Samsung SP-50L6HX, SP-46L6HX User's manual

Samsung SP-50L6HX, SP-46L6HX User's manual
BP68-00476E-00Dut_0316
3/16/05
6:05 PM
Page 1
DLP TV
SP42L6HX
SP46L6HX
SP50L6HX
SP61L6HX
Gebruikershandleiding
Lees deze handleiding,
voordat u het toestel in gebruik neemt,
zorgvuldig door en bewaar deze voor later gebruik.
Picture In Picture (PIP)
Modus Colour Weakness Enhancement
My Colour Control
SRS TruSurroundXT
Digital Natural Image engine
Dit is een Klasse B digitaal apparaat.
Registreer uw product op
www.samsung.com/global/register en win!
BP68-00476E-00Dut_0316
3/16/05
6:05 PM
Page 2
BP68-00476E-00Dut_0316
3/16/05
6:05 PM
Page 3
Inhoud
◆ DE TV AANSLUITEN EN VOORBEREIDEN
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
Bedieningspaneel van de TV.........................................................................
Aansluitpaneel van de TV..............................................................................
Aansluiten op antenne of kabeltelevisienetwerk............................................
Een satellietontvanger of decoder aansluiten................................................
Infraroodafstandsbediening ...........................................................................
Batterijen in de afstandsbediening plaatsen..................................................
Televisie in- en uitschakelen .........................................................................
Televisie in standby-stand zetten ..................................................................
Leren werken met de afstandsbediening .....................................................
Plug & Play ....................................................................................................
Taal kiezen ....................................................................................................
5
6
8
8
9
10
11
11
12
13
14
◆ GEBRUIK VAN DE TELEVISIE
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
Kanalen automatisch opslaan .......................................................................
Kanalen handmatig opslaan ..........................................................................
Ongewenste kanalen overslaan ....................................................................
Opgeslagen kanalen rangschikken ...............................................................
Het kinderslot activeren .................................................................................
Kanalen een naam geven..............................................................................
Kanalen fijn afstemmen .................................................................................
De functie LNA (Low Noise Amplifier) ...........................................................
Kanalen scannen bekijken.............................................................................
Informatie weergeven ....................................................................................
Het beeld stilzetten ........................................................................................
Beeldstandaard aanpassen...........................................................................
Beeldinstellingen aanpassen.........................................................................
Het beeldformaat selecteren .........................................................................
De functie Digital NR (Digitaal ruisfilter) gebruiken .......................................
DNIeTM (Digital Natural Image engine)
...............................................
De Pers. kleurinstellingen (Snelregeling) wijzigen.........................................
De Pers. kleurinstellingen (Detailregeling) wijzigen.......................................
Symbolen
Indrukken
☛
Belangrijk
15
16
18
19
20
21
22
23
23
24
24
25
26
27
28
28
29
30
➢
Opmerking
Nederlands - 3
BP68-00476E-00Dut_0316
3/16/05
6:05 PM
Page 4
➢
Inhoud (vervolg)
◆ GEBRUIK VAN UW TELEVISIE (vervolg)
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
Filmmodus selecteren ...................................................................................
Picture in Picture (PIP) ..................................................................................
De geluidsstandaard wijzigen........................................................................
De geluidsinstellingen aanpassen .................................................................
SRS TSXT instellen.......................................................................................
Volume automatisch instellen........................................................................
Genieten van het geluid van externe luidsprekers ........................................
De geluidsmodus selecteren (afhankelijk van model) ...................................
Huidige tijd instellen en weergeven ...............................................................
Stand-byklok instellen....................................................................................
Televisie automatisch in- en uitschakelen .....................................................
Het blauwe scherm instellen..........................................................................
Muziekweergave instellen .............................................................................
De functie Kleurzwakte gebruiken .................................................................
Beeld instellen in de modus PC.....................................................................
Een externe signaalbron bekijken .................................................................
Externe bronnen een naam geven ................................................................
31
32
34
35
35
36
37
38
39
40
41
42
42
43
44
45
46
(
◆ GEBRUIK VAN DE TELETEKSTFUNCTIE
■
■
■
■
Teletekstfunctie .............................................................................................
Teletekstinformatie weergeven......................................................................
Weergaveopties selecteren ...........................................................................
Een teletekstpagina selecteren .....................................................................
47
48
48
49
◆ AANVULLENDE INFORMATIE EN AANSLUITINGEN
■
■
■
■
■
■
■
■
■
Aansluiten op een externe ingang/uitgang ....................................................
Aansluiting op Audio-uitgang.........................................................................
Aansluiting op S-Video-ingang ......................................................................
Aansluiting op digitale ingang........................................................................
Aansluiting op componentingang ..................................................................
Aansluiting op pc-ingang .............................................................................
Software-instellingen (alleen Windows).........................................................
PC/HDMI(DVI)-invoermodus .........................................................................
Een ingang omleiden naar de externe uitgang..............................................
50
51
51
52
53
53
54
55
56
➢
◆ AANBEVELINGEN VOOR HET GEBRUIK
■
■
■
■
■
De afstandsbediening instellen......................................................................
De afstandsbediening programmeren voor gebruik met andere apparaten ..
Lamp vervangen............................................................................................
Problemen oplossen: voordat u de technische dienst inschakelt ..................
Technische specificaties................................................................................
Nederlands - 4
57
58
60
61
62
BP68-00476E-00Dut_0316
3/16/05
6:05 PM
Page 5
Bedieningspaneel van de TV
➢
De configuratie op uw TV kan, afhankelijk van het model, enigszins
afwijken.
Tussen video-ingangsmodi
schakelen
Het schermmenu weergeven
Het volume instellen
Kanalen selecteren
LED-indicators
Toegang verkrijgen tot de
geselecteerde optie in het menu
System <Systeem>
Beeld (Aan/Uit)
De TV in- en uitschakelen
Remote Control Sensor <Sensor van afstandsbediening>
(
:Aan,
TIMER
:Knipperen,
LAMP
:Uit)
STAND BY/TEMP
Indicatie
Stand-bymodus.
Het controlelampje voor de timer gaat branden als u Timer Auto On of Off
selecteert.
Normaal gebruik.
Normaal gebruik (als Timer Auto On of Off is geselecteerd).
Lamp wordt voorverwarmd. Het normale beeld verschijnt na 25 seconden.
Het normale beeld verschijnt na 25 seconden. (als Timer Auto On of Off is
geselecteerd).
Ventilatieklep aan de achterzijde van de TV is niet juist geïnstalleerd.
De temperatuur in de TV is te hoog. Maak de ventilatieklep aan de
achterzijde van de TV schoon. Schakel de TV pas na één uur weer in.
De lamp werkt niet. Neem contact op met een geautoriseerd
servicecentrum voor hulp.
➢
◆ Afhankelijk van het model kunt u met de programmakeuzetoetsen het toestel inschakelen
vanuit de modus Standby.
◆ Als u het schermmenu gebruikt, hebben de volumeknoppen en programmakeuzetoetsen
dezelfde functie als de toetsen …/†/œ/√ van de afstandsbediening.
◆ Als de afstandsbediening niet meer werkt of zoek is geraakt, kunt u de toetsen op het paneel
van het toestel gebruiken.
Nederlands - 5
BP68-00476E-00Dut_0316
3/16/05
6:05 PM
Page 6
Aansluitpaneel van de TV
➢
De configuratie op uw TV kan, afhankelijk van het model, enigszins
afwijken.
Video-ingang
Nederlands - 6
Audio-ingang
S-Video-ingang
➢
BP68-00476E-00Dut_0316
3/16/05
6:05 PM
Page 7
Aansluitpaneel van de TV (vervolg)
➢
De configuratie op uw TV kan, afhankelijk van het model, enigszins
afwijken.
Achterzijde van de TV
ΠANT IN
Coaxiale aansluiting voor antenne of
kabeltelevisienetwerk
´ EXT 1, EXT 2, EXT 3
Ingangen of uitgangen voor externe
apparaten, zoals een video, DVD-speler,
spelcomputer of videodiscspeler.
ˇ AUDIO OUT
Aansluiten op de externe audioversterker.
¨ COMPONENT IN
Aansluiten op audio- en video-uitgangen
van DVD of DTV Set-Top Box.
480i/480p/576i/576p/720p/1080i Y, PB en
PR videosignaaluitgangen zijn beschikbaar.
ˆ PC IN (RGB / AUDIO L/R)
Aansluiten op de PC audio/video-uitgangen.
Ø DVI IN (AUDIO L/R)
Aansluiting voor de audio-uitgang van een
apparaat met DVI-uitgang.
∏ HDMI/DVI IN
Aansluiten op een digitaal apparaat met
HDMI- of DVI-uitgang.
” SERVICE
Voor reparaties en software-upgrades.
Nederlands - 7
BP68-00476E-00Dut_0316
3/16/05
6:05 PM
Page 8
Aansluiten op antenne of kabeltelevisienetwerk
➢
Voor de juiste weergave van TV-kanalen moet het toestel een
signaal ontvangen via een van de volgende bronnen:
◆ Een buitenantenne
◆ Een kabeltelevisienetwerk
◆ Een satellietnetwerk
1
In de eerste drie gevallen sluit u de antenne of netwerkkabel aan
op de ANT IN uitgang aan de achterzijde van de televisie.
2
Bij gebruik van een binnenantenne moet deze tijdens het instellen
van de TV mogelijk worden gedraaid tot het beeld scherp en
helder is.
Zie voor meer informatie:
◆ “Kanalen automatisch opslaan” op pagina 15.
◆ “Kanalen handmatig opslaan” op pagina 16.
Achterzijde van de TV
of
Kabeltelevisie
netwerk
T
Een satellietontvanger of decoder aansluiten
Als u TV-programma's wilt ontvangen die worden uitgezonden
via een satellietnetwerk, moet u een satellietontvanger aan de
zijkant van het televisietoestel aansluiten. Voor de decodering
van een gecodeerd transmissiesignaal moet u aan de zijkant
van de TV een decoder aansluiten.
Zijkant van TV
◆ RCA-kabel gebruiken
Sluit de RCA-kabel voor ontvangst (of decoderen) aan op een
van de RCA-aansluitingen aan de zijkant van het toestel.
◆ Coaxiale kabel gebruiken
Sluit een coaxiale kabel aan op de:
- Uitgang voor ontvanger (of decoder).
- Aansluiting voor televisieantenne-ingang.
T
Satellietontvanger/Decoder
➢
Als u zowel een satellietontvanger (of decoder) als een
videorecorder wilt aansluiten, moet u de:
◆ ontvanger (of decoder) aansluiten op de videorecorder
◆ Videorecorder op de TV
of de ontvanger (of decoder) rechtstreeks aansluiten op de
TV.
Nederlands - 8
B
BP68-00476E-00Dut_0316
3/16/05
6:05 PM
Page 9
Infraroodafstandsbediening
➢
Fel licht kan de werking van de afstandsbediening beïnvloeden.
IN-/UITSCHAKELEN
BEELDEFFECT SELECTEREN
n
BEELDFORMAAT
WANNEER U OP EEN KNOP DRUKT,
VERSCHIJNT ‘
’ TEGELIJK MET DE
GESELECTEERDE MODUS (TV, VCR,
CATV, DVD OF STB) EN EEN BATTERIJINDICATIE OP DE LCD.
TE BEDIENEN APPARAAT
SELECTEREN: TV, VCR, AFTAKDOOS
(CATV), DVD-SPELER OF SET-TOP BOX
(STB)
TOETSEN VOOR KANAALSELECTIE
KANAAL SELECTEREN ÉÉN/
TWEE CIJFERS
VOLUME VERHOGEN
GELUID TIJDELIJK UITZETTEN
HEEN EN WEER SCHAKELEN TUSSEN
DE TWEE LAATST WEERGEGEVEN
KANALEN
VOLGEND KANAAL / VOLGENDE
TELETEKSTPAGINA
EXTERNE INVOER
SELECTEREN/TELETEKSTPAGINA
VASTHOUDEN
VOLUME VERLAGEN
VORIG KANAAL / VORIGE
TELETEKSTPAGINA
TUNER /
KABELNETWERK SELECTEREN
INFORMATIE WEERGEVEN/TELETEKST
TONEN
ELKE WEERGAVE AFSLUITEN
MENU WEERGEVEN /
TELETEKSTINDEX
NAAR DE GEWENSTE MENUOPTIE
GAAN/
EEN MENUOPTIEWAARDE
AANPASSEN
BEVESTIG UW KEUZE
(OPSLAAN OF INVOEREN)
GELUIDSEFFECT SELECTEREN
GELUIDSMODUS SELECTEREN
➢
PRIMAIR BEELD STILZETTEN
In de PIP-modus worden de
hoofd- en subbeelden
tegelijk stilgezet..
TELETEKSTWEERGAVE /
TELETEKSTINFORMATIE EN
NORMALE UITZENDING TEGELIJK
OP SCHERM
AUTOMATISCH UITSCHAKELEN/
TELETEKST ANNULEREN
DNIeAAN/DEMO/UIT/
TELETEKSTFORMAAT SELECTEREN
DE MBR CODE INSTELLEN VOOR
AFSTANDSBEDIENING VOOR
NIET-SAMSUNG PRODUCTEN
(OPTIE)
ALS DE AFSTANDSBEDIENING NIET
GOED WERKT, VERWIJDER DAN DE
BATTERIJEN EN HOUD DE RESETKNOP
2~3 SECONDEN INGEDRUKT
PLAATS DE BATTERIJEN TERUG EN
PROBEER DE AFSTANDSBEDIENING
OPNIEUW TE GEBRUIKEN.
SRS TRUSURROUND XT-MODUS
SELECTEREN
ONDERWERP FASTEXT SELECTEREN
WEERGAVE HUIDIGE TIJD /
TELETEKST SUBPAGINA
PIP-FUNCTIES;
- PIP AAN/UIT (PIP ON)
- WISSELEN TUSSEN HOOFD- EN
SUBBEELD (SWAP)
- KANAAL VAN HET SUBBEELD
SELECTEREN (P^/∨)
VIDEO-/DVD-FUNCTIES:
- TERUGSPOELEN (REW)
- STOP
- AFSPELEN/PAUZE
- VOORUITSPOELEN (FF)
Nederlands - 9
BP68-00476E-00Dut_0316
3/16/05
6:05 PM
Page 10
Batterijen in de afstandsbediening plaatsen
Plaats of vervang de batterijen van de afstandsbediening wanneer u:
H
◆ De televisie net gekocht heeft
◆ Merkt dat de afstandsbediening niet langer betrouwbaar
werkt.
1
Verwijder het dekseltje van het batterijvak aan de achterzijde van
de afstandsbediening door het symbool ( ) naar beneden te
drukken en het dekseltje vervolgens naar buiten te trekken.
2
Plaats twee batterijen van 1,5 V (R03, UM4, “AAA” of
gelijkwaardig). Let op de juiste polariteit:
◆ - op de batterij tegen de - in het batterijvak
◆ + op de batterij tegen de + in het batterijvak
3
Plaats het dekseltje gelijk met de onderkant van de
afstandsbediening en schuif het dicht.
Gebruik batterijen van verschillende soorten niet door elkaar
(bijvoorbeeld alkaline en mangaan).
U
ze
D
o
Nederlands - 10
u:
r
BP68-00476E-00Dut_0316
3/16/05
6:05 PM
Page 11
Televisie in- en uitschakelen
Het netsnoer is bevestigd aan de achterzijde van de TV.
1
Steek de stekker in een geschikt stopcontact.
➢
De netspanning is op de achterzijde van de TV
aangegeven. De frequentie is 50 of 60 Hz.
2
Druk op de Aan/Uit-knop aan de zijkant van het toestel om deze in
de stand “ON” (I) te zetten..
3
Druk op de toets POWER ( ) op de afstandsbediening (of de
toets “ ” op het bedieningspaneel).
Resultaat: Het kanaal waar u het laatst naar hebt gekeken, wordt
automatisch opnieuw geselecteerd.
➢
4
Als u nog geen kanalen hebt opgeslagen, is het beeld niet
helder. Zie “Kanalen automatisch opslaan” op pagina 15 of
“Kanalen handmatig opslaan” op pagina 16.
TV
Om uw TV uit te zetten, drukt u de Aan/Uit-toets in de stand “OFF”
(O).
Televisie in standby-stand zetten
U kunt energie besparen door de TV in de modus stand-by te
zetten.
De modus stand-by kan handig zijn als u het kijken tijdelijk wilt
onderbreken (tijdens het eten bijvoorbeeld).
TV
1
Druk op de toets POWER (
scherm uit te schakelen.
) op de afstandsbediening om het
Resultaat: Het STAND BY/TEMP-lampje aan de voorzijde van de
TV gaat branden.
2
Druk nogmaals op de toets POWER (
te zetten.
➢
☛
) om het scherm weer aan
U kunt het toestel ook inschakelen door op de toets P
TV of een numerieke toets te drukken.
/
,
Laat de TV niet langere tijd in de stand-by-modus staan
(bijvoorbeeld tijdens vakanties). Zet uw TV uit door op
de AAN/UIT-toets aan de achterzijde van de TV/monitor
te drukken. Haal ook de stekker uit het stopcontact en
ontkoppel de antenne.
Nederlands - 11
BP68-00476E-00Dut_0316
3/16/05
6:05 PM
Page 12
Leren werken met de afstandsbediening
De afstandsbediening wordt vooral gebruikt om:
◆ Van kanaal te veranderen en het volume aan te passen
◆ Het schermmenu weer te geven.
In de volgende tabel ziet u een overzicht van de meest gebruikte
toetsen en de bijbehorende functies.
Toets
t/m
Weergavefunctie
Menufunctie
Volgend opgeslagen
kanaal weergeven.
-
Vorig opgeslagen
kanaal weergeven.
-
De desbetreffende kanalen weergeven.
Voor kanalen met twee cijfers moet het tweede cijfer
direct na het eerste worden ingedrukt. Doet u dat niet,
dan wordt een kanaal met één cijfer weergegeven.
➢
Kanaalnummer tien of hoger selecteren.
Als u op deze toets drukt, verschijnt het symbool “--”.
Voer vervolgens het tweecijferige kanaalnummer in.
Schakelen tussen de twee laatst bekeken kanalen.
Om snel te schakelen tussen twee kanalen die ver van
elkaar verwijderd liggen, schakelt u eerst in op het ene
kanaal en selecteert u vervolgens met de nummertoetsen
het kanaal. Nu kunt u met PRE-CH snel tussen deze twee
kanalen schakelen.
Geluid harder.
-
Geluid zachter.
-
Geluid tijdelijk uitschakelen.
➢
Om het geluid opnieuw in te schakelen drukt u nogmaals
op deze toets of drukt u op de
of
toets.
Menu op scherm
weergeven.
Nederlands - 12
Terug naar vorig menu of
normale weergave.
-
Voor:
◆ Weergave van een
submenu met selecties
voor de huidige
menuoptie.
◆ Verhogen/verlagen van
de waarde voor een
menuoptie
verhogen/verlagen.
-
Keuze bevestigen.
-
Hiermee verlaat u het menu
en gaat u rechtstreeks terug
naar normale weergave.
W
a
vo
BP68-00476E-00Dut_0316
3/16/05
6:05 PM
Page 13
Plug & Play
Wanneer de TV voor het eerst wordt ingeschakeld, worden
automatisch enkele basisinstellingen na elkaar uitgevoerd. De
volgende instellingen zijn beschikbaar:
Plug & Play
Plug & Play starten
Start
1
Druk op de toets POWER ( ) op de afstandsbediening indien de
TV in de standby-stand staat.
2
Als u Plug & Play wilt starten, selecteert u Start en drukt u op
ENTER.
Enter
Terug
Plug & Play
Taalkeuze
Resultaat: De beschikbare talen worden weergegeven.
3
Selecteer de gewenste taal door op de toets … of † te drukken.
Druk op de toets ENTER om uw keuze te bevestigen.
Resultaat: Het bericht Antenne-ingang controleren verschijnt.
4
† Meer.
Verpl.
Zorg dat de antenne is aangesloten op de TV, en druk op de toets
ENTER.
Oversl.
Plug & Play
Antenne-ingang
controleren
Resultaat: De beschikbare gebieden worden weergegeven.
5
Enter
OK
Selecteer het gewenste gebied door op de toets … of † te
drukken. Druk op de toets ENTER om uw keuze te bevestigen.
Enter
Oversl.
Resultaat: Het menu Automatisch opslaan verschijnt.
6
Plug & Play
Druk op de toets ENTER om het zoeken te starten.
… Meer.
Island
Ierland
Italië
Nederland
Noorwegen
Polen
Spanje
† Meer.
Resultaat: Het zoeken wordt automatisch gestopt. De kanalen
worden gerangschikt en opgeslagen volgens hun
positie in het frequentiebereik (van laag naar hoog).Het
oorspronkelijk geselecteerde programma wordt
vervolgens weergegeven.
➢
7
s
8
Als u het zoeken wilt onderbreken of terug wilt keren naar
de normale weergave, drukt u op de toets EXIT of ENTER .
Als de kanalen zijn opgeslagen, wordt het menu Klok instellen
weergegeven. Druk op ENTER om de huidige tijd in te stellen.
Druk op œ of √ om naar uren of minuten te gaan.
Stel deze in door op … of † te drukken.
Druk op de toets ENTER om uw keuze te bevestigen.
Als de zoekopdracht is voltooid, verschijnt het bericht Veel
kijkplezier en wordt het kanaal dat u hebt opgeslagen
geactiveerd.
Verpl.
Enter
Oversl.
Plug & Play
Automatisch opslaan
Start
Enter
Oversl.
Plug & Play
Automatisch opslaan
175 MHz
18%
Stop
Enter
Oversl.
Plug & Play
Klok instellen
: --:--
Enter
Oversl.
Veel kijkplezier
OK
Nederlands - 13
BP68-00476E-00Dut_0316
3/16/05
6:05 PM
Page 14
Plug & Play (vervolg)
Als u deze functie wilt resetten...
1
Druk op de toets MENU.
Resultaat: het hoofdmenu verschijnt.
2
Druk op … of † om Instellingen te selecteren.
Resultaat: De beschikbare opties in de groep Instellingen
worden weergegeven.
3
Druk op de toets ENTER.
Resultaat: Plug & Play wordt geselecteerd.
Instellingen
TV
Plug & Play
Taalkeuze
Tijd
Blauw scherm
Melodie
Kleurzwakte
PC
AV instellen
Verpl.
: Nederland
: Uit
: Aan
: Uit
Enter
√
√
√
√
√
√
√
√
4
Druk nogmaals op de toets ENTER.
5
Als u Plug & Play wilt starten, selecteert u Start en drukt u op
ENTER.
6
Zie de tegenoverliggende pagina voor meer informatie over het
instellen.
Terug
Taal kiezen
Wanneer u de TV voor het eerst gebruikt, moet u selecteren in
welke taal menu's en aanwijzingen moeten worden weergegeven.
Instellingen
TV
Plug & Play
Taalkeuze
Tijd
Blauw scherm
Melodie
Kleurzwakte
PC
AV instellen
Verpl.
: Nederland
: Uit
: Aan
: Uit
Enter
√
√
√
√
√
√
√
√
Terug
Instellingen
TV
Plug & Play
Taalkeuze
Tijd
Blauw scherm
Melodie
Kleurzwakte
PC
AV instellen
Verpl.
1
Druk op de toets MENU.
Resultaat: Het hoofdmenu verschijnt.
2
Druk op … of † om Instellingen te selecteren.
Resultaat: De beschikbare opties in de groep Instellingen
worden weergegeven.
3
Druk op de toets ENTER.
4
Druk op … of † om Taalkeuze te selecteren. Druk op de toets
ENTER.
Resultaat: De beschikbare talen worden weergegeven.
5
Selecteer de gewenste taal door op de toets … of † te drukken.
Druk op de toets ENTER om uw keuze te bevestigen.
6
Druk op de toets ENTER om uw keuze te bevestigen.
: Nederland
: Uit
: Aan
: Uit
Enter
Nederlands - 14
Terug
U
(b
to
d
e
n
n
ts
n.
BP68-00476E-00Dut_0316
3/16/05
6:05 PM
Page 15
Kanalen automatisch opslaan
U kunt scannen op de beschikbare frequentiebereiken
(beschikbaarheid is afhankelijk van waar u woont). Automatisch
toegewezen programmanummers komen mogelijk niet overeen met
de feitelijke of gewenste programmanummers. U kunt nummers
echter handmatig rangschikken en ongewenste kanalen wissen.
1
Druk op de toets MENU.
Resultaat: Het hoofdmenu verschijnt.
2
Druk op … of † om Kanaal te selecteren.
Resultaat: De beschikbare opties in de groep Kanaal worden
weergegeven.
Kanaal
TV
Verpl.
3
Druk nogmaals op de toets ENTER.
Resultaat: Regio wordt geselecteerd.
†
Verpl.
5
Terug
…
: Asia/W.Europe
Italië
√
Nederland
Noorwegen
Polen
Spanje
Zweden
Zwitserland
Turkije
Regio
Zoeken
Druk op de toets ENTER.
Enter
Automatisch opslaan
TV
Resultaat: Automatisch opslaan wordt geselecteerd.
4
√
√
√
√
√
√
√
Automatisch opslaan
Handm. opslaan
Toevoegen/Wissen
Sorteren
Kinderslot
Naam
Fijnafstemming
† Meer.
Enter
Terug
Druk nogmaals op de toets ENTER.
Resultaat: De beschikbare regio's worden weergegeven.
Automatisch opslaan
TV
6
Selecteer de gewenste regio door op de toets … of † te drukken.
Druk op de toets ENTER om uw keuze te bevestigen.
7
Druk op … of † om Zoeken te selecteren. Druk op de toets
ENTER.
8
Als u wilt zoeken, selecteert u Start en drukt u op ENTER.
Resultaat: Het zoeken wordt automatisch gestopt. De kanalen
worden gerangschikt en opgeslagen volgens hun
positie in het frequentiebereik (van laag naar hoog).Het
oorspronkelijk geselecteerde programma wordt
vervolgens weergegeven.
➢
9
Als u het zoeken wilt onderbreken of terug wilt keren naar
de normale weergave, drukt u op de toets EXIT of ENTER.
Als de kanalen zijn opgeslagen, kunt u:
◆ Ze rangschikken in de gewenste volgorde (zie pagina 19)
◆ Een kanaal verwijderen (zie pagina 18)
◆ Ze een naam geven (zie pagina 21)
◆ Ze nauwkeurig instellen indien gewenst (zie pagina 22)
◆ De functie LNA (Low Noise Amplifier) (de)activeren (zie
pagina 23)
◆ De functie <Digitaal ruisfilter> (de)activeren (zie pagina 28)
Regio
Zoeken
√
√
: Nederland
Verpl.
Enter
Terug
Zoeken
Starten met ENTER
Start
Enter
Terug
Zoeken
Bezig met automatisch opslaan.
175 MHz
18%
Stop
Enter
Terug
Zoeken
Automatisch opslaan niet voltooid.
Geen kanaal in geh.
OK
Enter
Nederlands - 15
Terug
BP68-00476E-00Dut_0316
3/16/05
6:05 PM
Page 16
Kanalen handmatig opslaan
U kunt de TV-kanalen opslaan, waaronder kanalen die via
kabelnetwerken worden ontvangen.
Kanaal
TV
√
√
√
√
√
√
√
Automatisch opslaan
Handm. opslaan
Toevoegen/Wissen
Sorteren
Kinderslot
Naam
Fijnafstemming
† Meer.
Verpl.
Enter
Bij het handmatig opslaan van kanalen kunt u kiezen:
◆ Of u een gevonden kanaal al dan niet opslaat
◆ Welke programmanummers u aan de opgeslagen kanalen
toewijst.
Terug
1
Druk op de toets MENU.
Resultaat: Het hoofdmenu verschijnt.
2
Druk op … of † om Kanaal te selecteren.
Resultaat: De beschikbare opties in de groep Kanaal worden
weergegeven.
3
Druk op de toets ENTER.
4
Druk op … of † om Handm. opslaan te selecteren. Druk op de
toets ENTER.
Handm. opslaan
Prog
Kl.sys.
G.sys.
1
AUTO
BG
Kanaal
Zoeken
Opslaan
C --
887MHz
?
œ √ Verpl.
Instellen
Terug
Resultaat: De beschikbare opties in de groep Handmatig
opslaan worden weergegeven met de optie Prog.
geselecteerd.
Handm. opslaan
Prog
Kl.sys.
1
AUTO
BG
Kanaal
Zoeken
Opslaan
C --
887MHz
?
œ √ Verpl.
G.sys.
Instellen
Terug
5
Om een programmanummer aan een kanaal toe te wijzen, drukt u
eerst op … of † om een nummer te selecteren.
6
Geef, indien nodig, de vereiste uitzendstandaard aan. Druk op œ
of √ om Kl.sys. te selecteren en druk vervolgens op de toets …
of †. De kleurenstandaarden worden in deze volgorde
weergegeven: (afhankelijk van het model).
Handm. opslaan
Prog
Kl.sys.
G.sys.
1
AUTO
BG
Kanaal
Zoeken
Opslaan
C --
887MHz
?
œ √ Verpl.
Instellen
◆ AUTO - PAL - SECAM
7
Druk op œ of √ om G.sys. te selecteren en druk vervolgens op
de toets … of †. De geluidsstandaarden worden in deze volgorde
weergegeven: (afhankelijk van het model).
Terug
BG - DK - I - L
Nederlands - 16
☛
BP68-00476E-00Dut_0316
3/16/05
6:05 PM
Page 17
Kanalen handmatig opslaan (vervolg)
n
8
Als u het nummer weet van het kanaal dat u wilt opslaan, volgt u
de volgende stappen.
◆ Druk op œ of √ om Kanaal te selecteren.
◆ Druk op … of † om C (antennekanaal) of S (kabelkanaal) te
selecteren.
n
◆ Druk op de toets √.
Handm. opslaan
Prog
Kl.sys.
1
AUTO
BG
Kanaal
Zoeken
Opslaan
C --
887MHz
?
œ √ Verpl.
Instellen
◆ Druk op de cijfertoetsen (0~9) of op de toets … of † om het
juiste nummer te selecteren.
➢
9
u
Als er geen geluid is of als het geluid is vervormd, selecteert
u nogmaals de gewenste geluidsstandaard.
Als u de kanaalnummers niet weet, drukt u op œ of √ om Zoeken
te selecteren Druk op … of † om het zoeken te starten.
Selecteer met œ of √ Opslaan om het kanaal en het bijbehorende
programmanummer op te slaan. Druk op de toets ENTER.
Resultaat: OK verschijnt.
11
Herhaal stap 8 t/m 10 voor elk kanaal dat u wilt opslaan.
Terug
Handm. opslaan
Prog
Kl.sys.
1
AUTO
BG
Kanaal
Zoeken
Opslaan
C --
887MHz
?
œ √ Verpl.
G.sys.
Instellen
Resultaat: De tuner scant het frequentiebereik totdat het eerste
kanaal of het door u geselecteerde kanaal in beeld
komt.
10
G.sys.
Terug
Handm. opslaan
Prog
Kl.sys.
1
AUTO
BG
Kanaal
Zoeken
Opslaan
C 02
887MHz
?
œ √ Verpl.
G.sys.
Instellen
Terug
e
☛
Handm. opslaan
Kanaalmodus
◆ P (Programmamodus): Als u klaar bent met instellen, zijn de
zendstations die u kunt ontvangen toegewezen aan de
positienummers P00 tot P99. In deze stand kunt u een
kanaalnummer selecteren door het positienummer in te
toetsen.
Prog
Kl.sys.
1
AUTO
BG
Kanaal
Zoeken
Opslaan
C 02
887MHz
OK
œ √ Verpl.
G.sys.
Keuze
◆ C (Real channel-modus): In deze stand kunt een kanaal
selecteren door het nummer in te toetsen dat aan het
zendstation is toegewezen.
◆ S (Kabelkanaalmodus): In deze stand kunt een kanaal
selecteren door het nummer in te toetsen dat aan het
kabelkanaal is toegewezen.
Nederlands - 17
Terug
BP68-00476E-00Dut_0316
3/16/05
6:05 PM
Page 18
Ongewenste kanalen overslaan
Kanaal
TV
√
√
√
√
√
√
√
Automatisch opslaan
Handm. opslaan
Toevoegen/Wissen
Sorteren
Kinderslot
Naam
Fijnafstemming
† Meer.
Verpl.
Enter
Terug
U kunt naar keuze kanalen uit de scanbewerking weglaten.
Wanneer u door de opgeslagen kanalen scant, worden die kanalen
overgeslagen en niet weergegeven. Alle kanalen die u niet wilt
overslaan, worden tijdens het scannen weergegeven.
1
2
Prog. Kanaal
1
2
3
4
5
---------------------
Verwijderd
Verwijderd
Verwijderd
Verwijderd
Verwijderd
*
*
*
*
*
Verpl.
Enter
Druk op … of † om Kanaal te selecteren.
Resultaat: De beschikbare opties in de groep Kanaal worden
weergegeven.
Toevoegen/Wissen
TV
Druk op de toets MENU.
Resultaat: Het hoofdmenu verschijnt.
3
Druk op de toets ENTER.
4
Druk op … of † om Toevoegen/Wissen te selecteren.
Druk op de toets ENTER.
Resultaat: Het menu Toevoegen/Wissen wordt weergegeven met
het huidige kanaal automatisch geselecteerd.
Terug
6
Druk op … of † om het kanaal te selecteren dat u wilt toevoegen
of verwijderen. Druk op de toets ENTER.
7
Om een kanaal toe te voegen of te verwijderen, selecteert u
Toegevoegd of Verwijderd door op de toets … of † te drukken.
8
Druk op de toets ENTER om te bevestigen.
Toevoegen/Wissen
TV
Prog. Kanaal
1
2
3
4
5
---------------------
Instellen
Verwijderd
Verwijderd
Toegevoegd
Verwijderd
Verwijderd
*
*
*
*
*
Enter
Nederlands - 18
Terug
D
p
D
U
BP68-00476E-00Dut_0316
3/16/05
6:05 PM
Page 19
Opgeslagen kanalen rangschikken
Door opgeslagen kanalen te rangschikken kunt u de
programmanummers van de opgeslagen kanalen wijzigen.
Deze bewerking kan nodig zijn na het gebruik van ATM.
U kunt kanalen verwijderen die u niet wilt gebruiken.
1
Druk op de toets MENU.
Resultaat: Het hoofdmenu verschijnt.
2
Druk op … of † om Kanaal te selecteren.
Resultaat: De beschikbare opties in de groep Kanaal worden
weergegeven.
3
Druk op de toets ENTER.
4
Druk op … of † om Sorteren te selecteren. Druk op de toets
ENTER.
Kanaal
TV
√
√
√
√
√
√
√
Automatisch opslaan
Handm. opslaan
Toevoegen/Wissen
Sorteren
Kinderslot
Naam
Fijnafstemming
† Meer.
Verpl.
Enter
Terug
Sorteren
TV
Prog. Kanaal
1
2
3
4
5
Resultaat: het menu Sorteren verschijnt.
5
Selecteer het kanaal dat u wilt verplaatsen door op de toets … of
† te drukken. Druk op de toets ENTER.
6
Selecteer het nummer van het programma waarnaar u het kanaal
wilt verplaatsten door op de toets … of † te drukken. Druk op de
toets ENTER.
Resultaat: Het kanaal wordt naar de nieuwe positie verplaatst en
alle andere kanalen schuiven naargelang op.
7
Herhaal stap 5 t/m 6 totdat alle kanalen het gewenste
programmanummer hebben.
---------------------
*
*
*
*
*
Verpl.
Enter
Terug
Sorteren
TV
Prog. Kanaal
1
2
3
4
5
---------------------
Verpl.
*
*
*
*
*
-----
Enter
Nederlands - 19
*
Terug
BP68-00476E-00Dut_0316
3/16/05
6:05 PM
Page 20
Het kinderslot activeren
Kanaal
TV
√
√
√
√
√
√
√
Automatisch opslaan
Handm. opslaan
Toevoegen/Wissen
Sorteren
Kinderslot
Naam
Fijnafstemming
† Meer.
Verpl.
Enter
Met deze functie kunt u voorkomen dat ongeautoriseerde
gebruikers, zoals kinderen, ongepaste programma's kijken door
video en geluid uit te zetten. Het kinderslot kan niet uitgezet
worden door de toetsen op het frontpaneel te gebruiken. Alleen
met de afstandsbediening kan het Kinderslot uitgezet worden, hou
de afstandsbediening buiten gebruik van kinderen.
1
Druk op de toets MENU.
Resultaat: Het hoofdmenu verschijnt.
2
Druk op … of † om Kanaal te selecteren.
Resultaat: De beschikbare opties in de groep Kanaal worden
weergegeven.
3
Druk op de toets ENTER.
4
Druk op … of † om Kinderslot te selecteren. Druk op de toets
ENTER.
Terug
Kinderslot
TV
Prog. Kanaal
Vergrend.
---------------------
K.slot uit
K.slot uit
K.slot uit
K.slot uit
K.slot uit
1
2
3
4
5
*
*
*
*
*
Verpl.
Enter
Resultaat: het menu Kinderslot wordt weergegeven met het
huidige kanaal automatisch geselecteerd. Wanneer het
Kinderslot is ingeschakeld wordt een blauw scherm
weergegeven.
Terug
Kinderslot
TV
Prog. Kanaal
Vergrend.
---------------------
K.slot uit
K.slot uit
Slot aan
K.slot uit
K.slot uit
1
2
3
4
5
Instellen
*
*
*
*
*
Enter
Nederlands - 20
Terug
5
Druk op … of † om het kanaal te selecteren dat u wilt
vergrendelen.
6
Druk op de toets ENTER. Als u het kanaal wilt vastleggen, drukt u
op … of † om Slot aan te selecteren (selecteer K.slot uit om
een kanaal vrij te geven).
7
Druk op de toets ENTER om te bevestigen.
K
ka
e
BP68-00476E-00Dut_0316
6:05 PM
Page 21
Kanalen een naam geven
Kanalen krijgen automatisch een naam toegewezen wanneer
kanaalinformatie wordt uitgezonden. U kunt deze namen wijzigen
en nieuwe namen toewijzen.
1
Druk op de toets MENU.
Resultaat: Het hoofdmenu verschijnt.
2
Druk op … of † om Kanaal te selecteren.
Resultaat: De beschikbare opties in de groep Kanaal worden
weergegeven.
3
Druk op de toets ENTER.
4
Druk op … of † om Naam te selecteren. Druk op de toets ENTER.
5
6
Druk op … of † om een letter (A~Z), een cijfer (0~9) of een
symbool (spatie, ., -) te selecteren.
Ga naar de vorige of volgende letter door op œ of √ te drukken.
7
Herhaal de stappen 5 t/m 6 voor elk kanaal waaraan u een nieuwe
naam wenst te geven.
8
Nadat u de naam hebt ingevoerd, drukt u op de toets ENTER
om de naam te bevestigen.
√
√
√
√
√
√
√
Automatisch opslaan
Handm. opslaan
Toevoegen/Wissen
Sorteren
Kinderslot
Naam
Fijnafstemming
† Meer.
Verpl.
Enter
Terug
Naam
TV
Prog. Ch.
2
3
4
5
6
Selecteer indien nodig het kanaal waaraan u een nieuwe naam
wilt toewijzen door op … of † te drukken. Druk op de toets
ENTER.
Resultaat: Rondom het naamvak worden pijlaanduidingen
weergegeven.
Kanaal
TV
Resultaat: Het menu Naam wordt weergegeven met het huidige
kanaal automatisch geselecteerd.
et
u
m
3/16/05
Naam
---------------------
Verpl.
*
*
*
*
*
Enter
Terug
Naam
TV
Prog. Ch.
2
3
4
5
6
Naam
---------------------
œ √ Verpl.
*
*
A *
*
*
Instellen
Nederlands - 21
Terug
BP68-00476E-00Dut_0316
3/16/05
6:05 PM
Page 22
Kanalen fijn afstemmen
Kanaal
TV
√
√
√
√
√
√
√
Automatisch opslaan
Handm. opslaan
Toevoegen/Wissen
Sorteren
Kinderslot
Naam
Fijnafstemming
† Meer.
Verpl.
Enter
Terug
Als de ontvangst goed is, hoeft u het kanaal niet verder in te stellen
omdat dat tijdens het zoeken en opslaan automatisch is gebeurd.
Is het signaal echter zwak of vervormd, dan kunt u het kanaal
handmatig fijner instellen.
1
Druk op de toets MENU.
Resultaat: Het hoofdmenu verschijnt.
2
Druk op … of † om Kanaal te selecteren.
Resultaat: De beschikbare opties in de groep Kanaal worden
weergegeven.
3
Druk op de toets ENTER.
4
Druk op … of † om Fijnafstemming te selecteren. Druk op de
toets ENTER.
D
ge
L
m
D
d
Fijnafstemming
P1
0
Reset
Terug
œ √ Instellen
Verpl.
Opslaan
Resultaat: De horizontale balk wordt weergegeven.
Fijnafstemming
5
Druk op œ of √ tot u een helder beeld en een goede
geluidsweergave heeft verkregen.
6
Druk op de toets ENTER om de afstelling op te slaan in het
geheugen van de TV.
P1✻
3
Reset
Terug
œ √ Instellen
Verpl.
Opslaan
Fijnafstemming
Resultaat: Het symbool “✻” wordt naast het programmanummer
weergegeven.
7
P1✻
➢
Om de afstelling te herstellen naar 0, selecteert u Reset door op
de toets … of † te drukken en vervolgens op ENTER.
3
Reset
Terug
Verpl.
Enter
Fijnafstemming
P1
0
Reset
Terug
Verpl.
Nederlands - 22
Enter
M
ge
BP68-00476E-00Dut_0316
3/16/05
6:05 PM
Page 23
De functie LNA (Low Noise Amplifier)
n
Deze functie is vooral handig wanneer de TV wordt gebruikt in
gebieden waar het signaal zwak is.
LNA versterkt het TV-signaal in gebieden waar het signaal zwak is,
maar onderdrukt de ruis.
Kanaal
TV
… Meer.
LNA
Scannen
Deze functie werkt alleen bij een zwak signaal en kan in het
desbetreffende kanaal worden opgeslagen.
1
e
Druk op de toets MENU.
Resultaat: Het hoofdmenu verschijnt.
2
Druk op … of † om Kanaal te selecteren.
Resultaat: De beschikbare opties in de groep Kanaal worden
weergegeven.
3
Druk op de toets ENTER.
4
Druk op … of † om LNA te selecteren. Druk op de toets ENTER.
5
Selecteer Uit of Aan door op de … of † toets te drukken.
6
Druk op de toets ENTER om te bevestigen.
➢
Verpl.
: Uit
Uit
Aan
Enter
Terug
◆ Als het beeld ruis vertoont wanneer LNA is ingeschakeld,
schakelt u deze uit.
◆ LNA moet voor elk kanaal apart worden ingesteld.
Kanalen scannen bekijken
Met deze functie worden alle opgeslagen kanalen automatisch
gescand.
1
Druk op de toets MENU.
Resultaat: Het hoofdmenu verschijnt.
2
Druk op … of † om Kanaal te selecteren.
Resultaat: De beschikbare opties in de groep Kanaal worden
weergegeven.
3
Druk op de toets ENTER.
4
Druk op … of † om Scannen te selecteren. Druk op de toets
ENTER.
Kanaal
TV
… Meer.
LNA
Scannen
Verpl.
: Uit
Enter
Scannen
P 1
*
P 9
*
Terug
Resultaat: Hiermee kunt u alle opgeslagen kanalen op volgorde in
het subbeeld bekijken. De functie PIP wordt
geactiveerd nadat de weergave is afgelopen of
afgebroken.
Nederlands - 23
√
√
Terug
BP68-00476E-00Dut_0316
3/16/05
6:05 PM
Page 24
Informatie weergeven
U kunt kanaalinformatie en de geselecteerde instellingen bekijken
door op de toets "INFO " op de afstandsbediening te drukken.
De informatie die wordt weergegeven, is afhankelijk van de
geselecteerde bron.
P1 ✽
Mono
Beeld
Geluid
SRS TSXT
Slaaptimer
Klok
Standaard
Aangepast
Uit
Uit
-- : -TV
Het beeld stilzetten
U kunt het beeld van een TV-programma eenvoudig stilzetten door
op de toets “STILL” te drukken. Om terug te keren naar de normale
weergave, drukt u nogmaals op deze toets.
➢
Stilstaand
Nederlands - 24
In de PIP-modus worden de hoofd- en subbeelden tegelijk
stilgezet.
U
w
BP68-00476E-00Dut_0316
3/16/05
6:05 PM
Page 25
Beeldstandaard aanpassen
U kunt het beeld selecteren dat het beste overeenkomt met uw
wensen.
1
Druk op de toets MENU.
Resultaat: Het hoofdmenu verschijnt.
2
Druk op … of † om Beeld te selecteren.
Resultaat: De beschikbare opties in de groep Beeld worden
weergegeven.
Beeld
TV
Modus
Kleur tint
Formaat
Dig. ruisfilter
DNIe
Pers. kleurinst.
Filmmodus
PIP
Verpl.
3
Druk op de toets ENTER.
Resultaat: Modus wordt geselecteerd.
4
Druk nogmaals op de toets ENTER.
TV
Resultaat: De beschikbare opties worden weergegeven met Modus
geselecteerd.
5
Druk nogmaals op de toets ENTER. Selecteer de gewenste optie
door op de toets ▲ of ▼ te drukken.
Resultaat: De volgende modi zijn beschikbaar.
: Standaard
: Warm1
: 16 : 9
: Uit
: Aan
: Uit
Enter
Verpl.
Dynamisch
: Standaard
Standaard
100
Cinema 50
65
50
50
Enter
Druk op de toets ENTER om te bevestigen.
➢
Terug
Modus
Modus
Contrast
Helderheid
Scherpte
Kleur
Tint (G/R)
Reset
Dynamisch - Standaard - Cinema
6
√
√
√
√
√
√
√
√
U kunt deze opties ook instellen door op de toets
P.MODE (Beeldmodus) te drukken.
r
e
Nederlands - 25
Terug
BP68-00476E-00Dut_0316
3/16/05
6:06 PM
Page 26
Beeldinstellingen aanpassen
Uw TV heeft verschillende instelmogelijkheden waarmee u de
beeldkwaliteit kunt instellen.
Beeld
TV
Modus
Kleur tint
Formaat
Dig. ruisfilter
DNIe
Pers. kleurinst.
Filmmodus
PIP
Verpl.
TV
√
√
√
√
√
√
√
√
: Standaard
: Warm1
: 16 : 9
: Uit
: Aan
: Uit
Enter
1
Druk op de toets MENU.
Resultaat: Het hoofdmenu verschijnt.
2
Druk op … of † om Beeld te selecteren.
Resultaat: De beschikbare opties in de groep Beeld worden
weergegeven.
3
Druk op de toets ENTER.
Terug
Resultaat: Beeld wordt geselecteerd.
Modus
Modus
Contrast
Helderheid
Scherpte
Kleur
Tint (G/R)
Reset
Verpl.
: Standaard
√
100
50
65
50
50
4
Resultaat: De beschikbare opties worden weergegeven met Modus
geselecteerd.
5
Enter
Druk nogmaals op de toets ENTER.
Terug
Selecteer de gewenste optie (Contrast, Helderheid,
Scherpte, Kleur of Tint (G/R), alleen NTSC) door op … of †
te drukken. Druk op de toets ENTER.
➢
Contrast
100
6
TV
Verpl.
: Standaard
Enter
√
100
50
65
50
50
Terug
7
Modus
Kleur tint
Formaat
Dig. ruisfilter
DNIe
Pers. kleurinst.
Filmmodus
PIP
Verpl.
8
9
10
: Uit
Druk op … of † om Kleur tint te selecteren.
Druk op de toets ENTER.
Selecteer de gewenste optie door op de toets … of † te drukken.
Resultaat: De volgende standen zijn beschikbaar.
Koel2 - Koel1 - Normaaal - Warm1 - Warm2
Terug
11
Nederlands - 26
Druk op de toets MENU.
Resultaat: De beschikbare opties in de groep Beeld worden
opnieuw weergegeven.
: Standaard
: Warm1
Koel2
: 16 : 9Koel1
: Uit Normaal
: AanWarm1
Warm2
Enter
Selecteer Reset met de toetsen … of † om de beeldinstellingen
terug te zetten naar de fabrieksinstellingen.
Druk op de toets ENTER.
Resultaat: De aangepaste beeldinstellingen worden teruggezet
naar de fabrieksinstellingen.
Beeld
TV
Druk op de toets œ of √ tot u de gewenste instelling bereikt.
Druk op de toets ENTER.
Resultaat: Het menu Modus wordt opnieuw weergegeven.
Modus
Modus
Contrast
Helderheid
Scherpte
Kleur
Tint (G/R)
Reset
De opties kunnen in elke modus worden ingesteld
(Dynamisch, Standaard of Cinema).
Druk op de toets ENTER om te bevestigen.
U
u
BP68-00476E-00Dut_0316
3/16/05
6:06 PM
Page 27
Het beeldformaat selecteren
U kunt het beeldformaat selecteren dat het beste overeenkomt met
uw wensen.
Beeld
TV
1
Modus
Kleur tint
Formaat
Dig. ruisfilter
DNIe
Pers. kleurinst.
Filmmodus
PIP
Druk op de toets MENU.
Resultaat: Het hoofdmenu verschijnt.
2
Druk op … of † om Beeld te selecteren.
Resultaat: De beschikbare opties in de groep Beeld worden
weergegeven.
Verpl.
3
Druk op de toets ENTER.
4
Druk op … of † om Formaat te selecteren.
Druk op de toets ENTER.
TV
◆ Auto-breed - 16:9 - Panorama - Zoom1 Zoom2 - 14:9 - 4:3
➢
Door op de toets … of † te drukken, kunt u
in Zoom1, Zoom2 of 14:9 het beeld
verschuiven.
◆ Auto-breed : Het beeld wordt uitgerekt van 4:3 tot
16:9-formaat.
◆ 16:9
: Stelt het beeld in op 16:9
breedbeeldmodus.
◆ Panorama : Kies deze modus om panoramische
beelden als breedbeeld weer te
geven.
◆ Zoom
: Vergroot het beeld verticaal op het
scherm.
◆ 14:9
: Vergroot het formaat van het beeld
verder dan 4:3.
◆ 4:3
: Stelt het beeld in op de 4:3 normale
modus.
: Uit
Enter
5
Verpl.
TV
Enter
Formaat
√ Verpl.
Enter
U kunt in deze modus de positie ( ,
) en
het formaat ( ) van het beeld instellen met
de toets … of †. (Niet beschikbaar voor
DTV-signalen - 480p, 576p, 720p, 1080i.)
◆ U kunt deze opties selecteren door op de toets P.SIZE
op de afstandsbediening te drukken.
◆ De functie PIP is beschikbaar als het beeldformaat is
ingesteld op 16:9.
◆ In de modus Component(480p,720p, 1080i) kunt u
alleen de beeldformaten Wide <Breed> en 4:3
selecteren.
◆ Als PIP ingeschakeld is, wordt het beeld in de modus
Antenne, AV, S-Video of Component (480i)
automatisch breed. Als PIP uitgeschakeld is, gaat het
beeld terug naar de oorspronkelijke beeldgrootte.
◆ Het beeldformaat kan niet veranderd worden als “PIP”
in de modus TV of AV actief is.
Terug
Auto-breed
16:9
Panorama
Zoom1
Zoom2
14:9
4:3
Selecteer de gewenste modus door op de toets … of † te
drukken. Druk op de toets ENTER.
➢
Terug
Formaat
◆ 16:9 - 4:3
(Modus PC, HDMI of DVI).
➢
√
√
√
√
√
√
√
√
Auto-breed
16:9
Panorama
Zoom1
Zoom2
14:9
4:3
Resultaat : De volgende standen zijn beschikbaar, afhankelijk van
het model.
s
: Standaard
: Warm1
: 16 : 9
: Uit
: Aan
Nederlands - 27
Terug
BP68-00476E-00Dut_0316
3/16/05
6:06 PM
Page 28
De functie Digital NR (Digitaal ruisfilter) gebruiken
Als het ontvangen signaal zwak is, kunt u de functie Digitale
Ruisonderdrukking activeren om statische ruis en echobeelden te
reduceren die mogelijk op het scherm verschijnen.
Beeld
TV
Modus
Kleur tint
Formaat
Dig. ruisfilter
DNIe
Pers. kleurinst.
Filmmodus
PIP
Verpl.
: Standaard
: Warm1
: 16 : 9
: Uit
Uit
: Aan Aan
: Uit
Enter
1
Druk op de toets MENU.
Resultaat: het hoofdmenu verschijnt.
2
Druk op … of † om Beeld te selecteren.
Resultaat: De beschikbare opties in de groep Beeld worden
weergegeven.
3
Druk op de toets ENTER.
4
Druk op … of † om Dig.ruisfilter te selecteren. Druk op de
toets ENTER.
5
Selecteer Uit of Aan door op de … of † toets te drukken.
6
Druk op de toets ENTER om te bevestigen.
Terug
DNIeTM (Digital Natural Image engine)
Deze functie geeft een scherper beeld dankzij de 3Druisonderdrukking en detail, contrast en white enhancement.
Beeld
TV
Modus
Kleur tint
Formaat
Dig. ruisfilter
DNIe
Pers. kleurinst.
Filmmodus
PIP
Verpl.
: Standaard
: Warm1
: 16 : 9
: Uit
: Aan Uit
Demo
: Uit Aan
Enter
Druk op de toets MENU.
Resultaat: Het hoofdmenu verschijnt.
2
Druk op … of † om Beeld te selecteren.
Resultaat: De beschikbare opties in de groep Beeld worden
weergegeven.
3
Druk op de toets ENTER.
4
Druk op … of † om DNIe te selecteren. Druk op de toets ENTER.
5
Druk op … of † om de instelling te wijzigen.
Terug
DNIe-demo
DNIe Aan
1
DNIe Uit
6
◆ Uit
Schakelt de DNI-modus uit.
◆ Demo
Rechts verschijnt het voorbeeldscherm
zonder en links met DNIe toegepast.
◆ Aan
Schakelt de DNI-modus in.
Druk op de toets ENTER om te bevestigen.
➢
Nederlands - 28
U kunt deze opties instellen door het indrukken van de
toets DNIe.
M
ti
in
zo
BP68-00476E-00Dut_0316
3/16/05
6:06 PM
Page 29
De Pers. kleurinstellingen (Snelregeling) wijzigen
Met deze functie kunt u kleuren naar uw voorkeur instellen door de
tinten van huid, lucht en gras aan te passen volgens vooringestelde
instellingen ("Blauw", "Groen", "Roze", "Standaard", "Aangepast")
zonder dat daarbij de andere kleuren op het scherm veranderen.
1
Modus
Kleur tint
Formaat
Dig. ruisfilter
DNIe
Pers. kleurinst.
Filmmodus
PIP
Druk op de toets MENU.
Resultaat: Het hoofdmenu wordt weergegeven.
2
Beeld
TV
Druk op … of † om Beeld te selecteren.
Resultaat: De beschikbare opties in de groep Beeld worden
weergegeven.
3
Druk op de toets ENTER.
4
Druk op … of † om Pers. kleurinst. te selecteren. Druk op
de toets ENTER.
Verpl.
√
√
√
√
√
√
√
√
: Standaard
: Warm1
: 16 : 9
: Uit
: Aan
: Uit
Enter
Terug
Pers. kleurinst.
TV
Snelregeling
Detailregeling
: Aangepast
√
√
Resultaat: De beschikbare opties worden weergegeven met
Snelregeling geselecteerd.
Verpl.
5
Enter
Terug
Druk op de toets ENTER.
Resultaat : De volgende opties zijn beschikbaar:
◆ Blauw
Benadrukt helderblauwe tinten.
Oorspronkelijk
Aangepast
◆ Groen
Benadrukt zachtgroene tinten.
◆ Roze
Benadrukt warme huidtinten.
◆ Standaard
Standaard beeld
Snelregeling
œ
Aangepast
œ √ Verpl.
Enter
◆ Aangepast
Als u de instellingen in het menu Detailregeling
wijzigt, wordt automatisch de modus Aangepast
geselecteerd (zie volgende pagina).
6
Selecteer de gewenste modus door op de toets œ of √ te drukken.
Resultaat : Het oorspronkelijke beeld (van voordat het werd
aangepast) wordt aan de linkerkant weergegeven,
terwijl aan de rechterkant de geselecteerde modus
wordt weergegeven.
7
➢
Druk op de toets ENTER om te bevestigen.
◆ De werking van deze functie is afhankelijk van de
ingangsbron (PC signaalformaat of PC of HDMI modus).
◆ Deze functie is actief als “DNIe” in de modus “Aan” of
“Demo” staat.
Nederlands - 29
Terug
BP68-00476E-00Dut_0316
3/16/05
6:06 PM
Page 30
De Pers. kleurinstellingen (Detailregeling) wijzigen
U kunt de instellingen aanpassen aan uw persoonlijke voorkeuren.
Beeld
TV
Modus
Kleur tint
Formaat
Dig. ruisfilter
DNIe
Pers. kleurinst.
Filmmodus
PIP
√
√
√
√
√
√
√
√
: Standaard
: Warm1
: 16 : 9
: Uit
: Aan
: Uit
Verpl.
Enter
Snelregeling
Detailregeling
Druk op de toets MENU.
Resultaat: Het hoofdmenu wordt weergegeven.
2
Druk op … of † om Beeld te selecteren.
Resultaat: De beschikbare opties in de groep Beeld worden
weergegeven.
Terug
Pers. kleurinst.
TV
1
: Aangepast
3
Druk op de toets ENTER.
4
Druk op … of † om Pers. kleurinst. te selecteren.
Druk op de toets ENTER.
5
Druk op … of † om Detailregeling te selecteren.
Druk op de toets ENTER.
√
√
Resultaat: De beschikbare opties worden weergegeven.
Verpl.
TV
Enter
Terug
Detailregeling
Roze
Groen
Blauw
Reset
6
Selecteer de gewenste optie (Roze, Groen of Blauw) door op de
toets … of † te drukken. Druk op de toets ENTER.
7
Druk op de toets œ of √ tot u de gewenste instelling bereikt.
Resultaat : Als u een waarde wijzigt, wordt het aangepaste scherm
vernieuwd.
50
50
50
8
Druk op de toets MENU.
Resultaat: De beschikbare opties in de groep Detailregeling
worden nogmaals weergegeven.
Verpl.
Enter
Oorspronkelijk
Terug
9
Resultaat: De aangepaste kleuren worden teruggezet naar de
fabrieksinstellingen.
Aangepast
10
Detailregeling
Roze
Verpl.
50
œ √ Instellen
TV
Terug
Detailregeling
Roze
Groen
Blauw
Reset
50
50
50
Verpl.
Enter
Nederlands - 30
Selecteer Reset met de toetsen … of † om de instellingen terug
te zetten naar de fabrieksinstellingen.
Terug
Druk op de toets ENTER.
H
a
aa
m
BP68-00476E-00Dut_0316
3/16/05
6:06 PM
Page 31
Filmmodus selecteren
Hiermee worden filmsignalen van verschillende bronnen
automatisch gedetecteerd en verwerkt en wordt het beeld
aangepast voor een optimale kwaliteit.
1
Druk op de toets MENU.
Resultaat: Het hoofdmenu verschijnt.
2
Druk op … of † om Beeld te selecteren.
Resultaat: De beschikbare opties in de groep Beeld worden
weergegeven.
3
Druk op de toets ENTER.
4
Druk op … of † om Filmmodus te selecteren en druk vervolgens
op ENTER.
5
Selecteer Uit of Aan door op de toets … of † te drukken.
6
◆ Uit
Hiermee wordt de Filmmodus uitgezet.
◆ Aan
Hiermee worden filmsignalen van verschillende
bronnen automatisch gedetecteerd en verwerkt en
wordt het beeld aangepast voor een optimale
kwaliteit.
Beeld
TV
Modus
Kleur tint
Formaat
Dig. ruisfilter
DNIe
Pers. kleurinst.
Filmmodus
PIP
Verpl.
: Standaard
: Warm1
: 16 : 9
: Uit
: Aan
: Uit
Enter
Druk op de toets ENTER om te bevestigen.
➢
Niet beschikbaar in de modi Component
(480p/576p/720p/1080i), PC, HDMI en DVI.
Nederlands - 31
Uit
Aan
Terug
BP68-00476E-00Dut_0316
3/16/05
6:06 PM
Page 32
Picture in Picture (PIP)
Beeld
TV
Modus
Kleur tint
Formaat
Dig. ruisfilter
DNIe
Pers. kleurinst.
Filmmodus
PIP
Verpl.
√
√
√
√
√
√
√
√
: Standaard
: Warm1
: 16 : 9
: Uit
: Aan
: Uit
Enter
Binnen het beeld van een TV-programma of het beeld afkomstig van
een extern apparaat, zoals een videorecorder of dvd-speler, kunt u een
subbeeld weergeven. Op deze manier kunt u naar een TV-programma
of een video kijken terwijl u tegelijkertijd naar een ander programma
of andere video kijkt.
1
Druk op de toets MENU.
Resultaat: Het hoofdmenu verschijnt.
2
Druk op … of † om Beeld te selecteren.
Resultaat: De beschikbare opties in de groep Beeld worden
weergegeven.
3
Druk op de toets ENTER.
4
Druk op … of † om PIP te selecteren. Druk op de toets ENTER.
Terug
PIP
TV
PIP
Bron
Beeld/PIP
Formaat
Positie
Prog
Verpl.
: Aan Uit
: TV Aan
:
:
: P6
Enter
Resultaat: PIP wordt geselecteerd.
Terug
PIP
TV
PIP
Bron
Beeld/PIP
Formaat
Positie
Prog
Verpl.
5
Druk nogmaals op de toets ENTER. Om PIP te activeren zet u
deze op aan door op de toets … of † te drukken. Druk op de toets
ENTER.
6
Druk op … of † om Bron te selecteren. Druk op de toets ENTER.
Selecteer vervolgens een bron voor het subbeeld door op … of †
te drukken.
: Aan TV
: TV Ext.1
Ext.2
Ext.3
:
AV
:
S-Video
: P6
Enter
Resultaat: De beschikbare bronnen worden weergegeven:
TV - Ext.1 - Ext.2 - Ext.3 - AV S-Video - Component - PC - HDMI
➢
Terug
Als het hoofdbeeld zich in de modus Component, PC of
HDMI bevindt, zijn alleen de bronnen TV, Ext.1, Ext.2,
Ext.3, AV en S-Video beschikbaar.
Ee
T
P
S
PIP
TV
PIP
Bron
Beeld/PIP
Formaat
Positie
Prog
: Aan
: TV
:
:
: P6
√
√
√
√
√
√
7
Druk op de toets ENTER.
8
Druk op … of † om Beeld/PIP te selecteren. Druk op de toets
ENTER.
Resultaat: Het hoofdbeeld en het subbeeld worden verwisseld.
P
Verpl.
Enter
Terug
9
Resultaat: De beschikbare formaten worden weergegeven:
PIP
TV
PIP
Bron
Beeld/PIP
Formaat
Positie
Prog
: Aan
: TV
- Groot
- Klein
- Dubbel1
- Dubbel2
:
:
: P6
10
Verpl.
Enter
Nederlands - 32
Druk op … of † om Formaat te selecteren. Druk op de toets
ENTER. Selecteer vervolgens een formaat voor het subbeeld door
op … of † te drukken.
Terug
Druk op de toets ENTER.
n
BP68-00476E-00Dut_0316
3/16/05
6:06 PM
Page 33
Picture in Picture (PIP) (vervolg)
Druk op … of † om Positie te selecteren. Druk op de toets
ENTER. Selecteer vervolgens een positie voor het subbeeld door
op … of † te drukken.
11
PIP
Bron
Beeld/PIP
Formaat
Positie
Prog
Resultaat: De beschikbare posities worden weergegeven:
➢
PIP
TV
Verpl.
:
:
: P6
Enter
Terug
De positie kan niet worden ingesteld in de beeldformaten
“
” (Dubbel1) of “
” (Dubbel2).
PIP
TV
12
Druk op de toets ENTER.
13
Druk op … of † om Prog te selecteren. Druk op de toets ENTER.
U kunt het kanaal dat u via het subbeeld wilt bekijken selecteren
door op … of † te drukken.
14
: Aan
: TV
PIP
Bron
Beeld/PIP
Formaat
Positie
Prog
: Aan
: TV
:
:
: P6
P6
Druk op de toets ENTER.
Verpl.
s
Enter
Eenvoudige functies op de afstandsbediening.
Toetsen
Functie
PIP
Voor rechtstreeks activeren of deactiveren van de PIPfunctie.
SWAP
Hiermee verwisselt u het hoofd- en subbeeld.
➢
P
/
Wanneer het hoofdbeeld afkomstig is van video
en het subbeeld van de TV, is het geluid van het
hoofdbeeld mogelijk niet te horen wanneer u op
de toets SWAP drukt nadat het subbeeld op een
ander kanaal is gezet. Selecteer in dat geval het
kanaal voor het hoofdbeeld opnieuw.
Hiermee selecteert u het kanaal van het subbeeld.
or
Nederlands - 33
Terug
BP68-00476E-00Dut_0316
3/16/05
6:06 PM
Page 34
De geluidsstandaard wijzigen
U
U kunt het geluidseffect selecteren dat het best overeenkomt met
de beelden die u bekijkt.
Geluid
TV
Modus
: Aangepast
√
√
Toonregeling
: Uit
√
Auto Volume
: Uit
√
Interne mute
: Uit
√
SRS TSXT
Verpl.
Enter
1
Druk op de toets MENU.
Resultaat: Het hoofdmenu verschijnt.
2
Druk o … of † om Geluid te selecteren.
Resultaat: de beschikbare opties in de groep Geluid worden
weergegeven.
3
Druk op de toets ENTER.
Resultaat: Modus wordt geselecteerd.
4
Druk nogmaals op de toets ENTER.
5
Selecteer de optie door op de toets … of † te drukken. De
geluidseffecten worden in deze volgorde weergegeven.
Standaard - Muziek - Film - Spraak Aangepast
6
Druk op de toets ENTER om te bevestigen.
Terug
Geluid
TV
Modus
Toonregeling
SRS TSXT
Auto Volume
Interne mute
Verpl.
Standaard
: Aangepast
Muziek
: Uit Film
Spraak
: Uit
Aangepast
: Uit
Enter
Terug
➢
U kunt deze opties ook instellen door op de toets
S.MODE (Geluidsmodus) te drukken.
T
p
tw
m
tw
te
m
Nederlands - 34
BP68-00476E-00Dut_0316
3/16/05
6:06 PM
Page 35
De geluidsinstellingen aanpassen
U kunt de geluidsinstellingen aanpassen aan uw persoonlijke voorkeuren.
1
Druk op de toets MENU.
Resultaat: Het hoofdmenu verschijnt.
Geluid
TV
Modus
: Aangepast
2
Druk op … of † om Geluid te selecteren.
Resultaat: De beschikbare opties in de groep Geluid worden
weergegeven.
3
Druk op de toets ENTER.
4
Druk op … of † om Toonregeling te selecteren. Druk op de toets
ENTER.
Resultaat: het menu Toonregeling wordt weergegeven met de
huidige optie.
SRS TSXT
: Uit
√
Auto Volume
: Uit
√
Interne mute
: Uit
√
Verpl.
5
6
Terug
Toonregeling
R
L
+
+
0
0
-
-
Druk op de toets ENTER om te bevestigen.
➢
Enter
TV
Selecteer de aan te passen optie door op de toets œ of √ te
drukken. Druk op de toets … of † tot u de gewenste instelling
bereikt.
√
√
Toonregeling
100Hz 300Hz 1KHz 3KHz 10KHz
√ Verpl.
Instellen
Terug
Als u instellingen voor de toonregeling wijzigt, wordt de
beeldstandaard automatisch ingesteld op Aangepast.
SRS TSXT instellen
TruSurround XT is een gepatenteerde SRS-technologie die het
probleem oplost dat ontstaat wanneer 5.1 multikanaals geluid over
twee luidsprekers wordt afgespeeld. TruSurround produceert een
meeslepend, virtueel surroundgeluid via ieder afspeelsysteem met
twee luidsprekers, waaronder ook interne luidsprekers van de
televisie. Het is volledig compatibel met alle vormen van
multichannel.
1
Druk op de toets MENU.
Geluid
TV
Modus
: Aangepast
Toonregeling
SRS TSXT
Auto Volume
Interne mute
: Uit Uit
: Uit3D-mono
: Uit Stereo
Resultaat: het hoofdmenu verschijnt.
2
Druk op … of † om Geluid te selecteren.
Verpl.
Enter
Resultaat: de beschikbare opties in de groep Geluid worden
weergegeven.
3
Druk op de toets ENTER.
4
Druk op … of † om SRS TSXT te selecteren.
Druk op de toets ENTER.
5
Selecteer Uit, 3D-Mono of Stereo door op de toets … of † te
drukken. Druk op de toets ENTER.
➢
➢
TruSurround XT, SRS en het (
)symbool zijn handelsmerken
van SRS Labs, Inc. De TruSurround XTtechnologie valt onder de licentie van
SRS Labs, Inc.
U kunt deze opties ook instellen door op de toets
SRS (
) te drukken.
Nederlands - 35
Terug
BP68-00476E-00Dut_0316
3/16/05
6:06 PM
Page 36
Volume automatisch instellen
Geluid
TV
Modus
: Aangepast
Toonregeling
SRS TSXT
: Uit
Auto Volume
: Uit
Interne mute
: Uit
Verpl.
Enter
Nederlands - 36
Uit
Aan
Elk zendstation kent andere signaalvoorwaarden, zodat het lastig
is het volume juist in te stellen wanneer u van kanaal verandert.
Met deze functie wordt het volume van het gewenste kanaal
automatisch ingesteld. Bij een hoog modulatiesignaal wordt de
geluidsuitvoer verlaagd en bij een laag modulatiesignaal wordt de
geluidsuitvoer verhoogd.
1
Druk op de toets MENU.
Resultaat: Het hoofdmenu verschijnt.
2
Druk op … of † om Geluid te selecteren.
Resultaat: De beschikbare opties in de groep Geluid worden
weergegeven.
3
Druk op de toets ENTER.
4
Druk op … of † om Auto Volume te selecteren. Druk op de toets
ENTER.
5
Selecteer Uit of Aan door op de toets … of † te drukken. Druk op
de toets ENTER.
Terug
A
ex
(“
sc
p
BP68-00476E-00Dut_0316
3/16/05
6:06 PM
Page 37
Genieten van het geluid van externe luidsprekers
Als u een apparaat zoals een Home Theater of een versterker met
externe luidsprekers gebruikt, kunt u “Interne mute” instellen
(“Aan”) om het geluid van de interne luidsprekers van de TV uit te
schakelen.
1
Druk op de toets MENU.
Geluid
TV
Modus
: Aangepast
Toonregeling
SRS TSXT
: Uit
Auto Volume
: Uit
Interne mute
: Uit
Resultaat: het hoofdmenu verschijnt.
2
Druk op … of † om Geluid te selecteren.
Verpl.
Enter
Resultaat: de beschikbare opties in de groep Geluid worden
weergegeven.
3
Druk op de toets ENTER.
4
Druk op … of † om Interne Mute te selecteren.
Druk op de toets ENTER.
5
Selecteer Uit of Aan door op de toets … of † te drukken.
6
Druk op de toets ENTER om te bevestigen.
➢
De toets
/ of MUTE werkt niet als Interne mute is
ingesteld op Aan. Als u op de toets
/ of MUTE drukt,
wordt het bericht Niet beschikbaar weergegeven.
Nederlands - 37
Uit
Aan
Terug
BP68-00476E-00Dut_0316
3/16/05
6:06 PM
Page 38
De geluidsmodus selecteren (afhankelijk van model)
Met de toets “DUAL I-II” kunt u de verwerking en uitvoer van het
audiosignaal weergeven en regelen. Wanneer u het apparaat
inschakelt, wordt de modus automatisch ingesteld op “Dual-I” of
“Stereo”, afhankelijk van wat op dat moment wordt uitgezonden.
NICAM
Stereo
Type uitzending
Aanduiding op scherm
Normale uitzending
(Standaard audio)
Mono (normaal gebruik)
Normale en
NICAM Mono
NICAM Mono ↔ Mono
NICAM Stereo
A2
Stereo
NICAM Dual 1/2
NICAM Dual-1 →
NICAM Dual-2 →
Mono
Normale uitzending
(Standaard audio)
Mono
Tweetalig of Dual I/II
Dual I ↔ Dual I/II
Stereo
➢
NICAM Stereo ↔ Mono
(Geforceerd mono)
Stereo ↔ Mono
(geforceerd mono)
◆ Als de ontvangst slechter wordt, kunt u de
geluidskwaliteit verbeteren door Mono te selecteren.
◆ Wanneer het stereosignaal te zwak is en er automatische
zenderverdringing optreedt, kunt u beter naar Mono
schakelen.
◆ Als in de modus AV het geluid in mono wordt
weergegeven, sluit u de ingang “AUDIO-L” aan op de
zijkant van de televisie. Als het monogeluid alleen uit de
luidspreker links komt, druk dan op de toets DUAL I-II.
Nederlands - 38
U
w
U
a
BP68-00476E-00Dut_0316
3/16/05
6:06 PM
Page 39
Huidige tijd instellen en weergeven
U kunt de klok van de TV zodanig instellen dat de huidige tijd wordt
weergegeven wanneer u op de toets “INFO ” drukt.
U moet de tijd eveneens instellen als u gebruik wilt maken van de
automatische aan/uit-timers.
➢
Instellingen
TV
Plug & Play
Taalkeuze
Tijd
Blauw scherm
Melodie
Kleurzwakte
PC
AV instellen
Als u de Aan/Uit-toets aan de achterkant van het toestel in
de stand "OFF" (O) drukt, worden de klokinstellingen
hersteld.
Verpl.
1
Druk op de toets MENU.
Resultaat: Het hoofdmenu verschijnt.
2
Druk op … of † om Instellingen te selecteren.
Resultaat: De beschikbare opties in de groep Instellingen
worden weergegeven.
Druk op de toets ENTER.
4
Druk op … of † om Tijd te selecteren. Druk op de toets ENTER.
Terug
- -:- -
√
: Uit
√
Timer aan
Uit
√
Timer uit
Uit
√
Slaaptimer
Verpl.
TV
5
√
√
√
√
√
√
√
√
Tijd
Klok instellen
Resultaat: De beschikbare opties in de groep Tijd worden
weergegeven als de optie Klok instellen wordt
geselecteerd.
: Uit
: Aan
: Uit
Enter
TV
3
: Nederland
Enter
Terug
Klok instellen
Druk nogmaals op de toets ENTER.
Resultaat: Het menu Klok instellen wordt weergegeven.
6
Druk op œ of √ om naar Uur of Min te gaan.
Stel de huidige tijd in door op … of † te drukken.
7
Wanneer u daarmee klaar bent, drukt u op de toets EXIT om het
menu te verlaten.
8
Druk op de toets INFO om de huidige tijd weer te geven.
Uur
Min
12
00
√ Verpl.
Instellen
Nederlands - 39
Terug
BP68-00476E-00Dut_0316
3/16/05
6:06 PM
Page 40
Stand-byklok instellen
U kunt een tijdsduur tussen 30 en 180 minuten instellen waarna de
televisie automatisch in de standby-stand wordt gezet.
Instellingen
TV
Plug & Play
Taalkeuze
Tijd
Blauw scherm
Melodie
Kleurzwakte
PC
AV instellen
Verpl.
: Nederland
: Uit
: Aan
: Uit
Enter
√
√
√
√
√
√
√
√
1
Druk op de toets MENU.
Resultaat: Het hoofdmenu verschijnt.
2
Druk op … of † om Instellingen te selecteren.
Resultaat: De beschikbare opties in de groep Instellingen
worden weergegeven.
Terug
3
Druk op de toets ENTER.
4
Druk op … of † om Tijd te selecteren. Druk op de toets ENTER.
Tijd
TV
Klok instellen
Slaaptimer
Timer aan
Timer uit
Verpl.
11 : 35
: Uit
Uit
√ 30
Uit√
60
Off
90
120
150
180
Enter
Resultaat: De beschikbare opties in de groep Tijd worden
weergegeven.
Terug
5
Druk op … of † om Slaaptimer te selecteren. Druk op de toets
ENTER.
6
Druk meerdere keren op de toets … of † om de vooraf ingestelde
tijdsintervallen (Uit, 30, 60, 90, 120, 150, 180) te selecteren.
7
Druk op de toets ENTER om te bevestigen.
➢
➢
Nederlands - 40
◆ U kunt deze opties ook instellen door op de toets SLEEP
te drukken.
◆ Als de slaaptimer nog niet is ingesteld, wordt Uit
weergegeven. Als de timer reeds is ingesteld, wordt de
resterende tijd weergegeven voordat wordt
overgeschakeld op de standby-stand.
Als het toestel gedurende meer dan 15 minuten geen
invoersignaal heeft gekregen, schakel het automatisch uit.
U
e
e
P
BP68-00476E-00Dut_0316
3/16/05
6:06 PM
Page 41
Televisie automatisch in- en uitschakelen
U kunt de Aan of Uit timers zo instellen dat de TV:
◆ Automatisch wordt ingeschakeld en ingesteld op het
door u gekozen kanaal en tijdstip
Plug & Play
Taalkeuze
Tijd
Blauw scherm
Melodie
Kleurzwakte
PC
AV instellen
◆ Automatisch wordt uitgeschakeld op het door u gekozen
tijdstip
➢
1
Eerst stelt u de klok van de TV in (zie “Huidige tijd
instellen” op pagina 39). Als u de klok nog niet hebt
ingesteld, verschijnt het bericht Eerst klok instellen
op het scherm.
Druk op de toets MENU.
Resultaat: Het hoofdmenu verschijnt.
3
Druk op de toets ENTER.
4
Druk op … of † om Tijd te selecteren.
Druk op de toets ENTER.
Resultaat: De beschikbare opties in de groep Tijd worden
weergegeven.
: Uit
: Aan
: Uit
Enter
Klok instellen
Selecteer Uur, Min, Prog.(programmanummer) of Volume door
op de toets œ of √ te drukken.
Stel deze in door op … of † te drukken.
7
Om Timer aan te activeren volgens de gewenste instellingen,
selecteert u Activering door op œ of √ te drukken. Vervolgens
selecteert u Ja door op … of † te drukken.
8
Druk op de toets MENU.
Resultaat: De beschikbare opties in de groep Tijd worden
nogmaals weergegeven.
9
Druk op … of † om Timer uit te selecteren.
Druk op de toets ENTER.
Resultaat: De beschikbare opties in de groep Timer uit worden
weergegeven.
10
Stel de Timer uit in zoals u ook de Timer aan hebt ingesteld.
➢
√
11 : 35
: Uit
√
Timer aan
Uit
√
Timer uit
Uit
√
Slaaptimer
Verpl.
Enter
Terug
Timer aan
TV
Uur
6
Terug
Tijd
TV
Min
12
Druk op … of † om Timer aan te selecteren.
Druk op de toets ENTER.
Resultaat: De beschikbare opties in de groep Timer aan
worden weergegeven.
5
√
√
√
√
√
√
√
√
: Nederland
Verpl.
Druk op … of † om Instellingen te selecteren.
Resultaat: De beschikbare opties in de groep Instellingen
worden weergegeven.
2
Instellingen
TV
00
Prog.
P 1
Volume
Activering
10
Nee
√ Verpl.
Instellen
Terug
Timer uit
TV
Uur
Min
12
00
Activering
Nee
√ Verpl.
Instellen
Auto Power OFF <Auto uitschakelen>
Auto Power OFF <Auto uitschakelen> schakelt
automatisch de TV uit indien u de bedieningspanelen niet
heeft bediend binnen drie uur nadat de TV is ingeschakeld
door de timer. Deze functie is alleen beschikbaar wanneer
de timer is ingeschakeld. Hiermee voorkomt u problemen
zoals oververhitting doordat de TV te lang heeft
aangestaan.
Nederlands - 41
Terug
BP68-00476E-00Dut_0316
3/16/05
6:06 PM
Page 42
Het blauwe scherm instellen
Als er geen of slechts een zwak signaal wordt ontvangen, wordt het
wazige beeld vervangen door een blauw beeld. Als u het slechte
beeld wilt blijven zien, schakelt u deze optie uit.
Instellingen
TV
Plug & Play
Taalkeuze
Tijd
Blauw scherm
Melodie
Kleurzwakte
PC
AV instellen
Verpl.
: Nederland
: Uit Uit
: Aan Aan
: Uit
Enter
1
Druk op de toets MENU.
Resultaat: Het hoofdmenu verschijnt.
2
Druk op … of † om Instellingen te selecteren.
Resultaat: De beschikbare opties in de groep Instellingen
worden weergegeven.
3
Druk op de toets ENTER.
4
Druk op … of † om Blauw scherm te selecteren. Druk op de toets
ENTER.
5
Selecteer Uit of Aan door op de toets … of † te drukken.
6
Druk op de toets ENTER.
Terug
Muziekweergave instellen
U hoort een heldere melodie als u de televisie in- of uitschakelt.
Instellingen
TV
Plug & Play
Taalkeuze
Tijd
Blauw scherm
Melodie
Kleurzwakte
PC
AV instellen
Verpl.
: Nederland
: Uit
: Aan Uit
: Uit Aan
Enter
Nederlands - 42
1
Druk op de toets MENU.
Resultaat: Het hoofdmenu verschijnt.
2
Druk op … of † bom Instellingen te selecteren.
Resultaat: De beschikbare opties in de groep Instellingen
worden weergegeven.
3
Druk op de toets ENTER.
4
Druk op … of † om Melodie te selecteren. Druk op de toets
ENTER.
5
Selecteer Uit of Aan door op de toets … of † te drukken.
6
Druk op de toets ENTER.
Terug
M
b
t
ts
BP68-00476E-00Dut_0316
3/16/05
6:06 PM
Page 43
De functie Kleurzwakte gebruiken
Met deze functie kunt u de weergave van de kleuren rood, groen en
blauw versterken als u deze kleuren moeilijk ziet.
1
2
Druk op … of † om Instellingen te selecteren.
Resultaat: De beschikbare opties in de groep Instellingen
worden weergegeven.
Druk op de toets ENTER.
4
Druk op … of † om Kleurzwakte te selecteren. Druk op de toets
ENTER.
Resultaat: De beschikbare opties in de groep Kleurzwakte
worden weergegeven.
5
6
Plug & Play
Taalkeuze
Tijd
Blauw scherm
Melodie
Kleurzwakte
PC
AV instellen
Druk op de toets MENU.
Resultaat: Het hoofdmenu wordt weergegeven.
3
Instellingen
TV
7
Druk op œ of √ om de instellingen aan uw behoeften aan te
passen.
8
Druk op de toets MENU of ENTER om te bevestigen.
Enter
Terug
Kleurzwakte
Kleurzwakte
Rood
Groen
Blauw
Druk nogmaals op de toets ENTER.
Druk op … of † om Aan te selecteren, en druk vervolgens op
ENTER.
Druk op de toets … of † om de aan te passen kleur te selecteren
en druk vervolgens op de toets ENTER.
: Uit
: Aan
: Uit
Verpl.
TV
√
√
√
√
√
√
√
√
: Nederland
Verpl.
TV
Uit
Aan
: Uit
Enter
0
0
0
Terug
Kleurzwakte
Kleurzwakte
Rood
Groen
Blauw
√
0
0
0
: Aan
Verpl.
Enter
Terug
Kleurzwakte
Rood
Verpl.
0
œ √ Instellen
Terug
Nederlands - 43
BP68-00476E-00Dut_0316
3/16/05
6:06 PM
Page 44
Beeld instellen in de modus PC
➢
1
Instellingen
TV
Plug & Play
Taalkeuze
Tijd
Blauw scherm
Melodie
Kleurzwakte
PC
AV instellen
√
√
√
√
√
√
√
√
: Nederland
: Uit
: Aan
: Uit
Verpl.
Enter
2
3
√
Autom. afstellen
√
Grof
5
Selecteer Grof of Fijn door op … of † te drukken. Druk op de
toets ENTER.
6
Druk op de toets œ of √ tot u de gewenste instelling bereikt. Druk
op de toets ENTER.
Resultaat: Het menu PC wordt opnieuw weergegeven.
Terug
7
Druk op … of † om Positie te selecteren. Druk op de toets
ENTER.
Stel de gewenste positie in door op de toetsen …/†/œ/√ te
drukken. Druk op de toets ENTER.
8
Om de kwaliteit en de positie van het beeld automatisch aan te
passen, selecteert u met behulp van de … of † toets Autom.
afstellen.
50
Positie
TV
Druk op … of † om PC te selecteren. Druk op de toets ENTER.
Resultaat: de beschikbare opties in de groep PC worden
weergegeven.
Positie
Enter
Druk op de toets ENTER.
Terug
50
0
Verpl.
Druk op … of † om Instellingen te selecteren
Resultaat: De beschikbare opties in de groep Instellingen
worden weergegeven.
PC
Grof
Fijn
Druk op de toets MENU.
Resultaat: Het hoofdmenu verschijnt.
4
TV
Schakel met de toets SOURCE naar de PC-modus.
Resultaat: Autom. afstellen wordt weergegeven. De kwaliteit
en de positie van het scherm worden automatisch
ingesteld.
9
Instellen
Enter
Autom. afstellen
Nederlands - 44
Terug
Druk op de toets ENTER.
U
aa
a
BP68-00476E-00Dut_0316
3/16/05
6:06 PM
Page 45
Een externe signaalbron bekijken
U kunt met de afstandsbediening schakelen tussen signalen van
aangesloten bronnen zoals video, DVD, Set-top-box en TV (via
antenne of kabel)
Invoer
TV
Bronlijst
: TV
1
√
√
Naam wijzigen
Druk op de toets MENU.
Resultaat: Het hoofdmenu verschijnt.
2
Druk op … of † om Invoer te selecteren.
Verpl.
Resultaat: De beschikbare opties in de groep Invoer worden
weergegeven.
3
Druk op de toets ENTER.
Resultaat: de beschikbare opties in de groep Bronlijst worden
weergegeven.
4
Druk nogmaals op de toets ENTER.
5
Druk op … of † om de vereiste signaalbron te selecteren en druk
vervolgens op ENTER.
➢
Enter
Terug
Bronlijst
TV
TV
Ext.1
Ext.2
Ext.3
AV
S-Video
Component
† Meer.
Verpl.
-------------------
Enter
U kunt deze opties ook instellen door op de toets SOURCE
te drukken. Als u tijdens het kijken van externe bron
wisselt, kan het even duren voordat het beeld wordt
gewisseld.
Nederlands - 45
Terug
BP68-00476E-00Dut_0316
3/16/05
6:06 PM
Page 46
Externe bronnen een naam geven
Met deze functie kunt u een naam toekennen aan de ingangsbron die
u hebt aangesloten.
Invoer
TV
Bronlijst
: TV
√
√
Naam wijzigen
D
D
1
Druk op de toets MENU.
Resultaat: Het hoofdmenu wordt weergegeven.
2
Verpl.
Enter
Ext.1
Ext.2
Ext.3
AV
S-Video
Component
PC
HDMI
Verpl.
: - - - -- - - : - - - -VCR
: - - - -DVD
Kabel STB
:---HD STB
: - -Satelliet
-STB
: - AV-ontvanger
--:---:---Enter
Resultaat: De beschikbare opties in de groep Invoer worden
weergegeven.
Terug
Naam wijzigen
TV
Druk op … of † om Invoer te selecteren.
3
Druk op de toets ENTER.
4
Druk op … of † om Naam wijzigen te selecteren. Druk op de
toets ENTER.
5
Druk op … of † om de externe bron te selecteren die gewijzigd
dient te worden. Druk op de toets ENTER.
Resultaat: De namen van de beschikbare apparaten zijn in een lijst
opgenomen.
Terug
VCR - DVD - Kabel STB - HD STB - Satelliet STB
- AV-ontvanger - DVD-speler - Spelcomputer Camcorder - DVD-combo - DVD HDD (DVD HDD
Recorder) - PC - TV.
Nederlands - 46
6
Selecteer het gewenste apparaat door op de toets … of † te
drukken.
7
Druk op de toets ENTER om te bevestigen.
D
sc
e
st
BP68-00476E-00Dut_0316
3/16/05
6:06 PM
Page 47
Teletekstfunctie
De meeste televisiekanalen bieden tekstinformatie via teletekst.
Deze informatie bestaat doorgaans uit:
◆ Uitzendtijden TV-programma’s
◆ Nieuws- en weerberichten
◆ Sportuitslagen
◆ Verkeersinformatie
Deze informatie is onderverdeeld in genummerde pagina's (zie
schema).
Onderdeel
Inhoud
A
Geselecteerd paginanummer.
B
Aanduiding zendstation.
C
Huidig paginanummer of zoekindicaties.
D
Datum en tijd.
E
Tekst.
F
Statusinformatie.
FASTEXT-informatie.
➢
Teletekstinformatie is vaak verdeeld over verschillende
pagina's die achtereenvolgens worden weergegeven.
U kunt rechtstreeks naar deze pagina's gaan door:
◆ Het paginanummer in te voeren
◆ Een titel in een lijst te selecteren
◆ Een gekleurde kop te selecteren (FASTEXT-systeem)
Nederlands - 47
BP68-00476E-00Dut_0316
3/16/05
6:06 PM
Page 48
Teletekstinformatie weergeven
U kunt op elk moment teletekstinformatie op de televisie
weergeven.
een juiste weergave van teletekstinformatie is een
☛ Voor
stabiele kanaalontvangst vereist, anders:
◆ Ontbreekt er mogelijk informatie
◆ Worden bepaalde pagina’s niet weergegeven
1
Selecteer het kanaal met de teletekstservice door op de toets
P of P te drukken.
2
Druk op de toets TTX/MIX (
) om de teletekstmodus te
activeren.
Resultaat: De inhoudspagina verschijnt. Deze pagina kunt u altijd
opnieuw weergeven door op de toets
(index) te
drukken.
3
Druk nogmaals op TTX/MIX (
).
Resultaat: Het scherm wordt in twee delen gesplitst. Met deze
dubbeltekstfunctie kunt u zowel de uitzending als de
teletekstinformatie afzonderlijk van elkaar op het
scherm weergeven.
4
Wilt u zowel de uitzending als de teletekstinformatie op één scherm
weergeven, druk dan nogmaals op de toets TTX/MIX (
).
5
Druk op de toets (
) om teletekst uit te schakelen.
Weergaveopties selecteren
Wanneer u een teletekstpagina weergeeft, kunt u de weergave met
behulp van verschillende opties aanpassen.
Voor de weergave van...
Nederlands - 48
Drukt u op...
◆ Verborgen tekst
(zoals antwoorden op quizvragen)
(reveal)
◆ Het normale scherm
nogmaals (reveal)
◆ Een secundaire pagina door het nummer in te voeren
(sub-page)
◆ De zender wanneer u een pagina zoekt
(cancel)
◆ De volgende pagina
(page up)
◆ De vorige pagina
(page down)
◆ Grote letters in:
• De bovenste helft van het scherm
• De onderste helft van het scherm
(size)
• Eenmaal
• Tweemaal
◆ Het normale scherm
• Driemaal
U
to
BP68-00476E-00Dut_0316
3/16/05
6:06 PM
Page 49
Een teletekstpagina selecteren
U kunt het paginanummer direct invoeren met de numerieke
toetsen op de afstandsbediening.
n
1
Voer het driecijferige paginanummer in dat op de inhoudspagina
wordt vermeld door op de desbetreffende cijfertoetsen te
drukken.
Resultaat: De tellerstand voor de huidige pagina wordt verhoogd
en vervolgens verschijnt de pagina. Als de
geselecteerde pagina koppelingen naar subpagina's
bevat, worden deze achtereenvolgens weergegeven.
U kunt het beeld op een bepaalde pagina stilzetten
door op de toets
te drukken. Druk nogmaals op
de toets om weer door te gaan.
d
2
Als het zendstation gebruikmaakt van het FASTEXT-systeem,
worden de verschillende onderwerpen op een teletekstpagina van
een kleurcodering voorzien, die u kunt selecteren met behulp van
de gekleurde toetsen op de afstandsbediening.
Druk op de gekleurde toets voor het gewenste onderwerp (de
beschikbare onderwerpen worden weergegeven op de regel met
statusinformatie).
Resultaat: De pagina wordt weergegeven met aanvullende
kleurcodegegevens die op dezelfde wijze kunnen
worden geselecteerd.
3
Om de vorige of volgende pagina weer te geven drukt u op de
toets met de overeenkomstige kleur.
4
U geeft als volgt de subpagina weer:
◆ druk op de toets
(subpagina).
Resultaat: De beschikbare subpagina's verschijnen op het
scherm.
◆ Selecteer de gewenste subpagina. U kunt door de
subpagina's bladeren met de toetsen
en
.
)
Nederlands - 49
BP68-00476E-00Dut_0316
3/16/05
6:06 PM
Page 50
Aansluiten op een externe ingang/uitgang
"EXT1" en "EXT3" worden gebruikt voor apparaten met een RGB-uitgang, zoals spelcomputers en
videodiscspelers.
Videorecorder
①
Achterzijde van de TV
②
DVD
of
③
Decoder/
spelcomputer
of
Videodisc-speler
① Deze zijde kan uitgerust worden met:
◆ Een SCART-aansluiting
◆ Een S-Video-aansluiting en twee RCA-aansluitingen (L+R); EXT 2
◆ IDrie RCA-aansluitingen (VIDEO + AUDIO-L en R)
② Als u met een tweede videorecorder banden wilt kopiëren, sluit u de
Satellietontvanger
➃
bronrecorder aan op EXT1 (of EXT3) en de doelrecorder op EXT2 zodat u het
signaal van EXT1 (of EXT3) naar EXT2 kunt omleiden.
③ Als u een decoder hebt, sluit die dan aan op de videorecorder en sluit de
videorecorder aan op de TV.
➃ Wanneer u een programma wilt opnemen, sluit u de ontvanger aan op EXT1
(of EXT3) en de videorecorder op EXT2 zodat u het signaal van EXT1 (of
EXT3) naar EXT2 kunt omleiden.
☛
Wanneer u een audio- of videosysteem op uw TV aansluit,
dient u alle apparaten uit te schakelen.
Raadpleeg de documentatie bij uw apparatuur voor meer
informatie over het aansluiten en de in acht te nemen
veiligheidsvoorschriften.
Nederlands - 50
BP68-00476E-00Dut_0316
3/16/05
6:06 PM
Page 51
Aansluiting op Audio-uitgang
➢
De RCA-aansluitingen (AUDIO OUT-L en R) worden gebruikt voor apparatuur als een audiosysteem.
Achterzijde van de TV
Audiosysteem
Aansluiting op S-Video-ingang
De aansluitingen voor "S-VIDEO" en "AUDIO-L/R" worden gebruikt voor apparatuur met een
S-Video-uitgang, zoals een camcorder of een video.
Camcorder
Zijkant van TV
en
Videorecorder
➢
Om beeld en geluid weer te geven moet zowel de S-VIDEO- als de AUDIO-L/R-uitgang worden
gebruikt.
Nederlands - 51
BP68-00476E-00Dut_0316
3/16/05
6:06 PM
Page 52
Aansluiting op digitale ingang
De aansluitingen "HDMI/DVI IN" en "AUDIO-L/R" worden gebruikt voor apparaten met een digitale
uitgang. Als u hierop een hoge-definitie beeldbron met digitale inhoudsbeveiliging met grote
bandbreedte aansluit, kunnen hoge-definitie beelden in hun digitale vorm op het scherm worden
weergeven.
Zijkant van TV
Computer
en
of
DVD
Zijkant van TV
DTV-ontvanger
➢
"HDMI/DVI IN" ondersteunt geen analoge rgb-signalen (rood,groen en blauw).
☛
Nederlands - 52
Als u HDMI niet kunt selecteren in de "Bronlijst”, zelfs nadat
u de kabel van de HDMI bron (DTV Set-Top Box, DVD, etc.)
heeft aangesloten op de TV, controleer dan of de HDMI bron
is ingeschakeld.
t
)
n
BP68-00476E-00Dut_0316
3/16/05
6:06 PM
Page 53
Aansluiting op componentingang
Achterzijde van de TV
DVD
DTV-ontvanger
➢
De COMPONENT IN-aansluitingen worden gebruikt voor apparaten met een DVD- of DTV-uitgang.
(480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i)
Aansluiting op pc-ingang
De aansluitingen “PC” (video) en “PC AUDIO -L/R” worden gebruikt voor de communicatie met uw
computer.
Achterzijde van de TV
Computer
en
Nederlands - 53
BP68-00476E-00Dut_0316
3/16/05
6:06 PM
Page 54
Software-instellingen (alleen Windows)
Onderstaand ziet u de Windows (MS Windows XP)-beeldscherminstellingen voor een
standaardcomputer. Wat u op uw eigen PC ziet kan echter afwijken, afhankelijk van de Windows-versie
en de videokaart die u gebruikt. De globale informatie met betrekking tot instellingen is echter in bijna
alle gevallen geldig. (Neem contact op met de computerfabrikant of Samsung-leverancier als dit niet
het geval is.)
Z
re
1 Klik met de rechtermuisknop op het Windows
bureaublad en klik vervolgens op [Properties
<Eigenschappen>]. Het dialoogvenster Display
<Weergave> verschijnt.
2 Klik op Settings <Instellingen> en stel
vervolgens de Display Mode
<Weergavemodus> in volgens de tabel Display
Modes <Weergavemodi>. U hoeft de instellingen
voor Colours <Kleuren> niet te wijzigen.
3 Klik op Advanced <Geavanceerd>. Er verschijnt
een nieuw dialoogvenster voor instellingen.
4 Klik op het tabblad Monitor <Beeldscherm> en
2
3
stel de Screen Refresh Rate
<Vernieuwingsfrequentie> in volgens de tabel
Display Modes <Weergavemodi>.
Stel de Vertical Frequency <Verticale
frequentie> en Horizontal Frequency
<Horizontale frequentie> zo mogelijk apart in, in
plaats van de Screen Refresh Rate
<Vernieuwingsfrequentie> in te stellen.
5 Druk op OK, sluit het venster en druk vervolgens
op OK op het venster Display Registration
Information <Registratie-informatie
weergave>.
Mogelijk wordt uw computer nu automatisch
opnieuw opgestart.
◆
◆
◆
◆
6 Schakel de PC uit en sluit deze aan op uw TV.
(zie pagina 53)
4
5
Nederlands - 54
➢
◆ Wat u op uw eigen computer ziet kan
afwijken, afhankelijk van uw eigen versie
van Windows en uw type computer.
◆ Als u uw TV als computerscherm gebruikt,
ondersteunt deze kleuren tot 32 bit.
◆ In dat geval kan de weergave op de TV
afwijken, afhankelijk van uw eigen versie
van Windows of de leverancier van uw
computer.
◆ Wanneer u een computer aansluit (inclusief
de DVI-aansluiting), moet u deze instellen
op het plasmascherm instellingen die
ondersteund worden door de TV. Anders
verschijnt het bericht Buiten bereik in beeld.
◆
◆
◆
◆
◆
◆
e
BP68-00476E-00Dut_0316
Page 55
Zowel de beeldpositie als de grootte variëren afhankelijk van het type monitor en de bijbehorende
resolutie. In de onderstaande tabel ziet u alle ondersteunde beeldschermmodi:
Standaard
Resolutie
VGA
720 x 400
640 x 480
SVGA
800 x 600
XGA
832 x 624
1024 x 768
DTV
(EIA/CEA861-B)
720 x 576
720 x 480
1280 x 720p
1920 x 1080i
n
d.
6:06 PM
PC/HDMI(DVI)-invoermodus
t
ef
3/16/05
◆
◆
◆
◆
Horizontale
frequentie (kHz)
Verticale
frequentie (Hz)
Pixelklok
(MHz)
Sync polariteit
(H/V)
31.47
31.47
35.00
37.86
37.50
43.27
35.16
37.88
48.08
46.87
53.67
49.73
48.36
56.40
60.02
31.25
31.50
37.50
45.00
28.125
33.75
70.00
60.00
66.70
72.80
75.00
85.00
56.30
60.30
72.20
75.00
85.10
74.60
60.00
70.10
75.00
50.00
60.00
50.00
60.00
50.00
60.00
28.322
25.175
30.24
31.50
31.50
36.00
36.00
40.00
50.00
49.50
56.25
57.284
65.00
75.00
78.75
27.00
27.027
74.25
74.25
74.25
74.25
-/-/+
-/-/-/-/-+/+/++/+
+/+
+/+
-/+
-/-/+/X
X
X
X
X
X
De interlace-modus wordt niet ondersteund.
De televisie functioneert mogelijk niet normaal als een niet-standaard videoformaat wordt geselecteerd.
De 4:3-modus werkt niet met ingangssignalen vanaf “720 x 400”.
640 x 480 PC signaal wordt in principe herkend als 720 x 480 TV signaal in de modus PC/HDMI.
Selecteer 'PC' in Edit Name <naam bewerken> om het signaal als 640 x 480 PC signaal te herkennen.
Zie Assigning Names to External Sources <Externe bronnen een naam geven> op pagina 46.
Opmerkingen
◆ De tekstkwaliteit van PC-beeld is optimaal in de XGA-modus (1024 x 768). De kwaliteit van
schermvullend PC-beeld is optimaal in de SVGA-modus (800 x 600).
◆ Wanneer deze televisie als computerscherm wordt gebruikt, wordt 24-bits kleur ondersteund (meer dan 16
miljoen kleuren).
◆ Het op uw scherm weergegeven PC-beeld kan afwijken, afhankelijk van het fabrikaat videokaart (en de versie
van Windows). Raadpleeg de gebruikershandleiding bij uw computer voor meer informatie over het aansluiten
van een televisie op de computer.
◆ Als u de mogelijkheid hebt de verticale en horizontale frequentie te selecteren, selecteert u 60 Hz (verticaal)
en 31.5k HZ (horizontaal). In sommige gevallen verschijnen afwijkende signalen (bijvoorbeeld strepen) op het
scherm wanneer de computer is uitgeschakeld (of als de computer niet is aangesloten). Als dit het geval is,
drukt u op de toets SOURCE om de videomodus te activeren. Controleer ook of de PC is aangesloten.
◆ Wanneer u een notebook op de televisie aansluit, mag het pc-beeld uitsluitend op de televisie worden
weergegeven (anders kunnen willekeurige signalen verschijnen).
◆ Wanneer horizontale synchrone signalen in PC-modus onregelmatig lijken, controleert u de instellingen voor
energiebeheer van de PC en de kabelverbindingen.
Nederlands - 55
BP68-00476E-00Dut_0316
3/16/05
6:06 PM
Page 56
Een ingang omleiden naar de externe uitgang
Via uw televisie kunt u kiezen welke audio-/videosignalen worden
uitgevoerd naar de externe aansluiting.
Instellingen
TV
Plug & Play
Taalkeuze
Tijd
Blauw scherm
Melodie
Kleurzwakte
PC
AV instellen
√
√
√
√
√
√
√
√
: Nederland
: Uit
: Aan
: Uit
Verpl.
Enter
Ext.1
: TV
√
Ext.2
: TV
√
Ext.3
: TV
√
Druk op de toets MENU.
Resultaat: Het hoofdmenu verschijnt.
2
Druk op … of † om Instellingen te selecteren.
Resultaat: De beschikbare opties in de groep Instellingen
worden weergegeven.
Terug
AV instellen
TV
1
3
Druk op de toets ENTER.
4
Druk op … of † om AV instellen te selecteren.
Druk op de toets ENTER.
Resultaat: het menu AV instellen wordt weergegeven.
Verpl.
Enter
Terug
5
Selecteer de gewenste uitgang (Ext.2 of Ext.3) door op de toets
… of † te drukken. Druk op de toets ENTER.
6
Selecteer de bron die moet worden omgeleid naar de
geselecteerde uitgang door op … of † te drukken.
➢
AV instellen
TV
Ext.1
: TV
Ext.2
: TV
TV
Ext.1 Video
: TV
Ext.1 S-Video
Ext.3 Video
Ext.3 S-Video
AV
S-Video
Ext.3
Verpl.
Enter
➢
Terug
7
Nederlands - 56
Ext.1 : Standaard (TV)
Ext.2 : Variabel (TV, Ext.1 Video, Ext.1 S-Video,
Ext.3 Video, Ext.3 S-Video, AV of
S-Video)
Ext.3 : Variabel (TV, Ext.1 Video, Ext.1 S-Video,
Ext.2 Video, Ext.2 S-Video, AV of
S-Video)
S-Video wordt geconverteerd naar een videosignaal.
Druk op de toets ENTER om uw keuze te bevestigen.
D
M
v
s
BP68-00476E-00Dut_0316
3/16/05
6:06 PM
Page 57
De afstandsbediening instellen
Met deze afstandsbediening kunt u naast de TV ook uw
videorecorder, CATV, DVD-speler of Set-top box (STB) bedienen.
➢
De afstandsbediening kan wellicht niet gebruikt worden
voor alle DVD-spelers, videorecorders en aftakdozen.
1
Schakel de video, aftakdoos, dvd-speler of STB uit.
2
Druk op de toets SELECT. Door op SELECT te drukken verandert
u van modus.
3
Druk op de toets POWER ( ) op de afstandsbediening. De
geselecteerde component wordt ingeschakeld. Indien dit het geval
is, is de afstandsbediening correct ingesteld.
4
Als de afstandsbediening is ingesteld, drukt u op de toets
SELECT wanneer u de afstandsbediening wilt gebruiken voor de
bediening van de video, aftakdoos, dvd-speler of STB.
➢
➢
➢
➢
VCR
Ook wanneer de afstandsbediening zich in de modus VCR,
CATV, DVD of STB bevindt, stelt u met de volumetoetsen
het volume van de TV in.
De toetsen programmeren voor de kabelontvanger:
◆ Druk op de toets SELECT om CATV te selecteren.
◆ Richt de afstandsbediening op de kabelontvanger en druk
op SET. Voer dan het (de) codenummer(s) voor de
component in. U vindt deze nummers op pagina 59.
Voorbeeld: Indien de component is gemaakt door Oak,
voer dan 026 in.
De toetsen programmeren voor de videorecorder:
◆ Druk op de toets SELECT om VCR te selecteren.
◆ Richt de afstandsbediening op de videorecorder en druk
op SET. Voer dan het (de) codenummer(s) voor de
component in. U vindt deze nummers op pagina 58 of 59.
De toetsen programmeren voor de dvd-speler:
◆ Druk op de toets SELECT om DVD te selecteren.
◆ Richt de afstandsbediening op de dvd-speler en druk op
SET. Voer dan het (de) codenummer(s) voor de
component in. U vindt deze nummers op pagina 59.
Nederlands - 57
BP68-00476E-00Dut_0316
3/16/05
6:06 PM
Page 58
De afstandsbediening programmeren voor gebruik met andere apparaten
Fjernkontrollkoder for videospillere
Admiral
020
Marantz
Aiwa
025
Marta
006
Akai
004, 027, 032
MEI
021
Audio Dynamics
Bell&Howell
Broksonic
Candle
007, 026
MGA
022
Midland
005
002, 003, 006, 008, 015, 055
Minolta
019, 041
021, 056
Citizen
002, 003, 006, 008, 015, 055
Craig
Curtis Mathes
007
002, 024
002, 007, 008, 017, 021, 025, 056, 064,
066
Daewoo
DBX
006, 021, 024, 025
018
Canon
Colortyme
Memorex
007, 008, 018, 021, 026, 036, 037, 062
003, 010, 011, 012, 013, 014, 015, 016
007, 026
Mitsubishi
Montgomery Ward
MTC
Multitech
NEC
Optimus
Panasonic
Pentax
034
019, 034, 041, 046
020
002, 025
002, 005, 025, 038
007, 008, 018, 026, 037, 062, 064
020
021, 056, 071, 072
019, 041
017
Pentex Research
Dynatech
034
Philco
021, 036, 056, 059
Emerson
001, 003, 006, 021, 022, 025, 030, 032,
Philips
021, 036
034, 040, 047, 050, 052, 060, 063, 065,
Pioneer
019, 026, 039, 053
066, 067, 069
Portland
015, 049, 055
Dimensia
008
Fisher
018, 024, 028, 029, 048, 051, 061
PROSCAN
017
Funai
025
Quartz
018
002, 005, 017, 021, 056
Quasar
General Electric
Go Video
LG (Goldstar)
Harman Kardon
Hitachi
Instant Replay
JC Penney
JVC
Kenwood
002
006, 018, 020, 021, 024, 025, 029,
RCA
002, 017, 019, 021, 035, 041, 043,
006, 007, 008, 009, 010
007
034, 048, 056
019, 025, 041, 042
021
021, 056
Radio Shack/Realistic
057, 068
Samsung
002, 007, 018, 019, 021, 026, 037, 041,
Sansui
054, 056
Sanyo
000, 001, 002, 003, 004, 005
026
018, 024
007, 008, 018, 021, 026, 037
Scott
003, 047, 052, 067
007, 008, 018, 026, 037
Sears
006, 018, 019, 024, 028, 029, 041,
KLH
070
Lioyd
025
Sharp
020, 034, 045, 015
Logik
038
Shimom
027, 033, 038, 058
025
Signature
LXI
Magnavox
Nederlands - 58
021, 036, 056, 059
048, 051
Sony
025
027, 033, 044
D
n
6
4
BP68-00476E-00Dut_0316
3/16/05
6:06 PM
Page 59
De afstandsbediening programmeren voor gebruik met andere apparaten
Fjernkontrollkoder for videospillere (fortsatt)
Sylvania
Symphonic
Tandy
021, 025, 036, 056, 059
025
018, 025
Totevision
006
Victor
Tatung
037
Video Concepts
Technics
6
Teknika
0
TMK
Toshiba
025, 037, 068
021
002
007, 026
Vector Research
Tashika
Teac
002, 006
Unitech
026
007, 026
002
Videosonic
Wards
002, 003, 006, 019, 020, 021, 024, 025,
006, 021, 025, 031
066
003, 019, 029, 051, 052
034, 038, 041
007, 008, 018, 026, 037
Yamaha
023, 027, 033, 073
Zenith
8
4
0
8
Fjernkontrollkoder for kabelbokser (CATV)
Anvision
GI
017, 018
041
Regency
SA
015, 023
042, 043
6
Hamlin
003, 024, 031
3
Hitachi
025, 030
Scientific Atlanta
Jerrold
038, 039
Sprucer
022
025, 030
7
Macom
8
Magnavox
6
Oak
6
8
Panasonic
Samsung
000, 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007
042, 043
Stargate 2000
036
019, 023, 028
Sylvania
016
026
Texscan
016
Tocom
032
003, 022, 027, 037, 044
Philips
019, 021, 023, 028
Universal
033, 034
Pioneer
004, 018, 020, 044
Viewstar
019, 021, 023, 028
RCA
Regal
014, 022, 040
003
Wamer amex
Zenith
046
017, 029, 035, 037, 045
6
4
7
8
4
Fjernkontrollkoder for DVD-spillere
Samsung
LG (Goldstar)
006
JVC
000, 001
002
Sony
007
PROSCAN/RCA
003
Denon
008
Panasonic
005
Curtis Mathes
009
Nederlands - 59
BP68-00476E-00Dut_0316
3/16/05
6:06 PM
Page 60
Lamp vervangen
1
Haal de stekker van de TV uit het stopcontact en verwijder
vervolgens de schroef met behulp van een schroevendraaier.
V
2
Verwijder de kap van de lamp.
A
m
3
Verwijder met een schroevendraaier de schroeven waarmee de
lamp bevestigd is.
G
4
Pak de hendel vast en trek deze naar buiten om de lamp van het
armatuur te verwijderen.
5
Volg deze stappen in omgekeerde volgorde om de lamp weer te
installeren.
◆ Waarom moet ik de lamp vervangen?
De lamp die gebruikt wordt in de projectietelevisie heeft een
beperkte levensduur. Om een goede beeldkwaliteit te
behouden, moet deze af en toe vervangen worden. Nadat u
de lamp hebt vervangen, is de beeldkwaliteit weer als nieuw.
◆ Wanneer moet ik de lamp vervangen?
De lamp moet worden vervangen als het scherm donkerder
of minder helder wordt, of als drie van de LED-lampjes aan
de voorkant (TIMER, LAMP en STAND BY/TEMP) knipperen.
◆ Voordat u de lamp vervangt:
- Schakel het toestel uit en wacht 30 minuten voordat u de
lamp gaat vervangen, omdat deze nog heet is.
- Gebruik een lamp met de juiste code, om schade aan het
toestel te voorkomen. De code van de lamp staat op de
kap van de lamp of aan de zijkant van het toestel.
- Neem de code mee naar de winkel waar u de TV hebt
gekocht of naar een Samsung Service Center.
◆
Nederlands - 60
Let op
- Raak het glazen gedeelte van de lamp niet met uw blote
handen aan en steek geen objecten in de kap. Dit kan
slechte beeldkwaliteit, elektrische schokken of brand tot
gevolg hebben.
- Plaats de oude lamp niet in de buurt van brandbare
objecten en houd deze buiten bereik van kinderen.
- Zorg dat zich geen vuil of stof aan de binnenkant van de
kap van de lamp of op de lamp verzamelt. Een vuile kap
of lamp kan vlam vatten, exploderen en een elektrische
schok teweegbrengen.
- Indien u niet juist met een nieuwe lamp omgaat, kan dit
van invloed zijn op de beeldkwaliteit en gaat de lamp
mogelijk minder lang mee dan verwacht.
- Zorg dat u na het vervangen van de lamp de kap van de
lamp goed vastzet op de TV. De TV werkt niet indien de
kap van de lamp niet goed is bevestigd. Draai de schroef
van de kap van de lamp goed aan wanneer u deze op de
TV hebt gezet.
N
G
G
V
A
BP68-00476E-00Dut_0318
3/18/05
4:57 PM
Page 61
Problemen oplossen: voordat u de technische dienst inschakelt
Voer de onderstaande simpele controles uit voordat u de technische dienst van Samsung inschakelt.
Als u het probleem niet kunt oplossen aan de hand van de onderstaande instructies, noteert u het
model en het serienummer van de televisie en neemt u contact op met uw lokale leverancier.
.
Geen geluid of beeld.
◆ Controleer of het netsnoer op een stopcontact is aangesloten.
◆ Controleer of de Aan/Uit-toets in de stand “OFF” (O) staat en
controleer of u op de toets POWER ( ) op de afstandsbediening of
aan de voorkant van het toestel hebt gedrukt.
◆ Controleer de instellingen voor het contrast en de helderheid van het beeld.
◆ Controleer het volume.
Normaal beeld maar geen geluid.
◆ Controleer het volume.
◆ Controleer of de toets MUTE op de afstandsbediening is ingedrukt.
◆ Controleer of Interne mute in de stand Aan staat.
Geen beeld of zwartwitbeeld.
◆ Pas de kleurinstellingen aan.
◆ Controleer of het geselecteerde uitzendsysteem correct is.
Geluid en beeld met storing
◆ Probeer erachter te komen welk elektrisch apparaat de televisie
stoort en plaats het apparaat uit de buurt van de televisie.
◆ Sluit de televisie op een ander stopcontact aan.
Vaag beeld of sneeuw, vervormd geluid. ◆ Controleer de richting, plaats en aansluitingen van de antenne.
Deze storing treedt vaak op bij het gebruik van een binnenantenne.
Afstandsbediening werkt niet goed.
◆ Vervang de batterijen van de afstandsbediening.
◆ Reinig de bovenste rand van de afstandbediening
(transmissievenster).
◆ Controleer de batterijcontacten.
Nederlands - 61
BP68-00476E-00Dut_0321
3/21/05
1:05 PM
Page 62
Technische specificaties
De beschrijvingen en kenmerken in deze gebruiksaanwijzing zijn alleen bedoeld ter informatie en
kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd.
Modelnaam
SP42L6HX
SP46L6HX
SP50L6HX
PAL, SECAM, NTSC4.43
CKleursystemen
TV-standaards
BG, DK, I, L
Uitgangsvermogen audio
15 W + 15 W
Afmetingen
(H x B x D mm)
Gewicht
SP61L6HX
999 x 331.3 x 755.5 mm 1088 x 342.5 x 814.2 mm 1182 x 354 x 869.7 mm 1446 x 466.5 x 1056.2 mm
28 kg
30.3 kg
33 kg
42.9 kg
Controleer de geleverde onderdelen
Los verkrijgbaar
Vervangingslamp
Gebruikershandleiding
Afstandsbediening/
AAA-batterijen
➢
Als u het product installeert, zorg dan voor
genoeg ruimte tussen muur en product (meer
dan 10 cm) voor een goede ventilatie.
• Slechte ventilatie kan een verhoogde
temperatuur binnenin het product
veroorzaken, wat een verkorte levensduur
van de componenten en een slechtere
prestatie ten gevolge heeft.
Nederlands - 62
Vraag het dichtstbijzijnde servicecentrum om
informatie voor de aankoop van een
vervangingslamp.
• Gebruik alleen goedgekeurde lampen. Het
bedrijf kan de kwaliteit van het product niet
garanderen als u een niet-goedgekeurde
lamp gebruikt.
BP68-00476E-00Dut_0316
3/16/05
6:06 PM
Page 63
Memo
Nederlands - 63
BP68-00476E-00Dut_0517
5/20/05
9:25 AM
Page 64
- SERVICE NA VERKOOP
- Aarzel niet contact op te nemen met uw leverancier
of servicedienst als uw product niet naar behoren
functioneert.
ELECTRONICS
Correcte verwijdering van dit product
(elektrische & elektronische afvalapparatuur)
Dit merkteken op het product of het bijbehorende
informatiemateriaal duidt erop dat het niet met ander
huishoudelijk afval verwijderd moet worden aan het einde
van zijn gebruiksduur. Om mogelijke schade aan het milieu
of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te
voorkomen, moet u dit product van andere soorten afval scheiden en op
een verantwoorde manier recyclen, zodat het duurzame hergebruik van
materiaalbronnen wordt bevorderd.
Huishoudelijke gebruikers moeten contact opnemen met de winkel waar
ze dit product hebben gekocht of met de gemeente waar ze wonen om te
vernemen waar en hoe ze dit product milieuvriendelijk kunnen
laten recyclen.
Zakelijke gebruikers moeten contact opnemen met hun leverancier en de
algemene voorwaarden van de koopovereenkomsten nalezen. Dit
product moet niet worden gemengd met ander bedrijfsafval voor
verwijdering.
BP68-00476E-00
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement