Samsung | 320PX | Samsung SyncMaster 320PX Hurtigstartveiledning

LCD MONITOR
quick start guide
320 PX
ii
Velg språk
Hovedside
Modell
Sikkerhetsinstrukser
Innledning
Innholdet i pakken
Skjermen
Mekanisk konstruksjon
Tilkoblinger
Bruke programvaren
Justere skjermen
Feilsøking
Spesifikasjoner
Produktets farge og utseende kan variere avhengig av modell, og produktspesifikasjonene kan endres uten
varsel i forbindelse med forbedring av ytelsen.
Innledning
Informasjon
Innholdet i pakken
Tillegg
Merk
• Kontroller at følgende elementer er inkludert med skjermen.
Kontakt forhandler hvis det mangler deler.
Kontakt en lokal forhandler hvis du vil kjøpe ekstrautstyr.
Merk
• Produktet må ikke plasseres på gulvet.
Skjerm
Håndbok
Garantikort
Hurtigoppsettguide
(Ikke tilgjengelig i alle
regioner)
Brukerveiledning, MDCprogramvare
Kabel
Signalkabel(15 pin D-Sub)
Annet
Strømledning
Batteries (AAA X 2)
Fjernkontroll
(Ikke tilgjengelig i alle
Hulldeksel
regioner)
BNC-til-RCA-adapter
Midlertidig fot
Selges separat
SETT for veggmontering
Høyttalersett
DVI-kabel
BNC-kabel
Fotsettet
Skjermen
Foran
1)
MENU
Bruk denne knappen til å åpne OSD og aktivere et merket menyelement.
2)
Opp-ned-knapp
Flytter fra et menyelement til et annet vertikalt, eller justerer valgte menyverdier.
3)
Venstre-høyre-knapp / Volum knapp
Flytter fra ett menyvalg til et annet horisontalt, eller justerer valgte menyverdier. Justerer også lydVolumt.
4)
ENTER
Brukes til å velge OSD-menyen.
5)
SOURCE
Skifter fra PC-modus til Videomodus.
Slik bytter du skjermmodi:
[PC] → [BNC] → [DVI] → [AV] → [S-Video] → [Component]
>> Klikk her for å se et animasjonsklipp.
6)
PIP
PIP Trykk denne knappen for å kontrollere PIP-vinduet.
Flere bilde i bilde-vinduer kunne ikke overlappes på skjermen fordi BNC-tilkoblingen og komponenten
bruker samme terminal.
>>Klikk her for å se et animasjonsklipp
• PC
AV / S-Video / Component Modus
• BNC
AV / S-Video Modus
• DVI
AV / S-Video / Component Modus
• AV / S-Video :
PC / BNC / DVI Modus
• Component
PC / DVI Modus
7)
Av/på-knapp
Bruk denne knappen til å slå skjermen av og på.
8)
Strømindikator
Strømindikator Slå opp på Spesifikasjoner.Sikt fjernkontrollen mot dette punktet på skjermen.
9)
Sensor for fjernkontroll
Sikt fjernkontrollen mot dette punktet på skjermen.
Merk
• Se beskrivelsen av strømsparing i håndboken hvis du vil ha mer informasjon om
strømsparingsfunksjonene. Hvis du vil spare strøm, slår du strømmen AV når det ikke er behov for den,
eller når den skal stå ubetjent i en lengre tidsperiode.
Bakside
Merk
• Hvis du vil vite mer om tilkobling av kabler, kan du se Koble til kabler under Oppsett. Konfigurasjonen på
baksiden av skjermen kan variere noe, avhengig av skjermmodellen.
1)
RS232C OUT/IN (RS232C Seriell PORT) :
Programport for MDC (Multiple Display Control)
2)
DVI / PC IN(RGB) (Kontakt for PC-video):
Bruke 15-pinners D-Sub – PC-modus (Analog PC)
3)
DVI / PC IN(DVI) (Kontakt for PC-video):
Bruke DVI-D til DVI-D – DVI-modus (Digital PC)
4)
DVI / PC IN (PC/DVI/BNC -lydkontakt (innsignal))
5)
COMPONENT AUDIO IN [L-AUDIO-R]
(Komponent-lydkontakt (innsignal))
6)
BNC/COMPONENT OUT [R/PR, G/Y, B/PB, H, V]
(BNC/Component Connection Terminal (Output))
BNC (Analog PC) Connection: kobler til portene R, G, B,
H, V - Komponenttilkobling: kobler til portene PR, Y, PB
7)
8)
BNC/COMPONENT IN [R/PR, G/Y, B/PB, H, V]
(BNC/Component Connection Terminal (Input))
AV AUDIO IN [L-AUDIO-R](Lydkontakt for
MONITOR (inngang))
9)
AV OUT [VIDEO](Kontakt for Video) : AV-modus
(utgang)
10) AV IN [VIDEO](Kontakt for Video) (inngang)
11) AV OUT [S-VIDEO](Kontakt for S-Video) : SVideo-modus (utgang)
12) AV IN [S-VIDEO](Kontakt for S-Video) (inngang)
13) EXT SPEAKER(8Ω ) [- - L - +, - - R - +]
(Tilkoblingsterminal for høyttalere (8Ω))
14) AUDIO OUT [L-AUDIO-R] (Kontakt for skjermlyd
(utgang))
AUDIO OUT (lyd ut)-kontakten brukes til PC, DVI eller
BNC-signaler.
15) POWER SW (På/Av-bryter)
Slå skjermen av og på.
16) POWER IN (Strømport ):
Strømkabel, kobles til skjermen og vegguttaket.
Merk
• Antallet skjermer som kan kobles til ut-sløyfen kan avhenge av kabeltype, signalstyrke osv. Med en kabel
uten signalreduksjon eller signalkilde kan ti skjermer kobles til.
17) Kensington-lås
En Kensington-lås er en enhet som brukes for fysisk
sikring av maskinen når du bruker den på et offentlig
sted. (Låseenheten må kjøpes som en separat enhet.)
Hvis du trenger hjelp med å bruke låseinnretningen,
kan du kontakte forhandleren du kjøpte den av.
Merk
• See Brukerkontrollerunder Justere LCD-skjermen.
Fjernkontroll
Merk
• Ytelsen til fjernkontrollen kan bli påvirket av et TV-apparat eller andre elektroniske enheter i nærheten av
skjermen, slik at de påvirker enheten pga freksvensforstyrrelser.
1. ON / OFF
2. MAGICNET
3. MDC
4. LOCK
5. Knappene MagicNet
6.+100 -/-7. VOL
8.
MUTE
9.
TTX/MIX
10.
MUTE
11.
ENTER
12.
P.MODE
13. AUTO
14.
PRE-CH
15 . CH/P
16.
SOURCE
17.
INFO
18.
EXIT
19. Knappene opp-ned, høyre-venstre
20.
S.MODE
21. STILL
22. FM RADIO
23. P.SIZE
24.
SRS
25.
DUAL/MTS
26.
PIP
27.
SOURCE
28. SWAP
29.
30.
31.
32.
33.
1)
SIZE
REW
STOP
PLAY/PAUSE
FF
ON / OFF
Bruk denne knappen til å slå skjermen av og på.
2)
MAGICNET
Hurtigstartknapp for MagicNet.
- Šiame monitoriuje neveikia.
3)
MDC
Hurtigstartknapp for MDC.
4)
LOCK
Denne knappen vil aktivere eller deaktivere alle funksjonstastene både på fjernkontrollen og på skjermen
med unntak av knappene På og LOCK.
5)
Knappene MagicNet
- Bruk disse knappene til MagicNet.
• Bokstaver/ tall : Bruk disse knappene til å angi adressen til et webområde.
• DEL : Brukes som backspace-knapp.
• SYMBOL : Brukes til å angi tegn. (.O_-)
• ENTER : Brukes til å angi innsignal.
- Šiame monitoriuje neveikia.
6)
+100 -/-Trykk inn for å velge kanaler over 100.
Hvis du for eksempel vil velge kanal 121, trykker du "+100" og deretter "2" og "1".
- Šiame monitoriuje neveikia.
7)
VOL
Justerer lydvolumet.
8)
MUTE
Stopper lyden midlertidig.
Lyden gjenopprettes hvis Demp- eller knappen - VOL + trykkes i demp-modus.
9)
TTX/MIX
TV-kanaler leverer tekstinformasjonstjenester via Tekst-TV
[TTX / MIX brukes hovedsakelig i Europa ]
10)
MENU
Bruk denne knappen til å åpne OSD og aktivere et merket menyelement.
ENTER
11)
Brukes til å velge OSD-menyen.
12)
P.MODE
Når du trykker på denne knappen, vises gjeldende modus midt på nedre del av skjermen.
AV / S-Video /Component Mode : P.MODE
Skjermen har fire automatiske bildeinnstillinger som er forhåndsinnstilt fra fabrikken.
( Dynamic
Standard
Movie
Custom )
PC / DVI Mode : M/B ( MagicBright™ )
MagicBright™ er navnet på en ny skjermfunksjon som gir en skjermvisningskvalitet med dobbelt så god
lysstyrke og klarhet som på eksisterende skjermer.
( Entertain
Internet
Text
Custom )
13) AUTO
Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til Funksjoner for direkte tilgang.(PC)
14)
PRE-CH
Flytter fra et menyelement til et annet vertikalt, eller justerer valgte menyverdier.
- Šiame monitoriuje neveikia.
15)
CH/P
Velger TV-kanaler i TV-modus.
- Šiame monitoriuje neveikia.
16)
SOURCE
Velger PCen, videokilde hver gang du trykker på knappen.
17)
INFO
Viser en Video Source, Audio Source, gjeldende kanalnummer, en lydtype og Speaker Mute ON/OFF
øverst til høyre på skjermen.
EXIT
18)
Avslutter eller lukker menyskjermen.
19) Knappene opp-ned, høyre-venstre
Flytter fra ett menyvalg til et annet horisontalt, eller justerer valgte menyverdier.
20)
S.MODE
Når du trykker på denne knappen, vises gjeldende modus midt på nedre del av skjermen.
Skjermen har en innebygd hi-fi stereoforsterker.
Trykk på knappen en gang til for å bla gjennom tilgjengelige forhåndskonfigurerte moduser.
( Standard → Music → Movie → Speech → Custom )
21) STILL
Trykk en gang på knappen for å fryse skjermen. Trykk en gang til for å oppheve fryst skjerm.
22) FM RADIO
Slår FM-radioen på/av.
PC/DVI-modus settes bare SOUND (lyd) på FM-radio.
I generell Video SOURCE (videokilde)-modus velges FM RADIO og skjermen slås av.
I områder der signalet er svakt kan det oppstå støy i FM-radiosignalet.
- Šiame monitoriuje neveikia.
23) P.SIZE
Trykk for å endre skjermstørrelsen.
SRS
24)
SRS
25)
DUAL/MTS
DUALSTEREO/MONO, DUAL l / DUAL ll og MONO/NICAM MONO/NICAM STEREO kan brukes i henhold til
kringkastingsstandard ved å bruke DUAL-knappen på fjernkontrollen mens du ser på TV.
MTS
Veksler mellom MONO/STEREO, DUAL 1/DUAL 2 og MONO/NICAM MONO/NICAM STEREO.
- Šiame monitoriuje neveikia.
26)
PIP
Trykk denne knappen for å kontrollere PIP-vinduet.
27)
SOURCE
Slår på indikatoren for å angi det gjeldende viste inngangssignalet.
28) SWAP
Bytte Beskrivelse mellom PIP-vinduet (bilde i bilde-vinduet) og hovedskjermbildet. Bildet i PIP-vinduet vises
i hovedskjermbildet, og hovedskjermbildet vises i PIP-vinduet.
29)
SIZE
Lar deg velge blant ulike bildestørrelser.
30)
REW
Hurtigspoling bakover
31)
Stopp
Stopp
32)
PLAY/PAUSE
Spill av / pause
33)
FF
Hurtigspoling fremover
© 1995~2007 SAMSUNG. Alle rettigheter forbeholdt
Velg språk
Hovedside
Modell
SyncMaster 320PX
Sikkerhetsinstrukser
Innledning
Tilkoblinger
Installere fotsettet
Koble til skjermen
Bruke programvaren
Justere skjermen
Feilsøking
Spesifikasjoner
Produktets farge og utseende kan variere avhengig av modell, og produktspesifikasjonene kan endres uten
varsel i forbindelse med forbedring av ytelsen.
Tilkoblinger
Informasjon
Installere fotsettet
Tillegg
Merk
• Det er kun skruene som følger med, som kan brukes.
Forsiktig
Samsung Electronics kan ikke holdes ansvarlig for skade som skyldes bruk av en annen fot enn de som er
angitt.
Installere den Halvstativ
Venstre fot
Høyre fot
Forsiktig
Fest “CAUTION”-etiketten bakvendt.
1)
Et beskyttende deksel brukes over åpningen i bunnen av skjermen, der stativet skal settes inn. pass på at
du fjerner beskyttelsesdekselet når du skal montere det medfølgende halvstativet eller stativsettet (selges
separat), og dekk hullet med hulldekselet når du monterer veggfestet.
2)
Monter venstre og høyre fot.
3)
Sett foten inn i hullet på undersiden av skjermen.
Sett skruene inn i hullene som vist, og stram til. (M4 × L15)
Forsiktig
Stativet er konstruert for at det skal være mulig å justere vinkelen på skjermen. Selskapet har intet ansvar for
problemer som oppstår som følge av at stativet brukes. Plasser aldri andre gjenstander på produktet.
Installere fotsettet (selges separat)
1)
Et beskyttende deksel brukes over åpningen i bunnen av skjermen, der stativet skal settes inn. pass på at
du fjerner beskyttelsesdekselet når du skal montere det medfølgende halvstativet eller stativsettet (selges
separat), og dekk hullet med hulldekselet når du monterer veggfestet.
2)
Pass på at du setter delene i riktig retning og på riktig plass. (M4 × L15)
3)
Sett foten inn i hullet på undersiden av skjermen.
4)
Sett skruene inn i hullene som vist, og stram til. (M4 × L15)
Koble til skjermen
Hvis strømledningen er jordet
Ved feil kan forbindelse til jord forårsake elektrisk st øt. Forsikre deg om at jordingskabelen er koblet
riktig før du plugger inn strømledningen. Pass på å koble fra strømmen før du fjerner jordingskabelen.
Merk
• Fjern dekselet på baksiden av skjermen før du kobler til en ekstern enhet.
Sett dekselet p å plass igjen når den er tilkoblet.
Koble til en datamaskin to a Computer
1)
Koble skjermens strømledning til strømporten på baksiden av skjermen.
Slå på strømbryteren.
2)
Du kan koble D-sub til skjermen på tre måter.
Velg en av følgende :
2-1)
Bruke D-sub-kontakten (analog) på skjermkortet.
Koble D-sub-kabelen til RGB-kontakten med 15 pinner bak på skjermen og D-subkontakten med 15 pinner på datamaskinen.
2-2)
Bruke DVI -kontakten (digital) på skjermkortet.
Koble DVI-kabelen til DVI (HDCP )-kontakten bak på skjermen og DVI -kontakten på
datamaskinen.
2-3)
Bruke BNC -kontakten (analog) på skjermkortet.
Koble BNC-kabelen til BNC/COMPONENT IN: kobler til portene R, G, B, H, V p å baksiden av
skjermen.
3)
Koble lydkabelen for skjermen til lydporten på baksiden av datamaskinen.
Merk
• Slå på både datamaskinen og skjermen.
Merk
• DVI - eller BNC-kabelen er ekstrautstyr.
Kontakt et lokalt Samsung Electronics servicesenter for å få tak i ekstrautstyr.
Koble til digital DVD
Merk
• Signalenheter som digital DVD kobles til DVI IN-kontakten på skjermen med DVI-kabelen.
• Deretter starter du DVDen med en DVD-plate i plateskuffen.
• Velg Digital med SOURCE -knappen.
Merk
• Skjermen har DVI IN-kontakter for tilkobling av DVI-enheter, for eksempel digital DVD.
Koble til en videospiller
1)
AV-enheter, for eksempel en videospiller eller et kamera, kobles til AV IN [VIDEO] eller AV IN [S -VIDEO]
2)
Koble lydterminalene (L) og (R) for en videospiller eller videokamera til skjermens venstre (L) og høyre (R)
på skjermen ved hjelp av S -VHS - eller BNC-kabelen.
lydinngangsterminaler ved hjelp av lydkabler.
Merk
• Velg AV eller S-Video som er koblet til en videospiller eller et kamera, ved å bruke Kilde-knappen på
forsiden av skjermen.
• Start deretter videospilleren eller videokameraet med bånd satt inn.
Merk
• S-VHS- eller BNC-kabelen er ekstrautstyr.
Koble til en DVD-spiller
1)
Koble et sett av lydkabler mellom COMPONENT AUDIO IN [L-AUDIO-R] på skjermen og AUDIO OUTkontaktene på DVD -spilleren.
2)
Koble en videokabel mellom BNC/COMPONENT IN - kobler til portene PR , Y, PB på skjermen og P R, Y,
PB -kontaktene p å DVD -spilleren.
Merk
• Velg Component som er koblet til en DVD-spiller ved å bruke Kilde-knappen på forsiden av skjermen.
• Start deretter DVD-spilleren med en DVD-plate inn.
Merk
• Component-kabelen er ekstrautstyr.
For en forklaring av komponentvideo, se bruksanvisningen for DVD -spilleren.
Koble til et videokamera
1)
Finn A/V-utgangskontaktene på videokameraet. De sitter vanligvis på siden eller bak på videospilleren.
Koble et sett lydkabler mellom AUDIO OUTPUT-kontaktene på videokameraet og AV AUDIO IN [L-AUDIOR] på skjermen.
2)
Koble en videokabel mellom kontakten VIDEO OUTPUT (videoutgang) på videokameraet og kontakten AV
IN [VIDEO] på skjermen.
Merk
• Velg AV som er koblet til et videokamera ved å bruke Kilde-knappen på forsiden av skjermen.
• Start deretter videokameraet med b ånd satt inn.
Merk
• Lyd/video-kablene som vises her, følger vanligvis med videokameraet.
(Hvis ikke, kontakt en lokal elektronikkforhandler.)
Hvis videokameraet har stereolyd, må du koble til et sett av to kabler.
Koble til en DTV Set Top boks
Merk
• Tilkoblingene for en vanlig Set Top boks vises nedenfor.
1)
Koble en videokabel mellom BNC/COMPONENT IN - kobler til portene PR , Y, PB på skjermen og P R, Y,
PB -kontaktene p å DVD -spilleren.
2)
Koble et sett av lydkabler mellom COMPONENT AUDIO IN [L-AUDIO-R] på skjermen og AUDIO OUTkontaktene på DVD -spilleren.
Merk
• Velg Component som er koblet til en DTV Set Top boks ved å bruke Kilde-knappen på forsiden av
skjermen.
Merk
• For en forklaring av komponentvideo, se bruksanvisningen for set-top-boksen.
Koble til h øyttalere
Merk
• Fest høyttalerne til apparatet ved hjelp av skruene.
* Monter høyttalerne på skjermen uten høyttalerstativ.
Merk
• Koble til h øyttalerkabelen mellom høyttalerkontakten på baksiden av apparatet og kontakten p å baksiden
av høyttaleren.
Merk
• Ikke hold i høyttaleren hvis du skal flytte apparatet når det er koblet til h øyttaleren.
Høyttalerbraketten for tilkobling av høyttaleren til apparatet kan være skadet.
Koble til et lydsystem
Merk
• Koble et sett lydkabler mellom kontaktene AUX L, R på LYDSYSTEMET og kontaktene MONITOR IN [LAUDIO-R] på skjermen.
© 1995~2007 SAMSUNG. Alle rettigheter forbeholdt
Velg språk
Hovedside
Modell
SyncMaster 320PX
Sikkerhetsinstrukser
Innledning
Tilkoblinger
Bruke programvaren
Justere skjermen
Feilsøking
Selvtest funksjonskontroll
Sjekkliste
Spørsmål og svar
Spesifikasjoner
Produktets farge og utseende kan variere avhengig av modell, og produktspesifikasjonene kan endres uten
varsel i forbindelse med forbedring av ytelsen.
Feilsøking
Informasjon
Selvtest funksjonskontroll
Tillegg
Merk
• Kontroller følgende selv før du kontakter service. Kontakt servicesenteret hvis du har problemer du ikke
klarer å løse selv.
Selvtest funksjonskontroll
Skjermen har en selvtestfunksjon som kan brukes til å kontrollere om den fungerer som den skal.
1)
Slå av både datamaskinen og skjermen.
2)
Trekk ut videokabelen bak på datamaskinen.
3)
Slå av skjermen.
Figuren som vises nedenfor (Check Signal Cable) vises med svart bakgrunn når arbeidsforholdene for
skjermen er normale, men det gjenkjenner ingen videosignaler: I selvtestmodus lyser strømlampen grønt,
og figuren beveger seg rundt på skjermen.
4)
Slå av skjermen og koble til skjermkabelen igjen; og slå deretter på både datamaskinen og skjermen.
Hvis skjermen fortsatt er blank etter at du har brukt forrige fremgangsmåte, kontrollerer du både
skjermkontrolleren og datasystemet.
Check Cooling System
Hvis meldingen "Check Cooling System" vises på skjermen, er det fordi det har oppstått problemer med
kjøleviften. Kontakt et servicesenter for å reparere eller bytte viften.
Skjermkortdriver
Du kan se skjermbildet i høyere oppløsning enn 1360 x 768. Du kan velge å endre skjermoppløsningen, eller å
beholde gjeldende innstilling. Hvis oppdateringsfrekvensen er høyere enn 85 Hz vil skjermen bli svart, fordi den
ikke støtter oppdateringsfrekvenser over 85Hz.
Merk
• Se Forhåndsinnstilte visningsmodi for oppløsningene eller frekvensene som støttes av skjermen.
Vedlikehold og rengjøring
1)
Vedlikeholde skjermkabinettet
Vedlikeholde skjermkabinettet Koble fra strømledningen og vask med en myk klut.
•
Bruk ikke stoffer som inneholder benzen, tynner eller andre
brannfarlige stoffer, eller en våt klut.
•
Vi anbefaler at et rengjøringsmiddel fra Samsung brukes for å unngå
skade på skjermen.
2)
Vedlikeholde flatpanelskjermen
Rengjør forsiktig med en myk klut.
•
Never use acetone, benzene or thinner.
(Disse stoffene kan føre til at skjermoverflaten ødelegges eller
deformeres.)
•
Brukeren vil bli bedt om å betale kostnadene og tilhørende utgifter til
reparasjon av skader som brukeren har skyld i.
Symptomer og anbefalte løsninger
Merk
• En skjerm gjenskaper bildesignaler fra en datamaskin. Hvis det er problemer med PCen eller skjermkortet,
kan dette forårsake at skjermen blankes, får dårlige farger, støy, Videomodus støttes ikke, osv. I dette
tilfellet sjekker du først kilden til problemet og kontakter et servicesenter eller forhandleren din.
1)
Kontroller om strømledningen og kabelen er riktig koblet til datamaskinen.
2)
Kontroller om datamaskinen piper mer enn tre ganger ved oppstart.
(Hvis den gjør det, bør du bestille en etterservice for hovedkortet i datamaskinen.)
3)
Hvis du har installert et nytt skjermkort eller hvis du har montert PCen selv, kontrollerer du at kortdriveren
4)
Kontroller at skanneforholdet for videoskjermen er satt på 50 Hz ~85 Hz.
(for skjermen) og skjermdriveren er riktig installert.
(Ikke overskrid 60Hz når du bruker maksimal oppløsning.)
5)
Hvis du har problemer å installere kortdriveren (for skjermen), starter du datamaskinen i Sikker modus,
fjerner skjermkortet under "Kontrollpanel, System, Enhetsbehandling" og starter datamaskinen på nytt
etter at du har installert kortdriveren (for skjermen) på nytt.
Sjekkliste
Merk
• I tabellen nedenfor finner du en oversikt over mulige problemer og løsningen på disse. Før du kontakter
service, må du kontrollere informasjonen i dette avsnittet for å se om du kan løse problemene selv. Hvis du
trenger hjelp, ringer du telefonnummeret på garantikortet, telefonnummeret i informasjonsdelen eller
kontakter din forhandler.
Problemer i forbindelse med installasjon (PC)
Merk
• Problemer i forbindelse med installasjon av skjermen og løsninger på disse er angitt.
Problemer
Skjermen flimrer.
Løsninger
z
Kontroller at signalkabelen mellom datamaskinen og skjermen
er riktig tilkoblet og strammet.
(Se Koble til en datamaskin)
Problemer med skjermen
Merk
• Problemer i forbindelse med skjermen og løsninger på dem er angitt.
Problemer
Skjermen er tom og
Løsninger
z
Kontroller at strømledningen er riktig tilkoblet, og at LCDskjermen er på.
strømindikatoren er av.
(Se Koble til Skjerm)
Meldingen "Check Signal Cable"
z
Kontroller at signalkabelen er riktig koblet til PCen eller
videokildene.
(Se Koble til Skjerm)
Meldingen "Not Optimum Mode"
z
Kontroller at PCen eller videokildene er slått på.
z
Kontroller den maksimale oppløsningen og frekvensen for
videokortet.
z
Sammenligne disse verdiene med dataene i oversikten
Forhåndsinnstilte visningsmodi.
Bildet ruller vertikalt.
z
Kontroller at signalkabelen er riktig tilkoblet.
Koble den til igjen på riktig måte.
(Se Koble til en datamaskin)
Image is not clear. Bildet er uklart.
z
Kjør Coarse- og Fine-justering for frekvens.
z
Slå på igjen etter å ha fjernet alt ekstrautstyr
(videoforlengelsesledning, osv.).
z
Still inn oppløsning og frekvens på anbefalte områder.
z
Kontroller om oppløsningen og frekvensen som er innstilt for
Bildet er ustabilt og vibrerer.
datamaskinens videokort er innenfor området som støttes av
Skyggebilder vises i bildet.
Hvis ikke, innstill disse verdiene på nytt i henhold til gjeldende
skjermen.
Information under skjermmenyen og Forhåndsinnstilte
visningsmodi.
Bildet er for lyst eller for mørkt.
z
Adjust the Brightness and Contrast.
(Se Brightness, Contrast)
Skjermfargen er ujevn.
Fargebildet er forvrengt med
z
mørke skygger.
Juster fargen ved hjelp av Color Control under OSD Colormenyen.
Hvitfargen er dårlig.
Strømindikatoren blinker grønt.
z
Skjermen lagrer endringene som er gjort i innstillingene, i OSDminnet.
Skjermen er tom og
strømindikatoren lyser grønt eller
z
Skjermen bruker sitt strømstyringssystem.
blinker med 0,5 eller 1 sekunds
z
Beveg musen eller trykk på en tast på tastaturet.
mellomrom.
Skjermen er tom og blinker.
z
Hvis du ser meldingen ”TEST GOOD” på skjermen når du
trykker på MENU-knappen, må du sjekke kabelen mellom
monitoren og datamaskinen for å sikre at kontakten er ordentlig
satt i.
Problemer med skjermen
Merk
• Problemer i forbindelse med lydsignaler og løsningene på dem er angitt nedenfor.
Problemer
Ingen lyd
Løsninger
z
Kontroller at lydkabelen er koblet riktig til både lydinngangen på
skjermen og lydutgangen på lydkortet.
(Se Koble til Skjerm)
A hangerõ túl alacsony.
z
Kontroller volumnivået.
z
Kontroller volumnivået.
z
Hvis volumnivået fremdeles er for lavt når du skrur
volumkontrollen på full styrke, kontrollerer du volumkontrollen for
lydkortet i datamaskinen eller i programmet som brukes.
Lyden har for høy eller for lav
tonehøyde.
z
Juster Treble og Bass til riktig nivå.
Problemmer med fjernkontrollen
Merk
• Problemer i forbindelse med fjernkontrollen og løsningene på dem er angitt.
Problemer
Løsninger
Knappene på fjernkontrollen
z
Kontroller batteripolariteten (+/-).
reagerer ikke.
z
Kontroller at batteriene ikke er utbrukt.
z
Kontroller at strømmen er på.
z
Kontroller at strømledningen er riktig tilkoblet.
z
Kontroller om en spesiell fluorescerende lampe eller neonlampe
er på i nærheten.
Spørsmål og svar
Spørsmål
Hvordan kan jeg endre frekvens?
Svar
Frekvensen kan endres ved å konfigurere skjermkortet på nytt.
Legg merke til at støtten for skjermkort kan variere, avhengig av
hvilken driverversjon som brukes. (Du finner mer informasjon i
veiledningen for datamaskinen eller skjermkortet.)
Hvordan kan jeg justere
z
Windows XP:
: Sett oppløsningene ved hjelp av Kontrollpanel --> Skjerm -->
oppløsningen?
Innstillinger.
z
Windows ME/2000
: Sett oppløsningene ved hjelp av Kontrollpanel --> Skjerm -->
Innstillinger.
Kontakt skjermkortprodusenten hvis du vil ha flere detaljer.
Miként állithatom be az Árammegtakaritót?
z
Windows XP:
: Sett oppløsningene ved hjelp av Kontrollpanel --> Skjerm -->
Innstillinger. Innstill funksjonen i systemets BIOS-SETUP eller
skjermbeskytteren. (Se Windows/Computer Manual).
z
Windows ME/2000
: Sett oppløsningene ved hjelp av Kontrollpanel --> Skjerm -->
Innstillinger.
Innstill funksjonen i systemets BIOS-SETUP eller
skjermbeskytteren. (Se Windows/Computer Manual).
Hvordan kan jeg rengjøre det ytre
Koble fra strømledningen og rengjør skjermen med en myk klut, med
kabinettet/LCD-panel?
et rengjøringsmiddel eller rent vann.
Ikke etterlat rester av rengjøringsmiddelet eller rip opp kabinettet. Ikke
la vann komme inn i skjermen.
© 1995~2007 SAMSUNG. ALL Rights Reserved
Download PDF