Samsung DB10D Bruksanvisning


Add to my manuals
161 Pages

advertisement

Samsung DB10D Bruksanvisning | Manualzz
Käyttöopas
DB10D
Tuotteiden väri ja ulkoasu saattavat vaihdella ja teknisiä tietoja voidaan
laitteen toiminnan parantamiseksi muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.
Tuotteen suositeltu päivittäinen käyttöaika on alle 16 tuntia.
Jos tuotetta käytetään enemmän kuin 16 tuntia päivässä, takuu voi
raueta.
Sisällysluettelo
Ennen laitteen käyttöä
Seinätelineen tekniset ominaisuudet (VESA)
Tekijänoikeudet6
Turvallisuusohjeet7
Symbolit7
Puhdistaminen7
Säilytys8
Sähköturvallisuus8
Asennus9
Käyttö11
Valmistelut
Osien tarkistaminen
14
Osat14
Erikseen myytävät osat
15
Laitteen osat
16
Ohjauspaneeli16
Kääntöpuoli17
Varkaudenestolukko18
Välikappaleen logo
18
Kaukosäädin19
Ennen laitteen asentamista (asennusopas) 21
Ilmanvaihto21
24
Kaukosäädin (RS232C)
25
Kaapelien liitäntä
25
Liitännät28
Ohjauskoodit29
MDC:n käyttö
MDC-ohjelman asennus ja asennuksen poisto42
Asennus42
Asennuksen poisto
42
Yhteyden muodostaminen MDC:hen
MDC:n käyttö Ethernetin kautta
43
43
Lähdelaitteen kytkeminen ja käyttö
Ennen kytkemistä
Muistettava ennen kytkentää
38
38
Kytkeminen tietokoneeseen
Kytkeminen HDMI-kaapelilla
Kytkeminen HDMI-DVI-kaapelilla
38
38
39
Kytkeminen videolaitteeseen
Kytkeminen HDMI-DVI-kaapelilla
Kytkeminen HDMI-kaapelilla
39
39
40
Lähiverkkokaapelin kytkeminen
40
Tulolähteen vaihtaminen
41
Lähde41
Kotitoiminto
Soitin44
Palvelimesta yhdistetyn laitteen hyväksyminen45
Verkkokanava49
Paikallinen kanava49
Julkaistu sisältö49
Julkaistu kanava50
Omat mallit50
Soitin-sivulla käytettävissä olevat toiminnot
51
Soitin-sivun Asetukset-valikko52
Sisällön toistamisen aikana
53
Soitin -sovelluksen kanssa yhteensopivat
tiedostomuodot55
Videowall -sovelluksen kanssa yhteensopivat
tiedostomuodot60
Mitat22
Ajoita62
Ajoita-sivulla käytettävissä olevat toiminnot
62
VAKIOPALKIN käyttäminen
23
Malli64
Seinätelineen asentaminen
Seinätelineen asentaminen
24
24
Kloonaa tuote67
Tunnusasetukset68
2
Sisällysluettelo
Laitetunnus68
PC-yhteyskaapeli68
Näytönsäästäjä69
Verkon tila69
Videoseinä70
Videoseinä70
Käynnistys-/sammutusaj.72
Käynnistysajastin72
Sammutusajastin73
Lomien hallinta73
Laskuri74
Lisää asetuksia74
URL-käynnistysohjelma75
Lisäasetukset81
Dyn. kontrasti82
Mustan sävy82
Ihonsävy82
Vain RGB -tila82
Väriavaruus82
Liikevalaisu82
Kuvavalinnat83
Värisävy84
Digitaalinen selkeä kuva84
MPEG-koh.suodatin84
HDMI musta85
Elokuvatila85
Dynaaminen taustavalo85
Kuvakoko86
Kuvakoko86
Sijainti87
Zoomaus/asento87
Näytön säätö
Kuva pois88
Kuvatila76
Palauta kuva88
Taustavalo / Kontrasti / Kirkkaus / Terävyys /
Väri / Sävy (V/P)77
Värilämpötila78
Valkotasapaino79
2 pistettä79
10 pistettä79
Gamma80
Kuvaruutunäyttö
Näytön suunta89
Kuvaruutuvalikon suunta89
Lähdesisällön suunta89
Kuvasuhde89
Näytön suojaus90
Autom. suojausaika90
Palamisesto90
Viestin näyttö92
Lähdetiedot92
Signaaliviestiä ei ole92
MDC-viesti92
Valikon läpinäk.93
Valikon kieli93
Palauta kuvaruutunäyttö94
Äänen säätö
Äänitila95
Äänitehoste96
Dialog Clarity96
Taajuuskorjain96
Aut. voimak.96
Palauta ääni97
Kalibroitu arvo80
3
Sisällysluettelo
Verkko
Järjestelmä
Verkon tila98
Asetukset107
Alkuasetukset (Järjestelmä)107
Verkkoasetukset98
Verkkotyyppi98
Verkon asetukset (langallinen)
99
Verkon asetukset (langaton)
101
WPS(PBC)103
Wi-Fi Direct104
Multimedialaitteen asetukset104
Näytön peilaus105
Näytön peilaus105
Palvelimen verkkoaset.105
Yhdistä palvelimeen105
MagicInfo-tila105
Palv. käyttö105
FTP-tila105
Laitteen nimi106
Aika109
Kellon asetus109
Kesäaika109
Uniajastin109
Käynnistysviive109
Autom. lähteen vaihto110
Autom. lähteen vaihto110
Ensisij. lähteen pal.110
Ensisijainen lähde110
Toissijainen lähde110
Virranhallinta111
Automaattinen käynnistys111
Maks.virransäästö111
Valmiustilan hallinta111
Virtapainike112
Verkon valmiustila112
Ekoratkaisu113
Energiansäästö113
Näytön lampun aikataulu113
Ei sign., v.tila113
Aut. sammutus113
Lämpötilan hallinta114
Laitehallinta115
Näppäimistön aset.115
Hiiren asetukset116
Osoittimen asetukset117
Toistotapa118
Vaihda PIN118
Yleiset119
Suojaus119
BD Wise119
Anynet+ (HDMI-CEC)120
HDMI Hot Plug124
DivX®-tilausvideo124
Pelitila124
Palauta järjestelmä125
Tuki
Ohjelmistopäivitys126
Päivitä nyt126
Autom. päivitys126
Samsung-yhteystiedot126
Siirry alkunäyttöön127
Soitin127
Ajoita127
Malli127
Kloonaa tuote127
Tunnusasetukset127
Näytönsäästäjä128
Verkon tila128
Videoseinä128
Käynnistys-/sammutusaj.128
4
Sisällysluettelo
Laskuri128
Lisää asetuksia128
Palauta kaikki129
Valokuvien, videoiden ja musiikin
toistaminen (Median toisto)
Lue seuraavat ohjeet, ennen kuin käytät
median toistoa USB-laitteen kanssa
130
USB-laitteen käyttäminen
132
Mediasisällön toistaminen tietokoneesta tai
mobiililaitteesta133
Mediasisällön luettelosivulla olevat
toiminnot134
Mediasisällön luettelosivun valikkokohteet
135
Vianmääritysopas
Liite
Samsungin asiakaspalvelukeskukseen
tapahtuvan yhteydenoton edellytykset
Laitteen testaaminen
Tarkkuuden ja taajuuden tarkistaminen
Tarkistettavat kohteet
142
142
142
143
Kysymykset ja vastaukset
148
Tekniset tiedot
Vastuu maksullisesta palvelusta
(asiakkaan kustannukset)
156
Tuote ei ole viallinen
156
Laitteen vioittuminen johtuu asiakkaasta
156
Muuta156
WEEE157
Tuotteen turvallinen hävittäminen
(elektroniikka ja sähkölaitteet)
157
Tuotteen paristojen oikea hävittäminen
157
Virransäästö152
Ihanteellinen kuvanlaatu ja jälkikuvien
esto158
Ihanteellinen kuvanlaatu
158
Jälkikuvien esto
158
Esiasetetut ajastustilat
Lisenssi160
Yleiset150
153
Sanasto161
Valokuvien toiston aikana käytettävissä
olevat painikkeet ja toiminnot
136
Videoiden toiston aikana käytettävissä
olevat painikkeet ja toiminnot
137
Musiikin toiston aikana käytettävissä
olevat painikkeet ja toiminnot
138
Tuetut tekstitys- ja Median toisto
-tiedostomuodot139
Tekstitys139
Tuetut kuvatarkkuudet
139
Tuetut musiikkitiedostomuodot
140
Tuetut videomuodot
140
5
Luku 01
Ennen laitteen käyttöä
Tekijänoikeudet
Tämän oppaan tiedot voivat muuttua laadun parantamiseksi ilman erillistä ilmoitusta.
© 2014 Samsung Electronics
Tämän oppaan tekijänoikeudet omistaa Samsung Electronics.
Tämän oppaan käyttäminen tai jäljentäminen osittain tai kokonaisuudessaan ilman Samsung Electronicsin lupaa on kielletty.
Microsoft, Windows ovat Microsoft Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä.
VESA, DPM ja DDC ovat Video Electronics Standards Associationin rekisteröityjä tavaramerkkejä.
Kaikkien muiden tavaramerkkien omistusoikeudet kuuluvat niiden omistajille.
•• Palvelumaksu voidaan periä, jos
-- (a) kutsut asentajan paikalle, vaikka laitteessa ei ole vikaa.
(esim. jos et ole lukenut tätä käyttöopasta).
-- (b) tai jos viet laitteen huoltoon, vaikka siinä ei ole vikaa.
(esim. jos et ole lukenut tätä käyttöopasta).
•• Palvelumaksun suuruudesta ilmoitetaan sinulle ennen töihin ryhtymistä tai asentajan vierailua kotonasi.
6
Turvallisuusohjeet
Puhdistaminen
――Ole laitetta puhdistettaessa varovainen, sillä kehittyneiden LCD-näyttöjen paneeli ja ulkopinta
Vaara
naarmuuntuvat helposti.
――Noudata seuraavia puhdistusohjeita.
SÄHKÖISKUN VAARA, ÄLÄ AVAA
――Seuraavat kuvat ovat vain viitteellisiä. Tosielämän tilanteet voivat poiketa siitä, mitä kuvissa on esitetty.
Vaara : ÄLÄ IRROTA KANTTA, SILLÄ SIITÄ VOI AIHEUTUA SÄHKÖISKUN VAARA. (TAI TAKAPANEELIA)
LAITTEEN SISÄLLÄ EI OLE KÄYTTÄJÄN HUOLLETTAVISSA OLEVIA OSIA.
JÄTÄ HUOLTOTOIMET PÄTEVÄN HUOLTOHENKILÖN TEHTÄVÄKSI.
1
Sammuta tuote ja tietokone.
2
Irrota virtajohto laitteesta.
――Pitele virtajohtoa pistokkeesta äläkä kosketa johtoa märin käsin. Muussa
tapauksessa seurauksena voi olla sähköisku.
Tämä symboli osoittaa, että laitteen sisällä on vaarallinen jännite.
3
Laitteen sisäisten osien koskettaminen on vaarallista.
Pyyhi tuote puhtaalla, pehmeällä ja kuivalla liinalla.
•• Älä käytä alkoholia, liuottimia tai pinta-aktiivisia aineita.
Tämä symboli osoittaa, että laitteen mukana on toimitettu sen käyttöä ja ylläpitoa koskevia tärkeitä
ohjeita.
!
•• Älä suihkuta vettä tai puhdistusainetta suoraan laitteen
päälle.
Symbolit
Varoitus
Ohjeiden noudattamatta jättäminen voi johtaa vakaviin henkilövahinkoihin tai kuolemaan.
4
Kostuta pehmeä ja kuiva liina vedellä ja purista siitä ylimääräinen vesi
pois ennen tuotteen ulkopinnan puhdistamista.
Vaara
Ohjeiden noudattamatta jättäminen voi johtaa henkilö- tai omaisuusvahinkoihin.
Tällä symbolilla merkityt toiminnot ovat kiellettyjä.
5
Kytke virtajohto tuotteeseen puhdistamisen jälkeen.
6
Käynnistä tuote ja tietokone.
Tällä symbolilla merkittyjä ohjeita on noudatettava.
7
Säilytys
Kytke virtapistoke maadoitettuun pistorasiaan (koskee vain tyypin 1
eristettyjä laitteita).
Kiiltävien tuotteiden ominaisuuksista johtuen lähellä olevat ultraäänikostuttimet voivat aiheuttaa
tuotteessa valkoisia tahroja.
――Ota yhteyttä Samsungin asiakaspalvelukeskukseen, jos tuote on puhdistettava sisältä (palvelusta
•• Seurauksena voi olla sähköisku tai henkilövahinkoja.
!
Älä taivuta tai vedä virtajohtoa voimakkaasti. Älä jätä virtajohtoa raskaan
esineen alle.
peritään maksu).
Sähköturvallisuus
•• Johdon vioittuminen voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun.
――Seuraavat kuvat ovat vain viitteellisiä. Tosielämän tilanteet voivat poiketa siitä, mitä kuvissa on esitetty.
Älä aseta virtajohtoa tai laitetta lämmönlähteiden lähelle.
Varoitus
•• Seurauksena voi olla tulipalo tai sähköisku.
Älä käytä viallista virtajohtoa tai pistoketta tai löystynyttä pistorasiaa.
•• Seurauksena voi olla sähköisku tai tulipalo.
Pyyhi virtapistokkeen piikkien tai pistorasian ympärillä oleva pöly kuivalla
liinalla.
•• Seurauksena voi olla tulipalo.
Älä kytke montaa laitetta yhteen pistorasiaan.
•• Ylikuumentuneet pistorasiat voivat aiheuttaa tulipalon.
!
Älä kosketa virtapistoketta märin käsin. Muussa tapauksessa seurauksena voi
olla sähköisku.
Työnnä virtajohdon pistoke kokonaan paikalleen, jotta se ei irtoa.
•• Epävakaa liitäntä voi aiheuttaa tulipalon.
!
8
Asennus
Vaara
Älä irrota virtajohtoa, kun laite on käytössä.
•• Laite voi vahingoittua sähköiskun seurauksena.
Varoitus
Älä aseta kynttilöitä, hyönteiskarkottimia tai savukkeita laitteen päälle. Älä
asenna laitetta lämmönlähteiden lähelle.
•• Seurauksena voi olla tulipalo.
Käytä vain Samsungin toimittamaa virtajohtoa. Älä käytä virtajohtoa muiden
laitteiden kanssa.
•• Seurauksena voi olla tulipalo tai sähköisku.
Jätä seinäkiinnikkeen asentaminen teknikon tehtäväksi.
!
•• Epäpätevän henkilön suorittama asennus voi johtaa
henkilövahinkoihin.
Pidä pistorasian ympäristö esteettömänä.
•• Virtajohto on ongelmantapauksessa irrotettava pistorasiasta, jotta
laitteen virransyöttö katkeaa.
!
!
•• Käytä vain hyväksyttyjä kaappeja.
Pidä pakkausmuovit poissa lasten ulottuvilta.
•• Huomaa, että ainoastaan kaukosäätimen virtapainiketta käytettäessä
laite ei sammu kokonaan.
•• Lapset voivat tukehtua.
Irrota virtajohto pistorasiasta pitelemällä kiinni pistokkeesta.
•• Seurauksena voi olla sähköisku tai tulipalo.
!
Älä asenna laitetta epävakaalle tai tärisevälle pinnalle (esimerkiksi
epävakaalle hyllylle tai kaltevalle pinnalle).
!
•• Laite voi pudota ja vahingoittua ja/tai aiheuttaa henkilövahinkoja.
•• Laitteen käyttäminen alueella, jolla on voimakasta tärinää, voi
vahingoittaa laitetta tai johtaa tulipaloon.
Älä asenna laitetta ajoneuvoon tai paikkaan, jossa se joutuu alttiiksi pölylle,
kosteudelle (esimerkiksi vesipisaroille), öljylle tai savulle.
•• Seurauksena voi olla tulipalo tai sähköisku.
!
9
Älä altista laitetta suoralle auringonvalolle äläkä asenna sitä lämmönlähteiden
tai kuumien esineiden, esimerkiksi uunin, läheisyyteen.
Vaara
•• Tämä voi lyhentää laitteen käyttöikää tai johtaa tulipaloon.
Älä pudota laitetta siirtämisen aikana.
•• Seurauksena voi olla laitteen vioittuminen tai henkilövahinkoja.
Älä asenna laitetta paikkaan, jossa nuoret lapset pääsevät siihen käsiksi.
!
•• Laite voi pudota ja vahingoittaa lapsia.
Älä aseta laitetta ylösalaisin.
•• Laitteen etuosa on painava, joten asenna laite tasaiselle ja vakaalle
pinnalle.
•• Näyttö voi vioittua.
Ruokaöljy, kuten soijaöljy, voi vahingoittaa laitetta tai muuttaa sen muotoa.
Älä asenna laitetta keittiöön tai keittiön työtason lähelle.
Kun asennat laitteen kaappiin tai hyllylle, varmista, että laitteen alareuna on
niiden kanssa samassa tasossa.
•• Laite voi pudota ja vahingoittua ja/tai aiheuttaa henkilövahinkoja.
•• Asenna laite vain oikean kokoisiin kaappeihin tai oikean kokoisille
hyllyille.
Laske laite varovasti.
•• Seurauksena voi olla laitteen vioittuminen tai henkilövahinkoja.
!
SAMSUNG
!
Laitteen asentaminen epätavalliseen paikkaan (esimerkiksi paikkaan, jossa on
paljon hienoa pölyä, kemiallisia aineita, äärilämpötiloja tai paljon kosteutta,
tai paikkaan, jossa laite toimii jatkuvasti pitkän aikaa) voi merkittävästi
heikentää laitteen suorituskykyä.
•• Ota yhteyttä Samsungin asiakaspalvelukeskukseen, jos haluat asentaa
laitteen tällaiseen paikkaan.
10
Käyttö
Älä jätä raskaita tai lasten pitämiä esineitä (esimerkiksi leluja tai makeisia)
laitteen päälle.
•• Laite tai raskaat esineet voivat pudota, kun lapset yrittävät tavoitella
leluja tai makeisia, ja seurauksena voi olla vakavia henkilövahinkoja.
Varoitus
Älä koskaan pura, korjaa tai muuta laitetta itse.
Katkaise laitteen virta ja irrota virtajohto salamoinnin tai ukkosmyrskyn
aikana.
•• Seurauksena voi olla tulipalo tai sähköisku.
•• Ota yhteyttä Samsungin asiakaspalvelukeskukseen, jos laite vaatii
huoltoa.
•• Seurauksena voi olla tulipalo tai sähköisku.
!
Jos haluat siirtää laitetta, irrota ensin sen kaikki johdot, virtajohto mukaan
lukien.
Älä pudota esineitä laitteen päälle tai kohdista siihen iskuja.
•• Seurauksena voi olla tulipalo tai sähköisku.
•• Muussa tapauksessa virtajohto voi vahingoittua ja seurauksena voi olla
tulipalo tai sähköisku.
!
!
Jos laitteesta tulee epätavallista ääntä, palaneen hajua tai savua, irrota
virtajohto välittömästi ja ota yhteyttä Samsungin asiakaspalvelukeskukseen.
Älä siirrä laitetta vetämällä virtajohdosta tai muista kaapeleista.
•• Johdon vahingoittuminen voi johtaa laitteen vioittumiseen,
sähköiskuun tai tulipaloon.
•• Seurauksena voi olla sähköisku tai tulipalo.
!
Älä anna lasten roikkua laitteesta tai kiivetä sen päälle.
Vältä kaasuvuodon tapauksessa laitteen tai virtapistokkeen koskettamista.
Tuuleta myös alue välittömästi.
•• Lapsesi voivat vahingoittua.
•• Kipinät voivat aiheuttaa räjähdyksen tai tulipalon.
!
Jos laite putoaa tai sen kotelo vahingoittuu, katkaise laitteen virta ja irrota
virtajohto. Ota sen jälkeen yhteyttä Samsungin asiakaspalvelukeskukseen.
•• Jatkuva käyttö voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun.
GAS
Älä nosta tai siirrä laitetta vetämällä virtajohdosta tai muista kaapeleista.
•• Johdon vahingoittuminen voi johtaa laitteen vioittumiseen,
sähköiskuun tai tulipaloon.
11
Älä käytä tai säilytä laitteen lähellä tulenarkoja suihkeita tai palavia aineita.
•• Seurauksena voi olla räjähdys tai tulipalo.
Vaara
Jos jätät pysäytetyn kuvan näkyviin pitkäksi aikaa, näytölle saattaa
muodostua jälkikuva tai viallisia kuvapisteitä.
!
Varmista, että pöytäliinat tai verhot eivät tuki tuuletusaukkoja.
•• Ota virransäästötila tai liikkuva näytönsäästäjä käyttöön, jos et aio
käyttää tuotetta pitkään aikaan.
!
•• Sisäisen lämpötilan kasvaminen voi johtaa tulipaloon.
-_100
Älä aseta metalliesineitä (esimerkiksi syömäpuikkoja, kolikoita tai hiussolkia)
tai herkästi syttyviä esineitä (esimerkiksi paperia tai tulitikkuja) laitteeseen
(esimerkiksi sen tuuletusaukkoihin tai tulo- ja lähtöportteihin).
Älä aseta nesteitä sisältäviä esineitä (esimerkiksi maljakoita, ruukkuja tai
pulloja) tai metalliesineitä laitteen päälle.
•• Katkaise laitteen virta ja irrota virtajohto, jos laitteeseen pääsee
vettä tai muita vieraita esineitä. Ota sen jälkeen yhteyttä Samsungin
asiakaspalvelukeskukseen.
•• Seurauksena voi olla laitteen vioittuminen, sähköisku tai tulipalo.
•• Pölyn kertyminen ja kuumeneminen voivat aiheuttaa tulipalon,
sähköiskun tai sähkövuotoa.
!
Käytä laitetta suositellulla tarkkuudella ja taajuudella.
•• Katkaise laitteen virta ja irrota virtajohto, jos laitteeseen pääsee
vettä tai muita vieraita esineitä. Ota sen jälkeen yhteyttä Samsungin
asiakaspalvelukeskukseen.
•• Seurauksena voi olla laitteen vioittuminen, sähköisku tai tulipalo.
Irrota virtajohto pistorasiasta, jos et aio käyttää laitetta pitkään aikaan
(esimerkiksi loman vuoksi).
•• Näkösi voi heiketä.
!
Verkkolaitteessa on korkea jännite. Älä koskaan pura, korjaa tai muuta laitetta
itse.
•• Seurauksena voi olla tulipalo tai sähköisku.
•• Ota yhteyttä Samsungin asiakaspalvelukeskukseen, jos laite vaatii
huoltoa.
Älä yhdistä verkkolaitteita.
•• Muussa tapauksessa seurauksena voi olla tulipalo.
Poista verkkolaite muovipussista ennen käyttöä.
•• Muussa tapauksessa seurauksena voi olla tulipalo.
12
Älä päästä vettä verkkolaitteeseen tai anna laitteen kastua.
Älä kosketa näyttöä, jos laitteen virta on ollut kytkettynä pitkän aikaa, sillä
näyttö kuumenee.
•• Seurauksena voi olla sähköisku tai tulipalo.
•• Vältä laitteen käyttöä ulkotiloissa, joissa se voi altistua sateelle tai
lumelle.
•• Älä anna verkkolaitteen kastua lattiaa pestäessä.
Pidä pienet lisätarvikkeet poissa lasten ulottuvilta.
Älä sijoita verkkolaitetta lämmönlähteiden lähelle.
•• Muussa tapauksessa seurauksena voi olla tulipalo.
!
Älä aseta raskaita esineitä laitteen päälle.
Käytä verkkolaitetta hyvin tuuletetulla alueella.
•• Seurauksena voi olla laitteen vioittuminen tai henkilövahinkoja.
!
Valvo, etteivät lapset laita kaukosäätimen paristoa suuhunsa, kun vaihdat
pariston. Laita patteri paikkaan, jossa se ei ole lasten ulottuvilla.
Jos sijoitat verkkolaitteen pystyasentoon niin, että johdon tulopuoli on
ylöspäin, vesi tai muut vieraat aineet voivat päästä verkkolaitteeseen ja
aiheuttaa verkkolaitteessa toimintahäiriön.
•• Ota heti yhteyttä lääkäriin, jos lapsella on ollut paristo suussa.
Varmista, että asetat verkkolaitteen vaaka-asentoon pöydälle tai lattialle.
!
Kun vaihdat pariston, varmista, että asennat sen paikalleen navat oikein päin
(+, -).
Näytön katseleminen liian läheltä pitkän aikaa voi heikentää näköä.
•• Väärinpäin asennettu paristo saattaa vaurioitua tai aiheuttaa tulipalon,
henkilövahinkoja tai paristosta voi vuotaa laitetta vaurioittavaa
nestettä.
!
Käytä ainoastaan tuotteelle tarkoitettuja standardiparistoja. Älä käytä uutta ja
käytettyä paristoa samanaikaisesti.
Älä käytä ilmankostuttimia tai uuneja laitteen lähellä.
•• Seurauksena voi olla tulipalo tai sähköisku.
!
Paristot (myös ladattavat paristot) on toimitettava kierrätettäviksi, niitä ei saa
hävittää tavallisen jätteen mukana. Kuluttaja on velvollinen toimittamaan
käytetyt paristot kierrätettäviksi.
Lepuuta silmiäsi laitteen käytön aikana tunnissa yli 5 minuutin ajan.
•• Tämä vähentää silmien rasittumista.
!
!
•• Muussa tapauksessa paristo saattaa vaurioitua tai aiheuttaa tulipalon,
henkilövahinkoja tai paristosta voi vuotaa tuotetta vaurioittavaa
nestettä.
•• Käytetyt paristot voi viedä paikalliseen paristonkeräyspisteeseen tai
liikkeeseen, jossa myydään samantyyppisiä paristoja.
13
Luku 02
Valmistelut
Osien tarkistaminen
Osat
-- Jos pakkauksesta puuttuu jokin osa,
ota yhteyttä siihen jälleenmyyjään, jolta
ostit laitteen.
――Osat voivat olla erilaisia eri alueilla.
-- Erikseen myytävät osat ja lisätarvikkeet
voivat olla erilaisia kuin kuvassa.
Takuukortti
Pika-asetusopas
(Ei saatavilla joillain alueilla)
Säädösopas
Virtajohto
RS232C-stereokaapeli
VAKIOPALKKI
Verkkolaite
-
-
+
+
Paristot
(Ei saatavilla joillain alueilla)
Kaukosäädin
14
Erikseen myytävät osat
-- Oheisia lisätarvikkeita voi ostaa
lähimmältä jälleenmyyjältä.
Seinäteline
Lähiverkkokaapeli
HDMI-DVI-kaapeli
HDMI-kaapeli
SD CARD
15
――Osien väri ja muoto voivat olla erilaisia kuin tässä näytettyjen osien. Teknisiä ominaisuuksia voidaan muuttaa laadun
Laitteen osat
parantamiseksi ilman erillistä ilmoitusta.
Painikkeet
Ohjauspaneeli
Kuvaus
Tällä painikkeella näyttö käynnistetään ja sammutetaan.
Kaukosäätimen anturi
Suuntaa kaukosäädin laitteen etuosassa olevaa tunnistinta kohti ja suorita haluamasi
toiminto painamalla sitä vastaavaa kaukosäätimen painiketta.
――Jos muita näyttölaitteita käytetään samoissa tiloissa kuin kaukosäädintä, säätimellä
saatetaan vahingossa hallita muita laitteita.
Käytä kaukosäädintä 1–4 metrin etäisyydellä laitteessa olevasta anturista ja pidä säädintä enintään 30 asteen kulmassa
vasempaan tai oikeaan.
――Pidä käytetyt paristot poissa lasten ulottuvilta ja kierrätä ne.
Kaiutin
――Älä käytä uutta ja vanhaa paristoa samanaikaisesti. Vaihda molemmat paristot yhtä aikaa.
――Irrota paristot, jos kaukosäädintä ei käytetä pitkään aikaan.
30˚
30˚
1m~4m
Kaukosäätimen
anturi
16
Kääntöpuoli
――Osien väri ja muoto voivat olla erilaisia kuin tässä näytettyjen osien. Teknisiä ominaisuuksia voidaan muuttaa laadun parantamiseksi ilman erillistä ilmoitusta.
RS232C IN
USB
RJ45
SD CARD
HDMI IN
DC 14V
Liitäntä
Kuvaus
RS232C IN
Liitäntä MDC:hen RS232C-stereokaapelilla
USB
USB-muistilaitteen liitäntä
RJ45
Liitäntä MDC:hen lähiverkkokaapelilla
HDMI IN
Yhdistäminen lähdelaitteeseen HDMI-kaapelin avulla
DC 14V
Yhdistäminen verkkolaitteeseen
SD CARD
Liitä SD-muistikortti.
17
Varkaudenestolukko
Välikappaleen logo
――Varkaudenestolukon ansiosta laitetta voi käyttää turvallisesti julkisilla paikoilla.
Älä vedä välikappaleen logoa väkisin. Logo voi irrota tai rikkoutua.
――Lukituslaitteen muoto ja lukitustapa voivat olla erilaisia eri valmistajien tuotteissa. Saat lisätietoja
lukituslaitteen mukana toimitetusta käyttöoppaasta.
――Seuraavat kuvat ovat vain viitteellisiä. Tosielämän tilanteet voivat poiketa siitä, mitä kuvissa on esitetty.
Varkaudenestolukon lukitseminen:
1
Kiinnitä varkaudenestolukon kaapeli johonkin painavaan esineeseen, esimerkiksi pöytään.
2
Pujota kaapelin pää sen toisessa päässä olevan silmukan läpi.
3
Aseta lukituslaite laitteen takana olevaan lukituskiinnikkeeseen.
4
Lukitse lukituslaite.
-- Lukituslaitteen voi ostaa erikseen.
-- Saat lisätietoja lukituslaitteen mukana toimitetusta käyttöoppaasta.
-- Lukituslaitteita voi ostaa elektroniikka-alan liikkeistä tai Internetistä.
18
Kaukosäädin
――Jos muita näyttölaitteita käytetään samoissa tiloissa kuin kaukosäädintä, säätimellä saatetaan vahingossa hallita muita laitteita.
――Laite ei tue alla olevassa kuvassa olevaa painiketta, jolla ei ole kuvausta.
POWER
OFF
Käynnistä laite.
.QZ
ABC
DEF
GHI
JKL
MNO
PRS
TUV
WXY
DEL-/--
SYMBOL
1
4
7
Näytä tai piilota kuvaruutuvalikko tai palaa
edelliseen valikkoon.
5
8
0
3
6
VOL
MENU
SOURCE
HOME
Numeropainikkeet
Syötä salasana näyttövalikossa.
9
-- Kaukosäätimen painikkeiden toiminnot
saattavat olla erilaisia eri laitteissa.
CH LIST
MUTE
Säädä äänenvoimakkuutta.
Vaihda syöttölähdettä.
2
Katkaise laitteen virta.
CH
MagicInfo
Player I
Mykistä ääni.
Äänen palauttaminen: Paina MUTE-painiketta
uudelleen tai paina äänenvoimakkuuspainiketta
(+ VOL -).
Soitin -toiminnon käynnistyspainike. Painikkeet
voivat vaihdella Toistotapa -tilan asetusten
mukaan.
Siirry alkunäyttöön -toiminnon
käynnistyspainike.
19
Valitse usein käyttämiäsi toimintoja nopeasti.
Palaa edelliseen valikkoon.
Tällä toiminnolla voit käyttää
turvalukitustoimintoa.
TOOLS
RETURN
INFO
Näytä nykyisen tulolähteen tiedot.
EXIT
Siirry ylempään, alempaan, vasemman- tai
oikeanpuoleiseen valikkoon tai säädä jonkin
valikon kohdan asetuksia.
Vahvista valikon valinta.
Poistu esillä olevasta valikosta.
PC
DVI
HDMI
DP
A
B
C
D
UNSET
LOCK
IR control
SET
Valitse manuaalisesti tulolähteeksi joko HDMI.
Kun käytät mediavalikkoa tai HDMI-CEC-valikkoa,
voit valita toiminnon painamalla väriltään
näytön painiketta vastaavaa kaukosäätimen
väripainiketta.
Käytetään Anynet+- ja multimediatiloissa.
-- Kaukosäätimen painikkeiden toiminnot
saattavat olla erilaisia eri laitteissa.
Paristojen asettaminen kaukosäätimeen
20
Ennen laitteen asentamista
(asennusopas)
Ilmanvaihto
Asennus pystysuoralle seinälle
A Vähintään 40 mm
B Ympäristön lämpötila: alle 35 C
•• Kun asennat laitteen pystysuoralle seinälle, jätä vähintään 40 mm tilaa laitteen ja seinän väliin laitteen ilmanvaihtoa
varten. Varmista, että ympäristön A lämpötila pysyy alle 35 C:ssa.
A
B
Kuva 1.1 Näkymä sivulta
Asennus seinäsyvennykseen
――Saat lisätietoja Samsungin asiakaspalvelusta.
Näkymä ylhäältä
A Vähintään 40 mm
B Ympäristön lämpötila: alle 35 C
――Kun asennat laitteen seinäsyvennykseen, jätä vähintään yllä mainitun verran tilaa laitteen ja seinän väliin laitteen
A
ilmanvaihtoa varten. Varmista, että ympäristön lämpötila pysyy alle 35 C:ssa.
B
Kuva 1.2 Näkymä sivulta
21
Mitat
Mittayksikkö: mm
Mallin nimi
5
1
DB10D
1
246,8
1 2
218,6
23
137,0
34
45
165,2
24,9
――Piirrokset eivät välttämättä ole oikeassa mittasuhteessa. Mittoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.
Tarkista mitat ennen tuotteen asentamista. Paino- tai tulostusteknisistä virheistä ei vastata.
2
4
3
22
VAKIOPALKIN käyttäminen
――Osien väri ja muoto voivat olla erilaisia kuin tässä näytettyjen osien. Teknisiä ominaisuuksia voidaan muuttaa laadun parantamiseksi ilman erillistä ilmoitusta.
Aseta suojakangas tai pehmuste jollekin tasaiselle pinnalle.
Aseta tämän jälkeen laite suojakankaan tai pehmusteen päälle alassuin.
Aseta palkki laitteessa olevaan aukkoon ja kiinnitä se kääntämällä.
23
Seinätelineen asentaminen
Seinätelineen asentaminen
Seinätelineellä (myydään erikseen) tuotteen voi kiinnittää seinälle.
Tarkat tiedot seinätelineen asentamisesta ovat seinätelineen mukana toimitetuissa ohjeissa.
Pyydä teknikolta apua seinätelineen asentamisessa.
Samsung Electronics ei vastaa tuotteen vaurioista tai henkilövahingoista, jos päätät asentaa seinätelineen itse.
Seinätelineen tekniset ominaisuudet
(VESA)
•• Samsungin seinätelineiden mukana tulee yksityiskohtainen asennusopas sekä kaikki tarvittavat osat.
――Asenna seinäteline kiinteälle seinälle kohtisuorassa lattiaan nähden. Pyydä
•• Jos seinätelineessä ei käytetä VESA-standardin täyttäviä ruuveja, ruuvien pituus voi vaihdella seinätelineen ominaisuuksien
mukaan.
jälleenmyyjältä lisätietoja ennen seinätelineen kiinnittämistä esimerkiksi
kipsilevyseinään.
Jos tuote asennetaan vinolle seinällä, tuote voi pudota ja aiheuttaa vakavia
henkilövahinkoja.
•• Älä käytä tavallista pidempiä ruuveja tai ruuveja, jotka eivät täytä VESA-standardia. Liian pitkät ruuvit voivat vaurioittaa
tuotteen sisäosia.
•• Älä ylikiristä ruuveja. Se voi vaurioittaa tuotetta tai aiheuttaa tuotteen putoamisen ja henkilövahinkoja. Samsung ei vastaa
tällaisista onnettomuuksista.
•• Samsung ei vastaa tuotteen vaurioista tai henkilövahingoista, kun käytetään muita kuin VESA-standardin tai
määrittämätöntä seinätelinettä tai kun asiakas ei noudata tuotteen asennusohjeita.
•• Seinätelineiden vakiomitat ovat oheisessa taulukossa.
Mittayksikkö: mm
Mallin nimi
DB10D
VESA-ruuvinreikien
koko (A * B)
millimetreinä
50 × 50
Vakioruuvi
M4 / L8~12
Määrä
4
――Älä asenna seinätelinettä tuotteen ollessa käynnissä. Tuloksena voi olla sähköisku ja henkilövahinkoja.
24
Kaukosäädin (RS232C)
•• Nastojen järjestys
1 2 3 4 5
5 4 3 2 1
6 7 8 9
9 8 7 6
Kaapelien liitäntä
RS232C-kaapeli
Liitäntä
RS232C (9 nastaa)
Nasta
TxD (nro 2), RxD (nro 3), GND (nro 5)
Bittinopeus
9600 bps
Databitit
8 bittiä
Pariteetti
Ei mitään
Loppubitti
1 bittiä
Vuonohjaus
Ei mitään
Enimmäispituus
15 m (vain päällystetty tyyppi)
<Uros>
Nasta
<Naaras>
Signaali
1
Kantoaallon tunnistus
2
Saapuvat tiedot
3
Lähetetyt tiedot
4
Päätelaitteen käyttöönotto
5
Signaalimaa
6
Tietojoukon käyttöönotto
7
Lähetä pyyntö
8
Valmis lähetykseen
9
Soiton ilmaisu
25
Lähiverkkokaapeli
•• RS232C-kaapeli
Liitin: 9-nastainen D-Sub-stereokaapeli
6
•• Nastojen järjestys
3
2
1
1
1 2 3 4 5 6 7 8
-P2-
9
-P1-
5
-P1Uros
-P1-
-P2-
-P2-
Rx
3
----------
1
Tx
STEREO-
Tx
2
----------
2
Rx
LIITIN
Gnd
5
----------
3
Gnd
(ø3,5)
Nastan nro
Vakioväri
Signaali
1
Valkoinen ja oranssi
TX+
2
Oranssi
TX-
3
Valkoinen ja vihreä
RX+
4
Sininen
NC
5
Valkoinen ja sininen
NC
6
Vihreä
RX-
7
Valkoinen ja ruskea
NC
8
Ruskea
NC
26
Ristiinkytketty lähiverkkokaapeli (PC – PC)
•• Liitin: RJ45
Suoraan kytketty lähiverkkokaapeli (PC – HUB)
HUB
RJ45
P2
RJ45
P1
P2
Signaali
P1
P2
Signaali
TX+
1
<-------->
3
RX+
P1
P1
P2
RJ45 MDC
P2
Signaali
TX-
2
<-------->
6
RX-
<-------->
1
TX+
RX+
3
<-------->
1
TX+
2
<-------->
2
TX-
RX-
6
<-------->
2
TX-
RX+
3
<-------->
3
RX+
RX-
6
<-------->
6
RX-
Signaali
P1
TX+
1
TX-
27
Liitännät
RJ45
RJ45
28
Nro
Ohjauskoodit
Ohjausobjektin tilan tarkastelu (hae-hallintakomento)
Etuliite
Komento
0xAA
Komentotyyppi
ID
Tietojen pituus
Komento
0xAA
Komentotyyppi
Komentotyyppi
10
Videoseinä käytössä
0x84
0~1
11
Videoseinän käyttäjien hallinta
0x89
-
Esim. Virta päällä ja ID=0
Tietojen pituus
Tiedot
1
Arvo
Tarkistussumma
Komento
Nro
Arvoalue
•• Kaikki tiedonsiirto tapahtuu heksadesimaalimuodossa. Tarkistussumma lasketaan laskemalla kaikki
muut arvot paitsi etuliite yhteen. Jos tarkistussummassa on enemmän kuin kaksi numeroa, kuten
ohessa (11+FF+01+01=112), ensimmäinen numero poistetaan.
0
ID
Komento
Tarkistussumma
Hallinta (aseta-hallintakomento)
Etuliite
Komentotyyppi
Komento
Arvoalue
1
Virranhallinta
0x11
0~1
2
Äänenvoimakkuuden hallinta
0x12
0~100
3
Tulolähteen hallinta
0x14
-
4
Näyttötilan hallinta
0x18
-
5
Kuvan koon hallinta
0x19
0~255
6
PIP päällä / pois päältä
0x3C
0~1
7
Automaattisten säätöjen hallinta
(vain PC ja BNC)
0x3D
0
8
Videoseinätilan hallinta
0x5C
0~1
9
Turvalukko
0x5D
0~1
Etuliite
Komento
0xAA
0x11
Etuliite
Komento
0xAA
0x11
ID
ID
Tietojen pituus
Tieto 1
1
"Power"
Tietojen pituus
Tieto 1
1
1
Tarkistussumma
12
•• Voit hallita kaikkia sarjakaapelilla kytkettyjä laitteita niiden ID-tiedoista huolimatta samanaikaisesti,
jos asetat ID:n arvoksi "0xFE" ja lähetät komennot. Kaikki laitteet suorittavat komennot, mutta ACK
ei vastaa.
29
Virranhallinta
Äänenvoimakkuuden hallinta
•• Toiminto
Tuotteen voi laittaa päälle ja pois päältä tietokoneen kautta.
•• Toiminto
Tuotteen äänenvoimakkuutta voi säätää tietokoneen kautta.
•• Virran tilan näyttäminen (hae virta päällä / pois päältä -tila)
•• Äänenvoimakkuuden tilan tarkastelu (hae äänenvoimakkuuden tila)
Etuliite
Komento
0xAA
0x11
ID
Tietojen pituus
Tarkistussumma
0
•• Virran asettaminen päälle tai pois päältä (aseta virta päälle / pois päältä)
Etuliite
Komento
0xAA
0x11
ID
Tietojen pituus
Tiedot
1
"Power"
Etuliite
Komento
0xAA
0x12
ID
Tietojen pituus
Tarkistussumma
0
•• Äänenvoimakkuuden asettaminen (aseta äänenvoimakkuus)
Tarkistussumma
"Power": Tuotteeseen asetettava virtakoodi.
Etuliite
Komento
0xAA
0x12
ID
Tietojen pituus
Tiedot
1
"Volume"
Tarkistussumma
"Volume": Televisioon tai tuotteeseen asetettava äänenvoimakkuuskoodi. (0-100)
•• Ack
1: Virta päällä
0: Virta pois päältä
Etuliite
Komento
0xAA
0xFF
ID
•• Ack
Etuliite
Komento
0xAA
0xFF
ID
Tietojen
pituus
Ack/Nak
r-CMD
Arvo1
3
"A"
0x11
"Power"
Tarkistussumma
0xAA
0xFF
ID
Tietojen
pituus
Ack/Nak
r-CMD
Arvo1
3
"N"
0x11
"ERR"
r-CMD
Arvo1
3
"A"
0x12
"Volume"
Tarkistussumma
•• Nak
Etuliite
Komento
0xAA
0xFF
•• Nak
Komento
Ack/Nak
"Volume": Televisioon tai tuotteeseen asetettava äänenvoimakkuuskoodi. (0-100)
"Power": Tuotteeseen asetettava virtakoodi.
Etuliite
Tietojen
pituus
Tarkistussumma
ID
Tietojen
pituus
Ack/Nak
r-CMD
Arvo1
3
"N"
0x12
"ERR"
Tarkistussumma
"ERR" : Koodi, josta näkyy, mikä virhe on tapahtunut.
"ERR" : Koodi, josta näkyy, mikä virhe on tapahtunut.
30
Tulolähteen hallinta
0x24
HDMI2_PC
•• Toiminto
Tuotteen tulolähteen voi vaihtaa tietokoneen kautta.
0x25
DisplayPort
――DVI_video, HDMI1_PC ja HDMI2_PC eivät ole käytettävissä asetuskomennolla. Ne vastaavat vain "hae"-
•• Tulolähteen tilan tarkastelu (hae tulolähteen tila)
Etuliite
Komento
0xAA
0x14
ID
Tietojen pituus
komentoihin.
――Tämä malli ei tue seuraavia liitäntöjä: HDMI1, HDMI1_PC, HDMI2 ja HDMI2_PC.
Tarkistussumma
――MagicInfo on käytettävissä vain niissä malleissa, joissa on MagicInfo-toiminto.
0
――RF(TV) ja DTV ovat käytettävissä vain niissä malleissa, joissa on televisio.
•• Tulolähteen asettaminen (aseta tulolähde)
Etuliite
Komento
0xAA
0x14
ID
•• Ack
Tietojen pituus
Tiedot
1
"Input Source"
"Input Source": Televisioon tai tuotteeseen asetettava tulolähdekoodi.
0x14
PC
0x18
DVI
0x0C
Tulolähde
0x08
Komponentti
0x20
MagicInfo
0x1F
DVI_video
0x30
RF (TV)
0x40
DTV
0x21
HDMI1
0x22
HDMI1_PC
0x23
HDMI2
Tarkistussumma
Etuliite
Komento
0xAA
0xFF
ID
Tietojen
pituus
Ack/Nak
r-CMD
Arvo1
3
"A"
0x14
"Input
Source"
Tarkistussumma
"Input Source": Televisioon tai tuotteeseen asetettava tulolähdekoodi.
•• Nak
Etuliite
Komento
0xAA
0xFF
ID
Tietojen
pituus
Ack/Nak
r-CMD
Arvo1
3
"N"
0x14
"ERR"
Tarkistussumma
"ERR" : Koodi, josta näkyy, mikä virhe on tapahtunut.
31
Näyttötilan hallinta
•• Nak
•• Toiminto
Tuotteen näyttötilan voi vaihtaa tietokoneen kautta.
Näyttötilaa ei voi hallita, kun Videoseinä -toiminto on käytössä.
Etuliite
Komento
0xAA
0xFF
ID
Tietojen
pituus
Ack/Nak
r-CMD
Arvo1
3
"N"
0x18
"ERR"
Tarkistussumma
――Tätä komentoa voi käyttää vain niissä malleissa, joissa on televisio.
"ERR" : Koodi, josta näkyy, mikä virhe on tapahtunut.
•• Näytön tilan tarkastelu (hae näyttötilan tila)
Etuliite
Komento
0xAA
0x18
ID
Tietojen
pituus
Tarkistussumma
Kuvan koon hallinta
•• Toiminto
Tuotteen kuvan kokoa voi vaihtaa tietokoneen kautta.
0
•• Kuvan koon tarkastelu (hae kuvan koon tila)
•• Kuvan koon asettaminen (aseta kuvakoko)
Etuliite
0xAA
Komento
ID
0x18
Tietojen
pituus
Tiedot
1
"Screen
Mode"
Tarkistussumma
16 : 9
0x04
Zoomaus
0x31
Leveä zoomaus
0x0B
4:3
Komento
0xAA
0x19
ID
Tietojen pituus
Tarkistussumma
0
•• Ack
"Screen Mode": Koodi, joka asettaa television tai tuotteen tilan
0x01
Etuliite
Etuliite
Komento
0xAA
0xFF
ID
Tietojen
pituus
Ack/Nak
r-CMD
Arvo1
3
"A"
0x19
"Screen
Size"
Tarkistussumma
"Screen Size": Tuotteen kuvan koko (välillä: 0–255, yksikkö: tuumaa)
•• Nak
Etuliite
Komento
0xAA
0xFF
•• Ack
Etuliite
Komento
0xAA
0xFF
ID
Tietojen
pituus
Ack/Nak
r-CMD
Arvo1
3
"A"
0x18
"Screen
Mode"
Tarkistussumma
ID
Tietojen
pituus
Ack/Nak
r-CMD
Arvo1
3
"N"
0x19
"ERR"
Tarkistussumma
"ERR" : Koodi, josta näkyy, mikä virhe on tapahtunut.
"Screen Mode": Koodi, joka asettaa television tai tuotteen tilan
32
PIP päällä / pois päältä
Automaattisten säätöjen hallinta (vain PC ja BNC)
•• Toiminto
Tuotteen PIP-tilan voi ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä tietokoneen kautta.
•• Toiminto
Tee tietokoneen säädöt automaattisesti tietokoneella.
――Käytettävissä vain niissä malleissa, joissa on PIP-toiminto.
――Tilaa ei voi hallita, jos Videoseinä -asetuksena on Käytössä.
•• Automaattisten säätöjen tilan tarkastelu (hae automaattisten säätöjen tila)
Ei mitään
――Tätä toimintoa ei voi käyttää MagicInfossa.
•• Automaattisten säätöjen asetus (aseta automaattiset säädöt)
•• PIP päällä / pois päältä -tilan näyttäminen (hae PIP päällä / pois päältä -tila)
Etuliite
Komento
0xAA
0x3C
ID
Tietojen pituus
Komento
0
0xAA
0x3C
ID
Komento
0xAA
0x3D
ID
Tarkistussumma
•• PIP-tilan asettaminen päälle tai pois päältä (aseta PIP päälle / pois päältä)
Etuliite
Etuliite
Tietojen pituus
Tiedot
1
"PIP"
Tarkistussumma
Tietojen
pituus
Tiedot
1
"Auto
Adjustment"
Tarkistussumma
"Auto Adjustment" : 0x00 (aina)
•• Ack
Etuliite
Komento
0xAA
0xFF
ID
Tietojen
pituus
Ack/Nak
r-CMD
Arvo1
Tarkistussumma
3
"A"
0x3D
"Auto
Adjustment"
"PIP": Koodi, jolla tuotteen PIP-tila otetaan käyttöön tai poistetaan käytöstä
1: PIP päällä
0: PIP pois päältä
•• Ack
•• Nak
Etuliite
Komento
0xAA
0xFF
ID
Tietojen
pituus
Ack/Nak
r-CMD
Arvo1
3
"A"
0x3C
"PIP"
Tarkistussumma
"PIP": Koodi, jolla tuotteen PIP-tila otetaan käyttöön tai poistetaan käytöstä
Etuliite
Komento
0xAA
0xFF
ID
Tietojen
pituus
Ack/Nak
r-CMD
Arvo1
3
"A"
0x3D
"ERR"
Tarkistussumma
"ERR" : Koodi, josta näkyy, mikä virhe on tapahtunut.
•• Nak
Etuliite
Komento
0xAA
0xFF
ID
Tietojen
pituus
Ack/Nak
r-CMD
Arvo1
3
"A"
0x3C
"PIP"
Tarkistussumma
"ERR" : Koodi, josta näkyy, mikä virhe on tapahtunut.
33
Videoseinätilan hallinta
Turvalukko
•• Toiminto
Videoseinä -tilan voi ottaa käyttöön tietokoneen kautta.
•• Toiminto
Tuotteen Turvalukitus-toiminnon voi ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä tietokoneen avulla.
Tätä komentoa voi käyttää vain sellaisissa tuotteissa, joiden Videoseinä on otettu käyttöön.
•• Videoseinätilan tarkastelu (hae videoseinätila)
Etuliite
Komento
0xAA
0x5C
ID
•• Turvalukon tilan tarkastelu (hae turvalukon tila)
Tietojen pituus
Tarkistussumma
0
•• Videoseinän asettaminen (aseta videoseinätila)
Etuliite
Komento
0xAA
0x5C
ID
Tämä komento on käytettävissä riippumatta siitä, onko virta päällä vai ei.
Etuliite
Komento
0xAA
0x5D
ID
Tietojen pituus
Tarkistussumma
0
•• Turvalukon ottaminen käyttöön tai pois käytöstä (aseta turvalukko käyttöön / pois käytöstä)
Tietojen pituus
Tiedot
Tarkistussumma
1
"Video Wall
Mode"
Etuliite
Komento
0xAA
0x5D
ID
Tietojen
pituus
Tiedot
1
"Safety Lock"
"Video Wall Mode": Koodi, jolla tuotteen Video Wall -tila otetaan käyttöön
"Safety Lock": Tuotteeseen asetettava turvalukkokoodi
1: Täysi
1: Päällä
0: Luonnollinen
0: Pois päältä
•• Ack
Tarkistussumma
•• Ack
Etuliite
Komento
0xAA
0xFF
ID
Tietojen
pituus
Ack/Nak
r-CMD
Arvo1
3
"A"
0x5C
"Video Wall
Mode"
Tarkistussumma
"Video Wall Mode": Koodi, jolla tuotteen Video Wall -tila otetaan käyttöön
Etuliite
Komento
0xAA
0xFF
ID
Tietojen
pituus
Ack/Nak
r-CMD
Arvo1
3
"A"
0x5D
"Safety
Lock"
Tarkistussumma
"Safety Lock": Tuotteeseen asetettava turvalukkokoodi
•• Nak
•• Nak
Etuliite
Komento
0xAA
0xFF
ID
Tietojen
pituus
Ack/Nak
r-CMD
Arvo1
3
"A"
0x5C
"ERR"
Tarkistussumma
Etuliite
Komento
0xAA
0xFF
ID
Tietojen
pituus
Ack/Nak
r-CMD
Arvo1
3
"N"
0x5D
"ERR"
Tarkistussumma
"ERR" : Koodi, josta näkyy, mikä virhe on tapahtunut.
"ERR" : Koodi, josta näkyy, mikä virhe on tapahtunut.
34
Videoseinä käytössä
•• Nak
•• Toiminto
Henkilökohtainen tietokone käynnistää tai sammuttaa laitteen videoseinän.
•• Hae videoseinän virtatila
Etuliite
Komento
0xAA
0x84
ID
Tietojen
pituus
Tarkistussumma
Komento
0xAA
0x84
Komento
0xAA
0xFF
ID
Tietojen
pituus
Ack/Nak
r-CMD
Arvo1
3
"N"
0x84
ERR
Tarkistussumma
"ERR" : Koodi, josta näkyy, mikä virhe on tapahtunut.
Videoseinän käyttäjien hallinta
0
•• Toiminto
Henkilökohtainen tietokone käynnistää tai sammuttaa laitteen videoseinätoiminnon.
•• Määritä videoseinän virtatila
Etuliite
Etuliite
ID
Tietojen
pituus
Tiedot
1
V.Wall_On
Tarkistussumma
•• Hae videoseinän tila
Etuliite
Komento
0xAA
0x89
ID
Tietojen pituus
Tarkistussumma
0
•• V.Wall_On : Videoseinän koodi asetettu laitteeseen
•• Määritä videoseinän asetukset
1: Videoseinä käytössä
0: Videoseinä ei käytössä
Etuliite
Komento
0xAA
0x89
•• Ack
Etuliite
Komento
0xAA
0xFF
ID
Tietojen
pituus
Ack/Nak
r-CMD
Arvo1
3
"A"
0x84
V.Wall_
On
Tarkistussumma
ID
Tietojen
pituus
Arvo1
Arvo2
2
Wall_Div
Wall_SNo
Tarkistussumma
Wall_Div: Videoseinän jakajan koodi asetettu laitteeseen
V.Wall_On : Sama kuin edellä
35
Videoseinämalli 10x10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Pois
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
1
0x11
0x12
0x13
0x14
0x15
0x16
0x17
0x18
0x19
0x1A
0x1B
0x1C
0x1D
0x1E
0x1F
2
0x21
0x22
0x23
0x24
0x25
0x26
0x27
0x28
0x29
0x2A
0x2B
0x2C
0x2D
0x2E
0x2F
3
0x31
0x32
0x33
0x34
0x35
0x36
0x37
0x38
0x39
0x3A
0x3B
0x3C
0x3D
0x3E
0x3F
4
0x41
0x42
0x43
0x44
0x45
0x46
0x47
0x48
0x49
0x4A
0x4B
0x4C
0x4D
0x4E
0x4F
5
0x51
0x52
0x53
0x54
0x55
0x56
0x57
0x58
0x59
0x5A
0x5B
0x5C
0x5D
0x5E
0x5F
6
0x61
0x62
0x63
0x64
0x65
0x66
0x67
0x68
0x69
0x6A
0x6B
0x6C
0x6D
0x6E
0x6F
7
0x71
0x72
0x73
0x74
0x75
0x76
0x77
0x78
0x79
0x7A
0x7B
0x7C
0x7D
0x7E
N/A
8
0x81
0x82
0x83
0x84
0x85
0x86
0x87
0x88
0x89
0x8A
0x8B
0x8C
N/A
N/A
N/A
9
0x91
0x92
0x93
0x94
0x95
0x96
0x97
0x98
0x99
0x9A
0x9B
N/A
N/A
N/A
N/A
10
0xA1
0xA2
0xA3
0xA4
0xA5
0xA6
0xA7
0xA8
0xA9
0xAA
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
11
0xB1
0xB2
0xB3
0xB4
0xB5
0xB6
0xB7
0xB8
0xB9
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
12
0xC1
0xC2
0xC3
0xC4
0xC5
0xC6
0xC7
0xC8
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
13
0xD1
0xD2
0xD3
0xD4
0xD5
0xD6
0xD7
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
14
0xE1
0xE2
0xE3
0xE4
0xE5
0xE6
0xE7
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
15
0xF1
0xF2
0xF3
0xF4
0xF5
0xF6
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
36
Wall_SNo : Tuotenumeron koodi asetettu laitteeseen
Videoseinämalli 10x10: ( 1 ~ 100)
Aseta numero
Tiedot
1
0x01
2
0x02
...
...
99
0x63
100
0x64
•• Ack
Etuliite
Komento
0xAA
0xFF
ID
Tietojen
pituus
Ack/Nak
r-CMD
Arvo1
Arvo2
4
"A"
0x89
Wall_Div
Wall_SNo
Tietojen
pituus
Ack/Nak
r-CMD
Arvo1
3
"N"
0x89
ERR
Tarkistussumma
•• Nak
Etuliite
Komento
0xAA
0xFF
ID
Tarkistussumma
"ERR" : Koodi, josta näkyy, mikä virhe on tapahtunut.
37
Luku 03
Lähdelaitteen kytkeminen ja käyttö
Ennen kytkemistä
Muistettava ennen kytkentää
――Ennen kuin kytket lähdelaitteen, lue sen mukana tuleva käyttöopas.
Eri lähdelaitteissa voi olla eri määrä liitäntöjä ja ne voivat sijaita eri paikoissa.
――Älä kytke virtajohtoa seinään, ennen kuin kaikki muut kytkennät on tehty.
Virtajohdon kytkeminen muita kytkentöjä tehtäessä voi vaurioittaa laitetta.
――Tarkista kytkettävän laitteen takaosasta, millaisia liitäntöjä laitteessa on.
Kytkeminen tietokoneeseen
•• Älä kytke virtajohtoa, ennen kuin olet kytkenyt kaikki muut kaapelit.
Varmista, että kytket lähdelaitteen ennen virtajohdon kytkemistä.
•• Tietokoneen voi kytkeä laitteeseen monella eri tavalla.
Valitse käyttämällesi tietokoneelle sopiva kytkentätapa.
――Kytkentään käytettävät osat voivat olla erilaisia eri laitteissa.
Kytkeminen HDMI-kaapelilla
HDMI IN
38
Kytkeminen HDMI-DVI-kaapelilla
Kytkeminen videolaitteeseen
――Kun kytket laitteen tietokoneeseen HDMI-DVI-kaapelilla, määrittele kohdan Nimen muokkaus
asetukseksi DVI PC, jotta voisit käyttää tietokoneelle tallennettuja ääni- ja videotiedostoja.
•• Älä kytke virtajohtoa, ennen kuin olet kytkenyt kaikki muut kaapelit.
Varmista, että kytket lähdelaitteen ennen virtajohdon kytkemistä.
•• Voit kytkeä laitteeseen videolaitteen tähän tarkoitukseen varatulla johdolla.
――Kytkentään käytettävät osat voivat olla erilaisia eri laitteissa.
――Vaihda lähde painamalla kaukosäätimen SOURCE-painiketta.
HDMI IN
Kytkeminen HDMI-DVI-kaapelilla
――Kun kytket tuotteen videolaitteeseen HDMI-DVI-kaapelilla, määrittele kohdan Nimen muokkaus
asetukseksi DVI-laitteet, jotta voisit käyttää videolaitteeseen tallennettuja ääni- ja videotiedostoja.
――Seuraavia tarkkuuksia tuetaan: 1080p (50/60 Hz), 720p (50/60 Hz), 480p ja 576p.
HDMI IN
39
Kytkeminen HDMI-kaapelilla
Lähiverkkokaapelin kytkeminen
HDMI-kaapelilla tai HDMI–DVI-kaapelilla (enintään 1080p)
――Kytkentään käytettävät osat voivat olla erilaisia eri laitteissa.
•• Kuvan ja äänen laatu on parempi, kun tuote kytketään digitaaliseen laitteeseen HDMI-kaapelilla.
•• HDMI-kaapeli tukee digitaalisia video- ja äänisignaaleja, eikä äänikaapelia tarvita.
•• Kuva ei ehkä näy oikein (tai ollenkaan) tai ääntä ei kuulu, jos tuotteeseen on kytketty ulkoinen laite,
joka käyttää HDMI-tilan vanhaa versiota. Kysy tällaisessa tilanteessa ulkoisen laitteen valmistajalta
HDMI-versio ja pyydä päivitystä, jos versio on vanhentunut.
•• Muista käyttää HDMI-kaapelia, jonka paksuus on enintään 14 mm.
•• Muista ostaa sertifioitu HDMI-kaapeli. Muutoin kuva ei ehkä näy tai yhteysvirhe saattaa ilmetä.
RJ45
•• Tavallista nopeaa HDMI-kaapelia tai Ethernet-toiminnolla varustettua kaapelia suositellaan.
Tämä tuote ei tue Ethernet-toimintoa HDMI:n kautta.
•• Käytä kytkennässä Cat 7 (*STP) -kaapelia.
*Shielded Twist Pair (suojattu, kierretty parikaapeli)
HDMI IN
40
Tulolähteen vaihtaminen
Voit valita eri lähteitä ja muuttaa lähdelaitteiden nimiä kohdassa Lähde.
Lähde
――Näyttö ei välttämättä näy oikein, jos valitset väärän lähteen sille lähdelaitteelle, johon haluat siirtyä.
SOURCE → Lähde
Voit tuoda laitteeseen kytketyn lähdelaitteen näytön näkyviin. Tuo valitsemasi lähteen näyttö näkyviin valitsemalla
lähdeluettelosta jokin lähde.
――Syöttölähteen voi myös vaihtaa kaukosäätimen SOURCE-painikkeella.
――Voit tarkastella yhdistettyjen lähdelaitteiden tietoja painamalla Lähde-sivulla olevaa TOOLS-painiketta.
Nimen muokkaus
Lähde
SOURCE → Lähde → TOOLS → Nimen muokkaus → ENTER E
HDMI
Näytön peilaus
Voit siirtyä Asetukset-kohtaan painamalla Enter-näppäintä jonkin aikaa.
Toisinaan näyttö ei näy oikein, jos lähdelaitteen nimeä ei ole määritelty kohdassa Nimen muokkaus.
Lähdelaite on hyvä nimetä uudelleen kohdassa Nimen muokkaus myös parhaan mahdollisen kuvanlaadun takaamiseksi.
――Luettelo voi sisältää seuraavat lähdelaitteet. Luettelossa olevat Lähde-laitteet vaihtelevat valitun lähteen mukaan.
PC / Kaapelipääte / Satelliittipääte / PVR-sovitin / Peli / Blu-ray / DVD / Videonauhuri / AV-vastaanotin /
Videokamera / DVI PC / DVI-laitteet / TV / IPTV / HD DVD / DMA
――Kuva-valikossa käytettävissä olevat asetukset vaihtelevat käytössä olevan lähteen ja Nimen muokkaus -kohdassa tehtyjen
asetusten mukaan.
•• Jos PC kytketään HDMI-liittimeen, aseta Nimen muokkaus -arvoksi PC. Aseta muissa tapauksissa Nimen muokkaus AVlaitteiden tilaan.
-- Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.
•• Kun kytket tietokoneen HDMI-kaapelilla HDMI IN -liitäntään, tuote on Nimen muokkaus -kohdassa siirrettävä PC-tilaan.
•• Kun kytket tietokoneen HDMI–DVI-kaapelilla HDMI IN -liitäntään, tuote on Nimen muokkaus -kohdassa siirrettävä DVI
PC-tilaan.
•• Kun kytket AV-laitteen HDMI–DVI-kaapelilla HDMI IN -liitäntään, tuote on Nimen muokkaus -kohdassa siirrettävä DVIlaitteet-tilaan.
Tiedot
SOURCE → Lähde → TOOLS → Tiedot → ENTER E
Valitun ulkoisen laitteen yksityiskohtaisten tietojen tarkasteleminen.
41
Luku 04
MDC:n käyttö
Multiple display control "MDC" on sovellus, jonka avulla tietokoneelta voi helposti hallita useita näyttöjä samanaikaisesti.
Lisätietoja MDC-ohjelman käytöstä saat Ohjeesta ohjelman asentamisen jälkeen. MDC-ohjelma on saatavilla sivustosta.
MDC-ohjelman asennus ja asennuksen
poisto
8
Asennuksen edistyminen näkyy näytöllä.
9
Napsauta "InstallShield Wizard Complete" -ikkunan kohtaa "Finish".
――Jos haluat käynnistää MDC-ohjelman välittömästi, valitse "Launch MDC Unified" ja napsauta
"Finish".
Asennus
10MDC Unified -pikakuvake ilmestyy työpöydälle asennuksen jälkeen.
――MDC:n asennukseen voivat vaikuttaa sellaiset tekijät kuten käytettävä videokortti, emolevy tai verkon
――MDC:n käynnistyskuvake ei välttämättä ilmesty näkyviin tietokonejärjestelmästä tai laitteen
tila.
ominaisuuksista riippuen.
――Jos käynnistyskuvaketta ei näy, paina F5-painiketta.
1
Napsauta MDC Unified -asennusohjelmaa.
2
Valitse kieli asennusta varten. Valitse seuraavaksi "OK".
Asennuksen poisto
3
Kun "Welcome to the InstallShield Wizard for MDC_Unified" -ruutu tulee näkyviin, valitse
1
"Next".
4
Valitse näyttöön tulevasta "License Agreement" -ikkunasta "I accept the terms in the license
agreement" ja sitten "Next".
5
Anna kaikki "Customer Information" -ikkunassa pyydetyt tiedot ja napsauta "Next".
6
Valitse ikkunasta "Destination Folder" ohjelman asennukseen käytettävä tiedostopolku ja
Valitse Käynnistä-valikosta Asetukset > Ohjauspaneeli ja napsauta kohtaa Lisää tai poista
ohjelmia kaksi kertaa.
2
Valitse luettelosta MDC Unified ja napsauta Muuta tai poista.
napsauta "Next".
――Jos tiedostopolkua ei määritellä, ohjelma asennetaan oletuspolkuun.
7
Tarkista ikkunasta "Ready to Install the Program" ohjelman asennukseen käytettävä
tiedostopolku ja napsauta "Install".
42
Yhteyden muodostaminen MDC:hen
MDC:n käyttö Ethernetin kautta
Anna ensisijaisen näyttölaitteen IP-osoite ja kytke laite tietokoneeseen. Näyttölaitteet voidaan liittää toisiinsa lähiverkkokaapelilla.
Yhteys käyttämällä suoraankytkettyä LAN-kaapelia
――Useita tuotteita voidaan kytkeä tuotteen RJ45-portin ja keskittimen lähiverkkoporttien kautta.
RJ45
HUB
43
Luku 05
Kotitoiminto
Tämä toiminto löytyy kohdasta Tuki → Siirry alkunäyttöön.
Käytettävissä kaukosäätimen HOME -painikkeella.
――Jos haluat käyttää Soitin-toimintoa, valitse Järjestelmä-kohdassa Toistotapa -asetukseksi MagicInfo.
Soitin
HOME
Toista erilaista sisältöä, kuten ajoitettuja kanavia, malleja tai tiedostoja.
Toista kanavia tai sisältöjä jollakin seuraavista tavoista.
→ Soitin →ENTER E
•• Verkkokanava: Toista sisältöä palvelimen kautta.
――Jos haluat suorittaa Verkkokanava -toiminnon, varmista, että laite on yhdistetty palvelimeen.
•• Paikallinen kanava: Toista sisäisessä tai ulkoisessa muistissa olevaa sisältöä.
Soitin
Ajoita
Malli
Toista erilaisia sisältöjä, kuten ajoitettuja
kanavia, malleja tai tiedostoja.
Kloonaa tuote
Tunnusasetukset
Näytönsäästäjä
Verkon tila
Videoseinä
Käynnistys-/sammutusaj.
Laskuri
Lisää asetuksia
-- Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.
44
Palvelimesta yhdistetyn laitteen hyväksyminen
3
Valitse yläosan valikkopalkista Device.
4
Valitse vasemmalla olevista valikoista Lite.
5
Valitse Lite -kohdan alivalikoista Unapproved.
6
Napsauta hyväksymättömien Lite-laitteiden luettelosta oman laitteesi kohdan Approve-painiketta.
Lite-palvelimen hyväksyminen
•• Valitse Palvelimen verkkoaset. -kohdassa MagicInfo-tila -asetukseksi Lite.
Hyväksy Lite-palvelin ja käytä sitä nyt.
――Määritä ensin palvelimen Verkkoasetukset -asetukset ennen laitteen hyväksyntää.
1
2
Siirry palvelimeen, jonka olet laitteelle määrittänyt.
Kirjaudu sisään antamalla käyttäjätunnus ja salasana.
45
7
Anna laitteen hyväksymisen edellyttämät tiedot.
9
Kun palvelin on hyväksynyt laitteen, valitun ryhmän rekisteröity ajastus ladataan laitteeseen. Ajastus
suoritetaan, kun se on ladattu.
――Jos haluat lisätietoja ajastuksen määrittämisestä, tutustu <MagicInfo Lite -palvelimen
käyttöoppaaseen>.
――Jos laite poistetaan palvelimen hyväksymien laitteiden luettelosta, laite käynnistetään oletusasetusten
palauttamiseksi uudelleen.
Kellonajan määrittäminen
Ajastusta ei ehkä suoriteta, jos laitteen nykyinen kellonaika eroaa palvelimen nykyisestä kellonajasta.
•• Device Name: Anna laitteen nimi.
•• Device Group: Määritä ryhmä valitsemalla
1
Siirry välilehtiin Device → Time.
2
Valitse laitteesi.
3
Valitse Clock Set. Synkronoi sitten kellonaika palvelimen kanssa.
.
•• Location: Anna laitteen nykyinen sijainti.
――Jos haluat nähdä verkkoajastuksen tiedot ajastuksen ollessa käynnissä, paina kauko-ohjaimen INFOpainiketta. Tarkista laitetiedoista, että valittuna on oikea laite.
8
Valitse All -valikko, jos haluat tarkistaa, onko laite rekisteröity.
•• Kun muodostat yhteyden palvelimeen ensimmäisen kerran, laitteen aika asetetaan palvelimen
asennusalueen Greenwichin ajan perusteella.
•• Laitteen aikaa voidaan muuttaa palvelimen aikaan nähden toimimalla vaiheessa 3 annettujen
ohjeiden mukaan.
•• Laitteen virran katkaiseminen ja kytkeminen palauttaa laitteen aika-asetuksen vastaamaan sitä, mikä
se oli viimeksi palvelimelta asetettaessa.
――Jos haluat lisätietoja ajan hallintatoiminnoista (ajastukset, loma-aikojen hallinta jne.), tutustu <MagicInfo
Lite -palvelimen käyttöoppaaseen>.
46
Premium-palvelimen hyväksyminen
3
Valitse yläosan valikkopalkista Device.
4
Valitse vasemmalla olevista valikoista Premium.
5
Valitse Premium -kohdan alivalikoista Unapproved.
6
Napsauta hyväksymättömien Premium-laitteiden luettelosta oman laitteesi kohdan Approve-
•• Valitse Palvelimen verkkoaset. -kohdassa MagicInfo-tila -asetukseksi Premium.
Hyväksy Premium-palvelin ja käytä sitä nyt.
――Määritä ensin palvelimen Verkkoasetukset -asetukset ennen laitteen hyväksyntää.
1
2
Siirry palvelimeen, jonka olet laitteelle määrittänyt.
Kirjaudu sisään antamalla käyttäjätunnus ja salasana.
painiketta.
47
7
Anna laitteen hyväksymisen edellyttämät tiedot.
9
Kun palvelin on hyväksynyt laitteen, valitun ryhmän rekisteröity ajastus ladataan laitteeseen. Ajastus
suoritetaan, kun se on ladattu.
――Jos haluat lisätietoja ajastuksen määrittämisestä, tutustu <MagicInfo Premium -palvelimen
käyttöoppaaseen>.
――Jos laite poistetaan palvelimen hyväksymien laitteiden luettelosta, laite käynnistetään oletusasetusten
palauttamiseksi uudelleen.
Kellonajan määrittäminen
Ajastusta ei ehkä suoriteta, jos laitteen nykyinen kellonaika eroaa palvelimen nykyisestä kellonajasta.
•• Device Name: Anna laitteen nimi.
•• Device Group: Määritä ryhmä valitsemalla
1
Siirry välilehtiin Device → Time.
2
Valitse laitteesi.
3
Valitse Clock Set. Synkronoi sitten kellonaika palvelimen kanssa.
.
•• Location: Anna laitteen nykyinen sijainti.
――Jos haluat nähdä verkkoajastuksen tiedot ajastuksen ollessa käynnissä, paina kauko-ohjaimen INFOpainiketta. Tarkista laitetiedoista, että valittuna on oikea laite.
8
Valitse All -valikko, jos haluat tarkistaa, onko laite rekisteröity.
•• Kun muodostat yhteyden palvelimeen ensimmäisen kerran, laitteen aika asetetaan palvelimen
asennusalueen Greenwichin ajan perusteella.
•• Laitteen aikaa voidaan muuttaa palvelimen aikaan nähden toimimalla vaiheessa 3 annettujen
ohjeiden mukaan.
•• Laitteen virran katkaiseminen ja kytkeminen palauttaa laitteen aika-asetuksen vastaamaan sitä, mikä
se oli viimeksi palvelimelta asetettaessa.
――Jos haluat lisätietoja ajan hallintatoiminnoista, (ajastukset, loma-aikojen hallinta jne.), tutustu
<MagicInfo Premium -palvelimen käyttöoppaaseen>.
48
Laite : Kaikki
Soitin
Sisältö : Kaikki
Ei kanavaa.
Verkkokanava
Lajitteluper. : Tiedostonimi
Valinnat
1 / 9 kohde(tta)
Selaa ja toista valitussa laitteessa olevia sisältöjä.
Omat mallit
Verkkokanava
Toista palvelimella määritettyjä sisältöjä, malleja ja aikatauluja.
•• Soitin -valikossa voit määrittää, onko palvelin yhdistetty (hyväksytty).
Jos haluat tarkistaa, onko palvelin yhdistetty, kun Verkkokanava on käynnissä, paina kaukosäätimen INFO-painiketta.
1
Valitse Soitin-valikosta Verkkokanava.
2
Verkkokanava suoritetaan.
Ei kanavaa.
Paikallinen kanava
Julkaistu sisältö
Paikallinen kanava
-- Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.
Toista tuotteessa määritetty ohjelma tai kanava.
1
Valitse Soitin-valikosta Paikallinen kanava.
――Näyttöön tulee Ei kanavaa. -viesti, jos Paikallinen kanava -kohdassa ei ole määritetty kanavia.
2
Paikallinen kanava suoritetaan.
Julkaistu sisältö
Toista liitetyssä USB-laitteessa tallennettu malli.
――Julkaistu sisältö -ominaisuus on näkyvissä vain, kun mallin sisältävä USB-laite on liitettynä.
――Toista ajoitettua sisältöä.
49
Julkaistu kanava
Toista USB-laitteeseen tallennettua ajoitettua sisältöä.
――Julkaistu kanava -toiminto näkyy vain silloin, kun laitteeseen on kytketty aikataulun sisältävä USB-laite.
――Ajoita sisällön toisto kanavakohtaisesti, niin voit toistaa haluamaasi ajoitettua aineistoa.
Omat mallit
Toista tuotteen sisäisessä muistissa kohteeseen Omat mallit tallennettu malli.
50
Soitin-sivulla käytettävissä olevat toiminnot
Soitin-luettelosivu sisältää seuraavat toiminnot.
•• Laite
Hae haluamasi laiteluettelo valitsemalla Sisäinen tai USB.
-- Kaikki / Sisäinen / USB
•• Sisältö
Valitse haluamasi sisältöluettelon hakuehdoksi sisältötyyppi.
-- Kaikki / Video / Kuva / PDF / Flash / Toimisto / Omat mallit
•• Lajitteluper.
Määritä sisällön hakuehto.
-- Tiedostonimi / Viim. toistetut
•• Valinnat
Soitin-sivun valikkokohteet
Asetuksen nimi
Toiminnot
Toista valitut
Valitse haluamasi sisältö ja toista se.
Lähetä
Kopioi sisältö toiseen tallennuslaitteeseen.
Poista
Poista haluamasi sisältö.
Siirry multimediaan
Toista sisältöä mediatoistotoiminnolla.
Asetukset
Määritä sisällön yksityiskohtaiset ominaisuudet.
――Lisätietoja Asetukset-toiminnosta on seuraavalla sivulla.
51
Soitin-sivun Asetukset-valikko
Kuvasuhde
Valitse Kuvasuhde -asetukseksi Alkuperäinen tai Täysi.
Asetukset
•• Täysi / Alkuperäinen
――Tätä toimintoa voi käyttää vain Video-, Kuva-, PDF- ja Toimisto-tiedostojen kanssa.
Asetukset
Näytön kesto
Määritä, näytetäänkö sisältö alkuperäisessä kuvasuhteessa vai koko näytön
kokoisena.
Määritä diaesityksen kunkin sivun kesto.
――Tätä toimintoa voi käyttää vain Kuva-, PDF-, Flash- ja Toimisto-tiedostojen kanssa.
Kuvasuhde
Näytön kesto
Sulje
Siirtymätehoste
Sisällön suunta
Vaaka
Poista USB-laite turvallisesti
-- Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.
Siirtymätehoste
Määritä diaesityksen tai videotiedoston sivujen tai kohtausten väliset siirtymätehosteet.
•• Ei mikään / Häivytys1 / Häivytys2 / Kaihdin / Spiraali / Shakki / Lineaari / Portaat / Pyyhkäisy / Satunnain.
――Tätä toimintoa voi käyttää vain Kuva-tiedostojen kanssa.
Sisällön suunta
Vaihda sisällön toistosuunta Vaaka-tilasta Pysty-tilaan.
•• Vaaka / Pysty
――Jos Sisällön suunta -asetuksena on Pysty-näkymä, VP8-videokoodekkia ei tueta.
――Lähde ei ole käytettävissä, kun Sisällön suunta -asetuksena on Pysty.
Poista USB-laite turvallisesti
USB-muistin poistaminen turvallisesti
Palauta aset.
Palauta kaikki Asetukset-kohdan asetukset ostohetken mukaisiin oletusasetuksiin.
52
Sisällön toistamisen aikana
Paina kaukosäätimen INFO-painiketta.
Toistettavan sisällön tietojen näyttäminen
Tiedot
Tyyppi:
Verkkokanava
•• Tyyppi: Parhaillaan toistettavan kanavan tyyppi
――Käytettävissä vain Verkkokanava- tai Paikallinen kanava -toiston aikana.
•• Kanavanumero: Parhaillaan toistettavalle kanavalle määrätty numero
――Käytettävissä vain Verkkokanava- tai Paikallinen kanava -toiston aikana.
•• Kan. nimi: Parhaillaan toistettavan kanavan nimi
――Käytettävissä vain Verkkokanava- tai Paikallinen kanava -toiston aikana.
Kanavanumero:
Kanavia ei ole valittu
•• Ohjelmistoversio: Laitteen ohjelmistoversion näyttäminen
Kan. nimi:
Kanavia ei ole valittu
•• MAC-tunnus: Laitteen alkuperäisen tunnistenumeron näyttäminen
Ohjelmistoversio:
B2B-EP-MIP-41301-1
MAC-tunnus:
FF-FF-FF-FF-FF-FF
Tunn.:
Ei mikään
•• Tunn.: palvelimen laitteelle määrittämät tunnisteasetukset
――Käytettävissä vain Verkkokanava- tai Paikallinen kanava -toiston aikana.
Palvelin:
Ei yhdistetty
•• Palvelin: Palvelimen yhteystilan näyttäminen (Yhdistetty, Yhteys katkaistu tai Ei yhdistetty)
USB:
Ei yhdistetty
•• USB: USB-laitteen yhteystilan näyttäminen
Verkkokanavien tallennussijainti:
Sisäinen
Aikataulun lataus:
Ladattavaa aikataulua ei ole
OK
•• Verkkokanavien tallennussijainti: Näyttää laitteessa tietoja siitä, minne käytössä oleva verkkokanava tallennetaan.
――Käytettävissä vain Verkkokanava- tai Paikallinen kanava -toiston aikana.
•• Aikataulun lataus: Palvelimesta ladattavan verkkoajastuksen edistymisen näyttäminen
-- Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.
53
Toistettavan sisällön asetusten muokkaaminen
Paina kaukosäätimen TOOLS-painiketta sisällön toiston aikana ja määritä asetukset, kuten Kuvatila ja Äänitila.
•• Soittol.
Näytä parhaillaan toistettavien sisältökohteiden luettelo.
•• Musiikki
Määritä parhaillaan toistettavan sisällön taustamusiikki.
Soittol.
Musiikki
Kuvatila
Äänitila
•• Kuvatila
Mukauttaa näyttöasetukset parhaillaan toistettavan sisällön mukaisiksi
-- Kauppa ja ostoskeskus / Toimisto ja koulu / Terminaali ja asema / Videoseinä / Kalibroitu
•• Äänitila
Mukauttaa ääniasetukset parhaillaan toistettavan sisällön mukaisiksi
-- Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.
-- Vakio / Musiikki / Elokuva / Kirkas ääni / Vahvista
54
Soitin -sovelluksen kanssa yhteensopivat
tiedostomuodot
•• Tuettuihin tiedostojärjestelmiin kuuluvat FAT32 ja NTFS.
•• Tiedostoa, jonka pysty- ja vaakasuuntainen tarkkuus on enimmäistarkkuutta suurempi, ei voi
toistaa.
Tarkista tiedoston pysty- ja vaakataajuus.
Mallitiedostot ja LFD (.lfd) -tiedostot
Rajoitukset
•• Varmista, että sisäisessä muistissa (Sisäinen) tai USB -muistilaitteessa on jaettu kansio (sisältö tai
aikatauluja).
Toistoon liittyvät rajoitukset
•• Tarkista tuettujen video- ja äänikoodekkien tyypit ja versiot.
•• Voit toistaa enintään kahta videotiedostoa (Video).
•• Tarkista tuetut tiedostoversiot.
-- Laite tukee Flashia versioon 10.1 asti.
-- Laite tukee PowerPointia versioihin 97–2007 asti.
•• Useampaa kuin yhtä Flash-tiedostoa ei voi toistaa.
•• Vain viimeksi yhdistetty USB-laite tunnistetaan.
•• Useita videoita (Video) ei voi toistaa yhdessä videoseinän näytössä samaan aikaan.
Usean kuvan verkkoajastus
Toistoon liittyvät rajoitukset
•• Voit toistaa enintään kahta videotiedostoa (Video) samaan aikaan.
•• Toimisto-tiedostoja (PPT- ja Word-tiedostoja) sekä PDF-tiedostoja käytettäessä tuetaan vain yhtä
tiedostotyyppiä kerrallaan.
Äänilähtöihin liittyvät rajoitukset
•• Useampaa kuin yhtä äänilähtöä ei voi käyttää.
•• Toistojärjestys: Flash-tiedosto > verkossa oleva BGM > paikallinen BGM > käyttäjän valitsemalla
keskustietokoneella oleva videotiedosto
•• Pystysuuntaisessa toistotilassa voit toistaa vain yhden videotiedoston kerrallaan.
•• Useampaa kuin yhtä Flash-tiedostoa ei voi toistaa.
•• Toimisto-tiedostoja (PPT- ja Word-tiedostoja) sekä PDF-tiedostoja käytettäessä tuetaan vain yhtä
tiedostotyyppiä kerrallaan.
•• LFD (.lfd) -tiedostoja ei tueta.
Äänilähtöihin liittyvät rajoitukset
•• Useampaa kuin yhtä äänilähtöä ei voi käyttää.
•• Toistojärjestys: Flash-tiedosto > verkossa oleva BGM > paikallinen BGM > käyttäjän valitsemalla
keskustietokoneella oleva videotiedosto
――Verkossa oleva BGM: asetukset voidaan määrittää vaiheessa 1 palvelimen aikataulua luotaessa.
――Paikallinen BGM: BGM-asetukset voidaan määrittää työkaluilla, jotka tulevat näyttöön, kun
TOOLS-painiketta painetaan Soitin -toiston aikana.
――Käyttäjän valitsema keskustietokone: keskustietokoneen asetukset voidaan määrittää vaiheessa
2 palvelimen aikataulua luotaessa.
55
Sisältö
Tiedostotunniste Säilö
*.avi
AVI
*.mkv
MKV
*.asf
ASF
*.wmv
MP4
*.mp4
3GP
*.mov
VRO
*.3gp
VOB
*.vro
PS
*.mpg
TS
Videokoodekki
DivX 3.11 / 4.x / 5.x / 6.x
Tarkkuus
1920 x 1080
Kuvataajuus
(fps)
6~30
Bittinopeus
(Mbps)
30
Äänikoodekki
AC3
LPCM
AAC
MPEG4 SP / ASP
HE-AAC
WMA
H.264 BP / MP / HP
DD+
MPEG(MP3)
DTS Core
Motion JPEG
G.711(ALaw,μ-Law)
*.mpeg
*.ts
Window Media Video v9
*.tp
*.trp
MPEG2
*.flv
*.vob
*.svi
MPEG1
*.m2ts
*.mts
VP6
640 x 480
4
*.divx
56
Video
•• 3D-videota ei tueta.
•• Sisältöä, jonka tarkkuus on yllä olevassa
taulukossa määritettyä tarkkuutta suurempi, ei
tueta.
•• Videosisältö, jonka siirtonopeus tai kuvataajuus
on yllä olevassa taulukossa määritettyjä arvoja
suurempi, voi johtaa videon katkeiluun toiston
aikana.
•• Videosisältöä ei toisteta tai se ei toistu oikein, jos
sisällössä tai säilössä on virhe.
•• Soitin ei tue kaikkia USB- ja digikameralaitteita.
Audio
•• Äänisisältö, jonka siirtonopeus tai kuvataajuus
on yllä olevassa taulukossa määritettyjä arvoja
suurempi, voi johtaa äänen katkeiluun toiston
aikana.
•• Videosisältöä ei toisteta tai se ei toistu oikein,
jos sisällössä tai säilössä on virhe.
•• Soitin ei tue kaikkia USB- ja digikameralaitteita.
Kuva
•• Yhteensopiva kuvatiedostomuoto: Jpeg
•• Tuettu enimmäistarkkuus: 15.360 x 8.640
•• Tuetut kuvatehosteet: 9 tehostetta
(Häivytys1, Häivytys2, Kaihdin, Spiraali,
Shakki, Lineaari, Portaat, Pyyhkäisy,
Satunnain.)
•• Tukee jopa WMA 10 Pro 5.1 -kanavatoistoa.
Häviötöntä WMA-ääntä ei tueta.
•• QCELP, AMR NB/WB eivät ole tuettuja.
•• Tuki enintään: H.264, Level 4.1
•• Ei tuetut: H.264 FMO / ASO / RS, VC1 SP / MP / AP
L4 ja AVCHD.
•• Kaikki videokoodekit, paitsi MVC, VP8 ja VP6:
-- Alle 1280 x 720: enintään 60 kuvaa
-- Yli 1280 x 720: enintään 30 kuvaa
•• GMC 2:ta tai suurempaa ei tueta.
•• Tukee vain BD MVC -määritystä
•• Tiettyjä koodekkeja (MVC, VP8 ja MJPEG) ei tueta
seuraavissa tilanteissa: eri tiedostotyyppejä
peräkkäin toistettaessa, LFD-tiedostoja
toistettaessa tai tiedostoja pystytilassa
toistettaessa.
57
Flash
Power Point
•• Yhteensopiva Flash 10.1:n kanssa
•• Flash-animaatio
-- Yhteensopiva tiedostomuoto: SWF
•• Suositeltu tarkkuus: 960 x 540
-- Vaara
Windows-käyttöjärjestelmässä käytettävän
Flash Playerin veroista suorituskykyä ei taata.
Sisällön luonnin aikana vaaditaan optimointia
•• Flash-video
-- Yhteensopiva tiedostomuoto: FLV
-- Video
Koodekki: H.264 BP
Tarkkuus: 1920 x 1080
-- Audio
Koodekki: H.264 BP
-- Vaara
F4V-tiedostomuotoa ei tueta.
Screen Video -muotoa ei tueta.
•• Yhteensopiva asiakirjatiedostomuodot
-- Tunniste: ppt, pptx
-- Versio: Office 97 ~ Office 2007
•• Toimintoja ei tueta
-- Animaatiotehoste
-- 3D-muodot (jotka näytetään
2D-muodossa)
-- Ylä- ja alatunniste (joitakin alikohteita ei
tueta)
-- Word Art
-- Tasaus
Ryhmän tasausvirhe on mahdollinen
PDF
•• Yhteensopiva asiakirjatiedostomuodot
-- Tunniste: pdf
•• Toimintoja ei tueta
-- Alle yhden kuvapisteen kokoista sisältöä ei
tueta suorituskyvyn heikkenemisen takia.
-- Maskin sisältäviä kuvasisältöjä ja
monistettuja kuvasisältöjä ei tueta.
-- Sisältöä, jossa on kierrettyä tekstiä, ei tueta.
-- 3D-varjotehosteita ei tueta.
-- Joitakin merkkejä ei tueta.
(Erikoismerkit voivat näkyä väärin.)
-- Office 2007
SmartArt-grafiikkaa ei täysin tueta. 97/115
alikohdetta tuetaan.
------
Objektin lisäys
Puolileveät merkit
Merkkien välistys
Kaaviot
Pystyteksti
joitakin alikohteita ei tueta
-- Muistiinpanot ja tiivistelmät
58
WORD
Mallitiedostot
•• Yhteensopiva asiakirjatiedostomuodot
-- Tunniste: .doc, .docx
-- Versio: Office 97 ~ Office 2007
•• Toimintoja ei tueta
-- Sivun taustatehoste
-- Jotkin kappaletyylit
-- Word Art
-- Tasaus
Ryhmän tasausvirhe on mahdollinen
•• Luonti, muokkaus ja toisto ovat käytettävissä
vain Malli -toimintoa käytettäessä.
LFD
•• Tuetaan Verkkokanava- ja Paikallinen
kanava -tiloissa.
•• Yhteensopiva asiakirjatiedostomuodot
-- Tunniste: .lfd
-- 3D-muodot (jotka näytetään
2D-muodossa)
-- Office 2007
SmartArt-grafiikkaa ei täysin tueta. 97/115
alikohdetta tuetaan.
-----
Kaaviot
Puolileveät merkit
Merkkien välistys
Pystyteksti
joitakin alikohteita ei tueta
-- Muistiinpanot ja tiivistelmät
59
Videowall -sovelluksen kanssa yhteensopivat tiedostomuodot
――Katso lisätietoja <MagicInfo Serverin käyttöoppaasta>.
Video
Kuva
•• 3D-videota ei tueta.
•• Yhteensopiva kuvatiedostomuoto: Jpeg, bmp, png
•• Sisältöä, jonka tarkkuus on yllä olevassa taulukossa määritettyä tarkkuutta
suurempi, ei tueta.
•• Tuettu enimmäistarkkuus: 15.360 x 8.640
――Suuritarkkuuksisten kuvien näyttäminen näytössä voi kestää tavallista
•• Videosisältö, jonka siirtonopeus tai kuvataajuus on yllä olevassa taulukossa
määritettyjä arvoja suurempi, voi johtaa videon katkeiluun toiston aikana.
pidempään.
•• Videosisältöä ei toisteta tai se ei toistu oikein, jos sisällössä tai säilössä on virhe.
•• Soitin ei tue kaikkia USB- ja digikameralaitteita.
•• Tuki enintään: H.264, Level 4.1
•• Ei tuetut: H.264 FMO / ASO / RS, VC1 SP / MP / AP L4 ja AVCHD.
•• Kaikki videokoodekit, paitsi MVC, VP8 ja VP6:
-- Alle 1280 x 720: enintään 60 kuvaa
-- Yli 1280 x 720: enintään 30 kuvaa
•• GMC 2:ta tai suurempaa ei tueta.
•• Tukee vain BD MVC -määritystä
•• Joitakin koodekkeja ei ehkä tueta pystysuuntaisessa toistotilassa.
60
Rajoitukset
•• Asiakasta kohden voidaan toistaa vain yksi videotiedosto (Video).
――Videoseinän näytöissä voidaan toistaa eri sisältötiedostoja.
Kahta videotiedostoa (Video) ei voi toistaa yhdessä videoseinän näytössä.
Käytettävissä
Käytettävissä
Ei käytettävissä
61
Ajoita
Ajoita-sivulla käytettävissä olevat toiminnot
Ajoita-sivu sisältää seuraavat toiminnot.
→ Ajoita → ENTER E
HOME
Ajoita
Tyyppi : Paikall.
Laite : Sisäinen
Valinnat
Ajoita sisältö paikalliselle kanavalle tai muokkaa olemassa olevia kanavia.
Soittoaika
[CH1]Channel 1
[CH2]Channel 2
[CH3]Channel 3
Luo kanavalle ohjelma
lisäämällä sisältöä.
00:00
00:30
•• Laite
-- Näytä kytketyn tallennuslaitteen nimi.
――Tämä toiminto otetaan käyttöön vain silloin, kun Laite-kohdassa on Tyyppi-asetukseksi valittu Paikall..
•• Valinnat
01:00
01:30
02:00
02:30
03:00
03:30
•• Tyyppi
-- Paikall.: Lisää tai muokkaa aikatauluja.
-- Verkko: Näytä palvelimella määritetty verkkoaikataulu.
+ Lisää ohjelma
Ajoita sisältö kanavalle 2.
Ajoita sisältö kanavalle 3.
Määritä näyttöajan pituus,
joka ilmoittaa, kuinka
kauan sisältökohteita
toistetaan.
Ajoita-sivun valikkokohteet
04:00
04:30
05:00
05:30
Määritä ohjelman
alkamis- ja pysäytysaika.
Asetuksen nimi
Toiminnot
06:00
Lähetä
Lähetä määritetyt aikataulut toiseen tallennuslaitteeseen. Tämä vastaa tietokoneiden
Kopioi-toimintoa.
Poista
Poista aikataulut.
Asetukset
Oletussisältöä toistetaan kanavalla, jolla ei ole ohjelmatietoja.
62
Kanava-aikataulujen määrittäminen
Toista mediasisältöjä, videoita, valokuvia ja musiikkia, haluamaasi aikaan.
1
Valitse määritettävä kanava.
2
Valitse kanava-aikataulussa käytettävät video-, musiikki- ja valokuvasisällöt.
3
Määritä aikataulun toistoaika. (Aloitusaika ~ Pysäytysaika)
4
Muuta kanava-aikataulun nimeä ja valitse sitten kohdekansio tallennusta varten.
5
Paina Tallenna-painiketta.
――Käytettävissä vain silloin, kun Tyyppi-asetuksena on Paikall..
Kanava-aikataulun muokkaaminen
Muuta määritetyn kanava-aikataulun asetuksia, kuten sisältöä, kestoa ja aikataulun nimeä.
1
Valitse muokattava kanava.
2
Valitse kanava-aikataulun muokattava video-, valokuva- tai musiikkisisältö.
-- Sisällön poistaminen: Aseta osoitin haluamasi sisällön päälle ja poista se painamalla E-painiketta.
-- Siirry sisältöluettelon oikeaan reunaan. Napsauta +-painiketta, jos haluat lisätä sisältöä tai muuttaa sisältökohteiden toistojärjestystä.
3
Määritä aikataulun toistoaika. (Aloitusaika ~ Pysäytysaika)
4
Muuta kanava-aikataulun nimeä ja valitse sitten kohdekansio tallennusta varten.
5
Paina Tallenna-painiketta.
――Käytettävissä vain silloin, kun Tyyppi-asetuksena on Paikall..
63
Malli
Malli-sivulla käytettävissä olevat toiminnot
Luo ainutlaatuista sisältöä mallien avulla. Voit luoda sisältöä helposti. Muuta vain mallin kuvia ja tekstiä.
HOME
Lajittele malliluettelo seuraavien ehtojen mukaan.
→ Malli → ENTER E
•• Tori
Malli
Tori : Kaikki
Valitse mukautettava malli.
Suunta : Vaaka
1 / 64 kohde(tta)
•• Suunta
-- Vaaka: Valitse tämä tila, kun käytät laitetta vaakasuunnassa.
-- Pysty: Valitse tämä tila, kun käytät laitetta pystysuunnassa.
1
Valitse malli käytettävissä olevista mallivaihtoehdoista.
Omat mallit
Malli
Valitse muokattava alue sisällön lisäämiseksi tai muokkaa nykyistä tekstiä.
Esikatselu
-- Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.
Peruuta
Tallenna
New town
interior design
Sustainble evolution unfolods tomorrw’s design
Taustanäyttö
Taustamusiikki
Ei käytössä
64
2
Järjestä malli lisäämällä tekstiä, videoita, valokuvia tai PDF-tiedostoja mielesi mukaan.
Sisällön, kuten videoiden, valokuvien ja PDF-tiedostojen,
lisääminen
Tekstin syöttäminen
Malli
Aa
Malli
Valitse muokattava alue sisällön lisäämiseksi tai muokkaa nykyistä tekstiä.
Valitse muokattava alue sisällön lisäämiseksi tai muokkaa nykyistä tekstiä.
[TR]Muuta fonttikokoa painamalla
kaukosäätimen äänenvoimakkuuspainiketta.
Muokkaa
Kohteet valittu
Valitse poistett.
picture1.jpg
Esikatselu
Peruuta
New town
interior design
Muokkaa tekstiä
Fonttiasetus
Tallenna
Piil. elementti
Sisällön oletuskesto
Näytä
00:00:05
Kuvasuhde
Mykistä
Valmis
Peruuta
Sustainble evolution unfolods tomorrw’s design
Taustanäyttö
Taustamusiikki
Ei käytössä
Taustakuvan ja -musiikin määrittäminen
Muokkaa tekstiä
Valitse Muokkaa tekstiä -ikkuna, jos haluat kirjoittaa tekstiä.
Malli
Valitse muokattava alue sisällön lisäämiseksi tai muokkaa nykyistä tekstiä.
Fonttiasetus
Taustanäyttö
Laite : Kaikki
Fonttikoko: Määritä viestin tekstikoko.
Fontin väri: Määritä viestin tekstiväri.
Taustaväri: Määritä viestin taustaväri.
..
bg_common_02.jpg
bg_common_04.jpg
bg_common_03.jpg
bg_common_05.jpg
bg_common_06.jpg
bg_common_10.jpg
bg_commo
bg_common_07.jpg
bg_common_11.jpg
bg_commo
Taustan läpinäkyvyys: Määritä viestin taustan läpinäkyvyys.
bg_common_01.jpg
Tasaus: Valitse viestin kohdistustila.
Valmis
Peruuta
Vieritä: Määritä viestin vierityssuunta ja -nopeus.
Piil. elementti: Näytä tai piilota viesti.
――Piilota-komennon valitseminen ei palauta viestiasetuksia.
Palauta: Palauta kaikki Fonttiasetus -valikon oletusasetukset.
65
3
Esikatselu
Määritä Mallin nimi ja Tallennus.
Tallenna
Kesto
Mallin esikatselu käynnissä. Se katoaa 20
sekunnin kuluttua.
Mallin nimi
1
Esikatsele luotu malli Esikatselu-toiminnolla.
2
Jos haluat tallentaa mallin, paina Tallenna-painiketta.
Malli01
Tallennus
Sisäinen
Tallenna
New town
interior design
Sustainble evolution unfolods tomorrw’s design
23:59:59
4
Peruuta
Viimeistele sisällön luonti painamalla Tallenna-painiketta.
66
Kloonaa tuote
HOME
→ Kloonaa tuote → ENTER E
Kloonaa tuote
Vie tuotteen asetukset USB-laitteeseen tai lataa asetukset USB-laitteen kautta.
Tästä toiminnosta on hyötyä, kun haluat käyttää samoja asetuksia useissa tuotteissa.
Kun USB-laitteessa ei ole kahdennettua tiedostoa
1
Kytke USB-laite USB-porttiin. Suorita Kloonaa tuote -toiminto.
2
Viesti USB-laitteesta ei löytynyt kloonaustiedostoa. Kopioidaanko järjestelmäasetukset laitteesta USBtallennuslaitteeseen? tulee näyttöön.
-- Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.
Kun USB-laitteessa on kahdennettu tiedosto
1
Kytke USB-laite USB-porttiin. Suorita Kloonaa tuote -toiminto.
2
Viesti Kloonaustiedosto löydetty. Valitse vaihtoehto. tulee näyttöön.
Suorita Kloonaa USB:stä- tai Kloonaa USB:hen -toiminto.
-- Kloonaa USB:stä: Ota laitteessa USB-laitteen asetukset käyttöön.
-- Kloonaa USB:hen: Kopioi laitteen asetukset USB-laitteeseen.
――Tuote käynnistetään määrityksen jälkeen automaattisesti uudelleen.
67
Tunnusasetukset
HOME
→ Tunnusasetukset → ENTER E
Tunnusasetukset
Määrittele tunnus vastaanottimelle.
Valitse numero painamalla u/d ja paina sen jälkeen E.
Laitetunnus
Anna tunnistenumero tulokaapeliin tulosignaalin vastaanottamista varten kytketylle laitteelle (Välillä: 0~224)
――Syötä haluamasi numerot kaukosäätimen numeropainikkeilla.
PC-yhteyskaapeli
-- Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.
Valitse tapa, jolla yhteys muodostetaan MDC:hen MDC-signaalin saamiseksi.
•• RS232C-kaapeli
MDC-yhteys RS232C-stereokaapelin kautta.
•• RJ45(LAN)-kaapeli
MDC-yhteys RJ45-kaapelin kautta.
68
Näytönsäästäjä
HOME
→ Näytönsäästäjä → ENTER E
Ota Näytönsäästäjä käyttöön tai poista se käytöstä.
Kun Näytönsäästäjä otetaan käyttöön, näyttö vaihtuu 30 minuutin välein jälkikuvien estämiseksi.
•• Ei käytössä / Käytössä
Näytönsäästäjä
-- Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.
Verkon tila
HOME
Tarkista verkon ja Internetin nykyinen tila.
→ Verkon tila → ENTER E
Verkon tila
-- Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.
69
Videoseinä
HOME
→ Videoseinä → ENTER E
Videoseinä
Muokkaa videoseinän muodostamiseksi kytkettyjen näyttöjen asettelua.
Voit myös näyttää joko osan kuvasta tai toistaa koko kuvan kaikissa kytketyissä näytöissä.
Saat lisätietoja useamman kuvan näyttämisestä MDC:n ohjeesta tai MagicInfon käyttöoppaasta. Jotkin laitteet eivät saata tukea
MagicInfo-toimintoa.
Videoseinä
Videoseinä voidaan ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä.
Järjestä videoseinä valitsemalla Käytössä.
-- Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.
•• Ei käytössä / Käytössä
Horizontal x Vertical
Tämä toiminto jakaa videoseinänäytön automaattisesti videoseinän matriisikokoonpanon mukaisesti.
Avaa videoseinän matriisi.
Videoseinänäyttö jaetaan määritetyn matriisin mukaisesti. Pysty- tai vaakasuuntaisten näyttölaitteiden määrä voidaan valita 1 ja
15 väliltä.
――Videoseinänäyttö voidaan jakaa enintään 225 näyttöön.
――Horizontal x Vertical -asetus on käytössä vain silloin, kun Videoseinä-asetuksena on Käytössä.
Näytön paikka
Jos haluat järjestää jaetut näytöt uudelleen, säädä kunkin laitteen matriisissa olevaa numeroa Näytön paikka -toiminnolla.
Jos valitset Näytön paikka, videoseinän matriisi näytetään käyttämällä videoseinän muodostaville laitteille määritettyjä
numeroita.
Jos haluat järjestää laitteet uudelleen, voit siirtää laitteen toiseen numeroon kaukosäätimen suuntapainikkeilla. Paina
E-painiketta.
――Näytön paikka -toiminnolla voi järjestellä enintään 255 näyttöä.
――Näytön paikka -asetus on käytössä vain silloin, kun Videoseinä-asetuksena on Käytössä.
――Jos haluat käyttää toimintoa, varmista, että Horizontal x Vertical -asetus on määritetty.
70
Muoto
Valitse, miten kuvat näytetään videoseinänäytössä.
•• Koko: näytä kuvat koko näytön tilassa ilman reunusta.
•• Luonnollinen: näytä kuvat alkuperäisen kuvasuhteen mukaisesti niitä suurentamatta tai pienentämättä.
――Muoto -asetus on käytössä vain silloin, kun Videoseinä-asetuksena on Käytössä.
71
Käynnistys-/sammutusaj.
HOME
→ Käynnistys-/sammutusaj. → ENTER E
――Kellon asetus -asetus on määritettävä ennen tämän toiminnon käyttöä.
Käynnistysajastin
Aseta Käynnistysajastin, jotta tuote käynnistyy automaattisesti valittuna kellonaikana ja päivänä.
Virta kytketään käyttämällä määritettyä äänenvoimakkuutta tai syöttölähdettä.
Käynnistys-/sammutusaj.
Käynnistysajastin: Aseta käynnistysajastin valitsemalla jokin seitsemästä vaihtoehdosta. Aseta oikea kellonaika ensin.
(Käynn.ajastin 1 ~ Käynn.ajastin 7)
-- Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.
•• Asetukset: Valitse Ei käytössä, Kerran, Joka p., Ma-Pe, Ma-La, La-Su tai Manuaal..
Jos valitset Manuaal.-vaihtoehdon, voit valita päivät, joina Käynnistysajastin käynnistää tuotteen.
-- Valittujen päivien kohdalla näytetään valintamerkki.
•• Aika: Tuntien ja minuuttien asettaminen. Anna numerot numeronäppäimillä tai painamalla ylös- ja alaspäin osoittavia
nuolinäppäimiä. Siirry kentästä toiseen vasemmalla ja oikealla nuolinäppäimellä.
•• Äänenv.: Halutun äänenvoimakkuuden asettaminen. Aseta äänenvoimakkuus vasemmalla ja oikealla nuolinäppäimellä.
•• Lähde: Halutun syöttölähteen valitseminen.
•• Sisältö (kun Lähde-asetuksena on Sisäinen/USB): Valitse USB-laitteesta tai sisäisestä muistilaitteesta kansio, joka sisältää
laitetta käynnistettäessä toistettavan sisällön. Sisältönä voi olla musiikki-, valokuva- tai videotiedostoja.
――Tämä toiminto on käytettävissä vain silloin, kun USB-laite on kytkettynä.
――Jos USB-laitteessa ei ole musiikkitiedostoa tai et ole valinnut musiikkitiedoston sisältävää kansiota, Timer-toiminto ei toimi
oikein.
――Jos USB-laitteessa on vain yksi valokuvatiedosto, Diashow -toimintoa ei toisteta.
――Jos kansion nimi on liian pitkä, kansiota ei voi valita.
――Jokaiselle käytettävälle USB-laitteelle luodaan oma kansio. Kun käytössä on useita samantyyppisiä USB-laitteita, varmista, että
kullekin USB:lle on määritetty yksilöllinen kansion nimi.
――Suosittelemme USB-muistitikun ja useita korttityyppejä tukevan kortinlukulaitteen käyttöä, kun Käynnistysajastin -toiminto
on käytössä.
――Käynnistysajastin -toiminto ei ehkä toimi oikein sisäisellä akulla varustettujen, tiettyjen valmistajien USB-laitteiden, MP3soittimien tai PMP-laitteiden kanssa, koska tuotteelta kestää liian kauan tunnistaa laitteet.
72
Sammutusajastin
Aseta sammutusajastin (Sammutusajastin) valitsemalla jokin seitsemästä vaihtoehdosta. (Sammutusajastin 1 ~
Sammutusajastin 7)
•• Asetukset: Valitse Ei käytössä, Kerran, Joka p., Ma-Pe, Ma-La, La-Su tai Manuaal..
Jos valitset Manuaal.-vaihtoehdon, voit valita päivät, joina Sammutusajastin sammuttaa tuotteen.
-- Valittujen päivien kohdalla näytetään valintamerkki.
•• Aika: Tuntien ja minuuttien asettaminen. Anna numerot numeronäppäimillä tai painamalla ylös- ja alaspäin osoittavia
nuolinäppäimiä. Siirry kentästä toiseen vasemmalla ja oikealla nuolinäppäimellä.
Lomien hallinta
Ajastin on poissa käytöstä lomaksi määriteltynä aikana.
•• Lisää loma: Määrittele loma-ajaksi haluamasi ajanjakso.
Valitse lisättävän loman alkamis- ja päättymispäivät u-/d-painikkeilla ja napsauta sitten Tallenna-painiketta.
Ajanjakso lisätään loma-aikojen luetteloon.
-- Aloita: Aseta loman alkamispäivä.
-- Lopeta: Aseta loman päättymispäivä.
――Poista: Poista lomaluettelon valitut kohdat.
――Muokkaa: Valitse lomakohde ja muuta päivämäärää.
•• Aseta ajastin: Määritä Käynnistysajastin ja Sammutusajastin, jotta ne eivät aktivoidu yleisinä juhlapäivinä.
-- Valitse painamalla E Käynnistysajastin- ja Sammutusajastin -asetukset, joita et halua aktivoida.
-- Valittu Käynnistysajastin ja Sammutusajastin eivät aktivoidu.
73
Laskuri
HOME
→ Laskuri → ENTER E
Tekstin syöttäminen videon tai kuvan ollessa näkyvissä ja tekstin näyttäminen näytössä.
•• Ei käytössä / Käytössä
•• Viesti: Kirjoita näytössä näytettävä viesti.
•• Aika: Määritä Aloitusaika ja Päättymisaika, jolla Viesti näytetään.
•• Fonttiasetukset: Määritä viestin tekstin fontti ja väri.
Laskuri
•• Sijainti: Määritä, missä suunnassa Viesti näytetään.
•• Vieritä: Määritä viestin vierityksen Suunta- ja Nopeus-asetukset.
•• Esikatselu: Esikatsele määritetyt tekstitysasetukset.
-- Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.
Lisää asetuksia
HOME
Kuva-asetusvalikko tulee näyttöön.
→ Lisää asetuksia → ENTER E
Lisää asetuksia
-- Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.
74
URL-käynnistysohjelma
Lisätietoja URL-käynnistysohjelma -toiminnon käytöstä saat ottamalla yhteyttä tuotteen myyjään.
――Jos haluat käyttää URL-käynnistysohjelma-toimintoa, valitse Järjestelmä-kohdassa Toistotapa -asetukseksi URLkäynnistysohjelma.
HOME
→ URL-käynnistysohjelma → ENTER E
Vaihda URL-osoite
ip
12:00
URL-käynnistysohjelma
Tammikuu 1 2014
Kloonaa tuote
Tunnusasetukset
Näytönsäästäjä
Verkon tila
Videoseinä
Käynnistys-/sammutusaj.
Laskuri
Lisää asetuksia
-- Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.
75
Luku 06
Näytön säätö
Määritä Kuva-asetukset (Taustavalo, Värisävy jne.).
Kuva-valikon kohdat saattavat olla erilaisia eri malleissa.
Kuvatila
Valitse laitteen käyttötilaan sopiva kuvatila (Kuvatila).
•• Kauppa ja ostoskeskus
Sopii käytettäväksi ostoskeskuksissa.
MENU m → Kuva → Kuvatila → ENTER E
-- Valitse Video/kuva tai Teksti kuvatilan mukaan.
•• Toimisto ja koulu
Sopii käytettäväksi toimistoissa ja kouluissa.
Kuva
Kuvatila
-- Valitse Video/kuva tai Teksti kuvatilan mukaan.
Kauppa ja ostoskeskus
· Taustavalo
100
•• Terminaali ja asema
Sopii käytettäväksi linja-auto- ja rautatieasemilla.
-- Valitse Video/kuva tai Teksti kuvatilan mukaan.
· Kontrasti
70
•• Videoseinä
Sopii ympäristöihin, joissa käytetään videoseinänäyttöä.
· Kirkkaus
45
-- Valitse Video/kuva tai Teksti kuvatilan mukaan.
· Terävyys
80
· Väri
50
· Sävy (V/P)
V50
P50
•• Kalibroitu
Tässä tilassa käytetään kirkkauden, värin, gamman ja yhdenmukaisuuden asetuksia, jotka on mukautettu Advanced Color
Management -värinkalibrointiohjelmassa.
-- Kalibroitu-tilan oikea käyttäminen edellyttää, että kuvanlaadun asetukset, kuten kirkkaus, väri, gamma ja
yhdenmukaisuus, on määritetty Advanced Color Management -värinkalibrointiohjelmassa.
-- Advanced Color Management -ohjelma voidaan ladata osoitteesta www.samsung.com/displaysolutions.
-- Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.
76
Taustavalo / Kontrasti / Kirkkaus /
Terävyys / Väri / Sävy (V/P)
MENU m → Kuva → ENTER E
Kuva
Kuvatila
Kuvatila
Kauppa ja ostoskeskus,
Toimisto ja koulu,
Terminaali ja asema, Videoseinä
Kuvatila-asetukset
Kauppa ja ostoskeskus
100
· Kontrasti
70
· Kirkkaus
45
· Terävyys
80
· Väri
50
V50
Säädettävät asetukset
Video/kuva
Taustavalo / Kontrasti / Kirkkaus / Terävyys /
Väri / Sävy (V/P)
Teksti
Taustavalo / Kontrasti / Kirkkaus / Terävyys
Kalibroitu
· Taustavalo
· Sävy (V/P)
Tuotteessa on useita asetuksia, joilla kuvan laatua voi säätää.
Taustavalo
――Kun muutat asetusta Taustavalo, Kontrasti, Kirkkaus, Terävyys, Väri tai Sävy (V/P), kuvaruutuvalikkoa säädetään
vastaavasti.
――Asetuksia voi muokata ja ne voi tallentaa erikseen kullekin tuotteen tuloon kytketylle ulkoiselle laitteelle.
――Kuvan kirkkauden vähentäminen pienentää virrankulutusta.
P50
-- Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.
77
Värilämpötila
Säädä värilämpötilaa (Punainen / Vihreä / Sininen). (Välillä: 2800K–16000K)
――Käytössä, jos Värisävy on tilassa Ei käytössä.
MENU m → Kuva → Värilämpötila → ENTER E
――Jos Kuvatila -asetuksena on Kalibroitu, Värilämpötila poistetaan käytöstä.
Kuva
Värilämpötila
10000K
-- Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.
78
Valkotasapaino
2 pistettä
Värilämmön säätäminen luonnollisen kuvan saavuttamiseksi.
MENU m → Kuva → Valkotasapaino → ENTER E
•• P-Siirtymä / V-Siirtymä / S-Siirtymä: Kunkin värin (punainen, vihreä, sininen) tummuuden säätö.
•• R-Gain / G-Gain / B-Gain: Kunkin värin (punainen, vihreä, sininen) kirkkauden säätö.
Kuva
Valkotasapaino
•• Palauta: Sopii ympäristöihin, joissa käytetään videoseinänäyttöä.
10 pistettä
Valkotasapainon säätö 10 pisteen välein siten, että punaisen, vihreän ja sinisen kirkkautta muokataan.
•• Ei käytössä / Käytössä
Taso: Säädettävän välin valinta.
Punainen: Punaisen tason säätö.
-- Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.
Vihreä: Vihreän tason säätö.
Sininen: Sinisen tason säätö.
Palauta: Sopii ympäristöihin, joissa käytetään videoseinänäyttöä.
――Kaikki ulkoiset laitteet eivät tue tätä toimintoa.
――Käytössä, kun Kuvatila -asetuksena on Toimisto ja koulu (Video/kuva).
79
Gamma
Ensisijaisen värin voimakkuuden säätö.
――Jos Kuvatila -asetuksena on Kalibroitu, Gamma poistetaan käytöstä.
MENU m → Kuva → Gamma → ENTER E
Kuva
Gamma
0
-- Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.
Kalibroitu arvo
Valitse, käytetäänkö Advanced Color Management -värinkalibrointiohjelmassa mukautettuja kirkkauden, värin, gamman ja
yhdenmukaisuuden asetuksia Information- ja Advertisement-tiloissa.
MENU m → Kuva → Kalibroitu arvo → ENTER E
•• Älä käytä / Käytä
――Advanced Color Management -ohjelma voidaan ladata osoitteesta www.samsung.com/displaysolutions.
――Jos Kuvatila -asetuksena on Kalibroitu, Kalibroitu arvo poistetaan käytöstä.
Kuva
Kalibroitu arvo
-- Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.
80
Lisäasetukset
Kuvatila
Kauppa ja ostoskeskus,
Toimisto ja koulu,
Videoseinä
MENU m → Kuva → Lisäasetukset → ENTER E
Lisäasetukset
Terminaali ja asema
Dyn. kontrasti
Tummin
Ihonsävy
0
Säädettävät asetukset
Video/kuva
Dyn. kontrasti / Mustan sävy / Ihonsävy /
Vain RGB -tila / Väriavaruus
Teksti
Dyn. kontrasti / Mustan sävy
Video/kuva
Dyn. kontrasti / Mustan sävy / Ihonsävy /
Vain RGB -tila / Väriavaruus / Liikevalaisu
Teksti
Dyn. kontrasti / Mustan sävy
Suuri
Mustan sävy
Vain RGB -tila
Kuvatila-asetukset
――Jos Kuvatila -asetuksena on Kalibroitu, Lisäasetukset poistetaan käytöstä.
Ei käytössä
Väriavaruus
Luonnollinen
Liikevalaisu
Käytössä
-- Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.
81
Dyn. kontrasti
Lisäasetukset
Dyn. kontrasti
Suuri
Mustan sävy
Tummin
Ihonsävy
Vain RGB -tila
0
Ei käytössä
Väriavaruus
Luonnollinen
Liikevalaisu
Käytössä
Näytön kontrastin säätö.
•• Ei käytössä / Pieni / Keskikoko / Suuri
Mustan sävy
Mustan tason valinta näytön syvyyden säätämistä varten.
•• Ei käytössä / Tumma / Tummempi / Tummin
Ihonsävy
Korosta vaaleanpunaista Ihonsävy -asetusta.
Vain RGB -tila
-- Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.
Näyttää värit Punainen, Vihreä ja Sininen värisävyn ja kylläisyyden hienosäätöä varten.
•• Ei käytössä / Punainen / Vihreä / Sininen
Väriavaruus
Kuvien luomisessa käytettävien värien (värimaailman) laajuuden ja monipuolisuuden säätö.
•• Autom. / Luonnollinen / Muunneltu
――Jos haluat säätää värejä Väri, Punainen, Vihreä, Sininen ja Palauta, valitse Väriavaruus -asetukseksi Muunneltu.
Liikevalaisu
Virrankulutuksen pienentäminen vähentämällä näytön kirkkautta, kun näytöllä on liikkuvaa kuvaa.
•• Ei käytössä / Käytössä
82
Kuvavalinnat
Kuvatila
MENU m → Kuva → Kuvavalinnat → ENTER E
Kauppa ja ostoskeskus,
Toimisto ja koulu,
Terminaali ja asema, Videoseinä
Kuvavalinnat
Värisävy
Ei käytössä
Digitaalinen selkeä kuva
Ei käytössä
MPEG-koh.suodatin
Ei käytössä
HDMI musta
Kalibroitu
Kuvatila-asetukset
Säädettävät asetukset
Video/kuva
Värisävy / Digitaalinen selkeä kuva / MPEGkoh.suodatin / Elokuvatila / HDMI musta /
Dynaaminen taustavalo
Teksti
Värisävy / HDMI musta / Dynaaminen
taustavalo
HDMI musta / Dynaaminen taustavalo
Normaali
Elokuvatila
Ei käytössä
Dynaaminen taustavalo
Ei käytössä
-- Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.
83
Värisävy
Kuvavalinnat
Jos Kuvatila -asetuksena on Teksti
Värisävy
Ei käytössä
Digitaalinen selkeä kuva
Ei käytössä
Jos Kuvatila -asetuksena on Video/kuva
MPEG-koh.suodatin
Ei käytössä
•• Ei käytössä / Viileä / Vakio / Lämmin1 / Lämmin2
――Jos Kuvatila -asetuksena on Kalibroitu, Värisävy poistetaan käytöstä.
HDMI musta
Normaali
Elokuvatila
Ei käytössä
Dynaaminen taustavalo
Ei käytössä
-- Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.
•• Ei käytössä / Viileä / Vakio / Lämmin
――Asetuksia voi muokata ja tallentaa kutakin tuotteen tuloliitäntään kytkettyä ulkoista laitetta varten.
Digitaalinen selkeä kuva
Jos tuotteen vastaanottama lähetyssignaali on heikko, voit ottaa käyttöön Digitaalinen selkeä kuva -toiminnon ja vähentää
staattista kohinaa ja jälkikuvia, joita saattaa ilmestyä näyttöön.
•• Ei käytössä / Pieni / Keskikoko / Suuri / Autom.
――Vastaanotetun signaalin voimakkuus on suurin, kun palkki on vihreä.
――Kun signaali on heikko, kokeile kaikkia asetuksia, kunnes tuote näyttää parhaan kuvan.
MPEG-koh.suodatin
MPEG-kohinan vähentäminen paremman kuvanlaadun saavuttamiseksi.
•• Ei käytössä / Pieni / Keskikoko / Suuri / Autom.
84
HDMI musta
Kuvavalinnat
Värisävy
Ei käytössä
Digitaalinen selkeä kuva
Ei käytössä
MPEG-koh.suodatin
Ei käytössä
HDMI musta
Normaali
Säätää kuvan syvyyden valitsemalla mustatasapainon.
•• Pieni / Normaali
――Käytettävissä vain HDMI-tiloissa (AV-ajoitus: 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p).
Elokuvatila
Tämä tila soveltuu elokuvien katseluun.
Elokuvatila
Ei käytössä
Tuotteen määrittäminen tunnistamaan ja käsittelemään automaattisesti videosignaalit kaikista lähteistä ja säätämään kuva
optimaaliseksi.
Dynaaminen taustavalo
Ei käytössä
•• Ei käytössä / Auto1 / Auto2
――Käytettävissä HDMI (1080i) -tilassa.
-- Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.
Dynaaminen taustavalo
Säädä taustavaloa automaattisesti niin, että näytön kontrasti on paras mahdollinen nykyisissä olosuhteissa.
•• Ei käytössä / Käytössä
85
Kuvakoko
Valitse näytössä näytettävän kuvan koko ja kuvasuhde.
Kuvakoko
MENU m → Kuva → Kuvakoko → ENTER E
――Näytön säätöasetukset ovat erilaiset eri tulolähteille.
•• 16:9: Asettaa kuvan 16:9-laajakuvatilaan.
Kuvakoko
Kuvakoko
· Sijainti
•• Zoom1: Keskitason suurennos. Yläosan ja sivujen leikkaus.
16:9
•• Zoom2: Suuri suurennos.
•• Älykäs näkymä 1: Pienentää 16:9-kuvaa 50 %.
•• Älykäs näkymä 2: Pienentää 16:9-kuvaa 25%.
•• Sovita leveys: Tämä suurentaa kuvan kuvasuhdetta, jotta se sopii koko näyttöön.
-- Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.
•• 4:3: Asettaa kuvan perustilaan (4:3).
――Älä määritä tuotetta 4:3-kuvamuotoon pitkäksi aikaa.
Vasemmalla ja oikealla tai näytön ylä- ja alaosissa näkyvät reunukset voivat aiheuttaa kuvan palamisen näyttöön. Takuu
ei koske tällaisia vaurioita.
•• Mukautettu ruutu: Näyttää koko kuvan ilman leikkauksia, kun HDMI (720p / 1080i / 1080p) -signaaleja otetaan vastaan.
•• Muunneltu: Muuttaa tarkkuutta käyttäjän mieltymysten mukaan.
•• Alkuperäinen suhde: Jos tulolähteeksi on valittu HDMI (PC-yhteys), kuva näkyy alkuperäisessä kuvasuhteessa.
――Käytettävissä olevat portit voivat vaihdella mallin mukaan.
86
Sijainti
Säätää kuvan paikkaa. Sijainti on käytettävissä vain silloin, jos Kuvakoko -asetuksena Zoom1, Zoom2, Sovita leveys,
Mukautettu ruutu tai Muunneltu.
――Jos Sijainti-toimintoa halutaan käyttää Zoom1-, Zoom2-, Sovita leveys-, Mukautettu ruutu- tai Muunneltu -arvon
valitsemisen jälkeen, noudata seuraavia ohjeita.
Kuvakoko
Kuvakoko
Muunneltu
· Sijainti
1
Valitse Sijainti painamalla d-painiketta. Paina E-painiketta.
2
Siirrä kuvaa ylös- tai alaspäin painamalla u- tai d-painiketta.
3
Paina E-painiketta.
-- Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.
Zoomaus/asento
Säädä kuvan zoomausta ja paikkaa. Tämä asetus on käytettävissä, kun syöttölähdeasetuksena on HDMI (1080i/1080p).
Kuvakoko -asetuksena on oltava Muunneltu, jotta asetus on käytettävissä.
Kuvakoko
Kuvakoko
· Zoomaus/asento
Muunneltu
1
Valitse Zoomaus/asento painamalla d-painiketta. Paina E-painiketta.
2
Valitse Zoom tai Sijainti. Paina E-painiketta.
3
Siirrä kuvaa painamalla u/d/l/r -painiketta.
4
Paina E-painiketta.
――Jos kuva halutaan palauttaa alkuperäiseen paikkaan, valitse Zoomaus/asento-näytössä Palauta.
-- Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.
Kuva palautuu alkuperäiseen paikkaan.
87
Kuva pois
Valitsemalla Kuva pois voit sammuttaa näytön. Äänenvoimakkuutta ei poisteta käytöstä.
Voit käynnistää näytön painamalla mitä tahansa muuta painiketta kuin äänenvoimakkuuspainiketta.
MENU m → Kuva → Kuva pois → ENTER E
Kuva
Kuva pois
-- Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.
Palauta kuva
Nykyisen kuvatilan palauttaminen oletusasetuksiin.
MENU m → Kuva → Palauta kuva → ENTER E
Kuva
Palauta kuva
-- Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.
88
Luku 07
Kuvaruutunäyttö
Näytön suunta
Kuvaruutuvalikon suunta
Määritä valikkonäyttö.
MENU m → Kuvaruutunäyttö → Näytön suunta → ENTER E
•• Vaaka: Valikon näyttäminen vaakasuuntaisena (oletusasetus).
•• Pysty: Valikon näyttäminen pystysuuntaisena tuotteen näytössä oikealla.
Kuvaruutunäyttö
Lähdesisällön suunta
Näytön suunta
Kierrä tuotteen näytön suuntaa.
Näytön suojaus
•• Vaaka: Näytä näyttö vaakatilassa (oletusasetus).
•• Pysty: Näytä näyttö pystytilassa.
Viestin näyttö
Valikon läpinäk.
Valikon kieli
Palauta kuvaruutunäyttö
Keskikoko
Suomi
Kuvasuhde
Aseta kierretty näyttö koko näytön tilaan tai alkuperäiseen tilaan.
•• Koko näyttö: näytä kierretty näyttö koko näytön tilassa.
•• Alkuperäinen: näytä kierretty näyttö alkuperäisen kuvasuhteen mukaisesti.
――Käytettävissä vain silloin, kun Lähdesisällön suunta -asetuksena on Pysty.
- Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.
89
Näytön suojaus
Autom. suojausaika
Jos näytössä näkyy pysäytyskuva määrittämäsi ajan, tuote ottaa näytönsäästäjän käyttöön, jotta näyttöön ei palaisi jälkikuvia.
MENU m → Kuvaruutunäyttö → Näytön suojaus → ENTER E
Palamisesto
Näytön suojaus
Autom. suojausaika
•• Ei käytössä / 2 tuntia / 4 tuntia / 8 tuntia / 10 tuntia
Ei käytössä
Palamisesto
Jälkikuvien palamisen vähentämiseksi yksikössä on Palamisesto -ruutu, jossa käytetään jälkikuvien estotekniikkaa.
Palamisesto siirtää kuvaa hieman näytössä.
Palamisesto Aika -asetuksella voi ohjelmoida kuvan liikkeiden välisen ajan minuuteissa.
Pikselisiirto
-- Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.
Estä kuvan kiinnipalaminen siirtämällä kuvapisteitä hieman vaaka- tai pystysuunnassa.
•• Pikselisiirto (Ei käytössä / Käytössä)
――Vaaka, Pysty ja Aika otetaan käyttöön vain silloin, kun Pikselisiirto -asetuksena on Käytössä.
•• Vaaka: Kuinka monta kuvapistettä näyttö liikkuu vaakasuunnassa.
•• Pysty: Kuinka monta kuvapistettä näyttö liikkuu pystysuunnassa.
•• Aika: Vaaka- tai pystysuuntaisen liikkeen aikaväli.
Käytettävissä olevat Pikselisiirto -asetukset ja optimaaliset asetukset.
Käytettävissä olevat
asetukset
Optimaaliset asetukset
Vaaka (kuvapistettä)
0~4
4
Pysty (kuvapistettä)
0~4
4
Aika (minuuttia)
1 min ~ 4 min
4 min
――Pikselisiirto -arvo voi vaihdella tuotteen koon (tuumina) ja tilan mukaan.
――Pysäytyskuvan tai 4:3-kuvan näyttäminen pitkän aikaa voi johtaa kuvan kiinnipalamiseen. Tämä ei ole tuotteen vika.
――Jos Kuvakoko -asetuksena on Mukautettu ruutu, Pikselisiirto poistetaan käytöstä.
90
Ajastin
Palamisesto
Voit asettaa Palamisesto -toiminnon ajastimen.
Pikselisiirto
Palamisesto -toiminto pysäytetään automaattisesti tietyn ajan kuluttua.
Ajastin
Ajastin
Välitön näyttö
Ei käytössä
Sivujen harmaus
Ei käytössä
-- Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.
Ei käytössä
Toisto: Tila-asetuksella määritetyn kuvan kiinnipalamista estävän kuvion näyttäminen määritetyin aikavälein (Period).
Aikaväli: Tila-asetuksella määritetyn kuvan kiinnipalamista estävän kuvion näyttäminen tietyn ajan (Aloitusaika alkaen
Päättymisaika asti).
――Tila, Ajanjakso, Aika, Aloitusaika ja Päättymisaika otetaan käyttöön vain silloin, kun Ajastin-asetuksena on Toisto tai
Aikaväli.
•• Tila: Valitse näytettävä näytön suojauskuvio.
-- Pikseli: Näytön pikselit vaihtuvat mustiksi jatkuvasti.
-- Vierivä palkki: Pystypalkki liikkuu näytössä vasemmalta oikealle.
-- Häivytysnäyttö: Koko näyttö kirkastuu ja sitten himmenee.
――The Vierivä palkki- ja Häivytysnäyttö -kuviot näkyvät vain kerran määritettyyn toistojaksoon tai -aikaan katsomatta.
•• Ajanjakso: Määrittele Palamisesto -toiminnon aktivoinnin aikaväli.
――Asetus otetaan käyttöön, kun Ajastin-asetukseksi valitaan Toisto.
•• Aika: Määritä, kuinka kauan Palamisesto -toiminto on käytössä.
――Käytössä, kun Ajastin-asetuksena on Toisto ja Tila-asetuksena on Pikseli.
•• Aloitusaika: Määritä aloitusaika näytönsuojaustoiminnon käyttöönottoa varten.
――Asetus otetaan käyttöön, kun Ajastin-asetukseksi valitaan Aikaväli.
•• Päättymisaika: Määritä lopetusaika näytönsuojaustoiminnon käytöstä poistoa varten.
――Asetus otetaan käyttöön, kun Ajastin-asetukseksi valitaan Aikaväli.
91
Välitön näyttö
Palamisesto
Valitse näytönsäästäjä, jota haluat käyttää välittömästi.
Pikselisiirto
•• Ei käytössä / Pikseli / Vierivä palkki / Häivytysnäyttö
Ajastin
Sivujen harmaus
Välitön näyttö
Ei käytössä
Sivujen harmaus
Ei käytössä
Kun näytön kuvasuhdeasetuksena on 4:3, määritä kuvan reunoilla näkyvän valkoisen reunuksen kirkkaus näytön suojaamista
varten.
•• Ei käytössä / Vaalennus / Tumma
-- Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.
Viestin näyttö
Lähdetiedot
Valitse, näytetäänkö lähteen kuvaruutuvalikko syöttölähteen muuttuessa.
MENU m → Kuvaruutunäyttö → Viestin näyttö → ENTER E
•• Ei käytössä / Käytössä
Signaaliviestiä ei ole
Viestin näyttö
Lähdetiedot
Käytössä
Signaaliviestiä ei ole
Käytössä
MDC-viesti
Käytössä
Valitse, näytetäänkö Ei signaalia -kuvaruutuvalikko, kun signaalia ei havaita.
•• Ei käytössä / Käytössä
MDC-viesti
Valitse, näytetäänkö MDC-kuvaruutuvalikko, kun laitetta hallitaan MDC:llä.
•• Ei käytössä / Käytössä
-- Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.
92
Valikon läpinäk.
Voit säätää valikkoruudun läpinäkyvyyttä.
•• Suuri / Keskikoko / Pieni
MENU m → Kuvaruutunäyttö → Valikon läpinäk. → ENTER E
Kuvaruutunäyttö
Valikon läpinäk.
Keskikoko
-- Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.
Valikon kieli
Aseta valikkojen kieli.
――Kieliasetusten muutos koskee ainoastaan kuvaruutuvalikkoa. Se ei koske tietokoneen muita toimintoja.
MENU m → Kuvaruutunäyttö → Valikon kieli → ENTER E
Kuvaruutunäyttö
Valikon kieli
Suomi
-- Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.
93
Palauta kuvaruutunäyttö
Tämä toiminto palauttaa Kuvaruutunäyttö -valikon asetukset oletusarvoihin.
MENU m → Kuvaruutunäyttö → Palauta kuvaruutunäyttö → ENTER E
Kuvaruutunäyttö
Palauta kuvaruutunäyttö
-- Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.
94
Luku 08
Äänen säätö
Määritä laitteen ääniasetukset (Ääni).
Äänitila
Voit valita äänitilan mieltymystesi mukaan.
•• Vakio: Normaalin äänitilan valinta.
•• Musiikki: Musiikin korostaminen puheen sijasta.
MENU m → Ääni → Äänitila → ENTER E
•• Elokuva: Paras ääni elokuvia varten.
•• Kirkas ääni: Puheen korostaminen muiden äänien sijasta.
Ääni
Äänitila
Vakio
•• Vahvista: Korkeataajuuksisten äänien voimakkuuden tehostaminen, jotta huonokuuloisten henkilöiden kuuntelukokemus
on parempi.
Äänitehoste
Aut. voimak.
Palauta ääni
Ei käytössä
-- Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.
95
Äänitehoste
Määritä haluamasi äänitehoste toistettua ääntä varten.
――Käytettävissä vain silloin, kun Äänitila -asetuksena on Vakio.
MENU m → Ääni → Äänitehoste → ENTER E
Dialog Clarity
Tällä toiminnolla voi tehostaa puheen voimakkuutta taustamusiikin tai äänitehosteiden sijasta, jotta keskustelu kuuluu
selkeämmin.
Äänitehoste
Dialog Clarity
Ei käytössä
•• Ei käytössä / Käytössä
Taajuuskorjain
Taajuuskorjain
Mukauta kunkin kaiuttimen ääniasetus Taajuuskorjain-toiminnon avulla.
•• 100 Hz / 300 Hz / 1 kHz / 3 kHz / 10 kHz (Kaistanleveyden säätö): Tiettyjen kaistataajuuksien tason säätö.
-- Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.
•• Palauta: Taajuuskorjaimen oletusasetusten palauttaminen.
Aut. voimak.
Äänenvoimakkuus voi vaihdella kanavan mukaan.
Tasaa äänenvoimakkuus automaattisesti kanavaa vaihdettaessa.
MENU m → Ääni → Aut. voimak. → ENTER E
Normaali tasaa kunkin kanavan äänenvoimakkuuden, joten kanavaa vaihdettaessa äänenvoimakkuus pysyy samana.
Yö tasaa kunkin kanavan äänenvoimakkuuden ja vähentää sitä, joten kukin kanava on hiljaisempi. Yö on hyödyllinen yöllä,
jolloin haluat ehkä pitää äänenvoimakkuuden hiljaisena.
――Jos haluat käyttää yhdistetyn äänilaitteen äänenvoimakkuussäädintä, valitse Aut. voimak. -asetukseksi Ei käytössä.
Ääni
Aut. voimak.
•• Ei käytössä / Normaali / Yö
Ei käytössä
Yhdistetyn lähdelaitteen äänenvoimakkuussäätimen muutosta ei ehkä oteta käyttöön, jos Aut. voimak. -asetukseksi on
valittu Normaali tai Yö.
-- Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.
96
Palauta ääni
Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen. Palauta kaikki ääniasetukset oletusasetuksiin.
MENU m → Ääni → Palauta ääni → ENTER E
Ääni
Palauta ääni
-- Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.
97
Luku 09
Verkko
Verkon tila
Verkkoasetukset
MENU m → Verkko → Verkon tila → ENTER E
MENU m → Verkko → Verkkoasetukset → ENTER E
Voit tarkistaa verkon ja Internetin nykyisen tilan.
Määritä verkkoasetukset, jotta voit käyttää Smart Hubin eri toimintoja, kuten verkkohakua, sisällön
jakamista kotiverkon kautta ja toimintopäivityksiä.
Verkon tila
Langaton verkko ja Internet-yhteys on määritetty ja ne ovat valmiina käyttöön.
Verkkoasetukset
Valitse verkon tyyppi.
Verkkotyyppi
Langaton
Langaton verkko
Internet-yhteys on muodostettu. Jos sinulla on verkkopalveluiden käyttöön liittyviä
ongelmia, ota yhteyttä Internet-palveluntarjoajaan.
Katkaise
IP-asetukset
Yritä uud.
You can connect your
Device to the internet.
Please select which wireless
network to use.
Sulje
Päivitä
WPS(PBC)
-- Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.
-- Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.
Verkkotyyppi
•• Langaton / Kaapeli
98
Verkon asetukset (langallinen)
•• Verkon määritysten mukaan tuotteen voi ehkä yhdistää lähiverkkoon myös kytkemällä
lähiverkkokaapelin suoraan tuotteen takana olevaan lähiverkkoporttiin ja verkkoseinäpistokkeeseen.
Katso oheinen kaavio. Huomaa, että seinäpistoke on yhdistetty modeemiin tai reitittimeen muualla
asunnossa.
Langallisen verkkoyhteyden muodostaminen
Tuotteen voi yhdistää lähiverkkoon kaapelilla kolmella eri tavalla.
•• Voit yhdistää tuotteen lähiverkkoon kytkemällä lähiverkkokaapelin tuotteen takana olevaan
lähiverkkoporttiin ja ulkoiseen modeemiin.
Katso oheinen kaavio.
LAN
Lähiverkkoportti seinässä
RJ45
LAN
Ulkoinen modeemi
(ADSL / VDSL)
Modeemi-portti seinässä
Modeemikaapeli
RJ45
Jos käytössä on dynaaminen verkko, käytä ADSL-modeemia tai -reititintä, joka tukee DHCP-protokollaa
(Dynamic Host Configuration Protocol). DHCP:tä tukevat modeemit ja reitittimet antavat automaattisesti
IP-osoitteen, aliverkon peitteen, yhdyskäytävän ja DNS-arvot, jotka tuote tarvitsee Internet-yhteyden
muodostamiseen. Tietoja ei siis tarvitse syöttää manuaalisesti. Useimmat kotiverkot ovat dynaamisia
verkkoja.
Lähiverkkokaapeli
•• Voit yhdistää tuotteen lähiverkkoon kytkemällä tuotteen takana olevan lähiverkkoportin IPjakolaitteeseen, joka on kytketty ulkoiseen modeemiin. Käytä kytkennässä lähiverkkokaapelia. Katso
oheinen kaavio.
LAN
Modeemi-portti seinässä
Ulkoinen modeemi
(ADSL / VDSL)
Modeemikaapeli
IP-jakaja
(jossa DHCP-palvelin)
Lähiverkkokaapeli
Lähiverkkokaapeli
RJ45
Joissakin verkoissa on käytettävä staattista IP-osoitetta. Jos verkko vaatii staattisen IP-osoitteen, IPosoite, aliverkon peite, yhdyskäytävä ja DNS-arvot on annettava manuaalisesti tuotteen kaapeliasetusten
ruudussa verkkoyhteyttä muodostettaessa. Pyydä Internet-palveluntarjoajalta IP-osoitteen, aliverkon
peitteen, yhdyskäytävän ja DNS-arvojen tiedot.
Jos käytössä on Windows-tietokone, arvot saa myös tietokoneelta.
――Voit käyttää DHCP:tä tukevia ADSL-modeemeja, jos verkko vaatii staattisen IP-osoitteen.
――DHCP:tä tukevat ADSL-modeemit sallivat myös staattisten IP-osoitteiden käytön.
Lähiverkkokaapeli
99
Aseta verkkoyhteys käyttämään Internet-palveluita, joita ovat esimerkiksi ohjelmistopäivitykset.
2
Napsauta avautuvassa valikossa Tila-vaihtoehtoa.
Automaattinen Verkkoasetukset (langallinen)
3
Napsauta avautuvassa valintaikkunassa Support-välilehteä.
4
Napsauta Support-välilehdessä Details-painiketta. Verkkoyhteyden arvot tulevat näkyviin.
Muodosta verkkoyhteys lähiverkkokaapelin avulla.
Varmista ensin, että lähiverkkokaapeli on kytketty.
Automaattinen määrittäminen
Manuaalinen määrittäminen
1
Määritä Verkkoasetukset -sivulla Verkkotyyppi -asetukseksi Kaapeli.
1
Määritä Verkkoasetukset -sivulla Verkkotyyppi -asetukseksi Kaapeli.
2
Käynnistä Verkkoasetukset -toiminto painamalla Yhdistä-painiketta.
2
Käynnistä Verkkoasetukset -toiminto painamalla Yhdistä-painiketta.
-- Yhdistä-painike on käytössä vain silloin, kun lähiverkkokaapeli on kytketty oikein.
3
-- Yhdistä-painike on käytössä vain silloin, kun lähiverkkokaapeli on kytketty oikein.
Verkon testiruutu tulee näkyviin ja varmistaa verkkoyhteyden.
3
Verkon testiruutu tulee näkyviin ja varmistus alkaa. Paina Pysäytä. Varmistus päättyy.
Kun yhteys on varmistettu, näkyviin tulee ilmoitus ”Kiinteä verkko ja Internet-yhteys on
muodostettu.”.
4
Valitse verkkoyhteysnäytöstä IP-asetukset. IP-asetukset -ruutu tulee näkyviin.
5
Valitse ylhäältä kenttä, paina E ja valitse sitten IP-asetukset -asetukseksi Anna manuaalisesti.
――Jos yhteyden muodostaminen ei onnistu, tarkista lähiverkkoportin liitäntä.
――Jos automaattinen toiminto ei löydä verkkoyhteyden arvoja tai haluat määrittää yhteyden
Kirjoita muut tiedot IP-osoite -kohdan muihin kenttiin.
manuaalisesti, siirry Manuaalinen verkon määritys -osioon.
――Jos IP-asetukset -asetukseksi valitaan Anna manuaalisesti, DNS Setting -asetukseksi
Manuaalinen Verkkoasetukset (langallinen)
Toimistoissa voidaan käyttää staattisia IP-osoitteita.
Pyydä tällöin IP-osoite, aliverkon peite, yhdyskäytävä ja DNS-palvelimen osoite verkonvalvojalta. Anna
nämä arvot manuaalisesti.
Verkkoyhteyden arvojen hankkiminen
Voit tarkastella verkkoyhteyden arvoja useimmissa Windows-tietokoneissa seuraavasti.
1
muutetaan automaattisesti Anna manuaalisesti.
6
Kun tiedot on annettu, valitse sivun alareunassa OK ja paina sitten E-painiketta. Verkon testiruutu
tulee näkyviin ja varmistus alkaa.
7
Kun yhteys on varmistettu, näkyviin tulee ilmoitus ”Kiinteä verkko ja Internet-yhteys on
muodostettu.”.
Napsauta näytön oikeassa alakulmassa olevaa Verkko-kuvaketta kakkospainikkeella.
100
Verkon asetukset (langaton)
Langattoman verkkoyhteyden muodostaminen
Langaton IP-jakaja
(reitittimessä DHCP-palvelin)
Lähiverkkoportti seinässä
Lähiverkkokaapeli
Samsung suosittelee IEEE 802.11n -protokollaa. Kun videota toistetaan verkkoyhteyden kautta, video ei
ehkä toistu sulavasti.
――Valitse langattomalle IP-jakolaitteelle kanava, jota ei käytetä tällä hetkellä. Jos langattomalle IPjakolaitteelle asetettu kanava on tällä hetkellä toisen lähistöllä olevan laitteen käytössä, tuloksena on
häiriöitä ja yhteysvirhe.
Automaattinen verkkomääritys (langaton)
Useimmissa langattomissa verkoissa on valinnainen suojausjärjestelmä, jossa verkkoa käyttävien
laitteiden on lähetettävä salattu suojakoodi. Koodia kutsutaan käyttöavaimeksi tai Suojausavain
-avaimeksi. Suojausavain perustuu salasanaan, joka on yleensä tietynpituinen sana tai kirjainten ja
numeroiden yhdistelmä, jonka käyttäjä on antanut langattoman verkon suojausta määritettäessä. Jos
käytössä on tämä verkkoyhteyden määritystapa ja langaton verkko on suojattu Suojausavain -avaimella,
salasana on annettava automaattisen tai manuaalisen määrityksen aikana.
Automaattinen määrittäminen
1
Määritä Verkkoasetukset -sivulla Verkkotyyppi -asetukseksi Langaton.
2
Verkko-toiminto etsii käytettävissä olevat langattomat verkot. Kun haku on valmis, toiminto
näyttää luettelon käytettävissä olevista verkoista.
3
-painiketta.
――Tuote tukee vain seuraavia langattoman verkon suojausprotokollia.
――Jos haluttu langaton reititin ei ilmesty näyttöön, hae uudelleen valitsemalla Päivitä.
Jos valitset Pure High-throughput (Greenfield) 802.11n -tilan ja AP:n tai langattoman reitittimen
salaustavaksi on asetettu WEP, TKIP tai TKIP AES (WPS2Mixed), Samsung-tuotteet eivät tue yhteyttä
uusien Wi-Fi-sertifiointiominaisuuksien mukaisesti.
――Jos langaton reititin tukee WPS (Wi-Fi Protected Setup) -toimintoa, voit muodostaa yhteyden verkkoon
PBC (Push Button Configuration)- tai PIN (Personal Identification Number) -toiminnolla. WPS määrittää
automaattisesti SSID:n ja WPA-avaimen kummassakin tilassa.
――Jos reititintä ei löydy uudelleenyrityksen jälkeen, paina Pysäytä-painiketta.
Lisää verkko -painike ilmestyy näyttöön.
Valitse Lisää verkko ja lisää langaton reititin, johon haluat muodostaa yhteyden.
4
Jos Anna salasana. -ruutu tulee näkyviin, siirry vaiheeseen 5. Jos valitsit langattoman reitittimen,
jossa ei käytetä suojausta, siirry vaiheeseen 7.
――Yhteystavat: Langattoman verkkoyhteyden voi määrittää kolmella tavalla.
Automaattiset asetukset (automaattisen verkkohakutoiminnon käyttö), Manuaalinen määritys,
WPS(PBC)
Valitse verkko verkkoluettelossa painamalla ▲- tai ▼-painiketta. Paina sitten kahdesti E
5
Jos reitittimessä käytetään suojausta, anna Anna salasana. (suojausavain tai PIN-koodi).
101
6
Kun tiedot on annettu, siirrä kohdistin Valmis-kohtaan oikealla nuolinäppäimellä. Paina sitten
Manuaalinen määrittäminen
E-painiketta. Verkon yhteysruutu tulee näkyviin ja varmistus alkaa.
1
Määritä Verkkoasetukset -sivulla Verkkotyyppi -asetukseksi Langaton.
2
Verkko-toiminto etsii käytettävissä olevat langattomat verkot. Kun haku on valmis, toiminto
――Reitittimeen muodostetaan yhteys, mutta Internetiä ei voi käyttää.
7
Kun yhteys on varmistettu, näkyviin tulee ilmoitus ”Langaton verkko ja Internet-yhteys on
näyttää luettelon käytettävissä olevista verkoista.
määritetty ja ne ovat valmiina käyttöön.”.
3
Manuaalinen verkkomääritys (langaton)
Valitse verkko verkkoluettelossa painamalla u- tai d-painiketta. Paina sitten kahdesti E
-painiketta.
Toimistoissa voidaan käyttää staattisia IP-osoitteita.
――Jos haluttu langaton reititin ei ilmesty näyttöön, hae uudelleen valitsemalla Päivitä.
Pyydä tällöin IP-osoite, aliverkon peite, yhdyskäytävä ja DNS-palvelimen osoite verkonvalvojalta. Anna
nämä arvot manuaalisesti.
――Jos reititintä ei löydy uudelleenyrityksen jälkeen, paina Pysäytä-painiketta.
Verkkoyhteyden arvojen hankkiminen
Voit tarkastella verkkoyhteyden arvoja useimmissa Windows-tietokoneissa seuraavasti.
1
Napsauta näytön oikeassa alakulmassa olevaa Verkko-kuvaketta kakkospainikkeella.
2
Napsauta avautuvassa valikossa Tila-vaihtoehtoa.
3
Napsauta avautuvassa valintaikkunassa Support-välilehteä.
4
Napsauta Support-välilehdessä Details-painiketta. Verkkoyhteyden arvot tulevat näkyviin.
Lisää verkko -painike ilmestyy näyttöön.
Valitse Lisää verkko ja lisää langaton reititin, johon haluat muodostaa yhteyden.
4
Jos Anna salasana. -ruutu tulee näkyviin, siirry vaiheeseen 5. Jos valitsit langattoman reitittimen,
jossa ei käytetä suojausta, siirry vaiheeseen 7.
5
Jos reitittimessä käytetään suojausta, anna Anna salasana. (suojausavain tai PIN-koodi).
6
Kun tiedot on annettu, siirrä kohdistin Valmis-kohtaan oikealla nuolinäppäimellä. Paina sitten
E-painiketta. Verkon yhteysruutu tulee näkyviin ja varmistus alkaa.
7
Valitse verkkoyhteyden muodostamisyrityksen aikana Pysäytä. Yhteys katkaistaan.
8
Valitse verkkoyhteysnäytöstä IP-asetukset. IP-asetukset -ruutu tulee näkyviin.
9
Valitse ylhäältä kenttä, paina E ja valitse sitten IP-asetukset -asetukseksi Anna manuaalisesti.
Kirjoita muut tiedot IP-osoite -kohdan muihin kenttiin.
――Jos IP-asetukset -asetukseksi valitaan Anna manuaalisesti, DNS Setting -asetukseksi
muutetaan automaattisesti Anna manuaalisesti.
102
10Kun tiedot on annettu, valitse sivun alareunassa OK ja paina sitten E-painiketta. Verkon testiruutu
tulee näkyviin ja varmistus alkaa.
11Kun yhteys on varmistettu, näkyviin tulee ilmoitus ”Langaton verkko ja Internet-yhteys on
määritetty ja ne ovat valmiina käyttöön.”.
WPS(PBC)
Asetusten määrittäminen WPS(PBC)-toiminnolla
Jos reitittimessä on WPS(PBC)-painike, toimi seuraavasti.
1
Määritä Verkkoasetukset -sivulla Verkkotyyppi -asetukseksi Langaton.
2
Valitse WPS(PBC), paina E ja paina sitten E uudelleen.
3
Paina reitittimen WPS(PBC)-painiketta kahden minuutin kuluessa. Tuote saa automaattisesti kaikki
tarvittavat verkon asetusarvot ja muodostaa yhteyden verkkoon.
4
Verkkoyhteysruutu tulee näkyviin ja verkko on määritetty.
103
Wi-Fi Direct
MENU m → Verkko → Wi-Fi Direct → ENTER E
Toiminnon käyttäminen edellyttää, että
mobiililaite tukee Wi-Fi Direct -toimintoa.
Tällä asetuksella laite asetetaan muodostamaan yhteys langattomiin mobiililaitteisiin. Tämän toiminnon avulla langattomat mobiililaitteet voidaan yhdistää laitteeseen ilman
reititintä.
Voit yhdistää mobiililaitteen tämän tuotteen kanssa Wi-Fi Direct -ominaisuuden avulla seuraavasti:
1
Siirry Wi-Fi Direct -näyttöön. Tämä tuote aloittaa laitteiden etsinnän.
2
Ota laitteen Wi-Fi Direct -toiminto käyttöön. Valitse haluamasi Wi-Fi-laite.
•• PBC (Push Button Configuration): Paina Wi-Fi-laitteen WPS(PBC)-painiketta kahden minuutin kuluessa. Tuote saa automaattisesti kaikki tarvittavat verkon asetusarvot
ja muodostaa yhteyden verkkoon.
•• PIN: Syötä näytettävä PIN mobiililaitteeseen.
――Jos haluat katkaista laitteen yhteyden, valitse yhdistetty Wi-Fi-laite ja valitse sitten Yhteys katkaistu.
Multimedialaitteen asetukset
MENU m → Verkko → Multimedialaitteen asetukset → ENTER E
Anna muiden verkossa olevien laitteiden, kuten älypuhelimien ja taulutietokoneiden, jakaa sisältöjä laitteesi kanssa.
104
Näytön peilaus
Palvelimen verkkoaset.
MENU m → Verkko → Näytön peilaus → ENTER E
MENU m → Verkko → Palvelimen verkkoaset. → ENTER E
Kytke laitteeseen peilaustoimintoa tukeva mobiililaite. Näin mobiililaitteen näyttö ja ääni voidaan toistaa
laitteessa. Peilauksella tarkoitetaan mobiililaitteen näytön ja äänen toistamista näyttölaitteessa.
――Jos haluat käyttää Näytön peilaus -toimintoa, varmista, että laite tukee peilaustoimintoa,
Yhdistä palvelimeen
kuten AllShare Castia, WiDiä (versiota 3.5 tai uudempaa) ja Miracastia. Jos haluat tarkistaa, onko
peilaustoiminto käytettävissä, käy mobiililaitteen valmistajan sivustossa.
――Näytön tai äänen toisto voi katkeilla, jos verkossa on ruuhkaa.
Näytön peilaus
Suorita peilaustoiminto mobiililaitteesta. Mobiililaite hakee ja näyttää laitteen automaattisesti luettelossa.
――Jos mobiililaite ei pysty muodostamaan yhteyttä laitteeseen, katkaise ja kytke molempien laitteiden
virta ja yritä uudelleen.
Jos haluat suorittaa Soitin -toiminnon, muodosta verkkoyhteys.
•• Jos SSL-toiminto on käytössä, palvelin määritetään käyttämään https-protokollaa ja tiedonsiirto
salataan.
――Anna palvelimen IP-osoite ja portin numero. Anna portin numeroksi 7001. (Jos yhteyttä palvelimeen
ei saada portin numerolla 7001, tarkista palvelimen ylläpitäjältä oikea portin numero ja vaihda sitten
numero oikeaksi.)
MagicInfo-tila
Valitse MagicInfo-tila -asetus laitteen käyttöympäristön mukaan.
•• Lite / Premium
Palv. käyttö
Valitse tapa, jolla haluat muodostaa yhteyden palvelinverkkoon.
•• Salli / Estä
FTP-tila
Määritä FTP-toimintatila.
•• Aktiivinen / Passiivinen
105
Laitteen nimi
MENU m → Verkko → Laitteen nimi → ENTER E
Valitse tai syötä laitteen nimi.
Nimi näkyy verkon kaukosäädöissä verkon kautta.
106
Luku 10
Järjestelmä
Asetukset
Alkuasetukset (Järjestelmä)
MENU m → Järjestelmä → Asetukset → ENTER E
Kun olet käynnistänyt laitteen ensimmäisen kerran, määritä perusasetukset, kuten kieli, kanava ja aika.
Paina -painiketta.
――Anna nelinumeroinen PIN-koodi. Oletus-PIN-koodi on 0-0-0-0.
Jos haluat vaihtaa PIN-koodin, käytä Vaihda PIN -toimintoa.
Järjestelmä
1
Asetukset
Paina u- tai d-painiketta ja paina sitten E-painiketta. Määritä kuvaruutuvalikon kieli.
Aika
2
Autom. lähteen vaihto
-- Vaaka / Pysty
3
Ekoratkaisu
Laitehallinta
Näytön suunta
Määritä valikkosivun suunta.
Virranhallinta
Lämpötilan hallinta
Valikon kieli
Aut. sammutus
Määritä aika, jolloin laite sammutetaan automaattisesti, kun se on ollut käyttämättä pidemmän aikaa.
77
-- Ei käytössä (suositus) / 4 tuntia / 6 tuntia / 8 tuntia
4
Verkkoasetukset
Määritä verkkoyhteys. Aloita painamalla E-painiketta. Jos et tiedä verkon määritystietoja tai haluat määrittää
verkkoyhteyden myöhemmin, valitse Ohita. Voit määrittää verkkoyhteyden myöhemmin Verkko-valikossa.
-- Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.
-- Anna nelinumeroinen PIN-koodi. Oletus-PIN-koodi on 0-0-0-0.
Jos haluat vaihtaa PIN-koodin, käytä Vaihda PIN -toimintoa.
5
Kellon asetus
Aseta nykyinen päivämäärä ja aika ja valitse sitten Seuraava.
107
6
Toistotapa
Valitse soittotila laitteen käyttöympäristön mukaan.
――Toistotapa -asetusvaihe näkyy vain silloin, kun olet yhteydessä verkkoon.
7
Määritys suoritettu
Onnittelut! Asennus on valmis, voit aloittaa käytön.
108
Aika
Voit määrittää Kellon asetus- tai Uniajastin -asetuksen. Ajastin-toiminnon avulla voit myös asettaa laitteen kytkeytymään
automaattisesti päälle tai pois päältä tiettyyn aikaan.
――Paina INFO-painiketta, jos haluat katsoa nykyisen ajan.
MENU m → Järjestelmä → Aika → ENTER E
Kellon asetus
Aika
Valitse Kellon asetus. Valitse Pvm tai Aika ja paina sitten E.
Kellon asetus
Kesäaika
Uniajastin
Käytössä
Ei käytössä
Käynnistysviive
0s
Anna numerot numeronäppäimillä tai painamalla ylös- ja alaspäin osoittavia nuolinäppäimiä. Siirry kentästä toiseen vasemmalla
ja oikealla nuolinäppäimellä. Paina E-painiketta, kun olet valmis.
――Voit määrittää Pvm- ja Aika-asetukset suoraan kaukosäätimen numeronäppäimillä.
Kesäaika
DST (kesäaika) -toiminnon ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä.
Ei käytössä / Käytössä
•• Alkamispäivä: Aseta kesäajan alkamispäivä.
-- Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.
•• Päättymispäivä: Aseta kesäajan päättymispäivä.
•• Aikapoikkeama: Aseta aikavyöhykkeen oikea aikasiirtymä.
Uniajastin
Tuotteen sammuttaminen automaattisesti määritetyn ajanjakson kuluttua.
(Ei käytössä / 30 min / 60 min / 90 min / 120 min / 150 min / 180 min)
――Valitse aika ylös- ja alaspäin osoittavilla nuolinäppäimillä ja paina sitten E. Jos haluat peruuttaa Uniajastin -asetuksen,
valitse Ei käytössä.
Käynnistysviive
Kun muodostat yhteyden useisiin laitteisiin, säädä kunkin laitteen käynnistysaikaa ylikuormituksen välttämiseksi (0 ja 50
sekunnin välillä).
109
Autom. lähteen vaihto
Jos näyttö kytketään päälle, kun Autom. lähteen vaihto on tilassa Käytössä ja aiempi kuvalähdevalinta ei ole aktiivinen, näyttö
etsii automaattisesti aktiivisen videokuvan kuvalähteet.
MENU m → Järjestelmä → Autom. lähteen vaihto → ENTER E
Autom. lähteen vaihto
Kun Autom. lähteen vaihto -asetuksena on Käytössä, kuvan tulolähteeksi etsitään automaattisesti aktiivista videokuvaa.
Autom. lähteen vaihto
Ensisijainen lähde -valinta otetaan käyttöön, jos senhetkistä kuvalähdettä ei tunnisteta.
Autom. lähteen vaihto
Ei käytössä
Ensisij. lähteen pal.
끄기
Ei käytössä
Ensisijainen lähde
HDMI
Toissijainen lähde
MagicInfo Player S
Toissijainen lähde -valinta otetaan käyttöön, jos ensisijainen kuvalähde ei ole käytettävissä.
Jos ensi- ja toissijaista tulolähdettä ei tunnisteta, näyttö etsii aktiivista lähdettä kahdesti, ja kummankin haun aikana etsitään
ensin ensisijaista ja sen jälkeen toissijaista tulolähdettä. Jos kumpikin haku epäonnistuu, näyttö palaa käyttämään ensimmäistä
kuvalähdettä ja näyttää viestin signaalin puuttumisesta.
Ensisij. lähteen pal.
Valitse, palautetaanko valittu ensisijainen tulolähde, kun ensisijainen tulo liitetään.
-- Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.
Ensisijainen lähde
Määritä automaattiseksi tulolähteeksi Ensisijainen lähde.
Toissijainen lähde
Määritä automaattiseksi tulolähteeksi Toissijainen lähde.
110
Virranhallinta
Automaattinen käynnistys
Tämä toiminto käynnistää laitteen automaattisesti, kun se kytketään pistorasiaan. Virtapainiketta ei tarvitse painaa.
MENU m → Järjestelmä → Virranhallinta → ENTER E
Maks.virransäästö
Virranhallinta
Automaattinen käynnistys
Ei käytössä
Maks.virransäästö
Käytössä
Valmiustilan hallinta
Käytössä
Virtapainike
Verkon valmiustila
•• Ei käytössä / Käytössä
Vain käynnistys
Ei käytössä
Tämä toiminto sammuttaa tuotteen virrankulutuksen vähentämiseksi, kun tietokone on ollut käyttämättömänä määritetyn ajan.
•• Ei käytössä / Käytössä
Valmiustilan hallinta
Voit asettaa näytön valmiustilaan tulosignaalia vastaanotettaessa.
•• Autom.
Virransäästötila aktivoituu, jos tulosignaaleja ei havaita, vaikka lähdelaite olisikin kytketty näyttöön.
Jos lähdelaitetta ei ole kytketty, näkyviin tulee viesti Ei signaalia.
-- Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.
•• Ei käytössä
Jos tulosignaalia ei havaita, näkyviin tulee viesti Ei signaalia.
――Jos Ei signaalia -viesti näkyy, vaikka lähdelaite on kytketty, tarkista kaapelien kytkentä.
――Jos Signaaliviestiä ei ole -asetuksena on Ei käytössä, viesti Ei signaalia ei tule näyttöön.
Valitse tällöin Signaaliviestiä ei ole -asetukseksi Käytössä.
•• Käytössä
Virransäästötila aktivoituu, jos tulosignaaleja ei havaita.
111
Virtapainike
Virranhallinta
Automaattinen käynnistys
Ei käytössä
Maks.virransäästö
Käytössä
Valmiustilan hallinta
Käytössä
Virtapainike
Verkon valmiustila
Vain käynnistys
Ei käytössä
Virtapainike voidaan määrittää kytkemään virta tai kytkemään ja katkaisemaan virta.
•• Vain käynnistys: Määritä virtapainike kytkemään virta.
•• Käynnistys/sammutus: Määritä virtapainike kytkemään ja katkaisemaan virta.
Verkon valmiustila
Tämä toiminto pitää verkon virran toiminnassa, kun laite sammutetaan.
•• Ei käytössä / Käytössä
-- Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.
112
Ekoratkaisu
Energiansäästö
Vähennä virrankulutusta säätämällä näytön kirkkautta.
MENU m → Järjestelmä → Ekoratkaisu → ENTER E
•• Ei käytössä / Pieni / Keskikoko / Suuri
Näytön lampun aikataulu
Ekoratkaisu
Energiansäästö
Ei käytössä
Näytön lampun aikataulu
Ei käytössä
Ei sign., v.tila
Ei käytössä
Aut. sammutus
-- Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.
4 tuntia
Säädä paneelin kirkkautta. Arvo lähempänä sataa tekee paneelista kirkkaamman.
•• Ei käytössä / Käytössä
Ei sign., v.tila
Säästä virtaa sammuttamalla laite, kun signaalia ei vastaanoteta mistään lähteestä.
•• Ei käytössä / 15 min / 30 min / 60 min
――Pois käytöstä, kun kytketty tietokone on virransäästötilassa.
――Tuote sammuu automaattisesti tiettyyn aikaan. Aikaa voi muuttaa tarpeen mukaan.
Aut. sammutus
Tuote sammuu automaattisesti ylikuumentumisen välttämiseksi, jos kaukosäätimen näppäintä tai tuotteen etupaneelin
painiketta ei paineta määrätyn tunnin aikana.
•• Ei käytössä / 4 tuntia / 6 tuntia / 8 tuntia
113
Lämpötilan hallinta
Tämä toiminto tunnistaa laitteen sisäisen lämpötilan. Voit määritellä sopivan lämpötilavälin itse.
Oletuslämpötilana on 77 C.
MENU m → Järjestelmä → Lämpötilan hallinta → ENTER E
Järjestelmä
Lämpötilan hallinta
Laitteen suositeltu käyttölämpötila on 75–80 C (kun ympäristön lämpötila on 40 C).
――Näyttö tummenee, jos laitteen senhetkinen lämpötila ylittää suositellun ylärajan. Jos lämpötila kohoaa edelleen, laite
sammuu automaattisesti, jottei se ylikuumenisi.
77
-- Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.
114
Laitehallinta
MENU m → Järjestelmä → Laitehallinta → ENTER E
Laitehallinta
Näppäimistön aset.
Hiiren asetukset
Osoittimen asetukset
Määritä laitteeseen liitettyjen ulkoisten syöttölaitteiden asetukset.
Näppäimistön aset.
Kun laitteeseen kytketään näyttö, Näppäimistön aset. -valikko tulee näyttöön.
Valitse näppäimistö
Valitse käytettävissä olevien, liitettyjen näppäimistöjen joukosta näppäimistö, jota haluat käyttää.
――Voit käyttää vain yhtä liitettyä näppäimistöä.
Näppäimistöasetukset
――Maakohtainen.
Näppäimistön kieli
-- Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.
Määritä näppäimistön syöttökieli.
Näppäimistön tyyppi
Määritä näppäimistön tyyppi.
Vaihda syöttökieltä
Määritä syöttökielen vaihtamiseen käytettävä näppäinyhdistelmä.
115
Laitehallinta
Näppäimistön aset.
Hiiren asetukset
Osoittimen asetukset
Hiiren asetukset
Kun laitteeseen kytketään hiiri, Hiiren asetukset -valikko tulee näyttöön.
Valitse hiiri
Määritä hiiren yhteysasetukset tai liitettyjen hiirilaitteiden asetukset.
――Liitetyistä hiirilaitteista voidaan käyttää vain yhtä hiirtä.
Hiiren asetukset
-- Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.
――Maakohtainen.
Ensisijainen painike
Valitse hiiren painike perustoimintojen (napsautuksen ja hyväksynnän) suorittamista varten.
•• Vasen / Oikealle
Osoitt. nopeus
Määritä hiiriosoittimen nopeus.
•• Hidas / Vakio / Nopea
116
Laitehallinta
Näppäimistön aset.
Hiiren asetukset
Osoittimen asetukset
Osoittimen asetukset
Määritä osoittimen koko, nopeus ja muoto.
Osoittimen koko
Määritä osoittimen koko.
•• Pieni / Keskikoko / Suuri / Erittäin suuri
Osoitt. nopeus
-- Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.
Määritä osoittimen nopeus. Suurempi nopeus lisää osoittimen herkkyyttä.
•• Hidas / Vakio / Nopea
Osoittimen kuva
Määritä osoittimen muoto.
•• Image 1 ~ Image 10
117
Toistotapa
Valitse Toistotapa -tila laitteen käyttöympäristön mukaan.
Alkunäyttö voi vaihdella asetuksen mukaan.
MENU m → Järjestelmä → Toistotapa → ENTER E
•• MagicInfo / URL-käynnistysohjelma
Järjestelmä
Toistotapa
MagicInfo
-- Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.
Vaihda PIN
Vaihda PIN -ikkuna avautuu.
MENU m → Järjestelmä → Vaihda PIN → ENTER E
Kun Confirm-ruutu katoaa, paina Sulje-painiketta. Tuote on tallentanut uuden PIN-koodin.
――Oletussalasana: 0 - 0 - 0 - 0
Valitse PIN-koodiksi mitkä tahansa neljä numeroa ja kirjoita ne Anna uusi PIN -kenttään. Kirjoita samat neljä numeroa Vahv.
uusi PIN -kenttään.
Järjestelmä
Vaihda PIN
-- Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.
118
Yleiset
Suojaus
――Anna nelinumeroinen PIN-koodi. Oletus-PIN-koodi on 0-0-0-0.
MENU m → Järjestelmä → Yleiset → ENTER E
Turvalukitus
Yleiset
Tällä toiminnolla voit käyttää turvalukitustoimintoa.
Suojaus
•• Ei käytössä / Käytössä
BD Wise
Anynet+ (HDMI-CEC)
Käytössä
Ei käytössä
HDMI Hot Plug
Käytössä
DivX®-tilausvideo
Pelitila
Jos haluat vaihtaa PIN-koodin, käytä Vaihda PIN -toimintoa.
Turvalukitus -toiminto lukitsee kaikki tuotteen ja kaukosäätimen valikot ja painikkeet LOCK-painiketta lukuun ottamatta.
Jos haluat avata valikkojen ja painikkeiden lukituksen, paina LOCK-painiketta ja anna salasana (oletussalasana): 0 - 0 - 0 - 0).
Painikkeiden lukitus
Tällä valikolla tuotteen painikkeet voi lukita.
Tuotetta voi ohjata vain kaukosäätimellä, jos Painikkeiden lukitus -asetukseksi on valittu Käytössä.
Ei käytössä
•• Ei käytössä / Käytössä
USB:n aut. toiston luk.
-- Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.
Lukitse USB-muistilaitteet, jotta niitä ei tunnisteta automaattisesti.
•• Ei käytössä / Käytössä
BD Wise
Paras kuvanlaatu Samsungin DVD-, Blu-ray- ja Home Theater -tuotteille, jotka tukevat BD Wise -toimintoa. Kun BD Wise
-asetukseksi valitaan Käytössä, kuvatila muutetaan automaattisesti optimaalisen tarkkuuden mukaiseksi.
•• Ei käytössä / Käytössä
――Toiminto on käytettävissä, kun tuotteeseen kytketään HDMI-kaapelilla Samsung-tuotteita, jotka tukevat BD Wise -toimintoa.
――BD Wise -toiminto otetaan käyttöön vain silloin, kun kytkettynä on BD Wise -toimintoa tukeva lähdelaite.
119
Anynet+ (HDMI-CEC)
Yleiset
Anynet+ (HDMI-CEC)
Suojaus
BD Wise
Käytössä
Anynet+ (HDMI-CEC)
Käytössä
HDMI Hot Plug
Käytössä
――Tuotteen kaukosäädin ei ehkä toimi kaikissa olosuhteissa. Jos näin käy, valitse Anynet+-laite uudelleen.
――Anynet+ toimii, kun Anynet+-toimintoa tukeva AV-laite on valmiustilassa tai päällä.
DivX®-tilausvideo
Pelitila
Anynet+ on toiminto, jonka avulla voit ohjata Samsung-tuotteen kaukosäätimellä kaikkia kytkettyjä Samsung-laitteita, jotka
tukevat Anynet+-toimintoa. Anynet+-järjestelmää voi käyttää vain Samsung-laitteissa, joissa on Anynet+-toiminto. Jos haluat
varmistaa, onko Samsung-laitteessa kyseinen ominaisuus, tarkista, onko laitteessa Anynet+-logo.
――Voit ohjata Anynet+-laitteita vain tuotteen kaukosäätimellä. Ohjaamisessa ei voi käyttää tuotteen painikkeita.
Ei käytössä
――Anynet+ tukee enintään 12 AV-laitetta. Huomaa, että samantyyppisiä laitteita voi kytkeä enintään 3 kappaletta.
Anynet+-valikko
-- Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.
Anynet+-valikko muuttuu tuotteeseen kytkettyjen Anynet+-laitteiden tyypin ja tilan mukaan.
――Tuo Anynet+-valikko näkyviin painamalla TOOLS-painiketta. Valitse haluamasi valikko.
Anynet+-valikko
Kuvaus
Näytä tietokone
Vaihtaa Anynet+-tilasta PC-tilaan.
Valitse laite
Anynet+-laiteluettelon näyttäminen.
(device_name) Valikko
Kytketyn laitteen valikoiden valikon näyttäminen. Esim. jos kytkettynä on DVD-soitin,
DVD-soittimen levyvalikko tulee näkyviin.
(device_name) Työkalut
Kytketyn laitteen työkaluvalikon näyttäminen. Esim. jos kytkettynä on DVD-soitin,
DVD-soittimen työkaluvalikko tulee näkyviin.
――Tämä valikko ei ehkä ole käytettävissä kaikissa laitteissa.
(device_name) Levyvalikko
Kytketyssä laitteessa olevan levyn nimivalikon näyttäminen. Esim. jos kytkettynä on
DVD-soitin, elokuvan nimivalikko tulee näkyviin DVD-soittimessa.
――Tämä valikko ei ehkä ole käytettävissä kaikissa laitteissa.
120
Autom. sammutus
Anynet+ (HDMI-CEC)
Anynet+-laitteen asettaminen Ei käytössä-tilaan automaattisesti, kun tuote sammutetaan.
Anynet+ (HDMI-CEC)
Autom. sammutus
Laitehaku
Ei käytössä
Ei
•• Ei / Kyllä
――Jos Autom. sammutus -asetuksena on Kyllä, virta katkeaa myös toiminnassa olevista ulkoisista laitteista, kun tuotteen virta
katkaistaan.
――Ei ehkä ole käytettävissä kaikissa laitteissa.
Laitehaku
-- Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.
Anynet+-laitteesta toiseen vaihtaminen
1
Valitse Anynet+ (HDMI-CEC) painamalla TOOLS-painiketta ja paina sitten E.
2
Valitse Valitse laite ja paina sitten E-painiketta.
Jos haluttua laitetta ei löydy, päivitä luettelo valitsemalla Päivitä.
3
Valitse laite ja paina sitten E-painiketta. Voit siirtyä valittuun laitteeseen.
――Valitse laite -valikko tulee näyttöön vain silloin, kun valitset Järjestelmä-valikon Anynet+ (HDMI-CEC) -asetukseksi
Käytössä.
――Valittuun laitteeseen siirtyminen voi kestää jopa 2 minuuttia. Siirtymistä ei voi peruuttaa sen ollessa kesken.
――Jos Anynet+-laite on valittu painamalla SOURCE-painiketta ja valitsemalla laitteen syöttölähteen, Anynet+-toimintoa ei voi
käyttää.
――Muista vaihtaa Anynet+laitteeseen Laitehaku -kohdassa.
121
Anynet+-toiminnon vianmääritys
Ongelma
Anynet+ ei toimi.
Mahdollinen ratkaisu
•• Tarkista, että laite on Anynet+-laite. Anynet+-järjestelmä tukee vain Anynet+-laitteita.
•• Tarkista, että Anynet+-laitteen virtajohto on kytketty kunnolla.
•• Tarkista Anynet+-laitteen Video-/Audio-/HDMI-kaapelikytkennät.
•• Varmista, että Järjestelmä-valikon Anynet+ (HDMI-CEC) -asetukseksi on valittu Käytössä.
•• Tarkista, että kaukosäädin Anynet+-yhteensopiva.
•• Anynet+ ei toimi kaikissa tilanteissa. (ensimääritys)
•• Jos HDMI-kaapeli on irrotettu ja kytketty uudelleen, muista hakea laitteet uudelleen tai sammuttaa tuote ja käynnistää se
uudelleen.
•• Tarkista, että Anynet+-laitteen Anynet+-toiminto on päällä.
Haluan käynnistää Anynet+toiminnon.
•• Varmista, että Anynet+-laite on kytketty kunnolla tuotteeseen ja että Järjestelmä-valikon Anynet+ (HDMI-CEC)
-asetukseksi on valittu Käytössä.
•• Tuo Anynet+-valikko näkyviin painamalla TOOLS-painiketta. Valitse haluamasi valikko.
Haluan sulkea Anynet+-toiminnon.
•• Valitse Anynet+-valikosta Näytä tietokone.
•• Paina tuotteen kaukosäätimen SOURCE-painiketta ja valitse muu kuin Anynet+-laite.
Viesti ”Anynet+-laitteen liitäntä
kytketään irti...” ilmestyy
näyttöön.
•• Kaukosäädintä ei voi käyttää, kun Anynet+-toimintoa määritetään tai katselutilaa vaihdetaan.
Anynet+-laite ei aloita toistoa.
•• Toistotoimintoa ei voi käyttää ensimäärityksen ollessa käynnissä.
•• Käytä kaukosäädintä, kun tuote on saanut Anynet+-asetukset valmiiksi tai siirtynyt Anynet+-toimintoon.
122
Ongelma
Kytkettyä laitetta ei näy.
Mahdollinen ratkaisu
•• Tarkista, tukeeko laite Anynet+-toimintoja.
•• Tarkista, onko HDMI-kaapeli kytketty kunnolla.
•• Varmista, että Järjestelmä-valikon Anynet+ (HDMI-CEC) -asetukseksi on valittu Käytössä.
•• Hae Anynet+-laitteita uudelleen.
•• Anynet+ edellyttää HDMI-yhteyden käyttöä. Varmista, että laite on kytketty tuotteeseen HDMI-kaapelilla.
•• Kaikki HDMI-kaapelit eivät tue Anynet+-toimintoja.
•• Jos yhteys on katkaistu sähkökatkon tai HDMI-kaapelin irrottamisen takia, suorita laitehaku uudelleen.
123
HDMI Hot Plug
Yleiset
Tätä toimintoa käytetään DVI/HDMI-lähdelaitteen käynnistyksen aikaviiveen aktivointiin.
Suojaus
•• Ei käytössä / Käytössä
BD Wise
Käytössä
Anynet+ (HDMI-CEC)
Käytössä
HDMI Hot Plug
Käytössä
DivX®-tilausvideo
Pelitila
DivX®-tilausvideo
Tuotteelle annetun rekisteröintikoodin näyttäminen.
Jos muodostat yhteyden DivXⓇ-verkkosivustoon ja rekisteröidyt käyttämällä kyseistä koodia, voit ladata VODrekisteröintitiedoston.
Lisätietoja DivXⓇ VOD:stä on osoitteessa http://vod.divx.com.
Ei käytössä
-- Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.
Pelitila
Kun tuote on kytketty pelikonsoliin, kuten PlayStation™ tai Xbox™, voit nauttia realistisesta pelikokemuksesta valitsemalla
pelitilan.
•• Ei käytössä / Käytössä
――Pelitila -toimintoon liittyvät varoitukset ja rajoitukset
Jos haluat irrottaa pelikonsolin ja kytkeä toisen ulkoisen laitteen, valitse Pelitila -tilan arvoksi Ei käytössä Asetuksetvalikossa.
124
Palauta järjestelmä
Tämä toiminto palauttaa järjestelmävalikon asetukset oletusarvoihin.
MENU m → Järjestelmä → Palauta järjestelmä → ENTER E
Järjestelmä
Palauta järjestelmä
-- Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.
125
Luku 11
Tuki
Ohjelmistopäivitys
MENU m → Tuki → Ohjelmistopäivitys → ENTER E
Ohjelmistopäivitys -valikon kautta voi päivittää tuotteen ohjelmiston uusimpaan versioon.
――Älä sammuta tuotetta, kun päivitys on kesken. Tuote sammuu ja käynnistyy automaattisesti, kun ohjelmistopäivitys on valmis.
――Kun päivität ohjelmiston, kaikki määritetyt video- ja ääniasetukset palautuvat oletusarvoihin. Kirjoita asetukset muistiin, jotta ne voi ottaa helposti takaisin käyttöön
päivityksen jälkeen.
-- Nykyinen versio: Tämä on tuotteeseen
jo asennetun ohjelmiston versio.
Päivitä nyt
Päivitä ohjelmisto uusimpaan versioon.
Autom. päivitys
Tätä toiminto päivittää tuotteen automaattisesti, kun se ei ole käytössä.
•• Ei käytössä / Käytössä
Samsung-yhteystiedot
MENU m → Tuki → Samsung-yhteystiedot → ENTER E
Tarkastele näitä tietoja, kun tuote ei toimi oikein tai kun haluat päivittää ohjelmiston.
Saatavissa on tietoja puhelukeskuksista sekä tuotteiden ja ohjelmistojen lataamisesta.
――Samsung-yhteystiedot ja etsi tuotteen Mallikoodi ja Ohjelmistoversio.
126
Siirry alkunäyttöön
Käytettävissä kaukosäätimen HOME
Valitse Siirry alkunäyttöön, jossa voit toistaa muistilaitteissa tai yhdistetyssä verkossa olevaa sisältöä.
Soitin
-painikkeella.
Hae tai toista laitteisiin tallennettuja kanavia tai sisältöjä.
――Kello on asetettava ennen Käynnistys-/sammutusaj. -toiminnon käyttöä.
MENU m → Tuki → Siirry alkunäyttöön → ENTER E
Ajoita
Soitin
Ajoita
Malli
Toista erilaisia sisältöjä, kuten ajoitettuja
kanavia, malleja tai tiedostoja.
Luo paikallisten kanavien sisältöaikatauluja tai muokkaa tallennettuja kanavia.
Malli
Kloonaa tuote
Tunnusasetukset
Näytönsäästäjä
Verkon tila
Videoseinä
Käynnistys-/sammutusaj.
Laskuri
Lisää asetuksia
Valitse malli sisällön luontia varten.
Kloonaa tuote
Vie tuotteen asetukset USB-laitteeseen tai lataa asetukset USB-laitteen kautta.
Tästä toiminnosta on hyötyä, kun haluat käyttää samoja asetuksia useissa tuotteissa.
-- Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.
-- Lisätietoja alivalikoiden kohteista on Kotitoiminto-luvussa.
Tunnusasetukset
Määrittele tunnus vastaanottimelle.
Valitse numero painamalla u/d ja paina sen jälkeen E.
127
Näytönsäästäjä
Ota Näytönsäästäjä käyttöön tai poista se käytöstä.
Kun Näytönsäästäjä otetaan käyttöön, näyttö vaihtuu 30 minuutin välein jälkikuvien estämiseksi.
Verkon tila
Tarkista verkon ja Internetin nykyinen tila.
Videoseinä
Muokkaa videoseinän muodostamiseksi kytkettyjen näyttöjen asettelua.
Voit myös näyttää joko osan kuvasta tai toistaa koko kuvan kaikissa kytketyissä näytöissä.
Saat lisätietoja useamman kuvan näyttämisestä MDC:n ohjeesta tai MagicInfon käyttöoppaasta. Jotkin laitteet eivät saata tukea MagicInfo-toimintoa.
Käynnistys-/sammutusaj.
――Kello on asetettava ennen Käynnistys-/sammutusaj. -toiminnon käyttöä.
Aseta Käynnistysajastin, jotta tuote käynnistyy automaattisesti valittuna kellonaikana ja päivänä.
Virta kytketään käyttämällä määritettyä äänenvoimakkuutta tai syöttölähdettä.
Laskuri
Tekstin syöttäminen videon tai kuvan ollessa näkyvissä ja tekstin näyttäminen näytössä.
Lisää asetuksia
Kuva-asetusvalikko tulee näyttöön.
128
Palauta kaikki
Tämä toiminto palauttaa kaikki näytön senhetkiset asetukset oletusarvoihin.
MENU m → Tuki → Palauta kaikki → ENTER E
Tuki
Palauta kaikki
-- Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.
129
Luku 12
Valokuvien, videoiden ja musiikin toistaminen (Median toisto)
Voit katsella ja kuunnella USB-massamuistilaitteeseen tallennettuja videoita, valokuvia ja musiikkitiedostoja.
Toista tallennuslaitteeseen tallennettuja valokuvia, videoita tai musiikkitiedostoja.
Toista erilaisia sisältöjä seuraavilla tavoilla.
•• USB-laitteen käyttäminen: Toista mediasisältöjä, kuten USB-laitteessa olevia videoita, valokuvia ja musiikkia.
•• Tallennuslaitteen liittäminen: Toista tallennuslaitteeseen, kuten älypuhelimeen, kameraan, tietokoneeseen tai pilvipalveluun, tallennettuja mediasisältöjä.
Lue seuraavat ohjeet, ennen kuin käytät median toistoa USB-laitteen
kanssa
Vaara
•• Ennen kuin kytket USB-laitteen tuotteeseen, ota tiedostoistasi varmuuskopio tietojen vahingoittumisen tai katoamisen varalta.
Samsung Electronics ei ole vastuussa tietojen vahingoittumisesta tai katoamisesta.
•• Älä irrota USB-laitetta sen lataamisen aikana.
•• Jos USB-laite liitetään USB-jatkokaapelilla, USB-laitetta ei ehkä tunnisteta tai laitteeseen tallennettuja tiedostoja ei ehkä voida lukea.
•• Jos tuote ei tunnista liitettyä USB-laitetta, USB-laitteessa olevat tiedostot voivat vahingoittua tai niitä ei ehkä voida toistaa.
Jos näin käy, liitä USB-laite tietokoneeseen, alusta laite ja varmista, että laite on liitetty oikein.
•• Tuetun USB-kiintolevyn enimmäiskapasiteetti on 2 Tt.
130
Median toiston kanssa yhteensopivat laitteet
•• Jotkin USB-liitännällä varustetut digitaalikamerat, älypuhelimet ja äänilaitteet eivät ehkä ole yhteensopivia laitteen kanssa.
•• Median toisto on yhteensopiva vain USB MSC -laitteiden kanssa.
•• MSC on lyhenne sanoista Mass Storage Class Bulk-Only Transport.
Esimerkkejä MSC-laitteista ovat muistitikut, Flash-kortinlukijat ja USB-kiintolevyt. (USB-keskittimet eivät ole tuettuja.)
Nämä MSC-laitteet on liitettävä suoraan tuotteen USB-porttiin.
•• Jos vähintään kaksi PTP-laitetta on liitetty, niistä voi käyttää vain yhtä kerrallaan.
•• Jos liitettyjä MSC-laitteita on useita, joitakin laitteita ei ehkä tunnisteta. Jos USB-laitteen virrantarve on suuri (yli 500 mA tai 5 V), se ei ehkä ole tuettu.
•• Jos ylikuumenemisvaroitus tulee näyttöön, kun USB-laite liitetään tai sitä käytetään, USB-laitetta ei ehkä tunnisteta tai se ei toimi oikein.
•• Näytönsäästäjä aktivoituu, jos tuotetta eri käytetä Autom. suojausaika -asetuksella määritetyn ajan kuluessa.
•• Joidenkin ulkoisten kiintolevyasemien virransäästötila saattaa poistua käytöstä automaattisesti, kun ne kytketään tuotteeseen.
Tiedostojärjestelmä ja -muodot
•• Median toisto ei ehkä toimi oikein lisensoimattomien multimediatiedostojen kanssa.
•• MTP (Media Transfer Protocol) -siirto eri ole tuettu.
•• Tuetut tiedostojärjestelmät ovat FAT16, FAT32 ja NTFS (vain luku).
•• Median toisto tukee peräkkäistä JPEG-muotoa.
Se ei tue progressiivista JPEG-muotoa.
•• Mitä suurempi kuvan tarkkuus on, sitä kauemmin sen ilmestyminen näyttöön kestää.
•• Suurin tuettu JPEG-tarkkuus on 15 360 x 8 640 kuvapistettä.
•• Jos tiedosto on yhteensopimaton tai vioittunut, näkyviin tulee viesti Tukematon tiedostomuoto..
•• Lajiteltaessa tiedostoja kansionäkymätilassa, kussakin tiedostossa voidaan näyttää enintään 1 000 tiedostoa.
•• Jos USB-laitteessa on yli 8 000 tiedostoa ja kansiota, jotkin tiedostot ja kansiot eivät ehkä avaudu.
•• Web-sivustoista ladattuja, DRM-tekniikalla suojattuja maksullisia MP3-tiedostoja ei voida toistaa.
DRM (Digital Rights Management) on järjestelmän, jonka avulla suojataan Internetin kautta levitettävien tiedostojen tekijänoikeuksia sallimalla tietojen suojattu jakelu
ja/tai estämällä sen laiton jakelu.
131
USB-laitteen käyttäminen
USB-laitteen liittäminen
1
Käynnistä laite.
2
Liitä valokuvia, musiikkia ja/tai videotiedostoja sisältävä USB-laite tuotteen takana tai sivussa olevaan USB-porttiin.
3
Soitin-sivu ilmestyy automaattisesti näyttöön, kun USB-laite muodostaa yhteyden laitteeseen.
――Jos vain yksi USB-laite on liitetty, USB-laitteeseen tallennetut tiedostot tulevat näkyviin automaattisesti.
-- On suositeltavaa käyttää kiintolevyä,
jossa on virtasovitin.
――Jos haluat katsella USB-laitteeseen tallennettua sisältöä, liitä USB-laite tuotteen USB-porttiin.
USB-laitteen poistaminen
USB-laitteen poistaminen Lähde-luettelosta
1
Paina kauko-ohjaimen SOURCE-painiketta. Voit siirtyä Lähde-luetteloon myös kuvaruutuvalikosta.
SOURCE → Lähde
-- Suosittelemme USB-laitteen poistamista
Poista USB -toiminnolla.
2
Valitse Lähde-kohdasta USB ja paina sitten kaukosäätimen TOOLS-painiketta. Valinnat-valikko tulee näyttöön.
3
Valitse Poista USB ja odota, kunnes USB-laitteen yhteys on katkaistu. Yhteys USB-laitteeseen katkaistaan.
132
Mediasisällön toistaminen tietokoneesta tai mobiililaitteesta
Tietokone- tai mobiililaiteyhteyden hyväksyminen
Toista tietokoneeseen tai mobiililaitteeseen tallennettuja valokuvia, videoita tai musiikkitiedostoja.
Jos haluat toistaa laitteella tietokoneessa tai mobiililaitteessa olevaa mediasisältöä, yhteys tietokoneeseen tai mobiililaitteeseen on hyväksyttävä.
――Mediasisällön toistotoiminto on käytettävissä kaikissa DLNA DMC -toimintoa tukevissa laitteissa. DLNA DMC -toiminnon avulla voit hakea mediasisältöjä ja hallita sisällön
toistoa laitteesta, kun olet yhdistänyt tietokoneen tai mobiililaitteen laitteeseen.
1
Paina kauko-ohjaimen SOURCE-painiketta. Voit siirtyä Lähde-luetteloon myös kuvaruutuvalikosta.
SOURCE → Lähde
2
Valitse Lähde-kohdasta Verkko. Verkkolaite -valikko tulee näyttöön.
3
Valitse näytöstä Valinnat ja valitse sitten Multimedialaitteen asetukset. Laitteeseen yhdistettyjen laitteiden luettelo tulee näyttöön.
4
Valitse laite ja hyväksy laitteen yhteys. Toisto on käytettävissä vain niissä laitteissa, joille on myönnetty oikeus yhteyden muodostamiseen.
――Kun tietokoneesta tai mobiililaitteesta lähetetään mediasisällön toistopyyntö, näyttöön tulee kehote, jossa kysytään, onko yhteys laitteeseen sallittu. Muodosta
yhteys laitteisiin kätevästi kehotteen kautta.
――Lisätietoja verkkoasetusten määrittämisestä on osassa Verkkoasetukset.
――Varmista, että tuote ja tietokone on liitetty verkon samaan aliverkkoon.
Kaikissa IP-osoitteissa on neljä pisteellä erotettua osaa.
(Esimerkiksi IP-osoite 111.222.333.444.) Tämän tuotteen IP-osoitteen on oltava sama kun tietokoneen osoitteen neljättä osaa lukuun ottamatta, jos ne on liitetty samaan
aliverkkoon. (Esimerkiksi 111.222.333.***.)
133
Kun kotiverkkoon (DLNA) on muodostettu yhteys
Toista kotiverkkoon yhdistetyssä laitteessa olevaa sisältöä.
――Mediasisällön toistaminen muulla kuin Samsungin DLNA-palvelimella voi johtaa yhteensopivuusongelmaan.
――Joidenkin tietokoneen tai mobiililaitteen kanssa jaettujen mediasisältöjen toisto ei joissakin tapauksissa ole ehkä mahdollista sisällön koodaustyypin tai sisällön
tiedostomuodon mukaan. Jotkin toiminnot eivät ehkä ole käytettävissä.
――Mediasisältöä ei ehkä toisteta oikein, jos verkossa on ruuhkaa. Käytä tällöin USB-laitetta.
1
Paina kauko-ohjaimen SOURCE-painiketta. Voit siirtyä Lähde-luetteloon myös kuvaruutuvalikosta.
SOURCE → Lähde
2
Valitse Lähde-kohdasta Verkko. Verkkolaite -valikko tulee näyttöön.
3
Valitse kotiverkon (DLNA) kautta yhdistetty laite. Valitun laitteen kanssa jaettujen tiedostojen ja kansioiden luettelo tulee näkyviin.
4
Valitse toistettava mediasisältö luettelosta. Toista valittu mediasisältö.
Mediasisällön luettelosivulla olevat toiminnot
SOURCE → Lähde → USB
Tallennuslaitteen mediasisällön luettelosivu sisältää seuraavat toiminnot.
•• Lajitteluper.
Järjestä valittua tiedostomuotoa koskeva mediasisällön luettelo uudelleen halutussa näkymätilassa.
-- Tämä valikkokohde ei ole käytettävissä, jos Suodatin-asetuksena on Kaikki.
•• Suodatin
Tarkastele tallennuslaitteen Valokuvat-, Videot- ja Musiikki-kansioihin tallennettuja sisältöjä vain halutussa tiedostomuodossa.
•• Valinnat
-- Tämä valikkokohde ei ole käytettävissä, jos Suodatin-asetuksena on Kaikki.
134
Mediasisällön luettelosivun valikkokohteet
Asetuksen nimi
Toiminnot
Valokuvat
Videot
Musiikki
Diashow
Käynnistä diaesitys.
――Tämä valikkokohde ei ole käytettävissä, jos Lajitteluper.-asetuksena on Kansio.
Koodaus
Valitse koodauskieli, jos mediasisällön nimi näyttää olevan vioittunut.
c
Nimeä soittolista uud.
Nimeä soittolista uudelleen.
c
Poista soittolista
Poista soittolista.
c
Lisää soittol.
Lisää tiedostoja soittolistaan tai luo uusi soittolista.
c
Toista valitut
Valitse ja toista haluamasi sisältö mediasisällön luettelosta.
c
c
c
Lähetä
Lähetä mediasisältö toiseen tallennuslaitteeseen. Tämä vastaa tietokoneiden Kopioitoimintoa.
c
c
c
Hakemisto
Valitse hakemisto, jonka avulla voit hakea mediasisällön kätevästi, jos
tallennuslaitteessa on paljon mediasisältöä.
――Annetut hakemistot sisältävät päivämääriä ja aakkosnumeerisia merkkejä.
c
c
c
c
――Tämä valikkokohde ei ole käytettävissä, jos Lajitteluper.-asetuksena on Kansio.
135
Valokuvien toiston aikana käytettävissä olevat painikkeet ja toiminnot
E- tai TOOLS-painiketta painettaessa näyttöön ilmestyvät seuraavat painikkeet. RETURN-painike saa painikkeet katoamaan.
•• Tauko / Aloita
Käynnistä tai pysäytä diaesitys. Diaesityksen avulla voit toistaa kaikki kansiossa olevat valokuvat.
-- Painamalla INFO-painiketta laitteen
nimen ollessa valittuna saa näkyviin
tietoja valitusta laitteesta.
-- Painamalla INFO-painiketta tiedoston
ollessa valittuna saa näkyviin tietoja
valitusta tiedostosta.
•• Edell. / Seuraava
Näytä edellinen tai seuraava valokuva.
•• Asetukset
Asetuksen nimi
Toiminnot
Diaesityksen
asetukset
Nopeus: Muuta diaesityksen nopeutta.
Käännä
Kierrä valokuvia.
Zoom
Lähennä valokuviin jopa nelinkertaisella suurennoksella.
Kuvatila
Muuta Kuvatila -asetusta.
Taustamusiikki
Toista taustamusiikkia valokuvien katselun aikana.
――Varmista, että musiikkitiedosto on tallennettu samaan laitteeseen.
Tehosteet: Käytä valokuvien välillä siirtymätehosteita.
――Pienoissoitin näytetään taustamusiikkia (Taustamusiikki) toistettaessa. Pienoissoittimen avulla voit keskeyttää parhaillaan soivan musiikin
toiston tai vaihtaa toiseen musiikkiin.
Äänitila
Muuta Äänitila -asetusta.
――Tämä valikkokohde on käytettävissä vain taustamusiikkia (Taustamusiikki) toistettaessa.
Lähetä
Lähetä avatut valokuvat toiseen tallennuslaitteeseen. Tämä vastaa tietokoneiden Kopioi-toimintoa.
Tiedot
Näytä tiedoston tiedot.
136
Videoiden toiston aikana
käytettävissä olevat painikkeet ja
toiminnot
Asetuksen nimi
Valitse kohtaus
Pienoiskuvat: Valitse kohtaus ja toista video kohtauksesta alkaen.
――Pienoiskuvat ei ole käytettävissä, jos 1) videon pienoiskuvaa ei ole vielä purettu, 2) video
sisältää vain ääntä tai 3) videon toistoaika on lyhyempi kuin 60 sekuntia.
Lukujen nimet: Valitse ja toista toinen samassa kansiossa oleva video.
Aikapalkki: l- ja r-painikkeilla voit käydä tiedoston läpi 10 sekunnin aikavälein tai antaa
määrätyn aika-arvon ja hypätä videossa kyseiseen paikkaan.
E- tai TOOLS-painiketta painettaessa näyttöön ilmestyvät seuraavat painikkeet.
RETURN-painike saa painikkeet katoamaan.
•• Tauko / Aloita
Toista video tai keskeytä sen toisto.
Toiminnot
Toisto
Määritä Toisto.
Pois
Keskeytystilassa ovat käytettävissä seuraavat toiminnot. Huomaa, että
keskeytystilassa ei kuulu ääntä.
T. yksi: Toista nykyinen video toistuvasti.
T. kaikki: Toista kaikki kansiossa olevat videot toistuvasti.
•• Pikak. taaksepäin / Pikak. eteenpäin
Kelaa videota eteen- tai taaksepäin. Toista sisältö tarvittaessa jopa
kolminkertaisella nopeudella. Jos haluat palauttaa alkuperäisen
toistonopeuden, valitse ∂.
Käännä
Kierrä kuvaa.
Kuvakoko
Muuta näytön kokoa (Kuvakoko). Tuetut näyttökoot vaihtelevat kuvan mukaan.
•• Edell. / Seuraava
Jos haluat toistaa edellisen videon, valitse  kaksi kertaa. Jos valitset 
kerran, nykyinen video toistetaan alusta.
Kuvatila
Muuta Kuvatila -asetusta.
Äänitila
Muuta Äänitila -asetusta.
Äänen kieli
Toista video halutulla kielellä. Tämä toiminto otetaan käyttöön vain useita äänimuotoja tukevaa
suoratoistotiedostoa toistettaessa.
Tiedot
Näytä tiedoston tiedot.
Jos haluat toistaa seuraavan videon, valitse ‚.
•• Asetukset
137
Musiikin toiston aikana käytettävissä olevat painikkeet ja toiminnot
•• Tauko / Aloita
Toista musiikkia tai keskeytä sen toisto.
•• Pikak. taaksepäin / Pikak. eteenpäin
Kelaa musiikkia eteen- tai taaksepäin. Toista sisältö tarvittaessa jopa kolminkertaisella nopeudella. Jos haluat toistaa edellisen musiikkitiedoston, valitse ∂ kaksi
kertaa.
•• Edell. / Seuraava
Jos haluat toistaa edellisen musiikkitiedoston, valitse  kaksi kertaa. Jos valitset  kerran, nykyinen musiikkitiedosto toistetaan alusta.
Jos haluat toistaa seuraavan musiikkitiedoston, valitse ‚.
•• Toisto
Määritä Toisto-tila. T. yksi -toiminto toistaa nykyisen musiikkitiedoston toistuvasti. T. kaikki-toiminto toistaa kaikki kansiossa olevat tiedostot toistuvasti.
•• Sekoita
Ota satunnaistoistotila käyttöön tai poista se käytöstä.
•• Valitse kaiuttimet
Valitse laitteen äänen toistamiseen käytettävä kaiutin.
•• Äänitila
Muuta Äänitila -asetusta.
138
Tuetut tekstitys- ja Median toisto -tiedostomuodot
Tekstitys
Ulkoinen
Sisäinen
•• Ajoitettu MPEG-4-teksti (.ttxt)
•• Xsub
Säilö: AVI
•• SAMI (.smi)
•• SubStation Alpha
Säilö: MKV
•• SubRip (.srt)
•• SubViewer (.sub)
•• Advanced SubStation Alpha
Säilö: MKV
•• Micro DVD (.sub tai .txt)
•• SubStation Alpha (.ssa)
•• SubRip
Säilö: MKV
•• Advanced SubStation Alpha (.ass)
•• Powerdivx (.psb)
•• Ajoitettu MPEG-4-teksti
Säilö: MP4
Tuetut kuvatarkkuudet
Tiedostotunniste
Type (Tyyppi)
Tarkkuus
*.jpg, *.jpeg
JPEG
15360 x 8640
*.png
PNG
1920 x 1080
*.bmp
BMP
1920 x 1080
*.mpo
MPO
15360 x 8640
139
Tuetut musiikkitiedostomuodot
Tiedostotunniste
Type (Tyyppi)
Koodekki
*.mp3
MPEG
MPEG1 Audio Layer 3
*.m4a, *.mpa, *.aac, *.3ga
MPEG4
AAC
*.flac
FLAC
FLAC
Kommentit
Hakutoiminto (siirtyminen) ei ole tuettu.
Tukee enintään 2-kanavatoistoa
Tuetut videomuodot
•• Videosisältöä ei toisteta tai se ei toistu oikein, jos sisällössä tai säilössä on virhe.
•• Ääni tai video ei ehkä toimi, jos sisällön normaali bittinopeus tai kuvanopeus on suurempi kuin yllä olevassa taulukossa ilmoitettu yhteensopiva kuvaa sekunnissa
-arvo.
•• Jos hakemistotaulukossa on virhe, haku- tai siirtymistoimintoa ei tueta.
•• Tiedoston nykimistä voi ilmetä, kun videota toistetaan verkkoyhteyden kautta.
•• Valikon ilmestyminen voi kestää kauemmin, jos videon bittinopeus on yli 10 Mpbs.
•• Soitin ei tue kaikkia USB- ja digikameralaitteita.
Videodekooderi
Äänidekooderi
Tuki enintään: H.264, Level 4.1
Tukee jopa WMA 10 Pro 5.1 -kanavatoistoa.
Ei tuetut: H.264 FMO / ASO / RS, VC1 SP / MP / AP L4 ja AVCHD.
Häviötöntä WMA-ääntä ei tueta.
Kaikki videokoodekit, paitsi MVC, VP8 ja VP6:
QCELP, AMR NB/WB eivät ole tuettuja.
•• Alle 1280 x 720: enintään 60 kuvaa
Jos Vorbis on vain Webm-säilössä, tukee vain kahta kanavaa.
•• Yli 1280 x 720: enintään 30 kuvaa
GMC 2:ta suurempia ei tueta.
Tukee vain BD MVC -määritystä
140
Tiedostotunniste
Säilö
*.avi
AVI
*.mkv
MKV
*.asf
ASF
*.wmv
MP4
*.mp4
3GP
*.mov
VRO
*.3gp
VOB
*.vro
PS
*.mpg
TS
Videokoodekki
DivX 3.11 / 4.x / 5.x / 6.x
Tarkkuus
1920 x 1080
Kuvataajuus
(fps)
6~30
Bittinopeus
(Mbps)
30
Äänikoodekki
AC3
LPCM
ADMPCM
MPEG4 SP / ASP
(IMA, MS)
AAC
HE-AAC
H.264 BP / MP / HP
WMA
DD+
Motion JPEG
MPEG(MP3)
*.mpeg
DTS Core
*.ts
Window Media Video v9
G.711(ALaw,μ-Law)
*.tp
*.trp
MPEG2
*.mov
*.flv
MPEG1
*.vob
*.svi
*.m2ts
*.mts
*.divx
*.webm
WebM
VP6
640 x 480
MVC
1920 x 1080
VP8
4
24 / 25 / 30
40
6 ~ 30
8
Vorbis
141
Luku 13
Vianmääritysopas
-- Testaa laite alla kuvatulla tavalla, ennen
kuin soitat Samsungin asiakaspalveluun.
Jos ongelma ei ratkea, ota yhteyttä
Samsungin asiakaspalveluun.
Samsungin asiakaspalvelukeskukseen tapahtuvan yhteydenoton
edellytykset
Laitteen testaaminen
Tarkista laitteen testaustoiminnolla, että se toimii oikein.
Tee laitetesti, jos näyttö pysyy tyhjänä ja merkkivalo vilkkuu, vaikka laite on kytketty tietokoneeseen oikein.
-- Jos näyttö on tyhjä, tarkista tietokone,
näytönohjain ja johto.
1
Katkaise virta sekä laitteesta että tietokoneesta.
2
Irrota laitteen kaikki johdot.
3
Käynnistä laite.
4
Jos näet viestin Ei signaalia, laite toimii normaalisti.
Tarkkuuden ja taajuuden tarkistaminen
Ei optimaalinen tila tulee lyhyesti näyttöön, jos valitset tuettua tarkkuutta suuremman tilan
(Katso Tuetut tarkkuudet).
142
Tarkistettavat kohteet
Asennusongelma (PC-tila)
Näyttö menee itsestään päälle ja pois päältä.
Tarkista laitteen ja tietokoneen välisen johdon kytkentä ja varmista, että johto on kytketty tiukasti
paikoilleen.
Näytön kaikissa reunoissa näkyy tyhjää tilaa, kun HDMI- tai
HDMI-DVI-kaapeli kytketään tuotteeseen ja tietokoneeseen.
Näytöllä näkyvä tyhjä tila ei johdu tuotteesta.
Näytöllä näkyvä tyhjä tila johtuu tietokoneen näytönohjaimesta. Ratkaise ongelma säätämällä näytön
kokoa näytönohjaimen HDMI- tai DVI-asetuksista.
Jos näytönohjaimen asetusvalikossa ei ole näytön koon asetusvaihtoehtoa, päivitä näytönohjaimen
ohjain sen viimeisimpään versioon.
(Jos haluat lisätietoja siitä, kuinka näytön asetuksia säädetään, ota yhteyttä näytönohjaimen tai
tietokoneen valmistajaan.)
Näyttöongelma
Ei signaalia näkyy näytöllä.
Tarkista, onko laitteen johto kytketty oikein.
Tarkista, että laitteeseen kytketyn toisen laitteen virta on päällä.
Ei optimaalinen tila tulee näyttöön.
Tämä viesti ilmestyy näkyviin silloin, kun näytönohjaimen signaalin tarkkuus- ja taajuusarvot ovat
suuremmat kuin laitteen tukemat arvot.
Tutustu Standardisignaalitilataulukkoon ja aseta enimmäistarkkuus ja -taajuus laitteen teknisten
tietojen mukaisiksi.
Näytön kuva on vääristynyt.
Tarkista laitteen johdon kytkentä.
Kuva ei ole selkeä. Kuva on epätarkka.
Aseta tarkkuus ja taajuus suositelluille tasoille.
143
Näyttöongelma
Kuva tuntuu epävakaalta ja se värisee.
Kuvassa on varjoja tai näyttöön jää jälkikuvia.
Tarkista, että tietokoneen ja näytönohjaimen tarkkuus ja taajuus ovat laitteen tukemalla alueella.
Muuta näytön asetuksia tarvittaessa laitteen Lisätiedot-valikon ja Standardisignaalitilataulukon tietojen
mukaisesti.
Näyttö on liian kirkas. Näyttö on liian tumma.
Säädä Kirkkaus- ja Kontrasti-asetuksia.
Kuvan värit eivät näy normaaleina.
Siirry Kuva-kohtaan ja säädä Väriavaruus -asetuksia.
Valkoinen ei näytä valkoiselta.
Siirry Kuva-kohtaan ja säädä Valkotasapaino -asetuksia.
Kuvaa ei näy ja virran merkkivalo vilkkuu 0,5–1 sekunnin
välein.
Laite on virransäästötilassa.
Laite sammutetaan automaattisesti.
Siirry Järjestelmä-kohtaan ja varmista, että Uniajastin -asetukseksi on valittu Ei käytössä.
Palaa edelliseen ikkunaan hiirellä tai painamalla mitä tahansa näppäimistön näppäintä.
Jos laitteeseen on yhdistetty tietokone, tarkista tietokoneen virtatila.
Varmista, että virtajohto on kytketty kunnolla laitteeseen ja pistorasiaan.
Jos yhdistetyn laitteen signaalia ei havaita, laite sammutetaan automaattisesti 10–15 minuutin kuluttua.
Kuvanlaatu on erilainen kuin liikkeessä, josta laite on
ostettu.
Voit nauttia teräväpiirtokuvasta (HD) käyttämällä HDMI-kaapelia.
Näyttö ei näytä normaalilta.
Koodattu videosisältö voi saada näytön näyttämään vioittuneelta nopeasti liikkuvia kohteita sisältäviä
kohtauksia, kuten urheilutapahtumia tai toimintavideoita, katsottaessa.
Heikko signaalitaso tai huono kuvanlaatu voivat saada näytön näyttämään vioittuneelta. Tämä ei
merkitse sitä, että tuote olisi viallinen.
Yhden metrin säteellä oleva matkapuhelin voi aiheuttaa häiriöitä analogisissa ja digitaalisissa laitteissa.
144
Näyttöongelma
Kirkkaus ja värit eivät näytä normaaleilta.
Siirry Kuva-kohtaan ja säädä näytön asetuksia, kuten Kuvatila, Väri, Kirkkaus ja Terävyys.
Siirry Järjestelmä-kohtaan ja säädä Energiansäästö -asetuksia.
Palauta näytön oletusasetukset.
Näytön reunoilla näkyy katkonaisia viivoja.
Jos Kuvakoko -asetuksena on Mukautettu ruutu, vaihda asetukseksi 16:9.
Näytössä näkyy viivoja (punaisia, vihreitä tai sinisiä).
Nämä viivat näkyvät, kun näytön DATA SOURCE DRIVER IC -piiri on vioittunut. Ota yhteyttä Samsungin
palvelukeskukseen ongelman ratkaisemiseksi.
Näyttö näyttää epävakaalta ja sitten jäätyy.
Näyttö voi jäätyä muuta kuin suositeltua tarkkuutta käytettäessä tai kun signaali on epävakaa. Voit
ratkaista ongelman siirtymällä tietokoneella käyttämään suositeltua tarkkuutta.
Kuvaa ei voi näyttää koko näytön tilassa.
Skaalattu SD-sisältötiedosto (4:3) voi aiheuttaa HD-kanavaa katsottaessa mustia palkkeja näytön sivuilla.
Video, jonka kuvasuhde ei vastaa laitteen kuvasuhdetta, voi aiheuttaa mustia palkkeja näytön ylä- ja
alareunassa.
Vaihda laitteessa tai lähdelaitteessa näytön kokoasetukseksi koko näytön tila.
Ääniongelma
Ääni ei kuulu.
Tarkista äänenvoimakkuus.
Äänenvoimakkuus on liian hiljainen.
Säädä äänenvoimakkuutta.
Jos äänenvoimakkuus on edelleenkin liian hiljainen, vaikka olet säätänyt äänenvoimakkuuden
korkeimmalle mahdolliselle tasolle, säädä tietokoneen äänikortin tai ohjelmiston äänenvoimakkuutta.
145
Ääniongelma
Kaiuttimista kuuluu kohinaa.
Tarkista johtoliitäntä.
Tarkista signaalin voimakkuus kaapelin kytkemisen jälkeen.
Heikko signaalitaso voi johtaa heikkoon äänenlaatuun.
Ääntä mykistettäessä kuuluu ääntä.
Pääkaiuttimien ja laitteen sisäisten kaiuttimien ääniasetuksia säädetään erikseen.
Laitteen äänenvoimakkuuden muuttaminen tai äänen mykistäminen ei vaikuta ulkoiseen vahvistimeen
(dekooderiin).
Näytön ääni ei muutu Äänitila -asetusta muutettaessa.
Pääkaiuttimien ja laitteen sisäisten kaiuttimien ääniasetuksia säädetään erikseen.
Lähdelaitteen ääniasetukset eivät vaikuta laitteen sisäisten kaiuttimien asetuksiin.
Kaukosäädinongelma
Kaukosäädin ei toimi.
Varmista, että paristot on asetettu paikoilleen oikein (+/-).
Tarkista, ovatko paristot tyhjät.
Tarkista virransyöttö.
Varmista, että virtajohto on kytketty.
Tarkista, onko lähistöllä käytössä erikois- tai neonvalaisimia.
Lähdelaitteen ongelma
Tietokoneen käynnistyessä kuuluu piippaus.
Jos tietokoneen käynnistyessä kuuluu piippaus, kone tulee viedä huoltoon.
146
Muut ongelmat
Laite haisee muovilta.
Muovin haju on normaalia ja se katoaa ajan myötä.
Ääni tai kuva katkeilee.
Tarkista kaapeliliitäntä ja liitä kaapeli tarvittaessa uudelleen.
Erittäin kovien tai paksujen johtojen käyttö voi johtaa ääni- ja kuvatiedostojen vahingoittumiseen.
Varmista niiden säilyvyys käyttämällä riittävän joustavia johtoja. Kun asennat laitteen seinään,
suosittelemme kulmaliittimellä varustettujen johtojen käyttöä.
Laitteen reunoilla on pieniä hiukkasia.
Hiukkaset kuuluvat laitteen muotoiluun. Laite ei ole viallinen.
Kun yritän muuttaa tietokoneen tarkkuutta, näyttöön tulee
viesti Tarkkuutta ei tällä hetkellä tueta..
Näyttöön tulee viesti Tarkkuutta ei tällä hetkellä tueta., jos syöttölähteen tarkkuus ylittää näytön
enimmäistarkkuuden.
Voit ratkaista ongelman muuttamalla tietokoneen tarkkuuden näytön tukemaan tarkkuuteen.
HDMI musta HDMI-laitteen YCbCr-lähtöä käytettäessä ei
toimi oikein.
Tämä toiminto on käytettävissä vain silloin, kun lähdelaite, kuten DVD-soitin ja digiboksi, on kytketty
laitteeseen HDMI-kaapelilla (RGB-signaalikaapelilla).
HDMI-tilassa ei kuulu ääntä.
Näytön värit eivät ehkä näytä normaaleilta. Kuvaa tai ääntä ei ehkä ole. Tämä ongelma voi ilmetä, jos
laitteeseen kytketään lähdelaite, joka tukee vain HDMI-standardin vanhempaa versiota.
Jotkin näytönohjaimet eivät automaattisesti tunnista HDMI-signaaleja, joissa ei ole ääntä.
Valitse tällöin manuaalinen äänitulo.
PC
Äänitulo
Näyttötila
Automaattinen
Tietokoneen asetukset
147
Kysymykset ja vastaukset
Kysymys
Miten taajuutta muutetaan?
Vastaus
Säädä taajuus näytönohjaimen asetuksista.
•• Windows XP: Siirry kohtaan Ohjauspaneeli → Ulkoasu ja teemat → Näyttö → Asetukset →
Lisäasetukset → Näyttölaite ja vaihda taajuus kohdasta Näytön asetukset.
•• Windows ME/2000: Siirry kohtaan Ohjauspaneeli → Näyttö → Asetukset → Lisäasetukset →
Näyttölaite ja vaihda taajuus kohdasta Näytön asetukset.
-- Lisätietoja säädöistä on tietokoneen tai
näytönohjaimen käyttöoppaassa.
•• Windows Vista: Siirry kohtaan Ohjauspaneeli → Ulkoasu ja mukauttaminen →
Mukauttaminen → Näyttöasetukset → Lisäasetukset → Näyttölaite ja vaihda taajuus
kohdasta Näytön asetukset.
•• Windows 7: Siirry kohtaan Ohjauspaneeli → Ulkoasu ja mukauttaminen → Näyttö →
Säädä tarkkuutta → Lisäasetukset → Näyttölaite ja vaihda taajuus kohdasta
Näytön asetukset.
•• Windows 8: Siirry kohtaan Asetukset → Ohjauspaneeli → Ulkoasu ja mukauttaminen →
Näyttö → Säädä tarkkuutta → Lisäasetukset → Näyttölaite ja vaihda taajuus kohdasta
Näytön asetukset.
Miten tarkkuutta muutetaan?
•• Windows XP: Säädä tarkkuutta kohdasta Ohjauspaneeli → Ulkoasu ja teemat → Näyttö →
Asetukset.
•• Windows ME/2000: Säädä tarkkuutta kohdasta Ohjauspaneeli → Näyttö → Asetukset.
•• Windows Vista: Säädä tarkkuutta kohdasta Ohjauspaneeli → Ulkoasu ja mukauttaminen →
Mukauttaminen → Näyttöasetukset.
•• Windows 7: Säädä tarkkuutta kohdasta Ohjauspaneeli → Ulkoasu ja mukauttaminen →
Näyttö → Säädä tarkkuutta.
•• Windows 8: Säädä tarkkuutta kohdasta Asetukset → Ohjauspaneeli →
Ulkoasu ja mukauttaminen → Näyttö → Säädä tarkkuutta.
148
Kysymys
Miten virransäästötila asetetaan?
Vastaus
•• Windows XP: Aseta virransäästötila kohdasta Ohjauspaneeli → Ulkoasu ja teemat → Näyttö
→ Näytönsäästäjä. Voit tehdä tämän myös tietokoneen BIOS-asetuksista.
•• Windows ME/2000: Aseta virransäästötila kohdasta Ohjauspaneeli → Näyttö →
Näytönsäästäjä. Voit tehdä tämän myös tietokoneen BIOS-asetuksista.
•• Windows Vista: Aseta virransäästötila kohdasta Ohjauspaneeli → Ulkoasu ja mukauttaminen
→ Mukauttaminen→ Näytönsäästäjä. Voit tehdä tämän myös tietokoneen BIOS-asetuksista.
•• Windows 7: Aseta virransäästötila kohdasta Ohjauspaneeli → Ulkoasu ja mukauttaminen →
Mukauttaminen → Näytönsäästäjä. Voit tehdä tämän myös tietokoneen BIOS-asetuksista.
•• Windows 8: Aseta virransäästötila kohdasta Asetukset → Ohjauspaneeli →
Ulkoasu ja mukauttaminen → Mukauttaminen → Näytönsäästäjän asetukset. Voit tehdä
tämän myös tietokoneen BIOS-asetuksista.
149
Luku 14
Tekniset tiedot
-
Yleiset
Koko
Mallin nimi
Näyttö
-
Näyttöalue
V
DB10D
Koko
Luokka 10 (10,1 tuumaa / 25 cm)
Näyttöalue
217 mm (V) x 135,6 mm (P)
Mitat (L x K x S)
246,8 x 165,2 x 24,9 mm
Paino
0,6 kg
Virtalähde
AC 100–240 VAC, 60 / 50 Hz ± 3 Hz
Tarkista tiedot laitteen takana olevista merkinnöistä, sillä eri maissa käytetään erilaisia vakiojännitteitä.
P
Käyttö- ja
säilytysympäristö
-
Mitat (L x K x S)
Käyttö
Lämpötila: 0 C ~ 40 C (32 F ~ 104 F)
Kosteus: 10–80 %, tiivistymätön
Säilytys
Lämpötila: -20 C ~ 45 C (-4 F ~ 113 F)
Kosteus: 5–95 %, tiivistymätön
S
K
L
150
――Kytke ja käytä
Näyttöä voidaan käyttää minkä tahansa kytke ja käytä -yhteensopivan järjestelmän kanssa. Kaksisuuntainen tiedonsiirto näytön ja tietokonejärjestelmän kanssa optimoi
näytön asetukset.
Näyttö asennetaan automaattisesti. Voit kuitenkin halutessasi muokata asetuksia.
――Laitteen valmistustavasta johtuen noin yksi miljoonasta (1 ppm) näytön pikselistä voi näyttää muita kirkkaammalta tai tummemmalta. Tämä ei vaikuta laitteen
suorituskykyyn.
――Tämä laite on luokan A digitaalinen laite.
[Suositus] - Vain EU:ssa
•• Samsung Electronics vakuuttaa, että tämä Monitor täyttää direktiivin 1999/5/EY keskeiset vaatimukset ja määräykset.
•• Virallinen vaatimustenmukaisuusvakuutus löytyy osoitteesta http://www.samsung.com/displaysolutions Kirjoita
laitteen mallin nimi kohtaan Tuki > Etsi tuotetukea.
•• Tätä laitetta saa käyttää vain sisätiloissa.
•• Tätä laitetta saa käyttää vain EU-maissa.
151
Virransäästö
Laitteen virransäästötoiminto pienentää virrankulutusta sammuttamalla kuvaruudun ja muuttamalla virran merkkivalon väriä, kun laitetta ei käytetä määritetyn ajan
kuluessa. Laitteen virtaa ei katkaista virransäästötilassa. Voit palauttaa kuvaruudun takaisin käyttöön liikuttamalla hiirtä tai painamalla mitä tahansa näppäimistön näppäintä.
Virransäästötila toimii vain silloin, kun laite on kytketty sellaiseen tietokoneeseen, jossa on virransäästötoiminto.
Virransäästö
Tavallinen käyttötila
Luokitus
Virrankulutus
17 W
tyypillinen Enint.
18 W
18,7 W
Virransäästötila
(SOG-signaali:ei tue DPM-tilaa)
0,5 W
Virta pois päältä
0,5 W
――Näytetty virrankulutuksen taso voi vaihdella eri käyttöolosuhteissa tai asetuksia muutettaessa.
――SOGia (Sync On Green) ei tueta.
――Virrankulutuksen voi vähentää nollaan irrottamalla virtajohdon. Irrota virtajohto, jos et aio käyttää laitetta pitkään aikaan (lomalla jne.)
152
Esiasetetut ajastustilat
――Tämän laitteen voi sen teknisten ominaisuuksien vuoksi asettaa vain yhteen tarkkuuteen kullekin näyttöruudun koolle ihanteellisen kuvanlaadun saavuttamiseksi. Muun
kuin suositellun tarkkuuden käyttö voi heikentää kuvanlaatua. Jotta näin ei kävisi, suosittelemme, että valitset tuotteelle suositellun ihannetarkkuuden.
――Kun vaihdat (tietokoneeseen kytketystä) CDT-tuotteesta LCD-tuotteeseen, tarkista taajuusasetukset. Jos LCD-tuote ei tue taajuutta 85Hz, muuta pystytaajuudeksi 60Hz
CDT-tuotetta käyttämällä, ennen kuin vaihdat sen LCD-tuotteeseen.
-- Vaakataajuus
Yhden, näytön oikeasta reunasta
vasempaan vaakatasossa ulottuvan
juovan pyyhkäisyyn kuluvaa aikaa
sanotaan vaakasykliksi. Kääntäen
verrannollinen määrä vaakasyklejä on
nimeltään vaakataajuus. Vaakataajuus
ilmaistaan kilohertseinä, kHz.
-- Pystytaajuus
Kuva näytetään katsojalle näyttämällä
samaa kuvaa useita kertoja sekunnissa
(samalla tavoin kuin välkkyvässä
loisteputkivalossa). Saman kuvan
näyttönopeus sekunnissa tunnetaan
nimillä pystytaajuus ja virkistystaajuus.
Pystytaajuus ilmaistaan hertseinä, Hz.
Mallin nimi
Synkronointi
Tarkkuus
Enimmäispikselikello
DB10D
Vaakataajuus
30–81 kHz
Pystytaajuus
48–75 Hz
Optimaalinen tarkkuus
1280 x 800 / 60 Hz
Enimmäistarkkuus
1920 x 1080 / 60 Hz
148,5 MHz (analoginen, digitaalinen)
Kuvaruutu säädetään automaattisesti, jos tietokone lähettää jotakin alla mainituista vakiosignaaleista. Jos tietokone ei lähetä vakiosignaalia, näyttö saattaa näkyä tyhjänä,
vaikka virran merkkivalo palaa. Jos näin käy, säädä asetuksia oheisen taulukon tietojen ja tietokoneen näytönohjaimen käyttöoppaan ohjeiden mukaisesti.
153
Tarkkuus
Vaakataajuus
(kHz)
Pystytaajuus
(Hz)
Pikselikello
(MHz)
Tahdistuksen
polaarisuus
(H/V)
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
VESA, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
VESA, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
154
Tarkkuus
Vaakataajuus
(kHz)
Pystytaajuus
(Hz)
Pikselikello
(MHz)
Tahdistuksen
polaarisuus
(H/V)
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
VESA, 1366 x 768
47,712
59,790
85,500
+/+
VESA, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA, 1600 x 900
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA, 1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
VESA, 1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
+/+
155
Luku 15
Liite
Vastuu maksullisesta palvelusta
(asiakkaan kustannukset)
――Palvelua pyydettäessä voimme seuraavissa tapauksissa takuusta huolimatta veloittaa maksun
huoltoteknikon käynnistä.
Tuote ei ole viallinen
Tuotteen puhdistaminen, säätäminen, selittäminen, uudelleenasennus jne.
•• Huoltoteknikko antaa laitteen käyttöön liittyviä ohjeita tai säätää asetuksia laitetta purkamatta.
Laitteen vioittuminen johtuu asiakkaasta
Laitteen vioittuminen johtuu virheellisestä käsittelystä tai korjauksesta.
Laitteen vioittuminen johtuu
•• ulkoisesta iskusta tai putoamisesta
•• muiden kuin Samsungin hyväksymien tarvikkeiden tai erikseen myytävien tuotteiden käytöstä
•• muun kuin Samsung Electronics Co., Ltd:n ulkoistuspalveluyrityksen insinöörin tai kumppanin
suorittamasta korjauksesta
•• asiakkaan suorittamasta laitteen muutoksesta tai korjauksesta
•• käytöstä virheellisellä jännitteellä tai luvattomia sähköliitäntöjä käyttäen
•• käyttöoppaan varoitusten noudattamatta jättämisestä.
•• Vika johtuu ulkoisista ympäristötekijöistä (Internet, antenni, langallinen signaali jne.).
•• Tuote asennetaan uudelleen tai uusia laitteita kytketään sen jälkeen, kun ostettu laite on
asennettu ensimmäisen kerran.
•• Tuote asennetaan uudelleen sen siirtämiseksi toiseen paikkaan tai toiseen taloon.
•• Asiakas pyytää ohjeita siitä, miten laitetta käytetään toisen valmistajan tuotteen kanssa.
•• Asiakas pyytää ohjeita siitä, miten verkkoa tai toisen valmistajan ohjelmaa käytetään.
•• Asiakas pyytää ohjelmiston asentamista ja asetusten määrittämistä laitetta varten.
•• Huoltoteknikko poistaa laitteen sisällä olevan pölyn tai vieraat esineet.
Muuta
•• Laite vioittuu luonnonkatastrofin (salamaniskun, tulipalon, maanjäristyksen, tulvavahingon jne.)
seurauksena.
•• Kulutustarvikkeet (akku, väriaine, loistelamppu, pää, tärytin, lamppu, suodatin, nauha jne.) ovat
kuluneet loppuun.
――Asiakkaalta voidaan periä palvelumaksu, jos hän pyytää huoltoa, vaikka laite ei ole vioittunut. Lue siis
käyttöopas ensin.
•• Asiakas pyytää asennusta ostettuaan laitteen ostoskanavalta tai verkosta.
156
WEEE
Tuotteen turvallinen hävittäminen (elektroniikka ja sähkölaitteet)
(Jätteiden lajittelua käyttävät maat)
Oheinen merkintä tuotteessa, lisävarusteissa tai käyttöohjeessa merkitsee, että tuotetta tai lisävarusteina toimitettavia sähkölaitteita (esim.
laturia, kuulokkeita tai USB kaapelia) ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana niiden käyttöiän päätyttyä. Virheellisestä jätteenkäsittelystä
ympäristölle ja terveydelle aiheutuvien haittojen välttämiseksi tuote ja lisävarusteet on eroteltava muusta jätteestä ja kierrätettävä
kestävän kehityksen mukaista uusiokäyttöä varten.
Kotikäyttäjät saavat lisätietoja tuotteen ja lisävarusteiden turvallisesta kierrätyksestä ottamalla yhteyttä tuotteen myyneeseen
jälleenmyyjään tai paikalliseen ympäristöviranomaiseen.
Yrityskäyttäjien tulee ottaa yhteyttä tavarantoimittajaan ja selvittää hankintasopimuksen ehdot. Tuotetta tai sen lisävarusteita ei saa
hävittää muun kaupallisen jätteen seassa.
Tuotteen paristojen oikea hävittäminen
(Jätteiden lajittelua käyttävät maat)
Tämä merkintä paristossa, käyttöoppaassa tai pakkauksessa tarkoittaa, että tämän tuotteen sisältämiä paristoja ei saa hävittää muun
kotitalousjätteen seassa, kun niiden käyttöikä on päättynyt. Kemiallinen symboli Hg, Cd tai Pb ilmaisee, että paristo sisältää elohopeaa,
kadmiumia tai lyijyä yli EU-direktiivin 2006/66 salliman määrän.
Jos paristoja ei hävitetä oikein, nämä aineet voivat vahingoittaa ihmisten terveyttä tai ympäristöä.
Suojaa luonnonvaroja ja edistä materiaalien uusiokäyttöä erottelemalla paristot muusta jätteestä ja toimittamalla ne kierrätettäväksi
paikalliseen maksuttomaan paristojen palautusjärjestelmään.
157
Ihanteellinen kuvanlaatu ja jälkikuvien esto
Musta matriisi
Yleiselektrodi
(ITO)
Värisuodin
Ihanteellinen kuvanlaatu
•• Tämän -näytön valmistustavasta johtuen noin yksi kuvapiste miljoonasta (1 ppm) saattaa näkyä
näytöllä kirkkaampana tai tummempana. Tämä ei vaikuta laitteen suorituskykyyn.
-- Alipikseleiden lukumäärä -näyttötyypeittäin: 6.220.800
Lähde
Nielu
•• Jos jätät pysäytetyn kuvan näkyviin pitkäksi aikaa, näytölle saattaa muodostua jälkikuva tai viallisia
kuvapisteitä.
-- Jos et käytä tuotetta pitkään aikaan, ota virransäästötila tai dynaaminen näytönsäästäjä käyttöön.
Jälkikuvien esto
Mitä jälkikuvilla tarkoitetaan?
Jälkikuvia ei tulisi esiintyä, kun LCD-näyttöä käytetään normaalisti. Normaalikäytöllä tarkoitetaan
jatkuvasti vaihtuvaa videokuvaa. Jos LCD-näytöllä näytetään pysäytettyä kuvaa pitkän aikaa (yli 12 tuntia),
kuvapisteiden nestekiteitä liikuttavien elektrodien välinen jännite saattaa hieman muuttua.
TFT
Hila
Pikselielektrodi
(ITO)
Varauskondensaattori
(Cs)
Tietoväylä
Jännite-ero kasvaa ajan myötä ja tekee nestekiteistä ohuempia. Jos näin käy, edellinen kuva saattaa pysyä
näytöllä kuvan vaihtuessa. Tämän voi estää pienentämällä syntynyttä jännite-eroa.
――Jälkikuvia ei tulisi esiintyä, kun LCD-näyttöä käytetään asianmukaisissa olosuhteissa.
158
Jälkikuvien estäminen
――Jäännöskuvien muodostuminen on helpointa estää kytkemällä virta pois päältä tai asettamalla
näytönsäästäjä toimimaan tietokoneella tai järjestelmässä silloin, kun niitä ei käytetä. Takuupalvelua on
saatettu rajoittaa ohjekirjassa.
•• Virran katkaiseminen, näytönsäästäjä ja virransäästötila
-- Kytke laitteen virta pois päältä kahdeksi tunniksi 12 tunnin käytön jälkeen.
-- Siirry tietokoneen valikkoon Näytön ominaisuudet > Virtalähde ja aseta tuote sammumaan
tarvittavalla tavalla.
-- Suosittelemme näytönsäästäjän käyttöä.
On parasta käyttää joko yksiväristä tai liikkuvaa kuvaa esittävää näytönsäästäjää.
•• Värin vaihtaminen säännöllisesti
-- Käytä kahta väriä
Vaihda kahden eri värin välillä 30 minuutin välein yllä näytetyllä tavalla.
Type 1
•• Tekstin värin vaihtaminen säännöllisesti
-- Käytä kirkkaudeltaan samantasoisia, kirkkaita värejä.
Aikaväli: Vaihda tekstin väriä ja taustaväriä 30 minuutin välein.
FLIGHT : TIME
OZ348
FLIGHT : TIME
OZ348
TIME
FLIGHT
TIME
OZ348
20:30
OZ348
20:30
UA102
21:10
UA102
21:10
•• Vältä kirkkaudeltaan vastakkaisten teksti- ja taustavärien yhdistelmiä.
(Kirkkaus: osoittaa värin kirkkauden tai tummuuden, joka muuttuu säteilevän valon määrän mukaan.)
――Vältä harmaan käyttöä, sillä se saattaa kasvattaa jälkikuvien esiintymismahdollisuutta.
――Vältä kirkkaudeltaan vastakkaisten värien käyttöä (musta ja valkoinen tai harmaa).
FLIGHT : TIME
FLIGHT : TIME
OZ348 : 20:30
OZ348 : 20:30
: 20:30
OZ348
: 20:30
FLIGHT : TIME
OZ348
: 20:30
-- Aseta teksti liikkumaan ja muuttumaan 30 minuutin välein alla näytetyllä tavalla.
Type 2
FLIGHT
: 20:30
FLIGHT : TIME
FLIGHT
: TIME
OZ348
: 20:30
[ Step 1 ]
[ Step 2 ]
FLIGHT
: TIME
OZ348
: 20:30
[ Step 3 ]
-- Näytä liikkuvaa logokuvaa säännöllisesti.
Aikaväli: Näytä liikkuvaa logokuvaa 60 sekunnin ajan aina neljän käyttötunnin jälkeen.
159
Lisenssi
Valmistettu Dolby Laboratoriesin lisenssillä.
Dolby ja kaksois-D-symboli ovat Dolby Laboratoriesin tavaramerkkejä.
DivX Certified Ⓡ to play DivX Ⓡ video up to HD 1080p, including premium
content.
DivXⓇ, DivX CertifiedⓇ and associated logos are trademarks of Rovi
Corporation or its subsidiaries and are used under licence.
Ⓡ
Manufactured under a licence from U.S. Patent No’s: 5,956,674, 5,974,380,
5,978,762, 6,487,535, 6,226,616, 7,212,872, 7,003,467, 7,272,567, 7,668,723,
7,392,195, 7,930,184, 7,333,929 and 7,548,853. DTS, the Symbol, and DTS and
the Symbol together are registered trademarks & DTS Premium Sound | 5.1 is a
trademark of DTS, Inc. ⓒ2012 DTS, Inc. All Rights Reserved.
The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the
HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in
the United States and other countries.
ABOUT DIVX VIDEO: DivXⓇ is a digital video format created by DivX, LLC, a subsidiary of Rovi
Corporation. This is an official DivX CertifiedⓇ device that has passed rigorous testing to verify that
it plays DivX video. Visit divx.com for more information and software tools to convert your files into
DivX videos.
ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX CertifiedⓇ device must be registered in order to play
purchased DivX Video-on-Demand (VOD) movies. To obtain your registration code, locate the
DivX VOD section in your device setup menu. Go to vod.divx.com for more information on how to
complete your registration.
Covered by one or more of the following U.S. patents : 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274
Avoimen koodin lisenssitiedote
Jos käytät avoimen koodin ohjelmistoja, laitteen valikossa näkyvät avoimen koodin lisenssit. Avoimen
koodin lisenssitiedotteen teksti on ainoastaan englanniksi.
Lisätietoja avoimen koodin lisenssitiedotteesta saat Samsungin asiakaspalvelukeskuksesta tai
lähettämällä sähköpostia osoitteeseen [email protected].
160
Sanasto
480i / 480p / 720p / 1080i /
1080p____ Nämä pyyhkäisynopeudet
viittaavat kuvan tarkkuuden
määritteleviin pyyhkäisyjuoviin.
Pyyhkäisynopeuden symbolina
käytetään pyyhkäisytavasta riippuen
joko i:tä (interlaced, lomitettu) tai p:tä
(progressive, peräkkäinen).
- Pyyhkäisy
Pyyhkäisyllä tarkoitetaan kuvan
asteittain muodostavien kuvapisteiden
lähettämistä. Mitä enemmän
kuvapisteitä, sitä kirkkaampi ja selkeämpi
kuva.
- Peräkkäinen
Peräkkäispyyhkäisytilassa kaikki
kuvapistejuovat pyyhkäistään näytöllä
yksitellen (peräkkäin).
- Lomitettu
Lomitetussa pyyhkäisytilassa joka toinen
kuvapistejuova pyyhkäistään ensin
näytön yläosasta sen alaosaan, ja vasta
tämän jälkeen pyyhkäistään jäljellä
olevat (ei vielä pyyhkäistyt) juovat.
Ei-lomitustila ja lomitustila____ Eilomitustilassa (peräkkäispyyhkäisy)
näytetään asteittain vaakajuova, joka
ulottuu näytön yläosasta sen alaosaan.
Lomitustilassa näytetään ensin
parittomat juovat ja sen jälkeen parilliset
juovat. Ei-lomitustilaa käytetään
erityisesti näyttöpäätteissä, sillä se tekee
kuvasta tarkemman. Lomitustilaa taas
käytetään enimmäkseen televisioissa.
Pistetiheys____ Näytön kuva
muodostuu punaisista, vihreistä
ja sinisistä pisteistä. Mitä lyhyempi
pisteiden välinen etäisyys, sitä tarkempi
kuva. Pistetiheys viittaa samanväristen
pisteiden väliseen lyhyimpään
etäisyyteen. Pistetiheys ilmaistaan
millimetreinä.
Pystytaajuus____ Tuote esittää kuvan
katsojalle näyttämällä yhtä kuvaa useita
kertoja sekunnissa (samalla tavoin kuin
välkkyvä loisteputkivalo). Saman kuvan
näyttönopeus sekunnissa tunnetaan
nimillä pystytaajuus ja virkistystaajuus.
Pystytaajuus ilmaistaan hertseinä, Hz.
Esim. 60 Hz tarkoittaa sitä, että samaa
kuvaa näytetään 60 kertaa sekunnissa.
Vaakataajuus____ Yhden, näytön
oikeasta reunasta vasempaan
vaakatasossa ulottuvan juovan
pyyhkäisyyn kuluvaa aikaa sanotaan
vaakasykliksi. Kääntäen verrannollinen
määrä vaakasyklejä on nimeltään
vaakataajuus. Vaakataajuus ilmaistaan
kilohertseinä, kHz.
Lähde____ Kuva- tai tulolähde
tarkoittaa laitteeseen kytkettyä
kuvalähdelaitetta, esimerkiksi
videokameraa, videonauhuria tai DVDlaitetta.
Plug & Play____ Plug & Play -toiminto
tarkoittaa toimintoa, jonka avulla
näyttöpääte ja tietokone voivat
vaihtaa tietoja automaattisesti parhaan
mahdollisen kuvan tuottamiseksi. Tuote
käyttää Plug & Play -toimintoon VESA
DDC:tä (kansainvälinen standardi).
Tarkkuus____ Tarkkuudella tarkoitetaan
kuvan muodostavien vaakapisteiden
(kuvapisteiden) ja pystypisteiden
(kuvapisteiden) määrää. Se ilmaisee,
kuinka tarkasti kuvan yksityiskohdat
näkyvät. Mitä suurempi tarkkuus, sitä
enemmän näytöllä voidaan näyttää
tietoa. Suuri tarkkuus soveltuu hyvin
monien samanaikaisten tehtävien
suorittamiseen.
Esim. 1920 x 1080 -tarkkuus muodostuu
1 920:stä vaakatasossa olevasta
kuvapisteestä (vaakatarkkuus) ja
1 080:stä pystytasossa olevasta
kuvapisteestä (pystytarkkuus).
DVD (Digital Versatile Disc)____
DVD:llä tarkoitetaan CD-levyn kokoista
massatallennuslevyä, jolle voi tallentaa
MPEG-2-videonpakkausteknologiaa
käyttäviä multimediasovelluksia (ääni- ja
videotiedostoja tai pelejä).
HDMI (High Definition Multimedia
Interface)____ HDMI on liitäntä, jota
voi käyttää pakkaamatta ja yhden
johdon kautta digitaalisissa äänilähteissä
ja teräväpiirtokuvalähteissä.
Multiple Display Control (MDC)____
MDC (Multiple Display Control) on
sovellus, jonka avulla tietokone voi
hallita useita näyttöjä samanaikaisesti.
Tietokoneen ja näyttöpäätteen
välillä siirretään tietoa RS232Celi sarjatiedonsiirto- ja RJ45- eli
lähiverkkokaapeleiden (LAN) avulla.
161

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Key Features

  • Digital signage flat panel Black
  • 25.4 cm (10") 1280 x 800 pixels LED 450 cd/m²
  • Edge-LED BLU 30 ms
  • Ethernet LAN Wi-Fi
  • Built-in speaker(s)

Related manuals

advertisement