Samsung | 2493HM | Samsung SyncMaster 2493HM glossy black Snabbstartsguide

LCD MONITOR
quick start guide
2493HM, 2693HM
ii
Inledning
Förpackningens innehåll
OBS
Kontrollera att följande saker medföljer skärmen.
Kontakta din återförsäljare om det saknas något.
Kontakta en lokal återförsäljare för att köpa till artiklar.
Uppackning
Utan stativ
Med stativ
Skärm
Skärm och glidstativ
Handböcker
Snabbstartguide
Garantikort
Bruksanvisning
(Ej tillgängligt på alla platser)
Kablar
D-Sub-kabel
Strömkabel
Säljs separat
DVI-kabel
HDMI-kabel
8
Hörlurar
Inledning
Säljs separat
Stereokabel
USB-kabel
Övrigt
Rengöringsduk
OBS
Gäller endast blankpolerade svarta produkter.
Din skärm
Inledande inställningar
Välj språk med uppåt- eller nedåtknappen.
Det innehåll som visas försvinner efter 40 sekunder.
Slå av och på strömmen med strömknappen. Den visas igen.
Den kan visas upp till tre (3) gånger. Se till att justera upplösningen för din dator innan du uppnår
maximalt antal.
OBS
Upplösningen som visas på skärmen är den optimala för produkten.
Justera upplösningen för din dator så att den överensstämmer med den optimala upplösningen för den
här produkten.
9
Inledning
Fram
OBS
Tryck lätt på dem med fingrarna för att använda dem.
MENU-knapp [MENU/ ]
Öppnar skärmmenyn och stänger den. Används även för att stänga OSD-menyn
eller återgå till föregående meny.
Anpassad tangent
Du kan anpassa tangentfunktionen för den anpassade tangenten enligt dina egna
önskemål.
OBS
Det går att konfigurera den Anpassade tangenten för en önskad funktion via
Inst. > Anpassad tangent.
Knappen Volym
När OSD inte är på skärmen trycker du på knappen för att justera ljusstyrkan.
>> Klicka här om du vill se ett animerat klipp
Adjust (Ändra-knappar) [
]
Justera alternativen i menyn.
Enter (Öppna-knapp) [
] / SOURCE-knapp
Aktiverar det markerade menyalternativet.
Tryck på ' /SOURCE' och välj videosignal när OSD är avstängd. (När ' /
SOURCE'-knappen är intryckt för att ändra ingångsläge visas ett meddelande i
övre vänstra delen av skärmen med aktuellt läge -- Analog- eller digital ingångssignal.)
10
Inledning
OBS
Om du väljer läget Digital måste du ansluta skärmen till grafikkortet eller den
digitala DVD-spelarens DVI-port med en DVI-kabel.
>> Klicka här om du vill se ett animerat klipp
AUTO-knapp
Använd den här knappen för autojustering.
>> Klicka här om du vill se ett animerat klipp
Strömbrytare [
]
Använde den här knappen när du vill slå på och stänga av skärmen.
Strömindikator
Lampan lyser blått vid normal funktion och blinkar blått en gång när skärmen
sparar dina inställningar.
OBS
Se Energisparfunktion som beskrivs i handboken för mer information om energibesparingsfunktioner. För att spara energi bör du även slå AV skärmen när den
inte används, eller när du lämnar den obevakad under långa perioder.
Högtalare
Du kan höra ljud om du ansluter datorns ljudkort till bildskärmen.
Bak
OBS
Konfigurationen på skärmens baksida kan variera från produkt till produkt.
POWER S/W / POWER IN
11
Inledning
POWER S/W
Slå på och av skärmen.
POWER IN
Anslut skärmens strömkabel till porten POWER
IN på skärmens baksida.
HDMI IN / DVI IN(HDCP) /
RGB IN
HDMI IN
Anslut HDMI IN-terminalen på baksidan av din
skärm till HDMI-terminalen på din digitala utgångsenhet med en HDMI-kabel.
DVI IN(HDCP)
Anslut DVI-sladden till DVI IN(HDCP)-porten
på skärmens baksida.
RGB IN
Anslut RGB IN-terminalen på baksidan av skärmen till din dator.
AUDIO IN / AUDIO OUT
AUDIO IN
Anslut ljudkabeln för monitorn till ljudporten på
datorns baksida.
AUDIO OUT
Hörlursutgång
Anslutningsterminal för
USB (tillval)
UP (uppströmsport för USB)
Anslut skärmens
UP-port och datorns USBport med USB-kabeln.
DOWN (nedströmsport för USB)
Anslut USB-skärmens
DOWN-port och
USB-enheten med USB-kabeln.
12
Inledning
OBS
För att använda
DOWN (nedströmsporten),
måste du ansluta
datorn.
UP (uppströmskabeln) till
Använd endast den USB-kabel som medföljer
skärmen för att ansluta skärmens
och din dators USB-port.
UP-port
Kensington-lås
Kensingtonlåset är en enhet som används för att
fysiskt låsa systemet när det används på en allmän
plats.
(Låsenheten måste köpas separat.)
OBS
Kontakta din återförsäljare om du vill använda en
låsenhet.
Stativstopp
Ta bort låspinnen på stativet för att röra skärmen
upp och ner.
OBS
Se Att ansluta kablar för mer information om kabelanslutningar.
13
Anslutningar
Att ansluta kablar
Anslut skärmens strömkabel till porten POWER IN på skärmens baksida.
Koppla in strömkabeln för skärmen i ett näraliggande uttag.
Använd en anslutning som passar datorn.
Använd den (analoga) kontakten på videokortet.
•
Anslut signalkabeln till 15-stifts D-sub-anslutningen på skärmens baksida.
[RGB IN]
Använd den (digitala) kontakten på videokortet.
•
Anslut DVI-sladden till DVI IN(HDCP)-porten på skärmens baksida.
[DVI IN(HDCP)]
Ansluta till en Macintosh.
•
Anslut skärmen till Macintosh-datorn med D-sub-anslutningskabeln.
Anslut terminalen AUDIO IN på monitorn och utgångsterminalen på din dators
ljudkort med en stereokabel (säljs separat).
OBS
Om skärmen och datorn är anslutna kan du slå på och av dem.
Ansluta HDMI
OBS
Det går att ansluta digitala enheter till din skärm.
Du kan njuta av högre bild- och ljudkvalitet.
14
Anslutningar
Anslutning med en HDMI-kabel
1.
Enheter som digitala DVD-spelare ansluts till bildskärmens HDMI IN-terminal med HDMI-sladden. När alla anslutningar är klara ansluter du strömsladdarna för din skärm och DVD-spelare
(eller den enhet som är ansluten till den digitala utgångsterminalen).
Välj HDMI med knappen SOURCE.
Anslutning med en DVI till HDMI-kabel
1.
Anslut den digitala enhetens DVI-utgång till HDMI IN-terminalen på skärmen med en DVI till
HDMI-kabel.
2.
Anslut de röda och vita kontakterna på en stereokabel till ljudutgångarna med samma färg på den
digitala enheten och anslut motsvarande kontakter till AUDIO IN-terminalen på skärmen.
3.
När alla anslutningar är klara ansluter du strömsladdarna för din skärm och DVD-spelare (eller
den enhet som är ansluten till den digitala utgångsterminalen).
4.
Välj HDMI med knappen SOURCE .
OBS
Om du bara använder DVI till HDMI-kabeln utan att ansluta till ljudkällan kommer du inte att höra
något ljud.
Ansluter USB (tillval)
OBS
Det går att använda USB-enheter så som mus, tangentbord, USB-minne eller en extern hårddisk genom
att ansluta till
DOWN-porten på skärmen utan att ansluta dem till datorn.
15
Anslutningar
Skärmens
-USB-port stödjer High-Speed Certified USB 2.0.
Hög hastighet
Högsta hastighet
Låg hastighet
Datahastighet
480 Mbps
12 Mbps
1,5 Mbps
Strömförbrukning
2,5 W
2,5 W
2,5 W
(Max., varje port)
(Max., varje port)
(Max., varje port)
1.
UP-port och datorns USB-port med USB-kabeln.
Anslut skärmens
OBS
För att använda
DOWN-porten, måste du ansluta UP (uppströmskabeln) till datorn.
Använd endast den USB-kabel som medföljer skärmen för att ansluta skärmens
din dators USB-port.
UP-port och
2.
Anslut USB-skärmens
3.
Användningen är likadan som vid användning av en extern enhet ansluten till datorn.
DOWN-port och USB-enheten med USB-kabeln.
•
Det går att ansluta och använda tangentbord och mus.
•
Det går att spela upp en fil från en mediaenhet.
(exempel på mediaenheter: MP3, digitalkamera etc.)
•
Det går att spela upp, flytta, kopiera eller radera filer på en lagringsenhet.
(exempel på lagringsenheter: externt minne, minneskort, minneskortläsare, hårddisk-mp3spelare etc.)
•
Det går också att använda andra USB-enheter som går att ansluta till en dator.
16
Anslutningar
OBS
När du ansluter en enheten till skärmens
enheten användas.
DOWN-port, skall en kabel som är anpassad för
(vid inköp av kablar och externa enheter skall du kontakta servicecenter för respektive produkt).
Företaget bär inte ansvar för problem och skador på externa enheter som orsakats genom användande av felaktig kabelanslutning.
Vissa produkter följer inte USB-standarden och kan orsaka felunktion i enheten.
Om enheten inte fungerar som den skall även om den är ansluten till datorn skall du kontakta
servicentret för enheten/datorn.
Ansluta hörlur
OBS
Det går att ansluta hörlurar till skärmen.
1.
Anslut hörlurarna till hörlursuttaget.
Använda stativet
Vridbart stativ
Genom att använda ( ) kan du vrida skärmen till höger och vänster i 350˚ och på det viset ställa in
den i längsled. Gummit under stativet gör att skärmen inte glider.
När du försöker rotera skärmen med strömsladden eller kabelanslutningen ansluten till skörmen kan
strömsladden förstöras.
17
Anslutningar
Lutningsvinkel
Genom att använda ( ), kan du justera lutningsvinkeln mellan 5˚ framåt och 25˚ bakåt för den mest
bekväma visningsvinkeln.
Glidstativ / Vridbart stativ
Stativstopp
OBS
När du roterar monitorskärmen ska du lyfta den så högt som möjligt och luta den övre delen bakåt.
Annars kan hörnen på monitorskärmen komma i kontakt med golvet och skadas.
Montera stativfoten
Den här skärmen hanterar en 200 mm x 100 mm VESA-kompatibel gränssnittsplatta.
18
Anslutningar
-skärm
Monteringsplatta (säljs separat)
1.
Stäng av skärmen och dra ut strömkabeln.
2.
Lägg LCD-skärmen med framsidan nedåt på en plan yta med kudde som skydd för skärmen.
3.
Avlägsna fyra skruvar och plocka bort stativet från LCD-skärmen.
4.
Rikta in monteringsplattan för montering med hålen i den bakre luckans monteringsplatta och sätt
fast den med de fyra skruvar som medföljde armstativet, väggmonteringsstativet eller andra stativ.
•
Använd inte skruvar som överstiger standardmåttet, de kan skada bildskärmens
insida.
•
Skruvarnas längd kan variera beroende på specifikationerna på väggfästen som
inte uppfyller skruvspecifikationerna i VESA -standarden.
•
Använd inte skruvar som inte uppfyller skruvspecifikationerna i VESA -standarden.
Dra inte åt skruvarna för mycket eftersom det kan skada produkten eller göra att
den trillar vilket kan leda till personskador.
Samsung ansvarar inte för sådana olyckor.
•
Samsung ansvarar inte för produkt- eller personskador som uppstår om väggfästen som inte uppfyller VESA -standarden eller som inte specificerats används
eller om kunden inte följer produktens monteringsanvisningar.
•
Om du vill utföra monteringen på en vägg ska du inhandla väggmonteringssatsen
som gör det möjligt för dig att montera skärmen på minst 10 cm avstånd från
väggens yta.
•
Kontakta närmaste Samsung Servicecenter för ytterligare information. Samsung
Electronics ansvarar inte för skador som orsakats av användning av basen på annat
sätt än vad som rekommenderas.
•
Använd väggmonteringssatsen enligt internationella standarder.
19
Felsökning
Egenhändigt funktionstest
OBS
Skärmen har en självdiagnosfunktion som gör det möjligt för dig att kontrollera att skärmen fungerar
korrekt.
Egenhändigt funktionstest
1.
Slå av både datorn och skärmen.
2.
Koppla ur videokabeln från datorns baksida.
3.
Slå på skärmen.
Om skärmen inte fungerar som den ska kommer du att se en ruta enligt bilden nedan.
Den här rutan visas under normal användning om videokabeln kopplas ur eller skadas.
4.
Stäng av skärmen och återanslut videokabeln, starta sedan både datorn och skärmen.
Om din skärm fortfarande är tom när du har följt proceduren skall du kontrollera din videostyrning
och datorsystem, din skärm fungerar som den ska.
Varningsmeddelanden
Om ingångssignalen fortfarande inte fungerar korrekt visas ett meddelande på skärmen eller så blir
bilden tom även om strömindikatorn LED fortfarande är på. Meddelandet kan innebär att skärmen
befinner sig utanför sitt sökområde eller att du måste kontrollera signalkabeln.
Miljö
Skärmens placering kan påverka dess kvalitet och andra funktioner.
Om det finns en subwoofer nära skärmen ska du koppla ur den och flytta den till ett annat rum.
Avlägsna alla elektroniska enheter, till exempel radioapparater, fläktar, klockor och telefoner som
befinner sig inom en meters avstånd från skärmen.
Användbara tips
En skärm återskapar visuella signaler som tas emot från datorn. Därför kan ett eventuellt problem med
datorn eller grafikkortet orsaka att LCD-skärmen blir tom, får dålig färgkvalitet, att det bildas brus på
skärmen, att videoläget inte fungerar etc. Om detta är fallet ska du först kontrollera felets orsak och
sedan kontakta servicecenter eller din återförsäljare.
77
Felsökning
Bedöma skärmens användningstillstånd
Om ingen bild visas på skärmen eller meddelandet "Ej optimalt läge", "Rekommenderat läge 1920
X 1200 60 Hz" visas ska du koppla från kabeln från datorn medan skärmen fortfarande är aktiverad.
Om ett meddelande visas på skärmen eller skärmen blir vit innebär det att skärmen fungerar.
Kontrollera i så fall om datorn har problem.
Kontrollista
OBS
Läs följande avsnitt innan du tillkallar service för att se om du kan åtgärda eventuella problem själv.
Om du behöver hjälp ringer du telefonnumret i informationsavsnittet eller så kan du kontakta din
återförsäljare.
Ingen bild på skärmen. Kan inte slå på skärmen.
Q:
Är strömsladden ansluten korrekt?
A:
Kontrollera strömkabelns anslutning och eluttaget.
Q:
Visas "Kontrollera signal" på skärmen?
A:
(Ansluten med D-sub-kabel)
Kontrollera signalkabelns anslutning.
(Ansluten via DVI-kabel)
Om du fortfarande ser ett felmeddelande på skärmen när den är ansluten korrekt, ska du kontrollera om skärmens status är inställd på analog.
Om du fortfarande ser ett felmeddelande på skärmen när den är ansluten korrekt, ska du kontrollera om skärmens status är inställd på analog. Tryck på knappen ' /SOURCE' för att
skärmen skall dubbelkolla signalkällans insignal.
Q:
Om strömmen är på startar du om datorn så att startfönstret (inloggningsfönstret) visas.
A:
Om startfönstret visas startar du datorn i lämpligt läge (felsäkert läge i Windows ME/XP/2000)
och ändra sedan frekvens för grafikkortet.
(Se Förinställda timerlägen)
Om startskärmen (inloggningsskärmen) inte visas ska du kontakta Servicecentret eller din återförsäljare.
Q:
Visas "Ej optimalt läge", "Rekommenderat läge 1920 X 1200 60 Hz" på skärmen?
A:
Du kanske ser det här meddelandet när signalen från grafikkortet överskrider den maximala
upplösningen och frekvensen som skärmen kan hantera.
A:
Justera den maximala upplösningen och frekvensen för skärmen.
A:
Om visningen överskrider SXGA eller 75 Hz, visas meddelandet "Not Optimum Mode" (Ej
optimalt läge), "Recommended Mode (Rekommenderat läge) 1920 x 1200 60 Hz". Om visningen överskrider 85 Hz, fungerar visningen korrekt men "Ej optimalt läge", "Rekommenderat läge" 1920 X 1200 60 Hz" visas i en minut och försvinner sedan.
Ändra det rekommenderade läget under den här minuten.
78
Felsökning
(Meddelandet visas igen om datorn startas om.)
Q:
Ingen bild syns på skärmen. Blinkar strömindikatorn på skärmen i intervall av 1 sekund?
A:
Skärmen försätts i energisparläge.
A:
Tryck på någon tangent på tangentbordet för att aktivera skärmen och återskapa bilden på skärmen.
A:
Om det fortfarande inte visas någon bild trycker du på knappen ' /SOURCE '. Tryck sedan på
någon tangent på tangentbordet för att aktivera skärmen och återskapa bilden på skärmen.
Q:
(Ansluten via DVI-kabel)
A:
Det kanske visas en tom skärm om du startar systemet innan du har anslutit DVI-kabeln, eller
kopplat ur den och sedan återanslutit DVI-kabeln medan systemet går, eftersom vissa typer av
grafikkort inte sänder ut videosignaler. Anslut DVI-kabeln och starta om systemet.
OSD-menyn visas inte.
Q:
Har du låst OSD-menyn för att förhindra ändringar?
A:
Lås upp OSD-menyn genom att trycka på knappen [MENU /
] i minst 5 sekunder.
Skärmen visar underliga färger eller endast svart och vitt.
Q:
Visar skärmen endast en färg, som om du tittade på skärmen genom ett färgat papper?
A:
Kontrollera signalkabelns anslutning.
A:
Kontrollera att grafikkortet är helt infört i kortplatsen.
Q:
Har skärmens färger påverkats efter körning av ett program eller på grund av någon programkrasch?
A:
Starta om datorn.
Q:
Har grafikkortet installerats korrekt?
A:
Installera grafikkortet enligt bruksanvisningen för grafikkortet.
Skärmen har plötsligt blivit obalanserad.
Q:
Har du bytt grafikkort eller drivrutin?
A:
Justera skärmbildens position och storlek med OSD-menyn.
Q:
Har du justerat skärmens upplösning eller frekvens?
A:
Justera upplösningen och frekvensen på grafikkortet.
(Se Förinställda timerlägen).
Q:
Skärmen kan vara obalanserad beroende på grafikkortets signalcykel.. Justera om positionen
genom att se på OSD-skärmen.
Skärmen är ofokuserad eller OSD-menyn kan inte justeras.
Q:
Har du justerat skärmens upplösning eller frekvens?
A:
Justera upplösningen och frekvensen på grafikkortet.
79
Felsökning
(Se Förinställda timerlägen).
LED blinkar men inga bilder visas på skärmen.
Q:
Är frekvensen rätt inställd när du kontrollerar visningstid på menyn?
A:
Justera frekvensen enligt grafikkortets handbok och Förinställning av tidslägen.
(Den maximala frekvensen per upplösning kan skilja sig åt från produkt till produkt.)
Endast 16 färger visas på skärmen. Skärmfärgerna har förändrats efter
att du bytt grafikkort.
Q:
Har Windows-färgerna ställts in korrekt?
A:
Windows XP :
Ställ in upplösning på Control Panel (Kontrollpanelen) → Appearance and Themes (Utseenden
och teman) → Display (Visning) → Settings (Inställningar).
A:
Windows ME/2000 :
Ställ in upplösning på Control Panel (Kontrollpanelen) → Display (Visning) → Settings (Inställningar).
Q:
Har grafikkortet installerats korrekt?
A:
Installera grafikkortet enligt bruksanvisningen för grafikkortet.
Meddelandet "Okänt skärm, Plug & Play-skärm hittades (VESA DDC)".
Q:
Har du installerat skärmens drivrutin?
A:
Installera skärmens drivrutin enligt instruktionerna för installation av detta.
Q:
Se handboken för grafikortet för information om Plug & Play-funktionen (VESA DDC) stöds.
A:
Installera skärmens drivrutin enligt instruktionerna för installation av detta.
Problem kopplade till ljudet
Q:
Inget ljud
A:
Säkerställ att audiokabeln är korrekt ansluten till båda audioportarna på skärmen och till audioporten på ljudkortet. (Se Att ansluta kablar)
Kontrollera volymnivån.
Q:
Ljudnivån är för låg.
A:
Kontrollera volymnivån.
Om volymen fortfarande är för låg efter att du har vridit upp den till max, kontrollera volymkontrollen på datorns ljudkort eller programvaran.
Kontrollera när MagicTune™ inte fungerar korrekt.
Q:
MagicTune™-funktionen finns endast på PC-datorer (VGA) med Windows OS med stöd för
Plug and Play.
80
Felsökning
A:
Kontrollera om din dator har MagicTune™-funktionen genom att följa stegen nedan (vid Windows XP);
Control Panel (Kontrollpanelen) → Performance and Maintenance (Prestanda och underhåll)
→ System → Hardware (Maskinvara) → Device Manager (Enhetshanteraren) → Monitors
(Skärmar) → Efter att du tagit bort Plug and Play-skärm letar du reda på 'Plug and Play-skärm'
genom att söka efter ny maskinvara.
A:
MagicTune™ är ett tilläggsprogram för skärmen. Vissa grafikkort kan sakna stöd för din skärm.
Om du har problem med grafikortet ska du gå till vår webbplats och kontrollera de kompatibla
grafikkort som listas.
http://www.samsung.com/monitor/magictune
MagicTune™ fungerar inte som det ska.
Q:
Har du bytt dator eller grafikkort?
A:
Ladda ner det senaste programmet. Programmet kan laddas ned http://www.samsung.com/monitor/magictune
Q:
Har du installerat programmet?
A:
Starta om datorn när du har installerat programmet första gången. Om en kopia av programmet
redan är installerat tar du först bort den, startar om datorn och installerar programmet igen. För
att datorn ska fungera som den ska måste du starta om den när du har installerat eller tagit bort
programmet.
OBS
Gå till MagicTune™-webbplatsen och ladda ned installationsprogrammet för MagicTune™ MAC.
Kontrollera följande objekt om du har problem med skärmen.
Kontrollera om strömkabeln och videokablarna är korrekt anslutna till datorn.
Kontrollera om datorn piper mer än 3 gånger när den startas.
(Om den gör det ska moderkortet i datorn kontrolleras.)
Om du har installerat ett nytt grafikkort eller om du har sammansatt datorn, kontrollera att drivrutinen
för adaptern är installerad för grafikkortet.
Kontrollera om skärmens sökkvoten är inställd mellan 56 Hz ~ 75 Hz.
(Överskrid inte 75 Hz när du använder max. upplösningen.)
Om du har problem med installation av grafikdrivrutinen startar du datorn i felsäkert läge, tar bort
grafikkortet i "Control Panel" (Kontrollpanelen) → "System" → "Device Administrator" (Enhetshanteraren) startar sedan om datorn så att grafikdrivrutinen installeras på nytt.
OBS
Om problemet upprepas ska du kontakta ett auktoriserat servicecenter.
Frågor och svar
Q:
Hur ändrar jag frekvens?
A:
Frekvensen kan ändras vid omkonfigurering av grafikkortet.
81
Felsökning
A:
Observera att stödet för grafikkort kan variera, beroende på vilken version av drivrutin som
används. (Se bruksanvisningen för datorn eller grafikkortet för ytterligare information.)
Q:
Hur ändrar jag upplösning?
A:
Windows XP:
Ställ in upplösning på Control Panel (Kontrollpanelen) → Appearance and Themes (Utseenden
och teman) → Display (Visning) → Settings (Inställningar).
A:
Windows ME/2000:
Ställ in upplösning på Control Panel (Kontrollpanelen) → Display (Visning) → Settings (Inställningar).
* Kontakta grafikkortets tillverkare för mer information.
Q:
Hur ställer jag in energisparläget?
A:
Windows XP:
Ställ in upplösning på Control Panel (Kontrollpanelen) → Appearance and Themes (Utseenden
och teman) → Display (Visning) → Screen Saver (Skärmsläckare).
Ställ in funktionen i datorns BIOS-inställningar. (Se Windows/datorns manual).
A:
Windows ME/2000:
Ställ in upplösning på Control Panel (Kontrollpanelen) → Display (Visning) → Screen Saver
(Skärmsläckare).
Ställ in funktionen i datorns BIOS-inställningar. (Se Windows/datorns manual).
Q:
Hur rengör jag höljet/LCD-skärmen?
A:
Koppla ur strömkabeln och rengör skärmen med en mjuk trasa, antingen med mild tvållösning
eller bara med vatten.
Lämna inga rengöringsmedel eller repor på höljet. Låt inte vatten tränga in i skärmen.
OBS
Läs följande avsnitt innan du tillkallar service för att se om du kan åtgärda eventuella problem själv.
Om du behöver hjälp ringer du telefonnumret i informationsavsnittet eller så kan du kontakta din
återförsäljare.
82
Download PDF