Samsung SP-M251, SP-M221 Owner's manual

Samsung SP-M251, SP-M221 Owner's manual
SP-M201 SP-M221 SP-M251 SP-M270 SP-M300
LCD-projektor
Brukerveiledning
Fargen og utseendet til produktet kan variere fra
illustrasjonene i denne håndboken. Spesifikasjonene kan
endres uten forvarsel for å forbedre ytelsen.
Innholdsfortegnelse
VIKTIGE SIKKERHETSREGLER
Før du starter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-1
Juridisk ansvar og vedlikehold . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-2
Sikkerhetsregler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-3
INSTALLASJON OG TILKOBLING
Innholdet i pakken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-1
Installere projektoren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-2
Oppretting med justerbare fotstøtter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-3
Justering av zoom og fokus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-4
Skjermstørrelse og fremvisningsavstand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-5
Lampeutskiftning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-6
Baksiden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-7
Støttede visningsmoduser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-8
Koble til strømmen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-9
Koble til med en PC og konfigurere PCen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-10
Koble til en PC ved hjelp av en HDMI/DVI-kabel . . . . . . . . . . . . . . . . 2-11
Koble til en HDMI-kompatibel enhet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-12
Koble til en AV-enhet med en D-Sub-kabel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-13
Koble til en AV-enhet med komponentutgang . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-14
Koble til med en videokabel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-15
Koble til en ekstern høyttaler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-16
Spor for Kensington-lås . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-17
VED BRUK AV
Produktfunksjoner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-1
Forside, øvre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-2
Fjernkontroll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-3
Lampeinnstillinger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-4
Bruke skjermjusteringsmenyen (OSD: skjermmeny) . . . . . . . . . . . . . 3-5
FEILSØKING
Før du ber om service . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-1
MER INFORMASJON
Spesifikasjoner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-1
RS-232C Kommandotabell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-2
Kontakt SAMSUNG WORLDWIDE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-3
Korrekt avhending - kun Europa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-4
1
Viktige sikkerhetsregler
1-1
Før du starter
Ikoner som brukes i denne håndboken
IKON
NAVN
BETYDNING
Forsiktig
Angir tilfeller hvor funksjonen ikke fungerer eller innstillingen kan bli avbrutt.
Merk
Angir et hint eller et tips for en funksjon.
Bruke denne håndboken
•
Gjør deg selv oppmerksom på sikkerhetsreglene før du bruker dette produktet.
•
Innholdet i denne håndboken kan endres uten forvarsel for forbedring av ytelse.
•
Hvis det oppstår et problem, ser du i Feilsøking-delen.
Opphavsrettsmerknad
Copyright © 2010 Samsung Electronics Co., Ltd. Med enerett.
Opphavsrettigheten for denne håndboken er reservert av Samsung Electronics, Co., Ltd.
Innholdet i denne håndboken må ikke reproduseres delvis eller helt, distribueres eller brukes i noen form uten skriftlig tillatelse fra
Samsung Electronics, Co., Ltd.
Det kan tilkomme et administrasjonsgebyr hvis enten.
(a) en tekniker blir kalt ut på fin forespørsel og det ikke er noe feil med produktet.
(f.eks. fordi du ikke har lest denne brukerveiledningen godt nok).
(b) du leverer enheten til reparasjon og det ikke er noe feil med produktet.
(f.eks. fordi du ikke har lest denne brukerveiledningen godt nok).
Du vil bli informert om hvor mye dette administrasjonsgebyret vil komme på, før noe arbeid eller hjemmebesøk utføres.
1-1
Viktige sikkerhetsregler
1-2
Juridisk ansvar og vedlikehold
Rengjøre overflaten og linsen
Rengjør projektoren med en myk, tørr klut.
•
Ikke rengjør produktet med brennbare stoffer som benzen eller
tynner.
•
Ikke skrap på linsen med fingerneglene eller en skarp gjenstand.
Dette kan føre til riper eller skader på produktet.
•
Ikke rengjør produktet med en våt klut eller ved å spraye vann
direkte på produktet.
Hvis det kommer vann inn i produktet, kan det føre til brann,
elektrisk støt eller et problem med produktet.
•
Det kan oppstå en hvit flekk på projektorens overflate hvis det
kommer vann på den.
Utseendet og fargen kan variere avhengig av modellen.
Rengjøre innsiden av projektoren
For rengjøring av innsiden av projektoren kontakter du et autorisert
Samsung servicesenter.
•
1-2
Ta kontakt med et servicesenter hvis det kommer støv eller annet
inn i projektoren.
Viktige sikkerhetsregler
1-3
Sikkerhetsregler
Ikoner som brukes til sikkerhetsregler
IKON
NAVN
BETYDNING
Advarsel
Hvis du ikke følger varslene som er merket med dette tegnet, kan det føre til alvorlig skade
eller død.
Forsiktig
Hvis du ikke følger varslene som er merket med dette tegnet, kan det føre til skade på person eller eiendeler.
Strømrelaterte
Følgende bilder er til din referanse og kan variere avhengig av modeller og land.
Utseendet og fargen kan variere avhengig av modellen.
Advarsel
Sett strømpluggen skikkelig i.
•
Ellers kan det medføre brannfare.
Ikke koble flere elektriske apparater til ett
enkelt vegguttak.
•
Ikke bruk skadde strømledninger eller
støpsler eller løse stikkontakter.
•
Ellers kan det forårsake elektrisk støt
eller brann.
Unngå å koble til eller fra strømforsyningen
med våte hender.
•
Det kan da oppstå fare for elektrisk støt.
Det kan føre til brann på grunn av
overoppheting av vegguttaket.
Unngå å bøye eller vri strømledningen for
mye og unngå å plassere tunge gjenstander
på ledningen.
•
Ellers kan det føre til elektrisk støt eller
brann på grunn av en skadet
strømledning.
Når du skal flytte produktet, slår du av
strømmen og kobler fra strømledningen og
eventuelle andre kabler som er koblet til
produktet.
•
Ellers kan det føre til elektrisk støt eller
brann på grunn av en skadet
strømledning.
Sørg for å koble strømledningen til et jordet
vegguttak (bare for utstyr i isolasjonsklasse
1).
•
1-3
Ellers kan det forårsake elektrisk støt
eller personskade.
Viktige sikkerhetsregler
Forsiktig
Når du kobler strømpluggen fra vegguttaket,
må du sørge for å holde strømledningen i
kontakten og ikke i ledningen.
•
Ikke slå produktet på eller av ved å koble til
eller fra strømpluggen. (Ikke bruk strømpluggen som en strømbryter.)
Hvis du ikke gjør det, kan det føre til
elektrisk støt eller brann.
Koble fra strømpluggen før du rengjør produktet.
•
Hold strømledningen unna varmekilder.
Det er fare for elektrisk støt eller brann.
Koble strømpluggen til et vegguttak som er
lett tilgjengelig.
•
Hvis det oppstår et problem med
produktet, må du koble fra strømpluggen
for å slå strømmen helt av. Du kan ikke
slå strømmen helt av ved å bruke på/avknappen på produktet.
Installasjonsrelaterte
Advarsel
Ikke installer produktet på et sted som er
utsatt for direkte sollys og ikke installer produktet i nærheten av en varmekilde, som en
peis eller varmeovn.
•
•
•
Dette kan forkorte produktets levetid
eller føre til brann.
Når du installerer produktet i et skap eller en
hylle, må du sørge for at forsiden på produktet blir støttet av skapet eller hyllen.
•
Ikke installer produktet på et dårlig ventilert
sted som for eksempel i en bokhylle eller et
skap.
Hvis det ikke støttes, kan det føre til at
produktet faller og dette kan føre til
skader på produkt eller personer.
Ellers kan det føre til brann på grunn av
intern overoppheting.
Når du installerer produktet på et konsollbord eller en hylle, må du sørge for at forsiden av produktet ikke stikker utenfor bordet
eller hyllen.
•
Ellers kan dette føre til at produktet faller
ned og resulterer i feil eller skader.
Bruk et skap eller en hylle som passer til
produktets størrelse.
Viktige sikkerhetsregler
1-3
Hold strømledningen unna varmeapparater.
Trekk ut strømledningen under tordenvær.
•
•
Belegget på strømledningen kan smelte
og føre til elektrisk støt eller brann.
Ikke installer produktet på et sted som er
utsatt for støv, fukt (badstue), olje, røyk eller
vann (regndråper), og ikke installer det i et
kjøretøy.
•
Hvis du ikke gjør det, kan det føre til
elektrisk støt eller brann.
Ikke installer produktet på områder med
mye støv.
Dette kan føre til elektrisk støt eller
brann.
Forsiktig
Ikke blokker luftehullene med en duk eller
gardin.
Ikke la produktet falle i bakken mens du flytter det.
•
•
Ellers kan det føre til brann på grunn av
intern overoppheting.
Vær forsiktig når du setter ned produktet.
•
Hvis ikke kan det føre til et problem med
produktet eller skader.
Dette kan føre til et problem med
produktet eller skader.
Ikke installer produktet i så lav høyde at
små barn kan nå det.
•
Hvis et barn berører produktet, kan det
falle og føre til skader.
Bruksrelaterte
Ikke stikk metallgjenstander som spisepinner, mynter eller hårnåler eller brennbare
gjenstander i produktet (luftehullene, portene osv).
•
Hvis vann eller fremmedelementer
kommer inn i produktet, slår du av
strømmen, kobler fra strømledningen og
kontakter et servicesenter.
•
Ellers kan det føre til et problem med
produktet, elektrisk støt eller brann.
Ikke la barn plassere gjenstander som leker
eller kaker på produktet.
•
Hvis et barn prøver å rekke opp til en av
disse gjenstandene, kan produktet falle
og skade dem.
Ikke demonter eller prøv å reparere eller
endre produktet.
Ikke se direkte på lyset fra lampen eller rett
bildet mot noens øyne.
•
•
Når produktet krever reparasjon,
kontakter du et servicesenter.
Ikke bruk eller plasser brannfarlig spray
eller gjenstander nær produktet.
•
Dette kan resultere i eksplosjon eller
brann.
Dette er farlig spesielt for barn.
Når du tar ut batteriene av fjernkontrollen,
må du påse at de ikke svelges av barn. Hold
batteriene utenfor barns rekkevidde.
•
Hvis de svelges, oppsøker du en lege
øyeblikkelig.
Ikke plasser en væskebeholder som en
vase, blomsterpotte, drikke, kosmetikk eller
medisiner, eller en metallgjenstand, over
produktet.
1-3
•
Hvis vann eller fremmedelementer
kommer inn i produktet, slår du av
strømmen, kobler fra strømledningen og
kontakter et servicesenter.
•
Ellers kan det føre til et problem med
produktet, elektrisk støt eller brann.
Viktige sikkerhetsregler
Forsiktig
Hvis det kommer en merkelig lyd, en brent
lukt eller røyk fra produktet, kobler du fra
strømpluggen øyeblikkelig og kontakter et
servicesenter.
•
Hvis du ikke gjør det, kan det føre til
elektrisk støt eller brann.
Hvis strømpluggens pinne eller kontakt
utsettes for støv, vann eller fremmedlegemer, rengjør du den skikkelig.
•
Hvis det kommer vann eller fremmedlegemer inn i produktet, må du slå det av, koble
strømledningen fra vegguttaket og kontakte
et servicesenter.
Ikke bruk produktet mens det angir en feil,
som ingen lyd eller bilde.
•
Det er fare for elektrisk støt eller brann.
Slå av produktet øyeblikkelig, koble
strømledningen fra vegguttaket og
kontakt et servicesenter.
Når du rengjør produktet, tar du ut strømledningen og rengjør produktet med en myk
og tørr klut.
Dersom det oppstår gasslekkasje, ikke rør
produktet eller strømpluggen, men ventiler
øyeblikkelig.
•
•
En gnist kan resultere i eksplosjon eller
brann.
•
Under tordenvær må du ikke berøre
strømledningen eller antennekabelen.
Ikke bruk kjemikalier som voks, benzen,
alkohol, tynner, myggspray, parfyme,
smøremiddel eller rensemiddel når du
rengjør produktet.
Dette kan føre til at eksteriøret blir
deformert eller at trykket fjernes.
Når du ikke bruker produktet over lengre tid,
som når du ikke er hjemme, kobler du
strømledningen fra vegguttaket.
•
Viktige sikkerhetsregler
Ikke berør ytre deler av produktet med verktøy som en kniv eller hammer.
For å rengjøre skitt eller flekker fra linsen på
frontprojektoren, bruker du spray eller en
våt klut med nøytralt vaskemiddel og vann.
Hvis du gjør det, kan det føre til brann
eller elektrisk støt.
Pass på å plassere fjernkontrollen på et
bord eller skrivebord.
•
Dette kan skade linsen.
Steder som er utsatt for mikroskopisk
støv, kjemikalier, for høy eller lav
temperatur eller høy fuktighet, som
flyplasser eller stasjoner hvor produktet
kontinuerlig brukes i lang tid osv.
Hvis du mister produktet eller huset har gått
i stykker, skru av strømmen og koble fra
strømledningen. Kontakt et servicesenter.
•
•
Ellers kan det bli støvansamling og det
kan føre til brann som følge av
overoppheting eller kortslutning eller til
elektrisk støt.
Hvis produktet installeres på et sted hvor
driftsforholdene varierer veldig, kan det oppstå et alvorlig kvalitetsproblem på grunn av
de omliggende omgivelsene. I dette tilfellet
må produktet bare installeres etter konsultasjon med vårt kundesenter.
•
Ikke berør linsen til produktet.
Få et Servicesenter til å rengjøre innsiden
av projektoren minst en gang i året.
Hvis du tråkker på fjernkontrollen, kan
du falle og skade deg selv eller
produktet.
1-3
Unngå å berøre ventilene eller lampedekselet mens produktet er i bruk eller rett etter at
det er slått av for å unngå brannskader.
Ikke rengjør produktet med vannspray eller
en våt klut. Unngå å bruke kjemikalier som
rengjøringsmidler, industri- eller bilpoleringsmidler, slipemidler, voks, benzen eller
alkohol på plastdelene til produktet som
projektordekselet, siden dette kan føre til
skader.
Ikke åpne noe deksel på produktet.
Ikke bruk et batteri som ikke er beregnet på
produktet.
•
Dette er farlig på grunn av
høyspenningen inni produktet.
Pass på at du ikke berører ventilasjonshullet mens projektoren er på siden det kommer ut varm luft.
Ventilasjonshullet er varmt en stund selv
etter at projektoren er slått av. Hold hender
og resten av kroppen unna ventilasjonshullet.
Ikke plasser gjenstander som ikke tåler
varme, i nærheten av projektoren.
Hold kroppen unna projektorlampen. Lampen er varm.
(Barn og personer med sensitiv hud må
være ekstra forsiktige.)
1-3
Pass på så du ikke mister linsedekselet til
produktet.
Linsedekselet beskytter linsen og skal brukes når projektoren er slått av.
•
•
Linsen kan bli skadet.
For å skjule skjermen mens projektoren
er slått på, bruker du BLANKfunksjonen.
Viktige sikkerhetsregler
2
Installasjon og tilkobling
2-1
Innholdet i pakken
•
Pakk opp produktet og kontroller at alt av følgende innhold som er listet opp nedenfor, er inkludert.
•
Oppbevar emballasjeesken i tilfelle du må flytte produktet senere.
Projektor
INNHOLD
Hurtigoppsettveiledning
Garantikort/registreringskort
(ikke tilgjengelig alle steder)
Brukerveiledning
Strømledning
Rengjøringsklut
D-Sub-kabel
Linsedeksel
Fjernkontroll /
1 batteri (CR2025/3V)
(Ikke tilgjengelig alle steder)
4 skruer
Projektorhus
(For braketten til takfestet.)
Et veggfeste er ikke inkludert og må kjøpes separat. Bruk de medfølgende skruene til å feste projektoren til
takfestebraketten.
Installasjon og tilkobling
2-1
2-2
Installere projektoren
Installer projektoren slik at strålen fra projektoren er vinkelrett på skjermen.
•
Plasser projektoren slik at linsen peker midt på skjermen. Hvis skjermen ikke er installert vertikalt, kan det hende av
bildet på skjermen ikke vises rektangulært.
•
Ikke installer skjermen i lyssterke omgivelser. Hvis omgivelsene er for lyse, vil bildet på skjermen vaskes ut og ikke vises
tydelig.
•
Når du bruker projektoren i lyse omgivelser, bruker du gardiner til å blokkere lyset.
•
Du kan installere projektoren på følgende steder avhengig av skjermen: <Front-Floor> / <Front-Ceiling> / <Rear-Floor>
/ <Rear-Ceiling>. Hvis du vil se installasjonens posisjonsinnstillinger, ser du nedenfor.
Slik justerer du bildet når du installerer projektoren bak skjermen
Installere bak en halvgjennomsiktig skjerm.
Når du installerer projektoren bak en halvgjennomsiktig skjerm,
kan du bruke menyen til å justere bildet slik at det vises riktig,
avhengig av hvor du har plassert projektoren, bakside-gulv (eller
lavt) eller bakside-tak.
1. For bakside-gulv trykker du:
Menu > Setup > Install > Rear-Floor
2. For bakside-tak trykker du:
Menu > Setup > Install > Rear-Ceiling
Slik justerer du bildet når du installerer projektoren foran skjermen
Installere projektoren foran på skjermen.
Når du installerer projektoren foran en skjerm, kan du bruke
menyen til å justere bildet slik at det vises riktig, avhengig av hvor
du har plassert projektoren, forside-gulv (eller lavt) eller forsidetak.
1. For forside-gulv trykker du:
Menu > Setup > Install > Front-Floor
2. For forside-tak trykker du:
Menu > Setup > Install > Front-Ceiling
Installasjon og tilkobling
2-2
2-3
Oppretting med justerbare fotstøtter
Trykk på PUSH-knappene, som vist, for å justere støttene og justere projektoren.
Projektoren kan justeres til en høyde på opptil 30 mm (omtrent 12 ˚) fra referansepunktet.
Hvis <Auto Keystone> er angitt til <On>, vil <V-Keystone> automatisk bli justert.
Hvis finjustering er nødvendig etter den automatiske justeringen, bruker du <V-Keystone>.
2-3
Installasjon og tilkobling
2-4
Justering av zoom og fokus
Zoomknapp
Du kan justere størrelsen på bildet innenfor zoomområdet
ved å manipulere zoomknappen.
Fokusring
Fokuser bildet på skjermen ved hjelp av fokusringen.
Størrelsen på skjermen bestemmer avstanden for hvor langt du plasserer projektoren fra skjermen.
Hvis du ikke installerer projektoren i fremvisningsavstanden som er angitt i tabellen Skjermstørrelse og
fremvisningsavstand i del 2-5, vil du ikke kunne justere fokuset riktig.
Installasjon og tilkobling
2-4
2-5
Skjermstørrelse og fremvisningsavstand
A. Skjerm / Z. Visningsavstand / Y’. Avstand fra linsesentrum til bildebunn
Installer projektoren på en flat, jevn overflate, og juster projektoren ved hjelp av de justerbare fotstøttene for å få optimal
bildekvalitet. Hvis bildene ikke er tydelige, kan du justere dem ved hjelp av zoomknappen eller fokusringen, eller flytte projektoren
forover eller bakover.
SKJERMSTØRRELSE
M (DIAGONAL)
TOMME
R
CM
X (HORISONTAL)
TOMME
R
CM
FORSKYVNIN
G
VISNINGSAVSTAND
Y (VERTIKAL)
TOMME
R
CM
Z (TELE)
TOMME
R
CM
Z (BRED)
TOMME
R
Y'
CM
TOMME
R
CM
30
76,2
24
60,9
18
45,7
42,7
108,4
35,5
90,1
2,6
6,3
40
101,6
32
81,3
24
61,0
57,0
144,7
47,4
120,3
3,3
8,4
50
127,0
40
101,6
30
76,2
71,2
180,8
59,2
150,4
4,1
10,5
60
152,4
48
121,9
36
91,4
85,4
217,0
71,0
180,4
5,0
12,6
70
177,8
56
142,2
42
106,7
99,7
253,1
82,9
210,5
5,8
14,7
80
203,2
64
162,6
48
121,9
113,9
289,4
94,7
240,6
6,6
16,8
90
228,6
72
182,9
54
137,2
128,2
325,6
106,6
270,7
7,4
18,9
100
254,0
80
203,2
60
152,4
142,4
361,7
118,4
300,7
8,3
21,0
110
279,4
88
223,5
66
167,6
156,6
397,8
130,2
330,8
9,1
23,1
120
304,8
96
243,8
72
182,9
170,9
434,0
142,1
360,8
9,9
25,2
130
330,2
104
264,2
78
198,1
185,1
470,3
153,9
391,0
10,8
27,3
140
355,6
112
284,5
84
213,4
199,4
506,4
165,8
421,1
11,6
29,4
150
381,0
120
304,8
90
228,6
213,6
542,5
177,6
451,1
12,4
31,5
160
406,4
128
325,1
96
243,8
227,8
578,7
189,4
481,1
13,2
33,6
170
431,8
136
345,4
102
259,1
242,1
614,8
201,3
511,2
14,1
35,7
180
457,2
144
365,8
108
274,3
256,3
651,1
213,1
541,4
14,9
37,8
190
482,6
152
386,1
114
289,6
270,6
687,3
225,0
571,4
15,7
39,9
200
508,0
160
406,4
120
304,8
284,8
723,4
236,8
601,5
16,5
42,0
210
533,4
168
426,7
126
320,0
299,0
759,5
248,6
631,5
17,4
44,1
220
558,8
176
447,0
132
335,3
313,3
795,7
260,5
661,6
18,2
46,2
230
584,2
184
467,4
138
350,5
327,5
832,0
272,3
691,8
19,0
48,3
2-5
Installasjon og tilkobling
SKJERMSTØRRELSE
M (DIAGONAL)
TOMME
R
X (HORISONTAL)
TOMME
R
CM
CM
FORSKYVNIN
G
VISNINGSAVSTAND
Y (VERTIKAL)
TOMME
R
CM
Z (TELE)
TOMME
R
CM
Z (BRED)
TOMME
R
CM
Y'
TOMME
R
CM
240
609,6
192
487,7
144
365,8
341,8
868,1
284,2
721,8
19,9
50,4
250
635,0
200
508,0
150
381,0
356,0
904,2
296,0
751,8
20,7
52,5
260
660,4
208
528,3
156
396,2
370,2
940,4
307,8
781,9
21,5
54,6
270
685,8
216
548,6
162
411,5
384,5
976,5
319,7
811,9
22,3
56,7
280
711,2
224
569,0
168
426,7
398,7
1012,8
331,5
842,1
23,2
58,8
290
736,6
232
589,3
174
442,0
413,0
1049,0
343,4
872,2
24,0
60,9
300
762,0
240
609,6
180
457,2
427,2
1085,1
355,2
902,2
24,8
63,0
310
787,4
248
629,9
186
472,4
441,4
1121,2
367,0
932,3
25,6
65,1
320
812,8
256
650,2
192
487,6
455,7
1157,4
378,9
962,3
26,5
67,2
330
838,2
264
670,5
198
502,8
469,9
1193,5
390,7
992,3
27,3
69,3
340
863,6
272
690,8
204
518,0
484,2
1229,6
402,6
1022,4
28,1
71,4
350
889,0
280
711,1
210
533,2
498,4
1265,8
414,4
1052,4
29,0
73,5
360
914,4
288
731,4
216
548,4
512,6
1301,9
426,2
1082,5
29,8
75,6
370
939,8
296
751,7
222
563,6
526,9
1338,0
438,1
1112,5
30,6
77,7
380
965,2
304
772,0
228
578,8
541,1
1374,2
449,9
1142,6
31,4
79,8
390
990,6
312
792,3
234
594,0
555,4
1410,3
461,8
1172,6
32,3
81,9
400
1016,0
320
812,6
240
609,2
569,6
1446,4
473,6
1202,6
33,1
84,0
Denne projektoren er designet til å vise bilder optimalt på en skjerm på 80 ~ 120 tommer.
Installasjon og tilkobling
2-5
2-6
Lampeutskiftning
Informasjon om lampeutskiftning
•
Projektorlampen kan byttes ut. For best driftsytelse bytter du ut lampen i henhold til brukstiden. Du kan se lampebrukstiden i
informasjonsvisningen (INFO-knappen).
•
Bytt bare ut lampen med den som er angitt nedenfor.
Modell
SP-M201, SP-M221
Lampemodellnavn
DPL3311U
SP-M251, SP-M270, SP-M300
DPL3321U
- For spørsmål om lampekjøp ser du Kontakt SAMSUNG WORLDWIDE i del 5-3.
•
Kontroller at strømledningen er koblet fra før du bytter ut lampen.
•
Siden lampen har høy temperatur og spenning, bør du vente minst en time fra du drar ut strømledningen til du bytter ut
lampen.
•
Projektorlampen er øverst på projektoren.
•
Ikke la den gamle lampen ligge nær brennbare gjenstander eller innenfor barns rekkevidde. Det er fare for brann,
brannskader eller andre skader.
•
Fjern skitt eller fremmede materialer rundt eller inni lampeenheten med en passende støvsuger.
•
Når du tar på lampen, må du bare holde i håndtakene og ikke berøre andre deler. Hvis du håndterer lampen feil, kan du
forkorte lampens levetid og påvirke bildekvaliteten.
•
Når du bytter lampen, legger du projektoren på et flatt underlag.
•
Projektoren er utviklet slik at projektoren ikke fungerer hvis lampedekslet ikke er fullstendig montert etter lampebytte. Hvis
projektoren ikke fungerer som den skal, kontroller du driftsstatusen på indikatorlampen.
Lampen inneholder kvikksølv. Må avhendes i henhold til lokale, landsomfattende eller føderale lover.
Prosedyre for lampeutskiftning
•
Siden lampen har høy temperatur og spenning, bør du vente minst en time fra du drar ut strømledningen til du bytter
den ut.
•
Projektorlampen er øverst på projektoren.
1. Fjern skruen som vises på figuren nedenfor og åpne deretter dekselet.
(SP-M201, SP-M221, SP-M251)
(SP-M270, SP-M300)
2. Når dekselet er åpent, fjerner du de tre (3) skruene øverst på projektoren som vist på figuren nedenfor.
3. For å fjerne lampen holder i lampehåndtaket og drar i det som vist på figuren under.
2-6
Installasjon og tilkobling
Installer en ny lampe i omvendt rekkefølge av fjerningen.
Bytte ut og rengjøre filteret
Forholdsregler ved utbytting av projektorfilteret:
•
Filteret er på siden av projektoren.
•
Slå av strømmen på projektoren og dra ut strømledningen når projektoren er tilstrekkelig nedkjølt.
Ellers kan delene bli skadet på grunn av intern varme.
•
Når du bytter ut filteret, kan det hende det kommer ut litt støv.
•
For spørsmål om kjøp av nye filtre ser du Kontakt SAMSUNG WORLDWIDE i kapittel 5.
For å bytte ut eller rense filteret følger du disse trinnene:
1. Slå av strømmen på projektoren og dra ut strømledningen når projektoren er tilstrekkelig nedkjølt.
2. Åpne filterdekselet.
3. Bytt ut eller rengjør filteret.
•
Når du rengjør filteret bruker du en liten støvsuger til datamaskiner og små elektroniske produkter, eller vasker det under
rennende vann.
•
Når du har vasket filteret i rennende vann, må du sørge for at det tørker skikkelig. Fuktigheten kan gjøre at filteret ødelegges.
•
Hvis du ikke får løs støv fra filteret eller hvis filteret er ødelagt, må det byttes ut.
•
Etter at du har renset eller byttet ut filteret, kjører du <Reset> -> <Reset Filter Time> i menyen <Setup>.
Ventilasjonsåpninger
Du ser plasseringen av ventilasjonsåpningene på bildet under:
•
Ikke blokker ventilasjonsåpningene. Hvis ventilasjonsåpningene blokkeres, kan projektoren bli overopphetet og ikke fungere.
Installasjon og tilkobling
2-6
Luftuttaksventil
Luftinntaksventil
2-6
Installasjon og tilkobling
2-7
Baksiden
2-7-1. SP-M201 / SP-M221 / SP-M251
ICON
NAVN
Spor for Kensington-lås
PC IN-port
VIDEO IN-port
AUDIO IN (L-AUDIO-R-port
HDMI/DVI IN-port
Fjernkontrollens signalmottaker
Strøminngangsport
AUDIO OUT/
-port
RS232C-port
Installasjon og tilkobling
2-7
2-7-2. SP-M270 / SP-M300
ICON
NAVN
Spor for Kensington-lås
PC IN-port
VIDEO IN-port
AUDIO IN (L-AUDIO-R-port
HDMI/DVI IN-port
Fjernkontrollens signalmottaker
Strøminngangsport
AUDIO OUT/
-port
PC OUT-port
RS232C-port
2-7
Installasjon og tilkobling
2-8
Støttede visningsmoduser
2-8-1. PC-timing (D-Sub/HDMI)
FORMAT
OPPLØSNING
HORISONTAL
FREKVENS
(KHZ)
VERTIKAL
FREKVENS (HZ)
PIKSELFREKVE
NS(MHZ)
IBM
640 x 350
70Hz
31,469
70,086
25,175
IBM
640 x 480
60Hz
31,469
59,940
25,175
IBM
720 x 400
70Hz
31,469
70,087
28,322
MAC
640 x 480
67Hz
35,000
66,667
30,240
VESA
640 x 480
70Hz
35,000
70,000
28,560
VESA
640 x 480
72Hz
37,861
72,809
31,500
VESA
640 x 480
75Hz
37,500
75,000
31,500
VESA
720 x 576
60Hz
35,910
59,950
32,750
VESA
800 x 600
56Hz
35,156
56,250
36,000
VESA
800 x 600
60Hz
37,879
60,317
40,000
VESA
800 x 600
70Hz
43,750
70,000
45,500
VESA
800 x 600
72Hz
48,077
72,188
50,000
VESA
800 x 600
75Hz
46,875
75,000
49,500
MAC
832 x 624
75Hz
49,726
74,551
57,284
VESA
1024 x 768
60Hz
48,363
60,004
65,000
VESA
1024 x 768
70Hz
56,476
70,069
75,000
VESA
1024 x 768
72Hz
57,672
72,000
78,434
VESA
1024 x 768
75Hz
60,023
75,029
78,750
VESA
1152 x 864
60Hz
53,783
59,959
81,750
VESA
1152 x 864
70Hz
63,000
70,000
96,768
VESA
1152 x 864
72Hz
64,872
72,000
99,643
VESA
1152 x 864
75Hz
67,500
75,000
108,000
MAC
1152 X 870
75Hz
68,681
75,062
100,000
VESA
1280 x 720
60Hz
44,772
59,855
74,500
VESA
1280 x 720
70Hz
52,500
70,000
89,040
VESA
1280 x 720
72Hz
54,072
72,000
91,706
VESA
1280 x 720
75Hz
56,456
74,777
95,750
VESA
1280 x 768
60Hz
47,776
59,870
79,500
VESA
1280 x 768
75Hz
60,289
74,893
102,250
VESA
1280 x 800
60Hz
49,702
59,810
83,500
VESA
1280 x 800
75Hz
62,795
74,934
106,500
VESA
1280 x 960
60Hz
60,000
60,000
108,000
VESA
1280 x 960
70Hz
69,930
70,000
120,839
Installasjon og tilkobling
2-8
FORMAT
OPPLØSNING
HORISONTAL
FREKVENS
(KHZ)
VERTIKAL
FREKVENS (HZ)
PIKSELFREKVE
NS(MHZ)
VESA
1280 x 960
72Hz
72,072
72,000
124,540
VESA
1280 x 960
75Hz
75,231
74,857
130,000
VESA
1280 x 1024
60Hz
63,981
60,020
108,000
VESA
1280 x 1024
70Hz
74,620
70,000
128,943
VESA
1280 x 1024
72Hz
76,824
72,000
132,752
VESA
1280 x 1024
75Hz
79,976
75,025
135,000
VESA
1440 x 900
60Hz
55,935
59,887
106,500
VESA
1440 x 900
75Hz
70,635
74,984
136,750
VESA
1600 x 1200
60Hz
75,000
60,000
162,000
VESA
1680 x 1050 RB
60Hz
64,674
59,883
119,000
VESA
1680 x 1050
60Hz
65,290
59,954
146,250
VESA
1920 x 1080 RB
60Hz
66,587
59,934
138,500
VESA
1920 x 1200 RB
60Hz
74,038
59,950
154,000
Alle oppløsninger som er høyere eller lavere enn 1024x768 omformes til 1024x768 av skaleringsbrikken inni projektoren.
Hvis oppløsningen til signalet fra PCen matcher den ekte oppløsningen (1024x768) til projektoren, er skjermkvaliteten
optimal.
2-8-2. AV-timing (D-Sub)
FORMAT
OPPLØSNING
SKANN
BT.601 SMPTE 267M
480i
59,94Hz
Linjesprang
BT.1358 SMPTE 293M
480p
59,94Hz
Progressiv
BT.601
576i
50Hz
Linjesprang
BT.1358
576p
50Hz
Progressiv
SMPTE 296M
720p
59,94Hz/60Hz
Progressiv
720p
50Hz
Progressiv
1080i
59,94Hz/60Hz
Linjesprang
1080i
50Hz
Linjesprang
BT.709 SMPTE 274M
2-8-3. AV-timing (HDMI)
FORMAT
2-8
OPPLØSNING
SKANN
HORISONTAL
FREKVENS
(KHZ)
VERTIKAL
FREKVENS
(HZ)
PIKSELFREK
VENS(MHZ)
EIA-861
Format1
640 x 480
Progressiv
31,469
59,940
25,175
EIA-861
Format1
640 x 480
Progressiv
31,500
60,000
25,200
EIA-861
Format2,3
720 x 480
Progressiv
31,469
59,940
27,000
EIA-861
Format2,3
720 x 480
Progressiv
31,500
60,000
27,027
Installasjon og tilkobling
FORMAT
OPPLØSNING
SKANN
HORISONTAL
FREKVENS
(KHZ)
VERTIKAL
FREKVENS
(HZ)
PIKSELFREK
VENS(MHZ)
EIA-861
Format4
1280 x 720
Progressiv
44,955
59,939
74,175
EIA-861
Format4
1280 x 720
Progressiv
45,000
60,000
74,250
EIA-861
Format5
1920 x 1080
Linjesprang
33,716
59,939
74,175
EIA-861
Format5
1920 x 1080
Linjesprang
33,750
60,000
74,250
EIA-861
Format16
1920 x 1080
Progressiv
67,500
60,000
148,500
EIA-861
Format17,18
720 x 576
Progressiv
31,250
50,000
27,000
EIA-861
Format19
1280 x 720
Progressiv
37,500
50,000
74,250
EIA-861
Format20
1920 x 1080
Linjesprang
28,125
50,000
74,250
2-8-4. AV-timing (VIDEO)
NTSC, NTSC 4.43, PAL, PAL60, PAL-N, PAL-M, SECAM
Projektoren støtter standard videoformater som er listet opp over gjennom sine videoinnganger. Ingen justeringer er nødvendig.
Installasjon og tilkobling
2-8
2-9
Koble til strømmen
1. Koble strømledningen til strømkontakten på baksiden av projektoren.
2-9
Installasjon og tilkobling
2-10 Koble til med en PC og konfigurere PCen
2-10-1. Konfigurere PC-miljøet
Kontroller følgende elementer før du kobler PCen til projektoren.
1. Klikk høyre museknapp på Windows-skrivebordet og klikk deretter på [Egenskaper]. Dialogboksen <Egenskaper for skjerm>
vises.
2. Klikk kategorien [Innstillinger] og angi deretter <Skjermoppløsning>. Den optimale oppløsningen for projektoren er 1024 x
768. For andre oppløsninger som støttes av projektoren, ser du tabellen Skjermmodus for PC-timing i del 2-8.
Du trenger ikke å endre oppsettet for <Fargekvalitet>.
3. Trykk på [Avansert]-knappen. Et annet egenskapsvindu vises.
4. Klikk kategorien [Skjerm] og angi <Skjermoppdateringsfrekvens>. For oppdateringsfrekvensen som samsvarer med
oppløsningen du har valgt, ser du oppdateringsfrekvensen (60 Hz, 70 Hz, osv.) ved siden av din valgte oppløsning i
Skjermmodus for PC-timing i del 2-8.
Installasjon og tilkobling
2-10
Innstilling av oppdateringsfrekvensen angir både vertikale og horisontale frekvenser.
5. Klikk [OK]-knappen for å lukke vinduet, og klikk deretter på [OK]-knappen i vinduet <Skjermegenskaper> for å lukke vinduet.
6. Slå av PCen og koble den til projektoren.
•
Oppsettprosessen kan variere avhengig av din type datamaskin eller versjon av Windows.
([Egenskaper] kan for eksempel vises i stedet for [Egenskaper (R)], som vist i 1.)
•
Denne projektoren støtter opptil 32 biter fargekvalitet (per piksel) når den brukes som en PC-skjerm.
•
Fremviste bilder kan skille seg fra bildene av skjermen, avhengig av skjermprodusenten eller hvilken versjon av
Windows du bruker.
•
Når du kobler projektoren til PCen, må du kontrollere at PC-oppsettet samsvarer med skjerminnstillingene som støttes
av denne projektoren. Hvis det ikke gjør det, kan du få signalproblemer.
2-10-2. Koble til en PC
Kontroller at PCen og projektoren er slått av.
2-10
Installasjon og tilkobling
1. Koble [PC IN]-porten på baksiden av projektoren til PC-videoutgangsporten (D-sub) på PCen med en PC-videokabel.
2. Sett i strømledningene til projektoren og PCen.
Dette produktet støtter plug and play. Hvis du bruker Windows XP, trenger du ikke å konfigurere driveren på PCen.
Bruke projektoren
1. Slå projektoren på og trykk [SOURCE]-knappen for å velge <PC>.
Hvis <PC>-modus ikke er tilgjengelig, må du kontrollere at PC-videokabelen er riktig tilkoblet.
2. Slå på PCen og angi PC-miljøet (skjermoppløsning osv.) om det er nødvendig.
3. Juster skjermen.
2-10-3. Slik kobler du videoenheter (monitor, TV-apparat, osv.) ( bare SP-M270, SP-M300modellen)
Du kan se et bilde på både projektoren og en separat skjerm samtidig.
Kontroller at PCen og projektoren er slått av.
1. Koble [PC IN]-kontakten på baksiden av projektoren til D-Sub-kontakten (PC, VGA) på PCen med en D-Sub-kabel.
2. Koble [PC OUT]-kontakten på projektoren til D-Sub-kontakten på en skjerm med en D-Sub-kabel.
- Når du kobler til en skjerm med funksjonen [PC OUT], må du sørge for å koble PCen til [PC IN]-kontakten.
- Videoen på skjermen som er koblet til [PC OUT]-kontakten vil være normal selv om du ser en tom skjerm på projektoren.
- Funksjonen [PC OUT] fungerer ikke i ventemodus.
Installasjon og tilkobling
2-10
2-11 Koble til en PC ved hjelp av en HDMI/DVI-kabel
2-11-1. Koble til en PC ved hjelp av en HDMI/DVI-kabel
Kontroller at PCen og projektoren er slått av.
1. Koble [HDMI/DVI IN]-utgangen på projektoren til HDMI- eller DVI-utgangen på PCen med en HDMI/HDMI- eller HDMI/DVIkabel (følger ikke med).
- Hvis du kobler til HDMI-kontakten på PCen, bruker du en HDMI/HDMI-kabel (følger ikke med).
- Du finner mer informasjon om støttede oppløsninger og oppdateringsfrekvenser i PC-timing (D-Sub/HDMI) i del 2-8,
"Støttede visningsmoduser".
2-11-2. Konfigurere lydinnstillinger for PCen din
Når projektoren er koblet til PCen via en HDMI-kabel, kan du endre lydinnstillingene som følger:
1. I Kategorivisning i Windows XP : Gå til Kontrollpanel - [Lyder, tale og lydenheter] og velg <Høyttalerinnstillinger>.
Installasjon og tilkobling
2-11
I Klassisk visning i Windows XP : Gå til Kontrollpanel - [Lyder, tale og lydenheter] og velg kategorien <Lyd>.
På Windows 7 : Gå til Kontrollpanel - [Lyd] og velg kategorien <Avspilling>.
2. Spesifiser standardenheten for lydavspilling:
Du kan velge PC-høyttalerne eller projektorhøyttaleren.
Ovennevnte informasjon kan variere noe fra noen PCer eller versjoner av Windows.
2-11
Installasjon og tilkobling
2-12 Koble til en HDMI-kompatibel enhet
Kontroller at AV-enheten og projektoren er slått av.
1. Koble [HDMI/DVI IN]-kontakten på baksiden av projektoren til HDMI- eller HDMI/DVI-utgangskontakten i den digitale
utgangsenheten ved hjelp av en HDMI/DVI- eller HDMI/HDMI-kabel.
- Hvis du kobler til HDMI-utgangskontakten på den digitale utgangsenheten, bruker du en HDMI/HDMI-kabel.
- Du finner mer informasjon om støttede inngangssignalformater, oppløsninger og frekvenser under AV-timing (HDMI) i del 28. "Støttede visningsmoduser".
2. Hvis du koblet til med en HDMI/DVI-kabel, kobler du til [AUDIO IN (L-AUDIO-R)]-kontakten på projektoren til
lydutgangskontakten på den digitale utgangsenheten med en lydkabel (følger ikke med).
- Hvis du koblet til med en HDMI/HDMI-kabel, trenger du ikke en lydkabel.
Installasjon og tilkobling
2-12
2-13 Koble til en AV-enhet med en D-Sub-kabel
Kontroller at AV-enheten og projektoren er slått av.
1. Koble [PC IN]-kontakten på baksiden av projektoren til D-Sub-kontakten på AV-enheten med en D-Sub-kabel.
- Du finner mer informasjon om støttede inngangssignalformater, oppløsninger og frekvenser under AV-timing (D-Sub) i del 28. "Støttede visningsmoduser".
2. Koble [AUDIO IN (L-AUDIO-R)]-kontakten på baksiden av projektoren til lydutgangskontakten på AV-enheten med en
lydkabel (følger ikke med).
2-13
Installasjon og tilkobling
2-14 Koble til en AV-enhet med komponentutgang
Kontroller at AV-enheten og projektoren er slått av.
1. Koble [PC IN]-kontakten på baksiden av projektoren til Component-kontakten på AV-enheten med en D-Sub-til-Componentkabel (følger ikke med). Denne kabelen har en D-Sub-kontakt på en side og tre RCA-kontakter på den andre.
- Du finner mer informasjon om støttede inngangssignalformater, oppløsninger og frekvenser under AV-timing (D-Sub) i del 28. "Støttede visningsmoduser".
2. Koble [AUDIO IN (L-AUDIO-R)]-kontakten på baksiden av projektoren til lydutgangskontakten på AV-enheten med en
lydkabel (følger ikke med).
Installasjon og tilkobling
2-14
2-15 Koble til med en videokabel
Kontroller at AV-enheten og projektoren er slått av.
1. Koble AV-enheten til [VIDEO]-porten med en VIDEO-kabel (følger ikke med).
- Du finner mer informasjon om støttede inngangssignalformater under AV-timing (VIDEO) i del 2-8, "Støttede
visningsmoduser".
2. Koble [AUDIO IN (L-AUDIO-R)]-kontakten på baksiden av projektoren til lydutgangskontakten på AV-enheten med en
lydkabel (følger ikke med).
2-15
Installasjon og tilkobling
2-16 Koble til en ekstern høyttaler
Du kan høre lyd gjennom en ekstern høyttaler i stedet for de interne høyttalerne som er innebygd i projektoren.
1. Hent en lydkabel (følger ikke med) som passer til den eksterne høyttaleren.
2. Koble [AUDIO OUT/ ]-kontakten på projektoren til den eksterne høyttaleren med en lydkabel.
- Når du bruker en ekstern høyttaler, fungerer ikke den interne høyttaleren, men du kan justere volumet på den eksterne
høyttaleren med volumknappen på projektoren eller fjernkontrollen.
- [AUDIO OUT/
]-kontakten kan håndtere alle lydsignaler.
Installasjon og tilkobling
2-16
2-17 Spor for Kensington-lås
Med sporet for Kensington-låsen kan du låse projektoren, noe som gir en sikkerhetsfølelse når du bruker den på offentlige steder.
Siden fasongen og bruken av låsen kan variere avhengig av modellen og produsenten, ser du i brukerhåndboken som følger med
låseenheten for mer informasjon.
Låse produktet
1. Sving Kensington-låskabelen rundt en del av skrivebordet som ikke kan flyttes, eller en tung gjenstand som beskrevet i
brukerhåndboken for Kensington-låsen.
2. Sett låsedelen av låseenehten inn i Kensington-låshullet i projektoren.
3. Sett Kensington-låsnøkkelen inn i låsemekanismen og vri den i låseretningen.
Du kan kjøpe låsen i en elektronikkbutikk på nettet.
2-17
Installasjon og tilkobling
3
Ved bruk av
3-1
Produktfunksjoner
1. En optisk motor som bruker ny LCD-teknologi
•
1024 x 768 oppløsning.
•
3P-LCD-panel.
•
SP-M201 : Gir en lys skjerm med 2000 lumen.
•
SP-M221 : Gir en lys skjerm med 2200 lumen.
•
SP-M251 : Gir en lys skjerm med 2500 lumen.
•
SP-M270 : Gir en lys skjerm med 2700 lumen.
•
SP-M300 : Gir en lys skjerm med 3000 lumen.
2. Minimert viftestøy
•
Minimerer viftestøy gjennom optimalisert intern luftstrøm og vifteinstallasjonens struktur.
3. Flere inngangskontakter
•
Øker muligheten for tilkobling av eksterne enheter som D-Sub 15P (støtter DTV-signal), Video, HDMI, PC OUT osv.
Funksjonen PC OUT støttes bare av modellene SP-M270 og SP-M300.
4. Lydutgang
•
Utstyrt med en intern 7 W (mono)høyttaler.
5. Brukerjusteringer
•
Tillater justering av hver inngangsport.
•
Utstyrt med et internt Test Pattern som kan brukes til å installere og justere projektoren.
•
Kompakt størrelse, lett og bærbar.
Ved bruk av
3-1
3-2
Forside, øvre
ICON
Navn
Beskrivelse
- STAND BY (Blå lampe)
Indikatorer
- LAMP (Blå lampe)
- STATUS (grønt/rødt/gult lys)
Se Lampeinnstillinger.
2. Flytt
Volum
/ Velg
/
-knapp
/
: Bruk til å flytte eller velge et element i en meny.
: Bruk til å justere volumet.
MENU-knapp
Bruk til å vise menyskjermen.
SOURCE-knapp
Bruk til å velge det eksterne enhetssignalet.
POWER-knapp
Bruk til å slå projektoren på eller av.
Zoomknapp
Bruk til å forstørre eller redusere bildestørrelsen.
Fokusring
Bruk til fokusjustering.
Linse
Fjernkontrollens signalmottaker
Hull til å feste linsehettestrengen i
3-2
Ved bruk av
3-3
Fjernkontroll
Hvis du bruker projektoren med en annen fjernkontroll i nærheten, kan det føre til utilstrekkelige funksjoner på grunn av
interferens mellom fjernkontrollkoder (frekvenser).
1. POWER ( )-knapp
Bruk denne knappen for å slå produktet på og av.
2. AUTO-knapp
Justerer bildet automatisk. (Bare tilgjengelig i <PC>-modus)
3. MENU (
)-knapp
Bruk til å vise menyskjermen.
4. Flytt (
)/ ( )-knapp
Bruk til å gå til eller velge hvert menyelement.
5. V. KEYSTONE-knapp (
)
Bruk når skjermen vises i en trapesformet fasong.
6. INSTALL-knapp
Bruk til å justere bildet slik at det passer til projektorens installasjonssted
(foran skjermen og hengende fra taket, bak skjermen og hengende fra
taket osv.)
7. BLANK-knapp
Bruk til å skru av skjermen og lyden midlertidig. Videoen og lyden vil
komme tilbake når du trykker på en annen knapp enn [POWER].
8. P.SIZE-knapp
Bruk til å justere størrelsen på bildeskjermen.
9. QUICK -knapp
Bruk til å returnere til forrige meny raskt.
10. MUTE ( )-knapp
Trykk for å dempe lyden midlertidig. Trykk på MUTE-knappen på nytt eller
VOL-knappen (
) når lyden dempes for å høre lyden igjen.
11. RETURN ( )-knapp
Går tilbake til forrige meny.
12. EXIT ( )-knapp
Bruk til å få menyskjermen til å forsvinne.
13. VOL (
)-knapp
Bruk til å kontrollere volumet.
14. INFO-knapp
Bruk til å sjekke kildesignaler, bildeoppsett, PC-skjermjustering og
lampelevetid.
15. SOURCE-knapp
Bruk til å kontrollere eller velge tilkoblingsstatusen for eksterne enheter.
16. P.MODE-knapp
Bruk til å velge bildemodus.
17. STILL-knapp
Bruk til å se stillbilder.
Ved bruk av
•
Pass på å plassere fjernkontrollen på et bord eller skrivebord.
Hvis du tråkker på fjernkontrollen, kan du falle og skade deg selv eller
fjernkontrollen.
•
Du kan bruke fjernkontrollen i en avstand på opptil 10 meter fra
produktet.
3-3
3-4
Lampeinnstillinger
Lampeinnstillinger
:Lyset er på
:Lyser blinker
STATUS
LAMP
:Lyset er av
STAND BY
STATUS
Hvis du trykker på [POWER]-knappen på fjernkontrollen eller projektoren, vises
skjermen innen 30 sekunder.
Projektoren fungerer som normalt.
Projektoren forbereder en operasjon etter at du har trykket på [POWER]-knappen på projektoren eller fjernkontrollen.
[POWER]-knappen har blitt trykket for å slå av projektoren, og kjølesystemet er
i drift for å kjøle ned innsiden av projektoren. (Går i omtrent 3 sekunder.)
Kjøleviften inni projektoren fungerer ikke som normalt. Se i Tiltak 1 i Fjerne indikatorproblemer nedenfor.
Lampedekselet som beskytter lampen, er ikke lukket skikkelig. Se i Tiltak 2 i
Fjerne indikatorproblemer nedenfor.
Projektoren har endret seg til Kjølemodus fordi den interne temperaturen har
økt til over vedlikeholdsgrensen.
Se i Tiltak 4 i Fjerne indikatorproblemer nedenfor.
Projektoren har slått seg av automatisk fordi den interne temperaturen har økt
til over vedlikeholdsgrensen. Se i Tiltak 5 i Fjerne indikatorproblemer nedenfor.
Det har oppstått et problem med driften av lampen. Se tiltak 6 nedenfor.
3-4
Ved bruk av
Fjerne indikatorproblemer
KLASSIFISE
RING
STATUS
TILTAK
Kjøleviftesystemet fungerer
ikke som normalt.
Hvis symptomet vedvarer selv når du har trukket ut og satt inn igjen
strømkabelen og slått på projektoren, kan du kontakte produktleverandøren eller servicesenteret.
Tiltak 2
Lampedekselet som beskytter
lampeenheten er ikke skikkelig
lukket eller sensorsystemet fungerer ikke som normalt.
Kontroller om skruene på siden av projektoren er skikkelig strammet. Hvis
de er det og indikatorene fremdeles lyser, kontakter du produktdistributøren eller et servicesenter.
Tiltak 3
Linsedekselet har ikke blitt åpnet helt.
Åpne linsedekselet helt.
Projektoren har endret seg til
Kjølemodus fordi den interne
temperaturen til projektoren har
økt til over vedlikeholdsgrensen.
Hvis den interne temperaturen til projektoren har økt over vedlikeholdsgrensen, endres projektoren til Kjølemodus før den slås av automatisk.
Tiltak 1
Tiltak 4
I Kjølemodus økes viftehastigheten og projektorens lampe endres til
<ECO>-modus.
Kontroller om ventilasjonshullet til projektoren er blokkert.
Kontroller luftfilteret og rengjør hvis det er blokkert.
Sjekk om omgivelsestemperaturen til projektoren er høyere enn standard
temperaturområde for projektoren.
Kjøl ned projektoren tilstrekkelig og bruk den igjen.
Tiltak 5
Den interne temperaturen til
projektoren har steget høyere
enn grensen, og projektoren
har slått seg av automatisk.
Kontroller om ventilasjonshullet til projektoren er blokkert.
Kontroller luftfilteret og rengjør hvis det er blokkert.
Sjekk om omgivelsestemperaturen til projektoren er høyere enn standard
temperaturområde for projektoren.
Kjøl ned projektoren tilstrekkelig og bruk den igjen.
Hvis det samme problemet skjer flere ganger, kan du kontakte produktleverandøren eller servicesenteret.
Tiltak 6
Lampen fungerer feil etter at
strømmen slår seg av på unormal måte eller etter at den slås
på rett etter at projektoren slås
av.
Slå av strømmen, vent til enheten får kjølt seg ned tilstrekkelig og slå deretter på strømmen igjen. Hvis det samme problemet oppstår flere ganger,
kontakter du et Samsung-servicesenter.
Denne projektoren bruker et kjøleviftesystem for å hindre at enheten overopphetes. Driften av kjøleviften kan lage støy,
men dette påvirker ikke produktytelsen og er helt normalt.
Ved bruk av
3-4
3-5
Bruke skjermjusteringsmenyen (OSD: skjermmeny)
Strukturen for skjermjusteringsmenyen (OSD: skjermmeny)
For å få tilgang til menyen trykker du Meny-knappen på produktet eller fjernkontrollen. Bruk piltastene til å bevege deg i menyen.
Menyvalg med en pil helt til høyre har undermenyer. Trykk den høyre pilen for å få tilgang til undermenyen. Retningslinjer for
navigering mellom og valg av elementer i en meny finner du nederst på hver menyskjerm.
MENY
UNDERMENY
Input
Source List
Edit Name
Picture
Mode
Size
Position
Digital NR
Overscan
Film Mode
PC
Zoom
Install
Lamp Mode
Auto Keystone
V-Keystone
Test Pattern
Video Type
Caption
Reset
Language
Menu Option
Sound
Filter Check Time
Auto Power On
Sleep Timer
Melody
Security
Panel Lock
Information
Setup
Option
Black Level
Background
3-5-1. Input
MENY
Source List
BESKRIVELSE
Du kan velge en enhet som er koblet til projektoren for å vise.
•
Edit Name
<PC>-<AV>-<HDMI>
Du kan redigere navnene på enhetene som er koblet til projektoren.
•
<VCR>-<DVD>-<Cable STB>-<Satellite STB>-<PVR STB>-<AV Receiver>-<Game><Camcorder>-<PC>-<DVI Devices>-<TV>-<IPTV>-<Blu-ray>-<HD DVD>-<DMA>
3-5-2. Picture
3-5
Ved bruk av
MENY
BESKRIVELSE
Mode
Velg en skjermmodus som passer til omgivelsene, typen bilder du viser, eller velg en tilpasset modus
som du har opprettet basert på dine krav.
•
<Mode>
•
<Dynamic > : Velger bildet for økt definisjon i et lyst rom.
•
<Standard> : Velger bildet for optimal visning i vanlige omgivelser.
•
<Presentation> : Denne modusen passer til presentasjoner.
•
<Text> : Denne modusen passer til tekstarbeid.
•
<Movie> : Denne modusen passer til å se en film.
•
<Game> : Denne bildemodusen er optimalisert for å spille spill.
I <Game>-modus kan det hende at teksten i stillbilder ikke vises naturlig.
•
<User> : Dette er en tilpasset modus du oppretter ved hjelp av funksjonen <Mode>→<Save>.
<Modusene <Presentation> og <Text> er bare aktivert hvis inngangssignalet er et PC-timingsignal (D-Sub/HDMI).
•
<Contrast > : Brukes til å justere kontrasten mellom objektet og bakgrunnen.
•
<Brightness > : Brukes til å justere lysstyrken til hele bildet.
•
<Sharpness > : Brukes til å justere skarpheten i bildet.
Når inngangssignalet er et PC-timing (D-Sub/HDMI)-signal, kan ikke <Sharpness> justeres.
•
<Color > : Brukes til å justere fargen til lysere eller mørkere.
Når inngangssignalet er et PC-timing (D-Sub/HDMI)-signal, kan ikke <Color> justeres.
•
<Tint> : Brukes til å få frem mer naturlig farge ved å forsterke mengden grønt eller rødt i bilder.
Når inngangssignalet er et PC-timing (D-Sub/HDMI)-signal eller PAL- og SECAM-signal i [AV]modus, kan ikke <Tint> justeres.
•
•
Size
<Color Tone> : Fargetonen kan endres.
•
Fabrikkinnstilling: <COOL2>, <COOL1>, <WARM1>, <WARM2>
•
Du kan velge fargetemperaturen for elementene nedenfor i henhold til dine preferanser.
<R-Gain>, <G-Gain>, <B-Gain> : Justerer fargetemperaturen til hvitnivået.
<R-Offset>, <G-Offset>, <B-Offset> : Justerer fargetemperaturen til svartnivået.
•
<Color Tone>-<R-Gain>-<G-Gain>-<B-Gain>-<R-Offset>-<G-Offset>-<B-Offset>
<Gamma > : Endrer lysstyrkekjennetegnene for hver fargetone i et bilde.
•
Jo større (+) verdien er, jo større er kontrasten for lyse og mørke deler.
Jo mindre (-) verdien er, jo mørkere er de mørke delene.
•
Justerbart område: -3 til +3
•
<Save > : Du kan lagre statusen for en skjerm du justerte i henhold til dine preferanser med
skjermmenyen <Mode>→<User>.
•
<Reset > : Gjenoppretter modusinnstillingene til fabrikkinnstillingene.
Med denne funksjonen kan du velge en skjermstørrelse.
Når inngangssignalet er et PC-timing (D-Sub/HDMI)-signal, støttes ikke <Zoom1>/<Zoom2>.
•
Position
<Normal>-<Zoom1>-<Zoom2>-<16 : 9>
Med denne funksjonen kan du justere skjermposisjonen hvis den ikke er riktig justert.
For å justere velger du retningen du vil bevege skjermen i og trykker deretter på pilknappen som
peker i den retningen, gjentatte ganger.
Ved bruk av
3-5
MENY
Digital NR
BESKRIVELSE
Hvis det vises prikkete linjer i et bilde eller skjermen rister, kan bildekvaliteten forbedres ved å aktivere Digital NR (støyreduksjon).
Når inngangssignalet er et PC-timing (D-Sub/HDMI)-signal, fungerer ikke <Digital NR>.
Black Level
Hvis svartnivået ikke passer for inngangssignalet, kan de mørke delene av et bilde være uklare eller
svake. Med denne funksjonen kan du velge et svartnivå som kan forbedre synligheten av de mørke
delene.
<Black level> kan bare angis for 480i og 576i RGB-signalene til modusene [AV] og AV-timing
(D-Sub).
For [AV] og 480i- og 576i-signalene til AV-timing (D-Sub).
•
<0 IRE> : Angir svartnivået til <0 IRE>.
•
<7.5 IRE> : Angir svartnivået til <7.5 IRE>.
For RGB-signalet i <HDMI>-modus
Overscan
Film Mode
•
<Normal > : Brukes i normale omgivelser.
•
<Low > : Brukes når de mørke delene av et bilde er for lyse.
Med denne funksjonen kan du beskjære kanten av bildet når unødvendig informasjon eller unødvendige bilder vises på kanten av bildet.
•
Overskanning støttes ikke i [AV]-moduser.
•
Overskanning støttes bare når inngangssignalet er et AV-timing (D-Sub)-signal eller AVtiming (HDMI)-signal.
•
Hvis <Overscan> er slått av, kan det hende at det vises unødvendige ekstra deler i utkanten
av et bilde. I dette tilfellet slår du <Overscan> på.
Med denne funksjonen kan du angi skjermmodusen slik at den optimaliseres for å spille av filmer.
•
<Off>-<Auto>
<Film Mode> støttes bare for [AV], 480i og 576i for signalene AV-timing (D-Sub).
PC
Zoom
For PC-signaler eliminerer eller fjerner de fire PC-funksjonene støy som fører til ustabil skjermkvalitet
som skjermristing. Hvis støyen ikke fjernes ved hjelp av finjustering, kan du justere frekvensen til det
maksimale og deretter utføre en finjustering på nytt.
•
Disse funksjonene er bare aktivert for PC-timing (D-Sub/HDMI)-inngangen på D-Subkontakten.
•
Se i PC-timing (D-Sub/HDMI).
•
<Auto Adjustment > : Brukes til automatisk å justere frekvensen og fasen til PC-skjermen.
•
<Coarse > : Brukes til å justere frekvensen når det vises vertikale linjer på PC-skjermen.
•
<Fine> : Brukes til å finjustere PC-skjermen.
•
<Reset > : Ved hjelp av denne funksjonen kan du tilbakestille PC-menyinnstillingene til de
standard fabrikkinnstillingene.
Du kan forstørre skjermen til en størrelse du ønsker.
•
<x1> - <x2> - <x4> - <x8>
Denne funksjonen aktiveres bare når inngangssignalet er et PC-timing (D-Sub/HDMI)-signal.
3-5
Ved bruk av
3-5-3. Setup
MENY
Install
BESKRIVELSE
Fior å skreddersy bildet til installasjonsstedet (for eksempel bak en halvgjennomsiktig skjerm, hengende fra taket), kan du snu bildene som vises vertikalt/horisontalt.
•
Lamp Mode
Auto Keystone
•
<Front-Ceiling >: Horisontalt/vertikalt reversert bilde
•
<Rear-Floor>: Horisontalt reversert bilde
•
<Rear-Ceiling > : Vertikalt reversert bilde
Med denne funksjonen kan du angi bildets lysstyrke ved å justere mengden lys som genereres av
lampen.
•
<Eco> : Denne modusen er optimalisert for skjermer som er mindre enn 100 tommer.
Denne modusen reduserer lampestyrken og strømforbruket for å utvide lampens levetid og
redusere støy og strømforbruk.
•
<Bright >: Denne modusen maksimerer lampens lysstyrke. Bruk når belysningen i rommet er lys.
Når lysstyrken på lampen øker, kan lampens levetid reduseres, og støyen og strømforbruket kan
øke.
Hvis videobilder er forvrengt eller skråstilt, kan du kompensere for dette ved å stille <Auto Keystone>funksjonen til <On>, slik at <V-Keystone>-funksjonen starter automatisk.
•
V-Keystone
Background
Ved bruk av
<Off> - <On>
Hvis videoscener er fordreid eller skråstilt, kan du kompensere for dette ved hjelp av den vertikale
Keystone-funksjonen.
•
Lydutgangen til projektoren stoppes midlertidig mens keystone endres.
•
Keystone kompenserer ikke for forvrengning i skjermmenyen.
Du kan velge et bilde eller en skjerm som vises når det ikke er noe signal fra den eksterne enheten
som er koblet til projektoren.
•
Test Pattern
<Front-Floor >: Normalt bilde
<Logo > -<Blue > -<Black >
Et standard testmønster innebygd i projektoren. Du kan bruke det som et referansebilde for å optimalisere installasjonen av projektoren og optimalisere bildene.
•
<Crosshatch> : Du kan kontrollere om bildet er forvrengt eller ikke.
•
<Screen Size> : Du kan henvise til og vise bildeformatstørrelser som 1,33 : 1 eller 1.78 : 1.
3-5
MENY
BESKRIVELSE
Video Type
Hvis skjermkvaliteten er unormal som et resultat av at projektoren ikke identifiserer inngangssignaltypen automatisk i <PC>- eller <HDMI>-modus, lar videotypen deg angi inngangssignaltypen manuelt.
•
I <PC>-modus er menyen bare aktivert for AV-timing (D-Sub)-inngangssignaler. For separat H/Vsynkronisering er den bare aktivert for et signal på 1280 x 720p 59,94 Hz/60 Hz.
•
•
<Auto >-<RGB(PC)>-<RGB(AV)>-<YPbPr(AV)>
I <HDMI>-modus aktiveres <Video Type> bare for signalene 640x480p 59,94Hz/60 Hz og
1280x720p 59,94Hz/60 Hz.
•
<Auto>-<PC>-<AV>
Color,
Sharpness, PC menu
Tint
}Œ‹G›“’–‰“•ŽGˆGyniTœ›Žˆ•ŽŒ•G—ëGŒ•G kŒˆ’›Œ™
h’›Œ™
wjG›“GkTzœ‰T’–•›ˆ’›Œ•G
Usage
yniOwjP
yniOh}P
}Œ‹G›“’–‰“•ŽGˆGyniTœ›Žˆ•ŽŒ•G—ëGŒ•G
h}TŒ•Œ›GOz{iSGk}kSG–šˎPG›“GkT
zœ‰T’–•›ˆ’›Œ•G
}Œ‹G›“’–‰“•ŽGˆG€w‰w™Tœ›Žˆ•ŽŒ•G—ëG
€w‰w™Oh}P Œ•Gh}TŒ•Œ›GOz{iSGk}kSG–šˎPG›“GkT
zœ‰T’–•›ˆ’›Œ•G
Caption
Reset
3-5
wj
}Œ‹G›“’–‰“•ŽGˆGŒ•GwjG›“GoktpT
’–•›ˆ’›Œ•G
h}
}Œ‹G›“’–‰“•ŽGˆGŒ•Gh}TŒ•Œ›GOz{iSG
k}kSG–šˎPG›“GoktpT’–•›ˆ’›Œ•G
hœ›–
hœ›–••š›““•ŽŒ™
zoom
h’›Œ™
h’›Œ™
kŒˆ’›Œ™
kŒˆ’›Œ™
h’›Œ™
kŒˆ’›Œ™
kŒˆ’›Œ™
kŒˆ’›Œ™
kŒˆ’›Œ™
h’›Œ™
h’›Œ™
kŒˆ’›Œ™
kŒˆ’›Œ™
T
T
T
<Caption>-funksjonen støttes når det eksterne analoge signalet fra Video-inngangen inneholder
undertekster.
•
<Caption> : <Off> - <On>
•
<Mode> : <Caption>-<Text>
•
<Channel> : <1>-<2>
•
<Field> : <1>-<2>
•
<Caption>-funksjonen fungerer ikke i <PC>- (inkludert komponenter) eller <HDMI>-modus.
•
Avhengig av det eksterne signalet kan det være nødvendig med endringer i kanal- eller
<Field>innstillingene.
•
Hver <Channel> og hvert <Field> inneholder ulik informasjon. <Field><2> inneholder
tilleggsinformasjon som utfyller informasjonen i <Field><1>.
(F.eks. kan engelske undertekster ligge i <Channel><1> og norske i <Channel><2>)
Ved hjelp av denne funksjonen kan du tilbakestille ulike innstillinger til standard fabrikkinnstillinger.
•
<Factory Default> : Endrer innstillingene til fabrikkinnstillingene.
•
<Reset Filter Time> : Tilbakestiller filtertiden.
Ved bruk av
3-5-4. Option
MENY
Language
Menu Option
BESKRIVELSE
Med denne funksjonen kan du velge språket som brukes på menyskjermen.
•
<Position> : Du kan flytte menyposisjonen opp/ned/til venstre/til høyre.
•
<Transparency > : Du kan angi menyens gjennomskinnelighet.
•
•
•
Sound
<5 sec>-<10 sec>-<30 sec>-<60 sec>-<90 sec>-<120 sec>-<Stay On >
Projektoren er utstyrt med en intern monohøyttaler på 7 W. Bruk innstillingene nedenfor til å justere
lyden.
•
Filter Check Time
< High>-<Medium >-<Low>-<Opaque>
<Display Time > : Du kan angi klokkeslettet for menyen.
<100Hz>-<300Hz>-<1kHz>-<3kHz>-<10kHz>
Angir kontrollperioden for filteret. (Enhet: timer)
•
<Off>-<100>-<200>-<400>-<800>
Hvis filterbrukstiden er lenger enn filterkontrollperioden, vises filterkontrollmeldingen i 1
minutt når projektoren slås på.
Filterkontrollmelding: "<Check the filter, and if necessary, clean or replace it.>".
Auto Power On
Hvis strømmen leveres til projektoren når Autostrøm er på, slås projektoren automatisk på uten at du
trykker På/Av-knappen.
•
Sleep Timer
<Off> - <On>
Hvis det ikke registreres et inngangssignal på den spesifiserte tiden når Deaktiveringstimer er på,
slås projektoren av automatisk.
(Det må ikke trykkes på en knapp på fjernkontrollen eller øverst på projektoren i løpet av den angitte
tiden)
•
Melody
Angi slik at det spilles en melodi når projektoren slås på eller av.
•
Security
<Off> - <10 min> - <20 min> - <30 min>
<Off> - <Low> - <Medium> - <High>
For å hindre tyveri kan du angi et passord som brukere må oppgi når projektoren slås på. Når du
angir et passord, vil ikke projektoren fungere uten det.
•
•
<Power On Protection>
•
<Off > : Angi ditt gjeldende passord og angi beskyttelsesfunksjonen til av.
•
<On > : Angi ditt nye passord og angi beskyttelsesfunksjonen til på.
<Change Password> : Endre ditt gjeldende passord.
Bruk nummertastene som vises for å angi eller endre passordet.
Ved bruk av
3-5
MENY
Panel Lock
BESKRIVELSE
Du kan deaktivere knappene på projektoren slik at projektoren bare kan styres av fjernkontrollen.
•
Information
3-5
<Off> - <On>
Du kan kontrollere eksterne kildesignaler, bildeoppsett og PC-bildejustering.
Ved bruk av
4
Feilsøking
4-1
Før du ber om service
Kontroller følgende før du ber om ettersalgsservice. Hvis problemet fortsetter, kontakter du ditt nærmeste Samsung
Electronics servicesenter.
Symptomer
Installasjon og tilkobling
Meny og
fjernkontroll
Feilsøking
Ingen strøm.
Kontroller alle strømkabelkontaktene.
Jeg ønsker å installere projektoren i taket.
Brakett for takinstallasjonen selges separat. Ta kontakt med
den lokale produktdistributøren.
Ekstern kilde kan ikke velges.
Kontroller at videokabelen eller -kablene er skikkelig koblet til
riktig kontakt eller kontakter i begge ender. Hvis enheten ikke
er riktig tilkoblet, kan den ikke velges.
Fjernkontrollen fungerer ikke.
Kontroller at riktig ekstern kilde er valgt.
Kontroller batteriet i fjernkontrollen. Hvis det er noe galt med
det, bytter du det ut med et nytt batteri i anbefalt størrelse.
Kontroller at du sikter fjernkontrollen mot sensoren på baksiden av enheten fra en avstand på opptil 10 meter. Fjern eventuelle hindringer mellom fjernkontrollen og produktet.
Direkte belysning fra treveis lyspærer eller andre lyskilder på
fjernkontrollsensoren til projektoren kan påvirke følsomheten
føre til at fjernkontrollen ikke fungerer.
Kontroller om fjernkontrollbatterirommet er tomt.
Kontroller om lampeindikatoren øverst på projektoren er slått
på.
Jeg kan ikke velge en meny.
Feilsøking
Kontroller om menyen vises i grått. Gråfargede menyelementer er utilgjengelige.
4-1
Symptomer
Skjerm og
ekstern
kilde
Kan ikke se bilder.
Feilsøking
Kontroller at strømledningen til projektoren er koblet til.
Kontroller at riktig inngangskilde er valgt.
Kontroller at kontaktene er skikkelig koblet til portene på baksiden av projektoren.
Kontroller batteriet i fjernkontrollen.
Kontroller at innstillingene for <Color> og <Brightness> ikke er
på nederste nivå.
Dårlig farge.
Juster <Tint> og <Contrast>.
Bildene er ikke tydelige.
Juster fokuset.
Kontroller om projektoren er for langt unna eller for nærme
skjermen.
Rar lyd.
Hvis en rar lyd fortsetter, kontakter du vårt servicesenter.
En driftslampe lyser.
Se Lampeinnstillinger.
Linjer vises på skjermen.
Støy på skjermen kan oppstå når du bruker PCen din. Juster
frekvensen (oppdateringsfrekvens) til skjermen.
Ingen ekstern skjermenhet vises.
Kontroller driftsstatusen for den eksterne enheten og kontroller
om de justerbare menyelementene, som <Brightness> og
<Contrast>, har blitt endret riktig i <Mode>-kommandoskjermen i projektormenyen.
Bare blå skjerm vises.
Kontroller at de eksterne enhetene er riktig tilkoblet. Kontroller
alle kontakter en gang til.
Skjermen vises i svart/hvitt eller rare farger
eller skjermen er for mørk eller lys.
Som nevnt over kontrollerer du de justerbare elementene som
<Brightness>, <Contrast > og <Color> i menyen.
Hvis du vil gjenopprette forskjellige innstillinger til fabrikkinnstilling, kjører du <Factory Default> fra menyen.
4-1
Feilsøking
5
Mer informasjon
5-1
Spesifikasjoner
5-1-1. SP-M201 / SP-M221 / SP-M251
MODELL
Panel
Størrelse
0,63 tommers 3P LCD
Oppløsning
XGA (1024 x 768)
Sideforhold
Strøm
Lampe
SP-M201
Strømforbruk
240 W
Spenning
100 ~ 240 V AC, 50/60 Hz
Strømforbruk
180 W
Levetid
3.000 timer (Eco: 5.000 timer )
279 x 229 x 79 mm
Vekt
2,74 Kg
Inngangssignal
240 W
180 W
Lysstyrke
2.000 ANSI
Kontrast
2000:1 (Bare i dynamisk bildemodus)
Rekkevidde for fremvisning
1 m ~ 14 m
Keystone
Vertikal (±20˚)
Zoomjustering
Manuell
Fokusjustering
Manuell
Skjermstørrelse (diagonal)
Diagonal 30 tommer ~ 400 tommer
Linse
F=1,7 ~ 1,87, f=19,2mm ~ 23 mm
Zoomforhold
1:1,2
D-Sub 15p
Analog RGB, analog YPbPr
HDMI
Digital RGB, digital YPbPr
RCA x 1
Komposittvideo
Høyttaler
Brukermiljø
SP-M251
4:3
Dimensjon
Hovedfunksjoner
SP-M221
2.200 ANSI
260 W
200 W
2.500 ANSI
7 W (Mono)
Temperatur og luftfuktighet
Drift: Temperatur 5 ˚C ~ 35 ˚C (41 ˚F ~ 95 ˚F),
Fuktighet 20 % ~ 80 % (Ikke-kondenserende)
Lagring: Temperatur -10 ˚C ~ 60 ˚C (14 ˚F ~ 140 ˚F),
Fuktighet 10 % ~ 90 % (Ikke-kondenserende)
Støy
Mer informasjon
Eco: 31 dB, Lys: 35 dB
5-1
5-1-2. SP-M270 / SP-M300
MODELL
Panel
Størrelse
0,63 tommers 3P LCD
Oppløsning
XGA (1024 x 768)
Sideforhold
Strøm
Lampe
SP-M270
4:3
Strømforbruk
290 W
Spenning
100 ~ 240 V AC, 50/60 Hz
Strømforbruk
220W
Levetid
3.000 timer (Eco: 5.000 timer )
Dimensjon
279 x 229 x 79 mm
Vekt
2,74 Kg
Hovedfunksjoner
Inngangssignal
Utgangssignal
Lysstyrke
2.700 ANSI
Kontrast
2000:1 (Bare i dynamisk bildemodus)
Rekkevidde for fremvisning
1 m ~ 14 m
Keystone
Vertikal (±20˚)
Zoomjustering
Manuell
Fokusjustering
Manuell
Skjermstørrelse (diagonal)
Diagonal 30 tommer ~ 400 tommer
Linse
F=1,7 ~ 1,87, f=19,2mm ~ 23 mm
Zoomforhold
1:1,2
D-Sub 15p
Analog RGB, analog YPbPr
HDMI
Digital RGB, digital YPbPr
RCA x 1
Komposittvideo
D-Sub 15p
Analog RGB, analog YPbPr
Høyttaler
Brukermiljø
SP-M300
3.000 ANSI
7 W (Mono)
Temperatur og luftfuktighet
Drift: Temperatur 5 ˚C ~ 35 ˚C (41 ˚F ~ 95 ˚F),
Fuktighet 20 % ~ 80 % (Ikke-kondenserende)
Lagring: Temperatur -10 ˚C ~ 60 ˚C (14 ˚F ~ 140 ˚F),
Fuktighet 10 % ~ 90 % (Ikke-kondenserende)
Støy
Eco: 31 dB, Lys: 35 dB
Klasse B (Informasjonskommunikasjonsutstyr for bruk i husholdninger) Denne enheten er registrert for EMC-krav til
hjemmebruk (klasse B). Den kan brukes i alle områder. (Utstyr i klasse B har mindre utstråling av elektromagnetiske bølger
enn utstyr i klasse A.)
LCD-panelet som brukes i LCD-projektoren består av hundretusenvis av fine piksler. Som andre videovisningsenheter kan
LCD-panelet inneholde dårlige piksler som ikke fungerer. Når et produkt sendes, blir det avgjort i samsvar med relevante
angitte standarder av LCD-panelprodusenten og vårt firma hvordan dårlige piksler identifiseres og hvor mange dårlige
piksler et LCD-panel har lov til å inneholde. Selv om en skjerm kan ha noen døde piksler, påvirker ikke dette den totale
skjermkvaliteten og levetiden til produktet.
5-1
Mer informasjon
5-2
RS-232C Kommandotabell
Kommunikasjonsformat (samsvarer med RS232C-standarden)
•
Baudfrekvens: 9.600 bps
•
paritet: Ingen
•
Databit: 8, stoppbit: 1
•
Flytkontroll: Ingen
Seriell kommunikasjonsprotokoll
1. Kommandopakkestruktur [7 byte]
0x08
•
0x22
cmd1
cmd2
cmd3
verdi
CS
En kommandopakke består av totalt 7 byte.
•
De to bytene 0x08 og 0x22 angir at pakken er for seriell kommunikasjon.
•
De følgende 4 bytene representerer en forhåndsdefinert kommando som kan defineres av brukeren.
•
Den siste byten er kontrollsummen som kontrollerer gyldigheten for gjeldende pakke.
•
Topptekst [2 byte]: Forhåndsdefinerte verdier fastsatt til 0x08 ogg 0x22.
•
Kmd1 [1 byte]: Den første verdien for koden som er definert i kommandolisten (heksidesimal)
•
Kmd2 [1 byte]: Den andre verdien for koden som er definert i kommandolisten (heksidesimal)
•
Kmd3 [1 byte]: Den tredje verdien for koden som er definert i kommandolisten (heksidesimal)
•
Verdi [1 byte]: Inndataparameter for kommandoen (standard: 0) (heksadesimal)
•
CS [1 byte]: Kontrollsum (2-tallene utfyller summen av alle verdiene unntatt CS-verdien.)
2. Responspakkestruktur [3 byte]
1. Vellykket
0x03
0x0C
0xF1
0x0C
0xFF
2. Mislykket
0x03
•
Når den mottatte pakken fra en ekstern enhet har en gyldig verdi, sendes en vellykket pakke. Ellers sendes en
mislykket pakke.
•
En mislykket pakke sendes hvis:
•
•
Den mottatte pakkelisten ikke er lik 7 byte.
•
Verdien på pakkeoverskriften på 2 byte ikke er lik 0x08, 0x22.
•
Kontrollsummen er feil.
Mislykket registrering av en ekstern enhet
•
Mer informasjon
En ekstern enhet klassifiserer pakken som mislykket hvis den ikke mottar en vellykket pakke innen 100 ms.
5-2
Kommandotabell
KONTROLLELEMENT
General
Power
Volume
Power
CMD1
Display OSD
/ Power On
Mute
0x00
CMD3
0x00
Cancel
2
Direct Power
Off
3
0x01
0x00
(0~100)
Up
0x01
0
Down
0x02
0
0x00
0
0x02
0x00
0x00
Off
On
1
0x03
0x00
0x00
Off
Still
On
Input
5-2
Source List
0
1
0x04
0x00
0x00
Off
Power On
Protection
0
1
On
Blank
VERDI
OK
Direct
Volume
Continuous
0x00
CMD2
0
1
(0~9)
0x05
0x00
0x00
(0~9)
AV
AV
0x0A
0x00
0x01
0
PC
PC
0x03
0
HDMI
HDMI
0x04
0
Mer informasjon
KONTROLLELEMENT
Picture
Mode
Dynamic
0x0B
CMD2
0X00
CMD3
0x00
VERDI
0
Standard
1
Presentation
2
Text
3
Movie
4
Game
5
User
6
Contrast
0~100
0X02
0x00
(0~100)
Brightness
0~100
0X03
0x00
(0~100)
Sharpness
0~100
0X04
0x00
(0~100)
Color
0~100
0X05
0x00
(0~100)
G50 / R50
0x06
0x00
(0~100)
0x0A
0x00
1
Tint (G/R)
Color Tone
WB
Mer informasjon
CMD1
Cool2
Cool1
2
Warm1
3
Warm2
4
R offset
0x0B
0x00
(0~100)
G offset
0x01
(0~100)
B offset
0x02
(0~100)
R gain
0x03
(0~100)
G gain
0x04
(0~100)
B gain
0x05
(0~100)
5-2
KONTROLLELEMENT
Picture
Gamma
-3~3
Save
Display OSD
CMD1
0x0B
Digital NR
CMD3
0x0C
0x00
(0~6)
0x0D
0x00
0
1
Cancel
2
Direct Save
3
Normal
0x0E
0x00
0
0x0F
0x00
0
Zoom1
1
Zoom2
2
16:9
3
Off
0x10
0x00
On
Black Level
0 IRE/NORMAL
0x11
0x00
Off
0x12
0x00
Off
0x13
0x00
UP
0x14
0x00
0
0x15
0x00
0
DOWN
fine
Up
1
0x16
0x00
DOWN
Reset
Zoom
x1
Display OSD
0
1
0x17
0x00
0
OK
1
Cancel
2
Direct Reset
3
0x18
0x00
0
x2
1
x4
2
x8
3
LEFT
5-2
0
1
Auto adjustment
Coarse
0
1
Auto
PC
0
1
On
Film Mode
0
1
7.5 IRE/LOW
Overscan
VERDI
OK
Reset
Size
CMD2
0x19
0x00
0
RIGHT
1
Up
2
Down
3
Mer informasjon
KONTROLLELEMENT
Picture
Mer informasjon
Horizontal
Position
Continuous
Vertical Position
Continuous
CMD1
LEFT
0x0B
CMD2
0x1A
CMD3
0x00
RIGHT
DOWN
Up
VERDI
0
1
0x1B
0x00
0
1
5-2
KONTROLLELEMENT
Setup
Install
Lamp Mode
CMD1
Front-Floor
0x0C
CMD2
0x00
CMD3
0x00
Background
Test Pattern
Video Type
Reset
1
Rear-Floor
2
Rear-Ceiling
3
ECO
0x01
0x00
-50~50
Auto Keystone
Off
0x02
0x00
(0~100)
0x02
0
On
Logo
1
0x03
0x00
0
Blue
1
Black
2
Crosshatch
0x04
0x00
0
Screen size
1
Pattern Off
2
Auto
0x05
0x00
0
RGB(PC)
1
RGB(AV)
2
YPbPr(AV)
3
PC
4
AV
5
Factory
Default
Caption
Display OSD
0x06
0x00
Mode
1
Cancel
2
Direct Factory Default
3
Display OSD
0x01
1
Cancel
2
Direct Reset
Filter Time
3
Off
0x07
0x00
Caption
1
1
2
0
1
0x01
0
1
0x02
2
Field
0
Ok
Text
Channel
0
Ok
On
5-2
0
2
V-Keystone
Reset Filter
Time
Caption
0
Front-Ceiling
Bright
Keystone
VERDI
0
1
0x03
0
1
Mer informasjon
KONTROLLELEMENT
Option
Language
Menu Option
English
0x0D
CMD2
0x00
CMD3
0x00
VERDI
0
Deutsch
1
Nederlands
2
Español
3
Français
4
Italiano
5
Svenska
6
Português
7
Русский
8
中国语
9
한국어
10
Türkçe
11
ไทย
12
Position
Transparency
Display Time
Mer informasjon
CMD1
LEFT
0x01
0x00
0
RIGHT
1
UP
2
DOWN
3
High
0x02
0x00
0
Medium
1
Low
2
Opaque
3
5 sec
0x03
0x00
0
10 sec
1
30 sec
2
60 sec
3
90 sec
4
120 sec
5
Stay On
6
5-2
KONTROLLELEMENT
Option
Sound
100Hz
CMD1
Up
0x0D
CMD2
0x04
CMD3
0x01
Down
300Hz
Up
0x02
Up
0x03
Up
0x04
Off
Up
0x05
1
0x05
0x00
200
2
400
3
800
4
Sleep Timer
Off
0x06
0x00
On
0
1
0x07
0x00
0
10 min
1
20 min
2
30 min
3
Information
Off
0x08
0x00
0
0x0A
0x00
0
On
5-2
0
1
Off
Melody
0
100
Auto Power
ON
Panel Lock
0
1
Down
Filter Check
Time
0
1
Down
10KHz
0
1
Down
3KHz
0
1
Down
1KHz
VERDI
Off
1
0x0B
0x00
0
Low
1
Medium
2
High
3
Mer informasjon
5-3
Kontakt SAMSUNG WORLDWIDE
Om du har spørsmål eller synspunkter om Samsungs produkter, er du velkommen å kontakte Samsung Support
NORTH AMERICA
CANADA
1-800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
MEXICO
01-800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
U.S.A
1-800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
LATIN AMERICA
ARGENTINA
0800-333-3733
http://www.samsung.com
BRAZIL
0800-124-421
http://www.samsung.com
4004-0000
CHILE
800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
COLOMBIA
01-8000112112
http://www.samsung.com
COSTA RICA
0-800-507-7267
http://www.samsung.com
DOMINICA
1-800-751-2676
http://www.samsung.com
ECUADOR
1-800-10-7267
http://www.samsung.com
EL SALVADOR
800-6225
http://www.samsung.com
GUATEMALA
1-800-299-0013
http://www.samsung.com
HONDURAS
800-27919267
http://www.samsung.com
JAMAICA
1-800-234-7267
http://www.samsung.com
NICARAGUA
00-1800-5077267
http://www.samsung.com
PANAMA
800-7267
http://www.samsung.com
PERU
0-800-777-08
http://www.samsung.com
PUERTO RICO
1-800-682-3180
http://www.samsung.com
TRINIDAD & TOBAGO
1-800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
VENEZUELA
0-800-100-5303
http://www.samsung.com
EUROPE
ALBANIA
42 27 5755
-
AUSTRIA
0810 - SAMSUNG (7267864,€ 0.07/
min)
http://www.samsung.com
BELGIUM
02-201-24-18
http://www.samsung.com/be (Dutch)
http://www.samsung.com/be_fr
(French)
BOSNIA
05 133 1999
-
BULGARIA
07001 33 11
http://www.samsung.com
CROATIA
062 SAMSUNG (062 726 7864)
http://www.samsung.com
CZECH
800 - SAMSUNG (800-726786)
http://www.samsung.com
Mer informasjon
5-3
EUROPE
DENMARK
70 70 19 70
http://www.samsung.com
FINLAND
030 - 6227 515
http://www.samsung.com
FRANCE
01 48 63 00 00
http://www.samsung.com
GERMANY
01805 - SAMSUNG (726-7864,€ 0,14/
Min)
http://www.samsung.com
GREECE
2106293100
http://www.samsung.com
HUNGARY
06-80-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
ITALIA
800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
KOSOVO
+381 0113216899
-
LUXEMBURG
261 03 710
http://www.samsung.com
MACEDONIA
023 207 777
-
MONTENEGRO
020 405 888
-
NETHERLANDS
0900 - SAMSUNG (0900-7267864) (€
0,10/Min)
http://www.samsung.com
NORWAY
815-56 480
http://www.samsung.com
POLAND
0 801 1SAMSUNG (172678)
http://www.samsung.com
022 - 607 - 93 - 33
PORTUGAL
80820 - SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
RUMANIA
08010 SAMSUNG (08010 7267864) –
doar din reţeaua Romtelecom, tarif
local;
http://www.samsung.com
021.206.01.10 – din orice reţea, tarif
normal
SERBIA
0700 Samsung (0700 726 7864)
http://www.samsung.com
SLOVAKIA
0800 - SAMSUNG(0800-726 786)
http://www.samsung.com/sk
SPAIN
902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)
http://www.samsung.com
SWEDEN
0771 726 7864 (SAMSUNG)
http://www.samsung.com
SWITZERLAND
0848-SAMSUNG (7267864, CHF 0.08/
min)
http://www.samsung.com/ch
U.K
0330 SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com
EIRE
0818 717100
http://www.samsung.com
LITHUANIA
8-800-77777
http://www.samsung.com
LATVIA
8000-7267
http://www.samsung.com
ESTONIA
800-7267
http://www.samsung.com
TURKEY
444 77 11
http://www.samsung.com
http://www.samsung.com/ch_fr (French)
CIS
RUSSIA
8-800-555-55-55
http://www.samsung.com
GEORGIA
8-800-555-555
-
ARMENIA
0-800-05-555
-
AZERBAIJAN
088-55-55-555
-
5-3
Mer informasjon
CIS
KAZAKHSTAN
8-10-800-500-55-500
(GSM: 7799)
http://www.samsung.com
UZBEKISTAN
8-10-800-500-55-500
http://www.samsung.com
KYRGYZSTAN
00-800-500-55-500
http://www.samsung.com
TADJIKISTAN
8-10-800-500-55-500
http://www.samsung.com
UKRAINE
0-800-502-000
http://www.samsung.com/ua
http://www.samsung.com/ua_ru
BELARUS
810-800-500-55-500
-
MOLDOVA
00-800-500-55-500
-
ASIA PACIFIC
AUSTRALIA
1300 362 603
http://www.samsung.com
NEW ZEALAND
0800 SAMSUNG (0800 726 786)
http://www.samsung.com
CHINA
400-810-5858
http://www.samsung.com
HONG KONG
(852) 3698 - 4698
http://www.samsung.com/hk
http://www.samsung.com/hk_en/
INDIA
3030 8282, 1800 3000 8282
http://www.samsung.com
INDONESIA
0800-112-8888
http://www.samsung.com
021-5699-7777
JAPAN
0120-327-527
http://www.samsung.com
MALAYSIA
1800-88-9999
http://www.samsung.com
PHILIPPINES
1-800-10-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
1-800-3-SAMSUNG (726-7864)
1-800-8-SAMSUNG (726-7864)
02-5805777
SINGAPORE
1800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
THAILAND
1800-29-3232
http://www.samsung.com
02-689-3232
TAIWAN
0800-329-999
http://www.samsung.com
VIETNAM
1 800 588 889
http://www.samsung.com
MIDDLE EAST
IRAN
021-8255
http://www.samsung.com
http://www.samservice.com
OMAN
800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
KUWAIT
183-2255
http://www.samsung.com
BAHRAIN
8000-4726
http://www.samsung.com
EGYPT
08000-726786
http://www.samsung.com
JORDAN
800-22273
http://www.samsung.com
MOROCCO
080 100 2255
http://www.samsung.com
Mer informasjon
5-3
MIDDLE EAST
SAUDI ARABIA
9200-21230
http://www.samsung.com
U.A.E
800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
AFRICA
NIGERIA
0800 - SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
SOUTH AFRICA
0860-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
5-3
Mer informasjon
5-4
Korrekt avhending - kun Europa
Korrekt avhending av dette produkt (Avfall elektrisk og elektronisk utstyr) - kun Europa
(Gjelder i EU og andre europeiske land som har kildesortering)
Denne merkingen på produkt, tilbehør eller dokumentasjon angir at produktet og dets elektriske tilbehør (f.eks.
lader, hodetelefoner, USB-kabel) ikke må kastes med annet husholdningsavfall på slutten av levetiden. For å hindre mulig skade på miljøet eller menneskelig helse fra ukontrollert avfallsavhending, vennligst atskill disse gjenstandene fra andre typer avfall og resirkuler dem ansvarlig for å fremme bærekraftig gjenbruk av materielle
ressurser.
Husholdningsbrukere bør kontakte enten forhandleren de kjøpte produktet av, eller lokale myndigheter, for detaljer om hvor og hvordan de kan frakte disse gjenstandene for miljømessig trygg resirkulering.
Forretningsbrukere bør kontakte sin leverandør og undersøke vilkårene i kjøpekontrakten. Dette produktet og
dets elektriske tilbehør skal ikke blandes med annet kommersielt avfall som skal kastes.
Korrekt avhending av batterier i dette produkt - kun Europa
(Gjelder i EU og andre europeiske land som har separate systemer for batteriresirkulering)
Denne markeringen på batteriet, håndboken eller emballasjen angir at batteriene i dette produktet ikke må kastes
med annet husholdningsavfall på slutten av levetiden. Hvis de kjemiske symbolene Hg, Cd eller Pb er merket av,
angir det at batteriet inneholder kvikksølv, kadmium eller bly over referansenivåene i EU-direktiv 2006/66. Hvis
batteriene ikke avhendes på riktig måte, kan disse stoffene skade menneskers helse eller miljøet.
For å beskytte naturressurser og fremme gjenbruk av materialer bør du skille batterier fra andre typer avfall og
resirkulere dem gjennom ditt gratis lokale resirkuleringssystem for batterier.
5-4
Mer informasjon
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement