Samsung | AR07JSFPEWQN | Samsung AR07JSFPEWQN Bruksanvisning

Ilmastointilaite
Käyttöopas
ARJS -sarjat
•• Kiitos, että hankit Samsung-ilmastointilaitteen.
•• Lue tämä käyttöopas ennen laitteen käyttämistä ja säilytä se tulevia tarpeita
varten.
Maldives ET IB_DB68-06219A-00_FI.indd 1
2016/5/16 9:32:21
Uuden ilmastointilaitteesi ominaisuudet
Viileä kesätarjous
Polttavan kuumina kesäpäivinä ja pitkinä unettomina öinä ei ole parempaa tapaa paeta kuumuutta
kuin oman kodin viileä mukavuus. Uusi ilmastointilaitteesi saattaa rasittavat kuumat kesäpäivät
päätökseen ja antaa sinun levätä. Lyö kuumuus tänä kesänä uudella ilmastointilaitteella.
Kustannustehokas järjestelmä
Uusi ilmastointilaitteesi ei vain tarjoa suurinta mahdollista viilennysvoimaa kesällä, vaan se voi olla
myös tehokas lämmitysjärjestelmä talvella edistyneen lämpöpumppujärjestelmänsä ansiosta.
Lämpöpumppujärjestelmä on 3 kertaa tehokkaampi kuin muut sähköllä toimivat lämmityslaitteet,
joten voit alentaa sen käyttökustannuksia. Vastaa koko vuoden tarpeisiisi yhdellä ilmastointilaitteella.
Kaikkialle sopiva tyyli
Elegantti ja harmoninen muotoilu pitää kotisi estetiikkaa tärkeänä ja täydentää nykyistä sisustustasi.
Uusi ilmastointilaite tuo tyyliä mihin tahansa huoneeseen pehmeällä värillään ja pyöristetyllä
muodollaan. Nauti ilmastointilaitteesi tarjoamasta toiminnallisuudesta ja estetiikasta.
-toiminto
-toiminto sallii sinun asettaa mukavan lämpötilan unen ajaksi samalla kun se säästää
energiaa ja tarjoaa sinulle syvän unen.
Tuotteen turvallinen hävittäminen
(elektroniikka ja sähkölaitteet)
(Jätteiden lajittelua käyttävät maat)
Oheinen merkintä tuotteessa, lisävarusteissa tai käyttöohjeessa merkitsee, että tuotetta tai lisävarusteina toimitettavia sähkölaitteita (esim. laturia,
kuulokkeita tai USB kaapelia) ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana niiden käyttöiän päätyttyä. Virheellisestä jätteenkäsittelystä ympäristölle ja
terveydelle aiheutuvien haittojen välttämiseksi tuote ja lisävarusteet on eroteltava muusta jätteestä ja kierrätettävä kestävän kehityksen mukaista
uusiokäyttöä varten.
Kotikäyttäjät saavat lisätietoja tuotteen ja lisävarusteiden turvallisesta kierrätyksestä ottamalla yhteyttä tuotteen myyneeseen jälleenmyyjään tai
paikalliseen ympäristöviranomaiseen.
Yrityskäyttäjien tulee ottaa yhteyttä tavarantoimittajaan ja selvittää hankintasopimuksen ehdot. Tuotetta tai sen lisävarusteita ei saa hävittää
muun kaupallisen jätteen seassa.
Lisätietoja Samsungin ympäristösitoumuksista ja tuotekohtaisista lainsäädännöllisistä velvollisuuksista (esim. REACH), löydät
osoitteesta samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
Suomi-2
Maldives ET IB_DB68-06219A-00_FI.indd 2
2016/5/16 9:32:21
Sisältö
Valmistelu
Turvatoimenpiteet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Tarkastus ennen käyttöä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Perustoiminto
Ilmastointilaitteen osien nimet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Kaukosäätimen osat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Perustoiminto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Ilmavirtauksen suunnan säätäminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Kehittynyt toiminto
Smart Saver -toiminnon käyttäminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Turbo-toiminnon käyttäminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Quiet (Hiljainen) -toiminnon käyttäminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Auto Clean-toiminnon käyttäminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
-tila . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
On/Off timer -ajastimen asettaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Muut
Ilmastointilaitteen puhdistaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Ilmastointilaitteen kunnossapito . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Vianmääritys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Suomi-3
Maldives ET IB_DB68-06219A-00_FI.indd 3
2016/5/16 9:32:21
Turvatoimenpiteet
Lue tämä käyttöopas huolellisesti, ennen kuin käytät uutta ilmastointilaitettasi, jotta
osaisit käyttää uuden laitteesi ominaisuuksia ja toimintoja turvallisesti ja tehokkaasti.
Seuraavat käyttöohjeet kattavat useita malleja, joten oman ilmastointilaitteesi
ominaisuudet voivat erota hieman tässä oppaassa kuvatuista ominaisuuksista. Jos
sinulla on kysyttävää, ota yhteyttä lähimpään asiakastukeen tai etsi tietoja sivustolta
www.samsung.com.
Tärkeitä turvallisuuteen liittyviä symboleja ja varoituksia:

VAROITUS

HUOMIO
Vaaroja tai vaarallisia käytäntöjä, jotka voivat johtaa vakaviin
henkilövahinkoihin tai kuolemaan.
Vaaroja tai vaarallisia käytäntöjä, jotka voivat johtaa lieviin
henkilövahinkoihin tai omaisuuvahinkoihin.
Noudata ohjeita.
Katkaise virransyöttö.
ÄLÄ toimi näin.
ÄLÄ pura.
Varmista, että laite on maadoitettu sähköiskujen estämiseksi.
ASENNUS

VAROITUS
Käytä virtajohtoa, jonka virtamääritykset vastaavat laitteen määrityksiä
tai ylittävät ne, ja käytä virtajohtoa vain tähän laitteeseen. Älä käytä
jatkojohtoa.
 Virtajohdon pidentäminen voi aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon.
 Älä käytä sähkömuuntajaa. Se saattaa aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon.
 Jos jännite/taajuus/nimellisvirta on erilainen, se saattaa aiheuttaa tulipalon.
Tämän laitteen asennuksen saa tehdä vain pätevä asentaja tai huoltoliike.
 Muutoin seurauksena saattaa olla sähköisku, tulipalo, räjähdys, laiteongelmat
tai vamma, ja se voi myös mitätöidä asennetun tuotteen takuun.
Asenna eristyskytkin ilmastointilaitteen viereen (ei ilmastointilaitteen
paneeleihin) ja ilmastointilaitteeseen tarkoitettu suojakatkaisin.
 Muutoin seurauksena voi olla sähköisku tai tulipalo.
Asenna ulkoyksikkö siten, etteivät yksikön sähköiset osat ole paljaana.
 Muutoin seurauksena saattaa olla sähköisku, tulipalo, räjähdys, laiteongelmat
tai vamma.
Suomi-4
Maldives ET IB_DB68-06219A-00_FI.indd 4
2016/5/16 9:32:21
ASENNUS

01 Valmistelu
Älä asenna tätä laitetta lämmittimen tai helposti syttyvien materiaalien
lähelle. Älä asenna tätä laitetta kosteaan, öljyiseen tai pölyiseen paikkaan
tai paikkaan, jossa se altistuu suoralle auringonvalolle tai vedelle
(sadepisarat). Älä asenna tätä laitetta paikkaan, jossa saattaa esiintyä
kaasuvuotoja.
 Seurauksena voi olla sähköisku tai tulipalo.
Älä koskaan asenna ulkoyksikköä paikkaan, josta se voi pudota, esimerkiksi
korkealle ulkoseinään.
 Jos ulkoyksikkö putoaa, seurauksena voi olla henkilövahinko, kuolema tai
omaisuusvahinko.
Laitteen täytyy olla kunnolla maadoitettu. Älä maadoita laitetta
kaasuputkeen, muoviseen vesiputkeen tai puhelinlinjaan.
 Muutoin seurauksena saattaa olla sähköisku, tulipalo tai räjähdys.
 Varmista, että käytät maadoitettua pistorasiaa.
HUOMIO
Asenna laite tasaiselle ja kovalle pinnalle, joka kantaa sen painon.
 Muutoin seurauksena voi olla epänormaalia tärinää, melua tai laiteongelmia.
Asenna poistoletku oikein, jotta vesi valuu pois oikealla tavalla.
 Muutoin seurauksena voi olla veden ylivuotaminen ja omaisuusvahingot. Vältä
poiston lisäämistä viemäriputkiin, sillä se saattaa aiheuttaa hajuja.
Kun asennat ulkoyksikköä, liitä poistoletku siten, että vesi poistuu oikein.
 Ulkoyksikön lämmitystoiminnon aikana tuottama vesi saattaa vuotaa yli ja
johtaa omaisuusvahinkoihin.
Erityisesti talvella putoavat jääkimpaleet saattavat aiheuttaa henkilövahinkoja,
kuolemia tai omaisuusvahinkoja.
VIRTALÄHDE

VAROITUS
Jos suojakatkaisin on vahingoittunut, ota yhteyttä lähimpään
huoltoliikkeeseen.
Älä vedä virtajohtoa tai taivuta sitä liiallisesti. Älä väännä tai sido
virtajohtoa. Älä vedä virtajohtoa metalliesineiden yli, älä aseta painavia
esineitä johdon päälle, älä työnnä johtoa esineiden väliin, äläkä työnnä
johtoa laitteen takana olevaan tilaan.
 Seurauksena voi olla sähköisku tai tulipalo.
Suomi-5
Maldives ET IB_DB68-06219A-00_FI.indd 5
2016/5/16 9:32:21
Turvatoimenpiteet
VIRTALÄHDE

HUOMIO
Katkaise virta suojakatkaisijalla, jos et käytä ilmastointilaitetta pitkään
aikaan sekä myös ukkosen tai salamoinnin aikana.
 Muutoin seurauksena voi olla sähköisku tai tulipalo.
KÄYTTÖ

VAROITUS
Jos laitteesta vuotaa vettä, ota yhteyttä lähimpään huoltoliikkeeseen.
 Muutoin seurauksena voi olla sähköisku tai tulipalo.
Jos laitteesta kuuluu outoa ääntä tai siitä tulee palaneen hajua tai
savua, katkaise virransyöttö välittömästi ja ota yhteyttä lähimpään
huoltoliikkeeseen.
 Muutoin seurauksena voi olla sähköisku tai tulipalo.
Kaasuvuodon sattuessa (propaanikaasu, nestemäinen petroli jne.) tuuleta
tila välittömästi koskematta virtajohtoon. Älä koske laitteeseen tai
virtajohtoon.
 Älä käytä tuuletinta.
 Kipinä voi aiheuttaa räjähdyksen tai tulipalon.
Ota yhteyttä lähimpään huoltoliikkeeseen, jos ilmastointilaite vaatii
uudelleen asennuksen.
 Muutoin seurauksena voi olla laiteongelmat, vesivuoto, sähköisku tai tulipalo.
 Laitteelle ei tarjota toimituspalvelua. Laitteen sijoittamisesta toiseen paikkaan
veloitetaan lisämaksu ja asennusmaksu.
 Jos haluat asentaa laitteen epätavalliseen paikkaan, kuten teollisuusalueelle
tai lähelle meren rantaa, jossa se joutuu alttiiksi ilman suolalle, ota yhteyttä
lähimpään huoltoliikkeeseen.
Älä koske suojakatkaisimeen märin käsin.
 Seurauksena voi olla sähköisku.
Älä sammuta ilmastointilaitetta suojakatkaisimesta laitteen ollessa
käynnissä.
 Ilmastointilaitteen sammuttaminen ja käynnistäminen suojakatkaisimesta
saattaa aiheuttaa kipinöintiä ja johtaa sähköiskuun tai tulipaloon.
Pidä kaikki pakkausmateriaali laitteen purkamisen jälkeen poissa lasten
ulottuvilta, sillä pakkausmateriaali saattaa olla vaarallista lapsille.
 Jos lapsi laittaa pussin päähänsä, hän voi tukehtua.
Suomi-6
Maldives ET IB_DB68-06219A-00_FI.indd 6
2016/5/16 9:32:21
01 Valmistelu
Älä koske laitteen lapoihin käsilläsi tai sormillasi lämmitystoiminnon
aikana.
 Seurauksena voi olla sähköisku tai palovamma.
Älä työnnä sormiasi tai vieraita esineitä ilmastointilaitteen tulo- tai
poistoilmakanaviin.
 Huolehdi, etteivät lapset työnnä sormiaan laitteeseen vammojen välttämiseksi.
Älä kolhi tai vedä ilmastointilaitetta kovalla voimalla.
 Seurauksena voi olla tulipalo, henkilövahinko tai laiteongelmat.
Älä aseta ulkoyksikön lähelle sellaisia esineitä, jotka mahdollistavat lasten
kiipeämisen laitteen päälle.
 Tämä voi johtaa lasten vakavaan loukkaantumiseen.
Älä käytä tätä ilmastointilaitetta pitkiä ajanjaksoja huonosti ilmastoiduissa
tiloissa tai sairaalloisten ihmisten lähellä.
 Tämä saattaa olla vaarallista hapen puutteen vuoksi, joten avaa ikkuna ainakin
kerran tunnissa.
Jos laitteeseen pääsee vieraita aineita, kuten vettä, katkaise virransyöttö ja
ota yhteyttä lähimpään huoltoliikkeeseen.
 Muutoin seurauksena voi olla sähköisku tai tulipalo.
Älä yritä korjata, purkaa tai muunnella laitetta itse.
 Älä käytä muita sulakkeita (esimerkiksi kupari, teräslanka, jne) kuin
vakiosulakkeita.
 Muutoin seurauksena saattaa olla sähköisku, tulipalo, laiteongelmat tai
henkilövahinko.
Suomi-7
Maldives ET IB_DB68-06219A-00_FI.indd 7
2016/5/16 9:32:21
Turvatoimenpiteet
KÄYTTÖ

HUOMIO
Älä aseta sisäyksikön alle minkäänlaisia esineitä tai laitteita.
 Sisäyksiköstä tippuva vesi saattaa aiheuttaa tulipalon tai omaisuusvahinkoja.
(esimerkiksi sähkölaitteille)
Tarkista ainakin kerran vuodessa, ettei ulkoyksikön asennuskehys ole
rikkoutunut.
 Muutoin seurauksena voi olla henkilövahinko, kuolema tai omaisuusvahingot.
Suurin mahdollinen virta mitataan IEC-turvallisuusstandardin mukaisesti ja
energiatehokkuus mitataan ISO-standardin mukaisesti.
Älä seiso laitteen päällä tai aseta sen päälle minkäänlaisia esineitä (kuten
pyykkiä, palavia kynttilöitä, sytytettyjä tupakoita, astioita, kemikaaleja,
metalliesineitä, jne.).
 Seurauksena voi olla sähköisku, tulipalo, laitteen käyttöhäiriöt tai
henkilövahingot.
Älä käytä laitetta märin käsin.
 Seurauksena voi olla sähköisku.
Älä suihkuta laitteen pinnalle herkästi syttyviä aineita, kuten
hyönteismyrkkyä.
 Se voi olla haitallista ihmisille, ja siitä voi seurata sähköisku, tulipalo tai laitteen
toimintahäiriö.
Älä juo ilmastointilaitteesta tulevaa vettä.
 Vesi voi olla haitallista ihmisille.
Älä kohdista kaukosäätimeen voimakkaita iskuja, äläkä pura
kaukosäädintä osiin.
Älä koske laitteeseen liitettyihin putkiin.
 Seurauksena voi olla palovammoja tai henkilövahinko.
Älä käytä ilmastointilaitetta tarkkuusmittarien, ruokatarvikkeiden, eläinten
tai kosmetiikan viilentämiseen, tai muihin epätavallisiin tarkoituksiin.
 Seurauksena voivat olla omaisuusvahingot.
Älä altista ihmisiä, kasveja tai eläimiä ilmastointilaitteen suoralle
ilmavirralle pitkiksi ajanjaksoiksi.
 Tämä saattaa vahingoittaa ihmisiä, eläimiä tai kasveja.
Suomi-8
Maldives ET IB_DB68-06219A-00_FI.indd 8
2016/5/16 9:32:22
PUHDISTAMINEN

01 Valmistelu
Tätä laitetta ei ole tarkoitettu sellaisten henkilöiden (lapset mukaan lukien)
käytettäväksi, joilla on alentuneet fyysiset, aistinvaraiset tai henkiset
kyvyt, tai joilla ei ole kokemusta tai tietoa, ellei heidän turvallisuudestaan
vastaava henkilö valvo ja ohjeista heitä laitteen käyttöön. Lapsia on
valvottava, jotta he eivät pääse leikkimään laitteella.
Käyttö Euroopassa: Tätä laitetta voivat käyttää vähintään 8-vuotiaat lapset
ja henkilöt, joilla on alentuneet fyysiset, aistinvaraiset tai henkiset kyvyt, tai
joilla ei ole kokemusta tai tietoa, jos heitä valvotaan ja ohjeistetaan laitteen
turvallisessa käytössä, ja he ymmärtävät käyttöön liittyvät vaarat. Lapset
eivät saa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa puhdistaa laitetta tai tehdä
huoltotoimenpiteitä ilman valvontaa.
VAROITUS
Älä puhdista laitetta suihkuttamalla siihen vettä. Älä käytä bentseeniä,
liuotinaineita tai alkoholia laitteen puhdistamisessa.
 Seurauksena voi olla värien haalistuminen, osien vääntyminen,
vaurioituminen, sähköisku tai tulipalo.
Katkaise ilmastointilaitteen virransyöttö ja odota, että tuuletin pysähtyy,
ennen kuin puhdistat tai huollat laitetta.
 Muutoin seurauksena voi olla sähköisku tai tulipalo.
PUHDISTAMINEN

HUOMIO
Ole varovainen, kun puhdistat ulkoyksikön lämmönvaihtimen pintoja, sillä
sen reunat ovat teräviä.
 Tämän saa tehdä vain pätevä teknikko, ota yhteys asentajaan tai
huoltokeskukseen.
Älä puhdista laitteen sisäosia itse.
 Ota yhteyttä lähimpään huoltoliikkeeseen laitteen sisäosien puhdistamiseksi.
 Lue osio 'Ilmastointilaitteen puhdistus' ennen kuin puhdistat sisäisen
suodattimen.
 Muutoin seurauksena voi olla vamma, sähköisku tai tulipalo.
HUOMIO
•Peitä ilmastointilaite asennuksen jälkeen PE-pussilla ja poista pussi,
kun alat käyttää ilmastointilaitetta.
Suomi-9
Maldives ET IB_DB68-06219A-00_FI.indd 9
2016/5/16 9:32:22
Tarkastus ennen käyttöä
Toiminnan vaihteluvälit
Alla olevaan taulukkoon on on merkitty ne lämpötilan ja kosteuden vaihteluvälit,
joissa ilmastointilaite toimii. Lue taulukko varmistaaksesi käytön tehokkuuden.
Tila
Sisälämpötila
Ulkolämpötila
Sisäilman kosteus
Viilennys
16 ˚C~32 ˚C
-10 ˚C~46 ˚C
Suhteellinen kosteus enintään 80 %
Lämmitys
27 ˚C tai alle
-15 ˚C~24 ˚C
-
Kuiva
18 ˚C~32 ˚C
-10 ˚C~46 ˚C
-
ffJos ilmastointilaitetta käytetään viilennystilassa pitkäaikaisesti ilman kosteuspitoisuuden ollessa korkea, saattaa
muodostua kastetta.
ffJos ulkolämpötila laskee -5 °C:een, lämmityskapasiteetti voi alentua jopa 60 – 70 % käyttöedellytysten mukaan
määritellystä kapasiteetista.
Malli : AJ
Tila
Sisälämpötila
Ulkolämpötila
Sisäilman
kosteus
Viilennys
16˚C~32˚C
-5˚C~46˚C
80% tai alle
Lämmitys 27˚C tai alle
-15˚C~24˚C
-
-
-5˚C~46˚C
-
AJ100*** ulkolämpötila : -10˚C~46˚C.
Kuiva
18˚C~32˚C
Huomautus
AJ100*** ulkolämpötila : -10˚C~46˚C.
 Standardoitu lämpötila lämmitykseen on 7 ˚C. Jos ulkolämpötila laskee 0 ˚C:een tai sen alle,
lämmityskapasiteettia voidaan alentaa lämpötilaolosuhteista riippuen.
 Jos viilennystoimintoa käytetään yli 32 ˚C:een lämpötiloissa
(sisälämpötila), laite ei viilennä täydellä
kapasiteetilla.
Ilmastointilaitteen kunnossapito
Sisäiset suojaukset yksikön ohjausjärjestelmän kautta
ffTämä sisäinen suojaus käynnistyy, jos ilmastointilaitteeseen tulee sisäinen vika.
Tyyppi
Kylmän ilman estäminen
Sulatussykli
Kompressorin suojaus
HUOMAUTUS
Kuvaus
Sisäinen tuuletin sammuu estääkseen kylmän ilman, kun lämpöpumppu on käynnissä.
Sisäinen tuuletin sammuu jään sulatusta varten, kun lämpöpumppu on käynnissä.
Pystysuora ilmankiertolapa on kiinni sulatussyklin aikana, ja se avautuu uudelleen
lämmitystoiminnon ajaksi sulatussyklin jälkeen.
Ilmastointilaite ei ala toimia heti käynnistyksen jälkeen ulkoyksikön kompressorin
suojaamiseksi.
• J os lämmityspumppu on käynnissä Heat-lämmitystilassa, sulatussykli käynnistyy poistaakseen ulkoyksiköstä
siihen alhaisissa lämpötiloissa mahdollisesti kerääntyneen huurteen.
Sisäinen tuuletin sammuu automaattisesti ja käynnistyy vasta sitten, kun sulatussykli on suoritettu.
Suomi-10
Maldives ET IB_DB68-06219A-00_FI.indd 10
2016/5/16 9:32:22
Ilmastointilaitteen osien nimet
Ilmastointilaitteesi saattaa mallista riippuen erota alla olevasta kuvasta.
Tärkeimmät osat
02 Perustoiminto
Huoneen
lämpötilan
sensori
Ilmanotto
Ilmansuodatin
(paneelin alla)
Ilmankiertolapa
(ylös ja alas)
Läpän tappivipu
Ilmankiertolapa (vasen ja oikea)
Näyttö
-ilmaisin
Ajastin/Automaattinen puhdistus -ilmaisin
Toiminnan ilmaisin
Virta-painiketta
Kaukosäätimen vastaanotin
Suomi-11
Maldives ET IB_DB68-06219A-00_FI.indd 11
2016/5/16 9:32:22
Kaukosäätimen osat
• Osoita kaukosäädin kohti sisäyksikössä sijaitsevaa kaukosäätimen vastaanotinta.
• Kun painat kaukosäätimessä olevaa painiketta, kuulet sisäyksiköstä piippausäänen ja kaukosäätimen näyttöön ilmestyy
lähetysilmaisin( ).
Kaukosäätimen painikkeet
Kaukosäätimen näyttö
Virta
Käynnistää/sammuttaa ilmastointilaitteen.
Smart Saver
Mode (Tila)
Säästää energiaa viilentämällä tilan 24
°C–30 °C lämpötilaan.
Aseta yksi 5:stä käyttötilasta.
(saat lisätietoja lukemalla sivut 14–15).
Auto Clean (Automaattinen puhdistus)
Turbo
Automaattinen puhdistustoiminto - kuivaa
sisäyksikön hajujen poistamiseksi.
Käytä automaattista tuulettimen
nopeutta
nopeaan viilentämiseen.
Ilman suunta
Quiet (Hiljainen)
Käynnistää/pysäyttää ilmankiertolapojen
automaattisen liikkeen ylös ja alas.
Vähentää sisäyksikön toiminnasta
syntyvää ääntä.
Fan (Tuuletin)
Aseta
Säädä ilmastointilaitteen läpi virtaavan
ilman määrää tuulettimen 4 eri nopeudella:
Automaattinen / Matala / Keskitaso / Korkea.
-tila.
Set (Aseta)
On Timer
Aseta ajastin/
Aseta On Timer- ajastin.
Off Timer
Peruuta
Aseta Off Timer-ajastin.
Peruuta ajastin/
Time Up (Lisää aikaa)/Time Down
(Vähentää aikaa)
Säädä aika ajastin/


Temp (Lämpötila) + -
Nostaa/laskee lämpötilaa 1˚C kerrallaan.
-tila.
-tila.
-tilaan.
Painikkeella ei ole toimintoa.
HUOMIO
• Varmista, ettei kaukosäätimeen pääse vettä.
Suomi-12
Maldives ET IB_DB68-06219A-00_FI.indd 12
2016/5/16 9:32:23
Kaukosäätimen näyttö
Alhaisen paristovirran
ilmaisin
Lähetyksen ilmaisin
Ilman suuntailmaisin
Tuulettimen nopeuden ilmaisin
Turbo-ilmaisin
Hiljainen-ilmaisin
Smart Saver-ilmaisin
On Timer-ilmaisin
Off Timer-ilmaisin
-ilmaisin
Automaattinen (Turbo)
Matala
Keskitaso
Korkea
02 Perustoiminto
Toimintatilan ilmaisin
Paristojen vaihtaminen
Kun paristot ovat kuluneet loppuun, ( ) ilmestyy kaukosäätimen näytölle. Vaihda paristot, kun kuvake ilmestyy.
Kaukosäätimeen tarvitaan kaksi 1,5V, AAA-tyyppistä paristoa.
Kaukosäätimen säilyttäminen
Jos et käytä kaukosäädintä pitkään aikaan, poista kaukosäätimestä paristot ja laite kaukosäädin säilytykseen.
Paristojen asettaminen
1. Työnnä kaukosäätimen
2. Aseta lokeroon kaksi AAAtakana olevaa suojusta nuolen
paristoa.
osoittamalla tavalla ja vedä se Tarkista napaisuus, aseta paristot
ylös.
+ ja - merkintöjen mukaan.
Varmista, että olet asettanut
paristot oikein.
HUOMAUTUS
3. Sulje suojus asettamalla se takaisin
paikalleen.
Kuulet naksahtavan äänen, kun suojus on
kunnolla paikallaan.
• J os samassa tilassa on elektronisia loistelamppuja, kuten vaihtosuuntaisia loistelamppuja, signaalin lähetys
saattaa häiriintyä.
• Jos kaukosäätimen käyttö aiheuttaa muiden laitteiden käynnistymisen, ota yhteyttä huoltoliikkeeseen.
Tuotteen paristojen oikea hävittäminen
(Jätteiden lajittelua käyttävät maat)
Tämä merkintä paristossa, käyttöoppaassa tai pakkauksessa tarkoittaa, että tämän tuotteen sisältämiä paristoja ei saa
hävittää muun kotitalousjätteen seassa, kun niiden käyttöikä on päättynyt. Kemiallinen symboli Hg, Cd tai Pb ilmaisee,
että paristo sisältää elohopeaa, kadmiumia tai lyijyä yli EU-direktiivin 2006/66 salliman määrän.
Jos paristoja ei hävitetä oikein, nämä aineet voivat vahingoittaa ihmisten terveyttä tai ympäristöä.
Suojaa luonnonvaroja ja edistä materiaalien uusiokäyttöä erottelemalla paristot muusta jätteestä ja toimittamalla ne
kierrätettäväksi paikalliseen maksuttomaan paristojen palautusjärjestelmään.
Suomi-13
Maldives ET IB_DB68-06219A-00_FI.indd 13
2016/5/16 9:32:23
Perustoiminto
Perustoiminto on toimintotila, joka voidaan valita Mode (Tila)-painiketta painamalla.
Auto (Automaattinen)
Auto-tilassa ilmastointilaite asettaa lämpötilan ja tuulettimen nopeuden automaattisesti huoneen lämpötilan mukaisesti.
• Jos käytät monijärjestelmää automaattisessa toimintatilassa, järjestelmä tekee lämpötilan ja vastaavan toimintatilan
(COOL tai HEAT) asetuksen toiminnon käynnistyshetkellä vallitsevan huonelämpötilan perusteella.
Cool (Viilennys)
Viilennystilassa ilmastointilaite viilentää huoneesi. Voit säätää lämpötilaa ja tuulettimen nopeutta viilentääksesi enemmän
kuumina vuodenaikoina.
• Jos nykyinen ulkolämpötila on paljon korkeampi kuin valittu sisälämpötila, sisälämpötilan alentaminen halutuksi voi
kestää jonkin aikaa.
• Quiet (Hiljainen) -tila(
, ) alentaa sisäyksikön toimintaääntä viilennystilassa.
Dry (Kuiva)
Kun ilmastointilaite on Kuiva-tilassa, se toimii ilmankosteuden alentajana poistamalla kosteutta sisäilmasta.
Dry (Kuiva)-tila tekee ilmasta raikasta kosteissa ympäristöissä.
Ilmastointilaite saattaa toimia korkeammalla tai matalammalla lämpötilalla kuin kaukosäätimellä on asetettu
maksimoidakseen kosteuden poiston Dry-toimintatilassa.
Fan (Tuuletin)
Tuulettimen tilan voi asettaa huoneen tuulettamiseksi. Tuuletintila auttaa raikastamaan tunkkaisen ilman huoneessa.
Heat (Lämmitys)
Ilmastointilaite sekä lämmittää että viilentää. Tällä monipuolisella laitteella voit talvella lämmittää tilojasi.
• Tuuletin ei ehkä toimi aluksi n. 3–5 minuuttiin. Tällä estetään kylmät ilmapuhallukset ilmastointilaitteen lämmetessä.
• Quiet (Hiljainen) -tila(
, ) alentaa sisäyksikön toimintaääntä lämmitystilassa.
• Koska ilmastointilaite lämmittää huoneen ottamalla energiaa ulkoilmasta, lämmityskapasiteetti voi alentua ulkoilman
ollessa äärimmäisen kylmä.
Käytä lisälämmityslaitteita yhdessä ilmastointilaitteesi kanssa, jos ilmastointilaite yksin ei mielestäsi tuota riittävää lämpöä.
Suomi-14
Maldives ET IB_DB68-06219A-00_FI.indd 14
2016/5/16 9:32:23
-painiketta käynnistääksesi ilmastointilaitteen.
Paina
-painiketta valitaksesi toimintatilan.
• J okainen Mode (Tila) -painikkeen painallus vaihtaa tilan seuraavassa järjestyksessä: Auto (Automaattinen), Cool
(Viilennys), Dry (Kuiva), Fan (Tuuletin) ja Heat (Lämmitys).
Paina
-painiketta asettaaksesi haluamasi tuulettimen nopeuden.
Auto
(Automaattinen)
(Automaattinen)
Cool (Viilennys)
(Automaattinen),
Dry (Kuiva)
(Automaattinen)
Fan (Tuuletin)
Heat (Lämmitys)
(Matala),
(Matala),
(Keskitaso),
(Automaattinen),
Säädä lämpötila painamalla
(Keskitaso),
(Matala),
(Keskitaso),
Cool (Viilennys)
Voit säätää halutun lämpötilan 1°C kerrallaan välillä 16°C - 30°C.
Dry (Kuiva)
Voit säätää halutun lämpötilan 1°C kerrallaan välillä 18°C - 30°C.
Heat (Lämmitys)
(Korkea)
-painiketta.
Voit säätää halutun lämpötilan 1°C kerrallaan välillä 16°C - 30°C.
Fan (Tuuletin)
(Korkea)
(Korkea)
Auto
(Automaattinen)
HUOMAUTUS
02 Perustoiminto
Paina
Lämpötilan säätäminen ei ole mahdollista.
Voit säätää halutun lämpötilan 1°C kerrallaan välillä 16°C - 30°C.
• Ilmankiertoa voidaan säätää manuaalisesti.(saat lisätietoja lukemalla sivut 16)
Suomi-15
Maldives ET IB_DB68-06219A-00_FI.indd 15
2016/5/16 9:32:24
Ilmavirtauksen suunnan säätäminen
Ilmavirtauksen voi ohjata haluamaasi suuntaan.
Pystysuora ilmavirta
Ilmankiertolavat liikkuvat ylös ja alas.
Paina kaukosäätimen Ilman suunta

Ilman suuntailmaisin näkyy ja ilmankiertolavat liikkuvat jatkuvasti ylös ja alas
-painiketta.
kierrättääkseen ilmaa.

Paina kaukosäätimen Ilman suunta
ilmankierron samassa suunnassa.
-painiketta uudelleen pitääksesi
Vaakasuora ilmavirta
Varmista, ettei mikään ilmankiertolavoista ulostyöntyvistä tappivivuista ole rikki.
Siirrä lavan vipu vasemmalle tai oikealle toiveidesi mukaan pitääksesi ilmankierron
samassa suunnassa.
HUOMIO
• V
aro erityisesti sormiasi, kun säädät vaakasuoraa ilmankiertoa.
Laitteen väärä käsittely aiheuttaa mahdollisen henkilövahingon
vaaran.
Läpän tappivipu
Suomi-16
Maldives ET IB_DB68-06219A-00_FI.indd 16
2016/5/16 9:32:24
Smart Saver -toiminnon käyttäminen
Tämä toiminto asettaa lämpötilan vaihteluvälin rajat, mikä auttaa sinua säästämään energiaa kun ilmastointilaite toimii
viilennystilassa.
Paina kaukosäätimen Smart Saver-painiketta, kun ilmastointilaite toimii Viilennystilassa.

Smart Saver-ilmaisin ja ilmankierron-ilmaisin
ilmestyvät automaattisesti
kaukosäätimen näytölle.
Ilmankiertolavat liikkuvat ylös ja alas.

Jos nykyinen asetettu lämpötila on matalampi kuin 24°C, se nostaa lämpötilan
automaattisesti arvoon 24 °C.
Peruuta Paina Smart Saver -painiketta vielä kerran.
HUOMAUTUS
• S mart Saver-toiminto on mahdollinen vain Cool (Viilennys) -tilassa.
• Kun Smart Saver -toiminto on aktivoitu, lämpötilan vaihteluväli rajoitetaan
välille 24°C - 30°C.
• Jos haluttu lämpötila on alle 24°C, sammuta Smart Saver -toiminto painamalla
Smart Saver -painiketta uudelleen.
• Lämpötila/tuulettimen nopeus voidaan myös säätää (ks. s. 15 saadaksesi
ohjeet).
• Ilmanvirtaus voidaan säätää manuaalisesti (katso ohjeita sivulta 16).
• Jos painat Mode (Tila) -tilapainiketta Smart Saver -toiminnon ollessa käynnissä,
toiminto peruuntuu.
03 Kehittynyt toiminto
Turbo-toiminnon käyttäminen
Turbo-toiminto auttaa viilentämään huoneen nopeasti ja tehokkaasti.
Paina kaukosäätimen Turbo-painiketta laitteen ollessa viilennystilassa.

Turbo-ilmaisin ilmestyy kaukosäätimen näytölle, ja ilmastointilaite toimii Turbo-
toiminnossa 30 minuutin ajan.
Peruuta Paina Turbo -painiketta vielä kerran.
HUOMAUTUS
• T urbo-toiminto on mahdollinen vain Cool (Viilennys) -tilassa.
• Jos painat Mode (Tila) -tilapainiketta Turbo -toiminnon ollessa käynnissä,
toiminto peruuntuu.
• Lämpötilaa/tuulettimen nopeutta ei voida säätää tätä tilaa käytettäessä.
Suomi-17
Maldives ET IB_DB68-06219A-00_FI.indd 17
2016/5/16 9:32:25
Quiet (Hiljainen) -toiminnon käyttäminen
Voit vähentää sisäyksikön tuottamaa ääntä.
Paina kaukosäätimen Quiet (Hiljainen)-painiketta, kun ilmastointilaite toimii viilennystai lämmitystilassa.

Quiet (Hiljainen)-ilmaisin ilmestyy kaukosäätimen näytölle.

Sisäyksikkö toimii hiljaisemmin.
Peruuta Paina Quiet -painiketta vielä kerran.
HUOMAUTUS
• J os käytät monijärjestelmää, tämä toiminto toimii vain, kun Quiet (Hiljainen)
-toiminto on asetettu kaikkiin käytettäviin sisäyksiköihin.
Auto Clean-toiminnon käyttäminen
Automaattinen puhdistustoiminto estää homeen muodostumista eliminoimalla kosteuden sisäyksikön sisältä. Sisäyksikkö
haihduttaa kosteuden yksikön sisältä. Tämän toiminnon aktivointi tuottaa puhtaampaa ja terveellisempää hengitysilmaa.
Paina Auto Clean (Automaattinen puhdistus) -painiketta.
Kun ilmastointilaite on sammuksissa,
Auto Clean -ilmaisin ilmestyy sisäyksikön näytölle ja automaattinen puhdistustoiminto
käynnistyy.
Kun ilmastointilaite on käynnissä,
Kun ilmastointilaite sammutetaan, Auto Clean -ilmaisin ilmestyy sisäyksikön näytölle ja
automaattinen puhdistustoiminto käynnistyy.
Automaattisen puhdistuksen toiminta-aika saattaa vaihdella edellisestä käyttötilasta
riippuen.
Auto(cool), Cool, Dry -tilat : n. 30 minuuttia.
Auto(heat), Heat, Fan -tilat : n. 15 minuuttia.
Peruuta Paina Auto Clean-painiketta vielä kerran.
HUOMAUTUS
• K un ilmastointilaite käynnistetään, automaattinen puhdistustoiminto pysähtyy
ja toimii, kun ilmastointilaitteen toiminta pysähtyy.
Suomi-18
Maldives ET IB_DB68-06219A-00_FI.indd 18
2016/5/16 9:32:25
-tila
Mukavan unen takaamiseksi ilmastointilaite toimii tiloissa Fall aseleep (Nukahda)  Sound sleep (Syvä uni)  Wake up (Herää)
.
Kun ilmastointilaite on käynnissä viilennys/lämmitystilassa
2. Aseta aika painamalla Time Up (Lisää aikaa) tai Time Down (Vähentää aikaa)
-painiketta.
Voit asettaa ajan puolen tunnin jaksoissa välillä 30 min - 3 tuntia, ja tunnin jaksoissa
välillä 3 tuntia - 12 tuntia.
Toiminta-aika voidaan asettaa 30 minuutin minimistä 12 tunnin maksimiin.
Toiminnan oletusaika on asetettu 8 tuntiin.
03 Kehittynyt toiminto
1. Paina kaukosäätimen
-painiketta.

-ilmaisin ilmestyy ja Off timer -ilmaisin alkaa vilkkua kaukosäätimen
näytöllä.
3. Paina Set (Aseta)-painiketta toiminnon aktivoimiseksi.
Off timer-ilmaisin lopettaa vilkkumisen, ja varattu aika näkyy näytöllä 3 sekunnin
ajan.
Nyt ilmastointilaite toimii good'sleep-tilassa.
Jos et paina Set (Aseta) -painiketta 10 sekunnin kuluessa
tai Time
Up (Lisää aikaa) tai Time Down (Vähentää aikaa) -painikkeen painalluksesta,
ilmastointilaite palaa edelliseen tilaan. Tarkista Off timer -ilmaisin ja -ilmaisin
sisäyksikön näytöltä.
Peruuta Paina Cancel -painiketta vielä kerran.
Voit säätää halutun lämpötilan 1°C kerrallaan välillä 16 ˚C - 30 ˚C.
Tuulettimen nopeus säätyy automaattisesti
-tilan mukaan.
Jos kuitenkin valitsit
-tilan lämmitystoiminnon ollessa päällä,
voit säätää tuulettimen nopeutta itse.
Ilmavirtauksen suunta säädetään automaattisesti
-tilan
mukaan.
Jos kuitenkin valitsit
-tilan lämmitystoiminnon ollessa päällä,
voit säätää ilmavirtauksen suuntaa itse.
Lämpötilan ja tuulettimen nopeuden muutokset
-tilassa
• Fall asleep (Nukahda): Auttaa sinua nukahtamaan alentamalla lämpötilaa.
• Sound sleep (Syvä uni): Rentouttaa vartalosi ja nostaa hieman lämpötilaasi.
• Wake up (Herää)
-tila: Herättää sinut puhaltamalla jaksottaisesti raikasta ilmaa ja auttaa sinua tuntemaan olosi
virkistyneeksi.
HUOMAUTUS
• A
seta Off timer
-tilassa yli 5 tunnin päähän. Unesi tuntuu häiriintyneeltä, jos
-tila on
asetettu liian lyhyeksi tai pitkäksi ajaksi, sillä toiminnon oletuskesto on 8 tuntia.
• Jos
-tila asetetaan alle 4 tunniksi, toiminto pysähtyy samanaikaisesti.
Jos
-tila asetetaan yli 5 tunniksi, se käy Wake up (Herää) -tilassa viimeisen tunnin ajan ennen
pysähtymistä.
• Suositeltu lämpötila on 25˚C - 27˚C viilennykselle ja 21˚C - 23˚C lämmitykselle.
Suomi-19
Maldives ET IB_DB68-06219A-00_FI.indd 19
2016/5/16 9:32:25
On/Off timer -ajastimen asettaminen
Voit asettaa ilmastointilaitteen käynnistymään tai sammumaan automaattisesti haluamanasi aikana.
On timer -ajastuksen asettaminen kun ilmastointilaite on sammuksissa / Off timer -ajastuksen
asettaminen kun ilmastointilaite on käynnissä
On timer -ajastuksen
asettaminen
1. Paina On Timer/Off Timer-painiketta.
On/Off timer-ilmaisin vilkkuu kaukosäätimen näytöllä.
2. Aseta aika painamalla Time Up (Lisää aikaa) tai Time Down (Vähentää aikaa)
-painiketta.
Voit asettaa ajan puolen tunnin jaksoissa välillä 30 min - 3 tuntia, ja tunnin jaksoissa
välillä 3 tuntia - 24 tuntia.
Toiminta-aika voidaan asettaa 30 minuutin minimistä 24 tunnin maksimiin.
3. Paina Set (Aseta)-painiketta toiminnon aktivoimiseksi.
On timer-ilmaisin lopettaa vilkkumisen ja varattu aika näkyy näytöllä 3 sekunnin ajan
Jos et paina Set (Aseta) -painiketta 10 sekunnin kuluessa ajan valitsemisesta,
ilmastointilaite palaa edelliseen tilaan. Tarkista On timer - tai Off timer -ilmaisin ja
-ilmaisin sisäyksikön näytöltä.
Off timer -ajastuksen
asettaminen
Peruuta Paina Cancel (Peruuta)-painiketta.
Lisävaihtoehdot ovat mahdollisia On timer-tilassa
Voit valita Auto (Automaattinen),/Cool (Viilennys)/Dry (Kuiva)/Fan
(Tuuletin)/Heat (Lämmitys).
Voit säätää lämpötilaa Auto (Automaattinen) / Cool (Viilennys) / Dry (Kuiva)
/ Heat (Lämmitys) -tilassa.
HUOMAUTUS
• Vain ajastuksen viimeisintä asetusta sovelletaan On Timer/Off Timer ja
Off timer -toimintojen välillä.
• Asetettu aika näkyy näytössä 3 sekuntia ajastimen asettamisen jälkeen ja
häviää sen jälkeen.
Suomi-20
Maldives ET IB_DB68-06219A-00_FI.indd 20
2016/5/16 9:32:26
On Timer ja Off Timer -tilojen yhdistäminen
Jos ilmastointilaite on sammutettuna
Ennalta asetettu aika on pidempi On timer -tilassa kuin Off
timer -tilassa
Esim.) On timer: 3 tuntia, Off timer: 1 tunti
- Ilmastointilaite toimii Off timer -tilassa 1 tunti sen
jälkeen, kun olet asettanut ajastimen.
Ilmastointilaitteesi käynnistyy 2 tunnin päästä.
Ennalta asetettu aika on lyhyempi On timer -tilassa kuin Off
timer -tilassa
Esim.) On timer: 3 tuntia, Off timer: 5 tuntia
- Ilmastointilaite toimii On timer -tilassa 3 tuntia sen
jälkeen, kun olet asettanut ajastimen.
Ilmastointilaitteesi pysyy käynnissä 2 tuntia ja sammuu
sitten automaattisesti.
HUOMAUTUS
• Ajastuksen käynnistymis- ja sammumisaikojen tulee erota toisistaan.
• Paina kaukosäätimen Cancel (Peruuta) -painiketta ajastusyhdistelmän ollessa käynnissä.
Sekä On timer että Off timer peruuntuvat ja ilmaisin katoaa.
03 Kehittynyt toiminto
Jos ilmastointilaite on käynnissä
Suomi-21
Maldives ET IB_DB68-06219A-00_FI.indd 21
2016/5/16 9:32:26
Ilmastointilaitteen puhdistaminen
HUOMIO
•Varmista, että virta on kytketty pois sisäyksiköstä sekä irrota
virransyöttö ennen kuin puhdistat ilmastointilaitteen.
Sisäyksikön puhdistaminen
ffPyyhi yksikön pinta tarvittaessa hieman kostealla mikrokuituliinalla.
HUOMAUTUS
• O
ta yhteyttä huoltoliikkeeseen puhdistaessasi sisäyksikön
lämmönvaihdinta, sillä se tulee purkaa osiin.
•Älä käytä emäksisiä puhdistusaineita näytön
HUOMIO puhdistamiseen.
•Älä käytä rikkihappoa, suolahappoa tai orgaanisia
liuotinaineita (kuten ohenteita, kerosiinia, asetonia jne.)
tuotteen pinnan puhdistamiseen, äläkä liimaa siihen tarroja.
Ne saattavat vahingoittaa ilmastointilaitteen pintaa.
Ulkoyksikön lämmönvaihtimen puhdistaminen
ffViilennysteho saattaa heiketä, jos lämmönvaihtimeen kertyy pölyä.
Puhdista se siis säännöllisesti..
ffSuihkuta vettä pölyn poistamiseksi.
HUOMAUTUS
• J os ulkoyksikön lämmönvaihtimen puhdistaminen yksin on
hankalaa, ota yhteyttä huoltoliikkeeseen.
•Varo ulkoyksikön lämmönvaihtimen
HUOMIO teräviä reunoja.
Lämmönvaihdin
(Kuva saattaa vaihdella mallista
riippuen)
Paneelin avaaminen
Tartu kunnolla etupaneelin yläosaan ja avaa se vetämällä alaspäin.
Nosta sitten paneelia hieman ylöspäin.
Suomi-22
Maldives ET IB_DB68-06219A-00_FI.indd 22
2016/5/16 9:32:26
Ilmansuodattimen poistaminen
04 Muut
Tartu kahvaan ja nosta se ylös. Vedä sitten ilmansuodatin
itseäsi kohti ja liu'uta se alas.
Ilmansuodatin
Ilmansuodattimen puhdistaminen
Pestävä vaahtomuovinen ilmansuodatin kerää ilmasta suuria hiukkasia. Suodatin puhdistetaan imuroimalla tai pesemällä käsin.
Avaa paneeli ja poista ilmansuodatin.
Puhdista ilmansuodatin imurin tai pehmeän harjan
avulla.
Jos pölyä on paljon, huuhtele juoksevan veden alla.
Työnnä ilmansuodatin takaisin alkuperäiseen
asentoonsa ja sulje etupaneeli.
Anna ilmansuodattimen kuivaa hyvin tuuletetulla
alueella.
HUOMAUTUS
• P uhdista ilmansuodatin 2 viikon välein tai jos suodattimen puhdistamismuistutus syttyy näyttöön. Puhdistusväli voi
vaihdella käytöstä ja ympäristöolosuhteista riippuen. Puhdista se kerran viikossa pölyisissä ympäristöissä.
• Jos sammutat ilmastointilaitteen painamalla Virta -painiketta, suodattimen puhdistamismuistutus sammuu.
• Jos ilmansuodatin kuivuu suljetussa (tai kosteassa) tilassa, saattaa syntyä hajua. Jos näin käy, puhdista se uudelleen
ja kuivaa hyvin ilmastoidussa tilassa.
Suomi-23
Maldives ET IB_DB68-06219A-00_FI.indd 23
2016/5/16 9:32:27
Ilmastointilaitteen kunnossapito
Jos ilmastointilaitetta ei käytetä pitkään aikaan, kuivaa se pitääksesi sen kunnossa.
1.Kuivaa ilmastointilaite läpikotaisin käyttämällä Fan (Tuuletin)-tilaa 3 - 4 tunnin
ajan ja katkaise sitten virransyöttö. Kosteuden jättäminen komponentteihin
saattaa aiheuttaa sisäisiä vaurioita.
2.Ennen kuin käytät ilmastointilaitetta uudelleen, kuivaa laitteen sisäiset
komponentit uudelleen käyttämällä Fan (Tuuletin)-tilaa 3 - 4 tunnin ajan. Tämä
helpottaa kosteudesta mahdollisesti syntyneiden hajujen poistamista.
Säännölliset tarkastukset
Lue alla oleva taulukko pitääksesi ilmastointilaitteen kunnossa.
Tyyppi
Joka 2.
viikko
Kuvaus
Puhdista ilmansuodatin (1)
Sisäyksikkö
Joka 3.
kuukausi
Joka 4.
kuukausi

Puhdista kondenssivesiastia (2)

Puhdista lämmönvaihdin läpikotaisin (2)

Puhdista ristituuletin (2)

Puhdista kondenssivesiputki (2)

Vaihda kaukosäätimen paristot (1)

Puhdista yksikön ulkopuolella oleva lämmönvaihdin (2)
Ulkoyksikkö
Kerran
vuodessa

Puhdista yksikön sisäpuolella oleva lämmönvaihdin (2)

Puhdista sähkökomponentit ilmasuihkulla (2)

Varmista, että kaikki sähkökomponentit on kiristetty
kunnolla (2)

Puhdista tuuletin (2)

Varmista, että kaikki tuulettimen osat on kiristetty
kunnolla (2)

Puhdista kondenssivesiastia (2)

 : Tämä merkintä vaatii sisä-/ulkoyksikön säännöllistä tarkastusta.
Noudata kuvausta pitääksesi ilmastointilaitteen kunnossa.
(1) K uvatut toiminnot tulee suorittaa useammin, jos asennuspaikka on
kovin pölyinen.
HUOMIO
(2) Vain pätevä henkilökunta saa suorittaa nämä toiminnot. Saat
yksityiskohtaisempia lisätietoja lukemalla käyttöoppaan asennusta
koskevan osion.
Suomi-24
Maldives ET IB_DB68-06219A-00_FI.indd 24
2016/5/16 9:32:27
Vianmääritys
Lue seuraava taulukko, jos ilmastointilaite toimii epänormaalisti. Tämä saattaa
säästää aikaa ja tarpeettomia kustannuksia.
RATKAISU
Ilmastointilaite ei
toimi lainkaan.
•Tarkista virran tila ja käynnistä ilmastointilaite uudelleen.
• Yhdistä virtaan tai kytke päälle suojakatkaisimesta ja
käynnistä ilmastointilaite uudelleen.
• Tarkista, onko Off Timer kytketty päälle. Käynnistä
ilmastointilaite uudelleen painamalla Virta-painiketta.
Lämpötilan säätö
ei toimi.
• Tarkista oletko valinnut Fan (Tuuletin)/Turbo -tilan. Näissä
tiloissa haluttu lämpötila säädetään automaattisesti, etkä voi
säätää lämpötilaa itse.
04 Muut
ONGELMA
Ilmastointilaitteesta • Tarkista, onko asetettu lämpötila korkeampi (Cool (Viilennys)
ei tule viileää/
-toiminnossa) / matalampi (Heat (Lämmitys) -toiminnossa)
lämmintä ilmaa.
kuin nykyinen lämpötila. Muuta asetettu lämpötila
painamalla kaukosäätimen Temp (Lämpötila) + tai painiketta.
• Tarkasta onko lika tukkinut ilmansuodattimen. Jos
ilmansuodattimessa on paljon pölyä, viilennysteho
(lämmitysteho) saattaa alentua. Puhdista ne säännöllisesti.
• Tarkista, onko ulkoyksikkö peitetty tai onko se asennettu
esteen lähelle. Irrota suojus ja poista este.
• Jos haluat käyttää ilmastointilaitetta auringonpaisteessa,
peitä ulkoyksikkö verhoilla tms.
• Tarkista, onko ilmastointilaite jäänpoistotilassa. Jään
muodostuessa talvella tai ulkoyksikön lämpötilan ollessa
liian alhainen, laite siirtyy automaattisesti jäänpoistotilaan.
Sisätuuletin pysähtyy jäänpoistotilassa, eikä viileää ilmaa
tule ulos.
• Jos ovet tai ikkunat ovat auki, viilennys-/lämmitysteho
saattaa huonontua.
Sulje ovet ja ikkunat.
• Tarkista, onko ilmastointilaite juuri käynnistetty viilennystai lämmitystoiminnon pysäyttämisen jälkeen. Tällöin
vain tuuletin käynnistyy ulkoyksikön kompressorin
suojaamiseksi.
• Tarkista, onko putki liian pitkä. Jos putken pituus
ylittää suurimman sallitun putken pituuden, viilennys-/
lämmitysteho saattaa alentua.
Suomi-25
Maldives ET IB_DB68-06219A-00_FI.indd 25
2016/5/16 9:32:27
Vianmääritys
ONGELMA
RATKAISU
Ilmavirran säätö
ei toimi.
• Tarkista oletko valinnut Auto (Automaattinen)/Dry (Kuiva)/
-tilan. Näissä tiloissa haluttu lämpötila
säädetään automaattisesti, etkä voi säätää lämpötilaa itse.
Tuulettimen
nopeuden säätö
ei toimi.
• Tarkista oletko valinnut Auto (Automaattinen)/Dry (Kuiva)/
Turbo/
-tilan. Näissä tiloissa tuulettimen nopeus
säädetään automaattisesti, etkä voi säätää sitä itse.
Kaukosäädin ei
toimi.
• Tarkista, ovatko paristot kuluneet loppuun.
• Varmista, ettei mikään peitä kaukosäätimesi sensoreita.
• Tarkista, onko ilmastointilaitteen lähellä voimakas
valonlähde. Loisteputkien tai neonvalojen voimakas valo
saattaa estää sähköaaltoja.
Ajastintoimintoa
ei voi asettaa.
• Tarkista painamalla kaukosäätimen Set(Aseta) -painiketta
asetettuasi ajan.
Ilmaisin vilkkuu
jatkuvasti.
• Paina Virta -painiketta tai irrota virtapistoke/-kytkin
lisävirtakytkimestä.
Jos merkkivalo vilkkuu edelleen, ota yhteyttä
huoltoliikkeeseen.
Huoneeseen
tulee hajuja
käytön aikana.
• Tarkista, onko käyttöalueella savua. Tuuleta huone tai käytä
ilmastointilaitetta Fan (Tuuletin)-tilassa 1 - 2 tunnin ajan.
(Emme käytä haisevia komponentteja ilmastointilaitteessa.)
Ilmoitus
virheestä.
• Kun sisäyksikön ilmaisin vilkkuu, ota yhteys lähimpään
huoltoliikkeeseen.
Äänien
kuuluminen.
• Ilmastointilaitteen käyttötasosta riippuen voit kuulla ääntä,
kun kylmäaineen virtaus vaihtelee. Tämä on normaalia.
Ulkoyksiköstä
tulee savua.
• Tämä ei välttämättä johdu tulipalosta, vaan se voi olla
ulkoyksikön lämmönvaihtimen jäänpoistotoiminnon
synnyttämää höyryä, kun käytät lämmitystoimintoa talvella.
Ulkoyksikön
putkiliitoksesta
tippuu vettä.
• Vettä voi tulla lämpötilaerosta johtuen. Tämä on normaalia.
Suomi-26
Maldives ET IB_DB68-06219A-00_FI.indd 26
2016/5/16 9:32:27
04 Muut
Suomi-27
Maldives ET IB_DB68-06219A-00_FI.indd 27
2016/5/16 9:32:27
KYSYMYKSIÄ TAI PALAUTETTA?
MAA
SOITA
TAI VIERAILE VERKKOSIVUILLAMME
UK
EIRE
www.samsung.com/uk/support
www.samsung.com/ie/support
PORTUGAL
LUXEMBURG
NETHERLANDS
0330 SAMSUNG (7267864)
0818 717100
0180 6 SAMSUNG bzw.
0180 6 7267864*
(*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf)
[HHP] 0180 6 M SAMSUNG bzw.
0180 6 67267864*
(*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf)
01 48 63 00 00
800-SAMSUNG (800.7267864)
0034902172678
[HHP] 0034902167267
808 20 7267
261 03 710
0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)
BELGIUM
02-201-24-18
NORWAY
DENMARK
FINLAND
SWEDEN
815 56480
70 70 19 70
030-6227 515
0771 726 7864 (0771-SAMSUNG)
801-172-678* lub +48 22 607-93-33*
Dedykowana infolinia do obsługi zapytań dotyczących telefonów komórkowych:
801-672-678* lub +48 22 607-93-33*
* (koszt połączenia według taryfy operatora)
0680SAMSUNG (0680-726-786)
0680PREMIUM (0680-773-648)
0800-SAMSUNG (0800-7267864)
[Only for Premium HA] 0800-366661
[Only for Dealers] 0810-112233
GERMANY
FRANCE
ITALIA
SPAIN
POLAND
HUNGARY
AUSTRIA
SWITZERLAND
CZECH
SLOVAKIA
CROATIA
BOSNIA
MONTENEGRO
SLOVENIA
SERBIA
BULGARIA
ROMANIA
CYPRUS
GREECE
LITHUANIA
LATVIA
ESTONIA
0800 726 78 64 (0800-SAMSUNG)
800 - SAMSUNG
(800-726786)
0800 - SAMSUNG
(0800-726 786)
072 726 786
055 233 999
020 405 888
080 697 267 (brezplačna številka)
011 321 6899
*3000 Цена в мрежата
0800 111 31 , Безплатна телефонна линия
*8000 (apel in retea)
08008-726-78-64 (08008-SAMSUNG) Apel GRATUIT
8009 4000 only from landline, toll free
80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line
(+30) 210 6897691 from mobile and land line
8-800-77777
8000-7267
800-7267
Maldives ET IB_DB68-06219A-00_FI.indd 28
www.samsung.com/de/support
www.samsung.com/fr/support
www.samsung.com/it/support
www.samsung.com/es/support
www.samsung.com/pt/support
www.samsung.com/be_fr/support
www.samsung.com/nl/support
www.samsung.com/be/support (Dutch)
www.samsung.com/be_fr/support (French)
www.samsung.com/no/support
www.samsung.com/dk/support
www.samsung.com/fi/support
www.samsung.com/se/support
www.samsung.com/pl/support
www.samsung.com/hu/support
www.samsung.com/at/support
www.samsung.com/ch/support (German)
www.samsung.com/ch_fr/support (French)
www.samsung.com/cz/support
www.samsung.com/sk/support
www.samsung.com/hr/support
www.samsung.com/support
www.samsung.com/support
www.samsung.com/si
www.samsung.com/rs/support
www.samsung.com/bg/support
www.samsung.com/ro/support
www.samsung.com/gr/support
www.samsung.com/lt/support
www.samsung.com/lv/support
www.samsung.com/ee/support
2016/5/16 9:32:27
Download PDF