Samsung | CW-21M163N | Samsung CW-21M063NS Handleiding

W_KS9A(03138A-01)NED
2/17/04
5:03 PM
ELECT
Page 1
KLEURENTELEVISIE
Gebruikershandleiding
Lees deze handleiding voordat u de TV
in gebruik neemt en bewaar hem
om later iets op te zoeken.
AFSTANDSBEDIENING
MENUBEDIENING
TELETEKST-FUNCTIE (afhankelijk van het model)
W_KS9A(03138A-01)NED
11/21/03
10:25 AM
Page 2
Veiligheidsvoorschriften
NED
◆ Stel het televisietoestel niet bloot aan extreem hoge temperaturen of aan een extreem hoge
vochtigheidsgraad.
◆ Stel de TV niet bloot aan direct zonlicht of aan andere warmtebronnen.
◆ Stel de TV nooit bloot aan vloeistof.
◆ Steek nooit enig object in het toestel en plaats nooit een vaas of andere houder met vloeistof op de
TV.
◆ Haal de stekker uit het stopcontact en maak de antennekabel los van de TV als onweer dreigt of als
het bliksemt.
◆ Ga niet op het netsnoer staan en voorkom kinken in het netsnoer.
◆ Voorkom overbelasting van stopcontacten of verlengsnoeren omdat anders het risico van brand of
elektrische schok kan ontstaan.
◆ Gebruik een zachte en droge doek (die geen vluchtige stoffen bevat) om de TV te reinigen.
◆ Als de TV defect is, probeer deze dan nooit zelf te repareren. Neem contact op met een
gekwalificeerd technicus.
◆ Als u de afstandsbediening langere tijd niet gebruikt, verwijder dan de batterijen en bewaar de
afstandsbediening op een droge, koele plaats.
◆ Laat de afstandsbediening niet vallen.
Dit apparaat is niet bestemd voor gebruik in een industriële omgeving.
Let op
LET OP
NIET OPENEN, KANS OP
ELEKTRISCHE SCHOKKEN
LET OP: OPEN NOOIT DE ACHTERZIJDE VAN HET
TOESTEL OM ELEKTRISCHE SCHOKKEN TE
VERMIJDEN. HET TOESTEL BEVAT GEEN ONDERDELEN
DIE U ZELF KUNT REPAREREN. LAAT ONDERHOUD
OVER AAN EEN GEKWALIFICEERD TECHNICUS.
WAARSCHUWING: OM SCHADE TE VOORKOMEN
DIE BRAND OF SCHOKKEN KAN VEROORZAKEN,
MAG DIT TOESTEL NIET AAN REGEN OF VOCHT WORDEN
BLOOTGESTELD.
2
De driehoek met daarin een
bliksemsymbool met pijlpunt is een
waarschuwingsteken dat u
attendeert op levensgevaarlijke
spanningen in het toestel.
De driehoek met een uitroepteken
is een waarschuwingsteken dat
verwijst naar belangrijke
instructies voor het product.
☛
De netspanning staat op de achterzijde
van de TV aangegeven. De frequentie is
50 of 60 Hz.
W_KS9A(03138A-01)NED
11/21/03
10:25 AM
Page 3
NED
Inhoud
◆ UW TELEVISIE GEREEDMAKEN
■
Veiligheidsvoorschriften.................................................................................
■
Let op.............................................................................................................
■
Besturingspaneel aan voorzijde (afhankelijk van het model) ........................
■
De knoppen op het voorpaneel gebruiken.....................................................
■
Aansluitpanelen .............................................................................................
■
Infrarood afstandsbediening (Alle functies behalve Teletekst) ......................
■
Infrarood afstandsbediening (Teletekst-functies) ..........................................
■
Batterijen in afstandsbediening .....................................................................
■
Antenne of kabelantenne aansluiten .............................................................
■
Uw televisie aan- en uitzetten........................................................................
■
Uw televisie op standby zetten ......................................................................
■
Plug-en-Play-functie (afhankelijk van het model) ..........................................
■
Taal kiezen ....................................................................................................
2
2
4
4
5
6
7
8
8
9
9
10
11
◆ DE ZENDERS INSTELLEN
■
Zenders automatisch opslaan .......................................................................
■
Kanalen met het nummer tien of hoger selecteren........................................
■
Zenders handmatig opslaan ..........................................................................
■
Ongewenste zenders overslaan ....................................................................
■
Fijnafstemming van zenders instellen ...........................................................
■
Zendernummers sorteren ..............................................................................
12
12
13
14
15
16
◆ DE TELEVISIE GEBRUIKEN
■
Beeldtype kiezen ...........................................................................................
■
Beeldformaat kiezen (afhankelijk van het model)..........................................
■
Beeld instellen ...............................................................................................
■
Geluidstype kiezen (afhankelijk van het model) ...........................................
■
Geluid instellen (afhankelijk van het model) ..................................................
■
Volume regelen .............................................................................................
■
Extra geluidsinstellingen (afhankelijk van het model)
(Auto volume/Muziek/Pseudo stereo/Turbo sound) ......................................
■
Geluidsoptie kiezen (afhankelijk van het model) ...........................................
■
Het geluid tijdelijk uitschakelen......................................................................
■
Sluimertijd instellen........................................................................................
■
De actuele tijd instellen en weergeven (afhankelijk van het model) ..............
■
De televisie automatisch aan- en uitzetten (afhankelijk van het model)........
■
Het kinderslot inschakelen.............................................................................
■
De modus voor blauw scherm instellen.........................................................
21
22
23
24
25
26
27
28
◆ DE TELETEKST-FUNCTIE GEBRUIKEN (afhankelijk van het model)
■
Teletekst-functie (afhankelijk van het model) ................................................
■
Teletekst-informatie weergeven (afhankelijk van het model) ........................
■
Pagina via paginanummer kiezen (afhankelijk van het model) .....................
■
Pagina via FLOF kiezen (afhankelijk van het model) ....................................
■
Teletekst-pagina opslaan (afhankelijk van het model) ..................................
29
29
30
31
32
◆ INFORMATIE OVER AANSLUITINGEN EN AANBEVELINGEN VOOR GEBRUIK
■
Beelden vanuit externe bronnen bekijken .....................................................
■
Kabels aansluiten op ingangen en uitgangen voor audio/video ....................
■
Automatisch demagnetiseren om kleurvlekken te verwijderen......................
■
Problemen oplossen: Voordat u contact opneemt met de serviceafdeling....
32
33
34
34
Symbolen
Drukken
☛
➢
Belangrijk
Opmerking
3
17
17
18
19
20
20
W_KS9A(03138A-01)NED
2/17/04
5:03 PM
Page 4
Besturingspaneel aan voorzijde (afhankelijk van het model)
➣
NED
Knoppen en aanduidingen kunnen worden gewijzigd.
ΠMENUWEERGAVE
´ VOLUMEREGELAAR
ˇ ZENDERKEUZE
¨ INFRAROOD-SIGNAAL
ˆ STANDBY INDICATIE
Ø AAN/UIT-KNOP
De knoppen op het voorpaneel gebruiken
Als uw afstandsbediening niet meer werkt of als u deze kwijt bent,
kunt u de knoppen op het voorpaneel gebruiken om:
◆ De televisie in te schakelen wanneer deze zich in standby modus bevindt en kanalen te selecteren
(
of
C/P.
)
◆ Toegang te krijgen tot het hoofdmenu (
◆ Het volume in te stellen (
)
)
De knoppen op het voorpaneel hebben dezelfde functie als de
overeenkomstige knoppen op de afstandsbediening.
4
W_KS9A(03138A-01)NED
2/17/04
5:03 PM
Page 5
Aansluitpanelen
➢
De feitelijke configuratie van uw televisie kan anders zijn.
Dit is afhankelijk van het model.
NED
Voorkant (of Zijkant) van de Televisie
AV RCA-INGANGS-BUSSEN
➢
De oortelefoon (
) / hoofdtelefoon (
) aansluiten
◆ U kunt een oortelefoon/hoofdtelefoon aansluiten op de televisie als u naar een
televisieprogramma wilt kijken zonder andere mensen in uw omgeving lastig te vallen.
◆ Langdurig gebruik van een oortelefoon/hoofdtelefoon met een hoog volume kan
gehoorbeschadigingen veroorzaken.
Achterkant van de Televisie
VIDEO
OUTPUT
AUDIO
VIDEO
INPUT
INPUT
A
OUTPUT
AUDIO
B
C
B
C
B
B
C
C
B
(MONO)
VIDEO AUDIO
VIDEO L-AUDIO-R
MONITOR
-OUT
MONITOR
-OUT
INPUT
INPUT
A) AV SCART-INGANGS/UITGANGS-BUSSEN
B) 75 COAX-BUS VOOR TV-ANTENNE/KABELANTENNE
C) AV RCA-INGANGS/UITGANGS-BUSSEN
5
W_KS9A(03138A-01)NED
2/17/04
5:03 PM
Page 6
Infrarood afstandsbediening (Alle functies behalve Teletekst)
➣
NED
Knoppen en aanduidingen kunnen worden gewijzigd.
AAN/UIT
ZENDER DIRECT KIEZEN
EEN-/TWEECIJFERIGE
ZENDER KIEZEN
VOLUME VERHOGEN
GELUID TIJDELIJK
UITSCHAKELEN
VOLUME VERLAGEN
HEEN EN WEER SCHAKELEN
TUSSEN DE TWEE LAATST
WEERGEGEVEN KANALEN
VOLGENDE ZENDER
KEUZE EXTERNE INGANG
VORIGE ZENDER
KEUZE TUNER/KABEL-TV
WEERGAVE OP SCHERM
ELKE WEERGAVE AFSLUITEN
MENU WEERGEVEN
NAAR DE GEWENSTE MENUOPTIE GAAN/
EEN MENUOPTIEWAARDE
AANPASSEN
BEVESTIGING VAN WIJZIGING
BEELDAFMETING
KEUZE GELUIDSTYPE
(OPTIE)
TURBOGELUID AAN/PLUS/UIT
(OPTIE)
GELUIDSMENUWEERGAVE
(OPTIE)
➣
6
SLUIMERTIJD INSTELLEN
BEELDEFFECT SELECTEREN
GELUIDEFFECT SELECTEREN
(OPTIE)
De werking van de afstandsbediening kan beïnvloed worden als een felle lamp
dicht bij het toestel staat.
W_KS9A(03138A-01)NED
2/17/04
5:03 PM
Page 7
Infrarood afstandsbediening (Teletekst-functies)
➣
Knoppen en aanduidingen kunnen worden gewijzigd.
NED
TELETEKST-PAGINA
VASTHOUDENTELETEXT HOLD
NAAR VOLGENDE PAGINA
LIST/FLOF KIEZEN
NAAR VORIGE PAGINA
PAGINA VAN TELETEKST
OPROEPEN
ZENDER KIEZEN OP NAAM
SUBPAGINA VAN TELETEKST
TELETEKST GROOTTE
TELETEKST/PROGRAMME
DISPLAY
TELETEKST OPSLAAN
ONDERWERP KIEZEN MET
FASTEXT
7
W_KS9A(03138A-01)NED
2/17/04
5:03 PM
Page 8
Batterijen in afstandsbediening
NED
Plaats of vervang de batterijen van de afstandsbediening:
◆ Na aankoop van uw TV
◆ Wanneer u merkt dat de afstandbediening niet langer
betrouwbaar werkt
1
Druk bij het symbool ( ) op het dekseltje van de afstandsbediening en trek het in de richting van de pijl.
2
Plaats de batterijen en zorg ervoor dat deze in de juiste richting
zitten:
◆
◆
3
+ op de batterij bij + op de afstandsbediening
- op de batterij bij - op de afstandsbediening
Plaats het dekseltje weer terug door het in de richting van de pijl te
duwen.
Antenne of kabelantenne aansluiten
Voor de juiste weergave van tv-kanalen moet het toestel een signaal
ontvangen via een van de volgende bronnen:
◆ Een buitenantenne
◆ Een kabeltelevisienetwerk
◆ Een satellietnetwerk
Verbind de antenne of kabelantenne met de antennebus onder op de
achterzijde.
75Ω
of
Aansluiting
op de kabel
Achterkant van
de Televisie
8
W_KS9A(03138A-01)NED
2/17/04
5:03 PM
Page 9
Uw televisie aan- en uitzetten
NED
Het netsnoer zit aan de achterkant van de televisie.
1
2
Sluit het netsnoer aan op een daarvoor geschikt stopcontact.
➢
Gebruik een stopcontact met een voltage tussen 220 en 240
Volt.
Druk op de knop “
” (Aan/Uit) aan de voorkant van de televisie.
Resultaat: Het Standby-lampje op het voorpaneel gaat branden.
3
Druk op de knop POWER (
televisie aan te zetten.
) op de afstandsbediening om de
Resultaat: De zender die u het laatst hebt bekeken, wordt
automatisch opnieuw gekozen.
4
U kunt de televisie uitzetten door nogmaals op de knop “
(Aan/Uit) te drukken aan de voorkant van de televisie.
”
Uw televisie op standby zetten
U kunt de TV in de standby-modus zetten ter vermindering van:
◆ Het energieverbruik
◆ Slijtage van de beeldbuis
De standby-modus kan handig zijn als u tijdelijk wilt stoppen met
kijken (tijdens het eten bijvoorbeeld).
Na het inschakelen staat uw TV automatisch in de standby-stand.
1
Druk op de knop POWER (
) van de afstandsbediening.
Resultaat: Het toestel wordt uitgeschakeld en op de voorzijde van
het toestel licht een rood lampje op.
2
Druk op de knop POWER (
inschakelen.
➣
➣
) zodra u het toestel weer wilt
U kunt het scherm ook inschakelen door op de toets P
te drukken.
of
Laat uw televisietoestel nooit lange tijd standby staan
(bijvoorbeeld tijdens een vakantie). Schakel het toestel in
dit geval helemaal uit.
9
W_KS9A(03138A-01)NED
2/17/04
5:03 PM
Page 10
Plug-en-Play-functie (afhankelijk van het model)
NED
Wanneer de televisie voor het eerst wordt aangezet, worden
automatisch en achtereenvolgens drie basisinstellingen uitgevoerd:
instelling van taalkeuze, zender en klok.
1
Als de televisie op standby staat, drukt u op de knop
POWER ( ) van de afstandsbediening.
Resultaat: De melding Plug & Play wordt weergegeven. Deze
blijft enige tijd knipperen en vervolgens wordt
automatisch het menu Taalkeuze weergegeven.
2
Plug & Play
➣
Taalkeuze
English
Deusch
Français
Nederland
Espanõl
Instellen
Druk op de knop ▲ of ▼ om de gewenste taal te kiezen. Druk op
de knop MENU ( ) om de taal in te voeren. De melding Contr.
Ant. wordt nu weergegeven.
Português
Italiano
Sverige
Türkçe
EÏÏËÓÈο
3
Zorg ervoor dat de antenne op de televisie is aangesloten. Druk
vervolgens op œ of √ om de kanalen op te slaan (zie “Kanalen
automatisch opslaan” op pagina 12).
Resultaat: De horizontale balk wordt weergegeven en vervolgens
worden zenders opgeslagen in de volgorde waarin ze
voorkomen op de frequentieband.
Keuze
Contr. Ant.
Automatisch opslaan
Als er geen taal is geselecteerd in het menu Taalkeuze
wordt dit menu ongeveer 30 seconden later weergegeven.
Uit
P1C
471 MHz
48 %
4
Als het zoeken en opslaan is voltooid, wordt het menu Tijd
weergegeven.
5
Druk op de knop œ of √ om naar het uur of de minuut te springen.
Stel het uur of de minuut in door op de knop ▲ of ▼ te drukken (zie
ook “De actuele tijd instellen en weergeven” op pagina 25).
6
Wanneer u gereed bent, drukt u op de knop MENU (
).
Resultaat: De melding ENJOY YOUR WATCHING wordt
weergegeven, waarna de opgeslagen zender wordt
ingeschakeld.
Uit
7
Als u deze functie ongedaan wilt maken...
Tijd
Klok
Verplaats
11 : 35
Uit
ENJOY YOUR WATCHING
1
Druk op de knop MENU (
).
2
Druk op de knop ▲ of ▼ om de optie Functie te kiezen en
druk vervolgens op de knop œ of √.
3
Kies de optie Plug & Play door op de knop ▲ of ▼ en
vervolgens op de knop œ of √ te drukken.
Resultaat: De melding Plug & Play wordt weergegeven.
Functie
Taalkeuze : Nederland
Tijd
√
Plug & Play
√
Blauw scherm
: Uit
Kinder slot
√
Keuze
Binnen gaan
10
Uit
W_KS9A(03138A-01)NED
2/17/04
5:03 PM
Page 11
Taal kiezen
NED
Wanneer u uw televisie voor het eerst gaat gebruiken, moet u de
taal kiezen waarin de menu’s en aanwijzingen worden
weergegeven.
Modus œ
Instellen
Formaat
1
Druk op de knop MENU (
2
Druk op de knop ▲ of ▼ om de optie Functie te kiezen.
3
Druk op de knop œ of √ om de functie Taalkeuze te kiezen.
4
Kies een bepaalde taal door een aantal malen op de knop œ of √
te drukken.
5
Beeld
Voorkeur
√
: Normaal
).
Wanneer u gereed bent, drukt u op de knop EXIT (
) of drukt u
een aantal malen op de knop MENU ( ) om de normaal
weergave te hervatten.
Keuze
Binnen gaan
Uit
Functie
Taalkeuze : Nederland
Tijd
√
Plug & Play
√
Blauw scherm
: Uit
Kinder slot
√
Keuze
Instellen
11
Uit
√
W_KS9A(03138A-01)NED
2/17/04
5:03 PM
Page 12
Zenders automatisch opslaan
NED
U kunt de op uw televisie en in uw land beschikbare frequentiebereiken
afzoeken en alle gevonden zenders automatisch laten opslaan.
Beeld
Modus œ
Instellen
Formaat
Keuze
√
Voorkeur
√
: Normaal
Binnen gaan
Uit
Kanaal
Automatisch opslaan
Handmatig opslaan
Toevoegen/Wissen
Fijnafstemming
Sorteren
Keuze
Binnen gaan
P1C
471 MHz
√
√
√
√
√
De zenders worden opgeslagen in de volgorde waarin ze voorkomen op
de frequentiebanden. Het is mogelijk dat de automatisch toegewezen
nummers niet in de door u gewenste volgorde staan. In dat geval gaat u
naar “De opgeslagen zenders ordenen” op pagina 16.
1
Druk op de knop MENU (
2
Druk op de knop ▲ of ▼ om de optie Kanaal te kiezen.
3
Druk op de knop œ of √ om de functie Automatisch opslaan te
kiezen.
4
Druk nogmaals op de knop œ of √.
Resultaat: De horizontale balk wordt weergegeven en vervolgens
worden zenders opgeslagen in de volgorde waarin ze
voorkomen op de frequentieband. De zoekbewerking
wordt tenslotte automatisch beëindigd.
5
Wanneer het zoeken en opslaan is voltooid, wordt het menu
Sorteren weergegeven.
Uit
48 %
Uit
Kanaal
Sorteren
Van
Naar
Opslaan
Keuze
: P 1
: P-: ?
Instellen
➣
Uit
).
Doel...
Actie...
De opgeslagen zenders
ordenen in de gewenste
numerieke volgorde
Ga naar Stap 4 van de
procedure “De opgeslagen
zenders ordenen” op pagina 16.
De functie voor het opslaan
van zenders verlaten zonder
de zenders te ordenen
Druk een aantal malen op de
knop MENU ( ) totdat de
menu’s verdwijnen.
Als het geluid niet regelmatig functioneert nadat de kanalen
zijn opgeslagen, selecteert u het geluidssysteem dat het
beste overeenkomt in het menu Handmatig opslaan
(raadpleeg de tegenoverliggende pagina).
Kanalen met het nummer tien of hoger selecteren
Volg onderstaande aanwijzingen als u de nummerknoppen gebruikt
om een kanaal te selecteren dat is opgeslagen op zenderpositie tien
of hoger.
1
Druk op de knop -/--.
Resultaat: het symbool “--“ wordt weergegeven.
2
Voer het tweecijferige kanaalnummer in.
Voorbeeld: als u kanaal 42 wilt selecteren, drukt u op 4 en
vervolgens op 2.
12
W_KS9A(03138A-01)NED
2/17/04
5:03 PM
Page 13
Zenders handmatig opslaan
NED
Als u zenders handmatig opslaat kunt u :
◆ per gevonden zender kiezen of u die wilt opslaan
◆ kiezen onder welk nummer u elke gevonden zender
opslaat.
1
Druk op de knop MENU (
2
Druk op de knop ▲ of ▼ om de optie Kanaal te kiezen en druk
vervolgens op de knop œ of √.
3
Druk op de knop ▲ of ▼ om de optie Handmatig opslaan te
kiezen en druk vervolgens op de knop œ of √.
).
Resultaat: Het menu Handmatig opslaan wordt weergegeven
met de optie Kleur systeem actief.
4
Druk een aantal malen op de knop œ of √ totdat de kleurweergave
optimaal is.
Resultaat: De waarde van de optie Kleur systeem wordt
gewijzigd. (afhankelijk van het model)
Kanaal
Automatisch opslaan
Handmatig opslaan
Toevoegen/Wissen
Fijnafstemming
Sorteren
Keuze
Binnen gaan
√
√
√
√
√
Uit
Kanaal
Handmatig opslaan
Kleur systeem
Geluid systeem
Zoeken
Pr.No.
Opslaan
Keuze
: AUTO
: B/G
: -/+
: 18
: ?
Instellen
Uit
➞
AUTO ➞ PAL ➞ SECAM ➞ NTSC4.43
➣
5
Kanaal
NTSC4.43 is een "nep"-weergavestand die wordt
gebruikt door speciale videorecorders VCR om
onder het PAL-systeem opgenomen videobanden
te kunnen afspelen in de NTSC-stand.
Druk op de knop ▲ of ▼ om de optie Geluid systeem te kiezen en
druk een aantal malen op de knop œ of √ totdat de
geluidsweergave optimaal is.
Resultaat: De waarde van de optie Geluid systeem wordt
gewijzigd. (afhankelijk van het model)
➞
B/G ➞ D/K ➞ I ➞ L/L’ (optie)
➣
6
Als het geluid niet goed functioneert nadat de
kanalen zijn opgeslagen, selecteert u het
geluidssysteem dat het beste overeenkomt.
Handmatig opslaan
Kleur systeem
Geluid systeem
Zoeken
Pr.No.
Opslaan
Keuze
Instellen
7
U kunt een zendernummer toewijzen aan de zender door de optie
Pr.No. te kiezen. Druk op de knop œ of √ totdat u het juiste
nummer vindt.
8
U kunt de zender en het bijbehorende zendernummer opslaan door
de optie Opslaan te kiezen en vervolgens op de knop œ of √ te
drukken.
Resultaat: OK wordt weergegeven.
9
Herhaal Stappen 6 t/m 8 voor elke zender die u wilt opslaan.
10
Wanneer u het handmatige opslaan hebt voltooid, drukt u op de
knop EXIT (
) of drukt u een aantal malen op de knop MENU
( ) om de normaal weergave te hervatten.
Uit
Kanaal
Handmatig opslaan
Kleur systeem
Geluid systeem
Zoeken
Pr.No.
Opslaan
Keuze
: AUTO
: B/G
: -/+
: 18
: ?
Instellen
Selecteer de Zoeken en druk vervolgens op œ of √ om de
zoekopdracht te starten.
Resultaat: De zenderkiezer zoekt het frequentiebereik af totdat de
eerste zender of de gekozen zender op uw scherm
wordt weergegeven.
: AUTO
: B/G
: -/+
: 18
: ?
Uit
Kanaal
Handmatig opslaan
Kleur systeem
Geluid systeem
Zoeken
Pr.No.
Opslaan
Keuze
: AUTO
: B/G
: -/+
: 18
: ?
Instellen
Uit
Kanaal
Handmatig opslaan
Kleur systeem
Geluid systeem
Zoeken
Pr.No.
Opslaan
Keuze
Instellen
13
: AUTO
: B/G
: -/+
: 18
: OK
Uit
W_KS9A(03138A-01)NED
2/17/04
5:03 PM
Page 14
Ongewenste zenders overslaan
NED
U kunt de zenders van uw keuze uitsluiten van de zenderkeuze.
Wanneer u de opgeslagen zenders doorneemt, worden de zenders
die u wilt overslaan niet weergegeven.
Kanaal
Automatisch opslaan
Handmatig opslaan
Toevoegen/Wissen
Fijnafstemming
Sorteren
Keuze
Binnen gaan
√
√
√
√
√
Uit
Kanaal
Toevoegen/Wissen
P1
P2
P3
P4
Keuze
: Toegevoegd
: Toegevoegd
: Toegevoegd
: Toegevoegd
Instellen
Uit
Toevoegen/Wissen
Keuze
: Gewist
: Toegevoegd
: Toegevoegd
: Toegevoegd
Instellen
14
1
Druk op de knop MENU (
2
Druk op de knop ▲ of ▼ om de optie Kanaal te kiezen en druk
vervolgens op de knop œ of √.
3
Druk op de knop ▲ of ▼ om de optie Toevoegen/Wissen te kiezen
en druk vervolgens op de knop œ of √.
).
Resultaat: Het menu Toevoegen/Wissen wordt weergegeven.
Kanaal
P1
P2
P3
P4
Alle zenders die u niet uitdrukkelijk wilt overslaan, worden
weergegeven tijdens het zoeken.
Uit
4
Druk op de knop ▲ of ▼ om de gewenste zender te kiezen.
5
U kunt de gewenste zender toevoegen of verwijderen door op de
knop œ of √ te drukken.
6
Wanneer u gereed bent met het toevoegen en verwijderen van
zenders, drukt u op de knop EXIT (
) of drukt u een aantal malen
op de knop MENU ( ) om de normaal weergave te hervatten.
W_KS9A(03138A-01)NED
2/17/04
5:03 PM
Page 15
Fijnafstemming van zenders instellen
NED
Bij een goede ontvangst hoeft u de fijnafstemming niet aan te
passen, omdat dit automatisch gebeurt tijdens het zoeken en
opslaan. Bij een zwak signaal moet u soms zelf de afstemming
bijregelen.
1
Druk op de knop MENU (
2
Druk op de knop ▲ of ▼ om de optie Kanaal te kiezen en druk
vervolgens op de knop œ of √.
3
Druk op de knop ▲ of ▼ om de optie Fijnafstemming te kiezen
en druk vervolgens op de knop œ of √.
).
Resultaat: Het menu Fijnafstemming wordt weergegeven met
de optie Afstemmen actief.
4
Doel...
Gebruikte knop...
Een scherp en helder
beeld en goed
geluidskwaliteit krijgen
◆ œ of √.
Resultaat: De cursor op de
horizontale balk beweegt
van links naar rechts.
Het afgestelde beeld of
geluid in het geheugen
opslaan
◆ ▲ of ▼ om de optie Opslaan te
kiezen.
◆ œ of √.
Resultaat: OK wordt weergegeven.
Het aangepaste beeld of ◆ ▲ of ▼ om de optie Wissen te
geluid verwijderen
kiezen.
◆ œ of √.
Resultaat: OK wordt weergegeven.
5
Wanneer u gereed bent, drukt u op de knop EXIT (
) of drukt u
een aantal malen op de knop MENU ( ) om de normaal
weergave te hervatten.
Kanaal
Automatisch opslaan
Handmatig opslaan
Toevoegen/Wissen
Fijnafstemming
Sorteren
Keuze
Binnen gaan
√
√
√
√
√
Uit
Kanaal
Fijnafstemming
Afstemmen
Opslaan
Wissen
Keuze
: -/+
: ?
: ?
Instellen
Uit
Fijnafstemming
Kanaal
Fijnafstemming
Afstemmen
Opslaan
Wissen
Keuze
: -/+
: OK
: ?
Instellen
Uit
Kanaal
Fijnafstemming
Afstemmen
Opslaan
Wissen
Keuze
: -/+
: ?
: OK
Instellen
15
Uit
W_KS9A(03138A-01)NED
2/17/04
5:03 PM
Page 16
Zendernummers sorteren
NED
U kunt twee zendernummers omwisselen om:
◆ De volgorde te veranderen waarin die zenders
automatisch werden opgeslagen,
Kanaal
Automatisch opslaan
Handmatig opslaan
Toevoegen/Wissen
Fijnafstemming
Sorteren
Keuze
Binnen gaan
√
√
√
√
√
Uit
◆ Geef zenders waar u regelmatig naar kijkt een
gemakkelijk te onthouden nummer.
1
Druk op de knop MENU (
2
Druk op de knop ▲ of ▼ om de optie Kanaal te kiezen en druk
vervolgens op de knop œ of √.
3
Druk op de knop ▲ of ▼ om de optie Sorteren te kiezen en druk
vervolgens op de knop œ of √.
).
Kanaal
Sorteren
Van
Naar
Opslaan
Keuze
: P 1
: P-: ?
Instellen
Resultaat: Het menu Sorteren wordt weergegeven met de optie
Van actief.
Uit
4
Druk op de knop œ of √ totdat het zendernummer wordt
weergegeven dat u wilt wijzigen.
Resultaat: Het beeld van de gekozen zender wordt weergegeven.
Kanaal
5
Druk op de knop ▲ of ▼ om de optie Naar te kiezen.
6
Druk op de knop œ of √ totdat het nieuwe nummer wordt
weergegeven waaronder u de zender wilt opslaan.
Sorteren
Van
Naar
Opslaan
: P 1
: P 3
: ?
Resultaat: De gekozen zender komt in de plaats van de zender
die eerst onder het gekozen nummer was opgeslagen.
Keuze
Instellen
Uit
Voorbeeld: Als u P 1 kiest bij de optie Van en P 3 bij de optie Naar
gebeurt het volgende:
◆ Zender 1 wordt zender 3.
◆ Zender 3 wordt zender 1.
Kanaal
Sorteren
7
Van
Naar
Opslaan
Keuze
: P 3
: P 1
: OK
Instellen
Doel...
Gebruikte knop...
De uitwisseling van
zendernummers
bevestigen
◆ ▲ of ▼ om de optie Opslaan te
kiezen.
◆ œ of √.
Resultaat: OK wordt weergegeven.
➣ U kunt andere zendernummers
Uit
uitwisselen door de optie Van
te kiezen en terug te gaan naar
stap 4.
8
16
Wanneer u het ordenen van zenders hebt voltooid, drukt u op de
knop EXIT (
) of drukt u een aantal malen op de knop
MENU ( ) om de normaal weergave te hervatten.
W_KS9A(03138A-01)NED
2/17/04
5:03 PM
Page 17
Beeldtype kiezen
NED
Via de afstandsbediening kunt u het beeldtype kiezen dat het beste
bij uw eigen wensen past. De hierna volgende beeldeffecten zijn
beschikbaar in deze volgorde:
◆ Voorkeur, Standaard, Sport, Natural, Rustig.
1
Druk op de knop MENU (
Beeld
Modus œ
Voorkeur
Instellen
√
Formaat
: Normaal
√
).
Resultaat: Het menu Beeld wordt weergegeven.
Keuze
2
Instellen
Uit
Druk op de knop œ of √.
Resultaat: Het menu Modus wordt weergegeven.
3
Maak de gewenste selectie door op œ of √ te drukken.
4
Wanneer u tevreden bent over uw instellingen, drukt u op de knop
EXIT (
) of drukt u een aantal malen op de knop MENU ( ) om
de normaal weergave te hervatten.
➣
U kunt het gewenste beeldeffect ook selecteren door
eenvoudigweg op de knop “P.MODE” (Beeldmodus) van
de afstandsbediening te drukken.
Beeldformaat kiezen (afhankelijk van het model)
U kunt het beeldformaat kiezen dat het beste overeenstemt met uw
eigen wensen. De volgende beeldformaten zijn beschikbaar in de
onderstaande volgorde:
◆ Normaal
◆ Zoom
(Weergave op volledig scherm met beeldverhouding 16:9)
Beeld
Modus œ
Voorkeur
Instellen
√
Formaat
: Normaal
◆ 16:9
Keuze
1
Druk op de knop MENU (
Instellen
).
Resultaat: Het menu Beeld wordt weergegeven.
2
Druk op de knop œ of √.
3
Druk op de knop ▲ of ▼ om de optie Formaat te kiezen.
4
Maak de gewenste selectie door op œ of √ te drukken.
5
Wanneer u tevreden bent over uw instellingen, drukt u op de knop
EXIT (
) of drukt u een aantal malen op de knop MENU ( ) om
de normaal weergave te hervatten.
➣
U kunt het gewenste beeldformaat ook selecteren door
eenvoudigweg op de knop “P.SIZE (
)” (Beeldformaat)
van de afstandsbediening te drukken.
17
Uit
√
W_KS9A(03138A-01)NED
2/17/04
5:03 PM
Page 18
Beeld instellen
NED
Uw televisie heeft diverse regelaars waarmee u de beeldkwaliteit
optimaal kunt instellen:
Beeld
Modus œ
Instellen
Formaat
Voorkeur
√
: Normaal
◆ Kleur tint, Contrast, Helderheid, Scherpte, Kleur,
Tint (alleen NTSC)
√
1
Druk op de knop MENU (
).
Resultaat: Het menu Beeld wordt weergegeven.
Keuze
Binnen gaan
Uit
Beeld
2
Druk op de knop œ of √.
3
Druk op de knop ▲ of ▼ om de optie Instellen te kiezen en druk
vervolgens op de knop œ of √.
Instellen
Resultaat: Wanneer de optie Modus wordt ingesteld op Voorkeur,
wordt het menu Instellen weergegeven.
Kleur tint : Normaal
Contrast
90
Helderheid
50
Scherpte
50
Kleur
50
Keuze
Instellen
4
Instellen
Kleur tint : Normaal
Contrast
90
Helderheid
50
Scherpte
50
Kleur
50
Instellen
Contrast
5
Uit
91
➣
➣
18
Gebruikte knop...
◆
Kleur tint
◆ œ of √.
Resultaat: U kiest de gewenste optie
(Normaal, Warm1/2,
Koel1/2).
◆
◆
◆
◆
◆
Contrast
◆ œ of √.
Helderheid
Resultaat: De horizontale balk wordt
Scherpte
weergegeven.
Kleur
Tint (alleen NTSC)
Uit
Beeld
Keuze
Aanpassing van...
Wanneer u tevreden bent over uw instellingen, drukt u op de knop
EXIT (
) of drukt u een aantal malen op de knop MENU ( ) om
de normaal weergave te hervatten.
Het televisietoestel beschikt over een “automatisch
demagnetiseringssysteem” dat wordt ingeschakeld als er
sprake is van storende magneetvelden. U kunt het
televisiescherm demagnetiseren door de stroom uit te
schakelen met behulp van de knop “ ” (Aan/Uit) op het
voorpaneel (zie ook “Automatisch demagnetiseren om
kleurvlekken te verwijderen” op pagina 34).
Als u wijzigingen aanbrengt in de instellingen van
Instellen, wordt de beeldstandaard automatisch gewijzigd
in Voorkeur.
W_KS9A(03138A-01)NED
2/17/04
5:03 PM
Page 19
Geluidstype kiezen (afhankelijk van het model)
NED
U kunt het type geluidseffect kiezen dat u wilt gebruiken tijdens het
bekijken van een bepaald programma. De volgende geluidseffecten
zijn beschikbaar in de onderstaande volgorde:
◆ Voorkeur, Standaard, Muziek, Film, Spraak
1
Druk op de knop MENU (
2
Druk op de knop ▲ of ▼ om de optie Geluid te kiezen en druk
vervolgens op de knop œ of √.
).
Geluid
Modus œ
Voorkeur
Instellen
√
Auto volume
: Uit
Muziek
: Aan
Pseudo stereo : Uit
Turbo sound
: Uit
Keuze
Instellen
Resultaat: Het menu Modus wordt weergegeven.
3
Maak de gewenste selectie door op œ of √ te drukken.
4
Wanneer u gereed bent, drukt u op de knop EXIT (
) of drukt u
een aantal malen op de knop MENU ( ) om de normaal
weergave te hervatten.
➣
U kunt het gewenste geluidseffect ook selecteren door
eenvoudigweg op de knop “S.MODE“ (Geluidsmodus) van
de afstandsbediening te drukken.
19
Uit
√
W_KS9A(03138A-01)NED
2/17/04
5:03 PM
Page 20
Geluid instellen (afhankelijk van het model)
NED
De geluidsinstellingen kunnen worden aangepast aan uw
persoonlijke smaak.
Geluid
Modus œ
Voorkeur
lnstellen
√
Auto volume
: Uit
Muziek
: Aan
Pseudo stereo : Uit
Turbo sound
: Uit
Keuze
Binnen gaan
√
Uit
1
Druk op de knop MENU (
2
Druk op de knop ▲ of ▼ om de optie Geluid te kiezen en druk
vervolgens op de knop œ of √.
3
Druk op de knop ▲ of ▼ om de optie Instellen te kiezen en druk
vervolgens op de knop œ of √.
Resultaat: Wanneer de optie Modus wordt ingesteld op Voorkeur,
wordt het menu Instellen weergegeven.
Geluid
Instellen
Laag
Hoog
Balans
L 50
).
50
50
R 50
4
Selecteer de gewenste optie door op ▲ of ▼ te drukken en pas de
instelling aan uw voorkeur aan met œ of √.
5
Druk op de knop œ of √.
Resultaat: De horizontale balk wordt weergegeven.
Keuze
Instellen
Balans
L 49
Uit
6
Wanneer u tevreden bent over uw instellingen, drukt u op de knop
EXIT (
) of drukt u een aantal malen op de knop MENU ( ) om
de normaal weergave te hervatten.
R 51
➢
U kunt het geluidsmenu rechtstreeks weergeven door op de
knop “S. MENU” (Beeldmenu) te drukken op de
afstandsbediening.
Volume regelen
◆ Druk op de knop
om het geluid harder te zetten (de cursor
beweegt naar rechts)
◆ Druk op de knop
om het geluid zachter te zetten (de cursor
beweegt naar links)
➣
De geluidssterkte verandert niet:
◆ Wanneer u de televisie op standby zet
◆ Wanneer u de televisie uitzet met behulp van de knop
“ ” (Aau/Uit) op het voorpaneel
◆ Wanneer er sprake is van een stroomstoring.
20
W_KS9A(03138A-01)NED
2/17/04
5:03 PM
Page 21
Extra geluidsinstellingen (afhankelijk van het model)
NED
De volgende geluidsinstellingen kunnen worden aangepast aan uw
persoonlijke smaak.
Geluid
◆ Auto volume
Elke zender heeft zijn eigen signaalsterkte en het is voor u
dan ook niet eenvoudig het volume aan te passen telkens
wanneer u een andere zender kiest. Auto volume stelt u
in staat automatisch het volume van de gewenste zender
in te stellen door het geluidsniveau te verlagen als het
modulatiesignaal krachtig is of het geluidsniveau te
verhogen als het modulatiesignaal zwak is.
◆ Muziek
U hoort een melodie als het televisietoestel wordt aan- of
uitgezet.
◆ Pseudo stereo
De Pseudo stereo functie zet een eenkanaalssignaal
om in twee identieke signalen, hoorbaar via het linker
en rechterkanaal. Als de opties Pseudo stereo eenmaal
zijn in- of uitgeschakeld, blijven de instellingen actief
voor de geluidseffecten Standaard, Muziek, Film, en
Spraak.
◆ Turbo sound
U kunt genieten van een beter en dynamischer geluid
terwijl u naar een muziek-, film-, of andere zender kijkt.
Turbo sound versterkt zowel hogere als lagere
klankregisters (en biedt nog andere effecten).
Modus œ
Voorkeur
Instellen
√
Auto volume
: Aan
Muziek
: Aan
Pseudo stereo : Uit
Turbo sound
: Uit
Keuze
Druk op de knop MENU (
2
Druk op de knop ▲ of ▼ om de optie Geluid te kiezen en druk
vervolgens op de knop œ of √.
3
4
➢
Uit
Geluid
Modus œ
Voorkeur
Instellen
√
Auto volume
: Uit
Muziek
: Aan
Pseudo stereo : Uit
Turbo sound
: Uit
Keuze
Instellen
√
Uit
Geluid
Modus œ
Voorkeur
Instellen
√
Auto volume
: Uit
Muziek
: Aan
Pseudo stereo : Aan
Turbo sound
: Uit
Keuze
1
Instellen
√
Instellen
√
Uit
).
Doel...
Gebruikte knop...
Een optie wijzigen
▲ of ▼.
De gewenste optie kiezen (Aan/ Uit)
œ of √.
Geluid
Modus œ
Voorkeur
Instellen
√
Auto volume
: Uit
Muziek
: Aan
Pseudo stereo : Uit
Turbo sound
: Aan
Keuze
Instellen
Wanneer u tevreden bent over uw instellingen, drukt u op de knop
EXIT (
) of drukt u een aantal malen op de knop MENU ( ) om
de normaal weergave te hervatten.
U kunt het turbogeluid selecteren door eenvoudigweg op de
knop “TURBO” van de afstandsbediening te drukken.
21
Uit
√
W_KS9A(03138A-01)NED
2/17/04
5:03 PM
Page 22
Geluidsoptie kiezen (afhankelijk van het model)
NED
De knop “DUAL I-II” geeft de verwerking en uitvoer van het
audiosignaal weer en bestuurt dit. Wanneer de stroom wordt
ingeschakeld, wordt deze stand automatisch ingesteld op “Dual- I”
of “STEREO”, afhankelijk van de uitzending. De geluidsoptie kiezen
(afhankelijk van het model)
Indicatie op het scherm
Normaal uitzending
(Standaard audio)
MONO (Normaal gebruik)
MONO ↔ MONO
NICAM
(Normaal)
NICAM-stereo
STEREO ↔ MONO
NICAM
(Normaal)
NICAM Dual-I/II
Dual-I → Dual-II → MONO
NICAM NICAM (Normaal)
A2stereo
Normaal uitzending
(Standaard audio)
MONO (Normaal gebruik)
Tweetalig of Dual-I/II
Dual-I ↔ Dual-II
Stereo
➣
→
Normaal +
NICAM-mono
→
NICAMstereo
Type uitzending
STEREO ↔ MONO
(Geforceerd Mono)
◆ Als de ontvangst verslechtert, wordt het geluid beter als u
met de DUAL I-II-toets MONO kiest.
◆ Als het stereo-signaal zwak is (of regelmatig afwisselt
tussen STEREO-MONO), schakel dan over op MONO.
◆ Als u mono geluid ontvangt in de AV modus, sluit dan de
audiokabel aan op de ingangsbus “L”. Als het monogeluid dan alleen uit de linkerluidspreker komt, druk dan
op DUAL I-II van de afstandsbediening.
22
W_KS9A(03138A-01)NED
2/17/04
5:03 PM
Page 23
Het geluid tijdelijk uitschakelen
NED
U kunt het geluid tijdelijk uitschakelen, bijvoorbeeld als u de
telefoon wilt opnemen.
1
Druk op de knop MUTE (
).
Resultaat: Het geluid wordt uitgeschakeld en “
weergegeven.
2
” wordt
Wanneer u het geluid opnieuw wilt aanzetten met dezelfde
geluidssterkte als voorheen, drukt u nogmaals op de knop MUTE
( ) (of op een van beide volumeknoppen).
23
W_KS9A(03138A-01)NED
2/17/04
5:03 PM
Page 24
Sluimertijd instellen
NED
U kunt een periode van tussen 30 en 180 minuten kiezen waarna
de televisie automatisch op standby wordt gezet door op de knop
“SLEEP ( )” te drukken.
1
Druk op de knop SLEEP (
) op de afstandsbediening.
Resultaat :
2
Status van tijdklok voor
slaapstand...
Weergave op scherm...
Reeds ingesteld
De resterende tijd voordat de
televisie op standby wordt
gezet.
Nog niet is ingesteld
Het woord Uit.
Druk een aantal malen op de knop SLEEP ( ) en blader door de
voorgedefinieerde tijdsintervallen (30, 60, 90, 120, 150, 180).
Resultaat: De televisie wordt automatisch op standby gezet
wanneer de tijdklok de nul bereikt.
3
24
U kunt de functie voor het instellen van de tijdklok voor de
slaapstand uitschakelen door een aantal malen op de knop SLEEP
( ) te drukken en Uit te kiezen.
W_KS9A(03138A-01)NED
2/17/04
5:03 PM
Page 25
De actuele tijd instellen en weergeven (afhankelijk van het model)
NED
U kunt de klok van de televisie zodanig instellen dat de actuele
tijd wordt weergegeven wanneer u op de knop “INFO ( )” drukt.
U moet de tijd ook instellen als u de tijdklok voor automatisch
aan- en uitzetten wilt gebruiken.
➣
De klokinstelling wordt opnieuw ingeschakeld wanneer u
op de knop “ ” (Aan/Uit) drukt op het voorpaneel.
Functie
Taalkeuze : Nederland
Tijd
√
Plug & Play
√
Blauw scherm
: Uit
Kinder slot
√
Keuze
1
Druk op de knop MENU (
2
Druk op de knop ▲ of ▼ om de optie Functie te kiezen en druk
vervolgens op de knop œ of √.
Binnen gaan
Uit
).
Functie
Tijd
3
Druk op de knop ▲ of ▼ om de optie Tijd te kiezen en druk
vervolgens op de knop œ of √.
Klok
Timer
12 : 00
Uit
Resultaat: Het menu Tijd wordt weergegeven met de optie Klok
actief.
4
Doel...
Gebruikte knop...
Naar het uur of de minuut gaan
œ of √.
Het uur of de minuut instellen
▲ of ▼.
5
Wanneer u gereed bent, drukt u op de knop EXIT (
) of drukt u
een aantal malen op de knop MENU ( ) om de normaal
weergave te hervatten.
6
Weergave van...
Gebruik de knop “INFO (
Zenderinformatie
Eenmaal .
Actuele tijd
Tweemaal.
7
Instellen
Verplaats
)” ...
U kunt de weergave verwijderen door nogmaals op de knop INFO
( ) te drukken.
25
Uit
W_KS9A(03138A-01)NED
2/17/04
5:03 PM
Page 26
De televisie automatisch aan- en uitzetten (afhankelijk van het model)
NED
U kunt de tijdklokken voor aan-/uitzetten zodanig instellen dat de
televisie:
Functie
◆
Taalkeuze : Nederland
√
Tijd
Plug & Play
√
Blauw scherm
: Uit
√
Kinder slot
Keuze
Binnen gaan
Functie
Klok
Timer
Keuze
11 : 35
Uit
Instellen
Tijd
Keuze
1
Druk op de knop MENU (
2
Druk op de knop ▲ of ▼ om de optie Functie te kiezen en druk
vervolgens op de knop œ of √.
3
Druk op de knop ▲ of ▼ om de optie Tijd kiezen en druk
vervolgens op de knop œ of √.
4
Druk op de knop ▲ of ▼ om de optie Timer te kiezen.
5
Druk op de knop œ of √ om de optie Aan te kiezen.
Uit
6
Druk op de knop ▲ of ▼ om de optie Start tijd te kiezen.
7
Stel het tijdstip in waarop u de televisie wilt aanzetten.
Tijd
Keuze
11 : 35
Aan
07 : 00
--:--
Instellen
).
Resultaat: Het menu Tijd wordt weergegeven.
Functie
Klok
Timer
Start tijd
Stop tijd
De eerste stap is het instellen van de klok van de
televisie (zie “De actuele tijd instellen en weergeven” op
de vorige pagina). Als u de klok nog niet hebt ingesteld,
wordt de melding “Stel eerst klok in” weergegeven.
Resultaat: De opties Start tijd en Stop tijd worden
weergegeven.
11 : 35
Aan
--:---:--
Instellen
➣
Uit
Functie
Klok
Timer
Start tijd
Stop tijd
◆ Automatisch wordt uitgezet op het gekozen tijdstip
Uit
Tijd
Automatisch wordt aangezet en afgestemd op de zender
van uw keuze op het gekozen tijdstip
Uit
Doel...
Gebruikte knop...
Naar het uur of de minuut gaan
œ of √.
Het uur of de minuut aanpassen
▲ of ▼.
8
Op dezelfde manier kunt u het tijdstip instellen waarop u de
televisie wilt uitzetten.
9
Wanneer u gereed bent met het instellen van het tijdstip voor aanen uitzetten, drukt u op de knop EXIT (
) of drukt u een aantal
malen op de knop MENU ( ) om de normaal weergave te
hervatten.
Functie
➣
Tijd
Klok
Timer
Start tijd
Stop tijd
Keuze
11 : 35
Aan
07 : 00
23 : 00
Instellen
26
Uit
Automatisch uitschakelen
Hebt u de timer ingeschakeld, dan wordt de tv
automatisch uitgeschakeld als deze geen signaal ontvangt
gedurende 3 uur nadat de tv is ingeschakeld met de
timer. Deze functie is alleen beschikbaar wanneer de
timer is ingeschakeld. Hiermee voorkomt u lekkage of
oververhitting doordat de tv te lang aan staat omdat de
timer is ingeschakeld (bijvoorbeeld als u op vakantie
bent).).
W_KS9A(03138A-01)NED
2/17/04
5:03 PM
Page 27
Het kinderslot inschakelen
NED
U kunt het televisiekijken beperken door zenders van uw keuze te
blokkeren.
Functie
Voorbeeld : Zo kunt u bijvoorbeeld voorkomen dat uw
kinderen naar ongeschikte programma's kijken.
1
Druk op de knop MENU (
2
Druk op de knop ▲ of ▼ om de optie Functie te kiezen en druk
vervolgens op de knop œ of √.
3
Druk op de knop ▲ of ▼ om de optie Kinder slot te kiezen en
druk vervolgens op de knop œ of √.
Taalkeuze : Nederland
Tijd
√
Plug & Play
√
Blauw scherm
: Uit
Kinder slot
√
).
Keuze
Binnen gaan
Functie
Kinder slot
Resultaat: Het menu Kinder slot wordt weergegeven.
Kinder slot
4
Uit
: Uit
Schakel het kinderslot in door op œ of √ te drukken.
➣
Als u de blokkering van een zender wilt opheffen, schakelt u
het in op Uit.
Keuze
5
Druk op de knop ▲ of ▼ om de optie Pr.No. te kiezen. Selecteer
het nummer van de zender die moet worden geblokkeerd door op
œ of √ te drukken.
6
Druk op de knop ▲ of ▼ om de optie Slot te kiezen en druk
vervolgens op de knop œ of √.
Instellen
Uit
Functie
Kinder slot
Kinder slot
Pr.No.
Slot
Resultaat: Geblokkeerd wordt weergegeven.
7
Wanneer u gereed bent, drukt u op de knop EXIT (
) of drukt u
een aantal malen op de knop MENU ( ) om de normaal
weergave te hervatten.
➣
Keuze
Als er een kanaal geblokkeerd is, kunt u het menu
Kanaal niet openen door middel van de toetsen op het
toestel. In dit geval wordt de boodschap “Niet
beschikbaar” weergegeven. U kunt het menu alleen met
de afstandsbediening openen.
: Aan
: 1
: ?
Instellen
Uit
Functie
Kinder slot
Kinder slot
Pr.No.
Slot
Keuze
: Aan
: 1
: Geslokkeerd
Instellen
Uit
P1
Kinder slot
: Geslokkeerd
27
W_KS9A(03138A-01)NED
2/17/04
5:03 PM
Page 28
De modus voor blauw scherm instellen
NED
Functie
Taalkeuze : Nederland
Tijd
√
Plug & Play
√
Blauw scherm
: Aan
Kinder slot
√
Keuze
Instellen
28
Als er geen signaalontvangst is of als het signaal erg zwak is, wordt
het beeld vol ruis vervangen door een blauw scherm.
Als u toch naar het slechte beeld wilt kijken, moet u de optie Blauw
scherm op Uit zetten.
1
Druk op de knop MENU (
2
Druk op de knop ▲ of ▼ om de optie Functie te kiezen en druk
vervolgens op de knop œ of √.
3
Druk op de knop ▲ of ▼ om de optie Blauw scherm te kiezen.
4
Druk op de knop œ of √ om de gewenste optie (Aan/Uit) te
kiezen.
5
Wanneer u gereed bent, drukt u op de knop EXIT (
) of drukt u
een aantal malen op de knop MENU ( ) om de normaal
weergave te hervatten.
).
Uit
W_KS9A(03138A-01)NED
2/17/04
5:03 PM
Page 29
Teletekst-functie (afhankelijk van het model)
NED
De meeste TV-stations zenden “Teletekst” uit. Daarin vindt u onder
meer:
◆ Programmainformatie
◆ Nieuwsberichten
◆ Weerberichten
◆ Sportuitslagen
◆ Ondertiteling voor slechthorenden
Teletekstpagina’s hebben de volgende indeling:
Deel
Inhoud
A
Paginanummer.
B
Zendernaam.
C
Nummer huidige of gezochte pagina.
D
Datum en tijd.
E
Tekst.
F
Statusinformatie.
Teletekst-informatie weergeven (afhankelijk van het model)
U kunt Teletekst op elk gewenst moment oproepen, maar de
signaalontvangst moet goed zijn. In andere gevallen:
◆ Kan een deel van de informatie ontbreken
◆ Of verschijnen sommige pagina’s helemaal niet.
Via de onderstaande stappen roept u Teletekst op en verschijnt de
inhoudspagina op het scherm.
1
Kies met behulp van de knop
de Teletext-service biedt.
2
Druk op de knop TTX/MIX (
schakelen.
(
1
) of
(
1
) de zender die
) om de Teletext-functie in te
Resultaat: De indexpagina (pagina 100) wordt weergegeven. Deze
kan op elk gewenst moment opnieuw worden
weergegeven door op de knop
(index) te drukken.
3
U kunt de uitzending tegelijkertijd met de Teletext-pagina
weergeven door op de knop TTX/MIX (
) te drukken.
4
U kunt naar de normaal weergave terugkeren door op de knop TV
(
) te drukken.
29
W_KS9A(03138A-01)NED
2/17/04
5:03 PM
Page 30
Pagina via paginanummer kiezen (afhankelijk van het model)
NED
Druk op de cijfertoetsen van de afstandsbediening om rechtstreeks
het paginanummer op te geven:
1
Voer het driecijferige paginanummer in dat wordt aangegeven in de
inhoudsopgave door op de overeenkomstige numerieke toetsen te
drukken.
Resultaat: De huidige paginateller wordt verhoogd en de pagina
wordt vervolgens weergegeven.
2
Als de geselecteerde pagina is gekoppeld aan verschillende
secundaire pagina’s, worden de secundaire pagina’s een voor een
weergegeven. U kunt het beeld stilzetten op een bepaalde pagina
door op
(Vasthouden) te drukken. Druk nogmaals op
(Vasthouden) om door te gaan.
3
Maak gebruik van de verschillende weergave-opties:
Weergave van...
◆ Zowel Teletext-informatie als
normaal uitzending
30
Gebruikte knop...
TTX/MIX (
)
◆ Verborgen tekst (bijvoorbeeld
antwoorden op quizvragen)
(tonen)
◆ Het normaal scherm
(tonen) opnieuw
◆ Een secundaire pagina, door het
nummer van 4 cijfers in te voeren
(subpagina)
◆ De volgende pagina
(page-up)
◆ De vorige pagina
(page-down)
◆ Dubbelgrote letters op de:
• Bovenste helft van het scherm
• Onderste helft van het scherm
(formaat)
◆ Eenmaal
◆ Tweemaal
◆ Normal screen
◆ Three times
W_KS9A(03138A-01)NED
2/17/04
5:03 PM
Page 31
Pagina via FLOF kiezen (afhankelijk van het model)
NED
De onderwerpen op een Teletekst-pagina zijn met een kleur
gemarkeerd. U kiest een onderwerp door de toets met de
betreffende kleur in te drukken.
1
Geef de indexpagina van Teletext weer door op de knop TTX/MIX
(
) te drukken.
2
Druk op de gekleurde knop die overeenkomt met het onderwerp
dat u wilt kiezen (De beschikbare onderwerpen worden
aangegeven op de statusinformatieregel).
Resultaat: De pagina wordt weergegeven met extra informatie die
van kleurcodes is voorzien en op dezelfde manier kan
worden gekozen.
3
4
Weergave van:
Gebruikte kleur:
Vorige pagina
Rood.
Volgende pagina
Groen.
Wanneer u gereed bent, drukt u op de knop TV (
gaan naar de normaal uitzending.
) om terug te
31
W_KS9A(03138A-01)NED
2/17/04
5:03 PM
Page 32
Teletekst-pagina opslaan (afhankelijk van het model)
NED
U kunt maximaal vier Teletext-pagina’s opslaan.
1
Kies de LIST-stand.
Resultaat: Onderaan het scherm worden vier nummers van drie
cijfers worden weergegeven in verschillende kleuren.
2
Druk op de gekleurde knop die overeenkomt met de te vervangen
pagina.
3
Geef het nieuwe paginanummer op met behulp van de
cijfertoetsen.
4
Herhaal stappen 2 en 3 voor elke pagina die u wilt opslaan en
gebruik daarbij telkens een knop met een andere kleur.
5
Druk op de knop
(Opslaan) totdat de overeenkomstige blokken
beginnen te knipperen.
➣
De knop
wordt gebruikt om over te schakelen tussen:
◆ LIST-stand
◆ FLOF-stand
Beelden vanuit externe bronnen bekijken
Wanneer u uw verschillende audio- en videosysteemen hebt
aangesloten, kunt u de verschillende bronnen bekijken door de
juiste invoer te kiezen.
1
Controleer of alle noodzakelijke verbindingen zijn gemaakt.
2
Zet de televisie aan en druk, indien nodig, een of meerdere malen
op de knop VIDEO ( ) totdat de gewenste invoer wordt
weergegeven.
➢
➢
32
Afhankelijk van de gekozen bron, worden de beelden
mogelijk automatisch weergegeven.
Als u weer televisieprogramma’s wilt gaan bekijken,
drukt u op de knop TV ( ) en kiest u het nummer van de
gewenste zender.
W_KS9A(03138A-01)NED
2/17/04
5:03 PM
Page 33
Kabels aansluiten op ingangen en uitgangen voor audio/video
➢
De feitelijke configuratie van uw televisie kan anders zijn. Dit is
afhankelijk van het model.
Achterkant van de Televisie
AV-kabel
(afhankelijk van het model)
(afhankelijk van het model)
NED
VCR
VIDEO
OUTPUT
AUDIO
INPUT
Decoder/
Videospel
Video disc speler
VIDEO AUDIO
MONITOR
-OUT
Camcorder
INPUT
Satellietontvanger
(MONO)
VIDEO L-AUDIO-R
MONITOR
-OUT
INPUT
➢
De AV connector achter op het televisietoestel wordt
gebruikt voor apparatuur met een RGB-uitgang.
Voorkant (of Zijkant) van de Televisie
AV-kabel
(afhankelijk van het model)
(afhankelijk van het model)
Camcorder
Video disc speler
Decoder/
Videospel
➢
◆ De AV connector op de voorzijde van uw TV-toestel is bestemd voor
camcorders, video disc spelers en bepaalde videospelletjes.
◆ Als zowel op de aansluitingen op de voorzijde (of op het zijpaneel) en
de aansluitingen op de achterzijde externe apparatuur is aangesloten,
heeft de AV op de voorzijde (of op het zijpaneel) voorrang.
33
W_KS9A(03138A-01)NED
2/17/04
5:03 PM
Page 34
Automatisch demagnetiseren om kleurvlekken te verwijderen
NED
Rond de beeldbuis is een demagnetisatiespoel aangebracht, dus hoeft u de televisie normaal
gesproken niet handmatig te demagnetiseren.
Als u het toestel naar een andere plek verhuist en er verschijnen kleurvlekken op het scherm, moet u
het volgende doen:
◆ Zet de televisie met behulp van de knop “
” (Aan/Uit) op het voorpaneel
◆ Verwijder het netsnoer van de televisie uit het stopcontact
◆ Laat de televisie ongeveer 30 minuten lang uitstaan (op standby) zodat de automatische
demagnetisatiefunctie zijn werk kan doen en druk vervolgens op de knop POWER (
) op de
afstandsbediening.
☛
Als uw toestel onbeheerd achterblijft, drukt u op de knop “
uit te zetten.
” (Aan/Uit) om de televisie
Problemen oplossen: Voordat u contact opneemt met de serviceafdeling
Voer, voordat u contact opneemt met de serviceafdeling van Samsung, de volgende eenvoudige
controles uit.
Als u het probleem niet kunt oplossen met behulp van de onderstaande instructies, noteert u het model
en serienummer van de televisie en neemt u contact op met uw plaatselijke dealer.
Geen geluid of beeld
◆
◆
◆
◆
Normaal beeld maar geen
geluid
◆ Controleer het volume.
◆ Controleer of op de knop MUTE (
Geen beeld of zwart/wit-beeld
◆ Pas de kleurinstellingen aan.
◆ Controleer of u het juiste uitzendsysteem hebt gekozen.
Storing in beeld en geluid
◆ Probeer vast te stellen welk elektrisch apparaat de storing veroorzaakt en
verplaats dit.
◆ Sluit het netsnoer aan op een ander stopcontact.
Wazig beeld, beeld met ruis of
vervormd geluid
◆ Controleer de richting, locatie en aansluitingen van uw antenne.
De storing wordt vaak veroorzaakt door het gebruik van een binnenantenne.
Afstandsbediening werkt niet
◆ Vervang de batterijen in de afstandsbediening.
◆ Maak de bovenkant van de afstandsbediening (transmissievenster) schoon.
◆ Controleer de polen van de batterijen.
34
Controleer of het netsnoer is aangesloten op een stopcontact.
Controleer of u op de knop “ ” (Aan/Uit) hebt gedrukt.
Controleer de contrast- en helderheidsinstellingen.
Controleer het volume.
) is gedrukt op de afstandsbediening.
W_KS9A(03138A-01)NED
2/17/04
5:03 PM
Page 35
Memo
NED
35
W_KS9A(03138A-01)NED
2/17/04
5:03 PM
Page 36
- SERVICE NA VERKOOP
- Aarzel niet contact op te nemen met uw leverancier of
servicedienst als een verandering in de prestaties van
uw product er op wijst dat mogelijk een defect is
ontstaan.
ELECTRONICS
Belangrijk
Geachte koopster/koper,
De batterijen welke in dit product worden gebruikt
bevatten stoffen die schadelijk zijn voor het milieu.
Gooi darom nooit batterijen bij
het gewone huisvuil.
Laat bij voorkeur de batterijen
door uw vakhandelaar vervangen
of level de batterijen in bij het
chemo inzamelpunt in uw gemeete
indien u de batterijen zelf verwisselt.
AA68-03138A-01
Download PDF

advertising