Samsung | LE40R51B | Samsung LE32R41B Handleiding

BN68-00883C-00Dut.qxd
1/5/04 1:46 PM
Page 1
LCD TV
LE26R51B
LE26R41B
LE32R51B
LE32R52B
LE32R41B
LE40R51B
Gebruiksaanwijzing
Lees voordat u het toestel in gebruik
neemt deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door
en bewaar deze voor later gebruik.
SCHERMMENU'S
PC DISPLAY
PICTURE IN PICTURE (PiP)
TELETEKST
Registreer uw product op
www.samsung.com/global/register en win!
BN68-00883C-00Dut.qxd
1/5/04 1:46 PM
Page 2
Voorzorgsmaatregelen bij het weergeven van een stilstaand beeld
Een stilstaand beeld kan onherstelbare schade aan uw tv veroorzaken.
• Digital-ready tv: wanneer u een
standaard scherm (4:3) modus selecteert
voor het bekijken van een SD-niveau
digitale uitzending (en de set-top box
(digitale decoder) output is 480p).
• Digital-ready tv: wanneer u de breedbeeld
(16:9) modus selecteert voor het bekijken
van een SD-niveau digitale uitzending (en
de set-top box output is 1080i).
Ondanks het feit dat digitale tv in de modus
breedbeeld (16:9) HD-formaat moet worden
weergegeven, laten zenders soms
programma´s, die oorspronkelijk in het
gewone beeldformaat (4:3) zijn gemaakt,
zien door de signalen in digitale vorm te
converteren, waardoor de linker- en
rechterzijkanten van het scherm zijn
afgesneden.
NB: Als de randen links en rechts en het
midden van het scherm vast blijven
gedurende een langere periode, blijven
de hoeveelheden lichttransmissie ook
gevarieerd waardoor de randen sporen
kunnen achterlaten.
Laat het scherm niet te lang in de
pauzemodus staan, want dit zou tot tijdelijke
of permanente beeldinbranding kunnen
leiden.
• Digital-ready tv: wanneer de tv
HD-signalen ontvangt (en de set-top box
output is 1080i).
Wanneer u een digitale HD-uitzending
bekijkt op een gewone (4:3) tv met het
beeldformaat "16:9" of "panorama"
geselecteerd, kunt u het programma wel
bekijken maar de randen aan de boven- en
onderkant van het scherm zijn afgesneden.
NB: Als de randen boven en onder en het
midden van het scherm vast blijven
gedurende een langere periode, blijven
de hoeveelheden lichttransmissie ook
gevarieerd waardoor de randen sporen
kunnen achterlaten.
Laat het scherm niet te lang in de
pauzemodus staan, want dit zou tot tijdelijke
of permanente beeldinbranding kunnen
leiden.
BN68-00883C-00Dut.qxd
1/5/04 1:46 PM
• Geïntegreerde digitale tv (breedbeeld):
wanneer de tv SD-niveau (gewone)
uitzendsigalen ontvangt (ontvangt 480p
gewone signalen).
• Digital-ready tv (breedbeeld):
wanneer de tv SD-niveau (gewone)
uitzendsigalen ontvangt (met een
set-top box).
Page 3
Ondanks het feit dat digitale tv in de modus
breedbeeld (16:9) HD-formaat moet worden
weergegeven, laten zenders soms
programma´s, die oorspronkelijk in het
gewone beeldformaat (4:3) zijn gemaakt,
zien door de signalen in digitale vorm te
converteren, waardoor de linker- en
rechterzijkanten van het scherm zijn
afgesneden.
• Wanneer u een analoge (gewone)
uitzending op een breedbeeld tv bekijkt
(met de 4:3 schermmodus
geselecteerd).
NB: Als de randen links en rechts en het
midden van het scherm vast blijven
gedurende een langere periode, blijven
de hoeveelheden lichttransmissie ook
gevarieerd waardoor de randen sporen
kunnen achterlaten.
Laat het scherm niet te lang in de
pauzemodus staan, want dit zou tot tijdelijke
of permanente beeldinbranding kunnen
leiden.
• Wanneer u een dvd, cd of video
bekijkt in breedbeeld (21:9) formaat
op een breedbeeld (16:9) tv.
• Wanneer u een computer of game
console aansluit op de tv en de 4:3
schermmodus selecteert.
Als u een dvd-speler, computer of een game
console op de breedbeeld tv aansluit en een
film bekijkt of spel speelt in de gewone (4:3)
of breedbeeld (21:9) schermmodus, worden
de linker- en rechterranden of de randen
aan de boven- en onderzijde van het
scherm afgesneden.
NB: Als de randen links en rechts en het
midden van het scherm vast blijven
gedurende een langere periode, blijven
de hoeveelheden lichttransmissie ook
gevarieerd waardoor de randen sporen
kunnen achterlaten.
Laat het scherm niet te lang in de
pauzemodus staan, want dit zou tot tijdelijke
of permanente beeldinbranding kunnen
leiden.
BN68-00883C-00Dut.qxd
1/5/04 1:46 PM
Page 2
Inhoud
UWTv/MONITOR AANSLUITEN
EN GEBRUIKSKLAAR MAKEN
Overzicht van het bedieningspaneel .........................................................................
Overzicht van het aansluitpaneel ..............................................................................
- Aansluiten op antenne of kabeltelevisienetwerk (afhankelijk van het model)......
- Het aansluiten van apparatuur (DTV/DVD)...........................................................
- Externe Audio/Video-apparatuur aansluiten ..........................................................
- SERVICE ................................................................................................................
- Het aansluiten van een Set-Top Box, VCR of DVD..............................................
- Het aansluiten van HDMI/DVI................................................................................
- Computer aansluiten ..............................................................................................
- Het aansluiten van audio........................................................................................
- Kensingtonslot ........................................................................................................
Overzicht van de afstandsbediening (uitgezonderd teletekstfuncties).....................
Overzicht van de afstandsbediening (Teletekstfuncties) ..........................................
Batterijen in de afstandsbediening plaatsen .............................................................
In - en uitschakelen....................................................................................................
Televisie in standby-modus zetten ............................................................................
Afstandsbediening leren gebruiken ...........................................................................
Plug & Play.................................................................................................................
Taal kiezen..................................................................................................................
KANALEN
INSTELLEN
Kanalen automatisch opslaan ...................................................................................
Kanalen handmatig opslaan ......................................................................................
Kanalen wijzigen ........................................................................................................
Opgeslagen kanalen sorteren ...................................................................................
Kanaalnamen vastleggen ..........................................................................................
Kanalen nauwkeurig instellen....................................................................................
BEELD
22
23
24
24
25
25
26
27
28
29
30
31
INSTELLEN
Volume instellen .........................................................................................................
Geluid tijdelijk uitschakelen........................................................................................
Geluidsmodus selecteren ..........................................................................................
De geluidsstandaard wijzigen....................................................................................
De geluidsinstellingen aanpassen.............................................................................
Nederlands-2
15
16
18
19
20
21
INSTELLEN
De beeldstandaard aanpassen..................................................................................
Aangepast beeld instellen..........................................................................................
De kleurtint wijzigen ...................................................................................................
De beeldinstellingen terugstellen naar de standaard fabrieksinstellingen ...............
Het beeldformaat selecteren......................................................................................
Het beeld stilzetten.....................................................................................................
Gebruik maken van de Digital (digitale geluidsonderdrukking) -functie...................
DNIe (Digital Natural Image engine) .........................................................................
Persoonlijke kleurinstelling.........................................................................................
Dynamisch contrast....................................................................................................
Lichtsensor .................................................................................................................
Beeld-in-Beeld (PiP)...................................................................................................
GELUID
4
5
6
6
6
6
6
7
7
7
7
8
9
10
11
11
12
13
14
33
34
34
35
35
BN68-00883C-00Dut.qxd
1/5/04 1:46 PM
Page 3
Inhoud
GELUID
INSTELLEN
De TruSurround XT (SRS TSXT) instellen ........................................................
Het volume automatisch aanpassen ................................................................
Koptelefoon aansluiten........................................................................................
De Interne mute selecteren ................................................................................
Het geluid van het subbeeld weergeven ............................................................
TIJD
INSTELLEN
De huidige tijd instellen en weergeven ..............................................................
Standby-klok instellen..........................................................................................
De televisie automatisch aan uitschakelen ........................................................
Het kinderslot activeren ......................................................................................
VERSCHILLENDE
40
41
42
43
FUNCTIES GEBRUIKEN
Blauwe schermmodus instellen ..........................................................................
Melodie selecteren ..............................................................................................
Een extern apparaat voor de invoer selecteren ................................................
Beelden van externe bronnen weergeven ........................................................
PC
36
37
38
38
39
44
44
45
46
INSTELLEN
Uw software installeren (gebaseerd op Windows XP) ......................................
Het PC-beeld automatisch aanpassen ..............................................................
Grovere of fijnere afstelling van het beeld..........................................................
De beeldpositie wijzigen......................................................................................
De beeldinstellingen initialiseren ........................................................................
TELETEKSTFUNCTIE
GEBRUIKEN
Teletekstdecoder..................................................................................................
Teletekstinformatie weergeven............................................................................
Specifieke teletekstpagina selecteren ................................................................
Fastext gebruiken om een teletekstpagina te selecteren ..................................
TIPS
47
48
49
50
51
52
52
53
54
VOOR GEBRUIK
Problemen oplossen:
voordat u contact opneemt met de technische dienst ......................................
De muurbevestigingsbeugel installeren (LE26R51B, LE26R41B) ....................
De muurbevestigingsbeugel installeren
(LE32R51B, LE32R52B, LE32R41B, LE40R51B) ............................................
De standaard installeren
(LE26R51B, LE26R41B, LE32R51B, LE32R52B, LE32R41B) ........................
De anti-diefstal vergrendeling gebruiken ............................................................
Technische specificaties en milieu......................................................................
Weergavemodus (PC) ........................................................................................
Pinconfiguraties ..................................................................................................
55
56
58
60
61
62
63
64
Symbolen
Druk op
Belangrijk
Opmerking
Nederlands-3
BN68-00883C-00Dut.qxd
1/5/04 1:46 PM
Page 4
Overzicht van het bedieningspaneel
-
LE26R51B
LE32R51B
LE32R52B
LE40R51B
- LE26R41B
- LE32R41B
SOURCE
Hiermee kunt u alle beschikbare ingangsbronnen
weergeven. (TV, Ext. 1, Ext. 2, AV, S-Video,
Component, PC, HDMI). U kunt ook de toets
SOURCE
gebruiken op het bedieningspaneel van
uw TV om een bron te selecteren.
MENU
Druk op de toets om op uw scherm het menu met
de functies van uw televisie te bekijken.
+
Hiermee kunt u het volume verlagen of verhogen.
U kunt deze toets ook gebruiken om items in het
schermmenu te selecteren.
(Stroom)
Druk op de toets om de televisie aan en uit te
zetten.
Controlelampje stroom
Knippert en gaat uit als de stroom ingeschakeld is
en licht op bij de modus stand-by.
Optische sensor
Hiermee kunt u de helderheid van het scherm
automatisch aanpassen op basis van de helderheid
van de omgeving. Deze sensor werkt wanneer
Lichtsensor is ingeschakeld.
Sensor voor de afstandsbediening
Richt de afstandsbediening op dit punt op de TV.
Druk op de afstandsbediening om van kanaal
te veranderen. U kunt met de afstandsbediening
ook diverse onderdelen van het beeldmenu
markeren. (Zonder de afstandsbediening kunt u de
TV inschakelen door de kanaaltoetsen in te
drukken.)
Nederlands-4
Speakers
BN68-00883C-00Dut.qxd
1/5/04 1:46 PM
Page 5
Overzicht van het aansluitpaneel
Netvoeding
Wanneer u een audio- of videosysteem op uw tv/monitor aansluit, dient u alle apparaten uit te
schakelen.
Nederlands-5
BN68-00883C-00Dut.qxd
1/5/04 1:46 PM
Page 6
Overzicht van het aansluitpaneel
Aansluiten op antenne of kabeltelevisienetwerk (afhankelijk van het model)
Voor de juiste weergave van tv-kanalen moet het toestel een signaal ontvangen via een van de volgende
bronnen:
- Een buitenantenne
- Een kabeltelevisienetwerk
- Een satellietnetwerk
Het aansluiten van apparatuur (DTV/DVD)
- Verbind de kabels van uw videoapparatuur met het aansluitpunt (“PR”, “PB”, “Y”) aan de achterkant van
uw toestel en de andere uiteinden van de kabels met de corresponderende uitgaande aansluitpunten voor
video op de DTV of DVD.
- Als u zowel de Set-Top Box als de DTV (of DVD) wilt aansluiten, moet u eerst de Set-Top Box met de DTV
(of DVD) verbinden en vervolgens de DTV (of DVD) met het aansluitpunt (“PR”, “PB”, “Y”) op uw toestel.
- De Y-, Pb- en Pr-aansluitpunten op uw apparatuur (DTV of DVD) worden soms aangegeven als Y, B-Y en RY, of Y, Cb en Cr.
- Sluit de RCA-audiokabels aan op "R - AUDIO - L" aan de achterkant van uw toestel en de andere uiteinden
op de corresponderende uitgaande aansluitpunten voor audio op de DTV of DVD.
Externe Audio/Video-apparatuur aansluiten
- Sluit een RCA- of S-VIDEO-kabel aan op de externe audio- of videoapparatuur zoals een videorecorder,
DVD-speler of camcorder.
- Sluit het ene uiteinde van RCA audiokabels aan op de aansluitingen “R - AUDIO - L” aan de
achterzijde van de tv/monitor en het andere uiteinde op de corresponderende uitgangen van het
audioapparaat.
- Op de hoofdtelefoonuitgang( ) aan de achterzijde van de tv/monitor kunt u een hoofdtelefoon aansluiten.
Wanneer de hoofdtelefoon is aangesloten worden de ingebouwde luidsprekers uitgeschakeld.
ONDERHOUD
- Aansluiting voor technicus
Het aansluiten van een Set-Top Box, VCR of DVD
- Verbind de scartkabel van de VCR of de DVD met het scartaansluitpunt van de VCR of de DVD.
- Als u zowel de Set-Top Box als de VCR (of DVD) wilt aansluiten, dient u eerst de Set-Top Box met de VCR
(of DVD) te verbinden en vervolgens de VCR (of DVD) op uw toestel aan te sluiten.
Specificaties voor de invoer/uitvoer
Aansluitpunt
Invoer
Video
Audio (R/L)
S-Video
Uitvoer
RGB
Video+Audio (R/L)
SCART 1 (EXT 1)
Alleen tv-uitgang
SCART 2 (EXT 2)
Monitoruitgang
(TV/Ext. 1/Ext. 2/AV/S-VHS)
Nederlands-6
BN68-00883C-00Dut.qxd
1/5/04 1:46 PM
Page 7
Overzicht van het aansluitpaneel
Het aansluiten van HDMI/DVI
- Ondersteunt verbindingen met audiovisuele apparatuur die met HDMI verbonden kan worden
(set top boxes, DVD-spelers, audiovisuele ontvangers en digitale tv's).
- Er is geen geluidsaansluiting nodig bij een verbinding van HDMI naar HDMI.
Wat is HDMI?
- HDMI, of high-definition multimedia interface, is een toekomstige standaard om digitale audio-en
videosignalen over te brengen met gebruikmaking van één enkele kabel zonder compressie.
- “Multimedia interface” is een specifiekere naam voor deze standaard aangezien meerkanaals digitale
audio (5.1 kanalen) wordt ondersteund. Het verschil tussen HDMI en DVI is dat het HDMI -apparaat
kleiner is, de HDCP (High Bandwidth Digital Copy Protection) -voorziening geïnstalleerd heeft en
meerkanaals digitale audio ondersteunt.
- Gebruik de HDMI/DVI-terminal voor een DVI-verbinding met uitgebreide apparatuur.
Voor deze verbinding dient u gebruik te maken van een DVI-naar-HDMI-kabel of van een
DVI-HDMI-aanbieder en de "R - AUDIO - L"-terminal op DVI te zetten voor geluidsweergave.
Computer aansluiten
- Verbind de D-SUB-kabel met "PC (PC IN)" aan de achterkant van uw set en het andere uiteinde met de
videokaart van uw computer.
- “AUDIO (PC IN)” aan de achterzijde van uw tv/monitor en het andere uiteinde op “Audio Out” van de
geluidskaart van uw computer.
Het aansluiten van audio
- Sluit de RCA audiokabels aan op "R - AUDIO - L" aan de achterkant van uw toestel en verbind de andere
uiteinden met de corresponderende aansluitpunten voor audio op de versterker of de DVD Home Theater.
Speaker
SCART2 Out (uit) & Audio out (uit)
Radiofreq uentie Scart, AV, S-Video
Component, PC, HDMI RF
Scart, AV, S-Video
Component, PC, HDMI
Interne mute uit
Uitgang speakers
Uitgang speakers
Uitgang speakers
Uitgang geluid
Uitgang geluid
Uitgang geluid
Interne mute aan
Mute
Mute
Mute
Uitgang geluid
Uitgang geluid
Uitgang geluid
Geen videosignaal
Mute
Mute
Mute
Mute
Uitgang geluid
Uitgang geluid
Kensingtonslot
-
Zie “De anti-diefstal vergrendeling gebruiken” van de TV op pagina 61.
< LE32R51B / LE32R52B / LE32R41B >
< LE26R51B / LE26R41B / LE40R51B >
Nederlands-7
BN68-00883C-00Dut.qxd
1/5/04 1:46 PM
Page 8
Overzicht van de afstandsbediening (uitgezonderd teletekstfuncties)
Standby-toets voor de
televisie
(zie pagina 11)
Beeld bevriezen
(zie pagina 25)
Beeld-in-beeld aan / uit
(zie pagina 31~32)
Automatisch uitschakelen
(zie pagina 41)
Nummertoetsen voor
directe kanaalkeuze
DNIe-demo aan/uit
(zie pagina 27)
Geluid tijdelijk uitzetten
(zie pagina 34)
-Meer volume
-Minder volume
(zie pagina 33)
Selecteer direct de TV-modus
Menu weergeven en
wijzigingen bevestigen
(zie pagina 12)
Vorig kanaal
Invoer video selecteren
(zie pagina 46)
-Volgend kanaal
-Vorig kanaal
(zie pagina 12)
Beeldinstellingen weergeven
(zie pagina 40)
Verlaat het schermmenu
Muisaanwijzer in het menu bedienen
(zie pagina 12)
Geluidseffect-keuze
(zie pagina 35)
Geluidmodus-keuze
(zie pagina 34)
Gebruik deze om kanalen in het geheugen
op te slaan of te wissen (zie pagina 18)
Druk op de toets om de geselecteerde
televisie- en kabelkanalen automatisch
op te slaan (zie pagina 15)
PiP FUNCTIES:
(zie pagina 31~32)
SOURCE : Input bronkeuze
SWAP
: Het hoofdbeeld en het
ondergeschikte beeld
verwisselen
SIZE
: PiP-formaat kiezen
POSITION: PiP-positie kiezen
SRS TSXT kiezen
(zie pagina 35)
Beeldstandaard selecteren
(zie pagina 22)
Beeldformaat kiezen
(zie pagina 25)
Selecteer direct de PC-modus
(zie pagina 48)
Als uw afstandsbediening niet werkt,
verwissel dan de batterijen en druk
vervolgens 2 tot 3 seconden op de
"RESET"-toets voor u hem gaat
gebruiken.
Fel licht kan de werking van de afstandsbediening beïnvloeden.
Nederlands-8
BN68-00883C-00Dut.qxd
1/5/04 1:46 PM
Page 9
Overzicht van de afstandsbediening (Teletekstfuncties)
Teletekst display/
teletekstinformatie en normale
uitzending tegelijk op scherm
Teletekst sub-pagina
Teletekst annuleren
Teletekst Vasthouden
P
P
: Teletekst volgende pagina
: Teletekst vorige pagina
Teletekstmodus selecteren
(overzicht of Flof)
Verlaat het teletekstscherm
Teletekst weergeven
Teletekst index
Teletekst opslaan
Teletekstformaat selecteren
Teletekstfunctie: Zie pagina 52-54 voor meer informatie
Nederlands-9
BN68-00883C-00Dut.qxd
1/5/04 1:46 PM
Page 10
Batterijen in de afstandsbediening plaatsen
1
Verwijder het klepje.
2
Plaats twee AAA batterijen.
Zorg ervoor dat de “+” en “-” uiteinden van de batterijen
overeenkomen met de afbeelding in het vakje.
3
Plaats het klepje weer terug.
Verwijder de batterijen en bewaar ze op een koele, droge plaats,
indien u de afstandsbediening langere tijd niet gebruikt.
De maximale werkingsafstand tussen de TV en
afstandsbediening bedraagt circa 7 meter.
(Bij een normaal gebruik van de TV gaan de batterijen ongeveer
een jaar mee.)
De afstandsbediening doet het niet!
Controleer de volgende punten:
1. Is de stroom van de televisie ingeschakeld?
2. Hebt u de plus- en minpolen van de batterijen verwisseld?
3. Zijn de batterijen leeg?
4. Is de stroom uitgevallen of hebt u de stekker uit het stopcontact
getrokken?
5. Schijnt er speciaal fluorescerend licht of neonlicht in de buurt?
Nederlands-10
BN68-00883C-00Dut.qxd
1/5/04 1:46 PM
Page 11
In - en uitschakelen
Het netsnoer is bevestigd aan de achterzijde van de tv/monitor.
1
Steek de stekker in een geschikt stopcontact.
Resultaat: Het standbylampje brandt op het voorpaneel.
De netspanning staat op de achterzijde van de tv/monitor
aangegeven en de frequentie bedraagt 50 of 60 Hz.
2
Druk op de POWER
toets aan de voorkant van het paneel.
Resultaat: Het programma waar u het laatst naar hebt gekeken,
wordt automatisch opnieuw geselecteerd.
3
Druk op een cijfertoets (0~9) of op de toets voor het kiezen van de
kanalen ( / ) op de afstandsbediening of op de
toets aan de rechterkant van het paneel.
Wanneer u de TV de eerste keer inschakelt, wordt u gevraagd
de taal te kiezen waarin de menu's moeten worden
weergegeven (zie pagina 14).
4
Druk nogmaals op POWER
om het toestel uit te schakelen.
Televisie in standby-modus zetten
U kunt de TV in de stand-by stand zetten ter vermindering van het
energieverbruik.
De stand-by stand kan handig zijn als u tijdelijk wilt stoppen met
kijken (tijdens het eten bijvoorbeeld).
1
Druk op de POWER
toets van de afstandsbediening.
Resultaat: Het beeldscherm gaat uit en een rood standbylampje
verschijnt aan de voorkant van uw apparaat.
2
Druk nogmaals op de POWER , op een cijfertoets (0~9) of de
programmatoets/P-toets ( / ) om de tv/monitor weer aan te zetten.
Laat de TV niet gedurende langere tijd in de standby-stand staan
(zoals tijdens vakanties en dergelijke).
U kunt het beste de stekker uit het stopcontact halen en de
antenne ontkoppelen.
Nederlands-11
BN68-00883C-00Dut.qxd
1/5/04 1:46 PM
Page 12
Afstandsbediening leren gebruiken
De afstandsbediening wordt vooral gebruikt voor het volgende:
Van kanaal veranderen en het geluidsvolume aanpassen.
De TV instellen via het schermmenu.
De volgende tabel geeft een overzicht van de meest gebruikte toetsen
en bijbehorende functies.
Toets
~
MUTE
MENU
EXIT
Weergavefunctie
Menufunctie
Bestemd om het volgende
opgeslagen kanaal weer te geven.
-
Bestemd om het vorige
opgeslagen kanaal weer te geven.
-
Weergave van de desbetreffende kanalen.
Voor kanalen met twee cijfers moet het tweede
cijfer direct na de eerste worden ingedrukt.
Doet u dat niet, dan wordt een kanaal met één
cijfer weergegeven.
Bestemd om het geluid
harder te zetten.
-
Bestemd om het geluid
zachter te zetten.
-
Geluid tijdelijk uitschakelen.
Om het geluid opnieuw in te schakelen drukt
u nogmaals op deze toets of drukt u op /
Weergave van
schermmenu
toets.
Teruggaan naar
vorig menu of
normale weergave
Het menusysteem verlaten en direct terugkeren naar
normale weergave.
Wordt gebruikt om door de menuopties te
bladeren.
Wordt gebruikt voor het selecteren van een
menuoptie of voor het verhogen van de
waarde van de geselecteerde optie.
Wordt gebruikt om terug te gaan naar de
vorige menuoptie of voor het verlagen van de
waarde van de geselecteerde optie.
ENTER
Nederlands-12
-
Keuze bevestigen
BN68-00883C-00Dut.qxd
1/5/04 1:47 PM
Page 13
Plug & Play
Wanneer de tv voor het eerst wordt ingeschakeld, worden automatisch
enkele basisinstellingen na elkaar uitgevoerd.
De volgende instellingen zijn beschikbaar.
1
Druk op de POWER
stand-by-modus staat.
op de afstandsbediening als de TV in de
Resultaat: Het bericht Start Plug & Play. wordt weergegeven.
Dit blijft even in beeld en vervolgens wordt automatisch
het menu Taalkeuze weergegeven.
2
Kies de juiste taal door op de
of
toets te drukken.
De beschikbare talen worden weergegeven.
U kunt een keus maken uit een van 21 talen.
3
Druk op ENTER
om uw keuze te bevestigen.
Resultaat: Het bericht Antenne-ingang controleren wordt
weergegeven. Druk op OK.
4
Druk op ENTER
.
Resultaat: De volgende gebieden zijn beschikbaar:
België - Frankrijk - Duitsland - Italië - Nederland Spanje - Zweden - Zwitserland - Ver. Koninkrijk Oost-Europa - Overige
5
Selecteer uw Land door op
Druk op ENTER .
of
te drukken.
Resultaat: Het menu Automatisch opslaan wordt weergegeven
door Start te kiezen.
6
Druk op ENTER
.
Resultaat: Het zoeken naar een kanaal start en stopt automatisch.
7
Druk op ENTER .
Selecteer uur of minuut door te drukken op de
of
toets.
Stel uur of minuut in door te drukken op de
of
toets.
(Zie "De huidige tijd instellen en weergeven" op pagina 40)
8
Druk op ENTER
om uw instelling te bevestigen.
Resultaat: Het bericht Veel kijkplezier wordt weergegeven en het
opgeslagen kanaal wordt geactiveerd.
Nederlands-13
BN68-00883C-00Dut.qxd
1/5/04 1:47 PM
Page 14
Plug & Play
Als u deze functie wilt herstellen...
1
Druk op MENU
.
Resultaat: Het hoofdmenu verschijnt.
2
Druk op
of
om Instellingen te selecteren.
Druk op ENTER .
Resultaat: De beschikbare opties in het menu Instellingen worden
weergegeven.
3
Plug & Play wordt geselecteerd.
4
Druk op ENTER
.
Resultaat: Het bericht Plug & Play starten wordt weergegeven.
5
Zie de voorgaande pagina voor meer informatie over het instellen.
Taal kiezen
Wanneer u de TV/Monitor voor het eerst gebruikt, moet u de taal
selecteren voor het weergeven van menu's en aanwijzingen.
1
Druk op MENU
.
Resultaat: Het hoofdmenu verschijnt.
2
Druk op
of
om Instellingen te selecteren.
Resultaat: De beschikbare opties in het menu Instellingen worden
weergegeven.
3
Druk op ENTER
4
Druk op
of
om Taalkeuze te selecteren
Druk op ENTER .
.
Resultaat: De beschikbare talen worden weergegeven.
5
Selecteer een bepaalde taal door te blijven drukken op de
of
toets.
Druk op ENTER
.
U kunt een keus maken uit een van 21 talen.
6
Nederlands-14
Wanneer u tevreden bent met uw keuze, drukt u op EXIT
om terug te keren naar de normale weergave.
BN68-00883C-00Dut.qxd
1/5/04 1:47 PM
Page 15
Kanalen automatisch opslaan
U kunt zoeken naar de beschikbare frequenties (deze zijn afhankelijk van het land
waar u woont). Automatisch toegewezen programmanummers komen mogelijk
niet overeen met de feitelijke of gewenste programmanummers. U kunt nummers
echter handmatig rangschikken en ongewenste kanalen wissen.
1
Druk op MENU
.
Resultaat: Het hoofdmenu verschijnt.
2
Druk op
of
om Kanaal te selecteren.
Resultaat: De beschikbare opties in het menu Kanaal worden
weergegeven.
3
Druk op ENTER
.
Resultaat: Land wordt geselecteerd.
4
Druk nogmaals op ENTER .
Kies uw Land door te blijven drukken op de
of
toets.
Resultaat: De volgende landen zijn beschikbaar:
België - Frankrijk - Duitsland - Italië - Nederland - Spanje Zweden - Zwitserland - Ver. Koninkrijk - Oost-Europa - Overige
5
Druk op ENTER
6
Druk op
of
om Automatisch opslaan te selecteren.
Druk op ENTER .
.
Resultaat: Het menu Automatisch opslaan wordt weergegeven
door Start te kiezen.
7
Druk op ENTER om de kanalen te zoeken.
Als de kanaalzoekfunctie loopt, wordt het menu gewijzigd van
Start naar Stop.
Resultaat: Het zoeken wordt automatisch gestopt. De kanalen worden
gerangschikt en opgeslagen volgens hun positie in het
frequentiebereik (van laag naar hoog). Het oorspronkelijk
geselecteerde programma wordt vervolgens weergegeven.
Om terug te keren naar het vorige menu, drukt u op de
toets MENU .
Om het zoeken te onderbreken, selecteert u Stop en drukt
u op ENTER .
8
U kunt opgeslagen kanalen:
rangschikken in de gewenste volgorde (zie pagina 19)
Namen toewijzen aan de opgeslagen kanalen (zie pagina 20)
Kanalen toevoegen of wissen (zie pagina 18)
nauwkeurig afstemmen, indien noodzakelijk (zie pagina 21)
Kanalen kunnen automatisch worden opgeslagen door eenvoudigweg op de
toets AUTO PROG. op uw afstandsbediening te drukken.
1
Druk op de toets AUTO PROG. tijdens het kijken naar een televisieprogramma.
Resultaat: Het menu Automatisch opslaan wordt weergegeven
door Start te kiezen.
2
Druk op ENTER
.
Nederlands-15
BN68-00883C-00Dut.qxd
1/5/04 1:47 PM
Page 16
Kanalen handmatig opslaan
U kunt maximaal 100 tv-kanalen opslaan, waaronder kanalen die via
kabelnetwerken worden ontvangen.
Bij het handmatig opslaan van kanalen kunt u het volgende kiezen:
Of u een gevonden kanaal al dan niet opslaat.
Welke programmanummers u aan de opgeslagen kanalen
toewijst.
1
Druk op MENU
.
Resultaat: Het hoofdmenu verschijnt.
2
Druk op
of
om Kanaal te selecteren.
Resultaat: De beschikbare opties in het menu Kanaal worden
weergegeven.
3
Druk op ENTER
4
Druk op
of
om Handm. opslaan te selecteren.
Druk op ENTER .
.
Resultaat: De beschikbare opties in Handm. opslaan worden
weergegeven als u Programma selecteert.
5
Druk nogmaals op ENTER .
Om een programmanummer aan een kanaal te koppelen, zoekt u
met de
of
toets het juiste nummer en vervolgens drukt u op
ENTER .
U kunt ook het programmanummer instellen door op de
cijfertoetsen van de afstandsbediening te drukken.
6
Druk op
of
om Kleursysteem te selecteren.
Druk op ENTER .
Selecteer de standaardkleur die u wilt door op de
of
toets te
blijven drukken en vervolgens op ENTER
te drukken.
Resultaat: De kleurstandaarden worden in deze volgorde
weergegeven:
AUTO - PAL - SECAM - NTSC 4.43
7
Druk op
of
om Geluidssysteem te selecteren.
Druk op ENTER .
Selecteer het gewenste standaardgeluid door op de
of
blijven drukken vervolgens op ENTER
te drukken.
Resultaat: De geluidsstandaarden worden in deze volgorde
weergegeven:
BG - DK - I - L
Nederlands-16
toets te
BN68-00883C-00Dut.qxd
1/5/04 1:47 PM
Page 17
Kanalen handmatig opslaan
8
Als u het nummer weet van het kanaal dat moet worden opgeslagen,
Druk op
of
om Kanaal te selecteren.
Druk op ENTER .
Kies C (Antenne) of S (kabel) door op te drukken en vervolgens
op
of .
Druk op de
toets om een kanaal te selecteren.
Selecteer het gewenste nummer door op
en aansluitend op ENTER .
of
te drukken
Als er geen geluid is of als het geluid vervormd is,
selecteert u nogmaals de gewenste geluidsstandaard.
U kunt ook een kanaal instellen met de numerieke toetsen op de
afstandsbediening.
9
Als u de nummers van de kanalen niet weet, drukt u op de
of
toets om Zoeken te selecteren en vervolgens op
ENTER .
Zoeken door te drukken op de of
toets en vervolgens op
ENTER .
Resultaat: De tuner scant het frequentiebereik tot het eerste kanaal
of het door u geselecteerde kanaal in beeld komt.
10
Druk op
of
om Opslaan te selecteren.
Druk op ENTER .
Selecteer OK door op ENTER te drukken.
Resultaat: Het kanaal en het daarbij horende programmanummer
wordt opgeslagen.
11
Herhaal de stappen 8 em 10 voor elk kanaal dat u wilt opslaan.
Kanaalmodus
P (Programmamodus): Na afloop van het instellen via de
tuner zijn de zendstations die u kunt ontvangen
toegewezen aan positienummers P00 tot P99. In deze
stand kunt u een kanaalnummer selecteren door het
positienummer in te toetsen.
C (Real kanaal): In deze stand kunt een kanaal selecteren
door het nummer in te toetsen dat u aan het zendstation
hebt toegewezen.
S (Kabelkanaal): In deze stand kunt een kanaal selecteren
door het nummer in te toetsen dat u aan het kabelnetwerk
hebt toegewezen.
Nederlands-17
BN68-00883C-00Dut.qxd
1/5/04 1:47 PM
Page 18
Kanalen wijzigen
U kunt kanalen naar keuze uit de scanbewerking weglaten.
Wanneer u door de opgeslagen kanalen scant, worden die kanalen
overgeslagen en niet weergegeven.
Alle kanalen die u niet wilt overslaan, worden tijdens het scannen
weergegeven.
1
Druk op MENU
.
Resultaat: Het hoofdmenu verschijnt.
2
Druk op
of
om Kanaal te selecteren.
Resultaat: De beschikbare opties in het menu Kanaal worden
weergegeven.
3
Druk op
of
om Toevoegen/Wissen te selecteren.
Druk op ENTER .
Resultaat: Weergave van de huidige kanalen.
4
Druk op de
/
toets om het kanaal te selecteren dat u wilt
toevoegen of wissen.
Resultaat: Als het kanaal dat u wilt aanpassen niet in het geheugen
staat, wordt Toevoegen geselecteerd en weergegeven.
Als het kanaal dat u wilt aanpassen wel in het geheugen
staat, wordt Verwijderen geselecteerd en
weergegeven.
5
Druk op de ENTER
wissen.
6
Druk op de toets MENU
om terug te keren naar het vorige menu
of druk op de toets EXIT om terug te gaan naar het normale beeld.
7
Herhaal stap 4 en 5 voor elk kanaal dat u wilt toevoegen of wissen.
toets om een kanaal toe te voegen of te
U kunt ook een kanaal toevoegen of wissen door eenvoudigweg op
de ADD/DEL-toets op uw afstandsbediening te drukken.
Nederlands-18
BN68-00883C-00Dut.qxd
1/5/04 1:47 PM
Page 19
Opgeslagen kanalen sorteren
U kunt de nummers van twee kanalen uitwisselen om:
De numerieke volgorde waarin de kanalen automatisch
werden opgeslagen, te wijzigen.
Gemakkelijk te onthouden nummers toe te kennen aan de
kanalen die u het vaakst bekijkt.
1
Druk op MENU
.
Resultaat: Het hoofdmenu verschijnt.
2
Druk op
of
om Kanaal te selecteren.
Druk op ENTER .
Resultaat: De beschikbare opties in het menu Kanaal worden
weergegeven.
3
Druk op
of
om Sorteren te selecteren.
Druk op ENTER .
Resultaat: Het Prog., Kanaal en de Naam worden weergegeven.
4
Selecteer het nummer van het kanaal dat u wilt veranderen door op
de
of
toets te blijven drukken.
Druk op ENTER .
Resultaat: Het nummer en de naam van het geselecteerde kanaal
zijn naar de rechterkant verschoven.
5
Druk op
of
om naar de positie te gaan die u wilt wijzigen en
vervolgens op ENTER .
Resultaat: Het geselecteerde kanaal is verwisseld met het kanaal
dat voorheen onder het gekozen nummer was
opgeslagen.
6
Herhaal stap 4 en 5 als u nog een kanaal wilt sorteren.
Nederlands-19
BN68-00883C-00Dut.qxd
1/5/04 1:47 PM
Page 20
Kanaalnamen vastleggen
Kanalen krijgen automatisch een naam toegewezen wanneer
kanaalinformatie wordt uitgezonden. U kunt deze naam wijzigen en
nieuwe Naam toewijzen.
1
Druk op MENU
.
Resultaat: Het hoofdmenu verschijnt.
2
Druk op
of
om Kanaal te selecteren.
Druk op ENTER .
Resultaat: De beschikbare opties in het menu Kanaal worden
weergegeven.
3
Druk op
of
om Naam te selecteren.
Druk op ENTER .
Resultaat: Het huidige Prog., Kanaal en de Naam worden
weergegeven.
4
Indien van toepassing selecteert u het kanaal waaraan u een nieuwe
naam wilt geven door te drukken op de
of
toets.
Druk op ENTER .
Resultaat: De selectiebalk wordt vlakbij het naamvakje
weergegeven.
5
Als U...
Dan...
Een letter, cijfer of
symbool wilt selecteren
Op
of
Naar de volgende letter wilt gaan
Op
drukken
Naar de vorige letter wilt gaan
Op
drukken
De naam wilt bevestigen
Op ENTER
drukken
drukken
De beschikbare tekens zijn:
Letters van het alfabet (A~Z)
Cijfers (0~9)
Speciale tekens (_, space)
Nederlands-20
6
Herhaal de stappen 4 en 5 voor elk kanaal waaraan u een nieuwe
naam wenst te geven.
7
Wanneer u tevreden bent over de afstelling, drukt u op MENU om
naar het vorige menu terug te keren of op EXIT om naar de normale
beeldweergave terug te keren.
BN68-00883C-00Dut.qxd
1/5/04 1:47 PM
Page 21
Kanalen nauwkeurig instellen
Als de ontvangst goed is, hoeft u het kanaal niet verder in te stellen
omdat dat tijdens het zoeken en opslaan automatisch is gebeurd.
Is het signaal echter zwak of vervormd, dan kunt u het kanaal
handmatig nauwkeuriger instellen.
Selecteer het kanaal dat u wilt instellen.
1
Druk op MENU
.
Resultaat: Het hoofdmenu verschijnt.
2
Druk op
of
om Kanaal te selecteren.
Druk op ENTER .
Resultaat: De beschikbare opties in het menu Kanaal worden
weergegeven.
3
Druk op
of
om Fijnafstemming te selecteren.
Druk op ENTER .
Resultaat: De horizontale balk wordt weergegeven.
4
Druk op
of
tot u de gewenste instelling bereikt.
Druk op ENTER .
Resultaat: Een asterisk "*" verschijnt rechts van het kanaalnummer.
Het kanaalnummer wordt rood.
Om de instelling ongedaan te maken, selecteert u Reset door
of
op de
toets en vervolgens op ENTER
te drukken.
5
Wanneer u tevreden bent over de afstelling, drukt u op MENU
om naar het vorige menu terug te keren of op EXIT om naar de
normale beeldweergave terug te keren.
Ingestelde en opgeslagen kanalen zijn herkenbaar aan een asterisk
"*" rechts naast het kanaalnummer in het kanalenoverzicht en het
kanaalnummer wordt rood.
Nederlands-21
BN68-00883C-00Dut.qxd
1/5/04 1:47 PM
Page 22
De beeldstandaard aanpassen
U kunt het beeld selecteren dat het best overeenkomt met uw wensen.
1
Druk op MENU
.
Resultaat: Het hoofdmenu verschijnt.
2
Druk op
of
om Beeld te selecteren.
Resultaat: De beschikbare opties in het menu Beeld worden
weergegeven.
3
Druk op ENTER
4
Druk nogmaals op ENTER
.
.
Resultaat: De beschikbare opties in het menu Modus worden
weergegeven.
5
Druk op ENTER
.
Resultaat: Modus wordt geselecteerd.
6
Druk herhaaldelijk op
selecteren.
of
om het gewenste Beeldeffect te
Resultaat: De volgende beeldeffecten zijn beschikbaar:
Dynamisch - Standaard - Film - Aangepast
7
Wanneer u tevreden bent over de afstelling, drukt u op MENU
om naar het vorige menu terug te keren of op EXIT om naar de
normale beeldweergave terug te keren.
U kunt het ook weergeven door eenvoudigweg te drukken op de
toets P.MODE (Picture Mode)(beeldmodus).
Nederlands-22
BN68-00883C-00Dut.qxd
1/5/04 1:47 PM
Page 23
Aangepast beeld instellen
U kunt het beeldformaat selecteren dat het meest overeenkomt met uw
wensen.
1
Druk op MENU
.
Resultaat: Het hoofdmenu verschijnt.
2
Druk op
of
om Beeld te selecteren.
Resultaat: De beschikbare opties in het menu Beeld worden
weergegeven.
3
Druk op ENTER
4
Druk nogmaals op ENTER
.
.
Resultaat: De beschikbare opties in het menu Modus worden
weergegeven.
5
Selecteer de te veranderen optie (Contrast, Helderheid,
Scherpte, Kleur, Tint) door te drukken op de
of
toets.
Druk op ENTER .
Resultaat: De horizontale balk wordt weergegeven.
6
Druk op
of
tot u de gewenste instelling bereikt.
Druk op ENTER .
7
Wanneer u tevreden bent over de afstelling, drukt u op MENU
om naar het vorige menu terug te keren of op EXIT om naar de
normale beeldweergave terug te keren.
Elke aangepaste instelling wordt apart opgeslagen in een eigen
invoermodus.
De functie Tint zal in de onderstaande gevallen niet geactiveerd
zijn.
• Analoge modus (RF, scart, video, S-video)
Wanneer het inputsignaal is ingesteld op PAL-50, PAL-CN of
SECAM.
• Component, DVI en HDMI-modus
Wanneer het inputsignaal is ingesteld op 60HZ; 480i, 480p,
720p @60Hz, 1080i@60Hz.
Nederlands-23
BN68-00883C-00Dut.qxd
1/5/04 1:47 PM
Page 24
De kleurtint wijzigen
U kunt zelf kiezen welke kleurtint u het prettigst vindt.
1
Druk op MENU
.
Resultaat: Het hoofdmenu verschijnt.
2
Druk op
of
om Beeld te selecteren.
Resultaat: De beschikbare opties in het menu Beeld worden
weergegeven.
3
Druk op ENTER
4
Druk nogmaals op ENTER
.
.
Resultaat: De beschikbare opties in het menu Modus worden
weergegeven.
5
Druk op
of
om Kleur tint te selecteren.
Druk op ENTER .
Selecteer de gewenste optie door herhaaldelijk op
drukken. Druk op ENTER .
of
te
Resultaat: De volgende opties zijn beschikbaar:
Koel2 - Koel 1 - Normaal - Warm1 - Warm2
6
Wanneer u tevreden bent met uw keuze, drukt u op EXIT
om terug te keren naar de normale weergave.
De beeldinstellingen terugstellen naar de standaard fabrieksinstellingen
U kunt terugkeren naar de beeldinstellingen zoals deze standaard in de
fabriek zijn ingesteld.
1
Druk op MENU
.
Resultaat: Het hoofdmenu verschijnt.
2
Druk op
of
om Beeld te selecteren.
Resultaat: De beschikbare opties in het menu Beeld worden
weergegeven
3
Druk op ENTER
4
Druk nogmaals op ENTER
.
.
Resultaat: De beschikbare opties in het menu Modus worden
weergegeven
Nederlands-24
5
Druk op
of
om Reset te selecteren.
Druk nogmaals op ENTER .
6
Druk op EXIT om terug te gaan naar de normale weergave.
BN68-00883C-00Dut.qxd
1/5/04 1:47 PM
Page 25
Het beeldformaat selecteren
U kunt het beeldformaat selecteren dat het meest overeenkomt met uw
wensen.
1
Druk op MENU
.
Resultaat: Het hoofdmenu verschijnt.
2
Druk op
of
om Beeld te selecteren.
Resultaat: De beschikbare opties in het menu Beeld worden
weergegeven.
3
Druk op ENTER
4
Druk op
of
om Formaat te selecteren.
Druk op ENTER .
5
Selecteer de gewenste optie door herhaaldelijk op
drukken.
Druk op ENTER .
.
of
te
Resultaat: De volgende opties zijn beschikbaar:
Auto-breed - Breed - Panorama - Zoom - 4:3
Zoom : Vergroot het 16:9 beeld (in verticale
richting) tot de volledige
schermgrootte. Selecteer
door te
drukken op de
of
toets. Gebruik
de
of
toets om het beeld naar
boven of naar beneden te
verschuiven. Als u
heeft
geselecteerd, gebruik dan de
of
toets om het beeld in verticale richting
te vergroten of verkleinen.
U kunt deze opties selecteren door eenvoudigweg te
drukken op de toets P.SIZE (Picture Size)(beeldformaat)
op uw afstandsbediening.
In PC-modus kunnen alleen de Wide - modus en
4:3- modus worden aangepast.
Als u op de toets P.SIZE (beeldformaat) drukt terwijl de
PiP is ingeschakeld, wordt de PiP-functie uitgezet en het
beeldformaat veranderd.
Het beeld stilzetten
Druk op de toets “STILL” om een bewegend beeld stil te zetten.
Druk nogmaals op deze toets om het stilzetten te annuleren.
Nederlands-25
BN68-00883C-00Dut.qxd
1/5/04 1:47 PM
Page 26
Gebruik maken van de Digital (digitale geluidsonderdrukking) -functie
Als het signaal dat door uw televisie wordt ontvangen, zwak is, kunt u
deze functie activeren om zo de statische en zwevende elementen die
op het beeld kunnen verschijnen, te reduceren.
1
Druk op MENU
.
Resultaat: Het hoofdmenu verschijnt.
2
Druk op
of
om Beeld te selecteren.
Resultaat: De beschikbare opties in het menu Beeld worden
weergegeven.
Nederlands-26
3
Druk op ENTER
4
Druk op
of
om Dig. ruisfilter te selecteren.
Druk op ENTER .
5
Druk op
of
om Aan te selecteren.
Druk op ENTER .
6
Druk op EXIT om terug te gaan naar de normale weergave.
.
BN68-00883C-00Dut.qxd
1/5/04 1:47 PM
Page 27
DNIe (Digital Natural Image engine)
Met de nieuwe technologie biedt Samsung u nog betere beeldkwaliteit
met scherper contrast en versterking van de wittonen.
Dit nieuwe systeem voor beeldsamenstelling biedt de kijkers een
helderder en duidelijker beeld. De DNIe-technologie garandeert een
perfecte beeldkwaliteit.
Als u de DNIe demo-modus inschakelt, zult u zien hoe de beeldkwaliteit
verbetert.
1
Druk op MENU
.
Resultaat: Het hoofdmenu verschijnt.
2
Druk op
of
om Beeld te selecteren.
Resultaat: De beschikbare opties in het menu Beeld worden
weergegeven.
3
Druk op ENTER
4
Druk op
of
om DNIe-demo te selecteren.
Druk op de ENTER .
Druk op
of
om Aan te selecteren.
Druk op ENTER .
.
DNIe-demo: Uit
DNIe-demo-modus is uitgeschakeld.
DNIe-demo: Aan
Rechts op het scherm ziet u het verbeterde DNIe-beeld.
Links op het scherm ziet u het beeld zoals dat
aanvankelijk was.
U kunt deze opties ook selecteren, door eenvoudigweg op de
DNIe - toets te drukken.
5
Wanneer u tevreden bent met uw keuze, drukt u op de toets EXIT
om terug te keren naar normale weergave.
Deze functie werkt niet als de bron in de PC-modus staat.
De DNIe-demo is ontworpen om het verschil te laten zien
tussen gewoon beeld en DNIe-beeld.
Standaard wordt het product weergegeven als DNle wordt
toegepast.
Nederlands-27
BN68-00883C-00Dut.qxd
1/5/04 1:47 PM
Page 28
Persoonlijke kleurinstelling
Persoonlijke kleurinstelling is een optie voor het aanpassen van
favoriete kleuren zoals blauw, groen, roze lucht zonder storing van
andere kleuren, zodat elke gebruiker van zijn/haar favoriete
schermkleuren kan genieten.
1
Druk op MENU
.
Resultaat: Het hoofdmenu verschijnt.
2
Druk op
of
om Beeld te selecteren.
Resultaat: De beschikbare opties in het menu Beeld worden
weergegeven.
3
Druk op ENTER
4
Druk op
of
om Pers. kleurinst. te selecteren.
Druk op ENTER .
.
Resultaat: De beschikbare opties in het menu Pers. kleurinst.
worden weergegeven.
5
Druk op
of
-toets om de optie Snelregeling te selecteren en
druk op ENTER .
Selecteer een bron van het subbeeld door op de toets
of
te
drukken en druk op ENTER .
Resultaat: De bronnen worden weergegeven op de volgende manier:
Blauw - Groen - Roze - Standaard - Aangepast
6
Druk op de
of
-toets om de optie Detailregeling te
selecteren en druk op ENTER .
Selecteer een bron van het subbeeld door op de toets
of
drukken en druk op ENTER .
te
Resultaat: De bronnen worden weergegeven op de volgende manier:
Roze - Groen - Blauw - Reset
7
Druk op
of
tot u de gewenste instelling bereikt.
Druk op ENTER .
8
Wanneer u tevreden bent over de afstelling, drukt u op MENU
om naar het vorige menu terug te keren of op EXIT om naar de
normale beeldweergave terug te keren.
Deze functie zet het huidige scherm om in een stilstaand beeld
om de kleur te kunnen aanpassen.
Deze functie werkt niet als de bron in de PC-modus staat.
Om terug te keren naar de fabrieksinstellingen voor de kleuren in
Pers. kleurinst., selecteert u Reset door eerst te drukken op de
of
toets en vervolgens op ENTER .
Nederlands-28
BN68-00883C-00Dut.qxd
1/5/04 1:47 PM
Page 29
Dynamisch contrast
Dynamisch contrast is een optie voor het automatisch opsporen van
een ingevoerd videosignaal en door afstelling een optimaal contrast te
verkrijgen.
1
Druk op MENU
.
Resultaat: Het hoofdmenu verschijnt.
2
Druk op
of
om Beeld te selecteren.
Resultaat: De beschikbare opties in het menu Beeld worden
weergegeven.
3
Druk op ENTER
4
Druk op
of
om Dynamisch contrast te selecteren.
Druk op ENTER .
.
Resultaat: De beschikbare opties in het menu
Dynamisch contrast worden weergegeven.
5
Druk op
of
om Aan te selecteren.
Druk op ENTER .
6
Wanneer u klaar bent, drukt u op de EXIT-toets, totdat het normale
beeld weer verschijnt.
Deze functie werkt niet als de bron in de PC-modus staat of als de
PiP-functie (beeld in beeld) is ingeschakeld.
Nederlands-29
BN68-00883C-00Dut.qxd
1/5/04 1:47 PM
Page 30
Lichtsensor
Lichtsensor is een optie voor het automatisch of handmatig aanpassen
van de helderheid van het scherm. Hiervoor wordt de lichtsterkte van de
omgeving gecontroleerd met behulp van een optische sensor.
1
Druk op MENU
.
Resultaat: Het hoofdmenu verschijnt.
2
Druk op
of
om Beeld te selecteren.
Resultaat: De beschikbare opties in het menu Beeld worden
weergegeven.
3
Druk op ENTER
4
Druk op
of
om Lichtsensor te selecteren.
Druk op ENTER .
.
Resultaat: De beschikbare opties in het menu
Lichtsensor worden weergegeven.
5
Druk op
of
om Aan te selecteren.
Druk op ENTER .
Resultaat: De helderheid van het scherm wordt automatisch
aangepast aan de helderheid van de omgeving.
6
Als u klaar bent, drukt u op ENTER
om terug te gaan naar het
vorige menu of op de toets EXIT om terug te gaan naar het normale
beeld.
Deze functie werkt niet als de bron in de PC-modus staat.
Nederlands-30
BN68-00883C-00Dut.qxd
1/5/04 1:47 PM
Page 31
Beeld-in-Beeld (PiP)
U kunt een klein beeld binnen het hoofdbeeld van een ingesteld
programma of video-input weergeven. Op deze manier kunt u het beeld
van een ingesteld programma of video-input van een aangesloten
apparaat bekijken terwijl u het hoofdbeeld bekijkt.
1
Druk op MENU
.
Resultaat: Het hoofdmenu verschijnt.
2
Druk op
of
om Beeld te selecteren.
Resultaat: De beschikbare opties in het menu Beeld worden
weergegeven.
3
Druk op ENTER
4
Druk op
of
om PIP te selecteren.
Druk op ENTER .
.
Resultaat: De beschikbare opties in de groep PIP worden
weergegeven.
5
6
Druk nogmaals op ENTER .
Selecteer Aan door op
of
te drukken.
Druk op ENTER .
[TV/Ext. 1/Ext. 2/AV/S-Video/Component]
of
Druk op de
toets om Bron te selecteren en vervolgens op
ENTER . Selecteer de bron voor het ondergeschikte beeld door
te drukken op de
of
toets en vervolgens op ENTER .
Resultaat: De bronnen worden weergegeven op de volgende manier:
Als het hoofdbeeld is ingesteld op TV/Ext.1/Ext.2/AV/
S-Video/Component, kunt u alleen HDMI selecteren en
als het hoofdbeeld is ingesteld op PC/HDMI,
TV/Ext.1/Ext.2/ AV/S-Video/Component worden
geselecteerd.
7
[PC/HDMI]
Druk op
of
om Beeld/PIP te selecteren.
Om het hoofdbeeld en het ondergeschikte beeld om te wisselen,
selecteert u de optie Beeld/PIP en druk op ENTER .
Resultaat: het hoofdbeeld en het subbeeld worden verwisseld.
Als het hoofdbeeld in de PC-modus staat, is de
optie Beeld/PIP niet beschikbaar.
8
Druk op
of
om Formaat te selecteren.
Druk op ENTER .
Kies een formaat van het subbeeld door op
of
druk daarna op ENTER .
te drukken en
Resultaat: De formaten worden in de volgende volgorde weergegeven:
-
Nederlands-31
BN68-00883C-00Dut.qxd
1/5/04 1:47 PM
Page 32
Beeld-in-Beeld (PiP)
9
Druk op de
of
toets om Positie te selecteren en druk
vervolgens op ENTER .
Kies de positie van het subbeeld door op
of
te drukken en druk
daarna op ENTER .
Resultaat: U kunt het subbeeld verplaatsen.
Wanneer het formaat van het subbeeld op
wordt ingesteld, dan werkt deze functie niet.
[PC/HDMI]
10
of
,
Druk op
of
om Programma te selecteren.
Druk op ENTER .
U kunt het kanaal dat u via het subbeeld wilt bekijken selecteren
door op
of
te drukken. Druk op ENTER .
Resultaat: Het in het geheugen opgeslagen Programma wordt
weergegeven.
Hoofdbeeld: PC/HDMI, Ondergeschikt: TV
“Programma” is niet actief en is niet beschikbaar in de
TV-modus. Dit item is echter wel actief in de PC/HDMI-modus.
11
Druk op EXIT om terug te gaan naar de normale weergave.
Functies van de afstandsbediening als de "PiP" is ingeschakeld:
Functies
Beschrijving
PIP
Bestemd om direct met de Aan/uit-functie van
de PiP te werken.
SOURCE
Bestemd om een bron voor het ondergeschikte
beeld te selecteren.
SWAP
Hiermee verwisselt u het hoofd- en subbeeld.
Wanneer het hoofdbeeld in de videomodus
staat en het subbeeld in de TV-modus, is het
geluid van het hoofdbeeld niet te horen
wanneer u op SWAP drukt, nadat het
subbeeld op een ander kanaal is gezet.
Selecteer in dat geval het kanaal voor het
hoofdbeeld opnieuw.
POSITION
U kunt het subbeeld op een eenvoudige manier
verplaatsen door op de toets POSITION te
drukken.
SIZE
Selecteer het formaat van het subbeeld door op
de toets SIZE te drukken.
PiP-instellingen
Ondergeschikt
S-Video Component
TV
Ext. 1
Ext. 2
AV
PC
HDMI
TV
X
X
X
X
X
X
X
O
Ext. 1
X
X
X
X
X
X
X
O
Ext. 2
X
X
X
X
X
X
X
O
AV
X
X
X
X
X
X
X
O
S-Video
X
X
X
X
X
X
X
O
Component
X
X
X
X
X
X
X
O
PC
O
O
O
O
O
O
X
X
HDMI
O
O
O
O
O
O
X
X
Hoofd
Nederlands-32
O : PiP is in werking
X : PiP is niet in werking
BN68-00883C-00Dut.qxd
1/5/04 1:47 PM
Page 33
Volume instellen
U kunt het volume met behulp van de afstandsbediening instellen.
Druk op
om het volume te verhogen.
Resultaat: Er verschijnt een horizontale balk en het volume neemt
toe tot u de toets loslaat. De cursor beweegt naar rechts
om het volume aan te geven.
Druk op
om het volume te verlagen.
Resultaat: Er verschijnt een horizontale balk en het volume neemt
af tot u de toets loslaat. De cursor beweegt naar links om
het volume aan te geven.
De TV bevat nog meer mogelijkheden om het geluid aan te passen.
Zie pagina 34 t/m 39 voor meer informatie.
Nederlands-33
BN68-00883C-00Dut.qxd
1/5/04 1:47 PM
Page 34
Geluid tijdelijk uitschakelen
U kunt het geluid tijdelijk uitschakelen.
Voorbeeld: U wilt bijvoorbeeld de telefoon beantwoorden.
1
Druk op MUTE
.
Resultaat: Het geluid wordt uitgeschakeld en op het scherm
verschijnt de desbetreffende “Geluid Uit”.
2
Wanneer u het geluid weer wilt inschakelen, drukt u nogmaals op
MUTE of op een van de twee volumetoetsen.
Resultaat: Het geluid wordt met hetzelfde volume weer
ingeschakeld en “Geluid Uit” verdwijnt.
Geluidsmodus selecteren
Schakel de geluidsmodus in met de toets "DUAL".
Als u op deze toets drukt, wordt de huidige geluidsmodus weergegeven.
Stereo
FM
Type geluid
DUAL 1/2
Mono
MONO
Stereo
STEREO
MONO
Automatisch
wijzigen
Dual
DUAL 1
DUAL 2
DUAL 1
Mono
Stereo
NICAM
Stereo
Standaard
Dual
MONO
MONO
STEREO
MONO
DUAL 1
DUAL 2
Automatisch
wijzigen
DUAL 1
Als de ontvangstcondities slechter worden,
kunt u de geluidskwaliteit verbeteren door Mono te selecteren.
Als het stereosignaal zwak is en er automatische zenderverdringing
optreedt, kunt u beter overschakelen op Mono.
Nederlands-34
BN68-00883C-00Dut.qxd
1/5/04 1:47 PM
Page 35
De geluidsstandaard wijzigen
U kunt het geluidseffect selecteren dat het best overeenkomt met de
beelden die u bekijkt.
1
Druk op MENU
.
Resultaat: Het hoofdmenu verschijnt.
2
Druk op
of
om Geluid te selecteren.
Resultaat: De beschikbare opties in het menu Geluid worden
weergegeven.
3
Druk op ENTER
4
Druk nogmaals op ENTER
.
.
Resultaat: Modus wordt geselecteerd.
5
Selecteer het geluidseffect naar uw keuze door op de
te blijven drukken en druk vervolgens op ENTER .
of
toets
Resultaat: De volgende geluidseffecten zijn beschikbaar:
Standaard - Muziek - Film - Spraak - Aangepast
6
Wanneer u tevreden bent over de afstelling, drukt u op MENU
om naar het vorige menu terug te keren of op EXIT om naar de
normale beeldweergave terug te keren.
U kunt deze opties ook instellen door eenvoudig op de
S.MODE (geluidsmodus) van de afstandsbediening te drukken.
De geluidsinstellingen aanpassen
U kunt de geluidsinstellingen aanpassen aan uw persoonlijke voorkeur.
1
Druk op MENU
.
Resultaat: Het hoofdmenu verschijnt.
2
Druk op
of
om Geluid te selecteren.
Resultaat: De beschikbare opties in het menu Geluid worden
weergegeven.
3
Druk op ENTER
4
Druk op
of
om Toonregeling te selecteren.
Druk op ENTER .
5
Selecteer de optie en stel deze in met behulp van de
6
Druk op
of
tot u de gewenste instelling bereikt.
Druk op ENTER .
7
Wanneer u tevreden bent over de afstelling, drukt u op MENU
om naar het vorige menu terug te keren of op EXIT om naar de
normale beeldweergave terug te keren.
.
of
.
Als u deze instellingen verandert, wordt de geluidsmodus
automatisch naar Aangepast geschakeld.
Nederlands-35
BN68-00883C-00Dut.qxd
1/5/04 1:47 PM
Page 36
De TruSurround XT (SRS TSXT) instellen
TruSurround XT is een gepatenteerde SRS-technologie die er voor zorgt
dat het afspelen van 5.1 inhoud van meerdere kanalen via twee
speakers verloopt.
TruSurround biedt een fascinerende virtuele surround geluidservaring
via elk twee-speaker playbacksysteem, waaronder ook ingebouwde
televisiespeakers. Het is volledig compatibel met alle apparatuur voor
meerdere kanalen.
1
Druk op MENU
.
Resultaat: Het hoofdmenu verschijnt.
2
Druk op
of
om Geluid te selecteren.
Resultaat: De beschikbare opties in het menu Geluid worden
weergegeven.
3
Druk op ENTER
4
Druk op
of
om SRS TSXT te selecteren.
Druk op ENTER .
5
Selecteer de gewenste optie door op de
Druk op ENTER .
.
of
toets te drukken.
Resultaat: De bronnen worden op de volgende manier
weergegeven:
Uit - 3D-mono - Stereo
6
Druk op EXIT om terug te gaan naar de normale weergave.
U kunt deze opties ook eenvoudig instellen door op de SRS-toets op
uw afstandsbediening te drukken.
TruSurround XT, SRS en het
symbool zijn handelsmerken
van SRS Labs, Inc. TruSurround XT technology wordt toegepast
onder licentie van SRS Labs, Inc.
Nederlands-36
BN68-00883C-00Dut.qxd
1/5/04 1:47 PM
Page 37
Het volume automatisch aanpassen
Elk zendstation heeft haar eigen signaalcondities waardoor het voor u
niet handig is het volume in te moeten stellen zodra een kanaal is
gewijzigd. Met deze functie kunt u automatisch het volume van het
gewenste kanaal instellen door de geluidsuitvoer te verlagen wanneer
het modulatiesignaal hoog is of door de geluidsoutput te verhogen
wanneer het modulatiesignaal laag is.
1
Druk op MENU
.
Resultaat: Het hoofdmenu verschijnt.
2
Druk op
of
om Geluid te selecteren.
Druk op ENTER .
Resultaat: De beschikbare opties in het menu Geluid worden
weergegeven.
3
Druk op
of
om Auto Volume te selecteren.
Druk op ENTER .
4
Druk op
of
om Aan te selecteren.
Druk op ENTER .
5
Druk op EXIT om terug te gaan naar de normale weergave.
Nederlands-37
BN68-00883C-00Dut.qxd
1/5/04 1:47 PM
Page 38
Koptelefoon aansluiten
U kunt een koptelefoon op de TV aansluiten als u naar een programma
wilt kijken zonder de andere aanwezigen in de kamer te storen.
Sluit de koptelefoon aan op de 3,5-mm ingang op het paneel van de TV.
Resultaat:
Het geluid wordt via de koptelefoon ontvangen.
Zie het volgende gedeelte voor meer informatie over het instellen van
koptelefoonvoorkeuren.
Wanneer u de hoofdtelefoon aansluit op de bijbehorende poort, kunt u
alleen gebruikmaken van de functies SRS TSXT, Interne mute en
Geluidskeuze (in PiP-modus) in het menu Sound <Geluid>.
Langdurig gebruik van een koptelefoon met een hoog volume kan het
gehoor beschadigen.
Wanneer een koptelefoon op het systeem is aangesloten,
komt er geen geluid uit de luidsprekers.
De Interne mute selecteren
Als u het geluid door afzonderlijke speakers wilt horen, dient u de
interne versterker uit te schakelen.
1
Druk op MENU
.
Resultaat: Het hoofdmenu verschijnt.
2
Druk op
of
om Geluid te selecteren.
Resultaat: De beschikbare opties in het menu Geluid worden
weergegeven.
3
Druk op ENTER
4
Druk op
of
om Interne mute te selecteren.
Druk op ENTER .
5
Druk op
of
om Aan te selecteren.
Druk op ENTER .
6
Wanneer u klaar bent, drukt u op de EXIT-toets, totdat het normale
beeld weer verschijnt.
.
Als Interne mute is ingesteld op Aan, kunnen de geluidsmenu’s
niet worden aangepast, met uitzondering van Geluidskeuze
(in PiP-modus).
Nederlands-38
BN68-00883C-00Dut.qxd
1/5/04 1:47 PM
Page 39
Het geluid van het subbeeld weergeven
Zolang de PiP-functie is geactiveerd, kunt u naar het geluid bij het
subbeeld luisteren.
1
Druk op MENU
.
Resultaat: Het hoofdmenu verschijnt.
2
Druk op
of
om Geluid te selecteren.
Resultaat: De beschikbare opties in het menu Geluid worden
weergegeven.
3
Druk op ENTER
4
Druk op
of
om Geluidskeuze te selecteren.
Druk op ENTER .
.
Resultaat: Hoofdtuner en Subtuner worden weergegeven.
U kunt deze optie selecteren wanneer PiP op Aan staat.
5
Selecteer Subtuner door op
Druk op ENTER .
of
te drukken.
Resultaat: Het geluid van het subbeeld wordt weergegeven.
Als u het geluid van het huidige hoofdbeeld wilt horen, kiest u
de instelling Hoofdtuner.
Nederlands-39
BN68-00883C-00Dut.qxd
1/5/04 1:47 PM
Page 40
De huidige tijd instellen en weergeven
U kunt de klok van de TV zodanig instellen dat de huidige tijd wordt
weergegeven wanneer u op de toets INFO drukt. U moet de tijd
eveneens instellen als u gebruik wilt maken van de automatische
aan/uit-timers.
Als u de stroomkabel loskoppelt, dient u de klok opnieuw in
te stellen.
1
Druk op MENU
.
Resultaat: Het hoofdmenu verschijnt.
2
Druk op
of
om Instellingen te selecteren.
Druk op ENTER .
Resultaat: De beschikbare opties in het menu Instellingen
worden weergegeven.
3
Druk op
of
om Tijd te selecteren.
Druk op ENTER .
Resultaat: Het menu Tijd wordt weergegeven met Klok instellen
geselecteerd.
4
Druk op ENTER
5
Als u...
Drukt u op...
Ga naar Uur of min
met de
of
toets
Stel Uur of min
met de
of
toets
Druk op ENTER
.
.
6
Wanneer u tevreden bent over de afstelling, drukt u op de toets
MENU
om naar het vorige menu terug te keren of op EXIT om
naar de normale beeldweergave terug te keren.
7
Voor de weergave van...
Drukt u op...
Instelling huidige tijd en audio/video
modus audio/videomodus.
INFO toets
U kunt ook het uur of de minuten instellen met de numerieke toetsen
op uw afstandsbediening.
Nederlands-40
BN68-00883C-00Dut.qxd
1/5/04 1:47 PM
Page 41
Standby-klok instellen
U kunt een tijdsduur tussen 30 en 180 minuten instellen waarna de
TV automatisch uitschakelt.
1
Druk op MENU
.
Resultaat: Het hoofdmenu verschijnt.
2
Druk op
of
om Instellingen te selecteren.
Druk op ENTER .
Resultaat: De beschikbare opties in het menu Instellingen
worden weergegeven.
3
Druk op
of
om Tijd te selecteren.
Druk op ENTER .
Resultaat: Het menu Tijd wordt weergegeven met Klok instellen
geselecteerd.
4
Druk op
of
om Slaaptimer te selecteren.
Druk op ENTER .
5
Druk op
of
en doorloop zo een cyclus van vooraf ingestelde
tijdsintervallen (Uit, 30, 60, 90, 120, 150, 180).
Druk op ENTER .
Resultaat: De TV schakelt automatisch over naar de standby-modus
wanneer de timer 0 bereikt.
6
Om de slaaptimerfunctie uit te schakelen, selecteert u Uit door te
drukken op de
of
toets en vervolgens op ENTER .
7
Druk op EXIT om terug te gaan naar de normale weergave.
U kunt de sleep timer eenvoudig instellen door op de toets SLEEP op de
afstandsbediening te drukken.
1
Druk op de toets SLEEP op de afstandsbediening.
Resultaat: Als de sleep timer nog niet is ingesteld, wordt Uit
weergegeven.
Anders wordt de resterende tijd voordat de tv naar de
standby-modus schakelt weergegeven.
2
Selecteer een voorgedefinieerde tijdsinterval door herhaaldelijk op de
toets SLEEP te drukken.
Nederlands-41
BN68-00883C-00Dut.qxd
1/5/04 1:47 PM
Page 42
De televisie automatisch aan uitschakelen
U kunt de aan/uit-timers zo instellen dat de TV:
Automatisch wordt ingeschakeld en ingesteld op het door u
gekozen kanaal en tijdstip.
Automatisch wordt uitgeschakeld op het door u gekozen tijdstip.
Eerst stelt u de klok van de tv in
(zie “De huidige tijd instellen en weergeven” op pagina 40).
1
Druk op MENU
.
Resultaat: Het hoofdmenu verschijnt.
2
Druk op
of
om Instellingen te selecteren.
Druk op ENTER .
Resultaat: De beschikbare opties in het menu Instellingen
worden weergegeven.
3
Druk op
of
om Tijd te selecteren.
Druk op ENTER .
Resultaat: Het menu Tijd wordt weergegeven met Klok instellen
geselecteerd.
4
Druk op
of
om Timer aan te selecteren.
Druk op ENTER .
Resultaat: Timer aan wordt geselecteerd.
5
Stel de tijd, het kanaal en de volumeregeling in waarop de tv
automatisch moet inschakelen.
Doe het volgende…
Stel de optie Uur, min, Programma en
het Volume in.
of
toets
De Uur, min, Programma,
en de Volume instelt.
of
toets
Ga naar Activering.
of
toets
Selecteer Ja om bovenstaande
instelling te activeren.
of
toets
Druk op ENTER
6
Druk op...
.
Druk op
of
om Timer uit te selecteren.
Stel op dezelfde manier het tijdstip in waarop de TV automatisch
moet uitschakelen.
U kunt het uur en de minuten ook instellen met de numerieke
toetsen op uw afstandsbediening.
Nederlands-42
BN68-00883C-00Dut.qxd
1/5/04 1:47 PM
Page 43
Het kinderslot activeren
Met deze functie kunt u voorkomen dat bijvoorbeeld kinderen naar
programma's kijken die niet geschikt zijn voor hen, door het beeld en
het geluid uit te schakelen.
Het kinderslot kan niet worden geopend met de toetsen rechtsonder
op het paneel.
Alleen de afstandsbediening kan de instelling van het kinderslot
ongedaan maken: houd de afstandsbediening daarom uit de buurt van
kinderen.
Deze functie werkt niet in de PC-modus.
1
Druk op MENU
.
Resultaat: Het hoofdmenu verschijnt.
2
Druk op
of
om Instellingen te selecteren.
Druk op ENTER .
Resultaat: De beschikbare opties in het menu Instellingen
worden weergegeven.
3
Druk op
of
om Kinderslot te selecteren.
Druk op ENTER .
Resultaat: De beschikbare opties in het menu Kinderslot worden
weergegeven.
4
Druk nogmaals op ENTER
.
Resultaat: Kinderslot wordt geselecteerd.
5
Druk op
of
om Aan te selecteren.
Druk op ENTER .
6
Druk op
of
om Programma te selecteren.
Druk op ENTER .
7
Druk op de
of
selecteren.
Druk op ENTER
toets om de kanalen die u wilt beveiligen, te
.
8
Druk op
of
om Vergrend. te selecteren.
Druk op ENTER .
9
Druk op de
of
te sluiten.
Druk op ENTER
toets om Slot aan te selecteren om kanalen af
.
10
Herhaal de stappen 6 en 9 voor elk kanaal om deze te vergrendelen
of te ontgrendelen.
11
Druk op EXIT om terug te gaan naar de normale weergave.
Nederlands-43
BN68-00883C-00Dut.qxd
1/5/04 1:47 PM
Page 44
Blauwe schermmodus instellen
Als er geen signaal wordt ontvangen of het signaal is heel zwak,
vervangt een blauw scherm automatisch de onrustige achtergrond van
het beeld. Als u het slechtere beeld wilt blijven zien, dient u de modus
“Blauw scherm” op "Uit" te zetten.
1
Druk op MENU
.
Resultaat: Het hoofdmenu verschijnt.
2
Druk op
of
om Instellingen te selecteren.
Druk op ENTER .
Resultaat: De beschikbare opties in het menu Instellingen
worden weergegeven.
3
Druk op
of
om Blauw scherm te selecteren.
Druk op ENTER .
4
Druk op
of
om Aan te selecteren.
Druk op ENTER .
5
Druk op EXIT om terug te gaan naar de normale weergave.
Melodie selecteren
U kunt een geluid afspelen wanneer de tv wordt in- of uitgeschakeld.
1
Druk op MENU
.
Resultaat: Het hoofdmenu verschijnt.
2
Druk op
of
om Instellingen te selecteren.
Druk op ENTER .
Resultaat: De beschikbare opties in het menu Instellingen
worden weergegeven.
Nederlands-44
3
Druk op
of
om Melodie te selecteren.
Druk op ENTER .
4
Druk op
of
om Aan te selecteren.
Druk op ENTER .
5
Druk op EXIT om terug te gaan naar de normale weergave.
BN68-00883C-00Dut.qxd
1/5/04 1:47 PM
Page 45
Een extern apparaat voor de invoer selecteren
U kunt selecteren welk extern apparaat als invoer wordt gebruikt.
1
Druk op MENU .
Druk op ENTER om Invoer te selecteren.
Resultaat: De beschikbare opties in het menu Invoer worden
weergegeven.
2
Druk op ENTER
.
Resultaat: De beschikbare opties in de groep Bronlijst
worden weergegeven.
Als er geen extern apparaat met uw toestel is
verbonden, worden alleen TV, Ext.1 en Ext.2 in de
Bronlijst geactiveerd. AV,
S-Video, Component, PC en HDMI worden alleen
geactiveerd als zij zijn aangesloten op uw toestel.
3
Druk herhaaldelijk op de
selecteren.
Druk op ENTER .
4
Herhaal de stappen 1.
Druk op
of
om Naam wijzigen te selecteren.
Druk op ENTER .
of
toets om het gewenste apparaat te
Resultaat: De beschikbare opties in de groep Naam wijzigen
worden weergegeven.
5
Selecteer het apparaat dat u wilt bewerken met de toets
of
.
Resultaat: De volgende opties zijn beschikbaar:
Ext. 1 - Ext. 2 - AV - S-Video - Component - PC - HDMI
6
Druk op ENTER
7
Druk herhaaldelijk op de
selecteren.
Druk op ENTER .
.
of
toets om het gewenste apparaat te
Resultaat: De volgende opties zijn beschikbaar:
---- / VCR / DVD / D-VHS / Kabel STB / HD STB / Satelliet
STB / AV-ontvanger / DVD-speler / Spelcomputer /
Camcorder / DVD-combo / DVD HDD / PC
8
Wanneer u tevreden bent over de afstelling, drukt u op de toets
MENU
om naar het vorige menu terug te keren of op EXIT om
naar de normale beeldweergave terug te keren.
DHR: DVD HDD recorder
Nederlands-45
BN68-00883C-00Dut.qxd
1/5/04 1:47 PM
Page 46
Beelden van externe bronnen weergeven
Nadat u de audio- en videosystemen hebt aangesloten, kunt u de
verschillende bronnen bekijken door de gewenste ingang te kiezen.
1
2
Controleer of alle noodzakelijke aansluitingen tot stand zijn gebracht.
Druk op SOURCE.
Resultaat: De gewijzigde naam en geluidsmodus worden linksboven
op uw scherm weergegeven.
3
Druk meermalen op de toets SOURCE om de gewenste
ingangsbron te selecteren.
Als u tijdens het kijken naar een andere ingangsbron schakelt,
kan het even duren voordat de beelden worden gewijzigd.
De modus TV kan u selecteren door te drukken op de toets TV of op
de toets
/
op de afstandsbediening, maar niet door te drukken op
de toets SOURCE.
Nederlands-46
BN68-00883C-00Dut.qxd
1/5/04 1:47 PM
Page 47
Uw software installeren (gebaseerd op Windows XP)
Onderstaand ziet u de Windows-beeldscherminstellingen voor een standaardcomputer.
De schermen van uw PC zullen waarschijnlijk verschillen, afhankelijk van de versie van Windows en de
geïnstalleerde videokaart. Maar ook dan zijn in de meeste gevallen dezelfde basisinstallatiegegevens van
toepassing. (Neem contact op met uw computerfabrikant of Samsung-leverancier als dat niet het geval is.)
1
Klik op "Configuratiescherm" in het menu Start
van Windows.
2
Klik op "Vormgeving en thema’s" in het
Configuratiescherm om een dialoogvenster voor
het beeldscherm te openen.
3
Klik op "Beeldscherm" in het Configuratiescherm om een
dialoogvenster voor het beeldscherm te openen.
4
Klik op de tab "Instellingen".
en stel de juiste resolutie voor de monitor in op
- 1360 x 768
Als het dialoogvenster een optie bevat voor het instellen
van de verticale frequentie, is de juiste waarde “60” of “60
Hz”. Klik op “OK” om het dialoogvenster te sluiten.
* Zie “Weergavemodus” van de TV op pagina 63.
Nederlands-47
BN68-00883C-00Dut.qxd
1/5/04 1:48 PM
Page 48
Het PC-beeld automatisch aanpassen
Auto-afstellen maakt het mogelijk om het PC-scherm zich zelf op
inkomende PC- en videosignalen af te stellen.
De waarden fijn, grof en positie worden automatisch aangepast.
Druk op de PC toets van de afstandsbediening om de PC-modus te
selecteren.
1
Druk op MENU
.
Resultaat: Het hoofdmenu verschijnt.
2
Druk op
of
om Instellingen te selecteren.
Druk op ENTER .
Resultaat: De beschikbare opties in het menu Instellingen worden
weergegeven.
3
Druk op
of
om PC te selecteren.
Druk op ENTER .
Resultaat: De beschikbare opties in het menu PC worden
weergegeven.
4
Druk op
of
om Autom. afstellen te selecteren.
Druk op ENTER .
Resultaat: De kwaliteit en positie van het scherm worden automatisch
aangepast.
Nederlands-48
BN68-00883C-00Dut.qxd
1/5/04 1:48 PM
Page 49
Grovere of fijnere afstelling van het beeld
U past de beeldkwaliteit aan om beeldruis te verwijderen of te
verminderen. Als de ruis niet verdwijnt door het kanaal nauwkeurig
(fine) in te stellen, stel dan de frequentie zo goed mogelijk in (coarse)en
voer opnieuw een nauwkeurige instelling uit. Stel het beeld opnieuw in
het midden van het scherm in nadat de ruis is
Druk op de PC toets van de afstandsbediening om de PC-modus te
selecteren.
1
Druk op MENU
.
Resultaat: Het hoofdmenu verschijnt.
2
Druk op
of
om Instellingen te selecteren.
Druk op ENTER .
Resultaat: De beschikbare opties in het menu Instellingen worden
weergegeven.
3
Druk op
of
om PC te selecteren.
Druk op ENTER .
Resultaat: De beschikbare opties in het menu PC worden
weergegeven.
4
Druk nogmaals op ENTER
.
Resultaat: Het menu Image Beeld vergrendelen wordt
geselecteerd.
5
Druk op
of
om Grof of Fijn te selecteren.
Druk op ENTER .
Resultaat: De horizontale balk wordt weergegeven.
6
Druk op
of
Druk op ENTER
om de beeldkwaliteit aan te passen.
.
Het is mogelijk dat er verticale balken verschijnen of dat het
beeld onscherp wordt.
7
Wanneer u tevreden bent over de afstelling, drukt u op de toets
MENU
om naar het vorige menu terug te keren of op EXIT om
naar de normale beeldweergave terug te keren.
Nederlands-49
BN68-00883C-00Dut.qxd
1/5/04 1:48 PM
Page 50
De beeldpositie wijzigen
Druk op de PC toets van de afstandsbediening om de PC-modus te
selecteren.
1
Druk op MENU
.
Resultaat: Het hoofdmenu verschijnt.
2
Druk op
of
om Instellingen te selecteren.
Druk op ENTER .
Resultaat: De beschikbare opties in het menu Instellingen worden
weergegeven.
3
Druk op
of
om PC te selecteren.
Druk op ENTER .
Resultaat: De beschikbare opties in het menu PC worden
weergegeven.
4
Druk op
of
om Positie te selecteren.
Druk op ENTER .
Resultaat: U kunt de Positie aanpassen.
Nederlands-50
5
Druk op
of
om de horizontale positie aan te passen.
Druk op
of
om de verticale positie aan te passen.
Druk op ENTER .
6
Drukt u op MENU
om naar het vorige menu terug te keren of op
EXIT om naar de normale beeldweergave terug te keren.
BN68-00883C-00Dut.qxd
1/5/04 1:48 PM
Page 51
De beeldinstellingen initialiseren
U kunt alle beeldinstellingen vervangen door de fabrieksinstellingen.
Druk op de PC toets van de afstandsbediening om de PC-modus te
selecteren.
1
Druk op MENU
.
Resultaat: Het hoofdmenu verschijnt.
2
Druk op
of
om Instellingen te selecteren.
Druk op ENTER .
Resultaat: De beschikbare opties in het menu Instellingen worden
weergegeven.
3
Druk op
of
om PC te selecteren.
Druk op ENTER .
Resultaat: De beschikbare opties in het menu PC worden
weergegeven.
4
Druk op
of
om Beeld resetten te selecteren.
Druk op ENTER .
Resultaat: U kunt alle beeldinstellingen in de fabrieksinstellingen
terugzetten.
5
Drukt u op MENU
om naar het vorige menu terug te keren of op
EXIT om naar de normale beeldweergave terug te keren.
Nederlands-51
BN68-00883C-00Dut.qxd
1/5/04 1:48 PM
Page 52
Teletekstdecoder
De meeste TV-kanalen bieden “teletekst” aan, ofwel pagina’s met
schriftelijke informatie over zaken als:
Tijden van tv-programma's.
Nieuws- en weerberichten.
Sportuitslagen.
Ondertiteling voor slechthorenden.
Deze informatie is onderverdeeld in genummerde pagina's (zie schema).
Onderdeel
A
B
C
D
E
F
Inhoud
Geselecteerd paginanummer.
Aanduiding kanaal/zendstation.
Huidig paginanummer of zoekstatus.
Datum en tijd.
Tekst.
Statusinformatie.
Teletekstinformatie weergeven
U kunt de teletekstinformatie altijd weergeven, mits de
signaalontvangst goed is. Anders:
Kan informatie ontbreken.
Worden sommige pagina's mogelijk niet weergegeven.
De teletekstmodus activeren en de inhoudspagina weergeven:
1
Selecteer met de toets
( ) of
teletekst kan worden ontvangen.
2
Druk op de toets TTX/MIX (
/
(
) het kanaal waarop
) om de teletekstmodus te activeren.
Resultaat: De inhoudspagina verschijnt.Deze pagina kunt u altijd opnieuw
weergeven door op de toets MENU ( ) te drukken.
3
Druk nogmaals op de toets TTX/MIX (
/
).
Resultaat: Het scherm zal in twee delen worden opgedeeld. Met
deze functie Double Teletext (dubbele teletekst) kunt u de
eigenlijke uitzending en teletekst tegelijkertijd apart op uw
scherm weergeven.
4
Druk nogmaals op de toets TTX/MIX (
/
).
Resultaat: De eigenlijke uitzending zal tegelijk met de
teletekstpagina op het scherm worden weergegeven.
4
Druk op de toets PIP (
5
Druk nogmaals op de toets TV(
) om terug te gaan naar de normale weergave.
) om de teletekstmodus te verlaten.
Als er sprake is van gebroken letters bij het bekijken van tekst,
controleer dan of de taal voor de tekst hetzelfde is als de taal in de
modus voor het menu "Instellingen". Als de talen verschillend zijn,
selecteer dan dezelfde taal voor de tekst in het menu "Instellingen".
Nederlands-52
BN68-00883C-00Dut.qxd
1/5/04 1:48 PM
Page 53
Specifieke teletekstpagina selecteren
Druk op de cijfertoetsen op de afstandsbediening om het
paginanummer direct op te vragen:
1
Voer het op de inhoudspagina vermelde driecijferig paginanummer in
door op de desbetreffende cijfertoetsen te drukken.
Resultaat: Het ingevoerde paginanummer wordt weergegeven.
2
Als de geselecteerde pagina koppelingen naar subpagina’s bevat,
worden de subpagina’s na elkaar weergegeven. U kunt het beeld op
een bepaalde pagina stilzetten door op PRE-CH ( ).
Druk nogmaals op PRE-CH ( ) om het stilzetten te annuleren.
3
Weergaveopties:
Voor de weergave van...
Drukt u op...
Zowel teletekstinformatie als
de normale uitzending
TTX/MIX (
Verborgen tekst
(zoals antwoorden op quizvragen)
INFO (
)
Het normale beeld
INFO (
) Nogmaals
Een subpagina, door een viercijferig
paginanummer in te toetsen
SLEEP (
De volgende pagina
Pagina naar boven (
)
De vorige pagina
Pagina naar beneden (
)
De vorige pagina
• De bovenste helft van het scherm
• De onderste helft van het scherm
SIZE ( )
•Eenmaal
•Tweemaal
Het normale scherm
•Driemaal
/
)
)
Nederlands-53
BN68-00883C-00Dut.qxd
1/5/04 1:48 PM
Page 54
Fastext gebruiken om een teletekstpagina te selecteren
voorzien van een kleurcode en kunnen geselecteerd worden door op de
gekleurde toetsen van de afstandsbediening te drukken.
1
Druk op de toets TTX/MIX (
weer te geven.
2
Druk op de gekleurde toets voor het gewenste onderwerp
(de beschikbare onderwerpen worden weergegeven op de regel met
statusinformatie).
/
) om de teletekstinhoudspagina
Resultaat: De pagina wordt weergegeven met aanvullende
kleurcodegegevens die op dezelfde wijze kunnen
worden geselecteerd.
3
4
Nederlands-54
Voor de weergave van...
Drukt u op...
De vorige pagina
de rode toets
De volgende pagina
de groene toets
Wanneer u klaar bent, drukt u op de toets PIP (
weer normaal weer te geven.
) om het beeld
BN68-00883C-00Dut.qxd
1/5/04 1:48 PM
Page 55
Problemen oplossen: voordat u contact opneemt
met de technische dienst
Voer de onderstaande simpele controles uit voordat u de technische dienst van Samsung inschakelt. Als u het
probleem niet kunt oplossen aan de hand van de onderstaande instructies, noteert u het model en het serienummer van
het apparaat en neemt u contact op met uw lokale leverancier.
Geen geluid of beeld
Controleer of het netsnoer op een stopcontact is aangesloten.
Controleer of u de POWER
-toets rechtsonder op het paneel hebt ingedrukt.
Controleer de instellingen voor het contrast en de helderheid van het beeld.
Controleer het geluidsvolume.
Normaal beeld maar geen geluid
Controleer het geluidsvolume.
Controleer of de toets MUTE
Geen beeld of zwart-wit beeld
p de afstandsbediening is ingedrukt.
Pas de kleurinstellingen aan.
Controleer of het geselecteerde uitzendsysteem correct is.
Gestoord geluid en beeld
Probeer erachter te komen welk elektrisch apparaat de tv/monitor stoort en plaats
het apparaat uit de buurt van de tv/monitor.
Sluit de televisie op een ander stopcontact aan.
Vaag beeld of sneeuw, vervormd geluid
Controleer de richting, plaats en aansluitingen van de antenne.
Afstandsbediening werkt niet goed
Deze storing treedt vaak op bij het gebruik van een binnenantenne.
Reinig de bovenste rand van de afstandbediening(transmissievenster).
Controleer de batterijcontacten.
De melding "Signaalkabel controleren" wordt
weergegeven
Zorg dat de signaalkabel goed op de PC of videobron is aangesloten.
In de PC-stand wordt de melding "Niet ondersteund."
Controleer de maximale resolutie en frequentie van de videoadapter.
weergegeven.
Vergelijk deze waarden met de gegevens in de Displaystanden.
Het beeld is te licht of te donker.
Zorg dat de PC of videobron zijn ingeschakeld.
Stel het contrast en de helderheid in.
Horizontale balken lijken te flikkeren, te
bewegen of te schemeren in het beeld (PC-stand).
Pas de instelling voor Fijn aan.
Verticale balken lijken te flikkeren, te bewegen te
schemeren in het beeld (PC-stand)
Pas de instelling voor Grof en vervolgens Fijn aan.
Het beeld is donker en de AAN/UIT-toets
knippert om de seconde (PC-stand).
Het energiebeheersysteem van de TV is actief.
Beeld is niet stabiel en lijkt te trillen (PC-stand)
Controleer of de weergaveresolutie en frequentie van de PC of
videokaart een beschikbare modus van de TV is. Controleer op uw
computer: Configuratiescherm, Beeldscherm, Instellingen.
Beweeg de muis van de computer of druk op een toets op het toetsenbord.
ls het beeld dan nog niet goed is, wijzigt u achtereenvolgens:
De tv/monitor ondersteunt multiscan-weergavefuncties binnen het volgende
frequentiebereik:
Horizontale frequentie(kHz): 30~ 61
Verticale frequentie(kHz): 60~75
Maximale refresh snelheid (bij 60Hz): 1360 X 768
Beeld wordt niet in het midden van het
scherm weergegeven (PC-stand).
Stel de horizontale en verticale positie in.
Het TFT LCD-paneel maakt gebruik van een paneel dat bestaat uit subpixels (3.147.264), waarvoor een geavanceerde productietechnologie
vereist is. Er kunnen echter enkele heldere of donkere pixels in het scherm voorkomen. Deze pixels hebben geen invloed op de goede werking van
het product.
Nederlands-55
BN68-00883C-00Dut.qxd
1/5/04 1:48 PM
Page 56
De muurbevestigingsbeugel installeren (LE26R51B, LE26R41B)
Deze muurbeugel is geschikt voor montage op een betonnen muur.
Als u de muurbeugel wilt bevestigen op ander materiaal, neem dan contact op met uw dealer.
Componenten (Separaat als optie leverbaar)
M4 X L15
Muurbeugel
Beugel
Schroef: 8EA
Plug: 4EA
Installatiegids
M4 X L20
Houtschroeven: 4EA
Montage van de muurbeugel
1
Markeer de plaats van het gat op de muur.
Boor een gat van ongeveer 35 mm diep op de
aangegeven plaats.
Bevestig de pluggen in elk gat in de muur.
Bevestig de muurbeugel aan de muur met de
houtschroeven nadat de pluggen in de
muurbeugel zijn aangebracht.
Let op: Als de beugel niet stevig aan de muur is bevestigd,
kan de LCD TV er af vallen.
Nederlands-56
BN68-00883C-00Dut.qxd
1/5/04 1:48 PM
Page 57
De muurbevestigingsbeugel installeren (LE26R51B, LE26R41B)
Montage van de muurbeugel
2
Zet de aan/uit-schakelaar op uit en trek het netsnoer uit de contactdoos.
Plaats de TV op een tafel met het scherm naar beneden op een zachte doek of kussen.
Verwijder de 4 schroeven uit de achterkant van de televisie.
Maak het voetstuk los van de TV.
Sluit de opening aan de onderzijde af met een dop.
Bevestig de apparaatbeugel aan de achterzijde van de TV-set en draai de schroeven vast.
3
Plaats de 3 hangers van deze apparaatbeugel stevig in de gleuven van de muurbeugel
Bevestig de apparaatbeugel en de muurbeugel met de schroeven .
.
Let op: Sluit eerst de kabels aan voordat u de monitor aan de muur bevestigt.
Nederlands-57
BN68-00883C-00Dut.qxd
1/5/04 1:48 PM
Page 58
De muurbevestigingsbeugel installeren
(LE32R51B, LE32R52B, LE32R41B, LE40R51B)
Deze muurbeugel is geschikt voor montage op een betonnen muur.
Als u de muurbeugel wilt bevestigen op ander materiaal, neem dan contact op met uw dealer.
Componenten (Separaat als optie leverbaar)
M6 X L14
Muurbeugel
Beugel
Schroef: 8EA
M4 X L25
Houtschroeven: 7EA
M4 X L8
Plug: 7EA
Schroef: 3EA
Montage van de muurbeugel
1
Markeer de plaats van het gat op de muur.
Boor een gat van ongeveer 35 mm diep op de
aangegeven plaats.
Bevestig de pluggen in elk gat in de muur.
Bevestig de muurbeugel aan de muur met de
houtschroeven nadat de pluggen in de
muurbeugel zijn aangebracht.
Let op: Als de beugel niet stevig aan de muur is bevestigd,
kan de LCD TV er af vallen.
Nederlands-58
Installatiegids
BN68-00883C-00Dut.qxd
1/5/04 1:48 PM
Page 59
De muurbevestigingsbeugel installeren
(LE32R51B, LE32R52B, LE32R41B, LE40R51B)
Montage van de muurbeugel
2
Zet de aan/uit-schakelaar op uit en trek het netsnoer uit de contactdoos.
Plaats de TV op een tafel met het scherm naar beneden op een zachte doek of kussen.
Verwijder de 4 schroeven uit de achterkant van de televisie.
Maak het voetstuk los van de TV.
Sluit de opening aan de onderzijde af met een dop.
Bevestig de apparaatbeugel aan de achterzijde van de TV-set en draai de schroeven vast.
3
Plaats de 3 hangers van deze apparaatbeugel stevig in de gleuven van de muurbeugel
Bevestig de apparaatbeugel en de muurbeugel met de schroeven .
.
Let op: Sluit eerst de kabels aan voordat u de monitor aan de muur bevestigt.
Nederlands-59
BN68-00883C-00Dut.qxd
1/5/04 1:48 PM
Page 60
De standaard installeren
(LE26R51B, LE26R41B, LE32R51B, LE32R52B, LE32R41B)
<1>
<2>
1. Verplaats de TV naar beneden in de richting van de pijl en bevestig de standaard.
2. Gebruik de vier schroeven om de standaard stevig te bevestigen.
Nederlands-60
BN68-00883C-00Dut.qxd
1/5/04 1:48 PM
Page 61
De anti-diefstal vergrendeling gebruiken
Het Kensington-slot is een apparaat om het systeem fysiek te vergrendelen bij gebruik in een openbare
ruimte. Het slot dient apart te worden aangeschaft. Het ontwerp en gebruik kan iets afwijken,
afhankelijk van de fabrikant. Gebruik de bijgeleverde handleiding voor juist gebruik.
Kabel
Afbeelding 2
Afbeelding 1
<Optioneel>
< LE32R51B / LE32R52B / LE32R41B >
< LE26R51B / LE26R41B / LE40R51B >
1. Breng het slot aan in het Kensington-slot op de LCD TV (Afbeelding 1) en draai het in de richting van sluiten
(Afbeelding 2).
2. Sluit de Kensington-slotkabel aan.
3. Bevestig het Kensington-slot aan een bureau of ander zwaar object.
Nederlands-61
BN68-00883C-00Dut.qxd
1/5/04 1:48 PM
Page 62
Technische specificaties en milieu
Type
LE26R51B/LE26R41B
LE32R51B/LE32R52B
LE32R41B
LE40R51B
Gezichtshoek
Resolutie
26" diagonaal (16:9)
575,77(H) x323,71(V) mm
(22,67(H) x 12,74(V) inches)
a-si TFT actieve matrix
0,4215(H) x 0,4215(V) mm
(0,0166(H) x 0,0166(V) inches)
170/170 (H/V)
1366 (H) x 768 (V)
32" diagonaal (16:9)
697,68 (H) x392,26 (V) mm
(27,47 (H) x 15,44 (V) inches)
a-si TFT actieve matrix
0,511 (H) x 0,511 (V) mm
(0,0201 (H) x 0,0201(V) inches)
170/170 (H/V)
1366 (H) x 768 (V)
40" diagonaal (16:9)
885,17 (H) x 497,66 (V) mm
(34,85 (H) x 19,59 (V) inches)
a-si TFT actieve matrix
0,648 (H) x 0,216 (V) mm
(0,027 (H) x 0,0085 (V) inches)
170/170 (H/V)
1366 (H) x 768 (V)
Frequentie
Horizontaal
Verticaal
Kleurweergave
30 ~ 61 kHz
60 ~ 75 Hz
16.777.216 kleuren
30 ~ 61 kHz
60 ~ 75 Hz
16.777.216 kleuren
30 ~ 61 kHz
60 ~ 75 Hz
16.777.216 kleuren
PC Resolutie
Maximum
Optimum
1360 x 768 @ 60 Hz
1360 x 768 @ 60 Hz
1360 x 768 @ 60Hz
1360 x 768 @ 60 Hz
1360 x 768 @ 60Hz
1360 x 768 @ 60 Hz
H/V Separate, TTL, P. of N.
0,7 Vp-p @ 75 ohm
H/V Separate, TTL, P. of N.
0,7 Vp-p @ 75 ohm
H/V Separate, TTL, P. of N.
0,7 Vp-p @ 75 ohm
Geluidssysteem
PAL, SECAM-B/G, D/K,
I, I/I, L/L’, NTPB (AV3,58, 4,43)
BG, DK, I, L
PAL, SECAM-B/G, D/K,
I, I/I, L/L’, NTPB (AV3,58, 4,43)
BG, DK, I, L
PAL, SECAM-B/G, D/K,
I, I/I, L/L’, NTPB (AV3,58, 4,43)
BG, DK, I, L
Video
KLeurensysteem
Videosysteem
PAL/NTSC/SECAM
CVBS, S-VHS, RGB
PAL/NTSC/SECAM
CVBS, S-VHS, RGB
PAL/NTSC/SECAM
CVBS, S-VHS, RGB
SCART 1
Video Input/Output
RGB Input
Audio Input/Output
1,0 Vp-p @ 75 ohm
0,7 Vp-p @ 75 ohm
500mVrms
1,0 Vp-p @ 75 ohm
0,7 Vp-p @ 75 ohm
500mVrms
1,0 Vp-p @ 75 ohm
0,7 Vp-p @ 75 ohm
500mVrms
SCART 2
Video Input/Output
Audio Input/Output
1,0 Vp-p @ 75 ohm
500mVrms
1,0 Vp-p @ 75 ohm
500mVrms
1,0 Vp-p @ 75 ohm
500mVrms
220 ~ 240 V wisselstroom,
60/50 Hz ±3Hz
220 ~ 240 V wisselstroom,
60/50 Hz ±3Hz
220 ~ 240 V wisselstroom,
60/50 Hz ±3Hz
140 W
<1,2 W
184 W
<1W
285 W
<1W
662,0 x 94,0 x 497,8 mm
( 26,06 x 3,70 x 19,598 inches)
662,0 x 206,0 x 539,0 mm
( 26,06 x 8,11 x 21,22 inches)
797,0 x 99,0 x 592,0 mm
(31,38 x 3,898 x 23,31 inches)
797,0 x 249,0 x 650,7 mm
(31,38 x 9,80 x 25,62 inches)
989,0 x 333,1 x 762,6 mm
(38,94 x 13,11 x 30,02 inches)
989,0 x 110,0 x 702,6 mm
(38,94 x 4,33 x 27,66 inches)
Paneel
Afmeting
Schermafmeting
Type
Pixel Pitch
Inkomend signaal
Sync.
Videosignaal
TV
Kleursysteem
Stroomtoevoer
Input
Energieverbruik
Maximum
Energiebesparing
Afmetingen (B X D X H)
Kast
Met standaard
Nederlands-62
BN68-00883C-00Dut.qxd
1/5/04 1:48 PM
Page 63
Technische specificaties en milieu
Type
Gewicht
Met standaard
Omgevingsvereisten
Temperatuur bij werking
Vochtigheid bij werking
Opslagtemperatuur
Vochtigheid bij opslag
Audio-eigenschappen
Audio- input
PC Audio-input
Output hoofdtelefoon
Frequentie
Ontvangst
Geluid
Output
3D Surround
Stereo
LE26R51B/LE26R41B
LE32R51B/LE32R52B
LE32R41B
LE40R51B
11,3 kg (24,91 lbs)
17,7 kg (39,02 lbs)
27,2 kg (59.96 lbs)
10°C tot 40°C (50°F tot 104°F)
10% tot 80%, geen condensvorming
-20°C tot 45°C (-4°F tot 113°F)
5% tot 95%, geen condensvorming
10°C tot 40°C (50°F tot 104°F)
10% tot 80%, geen condensvorming
-20°C tot 45°C (-4°F tot 113°F)
5% tot 95%, geen condensvorming
10°C tot 40°C (50°F tot 104°F)
10% tot 80%, geen condensvorming
-20°C tot 45°C (-4°F tot 113°F)
5% tot 95%, geen condensvorming
RCA Jack (L, R), 0.5Vrms (-9dB)
3.5Østereo jack, 0.5Vrms (-9dB)
Max. output 10mW
(3.5Ø Stereo Jack, 32Ω)
Radiofrequentie:
80Hz ~ 15kHz (bij -3dB)
A/V: 80Hz ~ 20kHz (bij -3dB)
RCA Jack (L, R), 0.5Vrms (-9dB)
3.5Østereo jack, 0.5Vrms (-9dB)
Max. output 10mW
(3.5Ø Stereo Jack, 32Ω)
Radiofrequentie:
80Hz ~ 15kHz (bij -3dB)
A/V: 80Hz ~ 20kHz (bij -3dB)
RCA Jack (L, R), 0.5Vrms (-9dB)
3.5Østereo jack, 0.5Vrms (-9dB)
Max. output 10mW
(3.5Ø Stereo Jack, 32Ω)
Radiofrequentie:
80Hz ~ 15kHz (bij -3dB)
A/V: 80Hz ~ 20kHz (bij -3dB)
5WX2
SRS TruSurroundXT
MTS, A7/NICAM
10 W X 2
SRS TruSurroundXT
MTS, A3/NICAM
10 W X 2
SRS TruSurroundXT
MTS, A2/NICAM
Weergavemodus (PC)
Zowel de positie als de afmetingen van het scherm variëren en zijn afhankelijk van het type PC-monitor en
de resolutie ervan.
In de volgende tabel staan alle schermmodi die worden ondersteund:
Modus
Resolutie
Horizontale
frequentie (kHz)
IBM
640 x 480
720 x 400
31,469
31,469
59,940
70,087
25,175
28,322
-/-/+
VESA
640 x 480
640 x 480
800 x 600
800 x 600
800 x 600
1024 x 768
1024 x 768
1024 x 768
1360 x 768
37,861
37,500
37,879
48,077
46,875
48,364
56,476
60,023
47,712
72,809
75,000
60,317
72,188
75,000
60,000
70,069
75,029
60,015
31,500
31,500
40,000
50,000
49,500
65,000
75,000
78,750
85,800
-/-/+ /+
+ /+
+ /+
-/-/+ /+
+ /+
Verticale
frequentie (Hz)
Pixel klokfrequentie
Sync
(MHz)
Polarity (H/V)
De interlace-modus wordt niet ondersteund.
Het plasmascherm functioneert mogelijk niet normaal als een niet-standaard videoformaat wordt
geselecteerd.
DVI ondersteunt geen PC-functie.
Nederlands-63
BN68-00883C-00Dut.qxd
1/5/04 1:48 PM
Page 64
Pinconfiguraties
SCART-aansluitpunt
Pen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Signaal
Audio-uitgang R
Audio-ingang R
Audio-uitgang L
Audio-frame return
Video-frame return (RGB blauw)
Audio-ingang L
Ingang RGB blauw
Stroomschakelaar
Video-frame return (RGB groen)
AV-aansluiting (Ext. 1)
Ingang RGB groen
Pen
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Signaal
Video-frame return (RGB rood)
Ingang RGB rood
Los signaal (RGB schakelend)
Video-frame return
Los grondsignaal
Video-uitgang
Video-ingang
Screening/frame return
Aansluitpunt voor PC-input (15-pen)
Pen
1
2
3
4
5
6
7
8
Nederlands-64
Signaal
Rood (R)
Groen (G)
Blauw (B)
Geaard
Geaard (DDC)
Rood (R) Geaard
Groen (G) Geaard
Blauw (B) Geaard
Pen
9
10
11
12
13
14
15
Signaal
Gereserveerd
Synchr. geaard
Geaard
Gegevens (DDC)
Horizontale synchr.
Verticale synchr.
Klok (DDC)
BN68-00883C-00Dut.qxd
1/5/04 1:48 PM
Page 65
- AFTER SALES SERVICE
- Neem contact op met uw winkelier of servicedienst,
als uw product niet meer naar behoren functioneert.
ELECTRONICS
Download PDF

advertising