Samsung | HT-P10 | Samsung HT-P10 Bruksanvisning

DIGITAALINEN
KOTITEATTERIJÄRJES
TELMÄ
HT-P10
HT-TP12
TÄMÄN LAITTEEN ON VALMISTANUT:
Käyttöohjeet
COMPACT
VIDEO
AH68-01660F
REV:01
DIGITAL AUDIO
COMPACT
DIGITAL VIDEO
Turvaohjeita
MUISTUTUS
SÄHKÖISKUVAARA
ÄLÄ AVAA
MUISTUTUS:
SÄHKÖISKUVAARAN VÄHENTÄMISEKSI ÄLÄ IRROTA
TAKAKANTTA. EI SISÄLLÄ OSIA, JOITA KÄYTTÄJÄ
VOISI KORJATA. JÄTÄ HUOLTO- JA KORJAUSTYÖT
VALTUUTETUN
HUOLTOLIIKKEEN TEHTÄVIKSI.
FIN
Muiden kuin näissä käyttöohjeissa mainittujen toimenpiteiden,
säätöjen tai käyttötapojen käyttäminen saattaa johtaa vahingolliselle säteilylle altistumiseen.
MUISTUTUS-AVATTAESSA JA SUOJALUKITUS OHITETTAESSA OLET ALTTIINA N K Y M T T M L L E
LASERS TEILYLLE, L KATSO
S TEESEEN.
Tämä merkki varoittaa laitteen sisällä olevasta vaarallisesta jännitteestä, joka voi aiheuttaa sähköiskun.
Tämä merkki huomauttaa laitetta koskevista tärkeistä
käyttö- ja huolto-ohjeista.
Tarkista, ett talossasi k ytett v verkkoj nnite vastaa soittimen takapaneelin konekilvess mainittua arvoa. Asenna soitin vaakatasoon
sopivalle alustalle (kalusteelle) niin, ett sen ymp rill on riitt v sti tilaa ilmankiertoa varten (noin 10 cm). Varmista, etteiv t tuuletusrei t ole peitossa. l kasaa mit n soittimen p lle. l sijoita soitinta vahvistinten tai muiden mahdollisesti kuumenevien laitteiden
p lle. Tarkista ennen soittimen siirt mist , ettei sen levylautasella ole levyj . T m laite on suunniteltu keskeytym tt m n k ytt n.
DVD-soittimen siirt minen valmiustilaan ei katkaise s hk virtaa. Soittimen irrottamiseksi kokonaan verkkovirrasta irrota virtajohdon pistoke pistorasiasta, etenkin kun soitin j tet n pitk ksi aikaa k ytt m tt .
VAROITUS: Tulipalon ja sähköiskun vaaran vähentämiseksi
älä altista laitetta sateelle tai kosteudelle.
LUOKAN 1 LASERLAITE
Tämä CD-soitin on luokiteltu LUOKAN
1 LASERLAITTEEKSI.
MUISTUTUS: SÄHKÖISKUN VÄLTTÄMISEKSI LAITA PISTOKKEEN LEVEÄ PISTOTULPPA LEVEÄÄN
KOLOON, TYÖNNÄ PISTOKE POHJAAN.
Irrota myrskys n ajaksi virtajohto pistorasiasta.
Salaman aiheuttamat virtapiikit saattavat vahingoittaa soitinta.
l altista soitinta suoralle auringonvalolle tai muille l mm nl hteille.
Tämä voi johtaa laitteen ylikuumentumiseen ja toimintavikoihin.
Phones
1
Suojaa soitin kosteudelta (esim. kukkamaljakot) ja normaalia suuremmalta kuumuudelta (esim. takka) tai voimakkaita magneetti- tai
sähkökenttiä synnyttäviltä laitteilta (esim. kaiuttimet). Irrota virtajohto pistorasiasta, jos soittimeen tulee toimintahäiriöitä. Tätä soitinta ei ole suunniteltu liiketoimintakäyttöön.
Käytä tätä tuotetta ainoastaan henkilökohtaisessa käytössä.
Soittimen sisään saattaa tiivistyä kosteutta, jos soitinta tai levyä on säilytetty kylmissä säilytystiloissa.
Jos olet kuljettanut soitinta talvisäässä, anna soittimen lämmetä noin 2
tuntia huoneen lämmössä ennen sen käyttöä.
T ss laitteessa k ytett v paristo sis lt ymp rist lle
haitallisia kemikaaleja.
l h vit paristoja tavallisen kotitalousj tteen mukana.
2
K Y T N VALMISTELU
LUOKAN 1 LASERLAITE
KLASSE 1 LASER PRODUKT
LUOKAN 1 LASERLAITE
KLASS 1 LASER APPARAT
PRODUCTO LASER CLASE 1
Yleisi k ytt ohjeita
Ominaisuudet
Sis lt
FIN
K Y T N VALMISTELU
HT-P10/HT-TP12 yhdistää samassa soittimessa monenlaisten levyjen, kuten
DVD, VCD, CD, MP3-CD, CD-R/RW ja DVD-R/RW, toiston kehittyneeseen FMvirittimeen.
K Y T N VALMISTELU
Moninormitoisto ja FM-viritin
Turvaohjeita ........................................................................................................................................................................1
Yleisiä käyttöohjeita ............................................................................................................................................................2
Ominaisuudet......................................................................................................................................................................3
Levyjä koskevia huomautuksia ...........................................................................................................................................5
Laitteen osien kuvaus .........................................................................................................................................................7
LIIT NN T
Kaiuttimien kytkeminen.......................................................................................................................................................11
Video Out -liitännän kytkeminen TV:hen ............................................................................................................................13
P.SCAN(Progressiivinen kuva) -toiminto ............................................................................................................................14
Ulkopuolisen laitteen kytkeminen soittimeen......................................................................................................................15
FM-antennin kytkeminen ....................................................................................................................................................16
TOIMINNOT
Dolby Pro Logic II
Dolby Pro Logic II on uusi monikanavaisen audiosignaalin koodauksenpurkutekniikan
formaatti, jota on parannettu aikaisempaan Dolby Pro Logic -tekniikkaan verrattuna.
DTS (Digital Theater Systems)
DTS on audiodatan pakkausformaatti, jonka on kehittänyt Digital
Theater Systems Inc. Sen avulla voidaan toistaa täysipainoista 5.1kanavaista ääntä.
Tv-n yt ns st toiminto
HT-P10/HT-TP12 kirkastaa ja tummentaa automaattisesti TV-ruudun
kirkkautta, kun se on ollut 3 minuuttia pysäytystilassa.
HT-P10/HT-TP12 siirtyy automaattisesti virransäästötilaan, kun se on
ollut 20 minuuttia näytönsäästötilassa.
Virrans st toiminto
HT-P10/HT-TP12 sammuu automaattisesti, kun se on ollut 20 minuuttia pysäytystilassa.
Levyn toisto.........................................................................................................................................................................17
MP3-CD-toisto ....................................................................................................................................................................18
DivX-toisto...........................................................................................................................................................................19
JPEG-tiedoston toisto .........................................................................................................................................................21
Levytietojen näyttäminen ....................................................................................................................................................22
Nopea/hidas toisto ..............................................................................................................................................................23
Kohtausten/kappaleiden ohittaminen..................................................................................................................................23
Jatkuva toisto......................................................................................................................................................................24
Jakson A-B jatkuva toisto ...................................................................................................................................................25
Kuva kuvalta -toiminto ........................................................................................................................................................26
Kuvakulmatoiminto..............................................................................................................................................................26
Zoom-toiminto (Näytön suurennus) ....................................................................................................................................27
EZ VIEW -toiminto ..............................................................................................................................................................27
Ääniraidan/tekstityskielen valinta........................................................................................................................................28
Suorasiirto kohtaukseen/kappaleeseen..............................................................................................................................29
Levyvalikon käyttö ..............................................................................................................................................................30
Nimikevalikon (title) käyttö ..................................................................................................................................................30
ASETUKSET
Kielen asetus ......................................................................................................................................................................31
Tv-ruututyypin valinta..........................................................................................................................................................33
Käytönvalvonta-asetusten (Katselurajoitustaso) tekeminen ...............................................................................................35
Salasanan asetus ...............................................................................................................................................................36
Taustakuvan asettaminen ...................................................................................................................................................37
Kaiutintilan asetus...............................................................................................................................................................39
Testisignaalin asetus...........................................................................................................................................................40
Viiveen pituuden asetus......................................................................................................................................................41
Äänenlaadun asetus ...........................................................................................................................................................43
DRC:n (Dynamic Range Compression) asettaminen .........................................................................................................45
AV SYNC -asetus ...............................................................................................................................................................46
Dolby Pro Logic II -tila ........................................................................................................................................................47
Dolby Pro Logic II -tehoste .................................................................................................................................................48
Äänikenttätoiminto (DSP)/EQ .............................................................................................................................................49
Uniajastintoiminto................................................................................................................................................................50
RADION K YTT
R t l ity tv-n ytt
HT-P10/HT-TP12 :n avulla voit valita suosikkikuvasi JPEG-, DVD-, tai
VCD-toiston aikana ja asettaa sen taustakuvaksi.
Radion kuuntelu..................................................................................................................................................................51
Radion esivalintojen asetus ................................................................................................................................................52
RDS-lähetyksistä ................................................................................................................................................................53
RDS-lähetyksistä ................................................................................................................................................................54
MUITA TIETOJA
Näytön kirkkauden säätö ....................................................................................................................................................55
Mykistystoiminto..................................................................................................................................................................55
Levyjen käsittelyyn ja käyttöön liittyviä huomautuksia........................................................................................................56
Ennen kuin otat yhteyden huoltoon ....................................................................................................................................57
Kielikoodiluettelo .................................................................................................................................................................59
Tekniset tiedot.....................................................................................................................................................................60
3
4
Levyj koskevia huomautuksia
VIDEO
1
~ 6
surround-äänen ja MPEG-2 -kuvanpakkaustekniikan ansiosta. Nyt pääset käyttämään näitä
luonnonmukaisia tehosteita kotonasi, ja voit luoda niiden avulla elokuvateatteri- ja konserttisalimaisen äänen.
DVD-soittimet ja -levyt on varustettu aluekoodilla. Näiden aluekoodien on oltava samat, että
levyn voi toistaa. Jos aluekoodit ovat erilaiset, levyn toisto ei onnistu.
Tämän soittimen aluekoodinumero on ilmoitettu soittimen takapaneelissa.
(DVD-soittimella voi toistaa ainoastaan sen kanssa samalla aluekoodilla varustettuja DVD-levyjä.)
Merkki (Logo)
Tallennetut signaalit
Levyn koko
12 cm
Ääni + kuva
DVD
8 cm
COMPACT
Ääni + kuva
VIDEO-CD
DIGITAL VIDEO
COMPACT
Ääni
AUDIO-CD
DIGITAL AUDIO
CD-R-levyt
• Joitakin CD-R-levyjä ei välttämättä voi toistaa riippuen levyn tallennukseen käytetystä laitteesta (CD-tallennin tai
PC) ja levyn kunnosta.
• Käytä 650 MB/74 minuutin CD-R-levyä.
Älä käytä yli 700 MB:n/80 minuutin CD-R-levyn koko kapasiteettia, sillä sen toisto ei välttämättä onnistu.
• Joitakin (uudelleentallennettavia) CD-RW-levyjä ei voi välttämättä toistaa.
• Vain kunnolla “suljettuja” CD-R-levyjä voi toistaa. Jos istunto on suljettu, mutta levy jätetty avoimeksi, et välttämättä pysty toistamaan levyä kokonaan.
Soittokelpoiset levyt
Levytyyppi
Levyn tallennusformaatti
Enimmäistoistoaika
N. 240 min (yksipuolinen)
N. 480 min (kaksipuolinen)
N. 80 min (yksipuolinen)
N. 160 min (kaksipuolinen)
CD-R-MP3-levyt
• Laitteella voi toistaa ainoastaan CD-R-levyjä, joiden MP3-tiedostot ovat ISO 9660- tai Joliet-standardin mukaisia.
• MP3-tiedostojen nimet saavat olla korkeintaan 8 kirjaimen pituisia, eikä niissä saa olla välilyöntejä tai erikoismerkkejä (. / = +).
• Käytä levyjä, joiden tallennuksessa on käytetty yli 128 kbps:n datanpakkaus/purkunopeutta.
12 cm
74 min
• Soittimella voi soittaa ainoastaan tiedostotunnisteella “.mp3” tai “.MP3” varustettuja tiedostoja.
8 cm
20 min
• Vain peräkkäin kirjoitetun Multisession-levyn voi toistaa. Jos Multisession-levyssä on tyhjä osuus, levyä voi toistaa vain tyhjään osuuteen asti.
12 cm
74 min
• Ellei levyä ole viimeistelty, toiston aloittaminen kestää pitempään, eikä kaikkia tallennettuja tiedostoja välttämättä voi toistaa.
8 cm
20 min
• Ääni saattaa hyppiä toiston aikana, jos käytetään vaihtelevalla bittinopeudella (VBR) koodattuja tiedostoja eli sekä hitaalla että nopealla bittinopeudella
(esim. 32 ~ 320 kbps) koodattuja tiedostoja.
Älä käytä seuraavantyyppisiä levyjä tässä soittimessa!
¥ LD-, CD-G-, CD-I-, CD-ROM- ja DVD-ROM-levyj ei voi toistaa t ll soittimella.
Jos yrit t toistaa t llaisia levyj , tiedote WRONG DISC FORMAT (v r levyformaatti) tulee TV-ruudulle.
¥ Ulkomailta ostettuja DVD-levyj ei v ltt m tt voi toistaa t ll soittimella.
Jos yrit t toistaa t llaisia levyj , tiedote WRONG REGION CODE (v r aluekoodi) tulee TV-ruudulle.
• Enintään 500 raitaa voidaan toistaa CD-levyä kohti.
• Enintään 300 kansiota voidaan toistaa CD-levyä kohti.
CD-R-JPEG-levyt
• Ainoastaan tiedostotunnisteilla “.jpeg” tai “.JPEG” varustettuja tiedostoja voidaan toistaa.
• Ellei levyä ole viimeistelty, toiston aloittaminen kestää pitempään, eikä kaikkia tallennettuja tiedostoja välttämättä voi
Kopiosuoja
¥ Moniin DVD-levyihin on koodattu kopiosuojatoiminto. Sen vuoksi DVD-soitin tulisi kytke
suoraan
tv:hen eik videonauhurin kautta. Jos DVD-soitin kytket n videonauhuriin, kopiosuojatoiminnolla
varustetun levyn toistaminen tuottaa v ristyneen kuvan.
¥ T ss tuotteessa k ytet n kopiosuojatekniikkaa, joka on suojattu Macrovision Corporationin ja muiden oikeudenhaltijoiden omistamilla, tiettyjen yhdysvaltalaisten patenttien menetelm - ja immateriaalioikeuksilla. T m n
kopiosuojatekniikan k ytt n tulee saada lupa Macrovision Corporationilta, ja se on tarkoitettu k ytett v ksi
kotik yt ss ja muussa rajoitetussa katselutarkoituksessa, ellei muuhun k ytt n hankita lupaa Macrovision
Corporationilta. Laitteen tietotekninen tai muunlainen purkaminen on kielletty.
toistaa.
• Laitteella voi toistaa ainoastaan CD-R-levyjä, joiden JPEG-tiedostot ovat ISO 9660- tai Joliet-standardin mukaisia.
• JPEG-tiedostojen nimet saavat olla korkeintaan 8 kirjaimen pituisia, eikä niissä saa olla välilyöntejä tai erikoismerkkejä (. / = +).
• Vain peräkkäin kirjoitetun Multisession-levyn voi toistaa. Jos Multisession-levyssä on tyhjä osuus, levyä voi toistaa
vain tyhjään osuuteen asti.
• Yhdelle CD:lle voi tallentaa korkeintaan 9 999 kuvaa.
• Jos toistat Kodak/Fuji Picture -kuva-CD:tä, ainoastaan kuvakansion JPEG-tiedostoja voidaan toistaa.
• Muilla kuin Kodak/Fuji Picture CD -kuva-CD-levyillä olevien kuvien toiston käynnistyminen saattaa kestää pitempään
tai se ei toimi ollenkaan.
5
K Y T N VALMISTELU
DVD (Digital Versatile Disc) takaa erinomaisen äänen- ja kuvanlaadun Dolby Digital -
FIN
6
Laitteen osien kuvaus
FIN
Takapaneeli
Pysäytyspainike (
Virtapainike (
)
Toimintopainike
Avaa/sulje-painike
)
Toisto/taukopainike (
Levylautanen
COMPONENT VIDEO OUTPUT -lähtöliitännät
Ulkoisen audiolaitteen tuloli- Kytke soitin TV:hen komponenttivideoliit nt jen kautta.
it nt
)
Äänenvoimakkuuden
säätöpainikkeet
Valmiustilan ilmaisin
Ylöspäinviritys- ja ohituspainikkeet (
Alaspäinviritys- ja ohituspainikkeet (
ULA-antenniliitäntä (FM)
5.1-kanavaisen toiston
kaiutinliitännät
)
)
SCART- L I I T N T
Kytke soitin tv:hen scart-liit nn n kautta.
Tuuletin
Videolähtöliitäntä
Kytke TV:n videotuloliit nn t
(VIDEO IN) VIDEO OUT -liittimeen.
P.SCAN-ilmaisin
DOLBY DIGITAL -ilmaisin
DTS-levyilmaisin
LINEAR PCM -ilmaisin
TITLE-ilmaisin (nimike)
PBC-ilmaisin
GROUP-ilmaisin (ryhmä)
CHAPTER-ilmaisin (jakso)
TRACK-ilmaisin (raita)
PROGRAM-ilmaisin (ohjelma)
DSP-ilmaisin
MPEG-ilmaisin
DVD AUDIO -ilmaisin
PRO LOGIC -ilmaisin
7
Lis varusteet
REPEAT-ilmaisin (jatkuva toisto)
Laitteen tilailmaisin
TUNER-ilmaisin
STEREO-ilmaisin
RTA-ilmaisin
RDS-ilmaisin
Kauko-ohjain
Videoliit nt johto
ULA-antenni (FM)
K ytt j n k sikirja
RADIO FREQUENCY
-ilmaisin (radion taajuus)
KAIUTIN-ilmaisin
8
K Y T N VALMISTELU
Etupaneeli
Laitteen osien kuvaus
FIN
K Y T N VALMISTELU
Kaukos din
Paristojen asettaminen kauko-ohjaimeen
TV, DVD POWER -painike
TUNER MEMORY, P. SCAN -painike
SLEEP-painike
RDS-valintapainike
AVAA/SULJE-PAINIKE
DIMMER-painike
DVD-painike
1
AUX-painike
TUNER-painike
Irrota kaukoohjaimen pohjassa
olevan paristotilan
kansi painamalla ja
työntämällä kantta
nuolen suuntaan.
2
Aseta paristotilaan
kaksi 1,5 V:n AAAparistoa ja tarkista, että
niiden navat (+ ja –)
tulevat oikeaan suuntaan.
3
Aseta paristotilan
kansi takaisin
paikalleen.
Numeropainikkeet (0~9)
REMAIN-painike
CANCEL-painike
VIDEO SEL. -painike
Toisto/taukopainike
Pysäytyspainike
Radion esivalinta/CD:n ohituspainike
PL II MODE -painike
VOLUME-painike
MENU-painike
SUB TITLE -painike
PL II EFFECT -painike
TUNING/CH-painike
INFO.-painike
AUDIO-painike
Kohdistin/Enter-painike
RETURN-painike
STEP-painike
ZOOM-painike
REPEAT-painike
SLOW, MO/ST -painike
LOGO COPY -painike
9
MUTE-painike
TEST TONE -painike
SOUND EDIT -painike
DSP/EQ-painike
Muistutus
Seuraa n it ohjeita pariston kennojen vuotamisen ja rikkoontumisen v ltt miseksi:
• Aseta paristot kauko-ohjaimeen siten, että niiden navat tulevat oikein päin: plusnapa (+) merkin ja miinusnapa (–) -merkin kohdalle.
• Käytä oikeantyyppisiä paristoja. Samannäköisiltä näyttävät paristot saattavat erota toisista
jännitteeltään.
• Vaihda molemmat paristot yhtä aikaa.
• Älä altista paristoja kuumuudelle tai liekeille.
Kauko-ohjaimen toiminta-alue
Kaukos dint voi k ytt suorassa linjassa noin 7 metrin et isyydelt . Sit voi k ytt vaakatasossa noin 30¡ kulmassa kaukos timen anturista.
DIGEST-painike
EZ VIEW, NTSC/PAL -painike
10
Kaiuttimien kytkeminen
FIN
Ennen soittimen siirtämistä tai asentamista kytke siitä virta pois ja irrota sen virtajohto pistorasiasta.
Keskikaiutin
Takakaiutin (L, vasen)
C
LS
Etukaiutin (L, vasen)
C
SW
L
L
R
LIIT NN T
LS
RS
SW
RS
DVD-soittimen sijoittaminen
¥ Aseta se laitetelineeseen ja hyllylle tai tvjalustalle tv:n alle.
L R
Etukaiuttimet
¥ Sijoita n m kaiuttimet kuuntelupaikan etupuolelle,
k nnettyin (noin 45¡) itse si kohti.
• Sijoita kaiuttimet niin, että niiden diskanttielementit
•
ovat korviesi korkeudella.
Sijoita etukaiuttimien etuosa samalle linjalle kuin
keskikaiuttimen etuosa tai sijoita ne hieman
keskikaiuttimen etupuolelle.
Kuuntelupaikan valinta
Kuuntelupaikan tulisi olla noin 2,5-3 kertaa tv-ruudun l pimitan
et isyydell tv:st . Esimerkki: 32 :n tv:t: 2~2,4 m
55 :n tv:t 3,5~4 m
Takakaiuttimet LS RS
¥ Sijoita n m kaiuttimet kuuntelupaikan taakse.
• Ellei tila riitä, suuntaa nämä kaiuttimet kohti toisiaan.
• Aseta ne noin 60 – 90 cm korviesi yläpuolelle, hieman alaspäin suunnattuina.
Etu- ja keskikaiuttimista poiketen takakaiuttimia käytetään etupäässä
* äänitehosteiden
toistoon, eikä ääni toistu niistä koko ajan.
C
Keskikaiutin
¥ On parasta sijoittaa se samalle korkeudelle kuin
•
etukaiuttimet.
Voit myös sijoittaa sen suoraan tv:n päälle tai alle.
Takakaiutin (R, oikea)
1
2
3
Paina ja pid liit nn n jousiliitin alas- 1
painettuna.
Aseta kaiutinjohto aukkoon.
Etukaiutin (R, oikea)
2
Red (punainen)
3
Musta
P st jousiliitin.
Huomautus
• Kytke punainen johto punaiseen (+) liitäntään ja musta johto mustaan (-) liitäntään.
Subwoofer SW
¥ Subwooferin sijoittelu ei ole yht
•
11
R
Subwoofer
tarkkaa.
Voit sijoittaa sen minne haluat.
Tavallisesti se sijoitetaan johonkin kulmaan lähelle etukaiuttimia.
12
P.SCAN(Progressiivinen kuva) -toiminto
Video Out -liit nn n kytkeminen TV:hen
Valitse jokin kolmesta TV:n kytkemistavasta.
FIN
Tavallisessa lomitetussa juovituksessa käytetään kahta kuvatiedon kenttää, joita vuorotellen näyttämällä tuotetaan kuva (ensin parittomat juovat, sitten parilliset), kun taas progressiivisessa kuvassa
eli lomittelemattomassa juovituksessa käytetään yhtä tietokenttää (kaikki juovat näytetään kerralla)
tuottamaan selkeä ja tarkka kuva, jossa ei ole näkyviä juovia.
TAPA 2
1
Paina STOP-painiketta.
• Paina levyn toiston aikana STOP-painiketta kaksi kertaa niin, että teksti “STOP” tulee näyttöön.
2
Paina kaukos timen P.SCAN-painiketta yli 5 sekunnin ajan.
• Kun painat painiketta ja pidät sen painettuna yli 5 sekuntia, “Progressive Scan”- ja “Interlace Scan” -
TAPA 3
TAPA 1
tilat valitaan vuorotellen.
LIIT NN T
• Kun valitset P.SCAN-asetuksen, “P.SCAN” tulee näyttöön
Mit on progressiivinen (eli lomittelematon) kuva?
TAPA 1 Komposiittivideo ............... Hyvä laatu
Lomitettu kuva (1 RUUTU = 2 KENTT )
Progressiivinen kuva (KOKO RUUTU)
Kytke toimitettu videoliitäntäjohto järjestelmän takapaneelin VIDEO OUT -liitännästä television VIDEO IN -liitäntään.
TAPA 2 Scart ............... Parempi laatu
Jos televisiossasi on SCART-tuloliitäntä, kytke Scart-liitäntäjohto (ei sisälly toimitukseen) järjestelmän takapaneelin AV OUT -liitännästä television SCART IN -liitäntään.
VIDEO SELECT -toiminto
Paina kauko-ohjaimen VIDEO SEL. -painiketta yli 5 sekuntia.
• “COMPOSITE” tai “RGB” tulee näyttöön.
Paina tällöin lyhyesti VIDEO SEL. -painiketta valitaksesi joko “COMPOSITE” tai “RGB”.
• Jos TV:ssä on Scart-liitäntä (RGB-tulo), valitse RGB-tila painamalla VIDEO SEL. -painiketta.
Lomitetussa kuvassa ruutu koostuu kahdesta lomitetusta kentästä (parilliset
ja parittomat juovat), joista kumpaankin kuuluu joka toinen ruudun vaakatason juova.
Vuorottelevien juovien pariton kenttä näytetään ensin, ja sitten parillinen
kenttä näytetään täyttämään parittoman kentän jättämät välit, jolloin tuloksena on yksittäinen ruutu.
Yksi ruutu, joka näytetään joka 1/30 sekunti, sisältää kaksi lomitettua kenttää, joten sekunnissa näytetään yhteensä 60 kenttää.
Lomitettu kuvamenetelmä on tarkoitettu paikallaan pysyvän kohteen kaappaamiseen.
Progressiivinen kuvamenetelmä piirtää koko ruudun
kuvan näytölle juova kerrallaan.
Koko kuva piirtyy kerralla, toisin kuin lomittamattomassa
juovituksessa, jossa kuvan piirtyminen vie useamman
pyyhkäisyn.
Progressiivinen kuvamenetelmä sopii liikkuvien kohteiden
piirtämiseen.
Voit saada paremman kuvanlaadun käyttämällä Scart-asetusta.
• Jos TV:ssä ei ole Scart-liitäntää (RGB-tulo), valitse COMPOSITE-tila painamalla VIDEO SEL. painiketta.
TAPA 3 Komponenttivideo (Progressiivinen kuva) ............... Paras laatu
Jos televisiossasi on komponenttivideotuloliitännät, kytke komponenttivideojohto (ei sisälly
toimitukseen) laitteen takapaneelin Pr-, Pb- ja Y-liitännöistä television vastaaviin liitäntöihin.
Huomautus
• Tämä toiminto on käytettävissä vain sellaisten televisioiden kanssa, joissa on progressiivista kuvaa
•
tukevat komponenttivideotuloliitänntä (Y, Pr, Pb). (Se ei toimi televisioissa, joissa on tavanomaiset komponenttituloliitännät, t.s. ei-progressiivisen kuvan televisioissa.)
Tämä toiminto ei välttämättä ole käytettävissä TV:n valmistajasta ja mallista riippuen.
Huomautus • Kun progressiivisen kuvan tila on valittu, VIDEO- ja SCART-lähtöliitännöistä ei
kulje signaalia.
13
14
Ulkopuolisen laitteen kytkeminen soittimeen
FM-antennin kytkeminen
FIN
Ulkopuolisen analogisen laitteen kytkeminen
Esimerkki: Analogisen signaalin lähde, esimerkiksi videonauhuri tai TV.
LIIT NN T
ULA-antenni (FM) (sis ltyy toimitukseen)
Audiojohto
(ei sis lly toimitukseen)
Jos ulkopuolisessa analogisessa
laitteen on vain yksi audiolähtöliitäntä, voi kytkeä
vasemman tai oikean kanavan.
ULA-antenniliit nt
1. Kytke laitteen mukana toimitettu ULA-antenni FM 75‰ COAXIAL -antenniliit nt n.
2. Siirr antennijohtoa hitaasti, kunnes olet l yt nyt hyv n vastaanoton takaavan paikan,
ja kiinnit sen j lkeen antenni sein n tai johonkin muuhun t rin tt m n paikkaan.
1
Kytke DVD-soittimen Audio In -liitäntä ulkopuolisen analogisen laitteen Audio Out -liitäntään.
• Tarkista liitinten värikoodien perusteella, että ne on kytketty oikein.
2
Tuuletin
Tuuletin tuo viile ilmaa laitteeseen kuumenemisen est miseksi.
Valitse AUX painamalla kaukosäätimestä AUX.
Ota huomioon seuraavat muistutukset oman turvallisuutesi vuoksi.
• Voit käyttää myös päälaitteen FUNCTION-painiketta.
• Tarkista, että ilma kiertää kunnolla laitteen ympärillä. Jos laite on huonosti tuulettuvassa paikassa, sen sisäinen
Tila vaihtuu seuraavasti: DVD/CD › AUX › FM.
lämpötila saattaa nousta ja vahingoittaa sitä.
• Älä aseta esteitä tuulettimen tai tuuletusaukkojen eteen. (Jos tuuletin tai tuuletusaukot peitetään sanomalehdellä tai kankaalla, soittimen sisälle saattaa kerääntyä lämpöä, jonka seurauksen soitin saattaa syttyä palamaan.)
15
16
Levyn toisto
MP3-CD-toisto
FIN
MP3-formaatissa koodattuja data-CD-levyjä (CD-ROM, CD-R, CD-RW) voi toistaa.
1
Avaa levykelkka
painamalla
OPEN/CLOSEpainiketta.
2
Lataa levy.
• Aseta levy varovasti levylau-
3
Sulje levykelkka
painamalla
OPEN/CLOSEpainiketta.
DVD
VCD
CD
MP3
1
taselle etikettipuoli ylöspäin.
• Toisto käynnistyy automaattisesti.
Avaa levykelkka
painamalla
OPEN/CLOSEpainiketta ja lataa sitten MP3-levy.
2
Pys ytystilassa valitse albumi painamalla
ja paina sitten
ENTER-painiketta.
4
Pys yt toisto
painamalla STOPpainiketta.
• MP3-valikkonäyttö tulee esiin, ja toisto
alkaa.
Huomautus
• Valikon ulkonäkö riippuu MP3-levystä.
• Levyn sisällöstä riippuen alkunäyttö saattaa näyttää erilaiselta.
TOIMINNOT
Toiston keskeyttämiseksi paina STOP-painiketta toiston aikana.
• Jos painat kerran, “PRESS PLAY” näkyy ja pysäytyskohta tallentuu muistiin.
Jos painat PLAY/PAUSE (
) -painiketta tai ENTER-painiketta, toisto jatkuu pysäytyskohdasta.
(Tämä toiminto toimii ainoastaan DVD-levyillä.)
• Jos painiketta painetaan kahdesti, näytölle ilmestyy “STOP” ja jos PLAY/PAUSE (
) -painiketta paine-
taan, toisto käynnistyy alusta.
3
Toiston keskeyttämiseksi väliaikaisesti paina PLAY/PAUSE-painiketta
toiston aikana.
• Toiston jatkamiseksi paina PLAY/PAUSE (
) -painiketta uudelleen.
Jos haluat vaihtaa albumia, valitse toinen albumi pys ytystilassa painamalla
ja paina sitten ENTERpainiketta.
• Toisen albumin ja raidan valitsemiseksi suorita edellä kuvatut vaiheet 2 ja 3.
Videoformaatin valinta
Paina kaukos timen NT/PAL-painiketta ja pid se painettuna yli 5 sekunnin ajan, kun virta on sammutettu.
• Videoformaatin oletusasetuksena on “PAL”.
• “NTSC” tai “PAL” tulee näytölle.
Paina tässä vaiheessa NT/PAL-painiketta hetken “NTSC”- tai “PAL”-vaihtoehdon valitsemiseksi.
• Eri maissa on eri videoformaattistandardit.
• Levyn videoformaatin tulee normaalitoistossa olla sama kuin käytettävän tv:n videoformaatin.
17
Huomautus
• Tallennustilasta riippuen joidenkin MP3-CD-levyjen toisto ei välttämättä onnistu.
• MP3-CD-levyn sisällysluettelo vaihtelee levylle tallennetun MP3-raitaformaatin
mukaan.
• MP3-tiedostojen tuki: MPEG1 LAYER3 (BITTINOPEUS: 128KBPS~320KBPS,
NÄYTETAAJUUS: 32/44,1/48 kHz)
18
DivX-toisto
FIN
Subtitle-näyttö (tekstitys)
Siirto eteen/taaksepäin
Paina SUBTITLE-painiketta.
Paina painiketta toiston aikana.
¥ Siirtyy seuraavaan tiedostoon, kun painat painiketta
yli
2 tiedostoa.
¥ Siirtyy edelliseen tiedostoon, kun painat painiketta
2 tiedostoa.
, jos levyll on
¥ Joka kerta kun painat painiketta, valinta vaihtuu v lill
SUBTITLE ON (1/1, 1/2 ...) ja
SUBTITLE OFF .
¥ Jos levyll on vain yksi tekstitystiedosto, se toistuu automaattisesti.
, jos levyll on yli
Audio-näyttö
Nopea toisto
Paina AUDIO-painiketta.
Levyn toistamiseksi nopeammin
paina ja pid painettuna
tai
toiston aikana.
¥ Joka kerta kun pid t jompaakumpaa painiketta painettuna, toistonopeus
¥ Joka kerta kun painat painiketta, valinta vaihtuu v lill
Huomautus ¥
AUDIO ON (1/1, 1/2...) ja
.
n kyy, kun levyll on yksi tuettu kieli.
DivX(Digital internet video eXpress)
5 minuutin ohitus -toiminto
Paina
,
-painiketta toiston aikana.
¥ Siirtyy noin 5 minuutin p h n eteenp in, kun painat
• Siirtyy noin 5 minuutin päähän taaksepäin, kun painat
painiketta.
painiketta.
DivX on Microsoftin kehittämä, MPEG4-muotoon perustuva videotiedostomuoto, joka mahdollistaa
audio- ja videodatan reaaliaikaisen siirron Internetissä.
MPEG4-muotoa käytetään videon koodaukseen ja MP3-muotoa audion koodaukseen niin, että käyttäjät voivat katsoa elokuvaa DVD-laadun kuvalla ja äänellä.
1. Tuetut muodot
¥T m
tuote tukee ainoastaan seuraavia tiedostomuotoja. Jos sek video- ett audiomuotoa ei tueta,
ongelmia voi olla esimerkiksi kuvan ja nen yhteydess tai nen puuttuminen.
l
Tuetut videomuodot
Muoto
Tuetut versiot
Zoom-toiminto
1
Paina ZOOMpainiketta.
¥ Joka kerta kun painat painiketta,
l
2
Paina kohdistinpainikkeita ,
,
siirty ksesi
suurennettavalle
alueelle.
valinta vaihtuu v lill ZOOM X2 ja
ZOOM OFF .
Huomautus
19
¥ DIVX-tiedostoa voi zoomata vain ZOOM X2 -tilassa.
AVI
DivX3.11 ~ 5.1
WMA
V1/V2/V3/V7
Tuettu audiomuoto
Muoto
Bittinopeus
Näytteenottotaajuus
MP3
80~384kbps
44,1 kHz
WMA
56~128kbps
AC3
128~384kbps
44,1/48 kHz
DTS
N/A
N/A
¥ Kuvasuhde: Vaikka DivX-oletusresoluutio on 640*480 pikseli
(4:3), t m laite tukee jopa 720*480
pikselin (16:9) resoluutiota. Sit ei tueta, kun n yt n resoluutio on yli 800.
2. Tekstitykset
¥ Tekstitystoiminnon k ytt miseksi tallenna tekstitystiedosto (*.smi) samalla tiedostonimell
kuin DivXmediatiedosto (*.avi) samaan kansioon.
Esimerkki: Juurihakemisto
Samsung_Bluetek_007CD1.avi
Samsung_Bluetek_007CD1.smi
¥ Tiedoston nimess jopa 60 aakkosnumeerista merkki tai 30 it aasialaista merkki (2-tavuiset merkit,
esimerkiksi korea ja kiina).
20
TOIMINNOT
muuttuu seuraavasti:
2x ➞ 4x ➞ 8x ➞ 32x ➞Normaali.
JPEG-tiedoston toisto
JPEG
Digitaalisella kameralla tai videokameralla kuvattuja kuvia tai PC:lle tallennettuja JPEG-tiedostoja voidaan tallentaa CD:lle ja toistaa sen jälkeen tällä DVD-soittimella.
Levytietojen n ytt minen
FIN
Voit tarkistaa levyn toistotiedot tv-ruudusta.
Paina INFO-painiketta.
• Joka kerta kun painiketta painetaan, näyttö vaihtuu seuraavan kaavan mukaisesti:
Avaa levykelkka painamalla OPEN/CLOSEpainiketta ja lataa sitten JPEG-levy.
DVD
VCD
CD
MP3
¥ Toisto alkaa automaattisesti, ja jokainen kuva n kyy 5
DivX
JPEG
DVD RECEIVER
SMART NAVI
sekuntia ennen seuraavaan kuvaan siirtymist .
Something like you
Back for good
Love of my life
More than words
Tieton ytt katoaa ruudulta
Tieton ytt katoaa ruudulta
Kuvan kiert minen
Paina toiston aikana kohdistin
•
-painikkeita.
-painike: Kierrä 90° vastapäivään
-painike: Kierrä 90° myötäpäivään
Tieton ytt katoaa ruudulta
Huomautus
TOIMINNOT
-painike: Peilikuva pystysuunnassa
-painike: Peilikuva vaakasuunnassa
ilmestyy tv-ruutuun!
Jos tämä symboli ilmestyy tv-ruutuun painikkeita käytettäessä, yritettyä
toimintoa ei voi käyttää parhaillaan toistettavalla levyllä.
• Levystä riippuen levytietonäyttö saattaa näyttää
erilaiselta.
• Levystä riippuen valittavissa voivat olla myös
DTS, DOLBY DIGITAL tai PRO LOGIC.
Ruutun ytt
DVD-näyttö
DivX-näyttö
TRACK (FILE) -näyttö
AUDIO LANGUAGE -näyttö
DOLBY DIGITAL -n ytt
VCD-näyttö
MP3-CD-näyttö
ELAPSED TIME -näyttö
SUBTITLE-näyttö
ANGLE-n ytt
CD-näyttö
TITLE-näyttö
CHAPTER-näyttö
REPEAT PLAYBACK -näyttö
STEREO (L/R) -näyttö
Jäännösajan tarkistaminen
Paina REMAIN-painiketta.
• Toistettavan nimikkeen tai jakson kokonais- ja jäännösaikojen tarkistamiseksi.
Joka kerta kun REMAIN-painiketta painetaan
DVD
21
TITLE ELAPSED
VCD
TRACK ELAPSED
TITLE REMAIN
CD
TRACK REMAIN
CHAPTER ELAPSED
TOTAL ELAPSED
CHAPTER REMAIN
TOTAL REMAIN
22
Nopea/hidas toisto
VCD
CD
FIN
Jatkuva toisto -toimintoa käyttäen voit toistaa jatkuvalla toistolla jakson, nimikkeen, raidan (kappaleen) tai kansion
(MP3-tiedosto).
Nopea toisto
DVD
Jatkuva toisto
Hidas toisto
MP3
Paina ja pid painettuna
.
¥ Joka kerta kun painiketta pidet
n painettuna,
toistonopeus vaihtuu seuraavan kaavan mukaisesti:
DVD
Paina SLOW-painiketta.
toistonopeus vaihtuu seuraavan kaavan mukaisesti:
VCD
CD
MP3
JPEG
Paina REPEAT-painiketta.
¥ Joka kerta kun painiketta painetaan,
DVD
VCD
¥ Joka kerta kun painiketta painetaan toiston aikana, jatkuva toisto -tila vaihtuu seuraavan kaavan mukaisesti:
DivX
DVD
MP3
JPEG
Jatkuvan toiston eri tilat
CHAPTER
Toistaa jatkuvalla toistolla valittua jaksoa.
TITLE
Toistaa jatkuvalla toistolla valittua
nimikettä.
¥ Hidastettu toisto taaksep in ei
toimi VCD- ja DivX-levyjen kanssa.
VCD
CD
TRACK
Toistaa jatkuvalla toistolla valitun raidan.
Kohtausten/kappaleiden ohittaminen
Paina kevyesti
DIR
Toistaa jatkuvalla toistolla kaikkia valitun
kansion raitoja.
.
¥ Joka kerta kun painiketta painetaan hetken ajan toiston aikana, edellisen tai seuraavan jak-
DISC
Toistaa jatkuvalla toistolla koko levyä.
¥ Et voi ohittaa jaksoja per kk in.
OFF
Peruuttaa jatkuvan toiston.
son, raidan tai kansion (tiedosto) toisto k ynnistyy.
DVD
VCD
MP3
Huomautus
TITLE 01/05 CHAPTER 002/040
DVD RECEIVER
Jatkuvan toiston tilan valitsemiseksi levytietonäytöltä
SMART NAVI
Something like you
Back for good
Love of my life
More than words
I need you
My love
Uptown girl
DVD RECEIVER
SMART NAVI
Something like you
Back for good
Love of my life
More than words
I need you
My love
Uptown girl
TITLE 01/05 CHAPTER 004/040
DVD RECEIVER
1
2
Paina INFO-painiketta
kahdesti.
3
Paina kohdistinpainiketta valitaksesi jatkuvan toiston tilan.
4
Paina ENTER-painiketta.
SMART NAVI
Something like you
Back for good
Love of my life
More than words
I need you
My love
Uptown girl
¥ Katsellessasi VCD:lt
23
yli 15 minuutin pituista raitaa toisto hypp
taakse- tai eteenp in 5 minuuttia
joka kerta kun painiketta
painetaan.
2.0-version VCD-levyill , mik li
PBC on p ll . Jatkuvan toiston
k ytt miseksi PBC-toiminnolla
varustetulla VCD-levyll PBCasetukseksi tulee levyvalikosta
asettaa OFF. (Lue lis sivulta
30.)
DVD
(
) -näyttöön.Paina kohdistinpainiketta siirtyäksesi
REPEAT PLAYBACK
ess si MP3- tai JPEG-levyj
* Kvaaytttoistoa
tieton ytt ruudusta.
VCD
¥ Jatkuva toisto ei ole mahdollista
CD
et voi valita jatku-
24
TOIMINNOT
RANDOM
Toistaa raitoja satunnaisessa
järjestyksessä.
(Jo toistettu raita saattaa toistua
uudelleen.)
Huomautus
Jakson A-B jatkuva toisto
Kuva kuvalta -toiminto
DVD
FIN
VCD
Voit toistaa jatkuvalla toistolla DVD-levyn määrättyä osaa.
Paina STEP-painiketta.
DVD
1
VCD
¥ Kuva siirtyy yhden ruudun eteenp in joka kerta kun painiketta painetaan
CD
toiston aikana.
Paina INFOpainiketta kahdesti.
2
Paina kohdistinpainiketta
siirtyäksesi REPEAT
PLAYBACK ( ) -näyttöön.
Huomautus
¥ CD:n tai MP3-CD:n nopean toiston aikana
ni toistuu vain 2x-nopeudella,
ei nopeuksilla 4x, 8x tai 32x.
¥
ni ei tule kuuluviin hitaan toiston eik ruutu ruudulta -toiston aikana.
• VCD- tai CD-levyä käyttäessäsi
paina kerran INFO-painiketta.
Kuvakulmatoiminto
DVD
Tällä toiminnolla voit katsella samaa näyttöä eri kulmista.
• Kun ENTER-painiketta painetaan,
valittu sijainti tallentuu muistiin.
4
Paina ENTERpainiketta halutun
jakson lopussa.
1
2
Paina INFOpainiketta.
• Valittua jaksoa aletaan toistaa jatku-
Paina kohdistinpainiketta siirty ksesi ANGLE ( ) n ytt n.
1/3
TOIMINNOT
3
Valitse A- kohdistinpainikkkeilla , ja paina sen j lkeen
ENTER-painiketta halutun jakson alussa.
1/3
valla toistolla.
A-
A-B
REPEAT : A—B
A -?
REPEAT : A—
3
Paina kohdistinpainikkeita ,
tai
numeropainikkeita valitaksesi halutun kulman.
• Joka kerta kun painiketta painetaan, kamerakulma vaihtuu seuraavan
kaavan mukaisesti:
Normaaliin toistoon palaamiseksi paina kohdistinpainikkeita
,
valitaksesi OFF
.
1/3
2/3
3/3
Huomautus
¥ Jakson A-B jatkuva toisto ei toimi MP3- eik JPEG-levyill .
Huomautus
• Kuvakulmatoiminto toimii ainoastaan levyillä, joille on tallennettu useita kuvakulmia.
25
26
Zoom-toiminto (N yt n suurennus)
Tätä toimintoa käyttämällä voit suurentaa halutun osan näytetystä kuvasta.
1
Paina ZOOMpainiketta.
2
Paina kohdistinpainikkeita , ,
siirtyäksesi
suurennettavalle
alueelle.
DVD
niraidan/tekstityskielen valinta
VCD
Ääniraidan kielen valintatoiminto
3
FIN
Paina ENTERpainiketta.
¥ Joka kerta kun painiketta painetaan,
1
Paina INFOpainiketta kahdesti.
zoomauskerroin vaihtuu seuraavalla
tavalla:
2
DVD
Paina kohdistinpainikkeita
, tai numeropainikkeita valitaksesi halutun niraidan kielen.
• DVD-levyn kielten lukumäärästä riippuen
ääniraidan kieli (ENGLISH (englanti), SPANISH (espanja), FRENCH (ranska), tms.) vaihtuu joka kerta painiketta painettaessa.
VALITSE ZOOM-KOHTA
SP 2/3
FR 3/3
Huomautus
DVD
Paina EZ VIEW-painiketta.
¥ Joka kerta kun painiketta painetaan, zoom-toiminto siirtyy joko p
kauko-ohjaimen AUDIO-painiketta niraidan kielen valitsemiseen.
Tekstityskielen valintatoiminto
1
Paina INFOpainiketta kahdesti.
3
Paina kohdistinpainiketta
tai numeropainikkeita
valitaksesi halutun tekstityksen.
2
DVD
Paina kohdistinpainiketta siirty ksesi SUBTITLE ( ) -n ytt n.
lle tai p lt .
¥ Elokuvaa laajakuvaformaatissa toistettaessa tv-ruudun yl - ja alalaidassa n kyv t mustat palkit voi poistaa painamalla EZ VIEW -painiketta.
EZ VIEW
EZ VIEW OFF
EN 1/3
EN 01/ 03
SP 02/ 03
Huomautus
FR 03/ 03
OFF / 03
Huomautus
OFF
¥ Voit valita tekstityskielen kaukos
timen
SUBTITLE-painikkeella.
¥ Levyst riippuen tekstitys- ja niraidan
kielitoiminnot eiv t v ltt m tt toimi.
¥ T m toiminto ei toimi, jos DVD-levy on tallennettu monikuvakulmaformaatilla.
¥ Mustat palkit saattavat kadota n yt lt , koska joissakin DVD-levyiss on sis nrakennettu
27
vaaka/pysty-kuvasuhde.
28
TOIMINNOT
EZ VIEW -toiminto
¥ Voit k ytt
Levyvalikon k ytt
Suorasiirto kohtaukseen/kappaleeseen
FIN
DVD
Voit k ytt niraidan ja tekstityksen kielen, profiilin tms. valikkoja.
DVD-valikon sis lt vaihtelee levylt toiselle.
DVD
1
VCD
CD
2
Paina INFOpainiketta.
01/05
001/040
0:00:37
1/1
Paina kohdistinpainikkeita
, tai numeropainikkeita valitaksesi halutun jakson ja paina
sen jälkeen ENTER-painiketta.
01/05
025/040
0:00:01
1/1
Paina kohdistinpainikkeita
, tai numeropainikkeita valitaksesi halutun
nimikkeen/raidan ja paina sen
jälkeen ENTER-painiketta.
03/05
001/002
0:00:01
3
01/05
1/1
M r ttyyn aikalukemaan siirtyminen
5
Paina kohdistipainikkeita , siirtyäksesi
ajan näyttöön.
01/05
025/040
1:17:30
Paina kohdistinpainiketta ,
siirtyäksesi Chapter
(
) -näyttöön.
001/040
0:00:01
Paina kohdistinpainikkeita
1
Paina pys ytystilassa MENUpainiketta.
¥ VCD-levy
(versio 2.) toistaessasi t m siirt toiminnon tilaksi
PBC ON tai OFF.
2
,
siirty ksesi DISC MENU valikkoon ja paina sen j lkeen
ENTER-painiketta.
¥ Kun valitset levyvalikon, jota levy ei tue, n yt lle
tulee tiedote This menu is not supported
(valikkoa ei tueta).
Valitse haluttu
yksikk painamalla
kohdistinpainikkeita
¥ Paina,ENTER-painiketta.
3
1/1
M r ttyyn aikalukemaan siirtyminen
6
1/1
Valitse numeropainikkeilla haluttu aika ja paina
sen jälkeen ENTERpainiketta.
01/05
028/040
1:30:00
Huomautus
PBC-toiminto (Toistonohjaus)
VCD-levyä (versio 2.0) toistaessasi voit valita ja katsella eri kohtauksia valikkonäytön mukaisesti.
PBC ON: Tämä VCD-levy on versio 2.0. Levy toistetaan valikkonäytön mukaan. Kaikki toiminnot eivät välttämättä
toimi. Jos jotkin toiminnot eivät ole käytettävissä, ota ne käyttöön valitsemalla “PBC OFF”.
PBC OFF: Tämä VCD-levy on versio 1.1. Levy toistetaan samalla tavalla kuin musiikki-CD.
1/1
Nimikevalikon (title) k ytt
DVD
Voit tarkistaa jokaisen elokuvan nimen useita nimikkeit sis lt vilt DVD-levyilt .
T m toiminto ei v ltt m tt ole k ytett viss kaikilla levyill .
MP3
JPEG
Paina
numeropainikkeita.
• Valitun tiedoston toisto käynnistyy.
• MP3- tai JPEG-levyä ei voi siirtää
levynäyttöruudusta.
• MP3- tai JPG-levyn toiston aikana
,
-painikkeilla ei voi siirtää kansiota.
Kansion siirtämiseksi paina ( Stop) painiketta ja paina sitten ,
.
29
Huomautus
• Voit painaa kauko-ohjaimen ,
•
painikkeita siirtyäksesi suoraan haluttuun nimikkeeseen, jaksoon tai raitaan.
Levystä riippuen et ehkä välttämättä
pysty siirtymään haluttuun nimikkeeseen tai haluttuihin aikalukemiin.
1
Paina pys ytystilassa MENUpainiketta.
2
Paina kohdistinpainiketta
,
siirty ksesi
nimikevalikkoon (Title
3
Paina ENTERpainiketta.
Menu).
¥ Nimikevalikko tulee esiin.
Paina MENU-painiketta sulkeaksesi asetusn yt n.
30
TOIMINNOT
Jaksoon siirtyminen
4
Jaksoon siirtyminen
Nimikkeeseen/raitaan siirtyminen
Kielen asetus
FIN
Kuvaruutun yt n (OSD) kieli on oletusarvoisesti englanti.
1
Paina
pys ytystilassa
MENU-painiketta.
2
Valitse Setup painamalla
kohdistinpainiketta
ja paina sen j lkeen
ENTER-painiketta.
3
Valitse Language
ja paina sitten
ENTER-painiketta
4
Valitse OSD
Language painamalla
kohdistinpainiketta
, ja paina sitten
ENTER-painiketta.
5
Valitse kohdistinpainikkeella
, haluttu kieli ja paina
sen j lkeen ENTER-painiketta.
¥ Kun asetus on suoritettu loppuun ja jos kieleksi
asetettiin englanti, ruutun yt n kielen on
englanti.
Paina RETURN-painiketta palataksesi edelliselle tasolle.
Paina MENU-painiketta sulkeaksesi asetusn yt n.
Huomautus
• Toisen kielen valitsemiseksi valitse OTHER ja syötä haluamasi kielikoodi.
(Katso kielikoodiluettelo sivulta 59)
AUDIO-, SUB TITLE- ja DISC MENU -kielet voi valita.
Valinta:
Kuvaruutun yt n kieli
Valinta:
niraidan kieli
(tallennettu levylle)
Valinta:
Tekstityskieli (tallennettu
levylle)
Levyvalikon kielen valinta
(tallennettu levylle)
valittua kielt ole
* Ellei
tallennettu levylle, valikkokieli
ei vaihdu, vaikka valitsisitkin
valikosta halutun kielen.
31
32
Tv-ruututyypin valinta
FIN
Voit valita TV:n kuvasuhteen TV:si tyypin (laajakuva vai tavallinen 4:3) mukaan.
1
Paina
pys ytystilassa
MENU-painiketta.
2
Paina kohdistinpainiketta
siirty ksesi asetusn ytt n
( Setup ) ja paina sen j lkeen
ENTER-painiketta.
Tv:n kuvasuhteen valinta (Kuvaruudun koko)
Normaalin tv:n ruutukuvan vaaka-pystysivun suhde on 4:3, kun taas laajakuva- ja ter v piirto-tv:n
kuvasuhde on 16:9. T t suhdetta kutsutaan kuvasuhteeksi. Eri kuvasuhteella tallennettuja DVD-levyj
toistettaessa kuvasuhde voidaan s t tv:hen tai k ytett v n monitoriin sopivaksi.
Q Tavallisen TV:n kohdalla valitse joko 4:3LB - tai 4:3PS -vaihtoehto makusi
mukaan. Valitse 16:9 , jos k yt t laajakuva-TV:t .
WIDE
: Valitse t m katsellaksesi 16:9-kuvaa laajakuvaTV:n koko ruudulla.
¥ Voit nauttia laajakuvasta.
3
Paina
kohdistinpainiketta
siirty ksesi TV DISPLAY
-kohtaan ja paina sen
j lkeen ENTER-painiketta.
4
Paina kohdistinpainiketta
, siirty ksesi
haluttuun yksikk n ja paina
sen j lkeen ENTERpainiketta.
siirryt edelliseen n ytt n.
: Valitse t m vaihtoehto toistaaksesi 16:9kuvasuhteen kuvaa letterbox-tilassa perinteisest
tv:st .
¥ Ruudun yl - ja alalaidassa n kyy musta palkki.
4:3PS
(4:3 Pan&Scan)
: Valitse t m vaihtoehto toistaaksesi 16:9kuvasuhteen kuvaa pan & scan -tilassa
perinteisest tv:st .
ASETUKSET
¥ Kun asetus on suoritettu loppuun,
4:3LB
(4:3 Letterbox)
¥Kuvasta n kyy ruudussa vain sen keskiosa (16:9kuvasuhteen kuvan molemmat laidat leikkautuvat pois).
Huomautus ¥ Jos DVD-levy on tallennettu 4:3-kuvasuhteella, et voi katsella sit laajakuvamuodossa.
¥ Koska DVD-levyihin on tallennettu eri kuvaformaatteja, ne n ytt v t erilaisilta ohjelmistosta, tvtyypist ja tv:n kuvasuhteesta riippuen.
Paina RETURN-painiketta palataksesi edelliselle tasolle.
Paina MENU-painiketta sulkeaksesi asetusn yt n.
33
34
K yt nvalvonta-asetusten (Katselurajoitustaso) tekeminen
K yt t t toimintoa est ksesi lapsilta aikuisille tarkoitettujen tai v kivaltaisten elokuvien katselun.
1
4
Paina kohdistinpainiketta
,
valitaksesi halutun
katselurajoitustason ja paina
sen j lkeen ENTER-painiketta.
¥Jos olet valinnut tason 6, et voi katsella tason 7 tai
korkeampien tasojen DVD-levyj .
¥Mit korkeampi taso, sit enemm n elokuvassa on
v kivaltaista tai aikuisille tarkoitettua
2
5
Voit asettaa salasanan k yt nvalvonta-asetukselle (katselurajoitustaso).
Paina
kohdistinpainiketta
siirty ksesi asetusn ytt n
( Setup ) ja paina sen j lkeen
ENTER-painiketta.
Kirjoita salasana ja
paina sen j lkeen
ENTER-painiketta.
FIN
1
3
Paina kohdistinpainiketta
siirty ksesi
PASSWORD -kohtaan ja
paina sen j lkeen ENTERpainiketta.
4
Paina MENUpainiketta.
Paina ENTERpainiketta.
2
5
Paina kohdistinpainiketta
siirty ksesi
asetusn ytt n ( Setup )
ja paina sen j lkeen
ENTER-painiketta.
Kirjoita salasana ja
paina sen j lkeen
ENTER-painiketta.
¥Kirjoita vanha salasana, uusi salasana ja vahvista
uusi salasana.
¥Asetus on nyt tehty valmiiksi.
¥ Salasanan tehdasasetus on 7890 .
¥ Kun asetus on suoritettu loppuun, siirryt
edelliseen n ytt n.
materiaalia.
Huomautus ¥Salasanan tehdasasetus on 7890 .
Huomautus
¥T m
toiminto toimii ainoastaan silloin kun DVD:ll on katselurajoitustietoja.
Jos olet unohtanut katselurajoitustason salasanan, toimi seuraavasti:
¥ Kun soiton on pys ytystilassa, pid
Paina RETURN-painiketta palataksesi edelliselle tasolle.
35
Paina MENU-painiketta sulkeaksesi asetusn yt n.
laitteen painike painettuna
yli 5 sekuntia. INITIALIZE n kyy n yt ll , ja kaikki
asetukset palaavat oletusarvoihinsa.
¥ Paina POWER-painiketta.
RESET-toiminnon k ytt poistaa kaikki muistiin tallennetut asetukset.
l k yt t t turhaan.
36
ASETUKSET
3
Paina kohdistinpainiketta
siirty ksesi
PARENTAL -kohtaan ja
paina sen j lkeen
ENTER-painiketta.
Paina
pys ytystilassa
MENU-painiketta.
Salasanan asetus
Taustakuvan asettaminen
JPEG
DVD
FIN
VCD
DVD-, VCD-, tai JPEG CD -levy katsellessasi voit asettaa n yt n taustakuvaksi haluamasi kuvan.
Taustakuvan asettaminen
1
Paina toiston aikana
PLAY/PAUSEpainiketta, kun n kyviin
tulee mieluinen kuva.
Taustakuvan vaihtaminen
2
Paina LOGOpainiketta.
¥ COPY LOGO DATA
1
Paina
pysäytystilassa
MENU-painiketta.
4
Valitsehaluttukäyttäj
ä (USER)painamalla
-painiketta japaina
sitten ENTERpainiketta.
2
n kyy TV-
Painakohdistinpainikett
a
siirtyäksesi
asetusnäyttöön (Setup)
ja paina sen jälkeen
ENTER-painiketta.
3
Painakohdistinpainike
tta
siirtyäksesi
LOGO-näyttöön ja
paina sen jälkeen
ENTER-painiketta.
ruudulla.
COPY LOGO DATA
PAUSE
¥ Valittu taustakuva tulee n kyviin.
Huomautus
5
Paina MENUpainiketta
sulkeaksesi
asetusnäytön.
ASETUKSET
3
Virta sammuu ja
kytkeytyy sitten
takaisin.
¥Voit asettaa jopa kolme taustakuvaa toistamalla
toimenpiteen vaiheesta 1 vaiheeseen 3.
Paina RETURN-painiketta palataksesi edelliselle tasolle.
Paina MENU-painiketta sulkeaksesi asetusn yt n.
37
Valitse t m asetus
asettaaksesi Samsunglogon ruutun yt n
taustakuvaksi.
Valitse t m asetus
asettaaksesi halutun kuvan
taustakuvaksi.
38
Kaiutintilan asetus
Testisignaalin asetus
Kaiuttimien toistama signaali ja taajuusvasteet s tyv t automaattisesti kaiutinasetusten ja sen mukaan,
k ytet nk tiettyj kaiuttimia vai ei.
1
Paina
pys ytystilassa
MENUpainiketta.
2
FIN
K yt testisignaalia kaiutinliit nt jen tarkistamiseen ja kaiutinten tason s t miseen.
Paina
kohdistinpainiketta
siirty ksesi Audio kohtaan ja paina sen
j lkeen ENTER-painiketta.
1
Paina
pysäytystilassa
MENU-painiketta.
2
Painakohdistinpainike
tta siirtyäksesi
Audio-näyttöön ja
paina sen jälkeen
ENTER-painiketta.
3
Painakohdistinpainiketta
siirtyäksesi TEST
TONE -näyttöön ja paina
sen jälkeen ENTERpainiketta.
• Testisignaali kulkee seuraavassa
järjestyksessä: L › C › R › RS › LS › SW.
Jos painiketta painetaan uudelleen tänä
aikana, testisignaali loppuu.
3
Paina Speaker Setup
-kohdassa uudelleen
ENTER-painiketta.
4
Painakohdistinpainikk
eita , ,
siirtyäksesi haluttuun
kaiuttimeen ja paina
ENTER-painiketta.
ASETUKSET
Paina RETURN-painiketta palataksesi edelliselle
tasolle.
• C-, LS- ja RS-kaiuttimilla tila vaihtuu jokaisen
•
painikkeen painalluksen myötä seuraavasti:
SMALL › NONE.
Asetuksissa L ja R tilaksi asetetaan SMALL.
Paina MENU-painiketta sulkeaksesi asetusn yt n.
¥ CENTER SPEAKER
-asetuksen asettaminen Jos kuvassa näytetty etäisyys
Dc on sama tai suurempi kuin Df, aseta tila arvoon 0
ms. Vaihda muussa tapauksessa asetusta taulukon
mukaisesti.
Manuaalinen testaus käyttämällä TEST TONE painiketta
SMALL: Valitse t m , kun k yt t kaiuttimia.
NONE: Valitse t m , kun kaiuttimia ei ole kytketty.
Paina TEST TONE -painiketta.
L: Etukaiutin (L, vasen) C: Keskikaiutin
SW: Subwoofer
R: Etukaiutin (R, oikea) LS: Takakaiutin (L, vasen) RS: Takakaiutin (R, oikea)
Monikanavainen Pro Logic -tila
• Testisignaali toistuu seuraavasti:
Huomautus
¥ PRO LOGIC- ja STEREO-asetuksista riippuen kaiutintila saattaa vaihdella.
39
•
DVD- tai CD-levyä toistettaessa tämä toimii
ainoastaan pysäytystilassa.
Tarkista tällä toiminnolla, että jokainen kaiutin on
kytketty oikein ja ettei toistossa ole ongelmia.
Testisignaalitoiminnon
päättämiseksi
paina TEST TONE -painiketta.
K yt n
aloittaminen
40
Viiveen pituuden asetus
FIN
Jos kaiuttimia ei saa sijoitettua yht kauas kuuntelupaikasta, voit s t keski- ja takakaiuttimien audiosignaalin
viiveaikaa.
1
Paina
pys ytystilassa
MENU-painiketta.
2
Paina kohdistinpainiketta
siirty ksesi Audio kohtaan ja paina sen
j lkeen ENTER-painiketta.
3
Painakohdistinpainikett
a
siirtyäksesi
‘DELAY TIME’ näyttöön
ja paina sen jälkeen
ENTER-painiketta.
4
Painakohdistinpainikk
eita , ,
siirtyäksesi haluttuun
kaiuttimeen ja paina
ENTER-painiketta.
5
Painakohdistinpaini
ketta ,
asettaaksesi
viiveen.
¥ Voit asettaa viiveen C v lilt
00 - 05
millisekuntia (mSEC) ja viiveen LS
ja RS v lilt 00 - 15 millisekuntia
(mSEC).
5.1-kanavaista surround- nt toistettaessa paras nentoisto saadaan
aikaan silloin kun kuuntelupaikan et isyys jokaiseen kaiuttimeen on sama.
Koska net saapuvat kuuntelupaikkaan eri aikaan kaiuttimien sijainnista
riippuen, voit s t t t aikaeroa k ytt m ll viivett keski- ja surroundkaiuttimien niasetuksissa.
Huomautus
¥ Asetusta
(Dolby Pro Logic II) k ytett ess viive saattaa olla erilainen eri
tiloissa.
¥ AC-3- ja DTS-
41
niraidoilla viiveajan voi asettaa v lille 00 - 15 mSEC.
ASETUKSET
Kaiuttimien viiveen asettaminen
¥ CENTER SPEAKER
-asetuksen asettaminen Jos kuvassa näytetty etäisyys
Dc on sama tai suurempi kuin Df, aseta tila arvoon 0
ms. Vaihda muussa tapauksessa asetusta taulukon
mukaisesti.
Ihanteellinen
KESKIKAIUTTIMEN sijainti
Pisteiden Df ja Dc v linen et isyys DelayTime (Viiveen pituus)
0,00 m
0,34 m
0,68 m
1,02 m
1,36 m
1,70 m
0 ms
1 ms
2 ms
3 ms
4 ms
5 ms
¥ REAR (SURROUND) SPEAKERS
-kaiutinasetus Jos kuvassa näytetty etäisyys Df
on sama tai suurempi kuin Ds, aseta tila arvoon 0
ms. Vaihda muussa tapauksessa asetusta
taulukon mukaisesti.
Pisteiden Df ja Ds v linen et isyys
0,00 m
1,02 m
2,04 m
3,06 m
4,08 m
5,10 m
DelayTime (Viiveen pituus)
0 ms
3 ms
6 ms
9 ms
12 ms
15 ms
Ihanteellinen
SURROUNDKAIUTTIMIEN
sijainti
Kaikki kaiuttimet suositellaan sijoitettaviksi tämän ympyrän
sisälle.
Df: Etäisyys ETUKAIUTTIMISTA
Dc: Etäisyys KESKIKAIUTTIMESTA
Ds: Etäisyys SURROUND-KAIUTTIMISTA
42
nenlaadun asetus
Voit s t
jokaisen kaiuttimen kanavatasapainon ja
Menetelm 1
1
FIN
nenvoimakkuuden.
nenlaatua asetusn yt st s dett ess
Paina
pysäytystilassa
MENU-painiketta.
2
Paina
siirtyäksesi
Audio-näyttöön ja paina
sen jälkeen ENTERpainiketta.
Menetelm 2
SOUND EDIT -painikkeen avulla manuaalisesti s dett ess
Etukaiutinten kaiutintasapainon s t minen Takakaiutinten kaiutintasapainon s t minen
1
Paina SOUND
EDIT -painiketta ja
paina sen jälkeen
kohdistinpainikkeit
a , .
TITLE
CHAP PRGM RDS RT
ST
TUNED
Paina SOUND
EDIT -painiketta ja
paina sen jälkeen
kohdistinpainikkeit
a
, .
2
TITLE
CHAP PRGM RDS RT
ST
kHz
MHz
4
Painakohdistinpainikkeita
,
, siirtyäksesi
haluttuun yksikköön ja
paina sen jälkeen
ENTER-painiketta.
Takakaiuttimien tason s t minen
4
Paina SOUND
EDIT -painiketta ja
paina sen jälkeen
kohdistinpainikkeit
a
, .
TITLE
CHAP PRGM RDS RT
ST
TUNED
3
Paina SOUND
EDIT -painiketta ja
paina sen jälkeen
kohdistinpainikkeit
a
, .
TITLE
kHz
MHz
CHAP PRGM RDS RT
ST
TUNED
kHz
MHz
Subowooferin tason s t minen
5
Paina SOUND
EDIT -painiketta ja
paina sen jälkeen
kohdistinpainikkeit
a , .
TITLE
CHAP PRGM RDS RT
kHz
MHz
ST
ASETUKSET
3
Painakohdistinpainiketta
siirtyäksesiSOUND EDIT
-näyttöön ja paina sen
jälkeen ENTERpainiketta.
TUNED
Keskikaiuttimen nenvoimakkuuden s t minen
TUNED
kHz
MHz
Huomautus
Paina RETURN-painiketta palataksesi edelliselle tasolle.
¥S
d t n kyv t p laitteen n yt ss , eiv t TV-ruudulla.
Etu/takakaiutinten kaiutintasapainon s t minen
¥Voit valita asetuksen v lilt 00 — —06 tai OFF.
Paina MENU-painiketta sulkeaksesi asetusn yt n.
43
¥ nenvoimakkuus laskee siirtyess si l hemm s asetusta —6.
Keski/taka/subwoofer-kaiutinten tason s t
¥ nenvoimakkuustasoa voidaan s t porrastetusti v lill +6 dB ja —6 dB.
¥ nenvoimakkuus lis ntyy siirtyess si l hemm s lukemia +6 dB ja vaimenee siirtyess si l hemm s arvoa -6 dB.
44
DRC:n (Dynamic Range Compression) asettaminen
Voit k ytt t t toimintoa Dolby Digital - nentoistosta nauttiaksesi elokuvia isin hiljaisella
kuunnellessasi.
1
3
Paina
kohdistinpainiketta
siirtyäksesi DRCnäyttöön ja paina
sen jälkeen
ENTER-painiketta.
2
4
nell
Paina
kohdistinpainiketta
siirtyäksesi Audionäyttöön ja paina
sen jälkeen ENTERpainiketta.
Paina
kohdistinpainiketta
säätääksesi
DRC-asetusta.
pidetään
• Mitä kauemmin kohdistinpainiketta
painettuna, sitä suurempi teho, ja mitä pitempään
kohdistinpainiketta
pidetään painettuna, sitä
pienempi teho.
• Kun asetus on suoritettu loppuun, näyttö siirtyy
edelliseen näyttöön.
FIN
Kuva saattaa n ytt hitaammalta kuin ni, kun se on kytketty digi-TV:hen.
T ss tapauksessa s d nen viiveaika optimaaliseksi videon sovittamiseksi.
1
Paina pysäytystilassa
MENU-painiketta.
• Asetusvalikko tulee näkyviin.
3
Paina kohdistinpainikkeita ,
siirtyäksesi “AV-SYNC”kohtaan ja paina sen jälkeen
ENTER-painiketta.
• AV-SYNC-näyttö tulee näkyviin.
2
Paina kohdistinpainikkeita ,
siirtyäksesi “Audio”-kohtaan ja
paina sen jälkeen ENTERpainiketta.
• “Audio”-valikko tulee näkyviin.
4
Paina kohdistinpainikkeita
, valitaksesi AV-SYNCviiveajan ja paina sitten
ENTER-painiketta.
• Voit asettaa äänen viiveajan väliltä 0 - 300 ms.
Aseta se optimaaliseksi.
Paina RETURN-painiketta palataksesi edelliselle tasolle.
Paina RETURN-painiketta palataksesi edelliselle tasolle.
Paina MENU-painiketta sulkeaksesi asetusn yt n.
Paina MENU-painiketta sulkeaksesi asetusn yt n.
46
ASETUKSET
45
Paina
pysäytystilassa
MENU-painiketta.
AV SYNC -asetus
Dolby Pro Logic II -tila
Dolby Pro Logic II -tehoste
Voit valita halutun Dolby Pro Logic II -audiotilan.
Paina
FIN
T m toiminto toimii ainoastaan Dolby Pro Logic MUSIC -tilassa.
1
PL II MODE -painiketta.
¥ Tila vaihtuu n pp imen jokaisella painalluksella seuraavasti.
Paina
PL II MODE painiketta valitaksesi
MUSIC -tilan.
2
Paina
PL II EFFECT painiketta ja sen j lkeen
kohdistinpainikkeita ,
tilan valitsemiseksi.
¥ Voit valita joko 0 tai 1.
3
Paina
PL II EFFECT painiketta ja sen j lkeen
kohdistinpainikkeita ,
tilan valitsemiseksi.
¥ Voit valita v lilt
0 — 7.
4
Paina
PL II EFFECT painiketta ja sen j lkeen
kohdistinpainikkeita ,
tilan valitsemiseksi.
¥ Voit valita v lilt
0 — 6.
ASETUKSET
Huomautus ¥ Kun valitset Pro Logic II -tilan, kytke ulkoinen laite soittimen AUDIO INPUT
Huomautus
¥ Toistettaessa kahdella tai useammalla kanavalla koodattuja DVD-levyj , monikanavatila
(L ja R) -liit nt ihin. Jos kytket vain yhteen liit nt n (L tai R), et voi
kuunnella 5.1-kanavaista surround- nt .
valitaan automaattisesti, eik
PRO LOGIC II
¥ MUSIC: Musiikkia kuunnellessasi voit kokea nitehosteet kuin olisit kuuntelemassa alkuper ist esityst .
¥ CINEMA: Lis realismia elokuvan niraitaan.
¥ PRO LOGIC: Koet todellisentuntuisen monikanava nen, ik n kuin kuuntelisit viiden kaiuttimen tuottamaa
47
vaikka todellisuudessa k yt tkin vain kahta kaiutinta.
¥ MATRIX: Kuulet 5.1-kanavaisen surround- nen.
STEREO: Valitse t m kuunnellaksesi nt ainoastaan vasemmasta ja oikeasta etukaiuttimesta sek
subwooferista.
(Dolby Pro Logic II) -painike toimi.
¥ PANORAMA:
nt ,
T m tila laajentaa etukanavien stereokuvaa k sitt m n surround-kaiuttimet
j nnitt v n nenkiertotehosteen aikaansaamiseksi sivusein kaiutuksella.
¥ CENTER WIDTH: ni toistetaan ainoastaan keskikaiuttimen kautta. Vasen ja oikea etukaiutin
tuottavat haamu nt .
¥ DIMENSION: S t nikentt (DSP) asteittain edest tai takaa.
48
nikentt toiminto (DSP)/EQ
DSP (Digitaalinen signaaliprosessori) DSP-tilat on suunniteltu simuloimaan erilaisia akustiikkoja.
EQ: Voit valita asetukseksi ROCK, POP tai CLASSIC musiikin lajin mukaan.
Paina DSP/EQ-painiketta.
¥ DSP ilmestyy n yt lle.
¥Valinta vaihtuu n pp imen jokaisella painalluksella seuraavien vaihtoehtojen v lill :
Uniajastintoiminto
FIN
Voit asettaa ajan, jolloin DVD-soitin kytkeytyy p lt .
Paina SLEEP-painiketta.
¥ SLEEP
ilmestyy n yt lle. Joka kerta kun painat painiketta, esivalittu aika
muuttuu seuraavasti: 10 › 20 › 30 › 60 › 90 › 120 › 150 › OFF.
TITLE
CHAP PRGM RDS RT
ST
TUNED
kHz
MHz
Uniajastimen asetuksen vahvistamiseksi paina SLEEP-painiketta.
¥N yt lle ilmestyy aika, jonka kuluttua DVD:st
kytkeytyy automaattisesti virta
p lt .
¥Painiketta uudelleen painettaessa uniajastimen aika muuttuu aikaisemmin
asetetusta.
Huomautus
ASETUKSET
Uniajastintoiminnon peruuttamiseksi paina SLEEPpainiketta, kunnes OFF ilmestyy n ytt n.
¥T m
toiminto on k ytett viss CD-, MP3-CD- ja 2-kanavaisten
DVD-Audio- ja Dolby Digital -levyjen kanssa.
¥ Kun toistat DVD-levy , jolle on koodattu useampi kuin yksi
kanava, monikanavatila valitaan automaattisesti, eik DSP/EQtoiminto ole k ytett viss .
Huomautus
49
POP, JAZZ, ROCK: Musiikin lajin mukaan valittavissa on POP, JAZZ ja ROCK.
STUDIO: Tuottaa studiossa l sn olon tunnun.
CLUB: Simuloi tanssisalin nikuvaa tuntuvalla basso nell .
HALL: Tuottaa kirkkaan laulu nen kuin kuuntelu tapahtuisi konserttisalissa.
MOVIE: Tuottaa elokuvateatterin tunnun.
CHURCH: Tuottaa suuressa kirkossa olemisen tunnun.
PASS: Valitse t m normaalikuuntelua varten.
50
Radion kuuntelu
Radion esivalintojen asetus
Voit kuunnella haluttua aaltoaluetta (ULA-asemat) joko automaattista tai manuaalista virityst k ytt en.
Voit tallentaa muistiin aina:
¥ FM (ULA)
15 ULA-asemaa (FM)
Kauko-ohjain
1
FIN
Taajuusmodulaatio
Esimerkki: Taajuuden FM 89.1 esivalinta muistiin
Paina TUNERpainiketta.
2
¥ Valinta
FM vaihtuu joka kerta
kun painat TUNER -painiketta.
Virit kohdalleen
haluttu asema.
Automaattinen viritys 1
Automaattinen viritys 2
1
-painiketta
painettaessa esivalinta-asema
tulee valituksi.
Paina ja pidä painettuna
hakeaksesi automaattisesti
ohjelmaa lähettäviä asemia.
Paina TUNER painiketta ja valitse
FM-aaltoalue.
¥ Taajuusalueeksi tulee n pp imen
jokaisella painalluksella
FM .
TITLE
Manuaalinen viritys
CHAP PRGM RDS RT
ST
Paina kevyesti
suurentaaksesi tai
pienentääksesi portaittain
taajuuslukemia.
2
Paina @
valitaksesi 89.10 .
¥ Seuraa sivun 51 kohdassa 2
3
Paina TUNER
MEMORY -painiketta.
¥ PGRM
alkaa vilkkua n yt ss .
annettuja ohjeita viritt ksesi
aseman kohdalleen joko
automaattisesti tai manuaalisesti.
TUNED
TITLE
RDS RT
ST
TUNED
TITLE
RDS RT
ST
TUNED
kHz
MHz
kHz
MHz
kHz
MHz
P laite
1
Valitse haluttu
taajuusalue (FM eli
ULA) painamalla
toimintopainiketta .
2
Valitse radioasema.
Paina STOP (
-painiketta
valitaksesi PRESET ja paina sen
jälkeen
-painiketta
valitaksesi esivalinta-aseman.
Automaattinen viritys 1
)
4
Paina
esivalintanumero
n valitsemiseksi.
¥ Voit valita v lilt
¥ Paina TUNER MEMORY -painiketta ennen
1 — 15.
kuin PRGM katoaa n yt st .
katoaa n yt st ja asema on nyt
viritetty muistiin.
TITLE
(T m koskee vain FM-aseman kuuntelua.)
¥ Valinta vaihtuu n pp imen jokaisella painalluksella asetusten STEREO ja MONO v lill .
¥ Kuuluvuuden ollessa kehno valitse MONO selvemm n ja h iri tt m mm n l hetyksen
51
kuuntelemiseksi.
RDS RT
ST
TUNED
kHz
MHz
TITLE
CHAP
RDS RT
ST
RADION K YTT
Paina STOP (
) painiketta valitaksesi MANUAL ja
paina sen jälkeen sekä pidä painettuna
painiketta hakeaksesi automaattisesti aaltoaluetta.
Paina MO/ST-painiketta kuunnellaksesi monona/stereona.
6
Viel useampien
radioasemien
viritt miseksi
kohdalleen toista
kohdat 2 — 5.
¥ PRGM
Automaattinen viritys 2
Manuaalinen viritys Paina STOP ( )
painiketta valitaksesi
MANUAL ja paina sen jälkeen
virittääksesi radion pienemmälle tai
suuremmalle taajuudelle.
5
Paina TUNER
MEMORY -painiketta
uudelleen.
TUNED
kHz
MHz
Esivalinta-aseman viritt miseksi kuunneltavaksi paina
kauko-ohjaimen painikkeita
radioaseman valitsemiseksi.
52
RDS-l hetyksist
RDS-l hetyksist
FIN
PTY-ilmaisin (Ohjelmatyyppi) ja PTY-SEARCH -toiminto
RDS-j rjestelm n (Radio Data System) k ytt ULA-asemien vastaanotossa
RDS-toiminto mahdollistaa ULA-asemille normaalin ohjelmasignaalin ohessa l hetett v n ylim r isen
signaalin k yt n. Sit k ytt m ll radioasemat voivat esimerkiksi n ytt virittimen n yt ss aseman
sek l hett v n ohjelmatyypin nimen, kuten urheilu tai musiikki, jne.
RDS-ilmaisin syttyy n ytt n silloin kun viritin on viritt nyt kohdalleen RDS-palvelua
l hett v n ULA-aseman.
¥ RDS-toiminnon kuvaus
1. PTY (Ohjelmatyyppi) : N ytt parhaillaan l hetett v n ohjelman tyypin
2. PS NAME (Ohjelmapalvelun nimi): N ytt t m nhetkisen aseman nimen, koostuu 8
kirjainmerkist .
3. RT (Radiotekstit): Purkaa radioaseman laatiman tekstin (jos sellaista k ytet n)
koodauksen ja koostuu korkeintaan 64 kirjaimesta.
4. CT (Kellonaika): Purkaa aikatietojen koodauksen ja n ytt aikatiedot valitulta ULAtaajuudelta.
¥ Jotkin asemat eiv t l het PTY-, RT- eiv tk CT-tietoja, joten n m tiedot eiv t
v ltt m tt joka kerta tule n yt lle.
5. TA (Liikennetiedote): T m n symbolin vilkunta ilmaisee liikennetiedotuksen olevan
k ynniss .
Huomautus ¥ RDS ei v ltt m tt toimi kunnolla, ellei kohdalleen viritetty
radioasema l het kunnollista RDS-signaalia tai ellei l hetesignaali
ole riitt v n voimakas.
Mit tietoja RDS-signaaleihin voi sis lty ?
Voit n hd aseman l hett m t RDS-signaalit n yt ll .
RDS-signaalien n ytt minen
Eräs RDS-palveluista saatava etu on se, että voit paikantaa tietyntyyppistä ohjelmaa lähettävät
radioasemat valitsemalla tietyn PTY-koodin.
Ohjelman haku PTY-koodien avulla
N ytt
Ennen kuin aloitat, muista...
NEWS
• PTY Search -hakutoiminnolla voidaan etsiä
ainoastaan esivalintapaikoilla olevia asemia.
•
•
Kun n yt ss n kyy PS- tai RT-signaaleja, seuraavat kirjainmerkit ovat k yt ss .
¥ N ytt ikkuna ei pysty erottamaan toisistaan isoja eik pieni kirjaimia ja k ytt aina
isoja kirjaimia.
¥ N ytt ei pysty n ytt m n aksentilla varustettuja kirjaimia, A voi sen vuoksi n ky
n yt ll silloin kun alkuper istekstiss n ytet n aksentilla varustettu A , kuten À, Â,
Ä, Á, Å ja à .
INFO
• Tietoja painoista ja mitoista, palautetta ja
ennusteita, kuluttaja-asioita, lääketietoja jne.
SPORT
EDUCATE
DRAMA
1
2
3
Paina FM-lähetystä kuunnellessasi PTY
SEARCH -painiketta.
Paina PTY- tai PTY+, kunnes haluamasi
PTY-koodi ilmestyy näyttöön.
• Näytössä näkyvät oikealla kuvatut PTY-koodit.
Paina PTY SEARCH -painiketta uudelleen
silloin kun edellisessä kohdassa valittu
PTY-koodi näkyy yhä näytöllä.
esivalinta-asemaa ja pysähtyy
löytäessään valitsemasi tyypin sekä
virittää sen kohdalleen.
¥ Jos haku p
53
• Radiokuunnelmia/sarjoja, yms.
• Kulttuuria, kotimaista tai paikallista, uskontoon
liittyviä ongelmia, yhteiskuntatiedettä, kieliä,
teatteria, jne.
SCIENCE
• Luonnontiedettä ja tekniikkaa
POP M
• Muuntyyppisiä ohjelmia, puheita,
viihdeohjelmia (tietokilpailuja, muita kilpailuja),
haastatteluja, komediaa ja satiirisia
kuunnelmia, yms.
• Popmusiikkia
ROCK M
• Rokkia
M.O.R.M
• Modernia ja ajankohtaista musiikkia, tyypiltään
“easy listening”.
LIGHT M
• Kevyttä klassista musiikkia, instrumentti- ja
kuoroteoksia
CLASSIC
• Klassisen musiikin suurteoksia, orkesteri-,
sinfonia-, kamari- ja oopperamusiikkia
OTHER M
• Muut musiikin lajit, jatsi, R&B, kantri
WEATHER
• Säätiedotuksia
FINANCE
• Talousohjelmia
CHILDREN
• Lastenohjelmia
SOCIAL A
• Yhteiskunnallista
RELIGION
TRAVEL
LEISURE
JAZZ
COUNTRY
NATION M
OLDIES
FOLK M
DOCUMENT
Huomautus
• Opetusohjelmia
CULTURE
PHONE IN
• Keskusyksikkö etsii läpi 15 ULA-
• Urheilua
RADION K YTT
N yt ll n kyvist kirjainmerkeist
• Ajankohtaisia tapahtumia, dokumentaareja,
keskustelua ja analyysiä
VARIED
Paina RDS DISPLAY -painiketta kuunnellessasi FM-asemaa.
N ytt vaihtuu joka kerta painiketta painettaessa ja n ytt vuorotellen seuraavat tiedot:
PS (Ohjelmapalvelu):Haun aikana n yt ll n kyy PS , mink j lkeen radioasemien
nimet tulevat esiin. NO PS tulee esiin, ellei vastaavaa signaalia l hetet .
RT (Radiotekstit): haun aikana RT tulee n kyviin ja aseman l hett m t tekstisanomat
tulevat n kyviin. NO RT tulee n kyviin, jos signaalia ei l hetet .
Taajuus : aseman taajuus (ei-RDS-palvelu)
AFFAIRS
• Jos haluat keskeyttää haun missä tahansa
kohdassa, paina PTY SEARCH -painiketta haun
aikana.
Seuraavien toimien tekemisessä on aikarajoitus.
Jos asetus peruuntuu ennen kuin sen tekeminen
on valmis, aloita uudelleen vaiheesta 1.
Painaessasi pääkauko-ohjaimen painikkeita,
tarkista, että olet valinnut ULA-aseman (FM)
käyttämällä pääkauko-ohjainta.
Ohjelmatyyppi
• Uutiset, mielipiteet sekä reportaasit
• Uskonto
• Kuuntelijat soittavat
• Matkailua
• Vapaa-aika
• Jatsia
• Kantria
• Kotimaista musiikkia
• Vanhaa listamusiikkia
• Etnoa
• Dokumentaareja
ttyy yht kkisesti, PS ja RT eiv t n y n yt ss .
54
N yt n kirkkauden s t
Voit s t p laitteen n yt n kirkkauden niin, ettei asetus h iritse elokuvien katselua.
Paina DIMMER-painiketta.
Levyjen k sittelyyn ja k ytt n liittyvi huomautuksia
FIN
Levyll olevat pienet naarmut saattavat heikent kuvan- ja nenlaatua tai aiheuttaa pomppimista.
K sittele levyj huolellisesti, jotta v lttyisit levyihin tulevilta naarmuilta.
Levyjen k sittely
l kosketa levyn toistopuoleen. Pid levyst
kiinni sen laidoista, jottei sen pintaan j isi
sormenj lki .
l liimaa paperia tai kiinnit teippi levyn
pintaan.
¥ Joka kerta kun painat painiketta, kirkkaus muuttuu seuraavasti: DARK
(tumma) ➞ BRIGHT (kirkas).
Levyjen s ilytys
Mykistystoiminto
l s ilyt levyj
suorassa
auringonvalossa
S ilyt levyj viileiss ,
hyvin ilmastoiduissa
tiloissa
S ilyt levyj puhtaassa
levykotelossa.
S ilyt levyj pystysuorassa.
T m on hy dyllinen toiminto esim. ovikellon tai puhelimen soidessa.
Muistutus
Paina MUTE-painiketta.
¥ MUTE vilkkuu n yt ss .
¥ Kun haluat nen takaisin (yht
voimakkaana kuin aikaisemmin),
paina viel kerran MUTE- tai VOLUME-painiketta.
TITLE
CHAP PRGM RDS RT
ST
TUNED
kHz
MHz
¥l
¥l
p st likaa levyjen pinnoille.
lataa soittimeen rikkin isi tai naarmuuntuneita levyj .
Levyjen k sittely ja s ilytys
Jos levyyn tulee sormenj lki tai likaa, pese se puhtaaksi
miedossa, laimennettua pesuainetta sis lt v ss
vedess , ja pyyhi se kuivaksi pehme ll liinalla.
¥ Levy
puhdistaessasi pyyhi sit varovasti sen sis reunasta ulkoreunaa
Huomautus
¥ Laitteen sis lle voi tiivisty
kosteutta silloin kun l mmin ilma joutuu
kosketuksiin laitteen sis ll olevien kylmien osien kanssa. Jos soittimen
sis n tiivistyy kosteutta, soitin ei v ltt m tt toimi oikein. Jos n in k y,
ota levy pois soittimesta ja j t soitin noin 1 - 2 tunniksi virta kytkettyn .
55
56
MUITA TIETOJA
kohti.
Ennen kuin otat yhteyden huoltoon
FIN
Katso ohjeita alla olevasta taulukosta, kun laite ei toimi oikein. Jos kohtaamaasi ongelmaa ei ole t ss luettelossa tai jos
ohjeista ei ole apua, sammuta laite, irrota virtajohto ja ota yhteys valtuutettuun j lleenmyyj n tai Samsung-huoltoon.
Vika
Levylautanen ei avaudu.
Toisto ei k ynnisty.
Toisto ei k ynnisty
v litt m sti Toisto/taukopainiketta painettaessa.
nentoisto ei onnistu.
ni tulee kuuluviin
ainoastaan muutamista
kaiuttimista, ei kaikista
kuudesta.
Kuva ei tule n kyviin, nt ei
kuulu, tai levylautanen avautuu
2 — 5 sekuntia my hemmin.
57
¥ Onko virtajohto kytketty kunnolla pistorasiaan?
¥ Sammuta virta ja kytke se sitten takaisin.
¥ Tarkista DVD-levyn aluekoodi.
Kaikkia ulkomailta ostettuja DVD-levyj ei voi v ltt m tt
toistaa.
¥ CD-ROM- ja DVD-ROM-levyj ei voi toistaa t ll DVDsoittimella.
¥ Tarkista, ett katselurajoitustaso on oikea.
¥ Onko levy v ntynyt tai onko sen pinnassa naarmuja?
¥ Pyyhi levy puhtaaksi.
¥
ni ei tule kuuluviin pikatoiston, hidastetun toiston eik ruuturuudulta-toiston aikana.
¥ Onko kaiuttimet kytketty oikein? Onko kaiutinasetukset tehty
kunnolla?
¥ Onko levyss suuria vikoja?
¥ CD:t tai radiota kuunnellessa ni toistetaan ainoastaan etukaiuttimien
(L/R) kautta. Valitse PRO LOGIC II painamalla kauko-ohjaimen
(Dolby Pro Logic II) -n pp int kaikkien kuuden kaiuttimen k ytt miseksi.
¥ Tarkista, ett DVD-levy on 5.1-CH-yhteensopiva.
¥ Jos asetat C-, S- ja SR-asetuksiksi NONE asetusn yt n audioasetustilan
kaiutintilasta, nt ei toisteta keskikaiuttimesta eik vasemmasta tai
oikeasta etukaiuttimesta. Aseta C-, SL- ja SR-asetuksiksi SMALL.
¥ Onko DVD-soitin siirretty nopeasti kylm st
paikasta l mpim n?
Jos soittimen sis n tiivistyy kosteutta, ota levy pois soittimesta ja
j t soitin noin 1 - 2 tunniksi virta kytkettyn . (Voit k ytt soitinta
uudelleen kosteuden kuivuttua soittimen sis lt .)
¥ Onko levyll
Dolby Digital 5.1 CH -merkint ? Dolby Digital 5.1
CH Surround Sound - ni toistetaan ainoastaan silloin kun levy
on tallennettu 5.1-kanavaisella nell .
¥ Onko niraidan kieli oikein asetettu DOLBY DIGITAL 5.1-CH asetukseen infon yt st ?
Vika
Tarkistus/toimenpide
¥ Levy py rii, mutta kuva ei
toistu.
¥ Kuvanlaatu on heikko ja
kuva t risee.
¥ Onko virta kytketty TV:hen?
¥ Onko videoliit nt johdot kytketty kunnolla?
¥ Onko levy likainen tai vioittunut?
¥ Huonosti valmistettua levy ei v ltt m tt voi soittaa.
Kauko-ohjain ei toimi.
¥ K ytet
niraidan kieli ei kuulu
eik tekstityskieli tule esiin.
¥
Valikkon ytt ei tule esiin, vaikka
valikkotoiminto olisikin valittu.
¥ K yt tk
nk kauko-ohjainta k ytt alueen sis ll olevasta
k ytt kulmasta ja -et isyydelt ?
¥ Ovatko paristot lopussa?
niraidan kieli sek tekstityskieli eiv t toimi DVD-levyill , joille
niit ei ole tallennettu. Ja levyst riippuen ne voivat toimia eri lailla.
levy , jolla ei ole valikkoja?
Kuvasuhdetta ei voi
muuttaa.
¥ Voit toistaa 16:9 DVD -levyj
Radio-ohjelmia ei voi
vastaanottaa.
¥ P laite ei toimi.
¥ Onko antenni liitetty kunnolla?
¥ Antennin tulosignaalin ollessa heikko asenna ulkoinen ULA-
(Esimerkki: Virta sammuu tai
outo ni kuuluu.)
¥ DVD-soitin ei toimi
normaalisti.
Katselurajoitustason
salasana on unohtunut.
in 16:9 WIDE-, 4:3 LETTER BOX-, tai
4:3 PAN SCAN -tilassa, mutta 4:3 DVD -levyjen toistoa voi katsella
vain kuvasuhteella 4:3. Lue lis tietoja DVD-levyn kannesta ja
valitse sen j lkeen sopiva toiminto.
antenni paikkaan, joka parantaa kuuluvuutta.
¥ Kytke virta p
lt ja pid p laitteen
-painiketta painettuna
pitemp n kuin 5 sekuntia.
RESET-toiminnon k ytt poistaa kaikki muistiin tallennetut
asetukset.
l k yt t t turhaan.
¥ Kun tiedote
NO DISC n kyy p laitteen n yt ss , pid laitteen
painike painettuna yli 5 sekunnin ajan. INITIALIZE n kyy n yt ss , ja
kaikki asetukset palautuvat oletusarvoihinsa.
¥ Paina POWER-painiketta.
RESET-toiminnon k ytt poistaa kaikki muistiin tallennetut asetukset.
l k yt t t turhaan.
58
MUITA TIETOJA
Dolby Digital 5.1 CH
Surround Sound - nt ei
toisteta.
Tarkistus/toimenpide
Kielikoodiluettelo
Tekniset tiedot
FIN
Sy t oikea koodinumero asetuksille Disc Audio ( niraita), Disc Subtitle (tekstitys)
ja/tai Disc Menu (valikko) (katso sivu 31).
Koodi
Kieli
Koodi
Kieli
Koodi
Kieli
Koodi
Kieli
1027
Afar
1181
Friisi
1334
Latvia, l tti
1506
Slovenia
1028
Abhaasi
1183
Iiri
1345
Malagasi
1507
Samoa
1032
Afrikaans
1186
Skotti
1347
Maori
1508
Shona
1039
Amhara
1194
Galicia
1349
Makedonia
1509
Somali
1044
Arabia
1196
Guarani
1350
Malajalam
1511
Albania
1045
Assami
1203
Gujarati
1352
Mongolia
1512
Serbia
1051
Aimara
1209
Hausa
1353
Moldova
1513
Siswati
1052
Azerbaizani
1217
Hindi
1356
Marathi
1514
Sesotho
1053
Ba„kiiri
1226
Kroaatti
1357
Malaiji
1515
Sunda
1057
Valkoven j
1229
Unkari
1358
Malta
1516
Ruotsi
1059
Bulgaria
1233
Armenia
1363
Burma
1517
Suahili
1060
Bihari
1235
Interlingua
1365
Nauru
1521
Tamili
1069
Bislama
1239
Interlingue
1369
Nepali
1525
Tegulu
1066
Bengali; bangla
1245
Inupiak
1376
Hollanti
1527
Tad‰ikki
1067
Tiibet
1248
Indonesia
1379
Norja
1528
Thai
1070
Bretoni
1253
Islanti
1393
Oksitaani
1529
Tigrinja
1079
Katalaani
1254
Italia
1403
(Afan) oromo
1531
Turkmeeni
1093
Korsika
1257
Heprea
1408
Orija
1532
Tagalog
1097
Tsekki
1261
Japani
1417
Punjabi
1534
Setswana
1103
Kymri
1269
Jiddi
1428
Puola
1535
Tonga
1105
Tanska
1283
Jaava
1435
Pa„to
1538
Turkki
Saksa
1287
Georgia
1436
Portugali
1539
Tsonga
1130
Bhutani
1297
Kazakki
1463
Ket„ua
1540
Tataari
1142
Kreikka
1298
Gr nlanti
1481
Retoromania
1543
Twi
1144
Englanti
1299
Kambod‰a
1482
Kirundi
1557
Ukraina
1145
Esperanto
1300
Kannada
1483
Romania
1564
Urdu
1149
Espanja
1301
Korea
1489
Ven j
1572
Uzbekki
1150
Viro
1305
Ka„miri
1491
Ruanda
1581
Vietnam
1151
Baski
1307
Kurdi
1495
Sanskriitti
1587
Volapuk
1157
Persia
1311
Kirgiisi
1498
Sindhi
1613
Wolof
1165
Suomi
1313
Latina
1501
Sangro
1632
Xhosa
1166
Fid‰i
1326
Lingala
1502
Serbokroatia
1665
Yoruba
1171
F ri
1327
Lao
1503
Singaleesi
1684
Kiina
1174
Ranska
1332
Liettua
1505
Slovakki
1697
Zulu
59
TI
ET
OJ
A
U
L
A-
VI
RI
TI
N
Virrankulutus
70 W
Paino
3,2 kg
Mitat (L x K x S)
430 x 60 x 340 mm
K ytt l mp tila
+5 ¡C~+35 ¡C
K ytt paikan sallittu kosteus
10 %~75 %
K ytt kelpoinen herkkyys
10 dB
H iri et isyys
60 dB
S r
0.5%
Komposiittivideo
VIDEO L H D T Scart-liit nt
V
A
H
VI
S
TI
N
Komposiittivideo : 1,0Vp-p(75 ‰ kuormalla)
RGB-signaali: 0,714 Vp-p (75 ‰ kuormalla)
Antoteho etukaiuttimiin
32 W(4 ‰)/kanava
Antoteho keskikaiuttimeen
63 W (4‰)
Antoteho takakaiuttimiin
32 W(4 ‰)/kanava
Subwooferin antoteho
64 W (8‰)
Taajuusalue
20 Hz~20 kHz
H iri et isyys
75 dB
Kanavaero
50 dB
Tuloherkkyys
(AUX)500 mV
Kaiutinj rjestelm
K
AI
U
T
TI
M
E
T
1,0Vp-p(75 ‰ kuormalla)
5.1-kanavainen toisto
Etu/takakaiutin
Keskikaiutin
Subwoofer
Impedanssi
4‰x4
4‰
8‰
Taajuusalue
150 Hz~20 kHz
150 Hz~20 kHz
30 Hz~150 Hz
85 dB/W/M
85 dB/W/M
86 dB/W/M
Toistettava nenpaine
Nimellisotto
32 W
63 W
64 W
Tehonkesto
64 W
126 W
128 W
90 x 107 x 95 mm
160 x 90 x 95 mm
145 x 320 x 340 mm
0,36 kg / 0,3 kg
0,45 kg
3,6 kg
Mitat (L x K x S)
Paino
60
MUITA TIETOJA
1109
YL
EI
SI
FIN
HT-TP12
5.1-kanavainen toisto
Kaiutinj rjestelm
K
AI
U
T
TI
M
E
T
Etukaiutin
takakaiutin
Keskikaiutin
Impedanssi
4Ω x 2
4Ω x 2
4Ω
8Ω
Taajuusalue
150Hz~20kHz
150Hz~20kHz
150Hz~20kHz
30Hz~150Hz
85dB/W/M
85dB/W/M
85dB/W/M
86dB/W/M
32W
32W
63W
64W
64W
64W
Toistettava nenpaine
Nimellisotto
Tehonkesto
Mitat (L x K x S)
85 x 1050 x 90 mm 90 x 107 x 95 mm
Paino
3,1 Kg / 2,95 Kg
61
0,36 Kg / 0,3 Kg
Subwoofer
126W
128W
160 x 90 x 95 mm
145 x 320 x 340 mm
0,45 Kg
3,6 Kg
Download PDF

advertising