Samsung | V32F390FEX | Samsung 31,5'' Curved TV Monitor VF390 Bruksanvisning

Käyttöopas
3-SARJA
V27F390FE* | V32F390FE*
Kiitos, että ostit tämän Samsungin tuotteen.
Saat enemmän palveluita käyttöösi rekisteröimällä laitteen osoitteessa www.samsung.com/
register
Malli_________________ Sarjanumero_______________________
Tämän käyttöoppaan kuvat ja piirrokset ovat vain viitteellisiä ja ne saattavat olla erilaisia kuin varsinainen tuote. Laitteen ulkoasu ja
tekniset ominaisuudet saattavat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Huomautus digitaalisesta televisiosta
1. Digitaaliseen televisioon (DVB) liittyvät toiminnot ovat käytettävissä vain niissä maissa tai niillä alueilla,
joilla lähetetään maanpäällistä digitaalista DVB-T/T2-signaalia (MPEG2 ja MPEG4 AVC) tai joilla voi käyttää
yhteensopivaa DVB-C-kaapelitelevisiopalvelua (MPEG2 ja MPEG4 AAC). Tarkista DVB-T/T2- ja DVB-C-signaalien
saatavuus lähimmältä jälleenmyyjältä.
2. DVB-T/T2 on eurooppalainen digitaalisen maanpäällisen televisiolähetysjärjestelmän standardi ja DVB-C taas
digitaalisen kaapelitelevision vastaava standardi. Jotkin erityispalvelut, esim. EPG (elektroninen ohjelmaopas),
VOD (tilausvideo) jne. eivät kuitenkaan sisälly tähän standardiin. Tästä syystä niitä ei voi toistaiseksi käyttää.
3. Vaikka tämä televisiovastaanotin täyttää tämänhetkiset DVB-T/T2- ja DVB-C-standardit [elokuu 2008],
yhteensopivuutta tulevien digitaalisten maanpäällisten DVB-T/T2-lähetysten tai DVB-C-kaapelilähetysten kanssa
ei voida taata.
4. Joissakin maissa ja alueilla kaapeliyhtiöt saattavat veloittaa lisämaksun tällaisista palveluista ja sinua saatetaan
myös pyytää hyväksymään heidän määrittelemänsä palveluehdot.
5. Jotkin digitaalitelevision toiminnot eivät ole käytettävissä joissakin maissa ja DVB-C ei saata toimia oikein
joidenkin kaapeliyhtiöiden järjestelmissä.
6. Jos sinulla on jotakin kysyttävää, ota yhteyttä lähimpään Samsungin asiakaspalveluun.
""
Eri maissa käytettävien lähetysjärjestelmien erot saattavat vaikuttaa televisiolähetysten vastaanoton
laatuun. Tarkista lähimmältä SAMSUNGin valtuuttamalta jälleenmyyjältä tai Samsungin teknisestä tuesta,
voiko television suorituskykyä parantaa jollakin tavoin muuttamalla sen asetuksia.
Pysäytettyjä kuvia koskeva varoitus
Vältä pysäytettyjen kuvien (esim. jpeg-kuvatiedostojen) tai niiden osien (esim. televisio-ohjelman logo,
panoraamakuva tai 4:3-kuvamuoto, näytön alalaidassa näkyvä uutis- tai osakekurssipalkki jne.) näyttämistä
kuvaruudulla. Pysäytettyjen kuvien jatkuva näyttäminen saattaa synnyttää haamukuvia LED-näyttöön, ja tämä
vaikuttaa kuvanlaatuun. Noudata alla olevia suosituksia, jotta voisit välttyä tältä ilmiöltä:
●● Vältä saman televisiokanavan näyttämistä pitkän aikaa.
●● Yritä aina näyttää kaikki kuvat koko näytön alueella. Etsi sopiva koko television kuvakokovalikon avulla.
●● Aseta kuvaruudun kirkkaus ja kontrasti pienimpiin mahdollisiin arvoihin, joilla saat haluamasi kuvanlaadun. Liian
korkeat arvot saattavat nopeuttaa näytön palamisprosessia.
Suomi - 2
Sisällysluettelo
Alkutoimenpiteet
Valitut ominaisuudet
Varotoimenpiteet............................................................. 4
Kellonajan asettaminen................................................52
Ilmankierto laitteen ympärillä..................................... 12
Ekonomiset ratkaisut.....................................................54
Lisävarusteet ja johdot.................................................. 13
Ohjelmien estäminen....................................................55
Käyttöpaneelin käyttäminen........................................ 16
Muut ominaisuudet........................................................56
Tavallisen kaukosäätimen painikkeet.........................17
Tukivalikko.......................................................................58
Valikoissa liikkuminen................................................... 19
Virtajohdon kytkeminen ja antenni- tai
Lisäominaisuudet
Sovellus............................................................................60
kaapeliliitännän tekeminen.........................................20
Videoiden toistaminen..................................................62
Liitännät
Valokuvien toistaminen................................................64
Kytkeminen AV-laitteisiin (Blu-ray- tai DVD-
Musiikin toistaminen.....................................................66
soittimiin jne.)................................................................. 21
FreeSync........................................................................... 67
Kytkeminen äänilaitteisiin............................................24
Anynet+ (HDMI-CEC)......................................................69
Kytkeminen tietokoneeseen........................................25
Yhdistäminen COMMON INTERFACE -korttipaikkaan
Muut tiedot
(laitteen katselukortin korttipaikkaan)...................... 26
Vianmääritys................................................................... 72
Kuvalähteen muuttaminen...........................................28
Tuetut tekstitys- ja Media Play -tiedostomuodot.... 79
Analogisten kanavien tekstitelevisio-ominaisuus...82
Perusominaisuudet
Seinätelineen/pöytäjalustan kiinnittäminen............83
Laitteen oikea käyttöasento.........................................29
Seinätelineen asentaminen..........................................85
Esiasetetun kuvatilan vaihtaminen............................30
Kensington-varkaudenestolukko................................86
Kuva-asetusten säätäminen........................................ 31
Säilytys ja kunnossapito................................................ 87
Kuvakoon muuttaminen................................................32
Lisenssi.............................................................................88
Näytön kalibrointi...........................................................34
Tekniset tiedot................................................................89
Kuva kuvassa (PIP).........................................................35
Hakemisto........................................................................90
Kuvavalintojen muuttaminen......................................36
Adaptor information...................................................... 91
Esiasetetun äänitilan muuttaminen...........................38
Ääniasetusten säätäminen...........................................39
Kanavien tallentaminen muistiin................................ 41
INFO-painikkeen käyttäminen (Nykyinen ja
seuraava -opas)...............................................................43
Kanava-valikon käyttäminen.......................................43
Muut ominaisuudet........................................................49
Tarkista merkit!
Huom.
Viittaa lisätietoihin.
Suomi - 3
Alkutoimenpiteet
Varotoimenpiteet
Turvallisuusohjeissa käytetyt kuvakkeet
VAROITUS
Tällä merkillä merkittyjen ohjeiden noudattamatta jättäminen voi
aiheuttaa vakavia henkilövahinkoja tai jopa kuoleman.
HUOMIO
Tällä merkillä merkittyjen ohjeiden noudattamatta jättäminen voi
aiheuttaa henkilö- tai omaisuusvahinkoja.
Älä tee näin.
Tätä ohjetta on noudatettava.
HUOMIO
Luokan II laite: Tämä merkki tarkoittaa, että laite
ei edellytä maadoitusta.
SÄHKÖISKUN VAARA. ÄLÄ AVAA.
HUOMIO: ÄLÄ POISTA LAITTEEN SUOJUSTA (ÄLÄKÄ TAKAOSAA),
JOTTA VOISIT VÄLTTYÄ SÄHKÖISKUILTA. LAITTEEN SISÄLLÄ EI
OLE SELLAISIA OSIA, JOITA KÄYTTÄJÄ VOISI ITSE HUOLTAA.
ANNA KAIKKI HUOLTOTOIMET KOULUTETUILLE TEKNIKOILLE.
AC-jännite: Tämä merkki tarkoittaa, että
merkissä mainittu nimellisjännite on AC-jännite.
Tämä merkki tarkoittaa, että laitteen sisällä on
suurjännitettä. On vaarallista koskea millään
tavoin tämän laitteen sisäosiin.
DC-jännite: Tämä merkki tarkoittaa, että
merkissä mainittu nimellisjännite on DC-jännite.
Tämä merkki tarkoittaa, että laitteen mukana on
tärkeitä käyttö- ja huolto-ohjeita.
Huomio, tutustu käyttöohjeisiin: Tämä merkki
tarkoittaa, että käyttäjän tulisi tutustua
käyttöoppaassa oleviin turvallisuustietoihin.
Sähkövirtaan liittyvää
""
Seuraavat kuvat ovat vain viitteellisiä ja varsinaiset laitteet ja niiden mallit voivat olla erilaisia eri maissa.
Varoitus
Älä käytä vaurioitunutta
virtajohtoa tai pistoketta tai
löystynyttä pistorasiaa.
Älä kytke useita laitteita samaan
pistorasiaan.
●● Pistorasia saattaa
ylikuumentua ja seurauksena
voi olla tulipalo.
●● Muussa tapauksessa
seurauksena saattaa olla
sähköisku tai tulipalo.
Älä kytke virtajohtoa seinään tai
irti seinästä, kun kätesi ovat märät.
Kytke pistoke tiiviisti pistorasiaan.
●● Tämä voi aiheuttaa sähköiskun.
●● Muussa tapauksessa
seurauksena saattaa olla
tulipalo.
Varmista, että kytket virtajohdon
maadoitettuun pistorasiaan (vain
eristeluokan 1 laitteille).
Älä taivuta tai väännä virtajohtoa
liikaa äläkä aseta sen päälle
mitään painavia esineitä.
●● Seurauksena saattaa olla
sähköisku tai henkilövahinkoja.
●● Virtajohto voi vaurioitua ja
aiheuttaa sähköiskun tai
tulipalon.
Suomi - 4
Alkutoimenpiteet
Älä sijoita virtajohtoa tai itse
laitetta lämmityslaitteiden lähelle.
●● Muussa tapauksessa
seurauksena saattaa olla
sähköisku tai tulipalo.
Jos virtajohdon liitäntä tai
pistorasia on pölyinen, puhdista se
kuivalla liinalla.
●● Muussa tapauksessa
seurauksena saattaa olla
tulipalo.
Huomio
Älä irrota virtajohtoa, kun laite on
käytössä.
●● Seurauksena saattaa olla
sähköisku, joka voi vaurioittaa
laitetta.
Käytä vain yrityksemme
toimittamaa virtajohtoa. Älä käytä
minkään muun laitteen virtajohtoa
tässä laitteessa.
●● Muussa tapauksessa
seurauksena saattaa olla
sähköisku tai tulipalo.
Kun irrotat virtajohdon
pistorasiasta, muista vetää
pistokkeesta, ei johdosta.
Kytke pistoke sellaiseen
pistorasiaan, joka on käden
ulottuvilla.
●● Muussa tapauksessa
seurauksena saattaa olla
sähköisku tai tulipalo.
●● Jos laitteeseen tulee jokin
vika, sinun täytyy irrottaa
virtajohto pistorasiasta
tai katkaista sähköt. Et voi
katkaista sähkönsyöttöä
täysin painamalla laitteen
virtapainiketta.
Asennukseen liittyvää
Varoitus
Älä aseta laitteen päälle palavia
kynttilöitä, hyttysspiraaleja tai
savukkeita.
Pyydä asentajaa tai asennukseen
erikoistunutta yritystä asentamaan
laite seinään.
●● Muussa tapauksessa
seurauksena saattaa olla
tulipalo.
●● Muutoin seurauksena voi olla
henkilövahinkoja.
Älä asenna laitetta sellaisiin
tiloihin, joiden ilmanvaihto ei ole
hyvä, esimerkiksi kirjahyllyyn tai
kaappiin.
Pidä laitteen
pakkausmateriaaleina käytetyt
muovipussit poissa lasten
ulottuvilta.
●● Tämä voi johtaa laitteen
sisäiseen ylikuumenemiseen ja
tulipaloon.
●● Lapsi saattaa laittaa pussin
päähänsä ja tukehtua.
●● Käytä vain sellaista
seinätelinettä, joka on
hyväksytty käytettäväksi
tämän laitteen kanssa.
Suomi - 5
Alkutoimenpiteet
Älä asenna laitetta epävakaalle
alustalle tai tärinälle alttiiseen
paikkaan, esimerkiksi heiluvalle tai
kaltevalle hyllylle.
●● Laite saattaa pudota ja
vaurioitua tai aiheuttaa
henkilövahinkoja.
Älä asenna laitetta kulkuneuvoon
tai sellaisiin tiloihin, joissa se
voi joutua kosketuksiin pölyn,
kosteuden (esim. saunassa),
öljyn, savun tai veden (esim.
sadepisaroiden) kanssa.
●● Tämä voi johtaa sähköiskuun
tai tulipaloon.
●● Jos käytät laitetta tärinälle
alttiissa paikassa, laite voi
vaurioitua tai aiheuttaa
tulipalon.
Älä asenna laitetta suoraan
auringonvaloon tai minkään
lämmönlähteen, esim. takan tai
lämmittimen, viereen.
Älä asenna laitetta lasten
ulottuvilla olevaan paikkaan.
●● Tämä saattaa lyhentää laitteen
elinikää tai aiheuttaa tulipalon.
Taivuta ulkoantennin johtoa
alaspäin sisääntulokohdassa,
jotta sadevesi ei pääsisi valumaan
johtoa pitkin laitteeseen.
●● Jos laitteeseen pääsee vettä,
seurauksena voi olla tulipalo
tai sähköisku.
●● Jos lapsi pääsee koskemaan
laitteeseen, laite saattaa
pudota ja vahingoittaa lasta.
●● Asenna laite tasaiselle ja
vakaalle tasolle, sillä laitteen
etuosa on painavampi kuin sen
takaosa.
Sijoita antenni mahdollisimman
kauaksi korkeajännitejohdoista.
●● Jos antenni koskettaa
korkeajännitejohtoa tai putoaa
sen päälle, seurauksena voi
olla sähköisku tai tulipalo.
Huomio
Varo pudottamasta laitetta, kun
siirrät sitä.
●● Tämä voi aiheuttaa
joko laitevaurion tai
henkilövahinkoja.
Jos laite sijoitetaan hyllylle tai
telineeseen, älä aseta sitä niin, että
sen etureuna ylittää alustalevyn
etureunan.
●● Muutoin laite saattaa pudota
ja vaurioitua tai aiheuttaa
henkilövahinkoja.
●● Käytä vain sellaista telinettä
tai hyllyä, joka on kooltaan
sopiva laitteelle.
Suomi - 6
Älä aseta laitetta alassuin lattialle.
●● Tämä voi vaurioittaa laitteen
etupaneelia.
Kun lasket laitteen käsistäsi,
käsittele sitä varoen.
●● Muutoin laite saattaa
vaurioitua tai aiheuttaa
henkilövahinkoja.
Alkutoimenpiteet
Jos laite asennetaan
sellaiseen paikkaan, jossa sen
käyttöolosuhteet vaihtelevat
paljon, ympäristötekijät voivat
aiheuttaa vakavia laitevikoja.
Ota tässä tapauksessa yhteyttä
huoltohenkilökuntaamme ennen
laitteen asentamista.
●● Tällaisia paikkoja ovat
esimerkiksi sellaiset,
joissa esiintyy hienopölyä,
kemikaaleja, liian korkeita
tai matalia lämpötiloja tai
ilmankosteutta tai joissa
laitetta käytetään pitkän
aikaa jatkuvasti, esimerkiksi
lentokentillä tai asemilla.
Puhdistukseen liittyvää
Varoitus
Kytke laite irti verkkovirrasta
ennen sen puhdistamista.
Älä ruiskuta vettä suoraan laitteen
osien päälle, kun puhdistat sitä.
●● Muussa tapauksessa
seurauksena saattaa olla
sähköisku tai tulipalo.
●● Varmista, ettei laitteen sisälle
pääse vettä.
Älä suihkuta puhdistusainetta
suoraan laitteen päälle.
Kun puhdistat laitetta, kytke sen
virtajohto irti pistorasiasta ja pyyhi
laite pehmeällä kankaalla.
●● Muutoin laite saattaa
vaurioitua tai aiheuttaa
tulipalon tai sähköiskun.
Huomio
●● Tämä voi haalistaa laitteen
pintaa tai saada pinnan
halkeilemaan tai kuoriutumaan
pois.
●● Kun puhdistat laitetta, älä
käytä sellaisia kemikaaleja
kuin vahaa, bentseeniä,
alkoholia, ohennusainetta,
hyttyskarkottimia,
hajustevalmisteita, voitelu- tai
puhdistusaineita.
Laitteen pinta voi vaurioitua
tai siinä olevat painatukset
saattavat kulua pois.
Suomi - 7
Alkutoimenpiteet
Pyyhi laite joko pelkällä pehmeällä
liinalla tai kostuta liina tarvittaessa
näyttölaitteille tarkoitetulla
puhdistusaineella.
Käytä puhdistamiseen
oikeanlaista, pehmeää liinaa, sillä
laitteen ulkopinta naarmuuntuu
helposti.
●● Jos suositeltua
puhdistusainetta ei ole
saatavilla, laimenna
puhdistusliuosta vedellä
suhteessa 1:10 ennen laitteen
puhdistamista.
Käyttöön liittyvää
Varoitus
Koska laite käyttää suurjännitettä,
älä koskaan pura, korjaa tai
muuntele laitetta itse.
●● Seurauksena saattaa olla
sähköisku tai tulipalo.
●● Jos laite kaipaa korjausta, ota
yhteyttä huoltoon.
Jos laitteesta kuuluu epätavallisia
ääniä tai siitä erittyy palaneen
käryä tai savua, irrota virtajohto
välittömästi pistorasiasta ja ota
yhteyttä huoltoon.
●● Muussa tapauksessa
seurauksena saattaa olla
sähköisku tai tulipalo.
Jos laite on pudonnut maahan tai
sen kotelo on vaurioitunut, kytke
laite pois päältä ja irrota virtajohto
pistorasiasta. Ota yhteyttä
huoltoliikkeeseen.
●● Seurauksena saattaa olla
sähköisku tai tulipalo.
Suomi - 8
Ennen kuin siirrät laitetta,
kytke sen virta pois päältä,
irrota virtajohto pistorasiasta,
antenninjohto antenniverkosta
ja kaikki muutkin johdot
liitännöistään.
●● Virtajohto voi vaurioitua ja
aiheuttaa sähköiskun tai
tulipalon.
Älä anna lasten roikkua tai kiipeillä
laitteen päällä.
●● Laite voi pudota ja aiheuttaa
henkilövahinkoja tai
kuoleman.
Älä aseta laitteen päälle esim.
lasten leluja tai keksejä.
●● Jos lapsi kumartuu laitteen yli
ottamaan sen päältä jonkin
esineen, laite saattaa pudota
ja aiheuttaa lapselle vammoja
tai jopa kuoleman.
Alkutoimenpiteet
Ota laitteen virtajohto irti
ukonilman ja salamoinnin ajaksi
äläkä missään tapauksessa tällöin
koske antenninjohtoon, sillä se on
vaarallista.
●● Muussa tapauksessa
seurauksena saattaa olla
sähköisku tai tulipalo.
Älä pudota laitteen päälle mitään
esineitä äläkä altista sitä iskuille.
●● Muussa tapauksessa
seurauksena saattaa olla
sähköisku tai tulipalo.
Kun siirrät laitetta, älä irrota
virtajohtoa tai antenninjohtoa
vetämällä suoraan johdosta.
Jos huoneessa on kaasuvuoto, älä
koske laitetta tai pistoketta, vaan
tuuleta huone välittömästi.
●● Johdot voivat vaurioitua ja
seurauksena saattaa olla
laitevaurio, sähköisku tai
tulipalo.
●● Tästä syntyvät kipinät voivat
aiheuttaa räjähdyksen tai
tulipalon.
Älä nosta tai siirrä
laitetta roikottamalla sitä
suoraan virtajohdosta tai
signaalikaapelista.
Älä sijoita laitteen lähelle helposti
syttyviä aineita tai esineitä äläkä
käytä niitä laitteen lähettyvillä.
●● Älä kosketa laitteen
virtajohtoa tai antenninjohtoa
ukonilmalla.
●● Tästä voi aiheutua räjähdys tai
tulipalo.
●● Johdot voivat vaurioitua ja
seurauksena saattaa olla
laitevaurio, sähköisku tai
tulipalo.
Varmistu siitä, ettet tuki laitteen
tuuletusaukkoa pöytäliinalla tai
verhoilla.
●● Tämä voi johtaa laitteen
sisäiseen ylikuumenemiseen ja
tulipaloon.
Älä työnnä laitteen sisälle
(ilmanvaihtoaukkoihin, portteihin
jne.) helposti syttyviä tai metallisia
esineitä, esim. puikkoja, kolikoita
tai hiuspinnejä.
●● Jos laitteeseen pääsee
vieraita aineita tai vettä,
katkaise laitteesta virta, irrota
virtajohto pistorasiasta ja ota
yhteyttä huoltoliikkeeseen.
●● Muutoin laite saattaa
vaurioitua tai aiheuttaa
sähköiskun tai tulipalon.
Älä aseta laitteen päälle mitään
metalliesineitä tai nestettä
sisältäviä astioita, esim. vaaseja,
kukkamaljakoita, juomapulloja,
kosmetiikkaa tai lääkkeitä.
●● Jos laitteeseen pääsee
vieraita aineita tai vettä,
katkaise laitteesta virta, irrota
virtajohto pistorasiasta ja ota
yhteyttä huoltoliikkeeseen.
●● Muutoin laite saattaa
vaurioitua tai aiheuttaa
sähköiskun tai tulipalon.
Suomi - 9
Älä paina laitetta voimakkaasti.
Laite voi vääntyä tai vaurioitua.
Alkutoimenpiteet
Huomio
Jos kuvaruudulla näytetään
pysäytettyä kuvaa pitkän aikaa,
ruudulle saattaa muodostua
jäännöskuva tai tahra.
●● Aseta laite virransäästötilaan
tai ota liikkuva näytönsäästäjä
käyttöön, jos et käytä laitetta
pitkään aikaan.
Valitse laitteelle sopiva tarkkuus ja
taajuus.
●● Muutoin silmät saattavat
rasittua.
Irrota virtajohto pistorasiasta,
jos lähdet pois kotoa etkä käytä
laitetta pitkään aikaan.
●● Muutoin laitteeseen
kerääntyvä pöly saattaa
ylikuumentaa laitteen ja
aiheuttaa oikosulun tai
sähköiskun.
Älä käännä laitetta ylösalaisin
äläkä siirrä sitä pelkästään
telineestä kiinni pitäen.
●● Laite voi pudota ja vaurioitua
tai aiheuttaa henkilövahinkoja.
Näytön jatkuva katselu liian
läheltä voi heikentää näköä.
Älä käytä ilmankostutinta tai
hellaa laitteen lähellä.
●● Muussa tapauksessa
seurauksena saattaa olla
sähköisku tai tulipalo.
Muista lepuuttaa silmiäsi (5
minuuttia tunnissa), jos katselet
näyttöä pitkän aikaa.
Älä koske näyttöön, kun se on
ollut päällä pitkän aikaa, sillä se
kuumenee, kun sitä käytetään.
●● Tämä vähentää silmien
rasittumista.
Säilytä pienet lisävarusteet poissa
lasten ulottuvilta.
Säädä laitteen kallistuskulma ja
telineen korkeus huolellisesti ja
varovaisesti.
●● Kätesi tai sormesi saattaa
juuttua kiinni johonkin laitteen
osaan ja voit saada vammoja.
●● Jos laite pääsee kallistumaan
liikaa, se saattaa pudota ja
aiheuttaa henkilövahinkoja.
Älä aseta laitteen päälle mitään
raskaita esineitä.
●● Muutoin laite saattaa
vaurioitua tai aiheuttaa
henkilövahinkoja.
Älä säädä äänenvoimakkuutta
liian lujalle, kun käytät
korvakuulokkeita.
●● Liian korkea äänenvoimakkuus
voi vahingoittaa kuuloa.
Suomi - 10
Alkutoimenpiteet
Valvo, etteivät lapset laita
kaukosäätimen paristoa suuhunsa,
kun vaihdat pariston. Laita paristo
paikkaan, jossa se ei ole lasten
ulottuvilla.
●● Ota heti yhteyttä lääkäriin,
jos lapsella on ollut paristo
suussa.
Käytä vain hyväksyttyjä
vakioparistoja. Älä käytä uusia ja
vanhoja paristoja samanaikaisesti.
●● Paristot voivat hajota tai
vuotaa aiheuttaen tulipalon
tai henkilövahinkoja tai
vaurioittaa laitetta.
Kun vaihdat pariston, varmista,
että asennat sen paikalleen navat
oikein päin (+, -).
●● Väärinpäin asennettu paristo
saattaa vaurioitua tai aiheuttaa
tulipalon, henkilövahinkoja tai
paristosta voi vuotaa laitetta
vaurioittavaa nestettä.
Paristot (myös ladattavat paristot)
on toimitettava kierrätettäviksi.
Niitä ei saa hävittää tavallisen
jätteen mukana. Kuluttaja on
velvollinen toimittamaan käytetyt
paristot kierrätettäviksi.
●● Käytetyt paristot voi
viedä paikalliseen
paristonkeräyspisteeseen tai
liikkeeseen, jossa myydään
samantyyppisiä paristoja.
Älä aseta muuntajaa toisen
muuntajan päälle.
Pidä muuntaja poissa
lämpölähteiden ulottuvilta.
●● Muussa tapauksessa
seurauksena saattaa olla
tulipalo.
●● Muussa tapauksessa
seurauksena saattaa olla
tulipalo.
Irrota muuntajan muovikuori
ennen muuntajan käyttöä.
Älä päästä vettä verkkolaitteeseen
tai anna laitteen kastua.
●● Muussa tapauksessa
seurauksena saattaa olla
tulipalo.
●● Seurauksena voi olla sähköisku
tai tulipalo.
●● Vältä laitteen käyttöä
ulkotiloissa, joissa se voi
altistua sateelle tai lumelle.
●● Älä anna verkkolaitteen kastua
lattiaa pestäessä.
Älä anna muuntajan joutua
kosketuksiin veden kanssa.
Pidä muuntajaa aina paikassa,
jossa on hyvä ilmanvaihto.
●● Tästä voi olla seurauksena
sähköisku tai tulipalo. Älä
käytä muuntajaa veden lähellä
tai ulkona, etenkään vesitai lumisateella. Varo, ettei
muuntaja pääse kastumaan,
kun lattiaa pestään vedellä.
Suomi - 11
Alkutoimenpiteet
Ilmankierto laitteen ympärillä
Kun asennat laitteen, pidä vähintään 10 cm etäisyys laitteen ja muiden kohteiden (seinät, kaapiston reunat jne.)
välillä, jotta ilmanvaihto toimisi kunnolla. Puutteellinen ilmanvaihto saattaa aiheuttaa tulipalon tai laitteen sisäisestä
kuumenemisesta johtuvan vian.
"" Kun asennat laitteen, suosittelemme käyttämään Samsung Electronicsin toimittamia osia riippumatta siitä,
käytätkö asennuksessa jalustaa vai seinätelinettä.
●● Jos käytät jonkin muun valmistajan toimittamia osia, laitteen kanssa voi esiintyä ongelmia tai se saattaa
pudota ja aiheuttaa henkilövahinkoja.
Asennus jalustan kanssa.
Asennus seinätelineen kanssa.
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
Muut varoitukset
""
Jotkin mallit saattavat poiketa tämän käyttöohjeen kuvista.
""
Ole varovainen koskettaessasi laitetta. Jotkin osat voivat olla hieman kuumia.
Suomi - 12
Alkutoimenpiteet
Lisävarusteet ja johdot
Varmista, että television mukana toimitetaan alla mainitut osat. Jos osia puuttuu, ota yhteyttä lähimpään
jälleenmyyjään.
[[ [HUOMIO] KIINNITÄ TIUKASTI, JOTTEI LAITE IRTOA VASTAANOTTIMESTA
Kaukosäädin ja paristot (AAA, 2 kpl)
Virtajohto
Takuukortti/turvallisuusopas/pika-asetusopas (mallista
riippuen)
Ohjainohjelmistolevy
verkkolaite
Jalustan pohja
Jalustan kiinnitin
HDMI-kaapeli
""
Laitteen väri ja muoto voivat vaihdella mallista riippuen.
""
Avaa laatikko ja varmista, ettei mikään lisävaruste ole jäänyt piiloon pakkausmateriaalien taakse tai sisälle.
Palvelumaksu saatetaan veloittaa seuraavissa tapauksissa:
(a) Kutsut asentajan paikalle, vaikka laitteessa ei ole vikaa (eli et ole lukenut käyttöopasta).
(b) Viet laitteen huoltoon, vaikka siinä ei ole vikaa (eli et ole lukenut käyttöopasta).
Sinulle kerrotaan palvelumaksuista ennen asentajan käyntiä.
Muista pitää verkkolaitetta suorassa pöydällä tai lattialla. Jos asetat
verkkolaitteen sellaiseen asentoon, että se roikkuu ja virtajohdon
tuloliitäntä osoittaa ylöspäin, laitteeseen voi päästä vettä tai muita
sinne kuulumattomia aineita ja laite saattaa vioittua.
Suomi - 13
Alkutoimenpiteet
Tulokaapelit (myydään erikseen)
Tarvitset yhden tai useamman näistä kaapeleista, jotta voit yhdistää tuotteen antenniin tai kaapeliliitäntään ja
oheislaitteisiin (Blu-ray-soittimiin, DVD-soittimiin jne.)
Komponentti
Komposiitti (AV)
Koaksiaali (RF)
HDMI-DVI
Stereokaapeli
D-liitinkaapeli
Saavutat parhaan kaapelikytkennän tämän tuotteen kanssa, kun käytät enintään alla olevassa kuvassa osoitetun
paksuisia kaapeleita:
●● Enimmäispaksuus: 14 mm (0,55 tuumaa)
Suomi - 14
Alkutoimenpiteet
Jalustan asentaminen
Suomi - 15
Alkutoimenpiteet
Käyttöpaneelin käyttäminen
""
Laitteen väri ja muoto voivat vaihdella mallista riippuen.
""
Voit hallita televisiota ilman kaukosäädintä käyttämällä television omaa säädintä, eli television takana oikealla
sijaitsevaa painiketta.
Hallintavalikko
Paina: Siirrä
Paina ja pidä: Valitse
Television ohjain
Kaukosäätimen anturi
Käynnistää ja sammuttaa television.
,
Vaihtaa kanavaa.
,
Säätää äänenvoimakkuutta.
Näyttää ja valitsee käytettävissä olevat kuvalähteet.
""
Kun painat painiketta, hallintavalikko avautuu. Voit valita toiminnon pitämällä television ohjainta painettuna.
""
Television ohjaimella voidaan ainoastaan käynnistää ja sammuttaa televisio, vaihtaa kanavaa, säätää
äänenvoimakkuutta ja vaihtaa tulolähdettä.
Valmiustila
Laite siirtyy valmiustilaan, kun se sammutetaan. Valmiustilassa laite kuluttaa vain pienen määrän sähkövirtaa.
Älä jätä laitetta valmiustilaan pitkäksi ajaksi (esimerkiksi loman ajaksi), niin voit olla huoletta ja samalla vähennät
sähkönkulutusta. On parempi irrottaa virtajohto pistorasiasta.
Asetukset
Alkuasetusikkuna avautuu, kun televisio käynnistetään ensimmäistä kertaa.
Tee alkuasetukset noudattamalla kuvaruudun ohjeita. Alkuasetuksissa valitaan valikkojen kieli,
maa ja kanavalähde sekä tehdään kanavahaku yms.
Valitse kussakin vaiheessa jokin asetus tai ohita vaihe.
Käyttäjät voivat suorittaa tämän toimenpiteen myöhemmin manuaalisesti Järjestelmä →
Asetukset-valikosta.
"" Oletusarvoinen PIN-koodi on: 0-0-0-0.
Suomi - 16
Alkutoimenpiteet
Tavallisen kaukosäätimen painikkeet
""
Tämän kaukosäätimen virta-, kanava-, ja äänenvoimakkuuspainikkeissa on pistekirjoitusta, joten näkövammaiset
voivat käyttää sitä.
""
Tutustu kaukosäätimen toimintopainikkeiden sijaintipaikkoihin, esimerkiksi seuraaviin: SOURCE, < P >, MENU,
TOOLS, E , INFO, CH LIST, RETURN ja EXIT.
Kytke laite päälle ja pois päältä.
Näytä ja valitse käytettävissä olevat
kuvalähteet. (sivu 28)
Siirry suoraan kanaville.
Palaa edelliselle kanavalle.
Valitse vuorotellen tekstitv PÄÄLLE, kaksoiskuva,
samanaikainen katselu tai POIS
PÄÄLTÄ.
Mykistä ääni tilapäisesti.
Säädä äänenvoimakkuutta.
Vaihda kanavaa.
Näytä kanavaluettelo kuvaruudulla.
(sivu 43)
Voit siirtyä Opas-valikkoon. (sivu
44)
Käytä Media Play -toimintoa.
Avaa kuvaruutuvalikko.
Näytä tietoja kuvaruudulla.
Voit valita usein käyttämiäsi
toimintoja nopeasti. Käytä tätä
painiketta eri toiminnoissa.
Siirrä osoitinta, valitse kohteita
kuvaruutuvalikosta ja säädä laitteen
valikossa näytettyjä arvoja.
Poistu valikosta.
Palaa edelliseen valikkoon.
Käytä näitä painikkeita kuvaruudun
ohjeiden mukaisesti.
PIP: Voit käyttää PIP-toimintoa.
(sivu 35)
AD/SUBT.: Kytkee
kuvailutulkkauksen päälle ja pois
päältä. Ei käytettävissä joillakin
alueilla. / Näytä digitaalinen
tekstitys.
SPORTS: Ota Urheilutila käyttöön,
jotta urheiluohjelmien katsominen
olisi mahdollisimman miellyttävää.
Käytä näitä painikkeita eri
toiminnoissa.
Suomi - 17
Alkutoimenpiteet
Paristojen asentaminen (paristokoko: AAA)
Aseta paristojen navat paristokotelon symbolien mukaisesti.
""
HUOM.
●● Asenna paristot niin, että paristojen napaisuus (+/-) vastaa paristokotelossa olevaa kuvaa.
●● Käytä kaukosäädintä enintään 7 metrin päässä laitteesta.
●● Kirkas valo saattaa haitata kaukosäätimen toimintaa. Vältä kaukosäätimen käyttöä erikoisloistevalaisinten tai
neonvalojen lähellä.
●● Laitteen väri ja muoto voivat vaihdella mallin mukaan.
Suomi - 18
Alkutoimenpiteet
Valikoissa liikkuminen
Laitteen pää- ja työkaluvalikoissa on toimintoja, joiden avulla voit hallita laitteen eri toimintoja. Päävalikosta voit
esimerkiksi muuttaa kuvan kokoa ja asetuksia eli sen kirkkautta, kontrastia jne. Muiden toimintojen avulla voit
säätää laitteen ääntä, kanavien asetuksia, energiankulutusta ja paljon muuta. Siirry näytön päävalikkoon painamalla
kaukosäätimen MENUm -painiketta. Siirry työkaluvalikkoihin painamalla TOOLST -painiketta. Työkaluvalikot ovat
käytettävissä, kun TOOLST -valikkokuvake näytetään.
1 MENUm -painike: Näyttää pääkuvaruutuvalikon.
2 TOOLST -painike: Näyttää työkaluvalikot silloin, kun ne ovat käytettävissä.
3 E- ja suuntapainikkeet: Käytä suuntapainikkeita osoittimen siirtämiseen ja kohteiden korostamiseen. Käytä
E-painiketta kohteiden valitsemiseen ja asetusten vahvistamiseen.
4 RETURNR -painike: Palaa edelliseen valikkoon.
5 EXITe -painike: Poistuu kuvaruutuvalikosta.
Päävalikon käyttäminen (kuvaruutuvalikko)
Käytön vaiheet riippuvat valikosta valitusta asetuksesta.
1
2
3
4
5
6
7
MENUm
Päävalikossa näkyvät seuraavat asetukset:
Kuva, Ääni, Lähetys, Sovellukset, Järjestelmä, Tuki.
u/d
Valitse jokin päävalikon asetus kuvaruudun vasemmasta reunasta u- tai
d-painikkeella.
E
Siirry alivalikkoon painamalla E-painiketta.
u/d
Valitse haluamasi alivalikko u- tai d-painikkeella.
u/d/l/r
Säädä kohteen asetuksia l, r, u- tai d-painikkeella. Asetukset voivat olla
erilaisia eri valikoissa.
E
Vahvista valinta painamalla E-painiketta.
EXITe
Paina EXITe -painiketta.
Suomi - 19
Alkutoimenpiteet
Virtajohdon kytkeminen ja antenni- tai
kaapeliliitännän tekeminen
VHF-/UHF-antenni
Kaapeli
Antennikaapeli
- tai
""
Kytke laitteen virtajohto pistorasiaan vasta sen jälkeen, kun olet tehnyt kaikki muut kytkennät.
""
Jos kytket laitteen kaapeli- tai satelliittivastaanottimeen HDMI-, komponentti- tai komposiittiliitännällä, ANT IN
-liitintä ei tarvitse kytkeä antenni- tai kaapeliliitäntään.
""
Jos antenninjohto on tiukasti kiinni laitteessa, muista olla varovainen, kun siirrät tai käännät laitetta. Laitteen
antenniliitin voi mennä rikki.
Virran kytkeminen
""
Kuva voi vaihdella mallista riippuen.
Virtaliitin
Suomi - 20
Liitännät
Kytkeminen AV-laitteisiin (Blu-ray- tai DVDsoittimiin jne.)
HDMI-kaapelin käyttäminen teräväpiirtokytkentään (enintään 1080p,
digitaaliset teräväpiirtosignaalit)
Jotta teräväpiirtokuvan laatu olisi mahdollisimman hyvä, suosittelemme käyttämään HDMI-yhteyttä.
Käytä DVD- ja Blu-ray-soitinten, HD-kaapelisovitinten ja HD-satelliittivastaanotinten kanssa.
HDMI-kaapeli
""
HDMI IN 1 (DVI) / HDMI IN 2 (MHL)
●● Jotta kuvan ja äänen laatu olisivat mahdollisimman hyvät, kytke digitaaliset laitteet tähän laitteeseen HDMIkaapeleilla.
●● HDMI-kaapeli tukee digitaalisia kuva- ja äänisignaaleja eikä vaadi erillistä äänikaapelia.
—— Jos kytket tämän laitteen sellaiseen digitaaliseen laitteeseen, joka ei tue HDMI-lähtöliitäntää, käytä
HDMI/DVI- ja äänikaapeleita.
●● Jos kytket laitteeseen sellaisen ulkoisen laitteen, joka käyttää HDMI:n vanhempaa versiota, ääni ja kuva eivät
saata toimia. Jos näin käy, selvitä laitteen valmistajan käyttämä HDMI-versio ja jos se on vanha, tiedustele
päivitysmahdollisuutta.
●● Varmista, että hankit sertifioidun HDMI-kaapelin. Muutoin kuvaa ei ehkä näy tai yhteydessä voi esiintyä
virheitä.
●● Suosittelemme käyttämään joko tavallista, suurinopeuksista HDMI-kaapelia tai Ethernet-yhteensopivaa
HDMI-kaapelia. Huomaa, että tämä laite ei tue Ethernet-toimintoa HDMI:n kautta.
Suomi - 21
Liitännät
Mobiililaitteen näytön jakaminen näyttölaitteessa
Tämä näyttölaite pystyy näyttämään mobiililaitteiden näytön. Käytettävissäsi ovat seuraavat ominaisuudet, kun
toistat mobiililaitteen video-, valokuva- ja musiikkitiedostoja näyttölaitteessa.
Käytä MHL-kaapelia, kun näytät mobiililaitteen näytön näyttölaitteessa.
●● MHL
Tämä näyttölaite tukee MHL (Mobile High-definition Link) -protokollaa MHL-kaapelia käytettäessä. Yhdistä
MHL-kaapeli mobiililaitteeseen ja näyttölaitteeseen. MHL on käytettävissä vain HDMI IN 2 (MHL) -portissa ja
vain MHL-yhteensopivan mobiililaitteen kanssa. Tämä ominaisuus on käytettävissä vain MHL-yhteensopivien
mobiililaitteiden kanssa. Voit tarkistaa mobiililaitteesi yhteensopivuuden valmistajan verkkosivustosta. Luettelo
MHL-sertifioiduista laitteista löytyy myös MHL:n virallisilta sivuilta (http://www.mhlconsortium.org).
●● MHL-KÄYTTÖ
Yhdistä MHL-kaapeli mobiililaitteeseen ja näyttölaitteeseen. Paina SOURCEs-painiketta ja valitse MHL-liitin,
jota käytetään näyttämään mobiililaitteen näyttö näyttölaitteessa. Käytettävissä ovat seuraavat kaukosäätimen
toiminnot:
●● † (taaksepäin), … (eteenpäin), ∂ (toisto), ∑ (tauko), ∫ (pysäytys), R (edellinen valikko)
●● Rajoitukset
MHL asettaa useita vaatimuksia:
—— Jos käytät HDMI-sovitinta, näyttölaite tunnistaa signaalin HDMI-signaaliksi ja saattaa vastata eri tavalla kuin
MHL–HDMI-kaapelikytkennässä.
—— Päivitä ohjelmiston uusimpaan versioon.
—— Tämä tuote on virallisesti MHL-sertifioitu. Jos sinulla on ongelmia MHL-toiminnon käytössä, ota yhteyttä
laitteen valmistajaan.
—— Kaikki mobiililaitteet eivät puutteellisten ominaisuuksien vuoksi kykene tukemaan MHL:ää.
—— Koska näyttölaitteen näyttö on leveämpi kuin useimmissa mobiililaitteissa, kuvan laatu voi näyttölaitteessa
olla huonompi.
Suomi - 22
Liitännät
Komponenttikaapelin (enintään 1080p:n teräväpiirtosignaalit) tai audio-/
videokaapelin (vain analogiset 480i-signaalit) käyttäminen
Käytä DVD- ja Blu-ray-soitinten, kaapelisovitinten ja satelliittivastaanotinten sekä videonauhurien kanssa
Videokaapeli
Äänikaapeli
Komponenttikaapeli (ei
sisälly toimitukseen)
Äänikaapeli
(ei sisälly
toimitukseen)
Punainen Valkoinen
Laite
Laite
Punainen Sininen Vihreä
""
Jotta kuvan laatu olisi parempi, suosittelemme käyttämään komponenttiliitäntää A/V-liitännän sijaan.
""
COMPONENT / AV IN -liitäntään kytkettäessä COMPONENT / AV IN [VIDEO] -liittimen (vihreä) väri ei ole sama kun
kuvakaapelin (keltainen).
Suomi - 23
Liitännät
Kytkeminen äänilaitteisiin
Kuulokeliitännän käyttäminen
Kuulokkeiden johto
""
Kuulokkeet H: Voit kytkeä kuulokkeet laitteen kuulokelähtöliittimeen. Kun kuulokkeet on kytketty laitteeseen,
laitteen sisäänrakennetuista kaiuttimista ei kuulu ääntä.
—— Äänitoiminto saattaa toimia rajoitetusti, kun laitteeseen on kytketty kuulokkeet.
—— Kuulokkeiden ja laitteen äänenvoimakkuus säädetään erikseen.
—— Kuulokeliitäntä tukee vain 3-johtimista TRS-tyyppistä liitintä.
Suomi - 24
Liitännät
Kytkeminen tietokoneeseen
HDMI-kaapelin, HDMI–DVI-kaapelin tai D-liitinkaapelin käyttäminen
""
Tietokone ei välttämättä tue HDMI-liitäntää.
""
Käytä äänelle tietokoneen kaiuttimia.
D-liitinkaapeli
Stereokaapeli
HDMI-kaapeli
HDMI–DVI-kaapeli
Stereokaapeli
""
HUOM.
—— Sinun täytyy käyttää HDMI IN 1 (DVI) -liitintä HDMI–DVI-kaapeliliitännälle.
—— Jos tietokoneessa on DVI-videolähtöliitin, kytke tietokoneen DVI-lähtöliitäntä tämän laitteen HDMI IN 1 (DVI)liittimeen HDMI–DVI-kaapelilla. Käytä äänelle tietokoneen kaiuttimia.
Suomi - 25
Liitännät
Yhdistäminen COMMON INTERFACE -korttipaikkaan
(laitteen katselukortin korttipaikkaan)
CI- tai CI+-kortin käyttäminen
Jos haluat katsella maksullisia kanavia, CI- tai CI+-kortti on
asetettava sille varattuun paikkaan.
●● Jos et aseta CI- tai CI+-korttia korttipaikkaan, joillakin
kanavilla näytetään viesti: ”Salattu signaali”.
●● Parikytkentätiedot eli puhelinnumero, CI- tai CI+-kortin
tunnus, isäntälaitteen tunnus ja muita tietoja ilmestyy
näkyviin noin 2–3 minuutin kuluessa. Jos näet virheviestin,
ota yhteyttä palveluntarjoajaan.
●● Kun kanavatiedot on asetettu, kuvaruudulle ilmestyy viesti:
”Päivitys suoritettu”. Tämä tarkoittaa, että kanavaluettelo on
päivitetty.
""
HUOM.
—— CI- tai CI+-kortti hankitaan paikalliselta kaapeliyhtiöltä.
—— Kun poistat CI- tai CI+-korttia, vedä se varovasti käsin ulos, sillä se voi vaurioitua, jos se putoaa.
—— Aseta CI- tai CI+-kortti paikoilleen siihen merkityssä suunnassa.
—— COMMON INTERFACE-korttipaikan sijaintipaikka voi vaihdella eri malleissa.
—— CI- tai CI+-kortteja ei tueta joissakin maissa ja alueilla. Tarkista tiedot valtuutetulta jälleenmyyjältä.
—— Jos ongelmia esiintyy, ota yhteyttä palveluntarjoajaan.
—— Käytä sellaista CI- tai CI+-korttia, joka tukee käytössä olevia antenniasetuksia. Kuva näkyy vääristyneenä tai
sitä ei ole lainkaan.
Suomi - 26
Liitännät
Näyttötilat (D-liitin- ja HDMI/DVI-tulo)
Tämän laitteen ihanteellinen tietokonetarkkuus on 1920 x 1080 / 60 Hz. On erittäin suositeltavaa asettaa tietokoneen
kuvalähtö ihanteelliseen tarkkuuteen. Voit myös valita jonkin alla olevan taulukon standarditarkkuuksista, jolloin
laite säätää valitsemasi tarkkuuden automaattisesti. Jos asetat tietokoneen kuvalähdön sellaiseen tarkkuuteen, jota
ei mainita taulukossa, laitteen näyttö saattaa näkyä tyhjänä ja vain virran merkkivalo palaa. Voit ratkaista tämän
ongelman säätämällä tarkkuutta oheisen taulukon tietojen ja tietokoneen näytönohjaimen käyttöoppaan ohjeiden
mukaisesti.
●● Ihanteellinen tarkkuus: 1920 x 1080 pikseliä
Näyttötila
Tila
Resoluutio
Vaakataajuus (kHz)
Pystytaajuus (Hz)
Pikselikello (MHz)
Tahdistuksen
polaarisuus (H/
V)
IBM
720 x 400
70Hz
31,469
70,087
28,322
-/+
VESA DMT
640 x 480
60Hz
31,469
59,940
25,175
-/-
MAC
640 x 480
67Hz
35,000
66,667
30,240
-/-
VESA DMT
640 x 480
72Hz
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA DMT
640 x 480
75Hz
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA DMT
800 x 600
60Hz
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA DMT
800 x 600
72Hz
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA DMT
800 x 600
75Hz
46,875
75,000
49,500
+/+
MAC
832 x 624
75Hz
49,726
74,551
57,284
-/-
VESA DMT
1024 x 768
60Hz
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA DMT
1024 x 768
70Hz
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA DMT
1024 x 768
75Hz
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA DMT
1152 x 864
75Hz
67,500
75,000
108,000
+/+
MAC
1152 x 870
75Hz
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA DMT
1280 x 720
60Hz
45,000
60,000
74,250
+/+
VESA DMT
1280 x 800
60Hz
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA DMT
1280 x 1024
60Hz
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA DMT
1280 x 1024
75Hz
79,976
75,025
135,000
+/+
VESA DMT
1366 x 768
60Hz
47,712
59,790
85,500
+/+
VESA DMT
1440 x 900
60Hz
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA DMT
1 600 x 900 RB
60Hz
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA DMT
1680 x 1050
60Hz
65,290
59,954
146,250
-/+
VESA DMT
1920 x 1080
60Hz
67,500
60,000
148,500
+/+
""
Sinun täytyy käyttää HDMI IN 1 (DVI) -liitintä HDMI–DVI-kaapeliliitännälle.
""
Lomitustilaa ei tueta.
""
Laite voi toimia väärin, jos valitset jonkin standardeista poikkeavan videomuodon.
""
Laite tukee erillis- ja komposiittitiloja. SOGia (Sync On Green) ei tueta.
""
DPM-toiminto (näytön virranhallinta) ei toimi laitteen HDMI-portin kanssa.
""
Jos HDMI–DVI-kaapeli on kytketty HDMI IN 1 (DVI) -porttiin, ääni ei toimi.
Suomi - 27
Liitännät
Kuvalähteen muuttaminen
Lähde
Jos katselet kuvaa laitteesta ja haluat katsoa elokuvaa DVD- tai Blu-ray-soittimella tai siirtyä käyttämään
kaapelisovitinta tai satelliittivastaanotinta, sinun on vaihdettava kuvalähdettä.
TV / PC / HDMI1/DVI / HDMI2 / AV / Komponentti
1. Paina kaukosäätimen SOURCEs-painiketta. Lähde-ikkuna avautuu.
2. Valitse haluamasi ulkoinen kuvalähde.
""
Valitse televisio tai jokin siihen kytketty ulkoinen kuvalähde, esim. DVD- tai Blu-ray-laite,
kaapeli- tai satelliittivastaanotin (STB).
""
Voit valita vain laitteeseen kytketyn ulkoisen laitteen. Kytketyt laitteet näytetään korostettuina
Lähde-luettelossa.
""
Lähde-valikon kohdat TV ja PC ovat aina aktiivisia.
Käyttöohje Nimen muokkaus
Nimen muokkaus-toiminnon avulla kuvalähteeseen voi liittää laitenimen. Voit käynnistää Nimen muokkaus
-toiminnon avaamalla Työkalut-valikon, kun Lähde-luettelo on näkyvissä. Voit tehdä Nimen muokkaus -toiminnossa
seuraavat valinnat:
Videonauhuri / DVD / Kaapelipääte / Satelliittipääte / PVR-sovitin / AV-vastaanotin / Peli / Videokamera / PC / DVI
PC / DVI-laitteet / TV / IPTV / Blu-ray / HD DVD / DMA: Valitse ensin tuloliitin ja sen jälkeen kyseiseen liittimeen
kytketyn laitteen nimi esiin ilmestyvästä luettelosta.
"" Jos kytket tietokoneen HDMI IN 1 (DVI) -porttiin HDMI-kaapelilla, aseta PC HDMI1/DVI-liitännälle kohdassa Nimen
muokkaus.
""
Jos kytket tietokoneen HDMI IN 1 (DVI) -porttiin HDMI–DVI-kaapelilla, aseta DVI PC HDMI1/DVI-liitännälle
kohdassa Nimen muokkaus.
""
Jos kytket AV-laitteen HDMI IN 1 (DVI) -porttiin HDMI–DVI-kaapelilla, aseta DVI-laitteet HDMI1/DVI-liitännälle
kohdassa Nimen muokkaus.
Tiedot
Saat tarkempia kanavatietoja televisiosta tai valitusta ulkoisesta laitteesta.
Päivitä
Jos Lähde-luettelossa ei näy ulkoisia laitteita, avaa Työkalut-valikko, valitse Päivitä ja etsi kytkettyjä laitteita.
Suomi - 28
Perusominaisuudet
Laitteen oikea käyttöasento
Käytä laitetta oikeassa työasennossa alla kuvatulla tavalla.
●● Pidä selkäsi suorana.
●● Säädä katselukulmaa niin, että valo ei heijastu näytöstä.
●● Pidä kyynärvarret kohtisuorassa olkavarsiin nähden ja
samassa tasossa kämmenselkien kanssa.
●● Pidä kyynärpäät suunnilleen suorassa kulmassa.
●● Säädä laitteen korkeutta niin, että voit taivuttaa polvet
vähintään 90 asteen kulmaan, pitää kantapäät maassa
ja käsivarret sydämen alapuolella.
Suomi - 29
Perusominaisuudet
Esiasetetun kuvatilan vaihtaminen
Kuvatila
MENU → Kuva → Kuvatila
Kuvatilat käyttävät kuvassa tiettyjä esiasetuksia.
●● Dynaaminen
Sopii kirkkaisiin tiloihin.
●● Vakio
Sopii tavalliseen katseluympäristöön.
●● Elokuva
Sopii elokuvien katseluun pimeässä huoneessa.
●● Viihde
Terävöittää kuvaa. Sopii peleille.
""
Käytettävissä vain, kun laite on kytketty tietokoneeseen.
Suomi - 30
Perusominaisuudet
Kuva-asetusten säätäminen
Taustavalo
MENU → Kuva → Taustavalo
Säätää kuvaruudun kirkkautta säätämällä yksittäisten kuvapisteiden kirkkautta.
Kontrasti
MENU → Kuva → Kontrasti
Lisää tai vähentää kuvan tummien ja vaaleiden kohtien välistä kontrastia.
Kirkkaus
MENU → Kuva → Kirkkaus
Säätää kuvaruudun kirkkautta. Tämä asetus ei ole yhtä tehokas kuin Taustavalo.
Terävyys
MENU → Kuva → Terävyys
Terävöittää tai sumentaa kohteiden reunoja.
Väri
MENU → Kuva → Väri
Säätää värikylläisyystasoja.
Sävy (V/P)
MENU → Kuva → Sävy (V/P)
Säätää vihreän ja punaisen sävytasoja.
Säädä kuvan laatu seuraavien ohjeiden mukaisesti:
1. Valitse säädettävä asetus. Kun valitset jonkin asetuksen, esiin ilmestyy liukusäädin.
2. Säädä asetuksen arvoa kaukosäätimellä.
""
Kun muutat jonkin asetuksen arvoa, kuvaruutuvalikko muuttuu vastaavalla tavalla.
""
Voit muuttaa ja tallentaa tähän laitteeseen kytkettyjen ulkoisten laitteiden asetuksia.
""
Voit vähentää virrankulutusta pienentämällä kuvan kirkkautta.
Vasteaika (Normaali / Nopeampi / Nopein)
Nopeuta paneelin vasteaikaa, jotta videokuva näyttäisi kirkkaammalta ja luonnollisemmalta.
Suomi - 31
Perusominaisuudet
Kuvakoon muuttaminen
Kuvakoko
MENU → Kuva → Kuvakoko
Tällä toiminnolla voit muuttaa useita kuvan kokoon ja kuvasuhteeseen liittyviä asetuksia.
Kuvakoko
Jos käytät kaapelisovitinta tai satelliittivastaanotinta, myös sillä voi olla omat näyttökokoasetuksensa. Suosittelemme
kuitenkin, että käytät useimmiten asetusta 16:9.
●● Autom. leveys: Muuttaa kuvasuhteen automaattisesti muotoon 16:9.
●● 16:9: Asettaa kuvan 16:9-laajakuvaksi.
●● Leveä zoomaus: Suurentaa kuvakokoa kuvasuhteesta 4:3.
""
Sijainti-asetusta säädetään u- / d-painikkeilla.
●● Zoom: Suurentaa laajakuvasuhteessa 16:9 näkyviä kuvia pystysuunnassa kuvaruudun kokoisiksi.
""
Zoom- tai Sijainti-asetusta säädetään u- / d-painikkeilla.
●● 4:3: Asettaa kuvan perustilaan (4:3).
""
Älä aseta laitetta käyttämään 4:3-muotoa pitkään. Kuvan vasemmalla ja oikealla puolella tai ylä- ja alaosassa
näkyvät reunat saattavat aiheuttaa jäännöskuvia (kuvan palamista kuvaruutuun), eikä takuu kata tällaisia
ongelmia.
●● Mukautettu ruutu: Näyttää koko kuvan typistämättömässä muodossa HDMI- (720p/1080i/1080p) tai
komponenttisignaalia (1080i/1080p) vastaanotettaessa.
""
Sijainti-asetusta säädetään u- / d- / l- / r-painikkeilla.
●● Muunneltu: Suurentaa tai pienentää 16:9-kuvasuhdetta käyttävää kuvaa pysty- ja/tai vaakasuunnassa.
Suurennettua tai pienennettyä kuvaa voidaan siirtää ylös, alas, vasemmalle ja oikealle.
""
Kuvakoon asetukset riippuvat kuvalähteestä.
""
Käytettävissä olevat toiminnot riippuvat valitusta tilasta.
""
Jos kytket laitteeseen tietokoneen, voit säätää vain 16:9- ja 4:3-tiloja.
""
Voit muuttaa ja tallentaa laitteen tuloliitäntään kytkettyjen ulkoisten laitteiden asetuksia.
""
Jos käytät Mukautettu ruutu -toimintoa HDMI 720p -lähteen kanssa, yksi juova leikkautuu ylhäältä, alhaalta,
vasemmalta ja oikealta samalla tavoin kuin ylipiirtotoiminnossa.
●● Zoomaus/asento: Voit säätää kuvan kokoa ja sijaintia u / d / l / r-painikkeilla.
""
Tämä toiminto on käytettävissä vain, kun kuvakoon asetuksena on Zoom, Leveä zoomaus, Mukautettu ruutu
tai Muunneltu.
""
Leveä zoomaus tai Mukautettu ruutu-tilassa voi säätää vain kuvan sijaintia.
""
Palauta: Palauta Zoom- ja Sijainti-asetukset oletusarvoihinsa.
Suomi - 32
Perusominaisuudet
Valitse Leveä zoomaus, Zoom tai Mukautettu ruutu ja käytä paikkatoimintoa seuraavien ohjeiden mukaisesti:
1. Valitse Sijainti.
2. Valitse Sijainti-ikkunasta Sijainti ja siirrä kaukosäätimellä kuva haluamaasi paikkaan.
3. Kun tämä on tehty, valitse ensin Sijainti ja sen jälkeen Sulje.
4. Palauta kuvan sijaintipaikka valitsemalla Palauta.
Kuvakoot kuvalähteittäin:
●● ATV, AV: Autom. leveys, 16:9, Leveä zoomaus, Zoom, 4:3, Muunneltu
●● DTV (576i/p, 720p): Autom. leveys, 16:9, Leveä zoomaus, Zoom, 4:3, Muunneltu
●● DTV (1080i, 1080p): Autom. leveys, 16:9, Leveä zoomaus, Zoom, 4:3, Mukautettu ruutu, Muunneltu
●● Komponentti (480i/p, 576i/p, 720p): 16:9, Leveä zoomaus, Zoom, 4:3, Muunneltu
●● Komponentti (1080i, 1080p): 16:9, Leveä zoomaus, Zoom, 4:3, Mukautettu ruutu, Muunneltu
●● HDMI (480i/p, 576i/p): 16:9, Leveä zoomaus, Zoom, 4:3, Muunneltu
●● HDMI (720p, 1080i, 1080p): 16:9, Leveä zoomaus, Zoom, 4:3, Mukautettu ruutu, Muunneltu
""
Kuvakoon asetukset riippuvat kuvalähteestä.
""
Käytettävissä olevat toiminnot riippuvat valitusta tilasta.
""
HD (teräväpiirto): 16:9 - 1080i/1080p (1920 x 1080), 720p (1280 x 720)
""
Voit muuttaa ja tallentaa kaikkien sellaisten ulkoisten laitteiden asetuksia, jotka on kytketty tämän laitteen
tuloliitäntään.
●● Näyttökoko 4:3 (16:9 / Leveä zoomaus / Zoom / 4:3)
Tämä toiminto on käytettävissä vain, kun kuvakoon asetuksena on Autom. leveys. Voit määritellä kuvakooksi joko
4:3 WSS (Wide Screen Service) tai alkuperäiskoon. Eri Euroopan maissa käytetään eri kuvakokoja.
""
Ei käytettävissä HDMI-, Komponentti- ja HDMI/DVI-tiloissa.
Suomi - 33
Perusominaisuudet
Näytön kalibrointi
Automaattinen säätö
MENU → Kuva → Automaattinen säätö
Säätää automaattisesti kuvan taajuuden, paikan ja hienosäätöasetukset PC-tilassa.
"" Käytettävissä vain, kun tietokone on kytketty laitteeseen D-liitinkaapelilla.
Tietokoneen näytön säätö
MENU → Kuva → Tietokoneen näytön säätö
"" Käytettävissä vain PC-tilassa.
●● Karkea/Hieno: Poistaa kuvan kohinan tai vähentää sitä. Jos kohina ei poistu pelkällä hienosäädöllä, säädä taajuus
parhaaseen mahdolliseen asetukseen (Karkea) käyttämällä Karkea-toimintoa ja tee hienosäätö uudelleen. Kun
olet onnistunut vähentämään kohinaa, säädä kuvan paikkaa niin, että se on kuvaruudun keskellä.
●● Sijainti: Jos kuva ei ole keskellä tai ei mahdu laitteen kuvaruutuun, säädä tietokoneen kuvan paikkaa
kaukosäätimellä.
●● Kuvan palautus: Palauttaa kuvan oletusasetukset.
Laitteen käyttäminen tietokoneen näyttönä
Kuva-asetukset (Windows 7, 8, 10:n mukaan)
Jotta laite toimisi oikein tietokoneen näyttönä, sinun on annettava oikeat kuva-asetukset.
"" Toimenpiteet voivat Windowsin eri versioissa ja eri näytönohjaimia käytettäessä poiketa hieman tässä esitetyistä.
""
Samoja perusohjeita voidaan kuitenkin soveltaa useimmissa tapauksissa. (Jos näin ei ole, ota yhteyttä tietokoneen
valmistajaan tai Samsungin jälleenmyyjään.)
1. Valitse Windowsin Käynnistä-valikosta "Ohjauspaneeli".
2. Napsauta "Ohjauspaneeli"-ikkunassa vaihtoehtoa "Ulkoasu ja teemat". Valintaikkuna avautuu.
3. Napsauta kohtaa "Näyttö". Toinen valintaikkuna avautuu.
4. Napsauta näytön valintaikkunassa "Asetukset"-välilehteä.
—— Määritä Asetukset-välilehdessä oikea tarkkuus (näytön koko). Tämän laitteen optimaalinen tarkkuus on 1920
x 1080.
—— Jos tässä valintaikkunassa voi valita pystytaajuuden, valitse "60" tai "60 Hz". Muussa tapauksessa sulje ikkuna
valitsemalla "OK".
Suomi - 34
Perusominaisuudet
Kuva kuvassa (PIP)
PIP
MENU → Kuva → PIP
Voit katsella televisiosta kahta eri lähdettä samanaikaisesti.
●● PIP
Ota PIP-toiminto käyttöön tai pois käytöstä.
●● Lähde
Vaihtaa lähdettä.
●● Antenni
Valitse joko Antenni tai Kaapeli.
●● Kanava
Valitse alakuvan kanava.
●● Koko (õ / ä / ã)
Alakuvan koon voi asettaa kolmessa tilassa.
●● Sijainti (ã / – / — / œ)
Valitse alakuvan sijainti.
●● Äänivalinta
Voit valita ääneksi joko pää- tai alakuvan äänen.
""
Jos sammutat laitteen PIP-tilassa, PIP-toiminto asetetaan tilaan Pois. Kun käynnistät laitteen, sinun on otettava
PIP uudelleen käyttöön, jotta voisit katsella sisältöä PIP-tilassa.
""
PIP-ikkunassa näkyvän kuvan laatu saattaa hieman vääristyä, jos pääkuvaa käytetään pelien pelaamiseen tai
karaokeen.
""
PIP Asetukset
—— Pääkuva: TV, PC, AV, Komponentti, HDMI1/DVI, HDMI2
—— Alakuva: TV, PC, AV, Komponentti, HDMI1/DVI, HDMI2
pääikkuna
alakuva
""
TV
AV
Komponentti
PC
HDMI1/DVI
HDMI2
TV
X
X
O
O
O
O
AV
X
X
X
O
O
O
Komponentti
O
X
X
X
O
O
PC
O
O
X
X
O
O
HDMI1/DVI
O
O
O
O
X
X
HDMI2
O
O
O
O
X
X
O: Saatavilla / X: Ei saatavilla
Suomi - 35
Perusominaisuudet
Kuvavalintojen muuttaminen
Lisäasetukset
MENU → Kuva → Lisäasetukset
Tällä toiminnolla voit muokata kuvan lisäasetuksia ja säätää kuvan mieleiseksesi.
"" Käytettävissä, kun Kuvatila on tilassa Vakio tai Elokuva.
""
Jos kytket laitteeseen tietokoneen, voit muuttaa vain Valkotasapaino- tai Gamma-asetusta.
Lisäasetukset
Dyn. kontrasti
Suuri
Pois
Mustan sävy
Ihonsävy0
Pois
Vain RGB -tila
Väriavaruus
Luonnollinen
Valkotasapaino
Gamma0
●● Dyn. kontrasti (Pois / Pieni / Keskikoko / Suuri): Säädä kuvaruudun kontrastia.
●● Mustan sävy (Pois / Tumma / Tummempi / Tummin): Aseta kuvaruudun syvyys säätämällä mustatasapainoa.
●● Ihonsävy: Korosta vaaleanpunaista, "Ihonsävy".
●● Vain RGB -tila (Pois / Punainen / Vihreä / Sininen): Näyttää värit Punainen, Vihreä ja Sininen, jotta voisit
hienosäätää värisävy- ja kylläisyysasetuksia.
●● Väriavaruus (Autom. / Luonnollinen): Muuta kuvan muodostamiseen käytettävää värivalikoimaa.
●● Valkotasapaino: Säätää kuvan värilämpötilaa niin, että valkoiset kohteet näyttävät valkoisilta (sen sijaan, että ne
olisivat hieman punertavia tai kellertäviä) ja kuvan värit ovat muutoinkin luonnollisemmat.
P-Siirtymä / V-Siirtymä / S-Siirtymä: Säätää värien (punainen, vihreä, sininen) tummuutta.
R-Gain / G-Gain / B-Gain: Säätää värien (punainen, vihreä, sininen) kirkkautta.
Palauta: Palauttaa Valkotasapaino -asetukset oletusarvoihin.
●● Gamma: Säädä päävärin intensiteettiä.
●● Liikevalaisu (Pois / Käytössä): Pienennä virrankulutusta säätämällä kirkkautta.
Suomi - 36
Perusominaisuudet
Kuvavalinnat
MENU → Kuva → Kuvavalinnat
Tällä toiminnolla voit muokata kuvan lisäasetuksia ja säätää kuvan mieleiseksesi.
"" Jos kytket laitteeseen tietokoneen, voit muuttaa vain Värisävy-asetuksia.
Kuvavalinnat
Värisävy
Vakio
Digitaalinen selkeä kuva
Autom.
MPEG-koh.suodatin
Autom.
HDMI musta
Pieni
Elokuvatila
Pois
Analoginen selkeä kuva
Pois
LED Selkeä liike
Pois
●● Värisävy (Viileä / Vakio / Lämmin1 / Lämmin2)
""
Lämmin1 tai Lämmin2 otetaan pois käytöstä, kun kuvatilana on Dynaaminen.
""
Voit muuttaa ja tallentaa laitteen tuloliitäntään kytkettyjen ulkoisten laitteiden asetuksia.
●● Digitaalinen selkeä kuva (Pois / Pieni / Keskikoko / Suuri / Autom. / Autom. visualisointi): Jos laitteen
vastaanottama lähetyssignaali on heikko, voit ottaa Digitaalinen selkeä kuva -toiminnon käyttöön ja vähentää
siten kuvaruudun sähköisiä häiriöitä ja haamukuvia.
""
Jos signaali on heikko, kokeile muita asetuksia, kunnes kuva on paras mahdollinen.
Autom. visualisointi: Näyttää analogisia kanavia vaihdettaessa signaalin voimakkuuden.
""
Tämä toiminto on käytettävissä vain analogisilla kanavilla.
""
Kun palkki on vihreä, signaali on paras mahdollinen.
●● MPEG-koh.suodatin (Pois / Pieni / Keskikoko / Suuri / Autom.): Parantaa MPEG-kuvan laatua vähentämällä sen
kohinaa.
●● HDMI musta (Pieni / Normaali): Säätää kuvan syvyyden valitsemalla kuvaruudun mustasäädön tason.
""
Käytettävissä vain HDMI-tilassa (RGB-signaaleille).
●● Elokuvatila (Pois / Auto1 / Auto2): Laite voidaan asettaa tunnistamaan ja käsittelemään elokuvasignaaleja kaikista
lähteistä automaattisesti sekä optimoimaan kuvan laatu.
""
Käytettävissä TV-tilassa ja HDMI:n kanssa (1080i).
""
Jos kuva ei näytä luonnolliselta, vaihda Elokuvatila-asetukseksi Pois / Auto1 / Auto2.
●● Analoginen selkeä kuva: Tämä toiminto vähentää signaalien häiriöistä johtuvaa kuvan diagonaalista kohinaa.
""
Tämä toiminto on käytettävissä vain analogisilla kanavilla.
●● LED Selkeä liike: Poistaa häntimistä nopealiikkeisistä, runsaasti toimintaa sisältävistä kohtauksista ja tekee
kuvasta selkeän.
""
Kuvaruutu saattaa tummeta hieman, kun käytät LED Selkeä liike -toimintoa.
Suomi - 37
Perusominaisuudet
Kuva pois
MENU → Kuva → Kuva pois
Ottaa kuvan pois käytöstä ja toistaa vain ääntä. Saat kuvaruudun takaisin päälle, kun painat jotain kaukosäätimen
painiketta (paitsi Virta tai Äänenvoimakkuus).
Palauta kuva
MENU → Kuva → Palauta kuva
Palauttaa käytössä olevan kuvatilan oletusasetuksiin.
Esiasetetun äänitilan muuttaminen
Äänitila
MENU → Ääni → Äänitila
Äänitilat käyttävät äänessä tiettyjä esiasetuksia.
●● Vakio
Valitsee tavallisen äänitilan.
●● Musiikki
Korostaa musiikkia enemmän kuin muita ääniä.
●● Elokuva
Käyttää parasta mahdollista ääntä elokuville.
●● Kirkas ääni
Korostaa puheääntä enemmän kuin muita ääniä.
●● Vahvista
Lisää korkeataajuisten äänten voimakkuutta, jotta kuulovammaisten olisi helpompi kuulla äänet.
Suomi - 38
Perusominaisuudet
Ääniasetusten säätäminen
Äänitehoste
MENU → Ääni → Äänitehoste
"" Käytettävissä vain, kun Äänitila on tilassa Vakio.
●● Taajuuskorjain
Kohdassa Taajuuskorjain on useita liukusäätimiä. Valitse haluamasi liukusäädin nuolipainikkeilla ja muuta
säätimen asetusta. Palauta Taajuuskorjain valitsemalla Palauta. Kun esiin ilmestyy ikkuna, jossa sinulta kysytään,
haluatko palauttaa asetukset, valitse Kyllä; muussa tapauksessa valitse Ei. Poistu valitsemalla Sulje.
Balanssi V/P: Säätää tasapainoa oikean ja vasemman kaiuttimen välillä.
100 Hz / 300 Hz / 1 kHz / 3 kHz / 10 kHz (kaistanleveyden säätö): Säätää eri kaistataajuuksien tasoa.
Palauta: Palauttaa taajuuskorjaimen asetukset oletusarvoihin.
Suomi - 39
Perusominaisuudet
Kaiutinasetukset
MENU → Ääni → Kaiutinasetukset
●● Aut. voimak.
Koska eri lähetysasemien asetukset ovat erilaiset, äänenvoimakkuus voi vaihdella, kun vaihdat kanavaa.
Tämä ominaisuus säätää kanavan äänenvoimakkuutta automaattisesti pienentämällä äänen tehoa, kun
modulaatiosignaali on voimakas, tai suurentamalla äänen tehoa, kun modulaatiosignaali on heikko.
""
Jos haluat säätää laitteeseen kytketyn ulkoisen laitteen äänenvoimakkuutta, aseta Aut. voimak. tilaan Pois.
Tähän laitteeseen kytketyn ulkoisen lähdelaitteen äänenvoimakkuutta ei ehkä voi säätää, jos Aut. voimak. on
asetettu tilaan Normaali tai Yö.
●● TV:n asennustyyppi
Määrittele television asennustyyppi. Optimoi television ääniasetukset automaattisesti valitsemalla Seinäkiinnike
tai Jalusta.
Lisäasetukset
(Vain digitaalisilla kanavilla.)
●● DTV-äänentaso (MPEG / HE-AAC): Tämän toiminnon avulla voit alentaa (digitaalisen televisiolähetyksen aikana
vastaanotetun) äänisignaalin dispariteetin haluamallesi tasolle.
""
MPEG/HE-AAC voidaan asettaa arvoihin -10 dB – 0 dB lähetyssignaalin tyypistä riippuen.
""
Jos haluat pienentää tai suurentaa äänenvoimakkuutta, valitse haluamasi arvo väliltä 0 ja -10.
●● HDMI-äänimuoto (PCM / Bitstream): Valitsee television HDMI-porttiin liitetylle ulkoiselle laitteelle sopivan äänen
tulosignaalin muodon.
●● Dolby Digital -p. (Line / RF): Tämän toiminnon avulla voit minimoida Dolby Digital -signaalin ja äänisignaalin
välisen dispariteetin (MPEG-ääni, HE-AAC, ATV-ääni).
""
Valitse Line, jos haluat käyttää dynaamista ääntä, tai RF, jos haluat vähentää kovien ja hiljaisten äänten
välistä eroa yöaikaan.
Line: Aseta viitearvoa -31 dB voimakkaampien tai heikompien signaalien äänenvoimakkuus tasolle -20 dB tai
-31 dB.
RF: Aseta viitearvoa -20 dB voimakkaampien tai heikompien signaalien äänenvoimakkuus tasolle -10 dB tai
-20 dB.
Palauta ääni
MENU → Ääni → Palauta ääni
Palauta kaikki ääniasetukset oletusarvoihin.
Äänitila-asetuksen valitseminen t
Jos valitset asetuksen Dual fg, kuvaruudulla näytetään käytössä oleva äänitila.
A2-stereo
NICAM-stereo
Äänityyppi
Dual f-g
Mono
Mono
Stereo
Stereo  Mono
Dual
Dual f  Dual g
Mono
Mono
Stereo
Mono  Stereo
Dual
Mono  Dual f
 Dual g 
""
Jos stereosignaali on heikko ja tila vaihtuu automaattisesti, vaihda asetukseksi Mono.
""
Käytettävissä vain stereoäänisignaalille.
""
Käytettävissä vain, kun kohdan Lähde asetuksena on TV.
Suomi - 40
Oletus
Automaattinen vaihto
Dual f
Automaattinen vaihto
Dual f
Perusominaisuudet
Kanavien tallentaminen muistiin
Antenni
MENU → Lähetys → Antenni
Ennen kuin laite voi tallentaa saatavilla olevat kanavat muistiin, sen signaalilähteeksi täytyy valita joko Antenni
(antenniverkkoa käytettäessä) tai Kaapeli. Valitse Antenni tai Kaapeli. Jatka Automaattinen viritys -toimintoa, kun
olet valinnut signaalilähteen.
"" Kun signaalilähde valitaan Antenni -toiminnossa, samalla asetetaan se signaalilähde, jota laite muutoinkin
käyttää. Jos esimerkiksi valitset asetuksen Kaapeli, vaikka käytät tavallista antenniverkkoa, näet kuvaruudussa
pelkkää kohinaa. Sinun täytyy valita Antenni, jotta kuva näkyisi.
Automaattinen viritys
MENU → Lähetys → Automaattinen viritys
Etsii ja indeksoi automaattisesti kaikki television antennin tuloliittimen kautta vastaanotetut kanavat.
Aloita siirtymällä Lähetys-valikkoon ja valitse Automaattinen viritys.
Valitse esiin ilmestyvästä viesti-ikkunasta Aloita. Tämä käynnistää Automaattinen viritys -toiminnon. Prosessiin
saattaa kulua 30 minuuttia. Jos kanavat on jo indeksoitu, kun käynnistät Automaattinen viritys -toiminnon, aiempi
hakemisto korvataan uudella.
●● Automaattinen viritys
Etsii kanavat automaattisesti ja tallentaa ne laitteen muistiin.
●● Kaapelihaun asetukset (Jos antenniasetuksena on Kaapeli. Maakohtainen.)
Asettaa kaapeliverkon hakuun sellaisia lisäasetuksia kuin taajuus ja symbolinopeus.
●● Valmiustilan automaattinen viritys
Viritä kanavia automaattisesti, kun televisio on valmiustilassa.
""
Tämä toiminto ei ole käytettävissä joissakin malleissa ja joillakin maantieteellisillä alueilla.
●● Herätysajastin
Aseta ajastin kytkemään televisioon virta ja etsimään kanavat automaattisesti.
Maa (Alue)
MENU → Lähetys → Kanava-asetukset → Maa (Alue)
Valitse asuinmaasi, jotta laite voisi virittää kanavat automaattisesti.
"" PIN-koodin syöttöikkuna avautuu. Syötä nelinumeroinen PIN-koodi.
●● Digi-kanava: Vaihda digitaalisten kanavien maata.
●● Analoginen kanava: Vaihda analogisten kanavien maata.
Suomi - 41
Perusominaisuudet
Manuaalinen viritys
MENU → Lähetys → Kanava-asetukset → Manuaalinen viritys
Etsii kanavan manuaalisesti ja tallentaa sen laitteen muistiin.
"" Jos kanava on lukittu Kanavalukitus -toiminnolla, PIN-koodin syöttöikkuna avautuu.
""
Tämä toiminto on käytettävissä vain joillakin maantieteellisillä alueilla.
●● Digitaalinen kanavaviritys
Etsii digitaalisia kanavia.
1. Valitse Uusi.
""
Kun valitset asetuksen Antenni → Antenni
""
Kanava, Taajuus, Kaistanleveys
Kun valitset asetuksen Antenni → Kaapeli
Taajuus, Modulaatio, Symbolinopeus
2. Valitse Hae. Kun haku on valmis, kanava lisätään kanavaluetteloon.
●● Analoginen kanavaviritys
Etsii analogisia kanavia.
1. Valitse Uusi.
2. Aseta Muistipaikka, Värijärjestelmä, Äänijärjestelmä, Kanava ja Hae.
3. Valitse Tallenna. Kun haku on valmis, kanava lisätään kanavaluetteloon.
Kanavatila
●● P (muistipaikkatila)
Kun viritys on päättynyt, alueellasi lähetettäville kanaville on annettu muistipaikkanumerot P0–P99. Tässä
tilassa voit valita kanavan syöttämällä sen muistipaikkanumeron.
●● C(antennikanavatila) / S (kaapelikanavatila)
Näissä kahdessa tilassa voit valita kanavan syöttämällä haluamasi lähetysaseman tai kaapelikanavan
numeron.
Suomi - 42
Perusominaisuudet
INFO-painikkeen käyttäminen (Nykyinen ja seuraava
-opas)
Kuvaruudulla näkyy käytössä oleva kanava ja joidenkin ääni- ja kuva-asetusten tila.
Nykyinen ja seuraava -oppaassa näkyvät kaikkien kanavien päivittäiset televisio-ohjelmatiedot lähetysajan mukaisesti
järjestettyinä.
●● Tarkista kanavan katselun aikana haluamasi ohjelman tiedot vierittämällä näyttöä l- ja r-painikkeilla.
●● Tarkastele jonkin toisen kanavan tietoja vierittämällä näyttöä u- ja d-painikkeilla. Jos haluat siirtyä parhaillaan
valittuna olevalle kanavalle, valitse kaukosäätimellä E.
Kanava-valikon käyttäminen
Kanavaluettelo
MENU → Lähetys → Kanavaluettelo
Voit näyttää kanavaluettelon ja siirtyä siinä oleviin kanaviin painamalla CH LIST-painiketta television katselun aikana.
Luettelossa näytetään myös ohjelmatiedot, suosikkikanavat sekä ajastetusti katseltavat ja tallennettavat ohjelmat.
Kanavaluettelo -ikkunan kuvakkeilla on seuraavat merkitykset:
●●
: Analoginen kanava
●●
: Suosikkikanava
●●
: Lukittu kanava
Vaihda kanavaa
Voit siirtyä haluamallesi kanavalle suoraan. Voit vierittää luetteloa nopeasti painamalla kanavanvaihtopainikkeita.
Kohdistus siirtyy luettelossa ylös ja alas sivuittain.
Lajittelu
(Vain digitaalisilla kanavilla.)
Voit käyttää järjestystoimintoa painamalla l-painiketta kanavaluetteloikkunassa.
Järjestä luettelo nimen tai numeron mukaisesti.
Suomi - 43
Perusominaisuudet
Vaihda lähetyssignaalia
Paina kaukosäätimen r-painiketta ja valitse lähetyssignaali. Signaalilähdettä vaihdetaan välittömästi.
Vaihda kanavaluetteloa
Paina kaukosäätimen r -painiketta ja siirry suosikkiluetteloon. Suosikkiluettelon voi kuitenkin valita vain silloin, jos
siinä on vähintään yksi suosikkikanava. Jos yhtään suosikkikanavaa ei ole asetettu, valitse Muokkaa suos. ja lisää
kanavia Muokkaa suos. -ikkunasta.
Voit myös määritellä antenniasetukseksi Antenni tai Kaapeli.
Voit valita kanavalähteeksi jonkin seuraavista: Kaikki, TV tai Analoginen.
Opas
MENU → Lähetys → Opas
Näytä digitaalisten kanavien ohjelma-aikataulut ja lähetysajat. Näytä ohjelmatiedot tai aseta Ajoita katselu. Avaa
opas painamalla Opas-painiketta.
Varmista, että päivämäärä ja aika on asetettu oikein kohdassa Järjestelmä → Aika → Kello.
Kanavanäkymän käyttäminen
●●
a (Pikanavigointi): Paina a-painiketta. Ponnahdusikkuna avautuu. Jokainen l- tai r-nuolipainikkeen painallus
siirtää kohdistusta 24 tuntia eteen- tai taaksepäin, jolloin ohjelmia voi selailla nopeammin. Kohdistusta ei
kuitenkaan voi siirtää menneeseen aikaan.
●●
b (Kanavaluokka): Television kanavahakemisto on jaettu luokkiin, joita ovat esimerkiksi Suosikit 1~5, Näytä
kaikki ja TV. Valitse luokka.
●●
{ (Aikataulun hallinta): Paina {-painiketta ja näytä ajastettujen ohjelmien luettelo siirtymällä Aikataulun
hallinta -ikkunaan.
Suomi - 44
Perusominaisuudet
Aikataulun hallinta
MENU → Lähetys → Aikataulun hallinta
Aseta televisio näyttämään tietty kanava tai ohjelma tiettynä ajankohtana. Varmista ennen katselun ajastamista, että
päivämäärä ja aika on asetettu oikein kohdassa Järjestelmä → Aika → Kello.
Ajoita katselu -toimintoa käyttävien ohjelmien viereen ilmestyy
-kuvake.
Voit katsella tai muuttaa katseltavaksi ajastamaasi kanavaa tai poistaa sen.
Ajoita katselu -toiminnon käyttö
Voit asettaa haluamasi kanavan näytettäväksi haluamanasi ajankohtana. Aseta oikea kellonaika, ennen kuin käytät
tätä toimintoa.
1. Valitse + Aikataulu painamalla E-painiketta.
2. Paina u / d / l / r -painikkeita ja aseta Antenni, Kanava, Toisto, Pvm tai Aloitusaika.
●● Antenni: Valitse haluamasi antennilähde.
●● Kanava: Valitse haluamasi kanava.
●● Toisto: Tee haluamasi asetukset valitsemalla Kerran, Manuaal., La-Su, Ma-Pe tai Joka p.. Jos valitset kohdan
Manuaal., voit asettaa haluamasi päivän.
""
√-merkki tarkoittaa, että päivämäärä on valittu.
●● Pvm: Voit asettaa haluamasi päivämäärän.
""
Tämä toiminto on käytettävissä silloin, kun valitset asetuksen Kerran kohdasta Toisto.
●● Aloitusaika: Voit asettaa aloitusajan manuaalisesti.
""
Voit muuttaa ajastuksen tietoja tai perua ajastuksen tietoikkunassa.
●● Poista: Poista katseltavaksi ajastettu ohjelma.
●● Muokkaa: Muuta katseltavaksi ajastamaasi ohjelmaa.
Suomi - 45
Perusominaisuudet
Digitaalisten kanavien ajastettu katselu
Digitaalisten kanavien ajastetun katselun voi asettaa jommallakummalla seuraavista tavoista:
●● Opas
Valitse Opas-valikosta se ohjelma, jota haluat katsella.
●● Ohjelmatiedot
Paina INFO`-painiketta ja valitse se kanava, jota haluat katsella.
Analogisten kanavien ajastettu katselu
Ajoita katselu voidaan asettaa analogisille kanaville antamalla ohjelman esityspäivä ja -aika.
Käynnistä Aikataulun hallinta ja valitse Aikataulu. Pikavalikko avautuu. Jatka valitsemalla Ajoita katselu.
Anna ohjelman Kanava-, Toisto- ja Aloitusaika-tiedot ja päätä asetukset valitsemalla OK.
Ajastetun katselun peruminen
Voit perua haluamasi ohjelman ajastetun tallennuksen valitsemalla kyseisen ohjelman Aikataulun hallinta -ikkunasta.
Pikavalikko avautuu. Peru toiminto valitsemalla Poista.
Muokkaa Ajastin-luetteloa
Valitse ensin Aikataulun hallinta -ikkunasta kohde ja sen jälkeen pikavalikosta Muokkaa. Muokkaa valitsemasi
kohteen asetuksia.
Suomi - 46
Perusominaisuudet
Muokkaa kanavaa
MENU → Lähetys → Muokkaa kanavaa
Voit lisätä, Ÿ (Siirry kohteeseen), muokata tai poistaa kanavia.
●●
a (Vaihda numero): Muuta kanavan numeroa painamalla haluamiasi numeropainikkeita.
""
Tätä toimintoa ei tueta kaikilla alueilla.
●●
b (Poista): Voit poistaa kanavia ja näyttää vain haluamasi kanavat.
●●
{ (Lukitse/Vapauta): Voit lukita kanavan niin, ettei sitä voi valita eikä katsoa. Avaa lukittu kanava. PIN-koodin
oletus on 0-0-0-0.
●●
} (Val.kaikki / Poista valinnat): Voit valita kaikki kanavat tai poistaa niiden valinnan.
●● Ÿ (Siirry kohteeseen): Voit antaa kanavan numeron suoraan kaukosäätimellä.
●● kSivu: Siirry edelliselle tai seuraavalle sivulle.
●● TOOLST : Näytä Työkalut-luettelo.
Poista kanavia
MENU → Lähetys → Muokkaa kanavaa
Poista hakemistosta siihen tallennettuja kanavia. Kun poistat kanavaluettelossa näkyviä kanavia, kanavat poistetaan
ainoastaan kyseisestä luettelosta, ei hakemistosta.
1. Valitse ikkunasta ne kanavat, jotka haluat poistaa. Voit poistaa kanavan valinnan valitsemalla saman kanavan
uudelleen.
2. Paina b-painiketta. Esiin ilmestyy viesti, jossa kysytään: Poistetaanko valitut kanavat? Valitse Kyllä. Valitut
kanavat poistetaan.
Nimeä analogisia kanavia uudelleen
Valitse uudelleen nimettävä kanava Muokkaa kanavaa -ikkunasta, paina TOOLST-painiketta ja valitse luettelosta
Nimeä kan. uud.. (Vain analogisilla kanavilla.)
Nyt voit nimetä valitun kanavan uudelleen. Uudessa nimessä saa olla enintään 5 merkkiä.
Muokkaa suos. t
MENU → Lähetys → Muokkaa suos.
Voit asettaa usein katsomiasi kanavia suosikeiksi. Suosikkikanavat on merkitty Muokkaa kanavaa-ikkunassa
ja kanavaluettelossa
-merkillä. Voit luoda enintään 5 suosikkikanavaluetteloa. Voit myös muokata
suosikkikanavaluetteloja ja nimetä niitä uudelleen.
●●
a (Luokka) :Tuo kanavaluettelo esiin seuraavien luokkien mukaisesti: Kaikki, TV, Analoginen, Viimeksi katsotut,
Katsotuimmat.
●●
b (Vaihda suos.): Tuo suosikkiluettelo esiin.
●●
{ (Val.kaikki / Poista valinnat): Valitse kaikki kanavat tai poista niiden valinta.
●●
} (Lisää / Poista): Lisää kanava suosikkiluetteloon tai poista se siitä.
●● Ÿ (Siirry kohteeseen): Voit antaa kanavan numeron suoraan kaukosäätimellä.
●● kSivu: Siirry edelliselle tai seuraavalle sivulle.
●● TOOLST : Näytä Työkalut-luettelo.
Suomi - 47
Perusominaisuudet
Lisää kanavia
Lisää kanava suosikkikanavaluetteloon.
1. Tuo suosikeiksi lisättävät kanavat sisältävä kanavaluettelo näkyviin painamalla a-painiketta ja valitse kanavat.
2. Tuo suosikkikanavaluettelo näkyviin painamalla b-painiketta ja lisää valitut kanavat painamalla } -painiketta.
Poista kanavia
Poista kanavia suosikkikanavaluettelosta.
1. Tuo suosikkikanavaluettelo näkyviin painamalla b-painiketta ja valitse poistettavat kanavat.
2. Poista kanavat luettelosta painamalla }-painiketta.
Nimeä suosikkikanavaluettelo uudelleen
Nimeä jokin olemassa oleva suosikkikanavaluettelo uudelleen.
1. Paina TOOLST-painiketta ja valitse luettelosta Nimeä suosikit uud..
2. Nimeä luettelo uudelleen ponnahdusikkunassa. Uudessa nimessä saa olla enintään 20 merkkiä.
Järjestä suosikkikanavaluettelo uudelleen.
Järjestä suosikkikanavaluettelon kanavat uuteen järjestykseen.
1. Tuo suosikkikanavaluettelo näkyviin painamalla b-painiketta ja valitse siirrettävä kanava.
2. Aseta valittu kanava uuteen paikkaan painamalla a-painiketta. Paina E-painiketta.
Kopioi suosikkikanavaluettelo
Kopioi kanavia suosikkikanavaluettelosta toiseen.
1. Tuo suosikkikanavaluettelo näkyviin painamalla b-painiketta ja valitse kopioitavat kanavat.
2. Paina TOOLST-painiketta, valitse luettelosta Kopioi suosikkeihin ja valitse sen jälkeen se tai ne
suosikkikanavaluettelot, joihin haluat kopioida kanavat. Tämä kopioi kanavat valittuun suosikkikanavaluetteloon
tai -luetteloihin.
Suomi - 48
Perusominaisuudet
Muut ominaisuudet
Hienosäätö
MENU → Lähetys → Kanava-asetukset → Hienosäätö
(Vain analogisilla kanavilla.)
Jos kuva on selkeä, sinun ei tarvitse tehdä hienosäätöjä kanavalle, koska nämä säädöt tehdään automaattisesti
kanavien haku- ja tallennustoimenpiteiden aikana. Jos signaali on heikko tai vääristynyt, voit hienosäätää kanavaa
manuaalisesti. Vieritä vasemmalle tai oikealle, kunnes kuva on selkeä.
"" Valitse ensin kanava ja sen jälkeen kohta Hienosäätö.
""
Hienosäädetyt kanavat on merkitty tähdellä, "*", joka näkyy kanavapalkissa kanavanumeroiden oikealla puolella.
""
Palauta hienosäätöasetukset seuraavasti: Valitse ensin kanava ja sen jälkeen kohta Hienosäätö. Valitse tämän
jälkeen Palauta -ikkunasta kohta Hienosäätö.
Siirrä kanaval.
MENU → Lähetys → Kanava-asetukset → Siirrä kanaval.
Tuo tai vie kanavakartan. Sinun tulee käyttää USB-muistilaitetta, jotta voisit käyttää tätä toimintoa.
"" PIN-koodin syöttöikkuna avautuu. Anna PIN-koodi kaukosäätimellä.
●● Tuo USB-laitteesta: Tuo kanavaluettelo USB-laitteesta.
●● Vie USB-laitteeseen: Vie kanavaluettelo USB-laitteeseen. Tämä toiminto on käytettävissä, kun televisioon on
kytketty USB-laite.
""
USB-laitteiden tulee käyttää FAT32- ja NTFS-tiedostojärjestelmää.
Poista CAM-operaattorin profiili
MENU → Lähetys → Kanava-asetukset → Poista CAM-operaattorin profiili
Valitsee poistettavan CAM-operaattorin.
Tekstitys t
MENU → Lähetys → Tekstitys
Käytä tätä valikkoa Tekstitys-tilan asettamiseen.
●● Tekstitys (Pois / Käytössä): Ottaa tekstityksen käyttöön tai pois käytöstä.
—— Tekstitystila (Normaali / Kuulovammaiset): Asettaa tekstitystilan toiminnon.
—— Tekstityskieli: Asettaa tekstityskielen.
●● Ensisijainen tekstitys: Aseta tekstityksen ensisijainen kieli.
●● Toissijainen tekstitys: Aseta tekstityksen toissijainen kieli.
""
Jos katsottava ohjelma ei tue Kuulovammaiset-toimintoa, Suositeltava aktivoituu automaattisesti, vaikka
Kuulovammaiset-tila olisi valittuna.
""
Englanti on oletusasetus, jos lähetyksessä ei ole valittua kieltä.
Suomi - 49
Perusominaisuudet
Ääniasetukset
MENU → Lähetys → Ääniasetukset
●● Äänen kieli
(Vain digitaalisilla kanavilla.)
Voit muuttaa äänen kielen oletusasetusta.
""
Käytettävissä olevat kielet saattavat vaihdella ohjelmien mukaan.
—— Ensisijainen ääni: Aseta äänen ensisijainen kieli.
—— Toissijainen ääni: Aseta äänen toissijainen kieli.
●● Äänimuoto
(Vain digitaalisilla kanavilla.)
Kun ääni kuuluu samanaikaisesti pääkaiuttimesta ja äänivastaanottimesta, äänentoistossa voi esiintyä kaikua.
Tämä johtuu siitä, että pääkaiutin ja äänivastaanotin purkavat vastaanotetut äänisignaalit eri nopeudella. Jos näin
käy, käytä laitteen omaa kaiutinta.
""
Äänimuoto-asetus saattaa vaihdella ohjelmien mukaan.
●● Audiokuvaus
(Vain digitaalisilla kanavilla.)
Toiminto käsittelee kuvailutulkkauksen ääntä, jos televisioyhtiö lähettää sitä varsinaisen ääniraidan ohella.
""
Audiokuvaus (Pois / Käytössä): Asettaa kuvailutulkkauksen päälle tai pois päältä.
""
Äänenv.: Säätää kuvailutulkkauksen äänenvoimakkuutta.
""
Tämä toiminto ei ole käytettävissä joissakin malleissa ja joillakin maantieteellisillä alueilla.
Teksti-tv:n kieli
MENU → Lähetys → Teksti-tv:n kieli
Aseta tekstitelevisiolle haluamasi kieli.
"" Englanti on oletusasetus, jos lähetyksessä ei ole valittua kieltä.
Digitaalinen teksti (Vain Isossa-Britanniassa.)
MENU → Lähetys → Digitaalinen teksti
Jos ohjelmassa on digitaalinen tekstitys, tämä toiminto otetaan käyttöön.
"" MHEG (Multimedia and Hypermedia Information Coding Experts Group): Multimediassa ja hypermediassa käytetty
tietojenkoodausjärjestelmien kansainvälinen standardi. Koodaus tapahtuu MPEG-järjestelmää ylemmällä
tasolla, sillä MPEG-järjestelmä kattaa sellaisten tietojen kuten kuvien, merkistön, animaatioiden, grafiikan
ja videotiedostojen linkityksen hypermediaan. MHEG on interaktiivinen tekniikka, jota sovelletaan monilla
aloilla, esim. tilausvideoissa (VoD), vuorovaikutteisessa televisiossa (ITV), sähköisessä kaupankäynnissä (EC),
etäopetuksessa, videokonferensseissa, digitaalisissa kirjastoissa ja verkkopeleissä.
Suomi - 50
Perusominaisuudet
Yl. liitäntä
MENU → Lähetys → Yl. liitäntä
●● CI-valikko: Tämän avulla voit valita CAM-moduulin valikon. Valitse CI-valikko CI-kortin valikon mukaisesti.
●● CAM-videon koodimuunnos: Voit säätää asetuksen, jolla CAMin videokoodekki muunnetaan automaattisesti. Ota
asetus pois käytöstä, jos et halua käyttää sitä.
""
Sinun on käytettävä sellaista CAM-moduulia, joka tukee videokoodekin muuntoa.
●● Sovelluksen tiedot: Tarkastele CI-paikkaan asetetun CAM-moduulin ja CAM-moduulin sisällä olevan CI- tai CI+kortin tietoja. Voit asentaa CAM-moduulin milloin tahansa, olipa televisio sitten päällä tai pois päältä.
1. Hanki CI CAM -moduuli haluamaltasi jälleenmyyjältä joko suoraan tai puhelimitse.
2. Aseta CI- tai CI+-kortti tukevasti paikoilleen CAM-moduuliin nuolen suuntaisesti.
3. Aseta CI- tai CI+-kortin sisältävä CAM-moduuli CI-korttipaikkaan nuolen suunnassa niin, että se on
samansuuntaisesti korttipaikan kanssa.
4. Tarkista, voitko katsella salattuja kanavia.
Suomi - 51
Valitut ominaisuudet
Kellonajan asettaminen
Kesto
MENU → Järjestelmä → Kesto
"" Saat asettamasi ajan näkyviin painamalla INFO`-painiketta.
●● Kello
Kellonaika asetetaan, jotta laitteen eri ajastintoimintoja voisi käyttää.
""
Kellonaika on asetettava uudelleen, jos virtajohto kytketään irti.
Kellon tila: Aseta aika manuaalisesti tai automaattisesti.
—— Autom.: Laite asettaa ajan automaattisesti käyttämällä digitaalisen kanavan aikatietoja.
""
Laite on kytkettävä kaapeli- tai antenniverkkoon, jotta ajan automaattinen asetus toimisi.
""
Automaattiset aika-asetukset eivät välttämättä mene oikein lähetysasemasta ja signaalista riippuen. Jos
näin käy, aseta aika manuaalisesti.
—— Manuaal.: Aseta aika manuaalisesti.
Kellon asetus: Aseta Pvm ja Kesto manuaalisesti. Voit asettaa tämänhetkisen päivän ja ajan kaukosäätimellä.
""
Käytettävissä vain, kun Kellon tila on tilassa Manuaal..
Aikavyöhyke: Valitse aikavyöhyke.
""
Tämä toiminto on käytettävissä vain, kun Kellon tila on asetettu tilaan Autom..
GMT: Valitsee aikavyöhykkeen.
""
Voit käyttää tätä toimintoa, kun kohdan Maa asetuksena on Muut.
Kesäaika: Ottaa kesäaikatoiminnon käyttöön tai pois käytöstä.
""
Tämä toiminto on käytettävissä vain, kun Kellon tila on asetettu tilaan Autom..
●● Uniajastin
Sammuttaa laitteen automaattisesti, kun ennalta asetettu aika on kulunut umpeen. (30, 60, 90, 120, 150 tai 180
minuuttia).
""
Valitse aikaraja kaukosäätimellä. Peru Uniajastin-toiminto valitsemalla Pois.
Suomi - 52
Valitut ominaisuudet
●● Käynnistysajastin
Aseta Käynnistysajastin niin, että laite kytkeytyy päälle automaattisesti valitsemanasi päivänä ja
kellonaikana. Voit säätää kolme erillistä Käynnistysajastin-asetusta. ((Käynnistysajastin 1, Käynnistysajastin
2, Käynnistysajastin 3.) Voit myös valita laitteen käynnistyessään toistaman sisällön lähteen: antenni- tai
kaapelikanavan, USB-laitteen tai digisovittimen, joka on kytketty johonkin laitteen tuloliittimistä (esim. HDMI1 tai
AV).
""
Kello on asetettava oikeaan aikaan, ennen kuin voit käyttää Käynnistysajastin-toimintoa.
Asetukset: Valitse Pois, Kerran, Joka p., Ma-Pe, Ma-La, La-Su tai Manuaal.. Jos valitset kohdan Manuaal., voit
valita ne päivät, joina Käynnistysajastin kytkee laitteen päälle.
""
Valittujen päivien kohdalla on c-merkki.
Kesto: Aseta laitteen automaattinen käynnistysaika.
Äänenv.: Aseta haluamasi äänenvoimakkuuden taso. Säädä äänenvoimakkuutta kaukosäätimellä.
Lähde: Valitse ajastimen aktivoituessa käynnistettävä kohde. Voit asettaa laitteen avaamaan tietyn kanavan tai
toistamaan siihen kytketyssä ulkoisessa laitteessa olevaa sisältöä, Valokuvat, Videot tai Musiikki.
""
Laitteeseen täytyy kytkeä USB-laite, ennen kuin voit valita kohdan USB.
Antenni (Kun Lähde on tilassa TV): Valitse ATV tai DTV.
Kanava (Kun Lähde on tilassa TV): Valitse haluamasi kanava.
Musiikki / Valokuva (kun Lähde on tilassa USB): Valitse USB-laitteelta kuvia tai musiikkitiedostoja sisältävä kansio
toistettavaksi silloin, kun tämä laite kytkeytyy automaattisesti päälle.
""
Jos USB-laitteessa ei ole musiikkitiedostoja tai niitä sisältävää kansiota ei ole valittu, ajastintoiminto ei toimi
oikein.
""
Jos USB-laitteessa on vain yksi kuva, diaesitys ei toimi.
""
Jos kansion nimi on liian pitkä, kansiota ei voi valita.
""
Jokaiselle käyttämällesi USB-laitteelle määritellään oma kansionsa. Jos käytät useampaa kuin yhtä
samantyyppistä USB-laitetta, varmista, että laitteille määritellyillä kansioilla on eri nimet.
""
Suosittelemme käyttämään USB-muistitikkua ja muistikortinlukijaa Käynnistysajastin-toimintoa
käytettäessä. Käynnistysajastin ei välttämättä toimi sisäisellä akulla varustettujen USB-laitteiden eikä
MP3-soitinten tai joidenkin valmistajien kannettavien mediasoitinten kanssa, sillä tällaisten laitteiden
tunnistaminen voi kestää pitkään.
""
Jos säädät Käynnistysajastin-toiminnon toistamaan USB-kiintolevylle tallennetun tiedoston, tiedoston
toiston alkamiseen saattaa kulua käynnistymisen jälkeen 40 sekuntia tai kauemmin.
●● Sammutusajastin
Aseta Sammutusajastin niin, että laite kytkeytyy päälle automaattisesti valitsemanasi päivänä ja kellonaikana.
Voit säätää kolme erillistä Sammutusajastin-asetusta. (Sammutusajastin 1, Sammutusajastin 2, Sammutusajastin
3)
""
Kello on asetettava oikeaan aikaan, ennen kuin voit käyttää Sammutusajastin-toimintoa.
Asetukset: Valitse Pois, Kerran, Joka p., Ma-Pe, Ma-La, La-Su tai Manuaal.. Jos valitset kohdan Manuaal., voit
valita ne päivät, joina Sammutusajastin kytkee laitteen pois päältä.
""
Valittujen päivien kohdalla on c-merkki.
Kesto: Aseta laitteen automaattinen sammutusaika.
Suomi - 53
Valitut ominaisuudet
Ekonomiset ratkaisut
Ekoratkaisu
MENU → Järjestelmä → Ekoratkaisu
●● Energiansäästö
Tällä toiminnolla voit säätää laitteen näytön kirkkautta ja vähentää siten sen virrankulutusta.
●● Ei sign., v.tila
Voit turhan energiankulutuksen välttämiseksi määritellä, kuinka kauan haluat laitteen pysyvän käynnissä, kun se
ei vastaanota signaalia.
●● Aut. sammutus
Laite kytkeytyy ylikuumentumisen estämiseksi automaattisesti pois päältä, jos et paina kaukosäätimen painiketta
tai laitteen ohjainta 4 tuntiin.
Autom. suojausaika
MENU → Järjestelmä → Autom. suojausaika
Jos pysäytetty kuva näkyy kuvaruudulla itse määrittelemäsi ajan, laitteen näytönsäästäjä otetaan käyttöön, jotta
kuvaruutuun ei pääsisi palamaan haamukuvia.
Suomi - 54
Valitut ominaisuudet
Ohjelmien estäminen
Ohjelmaluok. lukitus
MENU → Lähetys → Ohjelmaluok. lukitus
(Maakohtainen.)
Kun Ohjelmaluok. lukitus -toiminto on käytössä, se voi torjua automaattisesti sellaiset ohjelmat, jotka ovat mielestäsi
sopimattomia lapsillesi. Sinun on annettava PIN-koodi, ennen kuin voit asettaa tai muuttaa Ohjelmaluok. lukitus
-rajoituksia.
"" Ohjelmaluok. lukitus -asetukset ovat maakohtaisia.
Ohjelman tai elokuvan rajoittaminen.
Jos laitteesta valitaan rajoitettu ohjelma tai elokuva, Ohjelmaluok. lukitus estää sen näkymisen. Kuvaruutu tyhjenee
ja näkyviin ilmestyy viesti-ikkuna. Poista ohjelman tai elokuvan esto näppäilemällä PIN-koodi kaukosäätimellä.
Vaihda PIN
MENU → Järjestelmä → Vaihda PIN
Vaihda PIN -ikkuna avautuu. Valitse PIN-koodiksi neljä haluamaasi numeroa ja syötä ne Anna uusi PIN -kenttään.
Syötä samat neljä numeroa uudelleen Vahv. uusi PIN -kenttään. Kun vahvistusikkunaa ei enää näy, valitse Sulje. Uusi
PIN-koodi on nyt tallennettu laitteeseen.
Kanavalukitus
MENU → Lähetys → Kanavalukitus
PIN-koodin syöttöikkuna avautuu. Syötä nelinumeroinen PIN-koodi. Oletuskoodi on "0-0-0-0".
Lukitse kanavia Kanava-valikosta, jos haluat estää joidenkin ohjelmien luvattoman katselun esim. lapsilta.
"" Käytettävissä vain, kun Lähde on tilassa TV.
Suomi - 55
Valitut ominaisuudet
Muut ominaisuudet
Valikon kieli
MENU → Järjestelmä → Valikon kieli
Aseta valikkojen kieli.
Yleiset
MENU → Järjestelmä → Yleiset
●● Maks.virransäästö
Kun laite on kytketty tietokoneeseen, sähköä säästetään kytkemällä laite pois päältä, kun tietokonetta ei käytetä
tiettyyn, itse määrittelemääsi aikaan.
""
Käytettävissä vain, kun Lähde on tilassa PC.
●● Pelitila
Jos kytket laitteeseen pelikonsolin, esimerkiksi PlayStationin™ tai Xboxin™, pelikokemuksesta tulee
todentuntuisempi, jos Pelitila on käytössä.
Varotoimenpiteet ja rajoitukset, Pelitila
—— Ennen kuin irrotat pelikonsolin ja kytket jonkin toisen ulkoisen laitteen, aseta Pelitila tilaan Pois.
—— Jos tuot laitteen valikon esiin, kun Pelitila on käytössä, kuva värisee jonkin verran.
""
Pelitila on käytettävissä, kun kuvalähteeksi on asetettu TV tai PC.
""
Aseta Pelitila tilaan Käytössä vasta, kun olet kytkenyt laitteeseen pelikonsolin. Jos Pelitila otetaan käyttöön,
ennen kuin olet kytkenyt pelikonsolin, kuvanlaatu saattaa heiketä.
""
Jos kohdan Pelitila asetuksena on Käytössä, Kuvatila asetetaan automaattisesti tilaan Peli ja Äänitila tilaan
Peli.
●● Paneelin lukitus
Lukitse tai vapauta kaikki laitteen ohjaimen näppäimet. Kun Paneelin lukitus on käytössä, laitteen ohjain ei toimi.
●● Käynnistyslogo
Näyttää Samsungin logon laitteen käynnistyessä.
Suomi - 56
Valitut ominaisuudet
Anynet+ (HDMI-CEC)
MENU → Järjestelmä → Anynet+ (HDMI-CEC)
Voit hallita tämän Samsungin laitteen kaukosäätimellä suoraan kaikkia sellaisia tähän laitteeseen kytkettyjä muita
Samsungin laitteita, joissa on anynet+-tuki. Löydät tarkat ohjeet asetusten tekemiseen "Anynet+ (HDMI-CEC)"
-ohjeista. (sivu 69)
DivX®-tilausvideo
MENU → Järjestelmä → DivX®-tilausvideo
Näyttää laitteen rekisteröintikoodin. Jos käyt rekisteröimässä DivX-sivustossa 10-numeroisen rekisteröintikoodin, voit
ladata VOD-aktivointitiedoston. Rekisteröinti tehdään, kun toistat tiedoston Media Play -toiminnolla.
"" Saat lisätietoja DivX(R) VOD:sta osoitteesta http://vod.divx.com.
Suomi - 57
Valitut ominaisuudet
Tukivalikko
Itsediagnoosi
MENU → Tuki → Itsediagnoosi
●● Kuvatesti
Käytä tätä kuvaongelmien selvittämiseen. Kuvatesti näyttää teräväpiirtotarkkuisen kuvan, jota tarkastelemalla
voit etsiä vikoja ja virheitä.
Kyllä: Valitse Kyllä, jos testikuva ei ilmesty näkyviin tai jos siinä esiintyy kohinaa tai vääristymiä. Laitteessa
saattaa olla vikaa. Ota yhteys Samsungin asiakaspalveluun avun saamiseksi.
Ei: Valitse Ei, jos testikuva näkyy oikein. Ulkoisessa laitteistossa saattaa olla vikaa. Tarkista liitännät. Jos ongelma
jatkuu, saat lisäohjeita ulkoisen laitteen käyttöoppaasta.
●● Äänitesti
Käytä laitteen sisäänrakennettua melodiaa ääniongelmien selvittämiseen.
Kyllä: Valitse Kyllä, jos et äänitestin aikana kuule ääntä jommastakummasta tai kummastakaan kaiuttimesta.
Laitteessa saattaa olla vikaa. Ota yhteys Samsungin asiakaspalveluun avun saamiseksi.
Ei: Valitse Ei, jos kaiuttimista kuuluu ääntä. Ulkoisessa laitteistossa saattaa olla vikaa. Tarkista liitännät. Jos
ongelma jatkuu, saat lisäohjeita ulkoisen laitteen käyttöoppaasta.
●● Signaalitiedot
(Vain digitaalisilla kanavilla.)
Antenniverkon HD-kanavien laatu on joko täydellinen tai kanavia ei näy lainkaan. Signaalitiedot näyttävät
HD-kanavan signaalin vahvuuden. Voit säätää antennia signaalin vahvuuden lisäämiseksi ja HD-kanavien
vastaanottamiseksi.
●● Palauta
Palauta kaikki asetukset oletusarvoihin.
Palauta laite oletusasetuksiin seuraavien ohjeiden mukaisesti:
1. Siirry Palauta-valikkoon. (Tuki → Itsediagnoosi → Palauta)
2. PIN-koodin syöttöikkuna avautuu. Syötä nelinumeroinen PIN-koodi kaukosäätimellä.
3. PIN-koodin syöttöikkuna sulkeutuu tämän jälkeen automaattisesti. Viesti "Kaikki tehdasasetukset
palautetaan." ilmestyy näkyviin.
4. Valitse Kyllä. Kaikki asetukset palautetaan. Laite sammuu ja käynnistyy uudelleen automaattisesti. Asetuksetikkuna avautuu. Saat lisätietoja Asetukset-toiminnosta painetusta käyttöoppaasta.
Suomi - 58
Valitut ominaisuudet
Ohjelmistopäivitys
MENU → Tuki → Ohjelmistopäivitys
Voit päivittää laitteen ohjelmiston uusimpaan versioon Ohjelmistopäivitys-valikosta.
Nykyinen versio: Tämä on laitteeseen asennettu ohjelmistoversio.
Uusimpaan versioon päivittäminen
Tarkista television ohjelmistoversio ja päivitä ohjelmisto tarvittaessa.
"" Television virta katkaistaan ja kytketään uudelleen päälle automaattisesti, kun ohjelmisto on päivitetty. Kaikki
kuva- ja ääniasetukset palautetaan oletusasetuksiin ohjelmistopäivityksen jälkeen.
●● Päivitä nyt
Lataa ohjelmistopäivitystiedosto Samsungin verkkosivuilta. Pura tiedosto ja kopioi se muistitikun
juurihakemistoon. Asenna päivitys asettamalla muistitikku laitteen USB-porttiin.
●● Autom. päivitys
TV päivitetään automaattisesti käyttäjän määrittämään aikaan tai virrankatkaisun jälkeen.
Käyttötila
MENU → Tuki → Käyttötila
Valitse käyttöpaikkaan sopiva Käyttötila. On erittäin suositeltavaa valita Kotikäyttö.
●● Kotikäyttö: Kotikäyttö on oletusasetus.
●● Myymälädemo: Myymälädemo on tarkoitettu käytettäväksi vain myymäläympäristössä. Jos valitset
Myymälädemo-tilan, jotkin toiminnot eivät toimi ja kuva-asetukset palautetaan oletusasetuksiin 5 minuutin
välein.
Samsung-yhteystiedot
MENU → Tuki → Samsung-yhteystiedot
Tutustu näihin tietoihin, jos laite ei toimi oikein tai jos haluat päivittää sen ohjelmiston. Löydät yrityksemme teknisen
tuen tiedot ja ohjeita eri tuotteiden ja ohjelmistojen lataamiseen.
Suomi - 59
Lisäominaisuudet
Sovellus
Sovellusvalikko
MENU → Sovellukset
Lähdeluettelo
MENU → Sovellukset → Lähdeluettelo
"" Kun painat SOURCEs-painiketta, Lähde-ikkuna avautuu välittömästi.
""
Voit valita vain jonkin televisioon kytketyn ulkoisen laitteen. Televisioon kytketyt kuvalähteet näkyvät
korostettuina Lähde-ikkunassa.
""
Tarkempia tietoja on käyttöoppaan kohdassa ”Kuvalähteen muuttaminen”.
USB-laitteen kytkeminen
1. Kytke virta televisioon.
2. Kytke valokuvia, musiikkia ja elokuvia sisältävä USB-laite television takana olevaan USB-porttiin.
3. Kun televisioon kytketään USB-laite, esiin ilmestyy ponnahdusikkuna. Valokuvat, Videot tai Musiikki voidaan
valita suoraan.
""
Toiminto ei välttämättä toimi oikein lisensoimattomien multimediatiedostojen kanssa.
""
Asiat, jotka on tiedettävä ennen mediasisällön käyttöä.
●● MTP:tä (Media Transfer Protocol) ei tueta.
●● Tiedostojärjestelmä tukee muotoja NTFS (vain luku), FAT16 ja FAT32.
●● Tietyn tyyppiset USB-digitaalikamerat ja -äänilaitteet eivät ole yhteensopivia tämän television kanssa.
●● Mediasisältötoiminto tukee vain perättäistä jpeg-muotoa.
●● Mediasisältötoiminto tukee vain USB-massamuistilaitteita (MSC). MSC on Mass Storage Class Bulk-Only Transport
-laite. Esimerkkejä MSC-laitteista ovat muistitikut ja flash-kortinlukijat (USB HUBia ei tueta). Laitteet tulee kytkeä
suoraan television USB-porttiin.
●● Ennen kuin kytket laitteen televisioon, ota tiedostoista varmuuskopiot niiden vaurioitumisen tai katoamisen
varalta. SAMSUNG ei vastaa tiedostojen vaurioitumisesta tai tietojen katoamisesta.
●● USB-kiintolevyasemia ei tueta.
●● Älä irrota USB-laitetta lataamisen aikana.
●● Mitä suurempi kuvan tarkkuus on, sitä kauemmin sen ilmestyminen näytölle kestää.
●● Suurin tuettu JPEG-tarkkuus on 15 360 x 8 640 pikseliä.
●● Jos tiedostoa ei tueta tai se on vaurioitunut, esiin ilmestyy viesti: "Tiedostomuotoa ei tueta."
●● Videot eivät tue kohtaushaku- ja pikkukuvaketoimintoja.
●● Maksullisilta sivustoilta ladattuja DRM-suojattuja MP3-tiedostoja ei voi toistaa. DRM (Digital Rights Management)
on teknologia, joka tukee sisällön luontia, jakelua ja hallintaa sulautetusti ja kattavasti. Siihen kuuluvat
sisällöntuottajan oikeuksien ja etujen suojaaminen, sisällön laittoman kopioimisen estäminen sekä laskutuksen ja
maksujen hallinta.
Suomi - 60
Lisäominaisuudet
●● Jos USB-laitteen virrankulutus on suuri (yli 500 mA tai 5V), sitä ei välttämättä tueta.
●● Jos televisiota ei ole käytetty kohdassa Autom. suojausaika määriteltynä aikana, näytönsäästäjä käynnistyy.
●● Jos käytät USB-jatkojohtoa, USB-laitetta ei välttämättä tunnisteta tai laitteeseen tallennettuja tiedostoja ei voida
lukea.
●● Jos televisioon kytkettyä USB-laitetta ei tunnisteta tai laitteen tiedostoluettelossa olevat tiedostot ovat
vahingoittuneet tai jotakin luettelon tiedostoista ei voida toistaa, kytke USB-laite tietokoneeseen, alusta se ja
tarkista yhteyden toiminta.
●● Jos jokin tietokoneelta poistettu tiedosto näkyy edelleen mediasisältötoimintoa käytettäessä, poista tiedosto
pysyvästi käyttämällä tietokoneen "Tyhjennä roskakori" -toimintoa.
●● Jos USB-tallennuslaitteessa on enemmän kuin noin 4 000 tiedostoa ja kansiota, kaikki tiedostot tai kansiot eivät
ehkä näy ja joitakin kansioita ei ehkä voi avata.
USB-laitteen irrottaminen
1. Paina SOURCEs-painiketta.
2. Valitse haluamasi USB-laite ja paina TOOLST-painiketta. Työkalut-valikko avautuu.
3. Valitse Poista USB ja odota, kunnes valitun USB-laitteen yhteys katkaistaan. Voit poistaa USB-laitteen televisiosta.
""
Suosittelemme käyttämään Poista USB -toimintoa USB-laitteen irrottamiseen televisiosta.
Media Play
MENU → Sovellukset → Media Play
Voit kuunnella ja katsella USB-massamuistilaitteeseen (MSC) tallennettuja valokuva-, musiikki- ja elokuvatiedostoja.
1. Paina MEDIA.P-painiketta.
2. Valitse haluamasi valikko l/r-painikkeella ja paina E-painiketta.
3. Valitse haluamasi valikko l/r-painikkeella ja paina E-painiketta.
4. Valitse luettelosta haluamasi tiedosto u/d/l/r-painikkeella ja paina E- tai ∂ (toisto) -painiketta.
Valittujen tiedostojen toistaminen
1. Valitse ensin u-painikkeella minkä tahansa pääikkunan yläosasta Valinnat ja sen jälkeen Toista valitut.
2. Valitse haluamasi tiedostot.
""
Valittujen tiedostojen vasemmalle puolelle ilmestyy valintaruutu.
""
Poista tiedoston valinta painamalla E-painiketta uudelleen.
3. Valitse Toista painamalla u-painiketta.
""
Voit valita kaikki tiedostot tai poistaa niiden valinnan valitsemalla Val.kaikki tai Poista valinnat.
Suomi - 61
Lisäominaisuudet
Videoiden toistaminen
MEDIA.P → Videot
Voit toistaa USB-laitteeseen tai tietokoneeseen tallennettuja videotiedostoja.
"" Lisätietoja tekstitysmuodoista ja koodekkimuodoista on Muut tiedot -osan kohdassa "Tuetut tekstitys- ja Media
Play -tiedostomuodot".
Videoiden toistaminen
Valitse haluamasi videotiedosto luettelosta tai toista video painamalla ∂-painiketta. Voit hallita videon toistoa joko
kaukosäätimellä tai kuvaruutupainikkeilla. Tuo kuvaruutupainikkeet näkyviin painamalla E- tai TOOLST-painiketta
tai piilota ne painamalla RETURNR-painiketta. Keskeytä tiedoston toisto painamalla ∫- tai RETURNR-painiketta.
Soittoluettelojen luominen
Valitse kuvaruudun yläosassa olevasta Valinnat-luettelosta Toista valitut, määrittele toistettavat videotiedostot ja
valitse Toista. Tämä luo toistoluettelon. Jos luettelo näytetään kansionäkymässä, vain parhaillaan avoinna olevassa
kansiossa olevia tiedostoja voi valita. Jos haluat valita muissa kansioissa olevia tiedostoja, vaihda näkymää.
Toisen tiedoston avaaminen
●● Paina €/‚-kuvaruutupainiketta.
●● Paina Hae-kuvaruutupainiketta ja valitse Nimikehaku.
Videohaku
●● Paina l- / r-painikkeita. Näin voit selata tiedostoa eteen- tai taaksepäin 10 sekunnin jaksoissa.
●● Paina †- / …-painikkeita. Näin voit muuttaa toistonopeutta jopa 300 %. Palaa normaaliin toistonopeuteen
painamalla ∂-painiketta. Voit vaihtoehtoisesti pienentää toistonopeutta (1/8 normaalista, 1/4 normaalista, 1/2
normaalista) keskeyttämällä videon toiston ja painamalla …-painiketta. Hidastettu toisto ei tue ääntä, ja se toimii
ainoastaan eteenpäin.
●● Pysäytä kuva painamalla ∑-painiketta ja selaa pysäytettyä kuvaa kehys kehykseltä painamalla ∑-painiketta. Ääntä
ei tueta, kun videon toisto on keskeytetty.
●● Paina Hae-kuvaruutupainiketta ja valitse Nimikehaku. Näin voit siirtyä haluamaasi kohtaukseen videossa.
●● Paina Hae-kuvaruutupainiketta ja valitse Aikapalkkihaku. Näin voit siirtyä haluamaasi aikaväliin videossa.
●● Paina €-kuvaruutupainiketta. Tämä toistaa videon alusta alkaen.
Näytä tekstitys
Jos ulkoisessa tallennuslaitteessa on toistettavan videotiedoston kanssa samanniminen tekstitystiedosto, voit näyttää
tekstityksen. Näytä tekstitys painamalla Asetukset-kuvaruutupainiketta ja valitsemalla Tekstitysasetukset.
Jos teksti näkyy väärin, muuta koodausasetuksia. Jos tekstitykset eivät näy ajallaan, säädä synkronointiasetuksia. Jos
teksti on liian pienikokoista, suurenna kirjasinkokoa.
Suomi - 62
Lisäominaisuudet
Videoiden toiston lisäasetukset
●● Toistotila
Paina Toistotila-kuvaruutupainiketta. Tämä muuttaa toistotilaa. T. yksi toistaa vain nykyisen tiedoston, kun taas T.
kaikki toistaa kaikki kansiossa olevat tiedostot.
●● Kuvakoko
Paina Kuvakoko-painiketta ja valitse kuvakoko.
●● Kuvatila
Paina Asetukset-kuvaruutupainiketta ja valitse Kuvatila. Valitse kuvatila.
●● Äänitila
Paina Asetukset-kuvaruutupainiketta ja valitse Äänitila. Valitse äänitila.
●● Tiedot
Näytä parhaillaan toistettavan videon tarkemmat tiedot painamalla Asetukset-kuvaruutupainiketta ja
valitsemalla Tiedot.
●● Tekstitysasetukset
Näytä videossa tekstitykset valitsemalla ensin Asetukset-näyttöpainike ja sen jälkeen Tekstitysasetukset. Tämä
toiminto on käytettävissä vain, jos tekstitystiedostolla on sama nimi kuin videolla.
●● Äänen kieli
Jos videossa on useampia kuin yksi kieli, voit vaihtaa äänen kieltä valitsemalla ensin Asetukset-näyttöpainikkeen
ja sen jälkeen kohdan Äänen kieli
Suomi - 63
Lisäominaisuudet
Valokuvien toistaminen
MEDIA.P → Valokuvat
Näytä haluamasi valokuva valitsemalla se luettelosta. Tuo kuvaruutupainikkeet näkyviin painamalla E- tai TOOLSTpainiketta tai piilota ne painamalla RETURNR-painiketta. Keskeytä tiedoston toisto painamalla ∫- tai RETURNRpainiketta.
Diashow
●● Valitse kuvaruudun yläosassa olevasta Valinnat-luettelosta Diashow. Voit näyttää kaikki luettelon kuvat
diaesityksenä.
●● Paina ∂-painiketta luettelossa.
●● Käynnistä diaesitys painamalla ∂-painiketta tai Aloita diaesitys-kuvaruutupainiketta.
Diaesityksen asetukset
●● Diaesityksen nopeus: Paina †- / …-painikkeita tai paina ensin Diaesityksen asetus-kuvaruutupainiketta ja valitse
sitten Nopeus.
●● Kuvaesitystehoste: Paina Diaesityksen asetus-kuvaruutupainiketta ja valitse Tehosteet.
Soittoluettelojen luominen
Valitse kuvaruudun yläosassa olevasta Valinnat-luettelosta Toista valitut, määrittele näytettävät kuvat ja valitse
Toista. Tämä luo toistoluettelon. Jos luettelo näytetään kansionäkymässä, vain parhaillaan avoinna olevassa kansiossa
olevia tiedostoja voi valita. Jos haluat valita muissa kansioissa olevia tiedostoja, vaihda näkymää.
Toisen tiedoston avaaminen
●● Paina l- / r-painikkeita.
●● Paina Edellinen/Seur-kuvaruutupainiketta.
Taustamusiikki
Ota diaesityksen taustamusiikki käyttöön. Kaikkien musiikkitiedostojen on oltava samassa tallennuslaitteessa.
Valitse Taustamusiikki-kuvaruutupainike kuvan tai diaesityksen näyttämisen aikana. Valitse ensin kuunneltavat
musiikkitiedostot ja sen jälkeen Toista. Jos haluat, että tiedostot toistetaan satunnaisessa järjestyksessä, valitse
Sekoita.
Suomi - 64
Lisäominaisuudet
Pienoissoitin
Voit hallita musiikin toistoa, kun katselet valokuvia taustamusiikin kanssa. Valitse ensin kuvaruutupainikkeista
Taustamusiikki ja sen jälkeen Pienoissoitin. Voit pysäyttää toiston tai siirtyä edelliseen tai seuraavaan kappaleeseen.
Kuvien toiston lisäasetukset
●● Zoom: Paina Zoom-kuvaruutupainiketta. Voit zoomata kuvaa enintään kertoimella 4.
●● Käännä: Paina Käännä-kuvaruutupainiketta. Tämä kääntää kuvaa.
●● Kuvatila: Paina Asetukset-kuvaruutupainiketta ja valitse Kuvatila. Valitse kuvatila.
●● Äänitila: Paina Asetukset-kuvaruutupainiketta ja valitse Äänitila. Valitse äänitila.
●● Tiedot: Näytä parhaillaan toistettavan videon tarkemmat tiedot painamalla Asetukset-kuvaruutupainiketta ja
valitsemalla Tiedot.
Suomi - 65
Lisäominaisuudet
Musiikin toistaminen
MEDIA.P → Musiikki
Valitse luettelosta haluamasi musiikkitiedosto tai toista musiikkia painamalla ∂-painiketta. Voit hallita videon toistoa
joko kaukosäätimellä tai kuvaruutupainikkeilla. Keskeytä tiedoston toisto painamalla ∫- tai RETURNR-painiketta.
Soittoluettelojen luominen
Valitse kuvaruudun yläosassa olevasta Valinnat-luettelosta Toista valitut, määrittele toistettavat musiikkitiedostot ja
valitse Toista. Tämä luo toistoluettelon. Jos luettelo näytetään kansionäkymässä, vain parhaillaan avoinna olevassa
kansiossa olevia tiedostoja voi valita. Jos haluat valita muissa kansioissa olevia tiedostoja, vaihda näkymää.
Musiikkihaku
●● Paina †- / …-painikkeita. Näin voit selata tiedostoa eteen- tai taaksepäin 10 sekunnin jaksoissa.
●● Paina ∑-painiketta. Tämä keskeyttää musiikkitiedoston toiston.
Toisen tiedoston avaaminen
●● Paina €/‚-kuvaruutupainiketta.
●● Valitse haluamasi tiedosto soittoluettelosta.
Musiikin toiston lisäasetukset
●● Sekoita
Paina Käytössä-kuvaruutupainiketta. Valitse joko tavallinen tai satunnaistoisto.
●● Toisto
Paina Toisto-kuvaruutupainiketta. Tämä muuttaa toistotilaa. Yksi kapp. toistaa vain nykyisen tiedoston, kun taas
Kaikki toistaa kaikki kansiossa olevat tiedostot.
●● Äänitila
Paina Äänitila-kuvaruutupainiketta. Valitse äänitila.
●● Tiedot
Näytä valitun tiedoston tarkat tiedot painamalla INFO`-painiketta soittoluettelossa.
Urheilutila t
MENU → Sovellukset → Urheilutila
Tämän tilan asetukset on optimoitu urheilukilpailujen katseluun.
●●
a (Zoom): Pysäytä toisto ja jaa kuva 9 osaan. Valitse suurennettava osa. Jatka painamalla samaa painiketta
uudelleen.
""
Kun Urheilutila on tilassa Käytössä, kuva- ja äänitilat asetetaan automaattisesti Stadion-tilaan.
""
Jos sammutat television, kun Urheilutila on käytössä, Urheilutila poistuu käytöstä.
""
Zoom ei toimi seuraavissa tiloissa:
—— PIP On
—— Media Play -videot
—— Anynet+ (HDMI-CEC)
—— Digitaalinen teksti (Vain Isossa-Britanniassa.)
Suomi - 66
Lisäominaisuudet
FreeSync
""
Tämä toiminto ei ole käytettävissä tietyissä malleissa.
MENU → Sovellukset → FreeSync
FreeSync-teknologia on ratkaisu, joka poistaa näyttökuvan repeytymisen ilman tavanomaista viivettä.
Tämä toiminto poistaa näyttökuvan repeytymisen ja viiveet pelien pelaamisen aikana. Paranna pelaamisen
nautittavuutta.
"" FreeSync on käytettävissä vain HDMI-tilassa.
●● Pois: Poista FreeSync käytöstä.
●● Tavallinen moduuli: Ota AMD-näytönohjaimen FreeSync-perustoiminnot käyttöön.
●● Huippuluokan moduuli: Ota FreeSync-toiminto käyttöön suurilla näytön kuvataajuuksilla. Näyttökuvan
repeytyminen (näytön ja sisällön epänormaali tahdistus) vähenee tässä tilassa. Huomaa, että näyttö saattaa
välkkyä pelien pelaamisen aikana.
Kun FreeSync-toiminto on käytössä, käytä suurinta mahdollista näytön virkistystaajuutta, jotta FreeSync-toiminnon
vaikutus on mahdollisimman hyvä.
"" Virkistystaajuuden asetusmenetelmä
—— Windows XP: Valitse Ohjauspaneeli → Ulkoasu ja teemat → Näyttö → Asetukset → Lisäasetukset → Näyttö ja
säädä Virkistystaajuus-asetusta kohdassa Näytön asetukset.
—— Windows ME/2000: Valitse Ohjauspaneeli → Näyttö → Asetukset → Lisäasetukset → Näyttö ja säädä
Virkistystaajuus-asetusta kohdassa Näytön asetukset.
—— Windows Vista: Valitse Ohjauspaneeli → Ulkoasu ja mukauttaminen → Näyttö → Asetukset → Lisäasetukset →
Näyttö ja säädä Virkistystaajuus-asetusta kohdassa Näytön asetukset.
—— Windows 7: Valitse Ohjauspaneeli → Ulkoasu ja mukauttaminen → Näyttö → Näytön tarkkuus → Lisäasetukset
→ Näyttö ja säädä Virkistystaajuus-asetusta kohdassa Näytön asetukset.
—— Windows 8 (Windows 8.1): Valitse Asetukset → Ohjauspaneeli → Ulkoasu ja mukauttaminen → Näyttö →
Näytön tarkkuus → Lisäasetukset → Näyttö ja säädä Virkistystaajuus-asetusta kohdassa Näytön asetukset.
—— Windows 10: Valitse Asetukset → Järjestelmä → Näyttö → Näytön lisäasetukset → Näyttösovittimen
lisäominaisuudet → Näyttölaite ja säädä Virkistystaajuus-asetusta kohdassaNäytön asetukset.
""
Kun käytät FreeSync-toimintoa, käytä TV-näyttövalmistajan toimittamaa HDMI-kaapelia.
Jos FreeSync-toiminto on käytössä, voi ilmetä seuraavia:
●● Pelissä määritetyt asetukset voivat aiheuttaa sen, että näyttö välkkyy pelin pelaamisen aikana. Pelin
asetusarvojen pienentäminen voi auttaa välkynnän poistamisessa. Uusimpien ohjainten lataaminen AMD:n
sivustosta voi myös korjata tämän ongelman.
●● Tarkkuus voi aiheuttaa sen, että vasteaika vaihtelee pelin aikana. Tarkkuuden suurentaminen lyhentää tavallisesti
vasteaikaa.
●● Näytön äänenlaatu voi huonontua.
""
Jos sinulla on ongelmia toiminnon käytössä, ota yhteyttä Samsung-huoltoon.
Suomi - 67
Lisäominaisuudet
FreeSync-toimintoa tukevat näytönohjainmallit
FreeSync-toimintoa voi käyttää vain tiettyjen AMD-näytönohjainmallien kanssa. Seuraavassa on luettelo tuetuista
näytönohjaimista:
Lataa AMD:ltä uusimmat ohjaintiedostot, jotka tukevat FreeSync-toimintoa.
"" Jos haluat tietoja muista AMD:n näytönohjainmalleista, jotka tukevat FreeSync-toimintoa, mene AMD:n
verkkosivustoon.
""
Valitse FreeSync Pois, jos käytät toisen valmistajan näytönohjainta.
——
——
——
——
——
——
——
——
——
AMD Radeon R9 300 Series
AMD Radeon R9 Fury X
AMD Radeon R7 360
AMD Radeon R9 295X2
AMD Radeon R9 290X
AMD Radeon R9 290
AMD Radeon R9 285
AMD Radeon R7 260X
AMD Radeon R7 260
FreeSync-toiminnon ottaminen käyttööön
""
Seuraava tapaus on ainoastaan esimerkki.
1. Määritä FreeSync-asetukseksi Tavallinen moduuli tai Huippuluokan moduuli kuvaruutuvalikossa.
2. Ota FreeSync-toiminto käyttöön AMD Radeon Settings -ohjelmassa:
Napsauta hiiren kakkospainiketta → AMD Radeon Settings → Display
"AMD FreeSync" -toiminnon asetuksena pitäisi olla "Käytössä". Valitse asetukseksi "Käytössä", jos se ei ole vielä
valittuna.
→
yy
Suomi - 68
Lisäominaisuudet
Anynet+ (HDMI-CEC)
MENU → Järjestelmä → Anynet+ (HDMI-CEC)
Anynet+-toiminnon avulla voit hallita Samsungin television kaukosäätimellä suoraan kaikkia sellaisia televisioon
kytkettyjä Samsungin laitteita, joissa on Anynet+-tuki. Anynet+-järjestelmää voi käyttää vain sellaisten Samsungin
laitteiden kanssa, joissa on Anynet+-ominaisuus. Jos haluat varmistaa, onko jossakin Samsungin laitteessa tämä
ominaisuus, tarkista, onko siinä Anynet+-logo.
"" Anynet+-laitteita voi ohjata vain tämän laitteen kaukosäätimellä, ei itse laitteessa olevilla painikkeilla.
""
Laitteen kaukosäädin ei välttämättä toimi tietyissä olosuhteissa. Jos näin käy, valitse Anynet+-laite uudelleen.
""
Anynet+-toiminnot eivät toimi toisten valmistajien tuotteiden kanssa.
""
Katso käyttöohjeesta lisätietoja ulkoisten Anynet+-laitteiden kytkemisestä. Anynet+-laite kytketään HDMIkaapelilla. Jotkin HDMI-kaapelit eivät välttämättä tue Anynet+-toimintoja.
""
Anynet+ on käytössä, kun sitä tukeva AV-laite on valmiustilassa tai päällä.
""
Anynet+ tukee yhteensä enintään 12 AV-laitetta. Huomaa, että voit kytkeä enintään kolme samantyyppistä
laitetta.
Suomi - 69
Lisäominaisuudet
Anynet+ (HDMI-CEC) Valikko
Anynet+-valikko muuttuu tähän laitteeseen kytkettyjen Anynet+-laitteiden tyypin ja tilan mukaan.
●● Näytä TV
Vaihda Anynet+-tilasta lähetystilaan.
●● (laitteen_nimi) VALIKKO
Jos kytkettynä on esimerkiksi DVD-laite, sen levyvalikko ilmestyy näkyviin.
●● (laitteen_nimi) Työkalut
Näyttää kytketyn laitteen Työkalut-valikon. Jos kytkettynä on esimerkiksi DVD-laite, DVD-laitteen Työkalutvalikko ilmestyy näkyviin.
""
Valikko ei välttämättä ole käytettävissä kaikissa laitteissa.
●● (laitteen_nimi) Levyvalikko
Näyttää kytketyssä laitteessa olevan levyn nimikevalikon. Jos kytkettynä on esimerkiksi DVD-laite, DVD-laitteessa
olevan levyn nimikevalikko ilmestyy näkyviin.
""
Valikko ei välttämättä ole käytettävissä kaikissa laitteissa.
Aseta Anynet+ (HDMI-CEC)
●● Anynet+ (HDMI-CEC)
Jotta voisit käyttää Anynet+ (HDMI-CEC)-toimintoa, sen tilana on oltava Käytössä.
""
Jos Anynet+ (HDMI-CEC) -toiminto on poistettu käytöstä, kaikki Anynet+-järjestelmään liittyvät toiminnot
ovat myös poissa käytöstä.
●● Autom. sammutus
Aseta Anynet+-laite kytkeytymään automaattisesti pois päältä, kun tämä laite sammutetaan
""
Jos asetat Autom. sammutus -toiminnon tilaksi Kyllä, käynnissä olevat ulkoiset laitteet sammutetaan
samalla, kun tämä laite sammutetaan.
""
Ei välttämättä käytössä kaikissa laitteissa.
Suomi - 70
Lisäominaisuudet
Siirtyminen Anynet+-laitteesta toiseen
1. Avaa kaukosäätimellä Työkalut-valikko ja valitse Anynet+ (HDMI-CEC).
2. Valitse laite ja odota, että siihen siirrytään.
""
Valikko näkyy vain, kun Anynet+ (HDMI-CEC) asetetaan Järjestelmä-valikossa tilaan Käytössä.
""
Valittuun laitteeseen siirtyminen saattaa kestää 2 minuuttia. Et voi peruuttaa vaihtotoimintoa vaihdon ollessa
käynnissä.
""
Jos olet valinnut Anynet+-laitteen Lähde-toiminnolla, et voi käyttää Anynet+-toimintoa. Varmista, että valitset
Anynet+-laitteen.
Suomi - 71
Muut tiedot
Vianmääritys
Jos laitteen toiminnassa esiintyy ongelmia, tutustu ensin tähän luetteloon mahdollisista ongelmista ja niiden
ratkaisuista. Jos mikään vianmääritysohjeista ei sovellu tapaukseesi, vieraile osoitteessa www.samsung.com
Ongelmat
Ratkaisut ja kuvaukset
Välkkyminen ja
himmeneminen
Jos käyttämäsi Samsungin laitteen näyttö välkkyy tai himmenee satunnaisesti,
sinun täytyy ehkä ottaa joitakin laitteen energiatehokkuustoimintoja pois käytöstä.
Tällainen on esimerkiksi Energiansäästö -toiminto. Ota toiminnot käyttöön tai pois
käytöstä kaukosäätimellä seuraavien ohjeiden mukaisesti.
●● Energiansäästö: MENU → Järjestelmä → Ekoratkaisu → Energiansäästö
Komponenttiliitännät / kuvan Jos huomaat, että käyttämäsi Samsungin laitteen kuvan värit tai musta ja valkoinen
värit
eivät ole oikeanlaiset, käynnistä ensin laitteen Itsediagnoosi, jotta voisit varmistaa,
ettei laitteistossa ole vikaa.
●● Itsediagnoosi: MENU → Tuki → Itsediagnoosi → Kuvatesti
Jos ongelma ei ilmene kuvatestissä, varmista seuraavat:
●● Kaikki kytkennät on tehty oikein. Jos esimerkiksi käytät laitteen AV-tuloliitintä,
varmista, että olet käyttänyt kuvalähteessä AV-lähtöliitintä.
●● Laitteet on kytketty oikeisiin liittimiin. Jos esimerkiksi käytät Pb-, Pr- ja
Y-merkinnöillä varustettuja komponenttiliittimiä kuvalähteen kytkemiseksi
tähän laitteeseen, varmista, että olet kytkenyt kuvalähteen sinisen Pb-liittimen
tämän laitteen siniseen Pb-liittimeen ja kuvalähteen punaisen Pr-liittimen
tämän laitteen punaiseen Pr-liittimeen.
Kuvaruudun kirkkaus
Jos käyttämäsi Samsungin laitteen kuvan värit näyttävät mielestäsi muuten oikeilta,
mutta ne tuntuvat hieman liian tummilta tai kirkkailta, säädä seuraavia asetuksia
päävalikon kohdasta Kuva:
●● Taustavalo, Kontrasti, Kirkkaus, Terävyys, Väri, Sävy (V/P) jne. Siirry käyttövalikon
kohtaan "Kuva" ja säädä edellä kuvattuja asetuksia.
Televisio sammuu itsestään
Jos käyttämäsi Samsungin laite vaikuttaisi sammuvan itsekseen, ongelman syynä voi
olla laitteen ajastin- tai ekoasetusten Ei sign., v.tila -ominaisuus.
Varmista ensin, että Uniajastin -asetusta ei ole otettu vahingossa käyttöön.
Uniajastin sammuttaa laitteen automaattisesti tietyn ajan kuluttua.
●● Uniajastin: MENU → Järjestelmä → Aika → Uniajastin
Jos uniajastin ei ole käytössä, olet ehkä saattanut ottaa Ei sign., v.tila- tai Aut.
sammutus -ominaisuuden käyttöön.
●● Ei sign., v.tila: MENU → Järjestelmä → Ekoratkaisu → Ei sign., v.tila
●● Aut. sammutus: MENU → Järjestelmä → Ekoratkaisu → Aut. sammutus
Suomi - 72
Muut tiedot
Ongelmat
Ratkaisut ja kuvaukset
Käynnistymisongelmat
Ennen kuin kytket laitteen päälle, paikanna laitteen oikeassa alareunassa oleva
sininen valo. Paina laitteen tai kaukosäätimen virtapainiketta. Valon tulisi vilkkua
noin viisi kertaa, ennen kuin laite käynnistyy.
Jos Samsungin laitteen käynnistämisen kanssa on ongelmia, sinun tulisi tehdä
joitakin tarkistuksia, ennen kuin soitat huoltoon.
●● Jos käytät laitetta näyttöpäätteenä ja valmiustilan merkkivalo vilkkuu vain
muutaman sekunnin ajan, kun painat virtapainiketta, tämä tarkoittaa sitä, että
tietokone on lepotilassa. Aktivoi tietokone lepotilasta painamalla mitä tahansa
näppäimistön painiketta tai liikuttamalla hiirtä. Yritä sen jälkeen käynnistää
laite.
Jos olet varma siitä, että laitteen virtajohto, kaukosäädin ja tietokone toimivat
oikein, vika saattaa olla jossakin muussa johdossa. Jos käytät kaapeli- tai
satelliittivastaanotinta, laite voi näyttää olevan poissa päältä, jos kaapeli- tai
satelliittivastaanotin ei lähetä signaalia. Testaa kaapeli- tai satelliittivastaanottimen
signaalinsyöttö painamalla kyseisen vastaanottimen kaukosäätimen Guide- tai Infopainiketta. Jos näytössä näkyvät Guide- tai Info-tiedot, ongelman syy on kaapeli- tai
satelliittivastaanottimessa.
Kanavaa ei löydy
Käynnistä Asetukset uudelleen (siirry kohtaan MENU → Järjestelmä → Asetukset) tai
käynnistä Automaattinen viritys. (Siirry kohtaan MENU → Lähetys → Automaattinen
viritys).
Ongelmat
Ratkaisut ja kuvaukset
Tietokoneliitäntä
Esiin ilmestyy viesti Tilaa ei
tueta.
Aseta tietokoneen toistaman kuvan tarkkuus johonkin laitteen tukemista
tarkkuuksista.
"PC" näkyy aina
lähdeluettelossa, vaikka
tietokone ei olisikaan
kytkettynä.
Tämä on normaalia. "PC" näkyy aina lähdeluettelossa, olipa tietokone sitten
kytkettynä tai ei.
Videon kuva on hyvä, mutta
ääni puuttuu.
Jos käytät HDMI-yhteyttä, tarkista tietokoneen äänen lähtöasetukset.
Kuva
Tee ensin Kuvatesti ja tarkista, näyttääkö laite testikuvan oikein (siirry kohtaan
MENU → Tuki → Itsediagnoosi → Kuvatesti).
Jos testikuva näkyy oikein, huono kuvanlaatu saattaa johtua kuvan lähteestä tai
signaalista.
Laitteen kuva ei näytä yhtä
hyvältä kuin myymälässä.
Myymälöissä kaikki laitteet käyttävät HD- eli teräväpiirtokanavia.
Jos sinulla on analoginen kaapelisovitin, hanki digisovitin. Käytä HDMI- tai
komponenttikaapeleita, jos haluat teräväpiirtokuvanlaadun.
"" Monet HD-kanavat on skaalattu SD-ohjelmasisällöstä (vakiopiirto). Etsi
sellainen kanava, joka lähettää aitoja teräväpiirtolähetyksiä.
—— Kaapeli- tai satelliittiverkon käyttäjä: Kokeile kanavavalikoimasta löytyviä
HD-kanavia.
—— Antenni-/kaapeliverkko: Tee Automaattinen viritys ja kokeile HD-kanavien
toimintaa.
Aseta kaapeli- tai satelliittisovittimen kuvan tarkkuudeksi 1080i tai 720p.
Suomi - 73
Muut tiedot
Ongelmat
Ratkaisut ja kuvaukset
Kuva on vääristynyt:
makrolohkovirheitä,
pieniä lohkoja, pisteitä,
pikseloitumista
Videotiedostojen pakkaaminen saattaa aiheuttaa kuvan vääristymistä erityisesti
nopealiikkeisissä kuvissa, esim. urheiluohjelmissa ja toimintaelokuvissa.
Signaalin alhainen taso tai huono laatu voivat aiheuttaa vääristymiä kuvassa. Tämä
ei tarkoita, että laitteessa olisi jotakin vikaa.
Jos käytät matkapuhelinta liian lähellä tätä laitetta (lähempänä kuin noin metrin
etäisyydellä), se saattaa aiheuttaa kohinaa analogisten ja digitaalisten kanavien
kuvassa.
Värit ovat vääränlaiset tai
niitä ei ole lainkaan.
Jos käytät komponenttiliitäntää, varmista, että johdot on kytketty oikeisiin liittimiin.
Väärät tai löysät liitännät voivat aiheuttaa väriongelmia tai saada kuvaruudun
näkymään tyhjänä.
Värien laatu on huono tai
kuva ei ole riittävän kirkas.
Säädä laitteen valikon Kuva-asetuksia (siirry kohtaan Kuvatila / Väri / Kirkkaus /
Terävyys)
Säädä laitteen valikon Energiansäästö-asetuksia (siirry kohtaan MENU → Järjestelmä
→ Ekoratkaisu → Energiansäästö)
Palauta kaikki kuva-asetukset oletusarvoihin (siirry kohtaan MENU → Kuva → Palauta
kuva).
Kuvan reunassa on pisteviiva. Jos kohdan Kuvakoko asetuksena on Mukautettu ruutu, vaihda asetukseksi 16:9.
Muuta kaapeli- tai satelliittivastaanottimen tarkkuutta.
Kuva on mustavalkoinen.
Jos käytät AV-komposiittituloa, yhdistä (keltainen) kuvakaapeli laitteen
komponenttitulon vihreään liitimeen.
Kuva pysähtyy tai vääristyy
kanavaa vaihdettaessa tai
kuvassa esiintyy viiveitä.
Jos laite on yhdistetty kaapelisovittimeen, palauta kaapelisovittimen asetukset.
(Irrota virtajohto pistorasiasta, kiinnitä se uudelleen ja odota kaapelisovittimen
käynnistymistä. Tämä saattaa kestää 20 minuuttia.)
Aseta kaapelisovittimen kuvan tarkkuudeksi 1080i tai 720p.
Suomi - 74
Muut tiedot
Ongelmat
Ratkaisut ja kuvaukset
Ääni
Tee ensin Äänitesti, jotta voisit tarkistaa, toimiiko laitteen ääni oikein. (Siirry kohtaan
MENU → Tuki → Itsediagnoosi → Äänitesti).
Jos ääni toimii oikein, ääniongelma saattaa johtua äänen lähteestä tai signaalista.
Ääntä ei kuulu tai se
on suurimmallakin
äänenvoimakkuudella liian
hiljainen.
Tarkista tähän laitteeseen kytketyn toisen laitteen (kaapeli-/satelliittisovitin, DVD,
Blu-ray jne.) äänenvoimakkuus.
Kuva on hyvä, mutta ääni
puuttuu.
Jos käytät jotakin ulkoista laitetta, tarkista kyseisen laitteen äänilähtöasetukset.
(Esim. Sinun täytyy ehkä muuttaa kaapelisovittimen ääniasetukseksi HDMI, jos se on
kytketty tähän laitteeseen HDMI-liitännän kautta.)
Jos käytössä on DVI–HDMI-kaapeli, sinun täytyy käyttää erillistä äänikaapelia.
Jos laitteessa on kuulokeliitäntä, varmista, ettei siihen ole kytketty kuulokkeita.
Käynnistä kytketty laite uudelleen kiinnittämällä laitteen virtajohto uudelleen.
Kaiuttimista kuuluu outoa
ääntä.
Tarkista kaapelien kytkennät. Varmista, että kuvakaapelia ei ole kytketty
äänituloliitäntään.
Jos käytössä on antenni- tai kaapeliverkko, tarkista signaalitiedot. Heikkotasoinen
signaali voi aiheuttaa äänen säröilyä.
Käynnistä Äänitesti. (MENU → Tuki → Itsediagnoosi → Äänitesti)
RF-liitäntä (kaapeli/antenni)
Laite ei vastaanota kaikkia
kanavia.
Varmista, että koaksiaalikaapeli on kiinnitetty oikein.
Lisää saatavilla olevia kanavia kanavaluetteloon Asetukset-toiminnon avulla. Siirry
kohtaan MENU → Järjestelmä → Asetukset ja odota, että kaikki saatavilla olevat
kanavat
Varmista, että antenni on oikealla paikalla ja oikeassa asennossa.
Kuva on vääristynyt:
makrolohkovirheitä,
pieniä lohkoja, pisteitä,
pikseloitumista.
Videotiedostojen pakkaaminen saattaa aiheuttaa kuvan vääristymistä erityisesti
nopealiikkeisissä kuvissa, esim. urheiluohjelmissa ja toimintaelokuvissa.
Heikko signaali saattaa aiheuttaa kuvan vääristymistä. Tämä ei tarkoita, että
ongelma olisi laitteessa.
Muuta
Purppuran/vihreän väriset
pyörivät vaakasuorat
viivat kuvassa ja
suriseva ääni laitteen
kaiuttimissa käytettäessä
komponenttiliitäntää.
Irrota vasemman- ja oikeanpuoleinen ääniliitäntä digisovittimesta. Jos surina loppuu,
ongelma on digisovittimen maadoituksessa. Korvaa komponenttivideokaapelit
HDMI-liitännällä.
Kuva ei näy koko kuvaruudun
kokoisena.
HD-kanavilla kuvan molemmilla reunoilla näkyy mustat palkit katsottaessa
skaalattua vakiopiirtosisältöä (4:3).
Kuvan ylä- ja alareunassa näkyvät mustat palkit, kun katsot sellaisia elokuvia, joissa
on erilainen kuvasuhde kuin tässä laitteessa.
Säädä kuvakoon asetukset ulkoisessa laitteessa tai tässä laitteessa niin, että kuva
täyttää koko kuvaruudun.
Suomi - 75
Muut tiedot
Ongelmat
Ratkaisut ja kuvaukset
Esiin ilmestyy viesti Tilaa ei
tueta.
Tarkista tämän laitteen tukemat näyttötarkkuudet ja säädä ulkoisen laitteen
toistaman kuvan tarkkuus vastaavaksi. Tarkista tarkkuuden asetukset tästä
käyttöoppaasta.
Laite tuoksuu muoville.
Tuoksu on normaalia ja haihtuu ajan myötä.
Laitteen Signaalitiedot
eivät ole käytettävissä
Itsediagnoosi-valikossa.
Tämä toiminto on käytettävissä vain laitteen vastaanottamien antenni-, RF- ja
koaksiaaliliitäntäisten digitaalisten kanavien kanssa.
Laite on kallellaan
sivusuuntaan.
Irrota laitteen jalusta ja asenna se uudelleen.
Kanavavalikko näkyy
himmennettynä (se ei ole
käytettävissä).
Kanava-valikko on käytettävissä vain, kun lähteeksi on valittu tämä laite.
Asetukset katoavat 5
minuutin välein tai aina, kun
laite sammutetaan.
Jos laite on Myymälädemo-tilassa, äänen ja kuvan oletusasetukset palautetaan
5 minuutin välein. Vaihda Asetukset-toiminnolla asetus Myymälädemo-tilasta
Kotikäyttö-tilaan. Valitse TV kohdasta Lähde kaukosäätimellä ja siirry kohtaan
MENU → Järjestelmä → Asetukset.
Ääni tai kuva katkeilee.
Tarkista johtojen kytkennät ja kytke ne uudelleen.
Ääni tai kuva voi katkeilla, jos käytät liian jäykkiä tai paksuja johtoja. Varmista, että
johdot ovat riittävän joustavia pitkäaikaiseen käyttöön. Jos olet asentanut laitteen
seinälle, suosittelemme, että käytät sellaisia kaapeleita, joiden liittimet ovat 90
asteen kulmassa.
Kuvaruudun kehikon reunoilla Tämä on osa laitteen rakennetta eikä kyseessä ole valmistusvirhe.
voi läheltä katsottuna näkyä
pieniä hiukkasia.
PIP-valikko ei ole
käytettävissä.
PIP-toiminto on käytettävissä vain TV,- PC-, AV-, Komponentti-, HDMI1/DVI- tai
HDMI2-kuvalähteitä käytettäessä.
POP (laitteen sisäinen
palkkimainos) avautuu.
Valitse Asetukset-tilassa Kotikäyttö. Saat lisätietoja suoraan Asetukset-toiminnosta.
"" Katso nämä vianetsintäohjeet videolta osoitteessa www.samsung.com
Laite ei käynnisty.
""
Jotkin tässä oppaassa esitellyt toiminnot ja kuvat koskevat vain tiettyjä
laitemalleja.
""
Jotta laite toimisi mahdollisimman hyvin, päivitä sen laitteisto-ohjelmisto
viimeisimpään versioon Samsungin verkkosivujen kautta käyttämällä USBlaitetta (samsung.com → Tuki → Lataukset).
Varmista, että virtajohto on kunnolla kiinni sekä pistorasiassa että laitteessa.
Varmista, että pistorasia toimii.
Tarkista laitteen P-painiketta painamalla, että kaukosäätimessä ei ole vikaa. Jos
laite käynnistyy, katso alla olevaa kohtaa "Kaukosäädin ei toimi".
Suomi - 76
Muut tiedot
Ongelmat
Ratkaisut ja kuvaukset
Laitteessa ei näy pysäytettyä
eikä liikkuvaa kuvaa.
Tarkista kaapelien liitännät. Tarkista kaikkien kaapelien liitännät (irrota kaikki tämän
laitteen ja ulkoisten laitteiden kaapelit ja kytke ne takaisin paikoilleen).
Aseta ulkoisten laitteiden (kaapeli-/satelliittisovittimen, DVD- tai Blu-ray-laitteen
jne.) kuvalähtöliitännät vastaamaan sitä tämän laitteen tuloliitäntää, johon kyseiset
ulkoiset laitteet on kytketty. Jos esimerkiksi ulkoisen laitteen lähtöliitäntänä on
HDMI, se täytyy kytkeä tämän laitteen HDMI-tuloliitäntään.
Varmista, että kytketyt laitteet ovat päällä.
Varmista, että valitset oikean kuvalähteen.
Käynnistä kytketty laite uudelleen irrottamalla sen virtajohto ja kytkemällä se
takaisin paikoilleen.
Kaukosäädin ei toimi.
Vaihda kaukosäätimen paristot. Varmista, että paristot on asetettu niin, että niiden
napaisuudet (+/–) ovat oikein.
Puhdista kaukosäätimen anturin lasi.
Suuntaa kaukosäädin 1,5–1,8 metrin etäisyydeltä suoraan kohti laitetta.
Kaapeli- tai digisovittimen
kaukosäädin ei käynnistä
eikä sammuta tätä
laitetta eikä säädä sen
äänenvoimakkuutta.
Ohjelmoi kaapeli- tai digisovittimen kaukosäädin niin, että sillä voi hallita tätä
laitetta. Tarkista tämän SAMSUNGin laitteen koodi kaapeli- tai digisovittimen
käyttöoppaasta.
Anynet+ (HDMI-CEC)
Anynet+ ei toimi.
Tarkista, onko kytketty laite Anynet+-laite. Anynet+-järjestelmä tukee vain Anynet+laitteita.
Voit kytkeä vain yhden vastaanottimen (kotiteatterijärjestelmän).
Tarkista, onko Anynet+-laitteen virtajohto kytketty oikein.
Tarkista Anynet+-laitteen kuva-, ääni- ja HDMI-kaapelien kytkennät.
Tarkista, onko Anynet+ (HDMI-CEC) asetettu tilaan Käytössä Anynet+asetusvalikossa.
Tarkista, onko laitteen kaukosäädin laitteelle tarkoitetussa tilassa.
Tarkista, onko kaukosäädin Anynet+-yhteensopiva.
Anynet+ ei toimi tietyissä tilanteissa. (Kanavahaun aikana tai Asetukset-toimintoa
käytettäessä jne.)
Jos olet irrottanut HDMI-kaapelin ja kytkenyt sen uudelleen, toista laitehaku tai
sammuta ja käynnistä laite uudelleen.
Haluan käynnistää Anynet+järjestelmän.
Varmista, että Anynet+-laite on kytketty tähän laitteeseen oikein ja tarkista, että
Anynet+ (HDMI-CEC) on Käytössä. (Järjestelmä → Anynet+ (HDMI-CEC))
Avaa kaukosäätimellä Työkalut-valikko ja valitse Anynet+ (HDMI-CEC). Valitse
haluamasi valikko.
Haluan poistua Anynet+järjestelmästä.
Valitse Anynet+-valikosta Näytä TV.
Siirry kaukosäätimellä ikkunaan Lähde ja valitse jokin sellainen laite, joka ei käytä
Anynet+-toimintoa.
Esiin ilmestyy viesti
Kaukosäädintä ei voi käyttää katselutilaan siirryttäessä tai Anynet+-järjestelmän
Kytketään Anynet+-laitteisiin. asetuksia määritettäessä.
Käytä kaukosäädintä sen jälkeen, kun laite on tehnyt Anynet+-asetukset tai siirtynyt
käyttämään Anynet+:aa.
Suomi - 77
Muut tiedot
Ongelmat
Ratkaisut ja kuvaukset
Anynet+-laitteen toisto ei
toimi.
Toistotoiminto ei ole käytettävissä, kun Asetukset on käynnissä.
Kytketty laite ei näy valikossa. Tarkista, onko laite Anynet+-yhteensopiva.
Tarkista, onko HDMI-kaapeli kytketty kunnolla.
Varmista, että Anynet+ (HDMI-CEC) on tilassa Käytössä. (Järjestelmä → Anynet+
(HDMI-CEC))
Hae Anynet+-laitteita uudelleen.
Anynet+ edellyttää HDMI-liitäntää. Varmista, että toinen laite on kytketty tähän
laitteeseen HDMI-kaapelilla.
Jotkin HDMI-kaapelit eivät välttämättä tue Anynet+-toimintoja.
Jos yhteys katkeaa sähkökatkoksen tai HDMI-kaapelin irtoamisen vuoksi, tee
laitehaku uudelleen.
""
Jotkin tässä oppaassa esitellyt toiminnot ja kuvat koskevat vain tiettyjä laitemalleja.
""
Jotta laite toimisi mahdollisimman hyvin, päivitä sen laitteisto-ohjelmisto viimeisimpään versioon Samsungin
verkkosivujen kautta käyttämällä USB-laitetta (samsung.com → Tuki → Lataukset).
Suomi - 78
Muut tiedot
Tuetut tekstitys- ja Media Play -tiedostomuodot
Tekstitys
Ulkoinen
●● MPEG-4 timed text (.ttxt)
●● SAMI (.smi)
●● SubRip (.srt)
●● SubViewer (.sub)
●● Micro DVD (.sub tai .txt)
●● SubStation Alpha (.ssa)
●● Advanced SubStation Alpha (.ass)
●● Powerdivx (.psb)
Sisäinen
●● Xsub
Tallennusmuoto: AVI
●● SubStation Alpha
Tallennusmuoto: MKV
●● Advanced SubStation Alpha
Tallennusmuoto: MKV
●● SubRip
Tallennusmuoto: MKV
●● MPEG-4 Timed text
Tallennusmuoto: MP4
Tuetut kuvatarkkuudet
""
Tiedostotyyppi
Tyyppi
Resoluutio
*.jpg, *.jpeg
JPG
15360 x 8640
*.bmp
BMP
4096 x 4096
*.mpo
MPO
15360 x 8640
CMYK, YCCK -väritilaa käyttäviä JPEG-tiedostoja ei tueta.
Suomi - 79
Muut tiedot
Tuetut musiikkitiedostotyypit
Tiedostotyyppi
Tyyppi
Koodekki
*.mp3
MPEG
MPEG1 Audio Layer 3
Kommentit
MPEG4
AAC
*.flac
FLAC
FLAC
Tukee enintään kahta kanavaa
*.ogg
OGG
Vorbis
Tukee enintään kahta kanavaa
*.wma
WMA
WMA
WMA 10 Pro tukee enintään
5.1-äänijärjestelmää ja M2-profiilia.
*.wav
wav
wav
midi
midi
*.m4a
*.mpa
*.aac
(Häviötöntä WMA-ääntä ei tueta.)
*.mid
*.midi
Hakutoimintoa (hyppy) ei tueta.
tyyppi 0 ja tyyppi 1
Videokoodekki
Tiedosto
Tiedostotyyppi
Tallennusmuoto
*.avi
*.asf
Kuvataajuus
Bittinopeus
(fps)
(Mbps)
MPEG4 SP / ASP
*.wmv
*.mp4
AVI
*.3gp
MKV
*.vro
ASF
*.mpg
MP4
*.mpeg
3GP
*.ts
VRO
*.tp
VOB
*.trp
PS
*.mov
TS
1920 x 1080
30
H.264 BP / MP / HP
Äänikoodekki
LPCM
AAC
HE-AAC
Main10 - L4, L4.1)(Italiassa)
Motion JPEG
Dolby Digital
ADPCM(IMA, MS)
HEVC (H.265 - Main,
6~30
640 x 480
WMA
8
Dolby Digital Plus
MPEG(MP3)
DTS (Core)
Window Media Video v9
MPEG2
*.vob
*.svi
Resoluutio
Divx 3.11 / 4 / 5 / 6
*.mkv
*.flv
Videokoodekki
1920 x 1080
MPEG1
*.divx
Suomi - 80
30
G.711(A-Law,
μ-Law)
Muut tiedot
Muita rajoituksia
""
Video ei toistu tai toistuu virheellisenä, jos sisällössä tai tallennusmuodossa on virheitä.
""
Ääni tai kuva ei välttämättä toimi, jos sisällön vakiobittinopeus tai -kuvanopeus on suurempi kuin yllä olevassa
taulukossa mainittu fps-kuvanopeus.
""
Jos indeksitaulukossa on virhe, haku- eli siirtymistoimintoa ei tueta.
""
Valikon avautuminen saattaa kestää kauemmin, jos bittinopeus on yli 10 Mbps.
""
Jotkin USB-laitteet tai digikamerat eivät saata olla yhteensopivia soittimen kanssa.
""
HEVC-koodekki on käytettävissä vain MKV-/MP4-/TS-tallennusmuodoissa.(Italiassa)
Videodekooderit
●● Tuetaan korkeintaan: H.264, taso 4.1 (ei FMO/ASO/RS)
●● Tukee enintään: H.265 - Main, Main10 - L4, L4.1 (Italiassa)
●● Ei tueta: VC1 AP L4.
●● Ei tueta: GMC 2.
●● Kehysnopeus:
Alle 1280 x 720: Enint. 60 kuvakehystä
Yli 1280 x 720: Enint. 30 kuvakehystä
Äänidekooderit
●● WMA 10 Pro tukee enintään 5.1-kanavaista ääntä. Tuetaan korkeintaan M2-profiilia.
●● Häviötöntä WMA-ääntä ei tueta.
●● Vorbis tukee enintään 2-kanavaista ääntä.
●● Dolby Digital Plus tukee enintään 5.1-kanavaista ääntä.
Suomi - 81
Muut tiedot
Analogisten kanavien tekstitelevisio-ominaisuus
Tekstitelevision sisältösivulta löytyy palvelun käyttöön liittyviä ohjeita. Kanavan vastaanoton on oltava häiriötöntä,
jotta tekstitelevision tiedot näkyisivät oikein. Muutoin tietoja saattaa puuttua tai jotkin sivut eivät näy kuvaruudulla.
"" Voit vaihtaa tekstitelevision sivua painamalla kaukosäätimen numeropainikkeita.
1 / (Teksti-tv käytössä /
samanaikainen katselu / pois):
Ottaa teksti-TV-tilan käyttöön
senhetkisellä kanavalla. Paina
painiketta kaksi kertaa, jos
haluat katsella tekstitelevisiota
ja televisiolähetystä
samanaikaisesti. Poistu
tekstitelevisiosta painamalla
painiketta vielä kerran.
2 8 (tallenna): Tallentaa
tekstitelevision sivuja.
3 6 (hakemisto): Näyttää
hakemistosivun (sisältösivun)
milloin tahansa teksti-TV:n
katselun aikana.
4 4 (koko): Näyttää teksti-TV:n
tekstin kaksi kertaa suurempana
näytön yläosassa. Paina painiketta
uudelleen, kun haluat siirtyä
näytön alaosaan. Paina painiketta
vielä kerran, kun haluat palata
normaalinäyttöön.
5 9 (pito): Pitää nykyisen sivun
näkyvissä, jos sitä muutoin
seuraisivat automaattisesti
vaihtuvat lisäsivut. Peru
painamalla samaa painiketta
uudelleen.
6 Väripainikkeet (punainen,
vihreä, keltainen, sininen): Jos
televisioyhtiö käyttää FASTEXTjärjestelmää, teksti-TV:n sivujen
eri aiheet on merkitty väreillä.
Voit valita aiheita painamalla
väripainikkeita. Paina haluamaasi
aihetta vastaavaa väriä. Uusi,
värein merkitty sivu ilmestyy
näkyviin. Eri kohteita voi valita
samalla tavoin. Voit siirtyä
edelliselle tai seuraavalle
sivulle painamalla vastaavaa
väripainiketta.
7 0 (tila): Valitsee
tekstitelevisiotilan (LIST/FLOF).
Jos tätä painiketta painetaan LISTtilassa, se vaihtaa tilan luettelon
tallennustilaan. Luettelon
tallennustilassa voit tallentaa
teksti-TV:n sivun luetteloon
8-painikkeella (tallenna).
8 1 (alasivu): Näyttää saatavilla
olevat alasivut.
9 2 (sivu ylös): Näyttää tekstiTV:n seuraavan sivun.
0 3 (sivu alas): Näyttää tekstiTV:n edellisen sivun.
! 5 (näytä): Näyttää
piilotetun tekstin (esimerkiksi
tietokilpailujen vastaukset).
Paina tätä painiketta
uudelleen, kun haluat palata
normaalinäyttöön.
@ 7 (peruuta): Pienentää
teksti-TV:n näytön ja näyttää
sen käynnissä olevan
televisiolähetyksen päällä.
Tyypillinen tekstitelevision
sivu
Osa
A
B
C
D
E
F
Suomi - 82
Sisällysluettelo
Valittu sivunumero.
Lähetysaseman tunnus.
Nykyisen sivun numero tai
hakutiedot.
Päivämäärä ja kellonaika.
Teksti.
Tilatiedot. FASTEXT-tiedot.
Muut tiedot
Seinätelineen/pöytäjalustan kiinnittäminen
Esivalmistelut ennen seinätelineen/pöytäjalustan asentamista
1. Katkaise laitteesta virta ja irrota virtajohto seinästä.
2. Aseta jollekin tasaiselle pinnalle pehmeä liina tai muu pehmuste laitteen suojaksi ja aseta laite liinan päälle siten,
että kuvaruutu osoittaa alaspäin.
3. Pidä kädelläsi kiinni laitteen rungosta. Vedä jalusta irti nuolen suuntaisesti kuvan osoittamalla tavalla.
Seinätelineen/pöytäjalustan kiinnittäminen
A
B
B
Seinätelineen/pöytäjalustan kiinnitys
Seinäteline/pöytäjalusta (ei sisälly toimitukseen)
Suomi - 83
Muut tiedot
[[ Huomio
Tärkeää
Älä käytä seinätelineen kiinnittämiseen yli 10 mm:n (L10) mittaisia ruuveja.
1. Kohdista seinä- tai pöytäteline laitteeseen ja kiinnitä seinä- tai pöytäteline tiiviisti paikoilleen kiristämällä sen
ruuvi.
2. 5.Aseta laitteen rungon ja telineen (seinätelineen, jalustan tai muun telineen) urat vastakkain ja kierrä
kiinnitysruuvi tiukasti paikoilleen.
Suomi - 84
Muut tiedot
Seinätelineen asentaminen
Seinäkiinnikkeen asentaminen
Voit kiinnittää television seinälle (erikseen myytävällä) seinäkiinnikkeellä.
Seinäkiinnikkeen tarkat asennusohjeet löytyvät sen mukana toimitetusta ohjeesta. Pyydä teknikkoa asentamaan
seinäkiinnike. Emme suosittele tekemään tätä itse.
Samsung Electronics ei vastaa laitevaurioista eikä itsesi tai muiden henkilöiden vammoista, jos asennat television itse.
Seinäkiinnikkeen asennussarjan tiedot (VESA)
""
Seinäkiinnikkeen asennussarjaa ei tule tuotteen mukana, vaan se on myytävänä erikseen.
Asenna seinäkiinnike vankalle seinälle, joka on kohtisuorassa lattiaa kohti. Ota yhteyttä lähimpään jälleenmyyjään, jos
kiinnike asennetaan johonkin muuhun rakennusmateriaaliin. Jos kiinnike asennetaan kattoon tai kaltevalle seinälle,
se saattaa pudota ja aiheuttaa vakavia henkilövahinkoja.
"" HUOM.
●● Seinäkiinnikkeiden vakiomitat esitetään alla olevassa taulukossa.
●● Seinäkiinnikkeiden asennussarjat sisältävät yksityiskohtaisen asennusoppaan ja kaikki tarvittavat osat.
●● Älä käytä VESA:n ruuvistandardeista poikkeavia ruuveja.
●● Älä käytä vakioruuveja pidempiä ruuveja äläkä sellaisia ruuveja, jotka eivät täytä VESA-ruuvistandardeja. Liian
pitkät ruuvit saattavat vaurioittaa television sisäosia.
●● Jos asennettavassa seinäkiinnikkeessä ei käytetä VESA-standardin mukaisia ruuveja, kiinnitykseen
käytettävien ruuvien pituus riippuu seinäkiinnikkeen teknisistä tiedoista.
●● Älä kiristä ruuveja liian kireälle – laite voi vahingoittua tai pudota ja aiheuttaa henkilövahinkoja. Samsung ei
ole vastuussa tämänkaltaisista vahingoista.
●● Samsung ei ole vastuussa laitevaurioista tai henkilövahingoista, jos muita kuin VESA-standardien mukaisia
seinätelineitä käytetään tai jos käyttäjä ei noudata laitteen asennusohjeita.
●● Älä asenna televisiota yli 15 asteen kallistuskulmaan.
Tuotesarja
tuumaa
VESA-standardi (A * B)
Vakioruuvi
Määrä
75,0 x 75,0
M4
4
27
VF390
31,5
Älä asenna seinäkiinnikettä, kun televisioon on kytketty virta. Tästä voi seurata sähköisku ja
henkilövahinkoja.
Suomi - 85
Muut tiedot
Kensington-varkaudenestolukko
Kensington-lukko on laite, jolla laite voidaan lukita kiinni julkisilla paikoilla.
Kierrä Kensington-lukon vaijeri suuren, paikallaan pysyvän esineen ympärille ja lukitse se laitteen takaosan
Kensington-lukkopaikkaan.
Eri valmistajien lukituslaitteet saattavat poiketa kuvassa esitetystä lukosta. Tarkista oikeaoppinen käyttötapa
Kensington-lukon mukana toimitetuista ohjeista. Samsung ei toimita Kensington-lukkoa laitteen mukana.
<Valinnainen>
""
Paikanna laitteen takaosasta "K"-kuvake. Kensington-lukkopaikka on "K"-kuvakkeen vieressä.
Lukitse laite seuraavien ohjeiden mukaisesti:
1. 1.Kierrä Kensington-lukon vaijeri suuren, paikallaan pysyvän esineen, esim. pöydän tai tuolin ympärille.
2. 2.Liu'uta Kensington-lukon vaijerin pää lukkoineen vaijerin silmukkapään läpi.
3. Aseta lukituslaite laitteessa olevaan Kensington-kiinnikkeeseen.
4. Lukitse lukko.
""
Nämä ovat vain yleisohjeita. Saat tarkemmat ohjeet lukituslaitteen mukana toimitetusta käyttöoppaasta.
""
Lukituslaite on ostettava erikseen.
""
Kensington-lukkopaikan sijainti voi vaihdella eri malleissa.
Suomi - 86
Muut tiedot
Säilytys ja kunnossapito
Jos laitteen kuvaruudussa oli tarra, siitä saattaa jäädä pieniä jälkiä sen irrottamisen jälkeen. Puhdista jäänteet pois
ennen laitteen käyttöä.
Laitteen ulkopinta ja näyttö voivat naarmuuntua puhdistuksen aikana. Pyyhi ulkopinta ja kuvaruutu varovasti
pehmeällä liinalla, jotta ne eivät naarmuuntuisi.
Älä suihkuta vettä suoraan laitteeseen. Jos laitteen
sisälle pääsee mitä tahansa nestettä, seurauksena voi
olla laitevika, tulipalo tai sähköisku.
Puhdista laite ainoastaan pehmeällä, pieneen määrään
vettä kostutetulla kankaalla. Älä käytä puhdistusainetta
tai syttyvää nestettä, kuten bentseeniä tai ohenteita.
Suomi - 87
Muut tiedot
Lisenssi
Valmistettu Dolby Laboratories -yhtiön lisenssillä.
Dolby ja kaksois-D-symboli ovat Dolby Laboratories -yhtiön tavaramerkkejä.
For DTS patents, see http://patents.dts.com. Manufactured under license from DTS, Inc. DTS, the
Symbol, DTS in combination with the Symbol, DTS Premium Sound, DTS Digital Surround, and DTS
Express are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States and/or other
countries. © DTS, Inc. All Rights Reserved.
For DTS patents, see http://patents.dts.com. Manufactured under license from DTS Licensing
Limited. DTS, the Symbol, DTS in combination with the Symbol, and DTS Studio Sound are registered
trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States and/or other countries. © DTS, Inc. All
Rights Reserved.
The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks
or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.
This DivX Certified® device has passed rigorous testing to ensure it plays DivX® video.
To play purchased DivX movies, first register your device at vod.divx.com. Find your registration code
in the DivX VOD section of your device setup menu.
DivX Certified® to play DivX® video up to HD 1080p, including premium content.
DivX®, DivX Certified® and associated logos are trademarks of DivX, LLC and are used under license.
Covered by one or more of the following U.S. patents: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 8,656,183;
8,731,369; RE45,052.
Open Source License Notice
Open Source used in this product can be found on the following webpage. (http://opensource.samsung.com)
Open Source License Notice is written only English.
Laitteen turvallinen hävittäminen (sähkö- ja elektroniikkalaiteromu)
(Voimassa Euroopan unionissa ja muissa sellaisissa Euroopan maissa, joissa jätteitä lajitellaan.)
Tämä joko laitteessa, sen lisävarusteissa tai käyttöoppaassa oleva merkintä osoittaa, että laitetta ja sen sähköisiä
lisävarusteita (esim. laturi, kuulokkeet ja USB-kaapeli) ei saa hävittää yhdessä muiden kotitalousjätteiden kanssa.
Kun tällainen laite tulee elinkaarensa loppuun, älä hävitä sitä yhdessä muiden jätteiden kanssa, vaan toimita se
oikeaoppisesti kierrätettäväksi. Näin estät mahdolliset ympäristö- ja terveyshaitat ja edistät samalla materiaalien
kierrätystä. Kotitalousasiakkaat saavat tarvittaessa tarkempia kierrätysohjeita jälleenmyyjältä tai paikallisesta
jätehuollosta. Yrityskäyttäjien taas tulee ottaa yhteyttä tavarantoimittajaan ja tarkistaa hankintasopimuksen
ehdot. Tätä laitetta ja sen sähköisiä lisävarusteita ei saa hävittää yhdessä muiden yritysjätteiden kanssa.
Laitteen akkujen ja paristojen oikea hävittämistapa
(Koskee Euroopan Unionia ja muita sellaisia Euroopan maita, joissa on erillinen paristojen palautusjärjestelmä.)
Jos akussa tai paristossa, käyttöoppaassa tai pakkauksessa on tämä merkki, se tarkoittaa, että akkuja ja paristoja
ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana, kun ne tulevat elinkaarensa päähän. Kemialliset merkinnät Hg, Cd tai Pb
ilmaisevat, että akku tai paristo sisältää elohopeaa, kadmiumia tai lyijyä yli Euroopan yhteisön direktiivin 2006/66
vertailutasojen. Jos akkuja tai paristoja ei hävitetä asianmukaisesti, nämä ainesosat saattavat vahingoittaa
ihmisten terveyttä tai luontoa. Luonnonvarojen suojelemiseksi ja materiaalien uudelleenkäytön edistämiseksi
erottele akut tai paristot muusta jätteestä ja toimita ne maksuttomaan paikalliseen keräyspisteeseen.
Lisätietoja Samsungin ympäristösitoumuksista ja tuotekohtaisista säännösvelvoitteista, kuten REACH, WEEE ja akut
on osoitteessa http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.
html
VAROITUS: VÄLTÄ TULIPALON VAARA PITÄMÄLLÄ LAITE AINA ETÄÄLLÄ KYNTTILÖISTÄ JA AVOTULESTA.
Suomi - 88
Muut tiedot
Tekniset tiedot
Lämpötila: 10–40 ℃
Käyttö
Kosteus: 10–80 %, ei-kondensoiva
Käyttö- ja säilytysympäristö
Lämpötila: -20–45 ℃
Säilytys
Kosteus: 5–95 %, tiivistymätön
Kallistus
VF390: -1,0° (±1,0°) ~22,0° (±2,0°)
Mallin nimi
V27F390FE*
Kuvaruudun koko (kulmasta kulmaan)
27,0 tuumaa (68,6 cm)
Näytön erottelutarkkuus
1920 x 1080 / 60Hz
Ääni (lähtö)
5 W x 2
Mitat
Runko
622,9 x 367,6 x 29,5 mm
(L x K x S)
Jalustan kanssa
622,9 x 462,6 x 247,7 mm
Paino
Runko
3,9 kg
Jalustan kanssa
4,7 kg
Mallin nimi
V32F390FE*
Kuvaruudun koko (kulmasta kulmaan)
31,5 tuumaa (80,1 cm)
Näytön erottelutarkkuus
1920 x 1080 / 60Hz
Ääni (lähtö)
5 W x 2
Mitat
Runko
724,3 x 428,0 x 30,4 mm
(L x K x S)
Jalustan kanssa
724,3 x 519,1 x 247,7 mm
Paino
Runko
5,5 kg
Jalustan kanssa
6,3 kg
""
Ulkoasua ja teknisiä tietoja voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta,
""
Saat lisätietoja virtalähteestä ja virrankulutuksesta laitteeseen kiinnitetystä tarrasta,
""
Joitakin malleja ei myydä kaikilla alueilla,
""
Jos virrankatkaisupainiketta ei ole, virrankäyttö on nollassa ainoastaan silloin, kun virtajohto irrotetaan,
""
DPM-toiminto (näytön virranhallinta) ei toimi tämän laitteen HDMI IN 1 (DVI)-portin kanssa,
""
Tyypillinen virrankulutus on mitattu IEC 62087 -standardin mukaisesti,
Suomi - 89
Muut tiedot
Hakemisto
A
Äänimuoto
50
Äänitehoste
39
Äänitesti
58
Äänitila
38
Aikataulun hallinta
45
Antenni
41
Anynet+ (HDMI-CEC)
69
Aseta Anynet+ (HDMI-CEC)
70
Automaattinen viritys
41
Aut. sammutus
54
Aut. voimak.
40
D
Digitaalinen selkeä kuva
37
DivX®-tilausvideo
57
Dyn. kontrasti
36
E
Ei sign., v.tila
54
Ekoratkaisu
54
Elokuvatila
37
Energiansäästö
54
F
FreeSync
67
53
Kensingtonvarkaudenestolukko
86
Kesto
52
Kirkkaus
31
36
H
HDMI musta
37
Hienosäätö
49
I
Ihonsävy
36
Itsediagnoosi
58
K
Taustavalo
31
Terävyys
31
Tuetut musiikkitiedostotyypit 80
Tuetut tekstitys- ja Media Play
-tiedostomuodot
79
Kontrasti
31
Kuvakoko
32
U
Kuvatesti
58
Uniajastin
Kuvatila
30
Kuvavalinnat
37
L
52
V
Vaihda PIN
55
Vain RGB -tila
36
LED Selkeä liike
37
Valikon kieli
56
Liikevalaisu
36
Valkotasapaino
36
Lisäasetukset
36
Valokuvien toistaminen
64
Lisenssi
88
Väri
31
Väriavaruus
36
Värisävy
37
M
Media Play
61
Vianmääritys
72
MPEG-koh.suodatin
37
Videoiden toistaminen
62
Musiikin toistaminen
66
Videokoodekki
80
Mustan sävy
36
Viihde
30
O
Y
Ohjelmaluok. lukitus
55
Ohjelmistopäivitys
59
P
G
Gamma
Käynnistysajastin
Palauta ääni
40
Palauta kuva
38
Paneelin lukitus
56
Pelitila
56
PIP
35
S
Sammutusajastin
53
Samsung-yhteystiedot
59
Sävy (V/P)
31
Signaalitiedot
58
Kaiutinasetukset
40
T
Kanavaluettelo
43
Taajuuskorjain
Suomi - 90
39
Yleiset
56
Adaptor information
Käytä seuraavaa sovitinta vaaratilanteiden välttämiseksi
Manufacturer : SAMSUNG
Adaptor model : A4514N_DSM ; A4514_DSM ; A3514_ESM
Manufacturer : SOLUM
Adaptor model : A4514N_DSM ; A4514_DSM ; A3514_ESM
Manufacturer : Powernet
Adaptor model : A3514_FPN ; A4514_FPN
To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this apparatus to rain or moisture.
Apparatus shall not be exposed to dripping or splashing and no objects filled with liquids, such as vases, shall not be
placed onthe apparatus.
For power cord use, see user manual.
ATENCION: SOLO PARA USO EN INTERIORES
Ota yhteyttä SAMSUNG WORLD WIDE -palveluun
Jos sinulla on jotakin kysyttävää tai jos haluat antaa palautetta Samsungin tuotteista, ota yhteyttä SAMSUNGin asiakaspalveluun.
Alue
Asiakaspalvelu
Verkkosivusto
AUSTRIA
0800-SAMSUNG (0800-7267864)
[Only for Dealers] 0810-112233
www.samsung.com/at/support
BELGIUM
02-201-24-18
www.samsung.com/be/support (Dutch)
www.samsung.com/be_fr/support (French)
BOSNIA
055 233 999
www.samsung.com/support
BULGARIA
*3000 Цена в мрежата
0800 111 31, Безплатна телефонна линия
www.samsung.com/bg/support
CROATIA
072 726 786
www.samsung.com/hr/support
CZECH
800 - SAMSUNG (800-726786)
www.samsung.com/cz/support
Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o. V Parku 2323/14, 148 00 - Praha 4
DENMARK
70 70 19 70
www.samsung.com/dk/support
EIRE
0818 717100
www.samsung.com/ie/support
ESTONIA
800-7267
www.samsung.com/ee/support
FINLAND
030-6227 515
www.samsung.com/fi/support
FRANCE
01 48 63 00 00
www.samsung.com/fr/support
GERMANY
0180 6 SAMSUNG bzw.
0180 6 7267864*
(*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk
max. 0,60 €/Anruf)
www.samsung.com/de/support
CYPRUS
8009 4000 only from landline, toll free
GREECE
80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line
(+30) 210 6897691 from mobile and land line
www.samsung.com/gr/support
HUNGARY
0680SAMSUNG (0680-726-786)
0680PREMIUM (0680-773-648)
http://www.samsung.com/hu/support
ITALIA
800-SAMSUNG (800.7267864)
www.samsung.com/it/support
LATVIA
8000-7267
www.samsung.com/lv/support
LITHUANIA
8-800-77777
www.samsung.com/lt/support
LUXEMBURG
261 03 710
www.samsung.com/be_fr/support
MONTENEGRO
020 405 888
www.samsung.com/support
NETHERLANDS
0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)
www.samsung.com/nl/support
NORWAY
815 56480
www.samsung.com/no/support
POLAND
801-172-678* lub +48 22 607-93-33*
* (koszt połączenia według taryfy operatora)
www.samsung.com/pl/support
PORTUGAL
808 20 7267
www.samsung.com/pt/support
ROMANIA
*8000 (apel in retea)
08008-726-78-64 (08008-SAMSUNG) Apel GRATUIT
www.samsung.com/ro/support
SERBIA
011 321 6899
www.samsung.com/rs/support
SLOVAKIA
0800 - SAMSUNG (0800-726 786)
www.samsung.com/sk/support
SLOVENIA
080 697 267 (brezplačna številka)
www.samsung.com/si
SPAIN
34902172678
www.samsung.com/es/support
SWEDEN
0771 726 7864 (0771-SAMSUNG)
www.samsung.com/se/support
SWITZERLAND
0800 726 78 64 (0800-SAMSUNG)
www.samsung.com/ch/support (German)
www.samsung.com/ch_fr/support (French)
UK
0330 SAMSUNG (7267864)
www.samsung.com/uk/support
TURKEY
444 77 11
www.samsung.com/tr/support
© 2016 Samsung Electronics Co., Ltd. Kaikki oikeudet pidätetään.
BN46-00553A-02
Download PDF

advertising