Samsung | CB-21N112T | Samsung CB-21N112T Bruksanvisning

AA68-03656L-01Fin
11/18/05
5:11 PM
Page 1
VÄRITELEVISIO
Omistajan käyttöopas
Lue käyttöopas huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja säilytä
opas myöhempää tarvetta varten.
Kytkentäpaneeli (mallikohtainen)
➢
Televisioiden kokoonpanoissa saattaa olla mallikohtaisia
eroja.
Kytkeminen RCA-lähtöliittimeen
RCAˇ-liittimiin kytketään muun muassa tallentavat
videonauhurit ja äänijärjestelmät.
Takapaneeli
Osallistu kilpailuun ja voita! Rekisteröi Samsung-tuotteesi
osoitteessa www.samsung.com/global/register
tai
tai
Ohjauspaneeli (mallikohtainen)
➢
Kytkeminen RCA-tuloliittimeen
RCA¨-liittimiin kytketään muun muassa videonauhurit,
DVD-laitteet, dekooderit, satelliittivastaanottimet,
videopelilaitteet ja videolevysoittimet. (Kun käytät
monolaitetta, kytke laite AUDIO-L-tuloliittimeen.)
kaapelitelevisiov
erkko
Etupaneeli (tai sivupaneeli)
ΠAudiotulo
Televisioiden kokoonpanoissa saattaa olla mallikohtaisia
eroja.
´ Videotulo
ˇ Kuulokeliitin
tai
Etupaneeli (tai sivupaneeli)
ˇ Kuulokeliitin
☛
Œ
´
ˇ
¨
ˆ
Ø
Kuvaruutuvalikko
Äänenvoimakkuuden
Kanavan valinta
Valmiustilan merkkivalo
Kaukosäätimen infrapuna-anturi
Virtapainike
◆ Mallista riippuen voit kytkeä ˇ-painikkeilla TV:n päälle,
kun se on valmiustilassa.
◆ ´ ja ˇ-painikkeilla on samat toiminnot kuin
kaukosäätimen œ/√/†/…-painikkeilla.
◆ Jos kaukosäädin ei toimi tai katoaa, voit käyttää television
ohjauspaneelin painikkeita.
´ Videotulo
Kun kytket televisioon äänentoisto- tai videolaitteen,
varmista, että kaikista laitteista on katkaistu virta.
Tarkista, että värikoodatut tuloliitännät ja kaapeliliittimet
vastaavat toisiaan.
Kytkeminen antenniin tai kaapelitelevisioverkkoon
Kytke antennijohto tai verkon tulojohto television takana
olevaan Œ (75 Ω-koaksiaaliliittimeen).
Jotta televisiokanavat näkyisivät oikein, kuvasignaali on
vastaanotettava jostain seuraavista lähteistä: ulkoantenni,
kaapelitelevisioverkko tai satelliittiverkko.
Jos käytät sisäantennia, joudut ehkä kääntelemään sitä
televisiota virittäessäsi saadaksesi kuvan tarkaksi ja
häiriöttömäksi.
Kytkeminen SCART tulo- ja lähtöliittimiin
SCART´-liittimeen kytketään muun muassa videonauhurit,
DVD-laitteet, dekooderit, satelliittivastaanottimet,
videopelilaitteet ja videolevysoittimet.
jatkuu...
Suomi - 1
ΠAudiotulo
☛
Tarkista, että värikoodatut tuloliitännät ja kaapeliliittimet
vastaavat toisiaan.
Kytkeminen RCA-tuloliittimeen
Œ (AUDIO-L/R) ja ´ (VIDEO)-liittimiin kytketään erilaisia
laitteita, kuten videonauhuri, DVD-laite tai videopelilaite.
Kuulokkeiden kytkeminen
ˇ Kuulokeliitäntää käytetään televisio-ohjelmien katseluun,
kun ei haluta häiritä muita huoneen läsnäolijoita.
Kuulokkeiden pitkäaikainen käyttö suurella
äänenvoimakkuudella voi vahingoittaa kuuloa.
➢
Kun sekä etupaneelin (tai sivupaneelin) että
takapaneelin AV-liittimiin on kytketty ulkoisia laitteita,
televisio käyttää tuloliittiminä etupaneelin (tai
sivupaneelin) AV-liittimiä.
AA68-03656L-01
AA68-03656L-01Fin
11/16/05
2:39 PM
Page 2
Kaukosäädin (mallikohtainen)
➢
Television lähellä oleva kirkas keinovalo saattaa
vaikuttaa kaukosäätimen toimintaan.
∏ MENU
Tuo näyttöön
kuvaruutuvalikon tai
palaa edelliseen
valikkoon.
Æ INFO
Näyttää valitun kanavan
tiedot ja asetukset.
ı EXIT
Poistuu mistä tahansa
kuvaruutuvalikosta tai
palaa tavalliseen
katselutilaan.
” …/†/œ/√
Liikuttaa kohdistinta
kuvaruutuvalikossa.
’ DUAL I-II (valinnainen)
Valitsee äänitilan.
˝ TURBO (valinnainen)
Valitsee turbo-ääni-tilan.
Ô S.MENU (valinnainen)
Näyttää äänivalikon.
 PRE-CH
Vaihtaa kanavaa kahden
viimeksi katsotun
kanavan välillä.
Ò VIDEO
Paina nähdäksesi kaikki
saatavilla olevat
videolähteet.
Ú P
/
Tuo kuvaruutuun
seuraavan tai edellisen
tallennetun kanavan.
˜ ENTER
Ota kuvaruutuvalikon
käytön aikana tietty
kohde käyttöön (tai
muuta sitä) painamalla
ENTER-painiketta.
Television kytkeminen päälle ja pois päältä
Virtajohto kytketään television takapaneeliin.
1
Kytke virtajohto pistorasiaan.
➢ Käyttöjännite ja jännitteen taajuus 50 tai 60 Hz on
merkitty television takapaneeliin.
2
Paina television etupaneelin (tai sivupaneelin)
-virtapainiketta.
3
Kytke televisio päälle painamalla kaukosäätimen
POWER-painiketta. Viimeksi katsottu kanava tulee
kuvaruutuun automaattisesti. Jos yhtään kanavaa ei ole
tallennettu muistiin, ruutuun ei tule selkeää kuvaa. Katso
lisätietoja sivulta 4 kohdista “Kanava - Automaattinen
tallennus” tai “Kanava - Manuaalinen tallennus”.
➢ Kun televisio kytketään päälle ensimmäisen kerran,
se kehottaa sinua automaattisesti määrittämään
peruskäyttöasetukset. Katso lisätietoja sivulta 3
kohdasta “Toiminto - Plug & Play”.
4
Kytke televisio pois päältä painamalla -virtapainiketta
television etupaneelissa (tai sivupaneelissa).
¯ P.SIZE
Muuttaa kuvaruudun
kokoa.
˘ SLEEP
Valitse ennalta
määritetty aika
automaattista virran
sammuttamista varten.
¿ P.MODE
Painikkeella valitaan
kuvatehoste.
¸ S.MODE (valinnainen)
Painikkeella valitaan
äänitila.
Television asettaminen valmiustilaan
Televisio on mahdollista asettaa valmiustilaan, joka vähentää
virrankulutusta ja estää kuvaputkea kulumasta. Valmiustila
on kätevä, kun joudut keskeyttämään katselun väliaikaisesti
(esimerkiksi ruokailun ajaksi).
ΠPOWER
Kytkee ja katkaisee
television virran.
´ Numeropainikkeet
Valitsee kanavat
suoraan.
ˇ -/-Valitsee kaksi- tai
kolminumeroisen
kanavan. Paina tätä
painiketta, jolloin
kuvaruutuun tule “--” symboli. Syötä
kaksinumeroinen
kanavanumero.
¨ MUTE
Mykistää äänen
väliaikaisesti. Ota äänet
uudelleen käyttöön
painamalla painiketta
MUTE, , tai .
ˆ
/
Suurentaa tai pienentää
äänenvoimakkuutta.
Ø TV
Palauttaa television TVtilaan, kun se on
ulkoisen signaalilähteen
tilassa.
Paristojen asentaminen
Irrota kansi. Aseta kaukosäätimeen
kaksi AAA-koon paristoa ja työnnä
kansi takaisin paikoilleen.
Jos kaukosäädin ei toimi normaalisti, tarkista, että paristojen
“+” ja “-” -navat ovat oikein päin ja että paristoissa ei esiinny
vuotoa.
➢ Käytä kaukosäätimessä vain samantyyppisiä paristoja,
ei siis esimerkiksi alkali- ja mangaaniparistoja sekaisin.
Suomi - 2
1
Paina kaukosäätimen POWER-painiketta katselun
aikana.
Televisio siirtyy valmiustilaan.
2
Kytke televisioon uudelleen virta painamalla painiketta
uudelleen.
☛
Älä jätä televisiota valmiustilaan pitkäksi ajaksi
(esimerkiksi loman ajaksi). Katkaise televisiosta virta
painamalla etupaneelin (tai sivupaneelin)
-virtapainiketta. Television antennijohto ja virtajohto on
hyvä irrottaa pistorasiasta.
AA68-03656L-01Fin
tä
2:39 PM
Page 3
5
Valikkojen katselu
Toiminto - Plug & Play
1
Paina MENU-painiketta.
Kuvaruutuun tulee päävalikko. Sen vasemmalla puolella
on neljä kuvaketta: Picture, Sound, Channel, ja
Function.
Kun televisio kytketään päälle ensimmäisen kerran, se
kehottaa sinua automaattisesti määrittämään peräkkäin
peruskäyttöasetukset.
Käytettävissä ovat seuraavassa kuvatut asetukset.
2
Valitse jokin kuvakkeista painamalla … tai †-painiketta.
Paina œ tai √-painiketta siirtyäksesi kuvakkeen
alavalikkoon.
1
3
Valitse valikon kohteet painamalla … tai †-painiketta.
Siirry valikon kohteisiin painamalla œ tai √-painiketta.
Jos televisio on
Plug & Play
valmiustilassa, paina
kaukosäätimen POWER-painiketta.
Kuvaruutuun tulee viesti Plug & Play. Viesti vilkkuu
hetken, jonka jälkeen kuvaruutuun tulee Languagevalikko.
4
Muuta asetusta valittuja kohteita painamalla
…/†/œ/√-painiketta. Palaa edelliseen valikkoon
painamalla MENU-painiketta.
2
5
Poistu valikosta painamalla EXIT-painiketta.
Valitse haluamasi kieli painamalla painiketta … tai †.
Paina MENU-painiketta.
Kuvaruutuun tulee viesti
Ant. Input : Check
Ant. Input : Check.
Auto Store
Exit
➢ Jos kieltä ei valita,
kielivalikko poistuu kuvaruudusta 30 sekunnin
kuluessa.
n
ole
tso
an,
ta
11/16/05
3
Varmista, että antenni on kytketty televisioon
(katso sivu 1).
4
Hae kanavat painamalla
œ tai √-painiketta. Haku
käynnistyy. Keskeytä haku
painamalla MENUpainiketta.
tää
a
sti
P 1
471 MHz
48%
Exit
jatkuu...
a
on
Suomi - 3
Kun kanavahaku on
suoritettu, kuvaruutuun tulee
Time-valikko, josta on
valittu Clock-kohta .
Time
Clock
Move
00 : 00
Exit
6
Siirry kohtaan Tunnit tai Minuutit painamalla œ tai √
painiketta. Määritä tunnit tai minuutit painamalla … tai †
-painiketta.
7
ENJOY YOUR WATCHING
Kun olet valmis, paina
MENU-painiketta.
Kuvaruutuun tulee viesti ENJOY YOUR WATCHING, ja
tallennettu kanava otetaan käyttöön.
Plug & Play-toiminnon
nollaus
Menettelytapa: MENU ➜ …/†
(Function) ➜ œ/√ ➜ …/†
(Plug & Play) ➜ œ/√
Function
Language : English
Time
Plug & Play
Blue Screen
Child Lock
Select
Enter
√
√
: Off
√
Exit
AA68-03656L-01Fin
11/16/05
2:39 PM
Page 4
Kanava - Automaattinen tallennus
Kanava - Manuaalinen tallennus
Kanava - Lisää / Poista
Voit selata käytettävissä olevia taajuusalueita (taajuudet ovat
maakohtaisia). Automaattisesti tallennetut kanavanumerot
eivät aina vastaa todellisia tai haluttuja kanavanumeroita.
Voit kuitenkin lajitella kanavanumerot manuaalisesti ja
poistaa kaikki ne kanavat, joita et halua katsella.
Voit tallentaa televisiokanavia,
myös kaapeliverkkojen kautta
vastaanotettuja. Kun tallennat
kanavia manuaalisesti, voit valita
- Tallennetaanko kaikki löydetyt
kanavat
- Mille paikkanumerolle kanavat
tallennetaan
Channel
Voit ohittaa haluamasi kanavat
Add/Erase
kanavien selauksen aikana. Kun
P 1 : Added
selaat tallennettuja kanavia,
P 2 : Added
P 3 : Added
näkyviin eivät tule ne kanavat,
P 4 : Added
jotka olet valinnut ohitettaviksi.
Kaikki ne kanavat, joita et ole
Select
Adjust
Exit
nimenomaisesti valinnut
poistettavaksi, näkyvät selauksen aikana.
Kanavat lajitellaan ja
Channel
tallennetaan niiden
√
Auto Store
√
Manual Store
taajuusalueen mukaiseen
√
Add/Erase
√
Fine Tune
järjestykseen (pienin taajuusalue
√
Sort
ensin ja suurin viimeisenä).
Kuvaruutuun tulee alun perin
Select
Enter
Exit
valittu kanava.
Voit
keskeyttää
haun
➢
P 1
471 MHz
48%
painamalla MENUpainiketta.
Exit
Kun haku on päättynyt,
kuvaruutuun tulee Sort-valikko.
Jos haluat lajitella tallennetut kanavat haluamaasi
numerojärjestykseen, katso kohta ”Kanavat - Lajittelu”.
Poistu lajittelematta painamalla MENU-painiketta.
Channel
Manual Store
Color System
Sound System
Search
Prog.No.
Store
Select
Adjust
:
:
:
:
:
AUTO
B/G
-/+
18
?
Exit
◆ Color System: AUTO/PAL/SECAM/NTSC4.43
➢ NTSC4.43 on "mukaileva” toistotila, jota
erikoisvideonauhurit käyttävät PAL-tilassa
tallennettujen videoiden toistoon NTSC-tilassa.
◆ Sound System: B/G,D/K,I,L(tai L’)
◆ Search (Jos et tiedä kanavanumeroita):
Viritin selaa taajuusalueen läpi, kunnes ensimmäinen
kanava tai valitsemasi kanava löytyy ja tulee
kuvaruutuun.
◆ Prog.No. (Kanavalle annettava ohjelmanumero)
◆ Store (Jos tallennat kanavan ja siihen liittyvän
ohjelmanumeron)
➢
Poista tai lisää kanava valitsemalla Added tai Erased
painamalla toistuvasti œ tai √-painiketta.
Jos ääni on epänormaali tai sitä ei kuulu ollenkaan,
valitse tarvittava äänistandardi uudelleen.
Kanava - Hienosäätö
Channel
Jos vastaanotettu kuva on
Fine Tune
selkeä, kanavaa ei tarvitse
Tune
: -/+
hienosäätää, koska hienosäätö
Store
: ?
Erase
: ?
tehdään automaattisesti haun ja
tallennuksen aikana. Jos
signaali on kuitenkin heikko tai
Select
Adjust
Exit
vääristynyt, sinun on ehkä
hienosäädettävä kanava manuaalisesti.
Kanava - Lajittelu
Lajittelutoiminnolla voit muuttaa
tallennettujen kanavien
muistipaikkanumeroita. Tämä voi
olla tarpeen, jos olet käyttänyt
automaattista kanavatallennusta.
Channel
Sort
From
To
Store
Select
◆ Tune: Saat terävän ja selkeän kuvan sekä hyvän
äänenlaadun.
◆ Store: Voit tallentaa muutetut kuva- ja ääniasetukset
muistiin.
◆ Erase: Voit poistaa muutetut kuva- ja ääniasetukset.
:P 1
: P-: ?
Adjust
◆ From: Muutettava
kanavanumero.
◆ To: Annettava uusi kanavanumero.
◆ Store: Kanavanumeroiden vaihdon vahvistus.
Exit
Suomi - 4
t
AA68-03656L-01Fin
11/16/05
2:39 PM
Page 5
Toiminto - Aika
Toiminto - Lapsilukko
Function
◆ Clock
Time
Voit määrittää television
Clock
11:35
kellon asetukset niin, että
Timer
On
On time
07:00
senhetkinen kellonaika näkyy
Off time
23:00
kuvaruudussa, kun painat
kaukosäätimen INFOSelect
Adjust
Exit
painiketta. Kellonaika on
asetettava myös silloin, kun haluat käyttää automaattisia
ajastimia.
➢ Kun television etureunassa (tai sivussa) olevaa
-virtapainiketta painetaan, kellon asetukset
nollautuvat.
Function
Tämä toiminto estää lapsia ja
Child Lock
muita luvattomia henkilöitä
Child Lock
: On
katsomasta heille sopimattomia
Prog.No.
:1
Lock
:?
ohjelmia. Kun toiminto on
käytössä, kuvaruutuun ei tule
kuvaa eikä ääni kuulu.
Select
Adjust
Exit
Lapsilukkoa ei voi poistaa
käytöstä television etupaneelin (tai sivupaneelin) painikkeilla.
Lapsilukon voi poistaa käytöstä vain kaukosäätimellä, joten
pidä kaukosäädin poissa lasten ulottuvilta.
◆ Timer
Ota käynnistys- ja sammutusajastimet käyttöön
valitsemalla asetukseksi On.
◆ On time / Off time
Voit asettaa kytkentä- ja sammutusajastimen niin, että
televisio kytkeytyy päälle ja pois päältä automaattisesti
haluamaasi kellonaikaan.
☛ Kellonaika on asetettava ensin.
◆ Child Lock: On/Off
Jos haluat poistaa kanavan lukituksen, valitse Off.
◆ Prog.No.: Lukittava kanavanumero.
◆ Lock: Kun painat œ tai √-painiketta, kuvaruutuun tulee
viesti Locked.
➢
Jos jokin kanava on lukittu, television painikkeilla ei voi
siirtyä Channel-valikkoon ja kuvaruutuun tulee viesti
Not available. Pääset valikkoon ainoastaan
kaukosäätimen avulla.
◆ Uniajastin
Voit valita 30–180 minuutin viiveen, jonka jälkeen
televisio kytkeytyy automaattisesti valmiustilaan. Paina
kaukosäätimen SLEEP-painiketta. Jos uniajastinta ei ole
vielä asetettu, kuvaruudussa näkyy asetus Off. Jos
uniajastin on jo asetettu, kuvaruudussa näkyy jäljellä
oleva aika, jonka kuluttua televisio kytkeytyy
valmiustilaan.
☛
Automaattinen virrankatkaisu
Kun käynnistysajastin on käytössä “Käytössä”,
television virta katkeaa automaattisesti, jos mitään
painikkeita tai säätimiä ei käytetä kolmen tunnin
kuluessa siitä, kun ajastin on kytkenyt televisioon
virran. Tämä toiminto toimii ainoastaan
käynnistysajastimen ollessa käytössä, ja se estää
ylikuumenemisen sekä vesivauriot, joita voi sattua, kun
televisio on päällä liian pitkään (esim. lomien aikana).
Suomi - 5
Toiminto Kieli / Sininen TV-kuva
◆ Language
Toiminto on mallikohtainen.
Valitse television
ensimmäisellä käyttökerralla
kieli, jota käytetään
kuvaruutuvalikoissa ja
toiminnoissa.
◆ Blue Screen
Jos televisio ei vastaanota
signaalia tai jos signaali on
heikko, sininen televisiokuva
korvaa automaattisesti
kohinaisen häiriökuvan. Jos
haluat pitää kuvaruudussa
häiriökuvan, valitse Blue
Screen -asetukseksi Off.
Function
Language : English
Time
Plug & Play
Blue Screen
Child Lock
Select
Adjust
√
√
: Off
√
Exit
Function
Language : English
Time
Plug & Play
Blue Screen
Child Lock
Select
Adjust
√
√
: Off
√
Exit
AA68-03656L-01Fin
11/16/05
2:39 PM
Page 6
Kuva Tila / Säätö / Koko
Picture
◆ Mode: Custom/
Standard/Sports/
œ
Mode
Custom
√
Adjust
Natural/Mild
Size
: Normal
Voit valita kuvatyypin, joka
vastaa katseluvaatimuksiasi
parhaiten.
Select
Adjust
Exit
➢ Voit valita nämä
vaihtoehdot myös suoraan painamalla
kaukosäätimen
P.MODE-painiketta.
√
Sound
◆ Mode: Custom/
Standard/Music/
œ
Mode
Custom
√
Adjust
Movie/Speech
Auto Volume
: Off
Melody
: On
Voit valita kuhunkin
Pseudo Stereo
: Off
Turbo Sound
: Off
lähetykseen sopivan
äänitehosteen.
Select
Adjust
Exit
➢ Voit valita nämä
vaihtoehdot myös suoraan painamalla
kaukosäätimen
S.MODE-painiketta.
◆ Adjust: Color Tone - Normal/Warm1/Warm2/
Cool1/Cool2
Contrast
Brightness
Sharpness
Color
Tint(vain NTSC)
Voit muuttaa televisiosi
Picture
kuvanlaatua useilla
Adjust
asetuksilla.
Color Tone : Normal
Contrast
90
Brightness
50
➢ Jos muutat näitä
Sharpness
50
asetuksia, kuvatilaksi
Color
50
valitaan automaattisesti Select
Adjust
Exit
Custom.
◆ Size
Voit valita kuvakoon, joka
Mode
vastaa parhaiten
Adjust
Size
katseluvaatimuksiasi.
Toiminto on mallikohtainen.
➢ Voit vaihtaa kuvakokoa
Select
myös suoraan
painamalla
kaukosäätimen P.SIZE-painiketta.
Custom
√
: Normal
Adjust
Exit
√
√
◆ Auto Volume
Sound
Eri lähetysasemien
œ
Mode
Custom
√
Adjust
signaalivoimakkuus
Auto Volume
: On
vaihtelee, mikä vaikeuttaa
Melody
: Off
Pseudo Stereo
: Off
äänenvoimakkuuden säätöä
Turbo Sound
: Off
kanavaa vaihdettaessa.
Select
Adjust
Exit
Auto Volume -toiminnolla
plasmanäyttö säätää valitun kanavan
äänenvoimakkuuden automaattisesti pienentämällä
äänitehoa, kun modulaatiosignaali on voimakas, tai
suurentamalla äänitehoa, kun modulaatiosignaali on
heikko.
Sound
œ
Mode
Custom
√
Adjust
Auto Volume
: Off
Melody
: On
Pseudo Stereo
: Off
Turbo Sound
: Off
Adjust
√
√
Exit
Sound
◆ Pseudo Stereo
œ
Mode
Custom
Tämä toiminto muuntaa
√
Adjust
yksikanavaisen
Auto Volume
: Off
Melody
: Off
monoäänisignaalin
Pseudo Stereo
: On
Turbo Sound
: Off
kaksikanavaiseksi
signaaliksi, jonka vasen ja
Select
Adjust
Exit
oikea kanava ovat identtiset.
Kun otat Pseudo Stereo-toiminnon käyttöön On tai
poistat ne käytöstä Off, nämä asetukset vaikuttavat
myös esimerkiksi äänitehosteisiin Standard, Music,
Movie, ja Speech.
jatkuu...
Suomi - 6
◆ Melody
Televisiosta kuuluu melodia,
kun kytket tai katkaiset
television virran.
Select
◆ Adjust: Bass
Sound
Treble
Adjust
Bass
50
Balance
Treble
50
Balance
L 50 R 50
Voit muuttaa televisiosi
äänenlaatua useilla
asetuksilla.
Select
Adjust
Exit
➢ Kun Mode on asetettu
asentoon Custom, kuvaruutuun tulee Adjustvalikko.
➢ Jos muutat näitä asetuksia, äänitilaksi valitaan
automaattisesti Custom.
Picture
œ
Ääni (mallikohtainen) Tila / Säätö / Automaattinen
äänenvoimakkuus / Melodia /
Pseudo Stereo / Turbo-ääni
Sound
◆ Turbo Sound
Tämä toiminto korostaa
œ
Mode
Custom
√
Adjust
korkeita ja matalia
Auto Volume
: Off
Melody
: Off
äänentaajuuksia ja sisältää
Pseudo Stereo
: Off
Turbo Sound
: On
muita tehosteita. Saat
musiikin, elokuvien ja
Select
Adjust
Exit
lähetyskanavien äänen
upeammaksi ja dynaamisemmaksi.
➢ Voit vaihtaa nämä vaihtoehdot myös suoraan
painamalla kaukosäätimen TURBO-painiketta.
√
√
AA68-03656L-01Fin
√
11/16/05
2:39 PM
Page 7
Tekstitelevisio-ominaisuus (mallikohtainen)
ˇ
(alasivu)
Näyttää käytettävissä olevan alasivun.
Vianetsintä
Useimmat televisiokanavat tarjoavat tekstimuotoisia
tietopalveluita tekstitelevision kautta. Tekstitelevisiopalvelun
hakemisto opastaa palvelun käytössä. Kaukosäätimen
painikkeilla voit valita lisäksi erilaisia vaihtoehtoja
vaatimustesi mukaan.
☛ Kanavavastaanoton on oltava häiriötöntä, jotta
tekstitelevision tiedot näkyvät näytössä oikein.
Jos häiriöitä esiintyy, tietoja saattaa puuttua tai jotkin
sivut eivät tule kuvaruutuun.
¨
(tekstitelevisio käytössä/kuva ja teksti)
Paina painiketta siirtyäksesi tekstitelevisiotilaan
teletekstipalvelua tarjoavan kanavan valinnan jälkeen.
Paina painiketta uudelleen asettaaksesi tekstitelevision ja
lähetyksen kuvat päällekkäin.
Ennen kuin otat yhteyttä Samsungin huoltoon, tee seuraavat
yksinkertaiset tarkistukset. Jos et osaa poistaa ongelmaa
seuraavien ohjeiden avulla, tarkista televisiovastaanottimen
malli ja sarjanumero ja ota yhteyttä paikalliseen myyjään.
√
ˆ Värilliset painikkeet (punainen, vihreä, keltainen,
sininen)
Jos televisioyhtiö käyttää FASTEXT-järjestelmää,
tekstitelevision sivujen eri aiheet on merkitty väreillä. Voit
valita aiheet painamalla värillisiä painikkeita. Valitse yksi
näistä painamalla sitä vastaavaa painiketta. Kuvaruutuun
tulee eri väreillä merkittyä tietoa sisältävä sivu. Voit valita
väreillä merkityt tiedot samalla tavalla. Voit siirtyä
edelliselle tai seuraavalle sivulle painamalla vastaavaa
värillistä painiketta.
Ø
(sivu ylös)
Näyttää seuraavan tekstitelevisiosivun.
∏
(tila)
Valitse tekstitelevision tila (LIST/FLOF). Jos painat
painiketta LIST-tilassa, siirrytään List save (Luettelon
tallennus) -tilaan. List save (Luettelon tallennus) -tilassa
voit tallentaa tekstitelevisiosivun luetteloon
(tallenna)
-painikkeella.
”
(sivu alas)
Näyttää edellisen tekstitelevisiosivun.
’
(paljasta)
Näyttää piilotetun tekstin (esimerkiksi tietokilpailujen
vastaukset) Jos haluat näyttää tavallisen näytön, paina
painiketta uudelleen.
√
Œ
(pito)
Pitää tietyn sivun näytöllä, jos valittuun sivuun liittyy
useampia toissijaisia sivuja, jotka seuraavat toisiaan
näytöllä automaattisesti. Jatka lukemista painamalla
painiketta uudelleen.
´
(hakemisto)
Näyttää hakemistosivun (sisällysluettelon) koska tahansa
tekstitelevisiota käytettäessä.
˝
(koko)
Näyttää ruudun yläosassa olevat kaksi kertaa suuremmat
kirjaimet. Pääset ruudun alaosaan painamalla painiketta
uudelleen.
Jos haluat näyttää tavallisen näytön, paina painiketta
uudelleen.
Ô
(tallenna)
Tallentaa tekstitelevisiosivut.
Suomi - 7
Ei kuvaa tai ääntä.
◆ Tarkista, että virtajohto on kytketty pistorasiaan.
◆ Varmista, että olet painanut -painiketta (On/Off,
Käytössä/pois käytöstä) ja POWER-virtapainiketta.
◆ Tarkista kuvan kontrasti- ja kirkkausasetukset.
◆ Tarkista äänenvoimakkuus.
Normaali kuva mutta ei ääntä.
◆ Tarkista äänenvoimakkuus.
◆ Tarkista, onko kaukosäätimen MUTE-painiketta
painettu.
Ei kuvaa, tai kuva on mustavalkoinen.
◆ Muuta väriasetuksia.
◆ Tarkista, että olet valinnut oikean lähetysstandardin.
Kuva- ja äänihäiriöitä.
◆ Selvitä, mikä sähkölaite voi häiritä television toimintaa,
ja siirrä se sitten kauemmaksi.
◆ Kytke television virtajohto eri pistorasiaan.
Epäselvä tai lumisateinen kuva, vääristynyt ääni.
◆ Tarkista antennin suunta, sijainti ja kytkennät.
Tämä häiriö aiheutuu usein sisäantennin käytöstä.
Kaukosäätimen toimintahäiriöt.
◆ Vaihda kaukosäätimen paristot.
◆ Puhdista kaukosäätimen yläreuna (lähettimen ikkuna).
◆ Tarkista, että paristojen “+” ja “-” -navat ovat oikein
päin.
◆ Tarkista, että paristoissa ei esiinny vuotoa.
AA68-03656L-01Fin
11/16/05
2:39 PM
Page 8
Kuvaruutunäytön kartta
✽ : Toiminto on mallikohtainen.
Picture
- Mode
- Adjust
- Size ✽
- Custom / Standard / Sports / Natural / Mild
- Color Tone / Contrast / Brightness / Sharpness / Color / Tint (vain NTSC)
Sound
-
-
Custom / Standard / Music / Movie / Speech
Bass / Treble / Balance
Off / On
Off / On
Off / On
Off / On
Channel
- Auto Store
- Manual Store
-
Color System ✽
Sound System ✽
Search
Prog.No.
Store
-
Clock
Timer
On time
Off time
Mode
Adjust
Auto Volume
Melody
Pseudo Stereo
Turbo Sound
- AUTO / PAL / SECAM / NTSC4.43
- B/G, D/K, I, L(tai L’)
- Add/Erase
- Fine Tune
- Sort
Function
- Language ✽
- Time
- Plug & Play
- Blue Screen
- Child Lock
- Off / On
- Off / On
Suomi - 8
Download PDF