Samsung 95” profesjonell LED-skjerm ME95C Bruksanvisning

Add to My manuals
259 Pages

advertisement

Samsung 95” profesjonell LED-skjerm ME95C Bruksanvisning | Manualzz
LFD-SKÆRM
Brugervejledning
ME95C
Farven og udseendet kan – afhængigt af produktet – være
anderledes, og specifikationerne kan ændres uden forudgående
varsel for at forbedre ydelsen.
BN46-00354C-02
Indholdsfortegnelse
Inden produktet anvendes
Specifikationer til vægbeslag
Ophavsret7
Sikkerhedsforanstaltninger8
Symboler8
Rengøring8
Opbevaring9
Elektricitet og sikkerhed
9
Installation10
Betjening12
29
Fjernbetjening (RS232C)
30
Kabeltilslutning30
Tilslutning33
Kontrolkoder34
Tilslutning og brug af en kildeenhed
Inden tilslutning
Kontroller inden tilslutning
43
43
Tilslutning til en pc
Tilslutning med et D-SUB-kablet (analog type)
Tilslutning med et DVI-kabel (digital type)
Tilslutning med et HDMI-DVI-kabel
Tilslutning med et HDMI-kabel Tilslutning med et DP-kabel
44
44
44
45
45
46
Dele19
Control Panel
19
Bagside21
Fjernbetjening22
Tilslutning via et IR-stereokabel
(sælges separat)
25
Ændring af opløsningen
Ændring af opløsningen på Windows XP
Ændring af opløsningen på Windows Vista
Ændring af opløsningen på Windows 7
Ændring af opløsningen på Windows 8
47
47
47
48
48
Inden installation af produktet
(installationsvejledning)26
Hældningsvinkel og rotation
26
Ventilation26
Tilslutning til en videoenhed
Tilslutning med et AV-kabel
Tilslutning med komponentkablet
Tilslutning med et HDMI-DVI-kabel
Tilslutning ved hjælp af et HDMI-kabel
49
49
49
50
50
Tilslutning til et lydsystem
51
Tilslutning af en ekstern skærm
51
Forberedelser
Kontrol af indholdet
Fjernelse af emballagen
Kontrol med komponenterne
15
15
16
Mål27
Installation af vægmonteringen
Installation af vægmonteringen
28
28
Plug In Module
52
Montering af BESLAG-PIM
52
Skift af indgangskilden
53
Source53
Brug af MDC
Konfiguration af indstillinger for
Multi Control55
Konfiguration af indstillinger for Multi Control55
Installation/afinstallation af MDC-program 57
Installation57
Afinstallation57
Hvad er MDC?
58
Tilslutning til MDC
58
Tilslutningsstyring61
User Login62
Auto Set ID63
Kloning64
Kommandoen Forsøg igen
65
Kom i gang med MDC
66
Opbygning af hovedskærm
67
Menuer67
Skærmjustering69
Avancerede funktioner
72
Lydjustering74
Systemkonfiguration74
Funktionsindstillinger83
2
Indholdsfortegnelse
Andre funktioner
86
Gruppeadministration87
Planlægningshåndtering89
Problemløsningsvejledning91
Skærmjustering
Picture Mode93
Hvis inputkilden er PC, DVI eller DisplayPort93
Hvis inputkilden er AV, Component,
HDMI1, HDMI2, HDMI393
Backlight / Contrast / Brightness /
Sharpness / Colour / Tint (G/R)94
Screen Adjustment95
Picture Size95
Position97
Zoom/Position97
PC Screen Adjustment98
Resolution Select98
Auto Adjustment99
Rotation99
Aspect Ratio100
Advanced Settings101
Dynamic Contrast102
Black Tone102
Flesh Tone102
RGB Only Mode102
Colour Space102
White Balance103
10p White Balance103
Gamma103
Motion Lighting104
Picture Options105
Colour Tone106
Colour Temp.106
Digital Noise Filter106
MPEG Noise Filter106
HDMI Black Level107
Film Mode107
Motion Plus107
Dynamic Backlight108
Reset Picture108
Netværk
Network Settings114
Tilslutning til et kabelnetværk
114
Indstillinger for kabelnetværk
115
Tilslutning til et trådløst netværk
116
Indstilling for trådløst netværk
117
Manuel Konfiguration af netværk
117
WPS(PBC)118
Network Status119
Wi-Fi Direct119
Soft AP120
AllShare Settings120
Device Name120
Lydjustering
Sound Mode109
System
Sound Effect110
Multi Control121
Konfiguration af indstillinger for Multi Control121
Sound on Video Call111
Speaker Settings112
Reset Sound113
Time122
Clock Set122
Sleep Timer122
On Timer123
Off Timer124
Holiday Management124
Front Logo Light125
Menu Language126
3
Indholdsfortegnelse
Rotate menu127
Device Manager128
Keyboard Settings128
Eco Solution129
Energy Saving129
Eco Sensor129
No Signal Power Off129
Auto Power Off129
Security130
Safety Lock130
Button Lock130
Change PIN130
PIP131
Triple Screen132
Auto Protection Time133
Screen Burn Protection134
Pixel Shift134
Timer135
Immediate display136
Side Grey136
Source AutoSwitch Settings140
Source AutoSwitch140
Primary Source Recovery140
Primary Source140
Secondary Source140
Synced power-off150
General141
Max. Power Saving141
Game Mode141
BD Wise141
Menu Transparency141
Sound Feedback142
Auto Power142
Standby Control142
Lamp Schedule143
OSD Display143
Power On Adjustment143
Temperature Control143
Software Update151
By USB151
Anynet+ (HDMI-CEC)144
Anynet+ (HDMI-CEC)144
Auto Turn Off145
Fejlsøgning for Anynet+
146
AllShare Play
DivX® Video On Demand148
Ticker137
Play Mode148
Video Wall138
Video Wall138
Format138
Horizontal138
Vertical139
Screen Position139
Magic Clone149
Reset System149
Reset All150
PC module power150
Synced power-on150
Support
Contact Samsung151
Contents Home152
MagicInfo Lite152
MagicInfo Premium S152
MagicInfo Videowall S152
AllShare Play153
Source153
Hvad er AllShare Play?154
Læs følgende, før du begynder at bruge
154
AllShare Play sammen med en USB-enhed
Brug af en USB-enhed
156
Forbind en pc via et netværk.
157
Brug af AllShare Play-funktionerne.158
Brug af Grundlæggende AllShare Playfunktioner159
Sortering af fillisterne
159
Afspilning af valgte filer
160
Kopier filer
160
Oprettelse af en Playlist160
4
Indholdsfortegnelse
My list161
My list indstillinger
161
MagicInfo Lite
MagicInfo Videowall S
Videos162
Afspilning af en video
162
Filformater, der er kompatible med
MagicInfo Lite player170
Læs før brug af MagicInfo Lite player170
Filformater, der er kompatible med
MagicInfo Videowall S Player220
Læs før brug af MagicInfo Videowall S Player220
Photos163
Visning af et billede (eller diasshow)
163
Godkendelse af en tilsluttet enhed
fra serveren
Music164
Afspilning af Music164
MagicInfo Lite177
MagicInfo Lite player177
Local Schedule Manager180
Content manager187
Settings189
Ved kørsel af indhold
191
MagicInfo Videowall S223
Settings223
Ved kørsel af indhold
224
Videos / Photos / Music Menu med
afspilningsindstillinger165
Understøttede undertekst- og
Allshare Play-filformater
167
Undertekst167
Understøttede billedopløsninger
167
Understøttede musikfilformater
168
Understøttede videoformater
168
175
MagicInfo Premium S
Problemløsningsvejledning
Betingelser, inden du kontakter Samsungs
servicecenter225
Afprøvning af produktet
225
Kontrol af opløsning og frekvens
225
Kontroller følgende.
226
Filformater, der er kompatible med
MagicInfo Premium S Player193
Læs før brug af MagicInfo Premium S Player193
Spørgsmål & svar
Godkendelse af en tilsluttet enhed
fra serveren
Specifikationer
199
MagicInfo Premium S201
MagicInfo Premium S Player201
Local Schedule Manager204
Template Manager211
Content manager214
Settings216
Ved kørsel af indhold
218
236
Generelt238
Strømsparer241
Forudindstillede timertilstande
242
5
Indholdsfortegnelse
Appendiks
Kontakt SAMSUNG244
Ansvar for betalingsservice
(omkostning for kunderne)
253
Produktet er ikke defekt.
253
En produktskade, som kunden har forårsaget. 253
Andet253
WEEE254
Korrekt bortskaffelse af dette produkt
(elektrisk & elektronisk udstyr)
254
Korrekt bortskaffelse af batterierne
i dette produkt
254
Bedste billedkvalitet og beskyttelse mod
efterbilleder255
Bedste billedkvalitet
255
Beskyttelse mod efterbilleder
256
Licens258
Terminologi259
6
Kapitel 01
Inden produktet anvendes
Ophavsret
Indholdet i denne manual kan ændres uden varsel for at forbedre kvaliteten.
© 2013 Samsung Electronics
Samsung Electronics har ophavsretten til denne manual.
Brug eller reproduktion af denne manual, helt eller delvist, uden tilladelse fra Samsung Electronics er forbudt.
Microsoft, Windows er registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation.
VESA, DPM og DDC er registrerede varemærker tilhørende Video Electronics Standards Association.
Alle andre varemærker tilhører de respektive ejere.
•• Der opkræves muligvis et administrationsgebyr, hvis
-- (a) en tekniker tilkaldes på din foranledning, og der ikke er nogen fejl ved produktet.
(f.eks. hvis du ikke har læst denne brugervejledning).
-- (b) du indleverer enheden til et servicecenter, og der ikke er nogen fejl ved produktet.
(f.eks. hvis du ikke har læst denne brugervejledning).
•• Du får oplyst administrationsgebyrets størrelse, inden noget arbejde eller besøg i hjemmet udføres.
7
Sikkerhedsforanstaltninger
Rengøring
――Vær forsigtig under rengøring, da panelet og ydersiden på avancerede LCD-skærme nemt bliver
Forsigtig!
ridset.
――Gør følgende ved rengøring.
RISIKO FOR ELEKTRISK STØD - MÅ IKKE ÅBNES
――Følgende billeder er kun vejledende. Virkeligheden kan afvige fra det, der vises på billederne.
Forsigtig! DÆKSLET MÅ IKKE AFMONTERES, DA DET ØGER RISIKOEN FOR ELEKTRISK STØD. (OG BAGSIDEN)
DER ER INGEN INDVENDIGE DELE, SOM SKAL SERVICERES.
AL SERVICEARBEJDE SKAL UDFØRES AF KVALIFICEREDE MEDARBEJDERE.
1
Sluk produktet og computeren.
2
Afbryd strømkablet fra produktet.
――Hold strømkablet i stikket, og undgå at røre med kablet med våde
hænder. Ellers kan der opstå elektrisk stød.
Dette symbol angiver, at der er højspænding indeni.
3
Det er farligt at få kontakt med dele inde i dette produkt.
Aftør produktet med en ren, blød og tør klud.
•• Brug ikke rengøringsmidler, der indeholder sprit,
opløsningsmiddel eller overfladeaktive stoffer.
Dette symbol oplyser om, at produktet leveres med vigtig betjenings- og
vedligeholdelsesdokumentation.
!
•• Der må ikke sprøjtes vand eller rengøringsmiddel direkte
på produktet.
Symboler
Advarsel!
Der kan opstå alvorlig eller dødelig personskade, hvis instruktionerne ikke følges.
4
Fugt en blød og tør klud med vand, og vrid den hårdt for at rengøre
produktet udvendigt.
Forsigtig!
Der kan opstå personskade eller beskadigelse af ejendom, hvis instruktionerne ikke følges.
Aktiviteter, der er mærket med dette symbol, er forbudte.
5
Tilslut strømkablet til produktet, når rengøringen er afsluttet.
6
Tænd produktet og computeren.
Instruktioner, der er mærket med dette symbol, skal overholdes.
8
Opbevaring
Tilslut strømstikket til en jordet stikkontakt (kun isolerede type 1-enheder).
•• Der kan opstå elektrisk stød eller personskader.
På grund af egenskaberne i højglansprodukter kan det forårsage hvide pletter på produktet, hvis du
bruger en UV-luftfugter i nærheden.
――Kontakt servicecenteret, hvis produktet skal rengøres indvendigt (der opkræves servicegebyr).
!
Strømkablet må ikke bøjes eller trækkes i med magt. Vær forsigtig med ikke
at anbringe strømledningen under en tung genstand.
Elektricitet og sikkerhed
•• Beskadigelse af ledningen kan medføre brand eller elektrisk stød.
――Følgende billeder er kun vejledende. Virkeligheden kan afvige fra det, der vises på billederne.
Advarsel!
Strømledningen eller produktet må ikke placeres i nærheden af varmekilder.
•• Der kan opstå brand eller elektrisk stød.
Brug ikke en beskadiget strømledning eller et stik eller en løs stikkontakt.
•• Der kan opstå elektrisk stød eller brand.
Rengør evt. støv omkring stikbenene på strømstikket og stikkontakten med
en tør klud.
Der må ikke være tilsluttet flere produkter i samme stikkontakt.
•• Der kan opstå brand.
•• Overophedede stikkontakter kan medføre brand.
!
Rør ikke ved strømstik med våde hænder. Ellers kan der opstå elektrisk stød.
Sæt strømstikket helt ind, så den ikke sidder løst.
•• En løs forbindelse med medføre brand.
!
9
Installation
Forsigtig!
Strømledningen må ikke tages ud, mens produktet anvendes.
•• Produktet kan blive beskadiget af elektrisk stød.
Advarsel!
Der må ikke stilles stearinlys, insektskræmmere eller cigaretter oven på
produktet. Produktet må ikke monteres i nærheden af varmekilder.
•• Der kan opstå brand.
Brug kun den strømledning, der leveres sammen med produktet fra
Samsung. Brug ikke strømledningen sammen med andre produkter.
•• Der kan opstå brand eller elektrisk stød.
Få en tekniker til at montere vægbeslaget.
!
•• Montering ved en ikke-kvalificeret person kan medføre personskader.
•• Brug kun godkendte kabinetter.
Hold den stikkontakt, som strømledningen er tilsluttet til, fri.
•• Strømledningen skal frakobles for at afbryde strømmen til produktet,
når der opstår et problem.
!
!
Produktet må ikke monteres på dårligt ventilerede steder som f.eks. en hylde
eller et skab.
•• Bemærk, at produktet ikke slukkes fuldstændigt, når du trykker på
strømknappen på fjernbetjeningen.
•• En forhøjet indvendig temperatur kan medføre en brand.
Hold i stikket, når du tager strømledningen ud af stikkontakten.
•• Der kan opstå elektrisk stød eller brand.
Montér produktet mindst 10 cm ud fra væggen for at tillade ventilation.
•• En forhøjet indvendig temperatur kan medføre en brand.
!
!
Hold plastemballagen uden for børns rækkevidde.
•• Børn kan blive kvalt.
!
10
Produktet må ikke monteres på en ustabil eller vibrerende overflade (usikker
hylde, skrå overflade osv.).
Forsigtig!
•• Produktet kan falde ned og blive beskadiget og/eller medføre
personskade.
Tab ikke produktet under flytning.
•• Der kan opstå produktfejl eller personskader.
•• Brug af produktet i et område med for meget vibration kan beskadige
produktet eller medføre brand.
!
Produktet må ikke monteres i en bil eller et sted, hvor det er udsat for støv,
fugt (dryppende vand osv.), olie eller røg.
Produktet må ikke sættes ned på forpartiet.
•• Skærmen kan blive beskadiget.
•• Der kan opstå brand eller elektrisk stød.
!
Produktet må ikke udsættes for direkte sol, varme eller varme genstande
som f.eks. en brændeovn.
Når produktet monteres på et kabinet eller en hylde, skal du sikre, at den
nederste kant på produktets forparti stikker frem.
•• Produktets levetid kan reduceres, eller det kan medføre brand.
•• Produktet kan falde ned og blive beskadiget og/eller medføre
personskade.
•• Montér kun produktet på kabinetter eller hylder af den rigtige størrelse.
Produktet må ikke monteres inden for børns rækkevidde.
Sæt produktet forsigtigt ned.
•• Produktet kan falde ned og beskadige børn.
•• Der kan opstå produktfejl eller personskader.
•• Da forpartiet er tungt, skal produktet monteres på en flad og stabil
overflade.
!
Madolie, f.eks. sojaolie, kan beskadige eller gøre produktet deformt.
Produktet må ikke monteres i et køkken eller i nærheden af køkkenbordet.
SAMSUNG
!
Montering af produktet på et usædvanligt sted (hvor det er udsat for fint
støv, kemikalier, ekstreme temperaturer eller megen fugt, eller på et sted,
hvor produktet skal køre uafbrudt i længere tid) kan forringe ydeevnen
betydeligt.
•• Sørg for at konsultere Samsungs servicecenter, hvis du vil montere
produktet et sådant sted.
11
Betjening
Der må ikke efterlades tunge genstande eller ting, som børn kan lide (legetøj,
slik osv.), oven på produktet.
•• Produktet eller tunge genstande kan falde ned, når børn rækker ud
efter legetøjet eller slik, og kan medføre alvorlig personskade.
Advarsel!
Der er højspænding inde i produktet. Du må aldrig selv adskille, reparere
eller ændre produktet.
Når det lyner eller tordner, skal du slukke for produktet og tage strømkablet
ud.
•• Der kan opstå brand eller elektrisk stød.
•• Der kan opstå brand eller elektrisk stød.
•• Kontakt Samsungs servicecenter for reparationer.
!
Inden du flytter produktet, skal du slukke på afbryderen og tage
strømledningen og alle andre tilsluttede kabler ud.
Tab ikke genstande og slå ikke på produktet.
•• Der kan opstå brand eller elektrisk stød.
•• Beskadigelse af ledningen kan medføre brand eller elektrisk stød.
!
!
Hvis produktet afgiver unormale lyde, en brændt lugt eller røg, skal du straks
tage strømledningen ud og kontakte Samsungs servicecenter.
Flyt ikke produktet ved at trække i strømkablet eller andre kabler.
•• Der kan opstå fejl i produktet, elektrisk stød eller brand på grund af et
beskadiget kabel.
•• Der kan opstå elektrisk stød eller brand.
!
Lad ikke børn hænge fra produktet eller kravle op på det.
Hvis der findes en gaslækage, må du ikke røre ved produktet eller
strømstikket. Området skal også straks ventileres.
•• Børn kan komme alvorligt til skade.
•• Gnister kan medføre en eksplosion eller brand.
!
Hvis produktet tabes eller den yderste afdækning beskadiges, skal du slukke
på afbryderen og tage strømledningen ud. Kontakt derefter Samsungs
servicecenter.
•• Fortsat brug kan medføre brand eller elektrisk stød.
GAS
Løft ikke og flyt ikke produktet ved at trække i strømkablet eller andre kabler.
•• Der kan opstå fejl i produktet, elektrisk stød eller brand på grund af et
beskadiget kabel.
12
Du må ikke bruge eller opbevare brændbar spray eller brændbare stoffer
nær produktet.
Forsigtig!
•• Det kan medføre eksplosion eller brand.
Efterlader du skærmen med et fast billede i lang tid, kan der forekomme
efterbilleder eller defekte pixels.
!
Sørg for, at ventilationsåbningerne ikke er blokeret af duge eller gardiner.
•• Aktivér strømsparetilstanden eller en pauseskærm med bevægeligt
billede, hvis du ikke skal bruge produktet i længere tid.
!
•• En forhøjet indvendig temperatur kan medføre en brand.
-_100
Du må ikke indsætte metalgenstande (spisepinde, mønter, hårspænder osv.)
eller genstande, der kan brænde nemt (papir, tændstikker osv.), i produktet
(via ventilationsåbningen eller ind-/udgangsporte osv.).
•• Ophobning af støv kan sammen med varme medføre brand, elektrisk
stød eller strømafledning.
!
Brug produktet ved den anbefalede opløsning og frekvens.
•• Sørg for at slukke produktet, og tag strømstikket ud, når der er
kommet vand eller fremmedlegemer ind i produktet. Kontakt derefter
Samsungs servicecenter.
•• Der kan opstå fejl i produktet, elektrisk stød eller brand.
Tag strømledningen ud af stikkontakten, hvis du ikke har plan om at bruge
produktet i længere tid (ferie osv.).
•• Dit syn kan forringes.
!
Hold ikke produktet på hovedet, og flyt den ikke ved at holde i stativet.
Du må ikke sætte genstande, der indeholder væske (vaser, kander, flasker
osv.), eller metalgenstande oven på produktet.
•• Produktet kan falde ned og blive beskadiget eller medføre
personskade.
•• Sørg for at slukke produktet, og tag strømstikket ud, når der er
kommet vand eller fremmedlegemer ind i produktet. Kontakt derefter
Samsungs servicecenter.
•• Der kan opstå fejl i produktet, elektrisk stød eller brand.
Hvis du ser på skærmen med for kort afstand i længere tid, kan det forringe
dit syn.
!
Brug ikke luftbefugtere omkring produktet.
•• Der kan opstå brand eller elektrisk stød.
13
Du bør hvile øjnene mindst 5 minutter for hver time, du bruger produktet.
Pas på, at børn ikke placerer batteriet i munden, når det er taget ud af
fjernbetjeningen. Placer batteriet på et sted, som spædbørn eller børn ikke
kan nå.
•• Det kan lindre trætte øjne.
•• Hvis et barn har haft batteriet i munden, skal du øjeblikkeligt søge
læge.
!
Rør ikke ved skærmen, når produktet har været tændt i længere tid, da den
kan blive varm.
Ved udskiftning af batteriet skal du isætte det med rigtig polaritet (+, -).
Opbevar mindre tilbehør uden for børns rækkevidde.
Brug kun de anførte standardiserede batterier, og brug ikke et nyt batteri og
et brugt batteri samtidig.
•• Hvis det ikke gøres, kan batteriet blive beskadiget, eller det kan
forårsage brand, personskade eller skade som følge af lækage af
batterivæske.
•• Ellers kan batterierne blive beskadiget eller forårsage brand,
personskade eller skade som følge af, at den indre væske lækker.
!
!
Vær forsigtig, når du justerer produktvinklen eller stativets højde.
Batterierne (og genopladelige batterier) er ikke almindeligt affald og skal
returneres til genbrug. Kunden er ansvarlig for returnering af de brugte eller
genopladelige batterier til genbrug.
•• Din hånd eller finger kan komme i klemme og blive beskadiget.
!
•• Hvis produktet vippes med en for stor vinkel, kan produktet falde ned,
hvilket kan give personskader.
Der må ikke placeres tunge genstande på produktet.
!
•• Kunden kan returnere de brugte eller genopladelige batterier til et
offentligt genbrugscenter eller til en forretning, der sælger samme
type batteri eller genopladeligt batteri.
•• Der kan opstå produktfejl eller personskader.
Skru ikke for højt op for lydstyrken ved brug af hoved- eller øretelefoner.
•• For høj lyd kan føre til høreskader.
14
Kapitel 02
Forberedelser
Kontrol af indholdet
2
Tag fat i rillerne for at skille emballagen ad.
3
Kontroller, at der ikke mangler nogen komponenter i pakken.
Fjernelse af emballagen
――Følgende billeder er kun vejledende. Virkeligheden kan afvige fra det, der vises på billederne.
1
Fjern den sorte låseanordning på boksens bund.
1
2
3
Tag beskyttelsesskum og krydsfinérplader ud.
――Udseendet af de virkelige komponenter kan være anderledes end på det viste billede.
4
Gemt boksen et tørt sted, så den kan anvendes, hvis produktet senere skal flyttes.
15
Kontrol med komponenterne
Komponenter
-- Kontakt forhandleren, hvor du købte
produktet, hvis der mangler nogle
komponenter.
――Komponenter kan variere på forskellige geografiske steder.
-- Udseendet af de virkelige komponenter
og genstande kan være anderledes end
på det viste billede.
-
-
+
+
Hurtig opsætningsvejledning
Fjernbetjening (s.22)
(AA59-00714A)
Garantikort
(ikke til rådighed visse steder)
Strømkabel
Brugervejledning
D-SUB-kabel (s.44)
Batterier (s.23)
(ikke til rådighed visse steder)
Adapter RS232C(IN)
BESLAG-PIM (2EA)
16
Elementer der sælges separat
-- Følgende elementer kan købes hos din
nærmeste forhandler.
Vægbeslag
RS232C-Stereo-kabel (s.58)
DVI-kabel (s.44)
HDMI-DVI-kabel (s.45)
DP-kabel (s.46)
HDMI-kabel (s.45)
Videokabel (s.49)
Stereokabel (s.25)
Komponentkabel (s.49)
RCA-stereokabel (s.51)
RCA-kabel (s.49)
AV-/komponentadapter (s.49)
Lydadapter (s.49)
Eksternt sensorsæt (s.25)
LAN-kabel
17
-- Ved hjælp af RS232C-adapteren kan du
tilslutte en anden skærm via et RS232Ckabel af typen D-SUB (9 ben).
-- Sørg for, at du tilslutter hver adapter til
den korrekte RS232C IN eller OUT port på
produktet.
Adapter RS232C(OUT)
PIM
18
Dele
――Farven og faconen på dele kan variere i forhold til det viste.
Control Panel
Paneltast
Specifikationer kan ændres uden forudgående varsel for at forbedre kvaliteten.
Knapper
Beskrivelse
Tænd for produktet.
Hvis du trykker på knappen , når du tænder for produktet, vises kontrolmenuen.
――Hvis du vil lukke skærmmenuen, skal du trykke på paneltasten og holde den nede
Højttaler
POWER
ON
i mindst ét sekund.
Gå til den øvre eller nedre menu. Du kan også tilpasse værdien for en indstilling.
Gå til venstre eller højre menu.
――Du kan justere lydstyrken ved at flytte paneltasten mod venstre eller højre, når
Paneltast
kontrolmenuen ikke vises.
Modtager signaler fra fjernbetjeningen.
――Brug af andre visningsenheder i samme område som fjernbetjeningen til dette
Fjernbetjeningssensor
Fjernbetjeningssensor
produkt kan betyde, at andre visningsenheder fejlagtigt styres.
――Detekter den omgivende lysintensitet i nærheden af den valgte skærm, og juster
automatisk skærmens lysstyrke.
――Juster lysstyrken fra Front Logo Light.
――Sidder nederst på produktets forside ved køb.
Kan tages af og flyttes til højre side af produktet, hvis skærmen roteres.
19
――Hvis du trykker på knappen
vises kontrolmenuen.
på paneltasten (s.19), når produktet er tændt,
Knapper
Beskrivelse
Vælg den tilsluttede indgangskilde.
Kontrolmenu
Source
Flyt paneltasten mod højre for at vælge Source
i kontrolmenuen.
Når oversigten over indgangskilder vises, skal du flytte paneltasten op eller ned for at
vælge den ønskede indgangskilde. Tryk derefter på paneltasten.
Få vist skærmmenuen.
CONTENT
MENU
CONTENT
Contents Home
Flyt paneltasten mod venstre for at vælge Menu
i kontrolmenuen.
Skærmmenuens kontrolskærm vises.
Flyt paneltasten mod højre for at vælge den ønskede menu.
Du kan vælge en undermenu ved at flytte paneltasten i retningen op, ned, venstre
eller højre. Hvis du vil skifte indstillinger, skal du vælge den ønskede menu og trykke
på paneltasten.
Aktiver Contents Home-tilstand.
Flyt paneltasten mod højre for at vælge Contents Home
CONTENT
i kontrolmenuen.
Slukker for produktet.
Power off
Flyt paneltasten nedad for at vælge Power off
paneltasten.
Return
Afslut kontrolmenuen.
Return
i kontrolmenuen. Tryk derefter på
20
Bagside
Port
――Farven og faconen på dele kan variere i forhold til det viste.
IR / AMBIENT SENSOR IN
Leverer strøm til eksterne sensorkort eller modtager signalet fra lysføleren.
HDMI IN 1, HDMI IN 2, HDMI IN 3
Tilsluttes til en kildeenhed med et HDMI-kabel.
DVI IN
Sluttes til en kildeenhed med et DVI-kabel eller et HDMI-DVI-kabel.
DP IN
Tilsluttes til en computer med et DP-kabel
DP OUT
Tilsluttes til et andet produkt med et DP-kabel.
USB
Tilslut til en USB-nøgle.
AUDIO OUT
Sluttes til en kildeenheds lyd.
RGB / DVI / HDMI / AV / COMPONENT /
AUDIO IN
Modtaget lyd fra en computer via et lydkabel.
RS232C IN
Tilsluttes til MDC med en RS232C-stereoadapter.
Specifikationer kan ændres uden forudgående varsel for at forbedre kvaliteten.
IR /
AMBIENT
SENSOR IN
HDMI IN 1
HDMI IN 2
Beskrivelse
HDMI IN 3
DVI IN
RS232C OUT
DP IN
DP OUT
USB
USB
RGB IN
Tilsluttes til en kildeenhed med et D-USB-kabel.
AV IN / COMPONENT IN
Sluttes til en kildeenhed med AV-/komponentadapteren.
IR OUT
Modtager fjernbetjeningssignalet via det eksterne sensorkort og sender signalet
via LOOP OUT.
RJ45
Tilsluttes til MDC med et LAN-kabel.
AUDIO OUT
RGB / DVI /
HDMI / AV /
COMPONENT
/ AUDIO IN
RS232C
IN
OUT
RGB IN
IR
COMPONENT IN OUT
RJ45
21
Fjernbetjening
――Brug af andre visningsenheder i samme område som fjernbetjeningen til dette produkt kan betyde, at andre visningsenheder fejlagtigt styres.
――En knap uden en beskrivelse på billedet nedenfor understøttes ikke på produktet.
OFF
Tænd for produktet.
.QZ
ABC
DEF
GHI
JKL
MNO
PRS
TUV
WXY
DEL-/--
SYMBOL
MUTE
1
4
7
Juster lydstyrken.
Skift indgangskilden.
Startknap til MagicInfo Lite, MagicInfo
Premium S, MagicInfo Videowall S.
Knapperne kan variere i henhold til
Play Mode-indstillingerne.
2
5
8
0
3
6
MagicInfo
Lite/S
SOURCE
Talknapper
Angiv adgangskoden i OSD-menuen.
-- Fjernbetjeningens funktionsknapper
kan variere for forskellige produkter.
9
CONTENT
(HOME)
VOL
Slukker for produktet.
Afbryd lyden.
Tænd for lyden: Tryk på MUTE igen, eller tryk på
lydstyrkeknapperne (+ VOL -).
Startknap til Contents Home.
CH
MENU
BLANK
Du skal midlertidigt slukke videoen og slå lyden
fra.
Deaktivering af funktionen BLANK
- Tryk på BLANK én gang til.
- Tryk på SOURCE.
- Du skal slukke for produktet og tænde det igen.
Vis eller skjul skærmmenuen, eller gå tilbage til
forrige menu.
22
Lynvalg af de mest anvendte funktioner.
TOOLS
INFO
Vis informationer om den aktuelle indgangskilde.
Flyt til øverste, nederste, venstre eller højre menu,
eller juster indstilling for en mulighed.
Bekræft et menuvalg.
Gå tilbage til forrige menu.
RETURN
EXIT
PC
DVI
HDMI
DP
A
B
C
D
MagicInfo
3D
LOCK
Afslut den eksisterende menu.
Vælg en tilsluttet inputkilde manuelt blandt
indstillingerne PC, DVI, HDMI eller DisplayPort.
Indstiller sikkerhedslåsen.
Brug disse knapper i tilstandene Videos, Photos,
Music og Anynet+.
-- Fjernbetjeningens funktionsknapper
kan variere for forskellige produkter.
Sådan anbringes batterier i fjernbetjeningen
23
Justering af skærmmenuen med fjernbetjeningen
Beskrivelse
1
Åbn skærmmenuen.
2
Vælg mellem Picture, Sound, Network, System eller
Support på den viste OSD-menuskærm.
3
4
7m ~ 10m
Knapper
Fjernbetjeningens rækkevidde
30˚
30˚
Skift indstillinger efter ønske.
Færdiggør indstilling.
Brug fjernbetjeningen inden for 7 til 10 m fra sensoren på produktet med en vinkel 30 til højre eller
venstre.
――Hold batterier uden for børns rækkevidde, og genbrug batterierne.
――Brug ikke et nyt og et brugt batteri sammen. Udskift begge batterier på samme tid.
――Fjern batterierne, når fjernbetjeningen ikke skal anvendes i længere tid.
5
Luk skærmmenuen.
24
Tilslutning via et IR-stereokabel
(sælges separat)
1
2
Sluk for enheden, inden du tilslutter det eksterne sensorsæt.
Når det er tilsluttet, skal du tænde for enheden igen.
Styring af flere skærmprodukter via
fjernbetjeningen
IR/
AMBIENT
SENSOR IN
IR OUT
•• Slut porten IR OUT på produktet til porten IR / AMBIENT SENSOR IN på det
andet skærmprodukt ved hjælp af det særlige stereokabel.
•• En kommando, der sendes fra fjernbetjeningen, der er rettet mod produkt
1 modtages af både skærmprodukt 1 og 2 .
――Udseendet kan være forskelligt, afhængigt af produktet.
Styring af flere skærmprodukter via et eksternt
sensorsæt (sælges separat)
1
•• En kommando, der sendes fra fjernbetjeningen, der er rettet mod
produkt 1 (som det eksterne sensorsæt er sluttet til), modtages af både
skærmprodukt 1 og 2 .
――Udseendet kan være forskelligt, afhængigt af produktet.
IR/
AMBIENT
SENSOR IN
IR OUT
2
SOURCE
IR/
AMBIENT
SENSOR IN
POWER
25
Inden installation af produktet
(installationsvejledning)
For at undgå personskade skal denne anordning fastgøres sikkert til gulvet/væggen i henhold til installationsvejledningen.
•• Sørg for, at vægbeslaget monteres af en autoriseret montør.
•• Ellers kan det falde ned og medføre personskade.
•• Sørg for at installere det angivne vægbeslag.
Hældningsvinkel og rotation
15 ˚
――Kontakt Samsungs kundeservicecenter for flere detaljer.
•• Dette produkt kan hældes med en vinkel på højst 15 i forhold til en lodret væg.
•• For at anvende produktet lodret (portræt): Drej det med uret, så LED'en peger nedad.
Ventilation
Installation på en lodret væg
A Mindst 40 mm
B Omgivende temperatur: Under 35 C
A
•• Ved installation af produktet på en lodret væg: Sørg for mindst 40 mm luft mellem produktet og væggen til ventilation,
og sørg for, at den omgivende A-temperatur ikke overstiger 35 C.
B
Figur 1,1 Set fra siden
26
Figur 1,3 Set fra siden
Installation på en skrå væg
――Kontakt Samsungs kundeservicecenter for flere detaljer.
B
D
D
Plan
A Mindst 40 mm
B Mindst 70 mm
A
C Mindst 50 mm
D Mindst 50 mm
E Omgivende temperatur: Under 35 C
――Ved installation af produktet på en skrå væg: Sørg for mindst den specificerede luft mellem produktet og væggen til
ventilation, og sørg for, at den omgivende temperatur ikke overstiger 35 C.
C
E
Figur 1,2 Set fra siden
Mål
Enhed: mm
Modelnavn
5
1
ME95C
1
2127,2
1 2
2102,6
23
1185,4
34
45
1210,0
45,8
――Ikke alle tegninger har det korrekte målestoksforhold. Nogle mål kan ændres uden forudgående varsel.
Kontroller målene, før du monterer produktet. Der tages forbehold for typografiske fejl og trykfejl.
2
4
3
27
Installation af vægmonteringen
Installation af vægmonteringen
Vægmonteringssættet (sælges separat) gør det muligt at montere produktet på væggen.
Du kan finde udførlige oplysninger om installation af vægmonteringen i de instruktioner, der fulgte med den.
Vi anbefaler, at du kontakter en tekniker for at få hjælp til at montere vægbeslaget.
Samsung Electronics er ikke ansvarlig for nogen skade på produktet eller kvæstelser på dig selv eller andre, hvis du vælger at
installere vægmonteringen på egen hånd.
28
Specifikationer til vægbeslag
•• Samsungs vægmonteringssæt indeholder en udførlig installationsvejledning, og alle dele, der skal bruges til samlingen,
medfølger.
――Installer vægmonteringen på en solid væg, der er vinkelret i forhold til gulvet.
•• Brug ikke skruer, der er længere end standardlængden, eller som ikke er kompatible med VESA-specifikationerne for
standardskruer. Skruer, der er for lange, kan beskadige produktet indvendigt.
Inden du fastgør vægmonteringen til overflader som f.eks. gips, skal du
kontakte den nærmeste forhandler for at få flere oplysninger.
Hvis du installerer produktet på en skråvæg, kan det falde ned og medføre
alvorlige kvæstelser.
•• I forbindelse med vægmonteringer, der ikke er kompatible med VESA-specifikationerne for standardskruer, kan længden
på skruerne afvige. Det afhænger af specifikationerne for vægmonteringen.
•• Undgå at stramme skruerne for meget. I modsat fald kan produktet blive beskadiget eller falde ned, hvilket kan medføre
kvæstelser. Samsung kan ikke gøres ansvarlig for sådanne ulykker.
•• Samsung er ikke ansvarlig for nogen skade på produktet eller kvæstelser, hvis forbrugeren anvender en vægmontering,
der er uspecificeret, eller hvis forbrugeren ikke overholder installationsanvisningerne til produktet.
•• Undlad at installere produktet med en hældning på mere end 15 grader.
•• Sørg altid for, at to personer monterer produktet på væggen.
•• Standardmålene for vægmonteringssæt fremgår af nedenstående tabel.
Enhed: mm
Modelnavn
ME95C
Skruehulspecifikationer
(A * B) i mm
900 x 600
Standardskrue
M8
Antal
L40
――Undlad at installere vægmonteringssættet, mens produktet er tændt. Det kan medføre personskader som følge af elektrisk
stød.
29
Fjernbetjening (RS232C)
•• Benlayout
1 2 3 4 5
Kabeltilslutning
RS232C-kabel
Grænseflade
RS232C (9 bens)
Ben
TxD (No.2), RxD (No.3), GND (No.5)
Bithastighed
9600 bps
Databit
8 bit
Paritet
Ingen
Stopbit
1 bit
Flow-kontrol
Ingen
Maks. længde
15 m (kun skærmet type)
6 7 8 9
Ben
Signal
1
Detekter bærebølge
2
Modtagede data
3
Afsendte data
4
Klargør dataterminal
5
Signaljord
6
Klargør datasæt
7
Send anmodning
8
Parat til at sende
9
Ringeindikator
30
LAN-kabel
•• RS232C-kabel
Stik: 9-bens D-Sub til stereokabel
9
•• Benlayout
3
2
1
5
1 2 3 4 5 6 7 8
-P2-
6
-P1-
1
-P1Hun
-P1-
-P2-
-P2-
Rx
2
-------->
3
Tx
STEREO
Tx
3
<--------
2
Rx
STIK
Gnd
5
----------
5
Gnd
(3,5ø)
Ben nr.
Standardfarve
Signal
1
Hvid og orange
TX+
2
Orange
TX-
3
Hvid og grøn
RX+
4
Blå
NC
5
Hvid og blå
NC
6
Grøn
RX-
7
Hvid og brun
NC
8
Brun
NC
31
LAN-krydskabel (PC til PC)
•• Stik: RJ45
Direkte LAN-kabel (PC til HUB)
HUB
P1
P2
Signal
P1
P2
Signal
TX+
1
<-------->
3
RX+
RJ45
P2
RJ45
P1
P1
P2
RJ45 MDC
P2
Signal
TX-
2
<-------->
6
RX-
<-------->
1
TX+
RX+
3
<-------->
1
TX+
2
<-------->
2
TX-
RX-
6
<-------->
2
TX-
RX+
3
<-------->
3
RX+
RX-
6
<-------->
6
RX-
Signal
P1
TX+
1
TX-
32
Tilslutning
•• Tilslutning 2
•• Tilslutning 1
RJ45
IN
RS232C
OUT
IN
RS232C
OUT
IN
RS232C
OUT
IN
RS232C
RJ45
OUT
•• Tilslutning 3
RJ45
RS232C
OUT
IN
RS232C
OUT
IN
RS232C
OUT
IN
RS232C
OUT
33
Nr.
Kontrolkoder
Visning af kontrolstatus (kontrolkommandoen Get)
Header
Kommando
0xAA
Kommandotype
ID
Datalængde
Kommando
0xAA
Kommandotype
Kommandotype
10
Videovæg til
0x84
0~1
11
Brugerstyring af videovæg
0x89
-
F.eks. Tænd & ID=0
Datalængde
Data
1
Værdi
Tjeksum
Kommando
Nr.
Værdiområde
•• Al kommunikation finder sted hexadecimalt. Tjeksummen beregnes ved at summere alle værdier
med undtagelse af headeren. Hvis en tjeksum ender med at være på mere end to cifre som vist
herunder (11+FF+01+01=112), fjernes det første ciffer.
0
ID
Kommando
Tjeksum
Kontrol (kontrolkommandoen Set)
Header
Kommandotype
Kommando
Værdiområde
1
Strømstyring
0x11
0~1
2
Lydstyrke
0x12
0~100
3
Styring af indgangskilde
0x14
-
4
Styring af skærmtilstand
0x18
-
5
Styring af skærmstørrelse
0x19
0~255
6
Styring af PIP til/fra
0x3C
0~1
7
Styring af autojustering (PC, kun
BNC)
0x3D
0
8
Styring af tilstanden Videovæg
0x5C
0~1
9
Sikkerhedslås
0x5D
0~1
Header
Kommando
0xAA
0x11
Header
Kommando
0xAA
0x11
ID
ID
Datalængde
Data 1
1
"Power"
Datalængde
Data 1
1
1
Tjeksum
12
•• For samtidigt at styre alle enheder tilsluttet med et serielt kabel uanset ID'er skal du indstille ID'en
til "0xFE" og overføre kommandoer. Kommandoer bliver udført på hver enhed, men der svares ikke
med ACK.
34
Strømstyring
Lydstyrke
•• Funktion
Et produkt kan tændes og slukkes med en computer.
•• Funktion
Lydstyrken på et produkt kan justeres med en computer.
•• Visning af strømstatus (Hent strømstatus TIL / FRA)
•• Visning af lydstyrkestatus (Hent lydstyrkestatus)
Header
Kommando
0xAA
0x11
ID
Datalængde
Tjeksum
0
•• Indstilling af tænd/sluk (Indstil strøm TIL / FRA)
Header
Kommando
0xAA
0x11
ID
Header
Kommando
0xAA
0x12
Datalængde
Data
1
"Power"
Tjeksum
Header
Kommando
0xAA
0x12
•• Ack
0: Strøm FRA
Header
Kommando
0xAA
0xFF
•• Ack
0xAA
0xFF
ID
Datalængde
Ack/Nak
r-CMD
Vær1
3
'A'
0x11
"Power"
Tjeksum
0xAA
0xFF
ID
ID
Datalængde
Data
1
"Volume"
Tjeksum
Datalængde
Ack/Nak
r-CMD
Vær1
3
'N'
0x11
"ERR"
ID
Datalængde
Ack/Nak
r-CMD
Vær1
3
'A'
0x12
"Volume"
Tjeksum
•• Nak
•• Nak
Kommando
0
"Volume": En lydstyrkeværdikode kan indstilles på et produkt. (0-100)
"Power": Strømkode skal indstilles på et produkt.
Header
Tjeksum
"Volume": En lydstyrkeværdikode kan indstilles på et produkt. (0-100)
1: Strøm TIL
Kommando
Datalængde
•• Indstilling af lydstyrken (Indstil lydstyrke)
"Power": Strømkode skal indstilles på et produkt.
Header
ID
Tjeksum
Header
Kommando
0xAA
0xFF
ID
Datalængde
Ack/Nak
r-CMD
Vær1
3
'N'
0x12
"ERR"
Tjeksum
"ERR" : En kode viser den fejl, der er opstået.
"ERR" : En kode viser den fejl, der er opstået.
35
Styring af indgangskilde
0x31
HDMI3
•• Funktion
Indgangskilden på et produkt kan ændres med en computer.
0x32
HDMI3_PC
•• Visning af indgangskildestatus (Hent indgangskildestatus)
0x25
DisplayPort
Header
Kommando
0xAA
0x14
ID
Datalængde
Tjeksum
――DVI_video, HDMI1_PC, HDMI2_PC og HDMI3_PC kan ikke anvendes med kommandoen Set. De svarer
kun på "Get"-kommandoer.
――Denne model understøtter ikke portene HDMI1, HDMI1_PC, HDMI2 og HDMI2_PC, HDMI3 og HDMI3_
0
PC.
•• Indstilling af indgangskilden (Indstil indgangskilde)
Header
Kommando
0xAA
0x14
ID
Datalængde
Data
1
"Input Source"
"Input Source": En indgangskildekode kan indstilles på et produkt.
0x14
Pc
0x18
DVI
0x0C
Indgangskilde
0x08
Komponent
0x1F
DVI_video
0x30
RF (tv)
0x40
DTV
0x21
HDMI1
0x22
HDMI1_PC
0x23
HDMI2
0x24
HDMI2_PC
Tjeksum
――RF (tv) og DTV er kun tilgængelig på modeller, der indeholder tv.
•• Ack
Header
Kommando
0xAA
0xFF
ID
Datalængde
Ack/Nak
r-CMD
Vær1
3
'A'
0x14
"Input
Source"
Tjeksum
"Input Source": En indgangskildekode kan indstilles på et produkt.
•• Nak
Header
Kommando
0xAA
0xFF
ID
Datalængde
Ack/Nak
r-CMD
Vær1
3
'N'
0x14
"ERR"
Tjeksum
"ERR" : En kode viser den fejl, der er opstået.
36
Styring af skærmtilstand
•• Nak
•• Funktion
Skærmtilstanden på et produkt kan ændres med en computer.
Skærmtilstand kan ikke styres, når funktionen Video Wall er aktiveret.
――Denne kontrol kan kun anvendes på modeller, der indeholder tv.
Kommando
0xAA
0x18
ID
Datalængde
Kommando
0xAA
0x18
16 : 9
0x04
Zoom
0x31
Bred zoom
0x0B
4:3
Ack/Nak
r-CMD
Vær1
3
'N'
0x18
"ERR"
Tjeksum
•• Visning af skærmstørrelsen (Hent status for skærmstørrelse)
Datalængde
Data
Tjeksum
1
"Screen
Mode"
Header
Kommando
0xAA
0x19
ID
Datalængde
Tjeksum
0
•• Ack
"Screen Mode": En kode, der indstiller produktets status
0x01
0xFF
Datalængde
•• Funktion
Skærmstørrelsen på et produkt kan ændres med en computer.
0
ID
0xAA
ID
Styring af skærmstørrelse
Tjeksum
•• Indstilling af billedstørrelsen (Indstil billedstørrelse)
Header
Kommando
"ERR" : En kode viser den fejl, der er opstået
•• Visning af skærmstatus (Hent skærmstatus)
Header
Header
Header
Kommando
0xAA
0xFF
ID
Datalængde
Ack/Nak
r-CMD
Vær1
3
'A'
0x19
"Screen
Size"
Tjeksum
"Screen Size": produktets skærmstørrelse (område: 0 - 255, enhed: tommer)
•• Nak
•• Ack
Header
Kommando
0xAA
0xFF
ID
Datalængde
Ack/Nak
r-CMD
Vær1
3
'A'
0x18
"Screen
Mode"
Header
Kommando
0xAA
0xFF
ID
Datalængde
Ack/Nak
r-CMD
Vær1
3
'N'
0x19
"ERR"
Tjeksum
Tjeksum
"ERR" : En kode viser den fejl, der er opstået
"Screen Mode": En kode, der indstiller produktets status
37
Styring af PIP til/fra
Styring af autojustering (PC, kun BNC)
•• Funktion
PIP-tilstanden på et produkt kan aktiveres/deaktiveres med en computer.
•• Funktion
Justerer automatisk pc-systemets skærm med en pc.
――Kun tilgængelig på modeller der har PIP-funktionen.
•• Visning af status for autojustering (Hent status for autojustering)
Ingen
――Tilstanden kan ikke styres, hvis Video Wall er indstillet til On.
•• Indstilling af autojustering (Indstil autojustering)
•• Visning af PIP til/fra-status (Hent PIP TIL/FRA-status)
Header
Kommando
0xAA
0x3C
ID
Datalængde
Tjeksum
0
Header
Kommando
0xAA
0x3D
ID
Datalængde
Data
Tjeksum
1
"Auto
Adjustment"
•• Indstilling af PIP til/fra (Indstil PIP TIL / FRA)
Header
Kommando
0xAA
0x3C
ID
Datalængde
Data
1
"PIP"
"Auto Adjustment" : 0x00 (hele tiden)
Tjeksum
•• Ack
Header
Kommando
0xAA
0xFF
ID
Datalængde
Ack/
Nak
r-CMD
Vær1
3
'A'
0x3D
"Auto
Adjustment"
"PIP": Der anvendes en kode til at aktivere/deaktivere PIP-tilstanden på et produkt.
1: PIP TIL
0: PIP FRA
•• Ack
Tjeksum
•• Nak
Header
Kommando
0xAA
0xFF
ID
Datalængde
Ack/Nak
r-CMD
Vær1
3
'A'
0x3C
"PIP"
Tjeksum
"PIP": Der anvendes en kode til at aktivere/deaktivere PIP-tilstanden på et produkt.
•• Nak
Header
Kommando
0xAA
0xFF
ID
Datalængde
Ack/
Nak
r-CMD
Vær1
3
'A'
0x3D
"ERR"
Tjeksum
"ERR" : En kode viser den fejl, der er opstået
Header
Kommando
0xAA
0xFF
ID
Datalængde
Ack/Nak
r-CMD
Vær1
3
'A'
0x3C
"PIP"
Tjeksum
"ERR" : En kode viser den fejl, der er opstået
38
Styring af tilstanden Videovæg
Sikkerhedslås
•• Funktion
Video Wall-tilstanden kan aktiveres på et produkt via en computer.
•• Funktion
Pc'en kan anvendes til at aktivere eller deaktivere funktionen Safety Lock på et produkt.
Denne kontrol er kun mulig på et produkt, hvor Video Wall er aktiveret.
Denne kontrol er til rådighed, uanset om strømmen er tændt eller ej.
•• Visning af videovægtilstand (Hent videovægtilstand)
Header
Kommando
0xAA
0x5C
ID
Datalængde
•• Visning af status på sikkerhedslås (Hent status på sikkerhedslås)
Tjeksum
0
•• Indstilling af videovæggen (Indstil videovægtilstand)
Header
Kommando
0xAA
0x5C
ID
Header
Kommando
0xAA
0x5D
ID
Datalængde
Tjeksum
0
•• Aktivering eller deaktivering af sikkerhedslås (Indstil sikkerhedslås aktiver/deaktiver)
Datalængde
Data
Tjeksum
1
"Video Wall Mode"
Header
Kommando
0xAA
0x5D
ID
Datalængde
Data
Tjeksum
1
"Safety Lock"
"Video Wall Mode": Der anvendes en kode til at aktivere tilstanden Videovæg på et produkt.
1: Full
"Safety Lock": Sikkerhedslåsekode, der skal indstilles på et produkt
0: Natural
1: TIL
•• Ack
0: FRA
Header
0xAA
Kommando
ID
0xFF
Datalængde
3
Ack/
Nak
r-CMD
'A'
0x5C
Vær1
Tjeksum
"Video
Wall
Mode"
"Video Wall Mode": Der anvendes en kode til at aktivere tilstanden Videovæg på et produkt.
•• Nak
Header
Kommando
0xAA
0xFF
ID
Datalængde
Ack/
Nak
r-CMD
Vær1
3
'A'
0x5C
"ERR"
"ERR" : En kode viser den fejl, der er opstået
Tjeksum
•• Ack
Header
Kommando
0xAA
0xFF
ID
Datalængde
Ack/Nak
r-CMD
Vær1
3
'A'
0x5D
"Safety
Lock"
Tjeksum
"Safety Lock": Sikkerhedslåsekode, der skal indstilles på et produkt
•• Nak
Header
Kommando
0xAA
0xFF
ID
Datalængde
Ack/
Nak
r-CMD
Vær1
3
'N'
0x5D
"ERR"
Tjeksum
"ERR" : En kode viser den fejl, der er opstået
39
Videovæg til
•• Nak
•• Funktion
Pc slår produktets videovæg TIL/FRA.
Header
Kommando
0xAA
0xFF
ID
Datalængde
Ack/Nak
r-CMD
Vær1
3
'N'
0x84
ERR
Tjeksum
•• Få status for videovæg til/fra
Header
Kommando
0xAA
0x84
ID
Datalængde
"ERR" : En kode viser den fejl, der er opstået
Tjeksum
Brugerstyring af videovæg
0
•• Funktion
Pc slår produktets videovægfunktion til/fra.
•• Slå videovæg til/fra
Header
Kommando
0xAA
0x84
ID
Datalængde
Data
Tjeksum
1
V.Wall_On
•• Få status for videovæg
•• V.Wall_On : Videovægkode, der skal indstilles på produktet
1: Videovæg TIL
•• Ack
Kommando
0xAA
0xFF
Kommando
0xAA
0x89
ID
Datalængde
Tjeksum
0
•• Indstil videovæg
0: Videovæg FRA
Header
Header
ID
Datalængde
Ack/Nak
r-CMD
Vær1
3
'A'
0x84
V.Wall_
On
Tjeksum
Header
Kommando
0xAA
0x89
ID
Datalængde
Vær1
Vær2
2
Wall_Div
Wall_SNo
Tjeksum
Wall_Div: Videovæg-skillekode, der er indstillet på produktet
V.Wall_On : Samme som ovenfor
40
Videovægmodel på 10 x 10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Fra
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
1
0x11
0x12
0x13
0x14
0x15
0x16
0x17
0x18
0x19
0x1A
0x1B
0x1C
0x1D
0x1E
0x1F
2
0x21
0x22
0x23
0x24
0x25
0x26
0x27
0x28
0x29
0x2A
0x2B
0x2C
0x2D
0x2E
0x2F
3
0x31
0x32
0x33
0x34
0x35
0x36
0x37
0x38
0x39
0x3A
0x3B
0x3C
0x3D
0x3E
0x3F
4
0x41
0x42
0x43
0x44
0x45
0x46
0x47
0x48
0x49
0x4A
0x4B
0x4C
0x4D
0x4E
0x4F
5
0x51
0x52
0x53
0x54
0x55
0x56
0x57
0x58
0x59
0x5A
0x5B
0x5C
0x5D
0x5E
0x5F
6
0x61
0x62
0x63
0x64
0x65
0x66
0x67
0x68
0x69
0x6A
0x6B
0x6C
0x6D
0x6E
0x6F
7
0x71
0x72
0x73
0x74
0x75
0x76
0x77
0x78
0x79
0x7A
0x7B
0x7C
0x7D
0x7E
N/A
8
0x81
0x82
0x83
0x84
0x85
0x86
0x87
0x88
0x89
0x8A
0x8B
0x8C
N/A
N/A
N/A
9
0x91
0x92
0x93
0x94
0x95
0x96
0x97
0x98
0x99
0x9A
0x9B
N/A
N/A
N/A
N/A
10
0xA1
0xA2
0xA3
0xA4
0xA5
0xA6
0xA7
0xA8
0xA9
0xAA
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
11
0xB1
0xB2
0xB3
0xB4
0xB5
0xB6
0xB7
0xB8
0xB9
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
12
0xC1
0xC2
0xC3
0xC4
0xC5
0xC6
0xC7
0xC8
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
13
0xD1
0xD2
0xD3
0xD4
0xD5
0xD6
0xD7
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
14
0xE1
0xE2
0xE3
0xE4
0xE5
0xE6
0xE7
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
15
0xF1
0xF2
0xF3
0xF4
0xF5
0xF6
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
41
Wall_SNo : Produktnummerkode, der er indstillet på produktet
Videovægmodel på 10 x 10: ( 1 ~ 100)
Indstil nummer
Data
1
0x01
2
0x02
...
...
99
0x63
100
0x64
•• Ack
Header
Kommando
0xAA
0xFF
ID
Datalængde
Ack/Nak
r-CMD
Vær1
Vær2
4
'A'
0x89
Wall_Div
Wall_SNo
Datalængde
Ack/Nak
r-CMD
Vær1
3
'N'
0x89
ERR
Tjeksum
•• Nak
Header
Kommando
0xAA
0xFF
ID
Tjeksum
"ERR" : En kode viser den fejl, der er opstået
42
Kapitel 03
Tilslutning og brug af en kildeenhed
Inden tilslutning
Kontroller følgende, inden du slutter dette produkt til andre enheder.
Enheder, der kan sluttes til dette produkt, omfatter pc'er, videokameraer, højttalere, set-top-bokse og DVD/Blu-ray-diskafspillere.
Kontroller inden tilslutning
――Inden du tilslutter en kildeenhed, skal du læse den brugervejledning, der fulgte
med enheden.
Antallet og placeringen af porte på kildeenheder kan variere fra enhed til
enhed.
――Tilslut ikke strømkablet, før alle tilslutninger er udført.
Tilslutning af strømkablet under tilslutning kan beskadige produktet.
――Tilslut lydportene korrekt: venstre = hvid og højre = rød.
――Undersøg porttyperne på bagsiden af det produkt, du vil tilslutte.
43
Tilslutning til en pc
•• Undlad at tilslutte strømkablet, før du har tilsluttet de øvrige kabler.
Kontroller, at du har tilsluttet en kildeenhed, før du tilslutter strømkablet.
•• En pc kan sluttes til produktet på flere måder.
Vælg en tilslutningsmetode, der passer til din pc.
――Tilslutningsdele kan variere på de forskellige produkter.
Tilslutning med et D-SUB-kablet (analog type)
Tilslutning med et DVI-kabel (digital type)
RGB IN
DVI IN
RGB / DVI / HDMI / AV / COMPONENT
/ AUDIO IN
RGB / DVI / HDMI / AV / COMPONENT
/ AUDIO IN
44
Tilslutning med et HDMI-DVI-kabel
Tilslutning med et HDMI-kabel
――Når du slutter en pc til produktet med et HDMI-DVI-kabel, skal du indstille Edit Name til DVI PC for at
få adgang til video- og lydindhold gemt på pc'en.
HDMI IN 1, HDMI IN 2, HDMI IN 3
HDMI IN 1, HDMI IN 2, HDMI IN 3
RGB / DVI / HDMI / AV / COMPONENT
/ AUDIO IN
45
Tilslutning med et DP-kabel
DP IN
•• Forholdsregler ved brug af DP
――For at øge standbyeffektens kapacitet afbryder produktet DP-kommunikationen, når det er slukket eller i
strømsparetilstand. Hvis der slukkes for produktet, mens det er i toskærmstilstand, eller produktet skifter til
strømbesparelsestilstand, opdateres ændringer af skærmindstillingerne muligvis ikke. Dette kan medføre, at
skærmbilledet ikke vises korrekt.
Hvis dette problem forekommer, skal du indstille Max. Power Saving til Off, før du bruger produktet.
――Visse grafikkort, der er ikke er kompatible med DP-standarden, kan forhindre, at Windows-startskærmbilledet/BIOSskærmbilledet vises, når produktet er i strømsparetilstand. I så fald skal du sørge for at tænde produktet, før du tænder
for pc'en.
46
Ændring af opløsningen
――Juster opløsningen og opdateringshastigheden i kontrolpanelet på din pc for at få den bedste billedkvalitet.
――Billedkvaliteten på TFT-LCD'er kan blive forringet, hvis du ikke vælger den optimale opløsning.
Ændring af opløsningen på Windows XP
Gå til Kontrolpanel
Skærm
Indstillinger, og skift opløsningen.
Ændring af opløsningen på Windows Vista
Gå til Kontrolpanel
Personlige indstillinger
Skærmindstillinger, og skift indstillingen.
47
Ændring af opløsningen på Windows 7
Gå til Kontrolpanel
Skærm
Skærmopløsning, og skift opløsningen.
Ændring af opløsningen på Windows 8
Gå til Indstillinger
Kontrolpanel
Skærm
Skærmopløsning, og skift opløsningen.
48
Tilslutning til en videoenhed
•• Undlad at tilslutte strømkablet, før du har tilsluttet de øvrige kabler.
Kontroller, at du har tilsluttet en kildeenhed, før du tilslutter strømkablet.
•• Du kan slutte en videoenhed til produktet med et kabel.
――Tilslutningsdele kan variere på de forskellige produkter.
――Tryk på knappen SOURCE på fjernbetjeningen for at ændre kilden.
Tilslutning med et AV-kabel
AV IN / COMPONENT IN
RGB / DVI / HDMI / AV / COMPONENT
/ AUDIO IN
Tilslutning med komponentkablet
AV IN / COMPONENT IN
RGB / DVI / HDMI / AV / COMPONENT
/ AUDIO IN
49
Tilslutning med et HDMI-DVI-kabel
――Lyden bliver ikke aktiveret, hvis produktet er sluttet til en videoenhed med et HDMI-DVI-kabel.
For at løse dette skal du også slutte et lydkabel til lydportene på produktet og videoenheden. Når
du slutter en videoenhed til produktet med et HDMI-DVI-kabel, skal du indstille Edit Name til DVI
Devices for at få adgang til video- og lydindhold, der er gemt på videoenheden.
――Understøttede opløsninger omfatter 1080p (50/60Hz), 720p (50/60Hz), 480p og 576p.
Tilslutning ved hjælp af et HDMI-kabel
Brug af et HDMI-kabel eller HDMI/DVI-kabel (op til 1080p)
•• Opnå et bedre billede og lydkvalitet ved at tilslutte en digital enhed med et HDMI-kabel.
•• Et HDMI-kabel understøtter digitale video- og lydsignaler og kræver ikke et lydkabel.
-- Tilslut produktet til en digital enhed, der ikke understøtter HDMI-udgang, ved at bruge et HDMIDVI- og lydkabler.
•• Billedet vises ikke normalt (hvis der er et), eller lyden fungerer muligvis ikke, hvis der er tilsluttet en
ekstern enhed, der bruger en ældre version af HDMI-tilstand, til produktet. Hvis der opstår et sådant
problem, skal du spørge producenten af det eksterne enhed om HDMI-versionen og anmode om en
opgradering, hvis den er for gammel.
•• Sørg for at bruge et HDMI-kabel med en tykkelse på 14 mm eller mindre.
HDMI IN 1, HDMI IN 2, HDMI IN 3
•• Sørg for at købe et certificeret HDMI-kabel. Ellers vises billedet muligvis ikke eller der kan opstå en
forbindelsesfejl.
•• Der anbefales et grundlæggende, hurtigt HDMI-kabel eller ét med ethernet.
Dette produkt understøtter ikke ethernetfunktionen via HDMI.
RGB / DVI / HDMI / AV / COMPONENT
/ AUDIO IN
HDMI IN 1, HDMI IN 2, HDMI IN 3
50
Tilslutning til et lydsystem
Tilslutning af en ekstern skærm
――Tilslutningsdele kan variere på de forskellige produkter.
――Tilslutningsdele kan variere på de forskellige produkter.
AUDIO OUT
DP OUT
51
Plug In Module
For at kunne benytte Plug In Module skal du sikre dig, at du har tilsluttet en Samsung PIM (sælges separat).
Hvis du vil tilslutte en enhed, som er fremstillet af en anden producent, skal du sikre dig, at enheden er kompatibel med OPS-standarderne (Open Pluggable Specification).
――Du kan finde oplysninger om tilslutning af en enhed i manualen, som følger med dit køb af PIM.
――For at få den bedste lydkvalitet skal du konfigurere HDMI-lydindstillingerne vha. kontrolpanelet i Windows på OPS-enheden.
Ved produkter, der er fremstillet af andre producenter, gælder dette kun for HDMI-kompatible enheder.
――For at aktivere lydudgang fra produktet med en OPS-enhed, som ikke understøtter HDMI, skal du konfigurere de analoge lydindstillinger vha. kontrolpanelet i Windows, gå til Plug In Module > Edit Name, og
indstil indgangskilden til PC DVI PC eller DVI.
Montering af BESLAG-PIM
Skru de fremhævede skruer ud, og fjern
DÆKSEL-PIM'et.
Skru de fremhævede skruer løse.
Placer PIM som vist.
Placer BESLAG-PIM'erne som vist, og skru
skruerne fast.
52
Skift af indgangskilden
Source gør det muligt at vælge en række kilder og ændre navne på kildeenheder.
Source
――Skærmen vises måske ikke korrekt, hvis en forkert kilde er valgt for den kildeenhed, du vil skifte til.
Du kan vise skærmen fra en kildeenhed, der er sluttet til produktet. Vælg en kilde på kildelisten for at vise skærmen med den
valgte kilde.
――Indgangskilden kan også ændres med knappen SOURCE på fjernbetjeningen.
MENU m → Support → Contents Home → Source → ENTER E
Source
Hvad er Intel® WiDi?
HDMI1
PC
HDMI2
PC
Med teknologien til WiDi-visning kan du trådløst benytte produktet sammen med din bærbar computer.
Teknologien er baseret på den trådløse LAN N-serie, som er designet til at overføre signaler af høj kvalitet på 720p eller 1080p
mellem trådløse enheder.
HDMI3
PC
Det er især nyttigt, hvis du vil tilslutte en stationær eller bærbar computer til en større skærm såsom dette produkt.
DisplayPort
---
PC
---
DVI
---
Intel® WiDi
-----
•• For a implementere WiDi-funktionen skal din bærbare computer opfylde de krav, som er vist herunder.
(Hvis du vil have oplyst, om din bærbare computer er kompatibel, skal du kontakte producenten af den bærbare
computer).
――Widi 3,5 understøttes
AV
Tools
Return
Systemkrav
•• Processor: Intel Core i3-serien
•• Grafik: Intel HD Graphics
-- Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.
•• Trådløs adapter
-- Intel® Centrino® Wireless-N 1000, 1030
-- Intel® Centrino® Advanced-N 6200 eller 6230, 6205
-- Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150
-- Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250
-- Intel® Centrino® Ultimate-N 6300
•• Software: Intel® My WiFi Technology (Intel® MWT) 2, Intel® Wireless Display skal installeres
•• Operativsystem: Windows 7 32-bit, 64-bit
53
WiDi-forbindelse
1
I skærmbilledet Source skal du vælge Intel® WiDi.
2
Start Intel® WiDi (
) fra skrivebordet.
――Når programmet er startet, søger det efter tilgængelige adaptere.
3
Vælg den korrekte adapter for programmet, og tryk på "Tilslut".
――Hvis den ønskede adapter ikke findes, skal du trykke på "Søg efter tilgængelige adaptere".
――Hvis søgningen resulterer i flere end 2 forekomster, skal du kontrollere det produkt-id, du vil tilslutte.
4
Indtast sikkerhedskoden i WiDi-programmet på din bærbare computer.
Bemærk, at sikkerhedskoden kun vises på skærmen under første kørsel.
5
Der er etableret en forbindelse med din bærbare computer. Nu kan du benytte WiDi-funktionen til trådløs overførsel af
data.
Anvendelse
•• Frekvens: 2.4 G/5 G
•• Effektiv rækkevidde: 0,5 m ~ 3 m (maks. 10 m) – kræves for at minimere den elektriske interferens
•• Betjening: Da WiDi-teknologien benytter et komprimeret codec-system til kommunikationsformål, kan der forekomme en
forsinkelse i transmissionen eller et forvrænget billede på skærmen.
Det anbefales derfor, at du benytter en kablet port (HDMI eller pc-port, hvis de findes) for at opnå en stabil og optimal
ydeevne.
54
Kapitel 04
Brug af MDC
Konfiguration af indstillinger for Multi Control
Wake On LAN(WOL):
Denne funktion gør det muligt at
tænde for produktet ved at sende en
foruddefineret kommando fra et eksternt
system via et netværk.
Sørg for, at netværket kan sende
datakommunikation til den pc, der sender
kommandoen til produktet. Sørg for, at du
har et program, der kan generere Wake on
LAN-signaler.
MENUm→ System → Multi Control → ENTERE
Tildel en individuel ID til dit produkt.
Konfiguration af indstillinger for Multi Control
•• ID Setup
Tildel et sæt et ID. (Område: 0~99)
Tryk på ▲/▼ for at vælge et antal, og tryk på E.
•• ID Input
Indtast ID-nummeret for det produkt, der er sluttet til indgangskablet til modtagelse af indgangssignalet.
Indtast det nummer, du vil bruge, med taltasterne på fjernbetjeningen.
•• MDC Connection
Vælg en metode til at tilslutte til MDC for at modtage MDC-signalet.
-- RS232C MDC
Kommunikerer med MDC via et RS232C MDC-kabel.
-- RJ45 MDC
Kommunikerer med MDC via et RJ45 MDC -kabel.
――Hvis MDC Connection er indstillet til RJ45 MDC, og der slukkes for produktet, aktiveres kun WOL-funktionen. MDC-kommunikation er ikke tilgængelig.
――WOL-funktionen aktiveres kun, når MDC Connection er indstillet til RJ45 MDC.
55
•• DisplayPort daisy chain
For at få vist DP IN-video-inputtet via DP OUT-outputporten skal du vælge en enhedsforbindelsesmetode fra Single Stream Transport (SST) og Multi Stream Transport
(MST).
Clone: I outputtilstanden Single Stream Transport (SST) vises det samme skærmoutput på to tilsluttede skærmenheder.
――Hvis Clone vælges, genkender pc'en de to skærme som en enkelt skærm.
――Clone-tilstand er aktiveret, hvis indgangskilden er en anden digital indgang end DisplayPort, f.eks. DVI, HDMI1, HDMI2, eller HDMI3.
Expand: I outputtilstanden Multi Stream Transport (MST) vises forskellige skærmoutput på to tilsluttede skærmenheder.
――Hvis Expand vælges, genkender pc'en de to skærme som separate skærme.
――Tilstanden virker kun på en pc, der understøtter DisplayPort 1.2 MST.
――Hvis du vil bruge skærme med Full HD-opløsning (1920 x 1080), kan der højst tilsluttes fire skærme.
56
Installation/afinstallation af MDC-program
Installation
MDC-installationen kan blive påvirket
af grafikkortet, bundkortet og
netværksforholdene.
Hvis et vindue til softwareinstallation ikke
vises på hovedskærmen, skal du installere
med den eksekverbare fil MDC Unified i
mappen MDC på cd'en.
Hvis mappestien ikke angives,
vil programmet blive installeret i
standardmappestien.
Vælg "Launch MDC Unified", og klik
på "Finish" for straks at køre MDCprogrammet.
1
Sæt installations-cd'en i cd-rom-drevet.
2
Klik på MDC Unified-installationsprogrammet.
3
Vælg installationssproget. Klik derefter på "OK".
4
Når skærmen "Welcome to the InstallShield Wizard for MDC_Unified" vises, skal du klikke på "Next".
5
I det viste "License Agreement"-vindue skal du vælge "I accept the terms in the license agreement" og klikke på "Next".
6
I det viste "Customer Information"-vindue skal du udfylde alle oplysningsfelterne og klikke på "Next".
7
I det viste "Destination Folder"-vindue skal du vælge den mappesti, hvor du vil installere programmet, og klikke på "Next".
8
I vinduet "Ready to Install the Program", der vises, skal du kontrollere den mappesti, hvor programmet skal installeres, og klikke på "Install".
9
Installationsstatussen bliver vist.
10Klik på "Finish" i det viste "InstallShield Wizard Complete"-vindue.
11Genvejsikonet MDC Unified bliver oprettet på skrivebordet efter installationen.
-- Ikonet til kørsel af MDC vises måske
ikke. Det afhænger af pc-systemet eller
produktspecifikationerne.
Afinstallation
-- Tryk på F5, hvis kørselsikonet ikke vises.
1
Vælg Indstillinger > Kontrolpanel på menuen Start, og dobbeltklik på Tilføj eller fjern programmer.
2
Vælg MDC Unified på listen, og klik på Rediger/fjern.
57
Hvad er MDC?
"MDC" (Multiple Display Control) er et
program, der gør det nemt at styre flere
skærmenheder samtidig på en pc.
Tilslutning til MDC
Brug af MDC via RS-232C (standarder for seriel datakommunikation)
Slut et serielt RS-232C-kabel til de serielle porte på pc'en og på skærmen.
Monitor 1
RS232C IN / OUT
Monitor 2
Computer
58
Brug af MDC via Ethernet
Indtast IP-adressen for den primære visningsenhed, og slut enheden til pc'en. Der kan oprettes forbindelse mellem to visningsenheder med et serielt RS-232C-kabel.
Tilslutning via et direkte LAN-kabel
――Der kan tilsluttes flere produkter med RJ45-porten på produktet og LAN-portene på HUB'en.
Monitor 1
RJ45
HUB
Monitor 2
Computer
59
Tilslutning via et LAN-krydskabel
――Der kan tilsluttes flere produkter med RS232C IN/OUT-porten på produktet.
Monitor 1
RJ45
RS232C OUT
Monitor 2
Computer
60
Tilslutningsstyring
Tilslutningsstyring indeholder Tilslutningsliste og Redigeringsmuligheder for tilslutningsliste.
Tilslutningsliste - Tilslutningsliste viser oplysninger for tilslutningerne som f.eks. tilslutningsindstilling (IP/COM, portnr., MAC og Tilslutningstype), tilslutningsstatus,
Set ID Range og registrerede enheder.
Hver tilslutning kan indeholde maks. 100 enheder, som er tilsluttet serielt sammenkoblet. Alle de LFD'er, som registreres i en tilslutning, vises på enhedslisten, hvor brugeren
kan oprette grupper og sende kommandoer til registrerede enheder.
Redigeringsmuligheder for tilslutningsliste – Redigeringsmuligheder for tilslutning omfatter Add, Edit, Delete og Refresh.
61
User Login
Når du starter programmet, vises brugerloginvinduet.
Login-id'et (Username: admin) og adgangskoden (Password: admin) er som standard admin.
――Af sikkerhedsmæssige grunde bør du sørge for at ændre adgangskoden efter første login.
――Gå til Home > User Settings for at ændre adgangskoden.
Når du har logget på, vises [User Login : admin] nederst til højre i programmet.
For at logge på automatisk, når programmet genstartes, skal du markere afkrydsningsfeltet Auto Login i vinduet User Login.
62
Auto Set ID
Funktionen Auto Set ID tildeler et indstillet id til alle de LFD'er, der er tilsluttet sammenkoblet i en valgt tilslutning.
Der kan maks. være 100 LFD'er i en tilslutning.
Det indstillede id tildeles sekventielt i den sammenkoblede kørsel fra 1 til 99 og til sidst til indstillet id 0.
――Id for det sidste hundrede LFD er indstillet til 0.
63
Kloning
Du kan bruge funktionen Kloning til at kopiere indstillingen for en LFD og derefter anvende den på flere valgte LFD'er.
Du kan vælge specifikke fanekategorier eller alle fanekategorier til kloningen med indstillingsvinduet til kopiering af indstilling.
――Du kan slette de indstillinger, du har konfigureret, ved at klikke på knappen Paste Settings.
64
Kommandoen Forsøg igen
Denne funktion bruges til at angive det maksimale antal gange, MDC-kommandoen forsøges igen, hvis der ikke returneres noget svar, eller hvis der leveres et beskadiget
svar fra en LFD.
Værdien for antal gentagede forsøg kan indstilles i vinduet med indstillinger for MDC.
Værdien for antal gentagne forsøg skal være mellem 1-10. Standardværdien er 1.
65
Kom i gang med MDC
1
Du starter programmet ved at klikke på Start
Programmer
Samsung
MDC Unified.
Loginvinduet vises efter MDC-programmet startes.
Angiv bruger-id'et og adgangskoden.
•• Standardbruger-id'et og adgangskoden er admin.
•• Sørg for at ændre adgangskoden efter første login.
2
Klik på Add for at tilføje en visningsenhed.
SET ID Range: Vælg et interval for det entydige id, der knyttes til en skærm.
-- Serial: Hvis der etableres forbindelse via RS232C, skal du gå til Serial og
angive COM Port.
-- Ethernet: Hvis der etableres forbindelse via Ethernet, skal du indtaste
den IP-adresse, som var angivet for visningsenheden.
-- Detect: Søg efter visningsenheder, der er forbundet via Ethernet.
66
Opbygning af hovedskærm
1
6
1 Menulinje
Skift status for en visningsenhed eller egenskaber for programmet.
2 Enhedskategori
Vis en liste over tilsluttede visningsenheder eller enhedsgrupper.
3 Planlægningskategori
Vis en liste over planlægninger for visningsenheder.
4 Indstil liste
Vælg den visningsenhed, du vil justere.
2
5 Redigér indstillet liste
Tilføj, rediger, omgrupper eller slet indstillinger.
3
6 Hjælpeemner
Vis hjælpeemner for programmet.
5
4
Menuer
Du kan tænde eller slukke for en valgt enhed eller ændre indgangskilden eller lydstyrken for enheden.
Home
Vælg et emne, og redigér den tilsvarende indstilling.
Vælg visningsenheder fra listen over indstillinger, og vælg fanen Home.
Strøm
•• On: Tænd for en valgt skærm.
1
•• Off: Sluk for en valgt skærm.
Input
2
3
•• Indgangskilde: Skift indgangskilden.
-- De tilgængelige indgangskilder varierer afhængig af modeller af visningsenheder.
-- Indgangskilden kan kun ændres for tændte skærme.
•• Channel: Skift kanal.
-- Tv-kanalen kan ændres med tasterne pil og ned.
-- Kanalen kan kun ændres, når indgangskilden er TV.
-- Der kan kun vælges registrerede kanaler.
-- Gælder kun modeller, der understøtter tv-apparater.
67
――Lydstyrken kan kun ændres eller sættes på lydløs for tændte skærme.
Volume
Volume
•• Justér lydstyrken for en valgt visningsenhed.
2
Advarsel
3
•• Lydstyrken kan ændres med skyderen inden for området 0 til 100.
Mute
•• Aktivér eller deaktiver Mute for en valgt visningsenhed.
Mute deaktiveres automatisk, hvis Volume tilpasses, når Mute er aktiveret.
Fault Device
•• Denne menu viser en liste over visningsenheder, som har følgende fejl – blæserfejl, temperaturfejl, fejl for lystyrkesensor
eller lampefejl.
•• Vælg en visningsenhed fra listen. Knappen Repair aktiveres.
3
•• Klik på knappen Refresh for at opdatere fejlstatus for visningsenheden. Den gendannede visningsenhed forsvinder fra
Fault Device List.
Fault Device Alert
•• Visningsenhed, hvor der registreres fejl, rapporteres med e-mail.
•• Udfyld alle obligatoriske felter. Knapperne Test og OK deaktiveres.
Kontrollér, at der er angivet Sender-information og mindst én Recipient.
68
User Login
User Settings
•• Tilføj, slet eller rediger loginoplysninger.
Logout
•• Sådan logger du ud af den aktuelle brugerkonto:
•• Klik på Logout. Meddelelsen "Do you want to log admin out?" vises
•• Klik på Yes. Brugerloginvinduet vises.
•• Klik på Close, hvis du ikke vil logge på. Programmet lukkes.
――Hvis du lukker programmet vha. Logout, vises loginvinduet, og du bliver bedt om at angive brugeroplysninger, også
selvom afkrydsningsfeltet Auto Login er markeret.
Skærmjustering
Skærmindstillingerne (kontrast, lystyrke osv.) kan justeres.
Tilpasset
Vælg et emne, og redigér den tilsvarende skærmindstilling.
Vælg visningsenheder fra listen over indstillinger, og vælg fanen Picture.
Picture Mode
•• Justér skærmtilstanden for den valgte visningsenhed.
Contrast
•• Justér kontrasten på den valgte visningsenhed.
Brightness
•• Justér lysstyrken på den valgte visningsenhed.
69
Farve
Color
•• Justér farverne på den valgte visningsenhed.
Tint (G/R)
•• Justér tonen på den valgte visningsenhed.
Color Tone
•• Justér baggrundsfarvetonen på den valgte visningsenhed.
Color Temp.
-- Color og Tint (G/R) er ikke tilgængelig, hvis indgangskilden er PC.
-- Color, Tint (G/R), Color Tone og Color Temp. er ikke tilgængelig, hvis både PC Source og
Video Source er valgt.
Indstillinger
•• Justér farvetemperaturen på den valgte visningsenhed.
――Denne indstilling er aktiveret, hvis Color Tone er indstillet til Off.
HDMI Black Level
•• Justér HDMI Black Level for den valgte visningsenhed.
Auto Motion Plus
Denne indstilling bruges til at vise dynamiske billeder.
•• Off: Deaktivér funktionen Auto Motion Plus.
•• Clear: Indstil niveauet for Auto Motion Plus til klar. Denne tilstand er velegnet til at vise intense billeder.
•• Standard: Indstil niveauet for Auto Motion Plus til standard.
•• Smooth: Indstil niveauet for Auto Motion Plus til jævn. Denne tilstand er velegnet til at vise billeder jævnt.
•• Custom: Tilpas niveauet for skærmefterbilleder eller flimren.
•• Demo: Denne funktion viser teknologien ved Auto Motion Plus. Når tilstanden ændres, kan resultatet ses på venstre side
af vinduet.
――Auto Motion Plus er muligvis ikke tilgængelig afhængig af produktet.
•• Detail: Få vist udførlige oplysninger om den valgte visningsenhed.
Brightness Sensor
•• Aktivér eller deaktiver Brightness Sensor for den valgte visningsenhed.
•• Brightness Sensor detekterer den omgivende lysintensitet og justerer automatisk skærmens lysstyrke.
――Brightness Sensor er muligvis ikke tilgængelig afhængig af produktet.
70
MPEG Noise Filter
MPEG Noise Filter
Reducerer MPEG-støj for at forbedre billedkvaliteten.
•• Off / Low / Medium / High / Auto
Smart LED
Kontrollerer LED-baggrundsbelysningen for at maksimere billedets klarhed.
Cinema Black
I filmtilstand nedtoner denne funktion de øverste og nederste områder på videobilledet for at skabe en mere fængslende
visningsoplevelse.
•• Off: Slår funktionen Cinema Black fra.
•• On: Justerer nedtoningen øverst og nederst på skærmen, alt efter videoen.
Størrelse
Picture Size
•• Justér skærmstørrelsen på den valgte visningsenhed.
•• Detail-punktet vises, hvis Picture Size er indstillet til en tilstand, som understøtter detaljeret konfiguration.
•• Knapperne -/+ kan bruges til at justere Zoom.
•• Skærmens placering kan ændres med knapperne op/ned/venstre/højre.
Detail
•• Du kan få vist detaljer for den valgte skærmstørrelse.
PC Screen Adjustment
•• Frekvensjustering eller finindstilling er tilgængelig via knapperne -/+ i Coarse eller Fine.
•• Du kan ændre skærmens placering ved at klikke på et af de fire billeder under Position.
•• Du justerer frekvensen automatisk, finindstiller eller ændrer skærmens placering ved at klikke på Auto Adjustment.
71
Avancerede funktioner
3D Mode
Vælg 3D-inputformatet.
3D L/R Change
Byt om på det venstre og højre billede.
3D
2D
Viser kun billedet for venstre øje.
3D Auto View
3D Control
Hvis du indstiller 3D Auto View til Message Notice, vises der et pop-op-vindue, når produktet modtager et 3D-signal.
3D Optimization
Den overordnede justering af 3D-effekten.
3D Expert Pattern
Få vist et 3D-mønster.
3D Effect
Justér 3D-effekter som perspektiv og dybde for at opnå din foretrukne 3D-oplevelse.
•• Auto: Justér automatisk indstillingerne for perspektiv og dybde i henhold til 3D-indgangskilden.
•• Manual: Justér manuelt indstillingerne for perspektiv og dybde.
72
Advanced Settings
Dynamic Contrast
Justér skærmkontrasten.
Gamma Control
Justér den primære farveintensitet.
RGB Only Mode
Viser farverne Red, Green og Blue med henblik på at foretage finjusteringer af nuance og mæthed.
Flesh Tone
Forstærker lyserød "hudfarve".
Motion Lighting
Reducerer strømforbruget ved at reducere skærmens lysstyrke, når billedet på skærmen bevæger sig.
LED Motion Plus
Fjerner slør og rystelser fra scener med mange, hurtige bevægelser for at opnå et tydeligere billede.
Color Space
Justerer det farveområde og den farvevariation, der er tilgængelig til at skabe billeder.
•• Auto / Native / Custom
-- Hvis du vil justere Color, Red, Green, Blue og Reset, skal du indstille Color Space til Custom.
White Balance
Justér farvetemperaturen for et mere naturligt billede.
•• R-Offset / G-Offset / B-Offset
Justér mørkheden for hver farve (rød, grøn, blå).
•• R-Gain / G-Gain / B-Gain
Justér lysstyrken for hver farve (rød, grøn, blå).
•• Reset
Nulstiller White Balance til standardindstillingerne.
73
Lydjustering
Du kan ændre lydindstillingerne.
Vælg visningsenheder fra listen over indstillinger, og vælg fanen Sound.
Bass
•• Justér bassen for den valgte visningsenhed.
Treble
•• Justér diskanten for den valgte visningsenhed.
-- Bass- eller Treble-punktet deaktiveres, hvis punktet ikke understøttes af den valgte
indstilling.
Balance(L/R)
•• Justér lydstyrken i venstre og højre højttaler på den valgte visningsenhed.
SRS TS XT
•• Aktivér eller deaktiver SRS TS XT-effekten for den valgte visningsenhed.
Systemkonfiguration
Video Wall
Vælg visningsenheder fra listen over indstillinger, og vælg fanen System.
Funktionen Video Wall kan anvendes til at vise en del af et helt videobillede eller gentage det samme billede på hver af de
tilsluttede visningsenheder.
――Video Wall er kun aktiveret, når der er enheder i gruppen.
Video Wall
•• Aktivér eller deaktiver Video Wall.
74
Format
H
•• Vælg det format, der skal vises på den opdelte skærm.
•• Vælg antal vandrette visningsenheder.
•• Der kan højst arrangeres 15 skærme i en række.
――Der kan maks. tildeles 6 til V, hvis 15 er tildelt H.
V
•• Vælg antal lodrette visningsenheder.
•• Der kan højst arrangeres 15 skærme i en række.
――Der kan maks. tildeles 6 til H, hvis 15 er tildelt V.
Screen Position
•• Vis skærmes layout (konfigureret med skærmopdeleren), eller skift layoutet efter ønske.
•• Screen Position og Preview er aktiveret, når Video Wall er aktiveret.
•• Bemærk, at hvis der er valgt flere indstillinger, er Preview kun aktiveret, hvis indstillingerne for H og V matcher layoutet
for de valgte indstillinger.
Full
Natural
•• Du kan ændre Position ved at vælge et sæt og trække det til den nye placering.
――Omfanget af indstillingen for skærmopdeleren kan variere i forhold til modellen.
PIP
PIP Size
•• Vis PIP Size for den aktuelle visningsenhed.
PIP Source
•• Vælg en PIP-indgangskilde.
Sound Select
•• Vælg og aktivér lyden fra enten den primære skærm eller en sekundær skærm.
Channel
-- Grundlæggende information til justering af PIP vises på menuskærmen.
•• Kanalen kan ændres, hvis PIP Source er TV.
-- PIP vil blive deaktiveret, når Video Wall er indstillet til On.
-- Bemærk, at Picture Size er deaktiveret, når PIP er indstillet til On.
75
Generelt
User Auto Color
•• Justér skærmens farver automatisk.
――Kun tilgængelig i tilstanden PC.
Auto Power
•• Indstil produktet til automatisk start.
Standby Control
•• Indstil standbytilstand til at aktivere, hvis der ikke registreres en indgangskilde.
Blæser & temperatur
Konfigurer de indstillinger, der er nødvendige for at registrere blæserhastighed og intern temperatur for produktets beskyttelse.
Fan Control
•• Vælg en metode til at konfigurere blæserhastighed.
Fan Speed Setting
•• Konfigurer blæserens hastighed.
Temperature
•• Registrer den interne temperatur ved at angive temperaturområde.
76
Sikkerhed
Safety Lock
•• Lås skærmmenuerne.
――Du låser menuerne op ved at indstille Safety Lock til Off.
Button Lock
•• Lås knapperne på visningsenheden.
――Du låser knapperne op ved at indstille Button Lock til Off.
OSD-display
Source OSD
•• Vælg, om der skal vises en meddelelse, når Source ændres.
Not Optimum Mode OSD
•• Vælg, om der skal vises en meddelelse, når der vælges en ikke-kompatibel tilstand.
No Signal OSD
•• Vælg, om der skal vises en meddelelse, når der ikke er et indgangssignal.
MDC OSD
•• Vælg, om der skal vises en meddelelse, når indstillingerne ændres af MDC'en.
77
Time
Clock Set
Redigér den aktuelle tid på den valgte skærm efter den tid, der er indstillet på en pc.
Hvis tiden ikke er indstillet på visningsenheden, vises der nulværdier.
Timer
On Timer
•• Repeat: Angiv den periode, hvori du vil gentage den valgte Timer.
Once, EveryDay, Mon~Fri, Mon~Sat, Sat~Sun, Manual
•• Holiday Apply: Holiday Management-indstillingerne kan anvendes på Timer.
•• On Time: Indstil tiden til at tænde for den valgte visningsenhed.
•• Volume: Angiv lydstyrken for visningsenheden, når den tændes af On Time.
•• Source: Angiv indgangskilde for visningsenheden, når den tændes af On Time.
Off Timer
•• Repeat: Angiv den periode, hvori du vil gentage den valgte Timer.
Once, EveryDay, Mon~Fri, Mon~Sat, Sat~Sun, Manual
•• Holiday Apply: Holiday Management-indstillingerne kan anvendes på Timer.
•• Off Time: Indstil tiden til at slukke for den valgte visningsenhed.
――Afkrydsningsfelterne til at vælge ugedage nedenfor Repeat aktiveres kun, hvis Manual er valgt.
78
Holiday Management
Holiday Management gør det muligt for dig at forhindre enheder, som er indstillet til at blive tændt af Timer, fra at tænde på
en bestemt dato.
――Holiday Management kan aktiveres eller deaktiveres i indstillingsmenuen for Timer.
•• Add: Du kan angive ferier.
Klik på knappen Add i vinduet Holiday Management.
•• Delete: Slet ferier. Markér de tilsvarende afkrydsningsfelter, og klik på denne knap.
•• Liste over ferier: Vis en liste over ferier, som du har tilføjet.
Screen Burn Protection
Pixel Shift
Flyt skærmen en anelse ved bestemte tidsintervaller for at forhindre skærmefterbilleder.
79
Screen Saver
Denne funktionen forhindrer skærmefterbilleder, når skærmen på det valgte visningsenhed er i standby i længere tid.
Timer: Du kan indstille timeren for Screen Saver.
•• Off
•• Repeat: Vis billedets mønster til efterbilled-forhindring, der er indstillet i Mode ved angivne tidsintervaller (Period).
•• Interval: Vis billedets mønster til efterbilled-forhindring, der er indstillet i Mode for en angivet tidsperiode (fra Start Time
til End Time).
•• Mode: Vælg et skærmbeskyttelsesmønster til visning.
•• Period (Hour): Angiv det tidsinterval, der skal aktivere funktionen Screen Saver.
――Indstillingen aktiveres kun, når Repeat er valgt for Timer.
•• Time (Sec): Angiv den varighed, hvor funktionen Screen Saver skal være aktiveret.
――Indstillingen aktiveres kun, når Repeat er valgt for Timer.
•• Start Time: Indstil starttidspunktet for visning af pauseskærmen.
――Indstillingen aktiveres kun, når Interval er valgt for Timer.
•• End Time: Indstil sluttidspunktet for visning af pauseskærmen.
――Indstillingen aktiveres kun, når Interval er valgt for Timer.
――Period (Hour) og Time (Sec) kan konfigureres, når Repeat er valgt.
――Start Time og End Time kan konfigureres, når Interval er valgt.
80
Safety Screen
Funktionen Safety Screen kan bruges til at forhindre skærmefterbilleder, når der vises et stationært billede på skærmen af en
visningsenhed i en længere periode.
Lamp Control
Lamp Control anvendes til at justere baggrundsbelysningen for at reducere strømforbruget.
Justér baggrundsbelysningen automatisk for den valgte visningsenhed på et specificeret tidspunkt.
Hvis Manual Lamp Control justeres, skifter Auto Lamp Control automatisk til Off.
Justér baggrundsbelysningen manuelt på den valgte visningsenhed.
Hvis Auto Lamp Control justeres, skifter Manual Lamp Control automatisk til Off.
•• Ambient Light: Ambient Light registrerer omgivende lysintensitet og justerer automatisk skærmens lysstyrke på alle
LFD'er i den samme serielle kæde.
81
Ticker
Indtast tekst, mens et video eller et billede vises, og få vist teksten på skærmen.
Ticker
Aktivér eller deaktiver Ticker.
•• Off / On
Message
Indtast en besked, der skal vises på skærmen.
Timer
Indstil Start Time og End Time for at få vist en besked (Message).
Position
Vælg en retning for at få vist en besked (Message) fra Horizontal og Vertical.
Motion
Angiv Direction og Speed for at få vist en besked (Message).
Font Options
Angiv beskedens Size, Foreground Color, Foreground Opacity, Background Color og Background Opacity.
82
Funktionsindstillinger
•• Panel Control: Tænd eller sluk for skærmen på en visningsenhed.
Sikkerhed
•• Virtual Romete Control: Kontroller en enhed fra en pc via den virtuelle fjernbetjening.
Nulstilling
•• Reset Picture: Nulstil skærmindstillingerne.
•• Remote Control: Aktivér eller deaktiver fjernbetjening.
•• Reset Sound: Nulstil lydindstillingerne.
•• Reset System: Nulstil systemindstillingerne.
•• Reset All: Nulstil indstillinger for skærm, lyd og system på samme tid.
83
Redigeringskolonne
Options
Konfigurer indstillingerne for de elementer, der skal vises på skærmoversigten.
•• Language: Vælg det sprog, der skal benyttes i MDC-programmet. Når du har valgt et sprog, skal du genstarte MDCprogrammet for at anvende det valgte sprog.
•• Command Retry Count: Angiv antallet af gentagne forsøg, når en kommando mislykkes.
•• Error Status Interval: Angiv, tidsintervallet for, hvornår der sendes en forespørgsel til visningsenheden om at kontrollere,
hvis der forekommer en "Fault Device".
•• Mail Alert Interval: Angiv tidsintervallet for e-mail-meddelelser, i tilfælde af "Fault Device"-fejl.
Edit Column
Vælg de punkter, som du vil vise på listen med indstillinger.
84
Monitor Window
Der vises et vindue med oplysninger om dataoverførslen mellem computeren og skærmene.
•• Filter
Information
Vis programinformation.
85
Andre funktioner
Ændring af størrelse på et vindue
Anbring musemarkøren i hjørnet af programvinduet. Der vises en pil.
Flyt pilen for at tilpasse størrelsen på programvinduet.
86
Gruppeadministration
Opret grupper og administrer listen over indstillinger på gruppebasis.
――Dobbelte gruppenavne kan ikke bruges.
Oprettelse af grupper
1
Højreklik og vælg Group
2
Klik på Add on the same level eller Add on the sub level i det Edit Group-vinduer, der vises.
Edit på visningsenhedens listesektion i venstre side af programvinduet.
•• Add on the same level: Opret en gruppe på samme niveau som den valgte gruppe.
-- Knappen Add on the same level er kun aktiveret, hvis der er oprettet mindst én gruppe.
87
•• Add on the sub level: Opret en undergruppe under den valgte gruppe.
Sletning af grupper
3
Indtast gruppenavnet.
1
Vælg et gruppenavn, og klik på Edit.
2
Klik på Delete i det Edit Group-vindue, der vises.
3
Klik på Yes. Gruppen slettes.
88
Omdøbning af grupper
1
Vælg et gruppenavn, og klik på Edit.
2
Klik på Rename i det Edit Group-vindue, der vises.
3
Hvis der vises en markør i det gamle gruppenavn, skal du indtaste et nyt gruppenavn.
Rename
Planlægningshåndtering
Oprettelse af planlægninger
Opret og registrer en planlægning på gruppebasis.
1
Klik på All Schedule List i planlægningsafsnittet i venstre side af programvinduet. Knappen Add aktiveres i midten.
89
2
Klik på knappen Add. Vinduet Add Schedule vises.
3
Klik på Add under Device Group-punktet og vælg den gruppe, du vil føje en planlægning til.
4
Vælg Date&Time/Action, og klik på OK. Planlægningen tilføjes, og der vises en liste over planlægninger i vinduet med
indstillede lister.
-- Device Group: Vælg en gruppe.
-- Date&Time
Instant Execution: Kør planlægningen med det samme.
Timer: Indstil dato, tidspunkt og interval til at køre planlægningen.
-- Action: Vælg en funktion, som skal aktiveres på det bestemte tidspunkt og interval.
Planlægningsændringer
Du kan ændre en planlægning ved at vælge den og klikke på Edit.
Sletning af planlægning
Du kan slette en planlægning ved at vælge den og klikke på Delete.
90
Problemløsningsvejledning
-- Dette program fungerer nogle gange
forkert pga. et kommunikationsproblem
mellem pc'en og skærmen eller
elektromagnetiske stråler, der udsendes
fra elektroniske enheder tæt på.
Problem
Den skærm, du vil styre, vises ikke i
oversigten med systeminformationer.
Løsning
1
Kontrollér tilslutningen af RS232C-kablet (kontrollér, at kablet er sluttet til den korrekte serielport).
2
Kontrollér, at der ikke er tilsluttet en anden skærm med det samme ID. Tilslutning af skærme med det samme kan
medføre, at skærmen ikke vises pga. datakollision.
3
Kontrollér, at skærmens id er inden for området 0 til 99. (Skift id'et ved hjælp af menuen Skærm.)
――For en skærm, der understøtter et ID i området 0 til 99, skal ID'et indstilles mellem 0 og 99.
Den skærm, du vil styre, vises ikke i
andre kontrollers infogitter.
Kontrollér, at skærmen er tændt. (Se strømstatussen i oversigten med systeminformationer.)
Følgende meddelelse vises flere gange.
Kontrollér, at den skærm, du vil styre, er valgt.
Skærme tændes eller slukkes på
forskellige tidspunkter, selvom On Time
eller Off Time er indstillet.
Justér tiden på pc'en for at synkronisere tiden mellem de tilsluttede skærme.
Fjernbetjeningen fungerer ikke.
Fjernbetjeningen virker muligvis ikke, hvis RS-232C-kablet er fjernet, eller programmet lukkes unormalt, mens funktionen
Remote Control er Disable. For at løse dette: Kør programmet igen, og indstil Remote Control til Enable.
Sørg for at vælge den indgangskilde, som skærmen er tilsluttet.
91
Sådan vises egenskaber, når der anvendes flere skærme
1
Når ingen skærm er valgt: Standardværdien vises.
2
Når én skærm er valgt: Indstillinger for den valgte skærm vises.
3
Når to skærme er valgt (f.eks. i rækkefølgen ID 1 og ID 3): Indstillingerne for ID 1 vises før indstillingerne for ID 3.
4
Når afkrydsningsfeltet All+Select er valgt, og alle skærme er valgt: Standardindstillingerne vises.
92
Kapitel 05
Skærmjustering
Konfigurer Picture-indstillingerne (Backlight, Colour Tone osv.).
-- Layoutet af indstillingerne på menuen Picture kan variere afhængigt af produktet
Picture Mode
Hvis inputkilden er PC, DVI eller DisplayPort
•• Information: Denne tilstand nedsætter øjnenes træthed og er velegnet til visning af informationer på offentlige steder.
MENUm → Picture → Picture Mode → ENTERE
•• Advertisement: Denne tilstand er velegnet til at vise videoindhold og inden/udendørs reklamer.
Vælg en billedtilstand (Picture Mode), der passer til det miljø, hvor produktet skal
anvendes.
Forskellige muligheder for Picture Mode vises, afhængigt af den valgte
indgangskilde.
•• Dynamic: Denne tilstand er velegnet, hvis det omgivende lys er stærkt.
•• Standard: Denne tilstand er generelt velegnet til alle miljøer.
Picture
•• Natural: Velegnet til at reducere belastning af øjne.
Picture Mode
Information
· Backlight
60
· Contrast
70
· Brightness
45
· Sharpness
50
· Colour
50
· Tint (G/R)
Hvis inputkilden er AV, Component, HDMI1, HDMI2, HDMI3
G 50
•• Movie: Denne tilstand nedsætter øjnenes træthed.
R 50
-- Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.
93
Backlight / Contrast / Brightness /
Sharpness / Colour / Tint (G/R)
Produktet har flere funktioner til at justere billedkvaliteten.
Indgangskilde
PC, DVI, DisplayPort,
HDMI1 (når en pc er tilsluttet),
HDMI2 (når en pc er tilsluttet),
HDMI3 (når en pc er tilsluttet)
MENUm → Picture → ENTERE
Picture
Picture Mode
Information
AV, Component, HDMI1, HDMI2,
HDMI3
Picture Mode
Brugerdefinerbare
indstillinger
Information
Backlight / Contrast / Brightness /
Sharpness
Advertisement
Backlight / Contrast / Brightness /
Sharpness / Colour
Dynamic, Standard, Natural, Movie
Backlight / Contrast / Brightness /
Sharpness / Colour / Tint (G/R)
· Backlight
60
· Contrast
70
――Når du foretager ændringer af Backlight, Contrast, Brightness, Sharpness, Colour eller Tint (G/R), justeres OSD i
· Brightness
45
overensstemmelse hermed.
――Du kan justere og gemme indstillinger for hver eksterne enhed, der er tilsluttet til en indgang på produktet.
· Sharpness
50
――Hvis billedets lysstyrke mindskes, reduceres strømforbruget.
· Colour
50
· Tint (G/R)
G 50
R 50
-- Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.
94
Screen Adjustment
Vælg størrelse og billedformat for det billede, der vises på skærmen.
MENUm → Picture → Screen Adjustment → ENTERE
•• Zoom1: Bruges til moderat forstørrelse. Afskærer toppen og siderne.
Custom
Resolution Select
•• Zoom2: Bruges til en kraftigere forstørrelse.
•• Smart View 1: Reducerer 16:9-billedet med 50%.
――Smart View 1 er kun aktiveret i HDMI1, HDMI2, HDMI3-tilstand.
· Zoom/Position
PC Screen Adjustment
――Forskellige muligheder for Screen Adjustment vises, afhængigt af den valgte indgangskilde.
•• 16:9: Indstiller billedet til bred tilstand 16:9.
Screen Adjustment
Picture Size
Picture Size
Off
•• Smart View 2: Reducerer 16:9-billedet med 25%.
――Smart View 2 er kun aktiveret i HDMI1, HDMI2, HDMI3-tilstand.
•• Wide Fit: Forstørrer billedformatet, så billedet passer til hele skærmen.
•• 4:3: Indstiller billedet til grundlæggende (4:3)-tilstand.
――Indstil ikke produktet til 4:3-format i lang tid.
-- Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.
De kanter, der vises til venstre eller højre eller øverst og nederst på skærmen, kan medføre skærmefterbilleder, som ikke
dækkes af garantien.
•• Screen Fit: Viser hele billedet uden afskæringer, når signalerne HDMI1, HDMI2, HDMI3 (720p / 1080i / 1080p) eller
Component (1080i / 1080p) indlæses.
•• Custom: Ændrer opløsningen, så den passer til brugerens ønsker.
•• Original ratio: Hvis indgangskilden er PC, DVI, HDMI1(pc-tilslutning), HDMI2 (pc-tilslutning), HDMI3 (pc-tilslutning)
eller DisplayPort, vises videoen i det originale billedforhold.
――Tilgængelige porte kan være forskelligt, afhængigt af modellen.
95
Tilgængelige billedstørrelser efter indgangskilde.
Indgangskilde
Picture Size
AV, Component (480i, 480p)
16:9, Zoom1, Zoom2, 4:3, Custom
Component (1080i, 1080p)
16:9, Wide Fit, Screen Fit, 4:3 , Custom
HDMI1, HDMI2, HDMI3 (720p, 1080i, 1080p)
16:9, Smart View 1, Smart View 2, Wide Fit, 4:3 , Screen Fit,
Custom
HDMI1, HDMI2, HDMI3 (480i, 480p)
16:9, Zoom1, Zoom2, Smart View 1, Smart View 2, 4:3,
Custom
PC, DVI, DisplayPort, HDMI1(når en pc er tilsluttet),
HDMI2 (når en pc er tilsluttet),
HDMI3 (når en pc er tilsluttet)
16:9, 4:3, Original ratio
96
Position
Justerer billedpositionen. Position er kun tilgængelig, hvis Picture Size er indstillet til Zoom1, Zoom2, Wide Fit, Screen Fit
eller Custom.
――Hvis du vil bruge funktionen Position efter at have valgt Zoom1, Zoom2, Wide Fit eller Screen Fit, skal du følge denne
Screen Adjustment
Picture Size
fremgangsmåde.
Zoom1
· Position
PC Screen Adjustment
Resolution Select
1
Tryk på knappen ▼ for at vælge Position. Tryk på knappen E.
2
Tryk på knappen▲ eller ▼ for at flytte billedet op eller ned.
3
Tryk på knappen E.
Off
-- Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.
――Hvis du vil bruge funktionen Zoom/Position efter at have valgt Screen Fit i HDMI1, HDMI2, HDMI3 (1080i/1080p) eller
Zoom/Position
Component (1080i/1080p) eller Custom, skal du følge denne fremgangsmåde.
1
Tryk på knappen ▼ for at vælge Zoom/Position. Tryk på knappen E.
2
Vælg Zoom eller Position. Tryk på knappen E.
· Zoom/Position
3
Tryk på knappen ▲/▼/◄/► for at flytte billedet.
PC Screen Adjustment
4
Tryk på knappen E.
Screen Adjustment
Picture Size
Resolution Select
Custom
Off
――Hvis du vil nulstille billedet til den oprindelige position, skal du vælge Reset på skærmen Zoom/Position.
Billedet indstilles til standardpositionen.
-- Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.
97
PC Screen Adjustment
•• Coarse / Fine
Fjerner eller reducerer billedstøj.
Hvis støjen ikke fjernes kan med finjustering, skal du bruge funktionen Coarse til at justere frekvensen så godt som muligt
(Coarse) og derefter finjustere igen. Når støjen er reduceret, skal du justere billedet igen, så det er centreret på skærmen.
Screen Adjustment
Picture Size
Custom
Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at justere lodret position. Tryk på knappen ◄ eller ► for at justere vandret position.
· Zoom/Position
•• Image Reset
Nulstiller billedet til standardindstillingerne.
PC Screen Adjustment
Resolution Select
•• Position
Justering af computerens skærmposition, hvis den ikke er centreret eller ikke passer med produktskærmen.
Off
-- Kun tilgængelig i tilstanden PC.
-- Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.
Resolution Select
Hvis billedet ikke er normalt, heller ikke selvom opløsningen på grafikkortet er en af følgende, kan du optimere billedkvaliteten
ved at vælge den samme opløsning for produktet som pc'en med denne menu.
Mulige opløsninger: Off / 1024x768 / 1280x768 / 1360x768 / 1366x768
Screen Adjustment
Picture Size
Custom
· Zoom/Position
PC Screen Adjustment
Resolution Select
Off
-- Kun tilgængelig i tilstanden PC.
-- Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.
98
Auto Adjustment
Justerer frekvensværdierne/-positionerne og finjusterer indstillingerne automatisk.
MENUm → Picture → Auto Adjustment → ENTERE
Picture
Auto Adjustment
-- Kun tilgængelig i tilstanden PC.
-- Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.
Rotation
Roter produktets skærmretning.
•• Landscape: Vis skærmen i landskabstilstand (standard).
•• Portrait: Vis skærmen i portrættilstand.
――Denne menu er kun tilgængelig i disse tilstande: HDMI1 / HDMI2 / HDMI3 (når en pc er tilsluttet), PC, DVI, DisplayPort.
MENUm → Picture → Rotation → ENTERE
Picture
Rotation
· Aspect Ratio
Portrait
Full Screen
-- Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.
99
Aspect Ratio
Indstil den roterede skærm til fuldskærms- eller original tilstand.
•• Full Screen: Vis den roterede skærm i fuldskærmstilstand.
MENUm → Picture → Aspect Ratio → ENTERE
Picture
Rotation
· Aspect Ratio
•• Original: Vis den roterede skærm i det originale billedformat.
――Kun tilgængelig, når Rotation er indstillet til Portrait.
――Denne menu er kun tilgængelig i disse tilstande: HDMI1 / HDMI2 / HDMI3 (når en pc er tilsluttet), PC, DVI, DisplayPort
Portrait
Full Screen
-- Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.
100
Advanced Settings
Indgangskilde
MENUm → Picture → Advanced Settings → ENTERE
Advanced Settings
Dynamic Contrast
Medium
Black Tone
Off
Flesh Tone
0
RGB Only Mode
Colour Space
Off
Native
Picture Mode
Advanced Settings
PC, DVI, DisplayPort, HDMI1
(når en pc er tilsluttet), HDMI2
(når en pc er tilsluttet), HDMI3
(når en pc er tilsluttet)
Information
White Balance / Gamma
Advertisement
Dynamic Contrast / Black Tone / Flesh Tone / Colour Space
/ White Balance / Gamma
AV, Component, HDMI1,
HDMI2, HDMI3
Natural, Dynamic
Ikke tilgængelig
AV, Component, HDMI1,
HDMI2, HDMI3
Standard
Dynamic Contrast / Black Tone / Flesh Tone / RGB Only
Mode / Colour Space / White Balance / Gamma / Motion
Lighting
Movie
Dynamic Contrast / Black Tone / Flesh Tone / RGB Only
Mode / Colour Space / White Balance / 10p White Balance /
Gamma
White Balance
10p White Balance
Off
-- Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.
101
Dynamic Contrast
Advanced Settings
Dynamic Contrast
Medium
Black Tone
Off
Flesh Tone
0
RGB Only Mode
Colour Space
Off
Native
White Balance
10p White Balance
Off
Justér skærmkontrasten.
•• Off / Low / Medium / High
Black Tone
Vælg sortniveauet for at justere skærmdybden.
•• Off / Dark / Darker / Darkest
Flesh Tone
Markeret lyserød Flesh Tone.
RGB Only Mode
Viser farverne Red, Green og Blue med henblik på at foretage finjusteringer af nuance og mæthed.
-- Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.
•• Off / Red / Green / Blue
Colour Space
Justerer det farveområde og den farvevariation, der er tilgængelig til at skabe billeder.
•• Auto / Native / Custom
――Hvis du vil justere Colour, Red, Green, Blue og Reset, skal du indstille Colour Space til Custom.
102
White Balance
Advanced Settings
Justér farvetemperaturen for et mere naturligt billede.
•• R-Offset / G-Offset / B-Offset: Juster mørkheden for hver farve (rød, grøn, blå).
White Balance
10p White Balance
Gamma
Motion Lighting
•• R-Gain / G-Gain / B-Gain: Juster lysstyrken for hver farve (rød, grøn, blå).
Off
0
Off
•• Reset: Nulstiller White Balance til standardindstillingerne.
10p White Balance
Styrer hvidbalancen i 10 punkts interval ved at justere lysstyrken for rød, grøn og blå.
•• Off / On
Interval: Vælg det interval, der skal justeres.
Red: Juster niveauet for rød.
-- Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.
Green: Juster niveauet for grøn.
Blue: Juster niveauet for blå.
Reset: Nulstiller 10p White Balance til standardindstillingerne.
――Tilgængelig, når Picture Mode er indstillet til Movie, og når det eksterne input er indstillet til alt input.
――Nogle eksterne enheder understøtter muligvis ikke denne funktion.
Gamma
Justér den primære farveintensitet.
103
Motion Lighting
Advanced Settings
Reducerer strømforbruget ved at reducere skærmens lysstyrke, når billedet på skærmen bevæger sig.
•• Off / On
White Balance
10p White Balance
Gamma
Motion Lighting
Off
0
Off
-- Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.
104
Picture Options
Vælg en mulighed ved hjælp af piletasterne ▲ og ▼, og tryk på E.
MENUm → Picture → Picture Options → ENTERE
Indgangskilde
Brug piletasterne til at ændre indstillingen, og tryk derefter på E.
PC
Picture Options
Colour Tone
Standard
Colour Temp.
10000K
Digital Noise Filter
Off
MPEG Noise Filter
Off
HDMI Black Level
Normal
Film Mode
Off
Motion Plus
Off
Picture Mode
Picture Options
Information
Colour Tone / Colour Temp. / Dynamic Backlight
Advertisement
Colour Tone / Colour Temp. / Digital Noise Filter /
MPEG Noise Filter / Motion Plus / Dynamic Backlight
DVI, DisplayPort,
HDMI1, (når en pc er tilsluttet),
HDMI2 (når en pc er tilsluttet),
HDMI3 (når en pc er tilsluttet)
Information
Colour Tone / Colour Temp. / HDMI Black Level /
Dynamic Backlight
Advertisement
Colour Tone / Colour Temp. / Digital Noise Filter /
MPEG Noise Filter / HDMI Black Level / Motion Plus /
Dynamic Backlight
HDMI1, HDMI2, HDMI3
Dynamic, Standard, Natural,
Movie
Colour Tone / Colour Temp. / Digital Noise Filter /
MPEG Noise Filter / HDMI Black Level / Motion Plus /
Dynamic Backlight
AV, Component, HDMI1
(1080i), HDMI2 (1080i), HDMI3
(1080i)
Dynamic, Standard, Natural,
Movie
Colour Tone / Colour Temp. / Digital Noise Filter /
MPEG Noise Filter / Film Mode / Motion Plus / Dynamic
Backlight
-- Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.
105
Colour Tone
Picture Options
Colour Tone
Standard
Colour Temp.
10000K
Digital Noise Filter
Off
MPEG Noise Filter
Off
Hvis inputkilden er PC, DVI, DisplayPort eller HDMI1 (pc-tilslutning), HDMI2 (pc-tilslutning), HDMI3 (pc-tilslutning).
•• Off / Cool / Standard / Warm
Hvis inputkilden er AV, Component, HDMI1, HDMI2 eller HDMI3.
•• Off / Cool / Standard / Warm1 / Warm2
――Indstillinger kan justeres og gemmes for hver eksterne enhed, der er tilsluttet til en indgang på produktet.
Colour Temp.
Juster farvetemperaturen. (Område: 3000K–15000K)
――Denne indstilling er tilgængelig, når Colour Tone er indstillet til Off.
-- Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.
Digital Noise Filter
Hvis det transmissionssignal, som produktet modtager, er svagt, kan du aktivere funktionen Digital Noise Filter for at reducere
evt. støj og billedtræk, der vises på skærmen.
•• Off / Low / Medium / High / Auto
――Når signalet er svagt, skal du prøve alle indstillinger, indtil produktet viser det bedste resultat.
MPEG Noise Filter
Reducerer MPEG-støj for at forbedre billedkvaliteten.
•• Off / Low / Medium / High / Auto
106
HDMI Black Level
Picture Options
HDMI Black Level
Normal
Film Mode
Off
Motion Plus
Off
Dynamic Backlight
Off
Vælger sortniveauet på skærmen for at justere skærmdybden.
•• Normal / Low
Film Mode
Denne tilstand er velegnet til at vise film.
Indstiller produktet til automatisk at registrere og behandle filmsignaler fra alle kilder og justere billedet til optimal kvalitet.
•• Off / Auto1 / Auto2
――Tilgængelig i AV, Component, HDMI1(1080i), HDMI2(1080i) eller HDMI3(1080i).
-- Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.
Motion Plus
Fjerner slør og rystelser fra scener med mange, hurtige bevægelser for at opnå et tydeligere billede.
Menunavnene kan variere, afhængigt af landet.
Off : Slukker for Motion Plus.
Clear: Indstiller Motion Plus til tilstanden Clear (velegnet til klar visning af levende billeder).
Standard: Indstiller Motion Plus til tilstanden Standard.
Smooth: Indstiller Motion Plus til visningen Smooth (velegnet til klar visning af levende billeder).
Custom : Bruges til at reducere efterbilleder og rystelser efter behov.
Demo: Demonstrerer Motion Plus (billedet vises i venstre halvdel af skærmen, når Motion Plus indstilles til On).
•• Blur Reduction: bruges til at reducere efterbilleder efter behov.
-- Denne indstilling understøttes kun, hvis Motion Plus indstilles til Custom.
•• Judder Reduction: bruges til at reducere rystelser efter behov.
-- Denne indstilling understøttes kun, hvis Motion Plus indstilles til Custom.
•• Reset: Gendan indstillingerne for Motion Plus til standardværdier.
-- Farven på skærmen kan variere utilsigtet med denne indstilling.
-- Deaktiveret, når PIP er indstillet til On.
107
Dynamic Backlight
Picture Options
HDMI Black Level
Tilpas automatisk bagbelysningen for at få den bedst mulige skærmkontrast under de nuværende betingelser.
Normal
-- OMode
Film
Off
Motion Plus
Off
Dynamic Backlight
Off
•• Off / On
――Dynamic Backlight er ikke tilgængelig, når indgangskilden er indstillet til PC, AV eller Component , mens Video Wall er
indstillet til On.
-- Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.
Reset Picture
Nulstiller den aktuelle billedtilstand til standardindstillingerne.
MENUm → Picture → Reset Picture → ENTERE
Picture
Reset Picture
-- Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.
108
Kapitel 06
Lydjustering
Konfigurer lydindstillingerne (Sound) for produktet.
Sound Mode
Du kan vælge en lydtilstand, som passer til dine personlige præferencer.
•• Standard: Vælger den normale lydtilstand.
MENUm → Sound → Sound Mode → ENTERE
•• Movie: Giver den bedste lyd til film.
•• Clear Voice: Forstærker stemmer frem for andre lyde.
Sound
Sound Mode
•• Music: Forstærker musik frem for stemmer.
Standard
•• Amplify: Forøg intensiteten af højfrekvent lyd for at opnå en bedre lytteoplevelse for hørehæmmede.
――Hvis Speaker Select er indstillet til External, er Sound Mode deaktiveret.
Sound Effect
Sound on Video Call
Current Source
Speaker Settings
Reset Sound
-- Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.
109
Sound Effect
Konfigurer dine foretrukne lydeffekt til den lyd, der udsendes.
――Hvis Speaker Select er indstillet til External, er Sound Effect deaktiveret.
MENUm → Sound → Sound Effect → ENTERE
Sound
Sound Mode
Standard
Sound Effect
Sound on Video Call
Current Source
Speaker Settings
Reset Sound
――Kun tilgængelig, når Sound Mode er indstillet til Standard.
•• Virtual Surround (Off / On)
Denne funktion giver en virtuel 5.1-kanals surroundsound-oplevelse ved hjælp af et par højttalere med HRTF-teknologi
(Head Related Transfer Function).
•• Dialog Clarity (Off / On)
Med denne funktion kan du øge intensiteten af en stemme i forhold til baggrundsmusik eller lydeffekt, så dialogen kan
høres tydeligere.
•• Equaliser
Brug Equaliser til at tilpasse lydindstillingen for hver højttaler.
-- Balance L/R: Justerer balancen mellem højre og venstre højttaler.
-- 100Hz / 300Hz / 1kHz / 3kHz / 10kHz (Båndbreddejustering): Justerer niveauet af bestemte båndbreddefrekvenser.
-- Reset: Nulstiller equalizeren til standardindstillingerne.
-- Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.
110
Sound on Video Call
Vælg den lydkilde, du ønsker at høre under en videosamtale.
MENUm → Sound → Sound on Video Call → ENTERE
•• Current Source / Video Call
――Hvis Speaker Select er indstillet til External, er Sound on Video Call deaktiveret.
Sound
Sound Mode
Standard
Sound Effect
Sound on Video Call
Current Source
Speaker Settings
Reset Sound
-- Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.
111
Speaker Settings
MENUm → Sound → Speaker Settings → ENTERE
Standard
Sound Effect
Sound on Video Call
――Når du indstiller Speaker Select til External, slukkes der for produktets højttalere.
Du kan kun høre lyd gennem de eksterne højttalere. Når du indstiller Speaker Select til Internal, er både produktets
højttalere og de eksterne højttalere tændt. Du kan høre lyd gennem begge.
Sound
Sound Mode
•• Speaker Select (External / Internal)
Hvis du lytter til lydsporet for en udsendelse eller film via en ekstern modtager, kan du evt. høre et ekko, som skyldes
forskellen i afkodningshastigheden mellem produktets højttalere og højttalerne til lydmodtageren. Hvis dette sker, skal
du indstille produktet til External.
――Hvis der ikke er noget videosignal, er der slukket for både produktets højttalere og de eksterne højttalere.
•• Auto Volume (Off / Normal / Night)
Lydstyrken kan variere afhængigt af kanalen.
Du kan udligne lydstyrke automatisk, når du skifter kanal.
Current Source
Speaker Settings
Reset Sound
-- Normal udligner lydstyrken for hver kanal, så lydstyrken er den samme, når du skifter kanal.
-- Night udligner og formindsker lydstyrken for hver kanal, så hver kanal bliver mere stille. Night er nyttig om natten,
når du gerne vil have et lavt lydniveau.
――Hvis du vil bruge lydstyrkekontrollen på en tilsluttet enhed, skal du indstille Auto Volume til Off. Du kan muligvis ikke
ændre lydstyrken på en tilsluttet enhed, hvis Auto Volume er indstillet til Normal eller Night.
-- Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.
112
Reset Sound
Nulstil alle lydindstillinger til fabriksindstillingerne.
MENUm → Sound → Reset Sound → ENTERE
Sound
Sound Mode
Standard
Sound Effect
Sound on Video Call
Current Source
Speaker Settings
Reset Sound
-- Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.
113
Kapitel 07
Netværk
Network Settings
Tilslutning til et kabelnetværk
Du kan tilslutte dit produkt til et lokalnetværk via et kabel på tre måder.
MENU m → Network → Network Settings → ENTER E
•• Du kan tilslutte produktet til dit lokalnetværk ved at tilslutte et eksternt modem til LAN-porten bag på produktet ved
hjælp af et LAN-kabel. Se diagrammet nedenfor.
Network Settings
LAN
Eksternt modem
(ADSL / VDSL)
Modemstikket på væggen
The next step is to set up a wireless network using an
internal LAN Adapter.
RJ45
Start
Cancel
If you want to connect to your wired network, plug in a
network cable.
-- Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.
Modemkabel
LAN-kabel
•• Du kan tilslutte produktet til dit lokalnetværk ved at tilslutte et IP-delingsmodul, der er tilsluttet et eksternt modem, til
LAN-porten bag på produktet. Brug LAN-kablet til forbindelsen. Se diagrammet nedenfor.
LAN
Modemstikket på væggen
Eksternt modem
(ADSL / VDSL)
Modemkabel
LAN-kabel
IP-router
(med DHCP-server)
RJ45
LAN-kabel
114
•• Afhængigt af, hvordan dit netværk er konfigureret, kan du muligvis tilslutte produktet til dit
lokalnetværk ved at tilslutte LAN-porten bag på produktet direkte til et netværksstik på væggen ved
hjælp af et LAN-kabel.
Se diagrammet nedenfor. Bemærk, at vægstikket er forbundet til et modem eller en router et andet
sted i huset.
LAN
LAN-stikket på væggen
RJ45
Indstillinger for kabelnetværk
Indstil netværksforbindelsen til at bruge internettjenester, som f.eks. udførelse af softwareopgraderinger.
Automatiske [Network Settings].
Opret forbindelse til netværket med et netværkskabel (LAN).
Kontrollér, at netværkskablet er tilsluttet først.
Automatisk opsætning
LAN-kabel
Hvis du har et dynamisk netværk, skal du anvende et ADSL-modem eller en router, der understøtter DHCP
(Dynamic Host Configuration Protocol). Modemmer og routere, der understøtter DHCP, angiver automatisk
den IP-adresse, undernetmaske, gateway og de DNS-værdier, dit produkt skal bruge til at få adgang til
internettet. Du skal derfor ikke angive dem manuelt. De fleste hjemmenetværk er dynamiske netværk.
Nogle netværk kræver en statisk IP-adresse. Hvis dit netværk kræver en statisk IP-adresse, skal
du angive IP-adressen, undernetmasken, gatewayen og DNS-værdierne manuelt på produktets
konfigurationsskærmbillede til kabelnetværk, når du konfigurerer netværksforbindelsen. Kontakt din
internetudbyder for at få oplyst din IP-adresse, undernetmaske, gateway og DNS-værdierne.
Hvis du har en Windows-computer, kan du også få oplysningerne på computeren.
――Du kan anvende ADSL-modemmer, der understøtter DHCP, hvis dit netværk kræver en statisk IP-adresse.
――På ADSL-modemmer, der understøtter DHCP, kan du også anvende statiske IP-adresser.
1
Gå til skærmen Network Settings. Vælg Start, tryk på E, og tryk derefter på E igen.
2
Netværkstestskærmen vises og bekræfter netværksforbindelsen.
Når forbindelsen er bekræftet, vises meddelelsen “Wired network and Internet connection
completed.”.
――Hvis tilslutningen mislykkes, skal du kontrollere forbindelsen via LAN-porten.
――Hvis den automatiske proces ikke kan finde netværksforbindelsesværdierne, eller hvis du vil konfigurere
forbindelsen manuelt, skal du gå til næste afsnit, manuel netværksopsætning.
Manuelle Network Settings
Kontorer kan benytte statiske IP-adresser.
Hvis dette er tilfældet, skal du bede din netværksadministrator om at oplyse IP-adresse, undernetmaske,
gateway og DNS-serveradresse. Indtast disse værdier manuelt.
Visning af netværksforbindelsesværdierne
Gør følgende for at vise netværksforbindelsesværdierne på de fleste Windows-computere.
1
Højreklik på ikonet Netværk nederst til højre på skærmen.
2
Klik på Status i den viste pop-op-menu.
115
3
Klik på fanen Support i den dialogboks, der vises.
4
Klik på knappen Details under fanen Support. Netværksforbindelsesværdierne vises.
Manuel opsætning
1
Gå til skærmen Network Settings. Vælg Start, tryk på E, og tryk derefter på E igen.
2
Netværkstestskærmen vises, og bekræftelsen starter. Tryk på Stop. Bekræftelsesprocessen stopper.
3
Vælg IP Settings på skærmen for netværksforbindelse. Skærmen IP Settings vises.
4
Vælg det øverste felt, tryk på E, og indstil derefter IP Setting til Enter manually. Gentag
indtastningen for hvert felt i IP Address.
――Hvis du indstiller IP Setting til Enter manually, ændres DNS setting automatisk til Enter
manually.
5
Når du er færdig, skal du vælge OK nederst på siden og derefter trykke på E. Netværkstestskærmen
vises, og bekræftelsen starter.
6
Tilslutning til et trådløst netværk
Trådløs IP-router
(router med DHCP-server)
LAN-stikket på væggen
LAN-kabel
Samsung anbefaler, at du bruger IEEE 802.11n. Når du afspiller video via en netværksforbindelse, afspilles
videoen muligvis ikke flydende.
――Vælg en kanal til det trådløse IP-delingsmodul, der ikke anvendes i øjeblikket. Hvis den kanal, der er
angivet til det trådløse IP-delingsmodul, allerede anvendes af en anden enhed i nærheden, vil det
medføre interferens og kommunikationsfejl.
――Dit produkt understøtter kun følgende sikkerhedsprotokoller for trådløse netværk.
Hvis du vælger tilstanden Pure High-throughput (Greenfield) 802.11n, og krypteringstypen er indstillet
til WEP, TKIP eller TKIP AES (WPS2Mixed) på dit adgangspunkt eller din trådløse router, understøtter
Samsung-produkter ikke en forbindelse. Dette er i overensstemmelse med nye specifikationer for WiFi-certificering.
――Hvis din trådløse router understøtter WPS (Wi-Fi Protected Setup), kan du oprette forbindelse til
Når forbindelsen er bekræftet, vises meddelelsen “Wired network and Internet connection
completed.”.
netværket via PBC (Push Button Configuration) eller PIN (Personal Identification Number). WPS
konfigurerer automatisk SSID'et og WPA-nøglen i en af disse tilstande.
――Tilslutningsmetoder: Du kan indstille den trådløse netværksforbindelse på tre måder.
Automatisk indstilling (vha. funktionen Automatisk netværkssøgning), Manuel opsætning, WPS(PBC)
116
Indstilling for trådløst netværk
4
Automatisk Konfiguration af netværk
5
Hvis routeren har en sikkerhedskode, skal du indtaste Security Key (Security Key eller PIN).
6
Når du er færdig, skal du bruge højre pileknap til at flytte markøren til Next, og derefter trykke på E.
ikke har sikkerhed, skal du gå til trin 7.
De fleste trådløse netværk har et valgfrit sikkerhedssystem, der kræver enheder, som har adgang til
netværket for at overføres en krypteret sikkerhedskode, der kaldes en adgangskode eller Security Key.
Security Key er baseret på en sikkerhedsfrase, som typisk er et ord eller en serie af bogstaver og tal af en
angivet længde, som du bliver bedt om at indtaste, når du konfigurerer sikkerhed for dit trådløse netværk.
Hvis du bruger denne metode til at konfigurere netværksforbindelsen og har en Security Key til det
trådløse netværk, skal du indtaste sikkerhedsfrasen under den automatiske eller manuelle konfiguration.
――Der etableres forbindelse med routeren, men du kan ikke få forbindelse til internettet.
Når forbindelsen er bekræftet, vises meddelelsen “Your wireless network and Internet connection
are setup and ready to use.”.
1
Gå til skærmen Network Settings. Vælg Start, og tryk på E.
2
Funktionen Network søger efter tilgængelige trådløse netværk. Når den er færdig, vises der en liste
over de tilgængelige netværk.
På listen over netværk skal du trykke på knappen
Netværksforbindelsesskærmen vises, og bekræftelsen starter.
7
Automatisk opsætning
3
Hvis skærmen Enter security key. vises, skal du gå til trin 5. Hvis du vælger en trådløs router, der
Manuel Konfiguration af netværk
Kontorer kan benytte statiske IP-adresser.
eller
for at vælge et netværk og derefter
trykke på knappen E to gange.
――Hvis den trådløse router er indstillet til Skjult (Usynlig), skal du vælge Add Network og indtaste
det korrekte Network Name og Security Key for at oprette forbindelse.
Hvis dette er tilfældet, skal du bede din netværksadministrator om at oplyse IP-adresse, undernetmaske,
gateway og DNS-serveradresse. Indtast disse værdier manuelt.
Visning af netværksforbindelsesværdierne
Gør følgende for at vise netværksforbindelsesværdierne på de fleste Windows-computere.
1
Højreklik på ikonet Netværk nederst til højre på skærmen.
2
Klik på Status i den viste pop-op-menu.
3
Klik på fanen Support i den dialogboks, der vises.
4
Klik på knappen Details under fanen Support. Netværksforbindelsesværdierne vises.
117
10Når du er færdig, skal du vælge OK nederst på siden og derefter trykke på E. Netværkstestskærmen
Manuel opsætning
1
Gå til skærmen Network Settings. Vælg Start, og tryk på E.
2
Funktionen Network søger efter tilgængelige trådløse netværk. Når den er færdig, vises der en liste
vises, og bekræftelsen starter.
11Når forbindelsen er bekræftet, vises meddelelsen “Your wireless network and Internet connection
are setup and ready to use.”.
over de tilgængelige netværk.
3
På listen over netværk skal du trykke på knappen
eller
for at vælge et netværk og derefter trykke
på knappen E to gange.
――Hvis den trådløse router er indstillet til Skjult (Usynlig), skal du vælge Add Network og indtaste det
korrekte Network Name og Security Key for at oprette forbindelse.
4
Hvis skærmen Enter security key. vises, skal du gå til trin 5. Hvis du vælger en trådløs router, der ikke
har sikkerhed, skal du gå til trin 7.
5
Hvis routeren har en sikkerhedskode, skal du indtaste Security Key (Security Key eller PIN).
6
Når du er færdig, skal du bruge højre pileknap til at flytte markøren til Next, og derefter trykke på E.
WPS(PBC)
Opsætning ved hjælp af WPS(PBC)
Hvis din router har en WPS(PBC)-knap, skal du følge denne fremgangsmåde.
1
Gå til skærmen Network Settings.
2
Vælg WPS(PBC), tryk på E, og tryk derefter på E igen.
3
Tryk på knappen WPS(PBC) på routeren inden for 2 minutter. Produktet henter automatisk alle de
netværksindstillingsværdier, det har brug for, og opretter forbindelse til netværket.
Netværksforbindelsesskærmen vises, og bekræftelsen starter.
7
Vælg Stop, mens der er forsøg på at oprette forbindelse. Dette vil stoppe oprettelse af forbindelse.
8
Vælg IP Settings på skærmen for netværksforbindelse. Skærmen IP Settings vises.
9
Vælg det øverste felt, tryk på E, og indstil derefter IP Setting til Enter manually. Gentag
4
Skærmen for netværksforbindelse vises, og netværksopsætningen er fuldført.
indtastningen for hvert felt i IP Address.
――Hvis du indstiller IP Setting til Enter manually, ændres DNS setting automatisk til Enter
manually.
118
Network Status
Wi-Fi Direct
MENU m → Network → Network Status → ENTER E
MENU m → Network → Wi-Fi Direct → ENTER E
Du kan kontrollere status for netværket og internettet.
Indstil for at forbinde produktet til en trådløs mobilenhed. Når du bruger denne funktion, kan du forbinde
en trådløs mobilenhed direkte til produktet uden en router.
――Hvis du vil bruge funktionen, skal din mobile enhed være understøttet af Wi-Fi Direct.
Network Status
Your wireless network and Internet connection are setup and ready to use.
00 : 12 : fb : df : 29 : 76
***. ***. ***. ***.
***. ***. ***. ***.
***. ***. ***. ***.
***. ***. ***. ***.
MAC Address
IP Address
Subnet Mask
Gateway
DNS Server
You are connected to the Internet. If you have any problems using online
services, please contact your Internet service provider.
IP Settings
Retry
Close
――Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.
Følg denne fremgangsmåde for at forbinde mobilenheden til
produktet ved hjælp af Wi-Fi Direct:
1
Gå til skærmen Wi-Fi Direct. Produktet søger efter enheder.
2
Tænd funktionen Wi-Fi Direct på din enhed. Vælg den ønskede Wi-Fi-enhed.
•• PBC (trykknapkonfiguration): Tryk på knappen WPS(PBC) på din Wi-Fi-enhed inden for 2 minutter.
Produktet henter automatisk alle de netværksindstillingsværdier, det har brug for, og opretter
forbindelse til netværket.
•• PIN: Indtast den viste PIN på din enhed.
――Hvis du vil frakoble enheden, skal du vælge den forbundne Wi-Fi-enhed og vælge Disconnected.
119
Soft AP
AllShare Settings
MENU m → Network → Soft AP → ENTER E
MENU m → Network → AllShare Settings → ENTER E
Når du bruger denne funktion, kan du forbinde produktet til din mobilenhed, hvis din mobilenhed ikke
understøtter Wi-Fi Direct. Tilpas indstillingerne for forbindelsen af Wi-Fi-enheder.
Viser en liste over mobiltelefoner eller tilsluttede enheder, der er konfigureret til at bruge funktionen
AllShare Play med dette produkt.
•• Soft AP
Tænder eller slukker Soft AP. Når Soft AP indstilles til On, kan din mobilenhed finde produktnavnet
på Wi-Fi-forbindelseslisten.
•• Security Key
Indstil Security Key manuelt ved hjælp af fjernbetjeningen.
--------
B Show security key: Viser sikkerhedskoden. Vælg, om sikkerhedskoden skal vises som et
afkrydsningsfelt i toppen.
A Del.: Sletter den indtastede sikkerhedskode et tegn ad gangen.
C Space: Indsætter et tomt felt mellem bogstaverne, når sikkerhedsnøglen indtastes.
Return: Går tilbage til skærmen, før sikkerhedskoden indtastes.
Security Key skal være på mere end 8 tegn.
Indtast den genererede sikkerhedsnøgle på den enhed, du ønsker at forbinde.
Hvis netværket ikke fungerer som normalt, skal du kontrollere sikkerhedskoden igen. En forkert
sikkerhedskode kan medføre en funktionsfejl.
•• Allow / Deny: Tillader/blokerer enhederne.
•• Delete from the list: Sletter enhederne på listen.
――Denne funktion sletter kun navnet på enheden fra listen. Hvis den slettede enhed tændes eller
forsøger at oprette forbindelse til produktet, vises den muligvis på listen igen.
Brug af AllShare Play-funktionen
Der vises en alarmvindue, der fortæller dig, at medieindhold (videoer, fotos, musik), som er sendt fra en
mobiltelefon, vises på produktet. Indholdet afspilles derefter automatisk, 3 sekunder efter at alarmvinduet
vises. Hvis du trykker på knappen RETURN eller EXIT, når alarmvinduet vises, afspilles medieindholdet
ikke.
――Første gang en enhed har adgang til produktet via mediefunktionen, vises der et pop-op-vindue
med en advarsel. Tryk på knappen E for at vælge Allow. Dette gør det muligt for telefonen frit at få
adgang til produktet og bruge funktionen AllShare Play til at afspille indhold.
――Hvis du vil deaktivere overførsler af medieindhold fra en mobiltelefon, skal du angive Deny i AllShare
Settings.
――Indhold afspilles måske ikke på produktet, afhængigt af opløsningen og formatet.
――Knapperne E og
/ fungerer muligvis ikke, afhængigt af typen af medieindhold.
――Du kan kontrollere AllShare Play med den mobile enhed. Yderligere oplysninger findes i
brugervejledningen til den mobile enhed.
Device Name
MENU m → Network → Device Name → ENTER E
Vælg eller indtast et enhedsnavn.
Dette navn kan vises på netværksfjernbetjeninger over netværket.
120
Kapitel 08
System
Multi Control
Konfiguration af indstillinger for Multi Control
•• ID Setup
Tildel et sæt et ID. (Område: 0~99)
MENUm → System → Multi Control → ENTERE
Tryk på
Multi Control
eller
for at vælge et nummer, og tryk på E.
•• ID Input
Indtast ID-nummeret for det produkt, der er sluttet til indgangskablet til modtagelse af indgangssignalet.
Indtast det nummer, du vil bruge, med taltasterne på fjernbetjeningen.
ID Setup
00
ID Input
--
•• MDC Connection
Vælg en metode til at tilslutte til MDC for at modtage MDC-signalet.
RS232C MDC
-- RS232C MDC: Kommuniker med MDC via RS232C-stereokablet.
-- RJ45 MDC: Kommuniker med MDC via RJ45-kablet.
MDC Connection
DisplayPort daisy chain
Clone
•• DisplayPort daisy chain
For at få vist DP IN-video-inputtet via DP OUT-outputporten skal du vælge en enhedsforbindelsesmetode fra Single Stream
Transport (SST) og Multi Stream Transport (MST).
Clone: I outputtilstanden Single Stream Transport (SST) vises det samme skærmoutput på to tilsluttede skærmenheder.
-- Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.
――Hvis Clone vælges, genkender pc'en de to skærme som en enkelt skærm.
Expand: I outputtilstanden Multi Stream Transport (MST) vises forskellige skærmoutput på to tilsluttede skærmenheder.
――Hvis Expand vælges, genkender pc'en de to skærme som separate skærme.
――Tilstanden virker kun på en pc, der understøtter DisplayPort 1.2 MST.
――Hvis du vil bruge skærme med Full HD-opløsning (1920 x 1080), kan der højst tilsluttes fire skærme.
121
Time
Du kan konfigurere Clock Set og Sleep Timer.
Du kan også indstille produktet til automatisk at tænde eller slukke på et bestemt tidspunkt vha. funktionen Timer.
MENUm → System → Time → ENTERE
Clock Set
Indstil uret for at bruge de forskellige timerfunktioner i produktet.
Time
•• Clock Set
Indstil Date og Time.
Clock Set
Sleep Timer
On Timer
Off Timer
Holiday Management
Off
끄기
Vælg Clock Set. Vælg Date eller Time, og tryk derefter på E.
Brug talknapperne til at indtaste tal, eller tryk på pil op og pil ned.
Brug venstre og højre pil til at flytte fra ét indtastningsfelt til det næste. Tryk på E, når du er færdig.
――Du kan indstille Date og Time direkte ved at trykke på talknapperne på fjernbetjeningen.
Sleep Timer
Slukker automatisk for produktet efter et foruddefineret tidsrum.
-- Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.
(Off / 30 min / 60 min / 90 min / 120 min / 150 min / 180 min)
――Brug pil op og pil ned til at vælge en tidsperiode, og tryk derefter på E. Hvis du vil annullere Sleep Timer, skal du vælge
Off.
122
Time
On Timer
Angiv On Timer, så produktet tændes automatisk på et tidspunkt og en dag, du selv vælger.
On Timer
Produktet tændes med den angivne lydstyrke og indgangskilde.
Off Timer
On Timer: Indstil on-timeren ved at vælge en af de syv forskellige indstillingsmuligheder. Sørg for, at du angiver det aktuelle
klokkeslæt først.
Holiday Management
(On Timer1 ~ On Timer7)
――Du skal indstille klokkeslættet, inden du kan bruge On Timer.
-- Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.
•• Setup: Vælg Off, Once, Everyday, Mon~Fri, Mon~Sat, Sat~Sun eller Manual. Hvis du vælger Manual, kan du vælge de
dage, hvor On Timer skal tænde for produktet.
――Markeringen angiver de dage, du har valgt.
•• Time: Indstil time og minut. Brug talknapperne eller pil op og pil ned til at indtaste tal. Brug venstre og højre pil til at skifte
indtastningsfelt.
•• Volume: Angiv den ønskede lydstyrke. Brug venstre og højre pil til at ændre lydstyrken.
•• Source: Vælg en indgangskilde efter eget valg.
•• Music / Photo (når Source er indstillet til USB): Vælg en mappe på USB-enheden, som indeholder musik- eller billedfiler,
du vil afspille, når produktet tændes automatisk.
――Denne funktion er kun tilgængelig, når en USB-enhed er tilsluttet.
――Hvis der ikke er musikfiler på USB-enheden eller du ikke vælger en mappe, der indeholder en musikfil, fungerer
timerfunktionen ikke korrekt.
――Hvis der kun er én fotofil på USB-enheden, afspilles der ikke et diasshow.
――Hvis et mappenavn er for langt, kan mappen ikke vælges.
――Hver USB-enhed, du bruger, har sin egen mappe tilknyttet. Når du bruger mere end én af samme type USB-enhed, skal du
sørge for, at de mapper, der er tildelt til hver USB-enhed, har forskellige navne.
――Vi anbefaler, at du bruger en USB-nøgle og en multikortlæser, når du bruger On Timer. Funktionen On Timer fungerer
måske ikke med USB-enheder med indbygget batteri, MP3-afspillere eller PMP'er fra nogle producenter, da produktet kan
være for længe om at genkende disse enheder.
123
Time
On Timer
Off Timer
Holiday Management
Off Timer
Indstil off-timeren (Off Timer) ved at vælge en af de syv forskellige indstillingsmuligheder. (Off Timer1 ~ Off Timer7)
――Du skal indstille klokkeslættet, inden du kan bruge Off Timer.
•• Setup: Vælg Off, Once, Everyday, Mon~Fri, Mon~Sat, Sat~Sun eller Manual. Hvis du vælger Manual, kan du vælge de
dage, hvor Off Timer skal slukke for produktet.
――Markeringen angiver de dage, du har valgt.
•• Time: Indstil time og minut. Brug talknapperne eller pil op og pil ned til at indtaste tal. Brug venstre og højre pil til at skifte
indtastningsfelt.
-- Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.
Holiday Management
Timer bliver deaktiveret i en periode, der er angivet som ferie.
•• Add: Angiv den periode, du vil tilføje som ferie.
Vælg start- og slutdatoerne på den ferie, du vil tilføje, ved hjælp af knapperne ▲/▼, og klik på knappen Save.
Perioden føjes til listen med ferier.
-- Start: Angiv feriens startdato.
-- End: Angiv feriens slutdato.
-- Delete: Slet alle elementer på listen med ferier.
Vælg Delete. Meddelelsen "Delete all holidays?" vises.
Vælg Yes. Alle ferier bliver slettet.
•• Apply: Indstil On Timer og Off Timer for ikke at aktivere offentlige fridage.
-- Tryk på E for at vælge de On Timer- og Off Timer-indstillinger, som du ikke vil aktivere.
-- Den valgte On Timer og Off Timer vil ikke blive aktiveret.
124
Front Logo Light
Juster lysstyrken for SAMSUNG-logopladen nederst på produktets forside.
•• Off
MENU m → System → Front Logo Light → ENTER E
•• Dim: Gør Samsung-logopladen mørkere.
•• Bright: Gør Samsung-logopladen lysere.
System
Front Logo Light
Off
Menu Language
English
Rotate menu
Landscape
Device Manager
-- Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.
125
Menu Language
Indstil menusproget.
――En ændring af sprogindstillingen påvirker kun skærmmenuen.
Ændringen anvendes ikke på andre funktioner på din pc.
MENUm → System → Menu Language → ENTERE
System
Front Logo Light
Off
Menu Language
English
Rotate menu
Landscape
Device Manager
-- Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.
126
Rotate menu
Konfigurer menuskærmen.
•• Auto: Juster automatisk menuskærmen, så den passer til den vej, skærmen vender. (Standard)
•• Landscape: Vis menuen i landskabstilstand (standard).
MENUm → System → Rotate menu → ENTERE
•• Portrait: Vis menuen i portrættilstand på højre side af produktets skærm.
――Hvis Rotate menu er indstillet til Portrait, er det kun menuvinduet, der skifter til portrættilstand. Funktionerne udføres ud
fra fuldskæmsretningen.
System
Front Logo Light
Off
Menu Language
English
Rotate menu
Landscape
Device Manager
-- Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.
127
Device Manager
MENUm → System → Device Manager → ENTERE
Konfigurer indstillinger for eksterne inputenheder, der er tilsluttet produktet.
Keyboard Settings
Konfigurer indstillinger for tastaturtilslutning eller muligheder for et tilsluttet tastatur.
Device Manager
Keyboard Settings
Select Keyboard
Vælg det ønskede tastatur blandt de tilgængelige tilsluttede tastaturer.
――Det er muligt kun at benytte ét tilsluttet tastatur.
Keyboard Options
――Afhængigt af landet.
Keyboard Language
Angiv inputsprog for tastatur.
Keyboard Type
-- Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.
Angiv tastaturtype.
Switch Input Language
Konfigurer den tastekombination, der benyttes til at ændre inputsproget.
128
Eco Solution
Energy Saving
Reducer strømforbruget ved at justere skærmens lysstyrke.
MENUm → System → Eco Solution → ENTERE
Vælg Picture Off for at deaktivere skærmen. Lydstyrken deaktiveres ikke.
Hvis du vil aktivere skærmen igen, skal du trykke på en vilkårlig tast - dog ikke lydstyrkeknappen.
Eco Solution
•• Off / Low / Medium / High / Picture Off
Energy Saving
Off
Eco Sensor
Eco Sensor
Off
For at forbedre strømbesparelsen tilpasses billedindstillingerne automatisk til lyset i lokalet.
No Signal Power Off
Off
Auto Power Off
Off
•• Off / On
――Hvis du justerer indstillingen for Backlight under Picture, mens Eco Sensor er aktiveret, deaktiveres Off.
Min. Backlight
-- Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.
Når Eco Sensor er On, kan du manuelt justere skærmens minimale lysstyrke. Min. Backlight er den mørkeste
baggrundsbelysning. Sørg for, at indstillingen Min. Backlight er lavere end indstillingen Backlight.
――Hvis Eco Sensor er On, kan lysstyrken ændre sig (blive en smule mørkere eller lysere), afhængigt af den omgivende
lysintensitet.
No Signal Power Off
Spar på strømmen ved at slukke for enheden, når der ikke modtages noget signal fra nogen kilde.
•• Off / 15 min / 30 min / 60 min
――Deaktiveret, når en tilsluttet computer er i strømsparetilstand.
――Produktet slukker automatisk på et angivet tidspunkt. Tidspunktet kan ændres efter behov.
Auto Power Off
Produktet slukker automatisk, hvis du ikke trykker på en knap på fjernbetjeningen eller rører ved en knap på produktet inden
for 4 timer, for at undgå overophedning.
•• Off / On
129
Security
Hver gang du åbner Security-funktionerne, vises PIN-skærmbilledet. PIN-koden er som standard "0-0-0-0"
(standardadgangskode: 0 - 0 - 0 - 0).
MENUm → System → Security → ENTERE
Safety Lock
Indstiller sikkerhedslåsen.
Security
•• Off / On
Safety Lock
Off
Alle menuerne og knapperne på produktet og fjernbetjeningen, undtagen knappen LOCK på fjernbetjeningen, låses af
funktionen Safety Lock.
Button Lock
Off
Hvis du vil låse menuerne og knapperne op, skal du trykke på knappen LOCK og derefter angive adgangskoden
(standardadgangskode: 0 - 0 - 0 - 0).
Change PIN
Button Lock
Denne menu kan bruges til at låse knapperne på produktet.
-- Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.
Du kan kun styre produktet med fjernbetjeningen, hvis Button Lock er indstillet til On.
•• Off / On
Change PIN
Skærmen Change PIN vises.
Vælg 4 cifre til din PIN-kode, og indtast dem i Enter New PIN. Indtast de 4 cifre igen i Confirm New PIN.
Når bekræftelsesskærmen vises, skal du trykke på knappen Close. Produktet har gemt din nye PIN-kode.
130
PIP
PIP Indstillinger
Billedet fra den eksterne videokilde vil være på hovedskærmen, og billedet fra produktet vil være på PIP-underbilledskærmen.
MENUm → System → PIP → ENTERE
Hovedbillede
System
Underbillede
PC, DVI, DisplayPort
AV
PIP
Off
AV
HDMI1, HDMI2, HDMI3, DisplayPort, Plug In Module, PC, DVI
Triple Screen
Off
HDMI1, HDMI2, HDMI3
DVI, AV, HDMI1, HDMI2, HDMI3, DisplayPort, Plug In Module
Auto Protection Time
Off
•• PIP (Off / On): Aktivér eller deaktiver PIP-funktionen.
Screen Burn Protection
Ticker
•• Source: Du kan vælge en kilde til underbilledet.
•• Size (
Off
,
•• Position (
,
――I tilstanden (
,
,
,
,
,
,
,
,
): Vælg en størrelse for underbilledet.
): Vælg en position for underbilledet.
) kan du ikke vælge Position.
•• Sound Select (Main / Sub): Du kan vælge at lytte til lyden fra Main-billedet eller fra Sub-billedet.
-- Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.
-- Hvis du ønsker oplysninger om PIP-lyd, skal du se instruktionerne for Sound Select.
-- Hvis du slukker for produktet, mens det er i PIP-tilstand, vil det fortsat være i PIP-tilstand, når
du har slukket for det og tændt det igen.
-- Du bemærker måske, at billedet på PIP-skærmen bliver en smule unaturlig, når du bruger
hovedskærmen til at vise et spil eller karaoke.
131
Triple Screen
Opdel skærmen i tre sektioner for at se forskellige videoer samtidigt.
•• Triple Screen (Off / On): Aktiver eller deaktiver opdelingen af skærmen i tre sektioner.
•• Source (Sub 1): Vælg en underskærmkilde, der skal vises i den tredelte skærmtilstand.
-- HDMI1 / HDMI2 / HDMI3 / DVI / DisplayPort / Plug In Module
――Denne indstilling er kun tilgængelig, når Left er indstillet til On.
MENUm → System → Triple Screen → ENTERE
System
Triple Screen
Off
•• Select sound. (
,
,
): Vælg det skærmbillede, hvor du vil aktivere lyden.
――Denne indstilling er kun tilgængelig, når Triple Screen er indstillet til On.
Auto Protection Time
Screen Burn Protection
•• Select sound.: Vælg den anden underskærmkilde, der skal vises i den tredelte skærmtilstand.
-- HDMI1 / HDMI2 / HDMI3 / DVI / DisplayPort / Plug In Module
――Denne indstilling er kun tilgængelig, når Triple Screen er indstillet til On.
Off
Ticker
Video Wall
•• Screen Size (
,
,
,
,
,
): Vælg størrelser på hovedskærmen, underskærm 1 og underskærm 2.
――Denne indstilling er kun tilgængelig, når Triple Screen er indstillet til On.
•• Aspect Ratio (Main) (Original / Full): Vælg billedformatet for hovedskærmen.
――Denne indstilling er kun tilgængelig, når Triple Screen er indstillet til On.
•• Aspect Ratio (Sub 1) (Original / Full): Vælg billedformatet for underskærm 1.
――Denne indstilling er kun tilgængelig, når Triple Screen er indstillet til On.
-- Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.
•• Aspect Ratio (Sub 2) (Original / Full): Vælg billedformatet for underskærm 2.
――Denne indstilling er kun tilgængelig, når Triple Screen er indstillet til On.
-- Kun tilgængelig i tilstanden HDMI1, HDMI2, HDMI3, AV eller Plug In Module.
132
Auto Protection Time
Hvis skærmen viser et stillbillede i en bestemt periode, du definerer, aktiverer produktet pauseskærmen for at undgå dannelsen
af efterbilleder/spøgelsesbilleder på skærmen.
•• Off / 2 hours / 4 hours / 8 hours / 10 hours
MENUm → System → Auto Protection Time → ENTERE
System
Auto Protection Time
Off
Screen Burn Protection
Ticker
Off
Video Wall
Source AutoSwitch Settings
-- Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.
133
Screen Burn Protection
For at reducere risikoen for skærmefterbilleder er denne enhed udstyret med Pixel Shift-teknologi til forhindring af
skærmefterbilleder.
Pixel Shift flytter billedet en lille smule på skærmen.
MENUm → System → Screen Burn Protection → ENTERE
Med indstillingen Pixel Shift Time kan du programmere det interval, hvormed billedet flyttes, i minutter.
Pixel Shift
Screen Burn Protection
Minimer skærmefterbilleder ved at flytte pixels en lille smule vandret eller lodret.
Pixel Shift
Off
Timer
Off
•• Pixel Shift (Off / On)
――Horizontal, Vertical og Time er kun aktiveret, når Pixel Shift er indstillet til On.
Immediate display
Off
•• Horizontal: Angiver, hvor mange pixels skærmen flyttes vandret.
Side Grey
Off
•• Vertical: Angiver, hvor mange pixels skærmen flyttes lodret.
•• Time: Angiv intervallet for udførelse af henholdsvis vandret eller lodret bevægelse.
Tilgængelige indstillinger og optimale indstillinger for Pixel Shift.
Tilgængelige indstillinger
Optimale indstillinger
-- Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.
Horizontal (pixels)
0~4
4
Vertical (pixels)
0~4
4
Time (minutter)
1 min ~ 4 min
4 min
――Værdien for Pixel Shift kan variere, afhængigt af produktstørrelsen (tommer) og tilstanden.
――Hvis der bliver vist et stillbillede eller et 4:3-output i en længere periode, kan det forårsage skærmefterbilleder.
Dette er ikke en defekt ved produktet.
――Denne funktion er ikke tilgængelig i Screen Fit-tilstand.
134
Timer
Screen Burn Protection
Pixel Shift
Off
Timer
Off
Immediate display
Off
Side Grey
Off
Du kan indstille timeren for Screen Burn Protection.
Pixel Shift-funktionen stopper automatisk efter en angivet tidsperiode.
Timer
•• Off
•• Repeat: Vis billedets mønster til efterbilled-forhindring, der er indstillet i Mode ved angivne tidsintervaller (periode).
•• Interval: Vis billedets mønster til efterbilled-forhindring, der er indstillet i Mode for en angivet tidsperiode (fra Start Time
til End Time).
――Indstillingen aktiveres kun, når Clock Set er konfigureret.
-- Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.
――Mode, Period, Time, Start Time og End Time aktiveres kun, når Timer er indstillet til Repeat eller Interval.
•• Mode: Vælg et skærmbeskyttelsesmønster til visning.
-- Pixel: Pixels på skærmen skifter hele tiden til sort.
-- Rolling bar: En vertikal skyder, der kan rykkes fra venstre til højre.
-- Fading screen: Hele skærmen bliver lysere, og derefter mørkere.
――Mønstrene for Rolling bar og Fading screen vises kun én gang, uanset den angivne gentagelsestidsperiode.
•• Period: Angiv det tidsinterval, der skal aktivere funktionen Screen Burn Protection.
――Indstillingen aktiveres kun, når Repeat er valgt for Timer.
•• Time: Angiv den varighed, hvor funktionen Screen Burn Protection skal være aktiveret.
――Indstillingen aktiveres kun, når Pixel er valgt for Mode.
•• Start Time: Indstil starttidspunktet for at aktivere funktionen til beskyttelse af skærmen.
――Indstillingen aktiveres kun, når Interval er valgt for Timer.
•• End Time: Indstil sluttidspunktet for at deaktivere funktionen til beskyttelse af skærmen.
――Indstillingen aktiveres kun, når Interval er valgt for Timer.
135
Immediate display
Screen Burn Protection
Pixel Shift
Off
Timer
Off
Immediate display
Off
Side Grey
Off
Vælg den pauseskærm, der skal vises med det samme.
•• Off / Pixel / Rolling bar / Fading screen
Side Grey
Når skærmen indstilles til billedformatet 4:3, skal du tilpasse de hvide margeners lysstyrke for at beskytte skærmen.
•• Off / Light / Dark
-- Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.
136
Ticker
Indtast tekst, mens et video eller et billede vises, og få vist teksten på skærmen.
•• Off / On
――Message, Time, Position, Motion og Font options er kun aktiveret, når Ticker er indstillet til On.
MENUm → System → Ticker → ENTERE
•• Message: Indtast en besked, der skal vises på skærmen.
•• Time: Indstil Start Time og End Time for visning af en Message.
System
Auto Protection Time
Off
Screen Burn Protection
Ticker
Video Wall
Source AutoSwitch Settings
Off
•• Position: Vælg den retning, du vil have vist en Message i Horizontal og Vertical.
-- Horizontal (Left / Centre / Right)
-- Vertical (Top / Middle / Bottom)
•• Motion: Angiv Direction og Speed for visning af en Message.
-- Motion (Off / On)
-- Direction (Left / Right / Top / Bottom)
-- Speed (Slow / Normal / Fast)
――Direction og Speed aktiveres kun, når Motion er indstillet til On.
•• Font options: Angiv beskedens Size og Text colour.
-- Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.
137
Video Wall
Tilpas layoutet af flere skærme, der er koblet sammen for at danne en videovæg.
MENUm → System → Video Wall → ENTERE
Video Wall
Du kan vise en del af et helt billede eller gentage det samme billede på hver af de sammenkoblede skærme.
Du kan aktivere eller deaktivere Video Wall.
Video Wall
Vælg On for at organisere en videovæg.
Video Wall
On
· Format
Full
· Horizontal
1
· Vertical
1
· Screen Position
Format
Vælg et format til visning af billeder på flere skærme.
•• Full: Viser fuldskærmsbilleder.
•• Natural: Viser billeder med den originale opløsning uden at forstørre eller reducere.
――Indstillingen Format aktiveres kun, når Video Wall er indstillet til On.
Horizontal
Denne funktion opdeler automatisk skærmen i overensstemmelse med det angivne antal horisontale skærme.
-- Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.
Indtast antallet af horisontale skærme.
-- Indstillingen Video Wall aktiveres kun, når PIP er indstillet til Off.
Den horisontale skærm bliver automatisk opdelt i overensstemmelse med det indtastede antal.
-- Hvis der er sammenkoblet mere end fire skærme vandret og lodret, anbefales det, at du
anvender en XGA-indgangsopløsning (1024 x 768) eller højere for at forhindre et mørkt billede
pga. forringelse af kontrasten eller farveintensiteten.
Der kan højst anvendes 15 skærme horisontalt.
――Skærmen kan højst opdeles på 91 skærme (horisontalt og vertikalt antal multipliceret).
Eksempel: Hvis det horisontale antal er indstillet til 15, kan højst 6 vertikale skærme knyttes til arrangementet. Og
tilsvarende: Hvis det vertikale antal er indstillet til 13, kan højst 7 horisontale skærme knyttes til arrangementet.
――Indstillingen Horizontal aktiveres kun, når Video Wall er indstillet til On.
138
Vertical
Video Wall
Video Wall
On
· Format
Full
· Horizontal
1
· Vertical
1
· Screen Position
Denne funktion opdeler automatisk skærmen i overensstemmelse med det angivne antal vertikale skærme.
Indtast antallet af vertikale skærme.
Den vertikale skærm bliver automatisk opdelt i overensstemmelse med det indtastede antal.
Der kan højst anvendes 13 skærme vertikalt.
――Skærmen kan højst opdeles på 91 skærme (horisontalt og vertikalt antal multipliceret).
Eksempel: Hvis det horisontale antal er indstillet til 15, kan højst 6 vertikale skærme knyttes til arrangementet. Og
tilsvarende: Hvis det vertikale antal er indstillet til 13, kan højst 7 horisontale skærme knyttes til arrangementet.
――Indstillingen Vertical aktiveres kun, når Video Wall er indstillet til On.
Screen Position
-- Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.
Du kan tilpasse arrangementet af opdelte skærme ved at flytte skærme, identificeret med et tal, med funktionen Screen
Position.
Vælg Screen Position for at vise arrangementet af skærme (identificeret med et tal), angivet i henhold til de Horizontal eller
Vertical indstillinger. For at tilpasse arrangementet: Flyt et tal (en skærm) med piltasterne på fjernbetjeningen, og tryk på E.
――Der kan højst arrangeres 100 skærme i Screen Position.
――Indstillingen Screen Position aktiveres kun, når Video Wall er indstillet til On.
――Vinduet Screen Position vises kun, når Horizontal og Vertical er konfigureret.
139
Source AutoSwitch Settings
Hvis du tænder skærmen med Source AutoSwitch On, og det forrige videovalg ikke er aktivt, vil skærmen automatisk søge
efter forskellige videoindgange for den aktive video.
MENUm → System → Source AutoSwitch Settings → ENTERE
Source AutoSwitch
Når Source AutoSwitch er On, vil videokilden automatisk søge efter den aktive video.
Source AutoSwitch Settings
Valgmuligheden Primary Source aktiveres, hvis den aktuelle videokilde ikke genkendes.
Source AutoSwitch
On
Secondary Source-valget bliver aktivt, hvis der ikke er nogen primær videokilde tilgængelig.
· Primary Source Recovery
Off
Hvis hverken de primære eller de sekundære indgangskilder genkendes, udfører skærmen to søgninger for en aktiv kilde. Hver
søgning tjekker den primære og den sekundære indgangskilde. Hvis begge søgninger mislykkes, vender skærmen tilbage til
den første indgangskilde og viser en meddelelse, der indikerer, at der ikke er noget signal.
· Primary Source
All
· Secondary Source
PC
Når valgmuligheden Primary Source er indstillet til All, søger skærmen alle videokildeindgangene to gange i rækkefølge for
en aktiv videokilde og vender tilbage til den første videokilde i rækkefølgen, hvis der ikke findes nogen video.
Primary Source Recovery
-- Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.
Vælg, om du vil gendanne den valgte primære input-kilde, når en primær input-kilde er tilsluttet.
――Funktionen Primary Source Recovery deaktiveres, hvis Primary Source er indstillet til All.
Primary Source
Angiv Primary Source for den automatiske indgangskilde.
Secondary Source
Angiv Secondary Source for den automatiske indgangskilde.
――Funktionen Secondary Source deaktiveres, hvis Primary Source er indstillet til All.
140
General
Max. Power Saving
Slukker produktet for at reducere strømforbruget, efter at computeren har stået ubenyttet i et angivet tidsrum.
MENUm → System → General → ENTERE
•• Off / On
――Kun tilgængelig i PC, DVI, HDMI1, HDMI2, HDMI3, DisplayPort-tilstand.
General
Max. Power Saving
On
Game Mode
Off
BD Wise
On
Menu Transparency
Medium
Sound Feedback
Auto Power
Standby Control
Low
Off
Game Mode
Når du tilslutter en spillekonsol som f.eks. PlayStation™ eller Xbox™, kan du få en mere realistisk spiloplevelse ved at vælge
spiltilstand.
•• Off / On
――Sikkerhedsforanstaltninger og begrænsninger for Game Mode
Hvis du vil frakoble spillekonsollen og tilslutte en anden ekstern enhed, skal du indstille Game Mode til Off i
konfigurationsmenuen.
――Game Mode er ikke tilgængelig, når indgangskilden er indstillet til PC, DVI eller DisplayPort.
――Hvis Game Mode er indstillet til On
Picture Mode er indstillet til Standard, og Sound Mode er indstillet til Movie.
Auto
BD Wise
Giver den optimale billedkvalitet til Samsung DVD-, Blu-ray- og hjemmebiograf-produkter, der understøtter BD Wise.
Når BD Wise er indstillet til On, ændres billedtilstanden automatisk til den optimale opløsning.
-- Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.
•• Off / On
――Tilgængelig, når du tilslutter Samsung-produkter, der understøtter BD Wise via et HDMI-kabel til produktet.
――Funktionen BD Wise aktiveres kun, når en kildeenhed med BD Wise-funktion er tilsluttet.
Menu Transparency
Tilpas menuboksens gennemsigtighed.
•• High / Medium / Low
141
Sound Feedback
General
Sound Feedback
Auto Power
Low
Off
Standby Control
Auto
Lamp Schedule
Off
Temperature Control
Sound Feedback er som standard aktiveret. Slå Sound Feedback fra, eller juster lydstyrken.
Denne funktion er som standard aktiveret. Lydstyrken kan justeres eller slås fra.
――Off / Low / Medium / High
Auto Power
Aktivering af denne mulighed slukker automatisk for produktet, hvis strømkablet er tilsluttet.
OSD Display
Power On Adjustment
Produktet giver lydfeedback, når du bruger det.
0 Sec
77
•• Off / On
Standby Control
Du kan indstille den skærmstandbytilstand, der skal anvendes, når der modtages et indgangssignal.
-- Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.
•• Auto
Strømbesparende tilstand aktiveres, hvis der ikke detekteres noget indgangssignal, også selvom der er sluttet en
kildeenhed til skærmen.
Meddelelsen No Signal bliver vist, hvis der ikke er tilsluttet nogen kildeenhed.
•• On
Strømbesparende tilstand aktiveres, når der ikke detekteres noget indgangssignal.
•• Off
Meddelelsen No Signal bliver vist, hvis der ikke detekteres noget indgangssignal.
――Indstillingen Standby Control aktiveres kun, når Source er indstillet til PC, DVI, HDMI1, HDMI2, HDMI3 eller
DisplayPort.
――Hvis No Signal vises, selvom der er tilsluttet en kildeenhed, skal du kontrollere kabeltilslutningen.
142
Lamp Schedule
General
Sound Feedback
Auto Power
Low
Off
Standby Control
Auto
Lamp Schedule
Off
OSD Display
Power On Adjustment
Temperature Control
0 Sec
77
Giver mulighed for at justere Lamp-værdien til en brugerdefineret værdi til et angivet tidspunkt i MDC-tilstand.
•• Off / On
OSD Display
Viser eller skjuler et menupunkt på skærmen.
――Source OSD / No Signal OSD / MDC OSD
Power On Adjustment
Du kan indstille en opvarmningstid for skærmen, som der tændes efter, når du trykker på tænd/sluk-knappen. (Område: 0 – 50
sekunder)
――En opvarmningstid, der er for kort, kan beskadige produktet pga. overspænding.
Temperature Control
-- Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.
Denne funktion detekterer produktets interne temperatur. Du kan angive et acceptabelt temperaturområde.
Standardtemperaturen er indstillet til 77 C.
Den anbefalede driftstemperatur for dette produkt er 75-80 C (baseret på en omgivende temperatur på 40 C).
――Skærmen bliver mørkere, hvis den aktuelle temperatur overskrider den specificerede temperaturgrænse.
Hvis temperaturen fortsætter med at stige, slukkes produktet for at forhindre overophedning.
143
Anynet+ (HDMI-CEC)
Anynet+ (HDMI-CEC)
MENUm → System → Anynet+ (HDMI-CEC) → ENTERE
Anynet+ (HDMI-CEC)
Anynet+ (HDMI-CEC)
On
Auto Turn Off
Yes
Receiver
Off
Anynet+ er en funktion, som gør det muligt at styre alle tilsluttede Samsung-enheder, der understøtter Anynet+, med
fjernbetjeningen til Samsung-produktet. Anynet+-systemet kan kun bruges med Samsung-enheder, der har Anynet+funktionen.
Du kan kontrollere, om din Samsung-enhed har denne funktion, ved at se, om der er et Anynet+-logo på det.
――Du kan kun kontrollere Anynet+-enheder ved hjælp af produktets fjernbetjening, ikke knapperne på produktet.
――Produktets fjernbetjening fungerer muligvis ikke under bestemte forhold. Hvis det sker, skal du vælge Anynet+-enheden
igen.
――Anynet+ fungerer, når den AV-enhed, der understøtter Anynet+, er på standby eller er tændt.
――I PIP-tilstand fungerer Anynet+ kun, når der er tilsluttet en AV-enhed som primær skærm. Det fungerer ikke, hvis AVenheden er tilsluttet som sekundær skærm.
――Anynet+ understøtter op til 12 AV-enheder i alt. Bemærk, at du kan tilslutte op til 3 enheder af samme type.
Anynet+-menu
-- Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.
Menuen Anynet+ ændres, afhængigt af typen og status for de Anynet+-enheder, der er sluttet til produktet.
-- Funktionerne Anynet+ fungerer ikke sammen med andre producenters produkter.
-- Du kan finde oplysninger om, hvordan du tilslutter Anynet+-eksterne enheder i
brugervejledningen til den pågældende enhed.
-- Du kan kun tilslutte én modtager (hjemmebiograf ).
Menuen Anynet+
Beskrivelse
View PC
Ændrer Anynet+-tilstand til PC-tilstand.
Device List
Viser Anynet+-enhedslisten.
(enhedsnavn) MENU
Viser menuen for den tilsluttede enhed. Hvis der f.eks. er tilsluttet en dvd-afspiller,
vises dvd-menuen for dvd-afspilleren.
(enhedsnavn) Tools
Viser værktøjsmenuen for den tilsluttede enhed. Hvis der f.eks. er tilsluttet en dvdafspiller, vises værktøjsmenuen for dvd-afspilleren.
――Denne menu er muligvis ikke tilgængelig, afhængigt af enheden.
(enhedsnavn) Title Menu
Viser titelmenuen for disken i den tilsluttede enhed. Hvis der f.eks. er tilsluttet en dvdafspiller, vises titelmenuen for filmen i dvd-afspilleren.
――Denne menu er muligvis ikke tilgængelig, afhængigt af enheden.
144
Auto Turn Off
Anynet+ (HDMI-CEC)
Anynet+ (HDMI-CEC)
On
Auto Turn Off
Yes
Receiver
Off
Indstiller automatisk en Anynet+-enhed til Off, når produktet slukkes.
•• No / Yes
――Hvis Auto Turn Off er indstillet til Yes, slukkes kørende eksterne enheder, så snart du slukker for produktet.
――Aktiveres muligvis ikke, afhængigt af produktet.
Skift mellem Anynet+-enheder
-- Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.
1
Tryk på knappen TOOLS, vælg Anynet+ (HDMI-CEC), og tryk derefter på E.
2
Vælg Device List, og tryk derefter på knappen E.
Hvis du ikke kan finde en enhed, du vil bruge, skal du vælge Refresh for at opdatere listen.
3
Vælg en enhed, og tryk derefter på knappen E. Du kan skifte til den valgte enhed.
――Menuen Device List vises kun, når du indstiller Anynet+ (HDMI-CEC) til On i menuen System.
――Skiftet til den valgte enhed kan tage op til 2 minutter. Du kan ikke annullere skiftet, mens det er i gang.
――Hvis du har valgt en Anynet+-enhed ved at trykke på knappen SOURCE og derefter vælge indgangskilden, kan du ikke
bruge Anynet+-funktionen.
――Sørg for at tilslutte en Anynet+-enhed ved hjælp af Device List.
145
Fejlsøgning for Anynet+
Problem
Anynet+ fungerer ikke.
Mulig løsning
•• Kontrollér, om enheden er en Anynet+-enhed. Anynet+-systemet understøtter kun Anynet+-enheder.
•• Kontrollér, om Anynet+-enhedens strømkabel er korrekt tilsluttet.
•• Kontrollér tilslutningen af Anynet+-enhedens video-/lyd-/HDMI-kabel.
•• Kontrollér, om Anynet+ (HDMI-CEC) er indstillet til On i menuen for opsætning af Anynet+.
•• Kontrollér, om fjernbetjeningen er kompatibel med Anynet+.
•• Anynet+ fungerer ikke i visse situationer. (startopsætning)
•• Hvis du har fjernet og derefter tilsluttet HDMI-kablet igen, skal du sørge for at søge efter enheder igen eller slukke og tænde
for produktet igen.
•• Kontrollér, om Anynet+-funktionen på Anynet-enheden er aktiveret.
Jeg vil starte Anynet+.
•• Kontrollér, om Anynet+-enheden er korrekt sluttet til produktet, og kontrollér, om Anynet+ (HDMI-CEC) er indstillet til On
i menuen Anynet+ Setup.
•• Tryk på knappen TOOLS for at få vist menuen Anynet+, og vælg den ønskede menu.
Jeg vil afslutte Anynet+.
•• Vælg View PC i menuen Anynet+.
•• Tryk på knappen SOURCE på produktets fjernbetjening, og vælg en enhed, der ikke er en Anynet+-enhed.
Meddelelsen “Disconnecting
Anynet+ device ...” vises på
skærmen.
•• Du kan ikke bruge fjernbetjeningen, når du konfigurerer Anynet+ eller skifter til en visningstilstand.
Anynet+-enheden afspiller ikke.
•• Du kan ikke bruge spilfunktionen, når startopsætningen er i gang.
•• Brug fjernbetjeningen, når produktet har fuldført Anynet+-konfigurationen eller har afsluttet skift til Anynet+.
146
Problem
Den tilsluttede enhed vises ikke.
Mulig løsning
•• Kontrollér, om enheden understøtter Anynet+-funktionerne eller ej.
•• Kontrollér, om HDMI-kablet er korrekt tilsluttet eller ej.
•• Kontrollér, om Anynet+ (HDMI-CEC) er indstillet til On i menuenAnynet+ Setup.
•• Søger efter Anynet+-enheder igen.
•• Anynet+ kræver en HDMI-forbindelse. Sørg for, at enheden er tilsluttet til produktet med et HDMI-kabel.
•• Nogle HDMI-kabler understøtter muligvis ikke Anynet+-funktioner.
•• Hvis forbindelse afsluttes på grund af strømsvigt eller frakobling af HDMI-kablet, skal du gentage enhedsscanningen.
147
DivX® Video On Demand
MENUm → System → DivX® Video On Demand → ENTERE
Viser den registreringskode, der er godkendt for produktet.
Hvis du går til DivXⓇ-webstedet og registrerer med denne kode, kan du downloade VOD-registreringsfilen.
Yderligere oplysninger om DivXⓇ VOD findes på "http://vod.divx.com".
System
DivX® Video On Demand
-- Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.
Play Mode
Vælg Play Mode.
Hvis du ændrer Play Mode, ændres funktionerne i Contents Home.
MENUm → System → Play Mode → ENTERE
System
Play Mode
•• MagicInfo Lite / MagicInfo Premium S / MagicInfo Videowall S
――Hvis du ændrer Play Mode, genstartes produktet automatisk, og ændringerne anvendes.
――Hvis du ændrer Play Mode, nulstilles alle tidligere indstillinger, der er konfigureret i Play Mode.
MagicInfo Lite
-- Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.
148
Magic Clone
MENUm → System → Magic Clone → ENTERE
Magic Clone
Clone to USB
Clone From USB
Eksporter produktindstillingerne til en USB-enhed, eller indlæs indstillingerne via en USB-enhed.
Denne indstilling er nyttig, når du tildeler de samme indstillinger til flere produkter.
•• Clone to USB: Kopier produktindstillingerne til en USB-enhed.
•• Clone From USB: Tildel de indstillinger, der er gemt på en USB-enhed, til produktet.
-- Når konfigurationen er afsluttet, genstartes produktet automatisk.
――Indstillingen fungerer muligvis ikke korrekt, hvis USB-enheden indeholder en anden fil end en konfigurationsfil.
――Bekræft, at USB-enheden fungerer korrekt, før du kører konfigurationen.
――Indstillingen er ikke tilgængelig for produkter med samme Model Code og Software Version.
Gå til Support → Contact Samsung, og find produktets Model Code og Software Version.
-- Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.
Reset System
Denne mulighed nulstiller de aktuelle indstillinger under System til fabriksindstillingerne.
MENUm → System → Reset System → ENTERE
System
Reset System
-- Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.
149
Reset All
Denne mulighed sætter alle aktuelle indstillinger for en skærm tilbage til fabriksindstillingerne.
MENUm → System → Reset All → ENTERE
System
Reset All
-- Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.
PC module power
MENUm → System → PC module power → ENTERE
Pc-modulet kan tændes eller slukkes separat fra LFD'en.
Synced power-on
Hvis du vil tænde pc-modulet uden at tænde LFD'en, skal du vælge Off.
System
PC module power
•• Off / On
Synced power-off
Hvis du vil slukke LFD'en uden at slukke pc-modulet, skal du vælge Off.
•• Off / On
-- Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.
-- Pc-modul: Henviser til netværksmoduler eller PIM
150
Kapitel 09
Support
Software Update
-- Current Version: Dette er den
softwareversion, der allerede er
installeret i produktet.
MENUm → Support → Software Update → ENTERE
I menuen Software Update kan du opgradere produktsoftwaren til den nyeste version.
――Vær forsigtig med ikke at slukke for strømmen, før opgraderingen er fuldført. Produktet slukker og tænder automatisk, når opgraderingen af softwaren er fuldført.
――Når du opgraderer software, vender alle video- og lydindstillinger, du har lavet, tilbage til standardindstillingerne.
Vi anbefaler, at du skriver indstillingerne ned, så du nemt at angive dem igen efter opgraderingen.
By USB
-- Vær forsigtig med ikke at tage USBdrevet ud, før opgraderingen er fuldført.
Hvis du vil foretage en softwareopdatering via en USB-enhed, skal du kontakte kundeservicecenteret.
Contact Samsung
MENUm → Support → Contact Samsung → ENTERE
Vis disse oplysninger, når produktet ikke fungerer korrekt, eller når du vil opgradere softwaren.
Du kan finde oplysninger om vores servicecentre og om, hvordan du downloader produkter og software.
――Contact Samsung, og find produktets Model Code og Software Version.
151
Contents Home
MagicInfo Lite
MENUm → Support → Contents Home → ENTERE
MENU m → Support → Contents Home → MagicInfo Lite → ENTER E
――Du kan også få adgang til MagicInfo Lite ved at trykke på MagicInfo Lite/S på fjernbetjeningen.
――Hvis du vil starte MagicInfo Lite, skal du vælge MagicInfo Lite for Play Mode på System.
Support
Contents Home
Med MagicInfo Lite player kan du afspille indhold (billeder, video, dokumentfiler), når du ønsker det.
Du kan afspille indhold, der er gemt i den interne hukommelse eller på en USB-hukommelse. Du kan også afspille indhold via
MagicInfo Lite Server efter at have oprettet forbindelse til et netværk.
――Se side 170 for at få oplysninger om menuen MagicInfo Lite.
MagicInfo Premium S
-- Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.
MENU m → Support → Contents Home → MagicInfo Premium S → ENTER E
――Du kan også få adgang til MagicInfo Premium S ved at trykke på MagicInfo Lite/S på fjernbetjeningen.
――Hvis du vil starte MagicInfo Premium S, skal du vælge MagicInfo Premium S for Play Mode på System.
――Du skal købe en licens for at kunne bruge MagicInfo Premium S.
MagicInfo Premium S Player kan bruges til at redigere og afspille indholdsfiler, herunder skabeloner såsom billeder, videoer
og dokumenter.
Afspil indholdsfiler og skabeloner fra en USB-hukommelse eller en indbygget hukommelse. Du kan også afspille indholdsfiler
og skabeloner via MagicInfo Premium Server over et netværk.
――Se side 193 for at få oplysninger om menuen MagicInfo Premium S.
MagicInfo Videowall S
MENU m → Support → Contents Home → MagicInfo Videowall S → ENTER E
――Du kan også få adgang til MagicInfo Videowall S ved at trykke på MagicInfo Lite/S på fjernbetjeningen.
――Hvis du vil starte MagicInfo Videowall S, skal du vælge MagicInfo Videowall S for Play Mode på System.
――Du skal købe en licens for at kunne bruge MagicInfo Videowall S.
MagicInfo Videowall S Player gør det muligt at afspille indhold, når du ønsker det. Indhold, som kan afspilles, omfatter
VideoWall-indhold, som er oprettet i MagicInfo VideoWall Author samt andre billed- og videofiler.
Indhold kan kun afspilles via VideoWall Console over et netværk.
――Se side 220 for at få oplysninger om menuen MagicInfo Videowall S.
152
AllShare Play
MENU m → Support → Contents Home → AllShare Play → ENTER E
Få glæde af videoer, fotos og musikfiler, der er gemt på en USB-masselagerklassetype (MSC).
――Se side 154 for at få oplysninger om menuen AllShare Play.
Source
-- Indgangskilden kan også ændres med
knappen SOURCE på fjernbetjeningen.
MENUm → Support → Contents Home → Source → ENTERE
Du kan vise skærmen fra en kildeenhed, der er sluttet til produktet. Vælg en kilde på Source-listen for at få vist den valgte kilde.
Edit Name
MENUm → Support → Contents Home → Source → TOOLS → Edit Name → ENTERE
Nogle gange vises skærmen ikke korrekt, med mindre navnet på en kildeenhed er specificeret i Edit Name.
Desuden er det bedst at omdøbe kildeenheden i Edit Name for at opnå optimal billedkvalitet.
――Listen kan omfatte følgende kildeenheder. Source-enhederne på listen kan variere afhængigt af den valgte kilde.
VCR / DVD / Cable STB / Satellite STB / PVR STB / AV Receiver / Game / Camcorder / PC / DVI PC / DVI Devices / TV / IPTV / Blu-ray / HD DVD / DMA
――De tilgængelige indstillinger i menuen Picture afhænger af den aktuelle kilde, de indstillinger, der er angivet i Edit Name.
•• Ved tilslutning af en PC til HDMI-stikket, skal du indstille Edit Name til PC. I andre tilfælde skal du indstille Edit Name til AV-enheder.
•• Når du slutter en pc til HDMI IN 1, HDMI IN 2- eller HDMI IN 3-porten med HDMI-kablet, skal du indstille produktet til PC-tilstand under Edit Name.
•• Når du slutter en pc til HDMI IN 1, HDMI IN 2- eller HDMI IN 3-porten med HDMI-DVI-kablet, skal du indstille produktet til DVI PC-tilstand under Edit Name.
•• Når du slutter en AV-enhed til HDMI IN 1, HDMI IN 2- eller HDMI IN 3-porten med HDMI-DVI-kablet, skal du indstille produktet til DVI Devices-tilstand under Edit
Name.
Information
MENUm → Support → Contents Home → Source → TOOLS → Information → ENTERE
Du kan se detaljerede oplysninger om den valgte eksterne enhed.
153
Kapitel 10
AllShare Play
Få glæde af videoer, fotos og musikfiler, der er gemt på en USB-masselagerklassetype (MSC).
Hvad er AllShare Play?
Du kan også få adgang til AllShare Play
ved at trykke på CONTENET(HOME) på
fjernbetjeningen.
Afspil foto-, video- eller musikfiler, der er gemt på en storageenhed. Forbind trådløst en smartphone til en pc ved hjælp af et trådløst netværk.
Afspil forskelligt indhold ved hjælp af én af de følgende metoder i AllShare Play:
•• Brug intern hukommelse og en USB-enhed: Afspil video, foto- og musikfiler fra en USB-enhed. Kopier filerne til den interne hukommelse.
•• Forbind en pc via et netværk. Afspil foto-, video- og musikfiler, der er gemt på pc'en, via netværksforbindelsen.
Læs følgende, før du begynder at bruge AllShare Play sammen med en USB-enhed
Forsigtig!
•• Før du tilslutter en USB-enhed til produktet, skal du sikkerhedskopiere filerne for at være sikker på, at dine data ikke beskadiges eller går tabt.
Samsung Electronics er ikke ansvarlig for beskadiget eller tabt data.
•• Afbryd ikke USB-enheden, mens den indlæser.
•• USB-enheden genkendes måske ikke, eller filer, der er gemt på enheden, kan måske ikke læses, hvis USB-enheden tilsluttes ved hjælp af et USB-forlængerkabel.
•• Filerne på USB-enheden kan være beskadiget eller ude af stand til at blive afspillet, hvis produktet ikke genkender den tilsluttede USB-enhed.
Hvis dette forekommer, skal du tilslutte en USB-enhed til pc'en for at formatere enheden og bagefter sørge for, at enheden er tilsluttet korrekt.
•• USB-harddiske, der er større end 2 TB, understøttes ikke.
154
Kompatible enheder med AllShare Play
•• Visse typer USB-enheder (digitale kameraer og lydenheder) er muligvis ikke kompatible med dette produkt.
•• AllShare Play er kun kompatibel med USB MSC-enheder.
•• MSC er en Mass Storage Class Bulk-Only Transport-enhed. Eksempler på MSC-enheder omfatter Thumb-drev, Flash-kortlæsere og USB-harddiske. (USB-hubs
understøttes ikke).
Disse MSC-enheder skal tilsluttes direkte til en USB-port på produktet.
•• Hvis der tilsluttes mere end én Picture Transfer Protocol (PTP)-enhed, er der kun én af dem, der virker ad gangen.
•• Nogle af enhederne genkendes måske ikke, hvis der tilsluttes flere MSC-enheder på samme tid. USB-enheder, der kræver højspænding (højere end 500mA eller 5V),
understøttes måske ikke.
•• USB-enheden genkendes måske ikke eller virker måske ikke korrekt, hvis der vises en overophednings-advarselsbesked, når en USB-enhed er tilsluttet eller i brug.
•• Pauseskærmen aktiveres, hvis produktet er i standby i en tidsperiode, der er angivet i Auto Protection Time.
•• Strømbesparende tilstand på nogle eksterne harddiske deaktiveres automatisk, når de sluttes til produktet.
Filsystemer og -formater
•• AllShare Play fungerer muligvis ikke korrekt med ikke-licenserede multimediefiler.
•• MTP (Media Transfer Protocol) er ikke understøttet.
•• Understøttede filsystemer omfatter FAT16, FAT32 og NTFS (read only).
•• AllShare Play understøtter det sekventielle JPEG-format.
Det understøtter ikke det progressive jpeg-format
•• Billeder med en højere oplysning tager længere tid at få vist på skærmen
•• Den største understøttede jpeg-opløsning er 15360 x 8640 pixels.
•• Hvis en fil er inkompatibel eller beskadiget, vises meddelelsen Not Supported File Format..
•• Når du sorterer filer i mappevisningstilstand, kan der maks. vises 1000 filer i hver mappe.
•• Hvis en USB-enhed indeholder 8000 filer og mapper eller derover, kan nogle af filerne og mapperne måske ikke åbnes.
•• DRM MP3-filer, der er blevet hentet fra et websted, der opkræver gebyr, kan ikke afspilles.
DRM (Digital Rights Management) henviser til et system, der beskytter ophavsretten til data, der deles på internettet eller andre digitale medier, ved at sikre sikker
distribution og/eller forhindrer illegal distribution af data.
155
Brug af en USB-enhed
Tilslutning af en USB-enhed
Det anbefales, at du bruger en USBharddisk, der har en strømadapter.
1
Tænd for produktet.
2
Tilslut en USB-enhed, der indeholder foto-, musik- og/eller filmfiler, til USB-porten bag på eller på siden af produktet.
3
Når USB-enheden er tilsluttet korrekt, vises beskeden New device connected.. Vælg den type indhold, du vil afspille fra Videos, Photos og Music.
――Filer, der gemmes på USB-enheden, vises automatisk, hvis der kun er tilsluttet en enkelt USB-enhed.
――For at få vist indhold, der er gemt på USB-enheden, skal du tilslutte USB-enheden til en USB-port på produktet.
Fjernelse af en USB-enhed
Fjernelse af en USB-enhed fra Source
Det anbefales, at du fjerner en USB-enhed
ved hjælp af Safely Remove USB Devicefunktionen.
1
Tryk på knappen SOURCE på fjernbetjeningen. Du kan også gå ind på Source ved hjælp af OSD-menuen.
MENUm → Support → Contents Home → Source → ENTERE
2
Vælg en USB-enhed, og tryk på TOOLS på fjernbetjeningen. Indstillingen Tools vises.
3
Vælg Safely Remove USB Device, og vent, indtil USB-enheden er afbrudt. USB-enheden er frakoblet.
Sletning af AllShare Play fra skærmen
1
Gå til siden AllShare Play.
MENUm → Support → Contents Home → AllShare Play → ENTERE
2
Vælg alle indstillinger undtagen My list, og tryk på E på fjernbetjeningen.
3
Vælg en USB-enhed, og tryk på TOOLS på fjernbetjeningen. Indstillingen Tools vises.
4
Vælg Safely Remove USB Device, og vent, indtil USB-enheden er afbrudt. USB-enheden er frakoblet.
156
Forbind en pc via et netværk.
Afspil foto-, video- og musikfiler, der er gemt på pc'en, via en netværksforbindelse i AllShare Play-tilstand.
•• For at få oplysninger om hvordan du kan konfigurere et netværk, skal du læse afsnittet Network Settings.
•• For at se indhold, der er gemt på pc'en, skal du forbinde produktet og pc'en til den samme trådløse router og gå ind på http://www.samsung.com for at hente
AllShare pc-softwaren.
•• Sørg for, at produktet og pc'en er forbundet til det samme netværksundernet.
Alle IP-adresser består af fire dele, der er adskilt med punktummer.
(Eksempel: IP-adresse 111.222.333.444) Produktet bør have den samme IP-adresse som pc'en, undtagen den fjerde del af adressen, hvis de er tilsluttet det samme
undernet. (Eksempel: 111.222.333.***)
Når en pc forbindes til netværket, understøtter AllShare Play ikke følgende funktioner.
•• Funktionerne Background Music On og Background Music Setting
•• Funktion, der sorterer filer i mappen Videos, Photos eller Music i overenstemmelse med standardindstillingen
Funktionerne π eller µ under videoafspilning
•• DivXⓇ DRM understøttes ikke.
•• Sørg for at indstille Windows Firewall-programmet, så det tillader AllShare Pc-softwaren.
•• Når tilstanden AllShare Play bruges gennem en netværksforbindelse, kan de tilgængelige funktioner variere afhængigt af serveren på følgende måder:
-- Tilgængelige sorteringstilstande kan variere.
-- Funktionen Scene Search understøttes måske ikke.
-- Funktionen "fortsæt" er måske ikke tilgængelig for flere brugere.
(Funktionen gemmer kun det punkt, hvor den seneste bruger stoppede afspilningen af en video).
-- Søgefunktionen virker måske ikke, afhængigt af indholdets oplysninger.
•• Afspilningen af en video kan være ujævn, hvis den afspilles via en netværksforbindelse.
157
Brug af AllShare Play-funktionerne.
Hvis du tilslutter produktet og en kildeenhed, som f.eks. en mobiltelefon eller pc, til det samme netværk, kan du afspille medieindhold (f.eks. videoer, fotos og musik), der er
gemt på enheden.
Gå ind på http://www.samsung.com, eller kontakt Samsung Electronics-kundecenteret for at få flere oplysninger.
Det kan være nødvendigt at installere yderligere software på din mobilenhed.
Se mobilenhedens brugermanual for at få flere oplysninger.
――Tilslut din Samsung-skærm til et netværk gennem AllShare Play, og brug specialfunktionerne fra Samsung på følgende måde:
•• Afspilning af forskellige videoformater (DivX, MP4, 3GPP, AVI, ASF, MKV osv.)
•• Miniaturebillede for video
•• Bogmærkefunktion (til at genoptage videoafspilning)
•• Automatisk kapitelinddeling (scenenavigering)
•• Administration af digitalt indhold
•• Kompatibilitet med forskellige undertekstformater (SRT, SMI, SUB, TXT, TTXT)
•• Søg ved hjælp af filnavne
•• Og mange andre
――Der kan opstå kompatibilitetsproblemer, hvis du afspiller en videofil med en server fra en anden producent end Samsung Electronics tilsluttet.
――Hvis du vil bruge AllShare Play, skal du gå til to http:// www.samsung.com og hente AllShare-softwaren.
158
Brug af Grundlæggende AllShare
Play-funktioner
MENUm → Support → Contents Home → AllShare Play → ENTERE
Sortering af fillisterne
For at sortere filer skal du trykke på D på fjernbetjeningen og angive sorteringskriterierne.
Sorteringskriterier Betjening
Videos
Photos
Music
Folder view
Viser hele mappen. Du kan vise filnavnet og
miniaturebilledet ved at vælge mappen.
c
c
c
Title
Sorterer og viser filtitlen i rækkefølgen symbol/
tal/alfabet/specialtegn.
c
c
c
Latest Date
Sorterer og viser filer efter seneste dato.
c
c
Earliest Date
Sorterer og viser filer efter tidligste dato.
c
c
Monthly
Sorterer og viser fotofiler efter måned.
Artist
Sorterer musikfilerne efter kunstner i alfabetisk
rækkefølge.
c
Album
Sorterer musikfilerne efter album i alfabetisk
rækkefølge.
c
Genre
Sorterer musikfiler efter Genre.
c
AllShare Play / My List /
Recently Played
My List
Videos
Recently played files will be displayed here.
What's new
Updated files will be displayed here.
Photos
Playlist
Music
No playlists have been created.
Create a playlist to quickly and easily access your content.
Return
Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.
c
159
Afspilning af valgte filer
Oprettelse af en Playlist
1
Vælg filer på listen med Videos, Photos eller Music-filer.
1
Vælg filer på listen med Videos, Photos eller Music-filer.
2
Tryk på TOOLS på fjernbetjeningen, og vælg Play selection.
2
Tryk på TOOLS på fjernbetjeningen, og vælg Add to Playlist.
――Indstillingen vises ikke, hvis der er valgt en mappe med markøren.
3
Vælg filer, og tryk på Play.
――Indstillingen vises ikke, hvis der er valgt en mappe med markøren.
3
Vælg filer, og tryk på Add.
Siden Add to Playlist vises.
――c vises for valgte filer.
――For at vælge alle filer i den valgte mappe skal du trykke på Select All.
――c vises for valgte filer.
――For at fravælge alle filer skal du trykke på Deselect All.
――For at vælge alle filer i den valgte mappe skal du trykke på Select All.
――For at fravælge alle filer skal du trykke på Deselect All.
Kopier filer
4
Vælg Create new. Siden Create a new playlist. vises.
1
Vælg filer på listen med Videos, Photos eller Music-filer.
5
Indtast et navn til afspilningslisten ved hjælp af fjernbetjeningen, og vælg Done.
2
Vælg en storageenhed.
6
Afspilningslisten er oprettet.
•• Internal Memory: Kopier filer fra Internal Memory til en USB devices-hukommelsesenhed.
For at afspille den oprettede afspilningsliste skal du vælge Play.
•• USB devices: Kopier filer fra en USB devices-hukommelsesenhed til den Internal Memory.
For at gå tilbage til fillisten skal du vælge OK.
3
Tryk på TOOLS på fjernbetjeningen, og vælg Send.
7
En oprettet Playlist vises i My list.
Indstillingen vises ikke, hvis der er valgt en mappe med markøren.
4
Vælg filer, og tryk på Send.
――c vises for valgte filer.
――For at vælge alle filer i den valgte mappe skal du trykke på Select All.
――For at fravælge alle filer skal du trykke på Deselect All.
160
My list
MENUm → Support → Contents Home → AllShare Play → My list → ENTERE
Få nemmere og hurtigere adgang til ønsket indhold.
Hvis du vil afspille filer, skal du vælge filer eller en Playlist og trykke på E.
•• Recently played: Få vist video-, foto- eller musikfiler, der er blevet afspillet for nylig. Denne tilstand er velegnet, når du afspiller filer, der er blevet afspillet før.
•• What's new: Vis nye video-, foto- eller musikfiler, der er blevet overført til en pc eller USB-enhed. Denne tilstand er velegnet, når du afspiller nye filer, der er blevet
overført for nyligt.
•• Playlist: Vis Playlist-filer, der er gemt på en pc eller USB-enhed. Hvis du vil afspille en Playlist, skal du vælge den ønskede Playlist.
My list indstillinger
Indstillingsnavn
Handlinger
Recently played
What's new
Playlist
Play
Afspil en valgt fil eller Playlist.
c
Remove
Slet en valgt fil.
c
Delete
Slet en valgt Playlist.
c
Edit playlist
Rediger en valgt Playlist.
c
Information
Få vist oplysninger om en valgt fil eller Playlist.
c
c
c
c
c
161
Videos
MENUm → Support → Contents Home → AllShare Play → Videos → ENTERE
Afspilning af en video
1
Vælg den interne hukommelse eller en USB-enhed. Vælg filer på fillisten.
2
Tryk på knappen E eller knappen ∂ (Afspil).
•• Filnavnet vises øverst med afspilningstiden.
•• Hvis videotiden er ukendt, vises afspilningstiden og statuslinjen ikke.
•• Under videoafspilning kan du søge ved hjælp af knapperne ◄ og ►.
•• Du kan bruge knapperne π(REW), µ(FF), ∑(Pause), ∫(Stop) og ∂(Afspil) nederst på fjernbetjeningen under afspilning.
( π 3 / π 2 / π 1 / µ 1 / µ 2 / µ 3)
•• Tryk på knappen RETURN for at afslutte filmen
Brug af funktionen Play Continuously (Resume Play)
Hvis du afslutter en film, mens den afspilles, kan du afspille filmen senere fra det punkt, hvor du stoppede den.
-- Funktionen Genoptag understøtter
ikke flere brugere. (Det punkt, hvor den
seneste bruger stoppede afspilningen,
gemmes).
1
Vælg en fil på filoversigten.
2
Tryk på knappen ∂(Afspil) eller knappen E.
3
Filmen begynder at afspille fra det sted, hvor du stoppede den.
――Genoptagelse er kun tilgængelig, når du genoptager afspilningen af en film, du har stoppet.
――Tryk på knappen ∑ for at sætte på pause.
162
Photos
MENUm → Support → Contents Home → AllShare Play → Photos → ENTERE
Visning af et billede (eller diasshow)
1
Vælg den interne hukommelse eller en USB-enhed. Vælg en fil på filoversigten.
2
Tryk på knappen E.
•• Vis filer manuelt, én ad gangen, ved at trykke på venstre eller højre pileknap.
•• Start diasshowet ved at trykke på knappen ∂ (Afspil), når den valgte fil vises.
•• Under diasshowet vises alle filerne på fillisten i rækkefølge, idet der startes fra den valgte fil.
――Hvis du vælger den forkerte baggrundsmusik, kan du ikke ikke ændre den, før BGM (baggrundsmusik) er færdig med indlæsningen.
――Under et diasshow skal du trykke på knappen TOOLS for at få adgang til flere funktioner såsom Go to Photos List, Stop Slide Show, Slide Show Speed, Slide
Show Effect, Background Music On / Background Music Off, Background Music Setting, Picture Mode, Sound Mode, Zoom, Rotate og Information.
――Du kan bruge knapperne ∑(Pause), ∫(Stop) og ∂(Afspil) nederst på fjernbetjeningen under et diasshow.
――Når du trykker på knappen ∫(Stop) eller RETURN, stopper diasshowet, og hovedfotoskærmen vises igen.
163
Music
MENUm → Support → Contents Home → AllShare Play → Music → ENTERE
Afspilning af Music
1
Vælg den interne hukommelse eller en USB-enhed. Vælg filer på fillisten.
2
Tryk på knappen E eller knappen ∂(Afspil).
•• Når musikken afspilles, kan du søge ved hjælp af knappen π(REW) og knappen µ(FF).
――Hvis lyden er unormal, når du afspiller MP3-filer, kan du justere Equaliser i menuen Sound.
(En overmoduleret MP3-fil kan give lydproblemer).
164
Videos / Photos / Music Menu med afspilningsindstillinger
-- Hvis du trykker på knappen INFO, mens
der vælges et enhedsnavn, vises der
oplysninger om den valgte enhed.
-- Hvis du trykker på knappen INFO, mens
der vælges en fil, vises der oplysninger
om den valgte fil.
Når du afspiller video- eller fotofiler, kan du trykke på knappen TOOLS for at vise indstillingsmenuen.
Indstillingsnavn
Handlinger
Videos
Photos
Music
View
Sorter musikfiler grupperet efter Folder view, Title, Artist,
Album eller Genre.
c
Play selection
Vælg og afspil filer på en oversigt over musikfiler.
c
Go to Videos List
Gå tilbage til listen over videofiler.
Go to Photos List
Gå tilbage til listen over fotofiler.
Go to the playlist
Gå til My list.
Play from the beginning
Afspil den video, du er i gang med at afspille forfra.
c
Scene Search
Du kan bruge funktionen Scene Search under afspilning til at
vise eller starte en film fra den scene, du selv vælger.
c
Title Search
Du kan gå direkte til en anden titel.
c
Time Search
Du kan søge i filmen med knapperne l og r i intervaller på 1
minut.
c
Repeat Mode
Du kan afspille film- og musikfiler gentagne gange.
c
Picture Size
Du kan justere billedstørrelsen efter egne ønsker.
c
Picture Mode
Du kan ændre Picture Mode.
c
c
c
c
c
165
Indstillingsnavn
Handlinger
Videos
Sound Mode
Du kan ændre Sound Mode.
c
Audio Language
Du kan vise videoen i ét af de understøttede sprog.
c
Photos
Music
c
Funktionen er kun aktiveret, når du afspiller streamingfiler, der
understøtter flere lydformater.
Subtitle
Du kan vise en undertekst. Du kan vælge et bestemt sprog,
hvis undertekstfilen indeholder flere sprog.
c
Subtitle Settings
Viser Subtitle Settings. Du kan konfigurere en
undertekstmulighed.
c
Start Slide Show / Stop Slide
Show
Du kan starte eller stoppe et diasshow.
Slide Show Speed
Du kan vælge hastighed for diasshowet, mens det kører. Du
kan også bruge knappen π eller µ på fjernbetjeningen.
c
Slide Show Effect
Du kan angive forskellige effekter for diasshowet.
c
Background Music On /
Background Music Off
Du kan starte eller stoppe baggrundsmusikken.
c
Background Music Setting
Du kan indstille og vælge baggrundsmusik, når du viser en
fotofil eller et diasshow.
c
Zoom
Du kan zoome ind på billedet i fuldskærmtilstand.
c
Rotate
Du kan rotere billeder.
c
Information
Få vist filoplysninger.
c
Du kan også bruge knappen ∂ eller ∑ på fjernbetjeningen.
c
c
c
166
Understøttede undertekst- og Allshare Play-filformater
Undertekst
Ekstern
Intern
•• Synkroniseret MPEG-4-tekst (.ttxt)
•• Xsub
Objektbeholder: AVI
•• SAMI (.smi)
•• SubStation Alpha
Objektbeholder: MKV
•• SubRip (.srt)
•• SubViewer (.sub)
•• Avanceret SubStation Alpha
Objektbeholder: MKV
•• Micro DVD (.sub eller .txt)
•• SubStation Alpha (.ssa)
•• SubRip
Objektbeholder: MKV
•• Advanced SubStation Alpha (.ass)
•• Powerdivx (.psb)
•• Synkroniseret MPEG-4-tekst
Objektbeholder: MP4
Understøttede billedopløsninger
Filtypenavn
Type
Opløsning
*.jpg, *.jpeg
JPEG
15360 x 8640
*.png
PNG
1920 x 1080
*.bmp
BMP
1920 x 1080
*.mpo
MPO
15360 x 8640
167
Understøttede musikfilformater
Filtypenavn
Type
Codec
Kommentarer
*.mp3
MPEG
MPEG1 Audio Layer 3
*.m4a, *.mpa, *.aac, *.3ga
MPEG4
AAC
*.flac
FLAC
FLAC
Funktionen Søg (jump) understøttes ikke.
Understøtter op til to kanaler
Understøttede videoformater
•• Videoindhold afspilles ikke, eller afspilles ikke korrekt, hvis der er en fejl i indholdet eller objektbeholderen.
•• Lyd eller video fungerer måske ikke, hvis indholdet har en standardbithastighed/-billedhastighed over den kompatible billedhastighed, der er angivet i tabellen
ovenfor.
•• Hvis der er en fejl i indekstabellen, understøttes funktionen Seek (Jump) ikke.
•• Afspilningen af en video kan være ujævn, hvis den afspilles via en netværksforbindelse.
•• Der kan tage længere tid at vise menuen, hvis videoens bithastighed er over 10 Mbps.
•• Nogle USB-enheder/digitalkameraer er muligvis ikke kompatible med afspilleren.
Videodekoder
Lyddekoder
Understøtter op til H.264, niveau 4.1
Understøtter op til WMA 10 Pro 5.1 kanaler.
H.264 FMO/ASO/RS, VC1 SP/MP/AP L4 og AVCHD understøttes ikke.
Tabsfri WMA-lyd understøttes ikke.
Alle videocodecs, undtagen MVC, VP8, VP6:
QCELP, AMR NB/WB understøttes ikke.
•• Under 1280 x 720: Maks. 60 billeder
Hvis Vorbis kun er i Webm-holderen, understøttes op til to kanaler.
•• Over 1280 x 720: Maks. 30 billeder
GMC 2 over understøttes ikke.
Understøtter kun BD MVC Spec.
168
Filtypenavn
Objektbeholder Videokodeks
*.avi
AVI
*.mkv
MKV
*.asf
ASF
*.wmv
MP4
*.mp4
3GP
*.mov
VRO
*.3gp
VOB
*.vro
PS
*.mpg
TS
DIVX 3.11 / 4.x / 5.x / 6.x
Opløsning
1920 x 1080
Billedfrekvens Bithastighed
(fps)
(Mbps)
6~30
30
Lydkodeks
AC3
LPCM
ADMPCM
MPEG4 SP/ASP
(IMA, MS)
AAC
HE-AAC
H.264 BP/MP/HP
WMA
DD+
Motion JPEG
MPEG(MP3)
*.mpeg
DTS Core
*.ts
Window Media Video v9
G.711(ALaw,μ-Law)
*.tp
*.trp
MPEG2
*.mov
*.flv
MPEG1
*.vob
*.svi
*.m2ts
*.mts
*.divx
*.webm
WebM
VP6
640 x 480
MVC
1920 x 1080
VP8
4
24 / 25 / 30
40
6 ~ 30
8
Vorbis
169
Kapitel 11
MagicInfo Lite
-- Hvis du vil starte MagicInfo Lite, skal
du vælge MagicInfo Lite for Play
Mode på System.
Filformater, der er kompatible med MagicInfo Lite player
Læs før brug af MagicInfo Lite player
•• De understøttede filsystemer inkluderer FAT32 og NTFS.
•• En fil med en lodret og vandret opløsning, der er større end den maksimale opløsning, kan ikke afspilles.
Kontroller filens lodrette og vandrette opløsning.
•• Kontroller de understøttede typer og versioner af video- og lydcodec.
•• Kontroller de understøttede filversioner.
-- Flash understøttes op til version 10.1
-- PowerPoint understøttes op til version 97 – 2007
•• Kun den sidst tilsluttede USB-enhed genkendes.
170
Indhold
Filtypenavn
Objektbeholder Videokodeks
*.avi
AVI
*.mkv
MKV
*.asf
ASF
*.wmv
MP4
*.mp4
3GP
*.mov
VRO
*.3gp
VOB
*.vro
PS
*.mpg
TS
DIVX 3.11 / 4.x / 5.x / 6.x
Opløsning
1920 x 1080
Billedfrekvens Bithastighed
(fps)
(Mbps)
6~30
30
Lydkodeks
AC3
LPCM
AAC
MPEG4 SP/ASP
HE-AAC
WMA
H.264 BP/MP/HP
DD+
MPEG(MP3)
DTS Core
Motion JPEG
G.711(ALaw,μ-Law)
*.mpeg
*.ts
Window Media Video v9
*.tp
*.trp
MPEG2
*.flv
*.vob
*.svi
MPEG1
*.m2ts
*.mts
VP6
640 x 480
4
*.divx
171
Video
•• 3D-video understøttes ikke.
•• Indhold med en opløsning, der er større end
den opløsning, der er angivet i tabellen ovenfor,
understøttes ikke.
•• Videoindhold med en bithastighed eller
billedhastighed, der er større end den, der er
angivet i tabellen ovenfor, kan forårsage, at
videoafspilningen "hakker".
•• Videoindhold afspilles ikke, eller afspilles ikke
korrekt, hvis der er en fejl i indholdet eller
objektbeholderen.
•• Nogle USB-enheder/digitalkameraer er muligvis
ikke kompatible med afspilleren.
Lyd
•• Lydindhold med en bithastighed eller
billedhastighed, der er større end den, der er
angivet i tabellen ovenfor, kan forårsage, at
lydafspilningen "hakker".
•• Videoindhold afspilles ikke, eller afspilles ikke
korrekt, hvis der er en fejl i indholdet eller
objektbeholderen.
•• Nogle USB-enheder/digitalkameraer er muligvis
ikke kompatible med afspilleren.
Billede
•• Kompatibelt billedfilformat: Jpeg
•• Understøttet maksimal opløsning: 15.360 x
8.640
•• Understøttede billedeffekter: 13 effekter
(Fade1, Fade2, Blind, Spiral, Checker, Linear,
Stairs, Wipe, Ripple Wash, Drop Wave, Pin
Wheel, Random Blocks, Spin Fade In)
•• Understøtter op til WMA 10 Pro 5.1 kanaler.
Tabsfri WMA-lyd understøttes ikke.
•• QCELP, AMR NB/WB understøttes ikke.
•• Understøtter op til H.264, niveau 4.1
•• H.264 FMO/ASO/RS, VC1 SP/MP/AP L4 og AVCHD
understøttes ikke.
•• Alle videocodecs, undtagen MVC, VP8, VP6:
-- Under 1280 x 720: Maks. 60 billeder
-- Over 1280 x 720: Maks. 30 billeder
•• GMC 2 eller derover understøttes ikke.
•• Understøtter kun BD MVC Spec.
•• Visse codecs understøttes muligvis ikke i vandret
afspilningstilstand.
172
Flash
Power Point
•• Kompatibel med Flash 10.1
•• Flashanimation
-- Kompatibelt filformat: SWF
•• Anbefalet opløsning: 960 x 540
-- Forsigtig!
Der garanteres ikke en ydeevne, som er sammenlignelig med Flash Player
på et Windows-operativsystem
Optimering er nødvendig ved oprettelse af indhold
•• Flash-video
-- Kompatibelt filformat: FLV
-- Video
Codec: H.264 BP
Opløsning: 1920 x 1080
-- Lyd
Codec: H.264 BP
-- Forsigtig!
F4V-filformatet understøttes ikke
Skærmvideo understøttes ikke
•• Kompatible dokumentfilformater
-- Filtypenavn: ppt, pptx
-- Version: Office 97 ~ Office 2007
•• Ikke-understøttede funktioner:
-- Animationseffekt
-- 3D-figurer (disse vises i 2D)
-- Sidehoved og sidefod (visse underelementer understøttes ikke)
-- Word Art
-- Justering
En gruppejusteringsfejl kan forekomme
-- Office 2007
SmartArt understøttes ikke fuldt ud. 97 ud af 115 underelementer
understøttes.
-- Indsættelse af objekter
-- Åbning af krypterede dokumenter
-- Vertikal tekst
nogle underelementer understøttes ikke
-- Diasnoter og uddelingskopier
173
PDF
•• Kompatible dokumentfilformater
-- Filtypenavn: pdf
•• Ikke-understøttede funktioner:
-- Indhold på mindre end 1 pixel understøttes ikke pga. problemer med
forringet ydeevne.
-- Maskeret billede og lagdelt billedindhold understøttes ikke.
-- Indhold med roteret tekst understøttes ikke.
-- 3D-skyggeeffekter understøttes ikke.
WORD
•• Kompatible dokumentfilformater
-- Filtypenavn: .doc, .docx
-- Version: Office 97 ~ Office 2007
•• Ikke-understøttede funktioner:
-- Sidens baggrundseffekt
-- Visse afsnitstypografier
-- Word Art
-- Justering
En gruppejusteringsfejl kan forekomme
-- 3D-figurer (disse vises i 2D)
-- Office 2007
SmartArt understøttes ikke fuldt ud. 97 ud af 115 underelementer
understøttes.
-----
Oversigter
Tegn i halv bredde
Bogstavsafstand
Vertikal tekst
nogle underelementer understøttes ikke
-- Diasnoter og uddelingskopier
174
Godkendelse af en tilsluttet enhed fra
serveren
4
Vælg Lite i menuerne til venstre.
5
Vælg Unapproved i undermenuerne under Lite.
6
Tryk på knappen Approve for enheden på listen over ikke-godkendte Lite-enheder.
――Inden enheden kan godkendes, skal du konfigurere serverens netværksindstillinger. (side 189)
1
Gå ind på den server, du har knyttet til enheden.
2
Log på ved hjælp af dit id og din adgangskode.
3
Vælg Device øverst på menulinjen.
175
7
Angiv de oplysninger, der kræves for at godkende enheden.
9
Når serveren har godkendt enheden, hentes den plan, der er registreret i den valgte gruppe, til
enheden. Når planen er hentet, køres den.
――Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du konfigurerer en plan, i <brugervejledningen til
MagicInfo Lite Server>.
――Hvis en enhed slettes fra oversigten over enheder, der er godkendt af serveren, genstartes enheden, så
dens indstillinger nulstilles.
Indstilling af det aktuelle klokkeslæt.
En plan køres muligvis ikke, hvis klokkeslættet på enheden er forskellig fra klokkeslættet på serveren.
1
Gå til fanerne Device → Time.
2
Vælg enheden.
3
Vælg Clock Set, og synkroniser klokkeslættet med serveren.
•• Device Name: Angiv enhedens navn.
•• Device Group: Vælg
for at angive gruppen.
•• Location: Angiv enhedens aktuelle placering.
――Når du trykker på knappen INFO på fjernbetjeningen, når der køres en netværksplan, vises
oplysningerne om planen. Kontroller, at den korrekte enhed er valgt, ved at kontrollere enhedens id i
oplysningerne.
8
Vælg menuen All for at kontrollere, at enheden er blevet registreret.
•• Når du opretter forbindelse til serveren for første gang, indstilles klokkeslættet på produktet ud fra
GMT-klokkeslættet i det område, hvor serveren er installeret.
•• Klokkeslættet på produktet kan ændres fra serveren, som vist i trin 3.
•• Hvis du slukker og tænder for produktet, gendannes det indstillede klokkeslæt på produktet til det
klokkeslæt, der senest blev indstillet fra serveren.
――Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du administrerer klokkeslættet (planlægning,
ferieplanlægning osv.) i <MagicInfo Lite Server-brugervejledningen>.
176
2
MagicInfo Lite
Vælg Network schedule i menuen MagicInfo Lite player.
MagicInfo Lite player
MENUm → Support → Contents Home → MagicInfo Lite → ENTERE
――Hvis du vil starte MagicInfo Lite, skal du vælge MagicInfo Lite for Play Mode på System.
――Tryk på knappen MagicInfo Lite/S på fjernbetjeningen.
Network schedule
Local schedule
Internal Auto Play
MagicInfo Lite player
Network schedule
Du kan se, om serveren er tilsluttet (godkendelse) i menuskærmbilledet til MagicInfo Lite. Hvis du vil se,
om serveren er tilsluttet, når der køres en Network schedule, skal du trykke på INFO på fjernbetjeningen.
1
Close
USB Device Auto Play
Mode
Server
USB
Local schedule
Connected
Connected
Return
Vælg MagicInfo Lite player i menuen MagicInfo Lite.
MagicInfo Lite
MagicInfo Lite player
Local Schedule Manager
Content manager
Close
Settings
Mode
Server
USB
Local schedule
Connected
Connected
Return
177
Local schedule
Gå til Local Schedule Manager → klik på Create for at oprette en tidsplan → Vælg den tidsplan, du vil køre → Run
1
MagicInfo Lite player
Vælg Local schedule i menuen MagicInfo Lite player.
Kør planer, der er oprettet i Local Schedule Manager.
Network schedule
――Denne menu er deaktiveret, hvis der ikke tidligere har været kørt en plan i Local Schedule Manager.
Local schedule
Internal Auto Play
Close
USB Device Auto Play
Mode
Server
USB
Local schedule
Connected
Connected
Return
――For at aktivere og bruge funktionen skal du sørge for, at der er gemt mindst én indholdsfil i Internal Memory. Indholdsfilen
Internal Auto Play
må ikke være en musik- eller tekstfil.
1
MagicInfo Lite player
Network schedule
Vælg Internal Auto Play i menuen MagicInfo Lite player.
•• Afspil indhold, der er kopieret til Internal Memory, i alfabetisk rækkefølge.
Local schedule
Internal Auto Play
Close
USB Device Auto Play
Mode
Server
USB
Local schedule
Connected
Connected
Return
178
――For at aktivere og bruge funktionen skal du sørge for, at der er gemt mindst én indholdsfil i mappen "MagicInfoSlide" på
USB Device Auto Play
USB-enheden. Indholdsfilen må ikke være en musik- eller tekstfil.
――Kontroller, at der er indsat en USB-enhed. Sørg for at oprette en mappe, der hedder "MagicInfoSlide" på USB-enheden, og
MagicInfo Lite player
placer indholdet i denne mappe.
Network schedule
1
Local schedule
Vælg USB Device Auto Play i menuen MagicInfo Lite player.
•• Indholdet i mappen MagicInfoSlide på USB-enheden afspilles i alfabetisk rækkefølge.
Internal Auto Play
Close
USB Device Auto Play
Mode
Server
USB
Local schedule
Connected
Connected
•• USB Device Auto Play kører automatisk, hvis USB-hukommelsen er tilsluttet, når Network schedule, Local schedule
eller Internal Auto Play kører.
Return
179
2
Local Schedule Manager
Vælg Create på skærmen Local Schedule Manager.
Konfigurer indstillingerne for afspilning fra Local schedule.
Local Schedule Manager
Du kan også vælge og afspille indhold fra intern eller USB-hukommelse i henhold til den tilpassede
afspilningsrækkefølge.
Storage
Internal Memory
1
Edit
No Playing Schedule
Registrering af en Local schedule
Create
Delete
Run
Vælg Local Schedule Manager i menuen MagicInfo Lite.
Info
Copy
MagicInfo Lite
Close
MagicInfo Lite player
Return
Local Schedule Manager
Content manager
Close
Settings
3
Vælg Time for at indstille det tidspunkt, du vil afspille indholdet på.
Create
Mode
Server
USB
Local schedule
Connected
Connected
T
C
00
:
00
~
00
:
00
No Item
Return
Time
--:-- ~ --:--
Content
No Items
Save
Cancel
Return
-- Der kan maksimalt oprettes 24 tidsplaner.
-- Hvis der oprettes mere end én tidsplan, skal starttidspunktet være forskelligt for hver enkelt tidsplan.
(Eksempel på forkert indstilling: 00:00 - 00:00 / 00:00 - 23:00)
-- Når der er flere planer, starter afspilningen fra planen nederst på listen.
180
4
Vælg Content for at angive det indhold, du vil afspille.
5
Vælg Duration.
Content
Direction
USB
Internal Memory
Lokal plan
Content
Mappe1
1
Menu1.jpg
2
Menu2.jpg
Duration
Menu1.jpg
00:00:05
Menu2.jpg
00:00:05
OK
Up
Cancel
Down
Deselect
Save
Duration
Cancel
Return
Return
-- Du kan maksimalt vælge 99 indholdsfiler.
Angiv rækkefølgen og hvor lang tid indholdsfilerne skal afspilles i.
•• Skift afspilningsrækkefølgen
Vælg en indholdsfil, og foretag ændring af rækkefølgen med knappen Up eller Down.
•• Duration
Vælg, hvor lang tid indholdet skal afspilles i.
-- Duration kan ikke angives for videoer.
-- Duration skal mindst være 5 sekunder.
Tryk på Save for at gemme indstillingerne.
181
6
Vælg Save. Vælg det hukommelsessted, du vil gemme indholdet på.
――Kontrollér, at mindst én Local schedule er registreret.
Create
Time
--:-- ~ --:--
Content
Redigering af en Local schedule
1
Delete
Vælg Local Schedule Manager i menuen MagicInfo Lite.
Menu1.jpg Menu2
MagicInfo Lite
ave
Where do you want to save?
Tim
MagicInfo Lite player
Con
USB
Internal
Time
--:-- ~ --:--
Content
No Items
Cancel
ancel
Local Schedule Manager
Content manager
Return
7
Close
Settings
Mode
Server
USB
Local schedule
Connected
Connected
Kontrollér, at planen er føjet til Local Schedule Manager.
Return
Local Schedule Manager
Storage
Internal Memory
No Playing Schedule
Create
2
Vælg den lokale plan, du vil redigere, og vælg Edit.
Edit
Local Schedule Manager
Delete
All schedules
2012.01.01_1834.lsch
Internal Memory
Storage
Create
Run
No Playing Schedule
Info
Edit
Delete
Copy
Close
All schedules
2012.01.01_1834.lsch
Run
Info
Return
Copy
Close
Return
182
3
Ret oplysningerne i den lokale plan. Vælg derefter Save.
――Kontrollér, at mindst én Local schedule er registreret.
Edit
Time
Content
00:00 ~ 00:00
Sletning af en Local schedule
――Hvis der slettes en kopieret lokal plan, slettes filerne i planen også.
Delete
1
Menu1.jpg Menu2
Time
--:-- ~ --:--
Save
Content
No Items
Cancel
Vælg Local Schedule Manager i menuen MagicInfo Lite.
MagicInfo Lite
MagicInfo Lite player
Local Schedule Manager
Time
--:-- ~ --:--
Content
No Items
Content manager
Close
Settings
Return
Mode
Server
USB
Local schedule
Connected
Connected
Return
2
Vælg den lokale plan, du vil slette, og vælg Delete.
Local Schedule Manager
Storage
Internal Memory
No Playing Schedule
Create
Edit
Delete
All schedules
2012.01.01_1834.lsch
Run
Info
Copy
Close
Return
183
Kørsel af en Local schedule
Stop en Local schedule
――Kontrollér, at mindst én Local schedule er registreret.
――Denne funktion er kun tilgængelig ved kørsel af en plan.
1
Vælg Local Schedule Manager i menuen MagicInfo Lite.
Hvis du vælger Stop, ændres driftstilstanden fra Local schedule til Network schedule.
1
Vælg Local Schedule Manager i menuen MagicInfo Lite.
MagicInfo Lite
MagicInfo Lite
MagicInfo Lite player
MagicInfo Lite player
Local Schedule Manager
Local Schedule Manager
Content manager
Close
Settings
Content manager
Close
Settings
Mode
Server
USB
Local schedule
Connected
Connected
Mode
Server
USB
Local schedule
Connected
Connected
Return
Return
2
Vælg den lokale plan, du vil køre. Vælg derefter Run.
2
Local Schedule Manager
Storage
Internal Memory
No Playing Schedule
Vælg Stop.
Local Schedule Manager
Create
Edit
Storage
Internal Memory
Delete
[Internal Memory] 2012.01.01_1834.lsch
All schedules
2012.01.01_1834.lsch
Copy
Close
Edit
Delete
Run
Info
Create
All schedules
2012.01.01_1834.lsch
Stop
Info
Copy
Close
Return
Return
184
Visning af oplysninger om en Local schedule
1
3
Oplysningerne om planen vises.
Vælg Local Schedule Manager i menuen MagicInfo Lite.
Information
2012.01.01_1834.lsch
MagicInfo Lite
00:00 ~ 00:00, 2 File(s)
- Menu1.jpg Menu2.jpg
MagicInfo Lite player
Local Schedule Manager
Close
Content manager
Close
Settings
Mode
Server
USB
Local schedule
Connected
Connected
Return
Return
2
Vælg den lokale plan, hvis oplysninger du vil se, og vælg Info.
Local Schedule Manager
Storage
Internal Memory
No Playing Schedule
Create
Edit
Delete
All schedules
2012.01.01_1834.lsch
Run
Info
Copy
Close
Return
185
3
Kopiering af en Local schedule
1
Vælg lokalplanfiler, og tryk på Copy.
Vælg Local Schedule Manager i menuen MagicInfo Lite.
Local Schedule Manager
Storage
MagicInfo Lite
Internal Memory
No Playing Schedule
MagicInfo Lite player
Create
Edit
Delete
All schedules
Local Schedule Manager
2012.01.01_1834.lsch
Content manager
Run
Info
Close
Settings
Copy
Close
Mode
Server
USB
Local schedule
Connected
Connected
Return
Return
2
Vælg en storageenhed, hvor den lokale plans filer, der skal kopieres, bliver gemt.
4
Der vises et vindue, og du bliver spurgt, om du vil kopiere filerne til Internal Memory eller USBhukommelsesenheden. Vælg Yes for at kopiere filerne.
Local Schedule Manager
Internal Memory
Internal Memory
Storage
Create
Edit
No P
USB
Delete
All schedules
2012.01.01_1834.lsch
Run
Info
Copy
Close
Return
•• USB → Internal Memory: Indholdsfilerne i en kopieret plan gemmes i en undermappe i
mappen med lokale planer i Internal Memory. Undermappen får samme navn som planen.
•• Internal Memory → USB: Indholdsfilerne i en kopieret plan gemmes i en undermappe i
mappen med lokale planer på USB hukommelsesenheden. Undermappen får samme navn som
planen.
186
2
Content manager
Content manager
Kopiering af indhold
1
Vælg det indhold, du vil kopiere.
Vælg Content manager i menuen MagicInfo Lite.
Internal Memory
USB
Lokal plan
Mappe1
Menu1.jpg
Menu2.jpg
MagicInfo Lite player
MagicInfo Lite player
Copy
Local Schedule Manager
Content manager
Free Space
5549.2MB
Free Space
6227.2MB
Selected File(s) :
0.0MB (0)
Selected File(s) :
0.2MB (2)
Delete
Close
Close
Settings
Select
Mode
Server
USB
Local schedule
Connected
Connected
Return
•• Hvis du vælger indhold fra Internal Memory: Du kan kopiere indholdet under Internal Memory
til USB-hukommelse.
Return
•• Hvis du vælger indhold fra USB: Du kan kopiere indholdet under USB-hukommelse til Internal
Memory.
――Hvis du vælger indhold under Internal Memory og USB-hukommelse på samme tid,
deaktiveres kopiering.
3
Vælg derefter Copy.
187
2
Sletning af indhold
1
Vælg Content manager i menuen MagicInfo Lite.
Vælg det indhold, du vil slette. Vælg derefter Delete.
•• Indhold under Internal Memory og USB-hukommelse kan slettes på samme tid.
Content manager
MagicInfo Lite player
MagicInfo Lite player
Local Schedule Manager
Content manager
Internal Memory
USB
Lokal plan
Mappe1
Menu3.jpg
Menu1.jpg
Menu4.jpg
Menu2.jpg
Close
Settings
Copy
Mode
Server
USB
Local schedule
Connected
Connected
Return
Free Space
5549.2MB
Free Space
6227.2MB
Selected File(s) :
0.0MB (0)
Selected File(s) :
0.2MB (2)
Select
Delete
Close
Return
188
Settings
Server Network Settings
Hvis du vil køre MagicInfo Lite, skal du oprette forbindelse til et netværk.
Settings
Server Network Settings
Server
Default content duration
Indtast MagicInfo Lite-serverindstillingerne.
(Eksempel: http://192.168.0.10:7001/MagicInfo/)
Content Ratio
Image Effect
Close
Random
Default content
None
Content Layout
Landscape
Schedule Name
YYYYMMDD
•• Hvis indstillingen SSL er aktiveret, konfigureres serveren til at bruge https, og dataoverførslen krypteres.
――Indtast serverens IP-adresse og portnummer. Brug 7001 som portnummeret. (Hvis du ikke kan oprette forbindelse til
serveren med portnummer 7001, skal du bede din serveradministrator om at finde det korrekte portnummer og derefter
ændre portnummeret).
Safely Remove USB Device
FTP Mode
Return
Angiv FTP-driftstilstanden.
•• Active / Passive
-- Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.
Default Storage
Angiv den placering, hvor du vil gemme indhold (der hentes fra serveren).
•• Internal Memory: Gem indholdet i produktets interne hukommelse.
•• USB: Gem indholdet i USB-hukommelsen.
――Hvis der køres en Network Settings netværksplan, mens USB-hukommelsen ikke er tilsluttet, benyttes standardindholdet.
189
Default content duration
Content Layout
Vælg, hvor lang tid indholdet skal afspilles i.
Skift afspilningsretningen for indhold til tilstanden Landscape eller Portrait.
•• Image Viewer Time, Doc viewing time, PPT Viewer Time, PDF Viewing time, Flash Viewing
time
――Varigheden skal mindst være 5 sekunder.
•• Landscape / Portrait
――Hvis Content Layout er i Portrait-visning, understøttes VP8-videocodec ikke.
Content Ratio
Angiv skærmens billedformat alt efter type, når du afspiller indhold.
•• Doc Ratio, PPT Ratio, PDF Ratio, Video Ratio
-- Original: Viser indhold med den originale størrelse.
-- Full Screen: Viser indhold i fuldskærm.
Image Effect
Konfigurerer overgangseffekter for billeder
•• Fade1, Fade2, Blind, Spiral, Checker, Linear, Stairs, Wipe, Ripple Wash, Drop Wave, Pin
Wheel, Random Blocks, Spin Fade In, Random, None
Default content
Angiv, hvilket indhold der skal afspilles som standard, når du starter MagicInfo Lite.
Schedule Name
Vælg et plantitelformat, når du opretter en lokal plan.
•• YYYYMMDD / YYYYDDMM / DDMMYYYY
Safely Remove USB Device
Fjerner USB-hukommelsen sikkert
Delete all content
Slet alle indholdsfiler i Internal Memory.
Reset Settings
Gendan alle værdier under Settings til de oprindelige standardværdier, fra dengang produktet blev
købt.
•• Der understøttes indhold på op til 20 MB i Default content.
190
Ved kørsel af indhold
Visning af oplysninger om det indhold, der kører
Information
Software Version
: A-LUBXGDSP-0100.18
Device Name
: Monitor
Device ID
: FF-FF-FF-FF-FF-FF
Mode
: Local schedule
Server
: Disconnected
USB
: Connected
Schedule download
: No Schedule to download
Tryk på knappen INFO på fjernbetjeningen.
•• Software Version: Viser softwareversionen af en enhed
•• Device Name: Viser navnet på en enhed, der genkendes af serveren
•• Device ID: Viser det originale id-nummer for en enhed
•• Mode: Viser den aktuelle driftstilstand.
(Network schedule, Local schedule, Internal Auto Play eller USB Device Auto Play) i MagicInfo Lite player
•• Server: Viser forbindelsesstatus (Connected, Disconnected eller Not approved) for serveren
•• USB: Viser forbindelsesstatus for en USB-enhed
•• Schedule download: Viser forløbet af en netværksplan, der downloades fra serveren
Cancel
-- Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.
191
Ændring af indstillinger for det indhold, som køres
Tools
Picture Mode
Standard
Sound Mode
Standard
PIP
Off
Background Music
Off
Background Music Setting
Safely Remove USB Device
Tryk på knappen TOOLS på fjernbetjeningen.
Du kan ændre indstillingen Picture Mode eller Sound Mode eller sikkert fjerne din USB-enhed (Safely Remove USB Device)
mens indhold bliver afspillet ved at trykke på knappen TOOLS på fjernbetjeningen.
•• Picture Mode (Dynamic / Standard / Natural / Movie)
Tilpasser skærmindstillingerne til det indhold, der afspilles i øjeblikket
•• Sound Mode (Standard / Music / Movie / Clear Voice / Amplify)
Tilpasser lydindstillingerne til det indhold, der afspilles i øjeblikket
•• PIP (Off / On)
Aktivér eller deaktivér PIP-funktionen.
•• Background Music (Off / On)
Aktivér eller deaktiver Background Music-funktionen.
Return
•• Background Music Setting (Shuffle / Play / Cancel / Deselect)
Indstil musikfiler, der er gemt i Internal Memory som Background Music.
――For at aktivere Background Music Setting skal det sikres, at mindst én MP3-fil gemmes i Internal Memory.
-- Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.
•• Safely Remove USB Device
Fjerner USB-hukommelsen sikkert
192
Kapitel 12
MagicInfo Premium S
-- Hvis du vil starte MagicInfo Premium
S, skal du vælge MagicInfo Premium S
for Play Mode på System.
Du skal købe en licens for at kunne bruge MagicInfo Premium S.
Hvis du vil hente softwaren, skal du gå til Samsungs hjemmeside på http://www.samsunglfd.com.
Hvis du vil købe en licens, skal du kontakte et kundeservicecenter.
Filformater, der er kompatible med MagicInfo Premium S Player
Læs før brug af MagicInfo Premium S Player
•• De understøttede filsystemer inkluderer FAT32 og NTFS.
•• En fil med en lodret og vandret opløsning, der er større end den maksimale opløsning, kan ikke afspilles.
Kontroller filens lodrette og vandrette opløsning.
•• Kontroller de understøttede typer og versioner af video- og lydcodec.
•• Kontroller de understøttede filversioner.
-- Flash understøttes op til version 10.1
-- PowerPoint understøttes op til version 97 – 2007
•• Kun den sidst tilsluttede USB-enhed genkendes.
――Se siden side 171 for at få flere detaljer om understøttede kodekser.
193
Video
•• 3D-video understøttes ikke.
•• Indhold med en opløsning, der er større end
den opløsning, der er angivet i tabellen ovenfor,
understøttes ikke.
•• Videoindhold med en bithastighed eller
billedhastighed, der er større end den, der er
angivet i tabellen ovenfor, kan forårsage, at
videoafspilningen "hakker".
•• Videoindhold afspilles ikke, eller afspilles ikke
korrekt, hvis der er en fejl i indholdet eller
objektbeholderen.
•• Nogle USB-enheder/digitalkameraer er muligvis
ikke kompatible med afspilleren.
Lyd
•• Lydindhold med en bithastighed eller
billedhastighed, der er større end den, der er
angivet i tabellen ovenfor, kan forårsage, at
lydafspilningen "hakker".
•• Videoindhold afspilles ikke, eller afspilles ikke
korrekt, hvis der er en fejl i indholdet eller
objektbeholderen.
Billede
•• Kompatibelt billedfilformat: Jpeg
•• Understøttet maksimal opløsning: 15.360 x
8.640
•• Understøttede billedeffekter: 8 effekter
(Fade1, Fade2, Blind, Spiral, Checker, Linear,
Stairs, Wipe)
•• Nogle USB-enheder/digitalkameraer er muligvis
ikke kompatible med afspilleren.
•• Understøtter op til WMA 10 Pro 5.1 kanaler.
Tabsfri WMA-lyd understøttes ikke.
•• QCELP, AMR NB/WB understøttes ikke.
•• Understøtter op til H.264, niveau 4.1
•• H.264 FMO/ASO/RS, VC1 SP/MP/AP L4 og AVCHD
understøttes ikke.
•• Alle videocodecs, undtagen MVC, VP8, VP6:
-- Under 1280 x 720: Maks. 60 billeder
-- Over 1280 x 720: Maks. 30 billeder
•• GMC 2 eller derover understøttes ikke.
•• Understøtter kun BD MVC Spec.
•• Visse codecs understøttes muligvis ikke i dobbelt
afspilningstilstand, hvor to videofiler afspilles
samtidig, og i vandret afspilningstilstand.
194
Flash
Power Point
•• Kompatibel med Flash 10.1
•• Flashanimation
-- Kompatibelt filformat: SWF
•• Anbefalet opløsning: 960 x 540
-- Forsigtig!
Der garanteres ikke en ydeevne, som er
sammenlignelig med Flash Player på et
Windows-operativsystem
Optimering er nødvendig ved oprettelse af
indhold
•• Flash-video
-- Kompatibelt filformat: FLV
-- Video
Codec: H.264 BP
Opløsning: 1920 x 1080
-- Lyd
Codec: H.264 BP
-- Forsigtig!
F4V-filformatet understøttes ikke
Skærmvideo understøttes ikke
•• Kompatible dokumentfilformater
-- Filtypenavn: ppt, pptx
-- Version: Office 97 ~ Office 2007
•• Ikke-understøttede funktioner:
-- Animationseffekt
-- 3D-figurer (disse vises i 2D)
-- Sidehoved og sidefod (visse
underelementer understøttes ikke)
-- Word Art
-- Justering
En gruppejusteringsfejl kan forekomme
-- Office 2007
SmartArt understøttes ikke fuldt ud. 97 ud
af 115 underelementer understøttes.
------
PDF
•• Kompatible dokumentfilformater
-- Filtypenavn: pdf
•• Ikke-understøttede funktioner:
-- Indhold på mindre end 1 pixel understøttes
ikke pga. problemer med forringet
ydeevne.
-- Maskeret billede og lagdelt billedindhold
understøttes ikke.
-- Indhold med roteret tekst understøttes
ikke.
-- 3D-skyggeeffekter understøttes ikke.
-- Visse tegn understøttes ikke
(Særlige tegn kan være beskadigede)
Indsættelse af objekter
Tegn i halv bredde
Bogstavsafstand
Oversigter
Vertikal tekst
nogle underelementer understøttes ikke
-- Diasnoter og uddelingskopier
195
WORD
Skabelonfiler
•• Kompatible dokumentfilformater
-- Filtypenavn: .doc, .docx
-- Version: Office 97 ~ Office 2007
•• Ikke-understøttede funktioner:
-- Sidens baggrundseffekt
-- Visse afsnitstypografier
-- Word Art
-- Justering
En gruppejusteringsfejl kan forekomme
•• Oprettelse/redigering/afspilning er kun
tilgængelig i Template Manager.
LFD
•• Understøttet i USB Device Auto Play og
Network schedule (Oprettet med et pcoprettelsesværktøj til Premium S Player)
•• Kompatible dokumentfilformater
-- Filtypenavn: .lfd
-- 3D-figurer (disse vises i 2D)
-- Office 2007
SmartArt understøttes ikke fuldt ud. 97 ud
af 115 underelementer understøttes.
-----
Oversigter
Tegn i halv bredde
Bogstavsafstand
Vertikal tekst
nogle underelementer understøttes ikke
-- Diasnoter og uddelingskopier
196
Multiramme til netværksplan
Afspilningsbegrænsninger
•• Der kan højst afspilles to videofiler (Videos) samtidig.
•• I vandret afspilningstilstand kan der kun afspilles én videofil ad gangen.
•• Hvis tilstanden PIP er aktiveret, kan der kun afspilles én videofil (Videos).
•• Der kan ikke afspilles mere end én Flash-fil.
•• Til Office-filer (PPT- og Word-filer) og PDF-filer er der kun én understøttet filtype ad gangen.
•• LFD(.lfd)-filer er ikke understøttet.
Begrænsninger for lydudgang
•• Der kan ikke bruges mere end én lydudgang.
•• Afspilningsprioritet: Flash fil > netværkets BGM > lokal BGM > videofil i hovedrammen valgt af brugeren
――Netværkets BGM: Indstillingerne kan konfigureres i trin 1, når der oprettes en serverplan.
――Lokal BGM: BGM-indstillingerne kan konfigureres ved hjælp af de værktøjer, der vises, efter der trykkes på knappen TOOLS under afspilning af MagicInfo Premium S.
――Brugervalgt hovedramme: Hovedrammens indstillinger kan konfigureres i trin 2, når der oprettes en serverplan.
Skabelonfiler og LFD(.Ifd)-filer
Begrænsninger
•• Kun afspilning ved hjælp af Internal Auto Play / USB Device Auto Play er tilgængelig.
•• Kontroller, at der findes en distribueret mappe (indhold/planer) i Internal Memory / USB-hukommelsen.
197
Afspilningsbegrænsninger
•• Der kan maks. afspilles to videofiler (Videos).
•• Hvis tilstanden PIP er aktiveret, kan der kun afspilles én videofil (Videos).
•• Der kan ikke afspilles mere end én Flash-fil.
•• Til Office-filer (PPT- og Word-filer) og PDF-filer er der kun én understøttet filtype ad gangen.
•• Der kan ikke afspilles flere videoer (Videos) samtidig på en enkelt skærm på en videovæg.
•• Der kan ikke afspilles mere end én PIP-indholdsfil.
Begrænsninger for lydudgang
•• Der kan ikke bruges mere end én lydudgang.
•• Afspilningsprioritet: Flash fil > netværkets BGM > lokal BGM > videofil i hovedrammen valgt af brugeren
――Brugervalgt hovedramme: Der kan vælges lydudgang i trin 3, mens der oprettes indhold i Template Manager
Andet
Flash-ydeevnen kan være langsommere på en pc (H/W-ydeevnebegrænsninger)
Begrænsninger for PIP-funktion
•• PIP-funktionen er ikke tilgængelig under Flash-afspilning.
•• Ikke understøttet, hvis indholdets layout er Portrait. (Bemærk, at PIP er understøttet ved konfiguration i Template Manager, når det bruges på en .lfd-fil.)
•• PIP, som er konfigureret i Template Manager eller anvendt på en .lfd-fil og PIP-konfigureret på produktet, kan ikke bruges samtidig.
•• PIP er altid i tilstanden Landscape, hvis det er konfigureret i Template Manager eller anvendt på en .lfd-fil.
(Bemærk, at skærmen ikke kan roteres, når indholdets layout er Portrait.)
198
Godkendelse af en tilsluttet enhed fra
serveren
4
Vælg Premium i menuerne til venstre.
5
Vælg Unapproved i undermenuerne under Premium.
6
Tryk på knappen Approve for enheden på listen over ikke-godkendte Premium-enheder.
――Inden enheden kan godkendes, skal du konfigurere serverens netværksindstillinger. (side 216)
1
Gå ind på den server, du har knyttet til enheden.
2
Log på ved hjælp af dit id og din adgangskode.
3
Vælg Device øverst på menulinjen.
199
7
Angiv de oplysninger, der kræves for at godkende enheden.
9
Når serveren har godkendt enheden, hentes den plan, der er registreret i den valgte gruppe, til
enheden. Når planen er hentet, køres den.
――Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du konfigurerer en plan, i <brugervejledningen til
MagicInfo Premium Server>.
――Hvis en enhed slettes fra oversigten over enheder, der er godkendt af serveren, genstartes enheden,
så dens indstillinger nulstilles.
Indstilling af det aktuelle klokkeslæt.
En plan køres muligvis ikke, hvis klokkeslættet på enheden er forskellig fra klokkeslættet på serveren.
1
Gå til fanerne Device → Time.
2
Vælg enheden.
3
Vælg Clock Set, og synkroniser klokkeslættet med serveren.
•• Device Name: Angiv enhedens navn.
•• Device Group: Vælg
for at angive gruppen.
•• Location: Angiv enhedens aktuelle placering.
――Når du trykker på knappen INFO på fjernbetjeningen, når der køres en netværksplan, vises
oplysningerne om planen. Kontroller, at den korrekte enhed er valgt, ved at kontrollere enhedens id i
oplysningerne.
8
Vælg menuen All for at kontrollere, at enheden er blevet registreret.
•• Når du opretter forbindelse til serveren for første gang, indstilles klokkeslættet på produktet ud fra
GMT-klokkeslættet i det område, hvor serveren er installeret.
•• Klokkeslættet på produktet kan ændres fra serveren, som vist i trin 3.
•• Hvis du slukker og tænder for produktet, gendannes det indstillede klokkeslæt på produktet til det
klokkeslæt, der senest blev indstillet fra serveren.
――Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du administrerer klokkeslættet (planlægning,
ferieplanlægning osv.) i <brugervejledningen til MagicInfo Premium Server>.
200
MagicInfo Premium S
2
Vælg Network schedule i menuen MagicInfo Premium S Player.
MagicInfo Premium S Player
T Contents Home MagicInfo Premium S ENTER E
MENUm :
Support
――Hvis du vil starte MagicInfo Premium S, skal du vælge MagicInfo Premium S for Play Mode på
System.
――Tryk på knappen MagicInfo Lite/S på fjernbetjeningen.
Network schedule
Local schedule
Template Player
Close
Internal Auto Play
MagicInfo Premium S Player
Network schedule
Du kan se, om serveren er tilsluttet (godkendelse) i menuskærmbilledet til MagicInfo Premium S.
Hvis du vil se, om serveren er tilsluttet, når der køres en Network schedule, skal du trykke på INFO på
fjernbetjeningen.
1
USB Device Auto Play
Mode
Server
USB
Local schedule
Connected
Connected
Return
Vælg MagicInfo Premium S Player i menuen MagicInfo Premium S.
MagicInfo Premium S
MagicInfo Premium S Player
Local Schedule Manager
Template Manager
Close
Content manager
Settings
Mode
Server
USB
Local schedule
Connected
Connected
Return
201
Local schedule
Gå til Local Schedule Manager → klik på Create for at oprette en tidsplan → Vælg den tidsplan, du vil køre → Run
1
MagicInfo Premium S Player
Vælg Local schedule i menuen MagicInfo Premium S Player.
Kør planer, der er oprettet i Local Schedule Manager.
Network schedule
――Denne menu er deaktiveret, hvis der ikke tidligere har været kørt en plan i Local Schedule Manager.
Local schedule
Template Player
Close
Internal Auto Play
USB Device Auto Play
Mode
Server
USB
Local schedule
Connected
Connected
Return
Template Player
Gå til Template Manager → klik på Create for at oprette en skabelon → vælg den skabelon, du vil køre → Run
1
MagicInfo Premium S Player
Vælg Template Player i menuen MagicInfo Premium S Player.
Kør skabeloner, der er oprettet i Template Manager.
Network schedule
――Denne menu er deaktiveret, hvis der ikke tidligere har været kørt en plan i Local Schedule Manager.
Local schedule
Template Player
Internal Auto Play
Close
USB Device Auto Play
Mode
Server
USB
Local schedule
Connected
Connected
Return
202
――For at aktivere og bruge funktionen skal du sørge for, at der er gemt mindst én indholdsfil i Internal Memory. Indholdsfilen
Internal Auto Play
må ikke være en musik- eller tekstfil.
1
MagicInfo Premium S Player
Network schedule
Vælg Internal Auto Play i menuen MagicInfo Premium S Player.
•• Afspil indhold, der er kopieret til Internal Memory, i alfabetisk rækkefølge.
――Hvis der findes en distribueret mappe i Internal Memory, køres planerne i den distribuerede mappe, når Internal
Local schedule
Auto Play udføres.
――Hvis der ikke findes en distribueret mappe i Internal Memory, afspilles indholdsfiler i Internal Memory i alfabetisk
Template Player
Close
Internal Auto Play
rækkefølge, når Internal Auto Play udføres.
USB Device Auto Play
Mode
Server
USB
Local schedule
Connected
Connected
Return
――For at aktivere og bruge funktionen skal du sørge for, at der er gemt mindst én indholdsfil i mappen "MagicInfoSlide" på
USB Device Auto Play
USB-enheden. Indholdsfilen må ikke være en musik- eller tekstfil.
――Kontroller, at der er indsat en USB-enhed. Sørg for at oprette en mappe, der hedder "MagicInfoSlide" på USB-enheden, og
MagicInfo Premium S Player
placer indholdet i denne mappe.
Network schedule
1
Local schedule
Template Player
Vælg USB Device Auto Play i menuen MagicInfo Premium S Player.
•• Indholdet i mappen MagicInfoSlide på USB-enheden afspilles i alfabetisk rækkefølge.
Close
Internal Auto Play
USB Device Auto Play
Mode
Server
USB
Local schedule
Connected
Connected
•• USB Device Auto Play kører automatisk, hvis USB-hukommelsen er tilsluttet, når Network schedule, Local schedule
eller Internal Auto Play kører.
――Hvis der findes en distribueret mappe i USB-hukommelsesenheden, køres planerne i den distribuerede mappe, når
USB Device Auto Play udføres.
――Hvis der ikke findes en distribueret mappe på USB-hukommelsesenheden, afspilles filerne i mappen "MagicInfoSlide"
Return
på USB-hukommelsesenheden i alfabetisk rækkefølge, når USB Device Auto Play udføres.
203
2
Local Schedule Manager
Vælg Create på skærmen Local Schedule Manager.
Konfigurer indstillingerne for afspilning fra Local schedule.
Local Schedule Manager
Du kan også vælge og afspille indhold fra intern eller USB-hukommelse i henhold til den tilpassede
afspilningsrækkefølge.
Storage
Internal Memory
1
Edit
No Playing Schedule
Registrering af en Local schedule
Create
Delete
Run
Vælg Local Schedule Manager i menuen MagicInfo Premium S.
Info
Copy
MagicInfo Premium S
Close
MagicInfo Premium S Player
Return
Local Schedule Manager
Template Player
Close
Content manager
3
Vælg Time for at indstille det tidspunkt, du vil afspille indholdet på.
Settings
Create
Mode
Server
USB
Local schedule
Connected
Connected
T
C
00
:
00
~
00
:
00
No Item
Return
Time
--:-- ~ --:--
Content
No Items
Save
Cancel
Return
-- Der kan maksimalt oprettes 24 tidsplaner.
-- Hvis der oprettes mere end én tidsplan, skal starttidspunktet være forskelligt for hver enkelt tidsplan.
(Eksempel på forkert indstilling: 00:00 - 00:00 / 00:00 - 23:00)
-- Når der er flere planer, starter afspilningen fra planen nederst på listen.
204
4
Vælg Content for at angive det indhold, du vil afspille.
5
Vælg Duration.
Content
USB
Internal Memory
Lokal plan
Skabelon
Direction
Content
Mappe1
1
Menu1.jpg
2
Menu2.jpg
Duration
Menu1.jpg
00:00:05
Menu2.jpg
00:00:05
OK
Up
Cancel
Down
Deselect
Save
Duration
Cancel
Return
Return
-- Du kan maksimalt vælge 99 indholdsfiler.
Angiv rækkefølgen og hvor lang tid indholdsfilerne skal afspilles i.
•• Skift afspilningsrækkefølgen
Vælg en indholdsfil, og foretag ændring af rækkefølgen med knappen Up eller Down.
•• Duration
Vælg, hvor lang tid indholdet skal afspilles i.
-- Duration kan ikke angives for videoer.
-- Duration skal mindst være 5 sekunder.
Tryk på Save for at gemme indstillingerne.
205
6
Vælg Save. Vælg det hukommelsessted, du vil gemme indholdet på.
――Kontrollér, at mindst én Local schedule er registreret.
Create
Time
--:-- ~ --:--
Content
Redigering af en Local schedule
1
Delete
Vælg Local Schedule Manager i menuen MagicInfo Premium S.
Menu1.jpg Menu2
MagicInfo Premium S
ave
Where do you want to save?
Tim
MagicInfo Premium S Player
Con
USB
Internal
Time
--:-- ~ --:--
Content
No Items
Cancel
ancel
Local Schedule Manager
Template Player
Close
Content manager
Settings
Return
7
Mode
Server
USB
Local schedule
Connected
Connected
Kontrollér, at planen er føjet til Local Schedule Manager.
Return
Local Schedule Manager
Storage
Internal Memory
No Playing Schedule
Create
2
Vælg den lokale plan, du vil redigere, og vælg Edit.
Edit
Local Schedule Manager
Delete
2012.01.01_1834.lsch
Internal Memory
Storage
All schedules
Run
No Playing Schedule
Info
Create
Edit
Delete
Copy
All schedules
Close
2012.01.01_1834.lsch
Run
Info
Copy
Return
Close
Return
206
3
Ret oplysningerne i den lokale plan. Vælg derefter Save.
――Kontrollér, at mindst én Local schedule er registreret.
Edit
Time
Content
00:00 ~ 00:00
――Hvis der slettes en kopieret lokal plan, slettes filerne i planen (undtagen skabelonfiler) også.
Delete
1
Menu1.jpg Menu2
Time
--:-- ~ --:--
Save
Content
No Items
Cancel
Time
--:-- ~ --:--
Content
No Items
Sletning af en Local schedule
Vælg Local Schedule Manager i menuen MagicInfo Premium S.
MagicInfo Premium S
MagicInfo Premium S Player
Local Schedule Manager
Template Player
Close
Content manager
Settings
Return
Mode
Server
USB
Local schedule
Connected
Connected
Return
2
Vælg den lokale plan, du vil slette, og vælg Delete.
Local Schedule Manager
Storage
Internal Memory
No Playing Schedule
Create
Edit
Delete
All schedules
2012.01.01_1834.lsch
Run
Info
Copy
Close
Return
207
Kørsel af en Local schedule
Stop en Local schedule
――Kontrollér, at mindst én Local schedule er registreret.
――Denne funktion er kun tilgængelig ved kørsel af en plan.
1
Vælg Local Schedule Manager i menuen MagicInfo Premium S.
Hvis du vælger Stop, ændres driftstilstanden fra Local schedule til Network schedule.
1
Vælg Local Schedule Manager i menuen MagicInfo Premium S.
MagicInfo Premium S
MagicInfo Premium S
MagicInfo Premium S Player
MagicInfo Premium S Player
Local Schedule Manager
Local Schedule Manager
Template Player
Close
Content manager
Template Player
Close
Content manager
Settings
Mode
Server
USB
Local schedule
Connected
Connected
Settings
Mode
Server
USB
Local schedule
Connected
Connected
Return
Return
2
Vælg den lokale plan, du vil køre. Vælg derefter Run.
2
Local Schedule Manager
Storage
Internal Memory
No Playing Schedule
Vælg Stop.
Local Schedule Manager
Create
Edit
Storage
Internal Memory
Delete
[Internal Memory] 2012.01.01_1834.lsch
All schedules
2012.01.01_1834.lsch
Create
Edit
Delete
Run
All schedules
Info
2012.01.01_1834.lsch
Copy
Close
Stop
Info
Copy
Close
Return
Return
208
Visning af oplysninger om en Local schedule
1
3
Oplysningerne om planen vises.
Vælg Local Schedule Manager i menuen MagicInfo Premium S.
Information
2012.01.01_1834.lsch
MagicInfo Premium S
00:00 ~ 00:00, 2 File(s)
- Menu1.jpg Menu2.jpg
MagicInfo Premium S Player
Local Schedule Manager
Close
Template Player
Close
Content manager
Settings
Mode
Server
USB
Local schedule
Connected
Connected
Return
Return
2
Vælg den lokale plan, hvis oplysninger du vil se, og vælg Info.
Local Schedule Manager
Storage
Internal Memory
No Playing Schedule
Create
Edit
Delete
All schedules
2012.01.01_1834.lsch
Run
Info
Copy
Close
Return
209
Kopiering af en Local schedule
1
Vælg Local Schedule Manager i menuen MagicInfo Premium S.
MagicInfo Premium S
•• Internal Memory → USB: Indholdsfilerne (undtagen skabelonfiler) i en kopieret plan gemmes i
en undermappe i mappen med lokale planer på USB-hukommelsesenheden. Undermappen får
samme navn som planen. Hvis en indholdsfil i en kopieret plan indeholder en skabelonfil, gemmes
indholdsfilen i en undermappe i skabelonmappen på USB-hukommelsesenheden. Undermappen
får samme navn som skabelonen.
3
Vælg lokalplanfiler, og tryk på Copy.
MagicInfo Premium S Player
Local Schedule Manager
Local Schedule Manager
Template Player
Storage
Internal Memory
Close
Content manager
No Playing Schedule
Settings
Create
Edit
Delete
All schedules
Mode
Server
USB
Local schedule
Connected
Connected
2012.01.01_1834.lsch
Run
Info
Copy
Return
Close
2
Vælg en storageenhed, hvor den lokale plans filer, der skal kopieres, bliver gemt.
Return
Local Schedule Manager
Internal Memory
Internal Memory
Storage
Create
Edit
No Pl
4
Der vises et vindue, og du bliver spurgt, om du vil kopiere filerne til Internal Memory eller USBhukommelsesenheden. Vælg Yes for at kopiere filerne.
USB
Delete
All schedules
2012.01.01_1834.lsch
Run
Info
Copy
Close
Return
•• USB → Internal Memory: Indholdsfilerne i en kopieret plan (undtagen skabelonfiler) gemmes i
en undermappe i mappen med lokale planer i Internal Memory. Undermappen får samme navn
som planen. Hvis en indholdsfil i en kopieret plan indeholder en skabelonfil, gemmes indholdsfilen
i en undermappe i skabelonmappen i Internal Memory. Undermappen får samme navn som
skabelonen.
210
2
Template Manager
Vælg Create på skærmen Template Manager.
Template Manager
Registrering af en skabelon
1
Storage
Vælg Template Manager i menuen MagicInfo Premium S.
Internal Memory
No Playing Schedule
Create
Edit
Copy
MagicInfo Premium S
Delete
Play
MagicInfo Premium S Player
Preview
Local Schedule Manager
Close
Template Manager
Close
Content manager
Return
Settings
Mode
Server
USB
Local schedule
Connected
Connected
3
Return
Vælg en skabelon i Landscape- eller Portrait-tilstand.
Create
Select a template.
Landscape
Portrait
Next
Cancel
211
4
Organiser en skabelon ved at indsætte tekst-, video-, foto- eller PDF-filer efter dit valg.
Message
Message
Create
Select the position and the background.
Use background image
Preview
Message
None
Scroll
None
Alignment
Centre
Colour
White
Previous
Next
Cancel
-- Hvis du vil indlæse en fil eller manuelt indtaste tekst, skal du vælge Text input.
OK
Cancel
Return
•• Message: Vælg en inputtilstand for meddelelser.
-- None: Vælg denne tilstand, hvis du ikke vil skrive en meddelelse.
-- From File: Vælg en .txt-fil.
-- User Input: Skriv en meddelelse ved hjælp af det virtuelle tastatur. En meddelelse må højst
være på 27 tegn.
•• Scroll: Vælg en rulleretning for meddelelser.
-- None / Left to Right / Right to Left / Top to Bottom / Bottom to Top
•• Alignment: Vælg en justeringstilstand for meddelelser.
-- Left / Centre / Right
•• Colour: Vælg en tekstfarve for meddelelser.
-- White / Black / Red / Orange / Yellow / Light Green / Green / Cyan Blue / Blue /
Light Blue / Apricot / Violet / Magenta / Dark Brown / Light Grey / Dark Grey
212
5
Content
Content
Type
Create
None
Content
No Items
Size
Fit to screen
Source
Select sound or background music.
PC
Select sound or background music.
Background Music
Preview
Previous
OK
Cancel
Next
Return
Cancel
•• Type: Vælg en filtype, som skal bruges til at organisere en skabelon.
-- None / PIP / Videos / Image / Flash / Office / PDF
•• Content: Vælg en fil, der er gemt i Internal Memory eller på en USB-enhed.
•• Size: Angiv skærmstørrelse til visning af en indholdsfil på skabelonsiden.
-- Fit to screen / Lock Aspect Ratio
•• Source: Denne indstilling er aktiveret, når Type er indstillet til PIP.
-- Component / AV / PC / DVI / HDMI
――En skabelon kan højst indeholde to Videos filer.
――En skabelon kun indeholde én PIP-fil.
•• Hvis der er tilknyttet to Videos-filer, skal du vælge filen med den lyd, du vil bruge.
-- Hvis en af videofilerne indeholder PIP-indhold, kan der vælges lyd fra PIP-indholdet.
•• Hvis der er valgt en Flash-fil, er det ikke muligt at aktivere lydoutput fra en anden fil eller
baggrundsmusikken. (Trin 5 springes over).
•• Hvis Background Music er aktiveret, understøttes funktionen til indstilling af lyd i en fil ikke.
(hvis du vælger en PIP-fil, kan du kun vælge én Videos-fil).
――En Office-fil og en PDF-fil kan ikke indgå i den samme skabelon.
――En skabelon kan ikke indeholde mere end én Flash-fil.
213
6
Angiv Storage, og omdøb Template Name. Vælg OK.
Create
Content manager
Kopiering af indhold
Save the template and finish.
1
Internal
Storage
Template Name
20130101_2222
Vælg Content manager i menuen MagicInfo Premium S.
Preview
Previous
OK
Cancel
MagicInfo Premium S
MagicInfo Premium S Player
Local Schedule Manager
Template Manager
Content manager
Close
Settings
7
Kontrollér, at skabelonen er blevet føjet til Template Manager.
Mode
Server
USB
Local schedule
Connected
Connected
Return
Template Manager
Storage
Internal Memory
No Playing Schedule
Create
Edit
Copy
All schedules
Delete
20130101_2222.stmp
Run
Preview
Close
Return
214
2
Sletning af indhold
Vælg det indhold, du vil kopiere.
1
Content manager
Internal Memory
USB
Deployed Folders
Deployed Folders
Vælg Content manager i menuen MagicInfo Premium S.
MagicInfo Premium S
Menu1.jpg
MagicInfo Premium S Player
Menu2.jpg
Local Schedule Manager
Template Manager
Copy
Content manager
Free Space
5549.2MB
Free Space
6227.2MB
Selected File(s) :
0.0MB (0)
Selected File(s) :
0.2MB (2)
Select
Delete
Close
Settings
Close
Return
Mode
Server
USB
Local schedule
Connected
Connected
•• Hvis indhold under Internal Memory er valgt: Du kan kopiere indholdet under Internal Memory
til USB-hukommelse.
•• Hvis indhold under USB er valgt: Du kan kopiere indholdet under USB-hukommelse til Internal
Memory.
――Hvis du vælger indhold under Internal Memory og USB-hukommelse på samme tid,
Return
2
Vælg det indhold, du vil slette. Vælg derefter Delete.
•• Indhold under Internal Memory og USB-hukommelse kan slettes på samme tid.
deaktiveres kopiering.
――Hvis Internal Memory / USB-hukommelsen indeholder indhold eller planmapper, der er
distribueret fra MagicInfo Author/Schedule til USB-hukommelsesenheden, vises Deployed
Folders over Internal Memory / USB-hukommelsen.
――Hvis en distribueret mappe kopieres til en USB-hukommelse, der allerede indeholder en
distribueret mappe, vil indhold og planmapper i den eksisterende distribuerede mappe blive
slettet, før den nye mappe kopieres.
3
Content manager
Internal Memory
USB
Deployed Folders
Deployed Folders
Menu3.jpg
Menu1.jpg
Menu4.jpg
Menu2.jpg
Vælg derefter Copy.
Copy
Free Space
5549.2MB
Free Space
6227.2MB
Selected File(s) :
0.0MB (0)
Selected File(s) :
0.2MB (2)
Select
Delete
Close
Return
215
Settings
Server Network Settings
Hvis du vil køre MagicInfo Premium S, skal du oprette forbindelse til et netværk.
Settings
Server
Server Network Settings
Indtast MagicInfo Premium S-serverindstillingerne.
Default content duration
Content Ratio
Copy Deployed Folders
Image Effect
Close
Manual
oprette forbindelse til serveren med portnummer 7001, skal du bede din serveradministrator om at
finde det korrekte portnummer og derefter ændre portnummeret).
Random
Default content
None
Content Layout
Landscape
Schedule Name
YYYYMMDD
•• Hvis indstillingen SSL er aktiveret, konfigureres serveren til at bruge https, og dataoverførslen
krypteres.
――Indtast serverens IP-adresse og portnummer. Brug 7001 som portnummeret. (Hvis du ikke kan
FTP Mode
Return
-- Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.
Angiv FTP-driftstilstanden.
•• Active / Passive
Default Storage
Angiv den placering, hvor du vil gemme indhold (der hentes fra serveren).
•• Internal Memory: Gem indholdet i produktets interne hukommelse.
•• USB: Gem indholdet i USB-hukommelsen.
――Hvis der køres en Network schedule netværksplan, mens USB-hukommelsen ikke er tilsluttet,
benyttes standardindholdet.
216
Default content duration
Content Layout
Vælg, hvor lang tid indholdet skal afspilles i.
Skift afspilningsretningen for indhold til tilstanden Landscape eller Portrait.
•• Image Viewer Time, Template Display Duration, Doc viewing time, PPT Viewer Time, PDF
Viewing time, Flash Viewing time
――Varigheden skal mindst være 5 sekunder.
•• Landscape / Portrait
――Hvis Content Layout er i Portrait-visning, understøttes VP8-videocodec ikke.
Content Ratio
Angiv skærmens billedformat alt efter type, når du afspiller indhold.
•• Image ratio, Doc Ratio, PPT Ratio, PDF Ratio, Video Ratio
-- Original: Viser indhold med den originale størrelse.
-- Full Screen: Viser indhold i fuldskærm.
Copy Deployed Folders
Vælg, om der automatisk skal kopieres indhold fra USB-hukommelsesenheden til Internal Memory,
når der sluttes en USB-hukommelsesenhed til sættet, efter at der er distribueret indhold fra MagicInfo
Author/Schedule USB-hukommelsesenheden.
Schedule Name
Vælg et plantitelformat, når du opretter en lokal plan.
•• YYYYMMDD / YYYYDDMM / DDMMYYYY
Safely Remove USB Device
Fjerner USB-hukommelsen sikkert
Delete all content
Slet alle indholdsfiler i Internal Memory.
•• Manual / Auto
Reset Settings
Image Effect
Gendan alle værdier under Settings til de oprindelige standardværdier, fra dengang produktet blev
købt.
Konfigurerer overgangseffekter for billeder
•• Fade1, Fade2, Blind, Spiral, Checker, Linear, Stairs, Wipe, Random, None
Default content
Angiv, hvilket indhold der skal afspilles som standard, når du starter MagicInfo Premium S.
•• Der understøttes indhold på op til 20 MB i Default content.
217
Ved kørsel af indhold
Visning af oplysninger om det indhold, der kører
Information
Software Version
: A-LUBXGDSP-0100.18
Device Name
: Monitor
Device ID
: FF-FF-FF-FF-FF-FF
Mode
: Local schedule
Server
: Disconnected
USB
: Connected
Schedule download
: No Schedule to download
Tryk på knappen INFO på fjernbetjeningen.
•• Software Version: Viser softwareversionen af en enhed
•• Device Name: Viser navnet på en enhed, der genkendes af serveren
•• Device ID: Viser det originale id-nummer for en enhed
•• Mode: Viser den aktuelle driftstilstand.
(Network schedule, Local schedule, Template Player, Internal Auto Play eller USB Device
Auto Play) i MagicInfo Premium S Player
•• Server: Viser forbindelsesstatus (Connected, Disconnected eller Not approved) for serveren
•• USB: Viser forbindelsesstatus for en USB-enhed
•• Schedule download: Viser forløbet af en netværksplan, der downloades fra serveren
Cancel
-- Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.
218
Ændring af indstillinger for det indhold, som køres
Tools
Picture Mode
Standard
Sound Mode
Standard
PIP
Off
Background Music
Off
Background Music Setting
Safely Remove USB Device
Tryk på knappen TOOLS på fjernbetjeningen.
Du kan ændre indstillingen Picture Mode eller Sound Mode eller sikkert fjerne din USB-enhed (Safely Remove USB Device)
mens indhold bliver afspillet ved at trykke på knappen TOOLS på fjernbetjeningen.
•• Picture Mode (Dynamic / Standard / Natural / Movie)
Tilpasser skærmindstillingerne til det indhold, der afspilles i øjeblikket
•• Sound Mode (Standard / Music / Movie / Clear Voice / Amplify)
Tilpasser lydindstillingerne til det indhold, der afspilles i øjeblikket
•• PIP (Off / On)
Aktivér eller deaktivér PIP-funktionen.
•• Background Music (Off / On)
Aktivér eller deaktiver Background Music-funktionen.
Return
•• Background Music Setting (Shuffle / Play / Cancel / Deselect)
Indstil musikfiler, der er gemt i Internal Memory som Background Music.
――For at aktivere Background Music Setting skal det sikres, at mindst én MP3-fil gemmes i Internal Memory.
-- Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.
•• Safely Remove USB Device
Fjerner USB-hukommelsen sikkert
219
Kapitel 13
MagicInfo Videowall S
-- Hvis du vil starte MagicInfo Videowall
S, skal du vælge MagicInfo Videowall
S for Play Mode på System.
Du skal købe en licens for at kunne bruge MagicInfo Videowall S.
Hvis du vil hente softwaren, skal du gå til Samsungs hjemmeside på http://www.samsunglfd.com.
Hvis du vil købe en licens, skal du kontakte et kundeservicecenter.
Filformater, der er kompatible med MagicInfo Videowall S Player
Læs før brug af MagicInfo Videowall S Player
MagicInfo Videowall S kan kun konfigurere og kontrollere indholdsfiler VideoWall Console.
•• Se brugervejledningen til VideoWall Console for at få yderligere oplysninger.
•• Tryk på RETURN på fjernbetjeningen for at få vist vinduet med menuvalg.
――Se siden side 171 for at få flere detaljer om understøttede kodekser.
220
Video
Billede
•• 3D-video understøttes ikke.
•• Kompatibelt billedfilformat: Jpeg, bmp, png
•• Indhold med en opløsning, der er større end den opløsning, der er angivet i
tabellen ovenfor, understøttes ikke.
•• Understøttet maksimal opløsning: 15.360 x 8.640
-- Et billede med højere opløsning kan tage længere tid at vise på
skærmen.
•• Videoindhold med en bithastighed eller billedhastighed, der er større end
den, der er angivet i tabellen ovenfor, kan forårsage, at videoafspilningen
"hakker".
•• Videoindhold afspilles ikke, eller afspilles ikke korrekt, hvis der er en fejl i
indholdet eller objektbeholderen.
•• Nogle USB-enheder/digitalkameraer er muligvis ikke kompatible med
afspilleren.
•• Understøtter op til H.264, niveau 4.1
•• H.264 FMO/ASO/RS, VC1 SP/MP/AP L4 og AVCHD understøttes ikke.
•• Alle videocodecs, undtagen MVC, VP8, VP6:
-- Under 1280 x 720: Maks. 60 billeder
-- Over 1280 x 720: Maks. 30 billeder
•• GMC 2 eller derover understøttes ikke.
•• Understøtter kun BD MVC Spec.
•• Visse codecs understøttes muligvis ikke i dobbelt afspilningstilstand, hvor to
videofiler afspilles samtidig, og i vandret afspilningstilstand.
221
Begrænsninger
•• Der kan kun vises én videofil (Videos) pr. klient.
――Der kan afspilles forskellige indholdsfiler på en videovægs skærme.
Der kan ikke afspilles to videofiler (Videos) samtidig på en enkelt skærm på en videovæg.
Tilgængelig
Tilgængelig
Ikke tilgængelig
222
MagicInfo Videowall S
MENUm → Support → Contents Home → MagicInfo Videowall S →
ENTERE → RETURN
――Hvis du vil starte MagicInfo Videowall S, skal du vælge MagicInfo Videowall
S for Play Mode på System.
――Tryk på knappen MagicInfo Lite/S på fjernbetjeningen.
Settings
Default Storage
Angiv den placering, hvor du vil gemme indhold (der hentes fra serveren).
•• Internal Memory: Gem indholdet i produktets interne hukommelse.
•• External: Gem indholdet i USB-hukommelsen.
Default content
Konfigurer indstillingerne for det indhold, der afspilles som standard.
Content Layout
Skift afspilningsretningen for indhold til tilstanden Landscape eller Portrait.
Settings
Default Storage
Internal Memory
Default content
None
Content Layout
Landscape
Port
51001
•• Landscape / Portrait
――Hvis Content Layout er i Portrait-visning, understøttes VP8-videocodec ikke.
Port
Close
Safely Remove USB Device
Viser serverens portnummer. Brug 51001 som portnummeret.
•• Hvis du ikke kan tilslutte til serveren med portnummer 51001, skal du bede din serveradministrator om at finde det
korrekte portnummer og derefter ændre portnummeret.
Reset
Safely Remove USB Device
Return
Fjerner USB-hukommelsen sikkert
Reset
-- Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.
Gendan alle værdier under Settings til de oprindelige standardværdier, fra dengang produktet blev købt.
223
Ved kørsel af indhold
Information
Software Version
: A-LUBXGDSP-0100.18
Device Name
: Monitor
Device ID
: FF-FF-FF-FF-FF-FF
USB
: Connected
Tryk på knappen INFO på fjernbetjeningen.
•• Software Version: Viser softwareversionen af en enhed
•• Device Name: Viser navnet på en enhed, der genkendes af serveren
•• Device ID: Viser det originale id-nummer for en enhed
•• USB: Viser forbindelsesstatus for en USB-enhed
Cancel
-- Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.
224
Kapitel 14
Problemløsningsvejledning
Betingelser, inden du kontakter Samsungs servicecenter
Inden du ringer til Samsungs
kundeservicecenter: Afprøv dit produkt
som følger. Hvis problemet består: Kontakt
Samsungs kundeservicecenter.
Hvis skærmen stadig er tom: Kontroller pcsystemet, videocontrolleren og kablet.
Afprøvning af produktet
Undersøg, om dit produkt fungerer normalt ved at bruge produkttestfunktionen.
Hvis skærmen forbliver tom, når strøm-LED'en blinker, selvom produktet er sluttet korrekt til en pc, så udfør produktafprøvningen.
1
Sluk for både pc'en og for produktet.
2
Fjern alle kabler fra produktet.
3
Tænd for produktet.
4
Hvis No Signal vises, fungerer produktet normalt.
Kontrol af opløsning og frekvens
Not Optimum Mode vises et kort øjeblik, hvis der er valgt en tilstand, som overskrider en understøttet opløsning
(se Understøttede opløsninger).
225
Kontroller følgende.
Installationsforhold (Pc-tilstand)
Skærmen bliver ved med at tænde og slukke.
Kontroller kabelforbindelsen mellem produktet og pc'en, og sørg for, at tilslutningen er sikker.
Der er tomme områder ved alle fire skærmkanter, når
et HDMI- eller HDMI-DVI-kabel sluttes til produktet og
computeren.
De tomme områder, der er på skærmen, har intet med produktet at gøre.
Tomme områder på skærmen skyldes pc'en eller grafikkortet. For at løse problemet: Juster
skærmstørrelsen i grafikkortets HDMI- eller DVI-indstillinger.
Hvis menuen til indstilling af grafikkortet ikke har nogen mulighed for at justere skærmstørrelsen, skal
du opdatere grafikkortdriveren til den nyeste version.
(Kontakt producenten af dit grafikkort eller din computer for flere detaljer om, hvordan du justerer
skærmindstillingerne.)
PC vises i Source, når der ikke er tilsluttet en pc.
PC vises altid i Source, uanset om der er tilsluttet en pc.
Skærmforhold
Strøm-LED'en er slukket. Skærmen vil ikke tænde.
Sørg for, at strømkablet er tilsluttet.
No Signal vises på skærmen (se "Tilslutning til en pc").
Kontroller, at produktet er tilsluttet korrekt med et kabel
Kontroller, at den enhed, der er sluttet til produktet, er tændt.
Not Optimum Mode vises.
Denne meddelelse vises, når et signal fra grafikkortet overstiger produktets maksimale opløsning og
frekvens.
Se Tabel vedr. standardsignaltilstand, og indstil den maksimale opløsning og frekvens i
overensstemmelse med produktspecifikationerne.
Billederne på skærmen virker forvrængede.
Kontroller kabeltilslutningen til produktet
226
Skærmforhold
Skærmen er ikke tydelig. Skærmen er sløret.
Juster Coarse og Fine.
Fjern alt tilbehør (videoforlængerkabel mv.), og prøv igen.
Indstil opløsningen og frekvensen til de anbefalede værdier.
Skærmen virker ustabil og rystende.
Der er skygger eller spøgelsesbilleder tilbage på skærmen.
Kontroller, at opløsningen og frekvensen på pc'en og grafikkortet er indstillet inden for et område,
der er kompatibelt med produktet. Om nødvendigt: Skift skærmindstillingerne ved at se Yderligere
informationer på produktmenuen og Tabel vedr. standardsignaltilstand.
Skærmen er for lys. Skærmen er for mørk.
Juster Brightness og Contrast.
Skærmfarven er ikke ensartet.
Gå til Picture, og juster indstillinger for Colour Space.
Hvid ser ikke rigtig hvid ud.
Gå til Picture, og juster indstillinger for White Balance.
Der er intet billede på skærmen, og strøm-LED'en blinker
hvert halve eller hele sekund.
Produktet er i strømbesparende tilstand.
Produktet slukkes automatisk.
Gå til System, og sørg for, at Sleep Timer er indstillet til Off.
Tryk på en vilkårlig tast på tastaturet, eller flyt musen for at vende tilbage til det forrige skærmbillede.
Hvis der er sluttet en pc til produktet, skal du kontrollere pc'ens strømstatus.
Sørg for, at strømkablet er sluttet korrekt til produktet og stikkontakten.
Hvis signalet fra en tilsluttet enhed ikke registreres, slukkes produktet automatisk efter 10 til 15
minutter.
Produktets billedkvalitet er anderledes end i forretningen,
hvor det blev købt.
Brug et HDMI-kabel til at opnå HD-billedkvalitet (High Definition).
227
Skærmforhold
Skærmbilledet ser ikke normalt ud.
Kodet videoindhold kan få skærmbilledet til at se beskadiget ud i scener med objekter, der bevæger
sig hurtigt, f.eks. sportsbegivenheder eller actionfilm.
Lavt signalniveau eller lav billedkvalitet kan få skærmbilledet til at se beskadiget ud.
Dette betyder ikke, at produktet er defekt.
En mobiltelefon, der er inden for en afstand af én meter, kan forårsage atmosfæriske forstyrrelser på
analoge og digitale produkter.
Lysstyrken og farverne ser ikke normale ud.
Gå til Picture, og juster skærmindstillingerne, f.eks. Picture Mode, Colour, Brightness og Sharpness.
――Se side 93 for at få oplysninger om menuen Picture.
Gå til System, og juster indstillinger for Energy Saving.
――Se side 129 for at få oplysninger om menuen System.
Nulstil skærmindstillingerne til standarderne.
――Se side 108 for at få oplysninger om menuen Reset Picture.
Der forekommer brudte linjer i udkanten af skærmen.
Hvis Picture Size er indstillet tilScreen Fit, skal du ændre indstillingen til 16:9.
Der forekommer linjer (røde, grønne eller blå) på skærmen.
Disse linjer forekommer, når der er en defekt i DATA SOURCE DRIVER IC på skærmen.
Kontakt et af Samsungs servicecentre for at få løst problemet.
Skærmbilledet ser ustabilt ud og fryser derefter fast.
Skærmbilledet kan fryse fast, når der bruges en anden opløsning end den anbefalede, eller hvis
signalet ikke er stabilt. Du kan løse problemet ved at ændre pc'ens opløsning til den anbefalede.
Skærmbilledet kan ikke vises på fuld skærm.
En fil med skaleret SD-indhold (4:3) kan forårsage sorte bjælker i begge sider af et skærmbillede fra en
HD-kanal.
En video med et andet billedformat end produktets kan forårsage sorte bjælker i toppen og bunden af
skærmbilledet.
Skift indstillingen for skærmstørrelse til fuld skærm på produktet eller kildeenheden.
228
Lydforhold
Der er ikke nogen lyd.
Kontrollér tilslutningen af lydkablet, eller justér lydstyrken.
Kontroller lydstyrken.
Lydstyrken er for lav.
Juster lydstyrken.
Hvis lydstyrken stadig er lav, når du har skruet op på det maksimale niveau: Juster lydstyrken på pc'ens
lydkort eller i programmet.
Der er billede, men ingen lyd.
Hvis der er tilsluttet et HDMI-kabel, skal du kontrollere pc'ens indstillinger for lydoutput.
Gå til Sound, og skift Speaker Select til Internal.
Hvis der bruges en kildeenhed
•• Sørg for, at lydkablet er sluttet korrekt til lydindgangen på produktet.
•• Kontrollér kildeenhedens indstillinger for lydoutput.
(Hvis der for eksempel er sluttet et HDMI-kabel til skærmen, skal indstillingen for kabelboksen
muligvis ændres til HDMI).
Hvis der bruges DVI-HDMI-kabel, kræves der et separat lydkabel.
Hvis produktet har en indgang til hovedtelefoner, skal du sørge for, at der ikke er sluttet noget til den
indgang.
Slut kablet til enheden igen, og genstart enheden.
Der kommer atmosfærisk støj fra højttalerne.
Kontrollér kabeltilslutningen. Sørg for, at der ikke er sluttet et videokabel til en lydindgang.
Kontrollér signalstyrken, når du har tilsluttet et kabel.
Et lavt signalniveau kan forårsage beskadiget lyd.
229
Lydforhold
Jeg kan høre lyd, når lydstyrken er slået fra.
Når Speaker Select er indstillet til External, er lydstyrkeknappen og den lydløse funktion deaktiveret.
Juster lydstyrken for de eksterne højttalere.
Lydindstillingerne for de primære højttalere er separate fra indstillingerne for produktets interne
højttalere.
Hvis du ændrer eller deaktiverer lydstyrken på produktet, har det ingen virkning på den eksterne
forstærker (dekoder).
Lyden fra skærmen ændres ikke, når Sound Mode ændres.
Lydindstillingerne for de primære højttalere er separate fra indstillingerne for produktets interne
højttalere.
Lydindstillingerne på en kildeenhed har ingen virkning på produktets interne højttalerindstillinger.
Der kommer en ekkolyd fra højttalerne.
Forskelle i afkodningshastighed mellem produktets højttalere og eksterne højttalere kan forårsage et
ekko.
Hvis det er tilfældet, skal du indstille Speaker Select til External.
Fjernbetjeningsforhold
Fjernbetjeningen fungerer ikke.
Sørg for, at batterierne er anbragt korrekt (+/-).
Kontroller, om batterierne er brugt op.
Kontroller for strømfejl.
Sørg for, at strømkablet er tilsluttet.
Undersøg, om der er tændt for særlig belysning eller særlige neonskilte i nærheden.
Lydkildeforhold
Der høres en bippende lyd, når min pc starter.
Hvis der er en bippende lyd, når din pc starter, skal din pc til service.
230
Problemer med Intel® WiDi-forbindelse
Der kan ikke oprettes en WiDi-forbindelse.
Det anbefales, at du benytter den bærbare computer inden for en radius på 3 m fra produktet.
Der kan forekomme tilslutningsfejl eller forvrængede skærmbilleder i miljøer, hvor der findes flere
routere, f.eks. på et kontor. Da WiDi bruges til at administrere streaming i realtid, kan signalet blive
forvrænget, hvis der forekommer elektrisk interferens.
Kontroller, om der findes elektrisk interferens omkring produktet, og placér det så lang væk fra kilden
til interferensen (f.eks. en sendemast, en mikrobølgeovn eller andre enheder, som kan generere
elektromagnetiske forhold).
WiDi vises ikke på listen Source, efter at der er tændt for
den.
Det tager ca. 20 sekunder at godkende den trådløse forbindelse til det eksterne/interne WiFi-modul.
Vent et øjeblik.
Hvis problemet ikke løses, skyldes fejlen et defekt trådløst modul eller en forkert kabling mellem
modulerne.
Et forvrænget skærmbillede vises med jævne mellemrum.
Produktet kan være påvirket af radiosignaler fra omgivelserne. Undlad at placere objekter, som kan
forårsage interferens mellem produktet og din stationære/bærbare computer.
•• Hvis produktet er for tæt på den bærbare computer, kan WiDi-ydeevnen blive forringet. Det
anbefales, at du overholder den anbefalede afstand mellem dem.
•• En mikrobølgeovn og en støvsuger kan forårsage elektrisk interferens med WiDi-signalet. Derfor
bør du ikke anvende sådanne enheder, når du bruger WiDi-funktionen.
•• En sendemast, en mikrobølgeovn eller andre enheder, som frembringer elektromagnetiske
forhold, kan medføre et forvrænget skærmbillede. Hold så vidt som muligt produktet væk fra
sådanne enheder.
Kan jeg opdatere softwaredriveren, mens WiDi-tilstand er
aktiv?
Hvis du opdaterer eller sletter den trådløse/grafiske softwaredriver, mens du bruger WiDi til en trådløs
forbindelse mellem produktet og den bærbare computer, vil WiDi-adapteren blive afbrudt, og der
opstår en systemfejl.
Luk WiDi-forbindelsen, inden du opdaterer softwaredriveren.
Hvis adapterforbindelsen afbrydes, vil der ikke blive sendt
lyd fra programmet.
Afslut programmet, og indstil lydstyrken på den bærbare computer manuelt.
231
Problemer med Intel® WiDi-forbindelse
Hvis du ændrer indstillingerne for den WiDi-baserede
trådløse forbindelse, kan du komme ud for, at adapteren
midlertidigt forvrænges eller helt afbrydes.
Undlad at ændre de trådløse LAN-indstillinger, mens WiDi-tilstand er aktiveret.
Hvis produktet er for langt væk fra den bærbare computer,
vil afspilningskvaliteten for produktet tilsvarende blive
forringet.
Det anbefales, at du overholder den ideelle afstand mellem dem.
Hvordan kan jeg få adgang til de udvidede videofunktioner
i WiDi-tilstand?
Hvis produktet understøtter 1080p HD-video, men din bærbare computer ikke gør det, kan du alligevel
afspille en 1080p HD-video på produktet. For at få det fulde udbytte af de udvidede videofunktioner
(1080p HD) i WiDi-tilstand skal du følge disse trin:
1
Brug Windows-tastekombinationen + P på tastaturet til at vælge Udvidet: Dette vil skifte
tilstanden til udvidet skrivebord.
2
Ret skærmopløsningen til 1920 x 1080 for den udvidede skrivebordstilstand.
3
Flyt videoafspilleren til skærmbilledet for det udvidede skrivebord.
4
Maksimer skærmbilledet for videoafspilleren, inden du afspiller 1080p-videokilden.
Musemarkøren flyttes langsomt i WiDi-tilstand.
Da WiDi har en forsinkelse på 0,3 sekunder, når signalet behandles, kan du komme ud for, at tastatur
og mus reagerer langsommere. I en tilstand, som kræver en hurtigere reaktion (f.eks. et pc-spil), skal du
bruge en kabelforbindelse såsom PC/HDMI-tilstand i stedet for WiDi.
Jeg vil ændre størrelsen på WiDi-skærmen.
I WiDi-tilstand understøttes kun den originale størrelse for videokilden.
Hvor kan jeg få WiDi-softwaredriveren?
Kontakt producenten af din bærbare computer. Softwaredriveren hentet fra Intel ®s hjemmeside
virker ikke altid korrekt. Få flere oplysninger om specifikationer, den nyeste softwaredriver og andre
relaterede værktøjer ved at kontakte producenten af din bærbare computer.
232
Problemer med Intel® WiDi-forbindelse
Når jeg ændrer skærmopløsningen, oplever jeg midlertidig
interferens på skærmen.
Hvis du ændrer skærmopløsningen i WiDi-tilstand, kan der forekomme midlertidig interferens på
skærmen.
Jeg kan ikke ændre størrelsen på videoskærmen på
produktet med WiDi-programmet på min bærbare
computer.
Menuen til ændring af størrelse for WiDi-programmet kan kun aktiveres med en separat, ekstern WiDiadapter.
Produktet er ikke kompatibelt med adapteren.
Jeg har søgt efter tilgængelige WiDi-adaptere på min
bærbare computer, men jeg kan ikke oprette en forbindelse.
WiDi kan i høj grad påvirkes af det trådløse kommunikationsmiljø. Det er årsagen til, at der fra tid til
anden kan forekomme en forbindelsesfejl. Prøv igen om lidt.
En video i fuld HD (1920 X 1080) viser slørede tegn.
WiDi vil altid vise videoen i en lavere opløsning. Hvis du vil forøge skarpheden, skal du kontakte
producenten af din bærbare computer for at få den nyeste softwaredriver.
Andet problem
Produktet lugter af plastik.
Plastiklugten er normal og forsvinder med tiden.
Skærmen ser ud som om, den hælder.
Tag foden af produktet, og sæt den på igen.
Der er periodiske udfald i lyd eller billede.
Kontrollér kabelforbindelsen, og tilslut den om nødvendigt igen.
Hvis du bruger et meget hårdt eller tykt kabel, kan det beskadige lyd- og videofiler.
Sørg for, at kablerne er fleksible nok til at sikre holdbarheden. Ved montering af produktet på en væg,
anbefales brug af retvinklede kabler.
Der er små partikler på produktets kanter.
Partiklerne er en del af produktets design. Produktet er ikke defekt.
PIP-menuen er ikke tilgængelig.
Menuen aktiveres og deaktiveres afhængigt af Source-tilstanden.
――Se side 131 for at få oplysninger om menuen PIP.
Når jeg prøver at ændre pc'ens opløsning, vises meddelelsen
"The defined resolution is not supported.".
Meddelelsen "The defined resolution is not supported." vises, hvis inputkildens opløsning er højere
end skærmens maksimale opløsning.
Du kan løse problemet ved at ændre pc'ens opløsning til en opløsning, som skærmen understøtter.
233
Andet problem
Der kommer ingen lyd fra højttalerne i HDMI-tilstand, når
der et DVI-HDMI-kabel tilsluttet.
DVI-kabler overfører ikke lyddata.
HDMI Black Level fungerer ikke korrekt på en HDMI-enhed
med YCbCr-udgang.
Denne funktion er kun tilgængelig, når en kildeenhed, f.eks. en dvd-afspiller og STB, er sluttet til
produktet via et HDMI-kabel (RGB-signal).
Der er ingen lyd i HDMI-tilstand.
De viste farver ser muligvis ikke normale ud. Lyd eller billede er muligvis ikke tilgængelige. Dette kan
forekomme, hvis en kildeenhed, der kun understøtter en ældre version af HDMI-standarden er sluttet
til produktet.
Sørg for at slutte lydkablet til det korrekte indgangsstik for at aktivere lyden.
Hvis disse problemer opstår, skal du tilslutte et lydkabel ud over HDMI-kablet.
Nogle pc-grafikkort registrerer muligvis ikke automatisk HDMI-signaler uden lyd. Hvis det er tilfældet,
skal du vælge lydinput manuelt.
IR-sensoren fungerer ikke.
Lydinput
Skærmtilstand
Pc
Auto
Pc-indstillinger
DVI PC
Audio In (Stereoporte)
Pc-indstillinger
Kontrollér, at sensorens lampe lyser, når du trykker på en knap på fjernbetjeningen.
•• Hvis sensorens lampe ikke lyser, skal du slukke på tænd/sluk-knappen bag på produktet og
derefter tænde igen.
(Strøm-LED'en lyser rødt, når skærmen er slukket).
Hvis sensorlampen stadig ikke lyser, når du har slukket og tændt igen på tænd/sluk-knappen,
skyldes det muligvis, at et internt stik er frakoblet.
Kontakt det nærmeste servicecenter for at få produktet efterset.
•• Hvis sensorlampen, der er tændt, ikke blinker rødt, når du trykker på en knap på fjernbetjeningen,
kan det skyldes, at IR-sensoren er defekt.
Kontakt det nærmeste servicecenter for at få produktet efterset.
•• Hvis der ikke sker nogen ændring på skærmen, når du trykker på en knap på fjernbetjeningen,
selvom sensorlampen blinker rødt, er bundkortet muligvis defekt.
Kontakt det nærmeste servicecenter for at få produktet efterset.
234
Andet problem
Når enheden er i strømbesparende tilstand, og inputkilden
er DisplayPort, kan pc'ens skærmindstillinger ikke gemmes.
Gå til System → General, og indstil Max. Power Saving til Off. Du kan også vælge at konfigurere
pc'ens skærmoutputindstillinger igen. Kontroller, at der er tændt for enheden.
Når pc'en startes, og inputkilden er indstillet til DisplayPort,
vises BIOS- og startskærmbillederne ikke.
Start pc'en, når enheden er tændt, eller når inputkilden ikke er DisplayPort.
235
Spørgsmål & svar
Spørgsmål
Hvordan kan jeg ændre frekvensen?
Svar
Indstil frekvensen på dit grafikkort.
•• Windows XP: Gå til Kontrolpanel → Udseende og temaer → Skærm → Indstillinger →
Avanceret → Skærm, og juster frekvensen i Skærmindstillinger.
•• Windows ME/2000: Gå til Kontrolpanel → Skærm → Indstillinger → Avanceret → Skærm, og
juster frekvensen i Skærmindstillinger.
Yderligere oplysninger om justering findes
i brugervejledningen til computeren eller
grafikkortet.
•• Windows Vista: Gå til Kontrolpanel → Udseende og personlige indstillinger → Personlige
indstillinger → Skærmindstillinger → Avancerede indstillinger → Skærm, og juster
frekvensen i Skærmindstillinger.
•• Windows 7: Gå til Kontrolpanel → Udseende og personlige indstillinger → Skærm → Juster
opløsning → Avancerede indstillinger → Skærm, og juster frekvensen i Skærmindstillinger.
•• Windows 8: Gå til Indstillinger → Kontrolpanel → Udseende og personlige indstillinger →
Skærm → Juster opløsning → Avancerede indstillinger → Skærm, og juster frekvensen i
Skærmindstillinger.
Hvordan kan jeg ændre opløsningen?
•• Windows XP: Gå til Kontrolpanel → Udseende og temaer → Skærm → Indstillinger, og
juster opløsningen.
•• Windows ME/2000: Gå til Kontrolpanel → Skærm → Indstillinger, og juster opløsningen.
•• Windows Vista: Gå til Kontrolpanel → Udseende og personlige indstillinger → Personlige
indstillinger → Skærmindstillinger, og juster opløsningen.
•• Windows 7: Gå til Kontrolpanel → Udseende og personlige indstillinger → Skærm → Juster
opløsning, og juster opløsningen.
•• Windows 8: Gå til Indstillinger → Kontrolpanel → Udseende og personlige indstillinger →
Skærm → Juster opløsning, og juster opløsningen.
236
Spørgsmål
Hvordan indstiller jeg strømbesparende tilstand?
Svar
•• Windows XP: Indstil strømbesparende tilstand i Kontrolpanel → Udseende og temaer →
Skærm → Indstillinger for pauseskærm eller i BIOS OPSÆTNINGEN på pc'en.
•• Windows ME/2000: Indstil strømbesparende tilstand i Kontrolpanel → Skærm → Indstillinger
for pauseskærm eller i BIOS OPSÆTNINGEN på pc'en.
•• Windows Vista: Indstil strømbesparende tilstand i Kontrolpanel → Udseende og personlige
indstillinger → Personlige indstillinger→ Indstillinger for pauseskærm eller i BIOS
OPSÆTNINGEN på pc'en.
•• Windows 7: Indstil strømbesparende tilstand i Kontrolpanel → Udseende og personlige
indstillinger → Personlige indstillinger → Indstillinger for pauseskærm eller i BIOS
OPSÆTNINGEN på pc'en.
•• Windows 8: Indstil strømbesparende tilstand i Indstillinger → Kontrolpanel → Udseende og
personlige indstillinger → Personlige indstillinger → Indstillinger for pauseskærm eller
BIOS SETUP på pc'en.
237
Kapitel 15
Specifikationer
1
Generelt
Størrelse
Modelnavn
Panel
2
Visningsområde
H
V
Mål (B x H x D)
D
Størrelse
Klasse 95 (94,7" / 240 cm)
Visningsområde
2096,64 mm (H) x 1179,36 mm (V)
Mål (B x H x D)
2127,2 x 1210,0 x 45,8 mm
Vægt (uden fod)
60,8 kg
VESA
900 mm × 600 mm
Skærmfarve
1,07 mia. (10-bit dithering)
Synkronisering
3
ME95C
Horisontal
frekvens
30 ~ 81 kHz
Vertikal frekvens
56 ~ 75 Hz
H
B
238
Modelnavn
Opløsning
ME95C
Optimal
opløsning
1920 x 1080 @ 60 Hz
Maksimal
opløsning
1920 x 1080 @ 60 Hz
Maksimal pixelclock
148,5 MHz (analog, digital)
Lydoutput
15 W x 2
Strømforsyning
Dette produkt bruger 100 til 240 V.
Se mærkaten på bagsiden af produktet, da standardspændingen kan variere i forskellige lande.
USB
Signalforbindelser
Miljømæssige
overvejelser
2 DOWN
Indgang
Composite/Component(common), PC D-Sub, DVI, HDMI 3ea, Audio In, RJ45, RS232C In, USB 2ea(Media Player), DP In
Udgang
Audio Out, RS232C Out, DP Out
I drift
Temperatur: 0 C ~ 40 C (32 F ~ 104 F)
Fugtighed: 10 % ~ 80 %, ikke-kondenserende
Opbevaring
Temperatur: -20 C ~ 45 C (-4 F ~ 113 F)
Fugtighed: 5 % ~ 95 %, ikke-kondenserende
239
――Plug-and-Play
Denne skærm kan installeres og bruges på ethvert Plug & Play-kompatibelt system. Tovejs dataudveksling mellem skærmen og pc-systemet optimerer
skærmindstillingerne.
Skærminstallation udføres automatisk. Men du kan om ønsket tilpasse installationsindstillingerne.
――Som følge af fremstillingen af dette produkt er ca. 1 pixel pr. million (1 ppm) lysere eller mørkere på panelet.
Dette påvirker ikke produktets ydelse.
――Dette produkt er et digitalt apparat i klasse A.
[Anbefaling] - kun EU
•• Herved erklærer Samsung Electronics, at dette/denne Monitor er i overensstemmelse med alle væsentlige krav i og
andre relevante bestemmelser i direktiv 1999/5/EØF.
•• Den officielle overensstemmelseserklæring kan findes på http://www.samsung.com. Gå til Support > Search Product
Support, og indtast modelnavnet.
•• Dette udstyr må anvendes i alle EU-lande.
240
Strømsparer
Den strømbesparende funktion i dette produkt reducerer strømforbruget ved at afbryde skærmen og ændre farven på strøm-LED'en, hvis produktet ikke anvendes i en
bestemt periode. Strømmen afbrydes ikke i strømbesparende tilstand. For at tænde for skærmen igen skal du trykke på en vilkårlig tast på tastaturet eller flytte musen.
Den strømbesparende funktion fungerer kun, når produktet er sluttet til en pc med en strømbesparende funktion.
Strømsparer
Normal drift
Typisk
Strømindikator
Til
Strømforbrug
290 W
Energisparetilstand
Nominel
effekt
400 W
Nominel
effekt
(Med PIM)
450 W
Slukket
Maks.
495 W
Slukket
(Tænd/sluk-knap
fra)
Blinker
Orange
Fra
under 0,5 W
under 0,5 W
0W
――Det angivne strømforbrug kan variere under forskellige driftsbetingelser, eller når indstillinger ændres.
――SOG (Sync On Green) understøttes ikke.
――For at reducere strømforbruget til 0: Afbryd med knappen på bagsiden, eller fjern strømkablet.
Kobl strømkablet fra, hvis du ikke skal bruge produktet i en længere periode (under ferie o.l.).
241
Forudindstillede timertilstande
――Dette produkt kan kun indstilles til én opløsning for hver skærmstørrelse for at opnå den optimale billedkvalitet pga. panelets beskaffenhed. Brug af en anden opløsning
end den angivne opløsning kan derfor forringe billedkvaliteten. For at undgå dette anbefales det, at du vælger den optimale opløsning, der er angivet for produktet.
Kontrollér frekvensen, når du udskifter et CDT-produkt (tilsluttet en computer) med et LCD-produkt. Hvis LCD-produktet ikke understøtter 85 Hz: Skift den vertikale
frekvens til 60 Hz på CDT-produktet, inden du udskifter den med LCD-produktet.
Skærmen bliver automatisk justeret, hvis et signal, der hører til følgende standardsignaltilstande, overføres fra din pc. Hvis det signal, der overføres fra pc'en, ikke hører til
standardsignaltilstandene, kan skærmen være tom med strøm-LED'en tændt. Sker dette, skal du ændre indstillingerne i overensstemmelse med følgende tabel, og se i
brugervejledningen til grafikkortet.
-- Horisontal frekvens
Den tid, det tager at scanne en enkelt
linje fra venstre til højre side af skærmen,
kaldes en horisontal cyklus.
Den inverse værdi af den horisontale
cyklus kaldes for den horisontale frekvens.
Horisontal frekvens måles i kHz.
-- Vertikal frekvens
Produktet viser et enkelt billede
flere gange pr. sekund (som et
fluorescerende lys) for at vise det,
brugeren ser. Den hastighed, hvormed
et enkelt billede gentages pr. sekund,
kaldes for den vertikale frekvens eller
opdateringshastigheden. Vertikal frekvens
måles i Hz.
Opløsning
Horisontal frekvens
(kHz)
Vertikal frekvens
(Hz)
Pixelclock
(MHz)
Synkroniseringspolaritet
(H/V)
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
242
Opløsning
Horisontal frekvens
(kHz)
Vertikal frekvens
(Hz)
Pixelclock
(MHz)
Synkroniseringspolaritet
(H/V)
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
VESA, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
VESA, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
VESA, 1366 x 768
47,712
59,790
85,500
+/+
VESA,1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA,1600 x 900
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA,1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
VESA,1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
+/+
243
Kapitel 16
Appendiks
Kontakt SAMSUNG
――Hvis du har spørgsmål eller kommentarer vedrørende Samsung produkter, venligst kontakte Samsung Support.
NORTH AMERICA
U.S.A
1-800-SAMSUNG (726-7864)
CANADA
1-800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com/us
http://www.samsung.com/ca (English)
http://www.samsung.com/ca_fr (French)
LATIN AMERICA
ARGENTINE
0800 333 3733
http://www.samsung.com.ar
BOLIVIA
800-10-7260
http://www.samsung.com
BRAZIL
CHILE
COLOMBIA
0800-124-421 (Demais cidades e regiões)
4004-0000 (Capitais e grandes centros)
800-SAMSUNG (726-7864)
01 8000 112 112
Bogotá 600 12 72
http://www.samsung.com.br
http://www.samsung.com/cl
http://www.samsung.com/co
244
LATIN AMERICA
http://www.samsung.com/latin (Spanish)
COSTA RICA
0-800-507-7267
DOMINICA
1-800-751-2676
ECUADOR
1-800-10-7267
EL SALVADOR
800-6225
GUATEMALA
1-800-299-0013
HONDURAS
800-27919267
JAMAICA
1-800-234-7267
NICARAGUA
001-800-5077267
MEXICO
01-800-SAMSUNG (726-7864)
PANAMA
800-7267
PARAGUAY
009 800 542 0001
http://www.samsung.com.py
PERU
0-800-777-08
http://www.samsung.com/pe
PUERTO RICO
1-800-682-3180
http://www.samsung.com
http://www.samsung.com/latin_en (English)
http://www.samsung.com/latin (Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en (English)
http://www.samsung.com/latin (Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en (English)
http://www.samsung.com/latin (Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en (English)
http://www.samsung.com/latin (Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en (English)
http://www.samsung.com/latin (Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en (English)
http://www.samsung.com
http://www.samsung.com/latin (Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en (English)
http://www.samsung.com
http://www.samsung.com/latin (Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en (English)
245
LATIN AMERICA
TRINIDAD & TOBAGO
1-800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
URUGUAY
000 405 437 33
http://www.samsung.com
VENEZUELA
0-800-100-5303
http://www.samsung.com/ve
EUROPE
AUSTRIA
0810 - SAMSUNG (7267864, € 0.07/min)
BELGIUM
02-201-24-18
BOSNIA
051 331 999
http://www.samsung.com
BULGARIA
07001 33 11 , share cost tariff
http://www.samsung.com/bg
CROATIA
062 SAMSUNG (062 726 786)
http://www.samsung.com/hr
CYPRUS
8009 4000 only from landline
http://www.samsung.com/gr
800 - SAMSUNG (800-726786)
http://www.samsung.com
http://www.samsung.com
http://www.samsung.com/be (Dutch)
http://www.samsung.com/be_fr (French)
CZECH
Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o. V Parku 2343/24, 148 00 - Praha 4
DENMARK
70 70 19 70
http://www.samsung.com
EIRE
0818 717100
http://www.samsung.com
ESTONIA
800-7267
http://www.samsung.com/ee
FINLAND
030-6227 515
http://www.samsung.com
FRANCE
01 48 63 00 00
http://www.samsung.com/fr
246
EUROPE
0180 6 SAMSUNG bzw.
GERMANY
http://www.samsung.com
0180 6 7267864*
(*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf )
GREECE
80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line
(+30) 210 6897691 from mobile and land line
http://www.samsung.com/gr
HUNGARY
06-80-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com/hu
ITALIA
800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
LATVIA
8000-7267
http://www.samsung.com/lv
LITHUANIA
8-800-77777
http://www.samsung.com/lt
LUXEMBURG
261 03 710
http://www.samsung.com
MONTENEGRO
020 405 888
http://www.samsung.com
NETHERLANDS
0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)
http://www.samsung.com
NORWAY
815 56480
http://www.samsung.com
0 801-172-678*
POLAND
lub +48 22 607-93-33 **
*(całkowity koszt połączenia jak za 1 impuls według taryfy operatora)
http://www.samsung.com/pl
** (koszt połączenia według taryfy operatora)
PORTUGAL
808 20-SAMSUNG (808 20 7267)
http://www.samsung.com
ROMANIA
08008 SAMSUNG (08008 726 7864) TOLL FREE No.
http://www.samsung.com/ro
SERBIA
011 321 6899
http://www.samsung.com/rs
247
EUROPE
SLOVAKIA
0800 - SAMSUNG (0800-726 786)
http://www.samsung.com
SPAIN
902172678
http://www.samsung.com
SWEDEN
0771 726 7864 (SAMSUNG)
http://www.samsung.com
SWITZERLAND
0848 - SAMSUNG (7267864, CHF 0.08/min)
U.K
0330 SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com
ARMENIA
0-800-05-555
http://www.samsung.com
AZERBAIJAN
088-55-55-555
http://www.samsung.com
BELARUS
810-800-500-55-500
http://www.samsung.com
GEORGIA
0-800-555-555
http://www.samsung.com
KAZAKHSTAN
8-10-800-500-55-500 (GSM: 7799)
http://www.samsung.com
KYRGYZSTAN
00-800-500-55-500
http://www.samsung.com
MOLDOVA
0-800-614-40
http://www.samsung.com
MONGOLIA
+7-800-555-55-55
http://www.samsung.com
RUSSIA
8-800-555-55-55
http://www.samsung.com
TADJIKISTAN
8-10-800-500-55-500
http://www.samsung.com
UKRAINE
0-800-502-000
http://www.samsung.com/ch (German)
http://www.samsung.com/ch_fr (French)
CIS
http://www.samsung.com/ua (Ukrainian)
http://www.samsung.com/ua_ru (Russian)
248
CIS
UZBEKISTAN
8-10-800-500-55-500
http://www.samsung.com
AUSTRALIA
1300 362 603
http://www.samsung.com/au
CHINA
400-810-5858
http://www.samsung.com
HONG KONG
(852) 3698 4698
ASIA PACIFIC
INDIA
INDONESIA
1800 3000 8282
1800 266 8282
0800-112-8888 (Toll Free)
(021) 56997777
http://www.samsung.com/hk (Chinese)
http://www.samsung.com/hk_en (English)
http://www.samsung.com/in
http://www.samsung.com/id
JAPAN
0120-327-527
http://www.samsung.com
MALAYSIA
1800-88-9999
http://www.samsung.com/my
NEW ZEALAND
0800 SAMSUNG (0800 726 786)
http://www.samsung.com/nz
1-800-10-7267864 [PLDT]
PHILIPPINES
1-800-8-7267864 [Globe landline and Mobile]
http://www.samsung.com/ph
02-4222111 [Other landline]
SINGAPORE
1800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com/sg
TAIWAN
0800-32-9999
http://www.samsung.com/tw
THAILAND
0-2689-3232,
1800-29-3232
http://www.samsung.com/th
249
ASIA PACIFIC
VIETNAM
1800 588 889
http://www.samsung.com
ALGERIA
0800 100 100
http://www.samsung.com/n_africa
BAHRAIN
8000-4726
EGYPT
08000-726786
http://www.samsung.com
IRAN
021-8255
http://www.samsung.com
MENA
JORDAN
0800-22273
06 5777444
http://www.samsung.com/ae (English)
http://www.samsung.com/ae_ar (Arabic)
http://www.samsung.com/Levant (English)
http://www.samsung.com/ae (English)
KUWAIT
183-2255 (183-CALL)
MOROCCO
080 100 2255
OMAN
800-SAMSUNG (726-7864)
PAKISTAN
0800-Samsung (72678)
QATAR
800-2255 (800-CALL)
SAUDI ARABIA
920021230
http://www.samsung.com/sa
SYRIA
18252273
http://www.samsung.com/Levant (English)
http://www.samsung.com/ae_ar (Arabic)
http://www.samsung.com
http://www.samsung.com/ae (English)
http://www.samsung.com/ae_ar (Arabic)
http://www.samsung.com/pk/
http://www.samsung.com/ae (English)
http://www.samsung.com/ae_ar (Arabic)
250
MENA
TUNISIA
80-1000-12
http://www.samsung.com/n_africa
TURKEY
444 77 11
http://www.samsung.com
U.A.E
800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
BOTSWANA
8007260000
http://www.samsung.com
BURUNDI
200
http://www.samsung.com
CAMEROON
7095-0077
http://www.samsung.com/africa_fr
COTE D’ IVOIRE
8000 0077
http://www.samsung.com/africa_fr
DRC
499999
http://www.samsung.com
AFRICA
GHANA
0800-10077
0302-200077
http://www.samsung.com/africa_en
KENYA
0800 545 545
http://www.samsung.com
NAMIBIA
08 197 267 864
http://www.samsung.com
NIGERIA
0800-726-7864
http://www.samsung.com/africa_en
MOZAMBIQUE
847267864 / 827267864
http://www.samsung.com
RWANDA
9999
http://www.samsung.com
SENEGAL
800-00-0077
http://www.samsung.com/africa_fr
SOUTH AFRICA
0860 SAMSUNG (726 7864)
http://www.samsung.com
251
AFRICA
SUDAN
1969
http://www.samsung.com
TANZANIA
0685 88 99 00
http://www.samsung.com
UGANDA
0800 300 300
http://www.samsung.com
ZAMBIA
0211 350370
http://www.samsung.com
252
Ansvar for betalingsservice
(omkostning for kunderne)
――Når der anmodes om service, opkræver vi muligvis (til trods for garantien) et gebyr for
serviceteknikerbesøg i følgende tilfælde.
Produktet er ikke defekt.
Rengøring af produktet, justering, vejledning, geninstallation osv.
•• Hvis en servicetekniker instruerer i, hvordan produktet bruges, eller blot justerer indstillingerne uden
at skille produktet ad.
•• Hvis en fejl skyldes eksterne miljømæssige faktorer (internet, antenne, kabelsignal osv.)
•• Hvis et produkt geninstalleres, eller enheder tilsluttes efter den første installation af produktet efter
købet.
•• Hvis produktet geninstalleres efter flytning til en anden placering eller flytning til et andet hus.
•• Hvis kunden beder om anvendelsesanvisninger pga. et andet firmas produkt.
•• Hvis kunden beder om anvisninger i, hvordan netværket eller et andet firmas program produkt
bruges.
•• Hvis kunden anmoder om softwareinstallation og konfiguration af produktet.
En produktskade, som kunden har forårsaget.
Produktskade som følge af kundens fejlbetjening eller forkert reparation.
Hvis skader på produktet skyldes:
•• Noget har ramt produktet, eller det er blevet tabt.
•• Brug af forsyninger eller separate solgte produkter, som ikke er specificeret af Samsung.
•• Reparation foretaget af en person, som ikke er tekniker, hos en outsourcing-servicevirksomhed eller
partner af Samsung Electronics Co., Ltd.
•• At kunden har ombygget eller repareret produktet.
•• Brug af produktet sammen med forkert spænding eller ikke-godkendte elektriske tilslutninger.
•• At advarslerne i vejledningen ikke er fulgt.
Andet
•• Hvis produktet svigter som følge af naturkatastrofe. (lyn, brand, jordskælv, oversvømmelse osv.)
•• Hvis alle forbrugskomponenterne er brugt op.
(batteri, toner, lysstofrør, hoved, vibrator, lampe, filter, bånd osv.)
――Hvis en kunde anmoder om service, og produktet ikke fejler noget, opkræves der muligvis et
servicegebyr.
Læs derfor venligst brugervejledningen først.
•• Hvis en servicetekniker fjerner/rengør støv eller fremmedlegemer inden i produktet.
•• Hvis kunden anmoder om en installation efter at have købt et produkt via homeshopping eller
online.
253
WEEE
Korrekt bortskaffelse af dette produkt (elektrisk & elektronisk udstyr)
(Gælder i lande med systemer til affaldssortering)
Denne mærkning på produktet, på tilbehør eller i manualen betyder, at produktet og elektronisk tilbehør hertil (f.eks. oplader, headset
og USB-kabel) ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald efter endt levetid.
For at forebygge skadelige virkninger på menneskers helbred eller miljøet skal disse genstande bortskaffes adskilt fra andre typer af
affald og indleveres på en genbrugsplads med henblik på genindvinding.
Forbrugere bedes kontakte forhandleren, hvor de har købt produktet, eller kommunen for nærmere oplysning om, hvor og hvordan de
kan indlevere produkt og tilbehør med henblik på miljøvenlig genindvinding.
Virksomheder bedes kontakte leverandøren og følge anvisningerne i købekontrakten. Dette produkt og elektronisk tilbehør hertil må
ikke bortskaffes sammen med andet erhvervsaffald.
Korrekt bortskaffelse af batterierne i dette produkt
(Gælder i lande med systemer til affaldssortering)
Denne mærkning på batteriet, i manualen eller på emballagen betyder, at batterierne i dette produkt ikke må bortskaffes sammen med
almindeligt husholdningsaffald efter endt levetid. Er batterierne mærket med de kemiske symboler Hg, Cd eller Pb, betyder det, at deres
indhold af kviksølv, cadmium eller bly ligger over de grænseværdier, som er fastsat i EU-direktiv 2006/66.
Hvis batterierne ikke bortskaffes korrekt, kan disse stoffer være skadelige for menneskers helbred eller miljøet.
Hjælp til med at beskytte naturens ressourcer og fremme genbrug ved at holde batterierne adskilt fra andre typer af affald og ved at
indlevere dem på en genbrugsplads.
254
Bedste billedkvalitet og beskyttelse mod efterbilleder
Bedste billedkvalitet
•• For at få den bedste billedkvalitet: Gå til kontrolpanelet på din pc, og juster opløsningen og opdateringshastigheden således.
Billedkvaliteten på TFT-LCD'er kan blive forringet, hvis du ikke vælger den optimale opløsning.
-- Opløsning: 1920 x 1080 @ 60 Hz
-- Vertikal frekvens (opdateringshastighed): 56 ~ 75 Hz
Skærmens opdateringshastighed: Henviser til det antal gange, et skærmbillede opdateres pr. sekund.
•• Pga. naturen ved produktionen af denne produkt kan ca. 1 pixel pr. million (1 ppm) være lysere eller mørkere på -panelet.
Dette påvirker ikke produktets ydelse.
-- Antallet af underpixels efter -paneltype: 6.220.800
•• Kør Auto Adjustment for at forbedre billedkvaliteten. Hvis der fortsat er støj, efter at auto-justering er kørt, skal du justere Coarse eller Fine.
•• Efterlader du skærmen med et fast billede i lang tid, kan der forekomme efterbilleder eller defekte pixels.
-- Aktivér strømbesparende tilstand eller en dynamisk pauseskærm, hvis du ikke bruger produktet i længere tid.
•• I modsætning til CDT-skærme kan TFT-LCD-skærme (pga. panelets beskaffenhed) kun indstilles til én opløsning for at få den bedste billedkvalitet.
Indstilling af en anden opløsning end den angivne opløsning kan derfor forringe billedkvaliteten.
For at undgå dette anbefales det, at du vælger den optimale opløsning, der er angivet for din skærm.
255
Beskyttelse mod efterbilleder
Hvad er efterbilleder?
Efterbilleder bør ikke forekomme, hvis LCD-panelet fungerer normalt. Normal drift henviser til et videomønster, der skifter hele
tiden. Hvis LCD-panelet viser et fast mønster i længere tid (mere end 12 timer), kan der forekomme en lille spændingsforskel
mellem elektroderne i de pixels, der styrer de flydende krystaller.
Sort matrix
Kilde
Fælles
elektrode (ITO)
Farvefilter
En sådan spændingsforskel mellem elektroder stiger gennem tiden og gør de flydende krystaller tyndere. Sker dette kan et
tidligere billede forblive på skærmen, når mønsteret ændres. For at forhindre dette skal den akkumulerede spændingsforskel
nedsættes.
――Efterbilleder bør ikke forekomme, hvis et LCD-panel fungerer under ordentlige forhold.
Forebyggelse af efterbilleder
Adgang
――Den bedste måde at beskytte produktet mod efterbilleder er at slukke for strømmen eller at sætte computeren eller
systemet til at køre en pauseskærm, når produktet ikke bruges. Endvidere er garantiservice begrænset, afhængigt af
instruktionsguiden.
TFT
Databus-linje
Port
Pixelelektrode
(ITO)
Lagringskondensator
(Cs)
•• Slukning, pauseskærm og strømbesparende tilstand
-- Gå til Egenskaber for skærm > Strømforsyning på pc'en, og indstil produktet til slukning efter behov.
-- Det anbefales at bruge en pauseskærm.
Det er bedst at bruge en pauseskærm med en enkelt farve eller et bevægeligt billede.
•• Almindelig farveændring
-- Brug to farver
Skift mellem to farver hvert 30. minut som vist herover.
Type 1
Type 2
FLIGHT
TIME
FLIGHT
TIME
OZ348
20:30
OZ348
20:30
UA102
21:10
UA102
21:10
256
•• Undgå kombinationer af en tekstfarve og baggrundsfarve med stor kontrast.
――Undgå at bruge grå, da dette kan medvirke til efterbilleder.
――Undgå at bruge farver med stor kontrast (sort og hvid, grå).
-- Lysstyrke: Henviser til en farves lyse eller
mørke karakter, som varierer afhængigt
af mængden af udsendt lys.
FLIGHT : TIME
FLIGHT : TIME
OZ348 : 20:30
OZ348 : 20:30
•• Almindelig farveændring
-- Brug lyse farver med ensartet lysstyrke.
Interval: Skift tekstfarve og baggrundsfarve hvert 30. minut.
FLIGHT : TIME
OZ348
: 20:30
FLIGHT : TIME
OZ348
: 20:30
FLIGHT : TIME
OZ348
: 20:30
FLIGHT : TIME
OZ348
: 20:30
-- Flyt og skift tekst hvert 30. minut som vist herunder.
FLIGHT
: TIME
FLIGHT
: TIME
OZ348
: 20:30
OZ348
: 20:30
[ Step 1 ]
[ Step 2 ]
[ Step 3 ]
-- Regelmæssig visning af et bevægeligt billede med et logo.
Interval: Vis et bevægeligt billede sammen med et logo i 60 sekunder efter fire timers brug.
257
Licens
Produceret på licens fra Dolby Laboratories.
Dolby og dobbelt D-symbolet er varemærker tilhørende Dolby Laboratories.
DivX Certified Ⓡ to play DivX Ⓡ video up to HD 1080p, including premium
content.
DivXⓇ, DivX CertifiedⓇ and associated logos are trademarks of DivX, Inc. and
are used under license.
Ⓡ
2.0 Channel
Manufactured under license under U.S. Patent Nos: 5,956,674; 5,974,380;
6,487,535 & other U.S. and worldwide patents issued & pending. DTS, the
Symbol, & DTS and the Symbol together are registered trademarks & DTS 2.0
Channel is a trademark of DTS, Inc. ⓒ DTS, Inc. All Rights Reserved.
The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the
HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in
the United States and other countries.
ABOUT DIVX VIDEO: DivXⓇ is a digital video format created by DivX, Inc. This is an official DivX
CertifiedⓇ device that plays DivX video. Visit www.divx.com for more information and software tools
to convert your files into DivX video.
ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX CertifiedⓇ device must be registered in order to play
purchased DivX Video-on-Demand (VOD) movies. To obtain your registration code, locate the
DivX VOD section in your device setup menu. Go to vod.divx.com for more information on how to
complete your registration.
Covered by one or more of the following U.S. patents : 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274
Licensbemærkninger vedr. Open Source
Hvis du anvender Open Source-software, findes Open Source-licenser på produktmenuen.
Bemærkninger vedr. Open Source-licens er kun på engelsk.
258
Terminologi
480i / 480p / 720p / 1080i /
1080p____ Hver af ovenstående
scanningshastigheder henviser til
antallet af effektive scanningslinjer,
der bestemmer skærmopløsningen.
Scanningshastigheden indikeres
som i (interlaced) eller p (progressiv),
afhængigt af scanningsmetoden.
- Scanning
Scanning henviser til en proces med
at sende pixels, der progressivt danner
et billede. Et stort antal pixels giver et
tydeligere og mere levende billede.
- Progressiv
I progressiv scanningstilstand scannes
alle linjer med pixels én efter én
(progressivt) på skærmen.
- Interlaced
I interlaced scanningstilstand scannes
først hver anden linje med pixels fra
top til bund, hvorefter de resterende
linjer med pixels (de linjer, der ikke blev
scannet) bliver scannet.
Non-interlace tilstand (progressiv
scanning) og Interlace-tilstand____
Non-interlace tilstand (progressiv
scanning) viser progressivt en
horisontal linje fra top til bund på
skærmen. Interlace tilstand viser først
de ulige linjenumre og derefter de lige
numre. Non-interlace tilstand anvendes
hovedsageligt i pc-skærme, da den
medfører en tydelig skærm, og interlace
tilstand anvendes mest i tv.
Vertikal frekvens____ Produktet viser
et enkelt billede mange gange pr.
sekund (som et lysstofrør, der flimrer)
for at gengive et billede, som brugeren
kan se. Den hastighed, hvormed et
enkelt billede gentages pr. sekund,
kaldes for den vertikale frekvens eller
opdateringshastigheden. Vertikal
frekvens måles i Hz.
F.eks. henviser 60 til et enkelt billede, der
vises 60 gange på ét sekund.
Dot Pitch____ Skærmen består af
røde, grønne og blå prikker. En mindre
afstand mellem prikkerne medfører en
højere opløsning. Dot pitch henviser
til den korteste afstand mellem prikker
med samme farve.
Dot pitch måles i millimeter.
Horisontal frekvens____ Den tid,
det tager at scanne en enkelt linje fra
venstre til højre side af skærmen, kaldes
en horisontal cyklus. Den inverse værdi
af den horisontale cyklus kaldes for den
horisontale frekvens. Horisontal frekvens
måles i kHz.
Kilde____ Indgangskilde henviser til en
videokilde, der er sluttet til produktet,
f.eks. et videokamera, en videooptager
eller en dvd-afspiller.
Komponentporte (grøn, blå,
rød)____Komponentportene, som
rummer, overfører og modtager
kontrastsignaler, leverer en fremragende
billedkvalitet i forhold til andre
videotilslutningsmetoder.
DVD (Digital Versatile Disc)____
Dvd henviser til en lagringsdisk på
størrelse med en cd, hvorpå du kan
gemme multimedieprogrammer
(lyd, video eller spil) med MPEG-2videokomprimeringsteknologi.
Plug & Play____ Plug & Play er en
funktion, der muliggør automatisk
udveksling af informationer mellem
en skærm og en pc, for at opnå det
optimale visningsmiljø. Produktet
anvender VESA DDC (international
standard) til udførelse af Plug & Play.
HDMI (High Definition Multimedia
Interface)____Dette er en grænseflade,
der kan sluttes til en digital lydkilde eller
en High Definition-videokilde uden
komprimering med et enkelt kabel.
Opløsning____ Opløsning er antallet
af de horisontale prikker (pixels) og de
vertikale prikker (pixels), der udgør en
skærm. Den repræsenterer visningens
detaljeringsgrad. En højere opløsning
gør det muligt at vise flere data på
skærmen og er praktisk ved samtidig
udførelse af flere opgaver.
Eksempel: En opløsning på 1920 X
1080 består af 1.920 horisontale pixels
(horisontal opløsning) og 1.080 vertikale
pixels (vertikal opløsning).
Multiple Display Control (MDC)____
MDC (Multiple Display Control) er
et program, der gør det muligt at
styre flere skærme samtidig via en
pc. Kommunikation mellem pc og
skærm sker med RS232C (seriel
datatransmission) og RJ45-kabler (LAN).
259

advertisement

Key Features

  • Black
  • 2.41 m (95") 1920 x 1080 pixels
  • 8 ms
  • Ethernet LAN
  • Built-in speaker(s)

Related manuals

Download PDF

advertisement