Samsung | UE43KU6405U | Samsung 43'' SUHD 4K Curved Smart TV KS7505 Användarmanual

E-MANUAL
Tack för att du har valt den här Samsung-produkten.
För en mer komplett kundtjänst, registrera din produkt på
adressen
www.samsung.com/register
Modell
Serienummer
Innehåll
Snabbguider
Ansluta till Samsung Smart Remote
Guide för knapparna på Samsung Smart Remote
Använda Smart Hub
2
Använda Smart Hub
Använda Interagera med rösten
3
Installera Interagera med rösten
3
Kör Interagera med rösten
Anslutningar
Ansluta en dator
12
Ansluta via HDMI-porten – Skärmdelning
12
Ansluta via Smart visning-appen – Innehållsdelning
Ansluta en mobil enhet
13
Använda Smart visning (Skärmspegling) eller
innehållsdelning
13
Ansluta mobila enheter utan en trådlös router (Wi-Fi Direct)
13
Ansluta en mobil enhet via Smart View-app
Växla mellan externa enheter som är anslutna till tv:n
14
Ändra ingångssignal
14
Redigera externa enheter
15
Använda fler funktioner
Anslutningsanmärkningar!
Ansluta en antenn (Antenn)
Ansluta till internet
5
Ansluta internetnätverk
15
Anslutningsinformation för HDMI
16
Anslutningsinformation för ljudenheter
16
Anslutningsinformation för datorer
16
Anslutningsinformation för mobila enheter
Felsöka internetanslutningsproblem
7
Felsöka problem med kabelansluten internetanslutning
8
Felsöka problem med trådlös internetanslutning
Ansluta videoenheter
9
Ansluta med en HDMI-kabel
9
Ansluta med en komponentkabel (endast modeller med
10
Fjärrkontroll och kringutrustning
Om Samsung Smart Remote (Interagera med röstenversionen)
COMPONENT IN/AV IN)
Om Samsung Smart Remote
Ansluta med en kompositkabel (endast modeller med
Ansluta till Samsung Smart Remote
COMPONENT IN/AV IN-port)
Ingångs- och utgångsanslutningar för ljud
10
Ansluta med en HDMI (ARC)-kabel
11
Ansluta med en digitalljudkabel (optisk)
11
Ansluta genom ett trådlöst nätverk
11
Ansluta Bluetooth-enheter
Styra externa enheter med Samsung Smart Remote – Använda
universalfjärrkontrollen
Styra tv:n med ett tangentbord eller en handkontroll
22
Ansluta ett USB-tangentbord
22
Ansluta ett Bluetooth-tangentbord och en Bluetoothhandkontroll
22
Använda tangentbordet
Ange text med QWERTY-knappsatsen på skärmen
23
Använda fler funktioner
Smarta funktioner
Titta på TV
Smart Hub
En översikt över digitalsändningsinformation
25
Visa startskärmen
38
Använda guiden
26
Starta Smart Hub automatiskt
39
Ändra sändningssignalen
26
Köra det senast använda programmet automatiskt
39
Kontrollera den digitala kanalens signalinformation och
26
Testa Smart Hub-anslutningar
26
Återställa Smart Hub
Använda ett Samsung-konto
27
Skapa ett Samsung-konto
27
Logga in på ett Samsung-konto
28
Hantera betalningsinformation som finns sparad på tv:n
28
Ta bort ett Samsung-konto från tv:n
Använda tjänsten GAMES
29
Installera och köra ett spel
29
Hantera köpta eller installerade spel
30
Betygsätta spel
Använda tjänsten APPS
31
Installera och köra ett program
32
Hantera köpta eller installerade program
33
Använda andra programegenskaper och -funktioner
Använda e-Manual
34
Starta e-Manual
34
Använda knapparna i e-Manual
Använda Web Browser
Spela upp bilder/video/musik
35
Spela upp medieinnehåll
36
Funktioner på medieinnehållslistskärmen
Använda Interagera med rösten
37
Installera Interagera med rösten
37
Köra Interagera med rösten
signalstyrka
Spela in program
39
Spela in program
40
Hantera listan med schemalagda inspelningar
40
Titta på inspelade program
Ställa in Schemalägg visning
41
Ställa in en schemalagd visning för en kanal
Använda Timeshift
Använda Kanallista
Redigera kanaler
43
Ta bort registrerade kanaler
44
Redigera registrerade kanaler
Skapa en personlig favoritlista
44
Registrera kanaler som favoriter
45
Endast visa och välja kanaler i favoritlistor
Redigera en favoritlista
45
Ta bort kanaler från en favoritlista
45
Sortera om en favoritlista
45
Döpa om en favoritlista
Göra sportprogram mer verklighetstrogna med Sportläge
46
Ta fram höjdpunkter automatiskt
47
Se en match inspelad i sportläget
Stödfunktioner för tv-visning
Använda Anynet+ (HDMI-CEC)
47
Skannar efter tillgängliga kanaler
47
Konfigurera avancerade sändningsinställningar
47
Läsa digital text
48
Välja sändningens ljudspråk
63
Uppdatera TV:ns programvara till den senaste versionen.
48
Ställa in land (område)
64
Uppdatera tv:n automatiskt
48
Ställa in sändningssignaler manuellt
49
Fininställa analoga sändningar
49
Överföra en kanallista
49
Ta bort CAM-operatörsprofilen
50
Ställa in satellitsystem
50
Ändra text-tv-språk
50
Visa meny för gemensamt gränssnitt
Bild och ljud
Justera bildkvaliteten
62
Ansluta en extern enhet via Anynet+ och använda deras
menyer
Uppdatera tv:ns programvara
Skydda tv:n mot hackning och skadlig kod
64
Kontrollera tv:n och ansluten lagring efter skadlig kod
64
Skanna efter virus i realtid
64
Kontrollera en skannad lista
Använda andra funktioner
65
Köra tillgänglighetsfunktionerna
65
Aktivera röstguider för synskadade
65
Titta på tv-sändningar med undertexter
66
Ljudbeskrivning
67
Ställa in menytransparens
67
Vit text mot svart bakgrund (hög kontrast)
51
Välj ett bildläge
67
Förstora typsnitt (för synskadade)
51
Konfigurera avancerade bildinställningar
67
Lär dig mer om fjärrkontrollen (för synskadade)
68
Lyssna på tv:n via Bluetooth-enheter (för hörselskadade)
68
Konfigurera avancerade systeminställningar
70
Återställa tv:n till fabriksinställningarna
70
Aktivera spelläget
Bildstödsfunktioner
53
Visa bild-i-bild (BIB)
53
Titta i ett HDR-läge
54
Ändra bildstorlek
Justera ljudkvaliteten
55
Välj ett ljudläge
55
Konfigurera avancerade ljudinställningar
Använda ljudstödsfunktionerna
56
Välja högtalare
57
Lyssna på tv:n via Bluetooth-enheter
58
Lyssna på tv:n via en Multiroom-högtalare
System och support
Ställa in tiden och använda timern
59
Ställa in aktuell tid
60
Använda timerfunktionerna
Använda funktionerna Inbränningsskydd och Energispar
61
Förebygga skärminbränning
61
Minska tv:ns energiförbrukning
Köra datatjänst automatiskt
HbbTV
Använda ett tv-visningskort (”CI”- eller ”CI+”-kort)
72
Ansluta ”CI”- eller ”CI+”-kortet via COMMON INTERFACEplatsen
73
Använda ”CI”- eller ”CI+”-kortet
Text-tv-funktionen
Felsökning
Läs innan du använder Appar
Läs innan du använder Web Browser
Få Support
76
Få support via Fjärrhantering
77
Hitta kontaktinformationen för service
77
Begära service
Läs innan du spelar upp bild-, video- eller musikfiler
95
Begränsningar för användning av bild-, video- och musikfiler
96
Externa undertexter som stöds
96
Interna undertexter som stöds
Diagnostisera tv-åtgärder
97
Bildformat och upplösningar som stöds
Ett problem har uppstått med bilden
97
Musikformat och kodek som stöds
98
Videokodek som stöds
77
Testa bilden
Jag hör inte ljudet tydligt
80
Testa ljudet
Ett problem har uppstått med sändningen
Min dator ansluter inte
Läs när du har installerat tv:n
101 Bildstorlekar och ingångssignaler
102 Installera ett stöldskyddslås
102 Läs innan du upprättar en trådlös internetanslutning
Läs innan du ansluter en dator (upplösningar som stöds)
Jag kan inte ansluta till internet
103 IBM
Datatjänst
103 MAC
Schemalägg inspelning-/Timeshift-funktionen fungerar inte
Anynet+ (HDMI-CEC) fungerar inte
Jag har problem med att starta/använda program
Min fil spelas inte upp
Jag vill återställa tv:n
Övriga problem
104 VESA DMT
Upplösningar som stöds för videosignaler
105 CEA-861
Läs innan du använder Bluetooth-enheter
106 Begränsningar för Bluetooth-användning
Knappar och funktioner
107 Knappar och funktioner som är tillgängliga vid uppspelning av
multimedieinnehåll
109 Knappar och funktioner som är tillgängliga vid användning av
Säkerhetsföreskrifter och
meddelanden
Innan du använder inspelnings- och Timeshift-funktionerna
89
Innan du använder funktionerna inspelning och schemalägg
inspelning
90
Innan du använder Timeshift-funktionen
Upplösningar som stöds för varje UHD-ingångssignal.
91
Om HDMI UHD Color är inställt på Av
91
Om HDMI UHD Color är inställt på På
Läs innan du använder Interagera med rösten
92
Försiktighetsåtgärder vid användning av Interagera med
rösten
92
Krav för att använda Interagera med rösten
sportläget.
110 Knappar och funktioner som är tillgängliga vid inspelning av
ett program eller Timeshift
Licens
Ansluta till Samsung Smart Remote
Kan ansluta Samsung Smart Remote till tv:n för styrning.
När du slår på tv:n för första gången paras Samsung Smart Remote ihop med tv:n automatiskt. Om
Samsung Smart Remote inte paras ihop med tv:n automatiskt ska du rikta den mot fjärrkontrollsensorn
på tv:n och sedan trycka ned knapparna och
samtidigt på Samsung Smart Remote i 3 sekunder eller
längre.
"" Den här funktionen kanske inte stöds beroende på modell och geografisk region.
Guide för knapparna på Samsung Smart Remote
Du kan se grundläggande användning av knapparna på Samsung Smart Remote.
Flytta den uppåt eller nedåt
för att ändra volymen.
Använd för att flytta uppåt/
nedåt/åt vänster/åt höger.
Tryck för att tysta ljudet.
Tryck för att välja ett objekt.
Flytta den uppåt eller nedåt
för att byta kanal.
Tryck för att visa
spelkontrollsskärmen.
Tryck för att utföra Guide.
Välj önskad funktion
efter att du har tryckt på
knappen .
"" Den här funktionen kanske inte stöds beroende på modell och geografisk region.
Använda Smart Hub
Anslut till Smart Hub för program, spel, filmer med mera.
Använda Smart Hub
Njut av flera funktioner som tillhandahålls av Smart Hub på en enda skärm.
Källa
Källa
När du trycker på knappen
egenskaper.
på Samsung Smart Remote kan du använda följande funktioner och
Inställn.
●●
När fokus flyttas visas en snabbinställning längst upp i menyn. Du kan snabbt ställa in ofta använda
funktioner.
Källa
●●
Du kan välja en extern enhet som är ansluten till tv:n.
""
●●
Mer information finns i ”Växla mellan externa enheter som är anslutna till tv:n”.
Sök
Du kan söka efter information om kanaler, program, filmtitlar och appar från Smart Hub.
"" Mer information finns i ”Smart Hub”.
"" Bilden som visas kan variera efter specifik modell och område.
Använda Interagera med rösten
Säg kommandot in i mikrofonen på Samsung Smart Remote för att få önskad åtgärd.
"" Den här funktionen kanske inte stöds beroende på modell och geografisk region. Den här funktionen är
tillgänglig för fjärrkontrollen med en mikrofon.
Installera Interagera med rösten
Slå på/stänga av rösten
Inställn.
System
Expertinställningar
Interagera med rösten
Röståterkoppling
Du kan bestämma om du vill sända ut svarsmeddelanden med röst mot dina röstkommandon.
Välja kön på den önskade rösten
Inställn.
System
Expertinställningar
Interagera med rösten
Röst, kön
Du kan välja kön på den önskade rösten för svarsröstmeddelanden.
Kör Interagera med rösten
Säg ett kommando medan knappen
röstkommandot.
är intryckt och släpp upp knappen . Då identifieras
"" Om kommandot inte identifieras ska du försöka igen med korrekt uttal.
"" Den här funktionen kanske inte stöds beroende på modell och geografisk region. Den här funktionen är
tillgänglig för fjärrkontrollen med en mikrofon.
Ansluta en antenn (Antenn)
Kan ansluta antennkabeln till tv:n.
"" En antennanslutning är inte nödvändig om du ansluter en kabelbox eller satellitmottagare.
Det är bäst att ansluta båda anslutningarna med hjälp av en Multi-Switch eller DiSEqC. Switch o.s.v. och
att ställa in Anslutningstyp för antenn på Dubbel oscillator.
"" Anslutningsmetoden kan variera mellan olika modeller.
"" DVB-T2-systemet är eventuellt inte tillgängligt i vissa geografiska områden.
Ansluta till internet
Kan få åtkomst till internet via tv:n.
Ansluta internetnätverk
Inställn.
Nätverk
Öppna nätverksinställningar Försök nu
Anslut till ett tillgängligt nätverk.
Upprätta en kabelansluten internetanslutning
"" Använd en Cat 7-kabel (*STP-typ) för anslutningen.
*Shielded Twist Pair (skärmad partvinnad kabel)
"" Tv:n kan inte ansluta till internet om nätverkshastigheten är under 10 Mbps.
"" Om nätverkskabeln är ansluten aktiveras åtkomst till internet automatiskt.
Upprätta en trådlös internetanslutning
Inställn.
Nätverk
Öppna nätverksinställningar
Trådlös
Säkerställ att du har inställningarna för den trådlösa routerns SSID (namn) samt lösenordsinställningarna
innan du försöker ansluta.
Nätverksinställningar
Trådlös anslutning
Välj ditt trådlösa nätverk.
Uppdatera
"" Bilden som visas kan variera efter specifik modell och område.
"" Om nätverket som du vill ansluta till inte visas i listan väljer du Lägg till nätverk och anger nätverkets SSID
(namn) manuellt.
"" Välj WPS på skärmen för nätverkskonfiguration och tryck sedan på knappen WPS eller PBC på den trådlösa
routern. TV:n ansluts automatiskt till internet.
Kontrollera internetanslutningens status
Inställn.
Nätverk
Nätverksstatus Försök nu
Visa aktuell nätverks- och internetstatus.
Ändra namnet på tv:n i ett nätverk
Inställn.
Nätverk
Enhetsnamn Försök nu
Du kan ändra tv:ns namn i nätverket. Välj Anv.inmatn. längst ned i listan för att ändra namnet.
Felsöka internetanslutningsproblem
Om du inte får tillgång till internet ska du söka efter lösningar.
Felsöka problem med kabelansluten internetanslutning Försök nu
När du har konsulterat följande innehåll ska du felsöka problemet med den kabelförsedda
internetanslutningen. Om problemet kvarstår ska du kontakta din internetleverantör.
Ingen nätverkskabel hittades
Kontrollera om nätverkskabeln är inkopplad. Om den är inkopplad ska du se till att routern är påslagen.
Om den är på ska du prova att stänga av den och sätta på den igen.
IP-autoinställningen misslyckades
1. Utför följande eller konfigurera dina IP-inst. manuellt.
2. Se till att DHCP-server är aktiverat på routern och återställ routern.
Det gick inte att ansluta till nätverket
1. Kontrollera alla IP-inst..
2. När du har kontrollerat DHCP-serverstatusen (måste vara aktiv) på routern kopplar du bort LANkabeln och ansluter den igen.
Ansluten till ett lokalt nätverk, men inte till internet
1. Se till att nätverkskabeln för internet är ansluten till routerns externa LAN-port.
2. Kontrollera DNS-värdena i IP-inst..
Nätverksinstallationen är klar, men det går inte att ansluta till internet
Om problemet kvarstår ska du kontakta din internetleverantör.
Felsöka problem med trådlös internetanslutning
När du har konsulterat följande innehåll ska du felsöka problemet med den trådlösa internetanslutningen.
Om problemet kvarstår ska du kontakta din internetleverantör.
Fel för trådlös nätverksanslutning
Om en vald trådlös router inte hittas ska du gå till Öppna nätverksinställningar och välja rätt router.
Det går inte att ansluta till en trådlös router
1. Kontrollera om routern är på. Om den är på ska du stänga av den och sätta på den igen.
2. Ange rätt lösenord vid behov.
IP-autoinställningen misslyckades
1. Utför följande eller konfigurera dina IP-inst. manuellt.
2. Kontrollera att DHCP-server är aktiverat på routern. Koppla sedan bort routern och anslut den igen.
3. Ange rätt lösenord vid behov.
Det gick inte att ansluta till nätverket
1. Kontrollera alla IP-inst..
2. Ange rätt lösenord vid behov.
Ansluten till ett lokalt nätverk, men inte till internet
1. Se till att nätverkskabeln för internet är ansluten till routerns externa LAN-port.
2. Kontrollera DNS-värdena i IP-inst..
Nätverksinstallationen är klar, men det går inte att ansluta till internet
Om problemet kvarstår ska du kontakta din internetleverantör.
Ansluta videoenheter
Upprätta en korrekt videoanslutning mellan tv:n och den andra externa enheten.
Ansluta med en HDMI-kabel
Ansluta med en komponentkabel (endast modeller med COMPONENT IN/AV
IN)
Anslut komponentkabeln till komponentingångsanslutningarna på tv:n och
komponentutgångsanslutningarna på enheten med hjälp av komponent- och AV-adaptrarna såsom visas
på bilden nedan. Se till att koppla anslutare med samma färg till varandra. (blå till blå, gul till gul)
COMPONENT IN / AV IN
"" Om du vill använda komponentutrustning ska du ansluta både en komponentkabel (blå) och en AV-kabel (gul).
Ansluta med en kompositkabel (endast modeller med COMPONENT IN/AV INport)
Anslut video- och ljudkablar till de medföljande adaptrarna efter att du har konsulterat följande figur och
anslut sedan adaptrarna mellan COMPONENT/AV IN-porten på tv:n och OUT-porten på en extern enhet.
När du ansluter kablarna ska du se till att du matchar färgerna mellan kablarna och portarna.
"" Om du vill använda AV (komposit)-utrustning ska du ta bort komponentadaptern.
Ingångs- och utgångsanslutningar för ljud
Upprätta en korrekt ljudanslutning mellan tv:n och en extern enhet.
Ansluta med en HDMI (ARC)-kabel
Ansluta med en digitalljudkabel (optisk)
Ansluta genom ett trådlöst nätverk
Du kan ansluta tv:n till en trådlös ljudenhet från Samsung genom det trådlösa nätverket. För detta
måste båda enheterna vara anslutna till samma nätverk. Mer information finns i Hanteraren för trådlösa
högtalare (
Inställn. Ljud Expertinställningar Hanteraren för trådlösa högtalare).
Ansluta Bluetooth-enheter
Du kan ansluta tv:n eller ljudenheter via Bluetooth-kommunikation. Mer information finns i
Anslutningsguide (
Källa Anslutningsguide).
"" Den här funktionen kanske inte stöds beroende på modell och geografisk region.
Ansluta en dator
Använd tv:n som en datorskärm eller anslut tv:n till en dator via nätverket och få åtkomst till innehållet på datorn.
Ansluta via HDMI-porten – Skärmdelning
"" När du ansluter datorn ställer du in porten på PC. Mer information om portinställningarna finns i ”Redigera
externa enheter”.
Ansluta via Smart visning-appen – Innehållsdelning
Om tv:n är ansluten via Smart View-programmet till datorn kan du enkelt spela upp innehåll som foton,
videoklipp och ljud via tv:n. Mer information finns i Anslutningsguide (
Källa Anslutningsguide).
Ansluta en mobil enhet
Visa en mobil enhets skärm genom att ansluta den mobila enheten till tv:n eller nätverket.
Använda Smart visning (Skärmspegling) eller innehållsdelning
Du kan spela upp medieinnehåll som finns sparat på en mobil enhet på tv-skärmen genom att ansluta
med speglingsfunktionen och innehållsdelning.
1. Starta funktionen Smart visning (Skärmspegling) på den mobila enheten. Den mobila enheten söker
efter tillgängliga enheter att ansluta till.
2. Välj tv:n i listan. Då ansluts tv:n till den mobila enheten.
"" Om tv-systemet inte söks igenom från din mobila enhet ska du stänga av tv:n och den mobila enheten och
sedan slå på dem och försöka igen.
"" Om det finns flera tv-apparater i nätverket kan du enkelt välja ett av de olika tv-namnen i
Nätverk Enhetsnamn.
Inställn.
Ansluta mobila enheter utan en trådlös router (Wi-Fi Direct)
Inställn.
Nätverk
Expertinställningar
Wi-Fi Direct Försök nu
Ansluta en mobil enhet via Smart View-app
När du installerar appen Smart View-app från Google Play Store, Samsung Apps eller App Store, kan
du spela upp den mobila enhetens multimedieinnehåll på tv:n eller styra tv:n med hjälp av den mobila
enheten.
"" För att använda Smart View-funktionen måste den mobila enheten ha stöd för en skärmspeglingsfunktion,
t.ex. AllShare Cast eller Smart View. Kontrollera om din mobila enhet stödjer speglingsfunktionen genom att
gå till hemsidan för tillverkaren av den mobila enheten.
Växla mellan externa enheter som är anslutna till tv:n
Titta på tv och på innehållet på en extern enhet genom att växla.
Ändra ingångssignal
Källa
Om du väljer någon av de anslutna externa enheterna från skärmen kan du se den valda enhetens skärm.
Tryck på knappen SOURCE på standardfjärrkontrollen.
"" När du slår på enheter (Blu-ray-spelare, spelkonsoler etc.) som är anslutna till tv:n och som fungerar med
universalfjärrkontrollen via en HDMI-kabel, visas ett popup-meddelande som endera ger dig möjligheten
att växla till enhetens utgång eller ger dig möjligheten att konfigurera universalfjärrkontrollen för enheten
automatiskt. Observera att den här funktionen kanske inte stöds beroende på typ av enhet. För smidig
automatisk konfiguration av universalfjärrkontrollen ska du placera Samsung Smart Remote nära tv:n och
riktad mot tv:n.
"" När en USB-enhet ansluts till USB-porten visas ett popup-meddelande som ger dig möjligheten att växla
snabbt till listan med medieinnehåll på enheten.
Redigera externa enheter
Källa
Du kan ändra portnamnet för en ansluten extern enhet eller lägga till det på din Första skärm.
1. Flytta fokus till en ansluten extern enhet.
2. Tryck på uppåtriktningsknappen. Då kan följande funktioner användas. (Observera att tillgängliga
funktioner kan skilja sig efter porttyp.)
●●
Redig.: Kan ändra portnamnet på en extern enhet till faktisk användning för enkel identifiering.
●●
Lägg till på Startsidan: Kan lägga till en extern enhets port på din Första skärm för snabb växling.
Använda fler funktioner
Du kan använda följande funktioner på Källa-skärmen.
●●
Guide för enhetsanslutning (Anslutningsguide)
●●
Registrering av externa enheter i Samsung Smart Remote (Universal Remote Setup)
""
Den här funktionen kanske inte stöds beroende på modell och geografisk region.
Anslutningsanmärkningar!
När du ansluter till en extern enhet ska du tänka på följande:
"" Antalet anslutningar och deras namn och placering kan variera mellan olika modeller.
"" Läs den externa enhetens bruksanvisning när du ansluter den till TV:n. Antalet externa anslutningar och deras
namn och placering kan variera beroende på tillverkare.
Anslutningsinformation för HDMI
●●
Följande typer av HDMI-kablar rekommenderas:
––
Höghastighets-HDMI-kabel
––
Höghastighets-HDMI-kabel med Ethernet
●●
Använd en HDMI-kabel med en diameter på 17mm eller mindre.
●●
Om du använder en icke-godkänd HDMI-kabel kan det resultera i att skärmen blir tom eller att ett
anslutningsfel uppstår.
●●
Vissa HDMI-kablar och enheter kanske inte är kompatibla med tv:n på grund av olika HDMIspecifikationer.
●●
Denna tv stöder inte HDMI Ethernet-kanalfunktionen. Ethernet är ett LAN-nätverk (Local Area
Network) byggt med koaxialkablar som har standardiserats av IEEE.
●●
Försök med en kabel som är kortare än 3 m för att få bästa möjliga UHD-visningskvalitet.
●●
Många datorgrafikadaptrar har inte HDMI-portar, men har DVI-portar i stället. Om datorn inte har
stöd för HDMI-videoutgång ska du ansluta datorn med HDMI DVI-kabeln.
Anslutningsinformation för ljudenheter
●●
För bättre ljudkvalitet är det lämpligt att använda en AV-mottagare.
●●
Tv-högtalarna slås inte av automatiskt när en enhet ansluts med optisk kabel. Om du vill slå av tv:ns
högtalare ska du ställa in Välj högtalare (
Inställn. Ljud Välj högtalare) på Ljudutgång/
optisk.
●●
Ett ovanligt ljud som kommer från ljudenheten medan du använder den kan vara ett tecken på
problem med själva ljudenheten. Om detta sker ska du be om hjälp från ljudenhetens tillverkare.
Anslutningsinformation för datorer
●●
Så länge som fildelning är aktiverat kan obehörig åtkomst förekomma. När du inte behöver komma
åt data ska du inaktivera fildelning,
●●
Din dator och Smart TV måste vara anslutna till varandra på samma nätverk.
●●
När du delar innehåll med andra nätverksbaserade enheter, till exempel i ett IP-lagringssystem
(Internet Protocol), är det inte säkert att delning stöds. Detta beror på nätverkets konfiguration,
kvalitet och funktioner, till exempel om nätverket har en ansluten NAS-enhet (Network-Attached
Storage, enhet för nätverkslagring).
Anslutningsinformation för mobila enheter
●●
Om du vill använda skärmspeglingsfunktionen måste den mobila enheten ha stöd för en
speglingsfunktion som AllShare Cast eller Skärmspegling. Kontrollera om din mobila enhet stödjer
speglingsfunktionen genom att gå till hemsidan för tillverkaren av den mobila enheten.
●●
Om du vill använda Wi-Fi Direct måste den mobila enheten ha stöd för Wi-Fi Direct-funktionen.
Kontrollera om din mobila enhet har stöd för Wi-Fi Direct.
●●
Den mobila enheten och din Smart TV måste anslutas till varandra på samma nätverk.
●●
Videon eller ljudet kan stoppas ibland beroende på nätverksförhållandena.
●●
När du delar innehåll med andra nätverksbaserade enheter, till exempel i ett IP-lagringssystem
(Internet Protocol), är det inte säkert att delning stöds. Detta beror på nätverkets konfiguration,
kvalitet och funktioner, till exempel om nätverket har en ansluten NAS-enhet (Network-Attached
Storage, enhet för nätverkslagring).
Om Samsung Smart Remote (Interagera med rösten-versionen)
Den här funktionen kanske inte stöds beroende på modell och geografisk region. Den här funktionen är tillgänglig
för fjärrkontrollen med en mikrofon.
Riktningsknappar (upp/ned/vänster/höger)
Välj
Knapp
(Röstigenkänning)
123 (Knappsats)
extra)
/ EXTRA (färg/
Beskrivning
Kör Interagera med rösten. Tryck på knappen, säg ett röstkommando och släpp
sedan upp knappen för att köra Interagera med rösten. När den trycks ned en gång
visas guiden för Interagera med rösten.
När den trycks ned visas en sifferremsa på skärmen.
Välj siffror och välj sedan Klart för att ange ett numeriskt värde. Används för att
byta kanal, ange en PIN-kod, ange ett postnummer etc. Om Färgknapp visas med
en sifferremsa på skärmen ska du välja Färgknapp och sedan välja en specifik färg
med riktningsknapparna (upp/ner/vänster/höger). Använd detta för att få åtkomst
till ytterligare alternativ som är specifika för den funktion som används.
Använd de färgade knapparna för att få åtkomst till ytterligare alternativ som är
specifika för den funktion som används. Tryck medan du tittar på innehåll för att
visa extra information från innehållsleverantören.
Riktningsknappar (upp/
ned/vänster/höger)
Flyttar fokus och ändrar värdena som visas på TV:ns meny.
Välj
Väljer eller kör ett fokuserat objekt. Om du trycker på den medan du tittar på ett
visst innehåll visas detaljerad programinformation.
(Tillbaka)
Tryck för att återgå till föregående meny. Om du håller den nedtryckt i en sekund
avslutas den funktion som körs. Om du trycker på den medan du tittar på ett
program visas föregående kanal.
(Smart Hub)
Tryck för att gå tillbaka till Första skärm.
(Spela/pausa)
Om den trycks ned visas uppspelningskontrollerna. Med de här kontrollerna kan du
styra det medieinnehåll som spelas upp.
VOL (Volym)
Flytta knappen uppåt eller nedåt för att ändra volym. Tryck på knappen för att tysta
ljudet. Håll nedtryckt i 1 sekund eller mer för att visa Hjälpmedelsgenvägar.
CH (Kanal)
Flytta knappen uppåt eller nedåt för att ändra kanal. Tryck på knappen om du
vill visa Guide-skärmen. Om du håller den nedtryckt i en sekund eller mer visas
Kanallista-skärmen.
"" Den här funktionen kanske inte stöds beroende på modell och geografisk region. Den här funktionen är
tillgänglig för fjärrkontrollen med en mikrofon.
"" Bilden, knapparna och funktionerna på Samsung Smart Remote kan skilja sig beroende på modell.
"" Använd Samsung Smart Remote på ett avstånd som är kortare än 6 m. Användningsavståndet kan variera
beroende på den trådlösa miljöns förhållanden.
"" För att använda Samsung Smart Remote via den externa enheten måste du konfigurera inställningarna.
Om Samsung Smart Remote
Den här funktionen kanske varierar på modell och geografisk region.
Riktningsknappar (upp/ned/vänster/höger)
Välj
Knapp
123 (Knappsats)
extra)
/ EXTRA (färg/
Beskrivning
När den trycks ned visas en sifferremsa på skärmen.
Välj siffror och välj sedan Klart för att ange ett numeriskt värde. Används för att
byta kanal, ange en PIN-kod, ange ett postnummer etc. Om Färgknapp visas med
en sifferremsa på skärmen ska du välja Färgknapp och sedan välja en specifik färg
med riktningsknapparna (upp/ner/vänster/höger). Använd detta för att få åtkomst
till ytterligare alternativ som är specifika för den funktion som används.
Använd de färgade knapparna för att få åtkomst till ytterligare alternativ som är
specifika för den funktion som används. Tryck medan du tittar på innehåll för att
visa extra information från innehållsleverantören.
Riktningsknappar (upp/
ned/vänster/höger)
Flyttar fokus och ändrar värdena som visas på TV:ns meny.
Välj
Väljer eller kör ett fokuserat objekt. Om du trycker på den medan du tittar på ett
visst innehåll visas detaljerad programinformation.
(Tillbaka)
Tryck för att återgå till föregående meny. Om du håller den nedtryckt i en sekund
avslutas den funktion som körs. Om du trycker på den medan du tittar på ett
program visas föregående kanal.
(Smart Hub)
Tryck för att gå tillbaka till Första skärm.
(Spela/pausa)
Om den trycks ned visas uppspelningskontrollerna. Med de här kontrollerna kan du
styra det medieinnehåll som spelas upp.
VOL (Volym)
Flytta knappen uppåt eller nedåt för att ändra volym. Tryck på knappen för att tysta
ljudet. Håll nedtryckt i 1 sekund eller mer för att visa Hjälpmedelsgenvägar.
CH (Kanal)
Flytta knappen uppåt eller nedåt för att ändra kanal. Tryck på knappen om du
vill visa Guide-skärmen. Om du håller den nedtryckt i en sekund eller mer visas
Kanallista-skärmen.
"" Den här funktionen kanske varierar på modell och geografisk region.
"" Bilden, knapparna och funktionerna på Samsung Smart Remote kan skilja sig beroende på modell.
"" Använd Samsung Smart Remote på ett avstånd som är kortare än 6 m. Användningsavståndet kan variera
beroende på den trådlösa miljöns förhållanden.
Ansluta till Samsung Smart Remote
Para ihop tv:n med Samsung Smart Remote.
"" Den här funktionen kanske inte stöds beroende på modell och geografisk region.
När du slår på tv:n för första gången paras Samsung Smart Remote ihop med tv:n automatiskt. Om
Samsung Smart Remote inte paras ihop med tv:n automatiskt ska du rikta den mot fjärrkontrollsensorn
på tv:n och sedan trycka ned knapparna och
samtidigt på Samsung Smart Remote i 3 sekunder eller
längre.
Styra externa enheter med Samsung Smart Remote – Använda
universalfjärrkontrollen
Styr tv:n och de anslutna externa enheterna tillsammans med Samsung Smart Remote.
Källa
Universal Remote Setup
Du kan styra externa enheter som är anslutna till tv:n med hjälp av fjärrkontrollen. I så fall ska du
registrera externa enheter genom att följa anvisningarna på skärmen.
"" Den här funktionen kanske inte stöds beroende på modell och geografisk region.
"" Du kan även använda Anynet+ (HDMI-CEC)-funktionen för att styra externa Samsung-enheter med tv:ns
fjärrkontroll utan ytterligare inställningar.
"" Vissa externa enheter som är anslutna till tv:n stöder eventuellt inte universalfjärrkontrollsfunktionen.
"" Placera inga hinder framför en extern enhet. Det kan orsaka att signaler från fjärrkontrollen inte sänds som de
ska.
"" Tv:n memorerar både den externa enheten och dess anslutningsport (HDMI 1, HDMI 2 o.s.v.).
Styra tv:n med ett tangentbord eller en handkontroll
Om du ansluter ett tangentbord eller en handkontroll blir det enklare att styra tv:n.
Ansluta ett USB-tangentbord
Sätt i tangentbordskabeln i USB-porten.
Ansluta ett Bluetooth-tangentbord och en Bluetooth-handkontroll
Inställn.
System
Ingångsenhetshanterare
Lägg till Bluetooth-tangentbord och handkontroll
Försök nu
"" Om ditt tangentbord inte identifierades ska du placera tangentbordet nära tv:n och därefter välja Uppdatera.
Tv:n söker efter tillgängliga enheter igen.
Använda tangentbordet
Knapp
Fjärrkontrollens funktioner
Pilknappar
Flyttar fokus
Fönster-knapp
Visar tv-inställningarna
Enter-knapp
Väljer eller kör ett fokuserat objekt
ESC-knappen
Återgår till föregående skärm.
Tangenten F1/F2/F3/F4
Färgknapp -
F5-knappen
Startar Första skärm
F6-knappen
Visar källskärmen
F7-knappen
Startar Kanallista
F8-knappen
Stänger av ljudet
F9/F10-knappen
Justerar volymen
F11/F12-knappen
Byter kanal
/
/
/
Ställa in tangentbordet
I
Inställn.
System
Ingångsenhetshanterare kan följande funktioner ställas in. Försök nu
●●
Tangentbordsspråk Försök nu
●●
Tangentbordstyp Försök nu
●●
Genväg för inmatningsspråk Försök nu
Ange text med QWERTY-knappsatsen på skärmen
Använd QWERTY-tangentbordet för att ange text på tv:n.
Använda fler funktioner
Välj
på QWERTY-tangentbordsskärmen. Följande alternativ finns:
●●
Rekommenderad text
●●
Återställ rekommenderade textdata
●●
Förutsäg nästa tecken (när riktningsknappar används)
●●
Språk
""
Den här funktionen kanske inte stöds beroende på land.
Smart Hub
Visa en beskrivning av de grundläggande funktionerna för Smart Hub.
Källa
Källa
"" Bilden som visas kan variera efter specifik modell och område.
När du har tryckt på knappen
Hub.
på fjärrkontrollen kan du surfa på webben och hämta program med Smart
"" Vissa Smart Hub-tjänster är betaltjänster. Om du vill använda betaltjänster måste du ha ett konto hos
tjänstleverantören eller ett Samsung-konto. Mer information finns i ”Använda ett Samsung-konto”.
"" Om du vill använda den här funktionen måste tv:n vara ansluten till internet.
"" Vissa Smart Hub-funktioner är eventuellt inte tillgängliga beroende på tjänstleverantör, språk eller region.
"" Avbrott i Smart Hub-tjänsten kan orsakas av avbrott i din internettjänst.
"" Du kan visa hela texten i Villkor och policy genom att gå till
Inställn.
Om du vill sluta använda Smart Hub kan du säga upp avtalet. Försök nu
Support
Villkor och policy.
Visa startskärmen
På startskärmen kan du enkelt köra de program som har använts tidigare eller ofta. Apparna kan även
flyttas eller tas bort på skärmen.
När du trycker på knappen
på fjärrkontrollen kan du använda följande funktioner och egenskaper.
Inställn.
●●
När fokus flyttas till Inställn. visas en snabbinställning längst upp i menyn. Du kan snabbt ställa in
ofta använda funktioner.
––
Bildläge
Du kan välja bildläge som ger den bästa bildupplevelsen.
––
Välj högtalare
Du kan välja vilka högtalare tv:n använder för ljudutmatning.
––
Ljudläge
Du kan välja ett ljudläge för att optimera din lyssnarupplevelse.
––
Ljudspråk
Du kan välja ett ljudspråk.
––
Undertext
Slår på eller av undertexten.
––
BIB
Du kan titta på en tv-sändning i ett bild-i-bild-fönster (BIB).
––
Nätverk
Du kan visa aktuellt nätverk och internetstatus.
––
Mer …
Visar tv-inställningarna.
Källa
●●
Du kan välja en extern enhet som är ansluten till tv:n.
""
●●
Mer information om att ansluta externa enheter finns i ”Växla mellan externa enheter som är anslutna till
tv:n”.
Sök
Du kan söka i program och spel i Smart Hub-tjänsterna.
Ta bort ett program på startskärmen
Om du vill ta bort ett program på startskärmen flyttar du fokus till det program du vill ta bort, trycker på
nedåtriktningsknappen och väljer sedan Ta bort.
Flytta ett program på startskärmen
Om du vill flytta ett program på startskärmen flyttar du fokus till det program du vill flytta, trycker på
nedåtriktningsknappen och väljer sedan Flytta.
Starta Smart Hub automatiskt
Inställn.
System
Expertinställningar
Autokör Smart Hub Försök nu
När du ställer in Autokör Smart Hub på På kan du visa startskärmen automatiskt.
Köra det senast använda programmet automatiskt
Inställn.
System
Expertinställningar
Autokör senaste app
Om Autokör senaste app är inställt på På körs det senast använda programmet automatiskt när du slår på
tv:n.
Testa Smart Hub-anslutningar
Inställn.
Support
Självdiagnos
Starta Smart Hub Anslutningstest Försök nu
Återställa Smart Hub
Inställn.
Support
Självdiagnos
Återställ Smart Hub Försök nu
Använda ett Samsung-konto
Skapa och hantera ditt eget Samsung-konto.
Inställn.
System
Samsung-konto Försök nu
Skapa ett Samsung-konto
Inställn.
System
Samsung-konto
Skapa konto
Vissa Smart Hub-tjänster är betaltjänster. Om du vill använda en betaltjänst måste du ha ett konto hos
tjänstleverantören eller ett Samsung-konto.
"" Du kan även skapa ett Samsung-konto på http://content.samsung.com. När du har ett konto kan du använda
samma id på både tv:n och Samsungs webbplats.
"" Om du vill läsa villkoren väljer du Visa Detaljer.
"" Om du vill att ditt konto ska vara skyddat väljer du Profilbildsval och lösenordsinmatning (Hög säkerhet) i
fältet nedanför lösenordsfältet.
"" Om du vill att tv:n ska logga in dig på ditt konto automatiskt när du slår på tv:n markerar du Logga in
automatiskt.
Skapa ett Samsung-konto med hjälp av ett Facebook-konto
Inställn.
System
Samsung-konto
Skapa med Facebook
Logga in på ett Samsung-konto
Inställn.
System
Samsung-konto
Logga in
"" Om du vill ändra på inloggningsmetoden ska du se ”Ändra och lägga till information i ett Samsung-konto”.
Ändra och lägga till information i ett Samsung-konto
Inställn.
System
Samsung-konto
Redigera profil
"" Om du vill ändra kontoinformationen måste du vara inloggad på ditt Samsung-konto.
Hantera betalningsinformation som finns sparad på tv:n
Inställn.
System
Samsung-konto
Betalningsinformation
"" Om du vill hantera betalningsinformationen måste du vara inloggad på ditt Samsung-konto.
Ta bort ett Samsung-konto från tv:n
Inställn.
System
Samsung-konto
Ta bort kontot
"" Om du vill ta bort kontoinformationen måste du vara inloggad på ditt Samsung-konto.
Använda tjänsten GAMES
Spela spel som tillhandahålls med Smart Hub.
GAMES
GAMES
Mina spel
Aktuellt
Alla spel
Kontroll
Populära
"" Bilden som visas kan variera efter specifik modell och område.
Du kan installera eller köra spel. De installerade spelen finns i Mina spel.
"" Om du vill använda den här funktionen måste tv:n vara ansluten till internet.
"" Den här funktionen kanske inte stöds beroende på modell och geografisk region.
Installera och köra ett spel
Installera spel
1. Flytta till önskat spel som ska installeras och tryck sedan på knappen Välj. Skärmen med detaljerad
information visas.
2. Välj Installera. Om installationen är slutförd kan du köra det direkt.
"" Du kan visa installerade spel på skärmen Mina spel.
"" För information om spelkontroller som är kompatibla med det hämtade spelet ska du välja GAMES
Kontroll.
"" När TV:ns internminne inte är tillräckligt kan du installera ett spel på en USB-enhet.
"" Du kan spela ett spel installerat på en USB-enhet endast när USB-enheten är ansluten till TV:n. Om USBenheten kopplas bort medan du spelar ett spel avslutas spelet.
"" Du kan inte spela spelet som har installerats på USB-enheten på en dator eller en annan TV.
Köra ett installerat spel
Om du vill köra ett spel väljer du GAMES
Mina spel.
Hantera köpta eller installerade spel
På skärmen Mina spel flyttar du fokus till önskat spel och håller sedan knappen Välj nedtryckt. Välj även
Mina spel Alternativ för att hantera installerade spel.
Lägga till på startskärmen
1. Välj Mina spel
Alternativ
Lägg till på Startsidan.
2. Välj ett spel som du vill lägga till på startskärmen. Det valda spelet läggs till på startskärmen.
Ta bort ett spel
1. Välj Mina spel
Alternativ
Ta bort.
2. Välj ett spel som du vill ta bort.
3. Välj Ta bort. Det valda spelet tas då bort.
"" Du kan även ta bort spel på startskärmen via popup-menyn.
Uppdatera ett spel
1. Välj Mina spel
Alternativ
Uppdat.
2. Välj ett spel som du vill uppdatera.
3. Tryck på knappen Välj för att uppdatera spelet.
"" Det kan endast väljas när det finns spel att uppdatera.
Låsa och låsa upp ett spel
1. Välj Mina spel
Alternativ
Låst/Upplåst. Kryssrutorna visas för individuella spel.
2. Välj ett spel som du vill låsa eller låsa upp. Om du vill låsa ett spel ska du markera det. Om du vill
låsa upp spelet ska du avmarkera det.
3. Välj Klart för att låsa eller låsa upp spelet.
Uppdatera spel automatiskt
De installerade spelen kan uppdateras automatiskt. Om du inte vill uppdatera dem automatiskt ska du
ställa in Mina spel Alternativ Automatisk uppdatering på Av.
"" Automatisk uppdatering är endast aktiverad när tv:n är ansluten till internet.
Betygsätta spel
Du kan betygsätta varje spel på skärmen med detaljerad information.
"" Den här funktionen är endast tillgänglig när spelet endast finns installerat på tv:n.
Använda tjänsten APPS
Hämta och kör olika appar från Smart Hub.
APPS
APPS
Mina appar
Nyheter
Populärast
Video
Livet Plus
Underhållning
"" Bilden som visas kan variera efter specifik modell och område.
Du kan ta del av en mängd olika innehåll som nyheter, sport, väder och spel genom att installera
motsvarande program på tv:n.
"" Om du vill använda den här funktionen måste tv:n vara ansluten till internet.
"" När Smart Hub startas för första gången installeras standardprogrammen automatiskt. Standardprogrammen
kan variera beroende på region.
Installera och köra ett program
Installera ett program
1. Flytta till önskad app som ska installeras och tryck sedan på knappen Välj. Skärmen med detaljerad
information visas.
2. Välj Installera. Om installationen är slutförd kan du köra det direkt.
"" Du kan visa installerade program på skärmen Mina appar.
"" När TV:ns internminne inte är tillräckligt kan du installera ett program på en USB-enhet.
"" Du kan använda ett program installerat på en USB-enhet endast när USB-enheten är ansluten till tv:n. Om
USB-enheten kopplas bort medan du kör ett program, avslutas det.
"" Du kan inte köra programmet som har installerats på USB-enheten på en dator eller en annan tv.
Köra ett program
Du kan köra valt program på skärmen Mina appar. Ikonerna nedan visas i de valda programmen och anger
följande:
●●
: Programmet är installerat på en USB-enhet.
●●
: Programmet har ett lösenord.
●●
: Programmet är installerat.
●●
: Programmet måste uppdateras.
●●
: Programmet stöder Smart visning.
Hantera köpta eller installerade program
På skärmen Mina appar flyttar du fokus till önskad app och håller sedan knappen Välj nedtryckt. Välj Mina
appar Alternativ för att hantera installerade appar.
Lägga till på startskärmen
1. Välj Mina appar
Alternativ
Lägg till på Startsidan.
2. Välj ett program som du vill lägga till. Det valda programmet läggs till på startskärmen.
Flytta program
1. Välj Mina appar
Alternativ
Flytta.
2. Välj ett program som du vill flytta.
3. Flytta programmet till önskad plats.
4. Tryck på knappen Välj.
5. Välj Klart. Flytten är då klar.
"" Den här funktionen är inte tillgänglig på vissa modeller i specifika geografiska områden.
Ta bort ett program
1. Välj Mina appar
Alternativ
Ta bort.
2. Välj ett program som du vill ta bort.
3. Välj Ta bort. Det valda programmet tas då bort.
"" Se till att relaterad programdata också tas bort när du tar bort ett program.
Uppdatera program
1. Välj Mina appar
Alternativ
Uppdat..
2. Välj ett program som du vill uppdatera.
3. Tryck på knappen Välj. Då uppdateras programmet.
"" Den här funktionen är bara tillgänglig när Mina appar innehåller ett program som behöver uppdateras.
Låsa och låsa upp program
1. Välj Mina appar
Alternativ
Låst/Upplåst.
2. Välj ett program som du vill låsa eller låsa upp.
3. Välj Klart. Då kommer det valda programmet att låsas eller låsas upp.
Uppdatera program automatiskt
De installerade apparna kan uppdateras automatiskt. Om du inte vill uppdatera dem automatiskt ska du
ställa in Mina appar Alternativ Automatisk uppdatering på Av.
Betygsätta program
Du kan betygsätta varje app på skärmen med detaljerad information.
Använda andra programegenskaper och -funktioner
Inställn.
Mottagning
Expertinställningar
Kanalbundna program Försök nu
Via ett program som hanterar sändningskanaler kan du ta emot programinformation och använda
motsvarande tjänster.
"" Den här funktionen är endast tillgänglig om ett program som stöder Kanalbundna program installeras på tv:n.
"" Bland kanalerna som tas emot via antennen, är den här funktionen endast tillgänglig i kanalerna som stöder
Kanalbundna program.
"" Den här funktionen kanske inte stöds beroende på land.
Använda e-Manual
Läs bruksanvisningen som finns inbäddad i tv:n.
Starta e-Manual
Inställn.
Support
Öppna e-Manual
Du kan använda den e-Manual som finns inbäddad och som innehåller information om tv:ns
nyckelfunktioner.
"" Du kan även hämta en kopia av e-Manual på Samsungs webbsida.
"" Ord i blått (t.ex. Bildläge) indikerar ett menyobjekt.
Använda knapparna i e-Manual
●●
●●
(Sök)
(Index)
●●
(Öppnad sida)
●●
(Försök nu): Gör att du kan komma åt motsvarande menyalternativ och prova funktionen direkt.
●●
(Koppla): Gör att du kan komma åt motsvarande referenssida.
"" e-Manual kan inte öppnas från vissa menyskärmar.
Använda Web Browser
Surfa på internet på tv:n.
WEB BROWSER
"" Om du väljer
WEB BROWSER kan du se nyligen besökta webbplatser eller aktuella rekommendationer.
Genom att välja önskad webbplats kan du få åtkomst till den direkt.
"" Det är också enklare att använda WEB BROWSER för att ansluta ett tangentbord och en mus.
"" Du kan bläddra på webbsidan med de fyra riktningsknapparna.
"" Webbsidan kan skilja sig åt jämfört med den på en dator.
Spela upp bilder/video/musik Försök nu
Spela upp medieinnehåll som finns lagrat på tv:n, en USB-enhet, smarttelefon, kamera, dator o.s.v.
Källa
Samsung USB
Samsung USB
Filtrera på : Alla
Sortera efter : Titel
Alternativ
"" Bilden som visas kan variera efter specifik modell och område.
Du kan spela upp medieinnehåll som har sparats på lagringsenheter, t.ex. USB-enheter, mobila enheter
och kameror, på tv:n.
"" Du kan inte spela upp medieinnehåll om innehållet eller lagringsenheten inte stöds av tv:n. Mer information
finns i ”Läs innan du spelar upp bild-, video- eller musikfiler”.
"" Säkerhetskopiera viktiga filer innan en USB-enhet ansluts. Samsung ansvarar inte för skadade eller förlorade
filer.
"" Information om att ansluta tv:n till en mobil enhet finns i ”Ansluta en mobil enhet”.
Spela upp medieinnehåll
Spela upp multimedieinnehåll som finns sparat på en dator eller mobil enhet
1. Välj en enhet med medieinnehåll i
Källa. Då visas lisan över medieinnehåll i enheten.
2. Välj ett medieinnehållsobjekt i listan. Då spelas innehållet upp.
"" Mer information om knappar finns i ”Knappar och funktioner som är tillgängliga vid uppspelning av
multimedieinnehåll”.
"" Innehållet spelas eventuellt inte upp beroende på kodningsmetod eller filformat. Dessutom kan flera
funktioner vara begränsade.
"" Innehållet kanske inte spelas upp utan problem på grund av problem med nätverkskommunikationen. I så fall
ska du använda en USB-enhet.
"" När enheten är ansluten till en USB-port visas ett meddelande. Om du väljer Bläddra visas listan över
medieinnehåll på enheten.
Spela upp medieinnehåll som finns sparat på en USB-enhet
När du ansluter en USB-enhet till tv:n visas ett anslutningsmeddelande på skärmen. Välj Bläddra. Tv:n
visar en miniatyrlista över det medieinnehåll som finns sparat på USB-enheten och sedan väljer du det
medieinnehåll i listan som ska spelas upp. Medieinnehållet spelas då upp.
"" Om du vill sluta spela upp medieinnehåll ska du trycka på knappen
.
Funktioner på medieinnehållslistskärmen
Du kan använda följande funktioner listan med medieinnehåll på skärmen i en lagringsenhet.
●●
Filtrera på
Filtrerar medieinnehållet så att den typ av media du vill se visas.
●●
Sortera efter
Sorterar innehållslistan. Sorteringssätten ändras beroende på vilken typ av innehåll du har valt.
●●
Alternativ
Tar bort eller spelar upp det valda medieinnehållet från medieinnehållslistan.
Använda Interagera med rösten
Öppna och kör vissa menyalternativ och -funktioner med hjälp av röstkommandon.
"" Den här funktionen kanske inte stöds beroende på modell och geografisk region. Den här funktionen är
tillgänglig för fjärrkontrollen med en mikrofon.
Inställn.
System
Expertinställningar
Interagera med rösten Försök nu
"" Skärmen Interagera med rösten kan skilja sig från bilden ovan beroende på modell.
"" När du kör Interagera med rösten visas bruksanvisningen för Interagera med rösten på skärmen. Denna guide
skiljer sig beroende på det språk som stöds för Interagera med rösten.
Installera Interagera med rösten
Slå på/stänga av rösten
Inställn.
System
Expertinställningar
Interagera med rösten
Röståterkoppling
Du kan bestämma om du vill sända ut svarsmeddelanden med röst mot dina röstkommandon.
Välja kön på den önskade rösten
Inställn.
System
Expertinställningar
Interagera med rösten
Röst, kön
Du kan välja kön på den önskade rösten för svarsröstmeddelanden.
Köra Interagera med rösten
Säg ett kommando medan knappen
röstkommandot.
är intryckt och släpp upp knappen . Då identifieras
"" Om kommandot inte identifieras ska du försöka igen med korrekt uttal.
En översikt över digitalsändningsinformation
Visa en översikt över varje digitalkanals programutbud.
Använda guiden
Direkt-TV
Guide Försök nu
Du kan se dagliga programtider för varje sändningskanal via tv:ns Guide, där du kan se
programinformation och titta på program eller schemalägga en inspelning.
I tv:ns Guide kan du endast se tv-programtiderna efter aktuell tid.
"" Guide visas även när du trycker på knappen CH medan du tittar på tv.
"" Informationen i tv:ns Guide är endast för digitala kanaler. Analoga kanaler stöds inte.
"" För att visa Guide måste du först ställa in tv-klockan (
Inställn.
System
Tid
Klocka).
När du har flyttat till önskat program håller du knappen Välj på fjärrkontrollen intryckt. Ett popup-fönster
med följande funktioner visas.
●●
Schemalagd visning
När du har valt Schemalägg visning kan du schemalägga en visning för ett schemalagt program.
●●
Schemalagd inspelning
När du har valt Schemalägg inspelning kan du schemalägga en inspelning för ett schemalagt
program.
●●
Detaljerad information
När du har valt Visa Detaljer kan du visa den detaljerade informationen för det valda programmet.
Informationen kan variera beroende på sändningssignalen. Om informationen inte tillhandahålls
med programmet visas ingenting.
●●
Visa inspelnings- & schemahanteraren
När du har valt Schemahanterare kan du se skärmen Inspelnings- och Schemahanterare.
●●
Inspelning
När du har valt Spela in kan du spela in programmet som sänds för tillfället.
""
Mer information om Schemalägg inspelning finns i ”Spela in program”.
Ändra sändningssignalen
Direkt-TV
Kanallista
När du har tryckt på höger riktningsknapp på fjärrkontrollen väljer du Antenn för att välja Antenn eller
Kabel.
"" Den här funktionen behövs inte om din tv är ansluten till en kabel- eller satellitbox.
Kontrollera den digitala kanalens signalinformation och signalstyrka
Inställn.
Support
Självdiagnos
Signalinformation
"" Om din tv är ansluten till en separat antenn kan du använda signalstyrkans information till att justera
antennen för att få bättre signalstyrka och förbättrad HD-kanalmottagning.
"" Den här funktionen är endast tillgänglig för digitala kanaler.
Spela in program
Spela in aktuella och kommande program med en USB-enhet i stället för en videospelare.
visas bredvid program och kanaler med en schemalagd inspelning.
"" Den här funktionen är endast tillgänglig på vissa modeller i specifika geografiska områden.
"" Läs alla säkerhetsföreskrifter innan du använder inspelningsfunktionen. Mer information finns i ”Innan du
använder inspelnings- och Timeshift-funktionerna”.
Spela in program
Använda alternativ på skärmen för guiden för direkt och schemalagd inspelning
Välj ett program som sänds just nu Guide och håll sedan knappen Välj intryckt. Du kan välja Spela in för
att börja spela in. Välj även ett schemalagt program och tryck sedan och håll knappen Välj intryckt. Du
kan välja Schemalägg inspelning för att schemalägga inspelningen.
Använda alternativ från programinformationsföntret för direkt och schemalagd
inspelning
Tryck på knappen Välj medan du tittar på ett program för att visa programinformationsfönstret. Om du
håller knappen Välj intryckt i programinformationsfönstret och sedan väljer Spela in kan du spela in
programmet. Använd höger eller vänster riktningsknapp för att välja ett schemalagt program. Håll sedan
knappen Välj nedtryckt. Genom att välja Timeshift kan du Schemalägg inspelning av programmet.
Använda schemalagd inspelning för att spela in på ett specifikt datum och en specifik tid
Direkt-TV
Schemahanterare eller Inspelningar
Schemalagd
Schemalägg inspelning
Hantera listan med schemalagda inspelningar
Direkt-TV
Schemahanterare eller Inspelningar
Schemalagd
Redig.
Schemalagd
Ta bort
Avbryta en schemalagd inspelning
Direkt-TV
Schemahanterare eller Inspelningar
Titta på inspelade program
Direkt-TV
Schemahanterare eller Inspelningar
Inspelat
Välj filen som innehåller inspelningen i listan. Filen spelas upp.
"" Den här funktionen är endast tillgänglig på vissa modeller i specifika geografiska områden.
"" Knapparna som visas är olika beroende på den fil som spelas upp. Mer information om knappar finns i ”Knappar
och funktioner som är tillgängliga vid inspelning av ett program eller Timeshift”.
"" Uppspelning av höjdpunkter är endast tillgängligt om du har sparat höjdpunkter i ett program som har spelats
in i Sportläge.
Ställa in Schemalägg visning
Konfigurera tv:n för att visa en specifik kanal eller ett specifikt program vid en specifik tid och ett specifikt datum.
visas bredvid program som har konfigurerats för en schemalagd visning.
"" För att ställa in en schemalagd visning måste du först ställa in tv-klockan (
Klocka).
Inställn.
System
Tid
Ställa in en schemalagd visning för en kanal
Ställa in en schemalagd visning för en digital kanal
●●
Guideskärmen
På skärmen Guide väljer du ett program som du vill visa och sedan håller du knappen Välj intryckt.
Välj Schemalägg visning i popup-menyn som visas.
●●
Programinformationsskärmen
Tryck på knappen Välj medan du tittar på tv. Då visas programinformationsfönstret. Välj ett
schemalagt program genom att använda höger eller vänster riktningsknappar och sedan hålla
knappen Välj nedtryckt. Du kan schemalägga att titta på programmet genom att välja Schemalägg
visning.
Ställa in en schemalagd visning för en analog kanal
Direkt-TV
Schemahanterare eller Inspelningar
Schemalagd
Schemalägg visning
Redigera en schemalagd visning
Direkt-TV
Schemahanterare eller Inspelningar
Schemalagd
"" Du kan ställa in sammanlagt högst 30 Schemalägg visning- och Schemalägg inspelning-poster.
Avbryta en schemalagd visning
Direkt-TV
Schemahanterare eller Inspelningar
Schemalagd
Ta bort
Använda Timeshift
Spela upp, pausa eller spola tillbaka direktsänd tv.
Du kan pausa och spola tillbaka direktsänd tv genom att använda Timeshift. Om du aktiverar den här
funktionen inaktiveras funktionen Mottagning. Försök nu
"" Om du vill använda Timeshift måste USB-enheten ha varit ansluten för inspelning.
"" Läs alla försiktighetsåtgärder innan du använder Timeshift-funktionen. Mer information finns i ”Innan du
använder inspelnings- och Timeshift-funktionerna”.
"" Den här funktionen är endast tillgänglig på vissa modeller i specifika geografiska områden.
Om du vill aktivera funktionen Timeshift medan du tittar på tv ska du hålla knappen Välj nedtryckt och
sedan välja
i programinformationsfönstret.
"" Mer information om knappar finns i ”Knappar och funktioner som är tillgängliga vid inspelning av ett program
eller Timeshift”.
Använda Kanallista
Byt kanal eller kolla in program på andra digitala kanaler.
Direkt-TV
Kanallista Försök nu
Med Kanallista kan du byta kanal eller kontrollera program på andra digitala kanaler medan du tittar på
tv. Tryck på knappen CH LIST på standardfjärrkontrollen.
Skärmen Alla innehåller följande ikoner:
●●
: En favoritkanal
●●
: En låst kanal
●●
: Kanal du tittar på
Om du trycker på höger riktningsknapp på skärmen Kanallista kan du använda följande funktioner:
●●
Alla
Visar de kanaler som har sökts efter automatiskt.
●●
Favoriter
Visar favoritlista 1 till 5.
●●
Kategori
Sorterar listan så att den endast innehåller kanaler med en vald genre. Kategori kan dock bara
användas för kanaler som innehåller genreinformation.
●●
Sortera
Sorterar listan efter kanal Nummer eller efter Namn.
""
●●
Det här alternativet är endast tillgängligt för digitala kanaler.
Antenn
Gör att du kan välja mellan Antenn, Kabel och Satellit.
""
Det här alternativet är endast tillgängligt på vissa modeller i vissa geografiska områden.
Redigera kanaler
Redigera de kanaler som finns lagrade på tv:n.
Direkt-TV
Kanallista
Höger riktningsknapp:
Redig.
Redigera kanal-skärmikonerna indikerar följande:
●●
: En favoritkanal
●●
: En låst kanal
Ta bort registrerade kanaler
Om du vill ta bort en kanal ska du markera den och sedan välja Ta bort. Om du vill ta bort alla kanaler
väljer du Markera alla och sedan Ta bort.
"" Den här funktionen är endast tillgänglig på vissa modeller i specifika geografiska områden.
Redigera registrerade kanaler
Du får tillgång till följande alternativ genom att välja Alla
●●
Lås eller Lås upp kanaler Försök nu
""
●●
Om du vill ställa in lösenordet ställer du in
Inställn.
Mottagning
Kanallås på På.
Byt namn på kanal
""
●●
Redig.:
Det här alternativet är endast tillgängligt på analoga kanaler.
Ändra nummer
""
Den här funktionen är endast tillgänglig på vissa modeller i specifika geografiska områden.
""
När ett kanalnummer har ändrats uppdateras inte kanalinformationen automatiskt.
Skapa en personlig favoritlista
Ange kanaler som du tittar på ofta som favoritkanaler.
Favoritkanaler markeras på skärmarna Redigera kanal och Alla med symbolen
Registrera kanaler som favoriter
Direkt-TV
Kanallista
1. Tryck på höger riktningsknapp på fjärrkontrollen.
2. Välj Favoriter.
3. Välj önskad lista bland de fem favoritlistorna.
4. Gå till Red. favoriter.
5. Välj en kanal som ska läggas till i favoritlistan
6. Välj
. Då registreras den valda kanalen i favoritlistan.
.
Endast visa och välja kanaler i favoritlistor
Direkt-TV
Kanallista
1. Tryck på höger riktningsknapp på fjärrkontrollen.
2. Välj Favoriter.
3. Välj önskad lista bland de fem favoritlistorna på skärmen. Då visas kanalerna i den valda
favoritlistan.
"" Kanalerna i listan kan endast visas om favoritlistan har registrerats.
Redigera en favoritlista
Redigera en favoritkanallista.
Direkt-TV
Kanallista
När du har tryckt på höger riktningsknapp på fjärrkontrollen väljer du Favoriter
Redig.. Då visas skärmen Red. favoriter.
Favoriter 1–Favoriter 5
Ta bort kanaler från en favoritlista
Välj kanaler i en favoritlista och välj sedan knappen
.
Sortera om en favoritlista
Markera kanalen och välj sedan Ändra ordning. Markeringen Ändra ordning visas. Tryck på pilknapparna
upp/ner för att ange den nya platsen för kanalerna. Tryck på knappen Välj för att ställa in en kanal på sin
nya plats.
Döpa om en favoritlista
Välj den favoritlista du vill döpa om och välj sedan Byt namn på favor.. Ange ett nytt namn med hjälp av
tangentbordet på skärmen och välj sedan Klart.
Göra sportprogram mer verklighetstrogna med Sportläge
Gör så att sporthändelser ser ut och låter mer realistiska och som om du vore där.
Inställn.
Bild
Särskilt Visningsläge
Sportläge Försök nu
Du kan använda tv:ns Sportläge för att få optimala bild- och ljudinställningar för sportevenemang
och göra så att det ser ut och låter som om du är där. Om en inspelningsenhet är ansluten till tv:n när
du använder Sportläge kan du dessutom visa höjdpunkter som är framplockade från det inspelade
sportevenemanget automatiskt eller manuellt.
"" Den här funktionen är endast tillgänglig på vissa modeller i specifika geografiska områden.
"" Om du aktiverar Sportläge ändrasBildläge till Stadion och Ljudläge till Stadion och vissa Bild- och Ljudmenyer inaktiveras.
Ta fram höjdpunkter automatiskt
Inställn.
Bild
Särskilt Visningsläge
Sportläge
Autohöjdpunkter Försök nu
Autohöjdpunkter är dock inte tillgängligt:
●●
När du växlar ingångssignal
●●
När Ljudbeskrivning är På
●●
När modeller med 2 tuners spelar in 2 kanaler samtidigt
●●
När du visar innehållet i MITT INNEHÅLL
●●
När funktionen Skärmspegling körs
●●
När du visar höjdpunkter från den aktuella fotbollsmatchen i UHD-upplösningen med hjälp av
funktionen Uppspelning av höjdpunkter
●●
Medan du tittar på analoga program
"" Den här funktionen är endast tillgänglig på vissa modeller i specifika geografiska områden.
"" Prestandan på Autohöjdpunkter beror på egenskaperna i den utsända signalen.
"" Vi rekommenderar att du endast använder Autohöjdpunkter när du tittar på en fotbollsmatch. Om du använder
den här funktionen för andra sportevenemang kan det eventuellt visa irrelevanta bildramar.
Se en match inspelad i sportläget
Du kan titta på en inspelad match på skärmen MITT INNEHÅLL.
"" Den här funktionen är endast tillgänglig på vissa modeller i specifika geografiska områden.
"" Mer information om funktionen finns i ”Knappar och funktioner som är tillgängliga vid användning av
sportläget.”.
"" Mer information om funktionen finns i ”Knappar och funktioner som är tillgängliga vid inspelning av ett
program eller Timeshift”.
"" Mer information finns i ”Titta på inspelade program”.
Stödfunktioner för tv-visning
Använd de funktioner som stöds från digitala eller analoga kanaler.
Skannar efter tillgängliga kanaler
Inställn.
Mottagning
Autoinställning Försök nu
"" Den här funktionen är endast tillgänglig på vissa modeller i specifika geografiska områden.
"" Om tv:n är ansluten till en kabelbox eller satellitmottagare behöver du inte göra det här.
"" DVB-T2-systemet är eventuellt inte tillgängligt i vissa geografiska områden.
Konfigurera avancerade sändningsinställningar
Inställn.
Mottagning
Expertinställningar Försök nu
Läsa digital text
Inställn.
Mottagning
Expertinställningar
Digital text Försök nu
Du kan använda den här funktionen när du tittar på en sändning som innehåller både text och
multimedieinnehåll.
"" Den här funktionen är endast tillgänglig i Storbritannien.
"" Multimedia and Hypermedia Information Coding Experts Group (MHEG) är en international standard för
datakrypteringssystem som används inom multimedia och hypermedia. Det här är på högre nivå än MPEGsystem som inkluderar datalänkade hypermedia, såsom stillbilder, teckentjänster, animeringar, grafik
och videofiler samt multimediedata. MHEG är en användarinteraktionsteknik och används inom olika fält
som inkluderar Video-On-Demand (VOD), Interactive TV (ITV), Electronic Commerce (EC), teleutbildning,
telekonferenser, digitala bibliotek och nätverksspel.
Välja sändningens ljudspråk
Inställn.
Mottagning
Expertinställningar
Ljudalternativ Försök nu
Det här är det språk du kommer att höra när du tittar på tv om språket inkluderas i sändningssignalen.
Ljudalternativ fungerar olika för analoga och digitala kanaler.
Välja språk
Inställn.
Mottagning
Expertinställningar
Ljudalternativ
Ljudspråk
"" Det tillgängliga språket kan variera beroende på sändningen.
Välja ljudformat
Inställn.
Mottagning
Expertinställningar
Ljudalternativ
Ljudformat
"" Det ljudformat som stöds kan variera beroende på sändningsprogram.
"" Det här alternativet är endast tillgängligt för digitala kanaler.
Ställa in land (område)
Inställn.
Mottagning
Expertinställningar
Land (område) Försök nu
Du kan välja land så att tv:n kan autoinställa sändningskanalerna korrekt.
1. Ange din PIN-kod.
2. Ändra område. Om du vill byta land för digitala kanaler väljer du Digital kanal. Om du vill byta land
för analoga kanaler väljer du Analog kanal.
"" Den här funktionen är inte tillgänglig i alla geografiska områden.
"" Listan över länder (områden) som visas på tv-skärmen kan variera beroende på geografiskt område.
Ställa in sändningssignaler manuellt
Inställn.
Mottagning
Expertinställningar
Manuell inställning Försök nu
Du kan söka efter alla kanaler manuellt och lagra de sökta kanalerna i tv:n. Sluta sök genom att välja
Stopp.
"" Den här funktionen är endast tillgänglig på vissa modeller i specifika geografiska områden.
Ställa in digitala kanaler
Inställn.
Välj Ny
Mottagning
Expertinställningar
Manuell inställning
Digital kanalinställning
Sök för att söka efter digitala kanaler automatiskt och lagra den sökta kanallistan i tv:n.
Ställa in analoga kanaler
Inställn.
Mottagning
Expertinställningar
Manuell inställning
Analog kanalinställning
Välj Ny och konfigurera Program, Färgsystem, Ljudsystem, Kanal och Sök för att söka efter analoga
kanaler. Välj sedan Lagra för att lagra kanalerna i tv:n.
"" Den här funktionen är endast tillgänglig för analoga sändningar.
Fininställa analoga sändningar
Inställn.
Mottagning
Expertinställningar
Fininställning
"" Den här funktionen är endast tillgänglig för analoga sändningar.
Överföra en kanallista
Inställn.
Mottagning
Expertinställningar
Överför kanallista Försök nu
Du kan importera eller exportera kanallistan till en USB-lagring. Om du vill använda den här funktionen
krävs en PIN-kod.
●●
Importera från USB: Importerar kanallistan från en USB-lagring.
●●
Exportera till USB: Exporterar kanallistan som finns sparad i tv:n till en USB-lagring.
"" Den här funktionen är tillgänglig när ett USB-minne är anslutet.
Ta bort CAM-operatörsprofilen
Inställn.
Mottagning
Expertinställningar
Ta bort CAM Operator-profil
"" Den här funktionen är endast tillgänglig på vissa modeller i specifika geografiska områden.
Ställa in satellitsystem
Inställn.
Mottagning
Expertinställningar
Satellitsystem
Du kan konfigurera inställningarna för en uppsättning satellitskivor innan du utför en kanalsökning.
"" Den här funktionen är endast tillgänglig på vissa modeller i specifika geografiska områden.
Ändra text-tv-språk
Inställn.
Mottagning
Expertinställningar
Text-TV-språk Försök nu
Du kan ställa in eller ändra text-tv-språket. Om du vill titta på text-tv-sändningen på det språk du föredrar
väljer du ett språk som ska användas i Primär text-tv. Om det här språket inte stöds kan du titta på texttv-sändningen på det språk du har valt som andra val och som har ställts in i Sekundär text-tv.
"" Den här funktionen är endast tillgänglig på vissa modeller i specifika geografiska områden.
Visa meny för gemensamt gränssnitt
Inställn.
Mottagning
Common Interface Försök nu
Du kan visa information om gemensamma gränssnitt.
●●
CI-meny
Här kan användaren välja alternativ på CAM-menyn. Välj CI-meny utifrån menyn PC-kort.
●●
Applikationsinfo
Visar information om den CAM som är isatt på CI-platsen och om det ”CI eller CI+ CARD” som är isatt
i CAM. Du kan installera CAM när som helst, med eller utan tv:n påslagen.
●●
CICAM PIN-hanterare
Hanterar Common Interface Common Access Module (CICAM)-PIN. Spara PIN-koden eller ändra den
lagrade PIN-koden och ställ sedan in andra PIN-kodsalternativ.
●●
Okrypt. Läge
●●
Kodar CAM Video
Konfigurerar inställningen till att omkoda videokodek från CAM automatiskt. Stäng av det om du
inte vill använda det.
""
Du måste använda en CAM som stöder omkodning av videokodek.
Justera bildkvaliteten
Ändra Bildläge och justera expertinställningarna.
Välj ett bildläge
Inställn.
Bild
Bildläge Försök nu
Du kan välja bildläge som ger den bästa bildupplevelsen.
●●
Dynamisk
Gör bilden ljusare och tydligare i ljusa visningsmiljöer.
●●
Standard
Är det standardläge som lämpar sig för allmänna visningsmiljöer.
●●
Naturlig
Minskar ögontrötthet för en bekväm tittarupplevelse.
●●
Film
Är lämpligt för att titta på tv eller filmer i mörka miljöer.
Konfigurera avancerade bildinställningar
Inställn.
Bild
Expertinställningar Försök nu
Konfigurera skärminställningarna som du vill ha dem med hjälp av följande funktioner:
●●
Bakgrundsljus Försök nu
●●
Ljusstyrka Försök nu
●●
Kontrast Försök nu
●●
Skärpa Försök nu
●●
Färg Försök nu
●●
Ton (G/R) Försök nu
●●
Använd bildinställningar Försök nu
●●
Digital rensad vy
""
●●
Analog rensad vy
""
●●
●●
●●
""
Det här alternativet justerar ljusstyrkan för individuella områden på skärmen till maximal kontrast
automatiskt.
""
Den här funktionen är inte tillgänglig på vissa modeller i specifika geografiska områden.
Filmläge Försök nu
Den här funktionen är bara tillgänglig när ingångssignalen är tv, AV, Komponent (480i, 1080i) eller HDMI
(1080i).
HDMI UHD Color Försök nu
""
Om du ställer in HDMI-anslutningen på På stängs tv:n av och slås sedan på automatiskt.
""
För SUHD-modeller kan varje HDMI-anslutning optimeras individuellt för HDMI UHD Color. För UHDmodellerna ska du se till att ansluta till porten HDMI IN 1 på tv:n.
""
När du ansluter tv:n till den externa enheten som endast stöder en frekvens på UHD 24 eller 30 Hz eller en
FHD-frekvens, är eventuellt inte funktionen HDMI UHD Color tillgänglig. I detta fall ska du ställa in HDMI
UHD Color på Av.
""
HDMI-anslutningen med HDMI UHD Color inställt på Av stöder ingångssignaler på upp till UHD 50P/60P
4:2:0, medan HDMI-anslutningen med HDMI UHD Color inställt på På stöder ingångssignaler på upp
till UHD 50P/60P 4:4:4 och 4:2:2. Mer information finns i ”Upplösningar som stöds för varje UHDingångssignal.”.
HDMI svärta Försök nu
""
●●
När LED Clear Motion är På, visas skärmen mörkare än när den är Av.
Smart LED
""
●●
Den här funktionen är endast tillgänglig för analoga kanaler.
Auto Motion Plus
""
●●
Den här funktionen är endast tillgänglig för analoga kanaler.
Den här funktionen är endast tillgänglig när ingångssignalen, som är ansluten till tv:n via en HDMIanslutning, är inställd på RGB444.
Dynamisk kontr. Försök nu
●●
Färgton Försök nu
""
Sval och Standard är bara tillgängligt när tv:ns Bildläge är inställt på Dynamisk.
""
Färgton är endast tillgängligt när tv:n är ansluten till en dator via en HDMI till DVI-kabel.
●●
Vitbalans Försök nu
●●
Gamma Försök nu
●●
Läget Endast RGB Försök nu
●●
Färgområde Försök nu
●●
Biosvart
""
●●
Den här funktionen är inte tillgänglig på vissa modeller i specifika geografiska områden.
Återställ bild Försök nu
Bildstödsfunktioner
Konfigurera tv:ns bildinställningar.
Visa bild-i-bild (BIB)
Inställn.
Bild
BIB Försök nu
Medan du använder TV:n kan du titta på en sändning i ett BIB-fönster (bild-i-bild) samtidigt.
"" Den här funktionen är inte tillgänglig på vissa modeller i specifika geografiska områden.
Titta i ett HDR-läge
Inställn.
Bild
Expertinställningar
HDR+-läge
Optimera HDR-effekten automatiskt baserat på videokällan.
Med HDR (High Dynamic Range, högt dynamiskt omfång) implementeras en skärmbild som är väldigt lik
den bild vi får genom det mänskliga ögat genom att bildkällans kontrast justeras.
"" Den här funktionen är endast tillgänglig på vissa modeller i specifika geografiska områden.
Ändra bildstorlek
Inställn.
Bild
Bildstorlek
Bildstorlek Försök nu
Du kan ändra storleken på de bilder som visas på tv-skärmen.
●●
16:9-standard
●●
Personlig
●●
4:3
[[ Titta inte på tv i läget 4:3 under en längre tid. Det kan leda till att svarta ränder uppstår och blir kvar
en stund längst upp och längst ned samt på höger och vänster sida på skärmen. Observera att den
här informationen inte finns med i garantin.
"" De bildstorlekar som stöds varierar med ingångssignalen. Mer information om de bildstorlekar som stöds finns
i "Bildstorlekar och ingångssignaler".
Ändra bildstorlek automatiskt
Inställn.
Bild
Bildstorlek
Auto Wide
"" Den här funktionen är inte tillgänglig på vissa modeller i specifika geografiska områden.
Ändra bildstorlek i lägena 4:3 eller Anpassa till skärm
Inställn.
Bild
Bildstorlek
4:3-skärmstorlek Försök nu
Du kan välja en bildstorlek som är lämplig för ditt geografiska område när du tittar på tv i lägena 4:3 eller
Anp. till skärm. De skärmstorlekar som stöds varierar efter land och med den här funktionen kan du i så
fall justera bildstorleken.
"" 4:3-läget är inte tillgängligt om en extern enhet är ansluten till tv:n via en komponentanslutning eller en
HDMI-anslutning.
"" Den här funktionen är inte tillgänglig på vissa modeller i specifika geografiska områden.
Anpassar bilden till skärmen
Inställn.
Bild
Bildstorlek
Anp. till skärm
"" Den här funktionen kanske inte stöds beroende på Bildstorlek.
Justera bildstorleken och/eller bildpositionen.
Inställn.
Bild
Bildstorlek
Zoom/Position
"" Den här funktionens tillgänglighet beror på aktuell Bildstorlek.
Justera ljudkvaliteten
Ändra Ljudläge och justera expertinställningarna.
Välj ett ljudläge
Inställn.
Ljud
Ljudläge Försök nu
Du kan välja ett ljudläge för att optimera din lyssnarupplevelse.
Konfigurera avancerade ljudinställningar
Inställn.
Ljud
Expertinställningar Försök nu
Du kan anpassa ljudkvaliteten genom att justera följande inställningar.
●●
Balans Försök nu
●●
Equalizer Försök nu
●●
TV-installationstyp Försök nu
●●
Hanteraren för trådlösa högtalare Försök nu
""
Mer information finns i ”Lyssna på tv:n via Bluetooth-enheter”.
●●
HDMI-Ljudformat Försök nu
●●
Ljudformat Försök nu
●●
DTV-ljudnivå Försök nu
●●
Ljudfördröjning Försök nu
●●
Autovolym Försök nu
""
Om du vill använda volymkontrollen på en ansluten källenhet för att kontrollera ljudet ska du inaktivera
Autovolym. När du använder Autovolym med en källenhet, kan enhetens volymkontroll inte fungera som
den ska.
●●
Ljudåterkoppling
●●
Återställ ljud Försök nu
"" Standardljudsignaler är samplade på 48 kHz medan HD-ljudsignaler är samplade på 96 kHz.
"" Vissa S/PDIF-mottagare är eventuellt inte kompatibla med HD-ljudformat.
"" Om du vill använda volymkontrollen på en ansluten källenhet för att kontrollera ljudet ska du inaktivera
Autovolym. När du använder Autovolym med en källenhet, kan enhetens volymkontroll inte fungera som den
ska.
Använda ljudstödsfunktionerna
Konfigurera tv:ns ljudinställningar.
Välja högtalare
Inställn.
Ljud
Välj högtalare Försök nu
Du kan välja vilka högtalare tv:n använder för ljudutmatning.
"" När Välj högtalare är inställd så att ljudet endast kommer från externa högtalare, är volym- och
avstängningsknapparna och vissa ljudfunktioner inaktiverade.
Lyssna på tv:n via Bluetooth-enheter
Inställn.
ljudenheter
Ljud
Expertinställningar
Hanteraren för trådlösa högtalare
Bluetooth-
Du kan ansluta Bluetooth-ljudenheter till tv:n. De måste paras ihop med hjälp av tv:ns Bluetoothfunktion. Se bruksanvisningen för Bluetooth-ljudenheterna för mer information om hopparning.
"" Om tv:n inte kan hitta en Bluetooth-ljudenhet ska du placera enheten närmare tv:n och sedan välja Uppdatera.
"" Om du slår på en hopparad Bluetooth-ljudenhet identifierar tv:n den automatiskt och visar sedan ett popupfönster. Använd det här popup-fönstret för att aktivera/inaktivera Bluetooth-ljudenheten.
"" Innan du använder en Bluetooth-ljudenhet ska du läsa ”Läs innan du använder Bluetooth-enheter”.
"" Ljudkvaliteten kan påverkas av det trådlösa nätverkets tillstånd.
"" Om du vill ansluta en Samsung-ljudenhet med stöd för TV-ljudanslutning till TV:n ändrar du läget på
Samsung-ljudenheten till TV-ljudanslutning.
"" Enheterna som är anslutna med funktionen TV-ljudanslutning kan kontrolleras i Bluetooth-ljudenheter.
"" Den här funktionen kanske inte stöds beroende på modell och geografisk region.
Lyssna på tv:n via en Multiroom-högtalare
"" Den här funktionen är inte tillgänglig på vissa modeller i specifika geografiska områden.
Skapa surroundeffekt med Multiroom-högtalare
Inställn.
Ljud
Expertinställningar
Hanteraren för trådlösa högtalare
Multiroom Link-typ
Välj önskad högtalares utgångstyp bland de anslutna Multiroom-högtalarna. Du kan höra det optimerade
ljudet för den valda utgångstypen.
Konfigurera inställningarna för surroundeffekt genom Multiroom-högtalare
Inställn.
Settings
Ljud
Expertinställningar
Hanteraren för trådlösa högtalare
Multiroom Link
Du kan ansluta en Multiroom Link-kompatibel högtalare till tv:n för att lyssna på ett fylligare ljud.
"" Den här funktionen är inte tillgänglig på vissa modeller i specifika geografiska områden.
"" Funktionen Multiroom Link är endast tillgänglig när minst en Samsung Multiroom Link-kompatibel högtalare
är ansluten till tv:n.
"" Funktionen Multiroom Link är inaktiverad när du aktiverar Skärmspegling.
"" Ljudet från sekundära enheter kan hamna efter ljudet och videon på huvudenheten som spelar upp
källinnehållet.
"" Mer information finns i bruksanvisningen för Multiroom Link på Samsungs webbsida. (www.samsung.com)
Ställa in tiden och använda timern
Ställ in aktuell tid och använd timerfunktionen.
Ställa in aktuell tid
Inställn.
System
Tid Försök nu
Du kan ställa in enhetens Klocka manuellt eller automatiskt. När enhetens Klocka är inställd kan du när
som helst visa aktuell tid på tv:n.
"" Klockan måste ställas in på nytt varje gång strömmen kopplas från.
Ställa in klockan med digital sändningsinformation
Inställn.
System
Tid
Klocka
Klockläge
Auto
"" Den här funktionen fungerar bara när tv:ns antennuttag är anslutet till antingen en antenn eller ett kabeluttag
och tar emot digitala sändningar.
"" Beroende på sändningssignalen kan visad tid variera.
"" Riktigheten i den mottagna tidsinformation kan variera beroende på kanal och signal.
Ändra aktuell tid
Inställn.
System
Tid
Klocka
Tidförskjutning
"" Tidförskjutning justerar tiden via en nätverksanslutning. Den här funktionen är bara tillgänglig om tv:ns
Klockläge är inställt på Auto och tv:n är ansluten till internet via ett lokalt nätverk.
"" Tidförskjutning justerar tiden om tv:n inte lyckas ta emot tidsinformation via vanliga digitala
sändningssignaler.
Ställa klockan manuellt
Inställn.
System
Tid
Klocka
Klockläge
Manuellt
Ställ klockan
Ställa in klockan automatiskt
Inställn.
System
Tid
Klocka
Tidszon
Ställer in rätt tid genom att ställa in funktionen för sommartid och din lokala tidszon.
"" Den här funktionen är bara tillgänglig när Klockläge är inställt på Auto.
●●
DST
Slår på och av funktionen för sommartid.
""
●●
Den här funktionen är bara tillgänglig när Klockläge är inställt på Auto.
GMT
Väljer din tidszon.
""
När Land (område) är inställt på annat kan du använda den här funktionen.
Använda timerfunktionerna
Använda sovtimern
Inställn.
System
Tid
Sovtimer Försök nu
Du kan använda den här funktionen för att stänga av tv:n automatiskt efter en förkonfigurerad tidsperiod.
Du kan ställa in timern i 30-minutersintervaller i upp till 3 timmar.
Slå på tv:n med hjälp av timern
Inställn.
System
Tid
Påslagningstid Försök nu
När du ställer in Källa på USB, Musik eller Foto finns olika alternativ tillgängliga. Det finns dock vissa krav,
vilka listas nedan:
––
Om den mapp du väljer har undermappar kan du välja en undermapp i samma stil.
––
Den här funktionen fungerar inte som den ska om den valda USB-enheten inte har något innehåll
eller om ingen mapp har angetts.
––
Inget bildspel startar om det bara finns en bildfil på USB-enheten.
––
Mappar med långa namn kan inte väljas.
––
Se till att alltid använda olika mappnamn för flera USB-enheter.
––
Använd ett USB-minne eller en multikortläsare. Påslagningstid kanske inte fungerar med vissa
batteridrivna USB-enheter, MP3-spelare eller PMP-enheter, eftersom det kan ta för lång tid för tv:n
att identifiera enheten.
Stänga av tv:n med hjälp av timern
Inställn.
System
Tid
Sluttid Försök nu
Använda funktionerna Inbränningsskydd och Energispar
Skydda skärmen från skärmbränning och minska tv:ns energiförbrukning.
Förebygga skärminbränning
Inställn.
System
Expertinställningar
Tid för autoskydd
Stillbilder kan lämna inbrända bilder om de lämnas kvar på skärmen under en lång tid. Välj en
tidsinställning i listan. Om en stillbild visas på skärmen längre en den tid du valde aktiverar tv:n
automatiskt funktionen Inbränningsskydd.
Minska tv:ns energiförbrukning
Inställn.
System
Ekolösning Försök nu
Du kan justera ljusstyrkenivån på tv:n för att förhindra överhettning och minska den totala
strömförbrukningen.
●●
Ekosensor Försök nu
Justerar automatiskt tv:ns ljusstyrkenivå utifrån den omgivande ljusnivån för att minska tv:ns
strömförbrukning. Om Ekosensor har justerat skärmens ljusstyrkenivå kan du välja Min bakgr.
belysn för att justera skärmens lägsta ljusstyrkenivå manuellt.
●●
Energisparläge Försök nu
Gör att du kan välja en inställning för ljusstyrka i listan för att minska tv:ns strömförbrukning.
●●
Rörelsebelysning Försök nu
Justerar ljusstyrkan som svar på rörelser på skärmen för att minska strömförbrukningen.
●●
Autoavst. Försök nu
Stänger automatiskt av tv:n för att förhindra överhettning om det inte finns någon funktion för den
tid du anger (4, 6 eller 8 timmar).
Använda Anynet+ (HDMI-CEC)
Styr de externa enheter som är anslutna via Anynet+ (HDMI-CEC) med fjärrkontrollen.
Du kan använda tv:ns fjärrkontroll för att styra externa enheter som är anslutna till tv:n med en HDMIkabel och som stöder Anynet+ (HDMI-CEC). Observera att du endast kan installera och använda Anynet+
(HDMI-CEC) med fjärrkontrollen.
Ansluta en extern enhet via Anynet+ och använda deras menyer
Inställn.
System
Expertinställningar
Anynet+ (HDMI-CEC) Försök nu
1. Ställ in Anynet+ (HDMI-CEC) på På.
2. Anslut en HDMI-CEC-kompatibel enhet till tv:n.
3. Slå på den anslutna externa enheten. Då ansluts enheten automatiskt till tv:n. När anslutningen är
klar kan du använda den anslutna enhetens menyer genom att använda fjärrkontrollen.
"" Den här funktionen kanske inte stöds beroende på modell och geografisk region.
Läs innan du ansluter en Anynet+ (HDMI-CEC)
"" Du kan konfigurera tv:ns universalfjärrkontroll om du vill styra kabel-tv-boxar från tredje part, Blu-ray-spelare
och hemmabiosystem som inte stöder HDMI-CEC.
"" Anynet+ kan inte användas för att styra externa enheter som inte stöder HDMI-CEC.
"" Anynet+-enheter måste anslutas till tv:n med en HDMI-kabel. Observera att vissa HDMI-kablar stöder
eventuellt inte Anynet+ (HDMI-CEC).
"" Tv:ns fjärrkontroll kanske inte fungerar under vissa förhållanden. Om detta inträffar ska du välja Anynet+enheten igen.
"" Anynet+ (HDMI-CEC) fungerar bara med externa enheter som stöder HDMI-CEC och bara när de enheterna är i
standby-läge eller påslagna.
"" Anynet+ (HDMI-CEC) kan styra upp till 12 kompatibla externa enheter (upp till 3 av samma typ). Med
hemmabiosystem kan dock bara ett system styras.
"" Om du vill lyssna på 5.1-kanalsljud från en extern enhet ansluter du enheten till tv:n via en HDMI-kabel och
ansluter hemmabiosystemet direkt till den externa enhetens digitala ljudutgångsanslutning.
"" Ett hemmabiosystem som har anslutits till tv:n med en HDMI-kabel och en optisk kabel stöder endast
2-kanaligt ljud. 5.1-kanalsljud är dock tillgängligt för digitala sändningar med 5.1-kanalsljud.
"" Om en extern enhet har ställts in av både Anynet+ och en universalfjärrkontroll kan enheten styras endast av
universalfjärrkontrollen.
Uppdatera tv:ns programvara
Visa tv:ns programvaruversion och uppdatera vid behov.
Inställn.
Support
Programvaruuppdatering Försök nu
Uppdatera TV:ns programvara till den senaste versionen.
Inställn.
Support
Programvaruuppdatering
Uppdatera nu
"" Den här funktionen kräver en internetanslutning.
"" Spara uppdateringspaketet i USB-enhetens mapp på översta nivån. Annars kommer inte tv:n kunna lokalisera
uppdateringspaketet.
[[ Stäng INTE av strömmen till tv:n förrän uppdateringen är klar. Tv:n stängs av och på automatiskt
efter att programuppdateringen är klar. Video- och ljudinställningar kan återställas till
standardinställningarna efter en programvaruuppdatering.
Uppdatera via internet
Inställn.
Support
Programvaruuppdatering
Uppdatera nu
"" Den här funktionen kräver en internetanslutning.
Uppdatera via USB-enheten
Inställn.
Support
Programvaruuppdatering
Uppdatera nu
När du har hämtat uppdateringsfilen från webbsidan och sparat den på en USB-enhet ansluter du USBenheten till tv:n för att uppdatera den.
"" Spara uppdateringspaketet i USB-enhetens mapp på översta nivån. Annars kommer inte tv:n kunna lokalisera
uppdateringspaketet.
Uppdatera tv:n automatiskt
Inställn.
Support
Programvaruuppdatering
Automatisk uppdatering
"" Denna funktion kan ta längre tid om en annan nätverksfunktion körs samtidigt.
"" Den här funktionen kräver en internetanslutning.
"" Om du godkänner villkoren för Smart Hub ställs Automatisk uppdatering in på På automatiskt. Om du inte vill
att TV:ns programvara ska uppdatera sig själv automatiskt ska du ställa in Automatisk uppdatering på Av.
Skydda tv:n mot hackning och skadlig kod
Skydda tv:n mot hackningsförsök och skadlig kod.
Inställn.
System
Expertinställningar
Smart säkerhet Försök nu
Du kan använda Smart säkerhet för att skydda tv:n mot hackning och skadlig kod när den är ansluten till
internet.
Kontrollera tv:n och ansluten lagring efter skadlig kod
Inställn.
System
Expertinställningar
Smart säkerhet
Sök
Om skadlig kod upptäcks visas skanningsresultatet på skärmen. Det här resultatfönstret visar all skadlig
kod som hittades. Du kan sätta koden i karantän (isolera) från att köras.
1. Markera all skadlig kod som ska sättas i karantän.
2. Välj Isolera. De här alternativen omplacerar den markerade skadliga koden till Isolerade.
""
Isolerade visar all skadlig kod i karantän.
Skanna efter virus i realtid
Inställn.
System
Expertinställningar
Smart säkerhet
Realtidsövervakning
Smart säkerhet
Övervakningsresultat
Kontrollera en skannad lista
Inställn.
System
Expertinställningar
Använda andra funktioner
Visa andra installationsfunktioner.
Köra tillgänglighetsfunktionerna
Inställn.
System
Tillgänglighet Försök nu
Aktivera röstguider för synskadade
Inställn.
System
Tillgänglighet
Röstguide Försök nu
Du kan aktivera Röstguide, som beskriver menyalternativen med hög röst, för att hjälpa synskadade. Om
du vill aktivera den här funktionen ställer du in Röstguide på På. Tv:n tillhandahåller då Röstguide för
fokusrörelser, kanalbyte, volymändring, programinformation, schemalagd visning, programinspelning,
andra tv-funktioner och olika innehåll i Web Browser, Sök eller MITT INNEHÅLL.
"" Röstguide tillhandahålls på det språk som är angett på skärmen Språk. Vissa av språken stöds dock inte av
Röstguide trots att de finns listade på skärmen Språk. English stöds alltid.
Ändra volym, tonart och hastighet på röstguiden
Du kan konfigurera volymen, tonarten, hastigheten och nivån på Röstguide.
Titta på tv-sändningar med undertexter
Inställn.
System
Tillgänglighet
Undertext Försök nu
Ställ in Undertext på På. Sedan kan du titta på programmet med textning.
"" Den här funktionen är endast tillgänglig på vissa modeller i specifika geografiska områden.
"" Tv:n kan inte styra eller modifiera dvd- eller Blu-ray-undertexter. Styr dvd- eller Blu-ray-undertexter genom
att använda undertextfunktionerna på dvd- eller Blu-ray-spelaren och spelarens fjärrkontroll.
●●
Undertext
Slår på eller av undertexten.
●●
Textningsläge
Ställer in läge för undertext.
●●
Textningsspråk
Ställer in språk för undertext.
""
Tv:n kan inte styra eller modifiera dvd- eller Blu-ray-undertexter. För att styra dvd- eller Blu-rayundertexter ska du använda dvd- eller Blu-ray-spelarens undertextningsfunktion och spelarens
fjärrkontroll.
Välja språk för sändningens undertext
Du kan välja standardspråk för undertext. Listan med lägen kan variera beroende på sändningen.
●●
Huvudspråk för textning
Ställer in primärt språk för undertext.
●●
Andraspråk för textning
Ställer in sekundärt språk för undertext.
Ljudbeskrivning
Inställn.
System
Tillgänglighet
Ljudbeskrivning Försök nu
Du kan använda ljudströmmen för ljudbeskrivningen (AD) när den skickas med huvudljudet från
avsändaren. Justera volymen för ljudbeskrivning med hjälp av Volym.
"" Den här funktionen är endast tillgänglig för digitala kanaler.
●●
Ljudbeskrivning
Slår av och på funktionen för ljudbeskrivning.
●●
Volym
Justerar volymen för ljudbeskrivning.
Ställa in menytransparens
Inställn.
System
Tillgänglighet
Inställningsmenyns transparens Försök nu
Du kan justera menyns transparens.
"" Om du ställer in Högkontrast på på På växlar menyvisningsläget automatiskt till ogenomskinligt. Du kan inte
ändra Inställningsmenyns transparens-inställningarna manuellt.
Vit text mot svart bakgrund (hög kontrast)
Inställn.
System
Tillgänglighet
Högkontrast på Försök nu
Du kan ändra större menyskärmar till vit text mot svart bakgrund eller ändra de transparenta tvmenyerna till genomskinliga så att man kan läsa text enklare. Om du vill aktivera den här funktionen
ställer du in Högkontrast på på På.
Förstora typsnitt (för synskadade)
Inställn.
System
Tillgänglighet
Förstora Försök nu
Du kan zooma in teckensnittet på skärmen. Om du vill aktivera den här funktionen ställer du in Förstora
på På.
Lär dig mer om fjärrkontrollen (för synskadade)
Inställn.
System
Tillgänglighet
Lär dig att använda fjärrkontrollen Försök nu
Den här funktion hjälper personer med nedsatt syn att lära sig knapparnas positioner på fjärrkontrollen.
När funktionen är aktiverad ska du trycka på en knapp på fjärrkontrollen och sedan visar tv:n sitt namn.
Tryck två gånger på knappen
nedtryckt.
för att återgå till föregående skärm. Om du vill avsluta håller du knappen
"" Den här funktionen är bara tillgänglig när Röstguide är inställt på På.
Lyssna på tv:n via Bluetooth-enheter (för hörselskadade)
Inställn.
System
Tillgänglighet
Fler-ut Ljud Försök nu
Du kan slå på både tv-högtalarna och Bluetooth-enheterna samtidigt. När den här funktionen är aktiverad
kan du ställa in volymen för Bluetooth-enheterna till att vara högre än tv-högtalarna.
"" När du ansluter Bluetooth-enheterna till tv:n aktiveras menyn Fler-ut Ljud. Mer information om hur du
ansluter Bluetooth-enheter till tv:n finns i ”Lyssna på tv:n via Bluetooth-enheter”.
Konfigurera avancerade systeminställningar
Inställn.
System
Expertinställningar Försök nu
Ändra menyspråk
Inställn.
System
Expertinställningar
Språk Försök nu
Expertinställningar
Ändra PIN Försök nu
Ställa in ett lösenord
Inställn.
System
PIN-inmatningsfönstret visas. Ange en PIN-kod. Ange den igen för att bekräfta den. Standard-PIN-koden
är 0000. (för Frankrike, Italien: 1111)
"" Om du har glömt PIN-koden trycker du på knapparna i följande ordning för att återställa PIN-numret till ”0-00-0” (för Frankrike: "1-1-1-1"):
För standardfjärrkontrollen: När TV:n slås på: MUTE → ( ) (volym upp) → RETURN → ( ) (volym ned) → RETURN → ( )
(volym upp) → RETURN.
För Samsung Smart Remote: När TV:n slås på: VOL → ( ) (volym upp) →
.
→ ( ) (volym ned) →
→ ( ) (volym upp) →
Kontrollera aviseringar
Inställn.
System
Expertinställningar
Visa Meddelanden Försök nu
Du kan visa listan över händelsemeddelanden som genereras av tv:n. Visa Meddelanden visas på skärmen
när händelser som t.ex. en uppdatering för ett program blir tillgänglig eller inloggning/utloggning till
Samsung-konto sker.
"" För att radera alla meddelanden väljer du Ta bort alla.
"" För att kontrollera tjänstemeddelanden för SMART TV i en WEB BROWSER ska du välja Service meddelande.
Programklassificeringslås
Inställn.
Mottagning
Programklassific.lås Försök nu
"" Den här funktionen beror på specifik modell och området.
Programklassific.lås spärrar programmen med klassificeringar som är högre än önskvärt. Detta är
praktiskt för att kontrollera vad barn ser på TV:n. Det fungerar inte för program med ursprung i externa
källor, såsom DVD-spelare eller USB-filer.
Denna PIN-kod krävs för att titta på ett spärrat program.
"" Mottagning är inte tillgängligt i HDMI- eller Component-läge.
"" Programklassific.lås kanske inte stöds beroende på ingångskälla.
Låsa/låsa upp tv-kontrollknappen eller Kontrollspak
Inställn.
System
Expertinställningar
TV-kontrollås eller Kontrollspakslås Försök nu
"" Själva namnet på denna funktion kan variera beroende på modellen.
Aktivera/inaktivera de främre indikatorerna
Inställn.
System
Expertinställningar
Ljuseffekt
"" Den här funktionen är endast tillgänglig på vissa modeller i specifika geografiska områden.
"" Färgen på tv-ljuset kan variera beroende på modell.
Registrera tv:n som en DivX-certifierad enhet (titta på kostnadsbelagda DivX-filmer)
Inställn.
System
Expertinställningar
DivX® Video på begäran Försök nu
"" Digital Rights Management (DRM) fungerar som en teknisk säkerhetsmekanism för att skydda
innehållsleverantörens upphovsrätt.
"" Du kan titta på inspelade filmer eller gratis DivX-filmer utan att registrera tv:n.
"" Gå till DivXs webbplats (http://www.divx.com) och logga in på ditt användarkonto innan du registrerar tv:n
som en DivX-certifierad enhet. Om du inte har ett konto ska du skapa ett.
Använda tv:n som en visningsmodell (för detaljhandel)
Inställn.
System
Expertinställningar
Användarläge Försök nu
"" För övrig användning väljer du Hemmaläge.
"" Med Återförsäljarläge är vissa funktioner avaktiverade och tv:n återställs automatiskt efter en förinställd
tidsperiod.
Återställa tv:n till fabriksinställningarna
Inställn.
Support
Självdiagnos
Återställ Försök nu
"" Mer information om Gör inställningar finns i bruksanvisningen som medföljde tv:n.
Aktivera spelläget
Inställn.
Bild
Särskilt Visningsläge
Spelläge Försök nu
Du kan aktivera spelläget för att optimera tv-inställningarna för att spela tv-spel på en spelkonsol, t.ex.
ett PlayStation™ eller ett Xbox™.
"" Spelläget är inte tillgängligt för normalt tv-tittande.
"" Skärmen kan skaka något.
"" När Spelläge är aktiverat växlar Bildläge och Ljudläge automatiskt till Spel.
"" Om du vill använda en annan extern enhet ska du först koppla från spelkonsolen och inaktivera Spelläge.
Köra datatjänst automatiskt
Tillåter användaren att använda information (text, stillbilder, grafik, dokument, programvara o.s.v.) som sänds via
sändningsmedia.
"" Den här funktionen är endast tillgänglig på vissa modeller i specifika geografiska områden.
Inställn.
Mottagning
Expertinställningar
Autokör datatjänst Försök nu
Du kan ställa in om du vill köra datatjänster automatiskt eller inte. Om kanalen du tittar på erbjuder
datatjänster kan du använda en rad datatjänster genom att välja den röda knappen.
"" Den här funktionen är inte tillgänglig när någon annan sekundär funktion bearbetas.
"" Den erbjudna datatjänstinformationen kan variera beroende på sändningen.
"" Beroende på tjänst gå det eventuellt inte att byta kanal med sifferknapparna när du använder datatjänster.
"" Om Autokör datatjänst är På visas laddningsskärmen och funktionen är temporärt inte tillgänglig.
HbbTV
Få tillgång till tjänster från underhållningsleverantörer, onlineleverantörer och CE-tillverkare genom HbbTV.
"" Den här funktionen är endast tillgänglig på vissa modeller i specifika geografiska områden.
"" Vissa kanaler inkluderar eventuellt inte HbbTV-tjänsten.
I vissa länder är HbbTV inaktiverat som standard. I så fall kan HbbTV användas genom att du installerar
HbbTV-widgeten (HbbTV Activation Widget) från Samsung APPS.
Om du vill ställa in HbbTV automatisk start på av eller på öppnar du
Inställn.
Expertinställningar HbbTV och ställer in HbbTV på av eller på. (Landsberoende)
Mottagning
●●
HbbTV är inte tillgängligt när Timeshift körs eller när inspelad video spelas upp.
●●
Ett program på HbbTV kanske tillfälligt inte fungerar beroende på omständigheter för
sändningsstationen eller programleverantören.
●●
Ett program är bara tillgängligt för användning på HbbTV när tv-nätverket är anslutet till ett externt
nätverk. Programmet kanske inte fungerar felfritt beroende på nätverksförhållandena.
●●
Det går att använda både digital text-tv och traditionell text-tv på flera begränsade kanaler genom
att trycka på knappen TTX/MIX växelvis.
Använda HbbTV:
●●
När skärmen indikerar (med den röda knappen o.s.v.) att HbbTV öppnas.
●●
Tryck på TTX-knappen på fjärrkontrollen en gång för att öppna HbbTV-textinmatningsläget.
●●
Tryck på TTX-knappen på fjärrkontrollen två gånger för att öppna icke-HbbTV-textinmatningsläget.
Använda ett tv-visningskort (”CI”- eller ”CI+”-kort)
Titta på betalkanaler genom att sätta i ditt tv-visningskort i facket COMMON INTERFACE.
"" 2 CI-kortplatser finns tillgängliga, beroende på modell.
"" Stäng av tv:n för att ansluta eller koppla från ett ”CI”- eller ”CI+”-kort.
Ansluta ”CI”- eller ”CI+”-kortet via COMMON INTERFACE-platsen
Anslut ”CI”- eller ”CI+”-kortet till COMMON INTERFACE-platsen såsom visas på bilden nedan.
Använda ”CI”- eller ”CI+”-kortet
För att kunna titta på betalkanaler måste ”CI”- eller ”CI+”-kortet matas in.
●●
Samsung TV följer CI+ 1.3 standard. När tv-produkten visar ”Scrambled Signal” (”kodad signal”)
kan det bero på versionsinkonsekvens för CI+ 1.3. Om du har problem ska du kontakta Samsungs
kundcenter.
●●
Om du inte matar in ”CI”- eller ”CI+”-kortet kommer vissa kanaler att visa meddelandet ”Scrambled
Signal” (kodad signal).
●●
Information som bland annat omfattar ett telefonnummer, ”CI”- eller ”CI+”-kortets id, värdens
id och annan information visas i 2–3 minuter. Om ett felmeddelande visas ska du kontakta
tjänstleverantören.
●●
När konfigurationen av kanalinformationen slutförts visas meddelandet ”Updating Completed”,
vilket innebär att kanallistan har uppdaterats.
"" Du behöver ett ”CI”- eller ”CI+”-kort från en lokal kabeltjänstleverantör.
"" Ta ut ”CI”- eller ”CI+”-kortet genom att försiktigt dra ut det för hand. Om du tappar ”CI”- eller ”CI+”-kortet kan
det skadas.
"" Sätt i ”CI”- eller ”CI+”-kortet i pilens riktning på kortet.
"" Placeringen av COMMON INTERFACE-platsen kan variera beroende på modell.
"" ”CI”- eller ”CI+”-kortet stöds inte i alla länder och regioner – hör efter hos din auktoriserade återförsäljare.
"" Om du får problem ska du kontakta en tjänstleverantör.
"" Mata in ”CI”- eller ”CI+”-kortet som stöder de aktuella antenninställningarna. Skärmen blir förvriden eller syns
inte.
Text-tv-funktionen
Lär dig att använda Text-TV och köra funktionerna som tjänsten Text-TV erbjuder.
"" Den här funktionen är endast tillgänglig på vissa modeller i specifika geografiska områden.
Indexsidan på text-tv ger dig information om hur du använder tjänsten. Om text-tv-informationen ska
visas korrekt måste kanalmottagningen vara stabil. Annars kanske information saknas eller så går det
kanske inte att visa alla sidor.
"" Du kan ändra text-tv-sidorna genom att välja numeriskt alternativ med fjärrkontrollen.
/ Text-tv- på/mix/av: Aktiverar text-tv-läget för aktuell kanal. Tryck på den två gånger för att
överlappa text-tv-läget med den aktuella tv-bilden. Tryck på den en gång till för att stänga text-tv-läget.
8 Lagra: Lagrar text-tv-sidor.
4 Storlek: Visar bokstäverna i dubbel storlek i skärmens övre del. För att visa texten på den nedre delen
av skärmen trycker du på den igen. För att återgå till normal visning trycker du på den igen.
9 Håll: Håller visningen av den aktuella sidan, ifall det finns flera underordnade sidor som följer
automatiskt. Tryck på knappen igen för att ångra.
Färgknappar (röd, grön, gul, blå): Om tv-sändaren använder FASTEXT-systemet, kommer de olika ämnena
på en text-tv-sida att vara färgkodade. Du kan välja dem genom att trycka på de färgade knapparna. Tryck
på den färgknapp som överensstämmer med ditt val. En ny färgkodad sida visas. Alternativen kan väljas
på samma sätt. Om du vill visa föregående eller nästa sida trycker du på överensstämmande färgade
knapp.
0 Läge: Används för att välja text-tv-läget (LIST/FLOF). Om den trycks in i LIST-läget växlar läget till
läget för att spara lista. I läget för att spara lista kan du spara en text-tv-sida i en lista genom att trycka på
knappen 8 (lagra).
1 Undersida: Visar den tillgängliga undersidan.
2 Sida upp: Visar den nya text-tv-sidan.
3 Sida ned: Visar den föregående text-tv-sidan.
6 Index: Används för att visa innehållet på sidan när du visar text-tv.
5 Visa: Används för att visa dold text (t.ex. svar på frågelekar). För att återgå till normal visning trycker
du på den igen.
7 Avbryt: Krymper text-tv-visningen för att överlappa med aktuell sändning.
Typisk text-tv-sida
Del
Innehåll
A
Utvalda sidnummer.
B
Tv-kanalens identitet.
C
Aktuellt sidnummer eller sökindikeringar.
D
Datum och tid.
E
Text.
F
Statusinformation. FASTEXT-information.
Få Support
Få hjälp direkt från Samsung om du har problem med tv:n.
Få support via Fjärrhantering
Inställn.
Support
Fjärrhantering Försök nu
Om du behöver hjälp med tv:n kan du använda den här funktionen för att låta Samsung Electronics
fjärrdiagnostisera tv:n. Ställ in det på På. Du ska läsa och förstå innehållet i serviceavtalet innan du
använder den här funktionen.
"" Det här alternativet kräver en internetanslutning.
Vad gör fjärrsupporttjänsten?
Tjänsten för Samsung Fjärrsupport erbjuder personlig support från en Samsung-tekniker som via
fjärrstyrning kan:
●●
Ställa diagnos för tv:n
●●
Justera tv-inställningarna åt dig
●●
Utföra en fabriksåterställning av din tv
●●
Installera rekommenderade firmware-uppdateringar
Hur fungerar fjärrsupport?
Du kan enkelt låta en tekniker från Samsung utföra service på tv:n via fjärrstyrning:
1. Kontakta Samsungs kundtjänst och be om fjärrsupport.
2. Öppna menyn på tv:n och gå till avsnittet Support.
3. Välj Fjärrhantering och läs och godkänn tjänsteavtalet. När PIN-skärmen visas ger du ombudet PINkoden.
4. Ombudet får då tillgång till din tv.
Hitta kontaktinformationen för service
Inställn.
Support
Kontakta Samsung Försök nu
Du kan visa adressen till Samsungs webbplats, telefonnumret till kundsupport, tv:ns modellnummer,
tv:ns programvaruversion, Smart Hub-information och övrig information du kan behöva för att få
servicesupport från ett Samsung-ombud eller Samsungs webbplats.
"" Du kan även hitta information genom att läsa produktens QR-kod.
Begära service
Inställn.
Support
Begär Support Försök nu
"" Den här funktionen är inte tillgänglig i vissa geografiska områden.
Du kan begära en tjänst när du stöter på ett problem med tv:n. Välj det alternativ som passar det problem
du har stött på och välj sedan Begär nu eller Schemalägg avtalad tid. Din servicebegäran registreras.
"" Du måste godkänna villkoren för servicebegäran.
Diagnostisera tv-åtgärder
Du kan se utgångsstatus för video- och ljuddata. Dessutom kan du konfigurera inställningarna för
sändningssignalstyrka och Smart Hub & tv-fabriksinställningar.
Inställn.
Support
Självdiagnos Försök nu
Du kan kontrollera om tv:ns ljud och bild sänds ut normalt. Dessutom kan du konfigurera inställningarna
för Smart Hub & tv-fabriksåterställningar.
Ett problem har uppstått med bilden
Om tv:n har problem med bilden kan de här stegen eventuellt hjälpa till att lösa problemet.
Testa bilden
Inställn.
Support
Självdiagnos
Starta bildtest Försök nu
Innan du tittar i listan med problem och lösningar nedan ska du använda Starta bildtest för att fastställa
om problemet orsakas av tv:n. Tv:ns Starta bildtest visar en högupplöst bild som du kan undersöka för att
se om det finns några brister eller fel.
Problem
Prova detta!
Flimmer och suddighet
Om din Samsung-tv flimrar och blir suddig kanske du behöver inaktivera vissa
av energisparfunktionerna. Inaktivera Energisparläge (
Inställn.
System Ekolösning Energisparläge) eller Ekosensor (
Inställn.
System Ekolösning Ekosensor) eller Rörelsebelysning (
Inställn.
System Ekolösning
Rörelsebelysning).
Komponentanslutningar/
skärmfärg
Om färgen på skärmen på din Samsung-tv inte ser ut som den ska eller om
de svartvita färgerna inte visas ska du köra Starta bildtest (
Inställn.
Support Självdiagnos Starta bildtest).
Om testresultaten visar på att problemet inte orsakas av tv:n ska du göra
följande:
●● Bekräfta att videoingångsanslutningarna är inkopplade till rätt
videoutgångsanslutningar på den externa enheten.
●● Kontrollera även de övriga anslutningarna. Om tv:n ansluts till en extern
enhet via en komponentkabel ska du kontrollera att uttagen Pb, Pr och Y är
inkopplade i rätt anslutningar.
Skärmljusstyrka
Om färgerna på din Samsung-tv visas som de ska men något för ljust eller för
mörkt kan du först prova att justera följande inställningar.
Inställn. Bild Expertinställningar-menyn och justera
●● Välj
inställningarna för Bakgrundsljus, Kontrast, Ljusstyrka, Skärpa, Färg och
Ton (G/R).
Spökbilder, suddighet eller
skakningar
Om du upptäcker spökbilder på skärmen eller om den blir suddig ska
du använda Auto Motion Plus-funktionen (
Inställn. Bild
Expertinställningar Auto Motion Plus) för att åtgärda problemet.
Oönskad avstängning
Om din Samsung-tv slås av automatiskt ska du försöka inaktivera några
av tv:ns energisparfunktioner. Kontrollera om Sovtimer (
Inställn.
System Tid Sovtimer) har aktiverats. Sovtimer stänger av tv:n
automatiskt efter en specifik tidsperiod. Om Vilotimer inte har aktiverats
ska du kontrollera om Autoavst. (
Inställn. System Ekolösning
Autoavst.) har aktiverats och i så fall inaktivera dem.
Problem vid påslagning
Om du har problem med att slå på din Samsung-tv finns det några saker du
ska kontrollera innan du kontaktar service. Kontrollera att tv:ns strömsladd
är korrekt ansluten i båda ändar och att fjärrkontrollen fungerar normalt.
Se till att antennkabeln eller kabel-tv-kabeln är ordentligt ansluten. Om du
har en kabel- eller satellit-tv-box ska du kontrollera att den är inkopplad och
påslagen.
Det går inte att hitta någon
kanal
Om din tv inte är ansluten till en kabel- eller satellitbox ska du köra
Autoinställning (Mottagning Autoinställning).
Tv-bilden ser inte lika bra ut
som den gjorde i butiken.
Butiksvisningar är alla inställda på digitala HD-kanaler (high definition).
Om du har en analog kabel- eller satellit-box kan du uppgradera den till en
digital-tv-box. Använd HDMI- eller komponentkablar för att få HD-kvalitet på
bilden.
Många HD-kanaler skalas upp från SD-innehåll (Standard Definition). Sök
efter en kanal som sänder HD-innehåll.
●● Kabel--tv/satellit-tv-abonnenter: Prova HD-stationer från kanalutbudet.
●● Mark-/kabelantennanslutning: Prova HD-kanaler efter att du har kört
Autoinställning-funktionen.
Ändra kabel- eller satellit-tv-boxens videoupplösning till 1080i eller 720p.
Problem
Prova detta!
Bilden förvrids.
Komprimering av videoinnehåll kan orsaka att bilden förvrids, särskilt på
snabbrörliga bilder från sportprogram och actionfilmer.
Om signalmottagningen är svag eller dålig kan skärmen förvrängas, men det
är inte en felfunktion.
Om mobiltelefoner används för nära tv:n (inom cirka 1 m) kan det uppstå brus
på bilden, både för analoga och digitala kanaler.
Färgen blir felaktig eller det
visas ingen färg.
Om du använder en komponentanslutning ska du se till att
komponentkablarna är anslutna till rätt uttag. Felaktiga eller lösa
anslutningar kan orsaka färgfel eller en tom skärm.
Färgkvaliteten är dålig eller
bilden är inte tillräckligt ljus.
Gå till Bild-menyn och justera sedan inställningarna för Bildläge, Ljusstyrka,
Skärpa och Färg.
Kontrollera om Energisparläge (
Inställn. System Ekolösning
Energisparläge) har aktiverats.
Prova att återställa bilden. (
Inställn. Bild Expertinställningar
Återställ bild)
Det finns en liten prickad linje
i skärmens kant.
Ändra Bildstorlek till 16:9-standard.
Ändra upplösningen för kabel- eller satellit-tv-box.
Bilden är svartvit.
Om du använder en AV-kompositingång ska du ansluta videokabeln (gul) till
det gröna uttaget på komponentingången på One Connect.
"" Om testbilden inte visas eller om det förekommer brus eller störningar kan tv:n ha ett problem. Kontakta
supporten för Samsung för att få hjälp.
"" Om testbilden visas korrekt kan ett problem ha uppstått på en extern enhet. Kontrollera dina anslutningar.
"" Om problemet kvarstår ska du kontrollera signalstyrkan eller läsa den externa enhetens bruksanvisning.
Jag hör inte ljudet tydligt
Om tv:n har problem med ljudet kan de här stegen eventuellt hjälpa till att lösa problemet.
Testa ljudet
Inställn.
Support
Självdiagnos
Starta ljudtest Försök nu
Om tv:n spelar upp Starta ljudtest-melodin utan distorsion kan det bero på ett problem med en extern
enhet eller sändningssignalens styrka.
Problem
Prova detta!
Inget ljud eller för lågt ljud på
maximal volym.
Kontrollera volymkontrollen på enheten (kabel- eller satellit-tv-box, dvd, Bluray o.s.v.) som är ansluten till tv:n.
Bilden är bra, men det hörs
inget ljud.
Ställ in
Inställn. Ljud Välj högtalare på TV-högtalare.
Om du använder en extern enhet ska du kontrollera enhetens
ljudutgångsalternativ. (Du kanske måste ändra kabel-tv-boxens
ljudinställningar till HDMI om boxen är ansluten till tv:n med en HDMI-kabel.)
Om du vill lyssna på datorljudet ansluter du den externa högtalaren till
datorns ljudutgångsanslutare.
Om tv:n har ett hörlursuttag ska du se till att inget finns inkopplat i det.
Starta om den anslutna enheten genom att koppla ur och återansluta
enhetens strömkabel.
Högtalarna avger ett konstigt
ljud.
Kontrollera att ljudkabeln är ansluten till rätt ljudutgångsanslutning på den
externa enheten.
Kontrollera signalstyrkan för antenn- eller kabelanslutning. En låg signal kan
orsaka förvridet ljud.
Kör Starta ljudtest (
Inställn. Support Självdiagnos Starta
ljudtest).
Ett problem har uppstått med sändningen
Om tv:n har problem med att ta emot sändningar kan de här stegen eventuellt hjälpa till att lösa problemet.
Problem
Prova detta!
“Svag eller ingen signal” visas
i tv-läget/kan inte hitta kanal.
Välj
Källa för att bekräfta att korrekt ingångskälla har valts.
Om din tv inte är ansluten till en kabel- eller satellitbox ska du köra
Autoinställning för att söka efter kanaler (
Inställn. Mottagning
Autoinställning).
Tv:n tar inte emot alla kanaler.
Bekräfta att koaxialkabeln är ordentligt ansluten till tv:n.
Kör Gör inställningar (
Inställn. System Gör inställningar) eller
Autoinställning (
Inställn. Mottagning Autoinställning).
Ingen undertext visas på
digitala kanaler.
Gå till Undertext (
Inställn. System Tillgänglighet
och ändra Textningsläge.
Vissa kanaler kanske inte har undertextinformation.
Bilden förvrids.
Videokomprimeringen kan orsaka bildförvridningar. Detta stämmer speciellt
väl för snabbrörliga bilder i sportprogram och actionfilmer.
En svag signal kan orsaka en förvriden bild. Detta beror inte på tv:n.
Bildkvaliteten är dålig.
Välj HD-kanaler eller HD-program (hög definition).
Undertext)
Min dator ansluter inte
Om tv:n har problem med att ansluta till en dator kan de här stegen eventuellt hjälpa till att lösa problemet.
Problem
Prova detta!
Meddelandet "Ej tillgängligt
läge" visas.
Ställ in datorns utgående upplösning så att den matchar upplösningen som
stöds av tv:n.
Videon är bra, men det hörs
inget ljud.
Om du använder en HDMI-anslutning ska du kontrollera
ljudutgångsinställningen på datorn.
Om du använder en HDMI till DVI-kabel krävs en separat ljudkabel. Observera
att HDMI till DVI-anslutningen endast stöds av HDMI (DVI)-porten och inte
sänder ljud. Om du vill lyssna på ljud från datorn ansluter du de externa
högtalarna till datorns ljudutgångsanslutning.
Jag kan inte ansluta till internet
Om tv:n har problem med att ansluta till internet kan de här stegen eventuellt hjälpa till att lösa problemet.
Problem
Prova detta!
Tv:n kan inte ansluta
till ditt nätverk eller
till program (endast för
internetkompatibla modeller).
Kontrollera att tv:n har en nätverksanslutning (
Nätverksstatus).
Kontakta din internetleverantör.
Signalen för det trådlösa
nätverket är för svag.
Placera den trådlösa routern, modemroutern eller åtkomstpunkten på en
central plats. Undvik att placera den i ett hörn.
Använd en trådlös repeterare för att förbättra styrkan på den trådlösa
signalen.
Placera repeteraren halvvägs mellan den trådlösa routern och tv:n.
Den vanligaste trådlösa tekniken, 802.11g (wireless-G), använder frekvensen
2,4 GHz. Den här frekvensen används av många trådlösa telefoner,
mikrovågsugnar, bebisövervakare, garagedörrar och andra trådlösa enheter.
Minska störningar genom att inte använda eller genom att stänga av trådlösa
enheter som använder frekvensen 2,4 GHz. Använd i stället enheter som
kommunicerar via frekvensen 5,0 GHz.
Den trådlösa
nätverksanslutningen
misslyckades.
Kontrollera att ditt trådlösa modem/din trådlösa router är på och anslut till
internet.
Programvaruuppdatering över
internet misslyckades.
Kontrollera nätverksanslutningsstatusen (
Inställn. Nätverk
Nätverksstatus).
Om tv:n inte är ansluten till ett nätverk ska du ansluta till ett.
Uppgraderingen stoppar om du redan har den senaste programvaruversionen.
Inställn.
Nätverk
Datatjänst
Om tv:n har problem med att använda Datatjänst kan de här stegen eventuellt hjälpa till att lösa problemet.
Problem
Prova detta!
Varför ser jag meddelanden på
skärmen när jag inte har valt
alternativet Datatjänst?
Om Autokör datatjänst är inställt på På visas meddelanden automatiskt på
skärmen när du visar en sändning som stöder datatjänsten. Om sändningen
inte stöder datatjänsten visas inga meddelanden på skärmen.
Om du inte vill ta emot datatjänstmeddelanden inaktiverar du Autokör
datatjänst.
Hur döljer jag
datatjänstmeddelanden?
Tryck på och håll ned knappen RETURN( ). Om du inte vill ta emot
datatjänstmeddelanden inaktiverar du Autokör datatjänst.
Hur använder jag
datatjänsten?
Om alternativet Autokör datatjänst aktiveras visas meddelanden automatiskt
på skärmen när du tittar på en sändning som stöder datatjänster. Du kan
trycka på motsvarande knappar som visas på skärmen för att få åtkomst till
ytterligare egenskaper och funktioner som sändningen erbjuder.
Vad är en interaktiv tjänst och
hur fungerar den?
Interaktiva tjänster omfattar visningsundersökningar, frågesporter,
biljettbeställningar, produktköp och andra interaktioner mellan den
tittande och tv-kanalen. Vanligtvis behöver du installera ett konto hos
sändningsbolaget och logga in på kontot för att kunna använda de interaktiva
tjänster som erbjuds. Observera att interaktiva tjänster bara är tillgängliga
när tv:n är ansluten till internet. Dessutom kräver T-Commerce att du har ett
certifikat.
Kopiera ditt certifikat från datorn till en USB-enhet och anslut enheten till
t:vn. (Interaktiva tjänster erbjuds inte än. Det faktiska datumet för att lansera
tjänsten varierar med sändningsbolag.)
Ett meddelande visar
meddelandet ”Tar emot” men
ingen ändring sker.
Detta indikerar att ett fel uppstod under datamottagningen. Ett
körfelmeddelande visas också på skärmen. Prova igen om detta händer.
Inget visas på skärmen efter
att datatjänsten har startats.
Datatjänsten kan initieras eller också kanske signalen har påverkats av
sändningsbolaget.
Schemalägg inspelning-/Timeshift-funktionen fungerar inte
Om Timeshift eller Schemalägg inspelning inte fungerar kan de här stegen eventuellt hjälpa till att lösa problemet.
Problem
Schemalägg inspelning kan
inte användas.
Prova detta!
Kontrollera om en USB-enhet finns ansluten till tv:n.
Inspelningen stoppas automatiskt om signalen blir för svag. Timeshiftfunktionen fungerar inte om det inte finns tillräckligt med lagringsutrymme
på USB-enheten.
Anynet+ (HDMI-CEC) fungerar inte
Om Anynet+ (HDMI-CEC) inte fungerar kan de här stegen eventuellt hjälpa till att lösa problemet.
Problem
Prova detta!
Anynet+ fungerar inte.
Kontrollera om enheten är en Anynet+-enhet. Anynet+-systemet stöder bara
Anynet+-enheter.
Kontrollera om strömkabeln till Anynet+-enheten är ansluten på rätt sätt.
Kontrollera kabelanslutningarna för Anynet+-enheten.
Gå till Anynet+ (HDMI-CEC) (
Inställn. System Expertinställningar
Anynet+ (HDMI-CEC)) och se om Anynet+ (HDMI-CEC) har ställts in på På.
Kontrollera om tv:ns fjärrkontroll är i tv-läge.
Kontrollera med fjärrkontrollen om den är Anynet+-kompatibel.
Anynet+ fungerar eventuellt inte om vissa andra funktioner är aktiva, inklusive
kanalsökning, Smart Hub, Plug & Play o.s.v.
Om du har kopplat från och sedan återanslutit HDMI-kabeln ska du skanna
efter enheter igen eller stänga av och slå på tv:n.
Jag vill starta Anynet+.
Kontrollera om Anynet+-enheten är korrekt ansluten till tv:n och välj sedan
menyn Anynet+ (HDMI-CEC) (
Inställn. System Expertinställningar
Anynet+ (HDMI-CEC)) för att se om Anynet+ (HDMI-CEC) är inställt på På.
Jag vill stänga Anynet+.
Ställ in Anynet+ (HDMI-CEC) (
Anynet+ (HDMI-CEC)) på Av.
Meddelandet "Ansluter till
Anynet+ -enhet..." eller
"Kopplar från Anynet+-enhet"
visas på skärmen.
Du kan inte använda fjärrkontrollen när tv:n konfigurerar Anynet+ eller byter
till ett visningsläge. Använd fjärrkontrollen efter att tv:n har slutfört Anynet+konfigurationen eller bytt till ett visningsläge.
Anynet+-enheten spelar inte
upp något.
Du kan inte använda uppspelningsfunktionen när Gör inställningar pågår.
Den anslutna enheten visas
inte.
Kontrollera om enheten stöder Anynet+.
Kontrollera om HDMI-kabeln är rätt ansluten.
Gå till Anynet+ (HDMI-CEC) (
Inställn. System Expertinställningar
Anynet+ (HDMI-CEC)) och se om Anynet+ (HDMI-CEC) har ställts in på På.
Sök efter Anynet+-enheter igen.
Anynet+-enheter måste anslutas till tv:n med en HDMI-kabel. Se till att
enheten är ansluten till tv:n med en HDMI-kabel. Vissa HDMI-kablar stöder
eventuellt inte Anynet+.
Om anslutningen bryts på grund av strömavbrott eller att HDMI-kabeln har
kopplats ur ska du upprepa enhetssökningen.
Inställn.
System
Expertinställningar
Problem
Tv-ljudet kommer inte ut ur
mottagaren.
Prova detta!
Anslut den optiska kabeln mellan tv:n och mottagaren.
ARC gör det möjligt för tv:n att sända ut digitalt ljud via HDMI (ARC)-porten.
ARC är bara tillgängligt när tv:n är ansluten till en ljudmottagare som stöder
ARC.
Jag har problem med att starta/använda program
Om appar inte fungerar kan de här stegen eventuellt hjälpa till att lösa problemet.
Problem
Prova detta!
Jag har startat en app men
den är på engelska. Hur ändrar
jag språk?
Språk som stöds av appen kan skilja sig från användargränssnittsspråket.
Möjligheten att ändra språk beror på tjänstleverantören.
Min applikation fungerar inte.
Kontakta din tjänstleverantör för mer information.
Se hjälpavsnittet på webbplatsen för applikationstjänsten.
Min fil spelas inte upp
Om filer inte spelas upp kan de här stegen eventuellt hjälpa till att lösa problemet.
Problem
Prova detta!
Vissa filer kan inte spelas upp.
Det här problemet kan uppstå för filer med hög bithastighet. De flesta filer kan
spelas upp, men du kan uppleva problem med filer som har hög bithastighet.
Jag vill återställa tv:n
Initiera inställningarna till fabriksinställningarna.
Återställning
Sökväg
Beskrivning
Återställ
inställningar
Inställn.
Support Självdiagnos
Återställ
Återställ Bild, Ljud, Mottagning och alla andra
inställningar förutom nätverksinställningarna och
standardinställningarna.
Återställ Smart
Hub
Inställn.
Support Självdiagnos
Återställ Smart Hub
Återställer att Smart Hub-inställningar till fabriksstandard
och tar bort all information relaterad till Samsung-konton,
länkade tjänstekonton, Smart Hub-tjänsteavtal och Smart
Hub-program.
Övriga problem
Följ de här procedurerna för att lösa andra problem som kan inträffa.
Problem
Prova detta!
Tv:n är varm.
Om du tittar på tv under en längre period kan det göra att panelen avger
värme. Värmen från panelen avges genom inbyggda ventiler som löper utmed
tv:ns övre del. Nederdelen kan däremot bli varm efter lång användning. Barn
som tittar på tv måste ha konstant vuxen övervakning så att de inte rör tv:n.
Den här värmen beror inte på något fel och påverkar inte tv:ns funktionalitet.
Bilden kan inte att visas i
helskärm.
HD-kanaler har svarta streck på båda sidor om skärmen vid visning av
uppskalat SD-innehåll (4:3).
Svarta streck visas uppe och nere på skärmen när du tittar på filmer som har
bildförhållanden som skiljer sig från tv:n.
Justera alternativet för bildstorlek på din externa enhet eller ställ in tv:n på
helskärm.
Meddelandet "Ej tillgängligt
läge" visas.
Den utgående upplösningen på den anslutna enheten stöds inte av tv:n.
Kontrollera vilken upplösning som stöds för tv:n och justera den externa
enhetens utgående upplösning i enlighet med det.
Alternativet för undertext i tvmenyn är gråmarkerat.
När en extern enhet är ansluten med en HDMI- eller komponentkabel är
Undertext inte tillgängligt. Ställ in inställningarna för undertext på den
externa enheten.
Tv:n luktar plast.
Den här lukten är helt normal och försvinner med tiden.
Signalinformationalternativet under
Självdiagnos har inte
aktiverats.
Kontrollera att den aktuella kanalen är en digital kanal.
Signalinformation är endast tillgängligt för digitala kanaler.
Tv:n lutar åt sidan.
Ta bort stativbasen från tv:n och montera på nytt.
Stativet är ostadigt eller snett.
Se till att indikatorpilarna på stativet och stativhållaren är ordentligt
inriktade.
Fjärrkontrollen och/eller
rösten fungerar inte.
Tv:n levereras med skyddsdekaler som täcker vissa av sensorerna. Se till att
alla dekaler har tagits bort.
Mottagning-alternativet har
inaktiverats.
Mottagning är bara tillgängligt när Källa är inställt på TV.
Menyn Mottagning kan inte öppnas när du tittar på tv med en kabel-tv-box
eller satellit-box.
Mottagning-menyn kan inte öppnas när inspelning pågår eller om Timeshiftfunktionen körs.
Dina inställningar försvinner
efter 5 minuter eller varje
gång tv:n stängs av.
Om Användarläge är inställt på Återförsäljarläge återställs tv:ns inställningar
för ljud och video automatiskt var 5:e minut.
Ändra Användarläge (
Inställn. System Expertinställningar
Användarläge) till Hemmaläge.
Problem
Prova detta!
Det finns en oavbruten ljudeller videoförlust.
Kontrollera kabelanslutningarna och anslut dem igen.
Avbrott på ljud eller video kan orsakas av att man använder alltför starka eller
tjocka kablar.
Kontrollera att kablarna är tillräckligt flexibla för att användas en längre tid.
Vid väggmontering av tv:n rekommenderar vi att du använder kablar med
90-gradiga kopplingar.
Det finns små partiklar på tvskärmens infattning.
Det är en del av produktens design och inte ett fel.
BIB är inte tillgängligt.
PIP är endast tillgängligt när en extern enhet är ansluten med en HDMI- eller
komponentkabel. Observera att funktionen inte är tillgänglig när Smart Hub
är aktivt eller när Sportläge är På.
POP (tv:ns inbyggda
banderollannons) visas på
skärmen.
Ändra Användarläge (
Inställn.
Användarläge) till Hemmaläge.
Tv:n avger ett knäppande ljud.
Expandering och kontraktion av tv:ns yttre kåpa kan orsaka ett knäppande
ljud. Det beror inte på ett produktfel. Tv:n är säker att använda.
Tv:n avger ett brummande
ljud.
Tv:n använder höghastighetskretsar och höga nivåer av elektrisk ström.
Beroende på tv:ns ljusstyrkenivå kan tv:n verka något brusigare än en
traditionell tv.
Tv:n har genomgått omfattande kvalitetskontroller som uppfyller våra krav på
prestanda och tillförlitlighet.
Det är normalt att tv:n avger ett visst brus och det utgör inte en godtagbar
ursäkt för byte eller återbetalning.
System
Expertinställningar
Innan du använder inspelnings- och Timeshift-funktionerna
Läs de här anvisningarna innan du använder Spelar in och Timeshift.
"" Den här funktionen är endast tillgänglig på vissa modeller i specifika geografiska områden.
Innan du använder funktionerna inspelning och schemalägg inspelning
●●
För att ställa in en schemalagd inspelning måste du först ställa in tv-klockan. Ställ in Klocka (
Inställn. System Tid Klocka).
●●
Du kan ställa in sammanlagt högst 30 Schemalägg visning- och Schemalägg inspelning-poster.
●●
Inspelningarna är DRM-skyddade och kan därför inte spelas upp på en dator eller en annan tv.
Dessutom kan dessa filer inte spelas upp på tv:n om dess videokrets har bytts ut.
●●
En USB-hårddisk med en hastighet på 5 400 varv/min eller högre rekommenderas. USB-hårddiskar
av typen RAID stöds inte.
●●
USB-minnen stöds inte.
●●
Den totala inspelningskapaciteten kan variera beroende på mängden tillgängligt hårddiskutrymme
och inspelningskvalitetsnivån.
●●
Funktionen Schemalägg inspelning kräver minst 100 MB ledigt utrymme på USB-lagringsenheten.
Inspelningen stoppas om det tillgängliga lagringsutrymmet faller ned under 50 MB under tiden som
inspelningen pågår.
●●
Om det tillgängliga lagringsutrymmet faller ned under 500 MB när både funktionen Schemalägg
inspelning och Timeshift-funktionen pågår stoppas bara inspelningen.
●●
Den maximala inspelningstiden är 720 minuter.
●●
Video spelas in enligt tv-inställningarna.
●●
Om ingångssignalen ändras under tiden inspelningen pågår blir skärmen tom tills ändringen har
gjorts. I så fall återupptas inspelningen men är inte tillgängligt.
●●
När du använder funktionerna Spela in eller Schemalägg inspelning kan den faktiska inspelningen
starta en sekund eller två senare än den angivna tiden.
●●
Om funktionen Schemalägg inspelning körs samtidigt som en inspelning görs på en extern HDMICEC-enhet ges prioritet till funktionen Schemalägg inspelning.
●●
Om du ansluter en inspelningsenhet till tv:n raderas automatiskt inspelningsfiler som har sparats
på fel sätt.
●●
Om Sluttid eller Autoavst. har ställts in kommer tv:n att åsidosätta de här inställningarna, fortsätta
att spela in och stängas av när inspelningen har avslutats.
Innan du använder Timeshift-funktionen
●●
En USB-hårddisk med en hastighet på 5 400 varv/min eller högre rekommenderas. USB-hårddiskar
av typen RAID stöds inte.
●●
USB-minnen eller flashenheter stöds inte.
●●
Den totala inspelningskapaciteten kan variera beroende på mängden tillgängligt hårddiskutrymme
och inspelningskvalitetsnivån.
●●
Om det tillgängliga lagringsutrymmet faller ned under 500 MB när både funktionen Schemalägg
inspelning och Timeshift-funktionen pågår stoppas bara inspelningen.
●●
Den maximala tidslängden som är tillgänglig för Timeshift-funktionen är 90 minuter.
●●
Timeshift-funktionen stöds inte för låsta kanaler.
●●
Tidsförskjutna videoklipp spelas in enligt tv-inställningarna.
●●
Timeshift-funktionen kan avbrytas automatiskt när den når sin maxkapacitet.
●●
Timeshift-funktionen kräver 1,5 GB ledigt utrymme på USB-enheten.
Upplösningar som stöds för varje UHD-ingångssignal.
Kontrollera den upplösning som stöds för UHD-ingångssignaler.
●●
Upplösning: 3840 x 2160p, 4096 x 2160p
""
HDMI-anslutningen med HDMI UHD Color inställt på Av stöder ingångssignaler på upp till UHD 50P/60P
4:2:0, medan HDMI-anslutningen med HDMI UHD Color inställt på På stöder ingångssignaler på upp till
UHD 50P/60P 4:4:4 och 4:2:2.
Om HDMI UHD Color är inställt på Av
Bildrutefrekvens
(bps)
Färgdjup/Chromasampling
RGB 4:4:4
YCbCr 4:4:4
YCbCr 4:2:2
YCbCr 4:2:0
50 / 60
8 bit
-
-
-
O
Om HDMI UHD Color är inställt på På
Bildrutefrekvens
(bps)
50 / 60
Färgdjup/Chromasampling
RGB 4:4:4
YCbCr 4:4:4
YCbCr 4:2:2
YCbCr 4:2:0
8 bit
O
O
O
O
10 bit
-
-
O
O
12 bit
-
-
O
O
Läs innan du använder Interagera med rösten
Läs den här informationen innan du använder Interagera med rösten.
"" Den här funktionen kanske inte stöds beroende på modell och geografisk region. Den här funktionen är
tillgänglig för fjärrkontrollen med en mikrofon.
Försiktighetsåtgärder vid användning av Interagera med rösten
●●
Interagera med rösten är inte tillgängligt på alla språk, på alla dialekter eller i alla regioner.
Prestandan varierar beroende på valt språk, röstvolym och omgivande brusnivåer.
●●
Voice Text Input (Rösttextinmatning) kräver att du godkänner en tredje parts röstsekretesspolicy för
röstprogrammet.
●●
Du måst godkänna följande sekretessmeddelanden innan du kan använda interaktiv Interagera med
rösten:
––
Sekretessmeddelande för Interagera med rösten och Nuance
Krav för att använda Interagera med rösten
●●
Frekvensen för Interagera med rösten varierar beroende på volym/ton, uttal och omgivande
ljudmiljö (tv-ljud och omgivande ljud).
●●
Optimal volym för röstkommandon är mellan 75 dB och 80 dB.
Läs innan du använder Appar
Läs den här informationen innan du använder Appar.
●●
På grund av de olika produktegenskaperna i Samsung Smart Hub, samt begränsningarna
i tillgängligt innehåll, kanske vissa funktioner, program och tjänster inte är tillgängliga på
alla enheter eller i alla områden. Vissa Smart Hub-egenskaper kan också kräva ytterligare
kringutrustning eller medlemsavgifter. Gå till http://www.samsung.com för att få mer information
om specifik enhetsinformation och innehållstillgänglighet. Tjänster och innehåll kan ändras utan
föregående meddelande.
●●
Samsung Electronics tar inte något som helst juridiskt ansvar för några avbrott i programtjänster
som orsakas av tjänstleverantören.
●●
Programtjänster kan erbjudas enbart på engelska och vilket innehåll som är tillgängligt kan variera
beroende på område.
●●
Mer information om programmen hittar du på programtjänsteleverantörens webbplats.
●●
En instabil internetanslutning kan orsaka förseningar eller avbrott. Dessutom kan programmen
avslutas automatiskt beroende på nätverksmiljön. Om detta inträffar ska du kontrollera
internetanslutningen och försöka igen.
●●
Programtjänster och uppdateringar kan bli otillgängliga.
●●
Programmets innehåll kan ändras av tjänstleverantören utan föregående meddelande.
●●
Specifika tjänster kan variera beroende på den programversion som finns installerad på tv:n.
●●
Ett programs funktionalitet kan ändras i framtida versioner av programmet. Om det inträffar ska du
köra demonstrationen för programmet eller gå till tjänstleverantörens webbsida.
●●
Beroende på tjänstleverantörens policy kanske vissa program inte stöder flera uppgifter samtidigt.
Läs innan du använder Web Browser
Läs den här informationen innan du använder WEB BROWSER.
●●
WEB BROWSER är inte kompatibel med Java-program.
●●
Du kan inte hämta filer. Om du försöker hämta en fil visas ett felmeddelande.
●●
Webbläsaren kanske inte kan öppna vissa webbsidor.
●●
Uppspelning av flashvideo kan vara begränsad.
●●
E-handel, för inköp av produkter online, stöds inte.
●●
På webbsidor som har rullningsbara fönster kan tecknen bli korrupta om man rullar i ett fönster.
●●
ActiveX stöds inte.
●●
Vissa alternativ är inte tillgängliga i läget Länkbläddring. (Växla till Pekarbläddring för att aktivera
de alternativen.)
●●
Endast ett begränsat antal teckensnitt stöds. Vissa symboler och tecken kanske inte visas korrekt.
●●
Svar på fjärrkommandon och den skärmvisning som visas kan bli senarelagda när en webbsida
laddas.
●●
Det går inte att kopiera och klistra in.
●●
När du skapar ett e-postmeddelande eller ett enkelt meddelande kanske vissa funktioner, såsom
teckensnitt och färgmarkering, inte är tillgängliga.
●●
Det finns en gräns för antalet bokmärken och storleken på loggfilen som kan sparas.
●●
Antalet fönster som kan vara öppna samtidigt varierar beroende på sökförhållanden och tv-modell.
●●
Webbsökningshastigheten varierar beroende på nätverksmiljön.
●●
Inbäddade videor på en webbsida kan inte spelas upp samtidigt som BIB (bild-i-bild)-funktionen
körs.
●●
Om Klocka (
Inställn.
webbläsarhistoriken.
●●
Webbläsarhistoriken sparas i ordningen från yngst till äldst, där de äldsta posterna skrivs över först.
●●
Beroende på typerna av video-/audiokodek som stöds kanske det inte går att spela upp vissa videooch ljudfiler under HTML5 video/audio-uppspelning.
●●
Videokällor från tjänsteleverantörer för datoroptimerad strömning kanske inte spelas upp på rätt
sätt i vår tillverkarspecifika WEB BROWSER.
System
Tid
Klocka) inte har ställts in sparas inte
Läs innan du spelar upp bild-, video- eller musikfiler
Läs den här informationen innan medieinnehåll spelas upp
Begränsningar för användning av bild-, video- och musikfiler Försök nu
●●
Tv:n stöder endast USB-enheter av typen MSC (Mass Storage Class). MSC är en klasspecifikation för
masslagringsenheter. Olika typer av MSC-enheter inkluderar externa hårddiskar, flash-kortläsare
och digitalkameror. (USB-hubbar stöds inte.) Den här typen av enheter måste anslutas direkt till
One Connects eller tv:ns USB-port. Tv:n kanske inte kan identifiera USB-enheten eller läsa filer på
enheten om den är ansluten till tv:n via en USB-förlängningskabel. Koppla inte ur USB-enheten vid
filöverföring.
●●
Använd USB-porten (HDD) när du ansluter en extern hårddisk. Vi rekommenderar att du använder
en extern hårddisk med separat strömadapter.
●●
Vissa digitalkameror och ljudenheter är kanske inte kompatibla med den här tv:n.
●●
Om det finns flera USB-enheter anslutna till tv:n kanske tv:n inte kan identifiera vissa eller alla
enheter. USB-enheter som använder en ingång med hög effekt ska anslutas till USB [5V, 1A]-porten.
●●
Tv:n har stöd för filsystemen FAT, exFAT och NTFS.
●●
After att filer har sorterats i mappvisningsläget kan tv:n visa upp till 1000 filer per mapp. Om USBenheten innehåller mer än 8 000 filer och mappar är det dock inte säkert att alla filer och mappar
går att öppna.
●●
Anslutningsläget PTP (bildöverföringsprotokoll) är endast tillgängligt för digitala kameror. Om du
ansluter en smarttelefon eller surfplatta till tv:n med hjälp av PTP-läget identifierar tv:n inte den.
●●
Vissa filer, beroende på kodning, kanske inte kan spelas upp på tv:n.
●●
Vissa filer är inte tillgängliga beroende på modell.
Externa undertexter som stöds
Namn
Format
MPEG-4 Timed text
.ttxt
SAMI
.smi
SubRip
.srt
SubViewer
.sub
Micro DVD
.sub eller .txt
SubStation Alpha
.ssa
Advanced SubStation Alpha
.ass
Powerdivx
.psb
SMPTE-TT Text
.xml
Interna undertexter som stöds
Namn
Innehåll
Xsub
AVI
SubStation Alpha
MKV
Advanced SubStation Alpha
MKV
SubRip
MKV
VobSub
MKV
MPEG-4 Timed text
MP4
TTML i jämn strömning
MP4
SMPTE-TT Text
MP4
SMPTE-TT PNG
MP4
Bildformat och upplösningar som stöds
Filtillägg
Format
Upplösning
JPEG
15360 x 8640
*.png
PNG
4096 x 4096
*.bmp
BMP
4096 x 4096
*.mpo
MPO
15360 x 8640
*.jpg
*.jpeg
Musikformat och kodek som stöds
Filtillägg
Format
Kodek
Kommentar
*.mp3
MPEG
MPEG1 Audio Layer 3
MPEG4
AAC
*.flac
FLAC
FLAC
Stöder upp till 2 kanaler
*.ogg
OGG
Vorbis
Stöder upp till 2 kanaler
WMA stöder upp till 10 Pro 5.1-kanal.
WMA förlustfritt ljud stöds inte.
Stöder upp till M2-profilen.
*.m4a
*.mpa
*.aac
*.wma
WMA
WMA
*.wav
wav
wav
*.mid
*.midi
*.ape
*.aif
*.aiff
*.m4a
midi
midi
ape
ape
AIFF
AIFF
ALAC
ALAC
Stöder typ 0 och typ 1.
Sökning stöds inte.
Stöder endast USB-enheter.
Videokodek som stöds
Filformat
Innehåll
Videokodek
Upplösning
4096 X 2160: 30
H.264 BP/MP/HP
HEVC (H.265 - Huvudbild,
Huvudbild 10, Huvudbild
4:2:2 10)
*.avi
Motion JPEG
*.mkv
*.asf
Bildrutefrekvens Bithastighet
(bps)
(Mbps)
4096 x 2160
3840 x 2160
3840 X 2160: 60
Ljudkodek
60
60
80
30
80
MVC
*.wmv
*.mp4
AVI
*.mov
*.3gp
MKV
ASF
*.vro
MP4
*.mpg
3GP
*.mpeg
MOV
*.ts
FLV
*.tp
VRO
*.trp
VOB
*.mov
PS
*.flv
*.vob
TS
SVAF
*.svi
*.m2ts
DivX 3.11/4/5/6
MPEG4 SP/ASP
LPCM
ADPCM(IMA,
MS)
Window Media Video v9
(VC1)
AAC
HE-AAC
WMA
MPEG2
1920 x 1080
20
MPEG1
Dolby Digital
Plus
MPEG(MP3)
DTS (Core, LBR)
Microsoft MPEG-4 v1, v2,
v3
G.711 (A-Law,
μ-Law)
Window Media Video v7
(WMV1), v8 (WMV2)
*.mts
*.divx
Dolby Digital
60
30
H.263 Sorrenson
VP6
*.webm
*.rmvb
WebM
RMVB
VP8
1920 x 1080
60
20
VP9
4096 x 2160
60
40
RV8/9/10 (RV30/40)
1920 x 1080
60
20
Vorbis
RealAudio 6
Övriga begränsningar
●●
Kodek fungerar eventuellt inte korrekt om det finns ett problem med innehållet.
●●
Videoinnehåll spelas inte upp eller spelas inte upp korrekt om det finns fel i innehållet eller
behållaren.
●●
Ljud eller video kanske inte spelas upp om de har standardbithastigheter/standardbildrutefrekvens
som är högre än tv:ns kompatibilitetsområden.
●●
Om det finns fel i indextabellen så stöds inte funktionen för sökning (hopp).
●●
När du spelar video över en nätverksanslutning kanske inte videon visas i så bra kvalitet på grund av
dataöverföringshastigheten.
●●
Vissa USB-/digitalkameraenheter kanske inte är kompatibla med tv:n.
●●
HEVC-kodek är endast tillgängligt i MKV-/MP4-/TS-behållare.
Videodekodrar
●●
H.264 FHD stöds upp till nivå 4.1. (stöder inte FMO/ASO/RS)
●●
H.264 UHD stöds upp till nivå 5.1.
●●
HEVC FHD stöds upp till nivå 4.1 och HEVC UHD stöds upp till nivå 5.1.
●●
VC1 AP L4 stöds inte.
●●
Alla videokodek förutom WMV v7, v8, MSMPEG4 v3, MVC och VP6:
Under 1280 x 720: Max. 60 bildrutor
Över 1280 x 720: Max. 30 bildrutor
●●
GMC 2 eller högre stöds inte.
●●
Stöder endast visningssekvenstypen (2ES) SVAF över/under, sida vid sida och vänster/höger.
●●
Stöder endast BD MVC spec.
Ljuddekodrar
●●
WMA 10 Pro stöder upp till 5.1-kanal. Stöder upp till M2-profilen. WMA förlustfritt ljud stöds inte.
●●
QCELP och AMR NB/WB stöds inte.
●●
Vorbis stöds för upp till 5,1 kanaler.
●●
Dolby Digital Plus stöds för upp till 5.1-kanal.
●●
DTS LBR-codec är endast tillgängligt för MKV-/MP4-/TS-behållare.
●●
Samplingsfrekvenser som stöds är 8; 11,025; 12; 16; 22,05; 24; 32; 44,1 och 48 KHz och skiljer sig
beroende på kodek.
Läs när du har installerat tv:n
Läs den här informationen när du har installerat tv:n.
Bildstorlekar och ingångssignaler
Bildstorlek-inställningen tillämpas på aktuell källa. Tillämpad Bildstorlek används när du väljer den
källan, såvida inte du ändrar den.
Ingångssignal
Bildstorlek
Komponent
16:9-standard, Personlig, 4:3
Digital kanal (720p)
16:9-standard, Personlig, 4:3
Digital kanal (1080i, 1080p)
16:9-standard, Personlig, 4:3
Digital kanal (3840 x 2160p vid 24/30Hz)
16:9-standard, Personlig
Digital kanal (3840 x 2160p vid 50/60 Hz)
16:9-standard, Personlig
Digital kanal (4096 x 2160p)
16:9-standard, Personlig
HDMI (720p)
16:9-standard, Personlig, 4:3
HDMI (1080i, 1080p)
16:9-standard, Personlig, 4:3
HDMI (3840 x 2160p)
16:9-standard, Personlig
HDMI (4096 x 2160p)
16:9-standard, Personlig
USB (720p)
16:9-standard, Personlig, 4:3
USB (1080i/p vid 60 Hz)
16:9-standard, Personlig, 4:3
USB (3840 x 2160p vid 24/30 Hz)
16:9-standard, Personlig
USB (3840 x 2160p vid 60 Hz)
USB (4096 x 2160p vid 24/30/60 Hz)
16:9-standard, Personlig
"" Auto fungerar eventuellt inte korrekt beroende på ingångssignalerna.
Installera ett stöldskyddslås
●●
Ett stöldskyddslås är en fysisk enhet som kan användas för att skydda tv:n mot stöld. Låsskåran
finns på tv:ns baksida. Skåran har en -ikon intill sig. Använd låset genom att vira låskabeln runt ett
objekt som är för tungt för att bära och trä den sedan genom tv:ns låsskåra. Låset säljs separat.
●●
Metoden för att använda ett stöldskyddslås kan variera för varje tv-modell. Se bruksanvisningen för
låset för mer information.
"" Den här funktionen är endast tillgänglig på vissa modeller i specifika geografiska områden.
Läs innan du upprättar en trådlös internetanslutning
Försiktighetsåtgärder för trådlöst internet
●●
Den här tv:n stöder IEEE 802.11a/b/g/n/ac-kommunikationsprotokollen. Samsung rekommenderar
användning av IEEE 802.11n. Videofiler som finns lagrade på en enhet som är ansluten till tv:n via ett
hemnätverk kanske inte spelas upp jämnt.
""
Kommunikationsprotokollet IEEE 802.11 ac är inte tillgängligt på vissa modeller.
●●
För att använda trådlöst internet måste tv:n vara ansluten till en trådlös router eller ett modem. Om
den trådlösa routern stöder DHCP kan tv:n använda en DHCP eller fast IP-adress för att ansluta till
det trådlösa nätverket.
●●
Välj en kanal som inte används för den trådlösa routern. Om kanalinställningen för den
trådlösa routern används av en annan enhet i närheten leder det ofta till störningar och/eller
kommunikationsfel.
●●
De flesta trådlösa nätverk har ett valfritt säkerhetssystem. För att aktivera ett trådlöst
nätverkssystem behöver du skapa ett lösenord med bokstäver och siffror. Lösenordet behövs sedan
för att ansluta till en säkerhetsaktiverad åtkomstpunkt.
Trådlösa säkerhetsprotokoll
●●
Tv:n stöder bara följande trådlösa nätverkssäkerhetsprotokoll:
––
Autentiseringslägen: WEP, WPAPSK, WPA2PSK
––
Krypteringstyper: WEP, TKIP, AES
●●
I enlighet med de senaste Wi-Fi-certifieringsspecifikationerna stöder Samsungs tv-apparater inte
WEP- eller TKIP-säkerhetskrypteringar i nätverk som körs i läget 802.11n.
●●
Den trådlösa routern stöder WPS (Wi-Fi Protected Setup) går det att ansluta tv:n till nätverket med
hjälp av PBC (Push Button Configuration) eller en PIN-kod (Personal Identification Number). WPS
kommer automatiskt att konfigurera inställningarna för SSID och WPA-nyckel.
●●
Tv:n kan inte ansluta till icke-certifierade trådlösa routrar.
Läs innan du ansluter en dator (upplösningar som stöds)
Kontrollera den upplösning som stöds för datoringångssignaler.
●●
När du ansluter tv:n till en dator ska du ställa in datorns videokort på en av de standardupplösningar
som listas i tabellerna nedan eller på nästa sida. Tv:n justerar automatiskt till den upplösning du
väljer. Observera att den optimala och rekommenderade upplösningen är 3840 x 2160 vid 60 Hz.
●●
Om du väljer en upplösning som inte finns i tabellerna kan det leda till en tom skärm eller att endast
strömindikatorn tänds.
●●
I bruksanvisningen för ditt grafikkort hittar du kompatibla upplösningar.
IBM
Upplösning
(Bildpunkter)
720 x 400
Visningsformat
Horisontal
frekvens
(KHz)
Vertikal frekvens
Klockfrekvens
(Hz)
(MHz)
Polaritet
(horisontal/
vertikal)
70 Hz
31.469
70.087
28.322
-/+
Visningsformat
Horisontal
frekvens
Vertikal frekvens
Klockfrekvens
(Hz)
(MHz)
Polaritet
(horisontal/
vertikal)
MAC
Upplösning
(Bildpunkter)
(KHz)
640 x 480
67 Hz
35.000
66.667
30.240
-/-
832 x 624
75 Hz
49.726
74.551
57.284
-/-
1152 x 870
75 Hz
68.681
75.062
100.000
-/-
VESA DMT
Upplösning
(Bildpunkter)
Visningsformat
Horisontal
frekvens
(KHz)
Vertikal frekvens
Klockfrekvens
(Hz)
(MHz)
Polaritet
(horisontal/
vertikal)
640 x 480
60 Hz
31.469
59.940
25.175
-/-
640 x 480
72 Hz
37.861
72.809
31.500
-/-
640 x 480
75 Hz
37.500
75.000
31.500
-/-
800 x 600
60 Hz
37.879
60.317
40.000
+/+
800 x 600
72 Hz
48.077
72.188
50.000
+/+
800 x 600
75 Hz
46.875
75.000
49.500
+/+
1024 x 768
60 Hz
48.363
60.004
65.000
-/-
1024 x 768
70 Hz
56.476
70.069
75.000
-/-
1024 x 768
75 Hz
60.023
75.029
78.750
+/+
1152 x 864
75 Hz
67.500
75.000
108.000
+/+
1280 x 720
60 Hz
45.000
60.000
74.250
+/+
1280 x 800
60 Hz
49.702
59.810
83.500
-/+
1280 x 1024
60 Hz
63.981
60.020
108.000
+/+
1280 x 1024
75 Hz
79.976
75.025
135.000
+/+
1366 x 768
60 Hz
47.712
59.790
85.500
+/+
1440 x 900
60 Hz
55.935
59.887
106.500
-/+
1600 x 900RB
60 Hz
60.000
60.000
108.000
+/+
1680 x 1050
60 Hz
65.290
59.954
146.250
-/+
1920 x 1080
60 Hz
67.500
60.000
148.500
+/+
Upplösningar som stöds för videosignaler
Kontrollera den upplösning som stöds för videosignaler.
CEA-861
Upplösning
(Bildpunkter)
Visningsformat
Horisontal
frekvens
(KHz)
Vertikal frekvens
Klockfrekvens
(Hz)
(MHz)
Polaritet
(horisontal/
vertikal)
720 (1440) x
576i
50 Hz
15.625
50.000
27.000
-/-
720 (1440) x
480i
60 Hz
15.734
59.940
27.000
-/-
720 x 576
50 Hz
31.250
50.000
27.000
-/-
720 x 480
60 Hz
31.469
59.940
27.000
-/-
1280 x 720
50 Hz
37.500
50.000
74.250
+/+
1280 x 720
60 Hz
45.000
60.000
74.250
+/+
1920 x 1080i
50 Hz
28.125
50.000
74.250
+/+
1920 x 1080i
60 Hz
33.750
60.000
74.250
+/+
1920 x 1080
24 Hz
27.000
24.000
74.250
+/+
1920 x 1080
25 Hz
28.125
25.000
74.250
+/+
1920 x 1080
30 Hz
33.750
30.000
74.250
+/+
1920 x 1080
50 Hz
56.250
50.000
148.500
+/+
1920 x 1080
60 Hz
67.500
60.000
148.500
+/+
3840 x 2160
24 Hz
54.000
24.000
297.000
+/+
3840 x 2160
25 Hz
56.250
25.000
297.000
+/+
3840 x 2160
30 Hz
67.500
30.000
297.000
+/+
3840 x 2160
50 Hz
112.500
50.000
594.000
+/+
3840 x 2160
60 Hz
135.000
60.000
594.000
+/+
4096 x 2160
24 Hz
54.000
24.000
297.000
+/+
4096 x 2160
25 Hz
56.250
25.000
297.000
+/+
4096 x 2160
30 Hz
67.500
30.000
297.000
+/+
4096 x 2160
50 Hz
112.500
50.000
594.000
+/+
4096 x 2160
60 Hz
135.000
60.000
594.000
+/+
Läs innan du använder Bluetooth-enheter
Läs den här informationen innan du använder en Bluetooth-enhet.
Begränsningar för Bluetooth-användning
●●
Du kan inte använda Bluetooth-enheter och Surround-funktionen samtidigt.
●●
Kompatibilitetsproblem kan inträffa beroende på Bluetooth-enhet. (En hörlur endast för mobiler är
eventuellt inte tillgänglig, beroende på miljön.)
●●
Läppsynkfel kan uppstå.
●●
Tv:n och Bluetooth-enheterna kan kopplas från beroende på avståndet mellan dem.
●●
En Bluetooth-enhet kan surra eller inte fungera som den ska
●●
––
När en del av din kropp är i kontakt med Bluetooth-enhetens eller tv:ns mottagar-/
sändarsystem.
––
När enheten är föremål för elektrisk variation av hinder som orsakas av en vägg, ett hörn eller
kontorsväggar.
––
När enheten är utsatt för elektriska störningar från enheter med samma frekvensband inklusive
medicinsk utrustning, mikrovågsugnar och trådlösa LAN.
Om problemet kvarstår ska du använda en utgångsport för digitalt ljud (optiskt) eller en HDMI
(ARC)-port.
Knappar och funktioner
Använd bekvämlighetsfunktioner eller kontrollera tillgängliga knappar och deras användningsbeskrivningar medan
du spelar upp medieinnehåll.
"" Tillgängliga knappar och funktioner kan variera med innehåll.
Knappar och funktioner som är tillgängliga vid uppspelning av
multimedieinnehåll
Tryck på knappen Välj när du spelar en video, ett foto eller inspelat innehåll. Följande knappar visas.
"" Tillgängliga knappar och funktioner kan variera med typ av medieinnehåll.
●●
Paus/Spela eller Start
Pausar eller spelar upp multimedieinnehåll. Du kan använda följande funktioner när videon har
pausats.
––
●●
Användarläge eller Butiksdemo: Gör så att du kan spela upp videoklipp långsamt (1/8,
1/4, 1/2) bakåt eller framåt genom att välja knappen eller . För att öka bakåt- eller
framåtspolningshastigheten med upp till 3 gånger ska du välja knappen flera gånger. För att
återgå till normal hastighet väljer du knappen eller trycker på knappen .
Föregående / Nästa
Visar föregående eller nästa multimedieinnehåll.
●●
Bakåt / Snabbspola framåt
Snabbspolar multimedieinnehållet bakåt eller framåt. För att öka bakåt- eller
framåtspolningshastigheten med upp till 3 gånger snabbare än normalt ska du välja knappen
upprepade gånger. För att återgå till normal hastighet väljer du knappen eller trycker på knappen
.
●●
Upprepa
Spelar upp det aktuella multimedieinnehållet upprepade gånger eller alla multimedieinnehållsfiler
i samma mapp upprepade gånger.
●●
Blanda
Spelar upp musiken i slumpvis ordning.
●●
Bild av
Spelar endast upp multimedieinnehållsfilerna med skärmen avstängd.
●●
Rotera till vänster / Rotera till höger
Roterar bilden åt vänster eller höger.
●●
Zooma in
Zoomar in bilden upp till faktor 4.
●●
Anp. till skärm
Anpassar bilden till skärmen.
●●
Bakgrundsmusik
Spelar upp bakgrundsmusiken när tv:n visar bilder med bakgrundsmusik.
●●
Alternativ
""
Tillgängliga alternativ kan variera beroende på modell och innehåll.
Funktion
Beskrivning
Bildspelshastighet
Ange bildspelets hastighet.
Bildspelseffekt
Tillämpar övergångseffekter på bildspelet.
Bakgrundsmusik
Spelar bakgrundsmusik medan tv:n visar bilder.
"" Musikfilerna måste sparas på samma USB-enhet som bildfilerna.
"" Om du vill pausa bakgrundsmusiken väljer du Bakgrundsmusik på
uppspelningsskärmen.
Textning
Styr videotextning.
●● Textning: Slår på eller av undertexten.
●● Språk: Ställer in textningsspråk.
●● Synk: Justerar synkroniseringen när videon och undertexten inte är synkroniserad.
●● Återställ synk: Återställer justeringen för undertextsynkroniseringen till 0.
●● Storlek: Ändrar teckenstorlek för textningen.
●● Kodar: Visar en lista över kodningsspråk. Gör att du kan ändra kodningsspråk när
textningen inte visas korrekt.
●● Kanttyp: Justerar kantpositionen för text och undertexter.
●● Kantfärg: Ändrar färg på undertextningskanten.
Rotera
Roterar videon.
Ljudspråk
Den här funktionen är endast tillgänglig om videon stöder flerspårsljud.
Information
Visar detaljerad information om aktuellt multimedieinnehåll.
Knappar och funktioner som är tillgängliga vid användning av sportläget.
Om du trycker på knappen Välj visas följande knappar.
●●
Zooma in
Pausar aktuell skärm och zoomar in valfri del av skärmen med hjälp av de fyra riktningsknapparna.
●●
""
Funktionen är inte tillgänglig när du bläddrar i multimedieinnehållet som finns sparat på en USBlagringsenhet eller när BIB är aktivt.
""
Den här funktionen är inte tillgänglig när Datatjänst är aktivt.
Spela in
Den här funktionen är endast tillgänglig om tv:n har stöd för inspelningsfunktionen.
●●
Timeshift
Du kan pausa och spola tillbaka live-tv.
●●
""
Mer information om Timeshift finns i ”Använda Timeshift”.
""
Den här funktionen är endast tillgänglig om tv:n har stöd för inspelningsfunktionen.
Man. val av höjdpunkt
Sparar en video 10 sekunder innan knapptryckningen och 10 sekunder efter.
●●
""
Du kan ställa in tv:n på att automatiskt spara höjdpunkter utan användaringripande. Välj
Inställn.
Bild Särskilt Visningsläge Sportläge och ställ sedan in Autohöjdpunkter på På. Mer information
om Autohöjdpunkter finns i ”Ta fram höjdpunkter automatiskt”.
""
Den här funktionen är endast tillgänglig när du spelar in ett program.
Uppspelning av höjdpunkter
Visar Uppspelning av höjdpunkter-skärmen och spelar upp de sparade höjdpunkterna i den
inspelade filen automatiskt eller manuellt. Uppspelning av höjdpunkter är inte tillgängligt när:
––
Du växlar ingångssignal
––
Ljudbeskrivning är På
––
Du visar en fotbollsmatch i UHD-upplösning
""
Den här funktionen är bara tillgänglig när du tittar på ett inspelat program.
""
Den här funktionen är endast tillgänglig när du spelar in ett program.
●●
Dubbel uppspelning
Gör att du kan titta på ett program som sänds just nu i ett BIB-fönster samtidigt som du tittar på ett
inspelat program. För att avsluta BIB-läget trycker du på knappen igen. Dubbel uppspelning är inte
tillgängligt när:
––
Du växlar ingångssignal
––
Ljudbeskrivning är På
––
Du visar en fotbollsmatch i UHD-upplösning
""
Den här funktionen är bara tillgänglig när du tittar på ett inspelat program.
""
Den här funktionen är endast tillgänglig när du spelar in ett program.
Knappar och funktioner som är tillgängliga vid inspelning av ett program
eller Timeshift
"" Tillgängliga knappar och funktioner kan variera med funktionerna.
Om du trycker på knappen Välj visas följande knappar.
●●
INSP-tid
●●
Spela in
Startar direktinspelning av aktuellt program.
●●
Timeshift
Du kan pausa och spola tillbaka live-tv.
""
●●
Den här funktionen är endast tillgänglig om tv:n har stöd för inspelningsfunktionen.
Stoppa insp., Stoppa Timeshift / Gå till Direkt-tv
Använda knapparna på fjärrkontrollen medan du spelar in ett program eller Timeshift
●●
Paus / Spela
När inspelningen är pausad kan du använda följande funktioner. Inget ljud hörs dock när
inspelningen är pausad.
––
●●
Slowmotion: Spelar upp videoklippet i halv hastighet genom att trycka på knappen
Bakåt / Snabbspola framåt
""
Den här funktionen är inte tillgänglig när du tittar på ett program som sänds just nu.
i pausläge.
Licens
Kontrollera licensinformationen och varumärken som gäller för din tv.
DivX Certified® to play DivX® video up to HD 1080p, including premium content.
DivX®, DivX Certified® and associated logos are trademarks of DivX, LLC and are used under license.
This DivX Certified® device has passed rigorous testing to ensure it plays DivX® video.
To play purchased DivX movies, first register your device at vod.divx.com. Find your registration code in the DivX VOD
section of your device setup menu.
Covered by one or more of the following U.S. patents: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 8,656,183; 8,731,369; RE45,052.
For DTS patents, see http://patents.dts.com. Manufactured under license from DTS, Inc. DTS, the Symbol, DTS in
combination with the Symbol, DTS Premium Sound|5.1, DTS Digital Surround, DTS Express, and DTS Neo2:5 are
registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States and/or other countries.
© DTS, Inc. All Rights Reserved.
Manufactured under license from Dolby Laboratories.
Dolby, Dolby Audio and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.
The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered
trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.
Varumärke: Rovi och Rovi Guide är varumärken som tillhör Rovi Corporation och/eller dess underleverantörer.
Licens: Rovi Guide system är tillverkat på licens från Rovi Corporation och/eller dess underleverantörer.
Patent: Rovi Guide system skyddas av patent och patentansökningar i USA, Europa och andra länder, inklusive
ett eller flera amerikanska patent 6,396,546; 5,940,073; 6,239,794 utfärdade till Rovi Corporation och/eller dess
underleverantörer.
Friskrivning: Rovi Corporation och/eller dess dotterbolag och relaterade filialer ansvarar inte på något sätt för
riktigheten eller tillgången på programschemainformation eller andra data i Rovi Guide system och kan inte garantera
service i ditt område. Under inga omständigheter ansvarar Rovi Corporation och/eller dess relaterade filialer för
några skador i anslutning till riktigheten eller tillgången på programschemainformation eller andra data i Rovi Guide
systemet.
Open Source License Notice
Open Source used in this product can be found on the following webpage. (http://opensource.samsung.com) Open
Source License Notice is written only English.
"" Den här licensen kanske inte stöds beroende på land eller modell.
Download PDF