Samsung | WS-32Z308P | Samsung WS-32Z308P Bruksanvisning

VÄRITELEVISIO
Omistajan käyttöopas
Lue käyttöopas huolellisesti
ennen laitteen käyttöä
ja säilytä opas myöhempää tarvetta varten.
NÄYTÖN VALIKOT
Kuva kuvassa (PIP) -toiminto (mallikohtainen)
TEKSTITELEVISIOTOIMINTO (mallikohtainen)
Osallistu kilpailuun ja voita! Rekisteröi Samsung-tuotteesi osoitteessa www.samsung.com/global/register
AA68-03784M-Fin.indd
1
2006-05-26
ソタタ・11:22:12
Tärkeitä takuutietoja koskien television eri kuvamuotojen käyttöä
Televisiot, joilla on normaali kuvasuhde (kuvaruudun leveyden ja korkeuden suhde 4:3), on tarkoitettu pääasiassa normaalin
kuvasuhteen ja täydellä nopeudella liikkuvan videokuvan katseluun. Näistä televisioista katsottujen kuvien kuvasuhteen on oltava
pääasiassa 4:3, ja kuvien on oltava jatkuvassa liikkeessä. Jos kuvaruudusta katsotaan liikkumatonta grafiikkaa ja pysäytettyjä kuvia,
kuten laajakuvaformaatissa olevia kuvia, joiden ylä- ja alareunassa näkyy musta palkki, näiden kuvien katseluaika saa olla enintään
15 % television viikoittaisesta katseluajasta.
Laajakuvatelevisiot, joilla on leveä kuvasuhde (kuvaruudun leveyden ja korkeuden suhde 16:9), on tarkoitettu pääasiassa
laajakuvamuodossa olevan täydellä nopeudella liikkuvan videokuvan katseluun. Laajakuvatelevisioilla katsottujen kuvien on oltava
pääasiassa laajakuvaformaatissa 16:9, tai kuvaa on suurennettava televisiomallin asetusmahdollisuuksien mukaan niin, että kuva
täyttää koko kuvaruudun. Kuvien on oltava lisäksi jatkuvassa liikkeessä. Jos kuvaruudusta katsotaan liikkumatonta grafiikkaa ja
pysäytettyjä kuvia, kuten normaalin kuvasuhteen kuvia, joita ei ole suurennettu koko kuvaruudun kokoisiksi ja joiden sivureunoissa
näkyy musta palkki, näiden kuvien katseluaika saa olla enintään 15 % television viikoittaisesta katseluajasta.
Lisäksi kaikilla televisioilla saa katsoa vain rajoitetusti muita pysäytettyjä kuvia ja paikallaan olevaa tekstiä, kuten osakepörssiraportteja,
videopelinäyttöjä, televisioasemien logoja, www-sivuja tai tietokonegrafiikkaa tai -kuvioita. Jos televisiosta katsotaan liikkumattomia
kuvia edellä annettuja määräyksiä pitempään, kuvaputki (katodisädeputki, CRT) voi vanheta epätasaisesti, jolloin kuvaruutuun jää
hienoisia mutta pysyviä haamukuvia. Jäännöskuvien palamisen kuvaruutuun voi estää vaihtelemalla ohjelmia ja kuvia ja katsomalla
ensisijaisesti koko kuvaruudun kokoisia liikkuvia kuvia. Vältä paikallaan pysyviä kuvioita ja tummia palkkeja. Jos televisiomallissa on
valittavissa erilaisia kuvakokoja, valitse sellainen kuvakoko, joka suurentaa kuvan koko kuvaruudun kokoiseksi.
Valitse katsottava kuvamuoto harkiten ja rajoita niiden katseluaikaa. Samsungin rajoitettu takuu ei kata kuvamuodon valinnasta ja
käytöstä johtuvaa katodisädekuvaputken epätasaista vanhenemista eikä kuvaruutuun syntyneitä pysyviä haamukuvia.
© 2006 Samsung Electronics Co., Ltd. All rights reserved.
Suomi - 2
AA68-03784M-Fin.indd
2
2006-05-26
ソタタ・11:22:12
Sisällys
Äänen ohjaus
Yleiset tiedot
◆
◆
◆
◆
◆
Lisätarvikkeet ................................................................ 4
Ohjauspaneeli (mallikohtainen)..................................... 4
Kytkentäpaneeli (mallikohtainen) .................................. 5
Kaukosäätimen kuvaus (mallista riippuen) .................. 7
Paristojen asettaminen kaukosäätimeen ...................... 8
Äänitehosteen muuttaminen ....................................... 21
Ääniasetusten muuttaminen (mallikohtainen) ............. 21
Lisä-ääniasetukset (mallikohtainen)............................ 22
Äänitilan valitseminen (mallikohtainen) ....................... 23
Toiminnon kuvaus
Käyttö
Television virran kytkeminen ja katkaiseminen ............. 8
Television asettaminen valmiustilaan ............................ 8
Kytke ja käytä –toiminto (mallikohtainen)...................... 9
Ulkoisen signaalilähteen katseleminen
(mallikohtainen) .......................................................... 10
◆ Laitteiden nimien muokkaaminen (mallikohtainen) ..... 10
◆
◆
◆
◆
Kanavien hallinta
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
Kanavien automaattinen tallentaminen ........................11
Kanavien manuaalinen tallentaminen ......................... 12
Tarpeettomien kanavien ohittaminen .......................... 13
Tallennettujen kanavien lajitteleminen ........................ 13
Kanavien nimeäminen ................................................ 14
Kanavavastaanoton hienosäätäminen ........................ 14
Pienikohinaisen vahvistimen (LNA) käyttäminen
(mallikohtainenl) .......................................................... 15
◆
◆
◆
◆
◆
Kellonajan asettaminen............................................... 24
Kielen valitseminen ..................................................... 26
Sinisen TV-kuvan käyttäminen.................................... 26
Melodian valitseminen ................................................ 26
Tekstitelevisio-ominaisuus (mallikohtainen) ................ 27
Liite
◆ Värivirheiden poistaminen automaattisella
magneettisuuden poistolla .......................................... 29
◆ Vianetsintä: Ennen yhteydenottoa
huoltohenkilöstöön ...................................................... 29
Kuvansäätö
Kuvastandardin muuttaminen ..................................... 15
Kuva-asetusten muuttaminen ..................................... 16
Kuvakoon valitseminen (mallikohtainen)..................... 17
Digitaalisen kohinanvaimennuksen käyttäminen ........ 17
Kallistuksenhallintatoiminnon käyttäminen
(mallikohtainen)........................................................... 18
◆ Elokuvatilan valitseminen............................................ 18
◆ Kuva kuvassa (PIP) -toiminto (mallikohtainen) ........... 19
◆ Kuvan pysäyttäminen.................................................. 20
◆
◆
◆
◆
◆
Symbolit
Paina
☛
➢
Tärkeää
Huomautus
Suomi - 3
AA68-03784M-Fin.indd
3
2006-05-26
ソタタ・11:22:13
Yleiset tiedot
Lisätarvikkeet
Varmista, että television mukana toimitetaan seuraavat osat.
Jos osia puuttuu, ota yhteys jälleenmyyjään.
Tuotteen väri tai muoto voi vaihdella mallista riippuen.
➢
Kaukosäädin ja paristot (AAA, 2 kpl)
Omistajan käyttöopas
Takuukortti / rekisteröintikortti /
turvallisuusopas
(Ei saatavissa kaikkialla)
Ohjauspaneeli (mallikohtainen)
➢
Tuotteen väri tai muoto voi vaihdella mallista riippuen.
Television etupaneeli
1
2 3
4
4
5
5
1 23
6
6
7
32
7
5 6
1
7
1 Virtapainike
Kytke tai katkaise television virta painamalla
virtapainiketta.
5 MENU
Tuo kuvaruutuun television toimintojen valikko
painamalla tätä.
2 Valmiustilan merkkivalo
Vilkkuu ja sammuu, kun televisioon kytketään virta, ja
syttyy valmiustilassa.
6 +
Suurenna tai pienennä äänenvoimakkuutta painamalla
tätä.
Käytä + -painikkeita kuvaruutuvalikossa kuten
kaukosäätimen ◄, ► tai ENTER (
) –painikkeita.
3 Kaukosäätimen infrapuna-anturi
Suuntaa kaukosäädin tähän kohtaan.
4 SOURCE
Tällä painikkeella voit tuoda kuvaruutuun valikon, jossa
ovat kaikki valittavissa olevat kuvalähteet (TV, Ulk.1, Ulk.2,
AV, S-Video, Komponentti, HDMI).
7
C/P.
Vaihda kanavaa painamalla tätä.
Käytä C/P.
-painikkeita kuvaruutuvalikossa kuten
kaukosäätimen ▲- ja ▼ -painikkeita.
Suomi - 4
AA68-03784M-Fin.indd
4
2006-05-26
ソタタ・11:22:14
Kytkentäpaneeli (mallikohtainen)
➢
☛
Tuotteen väri tai muoto voi vaihdella mallista riippuen.
Kun kytket televisioon äänentoisto- tai videolaitteen, varmista, että kaikista laitteista on katkaistu virta.
Yksityiskohtaiset kytkentäohjeet ja niihin liittyvät turvaohjeet ovat laitteiden mukana toimitetussa dokumentaatiossa.
Television takapaneeli
4
2
1
tai
3
Kaapelitelevisioverkko
Television sivupaneeli
5
tai
Suomi - 5
AA68-03784M-Fin.indd
5
2006-05-26
ソタタ・11:22:17
1 Kytkeminen antenniin tai kaapelitelevisioverkkoon
Kytke antennin tai verkon tulojohto 75 Ω:n koaksiaaliliittimeen.
Jotta televisiokanavat näkyisivät oikein, kuvasignaali on vastaanotettava jostain seuraavista lähteistä: ulkoantenni,
kaapelitelevisioverkko tai satelliittitelevisioverkko. Jos käytät sisäantennia, joudut ehkä säätämään sitä televisiota virittäessäsi
saadaksesi kuvan tarkaksi ja häiriöttömäksi.
2 Kytkeminen COMPONENT IN liittimeen
◆ Kytke komponenttivideojohdot television takapaneelin komponenttiliittimiin (Y, PB, PR) ja toiset päät digisovittimen tai
DVD-laitteen vastaaviin komponenttivideolähtöliittimiin.
◆ Komponenttilaitteiden (digisovitin tai DVD-laite) liittimet Y, PB ja PR on joskus merkitty Y, B-Y ja R-Y tai Y, Cb ja Cr.
◆ Kytke RCA-äänijohdot television takapaneelin AUDIO (L/R) IN liittimiin ja toiset päät digisovittimen tai DVD-laitteen
vastaaviin äänilähtöliittimiin.
3 Kytkeminen SCART-tulo- ja lähtöliittimiin
Kytke SCART-johto ulkoiseen A/V-laitteeseen kuten videonauhuriin, DVD-laitteeseen, dekooderiin, satelliittivastaanottimeen,
videopelilaitteeseen tai videolevylaitteeseen.
- EXT1 (RGB) liittimeen kytketään laitteet, joissa on RGB-lähtö, kuten videopelilaitteet tai videolevylaitteet.
- EXT2 (AV) liittimeen kytketään televisio-ohjelman audio-/videolähtö.
4 Kytkeminen HDMI-liittimeen (mallikohtainen)
◆ Liittimeen voidaan kytkeä HDMI-yhteensopivia AV-laitteita (digisovittimia, DVD-soittimia, AV-vastaanottimia ja digitaalisia
televisioita).
◆ HDMI–HDMI-liitäntä ei edellytä erillistä ääniliitäntää.
Mikä on HDMI?
◆ “High Definition Multimedia interfacen” avulla voidaan lähettää digitaalista teräväpiirtovideota ja useita digitaalisia
audiokanavia (5.1-kanavat).
HDMI/DVI-liitin tukee ulkoisen laitteen DVI-liitäntää sopivalla johdolla (ei toimiteta laitteen mukana). HDMI:n ja DVI:
n välinen ero on se, että HDMI-laite on pienempi, siihen on asennettu HDCP (High Bandwidth Digital Copy Protection)
–koodaus ja se tukee monikanavaista digitaaliääntä.
◆ Käytä liitäntään DVI–HDMI-johtoa tai DVI–HDMI-sovitinta ja äänilähtöä varten DVI:n AUDIO (L/R) liittimiä.
Kun kytket tämän laitteen HDMI- tai DVI-liitännällä digisovittimeen, DVD-laitteeseen tai pelikonsoliin jne., varmista, että
se on asetettu yhteensopivaan videolähtötilaan seuraavan taulukon mukaisesti. Muuten seurauksena voi olla kuvan
vääristymistä tai hajoamista tai kuvaa ei näy lainkaan.
Tuetut HDMI- ja COMPONENT-tilat
HDMI
COMPONENT
480i-60Hz
X
O
480p-60Hz
O
O
576i-50Hz
X
O
576p-50Hz
O
O
720p-50/60Hz 1080i-50/60Hz
O
O
O
O
Älä yritä kytkeä HDMI-liitintä tietokoneen grafiikkakorttiin.
(Sen seurauksena on tyhjä näyttö.)
5 Kytkeminen RCA/S-VIDEO-tuloon
◆ Kytke RCA video- tai S-Video-johto television takapaneelin VIDEO IN- tai S-VIDEO IN-liittimiin ja toiset päät AV-laitteen
vastaaviin video- tai S-Video-lähtöliittimiin.
◆ Kytke RCA-äänijohdot television takapaneelin AUDIO (L/R) IN -liittimiin ja toiset päät ulkoisen AV-laitteen vastaaviin
äänilähtöliittimiin.
Suomi - 6
AA68-03784M-Fin.indd
6
2006-05-26
ソタタ・11:22:18
Kaukosäätimen kuvaus (mallista riippuen)
➢
◆ Televisioiden kokoonpanoissa saattaa olla mallikohtaisia eroja.
◆ Television lähellä oleva kirkas keinovalo saattaa vaikuttaa kaukosäätimen toimintaan.
◆ Tämä on erityinen näkövammaisten kaukosäädin, jonka virta-, kanava- sekä äänenvoimakkuuspainikkeissa on Braillepisteet.
1 Television valmiustila
g Pysäytyskuva
2 Kanavien suoravalinta
h Kuvakoon valinta
3 Yksi- tai kaksinumeroisen
kanavan valinta
i Alakuvan (PIP) kuvalähteen
valinta
1
4 Virittimen/kaapeliverkon valinta
j Alakuvan (PIP) paikan valinta
2
5 Kanavien hallinta
k Alakuvan (PIP) koon valinta
3
6 Äänenvoimakkuuden lisäys
7 Äänen väliaikainen mykistys
8 Äänenvoimakkuuden vähennys
9 Valikkonäyttö
0 Siirtyminen haluttuun
valikkovaihtoehtoon /
vaihtoehdon muuttaminen
Tekstitelevisiotoiminnnot
(Katso sivu 27.)
4 Poistuminen tekstitelevisiosta
4
$ Teksti-TV:n koon määritys
5
^ Tekstitelevision tallennus
6
@ Äänitehosteen valinta
* Tekst-TV –tilan valinta (LIST/FLOF)
# Kuvatehosteen valinta
7
( Tekstitelevision alasivu
$ Alakuvan (PIP) kuvalähteen
valinta
b Tekstitelevision seuraava sivu
^ Pääkuvan ja alakuvan (PIP)
keskinäinen vaihto
d Tekstitelevision peruutus
f Tekstitelevision paljastus
* Ulkoisen tulon valinta
l Teksti-TV:n näyttö / sekä tekstiTV:n että tavallisen lähetyksen
katsominen
( Vaihto kahden viimeksi katsotun
kanavan välillä
@#gh
Fastext-teksti-TV:n aihevalinta
& Turbo-ääni
) Automaattinen virran katkaisu
a SRS TruSurround XT käytössä/
pois käytöstä
)
b
! Tekstitelevision sivun pito
c Tekstitelevision edellinen sivu
(
a
9 Tekstitelevision hakemisto
! Kuva kuvassa Käytössä/Pois käyt.
% Äänitilan valinta
*
8
9
0
!
@
#
$
%
^
&
c
d
e
f
l
g
h
i
j
k
b Seuraava kanava
c Edellinen kanava
d Poistuminen mistä tahansa
näytöstä
e Muutosten vahvistus
f Tietonäyttö
Suomi - 7
AA68-03784M-Fin.indd
7
2006-05-26
ソタタ・11:22:18
Paristojen asettaminen kaukosäätimeen
1
2
Nosta kaukosäätimen takana olevaa kantta ylöspäin kuvan osoittamalla tavalla.
Asenna kaksi AAA-paristoa.
Varmista, että paristojen napaisuus vastaa paristolokeron “+” ja “–” –merkintöjä.
➢
3
Sulje kansi kuvan osoittamalla tavalla.
➢ Jos et käytä kaukosäädintä pitkään aikaan, poista paristot ja säilytä ne viileässä,
kuivassa paikassa. Kaukosäädin toimii jopa noin 7 metrin etäisyydellä televisiosta.
(Paristot kestävät normaalissa TV-käytössä noin vuoden.)
➢
Jos kaukosäädin ei toimi. Tarkista seuraavat seikat:
1. Onko television virta kytketty päälle?
2. Ovatko paristot asetettu oikein päin?
3. Ovatko paristot kuluneet loppuun?
4. Onko kyseessä sähkökatkos tai onko virtajohto irti pistorasiasta?
5. Onko lähiympäristössä erikoisloistevalaisin tai neonvalomainos?
Käyttö
Television virran kytkeminen ja katkaiseminen
Virtajohto kytketään television takapaneeliin.
1
Kytke virtajohto pistorasiaan.
➢ Käyttöjännite ja jännitteen taajuus 50 tai 60 Hz on merkitty television takapaneeliin.
2
Paina television etupaneelin “ ” - virtapainiketta (Käytössä/pois käytöstä).
Etupaneelin valmiustilan merkkivalo syttyy.
3
Kytke televisio päälle painamalla etupaneelin tai kaukosäätimen POWER –painiketta.
Viimeksi katsottu kanava tulee kuvaruutuun automaattisesti.
➢ Jos yhtään kanavaa ei ole tallennettu muistiin, ruutuun ei tule selkeää kuvaa.
Katso kanavatallennuksen ohjeet sivulta 11 kappaleesta ”Kanavien automaattinen tallentaminen” tai sivulta 12
kappaleesta ”Kanavien manuaalinen tallentaminen”.
4
Katkaise televisiosta virta painamalla uudelleen “ ” - virtapainiketta (Käytössä/pois käytöstä).
Television asettaminen valmiustilaan
Televisio on mahdollista asettaa valmiustilaan, joka vähentää virrankulutusta ja kuvaputken kulumista.
Valmiustila on kätevä, kun joudut keskeyttämään katselun väliaikaisesti (esimerkiksi ruokailun ajaksi).
1
Paina kaukosäätimen POWER -painiketta katselun aikana.
Televisio on valmiustilassa.
2
Kytke televisio uudelleen päälle painamalla painiketta uudelleen.
➢ Saat televisioon kuvan myös painamalla TV ( ), P / , tai numeropainiketta.
☛
Älä jätä televisiota valmiustilaan pitkäksi ajaksi. Kytke televisio pois päältä painamalla etupaneelin “ ” -virtapainiketta (On/
Off). Television antennijohto ja virtajohto on hyvä irrottaa pistorasiasta.
Suomi - 8
AA68-03784M-Fin.indd
8
2006-05-26
ソタタ・11:22:19
Kytke ja käytä –toiminto (mallikohtainen)
Kun televisio kytketään päälle ensimmäisen kerran, se kehottaa sinua automaattisesti
määrittämään peräkkäin kolme peruskäyttöasetusta: kielen, kanavan ja kellonajan.
1
Kieli -valikko ilmestyy näyttöön automaattisesti muutaman sekunnin
kuluttua.
3
Valitse haluamasi kieli painamalla painiketta ▲- tai ▼.
Siirry kieleen painamalla ENTER (
) -painiketta.
Kuvaruutuun tulee viesti Tarkista antennitulo..
➢ Jos Kieli valikossa ei valita kieltä Kieli -valikko poistuu kuvaruudusta 30
sekunnin kuluessa.
4
Varmista, että television antennijohto on kytketty.
Paina ENTER (
) -painiketta.
Kuvaruutuun tulee Automaattinen tallennus -valikko.
5
Valitse oma maasi painamalla toistuvasti ▲- tai ▼ -painiketta, ja paina
sitten ENTER (
) -painiketta.
Kuvaruutuun tulee Haku -valikko.
6
Käynnistä kanavahaku painamalla ENTER (
) -painiketta.
Kanavahaku käynnistyy ja päättyy automaattisesti. Kun kaikki näkyvät
kanavat on tallennettu, kuvaruutuun tulee Kellon asetus -valikko.
➢ Katso kappale “Kanavien automaattinen tallentaminen” sivulla 11.
7
Siirry tuntien tai minuuttien kohdalle painamalla painiketta ◄ tai ►.
Määritä tunnit tai minuutit painamalla▲- tai ▼ -painiketta.
➢ ◆ Katso kappale ”Kellonajan asettaminen ja näyttäminen” sivulla 24.
◆ Voit valita tunnit ja minuutit myös painamalla kaukosäätimen
numeropainikkeita.
8
Kun olet valmis, paina MENU ( ) -painiketta.
Kuvaruutuun tulee viesti Hyviä katseluhetkiä. ja tallennettu kanava
toimii.
Tuo valikko esiin painamalla MENU (
2
Paina ▲- tai ▼ -painiketta valitaksesi Asetukset, ja paina ENTER (
-painiketta.
Kytke ja käytä on valittuna.
Palaa
Asetukset
TV
Kytke ja käytä
Hrvatski
Română
Kieli
: Suomi
Magyar
Aika
Polski
Русский
Sininen ruutu
: Käyt.
Български
Türkçe
Melodia
: Käyt.
Norsk
Dansk
Suomi
Siirrä
Hyväksy
Ohita
Kytke ja käytä
Tarkista antennitulo.
OK
Hyväksy
Ohita
Automaattinen tallennus
TV
Maa
Haku
Siirrä
Belgia
: Belgium
Ranska
Saksa
Italia
Alankomaat
Espanja
Ruotsi
Sveitsi
Iso-Britannia
Muut
Itä-Eurooppa
Hyväksy
Haku
P 1 C−− −−−−−
Toimi seuraavasti, jos haluat määrittää kytke ja käytä -toiminnon
asetukset uudelleen:
1
OK
Hyväksy
2
3
Kytke ja käytä
Aloita Kytke ja käytä.
Jos televisio on valmiustilassa, paina kaukosäätimen POWER -painiketta.
Kuvaruutuun tulee viesti Aloita Kytke ja käytä..
Hyväksy
) –painiketta.
)
Ohita
87 MHz
10%
Pysäytä
Ohita
Kellon asetus
TV
Tunti
--
Paina ENTER (
) -painiketta uudelleen.
Näyttöön tulee viesti Aloita Kytke ja käytä..
Siirrä
Minuutti
--
Säädä
Ohita
Kytke ja käytä
Hyviä katseluhetkiä.
OK
Suomi - 9
AA68-03784M-Fin.indd
9
2006-05-26
ソタタ・11:22:22
Ulkoisen signaalilähteen katseleminen (mallikohtainen)
Tulo
TV
Lähdeluettelo
Nimen muokkaus
Siirrä
:
Hyväksy
TV


Palaa
Voit valita kaukosäätimellä, minkä ulkoisen laitteen kuvaa haluat katsella.
Kuvalähteeksi voidaan valita muun muassa videonauhuri, DVD-laite, digisovitin ja
televisio (lähetys tai kaapeli-TV).
1
Tuo valikko esiin painamalla MENU (
2
Valitse Tulo painamalla ENTER (
3
Paina ENTER (
4
Valitse haluamasi signaalilähde painamalla painiketta ▲- tai ▼ ja paina
sitten painiketta ENTER (
).
Käytettävissä olevat signaalilähteet: TV, Ulk.1, Ulk.2, AV/S-Video,
Komponentti, HDMI
Lähdeluettelo
TV
TV
Ulk.1
: -----Ulk.2
: -----AV/S-Video : -----Komponentti : -----HDMI
: -----Siirrä
Hyväksy
➢
Palaa
) –painiketta.
) -painiketta.
) -painiketta uudelleen.
◆ Voit kytkeä ulkoisia laitteita television seuraaviin tuloliittimiin: Ulk.1,
Ulk.2, Komponentti, tai HDMI television takapaneelissa ja AV/S-Video
television sivupaneelissa.
◆ Voit valita nämä vaihtoehdot myös suoraan painamalla TV ( ) tai
SOURCE (
) -painiketta. Jos vaihdat ulkoista kuvalähdettä katselun
aikana, kuvan vaihto saattaa kestää hetken..
Laitteiden nimien muokkaaminen (mallikohtainen)
Tulo
TV
Lähdeluettelo
Nimen muokkaus
Siirrä
Hyväksy
:
TV


Palaa
Nimen muokkaus
TV
-----Ulk.1
:Videonauhuri
-----DVD
Ulk.2
:Kaapelipääte
-----HD-sovitin
AV
: -----Satelliittipääte
S-Video
:AV-vastaanotin
-----Komponentti : -----HDMI
: ------
Siirrä
Hyväksy
Voit nimetä ulkoisen kuvalähteen.
1
Tuo valikko esiin painamalla MENU (
2
Valitse Tulo painamalla ENTER (
3
Valitse Nimen muokkaus painamalla ▲- tai ▼ -painiketta ja paina sen
jälkeenENTER (
) -painiketta.
4
Valitse ulkoinen kuvalähde, jonka nimeä haluat muokata, painamalla ▲tai ▼ -painiketta ja paina sen jälkeen ENTER (
) -painiketta.
5
Valitse haluamasi laitteen nimi painamalla ▲- tai ▼ -painiketta ja paina
sen jälkeen ENTER (
) -painiketta.
Valittavissa olevat nimet: Videonauhuri, DVD, Kaapelipääte,
HD-sovitin, Satelliittipääte, AV-vastaanotin, DVD-vastaanotin, Peli,
Videokamera, DVD Combo, DHR (DVD HDD tallennin) tai PC.
6
Poistu painamalla EXIT (
) –painiketta.
) -painiketta.
) -painiketta.
Palaa
Suomi - 10
AA68-03784M-Fin.indd
10
2006-05-26
ソタタ・11:22:25
Kanavien hallinta
Kanavien automaattinen tallentaminen
Voit selata käytettävissä olevia taajuusalueita (taajuudet ovat maakohtaisia).
Automaattisesti tallennetut kanavanumerot eivät aina vastaa todellisia tai haluttuja
kanavanumeroita. Voit kuitenkin lajitella kanavanumerot manuaalisesti ja poistaa
kaikki ne kanavat, joita et halua katsella.
1
Tuo valikko esiin painamalla MENU (
2
Valitse Kanava painamalla ▲- tai ▼-painiketta ja paina sen jälkeen
ENTER (
) -painiketta.
3
Paina ENTER (
4
Paina ENTER (
) -painiketta uudelleen.
Kuvaruutuun tulee maaluettelo.
5
Valitse oma maasi painamalla ▲ tai ▼ -painiketta, ja paina sitten ENTER
(
) -painiketta.
6
Valitse Haku painamalla ▲- tai ▼ -painiketta, ja paina sitten ENTER
(
) -painiketta.
7
Aloita haku painamalla ENTER (
) -painiketta uudelleen.
Haku päättyy automaattisesti.
➢ Voit keskeyttää haun painamalla MENU ( ) - tai ENTER (
painiketta.
8
Automaattinen tallennus
Manuaalinen tallennus
Kanavien Hallinta
Lajittelu
Nimi
 Lisää
) –painiketta.
) -painiketta uudelleen.
Kanava
TV
Siirrä
)-
Kun haku ja tallennus on päättynyt, kuvaruutuun tulee Lajittelu -valikko.
◆ Jos haluat lajitella tallennetut kanavat haluamaasi numerojärjestykseen,
katso kappaleen ”Tallennettujen kanavien lajitteleminen” kohta 4 sivulla
13.
◆ Voit poistua kanavatallennustoiminnosta painamalla MENU ( ) painiketta toistuvasti, kunnes valikot poistuvat ruudusta.
Hyväksy





Palaa
Automaattinen tallennus
TV
Maa :
Haku
Siirrä
Muut
Hyväksy
Haku
P 1 C−− −−−−−
Hyväksy


Palaa
87 MHz
10%
Pysäytä
Palaa
Lajittelu
TV
Mistä
Mihin
Tallennus
Siirrä
:
:
:
Säädä
P 1 ----P-- ----?
Palaa
Suomi - 11
AA68-03784M-Fin.indd
11
2006-05-26
ソタタ・11:22:28
Kanavien manuaalinen tallentaminen
Kanava
TV
Automaattinen tallennus
Manuaalinen tallennus
Kanavien Hallinta
Lajittelu
Nimi
 Lisää
Siirrä
Hyväksy





Palaa
Manuaalinen tallennus
TV
Muistip.
:P 1
Värijärjestelmä : Auto
Äänijärjestelmä : B/G
Kanava
: C-Haku
: 98 MHz
Tallennus
:
?
Siirrä
Säädä


Palaa
Voit tallentaa kaikki televisiokanavat kaapelikanavat mukaan lukien.
Kun tallennat kanavia manuaalisesti, voit valita
◆ tallennetaanko kaikki löydetyt kanavat
◆ mille paikkanumerolle kanavat tallennetaan.
1
Tuo valikko esiin painamalla MENU (
2
Valitse Kanava painamalla ▲- tai ▼-painiketta ja paina sen jälkeen
ENTER (
) -painiketta.
3
Valitse Manuaalinen tallennus painamalla ▲- tai ▼ -painiketta, ja paina
sitten ENTER (
) -painiketta.
4
Valitse haluamasi vaihtoehto painamalla ▲- tai ▼ -painiketta, ja paina
sitten ENTER (
)- tai ◄/► -painiketta.
5
Poistu painamalla EXIT (
◆
Muistip. (Muistipaikkanumeron valitseminen kanavalle)
Hae haluamasi numero painamalla ◄ - tai ► -painiketta.
◆
Värijärjestelmä: Auto/PAL/SECAM/NTSC 4.43
Valitse oikea väristandardi painamalla ▲ - tai ▼ -painiketta.
◆
Äänijärjestelmä: B/G, D/K, I, L
Valitse oikea äänistandardi painamalla ▲ - tai ▼ -painiketta.
◆
Kanava (Kun tiedät tallennettavan kanavan numeron)
Valitse C (ilman kautta lähetettävä kanava) tai S (kaapelikanava)
painamalla ▲ - tai ▼ -painiketta.
Valitse haluamasi numero painamalla ► -painiketta, ja paina sitten ▲
- tai ▼ -painiketta.
➢ Voit valita kanavanumeron myös suoraan painamalla numeropainikkeita
0–9.
➢ Jos ääni on epänormaali tai sitä ei kuulu ollenkaan, valitse äänistandardi
uudelleen.
◆
Haku (Kun et tiedä kanavien numeroita)
Aloita haku painamalla painiketta ◄ tai ►.
Viritin selaa taajuusalueen läpi, kunnes ensimmäinen kanava tai
valitsemasi kanava löytyy ja tulee kuvaruutuun.
◆
Tallennus (Kun tallennat kanavan ja sen muistipaikkanumeron)
Valitse OK painamalla ENTER (
) -painiketta.
☛
Kanavatila
◆ P (kanavapaikkatila): Kun viritys on päättynyt, alueellasi lähetettäville
kanaville on annettu muistipaikkanumerot P00–P99. Tässä tilassa voit
valita kanavan syöttämällä sen muistipaikkanumeron.
◆ C (ilman kautta lähetettävien kanavien tila): Tässä tilassa voit valita
kanavan syöttämällä kunkin lähetysaseman numeron.
◆ S (kaapelikanavatila): Tässä tilassa voit valita kanavan syöttämällä kunkin
kaapelikanavan numeron.
) –painiketta.
) -painiketta.
Suomi - 12
AA68-03784M-Fin.indd
12
2006-05-26
ソタタ・11:22:30
Tarpeettomien kanavien ohittaminen
Voit ohittaa haluamasi kanavat kanavien selauksen aikana. Kun selaat tallennettuja
kanavia, näkyviin eivät tule ne kanavat, jotka olet valinnut ohitettaviksi.
Kaikki ne kanavat, joita et ole nimenomaisesti valinnut poistettavaksi, näkyvät
selauksen aikana.
1
Tuo valikko esiin painamalla MENU (
2
Valitse Kanava painamalla ▲- tai ▼-painiketta ja paina sen jälkeen
ENTER (
) -painiketta.
3
Valitse Kanavien Hallinta painamalla ▲- tai ▼-painiketta, ja paina sitten
ENTER (
) -painiketta.
➢ Toiminto tulee näkyviin, kun painetaan CH MGR (Kanavien Hallinta) painiketta.
4
Valitse lisättävä tai poistettava kanava painamalla painiketta ▲- tai ▼ painiketta.
5
Siirry ( ) –kenttään painamalla ENTER (
6
Lisää kanava painamalla ENTER (
) -painiketta.
(✓) -merkki ilmestyy kanavan viereen ja kanava lisätään.
➢ Mikäli painat ENTER ( ) –painiketta uudestaan, (✓) merkki kanavan
vierestä häviää eikä kanavaa lisätä.
7
Toista vaiheet 4-6 kaikille lisättäville tai poistettaville kanaville.
8
Poistu painamalla EXIT (
Kanava
TV
Automaattinen tallennus
Manuaalinen tallennus
Kanavien Hallinta
Lajittelu
Nimi
 Lisää
) –painiketta.
Siirrä
Hyväksy





Palaa
Kanavien Hallinta
P 1 C 4
1/15
Muistip.
C 4
1

C-2
S 1
3
S 3
4
S 6
5
S 8
6
S10
7

Lisää
Hyväksy
Siirrä
Palaa
Sivu
) -painiketta.
) -painiketta.
Tallennettujen kanavien lajitteleminen
Lajittelutoiminnolla voit muuttaa tallennettujen kanavien muistipaikkanumeroita.
Tämä voi olla tarpeen, jos olet käyttänyt automaattista kanavatallennusta.
1
Tuo valikko esiin painamalla MENU (
2
Valitse Kanava painamalla ▲- tai ▼-painiketta ja paina sen jälkeen
ENTER (
) -painiketta.
3
Valitse Lajittelu painamalla ▲- tai ▼ -painiketta, ja paina sitten ENTER
(
) -painiketta.
4
Valitse muutettava kanavanumero painamalla toistuvasti painiketta ◄ tai
►.
5
Valitse Mihin painamalla ▲- tai ▼ -painiketta. Valitse uusi kanavanumero
painamalla toistuvasti painiketta ◄ tai ►.
6
Valitse Tallennus painamalla ▲- tai ▼ -painiketta. Vahvista
kanavapaikkanumeroiden vaihto valitsemalla OK ja painamalla ENTER
(
) -painiketta.
Valittu kanava tallentuu valitulle kanavapaikkanumerolle ja korvaa
kanavapaikkaan aiemmin tallennetun kanavan.
7
Siirrä kaikki haluamasi kanavat haluamillesi kanavanumeroille toistamalla
vaiheet 4-6, kun olet valinnut valikkokohdan Mistä painamalla painiketta▲
tai▼.
8
Poistu painamalla EXIT (
Kanava
TV
) –painiketta.
Automaattinen tallennus
Manuaalinen tallennus
Kanavien Hallinta
Lajittelu
Nimi
 Lisää
Siirrä
Hyväksy





Palaa
Lajittelu
TV
Mistä
Mihin
Tallennus
Siirrä
:
:
:
Säädä
P 1 ----P-- ----?
Palaa
) -painiketta.
Suomi - 13
AA68-03784M-Fin.indd
13
2006-05-26
ソタタ・11:22:33
Kanavien nimeäminen
Kanavat nimetään automaattisesti, kun kanavatieto vastaanotetaan. Voit nimetä
automaattisesti nimetyt kanavat uudelleen.
Kanava
TV
Automaattinen tallennus
Manuaalinen tallennus
Kanavien Hallinta
Lajittelu
Nimi
 Lisää
Siirrä
Hyväksy





Palaa
Nimi
TV
Muistip.
13
14
15
16
17
Siirrä
Ch.
C21
C23
C25
C26
C28
Nimi
A
-----------------

Säädä
Palaa
1
Tuo valikko esiin painamalla MENU (
2
Valitse Kanava painamalla ▲- tai ▼ -painiketta ja paina sen jälkeen
ENTER (
) -painiketta.
3
Valitse Nimi painamalla ▲- tai ▼ -painiketta ja paina sen jälkeen ENTER
(
) -painiketta.
4
Jos haluat vaihtaa jonkin kanavan nimen, valitse kanava painamalla ▲tai ▼-painiketta.
5
Paina ►-painiketta.
6
Valitse kirjain (A–Z), numero (0–9) tai merkki (välilyönti, ., -) painamalla ▲tai ▼-painiketta. Siirry edelliseen tai seuraavaan kirjaimeen painamalla
◄- tai►-painiketta.
7
Toista vaiheet 4-6 kaikkien niiden kanavien kohdalla, jotka haluat nimetä
uudelleen.
8
Poistu painamalla EXIT (
) –painiketta.
) -painiketta.
Kanavavastaanoton hienosäätäminen
Kanava
TV
 Lisää
Hienosäätö
LNA
Siirrä
P 2
*
Siirrä
Säädä
:
Ei k.
Hyväksy


Palaa
Hienosäätö
Palauta
Palaa
Siirrä
Palauta
Hyväksy
Palaa
1
Tuo valikko esiin painamalla MENU (
2
Valitse Kanava painamalla ▲- tai ▼ -painiketta ja paina sen jälkeen
ENTER (
) -painiketta.
3
Valitse Hienosäätö painamalla ▲- tai ▼ -painiketta ja paina sen jälkeen
ENTER (
) -painiketta.
4
Säädä kuva teräväksi ja selkeäksi ja paranna äänenlaatua painamalla ◄tai►-painiketta, kunnes sopiva asetus on saavutettu.
Kanavan numero muuttuu punaiseksi ja on merkitty tähtimerkillä “ ”.
5
Palauttaaksesi hienosäädön asentoon 0, valitse Palauta painamalla
painiketta ▲ tai ▼. Paina ENTER (
) -painiketta.
6
Poistu painamalla EXIT (
+2
Hienosäätö
P 2
Mikäli vastaanotto on selkeä, sinun ei tarvita hienosäätää kanavaa, koska tämä
tapahtuu automaattisesti kanavien haku- ja tallennustoimenpiteitä tehdessä.
Jos signaali on heikko tai vääristynyt, sinun on ehkä hienosäädettävä kanavaa
manuaalisesti.
) –painiketta.
*
) -painiketta.
0
Suomi - 14
AA68-03784M-Fin.indd
14
2006-05-26
ソタタ・11:22:36
Pienikohinaisen vahvistimen (LNA) käyttäminen (mallikohtainenl)
Toiminto on hyödyllinen tilanteessa, jolloin televisiota käytetään heikon signaalin
alueella.
LNA vahvistaa TV –signaalia alueella, jossa signaali on heikko. Matalaääninen
esivahvistin vahvistaa saapuvaa signaalia.
 Lisää
Hienosäätö
LNA
1
Tuo valikko esiin painamalla MENU (
2
Valitse Kanava painamalla ▲- tai ▼-painiketta ja paina sen jälkeen
ENTER (
) -painiketta.
3
Valitse LNA painamalla ▲- tai ▼ -painiketta, ja paina sitten ENTER (
-painiketta.
4
Valitse Ei k. tai Käyt. painamalla▲- tai▼-painiketta ja paina sitten ENTER
(
) -painiketta.
5
Poistu painamalla EXIT (
➢
Kanava
TV
) –painiketta.
)
Siirrä


Palaa
Kanava
 Lisää
Hienosäätö
LNA
◆
Ei k.
Hyväksy
TV
) -painiketta.
LNA -toiminnon käyttöönotto, asetus “Käyt.” saattaa huonontaa
kuvanlaatua riippuen senhetkisen kanavan signaalin laadusta. Ota siksi
huomioon senhetkinen kuvanlaatu, kun valitset LNA-toiminnon käyttöön
tai pois käytöstä (On/Off).
◆ Riippuen alueesta, pienikohinaisen vahvistimen (LNA) tehdasasetus on
joko Käyt. tai Ei k..
:
Siirrä
: Ei Ei
k.k.
Käyt.
Hyväksy
Palaa
Kuvansäätö
Kuvastandardin muuttaminen
Voit valita kuvatyypin, joka vastaa katseluvaatimuksiasi parhaiten.
1
Tuo valikko esiin painamalla MENU (
2
Valitse Kuva painamalla ▲- tai ▼ -painiketta, ja paina sitten ENTER (
-painiketta.
3
Valitse Tila painamalla ENTER (
4
Valitse haluamasi toiminto painamalla painiketta ▲ tai ▼ ja paina sitten
painiketta ENTER (
).
Käytettävissä olevat vaihtoehdot: Dynaaminen - Vakio - Elokuva Muunneltu
) –painiketta.
Tila
: Dynaaminen 
Koko
: Autom. Leveys 
Digit. koh.vaim. :
Käyt. 
Kallistus
:
0

Elokuvatila :
Ei k. 
PIP
:
Ei k. 
)
)-painiketta kahdesti.
5
Poistu painamalla EXIT (
➢
Voit valita nämä vaihtoehdot myös suoraan painamalla P.MODE (
painiketta.
Kuva
TV
) -painiketta.
Siirrä
Hyväksy
Palaa
Tila
TV
)-
Tila
Kontrasti
Kirkkaus
Terävyys
Väri
 Lisää
Siirrä
:
:
:
:
:
Dynaaminen
Dynaaminen
Vakio
Elokuva
90
Muunneltu
Hyväksy
50
50
50
Palaa
Suomi - 15
AA68-03784M-Fin.indd
15
2006-05-26
ソタタ・11:22:38
Kuva-asetusten muuttaminen
Tila
TV
Tila
Kontrasti
Kirkkaus
Terävyys
Väri
:
:
:
:
:
Dynaaminen 
90

50

50

50

 Lisää
Siirrä
Hyväksy
Palaa
Kontrasti
Siirrä
90
Säädä
Tila
TV
 Lisää
Värisävy
Palauta
Siirrä
: Normaali
Hyväksy

Voit muuttaa televisiosi kuvanlaatua useilla asetuksilla.
1
Tuo valikko esiin painamalla MENU (
2
Valitse Kuva painamalla ▲- tai ▼ -painiketta, ja paina sitten ENTER (
-painiketta.
3
Valitse Tila painamalla ENTER (
4
Valitse haluamasi toiminto painamalla painiketta ▲ tai ▼ ja paina sitten
painiketta ENTER (
).
Käytettävissä olevat vaihtoehdot: Dynaaminen - Vakio - Elokuva Muunneltu
5
Valitse muutettava vaihtoehto painamalla painiketta ▲ tai ▼ ja paina
sitten painiketta ENTER (
).
Käytettävissä olevat vaihtoehdot: Kontrasti - Kirkkaus - Terävyys - Väri
- Sävy (vain NTSC)
6
Muuta asetusta painamalla painiketta ◄- tai►.
7
Paina MENU (
8
Valitse Värisävy painamalla ▲- tai ▼-painiketta ja paina sitten ENTER
(
) -painiketta.
9
Valitse haluamasi toiminto painamalla painiketta ▲ tai ▼ ja paina sitten
painiketta ENTER (
).
Käytettävissä olevat vaihtoehdot: Viileä2 - Viileä1 - Normaali - Lämmin1
- Lämmin2
Palaa
Tila
TV
 Lisää
Värisävy
Palauta
Siirrä
: Normaali
Hyväksy

Palaa
) –painiketta.
)
)-painiketta kahdesti.
) -painiketta.
Kuva-asetusten palauttaminen oletusasetuksiksi
10
Valitse Palauta painamalla ▲- tai ▼-painiketta ja paina sitten ENTER
(
) -painiketta.
Aiemmin säädetyt asetukset muuttuvat takaisin oletusasetuksiksi.
11
Poistu painamalla EXIT (
➢
) -painiketta.
◆ Palautustoiminto asetetaan jokaiselle kuvatilalle erikseen.
◆ Televisiossa on automaattinen magneettisuuden poistava järjestelmä,
joka otetaan käyttöön, kun magneettisia häiriöitä esiintyy. Kun
haluat poistaa kuvaruudun magneettisuuden, kytke televisio pois
päältä painamalla etupaneelin “ ”-virtapainiketta. (Katso kappale
“Värivirheiden poistaminen automaattisella magneettisuuden poistolla”
sivulla 29.)
Suomi - 16
AA68-03784M-Fin.indd
16
2006-05-26
ソタタ・11:22:41
Kuvakoon valitseminen (mallikohtainen)
Voit valita kuvakoon, joka vastaa parhaiten katseluvaatimuksiasi.
1
2
3
4
5
◆
◆
Tuo valikko esiin painamalla MENU ( ) –painiketta.
Valitse Kuva painamalla ▲- tai ▼ -painiketta, ja paina sitten
ENTER (
) -painiketta.
Valitse Koko painamalla ▲- tai ▼ -painiketta, ja paina sitten
ENTER (
) -painiketta.
Valitse haluamasi toiminto painamalla painiketta ▲ tai ▼ ja paina sitten
painiketta ENTER (
).
Vaihtoehdot:
◆ Normaali, Zoom1, Zoom2 (Normaali malli)
◆ Autom. Leveys, 16:9, Zoom1, Zoom2, 4:3 (laajakuvamalli)
Voit siirtää kuvan paikkaa tilassa Zoom1 tai Zoom2 painamalla
painiketta ▲ tai ▼.
Poistu painamalla EXIT ( ) -painiketta.
➢
Tila
: Dynaaminen 
Koko
: Autom. Leveys 
Digit. koh.vaim. :
Käyt. 
Kallistus
:
0

Elokuvatila :
Ei k. 
PIP
:
Ei k. 
Siirrä
Hyväksy
Palaa
Koko
TV
Autom. Leveys
16:9
Zoom1
Zoom2
4:3
Normaali: Palauttaa normaalin kuvasuhteen 4:3.
Zoom1: Tämä asetus suurentaa kuvakoon.
Zoom2: Suurentaa Zoom1-kuvan.
Autom. Leveys: Laajentaa kuvaa leveys- ja korkeussuunnassa kuvasuhteesta
4:3 kuvasuhteeseen 16:9.
16:9: Asettaa kuvan laajakuvamuotoon, jonka kuvasuhde on 16:9.
Zoom1: Tämä asetus suurentaa kuvakoon.
Zoom2: Suurentaa Zoom1-kuvan.
4:3: Asettaa kuvan laajakuvamuotoon, jonka kuvasuhde on 4:3.
✱ Käytettävissä oleva kuvakoko komponentti- ja HDMI-tiloille.
Normaali malli
Kuva
TV
Siirrä
Hyväksy
Palaa
laajakuvamalli
Tila
Normaali
Zoom1
Zoom2
Leveä
Autom. Leveys
16:9
Zoom1
Zoom2
4:3
480i/576i
O
O
O
X
O
O
O
O
O
480p/576p
O
X
X
X
X
O
X
X
O
720p/1080i
O
X
X
O
X
O
X
X
X
Voit valita nämä vaihtoehdot myös suoraan painamalla P.SIZE-painiketta.
Digitaalisen kohinanvaimennuksen käyttäminen
Jos television vastaanottama signaali on heikko, voit ottaa tämän toiminnan käyttöön
ja vähentää siten kuvaruudun sähköisiä häiriöitä ja haamukuvia.
1
Tuo valikko esiin painamalla MENU (
2
Valitse Kuva painamalla ▲- tai ▼ -painiketta, ja paina sitten ENTER
(
) -painiketta.
3
Valitse Digit. koh.vaim. painamalla ▲ tai ▼ -painiketta ja paina sen
jälkeen ENTER (
) -painiketta.
4
Valitse Ei k. tai Käyt. painamalla▲- tai▼-painiketta ja paina sitten ENTER
(
) -painiketta.
5
Poistu painamalla EXIT (
) -painiketta.
Kuva
TV
) –painiketta.
Tila
: Dynaaminen 
Koko
: Autom. Leveys 
Digit. koh.vaim. :
Käyt. 
Kallistus
:
0

Elokuvatila :
Ei k. 
PIP
:
Ei k. 
Siirrä
Hyväksy
Palaa
Kuva
TV
Tila
: Dynaaminen
Koko
: Autom. Leveys
EiKäyt.
k.
Digit. koh.vaim. :
Käyt.
Kallistus
:
0
Elokuvatila :
Ei k.
PIP
:
Ei k.
Siirrä
Hyväksy
Palaa
Suomi - 17
AA68-03784M-Fin.indd
17
2006-05-26
ソタタ・11:22:44
Kallistuksenhallintatoiminnon käyttäminen (mallikohtainen)
Kuva
TV
Tila
: Dynaaminen 
Koko
: Autom. Leveys 
Digit. koh.vaim. :
Käyt. 
Kallistus
:
- 1

Elokuvatila :
Ei k. 
PIP
:
Ei k. 
Siirrä
Säädä
Palaa
Jos vastaanotettu kuva on hieman kallistunut yhteen suuntaan, voit muuttaa
kallistusasetusta.
1
Tuo valikko esiin painamalla MENU (
2
Valitse Kuva painamalla ▲- tai ▼ -painiketta, ja paina sitten ENTER (
-painiketta.
3
Valitse Kallistus painamalla ▲- tai ▼ -painiketta.
4
Paina ◄- tai ►-painiketta, kunnes sopiva asetus (-7 - +7) on saavutettu.
5
Poistu painamalla EXIT (
) –painiketta.
)
) -painiketta.
Elokuvatilan valitseminen
Kuva
TV
Tila
: Dynaaminen 
Koko
: Autom. Leveys 
Digit. koh.vaim. :
Käyt. 
Kallistus
:
0

Elokuvatila :
Ei k. 
PIP
:
Ei k. 
Siirrä
Hyväksy
Palaa
Kuva
TV
Tila
: Dynaaminen
Koko
: Autom. Leveys
Digit. koh.vaim. :
Käyt.
Kallistus
:
0
EiEik.k.
Elokuvatila :
Käyt.
PIP
:
Ei k.
Siirrä
Hyväksy
Tässä tilassa televisio tunnistaa ja käsittelee automaattisesti joidenkin lähteiden
elokuvasignaalit ja säätää kuvan mahdollisimman laadukkaaksi.
1
Tuo valikko esiin painamalla MENU (
2
Valitse Kuva painamalla ▲- tai ▼ -painiketta, ja paina sitten ENTER (
-painiketta.
3
Valitse Elokuvatila painamalla ▲ tai ▼ -painiketta ja paina sen jälkeen
ENTER (
) -painiketta.
4
Valitse Ei k. tai Käyt. painamalla▲- tai▼-painiketta ja paina sitten ENTER
(
) -painiketta.
5
Poistu painamalla EXIT (
➢
) –painiketta.
)
) -painiketta.
◆ Ei käytettävissä Komponentti - tai HDMI-tilassa.
◆ Kuvanlaatu voi heiketä, jos Elokuvatila poistetaan käytöstä elokuvaa
katsottaessa tai ottamalla Elokuvatila käyttöön katsottaessa muita kuin
elokuvalähteitä.
Palaa
Suomi - 18
AA68-03784M-Fin.indd
18
2006-05-26
ソタタ・11:22:46
Kuva kuvassa (PIP) -toiminto (mallikohtainen)
Voit valita kuvaruutuun alakuvan, joka näkyy televisiolähetyskuvan, videonauhurin,
DVD-laitteen tai muun ulkoisen AV-laitteen pääkuvan sisällä. Näin voit katsella
televisio-ohjelmaa tai televisioon kytketyn laitteen videokuvaa samalla kun katselet
televisiota tai toisen laitteen videokuvaa.
Tila
: Dynaaminen 
Koko
: Autom. Leveys 
Digit. koh.vaim. :
Käyt. 
Kallistus
:
0

Elokuvatila :
Ei k. 
PIP
:
Ei k. 
Kuva kuvassa -toiminnon ottaminen käyttöön
1
Tuo valikko esiin painamalla MENU (
2
Valitse Kuva painamalla ▲- tai ▼ -painiketta, ja paina sitten ENTER (
-painiketta.
3
Valitse PIP painamalla ▲- tai ▼ -painiketta, ja paina sitten ENTER (
-painiketta.
) –painiketta.
)
Siirrä
)
4
Paina ENTER (
5
Valitse Ei k. tai Käyt. painamalla▲- tai▼-painiketta ja paina sitten ENTER
(
) -painiketta.
➢
Kuva
TV
Hyväksy
Palaa
PIP
TV
PIP
Lähde
Vaihto
Koko
Sijainti
Muistip.
) -painiketta uudelleen.
Voit myös ottaa PIP-toiminnon käyttöön suoraan painamalla PIPpainiketta.
Voit poistaa toiminnon käytöstä painamalla samaa painiketta uudelleen.
Siirrä
: Käyt.
: TV





: Suuri
:
:P 1
Hyväksy
Palaa
PIP-asetusten taulukko
X : Tämä PIP-yhdistelmä ei ole käytettävissä.
O : Tämä PIP-yhdistelmä on käytettävissä.
Alakuva
Pääkuva
TV
Ulk.1
Ulk.2
AV/S-Video
Komponentti
HDMI
TV
O
O
O
O
X
X
Ulk.1
O
O
O
O
X
X
Ulk.2
O
O
O
O
X
X
AV/S-Video
O
O
O
O
X
X
Komponentti
X
X
X
X
X
X
HDMI
X
X
X
X
X
X
PIP:n signaalilähteen valitseminen
6
Valitse Lähde ▲- tai ▼ -painiketta, ja paina sitten ENTER (
)painiketta.
Valitse alakuvan lähde painamalla▲- tai ▼-painiketta, ja paina sitten
ENTER (
) -painiketta.
➢
Voit valita nämä vaihtoehdot myös suoraan painamalla SOURCEpainiketta.
PIP
TV
PIP
Lähde
Vaihto
Koko
Sijainti
Muistip.
Siirrä
: Käyt.
: TV
: Suuri
:
:P 1
Hyväksy





Palaa
jatkuu...
Suomi - 19
AA68-03784M-Fin.indd
19
2006-05-26
ソタタ・11:22:49
PIP
TV
PIP
Lähde
Vaihto
Koko
Sijainti
Muistip.
Siirrä
: Käyt.
: TV





: Suuri
:
:P 1
Hyväksy
Palaa
PIP
TV
PIP
Lähde
Vaihto
Koko
Sijainti
Muistip.
Siirrä
: Käyt.
: TV
Palaa
PIP
TV
PIP
Lähde
Vaihto
Koko
Sijainti
Muistip.
Siirrä
: Käyt.
: TV
Palaa
PIP
TV
PIP
Lähde
Vaihto
Koko
Sijainti
Muistip.
Siirrä
: Käyt.
: TV
Säädä
8
Valitse Koko painamalla▲- tai ▼ -painiketta, ja paina sitten ENTER (
)
-painiketta.
Valitse alakuvan koko painamalla▲- tai ▼-painiketta, ja paina sitten
ENTER (
) -painiketta.
Käytettävissä olevat vaihtoehdot: Suuri - Pieni - Tuplaikkuna
➢ Voit valita nämä vaihtoehdot myös suoraan painamalla SIZE -painiketta.
PIP-ikkunan sijainnin muuttaminen
9
Valitse Sijainti painamalla▲- tai ▼ -painiketta, ja paina sitten ENTER
(
) -painiketta.
Valitse alakuvan sijainti painamalla▲- tai ▼-painiketta, ja paina sitten
ENTER (
) -painiketta.
Käytettävissä olevat vaihtoehdot:
-
➢
Voit valita nämä vaihtoehdot myös suoraan painamalla POSITION (
-painiketta.
)
PIP-kanavan vaihtaminen
10





: Suuri
:
:P 1
Valitse Vaihto painamalla ▲- tai ▼-painiketta, ja paina sitten ENTER
(
) -painiketta.
Pääkuva ja alakuva vaihtavat paikkaa keskenään.
➢ Voit vaihtaa pääkuvaa ja alakuvaa keskenään myös suoraan painamalla
kaukosäätimen SWAP-painiketta.
PIP-ikkunan koon muuttaminen





: Suuri
:
:P 1
Hyväksy
7





: Suuri
:
:P 1
Hyväksy
PIP:n ja pääkuvan sisällön keskinäinen vaihto
Valitse Muistip. ▲- tai ▼ -painiketta, ja paina sitten ENTER (
)painiketta.
Valitse alakuvan kanava painamalla◄ - tai ►-painiketta, ja paina sitten
ENTER (
) -painiketta.
➢
◆
◆
Voit valita alakuvan kanavan myös suoraan painamalla P tai
-painiketta.
Voit valita alakuvan kanavan vain silloin, kun Lähde on TV.
Palaa
Kuvan pysäyttäminen
Voit pysäyttää kuvan televisiokanavaa katsoessasi painamalla STILL-painiketta.
➢
◆ Paina tätä painiketta uudelleen, kun haluat palata normaalikatseluun.
◆ Ei käytettävissä Component (Komponentti)-/HDMI-tilassa.
Suomi - 20
AA68-03784M-Fin.indd
20
2006-05-26
ソタタ・11:22:52
Äänen ohjaus
Äänitehosteen muuttaminen
Voit valita kuhunkin lähetykseen sopivan äänitehosteen.
Tuo valikko esiin painamalla MENU (
2
Valitse Ääni ▲- tai ▼ -painiketta, ja paina sitten ENTER (
3
Valitse Tila painamalla ENTER (
4
Valitse haluamasi toiminto painamalla painiketta ▲ tai ▼ ja paina sitten
painiketta ENTER (
).
Käytettävissä olevat vaihtoehdot: Vakio - Musiikki - Elokuva - Puhe Muunneltu
) –painiketta.
Tila
:
Muunneltu 
Taajuuskorjain

SRS TruSurround XT : Ei k.
Autom. äänenvoim. : Ei k.
Turboääni
: Ei k.
Pseudostereo
: Ei k.
) -painiketta.
)-painiketta uudelleen.
5
Poistu painamalla EXIT (
➢
Voit valita nämä vaihtoehdot myös suoraan painamalla S.MODE (
painiketta.
Ääni
TV
1
) -painiketta.
Siirrä
Hyväksy
Ääni
TV
)-
Palaa
Vakio
Tila
:
Muunneltu
Musiikki
Taajuuskorjain Elokuva
Puhe
SRS TruSurround XTMuunneltu
: Ei k.
Autom. äänenvoim. : Ei k.
Turboääni
: Ei k.
Pseudostereo
: Ei k.
Siirrä
Hyväksy
Palaa
Ääniasetusten muuttaminen (mallikohtainen)
Voit muuttaa ääniasetukset omien mieltymyksiesi mukaisiksi.
1
Tuo valikko esiin painamalla MENU (
) –painiketta.
Ääni
TV
2
Valitse Ääni ▲- tai ▼ -painiketta, ja paina sitten ENTER (
3
Valitse Taajuuskorjain painamalla ▲- tai ▼ -painiketta, ja paina sitten
ENTER (
) -painiketta.
4
Valitse muutettava vaihtoehto painamalla painiketta ◄ tai ► ja muuta
vaihtoehto painamalla ▲- tai ▼ -painiketta.
5
Poistu painamalla EXIT (
➢
Jos muutat näitä asetuksia, äänitehosteeksi valitaan automaattisesti
Muunneltu.
Tila
:
Muunneltu 
Taajuuskorjain

SRS TruSurround XT : Ei k.
Autom. äänenvoim. : Ei k.
Turboääni
: Ei k.
Pseudostereo
: Ei k.
) -painiketta.
Siirrä
) -painiketta.
Hyväksy
Palaa
Taajuuskorjain
TV
O
V
100 300 1K 3K 10K
Siirrä
Säädä
Palaa
Suomi - 21
AA68-03784M-Fin.indd
21
2006-05-26
ソタタ・11:22:56
Lisä-ääniasetukset (mallikohtainen)
Ääni
TV
Tila
:
Muunneltu 
Taajuuskorjain

SRS TruSurround XT : Ei k.
Autom. äänenvoim. : Ei k.
Turboääni
: Ei k.
Pseudostereo
: Ei k.
Siirrä
Hyväksy
Palaa
Ääni
TV
Tila
:
Muunneltu 
Taajuuskorjain

SRS TruSurround XT : Ei k.
Autom. äänenvoim. : Ei k.
Turboääni
: Ei k.
Pseudostereo
: Ei k.
Siirrä
Hyväksy
Palaa
Ääni
TV
Tila
:
Muunneltu 
Taajuuskorjain

SRS TruSurround XT : Ei k.
Autom. äänenvoim. : Ei k.
Turboääni
: Ei k.
Pseudostereo
: Ei k.
Siirrä
Hyväksy
Tila
:
Muunneltu 
Taajuuskorjain

SRS TruSurround XT : Ei k.
Autom. äänenvoim.
: Ei k.
Turboääni
: Ei k.
Pseudostereo
: Ei k.
Siirrä
Hyväksy
◆ Autom. äänenvoim.
Eri lähetysasemien signaalivoimakkuus vaihtelee, mikä vaikeuttaa
äänenvoimakkuuden säätöä kanavaa vaihdettaessa. Auto Volume -toiminnolla
plasmanäyttö säätää valitun kanavan äänenvoimakkuuden automaattisesti
pienentämällä äänitehoa, kun modulaatiosignaali on voimakas, tai suurentamalla
äänitehoa, kun modulaatiosignaali on heikko.
◆ Turboääni
Tämä toiminto korostaa korkeita ja matalia äänentaajuuksia ja sisältää muita
tehosteita. Saat musiikin, elokuvien ja lähetyskanavien äänen upeammaksi ja
dynaamisemmaksi.
◆ Pseudostereo
Pseudostereo-toiminto muuntaa yksikanavaisen monoäänisignaalin
kaksikanavaiseksi signaaliksi, jonka vasen ja oikea kanava ovat identtiset. Kun
Pseudostereo-toiminto on Käyt. tai Ei k., nämä asetukset vaikuttavat myös
esimerkiksi äänitehosteisiin Vakio, Musiikki, Elokuva ja Puhe.
1
Tuo valikko esiin painamalla MENU (
2
Valitse Ääni ▲- tai ▼ -painiketta, ja paina sitten ENTER (
3
Valitse asianmukainen vaihtoehto (SRS TruSurround XT, Autom.
äänenvoim., Turboääni tai Pseudostereo) painamalla ▲- tai ▼painiketta , ja paina sitten ENTER (
) -painiketta.
4
Valitse Ei k. tai Käyt. painamalla▲- tai▼-painiketta ja paina sitten ENTER
(
) -painiketta.
5
Poistu painamalla EXIT (
Palaa
Ääni
TV
◆ SRS TruSurround XT
TruSurround XT on patentoitu SRS-tekniikka, jonka avulla voidaan toistaa 5.1kanavaisia tallenteita kahdella kaiuttimella. TruSurround simuloi laadukkaasti
surround-ääntä, kun käytössä on kahden kaiuttimen stereotoistolaitteet, kuten
television sisäiset kaiuttimet. TruSurround on yhteensopiva kaikkien monikanavaä
äniformaattien kanssa.
Palaa
➢
) –painiketta.
) -painiketta.
) -painiketta.
◆ Voit valita turboäänen painamalla TURBO-painiketta.
◆ SRS TruSurround XT ja turboääni eivät voi olla “käytössä” samanaikaisesti.
◆ Voit valita nämä vaihtoehdot myös suoraan painamallaSRS( ) painiketta.
◆ TruSurround XT, SRS ja ( ) -symboli ovat SRS Labs, Inc.:n tavaramerkkejä
TruSurround XT -tekniikkaa käytetään laitteessa SRS Labs, Inc.:n
lisenssillä.
Suomi - 22
AA68-03784M-Fin.indd
22
2006-05-26
ソタタ・11:22:59
Äänitilan valitseminen (mallikohtainen)
DUAL I-II-painiketta painamalla saat kuvaruutuun äänisignaalin käsittelyn ja lähdön tiedot. Kun televisio kytketään päälle, tilaksi
esivalitaan automaattisesti joko “Dual-I” tai “Stereo” senhetkisen lähetyksen mukaan.
Lähetyksen tyyppi
Kuvaruudun merkintä
Tavallinen lähetys
(standardiääni)
Mono (normaalikäyttö)
NICAM
Stereo
Tavallinen + NICAM
Mono
Mono
NICAM
↔
Mono
(Normaali)
NICAM Stereo
Stereo
NICAM
↔
Mono
(Normaali)
NICAM Dual-I/II
Dual-I
NICAM
Tavallinen lähetys
(standardiääni)
A2
Stereo
➢
→
Dual-II
NICAM
Mono
(Normaali)
→
Mono (normaalikäyttö)
Kaksikielinen tai
Dual-I/II
Dual-I
↔
Dual-II
Stereo
Stereo
↔
Mono
(pakotettu mono)
◆ Jos vastaanotto-olosuhteet huononevat, kuuntelu on helpompaa, jos Mono-tila on valittuna.
◆ Jos stereosignaali on heikko ja tila vaihtelee automaattisesti, vaihda käyttöön Mono-tila.
◆ Kun AV-tilassa vastaanotetaan monoääntä, käytä vasenta AUDIO-L-tuloliitintä (etu- tai sivupaneelissa). Jos monoääni
kuuluu ainoastaan vasemmasta kaiuttimesta, paina DUAL I-II -painiketta.
Suomi - 23
AA68-03784M-Fin.indd
23
2006-05-26
ソタタ・11:23:02
Toiminnon kuvaus
Kellonajan asettaminen
Aika
TV
Kellon asetus
: -Uniajastin
: Ei
Käynnistysajastin : Ei
Sammutusajastin : Ei
Siirrä
Hyväksy
: -k.
k.
k.




Palaa
Kellon asetus
TV
Tunti
00
Siirrä
Minuutti
00
Säädä
Palaa
Aika
TV
Kellon asetus
: 00
Uniajastin
: Ei
Käynnistysajastin : Ei
Sammutusajastin : Ei
Siirrä
Hyväksy
TV
: 00
k.
k.
k.




1
Tuo valikko esiin painamalla MENU (
2
Valitse Asetukset painamalla ▲- tai ▼ -painiketta, ja paina sitten ENTER
(
) -painiketta.
3
Valitse Aika painamalla ▲- tai ▼ -painiketta, ja paina sitten ENTER (
-painiketta.
4
Paina ENTER (
5
Siirry kohtaan Tunti tai Minuutti painamalla painiketta ◄ tai ►. Määritä
tunnit tai minuutit painamalla ▲- tai ▼-painiketta.
6
Paina ENTER (
7
Poistu painamalla EXIT (
) –painiketta.
)
) -painiketta uudelleen.
) -painiketta.
) -painiketta.
Uniajastimen asettaminen
Voit ohjelmoida television virran katkeamaan automaattisesti haluamasi viiveajan
kuluttua.
Tuo valikko esiin painamalla MENU (
2
Valitse Asetukset painamalla ▲- tai ▼ -painiketta, ja paina sitten ENTER
(
) -painiketta.
Palaa
3
Valitse Aika painamalla ▲- tai ▼ -painiketta, ja paina sitten ENTER (
-painiketta.
Aika
4
Valitse Uniajastin painamalla ▲- tai ▼ -painiketta, ja paina sitten ENTER
(
) -painiketta.
5
Valitse haluamasi viiveaika minuutteina ennalta määritetyistä ajoista (Ei k.,
30min, 60min, 90min, 120min, 150min, 180min) painamalla painiketta
▲ tai ▼, ja paina ENTER (
) -painiketta.
6
Poistu painamalla EXIT (
➢
Voit valita SLEEP-painiketta painamalla 30–180 minuutin viiveen, jonka jälkeen
televisio kytkeytyy automaattisesti valmiustilaan.
150min
180min
Hyväksy
Voit määrittää television kellon asetukset niin, että senhetkinen kellonaika näkyy
kuvaruudussa, kun INFO ( )-painiketta painetaan. Kellonaika on asetettava myös
silloin, kun haluat käyttää automaattisia ajastimia.
➢ Kun painat television etupaneelin “ ” -virtapainiketta, kellonaika nollautuu.
1
Kellon asetus
: 00 : 00
Uniajastin
: EiEi
k.k.
30min
Käynnistysajastin :Ei 60min
k.
90min
Sammutusajastin : Ei120min
k.
Siirrä
Kellonajan asettaminen ja näyttäminen
Palaa
) –painiketta.
)
) -painiketta.
Suomi - 24
AA68-03784M-Fin.indd
24
2006-05-26
ソタタ・11:23:04
Television virran automaattinen kytkeminen ja katkaiseminen
Voit asettaa television ajastimet niin, että
◆
television virta kytkeytyy automaattisesti ja kuvaruutuun tulee haluamasi
kanava valitsemaasi kellonaikaan
◆
näytöstä katkeaa virta automaattisesti valitsemaasi kellonaikaan.
➢
Aika
TV
Kellon asetus
: 00
Uniajastin
: Ei
Käynnistysajastin : Ei
Sammutusajastin : Ei
Aseta ensin television kellonaika (katso edellisen sivun kappale ”Kellonajan
asettaminen ja näyttäminen” sivulla 24) Jos et ole vielä asettanut kellonaikaa,
kuvaruudussa näkyy viesti Aseta kello ensin..
Siirrä
1
Tuo valikko esiin painamalla MENU (
2
Valitse Asetukset painamalla ▲- tai ▼ -painiketta, ja paina sitten ENTER
(
) -painiketta.
3
Valitse Aika painamalla ▲- tai ▼ -painiketta, ja paina sitten ENTER (
-painiketta.
4
Valitse Käynnistysajastin painamalla ▲- tai ▼ -painiketta, ja paina sitten
ENTER (
) -painiketta.
5
Paina ◄- tai ►-painiketta siirtyäksesi kohtaan Tunti, Minuutti, Muistip.
tai Äänenvoim..
Valitse haluamasi asetukset painamalla▲- tai ▼-painiketta.
6
Siirry kohtaan Aktivointi painamalla ◄ tai ►, ja valitse Kyllä painamalla
▲- tai ▼-painiketta.
7
Paina MENU (
8
Valitse Sammutusajastin painamalla ▲- tai ▼ -painiketta. Valitse yllä
mainitulla tavalla aika, jolloin haluat television kytkeytyvän automaattisesti
pois päältä.
9
Poistu painamalla EXIT (
➢
Voit valita tunnit ja minuutit myös painamalla kaukosäätimen
numeropainikkeita.
➢
Automaattinen virran katkaisu poissaolon aikana
Kun kytkentäajastin (On Timer) on käytössä, television virta katkeaa
automaattisesti, jos et käytä mitään painikkeita tai säätimiä kolmen tunnin
kuluessa siitä, kun ajastin on kytkenyt televisioon virran. Tämä toiminto
toimii vain silloin, kun kytkentäajastin on käytössä (On Timer -valikon asetus
”Activation” on ”Yes”). Toiminto estää onnettomuudet, jotka johtuvat television
päälle vuotavasta nesteestä tai ylikuumenemisesta, jos ajastin kytkee televisioon
virran pitkiksi ajoiksi ilman valvontaa esimerkiksi loman aikana.
) –painiketta.
Hyväksy




Palaa
Käynnistysajastin
TV
Tunti Minuutti
00
00
Muistip. Äänenvoim.
P 1
10
Aktivointi
Ei
)
Siirrä
Säädä
Palaa
Aika
TV
Kellon asetus
: 00
Uniajastin
: Ei
Käynnistysajastin : 22
Sammutusajastin : Ei
) -painiketta.
) -painiketta.
: 00
k.
k.
k.
Siirrä
TV
: 00
k.
: 00
k.
Hyväksy




Palaa
Sammutusajastin
Tunti Minuutti
00
00
Aktivointi
Ei
Siirrä
Säädä
Palaa
Suomi - 25
AA68-03784M-Fin.indd
25
2006-05-26
ソタタ・11:23:07
Kielen valitseminen
Asetukset
TV
Kytke ja käytä
Kieli
: Suomi
Aika
Sininen ruutu :
Käyt.
Melodia
:
Käyt.
Siirrä
Hyväksy





Palaa
Valitse television ensimmäisellä käyttökerralla kieli, jota käytetään kuvaruutuvalikoissa
ja toiminnoissa.
1
Tuo valikko esiin painamalla MENU (
2
Valitse Asetukset painamalla ▲- tai ▼ -painiketta, ja paina sitten ENTER
(
) -painiketta.
3
Valitse Kieli painamalla ▲- tai ▼ -painiketta, ja paina sitten ENTER (
-painiketta.
4
Valitse haluamasi kieli painamalla ▲- tai ▼ -painiketta, ja paina sitten
ENTER (
) -painiketta.
5
Poistu painamalla EXIT (
) –painiketta.
)
) -painiketta.
Sinisen TV-kuvan käyttäminen
Asetukset
TV
Kytke ja käytä
Kieli
: Suomi
Aika
Ei
k.
Sininen ruutu :
Käyt.
Käyt.
Melodia
:
Käyt.
Siirrä
Hyväksy
Palaa
Jos televisio ei vastaanota signaalia tai jos signaali on heikko, sininen televisiokuva
korvaa automaattisesti kohinaisen häiriökuvan. Jos haluat pitää kuvaruudussa
häiriökuvan, poista sininen TV-kuva käytöstä valitsemalla Blue screen -asetukseksi “Ei
k.”.
1
Tuo valikko esiin painamalla MENU (
2
Valitse Asetukset painamalla ▲- tai ▼ -painiketta, ja paina sitten ENTER
(
) -painiketta.
3
Valitse Sininen ruutu painamalla ▲- tai ▼ -painiketta, ja paina sitten
ENTER (
) -painiketta.
4
Valitse Ei k. tai Käyt. painamalla▲- tai▼-painiketta ja paina sitten ENTER
(
) -painiketta.
5
Poistu painamalla EXIT (
) –painiketta.
) -painiketta.
Melodian valitseminen
Asetukset
TV
Kytke ja käytä
Kieli
: Suomi
Aika
Sininen ruutu :
Käyt.
Ei
k.
Melodia
:
Käyt.
Käyt.
Siirrä
Hyväksy
Palaa
Televisiosta kuuluu melodia, kun kytket tai katkaiset television virran.
1
Tuo valikko esiin painamalla MENU (
2
Valitse Asetukset painamalla ▲- tai ▼ -painiketta, ja paina sitten ENTER
(
) -painiketta.
3
Valitse Melodia painamalla▲- tai ▼ -painiketta, ja paina sitten ENTER
(
) -painiketta.
4
Valitse Ei k. tai Käyt. painamalla▲- tai▼-painiketta ja paina sitten ENTER
(
) -painiketta.
5
Poistu painamalla EXIT (
) –painiketta.
) -painiketta.
Suomi - 26
AA68-03784M-Fin.indd
26
2006-05-26
ソタタ・11:23:10
Tekstitelevisio-ominaisuus (mallikohtainen)
Useimmat kanavat tarjoavat tekstimuotoisia tietopalveluita tekstitelevision kautta.
Tekstitelevision sisältö-sivulta löytyy palvelun käyttöön liittyviä ohjeita. Lisäksi voit
valita kaukosäätimellä useita erilaisia toimintoja vastaamaan vaatimuksiasi.
☛ Kanavavastaanoton on oltava häiriötöntä, jotta tekstitelevision tiedot näkyvät
näytössä oikein. Muutoin tietoa saattaa puuttua tai jotkin sivut eivät tule
kuvaruutuun.
◆
(tekstitelevisio päälle/mix)
Paina painiketta ja aktivoi tekstitelevisiotila kanavan valinnan jälkeen.
Paina painiketta uudelleen kun haluat katsoa tekstitelevisiota ja tavallista
lähetystä samanaikaisesti.
◆
(alasivu)
Voit hakea kuvaruutuun alasivun.
◆
(size)
Paina painiketta kun haluat nähdä kaksi kertaa suuremmat kirjaimet.
Paina painiketta uudelleen kun haluat nähdä sivun alaosan. Paina
painiketta uudelleen kun haluat palata normaalinäyttöön.
◆
(tallennus)
Paina painiketta kun haluat tallentaa tekstitelevisiosivun.
◆
(pito)
Toiminnolla pidetään tietty sivu näytöllä jos valitulla sivulla on useita
alasivuja, jotka seuraavat automaattisesti. Voit poistaa toiminnon käytöstä
painamalla samaa painiketta uudelleen.
◆
(sivu ylös)
Tuo kuvaruutuun seuraavan tekstitelevisiosivun.
◆
(tila)
Valitse tekstitelevisiotila (LIST/FLOF) painamalla painiketta. Jos painat
painiketta LIST-tilassa, tila siirtyy Luettelon tallennustilaan. Luettelon
tallennustilassa voit tallentaa tekstitelevisiosivun luetteloon
(tallenna)
–painikkeella.
◆
(sivu alas)
Tuo kuvaruutuun edellisen tekstitelevisiosivun.
◆
(hakemisto)
Tuo esiin hakemisto (sisältö) –sivun koska tahansa katsottaessa
tekstitelevisiota.
◆
(paljasta)
Piilotetun tekstin (esimerkiksi tietokilpailujen vastaukset) paljastaminen..
Paina painiketta uudelleen kun haluat palata normaalinäyttöön.
◆
Värilliset painikkeet (punainen/vihreä/keltainen/sininen)
Jos televisioyhtiö käyttää FASTEXT-järjestelmää, tekstitelevision sivujen
eri aiheet on merkitty väreillä. Voit valita aiheet painamalla värillisiä
painikkeita Paina sivua vastaavaa värillistä painiketta. Kuvaruutuun tulee
eri väreillä merkittyä tietoa sisältävä sivu. Voit valita väreillä merkityt tiedot
samalla tavalla. Voit siirtyä edelliselle tai seuraavalle sivulle painamalla
vastaavaa värillistä painiketta.
◆
(peruuta)
Tuo kuvaruutuun lähetyksen sivua haettaessa.
➢
Voit vaihtaa tekstitelevisiosivua painamalla kaukosäätimen numeropainikkeita.
jatkuu...
Suomi - 27
AA68-03784M-Fin.indd
27
2006-05-26
ソタタ・11:23:13
Tekstitelevisiosivut on jaettu kuuteen luokkaan:
Osa
Sisällys
A
Valittu sivunumero
B
Lähetysaseman tunnus
C
Kuvaruudussa näkyvän sivun numero tai hakutilanne
D
Päivämäärä ja kellonaika
E
Teksti
F
Tilatiedot,
FASTEXT-tiedot.
➢
Tekstitelevision tiedot on jaettu usein useille sivuille, jotka tulevat kuvaruutuun
peräkkäin ja joita voi lukea seuraavasti:
◆ syöttämällä sivun numeron
◆ valitsemalla sivun aiheen luettelosta
◆ valitsemalla värillisen otsikon (FASTEXT-järjestelmä).
➢
Paina TV (
) -painiketta, kun haluat lopettaa tekstitelevision käytön.
Suomi - 28
AA68-03784M-Fin.indd
28
2006-05-26
ソタタ・11:23:15
Liite
Värivirheiden poistaminen automaattisella magneettisuuden poistolla
Kuvaputken ympärillä on demagnetisointikela, joten television magneettisuutta ei tarvitse tavallisesti poistaa
manuaalisesti.
Jos siirrät television eri asentoon ja kuvaruudussa näkyy väriläiskiä, toimi seuraavasti:
◆ Kytke television pois päältä painamalla television “ ” - virtapainiketta (Käytössä/pois käytöstä).
◆ Kytke television virtajohto irti pistorasiasta.
◆ Pidä televisio pois päältä noin 30 minuutin ajan, jotta automaattinen magneettisuuden poisto aktivoituu, ja
paina sitten kaukosäätimen POWER -painiketta.
☛
Jos televisiota ei katsella, kytke televisio pois päältä painamalla television “ ” - virtapainiketta (Käytössä/pois
käytöstä).
Vianetsintä: Ennen yhteydenottoa huoltohenkilöstöön
Ennen kuin otat yhteyttä Samsungin huoltoon, tee seuraavat yksinkertaiset tarkistukset.
Jos et osaa poistaa ongelmaa seuraavien ohjeiden avulla, tarkista televisiovastaanottimen malli ja sarjanumero ja ota yhteyttä
paikalliseen myyjään.
Ei kuvaa tai ääntä.
◆ Tarkista, että virtajohto on kytketty pistorasiaan.
◆ Varmista, että olet painanut television “ ” - virtapainiketta (Käytössä/pois
käytöstä) ja kaukosäätimen POWER-painiketta.
◆ Tarkista kuvan kontrasti- ja kirkkausasetukset.
◆ Tarkista äänenvoimakkuus.
Normaali kuva mutta ei ääntä.
◆ Tarkista äänenvoimakkuus.
◆ Tarkista, onko kaukosäätimen MUTE (
) -painiketta painettu.
Ei kuvaa, tai kuva on mustavalkoinen.
◆ Muuta väriasetuksia.
◆ Tarkista, että olet valinnut oikean lähetysstandardin.
Kuva- ja äänihäiriöitä.
◆ Selvitä, mikä sähkölaite voi häiritä television toimintaa, ja siirrä se sitten
kauemmaksi.
◆ Kytke television virtajohto eri pistorasiaan.
Epäselvä tai lumisateinen kuva, vääristynyt
ääni.
◆ Tarkista antennin suunta, sijainti ja kytkennät.
Tämä häiriö aiheutuu usein sisäantennin käytöstä.
Kaukosäätimen toimintahäiriöt.
◆ Vaihda kaukosäätimen paristot.
◆ Puhdista kaukosäätimen yläreuna (lähettimen ikkuna).
◆ Tarkista, että olet kytkenyt paristojen navat oikein.
Suomi - 29
AA68-03784M-Fin.indd
29
2006-05-26
ソタタ・11:23:16
Tämä sivu on jätetty
tarkoituksella tyhjäksi.
AA68-03784M-Fin.indd
30
2006-05-26
ソタタ・11:23:16
Tämän tuotteen turvallinen hävittäminen
(elektroniikka ja sähkölaitteet)
Oheinen merkintä tuotteessa tai tuotteen oheismateriaalissa merkitsee,
että tätä tuotetta ei tule hävittää kotitalousjätteen mukana sen elinkaaren
päätyttyä. Hallitsemattomasta jätteenkäsittelystä ympäristölle ja
kanssaihmisten terveydelle aiheutuvien vahinkojen välttämiseksi tuote
tulee käsitellä muista jätteistä erillään. Jäte on hyvä kierrättää raaka-aineiksi
kestävän ympäristökehityksen takia.
Kotitalouskäyttäjien tulisi ottaa yhteyttä tuotteen myyneeseen
jälleenmyyjään tai paikalliseen ympäristöviranomaiseen, jotka antavat
lisätietoja tuotteen turvallisista kierrätysmahdollisuuksista.
Yrityskäyttäjien tulisi ottaa yhteyttä tavarantoimittajaan ja selvittää
hankintasopimuksen ehdot. Tätä tuotetta ei tule hävittää muun kaupallisen
jätteen seassa.
AA68-03784M-Fin.indd
31
2006-05-26
ソタタ・11:23:16
Ota yhteyttä Samsungiin
Jos sinulla on kysymyksiä tai kommentteja koskien Samsung tuotteita
voitte ottaa yhtyettä Samsung tukeen.
Samsung Electronics Nordic AB
09 693 79 554
www.samsung.com/fi
AA68-03784M-04
AA68-03784M-Fin.indd
32
2006-05-26
ソタタ・11:23:16
Download PDF

advertising