Samsung UM55H-E Bruksanvisning

Add to My manuals
92 Pages

advertisement

Samsung UM55H-E Bruksanvisning | Manualzz
Käyttöopas
UH55F-E UM55H-E
Tuotteiden väri ja ulkoasu saattavat vaihdella ja teknisiä tietoja voidaan laitteen toiminnan
parantamiseksi muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.
Sisällysluettelo
Ennen laitteen käyttöä
Tekijänoikeudet5
Turvallisuusohjeet6
Symbolit6
Puhdistaminen6
Säilytys7
Sähköturvallisuus7
Asennus8
Käyttö10
Varotoimet paneelia käsiteltäessä
13
Valmistelut
Osien tarkistaminen
14
Osat14
15
Laitteen osat
Ulkoinen anturi
15
Kääntöpuoli16
Kaukosäädin17
Kytkeminen IR-stereokaapelilla (myydään
erikseen)19
Ennen laitteen asentamista (asennusopas) 20
Vaihtaminen pysty- ja vaakatilan välillä
20
Ilmanvaihto20
Seinätelineen asentaminen
22
Seinätelineen asennuksen valmisteleminen 22
Seinätelineen asentaminen
22
Seinätelineen tekniset ominaisuudet (VESA) 22
Kaukosäädin (RS232C)
23
Kaapelien liitäntä
23
Liitännät26
Ohjauskoodit27
MDC-ohjelman asennus ja asennuksen poisto 45
Asennus45
Asennuksen poisto
45
Yhteyden muodostaminen MDC:hen
MDC:n käyttö RS-232C-kaapelilla
(sarjatiedonsiirtostandardien mukaisesti)
MDC:n käyttö Ethernetin kautta
Lähdelaitteen kytkeminen
ja käyttö
Ennen kytkemistä
Muistettava ennen kytkentää
MDC:n käyttö
46
46
47
36
36
Kytkeminen tietokoneeseen
36
Kytkeminen D-SUB-kaapelilla (analoginen
tyyppi)36
Kytkeminen DVI-kaapelilla (digitaalinen)
37
Kytkeminen HDMI-DVI-kaapelilla
37
Kytkeminen HDMI-kaapelilla
38
Kytkeminen DP-kaapelilla
38
Kytkeminen videolaitteeseen
Kytkeminen HDMI-DVI-kaapelilla
Kytkeminen HDMI-kaapelilla
39
39
40
Kytkeminen äänijärjestelmään
40
Lähiverkkokaapelin kytkeminen
41
Verkkolaitteen liittäminen (myydään
erikseen)42
MagicInfo42
Tulolähteen vaihtaminen
44
Source44
Kotitoiminto
Video Wall49
Video Wall49
Horizontal x Vertical49
Screen Position50
Format50
Picture Mode51
On/Off Timer52
On Timer52
Off Timer52
Holiday Management53
Network Settings54
MagicInfo Player I55
ID Settings56
ID Settings56
Device ID Auto Set56
PC Connection Cable56
2
Sisällysluettelo
More settings57
OnScreen Display
Näytön säätö
Display Orientation63
Onscreen Menu Orientation63
Source Content Orientation63
Aspect Ratio63
Picture Mode58
Backlight / Brightness / Contrast / Sharpness /
Color / Tint (G/R)59
Color Temperature59
White Balance59
Gamma59
Calibrated Value59
Picture Options60
Color Tone60
HDMI Black Level60
Dynamic Backlight60
UHD COLOR60
Picture Size61
Picture Size61
Zoom/Position61
Resolution61
Screen Protection64
Pixel Shift64
Timer64
Immediate Display64
Side Gray64
Message Display65
Source Info65
No Signal Message65
MDC Message65
Menu Language65
Reset OnScreen Display65
System
Setup66
Picture Off62
Reset Picture62
MagicInfo I Source67
PC Screen Adjustment62
Power Control68
Auto Power On68
PC Module Power68
Standby Control69
Network Standby69
Power Button69
Eco Solution69
Energy Saving69
Eco Sensor69
Screen Lamp Schedule70
No Signal Power Off 70
Auto Power Off70
Temperature Control70
Change PIN70
Time67
Clock Set67
DST67
Sleep Timer67
Power On Delay67
Auto Adjustment62
Auto Source Switching68
Auto Source Switching68
Primary Source Recovery68
Primary Source68
Secondary Source68
General71
Security71
HDMI Hot Plug71
Reset System71
3
Sisällysluettelo
Äänen säätö
Vianmääritysopas
HDMI Sound72
Samsungin asiakaspalvelukeskukseen
tapahtuvan yhteydenoton edellytykset
Laitteen testaaminen
Tarkkuuden ja taajuuden tarkistaminen
Tarkistettavat kohteet
75
75
75
76
Kysymykset ja vastaukset
83
Sound on Video Call72
Reset Sound72
Liite
Tuki
Software Update73
Contact Samsung73
Go to Home74
Video Wall74
Picture Mode74
On/Off Timer74
Network Settings74
MagicInfo Player I74
ID Settings74
More settings74
Ihanteellinen kuvanlaatu ja jälkikuvien esto 89
Ihanteellinen kuvanlaatu
89
Jälkikuvien esto
89
Lisenssi91
Tekniset tiedot
Yleiset84
Esiasetetut ajastustilat
Vastuu maksullisesta palvelusta (asiakkaan
kustannukset)88
Tuote ei ole viallinen
88
88
Laitteen vioittuminen johtuu asiakkaasta
Muuta88
Sanasto92
85
Reset All74
4
Luku 01
Ennen laitteen käyttöä
Tekijänoikeudet
Tämän oppaan tiedot voivat muuttua laadun parantamiseksi ilman erillistä ilmoitusta.
© 2017 Samsung Electronics
Tämän oppaan tekijänoikeudet omistaa Samsung Electronics.
Tämän oppaan käyttäminen tai jäljentäminen osittain tai kokonaisuudessaan ilman Samsung Electronicsin lupaa on kielletty.
Microsoft, Windows ovat Microsoft Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä.
VESA, DPM ja DDC ovat Video Electronics Standards Associationin rekisteröityjä tavaramerkkejä.
Kaikkien muiden tavaramerkkien omistusoikeudet kuuluvat niiden omistajille.
•• Palvelumaksu voidaan periä, jos
–– (a) kutsut asentajan paikalle, vaikka laitteessa ei ole vikaa.
(esim. jos et ole lukenut tätä käyttöopasta).
–– (b) tai jos viet laitteen huoltoon, vaikka siinä ei ole vikaa.
(esim. jos et ole lukenut tätä käyttöopasta).
•• Palvelumaksun suuruudesta ilmoitetaan sinulle ennen töihin ryhtymistä tai asentajan vierailua kotonasi.
5
Turvallisuusohjeet
Puhdistaminen
Vaara
ulkopinta naarmuuntuvat helposti.
――Noudata seuraavia puhdistusohjeita.
SÄHKÖISKUN VAARA, ÄLÄ AVAA
――Seuraavat kuvat ovat vain viitteellisiä. Tosielämän tilanteet voivat poiketa siitä, mitä kuvissa
――Ole laitetta puhdistettaessa varovainen, sillä kehittyneiden LCD-näyttöjen paneeli ja
on esitetty.
Vaara : ÄLÄ IRROTA KANTTA, SILLÄ SIITÄ VOI AIHEUTUA SÄHKÖISKUN VAARA. (TAI
TAKAPANEELIA)
LAITTEEN SISÄLLÄ EI OLE KÄYTTÄJÄN HUOLLETTAVISSA OLEVIA OSIA.
JÄTÄ HUOLTOTOIMET PÄTEVÄN HUOLTOHENKILÖN TEHTÄVÄKSI.
1
Sammuta tuote ja tietokone.
2
Irrota virtajohto laitteesta.
――Pitele virtajohtoa pistokkeesta äläkä kosketa johtoa märin käsin.
Muussa tapauksessa seurauksena voi olla sähköisku.
Tämä symboli osoittaa, että laitteen sisällä on vaarallinen jännite.
Laitteen sisäisten osien koskettaminen on vaarallista.
Tämä symboli osoittaa, että laitteen mukana on toimitettu sen käyttöä ja ylläpitoa koskevia
tärkeitä ohjeita.
3
•• Älä käytä alkoholia, liuottimia tai pinta-aktiivisia
aineita.
!
•• Älä suihkuta vettä tai puhdistusainetta suoraan
laitteen päälle.
Symbolit
Varoitus
Ohjeiden noudattamatta jättäminen voi johtaa vakaviin henkilövahinkoihin tai kuolemaan.
Pyyhi tuote puhtaalla, pehmeällä ja kuivalla liinalla.
4
Kostuta pehmeä ja kuiva liina vedellä ja purista siitä ylimääräinen
vesi pois ennen tuotteen ulkopinnan puhdistamista.
Vaara
Ohjeiden noudattamatta jättäminen voi johtaa henkilö- tai omaisuusvahinkoihin.
Tällä symbolilla merkityt toiminnot ovat kiellettyjä.
Tällä symbolilla merkittyjä ohjeita on noudatettava.
5
Kytke virtajohto tuotteeseen puhdistamisen jälkeen.
6
Käynnistä tuote ja tietokone.
6
Säilytys
Kytke virtapistoke maadoitettuun pistorasiaan (koskee vain tyypin 1
eristettyjä laitteita).
Kiiltävien tuotteiden ominaisuuksista johtuen lähellä olevat ultraäänikostuttimet voivat
aiheuttaa tuotteessa valkoisia tahroja.
――Ota yhteyttä Samsungin asiakaspalvelukeskukseen, jos tuote on puhdistettava sisältä
•• Seurauksena voi olla sähköisku tai henkilövahinkoja.
!
(palvelusta peritään maksu).
Älä taivuta tai vedä virtajohtoa voimakkaasti. Älä jätä virtajohtoa
raskaan esineen alle.
Sähköturvallisuus
•• Johdon vioittuminen voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun.
――Seuraavat kuvat ovat vain viitteellisiä. Tosielämän tilanteet voivat poiketa siitä, mitä kuvissa
on esitetty.
Älä aseta virtajohtoa tai laitetta lämmönlähteiden lähelle.
•• Seurauksena voi olla tulipalo tai sähköisku.
Varoitus
Älä käytä viallista virtajohtoa tai pistoketta tai löystynyttä
pistorasiaa.
Pyyhi virtapistokkeen piikkien tai pistorasian ympärillä oleva pöly
kuivalla liinalla.
•• Seurauksena voi olla sähköisku tai tulipalo.
•• Seurauksena voi olla tulipalo.
Älä kytke montaa laitetta yhteen pistorasiaan.
•• Ylikuumentuneet pistorasiat voivat aiheuttaa tulipalon.
!
Älä kosketa virtapistoketta märin käsin. Muussa tapauksessa
seurauksena voi olla sähköisku.
Työnnä virtajohdon pistoke kokonaan paikalleen, jotta se ei irtoa.
•• Epävakaa liitäntä voi aiheuttaa tulipalon.
!
7
Asennus
Vaara
Älä irrota virtajohtoa, kun laite on käytössä.
•• Laite voi vahingoittua sähköiskun seurauksena.
Varoitus
Älä aseta kynttilöitä, hyönteiskarkottimia tai savukkeita laitteen
päälle. Älä asenna laitetta lämmönlähteiden lähelle.
•• Seurauksena voi olla tulipalo.
Käytä vain Samsungin toimittamaa virtajohtoa. Älä käytä virtajohtoa
muiden laitteiden kanssa.
•• Seurauksena voi olla tulipalo tai sähköisku.
Jätä seinäkiinnikkeen asentaminen teknikon tehtäväksi.
!
•• Epäpätevän henkilön suorittama asennus voi johtaa
henkilövahinkoihin.
Pidä pistorasian ympäristö esteettömänä.
•• Virtajohto on ongelmantapauksessa irrotettava pistorasiasta,
jotta laitteen virransyöttö katkeaa.
!
!
•• Käytä vain hyväksyttyjä kaappeja.
Älä asenna laitetta huonosti tuuletettuihin tiloihin, kuten kirjahyllyyn
tai komeroon.
•• Huomaa, että ainoastaan kaukosäätimen virtapainiketta
käytettäessä laite ei sammu kokonaan.
•• Sisäisen lämpötilan kasvaminen voi johtaa tulipaloon.
Irrota virtajohto pistorasiasta pitelemällä kiinni pistokkeesta.
•• Seurauksena voi olla sähköisku tai tulipalo.
Asenna laite tuuletuksen varmistamiseksi vähintään 10 cm:n
etäisyydelle seinästä.
!
•• Sisäisen lämpötilan kasvaminen voi johtaa tulipaloon.
!
Pidä pakkausmuovit poissa lasten ulottuvilta.
•• Lapset voivat tukehtua.
!
8
Älä asenna laitetta epävakaalle tai tärisevälle pinnalle (esimerkiksi
epävakaalle hyllylle tai kaltevalle pinnalle).
Vaara
•• Laite voi pudota ja vahingoittua ja/tai aiheuttaa
henkilövahinkoja.
•• Laitteen käyttäminen alueella, jolla on voimakasta tärinää, voi
vahingoittaa laitetta tai johtaa tulipaloon.
Älä pudota laitetta siirtämisen aikana.
•• Seurauksena voi olla laitteen vioittuminen tai henkilövahinkoja.
!
Älä asenna laitetta ajoneuvoon tai paikkaan, jossa se joutuu alttiiksi
pölylle, kosteudelle (esimerkiksi vesipisaroille), öljylle tai savulle.
Älä aseta laitetta ylösalaisin.
•• Näyttö voi vioittua.
•• Seurauksena voi olla tulipalo tai sähköisku.
!
Älä altista laitetta suoralle auringonvalolle äläkä asenna sitä
lämmönlähteiden tai kuumien esineiden, esimerkiksi uunin,
läheisyyteen.
Kun asennat laitteen kaappiin tai hyllylle, varmista, että laitteen
alareuna on niiden kanssa samassa tasossa.
•• Laite voi pudota ja vahingoittua ja/tai aiheuttaa
henkilövahinkoja.
•• Tämä voi lyhentää laitteen käyttöikää tai johtaa tulipaloon.
•• Asenna laite vain oikean kokoisiin kaappeihin tai oikean
kokoisille hyllyille.
Älä asenna laitetta paikkaan, jossa nuoret lapset pääsevät siihen
käsiksi.
Laske laite varovasti.
•• Laite voi pudota ja vahingoittaa lapsia.
•• Seurauksena voi olla laitteen vioittuminen tai henkilövahinkoja.
•• Laitteen etuosa on painava, joten asenna laite tasaiselle ja
vakaalle pinnalle.
Ruokaöljy, kuten soijaöljy, voi vahingoittaa laitetta tai muuttaa sen
muotoa. Älä asenna laitetta keittiöön tai keittiön työtason lähelle.
!
SAMSUNG
!
Laitteen asentaminen epätavalliseen paikkaan (esimerkiksi paikkaan,
jossa on paljon hienoa pölyä, kemiallisia aineita, äärilämpötiloja tai
paljon kosteutta, tai paikkaan, jossa laite toimii jatkuvasti pitkän
aikaa) voi merkittävästi heikentää laitteen suorituskykyä.
•• Ota yhteyttä Samsungin asiakaspalvelukeskukseen, jos haluat
asentaa laitteen tällaiseen paikkaan.
9
Käyttö
Älä jätä raskaita tai lasten pitämiä esineitä (esimerkiksi leluja tai
makeisia) laitteen päälle.
•• Laite tai raskaat esineet voivat pudota, kun lapset yrittävät
tavoitella leluja tai makeisia, ja seurauksena voi olla vakavia
henkilövahinkoja.
Varoitus
Laitteessa on korkea jännite. Älä koskaan pura, korjaa tai muuta
laitetta itse.
Katkaise laitteen virta ja irrota virtajohto salamoinnin tai
ukkosmyrskyn aikana.
•• Seurauksena voi olla tulipalo tai sähköisku.
•• Ota yhteyttä Samsungin asiakaspalvelukeskukseen, jos laite
vaatii huoltoa.
•• Seurauksena voi olla tulipalo tai sähköisku.
!
Sammuta laite virtakytkimestä ja irrota virtajohto sekä muut kytketyt
kaapelit ennen laitteen siirtämistä.
Älä pudota esineitä laitteen päälle tai kohdista siihen iskuja.
•• Seurauksena voi olla tulipalo tai sähköisku.
•• Muussa tapauksessa virtajohto voi vahingoittua ja seurauksena
voi olla tulipalo tai sähköisku.
!
!
Jos laitteesta tulee epätavallista ääntä, palaneen hajua tai
savua, irrota virtajohto välittömästi ja ota yhteyttä Samsungin
asiakaspalvelukeskukseen.
Älä siirrä laitetta vetämällä virtajohdosta tai muista kaapeleista.
•• Johdon vahingoittuminen voi johtaa laitteen vioittumiseen,
sähköiskuun tai tulipaloon.
•• Seurauksena voi olla sähköisku tai tulipalo.
!
Älä anna lasten roikkua laitteesta tai kiivetä sen päälle.
Vältä kaasuvuodon tapauksessa laitteen tai virtapistokkeen
koskettamista. Tuuleta myös alue välittömästi.
•• Lapsesi voivat vahingoittua.
•• Kipinät voivat aiheuttaa räjähdyksen tai tulipalon.
!
Jos laite putoaa tai sen kotelo vahingoittuu, sammuta laite
virtakytkimestä ja irrota virtajohto. Ota sen jälkeen yhteyttä
Samsungin asiakaspalvelukeskukseen.
•• Jatkuva käyttö voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun.
GAS
Älä nosta tai siirrä laitetta vetämällä virtajohdosta tai muista
kaapeleista.
•• Johdon vahingoittuminen voi johtaa laitteen vioittumiseen,
sähköiskuun tai tulipaloon.
10
Älä käytä tai säilytä laitteen lähellä tulenarkoja suihkeita tai palavia
aineita.
Vaara
•• Seurauksena voi olla räjähdys tai tulipalo.
Jos jätät pysäytetyn kuvan näkyviin pitkäksi aikaa, näytölle saattaa
muodostua jälkikuva tai viallisia kuvapisteitä.
!
Varmista, että pöytäliinat tai verhot eivät tuki tuuletusaukkoja.
•• Ota virransäästötila tai liikkuva näytönsäästäjä käyttöön, jos et
aio käyttää tuotetta pitkään aikaan.
!
•• Sisäisen lämpötilan kasvaminen voi johtaa tulipaloon.
-_100
Älä aseta metalliesineitä (esimerkiksi syömäpuikkoja, kolikoita tai
hiussolkia) tai herkästi syttyviä esineitä (esimerkiksi paperia tai
tulitikkuja) laitteeseen (esimerkiksi sen tuuletusaukkoihin tai tulo- ja
lähtöportteihin).
•• Katkaise laitteen virta ja irrota virtajohto, jos laitteeseen pääsee
vettä tai muita vieraita esineitä. Ota sen jälkeen yhteyttä
Samsungin asiakaspalvelukeskukseen.
Irrota virtajohto pistorasiasta, jos et aio käyttää laitetta pitkään
aikaan (esimerkiksi loman vuoksi).
•• Pölyn kertyminen ja kuumeneminen voivat aiheuttaa tulipalon,
sähköiskun tai sähkövuotoa.
!
Käytä laitetta suositellulla tarkkuudella ja taajuudella.
•• Näkösi voi heiketä.
!
•• Seurauksena voi olla laitteen vioittuminen, sähköisku tai
tulipalo.
Älä pitele tuotetta ylösalaisin tai siirrä sitä pitelemällä telineestä.
•• Laite voi pudota ja vahingoittua tai aiheuttaa henkilövahinkoja.
Älä aseta nesteitä sisältäviä esineitä (esimerkiksi maljakoita,
ruukkuja tai pulloja) tai metalliesineitä laitteen päälle.
•• Katkaise laitteen virta ja irrota virtajohto, jos laitteeseen pääsee
vettä tai muita vieraita esineitä. Ota sen jälkeen yhteyttä
Samsungin asiakaspalvelukeskukseen.
Näytön katseleminen liian läheltä pitkän aikaa voi heikentää näköä.
•• Seurauksena voi olla laitteen vioittuminen, sähköisku tai
tulipalo.
!
Älä käytä ilmankostuttimia tai uuneja laitteen lähellä.
•• Seurauksena voi olla tulipalo tai sähköisku.
11
Lepuuta silmiäsi laitteen käytön aikana tunnissa yli 5 minuutin ajan.
Valvo, etteivät lapset laita kaukosäätimen paristoa suuhunsa,
kun vaihdat pariston. Laita patteri paikkaan, jossa se ei ole lasten
ulottuvilla.
•• Tämä vähentää silmien rasittumista.
•• Ota heti yhteyttä lääkäriin, jos lapsella on ollut paristo suussa.
!
Älä kosketa näyttöä, jos laitteen virta on ollut kytkettynä pitkän
aikaa, sillä näyttö kuumenee.
Kun vaihdat pariston, varmista, että asennat sen paikalleen navat
oikein päin (+, -).
•• Väärinpäin asennettu paristo saattaa vaurioitua tai aiheuttaa
tulipalon, henkilövahinkoja tai paristosta voi vuotaa laitetta
vaurioittavaa nestettä.
Pidä pienet lisätarvikkeet poissa lasten ulottuvilta.
!
Käytä ainoastaan tuotteelle tarkoitettuja standardiparistoja. Älä
käytä uutta ja käytettyä paristoa samanaikaisesti.
!
Ole varovainen, kun säädät laitteen katselukulmaa tai telineen
korkeutta.
Paristot (myös ladattavat paristot) on toimitettava kierrätettäviksi,
niitä ei saa hävittää tavallisen jätteen mukana. Kuluttaja on
velvollinen toimittamaan käytetyt paristot kierrätettäviksi.
•• Kätesi tai sormesi voi juuttua ja vahingoittua.
!
•• Liiallinen kallistaminen voi johtaa laitteen putoamiseen ja
henkilövahinkoihin.
Älä aseta raskaita esineitä laitteen päälle.
•• Muussa tapauksessa paristo saattaa vaurioitua tai aiheuttaa
tulipalon, henkilövahinkoja tai paristosta voi vuotaa tuotetta
vaurioittavaa nestettä.
!
•• Käytetyt paristot voi viedä paikalliseen
paristonkeräyspisteeseen tai liikkeeseen, jossa myydään
samantyyppisiä paristoja.
•• Seurauksena voi olla laitteen vioittuminen tai henkilövahinkoja.
Älä säädä äänenvoimakkuutta liian lujalle, kun käytät
korvakuulokkeita.
•• Liian korkea äänenvoimakkuus voi vahingoittaa kuuloa.
12
Varotoimet paneelia käsiteltäessä
Älä aseta tuotetta kuvan osoittamalla tavalla. Paneeli voi rikkoutua
helposti.
Aseta tuote kuvan osoittamalla tavalla, jotta voit käsitellä sitä oikein.
(voit käyttää pakkausta).
!
Käytä takaosan kahvoja tuotetta siirrettäessä.
!
15 mm
Älä kannattele tai ota kiinni mistään alueesta, joka on alle 15 mm
edestä.
13
Luku 02
Valmistelut
Osien tarkistaminen
–– Jos pakkauksesta puuttuu jokin osa,
ota yhteyttä siihen jälleenmyyjään,
jolta ostit laitteen.
–– Osat voivat näyttää kuvissa erilaisilta
kuin todellisuudessa.
Osat
――Osat voivat olla erilaisia eri alueilla.
Pika-asetusopas
Paristot
(Ei saatavilla joillain alueilla)
Takuukortti
(Ei saatavilla joillain alueilla)
Kaukosäädin
Säädösopas
Virtajohto
DP-kaapeli
RS232C(IN) -sovitin
Pidikerengas (4 kpl.) /
Ruuvi (4 kpl.)
14
――Ulkoisessa anturisarjassa on kaukosäätimen anturi, kirkkausanturi ja toimintonäppäimiä. Jos asennat näytön
Laitteen osat
seinään, voit siirtää ulkoisen anturisarjan näytön viereen.
――Osien väri ja muoto voivat olla erilaisia kuin tässä näytettyjen osien. Teknisiä ominaisuuksia voidaan muuttaa
laadun parantamiseksi ilman erillistä ilmoitusta.
Ulkoinen anturi
Painikkeet
POWER
Kuvaus
Suuntaa kaukosäädin LCD-näytön tähän kohtaan.
――Pidä kaukosäätimen ja sen anturin välinen tila esteettömänä.
Valon tunnistin
Tunnistaa valitun näytön ympäristövalaistuksen voimakkuuden ja säätää
näytön kirkkautta automaattisesti.
Virran merkkivalo
Virran merkkivalo sammuu, kun laitteeseen kytketään virta. Se vilkkuu
virransäästötilassa.
POWER-painike
Tällä painikkeella voit kytkeä ja katkaista LCD-näytön virran.
ON
Kaukosäätimen
vastaanottosensori
SOURCE-painike
Siirtyy PC-tilasta Video-tilaan.
Tällä valitaan tulolähde, johon ulkoinen laite on kytketty.
Käytä kaukosäädintä 7–10 metrin etäisyydellä laitteessa olevasta anturista ja pidä säädintä enintään 30 asteen
kulmassa vasempaan tai oikeaan.
――Pidä käytetyt paristot poissa lasten ulottuvilta ja kierrätä ne.
――Älä käytä uutta ja vanhaa paristoa samanaikaisesti. Vaihda molemmat paristot yhtä aikaa.
――Irrota paristot, jos kaukosäädintä ei käytetä pitkään aikaan.
15
Kääntöpuoli
Liitäntä
――Osien väri ja muoto voivat olla erilaisia kuin tässä näytettyjen osien.
IR OUT
Tämä vastaanottaa kaukosäätimen signaalin ulkoisen anturilevyn kautta ja lähettää
signaalin LOOP OUTin kautta.
CONTROL IN
Tämä syöttää virran ulkoiselle anturilevylle tai ottaa vastaan valoisuusanturin
signaalin.
DVI IN (MAGICINFO)
DVI IN: Liitäntä lähdelaitteeseen DVI- tai HDMI-DVI-kaapelilla.
MAGICINFO: Kytke DP-DVI-kaapeli MagicInfon käyttöä varten.
HDMI IN 1, HDMI IN 2
Yhdistäminen lähdelaitteeseen HDMI-kaapelin avulla
DP IN
Liitäntä tietokoneeseen DP-kaapelin avulla
RGB IN
Yhdistäminen lähdelaitteeseen D-SUB-kaapelin avulla
DP OUT (LOOPOUT)
Liitäntä toiseen tuotteeseen DP-kaapelin avulla.
Teknisiä ominaisuuksia voidaan muuttaa laadun parantamiseksi ilman
erillistä ilmoitusta.
Kuvaus
IR
OUT
CONTROL IN
DVI IN
(MAGICINFO)
HDMI IN 1
――Kun liität seurantalaitteita DP Loopoutilla, on suositeltavaa käyttää paketin
HDMI IN 2
mukana tullutta DP-kaapelia.
――Tämä portti käyttää UHD-tarkkuuden lähdölle ja tulolle ominaista algoritmia.
DP IN
Portti ei ole yhteensopiva niiden seurantalaitteiden kanssa, joilla on FHDsisältökohtaiset DP Loopout -portit. Loopout-porttien kytkeminen saman
mallin seurantalaitteiden välille on suositeltavaa.
RGB IN
DP OUT
(LOOPOUT)
AUDIO IN
Äänen tuloliitäntä tietokoneesta äänikaapelin kautta
AUDIO OUT
Liitäntä lähdelaitteen äänentoistoon.
RS232C IN
Liitäntä MDC:hen RS232C-sovittimella.
RS232C OUT
AUDIO
Liitäntä MDC:hen lähiverkkokaapelilla.
USB
USB-muistilaitteen liitäntä (Vain päivitystarkoitukseen)
IN
OUT
RJ45
RS232C
IN
OUT
RJ45
USB
16
Kaukosäädin
――Jos muita näyttölaitteita käytetään samoissa tiloissa kuin kaukosäädintä, säätimellä saatetaan vahingossa hallita muita laitteita.
――Laite ei tue alla olevassa kuvassa olevaa painiketta, jolla ei ole kuvausta.
POWER
OFF
Käynnistä laite.
.QZ
ABC
DEF
GHI
JKL
MNO
PRS
TUV
WXY
DEL-/--
SYMBOL
1
4
7
Säädä äänenvoimakkuutta.
Vaihda syöttölähdettä.
Näytä tai piilota kuvaruutuvalikko tai palaa
edelliseen valikkoon.
2
5
8
0
3
6
MENU
SOURCE
HOME
Numeropainikkeet
Syötä salasana näyttövalikossa.
9
CH LIST
Mykistä ääni.
–– Kaukosäätimen painikkeiden
toiminnot saattavat olla erilaisia eri
laitteissa.
Äänen palauttaminen: Paina MUTEpainiketta uudelleen tai paina
äänenvoimakkuuspainiketta (+ VOL -).
MUTE
VOL
Katkaise laitteen virta.
CH
MagicInfo
Player I
Tällä pikanäppäimellä voit käyttää MagicInfo
Player I-toimintoa suoraan.
Tämä pikanäppäin on käytettävissä, kun
liitettynä on digiboksi tai PIM (Plug In
Module) -moduuli.
Go to Home -toiminnon käynnistyspainike.
17
Valitse usein käyttämiäsi toimintoja nopeasti.
TOOLS
INFO
Näytä nykyisen tulolähteen tiedot.
Siirry ylempään, alempaan, vasemman- tai
oikeanpuoleiseen valikkoon tai säädä jonkin
valikon kohdan asetuksia.
Vahvista valikon valinta.
Palaa edelliseen valikkoon.
Jos Video Wall -toiminnolla on yhdistetty
useita laitteita, paina SET-painiketta ja anna
tuotetunnus numeropainikkeilla.
Hallitse tuotetta kaukosäätimellä.
Peruuta arvo, joka on määritetty SETpainikkeella, ja hallitse kaikkia yhdistettyjä
laitteita kaukosäätimellä.
RETURN
EXIT
PC
DVI
HDMI
DP
A
B
C
D
UNSET
LOCK
Poistu esillä olevasta valikosta.
Valitse manuaalisesti tulolähteeksi joko PC,
DVI, HDMI tai DisplayPort.
IR control
SET
Tällä toiminnolla voit käyttää
turvalukitustoimintoa.
–– Kaukosäätimen painikkeiden
toiminnot saattavat olla erilaisia eri
laitteissa.
Paristojen asettaminen kaukosäätimeen
18
Kytkeminen IR-stereokaapelilla (myydään
erikseen)
1
2
Kytke ulkoinen valotasoanturi laitteen virran ollessa katkaistuna. Kytke
sitten laitteeseen virta.
IR OUT
Useamman kuin yhden näyttölaitteen
hallitseminen kaukosäätimellä
CONTROL IN
•• Liitä tuotteen IR OUT -liitäntä toisen näyttölaitteen CONTROL IN
-liitäntään käyttämällä erillistä stereokaapelia.
•• Sekä näyttölaite 1 että 2 vastaanottavat tuotetta
suunnatun kaukosäätimen lähettämän komennon.
――Ulkonäkö saattaa vaihdella tuotteesta riippuen.
1
kohti
Useamman kuin yhden näyttölaitteen hallitseminen
käyttämällä ulkoista valotasoanturia (myydään erikseen)
1
•• Sekä näyttölaite 1 että 2 vastaanottavat tuotetta 1 (johon ulkoinen
valotasoanturi on yhdistetty) kohti suunnatun kaukosäätimen
lähettämän komennon.
――Ulkonäkö saattaa vaihdella tuotteesta riippuen.
2
CONTROL IN
IR OUT
CONTROL IN
POWER
SOURCE
19
Ennen laitteen asentamista
(asennusopas)
Vahinkojen välttämiseksi tämä laite on aina kiinnitettävä tukevasti lattiaan tai seinään asennusohjeiden
mukaisesti.
•• Varmista, että valtuutettu asennusyritys asentaa seinätelineen.
•• Muussa tapauksessa se voi pudota ja aiheuttaa henkilövahinkoja.
•• Muista asentaa tuote määritettyyn seinätelineeseen.
Vaihtaminen pysty- ja vaakatilan välillä
――Saat lisätietoja Samsungin asiakaspalvelusta.
•• Jos haluat käyttää laitetta pystysuunnassa, kierrä sitä vastapäivään.
Ilmanvaihto
Asennus pystysuoralle seinälle
A Vähintään 40 mm
B Ympäristön lämpötila: alle 35 C
A
•• Kun asennat laitteen pystysuoralle seinälle, jätä vähintään 40 mm tilaa laitteen ja seinän väliin laitteen
ilmanvaihtoa varten. Varmista, että ympäristön A lämpötila pysyy alle 35 C:ssa.
B
Kuva 1.1 Näkymä sivulta
20
Kuva 1.3 Näkymä sivulta
Asennus seinäsyvennykseen
――Saat lisätietoja Samsungin asiakaspalvelusta.
B
D
D
Näkymä ylhäältä
A Vähintään 40 mm
B Vähintään 70 mm
A
C Vähintään 50 mm
D Vähintään 50 mm
E Ympäristön lämpötila: alle 35 C
――Kun asennat laitteen seinäsyvennykseen, jätä vähintään yllä mainitun verran tilaa laitteen ja seinän väliin
C
E
laitteen ilmanvaihtoa varten. Varmista, että ympäristön lämpötila pysyy alle 35 C:ssa.
Kuva 1.2 Näkymä sivulta
21
Seinätelineen asentaminen
Seinätelineen asennuksen valmisteleminen
Käytä pidikerengasta (1) asentaessasi toisen valmistajan seinätelinettä.
Seinätelineen asentaminen
Seinätelineellä (myydään erikseen) tuotteen voi kiinnittää seinälle.
1
Tarkat tiedot seinätelineen asentamisesta ovat seinätelineen mukana toimitetuissa ohjeissa.
Pyydä teknikolta apua seinätelineen asentamisessa.
Samsung Electronics ei vastaa tuotteen vaurioista tai henkilövahingoista, jos päätät asentaa seinätelineen itse.
Seinätelineen tekniset ominaisuudet
(VESA)
•• Samsungin seinätelineiden mukana tulee yksityiskohtainen asennusopas sekä kaikki tarvittavat osat.
――Asenna seinäteline kiinteälle seinälle kohtisuorassa lattiaan nähden.
•• Jos seinätelineessä ei käytetä VESA-standardin täyttäviä ruuveja, ruuvien pituus voi vaihdella seinätelineen
ominaisuuksien mukaan.
Pyydä jälleenmyyjältä lisätietoja ennen seinätelineen kiinnittämistä
esimerkiksi kipsilevyseinään.
Jos tuote asennetaan vinolle seinällä, tuote voi pudota ja aiheuttaa
vakavia henkilövahinkoja.
•• Älä käytä tavallista pidempiä ruuveja tai ruuveja, jotka eivät täytä VESA-standardia. Liian pitkät ruuvit voivat
vaurioittaa tuotteen sisäosia.
•• Älä ylikiristä ruuveja. Se voi vaurioittaa tuotetta tai aiheuttaa tuotteen putoamisen ja henkilövahinkoja.
Samsung ei vastaa tällaisista onnettomuuksista.
•• Samsung ei vastaa tuotteen vaurioista tai henkilövahingoista, kun käytetään muita kuin VESA-standardin tai
määrittämätöntä seinätelinettä tai kun asiakas ei noudata tuotteen asennusohjeita.
•• Tuotteen seinäasennuksessa tulee aina olla kaksi henkilöä.
•• Seinätelineiden vakiomitat ovat oheisessa taulukossa.
Mittayksikkö: mm
Mallin nimi
UH55F-E / UM55H-E
VESA-ruuvinreikien koko (A * B)
millimetreinä
600 x 400
Vakioruuvi
M8
Määrä
4
――Älä asenna seinätelinettä tuotteen ollessa käynnissä. Tuloksena voi olla sähköisku ja henkilövahinkoja.
22
Kaukosäädin (RS232C)
•• Nastojen järjestys
1 2 3 4 5
5 4 3 2 1
6 7 8 9
9 8 7 6
<Uros>
<Naaras>
Kaapelien liitäntä
RS232C-kaapeli
Liitäntä
RS232C (9 nastaa)
Nasta
TxD (nro 2), RxD (nro 3), GND (nro 5)
Bittinopeus
9600 bps
Databitit
8 bittiä
Pariteetti
Ei mitään
Loppubitti
1 bittiä
Vuonohjaus
Ei mitään
Enimmäispituus
15 m (vain päällystetty tyyppi)
Nasta
Signaali
1
Kantoaallon tunnistus
2
Saapuvat tiedot
3
Lähetetyt tiedot
4
Päätelaitteen käyttöönotto
5
Signaalimaa
6
Tietojoukon käyttöönotto
7
Lähetä pyyntö
8
Valmis lähetykseen
9
Soiton ilmaisu
23
Lähiverkkokaapeli
•• RS232C-kaapeli
Liitin: 9-nastainen D-Sub-stereokaapeli
6
•• Nastojen järjestys
3
2
1
1
1 2 3 4 5 6 7 8
-P2-
9
-P1-
5
-P1Uros
-P1-
-P2-
-P2-
Rx
3
----------
1
Tx
STEREO-
Tx
2
----------
2
Rx
LIITIN
Gnd
5
----------
3
Gnd
(ø3,5)
Nastan nro
Vakioväri
Signaali
1
Valkoinen ja oranssi
TX+
2
Oranssi
TX-
3
Valkoinen ja vihreä
RX+
4
Sininen
NC
5
Valkoinen ja sininen
NC
6
Vihreä
RX-
7
Valkoinen ja ruskea
NC
8
Ruskea
NC
24
Ristiinkytketty lähiverkkokaapeli (PC – PC)
•• Liitin: RJ45
Suoraan kytketty lähiverkkokaapeli (PC – HUB)
HUB
RJ45
P2
RJ45
P1
P2
P1
P1
P2
RJ45 MDC
Signaali
P1
TX+
1
P2
Signaali
<-------->
3
RX+
P2
Signaali
TX-
2
<-------->
6
RX-
<-------->
1
TX+
RX+
3
<-------->
1
TX+
2
<-------->
2
TX-
RX-
6
<-------->
2
TX-
RX+
3
<-------->
3
RX+
RX-
6
<-------->
6
RX-
Signaali
P1
TX+
1
TX-
25
Liitännät
•• Liitäntä 2
――Varmista, että kytket sovittimet oikeisiin RS232C IN- ja OUT-liitäntöihin.
•• Liitäntä 1
RJ45
IN
RS232C
OUT
IN
RS232C
OUT
IN
RS232C
OUT
IN
RS232C
RJ45
OUT
•• Liitäntä 3
RJ45
RS232C
OUT
IN
RS232C
OUT
IN
RS232C
OUT
IN
RS232C
OUT
26
Nro
Ohjauskoodit
Ohjausobjektin tilan tarkastelu (hae-hallintakomento)
Etuliite
Komento
0xAA
Komentotyyppi
ID
Tietojen pituus
Tarkistussumma
0
Komento
0xAA
Komentotyyppi
ID
Tietojen pituus
Tiedot
1
Arvo
Tarkistussumma
Komento
Nro
Komentotyyppi
Komento
Videoseinän käyttäjien hallinta
Arvoalue
0x89
-
•• Kaikki tiedonsiirto tapahtuu heksadesimaalimuodossa. Tarkistussumma lasketaan
laskemalla kaikki muut arvot paitsi etuliite yhteen. Jos tarkistussummassa on enemmän
kuin kaksi numeroa, kuten ohessa (11+FF+01+01=112), ensimmäinen numero poistetaan.
Esim. Virta päällä ja ID=0
Hallinta (aseta-hallintakomento)
Etuliite
10
Komentotyyppi
Komento
Arvoalue
1
Virranhallinta
0x11
0~1
2
Äänenvoimakkuuden hallinta
0x12
0~100
3
Tulolähteen hallinta
0x14
-
4
Näyttötilan hallinta
0x18
-
5
Kuvan koon hallinta
0x19
0~255
6
Automaattisten säätöjen hallinta
(vain PC ja BNC)
0x3D
0
7
Videoseinätilan hallinta
0x5C
0~1
8
Turvalukko
0x5D
0~1
9
Videoseinä käytössä
0x84
0~1
Etuliite
Komento
0xAA
0x11
Etuliite
Komento
0xAA
0x11
ID
ID
Tietojen pituus
Tieto 1
1
"Power"
Tietojen pituus
Tieto 1
1
1
Tarkistussumma
12
•• Voit hallita kaikkia sarjakaapelilla kytkettyjä laitteita niiden ID-tiedoista huolimatta
samanaikaisesti, jos asetat ID:n arvoksi "0xFE" ja lähetät komennot. Kaikki laitteet
suorittavat komennot, mutta ACK ei vastaa.
27
Virranhallinta
Äänenvoimakkuuden hallinta
•• Toiminto
Tuotteen voi laittaa päälle ja pois päältä tietokoneen kautta.
•• Toiminto
Tuotteen äänenvoimakkuutta voi säätää tietokoneen kautta.
•• Virran tilan näyttäminen (hae virta päällä / pois päältä -tila)
•• Äänenvoimakkuuden tilan tarkastelu (hae äänenvoimakkuuden tila)
Etuliite
Komento
0xAA
0x11
ID
Tietojen pituus
Tarkistussumma
0
•• Virran asettaminen päälle tai pois päältä (aseta virta päälle / pois päältä)
Etuliite
Komento
0xAA
0x11
ID
Tietojen pituus
Tiedot
1
"Power"
Tarkistussumma
•• Ack
0xFF
ID
Tietojen pituus
Ack/Nak
r-CMD
Arvo1
3
"A"
0x11
"Power"
Tarkistussumma
0xAA
0xFF
0
Etuliite
Komento
0xAA
0x12
ID
Tietojen pituus
Tiedot
1
"Volume"
Tarkistussumma
ID
Tietojen pituus
Ack/Nak
r-CMD
Arvo1
3
"N"
0x11
"ERR"
Etuliite
Komento
0xAA
0xFF
ID
Tietojen pituus
Ack/Nak
r-CMD
Arvo1
3
"A"
0x12
"Volume"
Tarkistussumma
•• Nak
•• Nak
Komento
Tarkistussumma
"Volume": Televisioon tai tuotteeseen asetettava äänenvoimakkuuskoodi. (0-100)
"Power": Tuotteeseen asetettava virtakoodi.
Etuliite
0x12
Tietojen pituus
•• Ack
0: Virta pois päältä
0xAA
0xAA
ID
"Volume": Televisioon tai tuotteeseen asetettava äänenvoimakkuuskoodi. (0-100)
1: Virta päällä
Komento
Komento
•• Äänenvoimakkuuden asettaminen (aseta äänenvoimakkuus)
"Power": Tuotteeseen asetettava virtakoodi.
Etuliite
Etuliite
Tarkistussumma
Etuliite
Komento
0xAA
0xFF
ID
Tietojen pituus
Ack/Nak
r-CMD
Arvo1
3
"N"
0x12
"ERR"
Tarkistussumma
"ERR" : Koodi, josta näkyy, mikä virhe on tapahtunut.
"ERR" : Koodi, josta näkyy, mikä virhe on tapahtunut.
28
Tulolähteen hallinta
•• Toiminto
Tuotteen tulolähteen voi vaihtaa tietokoneen kautta.
Komento
0xAA
0x14
ID
Tietojen pituus
Komento
0xAA
0x14
DisplayPort
――MagicInfo on käytettävissä vain niissä malleissa, joissa on MagicInfo-toiminto.
0
ID
0x25
vain "hae"-komentoihin.
――Tämä malli ei tue seuraavia liitäntöjä: HDMI1, HDMI1_PC, HDMI2 ja HDMI2_PC.
Tarkistussumma
――RF(TV) ja DTV ovat käytettävissä vain niissä malleissa, joissa on televisio.
•• Tulolähteen asettaminen (aseta tulolähde)
Etuliite
HDMI2_PC
――DVI_video, HDMI1_PC ja HDMI2_PC eivät ole käytettävissä asetuskomennolla. Ne vastaavat
•• Tulolähteen tilan tarkastelu (hae tulolähteen tila)
Etuliite
0x24
Tietojen pituus
Tiedot
1
"Input Source"
Tarkistussumma
•• Ack
Etuliite
Komento
0xAA
0xFF
ID
Tietojen pituus Ack/Nak
r-CMD
Arvo1
3
0x14
"Input
Source"
"A"
"Input Source": Televisioon tai tuotteeseen asetettava tulolähdekoodi.
0x14
PC
0x18
DVI
0x0C
Tulolähde
0x08
Komponentti
0x20
MagicInfo
0x1F
DVI_video
0x30
RF (TV)
0x40
DTV
0x21
HDMI1
0x22
HDMI1_PC
0x23
HDMI2
Tarkistussumma
"Input Source": Televisioon tai tuotteeseen asetettava tulolähdekoodi.
•• Nak
Etuliite
Komento
0xAA
0xFF
ID
Tietojen pituus
Ack/Nak
r-CMD
Arvo1
3
"N"
0x14
"ERR"
Tarkistussumma
"ERR" : Koodi, josta näkyy, mikä virhe on tapahtunut.
29
Näyttötilan hallinta
•• Nak
•• Toiminto
Tuotteen näyttötilan voi vaihtaa tietokoneen kautta.
Näyttötilaa ei voi hallita, kun Video Wall -toiminto on käytössä.
――Tätä komentoa voi käyttää vain niissä malleissa, joissa on televisio.
Komento
0xAA
0x18
ID
Tietojen pituus
0xAA
0x18
ID
16 : 9
0x04
Zoomaus
0x31
Leveä zoomaus
0x0B
4:3
Ack/Nak
r-CMD
Arvo1
3
"N"
0x18
"ERR"
Tarkistussumma
•• Kuvan koon tarkastelu (hae kuvan koon tila)
Tietojen pituus
Tiedot
Tarkistussumma
1
"Screen Mode"
"Screen Mode": Koodi, joka asettaa television tai tuotteen tilan
0x01
0xFF
Tietojen
pituus
•• Toiminto
Tuotteen kuvan kokoa voi vaihtaa tietokoneen kautta.
•• Kuvan koon asettaminen (aseta kuvakoko)
Komento
0xAA
ID
Kuvan koon hallinta
Tarkistussumma
0
Etuliite
Komento
"ERR" : Koodi, josta näkyy, mikä virhe on tapahtunut.
•• Näytön tilan tarkastelu (hae näyttötilan tila)
Etuliite
Etuliite
Etuliite
Komento
0xAA
0x19
ID
Tietojen pituus
Tarkistussumma
0
•• Ack
Etuliite
Komento
0xAA
0xFF
ID
Tietojen
pituus
Ack/Nak
r-CMD
Arvo1
3
"A"
0x19
"Screen Size"
Tarkistussumma
"Screen Size": Tuotteen kuvan koko (välillä: 0–255, yksikkö: tuumaa)
•• Nak
•• Ack
Etuliite
Komento
0xAA
0xFF
ID
Tietojen
pituus
Ack/Nak
r-CMD
Arvo1
3
"A"
0x18
"Screen
Mode"
Etuliite
Komento
0xAA
0xFF
Tarkistussumma
ID
Tietojen
pituus
Ack/Nak
r-CMD
Arvo1
3
"N"
0x19
"ERR"
Tarkistussumma
"ERR" : Koodi, josta näkyy, mikä virhe on tapahtunut.
"Screen Mode": Koodi, joka asettaa television tai tuotteen tilan
30
Automaattisten säätöjen hallinta (vain PC ja BNC)
Videoseinätilan hallinta
•• Toiminto
Tee tietokoneen säädöt automaattisesti tietokoneella.
•• Toiminto
Video Wall -tilan voi ottaa käyttöön tietokoneen kautta.
•• Automaattisten säätöjen tilan tarkastelu (hae automaattisten säätöjen tila)
Ei mitään
•• Videoseinätilan tarkastelu (hae videoseinätila)
•• Automaattisten säätöjen asetus (aseta automaattiset säädöt)
Etuliite
Komento
0xAA
0x3D
ID
Tietojen pituus
Tiedot
1
"Auto
Adjustment"
Tarkistussumma
•• Ack
0xAA
Komento
ID
0xFF
Tietojen
pituus
Ack/Nak
3
"A"
r-CMD
Arvo1
Etuliite
Komento
0xAA
0x5C
ID
Tietojen pituus
Tarkistussumma
0
•• Videoseinän asettaminen (aseta videoseinätila)
"Auto Adjustment" : 0x00 (aina)
Etuliite
Tätä komentoa voi käyttää vain sellaisissa tuotteissa, joiden Video Wall on otettu
käyttöön.
Etuliite
Komento
0xAA
0x5C
ID
Tietojen pituus
Tiedot
Tarkistussumma
1
"Video Wall Mode"
Tarkistussumma
"Video Wall Mode": Koodi, jolla tuotteen Video Wall -tila otetaan käyttöön
0x3D
1: Full
"Auto
Adjustment"
0: Natural
•• Ack
•• Nak
Etuliite
Komento
0xAA
0xFF
ID
Tietojen
pituus
Ack/Nak
r-CMD
Arvo1
3
"A"
0x3D
"ERR"
"ERR" : Koodi, josta näkyy, mikä virhe on tapahtunut.
Etuliite
Komento
0xAA
0xFF
ID
Tarkistussumma
Tietojen
pituus
Ack/Nak
r-CMD
Arvo1
3
"A"
0x5C
"Video Wall
Mode"
Tarkistussumma
"Video Wall Mode": Koodi, jolla tuotteen Video Wall -tila otetaan käyttöön
•• Nak
Etuliite
Komento
0xAA
0xFF
ID
Tietojen
pituus
Ack/Nak
r-CMD
Arvo1
3
"A"
0x5C
"ERR"
Tarkistussumma
"ERR" : Koodi, josta näkyy, mikä virhe on tapahtunut.
31
Turvalukko
Videoseinä käytössä
•• Toiminto
Tuotteen Safety Lock-toiminnon voi ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä tietokoneen
avulla.
Tämä komento on käytettävissä riippumatta siitä, onko virta päällä vai ei.
•• Turvalukon tilan tarkastelu (hae turvalukon tila)
Etuliite
Komento
0xAA
0x5D
ID
Tietojen pituus
Tarkistussumma
Komento
0xAA
ID
0x5D
Tietojen
pituus
Tiedot
1
"Safety Lock"
0xFF
Tietojen
pituus
Ack/Nak
3
"A"
r-CMD
Arvo1
Tarkistussumma
0xAA
0xFF
ID
0
Etuliite
Komento
0xAA
0x84
ID
Tietojen pituus
Tiedot
1
V.Wall_On
Tarkistussumma
Etuliite
Komento
0xAA
0xFF
ID
Tietojen pituus Ack/Nak
r-CMD
Arvo1
3
"A"
0x84
V.Wall_On
Tietojen
pituus
Ack/Nak
r-CMD
Arvo1
3
"N"
0x84
ERR
Tarkistussumma
V.Wall_On : Sama kuin edellä
•• Nak
0x5D
"Safety Lock"
•• Nak
Komento
Tarkistussumma
•• Ack
"Safety Lock": Tuotteeseen asetettava turvalukkokoodi
Etuliite
0x84
Tietojen pituus
0: Videoseinä ei käytössä
•• Ack
0xAA
0xAA
ID
1: Videoseinä käytössä
0: Pois päältä
ID
Komento
•• V.Wall_On : Videoseinän koodi asetettu laitteeseen
1: Päällä
Komento
Etuliite
Tarkistussumma
"Safety Lock": Tuotteeseen asetettava turvalukkokoodi
Etuliite
•• Hae videoseinän virtatila
•• Määritä videoseinän virtatila
0
•• Turvalukon ottaminen käyttöön tai pois käytöstä (aseta turvalukko käyttöön / pois
käytöstä)
Etuliite
•• Toiminto
Henkilökohtainen tietokone käynnistää tai sammuttaa laitteen videoseinän.
Tietojen
pituus
Ack/Nak
r-CMD
Arvo1
3
"N"
0x5D
"ERR"
Tarkistussumma
Etuliite
Komento
0xAA
0xFF
ID
Tarkistussumma
"ERR" : Koodi, josta näkyy, mikä virhe on tapahtunut.
"ERR" : Koodi, josta näkyy, mikä virhe on tapahtunut.
32
Videoseinän käyttäjien hallinta
•• Toiminto
Henkilökohtainen tietokone käynnistää tai sammuttaa laitteen videoseinätoiminnon.
•• Hae videoseinän tila
Etuliite
Komento
0xAA
0x89
ID
Tietojen pituus
Tarkistussumma
0
•• Määritä videoseinän asetukset
Etuliite
Komento
0xAA
0x89
ID
Tietojen pituus Arvo1
Arvo2
2
Wall_SNo
Wall_Div
Tarkistussumma
Wall_Div: Videoseinän jakajan koodi asetettu laitteeseen
33
Videoseinämalli 10x10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Pois päältä
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
1
0x11
0x12
0x13
0x14
0x15
0x16
0x17
0x18
0x19
0x1A
0x1B
0x1C
0x1D
0x1E
0x1F
2
0x21
0x22
0x23
0x24
0x25
0x26
0x27
0x28
0x29
0x2A
0x2B
0x2C
0x2D
0x2E
0x2F
3
0x31
0x32
0x33
0x34
0x35
0x36
0x37
0x38
0x39
0x3A
0x3B
0x3C
0x3D
0x3E
0x3F
4
0x41
0x42
0x43
0x44
0x45
0x46
0x47
0x48
0x49
0x4A
0x4B
0x4C
0x4D
0x4E
0x4F
5
0x51
0x52
0x53
0x54
0x55
0x56
0x57
0x58
0x59
0x5A
0x5B
0x5C
0x5D
0x5E
0x5F
6
0x61
0x62
0x63
0x64
0x65
0x66
0x67
0x68
0x69
0x6A
0x6B
0x6C
0x6D
0x6E
0x6F
7
0x71
0x72
0x73
0x74
0x75
0x76
0x77
0x78
0x79
0x7A
0x7B
0x7C
0x7D
0x7E
N/A
8
0x81
0x82
0x83
0x84
0x85
0x86
0x87
0x88
0x89
0x8A
0x8B
0x8C
N/A
N/A
N/A
9
0x91
0x92
0x93
0x94
0x95
0x96
0x97
0x98
0x99
0x9A
0x9B
N/A
N/A
N/A
N/A
10
0xA1
0xA2
0xA3
0xA4
0xA5
0xA6
0xA7
0xA8
0xA9
0xAA
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
11
0xB1
0xB2
0xB3
0xB4
0xB5
0xB6
0xB7
0xB8
0xB9
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
12
0xC1
0xC2
0xC3
0xC4
0xC5
0xC6
0xC7
0xC8
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
13
0xD1
0xD2
0xD3
0xD4
0xD5
0xD6
0xD7
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
14
0xE1
0xE2
0xE3
0xE4
0xE5
0xE6
0xE7
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
15
0xF1
0xF2
0xF3
0xF4
0xF5
0xF6
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
34
Wall_SNo : Tuotenumeron koodi asetettu laitteeseen
Videoseinämalli 10x10: ( 1 ~ 100)
Aseta numero
Tiedot
1
0x01
2
0x02
...
...
99
0x63
100
0x64
•• Ack
Etuliite
Komento
0xAA
0xFF
ID
Tietojen pituus
Ack/Nak
r-CMD
Arvo1
Arvo2
4
"A"
0x89
Wall_Div
Wall_SNo
Tarkistussumma
•• Nak
Etuliite
Komento
0xAA
0xFF
ID
Tietojen pituus
Ack/Nak
r-CMD
Arvo1
3
"N"
0x89
ERR
Tarkistussumma
"ERR" : Koodi, josta näkyy, mikä virhe on tapahtunut.
35
Luku 03
Lähdelaitteen kytkeminen ja käyttö
Ennen kytkemistä
Muistettava ennen kytkentää
――Ennen kuin kytket lähdelaitteen, lue sen mukana tuleva käyttöopas.
Eri lähdelaitteissa voi olla eri määrä liitäntöjä ja ne voivat sijaita eri paikoissa.
――Älä kytke virtajohtoa seinään, ennen kuin kaikki muut kytkennät on tehty.
Virtajohdon kytkeminen muita kytkentöjä tehtäessä voi vaurioittaa laitetta.
――Kytke ääniliitännät oikein seuraavasti: vasen = valkoinen, oikea = punainen.
Kytkeminen tietokoneeseen
•• Älä kytke virtajohtoa, ennen kuin olet kytkenyt kaikki muut kaapelit.
Varmista, että kytket lähdelaitteen ennen virtajohdon kytkemistä.
•• Tietokoneen voi kytkeä laitteeseen monella eri tavalla.
Valitse käyttämällesi tietokoneelle sopiva kytkentätapa.
――Kytkentään käytettävät osat voivat olla erilaisia eri laitteissa.
Kytkeminen D-SUB-kaapelilla (analoginen tyyppi)
――Tarkista kytkettävän laitteen takaosasta, millaisia liitäntöjä laitteessa on.
RGB IN
AUDIO IN
36
Kytkeminen DVI-kaapelilla (digitaalinen)
Kytkeminen HDMI-DVI-kaapelilla
DVI IN (MAGICINFO)
HDMI IN 1, HDMI IN 2
AUDIO IN
AUDIO IN
37
Kytkeminen HDMI-kaapelilla
Kytkeminen DP-kaapelilla
HDMI IN 1, HDMI IN 2
DP IN
•• DP:n käyttöä koskevat varoitukset
――Valmiustilan virtakapasiteetin lisäämiseksi laite lopettaa DP-tiedonsiirron, kun se
sammutetaan tai siirretään virransäästötilaan.
――Jos laite on kahden näytön tilassa ja se sammutetaan tai se siirtyy virransäästötilaan,
näytön asetuksia ei ehkä päivitetä. Tällöin näytön kuva ei ehkä näy oikein.
――Aseta ongelman ilmetessä Max. Power Saving -asetukseksi Off ennen laitteen käyttöä.
――Jotkin DP-standardin kanssa yhteensopimattomat näytönohjaimet voivat estää
Windowsin käynnistys- tai BIOS-näytön näkymisen, kun laite on virransäästötilassa.
Varmista tällöin, että käynnistät laitteen ennen tietokoneen käynnistämistä.
――Laitteen (DP IN) -liitäntä ja laitteen mukana toimitettu DP-kaapeli ovat VESA-standardien
mukaisia. Muun kuin VESA-standardin mukaisen DP-kaapelin käyttäminen voi aiheuttaa
laitteessa toimintahäiriön. Samsung Electronics ei vastaa mistään standardin vastaisten
kaapeleiden käytön aiheuttamista ongelmista.
Varmista, että käytät VESA-standardien mukaista DP-kaapelia.
38
Kytkeminen videolaitteeseen
•• Älä kytke virtajohtoa, ennen kuin olet kytkenyt kaikki muut kaapelit.
Varmista, että kytket lähdelaitteen ennen virtajohdon kytkemistä.
•• Voit kytkeä laitteeseen videolaitteen tähän tarkoitukseen varatulla johdolla.
――Kytkentään käytettävät osat voivat olla erilaisia eri laitteissa.
――Vaihda lähde painamalla kaukosäätimen SOURCE-painiketta.
Kytkeminen HDMI-DVI-kaapelilla
――Ääni ei ole käytettävissä, jos laite on kytketty videolaitteeseen HDMI-DVI-kaapelilla. Voit
ratkaista ongelman kytkemällä lisäksi äänikaapelin molempien laitteiden ääniliitäntöihin.
HDMI IN 1, HDMI IN 2
――Seuraavia tarkkuuksia tuetaan: 1080p (50/60 Hz), 720p (50/60 Hz), 480p ja 576p.
AUDIO IN
39
Kytkeminen HDMI-kaapelilla
Kytkeminen äänijärjestelmään
HDMI-kaapelilla tai HDMI–DVI-kaapelilla (enintään 1080p)
――Kytkentään käytettävät osat voivat olla erilaisia eri laitteissa.
•• Kuvan ja äänen laatu on parempi, kun tuote kytketään digitaaliseen laitteeseen HDMIkaapelilla.
•• HDMI-kaapeli tukee digitaalisia video- ja äänisignaaleja, eikä äänikaapelia tarvita.
–– Jos tuote kytketään digitaaliseen laitteeseen, joka ei tue HDMI-lähtöä, käytä HDMI-DVIja äänikaapeleita.
AUDIO OUT
•• Kuva ei ehkä näy oikein (tai ollenkaan) tai ääntä ei kuulu, jos tuotteeseen on kytketty
ulkoinen laite, joka käyttää HDMI-tilan vanhaa versiota. Kysy tällaisessa tilanteessa
ulkoisen laitteen valmistajalta HDMI-versio ja pyydä päivitystä, jos versio on vanhentunut.
•• Muista käyttää HDMI-kaapelia, jonka paksuus on enintään 14 mm.
•• Muista ostaa sertifioitu HDMI-kaapeli. Muutoin kuva ei ehkä näy tai yhteysvirhe saattaa
ilmetä.
•• Tavallista nopeaa HDMI-kaapelia tai Ethernet-toiminnolla varustettua kaapelia
suositellaan.
Tämä tuote ei tue Ethernet-toimintoa HDMI:n kautta.
HDMI IN 1, HDMI IN 2
40
Lähiverkkokaapelin kytkeminen
――Kytkentään käytettävät osat voivat olla erilaisia eri laitteissa.
RJ45
•• Käytä kytkennässä Cat 7 (*STP) -kaapelia.
*Shielded Twist Pair (suojattu, kierretty parikaapeli)
41
Verkkolaitteen liittäminen (myydään erikseen)
――Saat ohjeet verkkolaitteen liittämiseen verkkolaitteen käyttöohjeista.
MagicInfo
MagicInfon käyttäminen edellyttää verkkolaitteen (myydään erikseen) liittämistä tuotteeseen.
――Jos haluat muokata MagicInfo-asetuksia, suorita MagicinfoSetupWizard työpöydältä.
――Jos haluat ohjeita MagicInfon käyttöön, tutustu verkkolaitteen mukana toimitettuun DVD-levyyn.
――Tämän osion tiedot voivat muuttua laadun parantamiseksi ilman erillistä ilmoitusta.
――Jos tuotteessa ilmenee ongelmia sen jälkeen, kun olet asentanut jonkin muun kuin verkkolaitteen mukana toimitetun käyttöjärjestelmän, kun olet
palauttanut käyttöjärjestelmän vanhemman version tai kun olet asentanut ohjelmiston, joka ei ole yhteensopiva toimitetun käyttöjärjestelmän kanssa,
et voi hyödyntää teknistä tukea. Lisäksi mahdollisista huoltoteknikoiden käynneistä veloitetaan tässä tapauksessa maksu. Tuotteen vaihtamista tai
hinnan hyvitystä ei myöskään hyväksytä.
Siirtyminen MagicInfo-tilaan
MagicInfo Setup Wizard - v.1.12
Select Application - step 1
MagicInfo Pro (LAN, WAN based version)
1
Kun olet asentanut verkkolaitteen (myydään erikseen) ja liittänyt sen tuotteeseen, kytke tuotteeseen virta.
2
Paina kaukosäätimen SOURCE-painiketta ja valitse MagicInfo.
――Kun verkkolaite kytketään tuotteen DVI IN (MAGICINFO) -liitäntään, Source-asetus DVI muuttuu asetukseksi
MagicInfo.
MagicInfo-i Premium (Web-based version)
3
Select Later
< Back(B)
Next(N) >
Finish
Valitse oletussovellus, jonka haluat suorittaa, kun MagicInfo käynnistyy.
Cancel
42
4
MagicInfo Setup Wizard - v.1.12
Anna IP-tiedot.
MagicInfo Setup Wizard - v.1.12
6
Valitse näyttötila.
7
Tarkista juuri määrittämäsi
Select Screen Type - step 4
Select TCP/IP - step 2
Obtain an IP address automatically
Use the following IP address:
Landscape
IP address:
192 . 168 . 0 . 102
Subnet mask:
255 . 255 . 255 . 0
Default gateway:
192 . 168 . 0 . 1
Portrait
Obtain DNS server address automatically
Use the following DNS server address:
Preferred DNS server:
10 . 44 . 33 . 22
Alternate DNS server:
10 . 33 . 22 . 11
< Back(B)
Next(N) >
Finish
< Back(B)
Cancel
5
MagicInfo Setup Wizard - v.1.12
Valitse kieli. (Oletuskieli on
Next(N) >
Finish
Cancel
MagicInfo Setup Wizard - v.1.12
English.)
asetukset.
Setup Information
Select Language -step 3
Select the language you want to install on the system for menus and
dialogs.
1. Application :
Current Language
2. Internet Protocol [TCP/IP]
:
Engilsh
IP :
Chinese [Traditional]
German
4. Screen Type :
French
kaksoisnapsauta työpöydän
MagicInfo-kuvaketta. Kuvake näkyy
näytön oikeassa alakulmassa.
192.168.0.102
3. Language :
English
――Jos suorituskuvaketta ei näy,
MagicInfo Pro [LAN,WAN based version\
English
Landscape
Italian
Japanese
Korean
Russian
Swedish
Turkish
Chinese [Simplified]
Portuguese
< Back(B)
Do not show again
Next(N) >
Finish
Cancel
< Back(B)
Apply
Finish
Cancel
43
Tulolähteen vaihtaminen
Voit valita eri lähteitä ja muuttaa lähdelaitteiden nimiä kohdassa Source.
Source
――Näyttö ei välttämättä näy oikein, jos valitset väärän lähteen sille lähdelaitteelle, johon haluat siirtyä.
SOURCE → Source
Voit tuoda laitteeseen kytketyn lähdelaitteen näytön näkyviin. Tuo valitsemasi lähteen näyttö näkyviin valitsemalla
lähdeluettelosta jokin lähde.
――Syöttölähteen voi myös vaihtaa kaukosäätimen SOURCE-painikkeella.
Edit Name
Source
SOURCE → Source → TOOLS → Edit Name → ENTER E
Toisinaan näyttö ei näy oikein, jos lähdelaitteen nimeä ei ole määritelty kohdassa Edit Name.
PC
DVI
HDMI1
HDMI2
DisplayPort
MagicInfo S
Lähdelaite on hyvä nimetä uudelleen kohdassa Edit Name myös parhaan mahdollisen kuvanlaadun takaamiseksi.
――Luettelo voi sisältää seuraavat lähdelaitteet. Luettelossa olevat Source-laitteet vaihtelevat valitun lähteen
mukaan.
VCR / DVD / Cable STB / HD STB / Satellite STB / AV Receiver / DVD Receiver / Game / Camcorder / DVD Combo
/ DHR / PC / DVI PC / DVI Devices
――Picture-valikossa käytettävissä olevat asetukset vaihtelevat käytössä olevan lähteen ja Edit Name -kohdassa
tehtyjen asetusten mukaan.
•• Kun liität tietokoneen HDMI IN 1, HDMI IN 2 -liitäntään, aseta Edit Name -arvoksi PC. Aseta muissa tapauksissa
Edit Name AV-laitteiden tilaan.
–– Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.
•• Kun kytket tietokoneen HDMI-kaapelilla HDMI IN 1, HDMI IN 2 -liitäntään, tuote on Edit Name -kohdassa
siirrettävä PC-tilaan.
•• Kun kytket tietokoneen HDMI–DVI-kaapelilla HDMI IN 1, HDMI IN 2 -liitäntään, tuote on Edit Name -kohdassa
siirrettävä DVI PC-tilaan.
•• Kun kytket AV-laitteen HDMI–DVI-kaapelilla HDMI IN 1, HDMI IN 2 -liitäntään, tuote on Edit Name -kohdassa
siirrettävä DVI Devices-tilaan.
44
Luku 04
MDC:n käyttö
Multiple display control "MDC" on sovellus, jonka avulla tietokoneelta voi helposti hallita useita näyttöjä samanaikaisesti.
Lisätietoja MDC-ohjelman käytöstä saat Ohjeesta ohjelman asentamisen jälkeen. MDC-ohjelma on saatavilla sivustosta.
Kun painat On-painiketta Off-painikkeen painamisen jälkeen, laite tarkistaa tilaansa noin
minuutin ajan. Jos haluat suorittaa komennon, yritä minuutin kuluttua uudelleen.
6
Valitse ikkunasta "Destination Folder" ohjelman asennukseen käytettävä tiedostopolku
ja napsauta "Next".
――Jos tiedostopolkua ei määritellä, ohjelma asennetaan oletuspolkuun.
MDC-ohjelman asennus ja asennuksen
poisto
7
8
Asennuksen edistyminen näkyy näytöllä.
Asennus
9
Napsauta "InstallShield Wizard Complete" -ikkunan kohtaa "Finish".
tiedostopolku ja napsauta "Install".
――MDC:n asennukseen voivat vaikuttaa sellaiset tekijät kuten käytettävä videokortti,
――Jos haluat käynnistää MDC-ohjelman välittömästi, valitse "Launch MDC Unified" ja
emolevy tai verkon tila.
1
Napsauta MDC Unified -asennusohjelmaa.
2
Valitse kieli asennusta varten. Valitse seuraavaksi "OK".
3
Kun "Welcome to the InstallShield Wizard for MDC_Unified" -ruutu tulee näkyviin, valitse
"Next".
4
Valitse näyttöön tulevasta "License Agreement" -ikkunasta "I accept the terms in the
license agreement" ja sitten "Next".
5
Tarkista ikkunasta "Ready to Install the Program" ohjelman asennukseen käytettävä
napsauta "Finish".
10 MDC Unified -pikakuvake ilmestyy työpöydälle asennuksen jälkeen.
――MDC:n käynnistyskuvake ei välttämättä ilmesty näkyviin tietokonejärjestelmästä tai
laitteen ominaisuuksista riippuen.
――Jos käynnistyskuvaketta ei näy, paina F5-painiketta.
Asennuksen poisto
1
Valitse Käynnistä-valikosta Asetukset > Ohjauspaneeli ja napsauta kohtaa Lisää tai
poista ohjelmia kaksi kertaa.
Anna kaikki "Customer Information" -ikkunassa pyydetyt tiedot ja napsauta "Next".
2
Valitse luettelosta MDC Unified ja napsauta Muuta tai poista.
45
Yhteyden muodostaminen MDC:hen
MDC:n käyttö RS-232C-kaapelilla (sarjatiedonsiirtostandardien mukaisesti)
RS-232C-sarjakaapeli on kytkettävä tietokoneen ja näytön sarjaportteihin.
Näyttö 1
Näyttö 2
Tietokone
46
MDC:n käyttö Ethernetin kautta
Anna ensisijaisen näyttölaitteen IP-osoite ja kytke laite tietokoneeseen. Näyttölaitteet voidaan liittää toisiinsa lähiverkkokaapelilla.
Yhteys käyttämällä suoraankytkettyä LAN-kaapelia
――Useita tuotteita voidaan kytkeä tuotteen RJ45-portin ja keskittimen lähiverkkoporttien kautta.
Tietokone
Näyttö 1
Näyttö 2
47
Yhteys käyttämällä ristiinkytkettyä LAN-kaapelia
――Useita tuotteita voidaan yhdistää tuotteen RS232C IN / OUT -portin kautta.
Näyttö 1
Näyttö 2
Tietokone
48
Luku 05
Kotitoiminto
Tämä toiminto löytyy kohdasta Support → Go to Home.
Käytettävissä kaukosäätimen HOME -painikkeella.
Video Wall
HOME
→ Video Wall → ENTER E
Video Wall
Muokkaa videoseinän muodostamiseksi kytkettyjen näyttöjen asettelua.
Voit myös näyttää joko osan kuvasta tai toistaa koko kuvan kaikissa kytketyissä näytöissä.
Saat lisätietoja useamman kuvan näyttämisestä MDC:n ohjeesta tai MagicInfon käyttöoppaasta. Jotkin laitteet
eivät saata tukea MagicInfo-toimintoa.
Video Wall
Video Wall voidaan ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä.
Järjestä videoseinä valitsemalla On.
–– Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.
•• Off / On
Horizontal x Vertical
Tämä toiminto jakaa videoseinänäytön automaattisesti videoseinän matriisikokoonpanon mukaisesti.
Avaa videoseinän matriisi.
Videoseinänäyttö jaetaan määritetyn matriisin mukaisesti. Pysty- tai vaakasuuntaisten näyttölaitteiden määrä
voidaan valita 1 ja 15 väliltä.
――Videoseinänäyttö voidaan jakaa enintään 225 näyttöön.
――Horizontal x Vertical -asetus on käytössä vain silloin, kun Video Wall-asetuksena on On.
49
Screen Position
Jos haluat järjestää jaetut näytöt uudelleen, säädä kunkin laitteen matriisissa olevaa numeroa Screen Position
-toiminnolla.
Jos valitset Screen Position, videoseinän matriisi näytetään käyttämällä videoseinän muodostaville laitteille
määritettyjä numeroita.
Voit muuttaa näyttölaitteen paikkaa muuttamalla laitteen numeron ja painamalla E-painiketta.
――Screen Position -toiminnolla voi järjestellä enintään 225 näyttöä.
――Screen Position -asetus on käytössä vain silloin, kun Video Wall-asetuksena on On.
――Jos haluat käyttää toimintoa, varmista, että Horizontal x Vertical -asetus on määritetty.
Format
Valitse, miten kuvat näytetään videoseinänäytössä.
•• Full: näytä kuvat koko näytön tilassa.
•• Natural: näytä kuvat alkuperäisen kuvasuhteen mukaisesti.
――Format -asetus on käytössä vain silloin, kun Video Wall-asetuksena on On.
――Video Wall -tilaa käytettäessä suositeltu tarkkuus on 1280x720P, 1920x1080P tai 3840x2160P.
50
Picture Mode
HOME
→ Picture Mode → ENTER E
Picture Mode
Valitse laitteen käyttötilaan sopiva kuvatila (Picture Mode).
•• Shop & Mall
Sopii käytettäväksi ostoskeskuksissa.
–– Valitse Video/Image tai Text kuvatilan mukaan.
•• Office & School
Sopii käytettäväksi toimistoissa ja kouluissa.
–– Valitse Video/Image tai Text kuvatilan mukaan.
•• Terminal & Station
Sopii käytettäväksi linja-auto- ja rautatieasemilla.
–– Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.
–– Valitse Video/Image tai Text kuvatilan mukaan.
•• Video Wall
Sopii ympäristöihin, joissa käytetään videoseinänäyttöä.
–– Valitse Video/Image tai Text kuvatilan mukaan.
•• Calibration
Tässä tilassa käytetään kirkkauden, värin, gamman ja yhdenmukaisuuden asetuksia, jotka on mukautettu
Color Expert -värinkalibrointiohjelmassa.
–– Käytä näytön alkuperäisasetuksia, kuten gamma, tasaisuus ja valkotasapaino valitsemalla Picture Modearvoksi Calibration.
–– Voit säätää kuvaa lisää Color Expert -toiminnolla. Voit muuttaa kuvanlaatuasetuksia (kirkkaus, väri,
gamma, yhdenmukaisuus) mieltymystesi mukaan.
–– Color Expert -ohjelma voidaan ladata osoitteesta www.samsung.com/displaysolutions.
51
On/Off Timer
HOME
→ On/Off Timer → ENTER E
――Kello on asetettava ennen Clock Set -toiminnon käyttöä.
On Timer
Aseta On Timer, jotta tuote käynnistyy automaattisesti valittuna kellonaikana ja päivänä.
Virta kytketään käyttämällä määritettyä äänenvoimakkuutta tai syöttölähdettä.
On/Off Timer
On Timer: Aseta käynnistysajastin valitsemalla jokin seitsemästä vaihtoehdosta. Aseta oikea kellonaika ensin.
(On Timer 1 ~ On Timer 7)
–– Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.
•• Setup: Valitse Off, Once, Everyday, Mon~Fri, Mon~Sat, Sat~Sun tai Manual. Jos valitset Manual-vaihtoehdon,
voit valita päivät, joina On Timer käynnistää tuotteen.
–– Valittujen päivien kohdalla näytetään valintamerkki.
•• Time: Tuntien ja minuuttien asettaminen. Anna numerot numeronäppäimillä tai painamalla ylös- ja alaspäin
osoittavia nuolinäppäimiä. Siirry kentästä toiseen vasemmalla ja oikealla nuolinäppäimellä.
•• Volume: Halutun äänenvoimakkuuden asettaminen. Aseta äänenvoimakkuus vasemmalla ja oikealla
nuolinäppäimellä.
•• Source: Halutun syöttölähteen valitseminen.
Off Timer
Aseta sammutusajastin (Off Timer) valitsemalla jokin seitsemästä vaihtoehdosta. (Off Timer 1 ~ Off Timer 7)
•• Setup: Valitse Off, Once, Everyday, Mon~Fri, Mon~Sat, Sat~Sun tai Manual. Jos valitset Manual-vaihtoehdon,
voit valita päivät, joina Off Timer sammuttaa tuotteen.
–– Valittujen päivien kohdalla näytetään valintamerkki.
•• Time: Tuntien ja minuuttien asettaminen. Anna numerot numeronäppäimillä tai painamalla ylös- ja alaspäin
osoittavia nuolinäppäimiä. Siirry kentästä toiseen vasemmalla ja oikealla nuolinäppäimellä.
52
Holiday Management
Ajastin on poissa käytöstä lomaksi määriteltynä aikana.
•• Add Holiday: Määrittele loma-ajaksi haluamasi ajanjakso.
Valitse lisättävän loman alkamis- ja päättymispäivät u-/d-painikkeilla ja napsauta sitten Save-painiketta.
Ajanjakso lisätään loma-aikojen luetteloon.
–– Start: Aseta loman alkamispäivä.
–– End: Aseta loman päättymispäivä.
――Edit: Valitse lomakohde ja muuta päivämäärää.
――Delete: Poista lomaluettelon valitut kohdat.
•• Set Applied Timer: Määritä On Timer ja Off Timer, jotta ne eivät aktivoidu yleisinä juhlapäivinä.
–– Valitse painamalla E On Timer- ja Off Timer -asetukset, joita et halua aktivoida.
–– Valittu On Timer ja Off Timer eivät aktivoidu.
53
Network Settings
HOME
→ Network Settings→ ENTER E
Näytä verkkoasetukset.
Network Settings
IP Setting
Enter manually
IP Address
Network Settings
–– Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.
***.
***.
***.
Subnet Mask
Gateway
Save
***.
***.
***.
***.
***.
***.
***
***
***
Close
•• IP Setting: Obtain automatically, Enter manually
•• IP Address: Anna IP Address manuaalisesti, jos IP Setting -asetuksena on Enter manually.
•• Subnet Mask: Anna Subnet Mask manuaalisesti, jos IP Setting -asetuksena on Enter manually.
•• Gateway: Anna Gateway manuaalisesti, jos IP Setting -asetuksena on Enter manually.
54
MagicInfo Player I
HOME
Vaihda lähteeksi MagicInfo Player I.
MagicInfo Player I julkaisee ja toistaa erilaisia sisältöjä, muun muassa palvelimella tai yhdistetyssä laitteessa
olevaa julkaistua sisältöä ja multimediasisältöä (kuvia, videoita ja äänisisältöä).
→ MagicInfo Player I → ENTER E
MagicInfo Player I
–– Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.
55
ID Settings
Määrittele tunnus vastaanottimelle.
HOME
ID Settings
→ ID Settings → ENTER E
ID Settings
Valitse numero painamalla u/d ja paina sen jälkeen E.
Anna tunnistenumero tulokaapeliin tulosignaalin vastaanottamista varten kytketylle laitteelle (Välillä: 0~224)
――Syötä haluamasi numerot kaukosäätimen numeropainikkeilla.
Device ID Auto Set
–– Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.
――Määritä kaikille kytketyille laitteille automaattisesti tunnistenumero.
PC Connection Cable
Valitse tapa, jolla yhteys muodostetaan MDC:hen MDC-signaalin saamiseksi.
•• RS232C cable
MDC-yhteys RS232C-stereokaapelin kautta.
•• RJ45(LAN) cable
MDC-yhteys RJ45-kaapelin kautta.
56
More settings
HOME
Kuva-asetusvalikko tulee näyttöön.
→ More settings → ENTER E
More settings
–– Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.
57
Luku 06
Näytön säätö
Määritä Picture-asetukset (Backlight, Color Tone jne.).
Picture-valikon kohdat saattavat olla erilaisia eri malleissa.
Picture
OnScreen Display
System
Sound
?
Support
Picture Mode
Picture
Picture Mode
Office & School
Backlight
50
MENU m → Picture → Picture Mode → ENTER E
Brightness
50
Valitse laitteen käyttötilaan sopiva kuvatila (Picture Mode).
Contrast
50
Sharpness
100
Color
50
Tint (G/R)
50
•• Shop & Mall
Sopii käytettäväksi ostoskeskuksissa.
–– Valitse Video/Image tai Text kuvatilan mukaan.
•• Office & School
Sopii käytettäväksi toimistoissa ja kouluissa.
–– Valitse Video/Image tai Text kuvatilan mukaan.
–– Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.
•• Terminal & Station
Sopii käytettäväksi linja-auto- ja rautatieasemilla.
–– Valitse Video/Image tai Text kuvatilan mukaan.
•• Video Wall
Sopii ympäristöihin, joissa käytetään videoseinänäyttöä.
–– Valitse Video/Image tai Text kuvatilan mukaan.
•• Calibration
Tässä tilassa käytetään kirkkauden, värin, gamman ja yhdenmukaisuuden asetuksia, jotka on
mukautettu Color Expert -värinkalibrointiohjelmassa.
–– Käytä näytön alkuperäisasetuksia, kuten gamma, tasaisuus ja valkotasapaino valitsemalla Picture
Mode-arvoksi Calibration.
–– Voit säätää kuvaa lisää Color Expert -toiminnolla. Voit muuttaa kuvanlaatuasetuksia (kirkkaus, väri,
gamma, yhdenmukaisuus) mieltymystesi mukaan.
–– Color Expert -ohjelma voidaan ladata osoitteesta www.samsung.com/displaysolutions.
58
Backlight / Brightness / Contrast /
Sharpness / Color / Tint (G/R)
Tuotteessa on useita asetuksia, joilla kuvan laatua voi säätää.
Shop & Mall, Office & School,
Terminal & Station, Video Wall
MENU m → Picture → White Balance → ENTER E
Värilämmön säätäminen luonnollisen kuvan saavuttamiseksi.
MENU m → Picture → ENTER E
Picture Mode
White Balance
Picture Modeasetukset
•• Reset: Sopii ympäristöihin, joissa käytetään videoseinänäyttöä.
Säädettävät asetukset
Video/Image
Backlight / Brightness / Contrast /
Sharpness / Color / Tint (G/R)
Text
Backlight / Brightness / Contrast /
Sharpness
Calibration
•• R-Gain / G-Gain / B-Gain: Kunkin värin (punainen, vihreä, sininen) kirkkauden säätö.
Backlight
Gamma
MENU m → Picture → Gamma → ENTER E
Ensisijaisen värin voimakkuuden säätö.
――Jos Picture Mode -asetuksena on Calibration, Gamma poistetaan käytöstä.
――Kun muutat asetusta Backlight, Brightness, Contrast, Sharpness, Color tai Tint (G/R),
kuvaruutuvalikkoa säädetään vastaavasti.
――Asetuksia voi muokata ja ne voi tallentaa erikseen kullekin tuotteen tuloon kytketylle
ulkoiselle laitteelle.
――Kuvan kirkkauden vähentäminen pienentää virrankulutusta.
Calibrated Value
MENU m → Picture → Calibrated Value → ENTER E
Color Temperature
MENU m → Picture → Color Temperature → ENTER E
Valitse, käytetäänkö Color Expert -värinkalibrointiohjelmassa mukautettuja kirkkauden, värin,
gamman ja yhdenmukaisuuden asetuksia Information- ja Advertisement-tiloissa.
•• Don't Apply / Apply
――Color Expert -ohjelma voidaan ladata osoitteesta www.samsung.com/displaysolutions.
――Jos Picture Mode -asetuksena on Calibration, Calibrated Value poistetaan käytöstä.
Säädä värilämpötilaa. (Välillä: 2800K–16000K)
――Jos Picture Mode -asetuksena on Calibration, Color Temperature poistetaan käytöstä.
59
Picture Options
Dynamic Backlight
Säädä taustavaloa automaattisesti niin, että näytön kontrasti on paras mahdollinen nykyisissä
olosuhteissa.
MENU m → Picture → Picture Options → ENTER E
Picture Mode
Picture Modeasetukset
Shop & Mall, Office & School,
Terminal & Station, Video Wall
Säädettävät asetukset
-asetuksena on On.
Video/Image
Color Tone / HDMI Black Level /
Dynamic Backlight / UHD COLOR
Text
Color Tone / HDMI Black Level /
Dynamic Backlight / UHD COLOR
Calibration
•• Off / On
――Dynamic Backlight ei ole käytettävissä, kun tulolähteenä on PC, kun Video Wall
Dynamic Backlight / UHD COLOR
Color Tone
Jos Picture Mode -asetuksena on Text.
•• Off / Cool / Standard / Warm
Jos Picture Mode -asetuksena on Video/Image.
•• Off / Cool / Standard / Warm1 / Warm2
――Jos Picture Mode -asetuksena on Calibration, Color Tone poistetaan käytöstä.
――Asetuksia voi muokata ja tallentaa kutakin tuotteen tuloliitäntään kytkettyä ulkoista
laitetta varten.
UHD COLOR
•• HDMI1 : Off / On
•• HDMI2 : Off / On
•• DisplayPort : Off / On
――Jos haluat ottaa UHD-tulolähteen käyttöön, valitse UHD COLOR-asetukseksi On.
――Jos näytöt on yhdistetty Loopout-toiminnolla, kun UHD-tarkkuus on käytössä, valitse
kaikissa näytöissä UHD COLOR -asetukseksi On.
――Loopout-toiminnolla voi yhdistää enintään 25 näyttöä, kun UHD-tarkkuus on käytössä.
――Jos UHD COLOR -tilaa halutaan käyttää HDMI-kaapelilla, on suositeltavaa käyttää HDMI 2.0
-yhteensopivaa HDMI-kaapelia. Varmista, että kaapeli on alle 2 metriä pitkä.
――UHD COLOR-asetuksen vaihtaminen vaihtoehdosta On vaihtoehtoon Off tai päinvastoin
kestää jonkin aikaa.
――Jos UHD COLOR-asetusta käyttävä HDMI/DP-liitäntä kytketään laitteeseen, joka ei tue
UHD-sisältöä, laite ei ehkä toimi oikein. Kytke laite, joka tukee UHD-sisältöä.
HDMI Black Level
Säätää kuvan syvyyden valitsemalla mustatasapainon.
•• Low / Normal
――Tämä toiminto ei ole käytettävissä, kun tulolähteenä on PC.
60
Picture Size
Zoom/Position
Säädä näytön kokoa ja paikkaa.
MENU m → Picture → Picture Size → ENTER E
Valitse näytössä näytettävän kuvan koko ja kuvasuhde.
Tämä toiminto voidaan määrittää, jos tulolähde tukee tarkkuutta 1080i tai 1080p ja Picture
Size -asetuksena on Custom.
――Tätä toimintoa ei tueta, jos tietokone on yhdistetty.
Picture Size
――Toimi Zoom/Position-näytössä alla olevien ohjeiden mukaan.
Näytön säätöasetukset ovat erilaiset eri tulolähteille.
1
Valitse Zoom/Position painamalla d-painiketta. Paina E-painiketta.
Käytettävissä olevat Picture Size -asetukset voivat vaihdella sen mukaan, onko Picture Mode
-asetuksena Video/Image tai Text.
2
Valitse Zoom tai Position. Paina E-painiketta.
3
Siirrä kuvaa painamalla u/d/l/r -painiketta.
4
Paina E-painiketta.
•• 16:9: Asettaa kuvan 16:9-laajakuvatilaan.
•• Zoom1: Keskitason suurennos. Yläosan ja sivujen leikkaus.
•• Zoom2: Suuri suurennos.
•• Smart View 1: Pienentää 16:9-kuvaa 50 %.
――Smart View 1 on käytettävissä vain tiloissa HDMI1 ja HDMI2.
•• Smart View 2: Pienennä 16:9-näytön ylä- ja alareunoja 25 %.
――Smart View 2 on käytettävissä vain tiloissa HDMI1 ja HDMI2.
•• Wide: Tämä suurentaa kuvan kuvasuhdetta, jotta se sopii koko näyttöön.
•• 4:3: Asettaa kuvan perustilaan (4:3).
――Älä määritä tuotetta 4:3-kuvamuotoon pitkäksi aikaa.
Vasemmalla ja oikealla tai näytön ylä- ja alaosissa näkyvät reunukset voivat aiheuttaa
kuvan palamisen näyttöön. Takuu ei koske tällaisia vaurioita.
――Jos kuva halutaan palauttaa alkuperäiseen paikkaan, valitse Zoom/Position-näytössä
Reset. Kuva palautuu alkuperäiseen paikkaan.
Resolution
Jos kuva ei näy normaalina, vaikka näytönohjaimen tarkkuus on jokin ohessa mainituista, voit
optimoida kuvanlaadun tästä valikosta valitsemalla laitteen kuvalle saman tarkkuuden kuin
tietokoneen tarkkuus.
Käytettävissä olevat tarkkuudet: Off / 1024 x 768 / 1280 x 768 / 1360 x 768 / 1366 x 768
•• Screen Fit: Näyttää koko kuvan ilman leikkauksia, kun HDMI1, HDMI2 (720p / 1080i /
1080p) -signaaleja otetaan vastaan.
•• Custom: Muuttaa tarkkuutta käyttäjän mieltymysten mukaan.
•• Original: näytä kuvat alkuperäisen kuvanlaadun mukaisesti.
――Käytettävissä olevat portit voivat vaihdella mallin mukaan.
61
Auto Adjustment
Picture Off
MENU m → Picture → Auto Adjustment → ENTER E
――Käytettävissä vain PC-tilassa.
MENU m → Picture → Picture Off → ENTER E
Taajuusarvojen ja paikkojen säätö ja asetusten hienosäätö automaattisesti.
Voit käynnistää näytön painamalla mitä tahansa muuta painiketta kuin
äänenvoimakkuuspainiketta.
PC Screen Adjustment
MENU m → Picture → PC Screen Adjustment → ENTER E
――Käytettävissä vain PC-tilassa.
•• Coarse / Fine
Kuvan kohinan poistaminen tai vähentäminen.
Valitsemalla Picture Off voit sammuttaa näytön. Äänenvoimakkuutta ei poisteta käytöstä.
Reset Picture
MENU m → Picture → Reset Picture → ENTER E
Nykyisen kuvatilan palauttaminen oletusasetuksiin.
Jos kohina ei poistu pelkällä hienosäädöllä, säädä taajuus Coarse-toiminnolla
mahdollisimman hyväksi (Coarse) ja hienosäädä sitten uudelleen. Kun kohinan määrää
on vähennetty, säädä kuva uudelleen siten, että se on näytön keskellä.
•• Position
Tietokoneen kuvan paikan säätäminen, jos kuva ei ole keskellä tai se ei sovi tuotteen
näyttöön.
Säädä paikka pystysuunnassa painamalla ▲- tai ▼-painiketta. Säädä paikka
vaakasuunnassa painamalla ◀- tai ▶-painiketta.
•• Image Reset
Kuvan oletusasetusten palauttaminen.
62
Luku 07
OnScreen Display
Picture
OnScreen Display
System
Sound
?
Display Orientation
OnScreen Display
Display Orientation
Screen Protection
MENUm → OnScreen Display → Display Orientation → ENTERE
Message Display
Menu Language
Reset OnScreen Display
Support
English
Onscreen Menu Orientation
Määritä valikkosivun suunta.
•• Landscape: Valikon näyttäminen vaakasuuntaisena (oletusasetus).
•• Portrait: Valikon näyttäminen pystysuuntaisena tuotteen näytössä oikealla.
–– Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.
Source Content Orientation
Määritä laitteeseen kytkettyjen ulkoisten laitteiden sisällön suunta.
•• Landscape: Näytä näyttö vaakatilassa (oletusasetus).
•• Portrait: Näytä näyttö pystytilassa.
――Portrait-suuntatilaa ei tueta, kun UHD-tarkkuus on käytössä.
Aspect Ratio
Aseta kierretty näyttö koko näytön tilaan tai alkuperäiseen tilaan.
•• Full Screen: näytä kierretty näyttö koko näytön tilassa.
•• Original: näytä kierretty näyttö alkuperäisen kuvasuhteen mukaisesti.
――Käytettävissä vain silloin, kun Source Content Orientation -asetuksena on Portrait.
63
Screen Protection
Timer
Voit asettaa Screen Protection -toiminnon ajastimen.
MENUm → OnScreen Display → Screen Protection → ENTERE
Screen Protection -toiminto pysäytetään automaattisesti tietyn ajan kuluttua.
Jälkikuvien palamisen vähentämiseksi yksikössä on Pixel Shift -ruutu, jossa käytetään
jälkikuvien estotekniikkaa.
Pixel Shift siirtää kuvaa hieman näytössä.
Pixel Shift -asetuksella voi ohjelmoida kuvan liikkeiden välisen ajan minuuteissa.
•• Timer (Off / Repeat / Interval)
–– Off
–– Repeat: Näytä jälkikuvien estokuvio tietyin aikavälein.
–– Interval: Näytä jälkikuvien estokuvio tietyn ajan (alkamisajasta lopetusaikaan).
――Kun Clock Set -toiminto on määritetty, Interval-toiminto otetaan käyttöön.
――Period, Start Time ja End Time otetaan käyttöön vain silloin, kun Timer -asetuksena on
Pixel Shift
Repeat tai Interval.
Estä kuvan kiinnipalaminen siirtämällä kuvapisteitä hieman vaaka- tai pystysuunnassa.
•• Pixel Shift (Off / On)
――Horizontal, Vertical ja Time otetaan käyttöön vain silloin, kun Pixel Shift -asetuksena on
On.
•• Horizontal: Kuinka monta kuvapistettä näyttö liikkuu vaakasuunnassa.
•• Vertical: Kuinka monta kuvapistettä näyttö liikkuu pystysuunnassa.
•• Time: Vaaka- tai pystysuuntaisen liikkeen aikaväli.
Käytettävissä olevat Pixel Shift -asetukset ja optimaaliset asetukset.
Käytettävissä olevat
asetukset
Optimaaliset
asetukset
Horizontal (kuvapistettä)
0~4
4
Vertical (kuvapistettä)
0~4
4
Time (minuuttia)
1 min. ~ 4 min.
4 min.
――Pixel Shift -arvo voi vaihdella tuotteen koon (tuumina) ja tilan mukaan.
•• Period: Määrittele Screen Protection -toiminnon aktivoinnin aikaväli.
――Asetus otetaan käyttöön, kun Timer-asetukseksi valitaan Repeat.
•• Start Time: Määritä aloitusaika näytönsuojaustoiminnon käyttöönottoa varten.
――Asetus otetaan käyttöön, kun Timer-asetukseksi valitaan Interval.
•• End Time: Määritä lopetusaika näytönsuojaustoiminnon käytöstä poistoa varten.
――Asetus otetaan käyttöön, kun Timer-asetukseksi valitaan Interval.
Immediate Display
Valitse näytönsäästäjä, jota haluat käyttää välittömästi.
•• Off / Fading Screen
Side Gray
Kun näytön kuvasuhdeasetuksena on 4:3, määritä kuvan reunoilla näkyvän valkoisen
reunuksen kirkkaus näytön suojaamista varten.
•• Off / Light / Dark
――Pysäytyskuvan tai 4:3-kuvan näyttäminen pitkän aikaa voi johtaa kuvan kiinnipalamiseen.
Tämä ei ole tuotteen vika.
64
Message Display
Menu Language
MENUm → OnScreen Display → Message Display → ENTERE
MENU m → OnScreen Display → Menu Language → ENTER E
Source Info
Aseta valikkojen kieli.
――Kieliasetusten muutos koskee ainoastaan kuvaruutuvalikkoa. Se ei koske tietokoneen
Valitse, näytetäänkö lähteen kuvaruutuvalikko syöttölähteen muuttuessa.
muita toimintoja.
•• Off / On
No Signal Message
Valitse, näytetäänkö Ei signaalia -kuvaruutuvalikko, kun signaalia ei havaita.
•• Off / On
Reset OnScreen Display
MENU m → OnScreen Display → Reset OnScreen Display → ENTER E
Tämä toiminto palauttaa OnScreen Display -valikon asetukset oletusarvoihin.
MDC Message
Valitse, näytetäänkö MDC-kuvaruutuvalikko, kun laitetta hallitaan MDC:llä.
•• Off / On
65
Luku 08
System
Picture
OnScreen Display
System
Sound
?
Support
System
Setup
Setup
Time
MENU m → System → Setup → ENTER E
MagicInfo I Source
Muuta alkuperäisiä asetuksia, jotka määritettiin, kun käytit laitetta ensimmäisen kerran. Paina
-painiketta.
Auto Source Switching
Power Control
Eco Solution
Temperature Control
1
Language
Valitse näytössä olevaa asennustoimintoa käynnistettäessä käytettävä kieli.
2
Picture Mode
Jos määrität Picture Mode -asetukseksi Calibration, videoseinän näytön yhdenmukaisuus on
automaattinen. Määritä asetukseksi Calibration.
–– Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.
–– Yes / No
3
Display Orientation
Määritä valikkosivun suunta.
–– Landscape / Portrait
4
Network Settings
Määritä IP-asetukset ja valitse sitten Next.
5
Clock Set
Aseta nykyinen päivämäärä ja aika ja valitse sitten Next.
6
Complete
Onnittelut! Asetukset on määritetty, ja olet valmis aloittamaan laitteen käytön.
66
Time
Sleep Timer
Tuotteen sammuttaminen automaattisesti määritetyn ajanjakson kuluttua.
MENU m → System → Time → ENTER E
Voit määrittää Clock Set- tai Sleep Timer -asetuksen. Määritä aikaan liittyviä asetuksia.
――Paina INFO-painiketta, jos haluat katsoa nykyisen ajan.
(Off / 30 min. / 60 min. / 90 min. / 120 min. / 150 min. / 180 min.)
――Valitse aika ylös- ja alaspäin osoittavilla nuolinäppäimillä ja paina sitten E. Jos haluat
peruuttaa Sleep Timer -asetuksen, valitse Off.
Clock Set
Power On Delay
Valitse Clock Set. Valitse Date tai Time ja paina sitten E.
Kun muodostat yhteyden useisiin laitteisiin, säädä kunkin laitteen käynnistysaikaa
ylikuormituksen välttämiseksi (0 ja 50 sekunnin välillä).
Anna numerot numeronäppäimillä tai painamalla ylös- ja alaspäin osoittavia nuolinäppäimiä.
Siirry kentästä toiseen vasemmalla ja oikealla nuolinäppäimellä. Paina E-painiketta, kun
olet valmis.
――Voit määrittää Date- ja Time-asetukset suoraan kaukosäätimen numeronäppäimillä.
DST
DST (kesäaika) -toiminnon ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä.
Off / On
•• Start Date: Aseta kesäajan alkamispäivä.
•• End Date: Aseta kesäajan päättymispäivä.
•• Time Offset: Aseta aikavyöhykkeen oikea aikasiirtymä.
MagicInfo I Source
MENU m → System → MagicInfo I Source → ENTER E
――MagicInfo I Source -toiminto on käytettävissä, jos verkkolaite (myydään erikseen) on
kytkettynä.
Painamalla kaukosäätimen MagicInfo Player I -painiketta voit näyttää verkkolaitteeseen
(myydään erikseen) yhdistetyn sisällön.
•• DVI / DisplayPort
67
Auto Source Switching
Primary Source
Määritä automaattiseksi tulolähteeksi Primary Source.
MENU m → System → Auto Source Switching → ENTER E
Jos näyttö kytketään päälle, kun Auto Source Switching on tilassa On ja aiempi
kuvalähdevalinta ei ole aktiivinen, näyttö etsii automaattisesti aktiivisen videokuvan
kuvalähteet.
Auto Source Switching
Kun Auto Source Switching -asetuksena on On, kuvan tulolähteeksi etsitään automaattisesti
aktiivista videokuvaa.
Primary Source -valinta otetaan käyttöön, jos senhetkistä kuvalähdettä ei tunnisteta.
Secondary Source -valinta otetaan käyttöön, jos ensisijainen kuvalähde ei ole käytettävissä.
Jos ensi- ja toissijaista tulolähdettä ei tunnisteta, näyttö etsii aktiivista lähdettä kahdesti, ja
kummankin haun aikana etsitään ensin ensisijaista ja sen jälkeen toissijaista tulolähdettä. Jos
kumpikin haku epäonnistuu, näyttö palaa käyttämään ensimmäistä kuvalähdettä ja näyttää
viestin signaalin puuttumisesta.
Jos Primary Source -valintana on All, näyttö etsii kuvan tulolähteitä kaksi kertaa peräkkäin
aktiiviselle kuvalähteelle. Jos videokuvaa ei löydy, näyttö palaa takaisin järjestyksessä
ensimmäiseen kuvalähteeseen.
Primary Source Recovery
Valitse, palautetaanko valittu ensisijainen tulolähde, kun ensisijainen tulo liitetään.
――Primary Source Recovery -toiminto poistetaan käytöstä, jos Primary Source -asetukseksi
valitaan All.
Secondary Source
Määritä automaattiseksi tulolähteeksi Secondary Source.
Power Control
MENU m → System → Power Control → ENTER E
Auto Power On
Tämä toiminto käynnistää laitteen automaattisesti, kun se kytketään pistorasiaan.
Virtapainiketta ei tarvitse painaa.
•• Off / On
PC Module Power
Tietokoneen moduulin virta voidaan kytkeä tai katkaista LFD-näytöstä riippumatta.
Synced Power-On
Jos haluat sammuttaa LFD-näytön sammuttamatta tietokonemoduulia, valitse Off.
•• Off / On
Synced Power-Off
Jos haluat käynnistää tietokonemoduulin käynnistämättä LFD-näyttöä, valitse Off.
•• Off / On
68
Standby Control
Eco Solution
Voit asettaa näytön valmiustilaan tulosignaalia vastaanotettaessa.
•• Auto
Virransäästötila aktivoituu, jos tulosignaaleja ei havaita, vaikka lähdelaite olisikin
kytketty näyttöön.
Jos lähdelaitetta ei ole kytketty, näkyviin tulee viesti No Signal.
•• Off
Jos tulosignaalia ei havaita, näkyviin tulee viesti No Signal.
――Jos No Signal -viesti näkyy, vaikka lähdelaite on kytketty, tarkista kaapelien kytkentä.
――Jos No Signal Message -asetuksena on Off, viesti No Signal ei tule näyttöön.
Valitse tällöin No Signal Message -asetukseksi On.
•• On
Virransäästötila aktivoituu, jos tulosignaaleja ei havaita.
Network Standby
Tämä toiminto pitää verkon virran toiminnassa, kun laite sammutetaan.
•• Off / On
Power Button
Virtapainike voidaan määrittää kytkemään virta tai kytkemään ja katkaisemaan virta.
•• Power On Only: Määritä virtapainike kytkemään virta.
•• Power On/Off: Määritä virtapainike kytkemään ja katkaisemaan virta.
MENU m → System → Eco Solution → ENTER E
Energy Saving
Vähennä virrankulutusta säätämällä näytön kirkkautta.
•• Off / Low / Medium / High
Eco Sensor
Virransäästön tehostamiseksi kuva-asetukset mukautuvat automaattisesti huoneen
valaistukseen.
•• Off / On
――Jos säädät kohdassa Picture olevaa Backlight-asetusta, kun Eco Sensor on käytössä, Off
poistetaan käytöstä.
――Jos näytön kontrasti ei ole riittävä, määritä Eco Sensor -asetukseksi Off. Jos Eco Sensor
-asetuksena on Off, toiminta ei ehkä ole energiastandardien mukaista.
Min. Backlight
Kun Eco Sensor -asetuksena on On, voit säätää näytön vähimmäiskirkkautta manuaalisesti.
Min. Backlight on tummin taustavalaisutila. Varmista, että Min. Backlight -asetus on
Backlight-asetusta pienempi.
――Jos Eco Sensor -asetukseksi on valittu On, näytön kirkkaus voi muuttua (hieman
tummemmaksi tai kirkkaammaksi) ympäristön valoisuuden mukaan.
69
Screen Lamp Schedule
Temperature Control
Paneelin kirkkautta säädetään Screen Lamp Schedule -toiminnon mukaan. Arvo lähempänä
sataa tekee paneelista kirkkaamman.
――Asetus otetaan käyttöön, kun Clock Set -toiminto on määritetty.
MENU m → System → Temperature Control → ENTER E
•• Off / On
No Signal Power Off
Säästä virtaa sammuttamalla laite, kun signaalia ei vastaanoteta mistään lähteestä.
•• Off / 15 min. / 30 min. / 60 min.
――Pois käytöstä, kun kytketty tietokone on virransäästötilassa.
Tämä toiminto tunnistaa laitteen sisäisen lämpötilan. Voit määritellä sopivan lämpötilavälin
itse.
Oletuslämpötilana on 77 C.
Temperature Control -toiminnon suositeltu lämpötila on 75 C–80 C (olettaen, että ympäristön
lämpötila on 40 C).
――Näyttö tummenee, jos laitteen senhetkinen lämpötila ylittää suositellun ylärajan. Jos
lämpötila kohoaa edelleen, laite sammuu automaattisesti, jottei se ylikuumenisi.
――Tuote sammuu automaattisesti tiettyyn aikaan. Aikaa voi muuttaa tarpeen mukaan.
Auto Power Off
Tuote sammuu automaattisesti ylikuumentumisen välttämiseksi, jos kaukosäätimen näppäintä
tai tuotteen etupaneelin painiketta ei paineta määrätyn tunnin aikana.
•• Off / 4 hours / 6 hours / 8 hours
Change PIN
MENU m → System → Change PIN → ENTER E
Change PIN -ikkuna avautuu.
Valitse PIN-koodiksi mitkä tahansa neljä numeroa ja kirjoita ne Enter a new PIN. -kenttään.
Kirjoita samat neljä numeroa Enter the PIN again. -kenttään.
Kun Confirm-ruutu katoaa, paina Close-painiketta. Tuote on tallentanut uuden PIN-koodin.
――Oletussalasana: 0 - 0 - 0 - 0
70
General
Reset System
MENUm → System → General → ENTERE
MENU m → System → Reset System → ENTER E
Security
Tämä toiminto palauttaa järjestelmävalikon asetukset oletusarvoihin.
Anna nelinumeroinen PIN-koodi. Oletus-PIN-koodi on 0-0-0-0.
Jos haluat vaihtaa PIN-koodin, käytä Enter PIN -toimintoa.
Safety Lock
Tällä toiminnolla voit käyttää turvalukitustoimintoa.
•• Off / On
Safety Lock -toiminto lukitsee kaikki tuotteen ja kaukosäätimen valikot ja painikkeet LOCKpainiketta lukuun ottamatta.
Jos haluat avata valikkojen ja painikkeiden lukituksen, paina LOCK-painiketta ja anna salasana
(oletussalasana: 0 - 0 - 0 - 0).
Button Lock
Tällä valikolla tuotteen painikkeet voi lukita.
Tuotetta voi ohjata vain kaukosäätimellä, jos Button Lock -asetukseksi on valittu On.
•• Off / On
HDMI Hot Plug
Tätä toimintoa käytetään DVI/HDMI-lähdelaitteen käynnistyksen aikaviiveen aktivointiin.
•• Off / On
71
Luku 09
Äänen säätö
Määritä laitteen ääniasetukset (Sound).
Picture
OnScreen Display
System
HDMI Sound
Sound on Video Call
Reset Sound
Sound
?
HDMI Sound
Sound
AV(HDMI)
Current Source
MENU m → Sound → HDMI Sound → ENTER E
Valitse kuunteluun AV(HDMI) tai PC(DVI).
•• AV(HDMI) / PC(DVI)
Support
Sound on Video Call
–– Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.
MENU m → Sound → Sound on Video Call → ENTER E
Valitse videopuhelun aikana kuunneltava äänilähde.
•• Current Source / Video Call
Reset Sound
MENU m → Sound → Reset Sound → ENTER E
Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen. Palauta kaikki ääniasetukset oletusasetuksiin.
72
Luku 10
Tuki
Picture
OnScreen Display
System
Sound
?
Support
Software Update
Software Update
Contact Samsung
MENU m → Support → Software Update → ENTER E
Go to Home
Software Update -valikon kautta voi päivittää tuotteen ohjelmiston uusimpaan versioon.
――Älä sammuta tuotetta, kun päivitys on kesken. Tuote sammuu ja käynnistyy automaattisesti, kun
Reset All
Support
–– Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.
ohjelmistopäivitys on valmis.
――Kun päivität ohjelmiston, kaikki määritetyt video- ja ääniasetukset palautuvat oletusarvoihin. Kirjoita
asetukset muistiin, jotta ne voi ottaa helposti takaisin käyttöön päivityksen jälkeen.
Contact Samsung
MENU m → Support → Contact Samsung → ENTER E
Tarkastele näitä tietoja, kun tuote ei toimi oikein tai kun haluat päivittää ohjelmiston.
Saatavissa on tietoja puhelukeskuksista sekä tuotteiden ja ohjelmistojen lataamisesta.
――Contact Samsung ja etsi tuotteen Model Code ja Software Version.
73
Go to Home
Network Settings
Näytä verkkoasetukset.
Käytettävissä kaukosäätimen HOME
-painikkeella.
MENU m → Support → Go to Home → ENTER E
Lisätietoja alivalikoiden kohteista on Kotitoiminto-luvussa.
Valitse Go to Home, jossa voit toistaa muistilaitteissa tai yhdistetyssä verkossa olevaa sisältöä.
Video Wall
Muokkaa videoseinän muodostamiseksi kytkettyjen näyttöjen asettelua.
Voit myös näyttää joko osan kuvasta tai toistaa koko kuvan kaikissa kytketyissä näytöissä.
MagicInfo Player I
Vaihda lähteeksi MagicInfo Player I.
MagicInfo Player I julkaisee ja toistaa erilaisia sisältöjä, muun muassa palvelimella tai
yhdistetyssä laitteessa olevaa julkaistua sisältöä ja multimediasisältöä (kuvia, videoita ja
äänisisältöä).
ID Settings
Saat lisätietoja useamman kuvan näyttämisestä MDC:n ohjeesta tai MagicInfon
käyttöoppaasta. Jotkin laitteet eivät saata tukea MagicInfo-toimintoa.
Määrittele tunnus vastaanottimelle.
Picture Mode
More settings
Valitse laitteen käyttötilaan sopiva kuvatila (Picture Mode).
Kuva-asetusvalikko tulee näyttöön.
Valitse numero painamalla u/d ja paina sen jälkeen E.
On/Off Timer
――Kello on asetettava ennen On/Off Timer -toiminnon käyttöä.
Aseta On Timer, jotta tuote käynnistyy automaattisesti valittuna kellonaikana ja päivänä.
Virta kytketään käyttämällä määritettyä äänenvoimakkuutta tai syöttölähdettä.
Reset All
MENU m → Support → Reset All → ENTER E
Tämä toiminto palauttaa kaikki näytön senhetkiset asetukset oletusarvoihin.
74
Luku 11
Vianmääritysopas
Testaa laite alla kuvatulla tavalla,
ennen kuin soitat Samsungin
asiakaspalveluun. Jos ongelma ei
ratkea, ota yhteyttä Samsungin
asiakaspalveluun.
Samsungin asiakaspalvelukeskukseen tapahtuvan yhteydenoton
edellytykset
Laitteen testaaminen
Tarkista laitteen testaustoiminnolla, että se toimii oikein.
Tee laitetesti, jos näyttö pysyy tyhjänä ja merkkivalo vilkkuu, vaikka laite on kytketty tietokoneeseen oikein.
Jos näyttö on tyhjä, tarkista tietokone,
näytönohjain ja johto.
1
Katkaise virta sekä laitteesta että tietokoneesta.
2
Irrota laitteen kaikki johdot.
3
Käynnistä laite.
4
Jos näet viestin No Signal, laite toimii normaalisti.
Tarkkuuden ja taajuuden tarkistaminen
Not Optimum Mode tulee lyhyesti näyttöön, jos valitset tuettua tarkkuutta suuremman tilan
(Katso Tuetut tarkkuudet).
75
Tarkistettavat kohteet
Asennusongelma (PC-tila)
Näyttö menee itsestään päälle ja pois päältä.
Tarkista laitteen ja tietokoneen välisen johdon kytkentä ja varmista, että johto on kytketty
tiukasti paikoilleen.
Näytön kaikissa reunoissa näkyy tyhjää tilaa, kun
HDMI- tai HDMI-DVI-kaapeli kytketään tuotteeseen ja
tietokoneeseen.
Näytöllä näkyvä tyhjä tila ei johdu tuotteesta.
Näytöllä näkyvä tyhjä tila johtuu tietokoneen näytönohjaimesta. Ratkaise ongelma
säätämällä näytön kokoa näytönohjaimen HDMI- tai DVI-asetuksista.
Jos näytönohjaimen asetusvalikossa ei ole näytön koon asetusvaihtoehtoa, päivitä
näytönohjaimen ohjain sen viimeisimpään versioon.
(Jos haluat lisätietoja siitä, kuinka näytön asetuksia säädetään, ota yhteyttä näytönohjaimen
tai tietokoneen valmistajaan.)
Source-kohdassa näkyy PC, jos tietokonetta ei ole
yhdistetty.
Source-kohdassa näkyy aina PC siihen katsomatta, onko tietokonetta yhdistetty.
Näyttöongelma
Virran merkkivalo ei pala. Näyttöpääte ei käynnisty.
Varmista, että virtajohto on kytketty.
No Signal näkyy näytöllä.
Tarkista, onko laitteen johto kytketty oikein.
Tarkista, että laitteeseen kytketyn toisen laitteen virta on päällä.
Not Optimum Mode tulee näyttöön.
Tämä viesti ilmestyy näkyviin silloin, kun näytönohjaimen signaalin tarkkuus- ja taajuusarvot
ovat suuremmat kuin laitteen tukemat arvot.
Tutustu Standardisignaalitilataulukkoon ja aseta enimmäistarkkuus ja -taajuus laitteen
teknisten tietojen mukaisiksi.
Näytön kuva on vääristynyt.
Tarkista laitteen johdon kytkentä.
76
Näyttöongelma
Kuva ei ole selkeä. Kuva on epätarkka.
Säädä Coarse- ja Fine-asetuksia.
Irrota kaikki lisävarusteet (videojatkojohdot yms.) ja yritä uudelleen.
Aseta tarkkuus ja taajuus suositelluille tasoille.
Kuva tuntuu epävakaalta ja se värisee.
Kuvassa on varjoja tai näyttöön jää jälkikuvia.
Tarkista, että tietokoneen ja näytönohjaimen tarkkuus ja taajuus ovat laitteen
tukemalla alueella. Muuta näytön asetuksia tarvittaessa laitteen Lisätiedot-valikon ja
Standardisignaalitilataulukon tietojen mukaisesti.
Näyttö on liian kirkas. Näyttö on liian tumma.
Säädä Brightness- ja Contrast-asetuksia.
Valkoinen ei näytä valkoiselta.
Siirry Picture-kohtaan ja säädä White Balance -asetuksia.
Kuvaa ei näy ja virran merkkivalo vilkkuu 0,5–1 sekunnin
välein.
Laite on virransäästötilassa.
Laite sammutetaan automaattisesti.
Siirry System-kohtaan ja varmista, että Sleep Timer -asetukseksi on valittu Off.
Palaa edelliseen ikkunaan hiirellä tai painamalla mitä tahansa näppäimistön näppäintä.
Jos laitteeseen on yhdistetty tietokone, tarkista tietokoneen virtatila.
Varmista, että virtajohto on kytketty kunnolla laitteeseen ja pistorasiaan.
Jos yhdistetyn laitteen signaalia ei havaita, laite sammutetaan automaattisesti 10–15 minuutin
kuluttua.
Kuvanlaatu on erilainen kuin liikkeessä, josta laite on
ostettu.
Voit nauttia teräväpiirtokuvasta (HD) käyttämällä HDMI-kaapelia.
77
Näyttöongelma
Näyttö ei näytä normaalilta.
Koodattu videosisältö voi saada näytön näyttämään vioittuneelta nopeasti liikkuvia kohteita
sisältäviä kohtauksia, kuten urheilutapahtumia tai toimintavideoita, katsottaessa.
Heikko signaalitaso tai huono kuvanlaatu voivat saada näytön näyttämään vioittuneelta. Tämä
ei merkitse sitä, että tuote olisi viallinen.
Yhden metrin säteellä oleva matkapuhelin voi aiheuttaa häiriöitä analogisissa ja digitaalisissa
laitteissa.
Kirkkaus ja värit eivät näytä normaaleilta.
Siirry Picture-kohtaan ja säädä näytön asetuksia, kuten Picture Mode, Color, Brightness ja
Sharpness.
Siirry System-kohtaan ja säädä Energy Saving -asetuksia.
Palauta näytön oletusasetukset.
Näytön reunoilla näkyy katkonaisia viivoja.
Jos Picture Size -asetuksena on Screen Fit, vaihda asetukseksi 16:9.
Näytössä näkyy viivoja (punaisia, vihreitä tai sinisiä).
Nämä viivat näkyvät, kun näytön DATA SOURCE DRIVER IC -piiri on vioittunut. Ota yhteyttä
Samsungin palvelukeskukseen ongelman ratkaisemiseksi.
Näyttö näyttää epävakaalta ja sitten jäätyy.
Näyttö voi jäätyä muuta kuin suositeltua tarkkuutta käytettäessä tai kun signaali on epävakaa.
Voit ratkaista ongelman siirtymällä tietokoneella käyttämään suositeltua tarkkuutta.
78
Näyttöongelma
Kuvaa ei voi näyttää koko näytön tilassa.
Skaalattu SD-sisältötiedosto (4:3) voi aiheuttaa HD-kanavaa katsottaessa mustia palkkeja
näytön sivuilla.
Video, jonka kuvasuhde ei vastaa laitteen kuvasuhdetta, voi aiheuttaa mustia palkkeja näytön
ylä- ja alareunassa.
Vaihda laitteessa tai lähdelaitteessa näytön kokoasetukseksi koko näytön tila.
Ääniongelma
Ääni ei kuulu.
Tarkista äänikaapelin liitäntä tai säädä äänenvoimakkuutta.
Tarkista äänenvoimakkuus.
Äänenvoimakkuus on liian hiljainen.
Säädä äänenvoimakkuutta.
Jos äänenvoimakkuus on edelleenkin liian hiljainen, vaikka olet säätänyt äänenvoimakkuuden
korkeimmalle mahdolliselle tasolle, säädä tietokoneen äänikortin tai ohjelmiston
äänenvoimakkuutta.
Kuva näkyy, mutta ääntä ei kuulu.
Jos HDMI-kaapeli on kytketty, tarkista tietokoneen äänilähtöasetukset.
Lähdelaitetta käytettäessä
•• Varmista, että äänijohto on kytketty kunnolla laitteen äänituloliitäntään.
•• Tarkista lähdelaitteen äänilähtöasetukset.
(Jos näyttöön on esimerkiksi kytketty HDMI-kaapeli, digiboksin ääniasetukseksi on
mahdollisesti vaihdettava HDMI.)
DVI-HDMI-kaapelia käytettäessä tarvitaan erillinen äänijohto.
Jos laitteessa on kuulokeliitäntä, varmista, että siihen ei ole kytketty mitään.
Kytke virtajohto uudelleen laitteeseen ja käynnistä laite uudelleen.
79
Ääniongelma
Kaiuttimista kuuluu kohinaa.
Tarkista johtoliitäntä. Varmista, että äänituloliitäntään ei ole kytketty videokaapelia.
Tarkista signaalin voimakkuus kaapelin kytkemisen jälkeen.
Heikko signaalitaso voi johtaa heikkoon äänenlaatuun.
Ääntä mykistettäessä kuuluu ääntä.
Säädä ulkoisten kaiuttimien äänenvoimakkuutta.
Pääkaiuttimien ja laitteen sisäisten kaiuttimien ääniasetuksia säädetään erikseen.
Laitteen äänenvoimakkuuden muuttaminen tai äänen mykistäminen ei vaikuta ulkoiseen
vahvistimeen (dekooderiin).
Kaukosäädinongelma
Kaukosäädin ei toimi.
Varmista, että paristot on asetettu paikoilleen oikein (+/-).
Tarkista, ovatko paristot tyhjät.
Tarkista virransyöttö.
Varmista, että virtajohto on kytketty.
Tarkista, onko lähistöllä käytössä erikois- tai neonvalaisimia.
Lähdelaitteen ongelma
Tietokoneen käynnistyessä kuuluu piippaus.
Jos tietokoneen käynnistyessä kuuluu piippaus, kone tulee viedä huoltoon.
80
Muut ongelmat
Laite haisee muovilta.
Muovin haju on normaalia ja se katoaa ajan myötä.
Näyttöruutu näyttää olevan kallellaan.
Irrota teline ja kiinnitä se uudelleen laitteeseen.
Ääni tai kuva katkeilee.
Tarkista kaapeliliitäntä ja liitä kaapeli tarvittaessa uudelleen.
Erittäin kovien tai paksujen johtojen käyttö voi johtaa ääni- ja kuvatiedostojen
vahingoittumiseen.
Varmista niiden säilyvyys käyttämällä riittävän joustavia johtoja. Kun asennat laitteen
seinään, suosittelemme kulmaliittimellä varustettujen johtojen käyttöä.
Laitteen reunoilla on pieniä hiukkasia.
Hiukkaset kuuluvat laitteen muotoiluun. Laite ei ole viallinen.
Kun yritän muuttaa tietokoneen tarkkuutta, näyttöön
tulee viesti "Mode not Supported".
Näyttöön tulee viesti "Mode not Supported", jos syöttölähteen tarkkuus ylittää näytön
enimmäistarkkuuden.
Voit ratkaista ongelman muuttamalla tietokoneen tarkkuuden näytön tukemaan tarkkuuteen.
Kaiuttimista ei kuulu ääntä HDMI-tilassa, kun DVI-HDMIkaapeli on kytkettynä.
DVI-kaapelit eivät siirrä äänitietoja.
HDMI-laitteen YCbCr-lähtöä käytettäessä HDMI Black
Level ei toimi oikein.
Tämä toiminto on käytettävissä vain silloin, kun lähdelaite, kuten DVD-soitin ja digiboksi, on
kytketty laitteeseen HDMI-kaapelilla (RGB-signaalikaapelilla).
HDMI-tilassa ei kuulu ääntä.
Näytön värit eivät ehkä näytä normaaleilta. Kuvaa tai ääntä ei ehkä ole. Tämä ongelma voi
ilmetä, jos laitteeseen kytketään lähdelaite, joka tukee vain HDMI-standardin vanhempaa
versiota.
Kytke äänikaapeli oikeaan tuloliitäntään äänen ottamiseksi käyttöön.
Käytä näiden ongelmien ilmetessä äänikaapelia HDMI-kaapelin rinnalla.
Jotkin näytönohjaimet eivät automaattisesti tunnista HDMI-signaaleja, joissa ei ole ääntä.
Valitse tällöin manuaalinen äänitulo.
Äänitulo
Näyttötila
PC
Automaattinen
Tietokoneen asetukset
DVI PC
Äänitulo (stereoliitännät)
Tietokoneen asetukset
81
Muut ongelmat
HDMI-CEC ei toimi.
Tämä laite ei tue HDMI-CEC-toimintoa.
Jos haluat käyttää useita HDMI-CEC-toiminnon kanssa yhteensopivia, laitteen HDMI1- ja
HDMI2-portteihin kytkettyjä ulkoisia laitteita, poista HDMI-CEC-toiminnot kaikissa ulkoisissa
laitteissa käytöstä. Ulkoisia laitteita ovat muun muassa Blu-ray- ja DVD-soittimet.
Jos ulkoista laitetta käytetään niin, että sen HDMI-CEC-toiminto on käytössä, muut ulkoiset
laitteet voidaan pysäyttää automaattisesti.
Jos haluat muuttaa HDMI-CEC-asetuksia, perehdy laitteen käyttöoppaaseen tai ota yhteyttä
laitteen valmistajaan.
Infrapuna-anturi ei toimi.
Varmista, että anturin merkkivalo syttyy kaukosäätimen painiketta painettaessa.
•• Jos anturin merkkivalo ei syty, katkaise ja kytke virta laitteen takana olevasta
virtakytkimestä.
(Virran merkkivalo alkaa palaa punaisena, kun näyttö sammutetaan.)
Jos anturin merkkivalo ei syty edes sen jälkeen, kun virta on katkaistu ja kytketty
virtakytkimestä, sisäinen liitin on voinut irrota.
Toimita laite huollettavaksi lähimpään palvelukeskukseen.
•• Jos anturin palava merkkivalo ei välähdä punaisena kaukosäätimen painiketta
painettaessa, infrapuna-anturi voi olla vioittunut.
Toimita laite huollettavaksi lähimpään palvelukeskukseen.
•• Tämä toiminto on käytettävissä vain silloin, kun lähdelaite, kuten DVD-soitin ja
digiboksi, on kytketty laitteeseen HDMI-kaapelilla (RGB-signaalikaapelilla).
Kun tietokoneen syöttölähteenä on käynnistettäessä
DisplayPort, BIOS- ja käynnistysnäytöt eivät avaudu.
•• Käynnistä tietokone, kun laitteen virta on kytkettynä tai kun syöttölähteenä on muu
kuin DisplayPort.
82
Kysymykset ja vastaukset
Kysymys
Miten taajuutta muutetaan?
Vastaus
Säädä taajuus näytönohjaimen asetuksista.
•• Windows 7: Siirry kohtaan Ohjauspaneeli → Ulkoasu ja mukauttaminen → Näyttö →
Säädä tarkkuutta → Lisäasetukset → Näyttölaite ja vaihda taajuus kohdasta Näytön
asetukset.
•• Windows 8: Siirry kohtaan Asetukset → Ohjauspaneeli → Ulkoasu ja mukauttaminen →
Näyttö → Säädä tarkkuutta → Lisäasetukset → Näyttölaite ja vaihda taajuus kohdasta
Näytön asetukset.
–– Lisätietoja säädöistä on tietokoneen
tai näytönohjaimen käyttöoppaassa.
•• Windows 10: Valitse Asetukset → Järjestelmä → Näyttö → Näytön lisäasetukset → Näytä
sovittimen ominaisuudet → Näyttölaite ja säädä Virkistystaajuus-asetusta Näytön
asetukset -kohdassa.
Miten tarkkuutta muutetaan?
•• Windows 7: Säädä tarkkuutta kohdasta Ohjauspaneeli → Ulkoasu ja mukauttaminen →
Näyttö → Säädä tarkkuutta.
•• Windows 8: Säädä tarkkuutta kohdasta Asetukset → Ohjauspaneeli → Ulkoasu ja
mukauttaminen → Näyttö → Säädä tarkkuutta.
•• Windows 10: Valitse Asetukset → Järjestelmä → Näyttö → Näytön lisäasetukset ja säädä
tarkkuutta.
Miten virransäästötila asetetaan?
•• Windows 7: Aseta virransäästötila kohdasta Ohjauspaneeli → Ulkoasu ja mukauttaminen
→ Mukauttaminen → Näytönsäästäjä. Voit tehdä tämän myös tietokoneen BIOSasetuksista.
•• Windows 8: Aseta virransäästötila kohdasta Asetukset → Ohjauspaneeli → Ulkoasu ja
mukauttaminen → Mukauttaminen → Näytönsäästäjän asetukset. Voit tehdä tämän
myös tietokoneen BIOS-asetuksista.
•• Windows 10: Määritä virransäästötila valitsemalla Asetukset → Mukauttaminen →
Lukitusnäyttö → Näytön aikakatkaisun asetukset → Virta ja lepotila tai käyttämällä
tietokoneen BIOS-asetuksia.
83
Luku 12
Tekniset tiedot
Yleiset
- Koko
Mallin nimi
Näyttö
- Näyttöalue
UH55F-E / UM55H-E
Koko
Luokka 55 (54,6 tuumaa / 138,7 cm)
Näyttöalue
1209,6 mm (V) x 680,4 mm (P)
Virtalähde
AC 100–240 VAC (+/- 10 %), 60/50 Hz ± 3 Hz
Tarkista tiedot laitteen takana olevista merkinnöistä, sillä eri maissa käytetään erilaisia vakiojännitteitä.
V
Käyttö- ja säilytysympäristö
Käyttö
Lämpötila: 0 –40 C (32–104 F)
* Kotelon asentamista varten pidä sisäinen lämpötila enintään 40 °C:ssa.
Kosteus: 10–80 %, tiivistymätön
Säilytys
Lämpötila: -20 –45 C (-4–113 F)
Kosteus: 5–95 %, tiivistymätön
P
――Kytke ja käytä
Näyttöä voidaan käyttää minkä tahansa kytke ja käytä -yhteensopivan järjestelmän kanssa. Kaksisuuntainen tiedonsiirto näytön ja tietokonejärjestelmän
kanssa optimoi näytön asetukset. Näyttö asennetaan automaattisesti. Voit kuitenkin halutessasi muokata asetuksia.
――Laitteen valmistustavasta johtuen noin yksi miljoonasta (1 ppm) näytön pikselistä voi näyttää muita kirkkaammalta tai tummemmalta. Tämä ei vaikuta
laitteen suorituskykyyn.
――Tämä on luokan A tuote. Tämä tuote saattaa aiheuttaa radiohäiriöitä asuinympäristöissä, jolloin käyttäjä saattaa joutua tekemään korjaavia toimia.
――Lisätietoja laitteiden ominaisuuksista on Samsung Electronicsin verkkosivustossa.
84
Esiasetetut ajastustilat
――Tämän laitteen voi sen teknisten ominaisuuksien vuoksi asettaa vain yhteen tarkkuuteen kullekin näyttöruudun koolle ihanteellisen kuvanlaadun
saavuttamiseksi. Muun kuin suositellun tarkkuuden käyttö voi heikentää kuvanlaatua. Jotta näin ei kävisi, suosittelemme, että valitset tuotteelle
suositellun ihannetarkkuuden.
――Kun vaihdat (tietokoneeseen kytketystä) CDT-tuotteesta LCD-tuotteeseen, tarkista taajuusasetukset. Jos LCD-tuote ei tue taajuutta 85 Hz, muuta
pystytaajuudeksi 60 Hz CDT-tuotetta käyttämällä, ennen kuin vaihdat sen LCD-tuotteeseen.
–– Vaakataajuus
Yhden, näytön oikeasta reunasta
vasempaan vaakatasossa ulottuvan
juovan pyyhkäisyyn kuluvaa aikaa
sanotaan vaakasykliksi. Kääntäen
verrannollinen määrä vaakasyklejä
on nimeltään vaakataajuus.
Vaakataajuus ilmaistaan
kilohertseinä, kHz.
–– Pystytaajuus
Kuva näytetään katsojalle
näyttämällä samaa kuvaa useita
kertoja sekunnissa (samalla tavoin
kuin välkkyvässä loisteputkivalossa).
Saman kuvan näyttönopeus
sekunnissa tunnetaan nimillä
pystytaajuus ja virkistystaajuus.
Pystytaajuus ilmaistaan hertseinä,
Hz.
Mallin nimi
Synkronointi
Tarkkuus
Enimmäispikselikello
UH55F-E / UM55H-E
Vaakataajuus
30–81 kHz, 30–134 kHz (DisplayPort), 30–90 kHz (HDMI)
Pystytaajuus
48–75 Hz, 56–75 Hz (DisplayPort), 24–75 Hz (HDMI)
Optimaalinen tarkkuus
1920 x 1080 / 60 Hz
Enimmäistarkkuus
1920 x 1080 / 60 Hz, 3840 x 2160 / 60 Hz (HDMI1, HDMI2, DP)
148,5 MHz (analoginen, digitaalinen), 594 MHz (DisplayPort, HDMI)
Kuvaruutu säädetään automaattisesti, jos tietokone lähettää jotakin alla mainituista vakiosignaaleista. Jos tietokone ei lähetä vakiosignaalia, näyttö
saattaa näkyä tyhjänä, vaikka virran merkkivalo palaa. Jos näin käy, säädä asetuksia oheisen taulukon tietojen ja tietokoneen näytönohjaimen käyttöoppaan
ohjeiden mukaisesti.
85
Tarkkuus
Vaakataajuus
(kHz)
Pystytaajuus
(Hz)
Pikselikello
(MHz)
Tahdistuksen
polaarisuus
(H/V)
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
VESA/IBM, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
VESA, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
VESA, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
86
Tarkkuus
Vaakataajuus
(kHz)
Pystytaajuus
(Hz)
Pikselikello
(MHz)
Tahdistuksen
polaarisuus
(H/V)
VESA, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
VESA, 1366 x 768
47,712
59,790
85,500
+/-
VESA, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA, 1600 x 900
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA, 1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
VESA, 1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
+/+
VESA, 2560 x 1440
88,787
59,951
241,500
+/-
VESA, 3840 x 2160
133,313
59,997
533,250
+/-
CEA, 3840 x 2160
67,500
30,000
297,000
+/+
CEA, 3840 x 2160
54,000
24,000
297,000
+/+
CEA, 3840 x 2160
56,250
25,000
297,000
+/+
CEA, 3840 x 2160
112,500
50,000
594,000
+/+
87
Luku 13
Liite
Vastuu maksullisesta palvelusta
(asiakkaan kustannukset)
Laitteen vioittuminen johtuu asiakkaasta
Laitteen vioittuminen johtuu virheellisestä käsittelystä tai korjauksesta.
Laitteen vioittuminen johtuu
――Palvelua pyydettäessä voimme seuraavissa tapauksissa takuusta huolimatta veloittaa
•• ulkoisesta iskusta tai putoamisesta
Tuote ei ole viallinen
•• muun kuin Samsung Electronics Co., Ltd:n ulkoistuspalveluyrityksen insinöörin tai
kumppanin suorittamasta korjauksesta
Tuotteen puhdistaminen, säätäminen, selittäminen, uudelleenasennus jne.
•• asiakkaan suorittamasta laitteen muutoksesta tai korjauksesta
maksun huoltoteknikon käynnistä.
•• Huoltoteknikko antaa laitteen käyttöön liittyviä ohjeita tai säätää asetuksia laitetta
purkamatta.
•• Vika johtuu ulkoisista ympäristötekijöistä (Internet, antenni, langallinen signaali jne.).
•• Tuote asennetaan uudelleen tai uusia laitteita kytketään sen jälkeen, kun ostettu laite
on asennettu ensimmäisen kerran.
•• Tuote asennetaan uudelleen sen siirtämiseksi toiseen paikkaan tai toiseen taloon.
•• Asiakas pyytää ohjeita siitä, miten laitetta käytetään toisen valmistajan tuotteen kanssa.
•• Asiakas pyytää ohjeita siitä, miten verkkoa tai toisen valmistajan ohjelmaa käytetään.
•• Asiakas pyytää ohjelmiston asentamista ja asetusten määrittämistä laitetta varten.
•• Huoltoteknikko poistaa laitteen sisällä olevan pölyn tai vieraat esineet.
•• muiden kuin Samsungin hyväksymien tarvikkeiden tai erikseen myytävien tuotteiden
käytöstä
•• käytöstä virheellisellä jännitteellä tai luvattomia sähköliitäntöjä käyttäen
•• käyttöoppaan varoitusten noudattamatta jättämisestä.
Muuta
•• Laite vioittuu luonnonkatastrofin (salamaniskun, tulipalon, maanjäristyksen,
tulvavahingon jne.) seurauksena.
•• Kulutustarvikkeet (akku, väriaine, loistelamppu, pää, tärytin, lamppu, suodatin, nauha
jne.) ovat kuluneet loppuun.
――Asiakkaalta voidaan periä palvelumaksu, jos hän pyytää huoltoa, vaikka laite ei ole
vioittunut. Lue siis käyttöopas ensin.
•• Asiakas pyytää asennusta ostettuaan laitteen ostoskanavalta tai verkosta.
88
Ihanteellinen kuvanlaatu ja jälkikuvien esto
Ihanteellinen kuvanlaatu
•• Tämän -näytön valmistustavasta johtuen noin yksi kuvapiste miljoonasta (1 ppm) saattaa
näkyä näytöllä kirkkaampana tai tummempana. Tämä ei vaikuta laitteen suorituskykyyn.
–– Alipikseleiden lukumäärä -näyttötyypeittäin: 6.220.800
•• Suorita Auto Adjustment kuvanlaadun parantamiseksi. Jos kohinaa ilmenee myös
automaattisen säädön jälkeen, säädä Coarse- tai Fine-asetusta.
Mitä jälkikuvilla tarkoitetaan?
Jälkikuvia ei tulisi esiintyä, kun LCD-näyttöä käytetään normaalisti. Normaalikäytöllä
tarkoitetaan jatkuvasti vaihtuvaa videokuvaa. Jos LCD-näytöllä näytetään pysäytettyä kuvaa
pitkän aikaa (yli 12 tuntia), kuvapisteiden nestekiteitä liikuttavien elektrodien välinen jännite
saattaa hieman muuttua.
Jännite-ero kasvaa ajan myötä ja tekee nestekiteistä ohuempia. Jos näin käy, edellinen kuva
saattaa pysyä näytöllä kuvan vaihtuessa. Tämän voi estää pienentämällä syntynyttä jänniteeroa.
――Jälkikuvia ei tulisi esiintyä, kun LCD-näyttöä käytetään asianmukaisissa olosuhteissa.
Musta matriisi
•• Jos jätät pysäytetyn kuvan näkyviin pitkäksi aikaa, näytölle saattaa muodostua jälkikuva
tai viallisia kuvapisteitä.
–– Jos et käytä tuotetta pitkään aikaan, ota virransäästötila tai dynaaminen näytönsäästäjä
käyttöön.
Jälkikuvien esto
Lähde
Yleiselektrodi
(ITO)
Värisuodin
Nielu
Näytön jälkikuvien estokuvion määrittäminen
Näytön jälkikuvien estokuvio toimii valmiustilassa automaattisesti.
•• Näytön jälkikuvien estokuvion poistaminen käytöstä
Paina kaukosäätimessä 2 → 2 → 7 → CH → 0.
Jos kaukosäätimen anturi välähtää kerran, kuvio poistetaan käytöstä.
Hila
TFT
Pikselielektrodi
(ITO)
Varauskondensaattori
(Cs)
Tietoväylä
•• Näytön jälkikuvien estokuvion ottaminen käyttöön
Paina kaukosäätimessä 2 → 2 → 7 → CH → 0.
Jos kaukosäätimen anturi välähtää kaksi kertaa, kuvio otetaan käyttöön.
――Kun näyttö on sammutettu, näytön jälkikuvien estokuvio toimii kahden tunnin ajan.
――Näytön jälkikuvien estokuvion pitäminen käytössä lisää virrankulutusta.
89
Jälkikuvien estäminen
――Jäännöskuvien muodostuminen on helpointa estää kytkemällä virta pois päältä tai
asettamalla näytönsäästäjä toimimaan tietokoneella tai järjestelmässä silloin, kun niitä ei
käytetä. Takuupalvelua on saatettu rajoittaa ohjekirjassa.
•• Virran katkaiseminen, näytönsäästäjä ja virransäästötila
–– Kytke laitteen virta pois päältä kahdeksi tunniksi 12 tunnin käytön jälkeen.
–– Siirry tietokoneen valikkoon Näytön ominaisuudet > Virtalähde ja aseta tuote
sammumaan tarvittavalla tavalla.
–– Suosittelemme näytönsäästäjän käyttöä.
On parasta käyttää joko yksiväristä tai liikkuvaa kuvaa esittävää näytönsäästäjää.
•• Värin vaihtaminen säännöllisesti
–– Käytä kahta väriä
Vaihda kahden eri värin välillä 30 minuutin välein yllä näytetyllä tavalla.
Type 1
Type 2
FLIGHT
TIME
FLIGHT
TIME
OZ348
20:30
OZ348
20:30
UA102
21:10
UA102
21:10
•• Vältä kirkkaudeltaan vastakkaisten teksti- ja taustavärien yhdistelmiä.
(Kirkkaus: osoittaa värin kirkkauden tai tummuuden, joka muuttuu säteilevän valon
määrän mukaan.)
――Vältä harmaan käyttöä, sillä se saattaa kasvattaa jälkikuvien esiintymismahdollisuutta.
――Vältä kirkkaudeltaan vastakkaisten värien käyttöä (musta ja valkoinen tai harmaa).
FLIGHT : TIME
FLIGHT : TIME
OZ348 : 20:30
OZ348 : 20:30
•• Tekstin värin vaihtaminen säännöllisesti
–– Käytä kirkkaudeltaan samantasoisia, kirkkaita värejä.
Aikaväli: Vaihda tekstin väriä ja taustaväriä 30 minuutin välein.
FLIGHT : TIME
OZ348
: 20:30
FLIGHT : TIME
OZ348
: 20:30
FLIGHT : TIME
OZ348
: 20:30
FLIGHT : TIME
OZ348
: 20:30
–– Aseta teksti liikkumaan ja muuttumaan 30 minuutin välein alla näytetyllä tavalla.
FLIGHT
: TIME
OZ348
: 20:30
[ Step 1 ]
[ Step 2 ]
FLIGHT
: TIME
OZ348
: 20:30
[ Step 3 ]
–– Näytä liikkuvaa logokuvaa säännöllisesti.
Aikaväli: Näytä liikkuvaa logokuvaa 60 sekunnin ajan aina neljän käyttötunnin jälkeen.
90
Lisenssi
The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and
the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI
Licensing LLC in the United States and other countries.
91
Sanasto
480i / 480p / 720p /
1080i / 1080p____ Nämä
pyyhkäisynopeudet
viittaavat kuvan tarkkuuden
määritteleviin pyyhkäisyjuoviin.
Pyyhkäisynopeuden symbolina
käytetään pyyhkäisytavasta riippuen
joko i:tä (interlaced, lomitettu) tai
p:tä (progressive, peräkkäinen).
- Pyyhkäisy
Pyyhkäisyllä tarkoitetaan
kuvan asteittain muodostavien
kuvapisteiden lähettämistä.
Mitä enemmän kuvapisteitä, sitä
kirkkaampi ja selkeämpi kuva.
- Peräkkäinen
Peräkkäispyyhkäisytilassa kaikki
kuvapistejuovat pyyhkäistään
näytöllä yksitellen (peräkkäin).
- Lomitettu
Lomitetussa pyyhkäisytilassa joka
toinen kuvapistejuova pyyhkäistään
ensin näytön yläosasta sen alaosaan,
ja vasta tämän jälkeen pyyhkäistään
jäljellä olevat (ei vielä pyyhkäistyt)
juovat.
Ei-lomitustila ja lomitustila____ Eilomitustilassa (peräkkäispyyhkäisy)
näytetään asteittain vaakajuova,
joka ulottuu näytön yläosasta
sen alaosaan. Lomitustilassa
näytetään ensin parittomat juovat
ja sen jälkeen parilliset juovat. Eilomitustilaa käytetään erityisesti
näyttöpäätteissä, sillä se tekee
kuvasta tarkemman. Lomitustilaa
taas käytetään enimmäkseen
televisioissa.
Pystytaajuus____ Tuote esittää
kuvan katsojalle näyttämällä
yhtä kuvaa useita kertoja
sekunnissa (samalla tavoin kuin
välkkyvä loisteputkivalo). Saman
kuvan näyttönopeus sekunnissa
tunnetaan nimillä pystytaajuus
ja virkistystaajuus. Pystytaajuus
ilmaistaan hertseinä, Hz.
Esim. 60 Hz tarkoittaa sitä, että
samaa kuvaa näytetään 60 kertaa
sekunnissa.
Pistetiheys____ Näytön kuva
muodostuu punaisista, vihreistä ja
sinisistä pisteistä. Mitä lyhyempi
pisteiden välinen etäisyys, sitä
tarkempi kuva. Pistetiheys viittaa
samanväristen pisteiden väliseen
lyhyimpään etäisyyteen. Pistetiheys
ilmaistaan millimetreinä.
Vaakataajuus____ Yhden, näytön
oikeasta reunasta vasempaan
vaakatasossa ulottuvan juovan
pyyhkäisyyn kuluvaa aikaa
sanotaan vaakasykliksi. Kääntäen
verrannollinen määrä vaakasyklejä
on nimeltään vaakataajuus.
Vaakataajuus ilmaistaan
kilohertseinä, kHz.
Lähde____ Kuva- tai tulolähde
tarkoittaa laitteeseen kytkettyä
kuvalähdelaitetta, esimerkiksi
videokameraa, videonauhuria tai
DVD-laitetta.
Plug & Play____ Plug & Play
-toiminto tarkoittaa toimintoa,
jonka avulla näyttöpääte
ja tietokone voivat vaihtaa
tietoja automaattisesti
parhaan mahdollisen kuvan
tuottamiseksi. Tuote käyttää Plug
& Play -toimintoon VESA DDC:tä
(kansainvälinen standardi).
Tarkkuus____ Tarkkuudella
tarkoitetaan kuvan muodostavien
vaakapisteiden (kuvapisteiden)
ja pystypisteiden (kuvapisteiden)
määrää. Se ilmaisee, kuinka tarkasti
kuvan yksityiskohdat näkyvät. Mitä
suurempi tarkkuus, sitä enemmän
näytöllä voidaan näyttää tietoa.
Suuri tarkkuus soveltuu hyvin
monien samanaikaisten tehtävien
suorittamiseen.
Esim. 1920 x 1080 -tarkkuus
muodostuu 1 920:stä vaakatasossa
olevasta kuvapisteestä
(vaakatarkkuus) ja 1 080:stä
pystytasossa olevasta kuvapisteestä
(pystytarkkuus).
DVD (Digital Versatile Disc)____
DVD:llä tarkoitetaan CD-levyn
kokoista massatallennuslevyä,
jolle voi tallentaa MPEG-2videonpakkausteknologiaa käyttäviä
multimediasovelluksia (ääni- ja
videotiedostoja tai pelejä).
HDMI (High Definition Multimedia
Interface)____ HDMI on liitäntä,
jota voi käyttää pakkaamatta
ja yhden johdon kautta
digitaalisissa äänilähteissä ja
teräväpiirtokuvalähteissä.
Multiple Display Control (MDC)____
MDC (Multiple Display Control) on
sovellus, jonka avulla tietokone
voi hallita useita näyttöjä
samanaikaisesti. Tietokoneen ja
näyttöpäätteen välillä siirretään
tietoa RS232C- eli sarjatiedonsiirtoja RJ45- eli lähiverkkokaapeleiden
(LAN) avulla.
92

advertisement

Key Features

  • Digital signage flat panel Black
  • 139.7 cm (55") 1920 x 1080 pixels LED 700 cd/m²
  • Direct-LED DID 8 ms
  • Ethernet LAN

Related manuals

Download PDF

advertisement