Samsung DB10D Bruksanvisning


Add to my manuals
161 Pages

advertisement

Samsung DB10D Bruksanvisning | Manualzz
Brugervejledning
DB10D
Farven og udseendet kan – afhængigt af produktet – være anderledes, og
specifikationerne kan ændres uden forudgående varsel for at forbedre ydelsen.
Det anbefales at bruge dette produkt i under 16 timer om dagen.
Hvis produktet bruges i over 16 timer om dagen, ophæves garantien
muligvis.
Indholdsfortegnelse
Inden produktet anvendes
Installation af vægmonteringen
Specifikationer til vægbeslag (VESA)
Ophavsret6
Sikkerhedsforanstaltninger7
Symboler7
Rengøring7
Opbevaring8
Elektricitet og sikkerhed
8
Installation9
Betjening11
Forberedelser
Kontrol med komponenterne
14
Komponenter14
Elementer der sælges separat
15
Dele16
Kontrolpane16
Bagside17
Tyverisikringslås18
Afstandslogo18
Fjernbetjening19
Inden installation af produktet
(installationsvejledning)21
Ventilation21
24
24
Fjernbetjening (RS232C)
25
Kabeltilslutning25
Tilslutning28
Kontrolkoder29
Tilslutning og brug af en kildeenhed
Inden tilslutning
Kontroller inden tilslutning
38
38
Tilslutning til en pc
Tilslutning med et HDMI-kabel
Tilslutning med et HDMI-DVI-kabel
38
38
39
Tilslutning til en videoenhed
Tilslutning med et HDMI-DVI-kabel
Tilslutning med et HDMI-kabel
39
39
40
Tilslutning af LAN-kablet
40
Skift af indgangskilden
41
Source41
Brug af MDC
Installation/afinstallation af MDC-program 42
Installation42
Afinstallation42
Tilslutning til MDC
Brug af MDC via Ethernet
43
43
Hjemmefunktion
Player44
Godkendelse af en tilsluttet enhed fra serveren 45
Network Channel49
Local Channel49
Published Content49
Published Channel50
My Templates50
Tilgængelige funktioner på siden Player51
Menuen Settings på siden Player52
Ved kørsel af indhold
53
Filformater, der er kompatible med Player55
Filformater, der er kompatible med Videowall 60
Schedule62
Tilgængelige funktioner på siden Schedule62
Template64
Mål22
Clone Product67
Sådan anvender du SKÆRMHOLDEREN
23
Installation af vægmonteringen
24
ID Settings68
Device ID68
2
Indholdsfortegnelse
PC Connection Cable68
Screen Saver69
Network Status69
Video Wall70
Video Wall70
On/Off Timer72
On Timer72
Off Timer73
Holiday Management73
Ticker74
More settings74
URL Launcher75
Skærmjustering
Picture Mode76
Backlight / Contrast / Brightness /
Sharpness / Colour / Tint (G/R)77
Colour Temperature78
White Balance79
2 Point79
10 Point79
Gamma80
Advanced Settings81
Dynamic Contrast82
Black Tone82
Flesh Tone82
RGB Only Mode82
Colour Space82
Motion Lighting82
Picture Options83
Colour Tone84
Digital Clean View84
MPEG Noise Filter84
HDMI Black Level85
Film Mode85
Dynamic Backlight85
Picture Size86
Picture Size86
Position87
Zoom/Position87
OnScreen Display
Display Orientation89
Onscreen Menu Orientation89
Source Content Orientation89
Aspect Ratio89
Screen Protection90
Auto Protection Time90
Screen Burn Protection90
Message Display92
Source Info92
No Signal Message92
MDC Message92
Menu Transparency93
Menu Language93
Reset OnScreen Display94
Picture Off88
Reset Picture88
Lydjustering
Sound Mode95
Sound Effect96
Dialog Clarity96
Equaliser96
Auto Volume96
Reset Sound97
Calibrated value80
3
Indholdsfortegnelse
Network
System
Network Status98
Setup107
Indledende indstillinger (System)107
Network Settings98
Network type98
Indstillinger for netværk (kablet)
99
Indstilling for netværk (trådløst)
101
WPS(PBC)103
Wi-Fi Direct104
Multimedia Device Settings104
Screen Mirroring105
Screen Mirroring105
Server Network Settings105
Connect to server105
MagicInfo Mode105
Server Access105
FTP Mode105
Device Name106
Time109
Clock Set109
DST109
Sleep Timer109
Power On Delay109
Auto Source Switching110
Auto Source Switching110
Primary Source Recovery110
Primary Source110
Secondary Source110
Power Control111
Auto Power On111
Max. Power Saving111
Standby Control111
Power Button112
Network Standby112
Eco Solution113
Energy Saving113
Screen Lamp Schedule113
No Signal Power Off113
Auto Power Off113
Temperature Control114
Device Manager115
Keyboard Settings115
Mouse Settings116
Pointer Settings117
Play via118
Change PIN118
General119
Security119
BD Wise119
Anynet+ (HDMI-CEC)120
HDMI Hot Plug124
DivX® Video On Demand124
Game Mode124
Reset System125
Support
Software Update126
Update now126
Auto update126
Contact Samsung126
Go to Home127
Player127
Schedule127
Template127
Clone Product127
ID Settings127
Screen Saver128
Network Status128
Video Wall128
On/Off Timer128
4
Indholdsfortegnelse
Ticker128
More settings128
Reset All129
Afspilning af billeder, videoer og
musik (medieafspilning)
Læs følgende, før du begynder at bruge
medieafspilning med en USB-enhed
130
Brug af en USB-enhed
132
Afspilning af medieindhold fra en
pc/mobilenhed133
Funktioner på oversigtssiden med
medieindhold134
Menuindstillinger på oversigtssiden med
medieindhold135
Tilgængelige knapper og funktioner under
afspilning af billeder
136
Problemløsningsvejledning
Appendiks
Betingelser, inden du kontakter Samsungs
servicecenter142
Afprøvning af produktet
142
Kontrol af opløsning og frekvens
142
Kontroller følgende.
143
Ansvar for betalingsservice
(omkostning for kunderne)
156
Produktet er ikke defekt
156
En produktskade, som kunden har forårsaget 156
Andet156
Spørgsmål & svar
148
WEEE157
Korrekt bortskaffelse af dette produkt
(elektrisk & elektronisk udstyr)
157
Korrekt bortskaffelse af batterierne i
dette produkt
157
Generelt150
Bedste billedkvalitet og beskyttelse mod
efterbilleder158
Bedste billedkvalitet
158
Beskyttelse mod efterbilleder
158
Specifikationer
Strømsparer152
Forudindstillede timertilstande
153
Licens160
Terminologi161
Tilgængelige knapper og funktioner under
afspilning af video
137
Tilgængelige knapper og funktioner under
afspilning af musik
138
Understøttede filformater for undertekster
og medieafspilning
139
Undertekst139
Understøttede billedopløsninger
139
Understøttede musikfilformater
140
Understøttede videoformater
140
5
Kapitel 01
Inden produktet anvendes
Ophavsret
Indholdet i denne manual kan ændres uden varsel for at forbedre kvaliteten.
© 2014 Samsung Electronics
Samsung Electronics har ophavsretten til denne manual.
Brug eller reproduktion af denne manual, helt eller delvist, uden tilladelse fra Samsung Electronics er forbudt.
Microsoft, Windows er registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation.
VESA, DPM og DDC er registrerede varemærker tilhørende Video Electronics Standards Association.
Alle andre varemærker tilhører de respektive ejere.
•• Der opkræves muligvis et administrationsgebyr, hvis
-- (a) en tekniker tilkaldes på din foranledning, og der ikke er nogen fejl ved produktet.
(f.eks. hvis du ikke har læst denne brugervejledning).
-- (b) du indleverer enheden til et servicecenter, og der ikke er nogen fejl ved produktet.
(f.eks. hvis du ikke har læst denne brugervejledning).
•• Du får oplyst administrationsgebyrets størrelse, inden noget arbejde eller besøg i hjemmet udføres.
6
Sikkerhedsforanstaltninger
Rengøring
――Vær forsigtig under rengøring, da panelet og ydersiden på avancerede LCD-skærme nemt bliver
Forsigtig!
ridset.
――Gør følgende ved rengøring.
RISIKO FOR ELEKTRISK STØD - MÅ IKKE ÅBNES
――Følgende billeder er kun vejledende. Virkeligheden kan afvige fra det, der vises på billederne.
Forsigtig! DÆKSLET MÅ IKKE AFMONTERES, DA DET ØGER RISIKOEN FOR ELEKTRISK STØD. (OG BAGSIDEN)
DER ER INGEN INDVENDIGE DELE, SOM SKAL SERVICERES.
AL SERVICEARBEJDE SKAL UDFØRES AF KVALIFICEREDE MEDARBEJDERE.
1
Sluk produktet og computeren.
2
Afbryd strømkablet fra produktet.
――Hold strømkablet i stikket, og undgå at røre med kablet med våde
hænder. Ellers kan der opstå elektrisk stød.
Dette symbol angiver, at der er højspænding indeni.
3
Det er farligt at få kontakt med dele inde i dette produkt.
Aftør produktet med en ren, blød og tør klud.
•• Brug ikke rengøringsmidler, der indeholder sprit,
opløsningsmiddel eller overfladeaktive stoffer.
Dette symbol oplyser om, at produktet leveres med vigtig betjenings- og
vedligeholdelsesdokumentation.
!
•• Der må ikke sprøjtes vand eller rengøringsmiddel direkte
på produktet.
Symboler
Advarsel!
Der kan opstå alvorlig eller dødelig personskade, hvis instruktionerne ikke følges.
4
Fugt en blød og tør klud med vand, og vrid den hårdt for at rengøre
produktet udvendigt.
Forsigtig!
Der kan opstå personskade eller beskadigelse af ejendom, hvis instruktionerne ikke følges.
Aktiviteter, der er mærket med dette symbol, er forbudte.
5
Tilslut strømkablet til produktet, når rengøringen er afsluttet.
6
Tænd produktet og computeren.
Instruktioner, der er mærket med dette symbol, skal overholdes.
7
Opbevaring
Tilslut strømstikket til en jordet stikkontakt (kun isolerede type 1-enheder).
•• Der kan opstå elektrisk stød eller personskader.
På grund af egenskaberne i højglansprodukter kan det forårsage hvide pletter på produktet, hvis du
bruger en UV-luftfugter i nærheden.
――Kontakt servicecenteret, hvis produktet skal rengøres indvendigt (der opkræves servicegebyr).
!
Strømkablet må ikke bøjes eller trækkes i med magt. Vær forsigtig med ikke
at anbringe strømledningen under en tung genstand.
Elektricitet og sikkerhed
•• Beskadigelse af ledningen kan medføre brand eller elektrisk stød.
――Følgende billeder er kun vejledende. Virkeligheden kan afvige fra det, der vises på billederne.
Advarsel!
Strømledningen eller produktet må ikke placeres i nærheden af varmekilder.
•• Der kan opstå brand eller elektrisk stød.
Brug ikke en beskadiget strømledning eller et stik eller en løs stikkontakt.
•• Der kan opstå elektrisk stød eller brand.
Rengør evt. støv omkring stikbenene på strømstikket og stikkontakten med
en tør klud.
Der må ikke være tilsluttet flere produkter i samme stikkontakt.
•• Der kan opstå brand.
•• Overophedede stikkontakter kan medføre brand.
!
Rør ikke ved strømstik med våde hænder. Ellers kan der opstå elektrisk stød.
Sæt strømstikket helt ind, så den ikke sidder løst.
•• En løs forbindelse med medføre brand.
!
8
Installation
Forsigtig!
Strømledningen må ikke tages ud, mens produktet anvendes.
•• Produktet kan blive beskadiget af elektrisk stød.
Advarsel!
Der må ikke stilles stearinlys, insektskræmmere eller cigaretter oven på
produktet. Produktet må ikke monteres i nærheden af varmekilder.
•• Der kan opstå brand.
Brug kun den strømledning, der leveres sammen med produktet fra
Samsung. Brug ikke strømledningen sammen med andre produkter.
•• Der kan opstå brand eller elektrisk stød.
Få en tekniker til at montere vægbeslaget.
!
•• Montering ved en ikke-kvalificeret person kan medføre personskader.
•• Brug kun godkendte kabinetter.
Hold den stikkontakt, som strømledningen er tilsluttet til, fri.
•• Strømledningen skal frakobles for at afbryde strømmen til produktet,
når der opstår et problem.
!
!
Hold plastemballagen uden for børns rækkevidde.
•• Bemærk, at produktet ikke slukkes fuldstændigt, når du trykker på
strømknappen på fjernbetjeningen.
•• Børn kan blive kvalt.
Hold i stikket, når du tager strømledningen ud af stikkontakten.
•• Der kan opstå elektrisk stød eller brand.
!
Produktet må ikke monteres på en ustabil eller vibrerende overflade (usikker
hylde, skrå overflade osv.).
!
•• Produktet kan falde ned og blive beskadiget og/eller medføre
personskade.
•• Brug af produktet i et område med for meget vibration kan beskadige
produktet eller medføre brand.
Produktet må ikke monteres i en bil eller et sted, hvor det er udsat for støv,
fugt (dryppende vand osv.), olie eller røg.
•• Der kan opstå brand eller elektrisk stød.
!
9
Produktet må ikke udsættes for direkte sol, varme eller varme genstande
som f.eks. en brændeovn.
Forsigtig!
•• Produktets levetid kan reduceres, eller det kan medføre brand.
Tab ikke produktet under flytning.
•• Der kan opstå produktfejl eller personskader.
Produktet må ikke monteres inden for børns rækkevidde.
!
•• Produktet kan falde ned og beskadige børn.
Produktet må ikke sættes ned på forpartiet.
•• Da forpartiet er tungt, skal produktet monteres på en flad og stabil
overflade.
•• Skærmen kan blive beskadiget.
Madolie, f.eks. sojaolie, kan beskadige eller gøre produktet deformt.
Produktet må ikke monteres i et køkken eller i nærheden af køkkenbordet.
Når produktet monteres på et kabinet eller en hylde, skal du sikre, at den
nederste kant på produktets forparti stikker frem.
•• Produktet kan falde ned og blive beskadiget og/eller medføre
personskade.
•• Montér kun produktet på kabinetter eller hylder af den rigtige størrelse.
Sæt produktet forsigtigt ned.
•• Der kan opstå produktfejl eller personskader.
!
SAMSUNG
!
Montering af produktet på et usædvanligt sted (hvor det er udsat for fint
støv, kemikalier, ekstreme temperaturer eller megen fugt, eller på et sted,
hvor produktet skal køre uafbrudt i længere tid) kan forringe ydeevnen
betydeligt.
•• Sørg for at konsultere Samsungs servicecenter, hvis du vil montere
produktet et sådant sted.
10
Betjening
Der må ikke efterlades tunge genstande eller ting, som børn kan lide (legetøj,
slik osv.), oven på produktet.
•• Produktet eller tunge genstande kan falde ned, når børn rækker ud
efter legetøjet eller slik, og kan medføre alvorlig personskade.
Advarsel!
Du må aldrig selv adskille, reparere eller ændre produktet.
Når det lyner eller tordner, skal du slukke for produktet og tage strømkablet
ud.
•• Der kan opstå brand eller elektrisk stød.
•• Kontakt Samsungs servicecenter for reparationer.
•• Der kan opstå brand eller elektrisk stød.
!
Tag alle kablerne ud, herunder strømkablet, før du flytter produktet.
Tab ikke genstande og slå ikke på produktet.
•• Ellers kan strømkablet blive beskadiget, hvilket kan medføre brand
eller elektrisk stød.
•• Der kan opstå brand eller elektrisk stød.
!
!
Hvis produktet afgiver unormale lyde, en brændt lugt eller røg, skal du straks
tage strømledningen ud og kontakte Samsungs servicecenter.
Flyt ikke produktet ved at trække i strømkablet eller andre kabler.
•• Der kan opstå fejl i produktet, elektrisk stød eller brand på grund af et
beskadiget kabel.
•• Der kan opstå elektrisk stød eller brand.
!
Lad ikke børn hænge fra produktet eller kravle op på det.
Hvis der findes en gaslækage, må du ikke røre ved produktet eller
strømstikket. Området skal også straks ventileres.
•• Børn kan komme alvorligt til skade.
•• Gnister kan medføre en eksplosion eller brand.
!
Hvis produktet tabes eller den yderste afdækning beskadiges, skal du slukke
for strømmen og tage strømledningen ud. Kontakt derefter Samsungs
servicecenter.
•• Fortsat brug kan medføre brand eller elektrisk stød.
GAS
Løft ikke og flyt ikke produktet ved at trække i strømkablet eller andre kabler.
•• Der kan opstå fejl i produktet, elektrisk stød eller brand på grund af et
beskadiget kabel.
11
Du må ikke bruge eller opbevare brændbar spray eller brændbare stoffer
nær produktet.
Forsigtig!
•• Det kan medføre eksplosion eller brand.
Efterlader du skærmen med et fast billede i lang tid, kan der forekomme
efterbilleder eller defekte pixels.
!
Sørg for, at ventilationsåbningerne ikke er blokeret af duge eller gardiner.
•• Aktivér strømsparetilstanden eller en pauseskærm med bevægeligt
billede, hvis du ikke skal bruge produktet i længere tid.
!
•• En forhøjet indvendig temperatur kan medføre en brand.
-_100
Du må ikke indsætte metalgenstande (spisepinde, mønter, hårspænder osv.)
eller genstande, der kan brænde nemt (papir, tændstikker osv.), i produktet
(via ventilationsåbningen eller ind-/udgangsporte osv.).
Du må ikke sætte genstande, der indeholder væske (vaser, kander, flasker
osv.), eller metalgenstande oven på produktet.
•• Sørg for at slukke produktet, og tag strømstikket ud, når der er
kommet vand eller fremmedlegemer ind i produktet. Kontakt derefter
Samsungs servicecenter.
•• Der kan opstå fejl i produktet, elektrisk stød eller brand.
•• Ophobning af støv kan sammen med varme medføre brand, elektrisk
stød eller strømafledning.
!
Brug produktet ved den anbefalede opløsning og frekvens.
•• Sørg for at slukke produktet, og tag strømstikket ud, når der er
kommet vand eller fremmedlegemer ind i produktet. Kontakt derefter
Samsungs servicecenter.
•• Der kan opstå fejl i produktet, elektrisk stød eller brand.
Tag strømledningen ud af stikkontakten, hvis du ikke har plan om at bruge
produktet i længere tid (ferie osv.).
•• Dit syn kan forringes.
!
Der er højspænding inde i jævnstrømsadapteren. Du må aldrig selv adskille,
reparere eller ændre produktet.
•• Der kan opstå brand eller elektrisk stød.
•• Kontakt Samsungs servicecenter for reparationer.
Strømsadaptere må ikke sættes sammen.
•• Ellers kan der opstå brand.
Tag plastposen af strømsadapteren, inden du bruger den.
•• Ellers kan der opstå brand.
12
Der må ikke komme vand ind i strømsadapteren, og den må ikke blive våd.
Rør ikke ved skærmen, når produktet har været tændt i længere tid, da den
kan blive varm.
•• Der kan opstå elektrisk stød eller brand.
•• Undgå at bruge produktet udendørs, når det kan udsættes for regn
eller sne.
•• Sørg for ikke at gøre strømsadapteren våd, når du vasker gulv.
Anbring ikke strømsadapteren tæt på varmeapparater.
Opbevar mindre tilbehør uden for børns rækkevidde.
•• Ellers kan der opstå brand.
!
Der må ikke placeres tunge genstande på produktet.
Strømsadapteren skal placeres i et godt ventileret område.
•• Der kan opstå produktfejl eller personskader.
Pas på, at børn ikke placerer batteriet i munden, når det er taget ud af
fjernbetjeningen. Placer batteriet på et sted, som spædbørn eller børn ikke
kan nå.
!
Hvis du placerer vekselstrøms-/jævnstrømsadapteren, så ledningsindgangen
vender opad, kan vand eller andre fremmedlegemer trænge ind i adapteren
og føre til, at adapteren ikke længere virker.
!
•• Hvis et barn har haft batteriet i munden, skal du øjeblikkeligt søge
læge.
Ved udskiftning af batteriet skal du isætte det med rigtig polaritet (+, -).
Sørg for, at vekselstrøms-/jævnstrømsadapteren er placeret fladt på et bord
eller på gulvet.
•• Hvis det ikke gøres, kan batteriet blive beskadiget, eller det kan
forårsage brand, personskade eller skade som følge af lækage af
batterivæske.
Hvis du ser på skærmen med for kort afstand i længere tid, kan det forringe
dit syn.
Brug kun de anførte standardiserede batterier, og brug ikke et nyt batteri og
et brugt batteri samtidig.
!
•• Ellers kan batterierne blive beskadiget eller forårsage brand,
personskade eller skade som følge af, at den indre væske lækker.
Brug ikke luftbefugtere omkring produktet.
•• Der kan opstå brand eller elektrisk stød.
Du bør hvile øjnene mindst 5 minutter for hver time, du bruger produktet.
•• Det kan lindre trætte øjne.
!
Batterierne (og genopladelige batterier) er ikke almindeligt affald og skal
returneres til genbrug. Kunden er ansvarlig for returnering af de brugte eller
genopladelige batterier til genbrug.
!
•• Kunden kan returnere de brugte eller genopladelige batterier til et
offentligt genbrugscenter eller til en forretning, der sælger samme
type batteri eller genopladeligt batteri.
!
13
Kapitel 02
Forberedelser
Kontrol med komponenterne
Komponenter
-- Kontakt forhandleren, hvor du købte
produktet, hvis der mangler nogle
komponenter.
――Komponenter kan variere på forskellige geografiske steder.
-- Udseendet af de virkelige komponenter
og genstande kan være anderledes end
på det viste billede.
Hurtig
opsætningsvejledning
Garantikort
(ikke til rådighed visse
steder)
Lovgivningsmæssig
vejledning
Strømkabel
RS232C-Stereo-kabel
SKÆRMHOLDEREN
Strømsadapter
-
-
+
+
Batterier
(ikke til rådighed visse
steder)
Fjernbetjening
14
Elementer der sælges separat
-- Følgende elementer kan købes hos din
nærmeste forhandler.
Vægbeslag
LAN-kabel
HDMI-DVI-kabel
HDMI-kabel
SD CARD
15
――Farven og faconen på dele kan variere i forhold til det viste. Specifikationer kan ændres uden forudgående varsel for at
Dele
forbedre kvaliteten.
Knapper
Kontrolpane
Beskrivelse
Brug denne knap til at tænde og slukke skærmen.
Fjernbetjeningssensor
Tryk på en knap på fjernbetjeningen, mens du peger mod sensoren på fronten af
produktet, for at udføre den tilsvarende funktion.
――Brug af andre visningsenheder i samme område som fjernbetjeningen til dette
produkt kan betyde, at andre visningsenheder fejlagtigt styres.
Brug fjernbetjeningen inden for 1 til 4 m fra sensoren på produktet med en vinkel 30 til højre eller venstre.
――Hold batterier uden for børns rækkevidde, og genbrug batterierne.
――Brug ikke et nyt og et brugt batteri sammen. Udskift begge batterier på samme tid.
Højttaler
――Fjern batterierne, når fjernbetjeningen ikke skal anvendes i længere tid.
30˚
30˚
1m~4m
Fjernbetjeningssensor
16
Bagside
――Farven og faconen på dele kan variere i forhold til det viste. Specifikationer kan ændres uden forudgående varsel for at forbedre kvaliteten.
RS232C IN
USB
RJ45
SD CARD
HDMI IN
DC 14V
Port
Beskrivelse
RS232C IN
Tilsluttes til MDC med et RS232C-stereokabel.
USB
Tilslut til en USB-nøgle.
RJ45
Tilsluttes til MDC med et LAN-kabel.
HDMI IN
Tilsluttes til en kildeenhed med et HDMI-kabel.
DC 14V
Tilsluttes til strømsadapteren.
SD CARD
Tilslut til et SD-hukommelseskort.
17
Tyverisikringslås
Afstandslogo
――Med en tyverisikringslås kan du bruge produktet sikkert, også på offentlige steder.
Undlad at trække hårdt i afstandsstykkelogoet. Logoet kan rives eller brækkes af.
――Låseenhedens facon og låsemetode afhænger af producenten. Se den brugervejledning, der fulgte
med din tyverisikringsenhed, for flere detaljer
――Følgende billeder er kun vejledende. Virkeligheden kan afvige fra det, der vises på billederne.
Sådan låses en tyverisikring:
1
Fastgør kablet på din tyverisikringsenhed til en tung genstand, som f.eks. et bord.
2
Stik den ene ende af kablet gennem løkken i den anden ende.
3
Sæt låseenheden i tyverisikringsslotten bag på produktet.
4
Lås låseenheden.
-- En tyverisikringsenhed kan anskaffes separat.
-- Se den brugervejledning, der fulgte med din tyverisikringsenhed, for flere detaljer
-- Tyverisikringsenheder kan købes hos elektronikforhandlere eller på internettet.
18
Fjernbetjening
――Brug af andre visningsenheder i samme område som fjernbetjeningen til dette produkt kan betyde, at andre visningsenheder fejlagtigt styres.
――En knap uden en beskrivelse på billedet nedenfor understøttes ikke på produktet.
POWER
OFF
Tænd for produktet.
.QZ
ABC
DEF
GHI
JKL
MNO
PRS
TUV
WXY
DEL-/--
SYMBOL
1
4
7
Vis eller skjul skærmmenuen, eller gå tilbage til
forrige menu.
5
8
0
3
6
VOL
MENU
SOURCE
HOME
Talknapper
Angiv adgangskoden i OSD-menuen.
9
-- Fjernbetjeningens funktionsknapper
kan variere for forskellige produkter.
CH LIST
Afbryd lyden.
Tænd for lyden: Tryk på MUTE igen, eller tryk på
lydstyrkeknapperne (+ VOL -).
MUTE
Juster lydstyrken.
Skift indgangskilden.
2
Slukker for produktet.
CH
MagicInfo
Player I
Startknap til Player. Knapperne kan variere i
henhold til Play via-indstillingerne.
Startknap til Go to Home.
19
Lynvalg af de mest anvendte funktioner.
TOOLS
INFO
Vis informationer om den aktuelle indgangskilde.
Flyt til øverste, nederste, venstre eller højre menu,
eller juster indstilling for en mulighed.
Bekræft et menuvalg.
Gå tilbage til forrige menu.
RETURN
EXIT
PC
DVI
HDMI
DP
A
B
C
D
UNSET
LOCK
Indstiller sikkerhedslåsen.
IR control
SET
Afslut den eksisterende menu.
Vælg en tilsluttet inputkilde manuelt blandt
indstillingerne HDMI.
Når du anvender en medierelateret menu
eller HDMI-CEC-menuen, kan du vælge en
funktion ved at trykke på en farveknap på
fjernbetjeningen, som svarer til en knap med
samme farve på skærmen.
Benyttes i Anynet+-tilstand og
multimedietilstand.
-- Fjernbetjeningens funktionsknapper
kan variere for forskellige produkter.
Sådan anbringes batterier i fjernbetjeningen
20
Inden installation af produktet
(installationsvejledning)
Ventilation
Installation på en lodret væg
A Mindst 40 mm
B Omgivende temperatur: Under 35 C
•• Ved installation af produktet på en lodret væg: Sørg for mindst 40 mm luft mellem produktet og væggen til ventilation,
og sørg for, at den omgivende A-temperatur ikke overstiger 35 C.
A
B
Figur 1.1 Set fra siden
Installation på en skrå væg
――Kontakt Samsungs kundeservicecenter for flere detaljer.
Plan
A Mindst 40 mm
B Omgivende temperatur: Under 35 C
――Ved installation af produktet på en skrå væg: Sørg for mindst den specificerede luft mellem produktet og væggen til
A
ventilation, og sørg for, at den omgivende temperatur ikke overstiger 35 C.
B
Figur 1.2 Set fra siden
21
Mål
Enhed: mm
Modelnavn
5
1
DB10D
1
246,8
1 2
218,6
23
137,0
34
45
165,2
24,9
――Ikke alle tegninger har det korrekte målestoksforhold. Nogle mål kan ændres uden forudgående varsel.
Kontroller målene, før du monterer produktet. Der tages forbehold for typografiske fejl og trykfejl.
2
4
3
22
Sådan anvender du SKÆRMHOLDEREN
――Farven og faconen på dele kan variere i forhold til det viste. Specifikationer kan ændres uden forudgående varsel for at forbedre kvaliteten.
Anbring et tæppe eller en pude som beskyttelse på en flad overflade.
Anbring herefter produktet med forsiden nedad øverst på tæppet eller puden.
Indsæt holderen i en åbning på produktet, og drej den for at fastgøre holderen.
23
Installation af vægmonteringen
Installation af vægmonteringen
Vægmonteringssættet (sælges separat) gør det muligt at montere produktet på væggen.
Du kan finde udførlige oplysninger om installation af vægmonteringen i de instruktioner, der fulgte med den.
Vi anbefaler, at du kontakter en tekniker for at få hjælp til at montere vægbeslaget.
Samsung Electronics er ikke ansvarlig for nogen skade på produktet eller kvæstelser på dig selv eller andre, hvis du vælger at installere vægmonteringen på egen hånd.
Specifikationer til vægbeslag (VESA)
•• Samsungs vægmonteringssæt indeholder en udførlig installationsvejledning, og alle dele, der skal bruges til samlingen,
medfølger.
――Installer vægmonteringen på en solid væg, der er vinkelret i forhold til gulvet.
•• Brug ikke skruer, der er længere end standardlængden, eller som ikke er kompatible med VESA-specifikationerne for
standardskruer. Skruer, der er for lange, kan beskadige produktet indvendigt.
Inden du fastgør vægmonteringen til overflader som f.eks. gips, skal du
kontakte den nærmeste forhandler for at få flere oplysninger.
Hvis du installerer produktet på en skråvæg, kan det falde ned og medføre
alvorlige kvæstelser.
•• I forbindelse med vægmonteringer, der ikke er kompatible med VESA-specifikationerne for standardskruer, kan længden
på skruerne afvige. Det afhænger af specifikationerne for vægmonteringen.
•• Undgå at stramme skruerne for meget. I modsat fald kan produktet blive beskadiget eller falde ned, hvilket kan medføre
kvæstelser. Samsung kan ikke gøres ansvarlig for sådanne ulykker.
•• Samsung er ikke ansvarlig for nogen skade på produktet eller kvæstelser, hvis forbrugeren anvender en vægmontering,
der er uspecificeret eller ikke er VESA-kompatibel, eller hvis forbrugeren ikke overholder installationsanvisningerne til
produktet.
•• Standardmålene for vægmonteringssæt fremgår af nedenstående tabel.
Enhed: mm
Modelnavn
DB10D
VESAskruehulspecifikationer
(A * B) i mm
50 × 50
Standardskrue
M4 / L8~12
Antal
4
――Undlad at installere vægmonteringssættet, mens produktet er tændt. Det kan medføre personskader som følge af elektrisk
stød.
24
Fjernbetjening (RS232C)
•• Benlayout
1 2 3 4 5
5 4 3 2 1
6 7 8 9
9 8 7 6
<Hanstik>
<Hunstik>
Kabeltilslutning
RS232C-kabel
Grænseflade
RS232C (9 bens)
Ben
TxD (No.2), RxD (No.3), GND (No.5)
Bithastighed
9600 bps
Databit
8 bit
Paritet
Ingen
Stopbit
1 bit
Flow-kontrol
Ingen
Maks. længde
15 m (kun skærmet type)
Ben
Signal
1
Detekter bærebølge
2
Modtagede data
3
Afsendte data
4
Klargør dataterminal
5
Signaljord
6
Klargør datasæt
7
Send anmodning
8
Parat til at sende
9
Ringeindikator
25
LAN-kabel
•• RS232C-kabel
Stik: 9-bens D-Sub til stereokabel
6
•• Benlayout
3
2
1
1
1 2 3 4 5 6 7 8
-P2-
9
-P1-
5
-P1Hanstik
-P1-
-P2-
-P2-
Rx
3
----------
1
Tx
STEREO
Tx
2
----------
2
Rx
STIK
Gnd
5
----------
3
Gnd
(3,5ø)
Ben nr.
Standardfarve
Signal
1
Hvid og orange
TX+
2
Orange
TX-
3
Hvid og grøn
RX+
4
Blå
NC
5
Hvid og blå
NC
6
Grøn
RX-
7
Hvid og brun
NC
8
Brun
NC
26
LAN-krydskabel (PC til PC)
•• Stik: RJ45
Direkte LAN-kabel (PC til HUB)
HUB
RJ45
P2
RJ45
P1
P2
Signal
P1
P2
Signal
TX+
1
<-------->
3
RX+
P1
P1
P2
RJ45 MDC
P2
Signal
TX-
2
<-------->
6
RX-
<-------->
1
TX+
RX+
3
<-------->
1
TX+
2
<-------->
2
TX-
RX-
6
<-------->
2
TX-
RX+
3
<-------->
3
RX+
RX-
6
<-------->
6
RX-
Signal
P1
TX+
1
TX-
27
Tilslutning
RJ45
RJ45
28
Nr.
Kontrolkoder
Visning af kontrolstatus (kontrolkommandoen Get)
Header
Kommando
0xAA
Kommandotype
ID
Datalængde
Kommando
0xAA
Kommandotype
Kommandotype
10
Videovæg til
0x84
0~1
11
Brugerstyring af videovæg
0x89
-
F.eks. Tænd & ID=0
Datalængde
Data
1
Værdi
Tjeksum
Kommando
Nr.
Værdiområde
•• Al kommunikation finder sted hexadecimalt. Tjeksummen beregnes ved at summere alle værdier
med undtagelse af headeren. Hvis en tjeksum ender med at være på mere end to cifre som vist
herunder (11+FF+01+01=112), fjernes det første ciffer.
0
ID
Kommando
Tjeksum
Kontrol (kontrolkommandoen Set)
Header
Kommandotype
Kommando
Værdiområde
1
Strømstyring
0x11
0~1
2
Lydstyrke
0x12
0~100
3
Styring af indgangskilde
0x14
-
4
Styring af skærmtilstand
0x18
-
5
Styring af skærmstørrelse
0x19
0~255
6
Styring af PIP til/fra
0x3C
0~1
7
Styring af autojustering (PC, kun
BNC)
0x3D
0
8
Styring af tilstanden Videovæg
0x5C
0~1
9
Sikkerhedslås
0x5D
0~1
Header
Kommando
0xAA
0x11
Header
Kommando
0xAA
0x11
ID
ID
Datalængde
Data 1
1
"Power"
Datalængde
Data 1
1
1
Tjeksum
12
•• For samtidigt at styre alle enheder tilsluttet med et serielt kabel uanset ID'er skal du indstille ID'en
til "0xFE" og overføre kommandoer. Kommandoer bliver udført på hver enhed, men der svares ikke
med ACK.
29
Strømstyring
Lydstyrke
•• Funktion
Et produkt kan tændes og slukkes med en computer.
•• Funktion
Lydstyrken på et produkt kan justeres med en computer.
•• Visning af strømstatus (Hent strømstatus TIL / FRA)
•• Visning af lydstyrkestatus (Hent lydstyrkestatus)
Header
Kommando
0xAA
0x11
ID
Datalængde
Tjeksum
0
•• Indstilling af tænd/sluk (Indstil strøm TIL / FRA)
Header
Kommando
0xAA
0x11
ID
Header
Kommando
0xAA
0x12
Datalængde
Data
1
"Power"
Tjeksum
Header
Kommando
0xAA
0x12
•• Ack
0: Strøm FRA
Header
Kommando
0xAA
0xFF
•• Ack
0xAA
0xFF
ID
Datalængde
Ack/Nak
r-CMD
Vær1
3
'A'
0x11
"Power"
Tjeksum
0xAA
0xFF
ID
ID
Datalængde
Data
1
"Volume"
Tjeksum
Datalængde
Ack/Nak
r-CMD
Vær1
3
'N'
0x11
"ERR"
ID
Datalængde
Ack/Nak
r-CMD
Vær1
3
'A'
0x12
"Volume"
Tjeksum
•• Nak
•• Nak
Kommando
0
"Volume": En lydstyrkeværdikode kan indstilles på et produkt. (0-100)
"Power": Strømkode skal indstilles på et produkt.
Header
Tjeksum
"Volume": En lydstyrkeværdikode kan indstilles på et produkt. (0-100)
1: Strøm TIL
Kommando
Datalængde
•• Indstilling af lydstyrken (Indstil lydstyrke)
"Power": Strømkode skal indstilles på et produkt.
Header
ID
Tjeksum
Header
Kommando
0xAA
0xFF
ID
Datalængde
Ack/Nak
r-CMD
Vær1
3
'N'
0x12
"ERR"
Tjeksum
"ERR" : En kode viser den fejl, der er opstået.
"ERR" : En kode viser den fejl, der er opstået.
30
Styring af indgangskilde
0x24
HDMI2_PC
•• Funktion
Indgangskilden på et produkt kan ændres med en computer.
0x25
DisplayPort
――DVI_video, HDMI1_PC og HDMI2_PC kan ikke anvendes med kommandoen Set. De svarer kun på
•• Visning af indgangskildestatus (Hent indgangskildestatus)
Header
Kommando
0xAA
0x14
ID
Datalængde
"Get"-kommandoer.
――Denne model understøtter ikke portene HDMI1, HDMI1_PC, HDMI2 and HDMI2_PC .
Tjeksum
――MagicInfo er tilgængelig på modeller, der MagicInfo-funktionen.
0
――RF (tv) og DTV er kun tilgængelig på modeller, der indeholder tv.
•• Indstilling af indgangskilden (Indstil indgangskilde)
Header
Kommando
0xAA
0x14
ID
•• Ack
Datalængde
Data
1
"Input Source"
Tjeksum
Header
Kommando
0xAA
0xFF
ID
Datalængde
Ack/Nak
r-CMD
Vær1
3
'A'
0x14
"Input
Source"
"Input Source": En indgangskildekode kan indstilles på et produkt.
0x14
Pc
0x18
DVI
0x0C
Indgangskilde
0x08
Komponent
0x20
MagicInfo
0x1F
DVI_video
0x30
RF (tv)
0x40
DTV
0x21
HDMI1
0x22
HDMI1_PC
0x23
HDMI2
Tjeksum
"Input Source": En indgangskildekode kan indstilles på et produkt.
•• Nak
Header
Kommando
0xAA
0xFF
ID
Datalængde
Ack/Nak
r-CMD
Vær1
3
'N'
0x14
"ERR"
Tjeksum
"ERR" : En kode viser den fejl, der er opstået.
31
Styring af skærmtilstand
•• Nak
•• Funktion
Skærmtilstanden på et produkt kan ændres med en computer.
Skærmtilstand kan ikke styres, når funktionen Video Wall er aktiveret.
――Denne kontrol kan kun anvendes på modeller, der indeholder tv.
Kommando
0xAA
0x18
ID
Datalængde
Kommando
0xAA
0x18
16 : 9
0x04
Zoom
0x31
Bred zoom
0x0B
4:3
Ack/Nak
r-CMD
Vær1
3
'N'
0x18
"ERR"
Tjeksum
•• Visning af skærmstørrelsen (Hent status for skærmstørrelse)
Datalængde
Data
Tjeksum
1
"Screen
Mode"
Header
Kommando
0xAA
0x19
ID
Datalængde
Tjeksum
0
•• Ack
"Screen Mode": En kode, der indstiller produktets status
0x01
0xFF
Datalængde
•• Funktion
Skærmstørrelsen på et produkt kan ændres med en computer.
0
ID
0xAA
ID
Styring af skærmstørrelse
Tjeksum
•• Indstilling af billedstørrelsen (Indstil billedstørrelse)
Header
Kommando
"ERR" : En kode viser den fejl, der er opstået
•• Visning af skærmstatus (Hent skærmstatus)
Header
Header
Header
Kommando
0xAA
0xFF
ID
Datalængde
Ack/Nak
r-CMD
Vær1
3
'A'
0x19
"Screen
Size"
Tjeksum
"Screen Size": produktets skærmstørrelse (område: 0 - 255, enhed: tommer)
•• Nak
•• Ack
Header
Kommando
0xAA
0xFF
ID
Datalængde
Ack/Nak
r-CMD
Vær1
3
'A'
0x18
"Screen
Mode"
Header
Kommando
0xAA
0xFF
ID
Datalængde
Ack/Nak
r-CMD
Vær1
3
'N'
0x19
"ERR"
Tjeksum
Tjeksum
"ERR" : En kode viser den fejl, der er opstået
"Screen Mode": En kode, der indstiller produktets status
32
Styring af PIP til/fra
Styring af autojustering (PC, kun BNC)
•• Funktion
PIP-tilstanden på et produkt kan aktiveres/deaktiveres med en computer.
•• Funktion
Justerer automatisk pc-systemets skærm med en pc.
――Kun tilgængelig på modeller der har PIP-funktionen.
――Tilstanden kan ikke styres, hvis Video Wall er indstillet til On.
•• Visning af status for autojustering (Hent status for autojustering)
Ingen
――Denne funktion er ikke tilgængelig i MagicInfo.
•• Indstilling af autojustering (Indstil autojustering)
•• Visning af PIP til/fra-status (Hent PIP TIL/FRA-status)
Header
Kommando
0xAA
0x3C
ID
Datalængde
Tjeksum
Kommando
0xAA
0x3C
Kommando
0xAA
0x3D
ID
Datalængde
Data
1
"Auto
Adjustment"
0
ID
Tjeksum
"Auto Adjustment" : 0x00 (hele tiden)
•• Indstilling af PIP til/fra (Indstil PIP TIL / FRA)
Header
Header
Datalængde
Data
1
"PIP"
•• Ack
Tjeksum
"PIP": Der anvendes en kode til at aktivere/deaktivere PIP-tilstanden på et produkt.
Header
Kommando
0xAA
0xFF
ID
Datalængde
Ack/
Nak
r-CMD
Vær1
3
'A'
0x3D
"Auto
Adjustment"
1: PIP TIL
0: PIP FRA
Tjeksum
•• Nak
•• Ack
Header
Kommando
0xAA
0xFF
ID
Datalængde
Ack/Nak
r-CMD
Vær1
3
'A'
0x3C
"PIP"
Tjeksum
"PIP": Der anvendes en kode til at aktivere/deaktivere PIP-tilstanden på et produkt.
Header
Kommando
0xAA
0xFF
ID
Datalængde
Ack/
Nak
r-CMD
Vær1
3
'A'
0x3D
"ERR"
Tjeksum
"ERR" : En kode viser den fejl, der er opstået
•• Nak
Header
Kommando
0xAA
0xFF
ID
Datalængde
Ack/Nak
r-CMD
Vær1
3
'A'
0x3C
"PIP"
Tjeksum
"ERR" : En kode viser den fejl, der er opstået
33
Styring af tilstanden Videovæg
Sikkerhedslås
•• Funktion
Video Wall-tilstanden kan aktiveres på et produkt via en computer.
•• Funktion
Pc'en kan anvendes til at aktivere eller deaktivere funktionen Safety Lock på et produkt.
Denne kontrol er kun mulig på et produkt, hvor Video Wall er aktiveret.
Denne kontrol er til rådighed, uanset om strømmen er tændt eller ej.
•• Visning af videovægtilstand (Hent videovægtilstand)
Header
Kommando
0xAA
0x5C
ID
Datalængde
•• Visning af status på sikkerhedslås (Hent status på sikkerhedslås)
Tjeksum
0
•• Indstilling af videovæggen (Indstil videovægtilstand)
Header
Kommando
0xAA
0x5C
ID
Header
Kommando
0xAA
0x5D
ID
Datalængde
Tjeksum
0
•• Aktivering eller deaktivering af sikkerhedslås (Indstil sikkerhedslås aktiver/deaktiver)
Datalængde
Data
Tjeksum
1
"Video Wall Mode"
Header
Kommando
0xAA
0x5D
ID
Datalængde
Data
Tjeksum
1
"Safety Lock"
"Video Wall Mode": Der anvendes en kode til at aktivere tilstanden Videovæg på et produkt.
1: Full
"Safety Lock": Sikkerhedslåsekode, der skal indstilles på et produkt
0: Natural
1: TIL
•• Ack
0: FRA
Header
0xAA
Kommando
ID
0xFF
Datalængde
3
Ack/
Nak
r-CMD
'A'
0x5C
Vær1
Tjeksum
"Video
Wall
Mode"
"Video Wall Mode": Der anvendes en kode til at aktivere tilstanden Videovæg på et produkt.
•• Nak
Header
Kommando
0xAA
0xFF
ID
Datalængde
Ack/
Nak
r-CMD
Vær1
3
'A'
0x5C
"ERR"
"ERR" : En kode viser den fejl, der er opstået
Tjeksum
•• Ack
Header
Kommando
0xAA
0xFF
ID
Datalængde
Ack/Nak
r-CMD
Vær1
3
'A'
0x5D
"Safety
Lock"
Tjeksum
"Safety Lock": Sikkerhedslåsekode, der skal indstilles på et produkt
•• Nak
Header
Kommando
0xAA
0xFF
ID
Datalængde
Ack/
Nak
r-CMD
Vær1
3
'N'
0x5D
"ERR"
Tjeksum
"ERR" : En kode viser den fejl, der er opstået
34
Videovæg til
•• Nak
•• Funktion
Pc slår produktets videovæg TIL/FRA.
Header
Kommando
0xAA
0xFF
ID
Datalængde
Ack/Nak
r-CMD
Vær1
3
'N'
0x84
ERR
Tjeksum
•• Få status for videovæg til/fra
Header
Kommando
0xAA
0x84
ID
Datalængde
"ERR" : En kode viser den fejl, der er opstået
Tjeksum
Brugerstyring af videovæg
0
•• Funktion
Pc slår produktets videovægfunktion til/fra.
•• Slå videovæg til/fra
Header
Kommando
0xAA
0x84
ID
Datalængde
Data
Tjeksum
1
V.Wall_On
•• Få status for videovæg
•• V.Wall_On : Videovægkode, der skal indstilles på produktet
1: Videovæg TIL
•• Ack
Kommando
0xAA
0xFF
Kommando
0xAA
0x89
ID
Datalængde
Tjeksum
0
•• Indstil videovæg
0: Videovæg FRA
Header
Header
ID
Datalængde
Ack/Nak
r-CMD
Vær1
3
'A'
0x84
V.Wall_
On
Tjeksum
Header
Kommando
0xAA
0x89
ID
Datalængde
Vær1
Vær2
2
Wall_Div
Wall_SNo
Tjeksum
Wall_Div: Videovæg-skillekode, der er indstillet på produktet
V.Wall_On : Samme som ovenfor
35
Videovægmodel på 10 x 10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Fra
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
1
0x11
0x12
0x13
0x14
0x15
0x16
0x17
0x18
0x19
0x1A
0x1B
0x1C
0x1D
0x1E
0x1F
2
0x21
0x22
0x23
0x24
0x25
0x26
0x27
0x28
0x29
0x2A
0x2B
0x2C
0x2D
0x2E
0x2F
3
0x31
0x32
0x33
0x34
0x35
0x36
0x37
0x38
0x39
0x3A
0x3B
0x3C
0x3D
0x3E
0x3F
4
0x41
0x42
0x43
0x44
0x45
0x46
0x47
0x48
0x49
0x4A
0x4B
0x4C
0x4D
0x4E
0x4F
5
0x51
0x52
0x53
0x54
0x55
0x56
0x57
0x58
0x59
0x5A
0x5B
0x5C
0x5D
0x5E
0x5F
6
0x61
0x62
0x63
0x64
0x65
0x66
0x67
0x68
0x69
0x6A
0x6B
0x6C
0x6D
0x6E
0x6F
7
0x71
0x72
0x73
0x74
0x75
0x76
0x77
0x78
0x79
0x7A
0x7B
0x7C
0x7D
0x7E
N/A
8
0x81
0x82
0x83
0x84
0x85
0x86
0x87
0x88
0x89
0x8A
0x8B
0x8C
N/A
N/A
N/A
9
0x91
0x92
0x93
0x94
0x95
0x96
0x97
0x98
0x99
0x9A
0x9B
N/A
N/A
N/A
N/A
10
0xA1
0xA2
0xA3
0xA4
0xA5
0xA6
0xA7
0xA8
0xA9
0xAA
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
11
0xB1
0xB2
0xB3
0xB4
0xB5
0xB6
0xB7
0xB8
0xB9
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
12
0xC1
0xC2
0xC3
0xC4
0xC5
0xC6
0xC7
0xC8
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
13
0xD1
0xD2
0xD3
0xD4
0xD5
0xD6
0xD7
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
14
0xE1
0xE2
0xE3
0xE4
0xE5
0xE6
0xE7
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
15
0xF1
0xF2
0xF3
0xF4
0xF5
0xF6
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
36
Wall_SNo : Produktnummerkode, der er indstillet på produktet
Videovægmodel på 10 x 10: ( 1 ~ 100)
Indstil nummer
Data
1
0x01
2
0x02
...
...
99
0x63
100
0x64
•• Ack
Header
Kommando
0xAA
0xFF
ID
Datalængde
Ack/Nak
r-CMD
Vær1
Vær2
4
'A'
0x89
Wall_Div
Wall_SNo
Datalængde
Ack/Nak
r-CMD
Vær1
3
'N'
0x89
ERR
Tjeksum
•• Nak
Header
Kommando
0xAA
0xFF
ID
Tjeksum
"ERR" : En kode viser den fejl, der er opstået
37
Kapitel 03
Tilslutning og brug af en kildeenhed
Inden tilslutning
Kontroller inden tilslutning
――Inden du tilslutter en kildeenhed, skal du læse den brugervejledning, der fulgte med enheden.
Antallet og placeringen af porte på kildeenheder kan variere fra enhed til enhed.
――Tilslut ikke strømkablet, før alle tilslutninger er udført.
Tilslutning af strømkablet under tilslutning kan beskadige produktet.
――Undersøg porttyperne på bagsiden af det produkt, du vil tilslutte.
Tilslutning til en pc
•• Undlad at tilslutte strømkablet, før du har tilsluttet de øvrige kabler.
Kontroller, at du har tilsluttet en kildeenhed, før du tilslutter strømkablet.
•• En pc kan sluttes til produktet på flere måder.
Vælg en tilslutningsmetode, der passer til din pc.
――Tilslutningsdele kan variere på de forskellige produkter.
Tilslutning med et HDMI-kabel
HDMI IN
38
Tilslutning med et HDMI-DVI-kabel
Tilslutning til en videoenhed
――Når du slutter en pc til produktet med et HDMI-DVI-kabel, skal du indstille Edit Name til DVI PC for at
få adgang til video- og lydindhold gemt på pc'en.
•• Undlad at tilslutte strømkablet, før du har tilsluttet de øvrige kabler.
Kontroller, at du har tilsluttet en kildeenhed, før du tilslutter strømkablet.
•• Du kan slutte en videoenhed til produktet med et kabel.
――Tilslutningsdele kan variere på de forskellige produkter.
――Tryk på knappen SOURCE på fjernbetjeningen for at ændre kilden.
HDMI IN
Tilslutning med et HDMI-DVI-kabel
――Når du slutter en videoenhed til produktet med et HDMI-DVI-kabel, skal du indstille Edit Name til DVI
Devices for at få adgang til video- og lydindhold, der er gemt på videoenheden.
――Understøttede opløsninger omfatter 1080p (50/60Hz), 720p (50/60Hz), 480p og 576p.
HDMI IN
39
Tilslutning med et HDMI-kabel
Tilslutning af LAN-kablet
Brug af et HDMI-kabel eller HDMI/DVI-kabel (op til 1080p)
――Tilslutningsdele kan variere på de forskellige produkter.
•• Opnå et bedre billede og lydkvalitet ved at tilslutte en digital enhed med et HDMI-kabel.
•• Et HDMI-kabel understøtter digitale video- og lydsignaler og kræver ikke et lydkabel.
•• Billedet vises ikke normalt (hvis der er et), eller lyden fungerer muligvis ikke, hvis der er tilsluttet en
ekstern enhed, der bruger en ældre version af HDMI-tilstand, til produktet. Hvis der opstår et sådant
problem, skal du spørge producenten af det eksterne enhed om HDMI-versionen og anmode om
en opgradering, hvis den er for gammel.
•• Sørg for at bruge et HDMI-kabel med en tykkelse på 14 mm eller mindre.
•• Sørg for at købe et certificeret HDMI-kabel. Ellers vises billedet muligvis ikke eller der kan opstå en
forbindelsesfejl.
RJ45
•• Der anbefales et grundlæggende, hurtigt HDMI-kabel eller ét med ethernet.
Dette produkt understøtter ikke ethernetfunktionen via HDMI.
•• Foretag tilslutningen ved hjælp af et Cat 7-kabel (*STP-typen).
*Afskærmet, parsnoet kabel
HDMI IN
40
Skift af indgangskilden
Source gør det muligt at vælge en række kilder og ændre navne på kildeenheder.
Source
――Skærmen vises måske ikke korrekt, hvis en forkert kilde er valgt for den kildeenhed, du vil skifte til.
SOURCE → Source
Du kan vise skærmen fra en kildeenhed, der er sluttet til produktet. Vælg en kilde på kildelisten for at vise skærmen med den
valgte kilde.
――Indgangskilden kan også ændres med knappen SOURCE på fjernbetjeningen.
――Hvis du vil se detaljerede oplysninger om tilsluttede kildeenheder, skal du trykke på knappen TOOLS fra siden Source.
Edit Name
Source
SOURCE → Source → TOOLS → Edit Name → ENTER E
HDMI
Screen Mirroring
To go to Options, press and hold the Enter button.
Nogle gange vises skærmen ikke korrekt, med mindre navnet på en kildeenhed er specificeret i Edit Name.
Desuden er det bedst at omdøbe kildeenheden i Edit Name for at opnå optimal billedkvalitet.
――Listen kan omfatte følgende kildeenheder. Source-enhederne på listen kan variere afhængigt af den valgte kilde.
PC / Cable STB / Satellite STB / PVR STB / Game / Blu-ray / DVD / VCR / AV Receiver / Camcorder / DVI PC /
DVI Devices / TV / IPTV / HD DVD / DMA
――De tilgængelige indstillinger i menuen Picture afhænger af den aktuelle kilde, de indstillinger, der er angivet i Edit Name.
•• Ved tilslutning af en PC til HDMI-stikket, skal du indstille Edit Name til PC. I andre tilfælde skal du indstille Edit Name til
AV-enheder.
•• Når du slutter en pc til HDMI IN-porten med HDMI-kablet, skal du indstille produktet til PC-tilstand under Edit Name.
-- Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.
•• Når du slutter en pc til HDMI IN-porten med HDMI-DVI-kablet, skal du indstille produktet til DVI PC-tilstand under Edit
Name.
•• Når du slutter en AV-enhed til HDMI IN-porten med HDMI-DVI-kablet, skal du indstille produktet til DVI Devices-tilstand
under Edit Name.
Information
SOURCE → Source → TOOLS → Information → ENTER E
Du kan se detaljerede oplysninger om den valgte eksterne enhed.
41
Kapitel 04
Brug af MDC
"MDC" (Multiple Display Control) er et program, der gør det nemt at styre flere skærmenheder samtidig på en pc.
Du kan finde oplysninger om brugen af MDC-programmet i hjælpen, når du har installeret programmet. MDC-programmet findes på webstedet.
Installation/afinstallation af MDC-program
Installation
――MDC-installationen kan blive påvirket af grafikkortet, bundkortet og netværksforholdene.
1
Klik på MDC Unified-installationsprogrammet.
2
Vælg installationssproget. Klik derefter på "OK".
3
Når skærmen "Welcome to the InstallShield Wizard for MDC_Unified" vises, skal du klikke på
"Next".
4
8
Installationsstatussen bliver vist.
9
Klik på "Finish" i det viste "InstallShield Wizard Complete"-vindue.
――Vælg "Launch MDC Unified", og klik på "Finish" for straks at køre MDC-programmet.
10Genvejsikonet MDC Unified bliver oprettet på skrivebordet efter installationen.
――Ikonet til kørsel af MDC vises måske ikke. Det afhænger af pc-systemet eller
produktspecifikationerne.
――Tryk på F5, hvis kørselsikonet ikke vises.
Afinstallation
1
programmer.
I det viste "License Agreement"-vindue skal du vælge "I accept the terms in the license
agreement" og klikke på "Next".
5
I det viste "Customer Information"-vindue skal du udfylde alle oplysningsfelterne og klikke på "Next".
6
I det viste "Destination Folder"-vindue skal du vælge den mappesti, hvor du vil installere
Vælg Indstillinger > Kontrolpanel på menuen Start, og dobbeltklik på Tilføj eller fjern
2
Vælg MDC Unified på listen, og klik på Rediger/fjern.
programmet, og klikke på "Next".
――Hvis mappestien ikke angives, vil programmet blive installeret i standardmappestien.
7
I vinduet "Ready to Install the Program", der vises, skal du kontrollere den mappesti, hvor
programmet skal installeres, og klikke på "Install".
42
Tilslutning til MDC
Brug af MDC via Ethernet
Indtast IP-adressen for den primære visningsenhed, og slut enheden til pc'en. Skærmenheder kan sluttes til hinanden med et LAN-kabel.
Tilslutning via et direkte LAN-kabel
――Der kan tilsluttes flere produkter med RJ45-porten på produktet og LAN-portene på HUB'en.
RJ45
HUB
43
Kapitel 05
Hjemmefunktion
Denne funktion findes i Support → Go to Home.
Åbnes med knappen HOME på fjernbetjeningen.
――For at bruge funktionen Player skal du indstille Play via til MagicInfo i System.
Player
HOME
Afspil forskellige former for indhold, f.eks. kanaler med tilknyttede tidsplaner, skabeloner eller filer.
Du kan afspille kanaler eller indhold ved hjælp af følgende metoder.
→ Player →ENTER E
•• Network Channel: Afspil indhold via serveren.
――For at køre Network Channel, skal du sikre dig, at produktet har forbindelse til serveren.
•• Local Channel: Afspil indhold i den interne hukommelse eller fra ekstern hukommelse.
Player
Schedule
Template
Play a variety of content, such as
scheduled channels, templates or files.
Clone Product
ID Settings
Screen Saver
Network Status
Video Wall
On/Off Timer
Ticker
More settings
-- Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.
44
Godkendelse af en tilsluttet enhed fra serveren
3
Vælg Device øverst på menulinjen.
4
Vælg Lite i menuerne til venstre.
5
Vælg Unapproved i undermenuerne under Lite.
6
Tryk på knappen Approve for enheden på listen over ikke-godkendte Lite-enheder.
Godkendelse af Lite-serveren
•• Indstil MagicInfo Mode til Lite in Server Network Settings.
Godkend og anvend Lite-serveren nu.
――Inden enheden kan godkendes, skal du konfigurere serverens Network Settings.
1
2
Gå ind på den server, du har knyttet til enheden.
Log på ved hjælp af dit id og din adgangskode.
45
7
Angiv de oplysninger, der kræves for at godkende enheden.
9
Når serveren har godkendt enheden, hentes den plan, der er registreret i den valgte gruppe, til
enheden. Når planen er hentet, køres den.
――Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du konfigurerer en plan, i <brugervejledningen til
MagicInfo Lite Server>.
――Hvis en enhed slettes fra oversigten over enheder, der er godkendt af serveren, genstartes enheden, så
dens indstillinger nulstilles.
Indstilling af det aktuelle klokkeslæt.
En plan køres muligvis ikke, hvis klokkeslættet på enheden er forskellig fra klokkeslættet på serveren.
•• Device Name: Angiv enhedens navn.
•• Device Group: Vælg
1
Gå til fanerne Device → Time.
2
Vælg enheden.
3
Vælg Clock Set, og synkroniser klokkeslættet med serveren.
for at angive gruppen.
•• Location: Angiv enhedens aktuelle placering.
――Når du trykker på knappen INFO på fjernbetjeningen, når der køres en netværksplan, vises
oplysningerne om planen. Kontroller, at den korrekte enhed er valgt, ved at kontrollere enhedens id i
oplysningerne.
8
Vælg menuen All for at kontrollere, at enheden er blevet registreret.
•• Når du opretter forbindelse til serveren for første gang, indstilles klokkeslættet på produktet ud fra
GMT-klokkeslættet i det område, hvor serveren er installeret.
•• Klokkeslættet på produktet kan ændres fra serveren, som vist i trin 3.
•• Hvis du slukker og tænder for produktet, gendannes det indstillede klokkeslæt på produktet til det
klokkeslæt, der senest blev indstillet fra serveren.
――Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du administrerer klokkeslættet (planlægning,
ferieplanlægning osv.) i <MagicInfo Lite Server-brugervejledningen>.
46
Godkendelse af Premium-serveren
3
Vælg Device øverst på menulinjen.
4
Vælg Premium i menuerne til venstre.
5
Vælg Unapproved i undermenuerne under Premium.
6
Tryk på knappen Approve for enheden på listen over ikke-godkendte Premium-enheder.
•• Indstil MagicInfo Mode til Premium in Server Network Settings.
Godkend og anvend Premium-serveren nu.
――Inden enheden kan godkendes, skal du konfigurere serverens Network Settings.
1
2
Gå ind på den server, du har knyttet til enheden.
Log på ved hjælp af dit id og din adgangskode.
47
7
Angiv de oplysninger, der kræves for at godkende enheden.
9
Når serveren har godkendt enheden, hentes den plan, der er registreret i den valgte gruppe, til
enheden. Når planen er hentet, køres den.
――Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du konfigurerer en plan, i <brugervejledningen til
MagicInfo Premium Server>.
――Hvis en enhed slettes fra oversigten over enheder, der er godkendt af serveren, genstartes enheden, så
dens indstillinger nulstilles.
Indstilling af det aktuelle klokkeslæt.
En plan køres muligvis ikke, hvis klokkeslættet på enheden er forskellig fra klokkeslættet på serveren.
•• Device Name: Angiv enhedens navn.
•• Device Group: Vælg
1
Gå til fanerne Device → Time.
2
Vælg enheden.
3
Vælg Clock Set, og synkroniser klokkeslættet med serveren.
for at angive gruppen.
•• Location: Angiv enhedens aktuelle placering.
――Når du trykker på knappen INFO på fjernbetjeningen, når der køres en netværksplan, vises
oplysningerne om planen. Kontroller, at den korrekte enhed er valgt, ved at kontrollere enhedens id i
oplysningerne.
8
Vælg menuen All for at kontrollere, at enheden er blevet registreret.
•• Når du opretter forbindelse til serveren for første gang, indstilles klokkeslættet på produktet ud fra
GMT-klokkeslættet i det område, hvor serveren er installeret.
•• Klokkeslættet på produktet kan ændres fra serveren, som vist i trin 3.
•• Hvis du slukker og tænder for produktet, gendannes det indstillede klokkeslæt på produktet til det
klokkeslæt, der senest blev indstillet fra serveren.
――Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du administrerer klokkeslættet (planlægning,
ferieplanlægning osv.) i <brugervejledningen til MagicInfo Premium Server>.
48
Device : All
Player
Content : All
Browse and play content stored on the selected device.
No channels
Network Channel
My Templates
Sort by : File name
Options
1 / 9 item(s)
Network Channel
Afspil indhold, skabeloner og planer, der er konfigureret på serveren.
•• Du kan se, om serveren er tilsluttet (godkendelse) i menuskærmbilledet til Player.
Hvis du vil se, om serveren er tilsluttet, når der køres en Network Channel, skal du trykke på INFO på fjernbetjeningen.
1
Vælg Network Channel i menuen Player.
2
Network Channel kører.
No channels
Local Channel
Published Content
Local Channel
-- Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.
Afspil en plan eller kanal, der er blevet konfigureret i produktet.
1
Vælg Local Channel i menuen Player.
――Meddelelsen No channels vises, hvis der ikke er registreret en kanal i Local Channel.
2
Local Channel kører.
Published Content
Afspil en skabelon, der er lagret på en tilsluttet USB-enhed.
――Funktionen Published Content er kun tilgængelig, når der er tilsluttet en USB-enhed, som indeholder skabeloner.
――Afspil planlagt indhold.
49
Published Channel
Afspil planlagt indhold, der er gemt på en USB-enhed.
――Published Channel-funktionen vises kun, hvis en USB-enhed, som indeholder en plan, er tilsluttet.
――Planlæg afspilning af indhold efter kanal, og du kan afspille planlagt materiale efter eget valg.
My Templates
Afspil en skabelon i My Templates, som er lagret i produktets interne hukommelse.
50
Tilgængelige funktioner på siden Player
Oversigtssiden Player indeholder følgende funktioner.
•• Device
Vælg enten Internal eller USB for at søge efter den ønskede enhedsoversigt.
-- All / Internal / USB
•• Content
Vælg en indholdstype som kriterium for at søge efter den ønskede enhedsoversigt.
-- All / Video / Image / PDF / Flash / Office / My Templates
•• Sort by
Angiv kriteriet for indholdssortering.
-- File name / Recently played
•• Options
Menuindstillinger på siden Player
Indstillingsnavn
Handlinger
Play Selected
Vælg og afspil det ønskede indhold.
Send
Kopier indhold til en anden storageenhed.
Delete
Slet det ønskede indhold.
Go to Multimedia
Afspil indhold med medieafspilningsfunktionen.
Settings
Konfigurer detaljerede egenskaber for indhold.
――På næste side kan du finde oplysninger om funktionen Settings.
51
Menuen Settings på siden Player
Aspect Ratio
Indstil Aspect Ratio til enten Original eller Full.
Settings
•• Full / Original
――Denne funktion er kun tilgængelig for filer af typen Video, Image, PDF og Office.
Settings
Display Duration
Set whether to display content in the original aspect ratio or in full screen
size.
Indstil varigheden for de enkelte sider i et diasshow.
――Denne funktion er kun tilgængelig for filer af typen Image, PDF, Flash og Office.
Aspect Ratio
Display Duration
Close
Transition Effect
Content Orientation
Landscape
Safely Remove USB Device
-- Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.
Transition Effect
Konfigurer overgangseffekter mellem sider eller scene i et diasshow eller en videofil.
•• None / Fade1 / Fade2 / Blind / Spiral / Checker / Linear / Stairs / Wipe / Random
――Denne funktion er kun tilgængelig for filer af typen Image.
Content Orientation
Skift afspilningsretningen for indhold til tilstanden Landscape eller Portrait.
•• Landscape / Portrait
――Hvis Content Orientation er i Portrait-visning, understøttes VP8-videocodec ikke.
――Source er ikke tilgængelig, når Content Orientation er indstillet til Portrait.
Safely Remove USB Device
Fjerner USB-hukommelsen sikkert
Reset Settings
Gendan alle værdier under Settings til de oprindelige standardværdier, fra dengang produktet blev købt.
52
Ved kørsel af indhold
Tryk på knappen INFO på fjernbetjeningen.
Visning af oplysninger om det indhold, der kører
Information
Type:
Network Channel
•• Type: Kanaltype, der afspilles i øjeblikket
――Kun tilgængelig under afspilning via Network Channel / Local Channel.
•• CH Number: Det nummer, der er knyttet til den kanal, der afspilles i øjeblikket
――Kun tilgængelig under afspilning via Network Channel / Local Channel.
•• CH Name: Navnet på den kanal, der afspilles i øjeblikket
――Kun tilgængelig under afspilning via Network Channel / Local Channel.
CH Number:
No channels selected
•• Software Version: Viser softwareversionen af en enhed
CH Name:
No channels selected
•• MAC ID: Viser det originale id-nummer for en enhed
Software Version:
B2B-EP-MIP-41301-1
MAC ID:
FF-FF-FF-FF-FF-FF
Tags:
None
•• Tags: Tag-indstillinger, som er tildelt fra serveren til en enhed
――Kun tilgængelig under afspilning via Network Channel / Local Channel.
Server:
Not connected
•• Server: Viser forbindelsesstatus (Connected, Disconnected eller Not connected) for serveren
USB:
Not connected
•• USB: Viser forbindelsesstatus for en USB-enhed
Storage for Network Channel:
Internal
Schedule download:
No Schedule to download
OK
•• Storage for Network Channel: Viser oplysninger på enheden om, hvor den aktive netværkskanal er gemt.
――Kun tilgængelig under afspilning via Network Channel / Local Channel.
•• Schedule download: Viser forløbet af en netværksplan, der downloades fra serveren
-- Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.
53
Ændring af indstillinger for det indhold, som køres
Tryk på knappen TOOLS på fjernbetjeningen under afspilning af indhold for at konfigurere indstillinger som f.eks. Picture
Mode og Sound Mode.
•• Playlist
Få vist en oversigt over indholdselementer, der afspilles i øjeblikket.
•• Music
Indstil baggrundsmusikken for det indhold, der afspilles i øjeblikket.
Playlist
Music
Picture Mode
Sound Mode
•• Picture Mode
Tilpasser skærmindstillingerne til det indhold, der afspilles i øjeblikket
-- Shops & Malls / Offices & Schools / Terminals & Stations / Video Wall / Calibration
-- Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.
•• Sound Mode
Tilpasser lydindstillingerne til det indhold, der afspilles i øjeblikket
-- Standard / Music / Movie / Clear Voice / Amplify
54
Filformater, der er kompatible med Player
•• De understøttede filsystemer inkluderer FAT32 og NTFS.
•• En fil med en lodret og vandret opløsning, der er større end den maksimale opløsning, kan ikke
afspilles.
Kontroller filens lodrette og vandrette opløsning.
•• Kontroller de understøttede typer og versioner af video- og lydcodec.
•• Kontroller de understøttede filversioner.
-- Flash understøttes op til version 10.1
-- PowerPoint understøttes op til version 97 – 2007
•• Kun den sidst tilsluttede USB-enhed genkendes.
Multiramme til netværksplan
Skabelonfiler og LFD(.Ifd)-filer
Begrænsninger
•• Kontroller, at der findes en distribueret mappe (indhold/planer) i Internal / USB-hukommelsen.
Afspilningsbegrænsninger
•• Der kan maks. afspilles to videofiler (Video).
•• Der kan ikke afspilles mere end én Flash-fil.
•• Til Office-filer (PPT- og Word-filer) og PDF-filer er der kun én understøttet filtype ad gangen.
•• Der kan ikke afspilles flere videoer (Video) samtidig på en enkelt skærm på en videovæg.
Begrænsninger for lydudgang
•• Der kan ikke bruges mere end én lydudgang.
Afspilningsbegrænsninger
•• Der kan højst afspilles to videofiler (Video) samtidig.
•• Afspilningsprioritet: Flash fil > netværkets BGM > lokal BGM > videofil i hovedrammen valgt af
brugeren
•• I vandret afspilningstilstand kan der kun afspilles én videofil ad gangen.
•• Der kan ikke afspilles mere end én Flash-fil.
•• Til Office-filer (PPT- og Word-filer) og PDF-filer er der kun én understøttet filtype ad gangen.
•• LFD(.lfd)-filer er ikke understøttet.
Begrænsninger for lydudgang
•• Der kan ikke bruges mere end én lydudgang.
•• Afspilningsprioritet: Flash fil > netværkets BGM > lokal BGM > videofil i hovedrammen valgt af
brugeren
――Netværkets BGM: Indstillingerne kan konfigureres i trin 1, når der oprettes en serverplan.
――Lokal BGM: BGM-indstillingerne kan konfigureres ved hjælp af de værktøjer, der vises, efter der
trykkes på knappen TOOLS under afspilning af Player.
――Brugervalgt hovedramme: Hovedrammens indstillinger kan konfigureres i trin 2, når der
oprettes en serverplan.
55
Indhold
Filtypenavn
Objektbeholder
*.avi
AVI
*.mkv
MKV
*.asf
ASF
*.wmv
MP4
*.mp4
3GP
*.mov
VRO
*.3gp
VOB
*.vro
PS
*.mpg
TS
Videokodeks
DivX 3.11 / 4.x / 5.x / 6.x
Opløsning
1920 x 1080
Billedfrekvens Bithastighed
(fps)
(Mbps)
6~30
30
Lydkodeks
AC3
LPCM
AAC
MPEG4 SP/ASP
HE-AAC
WMA
H.264 BP/MP/HP
DD+
MPEG(MP3)
DTS Core
Motion JPEG
G.711(ALaw,μ-Law)
*.mpeg
*.ts
Window Media Video v9
*.tp
*.trp
MPEG2
*.flv
*.vob
*.svi
MPEG1
*.m2ts
*.mts
VP6
640 x 480
4
*.divx
56
Video
•• 3D-video understøttes ikke.
•• Indhold med en opløsning, der er større end
den opløsning, der er angivet i tabellen ovenfor,
understøttes ikke.
•• Videoindhold med en bithastighed eller
billedhastighed, der er større end den, der er
angivet i tabellen ovenfor, kan forårsage, at
videoafspilningen "hakker".
•• Videoindhold afspilles ikke, eller afspilles ikke
korrekt, hvis der er en fejl i indholdet eller
objektbeholderen.
•• Nogle USB-enheder/digitalkameraer er muligvis
ikke kompatible med afspilleren.
Lyd
•• Lydindhold med en bithastighed eller
billedhastighed, der er større end den, der er
angivet i tabellen ovenfor, kan forårsage, at
lydafspilningen "hakker".
•• Videoindhold afspilles ikke, eller afspilles ikke
korrekt, hvis der er en fejl i indholdet eller
objektbeholderen.
Billede
•• Kompatibelt billedfilformat: Jpeg
•• Understøttet maksimal opløsning: 15.360 x
8.640
•• Understøttede billedeffekter: 9 effekter
(Fade1, Fade2, Blind, Spiral, Checker, Linear,
Stairs, Wipe, Random)
•• Nogle USB-enheder/digitalkameraer er muligvis
ikke kompatible med afspilleren.
•• Understøtter op til WMA 10 Pro 5.1 kanaler.
Tabsfri WMA-lyd understøttes ikke.
•• QCELP, AMR NB/WB understøttes ikke.
•• Understøtter op til H.264, niveau 4.1
•• H.264 FMO/ASO/RS, VC1 SP/MP/AP L4 og AVCHD
understøttes ikke.
•• Alle videocodecs, undtagen MVC, VP8, VP6:
-- Under 1280 x 720: Maks. 60 billeder
-- Over 1280 x 720: Maks. 30 billeder
•• GMC 2 eller derover understøttes ikke.
•• Understøtter kun BD MVC Spec.
•• Visse codecs (MVC, VP8 og MJPEG) understøttes
ikke i følgende situationer: Afspilning af
forskellige filtyper efter hinanden, afspilning
af LFD-filer eller afspilning af filer i vandret
afspilningstilstand.
57
Flash
Power Point
•• Kompatibel med Flash 10.1
•• Flashanimation
-- Kompatibelt filformat: SWF
•• Anbefalet opløsning: 960 x 540
-- Forsigtig!
Der garanteres ikke en ydeevne, som er
sammenlignelig med Flash Player på et
Windows-operativsystem
Optimering er nødvendig ved oprettelse af
indhold
•• Flash-video
-- Kompatibelt filformat: FLV
-- Video
Codec: H.264 BP
Opløsning: 1920 x 1080
-- Lyd
Codec: H.264 BP
-- Forsigtig!
F4V-filformatet understøttes ikke
Skærmvideo understøttes ikke
•• Kompatible dokumentfilformater
-- Filtypenavn: ppt, pptx
-- Version: Office 97 ~ Office 2007
•• Ikke-understøttede funktioner:
-- Animationseffekt
-- 3D-figurer (disse vises i 2D)
-- Sidehoved og sidefod (visse
underelementer understøttes ikke)
-- Word Art
-- Justering
En gruppejusteringsfejl kan forekomme
-- Office 2007
SmartArt understøttes ikke fuldt ud. 97 ud
af 115 underelementer understøttes.
------
PDF
•• Kompatible dokumentfilformater
-- Filtypenavn: pdf
•• Ikke-understøttede funktioner:
-- Indhold på mindre end 1 pixel understøttes
ikke pga. problemer med forringet
ydeevne.
-- Maskeret billede og lagdelt billedindhold
understøttes ikke.
-- Indhold med roteret tekst understøttes
ikke.
-- 3D-skyggeeffekter understøttes ikke.
-- Visse tegn understøttes ikke
(Særlige tegn kan være beskadigede)
Indsættelse af objekter
Tegn i halv bredde
Bogstavsafstand
Oversigter
Vertikal tekst
nogle underelementer understøttes ikke
-- Diasnoter og uddelingskopier
58
WORD
Skabelonfiler
•• Kompatible dokumentfilformater
-- Filtypenavn: .doc, .docx
-- Version: Office 97 ~ Office 2007
•• Ikke-understøttede funktioner:
-- Sidens baggrundseffekt
-- Visse afsnitstypografier
-- Word Art
-- Justering
En gruppejusteringsfejl kan forekomme
•• Oprettelse/redigering/afspilning er kun
tilgængelig i Template.
LFD
•• Understøttet i Network Channel og Local
Channel
•• Kompatible dokumentfilformater
-- Filtypenavn: .lfd
-- 3D-figurer (disse vises i 2D)
-- Office 2007
SmartArt understøttes ikke fuldt ud. 97 ud
af 115 underelementer understøttes.
-----
Oversigter
Tegn i halv bredde
Bogstavsafstand
Vertikal tekst
nogle underelementer understøttes ikke
-- Diasnoter og uddelingskopier
59
Filformater, der er kompatible med Videowall
――Se <brugervejledningen til MagicInfo Server> for at få yderligere oplysninger.
Video
Billede
•• 3D-video understøttes ikke.
•• Kompatibelt billedfilformat: Jpeg, bmp, png
•• Indhold med en opløsning, der er større end den opløsning, der er angivet i
tabellen ovenfor, understøttes ikke.
•• Understøttet maksimal opløsning: 15.360 x 8.640
――Et billede med højere opløsning kan tage længere tid at vise på skærmen.
•• Videoindhold med en bithastighed eller billedhastighed, der er større end
den, der er angivet i tabellen ovenfor, kan forårsage, at videoafspilningen
"hakker".
•• Videoindhold afspilles ikke, eller afspilles ikke korrekt, hvis der er en fejl i
indholdet eller objektbeholderen.
•• Nogle USB-enheder/digitalkameraer er muligvis ikke kompatible med
afspilleren.
•• Understøtter op til H.264, niveau 4.1
•• H.264 FMO/ASO/RS, VC1 SP/MP/AP L4 og AVCHD understøttes ikke.
•• Alle videocodecs, undtagen MVC, VP8, VP6:
-- Under 1280 x 720: Maks. 60 billeder
-- Over 1280 x 720: Maks. 30 billeder
•• GMC 2 eller derover understøttes ikke.
•• Understøtter kun BD MVC Spec.
•• Visse codecs understøttes muligvis ikke i vandret afspilningstilstand.
60
Begrænsninger
•• Der kan kun vises én videofil (Video) pr. klient.
――Der kan afspilles forskellige indholdsfiler på en videovægs skærme.
Der kan ikke afspilles to videofiler (Video) samtidig på en enkelt skærm på en videovæg.
Tilgængelig
Tilgængelig
Ikke tilgængelig
61
Schedule
Tilgængelige funktioner på siden Schedule
Siden Schedule indeholder følgende funktioner.
→ Schedule → ENTER E
HOME
Schedule
Type : Local
Device : Internal
Options
Schedule your content on a local channel or edit existing channels.
Playing Time
[CH1]Channel 1
[CH2]Channel 2
[CH3]Channel 3
00:00
00:30
Add content to create
a programme on the
channel.
01:30
02:00
02:30
03:00
04:00
04:30
05:00
05:30
•• Device
-- Få vist navnet på en tilsluttet storageenhed.
――Denne indstilling er kun aktiveret, hvis Type er angivet til Local i Device.
•• Options
01:00
03:30
•• Type
-- Local: Tilføj eller rediger planer.
-- Network: Få vist netværksplanen, der er konfigureret på serveren.
+ Add Programme
Schedule your content on
CH 2.
Schedule your content on
CH 3.
Configure the display
duration to set how
long each item of
content will play for.
Set a start time and
a stop time for the
programme.
Menuindstillinger på siden Schedule
Indstillingsnavn
Handlinger
06:00
Send
Send konfigurerede planer til en anden storageenhed. Dette svarer til "kopiér"-funktionen
på pc'er.
Delete
Slet planer.
Settings
Standardindholdet afspilles på en kanal, som ikke indeholder programoplysninger.
62
Konfiguration af kanalplaner
Afspil medieindhold som f.eks. videoer, billeder og musik på et bestemt tidspunkt.
1
Vælg en kanal, du vil konfigurere.
2
Vælg videoer, musik og billeder, du vil føje til kanalplanen.
3
Indstil tidspunktet for, hvornår planen skal afspilles. (Start Time ~ Stop Time)
4
Omdøb kanalplanen, og vælg derefter en destinationsmappe, den skal gemmes i.
5
Tryk på knappen Save.
――Gælder kun, når Type er angivet til Local.
Redigering af en kanalplan.
Skift indstillinger for en konfigureret kanalplan, f.eks. planens indhold, varighed og navn.
1
Vælg en kanal, du vil redigere.
2
Vælg videoer, musik og billeder, du vil redigere i kanalplanen.
-- Sletning af indhold: Placer markøren hen over det ønskede indhold, og tryk derefter på knappen E for at slette det.
-- Flyt helt ud til højre ende af afspilningslisten. Klik på knappen + for at tilføje indhold eller ændre afspilningsrækkefølgen for indholdselementer.
3
Indstil tidspunktet for, hvornår planen skal afspilles. (Start Time ~ Stop Time)
4
Omdøb kanalplanen, og vælg derefter en destinationsmappe, den skal gemmes i.
5
Tryk på knappen Save.
――Gælder kun, når Type er angivet til Local.
63
Template
HOME
Tilgængelige funktioner på siden Template
Opret unikt indhold med skabeloner. Det er nemt at skabe indhold. Du skal bare ændre billeder og tekst i
en skabelon.
→ Template → ENTER E
Template
Sorter skabelonoversigten efter følgende kriterier.
Market : All
Select a template to customise.
My Templates
Orientation : Landscape
1 / 64 item(s)
•• Market
•• Orientation
-- Landscape: Du skal vælge denne tilstand, når du anvender produktet i vandret retning.
-- Portrait: Du skal vælge denne tilstand, når du anvender produktet i lodret retning.
1
Vælg en skabelon blandt de medfølgende eksempelskabeloner.
Template
Select in the editable zone to add content or edit the existing text.
-- Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.
Preview
Cancel
Save
New town
interior design
Sustainble evolution unfolods tomorrw’s design
Background Screen
Background Music
Off
64
2
Organiser en skabelon ved at indsætte tekst-, video-, foto- eller PDF-filer efter dit valg.
Indsættelse af indhold som f.eks. videoer, billeder og PDF-filer
Indtastning af tekst
Template
Select in the editable zone to add content or edit the existing text.
Aa
Template
Select in the editable zone to add content or edit the existing text.
[TR]Press the volume button on the
remote to change the font size.
Edit
Item(s) selected
Select item to
delete
picture1.jpg
Hide Element
Preview
Cancel
New town
interior design
Edit Text
Font options
Show
Default content duration
00:00:05
Aspect Ratio
Mute
Done
Save
Cancel
Sustainble evolution unfolods tomorrw’s design
Background Screen
Background Music
Off
Edit Text
Vælg vinduet Edit Text for at angive tekst.
Konfiguration af baggrundsbillede/-musik
Template
Select in the editable zone to add content or edit the existing text.
Background Screen
Device : All
Font options
Font Size: Angiv meddelelsens tekststørrelse.
Font Colour: Angiv meddelelsens tekstfarve.
..
bg_common_02.jpg
bg_common_04.jpg
bg_common_03.jpg
bg_common_05.jpg
bg_common_06.jpg
bg_common_10.jpg
bg_commo
bg_common_07.jpg
bg_common_11.jpg
bg_commo
Background colour: Angiv meddelelsens baggrundsfarve.
bg_common_01.jpg
Background opacity: Angiv, hvor gennemsigtig meddelelsens baggrund skal være.
Done
Cancel
Alignment: Vælg en justeringstilstand for meddelelser.
Scroll: Angiv meddelelsens rulleretning/-hastighed.
Hide Element: Vis eller skjul en meddelelse.
――Valg af Hide nulstiller ikke meddelelsesindstillingerne.
Reset: Nulstil alle indstillinger i Font options til standardindstillingerne.
65
3
Preview
Konfigurer Template Name og Storage.
Save
Template preview is running. It will stop after
20 seconds.
Duration
23:59:59
Template Name
Template 01
Storage
Save
New town
interior design
Sustainble evolution unfolods tomorrw’s design
1
Få vist et eksempel på den oprettede skabelon ved hjælp af funktionen Preview.
2
For at gemme skabelonen skal du trykke på knappen Save.
Internal
4
Cancel
Tryk på knappen Save, når du er færdig med at oprette indholdet.
66
Clone Product
HOME
→ Clone Product → ENTER E
Clone Product
Eksporter produktindstillingerne til en USB-enhed, eller indlæs indstillingerne via en USB-enhed.
Denne indstilling er nyttig, når du tildeler de samme indstillinger til flere produkter.
Når USB-enheden ikke indeholder en identisk fil
1
Tilslut USB-enheden til en USB-port. Kør funktionen Clone Product.
2
Meddelelsen No cloning file found on the USB device. Copy system settings from this product to the USB storage
device? vises.
-- Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.
Når USB-enheden indeholder en identisk fil
1
Tilslut USB-enheden til en USB-port. Kør funktionen Clone Product.
2
Meddelelsen Cloning file found. Please select an option. vises.
Kør funktionen Clone from USB eller Clone to USB.
-- Clone from USB: Anvend indstillingerne for USB-enheden på produktet.
-- Clone to USB: Kopier produktindstillingerne til USB-enheden.
――Når konfigurationen er afsluttet, genstartes produktet automatisk.
67
ID Settings
HOME
→ ID Settings → ENTER E
ID Settings
Tildel et sæt et ID.
Tryk på u/d for at vælge et nummer, og tryk på E.
Device ID
Indtast ID-nummeret for det produkt, der er sluttet til indgangskablet til modtagelse af indgangssignalet. (Område: 0~224)
――Indtast det nummer, du vil bruge, med taltasterne på fjernbetjeningen.
PC Connection Cable
-- Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.
Vælg en metode til at tilslutte til MDC for at modtage MDC-signalet.
•• RS232C cable
Kommuniker med MDC via RS232C-stereokablet.
•• RJ45(LAN) cable
Kommuniker med MDC via RJ45-kablet.
68
Screen Saver
HOME
→ Screen Saver → ENTER E
Aktivér eller deaktiver Screen Saver.
Hvis du aktiverer Screen Saver, roterer skærmen hver halve time for at undgå efterbilleder.
•• Off / On
Screen Saver
-- Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.
Network Status
HOME
Kontrollér den aktuelle netværks- og internetforbindelse.
→ Network Status → ENTER E
Network Status
-- Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.
69
Video Wall
HOME
→ Video Wall → ENTER E
Video Wall
Tilpas layoutet af flere skærme, der er koblet sammen for at danne en videovæg.
Du kan vise en del af et helt billede eller gentage det samme billede på hver af de sammenkoblede skærme.
For at vise flere billeder skal du se MDC Hjælp eller brugervejledningen til MagicInfo. Visse modeller understøtter muligvis ikke
funktionen MagicInfo.
Video Wall
Du kan aktivere eller deaktivere Video Wall.
Vælg On for at organisere en videovæg.
-- Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.
•• Off / On
Horizontal x Vertical
Denne funktion opdeler automatisk en videovægvisning baseret på en konfiguration af en videovæg-matrix.
Angiv matrix for videovæg.
Videovægvisningen opdeles baseret på den konfigurerede matrix. Antallet af lodrette eller vandrette visningsenheder kan
indstilles inden for intervallet 1 til 15.
――En videovægvisning kan opdeles i helt op til 225 skærme.
――Indstillingen Horizontal x Vertical aktiveres kun, når Video Wall er indstillet til On.
Screen Position
Hvis du vil omarrangere de opdelte skærme, skal du justere nummeret for hvert produkt i matrixen ved hjælp af funktionen
Screen Position.
Vælges Screen Position, vises videovægmatrixen med de numre, der blev tildelt de produkter, der er med i videovæggen.
Hvis du vil omarrangere produkterne, skal du bruge retningsknapperne på fjernbetjeningen til at flytte et produkt til et andet
nummer. Tryk på knappen E.
――Der kan højst arrangeres 255 skærme i Screen Position.
――Indstillingen Screen Position aktiveres kun, når Video Wall er indstillet til On.
――Når du vil bruge funktionen, skal du sikre dig, at Horizontal x Vertical er konfigureret.
70
Format
Vælg, hvordan billederne skal vises på videovæggen.
•• Full: Viser billederne på fuld skærm uden kanter.
•• Natural: Viser billeder i det oprindelige billedformat uden at forstørre eller formindske størrelsen.
――Indstillingen Format aktiveres kun, når Video Wall er indstillet til On.
71
On/Off Timer
HOME
→ On/Off Timer → ENTER E
――Du skal indstille Clock Set, før du kan anvende denne funktion.
On Timer
Angiv On Timer, så produktet tændes automatisk på et tidspunkt og en dag, du selv vælger.
Produktet tændes med den angivne lydstyrke og indgangskilde.
On/Off Timer
On Timer: Indstil on-timeren ved at vælge en af de syv forskellige indstillingsmuligheder. Sørg for, at du angiver det aktuelle
klokkeslæt først.
(On Timer 1 ~ On Timer 7)
-- Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.
•• Setup: Vælg Off, Once, Everyday, Mon~Fri, Mon~Sat, Sat~Sun eller Manual.
Hvis du vælger Manual, kan du vælge de dage, hvor On Timer skal tænde for produktet.
-- Markeringen angiver de dage, du har valgt.
•• Time: Indstil time og minut. Brug talknapperne eller pil op og pil ned til at indtaste tal. Brug venstre og højre pil til at skifte
indtastningsfelt.
•• Volume: Angiv den ønskede lydstyrke. Brug venstre og højre pil til at ændre lydstyrken.
•• Source: Vælg en indgangskilde efter eget valg.
•• Content (når Source er indstillet til Internal/USB): Gå til USB-enheden eller den interne hukommelsesenhed, og vælg en
mappe med indhold, du vil afspille, når produktet tændes. Indholdet kan f.eks. være musik, fotos eller videofiler.
――Denne funktion er kun tilgængelig, når en USB-enhed er tilsluttet.
――Hvis der ikke er musikfiler på USB-enheden eller du ikke vælger en mappe, der indeholder en musikfil, fungerer
timerfunktionen ikke korrekt.
――Hvis der kun er én fotofil på USB-enheden, afspilles Slide Show ikke.
――Hvis et mappenavn er for langt, kan mappen ikke vælges.
――Hver USB-enhed, du bruger, har sin egen mappe tilknyttet. Når du bruger mere end én af samme type USB-enhed, skal du
sørge for, at de mapper, der er tildelt til hver USB-enhed, har forskellige navne.
――Vi anbefaler, at du bruger en USB-nøgle og en multikortlæser, når du bruger On Timer.
――Funktionen On Timer fungerer måske ikke med USB-enheder med indbygget batteri, MP3-afspillere eller PMP'er fra nogle
producenter, da produktet kan være for længe om at genkende disse enheder.
72
Off Timer
Indstil off-timeren (Off Timer) ved at vælge en af de syv forskellige indstillingsmuligheder. (Off Timer 1 ~ Off Timer 7)
•• Setup: Vælg Off, Once, Everyday, Mon~Fri, Mon~Sat, Sat~Sun eller Manual.
Hvis du vælger Manual, kan du vælge de dage, hvor Off Timer skal slukke for produktet.
-- Markeringen angiver de dage, du har valgt.
•• Time: Indstil time og minut. Brug talknapperne eller pil op og pil ned til at indtaste tal. Brug venstre og højre pil til at skifte
indtastningsfelt.
Holiday Management
Timeren bliver deaktiveret i en periode, der er angivet som ferie.
•• Add Holiday: Angiv den periode, du vil tilføje som ferie.
Vælg start- og slutdatoerne på den ferie, du vil tilføje, ved hjælp af knapperne u/d, og klik på knappen Save.
Perioden føjes til listen med ferier.
-- Start: Angiv feriens startdato.
-- End: Angiv feriens slutdato.
――Delete: Slet valgte elementer fra listen med ferier.
――Edit: Vælg et ferieelement, og rediger derefter datoen.
•• Set Applied Timer: Indstil On Timer og Off Timer for ikke at aktivere offentlige fridage.
-- Tryk på E for at vælge de On Timer- og Off Timer-indstillinger, som du ikke vil aktivere.
-- Den valgte On Timer og Off Timer vil ikke blive aktiveret.
73
Ticker
HOME
→ Ticker → ENTER E
Indtast tekst, mens et video eller et billede vises, og få vist teksten på skærmen.
•• Off / On
•• Message: Indtast en besked, der skal vises på skærmen.
•• Time: Indstil Start Time og End Time for visning af en Message.
•• Font options: Angiv skrifttype og farve for teksten i meddelelsen.
Ticker
•• Position: Vælg den retning, du vil have vist en Message i.
•• Scroll: Angiv Direction og Speed for rulning i meddelelsen.
•• Preview: Få vist de konfigurerede indstillinger for tekster
-- Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.
More settings
HOME
Menuen for billedindstillinger vises.
→ More settings → ENTER E
More settings
-- Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.
74
URL Launcher
HOME
Hvis du ønsker oplysninger om brugen af funktionen URL Launcher, skal du kontakte forhandleren, hvor produktet blev købt.
――For at bruge funktionen URL Launcher skal du indstille Play via til URL Launcher i System.
→ URL Launcher → ENTER E
Change URL
pm
12:00
URL Launcher
January 1 2014
Clone Product
ID Settings
Screen Saver
Network Status
Video Wall
On/Off Timer
Ticker
More settings
-- Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.
75
Kapitel 06
Skærmjustering
Konfigurer Picture-indstillingerne (Backlight, Colour Tone osv.).
Layoutet af indstillingerne på menuen Picture kan variere afhængigt af produktet
Picture Mode
Vælg en billedtilstand (Picture Mode), der passer til det miljø, hvor produktet skal anvendes.
•• Shops & Malls
Velegnet til indkøbscentre.
MENU m → Picture → Picture Mode → ENTER E
-- Vælg enten Videos/Images eller Text, afhængigt af billedtilstanden.
•• Offices & Schools
Velegnet til kontorer og skoler.
Picture
-- Vælg enten Videos/Images eller Text, afhængigt af billedtilstanden.
Picture Mode
Shops & Malls
· Backlight
100
· Contrast
70
· Brightness
45
· Sharpness
80
· Colour
50
· Tint (G/R)
G50
R50
•• Terminals & Stations
Velegnet til busterminaler og togstationer.
-- Vælg enten Videos/Images eller Text, afhængigt af billedtilstanden.
•• Video Wall
Velegnet til miljøer, hvor der benyttes videovægvisning.
-- Vælg enten Videos/Images eller Text, afhængigt af billedtilstanden.
•• Calibration
I denne tilstand anvendes indstillingerne for lysstyrke, farve, gamma og ensartethed, der er blevet brugerdefineret i
farvekalibreringsprogrammet Advanced Color Management.
-- For at anvende tilstanden Calibration korrekt skal du sørge for at konfigurere billedkvalitetsindstillingerne, f.eks.
lysstyrke, farve, gamma og ensartethed, ved hjælp af farvekalibreringsprogrammet Advanced Color Management.
-- Gå ind på www.samsung.com/displaysolutions for at hente programmet Advanced Color Management.
-- Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.
76
Backlight / Contrast / Brightness /
Sharpness / Colour / Tint (G/R)
MENU m → Picture → ENTER E
Picture
Picture Mode
Shops & Malls, Offices & Schools,
Terminals & Stations, Video Wall
Picture Mode Indstillinger Brugerdefinerbare indstillinger
Videos/Images
Backlight / Contrast / Brightness / Sharpness /
Colour / Tint (G/R)
Text
Backlight / Contrast / Brightness / Sharpness
Calibration
Picture Mode
Shops & Malls
· Backlight
100
· Contrast
70
· Brightness
45
· Sharpness
80
· Colour
50
· Tint (G/R)
Produktet har flere funktioner til at justere billedkvaliteten.
G50
Backlight
――Når du foretager ændringer af Backlight, Contrast, Brightness, Sharpness, Colour eller Tint (G/R), justeres OSD i
overensstemmelse hermed.
――Du kan justere og gemme indstillinger for hver eksterne enhed, der er tilsluttet til en indgang på produktet.
――Hvis billedets lysstyrke mindskes, reduceres strømforbruget.
R50
-- Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.
77
Colour Temperature
Juster farvetemperaturen (rød/grøn/blå). (Område: 2800K-16000K)
――Aktiveret, når Colour Tone er indstillet til Off.
MENU m → Picture → Colour Temperature → ENTER E
――Hvis Picture Mode er indstillet til Calibration, er Colour Temperature deaktiveret.
Picture
Colour Temperature
10000K
-- Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.
78
White Balance
2 Point
Justér farvetemperaturen for et mere naturligt billede.
MENU m → Picture → White Balance → ENTER E
•• R-Offset / G-Offset / B-Offset: Juster mørkheden for hver farve (rød, grøn, blå).
•• R-Gain / G-Gain / B-Gain: Juster lysstyrken for hver farve (rød, grøn, blå).
Picture
White Balance
•• Reset: Velegnet til miljøer, hvor der benyttes videovægvisning.
10 Point
Styrer hvidbalancen i 10 punkts interval ved at justere lysstyrken for rød, grøn og blå.
•• Off / On
Level: Vælg det interval, der skal justeres.
Red: Juster niveauet for rød.
-- Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.
Green: Juster niveauet for grøn.
Blue: Juster niveauet for blå.
Reset: Velegnet til miljøer, hvor der benyttes videovægvisning.
――Nogle eksterne enheder understøtter muligvis ikke denne funktion.
――Aktiveret, når Picture Mode er indstillet til Offices & Schools (Videos/Images).
79
Gamma
Justér den primære farveintensitet.
――Hvis Picture Mode er indstillet til Calibration, er Gamma deaktiveret.
MENU m → Picture → Gamma → ENTER E
Picture
Gamma
0
-- Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.
Calibrated value
Vælg, om du vil anvende indstillingerne for lysstyrke, farve, gamma og ensartethed, der er blevet tilpasset i
farvekalibreringsprogrammet Advanced Color Management til tilstandene Information og Advertisement.
MENU m → Picture → Calibrated value → ENTER E
•• Don't apply / Apply
――Gå ind på www.samsung.com/displaysolutions for at hente programmet Advanced Color Management.
――Hvis Picture Mode er indstillet til Calibration, er Calibrated value deaktiveret.
Picture
Calibrated value
-- Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.
80
Advanced Settings
Picture Mode
MENU m → Picture → Advanced Settings → ENTER E
Shops & Malls, Offices & Schools,
Video Wall
Advanced Settings
Dynamic Contrast
High
Black Tone
Darkest
Flesh Tone
0
RGB Only Mode
Colour Space
Motion Lighting
Terminals & Stations
Picture Mode
Indstillinger
Brugerdefinerbare indstillinger
Videos/Images
Dynamic Contrast / Black Tone / Flesh Tone /
RGB Only Mode / Colour Space
Text
Dynamic Contrast / Black Tone
Videos/Images
Dynamic Contrast / Black Tone / Flesh Tone /
RGB Only Mode / Colour Space / Motion Lighting
Text
Dynamic Contrast / Black Tone
――Hvis Picture Mode er indstillet til Calibration, er Advanced Settings deaktiveret.
Off
Native
On
-- Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.
81
Dynamic Contrast
Advanced Settings
Dynamic Contrast
High
Black Tone
Darkest
Flesh Tone
0
RGB Only Mode
Colour Space
Motion Lighting
Off
Native
On
Justér skærmkontrasten.
•• Off / Low / Medium / High
Black Tone
Vælg sortniveauet for at justere skærmdybden.
•• Off / Dark / Darker / Darkest
Flesh Tone
Markeret lyserød Flesh Tone.
RGB Only Mode
-- Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.
Viser farverne Red, Green og Blue med henblik på at foretage finjusteringer af nuance og mæthed.
•• Off / Red / Green / Blue
Colour Space
Justerer det farveområde og den farvevariation, der er tilgængelig til at skabe billeder.
•• Auto / Native / Custom
――Hvis du vil justere Colour, Red, Green, Blue og Reset, skal du indstille Colour Space til Custom.
Motion Lighting
Reducerer strømforbruget ved at reducere skærmens lysstyrke, når billedet på skærmen bevæger sig.
•• Off / On
82
Picture Options
Picture Mode
MENU m → Picture → Picture Options → ENTER E
Shops & Malls, Offices & Schools,
Terminals & Stations, Video Wall
Picture Options
Colour Tone
Off
Digital Clean View
Off
MPEG Noise Filter
Off
HDMI Black Level
Normal
Film Mode
Off
Dynamic Backlight
Off
Calibration
Picture Mode
Indstillinger
Brugerdefinerbare indstillinger
Videos/Images
Colour Tone / Digital Clean View / MPEG Noise
Filter / Film Mode / HDMI Black Level / Dynamic
Backlight
Text
Colour Tone / HDMI Black Level / Dynamic
Backlight
HDMI Black Level / Dynamic Backlight
-- Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.
83
Colour Tone
Picture Options
Hvis Picture Mode er indstillet til Text
Colour Tone
Off
Digital Clean View
Off
Hvis Picture Mode er indstillet til Videos/Images
MPEG Noise Filter
Off
•• Off / Cool / Standard / Warm1 / Warm2
――Hvis Picture Mode er indstillet til Calibration, er Colour Tone deaktiveret.
HDMI Black Level
Normal
Film Mode
Off
Dynamic Backlight
Off
-- Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.
•• Off / Cool / Standard / Warm
――Indstillinger kan justeres og gemmes for hver eksterne enhed, der er tilsluttet til en indgang på produktet.
Digital Clean View
Hvis det transmissionssignal, som produktet modtager, er svagt, kan du aktivere funktionen Digital Clean View for at reducere
evt. støj og billedtræk, der vises på skærmen.
•• Off / Low / Medium / High / Auto
――Det signal, der modtages, er stærkest, når bjælken er grøn.
――Når signalet er svagt, skal du prøve alle indstillinger, indtil produktet viser det bedste resultat.
MPEG Noise Filter
Reducerer MPEG-støj for at forbedre billedkvaliteten.
•• Off / Low / Medium / High / Auto
84
HDMI Black Level
Picture Options
Colour Tone
Off
Digital Clean View
Off
MPEG Noise Filter
Off
HDMI Black Level
Normal
Vælger sortniveauet på skærmen for at justere skærmdybden.
•• Low / Normal
――Kun tilgængelig i tilstandene HDMI (AV Timing : 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p).
Film Mode
Denne tilstand er velegnet til at vise film.
Film Mode
Off
Indstiller produktet til automatisk at registrere og behandle filmsignaler fra alle kilder og justere billedet til optimal kvalitet.
Dynamic Backlight
Off
•• Off / Auto1 / Auto2
――Tilgængelig i HDMI (1080i).
-- Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.
Dynamic Backlight
Tilpas automatisk bagbelysningen for at få den bedst mulige skærmkontrast under de nuværende betingelser.
•• Off / On
85
Picture Size
Vælg størrelse og billedformat for det billede, der vises på skærmen.
Picture Size
MENU m → Picture → Picture Size → ENTER E
――Forskellige indstillinger for skærmjustering vises, afhængigt af den valgte indgangskilde.
•• 16:9: Indstiller billedet til bred tilstand 16:9.
Picture Size
Picture Size
· Position
•• Zoom1: Bruges til moderat forstørrelse. Afskærer toppen og siderne.
16:9
•• Zoom2: Bruges til en kraftigere forstørrelse.
•• Smart View 1: Reducerer 16:9-billedet med 50%.
•• Smart View 2: Reducerer 16:9-billedet med 25%.
•• Wide Fit: Forstørrer billedformatet, så billedet passer til hele skærmen.
-- Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.
•• 4:3: Indstiller billedet til grundlæggende (4:3)-tilstand.
――Indstil ikke produktet til 4:3-format i lang tid.
De kanter, der vises til venstre eller højre eller øverst og nederst på skærmen, kan medføre skærmefterbilleder, som ikke
dækkes af garantien.
•• Screen Fit: Viser hele billedet uden afskæringer, når signalerne HDMI (720p / 1080i / 1080p) indlæses.
•• Custom: Ændrer opløsningen, så den passer til brugerens ønsker.
•• Original ratio: Hvis indgangskilden er HDMI (pc-tilslutning), vises videoen i det originale billedforhold.
――Tilgængelige porte kan være forskelligt, afhængigt af modellen.
86
Position
Justerer billedpositionen. Position er kun tilgængelig, hvis Picture Size er indstillet til Zoom1, Zoom2, Wide Fit, Screen Fit
eller Custom.
――Hvis du vil bruge funktionen Position efter at have valgt Zoom1, Zoom2, Wide Fit, Screen Fit eller Custom, skal du følge
denne fremgangsmåde.
Picture Size
Picture Size
Custom
· Position
1
Tryk på knappen d for at vælge Position. Tryk på knappen E.
2
Tryk på knappen u eller d for at flytte billedet op eller ned.
3
Tryk på knappen E.
-- Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.
Zoom/Position
Justerer billedets zoom og position. Denne indstilling er tilgængelig, når inputkilden er indstillet til HDMI (1080i/1080p).
Picture Size skal være indstillet til Custom, før indstillingen er tilgængelig.
Picture Size
Picture Size
· Zoom/Position
Custom
1
Tryk på knappen d for at vælge Zoom/Position. Tryk på knappen E.
2
Vælg Zoom eller Position. Tryk på knappen E.
3
Tryk på knappen u/d/l/r for at flytte billedet.
4
Tryk på knappen E.
――Hvis du vil nulstille billedet til den oprindelige position, skal du vælge Reset på skærmen Zoom/Position.
-- Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.
Billedet indstilles til standardpositionen.
87
Picture Off
Vælg Picture Off for at deaktivere skærmen. Lydstyrken deaktiveres ikke.
Hvis du vil aktivere skærmen igen, skal du trykke på en vilkårlig tast - dog ikke lydstyrkeknappen.
MENU m → Picture → Picture Off → ENTER E
Picture
Picture Off
-- Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.
Reset Picture
Nulstiller den aktuelle billedtilstand til standardindstillingerne.
MENU m → Picture → Reset Picture → ENTER E
Picture
Reset Picture
-- Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.
88
Kapitel 07
OnScreen Display
Display Orientation
Onscreen Menu Orientation
Konfigurer menuskærmen.
MENU m → OnScreen Display → Display Orientation → ENTER E
•• Landscape: Vis menuen i landskabstilstand (standard).
•• Portrait: Vis menuen i portrættilstand på højre side af produktets skærm.
OnScreen Display
Source Content Orientation
Display Orientation
Roter produktets skærmretning.
Screen Protection
•• Landscape: Vis skærmen i landskabstilstand (standard).
•• Portrait: Vis skærmen i portrættilstand.
Message Display
Menu Transparency
Medium
Menu Language
Reset OnScreen Display
English
Aspect Ratio
Indstil den roterede skærm til fuldskærms- eller original tilstand.
•• Full Screen: Vis den roterede skærm i fuldskærmstilstand.
•• Original: Vis den roterede skærm i det originale billedformat.
――Kun tilgængelig, når Source Content Orientation er indstillet til Portrait.
-- Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.
89
Screen Protection
Auto Protection Time
MENU m → OnScreen Display → Screen Protection → ENTER E
Screen Protection
Auto Protection Time
Screen Burn Protection
Hvis skærmen viser et stillbillede i en bestemt periode, du definerer, aktiverer produktet pauseskærmen for at undgå dannelsen
af efterbilleder/spøgelsesbilleder på skærmen.
•• Off / 2 hours / 4 hours / 8 hours / 10 hours
Screen Burn Protection
Off
For at reducere risikoen for skærmefterbilleder er denne enhed udstyret med Screen Burn Protection-teknologi til forhindring
af skærmefterbilleder.
Screen Burn Protection flytter billedet en lille smule på skærmen.
Med indstillingen Screen Burn Protection Time kan du programmere det interval, hvormed billedet flyttes, i minutter.
-- Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.
Pixel Shift
Minimer skærmefterbilleder ved at flytte pixels en lille smule vandret eller lodret.
•• Pixel Shift (Off / On)
――Horizontal, Vertical og Time er kun aktiveret, når Pixel Shift er indstillet til On.
•• Horizontal: Angiver, hvor mange pixels skærmen flyttes vandret.
•• Vertical: Angiver, hvor mange pixels skærmen flyttes lodret.
•• Time: Angiv intervallet for udførelse af henholdsvis vandret eller lodret bevægelse.
Tilgængelige indstillinger og optimale indstillinger for Pixel Shift.
Tilgængelige indstillinger
Optimale indstillinger
Horizontal (pixels)
0~4
4
Vertical (pixels)
0~4
4
Time (minutter)
1 min ~ 4 min
4 min
――Værdien for Pixel Shift kan variere, afhængigt af produktstørrelsen (tommer) og tilstanden.
――Hvis der bliver vist et stillbillede eller et 4:3-output i en længere periode, kan det forårsage skærmefterbilleder. Dette er ikke
en defekt ved produktet.
――Hvis Picture Size er indstillet til Screen Fit, er Pixel Shift deaktiveret.
90
Timer
Screen Burn Protection
Du kan indstille timeren for Screen Burn Protection.
Pixel Shift
Screen Burn Protection-funktionen stopper automatisk efter en angivet tidsperiode.
Timer
Timer
Immediate display
Off
Side Grey
Off
-- Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.
Off
Repeat: Vis billedets mønster til efterbilled-forhindring, der er indstillet i Mode ved angivne tidsintervaller (periode).
Interval: Vis billedets mønster til efterbilled-forhindring, der er indstillet i Mode for en angivet tidsperiode (fra Start Time til
End Time).
――Mode, Period, Time, Start Time og End Time aktiveres kun, når Timer er indstillet til Repeat eller Interval.
•• Mode: Vælg et skærmbeskyttelsesmønster til visning.
-- Pixel: Pixels på skærmen skifter hele tiden til sort.
-- Rolling bar: En vertikal skyder, der kan rykkes fra venstre til højre.
-- Fading screen: Hele skærmen bliver lysere, og derefter mørkere.
――Mønstrene for Rolling bar og Fading screen vises kun én gang, uanset den angivne gentagelsestidsperiode.
•• Period: Angiv det tidsinterval, der skal aktivere funktionen Screen Burn Protection.
――Indstillingen aktiveres kun, når Repeat er valgt for Timer.
•• Time: Angiv den varighed, hvor funktionen Screen Burn Protection skal være aktiveret.
――Aktiveret, når Timer er indstillet til Repeat og Mode er indstillet til Pixel.
•• Start Time: Indstil starttidspunktet for at aktivere funktionen til beskyttelse af skærmen.
――Indstillingen aktiveres kun, når Interval er valgt for Timer.
•• End Time: Indstil sluttidspunktet for at deaktivere funktionen til beskyttelse af skærmen.
――Indstillingen aktiveres kun, når Interval er valgt for Timer.
91
Immediate display
Screen Burn Protection
Vælg den pauseskærm, der skal vises med det samme.
Pixel Shift
•• Off / Pixel / Rolling bar / Fading screen
Timer
Side Grey
Immediate display
Off
Side Grey
Off
Når skærmen indstilles til billedformatet 4:3, skal du tilpasse de hvide margeners lysstyrke for at beskytte skærmen.
•• Off / Light / Dark
-- Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.
Message Display
Source Info
Vælg, om -skærmmenuen for kilden skal vises, når indgangskilden ændres.
MENU m → OnScreen Display → Message Display → ENTER E
•• Off / On
No Signal Message
Message Display
Source Info
On
No Signal Message
On
MDC Message
On
Vælg, om skærmmeddelelse om intet signal skal vises, når der ikke registreres signal.
•• Off / On
MDC Message
Vælg, om MDC-skærmmenuen skal vises, når produktet styres af MDC.
•• Off / On
-- Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.
92
Menu Transparency
Tilpas menuboksens gennemsigtighed.
•• High / Medium / Low
MENU m → OnScreen Display → Menu Transparency → ENTER E
OnScreen Display
Menu Transparency
Medium
-- Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.
Menu Language
Indstil menusproget.
――En ændring af sprogindstillingen påvirker kun skærmmenuen. Ændringen anvendes ikke på andre funktioner på din pc.
MENU m → OnScreen Display → Menu Language → ENTER E
OnScreen Display
Menu Language
English
-- Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.
93
Reset OnScreen Display
Denne mulighed nulstiller de aktuelle indstillinger under OnScreen Display til fabriksindstillingerne.
MENU m → OnScreen Display → Reset OnScreen Display → ENTER E
OnScreen Display
Reset OnScreen Display
-- Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.
94
Kapitel 08
Lydjustering
Konfigurer lydindstillingerne (Sound) for produktet.
Sound Mode
Du kan vælge en lydtilstand, som passer til dine personlige præferencer.
•• Standard: Vælger den normale lydtilstand.
•• Music: Forstærker musik frem for stemmer.
MENU m → Sound → Sound Mode → ENTER E
•• Movie: Giver den bedste lyd til film.
•• Clear Voice: Forstærker stemmer frem for andre lyde.
Sound
Sound Mode
•• Amplify: Forøg intensiteten af højfrekvent lyd for at opnå en bedre lytteoplevelse for hørehæmmede.
Standard
Sound Effect
Auto Volume
Reset Sound
Off
-- Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.
95
Sound Effect
Konfigurer dine foretrukne lydeffekt til den lyd, der udsendes.
――Kun tilgængelig, når Sound Mode er indstillet til Standard.
MENU m → Sound → Sound Effect → ENTER E
Dialog Clarity
Med denne funktion kan du øge intensiteten af en stemme i forhold til baggrundsmusik eller lydeffekt, så dialogen kan høres
tydeligere.
Sound Effect
Dialog Clarity
Off
•• Off / On
Equaliser
Equaliser
Brug Equaliser til at tilpasse lydindstillingen for hver højttaler.
•• 100Hz / 300Hz / 1kHz / 3kHz / 10kHz (Båndbreddejustering): Justerer niveauet af bestemte båndbreddefrekvenser.
-- Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.
•• Reset: Nulstiller equalizeren til standardindstillingerne.
Auto Volume
Lydstyrken kan variere afhængigt af kanalen.
Du kan udligne lydstyrke automatisk, når du skifter kanal.
•• Off / Normal / Night
MENU m → Sound → Auto Volume → ENTER E
Normal udligner lydstyrken for hver kanal, så lydstyrken er den samme, når du skifter kanal.
Night udligner og formindsker lydstyrken for hver kanal, så hver kanal bliver mere stille. Night er nyttig om natten, når du
gerne vil have et lavt lydniveau.
――Hvis du vil bruge lydstyrkekontrollen på en tilsluttet enhed, skal du indstille Auto Volume til Off. Du kan muligvis ikke
Sound
Auto Volume
Off
ændre lydstyrken på en tilsluttet enhed, hvis Auto Volume er indstillet til Normal eller Night.
-- Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.
96
Reset Sound
Det viste billede kan variere afhængigt af modellen. Nulstil alle lydindstillinger til fabriksindstillingerne.
MENU m → Sound → Reset Sound → ENTER E
Sound
Reset Sound
-- Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.
97
Kapitel 09
Network
Network Status
Network Settings
MENU m → Network → Network Status → ENTER E
MENU m → Network → Network Settings → ENTER E
Du kan kontrollere status for netværket og internettet.
Konfigurer netværksindstillingerne, så der kan benyttes forskellige smarte hubfunktioner, f.eks.
internetsøgning, indholdsdeling via et hjemmenetværk og funktionsopdateringer.
Network Status
Your wireless network and Internet connection are setup and ready to use.
Network Settings
Select your network type.
Network type
Wireless
Wireless network
You are connected to the Internet. If you have any problems using online services, please
contact your Internet service provider.
Disconnect
IP Settings
Retry
You can connect your
Device to the internet.
Please select which wireless
network to use.
Close
Refresh
WPS(PBC)
-- Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.
-- Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.
Network type
•• Wireless / Wired
98
Indstillinger for netværk (kablet)
•• Afhængigt af, hvordan dit netværk er konfigureret, kan du muligvis tilslutte produktet til dit
lokalnetværk ved at tilslutte LAN-porten bag på produktet direkte til et netværksstik på væggen
ved hjælp af et LAN-kabel.
Se diagrammet nedenfor. Bemærk, at vægstikket er forbundet til et modem eller en router et andet
sted i huset.
Tilslutning til et kabelnetværk
Du kan tilslutte dit produkt til et lokalnetværk via et kabel på tre måder.
•• Du kan tilslutte produktet til dit lokalnetværk ved at tilslutte et eksternt modem til LAN-porten bag
på produktet ved hjælp af et LAN-kabel.
Se diagrammet nedenfor.
LAN
LAN-stikket på væggen
RJ45
LAN
Eksternt modem
(ADSL / VDSL)
Modemstikket på væggen
Modemkabel
RJ45
LAN-kabel
•• Du kan tilslutte produktet til dit lokalnetværk ved at tilslutte et IP-delingsmodul, der er tilsluttet et
eksternt modem, til LAN-porten bag på produktet. Brug LAN-kablet til forbindelsen. Se diagrammet
nedenfor.
LAN
Modemstikket på væggen
Eksternt modem
(ADSL / VDSL)
Modemkabel
LAN-kabel
IP-router
(med DHCP-server)
RJ45
LAN-kabel
Hvis du har et dynamisk netværk, skal du anvende et ADSL-modem eller en router, der understøtter
DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol). Modemmer og routere, der understøtter DHCP, angiver
automatisk den IP-adresse, undernetmaske, gateway og de DNS-værdier, dit produkt skal bruge til at få
adgang til internettet. Du skal derfor ikke angive dem manuelt. De fleste hjemmenetværk er dynamiske
netværk.
Nogle netværk kræver en statisk IP-adresse. Hvis dit netværk kræver en statisk IP-adresse, skal
du angive IP-adressen, undernetmasken, gatewayen og DNS-værdierne manuelt på produktets
konfigurationsskærmbillede til kabelnetværk, når du konfigurerer netværksforbindelsen. Kontakt din
internetudbyder for at få oplyst din IP-adresse, undernetmaske, gateway og DNS-værdierne.
Hvis du har en Windows-computer, kan du også få oplysningerne på computeren.
――Du kan anvende ADSL-modemmer, der understøtter DHCP, hvis dit netværk kræver en statisk IPadresse.
――På ADSL-modemmer, der understøtter DHCP, kan du også anvende statiske IP-adresser.
LAN-kabel
99
Indstil netværksforbindelsen til at bruge internettjenester, som f.eks. udførelse af softwareopgraderinger.
2
Klik på Status i den viste pop-op-menu.
Automatisk Network Settings (kablet)
3
Klik på fanen Support i den dialogboks, der vises.
4
Klik på knappen Details under fanen Support. Netværksforbindelsesværdierne vises.
Opret forbindelse til netværket med et netværkskabel (LAN).
Kontrollér, at netværkskablet er tilsluttet først.
Automatisk opsætning
Manuel opsætning
1
Indstil Network type til Wired på siden Network Settings.
1
Indstil Network type til Wired på siden Network Settings.
2
Tryk på knappen Connect for at starte Network Settings.
2
Tryk på knappen Connect for at starte Network Settings.
-- Knappen Connect er kun aktiveret, når LAN-kablet er tilsluttet korrekt.
3
-- Knappen Connect er kun aktiveret, når LAN-kablet er tilsluttet korrekt.
Netværkstestskærmen vises og bekræfter netværksforbindelsen.
3
Netværkstestskærmen vises, og bekræftelsen starter. Tryk på Stop. Bekræftelsesprocessen stopper.
Når forbindelsen er bekræftet, vises meddelelsen “Wired network and Internet connection
completed.”.
4
Vælg IP Settings på skærmen for netværksforbindelse. Skærmen IP Settings vises.
5
Vælg det øverste felt, tryk på E, og indstil derefter IP Settings til Enter manually. Gentag
――Hvis tilslutningen mislykkes, skal du kontrollere forbindelsen via LAN-porten.
――Hvis den automatiske proces ikke kan finde netværksforbindelsesværdierne, eller hvis du vil
indtastningen for hvert felt i IP Address.
konfigurere forbindelsen manuelt, skal du gå til næste afsnit, manuel netværksopsætning.
――Hvis du indstiller IP Settings til Enter manually, ændres DNS Setting automatisk til Enter
Manuelt Network Settings (kablet)
Kontorer kan benytte statiske IP-adresser.
Hvis dette er tilfældet, skal du bede din netværksadministrator om at oplyse IP-adresse, undernetmaske,
gateway og DNS-serveradresse. Indtast disse værdier manuelt.
Visning af netværksforbindelsesværdierne
Gør følgende for at vise netværksforbindelsesværdierne på de fleste Windows-computere.
1
manually.
6
Når du er færdig, skal du vælge OK nederst på siden og derefter trykke på E.
Netværkstestskærmen vises, og bekræftelsen starter.
7
Når forbindelsen er bekræftet, vises meddelelsen “Wired network and Internet connection
completed.”.
Højreklik på ikonet Netværk nederst til højre på skærmen.
100
Indstilling for netværk (trådløst)
Tilslutning til et trådløst netværk
Trådløs IP-router
(router med DHCP-server)
LAN-stikket på væggen
Automatisk konfiguration af netværk (trådløst)
De fleste trådløse netværk har et valgfrit sikkerhedssystem, der kræver enheder, som har adgang til
netværket for at overføres en krypteret sikkerhedskode, der kaldes en adgangskode eller Security Key.
Security Key er baseret på en sikkerhedsfrase, som typisk er et ord eller en serie af bogstaver og tal af
en angivet længde, som du bliver bedt om at indtaste, når du konfigurerer sikkerhed for dit trådløse
netværk. Hvis du bruger denne metode til at konfigurere netværksforbindelsen og har en Security
Key til det trådløse netværk, skal du indtaste sikkerhedsfrasen under den automatiske eller manuelle
konfiguration.
Automatisk opsætning
1
Indstil Network type til Wireless på siden Network Settings.
2
Funktionen Network søger efter tilgængelige trådløse netværk. Når den er færdig, vises der en liste
LAN-kabel
Samsung anbefaler, at du bruger IEEE 802.11n. Når du afspiller video via en netværksforbindelse, afspilles
videoen muligvis ikke flydende.
――Vælg en kanal til det trådløse IP-delingsmodul, der ikke anvendes i øjeblikket. Hvis den kanal, der er
angivet til det trådløse IP-delingsmodul, allerede anvendes af en anden enhed i nærheden, vil det
medføre interferens og kommunikationsfejl.
over de tilgængelige netværk.
3
trykke på knappen E to gange.
――Dit produkt understøtter kun følgende sikkerhedsprotokoller for trådløse netværk.
――Hvis den ønskede trådløse router ikke vises, skal du vælge Refresh for at søge igen.
Hvis du vælger tilstanden Pure High-throughput (Greenfield) 802.11n, og krypteringstypen er
indstillet til WEP, TKIP eller TKIP AES (WPS2Mixed) på dit adgangspunkt eller din trådløse router,
understøtter Samsung-produkter ikke en forbindelse. Dette er i overensstemmelse med nye
specifikationer for Wi-Fi-certificering.
――Hvis din trådløse router understøtter WPS (Wi-Fi Protected Setup), kan du oprette forbindelse til
netværket via PBC (Push Button Configuration) eller PIN (Personal Identification Number). WPS
konfigurerer automatisk SSID'et og WPA-nøglen i en af disse tilstande.
――Hvis routeren stadig ikke kan findes efter flere forsøg, skal du vælge knappen Stop.
Knappen Add Network vises.
Vælg Add Network for at tilføje en trådløs router, der skal oprettes forbindelse til.
4
Hvis skærmen Enter password. vises, skal du gå til trin 5. Hvis du vælger en trådløs router, der ikke
har sikkerhed, skal du gå til trin 7.
――Tilslutningsmetoder: Du kan indstille den trådløse netværksforbindelse på tre måder.
Automatisk indstilling (vha. funktionen Automatisk netværkssøgning), Manuel opsætning, WPS(PBC)
På listen over netværk skal du trykke på knappen ▲ eller ▼ for at vælge et netværk og derefter
5
Hvis routeren har en sikkerhedskode, skal du indtaste Enter password. (sikkerhedskode eller PINkode).
101
6
Når du er færdig, skal du bruge højre pileknap til at flytte markøren til Done, og derefter trykke på
Manuel opsætning
E. Netværksforbindelsesskærmen vises, og bekræftelsen starter.
1
Indstil Network type til Wireless på siden Network Settings.
2
Funktionen Network søger efter tilgængelige trådløse netværk. Når den er færdig, vises der en liste
――Der etableres forbindelse med routeren, men du kan ikke få forbindelse til internettet.
7
Når forbindelsen er bekræftet, vises meddelelsen “Your wireless network and Internet
over de tilgængelige netværk.
connection are setup and ready to use.”.
3
Manuel konfiguration af netværk (trådløst)
På listen over netværk skal du trykke på knappen u eller d for at vælge et netværk og derefter
trykke på knappen E to gange.
Kontorer kan benytte statiske IP-adresser.
――Hvis den ønskede trådløse router ikke vises, skal du vælge Refresh for at søge igen.
Hvis dette er tilfældet, skal du bede din netværksadministrator om at oplyse IP-adresse, undernetmaske,
gateway og DNS-serveradresse. Indtast disse værdier manuelt.
――Hvis routeren stadig ikke kan findes efter flere forsøg, skal du vælge knappen Stop.
Visning af netværksforbindelsesværdierne
Gør følgende for at vise netværksforbindelsesværdierne på de fleste Windows-computere.
1
Højreklik på ikonet Netværk nederst til højre på skærmen.
2
Klik på Status i den viste pop-op-menu.
3
Klik på fanen Support i den dialogboks, der vises.
4
Klik på knappen Details under fanen Support. Netværksforbindelsesværdierne vises.
Knappen Add Network vises.
Vælg Add Network for at tilføje en trådløs router, der skal oprettes forbindelse til.
4
Hvis skærmen Enter password. vises, skal du gå til trin 5. Hvis du vælger en trådløs router, der ikke
har sikkerhed, skal du gå til trin 7.
5
Hvis routeren har en sikkerhedskode, skal du indtaste Enter password. (sikkerhedskode eller PINkode).
6
Når du er færdig, skal du bruge højre pileknap til at flytte markøren til Done, og derefter trykke på
E. Netværksforbindelsesskærmen vises, og bekræftelsen starter.
7
Vælg Stop, mens der er forsøg på at oprette forbindelse. Dette vil stoppe oprettelse af forbindelse.
8
Vælg IP Settings på skærmen for netværksforbindelse. Skærmen IP Settings vises.
9
Vælg det øverste felt, tryk på E, og indstil derefter IP Settings til Enter manually. Gentag
indtastningen for hvert felt i IP Address.
――Hvis du indstiller IP Settings til Enter manually, ændres DNS Setting automatisk til Enter
manually.
102
10Når du er færdig, skal du vælge OK nederst på siden og derefter trykke på E.
Netværkstestskærmen vises, og bekræftelsen starter.
11Når forbindelsen er bekræftet, vises meddelelsen “Your wireless network and Internet
connection are setup and ready to use.”.
WPS(PBC)
Opsætning ved hjælp af WPS(PBC)
Hvis din router har en WPS(PBC)-knap, skal du følge denne fremgangsmåde.
1
Indstil Network type til Wireless på siden Network Settings.
2
Vælg WPS(PBC), tryk på E, og tryk derefter på E igen.
3
Tryk på knappen WPS(PBC) på routeren inden for 2 minutter. Produktet henter automatisk alle de
netværksindstillingsværdier, det har brug for, og opretter forbindelse til netværket.
4
Skærmen for netværksforbindelse vises, og netværksopsætningen er fuldført.
103
Wi-Fi Direct
MENU m → Network → Wi-Fi Direct → ENTER E
Indstil for at forbinde produktet til en trådløs mobilenhed. Når du bruger denne funktion, kan du forbinde en trådløs mobilenhed direkte til produktet uden en router.
Hvis du vil bruge funktionen, skal din
mobile enhed være understøttet af Wi-Fi
Direct.
Følg denne fremgangsmåde for at forbinde mobilenheden til produktet ved hjælp af Wi-Fi Direct:
1
Gå til skærmen Wi-Fi Direct. Produktet søger efter enheder.
2
Tænd funktionen Wi-Fi Direct på din enhed. Vælg den ønskede Wi-Fi-enhed.
•• PBC (trykknapkonfiguration): Tryk på knappen WPS(PBC) på din Wi-Fi-enhed inden for 2 minutter. Produktet henter automatisk alle de netværksindstillingsværdier,
det har brug for, og opretter forbindelse til netværket.
•• PIN: Indtast den viste PIN på din enhed.
――Hvis du vil frakoble enheden, skal du vælge den forbundne Wi-Fi-enhed og vælge Disconnected.
Multimedia Device Settings
MENU m → Network → Multimedia Device Settings → ENTER E
Tillad, at andre enheder på dit netværk, f.eks. smartphones og tablets, kan dele indhold med dit produkt.
104
Screen Mirroring
Server Network Settings
MENU m → Network → Screen Mirroring → ENTER E
MENU m → Network → Server Network Settings → ENTER E
Tilslut en mobilenhed, der understøtter spejlingsfunktionen til produktet. Det giver mulighed for at
udsende billed- og lydside fra mobilenheden via produktet. Spejling betyder at udsende billed- og
lydside fra en mobilenhed på en visningsenhed.
――Hvis du vil anvende Screen Mirroring, skal du sikre dig, at mobilenheden understøtter en
spejlingsfunktion, f.eks. AllShare Cast, WiDi (version 3.5 eller nyere) og Miracast. Du kan se, om der
findes en spejlingsfunktion til mobilenheden, på mobilenhedsproducentens websted.
――Lyd eller billede kan "hakke", hvis netværket overbelastes.
Screen Mirroring
Kør spejlingsfunktionen fra mobilenheden. Mobilenheden søger automatisk og viser produktet på en
liste.
――Hvis mobiltelefonen ikke kan oprette forbindelse til produktet, skal du slukke dem, tænde dem og
prøve igen.
Connect to server
Hvis du vil køre Player, skal du oprette forbindelse til et netværk.
•• Hvis indstillingen SSL er aktiveret, konfigureres serveren til at bruge https, og dataoverførslen
krypteres.
――Indtast serverens IP-adresse og portnummer. Brug 7001 som portnummeret. (Hvis du ikke kan oprette
forbindelse til serveren med portnummer 7001, skal du bede din serveradministrator om at finde det
korrekte portnummer og derefter ændre portnummeret).
MagicInfo Mode
Vælg den MagicInfo Mode, der passer bedst til de omgivelser, hvor du bruger produktet.
•• Lite / Premium
Server Access
Vælg metode for tilslutning til servernetværket.
•• Allow / Deny
FTP Mode
Angiv FTP-driftstilstanden.
•• Active / Passive
105
Device Name
MENU m → Network → Device Name → ENTER E
Vælg eller indtast et enhedsnavn.
Dette navn kan vises på netværksfjernbetjeninger over netværket.
106
Kapitel 10
System
Setup
Indledende indstillinger (System)
MENU m → System → Setup → ENTER E
Når produktet tændes for første gang, skal du konfigurere grundlæggende indstillinger såsom sprog, kanal og tidspunkt.
Tryk på knappen .
――Indtast dit 4-cifrede PIN-nummer. Standard-PIN-nummeret er "0-0-0-0".
Hvis du vil ændre PIN-nummeret, skal du bruge funktionen Change PIN.
System
1
Setup
Tryk på knappen u eller d, og tryk derefter på knappen E. Angiv inputsprog for skærmmenuen.
Time
2
Auto Source Switching
Display Orientation
Konfigurer retning for menusiden.
-- Landscape / Portrait
Power Control
3
Eco Solution
Temperature Control
Menu Language
Indstil uret til automatisk at slukke for produktet, hvis det har været inaktivt i en længere periode.
77
Device Manager
Auto Power Off
-- Off (Recommended) / 4 hours / 6 hours / 8 hours
4
Network Settings
Konfigurer din netværksforbindelse. Tryk på knappen E for at starte. Hvis du ikke kender oplysningerne for din
netværkskonfiguration, eller du vil angive dem senere, skal du vælge Skip. Du kan konfigurere netværksforbindelsen
senere via menuen Network.
-- Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.
-- Indtast dit 4-cifrede PIN-nummer. Standard-PIN-nummeret er "0-0-0-0".
Hvis du vil ændre PIN-nummeret, skal du bruge funktionen Change PIN.
5
Clock Set
Indstil den aktuelle dato og det aktuelle klokkeslæt, og vælg derefter Next.
107
6
Play via
Vælg den afspilningstilstand, der passer bedst til de omgivelser, hvor du bruger produktet.
――Indstillingstrinnet Play via vises kun, når der er netværksforbindelse.
7
Setup Complete
Congratulations! Setup is complete and you're ready to get started.
108
Time
Du kan konfigurere Clock Set og Sleep Timer. Du kan også indstille produktet til automatisk at tænde eller slukke på et
bestemt tidspunkt vha. funktionen Timer.
――Tryk på knappen INFO, hvis du vil se det aktuelle klokkeslæt.
MENU m → System → Time → ENTER E
Clock Set
Time
Vælg Clock Set. Vælg Date eller Time, og tryk derefter på E.
Clock Set
DST
On
Sleep Timer
Off
Power On Delay
0 sec
Brug talknapperne til at indtaste tal, eller tryk på pil op og pil ned. Brug venstre og højre pil til at flytte fra ét indtastningsfelt til
det næste. Tryk på E, når du er færdig.
――Du kan indstille Date og Time direkte ved at trykke på talknapperne på fjernbetjeningen.
DST
Skifter funktionen DST (sommertid) til eller fra.
Off / On
•• Start Date: Angiv startdatoen for sommertid.
-- Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.
•• End Date: Indstil slutdatoen for sommertid.
•• Time Offset: Angiv den korrekte forskydning for din tidszone.
Sleep Timer
Slukker automatisk for produktet efter et foruddefineret tidsrum.
(Off / 30 min / 60 min / 90 min / 120 min / 150 min / 180 min)
――Brug pil op og pil ned til at vælge en tidsperiode, og tryk derefter på E. Hvis du vil annullere Sleep Timer, skal du vælge
Off.
Power On Delay
Hvis du tilslutter flere produkter, skal du justere tændingstiden for hvert produkt for at forhindre overbelastning (inden for
intervallet 0-50 sekunder).
109
Auto Source Switching
Hvis du tænder skærmen med Auto Source Switching On, og det forrige videovalg ikke er aktivt, vil skærmen automatisk
søge efter forskellige videoindgange for den aktive video.
MENU m → System → Auto Source Switching → ENTER E
Auto Source Switching
Når Auto Source Switching er On, vil videokilden automatisk søge efter den aktive video.
Auto Source Switching
Valgmuligheden Primary Source aktiveres, hvis den aktuelle videokilde ikke genkendes.
Auto Source Switching
Off
Primary Source Recovery
끄기
Off
Primary Source
HDMI
Secondary Source
MagicInfo Player S
Secondary Source-valget bliver aktivt, hvis der ikke er nogen primær videokilde tilgængelig.
Hvis hverken de primære eller de sekundære indgangskilder genkendes, udfører skærmen to søgninger for en aktiv kilde. Hver
søgning tjekker den primære og den sekundære indgangskilde. Hvis begge søgninger mislykkes, vender skærmen tilbage til
den første indgangskilde og viser en meddelelse, der indikerer, at der ikke er noget signal.
Primary Source Recovery
Vælg, om du vil gendanne den valgte primære input-kilde, når en primær input-kilde er tilsluttet.
-- Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.
Primary Source
Angiv Primary Source for den automatiske indgangskilde.
Secondary Source
Angiv Secondary Source for den automatiske indgangskilde.
110
Power Control
Auto Power On
Denne funktion tænder automatisk produktet, så snart det tilsluttes et stik. Det er ikke nødvendigt at trykke på strømknappen.
MENU m → System → Power Control → ENTER E
Max. Power Saving
Power Control
Auto Power On
Off
Max. Power Saving
On
Standby Control
On
Power Button
•• Off / On
Power on only
Network Standby
Off
Slukker produktet for at reducere strømforbruget, efter at computeren har stået ubenyttet i et angivet tidsrum.
•• Off / On
Standby Control
Du kan indstille den skærmstandbytilstand, der skal anvendes, når der modtages et indgangssignal.
•• Auto
Strømbesparende tilstand aktiveres, hvis der ikke detekteres noget indgangssignal, også selvom der er sluttet en
kildeenhed til skærmen.
Meddelelsen No Signal bliver vist, hvis der ikke er tilsluttet nogen kildeenhed.
-- Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.
•• Off
Meddelelsen No Signal bliver vist, hvis der ikke detekteres noget indgangssignal.
――Hvis No Signal vises, selvom der er tilsluttet en kildeenhed, skal du kontrollere kabeltilslutningen.
――Hvis No Signal Message er indstillet til Off, vises meddelelsen No Signal ikke.
Hvis dette er tilfældet, skal du indstille No Signal Message til On.
•• On
Strømbesparende tilstand aktiveres, når der ikke detekteres noget indgangssignal.
111
Power Button
Power Control
Auto Power On
Off
Max. Power Saving
On
Standby Control
On
Power Button
Power on only
Network Standby
Off
Strømknappen kan indstilles til enten at tænde for strømmen eller tænde/slukke for strømmen.
•• Power on only: Indstil strømknappen til at tænde for strømmen.
•• Power on and off: Indstil strømknappen til at tænde/slukke for strømmen.
Network Standby
Denne funktion sørger for, at der stadig er tændt for netværksstrømmen, selv om der slukkes for produktet.
•• Off / On
-- Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.
112
Eco Solution
Energy Saving
Reducer strømforbruget ved at justere skærmens lysstyrke.
MENU m → System → Eco Solution → ENTER E
•• Off / Low / Medium / High
Screen Lamp Schedule
Eco Solution
Energy Saving
Off
Screen Lamp Schedule
Off
No Signal Power Off
Off
Auto Power Off
-- Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.
4 hours
Juster lysstyrken for panelet. En værdi tættere på 100 gør panelet lysere.
•• Off / On
No Signal Power Off
Spar på strømmen ved at slukke for enheden, når der ikke modtages noget signal fra nogen kilde.
•• Off / 15 min / 30 min / 60 min
――Deaktiveret, når en tilsluttet computer er i strømsparetilstand.
――Produktet slukker automatisk på et angivet tidspunkt. Tidspunktet kan ændres efter behov.
Auto Power Off
Produktet slukker automatisk, hvis du ikke trykker på en knap på fjernbetjeningen eller rører ved en knap på produktet inden
for et udvalgt antal timer, for at undgå overophedning.
•• Off / 4 hours / 6 hours / 8 hours
113
Temperature Control
Denne funktion detekterer produktets interne temperatur. Du kan angive et acceptabelt temperaturområde.
Standardtemperaturen er indstillet til 77 C.
MENU m → System → Temperature Control → ENTER E
System
Temperature Control
Den anbefalede driftstemperatur for dette produkt er 75-80 C (baseret på en omgivende temperatur på 40 C).
――Skærmen bliver mørkere, hvis den aktuelle temperatur overskrider den specificerede temperaturgrænse. Hvis temperaturen
fortsætter med at stige, slukkes produktet for at forhindre overophedning.
77
-- Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.
114
Device Manager
MENU m → System → Device Manager → ENTER E
Device Manager
Keyboard Settings
Mouse Settings
Pointer Settings
Konfigurer indstillinger for eksterne inputenheder, der er tilsluttet produktet.
Keyboard Settings
Når der tilsluttes et tastatur til produktet, vises menuen Keyboard Settings.
Select Keyboard
Vælg det ønskede tastatur blandt de tilgængelige tilsluttede tastaturer.
――Det er muligt kun at benytte ét tilsluttet tastatur.
Keyboard Options
――Afhængigt af landet.
Keyboard Language
-- Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.
Angiv inputsprog for tastatur.
Keyboard type
Angiv tastaturtype.
Switch Input Language
Konfigurer den tastekombination, der benyttes til at ændre inputsproget.
115
Device Manager
Keyboard Settings
Mouse Settings
Pointer Settings
Mouse Settings
Når der tilsluttes en mus til produktet, vises menuen Mouse Settings.
Select Mouse
Konfigurer indstillinger for tilslutning af mus eller indstillinger for tilsluttede museenheder.
――Der kan kun benyttes én af de tilsluttede museenheder ad gangen.
Mouse Options
-- Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.
――Afhængigt af landet.
Primary Button
Vælg en knap på musen, der skal udføre de grundlæggende funktioner (klik og ok).
•• Left / Right
Pointer Speed
Indstil hastigheden for musemarkøren.
•• Slow / Standard / Fast
116
Device Manager
Keyboard Settings
Mouse Settings
Pointer Settings
Pointer Settings
Angiv markørens størrelse, hastighed og form.
Pointer Size
Angiv markørens størrelse.
•• Small / Medium / Large / Extra Large
Pointer Speed
-- Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.
Angiv markørens hastighed. En højere hastighed øger markørens følsomhed.
•• Slow / Standard / Fast
Pointer Image
Angiv markørens form.
•• Image 1 ~ Image 10
117
Play via
Vælg den tilstand for Play via, der passer bedst til de omgivelser, hvor du bruger produktet.
Startskærmen kan se anderledes ud, afhængigt af indstillingerne.
MENU m → System → Play via → ENTER E
•• MagicInfo / URL Launcher
System
Play via
MagicInfo
-- Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.
Change PIN
MENU m → System → Change PIN → ENTER E
Skærmen Change PIN vises.
Vælg 4 cifre til din PIN-kode, og indtast dem i Enter New PIN. Indtast de 4 cifre igen i Confirm New PIN.
Når bekræftelsesskærmen vises, skal du trykke på knappen Close. Produktet har gemt din nye PIN-kode.
――Standardadgangskode: 0 - 0 - 0 - 0
System
Change PIN
-- Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.
118
General
Security
――Indtast dit 4-cifrede PIN-nummer. Standard-PIN-nummeret er "0-0-0-0".
Hvis du vil ændre PIN-nummeret, skal du bruge funktionen Change PIN.
MENUm → System → General → ENTERE
Safety Lock
General
Indstiller sikkerhedslåsen.
Security
•• Off / On
BD Wise
On
Alle menuerne og knapperne på produktet og fjernbetjeningen, undtagen knappen LOCK på fjernbetjeningen, låses af
funktionen Safety Lock.
Anynet+ (HDMI-CEC)
Off
Hvis du vil låse menuerne og knapperne op, skal du trykke på knappen LOCK og derefter angive adgangskoden
(standardadgangskode: 0 - 0 - 0 - 0).
HDMI Hot Plug
On
DivX® Video On Demand
Game Mode
Button Lock
Denne menu kan bruges til at låse knapperne på produktet.
Off
Du kan kun styre produktet med fjernbetjeningen, hvis Button Lock er indstillet til On.
•• Off / On
-- Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.
USB Auto Play Lock
Lås USB-hukommelsesenheder, så de ikke kan findes automatisk.
•• Off / On
BD Wise
Giver den optimale billedkvalitet til Samsung DVD-, Blu-ray- og hjemmebiograf-produkter, der understøtter BD Wise. Når BD
Wise er indstillet til On, ændres billedtilstanden automatisk til den optimale opløsning.
•• Off / On
――Tilgængelig, når du tilslutter Samsung-produkter, der understøtter BD Wise via et HDMI-kabel til produktet.
――Funktionen BD Wise aktiveres kun, når en kildeenhed med BD Wise-funktion er tilsluttet.
119
Anynet+ (HDMI-CEC)
General
Anynet+ (HDMI-CEC)
Security
BD Wise
On
Anynet+ (HDMI-CEC)
On
HDMI Hot Plug
On
――Produktets fjernbetjening fungerer muligvis ikke under bestemte forhold. Hvis det sker, skal du vælge Anynet+-enheden
igen.
――Anynet+ fungerer, når den AV-enhed, der understøtter Anynet+, er på standby eller er tændt.
DivX® Video On Demand
Game Mode
Anynet+ er en funktion, som gør det muligt at styre alle tilsluttede Samsung-enheder, der understøtter Anynet+, med
fjernbetjeningen til Samsung-produktet. Anynet+-systemet kan kun bruges med Samsung-enheder, der har Anynet+funktionen. Du kan kontrollere, om din Samsung-enhed har denne funktion, ved at se, om der er et Anynet+-logo på det.
――Du kan kun kontrollere Anynet+-enheder ved hjælp af produktets fjernbetjening, ikke knapperne på produktet.
Off
――Anynet+ understøtter op til 12 AV-enheder i alt. Bemærk, at du kan tilslutte op til 3 enheder af samme type.
Anynet+-menu
-- Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.
Menuen Anynet+ ændres, afhængigt af typen og status for de Anynet+-enheder, der er sluttet til produktet.
――Tryk på knappen TOOLS for at få vist menuen Anynet+, og vælg den ønskede menu.
Menuen Anynet+
Beskrivelse
View PC
Ændrer Anynet+-tilstand til PC-tilstand.
Select Device
Viser Anynet+-enhedslisten.
(enhedsnavn) Menu
Viser menuen for den tilsluttede enhed. Hvis der f.eks. er tilsluttet en dvd-afspiller,
vises dvd-menuen for dvd-afspilleren.
(enhedsnavn) Tools
Viser værktøjsmenuen for den tilsluttede enhed. Hvis der f.eks. er tilsluttet en dvdafspiller, vises værktøjsmenuen for dvd-afspilleren.
――Denne menu er muligvis ikke tilgængelig, afhængigt af enheden.
(enhedsnavn) Title Menu
Viser titelmenuen for disken i den tilsluttede enhed. Hvis der f.eks. er tilsluttet en dvdafspiller, vises titelmenuen for filmen i dvd-afspilleren.
――Denne menu er muligvis ikke tilgængelig, afhængigt af enheden.
120
Auto Turn Off
Anynet+ (HDMI-CEC)
Indstiller automatisk en Anynet+-enhed til Off, når produktet slukkes.
Anynet+ (HDMI-CEC)
Off
Auto Turn Off
No
Search for Devices
-- Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.
•• No / Yes
――Hvis Auto Turn Off er indstillet til Yes, slukkes kørende eksterne enheder, så snart du slukker for produktet.
――Aktiveres muligvis ikke, afhængigt af produktet.
Search for Devices
Skift mellem Anynet+-enheder
1
Tryk på knappen TOOLS, vælg Anynet+ (HDMI-CEC), og tryk derefter på E.
2
Vælg Select Device, og tryk derefter på knappen E.
Hvis du ikke kan finde en enhed, du vil bruge, skal du vælge Refresh for at opdatere listen.
3
Vælg en enhed, og tryk derefter på knappen E. Du kan skifte til den valgte enhed.
――Menuen Select Device vises kun, når du indstiller Anynet+ (HDMI-CEC) til On i menuen System.
――Skiftet til den valgte enhed kan tage op til 2 minutter. Du kan ikke annullere skiftet, mens det er i gang.
――Hvis du har valgt en Anynet+-enhed ved at trykke på knappen SOURCE og derefter vælge indgangskilden, kan du ikke
bruge Anynet+-funktionen.
――Sørg for at tilslutte en Anynet+-enhed ved hjælp af Search for Devices.
121
Fejlsøgning for Anynet+
Problem
Anynet+ fungerer ikke.
Mulig løsning
•• Kontrollér, om enheden er en Anynet+-enhed. Anynet+-systemet understøtter kun Anynet+-enheder.
•• Kontrollér, om Anynet+-enhedens strømkabel er korrekt tilsluttet.
•• Kontrollér tilslutningen af Anynet+-enhedens video-/lyd-/HDMI-kabel.
•• Kontrollér, om Anynet+ (HDMI-CEC) er indstillet til On i menuenSystem.
•• Kontrollér, om fjernbetjeningen er kompatibel med Anynet+.
•• Anynet+ fungerer ikke i visse situationer. (startopsætning)
•• Hvis du har fjernet og derefter tilsluttet HDMI-kablet igen, skal du sørge for at søge efter enheder igen eller slukke og tænde
for produktet igen.
•• Kontrollér, om Anynet+-funktionen på Anynet-enheden er aktiveret.
Jeg vil starte Anynet+.
•• Kontrollér, om Anynet+-enheden er korrekt sluttet til produktet, og kontrollér, om Anynet+ (HDMI-CEC) er indstillet til On
i menuen System.
•• Tryk på knappen TOOLS for at få vist menuen Anynet+, og vælg den ønskede menu.
Jeg vil afslutte Anynet+.
•• Vælg View PC i menuen Anynet+.
•• Tryk på knappen SOURCE på produktets fjernbetjening, og vælg en enhed, der ikke er en Anynet+-enhed.
Meddelelsen “Disconnecting
Anynet+ device ...” vises på
skærmen.
•• Du kan ikke bruge fjernbetjeningen, når du konfigurerer Anynet+ eller skifter til en visningstilstand.
Anynet+-enheden afspiller ikke.
•• Du kan ikke bruge spilfunktionen, når startopsætningen er i gang.
•• Brug fjernbetjeningen, når produktet har fuldført Anynet+-konfigurationen eller har afsluttet skift til Anynet+.
122
Problem
Den tilsluttede enhed vises ikke.
Mulig løsning
•• Kontrollér, om enheden understøtter Anynet+-funktionerne eller ej.
•• Kontrollér, om HDMI-kablet er korrekt tilsluttet eller ej.
•• Kontrollér, om Anynet+ (HDMI-CEC) er indstillet til On i menuenSystem.
•• Søger efter Anynet+-enheder igen.
•• Anynet+ kræver en HDMI-forbindelse. Sørg for, at enheden er tilsluttet til produktet med et HDMI-kabel.
•• Nogle HDMI-kabler understøtter muligvis ikke Anynet+-funktioner.
•• Hvis forbindelse afsluttes på grund af strømsvigt eller frakobling af HDMI-kablet, skal du gentage enhedsscanningen.
123
HDMI Hot Plug
General
Denne funktion benyttes til at aktivere tidsforsinkelsen, når en DVI/HDMI-kildeenhed skal tændes.
Security
•• Off / On
BD Wise
On
Anynet+ (HDMI-CEC)
On
HDMI Hot Plug
On
Viser den registreringskode, der er godkendt for produktet.
Hvis du går til DivXⓇ-webstedet og registrerer med denne kode, kan du downloade VOD-registreringsfilen.
Yderligere oplysninger om DivXⓇ VOD findes på "http://vod.divx.com".
DivX® Video On Demand
Game Mode
DivX® Video On Demand
Off
Game Mode
Når du tilslutter en spillekonsol som f.eks. PlayStation™ eller Xbox™, kan du få en mere realistisk spiloplevelse ved at vælge
spiltilstand.
-- Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.
•• Off / On
――Sikkerhedsforanstaltninger og begrænsninger for Game Mode
Hvis du vil frakoble spillekonsollen og tilslutte en anden ekstern enhed, skal du indstille Game Mode til Off i
konfigurationsmenuen.
124
Reset System
Denne mulighed nulstiller de aktuelle indstillinger under System til fabriksindstillingerne.
MENU m → System → Reset System → ENTER E
System
Reset System
-- Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.
125
Kapitel 11
Support
Software Update
MENU m → Support → Software Update → ENTER E
I menuen Software Update kan du opgradere produktsoftwaren til den nyeste version.
――Vær forsigtig med ikke at slukke for strømmen, før opgraderingen er fuldført. Produktet slukker og tænder automatisk, når opgraderingen af softwaren er fuldført.
――Når du opgraderer software, vender alle video- og lydindstillinger, du har lavet, tilbage til standardindstillingerne. Vi anbefaler, at du skriver indstillingerne ned, så du
nemt at angive dem igen efter opgraderingen.
-- Current version: Dette er den
softwareversion, der allerede er
installeret i produktet.
Update now
Opdater softwaren til den seneste version.
Auto update
Denne funktion opdaterer automatisk produktet, når det ikke er i brug.
•• Off / On
Contact Samsung
MENU m → Support → Contact Samsung → ENTER E
Vis disse oplysninger, når produktet ikke fungerer korrekt, eller når du vil opgradere softwaren.
Du kan finde oplysninger om vores servicecentre og om, hvordan du downloader produkter og software.
――Contact Samsung, og find produktets Model Code og Software Version.
126
Go to Home
Åbnes med knappen HOME
Go to Home for at afspille en række forskelligt indhold fra en hukommelsesenhed eller et tilsluttet netværk.
Player
på fjernbetjeningen.
Søg efter eller afspil kanaler eller indhold, der er gemt på enheder.
――Du skal indstille klokkeslættet, inden du kan bruge On/Off Timer.
MENU m → Support → Go to Home → ENTER E
Schedule
Player
Schedule
Template
Play a variety of content, such as
scheduled channels, templates or files.
Opret tidsplaner for indhold på lokale kanaler eller rediger gemte kanaler.
Template
Clone Product
ID Settings
Screen Saver
Network Status
Video Wall
On/Off Timer
Ticker
More settings
Vælg en skabelon til at oprette indhold ud fra.
Clone Product
Eksporter produktindstillingerne til en USB-enhed, eller indlæs indstillingerne via en USB-enhed.
Denne indstilling er nyttig, når du tildeler de samme indstillinger til flere produkter.
-- Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.
-- Se kapitlet "Hjemmefunktion" for at få flere oplysninger om undermenuelementer.
ID Settings
Tildel et sæt et ID.
Tryk på u/d for at vælge et nummer, og tryk på E.
127
Screen Saver
Aktivér eller deaktiver Screen Saver.
Hvis du aktiverer Screen Saver, roterer skærmen hver halve time for at undgå efterbilleder.
Network Status
Kontrollér den aktuelle netværks- og internetforbindelse.
Video Wall
Tilpas layoutet af flere skærme, der er koblet sammen for at danne en videovæg.
Du kan vise en del af et helt billede eller gentage det samme billede på hver af de sammenkoblede skærme.
For at vise flere billeder skal du se MDC Hjælp eller brugervejledningen til MagicInfo. Visse modeller understøtter muligvis ikke funktionen MagicInfo.
On/Off Timer
――Du skal indstille klokkeslættet, inden du kan bruge On/Off Timer.
Angiv On Timer, så produktet tændes automatisk på et tidspunkt og en dag, du selv vælger.
Produktet tændes med den angivne lydstyrke og indgangskilde.
Ticker
Indtast tekst, mens et video eller et billede vises, og få vist teksten på skærmen.
More settings
Menuen for billedindstillinger vises.
128
Reset All
Denne mulighed sætter alle aktuelle indstillinger for en skærm tilbage til fabriksindstillingerne.
MENU m → Support → Reset All → ENTER E
Support
Reset All
-- Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.
129
Kapitel 12
Afspilning af billeder, videoer og musik (medieafspilning)
Få glæde af videoer, fotos og musikfiler, der er gemt på en USB-masselagerklassetype (MSC).
Du kan afspille billeder, videoer eller musik, der er gemt på en storageenhed.
Du kan afspille en lang række forskelligt indhold ved hjælp af følgende metoder.
•• Ved brug af en USB-enhed: Afspil medieindhold som f.eks. videoer, billeder og musik fra en USB-enhed.
•• Ved tilslutning af en storageenhed: Afspil medieindhold, der er gemt på en storageenhed, f.eks. en smartphone, et kamera, en pc eller en skytjeneste.
Læs følgende, før du begynder at bruge medieafspilning med en USBenhed
Forsigtig!
•• Før du tilslutter en USB-enhed til produktet, skal du sikkerhedskopiere filerne for at være sikker på, at dine data ikke beskadiges eller går tabt.
Samsung Electronics er ikke ansvarlig for beskadiget eller tabt data.
•• Afbryd ikke USB-enheden, mens den indlæser.
•• USB-enheden genkendes måske ikke, eller filer, der er gemt på enheden, kan måske ikke læses, hvis USB-enheden tilsluttes ved hjælp af et USB-forlængerkabel.
•• Filerne på USB-enheden kan være beskadiget eller ude af stand til at blive afspillet, hvis produktet ikke genkender den tilsluttede USB-enhed.
Hvis dette forekommer, skal du tilslutte en USB-enhed til pc'en for at formatere enheden og bagefter sørge for, at enheden er tilsluttet korrekt.
•• USB-harddiske, der er større end 2 TB, understøttes ikke.
130
Enheder, der er kompatible med medieafspilning
•• Visse digitale USB-kameraer, smartphones og andre lydenheder er måske ikke kompatible med produktet.
•• Medieafspilning er kun kompatibel med USB MSC-enheder.
•• MSC er en Mass Storage Class Bulk-Only Transport-enhed.
Eksempler på MSC-enheder omfatter Thumb-drev, Flash-kortlæsere og USB-harddiske. (USB-hubs understøttes ikke).
Disse MSC-enheder skal tilsluttes direkte til en USB-port på produktet.
•• Hvis der tilsluttes mere end én Picture Transfer Protocol (PTP)-enhed, er der kun én af dem, der virker ad gangen.
•• Nogle af enhederne genkendes måske ikke, hvis der tilsluttes flere MSC-enheder på samme tid. USB-enheder, der kræver højspænding (højere end 500mA eller 5V),
understøttes måske ikke.
•• USB-enheden genkendes måske ikke eller virker måske ikke korrekt, hvis der vises en overophednings-advarselsbesked, når en USB-enhed er tilsluttet eller i brug.
•• Pauseskærmen aktiveres, hvis produktet er i standby i en tidsperiode, der er angivet i Auto Protection Time.
•• Strømbesparende tilstand på nogle eksterne harddiske deaktiveres automatisk, når de sluttes til produktet.
Filsystemer og -formater
•• Medieafspilning fungerer muligvis ikke korrekt med ikke-licenserede multimediefiler.
•• MTP (Media Transfer Protocol) er ikke understøttet.
•• Understøttede filsystemer omfatter FAT16, FAT32 og NTFS (read only).
•• Medieafspilning understøtter det sekventielle JPEG-format.
Det understøtter ikke det progressive jpeg-format
•• Billeder med en højere oplysning tager længere tid at få vist på skærmen
•• Den største understøttede jpeg-opløsning er 15360 x 8640 pixels.
•• Hvis en fil er inkompatibel eller beskadiget, vises meddelelsen Not Supported File Format..
•• Når du sorterer filer i mappevisningstilstand, kan der maks. vises 1000 filer i hver mappe.
•• Hvis en USB-enhed indeholder 8000 filer og mapper eller derover, kan nogle af filerne og mapperne måske ikke åbnes.
•• DRM MP3-filer, der er blevet hentet fra et websted, der opkræver gebyr, kan ikke afspilles.
DRM (Digital Rights Management) henviser til et system, der beskytter ophavsretten til data, der deles på internettet eller andre digitale medier, ved at sikre sikker
distribution og/eller forhindrer illegal distribution af data.
131
Brug af en USB-enhed
Tilslutning af en USB-enhed
1
Tænd for produktet.
2
Tilslut en USB-enhed, der indeholder foto-, musik- og/eller filmfiler, til USB-porten bag på eller på siden af produktet.
3
Siden Player vises automatisk, så snart der sluttes en USB-enhed til produktet.
――Filer, der gemmes på USB-enheden, vises automatisk, hvis der kun er tilsluttet en enkelt USB-enhed.
-- Det anbefales, at du bruger en USBharddisk, der har en strømadapter.
――For at få vist indhold, der er gemt på USB-enheden, skal du tilslutte USB-enheden til en USB-port på produktet.
Fjernelse af en USB-enhed
Fjernelse af en USB-enhed fra Source
1
Tryk på knappen SOURCE på fjernbetjeningen. Du kan også gå ind på Source ved hjælp af OSD-menuen.
SOURCE → Source
-- Det anbefales, at du fjerner en USBenhed ved hjælp af Disconnect USB
Device-funktionen.
2
Vælg USB under Source, og tryk derefter på knappen TOOLS på fjernbetjeningen. Menuen Options vises.
3
Vælg Disconnect USB Device, og vent, indtil USB-enheden er afbrudt. USB-enheden er frakoblet.
132
Afspilning af medieindhold fra en pc/mobilenhed
Godkendelse af en pc-/enhedstilslutning
Du kan afspille billeder, videoer eller musik, der er gemt på en pc eller mobilenhed.
For at afspille medieindhold fra en pc eller en mobilenhed på produktet skal du godkendte forbindelsen til pc'en eller mobilenheden.
――Funktionen til medieafspilning er tilgængelig på alle enheder, der understøtter DLNA DMC. DLNA DMC-funktionen gør det muligt at søge efter medieindhold og
håndtere afspilningen af indholdet fra et produkt, efter at du har sluttet en pc eller mobilenhed til produktet.
1
Tryk på knappen SOURCE på fjernbetjeningen. Du kan også gå ind på Source ved hjælp af OSD-menuen.
SOURCE → Source
2
Vælg Network under Source. Menuen Network Device vises.
3
Vælg Options på skærmen, og vælg derefter Multimedia Device Settings. Der vises en oversigt over enheder, der er sluttet til produktet.
4
Vælg en enhed, og godkend enhedsforbindelsen. Afspilning er kun mulig på enheder, der har lov til at oprette forbindelse.
――Når du sender en anmodning om at afspille indhold fra en pc eller en mobilenhed, bliver du spurgt, om du vil tillade, at der oprettes forbindelse til produktet. Ved at
acceptere kan du nemt forbinde enhederne.
――For at få oplysninger om hvordan du kan konfigurere et netværk, skal du læse afsnittet Network Settings.
――Sørg for, at produktet og pc'en er forbundet til det samme netværksundernet.
Alle IP-adresser består af fire dele, der er adskilt med punktummer.
(Eksempel: IP-adresse 111.222.333.444) Produktet bør have den samme IP-adresse som pc'en, undtagen den fjerde del af adressen, hvis de er tilsluttet det samme
undernet. (Eksempel: 111.222.333.***)
133
Når der er forbindelse til et hjemmenetværk (DLNA)
Du kan afspille indhold, der er gemt på en enhed med forbindelse til et hjemmenetværk.
――Hvis du afspiller medieindhold fra andet end en Samsung DLNA-server, kan der opstå et kompatibilitetsproblem.
――Afspilning af visse former for medieindhold, der deles med en pc eller mobilenhed, er muligvis ikke muligt. Det afhænger af indholdets kodningstype eller filformat.
Nogle af funktionerne er muligvis ikke tilgængelige.
――Hvis netværket er overbelastet, afspilles medieindholdet muligvis ikke korrekt. I så fald skal du bruge en USB-enhed.
1
Tryk på knappen SOURCE på fjernbetjeningen. Du kan også gå ind på Source ved hjælp af OSD-menuen.
SOURCE → Source
2
Vælg Network under Source. Menuen Network Device vises.
3
Vælg en enhed, der er tilsluttet via hjemmenetværket (DLNA). Der vises en oversigt over filer og mapper, der deles med den valgte enhed.
4
Vælg det medieindhold, der skal afspilles fra listen. Afspil det valgte medieindhold.
Funktioner på oversigtssiden med medieindhold
SOURCE → Source → USB
Oversigtssiden med medieindhold på en storageenhed indeholder følgende funktioner.
•• Sort by
Sorter medieindholdsoversigten efter det valgte filformat i den visningstilstand, du ønsker.
-- Denne menuindstilling er ikke tilgængelig, hvis Filter er angivet til All.
•• Filter
I forbindelse med Photos, Videos og Music kan du vælge, at der kun skal vises indholdsfiler i et bestemt filformat.
•• Options
-- Denne menuindstilling er ikke tilgængelig, hvis Filter er angivet til All.
134
Menuindstillinger på oversigtssiden med medieindhold
Indstillingsnavn
Handlinger
Photos
Videos
Music
Slide Show
Start et diasshow.
――Denne menuindstilling er ikke tilgængelig, hvis Sort by er angivet til Folder.
Encoding
Vælg et kodningssprog, hvis medieindholdets titel lader til at være ødelagt.
c
Rename Playlist
Omdøb en afspilningsliste.
c
Delete Playlist
Slet en afspilningsliste.
c
Add to Playlist
Føj filer til en afspilningsliste, eller opret en ny afspilningsliste.
c
Play Selected
Vælg og afspil det ønskede medieindhold fra medieindholdsoversigten.
c
c
c
Send
Send medieindhold til en anden storageenhed. Dette svarer til "kopiér"-funktionen
på pc'er.
c
c
c
Index
Vælg et indeks, så du nemt kan finde medieindhold, hvis en storageenhed
indeholder meget medieindhold.
――De medfølgende indekser inkluderer datoer og alfanumeriske tegn.
c
c
c
c
――Denne menuindstilling er ikke tilgængelig, hvis Sort by er angivet til Folder.
135
Tilgængelige knapper og funktioner under afspilning af billeder
Når du trykker på knappen E eller TOOLS, vises følgende knapper. Tryk på knappen RETURN for at få knapperne til at forsvinde.
•• Pause / Play
Start eller stop et diasshow. Brug et diasshow, hvis du gerne vil vise alle billederne i en mappe.
-- Hvis du trykker på knappen INFO, mens
der vælges et enhedsnavn, vises der
oplysninger om den valgte enhed.
-- Hvis du trykker på knappen INFO, mens
der vælges en fil, vises der oplysninger
om den valgte fil.
•• Previous / Next
Se det forrige eller næste billede.
•• Settings
Indstillingsnavn Handlinger
Slideshow Settings
Speed: Skift diasshowets hastighed.
Effects: Anvend overgangseffekter mellem billederne.
Rotate
Roter billeder.
Zoom
Zoom ind på billeder, op til 4x.
Picture Mode
Skift Picture Mode.
Background Music
Afspil baggrundsmusik, mens billederne vises.
――Sørg for, at der er gemt en musik på den samme enhed.
――Miniafspilleren vises, mens baggrundsmusikken (Background Music) afspilles. Du kan bruge miniafspilleren til at sætte musikken på pause
eller at skifte musik.
Sound Mode
Skift Sound Mode.
――Denne menuindstilling er kun tilgængelig, når der afspilles baggrundsmusik (Background Music).
Send
Send åbne billeder til en anden storageenhed. Dette svarer til "kopiér"-funktionen på pc'er.
Information
Få vist oplysninger om en fil.
136
Tilgængelige knapper og
funktioner under afspilning af
video
Indstillingsnavn Handlinger
Select Scene
2) videoen indeholder kun lyd eller 3) videoens varer under 60 sekunder.
Chapter Titles: Vælg og afspil en anden video i samme mappe.
Time Bar: Du kan bruge knapperne l og r til at scanne gennem filen i 10-sekunders intervaller,
eller angiv en specifik tidsværdi for at springe til dette sted i videoen.
Når du trykker på knappen E eller TOOLS, vises følgende knapper. Tryk på
knappen RETURN for at få knapperne til at forsvinde.
•• Pause / Play
Sæt en video på pause, eller afspil den.
Repeat
•• Previous / Next
For at afspille den forrige video skal du vælge  to gange. Hvis du vælger 
én gang, afspilles den aktuelle video fra begyndelsen.
Vælg ‚ for at afspille den næste video.
•• Settings
Konfigurer Repeat.
Off
Følgende funktioner er tilgængelige i pausetilstand. Bemærk: I pausetilstand
afspilles der ikke lyd.
•• Rewind / Fast Forward
Spol tilbage eller frem i en video. Forøg afspilningshastigheden med op
til 3x, hvis du har brug for det. Vælg ∂ for gå tilbage til den oprindelige
afspilningshastighed.
Thumbnails: Vælg en scene, og afspil videoen fra scenen.
――Thumbnails er ikke tilgængelige, hvis 1) miniaturebilledet for videoen er ikke udpakket endnu,
Repeat One: Afspil den aktuelle video igen og igen.
Repeat All: Afspil alle videoer i en mappe igen og igen.
Rotate
Roter et billede.
Picture Size
Ret skærmstørrelsen (Picture Size). De understøttede skærmstørrelser varierer afhængigt af
billedet.
Picture Mode
Skift Picture Mode.
Sound Mode
Skift Sound Mode.
Audio language
Afspil en video på et bestemt sprog. Denne funktion aktiveres kun, når du afspiller en streamingfil,
der understøtter flere lydformater.
Information
Få vist oplysninger om en fil.
137
Tilgængelige knapper og funktioner under afspilning af musik
•• Pause / Play
Sæt musikken på pause, eller afspil den.
•• Rewind / Fast Forward
Spol tilbage eller frem i musikken. Forøg afspilningshastigheden med op til 3x, hvis du har brug for det. For at afspille den forrige musikfil skal du vælge ∂ to gange.
•• Previous / Next
For at afspille den forrige musikfil skal du vælge  to gange. Hvis du vælger  én gang, afspilles det aktuelle musiknummer fra begyndelsen.
Vælg ‚ for at afspille den næste musikfil.
•• Repeat
Konfigurer tilstanden Repeat. Repeat One afspiller den aktuelle musikfil igen og igen. Repeat All afspiller alle filerne i en mappe igen og igen.
•• Shuffle
Aktiver eller deaktiver blandingsafspilningstilstand.
•• Select Speakers
Vælg en højttaler, der kan afspille lyd fra produktet.
•• Sound Mode
Skift Sound Mode.
138
Understøttede filformater for undertekster og medieafspilning
Undertekst
Ekstern
Intern
•• Synkroniseret MPEG-4-tekst (.ttxt)
•• Xsub
Objektbeholder: AVI
•• SAMI (.smi)
•• SubStation Alpha
Objektbeholder: MKV
•• SubRip (.srt)
•• SubViewer (.sub)
•• Avanceret SubStation Alpha
Objektbeholder: MKV
•• Micro DVD (.sub eller .txt)
•• SubStation Alpha (.ssa)
•• SubRip
Objektbeholder: MKV
•• Advanced SubStation Alpha (.ass)
•• Powerdivx (.psb)
•• Synkroniseret MPEG-4-tekst
Objektbeholder: MP4
Understøttede billedopløsninger
Filtypenavn
Type
Opløsning
*.jpg, *.jpeg
JPEG
15360 x 8640
*.png
PNG
1920 x 1080
*.bmp
BMP
1920 x 1080
*.mpo
MPO
15360 x 8640
139
Understøttede musikfilformater
Filtypenavn
Type
Codec
Kommentarer
*.mp3
MPEG
MPEG1 Audio Layer 3
*.m4a, *.mpa, *.aac, *.3ga
MPEG4
AAC
*.flac
FLAC
FLAC
Funktionen Søg (jump) understøttes ikke.
Understøtter op til to kanaler
Understøttede videoformater
•• Videoindhold afspilles ikke, eller afspilles ikke korrekt, hvis der er en fejl i indholdet eller objektbeholderen.
•• Lyd eller video fungerer måske ikke, hvis indholdet har en standardbithastighed/-billedhastighed over den kompatible billedhastighed, der er angivet i tabellen
ovenfor.
•• Hvis der er en fejl i indekstabellen, understøttes funktionen Seek (Jump) ikke.
•• Afspilningen af en video kan være ujævn, hvis den afspilles via en netværksforbindelse.
•• Der kan tage længere tid at vise menuen, hvis videoens bithastighed er over 10 Mbps.
•• Nogle USB-enheder/digitalkameraer er muligvis ikke kompatible med afspilleren.
Videodekoder
Lyddekoder
Understøtter op til H.264, niveau 4.1
Understøtter op til WMA 10 Pro 5.1 kanaler.
H.264 FMO/ASO/RS, VC1 SP/MP/AP L4 og AVCHD understøttes ikke.
Tabsfri WMA-lyd understøttes ikke.
Alle videocodecs, undtagen MVC, VP8, VP6:
QCELP, AMR NB/WB understøttes ikke.
•• Under 1280 x 720: Maks. 60 billeder
Hvis Vorbis kun er i Webm-holderen, understøttes op til to kanaler.
•• Over 1280 x 720: Maks. 30 billeder
GMC 2 over understøttes ikke.
Understøtter kun BD MVC Spec.
140
Filtypenavn
Objektbeholder
*.avi
AVI
*.mkv
MKV
*.asf
ASF
*.wmv
MP4
*.mp4
3GP
*.mov
VRO
*.3gp
VOB
*.vro
PS
*.mpg
TS
Videokodeks
DivX 3.11 / 4.x / 5.x / 6.x
Opløsning
1920 x 1080
Billedfrekvens Bithastighed
(fps)
(Mbps)
6~30
30
Lydkodeks
AC3
LPCM
ADMPCM
MPEG4 SP/ASP
(IMA, MS)
AAC
HE-AAC
H.264 BP/MP/HP
WMA
DD+
Motion JPEG
MPEG(MP3)
*.mpeg
DTS Core
*.ts
Window Media Video v9
G.711(ALaw,μ-Law)
*.tp
*.trp
MPEG2
*.mov
*.flv
MPEG1
*.vob
*.svi
*.m2ts
*.mts
*.divx
*.webm
WebM
VP6
640 x 480
MVC
1920 x 1080
VP8
4
24 / 25 / 30
40
6 ~ 30
8
Vorbis
141
Kapitel 13
Problemløsningsvejledning
Betingelser, inden du kontakter Samsungs servicecenter
-- Inden du ringer til Samsungs
kundeservicecenter: Afprøv dit produkt
som følger. Hvis problemet består:
Kontakt Samsungs kundeservicecenter.
Afprøvning af produktet
Undersøg, om dit produkt fungerer normalt ved at bruge produkttestfunktionen.
Hvis skærmen forbliver tom, når strøm-LED'en blinker, selvom produktet er sluttet korrekt til en pc, så udfør produktafprøvningen.
-- Hvis skærmen stadig er tom: Kontroller
pc-systemet, videocontrolleren og
kablet.
1
Sluk for både pc'en og for produktet.
2
Fjern alle kabler fra produktet.
3
Tænd for produktet.
4
Hvis No Signal vises, fungerer produktet normalt.
Kontrol af opløsning og frekvens
Not Optimum Mode vises et kort øjeblik, hvis der er valgt en tilstand, som overskrider en understøttet opløsning
(se Understøttede opløsninger).
142
Kontroller følgende.
Installationsforhold (Pc-tilstand)
Skærmen bliver ved med at tænde og slukke.
Kontroller kabelforbindelsen mellem produktet og pc'en, og sørg for, at tilslutningen er sikker.
Der er tomme områder ved alle fire skærmkanter, når
et HDMI- eller HDMI-DVI-kabel sluttes til produktet og
computeren.
De tomme områder, der er på skærmen, har intet med produktet at gøre.
Tomme områder på skærmen skyldes pc'en eller grafikkortet. For at løse problemet: Juster
skærmstørrelsen i grafikkortets HDMI- eller DVI-indstillinger.
Hvis menuen til indstilling af grafikkortet ikke har nogen mulighed for at justere skærmstørrelsen, skal
du opdatere grafikkortdriveren til den nyeste version.
(Kontakt producenten af dit grafikkort eller din computer for flere detaljer om, hvordan du justerer
skærmindstillingerne.)
Skærmforhold
No Signal vises på skærmen.
Kontroller, at produktet er tilsluttet korrekt med et kabel.
Kontroller, at den enhed, der er sluttet til produktet, er tændt.
Not Optimum Mode vises.
Denne meddelelse vises, når et signal fra grafikkortet overstiger produktets maksimale opløsning og
frekvens.
Se Tabel vedr. standardsignaltilstand, og indstil den maksimale opløsning og frekvens i
overensstemmelse med produktspecifikationerne.
Billederne på skærmen virker forvrængede.
Kontroller kabeltilslutningen til produktet.
Skærmen er ikke tydelig. Skærmen er sløret.
Indstil opløsningen og frekvensen til de anbefalede værdier.
Skærmen virker ustabil og rystende.
Kontroller, at opløsningen og frekvensen på pc'en og grafikkortet er indstillet inden for et område,
der er kompatibelt med produktet. Om nødvendigt: Skift skærmindstillingerne ved at se Yderligere
informationer på produktmenuen og Tabel vedr. standardsignaltilstand.
Der er skygger eller spøgelsesbilleder tilbage på skærmen.
143
Skærmforhold
Skærmen er for lys. Skærmen er for mørk.
Juster Brightness og Contrast.
Skærmfarven er ikke ensartet.
Gå til Picture, og juster indstillinger for Colour Space.
Hvid ser ikke rigtig hvid ud.
Gå til Picture, og juster indstillinger for White Balance.
Der er intet billede på skærmen, og strøm-LED'en blinker
hvert halve eller hele sekund.
Produktet er i strømbesparende tilstand.
Produktet slukkes automatisk.
Gå til System, og sørg for, at Sleep Timer er indstillet til Off.
Tryk på en vilkårlig tast på tastaturet, eller flyt musen for at vende tilbage til det forrige skærmbillede.
Hvis der er sluttet en pc til produktet, skal du kontrollere pc'ens strømstatus.
Sørg for, at strømkablet er sluttet korrekt til produktet og stikkontakten.
Hvis signalet fra en tilsluttet enhed ikke registreres, slukkes produktet automatisk efter 10 til 15
minutter.
Produktets billedkvalitet er anderledes end i forretningen,
hvor det blev købt.
Brug et HDMI-kabel til at opnå HD-billedkvalitet (High Definition).
Skærmbilledet ser ikke normalt ud.
Kodet videoindhold kan få skærmbilledet til at se beskadiget ud i scener med objekter, der bevæger
sig hurtigt, f.eks. sportsbegivenheder eller actionfilm.
Lavt signalniveau eller lav billedkvalitet kan få skærmbilledet til at se beskadiget ud. Dette betyder ikke,
at produktet er defekt.
En mobiltelefon, der er inden for en afstand af én meter, kan forårsage atmosfæriske forstyrrelser på
analoge og digitale produkter.
Lysstyrken og farverne ser ikke normale ud.
Gå til Picture, og juster skærmindstillingerne, f.eks. Picture Mode, Colour, Brightness og Sharpness.
Gå til System, og juster indstillinger for Energy Saving.
Nulstil skærmindstillingerne til standarderne.
144
Skærmforhold
Der forekommer brudte linjer i udkanten af skærmen.
Hvis Picture Size er indstillet tilScreen Fit, skal du ændre indstillingen til 16:9.
Der forekommer linjer (røde, grønne eller blå) på skærmen.
Disse linjer forekommer, når der er en defekt i DATA SOURCE DRIVER IC på skærmen. Kontakt et af
Samsungs servicecentre for at få løst problemet.
Skærmbilledet ser ustabilt ud og fryser derefter fast.
Skærmbilledet kan fryse fast, når der bruges en anden opløsning end den anbefalede, eller hvis
signalet ikke er stabilt. Du kan løse problemet ved at ændre pc'ens opløsning til den anbefalede.
Skærmbilledet kan ikke vises på fuld skærm.
En fil med skaleret SD-indhold (4:3) kan forårsage sorte bjælker i begge sider af et skærmbillede fra en
HD-kanal.
En video med et andet billedformat end produktets kan forårsage sorte bjælker i toppen og bunden af
skærmbilledet.
Skift indstillingen for skærmstørrelse til fuld skærm på produktet eller kildeenheden.
Lydforhold
Der er ikke nogen lyd.
Kontroller lydstyrken.
Lydstyrken er for lav.
Juster lydstyrken.
Hvis lydstyrken stadig er lav, når du har skruet op på det maksimale niveau: Juster lydstyrken på pc'ens
lydkort eller i programmet.
Der kommer atmosfærisk støj fra højttalerne.
Kontrollér kabeltilslutningen.
Kontrollér signalstyrken, når du har tilsluttet et kabel.
Et lavt signalniveau kan forårsage beskadiget lyd.
145
Lydforhold
Jeg kan høre lyd, når lydstyrken er slået fra.
Lydindstillingerne for de primære højttalere er separate fra indstillingerne for produktets interne
højttalere.
Hvis du ændrer eller deaktiverer lydstyrken på produktet, har det ingen virkning på den eksterne
forstærker (dekoder).
Lyden fra skærmen ændres ikke, når Sound Mode ændres.
Lydindstillingerne for de primære højttalere er separate fra indstillingerne for produktets interne
højttalere.
Lydindstillingerne på en kildeenhed har ingen virkning på produktets interne højttalerindstillinger.
Fjernbetjeningsforhold
Fjernbetjeningen fungerer ikke.
Sørg for, at batterierne er anbragt korrekt (+/-).
Kontroller, om batterierne er brugt op.
Kontroller for strømfejl.
Sørg for, at strømkablet er tilsluttet.
Undersøg, om der er tændt for særlig belysning eller særlige neonskilte i nærheden.
Lydkildeforhold
Der høres en bippende lyd, når min pc starter.
Hvis der er en bippende lyd, når din pc starter, skal din pc til service.
146
Andet problem
Produktet lugter af plastik.
Plastiklugten er normal og forsvinder med tiden.
Der er periodiske udfald i lyd eller billede.
Kontrollér kabelforbindelsen, og tilslut den om nødvendigt igen.
Hvis du bruger et meget hårdt eller tykt kabel, kan det beskadige lyd- og videofiler.
Sørg for, at kablerne er fleksible nok til at sikre holdbarheden. Ved montering af produktet på en væg,
anbefales brug af retvinklede kabler.
Der er små partikler på produktets kanter.
Partiklerne er en del af produktets design. Produktet er ikke defekt.
Når jeg prøver at ændre pc'ens opløsning, vises meddelelsen
The defined resolution is not supported..
Meddelelsen The defined resolution is not supported. vises, hvis inputkildens opløsning er højere
end skærmens maksimale opløsning.
Du kan løse problemet ved at ændre pc'ens opløsning til en opløsning, som skærmen understøtter.
HDMI Black Level fungerer ikke korrekt på en HDMI-enhed
med YCbCr-udgang.
Denne funktion er kun tilgængelig, når en kildeenhed, f.eks. en dvd-afspiller og STB, er sluttet til
produktet via et HDMI-kabel (RGB-signal).
Der er ingen lyd i HDMI-tilstand.
De viste farver ser muligvis ikke normale ud. Lyd eller billede er muligvis ikke tilgængelige. Dette kan
forekomme, hvis en kildeenhed, der kun understøtter en ældre version af HDMI-standarden er sluttet
til produktet.
Nogle pc-grafikkort registrerer muligvis ikke automatisk HDMI-signaler uden lyd.
Hvis det er tilfældet, skal du vælge lydinput manuelt.
Pc
Lydinput
Skærmtilstand
Auto
Pc-indstillinger
147
Spørgsmål & svar
Spørgsmål
Hvordan kan jeg ændre frekvensen?
Svar
Indstil frekvensen på dit grafikkort.
•• Windows XP: Gå til Kontrolpanel → Udseende og temaer → Skærm → Indstillinger →
Avanceret → Skærm, og juster frekvensen i Skærmindstillinger.
•• Windows ME/2000: Gå til Kontrolpanel → Skærm → Indstillinger → Avanceret → Skærm,
og juster frekvensen i Skærmindstillinger.
-- Yderligere oplysninger om justering
findes i brugervejledningen til
computeren eller grafikkortet.
•• Windows Vista: Gå til Kontrolpanel → Udseende og personlige indstillinger →
Personlige indstillinger → Skærmindstillinger → Avancerede indstillinger → Skærm,
og juster frekvensen i Skærmindstillinger.
•• Windows 7: Gå til Kontrolpanel → Udseende og personlige indstillinger → Skærm →
Juster opløsning → Avancerede indstillinger → Skærm, og juster frekvensen i
Skærmindstillinger.
•• Windows 8: Gå til Indstillinger → Kontrolpanel → Udseende og personlige indstillinger →
Skærm → Juster opløsning → Avancerede indstillinger → Skærm, og juster frekvensen i
Skærmindstillinger.
Hvordan kan jeg ændre opløsningen?
•• Windows XP: Gå til Kontrolpanel → Udseende og temaer → Skærm → Indstillinger, og
juster opløsningen.
•• Windows ME/2000: Gå til Kontrolpanel → Skærm → Indstillinger, og juster opløsningen.
•• Windows Vista: Gå til Kontrolpanel → Udseende og personlige indstillinger →
Personlige indstillinger → Skærmindstillinger, og juster opløsningen.
•• Windows 7: Gå til Kontrolpanel → Udseende og personlige indstillinger → Skærm →
Juster opløsning, og juster opløsningen.
•• Windows 8: Gå til Indstillinger → Kontrolpanel → Udseende og personlige indstillinger →
Skærm → Juster opløsning, og juster opløsningen.
148
Spørgsmål
Hvordan indstiller jeg strømbesparende tilstand?
Svar
•• Windows XP: Indstil strømbesparende tilstand i Kontrolpanel → Udseende og temaer →
Skærm → Indstillinger for pauseskærm eller i BIOS OPSÆTNINGEN på pc'en.
•• Windows ME/2000: Indstil strømbesparende tilstand i Kontrolpanel → Skærm →
Indstillinger for pauseskærm eller i BIOS OPSÆTNINGEN på pc'en.
•• Windows Vista: Indstil strømbesparende tilstand i Kontrolpanel →
Udseende og personlige indstillinger → Personlige indstillinger→
Indstillinger for pauseskærm eller i BIOS OPSÆTNINGEN på pc'en.
•• Windows 7: Indstil strømbesparende tilstand i Kontrolpanel →
Udseende og personlige indstillinger → Personlige indstillinger →
Indstillinger for pauseskærm eller i BIOS OPSÆTNINGEN på pc'en.
•• Windows 8: Indstil strømbesparende tilstand i Indstillinger → Kontrolpanel →
Udseende og personlige indstillinger → Personlige indstillinger →
Indstillinger for pauseskærm eller BIOS SETUP på pc'en.
149
Kapitel 14
Specifikationer
-
Generelt
Størrelse
Modelnavn
Panel
-
Visningsområde
H
DB10D
Størrelse
Klasse 10 (10,1" / 25 cm)
Visningsområde
217 mm (H) x 135,6 mm (V)
Mål (B x H x D)
246,8 x 165,2 x 24,9 mm
Vægt
0,6 kg
Strømforsyning
Vekselstrøm 100 to 240 V vekselstrøm, 60 / 50 Hz ± 3 Hz
Se mærkaten på bagsiden af produktet, da standardspændingen kan variere i forskellige lande.
V
Miljømæssige
overvejelser
-
Mål (B x H x D)
I drift
Temperatur: 0 C ~ 40 C (32 F ~ 104 F)
Fugtighed: 10 % ~ 80 %, ikke-kondenserende
Opbevaring
Temperatur: -20 C ~ 45 C (-4 F ~ 113 F)
Fugtighed: 5 % ~ 95 %, ikke-kondenserende
D
H
B
150
――Plug-and-Play
Denne skærm kan installeres og bruges på ethvert Plug & Play-kompatibelt system. Tovejs dataudveksling mellem skærmen og pc-systemet optimerer
skærmindstillingerne.
Skærminstallation udføres automatisk. Men du kan om ønsket tilpasse installationsindstillingerne.
――Som følge af fremstillingen af dette produkt er ca. 1 pixel pr. million (1 ppm) lysere eller mørkere på panelet. Dette påvirker ikke produktets ydelse.
――Dette produkt er et digitalt apparat i klasse A.
[Anbefaling] - kun EU
•• Herved erklærer Samsung Electronics, at dette/denne Monitor er i overensstemmelse med alle væsentlige krav i og
andre relevante bestemmelser i direktiv 1999/5/EØF.
•• Den officielle overensstemmelseserklæring kan findes på http://www.samsung.com/displaysolutions. Gå til Support >
Search Product Support, og indtast modelnavnet.
•• Dette udstyr må kun anvendes indendørs.
•• Dette udstyr må anvendes i alle EU-lande.
151
Strømsparer
Den strømbesparende funktion i dette produkt reducerer strømforbruget ved at afbryde skærmen og ændre farven på strøm-LED'en, hvis produktet ikke anvendes i en
bestemt periode. Strømmen afbrydes ikke i strømbesparende tilstand. For at tænde for skærmen igen skal du trykke på en vilkårlig tast på tastaturet eller flytte musen. Den
strømbesparende funktion fungerer kun, når produktet er sluttet til en pc med en strømbesparende funktion.
Strømsparer
Normal drift
Nominel
effekt
Strømforbrug
Typisk
17 W
18 W
Maks.
18,7 W
Energisparetilstand
(SOG-signal:understøtter ikke DPMtilstanden)
0,5 W
Slukket
0,5 W
――Det angivne strømforbrug kan variere under forskellige driftsbetingelser, eller når indstillinger ændres.
――SOG (Sync On Green) understøttes ikke.
――Hvis du vil reducere strømforbruget til 0, skal du fjerne strømkablet. Kobl strømkablet fra, hvis du ikke skal bruge produktet i en længere periode (under ferie o.l.)
152
Forudindstillede timertilstande
――Dette produkt kan kun indstilles til én opløsning for hver skærmstørrelse for at opnå den optimale billedkvalitet pga. panelets beskaffenhed. Brug af en anden opløsning
end den angivne opløsning kan derfor forringe billedkvaliteten. For at undgå dette anbefales det, at du vælger den optimale opløsning, der er angivet for produktet.
――Kontrollér frekvensen, når du udskifter et CDT-produkt (tilsluttet en computer) med et LCD-produkt. Hvis LCD-produktet ikke understøtter 85 Hz: Skift den vertikale
frekvens til 60 Hz på CDT-produktet, inden du udskifter den med LCD-produktet.
-- Horisontal frekvens
Den tid, det tager at scanne en enkelt
linje fra venstre til højre side af skærmen,
kaldes en horisontal cyklus. Den inverse
værdi af den horisontale cyklus kaldes
for den horisontale frekvens. Horisontal
frekvens måles i kHz.
-- Vertikal frekvens
Produktet viser et enkelt billede
flere gange pr. sekund (som et
fluorescerende lys) for at vise det,
brugeren ser. Den hastighed, hvormed
et enkelt billede gentages pr. sekund,
kaldes for den vertikale frekvens eller
opdateringshastigheden. Vertikal frekvens
måles i Hz.
Modelnavn
Synkronisering
Opløsning
Maksimal pixelclock
DB10D
Horisontal frekvens
30 ~ 81 kHz
Vertikal frekvens
48 ~ 75 Hz
Optimal opløsning
1280 x 800 @ 60 Hz
Maksimal opløsning
1920 x 1080 @ 60 Hz
148,5 MHz (analog, digital)
Skærmen bliver automatisk justeret, hvis et signal, der hører til følgende standardsignaltilstande, overføres fra din pc. Hvis det signal, der overføres fra pc'en, ikke hører til
standardsignaltilstandene, kan skærmen være tom med strøm-LED'en tændt. Sker dette, skal du ændre indstillingerne i overensstemmelse med følgende tabel, og se i
brugervejledningen til grafikkortet.
153
Opløsning
Horisontal frekvens
(kHz)
Vertikal frekvens
(Hz)
Pixelclock
(MHz)
Synkroniseringspolaritet
(H/V)
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
VESA, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
VESA, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
154
Opløsning
Horisontal frekvens
(kHz)
Vertikal frekvens
(Hz)
Pixelclock
(MHz)
Synkroniseringspolaritet
(H/V)
VESA, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
VESA, 1366 x 768
47,712
59,790
85,500
+/+
VESA, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA, 1600 x 900
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA, 1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
VESA, 1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
+/+
155
Kapitel 15
Appendiks
Ansvar for betalingsservice
(omkostning for kunderne)
――Når der anmodes om service, opkræver vi muligvis (til trods for garantien) et gebyr for
serviceteknikerbesøg i følgende tilfælde.
Produktet er ikke defekt
Rengøring af produktet, justering, vejledning, geninstallation osv.
•• Hvis en servicetekniker instruerer i, hvordan produktet bruges, eller blot justerer indstillingerne
uden at skille produktet ad.
•• Hvis en fejl skyldes eksterne miljømæssige faktorer (internet, antenne, kabelsignal osv.)
•• Hvis et produkt geninstalleres, eller enheder tilsluttes efter den første installation af produktet
efter købet.
•• Hvis produktet geninstalleres efter flytning til en anden placering eller flytning til et andet hus.
•• Hvis kunden beder om anvendelsesanvisninger pga. et andet firmas produkt.
•• Hvis kunden beder om anvisninger i, hvordan netværket eller et andet firmas program produkt
bruges.
En produktskade, som kunden har forårsaget
Produktskade som følge af kundens fejlbetjening eller forkert reparation.
Hvis skader på produktet skyldes:
•• Noget har ramt produktet, eller det er blevet tabt.
•• Brug af forsyninger eller separate solgte produkter, som ikke er specificeret af Samsung.
•• Reparation foretaget af en person, som ikke er tekniker, hos en outsourcing-servicevirksomhed
eller partner af Samsung Electronics Co., Ltd.
•• At kunden har ombygget eller repareret produktet.
•• Brug af produktet sammen med forkert spænding eller ikke-godkendte elektriske tilslutninger.
•• At advarslerne i vejledningen ikke er fulgt.
Andet
•• Hvis produktet svigter som følge af naturkatastrofe. (lyn, brand, jordskælv, oversvømmelse osv.)
•• Hvis alle forbrugskomponenterne er brugt op. (batteri, toner, lysstofrør, hoved, vibrator, lampe,
filter, bånd osv.)
――Hvis en kunde anmoder om service, og produktet ikke fejler noget, opkræves der muligvis et
servicegebyr. Læs derfor venligst brugervejledningen først.
•• Hvis kunden anmoder om softwareinstallation og konfiguration af produktet.
•• Hvis en servicetekniker fjerner/rengør støv eller fremmedlegemer inden i produktet.
•• Hvis kunden anmoder om en installation efter at have købt et produkt via homeshopping eller
online.
156
WEEE
Korrekt bortskaffelse af dette produkt (elektrisk & elektronisk udstyr)
(Gælder i lande med systemer til affaldssortering)
Denne mærkning på produktet, på tilbehør eller i manualen betyder, at produktet og elektronisk tilbehør hertil (f.eks. oplader, headset
og USB-kabel) ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald efter endt levetid. For at forebygge skadelige virkninger
på menneskers helbred eller miljøet skal disse genstande bortskaffes adskilt fra andre typer af affald og indleveres på en genbrugsplads
med henblik på genindvinding.
Forbrugere bedes kontakte forhandleren, hvor de har købt produktet, eller kommunen for nærmere oplysning om, hvor og hvordan de
kan indlevere produkt og tilbehør med henblik på miljøvenlig genindvinding.
Virksomheder bedes kontakte leverandøren og følge anvisningerne i købekontrakten. Dette produkt og elektronisk tilbehør hertil må
ikke bortskaffes sammen med andet erhvervsaffald.
Korrekt bortskaffelse af batterierne i dette produkt
(Gælder i lande med systemer til affaldssortering)
Denne mærkning på batteriet, i manualen eller på emballagen betyder, at batterierne i dette produkt ikke må bortskaffes sammen med
almindeligt husholdningsaffald efter endt levetid. Er batterierne mærket med de kemiske symboler Hg, Cd eller Pb, betyder det, at deres
indhold af kviksølv, cadmium eller bly ligger over de grænseværdier, som er fastsat i EU-direktiv 2006/66.
Hvis batterierne ikke bortskaffes korrekt, kan disse stoffer være skadelige for menneskers helbred eller miljøet.
Hjælp til med at beskytte naturens ressourcer og fremme genbrug ved at holde batterierne adskilt fra andre typer af affald og ved at
indlevere dem på en genbrugsplads.
157
Bedste billedkvalitet og beskyttelse mod
efterbilleder
Sort matrix
Fælles
elektrode (ITO)
Farvefilter
Bedste billedkvalitet
•• Pga. naturen ved produktionen af denne produkt kan ca. 1 pixel pr. million (1 ppm) være lysere eller
mørkere på -panelet. Dette påvirker ikke produktets ydelse.
-- Antallet af underpixels efter -paneltype: 6.220.800
Kilde
Adgang
•• Efterlader du skærmen med et fast billede i lang tid, kan der forekomme efterbilleder eller defekte
pixels.
-- Aktivér strømbesparende tilstand eller en dynamisk pauseskærm, hvis du ikke bruger produktet i
længere tid.
Beskyttelse mod efterbilleder
TFT
Port
Pixelelektrode
(ITO)
Lagringskondensator
(Cs)
Databus-linje
Hvad er efterbilleder?
Efterbilleder bør ikke forekomme, hvis LCD-panelet fungerer normalt. Normal drift henviser til et
videomønster, der skifter hele tiden. Hvis LCD-panelet viser et fast mønster i længere tid (mere end
12 timer), kan der forekomme en lille spændingsforskel mellem elektroderne i de pixels, der styrer de
flydende krystaller.
En sådan spændingsforskel mellem elektroder stiger gennem tiden og gør de flydende krystaller tyndere.
Sker dette kan et tidligere billede forblive på skærmen, når mønsteret ændres. For at forhindre dette skal
den akkumulerede spændingsforskel nedsættes.
――Efterbilleder bør ikke forekomme, hvis et LCD-panel fungerer under ordentlige forhold.
158
Forebyggelse af efterbilleder
――Den bedste måde at beskytte produktet mod efterbilleder er at slukke for strømmen eller at sætte
computeren eller systemet til at køre en pauseskærm, når produktet ikke bruges. Endvidere er
garantiservice begrænset, afhængigt af instruktionsguiden.
•• Slukning, pauseskærm og strømbesparende tilstand
-- Sluk for produktet i to timer, når du har brugt det i 12 timer.
-- Gå til Egenskaber for skærm > Strømforsyning på pc'en, og indstil produktet til slukning efter
behov.
-- Det anbefales at bruge en pauseskærm.
Det er bedst at bruge en pauseskærm med en enkelt farve eller et bevægeligt billede.
•• Almindelig farveændring
-- Brug to farver
Skift mellem to farver hvert 30. minut som vist herover.
Type 1
•• Almindelig farveændring
-- Brug lyse farver med ensartet lysstyrke.
Interval: Skift tekstfarve og baggrundsfarve hvert 30. minut.
FLIGHT : TIME
OZ348
: 20:30
FLIGHT : TIME
OZ348
: 20:30
FLIGHT : TIME
OZ348
: 20:30
FLIGHT : TIME
OZ348
: 20:30
-- Flyt og skift tekst hvert 30. minut som vist herunder.
Type 2
FLIGHT
TIME
FLIGHT
TIME
OZ348
20:30
OZ348
20:30
UA102
21:10
UA102
21:10
•• Undgå kombinationer af en tekstfarve og baggrundsfarve med stor kontrast.
(Lysstyrke: Henviser til en farves lyse eller mørke karakter, som varierer afhængigt af mængden af
udsendt lys.)
――Undgå at bruge grå, da dette kan medvirke til efterbilleder.
――Undgå at bruge farver med stor kontrast (sort og hvid, grå).
FLIGHT : TIME
FLIGHT : TIME
OZ348 : 20:30
OZ348 : 20:30
FLIGHT
: TIME
OZ348
: 20:30
[ Step 1 ]
[ Step 2 ]
FLIGHT
: TIME
OZ348
: 20:30
[ Step 3 ]
-- Regelmæssig visning af et bevægeligt billede med et logo.
Interval: Vis et bevægeligt billede sammen med et logo i 60 sekunder efter fire timers brug.
159
Licens
Produceret på licens fra Dolby Laboratories.
Dolby og dobbelt D-symbolet er varemærker tilhørende Dolby Laboratories.
DivX Certified Ⓡ to play DivX Ⓡ video up to HD 1080p, including premium
content.
DivXⓇ, DivX CertifiedⓇ and associated logos are trademarks of Rovi
Corporation or its subsidiaries and are used under licence.
Ⓡ
Manufactured under a licence from U.S. Patent No’s: 5,956,674, 5,974,380,
5,978,762, 6,487,535, 6,226,616, 7,212,872, 7,003,467, 7,272,567, 7,668,723,
7,392,195, 7,930,184, 7,333,929 and 7,548,853. DTS, the Symbol, and DTS and
the Symbol together are registered trademarks & DTS Premium Sound | 5.1 is a
trademark of DTS, Inc. ⓒ2012 DTS, Inc. All Rights Reserved.
The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the
HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in
the United States and other countries.
ABOUT DIVX VIDEO: DivXⓇ is a digital video format created by DivX, LLC, a subsidiary of Rovi
Corporation. This is an official DivX CertifiedⓇ device that has passed rigorous testing to verify that
it plays DivX video. Visit divx.com for more information and software tools to convert your files into
DivX videos.
ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX CertifiedⓇ device must be registered in order to play
purchased DivX Video-on-Demand (VOD) movies. To obtain your registration code, locate the
DivX VOD section in your device setup menu. Go to vod.divx.com for more information on how to
complete your registration.
Covered by one or more of the following U.S. patents : 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274
Licensbemærkninger vedr. Open Source
Hvis du anvender Open Source-software, findes Open Source-licenser på produktmenuen.
Bemærkninger vedr. Open Source-licens er kun på engelsk.
Du kan finde oplysninger om Open Source-licensbemærkningerne ved at kontakte Samsung Support
eller sende os en e-mail på [email protected].
160
Terminologi
480i / 480p / 720p / 1080i /
1080p____ Hver af ovenstående
scanningshastigheder henviser til
antallet af effektive scanningslinjer,
der bestemmer skærmopløsningen.
Scanningshastigheden indikeres
som i (interlaced) eller p (progressiv),
afhængigt af scanningsmetoden.
- Scanning
Scanning henviser til en proces med
at sende pixels, der progressivt danner
et billede. Et stort antal pixels giver et
tydeligere og mere levende billede.
- Progressiv
I progressiv scanningstilstand scannes
alle linjer med pixels én efter én
(progressivt) på skærmen.
- Interlaced
I interlaced scanningstilstand scannes
først hver anden linje med pixels fra
top til bund, hvorefter de resterende
linjer med pixels (de linjer, der ikke blev
scannet) bliver scannet.
Non-interlace tilstand (progressiv
scanning) og Interlace-tilstand____
Non-interlace tilstand (progressiv
scanning) viser progressivt en
horisontal linje fra top til bund på
skærmen. Interlace tilstand viser først
de ulige linjenumre og derefter de lige
numre. Non-interlace tilstand anvendes
hovedsageligt i pc-skærme, da den
medfører en tydelig skærm, og interlace
tilstand anvendes mest i tv.
Vertikal frekvens____ Produktet viser
et enkelt billede mange gange pr.
sekund (som et lysstofrør, der flimrer)
for at gengive et billede, som brugeren
kan se. Den hastighed, hvormed et
enkelt billede gentages pr. sekund,
kaldes for den vertikale frekvens eller
opdateringshastigheden. Vertikal
frekvens måles i Hz.
F.eks. henviser 60 til et enkelt billede, der
vises 60 gange på ét sekund.
Dot Pitch____ Skærmen består af
røde, grønne og blå prikker. En mindre
afstand mellem prikkerne medfører en
højere opløsning. Dot pitch henviser
til den korteste afstand mellem prikker
med samme farve. Dot pitch måles i
millimeter.
Horisontal frekvens____ Den tid,
det tager at scanne en enkelt linje fra
venstre til højre side af skærmen, kaldes
en horisontal cyklus. Den inverse værdi
af den horisontale cyklus kaldes for den
horisontale frekvens. Horisontal frekvens
måles i kHz.
Plug & Play____ Plug & Play er en
funktion, der muliggør automatisk
udveksling af informationer mellem
en skærm og en pc, for at opnå det
optimale visningsmiljø. Produktet
anvender VESA DDC (international
standard) til udførelse af Plug & Play.
Opløsning____ Opløsning er antallet
af de horisontale prikker (pixels) og de
vertikale prikker (pixels), der udgør en
skærm. Den repræsenterer visningens
detaljeringsgrad. En højere opløsning
gør det muligt at vise flere data på
skærmen og er praktisk ved samtidig
udførelse af flere opgaver.
Eksempel: En opløsning på 1920 X
1080 består af 1.920 horisontale pixels
(horisontal opløsning) og 1.080 vertikale
pixels (vertikal opløsning).
DVD (Digital Versatile Disc)____
Dvd henviser til en lagringsdisk på
størrelse med en cd, hvorpå du kan
gemme multimedieprogrammer
(lyd, video eller spil) med MPEG-2videokomprimeringsteknologi.
HDMI (High Definition Multimedia
Interface)____Dette er en grænseflade,
der kan sluttes til en digital lydkilde eller
en High Definition-videokilde uden
komprimering med et enkelt kabel.
Multiple Display Control (MDC)____
MDC (Multiple Display Control) er
et program, der gør det muligt at
styre flere skærme samtidig via en
pc. Kommunikation mellem pc og
skærm sker med RS232C (seriel
datatransmission) og RJ45-kabler (LAN).
Kilde____ Indgangskilde henviser til en
videokilde, der er sluttet til produktet,
f.eks. et videokamera, en videooptager
eller en dvd-afspiller.
161

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Key Features

  • Digital signage flat panel Black
  • 25.4 cm (10") 1280 x 800 pixels LED 450 cd/m²
  • Edge-LED BLU 30 ms
  • Ethernet LAN Wi-Fi
  • Built-in speaker(s)

Related manuals

advertisement