Samsung | MRK-A10N | Samsung Controller, SIGNAL RECIEVER Bruksanvisning

Receiver & Display Unit
MRK-A10N
Klimaanlæg
Bruger- og installationsvejledning
imagine the possibilities
Tak for dit køb af dette Samsung-produkt.
DA DB68-03717A-05
Sikkerhedsforanstaltninger
Før du bruger din modtager- og displayenhed, skal du læse disse
·· instruktioner
omhyggeligt.
Efter du har læst instruktionerne, skal du opbevare brugervejledningen og
·· installationsvejledningen
et nemt og sikkert sted. Hvis du skifter bruger, skal
··
du videregive vejledningerne.
Du må aldrig selv forsøge at installere airconditionsystemet eller flytte
modtager- og displayenheden.
ADVARSEL
◆◆Du må ikke selv forsøge at reparere denne
modtager- og displayenhed.
◆◆Denne modtager- og displayenhed indeholder ingen
dele, der kan serviceres af brugeren. Henvend dig
altid til autoriseret servicepersonale i forbindelse
med reparationer.
Når du flytter, skal du henvende dig til autoriseret
servicepersonale for at afmontere og installere
modtager- og displayenheden.
Du skal sikre dig, at væggen er stærk nok
til at kunne bære vægten af modtager- og
displayenheden.
Hvis der opstår en funktionsfejl (brændt lugt osv.),
skal du standse enheden med det samme, slukke
for strømmen og henvende dig til autoriseret
servicepersonale.
Læs denne installationsvejledning grundigt før
installationen, og kontroller, om modtager- og
displayenheden er installeret korrekt efter
installationen.
Du skal installere modtager- og displayenheden
med kabelsættet, som leveres med enheden.
Modtager- og displayenheden skal installeres i
overensstemmelse med de nationale el-regler af en
installationsspecialist.
Når du ikke længere skal bruge modtager- og
displayenheden, skal du henvende dig til et
autoriseret installationscenter.
◆◆
◆◆
◆◆
◆◆
◆◆
◆◆
◆◆
DA-2
FORSIGTIG
◆◆Undlad at bruge brændbare gasser i nærheden af
modtager- og displayenheden.
◆◆Undlad at spilde vand i den kabeltilsluttede
modtager- og displayenhed.
◆◆Modtager- og displayenheden må ikke betjenes, hvis
dine hænder er våde.
◆◆Undlad at installere modtager- og displayenheden
et sted, hvor den vil komme i kontakt med
brændbare gasser, maskinolie, svovlgas osv.
Undlad at trykke på knapperne med spidse
genstande.
Undlad at trække eller bøje for meget i kablet til
modtager- og displayenheden.
Modtager- og displayenheden må ikke anvendes til
andre formål.
Undlad at sprøjte insektmiddel eller andre
brændbare ting på modtager- og displayenheden.
Undlad at rense modtager- og displayenheden
med rensebenzin, opløsningsmidler eller andre
kemikalier.
Undlad at give modtager- og displayenheden et stød
eller selv at adskille den.
Undgå opstilling, hvor der bruges syre-/
baseopløsninger eller speciel spray.
Vælg et sted, der er tørt og solrigt, men ikke udsat
for direkte sollys. Temperaturen skal ligge mellem
0 °C og 39 °C.
For at undgå afbrydelse må kablet ikke strækkes for
meget.
Hvis modtager- og displayenheden installeres på
et hospital eller andre særlige steder, må det ikke
påvirke andre elektroniske apparater.
◆◆
◆◆
◆◆
◆◆
◆◆
◆◆
◆◆
◆◆
◆◆
◆◆
DA-3
Oversigt over modtager- og displayenheden
Filterindikator
Ventilationsindikator
Timerindikator
Fjernbetjeningssensor
Tænd-/slukindikator (blå)
og afrimningsindikator til
varmepumpemodel (rød)
DA-4
Installation af modtager- og displayenhed
Tilbehør
Modtager- og
displayenhed (1)
PH, +, 2, M2,
L10-skrue med
gevind (4)
TH, +, 1, M4,
L20-skrue med
gevind (2)
Bruger- og
installationsvejledning
(1)
1
Aftag modtager- og displayenhedens dæksel ved at
bruge fligen på undersiden af den.
2
Åbn modtager- og displayenheden.
3
Tilslut enden af tilslutningskablet til modtager- og
displayenheden, og tilslut den anden ende af kablet til
DISPLAY-porten på PCB'en indenfor, som vist på billedet.
Kabelsæt
[længde: 10m
(32,80 fod)]
Modtager- og
displayenhed
FORSIGTIG
◆◆ Undlad at opbevare kablet til modtager- og
displayenheden sammen med et 220 V-kabel, da
fjernbetjeningen har lavspændingskabler.
4
Fastgør modtager- og displayenheden på væggen med
to skruer.
5
Sæt modtager- og displayenheden sammen igen.
FORSIGTIG
◆◆ Modtager- og displayenheden skal installeres af
en installationsspecialist.
◆◆ Før du installerer modtager- og displayenheden,
skal du sikre, at der er slukket for strømmen.
◆◆ Alle kabler til modtager- og displayenheden skal
installeres efter de nationale el-regler, og du skal
montere den i væggen, så den ikke kan røres af
brugerne.
DA-5
Download PDF