Samsung | SV-DVD3 | Samsung SV-DVD3 Operating instrustions

01886J SV-DVD3E/XEE-SF1
7/26/02 10:51 PM
Page 1
DVD-videonauhuri
SV-DVD3E
Käyttöohjeet
STANDBY/ON
OPEN/CLOSE
2
3
AUDIO
TV/VCR
SHUTTLE
M O DE /
REPEAT
4
5
6
7
8
9
SCREEN FIT
CLEAR
CLOCK/
COUNTER
ZOOM
ANGLE
3D SOUND
SVHS
A.TRK
0
DVD
VIEW
VCR
INPUT SEL.
DIGEST
DISPLAY
TRK
EJECT
OPEN/CLOSE
PROG
F.ADV/STEP
DISC MENU
REC
STANDBY/ON
SELECT
COPY
SETUP
/ENTER
PROG
REC
RETURN
TITLE
SUBTITLE
MARK
A.DUB
SPEED
TIMER
INDEX
AUX
VIDEO
L AUDIO R
www.samsungvcr.com
PAL
01886J SV-DVD3E/XEE-SF1
7/26/02 10:51 PM
Page 2
Sisällysluettelo
Sisällysluettelo (jatkoa)
SF
SF
◆ TOISTOTOIMINTO
◆ JOHDANTO
Turvaohjeet....................................................................................................
Eri levytyypit ja niiden ominaisuudet..............................................................
■
■
5
6
DVD-videonauhurin etupaneeli......................................................................
DVD-videonauhurin takapaneeli....................................................................
Infrapunakauko-ohjain ...................................................................................
Näytön ilmaisimet ..........................................................................................
Lisätarvikkeet.................................................................................................
■
■
■
■
■
7
7
8
9
9
DVD-videonauhurin liitäntöjen tekeminen .....................................................
DVD-videonauhurin kytkeminen TV:hen koaksiaalikaapelilla........................
DVD-videonauhurin kytkeminen TV:hen SCART-kaapelilla ..........................
DVD-videonauhurin kytkeminen satelliittivastaanottimeen tai muuhun
laitteeseen .....................................................................................................
Verkkovirtaan kytkeminen ja automaattinen asetustoiminto
(Plug & Auto Setup).......................................................................................
Television virittäminen DVD-videonauhurin kanssa käytettäväksi ................
DVD- ja videonauhuritoimintojen yhteiset painikkeet ....................................
Sisäänrakennetun TV-virittimen perustoiminnot............................................
DVD:n kopiointi videonauhurille.....................................................................
■
■
■
■
■
■
■
■
10
11
11
12
Paristojen asettaminen kauko-ohjaimeen......................................................
Päivämäärän ja kellonajan asetus.................................................................
Näyttökielen valinta .......................................................................................
TV-kanavien automaattinen esiviritys............................................................
TV-kanavien manuaalinen esiviritys ..............................................................
Esiviritetyn TV-kanavan poistaminen ............................................................
Esiviritettyjen TV-kanavien järjestyksen muuttaminen ..................................
RF OUT -äänitilan valinta (B/G–D/K).............................................................
DVD-videonauhurin toistokanavan valinta.....................................................
Värijärjestelmän valinta .................................................................................
NICAM-järjestelmä ........................................................................................
Älykäs kuvansäätö.........................................................................................
Automaattinen virrankatkaisutoiminto............................................................
ShowView EXTEND ......................................................................................
Videokasettityypin valinta ..............................................................................
Koko videokasetin jatkuva toisto ...................................................................
Näyttötietojen näyttäminen ja piilottaminen ...................................................
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
13
14
15
16
17
Nauhoitusnopeuden valinta ...........................................................................
Päällenauhoituksen estäminen......................................................................
Suora nauhoitus ............................................................................................
Nauhoitus automaattisella loppupysäytyksellä ..............................................
ShowView-ohjelmoinnin käyttö......................................................................
ShowView-ohjelmoinnin muuttaminen...........................................................
Ajastinnauhoituksen käyttö............................................................................
Ajastinnauhoituksen asetusten tarkistaminen ...............................................
Ajastinnauhoituksen peruuttaminen ..............................................................
■
■
■
■
■
■
■
■
2
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
18
18
19
20
21
22
23
24
24
25
25
26
26
27
28
28
29
◆ TV-LÄHETYSTEN NAUHOITTAMINEN VIDEONAUHURILLA
■
■
Videokasetin toisto ........................................................................................
Automaattinen kuvaraidanseurannan säätö ..................................................
Manuaalinen kuvaraidanseurannan säätö.....................................................
Äänentoistotilan valinta..................................................................................
Videokasetin hidastettu toisto........................................................................
Määrätyn jakson toisto ruutu ruudulta ...........................................................
Määrätyn jakson toisto eri nopeuksilla...........................................................
Määrätyn jakson hakeminen..........................................................................
Nauhalaskurin käyttö .....................................................................................
RCA-A/V-kaapelin kytkeminen ......................................................................
Nauhoituksen jatkaminen keskeytyskohdasta joustavalla
editointitoiminnolla (Assemble Edit)...............................................................
Toisen DVD-videonauhurin tai videokameran nauhoittaminen .....................
Äänen jälkiäänitys videokasetin ääniraidan päälle ........................................
SQPB–toisto (Super VHS Quasi Playback)...................................................
36
36
36
37
37
38
38
39
40
41
42
42
43
44
◆ DVD-TOIMINNOT
◆ DVD-VIDEONAUHURIN ASETUSTEN TEKEMINEN
■
■
■
◆ DVD-VIDEONAUHURIN LIITÄNTÖJEN TEKEMINEN
■
■
■
◆ YHTEENVETO DVD-VIDEONAUHURIN OSISTA
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
29
30
30
31
32
33
34
35
35
■
■
■
■
Eri levytyypit ja niiden ominaisuudet..............................................................
Asetusvalikon käyttö......................................................................................
Levyn valikkokielen valinta ............................................................................
Levyn ääniraidan (AUDIO) kieliasetukset......................................................
Tekstityskieliasetukset...................................................................................
Käytönvalvonta-asetukset .............................................................................
Audioasetukset ..............................................................................................
Näyttöasetukset.............................................................................................
A/V-vastaanottimen yhdistuaminen ...............................................................
Toiston erikoisominaisuudet ..........................................................................
Näyttötoiminnon käyttö (DVD) .......................................................................
Näyttötoiminnon käyttö (CD/DVD).................................................................
Jatkuva toisto.................................................................................................
Ohjelmoitu toisto (DVD/VCD/CD) ..................................................................
Satunnaissoitto (DVD/VCD/CD) ....................................................................
Kuvan asettelu...............................................................................................
Digest-toiminto...............................................................................................
Raidan alun näyttävä selaustoiminto (Track View, VCD) ..............................
9 kohtaa raidasta näyttävä selaustoiminto (Index View, VCD)......................
Ääniraidan kielen valinta (AUDIO-painike) ....................................................
Tekstityskielen valinta (SUBTITLE-painike) ..................................................
Kuvakulman vaihtaminen ..............................................................................
Kirjanmerkkitoiminto (DVD/CD) .....................................................................
Kirjanmerkillä merkityn kohtauksen haku ......................................................
Kirjanmerkin poistaminen ..............................................................................
Zoom-toiminnon käyttö (DVD/CD).................................................................
3D-äänitoiminto .............................................................................................
MP3-toisto .....................................................................................................
MP3-toisto (CD-R-MP3-levyt)........................................................................
45
46
47
48
48
49
50
51
52
53
54
54
55
56
56
57
58
59
59
60
60
61
62
62
62
63
63
64
65
3
01886J SV-DVD3E/XEE-SF1
7/26/02 10:51 PM
Page 4
Sisällysluettelo (jatkoa)
Turvaohjeet
SF
SF
Seuraavissa kuvissa annetaan muutamia yleisiä turvaohjeita.
◆ VIANETSINTÄ
■
■
■
Tekniset tiedot ...............................................................................................
Mahdolliset viat ja korjaustoimenpiteet (videonauhuri)..................................
Vianetsintäopas (DVD) ..................................................................................
66
67
68
Salaman kuvan tarkoituksena varoittaa laitteen käyttäjää laitteen kotelon sisällä olevasta
vaarallisesta jännitteestä.
ÄLÄ AVAA DVD-VIDEONAUHURIN KOTELOA. Jätä huolto- ja korjaustyöt valtuutetun
huoltoliikkeen tehtäväksi.
10%
75%
40°C
Tämä käyttöopas on jaettu kahteen osaan. Ensimmäinen osa kuvaa
videonauhurin ja toinen DVD-soittimen käyttämisen.
Näet VCR - ja DVD -merkeistä tai lukujen otsikoista,
kummassa osassa olet.
H
H
5°C
ÄLÄ altista DVD-videonauhuria
äärimmäisen kuumalle tai
kylmälle lämpötilalle (alle 5ºC
tai yli 40 ºC) tai säilytä sitä
erittäin kuivissa tai kosteissa
käyttötiloissa (alle 10 % tai yli
75 %).
ÄLÄ altista DVD-videonauhuria
suoralle auringonpaisteelle.
ÄLÄ päästä nestettä roiskumaan
DVD-videonauhurin päälle.
ÄLÄ aseta mitään esineitä
DVD-videonauhurin tai sen
kauko-ohjaimen päälle.
Irrota DVD-videonauhurin
virtajohto pistorasiasta ja sen
antenni antenniliitännästä
myrskyn ja/tai salamoinnin
ajaksi.
Ellei kauko-ohjainta käytetä
pitkään aikaan, poista siitä
paristot ja säilytä kaukoohjainta viileässä ja kuivassa
paikassa.
Symbolit
1
1
Paina/siirrä
Pidä
sisäänpain
1 = Kohdan numero
4
☛
➢
Tärkeä tiedote
Huomautus
TÄTÄ LAITETTA EI OLE TARKOITETTU
KÄYTETTÄVÄKSI KAUPALLISESSA KÄYTÖSSÄ.
5
01886J SV-DVD3E/XEE-SF1
7/26/02 10:51 PM
Page 6
DVD-videonauhurin etupaneeli
Eri levytyypit ja niiden ominaisuudet
SF
SF
Tällä DVD-soittimella voidaan toistaa seuraavia, näytetyillä logoilla varustettuja levytyyppejä:
VALMIUSTILA/VIRTA
PÄÄLLÄ -PAINIKE
Levytyyppi
(Logo)
Maks.
soittoaika
Tallennus- Levykoko
tyypit
12 Cm
Yksipuolinen
240 min
Kaksipuolinen
480 min
8 Cm
Yksipuolinen
80 min
Kaksipuolinen
160 min
DVD
Audio
+
Video
AVAA/SULJEPAINIKE
DVD-SOITIN
VIDEOKASETTITILA
DVD/VCR (VIDEONAUHURI) VALINTAPAINIKE
KOPIOINTIPAINIKE
Ominaisuudet
KASETINPOISTOPAINIKE
• DVD:n äänen- ja kuvantoistolaatu
on erinomainen. Tämä johtuu
siinä käytettävistä Dolby Digitalja MPEG-2-järjestelmistä.
• Eri näyttö- ja audiotoiminnot
voidaan helposti valita
kuvaruutunäytöstä.
EJECT
OPEN/CLOSE
STANDBY/ON
SELECT
PROG
COPY
REC
AUX
VIDEO
VIDEO-CD
12 Cm
Audio
+
Video
AUDIO-CD
74 min.
• CD-äänellä, VHS-laadulla ja
MPEG-1 -pakkaustekniikalla
varustettu kuvalevy.
8 Cm
L AUDIO R
PYSÄYTYSPAINIKE
20 min.
12 Cm
74 min.
8 Cm
20 min.
Audio
NAUHOITUSPAINIKE
ETEENPÄINSIIRTO/OH
ITA SEURAAVA PAINIKE
TAAKSEPÄINSIIRTO/
OHITA EDELLINEN PAINIKE
• LP-levy äänitetään analogisena
signaalina, joka sisältää enemmän
säröä. CD äänitetään digitaalisena
signaalina, jolloin äänenlaatu on
parempi, särö on pienempi ja
äänen yleislaatu ei heikkene
samalla lailla ajan mittaan.
OHJELMANVALINTAPAINIKE
AUX VIDEOTULOLIITÄNTÄ
AUX AUDIO L, R TULOPISTOKKEET
TOISTO/TAUKOPAINIKE
DVD-videonauhurin takapaneeli
* ÄLÄ soita tällä laitteella seuraavia levytyyppejä: CR-ROM, CD-I ja DVD-ROM!
(CDG-levystä toistuu ainoastaan ääni, ei kuvia.)
Levysymbolit
PAL
~
• Toistoaluekoodi
• PAL-lähetysjärjestelmä mm.
Isossa-Britanniassa,
Ranskassa ja
Saksassa.
AV2 (DEC./EXT.)
SCART-LIITIN (EUROLIITÄNTÄ)
ANTENNIN
TULOLIITÄNTÄ
STEREO
• Dolby
Digital-levy
• Stereolevy
RCA AUDIO L, R LÄHTÖPISTOKKEET
DIGITAALISEN AUDION
ANTOLIITÄNTÄ
(KOAKSIAALINEN)
S-VIDEON
ANTOLIITÄNTÄ
DIGITAL
SOUND
• Digitaalinen
audiolevy
• DTS-levy
DVD & VCR
OUT
R
AV2 (DEC./EXT.)
AUDIO
AV1 (EURO AV)
VIDEO
L
TV
Toistoaluekoodi
Sekä DVD-soitin että DVD-levyt on varustettu aluekoodilla. DVD-soittimella voi toistaa ainoastaan samalla
aluekoodilla varustettuja levyjä. Elleivät soittimen ja levyn aluekoodit ole samat, levyä ei voi toistaa sillä
soittimella.
Tämän soittimen aluekoodi näkyy sen takapaneelissa.
6
TV-ANTENNIN
LÄHTÖLIITÄNTÄ
AV1 (EURO AV) OTTO/ANTOSCARTLIITIN (EURO-21)
RCA VIDEO LÄHTÖPISTOKKEET
RCA AUDIO L, R LÄHTÖPISTOKKEET
DIGITAALISEN AUDION
ANTOLIITÄNTÄ
(OPTINEN)
7
01886J SV-DVD3E/XEE-SF1
7/26/02 10:51 PM
Page 8
Infrapunakauko-ohjain
Näytön ilmaisimet
SF
SF
STANDBY/ON
OPEN/CLOSE
18
1
2
3
AUDIO
2
3
4
TV/VCR
SHUTTLE
5
4
MODE/
REPEAT
6
7
8
9
3D SOUND
SCREEN FIT
CLEAR
CLOCK/
COUNTER
ZOOM
5
6
ANGLE
SVHS
A.TRK
0
DVD
VIEW
VCR
INPUT SEL.
19
20
21
22
23
24
25
7
DIGEST
8
DISPLAY
TRK
26
PROG
F.ADV/STEP
27
9
10
11
12
13
28
DISC MENU
REC
29
30
31
SETUP
/ENTER
14
32
15
16
17
1
2
3
4
RETURN
TITLE
SUBTITLE
MARK
A.DUB
SPEED
TIMER
INDEX
33
34
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
STANDBY/ON
AUDIO
SHUTTLE <</>>
MODE
REPEAT
ZOOM, SVHS
3D SOUND
DVD, VCR
DIGEST
F.ADV/STEP
TRACKING ( / )
REWIND, SKIP BACK
STOP
RECORD
UP
LEFT
SETUP/ENTER
RETURN, A.DUB
TITLE, SPEED
OPEN/CLOSE
TV/VCR
0-9
CLOCK/COUNTER
ANGLE, A.TRK
CLEAR
SCREEN FIT
INPUT SEL.
DISPLAY
PROG
FAST-FORWARD
SKIP NEXT
DISC MENU
PLAY/STILL
RIGHT
DOWN
MARK, INDEX
SUBTITLE, TIMER
1
2
3
4
5
6
COPY
TITLE
8
1
2
3
4
5
6
7
8
CHAP
STEREO
10
11
9
7
The DVD Deck is active
Laitteeseen on ladattu DVD-, CD-, VCD- tai
SVCD-levy.
TITLE-kirjaimen oikealla puolella näkyvä numero
tarkoittaa parhaillaan toistettavan nimekkeen
numeroa.
Tässä kohdassa näytetään joko aika, laskurin
lukemat, jäännösaika tai käytössä olevan laitteen
tila.
Kasetti ladattu
Nauhoitusmerkki
Videonauhuri on aktiivinen.
3D-äänitoiminto on aktiivinen.
12
13
9
Laitteeseen on ladattu DTS-ääniraidalla varustettu
DVD.
10 CHAP-kirjaimen oikealla puolella oleva numero on
parhaillaan toistettavan nimekkeen/raidan numero.
11 Laitteella toistetaan parhaillaan VHS-videonauhan
HiFi-ääniraitaa. (Parhaillaan katseltu TV- tai videoohjelma toistetaan stereona.)
12 Ajastintallennuksen ohjelmointi tai itse nauhoitus
on käynnissä. Jos ilmaisin vilkkuu, jotakin on
vialla.
13 DVD-levyn kopiointi videonauhurille on käynnissä.
Lisätarvikkeet
Olet juuri hankkinut itsellesi SAMSUNG DVD-videonauhurin (DVD-VCR).
Sen mukana toimitetaan seuraavat lisätarvikkeet.
KAUKO-OHJAIN
& PARISTOT
AUDIO/VIDEOJOHTO
KÄYTTÖOHJEET
KOAKSIAALIKAAPELI
STAN
DBY/O
N
E/
AT
MOD
REPE
AUDIO
4
ZOOM
D
5
TLE
SOUN
DVD
8
3
VIEW
R
CLEA
9
TRK
SEL.
PROG
A.TRK
INPUT
E
ANGL
REC
K/
CLOC TER
COUN
R
VCR
FIT
0
TV/VC
6
EN
SCRE
E
/CLOS
OPEN
3D
7
2
SHUT
SVHS
/STEP
F.ADV
ST
DIGE
AY
DISPL
SPEED
MENU
TITLE
DISC
A.DUB
SETUP
/ENTER
N
RETUR
TIMER
LE
SUBTIT
INDEX
MARK
8
9
01886J SV-DVD3E/XEE-SF1
7/26/02 10:51 PM
Page 10
DVD-videonauhurin liitäntöjen tekeminen
DVD-videonauhurin kytkeminen TV:hen koaksiaalikaapelilla
Jotta televisio-ohjelmia voitaisiin katsoa TV:stä, TV:n on saatava
lähetesignaali jostakin seuraavista lähteistä:
SF
Audio- ja videoliitäntöjen tekemisessä on otettava huomioon useita eri tekijöitä:
◆ Järjestelmässä käytettävissä olevat liittimet
◆ DVD-videonauhuriin kiinteästi (esim. satelliittivastaanotin) tai väliaikaisesti
(esim. videokamera) kytkettävät laitteet
☛
DVD-videonauhuri on varustettu seuraavilla liittimillä.
◆
◆
◆
◆
SF
Ulkoantenni
Sisäantenni
Kaapeli-TV-verkko
Satelliittivastaanotin
DVD &
AV2 (DE
2
Tarkista ennen liitäntäkaapelien kytkemistä, että sekä
televisiosta että DVD-videonauhurista on kytketty virta päältä.
TV
AV1 (EU
Liitin
Sijainti
AV1 (EURO AV) Takapaneeli
Tyyppi
Suunta
SCART
Sisäuan/ulos
AV1 (EURO AV)
Suositeltu käyttö
◆ TV
◆ Satelliittivastaanotin
◆ Muut videolaitteet
1
2
Irrota antennijohto tai kaapeliverkon liitäntäjohto TV:stä.
3
Kytke laitteen mukana toimitettu koaksiaalikaapeli DVD-
Kytke tämä kaapeli 75Ω:n koaksiaalikaapeliliitäntään, joka on
merkitty DVD-videonauhurin takapaneeliin symbolilla
.
videonauhurin
TV
DVD & VC
TV
-liitäntään.
AV2 (DEC./EXT
AV2 IN
Takapaneeli
SCART
Sisäuan
AV2 (DEC./EXT.)
AUDIO OUT
Takapaneeli
◆ Satelliittivastaanotin
◆ KANAVA/DEKOODERI
◆ Muut videolaitteet
Audio RCA
Ulos
◆ Linjatasoinen audioanto
RCA
Ulos
◆ Linjatasoinen videolaitteen anto
S-LIITIN
Ulos
◆ S-videon anto (Vain DVD)
4
Kytke koaksiaalikaapelin toinen siihen liitäntään, johon
antennijohto oli aikaisemmin kytkettynä.
5
Korkeampilaatuisten kuvien ja äänen vastaanottamiseksi TV:stä
voit myös kytkeä DVD-videonauhurisi TV:hen SCART-kaapelin
avulla (lue lisää seuraavasta kappaleesta), jos TV:ssäsi on tämä
liitäntämahdollisuus.
TV
AV1 (EURO AV
4
3
R
AUDIO
L
VIDEO OUT
Takapaneeli
DVD-videonauhurin kytkeminen TV:hen SCART-kaapelilla
VIDEO
Antenni
S-VIDEO
OUT
Takapaneeli
TV
DVD & VCR
OUT
R
AV2 (DEC./EXT.)
DIGITAL
AUDIO OUT
Takapaneeli
Optinen
koaksiaalinen
Ulos
◆ Digitaalinen audioanto (Vain DVD)
AUDIO
L
TV
3
AV1 (EURO AV)
2 VIDEO
SCART-kaapeli
TVANTENNIN
Takapaneeli
TV
75 Ω
koaksiaalinen
Ulos
75 Ω
koaksiaalinen
Sisäuan
◆ TV
LÄHTÖLIITÄNTÄ
ANTENNIN
Takapaneeli
TULOLIITÄNTÄ
☛
◆ Antenni
◆ Kaapeli-TV-verkko
◆ Satelliittivastaanotin
RF-koaksiaalikaapeli
Voit kytkeä DVD-videonauhurin TV:hen SCART-kaapelilla, jos TV:ssäsi on tämän kytkennän mahdollistava
liitäntä. Niin tekemällä:
◆ Saat parempilaatuisen kuvan ja äänen
◆ Yksinkertaistat DVD-videonauhurin asetusten tekoa
☛
Kytke kaikki laitteet päältä ennen audio- tai videolaitteiden liitäntöjen tekemistä.
◆ Valitusta liitäntätavasta riippumatta laitteen mukana toimitettu koaksiaalikaapeli pitää aina
kytkeä laitteiden välille. Muussa tapauksessa kuva ei tule näkyviin TV-ruutuun silloin kun
DVD-videonauhuri on kytketty päältä.
Lue yksityiskohtaisemmat liitäntä- sekä turvaohjeet laitteiden mukana toimitetuista
käyttöohjeista.
◆ Tarkista ennen liitäntäkaapelien kytkemistä, että sekä televisiosta että DVD-videonauhurista on
kytketty virta päältä.
10
1
Kytke koaksiaalikaapeli laitteiden välille yllä kuvatulla tavalla.
2
Kytke SCART-kaapelin toinen pää DVD-videonauhurin takapaneelin AV1-liitäntään (EURO AV).
3
Kytke kaapelin toinen pää TV:n vastaavaan liitäntään.
11
01886J SV-DVD3E/XEE-SF1
7/26/02 10:51 PM
Page 12
DVD-videonauhurin kytkeminen satelliittivastaanottimeen
tai muuhun laitteeseen
Verkkovirtaan kytkeminen ja automaattinen asetustoiminto
(Plug & Auto Setup)
SF
SF
Voit kytkeä DVD-videonauhurin satelliittivastaanottimeen tai toiseen DVD-videonauhuriin SCART-kaapelilla
silloin nämä liitännät on käytettävissä valituissa laitteissa. Seuraavissa kuvissa annetaan muutamia
esimerkkejä liitäntämahdollisuuksista.
1. AV1 (EURO-AV): 21-nastaista SCART-kaapelia käyttämällä
Kytke satelliittivastaanotin tai jokin muu laite SCART-kaapelilla DVD-videonauhurin takapaneelin AV1-liitäntään
(EURO-AV).
Valitse tämän kytkennän jälkeen ohjelmalähde painamalla INPUT SEL. -painiketta AV1-ohjelmalähteen valitsemiseksi.
2. By means of RF Coaxial Cable
Tämän kytkennän tekemisen jälkeen pitää satelliittivirittimen avulla viritetty kanava virittää kohdalleen uudelleen.
Satelliittivirittimen RF-toistokanavaksi pitää valita jokin muu kuin DVD-videonauhurin käyttämä kanava 36, valitse
toistokanavaksi esim. kanava 39.
Antenni
Satelliittiviritin tai muu laite
Kuvanauhurisi asettaa automaattisesti omat virityksensä heti, kun se
on liitetty ensimmäistä kertaa verkkoon. Tv-asemat tallentuvat
muistiin. Menettelyyn kuluu muutamia minuutteja. Sen jälkeen
kuvanauhuri on valmiina käyttöön.
DVD & VCR
1
2
Liitä kuvanauhuri virtalähteeseen.
LANGUAGE SET -valikko ilmestyy näkyviin.
Tulos:
3
Valitse haluamasi kieli painamalla " tai ❷-painiketta.
4
Tallenna valittu kieli painamalla ENTER.
Tulos:
Näytölle ilmestyy viesti.
5
Paina ENTER-painiketta.
Tulos:
Maan valinnan MENU näkyy näyttöruudussa.
6
Paina maan valitsemiseksi joko painiketta " tai ❷.
☛ Videonauhuri hakee valitsemasi maan asemia esiasetetun
mieltymysluettelosi mukaisesti.
7
Käynnistä automaattinen kanavahakutoiminto painamalla ENTERpainiketta.
◆ Videonauhurin automaattisesti tallentamien asemien määrä
riippuu löydettyjen asemien määrästä (maa, vastaanotto-olot
jne.).
◆ Menettely päättyy muutaman minuutin kuluttua.
Minkä jälkeen kellonaika ja päiväys näkyvät automaattisesti.
TV
DVD & VCR
1
OUT
R
AV2 (DEC./EXT.)
SCART-kaapeli
AUDIO
L
TV
AV1 (EURO AV)
VIDEO
RF-koaksiaalikaapeli
1. AV2 IN: 21-nastaista SCART-kaapelia käyttämällä
Kytke satelliittivastaanotin tai jokin muu laite SCART-kaapelilla DVD-videonauhurin takapaneelin AV2 (DEC./EXT.)liitäntään.
Valitse tämän kytkennän jälkeen ohjelmalähde painamalla INPUT SEL. -painiketta AV2-ohjelmalähteen valitsemiseksi.
2. RF-koaksiaalikaapelia käyttämällä
Tämän kytkennän tekemisen jälkeen pitää satelliittivirittimen avulla viritetty kanava virittää kohdalleen uudestaan.
Satelliittivirittimen RF-toistokanavaksi pitää valita jokin muu kuin DVD-videonauhurin käyttämä kanava 36, valitse
toistokanavaksi esim. kanava 39.
Antenni
Satelliittiviritin tai muu laite
Liitä koaksiaalikaapeli sivulla 11 esitetyllä tavalla (Kuvanauhurin
liittäminen tv-vastaanottimeen koaksiaalikaapelilla).
AV2 (DEC./EXT.)
TV
AV1 (EURO AV)
Antennijohto
2
TV
8
Tarkasta päiväys ja kellonaika.
Jos ne ovat :
◆ oikein, poistu valikosta painamalla MENU-näppäintä kahdesti.
◆ vääri, katso sivu 20.
2
AUTO SET UP
PLEASE WAIT
60%
I■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ -------I
RETURN
➢
Automaattinen esiviritys voidaan tehdä painamalla
kuvanauhurin ■ (pysäytys)-painiketta jatkuvasti 5
sekunnin ajan tai enemmän, kun kuvanauhurissa ei ole
kasettia.
NOW SETTING THE CLOCK
Antennijohto
1
2
CLOCK SET
TV
OUT
R
AV2 (DEC./EXT.)
AUDIO
AV1 (EURO AV)
VIDEO
12:01
1/JAN/2002
TUE
L
TV
AUTO CLOCK : ON
SCART-kaapeli
➛!❿!!!"❷
RETURN
RF-koaksiaalikaapeli
12
13
01886J SV-DVD3E/XEE-SF1
7/26/02 10:51 PM
Page 14
Television virittäminen DVD-videonauhurin kanssa käytettäväksi
DVD- ja videonauhuritoimintojen yhteiset painikkeet
SF
SF
Ainoastaan silloin kun SCART-kaapelia ei käytetä televisio tulee
virittää käytettäväksi DVD-videonauhurin kanssa
STANDBY/ON
➢
OPEN/CLOSE
2
2
3
AUDIO
DVD-videonauhurien toistamien kuvien katselemiseksi
silloin kun laitteiden välinen liitäntä on tehty SCARTkaapelilla TV tulee asettaa käyttämään audio/video-tilaa
(AV).
Joitakin DVD-videonauhurin painikkeista käytetään sekä DVD- että
videonauhuritoiminnoissa. Seuraavia painikkeita voi käyttää
molemmissa toiminnoissa.
STANDBY/ON
1
TV/VCR
STANDBY/ON-painike
Paina joko kauko-ohjaimen tai etupaneelin STANDBY/ONpainiketta DVD-videonauhurin päällekytkemiseksi.
STANDBY/ON
1
SHUTTLE
MODE/
REPEAT
4
5
6
7
8
9
CLOCK/
COUNTER
4
REC
DISC MENU
SETUP
/ENTER
14
1
Kytke TV päälle.
2
Kytke DVD-videonauhuri päälle painamalla sen etupaneelin tai
sen kauko-ohjaimen STANDBY/ON-painiketta.
3
Valitse TV:n DVD-videonauhurin käyttöä varten viritetty kanava.
4
Lataa videokasetti DVD-videonauhuriin. Tarkista, että DVDvideonauhuri alkaa “lukea” kasettia. Ellei, paina ❿II-painiketta.
5
Käynnistä TV-kanavien selaus tai aseta TV UHF-kanavalle 36.
6
Hienoviritä TV:tä, kunnes kuva ja ääni toistuvat tarkasti.
7
Elleivät kuva ja ääni toimi tai jos viereiset kanavat aiheuttavat
häiriöitä, voi olla aiheellista vaihtaa DVD-videonauhurin
toistokanavaa (lue sivun 24 kappale “DVD-videonauhurin
toistokanavan valinta” ja sivulla 67 oleva kappale “Mahdolliset viat
ja korjaustoimenpiteet”).
8
Kun kuva ja ääni toistuvat tarkkoina, tallenna tämä kanava TV:stä
valitulle kanavanumerolle.
Tulos:
Tätä kanavaa käytetään nyt DVD-videonauhurin
toistokanavana.
2
3
4
SHUTT
4
MODE/
REPEAT
3D SOUND
SVHS
VCR-painike
Paina kauko-ohjaimen VCR-painiketta silloin kun haluat ohjata
sillä videonauhuritoimintoa.
◆ Etupaneelinäytön VCR-ilmaisimeen syttyy valo ilmaisemaan
VCR-toiminnon valitsemista.
SCREEN FIT
CLEAR
A.TRK
0
DVD
VIEW
VCR
INPUT SEL.
2
3
DIGEST
DISPLAY
TRK
PROG
F.ADV/STEP
DVD-VCR-valintapainike
Paina etupaneelin SELECT-valintapainiketta siirtyäksesi DVD- ja
videonauhuritoimintojen välillä.
➢
Paina kauko-ohjaimen VCR-painiketta
videonauhuritoiminnon valitsemiseksi ennen kuin aloitat
sivuilla 20-44 kuvattujen videonauhuritoimintojen
käytön.
Paina kauko-ohjaimen DVD-painiketta DVD-toiminnon
valitsemiseksi ennen kuin aloitat sivuilla 45-65
kuvattujen DVD-toimintojen käytön.
EJECT
SELECT
OG
2
AUDIO
1
DVD-painike
Paina kauko-ohjaimen DVD-painiketta silloin kun haluat ohjata
sillä DVD-toimintoa.
◆ Etupaneelinäytön DVD-ilmaisimeen syttyy valo ilmaisemaan
DVD-toiminnon valitsemista.
COPY
REC
4
AUX
15
5
01886J SV-DVD3E/XEE-SF1
7/26/02 10:51 PM
Page 16
Sisäänrakennetun TV-virittimen perustoiminnot
DVD:n kopiointi videonauhurille
SF
SF
Seuraavia painikkeita voi käyttää katseltaessa TV:tä DVDvideonauhurin sisäänrakennetun TV-virittimen avulla.
2
1
3
AUDIO
TV/VCR
SHUTTLE
5
4
MODE/
REPEAT
7
6
1
8
CLOCK/
COUNTER
SCREEN FIT
CLEAR
A.TRK
0
DVD
VCR
VIEW
DIGEST
DISPLAY
PROG
F.ADV/STEP
2
3
AUDIO
TV/VCR
SHUTTLE
5
4
6
7
8
9
3D SOUND
SCREEN FIT
CLEAR
A.TRK
0
DVD
VCR
VIEW
3
0-9 -painikkeet
Paina näitä painikkeita valitaksesi ohjelman suoraan.
4
Näyttö (DISPLAY)
Paina tätä painiketta saadaksesi esiin parhaillaan katseltavan
ohjelmakanavan numeron.
◆ Toimii myös DVD- ja VCR-toiminnoissa (videonauhuri).
1
Lataa levy DVD-soittimeen.
Lataa kopioitava DVD-levy DVD-soittimeen ja sulje levykelkka.
2
Lataa VHS-videokasetti videonauhuriin.
Lataa tyhjä VHS-videokasetti videonauhuriin.
3
Kopioi DVD-levy VHS-videokasetille.
Paina DVD-videonauhurin etupaneelin COPY-painiketta.
◆ DVD-soitin siirtyy toistotilaan ja videonauhuri nauhoitustilaan.
◆ Jos näytölle ilmestyy DVD-valikko, voi sen lisäksi vielä joutua
painamaan PLAY-painiketta kopioinnin käynnistämiseksi.
SELECT
PROG
AUX
2
Lopeta kopiointi.
Kun DVD-levyn toisto on päättynyt, paina kauko-ohjaimen VCR- ja
sen jälkeen PYSÄYTYS-painiketta kopioinnin päättämiseksi.
◆ Kopiointi tulee lopettaa manuaalisesti DVD-elokuvan
päättyessä. Muussa tapauksessa DVD:n toisto ja nauhoitus
saattavat käynnistyä uudelleen alusta.
EJECT
COPY
3
REC
AUX
3
0
DVD
VIEW
VCR
VIEW
INPUT SEL.
A.TRK
VCR
4
INPUT SEL.
DIGEST
DISPLAY
TRK
PROG
F.ADV/STEP
DIGEST
DISPLAY
4
4
TRK
PROG
F.ADV/STEP
DISC MENU
REC
REC
DISC MENU
16
COPY
REC
VIDEO
INPUT SEL.
0
L AUDIO R
EJECT
OPEN/CLOSE
STANDBY/ON
DVD
SVHS
COPY
REC
AUX
SELECT
ANGLE
SVHS
SELECT
PROG
CLOCK/
COUNTER
ZOOM
EJECT
OPEN/CLOSE
STANDBY/ON
VIDEO
4
2
MODE/
REPEAT
PROG suurempi/pienempi nro -painikkeet
Paina jompaakumpaa näistä painikkeista valitaksesi kanavan
suoraan.
INPUT SEL.
2
TRK
2
A.TRK
0
SVHS
Kopioitavaa DVD-levyä ei voida kopioida, jos se on
suojattu kopioinninestotoiminnolla. Macrovision®koodattujen DVD-levyjen kopiointi on kielletty.
1
ANGLE
3D SOUND
TV/VCR-painike
Paina tätä painiketta siirtyäksesi TV:n virittimen käytöstä
videonauhurin sisäänrakennetun virittimen käyttöön tai
päinvastoin.
9
ZOOM
SVHS
DVD-videonauhurin avulla voit kopioida DVD-levyn sisällön VHSvideokasetille yksinkertaisesti COPY-painiketta painamalla.
17
L AUDIO R
01886J SV-DVD3E/XEE-SF1
7/26/02 10:51 PM
Page 18
Paristojen asettaminen kauko-ohjaimeen
SF
Kauko-ohjaimeen on asetettava uudet paristot tai siinä olevat
vanhat on vaihdettava uusiin silloin kun:
Näyttökielen valinta
SF
Voit vaihtaa näyttötietojen kielen.
REC
DISC MENU
◆ DVD-videonauhuri on juuri ostettu
1
1
◆ Kauko-ohjain ei enää toimi kunnolla
1
Paina kauko-ohjaimen SETUP-painiketta.
Tulos:
Ohjelmointivalikko ilmestyy näytölle.
Työnnä kauko-ohjaimen pohjassa olevan paristotilan kannen
sisälaitaa nuolen suuntaan kannen irrottamiseksi.
2
Valitse kohta LANGUAGE SET kohdistinpainikkeita ", ❷, ➛ ja ❿
käyttämällä.
2
Aseta kaksi AA- tai R6-koon tai vastaavaa paristoa paristotilaan
niiden navat oikeaan suuntaan:
◆
pariston pluspää (+) paristotilan vastaavaan päähän
◆
pariston miinuspää (–) paristotilan vastaavaan päähän
3
Aseta kansi takaisin paikalleen kohdistamalla se kauko-ohjaimen
rungon suuntaiseksi ja painamalla se paikalleen.
➢
Älä käytä yhtä aikaa eri paristotyyppejä (esim. mangaanija alkaliparistoja).
3
Vahvista valinta painamalla ENTER-painiketta.
LANGUAGE SET -valikko ilmestyy näytölle.
Tulos:
4
Valitse haluttu kieli "- tai ❷-painikkeita painamalla.
5
Tallenna muistiin kielen valinta painamalla ENTER-painiketta.
6
Paina RETURN-painiketta valikon sulkemiseksi.
Tulos:
Näyttötiedot näytetään tämän jälkeen valitulla kielellä.
SETUP
/ENTER
1
RETURN
TITLE
SUBTITLE
MARK
A.DUB
SPEED
TIMER
INDEX
MAIN MENU
DVD
VCR
Option
Language
Program
Clock
Install
Exit
LANGUAGE SET
RETURN
"❷!!➛!!!❿
Päivämäärän ja kellonajan asetus
ENTER
LANGUAGE SET
❿ English
MAIN MENU
DVD
VCR
Option
Language
Program
Clock
Clock
Install
Exit
DVD-videonauhurissa on 24 tunnin järjestelmän mukainen kello ja
kalenteri, joita voi käyttää esim. seuraaviin toimintoihin:
◆ Nauhoitus automaattisella loppupysäytyksellä
◆ DVD-videonauhurin automaattinen
ajastinnauhoitustoiminto
Päivämäärä ja kellonaika on asetettava silloin kun:
◆ DVD-videonauhuri on juuri ostettu
☛
CLOCK SET
RETURN
"❷!!➛!!!❿
ENTER
Français
Deutsch
Español
Italiano
Nederlands
RETURN
"❷!
◆ Päiväys ja kellonaika asetetaan automaattisesti
lähetyssignaalien avulla, mutta tämä toiminto ei toimi
ilman vastaanotettua teksti-TV-signaalia.
◆ Muista asettaa kello oikeaan aikaan silloin kun aika
muuttuu kesäajasta talviaikaan ja päinvastoin.
CLOCK SET
12:00
1/JAN/2002
TUE
1
Paina kauko-ohjaimen SETUP-painiketta.
Tulos:
Ohjelmointivalikko ilmestyy näytölle.
2
Valitse kohta CLOCK SET kohdistinpainikkeita ", ❷, ➛ ja ❿
käyttämällä.
3
Vahvista valinta painamalla ENTER-painiketta.
Tulos:
CLOCK SET -valikko ilmestyy näytölle.
4
Valitse tunti- ja minuuttilukemat sekä päiväys ja kuukausi ➛- ja ❿painikkeita painamalla.
Tulos:
Valittu vaihtoehto alkaa vilkkua.
5
Lisää tai vähennä lukemia painamalla " tai ❷.
Tulos:
Viikonpäivä tulee näkyviin automaattisesti.
6
Kun asetukset on tehty valmiiksi paina RETURN-painiketta
kahdesti valikon sulkemiseksi.
AUTO CLOCK : ON
➛!❿!!!"❷
RETURN
18
19
ENTER
01886J SV-DVD3E/XEE-SF2
VCR
7/26/02 10:52 PM
Page 20
TV-kanavien automaattinen esiviritys
☛
SF
REC
DISC MENU
2
SETUP
/ENTER
2
2
1
2
RETURN
TITLE
SUBTITLE
MARK
MAIN MENU
DVD
VCR
Option
Language
Program
Clock
Install
Exit
TV-kanavia ei tarvitse esivirittää uudelleen, jos ne on jo
kertaalleen esiviritetty automaattisesti. (Lue sivun 13
kappale “Verkkovirtaan kytkeminen ja automaattinen
asetustoiminto (Plug & Auto Setup)”
DVD-videonauhurissa on sisäänrakennettu TV-viritin TV-kanavien
vastaanottoa varten.
Virittimen avulla vastaanotettavat TV-kanavat tulee esivirittää.
Tämä voidaan tehdä jollakin seuraavista tavoista:
◆ Plug & Auto Setup -toiminnolla (lue lisää sivulta 13)
◆ Automaattisesti
◆ Manuaalisesti (lue lisää sivulta 21)
Aina 80 kanavaa voidaan tallentaa muistiin.
"❷!!➛!!!❿
ENTER
INSTALLATION
AUTO SET UP
MANUAL SET UP
TV SYSTEM
VCR OUTPUT CH
RETURN
:G
:CH36
"❷!!!!ENTER
COUNTRY SELECTION
A
B
DK
FIN
D
NL
I
N
P
E
S
CH
2
Valitse kohta INSTALLATION kohdistinpainikkeita ", ❷, ➛ ja ❿
käyttämällä.
3
Vahvista valinta painamalla ENTER-painiketta.
Tulos:
INSTALLATION-valikko ilmestyy näytölle.
4
Paina "- tai ❷-painiketta niin monta kertaa, että kohdistin siirtyy
kohdan MANUAL SET UP eteen.
5
Valitse ❿-painiketta painamalla kohta MANUAL SET UP.
Tulos:
Näytölle ilmestyy TV STATION TABLE -valikko.
6
Valitse halutun ohjelmakanavan numero "- tai ❷-painiketta
painamalla.
3
Vahvista valinta painamalla ENTER-painiketta.
Tulos:
INSTALLATION-valikko ilmestyy näytölle.
4
Valitse AUTO SET UP painikkeella "tai ❷. Vahvista valinta
painikkeella ❿ .
Tulos:
Maanvalintavalikko (country selection) tulee ruutuun.
9
Valitse DECODER painikkeella ❷.
5
Videonauhuri hakee valitsemasi maan asemia esiasetetun
mieltymysluettelosi mukaisesti.
10
Paina painiketta ❿ tv-aseman dekooderin käytön aloittamiseksi tai
lopettamiseksi, mikäli tarpeen.
6
Paina ENTER-painiketta.
Tulos:
Näytölle ilmestyy viesti, joka ilmoittaa videonauhuriin
mahdollisesti jo esivalittujen kanavien poistamisesta.
11
Paina "- tai ❷-painiketta niin monta kertaa, että kohdistin siirtyy
kohdan NAME eteen.
Aseman nimi asetetaan automaattisesti lähetesignaalin avulla.
7
Käynnistä kanavien automaattihaku painamalla ENTER.
Tulos: ◆ TV-ruudussa alkaa vilkkua viesti PLEASE WAIT.
◆ Viritin käy läpi ensimmäisen taajuusalueen ja
ensimmäiseksi löytynyt ohjelmakanava näytetään
näytöllä ja tallennetaan muistiin.
◆ DVD-videonauhuri alkaa sen jälkeen etsiä seuraavaa
ohjelmakanavaa jne.
◆ Kun kanavien automaattinen hakutoiminto on suoritettu
loppuun, DVD-videonauhuri siirtyy automaattisesti
ohjelmakanavalle numero 1.
12
Ohjelmakanavan nimen muuttamiseksi paina ❿-painiketta.
Tulos:
Nimen 1. kirjain alkaa vilkkua.
13
Halutessasi...
Paina...
Valita nimeen
kirjainmerkin
"- tai ❷-painiketta, kunnes haluttu
kirjainmerkki (kirjain, numero tai
“-” -merkki) ilmestyy näyttöön
Siirtyä seuraavaan tai
edelliseen kirjainmerkkiin
❿- tai ➛-painiketta
8
PRESS ENTER TO CONTINUE
RETURN TO EXIT
➢
AUTO SET UP
Paina kauko-ohjaimen SETUP-painiketta.
Tulos:
Ohjelmointivalikko ilmestyy näytölle.
Valitse kohta INSTALLATION kohdistinpainikkeita ", ❷, ➛ ja ❿
käyttämällä.
➢
YOUR DATA WILL BE LOST
1
2
ENTER
DVD-videonauhurin automaattisesti muistiin tallentamien
kanavien määrä riippuu sen löytämistä ohjelmakanavista.
7
Paina ❿-painiketta aseman esivirittämiseksi.
Näytölle ilmestyy MANUAL SET UP -valikko.
Tulos:
8
Käynnistä ohjelmakanavan haku ➛- tai ❿-painiketta painamalla.
Tulos: Viritin käy läpi ensimmäisen taajuusalueen ja
ensimmäiseksi löytynyt ohjelmakanava näytetään näytöllä.
14
Halutessasi keskeyttää ohjelmakanavien automaattisen
hakutoiminnon ennen sen loppuunsuorittamista paina kolmesti
RETURN-painiketta valikon sulkemiseksi.
Jos...
Niin...
Haluat tallentaa
muistiin näytöllä
näkyvä ohjelmakanavan
◆
◆
◆
◆ Päiväys ja kellonaika asetetaan automaattisesti
lähetesignaalista. Jos lähetesignaali on heikko tai TVruudussa näkyy haamukuvia, päiväyksen ja
kellonajan automaattinen asetus ei välttämättä toimi.
Aseta ne siinä tapauksessa manuaalisesti (lue lisää
sivulta 18).
SF
TV-kanavia ei tarvitse esivirittää manuaalisesti, jos ne jo
on viritetty automaattisesti.
Paina kauko-ohjaimen SETUP-painiketta.
Ohjelmointivalikko ilmestyy näytölle.
Tulos:
TR
GR
HU
PL
CZ
OTHERS
"❷!!➛!!!❿
RETURN
☛
1
INSTALLATION
RETURN
VCR
TV-kanavien manuaalinen esiviritys
Et halua tallentaa
muistiin näytöllä
näkyvää ohjelmakanavaa
◆
◆
◆
Paina "- tai ❷-painiketta, kunnes
kohdistin siirtyy kohdan MFT eteen
Paina tarvittaessa ➛- tai ❿-painiketta
kuvan säätämiseksi
Paina OK ohjelmakanavan tallentamiseksi
muistiin
MAIN MENU
DVD
VCR
Option
Language
Program
Clock
Install
Exit
INSTALLATION
RETURN
"❷!!➛!!!❿
INSTALLATION
AUTO SET UP
MANUAL SET UP
TV SYSTEM
VCR OUTPUT CH
RETURN
TV STATION TABLE
PR
1
2
3
4
5
"
❷
CH
NAME
2%
I--------------------I
RETURN
20
Toista tämä menettely kohdasta 6 lähtien, kunnes kaikki halutut
asemat on tallennettu muistiin.
16
Kun asetukset on tehty valmiiksi paina kolmesti RETURNpainiketta valikon sulkemiseksi.
DEC
❿!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! SWAPPING:ENTER
RETURN
DELETE:CLEAR
MANUAL TUNING
PR
CH
MFT
DECODER
NAME
:
: --: : OFF
: ----
"❷!!!➛ ❿!!!
MEMORY:ENTER
RETURN
Paina "- tai ❷-painiketta, kunnes
kohdistin siirtyy kohdan CH eteen
Paina ➛- tai ❿-painiketta jatkaaksesi
hakua taajuusalueella ja näyttääksesi
seuraavan ohjelmakanavan
Siirry kohdan 14 alkuun
15
:G
:CH36
"❷!!!!ENTER
PLEASE WAIT
◆ Kun ohjelmakanavien automaattinen hakutoiminto on
päättynyt, viritin on saattanut tallentaa muistiin jonkin
ohjelmakanavan useammin kuin kerran. Valitse siinä
tapauksessa niistä parhaimman kuvan antava kanava
ja poista ne, joita ei enää tarvita (lue lisää sivulta 35).
ENTER
21
01886J SV-DVD3E/XEE-SF2
VCR
7/26/02 10:52 PM
Page 22
Esiviritetyn TV-kanavan poistaminen
VCR
Esiviritettyjen TV-kanavien järjestyksen muuttaminen
SF
SF
Jos olet tallentanut muistiin ohjelmakanavan:
◆ Jota et tarvitse
MAIN MENU
DVD
Program
VCR
Clock
Option
Language
Install
Install
Exit
"❷!!➛!!!❿
AUTO SET UP
MANUAL SET UP
TV SYSTEM
VCR OUTPUT CH
RETURN
:G
:CH36
"❷!!!ENTER
TV STATION TABLE
PR
1
2
3
4
5
"
❷
CH
003
NAME
DEC
❿!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! SWAPPING:ENTER
RETURN
DELETE:CLEAR
MAIN MENU
DVD
VCR
Option
Language
Program
Clock
Install
Exit
Paina kauko-ohjaimen SETUP-painiketta.
Valitse kohta INSTALLATION kohdistinpainikkeita " , ❷, ➛ ja ❿
käyttämällä.
2
2
Valitse kohta INSTALLATION kohdistinpainikkeita " , ❷, ➛ ja ❿
käyttämällä.
3
Vahvista valinta painamalla ENTER-painiketta.
Tulos:
INSTALLATION-valikko ilmestyy näytölle.
3
Vahvista valinta painamalla ENTER-painiketta.
Tulos:
INSTALLATION-valikko ilmestyy näytölle.
4
Paina"- tai ❷-painiketta niin monta kertaa, että kohdistin siirtyy
kohdan MANUAL SET UP eteen.
4
Paina "- tai ❷-painiketta niin monta kertaa, että kohdistin siirtyy
kohdan MANUAL SET UP eteen.
5
Valitse tämä kohta ❿-painiketta painamalla
Näytölle ilmestyy TV STATION TABLE -valikko.
Tulos:
5
Valitse tämä kohta ❿-painiketta painamalla
Tulos:
Näytölle ilmestyy TV STATION TABLE -valikko.
6
6
Paina "- tai ❷-painiketta niin monta kertaa, että kohdistin siirtyy
poistettavan, esiviritetyn ohjelmakanavan (PR) eteen.
Paina "- tai ❷-painiketta niin monta kertaa, että kohdistin siirtyy
halutun, esiviritetyn ohjelmakanavan eteen.
Tulos:
Valittu ohjelmakanava ilmestyy samanaikaisesti TVruutuun.
7
7
Paina CLEAR-painiketta.
Kun haluat muuttaa kanavanumeroa, paina kauko-ohjaimen
ENTER-painiketta. (Esimerkiksi, kun siirrät aseman kanavalta 1
kanavalle 3.)
8
Toista menettely kohdasta 6 lähtien, kunnes kaikki halutut asemat
on poistettu.
8
Tätä ohjelmakanavaa voidaan muuttaa toistamalla sama
menettely kohdasta 6 alkaen.
9
Kun asetukset on tehty valmiiksi paina kolmesti RETURNpainiketta valikon sulkemiseksi.
9
Kun asetukset on tehty valmiiksi paina kolmesti RETURNpainiketta valikon sulkemiseksi.
ENTER
INSTALLATION
1
Paina kauko-ohjaimen SETUP-painiketta.
Tulos:
Ohjelmointivalikko ilmestyy näytölle.
1
INSTALLATION
RETURN
◆ Väärälle esivirityspaikalle
Voit poistaa sen.
Voit muuttaa esiviritettyjen TV-kanavien luettelossa olevien
kanavien järjestystä ja muuttaa niiden numeroita oman halusi
mukaisesti.
INSTALLATION
"❷!!➛!!!❿
RETURN
ENTER
INSTALLATION
AUTO SET UP
MANUAL SET UP
TV SYSTEM
VCR OUTPUT CH
RETURN
:G
:CH36
"❷!!!ENTER
TV STATION TABLE
PR
1
2
3
4
5
"
❷
CH
003
NAME
DEC
❿!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! SWAPPING:ENTER
RETURN
DELETE:CLEAR
TV STATION TABLE
PR
1
2
3
4
5
"
❷
CH
NAME
003 4
❿!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! SWAPPING:ENTER
RETURN
22
DEC
DELETE:CLEAR
23
01886J SV-DVD3E/XEE-SF2
VCR
7/26/02 10:52 PM
Page 24
RF OUT -äänitilan valinta (B/G–D/K)
SF
Voit valita äänitilan (B/G) tai D/K) videonauhuriin kytketyn TV:n
mukaisesti.
MAIN MENU
DVD
VCR
Option
Language
Program
Clock
Install
Exit
INSTALLATION
"❷!!➛!!!❿
RETURN
1
Paina kauko-ohjaimen SETUP-painiketta.
Tulos:
Ohjelmointivalikko ilmestyy näytölle.
2
Valitse kohta INSTALLATION kohdistinpainikkeita " , ❷, ➛ ja ❿
käyttämällä.
ENTER
3
Vahvista valinta painamalla ENTER-painiketta.
Tulos:
INSTALLATION-valikko ilmestyy näytölle.
4
Paina "- tai ❷-painiketta niin monta kertaa, että kohdistin siirtyy
kohdan TV SYSTEM eteen.
5
Valitse G tai K ❿-painiketta painamalla.
6
Kun asetukset on tehty valmiiksi paina kahdesti SETUP-painiketta
valikon sulkemiseksi.
INSTALLATION
AUTO SET UP
MANUAL SET UP
TV SYSTEM
VCR OUTPUT CH
:G
:CH36
RETURN
"❷!!➛!❿
VCR
G
K
VCR
Värijärjestelmän valinta
Voit valita ennen videokasetin toistoa sen toistossa käytettävän
värijärjestelmän.
Muussa tapauksessa järjestelmä valitsee automaattisesti käytettävän
värijärjestelmän silloin asetukseksi on valittu AUTO.
➢ ◆ Videokasettia toistettaessa DVD-videonauhuri valitsee
automaattisesti käytettävän värijärjestelmän.
◆ NTSC-värijärjestelmän mukaisesti nauhoitettua videokasettia
tällä DVD-videonauhurilla toistettaessa tee värijärjestelmän
asetus TV:n mukaisesti. Jos käytettävä TV toimii ainoastaan
PAL-järjestelmän mukaisesti, aseta asetukseksi NTPB.
Jos taas TV on moninormi-TV (NTSC 4.43 -yhteensopiva),
aseta asetus kohtaan NT4.43, jolloin voit nauhoittaa NT4.43järjestelmän mukaisesti.
1
Paina kauko-ohjaimen SETUP-painiketta.
Ohjelmointivalikko ilmestyy näytölle.
Tulos:
2
Valitse kohta USER SET kohdistinpainikkeita ", ❷, ➛ ja ❿
käyttämällä.
Vahvista valinta painamalla ENTER-painiketta.
Tulos:
USER SET -valikko ilmestyy näytölle.
3
4
Paina "- tai ❷-painiketta niin monta kertaa, että kohdistin siirtyy
kohdan COLOUR SYSTEM eteen.
5
Valitse ❿-painiketta painamalla AUTO ➝ PAL ➝ B/W.
AUTO Videokasetti toistettaessa DVD-videonauhuri valitsee
automaattisesti värijärjestelmän.
B/W
Mustavalkoinen
6
Kun halutut asetukset on tehty, paina kahdesti RETURN-painiketta
valikon sulkemiseksi.
DVD-videonauhurin toistokanavan valinta
SF
MAIN MENU
DVD
VCR
Option
Language
Program
Clock
Install
Exit
USER SET
"❷!!➛!!!❿
RETURN
USER SET
COLOUR SYSTEM
NICAM
IPC
AUTO POWER OFF
SHOWVIEW EXTEND
:AUTO
:ON
:ON
:OFF
:OFF
MAIN MENU
DVD
VCR
Option
Language
Program
Clock
Install
Exit
1
Paina kauko-ohjaimen SETUP-painiketta.
Tulos:
Ohjelmointivalikko ilmestyy näytölle.
VCR
INSTALLATION
RETURN
"❷!!➛!!!❿
ENTER
2
Valitse kohta INSTALLATION kohdistinpainikkeita " , ❷, ➛ ja ❿
käyttämällä.
3
Vahvista valinta painamalla ENTER-painiketta.
Tulos:
INSTALLATION-valikko ilmestyy näytölle.
4
Paina "- tai ❷-painiketta niin monta kertaa, että kohdistin siirtyy
kohdan VCR OUTPUT CH eteen.
INSTALLATION
AUTO SET UP
MANUAL SET UP
TV SYSTEM
VCR OUTPUT CH
:G
:CH36
➛!❿!!"❷
2
3
4
5
5
Valitse haluttu toistokanava (CH21-CH69) ➛- ja ❿-painikkeita
painamalla.
6
Kun asetukset on tehty valmiiksi paina RETURN-painiketta
kahdesti valikon sulkemiseksi.
Viritä sen jälkeen TV uudelleen käyttöä varten. (sivu 14).
24
Valitse kohta USER SET kohdistinpainikkeita ", ❷, ➛ ja ❿
käyttämällä.
Vahvista valinta painamalla ENTER-painiketta.
Tulos:
USER SET -valikko ilmestyy näytölle.
Paina "- tai ❷-painiketta niin monta kertaa, että kohdistin siirtyy
kohdan NICAM eteen.
DVD
VCR
Option
Language
Program
Clock
Install
Exit
USER SET
RETURN
"❷!!➛!!!❿
Halutessasi käyttää... Paina ➛ tai ❿, kunnes...
Monotilaa
CH69
NICAM-tilaa
6
MAIN MENU
Paina kauko-ohjaimen SETUP-painiketta.
Tulos:
Ohjelmointivalikko ilmestyy näytölle.
CH21
CH36
RETURN
NICAM-järjestelmällä lähetettävät ohjelmat on jaettu kolmeen
tyyppiin. NICAM-stereo, NICAM-mono ja Bilingual (kaksikieliset
lähetykset). NICAM-ohjelmat sisältävät aina myös normaalin
monoäänilähetyksen, minkä vuoksi voit aina valita haluamasi
äänijärjestelmän.
1
Näytölle ilmestyy OFF.
OFF: Aseta asetus tähän kohtaan
ainoastaan silloin kun stereoäänessä
on huonojen vastaanottoolosuhteiden vuoksi säröä, ja haluat
sen vuoksi äänittää normaalia
monoääntä NICAM-lähetyksen
aikana.
Näytölle ilmestyy ON.
ON: Aseta asetus normaaliolosuhteissa
tähän kohtaan.
AUTO
PAL
B/W
"❷!!➛!❿
RETURN
NICAM-järjestelmä
DVD-videonauhurin toistokanavaa voidaan joutua vaihtamaan, jos
toistokuvassa esiintyy häiriöitä tai ellei toistokuva tule näkyviin
TV:hen.
DVD-videonauhurin toistokanava voidaan vaihtaa, jos haluat säätää
ruutunäytöllä näytettävien tietojen näyttötaajuutta.
ENTER
ENTER
USER SET
COLOUR SYSTEM
NICAM
IPC
AUTO POWER OFF
SHOWVIEW EXTEND
RETURN
:AUTO
:ON
:ON
:OFF
:OFF
"❷!!➛!❿
Paina kahdesti RETURN-painiketta valikon sulkemiseksi.
25
ON
OFF
01886J SV-DVD3E/XEE-SF2
7/26/02 10:52 PM
Page 26
Älykäs kuvansäätö
VCR
Älykäs kuvansäätötoiminto mahdollistaa kuvan terävyyden
automaattisen säädön oman arviosi mukaiseksi.
SF
MAIN MENU
DVD
Program
VCR
Option
Clock
Install
ENTER
USER SET
COLOUR SYSTEM
NICAM
IPC
AUTO POWER OFF
SHOWVIEW EXTEND
Paina toiston aikana kauko-ohjaimen SETUP-painiketta.
Tulos:
Ohjelmointivalikko ilmestyy näytölle.
2
Valitse kohta USER SET kohdistinpainikkeita ", ❷, ➛ ja ❿
käyttämällä.
Exit
"❷!!➛!!!❿
RETURN
1
:AUTO
:ON
:ON
:OFF
:OFF
3
Vahvista valinta painamalla ENTER-painiketta.
Tulos:
USER SET -valikko ilmestyy näytölle.
4
Paina "- tai ❷-painiketta niin monta kertaa, että kohdistin siirtyy
kohdan IPC eteen.
5
Valitse IPC (älykäs kuvansäätö) ❿-painiketta painamalla.
➢
ON
OFF
6
Paina ❷-painiketta IPC-toiminnon kytkemiseksi päältä (OFF)
kuvan terävyyden säätämiseksi manuaalisesti.
7
Paina ➛- tai ❿-painiketta niin monta kertaa, että kuva näkyy
näytöllä sellaisena kuin itse haluat.
➢
8
VCR
DVD
VCR
Option
Language
Program
Clock
Install
1
Käytä vain, kun PDC ei ole käytettävissä tai on kytketty pois
(OFF).
Paina kauko-ohjaimen SETUP-painiketta.
Tulos:
Ohjelmointivalikko ilmestyy näkyviin.
2
Valitse USER SET -vaihtoehto painamalla vastaavia
", ❷ tai ➛, ❿ -painikkeita.
3
Valitse tämä vaihtoehto painamalla OK-painiketta.
Tulos:
USER SET -valikko ilmestyy näkyviin.
4
Valitse SHOWVIEW EXTEND painikkeella "tai ❷.
5
Aseta ShowView EXTEND aika painikkeellaa ➛ tai ❿ (10 minuutin
portain).
6
Kytke pois painamalla ➛ tai ❿ kunnes ON näkyy ruudussa.
MAIN MENU
DVD
VCR
Option
Language
Program
Clock
Install
Exit
USER SET
RETURN
"❷!!➛!!!❿
Exit
RETURN
Kun halutut asetukset on tehty, paina uudelleen RETURNpainiketta.
Paina kauko-ohjaimen SETUP-painiketta.
Tulos:
Ohjelmointivalikko ilmestyy näytölle.
"❷!!➛!!!❿
ENTER
2
Valitse kohta USER SET kohdistinpainikkeita ", ❷, ➛ ja ❿
käyttämällä.
3
Vahvista valinta painamalla ENTER-painiketta.
Tulos:
USER SET -valikko ilmestyy näytölle.
USER SET
COLOUR SYSTEM
NICAM
IPC
AUTO POWER OFF
SHOWVIEW EXTEND
:AUTO
:ON
:ON
:OFF
:OFF
4
Paina "- tai ❷-painiketta niin monta kertaa, että kohdistin siirtyy
kohdan AUTO POWER OFF eteen.
OFF
5
Valitse automaattiseen virrankatkaisuun kuluva aika ❿-painiketta
painamalla.
2HOUR
3HOUR
OFF
"❷!!➛!❿
6
26
2HOUR
:AUTO
:ON
:ON
:OFF
:OFF
➛!❿!!!"❷
Ellet paina painiketta 10 sekunnin sisällä, PICTURE-valikko
häviää näytöstä automaattisesti.
1
ENTER
USER SET
COLOUR SYSTEM
NICAM
IPC
AUTO POWER OFF
SHOWVIEW EXTEND
Automaattinen virrankatkaisutoiminto kytkee DVD-videonauhurin
automaattisesti päältä, mikäli siihen ei syötetä mitään signaalia,
eikä yhtäkään sen painikkeista paineta itse valitun esiasetetun ajan
sisällä.
USER SET
RETURN
➢
Automaattinen virrankatkaisutoiminto
MAIN MENU
RETURN
Jos älykäs kuvansäätötoiminto on jo käytössä (ON), kuvan
terävyys säädetään automaattisesti.
"❷!➛!❿
RETURN
SF
Nauhurissa on ShowView EXTEND -toiminto, jolla nauhoitusaikaa
voi tarvittaessa jatkaa jopa 60 minuuttia.
Language
USER SET
VCR
ShowView EXTEND
3HOUR
Kun asetus on asetettu valmiiksi paina kahdesti RETURNpainiketta valikon sulkemiseksi.
27
OFF
10
60
01886J SV-DVD3E/XEE-SF2
VCR
7/26/02 10:52 PM
Page 28
Videokasettityypin valinta
SF
VCR
DVD
Program
Clock
Option
1
Paina kauko-ohjaimen SETUP-painiketta.
Tulos:
Ohjelmointivalikko ilmestyy näytölle.
2
Valitse kohta VCR FUNCTION SETUP kohdistinpainikkeita
❷, ➛ ja ❿ käyttämällä.
Language
Install
Exit
VCR FUNCTION SETUP
"❷!!➛!!!❿
RETURN
ENTER
VCR FUNCTION SETUP
Tape Select
Repeat Play
OSD
RETURN
➛❿
E180
Off
On
E180
E240
E260
E300
1
Valitse kohta VCR FUNCTION SETUP kohdistinpainikkeita
❷, ➛ ja ❿ käyttämällä.
4
Paina "- tai ❷-painiketta niin monta kertaa, että kohdistin siirtyy
kohdan TAPE SELECT eteen.
3
Vahvista valinta painamalla ENTER-painiketta.
Tulos:
VCR FUNCTION SETUP -valikko ilmestyy näytölle.
Paina ➛- tai ❿-painiketta niin monta kertaa kuin tarvitaan, että
oikea kasetin pituus ilmestyy näytölle.
4
Paina "- tai ❷-painiketta niin monta kertaa, että kohdistin siirtyy
kohdan OSD eteen.
E180
E300
E240
E260
5
Paina kahdesti RETURN-painiketta valikon sulkemiseksi.
Halutessasi...
Paina ➛ tai ❿, kunnes
Näyttää tiedot ruutunäytöllä
Näytölle ilmestyy ON.
Piilottaa näyttötiedot
Näytölle ilmestyy OFF.
MAIN MENU
DVD
VCR
Option
Language
Program
Clock
Install
Exit
VCR FUNCTION SETUP
2
6
VCR
Paina kauko-ohjaimen SETUP-painiketta.
Tulos:
Ohjelmointivalikko ilmestyy näytölle.
Vahvista valinta painamalla ENTER-painiketta.
6
"❷
",
3
5
SF
DVD-videonauhuri näyttää useimmat tiedot sekä omasta että TV:n
toiminnasta.
Voit valita näiden tietojen (paitsi hakumerkin (indeksi),
ohjelmointivalikon, ajastintoimintojen, koska niitä ei voi piilottaa)
näyttämisen TV-ruudusta
Halutessasi käyttää nauhalaskuria videokasetin jäännösajan
näyttämiseen, on käytettävän kasetin pituus ilmoitettava.
MAIN MENU
VCR
Näyttötietojen näyttäminen ja piilottaminen
",
"❷!!➛!!!❿
RETURN
ENTER
VCR FUNCTION SETUP
Tape Select
Repeat Play
OSD
RETURN
➛❿
E180
Off
On
"❷
Kun asetukset on tehty valmiiksi paina RETURN-painiketta
kahdesti valikon sulkemiseksi.
Koko videokasetin jatkuva toisto
VCR
Nauhoitusnopeuden valinta
Voit asettaa laitteen toistamaan jatkuvalla toistolla koko
videokasettia alusta loppuun.
Videokasetille voi nauhoittaa kahdella eri nauhanopeudella
MAIN MENU
VCR
VCR
DVD
Program
Clock
Option
Install
"❷!!➛!!!❿
RETURN
➛❿
"❷
28
2
Valitse kohta VCR FUNCTION SETUP kohdistinpainikkeita
❷, ➛ ja ❿ käyttämällä.
3
Vahvista valinta painamalla ENTER-painiketta.
Tulos:
VCR FUNCTION SETUP -valikko ilmestyy näytölle.
Exit
ENTER
VCR FUNCTION SETUP
Tape Select
Repeat Play
OSD
Paina kauko-ohjaimen SETUP-painiketta.
Tulos:
Ohjelmointivalikko ilmestyy näytölle.
Language
VCR FUNCTION SETUP
RETURN
◆ SP (Normaalinopeus)
1
E180
Off
On
",
4
Paina "- tai ❷-painiketta niin monta kertaa, että kohdistin siirtyy
kohdan REPEAT PLAY eteen.
5
Jos...
Paina ➛ tai ❿, kunnes
Haluat toistaa videokasettia
jatkuvalla toistolla
Näytölle ilmestyy ON .
Et halua toistaa jatkuvalla
toistolla
Näytölle ilmestyy OFF .
Off
On
6
◆ LP (Puolinopeus)
Puolinopeutta käytettäessä:
◆ Jokaiselle videokasetille voi nauhoittaa puolta pitemmän
ajan
◆ Nauhoituksen laatu on kuitenkin hieman huonompi
Nauhoittaaksesi
videokasetille...
Paina kauko-ohjaimen SPEED-painiketta,
kunnes...
Normaalinopeudella
Puolinopeudella
Näytölle ilmestyy SP
Näytölle ilmestyy LP
Tyyppi
Nauhoitusaika (SP)
E-180
180 min = 3 h
E-240
240 min = 4 h
E-260
260 min = 4 h 20 min
E-300
300 min = 5 h
RETURN
TITLE
SUBTITLE
MARK
A.DUB
SPEED
TIMER
INDEX
Kun asetukset on tehty valmiiksi, paina kahdesti RETURN
painiketta valikon sulkemiseksi.
29
On
Off
01886J SV-DVD3E/XEE-SF2
VCR
7/26/02 10:52 PM
Page 30
Päällenauhoituksen estäminen
VCR
Nauhoitus automaattisella loppupysäytyksellä
SF
SF
Videokasetin pohjassa on suojaliuska, joka (katkaistuna) estää
tahattoman päällenauhoituksen. Jos liuska niin ollen katkaistaan, ei
videokasetille voi nauhoittaa.
1
1
Halutessasi suojata videokasetin päällenauhoitukselta, katkaise
suojaliuska pienellä ruuvimeisselillä.
Tätä toimintoa käyttämällä voit nauhoittaa videokasetilla aina
yhdeksän tuntia ohjelmaa (LP-toiminnolla).
DVD-videonauhuri pysähtyy automaattisesti asetetun nauhoitusajan
loputtua.
EJECT
OPEN/CLOSE
STANDBY/ON
1
SELECT
Kytke TV päälle.
PROG
AUX
VIDEO
2
VCR
Halutessasi tämän jälkeen kuitenkin nauhoittaa videokasetille,
jonka suojaliuska on katkaistu, kiinnitä teippi aukon päälle.
2
Halutessasi katsella nauhoitettavaa ohjelmaa nauhoituksen aikana
valitse TV:stä DVD-videonauhurille viritetty kanava (tai käytettävä
AV-kanava).
3
Lataa videonauhuriin videokasetti, jolle aiot nauhoittaa, sen
suljettu ikkunapuoli ylöspäin ja suojaliuska paikallaan tai
katkaistun suojaliuskan jättämä aukko teipillä peitettynä.
Tulos:
DVD-videonauhuri kytkeytyy päälle automaattisesti.
Suora nauhoitus
3
DVD
VCR
VIEW
DVD
VCR
VIEW
4
INPUT SEL.
AV1-, AV2- tai AUX-ohjelmanlähde INPUT SEL. -painiketta
käyttämällä satelliittivirittimen tai ulkoisen videolaitteen
käyttämiseksi.
Tulos:
Ohjelmakanavan numero ilmestyy näyttöön ja sen
lähettämä ohjelma näkyy nyt TV:stä.
◆
4
DIGEST
DISPLAY
TRK
PROG
1
Kytke TV päälle.
2
Halutessasi katsella nauhoitettavaa ohjelmaa nauhoituksen aikana
valitse TV:stä DVD-videonauhurille viritetty kanava (tai käytettävä
AV-kanava).
F.ADV/STEP
4
REC
DISC MENU
REC
DISC MENU
6
3
Lataa videonauhuriin videokasetti, jolle aiot nauhoittaa, sen
suljettu ikkunapuoli ylöspäin ja suojaliuska paikallaan tai
katkaistun suojaliuskan jättämä aukko teipillä peitettynä.
Tulos:
DVD-videonauhuri kytkeytyy päälle automaattisesti.
4
Valitse:
◆
Nauhoitettava ohjelmakanava PROG (" tai ❷) -painikkeilla
tai
SETUP
/ENTER
AV1-, AV2- tai AUX-ohjelmanlähde INPUT SEL. -painiketta
käyttämällä satelliittivirittimen tai ulkoisen videolaitteen
käyttämiseksi.
Tulost:
Ohjelmakanavan numero ilmestyy näyttöön ja sen
lähettämä ohjelma näkyy nyt TV:stä.
◆
5
RETURN
TITLE
SUBTITLE
MARK
A.DUB
SPEED
TIMER
INDEX
TRK
5
Valitse nauhoitusnopeus painamalla SPEED-painiketta niin monta
kertaa kuin tarvitaan halutun nopeuden valitsemiseksi. (sivu 29)
6
Pidä REC-painike ( ●) sisäänpainettuna hetken ajan
nauhoituksen käynnistämiseksi.
Tulos:
Nauhoituksen ilmaisin ilmestyy TV-ruutuun ja DVDvideonauhurin näytölle. Hakumerkki (indeksi) tallentuu
nauhalle (lue lisää sivulta 39).
PROG
5
Valitse nauhoitusnopeus painamalla SPEED-painiketta niin monta
kertaa kuin tarvitaan halutun nopeuden valitsemiseksi. (sivu 29)
6
Pidä REC-painike (●) sisäänpainettuna hetken ajan nauhoituksen
käynnistämiseksi.
Tulos:
Nauhoituksen ilmaisin ilmestyy TV-ruutuun ja DVDvideonauhurin näytölle. Hakumerkki (indeksi) tallentuu
nauhalle (lue lisää sivulta 39).
7
F.ADV/STEP
REC
7
SETUP
/ENTER
Valitse:
◆
Nauhoitettava ohjelmakanava PROG (" tai ❷) -painikkeilla
tai
DISC MENU
7
➢
Paina nauhoituksen keskeyttämiseksi kerran ■-painiketta.
8
Paina REC-painiketta (●) niin monta kertaa kuin tarvitaan halutun
nauhoitusajan lisäämiseksi:
◆
30 minuutin askelin aina 4 tuntiin
◆
1 tunnin askelin aina 9 tuntiin (LP)
Nauhoituksen pituus näkyy TV-ruudussa. Valittua
Tulos:
ohjelmakanavaa nauhoitetaan asetetun ajan
mukaisesti. Sen loputtua DVD-videonauhuri keskeyttää
nauhoituksen automaattisesti.
DIGEST
DISPLAY
PROG
F.ADV/STEP
4
DISC MENU
REC
REC
DISC MENU
6
SETUP
/ENTER
5
RETURN
TITLE
SUBTITLE
MARK
A.DUB
SPEED
TIMER
INDEX
LENGTH 2:30
SET LENGTH :
PRESS REC ●
Halutessasi keskeyttää nauhoituksen ennen asetettua aikaa paina
STANDBY/ON-painiketta.
☛
Jos nauha loppuu ennen nauhoitusajan loppumista:
◆ Nauhoitus keskeytyy.
◆ Jos DVD-videonauhuri työntää kasetin takaisin ulos
nauhoitusta käynnistettäessä, tarkista, että kasetin
suojaliuska on paikallaan tai että (liuska katkaisemalla
avattu) aukko on peitetty teipillä.
◆ Jos nauha loppuu kesken nauhoituksen, videokasetti
alkaa automaattisesti kelata nauhaa takaisin kasetin
alkuun.
30
INPUT SEL.
4
TRK
Ennen ohjelman nauhoittamista vastaava ohjelmakanava tulee
esivirittää (ellet nauhoita ulkoisesta videolaitteesta). Ellet ole vielä
tehnyt niin, lue sivuilla 20-21 olevat kappaleet.
COPY
REC
31
L AUDIO R
01886J SV-DVD3E/XEE-SF2
VCR
7/26/02 10:52 PM
Page 32
ShowView-ohjelmoinnin käyttö
VCR
ShowView-ohjelmoinnin muuttaminen
SF
SF
Ennen DVD-videonauhurin ajastimen ohjelmointia:
SETUP
/ENTER
◆ Kytke päälle sekä TV että DVD-videonauhuri
◆ Tarkista, että päiväys ja kellonaika ovat oikein asetettuja
RETURN
TITLE
SUBTITLE
MARK
A.DUB
SPEED
TIMER
INDEX
◆ Lataa videonauhuriin videokasetti, jolle nauhoitus
aiotaan tehdä (suojaliuska paikallaan)
Aina kuusi ohjelmaa voidaan ohjelmoida nauhoitettavaksi.
1
1
2
RETURN
"
❷
ENTER
SHOWVIEW
CODE ---------
☛
1/JAN TUE 12:09
PR DAY START→STOP V/P
-- ---- --:--→--:---- -- ---- --:--→--:---- -- ---- --:--→--:---- -- ---- --:--→--:---- -- ---- --:--→--:---- -- ---- --:--→--:---- "
❷
SET:❿
RETURN
DELETE:CLEAR
5
OPEN/CLOSE
2
Jos ohjelmakanavan numero ja aika-asetukset ovat oikein, paina
RETURN-painiketta.
5
Aktivoi ajastin painamalla STANDBY/ON-painiketta.
6
Lue lisätietoja sivulta 35, jos haluat:
◆ Tarkistaa, onko DVD-videonauhuri ohjelmoitu oikein
◆ Peruuttaa ajastetun nauhoituksen
TV/VCR
SHUTTLE
4
5
6
7
8
9
32
CLOCK/
COUNTER
◆ ➛- tai ❿-painiketta, kunnes valittu PR alkaa vilkkua.
◆
"-
tai ❷-painiketta yhden tai useamman kerran vaihtaaksesi
valittua ohjelmalähdettä.
Ohjelmanumeron tilalle ilmestyy:
Tulos:
• AV1-, AV2- tai AUX-ohjelmalähde silloin kun
"-
tai ❷-painikkeella valitaan satelliittiviritin tai
ulkoinen videolaite
➢
Ohjelmalähde tulee valita ennen kuin muutetaan mitään
numeroita
Nauhoittaa jonkin ohjelman päivittäin
(maanantaista sunnuntaihin) samaan
aikaan
◆ ➛- tai ❿-painiketta, kunnes valittu päivä, DAY, alkaa vilkkua.
Nauhoittaa ohjelman viikoittain
samana päivänä ja samaan aikaan
◆ ➛- tai ❿-painiketta, kunnes valittu päivä, DAY, alkaa vilkkua.
Pidentää nauhoitusaikaa
◆ ➛- tai ❿-painiketta, kunnes valittu loppuaika, STOP, alkaa
◆
◆
◆
Valita nauhoitusnopeuden
"-
tai ❷-painiketta, kunnes W-tunnus (viikottain) ilmestyy
näytölle, ja niiden jälkeen valittu päivä.
Esimerkki: W-SA (Viikottain lauantaisin)
vilkkua.
tai ❷-painiketta, loppumisajan lisäämiseksi tai
vähentämiseksi.
"-
◆ ➛- tai ❿-painiketta, kunnes nauhoitusnopeuden ilmaisin alkaa
◆
Valita VPS/PDC-nauhoituksen
"- tai ❷-painiketta, kunnes DAY-tunnus (päivittäin) ilmestyy
näytölle.
vilkkua.
tai ❷-painiketta, kunnes oikea ilmaisin ilmestyy näytölle.
• AUTO (Automaattinen nauhanopeuden valinta); lue lisää
sivulta 34
• SP (Normaalinopeus)
• LP (Puolinopeus)
"-
◆ ➛- tai ❿-painiketta, kunnes valittu V/P alkaa vilkkua.
◆ "- tai ❷-painiketta, kunnes ON tai “-” -ilmaisin ilmestyy
näytölle.
Jokaisen TV-ohjelman vieressä näkyvä numerosarja on
ShowView-koodi, jonka avulla voit nopeasti ohjelmoida
videonauhurisi kauko-ohjainta käyttäen. Näppäile sillä
nopeasti nauhoitettavan ohjelman koodi.
3
AUDIO
MODE/
REPEAT
Käyttäessäsi ensimmäisen kerran ShowView-toimintoa
esiviritettyjen ohjelmakanavia ohjelmoitaessa, ohjelmakanavan
numero alkaa vilkkua. Tämä ainoan kerran ohjelmakanavan
numero pitää näppäillä manuaalisesti ❷- ja ❿-painikkeita
käyttämällä. Lue lisätietoja seuraavalta sivulta silloin kun:
◆ Ohjelmakanavan numero tai aikatiedot alkavat vilkkua
◆ Haluat muuttaa ohjelmakanavan asetuksia
4
☛
STANDBY/ON
Halutessasi korjata väärin kirjoitettua ShowView-koodia:
◆ Paina ➛-painiketta, kunnes väärä numero on poistettu.
◆ Näppäile oikea numero.
Paina SETUP-painiketta.
Ohjelmaa koskevat tiedot ilmestyvät TV-ruudulle.
Tulos:
CORRECT:➛
ENTER
CODE:0-9
RETURN
Paina...
Valita ohjelmalähteeksi muun kuin
virittimen (AV1, AV2, tai AUX)
Jos kaikki kuusi ohjelmointia on jo tehty, näyttöön ilmestyy
viesti TIMER IS FULL . Halutessasi peruuttaa jonkin
ajastetuista nauhoituksista lue lisätietoja sivulta 35.
Näppäile numeropainikkeilla nauhoitettavan ohjelman ShowViewkoodi, joka näkyy esim. TV-lehdestä.
➢
3
Halutessasi...
Paina TIMER-painiketta ShowView-tilaan pääsemiseksi.
Valitse SHOWVIEW ❷- ja ❿-painikkeita käyttämällä.
TV-ruutuun ilmestyy viesti, jossa sinua kehotetaan
Tulos:
näppäilemään ShowView-koodi.
☛
TIMER METHOD
STANDARD
SHOWVIEW
Halutessasi korjata Tv-ruudussa näkyvää ohjelmointia tai jotakin sen kohtaa, kuten nauhoitusnopeutta,
voit tehdä niin ennen kuin painat SETUP-painiketta toisen kerran ohjelmoinnin vahvistamiseksi.
☛
Älä valitse kohtaa V/P, ellet ole varma, että ohjelma jonka
aiot nauhoittaa, lähetetään V/P-toiminnolla. Asettaessasi
PDC-toiminnon päälle (ON, valitsemalla kohdan ON näytön
oikeanpuoleisesta sarakkeesta), sinun pitää myös asettaa
alkamisaika TARKASTI julkaistun TV-ohjelman mukaisesti.
Muussa tapauksessa ajastinnauhoitus ei tule onnistumaan.
™ ShowView on Gemstar Development Corporationin tavaramerkki. ShowView-järjestelmä on
valmistettu Gemstar Development Corporationilta saadulla lisenssillä.
33
01886J SV-DVD3E/XEE-SF2
VCR
7/26/02 10:52 PM
Page 34
VCR
Ajastinnauhoituksen asetusten tarkistaminen
Ajastinnauhoituksen käyttö
SF
SF
Ajastimen avulla voit ohjelmoida DVD-videonauhurin
nauhoittamaan ohjelman aina kuukauden ennen sen lähetystä. Aina
kuusi ohjelmointia voi olla voimassa yhtä aikaa.
☛
TIMER METHOD
STANDARD
SHOWVIEW
1
RETURN
"
❷
1/JAN TUE 12:09
DAY START→STOP V/P
SA 9 12:00→12:50SP ---- --:--→--:---- ---- --:--→--:---- ---- --:--→--:---- ---- --:--→--:---- ---- --:--→--:---- "
❷ ➛❿
SET:❿
RETURN
DELETE:CLEAR
STANDBY/ON
Tarkista ennen ohjelmoinnin tekemistä, että päiväys ja
kellonaika ovat oikeat.
1
Paina kauko-ohjaimen TIMER-painiketta.
Tulos:
Ajastustaulukko ilmestyy näyttöön.
2
Valitse STANDARD käyttämällä ENTER-painiketta.
Tulos:
Näytölle ilmestyy TIMER PROGRAMMING -valikko.
2
3
Valitse ohjelmalähde ❿-painikkeella.
Valitse STANDARD käyttämällä ENTER-painiketta.
Tulos:
Näytölle ilmestyy TIMER PROGRAMMING -valikko.
4
Valitse haluttu ohjelmakanava painamalla "- ja
valitaksesi AV1-, AV2- tai AUX-ohjelmalähteen.
3
Valitse haluttu ohjelmakanava "- ja ❷-painikkeilla.
5
Paina ❿-painiketta nauhoituspäivän valitsemiseksi.
4
Valitse ja muuta haluttuja lukemia painamalla ➛- ja ❿-painikkeita.
Yksityiskohtaisempia ohjeita on edellisellä sivulla.
6
Valitse haluttu päivä painamalla "- ja ❷-painikkeita.
5
Kun halutut muutokset on tehty, paina kahdesti RETURN-painiketta.
7
Paina ❿-painiketta nauhoituksen käynnistymisajan valitsemiseksi.
8
Valitse tuntilukemat painamalla "- ja ❷-painikkeita.
9
Paina ❿-painiketta minuuttilukemien valitsemiseksi.
10
Valitse minuuttilukemat painamalla "- ja ❷-painikkeita.
11
12
Paina ❿-painiketta nauhoituksen päättymisajan valitsemiseksi.
❷-painikkeita
1/JAN TUE 12:09
DAY START→STOP V/P
SA 9 12:00→12:50SP ---- --:--→--:---- ---- --:--→--:---- ---- --:--→--:---- ---- --:--→--:---- ---- --:--→--:---- -
PR
1
------
➛❿
"
❷
RETURN
DELETE:CLEAR
OPEN/CLOSE
18
2
3
AUDIO
TV/VCR
SHUTTLE
MODE/
REPEAT
◆ Sen jälkeen kun olet lopettanut DVD-videonauhurin
ajastinasetusten teon.
◆ Jos olet unohtanut, mitkä ohjelmat piti nauhoittaa
ajastimella.
Lataa videokasetti videonauhuriin ja paina kauko-ohjaimen
TIMER-painiketta
Ajastusvalikko ilmestyy esiin.
Tulos:
ENTER
PR
1
------
Asetettujen ajastinnauhoitusten tiedot voidaan tarkistaa:
5
4
8
6
CLOCK/
COUNTER
Valitse nauhoituksen päättymisaika painamalla "- ja ❷ painikkeita, käyttämällä nauhoituksen käynnistymisajan valinnassa
käytettyä menettelyä.
13
Paina ❿-painiketta nauhoitusnopeuden valitsemiseksi.
14
Valitse "- ja ❷ -painikkeita painamalla jokin nauhoitusnopeusvaihtoehdoista SP (normaalinopeus), LP (puolinopeus) tai
AUTO (Automaattinen nauhanopeuden valinta).
15
Paina ❿-painiketta VPS- tai PDC-nauhoitustilan (V/P) valitsemiseksi.
1
16
Siirry "- ja ❷-painikkeita painamalla VPS- tai PDC-tilan (ONilmaisin) ja ei-VPS/PDC-tilan (– -ilmaisin). välillä.
Paina kauko-ohjaimen TIMER-painiketta.
Tulos:
Ajastustaulukko ilmestyy näyttöön.
2
17
Kun asetus on tehty valmiiksi, paina RETURN-painiketta.
Valitse STANDARD käyttämällä ENTER-painiketta.
Tulos:
Näytölle ilmestyy TIMER PROGRAMMING -valikko.
18
Paina ajastimen aktivoimiseksi STANDDBY/ON-painiketta.
Tulos:
Ennen nauhoituksen käynnistymistä DVDvideonauhuri vertaa asetettua nauhoituksen pituutta
videonauhuriin ladatun videonauhan jäännösaikaan.
3
Valitse haluttu ohjelmakanava "- ja ❷-painikkeilla.
4
Paina CLEAR-painiketta valitun ohjelmoinnin peruuttamiseksi.
Kaikki tätä ohjelmointia koskevat tiedot häviävät, eikä
Tulos:
ohjelmaa nauhoiteta.
➢
34
Automaattinen nauhanopeuden valintatoiminto: DVDvideonauhurin “Automaattinen nauhanopeuden valinta” toiminto vertaa asetettua ajastinnauhoituksen pituutta
videonauhuriin ladatun videonauhan jäännösaikaan. Jos
videonauhan jäännösaika ei riitä koko nauhoitukseen
AUTO-tilassa, DVD-videonauhuri siirtyy automaattisesti
puolinopeustilaan (LP) koko ohjelman nauhoittamiseksi.
VCR
Ajastinnauhoituksen peruuttaminen
Voit peruuttaa minkä tahansa ohjelmoinnin, jos se on:
◆ Väärin asetettu
◆ Käynyt tarpeettomaksi
5
1/JAN TUE 12:09
DAY START→STOP V/P
SA 9 12:00→12:50SP ---- --:--→--:---- ---- --:--→--:---- ---- --:--→--:---- ---- --:--→--:---- ---- --:--→--:---- -
PR
1
------
➛❿
"
❷
RETURN
DELETE:CLEAR
2
3
AUDIO
TV/VCR
SHUTTLE
5
4
MODE/
REPEAT
Kun halutut muutokset on tehty, paina kahdesti RETURN-painiketta.
6
7
8
9
3D SOUND
SCREEN FIT
CLEAR
ZOOM
CLOCK/
COUNTER
ANGLE
SVHS
0
DVD
VIEW
VCR
35
A.TRK
INPUT SEL.
4
01886J SV-DVD3E/XEE-SF2
VCR
7/26/02 10:52 PM
Page 36
Videokasetin toisto
Tätä toimintoa käyttämällä voit toistaa nauhoitettua videokasettia.
SF
F.ADV/STEP
2
3
REC
DISC MENU
1
2
Kytke päälle sekä TV että DVD-videonauhuri.
Lataa videonauhuriin toistettava videokasetti, ja jos sen
päällenauhoituksen suojaliuska on paikallaan, paina ❿ll.
Muussa tapauksessa videokasetin toisto käynnistyy automaattisesti.
➢
SETUP
/ENTER
Kun videokasetti ladataan videonauhuriin sen asento
säädetään parhaaksi mahdolliseksi häiriöiden välttämiseksi
(Digitaalinen, automaattinen raidanseuranta). Jos nauhan
loppu saavutetaan videokasettia toistettaessa, videonauhuri
alkaa automaattisesti kelata kasettia sen alkuun.
Tällä DVD-videonauhurilla voi toistaa NTSC-järjestelmän
mukaisia videokasetteja, mutta ei nauhoittaa niitä sen
järjestelmän mukaisesti.
EJECT
3
SELECT
3
Halutessasi...
Paina...
Keskeyttää toiston
■ (PYSÄYTYS).
COPY
REC
Ottaa kasetin ulos
Toistotapa
MODE/
REPEAT
4
5
6
7
8
9
CLOCK/
COUNTER
ZOOM
ANGLE
3D SOUND
SCREEN FIT
SVHS
CLEAR
A.TRK
0
DVD
VIEW
VCR
INPUT SEL.
DIGEST
Kuvaraidanseurantatoiminto mahdollistaa kasettinauhan asennon
säätämisen automaattisesti parhaaksi mahdolliseksi
mahdollisimman korkealaatuisen kuvan aikaansaamiseksi.
Tulos:
R
MIX
Käytetään äänen toistamiseksi yhtä aikaa sekä
stereojärjestelmästä että normaaleista toistokanavista.
MONO
Käytetään äänen toistamiseksi tavallisella monokanavalla.
LR
Käytetään äänen toistamiseksi stereojärjestelmällä sekä
oikeasta että vasemmasta kanavasta.
➢
◆ Raidanseurantapalkki ilmestyy esiin.
◆ Kuva säädetään automaattisesti.
◆ Raidanseurantapalkki häviää TV-ruudulta sen jälkeen kun
INPUT SEL.
DIGEST
DISPLAY
TRK
PROG
F.ADV/STEP
8
9
SCREEN FIT
CLEAR
ANGLE
SVHS
A.TRK
0
DVD
VIEW
L
VCR
INPUT SEL
R
LR
Jos laitteella toistetaan HiFi-stereojärjestelmän
mukaisesti nauhoitettua videokasettia, äänentoisto
siirtyy HiFi-stereojärjestelmän mukaiseen toistoon
viiden sekunnin monotoiston jälkeen.
CLOCK/
COUNTER
MIX
MONO
VCR
Videokasettia on mahdollisuus toistaa hitaammalla
toistonopeudella.
➢
Paina
◆
DISC MENU
1
1
❿ll-painiketta toiston käynnistämiseksi.
❿ll-painiketta uudelleen taukotilaan (STILL) siirtymiseksi.
◆
❿❿-painiketta hitaan toiston (SLOW) käynnistämiseksi.
❿❿- tai ➛➛ -painiketta niin monta kertaa kuin tarvitaan
◆
❿ll-painiketta kahdesti normaaliin toistonopeuteen
◆
Kuvaraidanseurantatoiminto mahdollistaa kasettinauhan asennon
säätämisen manuaalisesti mahdollisimman korkealaatuisen kuvan
aikaansaamiseksi.
Jos toiston aikana TV-ruutuun ilmestyy kohinapalkkeja tai -juovia, säädä
kuvanauhan sijainti manuaalisesti painamalla TRK-painikkeita ( tai ),
kunnes kuva on terävä ja värinätön.
F.ADV/STEP
Videokasettia hitaammalla toistonopeudella toistettaessa
toistoääni ei tule kuuluviin.
REC
Manuaalinen kuvaraidanseurannan säätö
VCR
7
3D SOUND
ZOOM
Videokasetin hidastettu toisto
◆
VIEW
TV/VCR
6
Paina äänentoistotilan valitsemiseksi kauko-ohjaimen AUDIO-painiketta,
kunnes haluttu vaihtoehto ilmestyy näyttöön.
1
DVD
3
5
4
MODE/
REPEAT
Käytetään äänen toistamiseksi stereojärjestelmän
oikeasta kanavasta.
digitaalinen, automaattinen raidanseurantatoiminto on
suoritettu loppuun.
PROG
VCR
2
SHUTTLE
Käytetään äänen toistamiseksi stereojärjestelmän
vasemmasta kanavasta.
Jos toiston aikana TV-ruutuun ilmestyy kohinapalkkeja tai -juovia, säädä
kuvanauhan sijainti A.TRK-painiketta käyttämällä.
DISPLAY
TRK
Kuvaus
AUDIO
L
(EJECT) (kasetinpoisto).
Automaattinen kuvaraidanseurannan säätö
SF
Voit valita sen toistotavan, jolla ääni toistetaan kaiuttimien ja AVliitäntöjen kautta. Toistotavan voi valita seuraavista vaihtoehdoista.
AUX
VCR
VCR
Äänentoistotilan valinta
SETUP
/ENTER
toistonopeuden lisäämiseksi tai vähentämiseksi.
DVD
VIEW
VCR
siirtymiseksi.
2
Hidastetulla toistonopeudella toistettaessa kuvassa voi esiintyä
häiriöitä. Näiden häiriöiden vähentämiseksi paina TRK-painikkeita
( tai ).
INPUT SEL.
2
DIGEST
DISPLAY
TRK
PROG
F.ADV/STEP
2
Tulos:
DISC MENU
REC
◆ Raidanseurantapalkki ilmestyy esiin.
◆ Kuva säädetään.
◆ Raidanseurantapalkki häviää TV-ruudulta sen jälkeen kun
päästät painikkeen.
36
☛
Jos olet käyttänyt hidastettua toistoa pitempään kuin 5
minuuttia, DVD-videonauhuri keskeyttää automaattisesti
hitaan toiston suojatakseen:
DISC MENU
REC
◆ Videokasettia
◆ Äänipäitä
37
01886J SV-DVD3E/XEE-SF3
VCR
7/26/02 10:53 PM
Page 38
Määrätyn jakson toisto ruutu ruudulta
VCR
Määrätyn jakson hakeminen
SF
SF
Voit:
◆ Keskeyttää kasetin toiston määrätyn ruudun (kuvan)
kohdalla
◆ Toistaa ruutuja yksi kerrallaan
DIGEST
DISPLAY
TRK
1
PROG
Paina:
◆
F.ADV/STEP
1
◆
❿ll-painiketta videokasetin toiston käynnistämiseksi
❿ll-painiketta videokasetin toiston keskeyttämiseksi
Joka kerta kun nauhoitat videokasettia tällä DVD-videonauhurilla,
hakumerkki (indeksi) merkitään automaattisesti videokasetille
nauhoituksen käynnistyessä.
Hakutoiminnon avulla voit pikakelata videokasettia eteen- tai
taaksepäin tietyn hakumerkin kohdalle ja käynnistää toiston tästä
kohdasta. Valitusta hakusuunnasta riippuen on hakumerkit
numeroitu seuraavalla tavalla.
DISC MENU
REC
◆
2
F.ADV/STEP-painiketta (
ruudulta.
F.ADV/STEP
) kuvien katselemiseksi ruutu
➢
2
➢
Jos olet käyttänyt ruutu ruudulta -toistoa pitempään kuin 5
minuuttia, DVD-videonauhuri keskeyttää automaattisesti
ruutu ruudulta -toiston suojatakseenvideokasettia ja
äänipäitä.
Pystyviivojen vakaus: Videokasettia ruutu ruudulta
toistettaessa TV-ruudussa voi näkyä häiriöitä. Paina
PYSTYLUKITUS-painikkeita (
- ja
) tämän ilmiön
vaimentamiseksi.
Nyk.
toistojakso
Edell.
jakso
jne.
Paina normaaliin toistoon palaamiseksi ❿ll-painiketta.
☛
RETURN
TITLE
SUBTITLE
MARK
A.DUB
SPEED
TIMER
INDEX
1
➞
määrätyn ruudun kohdalle.
/ENTER
1
Seur.
jakso
1
jne.
2
Tässä videonauhurissa sovelletaan standardoitua
indeksointijärjestelmää (VISS). Näin ollen laite tunnistaa
kaikki muiden samaa järjestelmää käyttävien videonauhureiden tuottamat indeksimerkinnät ja päinvastoin.
INDEX
:
➛➛!!!!❿❿
INTRO SCAN
TRK
TRK
VCR
Määrätyn jakson toisto eri nopeuksilla
2
3
AUDIO
TV/VCR
5
4
MODE/
REPEAT
7
ZOOM
8
1
3D SOUND
SVHS
➢
VIEW
VCR
CLOCK/
COUNTER
3
Kun indeksi löytyy, nauhuri toistaa kuvaa viisi sekuntia, minkä
jälkeen seuraavan indeksin haku alkaa.
4
Jos haluat katsoa nauhaa indeksin löydyttyä, paina ❿II
INDEX SEARCH :
DIGEST
ANGLE
CLEAR
1
Äänentoisto ei toimi jaksoa eri nopeuksilla toistettaessa.
1
Paina INDEX.
2
Paina ➛➛ tai ❿❿ vielä kaksi kertaa. Nauhuri hakee haluamasi
ohjelman alkukohdan.
2
3
Paina
◆
◆
A.TRK
INPUT SEL.
❿ll-painiketta toiston aikana
SHUTTLE-painiketta (<<) videokasettia taaksepäin
toistaaksesi
SHUTTLE-painiketta (>>) videokasettia eteenpäin
toistaaksesi
TOISTO
X9
TOISTO
X5
TOISTO
X3
PYSÄYTYSKUVA
HIDAS
TOISTO
X1/10
HIDAS
TOISTO
X1/5
TOISTO
TOSITO
X3
TOISTO
X5
- 6
PROG
REC
DISC MENU
4
Indeksihaku toimii sekä eteenpäin (paina ❿❿) että taaksepäin
(paina ➛➛ ).
2
SETUP
/ENTER
Peruuta indeksihaku näppäimellä ❿II tai ■ .
Joka kerta kun painat SHUTTLE-painiketta, toistonopeus muuttuu
alla olevan taulukon mukaisesti.
TAAKSEPÄIN- TAAKSEPÄIN- TAAKSEPÄIN-
➛➛
DISPLAY
TRK
2
◆
38
Paina ➛➛ tai ❿❿ sen mukaan, missä suunnassa ohjelma on.
F.ADV/STEP
9
1
SCREEN FIT
0
DVD
6
Käynnistä indeksin haku painamalla INDEX.
2
Indeksihaku:
Voit pikakelata nauhan haluamaasi kohtaan. Jos olet tallentanut
esimerkiksi kolme ohjelmaa ja olet kelannut nauhan alkuun, voit
siirtyä INDEX-painiketta painamalla suoraan ohjelman 2 alkuun.
Voit muuttaa toistonopeutta pikahakutoiminnolla (Shuttle) (ja
toistaa videokasettia aina yhdeksän kerta normaalinopeutta
suuremmalla nopeudella).
Esimerkki: Haluat analysoida urheilijan suorituksen liike
liikkeeltä.
Pikahakutoiminto (Shuttle) on käytettävissä kauko-ohjaimesta.
SHUTTLE
1
TOISTO
X9
39
01886J SV-DVD3E/XEE-SF3
VCR
7/26/02 10:53 PM
Page 40
Nauhalaskurin käyttö
VCR
RCA-A/V-kaapelin kytkeminen
SF
SF
Nauhalaskuri:
◆ Ilmoittaa kuluneen ajan toisto- ja nauhoitustiloissa
(tunnit, minuutit ja sekunnit)
◆ Nollautuu silloin kun videokasetti ladataan DVDvideonauhuriin
◆ Auttaa vaivatta löytämään määrätyn jakson alkukohdan
☛
0:00:00
Jos laitteen halutaan laskevan jäännösajan oikein,
laitteeseen pitää näppäillä käytettävän kasetin pituus.
DVD-videonauhuriin voi kytkeä muita audio/videolaitteita A/Vkaapeleilla, jos laitteissa on liitännät niitä varten.
SELECT
Esimerkkejä: ◆ Haluat kopioida videokasetin toisella
videonauhurilla (lue lisää sivulta 42).
◆ Haluat toistaa ja/tai kopioida videokameralla
otettuja kuvia (lue lisää sivulta 42).
☛
COPY
REC
AUX
VIDEO
L AUDIO R
1
◆ Tarkista ennen kaapeleiden kytkemistä, että sekä TV
että videonauhuri on kytketty päältä.
SELECT
7
8
9
3D SOUND
SCREEN FIT
CLEAR
ZOOM
ANGLE
SVHS
VIEW
Lataa kasetti DVD-videonauhuriin.
2
Nauhalaskurin nollaamiseksi määrätyn jakson alussa:
◆ Paina kahdesti DISPLAY-painiketta nauhalaskurin
esiinsaamiseksi.
◆ Paina CLEAR-painiketta halutessasi nollata nauhalaskurin.
VCR
INPUT SEL.
DIGEST
2
DISPLAY
TRK
1
Kytke RCA-A/V-kaapelin toinen pää videonauhurin takapaneelissa
etupaneelin VIDEO-liitäntään.
2
Kytke A/V-kaapelin toinen pää toisen laitteen (videonauhuri tai
-kamera) sopivaan antoliitäntään.
PROG
2
F.ADV/STEP
3
Kun olet valmis
◆ Aloita toisto tai nauhoitus.
◆ Paina ■ .
◆ Pikakelaus kohtaan, jossa nollasit nauha-laskurin: paina ➛➛
tai ❿❿.
➢
COPY
REC
A.TRK
0
DVD
1
3
L AUDIO R
Kytke RCA-audiokaapelin toinen pää videonauhurin
takapaneelissa etupaneelin AUDIO-liitäntöihin.
➢
4
AUX
VIDEO
3
Kytke vasen ja oikea kanava niitä vastaaviin värikoodattuihin
liitäntöihin.
Kytke audiokaapelin toinen pää toisen laitteen (videonauhuri,
-kamera tai stereolaite) sopivaan antoliitäntään.
Jotkin DVD-videonauhurin tiedoista, kuten nauhalaskurin
lukemat, voidaan näyttää TV-ruudulla (ellet ole kytkenyt
päältä OSD-tilaa (kuvaruutunäyttö). (Lue lisää sivulta 29)
Paina DISPLAY-painiketta.
◆ Kerran saadaksesi näytölle parhaillaan käytössä
olevan toiminnon, ohjelmoinnin numeron,
nauhoitusnopeuden, päiväyksen, kellonajan ja
nauhalaskurin lukemat.
◆ Kahdesti, jolloin saat esiin ainoastaan nauhalaskurin.
◆ Kolmesti halutessasi saada esiin nauhan jäännösajan.
◆ Neljästi näytön tyhjentämiseksi.
40
41
3
01886J SV-DVD3E/XEE-SF3
7/26/02 10:53 PM
Page 42
Nauhoituksen jatkaminen keskeytyskohdasta
joustavalla editointitoiminnolla (Assemble Edit)
VCR
SF
Tämän toiminnon avulla voit käynnistää uuden nauhoituksen
videokasetin määrätystä kohdasta, jolloin uuteen kohtaukseen
siirrytään joustavasti viimeksi nauhoitetusta kohtauksesta.
DIGEST
DISPLAY
TRK
PROG
F.ADV/STEP
4
REC
2
DISC MENU
1
Lataa editoitava kasetti DVD-videonauhuriin.
2
Käynnistä sen toisto ❿ll-painiketta painamalla.
3
Paina ❿ll-painiketta saavutettuasi kohdan, josta haluat
käynnistää uuden nauhoituksen.
4
Paina F.ADV/STEP-painiketta (
) uudelleen niin monta kertaa
kuin tarvitaan nauhan siirtämiseksi ruutu ruudulta, kunnes
nauhoituksen aloituskohta on tarkasti paikallaan.
5
Pidä DVD-videonauhurin ollessa pysäytystilassa REC-painike ( ● )
hetken ajan sisäänpainettuna joustavan editointitoiminnon
(Assemble Edit) aktivoimiseksi.
Tulos:
Nauhoituksen ilmaisin alkaa vilkkua näytössä.
5
SETUP
/ENTER
6
F.ADV/STEP
Valitse nauhoitettava ohjelmalähde painamalla:
◆ PROG-painikkeita ($ tai ❷) television ohjelmakanavan
valitsemiseksi
◆ INPUT SEL. -painiketta AV1-, AV2- tai AUX-ohjelmalähteiden
valitsemiseksi.
7
Paina nauhoituksen käynnistämiseksi ❿ll-painiketta.
8
Paina ■ -painiketta nauhoituksen loputtua.
SF
Äänen jälkiäänitystoimintoa käyttämällä voit poistaa aikaisemmin
äänitetyn äänen ja korvata sen uudelle ääniraidalla, joka voidaan
äänittää seuraavista äänilähteistä:
☛
1
EJECT
OPEN/CLOSE
STANDBY/ON
SELECT
PROG
COPY
REC
AUX
VIDEO
2
DIGEST
L AUDIO R
◆ Kasettidekki
Rajoitus:
Äänen jälkiäänitys voidaan tehdä ainoastaan pitkittäistallennuksella
äänitetylle ääniraidalle (normaali ääniraita).
1
Kytke RCA-audiokaapeli sopivaan laitteeseen stereojärjestelmässäsi
(esim. kasettisoitin).
2
Kytke RCA-audiokaapelin toinen pää DVD-videonauhurin
takapaneelissa oleviin audio-ottoliitäntiin (IN: L, R).
3
Lataa päälleäänitettävän ääniraidan sisältävä videokasetti DVDvideonauhuriin ja paina ❿ll-painiketta toiston käynnistämiseksi.
4
Hae videokasetilta esiin äänen jälkiäänityksen loppukohta
käyttämällä ❿❿-painiketta, CLOCK/COUNTER-painiketta ja aseta
CLEAR-painiketta painamalla nauhalaskurin lukemat kohtaan
0:00:00.
Hae seuraavaksi esiin hieman äänen jälkiäänityksen aloituskohtaa
edeltävä kohta ➛➛ -painiketta käyttämällä.
6
Paina ❿ll-painiketta.
❿ll-painiketta vielä kerran taukotilaan (STILL) siirtymiseksi.
7
Esinauhoitettujen videokasettien kopiointi on tekijänoikeuslain
vastaista, samoin niiden uudelleentallentaminen missä tahansa
muodossa ilman tekijänoikeuksien haltijoilta saatua lupaa.
Paina A.DUB-painiketta.
Tulos:
Videonauhuri on nyt äänen jälkiäänityksen
valmiustilassa.
8
Kytke se DVD-videonauhuri, josta videokasetti aiotaan kopioida,
oman DVD-videonauhurisi takapaneelissa olevaan sopivaan
SCART-A/V-liitäntään sivun 11 ohjeiden mukaisesti.
Valitse äänen jälkiäänityksessä käytettävä äänilähde INPUT SEL.
-painiketta painamalla. Jos esim. haluat äänittää äänen ulkoisesta
kasettisoittimesta, valitse AUX.
9
Hae kasettidekillä esiin se kohta kasettinauhasta, josta haluat
aloittaa äänen jälkiäänityksen videokasetille.
Esimerkki: Raita, jonka haluat äänittää videokasetille.
2
Aseta tyhjä videokasetti DVD-videonauhuriisi.
3
Aseta nauhoitettu videokasetti toiseen videolaitteeseen
(videonauhuri tai -kamera).
4
Valitse INPUT SEL. -painiketta painamalla DVD-videonauhurilla
nauhoitettaessa käytettävä nauhoituslähde:
◆ AV1, AV2 -SCART-liitäntää käytettäessä
◆ AUX RCA-liitäntää käytettäessä
5
Käynnistä kopioitavan videokasetin toisto.
6
Pidä REC-painike ( ● ) hetken ajan sisäänpainettuna
käynnistääksesi nauhoituksen omalla DVD-videonauhurillasi.
7
Kun nauhoitus on valmis, paina sekä videonauhurin että DVDvideonauhurin ■ -painiketta (PYSÄYTYS).
10
Kun olet valmis:
◆
Käynnistä äänijärjestelmän toisto.
◆
Paina kauko-ohjaimen REC-painiketta.
Tulos:
Videokasetin vanhan ääniraidan määrätyn jakson
päälle äänitetään uusi ääniosuus.
11
Äänen jälkiäänitys päättyy videonauhurin nauhalaskurin
saavuttaessa lukemat 0:00:00.
DISPLAY
TRK
PROG
F.ADV/STEP
7
REC
DISC MENU
6
SETUP
/ENTER
42
5
VIDEO EDIT
◆ Laitteistoon kytketty mikrofoni
Toisen DVD-videonauhurin tai videokameran nauhoittaminen
Voit kopioida kasetin omalle DVD-videonauhurillesi jostakin
toisesta videolähteestä, kuten toisesta videonauhurista tai
videokamerasta.
4
◆ CD, DVD
5
VCR
VCR
Äänen jälkiäänitys videokasetin ääniraidan päälle
➢
6
10
A.DUB
A.DUB
SELECT
COPY
REC
AUX
2VIDEO
L AUDIO R
2
/ENTER
RETURN
TITLE
SUBTITLE
MARK
A.DUB
SPEED
TIMER
INDEX
7
A.DUB
-0:05:23
Uusi ääniosuus äänitetään videokasetin normaalille
ääniraidalle, ja alkuperäinen ääni säilyy HiFi-ääniraidalla.
Uuden ääniosuuden ja alkuperäisen kuuntelemiseksi yhtä
aikaa paina kauko-ohjaimen AUDIO-painiketta, kunnes
MIX-ilmaisin ilmestyy näytölle. (Lue lisää sivulta 37).
43
01886J SV-DVD3E/XEE-SF3
VCR
7/26/02 10:53 PM
Page 44
SQPB-toisto (Super VHS Quasi Playback)
DVD
Liitännän valinta
SF
SF
Tätä toimintoa voi ainoastaan käyttää Super-VHS-formaatin
videokasettien toistoon, ei äänittämiseen.
SHUTTLE
5
4
MODE/
REPEAT
7
6
8
9
SCREEN FIT
CLEAR
ZOOM
CLOCK/
COUNTER
ANGLE
3D SOUND
SVHS
DVD
3
0
VIEW
VCR
DIGEST
1
Lataa videonauhuriin valitsemasi S-VHS-formaatin videokasetti.
2
Käynnistä videokasetin toisto painamalla toistopainiketta (❿ll).
3
Käynnistä SQPB-toisto painamalla SVHS-painiketta (
A.TRK
Alla olevassa kuvassa näytetään tavallisia esimerkkejä DVD-soittimen liittämisestä TV:hen ja muihin
laitteisiin. Näitä liitäntöjä voi käyttää ainoastaan DVD-soitinta muihin laitteisiin kytkettäessä. DVDvideonauhurin tuottamaa kuvaa ei voi katsella näillä liitännöillä.
INPUT SEL.
DISPLAY
☛
ZOOM
3
SVHS
).
Audiojärjestelmään kytkeminen
S-videoliitäntään kytkeminen
Jos SQPB-toiminto on päällä normaalin toiston aikana,
videokasetin toistossa esiintyy häiriöitä.
Television
Dolby Digital -dekooderi
Digitaalinen audio-ottoliitäntä
OPTICAL
COAXIAL
TV
S-videokaapeli
tal
DIGITAL AUDIO OUT
DVD-VCR
OPTICAL
Digitaalinen
audioantoliitäntä
44
S-VIDEO OUT
COAXIAL
S-videoliitäntä
45
01886J SV-DVD3E/XEE-SF3
DVD
7/26/02 10:53 PM
Page 46
Asetusvalikon käyttö
DVD
Levyn valikkokielen valinta
SF
SF
MAIN MENU
DVD
VCR
Option
Language
Program
Clock
Install
Exit
DVD SETUP
RETURN
$❷!!➛!!!❿
ENTER
Asetusvalikon avulla voit räätälöidä DVD-soittimesi esim.
valitsemalla eri kieliasetuksista mieleisesi, valitsemalla eri
käytönvalvontatasoja tai säätämällä soitin käyttämäsi TV-ruudun
mukaiseksi.
1
Paina kauko-ohjaimen SETUP-painiketta silloin kun soittimella ei
soiteta levyä.
Tulos:
Ohjelmointivalikko ilmestyy näytölle.
2
Valitse kohta DVD kohdistinpainikkeita $, ❷, ➛ ja ❿ käyttämällä.
2
Valitse kohta DVD kohdistinpainikkeita $, ❷, ➛ ja ❿ käyttämällä.
3
Vahvista valinta painamalla ENTER-painiketta.
Tulos:
DVD SETUP-valikko ilmestyy näytölle.
3
Vahvista valinta painamalla ENTER-painiketta.
Tulos:
DVD SETUP-valikko ilmestyy näytölle.
4
Valitse $- tai ❷-painikkeita käyttämällä Disc Menu.
• Disc Menu
5
Paina ENTER-painiketta.
6
Valitse $- tai ❷-painikkeilla English.
- Valitse Others, ellei luettelossa näy haluamaasi kieltä.
7
Paina ENTER-painiketta.
- English (englanti) on nyt valittu levyvalikkojen näyttökieleksi,
ja kuvaruutunäyttö palaa SETUP MENU -asetusvalikkoon.
Valikkokieliasetus. Käytä Disc Menu -esiasetusvalikkoa
valitaksesi sen kielen, jolla haluat DVD:n levyvalikon tulevan
esiin.
English
English
Automatic
Unlocked
• Audio
Audiokielen asetus. Käytä Audio-esiasetusvalikkoa valitaksesi
ääniraidalla käytettävän kielen.
$❷!!!!ENTER
RETURN
MAIN MENU
1
Paina kauko-ohjaimen SETUP-painiketta silloin kun soittimella ei
soiteta levyä
Tulos:
Ohjelmointivalikko ilmestyy näytölle.
DVD SETUP
Disc Menu
Audio
Subtitle
Parental
Audio Options
Display Options
Tällä toiminnolla vaihdetaan ainoastaan levyvalikkonäyttöjen
tekstien kieli.
DVD
VCR
Option
Language
Program
Clock
Install
Exit
DVD SETUP
RETURN
• Parental
Käytönvalvonnan tason asetus. Käyttäjä voi valita käytettävän
käytönvalvonnan tason, jolla lapsia estetään katselemasta
heiltä kiellettyjä, väkivaltaa sisältäviä tai varttuneemmille
tarkoitettuja yms. elokuvia.
$❷!!!!ENTER
DISC MENU LANGUAGE
❿ English
Français
Deutsch
Español
Italiano
Nederlands
Others
RETURN
$❷!!!!!!!!!!ENTER
Eri audiovaihtoehtojen asetus.
• Display Options
Eri näyttövaihtoehtojen asetus. Käytetään omien mieltymysten
mukaisten ruutunäyttövaihtoehtojen ja muutamien muiden
asetusten asettamiseen.
Käytä kauko-ohjaimen
vaihtoehtojen väliltä..
5
Käytä ENTER-painiketta alivalikoihin siirtymiseksi.
Paina SETUP-painiketta uudelleen asetusnäytön sulkemiseksi sen
jälkeen kun asetukset on tehty valmiiksi.
➢
46
$-
tai
❷ -painiketta
English
English
Automatic
Unlocked
RETURN
• Audio Options
4
ENTER
DVD SETUP
Disc Menu
Audio
Subtitle
Parental
Audio Options
Display Options
• Subtitle
Tekstityskielen asetus. Käytä Subtitle-esiasetusvalikko
valitaksesi kielen, jolla levyn tekstitys näytetään.
$❷!!➛!!!❿
valitaksesi eri
Levystä riippuen kaikkia Setup Menu -asetusvalikon
toimintoja ei voi välttämättä käyttää.
47
01886J SV-DVD3E/XEE-SF3
DVD
7/26/02 10:53 PM
Page 48
Levyn ääniraidan (AUDIO) kieliasetukset
SF
DVD
Käytönvalvonta-asetukset
SF
MAIN MENU
Audio Language -valikon käyttö:
DVD
VCR
Option
Language
Program
Clock
Install
Exit
1
Paina SETUP-painiketta silloin kun soittimella ei soiteta levyä.
Tulos:
Ohjelmointivalikko ilmestyy näytölle.
2
Valitse kohta DVD kohdistinpainikkeita $, ❷, ➛ ja ❿ käyttämällä.
3
Vahvista valinta painamalla ENTER-painiketta.
Tulos:
DVD SETUP-valikko ilmestyy näytölle.
2
Valitse kohta DVD kohdistinpainikkeita $, ❷, ➛ ja ❿ käyttämällä.
4
Valitse $- tai ❷-painikkeita käyttämällä Audio.
3
5
Paina ENTER-painiketta.
Vahvista valinta painamalla ENTER-painiketta.
Tulos:
DVD SETUP-valikko ilmestyy näytölle.
6
Valitse $- tai ❷-painikkeilla ENGLISH.
- Valitse Original halutessasi käyttää alkuasetuskielenä
ääniraidalle tallennettua alkuperäiskieltä.
- Valitse Others, ellei luettelossa näy haluamaasi kieltä.
DVD SETUP
RETURN
$❷!!➛!!!❿
ENTER
DVD SETUP
Disc Menu
Audio
Subtitle
Parental
Audio Options
Display Options
English
English
Automatic
Unlocked
$❷!!!!ENTER
RETURN
7
AUDIO LANGUAGE
❿ English
Paina ENTER-painiketta.
- English (englanti) on nyt valittu ääniraitojen kieleksi ja
kuvaruutunäyttö palaa SETUP MENU -asetusvalikkoon.
Français
Deutsch
Español
Italiano
Nederlands
Original
Others
RETURN
Käytönvalvontatoiminto toimii luokituksella varustettujen DVDlevyjen kanssa. Levyjen luokitus auttaa asettamaan rajoituksia
perheessä katseltaville DVD-levyille. Levyillä on 8 luokitustasoa.
1
4
Valitse $- tai ❷-painikkeita käyttämällä “Parental”. Paina ENTERpainiketta. Parental Control -näyttö ilmestyy esiin.
5
Valitse ➛- ja ❿-painikkeita käyttämällä “Yes”, jos haluat käyttää
salasanaa. Paina ENTER-painiketta. “Enter Password” -näyttö
ilmestyy esiin.
6
Näppäile salasanasi. Näytölle ilmestyy “Re-enter Password” näyttö salasanan vahvistamiseksi. Näppäile salasanasi uudelleen.
Nyt näytölle ilmestyy “Parental Control” -näyttö.
7
Luokitustasosta:
Luokitustaso (Rating Level) toimii ainoastaan silloin kun “Use
Password” -asetus on asetettu kohtaan “Yes”. Soittimen lukituksen
avaamiseksi valitse ➛- ja ❿-painikkeilla “No”. Käytä $- tai ❷painikkeita luokitustason valitsemiseen ja paina sen jälkeen
ENTER-painiketta.
- Valitse $- tai ❷-painikkeita käyttämällä luokitustaso (esim.
taso 6) ja paina ENTER-painiketta. Tason 7 sisältävää levyä ei
voi nyt toistaa.
- Luokitustason peruuttamiseksi valitse ➛- ja ❿-painikkeita
käyttämällä “No” kohdasta “Use Password”.
DVD
Tekstityskieliasetukset
DVD SETUP
Disc Menu
Audio
Subtitle
Parental
Audio Options
Display Options
English
English
Automatic
Unlocked
$❷!!!!ENTER
RETURN
1
Paina kauko-ohjaimen SETUP-painiketta silloin kun soittimella ei
soiteta levyä.
Tulos:
Ohjelmointivalikko ilmestyy näytölle.
2
3
Valitse kohta DVD kohdistinpainikkeita $, ❷, ➛ ja ❿ käyttämällä.
4
Valitse $- tai ❷-painikkeita käyttämällä Subtitle.
5
6
Paina ENTER-painiketta.
SUBTITLE LANGUAGE
❿ Automatic
English
Français
Deutsch
Español
Italiano
Nederlands
Others
7
Vahvista valinta painamalla ENTER-painiketta.
Tulos:
DVD SETUP-valikko ilmestyy näytölle.
Valitse $- tai ❷-painikkeilla English.
- Valitse Automatic, jos haluat tekstityskielen olevan sama
kuin ääniraidan (audio) esiasetuskieli.
- Valitse Others, ellei luettelossa näy haluamaasi kieltä.
Joillakin levyillä ei välttämättä ole kieltä, jonka olet valinnut
alkuperäiskieleksi. Siinä tapauksessa levyllä käytetään sen
omaa alkuperäiskieliasetusta.
Paina ENTER-painiketta.
- English (englanti) on nyt valittu tekstityskieleksi ja
kuvaruutunäyttö palaa SETUP MENU -asetusvalikkoon.
$❷!!!!!!!!!!ENTER
➢
48
DVD
VCR
Option
Language
Program
Clock
Install
Exit
DVD SETUP
RETURN
$❷!!➛!!!❿
◆ Ellei valittua kieltä ole tallennettu levylle,
alkuperäisäänityksen kieli valitaan tekstityskieleksi.
◆ SETUP MENU -asetusvalikon sulkemiseksi tai
valikkonäyttöön palaamiseksi asetuksen aikana: Paina
RETURN-painiketta.
8
Salasanan vaihtamisesta:
- Valitse $- tai ❷-painikkeita käyttämällä kohta “Change
Password”. Näyttöön ilmestyy “Change Password” -näyttö.
- Näppäile uusi salasana ja kirjoita se uudelleen.
➢
ENTER
DVD SETUP
Disc Menu
Audio
Subtitle
Parental
Audio Options
Display Options
English
English
Automatic
Unlocked
$❷!!!!ENTER
RETURN
PARENTAL CONTROL
Use Password
$❷!!!!!!!!!!ENTER
RETURN
Paina SETUP-painiketta silloin kun soittimella ei soiteta levyä.
Asetusvalikkonäyttö ilmestyy esiin.
Tulos:
Ohjelmointivalikko ilmestyy näytölle.
MAIN MENU
RETURN
➛!❿ No
ENTER
$❷!
CREATE PASSWORD
Enter Password
____
RETURN
PRESS 0-9
PARENTAL CONTROL
◆ SETUP MENU -asetusvalikon sulkemiseksi tai
valikkonäyttöön palaamiseksi asetuksen aikana: Paina
RETURN-painiketta.
◆ Jos olet unohtanut salasanasi, lue vianetsintäoppaan
kohta “Unohtanut salasanan?”.
Use Password
Rating Level
Change Password
RETURN
$❷!
Yes
1
ENTER
RATING LEVEL
Level 8 Adult
Level 7
Level 6
Level 5
Level 4
Level 3
Level 2
Level 1 Kids Safe
RETURN
$❷!
49
ENTER
01886J SV-DVD3E/XEE-SF3
DVD
7/26/02 10:53 PM
Page 50
Audioasetukset
DVD
Näyttöasetukset
SF
SF
1
Paina SETUP-painiketta silloin kun soittimella ei soiteta levyä.
Tulos:
Ohjelmointivalikko ilmestyy näytölle.
1
Paina SETUP-painiketta silloin kun soittimella ei soiteta levyä.
Tulos:
Ohjelmointivalikko ilmestyy näytölle.
2
Valitse kohta DVD kohdistinpainikkeita $, ❷, ➛ ja ❿ käyttämällä.
2
Valitse kohta DVD kohdistinpainikkeita $, ❷, ➛ ja ❿ käyttämällä.
3
Vahvista valinta painamalla ENTER-painiketta.
Tulos:
DVD SETUP-valikko ilmestyy näytölle.
3
Vahvista valinta painamalla ENTER-painiketta.
Tulos:
DVD SETUP-valikko ilmestyy näytölle.
MAIN MENU
DVD
Program
VCR
Option
Clock
Language
Install
Exit
DVD SETUP
RETURN
$❷!!➛!!!❿
ENTER
DVD SETUP
Disc Menu
Audio
Subtitle
Parental
Audio Options
Display Options
Valitse $- tai ❷-painikkeita käyttämällä Audio Options. Paina sen
jälkeen ENTER-painiketta.
4
Valitse $- ja ❷-painikkeita käyttämällä Display Options. Paina
sen jälkeen ENTER-painiketta.
5
Valitse $- tai ❷-painikkeita käyttämällä haluttu yksikkö. Paina sen
jälkeen ➛- ja ❿-painiketta.
5
Valitse $- ja ❷-painikkeita käyttämällä haluttu yksikkö. Paina sen
jälkeen ➛- ja ❿-painiketta.
• Dolby Digital Out
• TV Aspect
PCM:
Muuntaa signaalin audioformaatiksi PCM(2CH)/48kHz/
16 bittiä. Valitse PCM silloin kun käytät analogisia
audioantoja.
Bitstream: Muuntaa signaalin Dolby Digital -muotoon.
BITSTREAM: 5.1CH. Valitse BITSTREAM
digitaalisia audioantoja käyttäessäsi.
$❷!!!!ENTER
RETURN
4:3 Letter Box : Valitse tämä asetus halutessasi katsella
kokonaisuudessaan kuvasuhteen 16:9 DVDtallenteita, vaikka käytössäsi olisikin 4:3 kuvasuhteen TV. TV-ruudun ala- ja ylälaitaan
ilmestyy mustat palkit.
4:3 Pan-Scan : Valitse tämä asetus katsellessasi perinteisellä
kuvasuhteella varustettua TV:tä halutessasi
nähdä 16:9 -kuvasuhteen kuvan keskiosan
(Elokuvan vasen ja oikea reuna leikkautuu
pois.)
16:9 Wide :
Voit katsella 16:9 -kuvaa laajakuva-TV:stä.
HUOM! Tarkista, että olet valinnut digitaalisen toisto, muuten
signaalia ei tule kuuluviin.
AUDIO OPTIONS
Dolby Digital Output
➛❿
MPEG-2 Digital Out
DTS
Dynamic Compression
RETURN
PCM
PCM
Off
On
• MPEG-2 Digital Out
Muuntaa signaalin audioformaatiksi PCM(2CH)/48kHz/
16 bittiä. Valitse PCM silloin kun käytät analogisia
audioantoja.
Bitstream: Muuntaa signaalin MPEG-2 Digital -muotoon.
BITSTREAM: 5.1CH- ja 7.1CH-tiloissa. Valitse
BITSTREAM digitaalisia audioantoja käyttäessäsi.
PCM:
$❷
Ei toista digitaalista signaalia.
Toistaa DTS BITSTREAM -signaalia ainoastaan
digitaaliantojen kautta. Valitse DTS silloin kun
laitteistoon on kytketty DTS-dekooderi.
50
Language
Install
Exit
RETURN
$❷!!➛!!!❿
English
English
Automatic
Unlocked
$❷!!!!ENTER
RETURN
DISPLAY OPTIONS
TV Aspect
Black Level
Quasi-PAL
DVD Out
4:3 L-Box
Low
Off
RGB
RETURN
$❷
• DVD Out
RGB :
Lähettää RGB-signaalin AV(/SCART)-liitäntään.
Video :
Lähettää komposiittivideosignaalin AV(/SCART)liitäntään.
S-Video : Lähettää S-videosignaalin S-videon (S-JACK)liitäntään.
➢
ENTER
DVD SETUP
Disc Menu
Audio
Subtitle
Parental
Audio Options
Display Options
Levystä riippuen voit toistaa NTSC-formaatin DVD-levyä quasiPAL-tilassa (simuloitu PAL).
On : Dynaamisen kompression valitsemiseksi.
Off : Vakioalueen valitsemiseksi.
◆ SETUP MENU -asetusvalikon sulkemiseksi tai
valikkonäyttöön palaamiseksi asetuksen aikana: Paina
RETURN-painiketta.
◆ Tämän tuotteen määrätyt audiotoiminnot on
valmistettu Desper Products Inc. -yhtiöltä saadulla
lisenssillä.
Spatializer® ja “circle-n-square” -laite ovat Desper
Products Inc. -yhtiön omistamia tavaramerkkejä.
◆ Valmistettu Dolby Laboratories -yritykseltä saadulla
lisenssillä.
“Dolby” ja kaksois-D-symboli ovat Dolby Laboratories
-yrityksen tavaramerkkejä. Luottamuksellisia
julkaisemattomia teoksia.
◆ 1992-1997 Dolby Laboratories Inc. Kaikki oikeudet
pidätetään.
Option
Säätää ruudun kirkkauden.
• Quasi-PAL
• Dynamic Compression
➢
VCR
Clock
• Black Level
• DTS
Off:
On:
DVD
Program
DVD SETUP
4
English
English
Automatic
Unlocked
MAIN MENU
◆ SETUP MENU -asetusvalikon sulkemiseksi tai
valikkonäyttöön palaamiseksi asetuksen aikana: Paina
RETURN-painiketta.
51
01886J SV-DVD3E/XEE-SF3
DVD
7/26/02 10:53 PM
Page 52
A/V-vastaanottimen yhdistäminen
DVD
Toiston erikoisominaisuudet
SF
SF
Voit nauttia DVD-levyjen tarjoamasta elokuvateatterikokemuksesta
yhdistämällä DVD-VCR-laitteen Surround-äänijärjestelmään, joka
koostuu A/V-vastaanottimesta ja kuudesta Surround-kaiuttimesta.
Ennen aloittamista...
tai
Digitaalinen audio-ottoliitäntä A/Vvastaanottimessasi on Dolby Digital
-dekooderi
Voit DVD- tai CD-levyn toiston aikana käyttää seuraavia toiston
erikoisominaisuuksia. Voit jatkaa toistoa normaalisti painamalla
❿ll-painiketta (Toisto/Pysäytyskuva).
Digital Audio Out -liitäntä
Yhdistä JOKO optinen kaapeli TAI digitaalinen koaksiaalikaapeli
DVD-VCR-laitteen jommastakummasta DIGITAL AUDIO OUT liitännästä A/V-vastaanottimen vastaavaan digitaalisen äänen
liitäntään:
• Optinen
• Koaksiaali
• Käytä A/V-vastaanottimen vastaavaa liitäntää.
VCR
VIEW
INPUT SEL.
DIGEST
1
Kuvan pysäyttäminen
Paina kaukosäätimen ❿ll-painiketta (Toisto/Pysäytyskuva)
toiston aikana.
• Kuva pysähtyy paikoilleen ja ääni mykistyy.
• Voit jatkaa toistoa painamalla ❿ll-painiketta (Toisto/Pysäytyskuva).
• Soitin pysäyttää itsensä oltuaan viisi minuuttia pysäytyskuvatilassa.
• Jos A/V-vastaanottimessasi on Dolby Digital -dekooderi, voit
käyttää sitä DVD-VCR-laitteen sisäisetn Dolby Digital -dekooderin
sijasta. Käytä DIGITAL AUDIO OUT-liitäntää.
1
DVD
2
2
PROG
1
DISC MENU
REC
Eteneminen kuvaruutu kerrallaan
Kun soitin on pysäytyskuvatilassa, voit siirtyä eteenpäin kuvaruutu
kerrallaan paina kauko-ohjaimen F.ADV/STEP-painiketta.
• Siirtyessäsi kuvaruutu kerrallaan eteenpäin ääni on mykistetty.
• Voit jatkaa tavallista toistoa painamalla ❿ll -painiketta
(Toisto/Pysäytyskuva).
OTA HUOMIOON: Voit edetä kuvaruutu kerrallaan vain eteenpäin.
3
DISPLAY
TRK
F.ADV/STEP
REC
DISC MENU
3
3
SETUP
/ENTER
Siirtyminen seuraavaan tai edelliseen raitaan tai kohtaukseen
Kun toistat CD- tai DVD-levyä, voit siirtyä edelliseen tai seuraavaan
raitaan tai kohtaukseen painamalla kaukosäätimessä tai laitteen
etupaneelissa olevia (❿❿l / l➛➛)-painikkeita (Siirry edelliseen/seuraavaan).
• Kun painat eteenpäin siirtävää painiketta, siirryt seuraavaan
kohtaukseen tai raitaan.
• Kun painat taaksepäin siirtävää painiketta, siirryt edellisen
kohtauksen tai raidan alkuun.
• Kun painat taaksepäin siirtävää painiketta, siirryt edellisen
kohtauksen tai raidan alkuun.
Etsiminen eteen- tai taaksepäin
DIGEST
DISPLAY
TRK
PROG
F.ADV/STEP
REC
DISC MENU
5
SETUP
/ENTER
Kun toistat levyä, voit etsiä eteen- tai taaksepäin 2X - 4X - 8X - 16X
- 32X- 128X-nopeudella pitämällä ❿❿ / ➛➛-painikkeita painettuna
(Eteenpäin/Taaksepäin). Voit palata tavalliseen nopeuteen
painamalla ❿ll-painiketta (Toisto/Pysäytyskuva).
4
Hidastus
Aseta toisto pysäytyskuvatilaan painamalla toiston aikana ❿ll painiketta (Toisto/Pysäytyskuva). Voit ottaa käyttöön hidastetun
toiston painamalla (❿❿) -painiketta (Etsi eteenpäin).
• Kun painat hidastuspainiketta uudelleen, hidastetun toiston
nopeus muuttuu 1/8-, 1/4- tai 1,2-kertaiseksi normaalinopeuteen
verrattuna.
• Hidastetun toiston aikana ääni on mykistetty.
• Voit ottaa hidastetun toiston käyttöön myös pitämällä etupaneelin
vastaavan painikkeen painettuna. Voit palata tavalliseen toistoon
painamalla ❿ll-painiketta (Toisto/Pysäytyskuva).
5
Toiston lopettaminen ja valmiustilaan siirtyminen
• Voit lopettaa toiston painamalla pysäytyspainiketta yhden kerran.
Voit jatkaa DVD- tai CD-levyn toistamista keskeytyskohdasta
painamalla ❿ll -painiketta (Toisto/Pysäytyskuva).
• Voit lopettaa toiston painamalla pysäytyspainiketta ■ kaksi kertaa.
Kun painat seuraavan kerran ❿ll-painiketta (Toisto/Pysäytyskuva),
levyn toistaminen alkaa alusta.
52
53
01886J SV-DVD3E/XEE-SF3
DVD
7/26/02 10:53 PM
Page 54
Näyttötoiminnon käyttö (DVD)
DVD
Jatkuva toisto
SF
SF
1
DVD
DVD
T : 01
C : 02
➛❿
0 : 01 : 09
ENG 5.1CH
A
ENG
2
DVD
1
VCD
➛❿
0 : 01 : 09
CD
Paina toiston aikana kauko-ohjaimen DISPLAY-painiketta.
- Parhaillaan toistettava raita, kulunut toistoaika ja
äänenvoimakkuustaso ilmestyvät näyttöön.
◆ Valitse raita ➛- ja ❿-painikkeilla. Käytä $- ja ❷- tai
numeropainikkeita raidan numeron muuttamiseen, ja paina
sen jälkeen ENTER-painiketta.
◆ Halutessasi näppäillä aikalukemat, josta toisto aloitetaan,
käytä ➛- ja ❿-painiketta valitaksesi tämän toiminnon.
Näppäile sen jälkeen aika numeropainikkeilla ja paina sen
jälkeen ENTER-painiketta.
- Näytön sulkemiseksi paina uudelleen DISPLAY-painiketta.
➢
CD
T : 01
➛❿
0 : 01 : 09
AUDIO
TV/VCR
SHUTTLE
ZOOM
Paina kauko-ohjaimen REPEAT-painiketta. Jatkuvan toiston
(Repeat) näyttö ilmestyy esiin.
Valitse ➛- tai ❿-painikkeella “Chapter” (jakso), “Title” (nimike) tai
“A-B” (valittu osuus A-B).
- Osuuden A-B jatkuva toisto
◆ Paina REPEAT-painiketta, valitse ➛- tai ❿-painikkeella
näytöltä “A-B”.
◆ Paina ENTER-painiketta kohdassa (A), josta haluat
käynnistää jatkuvan toiston. Näytön B-kirjain korostuu nyt
automaattisesti.
◆ Paina ENTER-painiketta kohdassa (B), johon haluat jatkuvan
toiston päättyvän.
◆ Osuuden A-B jatkuva toisto käynnistyy ja jatkuu, kunnes
kytket toiminnon päältä.
3
Paina ENTER-painiketta.
4
Normaaliin toistoon palaamiseksi paina REPEAT-painiketta
uudelleen, ja sen jälkeen ➛- tai ❿-painiketta valitaksesi “Off”
(päältä), ja paina sen jälkeen ENTER-painiketta.
➢
8
9
CLEAR
CLOCK/
COUNTER
ANGLE
0
VIEW
VCR
DIGEST
A.TRK
INPUT SEL.
DISPLAY
DVD
VCD/CD
Track
Disc
◆ DVD-soitin toistaa jatkuvalla toistolla joko jaksoa tai
nimikettä. CD ja VCD toistavat jatkuvalla toistolla
joko levyä tai sen raitaa.
◆ Levystä riippuen jatkuva toisto ei välttämättä
kuitenkaan toimi ollenkaan.
◆ Jos nimike tai raita loppuu ennen kuin jatkuvan
toiston loppukohta B on ehditty asettaa, nimikkeen tai
raidan loppukohdasta tulee automaattisesti
toistettavan osuuden loppukohta (B).
◆ Tämä toiminto ei toimi VCD 2.0 -tilassa (silloin kun se
on MENU ON -tilassa).
Mikä on jakso?
Jokainen DVD-levyn nimike voidaan jakaa jaksoihin
(vastaavat audio-CD-levyn raitoja).
Mikä on nimike?
DVD-levyllä voi olla useita eri nimikkeitä. Jos esimerkiksi
levyllä on neljä eri elokuvaa, jokaista niistä voidaan pitää
nimikkeenä.
54
6
SCREEN FIT
1
3D SOUND
SVHS
DVD
2
5
4
MODE/
REPEAT
7
1
Paina kahdesti kauko-ohjaimen DISPLAY-painiketta.
- Näytölle ilmestyy käytössä oleva audiotila, tekstitys ja
äänenvoimakkuustaso.
- Näytön sulkemiseksi paina uudelleen DISPLAY-painiketta.
Näyttötoiminnon käyttö (CD/DVD)
VCD
T : 01
Paina toiston aikana kauko-ohjaimen DISPLAY-painiketta.
- Parhaillaan toistettavan nimikkeen ja jakson numero sekä kulunut
toistoaika ilmestyvät näyttöön.
◆ Valitse nimikkeen tai jakson numero ➛- ja ❿-painikkeilla.
Käytä $- ja ❷- tai numeropainikkeita nimikkeen tai jakson
numeron muuttamiseen, ja paina sen jälkeen ENTERpainiketta.
◆ Halutessasi näppäillä aikalukemat, josta toisto aloitetaan,
käytä ➛- ja ❿-painiketta valitaksesi tämän toiminnon. Näppäile
sen jälkeen aika numeropainikkeilla ja paina sen jälkeen
ENTER-painiketta.
Voit toistaa jatkuvalla toistolla parhaillaan toistettavaa raitaa,
jaksoa, nimikettä, valittua osuutta (A-B) levyltä tai koko levyä (vain
VCD/CD).
DVD:tä toistaessasi:
55
01886J SV-DVD3E/XEE-SF4
DVD
7/26/02 10:55 PM
Page 56
Ohjelmoitu toisto (DVD/VCD/CD)
DVD
Kuvan asettelu
3
SF
AUDIO
SF
TV/VCR
SHUTTLE
5
4
MODE/
REPEAT
7 1
ZOOM
6
8
9
SCREEN FIT
CLEAR
ANGLE
3D SOUND
SVHS
VIEW
VCR
1
1
2
INPUT SEL.
3
4
PROGRAM
Paina MODE-painiketta.
A.TRK
0
DVD
CLOCK/
COUNTER
➛!❿!!!!!!RANDOM
Valitse ➛- tai ❿-painikkeella kohta PROGRAM ja paina sen
jälkeen ENTER-painiketta.
Valitse ➛- tai ❿-painikkeella ohjelman ensimmäinen jakso (tai
raita) ja paina sen jälkeen ENTER-painiketta. Ohjelmaan valittujen
yksiköiden numerot tulevat näkyviin “Program Order” -ruudussa.
Paina toisto/pysäytyskuva (❿ll). Ohjelmoitu ohjelma toistetaan
valitussa järjestyksessä.
➢
RETURN
ENTER
Normaaliin toistoon palaamiseksi paina CLEARpainiketta.
Paina kaukosäätimen SCREEN FIT -painiketta.
- Tämän painikkeen avulla voidaan poistaa mustat palkit
kuvaruudun ylä- ja alareunoista, kun elokuva esitetään
laajakuvamuodossa (16:9).
- Kun Zoom-toiminto on käytössä, Screen Fit -toimintoa ei voi
käyttää eikä mustia palkkeja voi poistaa ruudusta.
Zoom-toimintoa voidaan sen sijaan käyttää, kun Screen Fit on
otettu käyttöön.
7
8
9
3D SOUND
SCREEN FIT
CLEAR
ZOOM
ANGLE
SVHS
DVD
VIEW
VCR
01
05
09
13
02
06
10
14
03 04
07 08
11 12
15 16 ❿
$❷!!➛!!!❿
RETURN
CLEAR
DIGEST
DISPLAY
TRK
PROG
F.ADV/STEP
➢ • toistettava
Monet kuvasuhteet ovat valittavissa vain silloin, kun
levy tukee useita kuvamuotoja.
• Tämä toiminto ei ole käytettävissä, kun DVD on
tallennettu usean kamerakulman järjestelmällä.
• Joidenkin DVD-levyjen kuvasuhde estää mustien palkkien
poistamisen.
Program Order
01 - - - - - -- -- -- --- -- -- --- -- -- --- -- -- -ENTER
PLAY
PROGRAM 02
Chap. (T:01)
01
05
09
13
02
06
10
14
03 04
07 08
11 12
15 16 ❿
$❷!!➛!!!❿
RETURN
CLEAR
DVD
PROGRAM
Program Order
01
-- --- -- -- --- -- -- --- -- -- --- -- -- -ENTER
PLAY
Satunnaissoitto (DVD/VCD/CD)
1
Paina MODE-painiketta.
2
Valitse ➛- tai ❿-painikkeella kohta RANDOM ja paina sen jälkeen
ENTER-painiketta.
Levy toistetaan arvotussa järjestyksessä.
➛!❿!!!!!!RANDOM
➢
RETURN
ENTER
◆ Levystä riippuen ohjelmoitu toisto tai satunnaissoitto
ei välttämättä kuitenkaan toimi ollenkaan.
◆ Nämä toiminnot eivät toimi VCD 2.0 -tilassa (silloin
kun se on MENU ON -tilassa).
◆ Normaaliin toistoon palaamiseksi paina CLEARpainiketta.
56
INPUT SEL.
1
PROGRAM 01
Chap. (T:01)
A.TRK
0
57
01886J SV-DVD3E/XEE-SF4
DVD
7/26/02 10:56 PM
Page 58
DVD
Raidan alun näyttävä selaustoiminto (Track View, VCD)
Digest-toiminto
SF
SF
Näyttää jokaisen raidan alun ja raidan numeron.
DVD
VIEW
VCR
INPUT SEL.
DIGEST
1
DISPLAY
TRK
PROG
F.ADV/STEP
1
2
DISC MENU
REC
Digest-toiminto otetaan käyttöön painamalla DIGEST-painiketta
levyn toiston aikana.
-TV-ruutuun tulee yhdeksän erillistä ikkunaa, jotka edustavat
levyn lukuja.
- Kun jokin ikkunoista valitaan, laite toistaa tämän luvun kolme
ensimmäistä sekuntia.
Voit valita haluamasi ikkunan painamalla $ , ❷ / ➛, ❿-painiketta
tai NUMBER-painiketta ja painamalla ENTER.
1
Paina toiston aikana TITLE-painiketta.
2
Valitse $- ja ❷-painiketta painamalla Track View ja paina sen
jälkeen ENTER-painiketta.
3
Valitse haluttu näkymä $, ❷, ➛ ja ❿-painikkeella.
4
Paina ENTER-painiketta.
- Ruudussa voidaan esittää samanaikaisesti korkeintaan
yhdeksän ikkunaa (lukua).
- Jos elokuvassa on yli yhdeksän lukua, voit siirtyä seuraaviin
yhdeksään lukuun Skip-painikkeen avulla.
➢ • Voit
määrittää DVD-soittimen aloittamaan toiston
halutusta luvusta, kun olet siirtynyt suoraan haluamaasi
kohtaukseen.
• On mahdollista, että DIGEST-painike ei toimi kaikkia
levyjä käytettäessä.
DVD
9 kohtaa raidasta näyttävä selaustoiminto (Index View, VCD)
Näyttää parhaillaan toistettavasta raidasta 9 eri näkymää, jotka on
jaettu tasaisesti sen alueelle.
1
Paina toiston aikana TITLE-painiketta.
2
Valitse $- ja ❷-painiketta painamalla Index View ja paina sen
jälkeen ENTER-painiketta.
3
Valitse haluttu näkymä $, ❷, ➛ ja ❿-painikkeella.
4
Paina ENTER-painiketta.
➢
◆ Paina VCD:n ollessa pysäytystilassa TITLE-painiketta,
jolloin TRACK VIEW -näkymä tulee esiin.
◆ Jos DVD:tä käytettäessä painetaan TITLE-painiketta,
levyn TITLE MENU -valikkotoiminto ilmestyy
näytölle. Levyllä tulee olla vähintään kaksi nimikettä,
jotta TITLE MENU -valikkotoiminto toimisi.
◆ Jos CD:tä käytettäessä painetaan TITLE-painiketta,
laite siirtyy INTRO-tilaan. INTRO-toiminnon avulla
voit kuunnella jokaisen raidasta alusta noin 10
sekunnin mittaisen pätkän.
58
59
01886J SV-DVD3E/XEE-SF4
DVD
7/26/02 10:56 PM
Page 60
Kuvakulman vaihtaminen
Ääniraidan kielen valinta (AUDIO-painike)
DVD
SF
SF
Voit valita halutun kielen nopeasti ja vaivattomasti AUDIOpainiketta painamalla.
2
3
AUDIO
TV/VCR
1
Paina AUDIO-painiketta.
SHUTTLE
5
4
1
MODE/
REPEAT
6
7
8
9
3D SOUND
SCREEN FIT
CLEAR
ZOOM
CLOCK/
COUNTER
2
Valitse $- ja ❷-painiketta painamalla DVD:ltä haluttu kieli.
- Ääniraidan kieli ja tekstityskieli ilmestyvät esiin lyhenteinä.
ANGLE
SVHS
A.TRK
0
DVD
VIEW
VCR
3
1
Jos ‘ANGLE’-merkki näkyy siellä, paina ANGLE-painiketta.
2
Valitse haluttu kuvakulma
ENTER-painiketta.
➢
VCD
• Tämä toiminto on riippuvainen siitä, mitä kieliä on
koodattu levylle, eikä se toimi kaikkien DVD-levyjen
kohdalla.
• DVD-levyllä voi olla jopa 8 audiokieliversiota.
• Millä tavalla saadaan sama kieliversio aina, kun DVD-levy
toistetaan: Ks. "Kieliominaisuuksien asetukset" sivulla 48.
3
$-
ja
❷-painikkeilla.
Paina sen jälkeen
5
4
MODE/
REPEAT
7
8
9
3D SOUND
SCREEN FIT
CLEAR
TITLE
SUBTITLE
MARK
SPEED
TIMER
INDEX
1
1
Paina SUBTITLE-painiketta.
2
Valitse $- ja ❷-painiketta painamalla haluttu tekstityskieli.
3
Valitse ➛- tai ❿-painiketta painamalla, haluatko tekstityksen esiin
vai ei.
- Alkuasetuksena tekstityskieltä ei näytetä näytöllä.
- Ääniraidan kieli ja tekstityskieli ilmestyvät esiin lyhenteinä.
VIEW
DIGEST
DISPLAY
TRK
PROG
F ADV/STEP
Näytön sulkemiseksi paina uudelleen ANGLE-painiketta.
kohdalla.
• DVD-levyllä voi olla jopa 32 tekstityskieliversiota.
• Millä tavalla saadaan sama kieliversio aina, kun DVDlevy toistetaan: Ks. "Kielivaihtoehtojen asetukset" sivulla 48.
A
60
1INPUT SEL.
VCR
➢ • Tämä
toiminto on riippuvainen siitä, mitä kieliä on
koodattu levylle, eikä se toimi kaikkien DVD-levyjen
A
A.TRK
0
Voit valita halutun tekstityskielen nopeasti ja vaivattomasti
SUBTITLE-painiketta painamalla.
A.DUB
CLOCK/
COUNTER
ANGLE
SVHS
Tekstityskielen valinta (SUBTITLE-painike)
RETURN
6
ZOOM
DVD
INPUT SEL
DVD
DVD
Valitse $- ja ❷-painiketta painamalla STEREO, R CHANNEL tai
L CHANNEL (VCD:llä/CD:llä).
Silloin kun DVD:n määrätty kohtaus on kuvattu useista eri
kuvakulmista, voit valita käytettäväksi kuvakulman
valintatoiminnon (Angle).
ANGLE-painikkeen käyttäminen:
Tarkista ensin, näkyykö ‘ANGLE (
)’ -merkki ruutunäytön
oikeassa yläkulmassa.
61
01886J SV-DVD3E/XEE-SF4
DVD
7/26/02 10:56 PM
Page 62
Kirjanmerkkitoiminto (DVD/CD)
DVD
Zoom-toiminnon käyttö (DVD/CD)
SF
SF
Kirjanmerkkitoiminnolla avulla voit merkitä määrätyt kohdat
DVD:ltä tai VCD:ltä (MENU OFF -tilassa), jolloin voit nopeasti
löytää tämä kohdat levyä myöhemmin toistaessasi.
DVD
1
Paina toiston tai toistotauon aikana kauko-ohjaimen ZOOMpainiketta. Ruutunäytölle ilmestyy neliö.
1
Paina toiston aikana kauko-ohjaimen MARK-painiketta. Merkki
ilmestyy näyttöön.
2
Valitse $-, ❷ -, tai ➛ - ja ❿-painikkeilla zoomattava kohta
ruutunäytöstä.
2
Siirry haluttuun kirjanmerkkikuvakkeeseen ➛- tai ❿-painikkeita
painamalla.
3
Paina ENTER-painiketta.
- Paina DVD:tä toistettaessa ENTER-painiketta zoomataksesi
2X/4X/normaalikoko tässä järjestyksessä.
- Paina VCD:tä toistettaessa ENTER-painiketta zoomataksesi
2X/normaalikoko tässä järjestyksessä.
3
Kun olet löytänyt kohtauksen, jonka haluat merkitä, paina ENTERpainiketta. Kuvake muuttuu numeroksi (1, 2 tai 3).
4
Paina MARK-painiketta näytön sulkemiseksi.
7
8
9
3D SOUND
SCREEN FIT
CLEAR
ZOOM
ANGLE
SVHS
A.TRK
0
1VIEW
DVD
VCR
INPUT SEL.
DIGEST
DISPLAY
TRK
PROG
F.ADV/STEP
Kirjanmerkillä merkityn kohtauksen haku
DVD
1
Paina toiston aikana kauko-ohjaimen MARK-painiketta.
2
Valitse ➛- tai ❿-painikkeita painamalla merkitty kohtaus.
3
Paina toisto/pysäytyskuva-painiketta ( ❿ll ) kirjanmerkillä
merkittyyn kohtaukseen siirtymiseksi.
Kirjanmerkin poistaminen
RETURN
TITLE
SUBTITLE
MARK
A.DUB
SPEED
TIMER
INDEX
1
1
Paina toiston aikana kauko-ohjaimen MARK-painiketta.
2
Siirry poistettavan kirjanmerkin numeroon ➛- tai ❿-painikkeita
painamalla.
3
Poista kirjanmerkki CLEAR-painiketta painamalla.
Sulje näyttö MARK-painiketta painamalla.
➢
62
◆ Aina kolme kohtausta voi olla merkittynä yhtä aikaa.
◆ Tämä toiminto ei toimi VCD 2.0 -tilassa (silloin kun se
on MENU ON -tilassa).
◆ Levystä riippuen tämä toiminto ei välttämättä toimi
ollenkaan.
DVD
3D-äänitoiminto
Simuloidun surround-tehosteen (SPATIALIZER N-2-2) vaikutus
riippuu levyn sisällöstä. Jos kytket tämän laitteen stereolaitteistoon,
voit parantaa äänenlaatua ja aikaansaada paremman surroundtehosteen.
Tästä toiminnosta on hyötyä silloin kun käytät DVD-soitinta
kaksikanavaiseen stereotoistoon analogisten antoliitäntöjen kautta.
(LPCM- tai DTS-järjestelmillä tallennetut levyt eivät toimi.
Jos DOLBY DIGITAL OUT- tai MPEG-2 DIGITAL OUT -asetus
asetetaan SETUP MENU -asetusvalikosta kohtaan BITSTREAM, 3Däänijärjestelmä ei toimi.)
1
Paina toiston aikana 3D SOUND -painiketta. 3D SOUND -merkki
ilmestyy näytölle. (Tarkista, että DOLBY DIGITAL OUT- tai MPEG2 DIGITAL OUT-asetus on asetettu kohtaan PCM.)
2
Kytke $- tai ❷-painiketta painamalla 3D Sound -äänijärjestelmä
joko päälle (on) tai päältä (off).
➢
7
8
9
3D SOUND
SCREEN FIT
CLEAR
ZOOM
ANGLE
SVHS
A.TRK
0
DVD
VIEW
VCR
INPUT SEL.
1
DIGEST
DISPLAY
TRK
PROG
F.ADV/STEP
◆ 3D-äänijärjestelmä toimii ainoastaan DOLBY
SURROUND- tai DOLBY DIGITAL -järjestelmillä
äänitetyillä levyillä. Joillekin näistä levyistä ei ole
kuitenkaan tallennettu takakanavasignaalia.
◆ Levystä riippuen zoomaus- eikä 3D-äänitoiminto
toimi.
63
01886J SV-DVD3E/XEE-SF4
DVD
7/26/02 10:56 PM
Page 64
MP3-toisto
DVD
MP3-toisto (CD-R-MP3-levyt)
SF
SF
MP3
Kun DVD PLAYER -soittimeen asetetaan MP3-tiedostoja sisältävä
levy, ensimmäisen kansion ensimmäistä musiikkitiedostoa
ryhdytään toistamaan.
Total : 3
music c1
~
song1
RETURN
$❷!!!!!!
MP3
RETURN
$❷!!!!!!
2
~
~
song1
1
ENTER
Total : 12
1 song 1
2 song 2
3 song 3
4 song 4
5 song 5
6 song 6
7 song 7
8 song 8 ❿
music c1
~
1 music c1
2 music c2
3 music c3
ENTER
Voit lopettaa ensimmäisen musiikkitiedoston toistamisen
painamalla STOP-painiketta. Kun painat RETURN-painiketta,
näytön oikeanpuoleiseen laitaan tulee musiikkikansiovalikko.
Näytössä voi olla samaan aikaan enintään kahdeksan
musiikkikansiota. Jos levyssä on enemmän kuin kahdeksan
kansiota, saat ne näyttöön painamalla ➛ tai ❿-painikkeita.
Voit valita haluamasi musiikkikansion painamalla $ tai ❷ painikkeita. Paina lopuksi ENTER. Voit valita musiikkitiedoston
painamalla $ tai ❷ -painikkeita uudelleen. Voit aloittaa
musiikkitiedoston toiston painamalla ENTER-painiketta.
Kuunnellessasi CD-R-levyille tallennettuja MP3-tiedostoja ota huomioon edellä esitetyt suositukset
CD-R-levyjä varten ja seuraavat tiedot:
• MP3-tiedostojen tulisi olla ISO 9660- tai JOLIET-muodossa.
ISO 9660- ja Joliet-MP3-tiedostot ovat yhteensopivia Microsoftin DOS- ja Windows-käyttöjärjestelmien sekä
Applen Mac-tietokoneiden kanssa. Nämä kaksi ovat yleisimmät tiedostomuodot.
• Anna MP3-tiedostoille korkeintaan kahdeksan merkkiä pitkä nimi, ja anna tiedostotunnisteeksi
".mp3".
Nimi muodostetaan siis näin: Nimi.mp3. Varmista, että nimen pituus on korkeintaan kahdeksan merkkiä ja
ettei siinä ole välilyöntejä. Vältä myös seuraavien erikoismerkkien käyttämistä: (.,/,\,=,+).
• Tallentaessasi MP3-tiedostoja käytä pakkaustiheyttä, joka on vähintään 128 Kbps.
MP3-tiedostojen äänenlaatu määräytyy pääsääntöisesti valitsemasi pakkaustiheyden mukaan.
CD-äänilevyjen laadun saavuttaminen edellyttää analogisuus/digitaalisuusmuunnoksessa eli muunnettaessa
tiedostoa MP3-muotoon näytteenottotaajuutta, joka on vähintään 128 Kbps ja enintään 160 Kbps.
Korkeammat näytteenottotaajuudet, kuten 192 Kbps tai enemmän, eivät välttämättä paranna äänenlaatua.
Vastaavasti tiedostot, joiden näytteenottotaajuus alittaa 128 Kbps, eivät soi kunnolla.
• Älä yritä kopioida tekijänoikeussuojattuja MP3-tiedostoja.
Jotkin tiedostot on suojattu laittomalta kopioimiselta. Nämä tiedostot ovat seuraavantyyppisiä: Windows
MediaTM (Microsoft Inc:in rekisteröity tavaramerkki) tai SDMITM (The SDMI Foundationin rekisteröity
tavaramerkki). Tällaisia tiedostoja ei voi kopioida.
• DVD-soitin hyväksyy vain yhden tiedostohakemistotason.
Lisäksi sinun on joko
- tallennettava kaikki MP3-tiedostot levyn päätasolle, tai
- luotava kullekin esiintyjälle tai musiikkilajille, kuten klassinen musiikki, jazz tai rock, oma hakemistonsa.
• Tärkeää : Yllä olevat suositukset eivät ole takuu siitä, että DVD-soitin toistaisi MP3-tiedostot hyvällä
äänenlaadulla.
Huomaa, että tallennettaessa MP3-tiedostoja CD-R-levyille käyttämällä tiettyjä tallennustekniikoita ja menetelmiä tiedostoja ei voi toistaa parhaalla mahdollisella tavalla DVD-soittimessa. Joissakin tapauksissa
äänenlaatu saattaa heiketä tai soitin ei pysty lukemaan tiedostoja.
64
65
01886J SV-DVD3E/XEE-SF4
7/26/02 10:56 PM
Page 66
Tekniset tiedot
Mahdolliset viat ja korjaustoimenpiteet (videonauhuri)
SF
SF
Suorita vian ilmaantuessa seuraavat yksinkertaiset tarkistustoimenpiteet ennen kuin otat yhteyden
Samsungin huoltoon.
Nimellisjännite
Yleiset
AC 220-240 V, 50 Hz
Virrankulutus
25 wattia
Paino
4.5 Kg
Mitat
430mm X 330mm X 100mm
Käyttöpaikan lämpötila
+5°C ~ +35°C
Käyttöpaikkavaatimukset
Käyttöasento: vaakasuora
Ongelma
◆
◆
Tarkista, että virtajohto on kytketty pistorasiaan.
Oletko painanut STANDBY/ON-painiketta?
Kasettia ei voi ladata videonauhuriin.
◆
Videokasetin voi ladata videonauhuriin ainoastaan sen suljettu
ikkunapuoli ylöspäin ja päälleäänityksen mahdollistava
suojaliuska itseäsi kohti.
TV-ohjelman nauhoitus ei onnistunut.
◆
◆
◆
Tarkista DVD-videonauhurin antennin liitännät.
Onko DVD-videonauhurin viritin viritetty oikein?
Tarkista, onko päällenauhoituksen mahdollistava suojaliuska
paikallaan videokasetin pohjassa.
Ajastinnauhoitus ei onnistunut.
◆
◆
◆
Onko STANDBY/ON-painiketta painettu ajastimen aktivoimiseksi?
Tarkista nauhoituksen käynnistymis- ja loppumisajan asetukset.
Jos asetetun ajastinauhoituksen aikana tapahtui virrankatkos
tai muu häiriö, ajastinnauhoitus on voinut peruuntua.
Ei toistokuvaa tai kuva on vääristynyt.
◆
Tarkista, käytätkö esinauhoitettua videokasettia.
Normaalit TV-ohjelmat eivät tule näkyviin.
◆
Suhteellinen kosteus: Alle 75 %
Ottoliitännät
Antoliitännät
Video-otto (Takapaneeli)
Euro(scart)-liitäntä: 1,0 Vp-p (epäsymmetrinen) 75Ω
Audio-otto (Takapaneeli)
Euro(scart)-liitäntä: -8 dBm, 47 kilo-ohmia, epäsymmetrinen
RF out
UHF 21-69 (alkuasetus kanava 36)
Audio (DVD, Videonauhuri)
RCA-liitäntä, Euro(scart)-liitäntä
Audio (vain DVD)
Digitaalinen audioanto (OPTICAL, COAXIAL, RCA-liitäntä)
◆
Tarkista TUNER/EXTERNAL -asetus (viritin/ulkopuolinen laite).
Sen pitäisi olla kohdassa TUNER.
Tarkista TV:n/Videonauhurin antenniliitännät.
RGB-antoliitäntä: Euro(scart)-liitäntä
Toistossa esiintyy kohinapalkkeja tai -juovia.
◆
Paina TRK-painikkeita (
Videokasetin formaatti
VHS-tyyppinen videokasetti
❿II-painiketta toiston aikana painettaessa
◆
S-VHS-tyyppinen videokasetti (vain toisto)
pysäytyskuvassa on useita selviä
kohinajuovia.
Pysäytyskuvassa saattaa esiintyä kohinajuovia videokasetin
kunnosta riippuen. Paina TRK-painikkeita ( tai )
SLOW-tilassa (hidastettu toisto) tämän häiriön minimoimiseksi.
Värijärjestelmä
PAL, NTSC 4.43, NTSC-toisto PAL-TV:stä
◆
Viritysjärjestelmä
B/G, D/K
Jos kuvanlaatu on heikko eri videokasetteja toistettaessa,
kuvapäät on ehkä syytä puhdistaa. Tätä ongelmaa ei
tavallisesti esiinny ja ellei sitä esiinny, ei myöskään kuvapäitä
pidä puhdistaa. Kuvapäitä puhdistettaessa lue läpi kaikki
puhdistuskasetissa annetut ohjeet. Jos kuvapäät puhdistetaan
väärin, ne voivat vaurioitua pysyvästi.
Video (DVD, Videonauhuri)
Video (vain DVD)
Videonauhuri
(VCR)
DVD
Syy/Korjaustoimenpide
Ei virtaa
RCA-liitäntä, Euro(scart)-liitäntä
S-videon antoliitäntä
Videon häiriöetäisyys (S/N)
Yli 43 dB (vakiotallennus)
Resoluutio
Yli 240 viivaa (vakiotallennus)
Äänen häiriöetäisyys (S/N)
Yli 68 dB (HiFi-stereo), 39 dB (Mono)
Audion taajuusvaste
20 Hz - 20 kHz (HiFi-stereo)
Levy
DVD, CD (12 cm), CD (8 cm), VIDEO-CD (12 cm)
Äänen häiriöetäisyys (S/N)
95 dB
Äänen dynamiikka-alue
105 dB
Kuvapäiden puhdistaminen
tai
) tämän häiriön pienentämiseksi.
Jos DVD-videonauhurin testikuvaa TV:hen
1. Irrota antennin liitinpistoke DVD-videonauhurin takapaneelissa
viritettäessä TV:hen ei onnistuta virittämään
olevasta (antennin symbolilla merkitystä) antenniliitännästä.
testikuvaa tai jos testikuvassa esiintyy häiriöitä, 2. Suorita (sivulla 14 olevassa) kappaleessa “Television virittäminen
tämä saattaa johtua DVD-videonauhurin
DVD-videonauhurin kanssa käytettäväksi” kuvattu menettely.
toistokanavan ja katselualueen normaalin
3. Suorita (sivulla 24 olevassa) kappaleessa “ DVD-videonauhurin
TV-lähetyksen välisistä häiriöistä.
toistokanavan valinta” kuvattu menettely ja vaihda kanavan
Näiden häiriöiden poistamiseksi
numero useita numeroita etäämmäksi alkuperäisestä
DVD-videonauhurin toistokanava pitää
kanavanumerosta (esim. 36:stä 39:ään).
vaihtaa seuraavalla tavalla.
4. Liitä antennin liitinpistoke uudelleen DVD-videonauhurin
takapaneelissa olevaan (antennin symbolilla merkittyyn)
antenniliitäntään
5. Viritä TV uudelleen DVD-videonauhurin käyttöön suorittamalla
(sivulla 14 olevassa) kappaleessa “Television virittäminen
DVD-videonauhurin kanssa käytettäväksi” kuvattu menettely.
6. Jos ongelma ei korjaannu tällä menettelyllä, toista kohdat 1-5
ja siirrä DVD-videonauhurin toistokanava vielä useampia
kanavia etäämmälle alkuperäisasetuksesta.
Ellei ongelma korjaannu yllä olevia ohjeita seuraamalla, kirjoita muistiin:
◆ DVD-videonauhurin takapaneelissa olevat malli- ja sarjanumerot
◆ Takuutiedot
◆ Tarkka kuvaus ongelmasta
Ota tämän jälkeen yhteys lähimpään SAMSUNGin huoltoon.
66
67
Muut ongelmat
68
-kuvake ilmestyy
ruutunäyttöön.
◆
Toistotila eroaa
asetusvalikosta (Setup
Menu) valitusta.
◆
Kuvasuhdetta ei voi
muuttaa.
◆
DVD-levyjen kuvasuhde on vakio.
◆
Tarkista, että olet valinnut oikean digitaalisen toistotilan (Digital
Output) audiovaihtoehtovalikosta (Audio Options Menu).
◆
Kytke virta päälle laitteeseen silloin kun siihen ei ole ladattu levyä.
Pidä etupaneelin ETEENPÄINSIIRTO- ❿❿ ja ➛➛ yhtä aikaa
sisäänpainettuina kolmen sekunnin ajan. Näytölle ilmestyy
valikkokielen valintanäyttö (“Select Menu Language”). Valitse
haluttua kieltä vastaava painike. Paina kauko-ohjaimen SETUPpainiketta valitaksesi käytönvalvontatilan (Parental Mode).
Käytönvalvontatila avautuu, mikä ilmoitetaan näytöllä. Paina
DOWN-alaspainiketta valitaksesi kohdan “Parental”. Paina ENTERpainiketta ja näytölle ilmestyy salasanan kirjoitusnäyttö (Create
Password). Nyt voit asettaa luokitustason ja vaihtaa salasanasi
uudeksi numeroyhdistelmäksi.
Unohtanut salasanan?
◆
Tarkista sisällysluettelo ja etsi käyttöohjeista ongelmaa vastaava
kohta, jossa se selitetään. Seuraa ongelman ratkaisemisesta
annettuja ohjeita.
Ellei ongelma korjaannu niitäkään noudattamalla, ota yhteys
lähimpään valtuutettuun huoltoon.
◆
P50
Asetusta tai toimintoa ei voi suorittaa loppuun juuri nyt, koska:
1. DVD-ohjelmisto rajoittaa sitä.
2. DVD-ohjelmisto ei tue toimintoa (esim. kuvakulmat).
3. Toimintoa ei voi käyttää juuri tällä hetkellä.
4. Olet pyytänyt nimikkeen tai jakson numeroa tai hakuaikaa, joka ei
ole käytettävissä.
P52-62
Jotkin asetusvalikosta valitut tilat eivät välttämättä toimi kunnolla,
ellei levyä ole koodattu vastaavan toiminnon käyttöön.
P48-51
P51
P50
CAUTION
Please ensure the form above is completed at the time of purchase and
present it to the dealer to quality for guarantee service,
otherwise your guarantee may be affected.
CUSTOMER'S SIGNATURE
DEALER’S ADDRESS
Handlendesadress, Forhandleradresse, Dirección de negociante, Dirección del vendedor. Endereco de vendedor,
Adresse des Händlers, Adres van handelaar, Adresse du marchand, Dieuvqunsh tou katasthmatoı, Asiakkaan nimi,
Forhandlerens adresse, Handlarens adress
TAKUU
DEALER'S STAMP & SIGNATURE
DEALER’S TEL. NO.
Handlendestelesonnummer, Forhandlertelefonnummer, No. de Tel. de negociante, No. de Tel. del vendedor,
Número de telefone de vendedor, Telefonnummer des Handlers, Telefoon nummer van handelaar, Numéro tél´phone du
marchand, il numero di telefono del commeciante, Ariqmovı thlefwvnou tou katasthvmatoı, Myyjän osoite, Forhandlerens
tel.nr., Handlarens telefonnr.
DEALER’S NAME
Handlendesnavn, Forhandler, Nombre de negociante, Nombre del vendedor, Nome de vendedor, Name des Händlers,
Naam van handelaar, Nom du marchand, il nome del commerciante, Onoma tou katasthvmatoı, Jalleenmyyjan, Forhandler,
Aterforsaljare
CUSTOMER’S ADDRESS
Kundeasdress, Kundeadresse, Dirección de client, Direccion del cliente, Endereco de cliente, Adresse des Kunden,
Adres van klant, adresse du client, L’indrizzo del cliente. Dieuvqunsh tou agopasthv, Ostopäivä, Kundens adresse,
Customer’s address
CUSTOMER’S TEL. NO.
Kundesadress, Kundetelefonnummer, No. de Tel. de client, No. de Tel del cliente, Número de telefone de cliente,
Telefonnummer des Kunden, Telefoon nummer van klant, Numéro de téléphone du client, il numero de telefono del client ,
Ariqmovı thlefwvnou tou agorasthv, Myyjän puh.nro, Kundens telefonnr, Kundens telefonnr.
CUSTOMER’S NAME
Kundesnavn, Kundenavn, Nombre de cliente, Nombrre del cliente, Nome de cliente, Name des Kunden,
Naam van klant, Nom du client, il nome del clinte, Onomatepwvnumo tou agopasthv, Sarjanro, Kundens navn, Kundens namn
DATE OF PURCHASE
Kóbetid, Købsadato, Fecha de compra, Data de compra, Kaufdatum, Datum van aankoop, Date d’achat,
La data d’acquisto, Hmeromhniva agoravı agorasthv, Asiakkaan osoite, Salgsdato, Inköpsdatumv
ΕΓΓΥΗΣΗ
GARANTIA
◆
◆
P6
GARANTIE
5.1-kanavainen ääni toistuu ainoastaan silloin kun seuraavat
olosuhteet ovat voimassa:
1) DVD-videonauhuri on kytketty kunnon vahvistimeen.
2) Levylle on tallennettu 5.1-kanavainen ääni.
Tarkista, onko toistettavassa levyssä “Dolby 5.1 ch” -merkintä.
Tarkista, onko audiojärjestelmäsi liitännät tehty oikein ja että se
toimii kunnolla.
Sivu
GARANTÍA
◆
SERIAL NO.
Serienummer, No. de serie, Número serial, Seriennummer, Serie nummer, Numéro de série,
II numero di matricola, Ariqmovı kataskeuhvı, Malli, Serienummer., Serienr
Korjaustoimenpide
GARANTI
Ei ääntä.
Tarkista, että levy on ladattu etikettipuoli ylöspäin.
Tarkista DVD-levyn aluekoodi.
Tällä soittimella ei voi toistaa seuraavia levyjä: CD-ROM yms.
Lataa soittimeen DVD-, VIDEO-CD- tai CD-levy.
GARANZIA
5.1-kanavainen äänentoisto
ei onnistu.
◆
◆
◆
MODEL NAME
Modelnavn, Nombre de modelo, Nombre del modelo, Nome de modelo, Modellbezeichnung, Modelnaam,
Nom du modèle, II nome di modello, Montevlo proi>ovntoı, Asiakkaan puh.nro, Modelnaven, Modell
Ongelma
WARRANTY CARD
Ennen yhteyden ottamista huoltoon (vianetsintä).
GUARANTEE
Levyä ei voi toistaa.
7/26/02 10:56 PM
ELECTRONICS
01886J SV-DVD3E/XEE-SF4
Page 68
Vianetsintäopas (DVD)
SF
SAMSUNG EUROPEAN BLOC WARRANTY
■ TAKUUEHDOT
1. Takuu on ainoastaan voimassa, jos takuuhuoltoa tarvittaessa
takuukortti on täysin ja oikein täytetty sekä se esitetään yhdessä
alkuperäisen laskun, ostokuitin tai muun ostoksen vahvistavan
todisteen kanssa ja ellei tuotteen sarjanumeroa ole tuhrittu
tunnistamattomaksi.
2. Samsungin velvoitteet rajoittuvat sen oman harkinnan mukaan
tuotteen tai sen viallisen osan vaihtamiseen.
3. Takuukorjaus pitää suorittaa Samsungin valtuuttamalla
jälleenmyyjällä tai Samsungin valtuuttamassa huollossa. Rahoja ei
makseta takaisin korjauksista, jotka suoritetaan jälleenmyyjällä,
joka ei ole Samsungin valtuuttama, eikä tämä takuu myöskään
kata sellaisia korjauksia eikä niiden Samsung-tuotteeseen
mahdollisesti aiheuttamia vikoja.
4. Tässä tuotteessa ei katsota olevan materiaali- eikä valmistusvikoja
silloin kun se pitää muuttaa yhteensopivaksi jonkin maakohtaisen
Samsung Electronics Svenska AB
www.samsung.se
Johanneslundsvägen 4. Box 713
194 27 Upplands Väsby
Tel: +46 8 590 96600 Fax: +46 8 590 96650
Tälle Samsung-tuotteelle myönnetään kahdentoista (24) kuukauden
takuu ostopäivästä alkaen materiaali- tai valmistusvikojen varalta.
Takuukorjausta tarvittaessa tuote tulee palauttaa sen myyneeseen
liikkeeseen.
Kuitenkin myös muissa EY-maissa toimivat Samsungin valtuutetut
myyjät ja huollot noudattavat tuotteen ostajalle jossakin toisessa EYmaassa myönnettyjä takuuehtoja. Jos tuotteen käytössä ilmenee
ongelmia, yksityiskohtaisia tietoja valtuutetuista huolloistamme saa
osoitteesta:
FINLAND
7/26/02 10:56 PM
SAMSUNG ELECTRONICS SVENSKA AB
tai paikallisen teknisen tai turvastandardin kanssa, joka on
voimassa muussa maassa kuin siinä, jota varten tuote alunperin
suunniteltiin ja valmistettiin. Tämä takuu ei kata tällaista muutosta
eikä muutostyön mahdollisesti aiheuttamia vikoja, eikä niistä
aiheutuvista kustannuksista myöskään makseta korvausta.
5. Tämä takuu ei kata:
a) Säännöllisin väliajoin tehtäviä tarkistuksia, ylläpitoa ja
normaalin kulumisen aiheuttamia korjauksia tai osien vaihota.
b) Tuotteen kuljetuksesta, sen siirtämisestä tai asennuksesta
aiheutuvia kustannuksia.
c) Väärinkäytöstä aiheutuvia kustannuksia, mukaan lukien laitteen
normaalista poikkeava käyttö tai väärä asennustapa.
d) Salaman, veden, tulipalon, luonnonmullistusten, sodan, tulipalon,
luonnonmullistusten, mellakoiden tai minkä muun tahansa
Samsungin vaikuttamattomissa olevan seikan aiheuttamia
vahinkoja.
6. Takuu koskee jokaista ostajaa, joka on laillisesti hankkinut tuotteen
omistusoikeuden takuuajan aikana.
7. Tällä takuulla ei ole vaikutusta kuluttajan sovellettavissa oleviin
lakisääteisiin oikeuksiin minkään maan lainsäädännössä,
riippumatta siitä, kohdistuvatko nämä ostosopimuksen pohjalta
jälleenmyyjään tai johonkin muuhun. Ellei se ole maan lakien
vastaista, tämän takuun kuluttajalle takaamat oikeudet ovat hänen
yksinomaisia oikeuksiaan, eikä Samsung, sen tytäryhtiöt tai
jälleenmyyjät ole missään vastuussa levyjen, CD-levyjen, video- tai
audionauhojen tai minkään muiden vastaavien laitteiden tai
materiaalien epäsuorista tai seurannaisista menetyksistä tai
minkäänlaisesta vaurioitumisesta.
01886J SV-DVD3E/XEE-SF4
Page 70
Tämän laitteen jakelusta vastaa
ELECTRONICS
www.samsungvcr.com
AC68-01886J
Download PDF

advertising