Samsung SP-M255W, SP-M255 Owner's manual

Samsung SP-M255W, SP-M255 Owner's manual
SP-M205 SP-M225 SP-M255 SP-M275 SP-M305
LCD-projektor
Brukerveiledning
Produktets farge og utseende kan avvike fra illustrasjonene
i denne håndboken. Spesifikasjonene kan endres uten
forhåndsvarsel for å forbedre ytelsen.
Innholdsfortegnelse
VIKTIGE SIKKERHETSREGLER
Før du starter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-1
Juridisk ansvar og vedlikehold . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-2
Sikkerhetsregler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-3
INSTALLASJON OG TILKOBLING
Innholdet i pakken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-1
Installere projektoren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-2
Oppretting med justerbare fotstøtter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-3
Justering av zoom og fokus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-4
Skjermstørrelse og fremvisningsavstand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-5
Lampeutskiftning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-6
Baksiden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-7
Støttede visningsmoduser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-8
Koble til strømmen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-9
Koble til med en PC og konfigurere PCen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-10
Koble til en PC ved hjelp av en HDMI/DVI-kabel . . . . . . . . . . . . . . . . 2-11
Koble til en HDMI-kompatibel enhet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-12
Koble til en AV-enhet med en D-Sub-kabel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-13
Koble til en AV-enhet med komponentutgang . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-14
Koble til med en videokabel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-15
Koble til en ekstern høyttaler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-16
Koble til et nettverk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-17
Spor for Kensington-lås . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-18
VED BRUK AV
Produktfunksjoner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-1
Forside, øvre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-2
Fjernkontroll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-3
Lampeinnstillinger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-4
Bruke skjermjusteringsmenyen (OSD: skjermmeny) . . . . . . . . . . . . . 3-5
Nettverksadministrasjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-6
MEDIA PLAY-FUNKSJON
Koble til en USB-lagringsenhet og forholdsregler . . . . . . . . . . . . . . . 4-1
Documents
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-2
Photo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-3
Music
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-4
Movie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-5
Settings
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. .. . . . . . . 4-6
Støttede filformater . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-7
FEILSØKING
Før du ber om service . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-1
MER INFORMASJON
Spesifikasjoner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-1
RS232C Kommandotabell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-2
Kontakt SAMSUNG WORLDWIDE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-3
Korrekt avhending - kun Europa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-4
1
Viktige sikkerhetsregler
1-1
Før du starter
Ikoner som brukes i denne håndboken
IKON
NAVN
BETYDNING
Forsiktig
Angir tilfeller hvor funksjonen ikke fungerer eller innstillingen kan bli avbrutt.
Merk
Angir et hint eller et tips for en funksjon.
Bruke denne håndboken
•
Gjør deg selv oppmerksom på sikkerhetsreglene før du bruker dette produktet.
•
Innholdet i denne håndboken kan endres uten forvarsel for forbedring av ytelse.
•
Hvis det oppstår et problem, ser du i Feilsøking-delen.
Opphavsrettsmerknad
Copyright © 2010 Samsung Electronics Co., Ltd. Med enerett.
Opphavsrettigheten for denne håndboken er reservert av Samsung Electronics, Co., Ltd.
Innholdet i denne håndboken må ikke reproduseres delvis eller helt, distribueres eller brukes i noen form uten skriftlig tillatelse fra
Samsung Electronics, Co., Ltd.
Det kan tilkomme et administrasjonsgebyr hvis enten.
(a) en tekniker blir kalt ut på fin forespørsel og det ikke er noe feil med produktet.
(f.eks. fordi du ikke har lest denne brukerveiledningen godt nok).
(b) du leverer enheten til reparasjon og det ikke er noe feil med produktet.
(f.eks. fordi du ikke har lest denne brukerveiledningen godt nok).
Du vil bli informert om hvor mye dette administrasjonsgebyret vil komme på, før noe arbeid eller hjemmebesøk utføres.
1-1
Viktige sikkerhetsregler
1-2
Juridisk ansvar og vedlikehold
Rengjøre overflaten og linsen
Rengjør projektoren med en myk, tørr klut.
•
Ikke rengjør produktet med brennbare stoffer som benzen eller
tynner.
•
Ikke skrap på linsen med fingerneglene eller en skarp gjenstand.
Dette kan føre til riper eller skader på produktet.
•
Ikke rengjør produktet med en våt klut eller ved å spraye vann
direkte på produktet.
Hvis det kommer vann inn i produktet, kan det føre til brann,
elektrisk støt eller et problem med produktet.
•
Det kan oppstå en hvit flekk på projektorens overflate hvis det
kommer vann på den.
Utseendet og fargen kan variere avhengig av modellen.
Rengjøre innsiden av projektoren
For rengjøring av innsiden av projektoren kontakter du et autorisert
Samsung servicesenter.
•
Ta kontakt med et servicesenter hvis det kommer støv eller annet
inn i projektoren.
Viktige sikkerhetsregler
1-2
1-3
Sikkerhetsregler
Ikoner som brukes til sikkerhetsregler
IKON
NAVN
BETYDNING
Advarsel
Hvis du ikke følger varslene som er merket med dette tegnet, kan det føre til alvorlig skade
eller død.
Forsiktig
Hvis du ikke følger varslene som er merket med dette tegnet, kan det føre til skade på person eller eiendeler.
Strømrelaterte
Følgende bilder er til din referanse og kan variere avhengig av modeller og land.
Utseendet og fargen kan variere avhengig av modellen.
Advarsel
Sett strømpluggen skikkelig i.
•
Ellers kan det medføre brannfare.
Ikke koble flere elektriske apparater til ett
enkelt vegguttak.
•
Ikke bruk skadde strømledninger eller
støpsler eller løse stikkontakter.
•
Ellers kan det forårsake elektrisk støt
eller brann.
Unngå å koble til eller fra strømforsyningen
med våte hender.
•
Det kan da oppstå fare for elektrisk støt.
Det kan føre til brann på grunn av
overoppheting av vegguttaket.
Unngå å bøye eller vri strømledningen for
mye og unngå å plassere tunge gjenstander
på ledningen.
•
Ellers kan det føre til elektrisk støt eller
brann på grunn av en skadet
strømledning.
Når du skal flytte produktet, slår du av
strømmen og kobler fra strømledningen og
eventuelle andre kabler som er koblet til
produktet.
•
Ellers kan det føre til elektrisk støt eller
brann på grunn av en skadet
strømledning.
Sørg for å koble strømledningen til et jordet
vegguttak (bare for utstyr i isolasjonsklasse
1).
•
1-3
Ellers kan det forårsake elektrisk støt
eller personskade.
Viktige sikkerhetsregler
Forsiktig
Når du kobler strømpluggen fra vegguttaket,
må du sørge for å holde strømledningen i
kontakten og ikke i ledningen.
•
Hvis du ikke gjør det, kan det føre til
elektrisk støt eller brann.
Koble fra strømpluggen før du rengjør produktet.
•
Ikke slå produktet på eller av ved å koble til
eller fra strømpluggen. (Ikke bruk strømpluggen som en strømbryter.)
Hold strømledningen unna varmekilder.
Det er fare for elektrisk støt eller brann.
Koble strømpluggen til et vegguttak som er
lett tilgjengelig.
•
Hvis det oppstår et problem med
produktet, må du koble fra strømpluggen
for å slå strømmen helt av. Du kan ikke
slå strømmen helt av ved å bruke på/avknappen på produktet.
Installasjonsrelaterte
Advarsel
Ikke installer produktet på et sted som er
utsatt for direkte sollys og ikke installer produktet i nærheten av en varmekilde, som en
peis eller varmeovn.
•
•
Viktige sikkerhetsregler
•
Dette kan forkorte produktets levetid
eller føre til brann.
Når du installerer produktet i et skap eller en
hylle, må du sørge for at forsiden på produktet blir støttet av skapet eller hyllen.
•
Ikke installer produktet på et dårlig ventilert
sted som for eksempel i en bokhylle eller et
skap.
Hvis det ikke støttes, kan det føre til at
produktet faller og dette kan føre til
skader på produkt eller personer.
Ellers kan det føre til brann på grunn av
intern overoppheting.
Når du installerer produktet på et konsollbord eller en hylle, må du sørge for at forsiden av produktet ikke stikker utenfor bordet
eller hyllen.
•
Ellers kan dette føre til at produktet faller
ned og resulterer i feil eller skader.
Bruk et skap eller en hylle som passer til
produktets størrelse.
1-3
Hold strømledningen unna varmeapparater.
Trekk ut strømledningen under tordenvær.
•
•
Belegget på strømledningen kan smelte
og føre til elektrisk støt eller brann.
Ikke installer produktet på et sted som er
utsatt for støv, fukt (badstue), olje, røyk eller
vann (regndråper), og ikke installer det i et
kjøretøy.
•
Hvis du ikke gjør det, kan det føre til
elektrisk støt eller brann.
Ikke installer produktet på områder med
mye støv.
Dette kan føre til elektrisk støt eller
brann.
Forsiktig
Ikke blokker luftehullene med en duk eller
gardin.
Ikke la produktet falle i bakken mens du flytter det.
•
•
Ellers kan det føre til brann på grunn av
intern overoppheting.
Vær forsiktig når du setter ned produktet.
•
Hvis ikke kan det føre til et problem med
produktet eller skader.
Dette kan føre til et problem med
produktet eller skader.
Ikke installer produktet i så lav høyde at
små barn kan nå det.
•
Hvis et barn berører produktet, kan det
falle og føre til skader.
Bruksrelaterte
Ikke stikk metallgjenstander som spisepinner, mynter eller hårnåler eller brennbare
gjenstander i produktet (luftehullene, portene osv).
•
Hvis vann eller fremmedelementer
kommer inn i produktet, slår du av
strømmen, kobler fra strømledningen og
kontakter et servicesenter.
•
Ellers kan det føre til et problem med
produktet, elektrisk støt eller brann.
Ikke la barn plassere gjenstander som leker
eller kaker på produktet.
•
Hvis et barn prøver å rekke opp til en av
disse gjenstandene, kan produktet falle
og skade dem.
Ikke demonter eller prøv å reparere eller
endre produktet.
Ikke se direkte på lyset fra lampen eller rett
bildet mot noens øyne.
•
•
Når produktet krever reparasjon,
kontakter du et servicesenter.
Ikke bruk eller plasser brannfarlig spray
eller gjenstander nær produktet.
•
Dette kan resultere i eksplosjon eller
brann.
Dette er farlig spesielt for barn.
Når du tar ut batteriene av fjernkontrollen,
må du påse at de ikke svelges av barn. Hold
batteriene utenfor barns rekkevidde.
•
Hvis de svelges, oppsøker du en lege
øyeblikkelig.
Ikke plasser en væskebeholder som en
vase, blomsterpotte, drikke, kosmetikk eller
medisiner, eller en metallgjenstand, over
produktet.
1-3
•
Hvis vann eller fremmedelementer
kommer inn i produktet, slår du av
strømmen, kobler fra strømledningen og
kontakter et servicesenter.
•
Ellers kan det føre til et problem med
produktet, elektrisk støt eller brann.
Viktige sikkerhetsregler
Forsiktig
Hvis det kommer en merkelig lyd, en brent
lukt eller røyk fra produktet, kobler du fra
strømpluggen øyeblikkelig og kontakter et
servicesenter.
•
Hvis du ikke gjør det, kan det føre til
elektrisk støt eller brann.
Hvis strømpluggens pinne eller kontakt
utsettes for støv, vann eller fremmedlegemer, rengjør du den skikkelig.
•
Hvis det kommer vann eller fremmedlegemer inn i produktet, må du slå det av, koble
strømledningen fra vegguttaket og kontakte
et servicesenter.
Ikke bruk produktet mens det angir en feil,
som ingen lyd eller bilde.
•
Det er fare for elektrisk støt eller brann.
Slå av produktet øyeblikkelig, koble
strømledningen fra vegguttaket og
kontakt et servicesenter.
Når du rengjør produktet, tar du ut strømledningen og rengjør produktet med en myk
og tørr klut.
Dersom det oppstår gasslekkasje, ikke rør
produktet eller strømpluggen, men ventiler
øyeblikkelig.
•
•
En gnist kan resultere i eksplosjon eller
brann.
•
Under tordenvær må du ikke berøre
strømledningen eller antennekabelen.
Ikke bruk kjemikalier som voks, benzen,
alkohol, tynner, myggspray, parfyme,
smøremiddel eller rensemiddel når du
rengjør produktet.
Dette kan føre til at eksteriøret blir
deformert eller at trykket fjernes.
Når du ikke bruker produktet over lengre tid,
som når du ikke er hjemme, kobler du
strømledningen fra vegguttaket.
•
Viktige sikkerhetsregler
Ikke berør ytre deler av produktet med verktøy som en kniv eller hammer.
For å rengjøre skitt eller flekker fra linsen på
frontprojektoren, bruker du spray eller en
våt klut med nøytralt vaskemiddel og vann.
Hvis du gjør det, kan det føre til brann
eller elektrisk støt.
Pass på å plassere fjernkontrollen på et
bord eller skrivebord.
•
Dette kan skade linsen.
Steder som er utsatt for mikroskopisk
støv, kjemikalier, for høy eller lav
temperatur eller høy fuktighet, som
flyplasser eller stasjoner hvor produktet
kontinuerlig brukes i lang tid osv.
Hvis du mister produktet eller huset har gått
i stykker, skru av strømmen og koble fra
strømledningen. Kontakt et servicesenter.
•
•
Ellers kan det bli støvansamling og det
kan føre til brann som følge av
overoppheting eller kortslutning eller til
elektrisk støt.
Hvis produktet installeres på et sted hvor
driftsforholdene varierer veldig, kan det oppstå et alvorlig kvalitetsproblem på grunn av
de omliggende omgivelsene. I dette tilfellet
må produktet bare installeres etter konsultasjon med vårt kundesenter.
•
Ikke berør linsen til produktet.
Få et Servicesenter til å rengjøre innsiden
av projektoren minst en gang i året.
Hvis du tråkker på fjernkontrollen, kan
du falle og skade deg selv eller
produktet.
1-3
Unngå å berøre ventilene eller lampedekselet mens produktet er i bruk eller rett etter at
det er slått av for å unngå brannskader.
Ikke rengjør produktet med vannspray eller
en våt klut. Unngå å bruke kjemikalier som
rengjøringsmidler, industri- eller bilpoleringsmidler, slipemidler, voks, benzen eller
alkohol på plastdelene til produktet som
projektordekselet, siden dette kan føre til
skader.
Ikke åpne noe deksel på produktet.
Ikke bruk et batteri som ikke er beregnet på
produktet.
•
Dette er farlig på grunn av
høyspenningen inni produktet.
Pass på at du ikke berører ventilasjonshullet mens projektoren er på siden det kommer ut varm luft.
Ventilasjonshullet er varmt en stund selv
etter at projektoren er slått av. Hold hender
og resten av kroppen unna ventilasjonshullet.
Ikke plasser gjenstander som ikke tåler
varme, i nærheten av projektoren.
Hold kroppen unna projektorlampen. Lampen er varm.
(Barn og personer med sensitiv hud må
være ekstra forsiktige.)
1-3
Pass på så du ikke mister linsedekselet til
produktet.
Linsedekselet beskytter linsen og skal brukes når projektoren er slått av.
•
•
Linsen kan bli skadet.
For å skjule skjermen mens projektoren
er slått på, bruker du BLANKfunksjonen.
Viktige sikkerhetsregler
2
Installasjon og tilkobling
2-1
Innholdet i pakken
•
Pakk opp produktet og kontroller at alt av følgende innhold som er listet opp nedenfor, er inkludert.
•
Oppbevar emballasjeesken i tilfelle du må flytte produktet senere.
Projektor
INNHOLD
Hurtigoppsettveiledning
Garantikort (Ikke tilgjengelig
alle steder)
Brukerveiledning
Strømledning
Fjernkontroll / 2 batterier
Rengjøringsklut
D-Sub-kabel
Linsedeksel
(Ikke tilgjengelig alle steder)
4 skruer
Projektorhus
(For braketten til takfestet.)
Et veggfeste er ikke inkludert og må kjøpes separat. Bruk de medfølgende skruene til å feste projektoren til
takfestebraketten.
Installasjon og tilkobling
2-1
2-2
Installere projektoren
Installer projektoren slik at strålen fra projektoren er vinkelrett på skjermen.
•
Plasser projektoren slik at linsen peker midt på skjermen. Hvis skjermen ikke er installert vertikalt, kan det hende av
bildet på skjermen ikke vises rektangulært.
•
Ikke installer skjermen i lyssterke omgivelser. Hvis omgivelsene er for lyse, vil bildet på skjermen vaskes ut og ikke vises
tydelig.
•
Når du bruker projektoren i lyse omgivelser, bruker du gardiner til å blokkere lyset.
•
Du kan installere projektoren på følgende steder avhengig av skjermen: <Front-Floor> / <Front-Ceiling> / <Rear-Floor>
/ <Rear-Ceiling>. Hvis du vil se installasjonens posisjonsinnstillinger, ser du nedenfor.
Slik justerer du bildet når du installerer projektoren bak skjermen
Installere bak en halvgjennomsiktig skjerm.
Når du installerer projektoren bak en halvgjennomsiktig skjerm,
kan du bruke menyen til å justere bildet slik at det vises riktig,
avhengig av hvor du har plassert projektoren, bakside-gulv (eller
lavt) eller bakside-tak.
1. For bakside-gulv trykker du:
Menu > Setup > Install > Rear-Floor
2. For bakside-tak trykker du:
Menu > Setup > Install > Rear-Ceiling
Slik justerer du bildet når du installerer projektoren foran skjermen
Installere projektoren foran på skjermen.
Når du installerer projektoren foran en skjerm, kan du bruke
menyen til å justere bildet slik at det vises riktig, avhengig av hvor
du har plassert projektoren, forside-gulv (eller lavt) eller forsidetak.
1. For forside-gulv trykker du:
Menu > Setup > Install > Front-Floor
2. For forside-tak trykker du:
Menu > Setup > Install > Front-Ceiling
2-2
Installasjon og tilkobling
2-3
Oppretting med justerbare fotstøtter
Trykk på PUSH-knappene, som vist, for å justere støttene og justere projektoren.
Projektoren kan justeres til en høyde på opptil 30mm (omtrent 12 ˚) fra referansepunktet.
Hvis <Auto Keystone> er angitt til <On>, vil <V-Keystone> automatisk bli justert.
Hvis finjustering er nødvendig etter den automatiske justeringen, bruker du <V-Keystone>.
Installasjon og tilkobling
2-3
2-4
Justering av zoom og fokus
Zoomknapp
Du kan justere størrelsen på bildet innenfor zoomområdet
ved å manipulere zoomknappen.
Fokusring
Fokuser bildet på skjermen ved hjelp av fokusringen.
Størrelsen på skjermen bestemmer avstanden for hvor langt du plasserer projektoren fra skjermen.
Hvis du ikke installerer projektoren i fremvisningsavstanden som er angitt i tabellen Skjermstørrelse og
fremvisningsavstand i del 2-5, vil du ikke kunne justere fokuset riktig.
2-4
Installasjon og tilkobling
2-5
Skjermstørrelse og fremvisningsavstand
A. Skjerm / Z. Visningsavstand / Y’. Avstand fra linsesentrum til bildebunn
Installer projektoren på en flat, jevn overflate, og juster projektoren ved hjelp av de justerbare fotstøttene for å få optimal
bildekvalitet.
Hvis bildene ikke er tydelige, kan du justere dem ved hjelp av zoomknappen eller fokusringen, eller flytte projektoren forover eller
bakover.
SKJERMSTØRRELSE
M (DIAGONAL)
TOMME
R
X (HORISONTAL)
TOMME
R
CM
CM
FORSKYVNIN
G
VISNINGSAVSTAND
Y (VERTIKAL)
TOMME
R
CM
Z (TELE)
TOMME
R
CM
Z (BRED)
TOMME
R
CM
Y'
TOMME
R
CM
30
76,2
24
60,9
18
45,7
42,7
108,4
35,5
90,1
2,6
6,3
40
101,6
32
81,3
24
61,0
57,0
144,7
47,4
120,3
3,3
8,4
50
127,0
40
101,6
30
76,2
71,2
180,8
59,2
150,4
4,1
10,5
60
152,4
48
121,9
36
91,4
85,4
217,0
71,0
180,4
5,0
12,6
70
177,8
56
142,2
42
106,7
99,7
253,1
82,9
210,5
5,8
14,7
80
203,2
64
162,6
48
121,9
113,9
289,4
94,7
240,6
6,6
16,8
90
228,6
72
182,9
54
137,2
128,2
325,6
106,6
270,7
7,4
18,9
100
254,0
80
203,2
60
152,4
142,4
361,7
118,4
300,7
8,3
21,0
110
279,4
88
223,5
66
167,6
156,6
397,8
130,2
330,8
9,1
23,1
120
304,8
96
243,8
72
182,9
170,9
434,0
142,1
360,8
9,9
25,2
130
330,2
104
264,2
78
198,1
185,1
470,3
153,9
391,0
10,8
27,3
140
355,6
112
284,5
84
213,4
199,4
506,4
165,8
421,1
11,6
29,4
150
381,0
120
304,8
90
228,6
213,6
542,5
177,6
451,1
12,4
31,5
160
406,4
128
325,1
96
243,8
227,8
578,7
189,4
481,1
13,2
33,6
170
431,8
136
345,4
102
259,1
242,1
614,8
201,3
511,2
14,1
35,7
180
457,2
144
365,8
108
274,3
256,3
651,1
213,1
541,4
14,9
37,8
190
482,6
152
386,1
114
289,6
270,6
687,3
225,0
571,4
15,7
39,9
200
508,0
160
406,4
120
304,8
284,8
723,4
236,8
601,5
16,5
42,0
210
533,4
168
426,7
126
320,0
299,0
759,5
248,6
631,5
17,4
44,1
Installasjon og tilkobling
2-5
SKJERMSTØRRELSE
M (DIAGONAL)
TOMME
R
CM
X (HORISONTAL)
TOMME
R
CM
FORSKYVNIN
G
VISNINGSAVSTAND
Y (VERTIKAL)
TOMME
R
CM
Z (TELE)
TOMME
R
CM
Z (BRED)
TOMME
R
Y'
CM
TOMME
R
CM
220
558,8
176
447,0
132
335,3
313,3
795,7
260,5
661,6
18,2
46,2
230
584,2
184
467,4
138
350,5
327,5
832,0
272,3
691,8
19,0
48,3
240
609,6
192
487,7
144
365,8
341,8
868,1
284,2
721,8
19,9
50,4
250
635,0
200
508,0
150
381,0
356,0
904,2
296,0
751,8
20,7
52,5
260
660,4
208
528,3
156
396,2
370,2
940,4
307,8
781,9
21,5
54,6
270
685,8
216
548,6
162
411,5
384,5
976,5
319,7
811,9
22,3
56,7
280
711,2
224
569,0
168
426,7
398,7
1012,8
331,5
842,1
23,2
58,8
290
736,6
232
589,3
174
442,0
413,0
1049,0
343,4
872,2
24,0
60,9
300
762,0
240
609,6
180
457,2
427,2
1085,1
355,2
902,2
24,8
63,0
310
787,4
248
629,9
186
472,4
441,4
1121,2
367,0
932,3
25,6
65,1
320
812,8
256
650,2
192
487,6
455,7
1157,4
378,9
962,3
26,5
67,2
330
838,2
264
670,5
198
502,8
469,9
1193,5
390,7
992,3
27,3
69,3
340
863,6
272
690,8
204
518,0
484,2
1229,6
402,6
1022,4
28,1
71,4
350
889,0
280
711,1
210
533,2
498,4
1265,8
414,4
1052,4
29,0
73,5
360
914,4
288
731,4
216
548,4
512,6
1301,9
426,2
1082,5
29,8
75,6
370
939,8
296
751,7
222
563,6
526,9
1338,0
438,1
1112,5
30,6
77,7
380
965,2
304
772,0
228
578,8
541,1
1374,2
449,9
1142,6
31,4
79,8
390
990,6
312
792,3
234
594,0
555,4
1410,3
461,8
1172,6
32,3
81,9
400
1016,0
320
812,6
240
609,2
569,6
1446,4
473,6
1202,6
33,1
84,0
Denne projektoren er designet til å vise bilder optimalt på en skjerm på 80 ~ 120 tommer.
2-5
Installasjon og tilkobling
2-6
Lampeutskiftning
Informasjon om lampeutskiftning
•
Projektorlampen kan byttes ut. For best driftsytelse bytter du ut lampen i henhold til brukstiden. Du kan se lampebrukstiden i
informasjonsvisningen (INFO-knappen).
•
Bytt bare ut lampen med den som er angitt nedenfor.
Modell
SP-M205 / SP-M225
SP-M255 / SP-M275 / SP-M305
Lampemodellnavn
DPL3311U
DPL3321U
- For spørsmål om lampekjøp ser du Kontakt SAMSUNG WORLDWIDE i del 6-3.
•
Kontroller at strømledningen er koblet fra før du bytter ut lampen.
•
Siden lampen har høy temperatur og spenning, bør du vente minst en time fra du drar ut strømledningen til du bytter ut
lampen.
•
Projektorlampen er øverst på projektoren.
•
Ikke la den gamle lampen ligge nær brennbare gjenstander eller innenfor barns rekkevidde. Det er fare for brann,
brannskader eller andre skader.
•
Fjern skitt eller fremmede materialer rundt eller inni lampeenheten med en passende støvsuger.
•
Når du tar på lampen, må du bare holde i håndtakene og ikke berøre andre deler. Hvis du håndterer lampen feil, kan du
forkorte lampens levetid og påvirke bildekvaliteten.
•
Når du bytter lampen, legger du projektoren på et flatt underlag.
•
Projektoren er utviklet slik at projektoren ikke fungerer hvis lampedekslet ikke er fullstendig montert etter lampebytte. Hvis
projektoren ikke fungerer som den skal, kontroller du driftsstatusen på indikatorlampen.
Prosedyre for lampeutskiftning
•
Siden lampen har høy temperatur og spenning, bør du vente minst en time fra du drar ut strømledningen til du bytter
den ut.
•
Projektorlampen er øverst på projektoren.
1. Fjern skruen som vises på figuren nedenfor og åpne deretter dekselet.
2. Når dekselet er åpent, fjerner du de tre (3) skruene øverst på projektoren som vist på figuren nedenfor.
3. For å fjerne lampen holder i lampehåndtaket og drar i det som vist på figuren under.
Installasjon og tilkobling
2-6
Installer en ny lampe i omvendt rekkefølge av fjerningen.
Bytte ut og rengjøre filteret
Forholdsregler ved utbytting av projektorfilteret:
•
Filteret er på siden av projektoren.
•
Slå av strømmen på projektoren og dra ut strømledningen når projektoren er tilstrekkelig nedkjølt.
Ellers kan delene bli skadet på grunn av intern varme.
•
Når du bytter ut filteret, kan det hende det kommer ut litt støv.
•
For spørsmål om kjøp av nye filtre ser du Kontakt SAMSUNG WORLDWIDE i kapittel 6.
For å bytte ut eller rense filteret følger du disse trinnene:
1. Slå av strømmen på projektoren og dra ut strømledningen når projektoren er tilstrekkelig nedkjølt.
2. Åpne filterdekselet.
3. Bytt ut eller rengjør filteret.
•
Når du rengjør filteret bruker du en liten støvsuger til datamaskiner og små elektroniske produkter, eller vasker det under
rennende vann.
•
Når du har vasket filteret i rennende vann, må du sørge for at det tørker skikkelig. Fuktigheten kan gjøre at filteret ødelegges.
•
Hvis du ikke får løs støv fra filteret eller hvis filteret er ødelagt, må det byttes ut.
•
Etter at du har renset eller byttet ut filteret, kjører du <Reset> -> <Reset Filter Time> i menyen <Setup>.
Ventilasjonsåpninger
Du ser plasseringen av ventilasjonsåpningene på bildet under:
•
2-6
Ikke blokker ventilasjonsåpningene. Hvis ventilasjonsåpningene blokkeres, kan projektoren bli overopphetet og ikke fungere.
Installasjon og tilkobling
Luftuttaksventil
Luftinntaksventil
Installasjon og tilkobling
2-6
2-7
Baksiden
IKONE
R
NAVN
Spor for Kensington-lås
PC IN-port
VIDEO IN-port
AUDIO IN (L-AUDIO-R) -port
HDMI/DVI IN-port
Fjernkontrollens signalmottaker
Strøminngangsport
AUDIO OUT/
-port
RS232C-port
LAN-port
USB-port
2-7
Installasjon og tilkobling
2-8
Støttede visningsmoduser
2-8-1. PC-timing (D-Sub/HDMI)
FORMAT
OPPLØSNING
HORISONTAL
FREKVENS
(KHZ)
VERTIKAL
FREKVENS (HZ)
PIKSELFREKVE
NS(MHZ)
IBM
640 x 350
70Hz
31,469
70,086
25,175
IBM
640 x 480
60Hz
31,469
59,940
25,175
IBM
720 x 400
70Hz
31,469
70,087
28,322
VESA
640 x 480
60Hz
31,469
59,940
25,175
MAC
640 x 480
67Hz
35,000
66,667
30,240
VESA
640 x 480
70Hz
35,000
70,000
28,560
VESA
640 x 480
72Hz
37,861
72,809
31,500
VESA
640 x 480
75Hz
37,500
75,000
31,500
VESA
720 x 576
60Hz
35,910
59,950
32,750
VESA
800 x 600
56Hz
35,156
56,250
36,000
VESA
800 x 600
60Hz
37,879
60,317
40,000
VESA
800 x 600
70Hz
43,750
70,000
45,500
VESA
800 x 600
72Hz
48,077
72,188
50,000
VESA
800 x 600
75Hz
46,875
75,000
49,500
MAC
832 x 624
75Hz
49,726
74,551
57,284
VESA
1024 x 768
60Hz
48,363
60,004
65,000
VESA
1024 x 768
70Hz
56,476
70,069
75,000
VESA
1024 x 768
72Hz
57,672
72,000
78,434
VESA
1024 x 768
75Hz
60,023
75,029
78,750
VESA
1152 x 864
60Hz
53,783
59,959
81,750
VESA
1152 x 864
70Hz
63,000
70,000
96,768
VESA
1152 x 864
72Hz
64,872
72,000
99,643
VESA
1152 x 864
75Hz
67,500
75,000
108,000
VESA
1280 x 720
60Hz
44,772
59,855
74,500
VESA
1280 x 720
70Hz
52,500
70,000
89,040
VESA
1280 x 720
72Hz
54,072
72,000
91,706
VESA
1280 x 720
75Hz
56,456
74,777
95,750
VESA
1280 x 768
60Hz
47,776
59,870
79,500
VESA
1280 x 768
75Hz
60,289
74,893
102,250
VESA
1280 x 800
60Hz
49,702
59,810
83,500
VESA
1280 x 800
75Hz
62,795
74,934
106,500
VESA
1280 x 960
60Hz
60,000
60,000
108,000
VESA
1280 x 960
70Hz
69,930
70,000
120,839
VESA
1280 x 960
72Hz
72,072
72,000
124,540
Installasjon og tilkobling
2-8
FORMAT
OPPLØSNING
HORISONTAL
FREKVENS
(KHZ)
VERTIKAL
FREKVENS (HZ)
PIKSELFREKVE
NS(MHZ)
VESA
1280 x 960
75Hz
75,231
74,857
130,000
VESA
1280 x 1024
60Hz
63,981
60,020
108,000
VESA
1280 x 1024
70Hz
74,620
70,000
128,943
VESA
1280 x 1024
72Hz
76,824
72,000
132,752
VESA
1280 x 1024
75Hz
79,976
75,025
135,000
VESA
1400 x 1050
60Hz
65,317
59,978
121,750
VESA
1440 x 900
60Hz
55,935
59,887
106,500
VESA
1440 x 900
75Hz
70,635
74,984
136,750
VESA
1600 x 1200
60Hz
75,000
60,000
162,000
Alle oppløsninger som er høyere eller lavere enn 1024x768 omformes til 1024x768 av skaleringsbrikken inni projektoren.
Hvis oppløsningen til signalet fra PCen samsvarer med den ekte oppløsningen (1024x768) til projektoren, er
skjermkvaliteten optimal.
2-8-2. AV-timing (D-Sub)
FORMAT
OPPLØSNING
SKANN
BT.601 SMPTE 267M
480i
59,94Hz
Linjesprang
BT.1358 SMPTE 293M
480p
59,94Hz
Progressiv
BT.601
576i
50Hz
Linjesprang
BT.1358
576p
50Hz
Progressiv
SMPTE 296M
720p
59,94Hz/60Hz
Progressiv
720p
50Hz
Progressiv
1080i
59,94Hz/60Hz
Linjesprang
1080i
50Hz
Linjesprang
BT.709 SMPTE 274M
2-8-3. AV-timing (HDMI)
FORMAT
2-8
OPPLØSNING
SKANN
HORISONTAL
FREKVENS
(KHZ)
VERTIKAL
FREKVENS
(HZ)
PIKSELFREK
VENS(MHZ)
EIA-861
Format1
640 x 480
Progressiv
59,940
31,469
25,175
EIA-861
Format1
640 x 480
Progressiv
60,000
31,500
25,200
EIA-861
Format2,3
720 x 480
Progressiv
59,940
31,469
27,000
EIA-861
Format2,3
720 x 480
Progressiv
60,000
31,500
27,027
EIA-861
Format4
1280 x 720
Progressiv
59,939
44,955
74,175
EIA-861
Format4
1280 x 720
Progressiv
60,000
45,000
74,250
EIA-861
Format5
1920 x 1080
Linjesprang
59,939
33,716
74,175
EIA-861
Format5
1920 x 1080
Linjesprang
60,000
33,750
74,250
Installasjon og tilkobling
FORMAT
OPPLØSNING
SKANN
HORISONTAL
FREKVENS
(KHZ)
VERTIKAL
FREKVENS
(HZ)
PIKSELFREK
VENS(MHZ)
EIA-861
Format17,18
720 x 576
Progressiv
50,000
31,250
27,000
EIA-861
Format19
1280 x 720
Progressiv
50,000
37,500
74,250
EIA-861
Format20
1920 x 1080
Linjesprang
50,000
28,125
74,250
2-8-4. AV-timing (VIDEO)
NTSC, NTSC 4.43, PAL, PAL60, PAL-N, PAL-M, SECAM
Projektoren støtter standard videoformater som er listet opp over gjennom sine videoinnganger. Ingen justeringer er nødvendig.
Installasjon og tilkobling
2-8
2-9
Koble til strømmen
1. Koble strømledningen til strømkontakten på baksiden av projektoren.
2-9
Installasjon og tilkobling
2-10 Koble til med en PC og konfigurere PCen
2-10-1. Konfigurere PC-miljøet
Kontroller følgende elementer før du kobler PCen til projektoren.
1. Klikk høyre museknapp på Windows-skrivebordet og klikk deretter på [Egenskaper]. Dialogboksen <Egenskaper for skjerm>
vises.
2. Klikk kategorien [Innstillinger] og angi deretter <Skjermoppløsning>. Den optimale oppløsningen for projektoren er 1024 x
768. For andre oppløsninger som støttes av projektoren, ser du tabellen Skjermmodus for PC-timing i del 2-8.
Du trenger ikke å endre oppsettet for <Fargekvalitet>.
3. Trykk på [Avansert]-knappen. Et annet egenskapsvindu vises.
4. Klikk kategorien [Skjerm] og angi <Skjermoppdateringsfrekvens>. For oppdateringsfrekvensen som samsvarer med
oppløsningen du har valgt, ser du oppdateringsfrekvensen (60 Hz, 70 Hz, osv.) ved siden av din valgte oppløsning i
Skjermmodus for PC-timing i del 2-8.
Installasjon og tilkobling
2-10
Innstilling av oppdateringsfrekvensen angir både vertikale og horisontale frekvenser.
5. Klikk [OK]-knappen for å lukke vinduet, og klikk deretter på [OK]-knappen i vinduet <Skjermegenskaper> for å lukke vinduet.
6. Slå av PCen og koble den til projektoren.
•
Oppsettprosessen kan variere avhengig av din type datamaskin eller versjon av Windows.
([Egenskaper] kan for eksempel vises i stedet for [Egenskaper (R)], som vist i 1.)
•
Denne projektoren støtter opptil 32 biter fargekvalitet (per piksel) når den brukes som en PC-skjerm.
•
Fremviste bilder kan skille seg fra bildene av skjermen, avhengig av skjermprodusenten eller hvilken versjon av
Windows du bruker.
•
Når du kobler projektoren til PCen, må du kontrollere at PC-oppsettet samsvarer med skjerminnstillingene som støttes
av denne projektoren. Hvis det ikke gjør det, kan du få signalproblemer.
2-10-2. Koble til en PC
Kontroller at PCen og projektoren er slått av.
1. Koble [PC IN]-porten på baksiden av projektoren til PC-videoutgangsporten (D-sub) på PCen med en PC-videokabel.
2. Sett i strømledningene til projektoren og PCen.
Dette produktet støtter plug and play. Hvis du bruker Windows XP, trenger du ikke å konfigurere driveren på PCen.
Bruke projektoren
1. Slå projektoren på og trykk [SOURCE]-knappen for å velge <PC>.
Hvis <PC>-modus ikke er tilgjengelig, må du kontrollere at PC-videokabelen er riktig tilkoblet.
2. Slå på PCen og angi PC-miljøet (skjermoppløsning osv.) om det er nødvendig.
3. Juster skjermen.
2-10
Installasjon og tilkobling
2-11 Koble til en PC ved hjelp av en HDMI/DVI-kabel
2-11-1. Koble til en PC ved hjelp av en HDMI/DVI-kabel
Kontroller at PCen og projektoren er slått av.
1. Koble [HDMI/DVI IN]-utgangen på projektoren til HDMI- eller DVI-utgangen på PCen med en HDMI/HDMI- eller HDMI/DVIkabel (følger ikke med).
- Hvis du kobler til HDMI-kontakten på PCen, bruker du en HDMI/HDMI-kabel (følger ikke med).
- Du finner mer informasjon om støttede oppløsninger og oppdateringsfrekvenser i PC-timing (D-Sub/HDMI) i del 2-8,
"Støttede visningsmoduser".
2-11-2. Konfigurere lydinnstillinger for PCen din
Når projektoren er koblet til PCen via en HDMI-kabel, kan du endre lydinnstillingene som følger:
1. I Kategorivisning i Windows XP : Gå til Kontrollpanel - [Lyder, tale og lydenheter] og velg <Høyttalerinnstillinger>.
Installasjon og tilkobling
2-11
I Klassisk visning i Windows XP : Gå til Kontrollpanel - [Lyder, tale og lydenheter] og velg kategorien <Lyd>.
På Windows 7 : Gå til Kontrollpanel - [Lyd] og velg kategorien <Avspilling>.
2. Spesifiser standardenheten for lydavspilling:
Du kan velge PC-høyttalerne eller projektorhøyttaleren.
Ovennevnte informasjon kan variere noe fra noen PCer eller versjoner av Windows.
2-11
Installasjon og tilkobling
2-12 Koble til en HDMI-kompatibel enhet
Kontroller at AV-enheten og projektoren er slått av.
1. Koble [HDMI/DVI IN]-kontakten på baksiden av projektoren til HDMI- eller HDMI/DVI-utgangskontakten i den digitale
utgangsenheten ved hjelp av en HDMI/DVI- eller HDMI/HDMI-kabel.
- Hvis du kobler til HDMI-utgangskontakten på den digitale utgangsenheten, bruker du en HDMI/HDMI-kabel.
- Du finner mer informasjon om støttede inngangssignalformater, oppløsninger og frekvenser under AV-timing (HDMI) i del 28. "Støttede visningsmoduser".
2. Hvis du koblet til med en HDMI/DVI-kabel, kobler du til [AUDIO IN (L-AUDIO-R)]-kontakten på projektoren til
lydutgangskontakten på den digitale utgangsenheten med en lydkabel (følger ikke med).
- Hvis du koblet til med en HDMI/HDMI-kabel, trenger du ikke en lydkabel.
Installasjon og tilkobling
2-12
2-13 Koble til en AV-enhet med en D-Sub-kabel
Kontroller at AV-enheten og projektoren er slått av.
1. Koble [PC IN]-kontakten på baksiden av projektoren til D-Sub-kontakten på AV-enheten med en D-Sub-kabel.
- Du finner mer informasjon om støttede inngangssignalformater, oppløsninger og frekvenser under AV-timing (D-Sub) i del 28. "Støttede visningsmoduser".
2. Koble [AUDIO IN (L-AUDIO-R)]-kontakten på baksiden av projektoren til lydutgangskontakten på AV-enheten med en
lydkabel (følger ikke med).
2-13
Installasjon og tilkobling
2-14 Koble til en AV-enhet med komponentutgang
Kontroller at AV-enheten og projektoren er slått av.
1. Koble [PC IN]-kontakten på baksiden av projektoren til Component-kontakten på AV-enheten med en D-Sub-til-Componentkabel (følger ikke med). Denne kabelen har en D-Sub-kontakt på en side og tre RCA-kontakter på den andre.
- Du finner mer informasjon om støttede inngangssignalformater, oppløsninger og frekvenser under AV-timing (D-Sub) i del 28. "Støttede visningsmoduser".
2. Koble [AUDIO IN (L-AUDIO-R)]-kontakten på baksiden av projektoren til lydutgangskontakten på AV-enheten med en
lydkabel (følger ikke med).
Installasjon og tilkobling
2-14
2-15 Koble til med en videokabel
Kontroller at AV-enheten og projektoren er slått av.
1. Koble AV-enheten til [VIDEO IN]-porten med en VIDEO-kabel (følger ikke med).
- Du finner mer informasjon om støttede inngangssignalformater under AV-timing (VIDEO) i del 2-8, "Støttede
visningsmoduser".
2. Koble [AUDIO IN (L-AUDIO-R)]-kontakten på baksiden av projektoren til lydutgangskontakten på AV-enheten med en
lydkabel (følger ikke med).
2-15
Installasjon og tilkobling
2-16 Koble til en ekstern høyttaler
Du kan høre lyd gjennom en ekstern høyttaler i stedet for de interne høyttalerne som er innebygd i projektoren.
1. Hent en lydkabel (følger ikke med) som passer til den eksterne høyttaleren.
2. Koble [AUDIO OUT/ ]-kontakten på projektoren til den eksterne høyttaleren med en lydkabel.
- Når du bruker en ekstern høyttaler, fungerer ikke den interne høyttaleren, men du kan justere volumet på den eksterne
høyttaleren med volumknappen på projektoren eller fjernkontrollen.
- [AUDIO OUT/
]-kontakten kan håndtere alle lydsignaler.
Installasjon og tilkobling
2-16
2-17 Koble til et nettverk
Dette produktet kan bruke nettverksfunksjoner. Se den følgende nettverkstilkoblingsmetoden.
2-17-1. Koble til et dynamisk IP-nettverk (DHCP)
Du kan koble projektoren til nettverket gjennom et modem som bruker DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol). Når du
bruker et DHCP-modem, gir modemet automatisk verdier for IP-adresse, delnettmaske og gateway som projektoren trenger for å
få tilgang til nettverket.
Når du skal koble til et DHCP-nettverk, følger du disse trinnene:
1. Koble modemkabelen mellom modemporten på veggen og det eksterne modemet.
2. Koble en LAN-kabel mellom det eksterne modemet og den kablede eller trådløse IP-ruteren.
3. Koble en LAN-kabel mellom [LAN]-porten på baksiden av projektoren og den kablede eller trådløse IP-ruteren.
4. Slå på projektoren og trykk på [MENU]-knappen.
5. Velg <Setup> → <Network> → <IP Setting> → <Automatic>.
6. Projektoren henter automatisk IP address, Subnet mask og Gateway.
2-17
•
Hvis du vil bruke nettverksfunksjonen må <Network> være angitt til <On>.
•
Hvis IP-adressetildelingen fra DHCP-serveren mislykkes, slår du av det eksterne modemet i mer enn 10 sekunder,
starter modemet på nytt og prøver deretter å koble til på nytt.
•
Du finner instruksjoner om oppsett og tilkobling av det eksterne modemet og ruteren i brukerhåndbøkene til hvert
produkt.
•
Du kan koble til LAN-kabelen fra modemet direkte til projektoren. Du trenger ikke en ruter.
•
Du kan ikke bruke et manuelt ADSL-modem til tilkobling fordi det ikke er en enhet av DHCP-typen. Kontroller at du
bruker et automatisk ADSL-modem til DHCP-tilkobling.
Installasjon og tilkobling
2-17-2. Koble til et statisk IP-nettverk
Du kan feste projektoren til et nettverk som bruker en statisk IP-adresse som tilsvarer bruk av en dedisert linje. Hvis nettverket
bruker statiske IP-adresser, må du hente verdiene for IP-adresse, delnettmaske og gateway fra din Internett-tjenesteleverandør,
slå på nettverksfunksjonen i projektorens meny og deretter angi verdiene i nettverksfunksjonen manuelt.
Når du skal koble til et statisk IP-adressenettverk, følger du disse trinnene:
1. Koble en LAN-kabel mellom LAN-porten på veggen og en kablet eller trådløs IP-ruter.
2. Koble en LAN-kabel mellom [LAN]-porten på baksiden av projektoren og den kablede eller trådløse IP-ruteren.
3. Slå på projektoren og trykk deretter på [MENU]-knappen.
4. Velg <Setup> → <Network> → <IP Setting> → <Manual>.
5. Velg <IP Address> og trykk på [
til å angi verdier.
]-knappen. Bruk knappene
/
6. Når du er ferdig med å angi verdiene for IP-adresse, trykker du på [
og Gateway.
til å navigere mellom hvert IP-adressefelt og knappene
/
]-knappen og gjentar deretter trinnene for Delnettmaske
7. Når alle verdiene er fylt ut, trykker du på [MENU]- eller [RETURN]-knappen for å gå ut av oppsettmenyen.
•
Hvis du vil bruke nettverksfunksjonen må <Network> være angitt til <On>.
•
Hvis du bruker en statisk IP-adresse, vil Internett-tjenesteleverandøren informere deg om IP-adresse, delnettmaske og
gateway. Disse verdiene må angis for å fullføre nettverksoppsettet. Hvis du ikke vet din statiske IP-adresse, kontakter
du nettverksadministratoren.
•
For instruksjoner om oppsettet og tilkoblingen av ruteren ser du i ruterens brukerhåndbok.
•
Du kan koble LAN-kabelen direkte til projektoren uten å bruke en ruter.
•
Hvis du bruker en IP-ruter som støtter DHCP-funksjonen, kan du angi ruteren til enten DHCP eller statisk IP.
•
Hvis du vil ha instruksjoner om hvordan du bruker en statisk IP, kontakter du Internett-tjenesteleverandøren.
Installasjon og tilkobling
2-17
2-18 Spor for Kensington-lås
Med sporet for Kensington-låsen kan du låse projektoren, noe som gir en sikkerhetsfølelse når du bruker den på offentlige steder.
Siden fasongen og bruken av låsen kan variere avhengig av modellen og produsenten, ser du i brukerhåndboken som følger med
låseenheten for mer informasjon.
Låse produktet
1. Sving Kensington-låskabelen rundt en del av skrivebordet som ikke kan flyttes, eller en tung gjenstand som beskrevet i
brukerhåndboken for Kensington-låsen.
2. Sett låsedelen av låseenehten inn i Kensington-låshullet i projektoren.
3. Sett Kensington-låsnøkkelen inn i låsemekanismen og vri den i låseretningen.
Du kan kjøpe låsen i en elektronikkbutikk på nettet.
2-18
Installasjon og tilkobling
3
Ved bruk av
3-1
Produktfunksjoner
1. En optisk motor som bruker ny LCD-teknologi
•
1024 x 768 oppløsning.
•
3P-LCD-panel.
•
SP-M205 : Gir en lys skjerm med 2000 ANSI lumen.
•
SP-M225 : Gir en lys skjerm med 2200 ANSI lumen.
•
SP-M255 : Gir en lys skjerm med 2500 ANSI lumen.
•
SP-M275 : Gir en lys skjerm med 2700 ANSI lumen.
•
SP-M305 : Gir en lys skjerm med 3000 ANSI lumen.
2. Minimert viftestøy
•
Minimerer viftestøy gjennom optimalisert intern luftstrøm og vifteinstallasjonens struktur.
3. Flere inngangskontakter
•
Øker muligheten for tilkobling av eksterne enheter som D-Sub 15P, Video, HDMI (støtter DVI PC-signal) osv.
4. Lydutgang
•
Utstyrt med en intern 7 W (mono)høyttaler.
5. Brukerjusteringer
•
Tillater justering av hver inngangsport.
•
Utstyrt med et internt Test Pattern som kan brukes til å installere og justere projektoren.
•
Kompakt størrelse, lett og bærbar.
6. Praktisk nettverksfunksjon
•
Projektoren kan overvåkes og kontrolleres fra en PC ved hjelp av nettverksfunksjonen.
7. Multimediefunksjon
•
Du kan nyte video, bilder og musikk og vise dokumenter som er lagret på en USB-enhet uten å koble til en PC.
8. Sikkerhetsfunksjon
•
Sikkerhetspassord kan angis for å hindre uautoriserte justeringer og tilgang til projektoren.
Ved bruk av
3-1
3-2
Forside, øvre
IKONE
R
Navn
Beskrivelse
- STAND BY (Blå lampe)
Indikatorer
- LAMP (Blå lampe)
- STATUS (grønt/rødt/gult lys)
Se Lampeinnstillinger.
Flytt
/ Velg
Volum
-knapp
/
: Bruk til å flytte eller velge et element i en meny.
: Bruk til å justere volumet.
MENU-knappen
Bruk til å vise menyskjermen.
SOURCE-knappen
Bruk til å velge det eksterne enhetssignalet.
POWER-knappen
Bruk til å slå projektoren på eller av.
Zoomknapp
Bruk til å forstørre eller redusere bildestørrelsen.
Fokusring
Bruk til fokusjustering.
Linse
Fjernkontrollens signalmottaker
Hull til å feste linsehettestrengen i
3-2
Ved bruk av
3-3
Fjernkontroll
Hvis du bruker projektoren med en annen fjernkontroll i nærheten, kan det føre til utilstrekkelige funksjoner på grunn av
interferens mellom fjernkontrollkoder (frekvenser).
POWER (
QUICK -knapp
)-knapp
Bruk denne knappen til å slå projektoren på og av.
Bruk til å returnere til forrige meny
raskt.
P.MODE-knapp
AUTO-knapp
Bruk til å velge bildemodus.
Juster skjermen automatisk. (Bare
aktivert i <PC>-modus.)
P.SIZE-knapp
BLANK-knapp
Bruk til å justere størrelsen på bildeskjermen.
Bruk til å skru av skjermen og lyden
midlertidig.
Videoen og lyden vil komme tilbake
når du trykker en annen knapp enn
[POWER]-knappen.
Spol tilbake-knappen
Spol fremover-knappen
Spol tilbake video i <Media Play>modus.
Spol fremover video i <Media Play>modus.
Spill av-knapp
Stopp-knappen
Spill av video i <Media Play>-modus.
Stopp video i <Media Play>-modus.
KEYSTONE-knapp
DOCU. ZOOM-knapp
Korriger et skråstilt bilde.
Forstørr eller forminsk et dokument i
dokumentmenyen under menyen
<Document> under modusen <Media
Play>.
Pause-knapp
MUTE (
Sett video på pause i <Media Play>modus.
Trykk for å dempe lyden midlertidig.
Trykk på MUTE-knappen på nytt eller
[VOL]-knappen (
) når lyden dempes for å høre lyden igjen.
VOL (
PAGE-knapp (
)-knapp
)-knapp
)
Bruk til å kontrollere volumet.
Bruk til å gå til forrige eller neste side,
en side om gangen.
MENU (
SOURCE-knapp
)-knapp
Bruk til å vise menyskjermen.
Bytt til det eksterne inngangssignalet.
MEDIA.P-knapp
USB SAFELY REMOVE-knapp
Gå direkte til <Media Play>-modus.
Bruk til å fjerne en [USB]-enhet trygt.
Vis menyelementene mens du er i <Media Play>-modus.
HELP-knapp
RETURN (
Vis knappeinformasjonsmenyen nederst på skjermen når et dokument vises
i <Media Play>-modus.
Går tilbake til forrige meny.
Flytt knappene (
EXIT (
)/ (
)
)-knapp
)-knapp
Brukes til å flytte eller velge hvert menyelement.
Bruk til å få menyskjermen til å forsvinne.
INFO-knapp
STILL-knapp
Bruk til å sjekke kildesignaler, bildeoppsett, PC-skjermjustering og lampelevetid.
Bruk til å se stillbilder.
Ved bruk av
3-3
Fargeknapper (bare tilgjengelige i <Media Play>)
INSTALL-knapp
Rød: Bruk til å vise undertekst mens du spiller en videofil.
Bruk til å justere bildet slik at det passer til projektorens installasjonssted
(foran skjermen og hengende fra
taket, bak skjermen og hengende fra
taket osv.)
Grønn: Bruk til å angi <SlideShow Settings> mens du viser en bildefil.
Gul: Bruk til å angi <Zoom> i dokumentvisning.
Blå: Bruk til å flytte sider med <Page Navigation>-menyen i dokumentvisning.
•
Pass på å plassere fjernkontrollen på et bord eller skrivebord.
Hvis du tråkker på fjernkontrollen, kan du falle og skade deg selv eller fjernkontrollen.
•
Du kan bruke fjernkontrollen i en avstand på opptil 10 meter fra produktet.
Installere batterier i fjernkontrollen
1. Løft dekselet på baksiden av fjernkontrollen oppover som vist på figuren.
2. Sett inn to AAA-batterier.
3. Lukk dekselet.
Ved bruk av
3-3
3-4
Lampeinnstillinger
Lampeinnstillinger
:Lyset er på
:Lyser blinker
:Lyset er av
STATUS
LAMP
STAND BY
STATUS
Hvis du trykker på [POWER]-knappen på fjernkontrollen eller projektoren, vises
skjermen innen 30 sekunder.
Projektoren fungerer som normalt.
Projektoren forbereder en operasjon etter at du har trykket på [POWER]-knappen på projektoren eller fjernkontrollen.
[POWER]-knappen har blitt trykket for å slå av projektoren, og kjølesystemet er
i drift for å kjøle ned innsiden av projektoren. (Går i omtrent 3 sekunder.)
Kjøleviften inni projektoren fungerer ikke som normalt. Se i Tiltak 1 i Fjerne indikatorproblemer nedenfor.
Lampedekselet som beskytter lampen, er ikke lukket skikkelig. Se i Tiltak 2 i
Fjerne indikatorproblemer nedenfor.
Projektoren har endret seg til Kjølemodus fordi den interne temperaturen har
økt til over vedlikeholdsgrensen.
Se i Tiltak 3 i Fjerne indikatorproblemer nedenfor.
Projektoren har slått seg av automatisk fordi den interne temperaturen har økt
til over vedlikeholdsgrensen. Se i Tiltak 4 i Fjerne indikatorproblemer nedenfor.
Det har oppstått et problem med driften av lampen. Se tiltak 5 nedenfor.
Fjerne indikatorproblemer
3-4
Ved bruk av
KLASSIFISE
RING
Tiltak 1
Tiltak 2
Tiltak 3
STATUS
TILTAK
Kjøleviftesystemet fungerer
ikke som normalt.
Hvis symptomet vedvarer selv når du har trukket ut og satt inn igjen strømkabelen og slått på projektoren, kan du kontakte produktleverandøren eller
servicesenteret.
Lampedekselet som beskytter
lampeenheten er ikke skikkelig
lukket eller sensorsystemet fungerer ikke som normalt.
Kontroller om skruene på siden av projektoren er skikkelig strammet. Hvis
de er det og indikatorene fremdeles lyser, kontakter du produktdistributøren eller vårt servicesenter.
Projektoren har endret seg til
Kjølemodus fordi den interne
temperaturen til projektoren har
økt til over vedlikeholdsgrensen.
Hvis den interne temperaturen til projektoren har økt over vedlikeholdsgrensen, endres projektoren til Kjølemodus før den slås av automatisk.
I Kjølemodus økes viftehastigheten og projektorens lampe endres til
<ECO>-modus.
Kontroller om ventilasjonshullet til projektoren er blokkert.
Kontroller luftfilteret og rengjør hvis det er blokkert.
Sjekk om omgivelsestemperaturen til projektoren er høyere enn standard
temperaturområde for projektoren.
Kjøl ned projektoren tilstrekkelig og bruk den igjen.
Tiltak 4
Den interne temperaturen til
projektoren har steget høyere
enn grensen, og projektoren
har slått seg av automatisk.
Kontroller om ventilasjonshullet til projektoren er blokkert.
Kontroller luftfilteret og rengjør hvis det er blokkert.
Sjekk om omgivelsestemperaturen til projektoren er høyere enn standard
temperaturområde for projektoren.
Kjøl ned projektoren tilstrekkelig og bruk den igjen.
Hvis det samme problemet skjer flere ganger, kan du kontakte produktleverandøren eller servicesenteret.
Tiltak 5
Lampen fungerer feil etter at
strømmen slår seg av på unormal måte eller etter at den slås
på rett etter at projektoren slås
av.
Slå av strømmen, vent til enheten får kjølt seg ned tilstrekkelig og slå deretter på strømmen igjen. Hvis det samme problemet oppstår flere ganger,
kontakter du et Samsung-servicesenter.
Denne projektoren bruker et kjøleviftesystem for å hindre at enheten overopphetes. Driften av kjøleviften kan lage støy,
men dette påvirker ikke produktytelsen og er helt normalt.
Ved bruk av
3-4
3-5
Bruke skjermjusteringsmenyen (OSD: skjermmeny)
Strukturen for skjermjusteringsmenyen (OSD: skjermmeny)
For å få tilgang til menyen trykker du Meny-knappen på produktet eller fjernkontrollen. Bruk piltastene til å bevege deg i menyen.
Menyvalg med en pil helt til høyre har undermenyer. Trykk den høyre pilen for å få tilgang til undermenyen. Retningslinjer for
navigering mellom og valg av elementer i en meny finner du nederst på hver menyskjerm.
MENY
UNDERMENY
Input
Source List
Edit Name
Picture
Mode
Size
Position
Digital NR
Overscan
Film Mode
PC
Zoom
Install
Lamp Mode
Auto Keystone
V-Keystone
Background
Test Pattern
Video Type
Caption
Network
Reset
Language
Menu Option
Sound
Filter Check
Time
Auto Power On
Sleep Timer
Melody
Security
Panel Lock
Information
Setup
Option
Black Level
3-5-1. Input
MENY
Source List
BESKRIVELSE
Du kan velge en enhet som er koblet til projektoren for å vise.
•
Edit Name
<PC>-<AV>-<HDMI> - <Media Play>
Du kan redigere navnene på enhetene som er koblet til projektoren.
•
<VCR>-<DVD>-<Cable STB>-<Satellite STB>-<PVR STB>-<AV Receiver>-<Game><Camcorder>-<PC>-<DVI Devices>-<TV>-<IPTV>-<Blu-ray>-<HD DVD>-<DMA>
3-5-2. Picture
3-5
Ved bruk av
MENY
BESKRIVELSE
Mode
Velg en skjermmodus som passer til omgivelsene, typen bilder du viser, eller velg en tilpasset modus
som du har opprettet basert på dine krav.
<Mode>
•
<Dynamic > : Velger bildet for økt definisjon i et lyst rom.
•
<Standard> : Velger bildet for optimal visning i vanlige omgivelser.
•
<Presentation> : Denne modusen passer til presentasjoner.
•
<Text> : Denne modusen passer til tekstarbeid.
•
<Movie> : Denne modusen passer til å se en film.
•
<Game> : Denne bildemodusen er optimalisert for å spille spill.
I <Game>-modus vises ikke teksten i stillbilder naturlig.
•
<User> : Dette er en tilpasset modus du oppretter ved hjelp av funksjonen <Mode>→<Save>.
Modusene <Presentation> og <Text> er bare aktivert hvis inngangssignalet er et PC-timingsignal (D-Sub/HDMI) eller et <Media Play>-signal.
<Contrast > : Brukes til å justere kontrasten mellom objektet og bakgrunnen.
<Brightness > : Brukes til å justere lysstyrken til hele bildet.
<Sharpness > : Brukes til å justere skarpheten i bildet.
<Sharpness> deaktiveres når inngangssignalet er PC-timing (D-Sub/HDMI) eller <Media Play>.
<Color > : Brukes til å justere fargen til lysere eller mørkere.
<Color> deaktiveres når inngangssignalet er PC-timing (D-Sub/HDMI) eller <Media Play>.
<Tint> : Brukes til å få frem mer naturlig farge ved å forsterke mengden grønt eller rødt i bilder.
<Tint> deaktiveres når inngangssignalet er PC-timing (D-Sub/HDMI) , AV-timing (VIDEO) PALog SECAM-signal eller <Media Play>-modus.
<Color Tone> : Fargetonen kan endres.
•
Fabrikkinnstilling: <Cool2>, <Cool1>, <Warm1>, <Warm2>
•
Du kan velge fargetemperaturen for elementene nedenfor i henhold til dine preferanser.
<R-Gain>, <G-Gain>, <B-Gain> : Justerer fargetemperaturen til hvitnivået.
<R-Offset>, <G-Offset>, <B-Offset> : Justerer fargetemperaturen til svartnivået.
•
<Color Tone>-<R-Gain>-<G-Gain>-<B-Gain>-<R-Offset>-<G-Offset>-<B-Offset>
<Gamma > : Endrer lysstyrkekjennetegnene for hver fargetone i et bilde.
•
Jo større (+) verdien er, jo større er kontrasten for lyse og mørke deler.
Jo mindre (-) verdien er, jo mørkere er de mørke delene.
•
Justerbart område: -3 til +3
<Save > : Du kan lagre statusen for en skjerm du justerte i henhold til dine preferanser med skjermmenyen <Mode>→<User>.
<Reset > : Gjenoppretter modusinnstillingene til fabrikkinnstillingene.
Size
Med denne funksjonen kan du velge en skjermstørrelse.
<Zoom1> og <Zoom2> deaktiveres når inngangssignalet er PC-timing (D-Sub/HDMI) eller
<Media Play>.
•
Ved bruk av
<Normal>-<Zoom1>-<Zoom2>-<16 : 9>
3-5
MENY
Position
BESKRIVELSE
Med denne funksjonen kan du justere skjermposisjonen hvis den ikke er riktig justert.
For å justere velger du retningen du vil bevege skjermen i og trykker deretter på pilknappen som
peker i den retningen, gjentatte ganger.
Denne funksjonen virker ikke i <Media Play>-modus.
Digital NR
Hvis det vises prikkete linjer i et bilde eller skjermen rister, kan bildekvaliteten forbedres ved å aktivere Digital NR (støyreduksjon).
Når inngangssignalet er et PC-timing (D-Sub/HDMI)-signal, fungerer ikke <Digital NR>.
Black Level
Hvis svartnivået ikke passer for inngangssignalet, kan de mørke delene av et bilde være uklare eller
svake. Med denne funksjonen kan du velge et svartnivå som kan forbedre synligheten av de mørke
delene.
<Black level> kan bare angis for [AV], 480i og 576i i AV-timing (D-Sub) og RGB-signaler i
[HDMI]-inngangen.
For [AV] og 480i- og 576i-signalene til AV-timing (D-Sub).
•
<0 IRE> : Angir svartnivået til <0 IRE>.
•
<7.5 IRE> : Angir svartnivået til <7.5 IRE>.
For RGB-signalet i <HDMI>-modus
Overscan
Film Mode
<Normal > : Brukes i normale omgivelser.
•
<Low > : Brukes når de mørke delene av et bilde er for lyse.
Med denne funksjonen kan du beskjære kanten av bildet når unødvendig informasjon eller unødvendige bilder vises på kanten av bildet.
•
Deaktivert i <AV>- og <Media Play>-modus.
•
Overskanning støttes bare når inngangssignalet er et AV-timing (D-Sub)-signal eller AVtiming (HDMI)-signal.
•
Hvis <Overscan> er slått av, kan det hende at det vises unødvendige ekstra deler i utkanten
av et bilde. I dette tilfellet slår du <Overscan> på.
Med denne funksjonen kan du angi skjermmodusen slik at den optimaliseres for å spille av filmer.
•
3-5
•
<Off>-<Auto>
•
<Film Mode> støttes bare for [AV], 480i og 576i for signalene AV-timing (D-Sub).
•
Denne funksjonen virker ikke i <Media Play>-modus.
Ved bruk av
MENY
PC
BESKRIVELSE
For PC-signaler eliminerer eller fjerner de fire PC-funksjonene støy som kan føre til ustabil skjermkvalitet som skjermristing. Hvis støyen ikke fjernes ved hjelp av finjustering, kan du justere frekvensen til det maksimale og deretter utføre en finjustering på nytt.
•
Zoom
•
Disse funksjonene er bare aktivert for PC-timing (D-Sub/HDMI)-inngangen på D-Subkontakten.
•
Se i PC-timing (D-Sub/HDMI).
<Auto Adjustment > : Brukes til automatisk å justere frekvensen og fasen til PC-skjermen.
•
<Coarse > : Brukes til å justere frekvensen når det vises vertikale linjer på PC-skjermen.
•
<Fine> : Brukes til å finjustere PC-skjermen.
•
<Reset > : Ved hjelp av denne funksjonen kan du tilbakestille PC-menyinnstillingene til de
standard fabrikkinnstillingene.
Du kan forstørre skjermen til en størrelse du ønsker.
•
<x1> - <x2> - <x4> - <x8>
Denne funksjonen aktiveres bare når inngangssignalet er et PC-timing (D-Sub/HDMI)-signal.
3-5-3. Setup
MENY
Install
Lamp Mode
Auto Keystone
BESKRIVELSE
Fior å skreddersy bildet til installasjonsstedet (for eksempel bak en halvgjennomsiktig skjerm, hengende fra taket), kan du snu bildene som vises vertikalt/horisontalt.
•
<Front-Floor >: Normalt bilde
•
<Front-Ceiling >: Horisontalt/vertikalt reversert bilde
•
<Rear-Floor>: Horisontalt reversert bilde
•
<Rear-Ceiling > : Vertikalt reversert bilde
Med denne funksjonen kan du angi bildets lysstyrke ved å justere mengden lys som genereres av
lampen.
•
<Eco> : Denne modusen er optimalisert for skjermer som er mindre enn 100 tommer.
Denne modusen reduserer lampestyrken og strømforbruket for å utvide lampens levetid og
redusere støy og strømforbruk.
•
<Bright >: Denne modusen maksimerer lampestyrken når belysningen i omgivelsene er kraftig.
Når lampestyrken øker, reduseres lampens levetid, og støyen og strømforbruket kan øke.
Hvis videobilder er forvrengt eller skråstilt, kan du kompensere for dette ved å stille <Auto Keystone>funksjonen til <On>, slik at <V-Keystone>-funksjonen starter automatisk.
•
Ved bruk av
<Off> - <On>
3-5
MENY
V-Keystone
Background
BESKRIVELSE
Hvis videoscener er fordreid eller skråstilt, kan du kompensere for dette ved hjelp av den vertikale
Keystone-funksjonen.
•
Lydutgangen til projektoren stoppes midlertidig mens keystone endres.
•
<Keystone> kompenserer ikke for forvrengning i skjermmenyen.
Du kan velge et bilde eller en skjerm som vises når det ikke er noe signal fra den eksterne enheten
som er koblet til projektoren.
•
<Logo>-<Custom Logo>-<Blue>-<Black>
Den anbefalte oppløsningen for et bilde som skal angis som brukerlogo, er 600x300.
Test Pattern
Video Type
Et standard testmønster innebygd i projektoren. Du kan bruke det som et referansebilde for å optimalisere installasjonen av projektoren og optimalisere bildene.
•
<Crosshatch> : Du kan kontrollere om bildet er forvrengt eller ikke.
•
<Screen Size> : Du kan henvise til og vise bildeformatstørrelser som 1,33 : 1 eller 1,78 : 1.
Hvis skjermkvaliteten er unormal som et resultat av at projektoren ikke identifiserer inngangssignaltypen automatisk i <PC>- eller <HDMI>-modus, lar videotypen deg angi inngangssignaltypen manuelt.
Denne funksjonen virker ikke i <Media Play>-modus.
•
I <PC>-modus er menyen bare aktivert for AV-timing (D-Sub)-inngangssignaler. For separat H/Vsynkronisering er den bare aktivert for et signal på 1280 x 720p 59,94 Hz/60 Hz.
•
I <HDMI>-modus aktiveres <Video Type> bare for signalene 640x480p 59,94Hz/60 Hz og
1280x720p 59,94Hz/60 Hz.
•
•
<Auto>-<RGB(PC)>-<RGB(AV)>-<YPbPr(AV)>
<Auto>-<PC>-<AV>
Color,
Sharpness, PC menu
Tint
}Œ‹G›“’–‰“•ŽGˆGyniTœ›Žˆ•ŽŒ•G—ëGŒ•G kŒˆ’›Œ™
h’›Œ™
wjG›“GkTzœ‰T’–•›ˆ’›Œ•G
Usage
yniOwjP
yniOh}P
}Œ‹G›“’–‰“•ŽGˆGyniTœ›Žˆ•ŽŒ•G—ëGŒ•G
h}TŒ•Œ›GOz{iSGk}kSG–šˎPG›“GkT
zœ‰T’–•›ˆ’›Œ•G
}Œ‹G›“’–‰“•ŽGˆG€w‰w™Tœ›Žˆ•ŽŒ•G—ëG
€w‰w™Oh}P Œ•Gh}TŒ•Œ›GOz{iSGk}kSG–šˎPG›“GkT
zœ‰T’–•›ˆ’›Œ•G
3-5
wj
}Œ‹G›“’–‰“•ŽGˆGŒ•GwjG›“GoktpT
’–•›ˆ’›Œ•G
h}
}Œ‹G›“’–‰“•ŽGˆGŒ•Gh}TŒ•Œ›GOz{iSG
k}kSG–šˎPG›“GoktpT’–•›ˆ’›Œ•G
hœ›–
hœ›–••š›““•ŽŒ™
zoom
h’›Œ™
h’›Œ™
kŒˆ’›Œ™
kŒˆ’›Œ™
h’›Œ™
kŒˆ’›Œ™
kŒˆ’›Œ™
kŒˆ’›Œ™
kŒˆ’›Œ™
h’›Œ™
h’›Œ™
kŒˆ’›Œ™
kŒˆ’›Œ™
T
T
T
Ved bruk av
MENY
Caption
Network
BESKRIVELSE
<Caption>-funksjonen støttes når det eksterne analoge signalet fra Video-inngangen inneholder
undertekster.
•
<Caption> : <Off> - <On>
•
<Mode> : <Caption>-<Text>
•
<Channel> : <1>-<2>
•
<Field> : <1>-<2>
•
Bare aktivert i <AV>-modus.
•
Avhengig av det eksterne signalet kan det være nødvendig med endringer i kanal- eller
<Field>innstillingene.
•
Hver <Channel> og hvert <Field> inneholder ulik informasjon. <Field><2> inneholder
tilleggsinformasjon som utfyller informasjonen i <Field><1>.
(F.eks. kan engelske undertekster ligge i <Channel><1> og norske i <Channel><2>)
Ved å koble til en LAN-kabel mellom PCen og projektoren kan du bruke følgende tilleggsfunksjoner
på PCen. På PCen kan du kontrollere projektorens forhold (levetid på lampen, driftsfeil, temperatur)
og eksternt kontrollere projektorens strøm på/av, lysstyrke og lyd på/av.
<Network> : <On> - <Off>
<IP Setting>
•
<Automatic> : Tildeler automatisk IP address, Subnet mask og Gateway.
•
<Manual> : Lar deg manuelt angi IP address, Subnet mask og Gateway manuelt.
Etter at du har trykket på [ ]-knappen for å angi verdier, endrer du verdiene med / knappene og beveger deg med / -knappene. Når verdiene er fylt ut, trykker du på [ ]knappen.
<Server IP Setting> : Lar deg angi server-PCens IP-adresse.
Reset
•
Hvis du vil bruke nettverksfunksjonen må <Network> være angitt til <On>.
•
Hvis nettverkstilkoblingen mislykkes, angir du IP-adressen til server-PCen under <Server IP
Setting>.
Ved hjelp av denne funksjonen kan du tilbakestille ulike innstillinger til standard fabrikkinnstillinger.
•
<Factory Default> : Endrer innstillingene til fabrikkinnstillingene.
•
<Reset Filter Time> : Tilbakestiller filtertiden.
•
<Media Play> : Følgende funksjoner aktiveres bare når projektoren ikke klarer å gå inn i <Media
Play>-modus på grunn av en <Media Play>-modusfeil.
Bare aktivert i <Media Play>-modus.
•
<Recovery Mode>: Når projektoren slås av under fastvareoppdatering, bruker du denne
funksjonen til å fortsette oppdateringen.
•
<OK> - <Cancel>
Under normal bruk oppdaterer du ved å velge <Setup>→<Update/Reset>→<Firmware
Update> i <Media Play>-menyen.
•
<System Reset>: Når <Media Play>-funksjonen plutselig fryser, bruker du denne funksjonen
til å starte <Media Play> på nytt.
•
Ved bruk av
<OK> - <Cancel>
3-5
3-5-4. Option
MENY
Language
Menu Option
BESKRIVELSE
Med denne funksjonen kan du velge språket som brukes på menyskjermen.
•
<Position> : Du kan flytte menyposisjonen opp/ned/til venstre/til høyre.
•
<Transparency > : Du kan angi menyens gjennomskinnelighet.
•
•
•
Sound
<5 sec>-<10 sec>-<30 sec>-<60 sec>-<90 sec>-<120 sec>-<Stay On>
Projektoren er utstyrt med en intern monohøyttaler på 7 W. Bruk innstillingene nedenfor for å skreddersy lyden etter ønske.
•
Filter Check Time
<High>-<Medium>-<Low>-<Opaque>
<Display Time > : Du kan angi klokkeslettet for menyen.
<100Hz>-<300Hz>-<1kHz>-<3kHz>-<10kHz>
Angir kontrollperioden for filteret. (Enhet: timer)
•
<Off>-<100>-<200>-<400>-<800>
Hvis filterbrukstiden er lenger enn filterkontrollperioden, vises filterkontrollmeldingen i 1
minutt når projektoren slås på.
Filterkontrollmelding: "<Check the filter, and if necessary, clean or replace it.>".
Auto Power On
Hvis strømmen leveres til projektoren når Autostrøm er på, slås projektoren automatisk på uten at du
trykker På/Av-knappen.
•
Sleep Timer
<Off> - <On>
Hvis det ikke registreres et inngangssignal på den spesifiserte tiden når Deaktiveringstimer er på,
slås projektoren av automatisk.
(Det må ikke trykkes på en knapp på fjernkontrollen eller øverst på projektoren i løpet av den angitte
tiden)
•
<Off>-<10 min>-<20 min>-<30 min>
Denne funksjonen virker ikke i <Media Play>-modus.
Melody
Angi slik at det spilles en melodi når projektoren slås på eller av.
•
3-5
<Off> - <Low> - <Medium> - <High>
Ved bruk av
MENY
Security
BESKRIVELSE
For å hindre tyveri kan du angi et passord som brukere må oppgi når projektoren slås på. Når du
angir et passord, vil ikke projektoren fungere uten det.
•
•
Panel Lock
Ved bruk av
•
<Off > : Angi ditt gjeldende passord og angi beskyttelsesfunksjonen til av.
•
<On > : Angi ditt nye passord og angi beskyttelsesfunksjonen til på.
<Change Password> : Endre ditt gjeldende passord.
•
Bruk nummertastene som vises for å angi eller endre passordet.
•
Hvis du har glemt passordet, kontakter du et Samsung-servicesenter.
Du kan deaktivere knappene på projektoren slik at projektoren bare kan styres av fjernkontrollen.
•
Information
<Power On Protection>
<Off> - <On>
Du kan kontrollere eksterne kildesignaler, bildeoppsett og PC-bildejustering.
3-5
3-6
Nettverksadministrasjon
3-6-1. Administrasjon med nettleseren
Nettleseren lar deg overvåke og kontrollere en projektor fra en PC uten å installere noen programvare. Før du kan bruke
nettleseren må du koble projektoren til ditt lokale nettverk. Retningslinjer som forklarer hvordan du kobler til et nettverk, finner du
i del 2-17, Koble til et nettverk.
Hvis du vil kontrollere flere projektorer fra en enkelt PC, installerer og kjører du Samsung Projector Manager.
For informasjon om Samsung Projector Manager går du til 3-6-2.
Kontroller nettverkstilkoblingen mellom PCen og projektoren før du kobler til nettleseren. Hvis nettverkstilkoblingen har
mislyktes, kan det hende at nettleservinduet ikke kan brukes.
•
For å bruke nettleseren må PCen imøtekomme følgende minimum systemkrav:
•
RAM: Mer enn 10 MB
•
Harddisk-kapasitet: Mer enn 10 MB
•
Skjermoppløsning: Mer enn 640 x 480
•
Støttet OS: Microsoft Windows XP, Windows Vista
•
Nettleser: Microsoft Internet Explorer 6 eller nyere versjon, Netscape Navigator 9 eller nyere versjon, Mozilla FireFox 3.0.x
eller nyere versjon, Google Chrome.
1. Tilkobling
•
Angi projektorens IP-adresse i nettleserens adresselinje.
Finn projektorens IP-adresse ved å trykke på [MENU]-knappen og velge <Setup> -> <Network> -> <IP Setting>.
3-6
•
Network Projector-vinduet vises. For informasjon om kontrollelementer i Network Projector-vinduet ser du i elementene
under del 3-5, Bruke skjermjusteringsmenyen.
•
Noen funksjoner som er listet opp i "Bruke skjermjusteringsmenyen" kan ikke brukes i nettleseren på grunn av
begrensninger i ekstern kontroll av nettverket.
Ved bruk av
3-6-2. Projektorstyring med PC-programvare
Du kan overvåke og kontrollere mer enn en projektor med Samsung Projector Manager.
Når du installerer eller bruker Samsung Projector Manager på PCen, må du logge deg på som administrator.
Hvis du logger inn med dine personlige opplysninger, må disse ha fullverdige administratorrettigheter.
•
For å bruke Samsung Projector Manager må PCen imøtekomme følgende minimum systemkrav:
•
RAM: Mer enn 10 MB
•
Harddisk -kapasitet: Mer enn 10 MB
•
Skjermoppløsning: Mer enn 640 x 480
•
Støttet OS: Microsoft Windows XP, Windows Vista
1. Installere Samsung Projector Manager
•
Klikk Samsung Projector Manager på CDen som følger med.
•
Installer i henhold til instruksjonene som vises på PC-skjermen.
2. Kjøre Samsung Projector Manager
Når installasjonen av Samsung Projector Manager og network setup for projektoren er fullført, vil Samsung Projector Manager
være tilgjengelig for bruk.
•
Klikk Start > Samsung Projector > Samsung Projector Manager
•
Vinduet <Samsung Projector Manager> vises.
3. Bruke Samsung Projector Manager
•
Gruppering og registrering av projektor
•
For å bla gjennom projektorer som er koblet til PCen automatisk, trykker du på <Tools>→<Auto Search>
•
For å gruppere eller direkte registrere projektorene velger du <List>→<Projector>, høyreklikker over <Network
Projector> under <Projector List> før du velger <Add Projector>.
Ved bruk av
3-6
•
Spesifiser <Projector Name>, <IP Address> og <Group Name> for å registrere deg, og trykk deretter på <ADD>.
Alle grupper som det ikke er spesifisert et navn for, vil automatisk bli kalt <Default Group>. >For å fjerne og/eller
gi nytt navn til en registrert projektor høyreklikker du den og velger deretter henholdsvis <Delete> og/eller
<Rename>.
Hvis en projektor ikke vises på <Projector List > etter registrering, kontrollerer du om nettverkstilkoblingen og
nettverksinnstillingene er riktig konfigurert. Se del 2-17, Koble til et nettverk og del 3-5-3, <Setup>→<Network>
for informasjon og instruksjoner.
For å lagre eller laste den registrerte projektorens informasjon velger du <File>→<Export Config>.
•
Projektorstyring
•
Du kan kontrollere projektorlampens tilstand, temperatur, funksjon, feil osv. i sanntid.
: Du kan se en projektors Name, IP Address, Group, Power On/Off-status, LAMP lifespan, driftsfeil (representert av
ikoner) osv. i sanntid.
Samsung Projector Manager viser ikoner som angir en projektors status. Ikonene listes opp i tabellene nedenfor.
Hvis ikonene angir et problem med projektoren ser du "Fjerne indikatorproblemer" i del 3-4, Lampeindikasjoner.
Advarsler og feilstatusikoner
IKONER
3-6
STATUS
STATUS
HANDLING
Feil
Lampedekselet som beskytter lampen, er ikke
lukket skikkelig.
Se Tiltak 2 i Fjerne indikatorproblemer.
Feil
Lampen fungerer ikke som normalt.
Se Tiltak 5 i Fjerne indikatorproblemer.
Feil
Lampens levetid er over.
Lampen må byttes ut.
Ved bruk av
IKONER
STATUS
STATUS
HANDLING
Feil
Kjølevifte 1 fungerer ikke som normalt.
Feil
Kjølevifte 2 fungerer ikke som normalt.
Feil
Kjølevifte 3 fungerer ikke som normalt.
Se Tiltak 1 i Fjerne indikatorproblemer.
Feil
Kjølevifte 4 fungerer ikke som normalt.
Feil
Kjølevifte 5 fungerer ikke som normalt.
Feil
Kjølevifte 6 fungerer ikke som normalt.
Advarsel
Den interne temperaturen i projektoren har steget høyere enn grensen.
Se Tiltak 4 i Fjerne indikatorproblemer.
Feil
Den interne temperaturen i projektoren har steget høyere enn grensen.
Se Tiltak 4 i Fjerne indikatorproblemer.
Feil
Den interne temperaturen i projektoren har steget høyere enn grensen.
Se Tiltak 4 i Fjerne indikatorproblemer.
Advarsel
Luftfilterts levetid er over.
Luftfilteret må byttes ut.
Advarsel
Luftfilteret har blitt blokkert av støv.
Luftfilteret må rengjøres.
Feil
Luftfilteret har blitt blokkert av støv.
Luftfilteret må rengjøres.
Statusikoner for temperaturnivå
IKONER
Ved bruk av
STATUS
STATUS
HANDLING
Temperaturstatus
Projektorens interne temperatur er normal. (standbymodus)
Ingen. Den er normal.
Temperaturstatus
Projektorens interne temperatur er normal. (lav)
Ingen. Den er normal.
Temperaturstatus
Projektorens interne temperatur er normal. (middels)
Ingen. Den er normal.
Temperaturstatus
Projektorens interne temperatur er normal. (litt høy)
Ingen. Den er normal.
Temperaturstatus
Projektorens interne temperatur er høyere
enn grensen.
Se Tiltak 3 i Fjerne indikatorproblemer.
Temperaturstatus
Projektorens interne temperatur er for
høy. Projektoren er slått av automatisk.
Se Tiltak 4 i Fjerne indikatorproblemer.
3-6
•
Administrere projektorene
: Bruke ikonene i <Projector List> (gjelder bare for 'V'-merkede projektorer i overvåkningsvinduet)
(Refresh): Oppdaterer statusen for projektoren.
(Power On): Slår på strømmen til projektoren.
(Power Off): Slår av strømmen til projektoren.
(Bytt kilde): Velger en kilde fra HDMI, S-VIDEO, AV, PC, MP.
(Blank Off/Blank On): Slår skjermen til projektoren på eller av.
(Mute Off/Mute On): Slår på/demper lyden til en projektor.
(Juster sideforhold): Justerer sideforholdet til projektoren til enten 16:9 eller 4:3.
•
Hvis den tilkoblede kilden ikke har <Media Play>-funksjonen, er ikke <MP> tilgjengelig i kildelisten.
•
Hvis projektoren ikke har en [S-VIDEO IN]-terminal, er <S-VIDEO>-kilden ubrukelig.
: Koble til Web browser fra Samsung Projector Manager
Ved å koble til nettleseren i Samsung Projector Manager, kan du bruke mer varierte funksjoner. For å utføre
nettlesertilkoblingen velger du en projektor å koble til og høyreklikker deretter for å velge <WebControl>.
Hvis nettlesertilkoblingen mislykkes, kontrollerer du om nettverkstilkoblingen (se del 2-17, Koble til et nettverk)
og nettverksinnstillingene (se 3-5-3, Setup > Network) er riktig konfigurert.
Hvis du styrer en projektor med både Samsung Projector Manager og Web browser samtidig, kan det føre til feil
eller at PCen går tregere.
•
3-6
Bruke <Schedule>-funksjonen
Med <Schedule>-funksjonen kan du styre projektorene dine mer effektivt.
Ved bruk av
Hvis du velger <List>→<Schedule>, vises følgende bilde.
Skjermen har fire knapper:
•
•
<New>: Legger til en projektor som det skal lages en tidsplan for.
•
<Delete >: Sletter tidsplanen for en valgt projektor.
•
<Delete All> : Sletter tidsplanen for alle projektorene.
•
<Edit> : Redigerer tidsplanen for en valgt projektor.
Registrere en ny New Schedule
Hvis du vil registrere en ny tidsplan, følger du disse trinnene:
1. Trykk på <New>-knappen. Skjermbildet New Schedule vises.
2. Velg projektorene som den nye tidsplanen skal brukes på, fra feltet <Select Projectors>. Når du velger en projektor,
vises et hakemerke i avmerkingsboksen til venstre for den.
3. Angi <new schedule> <Title>, <Repeat>, <Time> og <Work>, og angi en <Description> av tidsplanen. Forklaringer
for hver av disse betegnelsene ser du nedenfor.
-<Title> : Angir navnet på en tidsplan
-<Repeat> : Angir tidsplanens gjentakelse (<Once> - Utfør bare én gang, <Every> - Spesifiserer en gjentakelsesdato)
-<Time> : Bestemmer klokkeslettet for når en tidsplan skal utføres
-<Work >: Angir kildebytte eller <Power On>/<Power Off>
-<Description> : Viser en detaljert beskrivelse av en tidsplan
4. Etter at du har angitt all informasjonen trykker du <ADD>.
Du kan se registreringshistorikken for en tidsplan. Du kan også se statusen for en tidsplan. Statuskodene er nedenfor:
-<Complete>: Tidsplanen er fullført.
-<Waiting>: Tidsplanen venter fortsatt på utføring.
-<Running>: Gjentakende tidsplan kjører.
Ved bruk av
•
For å lagre eller laste den registrerte tidsplanen velger du <File>→<Export Config>.
•
Hvis du vil bruke en tidsplan som er lastet gjennom <Import Config>, laster du projektorens informasjon på
3-6
forhånd.
•
3-6
Andre innstillinger
Valget <Tools> i menylinjen inneholder to menyelementer, <Configure Monitoring Items> og <Options>.
- <Configure Monitoring Items>
<Configure Monitoring Item> lar deg velge et element som skal vises i overvåkningsvindusvisingen. Etter at du velger
elementet, angir du visningsprioriteten for elementet ved å flytte det opp eller ned på listen over elementer du har valgt til
visning.
- <Options>
<Automatically Run> – Når en PC slås på, Samsung Projector Manager slås den på automatisk.
<Minimize to system tray> – Samsung Projector Manager minimeres til systemfeltet.
<File> inneholder to valg.
- <File> →<Export Config>: Lagrer alle de konfigurerte innstillingene under Samsung Projector Manager i ønsket filnavn
for de tilsvarende mappene.
- <File> →<Import Config>: Importerer en lagret konfigureringsfil. Angir Samsung Projector Manager til de lagrede
innstillingene.
Ved bruk av
4
Media Play-funksjon
4-1
Koble til en USB-lagringsenhet og forholdsregler
4-1-1. Koble til en USB-enhet
1. Koble USB-lagringsenheten til USB-porten på baksiden av projektoren.
- Hovedsiden til <Media Play>-menyen vises.
Hovedsiden til <Media Play> kan også åpnes ved å trykke på [MENU]-knappen og velge <Input>→<Source
List>→<Media Play>
•
Støttede filsystemer: FAT, FAT32(NTFS støttes ikke.)
•
Multideler støttes ikke.
•
Projektoren er ikke kompatibel med en flerkortsleser eller USB-hub.
[Velge en enhet]
2. Gå til den typen medium du ønsker å vise med ▲/▼-knappene, trykk på [
]-knappen.
3. Gå til <Internal Memory> eller <USB> med ▲/▼-knappene, og trykk deretter på [
[Velge en fil]
]-knappen.
4. Gå til den filen eller mappen du ønsker å vise eller åpne med ▲/▼-knappene, trykk på [
]-knappen.
For mappene Dokument, Musikk og Film, vises et tall ved siden av hver mappe, og dette angir antallet dokument-,
musikk- eller filmfiler i mappen. For Bilde-mapper viser skjermen antallet bildefiler når du går til mappen.
5. Gå til den filen du ønsker å vise med ▲/▼-knappene, trykk på [
]-knappen.
4-1-2. Forholdsregler ved bruk av en USB-lagringsenhet
•
Dette produktet støtter ikke flerkortslesere.
•
Dette produktet vil ikke fungere hvis USB-lagringsenheten er koblet til via en USB-HUB.
•
Noen produkter som ikke samsvarer med standard USB-spesifikasjoner, fungerer kanskje ikke som normalt.
•
En USB-lagringsenhet med automatisk gjenkjenningsprogram eller sin egen driver fungerer kanskje ikke normalt.
Media Play-funksjon
4-1
4-1
•
En USB-lagringsenhet som bare bruker en utpekt driver, blir kanskje ikke gjenkjent.
•
Gjenkjenningshastighet for USB-lagringsenhet kan variere fra enhet til enhet.
•
Ikke slå av produktet eller dra ut en tilkoblet USB-lagringsenhet mens en USB-lagringsenhet er i bruk. Hvis du gjør det,
kan det skade USB-lagringsenheten eller den lagrede filen.
•
Bruk en USB-lagringsenhet som inneholder normale filer. Unormale filer kan føre til feil eller filene vil kanskje ikke spilles
av.
•
USB-lagringsenheter må formateres med et FAT- eller FAT32-filsystem (anbefalt) som støttes av Windows <Media
Play> fungerer kanskje ikke som normalt dersom USB-lagringsenheten er formatert med et annet filsystem.
•
Hvis USB-lagringsenheten bruker ekstern strøm, kobler du USB-lagringsenheten til sin eksterne strømkilde.
•
Bruk den vedlagte USB-kabelen med USB-enheten når du kobler til en projektor. (Du finner mer informasjon om kjøp av
kabel og eksterne enheter ved å kontakte den respektive produsenten.)
•
Vi garanterer ikke at <Media Play> vil fungere dersom det oppstår en feil i en ekstern enhet som skyldes at du har brukt
en kabel som ikke samsvarer med de utpekte standardene.
•
Siden dataene i USB-lagringsenheten kan bli skadet, sikkerhetskopierer du viktige data for å unngå tap.
•
Når USB-lagringsenheter brukes med projektoren, støttes mappehierarkier ned til en fire nivåer med undermapper fra
toppmappen. Hvis antallet filer (inkludert mapper) i samme mappe overstiger 2900, vil den ikke gjenkjennes. Hvis det er
et større antall filer på en USB-enhet, kan det ta lang tid å vise individuelle filer.
•
Hvis en ekstern minneenhet ikke fungerer etter at du har koblet den til projektoren, prøver du å koble den til en PC. Hvis
den fremdeles ikke fungerer som normalt, kontakter du minneenhetprodusentens servicesenter eller tilhørende
kundesenter.
Media Play-funksjon
4-2
Documents
Du kan vise dokumentfiler i forskjellige formater som er lagret på USB-minneenheten eller i projektorens interne minne.
Meny vist fra Dokumenter-skjermbildet
Dokumenter-skjermbildet.
Menyen nedenfor vises når du trykker på [MEDIA.P]-knappen mens du viser Dokumenter-skjermbildet.
•
Hvis du viser et skjermbilde eller element og deretter trykker på [MEDIA.P]-knappen, vises menyen som tilsvarer det
valgte elementet.
•
Avhengig av gjeldende språkinnstilling kan mappenavn, filnavn eller tekst i et dokument vises forvrengt.
Hvis dette er tilfellet, trykker du på [MENU]-knappen og endrer språkinnstillingen i <Language> under <Option>.
MENYELEMENT
BESKRIVELSE
View
Vis et dokument.
Copy
Hvis en ekstern minneenhet (USB-minneenhet) er koblet til, kan filer på den eksterne minneenheten
kopieres til projektorens interne minne og omvendt.
Copy All Files
Kopier alle filer til internt og eksternt minne.
Delete
Slett den valgte filen.
Delete All Files
Slett alle filer i en mappe.
Meny som vises når du ser på et dokument
Velg filen du ønsker med ▲/▼-knappene på projektoren eller fjernkontrollen.
Bruke fjernkontrollen mens du viser et dokument
•
MEDIA.P : Åpne dokumentmenyen
•
∧ PAGE ∨ :
Gå til forrige eller neste side
Gå til forrige eller neste ark i en Excel-fil
•
▲/▼/ / : Retningsknapper
•
: Forstørr et dokument
•
: Returner til forrige trinn
•
: Vis informasjon om de tilgjengelige knappene
Hvis du trykker på [MEDIA.P]-knappen når du viser et dokument, vises følgende meny.
Media Play-funksjon
4-2
MENYELEMENT
Zoom
BESKRIVELSE
Forstørr eler forminsk et dokument.
•
<Zoom In> : Forstørr et dokument (25 % grunnlag innenfor området 100 % ~ 500 %).
•
<Zoom Out> : Forminsk et dokument.
•
<Custom> : Forstørr eller forminsk skjermen med en bestemt prosentdel.
•
<100%> - <200%> - <300%> - <400%> - <500%>
Forstørr eller forminsk en dokumentvisning med
Page Navigation
Rotate
Angi et sidenummer med / - og / -knappene, kontroller sidenummeret i
forhåndsvisningsvinduet øverst i høyre hjørne av skjermen og velg deretter <Go> for å gå til neste
side.
Vis zoomområdet.
•
Aspect Ratio
-knappen på fjernkontrollen.
Gå direkte til en bestemt side.
•
Page Map
- eller
<Off> - <On>
•
Hvis en side er zoomet inn, vises det forstørrede området i <Page Map>-vinduet øverst i
høyre hjørne.
•
Hvis siden ikke er zoomet inn, vises ikke <Page Map>-vinduet.
•
<Fit to Screen > : Vis et dokument så det passer til skjermstørrelsen.
•
<Original Fit > : Vis et dokument i sin originalstørrelse.
•
<Fit to Width > : Vis et dokument så det passer til skjermbredden.
•
<Fit to Height> : Vis et dokument så det passer til skjermhøyden.
Roter et dokument i en bestemt vinkel.
Velg vinkelen du ønsker med
•
/ -knappene, og trykk deretter på [
]-knappen.
<0˚> - <90˚> - <180˚> - <270˚>
Støttes bare i PDF-format.
Encoding
Foor å vise en tekstfil (.TXT) uten tegnforvrenging, må du velge det originale språket som ble brukt til
å opprette filen.
Velg språket ved hjelp av retningsknappene.
•
Video Clip
4-2
<Korean> - <Central Europe> - <Cyrillic> - <Baltic> - <Greek> - <Turkish> - <Hebrew> - <Arabic>
- <Latin> - <Vietnam> - <Germany> - <Français> - <Norway> - <Thai> - <Japanese> <Simplified Chinese GBK> - <Traditional Chinese Big5>
(f.eks.: For å vise en tekstfil som ble opprettet på tysk, velger du <Germany>)
•
For noen europeiske land med språk som ikke vises på listen, velger du <Central Europe>.
•
Filer som er opprettet på engelsk, krever ikke koding.
Denne funksjonen brukes til å spille en video som er koblet til et PowerPoint-dokument (.ppt). Velg
videofilen du ønsker å spille fra presentasjonslysbildet.
•
Bare aktivert for presentasjonslysbilder som har et videoklipp tilkoblet seg.
•
Den tilkoblede videofilen må være i samme mappe som tilsvarende dokumentfil.
•
Informasjon om støttede filformater finner du i del "4-7 Støttede filformater".
•
Lastetiden kan være lenger for store filer.
•
Det kan hende at dette produktet ikke fungerer skikkelig når filen ikke samsvarer med standardene eller er skadet.
•
Det kan hende at dette produktet ikke fungerer når en fil inneholder for mye data enn det som kan vises på en skjerm.
For eksempel for mye data på ett ark i en Excel-fil.
Media Play-funksjon
•
Dette produktet støtter bare en skrift. Hvis en skjerm bruker andre skrifter, kan bildet som Media Play viser, være
annerledes enn originalskjermen.
(Eks
1. Posisjonen til et linjeskift i en setning kan endres.
2. Posisjonen til sideskift i et MS Word-dokument kan være endret.
- Hvis dette skjer, kan det hende at ikke hele dokumentet vises fullstendig, avhengig av oppsettegenskapene for
<Picture>, <Shapes> eller <Object> i MS Word. (Se i håndboken for MS Word for mer informasjon om
oppsettegenskapene.)
•
Dette produktet støtter ikke enkelte funksjoner som finnes i originalfilen. For eksempel animasjonsfunksjonen i en
PowerPoint-fil.
•
Dette produktet støtter ikke krypterte filer (DRM).
Media Play-funksjon
4-2
4-3
Photo
Nyt en lysbildefremvisning av bilder som er lagret på en USB-minneenhet eller i projektorens interne minne.
Meny vist fra Miniatyrbilder-skjermbildet.
Miniatyrbilder-skjermbildet.
Menyen nedenfor vises når du trykker på [MEDIA.P]-knappen mens du viser Miniatyrbilder-skjermbildet.
•
Hvis du viser et skjermbilde eller element og deretter trykker på [MEDIA.P]-knappen, vises menyen som tilsvarer
skjermen eller elementet.
•
Avhengig av gjeldende språkinnstilling, kan mappe- eller filnavn vises forvrengt.
Hvis dette skjer, trykker du på [MENU]-knappen og endrer språkinnstillingen i <Language> under <Option>.
MENYELEMENT
BESKRIVELSE
Start Slideshow
Start en lysbildefremvisning.
Play Mode
•
<All Photos>: Vis bilder i filnavnrekkefølgen.
•
<Photo in Folder > : Vis bilder i en bestemt mappe i filnavnrekkefølgen.
•
<Shuffle All Photos>: Vis bilder som er funnet i en bestemt minneenhet tilfeldig.
•
<Shuffle Photo in Folder>: Vis bilder i en bestemt mappe tilfeldig.
•
<Repeat One Photo>: Vis bare ett bestemt bilde gjentatte ganger.
Copy
Hvis USB-minneenheten er koblet til projektoren, kan du kopiere filer fra USB-enheten til projektorens
interne minne og fra det interne minnet til USB-enheten.
Copy All Files
Kopier alle filer til internt minne eller til en USB-enhet.
Delete
Sletter et valgt bilde.
Delete All Files
Sletter alle bildefiler i en USB-lagringsenhet.
Set as Background
Angi et bestemt bilde som bakgrunnsbilde for hovedsiden til <Media Play>.
Set as Custom Logo
Angir det valgte bildet som projektorlogoen.
•
For å bruke dette alternativet trykker du på [MENU] og går til <Setup>. Kontroller at
<Background> er angitt til <Custom Logo>.
•
Den anbefalte oppløsningen for et bilde som skal angis som brukerlogo, er 600x300.
For å bruke denne funksjonen i presentasjonen konverterer du generelle ordbehandlingsfiler til bildefiler før du lagrer dem
på en USB-lagringsenhet.
Konverter for eksempel .ppt-filer (Microsoft Powerpoint) til → .jpg /.bmp /.gif
Konverter .pdf-filer (Adobe Acrobat) til → .jpg
Forsiktig: Sørg for å lagre bildefiler på USB-lagringsenheten i presentasjonsrekkefølgen.
4-3
Media Play-funksjon
Lysbildefremvisning
Velg filen du ønsker med ▲/▼-knappene på projektoren eller fjernkontrollen.
Bruke fjernkontrollen under en lysbildefremvisning:
•
MEDIA.P : Åpne bildemenyen.
•
/ : Vis forrige eller neste bilde.
•
: Stans eller gjenoppta en lysbildefremvisning.
•
: Returner til forrige trinn.
•
: Bare aktivert i dokument- og filmmenyen.
Hvis du trykker på [MEDIA.P]-knappen når du viser en lysbildefremvisning, vises følgende meny.
MENYELEMENT
BESKRIVELSE
Stop Slideshow / Start
Slideshow
Stopp eller start en lysbildefremvisning.
Slideshow Setting
<Transition> : Velger lysbildefremvisningsmodus.
•
<No Effect> - <Wipe> - <Blind> - <Box In/Out> - <Silk> - <Circle> - <Plus> - <Random>
<Speed> : Justerer avspillingshastigheten til lysbildefremvisningen.
•
<Fast> - <Normal> - <Slow>
<Mode> : Velger manuell (vis en etter en) eller automatisk (lysbildefremvisning) avspilling.
•
<Auto> - <Manual>
Hvis du valgte <Manual>, går du fra bilde til bilde med </>-knappene på projektoren eller
-knappene på fjernkontrollen.
Play Mode
Rotate
•
<All photos > : Spiller alle tilgjengelige bildefiler.
•
<Photo in Folder > : Spiller alle bildefiler i en valgt mappe.
•
<Shuffle all photos > : Spiller alle tilgjengelige bildefiler i en USB-lagringsenhet i tilfeldig
rekkefølge.
•
<Shuffle photo in Folder > : Spiller alle bildefiler i en valgt mappe i tilfeldig rekkefølge.
•
<Repeat one photo > : Viser en bildefil gjentatte ganger.
Roter et bilde i en bestemt vinkel.
Velg vinkelen du ønsker med [
Aspect Ratio
]-knappen.
•
<90˚> - <180˚> - <270˚> - <Original>
•
<Original Fit > : Vis et bilde som er mindre enn skjermen, i originalstørrelsen eller forminsk et bilde
som er større enn skjermen, i direkte proporsjon med skjermstørrelsen.
•
<Auto Fit > : Endre størrelsen på et bilde så det passer til skjermen og behold det opprinnelige
sideforholdet til bildet (bildet kan bli beskåret horisontalt eller vertikalt).
•
<Fit to Width > : Endre størrelsen på et bilde så det passer til skjermbredden.
•
<Fit to Screen > : Forstørr eller forminsk størrelsen på et bilde uavhengig av sideforholdet til bildet,
så det passer til hele skjermen.
Delete
Slett den valgte filen.
Set as Background
Angi et bestemt bilde som bakgrunnsbilde for hovedsiden til <Media Play>.
Media Play-funksjon
/
4-3
MENYELEMENT
Background Music
Set as Custom Logo
4-3
BESKRIVELSE
•
<On > : Spill musikk som er definert som bakgrunnsmusikk i filnavnrekkefølgen.
•
<Off > : Stopp bakgrunnsmusikken som spilles.
•
<Music Setting> : Definer bakgrunnsmusikk for en lysbildefremvisning.
Angir det valgte bildet som projektorlogoen.
•
For å bruke dette alternativet trykker du på [MENU] og går til <setup>. Kontroller at
<Background> er angitt til <Custom Logo>.
•
Den anbefalte oppløsningen for et bilde som skal angis som brukerlogo, er 600x300.
Media Play-funksjon
4-4
Music
Hør på musikkfiler som er lagret på en USB-minneenhet eller projektorens interne minne.
Meny som vises fra Musikkliste-skjermbildet.
Musikkliste-skjermbildet.
Menyen nedenfor vises når du trykker på [MEDIA.P]-knappen mens du viser Musikkliste-skjermbildet.
•
Hvis du viser et skjermbilde eller element og deretter trykker på [MEDIA.P]-knappen, vises menyen som tilsvarer
skjermen eller elementet.
•
Avhengig av gjeldende språkinnstilling, kan mappe- eller filnavn vises forvrengt.
Hvis dette skjer, trykker du på [MENU]-knappen og endrer språkinnstillingen i <Language> under <Option>.
MENYELEMENT
BESKRIVELSE
Play Music
Spiller musikkfiler.
Play Mode
•
<All musics > : Spill musikk i filnavnrekkefølgen.
•
<Music in Folder> : Spill musikk i en bestemt mappe i filnavnrekkefølgen.
•
<Shuffle all musics > : Spill musikk i en bestemt minneenhet tilfeldig.
•
<Shuffle music in Folder> : Spill musikk i en bestemt mappe tilfeldig.
•
<Repeat one music> : Spill bare en bestemt musikkfil gjentatte ganger.
Copy
Hvis en ekstern USB-minneenhet er koblet til projektoren, kan filene på den eksterne minneenheten
kopieres til projektorens interne minne og omvendt.
Copy All Files
Kopier alle filer til internt eller eksternt minne.
Delete
Sletter en valgt musikkfil.
Delete All Files
Sletter alle musikkfiler i en USB-lagringsenhet.
Meny som vises når du spiller musikk.
Velg filen du ønsker med ▲/▼-knappene på projektoren eller fjernkontrollen.
Bruke fjernkontrollen mens du spiller musikk:
•
•
•
MEDIA.P : Åpne musikkmenyen.
/ : Spill forrige eller neste musikkfil.
: Stans eller gjenoppta musikkavspilling.
•
: Returner til forrige trinn.
•
: Bare aktivert i dokument- og filmmenyen.
Hvis du trykker på [MEDIA.P]-knappen når du spiller musikk, vises følgende meny.
Media Play-funksjon
4-4
Avhengig av gjeldende språkinnstilling, kan musikkfilinformasjonen [
på [[MENU]-knappen og endrer språket i <Language> under <Option>.
MENYELEMENT
Play Mode
4-4
] vises forvrengt. Hvis dette er tilfellet, trykker du
BESKRIVELSE
•
<All music> : Spiller alle tilgjengelige musikkfiler.
•
<Music in Folder> : Spiller alle musikkfiler i en valgt mappe.
•
<Shuffle all music> : Spiller alle tilgjengelige musikkfiler i tilfeldig rekkefølge.
•
<Shuffle music in Folder> : Spiller alle musikkfiler i en valgt mappe i tilfeldig rekkefølge.
•
<Repeat one music> : Spiller en valgt musikkfil gjentatte ganger.
Media Play-funksjon
4-5
Movie
Se på videofiler som er lagret på en USB-minneenhet eller projektorens interne minne.
Meny som vises fra Filmliste-skjermbildet.
Filmfil-skjermbildet.
Menyen nedenfor vises når du trykker på [MEDIA.P]-knappen mens du viser Filmliste-skjermbildet.
•
Hvis du viser et skjermbilde eller element og deretter trykker på [MEDIA.P]-knappen, vises menyen som tilsvarer
skjermen eller elementet.
•
Avhengig av gjeldende språkinnstilling, kan mappe- eller filnavn vises forvrengt.
Hvis dette skjer, trykker du på [MENU]-knappen og endrer språkinnstillingen i <Language> under <Option>.
MENYELEMENT
BESKRIVELSE
Play Movie
Spiller videofiler.
Play Mode
•
<All Movies > : Spill videofiler i filnavnrekkefølgen.
•
<Movie in Folder > : Spill videofiler i en bestemt mappe i filnavnrekkefølgen.
•
<Shuffle All Movies> : Spill videofiler i en bestemt minneenhet tilfeldig.
•
<Shuffle Movie in Folder> : Spill videofiler i en bestemt mappe tilfeldig.
•
<Repeat One movie> : Spill bare en bestemt videofil gjentatte ganger.
Copy
Hvis en ekstern USB-minneenhet er koblet til projektoren, kan filene på den eksterne minneenheten
kopieres til projektorens interne minne og omvendt.
Copy All Files
Kopier alle filer til internt eller eksternt minne.
Delete
Slett den valgte filen.
Delete All Files
Slett alle filer i en mappe.
Meny som vises når du spiller en film.
Velg filen du ønsker med ▲/▼-knappene på projektoren eller fjernkontrollen.
Media Play-funksjon
4-5
Bruke fjernkontrollen mens du spiller video:
•
MEDIA.P: Åpne videomenyen
•
•
/ : Spill forrige eller neste videofil.
: Stans eller gjenoppta videoavspilling.
•
: Returner til forrige trinn
•
: Vis informasjon om de tilgjengelige knappene
Hvis du trykker på [MEDIA.P]-knappen når du spiller en film, vises følgende meny.
MENYELEMENT
Play Mode
Subtitle Setting
BESKRIVELSE
•
<All Movies > : Spiller alle tilgjengelige videofiler.
•
<Movie in Folder > : Spiller alle videofiler i en valgt mappe.
•
<Shuffle all movies > : Spiller alle tilgjengelige videofiler i tilfeldig rekkefølge.
•
<Shuffle movie in Folder> : Spiller alle videofiler i en valgt mappe i tilfeldig rekkefølge.
•
<Repeat one movie > : Spiller en valgt videofil gjentatte ganger.
•
<Subtitle Setting>: slå undertekstfunksjonen <On> eller <Off>
•
<Language > : velg undertekstspråket.
•
<Background> : endre bakgrunnsinnstillingene for undertekst.
•
•
<Position> : endre plasseringsinnstillingene for undertekst.
•
•
•
<On> - <Off>
<Down> - <Up> - <Reset>
•
Videoen må ha eksterne undertekster for å vise dem med Tekst-funksjonen slått på.
•
Se tabellen for støttede undertekstfiltyper. Se "4-7 Støttede filformater".
•
Undertekstfiler må være i samme katalog som videofilen.
<Font> : endre <Font Size>-, <Font Color>- og <Shadow Effect>-innstillingene for undertekster.
•
<Font Size> : <Small> - < Middle> - <Large>
•
<Font Color> : <White> - <Black> - <Red> - <Green> - <Blue> - <Yellow>
•
<Shadow Effect> : <Off> - <On>
<Sync> : bruk dersom det oppstår feiltilpasning mellom video og undertekster.
•
<- 0.5Sec> - <+0.5Sec> - <Reset>
Støttes ikke for videofiler med interne undertekster.
Aspect Ratio
Endre innstillingene for skjermens sideforhold.
•
4-5
<4:3> - <16:9> - <Original Ratio>
Media Play-funksjon
4-6
Settings
Bruk ▲/▼/
-knappene til å gå til og få tilgang til Innstilling-menyene som er listet opp nedenfor.
Media Play-funksjon
4-6
MENYELEMENT
Options
BESKRIVELSE
<Button Sound> : Endre innstillingene for knappekontrollyd for <Media Play>-menyen.
•
<Off> - <On>
<Internal Memory Copy> : Endre størrelsen på bilder du ønsker å kopiere til internt minne.
•
<Original Size> : Kopier bilder i originalstørrelsen til internt minne.
•
<Resized> : Forminsk størrelsen på bilder i henhold til den optimale skjermoppløsningen og
kopier deretter.
<Open Source License> : For å sende spørsmål og forespørsler som gjelder åpne kilder, kontakter
du Samsung via e-post ([email protected]).
Preference
<Home Background> : Velg bildet som skal vises på hovedsiden til <Media Play>.
•
<Default> : Vis standardbildet til projektoren.
•
<Custom> : Vis bildet du valgte som bakgrunnsbilde.
<DivX(R)VOD> : Du kan vise den sertifiserte registreringskoden for projektoren når du bruker tjenesten VOD (Video on Demand) som tilbys av DivX.
DivX®VOD
OM DIVX-VIDEO:
•
DivX® er et digitalt videoformat som er laget av DivX, Inc. Dette er en offisiell DivX-sertifisert
enhet som spiller DivX-video. Besøk www.divx.com for mer informasjon og
programvareverktøy som konverterer filene dine til DivX-video.
DivX-sertifisert® til å spille DivX®-video opptil 320x240
Kan spille DivX®-video opptil 720x480
OM DIVX VIDEO-ON-DEMAND:
•
Denne DivX-sertifiserte® enheten må registreres for å spille innhold fra DivX Video-onDemand (VOD). For å generere registreringskoden finner du DivX VOD-delen i
enhetsoppsettmenyen. Gå til vod.divx.com med denne koden for å fullføre
registreringsprosessen og lære mer om DivX VOD.
Pat. 7,295,673
Update/Reset
Safely Remove USB
•
<Firmware Update > : Oppdater fastvaren.
Se delen '4-6-1 Fastvareoppdatering'.
•
<Reset Settings > : Initialiser innstillingene som ble tilpasset av brukeren
•
<Product Information> : Vis fastvareversjonen og opphavsrettsinformasjonen for projektoren.
Ta ut USB-enheten på en trygg måte.
Hvis meldingen <You can remove the USB.> vises, tar du ut USB-enheten.
4-6
Media Play-funksjon
4-6-1. Firmware Update
Last ned den nyeste fastvareversjonen fra Samsung Electronics-nettsiden (http://www.samsung.com) og installer.
•
Siden data i det interne minnet kan bli slettet under en oppdatering, må du alltid sikkerhetskopiere dataene.
•
Ikke ta ut den eksterne minneenheten (USB) under oppdateringen.
•
Ikke bruk noen knapper under oppdateringen.
•
Ikke slå av projektoren under oppdateringen.
•
Når oppdateringen er fullført, slår du av projektoren, tar ut den eksterne minneenheten (USB) og slår på projektoren
igjen.
•
Velg <Settings>→<Update/Reset>→<Product Information> og se om programvareversjonen har blitt oppdatert.
Før programvareoppgradering!
1. Forbered en USB-minneenhet.
2. Last ned den nyeste fastvareversjonen fra Samsung Electronics-nettsiden på PCen.
3. Koble USB-minneenheten til PCen.
4. Kopier den nedlastede programvaren til USB-minneenheten.
Slik oppgraderer du programvare
1. Koble USB-minneenheten til projektoren.
2. Åpne hovedsiden til <Media Play>.
3. Gå til <Settings> med [▲/▼]-knappene og trykk deretter på [
]-knappen.
4. Gå til <Update/Reset> med [▲/▼]-knappene og trykk deretter på [
5. Velg <Firmware Update> med [
•
]-knappen.
]-knappen.
Oppdateringen starter automatisk.
Media Play-funksjon
4-6
4-7
Støttede filformater
Støttede filformater
ELEMENT
Dokument
FILTYPE
MS Word 97 ~ 2007 ( doc, docx )
Adobe PDF 1,2 ~1,7 ( pdf )
MS PowerPoint 97 ~ 2007 ( ppt, pptx )
MS Excel 95 ~2007 ( xls, xlsx )
Tekst ( txt)
Bilde
Musikk
JPEG
•
Det progressive formatet støttes ikke.
•
CYMK-farge støttes ikke (det viser svart og hvitt)
•
Beskjæringsfunksjonen støttes ikke (større oppløsning enn 1024x768)
MP3 (eksempelhastighet: 8~320 Khz)
WMA (eksempelhastighet: 8~384 Khz)
ELEMENT
Film
FILTYPE
KODEK
MERKNADER
(MAKSIMAL
OPPLØSNING/
BITHASTIGHET OSV.)
LYDKODEK
AVI
Divx 3,11
Oppløsning: 720 X 480
Støttet format
ASF(WMV)
Divx 4,x
Bilder/sek: 30
MP3
Mbps: 2
AC3
MP4
(MPEG, MPG)
Divx 5,1
ADPCM
Divx 6,0
(MULAW,ALAW)
XviD
AAC
MPEG-4 SP
HE_AAC(AAC+)
MPEG-4 ASP
WMA
Lydsamplinghastighet:
Windows Media Video 9
MPEG1
Oppløsning: 720 X 480
Bilder/sek: 30
Mbps: 8
8000
11025
12000
16000
22050
24000
32000
44100
48000
Støttede undertekstformater
4-7
Media Play-funksjon
NAVN
FILTYPE
FORMAT
SAMI
.smi
HTML
SubRip
.srt
Strengbasert
SubViewer
.sub
Strengbasert
Micro DVD
.sub eller .txt
Strengbasert
Media Play-funksjon
4-7
5
Feilsøking
5-1
Før du ber om service
Kontroller følgende før du ber om ettersalgsservice. Hvis problemet fortsetter, kontakter du ditt nærmeste Samsung
Electronics servicesenter.
Symptomer
Installasjon og tilkobling
Meny og
fjernkontroll
Feilsøking
Ingen strøm.
Kontroller alle strømkabelkontaktene.
Jeg ønsker å installere projektoren i taket.
Brakett for takinstallasjonen selges separat. Ta kontakt med
den lokale produktdistributøren.
Ekstern kilde kan ikke velges.
Kontroller at videokabelen eller -kablene er skikkelig koblet til
riktig kontakt eller kontakter i begge ender. Hvis enheten ikke
er riktig tilkoblet, kan den ikke velges.
Fjernkontrollen fungerer ikke.
Kontroller at riktig ekstern kilde er valgt.
Kontroller batteriet i fjernkontrollen. Hvis det er noe galt med
det, bytter du det ut med et nytt batteri i anbefalt størrelse.
Kontroller at du sikter fjernkontrollen mot sensoren på baksiden av enheten fra en avstand på opptil 10 meter. Fjern eventuelle hindringer mellom fjernkontrollen og produktet.
Direkte belysning fra treveis lyspærer eller andre lyskilder på
fjernkontrollsensoren til projektoren kan påvirke følsomheten
føre til at fjernkontrollen ikke fungerer.
Kontroller om fjernkontrollbatterirommet er tomt.
Kontroller om lampeindikatoren øverst på projektoren er slått
på.
Jeg kan ikke velge en meny.
5-1
Kontroller om menyen vises i grått. Gråfargede menyelementer er utilgjengelige.
Feilsøking
Symptomer
Skjerm og
ekstern
kilde
Kan ikke se bilder.
Feilsøking
Kontroller at strømledningen til projektoren er koblet til.
Kontroller at riktig inngangskilde er valgt.
Kontroller at kontaktene er skikkelig koblet til portene på baksiden av projektoren.
Kontroller batteriet i fjernkontrollen.
Kontroller at innstillingene for <Color> og <Brightness> ikke er
på nederste nivå.
Dårlig farge.
Juster <Tint> og <Contrast>.
Bildene er ikke tydelige.
Juster fokuset.
Kontroller om projektoren er for langt unna eller for nærme
skjermen.
Rar lyd.
Hvis en rar lyd fortsetter, kontakter du vårt servicesenter.
En driftslampe lyser.
Se delen Lampeinnstillinger.
Linjer vises på skjermen.
Støy på skjermen kan oppstå når du bruker PCen din. Juster
frekvensen (oppdateringsfrekvens) til skjermen.
Ingen ekstern skjermenhet vises.
Kontroller driftsstatusen for den eksterne enheten og kontroller
om de justerbare menyelementene, som <Brightness> og
<Contrast>, har blitt endret riktig i <Mode>-kommandoskjermen i projektormenyen.
Bare blå skjerm vises.
Kontroller at de eksterne enhetene er riktig tilkoblet. Kontroller
alle kontakter en gang til.
Skjermen vises i svart/hvitt eller rare farger
eller skjermen er for mørk eller lys.
Som nevnt over kontrollerer du de justerbare elementene som
<Brightness>, <Contrast > og <Color> i menyen.
Hvis du vil gjenopprette forskjellige innstillinger til fabrikkinnstilling, kjører du <Factory Default> fra menyen.
Feilsøking
5-1
Symptomer
Nettverk
Feilsøking
Nettleseren vil ikke starte.
Kontroller systemkravene for PCen for å koble til Web -leseren.
Nettleseren vil ikke kobles til projektoren.
1. Kontroller om strømkabelen er koblet til projektoren (Se del
2-9, Koble til strømmen)
2. Kontroller om nettverksomgivelsene for PCen og projektoren er riktige (Se del 2-17, Koble til et nettverk)
3. Kontroller om det riktige nettverkskortet i PCen har blitt valgt
når PCen (serveren) har mer enn to nettverkskort.
Installasjon av Samsung Projector Manager
har mislyktes.
Kontroller Samsung Projector Managers systemkrav for PCer.
Projektoren vil ikke kobles til Samsung Projector Manager.
1. Kontroller om <IP Setting> og nettverkstilkobling mellom
PCen og projektoren er riktige.
2. Hvis <IP Settings> for projektoren er angitt til <Automatic>,
kontrollerer du om PCen og projektoren deler samme nettverk.
Hvis det ikke er det samme nettverket, konfigurerer du IPen til
server-PCen med alternativet <Server IP Setting>.
3. Kontroller om projektorens nettverkstilgang er blokkert av
PCens Windows-brannmur.
4. Hvis Samsung Projector Manager-tilkoblingen feil vedvarer,
fjerner du installasjonen og prøver på nytt.
Jeg vil fjerne Samsung Projector Manager.
Samsung Projector Manager kan fjernes med [Add or Remove
Programs]-alternativet. For å fjerne Samsung Projector Manager i Windows XP følger du disse trinnene:
1. Velg [Control Panel] fra [Start]-menyen. (Windows XP)
2. Kjør [Add or Remove Programs].
3. Velg Samsung Projector Manager under [Add or Remove
Programs], og klikk deretter på [Change/Remove].
4. Velg "Yes" for å starte fjerningen.
5. Følg ekstra retningslinjer når de vises på skjermen.
Andre versjoner av Windows har lignende
fjerningsprosesser.
5-1
Feilsøking
Symptomer
Media Playfunksjon
Jeg hører ingen lyd når jeg spiller av en videofil fra USB-lagringsenheten.
Feilsøking
Kontroller lydformatet til videofilen.
Lyd er ikke tilgjengelig for formater som ikke støttes, som AC3
osv.
Konverter lydformatet til et støttet format med en videoomformer.
Undertekst vises ikke for video som spilles av.
Trykk på [MEDIA.P]-knappen på skjermen hvor videoen spilles
og kontroller om <Subtitle Setting> er angitt til <On>.
For å vise video med undertekstfunksjonen på, må videofilen
inneholde en ekstern undertekstfil.
Informasjon om undertekstfilformatene som støttes finner du i
del "4-7 Støttede filformater".
Undertekstfilen må være plassert i samme mappe som videofilen.
<Media Play>-funksjonen fungerer ikke.
Tilbakestill <Media Play>-modus ved å trykke på [MENU]knappen og velge <Setup>→<Reset>→<Media
Play>→<Recovery Mode>.
Hvis problemet vedvarer, laster du ned den nyeste versjonen
av fastvare på USB-enheten, kobler USB-enheten til projektoren og kjører <Setup>→<Reset>→<Media Play>→<System
Reset>.
Den nyeste fastvareversjonen kan lastes ned fra "http://
www.samsung.com/".
Navnet på en mappe eller et filnavn og dokumentinnhold er forvrengt.
Dette kan skje når språket til mappen eller filen er annerledes
enn språket du valgte som visningsspråk for produktet.
Endre til riktig språk i <Option>→<Language> på skjermjusteringsmenyen ved å trykke på [MENU]-knappen.
En fil kan ikke åpnes.
Filer som har et format som ikke støttes av produktet eller som
har sikkerhetsinnstillinger, kan ikke åpnes. Kontroller filformatet i "4-7. Støttede filformater" eller opphev sikkerhetsinnstillingene.
Skriften til dokumenter ser annerledes ut enn
originalen.
Dette produktet støtter en skrift. Dokumenter som er skrevet i
andre skrifter, konverteres til den støttede skriften og vises.
Den tilkoblede USB-enheten fungerer ikke.
Kontroller at USB-enheten er koblet riktig til USB-kontakten.
Hvis tilkoblingen er riktig, vises USB-ikonet øverst til høyre på
<Media Play>-skjermbildet.
Skadde USB-enheter kan ikke kobles til og vil ikke fungere.
Prøv USB-enheten på nytt etter at du har formatert eller en
annen USB-enhet.
Se "4-1. USB Koble til en USB-lagringsenhet og forholdsregler" før du bruker USB-enheten.
Filer blir ikke kopiert selv om det er nok plass i
det interne minnet.
Feilsøking
Tilgjengelig plass kan være mindre enn filene du har tenkt å
kopiere. Slett andre filer og prøv å kopiere. (Tilgjengelig lagringskapasitet er 59 MB)
5-1
6
Mer informasjon
6-1
Spesifikasjoner
6-1-1. SP-M205 / SP-M225 / SP-M255
MODELL
Panel
Størrelse
0,63 tommers 3P LCD
Oppløsning
XGA (1024 x 768)
Sideforhold
Strøm
Lampe
SP-M205
Strømforbruk
240 W
240 W
260 W
(Standby: under 1 W)
(Standby: under 1 W)
(Standby: under 1 W)
Spenning
100~240 V AC, 50/60 Hz
Strømforbruk
180 W
Levetid
3.000 timer (Eco: 5.000 timer )
279 x 229 x 79 mm
Vekt
2,5 Kg
Inngangssignal
180 W
Lysstyrke
2.000 ANSI
Kontrast
500 : 1
Rekkevidde for fremvisning
1 m ~ 14 m
Keystone
Auto: Vertikal (±20˚) / Manuell: Vertikal (±20˚)
Nettverk
Wired LAN Port (RJ45), 10 Mbps
Zoomjustering
Manuell
Fokusjustering
Manuell
Skjermstørrelse (diagonal)
Diagonal 30 tommer ~ 400 tommer
Linse
F = 1,7 ~ 1,87, f = 19,2 mm ~ 23 mm
Zoomforhold
1 : 1,2
D-Sub 15p
Analog RGB, analog YPbPr
HDMI
Digital RGB, digital YPbPr
RCA x 1
Komposittvideo
Media Play
USB støtter
Høyttaler
Brukermiljø
SP-M255
4:3
Dimensjon
Hovedfunksjoner
SP-M225
2.200 ANSI
200 W
2.500 ANSI
7 W (Mono)
Temperatur og luftfuktighet
Drift: Temperatur 5 ˚C ~ 35 ˚C (41 ˚F ~ 95 ˚F),
Fuktighet : 20 % ~ 80 % (Ikke-kondenserende)
Lagring: Temperatur -10 ˚C ~ 60 ˚C (14 ˚F ~ 140 ˚F),
Fuktighet : 10 % ~ 90 % (Ikke-kondenserende)
Støy
6-1
Eco: 31 dB, Lys: 36dB
Mer informasjon
6-1-2. SP-M275 / SP-M305
MODELL
Panel
Størrelse
0,63 tommers 3P LCD
Oppløsning
XGA (1024 x 768)
Sideforhold
Strøm
SP-M275
SP-M305
4:3
Strømforbruk
290 W
(Standby: under 1 W)
Lampe
Spenning
100~240 V AC, 50/60 Hz
Strømforbruk
220 W
Levetid
3.000 timer (Eco: 5.000 timer )
Dimensjon
279 x 229 x 79 mm
Vekt
2,7 Kg
Hovedfunksjoner
Inngangssignal
Lysstyrke
2.700 ANSI
Kontrast
2000 : 1 (Bare i dynamisk bildemodus)
Rekkevidde for fremvisning
1 m ~ 14 m
Keystone
Auto: Vertikal (±20˚) / Manuell: Vertikal (±20˚)
Nettverk
Wired LAN Port (RJ45), 10 Mbps
Zoomjustering
Manuell
Fokusjustering
Manuell
Skjermstørrelse (diagonal)
Diagonal 30 tommer ~ 400 tommer
Linse
F = 1,7 ~ 1,87, f = 19,2 mm ~ 23 mm
Zoomforhold
1 : 1,2
D-Sub 15p
Analog RGB, analog YPbPr
HDMI
Digital RGB, digital YPbPr
RCA x 1
Komposittvideo
Media Play
USB støtter
Høyttaler
Brukermiljø
3.000 ANSI
7 W (Mono)
Temperatur og luftfuktighet
Drift: Temperatur 5 ˚C ~ 35 ˚C (41 ˚F ~ 95 ˚F),
Fuktighet : 20 % ~ 80 % (Ikke-kondenserende)
Lagring: Temperatur -10 ˚C ~ 60 ˚C (14 ˚F ~ 140 ˚F),
Fuktighet : 10 % ~ 90 % (Ikke-kondenserende)
Støy
Eco: 31 dB, Bright : 35 dB
Dette utstyret i klasse B er utformet for bruk hjemme og på kontoret. Utstyret er registrert for elektromagnetisk
forstyrrelse for boligbruk. Det kan brukes i alle områder. Klasse A er for kontorbruk. Klasse A er for virksomheter, mens
klasse B har mindre utstråling av elektromagnetiske bølger enn klasse A.
LCD-panelet som brukes i LCD-projektoren består av hundretusenvis av fine piksler. Som andre videovisningsenheter
kan LCD-panelet inneholde dårlige piksler som ikke fungerer. Når et produkt sendes, blir det avgjort i samsvar med
relevante angitte standarder av LCD-panelprodusenten og vårt firma hvordan dårlige piksler identifiseres og hvor
mange dårlige piksler et LCD-panel har lov til å inneholde. Selv om en skjerm kan ha noen døde piksler, påvirker ikke
dette den totale skjermkvaliteten og levetiden til produktet.
Mer informasjon
6-1
6-2
RS232C Kommandotabell
Kommunikasjonsformat (samsvarer med RS232C-standarden)
•
Baudfrekvens: 9.600 bps
•
paritet: Ingen
•
Databit: 8, stoppbit: 1
•
Flytkontroll: Ingen
Seriell kommunikasjonsprotokoll
1. Kommandopakkestruktur [7 byte]
0x08
•
0x22
cmd1
cmd2
cmd3
verdi
CS
En kommandopakke består av totalt 7 byte.
•
De to bytene 0x08 og 0x22 angir at pakken er for seriell kommunikasjon.
•
De følgende 4 bytene representerer en forhåndsdefinert kommando som kan defineres av brukeren.
•
Den siste byten er kontrollsummen som kontrollerer gyldigheten for gjeldende pakke.
•
Topptekst [2 byte]: Forhåndsdefinerte verdier fastsatt til 0x08 ogg 0x22.
•
Kmd1 [1 byte]: Den første verdien for koden som er definert i kommandolisten (heksidesimal)
•
Kmd2 [1 byte]: Den andre verdien for koden som er definert i kommandolisten (heksidesimal)
•
Kmd3 [1 byte]: Den tredje verdien for koden som er definert i kommandolisten (heksidesimal)
•
Verdi [1 byte]: Inndataparameter for kommandoen (standard: 0) (heksadesimal)
•
CS [1 byte]: Kontrollsum (2-tallene utfyller summen av alle verdiene unntatt CS-verdien.)
2. Responspakkestruktur [3 byte]
1. Vellykket
0x03
0x0C
0xF1
0x0C
0xFF
2. Mislykket
0x03
•
Når den mottatte pakken fra en ekstern enhet har en gyldig verdi, sendes en vellykket pakke. Ellers sendes en
mislykket pakke.
•
En mislykket pakke sendes hvis:
•
•
Den mottatte pakkelisten ikke er lik 7 byte.
•
Verdien på pakkeoverskriften på 2 byte ikke er lik 0x08, 0x22.
•
Kontrollsummen er feil.
Mislykket registrering av en ekstern enhet
•
6-2
En ekstern enhet klassifiserer pakken som mislykket hvis den ikke mottar en vellykket pakke innen 100 ms.
Mer informasjon
Kommandotabell
KONTROLLELEMENT
General
Power
Volume
Power
CMD1
Display OSD
/ Power On
Mute
0x00
CMD3
0x00
Cancel
2
Direct Power
Off
3
0x01
0x00
(0~100)
Up
0x01
0
Down
0x02
0
0x00
0
0x02
0x00
0x00
Off
On
1
0x03
0x00
0x00
Off
Still
On
Input
Mer informasjon
Source List
0
1
0x04
0x00
0x00
Off
Power On
Protection
0
1
On
Blank
VERDI
OK
Direct
Continuous
0x00
CMD2
0
1
(0~9) tastatur
0x05
0x00
0x00
(0~9)
AV
AV
0x0A
0x00
0x01
0
PC
PC
0x03
0
HDMI
HDMI
0x04
0
Media Play
Media Play
0x05
0
6-2
KONTROLLELEMENT
Picture
Mode
0x0B
CMD2
0X00
CMD3
0x00
VERDI
0
Standard
1
Presentation
2
Text
3
Movie
4
Game
5
User
6
Contrast
0~100
0X02
0x00
(0~100)
Brightness
0~100
0X03
0x00
(0~100)
Sharpness
0~100
0X04
0x00
(0~100)
Color
0~100
0X05
0x00
(0~100)
Tint (G/R)
G50 / R50
0x06
0x00
(0~100)
Color Tone
Cool2
0x0A
0x00
1
WB
6-2
Dynamic
CMD1
Cool1
2
Warm1
3
Warm2
4
R offset
0x0B
0x00
(0~100)
G offset
0x01
(0~100)
B offset
0x02
(0~100)
R gain
0x03
(0~100)
G gain
0x04
(0~100)
B gain
0x05
(0~100)
Mer informasjon
KONTROLLELEMENT
Picture
Gamma
-3~3
Save
Display OSD
CMD1
0x0B
Digital NR
CMD3
0x0C
0x00
(0~6)
0x0D
0x00
0
1
Cancel
2
Direct Save
3
Normal
0x0E
0x00
0
0x0F
0x00
0
Zoom1
1
Zoom2
2
16:9
3
Off
0x10
0x00
On
Black Level
0 IRE/NORMAL
0x11
0x00
Off
0x12
0x00
Off
0x13
0x00
UP
0x14
0x00
0
0x15
0x00
0
DOWN
fine
Up
1
0x16
0x00
DOWN
Reset
Zoom
x1
Display OSD
0
1
0x17
0x00
0
OK
1
Cancel
2
Direct Reset
3
0x18
0x00
0
x2
1
x4
2
x8
3
LEFT
Mer informasjon
0
1
Auto adjustment
Coarse
0
1
Auto
PC
0
1
On
Film Mode
0
1
7.5 IRE/LOW
Overscan
VERDI
OK
Reset
Size
CMD2
0x19
0x00
0
RIGHT
1
Up
2
Down
3
6-2
KONTROLLELEMENT
Picture
Setup
Horizontal
Position
Continuous
Vertical Position
Continuous
Install
Front-Floor
Lamp Mode
CMD1
LEFT
0x0B
CMD2
0x1A
CMD3
0x00
RIGHT
Background
Test Pattern
Video Type
Reset
DOWN
0x1B
0x00
Up
0
1
0x0C
0x00
0x00
0
Front-Ceiling
1
Rear-Floor
2
Rear-Ceiling
3
ECO
0x01
0x00
0
2
V-Keystone
-50~50
Auto Keystone
Off
0x02
0x00
(0~100)
0x02
0
On
Logo
1
0x03
0x00
0
Blue
1
Black
2
Custom Logo
3
Crosshatch
0x04
0x00
0
Screen size
1
Pattern Off
2
Auto
0x05
0x00
0
RGB(PC)
1
RGB(AV) :
2
YPbPr(AV)
3
PC
4
AV
5
Factory
Default
Reset Filter
Time
6-2
0
1
Bright
Keystone
VERDI
Display OSD
0x06
0x00
0
Ok
1
Cancel
2
Direct Factory Default
3
Display OSD
0x01
0
Ok
1
Cancel
2
Direct Reset
Filter Time
3
Mer informasjon
KONTROLLELEMENT
Setup
Reset
Recovery
Mode
System
Reset
Caption
Caption
CMD1
Display OSD
0x0C
CMD2
0x06
CMD3
0x02
1
Cancel
2
Direct Factory Default
3
Display OSD
0x03
1
Cancel
2
Direct Reset
Filter Time
3
Off
0x07
0x00
Caption
0x01
Network
1
0x02
0x03
Automatic
0x0E
0x01
0x00
Subnet Mask
Gateway
Server IPinnstilling
Mer informasjon
Server IP
0
1
0x02
0x00
Manual
IP Address
0
1
On
IP Setting
0
1
1
Off
0
1
2
Network
0
1
2
Field
0
Ok
Text
Channel
0
Ok
On
Mode
VERDI
0
1
0x03
0x04
0x05
0x06
0x00
0~255
0x01
0~255
0x02
0~255
0x03
0~255
0x00
0~255
0x01
0~255
0x02
0~255
0x03
0~255
0x00
0~255
0x01
0~255
0x02
0~255
0x03
0~255
0x00
0~255
0x01
0~255
0x02
0~255
0x03
0~255
6-2
KONTROLLELEMENT
Option
Language
Menu Option
English
0x0D
CMD2
0x00
CMD3
0x00
VERDI
0
Deutsch
1
Nederlands
2
Español
3
Français
4
Italiano
5
Svenska
6
Português
7
Русский
8
中国语
9
한국어
10
Türkçe
11
ไทย
12
Position
Transparency
Display Time
6-2
CMD1
LEFT
0x01
0x00
0
RIGHT
1
UP
2
DOWN
3
High
0x02
0x00
0
Medium
1
Low
2
Opaque
3
5 sec
0x03
0x00
0
10 sec
1
30 sec
2
60 sec
3
90 sec
4
120 sec
5
Stay On
6
Mer informasjon
KONTROLLELEMENT
Option
Sound
100Hz
CMD1
Up
0x0D
CMD2
0x04
CMD3
0x01
Down
300Hz
Up
0x02
Up
0x03
Up
0x04
Off
Up
0x05
1
0x05
0x00
200
2
400
3
800
4
Sleep Timer
Off
0x06
0x00
On
0
1
0x07
0x00
0
10 min
1
20 min
2
30 min
3
Information
Off
0x08
0x00
0
0x0A
0x00
0
On
Mer informasjon
0
1
Off
Melody
0
100
Auto Power
ON
Panel Lock
0
1
Down
Filter Check
Time
0
1
Down
10KHz
0
1
Down
3KHz
0
1
Down
1KHz
VERDI
Off
1
0x0B
0x00
0
Low
1
Medium
2
High
3
6-2
6-3
Kontakt SAMSUNG WORLDWIDE
Om du har spørsmål eller synspunkter om Samsungs produkter, er du velkommen å kontakte Samsung Support
NORTH AMERICA
U.S.A
1-800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
CANADA
1-800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
MEXICO
01-800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
LATIN AMERICA
ARGENTINA
0800-333-3733
http://www.samsung.com
BRAZIL
0800-124-421
http://www.samsung.com
4004-0000
CHILE
800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
COLOMBIA
01-8000112112
http://www.samsung.com
COSTA RICA
0-800-507-7267
http://www.samsung.com
ECUADOR
1-800-10-7267
http://www.samsung.com
EL SALVADOR
800-6225
http://www.samsung.com
GUATEMALA
1-800-299-0013
http://www.samsung.com
HONDURAS
800-7919267
http://www.samsung.com
JAMAICA
1-800-234-7267
http://www.samsung.com
NICARAGUA
00-1800-5077267
http://www.samsung.com
PANAMA
800-7267
http://www.samsung.com
PERU
0-800-777-08
http://www.samsung.com
PUERTO RICO
1-800-682-3180
http://www.samsung.com
REP. DOMINICA
1-800-751-2676
http://www.samsung.com
TRINIDAD & TOBAGO
1-800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
VENEZUELA
0-800-100-5303
http://www.samsung.com
EUROPE
ALBANIA
42 27 5755
-
AUSTRIA
0810 - SAMSUNG (7267864,€ 0.07/
min)
http://www.samsung.com
BELGIUM
02-201-24-18
http://www.samsung.com/be (Dutch)
http://www.samsung.com/be_fr
(French)
BOSNIA
05 133 1999
-
BULGARIA
07001 33 11
http://www.samsung.com
CROATIA
062 SAMSUNG (062 726 7864)
http://www.samsung.com
CZECH
800 - SAMSUNG (800-726786)
http://www.samsung.com
Mer informasjon
6-3
EUROPE
DENMARK
70 70 19 70
http://www.samsung.com
EIRE
0818 717100
http://www.samsung.com
ESTONIA
800-7267
http://www.samsung.com
FINLAND
030 - 6227 515
http://www.samsung.com
FRANCE
01 48 63 00 00
http://www.samsung.com
GERMANY
01805 - SAMSUNG (726-7864,€ 0,14/
Min)
http://www.samsung.com
HUNGARY
06-80-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
ITALIA
800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
KOSOVO
+381 0113216899
-
LATVIA
8000-7267
http://www.samsung.com
LITHUANIA
8-800-77777
http://www.samsung.com
LUXEMBURG
261 03 710
http://www.samsung.com
MACEDONIA
023 207 777
-
MONTENEGRO
020 405 888
-
NETHERLANDS
0900 - SAMSUNG (0900-7267864) (€
0,10/Min)
http://www.samsung.com
NORWAY
815-56 480
http://www.samsung.com
POLAND
0 801 1SAMSUNG (172678)
http://www.samsung.com
022 - 607 - 93 - 33
PORTUGAL
80820 - SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
RUMANIA
1. 08010 SAMSUNG (72678) – doar din
reţeaua Romtelecom, tarif local;
http://www.samsung.com
2. 021.206.01.10 – din orice reţea, tarif
normal
SERBIA
0700 Samsung (0700 726 7864)
http://www.samsung.com
SLOVAKIA
0800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
SPAIN
902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)
http://www.samsung.com
SWEDEN
0771 726 7864 (SAMSUNG)
http://www.samsung.com
SWITZERLAND
0848-SAMSUNG(7267864, CHF 0.08/
min)
http://www.samsung.com/ch
0330 SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com
U.K
http://www.samsung.com/ch_fr (French)
CIS
ARMENIA
0-800-05-555
-
AZERBAIJAN
088-55-55-555
-
BELARUS
810-800-500-55-500
-
GEORGIA
8-800-555-555
-
KAZAKHSTAN
8-10-800-500-55-500 (GSM: 7799)
http://www.samsung.com
KYRGYZSTAN
00-800-500-55-500
http://www.samsung.com
MOLDOVA
00-800-500-55-500
-
6-3
Mer informasjon
CIS
RUSSIA
8-800-555-55-55
http://www.samsung.com
TADJIKISTAN
8-10-800-500-55-500
http://www.samsung.com
UKRAINE
0-800-502-000
http://www.samsung.com/ua
http://www.samsung.com/ua_ru
UZBEKISTAN
8-10-800-500-55-500
http://www.samsung.com
ASIA PACIFIC
AUSTRALIA
1300 362 603
http://www.samsung.com
NEW ZEALAND
0800 SAMSUNG (0800 726 786)
http://www.samsung.com
CHINA
400-810-5858
http://www.samsung.com
010-6475 1880
HONG KONG
(852) 3698 - 4698
http://www.samsung.com/hk
http://www.samsung.com/hk_en/
INDIA
3030 8282
http://www.samsung.com
1800 110011
1800 3000 8282
1800 266 8282
INDONESIA
0800-112-8888
http://www.samsung.com
021-5699-7777
JAPAN
0120-327-527
http://www.samsung.com
MALAYSIA
1800-88-9999
http://www.samsung.com
PHILIPPINES
1-800-10-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
1-800-3-SAMSUNG (726-7864)
1-800-8-SAMSUNG (726-7864)
02-5805777
SINGAPORE
1800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
TAIWAN
0800-329-999
http://www.samsung.com
THAILAND
1800-29-3232
http://www.samsung.com
02-689-3232
VIETNAM
1 800 588 889
http://www.samsung.com
MIDDLE EAST
BAHRAIN
8000-4726
http://www.samsung.com
EGYPT
08000-726786
http://www.samsung.com
JORDAN
800-22273
http://www.samsung.com
MOROCCO
080 100 2255
http://www.samsung.com
OMAN
800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
SAUDI ARABIA
9200-21230
http://www.samsung.com
TURKEY
444 77 11
http://www.samsung.com
U.A.E
800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
Mer informasjon
6-3
AFRICA
NIGERIA
0800 - SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
SOUTH AFRICA
0860-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
6-3
Mer informasjon
6-4
Korrekt avhending - kun Europa
Korrekt avhending av dette produkt (Avfall elektrisk og elektronisk utstyr) - kun Europa
(Gjelder i EU og andre europeiske land som har kildesortering)
Denne merkingen på produkt, tilbehør eller dokumentasjon angir at produktet og dets elektriske tilbehør (f.eks.
lader, hodetelefoner, USB-kabel) ikke må kastes med annet husholdningsavfall på slutten av levetiden. For å hindre mulig skade på miljøet eller menneskelig helse fra ukontrollert avfallsavhending, vennligst atskill disse gjenstandene fra andre typer avfall og resirkuler dem ansvarlig for å fremme bærekraftig gjenbruk av materielle
ressurser.
Husholdningsbrukere bør kontakte enten forhandleren de kjøpte produktet av, eller lokale myndigheter, for detaljer om hvor og hvordan de kan frakte disse gjenstandene for miljømessig trygg resirkulering.
Forretningsbrukere bør kontakte sin leverandør og undersøke vilkårene i kjøpekontrakten. Dette produktet og
dets elektriske tilbehør skal ikke blandes med annet kommersielt avfall som skal kastes.
Korrekt avhending av batterier i dette produkt - kun Europa
(Gjelder i EU og andre europeiske land som har separate systemer for batteriresirkulering)
Denne markeringen på batteriet, håndboken eller emballasjen angir at batteriene i dette produktet ikke må kastes
med annet husholdningsavfall på slutten av levetiden. Hvis de kjemiske symbolene Hg, Cd eller Pb er merket av,
angir det at batteriet inneholder kvikksølv, kadmium eller bly over referansenivåene i EU-direktiv 2006/66. Hvis
batteriene ikke avhendes på riktig måte, kan disse stoffene skade menneskers helse eller miljøet.
For å beskytte naturressurser og fremme gjenbruk av materialer bør du skille batterier fra andre typer avfall og
resirkulere dem gjennom ditt gratis lokale resirkuleringssystem for batterier.
Mer informasjon
6-4
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement