Samsung | AR09MSPDPWKNEE | Samsung AR09MSPDPWKNEE Bruksanvisning

KYSYMYKSIÄ TAI PALAUTETTA?
MAA
SOITA
UK
IRELAND (EIRE)
PORTUGAL
LUXEMBURG
NETHERLANDS
0330 SAMSUNG (7267864)
0818 717100
06196 9340275
[HHP] 06196 9340224
01 48 63 00 00
800-SAMSUNG (800.7267864)
0034902172678
[HHP] 0034902167267
808 20 7267
261 03 710
088 90 90 100
BELGIUM
02-201-24-18
NORWAY
DENMARK
FINLAND
SWEDEN
815 56480
70 70 19 70
030-6227 515
0771 726 786
801-172-678* lub +48 22 607-93-33*
Dedykowana infolinia do obsługi zapytań dotyczących telefonów
komórkowych: 801-672-678* lub +48 22 607-93-33*
* (koszt połączenia według taryfy operatora)
0680SAMSUNG (0680-726-786)
0680PREMIUM (0680-773-648)
0800-SAMSUNG (0800-7267864)
[Only for Premium HA] 0800-366661
[Only for Dealers] 0810-112233
GERMANY
FRANCE
ITALIA
SPAIN
POLAND
HUNGARY
AUSTRIA
SWITZERLAND
CZECH
SLOVAKIA
CROATIA
BOSNIA
MONTENEGRO
SLOVENIA
SERBIA
BULGARIA
ROMANIA
CYPRUS
GREECE
LITHUANIA
LATVIA
ESTONIA
0800 726 78 64 (0800-SAMSUNG)
800 - SAMSUNG
(800-726786)
0800 - SAMSUNG
(0800-726 786)
072 726 786
055 233 999
020 405 888
080 697 267 (brezplačna številka)
011 321 6899
*3000 Цена в мрежата
0800 111 31 , Безплатна телефонна линия
*8000 (apel in retea)
08008-726-78-64 (08008-SAMSUNG) Apel GRATUIT
8009 4000 only from landline, toll free
80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line
(+30) 210 6897691 from mobile and land line
8-800-77777
8000-7267
800-7267
TAI VIERAILE
VERKKOSIVUILLAMME
www.samsung.com/uk/support
www.samsung.com/ie/support
www.samsung.com/de/support
www.samsung.com/fr/support
www.samsung.com/it/support
www.samsung.com/es/support
www.samsung.com/pt/support
www.samsung.com/be_fr/support
www.samsung.com/nl/support
www.samsung.com/be/support (Dutch)
www.samsung.com/be_fr/support (French)
www.samsung.com/no/support
www.samsung.com/dk/support
www.samsung.com/fi/support
www.samsung.com/se/support
www.samsung.com/pl/support
www.samsung.com/hu/support
www.samsung.com/at/support
www.samsung.com/ch/support (German)
www.samsung.com/ch_fr/support (French)
www.samsung.com/cz/support
www.samsung.com/sk/support
www.samsung.com/hr/support
www.samsung.com/support
www.samsung.com/support
www.samsung.com/si
www.samsung.com/rs/support
www.samsung.com/bg/support
www.samsung.com/ro/support
www.samsung.com/gr/support
www.samsung.com/lt/support
www.samsung.com/lv/support
www.samsung.com/ee/support
Ilmastointilaite
Käyttöopas
AR09MSPDPWK/EE, AR12MSPDPWK/EE
•• Kiitos, että hankit Samsung-ilmastointilaitteen.
•• Lue tämä käyttöopas ennen laitteen käyttämistä ja säilytä se tulevia tarpeita varten.
Sisältö
Tuotteen tiedot
4
Tuotteen tiedot
4
Turvallisuustiedot6
Turvallisuustiedot6
Lyhyesti14
Sisäyksikön yleiskatsaus
14
Näyttö
Kaukosäätimen yleiskatsaus
15
Paristojen asettaminen
Kaukosäätimen käyttäminen
16
Toimintatilat
Lämpötilan säätäminen
Tuulettimen nopeuden asettaminen
Ilmavirran suunnan ohjaaminen
Nykyisen ajan asettaminen
Älykkäät virtaominaisuudet
18
Viilennystoiminto18
Cool (Viilennys) -tila
2-Step (2-vaiheinen) viilennystoiminto
Kosteudenpoistotoiminto19
Dry (Kuiva) -tila
Ilmanpuhdistustoiminto19
SPi-toiminto (super-plasma-ioni)
Lämmitystoiminto20
Heat (Lämmitys) -tila
Älykkäät pikaominaisuudet
Auto (Automaattinen) -tila
Fan (Tuuletin) -tila
Beep (Äänimerkki) -toiminto
Fast (Nopea) -toiminto
Comfort (Mukavuus) -toiminto
Quiet (Hiljainen) -toiminto
Display (Näyttö) -valotoiminto
Wi-Fi-toiminto (Smart A/C -sovellus)
2 Suomi
21
Energiansäästöominaisuudet25
Energiansäästöominaisuudet25
Sähkönkulutuksen tarkastaminen
Single user (Yksi käyttäjä) -toiminto
Ajastettu käynnistys-/sammutustoiminto
good’sleep -toiminto
Puhdistaminen ja huolto
29
Puhdistaminen lyhyesti
29
Vianmääritys31
Tuotteen turvallinen hävittäminen
(elektroniikka ja sähkölaitteet)
(Jätteiden lajittelua käyttävät maat)
Oheinen merkintä tuotteessa, lisävarusteissa tai käyttöohjeessa merkitsee, että tuotetta tai lisävarusteina
toimitettavia sähkölaitteita (esim. laturia, kuulokkeita tai USB kaapelia) ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana
niiden käyttöiän päätyttyä. Virheellisestä jätteenkäsittelystä ympäristölle ja terveydelle aiheutuvien haittojen
välttämiseksi tuote ja lisävarusteet on eroteltava muusta jätteestä ja kierrätettävä kestävän kehityksen mukaista
uusiokäyttöä varten.
Kotikäyttäjät saavat lisätietoja tuotteen ja lisävarusteiden turvallisesta kierrätyksestä ottamalla yhteyttä tuotteen
myyneeseen jälleenmyyjään tai paikalliseen ympäristöviranomaiseen.
Yrityskäyttäjien tulee ottaa yhteyttä tavarantoimittajaan ja selvittää hankintasopimuksen ehdot. Tuotetta tai sen
lisävarusteita ei saa hävittää muun kaupallisen jätteen seassa.
Tuotteen paristojen oikea hävittäminen
Tämä merkintä paristossa, käyttöoppaassa tai pakkauksessa tarkoittaa, että tämän tuotteen sisältämiä paristoja ei
saa hävittää muun kotitalousjätteen seassa, kun niiden käyttöikä on päättynyt. Kemiallinen symboli Hg, Cd tai Pb
ilmaisee, että paristo sisältää elohopeaa, kadmiumia tai lyijyä yli EU-direktiivin 2006/66 salliman määrän.
Lisätietoja Samsungin ympäristösitoumuksista ja tuotekohtaisista lainsäädännöllisistä velvollisuuksista (esim.
REACH), löydät osoitteesta samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.
html
Suomi 3
Tuotteen tiedot
Sisäyksikkö
AR09MSPDPWKNEE
AR12MSPDPWKNEE
Viilennyskapasiteetti Min./Normaali/Max.
kW
0.90/2.50/3.30
0.90/3.50/4.00
Lämmityskapasiteetti Min./Normaali/Max.
kW
0.80/3.20/6.50
0.80/4.00/7.00
Syöttöteho
Viilennys
Min./Normaali/Max.
kW
0.21/0.54/0.85
0.21/0.90/1.13
Lämmitys
Min./Normaali/Max.
kW
0.18/0.68/1.90
0.18/0.94/2.09
A+++
A+++
2.5
3.5
8.8
8.5
99
144
A+++
A++
2.3
3.3
5.1
4.8
kWh
631
963
A+
A+
kW
2.3
3.3
4
4
kWh
1208
1733
W/W
4.63
3.89
W/W
4.74
4.26
Energialuokka
Pdesign
Viilennys
kW
SEER
Vuotuinen
energiankulutus
kWh
Energialuokka
Kausittainen
tehokkuus
(EN14825
mukaisesti)
Pdesign
Lämmitys
(keskimääräinen SCOP
ilmasto)
Vuotuinen
energiankulutus
kW
Energialuokka
Lämmitys
(kylmempi
ilmasto)
EER
Nimellinen tehokkuus
(EN14511
COP
mukaisesti)
Energialuokka
Kotelo
Väri
Mitat
Yksikkö
Paino
Yksikkö
Tuuletin - ilman
virtausnopeus
Pdesign
SCOP
Vuotuinen
energiankulutus
Viilennys/lämmitys
A/A
A/A
White
Leveys x korkeus x
syvyys
mm
896×261×261
kg
11.8
Viilennys
Korkea/keskim/
matala
m /min
9.8 / 6.0 / 3.8
10.5 /6.8 / 4.6
Lämmitys
Korkea/keskim/
matala
m3/min
10.2 / 6.4 / 4.2
10.9 / 7.2 / 5.0
3
Ääniteho
Korkea
dBA
56.0
58.0
Äänenpaine
Korkea / Hiljainen
dBA
38/17
40/17
Neste
Ulkohalk.
mm
Kaasu
Ulkohalk.
mm
Putkiliitännät
Virtalähde
Vaihe / taajuus / jännite
Hz / V
Moottori
Tyyppi / teho
W
Asetus
4 Suomi
Seg 1~24 (1,7,13,19 ovat oletusarvot)
6.35
9.52
1~ / 50 / 220 - 240
DC / 27
011045-196A66271920-37133F
011045-176A88272328-37153F
HUOMAUTUS
• Tässä käyttöoppaassa käytetään alkuperäistä tuotesarjan ohjelmistoversiota. Valmistuksen
aikana julkaistu ohjelmistoversio näkyy sisäyksikön ja ulkoyksikön arvokilvestä. Arvokilpi
voi sijaita sisäyksikön sivussa (lämpötilanäytön puoli) ja ulkoyksikön sivussa (kompressorin
puoli). Lisäksi ilmastointilaitteen Wi-Fi-ohjaussovelluksen nykyinen ohjelmistoversio näkyy
sovelluksesta itsestään.
Ulkoyksikkö
AR09MSPDPWKXEE
Leveys x korkeus x symm
vyys
Mitat
Yksikkö
Paino
Yksikkö
Tuuletin - ilman
virtausnopeus
Viilennys
Korkea/matala
m3/min
Lämmitys
Korkea/matala
m3/min
Ääniteho
Korkea
Äänenpaine
Toiminta-alue
Kylmäaine
790×548×285
kg
Korkea
37.0
35.0 / 10.0
35.0 / 10.0
dBA
59.0
dBA
44.0
Viilennys
Ympäristö
Min.~Max.
o
C
Lämmitys
Ympäristö
Min.~Max.
o
AR12MSPDPWKXEE
62.0
45.0
-15 ~ 46
C
-30 ~ 24
Tyyppi / täyttömäärä
kg
R-410A / 1.4
Lisätäyttö 5m jälkeen
kg/m
Pituus
Ulkohalk. Std. / Max. m
sisähalk.
Tasoero
Sisähalk. Maks.
ulkohalk.
Putkiliitännät
m
0.01
5 / 15
8
Virtalähde
Vaihe / taajuus / jännite
Hz / V
Virta - 50 Hz
Sulakkeen maksimi ampeeriluku (MFA)
A
1~ / 50 / 220 - 240
Kompressori
Tyyppi
Laajennuslaite
Tyyppi / askel
Moottori
Tyyppi / teho
W
DC / 50
Alustan lämmitin Tyyppi / teho
W
SHEATH / 150
15
ROTARY BLDC
EEV / 480
Suomi 5
Turvallisuustiedot
Turvallisuustiedot
Lue tämä käyttöopas huolellisesti, ennen kuin käytät uutta
ilmastointilaitettasi, jotta osaisit käyttää uuden laitteesi
ominaisuuksia ja toimintoja turvallisesti ja tehokkaasti.
Seuraavat käyttöohjeet kattavat useita malleja, joten oman
ilmastointilaitteesi ominaisuudet voivat erota hieman tässä
oppaassa kuvatuista ominaisuuksista. Jos sinulla on kysyttävää, ota
yhteyttä lähimpään asiakastukeen tai etsi tietoja sivustolta
www.samsung.com.
VAROITUS
Vaaroja tai vaarallisia käytäntöjä, jotka voivat johtaa vakaviin
henkilövahinkoihin tai kuolemaan.
HUOMIO
Vaaroja tai vaarallisia käytäntöjä, jotka voivat johtaa lieviin
henkilövahinkoihin tai omaisuuvahinkoihin.
Noudata ohjeita.
ÄLÄ toimi näin.
Varmista, että laite on maadoitettu sähköiskujen estämiseksi.
Katkaise virransyöttö.
ÄLÄ pura.
ASENNUS
VAROITUS
Käytä virtajohtoa, jonka virtamääritykset vastaavat laitteen
määrityksiä tai ylittävät ne, ja käytä virtajohtoa vain tähän
laitteeseen. Älä käytä jatkojohtoa.
• Virtajohdon pidentäminen voi aiheuttaa sähköiskun tai
tulipalon.
• Älä käytä sähkömuuntajaa. Seurauksena voi olla sähköisku
tai tulipalo.
• Jos jännite/taajuus/nimellisvirta on erilainen, se saattaa
aiheuttaa tulipalon.
6 Suomi
Asenna eristyskytkin ilmastointilaitteen viereen (ei
ilmastointilaitteen paneeleihin) ja ilmastointilaitteeseen
tarkoitettu suojakatkaisin.
• Muutoin seurauksena voi olla sähköisku tai tulipalo.
Asenna ulkoyksikkö siten, etteivät yksikön sähköiset osat
ole paljaana.
• Muutoin seurauksena saattaa olla sähköisku, tulipalo,
räjähdys, laiteongelmat tai vamma.
Älä asenna tätä laitetta lämmittimen tai helposti syttyvien
materiaalien lähelle. Älä asenna tätä laitetta kosteaan, öljyiseen
tai pölyiseen paikkaan tai paikkaan, jossa se altistuu suoralle
auringonvalolle tai vedelle (tai sateelle). Älä asenna tätä laitetta
paikkaan, jossa saattaa esiintyä kaasuvuotoja.
• Seurauksena voi olla sähköisku tai tulipalo.
Älä koskaan asenna ulkoyksikköä paikkaan, josta se voi
pudota, esimerkiksi korkealle ulkoseinään.
• Jos ulkoyksikkö putoaa, seurauksena voi olla henkilövahinko,
kuolema tai omaisuusvahinko.
Laitteen täytyy olla kunnolla maadoitettu. Älä maadoita
laitetta kaasuputkeen, muoviseen vesiputkeen tai
puhelinlinjaan.
• Muutoin seurauksena saattaa olla sähköisku, tulipalo tai
räjähdys.
• Varmista, että käytät maadoitettua pistorasiaa.
Suomi 7
Turvallisuustiedot
Tämän laitteen asennuksen saa tehdä vain pätevä asentaja tai
huoltoliike.
• Muutoin seurauksena saattaa olla sähköisku, tulipalo,
räjähdys, laiteongelmat tai vamma, ja se voi myös mitätöidä
asennetun tuotteen takuun.
HUOMIO
Turvallisuustiedot
Peitä ilmastointilaite asennuksen jälkeen PE-pussilla ja poista
pussi, kun alat käyttää ilmastointilaitetta.
Asenna laite tasaiselle ja kovalle pinnalle, joka kantaa sen
painon.
• Muutoin seurauksena voi olla epänormaalia tärinää, melua tai
laiteongelmia.
Asenna poistoletku oikein, jotta vesi valuu pois oikealla tavalla.
• Muutoin seurauksena voi olla veden ylivuotaminen ja
omaisuusvahingot. Vältä poiston lisäämistä viemäriputkiin,
sillä se saattaa aiheuttaa hajuja.
Kun asennat ulkoyksikköä, liitä poistoletku siten, että vesi
poistuu oikein.
• Ulkoyksikön lämmitystoiminnon aikana tuottama vesi saattaa
vuotaa yli ja johtaa omaisuusvahinkoihin.
Erityisesti talvella putoavat jääkimpaleet saattavat aiheuttaa
henkilövahinkoja, kuolemia tai omaisuusvahinkoja.
VIRTALÄHDE
VAROITUS
Jos suojakatkaisin on vahingoittunut, ota yhteyttä lähimpään
huoltoliikkeeseen.
Älä vedä virtajohtoa tai taivuta sitä liiallisesti. Älä väännä tai
sido virtajohtoa. Älä vedä virtajohtoa metalliesineiden yli,
älä aseta painavia esineitä johdon päälle, älä työnnä johtoa
esineiden väliin, äläkä työnnä johtoa laitteen takana olevaan
tilaan.
• Seurauksena voi olla sähköisku tai tulipalo.
8 Suomi
HUOMIO
KÄYTTÖ
VAROITUS
Jos laitteesta vuotaa vettä, ota yhteyttä lähimpään
huoltoliikkeeseen.
• Muutoin seurauksena voi olla sähköisku tai tulipalo.
Jos laitteesta kuuluu outoa ääntä tai siitä tulee palaneen hajua
tai savua, katkaise virransyöttö välittömästi ja ota yhteyttä
lähimpään huoltoliikkeeseen.
• Muutoin seurauksena voi olla sähköisku tai tulipalo.
Kaasuvuodon sattuessa (propaanikaasu, nestemäinen petroli
jne.) tuuleta tila välittömästi koskematta virtajohtoon. Älä
koske laitteeseen tai virtajohtoon.
• Älä käytä tuuletinta.
• Kipinä voi aiheuttaa räjähdyksen tai tulipalon.
Ota yhteyttä lähimpään huoltoliikkeeseen, jos ilmastointilaite
vaatii uudelleen asennuksen.
• Muutoin seurauksena voi olla laiteongelmat, vesivuoto,
sähköisku tai tulipalo.
• Laitteelle ei tarjota toimituspalvelua. Laitteen sijoittamisesta
toiseen paikkaan veloitetaan lisämaksu ja asennusmaksu.
• Jos haluat asentaa laitteen epätavalliseen paikkaan,
kuten teollisuusalueelle tai lähelle meren rantaa, jossa
se joutuu alttiiksi ilman suolalle, ota yhteyttä lähimpään
huoltoliikkeeseen.
Suomi 9
Turvallisuustiedot
Katkaise virta suojakatkaisijalla, jos et käytä ilmastointilaitetta
pitkään aikaan sekä myös ukkosen tai salamoinnin aikana.
• Muutoin seurauksena voi olla sähköisku tai tulipalo.
Turvallisuustiedot
• Jos huoltoa vaativia ongelmia ilmenee, saat lisätietoa
teknisten käyttöoppaiden vianmääritysosioista.
On suositeltavaa ottaa yhteys ammattitaitoiseen
huoltoasentajaan huoltoon liittyvissä asioissa. Jos ilmenee
pikaisen tuen tarvetta, ota yhteys paikalliseen Samsungin
toimipisteeseen sähköpostilla tai puhelimitse. Apua voidaan
järjestää valtuutettujen huoltoliikkeiden kautta 24 tunnin
sisällä.
Älä koske suojakatkaisimeen märin käsin.
• Seurauksena voi olla sähköisku.
Älä sammuta ilmastointilaitetta suojakatkaisimesta laitteen
ollessa käynnissä.
• Ilmastointilaitteen sammuttaminen ja käynnistäminen
suojakatkaisimesta saattaa aiheuttaa kipinöintiä ja johtaa
sähköiskuun tai tulipaloon.
Pidä kaikki pakkausmateriaali laitteen purkamisen jälkeen
poissa lasten ulottuvilta, sillä pakkausmateriaali saattaa olla
vaarallista lapsille.
• Jos lapsi laittaa pussin päähänsä, hän voi tukehtua.
Älä koske laitteen lapoihin käsilläsi tai sormillasi
lämmitystoiminnon aikana.
• Seurauksena voi olla sähköisku tai palovamma.
Älä työnnä sormiasi tai vieraita esineitä ilmastointilaitteen
tulo- tai poistoilmakanaviin.
• Huolehdi, etteivät lapset työnnä sormiaan laitteeseen
vammojen välttämiseksi.
Älä kolhi tai vedä ilmastointilaitetta kovalla voimalla.
• Seurauksena voi olla tulipalo, henkilövahinko tai
laiteongelmat.
10 Suomi
Älä käytä tätä ilmastointilaitetta pitkiä ajanjaksoja huonosti
ilmastoiduissa tiloissa tai sairaalloisten ihmisten lähellä.
• Tämä saattaa olla vaarallista hapen puutteen vuoksi, joten
avaa ikkuna ainakin kerran tunnissa.
Jos laitteeseen pääsee vieraita aineita, kuten vettä, katkaise
virransyöttö ja ota yhteyttä lähimpään huoltoliikkeeseen.
• Muutoin seurauksena voi olla sähköisku tai tulipalo.
Älä yritä korjata, purkaa tai muunnella laitetta itse.
• Älä käytä muita sulakkeita (esimerkiksi kupari, teräslanka,
jne) kuin vakiosulakkeita.
• Muutoin seurauksena saattaa olla sähköisku, tulipalo,
laiteongelmat tai henkilövahinko.
HUOMIO
Älä aseta sisäyksikön alle minkäänlaisia esineitä tai laitteita.
• Sisäyksiköstä tippuva vesi saattaa aiheuttaa tulipalon tai
omaisuusvahinkoja.
Tarkista ainakin kerran vuodessa, ettei ulkoyksikön
asennuskehys ole rikkoutunut.
• Muutoin seurauksena voi olla henkilövahinko, kuolema tai
omaisuusvahingot.
• Varmista henkilövahinkojen välttämiseksi, että muutat
vaakasuorien ilmankiertolapojen suuntaa vasta sen jälkeen,
kun olet ensin pysäyttänyt pystysuoran ilmankiertolavan
liikkeet.
Suurin mahdollinen virta mitataan IEC-turvallisuusstandardin
mukaisesti ja energiatehokkuus mitataan ISO-standardin
mukaisesti.
Suomi 11
Turvallisuustiedot
Älä aseta ulkoyksikön lähelle sellaisia esineitä, jotka
mahdollistavat lasten kiipeämisen laitteen päälle.
• Tämä voi johtaa lasten vakavaan loukkaantumiseen.
Turvallisuustiedot
Älä seiso laitteen päällä tai aseta sen päälle minkäänlaisia
esineitä (kuten pyykkiä, palavia kynttilöitä, sytytettyjä
tupakoita, astioita, kemikaaleja, metalliesineitä, jne.).
• Seurauksena voi olla sähköisku, tulipalo, laitteen
käyttöhäiriöt tai henkilövahingot.
Älä käytä laitetta märin käsin.
• Seurauksena voi olla sähköisku.
Älä suihkuta laitteen pinnalle herkästi syttyviä aineita, kuten
hyönteismyrkkyä.
• Se voi olla haitallista ihmisille, ja siitä voi seurata sähköisku,
tulipalo tai laitteen toimintahäiriö.
Älä juo ilmastointilaitteesta tulevaa vettä.
• Vesi voi olla haitallista ihmisille.
Älä kohdista kaukosäätimeen voimakkaita iskuja, äläkä pura
kaukosäädintä osiin.
Älä koske laitteeseen liitettyihin putkiin.
• Seurauksena voi olla palovammoja tai henkilövahinko.
Älä käytä ilmastointilaitetta tarkkuusmittarien,
ruokatarvikkeiden, eläinten tai kosmetiikan viilentämiseen, tai
muihin epätavallisiin tarkoituksiin.
• Seurauksena voivat olla omaisuusvahingot.
Älä altista ihmisiä, kasveja tai eläimiä ilmastointilaitteen
suoralle ilmavirralle pitkiksi ajanjaksoiksi.
• Tämä saattaa vahingoittaa ihmisiä, eläimiä tai kasveja.
Tätä laitetta ei ole tarkoitettu sellaisten henkilöiden (lapset
mukaan lukien) käytettäväksi, joilla on alentuneet fyysiset,
aistinvaraiset tai henkiset kyvyt, tai joilla ei ole kokemusta tai
tietoa, ellei heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö valvo
ja ohjeista heitä laitteen käyttöön. Lapsia on valvottava, jotta
he eivät pääse leikkimään laitteella.
12 Suomi
PUHDISTAMINEN
VAROITUS
Älä puhdista laitetta suihkuttamalla siihen vettä. Älä
käytä bentseeniä, liuotinaineita tai alkoholia laitteen
puhdistamisessa.
• Seurauksena voi olla värien haalistuminen, osien
vääntyminen, vaurioituminen, sähköisku tai tulipalo.
Katkaise ilmastointilaitteen virransyöttö ja odota, että tuuletin
pysähtyy, ennen kuin puhdistat tai huollat laitetta.
• Muutoin seurauksena voi olla sähköisku tai tulipalo.
HUOMIO
Ole varovainen, kun puhdistat ulkoyksikön lämmönvaihtimen
pintoja, sillä sen reunat ovat teräviä.
• Tämän saa tehdä vain pätevä asentaja. Ota yhteys asennustai huoltoliikkeeseen.
Älä puhdista laitteen sisäosia itse.
• Ota yhteyttä lähimpään huoltoliikkeeseen laitteen sisäosien
puhdistamiseksi.
• Lue osio 'Puhdistaminen lyhyesti' ennen kuin puhdistat
suodattimen.
• Muutoin seurauksena voi olla vamma, sähköisku tai tulipalo.
• Varo, etteivät pintojen terävät reunat vaurioita
lämmönvaihdinta käsittelyn aikana.
Suomi 13
Turvallisuustiedot
Käyttö Euroopassa: Tätä laitetta voivat käyttää vähintään
8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joilla on alentuneet fyysiset,
aistinvaraiset tai henkiset kyvyt, tai joilla ei ole kokemusta tai
tietoa, jos heitä valvotaan ja ohjeistetaan laitteen turvallisessa
käytössä, ja he ymmärtävät käyttöön liittyvät vaarat. Lapset
eivät saa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa puhdistaa laitetta
tai tehdä huoltotoimenpiteitä ilman valvontaa.
Sisäyksikön yleiskatsaus
Todellinen tuote voi poiketa hieman alla näkyvästä kuvasta.
05
01
06
02
07
08
Lyhyesti
03
09
04
10
01 Ilmanotto
06 Wi-Fi-moduuli
02 Ilmansuodatin
07 S-plasma-ionilamppu (SPi)
03 Ilmankiertolapa (ylös ja alas)
08 Näyttö
04 Ilmankiertolapa (vasen ja oikea)
09 Virtapainike/
Kaukosäätimen vastaanotin
05 Huoneen lämpötilan sensori
10 (Sisäpuolella) SPi
Näyttö
01 Lämpötilan ilmaisin
Suodattimen nollauksen ilmaisin (
)
Sähkönkulutuksen ilmaisin
Automaattisen puhdistuksen ilmaisin (
Sulatuksen ilmaisin (
)
01
02
03
02 Timer (Ajastin) ilmaisin
good'sleep -ilmaisin
Automaattisen puhdistuksen ilmaisin
03 WiFi-ilmaisin
14 Suomi
)
Kaukosäätimen yleiskatsaus
01 Aseta lämpötilan ilmaisin
05
01
06
02
07
03
02 Ajastimen valinnan ilmaisin
03 Toimintatilan ilmaisin
04 Valintojen ilmaisin
08
05 Alhaisen paristovirran ilmaisin
09
06 Lähetyksen ilmaisin
04
07 Tuulettimen nopeuden ilmaisin
08 Pystysuora ilman suunta ilmaisin
16
09 Vaakasuoran ilman suunta ilmaisin
17
10 Asetusten ilmaisin
Lyhyesti
11
10
11 Virtapainike
12
18
12 Lämpötila-painike
13 Options (Valinnat) -painike
14 Ajastin-painike
13
19
20
14
15 Suuntapainike/valintapainike
16 Pystysuoran ilmansuunnan painike
17 Tila-painike
21
15
18 Tuulettimen nopeuspainike
19 Vaakasuoran ilmansuunnan painike
20 Settings (Asetukset) -painike
21 SET (ASETA)-painike
Paristojen asettaminen
HUOMAUTUS
• Käyttöoppaan kuvaukset perustuvat
pääasiassa kaukosäätimen painikkeisiin.
• Vaikka d'light Cool näkyvät kaukosäätimen
näytössä, ne eivät ole käytössä tässä
mallissa.
kaksi 1,5 V AAA-tyyppistä paristoa
Suomi 15
Kaukosäätimen käyttäminen
Voit käyttää ilmastointilaitetta helposti valitsemalla ensin tilan ja ohjaamalla sitten lämpötilaa,
tuulettimen nopeutta ja ilmavirtauksen suuntaa.
Toimintatilat
Voit vaihtaa nykyisen tilan johonkin seuraavista Auto
(Automaattinen), Cool (Viilennys), Dry (Kuiva), Fan (Tuuletin)
tai Heat (Lämmitys) painamalla
-painiketta.
Lämpötilan säätäminen
Voit säätää lämpötilaa jokaisessa toimintatilassa seuraavasti:
Lyhyesti
Tila
Lämpötilan säätö
Auto
(Automaattinen)/
Cool (Viilennys)
Säädä 1 °C kerrallaan välillä 16–30 °C.
Dry (Kuiva)
Säädä 1 °C kerrallaan välillä 18–30 °C.
Heat (Lämmitys)
Fan (Tuuletin)
Säädä 1 °C kerrallaan välillä 8–30 °C.
Et voi säätää lämpötilaa.
HUOMAUTUS
Voit käyttää Cool (Viilennys), Dry (Kuiva) ja Heat (Lämmitys)
tiloja seuraavilla ehdoilla:
Tila
Cool
(Viilennys)
Dry (Kuiva)
Heat
(Lämmitys)
Sisälämpötila
16–32 °C
18–32 °C
enintään 27 °C
Ulkolämpötila
-15–46 °C
-15–46 °C
-30–24 °C
Sisäilman
kosteus
Suhteellinen
kosteus
enintään 80 %
_
_
• Jos ilmastointilaitetta käytetään Cool (Viilennys) -tilassa
pitkäaikaisesti ilman kosteuspitoisuuden ollessa korkea,
voi esiintyä kondensaatiota.
• Jos ulkolämpötila laskee -5 °C:een, lämmityskapasiteetti
voi alentua jopa 60–70 % ilmoitetusta kapasiteetista.
16 Suomi
Tuulettimen nopeuden asettaminen
Voit valita seuraavat tuulettimen nopeudet kussakin tilassa:
Tila
Käytettävissä tuulettimen nopeudet
Auto
(Automaattinen)/
Dry (Kuiva)
Cool (Viilennys)/
Heat (lämmitys)
(Automaattinen)
(Automaattinen),
(Matala),
(Keskitaso),
(Korkea),
(Turbo)
(Keskitaso),
(Korkea),
Lyhyesti
(Matala),
(Turbo)
Fan (Tuuletin)
Ilmavirran suunnan ohjaaminen
Pidä ilmavirtaus jatkuvasti samasta suunnasta pysäyttämällä
ilmankiertolapojen liikkuminen pysty- tai vaakasuunnassa.
Käytössä
►
tai
HUOMAUTUS
• Jos säädät pystysuoraa ilmankiertolapaa manuaalisesti,
se ei ehkä sulkeudu kokonaan, kun sammutat
ilmastointilaitteen.
• Jos säädät vaakasuoraa ilmankiertolapaa manuaalisesti, se
ei ehkä toimi normaalisti.
• Voit ohjata ilmavirran suuntaa, kun toiminto good'sleep on
päällä Heat (Lämmitys) -tilassa, mutta et Cool (Viilennys)
-tilassa.
Nykyisen ajan asettaminen
Aseta nykyinen aika, ennen kuin käytät ilmastointilaitteen
toimintoja.
►
►


► Valitse Clock (Kello). ►
►
Aseta kellonaika.
►
HUOMAUTUS
• Voit asettaa ajan tuntiyksiköt välillä 1 tunti ~ 12 tuntia ja
valita AM (aamupäivä) tai PM (iltapäivä) ja minuuttiyksiköt
välillä 0 ~ 59 minuuttia.
• Nykyinen ajan asetus peruuntuu, jos et paina SET (ASETA)painiketta 10 sekunnin kuluessa ajan asettamisesta.
Tarkasta tämän vuoksi nykyinen aika kaukosäätimen
näytöltä.
Suomi 17
Viilennystoiminto
Samsungin ilmastointilaitteen älykkäät ja tehokkaat viilennystoiminnot pitävät suljetun tilan
viileänä ja miellyttävänä.
Cool (Viilennys) -tila
Käytä Cool (Viilennys) -tilaa viileyden säilyttämiseen kuumalla
säällä.
►
► Valitse Cool (Viilennys).
HUOMAUTUS
• Pidä miellyttävyyden vuoksi lämpötilaero sisä- ja
ulkoilman välillä 5 °C:n sisällä Cool (Viilennys) -tilassa.
• Kun olet valinnut Cool (Viilennys) -tilan, valitse haluamasi
toiminto, lämpötila ja tuulettimen nopeus.
Älykkäät virtaominaisuudet
–– Jos haluat viilentää tilan nopeasti, valitse alhainen
lämpötila ja nopea tuulettimen nopeus.
–– Säästät virtaa valitsemalla korkean lämpötilan ja hitaan
tuulettimen nopeuden.
–– Kun sisäyksikön lämpötila lähestyy asetettua lämpötilaarvoa, kompressori alkaa käydä alhaisella nopeudella
virran säästämiseksi.
2-Step (2-vaiheinen) viilennystoiminto
Käytä 2-Step (2-vaiheinen) -viilennystoimintoa, kun haluat
saavuttaa asetetun lämpötilan nopeasti. Ilmastointilaite säätää
tuulettimen nopeuden ja ilmavirran suunnan automaattisesti.
Voit valita tämän toiminnon vain, kun Cool (Viilennys) -tila on
päällä.
Cool (Viilennys) -tilassa ►
Valitse 2-Step (2-vaiheinen). ►
18 Suomi
►

►
Kosteudenpoistotoiminto
Samsungin ilmastointilaitteen kosteudenpoistotoiminto pitää suljetun tilan kuivana ja
miellyttävänä.
Dry (Kuiva) -tila
Käytä Dry (Kuiva) -tilaa sateella tai kostealla ilmalla.
►
►
Valitse Dry (Kuiva).
HUOMAUTUS
• Mitä alhaisempi asetettu lämpötila on, sitä tehokkaampi
on sulatuskapasiteetti. Kun kosteutta on paljon, säädä
asetettu lämpötila alhaiseksi.
• Et voi käyttää Dry (Kuiva) -tilaa lämmittämiseen. Dry
(Kuiva) -tila on suunniteltu tuottamaan sivuvaikutus
viilennykseen.
Samsungin ilmastointilaitteen ilmanpuhdistustoiminto pitää suljetun tilan ilman puhtaana.
SPi-toiminto (super-plasma-ioni)
Käytä SPi -toimintoa tilan puhdistamiseen positiivisilla
ioneilla, joita ilmastointilaite tuottaa. Tämä toiminto
on käytettävissä tiloissa Auto (Automaattinen),Cool
(Viilennys),Dry (Kuiva), Fan (Tuuletin) ja Heat (Lämmitys).
Tiloissa Auto,
(Automaattinen),Cool
(Viilennys), Dry (Kuiva), ►
Fan (Tuuletin) tai Heat
(Lämmitys)
Valitse
►

►
.►
HUOMAUTUS
• Kun SPi -toiminto käynnistyy, SPi -valo syttyy
automaattisesti.
• Voit säätää asetettua lämpötilaa, paitsi Fan (Tuuletin)
-tilassa.
• Kun SPi -toiminto on valittuna erityistilan ollessa päällä,
virrankulutuksessa ja käyttöäänessä on hieman eroa.
Suomi 19
Älykkäät virtaominaisuudet
Ilmanpuhdistustoiminto
Lämmitystoiminto
Samsungin ilmastointilaitteen lämmitystoiminnot pitävät suljetun tilan lämpimänä ja
miellyttävänä.
Heat (Lämmitys) -tila
Käytä Heat (Lämmitys) -tilaa lämmön säilymiseen.
►
► Valitse Heat (Lämmitys).
HUOMAUTUS
• Lämmitystilassa ilmastointilaite lämmittää huoneesi. Voit
säätää lämpötilan korkeammaksi kylminä vuodenaikoina.
• Tuuletin ei ehkä aluksi toimi n. 3–5 minuuttiin, tämä estää
kylmät ilmapuhallukset ilmastointilaitteen lämmetessä.
• Käytä lisälämmityslaitetta ilmastointilaitteen kanssa, jos
ilmastointilaite ei mielestäsi tuota riittävästi lämpöä.
Älykkäät virtaominaisuudet
• Kun ulkolämpötila on alhainen ja kosteus on korkea Heat
(Lämmitys) -tilassa, ulkoyksikön lämmönvaihtimeen
saattaa muodostua huurretta. Tämä voi myös huonontaa
lämmitystehoa. Jos näin tapahtuu, ilmastointilaite toimii
sulatustilassa 5–12 minuuttia huurteen poistamiseksi
ulkoyksikön lämmönvaihtimesta.
• Kun sulatustoiminto on päällä, ulkoyksiköstä tulee höyryä.
Ilmastointilaite siirtää pystysuoran ilmankiertolavan
ala-asentoon, kuten vasemmalla olevassa kuvassa. Tällä
estetään kylmän ilman pääsy sisäyksikköön.
B
A
A.Pystysuoran ilmankiertolavan sijainti sulatustoiminnon
aikana (lapa näyttää melkein suljetulta)
B.Pystysuoran ilmankiertolavan sijaintialue Heat
(Lämmitys) -tilan aikana.
• Kun sulatustoiminto on käynnissä, ilma ei virtaa
sisäyksiköstä. Tällä estetään kylmän ilman pääsy
sisätilaan. Lämmin ilmavirtaus alkaa hetken päästä siitä,
kun sulatustoiminto on päättynyt.
• Sulatustoimintojakso voi olla lyhyempi riippuen
ulkoyksikössä olevasta huurteen määrästä.
• Sulatustoimintojakso voi olla myös lyhyempi sateen tai
lumen aiheuttaman kosteuden takia.
• Et voi valita kaukosäätimellä muita toimintoja
sulatustoiminnon aikana. Valitse niitä vasta
sulatustoiminnon päättymisen jälkeen.
20 Suomi
Älykkäät pikaominaisuudet
Samsungin ilmastointilaitteessa on joukko lisätoimintoja.
Auto (Automaattinen) -tila
Valitse Auto (Automaattinen) -tila, kun haluat
ilmastointilaitteen ohjaavan toimintoja automaattisesti.
Ilmastointilaite tuottaa mahdollisimman miellyttävän
ympäristön.
►
►
Valitse Auto (Automaattinen).
HUOMAUTUS
• Kun sisälämpötila vaikuttaa korkeammalta tai
alhaisemmalta kuin asetettu arvo, ilmastointilaite tuottaa
automaattisesti joko sisätilan viilentävää kylmää ilmaa tai
sisälämpötilan lämmittävää ilmaa.
Käytä Fan (Tuuletin) -tilaa, kun haluat käyttää
ilmastointilaitetta tavallisena tuulettimena. Ilmastointilaite
tuottaa luonnollisen tuulenpuhalluksen.
►
► Valitse Fan (Tuuletin).
HUOMAUTUS
• Jos ilmastointilaitetta ei käytetä pitkään aikaan, kuivaa
ilmastointilaite käyttämällä sitä Fan (Tuuletin) -tilassa 3 tai
4 tuntia.
• Ulkoyksikköä ei ole suunniteltu käytettäväksi Fan
(Tuuletin) -tilassa, jotta estetään kylmän ilman pääseminen
yksikön läpi. Tämä on normaalia toimintaa, eikä se ole
ilmastointilaitteen vikatoiminto.
Beep (Äänimerkki) -toiminto
Käytä Beep (Äänimerkki) -toimintoa kytkemään päälle tai
pois päältä äänen, joka kuuluu, kun painat kaukosäätimen
painiketta.
►

►
Valitse Beep
►
(Äänimerkki).
Suomi 21
Älykkäät virtaominaisuudet
Fan (Tuuletin) -tila
Fast (Nopea) -toiminto
Käytä Fast (Nopea) -toimintoa tilan nopeaan viilentämiseen
tai lämmittämiseen. Tämä toiminto on ilmastointilaitteen
tehokkain viilennys- ja lämmitystoiminto. Voit valita tämän
toiminnon sekä Cool (Viilennys) että Heat (Lämmitys) -tiloissa.
Cool (Viilennys) tai Heat
►
(Lämmitys) -tiloissa
►

►
Valitse Fast (Nopea). ►
Älykkäät virtaominaisuudet
HUOMAUTUS
• Jos valitset Fast (Nopea) -toiminnon samanaikaisesti,
kun toiminnot 2-Step (2-vaiheinen) -viilennys, Comfort
(Mukavuus), Single user (Yksi käyttäjä), Quiet (Hiljainen) tai
good'sleep on käynnissä, nämä toiminnot peruuntuvat.
• Voit muuttaa ilmavirtauksen suunnan.
• Et voi muuttaa asetettua lämpötilaa tai tuulettimen
nopeutta.
• Kun valitset Fast (Nopea) -toiminnon Heat (Lämmitys)
-tilassa, et ehkä voi nostaa tuulettimen nopeutta viileän
ilman puhaltamisen estämiseksi.
Comfort (Mukavuus) -toiminto
Käytä Comfort (Mukavuus) -toimintoa, jos nykyinen viilennystai lämmitysteho on mielestäsi liian voimakas. Ilmastointilaite
tarjoaa pehmeämmän viilennyksen tai lämmityksen. Voit
valita tämän toiminnon sekä Cool (Viilennys) että Heat
(Lämmitys) -tiloissa.
Cool (Viilennys) tai Heat
►
(Lämmitys) -tiloissa
►

►
Valitse Comfort (Mukava). ►
HUOMAUTUS
• Voit muuttaa asetettua lämpötilaa tai ja ilmavirran
suuntaa.
• Et voi muuttaa tuulettimen nopeutta.
• Jos valitset Comfort (Mukavuus) -toiminnon
samanaikaisesti, kun toiminnot 2-Step (2-vaiheinen)
-viilennys, Fast (Nopea), Single user (Yksi käyttäjä), Quiet
(Hiljainen) tai good'sleep on käynnissä, nämä toiminnot
peruuntuvat.
• Jos viilennys- tai lämmitysteho on mielestäsi liian heikko
Comfort (Mukavuus) -toiminnossa, peruuta Comfort
(Mukavuus) -toiminto.
22 Suomi
Quiet (Hiljainen) -toiminto
Käytä Quiet (Hiljainen) -toiminto käyttöäänen hiljentämiseen.
Voit valita tämän toiminnon sekä Cool (Viilennys) että Heat
(Lämmitys) -tiloissa.
Cool (Viilennys) tai Heat
►
(Lämmitys) -tiloissa
►

►
Valitse Quiet (Hiljainen). ►
HUOMAUTUS
• Voit muuttaa asetettua lämpötilaa tai ja ilmavirran
suuntaa.
• Et voi muuttaa tuulettimen nopeutta.
Display (Näyttö) -valotoiminto
Käytä Display (Näyttö) -valotoimintoa sisäyksikön näytön
valon kytkemiseen tai sammuttamiseen.
►

►
Valitse Display
►
(Näyttö).
HUOMAUTUS
• Display (Näyttö) -valotoiminto ei toimi, jos sisäyksikkö on
kytketty pois päältä.
• Jos kytket Display (Näyttö) -valotoiminnon pois päältä,
kun SPi -toiminto on käynnissä SPi -valo sammuu myös.
• Timer (Ajastin) (
) -ilmaisin ei häviä, vaikka kytket
Display (Näyttö) -valotoiminnon pois päältä.
• Jos vaihdat nykyistä tilaa tai toimintoa, kun Display
(Näyttö) -valotoiminto on päällä, Display (Näyttö)
-valotoiminto kytkeytyy pois päältä.
Suomi 23
Älykkäät virtaominaisuudet
• Jos valitset Quiet (Hiljainen) -toiminnon samanaikaisesti,
kun toiminnot 2-Step (2-vaiheinen) -viilennys, Fast
(Nopea), Comfort (Mukavuus), Single user (Yksi käyttäjä)
tai good'sleep on käynnissä, nämä toiminnot peruuntuvat.
Wi-Fi-toiminto (Smart A/C -sovellus)
Kun kytket Wi-Fi-toiminnon päälle Lähetyksen ( ) ilmaisin
vilkkuu ja
ilmestyy kaukosäätimen näyttöön muutaman
sekunnin ajaksi. Molemmat niistä katoavat.
Käytössä
►
►
Pidä painettuna 4
sekuntia.
HUOMAUTUS
• Saat lisätieto Smart A/C -sovelluksen käyttöoppaasta.
• Smart A/C-sovellusta ei ehkä ole saatavissa joihinkin
malleihin.
Älykkäät virtaominaisuudet
24 Suomi
Energiansäästöominaisuudet
Samsungin ilmastointilaitteen älykkäät energiansäästötoiminnot vähentävät sähkönkulutusta.
Sähkönkulutuksen tarkastaminen
Käytä Usage (Käyttö) -toimintoa ilmastointilaitteen
sähkönkulutuksen tarkastamiseen. Sähkönkulutus näkyy
sisäyksikön näytöllä muutaman sekunnin ajan, ja sen jälkeen
ilmestyy asetettu sisälämpötila.
Käytössä
►
►

►
Valitse Usage (Käyttö). ►
Näytettävä arvoalue on 0,1–99 kWh. Sähkönkulutuksen
laskenta alkaa siitä hetkestä, kun ilmastointilaite
käynnistetään. Arvo nollautuu, kun ilmastointilaite
sammutetaan.
HUOMAUTUS
• Sisäyksikön näytössä näkyvä käyttö saattaa erota hieman
todellisesti kulutetusta sähkön määrästä.
• Voit katsoa sähkönkulutuksen vain silloin, kun
ilmastointilaite on toiminnassa.
Energiansäästöominaisuudet
Suomi 25
Single user (Yksi käyttäjä) -toiminto
Käytä Single user (Yksi käyttäjä) -toimintoa sähkönkulutuksen
vähentämisessä viilennyksen tai lämmityksen aikana. Voit
valita tämän toiminnon Cool (Viilennys) ja Heat (Lämmitys)
-tiloissa.
Cool (Viilennys) tai Heat
►
(Lämmitys) -tiloissa
►

►
Valitse Single user
►
(Yksi käyttäjä).
HUOMAUTUS
• Kun Single user (Yksi käyttäjä) -toiminto käynnistyy,
-kuvio ilmestyy kaukosäätimeen muutamaksi
sekunniksi ja pystysuora ilmanvirtaus alkaa
automaattisesti.
• Jos valitset Single user (Yksi käyttäjä) -toiminnon
samanaikaisesti, kun toiminnot 2-Step (2-vaiheinen)
-viilennys, Fast (Nopea), Comfort (Mukavuus), Quiet
(Hiljainen) tai good'sleep on käynnissä, nämä tilat
peruuntuvat.
Energiansäästöominaisuudet
• Kun olet valinnut Single user (Yksi käyttäjä) -toiminnon,
voit muuttaa asetettua lämpötilaa (24–30 °C Cool
(Viilennys) -tilassa, 8–30 °C Heat (Lämmitys) -tilassa),
tuulettimen nopeutta ja pystysuoran ilmanvirtauksen
suuntaa.
• Kun Single user (Yksi käyttäjä) -toiminto on kytketty päälle
Cool (Viilennys) -tilassa ja asetettu lämpötila on alhaisempi
kuin 24 °C, asetettu lämpötila nostetaan automaattisesti
24 °C:een. Jos asetettu lämpötila on 25–30 °C, sitä ei
muuteta.
• Vaikka olet kytkenyt Single user (Yksi käyttäjä) -toiminnon
pois päältä, pystysuora ilmavirtaus jatkuu, kunnes
painat sen pois päältä Pystysuoran ilmansuunnan (
)
painikkeesta.
26 Suomi
Ajastettu käynnistys-/sammutustoiminto
Käytä ajastettua käynnistys-/sammutustoimintoa, kun
haluat kytkeä ilmastointilaitteen päälle tai sammuttaa sen
haluamanasi aikana.
• Tarkista kaukosäätimen nykyinen aika, ennen kuin käytät
tätä toimintoa.
• Kaukosäätimen oletusaika on 1 AM.
Nykyinen aika nollautuu oletusaikaan paristojen vaihdon
yhteydessä.
(Valitse vaihtoehdoista päälle, pois ja

.) ►
(Aseta päälle/pois-aika.) ►
• Paina
(Ajastin)-painiketta ja vaihda toimintoa
On (Päälle), Off (Pois) ja
(good’sleep) välillä.
(good'sleep) näkyy vain tiloissa Cool (Viilennys) ja Heat
(Lämmitys).
HUOMAUTUS
• Kun olet käynnistänyt ajastetun päälle-/pois-toiminnon,
Timer (Ajastin) ( ) -ilmaisin näkyy sisäyksikön näytössä.
• Kun olet valinnut ajastetun päälle-toiminnon, voit vaihtaa
tilaa ja asettaa lämpötilan. Et voi muuttaa asetettua
lämpötilaa, jos Fan (Tuuletin) -tila on päällä.
• Et voi asettaa samaa aikaa ajastettuun päälle- ja poistoimintoon.
Suomi 27
Energiansäästöominaisuudet
• Voit asettaa ajan tuntiyksiköt välillä 1 tunti ~ 12 tuntia ja
valita AM (aamupäivä) tai PM (iltapäivä) ja minuuttiyksiköt
välillä 0 ~ 59 minuuttia. Aseta ajaksi
, jos haluat
peruuttaa ajastetun päälle-/pois-toiminnon.
good’sleep -toiminto
Käytä good'sleep -toimintoa hyvän unen saamiseksi ja
energian säästämiseksi. Voit valita tämän toiminnon sekä Cool
(Viilennys) että Heat (Lämmitys) -tiloissa.
Cool (Viilennys) tai
Heat (Lämmitys)
-tiloissa

►
(Valitse
vaihtoehdoista
päälle, pois ja
►
.)
(Aseta toiminta-aika.) ►
• Paina
(Ajastin)-painiketta ja vaihda toimintoa On
(Päälle), Off (Pois) ja
(good’sleep) välillä.
HUOMAUTUS
• Voit säätää asetettua lämpötilaa 1 °C kerrallaan välillä
16–30 °C (viilennys) / välillä 8–30 ˚C (lämmitys).
• Suositellut ja optimaaliset lämpötilan asetukset good'sleep
-toiminnossa ovat seuraavat:
Energiansäästöominaisuudet
Tila
Suositeltu lämpötilaasetus
Optimaalinen
lämpötila-asetus
Cool
(Viilennys)
25–27 °C
26 °C
Heat
(Lämmitys)
21–23 °C
22 °C
• Kun olet käynnistänyt good'sleep -toiminnon, Timer
(Ajastin) ( ) -ilmaisin ilmestyy sisäyksikön näyttöön.
• Voit asettaa ajan puolen tunnin jaksoissa välillä 30 min
~ 3 tuntia, ja tunnin jaksoissa välillä 3 tuntia~12 tuntia.
Aseta ajaksi
, jos haluat peruuttaa good’sleep
-toiminnon.
• Oletustoiminta-aika good’sleep-toiminnolle on 8 tuntia.
Jos toiminta-aika on yli 5 tuntia, Herää-toiminto alkaa,
kun uniajan kestosta on jäljellä 1 tunti. Viilennystilassa
ilmastointilaite pysähtyy automaattisesti, kun aika on
kulunut umpeen.Lämmitystilassa ilmastointilaite käyttää
toiminnossa, jonka olet käynnistänyt viimeksi.
• Jos Ajastettu päälle, Ajastettu pois ja good'sleep -toiminnot
menevät päällekkäin, ilmastointilaite käyttää ajastusta
vain toiminnossa, jonka olet käynnistänyt viimeksi.
28 Suomi
Puhdistaminen lyhyesti
Automaattisen puhdistustoiminnon käyttäminen
Puhdistuksen kesto
(minuutteja)
Automaattinen
(Viilennys),
Viilennys, Kuiva
Sisäyksikön
näyttö
Indoor unit display
30
Automaattinen
(Lämmitys),
15
Lämmitys, Tuuletin
HUOMAUTUS
• Kun asetat automaattisen puhdistustoiminnon ajastuksen, Clean (Puhdistus) vilkkuu
kaukosäätimen näytössä ja häviää sitten. Timer (Ajastin) ( ) -ilmaisin ilmestyy myös
sisäyksikön näyttöön.
• Kun ilmastointilaite on pois päältä, automaattinen puhdistustoiminto käynnistyy välittömästi,
kun se valitaan. Kun ilmastointilaite on päällä, automaattinen puhdistustoiminto käynnistyy,
kun ilmastointilaite pysähtyy.
• Automaattisen puhdistustoiminnon aikana sisäyksikön tuuletin jatkaa toimintaa ja
ilmankiertolavat pysyvät auki poistamassa ympäristöilmaa.
Sisäyksikön ulkopinnan ja ulkoyksikön lämmönvaihtimen ulkopinnan
puhdistaminen
Haalea, kostea liina
Muista ennen puhdistamista kytkeä laite pois
päältä ja irrottaa verkkovirrasta.
Suihkuta vettä pölyn poistamiseksi.
HUOMIO
• Älä käytä emäksisiä puhdistusaineita näytön puhdistamiseen.
Suomi 29
Puhdistaminen ja huolto
Pehmeä harja
• Älä käytä rikkihappoa, suolahappoa tai orgaanisia liuotinaineita
(kuten ohenteita, kerosiinia, asetonia jne.) pintojen
puhdistamiseen. Älä liimaa tarroja pintoihin, sillä ne voivat
vaurioittaa ilmastointilaitteen pintaa.
• Kun puhdistat ja tarkastat ulkoyksikön lämmönvaihdinta, pyydä
apua paikallisesta huoltoliikkeestä.
Suodattimen puhdistaminen
Pölynimuri
Pehmeä harja
30 minuuttia
Koukut
Mieto pesuaine
HUOMIO
• Älä hankaa ilmansuodatinta harjalla tai muulla
puhdistusvälineellä. Se saattaa vaurioittaa suodatinta.
• Älä altista ilmansuodatinta suoralle auringonvalolle kuivattamisen
aikana.
Puhdistaminen ja huolto
HUOMAUTUS
• Puhdista ilmansuodatin kahden viikon välein. Puhdistusväli voi vaihdella käytöstä ja
ympäristöolosuhteista riippuen.
• Jos ilmansuodatin kuivuu kosteassa tilassa, siitä saattaa tulla hajua. Puhdista se uudelleen ja
kuivaa hyvin ilmastoidussa tilassa.
30 Suomi
Suodattimen puhdistamismuistutuksen nollaaminen
Sisäyksikön
näyttö
Indoor unit display
Vianmääritys
Jos ilmastointilaite toimii epänormaalisti, lue ensin seuraava
taulukko ajan ja tarpeettomien kulujen välttämiseksi.
Ongelma
Ratkaisu
En saa lämpötilaa
muutettua.
• Tarkista onko Fan (Tuuletin) tai Fast (Nopea)
-tila päällä. Näissä tiloissa ilmastointilaite säätää
lämpötilan automaattisesti, etkä voi muuttaa
asetettua lämpötilaa.
Suomi 31
Puhdistaminen ja huolto
Ilmastointilaite ei
toimi lainkaan.
• Tarkista virran tila ja käynnistä ilmastointilaite
uudelleen.
• Kytke virta suojakatkaisijasta päälle, yhdistä
virtajohto ja käynnistä ilmastointilaite
uudelleen.
• Varmista, että eristin on kytketty päälle.
• Tarkista onko ajastettu sammutustoiminto
päällä. Käynnistä ilmastointilaite uudelleen
painamalla Virta-painiketta.
Ongelma
Ratkaisu
Puhdistaminen ja huolto
• Tarkista, onko asetettu lämpötila korkeampi
Cool (Viilennys) -toiminnossa tai alhaisempi
Heat (Lämmitys) -toiminnossa kuin nykyinen
lämpötila. Paina kaukosäätimen Lämpötilapainiketta ja muuta lämpötila-asetusta.
• Tarkasta onko lika tukkinut ilmansuodattimen.
Jos ilmansuodatin on tukossa, jäähdytysja lämmitysteho huononee. Poista lika
säännöllisesti.
• Tarkista, onko ulkoyksikkö peitetty tai onko
se asennettu esteen lähelle. Irrota suojus ja
poista este. Kun poistat tukkeita (esim. lunta
tai jäätä), käytä asianmukaisia työkaluja, ja ole
varovainen, jotta et vaurioita laitetta tai itseäsi
Ilmastointilaitteesta
toimenpiteen aikana.
ei tule viileää/
• Tarkista, onko ilmastointilaite sulatustilassa.
lämmintä ilmaa tai
Jään muodostuessa talvella tai ulkoyksikön
suoritusteho on
lämpötilan ollessa liian alhainen, ilmastointilaite
heikentynyt.
siirtyy automaattisesti sulatustilaan. Sisätuuletin
pysähtyy sulatustilassa, eikä lämmintä ilmaa
tule ulos.
• Tarkista onko ovia tai ikkunoita avoinna. Se
saattaa aiheuttaa viilennys- tai lämmitystehon
huonontumisen. Sulje ovet ja ikkunat.
• Tarkista, onko ilmastointilaite käynnistetty
välittömästi viilennys- tai lämmitystoiminnon
pysäyttämisen jälkeen. Tällöin vain tuuletin
toimii ulkoyksikön kompressorin suojaamiseksi.
• Tarkista, onko putki liian pitkä. Jos putken
pituus ylittää suurimman sallitun putken
pituuden, viilennys-/lämmitysteho saattaa
huonontua.
32 Suomi
Ongelma
Ratkaisu
En saa
tuulettimen
nopeutta
muutettua.
• Kun Auto (Automaattinen), Dry (Kuiva) tai
Fast (Nopea) -tila on käytössä tai good'sleep
-toiminto on päällä Cool (Viilennys) -tilassa,
ilmastointilaite säätää tuulettimen nopeuden
automaattisesti, etkä voi muuttaa sitä.
Kaukosäädin ei
toimi.
• Vaihda kaukosäätimen paristot uusiin.
• Varmista, ettei mikään estä kaukosäätimen
tunnistinta.
• Tarkista, onko ilmastointilaitteen lähellä
voimakas valonlähde. Loisteputkien tai
neonvalojen voimakas valo saattaa estää
sähköaaltoja.
Ajastettu päälle-/
pois-toiminto ei
toimi.
• Tarkista painoitko kaukosäätimen SET (ASETA)painiketta ajan asettamisen jälkeen.
Ilmaisin vilkkuu
jatkuvasti.
• Kytke ilmastointilaite pois päältä painamalla
virtapainiketta tai irrota virtapistoke. Jos
merkkivalo vilkkuu edelleen, ota yhteyttä
huoltoliikkeeseen.
Suomi 33
Puhdistaminen ja huolto
En saa muutettua
ilmavirtauksen
suuntaa.
• Tarkista onko good'sleep -toiminto päällä.
Jos tämä toiminto on käytössä, et voi säätää
ilmavirtauksen suuntaa. (Voit kuitenkin säätää
ilmavirtauksen suuntaa, jos tämä toiminto on
päällä Heat (Lämmitys) -tilassa.)
Ongelma
Ratkaisu
Puhdistaminen ja huolto
Huoneeseen
tulee hajuja
käytön aikana.
• Tarkista käytetäänkö ilmastointilaitetta
savuisessa tilassa. Tuuleta huone tai käytä
ilmastointilaitetta Fan (Tuuletin) -tilassa 3–4
tunnin ajan. (Ilmastointilaitteessa ei ole mitään
osia, joista voisi tulla voimakkaita hajuja.)
• Tarkista ovatko viemärit puhtaat. Puhdista ne
säännöllisesti.
Ilmoitus
virheestä.
• Jos sisäyksikön ilmaisin vilkkuu, ota yhteys
lähimpään huoltoliikkeeseen. Muista kertoa
vikakoodi huoltoliikkeeseen.
Äänien
kuuluminen.
• Ilmastointilaitteen tilasta riippuen voit kuulla
ääntä, kun kylmäaineen virtaus vaihtelee.
Tämä on normaalia toimintaa.
"Ylimääräisen
äänen
kuuluminen" tai
"heikentynyt
suoritusteho"
• Jos kuuluu ylimääräistä/epäsäännöllistä ääntä
ja siihen liittyy suoritustehon heikkeneminen,
ota yhteys huoltoliikkeeseen, joka varmistaa
laitteen oikean toiminnan.
Ulkoyksiköstä
tulee savua.
• Tämä ei välttämättä johdu tulipalosta, vaan
se voi olla ulkoyksikön lämmönvaihtimen
tuottamaa höyryä, kun sulatustoiminto on
käynnissä Heat (Lämmitys) -tilassa talvella.
Vettä tippuu
ulkoyksikön
putkiliitoksista.
• Kondensaatiota voi syntyä, jos ympäristön
lämpötila vaihtelee voimakkaasti. Tämä on
normaalia toimintaa.
Jotta tämä tuote suorittaisi antimikrobisen toimintansa, se on on
käsitelty biosidiaineella hopea-sinkki-zeoliittia.
34 Suomi
Download PDF