Samsung | BF64CCBW | Samsung Varmluftsovn 65 liter BF64CCBW Bruksanvisning

BF64 Classic -sarja
Kalusteuuni
Käyttöopas
ajattele mahdollisuuksia
Kiitos, että ostit tämän Samsung-tuotteen.
Rekisteröi tuotteesi osoitteessa
www.samsung.com/register
BF64CCBST[Classic Series]-00161T-02_FI.indd 1
2010-04-16
9:50:14
Oppaan käyttö
Kiitos, että valitsit SAMSUNGin kalusteuunin.
Tässä käyttöoppaassa on tärkeitä turvallisuus- ja käyttöohjeita, jotka auttavat uuden
kodinkoneesi käytössä ja hoidossa.
Lue käyttöopas huolellisesti ennen uunin käyttöönottoa ja säilytä se tulevaisuuden tarpeisiin.
Käyttöoppaan kuvasymbolit:
VAROITUS tai VAARA
Tärkeää
Huom.
Turvallisuusohjeet
Tämän uunin saa asentaa vain valtuutettu sähköasentaja. Asentaja vastaa siitä, että
laite kytketään sähköverkkoon voimassaolevien turvallisuusmääräysten ja -suositusten
mukaisesti.
Sähköturvallisuus
Uunia ei saa asentaa, jos se on vaurioitunut kuljetuksen aikana.
• Tämän laitteen saa kytkeä sähköverkkoon vain valtuutettu sähköasennusliike.
• Älä yritä käynnistää tai käyttää viallista tai vahingoittunutta laitetta.
• Korjauksia laitteeseen saa tehdä vain valtuutettu asentaja. Asiantuntematon korjaus
voi vaarantaa käyttäjän ja muiden turvallisuuden. Ota yhteys SAMSUNG-huoltoon tai
jälleenmyyjään, jos uunisi kaipaa korjausta.
• Hanki uudet verkkojohdot ja -liittimet viallisten tilalle valtuutetusta huoltoliikkeestä tai laitteen
valmistajalta.
• Sähköjohdot tai -kaapelit eivät saa olla kosketuksissa uuniin.
• Uuni kytketään sähköverkkoon käyttäen hyväksyttyä suojakatkaisinta tai sulaketta. Älä
milloinkaan käytä jakorasioita tai jatkojohtoja.
• Arvokilpi sijaitsee uuninluukun oikealla puolella.
• Laite on irrotettava sähköverkosta korjaamisen tai puhdistamisen ajaksi.
• Noudata varovaisuutta, kun käytät uunin lähellä sijaitsevia sähköpistokkeita.
• Tämä laite ei ole tarkoitettu fyysisesti tai psyykkisesti rajoittuneiden eikä kokemattomien
henkilöiden (mukaan lukien lapset) käytettäväksi, ellei heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö
ole läsnä tai opastanut heitä käyttämään laitetta oikein.
VAROITUS: Osat saattavat kuumeta käytön aikana. Palovammojen välttämiseksi pienet
lapset on pidettävä turvallisella etäisyydellä uunista.
VAROITUS: Irrota laite sähköverkosta vaihtaessasi uunin lamppua välttääksesi sähköiskun
vaaran. Uunin ollessa käynnissä sen sisäpinnat tulevat hyvin kuumiksi.
2_Oppaan käyttö
BF64CCBST[Classic Series]-00161T-02_FI.indd 2
2010-04-16
9:50:15
Turvallisuus käytön aikana
Turvallisuusohjeet
• Tämä uuni on tarkoitettu vain kotitalouden ruuanvalmistukseen.
• Uunia käytettäessä sen sisäpinnat tulevat polttavan kuumiksi. Älä koske uunin sisäpintoja tai
lämpövastuksia ennen kuin ne ovat jäähtyneet kunnolla.
• Älä säilytä palavia materiaaleja uunissa.
• Uunin pinnat kuumenevat, kun se kuumennetaan korkeaan lämpötilaan pidemmäksi aikaa.
• Avatessasi uunin luukkua varo uunista purkautuvaa kuumaa ilmaa ja höyryä.
• Kun valmistat alkoholia sisältäviä ruokia voi alkoholi höyrystyä korkeassa lämpötilassa ja höyry
voi syttyä palamaan tullessaan kosketuksiin uunin kuuman kohdan kanssa.
• Turvallisuussyistä laitetta ei pidä koskaan puhdistaa höyrysuihkulla tai painepesurilla.
• Pidä lapset turvallisella etäisyydellä uunista sen ollessa käytössä.
• Pakasteruuat, kuten pizzat, tulee paistaa grilliritilän päällä. Uunipelti voisi vääntyä suuren
lämpöeron vuoksi.
• Älä kaada vettä kuuman uunin pohjalle. Se voi vahingoittaa emalipintaa.
• Uunia käytettäessä sen luukun tulee olla kiinni.
• Varo avatessasi uunin luukkua ennen höyrypuhdistuksen loppua, sillä vesi uunin pohjalla on
kuumaa.
• Älä vuoraa uunin pohjaa alumiinifoliolla äläkä peitä sitä uunipellillä, paistoalustalla tai vuoalla.
Alumiinifolio estää uunin kuumenemisen, mikä voi vahingoittaa emalipintoja ja estää ruuan
kunnollisen kypsymisen.
• Hedelmämehuista jää tahroja, jotka voivat jäädä lähtemättömästi uunin emalipinnoille. Kun
paistat kosteita kakkuja, käytä uunipannua.
• Älä pane astioita uunin luukun päälle.
• Tätä laitetta ei ole tarkoitettu pienten lasten tai rajoitteisten henkilöiden käyttöön ilman
vastuullisen aikuisen riittävää valvontaa.
• Pienten lasten ei saa antaa leikkiä laitteella.
• Pienet ruoka-annokset vaativat lyhyemmän valmistus- tai lämmitysajan. Normaaliaikoja
käytettäessä ne voivat kuumeta liikaa tai palaa.
VAROITUS: Älä irrota laitetta verkkovirrasta, vaikka olet saanut ruoan valmistettua.
Hävitysohjeet
Pakkausmateriaalin hävitys
• Laitteen pakkausmateriaalit ovat kierrätettäviä.
• Hävitä pakkausmateriaalit viemällä ne paikkakuntasi asianmukaisiin jätepisteisiin.
Vanhojen laitteiden hävittäminen
VAROITUS: Ennen kuin hävität vanhan laitteen, tee siitä käyttökelvoton, jotta se ei voi
aiheuttaa vaaraa.
Tee tämä antamalla sähköasentajan irrottaa laite verkkovirrasta ja poistaa laitteen
sähköjohto.
Vanhat laitteet on hävitettävä asianmukaisesti, jottei niistä synny ympäristöhaittoja.
• Laitetta ei saa hävittää talousjätteen mukana.
• Tietoja ongelmajätteiden keräysajoista ja vastaanottopisteistä saat paikallisilta jätehuoltoviranom
aisilta.
Turvallisuusohjeet_3
BF64CCBST[Classic Series]-00161T-02_FI.indd 3
2010-04-16
9:50:15
Kytkimet
Näyttö
Valo
Toiminta-aika
Lapsiturva
Lopetusaika
Toimintovalitsin
Aika
Aika / Lämpötila -valitsin
Hälytys
Etupuoli
Etupaneelia on saatavana useita materiaali- ja värivaihtoehtoja kuten ruostumaton teräs,
valkoinen, musta ja lasi. Koska kehitämme laatua jatkuvasti, laitteen ulkonäkö saattaa
muuttua.
Varusteet
Uuden Samsung-uunin kanssa saat runsaasti varusteita, jotka ovat suureksi avuksi
erilaisten ruokalajien valmistuksessa. Varusteisiin kuuluu jakotaso ainutlaatuiseen ruuanlaiton
kaksoistoimintoon, peltejä, ritilöitä ja paistinvartaan.
VAARA: Varusteet tulee asettaa huolellisesti pellinkannattimiin. Peltien ja astioiden tulee olla
vähintään 2 cm uunin pohjaa ylempänä, jottei emalipinta vaurioidu.
Grilliritilä
Grilliritilä ruuan grillaamiseen ja paahtamiseen. Voidaan käyttää vuokien ja
muiden leivonta-astioiden kanssa.
Uunipelti
Uunipelti (matala) kakuille, pikkuleiville ja muille leivonnaisille.
Rasvapelti
(Syvä) rasvapelti sopii hyvin paahtamiseen. Sitä voidaan käyttää yhdessä
paahtoritilän kanssa estämään ruokien tippumisnesteiden pääsy uunin
pohjalle.
4_Kytkimet
BF64CCBST[Classic Series]-00161T-02_FI.indd 4
2010-04-16
9:50:16
Paistinvarras (valinnainen)
Paistinvarras esimerkiksi kanan grillaamiseen. Paistinvarrasta voidaan
käyttää ainoastaan yksiosaisessa uunissa tasolla 3, koska varras
yhdistetään takaseinässä olevaan kiinnikkeeseen. Irrota musta kahva ennen
paistoa.
Kytkimet
Paistin- ja saslik-vartaat (valinnainen)
Käyttö:
• Pane uunipannu tasoon 1 (ilman paistotelinettä) keräämään lihanesteet,
tai uunin pohjalle, jos kypsennettävä liha on muutoin liian iso.
• Kiinnitä yksi haarukoista vartaaseen ja pane paistettava liha vartaaseen;
• Varraspaistossa voit kypsentää uunipannun reunoilla samalla myös
esikypsytettyjä perunoita ja vihanneksia.
• Työnnä kehikko keskitasoon”v”-kulma eteenpäin.
• Voit kiinnittää kahvan vartaan tylppään päähän, jolloin sitä on helpompi
käsitellä.
• Pane varras kehikolle terävä pää uunin takaseinää kohti ja työnnä
vartaan pää varovasti takaseinässä olevan pyöritysmekanismin sisään.
Vartaan tylpän pään tulee asettua kehikon “v”-kohtaan. (Vartaassa on
kaksi korvaketta, joiden tulee olla lähinnä uunin luukkuaestämässä
vartaan liikkumista; ne toimivat myös kahvan tukena.)
• Irrota vartaan kahva ennen paistoa. Kiinnitä kahva uudelleen paiston
jälkeen, jotta saat poistettua vartaan kehikosta.
Teleskooppiset sivuohjaimet (valinnainen)
• Voit asettaa uunipellin tai paistinpannun uuniin liu’uttamalla ensin yhden
tason teleskooppiset ohjaimet ulos.
• Aseta uunipelti tai paistinpannu ohjainten päälle ja työnnä ohjaimet
kokonaan takaisin uuniin.
Sulje uuninluukku vasta kun teleskooppiset ohjaimet ovat kokonaan
uunin sisällä
Kytkimet_5
BF64CCBST[Classic Series]-00161T-02_FI.indd 5
2010-04-16
9:50:17
Koekeittiössä testatut ruuat
Standardi EN 60350
Leivonta
Suositukset perustuvat esilämmitetyn uunin käyttöön.
Valmistus
Tila
Lämpö
(°C)
Valmistusaika
(min)
3
Tavallinen
uuni
160-180
15-25
Rasvapelti + uunipelti
1+4
Kiertoilma
150-170
20-30
Rasvaton
sokerikakku
Kakkuvuoka grilliritilällä
(Tummapintainen,
ø 26 cm)
2
Tavallinen
uuni
160-180
20-30
Omenapiiras
Grilliritilä + uunipelti +
2 irtopohjavuokaa
(tummia, ø 20 cm)
1+3
Kiertoilma
170-190
80-100
1
diagonaalisesti
Tavallinen
uuni
170-190
70-80
Ruokatyyppi
Pienet kakut
Astia &
huomautukset
Uunipelti
Grilliritilä +
2 irtopohjavuokaa
(tummia, ø 20 cm)
Taso
Grillaus
Esilämmitä tyhjää uunia 5 minuuttia Iso grilli -toiminnon suurimmalla lämpötila-asetuksella.
Ruokatyyppi
Astia &
huomautukset
Vehnäpaahtoleipä
Grilliritilä
Hampurilaiset
Paahtoritilä + rasvapelti
(nesteen keräämiseen)
Taso
Valmistus
Tila
Lämpö
(°C)
Valmistusaika
(min)
5
Iso grilli
Maks.
1. 1-2
2. 1-1½
4/3
Iso grilli
Maks.
1. 7-10
2. 6-9
6_Koekeittiössä testatut ruuat
BF64CCBST[Classic Series]-00161T-02_FI.indd 6
2010-04-16
9:50:17
Toiminnot
Uunissa on kuusi erilaista toimintoa. Riippuen siitä, valitsetko käyttöön kaksoistoiminnon vai
yksiosaisen tilan, voit valita näiden toimintojen välillä:
Tavallinen uuni
Lämpö säteilee ylä- ja alavastuksesta. Tätä toimintoa suositellaan lähes kaiken
tyyppisten ruokalajien tavalliseen leipomiseen ja paistamiseen.
Suosituslämpö: 200 °C
Ylälämpö + kiertoilma
Ylävastusten ja kiertoilman tuottama lämpö jakautuu uuniin tasaisesti puhaltimien
avulla. Tätä toimintoa suositellaan rapeakuoriseen paahtamiseen esimerkiksi
lihalle.
Suosituslämpö: 190 °C
Toiminnot
Kiertoilma
Kiertoilman tuottama lämpö jakautuu uuniin tasaisesti puhaltimien avulla. Tätä
toimintoa suositellaan pakasteille ja leivontaan.
Suosituslämpö: 170 °C
Alalämpö + kiertoilma
Alavastusten ja kiertoilman tuottama lämpö jakautuu uuniin tasaisesti puhaltimien
avulla. Tätä toimintoa suositellaan pizzoille, leivälle ja kakuille.
Suosituslämpö: 190 °C
Pieni grilli
Lämpö säteilee grillistä pienellä alueella. Tätä toimintoa suositellaan pienille
ruokamäärille, jotka tarvitsevat vähän lämpöä, kuten kala ja täytetyt patongit.
Suosituslämpö: 240 °C
Iso grilli
Lämpö säteilee grillistä laajalla alueella. Tätä toimintoa suositellaan lasagnetyyppiselle ruualle ja lihan grillaukseen.
Suosituslämpö: 240 °C
Toiminnot_7
BF64CCBST[Classic Series]-00161T-02_FI.indd 7
2010-04-16
9:50:18
Uunin käyttö
Toiminnon valinta
Käännä Toimintovalitsin valitsemaasi uunitoimintoon.
Kiertoilma
Ylälämpö + kiertoilma
Tavallinen uuni
Iso grilli
Pieni Grilli
Alalämpö + kiertoilma
Lämpötilan asetus
Käännä Aika / Lämpötila -kytkintä ja valitse lämpötila 5 °C:n välein.
• 40 °C – 250 °C
• 40 °C – 300 °C (iso ja pieni grilli)
Voit säätää lämpötilaa paistamisen aikana.
8_oven use
BF64CCBST[Classic Series]-00161T-02_FI.indd 8
2010-04-16
9:50:20
Muuta asetettuja aikoja
tai
tai
Valitse muutettava aika | 01
Käännä Aika/Lämpötilavalitsinta.
02 | Vahvista muutettu aika
Paina Lopetusaika- tai
Toiminta-aika-painiketta.
oven use
Paina Lopetusaika- tai
Toiminta-aika-painiketta,
ajan ilmaisin alkaa vilkkua.
Kellonajan asetus
Kun kytket virran päälle ensimmäistä kertaa, käytä laitetta vasta sen jälkeen, kun olet
asettanut ajan.
Aseta tunnit | 01
Paina Aika-painiketta,
tuntien ilmaisin alkaa vilkkua.
Aseta minuutit | 02
Paina Aika-painiketta,
minuuttien ilmaisin alkaa
vilkkua.
Käännä Aika/Lämpötilavalitsinta, aseta aika.
03 | Vahvista aika
Paina Aika-painiketta
uudestaan, aika asetetaan.
oven use_9
BF64CCBST[Classic Series]-00161T-02_FI.indd 9
2010-04-16
9:50:21
Aseta hälytys
Aseta hälytys | 01
Paina Hälytys-painiketta,
hälytyksen ilmaisin alkaa
vilkkua.
Käännä Aika/Lämpötilavalitsinta, aseta ajastimen
aika.
02 | Vahvista hälytys
Paina Hälytys-painiketta
uudestaan tai odota
5 sekuntia, hälytys on
asetettu.
Poista hälytys
Pidä Hälytys-painiketta painettuna kahden sekunnin ajan. Hälytyksen
ilmaisin poistuu ja ajannäyttö palaa.
Ajannäyttö
Paistamisen aikana kellonajan saa näkyviin painamalla Aika-painiketta.
Äänimerkki
Äänimerkin saa päälle tai pois päältä pitämällä Aika- ja Lopetusaikapainikkeita painettuna kahden sekunnin ajan.
Valo
Paina Valo-painiketta 1x valo päälle ja 2x valo pois.
Lapsiturva
Pidä Lapsiturva-painiketta painettuna kolmen sekunnin ajan. Lapsiturvan
ilmaisin osoittaa lapsiturvan tilan.
10_oven use
BF64CCBST[Classic Series]-00161T-02_FI.indd 10
2010-04-16
9:50:23
Asentaminen ja hoito
Asentaminen
Asentamisen turvallisuusohjeet
566
Tekniset tiedot
Tulojännite / taajuus
Käyttötilavuus
Antoteho
Nettopaino
Paino pakkauksen kanssa
Ulkomitat (L x K x S)
Uunin sisämitat (L x K x S)
560
230 V ~ 50 Hz
65 ℓ
Maks. 3400 W
Noin 40 kg
Noin 44 kg
595 x 595 x 566 mm
361 x 446 x 405 mm
595
572
595
Asentaminen ja hoito
Tämän uunin saa asentaa vain valtuutettu sähköasentaja. Asentaja vastaa siitä, että laite kytketään
sähköverkkoon voimassaolevien turvallisuusmääräysten mukaisesti.
• Varmista uunia asennettaessa jännitteellisten osien suojaus.
• Keittiökaapiston, johon laite asennetaan, tulee täyttää standardin DIN 68930
vakausvaatimukset.
21
Sähkökytkentä
Jos verkkoliitäntää ei tehdä pistokytkinliitännällä, on kytkennän
tulopuolelle asennettava turvallisuussyistä moninapainen
irtikytkentälaite (kosketinväli vähintään 3 mm). Sähkökaapelin
(H05 RR-F tai H05 VV-F, min. 1,5 m, 1,5 - 2,5 mm²) on oltava
niin pitkä, että se voidaan kiinnittää uuniin, joka seisoo lattialla
sijoituskalusteensa edessä. Avaa uunin kytkentöjen taustalevy
ruuviavaimella ja löysää kaapelin vedonpoistimen ruuvit.
Asenna vasta sitten sähköjohtimet asianmukaisiin liittimiin.
Uuni maadoitetaan ( )-liittimen kautta. Jos uuni liitetään
verkkovirtaan pistokytkinliitännällä, tulee pistokkeeseen päästä
helposti käsiksi uunin asentamisen jälkeenkin. Samsung
ei vastaa vahingoista tai onnettomuuksista, jotka johtuvat
puuttuvasta tai viallisesta maadoituksesta.
Asennus kaapistoon
Tämä on kalusteuuni, joka tulee
asentaa ylä- tai alakaappiin.
• Noudata vaatimuksia
vähimmäisetäisyyksistä.
• Kiinnitä uuni paikoilleen ruuveilla
molemmilta puolilta
Poista asennuksen jälkeen
suojamuovit uunin luukusta ja uunin
sisäpinnoilta.
min. 550
min. 590
maks. 600
min. 560
min. 550
min. 50
Yläkaappi
min. 600
min. 560
min. 50
Alakaappi
Asentaminen ja hoito_11
BF64CCBST[Classic Series]-00161T-02_FI.indd 11
2010-04-16
9:50:26
Alkuvalmistelut
Ensipuhdistus
Puhdista uuni hyvin ennen käyttöönottoa. Älä käytä teräviä tai hankaavia välineitä tai aineita. Ne
voivat vahingoittaa uunin pintaa.
Käytä lämmintä vettä, puhdistusainetta ja pehmeää puhdasta liinaa peltien, ritilöiden ja muiden
tarvikkeiden puhdistamiseen, samoin kuin sisäosiin ja ohjauskiskoihin uunin sivuilla. Käytä edustan
pinnoille kosteaa, pehmeää ja puhdasta liinaa.
Tarkista, että kellonaika on oikein ja poista kaikki varusteet uunista. Käytä uunia kiertoilmaasetuksella 200 °C:ssa yhden tunnin ajan. Tällä tavalla saat poltettua kaikki uunissa jäljellä olevat
valmistuksenaikaiset jäämät, joista voi lähteä epämiellyttävä haju. Tämä on normaalia, joten
varmista keittiösi hyvä tuuletus tämän aikaa.
Ongelmatilanteet
ONGELMA
RATKAISU
Mitä teen, jos uuni ei kuumene?
•
•
•
•
Mitä teen, kun uuni ei
kuumene, vaikka olen tehnyt
oikeat toiminto- ja lämpötilaasetukset?
• Ongelma saattaa olla laitteen sisäisissä
sähkökytkennöissä. Ota yhteys paikalliseen
huoltokeskukseen.
Mitä teen, jos näyttöön
ilmestyy virhekuvake eikä uuni
kuumene?
• Laitteen sisäisissä sähkökytkennöissä on ongelma. Ota
yhteys paikalliseen huoltokeskukseen.
Mitä teen, jos ajannäyttö
vilkkuu?
• On tapahtunut sähkökatkos. Aseta kellonaika.
Mitä teen, jos uunin valo ei
syty?
• Lamppu on viallinen. Ota yhteys paikalliseen
huoltokeskukseen.
Mitä teen, jos uunin tuuletin
toimii itsekseen?
• Uunin käytön jälkeen tuuletin on käynnissä kunnes uuni
on viilennyt. Ota yhteys huoltoliikkeeseen, jos tuuletin
toimii vaikka uuni on jo kylmä.
Uunia ei ole kytketty päälle. Käynnistä uunin toiminta.
Kelloa ei ole asetettu aikaan. Aseta kellonaika.
Tarkista, että kaikki tarvittavat asetukset on tehty.
Huoneistosta on palanut sulake tai suojakatkaisin on
lauennut.
Vaihda sulake tai vapauta suojakatkaisin. Jos tilanne
toistuu, kutsu sähköasentaja.
12_Asentaminen ja hoito
BF64CCBST[Classic Series]-00161T-02_FI.indd 12
2010-04-16
9:50:26
Virhe- ja turvallisuuskoodit
KOODI
1)
**
RATKAISU
Sammutettu turvallisuussyistä.
Uuni on ollut toiminnassa pitkään
asetetussa lämmössä.
Sammuta ja tyhjennä uuni.
Anna uunin kylmetä ennen
seuraavaa käyttöä.
Painiketta on painettu yli
10 sekuntia.
Ota yhteys paikalliseen
SAMSUNG-huoltoon.
Virheet voivat haitata uunin
toimintaa ja aiheuttaa
vaaratilanteita. Lopeta heti uunin
käyttö.
Ota yhteys paikalliseen
SAMSUNG-huoltoon.
1) ** viittaa mihin tahansa numeroon.
Puhdistus ja huolto
Puhdistus ja huolto
1)
**
ONGELMA
Käsinpuhdistus
Varmista ennen puhdistusta, että uuni ja varusteet ovat kylmiä.
Uunin sisäosat
• Käytä puhdistusliinaa ja mietoa pesuainetta tai lämmintä saippuavettä uunin sisäpintojen
puhdistukseen.
• Älä puhdista käsin luukun tiivistettä.
• Älä käytä hankaustyynyjä tai sieniä.
• Käytä uuninpuhdistuksen erikoistuotteita vaikeaan likaan.
• Pinta tulee puhdistaa kuumalla vedellä, pesuaineella ja pehmeällä nailonharjalla.
Älä käytä hankaavia puhdistusaineita, kovia harjoja, hankaustyynyjä tai -liinoja, teräsvillaa, veistä tai
muita kuluttavia aineita.
Ulkopinnat
• Käytä puhdistusliinaa ja mietoa pesuainetta tai lämmintä saippuavettä uunin ulkopintojen
puhdistukseen.
• Kuivaa pinnat talouspaperilla tai kuivalla liinalla.
• Älä käytä hiovia, syövyttäviä tai hankaavia puhdistusaineita.
Katalyysiemaloidut pinnat (valinnainen)
Irrotettava takaseinän suojakotelo on pinnoitettu tummanharmaalla katalyysiemalilla, joka voi
likaantua kiertoilmatoiminnossa ilman mukana liikkuvasta öljystä ja rasvasta. Nämä tahrat palavat
puhtaiksi 200 °C:n ja sitä korkeammassa lämmössä, esimerkiksi paistamisen aikana. Mitä
korkeampi lämpötila, sitä nopeammin lika palaa pois.
1. Poista kaikki varusteet uunin sisältä.
2. Puhdista uunin kaikki sisäpinnat käsinpuhdistuksen yhteydessä kuvatulla tavalla.
3. Aseta uuniin ylä- ja alalämpö.
4. Aseta lämpötilaksi 250 °C.
5. Käytä uunia noin 1 tunnin ajan. Kuumapuhdistuksen kesto riippuu lian määrästä. Jäljellä oleva
lika häviää vähittäin, kun uunia käytetään kuumana.
Puhdistus ja huolto_13
BF64CCBST[Classic Series]-00161T-02_FI.indd 13
2010-04-16
9:50:26
Teräksiset etupinnat
• Älä käytä teräsvillaa, hankaustyynyjä tai muita hioma-aineita. Ne voivat vaurioittaa pintaa.
Alumiiniset etupinnat
• Pyyhi pinta hellävaroen pehmeällä puhdistus- tai mikrokuituliinalla ja miedolla
ikkunanpesuaineella.
Varusteet
Pese varusteet ja astiat aina käytön jälkeen ja kuivaa keittiöpyyhkeellä. Noin 30 minuutin liotus
saippuavedessä helpottaa tarvittaessa puhdistusta.
Uuninluukun irrottaminen
Uuninluukkua ei tule irrottaa normaalikäytössä, mutta jos se on välttämätöntä esim. puhdistuksen
vuoksi, noudata näitä ohjeita.
VAARA: Uuninluukku on painava.
➊
➋
1. Avaa uuninluukku ja käännä
kokonaan auki molempien
saranoiden vivut.
2. Sulje uuninluukkua noin 70°. Ota tukeva ote luukun
reunojen keskikohdilta molemmin käsin ja vedä
ylöspäin kunnes saranat voidaan irrottaa.
14_Puhdistus ja huolto
BF64CCBST[Classic Series]-00161T-02_FI.indd 14
2010-04-16
9:50:29
Luukun lasien irrotus
Uuninluukussa on kolme päällekkäistä lasilevyä. Nämä lasit voidaan irrottaa puhdistusta varten.
Lasi #1
Luukun lista
2. Irrota luukun lista ja kaksi
tukea ja poista lasi 1
luukusta.
3. Nosta lasi 2 ja poista levyn
yläreunan kaksi pidikettä.
Poista lasi 3. Puhdista
lasit lämpimällä vedellä
tai astianpesunesteellä
ja kuivaa puhtaalla,
pehmeällä liinalla.
Luukun lasi on erilainen malleissa 2EA - 4EA.
Purkamisen ja kokoamisen menetelmä on kuitenkin sama.
Puhdistus ja huolto
1. Avaa luukun vasemmalla
ja oikealla puolella olevat
kaksi ruuvia.
Lasi #3
Kun kokoat lasia 1, aseta kirjoitus alareunaan.
Lampun vaihto
Sähköiskun vaara!
Toimi seuraavasti ennen kuin vaihdat mitään uunin lampuista:
•
•
•
•
Katkaise uunista virta.
Irrota uuni verkkovirrasta.
Suojaa sähkölamppua ja sen lasikupua panemalla kangasta pehmusteeksi uunin pohjalle.
Voit ostaa uuden lampun SAMSUNG-huollosta.
Uunin takaosan lamppu
1. Irrota lasikupu vastapäivään kääntämällä. Irrota metallirengas
ja tiivisterengas ja puhdista lasikupu. Asenna paikoilleen
tarvittaessa uusi, 300 °C:n kuumuuden kestävä uunilamppu
(25 W, 230 V).
2. Puhdista tarvittaessa lasikupu, metallirengas ja tiivisterengas.
3. Aseta lasikupuun metalli- ja tiivisterenkaat.
4. Asenna lasikupu takaisin paikoilleen vaiheen 1 mukaiseen
paikkaan ja käännä sitä myötäpäivään.
Puhdistus ja huolto_15
BF64CCBST[Classic Series]-00161T-02_FI.indd 15
2010-04-16
9:50:30
Ylävastuksen puhdistaminen
1. Irrota ylhäältä kiinnitysmutteri kääntämällä sitä
vastapäivään pitäen samalla kiinni vastuksesta.
Ylävastuksen etureuna laskeutuu alas.
2. Kun puhdistus on tehty, nosta ylävastus
takaisin alkuperäiseen asentoonsa ja käännä
kiinnitysmutteria myötäpäivään.
16_Puhdistus ja huolto
BF64CCBST[Classic Series]-00161T-02_FI.indd 16
2010-04-16
9:50:31
Sivuohjaimet (valinnainen)
BF64C, T sarja.
Uunin sisusta voidaan puhdistaa poistamalla molemmat sivuohjaimet.
Sivuohjainten irrottaminen
1. Paina sivuohjaimen yläreunaa keskeltä.
Sivuohjaimet
2. Käännä sivuohjainta noin 45 astetta.
3. Vedä sivuohjainta ja irrota se kahdesta alareiästä.
KIINNITTÄMINEN : Repeat steps 1,2 and 3 in reverse order.
Sivuohjaimet_17
BF64CCBST[Classic Series]-00161T-02_FI.indd 17
2010-04-16
9:50:32
muistiinpanoja
BF64CCBST[Classic Series]-00161T-02_FI.indd 18
2010-04-16
9:50:32
muistiinpanoja
BF64CCBST[Classic Series]-00161T-02_FI.indd 19
2010-04-16
9:50:32
AUSTRIA
0810-SAMSUNG (7267864,€ 0.07/Min)
www.samsung.com
BELGIUM
02-201-24-18
www.samsung.com/be (Dutch)
www.samsung.com/be_fr(French)
DENMARK
70-70-19-70
FINLAND
030-6227 515
FRANCE
01-48-63-00-00
GERMANY
01805-SAMSUNG (726-7864 € 0,14/Min)
ITALIA
800-SAMSUNG (726-7864)
LUXEMBURG
261-03-710
NETHERLANDS
0900-SAMSUNG (0900-7267864)
(€ 0.10/Min)
NORWAY
815-56-480
PORTUGAL
80820-SAMSUNG (726-7864)
SPAIN
902-1-SAMSUNG (902 172 678)
SWEDEN
0771-726-7864 (SAMSUNG)
U.K
0845-SAMSUNG (7267864)
EIRE
0818-717100
SWITZERLAND
0848-SAMSUNG (7267864, CHF0.08/Min)
www.samsung.com
www.samsung.com/ch
www.samsung.com/ch_fr(french)
Koodinumero: DG68-00161T-02
BF64CCBST[Classic Series]-00161T-02_FI.indd 20
2010-04-16
9:50:32
Download PDF

advertising