Samsung | SAMSUNG S1050 | Samsung S1050 Bruksanvisning

Käyttöopas
Kiitos, että hankit Samsung-kameran.
Tässä käyttöoppaassa on tietoja kameran käyttämisestä,
valokuvaamisesta, kuvien siirtämisestä tietokoneeseen ja kameran
mukana toimitettavan ohjelmiston käyttämisestä.
Ole hyvä ja lue tämä käyttöopas ennen uuden kamerasi käyttämistä.
SUOMI
Ohjeet
Kameraan tutustuminen
■ Tee toimet seuraavassa järjestyksessä:
Asenna kameran ajuri
Ota kuva
Määritä kameran ajurin asetukset ennen
kameran yhdistämistä tietokoneeseen
USB-kaapelin avulla.
Asenna ohjelmisto-CD-ROM-levyn
sisältämä kameran ajuri. (S.86)
Ota kuva. (S.15)
Aseta USB-kaapeli
paikoilleen
Yhdistä tietokone kameraan toimituksen
sisältämän USB-kaapelin avulla. (S.89)
Tarkista, onko kameraan
kytketty virta
Tarkista, onko kameraan kytketty virta.
Jos virta on sammutettu, voit käynnistää
kameran painamalla virtapainiketta.
Tarkista siirrettävä levy
Kiitos, että hankit digitaalisen Samsung-kameran.
● Ole hyvä ja lue tämä käyttöopas ennen kameran käyttämistä.
● Jos kamera tarvitsee huoltoa, toimita kamera ja puutteellisesti toimiva osa, kuten
akku tai muistikortti, huoltopisteeseen.
● Tarkista pettymysten välttämiseksi, että kamera toimii oikein, ennen kuin käytät
sitä esimerkiksi matkalla tai tärkeässä tilaisuudessa. Samsung ei vastaa
kameran virheellisen toiminnan aiheuttamista vahingoista tai menetyksistä.
● Pidä tämä käyttöopas tallessa.
● Jos käytät muistikortinlukijaa kuvien siirtämiseksi muistikortilta tietokoneeseen,
kuvat voivat vaurioitua. Kun siirrät kuvia kamerasta tietokoneeseen, yhdistä
kamera tietokoneeseen kameran mukana toimitetun USB-kaapelin avulla.
Huomaa, että valmistaja ei vastaa kuvien katoamisesta tai vahingoittumisesta,
jos tämä aiheutuu muistikortinlukijan käyttämisestä.
● Tämän käyttöohjeen sisältöä ja kuvitusta voidaan muuttaa ilman
ennakkoilmoitusta, kun kameran toimintoihin tehdään muutoksia.
● Jos kamera on ostettu muualta kuin käyttömaasta, valmistajan paikallinen
edustaja voi periä palvelumaksun.
● Huoltoa ei välttämättä ole saatavana kaikissa maissa, joissa tätä kameraa ei
myydä.
Microsoft Windows ja Windows ovat Microsoft Corporationin rekisteröityjä
tavaramerkkejä USA:ssa ja/tai muissa maissa.
Kaikki tässä käyttöoppaassa mainitut tuotemerkit ja -nimet ovat omistajiensa
rekisteröityjä tavaramerkkejä.
Avaa Windowsin Resurssienhallinta ja
paikanna siirrettävä levy. (S.90)
1
VAARA
VAROITUS
VAARA ilmoittaa, että on olemassa hengen- tai vakava vaara.
VAROITUS ilmoittaa, että on olemassa hengen- tai vakavan vaaran mahdollisuus.
■ Älä yritä muunnella tätä kameraa mitenkään. Muutoin on olemassa tulipalon,
vahingoittumisen, sähköiskun tai kameran vaurioitumisen vaara. Kameran saa
avata huoltoa tai tarkistusta varten vain sen jälleenmyyjä tai Samsunghuoltoliike.
■ Älä käytä tätä tuotetta syttyvien tai räjähtävien kaasujen lähellä.
Muutoin on olemassa räjähdyksen vaara.
■ Jos kameraan pääsee nestettä tai vieras esine, älä käytä kameraa. Sammuta
kamerasta virta ja irrota se muuntajasta tai poista paristot. Ota yhteys kameran
jälleenmyyjään tai Samsung-huoltopisteeseen. Älä käytä kameraa, sillä muutoin
voi aiheutua tulipalo tai sähköisku.
■ Varo, että kameraan ei pääse metallisia tai syttyviä vieraita esineitä sen
rungossa olevien aukkojen, kuten muistikorttipaikan tai paristokotelon kautta.
Muussa tapauksessa tulipalon tai sähköiskun vaara uhkaa.
■ Älä käytä tätä kameraa märin käsin. Muutoin sähköiskun vaara on olemassa.
■ Älä käytä salamaa lähellä ihmisiä tai eläimiä. Jos salama laukaistaan liian lähellä
kuvattavan kohteen silmiä, seurauksena voi olla näkövamma.
■ Älä anna tämän tuotteen tai sen lisävarusteiden joutua lasten tai eläinten
ulottuville.
•Muutoin on olemassa akkujen, paristojen tai kameran lisävarusteiden
nielemisen vaara.
Ota onnettomuuden sattuessa heti yhteys lääkäriin.
•Kameran liikkuvat osat voivat aiheuttaa vahingoittumisen.
■ Paristot ja kamera voivat kuumentua pitkäaikaisen käytön aikana, jolloin on
olemassa kameran virheellisen toiminnan mahdollisuus. Jos näin käy, anna
kameran olla hetken aikaa käyttämättä, jotta se jäähtyy.
■ Älä saata tätä kameraa alttiiksi kuumuudelle. Älä jätä sitä lukittuun ajoneuvoon,
suoraan auringonpaisteeseen tai paikkoihin, joissa ilmenee suuria
lämpötilanvaihteluja.
Kuumuus tai kylmyys voi vahingoittaa kameran komponentteja tai aiheuttaa
tulipalon.
■ Älä peitä kameraa tai latauslaitetta, kun niitä käytetään. Muutoin muodostuva
kuumuus voi vahingoittaa kameraa tai aiheuttaa tulipalon. Käytä kameraa ja sen
lisävarusteita aina tuuletetuissa paikoissa.
2
HUOMAUTUS
HUOMAUTUS ilmoittaa, että on olemassa vaaran mahdollisuus.
■ Paristojen vuotaminen, ylikuumeneminen tai nesteen purskahtaminen niistä voi
aiheuttaa tulipalon tai vahingoittumisen.
•Käytä kamerassa vain suositeltuja paristoja.
•Älä saata akkua alttiiksi oikosululle tai kuumuudelle. Älä hävitä sitä polttamalla.
•Älä aseta paristoja paikoilleen väärin päin.
■ Jos kamera on pitkään poissa käytöstä, poista paristot siitä. Paristoista voi
vuotaa syövyttävää nestettä, joka vahingoittaa kameran osia pysyvästi.
■ Älä käytä salamaa, jos se on kosketuksessa käsiin tai esineisiin. Älä koske
salamaan käytettyäsi sitä jatkuvasti. Muutoin on olemassa palovamman
mahdollisuus.
■ Älä liikuta kameraa, kun siihen kytketään virta, jos käytössä on latauslaite.
Käytön jälkeen sammuta kamerasta virta ennen muuntajan irrottamista
pistorasiasta. Varmista, että kaikki johdot ja kaapelit on irrotettu kamerasta
ennen sen siirtämistä.
■ Älä koske objektiiviin tai sen suojukseen. Muutoin kuvien laatu voi heiketä tai
kamera voi toimia väärin.
■ Varo, että objektiivin tai salamavalon edessä ei ole mitään esteitä kuvattaessa.
■ Luottokorttien magneettiraidan magnetointi voi poistua, jos ne jätetään lähelle
kameran koteloa. Vältä magneettiraidalla varustettujen korttien jättämistä kotelon
lähelle.
■ Muun kuin kameran mukana toimitetun muuntajan käyttäminen saattaa
aiheuttaa kameraan toimintahäiriön. On suositeltavaa käyttää kameran mukana
toimitettua akkua tai kameraa varten tarkoitettua vara-akkua.
※ Käytettävissä oleva muuntaja :
Jännite: 3,3 volttia, teho 2,0 ampeeria, läpimitta (Φ): 2,35
■ Before taking a picture, check the battery type set before (p.38). If the battery
type is not matched with the camera, the camera may not operate correctly.
■ Ennen kuvan ottamista tarkista, että akun tyyppi on asetettu (s. 38). Jos akun
tyyppi ei vastaa kameraa, kamera ei ehkä toimi oikein.
Sisällys
VALMIS
●Järjestelmäkaavio …………………5
●Toiminnot……………………………6
■Edestä ja ylhäältä …………………6
■Takaa ja pohjasta …………………7
■Pohja / 5-toiminen painike…………8
■Itselaukaisimen merkkivalo ………8
■Kameran tilamerkkivalo……………8
■Tilakuvake …………………………9
●Yhdistäminen virtalähteeseen ……9
●Muistikortin asettaminen paikoilleen …10
●Muistikortin käyttöohjeet …………11
●Kameran käyttöönottaminen ……13
TALLENNUS
●Nestekidenäytössä näkyvät
kuvakkeet …………………………14
●Tallennustilan aloittaminen ………15
■AUTO-tilan käyttäminen …………15
■OHJELMA-tilan käyttäminen ……15
■AUKKOPAINOTTEINEN -tilan
käyttäminen ………………………15
■SULJINPAINOTTEINEN -tilan
käyttäminen ………………………16
■MANUAALINEN-tilan käyttäminen 16
■ASR-tilan käyttäminen (lyhenne sanoista
Advanced Shake Reduction, kehittynyt
tärähtämisen vähentäminen) ………16
■Kuvausapu ………………………17
■AIHE-tilan käyttäminen …………17
■Kasvojentunnistus ………………18
■MOVIE CLIP -tilan käyttäminen ……19
■Elokuvaleikkeen tallentaminen
ilman ääntä ………………………19
■Tauko nauhoitettaessa elokuvaleikettä
(jatkuva nauhoittaminen) …………19
■Jatkuvan nauhoittamisen
käyttäminen ………………………19
■ÄÄNENTALLENNUS-tilan
käyttäminen ………………………20
●Huomioonotettavaa kuvattaessa…20
●Kameran painikkeen käyttäminen
kameran asetusten määrittämisessä…21
■Virtapainike ………………………21
■Suljin ………………………………21
■Zoom W / T -painike ……………22
■Äänentallennus / ääniviesti /
YLÖS-painike ……………………23
■Makro- / Alas-painike ……………24
■Tarkennuslukko …………………25
■FLASH / LEFT-painike (salama/
vasen) ……………………………26
■Itselaukaisin / Oikealle-painike …28
■VALIKKO / OK-painike …………28
ASETUS
●Nestekidenäytön käyttäminen kameran
asetusten määrittämisessä …………29
●Valikon käyttäminen ………………31
3
Sisällys
●Tallennus …………………………31
■Terävyys …………………………31
■Kontrasti …………………………31
■Automaattitarkennustyyppi ………32
■Näytössä näkyvän valikon tiedot…32
●Ääni ………………………………33
■Äänenvoimakkuus ………………33
■Aloitusääni ………………………33
■Suljinääni …………………………33
■Painikeääni ………………………33
■AF-ääni ……………………………33
●Asetus 1……………………………34
■Tiedostonimi………………………34
■Kieli ………………………………34
■Päivämäärän, kellonajan ja
päivämäärätyypin asettaminen …34
■Tallennuspäivän lisääminen kuvaan …35
■LCD-näytön kirkkaus ……………35
■Automaattitarkennuksen merkkivalo …35
■Aloituskuva ………………………35
●Asetus 2……………………………36
■Pikakatselu ………………………36
■Automaattinen virran
sammuttaminen …………………36
■LCD-säästö ………………………36
■Videosignaalin ulostulotyypin
valinta ……………………………37
■Muistin alustaminen………………37
■Alustaminen ………………………38
■Akkutyypin valitseminen …………38
●E (Tehoste) -painike ………………38
4
●Erikoistehoste (E) -painike : Väri …39
●Erikoistehoste (E) -painike :
Kuvan muokkaaminen ……………40
■Värikylläisyys ……………………40
●Erikoistehoste (E) -painike : Hupi…41
■Valmiiksi määritetyt
tarkennuskehykset ………………41
■Yhdistelmäkuvaaminen …………42
■Valokuvakehys……………………44
●+ / - -painike ………………………45
●Koko ………………………………46
●Laatu / kehysnopeus ……………46
●Mittaaminen ………………………47
●Jatkuva kuvaaminen ……………47
●ISO…………………………………48
●Valkotasapaino ……………………48
●Valotuksen säätö …………………49
●Elokuvaleikekehyksen vakauttaja…50
TOISTO
●Toistotilan aloittaminen……………50
■Valokuvan toistaminen …………50
■Elokuvaleikkeen toistaminen ……51
■Elokuvaleikkeen sieppaaminen …51
■Tallennetun äänen toistaminen …52
●LCD-näytössä näkyvät kuvakkeet …52
●Kameran painikkeen käyttäminen
kameran asetusten määrittämisessä…53
●Pikkukuva / suurennuspainike ……53
●Ääniviesti / YLÖS-painike ………54
●Toisto-ja tauko- / alas-painike ……55
●Erikoistehoste (E) -painike : Muuta
kokoa ………………………………56
●Erikoistehoste (E) -painike : Kuvan
kääntäminen ………………………57
●Erikoistehoste (E) -painike : Väri …57
●Erikoistehoste (E) -painike :
Erikoisväri …………………………58
■Värisuodin…………………………58
■Väripeite …………………………59
●Erikoistehoste (E) -painike :
Kuvan muokkaaminen ……………60
●Erikoistehoste (E) -painike : Hupi …61
■Sarjakuva …………………………61
■Valmiiksi määritetyt
tarkennuskehykset ………………62
■Yhdistelmäkuva …………………63
■Valokuvakehys……………………65
■Tarra ………………………………66
●Poistopainike………………………67
●Tulostinpainike ……………………68
●VASEMMALLE / OIKEALLE /
MENU / OK-painike ………………69
●Toistoasetusten määrittäminen
nestekidenäytön avulla……………69
●Kuvaesityksen käynnistäminen …71
●Toisto ………………………………72
■Kuvien suojaaminen ……………72
■Kuvien poistaminen………………73
■DPOF ……………………………73
■Kopioi korttiin ……………………75
■Näyttöön tulevat tiedot……………76
●PictBridge …………………………77
■PictBridge : Kuvan valitseminen…78
■PictBridge : Tulostusasetukset …78
■PictBridge : Nollaa ………………79
●Tärkeitä tietoja ……………………79
●Varoitusilmaisin……………………81
●Ennen yhteyden ottamista huoltoon …81
●Tekniset tiedot ……………………83
OHJELMA
●Ohjelmistoon liittyviä huomautuksia …85
●Järjestelmävaatimukset …………85
●Tietoja ohjelmasta…………………86
●Sovellusohjelman asetusten
määrittäminen ……………………86
●PC-tilan käynnistäminen …………88
●Siirrettävän levyn poistaminen …90
●USB-ajurin asentaminen MACympäristöön ………………………91
●MAC-USB-ajurin käyttäminen ……91
●Windows 98SE USB -ohjaimen
poistaminen ………………………92
●Digimax Master……………………92
●Usein kysyttyjä kysymyksiä ………95
Järjestelmäkaavio
Ennen kuin ryhdyt käyttämään tuotetta, tarkista, että toimitussisältö vastaa seuraavaa luetteloa. Sisältö voi vaihdella markkina-alueen mukaan. Voit hankkia lisävarusteita
ottamalla yhteyden lähimpään Samsung-jälleenmyyjään tai -huoltopisteeseen.
< Toimitussisältö >
Käyttöopas,
Tuotetuki
Suojus
DPOF-yhteensopiva tulostin
(lisätietoja on sivulla 73)
Kameran
rannelenkki
Ohjelmisto-CD-levy
(lisätietoja on sivulla 86)
Tietokone
(lisätietoja on sivulla 89)
PictBridge-yhteensopiva tulostin
(lisätietoja on sivulla 77)
SD-muistikortti / MMC
(lisätietoja on sivulla 10)
USB-kaapeli
Ladattava akku
(SNB-2512)
Virtajohto
AV-kaapeli
AAalkaliparistot
Charger (SBC-N2)
Ulkoinen näyttö
(lisätietoja on sivulla 37)
5
Toiminnot
Edestä ja ylhäältä
Tilanvalitsin
Power-kytkin (virtakytkin)
Suljinpainike
Kaiutin
Flash
Automaattitarkennusvalo ja
itselaukaisun merkkivalo
USB- tai AV-liitäntäkaapelin paikka
Virtakaapelin paikka
Objektiivi / objektiivinsuojus
Mikrofoni
6
Toiminnot
Takaa ja pohjasta
Kameran tilamerkkivalo
Zoom-lähennys-painike (digitaalinen zoom)
Zoom-loitonnus-painike (pikkukuva)
E (Tehoste) -painike
Nestekidenäyttö
Rannelenkin paikka
5-toiminen painike
Kasvojentunnistuspainike (FR)
Jalustakierre
+ / - -painike, poistopainike
Toistotila- / tulostuspainike
7
Toiminnot
■ Itselaukaisimen merkkivalo
Pohja / 5-toiminen painike
Kuvake
Tila
Vilkkuu
Paristokotelon kansi
Vilkkuu
Paristokotelo
Vilkkuu
Paikka muistikortille
Kuvaus
Merkkivalo vilkkuu nopeasti 0.25 sekunnin välein 2
sekunnin ajan.
Ensimmäisen 8 sekunnin ajan LED-merkkivalo vilkkuu 1
sekunnin välein.
Viimeisten 2 sekunnin ajan LED-merkkivalo vilkkuu
nopeasti 0,25 sekunnin välein.
Ensimmäinen kuva otetaan 10 sekunnin kuluttua ja toinen
2 sekuntia myöhemmin.
■ Kameran tilamerkkivalo
Tila
Käynnistys
Äänentallennus / ääniviesti / Ylös-painike
Valikko / OK-painike
Salama- /
vasemmalle-painike
Itselaukaisin /
Oikealle-painike
Kuvan ottamisen jälke
8
Merkkivalo vilkkuu tallennettaessa kuvan tietoja ja
sammuu, kun kamera on kuvausvalmis.
Ääniviestin tallennettaessa Merkkivalo vilkkuu
USB-kaapelin ollessa
Merkkivalo palaa (merkkivalo sammuu, kun kamera
yhdistettynä tietokoneeseen on tunnistettu)
Tietojen lähettäminen
tietokoneeseen
Merkkivalo syttyy (LCD-näyttö sammuu)
USB-kaapelin ollessa
yhdistettynä tulostimeen
The lamp is off
Tulostimen tulostaessa
Makro / Alas-painike
Toisto/tauko-painike
Kuvaus
Merkkivalo syttyy ja sammuu, kun kamera on
kuvausvalmis.
Kun automaattitarkennus
aktivoituu
Merkkivalo vilkkuu
Merkkivalo syttyy
(kamera tarkentuu kohteeseen)
Merkkivalo vilkkuu
(kamera ei tarkennu kohteeseen)
Toiminnot
Yhdistäminen virtalähteeseen
■ Tilakuvake : Lisätietoja kameran tilan asettamisesta on sivuila 15 ~ 20.
TILA
AUTO
OHJELMA
A
S
M
Kuvake
TILA
ASR
ELOKUVA AANEN TALLENTAMINEN
TOISTO
Kuvake
-
■ SNB-2512:n tekniset tiedot (Lisävaruste)
AIHE
TILA
YÖ
MUOTOKUVA
LAPSI
MAISEMA LÄHIKUVA TEKSTI
Kuvake
TILA
Kuvake
AURINGONLASKU AAMUHÄMÄRÄ VASTAVALO ILOTULITUS RANTA JA LUMI
■ On suositeltavaa käyttää kameran mukana toimitettua akkua. Käytettäviss olevat
akut on lueteltu jäljempänä.
- Kertakäyttöiset paristot : 2 AA-kokoista suurikapasiteettista alkaliparistoa
- Ladattavat akut
: SNB-2512 (Ni-MH)
-
Malli
SNB-2512
Tyyppi
Ni-MH
Kapasiteetti
2500mAh
Jännite
Latausaika
1.2V x 2
Noin 300 minuuttia (kun käytetään SBC-N2:tä)
-
TIETOJA
Tärkeitä tietoja paristojen käyttämisestä
● Sammuta kameran virta silloin kun sitä ei käytetä.
● Jos kamera on pitkän aikaa käyttämättä, poista akku siitä. Akku voi
tyhjentyä itsestään ja vuotaa.
● Alle 0 °C asteen lämpötilassa akku tyhjenee tavallista nopeammin.
● Paristojen teho palautuu tavallisesti ennalleen huoneenlämpötilassa.
● Pitkäaikaisessa käytössä kameran runko voi lämmetä. Se on täysin
normaalia.
● Alkaliparistojen ostaminen on helppoa. Paristojen kestoikä kuitenkin
vaihtelee pariston ja valokuvausolosuhteiden mukaan.
● Älä käytä mangaaniparistoja, sillä niiden virta ei riitä.
9
Yhdistäminen virtalähteeseen
■ Aseta paristo kuvassa näkyvällä tavalla.
- Jos kamera ei käynnisty asetettuasi
siihen akun, tarkista että napaisuus on
oikea (+ ja -).
- Älä paina akkutilan kantta voimalla
avatessasi sitä. Muutoin akkutilan
kannen muoto voi muuttua tai se voi
rikkoutua.
Muistikortin asettaminen paikoilleen
■ Aseta muistikortti kameraan kuvan
osoittamalla tavalla.
- Katkaise kamerasta virta ennen
muistikortin asettamista paikoilleen.
- Aseta muistikortin etuosa kohti kameran
etuosaa (objektiivia) ja kortin nastat
kohden kameran takaosaa
(nestekidenäyttöä).
- Älä aseta korttia väärin paikoilleen.
Muutoin korttipaikka voi vaurioitua.
■ Nestekidenäytössä olevat 4 merkkiä kertovat pariston tilasta.
Pariston
ilmaisin
Akun tila
10
Akku on
Akku on
Akku on
Akku on täynnä tyhjenemässä. tyhjenemässä. tyhjenemässä.
virtaa.
Valmistaudu
Valmistaudu
Valmistaudu
vaihtamaan se. vaihtamaan se. vaihtamaan se.
Muistikortin käyttöohjeet
● Muista alustaa muistikortti.Lisätietoja on sivulla 37, Jos käytät vastahankittua tai
toisessa kamerassa käytettyä muistikorttia ensimmäistä kertaa, kamera ei pysty
tunnistamaan sen tietoja.
● Katkaise kamerasta virta ennen kuin asetat tai poistat muistikortin.
● Kortin suorituskyky heikkenee ajan myötä. Jos näin käy, on hankittava uusi
muistikortti. Samsung-takuu ei koske kortin normaalia kulumista.
● Muistikortti sisältää herkkää elektroniikkaa.
Älä taivuttele äläkä vääntele sitä äläkä saata sitä iskun kohteeksi.
● Älä varastoi muistikorttia paikassa, jossa esiintyy voimakas sähkö- tai
magneettikenttä, esimerkiksi kaiuttimien tai televisiovastaanottimen lähellä.
● Älä käytä äläkä säilytä sitä hyvin kylmässä tai kuumassa.
● Älä käytä toisessa digitaalikamerassa tai kortinlukijassa alustettua muistikorttia.
● Jos kortti joutuu alttiiksi seuraaville olosuhteille, tallennetut tiedot voivat
vaurioitua.
- Kortin virheellinen käyttäminen.
- Jos kamerasta sammutetaan virta tai kortti poistetaan nauhoituksen,
poistamisen, alustamisen tai lukemisen aikana.
● Samsung ei vastaa kadonneista tiedoista.
● On suositeltavaa kopioida tärkeät tiedot esimerkiksi levykkeisiin tai kiintolevylle.
● Jos muistia ei ole riittävästi, näkyviin tulee [MUISTI TÄYNNÄ!] -viesti eikä
kamera toimi. Voit vapauttaa muistitilaa vaihtamalla kameraan toisen muistikortin
tai poistamalla kortista tarpeettomia kuvia.
● Varo, että muistikortti ei likaannu, ja että se ei joudu kosketuksiin minkään
nesteen kanssa. Jos näin kuitenkin käy, puhdista muistikortti pehmeällä
kankaalla.
● Säilytä muistikortti kotelossaan, kun sitä ei käytetä.
● Pitkäaikaisessa käytössä muistikortti voi lämmetä. Se on täysin normaalia.
● Älä käytä toisessa digitaalikamerassa käytettyä muistikorttia.
Voit käyttää muistikorttia tässä kamerassa alustamalla muistinkortin ensin tässä
kamerassa.
11
Muistikortin käyttöohjeet
TIETOJA
● Älä poista muistikorttia, kun kameran tilamerkkivalo vilkkuu.
Muutoin kortissa olevat tiedot voivat vaurioitua.
■ Käytettäessä 256 Mt:n MMC-korttia (Multi Media Card) kameraan mahtuu
jäljempänä esitetty määrä kuvia. Nämä luvut ovat arvioita, sillä esimerkiksi kuvan
aihe ja muistikortin tyyppi vaikuttavat kuvien vaatimaan tilaan.
Tallennetun kuvan koko Erikoishieno Hieno
■ Voit käyttää sekä SD / SDHC-muistikorttia että MMC-multimediakorttia.
MMC-korttien käyttämisestä on lisätietoja niiden mukana tulleessa
käyttöoppaassa.
Kuvaustila
Kortin nastat
Kirjoitus-suoja
kytkin
Nimike
[ SD-muistikortti (lyhenne sanoista Secure Digital) ]
SD / SDHC-muistikortin kirjoitussuojakytkin estää kuvien poistamisen tai kortin
alustamisen. Tiedot suojataan vetämällä kytkin SD / SDHC-kortin pohjaan.
Suojaus poistetaan vetämällä kytkin SD / SDHC-kortin yläosaan. Vedä kytkin SD /
SDHC-kortin yläosaan ennen kuvien ottamista.
12
*Elokuvale
ike
Normaali 30R/SEK 20R/SEK 15R/SEK
48
94
109
-
-
-
53
104
151
-
-
-
67
128
197
-
-
-
67
128
197
-
-
-
95
183
269
-
-
-
150
284
400
-
-
-
558
868
1041
-
-
-
-
-
-
-
noin 10'54" noin 13'43"
-
-
-
noin 10'37" noin 12'09" noin 15'11"
-
-
-
noin 13'13" noin 17'01" noin 21'27"
-
-
-
noin 36'36" noin 47'21" noin 60'21"
* Älä paina zoomauspainikkeita kuvattaessa elokuvaleikettä. Zoompainikkeiden
käyttäminen voi vaikuttaa tallennusajan pituuteen.
Kameran käyttöönottaminen
■ Lataa akku täyteen ennen kameran käyttämistä ensimmäistä kertaa.
■ Kun kameraa käytetään ensimmäisen kerran, nestekidenäyttöön tulee valikko,
jonka avulla voit asettaa päivämäärän, ajan ja kielen. Tämä valikko ei näy enää,
kun asetukset on määritetty. Aseta päivämäärä, aika, kieli ja akun tyyppi ennen
tämän kameran käyttämistä.
● Kielen asettaminen
1. Valitse [Language] -valikko painamalla YLÖS- tai
ALAS-painiketta ja paina OIKEALLE-painiketta.
2. Voit valita haluamasi alivalikon painamalla
YLÖS/ ALAS -painikkeita ja napsauttamalla OKpainiketta.
SETUP1
Language
Date&Time
Battery type
Back
ENGLISH
FRANÇAIS
DEUTSCH
ESPAÑOL
ITALIANO
OK Set
TIETOJA
● Kielivaihtoehtoja on 22. Ne on lueteltu jäljempänä:
- Englanti, korea, saksa, ranska, italia, espanja, perinteinen kiina,
yksinkertaistettu kiina, japani, venäjä, portugali, hollanti, tanska, ruotsi,
suomi, thai, bahasa (malaiji/indonesia), arabia, tsekki, puola, unkari ja
turkki.
● Kieliasetus säilyy, vaikka kamerasta sammutetaan virta.
● Päivämäärän, kellonajan ja päivämäärätyypin asettaminen
1. Valitse [Date&Time] -valikko painamalla YLÖSSETUP1
tai ALAS-painiketta ja paina OIKEALLE
Language
07/02/01
painiketta.
Date&Time
Battery Type
2. Voit valita haluamasi alivalikon painamalla
12:00
YLÖS-, ALAS-, VASEMMALLE- tai
YY/MM/DD
OIKEALLE-painikkeita ja painamalla OK Back
OK Set
painiketta.
OIKEALLE-painike
: valitsee VUODEN/ KUUKAUDEN/ PÄIVÄN/
TUNNIN/ MINUUTIN/ PÄIVÄMÄÄRÄTYYPIN
VASEMMALLE-painike : Siirtää osoitinta [Date&Time] -päävalikossa, jos
osoitin on päivämäärän ja ajan asettamisen
ensimmäisen kohteen kohdalla. Muualla osoitin
siirtyy nykyisestä sijainnista vasemmalle.
YLÖS/ ALAS-painike : muuttaa arvoja.
● Akkutyypin asettaminen
1. Valitse [Battery Type]-valikko painamalla YLÖStai ALAS-painiketta ja OIKEALLE-painiketta.
2. Voit valita haluamasi alivalikon painamalla
YLÖS- tai ALAS-painikkeita ja painamalla OKpainiketta.
SETUP1
Language
Date&Time
Battery Type
Back
Alkaline
Ni-MH
OK Set
13
Nestekidenäytössä näkyvät kuvakkeet
■ LCD-näytössä on tietoja kuvaustoiminnoista ja valinnoista.
①
⑳
②
③
Ei.
Kuvaus
6
Makro
Kuvakkeet
S.24
Sivu
S.31
7
Kontrasti
⑲
8
Terävyys
S.31
⑱
9
Automaattisen tarkennuksen kehys
S.32
10
Varoitus tärähtämisvaarasta
11
Pvm./aika
⑰
S.20
2007/02/01 01:00 PM
S.34
④
⑯
12
Valotuksen säätö
⑤
⑮
13
Valkotasapaino
S.48
⑥
⑭
14
ISO
S.48
⑦
⑬
15
Jatkuva kuvaaminen
S.47
16
valotusmittaus
S.47
17
Kuvan laatu
S.46
18
Kuvan koko
S.46
19
Akku
S.10
⑧
⑫
⑨ ⑩
⑪
S.49
[ Kuva ja täysi tila ]
Ei.
Kuvaus
1
Tallennustila
2
Aukon arvon tai suljinnopeuden valinta
3
Kasvojentunnistus
Kuvakkeet
Sivu
20
S.9
21
14
F2.8, 1/30
S.15/16
S.18
4
Salama
S.27
5
Itselaukaisin
S.28
Optinen / digitaalinen zoomauspalkki /
kuvien lukumäärä
Elokuvan / äänen tallennusaika
23
S.23/19
Ääniviesti / ilman ääntä
Muistiin vielä mahtuvien
22
S.22
digitaalisen zoomin arvo
Asetetun kortin merkkivalo
6
S.12
00:00:00
S.12
-
Tallennustilan aloittaminen
■ AUTO-tilan (
) käyttäminen
Kun valitset tämän tilan, valokuvien ottaminen on
nopeaa ja helppoa.
Lisäksi käyttäjän toimia tarvitaan mahdollisimman
vähän.
1. Aseta paristot paikoilleen (s.10).
Aseta paristot paikoilleen varmistaen, että ne
tulevat napaisuuden suhteen oikein päin.
2. Aseta muistikortti paikoilleen. (Lisätietoja on
sivulla 10.) Koska tässä kamerassa on 48 Mt:n
oma muisti, siihen ei tarvitse asettaa
muistikorttia.
Jos muistikorttia ei käytetä, kuvat tallennetaan
[ AUTO-tila ]
kameran omaan muistiin. Jos kamerassa on
muistikortti, kuvat tallennetaan siihen.
3. Sulje akkutilan kansi.
4. Käynnistä kamera painamalla virtapainiketta.
(Jos nestekidenäytössä näkyvä päivämäärä tai aika on virheellinen, aseta
kameraan oikea päivämäärä tai aika ennen kuvaamista.)
5. Käännä tilanvalitsin AUTO-tilaan.
6. Tähtää kohdetta kameralla ja sommittele kuva käyttämällä LCD-kidenäyttöä.
7. Ota kuva painamalla laukaisinta.
TIETOJA
● Jos automaattisen tarkentamisen kehys muuttuu punaiseksi, kun laukaisin
painetaan puoliväliin, kamera ei voi tarkentaa kohteeseen. Jos näin käy,
kuvasta voi tulla epätarkka.
■ OHJELMA-tilan käyttäminen (
)
Automaattisessa tilassa kamera valitsee parhaat
mahdolliset asetukset. Voit aukkoa ja
suljinnopeutta lukuun ottamatta säätää
manuaalisesti kaikkia toimintoja.
1. Valitse OHJELMA-tila kääntämällä tilanvalitsinta.
2. Painamalla + / - -painiketta voit määrittää
lisäasetukset, kuten kuvakoon (s.46), laadun
(s.46), mittaamisen (s.47), sarjakuvauksen
(s.47), ISO-arvon(s.48), valkotasapainon (s.48)
ja valotuksen korjauksen (s.49).
[ OHJELMA-tila ]
■ AUKKOPAINOTTEINEN -tilan (
) käyttäminen
1. Valitse AUKKOPAINOTTEINSN-tila kääntämällä
tilanvalitsinta.
2. Valitse aukkoarvo +/- tai ylös/alas-painikkeen
avulla.
3. Paina +/- -painiketta kahdesti ja ota kuva.
* Pienempi aukko lisää kohteen tarkkuutta ja
pienentää taustan tarkkuutta. Suuremmalla aukolla
sekä kohde että tausta ovat tarkkoja.
[AUKKOPAINOTTEINEN-tila]
15
Tallennustilan aloittaminen
■ SULJINPAINOTTEINEN -tilan (
) käyttäminen
1. Valitse SULJINPAINOTTEINEN-tila kääntämällä
tilanvalitsinta.
2. Valitse suljinnopeus +/- tai vasemmalle/oikeallepainikkeen avulla.
3. Paina +/- -painiketta kahdesti ja ota kuva.
* Nopeammalla suljinajalla voit vangita liikkuvan
kohteen pysäytetyssä tilanteessa. Alhaisemmalla
suljinnopeudella liikkuvasta kohteesta otettuun
kuvaan tulee liike-vaikutus.
■ ASR-tilan (
) käyttäminen (lyhenne sanoista
Advanced Shake Reduction, kehittynyt tärähtämisen
vähentäminen)
ASR-tila (lyhenne sanoista Advanced Shake
Reduction, kehittynyt tärähtämisen vähentäminen)
Tämä tila vähentää kameran tärähtämistä hyvän
kuvan saamiseksi hämärässä.
[SULJINPAINOTTEINEN-tila]
■ MANUAALINEN-tilan (
) käyttäminen
Voit säätää manuaalisesti aukkoa ja suljinnopeutta.
1. Käännä tilanvalitsin MANUAALINEN-tilaan.
2. Kun painat +/- -painiketta, suljinnopeus ja
aukkoarvo tulevat näkyviin.
Ylös/alas-painike:
muuttaa aukkoarvoa
Vasemmalle/oikealle-painike :
muuttaa suljinnopeutta
3. Paina +/- -painiketta kahdesti ja ota kuva.
[Manuaalinen-tila]
16
● Huomioonotettavaa käytettäessä ASR-tilaa
1. Digitaalinen zoom ei toimi ASR-tilassa.
2. Jos valaistus on kirkkaampaa kuin
loistelamppuvalo, ASR-toiminto ei tule käyttöön.
3. Jos valaistus on heikompaa kuin
loistelamppuvalo, kameran tärähdyksestä
varoittava (
) tulee näkyviin. Saat parhaat
tulokset ottaessasi kuvia vain silloin, kun
[ASR-tila]
kameran tärähdyksestä varoittava (
)
merkki ei tule näkyviin.
4. Kuvasta saattaa tulla epäterävä jos kohde liikkuu.
5. Saat paremmat tulokset välttämällä kameran siirtämistä, kun [TALLENTAA.!]viesti on näkyvissä.
6. Koska kameran prosessori ohjaa ASR-toimintoa, sen avulla otetut kuvat
latautuvat tavallista hitaammin.
Tallennustilan aloittaminen
■ Kuvausapu
2 kuvaa otetaan samalla kerralla. Toinen otetaan
käyttämällä täytesalamaa, toinen ASR-tilassa.
Voit valita ja tallentaa vain yhden kuvan.
● Kuvausavun käyttäminen
1. Valitse ASR-tila tilanvalitsimen avulla ja paina + / - -painiketta.
2. Valitse Asema-välilehti painamalla ylös- tai alas-painiketta.
3. Valitse Kuvausapu-valikko painamalle vasemmalle / oikealle-painiketta.
Paina sitten OK-painiketta.
4. Ota kuvat painamalla laukaisinta.
- Kaksi kuvaa otetaan peräkkäin.
TIETOJA
● LCD-näytössä näkyvä suljinaika ei ehkä vastaa todellisuutta käytettäessä
kuvausapua.
■ AIHE-tilan (
) käyttäminen
Tämän valikon avulla voit määrittää helposti
ihanteelliset asetukset eri kuvaustilanteisiin.
1. Käännä tilanvalitsin AIHE-tilaan.
2. Voit valita haluamasi aihevalikon painamalla
valikkopainikketta.
[ AIHE-tila ]
※ Seuraavassa on luettelo aihetiloista.
[YÖ]
(
) : Valokuvan ottaminen henkilöstä.
[MUOTOKUVA](
) : Voit ottaa kuvia yöllä tai pimeällä tätä tilaa käyttämällä.
[LAPSI]
(
) : Voit kuvata nopeasti liikkuvia kohteita, esimerkiksi
lapsia.
[MAISEMA] (
) : Voit kuvata esimerkiksi vihreitä metsämaisemia ja
sinistä taivasta.
[LÄHIKUVA] (
) : Pienten kohteiden, kuten kasvien tai hyönteisten,
kuvaaminen.
[TEKSTI]
(
) : Valitse tämä tila kuvattaessa asiakirjaa.
[AUR.LASK] (
) : Auringonlaskun kuvaaminen.
[AAMUHÄM] (
) : Auringonnousun kuvaaminen.
[VASTAVALO] (
) : Vastavalon aiheuttamien varjojen poistaminen
muotokuvista.
[ILOTULITUS] (
) : Ilotulituksen kuvaaminen.
[HIEK/LUM] (
) : Merien, järvien, hiekkarantojen ja lumisten maisemien
kuvaaminen.
17
Tallennustilan aloittaminen
■ Kasvojentunnistus
Tässä tilassa kohteen kasvut tunnistetaan automaattisesti. Tarkennus ja valotus
säädetään niiden mukaan. Kun valitset tämän tilan, valokuvien ottaminen
kasvoista on nopeaa ja helppoa.
Valittavissa olevat tilat :
1. Paina kasvojentunnistuspainiketta (
) tiloissa,
joissa se on käytettävissä. FR-kuvake näkyy
näytön vasemmassa yläkulmassa.
2. Automaattitarkennuskehyksen paikka ja koko
mukautetaan automaattisesti kuvattavan
kohteen kasvoihin.
3. Paina laukaisin puoliväliin. Kun tarkenuskehys muuttuu vihreäksi, tarkennus
on aktivoitunut.
4. Voit ottaa kuvan painamalla laukaisupainiketta.
18
TIETOJA
● Tämän toiminnon avulla tunnistetaan enintään 9, henkilöä.
● Kun kamera tunnistaa monta henkilöä samanaikaisesti, se tarkentaa
lähimpään henkilöön.
● Kun kamera tunnistaa kuvattavan kohteen kasvot, valkoinen
tarkennuskehys näkyy tarkennettavien kasvojen päällä, ja muiden kasvojen
päällä (enintään 8) näkyy harmaa tarkennuskehys.
Kun painat suljinpainikkeen puoliväliin, kasvoihin tarkennetaan ja valkoinen
tarkennuskehys muuttuu vihreäksi (yhteensä 9).
● Jos kasvojentunnistus epäonnistuu, palaa edelliseen
automaattitarkennustilaan.
● Tämä toiminto ei toimi oikein seuraavissa tapauksissa.
- Jos henkilöllä on aurinkolasit tai osa kasvoja on peitetty.
- Jos kuvattava henkilö ei katso kohti kameraa
- Kamera ei tunnista kasvoja, jos valoa on liikaa tai liian vähän.
- Kameran ja kuvattavan kohteen välinen etäisyys on liian pitkä.
● Suurin kasvojentunnistusalue on 2,7 m (laajakulma).
● Mitä lähempänä kohde on, sitä nopeammin kamera tunnistaa kohteen.
Tallennustilan aloittaminen
■ MOVIE CLIP -tilan (
) käyttäminen
Voit kuvata elokuvaleikettä jäljellä olevan
muistikapasiteetin verran.
1. Käännä tilanvalitsin ELOKUVALEIKE-tilaan.
MOVIE CLIP -elokuvaleiketilan kuvake ja jäljellä
oleva tallennusaika tulevat näkyviin
nestekidenäytössä.
2. Tähtää kohdetta kameralla ja sommittele kuva
käyttämällä LCD-kidenäyttöä. Kun painat
laukaisinta, videokuvan nauhoittaminen alkaa.
Voit kuvata videokuvaa niin kauan kuin muistissa
[ ELOKUVALEIKE-tila ]
tai kortissa riittää vapaata tilaa.
Videokuvan nauhoittaminen jatkuu, vaikka vapautatkin laukaisimen.
Voit lopettaa nauhoittamisen painamalla laukaisinta uudelleen.
* Kuvan koko ja tyyppi luetellaan jäljempänä.
- Kuvan koko
: 800x592, 720x480, 640x480, 320x240 (valittavissa)
- Tiedostotyyppi : *.avi (MPEG-4)
※ 30 ruutua/sek. ei ole käytössä koon ollessa 800x592.
※ Elokuvaleikkeen suurin tiedostokoko on 2 Gt.
■ Elokuvaleikkeen tallentaminen ilman ääntä
Voit tallentaa elokuvaleikkeitä ilman ääntä.
1. (
)-kuvake tulee nestekidenäyttöön, kun
painat Ylös-painiketta.
2. Kun painat laukaisinta, elokuvaleikkeen
tallentaminen alkaa. Voit tallentaa sitä
käytettävissä olevan tallennuskapasiteetin verran
ilman ääntä.
3. Voit lopettaa tallentamisen painamalla laukaisinta
uudelleen.
■ Tauko nauhoitettaessa elokuvaleikettä (jatkuva nauhoittaminen)
Tämä kamera mahdollistaa nauhoittamisen keskeyttämisen kuvattaessa
elokuvaleikettä. Tämän toiminnon ansiosta kuvaamisen voi keskeyttää ilman,
että leike päättyy.
● Jatkuvan nauhoittamisen käyttäminen
1. Kun painat laukaisinta, videokuvan
nauhoittaminen alkaa. Voit kuvata videokuvaa
niin kauan kuin muistissa tai kortissa riittää
vapaata tilaa. Videokuvan nauhoittaminen jatkuu,
vaikka vapautatkin laukaisimen.
2. Voit keskeyttää nauhoittamisen painamalla
taukopainiketta.
Voit jatkaa nauhoittamista painamalla uudelleen
taukopainiketta.
3. Voit lopettaa nauhoittamisen painamalla
laukaisinta uudelleen.
00:00:12
00 : 00 : 18
SH SEIS
/
TAUKO
[ Elokuvaleikkeen jatkuva
tallentaminen ]
[ MOVIE CLIP -tila ]
19
Tallennustilan aloittaminen
■ ÄÄNENTALLENNUS-tilan (
) käyttäminen
Voit äänittää ääntä jäljellä olevan muistikapasiteetin
verran(Enintään 10 tunti).
1. Voit valita ÄÄNENTALLENNUS-tilan painamalla
äänentallennuspainiketta kahdesti kaikissa tiloissa
paitsi Elokuvaleike-tilassa.
2. Voit nauhoittaa ääntä painamalla laukaisinta.
- Kun painat laukaisinta kerran, äänen
nauhoittaminen alkaa. Voit nauhoittaa ääntä niin
kauan kuin muistikortissa riittää vapaata tilaa.
(Enintään 10 tunti) Nauhoitusaika näkyy
nestekidenäytössä.
LOPETA
Äänen nauhoittaminen jatkuu, vaikka
SH TALL.
vapautatkin laukaisimen.
[ ÄÄNENTALLENNUS-tilassa ]
- Voit lopettaa nauhoittamisen painamalla
laukaisinta uudelleen.
- Tiedostotyyppi : *.wav
* Paras äänen nauhoitusetäisyys on 40 cm.
Huomioonotettavaa kuvattaessa
■ Pidä sulkijan painiketta painettuna puoliväliin saakka.
Voit tarkistaa tarkennuksen ja salamavalon latauksen painamalla suljinta
kevyesti. Ota kuva painamalla suljinpainike pohjaan.
[ Paina suljinpainiketta kevyesti. ]
[ Paina suljinpainiketta. ]
■ Käytettävissä oleva tallennusaika voi vaihdella kuvausolosuhteiden ja kameran
asetusten mukaan.
■ Jos salamavalo ei ole käytössä tai kuvattaessa hämärässä käytetään hidasta
välähtämistä, nestekidenäyttöön voi tulla varoitus kameran tärähtämisestä (
Jos näin käy, käytä kolmijalkaa, aseta kamera tukevalle alustalle tai ota
salamavalo käyttöön.
■ Kuvaaminen vastavaloon :
Kuvatessasi ulkona vältä vastavaloa, sillä muutoin kohde voi jäädä tummaksi.
Kun kuvaat kohti vastavaloa, käytä [VASTAVALO]-asetusta
maisemakuvauksessa (katso sivu 17), sisäänrakennettua salamaa (katso sivu
27), pistemittausta (katso sivu 47) tai valotuksen korjausta (katso sivu 49).
■ Varo, että objektiivin tai salamavalon edessä ei ole mitään esteitä kuvattaessa.
■ Sommittele kuva LCD-näytön avulla.
20
).
Huomioonotettavaa kuvattaessa
■ Joissakin tilanteissa automaattitarkennus ei toimi oikein.
- Jos kuvattava kohde sulautuu taustaansa.
- Kohde on erittäin kirkas tai heijastaa voimakkaasti.
- Kohde liikkuu hyvin nopeasti.
- Esiintyy voimakkaita heijastumia tai kohteen tausta on hyvin kirkas.
- Kohteessa on vain vaakasuoria viivoja tai kohde on hyvin ohut, kuten
lipputanko.
- Taustan ollessa tumma.
Kameran painikkeen käyttäminen kameran asetusten määrittämisessä
■ Voit määrittää tallennustilan asetukset käyttämällä kameran painikkeita.
Virtapainike
● Käynnistää tai sammuttaa virran.
● Kameran virransäästötilatoiminto katkaisee
kamerasta virran automaattisesti, kun kamera on
ollut käyttämättömänä määritetyn ajan.
Sivulla 36 on lisätietoja virran automaattisesta
katkaisemisesta.
Suljin
● Käytetään kuvattaessa tai nauhoitettaessa ääntä
TALLENNUS-tilassa.
● ELOKUVALEIKE -tilassa
Voit kuvata elokuvaleikkeen painamalla
laukaisimen kokonaan pohjaan. Kun painat
laukaisinta kerran, elokuvaleikkeen
nauhoittaminen alkaa. Voit nauhoittaa niin kauan
kuin muistissa riittää vapaata tilaa. Voit lopettaa nauhoittamisen painamalla
laukaisinta uudelleen.
● TAVALLINEN KUVAUS -tilassa
Kun painat laukaisimen puoliväliin, automaattinen tarkennus aktivoituu, ja
kamera tarkistaa, tarvitaanko salamavaloa. Kun painat laukaisimen kokonaan
pohjaan, kuva otetaan ja sen tiedot tallennetaan muistiin. Jos valitset äänen
tallentamisen, tallentaminen alkaa, kun kuva on tallennettu.
21
Zoom W / T -painike
● Kun tämä valikko ei näy nestekidenäytössä,
tämä painike toimii optisen tai digitaalisen
zoomin painikkeena.
● WIDE-zoom
Optinen zoom WIDE-asennossa : W-zoomauspainikkeen painaminen. Kohde
siirtyy kauemmas kamerasta. Kun painat
ZOOM W -zoomauspainiketta pitkään, kohde
siirtyy niin kauas kamerasta kuin mahdollista.
● Kamerassa on 5x-optinen ja 5x-digitaalinen zoomaus. Jos käytät niitä yhdessä,
zoomaus on 25x-kertainen.
: T-zoomauspainikkeen painaminen.
Kohde tulee lähemmäs kameraa.
Digitaalinen zoom TELE-asennossa : Kun optinen zoom on viety äärimmilleen
(5x-tilaan), voit käyttää digitaalista zoomia
painamalla T-painiketta. Kun vapautat
T-zoomauspainikkeen, digitaalinen
zoomaus pysähtyy. Kun digitaalinen zoom
on viety äärimmilleen (5x-tilaan),
T-painikkeen painamisella ei ole
vaikutusta.
T-painikkeen
painamisella
[ WIDE-zoom ]
T-painikkeen
painamisella
[ TELE-zoom ]
[ Optinen zoom 2x ]
[ TELE-zoom ]
[ WIDE-zoom ]
Digitaalinen zoom WIDE-asennossa : Kun digitaalinen zoom on käytössä,
W-painikkeen painaminen loitontaa
Optinen zoom
kohdetta. Kun vapautat ZOOM W painikkeen, digitaalinen zoomaus pysähtyy.
Kun painat ZOOM W -painiketta, digitaalinen
Digitaalinen zoom
loitonnus vähenee. Jos jatkat painamista,
kamera siirtyy optiseen zoomaukseen,
kunnes kohde on lähennetty
mahdollisimman lähelle.
ZOOM W painikkeen
painaminen
ZOOM W painikkeen
painaminen
[ Digitaalinen zoomi 5X ]
[ Digitaalinen zoomi 5X ]
22
ZOOM W painikkeen
painaminen
ZOOM W painikkeen
painaminen
● TELE-zoom
Optinen zoom TELE-asennossa
[ TELE-zoom ]
[ WIDE-Zoom ]
Zoom W / T -painike
TIETOJA
● Digitaalista zoomia käyttämällä otetut kuvat latautuvat tavallista hitaammin.
Tämä kestää hetken.
● Digitaalista zoomia ei voi käyttää videokuvaamisen aikana.
● Digitaalisen zoomin käyttäminen saattaa heikentää kuvanlaatua.
● Näet digitaalisen zoomin kuvan selkeämmin painamalla sulkimen puoliväliin
optisen zoomin suurimmassa asennossa ja painamalla zoomin T-painiketta
uudelleen.
● Digitaalista zoomia ei voi käyttää Yö-, Lapsi-, Lähikuva-, Teksti-, Ilotulitus- ja
ASR-tiloissa eikä kuvattaessa elokuvaleikettä.
● Älä koske objektiiviin. Muutoin kuvien laatu voi heiketä tai kamera voi toimia
väärin. Jos kuva on epätarkka, sammuta kamerasta virta ja käynnistä se
uudelleen. Tällöin optiikka kohdistuu uudelleen.
● Älä paina objektiivia. Muutoin kamera voi toimia väärin.
● Kun kameraan on kytketty virta, älä koske sen liikkuviin osiin tai objektiiviin.
Muutoin kuvien laatu voi heiketä.
● Kun Zoom-painiketta käytetään, älä koske kameran objektiivin liikkuviin
osiin.
Äänentallennus (
) / ääniviesti (
) / YLÖS-painike
■ Kun tämä valikko näkyy nestekidenäytössä, YLÖS-painikkeen painaminen saa
osoittimen siirtymään ylöspäin alivalikossa. Kun tämä valikko ei näy LCDnäytössä, YLÖS-painike toimii äänentallennus- tai ääniviestipainikkeena. Voit
lisätä tallennettuun kuvaan ääniviestin. Lisätietoja äänen tallentamisesta on
sivulla 20.
● Ääniviestin tallentaminen
1. Voit tilanvalitsimen avulla valita muun TALLENNUS-tilan kuin
ELOKUVALEIKE-tallennuksen.
2. Paina ÄÄNIVIESTI-painiketta (
).
Kun ääniviestin merkki näkyy nestekidenäytössä, asetus on määritetty valmiiksi.
SH
SEIS
[ Ääniviestin nauhoittamisen
valmistelut ]
3. Paina laukaisupainiketta ja ota kuva. Kuva tallennetaan muistikorttiin.
4. Ääntä nauhoitetaan kymmenen sekunnin ajan alkaen siitä hetkestä, kun kuva
on tallennettu. Kun painat laukaisinta nauhoittamisen ollessa meneillään,
nauhoittaminen päättyy.
TIETOJA
● Paras äänen nauhoitusetäisyys on 40 cm.
23
Makro- (
) /Alas-painike
■ Kun valikko näkyy nestekidenäytössä, ALAS-painikkeen painaminen saa
osoittimen siirtymään päävalikosta alivalikkoon tai siirtymään alaspäin
alivalikossa. Kun tämä valikko ei ole näkyvissä, voit ottaa makrokuvia
käyttämällä MAKRO/ALAS-painiketta. Käytettävissä olevat etäisyysalueet on
esitetty alla. Paina Makro-painiketta, kunnes nestekidenäytössä näkyy
haluamasi makro-tilan merkki.
TIETOJA
●Kun makrotila on valittuna, kamera voi tärähtää. Ole varovainen, että
kamera ei tärähdä.
●Kun kuvattava kohde on lähempänä kuin 20 cm (MAKRO-tila), valitse EI
SALAMAA -tila.
■ A/S/M-ja Ohjelma-tilassa voit muuttaa suljinnopeutta ja aukon arvoa painamalla
tätä painiketta.
[Automaattinen makro (
)]
[Makro (
)]
[Supermakro (
■Tarkennustilat ja -alueet (W : Laajakulma, T : Tele)
Tila
Tarkennustyyppi
Auto
maattinen
Automa
attinen Automaatti
nen makro
Ohjelma Normaali
Tarkennusetäisyys
(Yksikkö : cm)
Tarkennustyyppi
Makro
T:150-Ääretön
W:10-Ääretön
T:50-Ääretön
W:80-Ääretön
T:50-150
Ohjelma
●Manuaalinen tarkennus :
Jos automaattitarkennus ei ole käytettävissä
esimerkiksi kuvattaessa pimeässä, käytä
manuaalista tarkennusta. Kuvista saattaa tulla
epätarkkoja. Ole huolellinen käyttäessäsi
manuaalitarkennusta.
Tarkennusetäisyys
W:10-80
W:80-Ääretön
T:150-Ääretön
24
Tila
)]
Super
makro
W:1-10
(vain laajakulma)
Käsintarke
nnus
W:1-Ääretön
T:50-Ääretön
●Manuaalisen tarkennuksen käyttäminen
1. Paina makropainiketta kolme kertaa.
Käsintarkennuspalkki tulee näkyviin.
2. Määritä polttoväli käyttämällä Ylös/Alas-painiketta.
Ota kuva painamalla laukaisinta.
Ylös –painike : siirtää tarkennuksen kauemmas
Alas –painike : lähentää tarkennusta
Makro- (
) /Alas-painike
Tarkennuslukko
■ Tallennustilan mukaan käytettävissä oleva tarkennusmenetelmä
(O : valittavissa, X : ei valittavissa, ∞ : tarkennusetäisyys äärettömään)
■ Voit tarkentaa muualla kuin kuvan keskellä olevaan kohteeseen käyttämällä
tarkennuslukitustoimintoa.
Tila
Normaali
O
O
O
O
O
X
O
Makro
X
O
O
O
O
X
O
Automaattinen
makro
O
X
X
X
X
O
X
Supermakro
O
O
O
O
O
O
X
Käsintarkennus
X
O
O
O
O
X
X
● Tarkennuslukon käyttäminen
1. Varmista, että kohde on automaattitarkennuskehyksen keskellä.
2. Paina laukaisin puoliväliin. Kun vihreä automaattitarkennuksen kehys syttyy,
kamera on tarkentunut kohteeseen. Älä paina laukaisinta pohjaan saakka,
jotta kuvaa ei oteta vahingossa.
3. Kun laukaisinpainike on painettuna puoliväliin, sommittele kuva ja ota kuva
painamalla laukaisin kokonaan pohjaan. Jos poistat sormen laukaisimelta,
tarkennuslukko poistuu käytöstä.
AIHE
Tila
Normaali
O
O
O
∞
X
X
Makro
X
X
X
X
O
O
Automaattinen
makro
X
X
X
X
X
X
Supermakro
X
X
X
X
X
X
Manual focus
X
X
X
X
X
X
Normaali
∞
∞
O
∞
O
-
Makro
X
X
X
X
X
-
Automaattinen
makro
X
X
X
X
X
-
Supermakro
X
X
X
X
X
-
Käsintarkennus
X
X
X
X
X
-
1. Otettava kuva.
2. Paina laukaisinta
puoliväliin ja tarkenna
kohteeseen.
3. Sommittele kuva ja
paina laukaisin
kokonaan pohjaan.
-
Tila
25
FLASH (
) / LEFT-painike (salama/ vasen)
■ Kun valikko näkyy nestekidenäytössä, Vasemmalle
-painikkeen painaminen saa osoittimen siirtymään
alivalikkoon.
TIETOJA
■ Kun nestekidenäytössä ei ole valikkoa, VASENpainike toimii salamapainikkeena (
).
[ Automaattisen salamavalon
valitseminen ]
● Salamatilan valitseminen
1. Voit tilanvalitsimen avulla valita muun TALLENNUS-tilan kuin Elokuvaleiketallennuksen.
2. Paina salamapainiketta, kunnes nestekidenäytössä näkyy salamatilan
ilmaisin.
3. Salamatilanilmaisin tulee nestekidenäyttöön. Valitse kuvausolosuhteisiin
sopiva salamatila.
● Salamavalon kantomatka
ISO
AUTO
26
Normaali
(Yksikkö : m)
Makro
Automaattinen makro
WIDE
TELE
WIDE
TELE
WIDE
TELE
0.8~3.0
1.5~2.5
0.2~0.8
0.5~1.5
0.2~3.0
0.5~2.5
● Salamavalon toistuva käyttäminen vähentää akun kestoaikaa.
● Tavallisesti salamavalo latautuu alle 5 sekunnissa. Jos akussa on enää
vähän virtaa, latautumisaika on pidempi.
● Kuvattaessa elokuvaleikettä, haarukoitaessa, kuvattaessa liikettä ja
jatkuvassa kuvaustilassa ja joissakin aihetiloissa (s. 27) salama ei toimi.
● Varmista, että kohde on salamavalon valaisemalla alueella.
● Kuvan laatu saattaa huonontua, jos kohde on liian lähellä heijastaa
voimakkaasti.
● Kun otat kuvaa salamavalon avulla huonossa valaistuksessa, kuvaan voi
tulla valkoisia pilkkuja. Ne johtuvat salamavalon heijastumisesta ilmassa
leijuvista hiukkasista. Ne eivät johdu kameran toimintahäiriöstä.
FLASH (
) / LEFT-painike (salama/ vasen)
● Salamatilan ilmaisin
Kuvake
Salamatila
● Tallennustilan mukaan käytettävissä oleva salamatila
(O : Valittavissa, X : Ei valittavissa)
Kuvaus
Automaattinen Jos valo ei riitä, kameran salamavalo toimii
salamavalo automaattisesti.
Automaattinen
salama
Jos valo ei riitä, kameran salamavalo yrittää
punasilmäisyyden automaattisesti vähentää punasilmäisyyttä.
vähennyksellä
Täytesalama
Hidas
synkonointi
Salamavalo välähtää ympäristön valon määrästä
huolimatta. Salamavalon määrä säädetään
vallitsevien valaistusolosuhteiden mukaan.
Mitä kirkkaampi kohde tai tausta on, sitä lyhyemmän
aikaa valo välähtää.
Salamavaloa käytettäessä suljin toimii hitaammin
oikean valotuksen varmistamiseksi. Kun otat kuvaa
huonossa valaistuksessa, nestekidenäyttöön voi tulla
varoitus kameran tärähtämisestä (
).
Jalustan käyttö on suositeltavaa.
X
O
O
X
X
X
X
X
O
O
X
X
X
X
X
X
O
O
O
O
X
X
X
O
O
X
X
X
O
O
O
O
O
O
O
Aihe-tilat
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
O
X
O
O
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
O
X
X
O
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
O
O
O
O
O
O
O
O
X
O
X
Salamavalo ei välähdä. Käytä tätä tilaa paikoissa tai
tilanteissa, joissa salamakuvaus on kiellettyä.
Salamavalo ei Kun otat kuvaa huonossa valaistuksessa,
nestekidenäyttöön voi tulla varoitus kameran
käytössä
tärähtämisestä (
).
Jalustan käyttö on suositeltavaa.
27
Itselaukaisin (
)/ Oikealle-painike
■ Kun tämä valikko näkyy nestekidenäytössä, Oikealle-painikkeen painaminen
saa osoittimen siirtymään oikeanpuoleiseen välilehteen.
■ Kun tämä valikko ei näy nestekidenäytössä, OIKEALLE-painike toimii
itselaukaisinpainikkeena (
). Itselaukaisinta käytettäessä valokuvaaja pääsee
itsekin mukaan kuvaan.
● Itselaukaisimen tilan valitseminen
1. Voit tilanvalitsimen avulla valita muun
TALLENNUS-tilan kuin ÄÄNI-tallennuksen.
2. Paina ITSELAUKAISIN-painiketta, kunnes
nestekidenäytössä näkyy haluamasi tilailmaisin.
Nestekidenäyttöön tulee 10 tai 2 sekunnin tai
kaksinkertaisen ajan itselaukaisinkuvake.
Elokuvaleiketilassa vain 10 sekunnin itselaukaisin
toimii.
•2 sekunnin itselaukaisinkuvake (
)
: Kun painat itselaukaisinpainiketta, kamera
laukeaa 2 sekunnin kuluttua.
•10 sekunnin itselaukaisinkuvake (
)
: Kun painat itselaukaisinpainiketta, kamera
[ 2 sekunnin Itselaukaisijan
laukeaa 10 sekunnin kuluttua.
valitseminen ]
•Kaksoisitselaukaisin (
)
: Ensimmäinen kuva otetaan 10 sekunnin kuluttua ja toinen 2 sekuntia
myöhemmin. Jos käytetään salamavaloa, kahden kuvan välinen aika voi
olla pidempi kuin 2 sekuntia, jos salamavalon latautuminen edellyttää tätä.
3. Kun painat SHUTTER-suljinpainiketta, kuva otetaan, kun määritetty aika on
kulunut.
28
TIETOJA
● Itselaukaisu keskeytyy, jos painat itselaukaisinta tai toistopainiketta.
● Voit estää kameraa tärähtämästä käyttämällä kolmijalkaa.
● Elokuvaleiketilassa vain 10 sekunnin itselaukaisin toimii.
VALIKKO / OK-painike
■ Valikkopainike
- Kun painat valikkopainiketta, nestekidenäyttöön tulee kunkin kuvaustilan
valikko.
Kun painat painiketta uudelleen, näyttöön palaa alkukuva.
- Voit valita valikon vaihtoehdon, kun seuraavat on valittu:
elokuvaleike. ja kuvaustila. Valikkoa ei ole käytettävissä, kun äänentallennustila
on valittuna.
TALLENNUS
TERÄVYYS
KONTRASTI
AUTOM. TARK. NÄYTTÖTIEDOT Kun painat
valikkopainiketta
[ Valikko ei käytössä ]
MEMU LOPETA
NORMAALI
NORMAALI
KESKIPAINOT.
KAIKKI
SIIRRÄ
[ Valikko käytössä ]
■ OK-painike
- Kun valikko näkyy nestekidenäytössä, tämän painikkeen painaminen saa
osoittimen siirtymään alivalikkoon tai vahvistaa valinnan.
Nestekidenäytön käyttäminen kameran asetusten määrittämisessä
■ Voit määrittää tallennusasetukset käyttämällä nestekidenäytössä näkyvää
valikkoa. Kun painat MENU-valikkopainiketta muussa kuin ÄÄNItallennustilassa, valikko näkyy nestekidenäytössä.
Tila
Valikko
Alivalikko
Kameran toimintatila
Sivu
POIS
ÄÄNENVOIM
※ Valikko ei näy nestekidenäytössä seuraavissa tapauksissa:
- Jotain toista painiketta painetaan
- Kun kuvan tietoja käsitellään, etsimen vieressä oleva vihreä LED-merkkivalo vilkkuu
- Paristot ovat tyhjentyneet.
HILJAINEN
NORMAALI
S.33
VOIMAKAS
POIS
■ Seuraavat toiminnot ovat käytettävissä valitsemasi tilan mukaan.
Oletusasetukset on merkitty
-tunnuksella.
KÄYN.ÄÄNI
ÄÄNI 1
ÄÄNI 2
S.33
ÄÄNI 3
Tila
Valikko
Alivalikko
Kameran toimintatila
Sivu
POIS
PEHMEÄ+
PEHMEÄ
TERÄVYYS
NORMAALI
ÄÄNI
SUL.ÄÄNI
S.31
ÄÄNI 1
ÄÄNI
KORKEA
TALLENNUS
S.33
POIS
ELÄVÄ+
NORMAALI
ÄÄNI 2
ÄÄNI 3
ELÄVÄ
KONTRASTI
ÄÄNI 1
S.31
ÄÄNI 2
S.33
ÄÄNI 3
MATALA
KESKIPAINOT.
AUTOM. TARK.
MONIPISTEM.
POIS
S.32
AF-ÄÄNI
S.33
PÄÄLLÄ
KAIKKI
S.32
NÄYTTÖTIEDOT
PERUSTASO
29
Nestekidenäytön käyttäminen kameran asetusten määrittämisessä
Valikon välilehti
Päävalikko
TIEDOSTO
Alivalikko
Sivu
NOLLAUS
SARJA
ENGLISH
S.34
Valikon välilehti
Päävalikko
PIKAKATS
FRANÇAIS
DEUTSCH
ESPAÑOL
ITALIANO
SAMMUTA
Language
PORTUGUÊS
DUTCH
SVENSKA
SUOMI
DANSK
S.34
BAHASA
ASETUK
SET 1
PVM&AIKA
MERKINTÄ
NÄYTTÖ
AF-VALO
ALKUKUVA
30
ASETUK
SET 2 TALLENNA LCD
VIDEOLÄH
Alivalikko
Sivu
POIS
0.5SEK
1SEK
3SEK
S.36
POIS
1MIN
3MIN
5MIN
10MIN
-
POIS
PÄÄLLÄ
S.36
NTSC
PAL
S.37
S.36
POLSKI
Magyar
ALUSTA
EI
KYLLÄ
S.37
-
-
NOLLAA
EI
KYLLÄ
S.38
AKKUTYYPPI
ALKALI
Ni-MH
S.38
07/02/01
13:00
VV/KK/PP
POIS
PP/KK/VV
KK/PP/VV
POIS
PVM
PVM&AIKA
-
AUTO
TUMMA
NORMAALI
KIRKAS
POIS
PÄÄLLÄ
POIS
LOGO
OMA KUVA
-
S.34
※ Valikoita voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta, kun kameran toimintoihin
tehdään muutoksia.
S.35
S.35
S.35
S.35
Valikon käyttäminen
Tallennus (
1. Käynnistä kamera ja paina MENU-painiketta. Kunkin kameratilan valikko tulee
näkyviin. Äänentallennustilaan (
) ei kuitenkaan liity valikkoa.
2. Voit siirtyä valikoissa käyttämällä VASEMMALLE- tai OIKEALLE-painikkeita.
TALLENNUS
TERÄVYYS
KONTRASTI
AUTOM. TARK. NÄYTTÖTIEDOT MEMU LOPETA
NORMAALI
NORMAALI
KESKIPAINOT
KAIKKI
Paina
VASEMMALLEtai OIKEALLEpainiketta.
SIIRRÄ
ÄÄNI
ÄÄNENVOIM
KÄYN.ÄÄNI
SUL.ÄÄNI
ÄÄNI
AF-ÄÄNI
MEMU LOPETA
Normal
POIS
ÄÄNI 1
ÄÄNI 1
PÄÄLLÄ
Paina
VASEMMALLEtai OIKEALLEpainiketta.
SIIRRÄ
[ Terävyys ]
■ Voit säätää otettavan kuvan tarkkuutta.
Tarkkuutta ei voi säätää nestekidenäytössä ennen
kuvan ottamista, sillä tämä toiminto on käytettävissä
vasta, kun kuva on tallennettu muistiin.
SARJA
SUOMI
07/02/01
POIS
NORMAALI
PÄÄLLÄ
SIIRRÄ
SIIRRÄ
Paina
YLÖS- tai
ALASpainiketta.
TALLENNUS
TERÄVYYS
KONTRASTI
AUTOM. TARK. NÄYTTÖTIEDOT MUUTA
SIIRRÄ
NORMAALI
NORMAALI
KESKIPAINOT
KAIKKI
Paina
YLÖS- tai
ALASpainiketta.
MUUTA
4. Asettamasi arvo tallennetaan, kun valitset alivalikon.
Kun painat valikkopainiketta, valikko poistuu näytöstä.
SIIRRÄ
NORMAALI
NORMAALI
KESKIPAINOT
KAIKKI
OK
MÄÄRITÄ
Valikko
Kuvaus
Kuvan reunoja pehmennetään. Tämä tehoste soveltuu
kuvien muokkaamiseen tietokoneessa.
NORMAALI
TALLENNUS
TERÄVYYS
KONTRASTI
AUTOM. TARK. NÄYTTÖTIEDOT PEHMEÄ+
PEHMEÄ
NORMAALI
ELÄVÄ
ELÄVÄ+
PEHMEÄ+
PEHMEÄ
NORMAALI
NORMAALI
KESKIPAINOT
KAIKKI
EDELL.
[ OHJELMA-tila ]
3. Voit valita alivalikon käyttämällä YLÖS- tai ALAS-painikkeita.
TALLENNUS
TALLENNUS
TERÄVYYS
KONTRASTI
AUTOM. TARK.
NÄYTTÖTIEDOT
ASETUKSET 1
TIEDOSTO
Language
PVM&AIKA
MERKINTÄ
NÄYTTÖ
AF-VALO
MEMU LOPETA
Kuvake
TERÄVYYS
KONTRASTI
AUTOM. TARK. NÄYTTÖTIEDOT )
ELÄVÄ
ELÄVÄ+
MUUTA
Kuvan reunat ovat terävät.
Tämä sopii kuvien tulostukseen.
Kuvan reunoja korostetaan. Reunat ovat teräviä,
mutta tallennetussa kuvassa voi esiintyä kohinaa.
[ Kontrasti ]
■ Voit määrittää kuvan kirkkaiden ja tummien osien
välisen eron. Tämä tekee kuvasta eloisan tai
pehmeän.
● Valittavissa ovat [KORKEA]-, [NORMAALI]- tai
[MATALA]-valikot.
TALLENNUS
TERÄVYYS
KONTRASTI
AUTOM. TARK.
NÄYTTÖTIEDOT
EDELL.
KORKEA
NORMAALI
MATALA
OK
MÄÄRITÄ
[ OHJELMA-tila ]
31
Tallennus (
)
[ Automaattitarkennustyyppi ]
[ Näytössä näkyvän valikon tiedot ]
■ Voit valita haluamasi automaattitarkennuksen tyypin
kuvausolojen mukaan.
TALLENNUS
TERÄVYYS
KONTRASTI
AUTOM. TARK.
NÄYTTÖTIEDOT
EDELL.
KESKIPAINOT.
MONIPISTEM.
OK
■ Näet tallennuksen tilan nesteidenäytöstä kaikissa
tiloissa paitsi ÄÄNI-tallennustilassa.
TALLENNUS
TERÄVYYS
KONTRASTI
AUTOM. TARK.
NÄYTTÖTIEDOT
MÄÄRITÄ
[ OHJELMA-tila ]
EDELL.
[ Kaikki tiedot ]
[ Monipistemittaus ]
※ Kun kamera tarkentaa kohteeseen, automaattitarkennuksen kehys muuttuu
vihreäksi. Jos kamera ei tarkenna kohteeseen, automaattitarkennuksen
kehys muuttuu punaiseksi.
32
OK
MÄÄRITÄ
[ OHJELMA-tila ]
- [KESKIPAINOT.] : Tarkennus tehdään vain nestekidenäytön keskellä näkyvän
suorakaiteen muotoisen alueen perusteella.
- [MONIPISTEM.] : Kamera tarkentaa viiden tarkennuspisteen perusteella.
[ Keskipainotteinen ]
KAIKKI
PERUSTASO
[ Perustiedot ]
Ääni (
)
[ Äänenvoimakkuus ]
■ Voit määrittää äänen, käynnistysäänen, suljinäänen,
varoitusäänen ja automaattitarkennusäänen
voimakkuuden.
● [ÄÄNENVOIM]-alivalikko
: [POIS], [HILJAINEN], [NORMAALI], [VOIMAKAS]
[ Painikeääni ]
ÄÄNI
ÄÄNENVOIM
KÄYN.ÄÄNI
SUL.ÄÄNI
ÄÄNI
AF-ÄÄNI
EDELL.
POIS
HILJAINEN
NORMAALI
VOIMAKAS
■ Jos otat toimintoäänen käyttöön, kameraa
käynnistettäessä ja painikkeita painettaessa kuuluu
erilaisia ääniä, jotka kertovat kameran toiminnasta.
● [ÄÄNI]-alivalikko : [POIS], [ÄÄNI 1, 2, 3]
OK
MÄÄRITÄ
ÄÄNI
ÄÄNENVOIM
KÄYN.ÄÄNI
SUL.ÄÄNI
ÄÄNI
AF-ÄÄNI
[ OHJELMA-tila ]
[ Aloitusääni ]
■ Voit valita äänen, joka kuuluu, kun kameraan
kytketään virta.
● Aloitusääni : [POIS], [ÄÄNI 1], [ÄÄNI 2], [ÄÄNI 3]
- Jos käynnistyskuva-asetuksena on [POIS],
käynnistysääntä ei kuulu vaikka se otettaisiin
käyttöön.
EDELL.
POIS
ÄÄNI1
ÄÄNI2
ÄÄNI3
OK MÄÄRITÄ
[ OHJELMA-tila ]
[ AF-ääni ]
ÄÄNI
ÄÄNENVOIM
KÄYN.ÄÄNI
SUL.ÄÄNI
ÄÄNI
AF-ÄÄNI
EDELL.
POIS
ÄÄNI 1
ÄÄNI 2
ÄÄNI 3
OK
MÄÄRITÄ
[ OHJELMA-tila ]
■ Jos otat automaattitarkennusäänen käyttöön,
se kuuluu, kun kamera on tarkentanut kohteeseen,
joten tiedät kameran toimintatilan.
● [AF-ÄÄNI]-alivalikko : [POIS], [PÄÄLLÄ]
ÄÄNI
ÄÄNENVOIM
KÄYN.ÄÄNI
SUL.ÄÄNI
ÄÄNI
AF-ÄÄNI
EDELL.
POIS
PÄÄLLÄ
OK MÄÄRITÄ
[ OHJELMA-tila ]
[ Suljinääni ]
■ Voit valita suljinäänen.
ÄÄNI
● Suljinääni : [POIS], [ÄÄNI 1], [ÄÄNI 2], [ÄÄNI 3]
POIS
ÄÄNI 1
ÄÄNI 2
ÄÄNI 3
OK MÄÄRITÄ
EDELL.
ÄÄNENVOIM
KÄYN.ÄÄNI
SUL.ÄÄNI
ÄÄNI
AF-ÄÄNI
[ OHJELMA-tila ]
33
Asetus 1 (
)
[ Tiedostonimi ]
[ Kieli ]
■ Voit valita tiedostonimen muodon.
■ Voit valita LCD-näytössä näkyvän kielen. Vaikka akku poistettaisiin ja
asetettaisiin uudelleen paikoilleen, kieliasetus säilyy.
● Tiedostonimien antaminen
[NOLLAUS]: Nollauksen jälkeen seuraavaksi
tiedostonimeksi tulee 0001, vaikka
alustaisit kortin, poistaisit kaikki kuvat
siitä tai asettaisit kameraan uuden
muistikortin.
[SARJA] : Uudet tiedostot nimetään edellisen
sarjan jälkeisillä numeroilla, vaikka
käytettäisiin uutta muistikorttia tai
muistikortti on tyhjennetty tai kaikki
kuvat on poistettu.
ASETUKSET 1
TIEDOSTO
Language
PVM&AIKA
MERKINTÄ
NÄYTTÖ
AF-VALO
EDELL.
NOLLAUS
SARJA
OK MÄÄRITÄ
- Ensimmäisen tallennetun kansion nimi on 100SSCAM, ja ensimmäisen
tiedoston nimi on S1050001.
- Tiedostonimet tulevat järjestyksessä S1050001 → S1050002 → ~ →
S1059999.
- Kansion numero muuttuu nousevasti 100–999 seuraavasti:
100SSCAM → 101SSCAM → ~ → 999SSCAM.
- Muistikorttiin tallennettavat tiedostot ovat yhteensopivia DCF (lyhenne sanoista
Design rule of Camera File) -muodon kanssa. Mikäli vaihdat kuvatiedoston
nimeä, kuva ei välttämättä kelaannu.
34
- KIELI-alivalikko :
Englanti, korea, saksa, ranska, italia, espanja,
perinteinen kiina, yksinkertaistettu kiina, japani,
venäjä, portugali, hollanti, tanska, ruotsi, suomi,
thai, bahasa (malaiji/indonesia), arabia, unkari,
tsekki, puola ja turkki.
ASETUKSET 1
TIEDOSTO
Language
PVM&AIKA
MERKINTÄ
NÄYTTÖ
AF-VALO
EDELL.
PORTUGUÊS
DUTCH
DANSK
SVENSKA
SUOMI
OK
MÄÄRITÄ
[ Päivämäärän, kellonajan ja päivämäärätyypin asettaminen ]
■ Voit vaihtaa päivämäärää ja aikaa, joka tulee näkyviin valokuvan yhteydessä, ja
määrittää päivämäärätyypin.
● Päivämäärän ja ajan asettaminen sekä
ASETUKSET 1
päivämäärän muodon valitseminen
TIEDOSTO
07/02/01
Language
OIKEALLE-painike
: Valitsee vuoden,
PVM&AIKA
kuukauden, päivän, tunnin,
13:00
MERKINTÄ
NÄYTTÖ
minuutin ja päivämäärän
VV/KK/PP
AF-VALO
tyypin.
OK MÄÄRITÄ
EDELL.
VASEMMALLE-painike : Siirtää osoitinta
[PVM&AIKA] -päävalikossa, jos osoitin on päivämäärän
ja ajan asettamisen ensimmäisen kohteen kohdalla.
Muissa tapauksissa osoitin siirtyy nykyisestä sijainnista
vasemmalle.
YLÖS ja ALAS-painike : Muuttaa asetuksen arvoa.
- Päivämäärätyyppi : [VV/KK/PP], [POIS], [PP/KK/VV], [KK/PP/VV]
Asetus 1 (
)
[ Tallennuspäivän lisääminen kuvaan ]
[ Automaattitarkennuksen merkkivalo ]
■ Jos käytät tätä vaihtoehtoa, päivämäärä ja aika näkyvät otetuissa kuvissa.
■ Voit sytyttää tai sammuttaa automaattitarkennusvalon.
● Alivalikot
[POIS]
● Alivalikot
[POIS]
: Automaattitarkennusvalo ei syty.
[PÄÄLLÄ] : Automaattitarkennusvalo syttyy,
jos valoa on liian vähän.
: Kuviin ei tule päivämäärää ja
kellonaikaa.
[PVM]
: Kuviin tulee vain päivämäärä.
[PVM&AIKA] : Kuviin tulee päivämäärä ja
kellonaika.
ASETUKSET 1
TIEDOSTO
Language
PVM&AIKA
MERKINTÄ
NÄYTTÖ
AF-VALO
EDELL.
POIS
PVM
PVM&AIKA
OK MÄÄRITÄ
ASETUKSET 1
TIEDOSTO
Language
PVM&AIKA
MERKINTÄ
NÄYTTÖ
AF-VALO
EDELL.
POIS
PÄÄLLÄ
OK MÄÄRITÄ
[ LCD-näytön kirkkaus ]
[ Aloituskuva ]
■ Voit säätää LCD-näytön kirkkautta.
■ Voit valita kuvan, joka näkyy nestekidenäytössä, kun kameraan kytketään virta.
● [NÄYTTÖ]-alivalikko : AUTO, TUMMA,
NORMAALI, KIRKAS
ASETUKSET 1
TIEDOSTO
Language
PVM&AIKA
MERKINTÄ
NÄYTTÖ
AF-VALO
EDELL.
AUTO
TUMMA
Dark
NORMAALI
KIRKAS
OK MÄÄRITÄ
● Aloituskuva : [POIS], [LOGO], [OMA KUVA]
- Voit käyttää tallennettua kuvaa käynnistyskuvana
valitsemalla kuvan [OMA KUVA] -asetuksen
avulla [MUUTA KOKO] -valikossa toistotilassa.
- Käynnistyskuvaa ei poisteta, vaikka kaikki kuvat
poistetaan [POISTA] -valikossa tai kortti
alustetaan [ALUSTA]-valikon avulla.
- Käyttäjän kuvat poistetaan [NOLLAA]-valikossa.
ASETUKSET 1
Language
PVM&AIKA
MERKINTÄ
NÄYTTÖ
AF-VALO
ALKUKUVA
EDELL.
OK
MÄÄRITÄ
35
Asetus 2 (
)
[ Pikakatselu ]
[ LCD-säästö ]
■ Jos otat käyttöön pikakatselun ennen kuvan tallentamista, juuri otettu kuva näkyy
nestekidenäytössä [PIKAKATS]-asetuksen määrittämän ajan. Vain tavallisia
kuvia voi pikakatsella.
■ Jos otat [TALLENNA LCD] -toiminnon käyttöön ja kamera on käyttämättä tietyn
ajan, nestekidenäyttö pimenee automaattisesti.
● Alivalikot
[POIS]
: Pikakatselutoiminto ei ole käytössä.
[0,5, 1, 3 SEK] : Tallennettu kuva näkyy näytössä
valitun ajan.
ASETUKSET 2
PIKAKATS
SAMMUTA
TALLENNA LCD
VIDEOLÄH
ALUSTA
NOLLAA
EDELL.
POIS
0.5 SEK
1 SEK
3 SEK
OK
MÄÄRITÄ
[ Automaattinen virran sammuttaminen ]
● [TALLENNA LCD] -alivalikko
[POIS] : Nestekidenäyttö ei pimene.
ASETUKSET 2
[PÄÄLLÄ] : Jos valitset [TALLENNA LCD],
PIKAKATS
SAMMUTA
kameran virransäästötilatoiminto
TALLENNA LCD POIS
katkaisee kamerasta virran ja pimentää
PÄÄLLÄ
VIDEOLÄH
ALUSTA
nestekidenäytön automaattisesti, kun
NOLLAA
kamera on ollut käyttämättömänä
OK MÄÄRITÄ
EDELL.
määritetyn ajan )noin 30 sekuntia).
Ei kuvaa, kameran tilamerkkivalo:
Vilkkuu automaattisesti. Voit kytkeä kameraan taas virran painamalla
mitä kameran painiketta tahansa virtapainiketta lukuun ottamatta.
■ Tämä toiminto sammuttaa kamerasta virran tietyn ajan kuluttua paristojen virran
säästämiseksi.
TIETOJA
● Alivalikot
[POIS]
: Virransäästötoiminto ei ole
käytössä.
[1, 3, 5, 10 MIN] : Kamerasta katkaistaan virta
automaattisesti, jos sitä ei
käytetä määritettynä aikana.
ASETUKSET 2
PIKAKATS
SAMMUTA
TALLENNA LCD
VIDEOLÄH
ALUSTA
NOLLAA
EDELL.
POIS
1 MIN
3 MIN
5 MIN
10 MIN
OK MÄÄRITÄ
- Vaikka akku poistettaisiin ja asetettaisiin
uudelleen paikoilleen, virransäästöasetus säilyy.
- Huomaa, että kamerasta ei sammuteta virtaa automaattisesti, jos kamera on
yhdistettynä tietokoneeseen, sen näytössä on meneillään kuvaesitys, se
toistaa ääntä tai elokuvaleikettä.
36
● Kun akku on vaihdettu tai kamera yhdistetään muuntajaan uudelleen, virtaasetus säilyy.
● LCD-näytönsäästäjä ei ole käytettävissä tietokone- eikä tulostintilassa.
Asetus 2 (
)
[ Videosignaalin ulostulotyypin valinta ]
[ Muistin alustaminen ]
■ Videosignaali voi tulla kamerasta NTSC- tai PAL-muodossa. Valitse lähtevän
kuvasignaalin laitteen, kuten ulkoisen näytön tai television mukaan, johon
kamera on yhdistetty. PAL-tilassa on vain BDGHI-tuki.
■ Muisti alustetaan tämän avulla. [ALUSTA]-toiminto poistaa muistista kaikki kuvat
(myös suojatut kuvat). Muista ladata tärkeät kuvat tietokoneeseesi ennen muistin
alustamista.
■ Yhdistäminen ulkoiseen näyttöön
● Alivalikot
[EI]
: Muistia ei alusteta. Kun painat
valikkopainiketta kolme kertaa,
valikkonäyttö poistuu näytöstä.
[KYLLÄ ] : Näyttöön tulee [KÄSITELLÄÄN!] ilmoitus ja muistikortti alustetaan.
Jos alustit muistikortin toistotilassa,
näyttöön tulee [EI KUVAA!] -viesti.
● Kun kamera on yhdistetty ulkoiseen näyttöön
tallennus- tai toistotilassa, kuva näkyy ulkoisessa
näytössä ja kameran LCD-näyttö pimenee.
ASETUKSET 2
PIKAKATS
SAMMUTA
TALLENNA LCD
VIDEOLÄH
ALUSTA
NOLLAA
EDELL.
Keltainen väri : videokuva
Valkoinen : ääni
NTSC
PAL
OK MÄÄRITÄ
ASETUKSET 2
PIKAKATS
SAMMUTA
TALLENNA LCD
VIDEOLÄH
ALUSTA
NOLLAA
EDELL.
EI
KYLLÄ
OK MÄÄRITÄ
Muista suorittaa [ALUSTA]-toiminto seuraavantyyppisille muistikorteille.
- Uusi muistikortti tai alustamaton muistikortti.
- Muistikortissa on tiedosto, jota kamera ei tunnista, tai joka on otettu toisella
kameralla.
- Alusta muistikortti aina tässä kamerassa. Jos asetat kameraan muistikortin,
joka on alustettu toisessa kamerassa, muistikortinlukijassa tai tietokoneessa,
näkyviin tulee [KORTTIVIRHE!] -viesti.
37
Asetus 2 (
)
E (Tehoste) -painike
[ Alustaminen ]
■ Kaikki kameravalikon ja toimintojen asetukset palautetaan oletusarvoiksi.
Päiväys/aika-, Kieli- ja Videolähtö-arvoja ei kuitenkaan muuteta.
● Alivalikot
[EI]
: Asetuksia ei palauteta oletusasetuksiin.
[KYLLÄ ] : Kaikki asetukset palautetaan
oletusasetuksiin.
■ Tallennustilan mukaan käytettävissä olevat tehosteet;
(O : Valittavissa, X : Ei valittavissa)
ASETUKSET 2
PIKAKATS
SAMMUTA
TALLENNA LCD
VIDEOLÄH
ALUSTA
NOLLAA
EDELL.
EI
KYLLÄ
OK MÄÄRITÄ
38
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
X
X
O
O
O
O
O
O
O
O
X
X
O
O
O
O
O
O
O
O
TIETOJA
[ Akkutyypin valitseminen ]
■ Kun akkutyyppi on valittu, kamera valitsee parhaat
asetukset automaattisesti akkutyypin mukaan.
[AKKUTYYPPI]-alivalikko : ALKALI / Ni-MH
■ Voit lisätä kuviin erikoistehosteita käyttämällä tätä painiketta.
■ Tavallinen kuvaustila : Voit valita Väri-, Kuvanmuokkaus- ja Hupi-valikon.
■ Elokuvaleiketila : Voit valita värivalikon.
ASETUKSET 2
SAMMUTA
TALLENNA LCD
VIDEOLÄH
ALUSTA
NOLLAA
AKKUTYYPPI
EDELL.
ALKALI
Ni-MH
OK MÄÄRITÄ
● Tämä painike ei toimi äänentallennustilassa ja joissakin aihetiloissa
(yökuvaus, auringonlasku, auringonnousu, taustavalo, ilotulitus, lumi ja
hiekka).
● Jos valittuna on Erikoisväri-, Kuvanmuokkaus- tai Hupi-valikko, aiemmin
tehdyt valinnat peruutetaan automaattisesti.
● Vaikka kamerasta sammutetaan virta, tehosteasetus säilyy. Voit peruuttaa
erikoistehosteen valitsemalla Väri-valikosta
-vaihtoehdon ja
valitsemalla muissa valikoissa
-vaihtoehdon.
Erikoistehoste (E) -painike : Väri
■ Voit lisätä kuviin erikoistehosteita käyttämällä kameran signaaliprosessoria.
1. Paina E-painiketta missä tallennustilassa tahansa.
2. Voit valita
-valikon välilehden painamalla vasemmalle/oikealle-painiketta.
VÄRI
■ Mukautettu väri : Voit säätää kuvan punaisen (R),
vihreän (G) ja sinisen (B) värin
määrää.
SIIRRÄ
VÄRI
- Ylös- / alas-painike : Valitsee R, G, B
- Oikealle / vasemmalle-painike : Muuttaa arvoja
SIIRRÄ
이동
E
E
LOPETA
해제
[ Tavallinen kuvaus -tila ]
MUK. VÄRI
SIIRRÄ
E
OK
MÄÄRITÄ
OK
MÄÄRITÄ
MUK. VÄRI
LOPETA
[ Elokuvaleike-tila ]
SIIRRÄ
3. Voit valita haluamasi alivalikon painamalla Ylös- tai Alas-painikkeita ja
painamalla OK-painiketta.
: Kuvaan ei lisätä erikoistehosteita.
: Kuvat tallennetaan mustavalkoisina.
: Kuvissa käytetään keltaruskeita seepiavärejä.
: Kuvat tallennetaan punasävyisinä.
: Kuvat tallennetaan vihreäsävyisinä.
: Kuvat tallennetaan sinisävyisinä.
: kuva tallennetaan negatiivina.
: Kuva tallennetaan RGB-sävyisenä.
4. Ota kuva painamalla laukaisinta.
39
Erikoistehoste (E) -painike : Kuvan muokkaaminen
Värikylläisyys
■ Voit säätää kuvan kylläisyyttä.
● Paina E-painiketta missä tallennustilassa tahansa (
,
,
,
SIIRRÄ
,
,
,
).
KYLLÄIS.
채도
KUV SÄÄT.
,
E
Kun valitset Kylläisyys-valikon (
näkyviin tulee
kylläisyydenmuuttamispalkki.
LOPETA
),
Voit muuttaa kylläisyyttä painamalla
vasemmalle/oikealle-painiketta.
이동
SIIRRÄ
OK
E
해제
MÄÄRITÄ
Kylläisyydenmuuttamispalkki
KYLLÄIS.
SIIRRÄ
OK
MÄÄRITÄ
+ suunta: Suuri kylläisyys
(väristä tulee syvä)
- suunta: Vähäinen kylläisyys
(väristä tulee hento)
Voit ottaa kuvan painamalla
laukaisupainiketta.
[Lopullinen kuva]
40
Kun painat OK-painiketta, kuvan
kylläisyys muuttuu.
Erikoistehoste (E) -painike : Hupi
Valmiiksi määritetyt tarkennuskehykset
■ Saat kohteen erottumaan ympäristöstään. Kohde näkyy tarkkana, mutta muu
osa kuvasta on epätarkka.
● Paina E-painiketta käytettävissä olevassa tilassa
(
,
,
,
,
,
,
,
).
FUN
● Tarkennuskehyksen siirtäminen ja muuttaminen
Voit muuttaa tarkennusruudun asetusta käytettäessä [ALUE]-valikkoa.
1. Tähtää kohdetta kameralla ja sommittele kuva käyttämällä LCD-kidenäyttöä.
2. Paina + / - -painiketta
3. Tarkennuskehyksen väri muuttuu valkoiseksi. Voit säätää tarkennuskehyksen
sijaintia käyttämällä ylös, alas, vasemmalle tai oikealle osoittavia
suuntapainikkeita.
4. Kamera on valmis ottamaan kuvan, kun painat +/- -painiketta. Ota kuva
painamalla laukaisupainiketta.
KOROSTA
6
SIIRRÄ
E
ALUE
LOPETA
OK
+/- -painikkeen
painaminen
MÄÄRITÄ
Voit valita valikon painamalla Vasemmalle- tai Oikealle-painiketta ja painamalla
OK-painiketta.
SH SIEPPAA
SH SIEPPAA
+/- MUOKKAA
SIIRRÄ
[ Kehys aktivoituu ]
KOROSTA
KOROSTA
KOROSTA
KOROSTA
Ylös-, alas-, vasemmalle- tai
oikealle-painikkeen painaminen
ALUE
OK
MÄÄRITÄ
[ Alue 1 ]
ALUE
OK
MÄÄRITÄ
[ Alue 2 ]
ALUE
OK
MÄÄRITÄ
ALUE
[ Alue 3 ]
OK
MÄÄRITÄ
[ Alue 4 ]
6
6
+/- -painikkeen
painaminen
Valmiiksi määritetty tarkennuskehys tulee
näkyviin. Ota kuva painamalla laukaisinta.
SH SIEPPAA
+/- MUOKKAA
SH SIEPPAA
SIIRRÄ
[ Kun kehyksen on muutettu ]
SH SIEPPAA
+/- MUOKKAA
41
Erikoistehoste (E) -painike : Hupi
※ Kahdesta osasta koostuvan kuvan valitseminen
Yhdistelmäkuvaaminen
■ Voit yhdistää 2–4 kuvaa yhdeksi kuvaksi.
6
6
● Paina E-painiketta käytettävissä olevassa tilassa
(
,
,
,
,
,
,
,
).
Suljinpainikkee
n painaminen
SH SIEPPAA
FUN
+/- POISTA
YHDISTELMÄ
[ Käyttövalmis ]
[ Ensimmäinen laukaus ]
Suljinpainikkeen
painaminen
SIIRRÄ
E
LOPETA
YHDISTELMÄ OK MÄÄRITÄ
100-0031
Voit valita valikon painamalla Vasemmalle- tai Oikealle-painiketta ja painamalla
OK-painiketta.
6
OK-painikkeen
painaminen
OK TALLENNA +/- POISTA
TIETOJA
● Yhdistelmäkuvaamisen aikana voit käyttää salamavalopainiketta,
itselaukaisimen painiketta, makropainiketta, ääniviestipainiketta ja zoomin
W- ja T-painikkeita.
● Jos painat Toisto-painikketta ottaessasi yhdistelmäkuvia, kamera siirtyy
Toisto-tilaan. Aiemmin otetut kuvat poistetaan.
● Paina OK-painiketta otettuasi viimeisen yhdistelmäkuvan. Äänen tallennus
alkaa.
42
[ Lopullinen kuva ]
[ Toinen laukaus ]
Voit tallentaa yhdistelmäkuvat painamalla OK-painiketta uudelleen otettuasi
viimeisen kuvan.
Erikoistehoste (E) -painike : Hupi
● Yhdistelmäkuvan osan muuttaminen ennen viimeisen kuvan ottamista
Voit muuttaa yhdistelmäkuvan osaa ennen viimeisen yhdistelmäkuvan ottamista.
1. +/- -painikkeen painaminen.
2. Edellinen kuva poistetaan ja näkyviin tulee uusi kehys. Jos aiemmin on otettu
kuva, paina + / - -painiketta uudelleen, jolloin aiempi kuva poistetaan.
6
6
● Yhdistelmäkuvan osan muuttaminen viimeisen kuvan ottamisen jälkeen
1. Kun olet ottanut viimeisen kuvan, näkyviin tulee kehyksenvalintaosoitin.
Valitse kehys painamalla ylös / alas / vasemmalle / oikealle-painiketta.
2. Kun painat + / - -painiketta, kuva poistetaan. Yhdistelmäkehys otetaan
käyttöön.
3. Paina suljinpainiketta. Voit ottaa lisää kuvia painamalla ylös-, alas-,
vasemmalle- tai oikealle-painiketta ja + / - -painiketta.
4. Tallenna kuva painamalla OK-painiketta uudelleen.
6
6
Ylös-painikkeen
painaminen
+/- -painikkeen
painaminen.
SH SIEPPAA
+/- POISTA
[ Ennen kolmannen kuvan
ottamista ]
3. Ota uusi kuva painamalla laukaisinta.
SH SIEPPAA
+/- POISTA
[ Siirtyminen taaksepäin toiseen
kuvaan ]
OK TALLENNA +/- POISTA
[ Neljännen kuvan ottamisen
jälkeen ]
OK TALLENNA +/- POISTA
[ Siirtyminen taaksepäin
toiseen kuvaan ]
6
+ / - -painikkeen
painaminen.
Suljinpainikkeen
painaminen
SH SIEPPA
+/- POISTA
[ Toisena otetun kuvan
poistaminen ]
6
100-0031
OK-painikkeen
painaminen
OK TALLENNA +/- POISTA
[ Toisen kuvan
uudelleenottamisen jälkeen ]
[ Näin syntyvä kuva ]
43
Erikoistehoste (E) -painike : Hupi
Voit valita haluamasi alivalikon painamalla ylös/alas-painiketta ja painamalla OKpainiketta.
Valokuvakehys
■ Voit lisätä kuvaan kehykset. Vaihtoehtoja on 9.
■ Päivämäärä ja aika eivät tule näkyviin tallennettuun kuvaan, joka on otettu
käyttämällä Kehys-valikkoa.
-
: Valokuvakehystä ei lisätä.
● Paina E-painiketta käytettävissä olevassa tilassa
(
,
,
,
,
,
,
,
).
Ylös / alaspainike
FUN
SIIRRÄ
E
LOPETA
KEHYS
KEHYS
OK
MÄÄRITÄ
Valittu valokuvakehys tulee näyttöön: Voit ottaa kuvan painamalla
laukaisupainiketta.
44
+ / - -painike
■ Voit tehdä seuraavat valinnat käyttämällä + / - -painiketta:
■ + / - -valikon käyttäminen
(O : valittavissa, X : ei valittavissa)
Sivu
1. Paina + / - -painiketta käytettävissä olevassa tilassa
2. Voit valita haluamasi valikon painamalla ylös- tai alas-painiketta. LCD-näytön
vasempaan alalaitaan tulee alivalikko.
Koko
○
○
○
○
○
○
○
○
S.46
Laatu
○
○
○
○
○
○
○
○
S.46
valotusmittaus
X
○
○
○
○
X
X
○
S.47
Kuvaaminen
X
○
○
○
○
○
*○
X
S.47
KOKO
ISO
X
○
○
○
○
X
X
X
S.48
3648X2736
X
○
○
○
○
X
X
○
S.48
EV
X
○
○
○
X
X
X
X
S.49
VAKAAJA
X
X
X
X
X
X
X
○
S.50
* Kuvausvalikoita ei voi valita kaikissa aihetiloissa (
).
Valkotasap
6
6
Ylös / alaspainike
LAATU
HYVÄ
aino
3. Voit valita valikon painamalla Vasemmalle- tai Oikealle-painiketta ja
painamalla OK-painiketta.
6
6
KOKO
3648X2736
Oikealle /
vasemmallepainike
KOKO
3648X2432
45
Koko
Laatu / kehysnopeus
■ Voit valita haluamasi kuvan koon.
■ Voit valita pakkaussuhteen valokuvien käyttötarkoituksen mukaan.
Mitä suurempaa pakkaussuhdetta käytetään, sitä huonompi kuvanlaatu on.
Kuvake
Tavallinen
kuvaustila
3648 x
Koko
2736
Movie clip -tila Kuvake
(elokuvaleike) Koko
3648 x 3072 x
2432
2304
3648 x
2052
2592 x
1944
2048 x 1024 x
1536
768
Tila
TAVALLINEN KUVAUS -tila
Alivalikko SUPERTARKKA
jpeg
Tiedostomuoto
800 x 592
720x480
640x480
HYVÄ
jpeg
NORMAALI 30R/SEK
jpeg
avi
20R/SEK
15R/SEK
avi
avi
320x240
6
6
ELOKUVALEIKE-tila
Kuvake
00:00:10
00:00:10
LAATU
KOKO
KOKO
3648X2736
800X592
[ TAVALLINEN KUVAUS -tila ]
TARKKA
[ TAVALLINEN KUVAUS -tila ]
RUUTUNOPEUS
20R/SEK
[ TAVALLINEN KUVAUS -tila ]
[ ELOKUVALEIKE-tila ]
TIETOJA
TIETOJA
● Mitä korkeampi tarkkuus on, sitä vähemmän muistiin mahtuu kuvia, sillä
korkeatarkkuuksiset kuvat tarvitsevat enemmän muistia kuin
matalatarkkuuksiset kuvat.
46
● Tämä muoto on DCF-yhteensopiva (lyhenne sanoista Design rule of
Camera File).
● JPEG (lyhenne sanoista Joint Photographic Experts Group) :
JPEG on Joint Photographic Experts Groupin kehittämä
kuvanpakkausstandardi. Tätä pakkausmenetelmää käytetään tavallisimmin
pakattaessa valokuvia ja grafiikkaa, koska se pakkaa tiedostot tehokkaasti
vahingoittamatta tietoja.
Mittaaminen
■ Jos valotus ei toimi oikein, voit muuttaa mittaamistapaa, jolloin kuvista tulee
kirkkaampia.
- [MONILOHKO] : Valotus mitataan kuvattavan
6
alueen keskimääräisen
valaistuksen perusteella.
Mittaamisessa kuitenkin
MITTAUS
painotetaan kuvan keskiosaa.
Tämä sopii yleiskäyttöön.
MONILOHKO
- [PISTE]
: Valotus mitataan vain LCD[ OHJELMA-tila ]
näytön keskellä näkyvältä
suorakaiteen muotoiselta alueelta. Tätä toimintoa kannattaa
käyttää silloin, kun kuvan halutaan valottuvan oikein keskeltä
taustavalaistuksesta huolimatta.
※ Jos kohde ei ole kuvan keskellä, älä käytä pistemäistä mittaamista. Muuten
kuvan valotus voi olla virheellinen. Käytä tässä tapauksessa valotuksen
kompensointia.
Jatkuva kuvaaminen
■ Voit valita jatkuvan kuvaamisen sekä valotuksen haarukoinnin.
6
- [KUVAUS]
: Vain yksi kuva otetaan.
- [KUVAUSAPU] : 2 kuvaa otetaan samalla kerralla.
Toinen otetaan käyttämällä
täytesalamaa, toinen ASR-tilassa.
OHJAUS
- [JATKUVA]
: Kuvia otetaan jatkuvasti, kunnes
KUVAUS
vapautat laukaisimen. Kuvien
määrä määräytyy muistn mukaan.
[ OHJELMA-tila ]
- [AEB]
: Kamera ottaa kolmen kuvan
sarjan käyttämällä eri valotuksia: tavallinen valotus (0,0 EV) ja
alivalotus (-1/3 EV), ylivalotus (+1/3 EV).
- [LIIK. KUV.]
: Kun pidät suljinpainiketta painettuna, kamera ottaa 30 kuvaa
sekunnissa. Jatkuvan kuvauksen jälkeen kuvat tallennetaan
ja näytetään kameran takaosan LCD-näytössä. Kuvien
enimmäismäärä on 30. Kuvakoko on 1024x768, ja laatu on
normaali.
TIETOJA
● Korkea tarkkuus ja kuvan laatu hidastavat tiedoston tallennusaikaa, jolloin
odotusaika pitenee.
● Kuvausapu on käytettävissä vain ASR-tilassa (s. 16).
● Jos valittuna on[JATKUVA]-, [AEB]- tai [LIIK. KUV.] -alivalikko, salama
poistuu käytöstä automaattisesti.
● Jos muistiin mahtuu vähemmän kuin 3 kuvaa, sarja- ja AEB-kuvaus eivät
ole käytettävissä.
● AEB-kuvauksen aikana kannattaa käyttää jalustaa, jotta kuva ei tärähdä
pitkän valotusajan kuluessa.
47
ISO
Valkotasapaino
■ ISO : Voit valita kuvia otettaessa käytettävän ISO-herkkyyden. ISO-arvo kuvaa
valotusherkkyyttä.
- AUTO
: Kameran herkkyys säätyy automaattisesti valon
määrän ja kuvattavan kohteen kirkkauden
tyyppisten tekijöiden mukaan.
6
AUTO
ISO
- 80, 100, 200, 400, 800, 1600
AUTO
: Voit lisätä suljinnopeutta valotuksen muuttumatta
kasvattamalla ISO-herkkyyttä. Kuvat voivat kuitenkin ylivalottua kirkkaassa
valaistuksessa.
Kun ISO-arvoa nostetaan, kamera muuttuu herkemmäksi valolle, joten sillä
voi ottaa kuvia vähemmässä valossa. ISO-arvon kasvattaminen kuitenkin
lisää kohinaa, jolloin kuvasta tulee rakeinen.
48
■ Voit palauttaa värit luonnollisiksi säätämällä kameran valkotasapainoa. Jos
valittuna on muu kuin automaattisen valkotasapainon valikko, voit valita vain
negatiivitehosteen.
: Kamera valitsee
6
automaattisesti oikeat
valkotasapainoasetukset
valaistusolosuhteiden
WHITE BALANCE
mukaan.
PÄIVÄNVAL
: Ulkokuvaaminen
AUT VALKOTASAP
PILVINEN
: Ulkokuvaaminen pilvisellä
säällä.
Loisteputki H
: Soveltuu kuvaamiseen päivänvaloloisteputken tai
kolmiaaltopituisen loisteputken valaisemassa tilassa.
Loisteputki L
: Soveltuu kuvaamiseen valkoisessa
loistelamppuvalaistuksessa.
HEHKUVALO
: Kuvaaminen hehkulamppuvalaistuksessa.
MUKAUTETTU
: Käyttäjä voi määrittää valkotasapainon
kuvausolosuhteiden mukaan.
Valaistusolosuhteet saattavat vaikuttaa kuvien värisävyihin.
Valkotasapaino
● Mukautetun valkotasapainon käyttäminen
Valkotasapainoasetukset vaihtelevat kuvausolosuhteiden mukaan. Voit valita
oikean valkotasapainoasetuksen kullekin kuvausympäristölle käyttämällä
mukautettua valkotasapainoa.
1. Valitse valkotasapainon MUKAUTETTU
(
) -valikko ja aseta arkki valkoista paperia
kameran eteen, jolloin nestekidenäytössä
näkyy pelkkää valkoista.
2. Voit valita valmiiksi valitun
Valkoinen paperiarkki
valkotasapainoasetuksen OK-painikkeen
avulla.
Suljinpainike tallentaa uuden mukautetun valkotasapainoasetuksen.
- Mukautettu valkotasapainoarvoa käytetään seuraavasta ottamastasi
kuvasta alkaen.
- Käyttäjän määrittämä valkotasapaino jää voimaan, kunnes asetusta
muutetaan.
Valotuksen säätö
■ Kamera säätää valotuksen automaattisesti valokuvan ottamisen aikana
vallitsevien valaistusolojen mukaan.
Voit lisäksi määrittää valotusasetukset käyttämällä + / - -painiketta.
● Valotuksen kompensointi
1. Valitse valotuksen korjauskuvake (
)
painamalla + / - -painiketta ja käyttämällä YLÖS6
tai ALAS-painikkeita. Valotuksen korjauspalkki
tulee näyttöön kuvassa esitetyllä tavalla.
2. Voit määrittää valotuksen
EV
kompensointiasetukset käyttämällä
-2
-1
0
+1
+2
VASEMMALLE- ja OIKEALLE-painikkeita.
3. Paina + / - -painiketta uudelleen.
Määrittämäsi arvo tallennetaan. Valotuksen kompensointitila poistuu käytöstä.
Jos muutat valotusarvoa, valotusilmaisin (
) näkyy nestekidenäytön
alaosassa.
※ Negatiivinen valotuksen korjausarvo lyhentää suljinaikaa.
Huomaa, että positiivinen valotuksen korjausarvo pidentää suljinaikaa.
Nestekidenäyttö voi tällöin olla valkoinen ja kuvat voivat epäonnistua.
49
Elokuvaleikekehyksen vakauttaja
■ Tämä toiminto auttaa vakauttamaan kuvaa kuvattaessa elokuvaa.
Voit käyttää tätä valikkoa vain VIDEOLEIKE-tilassa.
-
: Elokuvaleikkeiden vakauttamistoiminto
poistuu käytöstä.
: Vähentää kameraa tärähtämistä
elokuvaleikkeen kuvaamisen aikana.
Tallennuskehyksen alue kapenee
verrattuna
-valikon valitsemiseen.
Kehysten esikatselu ei ehkä näy kunnolla
LCD-näytössä.
Toistotilan aloittaminen
■ Jos kamerassa on muistikortti, kaikki kameran toiminnot koskevat sitä.
■ Jos kamerassa ei ole muistikorttia, kaikki kameran toiminnot koskevat kortin
sijasta kameran muistia.
6
■ Jos olet kytkenyt kameraan virran painamalla virtapainiketta, voit vaihtaa
toistotilaa painamalla TOISTO-painiketta kerran. Voit vaihtaa tallennustilaan
painamalla sitä uudelleen.
LIIK. KUV.
POIS
■ Voit kytkeä virran toistotilapainikkeen avulla. Kamera on PC-tilassa. Katkaise
kamerasta virta painamalla toistopainiketta uudelleen.
■ Voit määrittää toistotilan asetukset käyttamällä kameran painikkeita ja
nestekidenäyttoä.
● Valokuvan toistaminen
1. Valitse TOISTO-tila painamalla toistotilan
painiketta (
).
2. Näyttöön tulee muistiin viimeksi tallennettu
kuva.
3. Valitse toistettava kuva painamalla VASENtai OIKEA-painiketta.
※ Voit selata kuvia nopeasti pitämällä
VASEMMALLE / OIKEALLE-painiketta alas
painettuna.
50
100-0007
Toistotilan aloittaminen
■ Elokuvaleikkeen kaappaus -toiminto : poimii yksittäisiä kuvia elokuvaleikkeestä.
TIETOJA
● Tila : Jos painat toistopainiketta pidempään kuin 3 sekuntia, äänimerkki ja
käynnistysääni poistetaan käytöstä, vaikka olisitkin ottanut ne
käyttöön.
● Voit vaihtaa kuvaustilaan painamalla suljinpainiketta kevyesti toistotilassa.
● Elokuvaleikkeen toistaminen
Vaiheet 1 - 2 ovat samat kuin toistettaessa tavallista
kuvaa.
100-0031
3. Voit aloittaa elokuvaleikkeen toiston valitsemalla
kuvan ja painamalla toisto- ja taukopainiketta.
- Voit keskeyttää elokuvaleikkeen toiston
00 : 00 : 03
/ TOISTA
E SIEPPAA
painamalla tauko- ja toistopainiketta uudelleen.
- Jos painat tauko- ja toistopainiketta uudelleen,
elokuvaleikkeen toisto käynnistyy uudelleen.
- Voit kelata elokuvaleikettä taaksepäin
painamalla VASEMMALLE-painiketta.
Voit kelata elokuvaleikettä eteenpäin
painamalla OIKEALLE-painiketta.
- Voit lopettaa elokuvaleikkeen toiston
painamalla toisto-ja taukopainiketta ja VASEMMALLE-tai OIKEALLEpainiketta.
● Elokuvaleikkeen sieppaaminen
Vaiheet 1-3 ovat samat kuin toistettaessa
videoleikettä.
4. Paina PLAY/PAUSE-painiketta elokuvaleikkeen
toiston aikana.
Paina sitten E-painiketta.
5. Pysäytetty elokuvaleike tallennetaan uudella
tiedostonimellä.
100-0031
00 : 00 : 18
/
TOISTA
E
SIEPPAA
[ Keskeytetty ]
※ Siepatun elokuvaleikkeen tarkkuus on sama
kuin alkuperäisen leikkeen
(800X592, 720X480, 640X480, 320X240).
[ E-painikkeen painaminen ]
51
Toistotilan aloittaminen
● Tallennetun äänen toistaminen
Vaiheet 1 - 2 ovat samat kuin toistettaessa
tavallista kuvaa.
LCD-näytössä näkyvät kuvakkeet
■ Jos valitset Näyttötiedot-valikossa Täysi-vaihtoehdon, kuvan tiedot tulevat LCDnäyttöön.
⑬
3. Voit aloittaa tallennetun äänitiedoston toiston
valitsemalla ja painamalla toisto- ja
taukopainiketta.
/ TOISTA
- Voit keskeyttää äänitiedoston toiston
painamalla tauko- ja toistopainiketta uudelleen.
- Voit jatkaa äänitiedoston toistoa painamalla toisto- ja taukopainiketta.
- Voit kelata äänitiedostoa taaksepäin painamalla VASEMMALLE-painiketta.
Voit kelata äänitiedostoa eteenpäin painamalla OIKEALLE-painiketta.
- Voit lopettaa äänitiedoston toiston painamalla toisto- ja taukopainiketta ja
VASEMMALLE- tai OIKEALLE-painiketta.
⑪
①
②
③
ISO
AV
TV
FLASH
SIZE
DATE
④
Nro
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
52
⑫
Kuvaus
Toistotilakuvake
Ääniviesti
suojaus
DPOF
Tallennuspäivä
Kuvan koko
Flash
Suljinnopeus
Aukkoasetus
ISO
Akku
Kansion ja tiedoston nimi
Asetetun kortin merkkivalo
80
F2.8
1/250
OFF
3648X2736
2007/02/01
Kuvake
2007/02/01
3648X2736 ~ 256X192
ON/OFF
16 ~ 1/2000
F2.8 ~ F 11.7
80 ~ 1600
100-0031
⑩
⑨
⑧
⑦
⑥
⑤
Sivu
S.23
S.72
S.73
S.46
S.26
S.16
S.15
S.48
S.10
S.34
-
Kameran painikkeen käyttäminen kameran asetusten määrittämisessä
■ Toistotilassa voit määrittää toistotilan toiminnot käyttämällä kameran painikkeita.
Pikkukuva (
) / suurennuspainike (
)
● Voit katsella useita kuvia, laajentaa valitun kuvan sekä rajata ja tallentaa valitun
alueen kuvasta.
● Näytössä pikkukuvia
1. Kun kuva näkyy koko näytön kokoisena, paina
pikkukuvapainiketta.
2. Kuva, joka oli näytössä painaessasi
pikkukuvapainiketta, korostetaan.
3. Voit siirtyä haluamaasi kuvaan painamalla
5-toimintoista painiketta.
4. Voit tarkastella kuvaa erikseen painamalla suurennuspainiketta.
Pikkukuva (
) / suurennuspainike (
)
● Kuvan suurentaminen
1. Valitse suurennettava kuva ja paina
suurennuspainiketta.
2. Voit katsella kuvan eri osia painamalla
5-toimintoista painiketta.
3. Voit palauttaa kuvan alkuperäiseen kokoonsa
painamalla pikkukuvapainiketta.
- Nestekidenäytön vasemmassa alakulmassa
oleva suurennuksen ilmaisin näyttää, näkyykö
kuva suurennettuna. Jos kuva ei näy
suurennettuna, ilmaisinta ei näy.
Voit myös tarkistaa suurennusalueen.
- Elokuvaleikkeitä sekä WAV-tiedostoja ei voi suurentaa.
- Suurentaminen saattaa johtaa laadun huononemiseen.
Pikkukuvapainikkeen
painaminen (
)
Paina suurennuspainiketta
(
)
Korostettu kuva.
[ Normaali näyttötila ]
[ Näytössä pikkukuvia ]
53
Pikkukuva (
) / suurennuspainike (
)
Ääniviesti (
) / YLÖS-painike
■ Kun tämä valikko näkyy nestekidenäytössä, YLÖS-painikkeen painaminen saa
osoittimen siirtymään ylöspäin.
● Suurin laajennussuhde määräytyy kuvan koon mukaan.
Kuvakok
Suurin
laajennussuhde
14.3x
14.3x
12.0x
14.3x
10.1x
8.0x
● Rajaaminen : Voit tallentaa tietyn osan kuvasta
erikseen.
RAJAA?
1. Valitse suurennettava kuva ja paina
EI
KYLLÄ
suurennuspainiketta.
Kun painat MENU-painiketta, näyttöön tulee
OK VAHV
vieressä näkyvä viesti.
2. Valitse alivalikkoarvot painamalla
VASEMMALLE- tai OIKEALLE-painiketta ja paina OK-painiketta.
- [EI]
: Rajausvalikko poistuu näytöstä.
- [KYLLÄ ] : Rajattu kuva tulee näyttöön, ja se tallennetaan uudella
tiedostonimellä.
※ Jos muisti ei riitä rajatun osan tallentamiseen, kuvaa ei voi rajata.
4.0x
■ Kun tämä valikko ei näy nestekidenäytössä, YLÖS-painike toimii
ääniviestipainikkeena. Voit lisätä tallennettuun kuvaan ääniviestin.
● Ääniviestin lisääminen tavalliseen kuvaan
1. Voit valita kuvan, johon lisätään ääni, painamalla
VASEN- tai OIKEA-painiketta.
2. Kun painat ääniviestin painiketta ( ),
ääniviestin merkki näkyy nestekidenäytössä.
Kamera on nyt valmis tallentamaan ääntä.
3. Kun painat laukaisinta kerran, äänen
nauhoittaminen alkaa. Voit nauhoittaa valokuvan
yhteyteen 10 sekuntia kestävän äänen. Kun
ääntä tallennetaan, nauhoituksen
asennusikkuna tulee näyttöön vieressä kuvatulla
tavalla.
4. Voit lopettaa äänen tallentamisen painamalla
laukaisinta uudelleen.
54
00 : 00 : 04
SH SEIS
Ääniviesti (
) / YLÖS-painike
5. (
)-kuvake tulee nestekidenäyttöön, kun
ääniviesti on tallennettu.
- Ääntä ei voi tallentaa elokuvaleikkeen tai
äänitiedostojen yhteyteen.
- Paras äänen nauhoitusetäisyys on 40 cm.
- Ääniviesti tallennetaan *.wav-muotoisena
äänitiedostona. Äänitiedostolla on sama nimi
kuin kuvatiedostolla.
- Jos lisäät uuden ääniviestin kuvaan, johon jo liittyy ääniviesti, aiempi
ääniviesti poistetaan ja uusi korvaa sen.
Toisto-ja tauko-(
) / alas-painike
■ Toisto- ja tauko- tai ALAS-painike toimivat toistotilassa seuraavasti.
- Jos valikko tulee näyttöön
ALAS-painikkeen painaminen saa osoittimen siirtymään päävalikosta
alivalikkoon tai siirtymään alaspäin alivalikossa.
- Jos ääniviestin sisältävän tavallisen kuvan, äänitiedoston tai elokuvaleikkeen
toistaminen on meneillään
Pysäytetyssä tilassa : Toistaa ääniviestin sisältävän tavallisen kuvan,
äänitiedoston tai elokuvaleikkeen.
Toiston aikana
: Keskeyttää toiston.
Taukotilassa
: jatkaa toistoa
00 : 00 : 11
/
TOISTA
[ Äänen tallennus on pysäytetty ]
/
TAUKO
OK SEIS
[ Tallennettu ääni toistetaan ]
/
TOISTA
OK SEIS
[ Äänentallennus on taukotilassa ]
55
Erikoistehoste (E) -painike : Muuta kokoa
■ Voit muuttaa otettujen kuvien tarkkuutta eli kokoa. Voit tallentaa aloituskuvana
käytettävän kuvan valitsemalla [OMA KUVA] (
) -vaihtoehdon. Jos kuvan
kokoa muutetaan, sille tulee uusi nimi.
1. Paina toistotilan painiketta ja paina E-painiketta.
2. Paina VASEMMALLE- tai OIKEALLE-painiketta
ja valitse [MUUTA KOKO] (
) -välilehti.
3. Voit valita haluamasi alivalikon painamalla
YLÖS- tai ALAS-painikkeita ja painamalla OKpainiketta.
- Jos kuvan kokoa muutetaan, sille tulee uusi nimi. [OMA KUVA] -kuvaa ei
tallenneta muistikorttiin vaan kameran omaan muistiin.
- Jos tallennat uuden käyttäjän kuvan, entinen käyttäjän kuva poistetaan.
SIIRRÄ
E
LOPETA
Koko
56
- Vain JPEG-kuvien kokoa voi muuttaa. AVI-muotoisten elokuvaleikkeiden ja
tallennettujen WAV-äänitiedostojen kokoa ei voi muuttaa.
- Voit vaihtaa vain JPEG 4:2:2 -muotoon pakattujen kuvien tarkkuutta.
MUUTA KOKO
● Kuvakoon vaihtamismahdollisuudet
Koonmuut
osvalikko
- Suurikokoisia kuvia voi pienentää, mutta pientä kuvaa ei voi suurentaa.
O
X
X
X
X
X
X
X
O
X
X
X
X
X
O
X
O
X
X
X
X
X
O
X
X
X
X
X
X
X
X
X
O
X
X
O
X
O
X
O
X
X
X
O
X
X
X
X
X
X
X
X
X
O
X
X
O
X
O
X
O
O
X
X
O
X
X
X
X
X
X
X
X
O
X
X
X
O
X
O
X
O
O
O
- Jos kuvalle, jonka kokoa on muutettu, ei ole riittävästi muistitilaa, näkyviin tulee
[MUISTI TÄYNNÄ!] -viesti eikä kuvaa tallenneta muistiin.
Erikoistehoste (E) -painike : Kuvan kääntäminen
■ Tallennettuja kuvia voi kiertää eri astearvoja. Kun käännetyn kuvan toisto on
valmis, alkuperäinen tila palaa käyttöön.
1. Paina toistotilan painiketta ja paina E-painiketta.
2. Paina VASEMMALLE- tai OIKEALLE-painiketta
ja valitse [KÄÄNNÄ] (
)-välilehti.
3. Voit valita haluamasi alivalikon painamalla
YLÖS- tai ALAS-painiketta.
KÄÄNNÄ
OK
MÄÄRITÄ
VASEMPAAN 90°
E
EDELL.
[
: OIKEAAN 90°]
: Kuvan kiertäminen
myötäpäivään
OK
MÄÄRITÄ
VAAKA
OK
SIIRRÄ
E
E
EDELL.
OK
MÄÄRITÄ
E
EDELL.
Back
[
: 180°]
: Kuvan kiertäminen 180
astetta
PYSTY
MÄÄRITÄ
E
EDELL.
[
: VAAKA]
: Kuvan kiertäminen
vaakasuunnassa
OK
MÄÄRITÄ
1. Paina toistotilan painiketta ja paina E-painiketta.
2. Voit valita
-valikon välilehden painamalla vasemmalle / oikeallepainiketta.
LOPETA
180°
[
: VASEMPAAN 90°]
: Kuvan kiertäminen
vastapäivään
■ Voit lisätä kuviin erikoistehosteita käyttämällä tätä painiketta.
VÄRI
OIKEAAN 90°
Erikoistehoste (E) -painike : Väri
E
EDELL.
[
: PYSTY]
: Kuvan kiertäminen
pystysuunnassa
SIIRRÄ
E
LOPETA
3. Voit valita haluamasi alivalikon painamalla ylös / alas-painiketta ja painamalla
OK-painiketta.
: Kuvat tallennetaan mustavalkoisina.
: Tallennetut kuvat tallennetaan seepiansävyisinä
(kellertävinä).
: Kuvat tallennetaan punasävyisinä.
: Kuvat tallennetaan vihreäsävyisinä.
: Kuvat tallennetaan sinisävyisinä.
: Tallenna kuva negatiivina.
: Kuva tallennetaan RGB-sävyisenä.
4. Muokattu kuva tallennetaan uudella tiedostonimella.
4. Paina OK-painiketta. Käännetty kuva tallentuu uudella tiedostonimellä ja
valikko häviää.
※ Jos katselet käännettyä kuvaa LCD-näytössä, kuvan vasemmalla ja oikealla
puolella voi olla tyhjää tilaa
57
Erikoistehoste (E) -painike : Väri
■ Mukautettu väri : Voit säätää kuvan punaisen (R),
vihreän (G) ja sinisen (B) värin
määrää.
Erikoistehoste (E) -painike : Erikoisväri
Värisuodin
MUK. VÄRI
● Tässä valikossa voit muuttaa kuvan värit (ei RGB-värejä) mustavalkoisiksi.
1. Valitse (
SIIRRÄ
- Ylös / alas-painike : Valitsee R, G, B
- Oikealle / vasemmalle-painike : Arvojen
muuttaminen
OK
) painamalla Ylös- tai Alas-painiketta.
MÄÄRITÄ
VÄRISUOD.
MUK. VÄRI
OK
SIIRRÄ
OK
MÄÄRITÄ
E
EDELL.
MÄÄRITÄ
2. Voit tallentaa kuvan uudella tiedostonimellä painamalla OK-painiketta.
100-0031
58
Erikoistehoste (E) -painike : Erikoisväri
Väripeite
● Tässä valikossa voit valita kuvan korostettavan osan. Kuvan muut osat jäävät mustavalkoisiksi.
ERIK VÄR
VÄRIPEIT.
Valitse (
) Näkyviin tulee
valitsemisen merkki.
Paina OK-painiketta. Voit määrittää
osan koon ja sijainnin.
OK KOKO
SIIRRÄ
E
LOPETA
OK
MÄÄRITÄ
E
EDELL.
SIIRRÄ
T/W KOKO
W / T-painike : Osan koon
muuttaminen
100-0031
OK KOKO
SIIRRÄ
Lopullinen kuva
Voit tallentaa tiedoston uudella
tiedostonimellä painamalla OKpainiketta.
OK TALLENNA
OK
Set
MÄÄRITÄ
E
Kun painat OK-painiketta kahdesti,
näkyviin tulee väripeitekuva.
T/W KOKO
5-toiminen painike :
Sijainnin muuttaminen
EDELL.
Back
OK KOKO
SIIRRÄ
T/W KOKO
59
Erikoistehoste (E) -painike : Kuvan muokkaaminen
● Kontrastin ohjaaminen : Voit säätää kuvan kontrastia.
1. Paina toistopainiketta ja paina E-painiketta.
2. Voit valita
-valikon välilehden painamalla vasemmalle / oikeallepainiketta.
● Punasilmäisyyden poisto: Otetusta kuvasta voidaan poistaa punasilmäisyys.
1. Valitse
painamalla ylös/alas-painiketta.
Näkyviin tulee [Käsitellään]-viesti.
2. Punasilmäisyys poistetaan. Voit tallentaa kuvan
uudella tiedostonimellä painamalla OKpainiketta.
1. Valitse
painamalla Ylös- tai Alas-painiketta.
Näkyviin tulee kontrastinvalintapalkki.
2. Voit muuttaa kontrastia painamalla vasemmalle /
oikealle-painiketta.
3. Voit tallentaa kuvan uudella tiedostonimellä
painamalla OK-painiketta.
KONTRASTI
SIIRRÄ
OK
MÄÄRITÄ
OK
MÄÄRITÄ
PUN. KORJ
● Kylläisyyden säätö : Voit säätää kuvan kylläisyyttä.
OK
MÄÄRITÄ
E
EDELL.
1. Valitse
painamalla Ylös- tai Alas-painiketta.
Näkyviin tulee kylläisyydenvalintapalkki.
2. Voit muuttaa kylläisyyttä painamalla vasemmalle /
oikealle-painiketta.
3. Voit tallentaa kuvan uudella tiedostonimellä
painamalla OK-painiketta.
KYLLÄIS.
SIIRRÄ
● Kirkkauden säätäminen : Voit säätää kuvan kirkkautta.
1. Valitse
painamalla Ylös- tai Alas-painiketta.
Näkyviin tulee kirkkaudenvalintapalkki.
2. Voit muuttaa kirkkautta painamalla vasemmalle /
oikealle-painiketta.
3. Voit tallentaa kuvan uudella tiedostonimellä
painamalla OK-painiketta.
KIRKKAUS
● Kohinatehoste : Voit lisätä kuvaan kohinaa, jotta se näyttää vanhalta.
SIIRRÄ
OK
MÄÄRITÄ
1. Valitse
painamalla Ylös- tai Alas-painiketta.
2. Voit tallentaa kuvan uudella tiedostonimellä
painamalla OK-painiketta.
LISÄÄ KOHINAA
OK
60
MÄÄRITÄ
E
EDELL.
Erikoistehoste (E) -painike : Hupi
HUPI-valikot voidaan valita kuvakoon ollessa 10, 7, 5, 3 tai 1 M.
Sarjakuva
■ Voit lisätä kuvaan puhekuplan, jolloin se vaikuttaa sarjakuvalta.
FUN
SARJAKUVA
SARJAKUVA
Valitse Sarjakuva
(
)
SIIRRÄ
E
Näkyviin tulee
sarjakuvakehys.
KEHYS
LOPETA
OK
Valitse haluamasi kehys
painamalla Vasemmalletai Oikealle-painiketta.
KEHYS
MÄÄRITÄ
OK
MÄÄRITÄ
OK-painike
100-0054
Paina OK-painiketta
kahdesti.
OK
VALITSE
E
SIIRRÄ
EDELL.
OK
MÄÄRITÄ
Voit valita tekstiruudun
sijainnin painamalla 5toimintoista painiketta.
Paina sitten OK-painiketta.
Voit muuttaa tekstiruudun
sijaintia painamalla
Vasemmalle / Oikeallepainiketta.
SIIRRÄ
OK
MÄÄRITÄ
Valitse kuva painamalla 5-toimintoista
painiketta ja paina OK-painiketta.
100-0055
SIIRRÄ
OK
MÄÄRITÄ
Valitse kuvan sijainti painamalla Ylös / Alas / Vasemmalle /
Oikealle-painiketta. Valitse tekstiruudun sijainti painamalla
Vasemmalle / Oikealle-painiketta. Voit tallentaa muutetun kuvan
uudella tiedostonimellä painamalla OK-painiketta kahdesti.
61
Erikoistehoste (E) -painike : Hupi
● Ennen sarjakuvamaisen kuvan tallentamista voit tehdä siihen muutoksia.
1. Kun painat + / - -painiketta, kuva poistetaan.
2. Painamalla OK-painiketta voit valita kuvat.
Valmiiksi määritetyt tarkennuskehykset
■ Saat kohteen erottumaan ympäristöstään. Kohde näkyy tarkkana, mutta muu
osa kuvasta on epätarkka.
FUN
KOROSTA
+ / - -painikkeen
painaminen.
OK
HAKU
+/-
POISTA
OK
HAKU
+/-
POISTA
3. Kun olet valinnut haluamasi kuvat, voit tallentaa kuvan uudella nimellä
painamalla OK-painiketta.
이동
SIIRRÄ
E
E
해제
LOPETA
ALUE
OK
MÄÄRITÄ
Voit valita kehyksen painamalla Vasemmalle- tai Oikealle-painiketta ja
painamalla OK-painiketta.
※ Sarjakuvaruudun koko on aina 1 MP.
KOROSTA
ALUE
KOROSTA
OK
MÄÄRITÄ
ALUE
[ Alue 1 ]
KOROSTA
ALUE
MÄÄRITÄ
KOROSTA
OK
[ Alue 3 ]
62
OK
[ Alue 2 ]
MÄÄRITÄ
ALUE
OK
[ Alue 4 ]
MÄÄRITÄ
Erikoistehoste (E) -painike : Hupi
● Tarkennuskehyksen siirtäminen ja muuttaminen
Voit muuttaa tarkennusruudun asetusta käytettäessä Alue-valikkoa.
1. Voit valita tarkennuskehyksen painamalla Vasemmalle- tai Oikealle-painiketta
ja painamalla OK-painiketta.
2. Voit siirtää kehyksen sijaintia painamalla 5-toimintoista painiketta.
3. Voit tallentaa tiedoston uudella tiedostonimellä painamalla OK-painiketta.
Yhdistelmäkuva
■ Voit yhdistää 2–4 kuvaa yhdeksi kuvaksi.
FUN
YHDISTELMÄ
KOROSTA
OK-painikkeen
painaminen
ALUE
OK
Set
SIIRRÄ
OK
TALLENNA
[ Kehys aktivoituu ]
SIIRRÄ
이동
E
E
LOPETA
해제
YHDISTELMÄ
OK
MÄÄRITÄ
Voit valita valikon painamalla Vasemmalle- tai Oikealle-painiketta ja painamalla
OK-painiketta.
TIETOJA
5-toimintoisen painikkeen
painaminen
● Jos painat Toisto-tilan painiketta tai painat suljinpainikkeen puoliväliin
muokatessasi kuvaa, kamera siirtyy painikkeiden avulla valittuihin tiloihin.
100-0054
OK-painikkeen
painaminen
이동
OK 설정
SIIRRÄ
OK
TALLENNA
[ Kun kehyksen sijaintia on
muutettu ]
63
Erikoistehoste (E) -painike : Hupi
※ Kahdesta osasta koostuvan kuvan valitseminen
● Voit muuttaa yhdistelmäkuvan osaa ennen viimeisen yhdistelmäkuvan
valitsemista.
5-toimintoisen
painikkeen
painaminen
SIIRRÄ
OK
1. Kun painat + / - -painiketta, edellinen kuva poistetaan.
2. Painamalla OK-painiketta voit valita uuden kuvan.
MÄÄRITÄ
SIIRRÄ
OK
MÄÄRITÄ
[ Sijainnin muuttaminen ]
OK-painikkeen
painaminen kahdesti
+ / - -painikkeen
painaminen.
OK
HAKU
+/-
POISTA
[ Ennen kolmannen kuvan valitsemista ]
100-0054
OKpainikkeen
painaminen
SIIRRÄ
OK
TALLENNA
+/-
POISTA
3. Painamalla OK-painiketta voit valita kuvan uudelleen.
OK
VALITSE
E
EDELL.
[ Toisen kuvan valitseminen ]
Voit muuttaa toisen kuvan sijaintia painamalla 5toimintoista painiketta. Voit tallentaa kuvan painamalla
OK-painiketta.
100-0054
[ Lopullinen kuva ]
64
OK
HAKU
+/-
POISTA
[ Siirtyminen taaksepäin toiseen kuvaan ]
Erikoistehoste (E) -painike : Hupi
■ Voit valita haluamasi alivalikon painamalla Vasemmalle- tai Oikealle-painiketta ja
painamalla OK-painiketta. Kuva tallennetaan uudella tiedostonimellä.
Valokuvakehys
■ Voit lisätä kuvaan kehykset. Vaihtoehtoja on 9.
● Päivämäärä ja aika eivät tule näkyviin tallennettuun kuvaan, joka on otettu
käyttämällä Kehys-valikkoa.
FUN
KEHYS
SIIRRÄ
이동
E
E
LOPETA
해제
KEHYS
OK
MÄÄRITÄ
65
Erikoistehoste (E) -painike : Hupi
Tarra
● Voit lisätä kuvaan erilaisia tarroja.
FUN
TARRA
Valitse (
SIIRRÄ
E
)
TARRA
LOPETA
OK
MÄÄRITÄ
Voit valita haluamasi tarran
painamalla Vasemmalle- tai
Oikealle-painiketta ja
painamalla OK-painiketta.
SIIRRÄ
OK
+/-
TALLENNA
LISÄÄ
Voit valita tarran sijainnin painamalla
5-toimintoista painiketta.
Tarran lisääminen
SIIRRÄ
OK TALLENNA
Voit valita tarran painamalla
Vasemmalle- tai Oikeallepainiketta ja painamalla OKpainiketta.
+ / - -painikkeen painaminen
SIIRRÄ
OK
MÄÄRITÄ
SIIRRÄ
OK
+/-
TALLENNA
LISÄÄ
OK-painikkeen painaminen
100-0054
Voit valita tarran sijainnin
painamalla 5-toimintoista
painiketta.
Voit tallentaa kuvan painamalla
OK-painiketta.
SIIRRÄ
※ Tarran sisältävän kuvan koko on aina 1 MP.
66
OK
TALLENNA
Poistopainike (
)
■ Tämä poistaa muistikorttiin tallennetut kuvat.
- Monen kuvan poistaminen
● Kuvien poistaminen toistotilassa
1. Valitse poistettava kuva painamalla
VASEMMALLE-tai OIKEALLE-painiketta ja paina
POISTA (
)-painiketta.
T-painike
: valitseminen poistaa kuvan
Vasen / oikea-painike : valitsee poistettavan kuvan
Kun kuvat on valittu, paina OK-painiketta.
100-0054
2. Näyttöön tulee viereisessä kuvassa näkyvä
viesti.
100-0054
19
POISTA?
EI
KYLLÄ
Prev T
T
VALITSE
OK
- Näytössä näkyvän kuvan poistaminen
Voit valita haluamasi valikon painamalla ylös / alas-painiketta ja painamalla
OK-painiketta.
Jos [EI] on valittuna, poistaminen peruutetaan.
Jos [KYLLÄ] on valittuna, näytössä näkyvä kuva poistetaan.
VALITSE
Next
OK
POISTA
VAHV
Jos [EI] on valittuna, poistaminen peruutetaan.
Jos [KYLLÄ] on valittuna, valitut kuvat poistetaan.
100-0054
POISTA?
EI
KYLLÄ
OK
VAHV
67
Poistopainike (
)
Tulostinpainike (
● Kuvien poistaminen pikkukuvatilassa
1. Valitse poistettava kuva käyttämällä YLÖS-, ALAS-, VASEMMALLE-tai
OIKEALLE-painiketta. Paina POISTO-painiketta (
).
2. Seuraava viesti tulee nestekidenäyttöön.
3. Valitse alivalikkoarvot painamalla VASEMMALLE- tai OIKEALLE-painiketta ja
paina OK-painiketta.
)
■ Painamalla tätä painiketta voit tulostaa kuvia, kun kamera on yhdistetty
PictBridge-tulostimeen.
Jos [EI] on valittuna, kuvan poistaminen peruutetaan.
Jos [KYLLÄ] on valittuna, valitut kuvat poistetaan.
TULOSTA OK
Paina
POISTOpainiketta
POISTA?
EI
KYLLÄ
OK
VAHV
TIETOJA
● Lataa säilytettävät kuvat tietokoneeseen tai suojaa ne ennen kuvien
poistamista kamerasta.
68
VALIKKO
VASEMMALLE / OIKEALLE / MENU / OK-painike
■ VASEMMALLE / OIKEALLE / MENU / OK-painikkeet aktivoivat seuraavat
toiminnot.
- VASEMMALLE-painike : Kun valikko näkyy nestekidenäytössä,
VASEMMALLE-painikkeen painaminen valitsee
osoittimen vasemmalla puolella olevan välilehden.
- OIKEALLE-painike
: Kun valikko näkyy nestekidenäytössä, OIKEALLEpainikkeen painaminen valitsee osoittimen oikealla
puolella olevan välilehden tai avaa lisävalikon.
- MENU-painike
: Kun painat MENU-valikkopainiketta,
nestekidenäyttöön tulee toistotilan valikko. Kun painat
painiketta uudelleen, näyttöön palaa alkukuva.
- OK-painike
: Kun valikko näkyy nestekidenäytössä, voit vahvistaa
OK-painikkeen avulla 5-toimintoisen painikkeen
avulla tekemäsi muutokset.
Toistoasetusten määrittäminen nestekidenäytön avulla
■ Voit vaihtaa TOISTO-tilan toimintaa nestekidenäytön avulla. Kun painat
kuvaustilassa valikkopainiketta, valikko näkyy nestekidenäytössä. Voit valita
toistotilassa seuraavat valikot. Voit ottaa kuvan toistovalikon asetusten
määrittämisen jälkeen painamalla toistopainiketta tai laukaisinta.
Valikon välilehti
KUVAESI
TYS
(
)
Päävalikko
Alivalikko
Toissijainen valikko
Näytä
TOISTA / TOISTA UUD
-
VÄLI
1, 3, 5, 10 SEK
-
TEHOSTE
ÄÄNI
SUOJAA
POISTA
TOISTO
(
DPOF
)
KOPIOI
KORTILLE
NÄYTTÖ
TIEDOT
POIS
-
TEHOSTE1, 2, 3, MIX
-
POIS / ÄÄNI 1, 2, 3
-
VALITSE
KAIKKI
VAPAUTA / LUKITSE
VALITSE
-
KAIKKI
EI / KYLLÄ
VAKIO
VALITSE / KAIKKI / PERUUTA
LUETTELO
EI / KYLLÄ
KOKO
VALITSE / KAIKKI / PERUUTA
EI
-
KYLLÄ
-
KAIKKI
-
PERUSTASO
-
POIS
-
Sivu
S.71
S.72
S.72
S.73
S.73
S.75
S.76
69
Toistoasetusten määrittäminen nestekidenäytön avulla
■ Tämä valikko on käytettävissä kun kamera on kytketty PictBridge-toimintoa
tukevaan tulostimeen (lisävaruste) USB-kaapelilla.
Valikon välilehti
Päävalikko
KUVAT
KOKO
ASETTELU
TYYPPI
70
Alivalikko
1 KUVA
KAIKKI KUV
AUTO
POSTIKOR
KORTTI
4X6
L
2L
Letter
A4
A3
AUTO
TÄYSI
1
2
4
8
9
16
LUETTELO
AUTO
TAVALLIN
VALOKUVA
PIKAKUVA
Toissijainen valikko
-
Sivu
Valikon välilehti
Päävalikko
LAATU
S.78
PVM
TIEDNIMI
NOLLAUS
Alivalikko
AUTO
VEDOS
NORMAALI
TARKKA
AUTO
POIS
PÄÄLLÄ
AUTO
POIS
PÄÄLLÄ
EI
KYLLÄ
Toissijainen valikko
-
※ Teknisiä tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.
S.78
Sivu
S.78
S.79
Kuvaesityksen käynnistäminen (
)
■ Kuvat vaihtuvat automaattisesti näytössä ennalta määritetyin aikavälein.
Voit tarkastella kuvaesitystä yhdistämällä kameran ulkoiseen näyttöön.
1. Paina toistotilapainiketta ja valikkopainiketta.
2. Paina VASEMMALLE- tai OIKEALLE-painiketta ja valitse [KUVAESITYS]välilehti.
● Toistoajan asettaminen : Voit asettaa kuvaesityksen vaihtumisvälin.
1. Valitse [VÄLI]-alivalikko painamalla YLÖS- tai
ALAS-painiketta ja OIKEALLE-painiketta.
2. Voit valita haluamasi vaihtumisväin painamalla
Ylös- tai Alas-painikkeita.
3. Tallenna asetus painamalla OK-painiketta.
● Kuvaesityksen käynnistäminen : Kuvaesityksen voi käynnistää vain [Näytä]valikosta.
1. Valitse [Näytä]-valikko painamalla Ylös- tai AlasKUVAESITYS
painiketta ja paina Oikealle-painiketta.
TOISTA
Näytä
TOISTA UUD
VÄLI
2. Voit valita haluamasi alivalikon painamalla ylös
TEHOSTE
tai alas-painiketta.
ÄÄNI
[TOISTA]
: Kuvaesitys pysäytetään, kun se
on esitetty yhden kerran.
OK MÄÄRITÄ
EDELL.
[TOISTA UUD] : Kuvaesitystä toistetaan, kunnes
se keskeytetään.
3. Kun painat OK-painiketta, kuvaesitys alkaa.
- Voit keskeyttää kuvaesityksen painamalla toisto- ja taukopainiketta
uudelleen.
- Voit jatkaa kuvaesityksen katselemista painamalla toisto- ja taukopainiketta
uudelleen.
- Voit lopettaa kuvaesityksen painamalla toisto- ja taukopainiketta sekä
VASEN- tai OIKEA-painiketta.
KUVAESITYS
Näytä
VÄLI
TEHOSTE
ÄÄNI
EDELL.
1 SEK
3 SEK
5 SEK
10 SEK
OK
MÄÄRITÄ
TIETOJA
● Latausaika määräytyy kuvakoon ja -laadun mukaan.
● Kun kuvaesitys on meneillään, elokuvatiedostosta näytetään vain
ensimmäinen kehys.
● Kun kuvaesitys on meneillään, äänentallennustiedostoa ei näytetä.
71
Kuvaesityksen käynnistäminen (
)
● Kuvaesityksen tehosteiden määrittäminen : Kuvaesityksessä voi käyttää
ainutlaatuisia tehosteita.
1. Valitse [TEHOSTE]-alivalikko painamalla YLÖStai ALAS-painiketta ja OIKEALLE-painiketta.
KUVAESITYS
Näytä
VÄLI
2. Voit valita tehosteen käyttämällä Ylös/AlasTEHOSTE
ÄÄNI
painikkeita.
[POIS]
: Normaali näyttö.
EDELL.
[TEHOSTE1] : Kuva tulee näkyviin hitaasti.
[TEHOSTE2] : Kuva tulee näkyviin hitaasti
keskeltä ulkoreunoille.
[TEHOSTE3] : Kuva liikkuu vasemmasta yläkulmasta.
[Mix]
: Kuva liikkuu epäsäännöllisesti.
POIS
TEHOSTE 1
TEHOSTE 2
TEHOSTE 3
Mix
OK MÄÄRITÄ
● B.G.M-asetus : Valitse kuvaesityksen musiikki.
KUVAESITYS
Näytä
VÄLI
TEHOSTE
ÄÄNI
72
EDELL.
)
Kuvien suojaaminen
: Voit suojata tämän toiminnon avulla haluamasi kuvat vahingossa tapahtuvalta
poistamiselta (lukitus).
Voit myös poistaa aiemmin määritetyt suojaukset (lukituksen poisto).
1. Paina Ylös / Alas-painiketta ja valitse [SUOJAA]valikko. Paina lopuksi Oikealle-painiketta.
2. Voit valita haluamasi alivalikon painamalla YLÖStai ALAS-painikkeita ja painamalla OK-painiketta.
3. Vahvista valinta painamalla OK-painiketta.
1. Valitse [ÄÄNI]-alivalikko painamalla YLÖS- tai
ALAS-painiketta ja OIKEALLE-painiketta.
2. Voit valita haluamasi musiikin painamalla Ylös- tai
Alas-painikkeita.
3. Tallenna asetus painamalla OK-painiketta.
Toisto (
POIS
ÄÄNI 1
ÄÄNI 2
ÄÄNI 3
OK MÄÄRITÄ
[VALITSE] : Näyttöön tulee valintaikkuna, jossa
kuvan voi suojata tai suojauksen
vapauttaa.
- Ylös / alas / vasemmalle / oikealle : Valitse kuva
- Zoom W / T -painike : Kuvan suojaaminen tai
suojauksen
vapauttaminen
- OK-painike : Tekemäsi muutokset tallennetaan
ja valikko poistuu
nestekidenäytöstä.
[KAIKKI] : Kaikkien tallennettujen kuvien
suojaaminen tai suojauksen
vapauttaminen
- Kun suojaat kuvan, näyttöön tulee
suojausilmaisin. Suojaamattomalla kuvalla ei ole
mitään ilmaisinta.
- LUKITSE-tilassa olevaa kuvaa ei voi poistaa
[POISTA]-toimintojen avulla. Sitä ei kuitenkaan
ole suojattu [ALUSTA]-toiminnolta.
TOISTO
끄기
SUOJAA
VALITSE
KAIKKI
POISTA
DPOF
KOPIOI KORTILLE NÄYTTÖTIEDOT EDELL.
W
OK
MÄÄRITÄ
VAPAUTA
OK
SUOJ KAIKKI?
VAPAUTA
LUKITSE
OK
T
MÄÄRITÄ
VAHV
Toisto (
)
TIETOJA
Kuvien poistaminen
1. Paina Ylös / Alas-painiketta ja valitse [POISTA]valikko. Paina lopuksi Oikealle-painiketta.
2. Voit valita haluamasi alivalikon painamalla YLÖStai ALAS-painikkeita ja painamalla OK-painiketta.
[VALITSE] : Näyttöön tulee kuvan valintaikkuna,
jossa kuvan voi poistaa.
- Ylös / alas / vasemmalle / oikealle : Valitse kuva
- Zoom T -painike : Valitse poistettava kuva.
( -merkki)
- OK-painike : Näyttöön tulee vahvistusviesti, kun
painat OK-painiketta. Voit poistaa
kaikki merkityt kuvat valitsemalla
[KYLLÄ] ja painamalla OKpainiketta.
[KAIKKI] : Vahvistusikkuna tulee näkyviin. Voit
poistaa kaikki suojaamattomat kuvat
valitsemalla [KYLLÄ] ja painamalla OKpainiketta. Jos suojattuja kuvia ei ole,
kaikki kuvat poistetaan ja
nestekidenäyttöön tulee [EI KUVAA!] viesti.
3. Poistamisen jälkeen näkyviin toistotilaikkuna.
TOISTO
SUOJAA
VALITSE
POISTA
KAIKKI
DPOF
KOPIOI KORTILLE NÄYTTÖTIEDOT EDELL.
OK
● DCIM-alikansion suojaamattomat kuvat poistetaan muistikortilta. Huomaa,
että tämä toiminto poistaa pysyvästi kaikki suojaamattomat kuvat. Tallenna
säilytettävät kuvat tietokoneeseen ennen niiden poistamista. Aloituskuva
tallennetaan kameran sisäiseen muistiin eikä muistikortille. Sitä ei poisteta,
vaikka kaikki muistikortin kuvat poistetaan.
MÄÄRITÄ
DPOF
T
VALITSE
OK
POISTA
POISTA KAIKKI?
EI
KYLLÄ
■ Voit DPOF-toiminnon avulla (lyhenne sanoista Digital Print Order Format)
upottaa tulostusmäärätiedon muistikortin MISC-kansioon. Valitse tulostettavat
kuvat ja tulostettavien kopioiden määrä.
■ Näytössä näkyy DPOF-ilmaisin toistettaessa kuvaa, johon liittyy DPOF-tietoja.
Voit tulostaa kuvat käyttämällä DPOF-tulostinta tai lähettää kortin
tulostuspalvelua tarjoavaan yritykseen tulostettavaksi.
■ Tämä toiminto ei koske elokuvaleikkeitä eikä tallennettua ääntä.
OK
VAHV
■ Kun laajakulmakuva tulostetaan oikeassa koossa, 8 % kuvan vasemmasta ja
oikeasta laidasta voi jäädä tulostumatta. Tarkista ennen tulostamista, tukeeko
tulostin laajakulmakuvia. Jus kuvat tulostetaan valokuvakehittämössä, pyydä
tulostamaan kuva laajakulmakuvana. (Kaikki valokuvakehittämöt eivät voi
tulostaa laajakulmakuvia.)
73
Toisto (
)
■ Standardi : Voit tämän toiminnon avulla upottaa tulostusmäärätiedon
tallennettuun kuvaan.
1. Paina Ylös / Alas-painiketta ja valitse [DPOF]valikko. Paina lopuksi Oikealle-painiketta.
2. Kun painat Oikealle-painiketta uudelleen,
näyttöön tulee [VAKIO]-alivalikko.
3. Voit valita haluamasi alivalikon painamalla ylös /
alas-painiketta ja painamalla OK-painiketta.
[VALITSE] : Näyttöön tulee kuvan valintaikkuna,
jossa kuvan voi tulostaa.
- Ylös / alas / vasemmalle / oikealle
: Valitse tulostettava kuva.
- Zoom W / T -painike : Valitse tulostusmäärä.
[KAIKKI] : Valitse tulostusmäärä kaikille kuville
paitsi elokuvaleikkeille ja
äänitiedostoille
- W / T-painike : Valitse tulostusmäärä
[PERUUTA] : Tulostusasetusten peruuttaminen.
4. Vahvista valinta painamalla OK-painiketta.
Jos kuva sisältää DPOF-tiedot, näyttöön tulee
DPOF-merkki (
).
74
■ Hakemisto : Kuvista elokuva- ja äänitiedostoja lukuun ottamatta tehdään
hakemisto.
TOISTO
VAKIO
LUETTELO
KOKO
끄기
VALITSE
KAIKKI
PERUUTA
EDELL.
W
OK
○○ KUVAT
OK
W
MÄÄRITÄ
00 KUVAT
OK
T
MÄÄRITÄ
MÄÄRITÄ
T
1. Paina Ylös / Alas-painiketta ja valitse [DPOF]valikko. Paina lopuksi Oikealle-painiketta.
2. Kun painat Oikealle-painiketta uudelleen,
näyttöön tulee [LUETTELO]-alivalikko.
3. Voit valita haluamasi alivalikon painamalla YLÖStai ALAS-painiketta.
Jos [EI]-vaihtoehto on valittuna
: Hakemistotulostusasetus peruutetaan.
Jos [KYLLÄ]-vaihtoehto on valittuna
: Kuva tulostetaan hakemistomuodossa.
4. Vahvista valinta painamalla OK-painiketta.
TOISTO
VAKIO
LUETTELO
KOKO
◀
EDELL.
EI
KYLLÄ
OK
MÄÄRITÄ
Toisto (
)
■ Tulostuskoko : Voit määrittää tulostuskoon, kun kuvia tulostetaan suoraan
muistikortilta. [Koko]-valikko on käytettävissä vain DPOF 1.1 yhteensopivien tulostinten yhteydessä.
1. Paina Ylös / Alas-painiketta ja valitse [DPOF]TOISTO
valikko. Paina lopuksi Oikealle-painiketta.
VALITSE
VAKIO
KAIKKI
LUETTELO
2. Kun painat Oikealle-painiketta uudelleen,
PERUUTA
KOKO
näyttöön tulee [KOKO]-alivalikko.
3. Voit valita haluamasi alivalikon painamalla YLÖStai ALAS-painikkeita ja painamalla OK-painiketta.
◀ EDELL.
OK MÄÄRITÄ
[VALITSE] : Näyttöön tulee sen kuvan
valintaikkuna, jonka kokoa
muutetaan.
- Ylös / alas / vasemmalle / oikealle : Valitse kuva.
- Zoom W / T -painike : Tulostuskoon
W
PERUUTA
T
muuttaminen.
OK MÄÄRITÄ
- OK-painike : Tekemäsi muutokset tallennetaan
ja valikko poistuu
nestekidenäytöstä.
[KAIKKI] : Kaikkien tallennettujen kuvien
tulostuskoon muuttaminen.
W
PERUUTA
T
- W / T-painike : Valitse tulostuskoko.
OK MÄÄRITÄ
- OK-painike : Vahvista valittu asetus.
[PERUUTA] : Kaikki tulostuskokoasetukset
peruutetaan.
※ DPOF [KOKO] -kakkosvalikko : Peruuta, 3x5, 4x6, 5x7, 8x10
Kopioi korttiin
: Voit kopioida kuvatiedostot, elokuvaleikkeet ja äänentallennustiedostot
muistikorttiin.
1. Valitse [KOPIOI KORTTIIN] -välilehti painamalla
TOISTO
ylös- tai alas-painiketta. Paina lopuksi Oikealle
SUOJAA
painiketta.
POISTA
2. Voit valita haluamasi alivalikon painamalla YLÖS- DPOF
KOPIOI KORTILLE EI
tai ALAS-painikkeita ja painamalla OK-painiketta. NÄYTTÖTIEDOT KYLLÄ
- [EI]
: Peruuttaa Kopioi korttiin -toiminnon
EDELL.
OK MÄÄRITÄ
- [KYLLÄ] : Kaikki kameran omaan muistiin
tallennetut kuvat, elokuvaleikkeet ja äänet kopioidaan
muistikorttiin, kun [KÄSITELLÄÄN!] -viesti tulee näkyviin. Kun
kopioiminen on valmis, näyttö palaa toistotilaan.
TIETOJA
● Tulostimen valmistajasta ja mallista riippuen tulostamisen peruuttaminen voi
kestää kauemmin.
75
Toisto (
)
TIETOJA
● Jos tämä valikko valitaan, mutta muistikortti ei ole paikoillaan, Näkyviin tulee
[Ei korttia] -ilmoitus.
● Jos muistikortissa ei riitä tila kuvien tallentamiseen sisäisestä 48 Mt:n
muistista, [KOPIOI KORTILLE] -komento kopioi vain muutaman kuvan, ja
näyttöön tulee kuvien kopioimisen päätyttyä [MUISTI TÄYNNÄ!] -viesti.
Kamera palaa tämän jälkeen toistotilaan. Vapauta tilaa poistamalla
tarpeettomat tiedostot ennen muistikortin asettamista kameraan.
● Kun siirrät kameran omaan muistiin tallennetut kuvat korttiin käyttämällä
[KOPIOI KORTILLE] -toimintoa, korttiin luodaan uusia tiedostonimiä nimien
toistumisen välttämiseksi.
- Jos asetusvalikossa on valittu [TIEDOSTO] - [NOLLAUS] :
Kopioitavien tiedostojen nimeäminen alkaa viimeisestä tallennetusta
tiedoston nimestä.
- Jos asetusvalikossa on valittu [TIEDOSTO] - [SARJA] :
Kopioitavien tiedostojen nimeäminen alkaa viimeisestä otetun kuvan
tiedostonimestä. [KOPIOI KORTILLE] -toiminnon suorittamisen jälkeen
viimeisen kopioidun kansion viimeinen tallennettu kuva jää näyttöön.
76
Näyttöön tulevat tiedot
: Voit tarkistaa näkyvissä olevan kuvan tiedot.
1. Valitse [NÄYTTÖTIEDOT]-välilehti painamalla
ylös- tai alas-painiketta. Paina lopuksi Oikeallepainiketta.
2. Voit valita haluamasi alivalikon painamalla YLÖStai ALAS-painikkeita ja painamalla OK-painiketta.
ISO
AV
TV
FLASH
SIZE
DATE
[ Täysi ]
TOISTO
SUOJAA
POISTA
DPOF
KOPIOI KORTILLE KAIKKI
NÄYTTÖTIEDOT 예
PERUSTASO
POIS
OK MÄÄRITÄ
EDELL.
80
F2.8
1/250
OFF
3648X2736
2007/02/01
[ Perustaso ]
[ OSD pois ]
PictBridge
■ Voit yhdistää tämän kameran USB-kaapelin avulla tulostimeen, joka tukee
erikseen hankittavaa PictBridge-laitetta. Tällöin voit tulostaa kuvat suoraan.
Elokuvaleikkeitä ja äänitiedostoja ei voi tulostaa.
● Kameran tulostinyhteyden asetusten määrittäminen
1. Liitä kamera tulostimeen USB-kaapelin avulla.
2. Valitse [TULOSTIN]-valikko painamalla Ylös- tai
Alas-painiketta ja paina OK-painiketta.
VAL. USB
TIETOKON
TULOSTIN
OK
■ Kameran liittäminen tulostimeen
※ Jos [USB]-valikossa on valittu [TIETOKON], Pictbridge-yhteensopivaa tulostinta
ei voi yhdistää USB-kaapelin avulla kameraan, kun [YHD. TIETOKONEESEEN]
-viesti on näkyvissä. Jos painat nyt tulostuspainiketta, voit käyttää tulostustilaa
[YHD. TULOSTIMEEN] -viestin näkyessä. Kamera ei muodosta yhteyttä kaikkiin
tulostinmalleihin.
VAHV
■ Helppo tulostus
Voit tulostaa kuvan helposti yhdistämällä kameran
tulostimeen toistotilassa.
- Tulostiuspainikkeen (
) painaminen
: Nykyinen kuva tulostetaan käyttämällä tulostimen
oletusasetuksia.
- Vasemmalle / oikealle-painikkeen painaminen
: Voit valita edellisen tai seuraavan kuvan.
TULOSTA OK VALIKKO
77
PictBridge : Kuvan valitseminen
■ Voit valita tulostettavan tiedoston.
PictBridge : Tulostusasetukset
■ Voit valita tulostettavien kuvien paperikoon, tulostusmuodon, paperityypin,
tulostuslaadun, tulostuspäivämäärä ja tiedostonimiasetukset.
● Tulostettavien kopioiden määrän valitseminen
1. Kun painat Valikko-painiketta, PictBridge-valikko
tulee näkyviin.
2. Valitse [KUVAT]-valikko painamalla Ylös- tai
Alas-painiketta ja paina Oikealle-painiketta.
3. Voit valita haluamasi alivalikon painamalla Ylösja Alas-painikkeita ja painamalla OK-painiketta.
- Valitse [1 KUVA] tai [KAIKKI KUV]. Näyttöön
tulee alla kuvattu kopiomääräikkuna.
PICTBRIDGE
KUVAT
KOKO
ASETTELU
TYYPPI
LAATU
PVM
EDELL.
1 KUVA
KAIKKI KUV
OK MÄÄRITÄ
1. Kun painat Valikko-painiketta, PictBridge-valikko
tulee näkyviin.
2. Valitse haluamasi valikko painamalla Ylös- tai
Alas-painiketta ja paina Oikealle-painiketta.
3. Voit valita alivalikosta haluamasi arvon
käyttämällä Ylös- tai Alas-painikkeita.
Paina tämän jälkeen OK-painiketta.
Valikko
KOKO
⓪
Prev
t
SH LOPETA
⓪
ASETTELU
Next
OK
MÄÄRITÄ
[ Kun [1 KUVA] on valittuna ]
SH LOPETA
OK MÄÄRITÄ
TYYPPI
[ Kun [KAIKKI KUV] on valittuna ]
LAATU
- Voit vaihtaa kopioiden määrää painamalla Ylös / Alas-painiketta.
- Kun [1 KUVA] on valittuna : Valitse toinen kuva käyttämällä Vasemmalle /
Oikealle-painiketta. Kun toinen kuva on valittu,
valitse toisen kuvan kopioiden määrä.
- Tallenna kopiomäärä painamalla OK-painiketta.
- Voit palata menuvalikkoon kopiomääriä muuttamatta painamalla laukaisinta.
4. Kun painat Tulosta-painiketta (
), kuvat tulostetaan.
78
Toiminto
PICTBRIDGE
KUVAT
KOKO
ASETTELU
TYYPPI
LAATU
PVM
EDELL.
AUTO
POSTIKOR
KORTTI
4×6
L
2L
OK MÄÄRITÄ
Alivalikko
Tulostuspaperiarkin koon
määrittäminen
AUTO, POSTIKOR, KORTTI,
4X6, L, 2L, Letter, A4, A3
Arkille tulostettavien kuvien
lukumäärä
Tulostuspaperin laadun
valitseminen
AUTO, TÄYSI, 1, 2, 4, 8, 9, 16,
LUETTELO
Kuvan tulostuslaadun
määrittäminen
Päiväyksen tulostamisen
AUTO, VEDOS, NORMAALI,
TARKKA
PVM
TIEDNIMI Tiedostonimen tulostamisen
AUTO, TAVALLIN, VALOKUVA,
PIKAKUVA
AUTO, POIS, PÄÄLLÄ
AUTO, POIS, PÄÄLLÄ
※ Kaikki tulostimet eivät ehkä ole yhteensopivia valikon joidenkin asetusten
kanssa.
Jos tulostin ei tue valikon vaihtoehtoa, ne näkyvät silti nestekidenäytössä, mutta
niitä ei voi valita.
PictBridge : Nollaa
Tärkeitä tietoja
■ Alustaa käyttäjän asettamat määritykset.
1. Voit valita [NOLLAA]-välilehden käyttämällä Ylöstai Alas-painikkeita. Paina lopuksi Oikeallepainiketta.
2. Voit valita haluamasi arvon alivalikota painamalla
Ylös- ja Alas-painikkeita ja painamalla OKpainiketta.
Jos [EI]-vaihtoehto on valittuna
: asetuksia ei nollata.
Jos [KYLLÄ]-vaihtoehto on valittuna
: kaikki tulostus- ja kuva-asetukset nollataan.
Ota seuraavat varotoimet huomioon!
PICTBRIDGE
ASETTELU
TYYPPI
LAATU
PVM
TIEDNIMI
NOLLAUS
EDELL.
EI
KYLLÄ
OK MÄÄRITÄ
※ Tulostuksen oletusasetukset vaihtelevat tulostimen valmistajan mukaan.
Lisätietoja tulostimen oletusasetuksista on tulostimen mukana toimitetusta
käyttöoppaasta.
■ Laite sisältää herkkiä elektronisia osia.
Älä käytä äläkä säilytä tätä laitetta seuraavissa olosuhteissa.
- Paikoissa, joissa on voimakkaita lämpötilan tai kosteuden vaihteluita.
- Paikoissa, joissa on pölyä ja likaa
- Suorassa auringonpaisteessa tai kuumassa autossa
- Voimakkaat magneettikentät tai tärinä.
- Räjähteet tai syttyvät kaasut.
■ Älä altista kameraa pölylle tai kemikaaleille, kuten naftaliinille ja koipalloille,
kuumuudelle ja kosteudelle. Jos kamera on pitkään poissa käytöstä, säilytä
kamera tiiviissä rasiassa, jossa on silikageeliä.
■ Hiekka on erityisen vahingollista.
- Varo, että kameran sisään ei pääse hiekkaa käyttäessäsi sitä hiekkarannoilla
tai muissa hiekkaisissa paikoissa.
- Muutoin laite voi vaurioitua korjauskelvottomaksi.
■ Kameran käsitteleminen
- Älä pudota kameraa tai altista sitä voimakkaille iskuille tai tärinälle.
- Suojelee suurta nestekidenäyttöä iskuilta. Säilytä kameraa suojakotelossa
silloin, kun sitä ei käytetä.
- Varo, että objektiivin tai salamavalon edessä ei ole mitään esteitä kuvattaessa.
- Tämä kamera ei ole vesitiivis.
Älä käytä tätä kameraa märin käsin sähköiskujen välttämiseksi.
- Älä käytä tätä kameraa kosteissa paikoissa, esimerkiksi uimarannalla tai lähellä
uima-allasta. Varo päästämästä kameran sisään vettä tai hiekkaa. Muutoin
kamera voi vaurioitua korjauskelvottomaksi.
79
Tärkeitä tietoja
■ Kuumuus tai kylmyys voivat aiheuttaa ongelmia.
- Jos kamera viedään kylmästä lämpimään paikkaan, sen herkkiin elektronisiin
osiin saattaa tiivistyä vettä. Jos näin käy, sammuta kamerasta virta ja odota
vähintään 1 tunti, kunnes kaikki kosteus on haihtunut. Kosteutta voi tiivistyä
myös muistikorttiin. Jos näin käy, sammuta kamerasta virta ja poista kortti.
Odota, kunnes kosteus on haihtunut.
■Varotoimet linssin käytössä
- Jos linssi joutuu suoraan auringonpaisteeseen, tuloksena voi olla
värivääristymä ja kuvatunnistimen toimintahäiriö.
- Varo, ettei linssin pinnalle tule sormenjälkiä tai likaa.
■ Kameran ylläpito
- Voit puhdistaa optiikan ja nestekidenäytön pehmeällä kankaalla tai siveltimellä,
joita myydään valokuvausliikkeissä. Jos tämä ei auta, voit käyttää
linssinpuhdistustyynyä ja -ainetta. Puhdista kameran runko pehmeällä
kankaalla. Älä päästä kameraa kosketuksiin bentseenin, tinnerin tai muiden
liuottimien kanssa. Muutoin kameran runko ja toiminta voivat vahingoittua.
Kovakourainen käsittely voi vahingoittaa nestekidenäyttöä. Käsittele kameraa
huolellisesti ja säilytä se sen omassa suojaavassa kantolaukussa, kun se ei ole
käytössä.
■ Älä yritä purkaa laitetta tai muuntaa sitä millään tavoin.
■ Jos digitaalikamera on kauan käyttämättömänä, sen paristot voivat tyhjentyä.
Jos kamera on pitkään käyttämättömänä, akut ja muistikortti kannattaa poistaa.
■ Salamavalo saattaa laueta, jos kameraan kerääntyy staattista sähköä.
Tämä ei vahingoita kameraa, eikä kyse ole viasta.
■ Jos kamera joutuu alttiiksi sähköisille häiriöille, siitä sammutetaan virta
muistikortin suojelemiseksi.
■ Kun siirrät kuvia tietokoneeseen, staattinen sähkö voi vaikuttaa kuvien siirtoon.
Irrota USB-liitin ja kiinnitä se uudelleen ennen uutta siirtoyritystä.
■ Tarkista kameran kunto ennen tärkeää tapahtumaa tai matkallelähtöä.
- Ota kuva kameran kunnon testaamiseksi ja varaa mukaan lisäakkuja.
- Samsung ei vastaa kameran toimintahäiriöiden seurauksista.
80
Varoitusilmaisin
■ Nestekidenäyttöön voi tulla erilaisia varoituksia:
KORTTIVIRHE!
ㆍMuistikorttivirhe
→ Sammuta kamerasta virta ja käynnistä se uudelleen.
→ Aseta muistikortti uudelleen paikoilleen.
→ Aseta muistikortti ja alusta se. Lisätietoja on sivulla 37
VIRTA VÄHISSÄ!
ㆍAkku on lähes tyhjä
→ Aseta kameraan uudet paristot.
VALO EI RIITÄ!
ㆍKuvattaessa pimeässä
→ Ota kuvat käyttämällä salamavaloa
KORTTI LUKITTU!
ㆍMuistikortti on lukittu
→ SD/SDHC-muistikortti: Vedä kirjoitussuojakytkin muistikortin yläosaan.
EI KORTTIA!
ㆍKamerassa ei ole muistikorttia.
→ Aseta muistikortti uudelleen paikoilleen.
→ Sammuta kamerasta virta ja käynnistä se uudelleen
EI KUVAA!
ㆍMuistissa ei ole kuvia.
→ Ota kuvia.
→ Aseta kameraan muistikortti, jossa on kuvia
TIEDOSTOVIRHE!
ㆍTiedostovirhe
→ Alusta muistikortti
ㆍMuistikorttivirhe
→ Ota yhteys huoltopisteesee
Ennen yhteyden ottamista huoltoon
■ Tee seuraavat tarkistukset
Kamera ei käynnisty
ㆍAkku on lähes tyhjä
→ Aseta kameraan uudet paristot. (ks. s. 10).
ㆍAkku on asetettu paikoilleen napaisuuden suhteen väärin päin.
→ Aseta akku paikoilleen varmistaen, että se tulevat napaisuuden (+ tai -)
suhteen oikein päin.
Kamerasta sammuu virta kesken käytön
ㆍAkku on tyhjä
→ Aseta kameraan uudet paristot.
ㆍKamerasta sammuu virta automaattisesti.
→ Kytke kameraan virta
81
Ennen yhteyden ottamista huoltoon
Paristot tyhjenevät nopeasti
ㆍKameraa käytetään kylmässä ympäristössä.
→ Pidä kamera lämpimänä, esimerkiksi takin sisällä, ja ota se ulos vain
kuvaamisen ajaksi.
Kamera ei ota kuvia, vaikka laukaisinta painetaankin.
ㆍMuistia ei ole riittävästi
→ Poista tarpeettomat kuvatiedosto
ㆍMuistikorttia ei ole alustettu
→ Alusta muistikortti (ks. s.37)
ㆍMuistikortti on kulunut loppuun
→ Aseta kameraan uusi muistikortti
ㆍMuistikortti on lukittu
→ Lisätietoja on [KORTTI LUKITTU] -virheilmoituksen yhteydessä.
ㆍKamerasta on katkaistu virta.
→ Kytke kameraan virta.
ㆍAkku on tyhjä
→ Aseta kameraan uudet paristot.(ks. s.10).
ㆍAkku on asetettu paikoilleen napaisuuden suhteen väärin päin.
→ Aseta akku paikoilleen varmistaen, että se tulevat napaisuuden (+ tai -)
suhteen oikein päin
Kameran toiminta lakkaa äkkiarvaamatta.
ㆍKamerassa on toimintahäiriö.
→ Poista kamerasta akku ja aseta se uudelleen paikoilleen.
Kuvat ovat epäselviä.
ㆍKuva on otettu käyttämättä oikeaa makrotilaa.
→Saat onnistuneen kuvan valitsemalla oikean makrotilan
ㆍVarmista, että kohde on salamavalon valaisemalla alueella.
→ Varmista, että kohde on salamavalon valaisemalla alueella.
ㆍObjektiivi on likainen tai naarmuuntunut.
→ Puhdista objektiivi
Salamavalo ei välähdä.
ㆍOn valittu tila, jossa salamavalo ei ole käytössä
→ Ota salamavalo käyttöön
ㆍKameran tätä tilaa ei voi käyttää salamavalon kanssa.
→ Lisätietoja on sivulla 27 salamavalon ohjeissa
Näytössä näkyy väärä päivämäärä tai aika.
ㆍPäivämäärä ja aika on asetettu väärin, tai kamera on palannut oletusasetuksiin.
→ Aseta päivämäärä ja kellonaika oikein
Kameran painikkeet eivät toimi.
ㆍKameran toimintavirhe.
→ Poista kamerasta akku ja aseta se uudelleen paikoilleen. Käynnistä kamera
Muistikorttivirhe kortin ollessa kamerassa.
ㆍMuistikortti on alustettu virheellisesti
→ Alusta muistikortti uudelleen
Kuvia ei toisteta
ㆍVirheellinen tiedostonimi (ei DCF-yhteensopiva)
→ Älä vaihda kuvatiedoston nimeä
82
Ennen yhteyden ottamista huoltoon
Tekniset tiedot
Kuvien väri ei vastaa kuvattavan kohteen värejä.
ㆍValkotasapaino-tai tehosteasetus on virheellinen.
→ Valitse oikea valkotasapaino ja tehoste
Kuvailmaisin
- Tyyppi : 1/1,8 tuuman CCD
- Teholliset pikselit : Noin 10,1 megapikseliä
- Pikseleitä yhteensä : Noin 10,3 megapikseliä
Kuvat ovat liian kirkkaita.
ㆍOn tapahtunut ylivalotus.
→ Muuta valotuksen kompensointiarvoa.
Objektiivi
- Polttoväli : SHD-objektiivi, f = 7,8–39 mm (vastaa 35 mm:n
filmikamerassa: 38–190 mm)
- F-arvo : Laajakulma: 2.8 ~ 7.4
Tele : 4.5 ~ 11.7
- Digitaalinen zoomaus :·Kuvattaessa tavallisia kuvia: 1,0–5,0X
·Toistotilassa: 1,0x–14,3X (kuvan koon mukaan)
Ulkoisessa näytössä ei näy kuvaa.
ㆍUlkoista näyttöä ei ole yhdistetty kameraan oikein.
→ Tarkista liitäntäkaapelit.
ㆍMuistikortissa on vääriä tiedostoja.
→ Aseta kameraan oikeita tiedostoja sisältävä muistikortti.
Tietokoneen resurssienhallinnassa ei näy siirrettävän levyn
[Removable Disk]-kuvaketta.
ㆍKameran yhteydessä tietokoneeseen on vikaa.
→ Tarkista liitokset.
ㆍKamerassa ei ole virtaa.
→ Kytke virta kameraan
ㆍTietokoneessa on jokin muu käyttöjärjestelmä kuin Windows 98SE, 2000, ME,
XP, Vista tai Mac OS 9.2~ 10.3. PC-tietokone ei ehkä tue USB-väylää.
→ Asenna Windows 98SE, 2000, ME, XP, Vista tai Mac OS 9.2 ~ 10.3, joka
tukee USB-väylää.
ㆍKameran ohjainta ei ole asennettu.
→ Asenna [USB Storage Driver -ohjain]
Nestekidenäyttö 3,0 tuuman TFT-LCD-värinäyttö (230 000 pistettä)
Tarkennus
- Tyyppi : TTL-automaattitarkennus(Monipistem., Keskipainot.,
Kasvojentunnistus)
- Alue
Laajakulma
Tele
Normaali
80cm - ääretön
1.5m - ääretön
Makro
10cm - 80cm
50cm - 1.5m
Automaattinen makro
1cm - 10cm (vain laajakuva)
Supermakro
10cm - ääretön
50cm - ääretön
Manuaalitarkennus1cm - ääretön
50cm - ääretön
Suljin
- Nopeus : 1 ~ 1/2,000sek. (Manuaalinen: 16 ~ 1/2,000 sek.)
Valotus
- Ohjaus : Program AE
- Mittaus: Monipistevalotus, pistemittaus, kasvojentunnistus
- Korjaus : ±2EV (1/3EV askelin)
- ISO-herkkyys : AUTO, 80, 100, 200, 400, 800, 1600
Flash
- Tilat : Automaattinen. automaattinen punasilmäisyyden
vähentämisellä, täytesalama, hidas salama, salama pois
käytöstä
83
Tekniset tiedot
·Elokuvan muokkaaminen kamerassa : Tauko tallennuksen
aikana, tavallinen valokuvaus, ajan rajaaminen
- Alue : Laajakulma: 0.2m – 3.0m, Tele : 0.4m – 2.5 m (ISO AUTO)
- Latausaika : Noin 5 sek.
Terävyys
Pehmeä+, Pehmeä, Tavallinen, Terävä, Terävä+
Tehoste
Normaali, Mustavalko, Seepia, Punainen, Vihrea, Sininen,
Negatiivi, Käyttäjän asetus
Valkotasapaino Automaattinen, päivänvalo, pilvinen, kova tai pehmeä,
loistelamppuvalaistus, hehkulamppuvalaistus, mukautettu
Äänen tallentaminen
Äänen tallennusaika (enintään 10 tuntia)
Kuvaan liittyvä ääniviesti (enintään 10 sekuntia)
Päiväysleima
Pois, päiväys, päiväys ja aika (käyttäjä voi valita)
Kuvaaminen
- Still-kuva :
·Tilat : Automaattinen, ohjelmoitu, A/S/M, ASR, aihetila
·Aihe : Yö, muotokuva, lapsi, maisema, lahikuva, teksti,
auringonlasku, auringonnousu, vastavalo, ilotulitus,
ranta tai lumi
·Kuvaaminen : Yksittaiskuvat, kuvausapu, sarjakuvaus,
liikkeen kuvaus, haarukointi
·Itselaukaisin: 2 sek., 10 sek., kaksoiskuvaus (10 sek. ja 2 sek.)
- Elokuvaleike :
·Äänen kanssa (nauhoitusaika muistin koon mukaan)
※ Elokuvaleikkeen suurin tiedostokoko on 2 Gt.
·Koko : 800X592, 720X480, 640X480, 320X240
※ 30 ruutua/sek. ei ole käytössä koon ollessa 800 x 592.
·Ruutunopeus : 30 ruutua/sek, 20 ruutua/sek, 15 ruutua/sek
·Optinen zoom : Enintään 5X
·Kuvanvakautus
84
Säilytys
- Tietoväline :·Oma muisti: Noin 48 Mt flash-muistia
·Ulkoinen muisti : SD- tai MMC-kortti, taattu 2
gigatavuun asti
SDHC-kortti, taattu 4 gigatavuun asti
※ Kaikkien valmistajien ja tietyntyyppiset
muistikortit eivät ole yhteensopivia.
- Tiedostomuoto : ·Still-kuva : JPEG (DCF), EXIF 2.2,
DPOF 1.1, PictBridge 1.0
·Elokuvaleike: AVI (MPEG-4)
·Ääni: WAV
- Kuvakoko
3648 x 3648 x
2736
2432
3072 x
2304
3648 x
2052
2592 x
1944
2048 x 1024 x
1536
768
- Kapasiteetti 256 Mt MMC
48
53
67
67
95
150
558
94
104
128
128
183
284
868
109
151
197
197
269
400
1041
※ Nämä luvut on mitattu Samsungin vakio-oloissa. Ne voivat
vaihdella kuvausolosuhteiden ja kameran asetusten mukaan.
Tekniset tiedot
E-painike
- Tehoste: Väri, kuvan säätö, hupi (korostus, yhdistelmäkuva,
valokuvakehys)
- Muokkaaminen : Koon muuttaminen, Kiertäminen, Väri,
Erikoisväsi, Kuvansäätö (Punasilmäisyyden
korjaus, Kirkkaus, Kontrasti, Värikylläisyys,
Kohinan lisääminen), Hupi (Sarjakuva,
Korostus, Yhdistelmä, Valokuvakehys, Tarra)
Kuvien katselu
- Yksittäinen kuva, pikkukuvat, kuvaesitys, elokuva
Liitäntä
- Digitaalinen liitäntä USB 2.0 Full speed
- Ääni: Mono
- Kuvalähtö: NTSC tai PAL (käyttäjä valitsee) Telakka
Virtalähde
- Ensisijainen paristo: 2 AA-alkaliparistoa
- Ladattava akku (lisävaruste) SNB-2512B-sarja (2 AA-kokoista
Ni-MH-akkua ja latauslaite)
※ Akun sisältyminen toimitukseen määräytyy markkina-alueen
mukaan.
Mitat (L x K x S) 104.5 X 64.2 X 25.5mm (ulkonemat pois lukien)
Paino
Noin 205g (ilman paristoja ja muistikorttia)
Ohjelmistoon liittyviä huomautuksia
Tutustu ennen kameran käyttämistä tähän oppaaseen.
•Voit siirtää tämän Windows-ohjelmiston avulla kuvat kamerasta tietokoneeseen,
jossa niitä voi muokata.
•Ohjelman ja käyttöoppaan osittainenkin kopioiminen on kielletty.
•Ohjelmiston lisenssi kattaa vain sen käytön yhdessä kameran kanssa.
•Valmistusvirheen mahdollisuus on vähäinen. Sellaisen sattuessa kamera
korjataan tai vaihdetaan uuteen. Valmistaja ei kuitenkaan vastaa virheellisen
käyttämisen seurauksista.
•Jos käytät itse koottua PC-tietokonetta tai PC-tietokonetta, jolle valmistaja ei
anna takuuta, Samsung-takuu ei ole voimassa.
•Tätä käyttöohjetta laadittaessa on oletettu, että ohjeen lukijat omaavat ainakin
perustiedot tietokoneista ja niiden O/S:stä (käyttöjärjestelmästä).
Järjestelmävaatimukset
Windows
Macintosh
Tietokone, jossa on vähintään 450
MHz:n Pentium II -prosessori
(Suositus: Pentium II 700MHz)
Power Mac G3 tai uudempi
Windows 98SE / 2000 / ME / XP / Vista
Mac OS 9.2 ~ 10.3
Käyttölämpötila 0 ~ 40°C
Vähintään 64Mt RAM
Vähintään 64Mt RAM
Ilmankosteus
5 ~ 85%
200 Mt kiintolevytilaa
110Mt kiintolevytilaa
Ohjelmisto-
Digimax Master, Adobe Reader
USB-väylä
USB-väylä
CD-ROM-asema
CD-ROM-asema
※ Teknisiä tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.
※ Kaikki tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta.
1024 x 768 kuvapistettä,
16-bittinen värinäyttö
(24-bittistä värinäyttöä suositellaan)
Microsoft DirectX 9.0C
85
Tietoja ohjelmasta
Kun asetat kameran mukana toimitetun CD-ROM-levyn CD-ROM-asemaan,
näyttöön tulee automaattisesti seuraava ikkuna.
Asenna kameran ajuri tietokoneeseen ennen
kameran yhdistämistä siihen.
※ Tässä käyttöohjeessa esitetyt näyttökuvat
perustuvat englanninkieliseen Windowsversioon.
■ Kameran ajuri : Tekee mahdolliseksi kuvien siirtämisen kameran ja PCtietokoneen välillä.
Tämä kamera käyttää USB-ajuria kameran ajurina. Voit käyttää tätä kameraa
USB-kortinlukijana. Kun olet asentanut ajurin ja yhdistänyt tämän kameran PCtietokoneeseen, siirrettävän [Removeable Disk] -levyn kuvake näkyy [Windows
Explorer] -resurssienhallinnassa tai [My computer] -ikkunassa. USB-ajuri toimii
vain Windows-käyttöjärjestelmässä. Kameran mukana toimitettavassa CDlevyssä ei ole MAC-yhteensopivaa USB-ajuria. Kamera on kuitenkin
yhteensopiva Mac OS 9.2 ~ 10.3.
■ Digimax Master on monitoiminen multimediaohjelmistoratkaisu.
Voit ladata, katsella, muokata ja tallentaa digitaalikuvia ja elokuvaleikkeitä tämän
ohjelmiston avulla. Tämä ohjelmisto toimii vain Windows-käyttöjärjestelmässä.
TIETOJA
● Tarkista jäjestelmän laitteistovaatimukset ennen ohjaimen asentamista.
● Automaattisen asennusohjelman käynnistyminen kestää 5 ~ 10 sekuntia
tietokoneen tehon mukaan. Jos ikkuna ei tule näyttöön, käynnistä
[Windows Explorer] ja valitse [Samsung.exe], joka on CD-ROM-levyn
päätasolla.
86
Sovellusohjelman asetusten määrittäminen
■ Asenna ohjelma tietokoneeseen ennen sen yhdistämistä kameraan.
Kun ohjain on asennettu, otetut kuvat voidaan siirtää tietokoneeseen
muokattaviksi kuvankäsittelyohjelmassa.
■ Samsungin Internet-sivusto:
http://www.samsungcamera.com : Englanti
http://www.samsungcamera.co.kr : Korean
1. Aloitusikkuna tulee näkyviin.
Napsauta Autorun-ikkunassa olevaa
[Install]-valikkoa.
Sovellusohjelman asetusten määrittäminen
2. Asenna DirectX, kameran ohjain JA Digimax Master valitsemalla
asennuspainike. Jos tietokoneeseen on asennettu uudempi DirectX-versio,
DirectX-ohjelmaa ei ehkä voida asentaa.
87
Sovellusohjelman asetusten määrittäminen
3. Kun olet käynnistänyt tietokoneen uudelleen, yhdistä tietokone kameraan
USB-kaapelin avulla.
•Kameran toimintatila muuttuu PC-tilaksi, kun yhdistät sen USB-kaapelin avulla
tietokoneeseen ja kytket kameraan virran.
4. Kytke kameraan virta. Näyttöön tulee
[Found New Hardware Wizard] -ikkuna.
Tietokone muodostaa yhteyden
kameraan.
•Tässä tilassa kuvat voidaan siirtää tietokoneeseen USB-kaapelin avulla.
※ Jos käyttöjärjestelmänä on Windows XP,
kuvankatseluohjelma käynnistyy.
Jos Digimax Master -latausikkuna
avautuu ohjelman käynnistymisen
jälkeen, kameran ohjain on asennettu
oikein.
TIETOJA
● Asennettuasi kameran ohjaimen [Ohjattu uuden laitteen asennustoiminto] ei
ehkä käynnisty.
● Windows 98SE tietokoneessa uuden laitteen asentamistoiminnon
valintaikkuna voi avautua ja pyytää valitsemaan ohjaimen. Valitse tässä
tapauksessa USB Driver -vaihtoehto CD-levyltä. (Windiws 98SE)
● Käyttöohje on tämän kameran mukana toimitetulla CD-ROM-levyllä PDFmuodossa. Paikanna PDF-tiedostot Windowsin Resurssienhallinnassa.
Ennen PDF-tiedostojen avaamista on asennettava Adobe Reader -ohjelma
tältä CD-ROM-levyltä.
● Adobe Reader 6.0.1 -ohjelman asentaminen edellyttää oikein, Internet
Explorer 5.01 -selaimen tai uudemman asentamista. Voit ladata päivitetyn
Internet Explorer -selaimen osoitteesta www.microsoft.com.
88
PC-tilan käynnistäminen
■ Kameran ja tietokoneen välinen yhteys
1. Kytke kameraan virta.
2. Liitä kamera tietokoneeseen USB-kaapelilla.
3. Käynnistä tietokone. Kameran on yhdistetty
tietokoneeseen.
4. Ulkoisen laitteen valitsemisvalikko tulee
nestekidenäyttöön.
5. Valitse [TIETOKON] painamalla ylös- tai alaspainiketta ja paina OK-painiketta.
VAL. USB
TIETOKON
TULOSTIN
OK
VAHV
PC-tilan käynnistäminen
■ Kameran yhdistäminen tietokoneeseen
■ Tallennettujen kuvien lataaminen
Voit ladata kameraan tallennetut kuvat tietokoneen kiintolevyyn ja tulostaa ne tai
muokata niitä käyttämällä valokuvien muokkausohjelmaa.
1. Yhdistä kamera tietokoneeseen USB-kaapelin avulla.
2. Kaksoisnapsauta työpöydällä olevaa
[My computer] -kuvaketta ja siirrettävän
[Removable Disk] -levyn kuvaketta.
Valitse [DCIM → 100SSCAM].
Kuvatiedostojen kuvakkeet tulevat näyttöön.
※Jos valitsit vaiheessa 5 [TULOSTIN]-vaihtoehdon ja yhdistät kameran
tietokoneeseen, näkyviin tulee [YHD. TULOSTIMEEN] -viesti eikä yhteyttä
muodosteta.
Irrota tässä tapauksessa USB-kaapeli ja tee vaiheesta 2 alkaen kuvatut
toimet.
3. Valitse tiedosto ja napsauta hiiren
kakkospainiketta.
■ Kameran irrottaminen tietokoneesta : Lisätietoja on sivulla 89.
(Siirrettävän levyn poistaminen)
4. Ponnahdusvalikko avautuu.
Napsauta [Cut]- tai [Copy]-valikkoa.
- [Cut] : Kopioidun tiedoston leikkaaminen.
- [Copy] : Tiedostojen kopioiminen.
5. Valitse kansio, johon tiedosto liitetään.
89
PC-tilan käynnistäminen
6. Napsauta hiiren kakkospainiketta.
Ponnahdusvalikko avautuu.
Valitse [Paste]-vaihtoehto.
Siirrettävän levyn poistaminen
■ Windows 98SE
1. Tarkista, onko tiedostosiirto kamerasta tietokoneeseen meneillään.
Jos automaattisen tarkennuksen merkkivalo vilkkuu, odota lampun
sammumista.
2. Irrota USB-kaapeli.
■ Windows 2000/ME/XP/Vista
(Kuvat saattavat näyttää erilaisilta kuin todellisuudessa Windowskäyttöjärjestelmän ominaisuuksien vuoksi.)
7. Kuva siirretään kamerasta tietokoneeseen.
1. Tarkista, onko tiedostosiirto kamerasta tietokoneeseen meneillään.
Jos automaattisen tarkennuksen merkkivalo vilkkuu, odota lampun
sammumista.
2. Kaksoisnapsauta tehtäväpalkissa olevaa
[Unplug or Eject Hardware] -kuvaketta.
[Kaksoisnapsauta!]
- Käyttämällä [Digimax Master] -ohjelmaa näet muistiin tallennetut kuvat suoraan
tietokoneen näytössä. Voit kopioida tai siirtää niitä.
3. [Unplug or Eject Hardware] -ikkuna avautuu.
Valitse [USB Mass Storage Device] ja
napsauta [Stop]-painiketta.
VAROITUS
● On suositeltavaa kopioida kuvat tietokoneeseen ennen niiden katselemista.
Jos avaat kuvat niiden ollessa vielä kamerassa, yhteyden odottamaton
katkeaminen voi aiheuttaa häiriöitä.
● Jos lataat muun tiedoston kuin tällä digitaalikameralla otetun kuvan
siirrettävänä levynä näkyvään kameraan, toistotilassa nestekidenäyttöön
tulee [TIEDOSTOVIRHE!] -ilmoitus eikä pikkukuvia näy.
90
4. [Stop a Hardware device] -ikkuna avautuu.
Valitse [USB Mass Storage Device] ja
napsauta [OK]-painiketta.
Siirrettävän levyn poistaminen
5. [Safe to Remove Hardware] -ikkuna avautuu.
Napsauta [OK]-painiketta.
6. [Unplug or Eject Hardware] -ikkuna avautuu.
Napsauta [Close]-painiketta.
Voit poistaa siirrettävän levyn turvallisesti.
USB-ajurin asentaminen MAC-ympäristöön
1. Ohjelmisto-CD-levyllä ei ole erillistä USB-ajuria MAC-ympäristöön, sillä MAC
OS toimii kameran ohjaimena.
2. Tarkista MAC OS -versio. Näet MAC OS -version MAC-tietokonetta
käynnistettäessä. MAC OS 9.2 ~ 10.3 tukee tätä kameraa.
3. Yhdistä kamera Macintosh-tietokoneeseen ja käynnistä kamera.
4. Työpöydälle tulee uusi nimetön kuvake, kun kamera on yhdistetty MACtietokoneeseen.
7. Irrota USB-kaapeli.
MAC-USB-ajurin käyttäminen
1. Kaksoisnapsauta työpöydälle tullutta uutta kuvaketta. Muistin kansio tulee
näkyviin.
2. Valitse kuvatiedosto ja kopioi tai siirrä se MAC-tietokoneeseen.
VAROITUS
● Mac OS 10.0 tai uudempi versio : Saata ensin valmiiksi lataaminen
tietokoneesta kameraan. Poista tämän
jälkeen siirrettävä levy Extractkomennolla.
91
Windows 98SE USB -ohjaimen poistaminen
■ Voit poistaa USB-ohjaimen toimimalla seuraavasti.
1. Yhdistä kamera tietokoneeseen ja käynnistä ne.
2. Tarkista, että kamera näkyy siirrettävän levynä [Oma tietokone] -ikkunassa.
3. [Samsung Digital Camera] .ohjaimen poistaminen laitehallinnassa.
Digimax Master
■ Voit ladata, katsella, muokata ja tallentaa digitaalikuvia ja elokuvaleikkeitä tämän
ohjelmiston avulla. Tämä ohjelmisto toimii vain Windows-käyttöjärjestelmässä.
■ Voit käynnistää ohjelman valitsemalla [Start → Program → Samsung →
Digimax Master→ Digimax Master].
● Kuvien lataaminen
1. Yhdistä kamera tietokoneeseen.
4. Irrota USB-kaapeli.
5. Valitse [Samsung USB Driver] ja poista ohjain Lisää tai poista ohjelmia ikkunassa.
2. Kuvien latausikkuna tulee näkyviin, kun
kamera yhdistetään tietokoneeseen.
- Voit ladata otetut kuvat valitsemalla
[Select All]-painikkeen (Kaikki).
- Valitse ikkunassa haluamasi kansio ja
napsauta [Select All]-painiketta (Kaikki).
Voit tallentaa otetut kuvat valittuun
kansioon.
- Jos napsautat [Cancel]-painiketta
(Peruuta), lataaminen peruutetaan.
3. Napsauta [Next >]-painiketta.
6. Asennuksen poisto on valmis.
92
Digimax Master
4. Valitse kohde sekä laadi kansio ladattujen
kuvien tallentamista varten.
- Kansiot laaditaan aikajärjestyksessä ja
kuvat ladataan.
- Kansiolle annetaan haluamasi nimi ja
kuvat ladataan.
- Kun on valittu aiemmin laadittu kansio,
kuvat ladataan.
● Kuvien katseluohjelma : Voit sitten katsella tallennettuja kuvia.
①
⑤
⑥
⑦
②
5. Napsauta [Next >]-painiketta.
③
6. Vieressä kuvattu ikkuna tulee näkyviin.
Valitun kansion sijainti tulee näkyviin
ikkunan yläosaan.
Voit ladata kuvat napsauttamalla
[Start]-painiketta (Aloita).
7. Ladatut kuvat tulevat näkyviin.
④
- Kuvankatseluohjelman toiminnot on lueteltu jäljempänä.
① Valikkorivi : Voit valita valikoita, kuten
File (Tiedosto), Edit (Muokkaa), View (Näytä), Tools (Työkalut),
Change (Muuta), Auto download (Automaattinen lataaminen) ja
Help (Ohje).
② Kuvanvalintaikkuna : Voit valita haluamasi kuvan tässä ikkunassa.
③ Tietovälineen tyypin valikko : Tässä valikossa voit valita kuvankatselun tai muokkaamisen tai elokuvaleikkeen
muokkaamisen.
④ Esikatseluikkuna : Voit esikatsella kuvaa tai elokuvaleikettä ja tarkistaa
multimediatiedot.
⑤ Zoomausrivi : Voit muuttaa esikatselukokoa.
⑥ Kansionäyttöikkuna : Näet valitun kuvan sijaintikansion.
⑦ Kuvanäyttöikkuna : Valittujen kansioiden sisältämät kuvat tulevat näkyviin.
※ Digimax Master -ohjelman [Help]-valikossa (Ohje) on lisätietoja.
93
Digimax Master
● Kuvan muokkaaminen : Voit muokata kuvaa.
● Elokuvan muokkaaminen : Voit yhdistää tavallisia kuvia, elokuvaleikkeitä,
selostusta ja musiikkia elokuvaksi.
①
①
④
②
②
③
- Kuvanmuokkausohjelman toiminnot on lueteltu jäljempänä.
① Muokkausvalikko : Voit valita seuraavat valikkoasetukset.
[Tools] (Työkalut) : Voit muuttaa valitun kuvan kokoa tai rajata sitä. Lisätietoja
on [Help]-valikossa (Ohje).
[Adjust] : Voit muokata kuvan laatua. Lisätietoja on [Help]-valikossa (Ohje).
[Retouch] (Kuvien korjailu) : Voit tehdä kuvaan muutoksia tai lisätä siihen
tehosteita. Lisätietoja on [Help]-valikossa (Ohje).
② Piirtotyökalut : Sisältää kuvanmuokkaustyökalut.
③ Kuvankatseluikkuna: Valittu kuva näkyy tässä ikkunassa.
④ Esikatseluikkuna : Voit esikatsella muuttunutta kuvaa.
※ Digimax Master -ohjelmassa muokattua kuvaa ei voi toistaa kamerassa.
※ Digimax Master -ohjelman [Help]-valikossa (Ohje) on lisätietoja.
94
- Elokuvaleikkeiden muokkaustoiminnot on lueteltu jäljempänä.
① Muokkausvalikko : Voit valita seuraavat valikkoasetukset.
[Add Media] : Voit lisätä elokuvaleikkeeseen multimediasisältöä.
[Edit Clip]
: Voit muuttaa kirkkautta, kontrastia, värejä ja kylläisyyttä.
[Effect]
: Voit lisätä tehosteen.
[Set Text]
: Voit lisätä tekstiä.
[Narrate]
: Voit lisätä selostuksen.
[Produce]
: Voit tallentaa muokatun multimediasisällön uutena tiedostona.
Tiedostotyypiksi voidaan valita AVI, Windows Media (wmv),
Windows Media (asf) tai kameran käyttämät tyypit AVI.
② Kehysnäyttöikkuna : Voit lisätä multimediaa tässä ikkunassa.
※ Joitakin Digimax Master -yhteensopimattomalla koodaustoiminnolla pakattuja
elokuvaleikkeitä ei voida toistaa Digimax Master -ohjelmassa.
※ Digimax Master -ohjelman [Help]-valikossa (Ohje) on lisätietoja.
Usein kysyttyjä kysymyksiä
■ Tee seuraavat tarkistukset, jos USB-yhteydessä on häiriöitä.
Tapaus 1
USB-kaapelia ei ole yhdistetty tai käytetään muuta kuin kameran
mukana toimitettua USB-kaapelia.
→ Yhdistä kameran mukana toimitettu USB-kaapeli.
Tapaus 2
Tietokone ei tunnista kameraa.
Joskus kamera voi näkyä tuntemattomana laitteena Laitehallinnan
luettelossa.
→ Asenna kameran ohjain oikein.
Sammuta kamerasta virta ja irrota USB-kaapeli. Yhdistä USB-kaapeli
uudelleen ja käynnistä kamera.
Tapaus 3
Odottamaton tiedostonsiirtovirhe.
→ Sammuta kamerasta virta ja käynnistä se uudelleen. Siirrä tiedosto
uudelleen.
Tapaus 4
Käytettäessä USB-keskitintä.
→ Jos yhdistät kameran tietokoneeseen käyttämällä USB-keskitintä, sen
on oltava yhteensopiva. Yhdistä kamera suoraan tietokoneeseen aina
kun mahdollista.
Tapaus 5
Onko muita USB-kaapeleita kytketty tietokoneeseen?
→ Jos yhdistät kameran tietokoneeseen, johon on samanaikaisesti
yhdistetty jokin toinen laite USB-kaapelin avulla, tuloksena voi olla
toimintahäiriö. Irrota tässä tapauksessa toinen USB-liitin ja yhdistä
tietokoneeseen vain kamera.
Tapaus 6
Kun avaan Laitehallinnan valitsemalla Aloita → Asetuksert →
Ohjauspaneeli → Suorituskyky ja ylläpito → Järjestelmä → Laiteisto
→ Laitehallinta, näkyvissä on tuntemattomiksi merkittyjä laitteita tai
laitteita, joiden vieressä on keltainen kysymysmerkki tai huutomerkki.
→ Napsauta kysymys- tai huutomerkillä merkittyä kohtaa hiiren
kakkospainikkeella ja valitse Poista-vaihtoehto. Käynnistä tietokone ja
yhdistä kamera tietokoneeseen uudelleen. Jos tietokoneessa on
Windows 98SE, poista kameran ajurin asennus, käynnistä tietokone
uudelleen ja asenna kameran ajuri uudelleen.
Tapaus 7
Käytettäessä joitakin tietoturvaohjelmia, kuten Norton Anti Virus tai V3,
tietokone ei ehkä tunnista kameraa siirrettävänä levynä.
→ Pysäytä tietoturvaohjelmat ja yhdistä kamera tietokoneeseen.
Tietoturvaohjelman ohjeissa on lisätietoja sen pysäyttämisestä.
Tapaus 8
Kamera on yhdistetty tietokoneen edessä sijaitsevaan USB-porttiin.
→ Kun kamera on yhdistetty tietokoneen edessä sijaitsevaan USBporttiin, tietokone ei ehkä tunnista kameraa.
Yhdistä kamera tietokoneen takana sijaitsevaan USB-porttiin.
95
Usein kysyttyjä kysymyksiä
■ Jos DirectX 9,0 tai uudempi ei ole asennettuna
→ Asenna DirectX 9,0 tai uudempi
1) Aseta kameran mukana toimitettu CD-levy levyasemaan.
2) Käynnistä Windowsin Resurssienhallinta ja valitse CD-ROM-asema. Valitse
USB Driver\DirectX 9,0 -kansio ja kaksoisnapsauta DXSETUP.exe-tiedostoa.
DirectX asennetaan. Voit ladata DirectX-ohjelman sivulta
http://www.microsoft.com/directx
■ Jos tietokone, jossa on Windows 98SE, lakkaa toistuvasti vastaamasta, kun
kamera on yhdistetty tietokoneeseen
→ Jos tietokone, jossa on Windows 98SE, on ollut pitkään käynnissä ja kamera
yhdistetään siihen toistuvasti, tietokone ei ehkä tunnista kameraa. Käynnistä
tässä tapauksessa tietokone uudelleen.
Tämän tuotteen turvallinen hävittäminen
Tämän tuotteen turvallinen hävittäminen
(elektroniikka ja sähkölaitteet)
Oheinen merkintä tuotteessa tai tuotteen oheismateriaalissa merkitsee,
että tätä tuotetta ei tule hävittää kotitalousjätteen mukana sen elinkaaren
päätyttyä. Hallitsemattomasta jätteenkäsittelystä ympäristölle ja
kanssaihmisten terveydelle aiheutuvien vahinkojen välttämiseksi tuote tulee käsitellä
muista jätteistä erillään. Jäte on hyvä kierrättää raaka-aineiksi kestävän
ympäristökehityksen takia. Kotitalouskäyttäjien tulisi ottaa yhteyttä tuotteen
myyneeseen jälleenmyyjään tai paikalliseen ympäristöviranomaiseen, jotka antavat
lisätietoja tuotteen turvallisista kierrätysmahdollisuuksista. Yrityskäyttäjien tulisi ottaa
yhteyttä tavarantoimittajaan ja selvittää hankintasopimuksen ehdot. Tätä tuotetta ei
tule hävittää muun kaupallisen jätteen seassa.
■ Jos tietokone, johon on yhdistetty kamera, lakkaa vastaamasta kun Windows
käynnistetään.
→ Irrota tässä tapauksessa kamera tietokoneesta. Windows käynnistyy nyt
oikein. Jos tämä ongelma ilmenee jatkuvasti, poista Legacy USB Support tuki käytöstä ja käynnistä tietokone uudelleen. Legacy USB Support vaihtoehto on BIOS-asetusvalikossa.
(BIOS-asetusvalikko vaihtelee tietokonevalmistajien mukaan. Joissakin
BIOS-valikoissa ei ole Legacy USB Support -vaihtoehtoa.) Jos et voi tehdä
valikkoon muutoksia, ota yhteys tietokoneen tai BIOSin valmistajaan.
■ Jos elokuvaleikettä ei voi poistaa, siirrettävää levyä ei voi ilmoittaa tai tiedoston
siirtämisen aikana näkyviin tulee virheilmoitus.
→ Jos asennat vain Digimax Master -ohjelman, edellä mainittuja ongelmia voi
joskus esiintyä.
- Sulje Digimax Master -ohjelma napsauttamalla tehtäväpalkissa näkyvää
Digimax Master -kuvaketta.
- Asenna kaikki ohjelmisto-CD-levyn ohjelmat.
96
Samsung Techwin ottaa ympäristön huomioon kaikissa
tuotantovaiheissaan ympäristön suojelemiseksi sekä tuottaa
asiakkailleen ympäristöystävällisempiä tuotteita.
Eco-merkintä kuvaa Samsung Techwinin sitoutumista
ympäristöystävällisten tuotteiden valmistamiseen ja osoittaa,
että tuote täyttää EU:n RoHS-direktiivin vaatimukset.
SAMSUNG TECHWIN CO., LTD.
SAMSUNG FRANCE S.A.S.
SAMSUNG OPTO-ELECTRONICS UK LIMITED
OPTICS & DIGITAL IMAGING DIVISION
145-3, SANGDAEWON 1-DONG, JUNGWONGU,
SUNGNAM-CITY, KYUNGKI-DO, KOREA
462-121
TEL : (82) 31-740-8086, 8088, 8090, 8092, 8099
FAX : (82) 31-740-8398
www.samsungcamera.com
BP 51 TOUR MAINE MONTPARNASSE 33,
AV .DU MAINE 75755, PARIS CEDEX 15, FRANCE
HOTLINE PHOTO NUMÉRIQUE :
00 800 22 26 37 27(Numéro Vert-Appel Gratuit)
TEL : (33) 1-4279-2200
FAX : (33) 1-4320-4510
www.samsungphoto.fr
SAMSUNG HOUSE 1000 HILLSWOOD DRIVE
HILLSWOOD BUSINESS PARK
CHERTSEY KT16 OPS U.K.
TEL : 00800 12263727
(free for calls from UK only)
UK Service Hotline : 01932455320
www.samsungcamera.co.uk
SAMSUNG OPTO-ELECTRONICS AMERICA, INC.
SAMSUNG OPTO-ELECTRONICS GMBH
HEADQUARTERS
40 SEAVIEW DRIVE, SECAUCUS,
NJ07094, U.S.A.
TEL : (1) 201-902-0347
FAX : (1) 201-902-9342
WESTERN REGIONAL OFFICE
18600 BROADWICK ST.,
RANCHO DOMINGUEZ, CA 90220, U.S.A.
TEL : (1) 310-900-5284/5285
FAX : (1) 310-537-1566
www.samsungcamerausa.com
AM KRONBERGER HANG 6
D-65824 SCHWALBACH/TS., GERMANY
TEL : 49 (0) 6196 66 53 03
FAX : 49 (0) 6196 66 53 66
www.samsungcamera.de
RUSSIA INFORMATION CENTER
SAMSUNG ELECTRONICS
117545 ST. DOROZHNAYA BUILDING 3,
KORPUS 6, ENTRANCE 2, MOSCOW, RUSSIA
TEL : (7) 495-363-1700
CALL FREE : (8) 800 200 0 400 (from Russia only)
www.samsungcamera.ru
TIANJIN SAMSUNG OPTO-ELECTRONICS CO., LTD
No.9 zhangheng Street. Micro-Electronic
Industrial Park Jingang Road Tianjin China.
POST CODE : 300385
TEL : (86) 22-2761-4599
FAX : (86) 22-2769-7558
www.samsungcamera.com.cn
Internet address - http : //www.samsungcamera.com
The CE Mark is a Directive conformity
mark of the European Community (EC)
6806-3840
Download PDF

advertising