u wijzigingen aanbrengt in de optiewaarde, wordt de OSD (schermmenu) dienovereenkomstig aangepast.
✎✎De instellingen voor elk extern apparaat dat op het product is aangesloten, kunnen worden aangepast en
opgeslagen.
✎✎Als u de helderheid van het beeld reduceert, neemt het energieverbruik af.
Reactietijd (Normaal / Sneller / Snelst)
Verhoog de reactiesnelheid van het beeldscherm om video er levendiger en natuurlijker uit te laten zien.
Nederlands - 29
Basisfuncties
De beeldgrootte wijzigen
Beeldformaat
Menu → Beeld → Beeldformaat
Met deze functie kunt u wijzigingen aanbrengen in verschillende opties voor beeldformaat en beeldverhouding.
•• Beeldformaat
Als u een kabelbox of satellietontvanger hebt, heeft deze mogelijk ook eigen instellingen voor schermformaten. U
wordt echter ten sterkste aangeraden om standaard de 16:9-modus te gebruiken.
Auto-breed: Hiermee wordt het beeldformaat automatisch op 16:9 ingesteld.
16:9: Hiermee wordt het beeld ingesteld op de 16:9 breedbeeldmodus.
Breedbeeldzoom: Hiermee wordt het beeldformaat vergroot tot meer dan 4:3.
✎✎ Hiermee wordt de Positie aangepast door de toetsen u / d te gebruiken.
Zoom: Hiermee vergroot u het 16:9-breedbeeldformaat verticaal zodat het schermvullend wordt.
✎✎ Hiermee wordt de Zoom of Positie aangepast door de toetsen u / d te gebruiken.
4:3: Hiermee stelt u het beeld in op de basismodus (4:3).
✎✎Gebruik het product niet langdurig in 4:3-formaat. Randen kunnen links, rechts, boven en onder in het scherm
zichtbaar blijven en inbranden en dit wordt niet door de garantie gedekt.
Volledig scherm: Hiermee wordt het volledige, niet-afgekapte beeld weergegeven wanneer er een HDMI-signaal
(720p/1080i/1080p) of Component-signaal (1080i / 1080p) wordt ontvangen.
✎✎Hiermee wordt de positie aangepast door de toetsenu/d/l/r te gebruiken.
Aangepast: Hiermee wordt het 16:9-beeld verticaal en/of horizontaal vergroot of verkleind. Een vergroot of verkleind
beeld kan naar links, rechts, boven en beneden worden verplaatst.
LET OP
•• Afhankelijk van de ingangsbron kunnen de opties voor beeldformaat variëren.
•• De beschikbare onderdelen kunnen, afhankelijk van de geselecteerde modus, verschillen.
•• Wanneer u een computer aansluit, kunnen alleen de modi 16:9 en 4:3 worden aangepast.
•• De instellingen voor elk extern apparaat dat u op een van de ingangen van het product hebt aangesloten,
kunnen worden aangepast en opgeslagen.
•• Als u de functie Volledig scherm gebruikt met een ingangssignaal HDMI 720p, wordt één kaderlijn verwijderd
aan de bovenkant, onderkant, linkerkant en rechterkant zoals in de functie Overscan.
Zoom/positie: Hiermee kunt u het beeldformaat en de positie aanpassen met de toetsen u/d/l/r.
✎✎Dit is alleen beschikbaar wanneer het beeldformaat is ingesteld als Zoom, Breedbeeldzoom, Volledig scherm
en Aangepast.
✎✎In de modus Breedbeeldzoom en Volledig scherm kunt u alleen positieaanpassing gebruiken.
✎✎Resetten: Hiermee zet u Zoom en Positie terug naar de standaardinstellingen.
Nederlands - 30
Basisfuncties
Voer de volgende stappen uit om de positiefunctie te gebruiken na selectie van Breedbeeldzoom, Zoom of
Volledig scherm:
1. Selecteer de optie Positie.
2. Ga naar het scherm Positie, selecteer Positie en verplaats vervolgens het beeld naar de gewenste positie met
de afstandsbediening.
3. Selecteer vervolgens opnieuw Positie en selecteer Sluiten.
4. Als u de beeldpositie wilt herstellen, selecteert u Resetten.
Beschikbare beeldformaten per invoerbron:
–– ATV, EXT, AV: Auto-breed, 16:9, Breedbeeldzoom, Zoom, 4:3, Aangepast
–– DTV (576i/p, 720p): Auto-breed, 16:9, Breedbeeldzoom, Zoom, 4:3, Aangepast
–– DTV (1080i, 1080p): Auto-breed, 16:9, Breedbeeldzoom, Zoom, 4:3, Volledig scherm, Aangepast
–– Component (480i/p, 576i/p, 720p): 16:9, Breedbeeldzoom, Zoom, 4:3, Aangepast
–– Component (1080i, 1080p): 16:9, Breedbeeldzoom, Zoom, 4:3, Volledig scherm, Aangepast
–– HDMI (480i/p, 576i/p): 16:9, Breedbeeldzoom, Zoom, 4:3, Aangepast
–– HDMI (720p, 1080i, 1080p): 16:9, Breedbeeldzoom, Zoom, 4:3, Volledig scherm, Aangepast
✎✎Afhankelijk van de ingangsbron kunnen de opties voor beeldformaat variëren.
✎✎De beschikbare onderdelen kunnen, afhankelijk van de geselecteerde modus, verschillen.
✎✎HD (High Definition): 16:9 - 1080i/1080p (1920x1080), 720p (1280x720)
✎✎U kunt de instellingen voor elk extern apparaat dat u op een ingang op het product hebt aangesloten, aanpassen
en opslaan.
•• Beeldformaat 4:3 (16:9 / Breedbeeldzoom / Zoom / 4:3): Alleen beschikbaar wanneer het beeldformaat is ingesteld
op Auto-breed. U kunt de gewenste beeldgrootte bepalen op het 4:3 WSS-formaat (Wide Screen Service) of het
originele formaat. De diverse Europese landen hanteren verschillende beeldformaten.
✎✎Niet beschikbaar in de modi HDMI , Component en HDMI/DVI.
Nederlands - 31
Basisfuncties
De schermweergave kalibreren
Autom. afstellen
Menu → Beeld → Autom. afstellen
Hiermee worden de instellingen voor frequentie, positie en fijnafstemming automatisch aangepast in de PC-modus.
✎✎Alleen beschikbaar wanneer u uw pc op het product aansluit met een D-subkabel.
Pc-schermaanpassing
Menu → Beeld → Pc-schermaanpassing
✎✎Alleen beschikbaar in PC-modus.
•• Grof / Fijn: Hiermee wordt beeldruis verwijderd of verminderd. Als door een fijnafstemming van het kanaal de ruis
niet verdwijnt, gebruikt u de functie Grof om de frequentie zo goed mogelijk aan te passen (Grof) en opnieuw een
fijnafstemming uit te voeren. Nadat de ruis is verminderd, stelt u het beeld opnieuw in het midden van het scherm in.
•• Positie: Pas de schermpositie van de pc aan met de afstandsbediening als het scherm niet is gecentreerd of op het
productscherm past.
•• Beeld resetten: Hiermee stelt u het beeld weer in op de standaardinstellingen.
Uw product als een computermonitor (pc) gebruiken
De video-instellingen invoeren (gebaseerd op Windows 7, 8, 10)
Als u uw product wilt gebruiken als computerscherm, moet u de juiste video-instellingen invoeren.
✎✎Afhankelijk van uw versie van Windows en uw videokaart, zal de procedure op uw pc waarschijnlijk enigszins
afwijken van de hier beschreven procedure.
✎✎In de meeste gevallen is echter dezelfde basisinformatie van toepassing. (Neem contact op met de
computerfabrikant of Samsung-leverancier als dit niet het geval is.)
1. Klik eerst op Configuratiescherm in het menu Start van Windows.
2. Klik op Vormgeving en thema's in het Configuratiescherm. Er wordt een dialoogvenster weergegeven.
3. Klik op Beeldscherm. Er wordt nog een dialoogvenster weergegeven.
4. Klik op het tabblad Instellingen in het dialoogvenster Beeldscherm.
–– Stel op het tabblad Instellingen en de juiste resolutie (schermgrootte) in. De optimale resolutie voor dit product is
1920 x 1080.
–– Als een optie voor de verticale frequentie beschikbaar is in het dialoogvenster met beeldscherminstellingen,
selecteert u "60" of "60 Hz". Klik anders op 'OK' om het dialoogvenster te sluiten.
Nederlands - 32
Basisfuncties
Picture In Picture (PIP)
PIP
Menu → Beeld → PIP
Twee bronnen tegelijk op de tv weergeven.
•• PIP
Hiermee kunt u de PIP-functie in- of uitschakelen.
•• Bron
Hiermee wordt van bron gewisseld.
•• Antenne
U kunt kiezen tussen Ant en Kabel.
•• Kanaal
Hiermee selecteert u het kanaal voor het subbeeld.
•• Grootte (õ / ä / ã)
Het formaat van het subbeeld kan worden ingesteld aan de hand van drie modi.
•• Positie (ã / – / — / œ)
Hiermee selecteert u een positie voor het scherm van het subbeeld.
•• Geluidskeuze
Hiermee kunt u kiezen tussen weergave van het geluid van het hoofdbeeld of weergave van het geluid van het
subbeeld.
✎✎Als u tijdens weergave in de PIP-modus het product uitschakelt, wordt de PIP-functie teruggezet op Uit. Als u
het product inschakelt, moet u PIP opnieuw inschakelen om beelden te kunnen bekijken in de PIP-modus.
✎✎Het beeld in het PIP-venster kan er enigszins onnatuurlijk uitzien wanneer u het hoofdscherm gebruikt voor
een videospel of karaoke.
✎✎PIP-instellingen
–– Hoofdbeeld: TV, PC, AV, Component, HDMI1/DVI, HDMI2, SCART
–– Subbeeld: TV, PC, AV, Component, HDMI1/DVI, HDMI2, SCART
hoofdscherm
TV
subbeeld
AV
Component
PC
HDMI1/DVI
HDMI2
SCART
TV
x
x
o
o
o
o
x
AV
x
x
x
o
o
o
x
Component
o
x
x
x
o
o
x
PC
o
o
x
x
o
o
x
HDMI1/DVI
o
o
o
o
x
x
o
HDMI2
o
o
o
o
x
x
o
SCART
x
x
x
x
o
o
x
✎✎O: Beschikbaar / X: Niet beschikbaar
Nederlands - 33
Basisfuncties
De beeldopties wijzigen
Geavanceerde instellingen
Menu → Beeld → Geavanceerde instellingen
Met deze functie kunt u geavanceerde instellingen uitvoeren om een optimaal beeld te krijgen.
✎✎Alleen beschikbaar wanneer de Beeldmodus is ingesteld op Standaard of Film.
✎✎Wanneer u een computer aansluit, kunt u alleen wijzigingen aanbrengen aan de Witbalans of Gamma.
Geavanceerde instellingen
Dynamisch contrast
Uit
Zwarttinten
Uit
Huidkleur0
RGB-modus
Kleurruimte
Uit
Eigen
Witbalans
Gamma0
•• Dynamisch contrast (Uit / Laag / Middel / Hoog): Hiermee past u het schermcontrast aan.
•• Zwarttinten (Uit / Donker / Donkerder / Donkerste): Selecteer het zwartniveau om de schermdiepte aan te passen.
•• Huidkleur: Roze “Huidkleur benadrukken.”
•• RGB-modus (Uit / Rood / Groen / Blauw): Hiermee worden de kleuren Rood, Groen en Blauw weergegeven, zodat
u de tint en de verzadiging nauwkeurig kunt afstellen.
•• Kleurruimte (Auto / Eigen): Hiermee kunt u de reeks beschikbare kleuren voor het beeld instellen.
•• Witbalans: Hiermee past u de kleurtemperatuur van de foto aan zodat witte voorwerpen er wit uitzien (in plaats van
bijvoorbeeld lichtroze of lichtgeel) en de algehele kleur van de foto er natuurlijk uitziet.
R-basis / G-basis / B-basis:Hiermee past u de donkerte voor elke kleur (rood, groen, blauw) aan.
R-niveau / G-niveau / B-niveau: Hiermee past u de helderheid voor elke kleur (rood, groen, blauw) aan.
Resetten: Hiermee zet u de Witbalans terug naar de standaardinstellingen.
•• Gamma: Hiermee past u de intensiteit van primaire kleuren aan.
•• Bewegingsbelicht. (Uit / Aan): Hiermee verlaagt u het stroomverbruik door de helderheid aan te passen.
Nederlands - 34
Basisfuncties
Beeldopties
Menu → Beeld → Beeldopties
Met deze functie kunt u extra beeldinstellingen configureren om een optimaal beeld te krijgen.
✎✎Wanneer u een computer aansluit, kunt u alleen wijzigingen aanbrengen aan Kleurtint.
Beeldopties
Kleurtint
Standaard
Digitale Clean View
Auto
MPEG-ruisfilter
Auto
HDMI-zwartniveau
Laag
Filmmodus
Uit
LED Clear Motion
Uit
•• Kleurtint (Koel / Standaard / Warm1 / Warm2)
✎✎Warm1 of Warm2 wordt uitgeschakeld als de beeldmodus Dynamisch is.
✎✎De instellingen voor elk extern apparaat dat u op een van de ingangen van het product hebt aangesloten,
kunnen worden aangepast en opgeslagen.
•• Digitale Clean View (Uit / Laag / Middel / Hoog / Auto / Autom. visualisatie): Als het ontvangen signaal zwak is, kunt
u de functie Digitale Clean View activeren om statische ruis en echobeelden te verminderen die mogelijk op het
scherm verschijnen.
✎✎Als het signaal zwak is, probeert u een van de andere opties totdat het beste beeld word weergegeven.
Autom. visualisatie: Geeft bij het wijzigen van analoge kanalen de signaalsterkte weer.
✎✎Alleen beschikbaar voor analoge kanalen.
✎✎Wanneer de balk groen is, ontvangt u het best mogelijke signaal.
•• MPEG-ruisfilter (Uit / Laag / Middel / Hoog / Auto): Hiermee wordt MPEG-ruis verminderd om een betere
beeldkwaliteit te krijgen.
•• HDMI-zwartniveau (Laag / Normaal): Hiermee selecteert u het zwartniveau op het scherm om de schermdiepte aan
te passen.
✎✎Alleen beschikbaar in de modus HDMI (RGB-signalen).
•• Filmmodus (Uit / Auto1 / Auto2): Hiermee stelt u het product in om filmsignalen van alle bronnen automatisch te
herkennen en te verwerken en om het beeld aan te passen voor optimale kwaliteit.
✎✎Alleen beschikbaar in de modus Tv, HDMI (1080i), EXT.
✎✎Als het scherm onnatuurlijk lijkt, wijzigt u de optie in Uit / Auto1 / Auto2 in Filmmodus.
•• LED Clear Motion: Hiermee worden vertragingen uit snelle scènes met veel beweging verwijderd voor een scherp
beeld.
✎✎Het scherm wordt mogelijk iets donkerder als u de functie LED Clear Motion.
Nederlands - 35
Basisfuncties
Beeld uit
Menu → Beeld → Beeld uit
Hiermee schakelt u het scherm uit zodat alleen audio wordt afgespeeld. U kunt het scherm opnieuw inschakelen door
op een willekeurige toets op uw afstandsbediening te drukken (behalve de toetsen Aan/uit en Volume).
Beeld resetten
Menu → Beeld → Beeld resetten
Hiermee wordt de huidige beeldmodus teruggezet op de standaardinstellingen.
De vooraf ingestelde geluidmodus wijzigen
Geluidmodus
Menu → Geluid → Geluidmodus
Geluidsmodi passen vooraf ingestelde aanpassing toe op het geluid.
•• Standaard
Hiermee wordt de normale geluidsmodus geselecteerd.
•• Muziek
Hiermee wordt voorrang gegeven aan muziek ten opzichte van stemmen.
•• Film
Hiermee wordt geluid geoptimaliseerd voor films.
•• Heldere spraak
Hiermee wordt voorrang gegeven aan stemmen ten opzichte van andere geluiden.
•• Versterken
Hiermee wordt de intensiteit van hoge frequenties in het geluid versterkt zodat slechthorenden het beter kunnen
volgen.
Nederlands - 36
Basisfuncties
Geluidsinstellingen aanpassen
Geluidseffect
Menu → Geluid → Geluidseffect
✎✎Alleen beschikbaar wanneer de Geluidmodus is ingesteld op Standaard.
•• DTS TruSurround HD
Produceert geluid dat u het gevoel geeft dat u in een bioscoop of concertzaal zit.
•• DTS TruDialog
Hiermee wordt de stemintensiteit versterkt zodat dialogen beter verstaanbaar worden.
•• Equalizer
De Equalizer geeft een reeks schuifregelaars weer. Gebruik de pijltoetsen om een schuifregelaar selecteren en
selecteer vervolgens de waarde van de schuifregelaar. Als u Resetten de Equalizer opnieuw wilt instellen, selecteert
u Resetten. Een pop-up verschijnt waarin u wordt gevraagd of u werkelijk een reset wilt uitvoeren. Selecteer Ja of
selecteer anders Nee. U kunt afsluiten door Sluiten te selecteren.
Balans L/R: hiermee wordt de balans tussen de linker- en de rechterluidspreker geregeld.
100Hz / 300Hz / 1kHz / 3kHz / 10kHz (Aanpassing bandbreedte): Hiermee wordt het niveau van specifieke
bandbreedtefrequenties geregeld.
Resetten: Hiermee wordt de equalizer naar de standaardinstellingen teruggezet.
Nederlands - 37
Basisfuncties
Luidsprekerinstellingen
Menu → Geluid → Luidsprekerinstellingen
•• Auto Volume
Omdat iedere zender zijn eigen uitzendomstandigheden heeft, kan het volume elke keer dat u van zender wisselt,
anders zijn. Met Autovolume kunt u het volume van een kanaal automatisch instellen door de uitvoer van het geluid
te verkleinen als het modulatiesignaal hoog is en de uitvoer van het geluid te vergroten als het modulatiesignaal laag
is.
✎✎Als u de volumeregeling van een aangesloten bronapparaat wilt gebruiken, stelt u Auto Volume in op Uit. Een
wijziging in het volume van het aangesloten bronapparaat wordt mogelijk niet doorgevoerd als Auto Volume is
ongesteld op Normaal of Nacht.
•• Type tv-installatie
Specificeer het installatietype van de tv. Kies tussen Muurmontage en Standaard om het geluid van de tv
automatisch te optimaliseren.
Extra instellingen
(alleen digitale kanalen)
•• DTV-geluidsniveau (MPEG/HE-AAC): Met deze functie kunt u de dispariteit van een spraaksignaal (een van de
signalen die tijdens een digitale tv-uitzending worden ontvangen) reduceren tot het gewenste niveau.
✎✎Afhankelijk van het uitgezonden signaaltype kan MPEG/HE-AAC tussen -10 dB en 0 dB worden afgesteld.
✎✎Als u het volume wilt verhogen of verlagen, stelt u dit bij tussen 0 en -10.
•• Dolby Digital Comp (Line/RF): Met deze functie minimaliseert u signaaldispariteit tussen een Dolby digital-signaal en
een spraaksignaal (MPEG Audio, HE-AAC, ATV Sound).
✎✎ Selecteer Line voor een dynamisch geluid en RF om het verschil tussen harde en zachte geluiden 's nachts te
verkleinen.
Line: Hiermee wordt het uitvoerniveau voor signalen van meer of minder dan -31 dB (referentie) ingesteld op -20 dB
of -31 dB.
RF: Hiermee wordt het uitvoerniveau voor signalen van meer of minder dan -20 dB (referentie) ingesteld op -10 dB
of -20 dB.
Geluid resetten
Menu → Geluid → Geluid resetten
Zet alle geluidsinstellingen terug naar de standaard fabrieksinstellingen.
De Geluidmodus t selecteren
Wanneer u de optie Dual fg instelt, wordt de huidige geluidsmodus op het scherm weergegeven.
A2 Stereo
NICAM Stereo
Type geluid
Dual f-g
Mono
Mono
Stereo
Stereo  Mono
Dual
Dual f  Dual g
Mono
Mono
Stereo
Mono  Stereo
Dual
Mono  Dual f
 Dual g 
Standaard
Automatisch wijzigen
Dual f
Automatisch wijzigen
Dual f
✎✎Als het stereosignaal te zwak is en er automatische zenderverdringing optreedt, kunt u beter naar Mono
overschakelen.
✎✎Alleen ingeschakeld bij een stereogeluidssignaal.
✎✎Alleen beschikbaar wanneer de invoerbron is ingesteld op Tv.
Nederlands - 38
Basisfuncties
Kanalen onthouden
Antenne
Menu → Uitzending → Antenne
Voordat uw product de beschikbare kanalen kan opslaan, moet u het productsignaalbron selecteren, Ant (met
een antenne) of Kabel. Selecteer Ant of Kabel. Nadat u de signaalbron hebt geselecteerd, gaat u naar de functie
Automatisch afstemmen.
✎✎Door de signaalbron te selecteren met de functie Antenne wordt ook de signaalbron bepaald waar het product op
is afgestemd. Als u bijvoorbeeld het signaal via de antenne ontvangt en Kabel selecteert, ziet u alleen sneeuw. U
moet Ant selecteren om beeld te kunnen zien.
Automatisch afstemmen
Menu → Uitzending → Automatisch afstemmen
Hiermee worden automatisch alle kanalen gescand en geïndexeerd die worden ontvangen via de antenne-ingang van de
televisie.
Ga om te beginnen naar Uitzending en selecteer Automatisch afstemmen.
Selecteer Start als u hier via een bericht om wordt gevraagd. Hiermee wordt de functie Automatisch afstemmen gestart.
Het kan 30 minuten duren voordat dit proces is voltooid. Als de functie Automatisch afstemmen wordt gestart terwijl er
een bestaande index van kanalen is, wordt de vorige index overschreven.
•• Automatisch afstemmen
Hiermee wordt automatisch gezocht naar kanalen en worden deze opgeslagen in het geheugen van de televisie.
•• Optie Kabel Zoeken (wanneer de is ingesteld op Kabel) (afhankelijk van het land)
Hiermee worden extra zoekopties ingesteld, zoals de frequentiesnelheid en de symboolfrequentie voor het zoeken
naar een kabelnetwerk.
Land (Gebied)
Menu → Uitzending → Kanaalinstellingen → Land (Gebied)
Selecteer uw land, zodat het product automatisch de uitzendkanalen kan afstemmen.
✎✎Het invoerscherm voor de pincode wordt weergegeven. Voer uw 4-cijferige pincode in.
•• Digitaal kanaal: Hiermee kunt u het land voor digitale kanalen wijzigen.
•• Analoog kanaal: Hiermee kunt u het land voor analoge kanalen wijzigen.
Nederlands - 39
Basisfuncties
Handmatig afstemmen
Menu → Uitzending → Kanaalinstellingen → Handmatig afstemmen
Hiermee scant u handmatig op een kanaal en slaat het op in het geheugen van de televisie.
✎✎Wanneer een kanaal is vergrendeld met de functie Kanaalvergrendeling, wordt er een venster weergegeven
waarin u een pincode kunt opgeven.
✎✎Deze functie wordt mogelijk niet ondersteund, afhankelijk van de regio.
•• Kanalen tunen digitaal
Hiermee wordt naar een digitaal kanaal gezocht.
1. Selecteer de optie Nieuw.
✎✎Bij selectie van Antenne → Ant
Kanaal, Frequentie, Bandbreedte
✎✎Bij selectie van Antenne → Kabel
Frequentie, Modulatie, Symboolfrequentie
2. Selecteer de optie Zoeken. Zodra het scannen is voltooid, wordt een kanaal in de kanalenlijst bijgewerkt.
•• Kanalen tunen analoog
Hiermee wordt naar een analoog kanaal gezocht.
1. Selecteer de optie Nieuw.
2. Stel het Prog., Kleursysteem, Geluidssysteem, Kanaal en Zoeken in.
3. Selecteer de optie Opslaan. Zodra het scannen is voltooid, wordt een kanaal in de kanalenlijst bijgewerkt.
Kanaalmodus
•• P (programmamodus)
als u klaar bent met afstemmen, zijn de zenders die u kunt ontvangen, toegewezen aan de positienummers P0
tot P99. In deze modus kunt u een kanaalnummer selecteren door het positienummer in te toetsen.
•• C (antennekanaalmodus)/S (kabelkanaalmodus)
in deze twee modi kunt u een kanaal selecteren door het nummer op te geven dat aan de antenne- of
kabelzender is toegewezen.
Nederlands - 40
Basisfuncties
De toets INFO gebruiken (Now & Next-gids)
Op het scherm worden het huidige kanaal en de status van bepaalde audio/video-instellingen weergegeven.
In de Now & Next-gids vindt u de dagelijkse programmagegevens voor elk kanaal op basis van het uitzendtijdstip.
•• Schuif l, r om informatie over een gewenst programma te bekijken terwijl u naar het huidige kanaal kijkt.
•• Schuif u, d om informatie van andere kanalen weer te geven. Als u naar het huidige geselecteerde kanaal wilt
gaan, selecteert u E met de afstandsbediening.
Het menu Kanaal gebruiken
Kanalenlijst
Menu → Uitzending → Kanalenlijst
Druk op de toets CH LIST tijdens het televisiekijken om een lijst weer te geven die u kunt gebruiken om van het
ene kanaal naar het andere te springen. In de lijst worden tevens de programmagegevens, voorkeurskanalen en
programma's weergegeven waarvoor Weergave plannen en Opname plannen zijn geselecteerd.
De pictogrammen op het scherm Kanalenlijst geven het volgende aan:
: Een analoog kanaal
: Een voorkeurskanaal
: Een vergrendeld kanaal
Kanaal wijzigen
Selecteer een kanaal om hier direct naartoe te gaan. U kunt met de toetsen kanaal omhoog/omlaag snel door de lijst
bladeren. De focus wordt op één pagina omhoog en omlaag door de lijst verplaatst.
Sorteren
(alleen digitale kanalen)
Druk op het scherm Kanalenlijst op de toets l om de sorteerfunctie te gebruiken.
De lijst wijzigen die is gesorteerd op nummer of naam.
Nederlands - 41
Basisfuncties
Het uitzendsignaal wijzigen
Druk op de toets r op de afstandsbediening en selecteer een uitzendsignaal. Hiermee wordt de signaalbron
onmiddellijk gewijzigd.
Wijzig de kanalenlijst.
Druk op de toets r op de afstandsbediening en schakel over naar de lijst met favorieten. De lijst met voorkeurskanalen
kan echter alleen worden geselecteerd als deze ten minste één voorkeurskanaal bevat. Als nog geen voorkeurskanalen
zijn toegevoegd, selecteert u Favorieten bew. en voegt u kanalen toe vanuit het scherm Favorieten bew..
U kunt ook de antenne wijzigen in Ant of Kabel.
U kunt de volgende kanaalbron kiezen: Alle, TV of Analoog.
Gids
Menu → Uitzending → Gids
Bekijk het programmaschema, inclusief uitzendtijden, voor elk digitaal kanaal. U kunt de programmaschema's bekijken
en zelfs Weergave plannen instellen. Druk op Gids om de gids te starten.
Controleer of de datum en tijd correct zijn ingesteld in het menu Systeem > Tijd > Klok.
Kanaalweergave gebruiken
a (Snelle nav.): Druk op a. Er verschijnt een pop-upvenster. Elke keer dat u op l of r drukt, wordt de focus 24 uur
terug- of vooruitgezet, waardoor u sneller in het programmaschema kunt zoeken. De focus kan echter niet worden
weergegeven voor een tijdstip voor het huidige tijdstip.
b (Kanaalcategorie): De kanalenindex van de televisie is onderverdeeld in verschillende categorieën zoals Favorieten
1~5, Alles tonen en Tv. Kies een categorie.
{ (Schemamanager):Druk op { en ga naar het scherm Schemamanager om een lijst met gereserveerde programma's
te bekijken.
Nederlands - 42
Basisfuncties
Schemamanager
Menu → Uitzending → Schemamanager
Configureer de televisie zodat een specifiek kanaal of programma op een specifieke datum en tijdstip wordt
weergegeven. Voordat u een tv-programma inplant om te bekijken, moet u controleren of de datum en tijd correct zijn
ingesteld in het menu Systeem > Tijd > Klok.
Het pictogram
wordt weergegeven naast programma's die zijn geconfigureerd voor Weergave plannen.
U kunt een kanaal dat u hebt gereserveerd, bekijken, bewerken of verwijderen.
Weergave plannen gebruiken
U kunt instellen dat een kanaal automatisch op een ingesteld tijdstip wordt weergegeven. Stel eerst de huidige tijd in om
deze functie te gebruiken.
1. Druk op de toets E om + Schema te selecteren.
2. Druk op de toets u/d/l/r om Antenne, Kanaal, Herhalen, Datum of Begintijd in te stellen.
•• Antenne: Hiermee selecteert u de gewenste antennebron.
•• Kanaal: Hiermee selecteert u het gewenste kanaal.
•• Herhalen: Hiermee selecteert u naar wens Eenmaal, Handm., Za~Zo, Ma~Vr of Dagel.. Als u Handm. selecteert,
kunt u de gewenste dag instellen.
✎✎ De markering √ geeft aan dat de datum is geselecteerd.
•• Datum: Hiermee kunt u de gewenste datum instellen.
✎✎Deze optie is beschikbaar wanneer u Eenmaal selecteert voor Herhalen.
•• Begintijd: Hiermee kunt u de gewenste starttijd instellen.
✎✎ Op het scherm Informatie kunt u informatie over reserveringen wijzigen of annuleren.
•• Verwijderen : Een programma verwijderen dat u hebt gereserveerd.
•• Bewerk: Hiermee wijzigt u een programma dat u hebt gereserveerd om te bekijken.
•• Terug: Hiermee gaat u terug naar het vorige scherm.
Nederlands - 43
Basisfuncties
Weergave plannen voor digitale kanalen
Het plannen van de weergave van programma's op digitale kanalen kan worden ingesteld via de volgende twee opties:
•• Gids
Ga naar Gids en selecteer een programma dat u wilt bekijken.
•• Programma-info
Druk op INFO` en selecteer een programma dat u wilt bekijken.
Weergave plannen voor analoge kanalen
Het plannen van de weergave van programma's op analoge kanalen kan worden ingesteld door de datum en tijd op te
geven.
Voer Schemamanager uit en selecteer vervolgens Schema. Er wordt een pop-upmenu weergegeven. Selecteer
Weergave plannen om door te gaan.
Geef Kanaal, Herhalen en Begintijd op voor dat programma en selecteer vervolgens OK om dit te voltooien.
Weergave plannen annuleren
U kunt Weergave plannen voor een specifiek programma annuleren door het programma te selecteren op het scherm
Schemamanager. Er wordt een pop-upmenu weergegeven. Selecteer Verwijderen om te annuleren.
Timerlijst bewerken
Selecteer een item op het scherm Schemamanager en selecteer Bewerk in het pop-upmenu. Bewerk de instellingen van
het geselecteerde item.
Nederlands - 44
Basisfuncties
Kanaal bewerken
Menu → Uitzending → Kanaal bewerken
Hiermee kunt u kanalen toevoegen, Ÿ (Ga naar) bewerken of verwijderen.
•• a (Nummer wijzigen): Hiermee kunt u het nummer bewerken met de gewenste cijfertoetsen.
✎✎Deze functie wordt mogelijk niet in alle regio's ondersteund.
•• b (Verwijderen): Hiermee kunt u een kanaal verwijderen om de gewenste kanalen weer te geven.
•• { (Ver-/ontgrendelen): een kanaal vergrendelen zodat het niet kan worden geselecteerd en bekeken. Een
vergrendeld kanaal ontgrendelen. De standaardpincode is: 0-0-0-0.
•• } (Alles select. / Niets select.): Hiermee kunt u alle kanalen in de kanalenlijst selecteren of alle geselecteerde kanalen
annuleren.
•• Ÿ (Ga naar): Hiermee kunt u een kanaalnummer invoeren met behulp van de afstandsbediening.
•• kPagina: Hiermee wordt naar de volgende of de vorige pagina gegaan.
•• TOOLS: Hiermee geeft u de lijst Tools weer.
Kanalen verwijderen
Menu → Uitzending → Kanaal bewerken
Verwijder geregistreerde kanalen uit de index. Als kanalen in de kanalenlijst worden verwijderd, worden de kanalen alleen
uit de lijst gewist en niet uit de index verwijderd.
1. Selecteer op dit scherm de kanalen die u wilt verwijderen. Maak de selectie van kanalen ongedaan door ze opnieuw
te kiezen.
2. Druk op de toets b. Er wordt een pop-up weergeven waarin u wordt gevraagd Geselecteerde kanalen verwijderen?.
Selecteer Ja. Het geselecteerde kanaal of de geselecteerde kanalen wordt/worden verwijderd.
Naam van analoge kanalen wijzigen
Selecteer een kanaal waarvan u de naam wilt wijzigen op het scherm Kanaal bewerken, druk op TOOLST en selecteer
Kanlnamen wijz. in de lijst. (Alleen analoge kanalen)
U kunt nu de naam van het geselecteerde kanaal wijzigen. De nieuwe naam kan maximaal 5 tekens lang zijn.
Favorieten bew. t
Menu → Uitzending → Favorieten bew.
U kunt kanalen die u regelmatig bekijkt, instellen als voorkeurskanalen. Voorkeurskanalen worden gemarkeerd
. U kunt maximaal 5 lijsten met
weergegeven in Kanaal bewerken en schermen met kanaallijsten met het symbool
voorkeurskanalen maken. U kunt ook de naam van lijsten met voorkeurskanalen wijzigen of lijsten met voorkeurskanalen
bewerken.
•• a (Categorie): Hiermee kunt u de kanalenlijst weergeven op basis van de volgende categorieën: Alle, TV, Analoog,
Recent bekeken, Meest bekeken.
•• b (Wijzig Fav.): Hiermee geeft u de favorietenlijst weer.
•• { (Alles select. / Niets select.): Voer een selectie uit of maak de selectie van alle geselecteerde kanalen ongedaan
maken.
•• } (Toevgn. / Verwijderen): Hiermee voegt u het kanaal toe of verwijdert u het uit een favorietenlijst.
•• Ÿ (Ga naar): Hiermee kunt u een kanaalnummer invoeren met behulp van de afstandsbediening.
•• kPagina: Hiermee wordt naar de volgende of de vorige pagina gegaan.
•• TOOLS: Hiermee geeft u de lijst Tools weer.
Nederlands - 45
Basisfuncties
Kanalen toevoegen
Voeg een kanaal toe aan een lijst met voorkeurskanalen.
1. Druk op a om de kanalenlijst weer te geven met de kanalen die u wilt toevoegen en selecteer vervolgens de
kanalen.
2. Druk op b om een lijst met voorkeurskanalen weer te geven en vervolgens op } om de geselecteerde kanalen toe
te voegen.
Kanalen verwijderen
Verwijder kanalen uit een lijst met voorkeurskanalen.
1. Druk op b om een lijst met voorkeurskanalen weer te geven en selecteer de kanalen die u wilt verwijderen.
2. Druk op } om de kanalen uit de lijst te verwijderen.
De naam van een lijst met voorkeurskanalen wijzigen
Wijzig de naam van een bestaande lijst met voorkeurskanalen.
1. Druk op TOOLST en selecteer Favorieten hernoemen in de lijst.
2. Wijzig de naam van de lijst in het pop-upvenster. De nieuwe naam kan maximaal 20 tekens lang zijn.
De lijst met voorkeurskanalen opnieuw indelen
Pas de volgorde van de kanalen aan in een lijst met voorkeurskanalen.
1. Druk op b om de lijst met voorkeurskanalen weer te geven en selecteer het kanaal dat u wilt verplaatsen.
2. Druk op a om de positie van het geselecteerde kanaal te wijzigen. Druk op de toets E.
Een lijst met voorkeurskanalen kopiëren
Kopieer kanalen uit de ene lijst met voorkeurskanalen naar een andere.
1. Druk op b om een lijst met voorkeurskanalen weer te geven en selecteer de kanalen die u wilt kopiëren.
2. Druk op TOOLST, selecteerKopiëren naar favor. in de lijst en selecteer vervolgens de lijst(en) met voorkeurskanalen
waarnaar u wilt kopiëren. De kanalen worden naar de geselecteerde lijst(en) met voorkeurskanalen gekopieerd.
Nederlands - 46
Basisfuncties
Overige functies
Fijnafstemming
Menu → Uitzending → Kanaalinstellingen → Fijnafstemming
(alleen analoge kanalen)
Als de ontvangst goed is, hoeft u het kanaal niet verder af te stellen omdat dat tijdens het zoeken en opslaan
automatisch is gebeurd. Als de ontvangst zwak is of wordt gestoord, kunt u een kanaal handmatig nauwkeuriger
instellen. Scroll naar links of rechts totdat het beeld duidelijk is.
✎✎Selecteer het kanaal en daarna Fijnafstemming.
✎✎Opgeslagen kanalen die handmatig fijner zijn afgesteld, zijn gemarkeerd met een asterisk * rechts van het
kanaalnummer in de kanaalbalk.
✎✎Als u de fijnafstellingen wilt resetten, selecteert u Fijnafstemming en daarna Resetten op het scherm
Fijnafstemming.
Kanalenlijst overdr.
Menu → Uitzending → Kanaalinstellingen → Kanalenlijst overdr.
Hiermee importeert of exporteert u het kanalenoverzicht. U moet een USB-opslagapparaat aansluiten om deze functie te
kunnen gebruiken.
✎✎Het invoerscherm voor de pincode wordt weergegeven. Voer de pincode in met uw afstandsbediening.
•• Importeren via USB: hiermee importeert u de lijst met kanalen via USB.
•• Exporteren via USB: hiermee exporteert u de lijst met kanalen naar een USB-apparaat. Deze functie is beschikbaar
wanneer een USB-apparaat is aangesloten.
✎✎USB-indeling moet FAT32 en NTFS zijn.
Profiel CAM-operator verwijderen
Menu → Uitzending → Kanaalinstellingen
Selecteer de CAM-operator die u wilt verwijderen.
Ondertiteling t
Menu → Uitzending → Ondertiteling
Gebruik dit menu om de modus Ondertiteling in te stellen.
•• Ondertiteling (Uit / Aan): Hiermee wordt ondertiteling in- of uitgeschakeld.
–– Ondertitelingsmodus (Normaal / Slechthorenden): Hiermee wordt de ondertitelingsmodus ingesteld.
–– Ondertitelingstaal: Hiermee wordt de ondertitelingstaal ingesteld.
•• Eerste taal ondertitels: Hiermee wordt de eerste taal voor ondertiteling ingesteld.
•• Tweede taal ondertitels: Hiermee wordt de tweede taal voor ondertiteling ingesteld.
✎✎Wanneer u naar een programma kijkt dat de functie Slechthorenden niet ondersteunt, wordt Voorkeur
automatisch geactiveerd, zelfs wanneer de modus Slechthorenden is geselecteerd.
✎✎Engels is de standaardtaal als de geselecteerde taal niet beschikbaar is in de uitzending.
Nederlands - 47
Basisfuncties
Audio-opties
Menu → Uitzending → Audio-opties
•• Taal voor audio
(Alleen digitale kanalen)
Wijzig de standaardinstelling voor audiotalen.
✎✎Welke taal beschikbaar is, kan per uitzending verschillen.
–– Eerste taal voor audio: Hiermee stelt u de eerste taal voor audio in.
–– Tweede taal voor audio: Hiermee stelt u de tweede taal voor audio in.
•• Geluidsformaat
(Alleen digitale kanalen)
Wanneer de hoofdluidspreker en de audio-ontvanger beide geluid voortbrengen, kan er echo optreden omdat geluid
in de hoofdluidspreker en de audio-ontvanger niet op gelijke snelheid wordt gedecodeerd. Gebruik in dat geval de
luidsprekerfunctie van het product.
✎✎De optie Geluidsformaat kan per uitzending verschillen.
•• Gesproken omschrijving
(Niet in alle locaties beschikbaar) (alleen digitale kanalen)
Deze functie verwerkt het geluidsspoor voor de audiobeschrijving, dat samen met het hoofdgeluid wordt
uitgezonden.
✎✎Gesproken omschrijving (Uit / Aan): hiermee wordt de geluidsbeschrijving in- of uitgeschakeld.
✎✎Volume: hiermee wordt het volume voor de audiobeschrijving aangepast.
Teleteksttaal
Menu → Uitzending → Teleteksttaal
Stel de gewenste taal voor teletekst in.
✎✎Engels is de standaardtaal als de geselecteerde taal niet beschikbaar is in de uitzending.
Digitale tekst (uitsluitend Verenigd Koninkrijk)
Menu → Uitzending → Digitale tekst
Als het programma wordt uitgezonden met digitale tekst, is deze functie beschikbaar.
✎✎MHEG (Multimedia and Hypermedia Information Coding Experts Group): Een internationale standaard voor
gegevenscoderingssystemen die in multimedia en hypermedia worden gebruikt. Dit is op een hoger niveau dan
het MPEG-systeem, waaronder hypermedia voor gegevenskoppeling, zoals stilstaande beelden, tekstservice,
animatie, beeld- en videobestanden en multimediagegevens. MHEG is een technologie voor interactie met de
gebruiker tijdens runtime en wordt toegepast op verschillende gebieden, waaronder VOD (Video On Demand),
ITV (interactieve tv), EC (e-commerce), afstandsonderwijs, telefonische vergaderingen, digitale bibliotheken en
netwerkspellen.
Nederlands - 48
Basisfuncties
Algemene interface
Menu → Uitzending → Algemene interface
•• CI-menu: Hiermee wordt het CAM-menu geselecteerd. Selecteer het CI Menu op basis van het menu CI Card.
•• CAM-videotranscodering: Hiermee kunt u de instelling configureren voor het automatisch transcoderen van de
videocodec van de CAM. Schakel de optie Uit als u deze niet wilt gebruiken.
✎✎U moet een CAM gebruiken die het transcoderen van de videocodec ondersteunt.
•• Toepassingsinfo: Informatie weergeven over de in de CI-sleuf geplaatste CAM en over de “CI of CI+ CARD” die in de
CAM is geplaatst. U kunt de CAM altijd installeren, ongeacht of het product is in- of uitgeschakeld.
1. De CI CAM-module kunt u verkrijgen bij uw lokale leverancier of door deze telefonisch te bestellen.
2. Steek de CI- of CI+-kaart stevig in de CAM in de richting van de pijl.
3. Steek de CAM met de CI- of CI+-kaart in de algemene-interfaceaansluiting, in de richting van de pijl, zodat de
kaart parallel met de sleuf is.
4. Controleer of u een beeld op een kanaal met een gecodeerd signaal kunt bekijken.
Nederlands - 49
Voorkeursfuncties
De tijd instellen
Tijd
Menu → Systeem → Tijd
✎✎De tijd die u instelt, wordt weergegeven wanneer u op de toets INFO` drukt.
•• Klok
Hiermee stelt u de klok in voor het gebruik van de diverse timerfuncties van het product.
✎✎Als u het netsnoer loskoppelt, moet u de klok opnieuw instellen.
Klokmodus: hiermee kunt u de huidige tijd handmatig of automatisch instellen.
–– Auto: hiermee kunt u de huidige tijd automatisch instellen op basis van de tijd van een digitaal kanaal.
✎✎U moet de kabel of een antenne hebben aangesloten op het product om de tijd automatisch te kunnen
instellen.
✎✎Afhankelijk van de zender en het signaal wordt de tijd wellicht niet juist ingesteld. Stel in dat geval de tijd
handmatig in.
–– Handm.: hiermee kunt u de tijd handmatig instellen.
Klok instellen: hiermee kunt u de Datum en Tijd handmatig instellen. Hiermee kunt u de huidige datum en tijd
instellen met behulp van de afstandsbediening.
✎✎Alleen beschikbaar als de Klokmodus is ingesteld op Handm..
Tijdzone: hiermee selecteert u uw tijdzone.
✎✎Deze functie is alleen beschikbaar wanneer Klokmodus is ingesteld op Auto.
GMT: hiermee wordt uw tijdzone geselecteerd.
✎✎Wanneer Land is ingesteld op Ander, kunt u deze functie gebruiken.
DST (Zomertijd): hiermee schakelt u de DST-functie (zomertijd) in of uit.
✎✎Deze functie is alleen beschikbaar wanneer Klokmodus is ingesteld op Auto.
•• Slaaptimer
Hiermee wordt het product automatisch na een ingestelde tijdsduur uitgeschakeld. (30, 60, 90, 120, 150 of 180
minuten).
✎✎Selecteer een tijdsperiode met de afstandsbediening. U kunt de Slaaptimer door Uit te selecteren.
Nederlands - 50
Voorkeursfuncties
•• Aan/uit-timer
Stel Aan/uit-timer zodanig in dat uw product automatisch wordt ingeschakeld op een tijdstip en op een dag van uw
keuze. U kunt drie aparte configuraties voor Aan/uit-timer instellen (Aan/uit-timer 1, Timer aan 2, Timer aan 3) en de
bron selecteren van de inhoud die door het product wordt afgespeeld wanneer het toestel wordt ingeschakeld: een
kanaal dat wordt ontvangen via antenne of kabel, een USB-apparaat of een settopbox die is aangesloten op een
van de ingangen van het product (HDMI1, AV, enz.).
✎✎U moet eerst de klok instellen voordat u de functie Aan/uit-timer kunt gaan gebruiken.
Instellingen: hiermee selecteert u Uit, Eenmaal, Dagel., Ma~Vr, Ma~Za, Za~Zo of Handm.. Als u Handm. selecteert,
kunt u de dag kiezen waarop u het product wilt laten inschakelen door Aan/uit-timer.
✎✎De markering c geeft de geselecteerde dagen aan.
Tijd: hiermee stelt u de tijd in waarop het product automatisch moet worden ingeschakeld.
Volume: hiermee stelt u het gewenste geluidsvolume in. Wijzig het volumeniveau met de afstandsbediening.
Bron: om te selecteren wat wordt ingeschakeld als de timerinstelling is geactiveerd. U kunt het product zodanig
instellen dat een bepaald kanaal wordt ingeschakeld of inhoud wordt afgespeeld, zoals Foto's, Video's of Muziek
-bestanden die zich op een extern apparaat bevinden dat is aangesloten op het product.
✎✎Het USB-apparaat moet op uw product zijn aangesloten voordat u USB kunt selecteren.
Antenne (als de Bron is ingesteld op Tv): Selecteer ATV of DTV.
Kanaal (als de Bron is ingesteld op Tv): Hiermee selecteert u het gewenste kanaal.
Muziek / Foto (als de Bron is ingesteld op USB): Selecteer de map op het USB-apparaat met de muziek- of
fotobestanden die u wilt laten afspelen wanneer het product automatisch wordt ingeschakeld.
✎✎Als het USB-apparaat geen muziekbestanden bevat of als u geen map selecteert die muziekbestanden bevat,
werkt de timerfunctie niet naar behoren.
✎✎Als er slechts één fotobestand op het USB-apparaat staat, wordt geen diashow afgespeeld.
✎✎Als de naam van een map te lang is, kan de map niet worden geselecteerd.
✎✎Elk USB-apparaat dat u gebruikt, krijgt een eigen map toegewezen. Als u meerdere USB-apparaten van
hetzelfde type gebruikt, moet u ervoor zorgen dat de mappen die aan elk USB-apparaat zijn toegewezen een
verschillende naam hebben.
✎✎Het wordt aanbevolen een USB-geheugenstick en een multikaartlezer te gebruiken wanneer u de functie
Aan/uit-timer gebruikt. De functie Aan/uit-timer werkt mogelijk niet met USB-apparaten met een ingebouwde
batterij en met MP3-spelers en PMP's van bepaalde fabrikanten, omdat het te lang kan duren voordat deze
apparaten worden herkend door het product.
✎✎Als u de Aan/uit-timer instelt om een bestand af te spelen vanaf een USB-apparaat, kan het 40 seconden of
langer duren voordat het bestand wordt afgespeeld vanaf het moment dat u het product hebt ingeschakeld.
•• Timer uit
Hiermee stelt u Timer uit zodanig in dat uw product automatisch wordt uitgeschakeld op een tijdstip en op een dag
van uw keuze. U kunt drie aparte configuraties voor Timer uit instellen (Timer uit 1, Timer uit 2, Timer uit 3)
✎✎U moet eerst de klok instellen voordat u de Timer uit kunt gaan gebruiken.
Instellingen: hiermee selecteert u Uit, Eenmaal, Dagel., Ma~Vr, Ma~Za, Za~Zo of Handm.. Als u Handm. selecteert,
kunt u de dag kiezen waarop u het product wilt laten uitschakelen door Timer uit.
✎✎De markering c geeft de geselecteerde dagen aan.
Tijd: hiermee stelt u de tijd in waarop het product automatisch moet worden uitgeschakeld.
Nederlands - 51
Voorkeursfuncties
Economische oplossingen
ECO-oplossing
Menu → Systeem → ECO-oplossing
•• Spaarstand
Met deze functie kunt u de helderheid van het product aanpassen om het energieverbruik te verminderen.
•• Geen signaal stdby
Om onnodig energieverbruik te voorkomen, kunt u instellen hoe lang het product ingeschakeld moet blijven wanneer
er geen signaal wordt ontvangen.
•• Autom. uitsch.
Het product wordt automatisch uitgeschakeld als u niet binnen vier uur op een toets van uw afstandsbediening of
product drukt om oververhitting te voorkomen.
Tijd autom. schermbeveiliging
Menu → Systeem → Tijd autom. schermbeveiliging
Als er gedurende een bepaalde tijd, die door u wordt gedefinieerd, een stilstaand beeld op het scherm wordt
weergegeven, wordt de schermbeveiliging van het product geactiveerd om te voorkomen dat het beeld inbrandt en er
echobeelden ontstaan.
Nederlands - 52
Voorkeursfuncties
Programma's blokkeren
Progr.vergrendeling
Menu → Uitzending → Progr.vergrendeling
(Afhankelijk van het land)
Als deze functie is ingeschakeld, kunt u met Progr.vergrendeling automatisch programma's blokkeren die u ongeschikt
acht voor uw kinderen. U moet een pincode (persoonlijk identificatienummer) invoeren voordat u de beperkingen van
Progr.vergrendeling kunt instellen of wijzigen.
✎✎De opties van Progr.vergrendeling kunnen per land verschillen.
Een beperkt toegankelijk programma of film bekijken
Als het product wordt afgestemd op een beperkt toegankelijk programma of film, wordt dit programma of deze
film geblokkeerd door de functie Progr.vergrendeling . Het scherm wordt leeg gemaakt en het pop-upbericht wordt
weergegeven. Voer met behulp van de afstandsbediening de pincode in om het programma of de film te ontgrendelen.
PIN wijzigen
Menu → Systeem → PIN wijzigen
Het scherm PIN wijzigen wordt geopend. Kies vier willekeurige cijfers voor uw pincode en voer deze in bij Nieuwe PIN.
Voer dezelfde vier cijfers in bij Nieuwe PIN bevestigen. Als het bevestigingsscherm verdwijnt, selecteert u Sluiten. Het
product heeft de nieuwe pincode in het geheugen opgeslagen.
Kanaalvergrendeling
Menu → Uitzending → Kanaalvergrendeling
Voer uw 4-cijferige pincode in, die standaard '0-0-0-0' is.
Hiermee vergrendelt u kanalen in het menu Kanaal om te voorkomen dat ongeautoriseerde gebruikers, zoals kinderen,
naar ongeschikte programma's kijken.
✎✎Alleen beschikbaar als de Bron is ingesteld op Tv.
Nederlands - 53
Voorkeursfuncties
Overige functies
Menutaal
Menu → Systeem → Menutaal
Hiermee stelt u de menutaal in.
Algemeen
Menu → Systeem → Algemeen
•• Max. energiebesp.
Wanneer het product is aangesloten op een pc, kunt u energie besparen door het product uit te schakelen wanneer
de pc een bepaalde periode die u hebt gespecificeerd, niet wordt gebruikt.
✎✎Alleen beschikbaar als de bron is ingesteld op pc.
•• Spelmodus
Wanneer u een spelcomputer, zoals PlayStation™ of Xbox™, aansluit op het product kunt u een realistischere
spelervaring krijgen door de Spelmodus in te schakelen.
Voorzorgen en beperkingen voor Spelmodus
–– Als u de spelconsole wilt uitschakelen en een ander extern apparaat wilt aansluiten, stelt u de Spelmodus in op
Uit.
–– Als u het productmenu weergeeft in de Spelmodus, trilt het beeld een beetje.
✎✎Spelmodus is beschikbaar wanneer de invoerbron is ingesteld op TV of PC.
✎✎Stel Spelmodus pas in op Aan nadat u een spelconsole hebt aangesloten. Als u Spelmodus inschakelt
voordat u de spelconsole hebt aangesloten, is de beeldkwaliteit wellicht minder.
✎✎Als de Spelmodus is ingesteld op Aan, wordt Beeldmodus automatisch ingesteld op Standaard en wordt
Geluidmodus automatisch ingesteld op Film.
•• Paneelvergrend.
Hiermee vergrendelt u alle toetsen op product-controller tegelijk. Als Paneelvergrend. is ingeschakeld, werkt de
controller niet.
•• Startlogo
Hiermee wordt het Samsung-logo weergegeven wanneer het product wordt ingeschakeld.
Nederlands - 54
Voorkeursfuncties
Anynet+ (HDMI-CEC)
Menu → Systeem → Anynet+ (HDMI-CEC)
Hiermee kunt u alle aangesloten Samsung-apparaten die Anynet+ ondersteunen, met de afstandsbediening van de
Samsung-product bedienen. Ga voor details van de setup-opties naar de instructies van “Anynet+(HDMI-CEC)”. (pagina
66)
DivX® Video On Demand
Menu → Systeem → DivX® Video On Demand
Hiermee geeft u de geautoriseerde registratiecode voor het product weer. Als u verbinding maakt met de DivX-website
en de desbetreffende registratiecode van 10 cijfers gebruikt om u te registreren, kunt u het VOD-activeringsbestand
downloaden. Als u dit via Media Play afspeelt, wordt de registratie voltooid.
✎✎Meer informatie over DivX(R) VOD vindt u op http://vod.divx.com.
Nederlands - 55
Voorkeursfuncties
Het menu Ondersteuning
Zelfdiagnose
Menu → Ondersteuning → Zelfdiagnose
•• Het beeld testen
Hiermee kunt u controleren of er problemen met het beeld zijn. Het beeld testen geeft een beeld met hoge resolutie
weer waarin u kunt controleren of er storingen of fouten zijn.
Ja: selecteer Ja als het testbeeld niet wordt weergegeven of als er ruis optreedt in het testbeeld. Er kan een
probleem zijn met de het product. Neem contact op met het callcenter van Samsung voor assistentie.
Nee: selecteer Nee als het testbeeld correct wordt weergegeven. Er kan een probleem zijn met uw externe
apparatuur. Controleer uw aansluitingen. Zie de gebruikershandleiding voor externe apparatuur als het probleem
blijft bestaan.
•• Het geluid testen
Gebruik de ingebouwde melodie om te controleren of er geluidsproblemen zijn.
Ja: selecteer Ja als u tijdens de geluidstest alleen geluid hoort uit één luidspreker of als u helemaal geen geluid
hoort. Er kan een probleem zijn met de het product. Neem contact op met het callcenter van Samsung voor
assistentie.
Nee: selecteer Nee als u geluid hoort uit de luidsprekers. Er kan een probleem zijn met uw externe apparatuur.
Controleer uw aansluitingen. Zie de gebruikershandleiding voor externe apparatuur als het probleem blijft bestaan.
•• Signaalinformatie
(Alleen digitale kanalen)
De ontvangstkwaliteit van "over-the-air" HD-kanalen is perfect of de kanalen zijn niet beschikbaar. In de
signaalinformatie wordt de signaalsterkte van het HD-kanaal weergegeven zodat u uw antenne kunt afstellen om de
signaalsterkte te vergroten en HD-kanalen te ontvangen.
Nederlands - 56
Voorkeursfuncties
•• Resetten
Zet alle instellingen terug naar de standaardfabrieksinstellingen.
Voer de volgende stappen uit om het product terug te zetten op de standaardinstelling:
1. Ga naar het menu Resetten. (Ondersteuning → Zelfdiagnose → Resetten)
2. Het invoerscherm voor de pincode wordt weergegeven. Voer de pincode van vier cijfers in met uw
afstandsbediening.
3. Als dat is gebeurd, verdwijnt het scherm voor de pincode automatisch. Het bericht "Alle instellingen gaan terug
naar fabrieksinstellingen." verschijnt.
4. Selecteer Ja. Alle instellingen zijn gereset. Het product wordt automatisch uitgeschakeld en weer ingeschakeld.
Het venster Instellingen wordt geopend. Zie de papieren gebruikershandleiding voor meer informatie over
Instellingen.
Software-update
Menu → Ondersteuning → Software-update
Met het menu Software-update kunt u een upgrade van de software van uw product naar de meest recente versie
uitvoeren.
Huidige versie: dit is de softwareversie die al op het product is geïnstalleerd.
Een upgrade naar de meest recente versie uitvoeren
Controleer de softwareversie van uw televisie en werk deze zo nodig bij.
✎✎Na voltooiing van de upgrade van de software wordt de tv automatisch uit- en weer ingeschakeld. Na een
software-upgrade worden de standaardwaarden teruggezet voor alle video- en audio-instellingen.
•• Nu bijwerken
Download het nieuwste updatebestand van de Samsung-website. Pak het bestand uit en kopieer het naar de
hoofdmap van een flashstation. Plaats het flashstation in de USB-poort om de update te installeren.
•• Automatische update
De TV wordt automatisch bijgewerkt op het ingestelde tijdstip of na uitschakelen.
Nederlands - 57
Voorkeursfuncties
Gebruiksmodus
Menu → Ondersteuning → Gebruiksmodus
Selecteer een geschikte Gebruiksmodus voor uw locatie. Wij adviseren u dringend om Thuisgebruik te selecteren.
•• Thuisgebruik: Thuisgebruik is de standaardinstelling.
•• Winkeldemo: Winkeldemo is uitsluitend bestemd voor de detailhandel. Als u Winkeldemo selecteert, werken
sommige functies niet en worden de beeldinstellingen elke 5 minuten teruggezet.
Contact met Samsung
Menu → Ondersteuning → Contact met Samsung
Bekijk deze informatie wanneer uw product niet naar behoren werkt of wanneer u de software wilt bijwerken. U vindt hier
informatie over onze servicecenters en over hoe u producten en software kunt downloaden.
Nederlands - 58
Uitgebreide functies
Toepassing
Toepassingsmenu
Menu → Applicaties
Bronlijst
Menu → Applicaties → Bronlijst
✎✎Als u op de toets SOURCEs drukt, wordt meteen het scherm Bron weergegeven.
✎✎U kunt alleen externe apparaten selecteren die zijn aangesloten op de tv. In Bron worden aangesloten ingangen
gemarkeerd weergegeven.
✎✎Raadpleeg “De ingangsbron wijzigen” in de gebruiksaanwijzing voor meer informatie.
Een USB-apparaat aansluiten
1. Zet de tv aan.
2. Sluit een USB-apparaat met foto-, muziek en filmbestanden aan op de USB-poort aan de achterkant van de tv.
3. Wanneer het USB-apparaat op de tv is aangesloten, verschijnt er een pop-upvenster. U kunt de functie Foto's,
Video's of Muziek rechtstreeks selecteren.
✎✎De toetsen werken mogelijk niet naar behoren bij multimediabestanden zonder licentie.
✎✎Wat u moet weten voordat u multimedia gaat gebruiken
•• MTP (Media Transfer Protocol) wordt niet ondersteund.
•• Het bestandssysteem ondersteunt NTFS (Alleen-lezen), FAT16 en FAT32.
•• Bepaalde typen digitale camera's en geluidsapparatuur zijn mogelijk niet compatibel met dit toestel.
•• Multimedia ondersteunt alleen de sequentiële JPEG-indeling.
•• Multimedia ondersteunt alleen USB-massaopslagapparatuur (MSC). MSC staat voor Mass Storage Class,
een apparaat waarop grote hoeveelheden gegevens tegelijk kunnen worden opgeslagen en getransporteerd.
Voorbeelden van MSC's zijn USB-sticks, Flash-kaartlezers. (USB-HUB's worden niet ondersteund.) Apparaten
dienen direct op de USB-poort van de tv te worden aangesloten.
•• Maak een back-up van uw bestanden voordat u het apparaat aansluit op de tv om beschadiging of verlies van uw
gegevens te voorkomen. SAMSUNG is niet verantwoordelijk voor beschadiging of verlies van gegevens.
•• Een HDD (Hard Disk Drive) die is verbonden via een USB-aansluiting wordt niet ondersteund.
•• Verwijder het USB-apparaat niet terwijl gegevens worden geladen.
•• Hoe hoger de resolutie van het beeld, des te langer het duurt voordat het beeld wordt weergegeven op het scherm.
•• De maximaal ondersteunde JPEG-resolutie is 15360 x 8640 pixels.
•• Voor niet ondersteunde of beschadigde bestanden wordt de melding “Not Supported File Format” weergegeven.
•• De functies voor het zoeken naar scènes en miniaturen worden niet ondersteund bij Video's.
•• MP3-bestanden met DRM die tegen betaling zijn gedownload, kunnen niet worden afgespeeld. Digital Rights
Management (DRM) is een technologie voor het creëren van inhoud en de distributie en het beheer van de inhoud
op een geïntegreerde en veelzijdige wijze, met inbegrip de bescherming van de rechten en belangen van de
producenten, het voorkomen van het illegaal kopiëren van de inhoud en het beheren van rekeningen en betalingen.
•• Als een USB-apparaat meer stroom nodig heeft (meer dan 500 mA of 5 V), wordt het mogelijk niet ondersteund.
•• Als de televisie gedurende de tijd die is opgegeven bij Tijd autom. schermbeveiliging geen invoer ontvangt, wordt de
schermbeveiliging uitgevoerd.
Nederlands - 59
Uitgebreide functies
•• Als er een USB-verlengkabel wordt gebruikt, wordt het USB-apparaat mogelijk niet herkend of kunnen de
bestanden op het apparaat mogelijk niet worden gelezen.
•• Als het USB-apparaat dat op de tv is aangesloten, niet wordt herkend, is de lijst met bestanden op het apparaat
mogelijk beschadigd of wordt een bestand in de lijst niet afgespeeld. Sluit het USB-apparaat aan op de pc,
formatteer het apparaat en controleer de aansluiting.
•• Als een bestand dat van de pc is verwijderd, nog steeds wordt gevonden wanneer multimedia wordt uitgevoerd,
gebruikt u de functie Prullenbak leegmaken op de pc om het bestand definitief te verwijderen.
•• Als er meer dan circa 4000 bestanden en mappen op een USB-opslagapparaat zijn opgeslagen, worden de
bestanden en mappen mogelijk niet weergegeven en kunnen enkele mappen mogelijk niet worden geopend.
Een USB-apparaat loskoppelen
1. Druk op de toets SOURCEs.
2. Selecteer het gewenste USB-apparaat en druk vervolgens op de toets TOOLST. Het menu Tools verschijnt.
3. Selecteer USB verwijderen en wacht totdat het geselecteerde USB-apparaat is losgekoppeld. U kunt een USBapparaat verwijderen van de tv.
✎✎Wij adviseren u gebruik te maken van de functie USB verwijderen voor het verwijderen van een USB-apparaat
van de tv.
Media Play
Menu → Applicaties → Media Play
Geniet van foto-, muziek- en filmbestanden die op een USB MSC-apparaat zijn opgeslagen.
1. Druk op de toets MEDIA.P.
2. Druk op de toets l/r om het gewenste menu te selecteren en druk vervolgens op E.
3. Druk op de toets l/r om het gewenste apparaat te selecteren en druk vervolgens nogmaals op E.
4. Druk op de toetsen u/d/l/r om het gewenste bestand in de lijst te selecteren en druk vervolgens op E of ∂
(Afspelen).
De geselecteerde bestanden afspelen
1. Druk op de toets u om Opties te selecteren boven aan elk hoofdscherm en selecteer vervolgens Gesel. afspelen.
2. Selecteer de gewenste bestanden.
✎✎Links van de geselecteerde bestanden wordt een vinkje weergegeven.
✎✎Druk opnieuw op de toets E om de selectie van het bestand ongedaan te maken.
3. Druk op de toets u om Afspln te selecteren.
✎✎U kunt alle muziek selecteren of de selectie ervan ongedaan maken door op Alles select./Niets select.. te
drukken.
Nederlands - 60
Uitgebreide functies
Video afspelen
MEDIA.P → Video's
U kunt videobestanden afspelen die zijn opslagen op een USB-apparaat en/of uw pc.
✎✎Raadpleeg "Ondersteunde ondertitelings- en Media Play-bestandsindelingen" in het gedeelte Overige informatie
voor meer informatie over de ondertitel- en codecindelingen.
Video afspelen
Selecteer het videobestand in de lijst of druk op ∂ om video af te spelen. Gebruik de afstandsbediening of de
schermtoetsen om het afspelen van de video te besturen. Druk opE or TOOLST om de schermtoetsen weer te
geven en op RETURNR om deze te verbergen. U kunt het afspelen van het bestand stoppen door op ∫ of RETURNR
te drukken.
Afspeellijsten maken
Selecteer in de lijst Opties boven aan het scherm de optie Gesel. afspelen, geef alle videobestanden op die u wilt
afspelen en selecteer vervolgens Afspln. Er wordt nu een afspeellijst gemaakt. Als de lijst wordt weergegeven in de
modus Mapweergave, kunnen alleen de bestanden in de huidige map worden geselecteerd. Als u bestanden in andere
mappen wilt selecteert, wijzigt u de weergavemodus.
Een ander bestand openen
•• Selecteer de schermtoets € / ‚.
•• Selecteer de schermtoets Zoeken en vervolgens Titels zoeken.
Video's scannen
•• Druk op l / r. Hiermee wordt het bestand gescand in stappen van 10 seconden.
•• Druk op † / …. Hiermee wordt de afspeelsnelheid gewijzigd tot maximaal 300%. U kunt de normale afspeelsnelheid
herstellen door op ∂ te drukken. U kunt ook de video in de pauzestand zetten en vervolgens op … drukken om de
afspeelsnelheid te verlagen (1/8 normaal, 1/4 normaal, 1/2 normaal). Vertraagde weergave ondersteunt geen audio
en is alleen mogelijk in voorwaartse richting.
•• Druk op ∑ om het scherm stil te zetten en vervolgens op ∑ om door de gepauzeerde video te scannen in stappen
van 1 beeld. Audio wordt niet ondersteund als de video is stilgezet.
•• Selecteer de schermtoets Zoeken en vervolgens Titels zoeken. Hiermee gaat u naar een scène in de video.
•• Selecteer de schermtoets Zoeken en vervolgens Tijdbalk zoeken. Hiermee gaat u naar een tijdstip in de video.
•• Selecteer de schermtoets € . Hiermee wordt de video vanaf het begin afgespeeld.
Ondertiteling weergeven
Als het externe opslagapparaat een ondertitelingsbestand bevat met dezelfde naam als het videobestand dat wordt
afgespeeld, kunt u ervoor kiezen ondertiteling weer te geven op het scherm. Selecteer de schermtoets Instellingen en
vervolgens Inst. ondertiteling om ondertiteling weer te geven.
Als de letters er vervormd uitzien, probeert u de coderingsinstelling te wijzigen. Als de ondertiteling niet overeenkomt met
de video, past u de synchronisatie aan. Als de ondertiteling te klein is, maakt u de tekens groter.
Nederlands - 61
Uitgebreide functies
Aanvullende instellingen voor videoweergave
•• Herhalen
Selecteer de schermtoets Herhalingsmodus. Hiermee wordt de herhalingsmodus gewijzigd. Met Eén herh. wordt
alleen het huidige bestand herhaald; terwijl met Alles herh. alle bestanden in de map worden herhaald.
•• Beeldformaat
Selecteer Beeldformaat en selecteer vervolgens het beeldformaat.
•• Beeldmodus
Selecteer de schermtoets Instellingen en vervolgens Beeldmodus. Selecteer de beeldmodus.
•• Geluidmodus
Selecteer de schermtoets Instellingen en vervolgens Geluidmodus. Selecteer een geluidsmodus.
•• Informatie
Selecteer de schermtoets Instellingen en selecteer vervolgens Informatie om gedetailleerde informatie over de
huidige video te bekijken.
•• Inst. ondertiteling
Selecteer de schermtoets Instellingenen selecteer dan Inst. ondertiteling om de video met ondertiteling af te spelen.
Deze functie werkt alleen als de ondertiteling dezelfde bestandsnaam heeft als het videobestand.
•• Taal voor audio
electeer de schermtoets Instellingenen selecteer dan Taal voor audio om de taal voor audio te wijzigen als de video
S
meer dan een taal bevat.
Nederlands - 62
Uitgebreide functies
Fotoweergave
MEDIA.P → Foto's
Selecteer een foto in de lijst om deze weer te geven op het scherm. Gebruik de afstandsbediening of de schermtoetsen
om het afspelen van de video te besturen. Druk opE or TOOLST om de schermtoetsen weer te geven en op
RETURNR om deze te verbergen. U kunt het afspelen van het bestand stoppen door op ∫ of RETURNR te drukken.
Presentatie
•• Ga naar de lijst Opties boven aan het scherm en selecteer Presentatie. U kunt alle foto's in de lijst bekijken als
diavoorstelling.
•• Druk op ∂ in de lijst.
•• Druk op ∂ of selecteer de schermtoets Begin diashow om de diavoorstelling te starten.
Dia-instellingen
•• Snelheid presentatie (Slide Show Speed): Druk op † / … of selecteer de schermtoets Instellingen voor
diavoorstelling en selecteer vervolgens Snelheid.
•• Slide Show Effect (Effect presentatie): Selecteer de schermtoets Instellingen voor diavoorstelling en vervolgens
Effecten.
Afspeellijsten maken
Selecteer in de lijst Opties boven aan het scherm de optie Gesel. afspelen, geef alle foto's op die u wilt afspelen
en selecteer vervolgens Afspln. Er wordt nu een afspeellijst gemaakt. Als de lijst wordt weergegeven in de modus
Mapweergave, kunnen alleen de bestanden in de huidige map worden geselecteerd. Als u bestanden in andere mappen
wilt selecteert, wijzigt u de weergavemodus.
Een ander bestand openen
•• Druk op l / r.
•• Selecteer de schermtoets Vorige/Volgende.
Achtergr.muz
Hiermee kunt u muziek afspelen op de achtergrond tijdens een diavoorstelling. Alle muziekbestanden moeten zich
echter op hetzelfde opslagapparaat bevinden.
Selecteer de schermtoets Achtergr.muz terwijl een foto wordt weergegeven op het scherm of terwijl een diavoorstelling
wordt afgespeeld. Selecteer de muziekbestanden die u wilt beluisteren en selecteer vervolgens Afspln. U kunt de
bestanden in willekeurige volgorde afspelen door Wil. vlg. te selecteren.
Nederlands - 63
Uitgebreide functies
Minispeler
Bij het bekijken van foto's met achtergrondmuziek kunt u de muziek regelen. Selecteer Achtergr.muz in de
schermbeheertoetsen en selecteer vervolgens Minispeler. U kunt het afspelen onderbreken of naar het vorige of
volgende nummer springen.
Aanvullende instellingen voor fotoweergave
•• Zoom: Selecteer de schermtoets Zoom. Zoom in tot een factor 4.
•• Draaien: Selecteer de schermtoets Draaien. Hiermee wordt de foto gedraaid.
•• Beeldmodus: Selecteer de schermtoets Instellingen en vervolgens Beeldmodus. Selecteer de beeldmodus.
•• Geluidmodus: Selecteer de schermtoets Instellingen en vervolgens Geluidmodus. Selecteer een geluidsmodus.
•• Informatie: Selecteer de schermtoets Instellingen en selecteer vervolgens Informatie om gedetailleerde informatie
over de huidige video te bekijken.
Nederlands - 64
Uitgebreide functies
Muziekweergave
MEDIA.P → Muziek
Selecteer het muziekbestand in de lijst of druk op ∂ om muziek af te spelen. Gebruik de afstandsbediening of de
schermtoetsen om het afspelen van de video te besturen. U kunt het afspelen van het bestand stoppen door op ∫ of
RETURNR te drukken.
Afspeellijsten maken
Selecteer in de lijst Opties boven aan het scherm de optie Gesel. afspelen, geef alle muziekbestanden op die u wilt
afspelen en selecteer vervolgens Afspln. Er wordt nu een afspeellijst gemaakt. Als de lijst wordt weergegeven in de
modus Mapweergave, kunnen alleen de bestanden in de huidige map worden geselecteerd. Als u bestanden in andere
mappen wilt selecteert, wijzigt u de weergavemodus.
Muziek scannen
•• Druk op † / …. Hiermee wordt het bestand gescand in stappen van 10 seconden.
•• Druk op ∑. Hiermee wordt het huidige afgespeelde muziekbestand in de pauzestand gezet.
Een ander bestand openen
•• Selecteer de schermtoets € / ‚.
•• Selecteer een bestand in de afspeelllijst.
Aanvullende instellingen voor muziekweergave
•• Wil. vlg.
Selecteer de schermtoets Aan. Kies tussen normaal en willekeurig afspelen.
•• Herhalen
Selecteer de schermtoets Herhalen. Hiermee wordt de herhalingsmodus gewijzigd. Met Een liedje wordt alleen het
huidige bestand herhaald; terwijl met Alle alle bestanden in de afspeellijst worden herhaald.
•• Geluidmodus
Selecteer de schermtoets Geluidmodus. Selecteer een geluidsmodus.
•• Informatie
Druk op INFO` vanuit de afspeellijst om gedetailleerde informatie over het geselecteerde bestand te bekijken.
Sportmodus t
Menu → Applicaties → Sportmodus
Deze modus biedt optimale instellingen voor het bekijken van sportwedstrijden.
•• a (Zoom): Afspelen onderbreken en het beeld in 9 onderdelen splitsen. Selecteer een onderdeel om op in te
zoomen. Druk nog een keer op deze toets om door te gaan.
✎✎Als Sportmodus is ingeschakeld, worden de beeld- en geluidsmodi automatisch ingesteld op Stadion.
✎✎Als u de televisie uitschakelt tijdens het kijken in de Sportmodus, wordt de Sportmodus uitgeschakeld.
✎✎Zoom werkt niet in de volgende modi:
–– PIP aan
–– Media Play-video's
–– Anynet+ (HDMI-CEC)
–– Digitale tekst (uitsluitend Verenigd Koninkrijk)
Nederlands - 65
Uitgebreide functies
Anynet+ (HDMI-CEC)
Menu → Systeem → Anynet+ (HDMI-CEC)
Anynet+ is een functie waarmee u alle aangesloten Samsung-apparaten die Anynet+ ondersteunen, kunt bedienen met
de afstandsbediening van de Samsung-tv. Het Anynet+-systeem kan alleen worden gebruikt bij Samsung-apparaten die
zijn voorzien van de Anynet+-functie. Om u ervan te verzekeren dat uw Samsung-apparaat deze functie heeft, kunt u
controleren of er een Anynet+-logo op het apparaat staat.
✎✎U kunt Anynet+-apparaten alleen met de afstandsbediening van de tv bedienen, niet met de toetsen op het
product.
✎✎De afstandsbediening van het product werkt mogelijk niet in bepaalde omstandigheden. Selecteer in dat geval
opnieuw het Anynet+-apparaat.
✎✎De functies van Anynet+ werken niet met producten van andere fabrikanten.
✎✎Raadpleeg voor het verbinden van externe Anynet+-apparaten de gebruiksaanwijzing van het apparaat. U moet
een Anynet+-apparaat aansluiten via een HDMI-kabel. Sommige HDMI-kabels ondersteunen mogelijk geen
Anynet+-functies.
✎✎Anynet+ werkt wanneer het AV-apparaat dat Anynet+ ondersteunt, op stand-by staat of is ingeschakeld.
✎✎Anynet+ ondersteunt in totaal 12 AV-apparaten. U kunt maximaal 3 apparaten van hetzelfde type aansluiten.
Nederlands - 66
Uitgebreide functies
Menu Anynet+ (HDMI-CEC)
Het menu Anynet+ verandert overeenkomstig het type en de status van de Anynet+-apparaten die op het product zijn
aangesloten.
•• Tv weergeven
Hiermee schakelt u over van de Anynet+-modus naar de uitzendmodus.
•• (apparaatnaam) Menu
Hiermee wordt het menu van het aangesloten apparaat weergegeven. Wanneer er bijvoorbeeld een dvd-speler is
aangesloten, verschijnt het diskmenu van de dvd-speler.
•• (apparaatnaam) Tools
Hiermee wordt het menu Tools van het aangesloten apparaat weergegeven. Wanneer er bijvoorbeeld een dvd-speler
is aangesloten, verschijnt het menu Tools van de dvd-speler.
✎✎Afhankelijk van het apparaat is dit menu mogelijk niet beschikbaar.
•• (apparaatnaam) Titelmenu
Hiermee wordt het titelmenu van het aangesloten apparaat weergegeven. Wanneer er bijvoorbeeld een dvd-speler is
aangesloten, verschijnt het titelmenu van de dvd-speler.
✎✎Afhankelijk van het apparaat is dit menu mogelijk niet beschikbaar.
Anynet+ (HDMI-CEC) instellen
•• Anynet+ (HDMI-CEC)
Als u de Anynet+-functie wilt gebruiken, moet Anynet+ (HDMI-CEC) worden ingesteld op Aan.
✎✎Wanneer de functie Anynet+ (HDMI-CEC) is uitgeschakeld, worden alle aan Anynet+ gerelateerde
bewerkingen uitgeschakeld.
•• Automatisch uitschakelen
Hiermee stelt u in dat een Anynet+-apparaat automatisch wordt uitgeschakeld wanneer het product wordt
uitgeschakeld.
✎✎Als Automatisch uitschakelen is ingesteld op Ja, worden alle externe apparaten automatisch uitgeschakeld
wanneer het product wordt uitgeschakeld.
✎✎Is eventueel niet ingeschakeld, afhankelijk van het apparaat.
Nederlands - 67
Uitgebreide functies
Tussen Anynet+-apparaten schakelen
1. Open het menu Tools via de afstandsbediening en selecteer vervolgens Anynet+ (HDMI-CEC).
2. Selecteer een apparaat en wacht totdat de overschakeling naar het geselecteerde apparaat is voltooid.
✎✎Het menu wordt alleen weergegeven als u Anynet+ (HDMI-CEC) instelt op Aan in het menu Systeem.
✎✎Overschakelen naar het geselecteerde apparaat kan 2 minuten duren. U kunt het overschakelen niet
tussentijds annuleren.
✎✎Als u een Anynet+-apparaat hebt geselecteerd met de functie Bron, kunt u de Anynet+-functie niet gebruiken.
Zorg ervoor dat u overschakelt naar een Anynet+-apparaat.
Nederlands - 68
Overige informatie
Problemen oplossen
Als er een probleem lijkt te zijn met het product, probeert u eerst deze lijst met mogelijke problemen en oplossingen. Als
geen van de tips van toepassing zijn, kunt u terecht op www.samsung.com.
Problemen
Oplossingen en uitleg
Flikkering en dimmen
Als uw Samsung-product flikkering vertoont of af en toe dimt, moet u mogelijk een
van de energie-efficiënte onderdelen uitschakelen zoals de functie Spaarstand. Volg
onderstaande stappen met uw afstandsbediening om deze onderdelen in of uit te
schakelen.
Componentaansluitingen /
Schermkleur
Als u meent dat de kleur op uw Samsung-product niet correct is of zwart-wit, voert u
eerst een Zelfdiagnose op het product uit om ervoor te zorgen dat er geen problemen
met het apparaat zijn.
•• Spaarstand: Menu → Systeem → ECO-oplossing → Spaarstand
•• Zelfdiagnose: Menu → Ondersteuning → Zelfdiagnose → Het beeld testen
Als het probleem niet optreedt in het Beeld testen, controleert u het volgende:
•• Alle verbindingen zijn consistent. Als u bijvoorbeeld de aansluiting AV In op uw
product hebt gebruikt, moet u controleren of u de aansluiting AV Out hebt gebruikt
op uw videobron.
•• U hebt de apparaten allemaal op de juiste manier aangesloten. Als u bijvoorbeeld
de Component-uitgangen, gelabeld Pb, Pr en Y, gebruikt om uw product en
videobron aan te sluiten, controleert u of u de blauwe Pb-uitgang op de videobron
hebt verbonden met de blauwe Pb-uitgang op het product, de rode Pr-uitgang op
de bron op de ronde Pr-uitgang op het product.
Schermhelderheid
Als u de kleuren op uw Samsung-product goed vindt maar een beetje te donker of te
licht, kunt u proberen de volgende instellingen in de optie Beeld in het hoofdmenu bij
te stellen:
•• Achtergrondverlichting, Contrast, Helderheid, Scherpte, Kleur, Tint (G/R)
enzovoort. Ga in "Beeld" op het gebruikersmenu en probeer daar de
bovengenoemde opties aan te passen.
Ongewild uitschakelen
Als uw Samsung-product zichzelf lijkt af te sluiten, kan er een probleem zijn met uw
Timer-instellingen of uw ecovriendelijke Geen signaal stdby-functie.
Controleer eerst of Slaaptimer niet per ongeluk is ingesteld. De Slaaptimer schakelt het
product automatisch uit nadat een bepaalde tijd is verstreken.
•• Slaaptimer: Menu → Systeem → Tijd → Slaaptimer
Als de Slaaptimer niet is geactiveerd, hebt u mogelijk de functie Geen signaal stdby of
Autom. uitsch. ingeschakeld.
•• Geen signaal stdby: Menu → Systeem → ECO-oplossing → Geen signaal stdby
•• Autom. uitsch.: Menu → Systeem → ECO-oplossing → Autom. uitsch.
Nederlands - 69
Overige informatie
Problemen
Oplossingen en uitleg
Problemen met inschakelen
Voordat u het product inschakelt, zoekt u het blauwe lampje onder de juiste positie
van het product. Druk op de aan/uit-toets op het product of de afstandsbediening en
het lampje moet ongeveer 5 maal knipperen voordat het product wordt ingeschakeld.
Als u problemen ondervindt bij het inschakelen van uw Samsung-product,
zijn er enkele zaken die u kunt controleren voordat u contact opneemt met de
serviceafdeling.
•• Als u het product als een monitor gebruikt en het stand-bylampje slechts enkele
seconden knippert wanneer u de aan/uit-toets indrukt, is uw pc in de slaapstand.
Om de pc uit de slaapstand te halen, drukt u op een toets op uw toetsenbord of u
beweegt de muis. Probeer daarna uw product in te schakelen.
Als u zeker weet dat het netsnoer, de afstandsbediening en de pc correct
functioneren, is er mogelijk een probleem met de kabel. Als u een kabelbox of
satellietbox gebruikt, kan het lijken dat uw product uitstaat omdat de kabel- of
satellietbox geen signaal afgeeft. Om de signaalafgifte van uw kabel- of satellietbox
te testen, drukt u op de gids- of info-knop op de afstandsbediening van de kabel- of
satellietbox. Als het scherm de gids- of infogegevens weergeeft, wordt het probleem
veroorzaakt door de box.
Kan geen kanaal vinden
Voer Instellingen (Ga naar Menu → Systeem → Instellingen) nogmaals uit of
voer Automatisch afstemmen uit. (Ga naar Menu → Uitzending → Automatisch
afstemmen).
Nederlands - 70
Overige informatie
Problemen
Oplossingen en uitleg
Pc-aansluiting
Het bericht Niet ondersteund.
wordt weergegeven.
Stel de uitvoerresolutie van uw pc zodanig in dat deze overeenkomt met de resolutie
die door het product wordt ondersteund.
"PC" wordt altijd in de
Dit is normaal. "PC" wordt altijd in de bronnenlijst weergegeven, ongeacht of er een pc
bronnenlijst weergegeven, ook is aangesloten.
als er geen pc is aangesloten.
De video is prima, maar er is
geen audio.
Als u een HDMI-aansluiting gebruikt, controleert u de audio-uitvoerconfiguratie op de
pc.
Beeld
Voer eerst de Het beeld testen uit om te zien of het testbeeld correct wordt
weergegeven op het product (ga naar Menu Ondersteuning Zelfdiagnose Het beeld testen).
Als het testbeeld correct wordt weergegeven, wordt het slechte beeld mogelijk
veroorzaakt door de bron of het signaal.
Het beeld ziet er niet zo fraai
uit als in de winkel.
Beeldschermen in de winkel staan allemaal afgestemd op digitale HD-kanalen.
Hebt u een analoge kabelbox of settopbox? Voer een upgrade uit naar een digitale
settopbox. Gebruik een HDMI- of Component-kabel voor HD-beeldkwaliteit (High
Definition).
✎✎Bij veel HD-zenders is sprake van het opwaarderen van SD-inhoud (Standard
Definition). Zoek een zender die echt in HD uitzendt.
ŒŒ Abonnees kabel/satelliet: probeer HD-zenders uit de kanalenlijst.
ŒŒ Antenne/kabelantenne: probeer HD-zenders weer te geven nadat een
Automatisch afstemmen hebt uitgevoerd.
Stel de resolutie voor de video-uitvoer van de kabel/sat-box in op 1080i of 720p.
Het beeld is vervormd:
Compressie van video-inhoud kan tot vervorming van de beeldkwaliteit leiden, met
macroblok, klein blok, puntjes, name bij snel bewegende beelden, zoals in sportwedstrijden en actiefilms.
pixelvorming
Een zwak signaal of slechte signaalkwaliteit kan beeldvervorming veroorzaken. Dit is
geen defect van het product.
Mobiele telefoons die dichtbij het product worden geplaatst (dichterbij dan circa 1
meter), kunnen het analoge of digitale beeld storen.
De kleuren zijn verkeerd of
ontbreken.
Als u een Component-verbinding gebruikt, moet u ervoor zorgen dat de Componentkabels in de juiste aansluitingen zijn gestoken. Onjuiste of losse aansluitingen kunnen
tot kleurproblemen of een leeg scherm leiden.
De kleur is slecht of het beeld
is niet helder genoeg.
Pas de opties voor Beeld aan in het productmenu (ga naar Beeldmodus / Kleur /
Helderheid / Scherpte)
Pas de optie Spaarstand aan in het productmenu (ga naar Menu → Systeem → ECOoplossing → Spaarstand)
Probeer het beeld opnieuw in te stellen om de standaardwaarden voor afbeeldingen te
bekijken (ga naar Menu → Beeld → Beeld resetten)
Nederlands - 71
Overige informatie
Problemen
Oplossingen en uitleg
Aan de rand van het scherm
is een streepjeslijn zichtbaar.
Als het Beeldformaat is ingesteld op Volledig scherm, wijzigt u dit in 16:9.
Het beeld is zwart-wit.
Als u gebruikmaakt van een AV composiet-invoer, sluit u de videokabel (geel) aan op
de groene aansluiting van component op het product.
Wijzig de resolutie van de kabelbox/satellietbox.
Bij het van kanaal wisselen
Wanneer het product is aangesloten op een kabelbox, kunt u proberen de kabelbox te
bevriest het beeld of wordt het resetten. (Koppel het netsnoer los en sluit het vervolgens opnieuw aan en wacht totdat
vervormd of vertraagd.
de kabelbox opnieuw is opgestart. Dit kan 20 minuten duren.)
Stel de uitvoerresolutie van de kabelbox in op 1080i of 720p.
Geluid
Voer eerst de Het geluid testen uit om te zien of het geluid van uw product correct
werkt. (Ga naar Menu → Ondersteuning → Zelfdiagnose → Het geluid testen).
Als het geluid in orde is, wordt het geluidsprobleem mogelijk veroorzaakt door de bron
of het signaal.
Er is geen geluid of het geluid
is op het maximale volume te
zacht.
Controleer het volume van het apparaat (kabelbox/satellietdoos, dvd-speler, Blurayspeler enzovoort) dat op uw product is aangesloten.
Het beeld is goed, maar er is
geen geluid.
Als u een extern apparaat gebruikt, controleert u de audio-uitvoeroptie op dit
apparaat. (Bijv. mogelijk moet u de geluidsoptie van uw kabelbox wijzigen in HDMI als
u een de box op uw product hebt aangesloten via een HDMI-kabel.)
Als u een DVI-naar-HDMI-kabel gebruikt, is een aparte audiokabel vereist.
Als het product een hoofdtelefoonaansluiting heeft, controleert u of daar niets op is
aangesloten.
Start het aangesloten apparaat opnieuw op door het netsnoer van het apparaat los te
koppelen en vervolgens opnieuw aan te sluiten.
Er komt ongewenst geluid uit
de luidsprekers.
Controleer de kabelaansluitingen. Controleer of een videokabel niet is aangesloten op
een audio-ingang.
Controleer bij antenne- of kabelaansluitingen de signaalinformatie. Een zwak signaal
kan geluidsvervorming veroorzaken.
Voer Het geluid testen uit. (Menu → Ondersteuning → Zelfdiagnose → Het geluid
testen)
RF-aansluiting (kabel/antenne)
Het product ontvangt niet alle
kanalen.
Zorg ervoor dat de coax-kabel stevig is aangesloten.
Probeer Instellingen om beschikbare kanalen toe te voegen aan de kanalenlijst. Ga
naar Menu → Systeem → Instellingen en wacht tot alle beschikbare kanalen zijn
opgeslagen.
Controleer of de antenne juist is geplaatst.
Het beeld is vervormd:
Compressie van video-inhoud kan tot beeldvervorming leiden, met name bij
macroblok, klein blok, puntjes, uitzendingen met snelle bewegingen, zoals sportprogramma's en actiefilms.
pixelvorming.
Een zwak signaal kan tot beeldvervorming leiden. Dit is geen defect in het product.
Ander
Paarse/groene horizontale
Verwijder de aansluitingen audio-links en audio-rechts van de settopbox. Als het
strepen met een zoemend
zoemende geluid ophoudt, is er iets mis met de aarding van de settopbox. Vervang de
geluid uit de luidsprekers, met Component-videokabels door een HDMI-verbinding.
Component-verbinding.
Het beeld wordt niet
schermvullend weergegeven.
HD-kanalen hebben zwarte balken aan beide zijden van het scherm wanneer ze
opgewaardeerde SD-inhoud (4:3) weergeven.
Er worden zwarte balken onder en boven in het scherm weergegeven bij het bekijken
van films die beeldformaten hebben die afwijken van die van uw product.
Stel de optie voor het beeldformaat op uw externe apparaat of het product in op
volledig scherm.
Nederlands - 72
Overige informatie
Problemen
Oplossingen en uitleg
Het bericht Niet ondersteund.
wordt weergegeven.
Controleer de ondersteunde resolutie van het product en pas de uitgangsresolutie
van het externe apparaat daaraan aan. Raadpleeg voor resolutie-instellingen deze
handleiding.
Het product geeft een
plasticgeur af.
Deze geur is normaal en verdwijnt na verloop van tijd.
De Signaalinformatie van het
product is niet beschikbaar in
het menu Zelfdiagnose.
Deze functie is alleen beschikbaar voor digitale zenders met een antenne-/RF-/
coaxaansluiting.
Het product staat schuin naar
een kant.
Verwijder de voet van het product en monteer deze opnieuw.
Het kanaalmenu wordt
grijs weergegeven (niet
beschikbaar).
Het menu Kanaal is alleen beschikbaar als u de productbron selecteert.
Uw instellingen verdwijnen
na 5 minuten of telkens
wanneer het product wordt
uitgeschakeld.
Als het product zich in de modus Winkeldemo bevindt, worden de audio- en
beeldinstellingen elke 5 minuten opnieuw ingesteld. Wijzig de instellingen van de
modus Winkeldemo naar de modus Thuisgebruik met de Instellingen-procedure.
Selecteer Tv in Bron met behulp van de afstandsbediening en ga vervolgens naar
Menu Systeem Instellingen.
Nederlands - 73
Overige informatie
Problemen
Oplossingen en uitleg
Met tussenpozen valt het
geluid of beeld weg.
Controleer de kabelaansluitingen en sluit de kabels eventueel opnieuw aan.
U ziet kleine deeltjes als u
de rand van het product van
dichtbij bekijkt.
Dit maakt deel uit van het productontwerp en is geen defect.
Het menu PIP is niet
beschikbaar.
PIP-functionaliteit is alleen beschikbaar als u een TV, PC, AV, Component, HDMI1/DVI,
EXT. of HDMI2-bron gebruikt.
Er verschijnen interne
banneradvertenties op het
scherm.
Selecteer Thuisgebruik onder Instellingen-modus. Raadpleeg voor meer informatie de
functie Instellingen.
Verlies van audio of video kan het gevolg zijn van te stijve of dikke kabels. Zorg ervoor
dat de kabels flexibel genoeg zijn voor langdurig gebruik. Bij bevestiging van het
product aan een muur raden we het gebruik van kabels met 90-gradenaansluitingen
aan.
✎✎Bekijk de probleemoplossing op video bij www.samsung.com
✎✎Bepaalde functies en afbeeldingen die in deze handleiding worden getoond, zijn
alleen beschikbaar voor bepaalde modellen.
✎✎U kunt uw product in optimale conditie houden door op de Samsung-website
via USB een upgrade naar de nieuwste firmware uit te voeren (samsung.com →
Support → Downloads).
Het product kan niet worden
ingeschakeld.
Controleer of het netsnoer correct op het stopcontact en op het product is
aangesloten.
Controleer of het stopcontact werkt.
Druk op de toets P op het product om te controleren of het probleem niet bij
de afstandsbediening ligt. Als het product wordt ingeschakeld, raadpleegt u 'De
afstandsbediening werkt niet' hieronder.
Er is geen beeld/video.
Controleer de kabelaansluitingen. Haal alle kabels los die op het product en externe
apparaten zijn aangesloten en sluit ze vervolgens weer aan.
Stel de video-uitgangen van de externe apparaten (kabel/sat-box, dvd, Blu-ray
enzovoort) in zodat deze overeenkomt met de aansluitingen van de product-ingang.
Als bijvoorbeeld de HDMI-uitgang van een extern apparaat wordt gebruikt, moet deze
op de HDMI-ingang van het product worden aangesloten.
Controleer of de aangesloten apparaten zijn ingeschakeld.
Zorg ervoor dat u de juiste ingangsbron selecteert.
Start het aangesloten apparaat opnieuw op door het netsnoer van het apparaat los te
koppelen en vervolgens opnieuw aan te sluiten.
Nederlands - 74
Overige informatie
Problemen
Oplossingen en uitleg
De afstandsbediening werkt
niet.
Vervang de batterijen van de afstandsbediening. Zorg ervoor dat de batterijen zijn
geplaatst met de polen (+/–) in de juiste richting.
Reinig het venster van de zender op de afstandsbediening.
Richt vanaf circa 1,5 tot 2 meter afstand de afstandsbediening direct naar het product.
Met de afstandsbediening
Programmeer de afstandsbediening voor de kabelbox/settopbox zodanig dat deze
van de kabelbox/settopbox
werkt voor het product. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van uw kabelbox/settopbox
kan het product niet worden
voor de code voor het SAMSUNG-product.
in- of uitgeschakeld of kan het
volume niet worden geregeld.
Anynet+ (HDMI-CEC)
Anynet+ werkt niet.
Controleer of het apparaat een Anynet+-apparaat is. Het Anynet+-systeem
ondersteunt alleen Anynet+-apparaten.
U kunt slechts één ontvanger (thuisbioscoop) aansluiten.
Controleer of het netsnoer van het Anynet+-apparaat juist is aangesloten.
Controleer de Video/Audio/HDMI-kabelverbindingen van het Anynet+-apparaat.
Controleer of Anynet+ (HDMI-CEC) is ingesteld op Aan in het instellingenmenu van
Anynet+.
Controleer of de afstandsbediening van het product in de product-modus staat.
Controleer of de afstandsbediening compatibel is met Anynet+.
In bepaalde situaties werkt Anynet+ niet. (Kanalen zoeken, Instellingen bedienen, enz.)
Wanneer u de HDMI-kabel aansluit of verwijdert, dient u opnieuw naar apparaten te
zoeken of uw product uit te schakelen en opnieuw in te schakelen.
Ik wil Anynet+ starten.
Controleer of het Anynet+-apparaat op de juiste manier is aangesloten op het product
en controleer Anynet+ (HDMI-CEC) is ingesteld op Aan. (Systeem → Anynet+ (HDMICEC))
Open het menu Tools via de afstandsbediening en selecteer vervolgens Anynet+
(HDMI-CEC). Selecteer daarna een menu van uw keuze.
Ik wil Anynet+ sluiten.
Selecteer Tv weergeven in het Anynet+-menu.
Ga met behulp van de afstandsbediening naar het scherm Bron en selecteer een nietAnynet+-apparaat.
Het bericht Verbinden met
Anynet+ apparaat verschijnt
op het scherm.
U kunt de afstandsbediening niet gebruiken wanneer u Anynet+ configureert of naar
een weergavemodus schakelt.
Gebruik de afstandsbediening nadat het product de configuratie van Anynet+ heeft
voltooid of is overgeschakeld naar Anynet+.
Nederlands - 75
Overige informatie
Problemen
Oplossingen en uitleg
Het Anynet+-apparaat speelt
niets af.
U kunt de afspeelfunctie niet gebruiken wanneer Instellingen actief is.
Het aangesloten apparaat
wordt niet weergegeven.
Controleer of het apparaat ondersteuning biedt voor Anynet+-functies.
Controleer of de HDMI-kabel op de juiste manier is aangesloten.
Controleer of Anynet+ (HDMI-CEC) is ingesteld op Aan. (Systeem → Anynet+ (HDMICEC))
Zoek opnieuw naar Anynet+-apparaten.
Anynet+ vereist een HDMI-verbinding. Controleer of het apparaat met het product is
verbonden via een HDMI-kabel.
Sommige HDMI-kabels ondersteunen mogelijk geen Anynet+-functies.
Als de verbinding wordt verbroken vanwege een stroomstoring of omdat de HDMIkabel is losgekoppeld, herhaalt u de apparaatscan.
✎✎Bepaalde functies en afbeeldingen die in deze handleiding worden getoond, zijn alleen beschikbaar voor
bepaalde modellen.
✎✎U kunt uw product in optimale conditie houden door op de Samsung-website via USB een upgrade naar de
nieuwste firmware uit te voeren (samsung.com → Support → Downloads).
Nederlands - 76
Overige informatie
Ondersteunde ondertitelings- en Media Play-bestandsindelingen
Ondertitel
Extern
–– MPEG-4 op tijd gebaseerde tekst (.ttxt)
–– SAMI (.smi)
–– SubRip (.srt)
–– SubViewer (.sub)
–– Micro DVD (.sub of .txt)
–– SubStation Alpha (.ssa)
–– Advanced SubStation Alpha (.ass)
–– Powerdivx (.psb)
Intern
–– Xsub
Container: AVI
–– SubStation Alpha
Container: MKV
–– Advanced SubStation Alpha
Container: MKV
–– SubRip
Container: MKV
–– MPEG-4 op tijd gebaseerde tekst
Container: MP4
Ondersteunde afbeeldingsresoluties
Bestandsextensie
Type
Resolutie
*.jpg, *.jpeg
JPG
15360 x 8640
*.bmp
BMP
4096 x 4096
*.mpo
MPO
15360 x 8640
✎✎JPEG's met kleurruimte CMYK, YCCK worden niet ondersteund.
Nederlands - 77
Overige informatie
Ondersteunde bestandsindelingen voor muziekbestanden
Bestandsextensie
Type
Codec
*.mp3
MPEG
MPEG1 Audio Layer 3
*.m4a
*.mpa
*.aac
MPEG4
AAC
*.flac
FLAC
FLAC
*.ogg
OGG
Vorbis
Ondersteunt tot 2 kanalen
WMA 10 Pro ondersteunt tot 5.1-kanalen en
M2-profiel.
(WMA-audio zonder kwaliteitsverlies wordt
niet ondersteund.)
*.wma
WMA
WMA
*.wav
wav
wav
*.mid
*.midi
midi
midi
Opmerkingen
Ondersteunt tot 2 kanalen
De zoekfunctie (Springen) wordt niet
ondersteund.
Type 0 en Type 1
Videocodec
Bestandsextensie
*.avi
*.mkv
*.asf
*.wmv
*.mp4
*.3gp
*.vro
*.mpg
*.mpeg
*.ts
*.tp
*.trp
*.mov
*.flv
*.vob
*.svi
*.divx
Container
Videocodec
Resolutie
Framesnelheid
(fps)
Bitsnelheid
(Mbps)
Audiocodec
Divx 3.11/4/5/6
AVI
MKV
ASF
MP4
3GP
VRO
VOB
PS
TS
MPEG4 SP/ASP
1920 x 1080
30
H.264 BP/MP/HP
Motion JPEG
640 x 480
6~30
8
Windows Media Video v9
MPEG2
1920 x 1080
MPEG1
Nederlands - 78
30
Dolby Digital
LPCM
ADPCM (IMA, MS)
AAC
HE-AAC
WMA
Dolby Digital Plus
MPEG (MP3)
DTS (Core)
G.711 (A-Law,
μ-Law)
Overige informatie
Overige beperkingen
✎✎Video-inhoud wordt niet of niet correct afgespeeld als de inhoud of het medium een fout bevat.
✎✎Het geluid of de video kan mogelijk niet worden weergegeven als de inhoud een standaard bitsnelheid/
framesnelheid heeft die hoger is dan het compatibele aantal frames per seconde dat wordt weergegeven in de
bovenstaande tabel.
✎✎Als de indextabel is beschadigd, wordt de zoekfunctie (Springen) niet ondersteund.
✎✎Het kan langer duren voordat het menu wordt weergegeven als de video een bitsnelheid heeft van meer dan 10
Mbps.
✎✎Sommige USB-/digitale camera-apparaten zijn mogelijk niet compatibel met de speler.
Videodecoders
•• Ondersteuning tot H.264, niveau 4.1 (FMO/ASO/RS worden niet ondersteund)
•• VC1 AP L4 wordt niet ondersteund.
•• GMC 2 wordt niet ondersteund.
•• Framesnelheid:
Lager dan 1280 x 720: 60 frames max.
Hoger dan 1280x720: 30 frames max.
Audiodecoders
•• WMA 10 Pro ondersteunt tot 5.1-kanalen. Ondersteuning tot M2-profiel.
•• WMA-audio zonder kwaliteitsverlies wordt niet ondersteund.
•• Vorbis wordt ondersteund voor maximaal 2 kanalen.
•• Dolby Digital Plus wordt ondersteund tot en met 5.1-kanalen.
Nederlands - 79
Overige informatie
De teletekstfunctie van het analoge kanaal
Op de indexpagina van de teletekstdienst vindt u informatie over het gebruik van de dienst. Voor een juiste weergave
van teletekstinformatie is een stabiele kanaalontvangst vereist. Anders kan bepaalde informatie ontbreken of worden
bepaalde pagina's niet weergegeven.
✎✎U kunt de teletekstpagina's veranderen met de numerieke toetsen op de afstandsbediening.
1/ (Teletekst aan/mix/
uit): hiermee activeert u de
teletekstmodus voor het huidige
kanaal. Druk tweemaal op deze
toets om het huidige televisiebeeld
over de teletekstpagina heen weer
te geven. Druk nog een keer op de
toets om teletekst af te sluiten.
7
28 (opslaan): hiermee slaat u de
teletekstpagina's op.
36 (index): hiermee geeft u de
indexpagina (inhoudspagina)
tijdens het gebruik van teletekst
weer.
44 (formaat): hiermee geeft u de
tekst in de bovenste helft van het
scherm twee keer zo groot weer.
Druk nogmaals op deze toets om
naar de tekst in de onderste helft
van het scherm te gaan. Druk
nogmaals op deze toets voor een
normale weergave.
59 (vastzetten): de huidige pagina
blijft weergegeven, als er meerdere
secundaire pagina's zijn die
automatisch achtereenvolgend
worden weergegeven. Druk
nogmaals op deze toets om het
opvolgen te hervatten.
70 (modus): de teletekstmodus
(LIST/FLOF) selecteren. Als
u tijdens de LIST-modus op
de toets drukt, schakelt u
naar de LIST-opslagmodus.
In deze modus kunt u met
behulp van de toets 8 (opslaan)
teletekstpagina's in een lijst
opslaan.
81 (subpagina): hiermee geeft u
de beschikbare subpagina weer.
1
2
8
92 (volgende pagina):
hiermee geeft u de volgende
teletekstpagina weer.
9
03 (vorige pagina): hiermee geeft
u de vorige teletekstpagina weer.
0
3
!
4
@
5
6
!5 (tonen): hiermee geeft
u verborgen tekst weer
(bijvoorbeeld antwoorden op
quizvragen). Druk nogmaals
op deze toets voor de normale
weergave.
@7 (annuleren): hiermee verkleint
u de teletekstweergave zodanig
dat deze overlapt met de huidige
uitzending.
Typische teletekstpagina
6Gekleurde toetsen (rood,
groen, geel, blauw): als de
omroep gebruikmaakt van het
FASTEXT-systeem, worden de
verschillende onderwerpen op
een teletekstpagina van een
kleurcodering voorzien, die u kunt
selecteren met behulp van de
gekleurde toetsen. Druk op de
kleur die overeenkomt met het
gewenste onderwerp. Er wordt
een nieuwe pagina met kleurcodes
weergegeven. De items kunnen
op dezelfde manier worden
geselecteerd. Als u de vorige of
volgende pagina wilt weergeven,
drukt u op de toets met de
overeenkomstige kleur.
Onderdeel
Inhoud
A
Geselecteerd paginanummer.
B
Identiteit uitzendkanaal.
C
Huidige paginanummer of
zoekaanduidingen.
D
Datum en tijd.
E
Tekst.
F
Statusinformatie. FASTEXTinformatie.
Nederlands - 80
Overige informatie
Muurbevestiging/bureauvoet monteren
Voorbereiding voor installatie van de muurbevestiging/bureauvoet
1. Schakel het product uit en trek de stekker uit het stopcontact.
2. Plaats een zachte doek of een kussen op een vlakke ondergrond om het product te beschermen en plaats het
product op de doek met de voorkant van het product naar beneden.
3. Houd het product vast met uw hand. Trek de voet in de richting van de pijl zoals weergegeven in de afbeelding.
Muurbevestiging/bureauvoet monteren
A
Muurbevestiging/bureauvoet
B
Steun voor muurbevestiging/bureauvoet (niet bijgeleverd)
Nederlands - 81
Overige informatie
[[Let op
Belangrijk
Voor de installatie van de muurbevestiging moet u geen schroeven gebruiken die langer zijn dan 10 mm (L10).
4. Lijn de wandmontageset/bureaustandaard uit met het product en bevestig de wandmontageset/
bureaubladstandaard door de schroef aan te draaien.
5. Plaats de groef van het productonderdeel dat u op de voet wilt monteren op één lijn met de groef in de bevestiging
(bureauvoet, muurbevestiging of anderszins) en zet de bevestiging stevig vast door de schroef vast te draaien.
Nederlands - 82
Overige informatie
De wandbevestiging plaatsen
De wandbevestigingsset plaatsen
Met de wandbevestigingsset (afzonderlijk verkrijgbaar) kunt u de tv aan de muur bevestigen.
Zie de instructies bij de onderdelen voor wandbevestiging als u wilt weten hoe u de wandbevestiging installeert. Neem
contact op met een technicus voor hulp voordat u de wandbeugel te bevestigt. We adviseren u dit niet zelf te doen.
Samsung Electronics is niet verantwoordelijk voor schade aan het product of voor verwondingen die u zelf of anderen
oplopen wanneer u besluit de tv zelf te installeren.
Specificaties voor de wandbevestigingsset (VESA)
✎✎De wandbevestigingsset is niet meegeleverd, maar wordt apart verkocht.
Plaats de wandbevestiging op een stevige wand die loodrecht op de vloer staat. Wanneer de wandbevestiging aan
andere bouwmaterialen bevestigd moet worden, moet u contact opnemen met de dichtstbijzijnde leverancier. Als u de
wandbevestiging aan het plafond of een schuine wand monteert, kan de tv vallen en kan dit leiden tot zwaar lichamelijk
letsel.
✎✎LET OP
•• In de onderstaande tabel vindt u de standaardafmetingen voor wandbevestigingssets.
•• Wanneer u onze wandbevestigingsset aanschaft, zijn een gedetailleerde installatiegids en alle vereiste
montageonderdelen daarbij inbegrepen.
•• Gebruik geen schroeven die niet aan de standaard VESA-normen voor schroeven voldoen.
•• Gebruik geen schroeven die langer zijn dan de standaardafmeting of die niet aan de standaard VESA-normen
voor schroeven voldoen. Schroeven die te lang zijn, kunnen de binnenkant van de televisie beschadigen.
•• Voor wandbevestigingen die niet voldoen aan de standaardspecificaties voor VESA-schroeven, kan de lengte
van de schroeven afwijken, afhankelijk van de specificaties voor wandbevestiging.
•• Draai de schroeven niet te vast. Hierdoor kan het product beschadigd raken of vallen, wat kan leiden tot
lichamelijk letsel. Samsung is niet aansprakelijk voor dit soort ongelukken.
•• Samsung is niet aansprakelijk voor productschade of lichamelijk letsel wanneer een niet-VESA of nietgespecificeerde wandbevestiging is gebruikt of wanneer de consument de installatie-instructies voor het product
niet in acht heeft genomen.
•• Bevestig de televisie niet in een hoek van meer dan 15 graden.
Productgroep
formaat in
cm
VESA-spec. (A * B)
Standaardschroef
Aantal
TE390
21,5
23,6
75 X 75
M4
4
Plaats de wandbevestigingsset niet terwijl de tv is ingeschakeld. Dit kan leiden tot lichamelijk letsel
door elektrische schokken.
Nederlands - 83
Overige informatie
Kensington-antidiefstalslot
Een Kensington-slot is een mechanisme waarmee u uw product fysiek kunt vergrendelen bij gebruik in een openbare
ruimte.
U wikkelt de kabel van het Kensington-slot rond een groot, onbeweeglijk voorwerp en bevestigt vervolgens het
Kensington-slot aan de achterkant van het product.
Afhankelijk van de fabrikant kunnen het uiterlijk en de vergrendelingsmethode enigszins afwijken van de onderstaande
afbeelding. Raadpleeg de handleiding bij het Kensington-slot voor aanvullende informatie over het juiste gebruik. Het
Kensington-slot wordt niet door Samsung geleverd.
<Optioneel>
✎✎Zoek het "K"-symbool aan de achterkant van het product. Naast het "K"-symbool bevindt zich een
bevestigingspunt voor het Kensington-slot.
Als u het product wilt vergrendelen, voert u deze stappen uit:
1. Wikkel de kabel van het Kensington-slot rond een groot, onbeweeglijk voorwerp, zoals een bureau of stoel.
2. Schuif het einde van de kabel met het bevestigde slot door de lus aan het einde van de kabel van het Kensingtonslot.
3. Steek het slot in de Kensington-opening op het product.
4. Sluit het slot.
✎✎Dit zijn algemene instructies. Zie voor exacte instructies de gebruiksaanwijzing bij het slotapparaat.
✎✎Het slot moet apart worden aangeschaft.
✎✎De plaats van het Kensington-slot kan afwijken afhankelijk van het model.
Nederlands - 84
Overige informatie
Opslag en onderhoud
Als u stickers van het scherm verwijdert, blijven er mogelijk wat resten achter. Haal de resten van het scherm alvorens u
gaat kijken.
Bij het reinigen van de behuizing en het scherm kunnen er krassen ontstaan. Zorg ervoor dat u de behuizing en het
scherm voorzichtig afneemt met een zachte doek om krassen te voorkomen.
Sproei geen water rechtstreeks op het product.
Vloeistoffen die in het product terechtkomen kunnen een
storing, brand of elektrische schok veroorzaken.
Reinig het product met een zachte doek die licht
met water is bevochtigd. Gebruik geen ontvlambare
vloeistoffen (zoals wasbenzine of thinner) of een
reinigingsmiddelen.
Nederlands - 85
Overige informatie
Licentie-informatie
Geproduceerd onder licentie van Dolby Laboratories.
Dolby en het symbool met de dubbele D zijn handelsmerken van Dolby Laboratories.
For DTS patents, see http://patents.dts.com. Manufactured under license from DTS, Inc. DTS, the
Symbol, DTS in combination with the Symbol, DTS Premium Sound, DTS Digital Surround, and
DTS Express are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States and/or other
countries. DTS, Inc. All Rights Reserved.
For DTS patents, see http://patents.dts.com. Manufactured under license from DTS Licensing
Limited. DTS, the Symbol, DTS in combination with the Symbol, and DTS Studio Sound are registered
trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States and/or other countries. ⓒ DTS, Inc. All
Rights Reserved.
The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or
registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.
This DivX Certified® device has passed rigorous testing to ensure it plays DivX® video.
To play purchased DivX movies, first register your device at vod.divx.com. Find your registration code in
the DivX VOD section of your device setup menu.
DivX Certified® to play DivX® video up to HD 1080p, including premium content.
DivX®, DivX Certified® and associated logos are trademarks of DivX, LLC and are used under license.
Covered by one or more of the following U.S. patents: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274.
This device supports DivX Plus Streaming® for enjoying HD movies and TV shows with advanced
features (multi-language subtitles, multiple audio tracks, chapters, smooth FF/RW, etc.) streamed to
your device.
Open Source License Notice
Open Source used in this product can be found on the following webpage.
(http://opensource.samsung.com) Open Source License Notice is written only English.
Correcte afvoer van dit product (inzameling en recycling van elektrische & elektronische apparatuur)
(Van toepassing in de Europese Unie en overige Europese landen met gescheiden inzamelingssystemen)
Dit label op het product, de accessoires of de documentatie bij dit product duidt erop dat het product en de
bijbehorende elektronische accessoires (bijvoorbeeld de oplader, heetste of UBS-kabel) aan het eind van de
levensduur niet mogen worden afgevoerd met het huishoudelijk afval. Om milieuverontreiniging of problemen voor de
volksgezondheid als gevolg van ongeregelde afvalverwerking te voorkomen, dient u deze items van het andere afval
te scheiden zodat de materialen op verantwoorde wijze kunnen worden hergebruikt. Thuisgebruikers moeten contact
opnemen met de winkel waar ze het product gekocht hebben of met de plaatselijke overheidsinstanties als ze willen
weten waar en hoe ze deze items op milieuvriendelijke wijze kunnen recyclen. Zakelijke gebruikers dienen contact op
te nemen met de leverancier en de voorwaarden en bepalingen van het koopcontract te raadplegen. Dit product en
de bijbehorende elektronische accessoires mogen niet samen met ander commercieel afval worden afgevoerd.
Juiste afvoer van de batterijen in dit product
(Van toepassing in de Europese Unie en andere Europese landen met systemen voor batterij-inzameling)
Wanneer deze markering op de batterij, de handleiding of de verpakking wordt weergegeven, geeft dit aan dat de
batterijen in dit product aan het einde van de levensduur niet samen met het gewone huishoudelijke afval mogen
worden afgevoerd. Wanneer u de chemische symbolen Hg, Cd of Pb ziet, betekent dit dat de batterij respectievelijk
kwik, cadmium of lood boven de referentieniveaus in EU-richtlijn 2006/66 bevat. Als batterijen niet op de juiste wijze
worden afgevoerd, kunnen deze stoffen schade aanrichten aan het milieu of de menselijke gezondheid. Om de
natuurlijke hulpbronnen te beschermen en hergebruik van materiaal te bevorderen, moet u batterijen scheiden van
andere soorten afval en deze via uw plaatselijke, gratis batterij-inzamelsysteem recyclen.
Nederlands - 86
Overige informatie
Specificaties
Bedrijf
Temperatuur: 10°C tot 40°C
Vochtigheid: 10 % ~ 80 %, niet-condenserend
Opslag
Temperatuur: -20°C tot 45°C
Vochtigheid: 5 % ~ 95 %, niet-condenserend
Omgevingsvereisten
Kantelen
TE390: -2° (±2.0°) ~15° (±2.0°)
Modelnaam
T22E390EW / T22E390EX
Schermformaat (Diagonaal)
Beeldresolutie
21,5 Inch (54 cm)
1920 X 1080@60Hz
Geluidsuitgang
Fysiek
(B x H x D)
Gewicht
5W x 2
Met voet
519,1 x 392,5 x 167,5 mm
Behuizing
519,1 x 327,7 x 49,6 mm
Met voet
3,98 kg
Behuizing
Modelnaam
3,54 kg
T24E390EW / T24E390EX
Schermformaat (Diagonaal)
Beeldresolutie
23,6 Inch (59 cm)
1920 X 1080@60Hz
Geluidsuitgang
Fysiek
(B x H x D)
Gewicht
5W x 2
Met voet
548,3 x 411,7 x 181,9 mm
Behuizing
548,3 x 333,3 x 40,6 mm
Met voet
4,21 kg
Behuizing
3,60 kg
✎✎De vormgeving en specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
✎✎Zie voor informatie over de stroomvoorziening en het energieverbruik het etiket op het product.
✎✎Sommige modellen zijn niet in alle regio's verkrijgbaar.
✎✎Als er geen stroomafsluitingsschakelaar aanwezig is, is het stroomverbruik pas "0" als de stekker uit het
stopcontact is verwijderd.
✎✎De functie DPM (Display Power Management) werkt niet als u de HDMI IN 1 (DVI)-poort van dit product gebruikt.
Nederlands - 87
Overige informatie
Index
A
E
L
Aan/uit-timer51
ECO-oplossing52
LED Clear Motion
Achtergrondverlichting29
Equalizer37
Licentie-informatie86
Algemeen54
35
Luidsprekerinstellingen38
Amusement28
F
Antenne39
Fijnafstemming47
M
Anynet+ (HDMI-CEC)
Filmmodus35
Media Play
Foto's (in AllShare Play)
Menutaal54
66
Anynet+ (HDMI-CEC)
instellen67
Auto Volume
38
Autom. uitsch.
52
Automatisch afstemmen
39
B
Beeld resetten
36
Beeldformaat30
Beeldmodus28
Beeldopties35
Bewegingsbelicht.34
C
Contact met Samsung
58
Contrast29
D
Digitale Clean View
35
DivX® Video On Demand
55
DTS TruDialog
37
DTS TruSurround HD
37
Dynamisch contrast
34
63
60
MPEG-ruisfilter35
Muziekweergave65
G
Gamma34
Geavanceerde instellingen
34
O
Geen signaal stdby
52
Geluid resetten
38
Ondersteunde
bestandsindelingen voor
muziekbestanden78
Geluidmodus36
Geluidsformaat48
Ondersteunde
ondertitelings- en Media Playbestandsindelingen77
H
P
HDMI-zwartniveau35
Paneelvergrend.54
Helderheid29
PIN wijzigen
Het beeld testen
56
PIP33
Het geluid testen
56
Problemen oplossen
Geluidseffect37
53
69
Huidkleur34
Progr.vergrendeling53
K
R
Kanalenlijst41
RGB-modus34
Kensington-antidiefstalslot84
Kleur29
Kleurruimte34
Kleurtint35
Nederlands - 88
Overige informatie
S
Schemamanager43
Scherpte29
Signaalinformatie56
Slaaptimer50
Software-update57
Spaarstand52
Spelmodus54
T
Tijd50
Timer uit
51
Tint (G/R)
29
V
Video afspelen
61
Videocodec78
W
Witbalans34
Z
Zelfdiagnose56
Zwarttinten34
Nederlands - 89
Adaptor information
Gebruik de onderstaande adapter om gevaar te voorkomen
Manufacturer : SAMSUNG
Adaptor model : A4514N_DSM ; A4514_DSM ; A3514_ESM
Manufacturer : Powernet
Adaptor model : A3514_FPN
To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this apparatus to rain or moisture.
Apparatus shall not be exposed to dripping or splashing and no objects filled with liquids, such as vases, shall
not be placed onthe apparatus.
For power cord use, see user manual.
ATENCION: SOLO PARA USO EN INTERIORES
Contact opnemen met SAMSUNG WORLDWIDE
Wanneer u vragen of opmerkingen hebt met betrekking tot Samsung-producten, neemt u contact op met de klantenservice van SAMSUNG.
Land
AUSTRIA
BELGIUM
BOSNIA
BULGARIA
CROATIA
CZECH
DENMARK
FINLAND
FRANCE
GERMANY
CYPRUS
GREECE
HUNGARY
ITALIA
LUXEMBURG
MONTENEGRO
SLOVENIA
NETHERLANDS
NORWAY
POLAND
PORTUGAL
ROMANIA
SERBIA
SLOVAKIA
SPAIN
SWEDEN
SWITZERLAND
UK
EIRE
LITHUANIA
LATVIA
ESTONIA
TURKEY
Klantenservice
0800-SAMSUNG (0800-7267864)
02-201-24-18
Website
www.samsung.com/at/support
www.samsung.com/be/support (Dutch)
www.samsung.com/be_fr/support (French)
055 233 999
www.samsung.com/support
0800 111 31 , Безплатна телефонна линия
www.samsung.com/bg/support
072 726 786
www.samsung.com/hr/support
800 - SAMSUNG (800-726786)
www.samsung.com/cz/support
Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o. V Parku 2343/24, 148 00 - Praha 4
70 70 19 70
www.samsung.com/dk/support
030-6227 515
www.samsung.com/fi/support
01 48 63 00 00
www.samsung.com/fr/support
0180 6 SAMSUNG bzw.
www.samsung.com/de/support
0180 6 7267864*
(*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem
Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf)
8009 4000 only from landline, toll free
80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from
www.samsung.com/gr/support
land line
(+30) 210 6897691 from mobile and land line
0680SAMSUNG (0680-726-786)
http://www.samsung.com/hu/support
0680PREMIUM (0680-773-648)
800-SAMSUNG (800.7267864)
www.samsung.com/it/support
261 03 710
www.samsung.com/be_fr/support
020 405 888
www.samsung.com/support
080 697 267 (brezplačna številka)
www.samsung.com/si/support
0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)
www.samsung.com/nl/support
815 56480
www.samsung.com/no/support
801-172-678* lub +48 22 607-93-33*
www.samsung.com/pl/support
Dedykowana infolinia do obsługi zapytań
dotyczących telefonów komórkowych: 801-672678* lub +48 22 607-93-33*
* (koszt połączenia według taryfy operatora)
808 20 7267
www.samsung.com/pt/support
*8000 (apel in retea)
www.samsung.com/ro/support
08008-726-78-64 (08008-SAMSUNG) Apel
GRATUIT
011 321 6899
www.samsung.com/rs/support
0800 - SAMSUNG (0800-726 786)
www.samsung.com/sk/support
0034902172678
www.samsung.com/es/support
0771 726 7864 (0771-SAMSUNG)
www.samsung.com/se/support
0800 726 78 64 (0800-SAMSUNG)
www.samsung.com/ch/support (German)
www.samsung.com/ch_fr/support (French)
0330 SAMSUNG (7267864)
www.samsung.com/uk/support
0818 717100
www.samsung.com/ie/support
8-800-77777
www.samsung.com/lt/support
8000-7267
www.samsung.com/lv/support
800-7267
www.samsung.com/ee/support
444 77 11
www.samsung.com/tr/support
© 2015 Samsung Electronics Co., Ltd. Alle rechten voorbehouden.
BN46-00461B-05

advertisement

Key Features

  • 59.9 cm (23.6") LED PLS
  • Full HD 1920 x 1080 pixels 16:9
  • 5 ms 250 cd/m² 1000:1
  • 25 W

Related manuals

Download PDF

advertisement