Samsung | C27F581FDU | Samsung C27F581FDU Bruksanvisning

Käyttöopas
C27F581FD*
Tuotteiden väri ja ulkoasu saattavat vaihdella ja teknisiä tietoja voidaan laitteen toiminnan parantamiseksi muuttaa ilman
ennakkoilmoitusta.
Tämän oppaan tiedot voivat muuttua laadun parantamiseksi ilman erillistä ilmoitusta.
© Samsung Electronics
Tämän oppaan tekijänoikeudet omistaa Samsung Electronics.
Tämän oppaan käyttäminen tai jäljentäminen osittain tai kokonaisuudessaan ilman Samsung Electronicsin lupaa on kielletty.
Muut kuin Samsung Electronicsin tavaramerkit ovat vastaavien omistajiensa omaisuutta.
••
Palvelumaksu voidaan periä, jos
‒‒ (a) kutsut asentajan paikalle, vaikka laitteessa ei ole vikaa.
(esim. jos et ole lukenut tätä käyttöopasta).
‒‒ (b) tai jos viet laitteen huoltoon, vaikka siinä ei ole vikaa.
(esim. jos et ole lukenut tätä käyttöopasta).
••
Palvelumaksun suuruudesta ilmoitetaan sinulle ennen töihin ryhtymistä tai asentajan vierailua kotonasi.
Sisällysluettelo
Ennen laitteen käyttöä
Asennusalueen turvaaminen
Säilytykseen liittyvät turvatoimenpiteet
Lähdelaitteen kytkeminen ja käyttö
4
4
Response Time24
Picture Size25
Muistettava ennen kytkentää
18
Tietokoneen kytkeminen ja käyttäminen
Kytkeminen D-SUB-kaapelilla
(analoginen tyyppi)
Yhdistäminen HDMI-kaapelilla
Kytkeminen HDMI-DVI-kaapelilla
Kytkeminen DP-kaapelilla
Kytkeminen kuulokkeisiin
Virran kytkeminen
18
18
19
19
19
19
20
OSD (Kuvaruutunäyttö)
-asetusten muuttaminen
Laitteen oikea käyttöasento
20
Position26
Valmistelut
Ohjaimen asentaminen
21
Language26
Laitteen osat
9
Ohjauspaneeli9
Suorien näppäinten opas
10
Toimintonäppäinopas11
Brightness-, Contrast- ja Sharpness-asetusten
muuttaminen13
Volume-asetuksen muuttaminen
13
Kääntöpuoli14
Laitteen kallistusasteen säätäminen
14
Varkaudenestolukko15
Näytön siirtämiseen liittyviä varotoimia
15
Optimaalisen tarkkuuden määrittäminen
21
Display Time26
Turvallisuusohjeet4
Symbolit4
Puhdistaminen5
Sähköturvallisuus5
Asennus6
Käyttö7
Asennus16
Jalustan kiinnittäminen
16
Jalustan irrottaminen
17
Screen Adjustment25
Transparency26
Näytön asetusten määrittäminen
SAMSUNG MAGIC Bright
22
Brightness23
Contrast23
Sharpness23
Color23
SAMSUNG MAGIC Upscale
24
HDMI Black Level24
Eye Saver Mode24
Game Mode24
2
Sisällysluettelo
Asetusten määrittäminen
ja palauttaminen
Tekniset tiedot
Yleiset35
FreeSync27
Vakiosignaalitilojen taulukko
36
Eco Saving Plus29
Off Timer29
PC/AV Mode29
Source Detection29
Key Repeat Time29
Power LED On30
Liite
Vastuu maksullisesta palvelusta
(asiakkaan kustannukset)
38
Tuote ei ole viallinen
38
Laitteen vioittuminen johtuu asiakkaasta
38
Muuta38
Reset All30
Information30
Ohjelmiston asennus
Easy Setting Box
31
Vianmääritysopas
Samsungin asiakaspalvelukeskukseen
tapahtuvan yhteydenoton edellytykset
Laitteen testaaminen
Tarkkuuden ja taajuuden tarkistaminen
Tarkistettavat kohteet
32
32
32
32
Kysymykset ja vastaukset
34
3
Luku 01
Ennen laitteen käyttöä
Asennusalueen turvaaminen
Turvallisuusohjeet
Jätä laitteen lähelle tilaa sen ilmanvaihtoa varten. Laitteen sisäisen lämpötilan nouseminen voi
aiheuttaa tulipalon ja vaurioittaa laitetta. Jätä laitteen lähelle tilaa vähintään alla näytetyn verran, kun
asennat laitetta.
Vaara
SÄHKÖISKUN VAARA, ÄLÄ AVAA
Vaara : ÄLÄ IRROTA KANTTA, SILLÄ SIITÄ VOI AIHEUTUA SÄHKÖISKUN
VAARA. (TAI TAKAPANEELIA)
――Laitteen ulkoasu voi vaihdella.
LAITTEEN SISÄLLÄ EI OLE KÄYTTÄJÄN HUOLLETTAVISSA OLEVIA
OSIA.
JÄTÄ HUOLTOTOIMET PÄTEVÄN HUOLTOHENKILÖN TEHTÄVÄKSI.
10 cm
Tämä symboli osoittaa, että laitteen sisällä on vaarallinen jännite.
10 cm
Laitteen sisäisten osien koskettaminen on vaarallista.
10 cm
Tämä symboli osoittaa, että laitteen mukana on toimitettu sen
käyttöä ja ylläpitoa koskevia tärkeitä ohjeita.
10 cm
10 cm
Symbolit
Varoitus
Säilytykseen liittyvät turvatoimenpiteet
Vaara
Ohjeiden noudattamatta jättäminen voi johtaa vakaviin
henkilövahinkoihin tai kuolemaan.
Ohjeiden noudattamatta jättäminen voi johtaa henkilö- tai
omaisuusvahinkoihin.
Kiiltävien mallien pintaan voi ilmestyä valkoisia tahroja, jos niiden lähellä käytetään ultraäänellä
toimivaa ilmankostutinta.
――Ota yhteyttä lähimpään Samsungin asiakaspalvelukeskukseen, jos haluat puhdistaa laitteen sisältä
(palvelusta peritään maksu).
Älä paina näytön kuvaruutua käsillä tai millään esineillä. Muutoin näyttö voi vahingoittua.
4
Puhdistaminen
――Ole laitetta puhdistettaessa varovainen, sillä kehittyneiden LCD-näyttöjen paneeli ja ulkopinta
naarmuuntuvat helposti.
――Noudata seuraavia puhdistusohjeita.
Sähköturvallisuus
Varoitus
•• Älä käytä viallista virtajohtoa tai pistoketta tai löystynyttä pistorasiaa.
1 Sammuta tuote ja tietokone.
•• Älä kytke montaa laitetta yhteen pistorasiaan.
2 Irrota virtajohto laitteesta.
•• Älä kosketa virtapistoketta märin käsin.
――Pitele virtajohtoa pistokkeesta äläkä kosketa johtoa märin käsin. Muussa tapauksessa seurauksena voi
olla sähköisku.
3 Pyyhi näyttö puhtaalla, pehmeällä ja kuivalla liinalla.
‒‒ Älä puhdista näyttöä alkoholi-, liuotin- tai tensidipitoisilla aineilla.
‒‒ Älä suihkuta vettä tai puhdistusainetta suoraan laitteen päälle.
4 Kostuta pehmeä ja kuiva liina vedellä ja purista siitä ylimääräinen vesi pois ennen tuotteen
ulkopinnan puhdistamista.
5 Kytke virtajohto tuotteeseen puhdistamisen jälkeen.
6 Käynnistä tuote ja tietokone.
•• Työnnä virtajohdon pistoke kokonaan paikalleen, jotta se ei irtoa.
•• Kytke virtapistoke maadoitettuun pistorasiaan (koskee vain tyypin 1 eristettyjä laitteita).
•• Älä taivuta tai vedä virtajohtoa voimakkaasti. Älä jätä virtajohtoa raskaan esineen alle.
•• Älä aseta virtajohtoa tai laitetta lämmönlähteiden lähelle.
•• Pyyhi virtapistokkeen piikkien tai pistorasian ympärillä oleva pöly kuivalla liinalla.
Vaara
•• Älä irrota virtajohtoa, kun laite on käytössä.
•• Käytä vain Samsungin toimittamaa virtajohtoa. Älä käytä virtajohtoa muiden laitteiden kanssa.
•• Pidä pistorasian ympäristö esteettömänä.
‒‒ Virtajohto on ongelmantapauksessa irrotettava pistorasiasta, jotta laitteen virransyöttö katkeaa.
•• Irrota virtajohto pistorasiasta pitelemällä kiinni pistokkeesta.
5
Asennus
Varoitus
Vaara
•• Älä aseta kynttilöitä, hyönteiskarkottimia tai savukkeita laitteen päälle. Älä asenna laitetta
lämmönlähteiden lähelle.
•• Älä pudota laitetta siirtämisen aikana.
•• Älä asenna laitetta huonosti tuuletettuihin tiloihin, kuten kirjahyllyyn tai komeroon.
•• Asenna laite tuuletuksen varmistamiseksi vähintään 10 cm:n etäisyydelle seinästä.
•• Pidä pakkausmuovit poissa lasten ulottuvilta.
‒‒ Lapset voivat tukehtua.
•• Älä asenna laitetta epävakaalle tai tärisevälle pinnalle (esimerkiksi epävakaalle hyllylle tai
kaltevalle pinnalle).
‒‒ Laite voi pudota ja vahingoittua ja/tai aiheuttaa henkilövahinkoja.
‒‒ Laitteen käyttäminen alueella, jolla on voimakasta tärinää, voi vahingoittaa laitetta tai johtaa
tulipaloon.
•• Älä asenna laitetta ajoneuvoon tai paikkaan, jossa se joutuu alttiiksi pölylle, kosteudelle
(esimerkiksi vesipisaroille), öljylle tai savulle.
•• Älä aseta laitetta ylösalaisin.
•• Kun asennat laitteen kaappiin tai hyllylle, varmista, että laitteen alareuna on niiden kanssa
samassa tasossa.
‒‒ Laite voi pudota ja vahingoittua ja/tai aiheuttaa henkilövahinkoja.
‒‒ Asenna laite vain oikean kokoisiin kaappeihin tai oikean kokoisille hyllyille.
•• Laske laite varovasti.
‒‒ Seurauksena voi olla laitteen vioittuminen tai henkilövahinkoja.
•• Laitteen asentaminen epätavalliseen paikkaan (esimerkiksi paikkaan, jossa on paljon hienoa pölyä,
kemiallisia aineita, äärilämpötiloja tai paljon kosteutta, tai paikkaan, jossa laite toimii jatkuvasti
pitkän aikaa) voi merkittävästi heikentää laitteen suorituskykyä.
‒‒ Ota yhteyttä Samsungin asiakaspalvelukeskukseen, jos haluat asentaa laitteen tällaiseen
paikkaan.
•• Älä altista laitetta suoralle auringonvalolle äläkä asenna sitä lämmönlähteiden tai kuumien
esineiden, esimerkiksi uunin, läheisyyteen.
‒‒ Tämä voi lyhentää laitteen käyttöikää tai johtaa tulipaloon.
•• Älä asenna laitetta paikkaan, jossa nuoret lapset pääsevät siihen käsiksi.
‒‒ Laite voi pudota ja vahingoittaa lapsia.
•• Ruokaöljy (kuten soijaöljy) voi vahingoittaa laitetta tai vääristää sen muotoa. Suojaa laite öljyltä.
Älä asenna laitetta keittiöön tai keittiön lieden lähelle äläkä käytä laitetta näissä paikoissa.
6
Käyttö
Varoitus
•• Laitteessa on korkea jännite. Älä koskaan pura, korjaa tai muuta laitetta itse.
‒‒ Ota yhteyttä Samsungin asiakaspalvelukeskukseen, jos laite vaatii huoltoa.
•• Jos haluat siirtää laitetta, irrota ensin sen kaikki johdot, virtajohto mukaan lukien.
•• Jos laitteesta tulee epätavallista ääntä, palaneen hajua tai savua, irrota virtajohto välittömästi ja
ota yhteyttä Samsungin asiakaspalvelukeskukseen.
•• Älä anna lasten roikkua laitteesta tai kiivetä sen päälle.
‒‒ Lapsesi voivat vahingoittua.
•• Älä aseta metalliesineitä (esimerkiksi syömäpuikkoja, kolikoita tai hiussolkia) tai herkästi syttyviä
esineitä (esimerkiksi paperia tai tulitikkuja) laitteeseen (esimerkiksi sen tuuletusaukkoihin tai
tulo- ja lähtöportteihin).
‒‒ Katkaise laitteen virta ja irrota virtajohto, jos laitteeseen pääsee vettä tai muita vieraita esineitä.
Ota sen jälkeen yhteyttä Samsungin asiakaspalvelukeskukseen.
•• Älä aseta nesteitä sisältäviä esineitä (esimerkiksi maljakoita, ruukkuja tai pulloja) tai
metalliesineitä laitteen päälle.
‒‒ Katkaise laitteen virta ja irrota virtajohto, jos laitteeseen pääsee vettä tai muita vieraita esineitä.
Ota sen jälkeen yhteyttä Samsungin asiakaspalvelukeskukseen.
•• Jos laite putoaa tai sen kotelo vahingoittuu, katkaise laitteen virta ja irrota virtajohto. Ota sen
jälkeen yhteyttä Samsungin asiakaspalvelukeskukseen.
‒‒ Jatkuva käyttö voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun.
•• Älä jätä raskaita tai lasten pitämiä esineitä (esimerkiksi leluja tai makeisia) laitteen päälle.
‒‒ Laite tai raskaat esineet voivat pudota, kun lapset yrittävät tavoitella leluja tai makeisia, ja
seurauksena voi olla vakavia henkilövahinkoja.
•• Katkaise laitteen virta ja irrota virtajohto salamoinnin tai ukkosmyrskyn aikana.
•• Älä pudota esineitä laitteen päälle tai kohdista siihen iskuja.
•• Älä siirrä laitetta vetämällä virtajohdosta tai muista kaapeleista.
•• Vältä kaasuvuodon tapauksessa laitteen tai virtapistokkeen koskettamista. Tuuleta myös alue
välittömästi.
•• Älä nosta tai siirrä laitetta vetämällä virtajohdosta tai muista kaapeleista.
•• Älä käytä tai säilytä laitteen lähellä tulenarkoja suihkeita tai palavia aineita.
•• Varmista, että pöytäliinat tai verhot eivät tuki tuuletusaukkoja.
‒‒ Sisäisen lämpötilan kasvaminen voi johtaa tulipaloon.
7
Vaara
•• Jos jätät pysäytetyn kuvan näkyviin pitkäksi aikaa, näytölle saattaa muodostua jälkikuva tai
viallisia kuvapisteitä.
‒‒ Ota virransäästötila tai liikkuva näytönsäästäjä käyttöön, jos et aio käyttää tuotetta pitkään
aikaan.
•• Irrota virtajohto pistorasiasta, jos et aio käyttää laitetta pitkään aikaan (esimerkiksi loman vuoksi).
‒‒ Pölyn kertyminen ja kuumeneminen voivat aiheuttaa tulipalon, sähköiskun tai sähkövuotoa.
•• Käytä laitetta suositellulla tarkkuudella ja taajuudella.
‒‒ Näkösi voi heiketä.
•• Älä yhdistä verkkolaitteita toisiinsa.
•• Poista verkkolaite muovipussista ennen käyttöä.
•• Älä kosketa näyttöä, jos laitteen virta on ollut kytkettynä pitkän aikaa, sillä näyttö kuumenee.
•• Pidä pienet lisätarvikkeet poissa lasten ulottuvilta.
•• Ole varovainen, kun säädät laitteen katselukulmaa tai telineen korkeutta.
‒‒ Kätesi tai sormesi voi juuttua ja vahingoittua.
‒‒ Liiallinen kallistaminen voi johtaa laitteen putoamiseen ja henkilövahinkoihin.
•• Älä aseta raskaita esineitä laitteen päälle.
‒‒ Seurauksena voi olla laitteen vioittuminen tai henkilövahinkoja.
•• Älä säädä äänenvoimakkuutta liian lujalle, kun käytät korvakuulokkeita.
‒‒ Liian korkea äänenvoimakkuus voi vahingoittaa kuuloa.
•• Älä päästä vettä verkkolaitteeseen tai anna laitteen kastua.
‒‒ Seurauksena voi olla sähköisku tai tulipalo.
‒‒ Vältä laitteen käyttöä ulkotiloissa, joissa se voi altistua sateelle tai lumelle.
‒‒ Älä anna verkkolaitteen kastua lattiaa pestäessä.
•• Älä sijoita verkkolaitetta lämmönlähteiden lähelle.
‒‒ Muussa tapauksessa seurauksena voi olla tulipalo.
•• Käytä verkkolaitetta hyvin tuuletetulla alueella.
•• Jos sijoitat verkkolaitteen pystyasentoon niin, että johdon tulopuoli on ylöspäin, vesi tai muut
vieraat aineet voivat päästä verkkolaitteeseen ja aiheuttaa verkkolaitteessa toimintahäiriön.
Varmista, että asetat verkkolaitteen vaaka-asentoon pöydälle tai lattialle.
•• Älä pitele tuotetta ylösalaisin tai siirrä sitä pitelemällä telineestä.
‒‒ Laite voi pudota ja vahingoittua tai aiheuttaa henkilövahinkoja.
•• Näytön katseleminen liian läheltä pitkän aikaa voi heikentää näköä.
•• Älä käytä ilmankostuttimia tai uuneja laitteen lähellä.
•• Lepuuta silmiäsi laitteen käytön aikana tunnissa yli 5 minuutin ajan.
8
Luku 02
Valmistelut
Laitteen osat
Kuvakkeet
Kuvaus
Monisuuntainen painike, joka helpottaa siirtymistä.
JOG-painike
Ohjauspaneeli
――JOG-painike sijaitsee laitteen takana, sen vasemmalla puolella.
Painikkeella voidaan siirtyä ylös- tai alaspäin, vasemmalle tai oikealle,
tai sitä voidaan käyttää Enter-näppäimenä.
Tämä merkkivalo osoittaa virtatilan:
――Osien väri ja muoto voivat olla erilaisia kuin tässä näytettyjen osien. Teknisiä ominaisuuksia voidaan
•• Virta kytketty (virtapainikkeesta): Pois päältä
muuttaa laadun parantamiseksi ilman erillistä ilmoitusta.
•• Virransäästötila: Vilkkuu
Virran merkkivalo
•• Virta katkaistu (virtapainikkeesta): Päällä
――Virranilmaisimen toimintoa voidaan vaihtaa valikosta. (System
Power LED On) Toiminnallisten erojen vuoksi kaikissa malleissa ei ehkä
ole tätä toimintoa.
Toimintonäppäinopas
Paina JOG-painiketta, kun näyttö käynnistyy. Toimintonäppäinopas
tulee näyttöön. Jos haluat avata kuvaruutuvalikon, kun opas tulee
näyttöön, paina vastaavaa suuntapainiketta uudelleen.
――Toimintonäppäinopas voi vaihdella toiminnon tai laitteen mallin
mukaan. Perehdy käyttämääsi laitteeseen.
Virran
merkkivalo
JOG-painike
YLÖS
OIKEALLE
VASEMMALLE
PAINA(ENTER)
Toimintonäppäinopas
ALAS
Return
9
Suorien näppäinten opas
――Alla oleva pikanäppäinnäyttö (kuvaruutuvalikko) näkyy vain silloin, kun näyttö käynnistetään, tietokoneen tarkkuus muuttuu tai syöttölähde muuttuu.
――Toimintopainikesivulta näet, onko Eye Saver Mode -toiminto käytössä.
: On
: Off
Analog-tila
HDMI, DisplayPort-tila
Brightness
Brightness
Auto Adjustment
Volume
Volume
Features
Features
Eye Saver Mode Off
――Analog-tilan asetus
••
: Säädä Brightness, Contrast, Sharpness-asetusta.
••
: Auto Adjustment
Eye Saver Mode Off
――HDMI, DisplayPort-tilan asetus
••
/
: Säädä Brightness, Contrast, Sharpness-asetusta.
••
: Säädä Volume, Mute-asetusta.
••
: Näytä toimintonäppäinopas.
――Jos muutat tarkkuutta näytön ominaisuuksissa, Auto Adjustment -toiminto otetaan käyttöön.
――Tämä toiminto on käytettävissä vain Analog-tilassa.
••
: Säädä Volume, Mute-asetusta.
••
: Näytä toimintonäppäinopas.
10
Toimintonäppäinopas
――Voit siirtyä päävalikkoon tai käyttää muita toimintoja painamalla JOG-painiketta, jolloin toimintonäppäinopas ilmestyy näyttöön. Voit poistua painamalla JOG-painiketta uudelleen.
YLÖS/ALAS/VASEN/OIKEA: Siirry haluamaasi kohteeseen. Kunkin kohteen kuvaus ilmestyy näyttöön tarkennuksen muuttuessa.
PAINA(ENTER): Valittu kohde otetaan käyttöön.
Return
Kuvakkeet
Kuvaus
Valitse , jos haluat muuttaa syöttösignaalia siirtämällä JOG-painiketta toimintonäppäinopasnäytössä. Näytön vasempaan yläkulmaan ilmestyy viesti, jos syöttösignaali on
muuttunut.
Valitsee
, kun JOG-painiketta siirretään toimintonäppäinopasnäytössä.
Näytön kuvaruutuvalikko ilmestyy näyttöön.
Kuvaruutuvalikon lukitus: Säilytä nykyiset asetukset tai lukitse kuvaruutuvalikon säädin, jotta asetuksia ei vahingossa muuteta.
Ota käyttöön / poista käytöstä: Voit lukita kuvaruutuvalikon tai poistaa sen lukituksen painamalla VASEN-painiketta 10 sekunnin ajan, kun päävalikko on näytössä.
― Jos kuvaruutuvalikko on lukittu, Brightness- ja Contrast-asetuksia voi säätää. Eye Saver Mode -toiminto on käytettävissä.
Information on tarkasteltavissa.
Valitsee
, kun JOG-painiketta siirretään toimintonäppäinopasnäytössä.
Ota Eye Saver Mode käyttöön tai poista se käytöstä painamalla tätä.
Alla olevat toiminnot eivät ole käytettävissä, jos Eye Saver Mode -toiminto on käytettävissä.
•• Picture
SAMSUNG
Game Mode, MAGIC
Bright, Brightness, Color
•• System
Eco Saving Plus
Valitsee
näytön sammuttamista varten, kun JOG-painiketta siirretään toimintonäppäinopasnäytössä.
――Toimintonäppäinoppaan asetukset vaihtelevat mallien toiminnallisten erojen vuoksi.
11
Kun näytössä ei näy mitään (virransäästötilassa tai signaalittomassa tilassa), suoria lähde- ja
virtanäppäimiä voi käyttää alla kuvatulla tavalla.
JOG-painike
Virransäästö-/signaaliton tila
YLÖS
Lähteen vaihto
edellinen
PAINA(ENTER) 2 sekunnin ajan
Virrankatkaisu
Kun näytössä näkyy päävalikko, JOG-painiketta voidaan käyttää alla kuvatulla tavalla.
JOG-painike
Toiminto
YLÖS/ALAS
Siirrä asetusta.
Poistu päävalikosta.
VASEMMALLE
Sulje aliluettelo arvoa tallentamatta.
Liukusäätimen arvo vähenee.
OIKEALLE
PAINA(ENTER)
Siirry seuraavaan syvyyteen.
Liukusäätimen arvo kasvaa.
Siirry seuraavaan syvyyteen.
Tallenna arvo ja sulje aliluettelo.
12
Brightness-, Contrast- ja Sharpness-asetusten
muuttaminen
Voit säätää Brightness-, Contrast- tai Sharpness-asetusta siirtämällä JOG-painiketta ylös- tai alaspäin,
jos kuvaruutuvalikko ei ole näytössä.
Volume-asetuksen muuttaminen
Voit säätää Volume-asetusta siirtämällä JOG-painiketta vasemmalle tai oikealle, jos kuvaruutuvalikko
ei ole näytössä.
50
Volume
Sharpness
Mute
100
Brightness
Contrast
――Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.
――Jos yhdistetyn syöttölaitteen äänenlaatu on kuulokkeita ja kaiuttimia käytettäessä heikko,
――Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.
Brightness
――Tämä valikko ei ole käytettävissä, kun SAMSUNGBright-asetukseksi on valittu Dynamic Contrast.
MAGIC
――Tämä valikko ei ole käytettävissä, kun Eco Saving Plus-toiminto on käytössä.
――Tämä valikko ei ole käytettävissä, kun Eye Saver Mode-toiminto on käytössä.
Contrast
――Tämä valikko ei ole käytettävissä, kun SAMSUNGBright -asetukseksi on valittu Cinema tai Dynamic Contrast.
MAGIC
――Tämä valikko ei ole käytettävissä, kun Game Mode-toiminto on käytössä.
laitteen Auto Mute -toiminto voi mykistää äänen tai saada sen katkeilemaan. Määritä
syöttölaitteen syöttöäänenvoimakkuudeksi vähintään 20 % ja säädä äänenvoimakkuutta laitteen
äänenvoimakkuussäätimellä (JOG-painike VASEN/OIKEA).
――Mikä on Auto Mute?
Toiminto mykistää äänen äänenlaadun parantamiseksi, kun syöttösignaalissa on melua tai se on heikko,
tavallisesti syöttölaitteen äänenvoimakkuuteen liittyvän ongelman vuoksi.
――Voit ottaa Mute-toiminnon käyttöön avaamalla Volume-hallintanäytön ja siirtämällä kohdistuksen JOGpainikkeella alas.
Voit poistaa Mute-toiminnon käytöstä avaamalla Volume-hallintanäytön ja lisäämällä tai vähentämällä
Volume-asetuksen arvoa.
Sharpness
――Tämä valikko ei ole käytettävissä, kun SAMSUNGBright -asetukseksi on valittu Cinema tai Dynamic Contrast.
MAGIC
――Tämä valikko ei ole käytettävissä, kun SAMSUNGUpscale -asetukseksi on valittu Mode1 tai Mode2.
MAGIC
――Tämä valikko ei ole käytettävissä, kun Game Mode-toiminto on käytössä.
13
Kääntöpuoli
Laitteen kallistusasteen säätäminen
――Osien väri ja muoto voivat olla erilaisia kuin tässä näytettyjen osien. Teknisiä ominaisuuksia voidaan
――Osien väri ja muoto voivat olla erilaisia kuin tässä näytettyjen osien. Teknisiä ominaisuuksia voidaan
muuttaa laadun parantamiseksi ilman erillistä ilmoitusta.
muuttaa laadun parantamiseksi ilman erillistä ilmoitusta.
-2.0° (±2.0°) ~20.0° (±2.0°)
Liitäntä
Kuvaus
Liitäntä tietokoneeseen DP-kaapelin avulla
Liitäntä lähdelaitteeseen HDMI- tai HDMI-DVI-kaapelilla.
•• Voit säätää laitteen kallistuskulmaa.
•• Pidä laitteen alaosasta kiinni ja säädä kallistuskulmaa varovasti.
Yhdistäminen tietokoneeseen D-SUB-kaapelin avulla
Äänen tuloliitäntä tietokoneesta äänikaapelin kautta
Yhdistäminen äänilähtölaitteeseen, kuten kuulokkeisiin
Käytetään verkkolaitteen liittämiseen.
14
Varkaudenestolukko
Näytön siirtämiseen liittyviä varotoimia
――Varkaudenestolukon ansiosta laitetta voi käyttää turvallisesti julkisilla paikoilla.
――Lukituslaitteen muoto ja lukitustapa voivat olla erilaisia eri valmistajien tuotteissa. Saat lisätietoja
lukituslaitteen mukana toimitetusta käyttöoppaasta.
Varkaudenestolukon lukitseminen:
•• Älä paina kuvaruutua suoraan.
•• Älä pidä kiinni kuvaruudusta näyttöä siirtäessäsi.
1 Kiinnitä varkaudenestolukon kaapeli johonkin painavaan esineeseen, esimerkiksi pöytään.
2 Pujota kaapelin pää sen toisessa päässä olevan silmukan läpi.
3 Aseta lukituslaite laitteen takana olevaan lukituskiinnikkeeseen.
4 Lukitse lukituslaite.
‒‒ Lukituslaitteen voi ostaa erikseen.
‒‒ Saat lisätietoja lukituslaitteen mukana toimitetusta käyttöoppaasta.
‒‒ Lukituslaitteita voi ostaa elektroniikka-alan liikkeistä tai Internetistä.
•• Pidä kiinni näytön alaosasta siirtäessäsi sitä.
15
Asennus
Jalustan kiinnittäminen
――Ennen kuin kasaat laitteen, aseta se tasaiselle lattiapinnalle siten, että näyttöruutu osoittaa alaspäin.
: Laite on kaareva. Laite voi vahingoittua, jos sitä painetaan voimakkaasti, kun se on tasaisella pinnalla. Älä paina laitetta, kun se on lattialla ylös- tai alaspäin.
1
Aseta pakkauksessa oleva styroksilevy (tyyny) lattialle
ja sitten laite kuvan osoittamalla tavalla ylösalaisin
styroksilevyn päälle.
4
Kiinnitä jalustan pohja jalustan kaulaan ja kiinnitä
pohja sitten tiukasti kahdella ruuvilla.
――Käytä näytön mukana toimitettua styroksia
(pehmustetta).
2
Pidä kiinni näytöstä ja työnnä jalustan kaulaa nuolen
suuntaan kuvan mukaisesti.
- Vaara
3
Pidä kiinni näytöstä, nosta jalustan kaulaa nuolen
suuntaan ja säädä sitä kuvan mukaisesti.
- Vaara
Älä kannattele laitetta ylösalaisin pitämällä kiinni vain
jalustasta.
Älä paina näyttöä alaspäin. Muutoin näyttö voi
vahingoittua.
16
Jalustan irrottaminen
――Ennen kuin kasaat laitteen, aseta se tasaiselle lattiapinnalle siten, että näyttöruutu osoittaa alaspäin.
: Laite on kaareva. Laite voi vahingoittua, jos sitä painetaan voimakkaasti, kun se on tasaisella pinnalla. Älä paina laitetta, kun se on lattialla ylös- tai alaspäin.
1
Aseta pakkauksessa oleva styroksilevy (tyyny) lattialle
ja sitten laite kuvan osoittamalla tavalla ylösalaisin
styroksilevyn päälle.
4
Pidä kiinni näytöstä ja vedä jalustan kaula irti nuolen
suuntaan kuvan mukaisesti.
――Käytä näytön mukana toimitettua styroksia
(pehmustetta).
2
3
Irrota jalustan pohja irrottamalla kaksi ruuvia.
- Vaara
Älä paina näyttöä alaspäin. Muutoin näyttö voi
vahingoittua.
Pidä kiinni näytöstä, nosta jalustan kaulaa nuolen
suuntaan ja säädä sitä kuvan mukaisesti.
17
Luku 03
Lähdelaitteen kytkeminen ja käyttö
Muistettava ennen kytkentää
Tietokoneen kytkeminen ja käyttäminen
――Ennen kuin kytket lähdelaitteen, lue sen mukana tuleva käyttöopas.
Valitse käyttämällesi tietokoneelle sopiva kytkentätapa.
Eri lähdelaitteissa voi olla eri määrä liitäntöjä ja ne voivat sijaita eri paikoissa.
――Älä kytke virtajohtoa, ennen kuin olet kytkenyt kaikki muut kaapelit.
――Kytkentään käytettävät osat voivat olla erilaisia eri laitteissa.
――Portit voivat vaihdella tuotekohtaisesti.
Varmista, että kytket lähdelaitteen ennen virtajohdon kytkemistä.
Virtajohdon kytkeminen muita kytkentöjä tehtäessä voi vaurioittaa laitetta.
――Tarkista kytkettävän laitteen takaosasta, millaisia liitäntöjä laitteessa on.
Kytkeminen D-SUB-kaapelilla (analoginen tyyppi)
D-SUB IN
AUDIO IN
18
Yhdistäminen HDMI-kaapelilla
Kytkeminen DP-kaapelilla
DP IN
HDMI IN
――Suosittelemme alle 1,5 m:n pituisen DP-kaapelin käyttöä. Yli 1,5 m:n pituisen kaapelin käyttäminen voi
heikentää kuvanlaatua.
Kytkeminen HDMI-DVI-kaapelilla
HDMI IN
Kytkeminen kuulokkeisiin
AUDIO IN
――Äänitoimintoa ei tueta, jos lähdelaite on kytketty HDMI-DVI-kaapelilla.
――Käytä kuulokkeita, kun aktivoit äänen D-SUB + AUDIO-, HDMI-DVI + AUDIO-, HDMI-HDMI- tai DPkaapelilla.
19
Laitteen oikea käyttöasento
Virran kytkeminen
1
2
3
Käytä laitetta oikeassa työasennossa seuraavalla tavalla:
•• Suorista selkäsi.
•• Säädä katselukulmaa niin, että valo ei heijastu näytöstä.
1 Kytke virtajohto verkkolaitteeseen. Kytke sitten verkkolaite laitteen takaosassa olevaan DC 14V
-liitäntään.
2 Kytke seuraavaksi virtajohto pistorasiaan.
3 Käynnistä näyttö painamalla sen takana olevaa JOG-painiketta.
•• Pidä kyynärvartesi kohtisuorassa olkavarsiin nähden ja samassa tasossa kädenselkien kanssa.
•• Pidä kyynärpäät suunnilleen suorassa kulmassa.
•• Säädä laitteen korkeutta niin, että voit taivuttaa polvesi vähintään 90 asteen kulmaan, pidä
kantapääsi maassa ja käsivartesi sydämesi alapuolella.
――Tulojännite vaihdetaan automaattisesti.
20
Ohjaimen asentaminen
――Voit asettaa laitteen tarkkuuden ja taajuuden optimaalisiksi asentamalla laitteen ohjaimet.
――Voit asentaa laiteohjaimen uusimman version lataamalla sen Samsung Electronicsin verkkosivuilta
osoitteesta http://www.samsung.com.
Optimaalisen tarkkuuden määrittäminen
Näyttöön tulee optimaalisen tarkkuuden määrittämistä koskeva tiedottava viesti, kun käynnistät
laitteen ensimmäisen kerran hankittuasi sen.
Valitse laitteesta kieli ja tietokoneesta optimaalinen tarkkuusasetus.
――Jos optimaalista tarkkuutta ei valita, viesti tulee enintään kolme kertaa määrätyksi ajaksi näyttöön, vaikka
laite välillä sammutetaan ja käynnistetään uudelleen.
――Optimaalinen tarkkuus voidaan valita myös tietokoneen ohjauspaneelista.
21
Luku 04
Näytön asetusten määrittäminen
Määritä näytön asetukset, kuten kirkkaus.
Jokainen toiminto on kuvattu yksityiskohtaisesti. Lisätietoja saat laitteen ohjeista.
SAMSUNG MAGIC Bright
PC-tilassa
Tämän valikon avulla voit mukauttaa kuvanlaadun tuotteen käyttöympäristöön.
•• Standard: Sovita kuvanlaatu asiakirjojen muokkaukseen tai Internetin käyttöön.
――Tämä valikko ei ole käytettävissä, kun Eco Saving Plus-toiminto on käytössä.
•• Cinema: Sovita television kirkkaus ja terävyys videoiden ja DVD-levyjen sisällön katseluun.
――Tämä valikko ei ole käytettävissä, kun Game Mode-toiminto on käytössä.
•• Dynamic Contrast: Tasapainota kirkkaus automaattisen kontrastinsäädön avulla.
•• Custom: Mukauta kontrastia ja kirkkautta tarpeen mukaan.
――Tämä valikko ei ole käytettävissä, kun Eye Saver Mode-toiminto on käytössä.
•• Basic Color: Tämä malli tukee fotokromaattista asemaa. Tähän tilaan siirryttäessä värialue
säädetään sRGB-vakioväriavaruutta vastaavaksi.
Voit mukauttaa kirkkautta mieltymystesi mukaan.
Picture
SAMSUNG
MAGIC Bright
Brightness
Custom
100
Contrast
75
Sharpness
60
Set to an
optimum picture
quality suitable
for the working
environment.
MAGIC Upscale
SAMSUNG
Kun ulkoinen tulolähde on liitetty HDMI/DP-liitäntään ja PC/AV Mode -asetuksena on AV, MAGIC
Brightasetukseksi on neljä automaattista tehtaalla valmiiksi asetettua kuva-asetusta (Dynamic, Standard,
Movie ja Custom). Voit aktivoida asetukseksi Dynamic, Standard, Movie tai Custom. Voit valita
asetukseksi Custom, jolloin henkilökohtaiset kuva-asetuksesi palautuvat automaattisesti käyttöön.
•• Dynamic: Valitse tämä asetus, kun haluat kuvasta terävämmän kuin Standard -tilassa.
Color
SAMSUNG
AV-tilassa
•• Standard: Valitse tämä asetus, kun ympäristö on kirkas. Myös tämä asetus tekee kuvasta terävän.
Off
HDMI Black Level
Return
•• Movie: Valitse tämä asetus, kun ympäristö on pimeä. Asetus säästää virtaa ja estää silmien
väsymisen.
•• Custom: Valitse tämä asetus, kun haluat säätää kuvaa haluamallasi tavalla.
――Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.
22
Brightness
Color
Säädä kuvan yleistä kirkkautta. (Välillä: 0~100)
Säädä näytön värisävyä.
Mitä suurempi arvo, sen kirkkaampi kuva.
――Tämä valikko ei ole käytettävissä, kun SAMSUNGBright-asetukseksi on valittu Cinema, Dynamic Contrast tai
――Tämä valikko ei ole käytettävissä, kun SAMSUNGBright-asetukseksi on valittu Dynamic Contrast.
Basic Color.
――Tämä valikko ei ole käytettävissä, kun Game Mode-toiminto on käytössä.
MAGIC
――Tämä valikko ei ole käytettävissä, kun Eco Saving Plus-toiminto on käytössä.
――Tämä valikko ei ole käytettävissä, kun Eye Saver Mode-toiminto on käytössä.
MAGIC
――Tämä valikko ei ole käytettävissä, kun Eye Saver Mode-toiminto on käytössä.
•• Red: Säädä punaisen kylläisyystasoa. Arvot lähempänä sataa tarkoittavat suurempaa väriintensiteettiä.
Contrast
•• Green: Säädä vihreän kylläisyystasoa. Arvot lähempänä sataa tarkoittavat suurempaa väriintensiteettiä.
Säädä kohteiden ja taustan välistä kirkkauseroa. (Välillä: 0~100)
•• Blue: Säädä sinisen kylläisyystasoa. Arvot lähempänä sataa tarkoittavat suurempaa väriintensiteettiä.
Mitä suurempi arvo, sen enemmän kontrastia ja sen selkeämmin kohteet näkyvät.
――Tämä asetus ei ole käytettävissä, kun SAMSUNGBright-toiminnon tilaksi on valittu Cinema, Dynamic Contrast
MAGIC
tai Basic Color.
――Tämä valikko ei ole käytettävissä, kun Game Mode-toiminto on käytössä.
•• Color Tone: Valitse katselutarpeitasi parhaiten vastaava värisävy.
‒‒ Cool 2: Määritä Cool 1-asetusta viileämpi värilämpötila.
‒‒ Cool 1: Määritä Normal-asetusta viileämpi värilämpötila.
‒‒ Normal: Näytä normaali värisävy.
‒‒ Warm 1: Määritä Normal-asetusta lämpimämpi värilämpötila.
‒‒ Warm 2: Määritä Warm 1-asetusta lämpimämpi värilämpötila.
Sharpness
‒‒ Custom: Mukauta värisävyä.
――Kun ulkoinen tulolähde on liitetty HDMI/DP-liitäntään ja PC/AV Mode -asetuksena on AV, kohdassa
Näytä kohteiden reunat selkeämpinä tai epätarkempina. (Välillä: 0~100)
Mitä suurempi arvo, sen tarkemmat reunat.
――Tämä asetus ei ole käytettävissä, kun SAMSUNGBright-toiminnon tilaksi on valittu Cinema tai Dynamic
MAGIC
Contrast.
――Tämä valikko ei ole käytettävissä, kun SAMSUNGUpscale -asetukseksi on valittu Mode1 tai Mode2.
Color Tone on neljä värilämpötila-asetusta (Cool, Normal, Warm ja Custom).
•• Gamma: Säädä valoisuuden keskitasoa.
‒‒ Mode1 / Mode2 / Mode3
MAGIC
――Tämä valikko ei ole käytettävissä, kun Game Mode-toiminto on käytössä.
23
SAMSUNG MAGIC Upscale
Eye Saver Mode
MAGICUpscale-toiminto voi
Määrittää silmien lepuuttamiselle sopivan kuvanlaadun.
SAMSUNG
parantaa kuvan yksityiskohdat sisältäviä kerroksia ja kuvan eloisuutta.
Toiminnon vaikutus näkyy erityisesti pienitarkkuuksisissa kuvissa.
――Tämä valikko ei ole käytettävissä, kun SAMSUNGBright-asetukseksi on valittu Cinema tai Dynamic Contrast.
MAGIC
――Tämä valikko ei ole käytettävissä, kun Game Mode-toiminto on käytössä.
•• Off / Mode1 / Mode2
――Mode2-tilan vaikutus on Mode1-tilan vaikutusta suurempi.
HDMI Black Level
TÜV Rheinland ”Low Blue Light Content” on tavallista pienemmälle sinisen valon tasolle asetettuja
vaatimuksia vastaavien tuotteiden sertifiointi. Kun Eye Saver Mode -asetuksena on On, sinisen valon
määrä noin 400 nm:n aallonpituudella laskee ja mahdollistaa silmiä rentouttavan optimaalisen
kuvanlaadun. Samalla sinisen valon taso on TÜV Rheinlandin testien mukaan oletusasetuksia
pienempi, ja se on sertifioitu, sillä se vastaa TÜV Rheinlandin ”Low Blue Light Content” -standardeja.
Game Mode
Määritä tuotenäytön asetukset pelitilaa varten.
Jos laitteeseen kytketään DVD-soitin tai digisovitin HDMI-liitännän kautta, kuvan laatu (kontrasti ja
väritasapaino, mustan taso jne.) saattaa heiketä lähdelaitteesta riippuen. Jos näin käy, kuvan laatua
voi säätää kohdasta HDMI Black Level.
Käytä tätä toimintoa, kun pelaat pelejä tietokoneella tai kun pelikonsoli, kuten PlayStation™ tai
Xbox™, on kytkettynä.
Jos näin käy, korjaa kuvanlaatua HDMI Black Level -toiminnolla.
――Tämä valikko ei ole käytettävissä, kun Eye Saver Mode-toiminto on käytössä.
――Tämä toiminto on käytettävissä vain HDMI-tilassa.
•• Normal: Valitse tämä tila, jos kontrastisuhde on hyvä.
•• Low: Valitse tämä tila, jos kontrastisuhde on heikko ja haluat pienentää mustan tasoa ja lisätä
valkoisen tasoa.
――HDMI Black Level ei ehkä ole yhteensopiva joidenkin lähdelaitteiden kanssa.
――HDMI Black Level -toiminto aktivoidaan vain tietyllä AV-tarkkuudella, kuten 720P ja 1080P.
――Tämä asetus ei ole käytettävissä, kun SAMSUNGBright-toiminnon tilaksi on valittu Basic Color.
MAGIC
――Kun näyttö sammuu, siirtyy virransäästötilaan tai vaihtaa syöttölähdettä, Game Mode -asetukseksi
muutetaan Off, vaikka asetuksena olisi On.
――Jos haluat pitää Game Mode -toiminnon koko ajan käytössä, valitse Always On.
Response Time
Nopeuta paneelin vastausaikaa, jolloin video näyttää entistä eloisammalta ja luonnollisemmalta.
――Response Time -asetukseksi on paras valita Standard tai Faster, kun et katsele elokuvaa.
24
Picture Size
Screen Adjustment
Muuta kuvan kokoa.
Käytettävissä vain Analog-tilassa.
PC-tilassa
•• Auto: Näytä kuva syöttölähteen kuvasuhteen mukaisena.
•• Wide: Näytä kuva koko näytön tilassa syöttölähteen kuvasuhteeseen katsomatta.
AV-tilassa
•• 4:3: Näytä kuva kuvasuhteessa 4:3. Sopii videoille ja tavallisille lähetyksille.
――Tämä valikko on käytettävissä vain, kun AV-tilan Picture Size -asetukseksi on valittu Screen Fit.
Kun tulosignaalin tyyppi on 480P, 576P, 720P tai 1080P AV-tilassa ja näyttö näyttää kuvan normaalisti, voit
Screen Fit -valinnalla säätää vaakasijaintia välillä 0–6.
H-Position- ja V-Position-asetusten määrittäminen
H-Position: Siirrä näyttöä vasemmalle tai oikealle.
V-Position: Siirrä näyttöä ylös- tai alaspäin.
•• 16:9: Näytä kuva kuvasuhteessa 16:9.
Coarse -toiminnon määrittäminen
•• Screen Fit: Näytä kuva alkuperäisessä kuvasuhteessa sitä rajaamatta.
Säädä rasteritiheyttä.
――Toiminnon tuki vaihtelee laitteessa olevien porttien mukaan.
――Voit muuttaa näytön kokoa seuraavien ehtojen täyttyessä.
――Käytettävissä vain Analog-tilassa.
――Digitaalinen äänentoistolaite on kytketty HDMI/DP-kaapelin avulla.
Fine -toiminnon määrittäminen
――Tulosignaalin tyyppi on 480p, 576p, 720p tai 1080p, ja näyttö näyttää kuvan normaalisti (kaikki mallit
Hienosäädä näyttöä, kunnes kuva on eloisa.
eivät tue näitä signaaleja.).
――Tätä asetusta voi käyttää vain vain, jos ulkoinen tulo käyttää HDMI/DP-liitäntää ja kohdan PC/AV Mode
――Käytettävissä vain Analog-tilassa.
asetuksena on AV.
(DisplayPort/HDMI: Tämä asetus on käytettävissä vain, kun FreeSync on poissa käytöstä)
25
Luku 05
OSD (Kuvaruutunäyttö) -asetusten muuttaminen
Jokainen toiminto on kuvattu yksityiskohtaisesti. Lisätietoja saat laitteen ohjeista.
Transparency
Position
Säädä valikkoikkunoiden läpinäkyvyyttä.
Muuta valikon sijaintia.
OnScreen Display
Transparency
한국어
On
Position
Language
Display Time
Configure the
transparency
of the menu
windows.
Language
English
Aseta valikkojen kieli.
20 sec
――Kieliasetusten muutos koskee ainoastaan kuvaruutuvalikkoa.
――Se ei koske tietokoneen muita toimintoja.
Return
――Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.
Display Time
Määritä kuvaruutuvalikko (OSD) sulkeutumaan automaattisesti, jos valikkoa ei käytetä tiettyyn aikaan.
Display Time -asetuksen avulla voidaan määrittää, kuinka pitkän ajan kuluttua kuvaruutuvalikko
suljetaan.
26
Luku 06
Asetusten määrittäminen ja palauttaminen
Jokainen toiminto on kuvattu yksityiskohtaisesti. Lisätietoja saat laitteen ohjeista.
FreeSync
FreeSync-tekniikka on ratkaisu, joka poistaa kuvan repeämisilmiön ilman tavanomaista hitautta ja
viivettä.
Tämä toiminto poistaa kuvan repeämisilmiön ja viiveen pelejä pelattaessa. Voit parantaa pelielämystä.
System
FreeSync
Off
Eco Saving Plus
Off
Off Timer
PC/AV Mode
Source Detection
Auto
Key Repeat Time
Acceleration
Power LED On
Stand-by
FreeSync
technology is
solution that
eliminates screen
tearing without all
the usual lag and
latency. FreeSync
can be operated
when you use
AMD's graphic card
with supporting
Freesync solution.
Return
――Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.
•• Off: Ota FreeSync pois käytöstä.
•• Standard Engine: Ota AMD-näytönohjaimen FreeSync-perustoiminnot käyttöön.
•• Ultimate Engine: Ota FreeSync-toiminto käyttöön suuremmalla näytön kuvataajuudella. Näytön
repeämisilmiö (näytön ja sisällön epänormaali tahdistus) vähenee tässä tilassa. Huomaa, että
näyttö voi välkkyä pelin pelaamisen aikana.
Kun valitset Ultimate Engine -tilan, käytä näytön suurinta virkistystaajuutta, jotta freesync-tehoste on
paras mahdollinen.
Virkistystaajuuden asetuksesta on lisätietoja kohdassa Kysymykset ja vastaukset
muuttaa taajuutta?
Miten voin
――FreeSync-toiminto on käytettävissä vain HDMI- tai DisplayPort-tilassa.
Käytä valmistajan toimittamaa HDMI/DisplayPort-kaapelia, kun käytät FreeSync-toimintoa.
Jos FreeSync-toiminto on poissa käytöstä, voi esiintyä seuraavia ilmiöitä:
•• Näyttö voi pelin asetusten mukaan välkkyä pelin pelaamisen aikana. Pelin asetusarvojen
pienentäminen voi auttaa välkynnän poistossa. Uusimpien ohjainten asentaminen AMD:n
sivustosta voi myös korjata tämän ongelman.
•• Vastenopeus voi tarkkuuden mukaan vaihdella pelin pelaamisen aikana. Suuri tarkkuus pienentää
tavallisesti vastenopeutta.
•• Näytön äänenlaatu voi huonontua.
――Jos toiminnon käytössä ilmenee ongelmia, ota yhteys Samsung-huoltoon.
27
Näytönohjainten luettelossa mainitut mallit tukevat FreeSync-toimintoa.
FreeSync-toimintoa voi käyttää vain tiettyjen AMD-näytönohjainmallien kanssa. Seuraavat
näytönohjaimet ovat tuettuja:
Asenna AMD:n sivustosta uusimmat viralliset näytönohjainkortin ohjaintiedostot, jotka tukevat
FreeSync-toimintoa.
――Tietoja muista FreeSync-toimintoa tukevista AMD-näytönohjainmalleista on AMD:n virallisessa sivustossa.
――Valitse FreeSync Off, jos käytät toisen valmistajan näytönohjainta.
•• AMD Radeon R9 300 Series
•• AMD Radeon R9 290
•• AMD Radeon R9 Fury X
•• AMD Radeon R9 285
•• AMD Radeon R7 360
•• AMD Radeon R7 260X
•• AMD Radeon R9 295X2
•• AMD Radeon R7 260
•• AMD Radeon R9 290X
FreeSync-toiminnon ottaminen käyttöön
1 Määritä FreeSync-asetukseksi Standard Engine tai Ultimate Engine kuvaruutuvalikossa.
2 Ota FreeSync käyttöön asetuksella AMD Radeon Settings:
Napsauta hiiren kakkospainikkeella
AMD Radeon Settings
Display
"AMD FreeSync" -toiminnon asetuksena tulisi olla "Käytössä". Jos "Käytössä" ei ole vielä valittuna,
valitse se.
28
Eco Saving Plus
PC/AV Mode
Eco Saving Plus -toiminto vähentää virrankulutusta valvomalla näyttöpaneelin käyttämän sähkön
määrää.
Määritä PC/AV Mode -asetukseksi AV. Kuvaa suurennetaan.
――Tämä asetus ei ole käytettävissä, kun SAMSUNGBright-toiminnon tilaksi on valittu Dynamic Contrast.
MAGIC
――Tämä valikko ei ole käytettävissä, kun Game Mode-toiminto on käytössä.
――Tämä valikko ei ole käytettävissä, kun Eye Saver Mode-toiminto on käytössä.
•• Off: Ota Eco Saving Plus -toiminto pois käytöstä.
•• Auto: Virrankulutusta vähennetään automaattisesti noin 10 % nykyiseen asetukseen verrattuna.
(Se, kuinka paljon virrankulutus vähenee, vaihtelee näytön kirkkauden mukaan.)
•• Low: Virrankulutusta vähennetään 25% oletusasetukseen verrattuna.
•• High: Virrankulutusta vähennetään 50% oletusasetukseen verrattuna.
Off Timer
Off Timer: Poista Off Timer -tila käytöstä.
Turn Off After: Sammutusajastimen arvoksi voidaan valita 1–23 tuntia. Laite sammuu automaattisesti,
kun määrätty aika on kulunut umpeen.
――Tämä asetus on käytettävissä vain silloin, kun Off Timer -asetuksena on On.
――Joillekin alueille tarkoitetuissa laitteissa Off Timer -toiminto on määritetty käynnistymään automaattisesti
neljän tunnin kuluttua laitteen virran kytkemisestä. Tämä tehdään virrankäyttömääräysten mukaisesti. Jos
et halua ajastimen aktivoituvan, valitse MENU
System ja määritä Off Timer -asetukseksi Off.
Tästä asetuksesta on hyötyä elokuvia katseltaessa.
•• Aseta tilaan "PC", kun kytket laitteen tietokoneeseen.
•• Aseta tilaan "AV", kun kytket laitteen johonkin audiovisuaaliseen laitteeseen.
•• Jos kytket tietokoneen HDMI-DVI-kaapelilla, määritä asetukseksi DVI PC.
――Tämä toiminto ei ole käytettävissä Analog-tilassa.
――Toimitetaan vain laajakuvamallien mukana (esimerkiksi 16:9 tai 16:10).
――Jos näyttö on HDMI, DisplayPort-tilassa ja näytössä lukee Check Signal Cable tai näyttö siirtyy
virransäästötilaan, avaa toimintopainikenäyttö painamalla JOG-painiketta ja valitse sitten
Voit valita joko asetuksen PC tai AV.
-kuvake.
Source Detection
Valitse tulosignaalin tunnistustavaksi Auto tai Manual.
Key Repeat Time
Valittavissa ovat Acceleration, 1 sec tai 2 sec. Jos valitaan No Repeat, komento suoritetaan painiketta
painettaessa vain kerran.
29
Power LED On
Ota käyttöön tai poista käytöstä laitteen alareunassa oleva virran merkkivalo määrittämällä asetukset.
•• Working: Virran merkkivalo palaa kun laite on käynnissä.
•• Stand-by: Virran merkkivalo palaa kun laite on valmiustilassa.
Reset All
Palauta laitteen kaikki asetukset oletusarvoisiksi tehdasasetuksiksi.
Information
Näytä nykyinen syöttölähde, taajuus ja tarkkuus.
Picture
OnScreen Display
System
Information
Information
*********
**kHz **Hz NN
****x****
Optimal Mode
****x**** **Hz
Exit
――Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.
30
Luku 07
Ohjelmiston asennus
Easy Setting Box
Järjestelmävaatimukset
Käyttöjärjestelmä
Easy Setting Box
Laitteisto
•• Windows XP 32Bit/64Bit
•• Vähintään 32 Mt muistia
•• Windows Vista 32Bit/64Bit
•• Vähintään 60 Mt vapaata levytilaa
•• Windows 7 32Bit/64Bit
Easy Setting Box-toiminnon avulla voit jakaa näytöllä näkyvän kuvan osiin.
•• Windows 8 32Bit/64Bit
Voit asentaa Easy Setting Boxin uusimman version lataamalla sen Samsung Electronicsin
verkkosivuilta osoitteesta http://www.samsung.com.
•• Windows 8.1 32Bit/64Bit
――Ohjelmisto ei välttämättä toimi oikein, jollet käynnistä tietokonetta uudelleen asennuksen jälkeen.
•• Windows 10 32Bit/64Bit
――Easy Setting Box-kuvake ei välttämättä ilmesty näytölle tietokoneen käyttöjärjestelmästä ja käytettävästä
laitteesta riippuen.
――Jos kuvake ei ilmesty näytölle, paina F5-painiketta.
Asennukseen liittyviä rajoituksia ja ongelmia
Easy Setting Box-ohjelman asennukseen voivat vaikuttaa sellaiset tekijät kuten käytettävä videokortti,
emolevy tai verkkoympäristö.
31
Luku 08
Vianmääritysopas
Samsungin asiakaspalvelukeskukseen
tapahtuvan yhteydenoton edellytykset
――Testaa laite alla kuvatulla tavalla, ennen kuin soitat Samsungin asiakaspalveluun. Jos ongelma ei ratkea,
ota yhteyttä Samsungin asiakaspalveluun.
Laitteen testaaminen
Tarkista laitteen testaustoiminnolla, että se toimii oikein.
Jos näyttö sammuu ja virran merkkivalo vilkkuu, vaikka laite on asianmukaisesti kytketty
tietokoneeseen, suorita itsediagnoositesti.
1 Katkaise virta sekä laitteesta että tietokoneesta.
2 Irrota kaapeli laitteesta.
3 Käynnistä laite.
4 Jos näyttöön tulee Check Signal Cable -viesti, laite toimii oikein.
Tarkistettavat kohteet
Asennusongelma (PC-tila)
Näyttö menee itsestään päälle ja pois päältä.
Varmista, että laitteen ja tietokoneen välinen kaapeli on kytketty oikein ja että liittimet ovat
tukevasti paikoillaan.
Näytön kaikissa reunoissa näkyy tyhjää tilaa, kun HDMI- tai HDMI-DVI-kaapeli kytketään
tuotteeseen ja tietokoneeseen.
Näytöllä näkyvä tyhjä tila ei johdu tuotteesta.
Näytöllä näkyvä tyhjä tila johtuu tietokoneen näytönohjaimesta. Ratkaise ongelma säätämällä
näytön kokoa näytönohjaimen HDMI- tai DVI-asetuksista.
Jos näytönohjaimen asetusvalikossa ei ole näytön koon asetusvaihtoehtoa, päivitä näytönohjaimen
ohjain sen viimeisimpään versioon.
(Jos haluat lisätietoja siitä, kuinka näytön asetuksia säädetään, ota yhteyttä näytönohjaimen tai
tietokoneen valmistajaan.)
――Jos näyttö on tyhjä, tarkista tietokone, näytönohjain ja johto.
Tarkkuuden ja taajuuden tarkistaminen
Jos tila ylittää tuetun tarkkuuden (katso Vakiosignaalitilojen taulukko), näyttöön tulee lyhyeksi aikaa
Not Optimum Mode -viesti.
――Näytettävä tarkkuus voi vaihdella tietokonejärjestelmän asetusten ja kaapelien mukaan.
Näyttöongelma
Virran merkkivalo ei pala. Näyttöpääte ei käynnisty.
Tarkista, että virtajohto on liitetty oikein.
Näyttöön tulee Check Signal Cable -viesti.
Varmista, että kaapeli on kytketty kunnolla laitteeseen.
Tarkista, että laitteeseen kytketyn toisen laitteen virta on päällä.
32
Not Optimum Mode tulee näyttöön.
Videon toisto on epätasaista.
Tämä viesti tulee näyttöön, kun näytönohjaimen signaali ylittää laitteen enimmäistarkkuuden tai
-taajuuden.
Suurten teräväpiirtoisten videotiedostojen toisto voi olla epätasaista. Syynä voi olla se, että
videotoistinta ei ole optimoitu tietokoneresurssia varten.
Muuta enimmäistarkkuutta ja -taajuutta laitteen suorituskyvyn mukaan vakiosignaalitilojen taulukon
perusteella (s.36).
Yritä toistaa tiedosto toisella videosoittimella.
Näytön kuva on vääristynyt.
Tarkista laitteen johdon kytkentä.
Kuva ei ole selkeä. Kuva on epätarkka.
Säädä Coarse- ja Fine-asetuksia.
Irrota kaikki lisävarusteet (videojatkojohdot yms.) ja yritä uudelleen.
Aseta tarkkuus ja taajuus suositelluille tasoille.
Kuva tuntuu epävakaalta ja se värisee. Kuvassa on varjoja tai näyttöön jää jälkikuvia.
Tarkista, että tietokoneen tarkkuus ja taajuus ovat laitteen tukemalla alueella. Muuta asetuksia
tarvittaessa. Katso lisätietoja tämän käyttöohjeen vakiosignaalitilojen taulukosta (s.36) ja tuotteen
Information-valikosta.
Näyttö on liian kirkas. Näyttö on liian tumma.
Säädä Brightness- ja Contrast-asetuksia.
Kuvan värit eivät näy normaaleina.
Ääniongelma
Ääni ei kuulu.
Tarkista äänikaapelin liitäntä tai säädä äänenvoimakkuutta.
Tarkista äänenvoimakkuus.
Äänenvoimakkuus on liian hiljainen.
Säädä äänenvoimakkuutta.
Jos äänenvoimakkuus on edelleenkin liian hiljainen, vaikka olet säätänyt äänenvoimakkuuden
korkeimmalle mahdolliselle tasolle, säädä tietokoneen äänikortin tai ohjelmiston
äänenvoimakkuutta.
Kuva näkyy, mutta ääntä ei kuulu.
Ääntä ei kuulu, jos syöttölähteen kytkemiseen on käytetty HDMI-DVI-kaapelia.
Kytke laite HDMI- tai DP-kaapelilla.
Muuta Color-asetuksia.
Kuvan väreissä on varjoja ja ne näkyvät vääristyneinä.
Muuta Color-asetuksia.
Valkoinen ei näytä valkoiselta.
Muuta Color-asetuksia.
Kuvaa ei näy ja virran merkkivalo vilkkuu 0,5–1 sekunnin välein.
Lähdelaitteen ongelma
Tietokoneen käynnistyessä kuuluu piippaus.
Jos tietokoneen käynnistyessä kuuluu piippaus, kone tulee viedä huoltoon.
Laite on virransäästötilassa.
Palaa edelliseen ikkunaan hiirellä tai painamalla mitä tahansa näppäimistön näppäintä.
Teksti on epäselvä.
Jos käyttöjärjestelmä on Windows (esimerkiksi Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 tai Windows 10):
Fontit
Muokkaa ClearType-tekstiä ja muuta asetukseksi Ota ClearType
Valitse Ohjauspaneeli
käyttöön.
33
Kysymykset ja vastaukset
――Lisätietoja säädöistä on tietokoneen tai näytönohjaimen käyttöoppaassa.
Miten taajuutta muutetaan?
Säädä taajuus näytönohjaimen asetuksista.
•• Windows XP: Valitse Ohjauspaneeli
Ulkoasu ja Teemat
•• Windows ME/2000: Valitse Ohjauspaneeli
•• Windows Vista: Valitse Ohjauspaneeli
•• Windows 7: Valitse Ohjauspaneeli
Näyttö
Asetukset
Asetukset
Ulkoasu ja mukauttaminen
Järjestelmä
Ohjauspaneeli
Näyttö
Lisäasetukset
Lisäasetukset
Ulkoasu ja mukauttaminen
•• Windows 8 (Windows 8.1): Valitse Asetukset
asetukset -kohdassa.
•• Windows 10: Valitse Asetukset
Näyttö
Näyttölaite ja Virkistystaajuus kohdasta Näytön asetukset.
Mukauttaminen
Näyttö
Näytön asetukset
Näytön tarkkuus
Ulkoasu ja mukauttaminen
Näytön lisäasetukset
Näyttölaite ja säädä Virkistystaajuus-asetusta Näytön asetukset -kohdassa.
Lisäasetukset
Lisäasetukset
Näyttö
Näyttölaite ja säädä Virkistystaajuus kohdassa Näytön asetukset.
Näyttölaite ja säädä Virkistystaajuus-asetusta Näytön asetukset -kohdassa.
Näytön tarkkuus
Näytä sovittimen ominaisuudet
Lisäasetukset
Näyttölaite ja säädä Virkistystaajuus-asetusta Näytön
Näyttölaite ja säädä Virkistystaajuus-asetusta Näytön asetukset -kohdassa.
Miten tarkkuutta muutetaan?
•• Windows XP: Säädä tarkkuutta kohdasta Ohjauspaneeli
Ulkoasu ja teemat
•• Windows ME/2000: Säädä tarkkuutta kohdasta Ohjauspaneeli
•• Windows Vista: Säädä tarkkuutta kohdasta Ohjauspaneeli
•• Windows 7: Säädä tarkkuutta kohdasta Ohjauspaneeli
Näyttö
Järjestelmä
Näyttö
Asetukset.
Asetukset.
Ulkoasu ja mukauttaminen
Ulkoasu ja mukauttaminen
•• Windows 8 (Windows 8.1): Säädä tarkkuutta kohdasta Asetukset
•• Windows 10: Valitse Asetukset
Näyttö
Ohjauspaneeli
Mukauttaminen
Näyttö
Näyttöasetukset.
Säädä tarkkuutta.
Ulkoasu ja mukauttaminen
Näyttö
Säädä tarkkuutta.
Näytön lisäasetukset ja säädä tarkkuutta.
Miten virransäästötila asetetaan?
•• Windows XP: Määritä virransäästötila valitsemalla Ohjauspaneeli
Ulkoasu ja teemat
•• Windows ME/2000: Määritä virransäästötila valitsemalla Ohjauspaneeli
•• Windows Vista: Määritä virransäästötila valitsemalla Ohjauspaneeli
asetuksia.
•• Windows 7: Määritä virransäästötila valitsemalla Ohjauspaneeli
asetuksia.
Näytönsäästäjän asetukset
Näytönsäästäjän asetukset
Ulkoasu ja mukauttaminen
Ulkoasu ja mukauttaminen
•• Windows 8 (Windows 8.1): Määritä virransäästötila valitsemalla Asetukset
käyttämällä tietokoneen BIOS-asetuksia.
•• Windows 10: Määritä virransäästötila valitsemalla Asetukset
Näyttö
Näyttö
Ohjauspaneeli
Mukauttaminen
Mukauta
Mukauta
Virranhallinta-asetukset tai käyttämällä tietokoneen BIOS-asetuksia.
Näytönsäästäjän asetukset
Näytönsäästäjän asetukset
Ulkoasu ja mukauttaminen
Lukitusnäyttö
Virranhallinta-asetukset tai käyttämällä tietokoneen BIOS-asetuksia.
Mukauta
Näytön aikakatkaisun asetukset
Virranhallinta-asetukset tai käyttämällä tietokoneen BIOS-
Virranhallinta-asetukset tai käyttämällä tietokoneen BIOSNäytönsäästäjän asetukset
Virranhallinta-asetukset tai
Virta ja lepotila tai käyttämällä tietokoneen BIOS-asetuksia.
34
Luku 09
Tekniset tiedot
Yleiset
Mallin nimi
C27F581FD*
――Kytke ja käytä
Koko
Luokka 27 (27,0 tuumaa / 68,6 cm)
Näyttöä voidaan käyttää minkä tahansa kytke ja käytä -yhteensopivan järjestelmän kanssa.
Kaksisuuntainen tiedonsiirto näytön ja tietokonejärjestelmän kanssa optimoi näytön asetukset. Näyttö
Näyttöalue
597,89 mm (V) x 336,31 mm (P)
asennetaan automaattisesti. Voit kuitenkin halutessasi muokata asetuksia.
Kuvapistetiheys
0,3114 mm (V) x 0,3114 mm (P)
Enimmäispikselikello
148,5 MHz
Virtalähde
AC 100 – 240 V – (+/- 10 %), 50/60 Hz ± 3 Hz
Tarkista tiedot laitteen takana olevista merkinnöistä, sillä
eri maissa käytetään erilaisia vakiojännitteitä.
Signaaliliittimet
D-SUB, HDMI, DisplayPort
Ympäristöolosuhteet
Käyttö
――Näytön pisteet (kuvapisteet)
Tämän LCD-näytön valmistustavasta johtuen noin yksi kuvapiste miljoonasta (1 ppm) saattaa näkyä
näytöllä kirkkaampana tai tummempana. Tämä ei vaikuta laitteen suorituskykyyn.
――Edellä mainittuja teknisiä ominaisuuksia voidaan muuttaa laadun parantamiseksi ilman erillistä ilmoitusta.
――Tämä laite on luokan B digitaalinen laite.
――Lisätietoja laitteiden ominaisuuksista on Samsung Electronicsin verkkosivustossa.
Lämpötila: 10–40 C (50–104 F)
Kosteus: 10–80 %, tiivistymätön
Säilytys
Lämpötila: -20–45 C (-4–113 F)
Kosteus: 5–95 %, tiivistymätön
35
Vakiosignaalitilojen taulukko
Synkronointi
Tarkkuus
Vaakataajuus
30–81 kHz
Pystytaajuus
56–72 Hz
Optimaalinen tarkkuus
1920 x 1080 / 60 Hz
Enimmäistarkkuus
1920 x 1080 / 60 Hz
Jos tietokoneesta lähetetään signaali, joka kuuluu seuraaviin vakiosignaalitiloihin, näyttöä säädetään automaattisesti. Jos tietokone ei lähetä vakiosignaalia, näyttö saattaa näkyä tyhjänä, vaikka virran merkkivalo
palaa. Jos näin käy, säädä asetuksia oheisen taulukon tietojen ja tietokoneen näytönohjaimen käyttöoppaan ohjeiden mukaisesti.
Tarkkuus
Vaakataajuus (kHz)
Pystytaajuus (Hz)
Pikselikello (MHz)
Tahdistuksen polaarisuus (H/V)
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
VESA, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA, 1600 x 900 RB
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA, 1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
36
Tarkkuus
Vaakataajuus (kHz)
Pystytaajuus (Hz)
Pikselikello (MHz)
Tahdistuksen polaarisuus (H/V)
VESA, 1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
+/+
――Vaakataajuus
Yhden, näytön oikeasta reunasta vasempaan vaakatasossa ulottuvan juovan pyyhkäisyyn kuluvaa aikaa sanotaan vaakasykliksi. Kääntäen verrannollinen määrä vaakasyklejä on nimeltään vaakataajuus. Vaakataajuus
ilmaistaan kilohertseinä, kHz.
――Pystytaajuus
Luonnollinen kuva muodostetaan toistamalla samaa kuvaa kymmeniä kertoja sekunnissa. Toistotiheyttä kutsutaan "pystytaajuudeksi" tai "virkistystaajuudeksi", ja sen mittayksikkönä on Hz.
――Tämän laitteen voi sen teknisten ominaisuuksien vuoksi asettaa vain yhteen tarkkuuteen kullekin näyttöruudun koolle ihanteellisen kuvanlaadun saavuttamiseksi. Muun kuin suositellun tarkkuuden käyttö voi heikentää
kuvanlaatua. Jotta näin ei kävisi, suosittelemme, että valitset tuotteelle suositellun ihannetarkkuuden.
37
Luku 10
Liite
Vastuu maksullisesta palvelusta
(asiakkaan kustannukset)
Laitteen vioittuminen johtuu asiakkaasta
――Palvelua pyydettäessä voimme seuraavissa tapauksissa takuusta huolimatta veloittaa maksun
•• ulkoisesta iskusta tai putoamisesta
huoltoteknikon käynnistä.
Tuote ei ole viallinen
Tuotteen puhdistaminen, säätäminen, selittäminen, uudelleenasennus jne.
•• Huoltoteknikko antaa laitteen käyttöön liittyviä ohjeita tai säätää asetuksia laitetta purkamatta.
•• Vika johtuu ulkoisista ympäristötekijöistä (Internet, antenni, langallinen signaali jne.).
•• Tuote asennetaan uudelleen tai uusia laitteita kytketään sen jälkeen, kun ostettu laite on
asennettu ensimmäisen kerran.
•• Tuote asennetaan uudelleen sen siirtämiseksi toiseen paikkaan tai toiseen taloon.
•• Asiakas pyytää ohjeita siitä, miten laitetta käytetään toisen valmistajan tuotteen kanssa.
•• Asiakas pyytää ohjeita siitä, miten verkkoa tai toisen valmistajan ohjelmaa käytetään.
•• Asiakas pyytää ohjelmiston asentamista ja asetusten määrittämistä laitetta varten.
•• Huoltoteknikko poistaa laitteen sisällä olevan pölyn tai vieraat esineet.
•• Asiakas pyytää asennusta ostettuaan laitteen ostoskanavalta tai verkosta.
Laitteen vioittuminen johtuu virheellisestä käsittelystä tai korjauksesta.
Laitteen vioittuminen johtuu
•• muiden kuin Samsungin hyväksymien tarvikkeiden tai erikseen myytävien tuotteiden käytöstä
•• muun kuin Samsung Electronics Co., Ltd:n ulkoistuspalveluyrityksen insinöörin tai kumppanin
suorittamasta korjauksesta
•• asiakkaan suorittamasta laitteen muutoksesta tai korjauksesta
•• käytöstä virheellisellä jännitteellä tai luvattomia sähköliitäntöjä käyttäen
•• käyttöoppaan varoitusten noudattamatta jättämisestä.
Muuta
•• Laite vioittuu luonnonkatastrofin (salamaniskun, tulipalon, maanjäristyksen, tulvavahingon jne.)
seurauksena.
•• Kulutustarvikkeet (akku, väriaine, loistelamppu, pää, tärytin, lamppu, suodatin, nauha jne.) ovat
kuluneet loppuun.
――Asiakkaalta voidaan periä palvelumaksu, jos hän pyytää huoltoa, vaikka laite ei ole vioittunut. Lue siis
käyttöopas ensin.
38
Download PDF

advertising