Samsung QM55F Bruksanvisning

Add to My manuals
115 Pages

advertisement

Samsung QM55F Bruksanvisning | Manualzz
Käyttöopas
QM49F QM55F QM65F
SMT-4933
Tuotteiden väri ja ulkoasu saattavat vaihdella ja teknisiä tietoja voidaan laitteen
toiminnan parantamiseksi muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.
Sisällysluettelo
Ennen laitteen käyttöä
Tekijänoikeudet5
Turvallisuusohjeet6
Symbolit6
Puhdistaminen6
Säilytys7
Sähköturvallisuus7
Asennus8
Käyttö10
Valmistelut
Osien tarkistaminen
13
Osat13
Laitteen osat
14
Ohjauspaneeli14
Kääntöpuoli16
Varkaudenestolukko17
Kaukosäädin18
Kytkeminen IR-stereokaapelilla
(myydään erikseen)
20
Ennen laitteen asentamista (asennusopas) 21
Kallistuskulma ja kääntö
21
Ilmanvaihto21
Seinätelineen asentaminen
23
Seinätelineen asentaminen
23
Seinätelineen tekniset ominaisuudet (VESA) 23
Kaukosäädin (RS232C)
24
Kaapelien liitäntä
24
Liitännät27
Ohjauskoodit28
MDC:n käyttö
MDC-ohjelman asennus ja asennuksen poisto46
Asennus46
Asennuksen poisto
46
Yhteyden muodostaminen MDC:hen
MDC:n käyttö RS-232C-kaapelilla
(sarjatiedonsiirtostandardien mukaisesti)
MDC:n käyttö Ethernetin kautta
Lähdelaitteen kytkeminen
ja käyttö
Ennen kytkemistä
Muistettava ennen kytkentää
37
37
Kytkeminen tietokoneeseen
Kytkeminen HDMI-kaapelilla
Kytkeminen DP-kaapelilla
Kytkeminen DVI-kaapelilla (digitaalinen)
Kytkeminen HDMI-DVI-kaapelilla
Kytkeminen DVI-RGB-kaapelilla 37
37
38
38
39
39
Kytkeminen videolaitteeseen
Kytkeminen HDMI-DVI-kaapelilla
Kytkeminen HDMI-kaapelilla
40
40
41
Kytkeminen äänijärjestelmään
41
Verkkolaitteen kiinnittäminen
(myydään erikseen)
42
Verkkolaitteen liittäminen
(myydään erikseen)
43
MagicInfo43
Tulolähteen vaihtaminen
45
Source45
47
47
48
Kotitoiminto
Multi Screen50
Picture Mode51
On/Off Timer52
On Timer52
Off Timer52
Holiday Management53
Network Settings54
MagicInfo Player I55
ID Settings56
Device ID56
PC Connection Cable56
Video Wall57
Video Wall57
More settings59
2
Sisällysluettelo
Näytön säätö
OnScreen Display
System
Picture Mode60
Multi Screen71
Multi Screen71
Setup81
Alkuasetukset (System)81
Display Orientation76
Onscreen Menu Orientation76
Source Content Orientation76
Aspect Ratio76
Time82
Clock Set82
DST82
Sleep Timer82
Power On Delay82
Backlight / Brightness / Contrast /
Sharpness / Color / Tint (G/R)61
Color Temperature62
White Balance62
Gamma63
Calibrated Value63
Picture Options64
Color Tone65
Digital NR65
HDMI Black Level65
Film Mode66
Dynamic Backlight66
Picture Size67
Picture Size67
Zoom/Position68
Resolution68
Auto Adjustment69
PC Screen Adjustment69
Picture Off70
Reset Picture70
Screen Protection77
Pixel Shift77
Timer78
Immediate Display79
Side Gray79
Message Display79
Source Info79
No Signal Message79
MDC Message79
Menu Language80
Reset OnScreen Display80
MagicInfo I Source83
Auto Source Switching84
Auto Source Switching84
Primary Source Recovery84
Primary Source84
Secondary Source84
Power Control85
Auto Power On85
PC Module Power85
Standby Control86
Network Standby86
Power Button86
Eco Solution87
Energy Saving87
Eco Sensor87
Screen Lamp Schedule88
No Signal Power Off 88
Auto Power Off88
Temperature Control89
Change PIN89
3
Sisällysluettelo
General90
Security90
HDMI Hot Plug90
Reset System91
Äänen säätö
Vianmääritysopas
Liite
Samsungin asiakaspalvelukeskukseen
tapahtuvan yhteydenoton edellytykset
Laitteen testaaminen
Tarkkuuden ja taajuuden tarkistaminen
Tarkistettavat kohteet
96
96
96
97
Kysymykset ja vastaukset
104
HDMI Sound92
Sound on Video Call93
Speaker Selection93
Reset Sound94
Ihanteellinen kuvanlaatu ja jälkikuvien esto 112
Ihanteellinen kuvanlaatu
112
Jälkikuvien esto
112
Lisenssi114
Tekniset tiedot
Yleiset106
Esiasetetut ajastustilat
Vastuu maksullisesta palvelusta
(asiakkaan kustannukset)
111
Tuote ei ole viallinen
111
Laitteen vioittuminen johtuu asiakkaasta
111
Muuta111
Sanasto115
108
Tuki
Software Update95
Contact Samsung95
Go to Home95
Reset All95
4
Luku 01
Ennen laitteen käyttöä
Tekijänoikeudet
Tämän oppaan tiedot voivat muuttua laadun parantamiseksi ilman erillistä ilmoitusta.
© 2016 Samsung Electronics
Tämän oppaan tekijänoikeudet omistaa Samsung Electronics.
Tämän oppaan käyttäminen tai jäljentäminen osittain tai kokonaisuudessaan ilman Samsung Electronicsin lupaa on kielletty.
Microsoft, Windows ovat Microsoft Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä.
VESA, DPM ja DDC ovat Video Electronics Standards Associationin rekisteröityjä tavaramerkkejä.
Kaikkien muiden tavaramerkkien omistusoikeudet kuuluvat niiden omistajille.
•• Palvelumaksu voidaan periä, jos
–– (a) kutsut asentajan paikalle, vaikka laitteessa ei ole vikaa.
(esim. jos et ole lukenut tätä käyttöopasta).
–– (b) tai jos viet laitteen huoltoon, vaikka siinä ei ole vikaa.
(esim. jos et ole lukenut tätä käyttöopasta).
•• Palvelumaksun suuruudesta ilmoitetaan sinulle ennen töihin ryhtymistä tai asentajan vierailua kotonasi.
5
Turvallisuusohjeet
Vaara
SÄHKÖISKUN VAARA, ÄLÄ AVAA
Puhdistaminen
――Ole laitetta puhdistettaessa varovainen, sillä kehittyneiden LCD-näyttöjen paneeli ja
ulkopinta naarmuuntuvat helposti.
――Noudata seuraavia puhdistusohjeita.
――Seuraavat kuvat ovat vain viitteellisiä. Tosielämän tilanteet voivat poiketa siitä, mitä kuvissa
on esitetty.
Vaara : ÄLÄ IRROTA KANTTA, SILLÄ SIITÄ VOI AIHEUTUA SÄHKÖISKUN VAARA. (TAI
TAKAPANEELIA)
LAITTEEN SISÄLLÄ EI OLE KÄYTTÄJÄN HUOLLETTAVISSA OLEVIA OSIA.
JÄTÄ HUOLTOTOIMET PÄTEVÄN HUOLTOHENKILÖN TEHTÄVÄKSI.
1
Sammuta tuote ja tietokone.
2
Irrota virtajohto laitteesta.
――Pitele virtajohtoa pistokkeesta äläkä kosketa johtoa märin käsin.
Muussa tapauksessa seurauksena voi olla sähköisku.
Tämä symboli osoittaa, että laitteen sisällä on vaarallinen jännite.
3
Laitteen sisäisten osien koskettaminen on vaarallista.
Pyyhi tuote puhtaalla, pehmeällä ja kuivalla liinalla.
•• Älä käytä alkoholia, liuottimia tai pinta-aktiivisia
aineita.
Tämä symboli osoittaa, että laitteen mukana on toimitettu sen käyttöä ja ylläpitoa koskevia
tärkeitä ohjeita.
!
•• Älä suihkuta vettä tai puhdistusainetta suoraan
laitteen päälle.
Symbolit
Varoitus
Ohjeiden noudattamatta jättäminen voi johtaa vakaviin henkilövahinkoihin tai kuolemaan.
4
Kostuta pehmeä ja kuiva liina vedellä ja purista siitä ylimääräinen
vesi pois ennen tuotteen ulkopinnan puhdistamista.
Vaara
Ohjeiden noudattamatta jättäminen voi johtaa henkilö- tai omaisuusvahinkoihin.
Tällä symbolilla merkityt toiminnot ovat kiellettyjä.
Tällä symbolilla merkittyjä ohjeita on noudatettava.
5
Kytke virtajohto tuotteeseen puhdistamisen jälkeen.
6
Käynnistä tuote ja tietokone.
6
Säilytys
Kytke virtapistoke maadoitettuun pistorasiaan (koskee vain tyypin 1
eristettyjä laitteita).
Kiiltävien tuotteiden ominaisuuksista johtuen lähellä olevat ultraäänikostuttimet voivat
aiheuttaa tuotteessa valkoisia tahroja.
――Ota yhteyttä Samsungin asiakaspalvelukeskukseen, jos tuote on puhdistettava sisältä
•• Seurauksena voi olla sähköisku tai henkilövahinkoja.
!
(palvelusta peritään maksu).
Älä taivuta tai vedä virtajohtoa voimakkaasti. Älä jätä virtajohtoa
raskaan esineen alle.
Sähköturvallisuus
•• Johdon vioittuminen voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun.
――Seuraavat kuvat ovat vain viitteellisiä. Tosielämän tilanteet voivat poiketa siitä, mitä kuvissa
on esitetty.
Älä aseta virtajohtoa tai laitetta lämmönlähteiden lähelle.
•• Seurauksena voi olla tulipalo tai sähköisku.
Varoitus
Älä käytä viallista virtajohtoa tai pistoketta tai löystynyttä
pistorasiaa.
Pyyhi virtapistokkeen piikkien tai pistorasian ympärillä oleva pöly
kuivalla liinalla.
•• Seurauksena voi olla sähköisku tai tulipalo.
•• Seurauksena voi olla tulipalo.
Älä kytke montaa laitetta yhteen pistorasiaan.
•• Ylikuumentuneet pistorasiat voivat aiheuttaa tulipalon.
!
Älä kosketa virtapistoketta märin käsin. Muussa tapauksessa
seurauksena voi olla sähköisku.
Työnnä virtajohdon pistoke kokonaan paikalleen, jotta se ei irtoa.
•• Epävakaa liitäntä voi aiheuttaa tulipalon.
!
7
Asennus
Vaara
Älä irrota virtajohtoa, kun laite on käytössä.
•• Laite voi vahingoittua sähköiskun seurauksena.
Varoitus
Älä aseta kynttilöitä, hyönteiskarkottimia tai savukkeita laitteen
päälle. Älä asenna laitetta lämmönlähteiden lähelle.
•• Seurauksena voi olla tulipalo.
Käytä vain Samsungin toimittamaa virtajohtoa. Älä käytä virtajohtoa
muiden laitteiden kanssa.
•• Seurauksena voi olla tulipalo tai sähköisku.
Jätä seinäkiinnikkeen asentaminen teknikon tehtäväksi.
!
•• Epäpätevän henkilön suorittama asennus voi johtaa
henkilövahinkoihin.
Pidä pistorasian ympäristö esteettömänä.
•• Virtajohto on ongelmantapauksessa irrotettava pistorasiasta,
jotta laitteen virransyöttö katkeaa.
!
!
•• Käytä vain hyväksyttyjä kaappeja.
Älä asenna laitetta huonosti tuuletettuihin tiloihin, kuten kirjahyllyyn
tai komeroon.
•• Huomaa, että ainoastaan kaukosäätimen virtapainiketta
käytettäessä laite ei sammu kokonaan.
•• Sisäisen lämpötilan kasvaminen voi johtaa tulipaloon.
Irrota virtajohto pistorasiasta pitelemällä kiinni pistokkeesta.
•• Seurauksena voi olla sähköisku tai tulipalo.
Asenna laite tuuletuksen varmistamiseksi vähintään 10 cm:n
etäisyydelle seinästä.
!
•• Sisäisen lämpötilan kasvaminen voi johtaa tulipaloon.
!
Pidä pakkausmuovit poissa lasten ulottuvilta.
•• Lapset voivat tukehtua.
!
8
Älä asenna laitetta epävakaalle tai tärisevälle pinnalle (esimerkiksi
epävakaalle hyllylle tai kaltevalle pinnalle).
Vaara
•• Laite voi pudota ja vahingoittua ja/tai aiheuttaa
henkilövahinkoja.
•• Laitteen käyttäminen alueella, jolla on voimakasta tärinää, voi
vahingoittaa laitetta tai johtaa tulipaloon.
Älä pudota laitetta siirtämisen aikana.
•• Seurauksena voi olla laitteen vioittuminen tai henkilövahinkoja.
!
Älä asenna laitetta ajoneuvoon tai paikkaan, jossa se joutuu alttiiksi
pölylle, kosteudelle (esimerkiksi vesipisaroille), öljylle tai savulle.
Älä aseta laitetta ylösalaisin.
•• Näyttö voi vioittua.
•• Seurauksena voi olla tulipalo tai sähköisku.
!
Älä altista laitetta suoralle auringonvalolle äläkä asenna sitä
lämmönlähteiden tai kuumien esineiden, esimerkiksi uunin,
läheisyyteen.
Kun asennat laitteen kaappiin tai hyllylle, varmista, että laitteen
alareuna on niiden kanssa samassa tasossa.
•• Laite voi pudota ja vahingoittua ja/tai aiheuttaa
henkilövahinkoja.
•• Tämä voi lyhentää laitteen käyttöikää tai johtaa tulipaloon.
•• Asenna laite vain oikean kokoisiin kaappeihin tai oikean
kokoisille hyllyille.
Älä asenna laitetta paikkaan, jossa nuoret lapset pääsevät siihen
käsiksi.
Laske laite varovasti.
•• Laite voi pudota ja vahingoittaa lapsia.
•• Seurauksena voi olla laitteen vioittuminen tai henkilövahinkoja.
•• Laitteen etuosa on painava, joten asenna laite tasaiselle ja
vakaalle pinnalle.
Ruokaöljy, kuten soijaöljy, voi vahingoittaa laitetta tai muuttaa sen
muotoa. Älä asenna laitetta keittiöön tai keittiön työtason lähelle.
!
SAMSUNG
!
Laitteen asentaminen epätavalliseen paikkaan (esimerkiksi paikkaan,
jossa on paljon hienoa pölyä, kemiallisia aineita, äärilämpötiloja tai
paljon kosteutta, tai paikkaan, jossa laite toimii jatkuvasti pitkän
aikaa) voi merkittävästi heikentää laitteen suorituskykyä.
•• Ota yhteyttä Samsungin asiakaspalvelukeskukseen, jos haluat
asentaa laitteen tällaiseen paikkaan.
9
Käyttö
Älä jätä raskaita tai lasten pitämiä esineitä (esimerkiksi leluja tai
makeisia) laitteen päälle.
•• Laite tai raskaat esineet voivat pudota, kun lapset yrittävät
tavoitella leluja tai makeisia, ja seurauksena voi olla vakavia
henkilövahinkoja.
Varoitus
Laitteessa on korkea jännite. Älä koskaan pura, korjaa tai muuta
laitetta itse.
Katkaise laitteen virta ja irrota virtajohto salamoinnin tai
ukkosmyrskyn aikana.
•• Seurauksena voi olla tulipalo tai sähköisku.
•• Ota yhteyttä Samsungin asiakaspalvelukeskukseen, jos laite
vaatii huoltoa.
•• Seurauksena voi olla tulipalo tai sähköisku.
!
Sammuta laite virtakytkimestä ja irrota virtajohto sekä muut kytketyt
kaapelit ennen laitteen siirtämistä.
Älä pudota esineitä laitteen päälle tai kohdista siihen iskuja.
•• Seurauksena voi olla tulipalo tai sähköisku.
•• Johdon vioittuminen voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun.
!
!
Jos laitteesta tulee epätavallista ääntä, palaneen hajua tai
savua, irrota virtajohto välittömästi ja ota yhteyttä Samsungin
asiakaspalvelukeskukseen.
Älä siirrä laitetta vetämällä virtajohdosta tai muista kaapeleista.
•• Johdon vahingoittuminen voi johtaa laitteen vioittumiseen,
sähköiskuun tai tulipaloon.
•• Seurauksena voi olla sähköisku tai tulipalo.
!
Älä anna lasten roikkua laitteesta tai kiivetä sen päälle.
Vältä kaasuvuodon tapauksessa laitteen tai virtapistokkeen
koskettamista. Tuuleta myös alue välittömästi.
•• Lapsesi voivat vahingoittua.
•• Kipinät voivat aiheuttaa räjähdyksen tai tulipalon.
!
Jos laite putoaa tai sen kotelo vahingoittuu, sammuta laite
virtakytkimestä ja irrota virtajohto. Ota sen jälkeen yhteyttä
Samsungin asiakaspalvelukeskukseen.
•• Jatkuva käyttö voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun.
GAS
Älä nosta tai siirrä laitetta vetämällä virtajohdosta tai muista
kaapeleista.
•• Johdon vahingoittuminen voi johtaa laitteen vioittumiseen,
sähköiskuun tai tulipaloon.
10
Älä käytä tai säilytä laitteen lähellä tulenarkoja suihkeita tai palavia
aineita.
Vaara
•• Seurauksena voi olla räjähdys tai tulipalo.
Jos jätät pysäytetyn kuvan näkyviin pitkäksi aikaa, näytölle saattaa
muodostua jälkikuva tai viallisia kuvapisteitä.
!
Varmista, että pöytäliinat tai verhot eivät tuki tuuletusaukkoja.
•• Ota virransäästötila tai liikkuva näytönsäästäjä käyttöön, jos et
aio käyttää tuotetta pitkään aikaan.
!
•• Sisäisen lämpötilan kasvaminen voi johtaa tulipaloon.
-_100
Älä aseta metalliesineitä (esimerkiksi syömäpuikkoja, kolikoita tai
hiussolkia) tai herkästi syttyviä esineitä (esimerkiksi paperia tai
tulitikkuja) laitteeseen (esimerkiksi sen tuuletusaukkoihin tai tulo- ja
lähtöportteihin).
•• Katkaise laitteen virta ja irrota virtajohto, jos laitteeseen pääsee
vettä tai muita vieraita esineitä. Ota sen jälkeen yhteyttä
Samsungin asiakaspalvelukeskukseen.
Irrota virtajohto pistorasiasta, jos et aio käyttää laitetta pitkään
aikaan (esimerkiksi loman vuoksi).
•• Pölyn kertyminen ja kuumeneminen voivat aiheuttaa tulipalon,
sähköiskun tai sähkövuotoa.
!
Käytä laitetta suositellulla tarkkuudella ja taajuudella.
•• Näkösi voi heiketä.
!
•• Seurauksena voi olla laitteen vioittuminen, sähköisku tai
tulipalo.
Älä pitele tuotetta ylösalaisin tai siirrä sitä pitelemällä telineestä.
•• Laite voi pudota ja vahingoittua tai aiheuttaa henkilövahinkoja.
Älä aseta nesteitä sisältäviä esineitä (esimerkiksi maljakoita,
ruukkuja tai pulloja) tai metalliesineitä laitteen päälle.
•• Katkaise laitteen virta ja irrota virtajohto, jos laitteeseen pääsee
vettä tai muita vieraita esineitä. Ota sen jälkeen yhteyttä
Samsungin asiakaspalvelukeskukseen.
Näytön katseleminen liian läheltä pitkän aikaa voi heikentää näköä.
•• Seurauksena voi olla laitteen vioittuminen, sähköisku tai
tulipalo.
!
Älä käytä ilmankostuttimia tai uuneja laitteen lähellä.
•• Seurauksena voi olla tulipalo tai sähköisku.
11
Lepuuta silmiäsi laitteen käytön aikana tunnissa yli 5 minuutin ajan.
Valvo, etteivät lapset laita kaukosäätimen paristoa suuhunsa,
kun vaihdat pariston. Laita patteri paikkaan, jossa se ei ole lasten
ulottuvilla.
•• Tämä vähentää silmien rasittumista.
•• Ota heti yhteyttä lääkäriin, jos lapsella on ollut paristo suussa.
!
Älä kosketa näyttöä, jos laitteen virta on ollut kytkettynä pitkän
aikaa, sillä näyttö kuumenee.
Kun vaihdat pariston, varmista, että asennat sen paikalleen navat
oikein päin (+, -).
•• Väärinpäin asennettu paristo saattaa vaurioitua tai aiheuttaa
tulipalon, henkilövahinkoja tai paristosta voi vuotaa laitetta
vaurioittavaa nestettä.
Pidä pienet lisätarvikkeet poissa lasten ulottuvilta.
!
Käytä ainoastaan tuotteelle tarkoitettuja standardiparistoja. Älä
käytä uutta ja käytettyä paristoa samanaikaisesti.
!
Ole varovainen, kun säädät laitteen katselukulmaa tai telineen
korkeutta.
Paristot (myös ladattavat paristot) on toimitettava kierrätettäviksi,
niitä ei saa hävittää tavallisen jätteen mukana. Kuluttaja on
velvollinen toimittamaan käytetyt paristot kierrätettäviksi.
•• Kätesi tai sormesi voi juuttua ja vahingoittua.
!
•• Liiallinen kallistaminen voi johtaa laitteen putoamiseen ja
henkilövahinkoihin.
Älä aseta raskaita esineitä laitteen päälle.
•• Muussa tapauksessa paristo saattaa vaurioitua tai aiheuttaa
tulipalon, henkilövahinkoja tai paristosta voi vuotaa tuotetta
vaurioittavaa nestettä.
!
•• Käytetyt paristot voi viedä paikalliseen
paristonkeräyspisteeseen tai liikkeeseen, jossa myydään
samantyyppisiä paristoja.
•• Seurauksena voi olla laitteen vioittuminen tai henkilövahinkoja.
Älä säädä äänenvoimakkuutta liian lujalle, kun käytät
korvakuulokkeita.
•• Liian korkea äänenvoimakkuus voi vahingoittaa kuuloa.
12
Luku 02
Valmistelut
Osien tarkistaminen
Osat
–– Jos pakkauksesta puuttuu jokin osa,
ota yhteyttä siihen jälleenmyyjään,
jolta ostit laitteen.
――Osat voivat olla erilaisia eri alueilla.
–– Osat voivat olla erilaisia kuin kuvissa.
–– Tuotteen mukana ei toimiteta
jalustaa. Jos haluat asentaa telineen,
voit ostaa sen erikseen.
Pika-asetusopas
–– RS232C-sovittimella voi yhdistää
toisen näytön käyttämällä 9-nastaista
D-SUB-tyypin RS232C-kaapelia.
Paristot
(Ei saatavilla joillain alueilla)
Takuukortti
(Ei saatavilla joillain alueilla)
Kaukosäädin
Säädösopas
Virtajohto
RS232C(IN) -sovitin
13
――Osien väri ja muoto voivat olla erilaisia kuin tässä näytettyjen osien. Teknisiä ominaisuuksia voidaan muuttaa
Laitteen osat
laadun parantamiseksi ilman erillistä ilmoitusta.
Laitteen osat
Ohjauspaneeli
Välikappaleen logo
Kuvaus
Älä vedä välikappaleen logoa väkisin. Logo voi irrota tai rikkoutua.
Suuntaa kaukosäädin laitteen etupuolen alaosaa kohti ja suorita haluamasi toiminto
painamalla kaukosäätimen painiketta. Kaukosäätimen tunnistin on laitteen alaosassa.
――Jos muita näyttölaitteita käytetään samoissa tiloissa kuin kaukosäädintä,
säätimellä saatetaan vahingossa hallita muita laitteita.
Kaukosäätimen anturi
Varmista ennen kaukosäätimen tunnistimen /
ekotunnistimen käyttöä, että paneelin liukupainike työntyy
ulos laitteen pohjasta.
Kaiutin
Ohjauspaneelin
näppäin
Välikappaleen logo
Varmista ennen paneelipainikkeen käyttöä, että paneelin
liukupainike ei työnny ulos laitteen pohjasta.
Käytä kaukosäädintä 7–10 metrin etäisyydellä laitteessa olevasta anturista ja pidä säädintä enintään 30 asteen
kulmassa vasempaan tai oikeaan.
――Pidä käytetyt paristot poissa lasten ulottuvilta ja kierrätä ne.
――Älä käytä uutta ja vanhaa paristoa samanaikaisesti. Vaihda molemmat paristot yhtä aikaa.
――Irrota paristot, jos kaukosäädintä ei käytetä pitkään aikaan.
Kaukosäätimen anturi
& Ohjauspaneelin
näppäin
14
――Ohjauspaneelin näppäin on laitteen etuosassa alhaalla oikealla.
――Jos painat ohjauspaneelin näppäimen P-painiketta, kun laitteeseen on
Painikkeet
Katkaise laitteen virta.
kytketty virta, hallintavalikko tulee näyttöön.
Hallintavalikko
Power Off
Power Off
Kun hallintavalikkonäyttö on näkyvissä, siirrä kohdistin kohtaan Power Off
painamalla ohjauspaneelin näppäintä lyhyesti ja katkaise sitten laitteen
virta painamalla ohjauspaneelin näppäintä jonkin aikaa.
Valitse kytketty syöttölähde.
Source
Kun hallintavalikkonäyttö on näkyvissä, siirrä kohdistin kohtaan Source
painamalla ohjauspaneelin näppäintä lyhyesti ja tuo sitten tulolähdenäyttö
näkyviin painamalla ohjauspaneelin näppäintä jonkin aikaa.
Kun tulolähdenäyttö on näkyvissä, siirry haluamaasi tulolähteeseen
painamalla ohjauspaneelin näppäintä jonkin aikaa.
Press: Move
Press & Hold: Select
Kuvaus
――Ohjauspaneelin näppäintä voi käyttää vain Power Off- ja Source-toiminnoissa.
――Voit poistua hallintavalikkonäytöstä odottamalla vähintään kolme sekuntia painamatta ohjauspaneelin
näppäintä.
15
Kääntöpuoli
Liitäntä
――Osien väri ja muoto voivat olla erilaisia kuin tässä näytettyjen osien.
RS232C IN
Liitäntä MDC:hen RS232C-sovittimella.
DVI/PC/MAGICINFO IN
DVI : Liitäntä lähdelaitteeseen DVI- tai HDMI-DVI-kaapelilla.
PC: Tietokoneen liittämiseen D-SUB-kaapelilla (DVI-RGB-sovittimen kautta)
tai DVI-RGB-kaapelilla.
MAGICINFO IN: Kytke DP-DVI-kaapeli MagicInfon käyttöä varten.
HDMI IN 1, HDMI IN 2, HDMI IN 3,
HDMI IN 4
Liitäntä lähdelaitteeseen HDMI- tai HDMI-DVI-kaapelilla.
Teknisiä ominaisuuksia voidaan muuttaa laadun parantamiseksi ilman
erillistä ilmoitusta.
RS232C IN
――Varmista kuvan terävyys, kun katselet UHD-sisältöä 30Hz:n
taajuudella.
DVI/PC/
MAGICINFO IN
DP IN 2 (UHD 60Hz)
HDMI IN 4
DP IN 1 (UHD 60Hz)
HDMI IN 3
HDMI IN 2
DP IN 2
(UHD 60Hz)
RS232C
OUT
IR IN
SERVICE
DVI/PC/
HDMI/
AUDIO IN
――Varmista kuvan terävyys, kun katselet UHD-sisältöä 60 Hz:n
taajuudella.
Liitäntä MDC:hen lähiverkkokaapelilla.
RS232C OUT
Liitäntä MDC:hen RS232C-sovittimella.
IR IN
Tämä syöttää virran ulkoiselle anturilevylle tai ottaa vastaan ulkoisen
kaukosäädinanturin signaalin.
IR OUT
Tämä vastaanottaa kaukosäätimen signaalin ulkoisen anturilevyn kautta ja
lähettää signaalin LOOP OUTin kautta.
SERVICE
Liitäntä USB-laitteeseen ohjelmistoa päivitettäessä.
DVI/PC/HDMI/AUDIO IN
Äänen tuloliitäntä tietokoneesta äänikaapelin kautta
AUDIO OUT
Liitäntä lähdelaitteen äänentoistoon.
IR OUT
DP IN 1
(UHD 60Hz)
Liitäntä tietokoneeseen DP-kaapelin avulla
RJ45
HDMI IN 1
RJ45
Kuvaus
AUDIO OUT
16
Varkaudenestolukko
――Varkaudenestolukon ansiosta laitetta voi käyttää turvallisesti julkisilla paikoilla.
――Lukituslaitteen muoto ja lukitustapa voivat olla erilaisia eri valmistajien tuotteissa. Saat
lisätietoja lukituslaitteen mukana toimitetusta käyttöoppaasta.
――Seuraavat kuvat ovat vain viitteellisiä. Tosielämän tilanteet voivat poiketa siitä, mitä kuvissa
on esitetty.
Varkaudenestolukon lukitseminen:
1
Kiinnitä varkaudenestolukon kaapeli johonkin painavaan esineeseen, esimerkiksi pöytään.
2
Pujota kaapelin pää sen toisessa päässä olevan silmukan läpi.
3
Aseta lukituslaite laitteen takana olevaan lukituskiinnikkeeseen.
4
Lukitse lukituslaite.
–– Lukituslaitteen voi ostaa erikseen.
–– Saat lisätietoja lukituslaitteen mukana toimitetusta käyttöoppaasta.
–– Lukituslaitteita voi ostaa elektroniikka-alan liikkeistä tai Internetistä.
17
Kaukosäädin
――Jos muita näyttölaitteita käytetään samoissa tiloissa kuin kaukosäädintä, säätimellä saatetaan vahingossa hallita muita laitteita.
――Laite ei tue alla olevassa kuvassa olevaa painiketta, jolla ei ole kuvausta.
POWER
OFF
Käynnistä laite.
.QZ
ABC
DEF
GHI
JKL
MNO
PRS
TUV
WXY
DEL-/--
SYMBOL
1
4
7
Säädä äänenvoimakkuutta.
Vaihda syöttölähdettä.
Näytä tai piilota kuvaruutuvalikko tai palaa
edelliseen valikkoon.
2
5
8
0
3
6
MENU
SOURCE
HOME
Numeropainikkeet
Syötä salasana näyttövalikossa.
9
CH LIST
Mykistä ääni.
MUTE
VOL
Katkaise laitteen virta.
CH
MagicInfo
Player I
Äänen palauttaminen: Paina MUTEpainiketta uudelleen tai paina
äänenvoimakkuuspainiketta (+ VOL -).
–– Kaukosäätimen painikkeiden
toiminnot saattavat olla erilaisia eri
laitteissa.
Tällä pikanäppäimellä voit käyttää
MagicInfo-toimintoa suoraan. Tämä
pikanäppäin on käytettävissä, kun
verkkosovitin on kytketty.
Go to Home -toiminnon käynnistyspainike.
18
Valitse usein käyttämiäsi toimintoja nopeasti.
TOOLS
INFO
Näytä nykyisen tulolähteen tiedot.
Siirry ylempään, alempaan, vasemman- tai
oikeanpuoleiseen valikkoon tai säädä jonkin
valikon kohdan asetuksia.
Palaa edelliseen valikkoon.
Tällä toiminnolla voit käyttää
turvalukitustoimintoa.
Jos Video Wall -toiminnolla on yhdistetty
useita laitteita, paina SET-painiketta ja anna
tuotetunnus numeropainikkeilla.
RETURN
EXIT
PC
DVI
HDMI
DP
A
B
C
D
UNSET
LOCK
IR control
SET
Vahvista valikon valinta.
Poistu esillä olevasta valikosta.
Valitse manuaalisesti tulolähteeksi joko
PC, DVI, HDMI1, HDMI2, HDMI3, HDMI4,
DisplayPort1 tai DisplayPort2.
Hallitse tuotetta kaukosäätimellä.
Peruuta arvo, joka on määritetty SETpainikkeella, ja hallitse kaikkia yhdistettyjä
laitteita kaukosäätimellä.
–– Kaukosäätimen painikkeiden
toiminnot saattavat olla erilaisia eri
laitteissa.
Paristojen asettaminen kaukosäätimeen
19
Kytkeminen IR-stereokaapelilla (myydään
erikseen)
Kytke ulkoinen kaukosäädinanturi laitteen virran ollessa katkaistuna.
Kytke sitten laitteeseen virta.
IR OUT
Useamman kuin yhden näyttölaitteen
hallitseminen kaukosäätimellä
IR IN
•• Liitä tuotteen IR OUT -liitäntä toisen näyttölaitteen IR IN -liitäntään
käyttämällä erillistä stereokaapelia.
•• Sekä näyttölaite 1 että 2 vastaanottavat tuotetta
suunnatun kaukosäätimen lähettämän komennon.
――Ulkonäkö saattaa vaihdella tuotteesta riippuen.
1
kohti
Useamman kuin yhden näyttölaitteen hallitseminen
käyttämällä ulkoista kaukosäädinanturia (myydään erikseen)
•• Sekä näyttölaite 1 että 2 vastaanottavat tuotetta 1 (johon ulkoinen
kaukosäädinanturi on yhdistetty) kohti suunnatun kaukosäätimen
lähettämän komennon.
――Ulkonäkö saattaa vaihdella tuotteesta riippuen.
IR IN
IR OUT
IR IN
20
Ennen laitteen asentamista
(asennusopas)
Vahinkojen välttämiseksi tämä laite on aina kiinnitettävä tukevasti lattiaan tai seinään asennusohjeiden
mukaisesti.
•• Varmista, että valtuutettu asennusyritys asentaa seinätelineen.
•• Muussa tapauksessa se voi pudota ja aiheuttaa henkilövahinkoja.
•• Muista asentaa tuote määritettyyn seinätelineeseen.
15 ˚
Kallistuskulma ja kääntö
――Saat lisätietoja Samsungin asiakaspalvelusta.
•• Laitetta voi kallistaa pystysuoralla seinällä enintään 15 astetta.
•• Jos haluat käyttää laitetta pystyasennossa, käännä sitä myötäpäivään niin, että merkkivalo osoittaa alaspäin.
Ilmanvaihto
Asennus pystysuoralle seinälle
A Vähintään 40 mm
B Ympäristön lämpötila: alle 35 C
A
•• Kun asennat laitteen pystysuoralle seinälle, jätä vähintään 40 mm tilaa laitteen ja seinän väliin laitteen
ilmanvaihtoa varten. Varmista, että ympäristön A lämpötila pysyy alle 35 C:ssa.
B
Kuva 1.1 Näkymä sivulta
21
Kuva 1.3 Näkymä sivulta
Asennus seinäsyvennykseen
――Saat lisätietoja Samsungin asiakaspalvelusta.
B
D
D
Näkymä ylhäältä
A Vähintään 40 mm
B Vähintään 70 mm
A
C Vähintään 50 mm
D Vähintään 50 mm
E Ympäristön lämpötila: alle 35 C
――Kun asennat laitteen seinäsyvennykseen, jätä vähintään yllä mainitun verran tilaa laitteen ja seinän väliin
C
E
laitteen ilmanvaihtoa varten. Varmista, että ympäristön lämpötila pysyy alle 35 C:ssa.
Kuva 1.2 Näkymä sivulta
22
Seinätelineen asentaminen
Seinätelineen asentaminen
Seinätelineellä (myydään erikseen) tuotteen voi kiinnittää seinälle.
Tarkat tiedot seinätelineen asentamisesta ovat seinätelineen mukana toimitetuissa ohjeissa.
Pyydä teknikolta apua seinätelineen asentamisessa.
Samsung Electronics ei vastaa tuotteen vaurioista tai henkilövahingoista, jos päätät asentaa seinätelineen itse.
Seinätelineen tekniset ominaisuudet
(VESA)
•• Samsungin seinätelineiden mukana tulee yksityiskohtainen asennusopas sekä kaikki tarvittavat osat.
――Asenna seinäteline kiinteälle seinälle kohtisuorassa lattiaan nähden.
•• Jos seinätelineessä ei käytetä VESA-standardin täyttäviä ruuveja, ruuvien pituus voi vaihdella seinätelineen
ominaisuuksien mukaan.
Pyydä jälleenmyyjältä lisätietoja ennen seinätelineen kiinnittämistä
esimerkiksi kipsilevyseinään.
Jos tuote asennetaan vinolle seinällä, tuote voi pudota ja aiheuttaa
vakavia henkilövahinkoja.
•• Älä käytä tavallista pidempiä ruuveja tai ruuveja, jotka eivät täytä VESA-standardia. Liian pitkät ruuvit voivat
vaurioittaa tuotteen sisäosia.
•• Älä ylikiristä ruuveja. Se voi vaurioittaa tuotetta tai aiheuttaa tuotteen putoamisen ja henkilövahinkoja.
Samsung ei vastaa tällaisista onnettomuuksista.
•• Samsung ei vastaa tuotteen vaurioista tai henkilövahingoista, kun käytetään muita kuin VESA-standardin tai
määrittämätöntä seinätelinettä tai kun asiakas ei noudata tuotteen asennusohjeita.
•• Tuotetta ei saa asentaa yli 15 asenteen kulmaan.
•• Tuotteen seinäasennuksessa tulee aina olla kaksi henkilöä.
•• Seinätelineiden vakiomitat ovat oheisessa taulukossa.
Mittayksikkö: mm
Mallin nimi
QM49F / QM55F / QM65F /
SMT-4933
VESA-ruuvinreikien koko (A *
B) millimetreinä
400 × 400
Vakioruuvi
M8
Määrä
4
――Älä asenna seinätelinettä tuotteen ollessa käynnissä. Tuloksena voi olla sähköisku ja henkilövahinkoja.
23
Kaukosäädin (RS232C)
•• Nastojen järjestys
1 2 3 4 5
5 4 3 2 1
6 7 8 9
9 8 7 6
Kaapelien liitäntä
RS232C-kaapeli
Liitäntä
RS232C (9 nastaa)
Nasta
TxD (nro 2), RxD (nro 3), GND (nro 5)
Bittinopeus
9 600 bps
Databitit
8 bittiä
Pariteetti
Ei mitään
Loppubitti
1 bittiä
Vuonohjaus
Ei mitään
Enimmäispituus
15 m (vain päällystetty tyyppi)
<Uros>
Nasta
<Naaras>
Signaali
1
Kantoaallon tunnistus
2
Saapuvat tiedot
3
Lähetetyt tiedot
4
Päätelaitteen käyttöönotto
5
Signaalimaa
6
Tietojoukon käyttöönotto
7
Lähetä pyyntö
8
Valmis lähetykseen
9
Soiton ilmaisu
24
Lähiverkkokaapeli
•• RS232C-kaapeli
Liitin: 9-nastainen D-Sub-stereokaapeli
6
•• Nastojen järjestys
3
2
1
1
1 2 3 4 5 6 7 8
-P2-
9
-P1-
5
-P1Uros
-P1-
-P2-
-P2-
Rx
3
----------
1
Tx
STEREO-
Tx
2
----------
2
Rx
LIITIN
Gnd
5
----------
3
Gnd
(ø3,5)
Nastan nro
Vakioväri
Signaali
1
Valkoinen ja oranssi
TX+
2
Oranssi
TX-
3
Valkoinen ja vihreä
RX+
4
Sininen
NC
5
Valkoinen ja sininen
NC
6
Vihreä
RX-
7
Valkoinen ja ruskea
NC
8
Ruskea
NC
25
Ristiinkytketty lähiverkkokaapeli (PC – PC)
•• Liitin: RJ45
Suoraan kytketty lähiverkkokaapeli (PC – HUB)
HUB
RJ45
P2
RJ45
P1
P2
P1
P1
P2
RJ45 MDC
Signaali
P1
TX+
1
P2
Signaali
<-------->
3
RX+
P2
Signaali
TX-
2
<-------->
6
RX-
<-------->
1
TX+
RX+
3
<-------->
1
TX+
2
<-------->
2
TX-
RX-
6
<-------->
2
TX-
RX+
3
<-------->
3
RX+
RX-
6
<-------->
6
RX-
Signaali
P1
TX+
1
TX-
26
Liitännät
•• Liitäntä 2
――Varmista, että kytket sovittimet oikeisiin RS232C IN- ja OUT-liitäntöihin.
•• Liitäntä 1
RJ45
IN
RS232C
OUT
IN
RS232C
OUT
IN
RS232C
OUT
IN
RS232C
RJ45
OUT
•• Liitäntä 3
RJ45
RS232C
OUT
IN
RS232C
OUT
IN
RS232C
OUT
IN
RS232C
OUT
27
Nro
Ohjauskoodit
Ohjausobjektin tilan tarkastelu (hae-hallintakomento)
Etuliite
Komento
0xAA
Komentotyyppi
ID
Tietojen pituus
Komento
0xAA
Komentotyyppi
Tietojen pituus
Tiedot
1
Arvo
Komentotyyppi
10
Videoseinä käytössä
0x84
0~1
11
Videoseinän käyttäjien hallinta
0x89
-
Esim. Virta päällä ja ID=0
Tarkistussumma
Komento
Nro
Arvoalue
•• Kaikki tiedonsiirto tapahtuu heksadesimaalimuodossa. Tarkistussumma lasketaan
laskemalla kaikki muut arvot paitsi etuliite yhteen. Jos tarkistussummassa on enemmän
kuin kaksi numeroa, kuten ohessa (11+FF+01+01=112), ensimmäinen numero poistetaan.
0
ID
Komento
Tarkistussumma
Hallinta (aseta-hallintakomento)
Etuliite
Komentotyyppi
Komento
Arvoalue
1
Virranhallinta
0x11
0~1
2
Äänenvoimakkuuden hallinta
0x12
0~100
3
Tulolähteen hallinta
0x14
-
4
Näyttötilan hallinta
0x18
-
5
Kuvan koon hallinta
0x19
0~255
6
PIP päällä / pois päältä
0x3C
0~1
7
Automaattisten säätöjen hallinta
(vain PC ja BNC)
0x3D
0
8
Videoseinätilan hallinta
0x5C
0~1
9
Turvalukko
0x5D
0~1
Etuliite
Komento
0xAA
0x11
Etuliite
Komento
0xAA
0x11
ID
ID
Tietojen pituus
Tieto 1
1
"Power"
Tietojen pituus
Tieto 1
1
1
Tarkistussumma
12
•• Voit hallita kaikkia sarjakaapelilla kytkettyjä laitteita niiden ID-tiedoista huolimatta
samanaikaisesti, jos asetat ID:n arvoksi "0xFE" ja lähetät komennot. Kaikki laitteet
suorittavat komennot, mutta ACK ei vastaa.
28
Virranhallinta
Äänenvoimakkuuden hallinta
•• Toiminto
Tuotteen voi laittaa päälle ja pois päältä tietokoneen kautta.
•• Toiminto
Tuotteen äänenvoimakkuutta voi säätää tietokoneen kautta.
•• Virran tilan näyttäminen (hae virta päällä / pois päältä -tila)
•• Äänenvoimakkuuden tilan tarkastelu (hae äänenvoimakkuuden tila)
Etuliite
Komento
0xAA
0x11
ID
Tietojen pituus
Tarkistussumma
0
•• Virran asettaminen päälle tai pois päältä (aseta virta päälle / pois päältä)
Etuliite
Komento
0xAA
0x11
ID
Tietojen pituus
Tiedot
1
"Power"
Tarkistussumma
•• Ack
ID
0xFF
Tietojen
pituus
Ack/Nak
3
"A"
r-CMD
Arvo1
Tarkistussumma
0x11
0xAA
0xFF
0
Etuliite
Komento
0xAA
0x12
ID
Tietojen pituus
Tiedot
1
"Volume"
Tarkistussumma
ID
Etuliite
Komento
0xAA
0xFF
ID
Tietojen pituus Ack/Nak
r-CMD
Arvo1
3
0x12
"Volume"
"A"
Tarkistussumma
•• Nak
"Power"
•• Nak
Komento
Tarkistussumma
"Volume": Televisioon tai tuotteeseen asetettava äänenvoimakkuuskoodi. (0-100)
"Power": Tuotteeseen asetettava virtakoodi.
Etuliite
0x12
Tietojen pituus
•• Ack
0: Virta pois päältä
0xAA
0xAA
ID
"Volume": Televisioon tai tuotteeseen asetettava äänenvoimakkuuskoodi. (0-100)
1: Virta päällä
Komento
Komento
•• Äänenvoimakkuuden asettaminen (aseta äänenvoimakkuus)
"Power": Tuotteeseen asetettava virtakoodi.
Etuliite
Etuliite
Tietojen pituus Ack/Nak
r-CMD
Arvo1
3
0x11
"ERR"
"N"
Tarkistussumma
Etuliite
Komento
0xAA
0xFF
ID
Tietojen pituus Ack/Nak
r-CMD
Arvo1
3
0x12
"ERR"
"N"
Tarkistussumma
"ERR" : Koodi, josta näkyy, mikä virhe on tapahtunut.
"ERR" : Koodi, josta näkyy, mikä virhe on tapahtunut.
29
Tulolähteen hallinta
•• Toiminto
Tuotteen tulolähteen voi vaihtaa tietokoneen kautta.
Komento
0xAA
0x14
ID
Tietojen pituus
Komento
0xAA
0x14
DisplayPort
――MagicInfo on käytettävissä vain niissä malleissa, joissa on MagicInfo-toiminto.
0
ID
0x25
vain "hae"-komentoihin.
――Tämä malli ei tue seuraavia liitäntöjä: HDMI1, HDMI1_PC, HDMI2 ja HDMI2_PC.
Tarkistussumma
――RF(TV) ja DTV ovat käytettävissä vain niissä malleissa, joissa on televisio.
•• Tulolähteen asettaminen (aseta tulolähde)
Etuliite
HDMI2_PC
――DVI_video, HDMI1_PC ja HDMI2_PC eivät ole käytettävissä asetuskomennolla. Ne vastaavat
•• Tulolähteen tilan tarkastelu (hae tulolähteen tila)
Etuliite
0x24
Tietojen pituus
Tiedot
1
"Input Source"
"Input Source": Televisioon tai tuotteeseen asetettava tulolähdekoodi.
Tarkistussumma
•• Ack
Etuliite
Komento
0xAA
0xFF
0x14
PC
0x18
DVI
0x0C
Tulolähde
Etuliite
Komento
0x08
Komponentti
0xAA
0xFF
0x20
MagicInfo
0x1F
DVI_video
0x30
RF (TV)
0x40
DTV
0x21
HDMI1
0x22
HDMI1_PC
0x23
HDMI2
ID
Tietojen
pituus
Ack/Nak
r-CMD
Arvo1
3
"A"
0x14
"Input
Source"
Tarkistussumma
"Input Source": Televisioon tai tuotteeseen asetettava tulolähdekoodi.
•• Nak
ID
Tietojen pituus Ack/Nak
r-CMD
Arvo1
3
0x14
"ERR"
"N"
Tarkistussumma
"ERR" : Koodi, josta näkyy, mikä virhe on tapahtunut.
30
Näyttötilan hallinta
•• Nak
•• Toiminto
Tuotteen näyttötilan voi vaihtaa tietokoneen kautta.
Näyttötilaa ei voi hallita, kun Video Wall -toiminto on käytössä.
――Tätä komentoa voi käyttää vain niissä malleissa, joissa on televisio.
Komento
0xAA
0x18
ID
Tietojen pituus
Tarkistussumma
Komento
0
0xAA
0x18
ID
16 : 9
0x04
Zoomaus
0x31
Leveä zoomaus
0x0B
4:3
"Screen Mode"
Komento
0xAA
0xFF
r-CMD
Arvo1
3
"N"
0x18
"ERR"
Tarkistussumma
Etuliite
Komento
0xAA
0x19
ID
Tietojen pituus
Tarkistussumma
0
•• Ack
Etuliite
Komento
0xAA
0xFF
ID
Tietojen
pituus
Ack/Nak
r-CMD
Arvo1
3
"A"
0x19
"Screen Size"
Tarkistussumma
"Screen Size": Tuotteen kuvan koko (välillä: 0–255, yksikkö: tuumaa)
•• Nak
•• Ack
Etuliite
Ack/Nak
•• Kuvan koon tarkastelu (hae kuvan koon tila)
Tarkistussumma
"Screen Mode": Koodi, joka asettaa television tai tuotteen tilan
0x01
0xFF
Tietojen
pituus
•• Toiminto
Tuotteen kuvan kokoa voi vaihtaa tietokoneen kautta.
Tietojen pituus Tiedot
1
0xAA
ID
Kuvan koon hallinta
•• Kuvan koon asettaminen (aseta kuvakoko)
Etuliite
Komento
"ERR" : Koodi, josta näkyy, mikä virhe on tapahtunut.
•• Näytön tilan tarkastelu (hae näyttötilan tila)
Etuliite
Etuliite
ID
Tietojen
pituus
Ack/Nak
r-CMD
Arvo1
3
"A"
0x18
"Screen
Mode"
Etuliite
Komento
0xAA
0xFF
Tarkistussumma
ID
Tietojen
pituus
Ack/Nak
r-CMD
Arvo1
3
"N"
0x19
"ERR"
Tarkistussumma
"ERR" : Koodi, josta näkyy, mikä virhe on tapahtunut.
"Screen Mode": Koodi, joka asettaa television tai tuotteen tilan
31
PIP päällä / pois päältä
Automaattisten säätöjen hallinta (vain PC ja BNC)
•• Toiminto
Tuotteen PIP-tilan voi ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä tietokoneen kautta.
――Käytettävissä vain niissä malleissa, joissa on PIP-toiminto.
•• Toiminto
Tee tietokoneen säädöt automaattisesti tietokoneella.
――Tilaa ei voi hallita, jos Video Wall -asetuksena on On.
•• Automaattisten säätöjen tilan tarkastelu (hae automaattisten säätöjen tila)
Ei mitään
――Tätä toimintoa ei voi käyttää MagicInfossa.
•• Automaattisten säätöjen asetus (aseta automaattiset säädöt)
•• PIP päällä / pois päältä -tilan näyttäminen (hae PIP päällä / pois päältä -tila)
Etuliite
Komento
0xAA
0x3C
ID
Tietojen pituus
Tarkistussumma
Komento
0xAA
0x3C
Komento
0xAA
0x3D
ID
Tietojen pituus Tiedot
1
ID
Tietojen pituus
Tiedot
1
"PIP"
Tarkistussumma
"PIP": Koodi, jolla tuotteen PIP-tila otetaan käyttöön tai poistetaan käytöstä
"Auto Adjustment" : 0x00 (aina)
•• Ack
Etuliite
Komento
0xAA
0xFF
ID
Tietojen
pituus
Ack/Nak
r-CMD
Arvo1
3
"A"
0x3D
"Auto
Adjustment"
Tietojen
pituus
Ack/Nak
r-CMD
Arvo1
3
"A"
0x3D
"ERR"
1: PIP päällä
0: PIP pois päältä
Komento
0xAA
0xFF
Tarkistussumma
•• Nak
•• Ack
Etuliite
Tarkistussumma
"Auto
Adjustment"
0
•• PIP-tilan asettaminen päälle tai pois päältä (aseta PIP päälle / pois päältä)
Etuliite
Etuliite
ID
Tietojen
pituus
Ack/Nak
r-CMD
Arvo1
3
"A"
0x3C
"PIP"
Tarkistussumma
Etuliite
Komento
0xAA
0xFF
ID
Tarkistussumma
"ERR" : Koodi, josta näkyy, mikä virhe on tapahtunut.
"PIP": Koodi, jolla tuotteen PIP-tila otetaan käyttöön tai poistetaan käytöstä
•• Nak
Etuliite
Komento
0xAA
0xFF
ID
Tietojen
pituus
Ack/Nak
r-CMD
Arvo1
3
"A"
0x3C
"PIP"
Tarkistussumma
"ERR" : Koodi, josta näkyy, mikä virhe on tapahtunut.
32
Videoseinätilan hallinta
Turvalukko
•• Toiminto
Video Wall -tilan voi ottaa käyttöön tietokoneen kautta.
Tätä komentoa voi käyttää vain sellaisissa tuotteissa, joiden Video Wall on otettu
käyttöön.
•• Videoseinätilan tarkastelu (hae videoseinätila)
Etuliite
Komento
0xAA
0x5C
ID
Komento
Tietojen pituus
Tarkistussumma
0
0xAA
0x5C
ID
Tämä komento on käytettävissä riippumatta siitä, onko virta päällä vai ei.
•• Turvalukon tilan tarkastelu (hae turvalukon tila)
•• Videoseinän asettaminen (aseta videoseinätila)
Etuliite
•• Toiminto
Tuotteen Safety Lock-toiminnon voi ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä tietokoneen
avulla.
Tietojen pituus
Tiedot
Tarkistussumma
1
"Video Wall Mode"
"Video Wall Mode": Koodi, jolla tuotteen Video Wall -tila otetaan käyttöön
Etuliite
Komento
0xAA
0x5D
ID
Tietojen pituus
Tarkistussumma
0
•• Turvalukon ottaminen käyttöön tai pois käytöstä (aseta turvalukko käyttöön / pois
käytöstä)
Etuliite
Komento
0xAA
0x5D
ID
Tietojen pituus
Tiedot
1
"Safety Lock"
Tarkistussumma
"Safety Lock": Tuotteeseen asetettava turvalukkokoodi
1: Full
1: Päällä
0: Natural
0: Pois päältä
•• Ack
Etuliite
Komento
0xAA
0xFF
ID
Tietojen
pituus
Ack/Nak
r-CMD
Arvo1
3
"A"
0x5C
"Video Wall
Mode"
Tarkistussumma
•• Ack
Etuliite
Komento
0xAA
0xFF
ID
Tietojen
pituus
Ack/Nak
r-CMD
Arvo1
3
"A"
0x5D
"Safety Lock"
Tarkistussumma
"Safety Lock": Tuotteeseen asetettava turvalukkokoodi
"Video Wall Mode": Koodi, jolla tuotteen Video Wall -tila otetaan käyttöön
•• Nak
•• Nak
Etuliite
Komento
0xAA
0xFF
ID
Tietojen
pituus
Ack/Nak
r-CMD
Arvo1
3
"A"
0x5C
"ERR"
"ERR" : Koodi, josta näkyy, mikä virhe on tapahtunut.
Tarkistussumma
Etuliite
Komento
0xAA
0xFF
ID
Tietojen
pituus
Ack/Nak
r-CMD
Arvo1
3
"N"
0x5D
"ERR"
Tarkistussumma
"ERR" : Koodi, josta näkyy, mikä virhe on tapahtunut.
33
Videoseinä käytössä
•• Nak
•• Toiminto
Henkilökohtainen tietokone käynnistää tai sammuttaa laitteen videoseinän.
•• Hae videoseinän virtatila
Etuliite
Komento
0xAA
0x84
ID
Tietojen pituus
Tarkistussumma
0xAA
0x84
ID
Tietojen pituus
Tiedot
1
V.Wall_On
Tarkistussumma
1: Videoseinä käytössä
0: Videoseinä ei käytössä
0xAA
0xFF
ID
V.Wall_On : Sama kuin edellä
Ack/Nak
r-CMD
Arvo1
3
"N"
0x84
ERR
Tarkistussumma
•• Toiminto
Henkilökohtainen tietokone käynnistää tai sammuttaa laitteen videoseinätoiminnon.
Etuliite
Komento
0xAA
0x89
ID
Tietojen pituus
Tarkistussumma
0
•• Määritä videoseinän asetukset
•• Ack
Komento
0xFF
Tietojen
pituus
•• Hae videoseinän tila
•• V.Wall_On : Videoseinän koodi asetettu laitteeseen
Etuliite
0xAA
ID
Videoseinän käyttäjien hallinta
•• Määritä videoseinän virtatila
Komento
Komento
"ERR" : Koodi, josta näkyy, mikä virhe on tapahtunut.
0
Etuliite
Etuliite
Tietojen
pituus
Ack/Nak
r-CMD
Arvo1
3
"A"
0x84
V.Wall_On
Tarkistussumma
Etuliite
Komento
0xAA
0x89
ID
Tietojen
pituus
Arvo1
Arvo2
2
Wall_Div
Wall_SNo
Tarkistussumma
Wall_Div: Videoseinän jakajan koodi asetettu laitteeseen
34
Videoseinämalli 10x10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Pois
päältä
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
1
0x11
0x12
0x13
0x14
0x15
0x16
0x17
0x18
0x19
0x1A
0x1B
0x1C
0x1D
0x1E
0x1F
2
0x21
0x22
0x23
0x24
0x25
0x26
0x27
0x28
0x29
0x2A
0x2B
0x2C
0x2D
0x2E
0x2F
3
0x31
0x32
0x33
0x34
0x35
0x36
0x37
0x38
0x39
0x3A
0x3B
0x3C
0x3D
0x3E
0x3F
4
0x41
0x42
0x43
0x44
0x45
0x46
0x47
0x48
0x49
0x4A
0x4B
0x4C
0x4D
0x4E
0x4F
5
0x51
0x52
0x53
0x54
0x55
0x56
0x57
0x58
0x59
0x5A
0x5B
0x5C
0x5D
0x5E
0x5F
6
0x61
0x62
0x63
0x64
0x65
0x66
0x67
0x68
0x69
0x6A
0x6B
0x6C
0x6D
0x6E
0x6F
7
0x71
0x72
0x73
0x74
0x75
0x76
0x77
0x78
0x79
0x7A
0x7B
0x7C
0x7D
0x7E
N/A
8
0x81
0x82
0x83
0x84
0x85
0x86
0x87
0x88
0x89
0x8A
0x8B
0x8C
N/A
N/A
N/A
9
0x91
0x92
0x93
0x94
0x95
0x96
0x97
0x98
0x99
0x9A
0x9B
N/A
N/A
N/A
N/A
10
0xA1
0xA2
0xA3
0xA4
0xA5
0xA6
0xA7
0xA8
0xA9
0xAA
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
11
0xB1
0xB2
0xB3
0xB4
0xB5
0xB6
0xB7
0xB8
0xB9
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
12
0xC1
0xC2
0xC3
0xC4
0xC5
0xC6
0xC7
0xC8
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
13
0xD1
0xD2
0xD3
0xD4
0xD5
0xD6
0xD7
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
14
0xE1
0xE2
0xE3
0xE4
0xE5
0xE6
0xE7
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
15
0xF1
0xF2
0xF3
0xF4
0xF5
0xF6
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
35
Wall_SNo : Tuotenumeron koodi asetettu laitteeseen
Videoseinämalli 10x10: ( 1 ~ 100)
Aseta numero
Tiedot
1
0x01
2
0x02
...
...
99
0x63
100
0x64
•• Ack
Etuliite
Komento
0xAA
0xFF
ID
Tietojen pituus Ack/Nak
r-CMD
Arvo1
Arvo2
4
0x89
Wall_Div
Wall_SNo
"A"
Tarkistussumma
•• Nak
Etuliite
Komento
0xAA
0xFF
ID
Tietojen pituus
Ack/Nak
r-CMD
Arvo1
3
"N"
0x89
ERR
Tarkistussumma
"ERR" : Koodi, josta näkyy, mikä virhe on tapahtunut.
36
Luku 03
Lähdelaitteen kytkeminen ja käyttö
Ennen kytkemistä
Muistettava ennen kytkentää
――Ennen kuin kytket lähdelaitteen, lue sen mukana tuleva käyttöopas.
Eri lähdelaitteissa voi olla eri määrä liitäntöjä ja ne voivat sijaita eri paikoissa.
――Älä kytke virtajohtoa seinään, ennen kuin kaikki muut kytkennät on tehty.
Virtajohdon kytkeminen muita kytkentöjä tehtäessä voi vaurioittaa laitetta.
――Kytke ääniliitännät oikein seuraavasti: vasen = valkoinen, oikea = punainen.
Kytkeminen tietokoneeseen
•• Älä kytke virtajohtoa, ennen kuin olet kytkenyt kaikki muut kaapelit.
Varmista, että kytket lähdelaitteen ennen virtajohdon kytkemistä.
•• Tietokoneen voi kytkeä laitteeseen monella eri tavalla.
Valitse käyttämällesi tietokoneelle sopiva kytkentätapa.
――Kytkentään käytettävät osat voivat olla erilaisia eri laitteissa.
Kytkeminen HDMI-kaapelilla
――Tarkista kytkettävän laitteen takaosasta, millaisia liitäntöjä laitteessa on.
HDMI IN 1, HDMI IN 2,
HDMI IN 3, HDMI IN 4
37
Kytkeminen DP-kaapelilla
DP IN 1 (UHD 60Hz),
DP IN 2 (UHD 60Hz)
Kytkeminen DVI-kaapelilla (digitaalinen)
DVI/PC/
MAGICINFO IN
DVI/PC/HDMI/AUDIO IN
•• DP:n käyttöä koskevat varoitukset
――Jotkin DP-standardin kanssa yhteensopimattomat näytönohjaimet voivat estää
Windowsin käynnistys- tai BIOS-näytön näkymisen, kun laite on virransäästötilassa.
Varmista tällöin, että käynnistät laitteen ennen tietokoneen käynnistämistä.
――Laitteessa ja laitteen mukana toimitetussa DP-kaapelissa oleva DP IN 1 (UHD 60Hz), DP
IN 2 (UHD 60Hz) -liitäntä on suunniteltu VESA-standardin mukaan. Muun kuin VESAstandardin mukaisen DP-kaapelin käyttäminen voi aiheuttaa laitteessa toimintahäiriön.
Samsung Electronics ei vastaa mistään standardin vastaisten kaapeleiden käytön
aiheuttamista ongelmista.
Varmista, että käytät VESA-standardien mukaista DP-kaapelia.
――DVI-HDMI-sovittimen avulla voit käyttää laitteessa olevaa DVI-porttia HDMI-porttina.
――Ääni ei ole käytettävissä, jos laitteen DVI-portti on kytketty tietokoneen HDMI-porttiin DVIHDMI-sovittimella.
――Käytä optimaalista tarkkuutta (3840 x 2160 @ 60 Hz), kun syöttölähteenä on DisplayPort1
DisplayPort2 voi johtaa uusien tarkkuustietojen tuontiin ja tehtäväikkunan koon tai
sijainnin palauttamiseen.
DVI/PC/
MAGICINFO IN
HDMI
tai DisplayPort2. Suosittelemme alle 5 metrin pituisen DP-kaapelin käyttöä.
――Virransäästötilan poistaminen käytöstä syöttölähteen ollessa DisplayPort1 tai
38
Kytkeminen HDMI-DVI-kaapelilla
Kytkeminen DVI-RGB-kaapelilla
Kun olet yhdistänyt tietokoneen HDMI-DVI-kaapelilla laitteeseen, määritä asetukset alla
kuvatulla tavalla, jotta tietokoneesta tuleva kuva ja ääni otetaan käyttöön.
•• Sound → valitse HDMI Sound -asetukseksi PC(DVI)
•• Picture → valitse kunkin näytön asetukseksi Picture Mode -kohdassa Text
•• System → General → valitse HDMI Hot Plug -asetukseksi Off
DVI/PC/
MAGICINFO IN
HDMI IN 1, HDMI IN 2,
HDMI IN 3, HDMI IN 4
DVI/PC/HDMI/AUDIO IN
DVI/PC/HDMI/AUDIO IN
39
Kytkeminen videolaitteeseen
•• Älä kytke virtajohtoa, ennen kuin olet kytkenyt kaikki muut kaapelit.
Varmista, että kytket lähdelaitteen ennen virtajohdon kytkemistä.
•• Voit kytkeä laitteeseen videolaitteen tähän tarkoitukseen varatulla johdolla.
――Kytkentään käytettävät osat voivat olla erilaisia eri laitteissa.
――Vaihda lähde painamalla kaukosäätimen SOURCE-painiketta.
Kytkeminen HDMI-DVI-kaapelilla
――Ääni ei ole käytettävissä, jos laite on kytketty videolaitteeseen HDMI-DVI-kaapelilla. Voit
ratkaista ongelman kytkemällä lisäksi äänikaapelin molempien laitteiden ääniliitäntöihin.
――Kun olet yhdistänyt videolaitteen HDMI-DVI-kaapelilla laitteeseen, määritä asetukset alla
kuvatulla tavalla, jotta videolaitteesta tuleva kuva ja ääni otetaan käyttöön.
DVI-HDMI-sovittimen avulla voit käyttää laitteessa olevaa DVI-porttia HDMI-porttina. Ääni
ei ole käytettävissä, jos laitteen DVI-portti on kytketty tietokoneen HDMI-porttiin DVI-HDMIsovittimella.
HDMI IN 1, HDMI IN 2,
HDMI IN 3, HDMI IN 4
――Sound → valitse HDMI Sound -asetukseksi AV(HDMI)
――Picture → valitse kunkin näytön asetukseksi Picture Mode -kohdassa Video/Image
――System → General → valitse HDMI Hot Plug -asetukseksi On
DVI/PC/HDMI/AUDIO IN
――Seuraavia tarkkuuksia tuetaan: 1080p (50/60 Hz), 720p (50/60 Hz), 480p ja 576p.
HDMI
DVI/PC/
MAGICINFO IN
40
Kytkeminen HDMI-kaapelilla
Kytkeminen äänijärjestelmään
HDMI-kaapelilla tai HDMI–DVI-kaapelilla (UHD 30Hz)
――Kytkentään käytettävät osat voivat olla erilaisia eri laitteissa.
•• Kuvan ja äänen laatu on parempi, kun tuote kytketään digitaaliseen laitteeseen HDMIkaapelilla.
•• HDMI-kaapeli tukee digitaalisia video- ja äänisignaaleja, eikä äänikaapelia tarvita.
–– Jos tuote kytketään digitaaliseen laitteeseen, joka ei tue HDMI-lähtöä, käytä HDMI-DVIja äänikaapeleita.
•• Kuva ei ehkä näy oikein (tai ollenkaan) tai ääntä ei kuulu, jos tuotteeseen on kytketty
ulkoinen laite, joka käyttää HDMI-tilan vanhaa versiota. Kysy tällaisessa tilanteessa
ulkoisen laitteen valmistajalta HDMI-versio ja pyydä päivitystä, jos versio on vanhentunut.
AUDIO OUT
•• Muista käyttää HDMI-kaapelia, jonka paksuus on enintään 14 mm.
•• Muista ostaa sertifioitu HDMI-kaapeli. Muutoin kuva ei ehkä näy tai yhteysvirhe saattaa
ilmetä.
•• Tavallista nopeaa HDMI-kaapelia tai Ethernet-toiminnolla varustettua kaapelia
suositellaan.
Tämä tuote ei tue Ethernet-toimintoa HDMI:n kautta.
HDMI IN 1, HDMI IN 2,
HDMI IN 3, HDMI IN 4
41
Verkkolaitteen kiinnittäminen (myydään erikseen)
1
Aseta verkkosovitin kuvan osoittamalla
tavalla paikalleen.
2
Aseta ensin verkkolaitteen kielekkeet
verkkolaitteen kehyksessä oleviin
3
Kiinnitä verkkolaite kiinnitettyihin
kiinnityskehyksiin.
koloihin, jotka on merkitty ( A ).
Kielekkeiden pitäisi kiinnittyä kehykseen.
Kohdista sitten aukot, jotka on merkitty
( B ).
42
Verkkolaitteen liittäminen (myydään erikseen)
――Saat ohjeet verkkolaitteen liittämiseen verkkolaitteen käyttöohjeista.
MagicInfo
MagicInfon käyttäminen edellyttää verkkolaitteen (myydään erikseen) liittämistä tuotteeseen.
――Jos haluat muokata MagicInfo-asetuksia, suorita MagicinfoSetupWizard työpöydältä.
――Jos haluat ohjeita MagicInfon käyttöön, tutustu verkkolaitteen mukana toimitettuun DVD-levyyn.
――Tämän osion tiedot voivat muuttua laadun parantamiseksi ilman erillistä ilmoitusta.
――Jos tuotteessa ilmenee ongelmia sen jälkeen, kun olet asentanut jonkin muun kuin verkkolaitteen mukana toimitetun käyttöjärjestelmän, kun olet
palauttanut käyttöjärjestelmän vanhemman version tai kun olet asentanut ohjelmiston, joka ei ole yhteensopiva toimitetun käyttöjärjestelmän kanssa,
et voi hyödyntää teknistä tukea. Lisäksi mahdollisista huoltoteknikoiden käynneistä veloitetaan tässä tapauksessa maksu. Tuotteen vaihtamista tai
hinnan hyvitystä ei myöskään hyväksytä.
Siirtyminen MagicInfo-tilaan
MagicInfo Setup Wizard - v.1.12
Select Application - step 1
MagicInfo Pro (LAN, WAN based version)
1
Kun olet asentanut verkkolaitteen (myydään erikseen) ja liittänyt sen tuotteeseen, kytke tuotteeseen virta.
2
Paina kaukosäätimen SOURCE-painiketta ja valitse MagicInfo.
――Kun verkkolaite kytketään tuotteen DVI/PC/MAGICINFO IN -liitäntään, Source-asetus DVI muuttuu asetukseksi
MagicInfo.
MagicInfo-i Premium (Web-based version)
3
Select Later
< Back(B)
Next(N) >
Finish
Valitse oletussovellus, jonka haluat suorittaa, kun MagicInfo käynnistyy.
Cancel
43
4
MagicInfo Setup Wizard - v.1.12
Anna IP-tiedot.
MagicInfo Setup Wizard - v.1.12
6
Valitse näyttötila.
7
Tarkista juuri määrittämäsi
Select Screen Type - step 4
Select TCP/IP - step 2
Obtain an IP address automatically
Use the following IP address:
Landscape
IP address:
192 . 168 . 0 . 102
Subnet mask:
255 . 255 . 255 . 0
Default gateway:
192 . 168 . 0 . 1
Portrait
Obtain DNS server address automatically
Use the following DNS server address:
Preferred DNS server:
10 . 44 . 33 . 22
Alternate DNS server:
10 . 33 . 22 . 11
< Back(B)
Next(N) >
Finish
< Back(B)
Cancel
5
MagicInfo Setup Wizard - v.1.12
Valitse kieli. (Oletuskieli on
Next(N) >
Finish
Cancel
MagicInfo Setup Wizard - v.1.12
English.)
asetukset.
Setup Information
Select Language -step 3
Select the language you want to install on the system for menus and
dialogs.
1. Application :
Current Language
2. Internet Protocol [TCP/IP]
:
Engilsh
IP :
Chinese [Traditional]
German
4. Screen Type :
French
kaksoisnapsauta työpöydän
MagicInfo-kuvaketta. Kuvake näkyy
näytön oikeassa alakulmassa.
192.168.0.102
3. Language :
English
――Jos suorituskuvaketta ei näy,
MagicInfo Pro [LAN,WAN based version\
English
Landscape
Italian
Japanese
Korean
Russian
Swedish
Turkish
Chinese [Simplified]
Portuguese
< Back(B)
Do not show again
Next(N) >
Finish
Cancel
< Back(B)
Apply
Finish
Cancel
44
Tulolähteen vaihtaminen
Voit valita eri lähteitä ja muuttaa lähdelaitteiden nimiä kohdassa Source.
Source
――Näyttö ei välttämättä näy oikein, jos valitset väärän lähteen sille lähdelaitteelle, johon haluat siirtyä.
SOURCE → Source
Edit Name
Source
DisplayPort1
DisplayPort2
....
....
Voit tuoda laitteeseen kytketyn lähdelaitteen näytön näkyviin. Tuo valitsemasi lähteen näyttö näkyviin valitsemalla
lähdeluettelosta jokin lähde.
――Syöttölähteen voi myös vaihtaa kaukosäätimen SOURCE-painikkeella.
HDMI1
....
HDMI2
....
SOURCE → Source → TOOLS → Edit Name → ENTER E
HDMI3
....
HDMI4
....
Mukauta kytketyn ulkoisen laitteen nimi.
――Luettelo voi sisältää seuraavat lähdelaitteet. Luettelossa olevat Source-laitteet vaihtelevat valitun lähteen
mukaan.
VCR / DVD / Cable STB / Satellite STB / HD STB / AV Receiver / DVD Receiver / Game / Camcorder / DVD Combo
/ DHR / PC / DVI PC / DVI Devices
–– Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.
45
Luku 04
MDC:n käyttö
Multiple display control "MDC" on sovellus, jonka avulla tietokoneelta voi helposti hallita useita näyttöjä samanaikaisesti.
Lisätietoja MDC-ohjelman käytöstä saat Ohjeesta ohjelman asentamisen jälkeen. MDC-ohjelma on saatavilla sivustosta.
Kun painat On-painiketta Off-painikkeen painamisen jälkeen, laite tarkistaa tilaansa noin
minuutin ajan. Jos haluat suorittaa komennon, yritä minuutin kuluttua uudelleen.
6
Valitse ikkunasta "Destination Folder" ohjelman asennukseen käytettävä tiedostopolku
ja napsauta "Next".
――Jos tiedostopolkua ei määritellä, ohjelma asennetaan oletuspolkuun.
MDC-ohjelman asennus ja asennuksen
poisto
Asennus
7
tiedostopolku ja napsauta "Install".
8
Asennuksen edistyminen näkyy näytöllä.
9
Napsauta "InstallShield Wizard Complete" -ikkunan kohtaa "Finish".
――Jos haluat käynnistää MDC-ohjelman välittömästi, valitse "Launch MDC Unified" ja
――MDC:n asennukseen voivat vaikuttaa sellaiset tekijät kuten käytettävä videokortti,
emolevy tai verkon tila.
1
Napsauta MDC Unified -asennusohjelmaa.
2
Valitse kieli asennusta varten. Valitse seuraavaksi "OK".
3
Kun "Welcome to the InstallShield Wizard for MDC_Unified" -ruutu tulee näkyviin, valitse
4
napsauta "Finish".
10 MDC Unified -pikakuvake ilmestyy työpöydälle asennuksen jälkeen.
――MDC:n käynnistyskuvake ei välttämättä ilmesty näkyviin tietokonejärjestelmästä tai
laitteen ominaisuuksista riippuen.
――Jos käynnistyskuvaketta ei näy, paina F5-painiketta.
"Next".
Asennuksen poisto
Valitse näyttöön tulevasta "License Agreement" -ikkunasta "I accept the terms in the
1
license agreement" ja sitten "Next".
5
Tarkista ikkunasta "Ready to Install the Program" ohjelman asennukseen käytettävä
Anna kaikki "Customer Information" -ikkunassa pyydetyt tiedot ja napsauta "Next".
Valitse Käynnistä-valikosta Asetukset > Ohjauspaneeli ja napsauta kohtaa Lisää tai
poista ohjelmia kaksi kertaa.
2
Valitse luettelosta MDC Unified ja napsauta Muuta tai poista.
46
Yhteyden muodostaminen MDC:hen
MDC:n käyttö RS-232C-kaapelilla (sarjatiedonsiirtostandardien mukaisesti)
RS-232C-sarjakaapeli on kytkettävä tietokoneen ja näytön sarjaportteihin.
――Ulkonäkö saattaa vaihdella tuotteesta riippuen.
RS232C IN
Näyttö 1
RS232C OUT
RS232C IN RS232C OUT
RS232C IN
Näyttö 2
Tietokone
47
MDC:n käyttö Ethernetin kautta
Anna ensisijaisen näyttölaitteen IP-osoite ja kytke laite tietokoneeseen. Näyttölaitteet voidaan liittää toisiinsa lähiverkkokaapelilla.
Yhteys käyttämällä suoraankytkettyä LAN-kaapelia
――Ulkonäkö saattaa vaihdella tuotteesta riippuen.
――Useita tuotteita voidaan kytkeä tuotteen RJ45-portin ja keskittimen lähiverkkoporttien kautta.
Tietokone
RJ45
HUB
Näyttö 1
Näyttö 2
48
Yhteys käyttämällä ristiinkytkettyä LAN-kaapelia
――Ulkonäkö saattaa vaihdella tuotteesta riippuen.
――Useita tuotteita voidaan yhdistää tuotteen RS232C IN / OUT -portin kautta.
RS232C IN
Näyttö 1
RS232C OUT
RJ45
RS232C OUT
RS232C IN
Näyttö 2
Tietokone
49
Luku 05
Kotitoiminto
Tämä toiminto löytyy kohdasta Support → Go to Home.
Käytettävissä kaukosäätimen HOME -painikkeella.
Multi Screen
HOME
lone Product
Näytä näytössä useita lähteitä samaan aikaan.
•• Off
•• PIP: Ulkoisen videolähteen kuva näkyy pääruudussa ja tuotteen kuva näkyy PIP-alaruudussa.
→ Multi Screen → ENTER E
Multi Screen
•• Triple Screen: Kun näytössä on ulkoisen laitteen tai tietokoneen kuva, voit katsella muiden laitteiden kuvaa
samaan aikaan. Kuvat näytetään kahtena alinäyttönä.
비디오 월
•• Four Screen: Kun näytössä on ulkoisen laitteen tai tietokoneen kuva, voit katsella muiden laitteiden kuvaa
samaan aikaan. Kuvat näytetään kolmena alinäyttönä.
–– Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.
–– Lisätietoja alitoiminnoista on luvun OnScreen Display Multi Screen -kohdassa.
50
Picture Mode
HOME
→ Picture Mode → ENTER E
Valitse laitteen käyttötilaan sopiva kuvatila (Picture Mode).
Video/Image-tila parantaa videolaitteen kuvanlaatua. Text-tila parantaa tietokoneen kuvanlaatua.
•• Shop & Mall
Sopii käytettäväksi ostoskeskuksissa.
–– Valitse Video/Image tai Text kuvatilan mukaan.
Picture Mode
•• Office & School
Sopii käytettäväksi toimistoissa ja kouluissa.
–– Valitse Video/Image tai Text kuvatilan mukaan.
–– Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.
•• Terminal & Station
Sopii käytettäväksi linja-auto- ja rautatieasemilla.
–– Valitse Video/Image tai Text kuvatilan mukaan.
•• Video Wall
Sopii ympäristöihin, joissa käytetään videoseinänäyttöä.
–– Valitse Video/Image tai Text kuvatilan mukaan.
•• Calibration
Tässä tilassa käytetään kirkkauden, värin, gamman ja yhdenmukaisuuden asetuksia, jotka on mukautettu
Advanced Color Management -värinkalibrointiohjelmassa.
–– Calibration-tilan oikea käyttäminen edellyttää, että kuvanlaadun asetukset, kuten kirkkaus, väri, gamma ja
yhdenmukaisuus, on määritetty Advanced Color Management -värinkalibrointiohjelmassa.
–– Advanced Color Management -ohjelma voidaan ladata osoitteesta www.samsung.com/displaysolutions.
51
――Kello on asetettava ennen Clock Set -toiminnon käyttöä.
On/Off Timer
HOME
On Timer
→ On/Off Timer → ENTER E
Aseta On Timer, jotta tuote käynnistyy automaattisesti valittuna kellonaikana ja päivänä.
Virta kytketään käyttämällä määritettyä äänenvoimakkuutta tai syöttölähdettä.
On/Off Timer
티커
On Timer: Aseta käynnistysajastin valitsemalla jokin seitsemästä vaihtoehdosta. Aseta oikea kellonaika ensin.
(On Timer 1 ~ On Timer 7)
–– Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.
•• Setup: Valitse Off, Once, Everyday, Mon~Fri, Mon~Sat, Sat~Sun tai Manual.
Jos valitset Manual-vaihtoehdon, voit valita päivät, joina On Timer käynnistää tuotteen.
–– Valittujen päivien kohdalla näytetään valintamerkki.
•• Time: Tuntien ja minuuttien asettaminen. Anna numerot numeronäppäimillä tai painamalla ylös- ja alaspäin
osoittavia nuolinäppäimiä. Siirry kentästä toiseen vasemmalla ja oikealla nuolinäppäimellä.
•• Volume: Halutun äänenvoimakkuuden asettaminen. Aseta äänenvoimakkuus vasemmalla ja oikealla
nuolinäppäimellä.
•• Source: Halutun syöttölähteen valitseminen.
Off Timer
Aseta sammutusajastin (Off Timer) valitsemalla jokin seitsemästä vaihtoehdosta. (Off Timer 1 ~ Off Timer 7)
•• Setup: Valitse Off, Once, Everyday, Mon~Fri, Mon~Sat, Sat~Sun tai Manual.
Jos valitset Manual-vaihtoehdon, voit valita päivät, joina Off Timer sammuttaa tuotteen.
–– Valittujen päivien kohdalla näytetään valintamerkki.
•• Time: Tuntien ja minuuttien asettaminen. Anna numerot numeronäppäimillä tai painamalla ylös- ja alaspäin
osoittavia nuolinäppäimiä. Siirry kentästä toiseen vasemmalla ja oikealla nuolinäppäimellä.
52
Holiday Management
Ajastin on poissa käytöstä lomaksi määriteltynä aikana.
•• Add Holiday: Määrittele loma-ajaksi haluamasi ajanjakso.
Valitse lisättävän loman alkamis- ja päättymispäivät u-/d-painikkeilla ja napsauta sitten Save-painiketta.
Ajanjakso lisätään loma-aikojen luetteloon.
–– Start: Aseta loman alkamispäivä.
–– End: Aseta loman päättymispäivä.
――Edit: Valitse lomakohde ja muuta päivämäärää.
――Delete: Poista lomaluettelon valitut kohdat.
•• Set Applied Timer: Määritä On Timer ja Off Timer, jotta ne eivät aktivoidu yleisinä juhlapäivinä.
–– Valitse painamalla E On Timer- ja Off Timer -asetukset, joita et halua aktivoida.
–– Valittu On Timer ja Off Timer eivät aktivoidu.
53
Network Settings
HOME
Näytä verkkoasetukset.
→ Network Settings→ ENTER E
Network Settings
–– Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.
54
MagicInfo Player I
HOME
Vaihda lähteeksi MagicInfo Player I.
MagicInfo Player I julkaisee ja toistaa erilaisia sisältöjä, muun muassa palvelimella tai yhdistetyssä laitteessa
olevaa julkaistua sisältöä ja multimediasisältöä (kuvia, videoita ja äänisisältöä).
→ MagicInfo Player I → ENTER E
MagicInfo Player I
–– Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.
55
ID Settings
HOME
one Product
Määrittele tunnus vastaanottimelle.
Device ID
→ ID Settings → ENTER E
ID Settings
Anna tunnistenumero tulokaapeliin tulosignaalin vastaanottamista varten kytketylle laitteelle (Välillä: 0~224)
――Valitse numero painamalla u/d ja paina sen jälkeen E.
비디오 월
――Syötä haluamasi numerot kaukosäätimen numeropainikkeilla.
PC Connection Cable
–– Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.
Valitse tapa, jolla yhteys muodostetaan MDC:hen MDC-signaalin saamiseksi.
•• RS232C cable
MDC-yhteys RS232C-stereokaapelin kautta.
•• RJ45(LAN) cable
MDC-yhteys RJ45-kaapelin kautta.
56
Video Wall
HOME
→ Video Wall → ENTER E
Video Wall
Muokkaa videoseinän muodostamiseksi kytkettyjen näyttöjen asettelua.
Voit myös näyttää joko osan kuvasta tai toistaa koko kuvan kaikissa kytketyissä näytöissä.
Saat lisätietoja useamman kuvan näyttämisestä MDC:n ohjeesta tai MagicInfon käyttöoppaasta. Jotkin laitteet
eivät saata tukea MagicInfo-toimintoa.
Video Wall
Video Wall voidaan ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä.
Järjestä videoseinä valitsemalla On.
–– Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.
•• Off / On
Horizontal x Vertical
Tämä toiminto jakaa videoseinänäytön automaattisesti videoseinän matriisikokoonpanon mukaisesti.
Avaa videoseinän matriisi.
Videoseinänäyttö jaetaan määritetyn matriisin mukaisesti. Pysty- tai vaakasuuntaisten näyttölaitteiden määrä
voidaan valita 1 ja 15 väliltä.
――Videoseinänäyttö voidaan jakaa enintään 225 näyttöön.
――Horizontal x Vertical -asetus on käytössä vain silloin, kun Video Wall-asetuksena on On.
57
Screen Position
Jos haluat järjestää jaetut näytöt uudelleen, säädä kunkin laitteen matriisissa olevaa numeroa Screen Position
-toiminnolla.
Jos valitset Screen Position, videoseinän matriisi näytetään käyttämällä videoseinän muodostaville laitteille
määritettyjä numeroita.
Voit muuttaa näyttölaitteen paikkaa muuttamalla laitteen numeron ja painamalla E-painiketta.
――Screen Position -toiminnolla voi järjestellä enintään 255 näyttöä.
――Screen Position -asetus on käytössä vain silloin, kun Video Wall-asetuksena on On.
――Jos haluat käyttää toimintoa, varmista, että Horizontal x Vertical -asetus on määritetty.
Format
Valitse, miten kuvat näytetään videoseinänäytössä.
•• Full: näytä kuvat koko näytön tilassa.
•• Natural: näytä kuvat alkuperäisen kuvasuhteen mukaisesti.
――Format -asetus on käytössä vain silloin, kun Video Wall-asetuksena on On.
58
More settings
HOME
Kuva-asetusvalikko tulee näyttöön.
→ More settings → ENTER E
More settings
–– Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.
59
Luku 06
Näytön säätö
Määritä Picture-asetukset (Backlight, Color Tone jne.).
Picture-valikon kohdat saattavat olla erilaisia eri malleissa.
Picture Mode
Valitse laitteen käyttötilaan sopiva kuvatila (Picture Mode).
Video/Image-tila parantaa videolaitteen kuvanlaatua. Text-tila parantaa tietokoneen kuvanlaatua.
•• Shop & Mall
Sopii käytettäväksi ostoskeskuksissa.
MENU m → Picture → Picture Mode → ENTER E
–– Valitse Video/Image tai Text kuvatilan mukaan.
Picture
Picture Mode
•• Office & School
Sopii käytettäväksi toimistoissa ja kouluissa.
Shop & Mall
–– Valitse Video/Image tai Text kuvatilan mukaan.
· Backlight
80
•• Terminal & Station
Sopii käytettäväksi linja-auto- ja rautatieasemilla.
· Brightness
45
–– Valitse Video/Image tai Text kuvatilan mukaan.
· Contrast
70
· Sharpness
85
· Color
50
· Tint (G/R)
50
•• Video Wall
Sopii ympäristöihin, joissa käytetään videoseinänäyttöä.
–– Valitse Video/Image tai Text kuvatilan mukaan.
•• Calibration
Tässä tilassa käytetään kirkkauden, värin, gamman ja yhdenmukaisuuden asetuksia, jotka on mukautettu
Advanced Color Management -värinkalibrointiohjelmassa.
–– Calibration-tilan oikea käyttäminen edellyttää, että kuvanlaadun asetukset, kuten kirkkaus, väri, gamma ja
yhdenmukaisuus, on määritetty Advanced Color Management -värinkalibrointiohjelmassa.
–– Advanced Color Management -ohjelma voidaan ladata osoitteesta www.samsung.com/displaysolutions.
–– Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.
60
Backlight / Brightness / Contrast
/ Sharpness / Color / Tint (G/R)
MENU m → Picture → ENTER E
Picture
Picture Mode
Tuotteessa on useita asetuksia, joilla kuvan laatua voi säätää.
Picture Mode
Shop & Mall, Office & School,
Terminal & Station, Video Wall
Picture Mode-asetukset
Video/Image
Backlight / Brightness / Contrast / Sharpness
/ Color / Tint (G/R)
Text
Backlight / Brightness / Contrast / Sharpness
Calibration
Shop & Mall
· Backlight
80
· Brightness
45
· Contrast
70
· Sharpness
85
· Color
50
· Tint (G/R)
50
Säädettävät asetukset
Backlight
――Kun muutat asetusta Backlight, Brightness, Contrast, Sharpness, Color tai Tint (G/R), kuvaruutuvalikkoa
säädetään vastaavasti.
――Asetuksia voi muokata ja ne voi tallentaa erikseen kullekin tuotteen tuloon kytketylle ulkoiselle laitteelle.
――Kuvan kirkkauden vähentäminen pienentää virrankulutusta.
–– Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.
61
Color Temperature
Säädä värilämpötilaa (Punainen / Vihreä / Sininen). (Välillä: 2800K–16000K)
――Käytössä, jos Color Tone on tilassa Off.
MENU m → Picture → Color Temperature → ENTER E
――Jos Picture Mode -asetuksena on Calibration, Color Temperature poistetaan käytöstä.
Picture
Color Temperature
16000K
–– Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.
White Balance
MENU m → Picture → White Balance → ENTER E
Värilämmön säätäminen luonnollisen kuvan saavuttamiseksi.
•• R-Gain / G-Gain / B-Gain: Kunkin värin (punainen, vihreä, sininen) kirkkauden säätö.
•• R-Offset / G-Offset / B-Offset: Kunkin värin (punainen, vihreä, sininen) tummuuden säätö.
•• Reset: Sopii ympäristöihin, joissa käytetään videoseinänäyttöä.
Picture
White Balance
–– Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.
62
Gamma
Ensisijaisen värin voimakkuuden säätö.
――Jos Picture Mode -asetuksena on Calibration, Gamma poistetaan käytöstä.
MENU m → Picture → Gamma → ENTER E
Picture
Gamma
0
–– Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.
Calibrated Value
Valitse, käytetäänkö Advanced Color Management -värinkalibrointiohjelmassa mukautettuja kirkkauden, värin,
gamman ja yhdenmukaisuuden asetuksia Information- ja Advertisement-tiloissa.
MENU m → Picture → Calibrated Value → ENTER E
•• Don't Apply / Apply
――Advanced Color Management -ohjelma voidaan ladata osoitteesta www.samsung.com/displaysolutions.
――Jos Picture Mode -asetuksena on Calibration, Calibrated Value poistetaan käytöstä.
Picture
Calibrated Value
Don't Apply
–– Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.
63
Picture Options
Picture Mode
MENU m → Picture → Picture Options → ENTER E
Shop & Mall, Office & School,
Terminal & Station, Video Wall
Picture Options
Color Tone
Off
Digital NR
Off
HDMI Black Level
Calibration
Picture Mode-asetukset Säädettävät asetukset
Video/Image
Color Tone / Digital NR / HDMI Black Level /
Film Mode / Dynamic Backlight
Text
Color Tone / Digital NR / HDMI Black Level /
Dynamic Backlight
Digital NR / HDMI Black Level / Dynamic
Backlight
Auto
Film Mode
Off
Dynamic Backlight
On
–– Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.
64
Color Tone
Picture Options
Color Tone
Off
Digital NR
Off
HDMI Black Level
Auto
Jos Picture Mode -asetuksena on Text
•• Off / Cool / Normal / Warm
Jos Picture Mode -asetuksena on Video/Image
•• Off / Cool / Normal / Warm1 / Warm2
――Jos Picture Mode -asetuksena on Calibration, Color Tone poistetaan käytöstä.
Film Mode
Off
――Asetuksia voi muokata ja tallentaa kutakin tuotteen tuloliitäntään kytkettyä ulkoista laitetta varten.
Dynamic Backlight
On
Digital NR
Vähentää kuvassa olevaa kohinaa häiritsevän välkynnän välttämiseksi.
–– Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.
•• Off /On
HDMI Black Level
Säätää kuvan syvyyden valitsemalla mustatasapainon.
•• Auto / Low / Normal
――Tämä toiminto ei ole käytettävissä, kun tulolähteenä on PC.
65
Film Mode
Picture Options
Color Tone
Off
Digital NR
Off
HDMI Black Level
Auto
Film Mode
Off
Dynamic Backlight
On
Tämä tila soveltuu elokuvien katseluun.
Tuotteen määrittäminen tunnistamaan ja käsittelemään automaattisesti videosignaalit kaikista lähteistä ja
säätämään kuva optimaaliseksi.
•• Off / Auto
――Tämä toiminto voidaan määrittää, jos tulolähde tukee tarkkuutta 480i, 576i tai 1080i.
――Tätä toimintoa ei tueta, jos tietokone on yhdistetty.
Dynamic Backlight
Säädä taustavaloa automaattisesti niin, että näytön kontrasti on paras mahdollinen nykyisissä olosuhteissa.
–– Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.
•• Off / On
――Dynamic Backlight ei ole käytettävissä, kun tulolähteenä on PC, kun Video Wall -asetuksena on On.
66
Picture Size
Valitse näytössä näytettävän kuvan koko ja kuvasuhde.
Picture Size
MENU m → Picture → Picture Size → ENTER E
Näytön säätöasetukset ovat erilaiset eri tulolähteille.
Käytettävissä olevat Picture Size -asetukset voivat vaihdella sen mukaan, onko Picture Mode -asetuksena Video/
Image tai Text.
Picture Size
Picture Size
16:9
· Zoom/Position
Resolution
•• 16:9: Asettaa kuvan 16:9-laajakuvatilaan.
•• Zoom1: Keskitason suurennos. Yläosan ja sivujen leikkaus.
•• Zoom2: Suuri suurennos.
Off
•• Smart View 1: Pienentää 16:9-kuvaa 50 %.
•• Smart View 2: Pienentää 16:9-kuvaa 25%.
•• Wide: Tämä suurentaa kuvan kuvasuhdetta, jotta se sopii koko näyttöön.
–– Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.
•• 4:3: Asettaa kuvan perustilaan (4:3).
――Älä määritä tuotetta 4:3-kuvamuotoon pitkäksi aikaa.
Vasemmalla ja oikealla tai näytön ylä- ja alaosissa näkyvät reunukset voivat aiheuttaa kuvan palamisen
näyttöön. Takuu ei koske tällaisia vaurioita.
•• Screen Fit: Näyttää koko kuvan ilman leikkauksia, kun HDMI1, HDMI2, HDMI3, HDMI4 (720p / 1080i / 1080p)
-signaaleja otetaan vastaan.
•• Custom: Muuttaa tarkkuutta käyttäjän mieltymysten mukaan.
•• Original: näytä kuvat alkuperäisen kuvanlaadun mukaisesti.
――Käytettävissä olevat portit voivat vaihdella mallin mukaan.
67
Zoom/Position
Picture Size
Picture Size
Custom
· Zoom/Position
Resolution
–– Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.
Off
Säädä näytön kokoa ja paikkaa.
Tämä toiminto voidaan määrittää, jos tulolähde tukee tarkkuutta 1080i tai 1080p ja Picture Size -asetuksena on
Custom.
――Tätä toimintoa ei tueta, jos tietokone on yhdistetty.
――Toimi Zoom/Position-näytössä alla olevien ohjeiden mukaan.
1
Valitse Zoom/Position painamalla d-painiketta. Paina E-painiketta.
2
Valitse Zoom tai Position. Paina E-painiketta.
3
Siirrä kuvaa painamalla u/d/l/r -painiketta.
4
Paina E-painiketta.
――Jos kuva halutaan palauttaa alkuperäiseen paikkaan, valitse Zoom/Position-näytössä Reset.
Kuva palautuu alkuperäiseen paikkaan.
Resolution
Jos kuva ei näy normaalina, vaikka näytönohjaimen tarkkuus on jokin ohessa mainituista, voit optimoida
kuvanlaadun tästä valikosta valitsemalla laitteen kuvalle saman tarkkuuden kuin tietokoneen tarkkuus.
Käytettävissä olevat tarkkuudet: Off / 1024 x 768 / 1280 x 768 / 1360 x 768 / 1366 x 768
68
Auto Adjustment
Taajuusarvojen ja paikkojen säätö ja asetusten hienosäätö automaattisesti.
MENU m → Picture → Auto Adjustment → ENTER E
Picture
Auto Adjustment
–– Käytettävissä vain PC-tilassa.
–– Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.
PC Screen Adjustment
MENU m → Picture → PC Screen Adjustment → ENTER E
Picture
PC Screen Adjustment
•• Coarse / Fine
Kuvan kohinan poistaminen tai vähentäminen.
Jos kohina ei poistu pelkällä hienosäädöllä, säädä taajuus Coarse-toiminnolla mahdollisimman hyväksi
(Coarse) ja hienosäädä sitten uudelleen. Kun kohinan määrää on vähennetty, säädä kuva uudelleen siten, että
se on näytön keskellä.
•• Position
Tietokoneen kuvan paikan säätäminen, jos kuva ei ole keskellä tai se ei sovi tuotteen näyttöön.
Säädä paikka pystysuunnassa painamalla ▲- tai ▼-painiketta. Säädä paikka vaakasuunnassa painamalla ◀tai ▶-painiketta.
•• Image Reset
Kuvan oletusasetusten palauttaminen.
–– Käytettävissä vain PC-tilassa.
–– Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.
69
Picture Off
Valitsemalla Picture Off voit sammuttaa näytön. Äänenvoimakkuutta ei poisteta käytöstä.
Voit käynnistää näytön painamalla mitä tahansa muuta painiketta kuin äänenvoimakkuuspainiketta.
MENU m → Picture → Picture Off → ENTER E
Picture
Picture Off
–– Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.
Reset Picture
Nykyisen kuvatilan palauttaminen oletusasetuksiin.
MENU m → Picture → Reset Picture → ENTER E
Picture
Reset Picture
–– Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.
70
Luku 07
OnScreen Display
Multi Screen
Multi Screen
•• Off
MENUm → OnScreen Display → Multi Screen → ENTERE
•• PIP: Ulkoisen videolähteen kuva näkyy pääruudussa ja tuotteen kuva näkyy PIP-alaruudussa.
•• Triple Screen: Kun näytössä on ulkoisen laitteen tai tietokoneen kuva, voit katsella muiden laitteiden kuvaa
samaan aikaan. Kuvat näytetään kahtena alinäyttönä.
OnScreen Display
•• Four Screen: Kun näytössä on ulkoisen laitteen tai tietokoneen kuva, voit katsella muiden laitteiden kuvaa
samaan aikaan. Kuvat näytetään kolmena alinäyttönä.
――Multi Screen-äänestä saat lisätietoja Select Sound -ohjeista.
Multi Screen
Display Orientation
――Jos sammutat laitteen, kun katselet sitä Multi Screen-tilassa, Multi Screen-tila pysyy käytössä myös virran
Screen Protection
katkaisemisen ja kytkemisen jälkeen.
――PIP-ruudun kuva saattaa muuttua luonnottomaksi, kun pääruudussa pelataan peliä tai käytetään karaokea.
Message Display
――Multi Screen -tila tukee kahta UHD-näyttötarkkuutta (3840 x 2160 @ 30 Hz (HDMI) / 60 Hz (DP)). Tätä tilaa
Menu Language
English
käytettäessä voi ilmetä jälkikuvia (kuvanlaadun heikkenemistä).
Reset OnScreen Display
–– Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.
71
PIP (Landscape)
PIP
Ulkoisen videolähteen kuva näkyy pääruudussa ja tuotteen kuva näkyy PIP-alaruudussa.
PC
Source
Screen Size
Õ
Position
Ã
Select Sound
Main
Aspect Ratio
Full
•• Source: Voit valita alakuvan lähteen.
•• Screen Size: Alakuvan koon valitseminen.
Close
•• Position: Alakuvan paikan valitseminen.
――Kaksoistilassa ei voi valita Position-asetusta.
•• Select Sound (Main / Sub): Valitse PIP-tilassa käytettävä äänilähde.
•• Aspect Ratio (Original / Full): Aseta näyttötilaksi Full tai Original.
–– Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.
PIP (Portrait)
PIP
Source
Ulkoisen videolähteen kuva näkyy pääruudussa ja tuotteen kuva näkyy PIP-alaruudussa.
――Käytettävissä vain silloin, kun Source Content Orientation -asetuksena on Portrait.
PC
Screen Size
•• Source: Voit valita alakuvan lähteen.
Position
Select Sound
Main
Aspect Ratio
Full
Close
•• Screen Size: Alakuvan koon valitseminen.
•• Position: Alakuvan paikan valitseminen.
――Kaksoistilassa ei voi valita Position-asetusta.
•• Select Sound (Main / Sub): Valitse PIP-tilassa käytettävä äänilähde.
•• Aspect Ratio (Original / Full): Aseta näyttötilaksi Full tai Original.
–– Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.
72
Rajoitukset
――Jaetuissa näytöissä ei voi käyttää samaa syöttölähdettä samaan aikaan. Määritä jokaiselle jaetulle näytölle eri
syöttölähde.
――Jos näyttö jaetaan, syöttölähteitä HDMI4 ja DVI ei voi käyttää samaan aikaan.
Kun verkkolaitetta (myydään erikseen) ei ole yhdistetty
Main-kuva
Sub-kuva
DisplayPort1
DisplayPort2, HDMI1, HDMI2, HDMI3, HDMI4, DVI, PC
DisplayPort2
DisplayPort1, HDMI1, HDMI2, HDMI3, HDMI4, DVI, PC
HDMI1
DisplayPort1, DisplayPort2, HDMI2, HDMI3, HDMI4, DVI, PC
HDMI2
DisplayPort1, DisplayPort2, HDMI1, HDMI3, HDMI4, DVI, PC
HDMI3
DisplayPort1, DisplayPort2, HDMI1, HDMI2, HDMI4, DVI, PC
HDMI4
DisplayPort1, DisplayPort2, HDMI1, HDMI2, HDMI3, PC
DVI
DisplayPort1, DisplayPort2, HDMI1, HDMI2, HDMI3
PC
DisplayPort1, DisplayPort2, HDMI1, HDMI2, HDMI3, HDMI4
Kun verkkolaite (myydään erikseen) on yhdistetty
Main-kuva
Sub-kuva
DisplayPort1
PC, MagicInfo, HDMI1, HDMI2, HDMI3, HDMI4, DisplayPort2
DisplayPort2
PC, MagicInfo, HDMI1, HDMI2, HDMI3, HDMI4, DisplayPort1
HDMI1
PC, MagicInfo, HDMI2, HDMI3, HDMI4, DisplayPort1, DisplayPort2
HDMI2
PC, MagicInfo, HDMI1, HDMI3, HDMI4, DisplayPort1, DisplayPort2
HDMI3
PC, HDMI1, HDMI2, HDMI4, DisplayPort1, DisplayPort2
HDMI4
PC, MagicInfo, HDMI1, HDMI2, HDMI3, DisplayPort1, DisplayPort2
MagicInfo
HDMI1, HDMI2, DisplayPort1, DisplayPort2
PC
HDMI1, HDMI2, HDMI3, HDMI4, DisplayPort1, DisplayPort2
73
Triple Screen (Landscape)
Triple Screen
Kun näytössä on ulkoisen laitteen tai tietokoneen kuva, voit katsella muiden laitteiden kuvaa samaan aikaan. Kuvat
näytetään kahtena alinäyttönä.
――Jaetuissa näytöissä ei voi käyttää samaa syöttölähdettä samaan aikaan. Määritä jokaiselle jaetulle näytölle eri
Main
Sub 1
syöttölähde.
Sub 2
Close
Screen Size
Select Sound
•• Main: Määritä Main-näytön Source- ja Aspect Ratio -asetus Triple Screen -tilaa käytettäessä.
•• Sub 1: Määritä Sub 1-näytön Source- ja Aspect Ratio -asetus Triple Screen -tilaa käytettäessä.
•• Sub 2: Määritä Sub 2-näytön Source- ja Aspect Ratio -asetus Triple Screen -tilaa käytettäessä.
•• Screen Size: Määritä Main, Sub 1- ja Sub 2 -näyttöjen koot.
•• Select Sound: Valitse Triple Screen-tilassa käytettävä äänilähde.
–– Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.
Triple Screen (Portrait)
Triple Screen
Kun näytössä on ulkoisen laitteen tai tietokoneen kuva, voit katsella muiden laitteiden kuvaa samaan aikaan. Kuvat
näytetään kahtena alinäyttönä.
――Käytettävissä vain silloin, kun Source Content Orientation -asetuksena on Portrait.
Main
Sub 1
Sub 2
Screen Size
Close
Select Sound
――Jaetuissa näytöissä ei voi käyttää samaa syöttölähdettä samaan aikaan. Määritä jokaiselle jaetulle näytölle eri
syöttölähde.
•• Main: Määritä Main-näytön Source- ja Aspect Ratio -asetus Triple Screen -tilaa käytettäessä.
•• Sub 1: Määritä Sub 1-näytön Source- ja Aspect Ratio -asetus Triple Screen -tilaa käytettäessä.
•• Sub 2: Määritä Sub 2-näytön Source- ja Aspect Ratio -asetus Triple Screen -tilaa käytettäessä.
•• Screen Size: Määritä Main, Sub 1- ja Sub 2 -näyttöjen koot.
•• Select Sound: Valitse Triple Screen-tilassa käytettävä äänilähde.
–– Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.
74
Four Screen (Landscape)
Four Screen
Kun näytössä on ulkoisen laitteen tai tietokoneen kuva, voit katsella muiden laitteiden kuvaa samaan aikaan. Kuvat
näytetään kolmena alinäyttönä.
――Jaetuissa näytöissä ei voi käyttää samaa syöttölähdettä samaan aikaan. Määritä jokaiselle jaetulle näytölle eri
Main
Sub 1
syöttölähde.
Sub 2
Close
Sub 3
•• Main: Määritä Main-näytön Source- ja Aspect Ratio -asetus Four Screen -tilaa käytettäessä.
•• Sub 1: Määritä Sub 1-näytön Source- ja Aspect Ratio -asetus Four Screen -tilaa käytettäessä.
Select Sound
•• Sub 2: Määritä Sub 2-näytön Source- ja Aspect Ratio -asetus Four Screen -tilaa käytettäessä.
•• Sub 3: Määritä Sub 3-näytön Source- ja Aspect Ratio -asetus Four Screen -tilaa käytettäessä.
•• Select Sound: Valitse Four Screen-tilassa käytettävä äänilähde.
–– Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.
Four Screen (Portrait)
Four Screen
Kun näytössä on ulkoisen laitteen tai tietokoneen kuva, voit katsella muiden laitteiden kuvaa samaan aikaan. Kuvat
näytetään kolmena alinäyttönä.
――Käytettävissä vain silloin, kun Source Content Orientation -asetuksena on Portrait.
Main
Sub 1
Sub 2
Sub 3
Close
Select Sound
――Jaetuissa näytöissä ei voi käyttää samaa syöttölähdettä samaan aikaan. Määritä jokaiselle jaetulle näytölle eri
syöttölähde.
•• Main: Määritä Main-näytön Source- ja Aspect Ratio -asetus Four Screen -tilaa käytettäessä.
•• Sub 1: Määritä Sub 1-näytön Source- ja Aspect Ratio -asetus Four Screen -tilaa käytettäessä.
•• Sub 2: Määritä Sub 2-näytön Source- ja Aspect Ratio -asetus Four Screen -tilaa käytettäessä.
•• Sub 3: Määritä Sub 3-näytön Source- ja Aspect Ratio -asetus Four Screen -tilaa käytettäessä.
•• Select Sound: Valitse Four Screen-tilassa käytettävä äänilähde.
–– Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.
75
Display Orientation
Onscreen Menu Orientation
Määritä valikkonäyttö.
MENUm → OnScreen Display → Display Orientation → ENTERE
•• Landscape: Valikon näyttäminen vaakasuuntaisena (oletusasetus).
•• Portrait: Valikon näyttäminen pystysuuntaisena tuotteen näytössä oikealla.
Display Orientation
Onscreen Menu Orientation
Landscape
Source Content Orientation
Landscape
Aspect Ratio
Full Screen
Source Content Orientation
Määritä laitteeseen kytkettyjen ulkoisten laitteiden sisällön suunta.
•• Landscape: Näytä näyttö vaakatilassa (oletusasetus).
•• Portrait: Näytä näyttö pystytilassa.
Aspect Ratio
–– Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.
–– Display Orientation-toiminto ei ole käytettävissä Lomitettu-signaalitilassa.
Aseta kierretty näyttö koko näytön tilaan tai alkuperäiseen tilaan.
•• Full Screen: näytä kierretty näyttö koko näytön tilassa.
•• Original: näytä kierretty näyttö alkuperäisen kuvasuhteen mukaisesti.
――Käytettävissä vain silloin, kun Source Content Orientation -asetuksena on Portrait.
――Jos Multi Screen -asetuksena on Triple Screen, Four Screen poistetaan käytöstä.
76
Screen Protection
Jälkikuvien palamisen vähentämiseksi yksikössä on Pixel Shift -ruutu, jossa käytetään jälkikuvien estotekniikkaa.
Pixel Shift siirtää kuvaa hieman näytössä.
MENUm → OnScreen Display → Screen Protection → ENTERE
Pixel Shift -asetuksella voi ohjelmoida kuvan liikkeiden välisen ajan minuuteissa.
Pixel Shift
Screen Protection
Estä kuvan kiinnipalaminen siirtämällä kuvapisteitä hieman vaaka- tai pystysuunnassa.
Pixel Shift
•• Pixel Shift (Off / On)
――Horizontal, Vertical ja Time otetaan käyttöön vain silloin, kun Pixel Shift -asetuksena on On.
Timer
•• Horizontal: Kuinka monta kuvapistettä näyttö liikkuu vaakasuunnassa.
Immediate Display
Off
Side Gray
Off
•• Vertical: Kuinka monta kuvapistettä näyttö liikkuu pystysuunnassa.
•• Time: Vaaka- tai pystysuuntaisen liikkeen aikaväli.
Käytettävissä olevat Pixel Shift -asetukset ja optimaaliset asetukset.
Käytettävissä olevat
asetukset
–– Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.
Optimaaliset asetukset
Horizontal(kuvapistettä)
0~4
4
Vertical(kuvapistettä)
0~4
4
Time (minuuttia)
1 min. ~ 4 min.
4 min.
――Pixel Shift -arvo voi vaihdella tuotteen koon (tuumina) ja tilan mukaan.
――Pysäytyskuvan tai 4:3-kuvan näyttäminen pitkän aikaa voi johtaa kuvan kiinnipalamiseen. Tämä ei ole tuotteen
vika.
77
Timer
Voit asettaa Screen Protection -toiminnon ajastimen.
Screen Protection -toiminto pysäytetään automaattisesti tietyn ajan kuluttua.
•• Timer (Off / Repeat / Interval)
–– Off
–– Repeat: Näytä jälkikuvien estokuvio tietyin aikavälein.
–– Interval: Näytä jälkikuvien estokuvio tietyn ajan (alkamisajasta lopetusaikaan).
――Kun Clock Set -toiminto on määritetty, Interval-toiminto otetaan käyttöön.
――Period, Start Time ja End Time otetaan käyttöön vain silloin, kun Timer -asetuksena on Repeat tai Interval.
•• Period: Määrittele Screen Protection -toiminnon aktivoinnin aikaväli.
――Asetus otetaan käyttöön, kun Timer-asetukseksi valitaan Repeat.
•• Start Time: Määritä aloitusaika näytönsuojaustoiminnon käyttöönottoa varten.
――Asetus otetaan käyttöön, kun Timer-asetukseksi valitaan Interval.
•• End Time: Määritä lopetusaika näytönsuojaustoiminnon käytöstä poistoa varten.
――Asetus otetaan käyttöön, kun Timer-asetukseksi valitaan Interval.
78
Immediate Display
Screen Protection
Valitse näytönsäästäjä, jota haluat käyttää välittömästi.
Pixel Shift
•• Off / Fading Screen
Timer
Immediate Display
Off
Side Gray
Off
Side Gray
Kun näytön kuvasuhdeasetuksena on 4:3, määritä kuvan reunoilla näkyvän valkoisen reunuksen kirkkaus näytön
suojaamista varten.
•• Off / Light / Dark
–– Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.
Message Display
Source Info
Valitse, näytetäänkö lähteen kuvaruutuvalikko syöttölähteen muuttuessa.
MENUm → OnScreen Display → Message Display → ENTERE
•• Off / On
No Signal Message
Message Display
Source Info
On
No Signal Message
On
MDC Message
On
Valitse, näytetäänkö Ei signaalia -kuvaruutuvalikko, kun signaalia ei havaita.
•• Off / On
MDC Message
Valitse, näytetäänkö MDC-kuvaruutuvalikko, kun laitetta hallitaan MDC:llä.
•• Off / On
–– Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.
79
Menu Language
Aseta valikkojen kieli.
――Kieliasetusten muutos koskee ainoastaan kuvaruutuvalikkoa. Se ei koske tietokoneen muita toimintoja.
MENU m → OnScreen Display → Menu Language → ENTER E
OnScreen Display
Menu Language
English
–– Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.
Reset OnScreen Display
Tämä toiminto palauttaa OnScreen Display -valikon asetukset oletusarvoihin.
MENU m → OnScreen Display → Reset OnScreen Display → ENTER E
OnScreen Display
Reset OnScreen Display
–– Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.
80
Luku 08
System
Setup
Alkuasetukset (System)
Suorita alkuasennus samalla tavalla kuin silloin, kun käytit laitetta ensimmäisen kerran.
MENU m → System → Setup → ENTER E
System
Setup
Time
MagicInfo I Source
DVI
Auto Source Switching
Power Control
Eco Solution
Temperature Control
77
–– Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.
81
Time
Voit määrittää Clock Set- tai Sleep Timer -asetuksen. Timer-toiminnon avulla voit myös asettaa laitteen
kytkeytymään automaattisesti päälle tai pois päältä tiettyyn aikaan.
――Paina INFO-painiketta, jos haluat katsoa nykyisen ajan.
MENU m → System → Time → ENTER E
Clock Set
Time
Valitse Clock Set. Valitse Date tai Time ja paina sitten E.
Clock Set
DST
Off
Sleep Timer
Off
Power On Delay
0 sec
Anna numerot numeronäppäimillä tai painamalla ylös- ja alaspäin osoittavia nuolinäppäimiä. Siirry kentästä
toiseen vasemmalla ja oikealla nuolinäppäimellä. Paina E-painiketta, kun olet valmis.
――Voit määrittää Date- ja Time-asetukset suoraan kaukosäätimen numeronäppäimillä.
DST
DST (kesäaika) -toiminnon ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä.
Off / On
•• Start Date: Aseta kesäajan alkamispäivä.
–– Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.
•• End Date: Aseta kesäajan päättymispäivä.
•• Time Offset: Aseta aikavyöhykkeen oikea aikasiirtymä.
Sleep Timer
Tuotteen sammuttaminen automaattisesti määritetyn ajanjakson kuluttua.
(Off / 30 min. / 60 min. / 90 min. / 120 min. / 150 min. / 180 min.)
――Valitse aika ylös- ja alaspäin osoittavilla nuolinäppäimillä ja paina sitten E. Jos haluat peruuttaa Sleep Timer
-asetuksen, valitse Off.
Power On Delay
Kun muodostat yhteyden useisiin laitteisiin, säädä kunkin laitteen käynnistysaikaa ylikuormituksen välttämiseksi (0
ja 50 sekunnin välillä).
82
――MagicInfo I Source -toiminto on käytettävissä, jos verkkolaite (myydään erikseen) on kytkettynä.
MagicInfo I Source
Painamalla kaukosäätimen MagicInfo Player I -painiketta voit näyttää verkkolaitteeseen (myydään erikseen)
yhdistetyn sisällön.
MENU m → System → MagicInfo I Source → ENTER E
•• DVI / DisplayPort1
System
MagicInfo I Source
DVI
–– Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.
83
Auto Source Switching
Jos näyttö kytketään päälle, kun Auto Source Switching on tilassa On ja aiempi kuvalähdevalinta ei ole aktiivinen,
näyttö etsii automaattisesti aktiivisen videokuvan kuvalähteet.
MENU m → System → Auto Source Switching → ENTER E
Auto Source Switching
Kun Auto Source Switching -asetuksena on On, kuvan tulolähteeksi etsitään automaattisesti aktiivista videokuvaa.
Auto Source Switching
Primary Source -valinta otetaan käyttöön, jos senhetkistä kuvalähdettä ei tunnisteta.
Auto Source Switching
Off
Primary Source Recovery
Off
끄기
Primary Source
Secondary Source
All
HDMI1
Secondary Source -valinta otetaan käyttöön, jos ensisijainen kuvalähde ei ole käytettävissä.
Jos ensi- ja toissijaista tulolähdettä ei tunnisteta, näyttö etsii aktiivista lähdettä kahdesti, ja kummankin haun
aikana etsitään ensin ensisijaista ja sen jälkeen toissijaista tulolähdettä. Jos kumpikin haku epäonnistuu, näyttö
palaa käyttämään ensimmäistä kuvalähdettä ja näyttää viestin signaalin puuttumisesta.
Jos Primary Source -valintana on All, näyttö etsii kuvan tulolähteitä kaksi kertaa peräkkäin aktiiviselle
kuvalähteelle. Jos videokuvaa ei löydy, näyttö palaa takaisin järjestyksessä ensimmäiseen kuvalähteeseen.
Primary Source Recovery
–– Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.
Valitse, palautetaanko valittu ensisijainen tulolähde, kun ensisijainen tulo liitetään.
――Primary Source Recovery -toiminto poistetaan käytöstä, jos Primary Source -asetukseksi valitaan All.
Primary Source
Määritä automaattiseksi tulolähteeksi Primary Source.
Secondary Source
Määritä automaattiseksi tulolähteeksi Secondary Source.
84
Power Control
Auto Power On
MENU m → System → Power Control → ENTER E
Power Control
Off
Auto Power On
PC Module Power
Auto
Standby Control
Off
Network Standby
Power Button
Power On Only
Tämä toiminto käynnistää laitteen automaattisesti, kun se kytketään pistorasiaan. Virtapainiketta ei tarvitse
painaa.
•• Off / On
PC Module Power
Tietokoneen moduulin virta voidaan kytkeä tai katkaista LFD-näytöstä riippumatta.
Synced Power-On
Jos haluat sammuttaa LFD-näytön sammuttamatta tietokonemoduulia, valitse Off.
•• Off / On
Synced Power-Off
Jos haluat käynnistää tietokonemoduulin käynnistämättä LFD-näyttöä, valitse Off.
–– Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.
•• Off / On
85
Standby Control
Power Control
Auto Power On
Off
PC Module Power
•• Auto
Virransäästötila aktivoituu, jos tulosignaaleja ei havaita, vaikka lähdelaite olisikin kytketty näyttöön.
Jos lähdelaitetta ei ole kytketty, näkyviin tulee viesti No Signal.
Standby Control
Auto
Network Standby
Power Button
Voit asettaa näytön valmiustilaan tulosignaalia vastaanotettaessa.
Off
Power On Only
•• Off
Jos tulosignaalia ei havaita, näkyviin tulee viesti No Signal.
――Jos No Signal -viesti näkyy, vaikka lähdelaite on kytketty, tarkista kaapelien kytkentä.
――Jos No Signal Message -asetuksena on Off, viesti No Signal ei tule näyttöön.
Valitse tällöin No Signal Message -asetukseksi On.
–– Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.
•• On
Virransäästötila aktivoituu, jos tulosignaaleja ei havaita.
Network Standby
Tämä toiminto pitää verkon virran toiminnassa, kun laite sammutetaan.
•• Off / On
Power Button
Virtapainike voidaan määrittää kytkemään virta tai kytkemään ja katkaisemaan virta.
•• Power On Only: Määritä virtapainike kytkemään virta.
•• Power On/Off: Määritä virtapainike kytkemään ja katkaisemaan virta.
86
Eco Solution
Energy Saving
Vähennä virrankulutusta säätämällä näytön kirkkautta.
MENU m → System → Eco Solution → ENTER E
•• Off / Low / Medium / High
Eco Sensor
Eco Solution
Energy Saving
Off
Eco Sensor
Off
Screen Lamp Schedule
Off
No Signal Power Off
Off
Auto Power Off
Off
–– Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.
Virransäästön tehostamiseksi kuva-asetukset mukautuvat automaattisesti huoneen valaistukseen.
•• Off / On
――Jos säädät kohdassa Picture olevaa Backlight-asetusta, kun Eco Sensor on käytössä, Off poistetaan käytöstä.
――Jos näytön kontrasti ei ole riittävä, määritä Eco Sensor -asetukseksi Off.
Jos Eco Sensor -asetuksena on Off, toiminta ei ehkä ole energiastandardien mukaista.
Min. Backlight
Kun Eco Sensor -asetuksena on On, voit säätää näytön vähimmäiskirkkautta manuaalisesti. Min. Backlight on
tummin taustavalaisutila. Varmista, että Min. Backlight -asetus on Backlight-asetusta pienempi.
――Jos Eco Sensor -asetukseksi on valittu On, näytön kirkkaus voi muuttua (hieman tummemmaksi tai
kirkkaammaksi) ympäristön valoisuuden mukaan.
87
Screen Lamp Schedule
Eco Solution
Energy Saving
Off
Eco Sensor
Off
Screen Lamp Schedule
Off
No Signal Power Off
Off
Auto Power Off
Off
――Asetus otetaan käyttöön, kun Clock Set -toiminto on määritetty.
Screen Lamp Schedule
Ota lukitustila lampunvaihtoaikataulu käyttöön tai poista se käytöstä.
•• Off / On
Schedule1, Schedule2
Time
Paneelin kirkkaus muuttuu määrättynä aikana Lamp-kohdassa asetetulle kirkkaustasolle.
–– Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.
Lamp
Säädä paneelin kirkkautta. Arvo lähempänä sataa tekee paneelista kirkkaamman.
•• 0 ~ 100
No Signal Power Off
Säästä virtaa sammuttamalla laite, kun signaalia ei vastaanoteta mistään lähteestä.
•• Off / 15 min. / 30 min. / 60 min.
――Pois käytöstä, kun kytketty tietokone on virransäästötilassa.
――Tuote sammuu automaattisesti tiettyyn aikaan. Aikaa voi muuttaa tarpeen mukaan.
Auto Power Off
Tuote sammuu automaattisesti ylikuumentumisen välttämiseksi, jos kaukosäätimen näppäintä tai tuotteen
etupaneelin painiketta ei paineta määrätyn tunnin aikana.
•• Off / 4 hours / 6 hours / 8 hours
88
Temperature Control
Tämä toiminto tunnistaa laitteen sisäisen lämpötilan. Voit määritellä sopivan lämpötilavälin itse.
Oletuslämpötilana on 77 C.
MENU m → System → Temperature Control → ENTER E
edelleen, laite sammuu automaattisesti, jottei se ylikuumenisi.
System
Temperature Control
Temperature Control -toiminnon suositeltu lämpötila on 75 C–80 C (olettaen, että ympäristön lämpötila on 40 C).
――Näyttö tummenee, jos laitteen senhetkinen lämpötila ylittää suositellun ylärajan. Jos lämpötila kohoaa
77
–– Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.
Change PIN
MENU m → System → Change PIN → ENTER E
Change PIN -ikkuna avautuu.
Valitse PIN-koodiksi mitkä tahansa neljä numeroa ja kirjoita ne Enter a new PIN. -kenttään. Kirjoita samat neljä
numeroa Enter the PIN again. -kenttään.
Kun Confirm-ruutu katoaa, paina Close-painiketta. Tuote on tallentanut uuden PIN-koodin.
――Oletussalasana: 0 - 0 - 0 - 0
System
Change PIN
–– Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.
89
General
Security
Anna nelinumeroinen PIN-koodi. Oletus-PIN-koodi on 0-0-0-0.
MENUm → System → General → ENTERE
Jos haluat vaihtaa PIN-koodin, käytä Change PIN -toimintoa.
Safety Lock
General
Tällä toiminnolla voit käyttää turvalukitustoimintoa.
Security
HDMI Hot Plug
•• Off / On
On
Safety Lock -toiminto lukitsee kaikki tuotteen ja kaukosäätimen valikot ja painikkeet LOCK-painiketta lukuun
ottamatta.
Jos haluat avata valikkojen ja painikkeiden lukituksen, paina LOCK-painiketta ja anna salasana (oletussalasana):
0-0-0-0).
–– Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.
Button Lock
Tällä valikolla tuotteen painikkeet voi lukita.
Tuotetta voi ohjata vain kaukosäätimellä, jos Button Lock -asetukseksi on valittu On.
•• Off / On
HDMI Hot Plug
Tätä toimintoa käytetään DVI/HDMI-lähdelaitteen käynnistyksen aikaviiveen aktivointiin.
•• Off / On
――Ulkoisen laitteen tyypistä riippuen kuva ei ehkä näy kunnolla. Siinä tapauksessa yhdistä laite, kun HDMI Hot
Plug-toiminnon tilana on On.
90
Reset System
Tämä toiminto palauttaa järjestelmävalikon asetukset oletusarvoihin.
MENU m → System → Reset System → ENTER E
System
Reset System
–– Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.
91
Luku 09
Äänen säätö
Määritä laitteen ääniasetukset (Sound).
HDMI Sound
Valitse kuunteluun AV(HDMI) tai PC(DVI).
•• AV(HDMI) / PC(DVI)
MENU m → Sound → HDMI Sound → ENTER E
Sound
HDMI Sound
Sound on Video Call
Speaker Selection
AV(HDMI)
Current Source
Internal Speaker
Reset Sound
–– Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.
92
Sound on Video Call
MENU m → Sound → Sound on Video Call → ENTER E
Valitse videopuhelun aikana kuunneltava äänilähde.
•• Current Source / Video Call
――Jos Speaker Selection -asetuksena on External Speaker, Sound on Video Call poistetaan käytöstä.
Sound
Sound on Video Call
Current Source
–– Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.
Speaker Selection
Jos lähetyksen tai elokuvan ääniraitaa kuunnellaan ulkoisen vastaanottimen kautta, äänessä voi kuulua kaikua.
Se johtuu koodauksen purkunopeuden eroista tuotteen kaiuttimien ja äänivastaanottimeen liitettyjen kaiuttimien
välillä. Jos näin käy, määritä tuotteen asetukseksi External Speaker.
MENU m → Sound → Speaker Selection → ENTER E
•• Internal Speaker / External Speaker
――Kun Speaker Selection -asetukseksi valitaan External Speaker, tuotteen kaiuttimet poistetaan käytöstä.
Ääni kuuluu vain ulkoisista kaiuttimista. Kun Speaker Selection -asetuksena on Internal Speaker, sekä tuotteen
kaiuttimet että ulkoiset kaiuttimet ovat käytössä. Ääni kuuluu molemmista.
Sound
――Jos videosignaalia ei ole, tuotteen kaiuttimet ja ulkoiset kaiuttimet mykistetään.
Speaker Selection
Internal Speaker
–– Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.
93
Reset Sound
Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen. Palauta kaikki ääniasetukset oletusasetuksiin.
MENU m → Sound → Reset Sound → ENTER E
Sound
Reset Sound
–– Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.
94
Luku 10
Tuki
Software Update
Go to Home
MENU m → Support → Software Update → ENTER E
MENU m → Support → Go to Home → ENTER E
Software Update -valikon kautta voi päivittää tuotteen ohjelmiston uusimpaan versioon.
――Älä sammuta tuotetta, kun päivitys on kesken. Tuote sammuu ja käynnistyy automaattisesti,
Käytettävissä kaukosäätimen HOME
kun ohjelmistopäivitys on valmis.
-painikkeella.
Valitse Go to Home, jossa voit toistaa muistilaitteissa tai yhdistetyssä verkossa olevaa sisältöä.
――Kun päivität ohjelmiston, kaikki määritetyt video- ja ääniasetukset palautuvat
oletusarvoihin. Kirjoita asetukset muistiin, jotta ne voi ottaa helposti takaisin käyttöön
päivityksen jälkeen.
Contact Samsung
Reset All
MENU m → Support → Reset All → ENTER E
Tämä toiminto palauttaa kaikki näytön senhetkiset asetukset oletusarvoihin.
MENU m → Support → Contact Samsung → ENTER E
Tarkastele näitä tietoja, kun tuote ei toimi oikein tai kun haluat päivittää ohjelmiston.
Saatavissa on tietoja puhelukeskuksista sekä tuotteiden ja ohjelmistojen lataamisesta.
――Contact Samsung ja etsi tuotteen Model Code ja Software Version.
95
Luku 11
Vianmääritysopas
–– Testaa laite alla kuvatulla tavalla,
ennen kuin soitat Samsungin
asiakaspalveluun. Jos ongelma ei
ratkea, ota yhteyttä Samsungin
asiakaspalveluun.
Samsungin asiakaspalvelukeskukseen tapahtuvan yhteydenoton
edellytykset
Laitteen testaaminen
Tarkista laitteen testaustoiminnolla, että se toimii oikein.
Tee laitetesti, jos näyttö pysyy tyhjänä ja merkkivalo vilkkuu, vaikka laite on kytketty tietokoneeseen oikein.
–– Jos näyttö on tyhjä, tarkista
tietokone, näytönohjain ja johto.
1
Katkaise virta sekä laitteesta että tietokoneesta.
2
Irrota laitteen kaikki johdot.
3
Käynnistä laite.
4
Jos näet viestin No Signal, laite toimii normaalisti.
Tarkkuuden ja taajuuden tarkistaminen
Not Optimum Mode tulee lyhyesti näyttöön, jos valitset tuettua tarkkuutta suuremman tilan
(Katso Tuetut tarkkuudet).
96
Tarkistettavat kohteet
Asennusongelma (PC-tila)
Näyttö menee itsestään päälle ja pois päältä.
Tarkista laitteen ja tietokoneen välisen johdon kytkentä ja varmista, että johto on kytketty
tiukasti paikoilleen.
Näytön kaikissa reunoissa näkyy tyhjää tilaa, kun
HDMI- tai HDMI-DVI-kaapeli kytketään tuotteeseen ja
tietokoneeseen.
Näytöllä näkyvä tyhjä tila ei johdu tuotteesta.
Näytöllä näkyvä tyhjä tila johtuu tietokoneen näytönohjaimesta. Ratkaise ongelma
säätämällä näytön kokoa näytönohjaimen HDMI- tai DVI-asetuksista.
Jos näytönohjaimen asetusvalikossa ei ole näytön koon asetusvaihtoehtoa, päivitä
näytönohjaimen ohjain sen viimeisimpään versioon.
(Jos haluat lisätietoja siitä, kuinka näytön asetuksia säädetään, ota yhteyttä näytönohjaimen
tai tietokoneen valmistajaan.)
Source-kohdassa näkyy PC, jos tietokonetta ei ole
yhdistetty.
Source-kohdassa näkyy aina PC siihen katsomatta, onko tietokonetta yhdistetty.
Näyttöongelma
Virran merkkivalo ei pala. Näyttöpääte ei käynnisty.
Varmista, että virtajohto on kytketty.
No Signal näkyy näytöllä.
Tarkista, onko laitteen johto kytketty oikein.
Tarkista, että laitteeseen kytketyn toisen laitteen virta on päällä.
Ulkoisen laitteen tyypistä riippuen kuva ei ehkä näy kunnolla. Siinä tapauksessa yhdistä laite,
kun HDMI Hot Plug-toiminnon tilana on On.
Not Optimum Mode tulee näyttöön.
Tämä viesti ilmestyy näkyviin silloin, kun näytönohjaimen signaalin tarkkuus- ja taajuusarvot
ovat suuremmat kuin laitteen tukemat arvot.
Tutustu Standardisignaalitilataulukkoon ja aseta enimmäistarkkuus ja -taajuus laitteen
teknisten tietojen mukaisiksi.
97
Näyttöongelma
Näytön kuva on vääristynyt.
Tarkista laitteen johdon kytkentä.
Kuva ei ole selkeä. Kuva on epätarkka.
Säädä Coarse- ja Fine-asetuksia.
Irrota kaikki lisävarusteet (videojatkojohdot yms.) ja yritä uudelleen.
Aseta tarkkuus ja taajuus suositelluille tasoille.
Kuva tuntuu epävakaalta ja se värisee.
Kuvassa on varjoja tai näyttöön jää jälkikuvia.
Tarkista, että tietokoneen ja näytönohjaimen tarkkuus ja taajuus ovat laitteen
tukemalla alueella. Muuta näytön asetuksia tarvittaessa laitteen Lisätiedot-valikon ja
Standardisignaalitilataulukon tietojen mukaisesti.
Näyttö on liian kirkas. Näyttö on liian tumma.
Säädä Brightness- ja Contrast-asetuksia.
Valkoinen ei näytä valkoiselta.
Siirry Picture-kohtaan ja säädä White Balance -asetuksia.
Kuvaa ei näy ja virran merkkivalo vilkkuu 0,5–1 sekunnin
välein.
Laite on virransäästötilassa.
Laite sammutetaan automaattisesti.
Siirry System-kohtaan ja varmista, että Sleep Timer -asetukseksi on valittu Off.
Palaa edelliseen ikkunaan hiirellä tai painamalla mitä tahansa näppäimistön näppäintä.
Jos laitteeseen on yhdistetty tietokone, tarkista tietokoneen virtatila.
Varmista, että virtajohto on kytketty kunnolla laitteeseen ja pistorasiaan.
Jos yhdistetyn laitteen signaalia ei havaita, laite sammutetaan automaattisesti 10–15
minuutin kuluttua.
Kuvanlaatu on erilainen kuin liikkeessä, josta laite on
ostettu.
Voit nauttia teräväpiirtokuvasta (HD) käyttämällä HDMI-kaapelia.
Näyttö ei näytä normaalilta.
Koodattu videosisältö voi saada näytön näyttämään vioittuneelta nopeasti liikkuvia kohteita
sisältäviä kohtauksia, kuten urheilutapahtumia tai toimintavideoita, katsottaessa.
Heikko signaalitaso tai huono kuvanlaatu voivat saada näytön näyttämään vioittuneelta.
Tämä ei merkitse sitä, että tuote olisi viallinen.
Yhden metrin säteellä oleva matkapuhelin voi aiheuttaa häiriöitä analogisissa ja digitaalisissa
laitteissa.
98
Näyttöongelma
Kirkkaus ja värit eivät näytä normaaleilta.
Siirry Picture-kohtaan ja säädä näytön asetuksia, kuten Picture Mode, Color, Brightness ja
Sharpness.
Siirry System-kohtaan ja säädä Energy Saving -asetuksia.
Palauta näytön oletusasetukset.
Näytön reunoilla näkyy katkonaisia viivoja.
Jos Picture Size -asetuksena on Screen Fit, vaihda asetukseksi 16:9.
Näytössä näkyy viivoja (punaisia, vihreitä tai sinisiä).
Nämä viivat näkyvät, kun näytön DATA SOURCE DRIVER IC -piiri on vioittunut. Ota yhteyttä
Samsungin palvelukeskukseen ongelman ratkaisemiseksi.
Näyttö näyttää epävakaalta ja sitten jäätyy.
Näyttö voi jäätyä muuta kuin suositeltua tarkkuutta käytettäessä tai kun signaali on
epävakaa. Voit ratkaista ongelman siirtymällä tietokoneella käyttämään suositeltua
tarkkuutta.
Kuvaa ei voi näyttää koko näytön tilassa.
Skaalattu SD-sisältötiedosto (4:3) voi aiheuttaa HD-kanavaa katsottaessa mustia palkkeja
näytön sivuilla.
Video, jonka kuvasuhde ei vastaa laitteen kuvasuhdetta, voi aiheuttaa mustia palkkeja näytön
ylä- ja alareunassa.
Vaihda laitteessa tai lähdelaitteessa näytön kokoasetukseksi koko näytön tila.
Ääniongelma
Ääni ei kuulu.
Tarkista äänikaapelin liitäntä tai säädä äänenvoimakkuutta.
Tarkista äänenvoimakkuus.
Äänenvoimakkuus on liian hiljainen.
Säädä äänenvoimakkuutta.
Jos äänenvoimakkuus on edelleenkin liian hiljainen, vaikka olet säätänyt äänenvoimakkuuden
korkeimmalle mahdolliselle tasolle, säädä tietokoneen äänikortin tai ohjelmiston
äänenvoimakkuutta.
99
Ääniongelma
Kuva näkyy, mutta ääntä ei kuulu.
Jos HDMI-kaapeli on kytketty, tarkista tietokoneen äänilähtöasetukset.
Siirry Sound-kohtaan ja vaihda Speaker Selection -asetukseksi Internal Speaker.
Lähdelaitetta käytettäessä
•• Varmista, että äänijohto on kytketty kunnolla laitteen äänituloliitäntään.
•• Tarkista lähdelaitteen äänilähtöasetukset.
(Jos näyttöön on esimerkiksi kytketty HDMI-kaapeli, digiboksin ääniasetukseksi on
mahdollisesti vaihdettava HDMI.)
DVI-HDMI-kaapelia käytettäessä tarvitaan erillinen äänijohto.
Jos laitteessa on kuulokeliitäntä, varmista, että siihen ei ole kytketty mitään.
Kytke virtajohto uudelleen laitteeseen ja käynnistä laite uudelleen.
Kaiuttimista kuuluu kohinaa.
Tarkista johtoliitäntä. Varmista, että äänituloliitäntään ei ole kytketty videokaapelia.
Tarkista signaalin voimakkuus kaapelin kytkemisen jälkeen.
Heikko signaalitaso voi johtaa heikkoon äänenlaatuun.
Ääntä mykistettäessä kuuluu ääntä.
Kun Speaker Selection -asetukseksi valitaan External Speaker, äänenvoimakkuuspainike ja
mykistystoiminto poistetaan käytöstä.
Säädä ulkoisten kaiuttimien äänenvoimakkuutta.
Pääkaiuttimien ja laitteen sisäisten kaiuttimien ääniasetuksia säädetään erikseen.
Laitteen äänenvoimakkuuden muuttaminen tai äänen mykistäminen ei vaikuta ulkoiseen
vahvistimeen (dekooderiin).
Kaiuttimista kuuluu kaikua.
Laitteen kaiuttimien ja ulkoisten kaiuttimien dekoodausnopeuksien ero voi aiheuttaa kaikua.
Valitse tällöin Speaker Selection -asetukseksi External Speaker.
100
Kaukosäädinongelma
Kaukosäädin ei toimi.
Varmista, että paristot on asetettu paikoilleen oikein (+/-).
Tarkista, ovatko paristot tyhjät.
Tarkista virransyöttö.
Varmista, että virtajohto on kytketty.
Tarkista, onko lähistöllä käytössä erikois- tai neonvalaisimia.
Lähdelaitteen ongelma
Tietokoneen käynnistyessä kuuluu piippaus.
Jos tietokoneen käynnistyessä kuuluu piippaus, kone tulee viedä huoltoon.
Muut ongelmat
Laite haisee muovilta.
Muovin haju on normaalia ja se katoaa ajan myötä.
Näyttöruutu näyttää olevan kallellaan.
Irrota teline ja kiinnitä se uudelleen laitteeseen.
Ääni tai kuva katkeilee.
Tarkista kaapeliliitäntä ja liitä kaapeli tarvittaessa uudelleen.
Erittäin kovien tai paksujen johtojen käyttö voi johtaa ääni- ja kuvatiedostojen
vahingoittumiseen.
Varmista niiden säilyvyys käyttämällä riittävän joustavia johtoja. Kun asennat laitteen
seinään, suosittelemme kulmaliittimellä varustettujen johtojen käyttöä.
Laitteen reunoilla on pieniä hiukkasia.
Hiukkaset kuuluvat laitteen muotoiluun. Laite ei ole viallinen.
Multi Screen-valikko ei ole käytettävissä.
Valikko otetaan käyttöön tai poistetaan käytöstä Source-tilan mukaan.
Kun yritän muuttaa tietokoneen tarkkuutta, näyttöön tulee
viesti "The defined resolution is not currently supported.".
Näyttöön tulee viesti "The defined resolution is not currently supported.", jos syöttölähteen
tarkkuus ylittää näytön enimmäistarkkuuden.
Voit ratkaista ongelman muuttamalla tietokoneen tarkkuuden näytön tukemaan tarkkuuteen.
101
Muut ongelmat
Kaiuttimista ei kuulu ääntä HDMI-tilassa, kun DVI-HDMIkaapeli on kytkettynä.
DVI-kaapelit eivät siirrä äänitietoja.
HDMI-laitteen YCbCr-lähtöä käytettäessä HDMI Black
Level ei toimi oikein.
Tämä toiminto on käytettävissä vain silloin, kun lähdelaite, kuten DVD-soitin ja digiboksi, on
kytketty laitteeseen HDMI-kaapelilla (RGB-signaalikaapelilla).
HDMI-tilassa ei kuulu ääntä.
Näytön värit eivät ehkä näytä normaaleilta. Kuvaa tai ääntä ei ehkä ole. Tämä ongelma voi
ilmetä, jos laitteeseen kytketään lähdelaite, joka tukee vain HDMI-standardin vanhempaa
versiota.
Kytke äänikaapeli oikeaan tuloliitäntään äänen ottamiseksi käyttöön.
Käytä näiden ongelmien ilmetessä äänikaapelia HDMI-kaapelin rinnalla.
Jotkin näytönohjaimet eivät automaattisesti tunnista HDMI-signaaleja, joissa ei ole ääntä.
Valitse tällöin manuaalinen äänitulo.
HDMI-CEC ei toimi.
Äänitulo
Näyttötila
PC
Automaattinen
Tietokoneen asetukset
DVI PC
Äänitulo (stereoliitännät)
Tietokoneen asetukset
Tämä laite ei tue HDMI-CEC-toimintoa.
Jos haluat käyttää useita HDMI-CEC-toiminnon kanssa yhteensopivia, laitteen HDMI1-,
HDMI2- ja HDMI3-portteihin kytkettyjä ulkoisia laitteita, poista HDMI-CEC-toiminnot kaikissa
ulkoisissa laitteissa käytöstä. Ulkoisia laitteita ovat muun muassa Blu-ray- ja DVD-soittimet.
Jos ulkoista laitetta käytetään niin, että sen HDMI-CEC-toiminto on käytössä, muut ulkoiset
laitteet voidaan pysäyttää automaattisesti.
Jos haluat muuttaa HDMI-CEC-asetuksia, perehdy laitteen käyttöoppaaseen tai ota yhteyttä
laitteen valmistajaan.
102
Muut ongelmat
Infrapuna-anturi ei toimi.
Varmista, että anturin merkkivalo syttyy kaukosäätimen painiketta painettaessa.
Jos anturin merkkivalo ei syty, katkaise ja kytke virta laitteen takana olevasta
virtakytkimestä.
(Virran merkkivalo alkaa palaa punaisena, kun näyttö sammutetaan.)
Jos anturin merkkivalo ei syty edes sen jälkeen, kun virta on katkaistu ja kytketty
virtakytkimestä, sisäinen liitin on voinut irrota.
Toimita laite huollettavaksi lähimpään palvelukeskukseen.
Jos anturin palava merkkivalo ei välähdä punaisena kaukosäätimen painiketta painettaessa,
infrapuna-anturi voi olla vioittunut.
Toimita laite huollettavaksi lähimpään palvelukeskukseen.
Tämä toiminto on käytettävissä vain silloin, kun lähdelaite, kuten DVD-soitin ja digiboksi, on
kytketty laitteeseen HDMI-kaapelilla (RGB-signaalikaapelilla).
Kun tietokoneen syöttölähteenä on käynnistettäessä
DisplayPort1, DisplayPort2, BIOS- ja käynnistysnäytöt
eivät avaudu.
Käynnistä tietokone, kun laitteen virta on kytkettynä tai kun syöttölähteenä on muu kuin
DisplayPort1, DisplayPort2.
103
Kysymykset ja vastaukset
Kysymys
Miten taajuutta muutetaan?
Vastaus
Säädä taajuus näytönohjaimen asetuksista.
•• Windows XP: Siirry kohtaan Ohjauspaneeli → Ulkoasu ja teemat → Näyttö → Asetukset →
Lisäasetukset → Näyttölaite ja vaihda taajuus kohdasta Näytön asetukset.
•• Windows ME/2000: Siirry kohtaan Ohjauspaneeli → Näyttö → Asetukset → Lisäasetukset
→ Näyttölaite ja vaihda taajuus kohdasta Näytön asetukset.
–– Lisätietoja säädöistä on tietokoneen
tai näytönohjaimen käyttöoppaassa.
•• Windows Vista: Siirry kohtaan Ohjauspaneeli → Ulkoasu ja mukauttaminen →
Mukauttaminen → Näyttöasetukset → Lisäasetukset → Näyttölaite ja vaihda taajuus
kohdasta Näytön asetukset.
•• Windows 7: Siirry kohtaan Ohjauspaneeli → Ulkoasu ja mukauttaminen → Näyttö →
Säädä tarkkuutta → Lisäasetukset → Näyttölaite ja vaihda taajuus kohdasta Näytön
asetukset.
•• Windows 8: Siirry kohtaan Asetukset → Ohjauspaneeli → Ulkoasu ja mukauttaminen →
Näyttö → Säädä tarkkuutta → Lisäasetukset → Näyttölaite ja vaihda taajuus kohdasta
Näytön asetukset.
•• Windows 10: Valitse Asetukset → Järjestelmä → Näyttö → Näytön lisäasetukset → Näytä
sovittimen ominaisuudet → Näyttölaite ja säädä Virkistystaajuus-asetusta Näytön
asetukset -kohdassa.
Miten tarkkuutta muutetaan?
•• Windows XP: Säädä tarkkuutta kohdasta Ohjauspaneeli → Ulkoasu ja teemat → Näyttö
→ Asetukset.
•• Windows ME/2000: Säädä tarkkuutta kohdasta Ohjauspaneeli → Näyttö → Asetukset.
•• Windows Vista: Säädä tarkkuutta kohdasta Ohjauspaneeli → Ulkoasu ja mukauttaminen
→ Mukauttaminen → Näyttöasetukset.
•• Windows 7: Säädä tarkkuutta kohdasta Ohjauspaneeli → Ulkoasu ja mukauttaminen →
Näyttö → Säädä tarkkuutta.
•• Windows 8: Säädä tarkkuutta kohdasta Asetukset → Ohjauspaneeli → Ulkoasu ja
mukauttaminen → Näyttö → Säädä tarkkuutta.
•• Windows 10: Valitse Asetukset → Järjestelmä → Näyttö → Näytön lisäasetukset ja säädä
tarkkuutta.
104
Kysymys
Miten virransäästötila asetetaan?
Vastaus
•• Windows XP: Aseta virransäästötila kohdasta Ohjauspaneeli → Ulkoasu ja teemat →
Näyttö → Näytönsäästäjä. Voit tehdä tämän myös tietokoneen BIOS-asetuksista.
•• Windows ME/2000: Aseta virransäästötila kohdasta Ohjauspaneeli → Näyttö →
Näytönsäästäjä. Voit tehdä tämän myös tietokoneen BIOS-asetuksista.
•• Windows Vista: Aseta virransäästötila kohdasta Ohjauspaneeli → Ulkoasu ja
mukauttaminen → Mukauttaminen → Näytönsäästäjä. Voit tehdä tämän myös
tietokoneen BIOS-asetuksista.
•• Windows 7: Aseta virransäästötila kohdasta Ohjauspaneeli → Ulkoasu ja mukauttaminen
→ Mukauttaminen → Näytönsäästäjä. Voit tehdä tämän myös tietokoneen BIOSasetuksista.
•• Windows 8: Aseta virransäästötila kohdasta Asetukset → Ohjauspaneeli → Ulkoasu ja
mukauttaminen → Mukauttaminen → Näytönsäästäjän asetukset. Voit tehdä tämän
myös tietokoneen BIOS-asetuksista.
•• Windows 10: Määritä virransäästötila valitsemalla Asetukset → Mukauttaminen →
Lukitusnäyttö → Näytön aikakatkaisun asetukset → Virta ja lepotila tai käyttämällä
tietokoneen BIOS-asetuksia.
105
Luku 12
Tekniset tiedot
Yleiset
–– Koko
Mallin nimi
Näyttö
QM49F / SMT-4933
QM65F
Koko
Luokka 49 (48,5 tuumaa / 123,2 cm)
Luokka 55 (54,6 tuumaa / 138,7 cm)
Luokka 65 (64,5 tuumaa / 163,8 cm)
Näyttöalue
1073,78 mm (V) x 604,00 mm (P)
1209,60 mm (V) x 680,40 mm (P)
1428,48 mm (V) x 803,52 mm (P)
Virtalähde
–– Näyttöalue
QM55F
AC 100–240 VAC (+/- 10 %), 60/50 Hz ± 3 Hz
Tarkista tiedot laitteen takana olevista merkinnöistä, sillä eri maissa käytetään erilaisia vakiojännitteitä.
V
Käyttö- ja
säilytysympäristö
Käyttö
Lämpötila: 0–40 °C (32–104 °F)
* Kotelon asentamista varten pidä sisäinen lämpötila enintään 40 °C:ssa.
P
Kosteus: 10–80 %, tiivistymätön
Säilytys
Lämpötila: -20–45 °C (-4–113 °F)
Kosteus: 5–95 %, tiivistymätön
106
――Kytke ja käytä
Näyttöä voidaan käyttää minkä tahansa kytke ja käytä -yhteensopivan järjestelmän kanssa. Kaksisuuntainen tiedonsiirto näytön ja tietokonejärjestelmän
kanssa optimoi näytön asetukset. Näyttö asennetaan automaattisesti. Voit kuitenkin halutessasi muokata asetuksia.
――Laitteen valmistustavasta johtuen noin yksi miljoonasta (1 ppm) näytön pikselistä voi näyttää muita kirkkaammalta tai tummemmalta. Tämä ei vaikuta
laitteen suorituskykyyn.
――Tämä on luokan A tuote. Tämä tuote saattaa aiheuttaa radiohäiriöitä asuinympäristöissä, jolloin käyttäjä saattaa joutua tekemään korjaavia toimia.
――Lisätietoja laitteiden ominaisuuksista on Samsung Electronicsin verkkosivustossa.
107
Esiasetetut ajastustilat
――Tämän laitteen voi sen teknisten ominaisuuksien vuoksi asettaa vain yhteen tarkkuuteen kullekin näyttöruudun koolle ihanteellisen kuvanlaadun
saavuttamiseksi. Muun kuin suositellun tarkkuuden käyttö voi heikentää kuvanlaatua. Jotta näin ei kävisi, suosittelemme, että valitset tuotteelle
suositellun ihannetarkkuuden.
――Kun vaihdat (tietokoneeseen kytketystä) CDT-tuotteesta LCD-tuotteeseen, tarkista taajuusasetukset. Jos LCD-tuote ei tue taajuutta 85Hz, muuta
pystytaajuudeksi 60Hz CDT-tuotetta käyttämällä, ennen kuin vaihdat sen LCD-tuotteeseen.
–– Vaakataajuus
Yhden, näytön oikeasta reunasta
vasempaan vaakatasossa ulottuvan
juovan pyyhkäisyyn kuluvaa aikaa
sanotaan vaakasykliksi. Kääntäen
verrannollinen määrä vaakasyklejä
on nimeltään vaakataajuus.
Vaakataajuus ilmaistaan
kilohertseinä, kHz.
–– Pystytaajuus
Kuva näytetään katsojalle
näyttämällä samaa kuvaa useita
kertoja sekunnissa (samalla tavoin
kuin välkkyvässä loisteputkivalossa).
Saman kuvan näyttönopeus
sekunnissa tunnetaan nimillä
pystytaajuus ja virkistystaajuus.
Pystytaajuus ilmaistaan hertseinä,
Hz.
Mallin nimi
Synkronointi
Tarkkuus
Enimmäispikselikello
QM49F / QM55F / QM65F / SMT-4933
Vaakataajuus
30–81 kHz, 30–134 kHz (DisplayPort), 30–90 kHz (HDMI)
Pystytaajuus
48–75 Hz, 56–75 Hz (DisplayPort), 24–75 Hz (HDMI)
RGB Analoginen, DVI (Digital Visual Interface) ‑yhteensopiva digitaalinen RGB
Optimaalinen tarkkuus
1920 x 1080 / 60 Hz, 3840 x 2160 / 60 Hz (DisplayPort1, DisplayPort2)
Enimmäistarkkuus
1920 x 1080 / 60 Hz, 3840 x 2160 / 30 Hz (HDMI1, HDMI2, HDMI3, HDMI4)
148,5 MHz (analoginen, digitaalinen), 533 MHz (DisplayPort), 297 MHz (HDMI)
Kuvaruutu säädetään automaattisesti, jos tietokone lähettää jotakin alla mainituista vakiosignaaleista. Jos tietokone ei lähetä vakiosignaalia, näyttö
saattaa näkyä tyhjänä, vaikka virran merkkivalo palaa. Jos näin käy, säädä asetuksia oheisen taulukon tietojen ja tietokoneen näytönohjaimen käyttöoppaan
ohjeiden mukaisesti.
108
Tarkkuus
Vaakataajuus
(kHz)
Pystytaajuus
(Hz)
Pikselikello
(MHz)
Tahdistuksen
polaarisuus
(H/V)
IBM, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
VESA, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
109
Tarkkuus
Vaakataajuus
(kHz)
Pystytaajuus
(Hz)
Pikselikello
(MHz)
Tahdistuksen
polaarisuus
(H/V)
VESA, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
VESA, 1366 x 768
47,712
59,790
85,500
+/+
VESA, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA, 1600 x 900
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA, 1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
VESA, 1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
+/+
VESA, 2560 x 1440
88,787
59,951
241,500
+/-
VESA, 3840 x 2160
133,313
59,997
533,250
+/-
CEA, 3840 x 2160
133,313
59,997
533,250
+/-
110
Luku 13
Liite
Vastuu maksullisesta palvelusta (asiakkaan
kustannukset)
Laitteen vioittuminen johtuu asiakkaasta
Laitteen vioittuminen johtuu virheellisestä käsittelystä tai korjauksesta.
Laitteen vioittuminen johtuu
――Palvelua pyydettäessä voimme seuraavissa tapauksissa takuusta huolimatta veloittaa
•• ulkoisesta iskusta tai putoamisesta
Tuote ei ole viallinen
•• muun kuin Samsung Electronics Co., Ltd:n ulkoistuspalveluyrityksen insinöörin tai
kumppanin suorittamasta korjauksesta
Tuotteen puhdistaminen, säätäminen, selittäminen, uudelleenasennus jne.
•• asiakkaan suorittamasta laitteen muutoksesta tai korjauksesta
maksun huoltoteknikon käynnistä.
•• Huoltoteknikko antaa laitteen käyttöön liittyviä ohjeita tai säätää asetuksia laitetta
purkamatta.
•• Vika johtuu ulkoisista ympäristötekijöistä (Internet, antenni, langallinen signaali jne.).
•• Tuote asennetaan uudelleen tai uusia laitteita kytketään sen jälkeen, kun ostettu laite on
asennettu ensimmäisen kerran.
•• Tuote asennetaan uudelleen sen siirtämiseksi toiseen paikkaan tai toiseen taloon.
•• Asiakas pyytää ohjeita siitä, miten laitetta käytetään toisen valmistajan tuotteen kanssa.
•• Asiakas pyytää ohjeita siitä, miten verkkoa tai toisen valmistajan ohjelmaa käytetään.
•• Asiakas pyytää ohjelmiston asentamista ja asetusten määrittämistä laitetta varten.
•• Huoltoteknikko poistaa laitteen sisällä olevan pölyn tai vieraat esineet.
•• muiden kuin Samsungin hyväksymien tarvikkeiden tai erikseen myytävien tuotteiden
käytöstä
•• käytöstä virheellisellä jännitteellä tai luvattomia sähköliitäntöjä käyttäen
•• käyttöoppaan varoitusten noudattamatta jättämisestä.
Muuta
•• Laite vioittuu luonnonkatastrofin (salamaniskun, tulipalon, maanjäristyksen,
tulvavahingon jne.) seurauksena.
•• Kulutustarvikkeet (akku, väriaine, loistelamppu, pää, tärytin, lamppu, suodatin, nauha
jne.) ovat kuluneet loppuun.
――Asiakkaalta voidaan periä palvelumaksu, jos hän pyytää huoltoa, vaikka laite ei ole
vioittunut. Lue siis käyttöopas ensin.
•• Asiakas pyytää asennusta ostettuaan laitteen ostoskanavalta tai verkosta.
111
Ihanteellinen kuvanlaatu ja jälkikuvien esto
Ihanteellinen kuvanlaatu
•• Tämän -näytön valmistustavasta johtuen noin yksi kuvapiste miljoonasta (1 ppm) saattaa
näkyä näytöllä kirkkaampana tai tummempana. Tämä ei vaikuta laitteen suorituskykyyn.
–– Alipikseleiden lukumäärä -näyttötyypeittäin: 24.883.200
•• Suorita Auto Adjustment kuvanlaadun parantamiseksi. Jos kohinaa ilmenee myös
automaattisen säädön jälkeen, säädä Coarse- tai Fine-asetusta.
Mitä jälkikuvilla tarkoitetaan?
Jälkikuvia ei tulisi esiintyä, kun LCD-näyttöä käytetään normaalisti. Normaalikäytöllä
tarkoitetaan jatkuvasti vaihtuvaa videokuvaa. Jos LCD-näytöllä näytetään pysäytettyä kuvaa
pitkän aikaa (yli 12 tuntia), kuvapisteiden nestekiteitä liikuttavien elektrodien välinen jännite
saattaa hieman muuttua.
Jännite-ero kasvaa ajan myötä ja tekee nestekiteistä ohuempia. Jos näin käy, edellinen kuva
saattaa pysyä näytöllä kuvan vaihtuessa. Tämän voi estää pienentämällä syntynyttä jänniteeroa.
――Jälkikuvia ei tulisi esiintyä, kun LCD-näyttöä käytetään asianmukaisissa olosuhteissa.
Musta matriisi
•• Jos jätät pysäytetyn kuvan näkyviin pitkäksi aikaa, näytölle saattaa muodostua jälkikuva
tai viallisia kuvapisteitä.
–– Jos et käytä tuotetta pitkään aikaan, ota virransäästötila tai dynaaminen näytönsäästäjä
käyttöön.
Jälkikuvien esto
Lähde
Yleiselektrodi
(ITO)
Värisuodin
Nielu
Näytön jälkikuvien estokuvion määrittäminen
Näytön jälkikuvien estokuvio toimii valmiustilassa automaattisesti.
•• Näytön jälkikuvien estokuvion poistaminen käytöstä
Paina kaukosäätimessä 2 → 2 → 7 → CH → 0.
Jos kaukosäätimen anturi välähtää kerran, kuvio poistetaan käytöstä.
TFT
Hila
Pikselielektrodi
(ITO)
Varauskondensaattori
(Cs)
Tietoväylä
•• Näytön jälkikuvien estokuvion ottaminen käyttöön
Paina kaukosäätimessä 2 → 2 → 7 → CH → 0.
Jos kaukosäätimen anturi välähtää kaksi kertaa, kuvio otetaan käyttöön.
――Kun näyttö on sammutettu, näytön jälkikuvien estokuvio toimii kahden tunnin ajan.
――Näytön jälkikuvien estokuvion pitäminen käytössä lisää virrankulutusta.
112
Jälkikuvien estäminen
――Jäännöskuvien muodostuminen on helpointa estää kytkemällä virta pois päältä tai
asettamalla näytönsäästäjä toimimaan tietokoneella tai järjestelmässä silloin, kun niitä ei
käytetä. Takuupalvelua on saatettu rajoittaa ohjekirjassa.
•• Virran katkaiseminen, näytönsäästäjä ja virransäästötila
–– Kytke laitteen virta pois päältä kahdeksi tunniksi 12 tunnin käytön jälkeen.
–– Siirry tietokoneen valikkoon Näytön ominaisuudet > Virtalähde ja aseta tuote
sammumaan tarvittavalla tavalla.
–– Suosittelemme näytönsäästäjän käyttöä.
On parasta käyttää joko yksiväristä tai liikkuvaa kuvaa esittävää näytönsäästäjää.
•• Värin vaihtaminen säännöllisesti
–– Käytä kahta väriä
Vaihda kahden eri värin välillä 30 minuutin välein yllä näytetyllä tavalla.
Type 1
Type 2
FLIGHT
TIME
FLIGHT
TIME
OZ348
20:30
OZ348
20:30
UA102
21:10
UA102
21:10
•• Vältä kirkkaudeltaan vastakkaisten teksti- ja taustavärien yhdistelmiä.
(Kirkkaus: osoittaa värin kirkkauden tai tummuuden, joka muuttuu säteilevän valon
määrän mukaan.)
――Vältä harmaan käyttöä, sillä se saattaa kasvattaa jälkikuvien esiintymismahdollisuutta.
――Vältä kirkkaudeltaan vastakkaisten värien käyttöä (musta ja valkoinen tai harmaa).
FLIGHT : TIME
FLIGHT : TIME
OZ348 : 20:30
OZ348 : 20:30
•• Tekstin värin vaihtaminen säännöllisesti
–– Käytä kirkkaudeltaan samantasoisia, kirkkaita värejä.
Aikaväli: Vaihda tekstin väriä ja taustaväriä 30 minuutin välein.
FLIGHT : TIME
OZ348
: 20:30
FLIGHT : TIME
OZ348
: 20:30
FLIGHT : TIME
OZ348
: 20:30
FLIGHT : TIME
OZ348
: 20:30
–– Aseta teksti liikkumaan ja muuttumaan 30 minuutin välein alla näytetyllä tavalla.
FLIGHT
: TIME
OZ348
: 20:30
[ Step 1 ]
[ Step 2 ]
FLIGHT
: TIME
OZ348
: 20:30
[ Step 3 ]
–– Näytä liikkuvaa logokuvaa säännöllisesti.
Aikaväli: Näytä liikkuvaa logokuvaa 60 sekunnin ajan aina neljän käyttötunnin jälkeen.
113
Lisenssi
The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and
the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI
Licensing LLC in the United States and other countries.
Avoimen koodin lisenssitiedote
Jos käytät avoimen koodin ohjelmistoja, laitteen valikossa näkyvät avoimen koodin lisenssit.
Avoimen koodin lisenssitiedotteen teksti on ainoastaan englanniksi.
Lisätietoja avoimen koodin lisenssitiedotteesta saat Samsungin asiakaspalvelukeskuksesta
tai lähettämällä sähköpostia osoitteeseen [email protected].
114
Sanasto
480i / 480p / 720p /
1080i / 1080p____ Nämä
pyyhkäisynopeudet
viittaavat kuvan tarkkuuden
määritteleviin pyyhkäisyjuoviin.
Pyyhkäisynopeuden symbolina
käytetään pyyhkäisytavasta riippuen
joko i:tä (interlaced, lomitettu) tai
p:tä (progressive, peräkkäinen).
- Pyyhkäisy
Pyyhkäisyllä tarkoitetaan
kuvan asteittain muodostavien
kuvapisteiden lähettämistä.
Mitä enemmän kuvapisteitä, sitä
kirkkaampi ja selkeämpi kuva.
- Peräkkäinen
Peräkkäispyyhkäisytilassa kaikki
kuvapistejuovat pyyhkäistään
näytöllä yksitellen (peräkkäin).
- Lomitettu
Lomitetussa pyyhkäisytilassa joka
toinen kuvapistejuova pyyhkäistään
ensin näytön yläosasta sen alaosaan,
ja vasta tämän jälkeen pyyhkäistään
jäljellä olevat (ei vielä pyyhkäistyt)
juovat.
Ei-lomitustila ja lomitustila____ Eilomitustilassa (peräkkäispyyhkäisy)
näytetään asteittain vaakajuova,
joka ulottuu näytön yläosasta
sen alaosaan. Lomitustilassa
näytetään ensin parittomat juovat
ja sen jälkeen parilliset juovat. Eilomitustilaa käytetään erityisesti
näyttöpäätteissä, sillä se tekee
kuvasta tarkemman. Lomitustilaa
taas käytetään enimmäkseen
televisioissa.
Pystytaajuus____ Tuote esittää
kuvan katsojalle näyttämällä
yhtä kuvaa useita kertoja
sekunnissa (samalla tavoin kuin
välkkyvä loisteputkivalo). Saman
kuvan näyttönopeus sekunnissa
tunnetaan nimillä pystytaajuus
ja virkistystaajuus. Pystytaajuus
ilmaistaan hertseinä, Hz.
Esim. 60 Hz tarkoittaa sitä, että
samaa kuvaa näytetään 60 kertaa
sekunnissa.
Pistetiheys____ Näytön kuva
muodostuu punaisista, vihreistä ja
sinisistä pisteistä. Mitä lyhyempi
pisteiden välinen etäisyys, sitä
tarkempi kuva. Pistetiheys viittaa
samanväristen pisteiden väliseen
lyhyimpään etäisyyteen. Pistetiheys
ilmaistaan millimetreinä.
Vaakataajuus____ Yhden, näytön
oikeasta reunasta vasempaan
vaakatasossa ulottuvan juovan
pyyhkäisyyn kuluvaa aikaa
sanotaan vaakasykliksi. Kääntäen
verrannollinen määrä vaakasyklejä
on nimeltään vaakataajuus.
Vaakataajuus ilmaistaan
kilohertseinä, kHz.
Lähde____ Kuva- tai tulolähde
tarkoittaa laitteeseen kytkettyä
kuvalähdelaitetta, esimerkiksi
videokameraa, videonauhuria tai
DVD-laitetta.
Plug & Play____ Plug & Play
-toiminto tarkoittaa toimintoa,
jonka avulla näyttöpääte
ja tietokone voivat vaihtaa
tietoja automaattisesti
parhaan mahdollisen kuvan
tuottamiseksi. Tuote käyttää Plug
& Play -toimintoon VESA DDC:tä
(kansainvälinen standardi).
Tarkkuus____ Tarkkuudella
tarkoitetaan kuvan muodostavien
vaakapisteiden (kuvapisteiden)
ja pystypisteiden (kuvapisteiden)
määrää. Se ilmaisee, kuinka tarkasti
kuvan yksityiskohdat näkyvät. Mitä
suurempi tarkkuus, sitä enemmän
näytöllä voidaan näyttää tietoa.
Suuri tarkkuus soveltuu hyvin
monien samanaikaisten tehtävien
suorittamiseen.
Esim. 1920 x 1080 -tarkkuus
muodostuu 1 920:stä vaakatasossa
olevasta kuvapisteestä
(vaakatarkkuus) ja 1 080:stä
pystytasossa olevasta kuvapisteestä
(pystytarkkuus).
DVD (Digital Versatile Disc)____
DVD:llä tarkoitetaan CD-levyn
kokoista massatallennuslevyä,
jolle voi tallentaa MPEG-2videonpakkausteknologiaa käyttäviä
multimediasovelluksia (ääni- ja
videotiedostoja tai pelejä).
HDMI (High Definition Multimedia
Interface)____ HDMI on liitäntä,
jota voi käyttää pakkaamatta
ja yhden johdon kautta
digitaalisissa äänilähteissä ja
teräväpiirtokuvalähteissä.
Multiple Display Control (MDC)____
MDC (Multiple Display Control) on
sovellus, jonka avulla tietokone
voi hallita useita näyttöjä
samanaikaisesti. Tietokoneen ja
näyttöpäätteen välillä siirretään
tietoa RS232C- eli sarjatiedonsiirtoja RJ45- eli lähiverkkokaapeleiden
(LAN) avulla.
115

advertisement

Key Features

  • Digital signage flat panel Black
  • 139.7 cm (55") 3840 x 2160 pixels LED 500 cd/m²
  • Edge-LED 8 ms
  • Ethernet LAN
  • Built-in speaker(s) 20 W

Related manuals

Download PDF

advertisement