Samsung | AR12HSSDPWKN | Samsung Luftvarmepumpe Smart Exclusive 12 Operating instrustions

SPØRGSMÅL ELLER KOMMENTARER?
LAND
RING
ELLER BESØG OS ONLINE PÅ
UK
IRELAND (EIRE)
www.samsung.com/uk/support
www.samsung.com/ie/support
PORTUGAL
LUXEMBURG
NETHERLANDS
0330 SAMSUNG (7267864)
0818 717100
06196 9340275
[HHP] 06196 9340224
01 48 63 00 00
800-SAMSUNG (800.7267864)
0034902172678
[HHP] 0034902167267
808 20 7267
261 03 710
088 90 90 100
BELGIUM
02-201-24-18
NORWAY
DENMARK
FINLAND
SWEDEN
815 56480
70 70 19 70
030-6227 515
0771 726 786
801-172-678* lub +48 22 607-93-33*
Dedykowana infolinia do obsługi zapytań dotyczących telefonów
komórkowych: 801-672-678* lub +48 22 607-93-33*
* (koszt połączenia według taryfy operatora)
0680SAMSUNG (0680-726-786)
0680PREMIUM (0680-773-648)
0800-SAMSUNG (0800-7267864)
[Only for Premium HA] 0800-366661
[Only for Dealers] 0810-112233
GERMANY
FRANCE
ITALIA
SPAIN
POLAND
HUNGARY
AUSTRIA
SWITZERLAND
CZECH
SLOVAKIA
CROATIA
BOSNIA
MONTENEGRO
SLOVENIA
SERBIA
BULGARIA
ROMANIA
CYPRUS
GREECE
LITHUANIA
LATVIA
ESTONIA
0800 726 78 64 (0800-SAMSUNG)
800 - SAMSUNG
(800-726786)
0800 - SAMSUNG
(0800-726 786)
072 726 786
055 233 999
020 405 888
080 697 267 (brezplačna številka)
011 321 6899
*3000 Цена в мрежата
0800 111 31 , Безплатна телефонна линия
*8000 (apel in retea)
08008-726-78-64 (08008-SAMSUNG) Apel GRATUIT
8009 4000 only from landline, toll free
80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line
(+30) 210 6897691 from mobile and land line
8-800-77777
8000-7267
800-7267
www.samsung.com/de/support
www.samsung.com/fr/support
www.samsung.com/it/support
www.samsung.com/es/support
www.samsung.com/pt/support
www.samsung.com/be_fr/support
www.samsung.com/nl/support
www.samsung.com/be/support (Dutch)
www.samsung.com/be_fr/support (French)
www.samsung.com/no/support
www.samsung.com/dk/support
www.samsung.com/fi/support
www.samsung.com/se/support
www.samsung.com/pl/support
www.samsung.com/hu/support
www.samsung.com/at/support
www.samsung.com/ch/support (German)
www.samsung.com/ch_fr/support (French)
www.samsung.com/cz/support
www.samsung.com/sk/support
www.samsung.com/hr/support
www.samsung.com/support
www.samsung.com/support
www.samsung.com/si
www.samsung.com/rs/support
www.samsung.com/bg/support
www.samsung.com/ro/support
www.samsung.com/gr/support
www.samsung.com/lt/support
www.samsung.com/lv/support
www.samsung.com/ee/support
Klimaanlæg
Brugermanual
AR09HSSDPWK/EE, AR12HSSDPWK/EE
•• Tak fordi du har købt et klimaanlæg fra Samsung.
•• Inden du tager enheden i brug, bør du læse denne manual grundigt og beholde den til fremtidig brug.
Indhold
Produktspecifikationer4
Produktspecifikationer4
Sikkerhedsinformation6
Sikkerhedsinformation6
Hurtig oversigt
14
Oversigt over indendørsenhed
14
Display
Oversigt over fjernbetjening
15
Isætning af batterier
Brug af fjernbetjening
16
Programmer
Styring af temperatur
Styring af blæserhastighed
Styring af luftretning
Indstilling af klokkeslet
Power Smart Features
18
Køledrift18
Cool (Køle) program
2-Step (2-trins) kølefunktion
Affugterprogram19
Dry (Tørre) program
Luftrenserprogram19
SPi(S-plasma Ion) funktion
Varmeprogram20
Heat (Varme) program
Quick Smart Features
Auto indstilling
Fan (Blæser) program
Beep (Bip) lydfunktion
Fast (Hurtig) funktion
Comfort (Komfort) funktion
Quiet (Stille) funktion
Display lysfunktion
Wi-Fi funktion (Smart A/C-enhed)
WPS funktion (Smart A/C-enhed)
2 Dansk
21
Energibesparende funktioner
25
Energibesparende drift
25
Kontrol af el-forbrug
Single user (Enkeltbruger) funktion
Timer tænd/timer sluk funktion
good’sleep funktion
Rensning og vedligeholdelse
29
Overblik over rensning
29
Fejlfinding31
Korrekt bortskaffelse af dette produkt
(elektrisk & elektronisk udstyr)
(Gælder i lande med systemer til affaldssortering)
Denne mærkning på produktet, på tilbehør eller i manualen betyder, at produktet og elektronisk tilbehør hertil
(f.eks. oplader, headset og USB-kabel) ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald efter
endt levetid. For at forebygge skadelige virkninger på menneskers helbred eller miljøet skal disse genstande
bortskaffes adskilt fra andre typer af affald og indleveres på en genbrugsplads med henblik på genindvinding.
Forbrugere bedes kontakte forhandleren, hvor de har købt produktet, eller kommunen for nærmere oplysning
om, hvor og hvordan de kan indlevere produkt og tilbehør med henblik på miljøvenlig genindvinding.
Virksomheder bedes kontakte leverandøren og følge anvisningerne i købekontrakten. Dette produkt og
elektronisk tilbehør hertil må ikke bortskaffes sammen med andet erhvervsaffald.
Korrekt bortskaffelse af batterierne i dette produkt
Denne mærkning på batteriet, i manualen eller på emballagen betyder, at batterierne i dette produkt ikke må
bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald efter endt levetid. Er batterierne mærket med de
kemiske symboler Hg, Cd eller Pb, betyder det, at deres indhold af kviksølv, cadmium eller bly ligger over de
grænseværdier, som er fastsat i EU-direktiv 2006/66.
Du kan finde informationer om Samsungs miljøforpligtelser og lovgivningsmæssige forpligtelser,
der er produktspecifikke, som f.eks. REACH, på samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/
corporatecitizenship/data_corner.html
Dansk 3
Produktspecifikationer
Indendørsenhed
AR09HSSDPWKNEE AR12HSSDPWKNEE
Kølekapacitet
Min./Normal/Max.
kW
0,90 / 2,50 / 3,30
0,90 / 3,50 / 4,00
Varmekapacitet
Min./Normal/Max.
kW
0,80 / 3,20 / 6,30
0,80 / 4,00 / 7,00
Indgangseffekt
Køling
Min./Normal/Max.
kW
0,20 / 0,495 / 0,75
0,20 / 0,83 / 1,11
Opvarmning
Min./Normal/Max.
kW
0,17 / 0,62 / 1,85
0,17 / 0,91 / 2,20
A+++
A+++
2,5
3,5
10,1
9,2
Energimærke
Pdesign
Køling
kW
SEER
Årligt energiforbrug
kWh
87
133
A+++
A+++
kW
2,3
3,0
5,2
5,1
kWh
619
824
A+
A+
kW
2,3
3,0
4,0
4,0
kWh
1208
1575
EER
W/W
5,05
4,22
COP
W/W
5,16
4,40
Energimærke
Sæsonafhængig
effektivitet
(i henhold til
EN14825)
Pdesign
Opvarmning
(gennemsnitsklima) SCOP
Årligt energiforbrug
Energimærke
Opvarmning
(Køligt klima)
Pdesign
SCOP
Årligt energiforbrug
Nominel effektivitet
(i henhold til
EN14511)
Energimærke
Indpakning
Farve
Dimensioner
Enhed
Vægt
Enhed
Køling/Opvarmning
A/A
A/A
Hvid
Bredde×Højde×Dybde mm
896×261×261
kg
11,5
Blæser Luftgennemstrømning Opvarmning
Høj/Med/Lav
m3/min
10,0 / 6,9 / 3,9
10,6 / 7,5 / 4,5
Høj/Med/Lav
m3/min
11,1 / 8,0 / 5,0
11,4 / 8,3 / 5,3
Lydstyrke
Køling
Høj
dBA
56,0
58,0
Køling
Høj/Stille
dBA
38 / 17
40 / 17
Opvarmning
Høj/Stille
dBA
38 / 17
Væske
Ydre diameter
mm
Gas
Ydre diameter
mm
Køling
Lydtryk
Rørforbindelser
Strømforsyning
Fase / Frekvens / Spænding
Hz / V
Motor
Type / Output
W
Mulighed
Seg 1~24 (1,7,13,19 er standardværdier)
4 Dansk
40 / 17
6,35
9,52
1~ / 50 / 220 - 240
DC / 27
011045-176A47271920-37C63F
011045-156A69272328-37C83F
BEMÆRK
• Den originale softwareversion brugt til produktporteføljen er beskrevet i denne manual. For
softwareversion udgiver samtidig med produktionstidspunktet, se venligst markeringspladen
på indendørs- og udendørsenheden. Markeringspladen kan findes på siden af både
indendørs- (side med temp. display) og udendørsenhederne (kompressorside). For den
nuværende softwareversion for klimaanlæggets Wi-Fi betjenings-app, se venligst startsiden i
appen.
Udendørsenhed
AR09HSSDPWKXEE
Dimension
Enhed
Vægt
Enhed
Bredde×Højde×Dybde mm
AR12HSSDPWKXEE
790×548×285
kg
35,5
Blæser - Luftgen- Køling
nemstrømning
Opvarmning
Høj/Lav
m3/min
Høj/Lav
m3/min
Lydstyrke
Køling
Høj
dBA
59,0
62,0
Køling
Høj
dBA
44,0
45,0
Opvarmning
Høj
dBA
44,0
45,0
Køling
OmgivelMin.~Max.
ser
Opvarmning
OmgivelMin.~Max.
ser
Lydtryk
-15 ~ 46
o
C
-25 ~ 24
Type / Påfyldning
kg
R-410A / 1,2
Påfyld efter 10m
kg/m
0,015
Længde
Ydre
diameter
Std. / Max.
- Indre
diameter
m
5 / 15
Niveauforskel
I n d r e
diameter
Max.
- Ydre
diameter
m
8
Rørforbindelser
Strømforsyning
Fase / Frekvens / Spænding
Strømstyrke Maximum sikringsampere(MFA)
50Hz
Kompressor
35,0 / 10,0
o
Brugsinterval
Køleagent
35,0 / 10,0
C
Hz / V
A
Type
1~ / 50 / 220 - 240
15
ROTARY BLDC
Udvidelsesenhed Type / Trin
EEV / 480
Motor
Type / Output
W
DC / 40
Basisvarmer
Type / Output
W
SHEATH / 150
Dansk 5
Sikkerhedsinformation
Sikkerhedsinformation
Inden brug af dit nye klimaanlæg, læses denne manual grundigt
for at sikre at du ved hvordan du sikkert og effektivt bruger de
omfattende funktioner i dit nye apparat.
Fordi de følgende driftsinstruktioner dækker flere forskellige
modeller, kan karakteristikken af dit klimaanlæg variere en smule
fra det der er beskrevet i denne manual. Hvis du har nogen
spørgsmål, kan du ringe til dit nærmeste servicecenter eller finde
hjælp og informationer online på www.samsung.com.
ADVARSEL
Farer og risikobetonet adfærd kan føre til alvorlig personskade
eller dødsfald.
FORSIGTIG
Farer og risikobetonet adfærd kan føre til mindre personskade eller
materiel skade.
Følg retningslinierne.
Forsøg IKKE.
Sørg for at maskinen er jordforbundet for at undgå elektrisk
stød.
Tag strømmen fra.
Må IKKE adskilles.
FOR INSTALLATION
ADVARSEL
Brug en ledning med strømspecifikationer som passer til
produktet eller højere, og brug kun ledningen til dette produkt.
Ydermere, brug ikke en forlængerledning.
• Brug af forlængerledning kan resultere i elektrisk stød eller
brand.
• Brug ikke en elektrisk transformer. Dette kan medføre
elektrisk stød eller brand.
• Hvis spændingen/frekvensen/nominel strømstyrke er
forskellig kan det resultere i brand.
6 Dansk
Installer en isoleringskontakt ved siden af klimaanlægget (men
ikke på klimaanlæggets panel) og en strømafbryder særligt til
klimaanlægget.
• At undlade at gøre dette kan resultere i elektrisk stød eller
brand.
Sæt udendørsenheden ordentligt fast så den elektriske del
af udendørsenheden ikke er udsat.
• At undlade at gøre dette kan resultere i elektrisk stød, brand,
eksplosionsfare eller problemer med produktet.
Placer ikke maskinen i nærheden af varmeapparater og brandbare
materialer. Placer ikke maskinen på et fugtigt, fedtet eller støvet
sted eller et sted udsat for direkte sollys eller vand (eller regn).
Placer ikke maskinen på et sted med mulighed for gaslækager.
• Dette kan medføre elektrisk stød eller brand.
Installer aldrig udendørsenheden på et sted såsom en høj,
udvendigmur hvor den kan falde ned.
• Hvis udendørsenheden falder ned, kan det resultere i skade,
død eller ejendomsskade.
Maskinen skal være korrekt jordforbundet. Maskinen må
aldrig forbindes til gasrør, plastikvandrør eller til telefonkabel.
• At undlade at gøre dette kan resultere i elektrisk stød, brand
og eksplosionsfare.
• Sørg for at stikkontakten har en jordforbindelse.
FORSIGTIG
Dæk venligst klimaanlægget med en PE BAG efter installation,
og fjern den hvis du starter klimaanlægget.
Dansk 7
Sikkerhedsinformation
Installation af maskinen må kun udføres af kvalificeret teknisk
personale eller af servicevirksomhed.
• At undlade at gøre dette kan resultere i elektrisk stød, brand,
eksplosionsfare, problemer med produktet, eller skade og
kan også ophæve garantien for det installerede produkt.
Sikkerhedsinformation
Placer maskinen på et jævnt og hårdt gulvunderlag, der kan
støtte dens vægt.
• At undlade at gøre dette kan resultere i unormale vibrationer,
støj eller problemer med produktet.
Installer drænslangen ordentligt så vandet bliver drænet
korrekt.
• At undlade at gøre dette kan resultere i at vand løber over
og ejendomsskade. Undgå væskeophobning i udløbsrør da
dette kan medføre lugt.
Når udendørsenheden installeres, sikres det at drænslangen
installeres så drænet er udført korrekt.
• Vandet der bliver genereret under varmedrift for
udendørsenheden kan løbe over og resultere i
ejendomsskade.
Særligt om vinteren hvis blokke af is falder ned kan det
resultere i skade, død eller ejendomsskade.
FOR STRØMFORSYNING
ADVARSEL
Når afbryderen er skadet, kontakt dit nærmeste service center.
Undlade at trække ledningen eller bøje den unødigt. Undlad at
vride eller dreje ledningen. Hæng ikke ledningen over ting af
metal, placér ikke et tungt produkt på ledningen, indsæt ikke
ledningen mellem ting og skub ikke ledningen ind i pladsen
bag på produktet.
• Dette kan medføre elektrisk stød eller brand.
FORSIGTIG
Hvis klimaanlægget ikke er i brug i en længere periode
eller under torden eller lynnedslag, tages strømmen fra ved
afbryderen.
8 Dansk
TIL BRUG
ADVARSEL
Hvis apparatet er oversvømmet, kontakt venligst nærmeste
servicecenter.
• At undlade at gøre dette kan resultere i elektrisk stød eller
brand.
Hvis produktet giver en mærkelig lyd, smelter eller ryger,
fratag strømmen med det samme og kontakt nærmeste service
center.
• At undlade at gøre dette kan resultere i elektrisk stød eller
brand.
I tilfælde af gaslækage ( såsom propangas, LP gas eller lign. )
ventilér straks uden at røre ledningen. Rør ikke ved produktet
eller ledningen.
• Brug ikke en ventilator.
• En gnist kan medføre eksplosion eller brand.
For at geninstallere klimaanlægget, kontakt venligst nærmeste
servicecenter.
• At undlade at gøre dette kan resultere i problemer med
produktet, vandlækage, elektrisk stød eller brand.
• En leveringsservice er ikke tilgængelig for produktet.
Hvis du geninstallerer produktet på en anden lokation, vil
yderligere opsætningsudgifter og installationsgebyrer blive
opkrævet.
• Særligt hvis du ønsker at installere produktet på et
industriområde eller nær havet hvor det er udsat for
salt i luften, i de tilfælde kontakt venligst dit nærmeste
servicecenter.
Dansk 9
Sikkerhedsinformation
• At undlade at gøre dette kan resultere i elektrisk stød eller
brand.
Sikkerhedsinformation
• I tilfælde af et serviceproblem, se venligst guiden til
fejlfinding i de relevante tekniske manualer. Det anbefales
at en uddannet servicetekniker eller support kontaktes. Hvis
der opstår behov for akut hjælp, brug den medfølgende
information og kontakt det lokale Samsung-kontor via e-mail
eller telefon, sådan at support kan iværksættes fra vores
godkendte servicecenter (ASC'S) indenfor 24 timer.
Rør ikke ved afbryderen med våde hænder.
• Dette kan medføre elektrisk stød.
Sluk ikke for klimaanlægget fra strømafbryderen mens det er i
funktion.
• At tænde og slukke for klimaanlægget med strømafbryderen
kan resultere i en gnist og elektrisk stød eller brand.
Efter udpakning af klimaanlægget gemmes alle
indpakningsmaterialer af vejen for børn, fordi
indpakningsmaterialerne kan være farlige for børn.
• Barnet kan blive kvalt hvis det sætter en plastikpose over sit
hoved.
Rør ikke ved ventilationsviften med dine hænder eller fingre
under varme-tilstand.
• Dette kan resultere i elektrisk stød eller forbrændinger.
Indsæt ikke dine fingre eller fremmede substanser i luftind- og
udgange på klimaanlægget.
• Vær særligt opmærksom på at børn ikke skader sig selv ved
at indsætte deres fingre i dette produkt.
Slå eller træk ikke i klimaanlægget med overdreven kraft.
• Dette kan resultere i ild, skade eller problemer med
produktet.
Placer ikke et objekt nær udendørsenheden der kan give
10 Dansk
Brug ikke klimaanlægget i længere perioder på dårligt
ventilerede steder eller nær svagelige mennesker.
• Dette kan være farligt grundet mangel på ilt, åbn et vindue
mindst en gang i timen.
Hvis et fremmedlegeme såsom vand er kommet i apparatet,
tag strømmen fra og kontakt nærmeste servicecenter.
• At undlade at gøre dette kan resultere i elektrisk stød eller
brand.
Forsøg ikke selv at reparere, adskille eller at lave ændringer på
maskinen.
• Brug ikke en sikring (såsom kobber, stålwire osv. ) udover
standardsikringen.
• At gøre dette kan resultere i elektrisk stød, brand, problemer
med produktet eller skade.
FORSIGTIG
Placer ikke objekter eller apparater under indendørsenheden.
• Vand der drypper fra indendørsenheden kan resultere i ild
eller ejendomsskade.
Tjek at installationsrammen på undendørsenheden er
intakt,mindst en gang om året.
• At undlade at gøre dette kan resultere i skade, død eller
ejendomsskade.
Maksimal spænding i henhold til i IEC standard for
sikkerhed og spænding er målt i henhold til ISO standard for
energiklasser.
Dansk 11
Sikkerhedsinformation
mulighed for at børn kan kravle op på maskinen.
• Dette kan resultere i at børn kommer alvorligt til skade.
Sikkerhedsinformation
Stå ikke på toppen af maskinen og stil ikke genstande såsom
vasketøj, tændte stearinlys, tændte cigaretter, tallerkener,
kemikalier, metalgenstande osv. oven på maskinen.
• I modsat fald kan det føre til elektrisk stød, brand, problemer
med produktet eller skader.
Brug ikke produktet med våde hænder.
• Dette kan medføre elektrisk stød.
Sprøjt ikke maskinens overflade med let fordampelige væsker
som for eksempel insektmidler.
• De er skadelige for mennesker og de kan desuden medføre
elektrisk stød, brand eller problemer med produktet.
Drik ikke vandet fra klimaanlægget.
• Vandet kan være skadeligt for mennesker.
Giv ikke fjernbetjeningen hårde stød og skil ikke
fjernbetjeningen ad.
Rør ikke ved rørene forbundet med produktet.
• Dette kan medføre forbrændinger eller skader.
Brug ikke klimaanlægget til opbevaring af udstyr, mad, dyr,
planter eller kosmetik eller til andre unormale formål.
• Dette kan resultere i ejendomsskade.
Undgå direkte at udsætte mennesker, dyr eller planter for
luften fra klimaanlægget i længere tid.
• Dette kan resultere i skade på mennesker, dyr og planter.
Denne maskine må ikke anvendes af personer (inklusive
børn), som er fysisk eller psykisk handicappede eller mangler
erfaring og viden, uden instruktion i brugen af maskinen af en
person, som har ansvaret for deres sikkerhed. Børn skal være
under opsyn, så de ikke leger med maskinen.
12 Dansk
TIL RENSNING
ADVARSEL
Rengør ikke maskinen ved at spule den med vand. Brug
ikke rensebenzin, fortynder eller alkohol til rengøring af af
maskinen.
• Dette kan medføre misfarvninger, deformering, beskadigelse,
elektrisk stød eller brand.
Tag strømmen fra og vent til blæseren stopper inden rensning
eller vedligeholdelse.
• At undlade at gøre dette kan resultere i elektrisk stød eller
brand.
FORSIGTIG
Vær opmærksom når overfladen renses på varmeudveksleren
på udendørsenheden da den har skarpe kanter.
• Dette bør gøres af en kvalificeret tekniker. Kontakt venligst
din installatør eller servicecenter.
Rens ikke selv inden i klimaanlægget.
• For rensning inden i apparatet, kontakt dit nærmeste
servicecenter.
• Når det indre filter renses, se beskrivelserne i “Overblik over
rensning”-sektionen.
• At undlade at gøre dette kan resultere i skade, elektrisk stød
eller brand.
Dansk 13
Sikkerhedsinformation
Til brug i Europa: Dette apparat kan bruges af børn fra 8 år
og op, samt personer med begrænset fysik, sensoriske eller
mentale kapaciteter eller manglende erfaring og viden, hvis de
er blevet anvist og instrueret i brug af apparatet på en sikker
måde, og forstår farerne involveret. Børn må ikke lege med
apparatet. Rensning og brugervedligehold må ikke udføres af
børn uden opsyn.
Oversigt over indendørsenhed
Det faktiske produkt kan afvige en smule fra produktet vist nedenfor.
05
01
06
02
07
Hurtig oversigt
08
03
09
04
10
01 Luftindtag
06 Wi-Fi modul
02 Luftfilter
07 SPi(S-plasma Ion) Lampe
03 Vindblad (op og ned)
08 Display
04 Vindblad (venstre og højre)
09 Strømknap /
Modtager til fjernbetjening
05 Sensor til rumtemperatur
10 (Indvendig) SPi
Display
01 Temperaturindikator
Filternulstillings-indikator (
El-forbrugsindikator
Autorens-indikator (
)
Afrimningsindikator (
)
01
02
03
02 Timer indikator
good'sleep indikator
Autorens-indikator
03 Wi-Fi indikator
14 Dansk
)
Oversigt over fjernbetjening
01 Indikator for indstillet temperatur
05
01
06
02
07
03
02 Indikator for timerfunktion
03 Indikator for driftstilstand
04 Funktionsindikator
08
05 Indikator for lavt batteri
09
06 Sendeindikator
04
07 Indikator for viftehastighed
08 Indikator for lodret luftstrøm
16
09 Indikator for vandret luftstrøm
17
10 Indstillingsindikator
Hurtig oversigt
11
10
11 Strømknap
12
18
12 Temperaturknap
13 Options (Muligheder) knap
14 Timer-knap
13
19
20
14
15 Retningsknap / valgknap
16 Knap til lodret luftstrøm
17 Mode-knap
21
15
18 Knap til blæserhastighed
19 Knap til vandret luftstrøm
20 Settings (Indstillinger) knap
21 SET (INDSTIL)-knap
Isætning af batterier
BEMÆRK
• Beskrivelserne i denne manual er primært
baseret på knapperne på fjernbetjeningen.
• Selvom d'light Cool vises på
fjernbetjeningens display, så er de ikke
tilgængelige på denne model.
to 1,5V AAA type batterier
Dansk 15
Brug af fjernbetjening
Du kan nemt bruge klimaanlægget, ved at vælge et program og dernæst styre temperaturen,
blæserhastighed og luftretning.
Programmer
Du kan ændre det nuværende program til Auto (Auto), Cool
(Køle), Dry (Tørre), Fan (Blæser) og Heat (Varme) ved at trykke
på
knappen.
Styring af temperatur
Du kan styre temperaturen i hvert program på følgende måde:
Hurtig oversigt
Program
Temperaturindstilling
Auto/Cool
(Køle)
Juster med 1 °C mellem 16 °C og 30 °C.
Dry (Tørre)
Juster med 1 °C mellem 18 °C og 30 °C.
Heat
(Varme)
Fan (Blæser)
Juster med 1 °C mellem 8 °C og 30 °C.
Du kan ikke styre temperaturen.
BEMÆRK
Du kan bruge Cool (Køle), Dry (Tørre) og Heat (Varme)
programmerne på følgende måder:
Program
Cool (Køle)
Indendørstemperatur 16 °C til 32 °C
Dry
(Tørre)
Heat
(Varme)
18 °C til
32 °C
27 °C eller
lavere
Udendørstemparatur
-15 °C til
46 °C
-15 °C til
46 °C
-25 °C til
24 °C
Indendørsfugtighed
80% eller
lavere relativ
fugtighed
_
_
• Hvis klimaanlægget kører i et miljø med høj luftfugtighed,
og programmet Cool (Køle) er valgt i en længere periode,
kan der opstå kondens.
• Hvis udendørstemperaturen falder til -5°C, kan
varmekapaciteten falder med helt op til 60% til 70% af den
specificerede kapacitet.
16 Dansk
Styring af blæserhastighed
Du kan vælge følgende blæserhastigheder i hvert program:
Program
Mulige blæserhastigheder
Auto (Auto)/Dry
(Tørre)
(Automatisk)
Cool(Køle)/Heat
(Varme)
(Auto),
(Turbo)
(Lav),
(Med),
(Med),
(Høj),
(Høj),
(Turbo)
Styring af luftretning
Hold luftstrømmen i en konstant retning, ved at standse
bevægelserne i de vandrette og lodrette luftstrømsblade.
►
I drift
eller
BEMÆRK
• Hvis du justerer klingen til vandret luftretning
manuelt, lukkes den måske ikke helt når du slukker for
klimaanlægget.
• Hvis du justerer klingen til lodret luftretning manuelt,
fungerer den måske ikke korrekt.
• Du kan styre luftretningen når good'sleep funktionen
kører i Heat (varme) program, men ikke i Cool (køle)
program.
Indstilling af klokkeslet
For brug af funktionerne på klimaanlægget, indstil tiden.
►
►


► Vælg Clock (Ur). ►
► Indstil tiden.
►
BEMÆRK
• Du kan indstille tiden i time-intervaller fra 1 time ~ 12
timer efter AM, PM systemet og minutenheder fra 0 ~ 59
minutter.
• Tidsindstillingen annulleres hvis du ikke trykker på
SET (INDSTIL) knappen indenfor 10 sekunder efter
at have indstillet tiden. Derfor kontrolleres tiden på
fjernbetjeningens display.
Dansk 17
Hurtig oversigt
Fan (Blæser)
(Lav),
Køledrift
De smarte og kraftige kølefunktioner på Samsung klimaanlæg, holder et aflukket området køligt
og behageligt.
Cool (Køle) program
Brug Cool (Køle) program til at holde det køligt i varmt vejr.
►
► Vælg Cool (Køle).
BEMÆRK
• For komfort holdes temperaturforskellen mellem
indendørs- og udendørsluften indenfor 5 °C i Cool (Køle)
programmet.
• Efter at have valgt Cool (Køle) program, vælg en funktion,
temperatur og blæserhastighed som du ønsker.
Power Smart Features
–– For at nedkøle et rum hurtigt, vælg en lav temperatur
med høj blæserhastighed.
–– For at spare energi vælges en høj temperatur og en lav
blæserhastighed.
–– Når indendørstemperaturen når den indstillede
temperatur, vil kompressoren køre ved lav hastighed
for at spare energi.
2-Step (2-trins) kølefunktion
Brug 2-Step (2-trins) kølefunktion, for hurtigt at nå den
indstillede temperatur. Klimaanlægget justerer automatisk
blæserens hastighed og vindretning. Du kan kun vælge denne
funktion når Cool (Køle) program kører.
I Cool (Køle) program ►
Vælg 2-Step (2-trins). ►
18 Dansk
►

►
Affugterprogram
Affugteren på Samsung klimaanlæg, holder et aflukket området tørt og behageligt.
Dry (Tørre) program
Brug Dry (Tørre) program i regnvejr eller fugtigt vejr.
►
►
Vælg Dry (Tørre).
BEMÆRK
• Desto lavere temperaturen er sat, jo større er kapaciteten
for affugteren. Når luftfugtigheden er for høj, kan du
indstille temperaturen til en lavere temperatur.
• Du kan ikke bruge Dry (Tørre) program til varme. Dry
(Tørre) program er lavet til at give en kølende sideeffekt.
Power Smart Features
Luftrenserprogram
Luftrenserfunktionen på Samsung klimaanlæg holder luften i et aflukket område ren.
SPi(S-plasma Ion) funktion
Brug SPi funktionen til at rense dit rum med positive ioner fra
klimaanlægget. Denne funktioner også tilgængelig i Auto, Dry
(Tørre), Fan (Blæser) og Heat (Varme) programmerne.
I Auto, Cool (Køle), Dry
(Tørre), Fan (Blæser) eller ►
Heat (Varme) program
Vælg
►

►
. ►
BEMÆRK
• Når SPi funktionen starter, tændes SPi automatisk.
• Du kan indstille temperaturen, undtagen i Fan (Blæser)
program.
• Når SPi funktionen er valgt mens et bestemt program
kører, er der en lille forskel i el-forbruget og driftsstøj.
Dansk 19
Varmeprogram
Varmefunktionerne på Samsung klimaanlæg, holder et aflukket området varmt og behageligt.
Heat (Varme) program
Brug Heat (Varme) program til at holde varmen.
►
► Vælg Heat (Varme).
BEMÆRK
• I varmetilstand vil klimaanlægget opvarme rummet. Du
kan indstille temperaturen og få det varmere i de kolde
måneder.
• Når klimaanlægget starter op, vil blæseren ikke køre i
omkring 3 til 5 minutter i begyndelsen, for at undgå kold
vind.
Power Smart Features
• Hvis klimaanlægget varmer utilstrækkeligt, bruges
yderligere en varmeenhed i kombination med
klimaanlægget.
• Når udendørstemperaturen er lav og fugtigheden er
høj i Heat (Varme) program, kan der opstå frost på
den udendørs varmeveksler. Dette kan også reducere
opvarmningen markant. Hvis dette sker kører
klimaanlægget afrimningsfunktionen i 5 til 12 minutter,
for at fjerne frost fra den udendørs varmeveksler.
• Når afrimningsfunktionen kører, kommer der damp
ud af udendørsenheden. Klimaanlægget bevæger det
vandrette luftstrømsblad til den laveste position, som vist
på venstre figur, for at undgå at kold luft kommer ud fra
indendørsenheden.
B
A
A.Positionen for det lodrette luftstrømsblad når
afrimningsfunktionen kører (bladet er næsten lukket.)
B.Position for det vandrette luftstrømsblad, når Heat
(Varme) program kører.
• Når afrimningsfunktionen kører, kommer der ikke luft ud
af indendørsenheden, for at undgå at kold luft kommer
ud. Når afrimningen er færdig, kommer der varm luft ud i
kort tid.
• Varigheden for afrimningen kan afkortes afhængigt af
mængden af frost på udendørsenheden.
• Varigheden for afrimningen kan også afkortes afhængigt
af mængden af fugtighed fra regn og sne.
• Når afrimningsfunktionen kører, kan du ikke vælge
andre funktioner med fjernbetjeningen. Vælg dem når
afrimningen er færdig.
20 Dansk
Quick Smart Features
Der er en række ekstra funktioner i Samsung klimaanlæg.
Auto indstilling
Brug Auto indstilling når du vil have at klimaanlægget
automatisk vælger program. Klimaanlægget giver den mest
behagelige atmosfære den kan.
►
►
Vælg Auto.
BEMÆRK
• Når indendørstemperaturen er højere eller lavere end det
indstillede, vil klimaanlægget automatisk udsende enten
kold luft for at sænke indendørstemperaturen, eller varm
luft til at opvarme indendørstemperaturen.
Fan (Blæser) program
►
► Vælg Fan (Blæser).
BEMÆRK
• Hvis klimaanlægget ikke bruges i længere tid, tørres
klimaanlægget i Fan (Blæser) program i 3 eller 4 timer.
• Udendørsenheden er fremstillet til ikke at køre når Fan
(Blæser) programmet kører, for at undgå at der kommer
kold luft ind i enheden. Dette er normalt og ikke en fejl
ved klimaanlægget.
Beep (Bip) lydfunktion
Brug Beep (Bip) lydfunktionen til at tænde eller slukke
bip-lyden der afspiller, når du trykker på en knap på
fjernbetjeningen.
►

► Vælg Beep (Bip). ►
Dansk 21
Power Smart Features
Brug Fan (Blæser) program til at bruge klimaanlægget som en
almindelig blæser. Klimaanlægget afgiver en naturlig brise.
Fast (Hurtig) funktion
Brug Fast (Hurtig) funktionen til hurtigt at afkøle eller
opvarme dit rum. Denne funktion er den kraftigste køle- og
varmefunktion klimaanlægget har. Du kan vælge denne
funktion både i Cool (Køle) og Heat (Varme) program.
I Cool (Køle) eller Heat
►
(Varme) program
►

►
Vælg Fast (Hurtig). ►
Power Smart Features
BEMÆRK
• Hvis du vælger Fast (Hurtig) funktionen mens funktioner
som 2-Step (2-trins) køling, Comfort (Komfort), Single user
(Enkeltbruger), Quiet (Stille) eller good'sleep kører, vil disse
funktioner blive annulleret.
• Du kan ændre vindstrømsretningen.
• Du kan ikke ændre den indstillede temperatur og
blæserhastighed.
• Når du vælger Fast (Hurtig) funktionen i Heat (Varme)
program, kan du muligvis ikke øge blæserhastigheden, for
at undgå at der blæser kold luft.
Comfort (Komfort) funktion
Brug Comfort (Komfort) funktionen når du føler at
den nuværende køle- eller varmeeffekt er for stærk.
Klimaanlægget afgiver mild køling eller opvarmning. Du kan
vælge denne funktion både i Cool (Køle) og Heat (Varme)
program.
I Cool (Køle) eller Heat
►
(Varme) program
►

►
Vælg Comfort (Komfort). ►
BEMÆRK
• Du kan ændre den indstillede temperatur og vindretning.
• Du kan ikke ændre blæserhastigheden.
• Hvis du vælger Comfort (Komfort) funktionen mens
funktioner som 2-Step (2-Trins) køling, Fast (Hurtig), Single
user (Enkeltbruger), Quiet (Stille) eller good'sleep kører, vil
disse funktioner blive annulleret.
• Hvis du føler at køle- eller varmeeffekten i Comfort
(Komfort) funktionen er svar, kan du annullere Comfort
(Komfort) funktionen.
22 Dansk
Quiet (Stille) funktion
Brug Quiet (Stille) funktionen til at mindske driftsstøjen. Du
kan vælge denne funktion både i Cool (Køle) og Heat (Varme)
program.
I Cool (Køle) eller Heat
►
(Varme) program
►

►
Vælg Quiet (Stille). ►
BEMÆRK
• Du kan ændre den indstillede temperatur og vindretning.
• Du kan ikke ændre blæserhastigheden.
Display lysfunktion
Brug Display lysfunktion til at tænde eller slukke lyset på
indendørsenhedens display.
►

► Vælg Display. ►
BEMÆRK
• Display lysfunktionen kører ikke når indendørsenheden er
slukket.
• Hvis du slukker for Display lysfunktionen når SPi
funktionen kører, vil SPi lampen også slukkes.
• Timer (
) indikatoren forsvinder ikke, heller ikke selvom
du slukker for Display lysfunktionen.
• Hvis du ændrer det nuværende program eller funktionen
når Display lysfunktion er tændt, vil Display lysfunktionen
slukkes.
Dansk 23
Power Smart Features
• Hvis du vælger Quiet (Stille) funktionen mens funktioner
som 2-Step (2-trins) køling, Fast (Hurtig), Comfort
(Komfort), Single user (Enkeltbruger) eller good'sleep
kører, vil disse funktioner blive annulleret.
Wi-Fi funktion (Smart A/C-enhed)
Når du tænder for Wi-Fi-funktionen vil Transmit ( )
indikatoren blinke og
vises på fjernbetjeningens display i
få sekunder. Derefter forsvinder begge.
I drift
►
►
Hold nede i 4 sekunder.
BEMÆRK
• For mere information, læs i Smart A/C-enhedsmanualen.
• Smart A/C-enhed er muligvis ikke tilgængelig på visse
modeller.
Power Smart Features
WPS funktion (Smart A/C-enhed)
Når du tænder for WPS-funktionen vil Transmit ( )
indikatoren blinke og forsvinde.
I drift
►
►
Hold nede i 4 sekunder.
BEMÆRK
• For mere information, læs i Smart A/C-enhedsmanualen.
• Smart A/C-enhed er muligvis ikke tilgængelig på visse
modeller.
24 Dansk
Energibesparende drift
Smart energibesparende funktioner på Samsungs klimaanlæg mindsker strømforbruget.
Kontrol af el-forbrug
Brug Usage (Forbrug) funktionen til at kontrollere mængden
af strøm der forbruges af klimaanlægget. Den forbrugte
mængde vises på indendørsenhedens display i få sekunder og
den indstillede indendørstemperatur vises.
I drift
►
►

►
Vælg Usage (Forbrug). ►
Værdiintervallerne vises mellem 0,1 kWh og 99 kWh.
Strømforbruget beregnes fra når klimaanlægget tændes.
Værdien nulstilles når klimaanlægget slukkes.
BEMÆRK
• Forbruget vist på indendørsenhedens display, kan afvige
en smule fra det faktiske strømforbrug.
• Du kan kun se strømforbruget når klimaanlægget kører.
Energibesparende funktioner
Dansk 25
Single user (Enkeltbruger) funktion
Brug Single user (Enkeltbruger) funktion til at mindske
strømforbruget, mens du holder dig kold eller varm. Du kan
vælge denne funktion i Cool (Køle) og Heat (Varme) program.
I Cool (Køle) eller Heat
(Varme) program
►
►

►
Vælg Single user (Enkeltbruger). ►
BEMÆRK
• Når Single user (Enkeltbruger) funktionen starter vil
mønstret vises på fjernbetjeningen i få sekunder
og det lodrette vindstrømsblad starter automatisk.
• Hvis du vælger Single user (Enkeltbruger), mens
funktioner som 2-Step (2-trins) køling, Fast (Hurtig),
Comfort (Komfort), Quiet (Stille) eller good'sleep kører, vil
disse funktioner blive annulleret.
• Efter at have valgt Single user (Enkeltbruger) funktionen,
kan du indstille temperaturen til (24 °C til 30 °C i Cool
(Køle) program, 8 °C til 30 °C i Heat (Varme) program),
blæserhastighed og lodret luftstrømsretning.
Energibesparende funktioner
• Når Single user (Enkeltbruger) funktionen er tændt i Cool
(Køle) program mens den indstillede temperatur er sat
lavere end 24 °C, vil den indstillede temperatur automatisk
øges til 24 °C. Mens hvis den indstillede temperatur er sat
mellem 25 °C og 30 °C, forbliver den hvor den er.
• Også efter du har slukket for Single user (Enkeltbruger)
funktionen, vil det lodrette luftstrømsblad fortsætte indtil
du slukker for knappen til det lodrette luftstrømsblad
(
).
26 Dansk
Timer tænd/timer sluk funktion
Brug Timer tænd/Timer sluk til at tænde eller slukke
klimaanlægget til et ønsket tidspunkt.
• Tjek tiden på fjernbetjeningen før brug af denne funktion.
• Standardtiden er 1 AM på fjernbetjeningen.
Tiden er nulstillet til standardtid efter udskiftning af
batterierne.
(Vælg On (tænd) eller Off (sluk) blandt
On (tænd), Off (sluk) og
.)

►
(Indstilling af tænd/
►
sluk-tidspunkt.)
• Tryk på
(Timer) knappen for at ændre den
nuværende funktion mellem On (tænd), Off (sluk) og
(good'sleep).
(good'sleep) vises kun i Cool (Køle) og
Heat (Varme) programmerne.
BEMÆRK
• Når du har startet Timed tænd/sluk-funktion vil Timer (
indikatoren blive vist på indendørsenhedens display.
)
• Efter at have startet Timed tænd-funktionen, kan du
ændre programmet og den indstillede temperatur. Du kan
ikke ændre den indstillede temperatur mens Fan (Blæser)
programmet kører.
• Du kan ikke indstille den samme tid for både Timed tænd
og Timed sluk-funktioner.
Dansk 27
Energibesparende funktioner
• Du kan indstille tiden i time-intervaller fra 1 time ~ 12
timer efter AM, PM systemet og minutenheder fra 0 ~ 59
minutter. Indstil tidsintervallet til
for at annullere
Timed tænd/sluk-funktion.
good’sleep funktion
Brug good'sleep funktionen til at sove godt om natten og
spare energi. Du kan vælge denne funktion både i Cool (Køle)
og Heat (Varme) program.
I Cool (Køle) eller Heat
►
(Varme) program

(Vælg
bland
Tænd, Sluk og
.)
►
(Indstil driftstid.) ►
• Tryk på
(Timer) knappen for at ændre den
nuværende funktion mellem On (tænd), Off (sluk) og
(good'sleep).
BEMÆRK
• Du kan indstille temperaturen med 1 °C mellem 16 °C og
30 °C (Køle) / 8˚C og 30˚C (Varme).
• Den anbefalede og optimale temperatur i good'sleep
funktionen er som følger:
Energibesparende funktioner
Tilstand
Anbefalet temperatur
Optimal temperatur
Cool
(Køle)
25 °C til 27 °C
26 °C
Heat
(Varme)
21 °C til 23 °C
22 °C
• Når du har startet good'sleep funktionen, vil Timer (
indikatoren vises på indendørsenhedens display.
)
• Du kan sætte tiden i halvtimes enheder fra 30 minutter
~ 3 timers og timeenheder fra 3 timer~12 timer. Indstil
driftstiden til
for at annullere good'sleep funktionen.
• Standard driftstid for good’sleep funktionen er 8 timer.
Hvis driftstiden er sat til mer end 5 timer, vil Wake
up-funktionen starte 1 time efter den indstillede tid.
Klimaanlægget standser automatisk, når driftstiden
udløber.
• Når Timed tænd, Timed sluk og good'sleep funktioner
overlapper, vil klimaanlægget kun bruge timeren med den
funktion du senest har startet.
28 Dansk
Overblik over rensning
Kører autorens
Rensningsvarighed
(minutter)
Indendørsenheds
display
Indoor unit display
Auto (Køle),
Køle, Tørre
30
Auto (Varme),
Varme, Blæser
15
BEMÆRK
• Når du indstiller timeren til autorens vil Clean (Rens) blinke og dernæst forsvinde fra
fjernbetjeningens display. Timer ( ) indikatoren vises også på indendørsehendens display.
• Når klimaanlægget er slukket, starter autorens straks det vælges. Når klimaanlægget er
tændt, starter autorens så snart klimaanlægget standser.
• Under den automatiske rensning vil indendørsblæseren fortsætte med at køre og
luftstrømsbladet vil forblive åben for at udskyde omgivende luft.
Rensning af indendørsenhedens overflade og udendørsenhedens
varmeydre
Fugtig klud
Blød børste
Rensning og vedligeholdelse
Inden rensning sørges for at slukke udstyre og
fjerne strømkablet.
Spray vand for at rense for støv.
FORSIGTIG
• Brug ikke opløsningsmidler, når du rengører displayet.
Dansk 29
• Brug ikke syre, klor eller organiske opløsningsmidler (såsom
fortynder, kerosen og acetone), til at rense overflader. Sæt
ikke klistermærker på den, da dette kan skade overfladen på
klimaanlægget.
• Når du renser og efterser varmeveksleren på udendørsenheden,
kontaktes det lokale servicecenter for hjælp.
• Sørg for at undgå personskade fra skarpe kanter, ved håndtering
af varmeveksleren.
Rensning af filter
Støvsuger
Blød børste
30 minutter
Kroge
Mildt opløsningsmiddel
Rensning og vedligeholdelse
FORSIGTIG
• Skrub ikke luftfilteret med en børste eller andre
rengøringsgenstande. Dette kan beskadige filteret.
• Udsæt ikke filteret for direkte sollys ved tørring.
BEMÆRK
• Rens luftfilteret hveranden uge. Rensningscyklussen kan variere efter brug og omgivelser.
• Hvis luftfilteret tørres i et fugtigt område, kan det afgive kraftig lugt. Rens det igen og lad
det tørre i et ordentligt ventileret område.
30 Dansk
Nulstilling af påmindelse til filterrensning
Indendørsenheds
display
Indoor unit display
Fejlfinding
Hvis klimaanlægget kører unormalt, se følgende liste for at spare
tid og unødvendige udgifter.
Problem
Løsning
Jeg kan
ikke ændre
temperaturen.
• Kontroller om Fan (Blæser) eller Fast
(Hurtig) program kører. I disse programmer
vil klimaanlægget indstille temperaturen
automatisk, og du kan ikke ændre den
indstillede temperatur.
Dansk 31
Rensning og vedligeholdelse
Klimaanlægget
virker slet ikke.
• Kontroller strømstatus og start dernæst
klimaanlægget igen.
• Tænd for stikkontakten, isæt strømkablet og
start dernæst klimaanlægget igen.
• Sørg for at isolatoren er tændt.
• Kontroller om Timed sluk-funktion er aktiveret.
Brug klimaanlægget igen ved at trykke på
Power-knappen.
Problem
Kold/Varm luft
kommer ikke ud
af klimaanlægget
eller det virker
ikke optimalt.
Rensning og vedligeholdelse
32 Dansk
Løsning
• Kontroller om den indstillede temperatur er
højere i Cool (Køle) program eller lavere i
Heat (Varme) program end den nuværende
temperatur. Tryk på temperatur-knappen på
fjernbetjeningen for at ændre den indstillede
temperatur.
• Kontroller om luftfilteret er blokeret af snavs.
Hvis luftfilteret er blokeret, vil køle- og
varmeffekten mindskes. Fjern snavs jævnligt.
• Kontroller om udendørsenheden er overdækket
eller installeret nær en forhindring. Tag
overdækningen af og fjern forhindringen. Ved
fjernelse af genstande (sne eller is), bruges
passende værktøjer og udvises forsigtighed
for ikke at beskadige produktet eller dig selv i
processen.
• Kontroller om klimaanlægget kører sit
afrimningsprogram. Når isen er opstået om
vinteren eller udendørstemperaturen er
for lav, vil klimaanlægget automatisk køre
afrimningsprogrammet. Under denne funktion
stopper indendørsblæseren og der kommer
ingen varm luft ud.
• Kontroller om døre eller vinduer er åbne. Dette
kan medføre dårlig køle- eller varmeffekt. Luk
døre og vinduer.
• Kontroller om klimaanlægget er tændt straks
efter at køle- eller varmedrift ophører. I dette
tilfælde vil det kun være viften der kører, for at
beskytte udendørsenhedens kompressor.
• Kontroller om rørets længde er for langt. Når
rørets længde er længere end tilladt, kan det
nedsætte køle- varmeffekten.
Problem
Løsning
• Kontroller om good'sleep funktionen kører.
Mens denne funktion kører, kan du ikke justere
Jeg kan ikke ændre
luftens retning. (Men du kan kontrollere
vindstrømsretningen.
vindretningen i denne funktion hvis der bruges
Heat (Varme) program.)
Fjernbetjeningen
fungerer ikke.
• Udskift batterierne i fjernbetjeningen med
nye.
• Sørg for at der ikke er noget der blokerer
sensoren til fjernbetjeningen.
• Undersøg om der er stærke lysapparater tæt
på klimaanlægget. Stærkt lys der udsendes
fra lysstofrør eller neonskilte kan forstyrre
elektriske bølger.
Timed tænd/sluk
funktioner virker
ikke.
• Kontroller om du har trykket SET (INDSTIL)knappen på fjernbetjeningen, efter du har
indstillet tiden.
Indikatoren
blinker konstant.
• Tryk på Power-knappen for at slukke
klimaanlægget eller fjern strømkablet. Hvis
indikatoren stadig blinker kontaktes nærmeste
servicecenter.
Dansk 33
Rensning og vedligeholdelse
Jeg kan ikke ændre
blæserhastigheden.
• Når Auto, Dry (Tørre) eller Fast (Hurtig)
program eller good'sleep funktionen kører i
Cool (Køle) program, vil klimaanlægget styre
blæserhastigheden automatisk, og du kan ikke
ændre blæserhastigheden.
Problem
Løsning
Rensning og vedligeholdelse
Der opstår lugt
i lokalet under
drift.
• Kontroller om apparatet kører i en røgfyldt
område. Ventiler rummet eller brug
klimaanlægget i Fan (Blæser) program i
3-4 timer. (Der er ingen komponenter i
klimaanlægget, som afgiver en stærk lugt.)
• Kontroller om afløbet er rent. Rens dem
jævnligt.
En fejl er
indikeret.
• Når en indikator på indendørsenheden blinker
kontaktes nærmeste servicecenter. Sørg for at
videregive fejlkoden til servicecenteret.
Der opstår støj.
• Når kølemiddelstanden skifter kan der opstå
støj, afhængigt af status for klimaanlægget.
Dette er normalt.
Problemer med
"megen støj"
og "reduceret
ydeevne"
• Hvis der er megen eller ujævn støj samtidig
med en reduceret ydeevne, kontakt venligst
din servicetekniker for at sikre at produktet
virker korrekt.
Røg genereres fra
udendørsenheden.
• Det er ikke nødvendigvis ild, men kan
være damp skabt fra udendørsenhendens
varmeveksler, mens afrimningsfunktionen
kører i Heat (Varme) program om vinteren.
Vand drypper fra
rørforbindelser på
udendørsenheden.
• Der kan udvikles kondens, når den omgivende
temperatur ændres markant. Dette er normalt.
Produktet er behandlet med biocidstoffet sølvzinkzeolit for at kunne
udføre sin antimikrobielle funktion.
34 Dansk
Download PDF

advertising