Samsung | LW30A23W | Samsung LW30A23W Handleiding

BN68-00448D-03Dut-final
12/19/03 11:46 PM
Page 1
LCD TV
LW30A23W
Gebruikershandleiding
Lees voordat u het toestel in gebruik
neemt deze handleiding zorgvuldig door
en bewaar deze voor later gebruik.
SCHERMMENU'S
PC DISPLAY
PICTURE IN PICTURE (PIP)
TELETEKST
BN68-00448D-03Dut-final
Nederland-2
12/19/03 11:46 PM
Page 2
BN68-00448D-03Dut-final
12/19/03 11:46 PM
Page 3
Veiligheidsvoorschriften
Deze illustraties tonen de voorzorgsmaatregelen die u in acht dient te nemen.
75%
10%
35`
Stel de tv/monitor NIET bloot aan extreme
temperaturen of luchtvochtigheid.
H
H
5`
Stel de tv/monitor NIET bloot aan
direct zonlicht.
Stel de tv/monitor NIET bloot aan
vloeistoffen.
Als de tv/monitor defect is, probeer deze
dan nooit zelf te repareren. Neem contact
op met een gekwalificeerd technicus.
Haal bij onweer (zeker als het bliksemt)
de stekker uit het stopcontact en maak
de antennekabel los van de tv/monitor.
Voorkom overbelasting van stopcontacte
of verlengsnoeren. Brandgevaar.
Gebruik de stroomadapter alleen in een
goed geventileerde ruimte.
Ga niet op het netsnoer staan
en voorkom kinken in het netsnoer.
Gebruik de stroomadapter niet in
de buurt van andere warmtebronnen.
Brandgevaar.
Als u de afstandsbediening langere tijd
niet gebruikt, verwijdert u de batterijen en
bewaart u de afstandsbediening
op een droge, koele plaats.
DIT APPARAAT IS NIET BEDOELD VOOR GEBRUIK IN EEN INDUSTRIËLE OMGEVING
Gebruik a.u.b., als u de televisie schoonmaakt, een zacht droog doekje (die geen vluchtige bestanddelen bevat).
Nederland-3
BN68-00448D-03Dut-final
12/19/03 11:46 PM
Page 4
Inhoud
◆ FOREWORD
■
Veiligheidsvoorschriften.............................................................................................
3
◆ UW TV/MONITOR AANSLUITEN EN VOORBEREIDEN
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
Overzicht van het bedieningspaneel ..................................................................
Overzicht van het aansluitpaneel .........................................................................
- Aansluiten op antenne of kabeltelevisienetwerk (afhankelijk van het model) ......................
- Aansluiten Set-Top Box, videorecorder of DVD-speler ..................................................
- Externe Audio/Video-apparatuur aansluiten ................................................................
- Aansluitingsmogelijkheden voor andere apparatuur (DTV/DVD) .....................................
- Computer aansluiten .............................................................................................
- Digitale audio-uitgangen aansluiten ..........................................................................
- Aansluiting 5.1 Speakers voor thuisbioscoop......................................................................
Overzicht van de afstandsbediening (uitgezonderd teletekstfuncties)..........................
Overzicht van de afstandsbediening (Teletekstfuncties)........................................
Batterijen in de afstandsbediening plaatsen..........................................................
In- en uitschakelen...............................................................................................
Televisie in standby-modus zetten .......................................................................
Afstandsbediening leren gebruiken ......................................................................
Plug & Play ..........................................................................................................
Taal kiezen ..........................................................................................................
6
7
7
7
7
8
8
8
9
10
11
12
13
13
14
15
16
◆ KANALEN INSTELLEN
■
■
■
■
■
■
■
Kanalen automatisch opslaan...............................................................................
Opgeslagen kanalen sorterent.................................................................................
Kanalen handmatig opslaan .................................................................................
Kanalen wijzigen...................................................................................................
Kanaalnamen vastleggen......................................................................................
Kanalen nauwkeurig instellen ..............................................................................
LNA (Low Noise Amplifier) ..................................................................................
17
18
19
21
22
23
23
◆ BEELD INSTELLEN
■
■
■
■
■
■
■
De beeldstandaard aanpassen..............................................................................
Aangepast beeld instellen ....................................................................................
De Kleur tint wijzigen ..........................................................................................
Beeldformaat wijzigen .........................................................................................
Het beeld stilzetten ..............................................................................................
DNIe (Digital Natural Image engine)....................................................................
Picture-in-Picture (PIP) .........................................................................................
24
24
25
25
26
26
27
◆ GELUID INSTELLEN
■
■
■
■
■
Nederland-4
Volume instellen.....................................................................................................
Geluid tijdelijk uitschakelen .....................................................................................
De geluidsstandaard wijzigen .....................................................................................
De geluidsinstellingen aanpassen.................................................................................
Het geluid van het subbeeld weergeven........................................................................
29
29
30
30
31
BN68-00620D-00Dut-final
12/23/03 8:46 PM
Page 5
Inhoud
◆ GELUID INSTELLEN (CONTINUED)
■
■
■
■
■
■
Dolby Digital instellen...............................................................................................
Dolby Pro Logic II selecteren......................................................................................
Het externe digitale geluid instellen.....................................................................
Koptelefoon aansluiten ............................................................................................
Koptelefoonvoorkeuren instellen ...............................................................................
Geluidsmodus selecteren ...........................................................................................
32
34
35
36
36
37
◆ TIJD INSTELLEN
■
■
■
De huidige tijd instellen en weergeven ................................................................ 38
Standby-klok instellen.............................................................................................. 39
De televisie automatisch aan/ uitschakelen.......................................................... 40
◆ DE VERSCHILLENDE FUNCTIES GEBRUIKEN
■
■
■
Blauwe schermmodus instellen................................................................................. 41
Een extern apparaat voor de invoer selecteren ................................................................ 42
Beelden van externe bronnen weergeven ...................................................................... 42
◆ SETTING
■
■
■
■
■
■
THE
PC
Uw software installeren (gebaseerd op Windows 2000 of XP) .......................................
Het PC- beeld automatisch aanpassen ..........................................................................
Grovere of fijnere afstelling van het beeld......................................................................
De beeldpositie wijzigen ....................................................................................
De beeldinstellingen initialiseren .........................................................................
De DVI-modus selecteren ..........................................................................................
43
44
45
46
46
47
◆ TELETEKSTFUNCTIE GEBRUIKEN
■
■
■
■
Teletekstdecoder.....................................................................................................
Teletekstinformatie weergeven .............................................................................
Specifieke teletekstpagina selecteren ..........................................................................
Teletekstpagina selecteren via FLOF ..........................................................................
48
48
49
50
◆ FOR USE TIPS VOOR GEBRUIK
■
■
■
■
■
■
■
■
Problemen oplossen: voordat u de technische dienst inschakelt ..........................
Stand van de TV bepalen .........................................................................................
De anti-diefstal vergrendeling gebruiken.....................................................................
Technische specificaties en milieu ...............................................................................
Weergavemodus (PC/DVI)..........................................................................................
Pinconfiguraties .......................................................................................................
Uw afstandsbediening instellen ...................................................................................
De muurbevestigingsbeugel installeren ................................................................
Symbolen
Indrukken
☛
➢
Belangrijk
Opmerking
51
52
53
54
55
56
57
61
Nederland-5
BN68-00448D-03Dut-final
12/19/03 11:46 PM
Page 6
Overzicht van het bedieningspaneel
1
(Power)
Indrukken om de TV in of uit te schakelen.
2 Sensor van de afstandsbediening
Het lampje gaat branden, wanneer de TV wordt
ingeschakeld.
3 Aan/uit-lampje
Richt de afstandsbediening op dit punt op de TV.
4 TV/VIDEO
Laat een menu zien met alle beschikbare
ingangsbronnen(TV, AV1, AV2, AV3, S-VIDEO,
COMP., PC/DVI).
Nederland-6
5 MENU
Druk erop waarna een beeldmenu verschijnt van
de functies van uw TV.
+
6 Druk op de afstandsbediening om het volume te
verhogen of verlagen U kunt met de
afstandsbediening ook een van de verschillende
onderdelen van het beeldmenu kiezen.
7
C/P.
Druk op de afstandsbediening om van kanaal te
veranderen.
U kunt met de afstandsbediening ook diverse
onderdelen van het beeldmenu markeren.
(Zonder de afstandsbediening kunt u de TV
inschakelen door de kanaaltoetsen in te drukken.)
BN68-00448D-03Dut-final
12/19/03 11:46 PM
Page 7
Overzicht van het aansluitpaneel
Netvoeding
☛
Wanneer u een audio- of videosysteem op uw tv/monitor aansluit, dient u alle apparaten uit te
schakelen.
1 Aansluiten op antenne of kabeltelevisienetwerk (afhankelijk van het model)
Voor de juiste weergave van tv-kanalen moet het toestel een signaal ontvangen via een van de volgende
bronnen:
- Een buitenantenne
- Een kabeltelevisienetwerk
- Een satellietnetwerk
2 Aansluiten Set-Top Box, videorecorder of DVD-speler
- Sluit de VCR-, of DVD-SCART-kabel aan op de SCART-aansluiting van de videorecorder of DVD-speler.
- Als u zowel de Set-Top Box en de videorecorder (of DVD-speler) tegelijk wenst aan te sluiten,
sluit u eerst de Set-Top Box op de videorecorder (of DVD-speler) aan en vervolgens de
VCR (of DVD) op uw tv/monitor.
Specificaties voor de invoer/uitvoer
➣
Aansluiting
Input
Video
Audio (L/R)
SCART 1
✔
✔
SCART 2
✔
✔
S-Video
Output
RGB
Video+Audio (L/R)
✔
Alleen TV uit
Monitor uit
(TV/AV1/AV2/AV3/S-VHS)
3 Externe Audio/Video-apparatuur aansluiten
- Sluit een RCA- of S-VIDEO-kabel aan op de externe audio- of videoapparatuur zoals een videorecorder,
DVD-speler of camcorder.
- Sluit het ene uiteinde van RCA audiokabels aan op de aansluitingen “AUDIO (L)” en “AUDIO (R)” aan de
achterzijde van de tv/monitor en het andere uiteinde op de corresponderende uitgangen van het
audioapparaat.
- Op de hoofdtelefoonuitgang( 4 ) aan de achterzijde van de tv/monitor kunt u een hoofdtelefoon aansluiten.
Wanneer de hoofdtelefoon is aangesloten worden de ingebouwde luidsprekers uitgeschakeld.
Nederland-7
BN68-00448D-03Dut-final
12/19/03 11:46 PM
Page 8
Overzicht van het aansluitpaneel
5
Aansluitingsmogelijkheden voor andere apparatuur (DTV/DVD)
- Sluit het ene uiteinde van de videokabels aan op de corresponderende uitgangen ("Y", "P", "PR") aan de
achterzijde van de tv/monitor en het andere uiteinde op de corresponderende video-uitgangen van de DTV
of DVD-speler.
- De Y, Pb en Pr uitgangen op uw apparatuur (DTV of DVD) zijn in sommige gevallen voorzien van de
aanduiding Y, B-Y en R-Y of Y, Cb en Cr.
- Sluit het ene uiteinde van RCA audiokabels aan op de uitgangen "AUDIO (L)" en "AUDIO (R)" aan de
achterzijde van de tv/monitor en het andere uiteinde op de corresponderende audio-uitgangen van de DTV
of DVD-speler.
Source Bron
TV/VIDEO
Video
Horizontal
Frequency(kHz)
Vertical Frequency
(Hz)
Resolution
(Kabels)
PAL
SECAM
NTSC4.43
NTSC3.58
(met uitzondering van RF)
15,625
15,625
15,734
15,704
50
50
60
60
575
575
483
483
480/60i
480/60p
576/50i
576/50p
720/60p
1080/50i
1080/60i
15,734
31,469
15,625
31,250
45,000
28,125
33,750
60
60
50
50
60
50
60
483
483
576
576
720
1080
1080
Component
6
Computer aansluiten
- Sluit de DVI-stekker aan op de PC-videostekker.
- Sluit het ene uiteinde van de stereogeluidskabel aan op "PC AUDIO IN (STEREO)" aan de achterzijde van
uw tv/monitor en het andere uiteinde op "Audio Out" van de geluidskaart van uw computer.
7
Digitale audio-uitgangen aansluiten
Sluit de digitale geluidskabel of coaxkabel (RCA geluidskabel) aan op "DIGITAL AUDIO IN" aan de achterzijde
van uw tv/monitor en het andere uiteinde op "DIGITAL OUT" van de apparatuur met een digitale uitgang
waarmee u van een digitale geluidsweergave kunt genieten (Multi-Kanaal Surround Geluid, Stereo of Dolby
Pro-Logic II).
Nederland-8
BN68-00448D-03Dut-final
12/19/03 11:46 PM
Page 9
Overzicht van het aansluitpaneel
8
Aansluiting 5.1 Speakers voor thuisbioscoop
Stereo
speaker
Stereo
speaker
Lagetonen
Hoofdspeaker
speaker
Hoofdspeaker
De overige speakers (Surround
/ Midden / Subwoofer): sluit de
geluidskabel van elke speaker
aan op de corresponderende
uitgang (surround 10 / Center 11 /
Woofer 12 ) aan de achterzijde
van uw tv/monitor en zorg ervoor
dat de + en - polen correct zijn
aangesloten.
achterkant van de TV
de draden in de kabel
➢ Draai
een paar keer om.
Middenspeaker
9 Hoofdspeaker: Als de speakers los staan van de LCD-TV
Sluit de audiokabels van de externe speakers
aan op de hoofdspeaker-uitgangen aan de
achterzijde van uw tv/monitor en zorg ervoor dat
de + en - polen correct zijn aangesloten.
luidsprekers MOETEN meer dan 10 Watt
➢ De
zijn (impedantie 8Ω).
9 Hoofdspeaker: Als de speakers in de LCD-TV zijn geïntegreerd
Bevestig de beugels op uw
luidsprekers en het apparaat.
Gebruik de schroeven om de luidspreker
te bevestigen aan het apparaat.
Nederland-9
BN68-00448D-03Dut-final
12/19/03 11:46 PM
Page 10
Overzicht van de afstandsbediening
(uitgezonderd teletekstfuncties)
STANDBY-TOETS TELEVISIE
(Zie pagina 13)
WEERGAVE GESELECTEERDE
INVOER EN BATTERIJSTATUS
BEELDSTANDAARD SELECTEREN
(Zie pagina 24)
FUNCTIE TV-INFORMATIEWEERGAVE
TE BEDIENEN APPARAAT KIEZEN:
TV, VCR , KABEL, DVD-SPELER,
STB.
CIJFERTOETSEN
VORIG KANAAL
KANAAL KIEZEN MET
ÉÉN/TWEE CIJFERS
VOLGEND KANAAL
(Zie pagina 14)
VOLUME VERHOGEN
(Zie pagina 29)
INVOER VIDEO SELECTEREN
(Zie pagina 42)
GELUID TIJDELIJK UITZETTEN
(Zie pagina 29)
GELUIDSVOLUME VERLAGEN
ON-SCREEN-DISPLAY
(Zie pagina 14)
PREVIOUS KANAAL
INFORMATIEWEERGAVE
(INGESCHAKELD KANAAL EN
AUDIO/VIDEO INSTELLINGEN)
(Zie pagina 38)
UITGANG VAN DE OSD
WIJZIGINGEN BEVESTIGEN
GELUIDSMODUS SELETEREN
(Zie pagina 14)
GELUIDSSTANDAARD SELECTEREN
(Zie pagina 30)
PRIMAIR BEELD STILZETTEN
(Zie pagina 26)
GELUIDSMODUS SELECTEREN
(Zie pagina 37)
AAN/UIT KNOP DOLBY PRO-LOGIC II
(Zie pagina 32~34)
AUTOMATISCH UITSCHAKELEN
(Zie pagina 39)
PC FUNCTIEKEUZE
(Zie pagina 44)
BEELDFORMAAT SELECTEREN
(Zie pagina 25)
DNIe KEUZE
(Zie pagina 26)
SET
RESET
➣
Nederland-10
PIP functies:(Zie pagina 27)
PIP ON:IN-/UITSCHAKELEN
P / :PIP-KANAAL SELECTEREN
SWAP: VERWISSEL HET HOOFDEN SUBBEELD
VCR/DVD-functies:
: TERUGSPOELEN
:STOP
/ : AFSPELEN/PAUZE
:SNEL-VOORUITSPOELEN
De prestatie van de afstandsbediening kan beïnvloed worden door fel licht.
BN68-00448D-03Dut-final
12/19/03 11:46 PM
Page 11
Overzicht van de afstandsbediening
(Teletekstfuncties)
TELETEKST VOLGENDE PAGINA
TELETEKSTWEERGAVE/MIX
TELETEKST VORIGE PAGINA
TELETEKST WEERGEVEN
TELETEKSTINDEX
TELETEXT VASTHOUDEN
TELETEKST ANNULEREN
TELETEKSTFORMAAT SELECTEREN
TELETEKST SUB-PAGINA
➣
Teletekstfunctie: Zie pagina 48-50 voor meer informatie
Nederland-11
BN68-00448D-03Dut-final
12/19/03 11:46 PM
Page 12
Batterijen in de afstandsbediening plaatsen
1
Verwijder het klepje.
2
Plaats twee AAA batterijen.
Zorg ervoor dat de "+" en "---" uiteinden van de batterijen
➣ overeenkomen
met de afbeelding in het vakje.
3
Plaats het klepje weer terug.
Verwijder de batterijen en bewaar ze op een koele, droge plaats,
➣ indien
u de afstandsbediening langere tijd niet gebruikt.
De maximale werkingsafstand tussen de TV en
afstandsbediening bedraagt circa 7 meter.
(Bij een normaal gebruik van de TV gaan de batterijen ongeveer
een jaar mee.)
➣
De afstandsbediening doet het niet!
Controleer de volgende punten:
1. Is de TV ingeschakeld?
2. Heeft u op TV gedrukt en niet per ongeluk op video, kabel of DVD?
3. Zijn de plus- en minpolen van de batterijen verkeerd geplaatst?
4. Zijn de batterijen op?
5. Is er sprake van een stroomonderbreking?
6. Zit de stekker wel in het stopcontact?
7. Schijnt er speciaal fluorescerend licht of neonlicht in de buurt?
Nederland-12
BN68-00448D-03Dut-final
12/20/03 4:38 AM
Page 13
In- en uitschakelen
Het netsnoer is bevestigd aan de achterzijde van de tv/monitor.
1
Steek de stekker in een geschikt stopcontact.
Resultaat: De netspanning staat op de achterzijde van de tv/monitor
aangegeven en de frequentie bedraagt 50 of 60 Hz.
2
Druk op de POWER ( ) aan de voorzijde van de TV.
Resultaat: Het stand-bylampje op het voorpaneel gaat branden.
3
Druk op de POWER ( ), een cijfertoets (0~9) of de
P/programmatoets ( / ) op de afstandsbediening of op de
AAN/UIT-knop of
knop aan de voorzijde van de TV.
C/P.
Resultaat: Het programma waar u het laatst naar hebt gekeken,
wordt automatisch opnieuw geselecteerd.
u de TV de eerste keer inschakelt, wordt u gevraagd de
➣ Wanneer
taal te kiezen waarin de menu's moeten worden weergegeven
(zie pagina 15).
4
4 Druk nogmaals op de POWER (
) om de TV uit te schakelen.
Televisie in standby-modus zetten
U kunt de TV in de stand-by stand zetten ter vermindering van het
energieverbruik.
De stand-by stand kan handig zijn als u tijdelijk wilt stoppen met
kijken (tijdens het eten bijvoorbeeld).
1
Druk op de POWER ( ) toets van de afstandsbediening.
Resultaat: Het beeld wordt uitgeschakeld en aan de voorzijde van de
tv/monitor gaat het rode stand-bylampje branden.
2
Druk nogmaals op de POWER ( ) , op een cijfertoets (0~9) of de
programmatoets/P-toets ( / ) om de tv/monitor weer aan te zetten.
➣
Laat de TV niet gedurende langere tijd in de standby stand staan
(zoals tijdens vakanties en dergelijke).
Zet uw tv uit door op de POWER ( ) aan de voorzijde van de
tv/monitor te drukken.Haal ook de stekker uit het stopcontact en
ontkoppel de antenne.
➣
1. Het gebruik van de AAN/UIT-toets op de afstandsbediening is
alleen mogelijk, wanneer de TV op standby staat. Als de TV is
uitgeschakeld, kan de TV niet worden ingeschakeld met de
afstandsbediening.
2. Om de tijdsinstellingen en/of automatische alarminstellingen niet
kwijt te raken, moet u de TV altijd stand-by zetten met de
afstandsbediening.
Door het gebruik van de AAN/UIT-knop op de TV worden alle
tijdsinstellingen gewist.
Deze AAN/UIT-knop biedt het voordeel dat de UIT-functie hetzelfde
effect heeft als het uit het stopcontact trekken van de stekker. Wanneer de
TV wordt uitgeschakeld met de afstandsbediening, dan schakelt de TV
naar stand-by. Om de TV weer in te schakelen ( ), drukt u op 'ON' of op
een cijfertoets ( ) op de afstandsbediening. Als u op de AAN/UIT-knop
aan de voorzijde van de TV drukt, wordt de TV niet ingeschakeld, maar
herstelt de TV naar de laatste modus, naamlijk 'Power Saving'.
Nederland-13
BN68-00448D-03Dut-final
12/19/03 11:46 PM
Page 14
Afstandsbediening leren gebruiken
De afstandsbediening wordt vooral gebruikt voor het volgende:
◆ Van kanaal veranderen en het geluidsvolume aanpassen.
◆ De TV instellen via het schermmenu.
De volgende tabel geeft een overzicht van de meest gebruikte toetsen
en bijbehorende functies.
Toets
Menufunctie
Volgend kanaal
-
Vorig kanaal
-
to
Weergave van de desbetreffende kanalen.
Voor kanalen met twee cijfers moet het tweede
cijfer direct na de eerste worden ingedrukt.
Doet u dat niet, dan wordt een kanaal met één cijfer
weergegeven.
_/_ _
Voor het kiezen van kanaalnummer tien of hoger(tweecijfers).
Druk op deze toets en voer een tweecijferig
kanaalnummer in.
MUTE
MENU
EXIT
ENTER
Nederland-14
Weergavefunctie
➣
Geluidsvolume verhogen.
-
Geluidsvolume verlagen.
-
Geluid tijdelijk uitschakelen.
u
➣ Om het geluid opnieuw in te schakelen+/ drukt
-- toets.
nogmaals op deze toets of drukt u op de
Weergave van
schermmenu.
Teruggaan naar vorig
menu of normale
weergave.
Voor het verlaten van het schermmenu.
-
Voor...
◆ Weergave van een submenu
met selecties met selecties
voor de huidige menuoptie.
◆ Handmatig vooruit/achteruit
zoeken naar kanalen.
◆ Vergroten/verkleinen van
een menuoptiewaarde.
-
Keuze bevestigen.
BN68-00448D-03Dut-final
12/19/03 11:46 PM
Page 15
Plug & Play
Wanneer de tv voor het eerst wordt ingeschakeld, worden
automatisch enkele basisinstellingen na elkaar uitgevoerd.
De volgende instellingen zijn beschikbaar.
1
Druk op de POWER ( ) op de afstandsbediening als de TV in
de standby-modus is.
Resultaat: Het bericht Plug & Play wordt weergegeven.Dit blijft
even in beeld en vervolgens wordt automatisch het menu
Taalkeuze weergegeven.
2
Door op de
➣
of ❷ te klikken, kunt u de gewenste taal selecteren.
De beschikbare talen worden weergegeven.
U kunt één van de achttien talen selecteren.
3
Druk op de toets ENTER
of ❿ om uw keuze te bevestigen.
Resultaat: Het bericht Contr.Ant wordt weergegeven met OK
geselecteerd.
4
Druk op de ENTER
of ❿ toets.
Resultaat: De volgende instellingen zijn beschikbaar:
Belgie - Deutschland - Espania France - Italia - Nederland - Schweiz
- Sverige - UK - Oost-Europa - Overige
5
Selecteer uw Land Land door op de toets
Druk op de ENTER
of ❿ toets.
of ❷ te drukken.
Resultaat: Het zoeken van de kanalen start en eindigt automatisch.
6
Kies Jam/Min door op de ➛ of ❿ toets te drukken.
Stel de tijd in door op de of ❷ toets te drukken.
(Zie "Automatisch in- en uitschakelen" van de TV op pagina 40.)
7
Druk op de toets ENTER
of ❿ om uw instelling te bevestigen.
Resultaat: Het bericht Veel Kijkplezier wordt weergegeven en
het opgeslagen kanaal wordt geactiveerd.
Nederland-15
BN68-00448D-03Dut-final
12/19/03 11:46 PM
Page 16
Plug & Play
Deze functie resetten...
1
Druk op de toets MENU.
Resultaat: Het hoofdmenu verschijnt.
2
Druk op
of ❷ om Instelling te selecteren.
Resultaat: De beschikbare opties in de groep Instelling
worden weergegeven.
3
Druk op
4
Druk op de ENTER
of ❷ om Plug & Play te selecteren.
of ❿ toets.
Resultaat: Het bericht Plug & Play wordt weergegeven.
5
Zie de voorgaande pagina voor meer informatie over het instellen.
Taal kiezen
Wanneer u de TV/Monitor voor het eerst gebruikt, moet u de taal
selecteren voor het weergeven van menu's en aanwijzingen.
1
Druk op de toets MENU.
Resultaat: Het hoofdmenu verschijnt.
2
Druk op
of ❷ om Instelling te selecteren.
Resultaat: De beschikbare opties in de groep Instelling
worden weergegeven.
3
Druk op de ENTER
4
Druk op of ❷ om Taalkeuze te selecteren.
Druk op de ENTER
of ❿ toets.
of ❿ toets.
Resultaat: De beschikbare talen worden weergegeven.
5
Druk net zo lang op de ENTER
of ❿ toets tot u de gewenste taal
heeft gevonden.
of ❿ toets.
Druk op de ENTER
U kunt één van de achttien talen selecteren.
➣
6
Nederland-16
Wanneer u tevreden bent met uw keuze, drukt u op de toets EXIT
om terug te keren naar normale weergave.
BN68-00448D-03Dut-final
12/19/03 11:46 PM
Page 17
Kanalen automatisch opslaan
U kunt scannen op de beschikbare frequentiebereiken (afhankelijk van
waar u woont). Automatisch toegewezen programmanummers komen
mogelijk niet overeen met de feitelijke of gewenste
programmanummers. U kunt nummers echter handmatig rangschikken
en ongewenste kanalen wissen
1
Druk op de toets MENU.
Resultaat: Het hoofdmenu verschijnt.
2
Druk op
of ❷ om Kanaal te selecteren.
Resultaat: De beschikbare opties in de groep Kanaal worden
weergegeven.
3
Druk op de ENTER
of ❿ toets.
Resultaat: Land wordt geselecteerd.
4
Druk op de ENTER
of ❿ toets om het gewenste land te
selecteren. De volgende instellingen zijn beschikbaar:
Belgie - Deutschland - Espania - France - Italia - Nederland
- Schweiz - Sverige - UK - Oost- Europa -Overige
5
Druk op de ENTER
6
of ❿ toets.
Druk op de ❷ toets om ATM te selecteren.
Resultaat: The Start is selected.
7
Druk op de toets ENTER
om de kanalen te zoeken.
Als kanaalzoekfunctie loopt, wordt het menu gewijzigd van Start to Stop.
Resultaat: Het zoeken wordt automatisch gestopt. De kanalen orden
gerangschikt en opgeslagen volgens hun positie in het
frequentiebereik (van laag naar hoog).Het oorspronkelijk
geselecteerde programma wordt vervolgens weergegeven.
Om naar het vorige menu terug te keren, drukt u ➛ of ❿ om
Terug te selecteren en vervolgens drukt u op de toets
ENTER .
➣
➣
8
Selecteer Stop en druk op de toets ENTER
voortijdig wilt stoppen.
als u het zoeken
U kunt opgeslagen kanalen:
◆ rangschikken in de gewenste volgorde (zie pagina 18)
◆ een naam geven (zie pagina 22)
◆ Kanalen toevoegen of wissen (zie pagina 21)
◆ nauwkeurig afstemmen, indien noodzakelijk (zie pagina 23)
◆ De functie LNA (Low Noise Amplifier) activeren.(zie pagina 23)
Nederland-17
BN68-00448D-03Dut-final
12/19/03 11:46 PM
Page 18
Opgeslagen kanalen sorterent
U kunt de nummers van twee kanalen uitwisselen om:
◆ De numerieke volgorde waarin de kanalen automatisch
werden opgeslagen, te wijzigen.
◆ Gemakkelijk te onthouden nummers toe te kennen aan de
kanalen die u het vaakst bekijkt.
1
Druk op de toets MENU.
Resultaat: Het hoofdmenu verschijnt.
2
Druk op of ❷ om Kanaal te selecteren.
Druk op de ENTER
of ❿ toets.
Resultaat: De beschikbare opties in de groep Kanaal
worden weergegeven.
3
Druk op of ❷ om Sorterent te selecteren.
Druk op de ENTER
of ❿ toets.
Resultaat: Het Pr.Kanaal en de Naam worden weergegeven.
4
Druk op of ❷ om Kanaal te selecteren.
Selecteer het nieuwe nummer dat u aan het kanaal wenst toe te
wijzen door herhaaldelijk op ENTER
of ❿ te drukken.
Resultaat: Het gekozen Kanaal en de Naam staan naast elkaar
weergegeven.
5
Druk op de of ❷ toets om naar de positie te gaan die u wilt
wijzigen en druk vervolgens op de toets ENTER .
Resultaat: Het geselecteerde kanaal is verwisseld met het kanaal dat
voorheen onder het gekozen nummer was opgeslagen.
6
Nederland-18
Herhaal stap 4 en 5 voor het vastleggen van het volgende kanaal.
BN68-00448D-03Dut-final
12/19/03 11:46 PM
Page 19
Kanalen handmatig opslaan
U kunt maximaal 100 tv-kanalen opslaan, waaronder kanalen die via
kabelnetwerken worden ontvangen. Bij het handmatig opslaan van
kanalen kunt u het volgende kiezen:
◆ Of u een gevonden kanaal al dan niet opslaat.
◆ Welke programmanummers u aan de opgeslagen kanalen
toewijst.
1
Druk op de toets MENU.
Resultaat: Het hoofdmenu verschijnt.
2
Druk op
of ❷ om Kanaal te selecteren.
Resultaat: De beschikbare opties in de groep Kanaal worden
weergegeven.
3
Druk op de ENTER
4
Druk op of ❷ om Handmatig opslaan te selecteren.
Druk op de ENTER
of ❿ toets.
of ❿ toets.
Resultaat: De beschikbare opties in het menu Handmatig opslaan
worden weergegeven als u Pr.No selecteert.
5
6
Druk nogmaals op de toets ENTER .
Om een programmanummer aan een kanaal te koppelen, zoekt u
met de
of ❷ toets het juiste nummer en vervolgens drukt u op
ENTER .
Druk op de of ❷ toets om Kleursysteem te selecteren en druk
vervolgens op ENTER
of ❿.
Select the Kleursysteem required by pressing the of ❷ button
repeatedly and then Druk op ENTER
of ❿ button.
Resultaat: De kleurenstandaarden worden in deze volgorde
weergegeven:
AUTO - PAL - SECAM - NT4.43
7
Druk op de of ❷ toets om Geluidssysteem te selecteren en druk
vervolgens op ENTER
of ❿.
Druk meermalen op of ❷om de gewenste geluidsstandaard te
kiezen en druk daarna op ENTER
of ❿.
Resultaat: De geluidsstandaarden worden in deze volgorde
weergegeven:
BG - DK - I - L
8
Voor alle kanalen die u naar de gewenste kanaalnummers wenst te
verplaatsen, herhaalt u de stappen 5 tot 7 na Pr.No te hebben
geselecteerd door op of ❷ te drukken.
Nederland-19
BN68-00448D-03Dut-final
12/19/03 11:46 PM
Page 20
Kanalen handmatig opslaan
9
Als u het nummer weet van het kanaal dat u wilt opslaan...
◆ Druk op de of ❷ toets om Kanaal te selecteren en druk
vervolgens op ENTER
of ❿.
◆ Kies C (Antenne) of S (kabel) door op
vervolgens op ENTER
of ❿.
of ❷ te drukken en
◆ Select the required number by pressing the
then Druk op ENTER
of ❿ button.
➣
10
of ❷ button and
Als er geen geluid is of als het geluid is vervormd, selecteert u
nogmaals de gewenste geluidsstandaard.
Indien u de kanaalnummers niet kent, drukt u op of ❷ om Search
Zoeken te selecteren en vervolgens drukt u op ENTER
of❿.
Zoeken et behulp van de of ❷ toets en druk daarna op ENTER
of❿.
Resultaat: De tuner scant het frequentiebereik tot het eerste kanaal
of het door u geselecteerde kanaal in beeld komt
11
Druk op of ❷ button to select Opslaan and then Druk op
of ❿ button.
ENTER
Selecteer Ja met behulp van de of ❷ toets en druk daarna op
of ❿.
ENTER
Resultaat: Het kanaal en het daarbij horende programmanummer
worden opgeslagen.
12
Herhaal stappen 9 t/m 11 voor elk kanaal dat u wilt opslaan.
☛
Kaanaalmodus
◆ P (Programmamodus) : Na afloop van het instellen via de
tuner zijn de zendstations die u knut ontvangen
toegewezen aan positienummers P00 tot P99. In deze
stand kunt u een kanaalnummer selecteren door het
positienummer in te toetsen.
◆ C (Real kanaal) : In deze stand kunt een kanaal selecteren
door het nummer in te toetsen dat u aan het zendstation
hebt toegewezen.
◆ S (Kabelkanaal) : In deze stand kunt een kanaal
selecteren door het nummer in te toetsen dat u aan het
kabelnetwerk hebt toegewezen.
Nederland-20
BN68-00448D-03Dut-final
12/19/03 11:49 PM
Page 21
Kanalen wijzigen
U kunt kanalen naar keuze uit de scanbewerking weglaten.
Wanneer u door de opgeslagen kanalen scant, worden die kanalen
overgeslagen en niet weergegeven
Alle kanalen die u niet wilt overslaan, worden tijdens het scannen
weergegeven.
1
Druk op de toets MENU.
Resultaat: Het hoofdmenu verschijnt.
2
Druk op of ❷ om Kanaal te selecteren.
Druk op de ENTER
of ❿ toets.
Resultaat: De beschikbare opties in de groep Kanaal wofden
weergegeven.
3
Druk op of ❷ om Toevoegen / Wissen te selecteren.
Druk op de ENTER
of ❿ toets.
Resultaat: De gegevens van het huidige kanaal wofden afgebeeld.
4
Druk op de
/
toets om Kanaal Kanaal te kiezen en druk dan
op Toev Toevoegen of Wissen.
Resultaat: Als het kanaal dat u wilt aanpassen niet in het geheugen
staat, wordt Toevoegen geselecteerd en weergegeven.
Als het kanaal dat u wilt aanpassen wel in het geheugen
staat, wofdt Wissen geselecteerd en weergegeven.
5
Druk op de ENTER
6
Om naar het vorige menu terug te keren selecteert u Terug door op
➛ of ❿ te drukken en vervolgens op ENTER .
7
Herhaal stap 4 en 6 voor elk kanaal dat u wilt toevoegen of wissen.
toets om het kanaal toe te Toevoegen of te Wissen.
Nederland-21
BN68-00448D-03Dut-final
12/19/03 11:49 PM
Page 22
Kanaalnamen vastleggen
Kanalen krijgen automatisch een naam toegewezen wanneer
kanaalinformatie wordt uitgezonden. U kunt deze naamn wijzigen en
nieuwe naamn toewijzen.
1
Druk op de toets MENU.
Resultaat: Het hoofdmenu verschijnt.
2
Druk op of ❷ om Kanaal te selecteren.
Druk op de ENTER
of ❿ toets.
Resultaat: De beschikbare opties in de groep Kanaal worden
weergegeven.
3
Druk op of ❷ om Naam te selecteren.
Druk op de ENTER
of ❿ toets.
Resultaat: Het huidige Pr.Kanaal en de Naam worden weergegeven.
4
Selecteer indien nodig het kanaal waaraan u een nieuwe naam wilt
toewijzen doof op of ❷ te drukken.
Druk op de ENTER
of ❿ toets.
Resultaat: Het selectievak wordt weergegeven rondom het naamvak.
5
Als u...
Moet u...
Een letter, cijfer of symbool wilt selecteren Druk op
of ❷ button
Naar de volgende letter wilt gaan
Druk op ❿ button
Naar de vorige letter wilt gaan
Druk op ➛ button
De naam bevestigen
Druk op ENTER
button
➢ De beschikbare tekens zijn:
◆ Letters van het alfabet (A ... Z)
◆ Cijfers (0 ... 9)
◆ Speciale tekens (–, spatie)
Nederland-22
6
Herhaal de stappen 4 t/m 5 voor elk kanaal waaraan u een nieuwe
naam wenst te geven.
7
Nadat u de naam hebt ingevoerd, drukt u op de toets ENTER
de naam te bevestigen.
om
BN68-00448D-03Dut-final
12/19/03 11:49 PM
Page 23
Kanalen nauwkeurig instellen
Als de ontvangst goed is, hoeft u het kanaal niet verder in te stellen
omdat dat tijdens het zoeken en opslaan automatisch is gebeurd. Is het
signaal echter zwak of vervormd, dan kunt u het kanaal handmatig
nauwkeuriger instellen.
1
Druk op de toets MENU.
Resultaat: Het hoofdmenu verschijnt.
2
Druk op of ❷om Kanaal te selecteren.
Druk op de ENTER
of ❿ toets.
Resultaat: De beschikbare opties in de groep Kanaal worden
weergegeven.
3
Druk op of ❷om Fijnafstemming te selecteren.
Druk op de ENTER
of ❿ toets.
4
Druk op de
/
toets om het kanaal te selecteren dat u
handmatig wilt afstellen.
5
Druk op ➛ of ❿ tot u de juiste afstelling heeft verkregen met een
scherp en duidelijk beeld en een goede geluidskwaliteit.
Druk op ENTER
om de afstelling op te slaan.
6
Om de afstelling te herstellen, selecteert u Herstellen door op of ❷
te drukken en vervolgens op ENTER .
Om naar het vorige menu terug te keren, selecteert u Terug door op
of ❷ te drukken en vervolgens op ENTER .
LNA (Low Noise Amplifier)
In geval van een slechte ontvangst kan de LNA-functie soms de
ontvangstkwaliteit verbeteren.
1
Druk op de toets MENU.
Resultaat: Het hoofdmenu verschijnt.
2
Druk op of ❷om Kanaal te selecteren.
Druk op de ENTER
of ❿ toets.
Resultaat: De beschikbare opties in de groep Kanaal worden
weergegeven.
3
Druk op of ❷om LNA. te selecteren.
Druk op de ENTER
of ❿ toets.
Resultaat: The LNA menu is displayed.
4
Kies Aan doof op
of ❷ te drukken.
Resultaat: Versterkt de signalen, als de antenne-ontvangst slecht is.
Indien de binnenkomende signalen elkaar echter
verstoren, schakel dan de LNA-functie uit, want deze kan
averechts werken.
5
Wanneer u klaar bent, drukt u op de EXIT-toets, totdat het normale
beeld weer verschijnt.
Nederland-23
BN68-00448D-03Dut-final
12/19/03 11:49 PM
Page 24
De beeldstandaard aanpassen
U kunt het beeld selecteren dat het best overeenkomt met uw wensen.
1
Druk op de toets MENU.
Resultaat: Het hoofdmenu verschijnt.
2
Druk op of ❷ om Beeld te selecteren.
Resultaat: De beschikbare opties in de groep Beeld worden
weergegeven.
3
Druk op de ENTER
of ❿ toets.
Resultaat: Beeldmodus wordt geselecteerd.
4
Druk op de ENTER
of ❿ toets.
Druk herhaaldelijk op de of ❷ toets om het gewenste beeldeffect
te selecteren. De volgende beeldeffecten zijn beschikbaar:
Voorkeur - Dynamiek- Standaard - Film
➣
U kunt deze functie in beeld brengen door simpelweg op de
toets Beeldmodus te drukken.
Aangepast beeld instellen
Uw TV/monitor heeft verschillende instelmogelijkheden waarmee u de
beeldkwaliteit kunt regelen.
Nederland-24
1
Druk op de toets MENU
Resultaat: Het hoofdmenu verschijnt.
2
Druk op of ❷ om Beeld te selecteren.
Resultaat: De beschikbare opties in de groep Beeld
worden weergegeven.
3
Druk op de ENTER
4
Druk op de of ❷ toets om Aangepast beeld te selecteren en
druk vervolgens op ENTER
of ❿.
5
Selecteer de optie Contrast, Helderheid, Scherpte,
Kleur of Tint (alleen NTSC) die u wenst in te stellen door op
of ❷ te drukken. Druk op de ENTER
of ❿ toets.
Resultaat: De horizontale balk wordt weergegeven
6
Druk op de
7
Wanneer u tevreden bent over de afstelling, drukt u op de toets
MENU om naar het vorige menu terug te keren of op EXIT om naar
de normale beeldweergave terug te keren.
of ❿ toets.
of ❷ toets tot u de gewenste instelling bereikt.
BN68-00448D-03Dut-final
12/19/03 11:49 PM
Page 25
De Kleur tint wijzigen
U kunt zelf kiezen welke kleurtint u het prettigst vindt.
1
Druk op de toets MENU.
Resultaat: Het hoofdmenu verschijnt.
2
Druk op of ❷ om Beeld te selecteren.
Resultaat: De beschikbare opties in de groep Beeld worden
weergegeven.
3
Druk op de ENTER
4
Druk op de of ❷ knop om de Kleur tint te selecteren. Selecteer
de gewenste optie door herhaaldelijk de ENTER
of ❿ knop in te
drukken.
De volgende opties zijn beschikbaar:
of ❿ toets.
Koel2 - Koel1 - Normaal - Warm1 - Warm2
5
Wanneer u tevreden bent met uw keuze, drukt u op de toets EXIT
om terug te keren naar normale weergave.
Beeldformaat wijzigen
U kunt deze opties selecteren door op de toets P.STD (beeldstandaard)
te drukken op de afstandsbediening.
1
Druk op de toets MENU.
Resultaat: Het hoofdmenu verschijnt.
2
Druk op of ❷ om Beeld te selecteren.
Resultaat: The options available in the Beeld group are displayed.
3
Druk op de ENTER
4
Press of ❷ button to select Formaat and Druk op ENTER
❿ button.
5
Selecteer de gewenste optie door herhaaldelijk de ENTER
knop in te drukken.
De volgende opties zijn beschikbaar:
of ❿ toets.
of
of ❿
Auto - Wide - Panorama - Zoom1 - Zoom2 - 4:3
U kunt deze opties selecteren door op de toets P.STD
➣ ◆ (beeldstandaard)
te drukken op de afstandsbediening.
◆ Deze functie is niet beschikbaar als PIP is ingeschakeld.
◆ Als het beeldformaat staat ingesteld op Auto Wide, werkt de
functie PIP wel.
Nederland-25
BN68-00448D-03Dut-final
12/20/03 4:39 AM
Page 26
Het beeldformaat selecteren
Druk op de toets STILL om een bewegend beeld stil te zetten.
Druk nogmaals op deze toets om het stilzetten te annuleren.modus
DNIe (Digital Natural Image engine)
Met de nieuwe technologie biedt Samsung u nog betere beeldkwaliteit
met scherper contrast en versterking van de wittonen.Een nieuw
systeem voor de beeldsamenstelling biedt de kijkers een helderder en
duidelijker beeld. De DNIe-technologie garandeert een perfecte
beeldkwaliteit.
1
Druk op de toets MENU.
Resultaat: Het hoofdmenu verschijnt.
2
Druk op
of ❷ om Beeld te selecteren.
Resultaat: De beschikbare opties in de groep Beeld wofden
weergegeven.
3
Druk op de ENTER
4
Druk op of ❷ button to select DNIe and then Druk op de
of ❿ toets.
ENTER
Druk herhaaldelijk op de of ❷ toets om het gewenste
beeldformaat te selecteren.
De volgende opties zijn beschikbaar.
of ❿ toets.
deze opties ook selecteren, door eenvoudigweg op
➣ Udekunt
DNIe- knop te drukken.
5
Wanneer u tevreden bent met uw keuze, drukt u op de toets EXIT
om terug te keren naar normale weergave.
➣ DNIe Demo
DNIe Aan
DNIe Uit
Nederland-26
Op het scherm verschijnt het verbeterde beeld aan
de linkerkant en het oorspronkelijke beeld aan de
rechterkant.
De DNIe Demo-beeldmodus wordt geactiveerd.
Deze modus wordt gedeactiveerd en het
oorspronkelijke beeld verschijnt weer op het
scherm.
BN68-00448D-03Dut-final
12/19/03 11:49 PM
Page 27
Picture-in-Picture (PIP)
Binnen het beeld van een tv-programma of het beeld afkomstig van een
extern apparaat, zoals een videorecorder of dvd-speler, kunt u een
subbeeld weergeven.Op deze manier kunt u het desbetreffende beeld
volgen, terwijl u naar de televisie of een video zit te kijken.
1
Druk op de toets MENU.
Resultaat: Het hoofdmenu verschijnt.
2
Druk op
of ❷ om Beeld te selecteren.
Resultaat: De beschikbare opties in de groep Beeld worden
weergegeven.
3
Druk op de ENTER
4
Druk op
ENTER
of ❿ toets.
of ❷ button to select PIP and then Druk op de
of ❿ toets.
Resultaat: De beschikbare opties in de groep PIP worden
weergegeven.
5
Druk nogmaals op de toets ENTER .
Selecteer Aan met behulp van de of ❷ toets en druk daarna op
of ❿ toets.
ENTER
6
Druk op of ❷ button to select TV/Video and press ENTER
of
❿ button. Kies de bron van het subbeeld door op of ❷ te drukken
en druk daarna op ENTER
of ❿.
Resultaat: De bronnen worden in deze volgorde weergegeven:
TV - AV1 - AV2 - AV3 - S-Video - Comp.
7
U kunt het hoofdbeeld en subbeeld verwisselen door de optie
Beeld/PIP te selecteren en op ENTER
of ❿ te drukken.
Resultaat: het hoofdbeeld en het subbeeld worden verwisseld.U kunt
deze opties ook selecteren, door de SWAP-knop in te
drukken.
8
Druk op de of ❷ toets om Formaat van het subbeeld te selecteren
en druk vervolgens op ENTER
of ❿.
Kies een formaat van het subbeeld door op of ❷ te drukken en
druk daarna op ENTER
of ❿.
Resultaat: de formaten worden in de volgende volgorde weergegeven:
Klein -
Verdubbelen1 -
Verdubbelen2
Nederland-27
BN68-00448D-03Dut-final
12/19/03 11:49 PM
Page 28
Picture-in-Picture (PIP) (continued)
9
Druk op of ❷ button to select Positie and then Druk op
of ❿ button.
ENTER
Kies de positie van het subbeeld door op
of ❷ te drukken en druk
daarna op ENTER
of ❿.
Resultaat: U kunt het subbeeld tegen de klok in draaien.
➣
10
◆ Wanneer het formaat van het subbeeld op Verdubbelen 1 of
Verdubbelen 2, wordt ingesteld, dan werkt deze functie niet.
Druk op of ❷ om Pr.No te selecteren.
U kunt het kanaal dat u via het subbeeld wilt bekijken selecteren
door op of ❷ te drukken.
Resultaat: Het in het geheugen opgeslagen Pr.No wordt
weergegeven.
11
Druk op de toets EXIT om terug te gaan naar de normale weergave.
➣Functies van de afstandsbediening wanneer PIP is ingeschakeld:
Features
Beschrijving
PIP ON
Hiermee schakelt u de PIP-functie direct in of uit.
SWAP
Hiermee verwisselt u het hoofd- en subbeeld.
het hoofdbeeld in de videomodus
➣ Wanneer
is en het subbeeld in de TV-modus, is het
geluid van het hoofdbeeld mogelijk niet te
horen wanneer u op de toets SWAP drukt,
nadat het subbeeld op een ander kanaal is
gezet.Selecteer in dat geval het kanaal
voor het hoofdbeeld opnieuw.
/
wordt gebruikt om het kanaal van het subbeeld
teselecteren.
➣ PIP Instellingen
Nederland-28
Sub
TV
AV1
AV2
AV3
S-Video
Comp.
PC/DVI
TV
O
O
O
O
O
O
X
AV1
O
X
O
O
O
X
X
AV2
O
O
X
O
O
O
X
AV3
O
O
O
X
O
O
X
S-Video
O
O
O
O
X
O
X
Comp.
O
X
O
O
O
X
X
PC/DVI
O
O
O
O
O
O
X
Hoofd
BN68-00448D-03Dut-final
12/20/03 4:36 AM
Page 29
Volume instellen
U kunt het volume met behulp van de afstandsbediening instellen.
Druk op de + oets om het volume te verhogen.
Resultaat:
Er verschijnt een horizontale balk en het volume neemt
toe tot u de toets loslaat. De cursor beweegt naar
rechts om het volume aan te geven.
Druk op de
toets om het volume te verlagen.
Resultaat:
Er verschijnt een horizontale balk en het volume neemt
af tot u de toets loslaat. De cursor beweegt naar links
om het volume aan te geven.
➣
De TV bevat nog meer mogelijkheden om het geluid aan te
passen. Zie pagina 30 t/m 37 voor meer informatie.
Geluid tijdelijk uitschakelen
U kunt het geluid tijdelijk uitschakelen.
U wilt bijvoorbeeld de telefoon beantwoorden.
1
Druk op de toets MUTE (
Resultaat:
2
).
Het geluid wordt uitgeschakeld en op het scherm
verschijnt de desbetreffende “Geluid uit”.
Wanneer u het geluid weer wilt inschakelen, drukt u nogmaals op de
toets MUTE ( ) of op een van de twee volumetoetsen.
Resultaat:
Het geluid wordt met hetzelfde volume weer
ingeschakeld en “Geluid uit” verdwijnt.
Nederland-29
BN68-00448D-03Dut-final
12/19/03 11:50 PM
Page 30
De geluidsstandaard wijzigen
U kunt het geluidseffect selecteren dat het best overeenkomt met de
beelden die u bekijkt.
1
Druk op de toets MENU.
Resultaat: Het hoofdmenu verschijnt.
2
Druk op
of ❷om Geluid te selecteren.
Resultaat: De beschikbare opties in de groep Geluid worden
weergegeven.
3
Druk op de ENTER
4
Druk nogmaals op de ENTER
of ❿ toets.
of ❿ toets.
Resultaat: The Geluidmodus is selected.
5
Druk meermalen op of ❷ tot u het gewenste geluid heeft
geselecteerd en druk daarna op ENTER
of ❿
De volgende geluidseffecten zijn beschikbaar:
Voorkeur - Standaard - Muziek - Film - Sparaak
➣
You can also select these options by simply pressing the S.MODE
(Geluid Mode) button on the remote control.
De geluidsinstellingen aanpassen
U kunt de geluidsinstellingen aanpassen aan uw persoonlijke voorkeur.
1
Druk op de toets MENU.
Resultaat: Het hoofdmenu verschijnt.
2
Druk op
of ❷ om Geluid te selecteren.
Resultaat: De beschikbare opties in de groep Geluid
worden weergegeven.
3
Druk op de ENTER
4
Kies Aangepast geluid door op
op ENTER
of ❿.
of ❿ toets.
of ❷ te drukken en druk daarna
Resultaat: Laag en Hoog weergegeven.
5
Druk op of ❷ om Laag or Hoog te selecteren.
Druk op de ENTER
of ❿ toets.
Resultaat: De horizontale balk wordt weergegeven.
Nederland-30
6
Druk op ➛ of ❿ om de gewenste instelling te kiezen en druk
vervolgens op ENTER .
7
Wanneer u tevreden bent over de afstelling, drukt u op de toets
MENU om naar het vorige menu terug te keren of op EXIT om naar
de normale beeldweergave terug te keren.
BN68-00448D-03Dut-final
12/19/03 11:50 PM
Page 31
Het geluid van het subbeeld weergeven
Zolang de PIP-functie is geactiveerd, kunt u naar het geluid bij het
subbeeld luisteren.
1
Druk op de toets MENU.
Resultaat: Het hoofdmenu verschijnt.
2
Druk op
of ❷om Geluid te selecteren.
Resultaat: De beschikbare opties in de groep Geluid worden
weergegeven.
3
Druk op de ENTER
4
Druk op
ENTER
of ❿ toets.
of ❷ button to select Geluidskeuze and then Druk op
of ❿ button.
Resultaat: Hoofdgeluid and PIP geluid are displayed.
➢
5
Wanneer de PIP-optie “Aan” is, kunt u deze optie selecteren.
Select the PIP geluid by pressing the
Druk op de ENTER
of ❿ toets.
of ❷ button.
Resultaat: Het geluid van het subbeeld wordt weergegeven.
➢ Om het geluid van het hoofdbeeld weer te geven selecteert u
Hoofdgeluid.
Nederland-31
BN68-00448D-03Dut-final
12/19/03 11:50 PM
Page 32
Dolby Digital instellen
U kunt de volgende Dolby Surround-instellingen aanpassen aan uw
persoonlijke voorkeuren.
◆ Dolby Pro-Logic II Aan/Uit.
◆ Dynamic range om het Dolby Pro-Logic II volume Aan/Uit
te schakelen, wanneer u 's avonds laat of 's nachts tv kijkt.
◆ Speaker instelling voor Dolby Digital surround.
◆ Activeren/Deactiveren van de testtoon om het volume voor
elke speaker te simuleren.
◆ Volume level control of the each speaker.
◆ Vertraging voor de ingebouwde speakers
(0~15 microseconden).
1
Druk op de toets MENU.
Resultaat: Het hoofdmenu verschijnt.
2
Druk op of ❷ om Geluid te selecteren.
Resultaat: De beschikbare opties in de groep Geluid
worden weergegeven.
3
Druk op de ENTER
4
Druk op of ❷ om Dolby Digital te selecteren
Druk op de ENTER
of ❿ toets.
Resultaat: De beschikbare opties bij Dolby Digital worden
weergegeven als u Dolby Pro-Logic II selecteert.
5
Druk op de ENTER
6
Kies de optie (Aan of Uit ) door op de
Druk op de ENTER
of ❿ toets.
of ❿ toets.
of ❷ toets te drukken.
➢
U kunt deze optie (Dolby Pro-Logic II On/Off) ook selecteren
door eenvoudigweg op de SURROUND toets op de
afstandsbediening te drukken.
➢
Zie pagina 34 voor meer informatie over geluidsopties.
7
Druk op of ❷ om Dynamic bereik te selecteren
Druk op de ENTER
of ❿ toets
Als u het volume wil regelen voor de nachtelijke uren, selecteer dan
Uit door op of ❷ te drukken.
8
Druk op de ENTER
9
Druk op of ❷ om Speaker Instellen te selecteren .
Druk op de ENTER
of ❿ toets.
Resultaat: De beschikbare opties in de groep Speaker Instellen
worden weergegeven als u front left selecteert.
10
Selecteer de luidspreker (Voorkant links, Midden, Voorkant
rechts, R. achter, L. achter)en pas deze vervolgens aan door op
de of ❷ knop te drukken.
Druk op de ENTER
of ❿ toets.
➣
Nederland-32
of ❿ toets.
of ❿ toets.
Wanneer Voorkant links/rechts bij de speakerinstelling op Groot
wordt ingesteld, wordt de subwoofer automatisch uitgeschakeld.
Als de subwoofer is ingeschakeld, wordt Voorkant links/rechts
automatisch op Klein ingesteld.
BN68-00448D-03Dut-final
12/19/03 11:50 PM
Page 33
Dolby Digital instellen (continued)
11
Selecteer het speaker formaat(Voorkant links/rechts:
Klein/Groot) en selecteer Aan of Uit(Midden, Achterkant
rechts and Achterkant links en Subwoofer) door op de of ❷
toets te drukken.
Druk op de ENTER
of ❿ toets.
12
Druk op MENU of ➛ om naar het vorige menu terug te keren.
13
Druk op of ❷ om Volumeregelng te selecteren.
Druk op de ENTER
of ❿ toets.
Resultaat: De beschikbare opties in de groep Volumeregeling worden
weergegeven als de optie Testtoon wordt geselecteerd.
14
Selecteer Testtoon (Aan/Uit) door op de
Druk op de ENTER
of ❿ toets.
15
Selecteer de speaker (Voorkant links, Midden, Voorkant
rechts, Achterkant rechts, Achterkant links, or Sub Woofer)
door op of ❷ te drukken en regel het volume Level
Volumeregeling (-10dB~10dB) door op ➛ of ❿ te drukken.
Druk op de ENTER
of ❿ toets.
16
Druk op MENU of ➛ om naar het vorige menu terug te keren.
17
Druk op of ❷ om Vertraging. te selecteren.
Druk op de ENTER
of ❿ toets.
Resultaat: The options available in the Vertraging group are
displayed.
18
Selecteer de speaker (Achterkant links en Achterkant rechts)
door op de of ❷ toets te drukken.
Stel de Vertraging (0~15ms) van het 'surround'-kanaal in door op
➛ of ❿ te drukken.
Druk op de ENTER
of ❿ toets.
19
Wanneer u tevreden bent over de afstelling, drukt u op de toets
MENU om naar het vorige menu terug te keren of op EXIT om naar
de normale beeldweergave terug te keren.
➣
of ❷ toets te drukken.
HANDELSMERKEN & LICENTIES
Geluidsmodus
Specificatie op product
Licentie aanduiding
DTS
Digital Surround
(DTS 5.1 decodering aan
binnenkant)
Geproduceerd onder licentie van 'Digital Theatre System Inc. US Pat
No. 5,451,942, 5,956,674, 5,974,380, 5,978,762 en overige wereldwijd
verleende en aangevraagde octrooien.
"DTS" en "DTS Digital Surround" zijn geregistreerd als handelsmerken
van Digital Theater System, Inc. Copyright 1996, 2000 Digital Theater
Systems, Inc. Alle rechten voorbehouden.
Pro Logic II & Dolby Digital
Geproduceerd onder licentie van Dolby Laboratories.
Dolby, Pro Logic en het symbool met de dubbele D zijn handelsmerken
van Dolby Laboratories.
Nederland-33
BN68-00448D-03Dut-final
12/19/03 11:50 PM
Page 34
Dolby Pro Logic II selecteren
Indien “Pro Logic : Aan”
Uitgang
Ingang
(Bron)
Hoofd,
links
Mono
Center
Surround
Hoofd,
rechts
Rechts
Links
✔
✔
✔
Subwoofer
✔
PCM Stereo (L/R)
✔
Mono
✔
✔
Lo/Ro
✔
✔
✔
✔
✔
Lt/Rt
✔
✔
✔
✔
✔
5.1ch
✔
✔
✔
✔
✔
✔
DTS
✔
✔
✔
✔
✔
✔
MPEG I (alleen stereo)
✔
✔
✔
✔
✔
MPEG II
✔
✔
✔
✔
✔
Hoofd,
links
Center
Hoofd,
rechts
Dolby
Digital
✔
Indien “Pro Logic : Uit”
Uitgang
Ingang
(Bron)
Surround
Rechts
Links
Subwoofer
Mono
✔
✔
PCM Stereo (L/R)
✔
✔
Mono
✔
✔
Lo/Ro
✔
✔
Lt/Rt
✔
✔
5.1ch
✔
✔
✔
✔
✔
✔
DTS
✔
✔
✔
✔
✔
✔
MPEG I (alleen stereo)
✔
MPEG II
✔
✔
✔
✔
Dolby
Digital
➣
✔
✔
✔
De uitgang van de subwoofers wordt veranderd, afhankelijk van de instelling van de luidsprekers.
Nederland-34
BN68-00448D-03Dut-final
12/19/03 11:50 PM
Page 35
Het externe digitale geluid instellen
U kunt genieten van het digitale geluid, als de digitale uitgang van het
apparaat aangesloten is op de televisie.
achterkant van de TV
DIGITAL AUDIO
IN (COAXIAL)
1
Druk op de toets MENU.
Resultaat: Het hoofdmenu verschijnt.
2
Druk op de of ❷ knop om Geluid te selecteren.
Resultaat: De beschikbare Geluid-opties worden weergeven.
3
Druk op de ENTER
4
Druk op de of ❷ om Ext.audio te selecteren.
Druk op de ENTER
of ❿ toets.
Resultaat: Het Ext.audio-menu wordt weergegeven.
of ❿ toets.
Coaxiaal
Analoog
5
Selecteer de gewenste optie Coaxiaal door op de
drukken.
6
Druk op de ENTER
of ❿ toets.
Resultaat: Uit - AV1 - AV2 - AV3 - S-Video - Comp. - PC/DVI
worden weergegeven.
Selecteer de optie (Uit - AV1 - AV2 - AV3 - S-Video - Comp.
- PC/DVI) door op of ❷ te drukken.
7
Wanneer u tevreden bent over de afstelling, drukt u op de toets
MENU om naar het vorige menu terug te keren of op EXIT om naar
de normale beeldweergave terug te keren.
of ❷ toets te
wordt koperen bedrading gebruikt om
➣ Coaxiale kabel: Hierbij
de digitale signalen door te zenden.
Nederland-35
BN68-00448D-03Dut-final
12/19/03 11:50 PM
Page 36
Koptelefoon aansluiten
U kunt een koptelefoon op de TV aansluiten als u naar een programma
wilt kijken zonder de andere aanwezigen in de kamer te storen.
Sluit de koptelefoon aan op de 3,5-mm ingang op het paneel van de TV.
Resultaat: Het geluid wordt via de koptelefoon ontvangen.
➢
➢
➢
Zie het volgende gedeelte voor meer informatie over het
instellen van koptelefoonvoorkeuren.
Langdurig gebruik van een koptelefoon met een hoog
volume kan het gehoor beschadigen.
Wanneer een koptelefoon op het systeem is aangesloten,
komt er geen geluid uit de luidsprekers.
Koptelefoonvoorkeuren instellen
U kunt de koptelefooninstellingen aanpassen aan uw voorkeuren.
De volgende koptelefooninstellingen zijn beschikbaar:
◆ Volume, Balans, Laag, Hoog
1
Druk op de toets MENU.
Resultaat:
Het hoofdmenu verschijnt.
2
Druk op de of ❷ knop om Geluid te selecteren.
Resultaat: De beschikbare opties in de groep Geluid worden
weergegeven.
3
Druk op de ENTER
4
Druk op de of ❷ knop om koptelefoon te selecteren .
Druk op de ENTER
of ❿ toets.
Resultaat: Het menu Geluid koptelefoon verschijnt.
(Volume, Balans, Laag, Hoog)
of ❿ toets.
Als U...
Dan...
De optie wilt wijzigen
Drukt u op
Een instelling wilt wijzigen
Drukt u op ➛ of ❿button
of ❷button
De wijzigingen wilt bevestigen Druk op de ENTER
Nederland-36
of ❿ toets
BN68-00448D-03Dut-final
12/22/03 10:23 PM
Page 37
Geluidsmodus selecteren
Met de “ DUAL 1-11”- knop kunt u de verwerking en uitgang van het
audiosignaal weergeven en regelen. Als het apparaat aanstaat, staat de
modus automatisch op “Dual-I ” of “Stereo”,afhankelijk van de huidige
uitzending.
On-screen indication
Normale uitzending
(Standaard audio)
MONO (Normaal gebruik)
MONO ↔ MONO
NICAM
(Normaal)
NICAM-stereo
STEREO ↔ MONO
NICAM
(Normaal)
NICAM Dual-I/II
Dual-I → Dual-II → MONO
NICAM NICAM (Normaal)
A2
Stereo
Normale uitzending
(Standaard audio)
MONO (Normaal gebruik)
Bilingual of Dual-I/II
DUAL-I ↔ DUAL-II
Stereo
➣
→
Normale +
NICAM-mono
→
NICAM
Stereo
Soort uitzending
STEREO ↔ MONO
(gesimuleerde mono)
◆ Als de ontvangst slechter wordt, kunt u beter overschakelen
naar MONO.
◆ Als het stereosignaal te zwak is en automatisch aan/uit
knippert, schakel dan over op MONO.
◆ Als u een monogeluid ontvangt in de AV-modus, sluit dan
de “AUDIO (L)” uitgang aan, op de achterkant van het
paneel.
Nederland-37
BN68-00448D-03Dut-final
12/19/03 11:50 PM
Page 38
De huidige tijd instellen en weergeven
U kunt de klok van de TV zodanig instellen dat de huidige tijd wordt
weergegeven wanneer u op de toets "INFO" drukt. U moet de tijd
eveneens instellen als u gebruik wilt maken van de automatische
aan/uit-timers.
➣
1
Als u de stekker uit het stopcontact trekt of de TV aan de voorzijde
uitschakelt, moet u de klok opnieuw instellen.
Druk op de toets MENU.
Resultaat: Het hoofdmenu verschijnt.
2
Druk op of ❷ om instelling te selecteren
Druk op de ENTER
of ❿ toets.
Resultaat: De beschikbare opties in de groep Tijd worden
weergegeven.
3
Druk op de ENTER
of ❿ toets.
Resultaat: Het menu Tijd wordt weergegeven met Klok
geselecteerd.
Nederland-38
4
Druk op de ENTER
5
Als u...
of ❿ toets.
Drukt u op...
Ga naar Hour of Min
met de ➛ of ❿ toets
als u de uren en minuten wilt instellen.
met de
of ❷ toets
6
Wanneer u tevreden bent over de afstelling, drukt u op de toets
MENU om naar het vorige menu terug te keren of op EXIT om naar
de normale beeldweergave terug te keren.
7
Voor de weergave van...
Drukt u op...
Instelling huidige tijd en audio/video
modus audio/videomodus.
INFO toets
BN68-00448D-03Dut-final
12/20/03 4:38 AM
Page 39
Standby-klok instellen
U kunt een tijdsduur tussen 30 en 180 minuten instellen waarna de
televisie automatisch stand-by wordt gezet.
1
Druk op de toets MENU.
Resultaat: Het hoofdmenu verschijnt.
2
3
Druk op of ❷ om Instelling te selecteren.
Druk op de ENTER
of ❿ toets.
Resultaat: De beschikbare opties in de groep Tijd worden
weergegeven.
Druk op de ENTER
of ❿ toets.
Resultaat: Het menu Tijd wordt weergegeven met Klok
geselecteerd.
4
Druk op of ❷ om Sleep Timer te selecteren.
Druk op de ENTER
of ❿ toets.
5
Druk meerdere keren op de toets of ❷ en doorloop zo een cyclus
van vooraf ingestelde tijdsintervallen (30, 60, 90, 120, 150, 180).
Resultaat: De TV schakelt automatisch over naar de standby-modus
wanneer de timer 0 bereikt.
6
Om de sleep timer-functie uit te schakelen selecteert u Set door op
➛ of ❿ toets te drukken en vervolgens selecteert u "Uit" door op de
of ❷ toets te drukken.
U kunt de sleep timer eenvoudig instellen door op de toets “SLEEP” op de
afstandsbediening te drukken.
1
Druk op de toets SLEEP op de afstandsbediening.
Resultaat: Als de sleep timer nog niet is ingesteld, wordt Uit
weergegeven.
Anders wordt de resterende tijd voordat de tv naar de
standby-modus schakelt weergegeven.
2
Selecteer een voorgedefinieerde tijdsinterval door herhaaldelijk op de
toets SLEEP te drukken.
Nederland-39
BN68-00448D-03Dut-final
12/19/03 11:50 PM
Page 40
De televisie automatisch aan/ uitschakelen
U kunt de aan/uit-timers zo instellen dat de TV:
◆ Automatisch wordt ingeschakeld en ingesteld op het door u
gekozen kanaal en tijdstip.
◆ Automatisch wordt uitgeschakeld op het door u gekozen
tijdstip.
➣
1
Eerst stelt u de klok van de tv in (zie "Huidige tijd instellen"
op pagina 38).
Druk op de toets MENU.
Resultaat: Het hoofdmenu verschijnt.
2
Druk op of ❷ om instelling te selecteren.
Druk op de ENTER
of ❿ toets.
Resultaat: De beschikbare opties in de groep Tijd worden
weergegeven.
3
Druk op de ENTER
of ❿ toets.
Resultaat: Het menu Tijd wordt weergegeven met Klok
geselecteerd.
4
Druk op of ❷ om Timer aan.te selecteren.
Druk op de ENTER
of ❿ toets.
Resultaat: The Timer aan menu are displayed.
5
Stel de tijd, het kanaal en de volumeregeling in waarop de tv
automatisch moet inschakelen.
Als U...
Druk op...
Ga naar Uur, Min, Prog, en Volume
➛ of ❿ toets
Stel het uur, de minuten,het
programmanummer en de volumeregeling in.
Ga naar Instellen
Selecteer Aan om bovenstaande
Nederland-40
of ❷ toets
➛ of ❿ toets
of ❷ toets
6
Druk op of ❷ om Timer.uit te selecteren .
Stel op dezelfde manier het tijdstip in waarop de TV automatisch
moet uitschakelen.
7
Voor de weergave van...
Instelling huidige tijd en audio/videomodus.
Druk op...
INFO toets
BN68-00448D-03Dut-final
12/19/03 11:53 PM
Page 41
Blauwe schermmodus instellen
Als geen of slechts een zwak signaal wordt ontvangen, wordt de
beeldachtergrond met het vele ruis vervangen door een blauw scherm.
Als u het slechte beeld wilt blijven zien, moet u de blauwe
schermmodus uitschakelen.
1
Druk op de toets MENU.
Resultaat: Het hoofdmenu verschijnt.
2
Druk op of ❷ om instelling.te selecteren .
Druk op de ENTER
of ❿ toets.
Resultaat: De beschikbare opties in de groep Instelling
worden weergegeven.
3
Druk op of ❷ om Blauw Scherm te selecteren.
Druk op de ENTER
of ❿ toets.
4
Kies de gewenste optie (Aan of Uit) door op de
drukken.
5
Druk op de toets EXIT om terug te gaan naar de normale weergave.
of ❷ toets te
Nederland-41
BN68-00448D-03Dut-final
12/19/03 11:53 PM
Page 42
Een extern apparaat voor de invoer selecteren
Via uw televisie kunt u kiezen welke audio-/videosignalen worden
uitgevoerd naar de externe aansluiting.
1
Druk op de toets MENU.
Druk op ENTER
of ❿ om Invoer te selecteren.
Resultaat: De beschikbare opties in de groep Invoer
worden weergegeven.
2
Druk op of ❷ om Naam wijzigen te selecteren .
Druk op de ENTER
of ❿ toets.
Resultaat: De beschikbare opties in de groep Naam wijzigen
worden weergegeven.
3
Selecteer het apparaat dat u wilt bewerken met de toets
De volgende opties zijn beschikbaar:
AV1 - AV2 - AV3 - S-Video - Comp. - PC/DVI
4
Druk op de ENTER
5
Druk herhaaldelijk op de of ❷ toets om het gewenste apparaat te
selecteren.
De volgende opties zijn beschikbaar:
VCR - DVD - Kabel STB - HD STB - Satellit STB - AV ontvanger
- DVD speler - Spelcomputer - Camcorder - DVD Combo
- DVD HDD - PC
6
Wanneer u tevreden bent over de afstelling, drukt u op de toets
MENU om naar het vorige menu terug te keren of op EXIT om naar
de normale beeldweergave terug te keren.
of ❷.
of ❿ toets
Beelden van externe bronnen weergeven
Nadat u de audio- en videosystemen hebt aangesloten, kunt u de
verschillende bronnen bekijken door de gewenste ingang te kiezen.
1
Controleer of alle noodzakelijke aansluitingen tot stand zijn gebracht.
2
Druk op VIDEO button.
Resultaat: De gewijzigde naam en geluidsmodus worden linksboven
op uw scherm weergegeven.
3
Druk meermalen op de toets VIDEO om de gewenste ingangsbron te
selecteren.
Als u tijdens het kijken naar een andere ingangsbron schakelt,
➣ kan
het even duren voordat de beelden worden gewijzigd.
Nederland-42
BN68-00448D-03Dut-final
12/19/03 11:54 PM
Page 43
Uw software installeren (gebaseerd op Windows 2000 of XP)
De beeldinstellingen voor Windows, voor een doorsnee computer, worden hieronder weergeven.
Hetgeen u ziet op uw computer kan er anders uitzien, afhankelijk van de versie van Windows en uw
videokaart. Ook al zien uw schermen er niet hetzelfde eruit, de informatie blijft hetzelfde. Als dit niet
het geval is, neem dan contact op met uw computerleverancier of een Samsung Dealer.
1
Klik eerst in het startmenu van Windows op
“Settings” ( Instellingen ).
Als u de optie “Settings ”( Instellingen ) geselecteerd
heeft, klik u met de muisaanwijzer op “Control Panel”
( Configuratiescherm ).
2
3
Klik in het Configuratiescherm op het
pictogram “Display”( Beeldscherm).
Vervolgens verschijnt het
dialoogvenster Eigenschappen voor
Beeldscherm in beeld.
Ga naar het tabblad “Settings” , in het dialoogvenster.
Eigenschappen voor Beeldscherm.
The correct setting of size (resolution)
- 1280 x 768 pixels
Als de optie verticale frequentie beschikbaar is, in het
dialoogvenster Eigenschappen voor Beeldscherm, is de
correcte instelling “60”of “60Hz”.
Klik anders op “OK” en verlaat het dialoogvenster.
(Zie "Weergavemodus" op pagina 55)
Nederland-43
BN68-00448D-03Dut-final
12/19/03 11:54 PM
Page 44
Het PC- beeld automatisch aanpassen
Via Auto adjustment wordt het PC scherm van de tv automatisch
aangepast op het binnenkomende PC video signaal.
De waarden voor fijnheid, grofheid en positie worden
automatisch aangepast.
➣
➣
1
Druk op de PC toets van de afstandsbediening om de PC-modus te
selecteren.
Deze functie is niet beschikbaar in de DVI-Digital modus.
Druk op de toets MENU.
Resultaat: Het hoofdmenu verschijnt.
2
Druk op of ❷ om Instelling te selecteren.
Druk op de ENTER
of ❿ toets.
Resultaatt: De beschikbare opties in de groep instelling. worden
weergegeven.
3
Druk op of ❷ om PC instelling te selecteren.
Druk op de ENTER
of ❿ toets.
4
Druk op de of ❷knop om Autom afstellen te selecteren.
Druk op de ENTER
of ❿ toets.
Resultaat: Na schermwisseling tijdens de automatische
aanpassingsprocedure, worden de beeldkwaliteit en het
beeldformaat automatisch aangepast.
Nederland-44
BN68-00448D-03Dut-final
12/19/03 11:54 PM
Page 45
Grovere of fijnere afstelling van het beeld
U past de beeldkwaliteit aan om beeldruis te verwijderen of te
verminderen. Als de ruis niet verdwijnt door het kanaal nauwkeurig
(fine) in te stellen, stel dan de frequentie zo goed mogelijk in (coarse)en
voer opnieuw een nauwkeurige instelling uit.Stel het beeld opnieuw in
het midden van het scherm in nadat de ruis is verminderd.
➣
➣
1
Druk op de PC toets van de afstandsbediening om de PC-modus te
selecteren.
Deze functie is niet beschikbaar in de DVI-Digital modus.
Druk op de toets MENU.
Resultaat: Het hoofdmenu verschijnt.
2
Druk op of ❷ om Instelling te selecteren.
Druk op de ENTER
of ❿ toets.
Resultaat: De beschikbare opties in de groep instelling. worden
weergegeven.
3
Druk op of ❷ om PC instelling te selecteren.
Druk op de ENTER
of ❿ toets.
Resultaat: The options available in the PC instelling menu are
displayed.
4
Druk op de ENTER
of ❿ toets.
Resultaat: Het menu Image Beeldvergrendelen wordt
geselecteerd.
5
Druk op of ❷ om Grof or Fijn te selecteren.
Druk op de ENTER
of ❿ toets.
Resultaat: De horizontale balk wordt weergegeven.
6
Druk op ➛ of ❿ om de beeldkwaliteit aan te passen.
Het is mogelijk dat er verticale balken verschijnen of dat het beeld
onscherp wordt.
7
Wanneer u tevreden bent over de afstelling, drukt u op de toets
MENU om naar het vorige menu terug te keren of op EXIT om naar
de normale beeldweergave terug te keren.
Nederland-45
BN68-00448D-03Dut-final
12/19/03 11:54 PM
Page 46
De beeldpositie wijzigen
➣
➣
1
Druk op de PC toets van de afstandsbediening om de PC-modus te
selecteren.
Deze functie is niet beschikbaar in de DVI-Digital modus.
Druk op de toets MENU.
Resultaat: Het hoofdmenu verschijnt.
2
Druk op of ❷ om instelling te selecteren.
Druk op de ENTER
of ❿ toets.
3
Druk op of ❷ om PC instelling te selecteren.
Druk op de ENTER
of ❿ toets
Resultaat: De beschikbare opties in de groep PC instelling
worden weergegeven.
4
Druk op of ❷ om Positie te selecteren.
Druk op de ENTER
of ❿ toets.
Resultaat: U kunt de beeldpositie aanpassen.
5
Druk op ➛ of ❿ om de horizontale positie aan te passen.
Druk op of ❷ om de verticale positie aan te passen.
6
Wanneer u tevreden bent over de afstelling, drukt u op de toets
MENU om naar het vorige menu terug te keren of op EXIT om naar
de normale beeldweergave terug te keren.
De beeldinstellingen initialiseren
U kunt alle beeldinstellingen vervangen door de fabrieksinstellingen.
➣
➣
1
Druk op de PC toets van de afstandsbediening om de PC-modus te
selecteren.
Deze functie is niet beschikbaar in de DVI-Digital modus.
Druk op de toets MENU.
Resultaat: Het hoofdmenu verschijnt.
2
Druk op of ❷ om instelling te selecteren.
Druk op de ENTER
of ❿ toets.
3
Druk op of ❷ om PC instelling te selecteren.
Druk op de ENTER
of ❿ toets.
Resultaat: De beschikbare opties in de groep PC instelling
worden weergegeven.
4
Druk op of ❷ om Beeld resetten te selecterent .
Druk op de ENTER
of ❿ toets.
Resultaat: U kunt alle beeldinstellingen (Beeldblokkering, Positie) aan
de standaardwaarden van de fabriek aanpassen.
Nederland-46
BN68-00448D-03Dut-final
12/19/03 11:54 PM
Page 47
De DVI-modus selecteren
U kunt de DVI-modus selecteren (DVI-Analoog of DVI-Digital) in
overeenstemming met de pc invoerbron (videoboard, videokaart of
grafisch kaart).
➣
1
Druk op de PC toets van de afstandsbediening om de PC-modus te
selecteren.
Druk op de toets MENU.
Resultaat: Het hoofdmenu verschijnt.
2
Druk op of ❷ om Instelling te selecteren.
Druk op de ENTER
of ❿ toets.
3
Druk op of ❷ om PC instelling te selecteren.
Druk op de ENTER
of ❿ toets.
Resultaat: De beschikbare opties in de groep PC instelling
worden weergegeven.
4
Druk op of ❷ om DVI-selectie terenteren te selecteren.
Druk op de ENTER
of ❿ toets.
5
Druk op
6
Wanneer u tevreden bent over de afstelling, drukt u op de toets
MENU om naar het vorige menu terug te keren of op EXIT om naar
de normale beeldweergave terug te keren.
of ❷ om DVI-Analoog or DVI-Digital te selecteren.
Nederland-47
BN68-00448D-03Dut-final
12/19/03 11:54 PM
Page 48
Teletekstdecoder
De meeste TV-kanalen bieden “teletekst” aan, ofwel pagina’s met
schriftelijke informatie over zaken als:
◆ Tijden van tv-programma's
◆ Nieuws- en weerberichten
◆ Sportuitslagen
◆ Ondertiteling voor slechthorenden
De teletekstpagina’s zijn in zes categorieën verdeeld:
Onderdeel
A
Inhoud
Geselecteerd paginanummer.
B
Aanduiding zendstation.
C
Huidig paginanummer of zoekstatus.
D
Datum en tijd.
E
Tekst.
F
Statusinformatie.
Teletekstinformatie weergeven
U kunt de teletekstinformatie altijd weergeven, mits de
signaalontvangst goed is. Anders:
◆Kan informatie ontbreken
◆Worden sommige pagina's mogelijk niet weergegeven
De teletekstmodus activeren en de inhoudspagina weergeven:
1
Selecteer met de toets P
( ) of P
teletekst kan worden ontvangen.
2
Druk op de toets TTX/MIX ( / ) om de teletekstmodus te
activeren.
De inhoudspagina verschijnt.Deze pagina kunt u
Result:
altijd opnieuw weergeven door op de toets
INDEX ( ) te drukken.
3
Voor de gelijktijdige weergave van de TV-uitzending plus de
teletekstpagina drukt u op de toets TTX/MIX ( / ).
4
Druk op de toets CANCEL (
weergave.
5
Druk nogmaals op de toets TTX/MIX (
te verlaten.
➣
Nederland-48
(
) het kanaal waarop
) om terug te gaan naar de normale
/
) om de teletekstmodus
Als in de teletekstmodus tekens incorrect worden
weergegeven, zorg dan dat de teleteksttaal gelijk is aan de
geselecteerde taal in het menu “Instellingen”. Als beide talen
verschillen, selecteert u dezelfde taal als de teleteksttaal in
het menu “Instellingen”.
BN68-00448D-03Dut-final
12/19/03 11:54 PM
Page 49
Specifieke teletekstpagina selecteren
Druk op de cijfertoetsen op de afstandsbediening om het
paginanummer direct op te vragen:
1
inhoudsopgave staat vermeldt.
Druk de overeenkomstige numerieke knoppen in.
Resultaat: Het ingevoerde paginanummer wordt weergegeven.
2
Als de geselecteerde pagina koppelingen naar subpagina’s bevat,
worden de subpagina’s na elkaar weergegeven. U kunt het beeld op
een bepaalde pagina stilzetten door op HOLD ( ) te drukken. Druk
nogmaals op HOLD ( ) om het stilzetten te annuleren.
3
Weergaveopties:
Voor de weergave van...
Drukt u op...
◆ Zowel teletekstinformatie als
de normale uitzending
TTX/MIX (
/
◆ Verborgen tekst
(zoals antwoorden op quizvragen)
REVEAL (
)
◆ Het normale beeld
REVEAL (
) Nogmaals
◆ Een subpagina, door een viercijferig
paginanummer in te toetsenr
SUB-PAGE (
◆ De volgende pagina
PAGE UP (
◆ De vorige pagina
PAGE DOWN (
◆ Grote letters in:
• De bovenste helft van het scherm
• De onderste helft van het scherm
SIZE ( )
◆ Eenmaal
◆ Tweemaal
◆ Het normale scherm
◆ Driemaal
)
)
)
)
Nederland-49
BN68-00448D-03Dut-final
12/19/03 11:54 PM
Page 50
Teletekstpagina selecteren via FLOF
voorzien van een kleurcode en kunnen geselecteerd worden door op
de gekleurde knoppen van de afstandsbediening te drukken.
1
Druk op de toets TTX/MIX (
weer te geven.
2
Druk op de gekleurde toets voor het gewenste onderwerp (de
beschikbare onderwerpen worden weergegeven op de regel met
statusinformatie).
Resultaat:
3
Voor de weergave van:
De volgende pagina
Nederland-50
) om de teletekstinhoud-spagina
De pagina wordt weergegeven met aanvullende
kleurcodegegevens die op dezelfde wijze kunnen
worden geselecteerd.
De vorige pagina
4
/
Drukt u op
Red toets
De groene toets
Wanneer u klaar bent, drukt u op de toets CANCEL(
weer normaal weer te geven.
) om het beeld
BN68-00448D-03Dut-final
12/22/03 10:24 PM
Page 51
Problemen oplossen: voordat u de technische dienst inschakelt
Voer de onderstaande simpele controles uit voordat u de technische dienst van Samsung inschakelt.
Als u het probleem niet kunt oplossen aan de hand van de onderstaande instructies, noteert u het model
en het serienummer van het apparaat en neemt u contact op met uw lokale leverancier.
Geen geluid of beeld
◆ Controleer of het netsnoer op een stopcontact is aangesloten.
◆ Controleer of u op de toets POWER (
) heeft gedrukt.
◆ Controleer de instellingen voor het contrast en de helderheid van
het beeld.
◆ Controleer het geluidsvolume.
Normaal beeld maar geen geluid
◆ Controleer het geluidsvolume.
◆ Controleer of de toets MUTE (
ingedrukt.
Geen beeld of zwart-wit beeld
◆ Pas de kleurinstellingen aan.
◆ Controleer of het geselecteerde uitzendsysteem correct is.
Gestoord geluid en beeld
◆ Probeer erachter te komen welk elektrisch apparaat de tv/monitor
stoort en plaats het apparaat uit de buurt van de tv/monitor.
◆ Sluit de televisie op een ander stopcontact aan.
Vaag beeld of sneeuw, vervormd geluid,
◆ Controleer de richting, plaats en aansluitingen van de antenne.
Afstandsbediening werkt niet goed
◆ Deze storing treedt vaak op bij het gebruik van een binnenantenn.
◆ Reinig de bovenste rand van de afstandbediening
(transmissievenster).
◆ Controleer de batterijcontacten.
Melding om signaalkabel te controleren
◆ Zorg dat de signaalkabel goed op de PC of videobron is
aangesloten.
◆ Zorg dat de PC of videobron zijn ingeschakeld.
Melding dat ondersteuning ontbreekt
(PC-stand)
◆ Controleer de maximale resolutie en frequentie van de
videoadapter.
◆ Vergelijk deze waarden met de gegevens in het overzicht met de
timing van de weergavestanden.
Het beeld is te licht of te donker.
◆ Stel het contrast en de helderheid in.
) op de afstandsbediening is
Horizontale balken lijken te flikkeren, te bewegen ◆ Pas de instelling voor Fijn aan.
of te schemeren in het beeld (PC-stand).
Verticale balken lijken te flikkeren, te bewegen of ◆ Pas de instelling voor Grof en vervolgens Fijn aan.
te schemeren in het beeld (PC-stand)
Het beeld is donker en de AAN/UIT-knop
knippert om de seconde (PC-stand).
◆ Het energiebeheersysteem van de TV is actief.
◆ Beweeg de muis van de computer of druk op een toets op het
toetsenbord.
Beeld is niet stabiel en lijkt te trillen
(PC-stand)
◆ Controleer of de weergaveresolutie en frequentie van de PC of
videokaart een beschikbare modus van de TV is. Controleer op uw
computer: Configuratiescherm, Beeldscherm, Instellingen.
◆ Als de instelling niet correct is, wijzigt u de beeldscherminstellingen
met het computerhulpprogramma.
➣
Beeld wordt niet in het midden van het
scherm weergegeven (PC-stand).
De tv/monitor ondersteunt multiscan-weergavefuncties binnen
het volgende frequentiebereik:
◆Horizontale frequentie: 30 ~ 61 kHz
◆Verticale frequentie: 56 ~ 75 Hz
◆Maximale vernieuwingsfrequentie: 1280 X 768@60Hz
◆ Stel de horizontale en verticale positie in.
Nederland-51
BN68-00448D-03Dut-final
12/19/03 11:54 PM
Page 52
Stand van de TV bepalen
<A>
<B>
1. Laat de TV in de richting van de pijl (in een rechte hoek) zakken en zet hem in deze positie vast.
2. Gebruik de vier schroeven om hem goed vast te zetten.
Onderhoud van uw LCD-TV
WAARSCHUWING: Haal de TV nooit uit elkaar, want dan loopt u het risico een elektrische schok te krijgen.
Gebruikers kunnen de TV niet zelf repareren. Het onderhoud aan de TV door de gebruiker
beperkt zich tot het reinigen van het toestel:
Haal de stekker uit het stopcontact voordat u het toestel reinigt.
• Gebruik een enigszins vochtige, zachte schone doek (met water of een mild reinigingsmiddel) om het
beeldscherm te reinigen.
Gebruik indien mogelijk een speciaal beeldschermreinigingsdoekje of een geschikte oplossing voor de
antistatische laag.
• Gebruik een enigszins vochtige doek (met een mild reinigingsmiddel) om de behuizing van de monitor te
reinigen.
• Gebruik nooit brandbaar reinigingsmateriaal om de LCD-TV of andere elektrische apparatuur te reinigen.
Nederland-52
BN68-00448D-03Dut-final
12/19/03 11:54 PM
Page 53
De anti-diefstal vergrendeling gebruiken
Het Kensington-slot is een apparaat om het systeem fysiek af te sluiten bij gebruik in een openbare ruimte.
Het slot dient apart te worden aangeschaft. Het ontwerp en gebruik kan iets afwijken, afhankelijk van de fabrikant.
Gebruik de bijgeleverde handleiding voor juist gebruik.
Kabel
Afbeelding 2
Afbeelding 1
<Optional>
1.
Breng het slot aan in het Kensington-slot op de LCD TV (afbeelding 1) en draai het in de richting van sluiten
(afbeelding 2).
2.
Sluit de Kensington-slotkabel aan.
3.
Bevestig het Kensington-slot aan een bureau of ander zwaar object.
Nederland-53
BN68-00448D-03Dut-final
12/20/03 4:38 AM
Page 54
Technische specificaties en milieu
Model
Panel
Formaat
Weergavegebied
Type
Pixelafstand
Weergavehoek
LW30A23W
29,6” Diagonaa
643,2 (H) x 385,92 (V) mm
a-si TFT active matrix
0,1675 (H) x 0,5025 (V) mm
170/170 (H/V)
Frequentie
Horizontaal
Verticaal
Weergavekleu
30 ~ 61 kHz
56 ~ 75 Hz
16.777.216 colours
Beeldresolutie
Maximaal
1280 x 768 @ 60 Hz
Ingangssignaa
Sync.
Videosignaa
H/V Separate, TTL, P. or N.
0,7 Vp-p @ 75 ohm
TV
Kleursysteem
Geluidssysteem
PAL/SECAM/NTSC 4.43
BG, DK, I, L
Video
Kleursysteem
Videoformaat
PAL/NTSC/SECAM
CVBS, S-VHS, RGB
Scart 1
Videosignaal/Uitgang
RGB ingangssignaal
Audiosignaal/Uitgang
1,0 Vp-p @ 75 ohm
0,7 Vp-p @ 75 ohm
500mVrms
Scart 2
Videosignaal/Uitgang
Audiosignaal/Uitgang
1,0 Vp-p @ 75 ohm
500mVrms
Component
Videosignaal
Audiosignaal
1,0 Vp-p @ 75 ohm
500mVrms
Voeding
Ingang
Energieverbruik
Maximaal
Spaarstand
Afmeting (B x H x D)
Set
Met speaker
Gewicht
Met Voet
Nederland-54
AC 100 ~ 250 V (50/60Hz)
160 W
< 1,0 W
741,0 x 217,0 x 569,0 mm (29,17 x 8,54 x 22,40 inch)
972,0 x 217,0 x 569,0 mm (38,26 x 8,54 x 22,40 inch)
17,5kg (38,58lbs)
BN68-00448D-03Dut-final
12/19/03 11:54 PM
Page 55
Technische specificaties en milieu
Model
LW30A23W
Omgevingsvereisten
Bedrijfstemperatuur
Luchtvochtigheid
Opslagtemperatuur
Luchtvochtigheid
10 °C to 40 °C (50 °F to 104 °F)
10% to 80%
-25 °C to 45 °C (- 13 °F to 113 °F)
5% to 95%
Karakteristieken geluidsinstallatie
Audio-ingang
RCA Jack (L, R), 0,5Vrms (-9dB)
Audio-ingang (PC)
3,5Ø Stereo-aansluiting, 0,5Vrms (-9dB)
Luidsprekers
Max. 10mW uitgangsvermogen (3,5Ø stereo-aansluiting, 32Ω)
Frequentie
RF: 80Hz ~ 15kHz (bij- 3dB)
Snelheid
A/V: 80Hz ~ 20kHz (bij- 3dB)
Weergavemodus (PC/DVI)
Zowel de beeldpositie als de grootte variëren afhankelijk van het type monitor en
de bijbehorende resolutie.
In de onderstaande tabel ziet u alle ondersteunde beeldschermmodi:
Modus
Resolutie
Horizontale
frequentie (kHz)
Verticale
frequentie (Hz)
Kloksnelheid
frequentie (MHz)
Sync polariteit
(H/V)
MAC
640 x 480
832 x 624
35,000
49,726
66,667
74,551
30,240
49,500
-/+ /+
IBM
640 x 480
720 x 400
31,469
31,469
59,940
70,087
25,175
28,322
-/-/+
VESA
640 x 480
640 x 480
800 x 600
800 x 600
800 x 600
1024 x 768
1024 x 768
1024 x 768
37,861
37,500
37,879
48,077
46,875
48,364
56,476
60,023
72,809
75,000
60,317
72,188
75,000
60,000
70,069
75,029
31,500
31,500
40,000
50,000
49,500
65,000
75,000
78,750
-/-/+ /+
+ /+
+ /+
-/-/+ /+
GTF
1280 x 768
47,700
60,000
80,136
-/+
◆ De interlace-modus wordt niet ondersteund.
◆ Het plasmascherm functioneert mogelijk niet normaal als een niet-standaard videoformaat wordt
geselecteerd.
Nederland-55
BN68-00448D-03Dut-final
12/19/03 11:54 PM
Page 56
Pinconfiguraties
DVI stekker
Pin
Omschrijving
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Rx 2Rx 2+
Massa
Geen aansluiting
Geen aansluiting
Klok (SCL) DDC
Data (SDA) DCC
Analoge verticale synchronisatie
Rx 1Rx 1+
Massa
Geen aansluiting
Geen aansluiting
Ingangsspanning DDC (+5V)
Self Laster
Nederland-56
Pin
Omschrijving
16
Uitgangssignaalverbinding
17
Rx 018
Rx 0+
19
Massa
20
Geen aansluiting
21
Geen aansluiting
22
Massa
23
Rx C24
Rx C+
25(C3)
Analoog (Blauw)
26(C5)
Analoge massa
27(C4) Analoge horizontale synchronisatie
28(C2)
Analoog (groen)
29(C5)
Analoge massa
30(C1)
Analoog (rood)
BN68-00448D-03Dut-final
12/19/03 11:54 PM
Page 57
Uw afstandsbediening instellen
Als u de afstandsbediening goed heeft ingesteld, kunt u hiermee vier
verschillende apparaten bedienen, namelijk de televisie, de
videorecorder, de kabel of de DVD. Door op een van de
overeenkomstige knoppen van de afstandsbediening te drukken, kunt u
het gewenste apparaat met de afstandsbediening bedienen.
Opmerking
Het kan zijn dat de afstandsbediening niet op alle DVD-spelers,
videorecorders en kabelboxen werkt.
De afstandsbediening instellen voor uw videorecorder.
1
Schakel uw videorecorder uit.
2
Druk op de knop SELECT en zorg ervoor dat het videolampje brand.
3
Druk op de knop SET van de afstandsbediening van uw televisie.
4
Maak voor het invoeren van de driecijferige code voor uw
videorecorder gebruik van de cijfers van uw afstandsbediening. Deze
code staat vermeldt op pagina 60 van deze gebruiksaanwijzing. Voer
een driecijferige code in, ook als het eerste cijfer een “0” is. (als er
meer dan een code wordt opgesomd, voert u eerst de eerste code in.)
5
Druk op de knop Power van de afstandsbediening.
Als u de afstandsbediening goed heeft ingesteld, zal de
videorecorder ingeschakeld worden.
Als uw videorecorder niet ingeschakeld wordt nadat u de
afstandsbediening heeft geprogrammeerd, dient u stap 2, 3 en 4 te
herhalen. Probeer echter een van de andere opgesomde codes uit,
voor de betreffende videorecorder. Als er geen codes worden
opgesomd, moet u iedere code van iedere videorecorder die tussen
de 000 en 089 ligt uitproberen.
Opmerking over het gebruik van de afstandsbediening:Videorecorder
Als uw afstandsbediening in de “VCR”- mode staat, kunt u met
de volumeknoppen nog steeds het geluid van uw televisie regelen.
Nederland-57
BN68-00448D-03Dut-final
12/19/03 11:54 PM
Page 58
Uw afstandsbediening instellen
De afstandsbediening instellen voor uw kabelbox.
1
Uw kabelbox uitschakelen.
2
Druk op de knop SELECT en zorg ervoor dat het kabellampje brand.
3
Druk op de knop SET van de afstandsbediening van uw televisie.
4
Maak voor het invoeren van de driecijferige code voor uw kabelbox
gebruik van de cijfers van uw afstandsbediening. Deze code staat
vermeldt op pagina 60 van deze gebruiksaanwijzing. Voer een
driecijferige code in, ook als het eerste cijfer een “0” is.
(als er meer dan een code wordt opgesomd, voert u eerst de eerste
code in.)
5
Druk op de knop Power van de afstandsbediening.
Als u de afstandsbediening goed heeft ingesteld, zal de kabelbox
ingeschakeld worden.
Als uw kabelbox niet ingeschakeld wordt nadat u de
afstandsbediening heeft geprogrammeerd, dient u stap 2, 3 en 4 te
herhalen. Probeer echter een van de andere opgesomde codes uit,
voor de betreffende kabelbox. Als er geen codes worden opgesomd,
moet u iedere code tussen de 000 en 077 uitproberen.
Opmerking over het gebruik van de afstandsbediening: Kabelbox
Als uw afstandsbediening in de “Cable Box”- mode staat , kunt u
met de volumeknoppen nog steeds het geluid van uw televisie
regelen.
Nederland-58
BN68-00448D-03Dut-final
12/19/03 11:54 PM
Page 59
Uw afstandsbediening instellen
De afstandsbediening instellen voor uw DVD.
1
Schakel uw DVD uit.
2
Druk op de knop SELECT en zorg ervoor dat het DVD-lampje brand.
3
Druk op de knop SET van de afstandsbediening van uw televisie.
4
Maak voor het invoeren van de driecijferige code voor uw DVD
gebruik van de cijfers van uw afstandsbediening. Deze code staat
vermeldt op pagina 60 van deze gebruiksaanwijzing. Voer een
driecijferige code in, ook als het eerste cijfer een “0” is. (als er meer
dan een code wordt opgesomd, voert u eerst de eerste code in.)
5
Druk op de knop Power van de afstandsbediening.
Als u de afstandsbediening goed heeft ingesteld, zal de DVD
ingeschakeld worden.
Als uw DVD niet ingeschakeld wordt nadat u de afstandsbediening
heeft geprogrammeerd, dient u stap 2, 3 en 4 te herhalen.
Probeer echter een van de andere opgesomde codes uit, voor de
betreffende DVD. Als er geen codes worden opgesomd, moet u
iedere code tussen de 000 en 008 uitproberen.
Opmerking over het gebruik van de afstandsbediening: DVD
Als uw afstandsbediening in de “DVD”- mode staat, kunt u met
de volumeknoppen nog steeds het geluid van uw televisie
regelen.
Nederland-59
BN68-00448D-03Dut-final
12/19/03 11:54 PM
Page 60
Uw afstandsbediening instellen
Afstandsbedieningscodes
Codes voor de videorecorder
Admiral
015,088
Aiwa
024
Audio Dynamics
022,025
Bell&Howell
011
Broksonic
019
Candle
016,018,022,054,055,061
017,062
Canon
Citizen
016,018,022,054,055,061
Colortyme
023
Craig
016,021
Curtis-Mathes 009,016,017,023,024,055,062,073,076
003,004,005,006,007,008,022,054,085
Daewoo
DBX
009
Dimensia
024
Dynatech
036
Electrohome
017,018,019,022,024,029,032,036,043,
Emerson
050,051,056,058,066,071,074,076,077,079
011,021,027,028,052,057,067
Fisher
024
Funai
GE
016
Go Video
023
Harman Kardon
014,024,044,045
Hitach
017
Instant Replay
JC Penney 011,014,016,017,023,025,039,044,060,062
JCL
011,017,023,025,039,055
JVC
kenwood
011,023,025,039,055
KLH
082
LG
001,002,007
Lloyd
024
Logik
040
024
LXI
017,038,062,065
Magnavox
011,017,023,025,038,039,055,070
Marantz
Marta
MEI
Memorex
MGA
Midland
Minota
Mitsubishi
Montgomery ward
016,024
MTC
016,024,040,041
Multitech
011,023,025,039,055,070,073
NEC
015
Optimus
017,062,084,086
Panasonic
014,044
Pentax
055
Pentex Reserch+
017,038,062,065
Philco
017,038
Philips
014,025,042,059
Pioneer
Portland
ProScan
Quartz
Quasar
Radio Shack/Realistics
053,054,061
009
011
017,053
011,015,017,018,021,
024,028,036,052,062
009,014,016,017,037,044,046,063,078
RCA
000,016,022,031,041,051
Samsung
025
Sansui
011,021
Sanyo
022,050,058,077
Scott
011,014,018,021,027,028,044,052,057
Sears
015,036,048,054
Sharp
026,035,040,064
Shintom
024
Signature
026,035,047
Sony
017,024,038,062,065
Sylvania
024
Symphonic
011,024
Tandy
Tashiko
Tatung
Teac
Technics
Temika
TMK
Toshiba
Totevision
Unitech
Vector Research
Victor
Video Concepts
Videosonic
Wards
Yamaha
Zenith
039
024,039,078
017
076
014,022,028,057,058
016,018
Codes voor de kabelbox
015,016 NSC
017
015,016 Oak
024,046
015,016 Osk Sigma
024
Panasonic
011,035,047,069
054 Philips
015,016,027,029,034,036,037,040,041,048,049
012,013,023,031,032, Pioneer
026,028,052
033,038,044,075,076,077 Randtek
015,016
011,012,020,021,042,056 RCA
008,035,074
Hamlin
045,051,054 Regal
011,020,021
Hitachi
010,041
Jerrold 012,013,023,031,032,033,038,044,054,070,073 Regency
045,051 SA
Macom
000,011,030,052,071,072
Magnavox 015,016,027,029,034,036,037,040,041,048,049 Samsung
Anvision
Cable star
Eagle
Eastrm Int.
General Instrument
GI
Codes voor de DVD
Philips
Proscan
RCA
Toshiba
Panasonic
Sony
Samsung
007
008
008
002
006
004
000
Nederland-60
Signature
054
Sprucer
035
Starcom
054
Stargate 2000
066
Sylvania
019,067
Texscan
019,067
Tocom
025,029,057,058,063
Unika
039,040,049
Universal
059,060
Viewstar 015,016,027,029,034,036,037,040,041,048,049
Warner Amex
052
Zenith
022,050,065,069
BN68-00620D-00Dut-final
12/23/03 8:47 PM
Page 61
De muurbevestigingsbeugel installeren
Inhoudsopgave
Muurbevestigingsbeugel
Beugel hoofdunit
Schroeven
1 Beugelstang
Plastic schroefpluggen: 4
1 Beugelplaat
2 Beugels
(Voor links en rechts)
(De twee beugels
zijn onderling
verwisselbaar.)
Schroeven: 4
Schroeven: 8
2 Montagebouten
(Let erop dat het een set
voor links en rechts is.)
In welke stand bevestigt u de beugel
➢
Klap de beugel in op 0 graden, voordat u hem aan de muur bevestigt.
Bevestigingsschroeven
Zorg ervoor dat de u rechter
bout aan de rechterkant van
beugel plaatst en de linker aan
de linkerkant.
Let erop dat de beugel in de juiste positie
wordt geïnstalleerd, voordat u de hoek op 30
- 32 graden stelt. (De hoek voor 30 en 32
graden wordt aangeduid op de beugel.)When
you first open the box, the bracket is not
assembled.
Plaats de linker en rechter beugelarm in de
richting van de pijl en draai de schroeven
vast.
1. Bevestig de LCD-TV aan de
muurbeugel.(Volg de instructies hieronder.)
2. Trek de op de beugel bevestigde LCD-TV
aan de bovenkant naar voren in de richting
van de pijl en pas de hoek aan.
3. U kunt de stand naar uw zin aanpassen
tussen 0°~20° (+ 2°).
Nederland-61
BN68-00620D-00Dut-final
12/23/03 8:47 PM
Page 62
De muurbevestigingsbeugel installeren
Bevestiging van de LCD-TV op de beugel
Misschien wijkt uw LCD-TV af van die op de afbeelding.
(U kunt de plastic pluggen en schroeven op dezelfde manier monteren ongeacht het model van uw TV.)
1
Monteer de plastic pluggen en schroeven.
(Zie de afbeelding hieronder.)
2
Installeer de hoofdbeugel volgens de instructies
hieronder en bevestig de plastic pluggen.
1) Bevestig de pluggen op de linker en
rechter beugelarm zoals bij 1.
2) Monteer de beugelstangen op de
linker/rechter beugelarm zoals op de
afbeelding op de linkerpagina.
De stangen zijn links en rechts en aan beide
uiteinden symmetrisch, dus het maakt niet uit
aan welke kant u ze monteert.
3
Monteer de hoofdunit van de beugel zoals op de
afbeeldingen bij 2. en hieronder.
4
Plaats de vier houders aan de achterkant van de
TV in de gaten van de muurbeugel, (1) laat de TV
zakken en (2) bevestig de TV op de beugel.
Zet de TV goed vast op de muurbeugel met
behulp van slotbouten zoals bij (3), zodat zij niet
van elkaar gescheiden kunnen worden.
Waarschuwing
1. De installatie van een muurbeugel dient
uitgevoerd te worden door een
gekwalificeerde, professionele monteur.
2. Nadat u de LCD-TV aan de muurbeugel
heeft bevestigd, dient u aan beide zijden te
controleren of de pluggen nog steeds goed
vastzitten.
3. Zorg ervoor dat u nergens tussen komt met
uw vingers tijdens de afstelling van de
beugelhoek.
4. De LCD-TV kan naar beneden vallen en iemand
verwonden, als hij niet goed aan de muur is
bevestigd.all. Zorg ervoor dat de beugel stevig
aan de muur is vastgeschroefd.
Nederland-62
LCD TV
Wall
Wall bracket
BN68-00448D-03Dut-final
12/19/03 11:54 PM
Page 61
- AFTER SALES SERVICE
- Neem contact op met uw winkelier of servicedienst,
als uw product niet meer naar behoren functioneert.
ELECTRONICS
Download PDF

advertising