Samsung | 2243DW | Samsung SyncMaster 2243DW Bruksanvisning

SyncMaster 2243DW/2443DW
LCD-näyttö
Käyttöopas
Tuotteiden väri ja ulkoasu saattavat vaihdella ja teknisiä
tietoja voidaan laitteen toiminnan parantamiseksi muuttaa
ilman ennakkoilmoitusta.
Sisällysluettelo
TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA
Ennen kuin aloitat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-1
Hallinta ja hoito . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-2
Turvallisuusohjeita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-3
LAITTEEN ASENTAMINEN
Pakkauksen sisältö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-1
Jalustan asentaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-2
Seinätelineen asentaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-3
Tietokoneen kytkeminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-4
DP-kaapeleiden kytkeminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-5
USB-liitännät . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-6
Kensington-lukko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-7
LAITTEEN KÄYTTÖ
Sopivan tarkkuuden asetus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-1
Standardisignaalitilataulukko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-2
Laiteohjaimen asennus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-3
Laitteen ohjauspainikkeet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-4
Näytön asetusvalikon käyttäminen
(OSD: On Screen Display, kuvaruutuvalikko) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-5
OHJELMISTON ASENNUS
Natural Color . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-1
MagicTune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-2
MagicRotation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-3
MultiScreen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-4
VIANMÄÄRITYS
Näytön itsetestaus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-1
Ennen kuin pyydät huoltoa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-2
Usein kysyttyä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-3
LISÄTIETOJA
Tekniset tiedot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-1
Virransäästötoiminto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-2
Ota yhteyttä SAMSUNGiin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-3
Tuotteen turvallinen hävittäminen
(elektroniikka ja sähkölaitteet) – vain Euroopassa . . . . . . . . . . . . . . . 6-4
1
Tärkeitä turvallisuusohjeita
1-1
Ennen kuin aloitat
Tässä oppaassa käytetyt kuvakkeet
KUVAKE
NIMI
MERKITYS
Varoitus
Viittaa toimintoihin, jotka eivät välttämättä toimi, tai asetuksiin, jotka saatetaan perua.
Huomautus
Antaa vinkkejä toimintojen käyttöön.
Tämän oppaan käyttö
•
Tutustu turvallisuusohjeisiin huolellisesti, ennen kuin käytät tätä laitetta.
•
Tutustu ongelmatapauksissa osioon "Vianmääritys".
Tekijänoikeustiedot
Tämän oppaan tietoja voidaan laadunparannussyistä muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.
Tekijänoikeudet © 2010 Samsung Electronics Co., Ltd. Kaikki oikeudet pidätetään.
Tämän oppaan tekijänoikeudet kuuluvat Samsung Electronics, Co., Ltd:lle.
Tämän oppaan sisältöä tai sen osia ei saa jäljentää, jaella tai käyttää millään muullakaan tavoin ilman Samsung Electronics, Co.,
Ltd:n antamaa kirjallista lupaa.
SAMSUNGin logo ja SyncMaster ovat Samsung Electronics, Co., Ltd:n rekisteröimiä tavaramerkkejä.
Microsoft, Windows ja Windows NT ovat Microsoft Corporationin rekisteröimiä tavaramerkkejä.
VESA, DPM ja DDC ovat Video Electronics Standard Associationin rekisteröimiä tavaramerkkejä.
ENERGY STAR® -logo on Yhdysvaltain ympäristönsuojeluviraston rekisteröimä tavaramerkki.
Kaikki muut tässä oppaassa mainitut tavaramerkit kuuluvat niiden laillisille omistajille.
Tärkeitä turvallisuusohjeita
1-1
1-2
Hallinta ja hoito
Ulkopintojen ja näytön hoito
Puhdista laite pehmeällä ja kuivalla kankaalla.
•
Älä puhdista laitetta märällä kankaalla tai tulenaroilla aineilla, esim.
bentseenillä tai liuottimilla. Tämä voi aiheuttaa häiriöitä laitteessa.
•
Älä raaputa näyttöä kynsilläsi tai millään terävillä esineillä.
Näyttö voi naarmuuntua tai vaurioitua.
•
Kun puhdistat laitetta, älä ruiskuta vettä suoraan sen pinnalle.
Jos laitteeseen pääsee vettä, seurauksena voi olla tulipalo, sähköisku
tai toimintahäiriöitä.
•
Kiiltäväpintaisen mallin pinnalle saattaa käytetystä
valmistusmateriaalista johtuen muodostua valkoinen tahra, jos käytät
ultraäänikostutinta.
Laitteen ulkonäkö ja väri voivat vaihdella mallista riippuen.
Asennusalueen turvaaminen
•
Pidä laitteen ja muiden kohteiden (esim. seinien) väli riittävänä, jotta ilma pääsee kiertämään.
Laite saattaa ylikuumeta ja tästä voi olla seurauksena tulipalo.
Asenna laite niin, että pidät kuvassa näkyvät turvavälit.
Laitteen ulkonäkö voi vaihdella.
Kun laite asennetaan jalustan kanssa
Kun laite asennetaan seinätelineen kanssa
Jäännöskuvista
•
Jos kuvaruudulla näytetään pysäytettyä kuvaa pitkän aikaa, ruudulle saattaa muodostua jäännöskuva tai tahra. Jos
aikomuksena on jättää näyttö käyttämättömäksi pitkäksi aikaa, aseta virransäästötila tai näytönsäästäjä käyttöön. Tällöin
näyttö ei vahingoitu.
•
Tämän LCD-näytön valmistajan käyttämän teknologian rajoituksista johtuen laitteen näyttämät kuvat saattavat olla hieman
normaalia kirkkaampia tai tummempia n.1 ppm (parts per million, miljoonasosa) kuvapisteen verran.
Alipikseleiden lukumäärä LCD-paneelien koon mukaan: Alipikseleiden lukumäärä = suurin vaakatason tarkkuus x suurin
pystytason tarkkuus x 3
Esimerkki: Jos suurin tarkkuus on 1680 x 1050, alipikseleiden määrä on 1680 x 1050 x 3 = 5.292.000.
1-2
Tärkeitä turvallisuusohjeita
1-3
Turvallisuusohjeita
Turvallisuusohjeissa käytetyt kuvakkeet
KUVAKE
NIMI
MERKITYS
Vaara
Tällä merkillä merkittyjen ohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa vakavan vamman tai jopa kuoleman.
Varoitus
Tällä merkillä merkittyjen ohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa henkilö- tai
omaisuusvahinkoja.
Merkkien merkitys
Älä tee näin.
Tätä ohjetta on noudatettava.
Älä pura.
Virtajohto on otettava irti pistorasiasta.
Älä koske.
Täytyy maadoittaa sähköiskujen välttämiseksi.
Sähkövirtaan liittyvää
Seuraavissa kuvissa käytetyt tuotekuvat ovat viitteellisiä ja saattavat näyttää erilaisilta kuin todellinen tuote.
Vaara
Älä käytä vaurioitunutta virtajohtoa tai pistoketta tai löystynyttä pistorasiaa.
Älä kytke useita laitteita samaan pistorasiaan.
•
•
Muussa tapauksessa seurauksena
saattaa olla sähköisku tai tulipalo.
Älä kytke virtajohtoa seinään tai irti seinästä, kun kätesi ovat märät.
•
Pistorasia saattaa ylikuumentua ja
seurauksena voi olla tulipalo.
Kytke pistoke tiiviisti pistorasiaan.
•
Tämä voi aiheuttaa sähköiskun.
Muussa tapauksessa seurauksena
saattaa olla tulipalo.
Varmista, että kytket virtajohdon maadoitettuun pistorasiaan (vain eristeluokan 1 laitteille).
Älä taivuta tai väännä virtajohtoa liikaa äläkä aseta sen päälle mitään painavia esineitä.
•
•
Seurauksena saattaa olla sähköisku tai
vammautuminen.
Sähköjohto voi vaurioitua ja aiheuttaa
sähköiskun tai tulipalon.
Älä sijoita virtajohtoa tai itse laitetta lämmityslaitteiden lähelle.
Jos virtajohdon liitäntä tai pistorasia on
pölyinen, puhdista ne kuivalla liinalla.
•
•
Muussa tapauksessa seurauksena
saattaa olla sähköisku tai tulipalo.
Tärkeitä turvallisuusohjeita
Muussa tapauksessa seurauksena
saattaa olla tulipalo.
1-3
Varoitus
Älä irrota virtajohtoa, kun laite on käytössä.
•
Seurauksena voi olla sähköisku, joka
saattaa vaurioittaa laitetta.
Käytä vain yrityksemme toimittamaa virtajohtoa. Älä käytä minkään muun laitteen virtajohtoa tässä laitteessa.
•
Muussa tapauksessa seurauksena
saattaa olla sähköisku tai tulipalo.
Kun irrotat virtajohdon pistorasiasta, muista
vetää pistokkeesta, ei johdosta.
Kytke pistoke sellaiseen pistorasiaan, joka
on käden ulottuvilla.
•
•
Muussa tapauksessa seurauksena
saattaa olla sähköisku tai tulipalo.
Jos laitteeseen tulee jokin vika, sinun
täytyy irrottaa virtajohto pistorasiasta tai
katkaista sähköt. Et voi katkaista
sähkönsyöttöä täysin painamalla laitteen
virtapainiketta.
Asennukseen liittyvää
Vaara
Älä aseta laitteen lähelle palavia kynttilöitä,
hyttyssavuja tai savukkeita äläkä asenna
laitetta lämmityslaitteiden lähelle.
Pyydä asentajaa tai asennukseen erikoistunutta yritystä asentamaan tämä laite seinään.
•
•
Tämä voi johtaa henkilövahinkoihin.
•
Käytä vain sellaista seinätelinettä, joka
on hyväksytty käytettäväksi tämän
laitteen kanssa.
Muussa tapauksessa seurauksena
saattaa olla tulipalo.
Älä asenna laitetta sellaisiin tiloihin, joiden
ilmanvaihto ei ole hyvä, esimerkiksi kirjahyllyyn tai kaappiin.
•
1-3
•
Tämä voi johtaa sisäiseen
ylikuumenemiseen ja tulipaloon.
Pidä laitteen pakkausmateriaaleina käytetyt
muovipussit poissa lasten ulottuvilta.
•
Aseta laite vähintään 10 cm:n etäisyydelle
seinästä, jotta sen ilmanvaihto olisi riittävä.
Lapsi saattaa laittaa pussin päähänsä ja
tukehtua.
Tämä voi johtaa sisäiseen
ylikuumenemiseen ja tulipaloon.
Älä asenna laitetta epävakaalle alustalle tai
tärinäalttiiseen paikkaan, esimerkiksi heiluvalle tai kaltevalle hyllylle.
•
Laite saattaa pudota ja vaurioitua tai
aiheuttaa henkilövahinkoja.
•
Jos käytät laitetta tärinälle alttiissa
paikassa, laite voi vaurioitua tai
aiheuttaa tulipalon.
Tärkeitä turvallisuusohjeita
Älä asenna laitetta kulkuneuvoon tai sellaisiin tiloihin, joissa se voi joutua kosketuksiin
pölyn, kosteuden (esim. saunassa), öljyn,
savun tai veden (esim. sadepisaroiden)
kanssa.
•
Älä asenna laitetta suoraan auringonvaloon
tai minkään lämmönlähteen, esim. takan tai
lämmittimen, viereen.
•
Tämä saattaa lyhentää laitteen elinikää
tai aiheuttaa tulipalon.
Tämä voi johtaa sähköiskuun tai
tulipaloon.
Älä asenna laitetta lasten ulottuvilla olevaan
paikkaan.
•
Jos lapsi pääsee koskemaan
laitteeseen, laite saattaa pudota ja
vahingoittaa lasta.
•
Asenna laite tasaiselle ja vakaalle
tasolle, sillä laitteen etuosa on
painavampi kuin sen takaosa.
Varoitus
Varo pudottamasta laitetta, kun siirrät sitä.
Älä aseta laitetta alassuin lattialle.
•
•
Tämä voi aiheuttaa joko laitevaurion tai
henkilövahinkoja.
Jos laite sijoitetaan hyllylle tai telineeseen,
älä sijoita sitä siten, että sen etureuna ylittää
alustalevyn etureunan.
•
Laite saattaa pudota ja vaurioitua tai
aiheuttaa henkilövahinkoja.
•
Käytä vain sellaista telinettä tai hyllyä,
joka on kooltaan sopiva laitteelle.
Tämä voi vaurioittaa laitteen
etupaneelia.
Kun lasket laitteen käsistäsi, käsittele sitä
varoen.
•
Muutoin laite saattaa vaurioitua tai
aiheuttaa henkilövahinkoja.
Jos laite asennetaan sellaiseen paikkaan,
jossa sen käyttöolosuhteet vaihtelevat paljon, ympäristötekijät voivat aiheuttaa vakavia laitevikoja. Ota tässä tapauksessa
yhteyttä huoltohenkilökuntaamme ennen
laitteen asentamista.
•
Tällaisia paikkoja ovat esim. sellaiset,
joissa esiintyy hienopölyä, kemikaaleja,
liian korkeita tai matalia lämpötiloja tai
ilmankosteutta tai joissa laitetta
käytetään pitkän aikaa jatkuvasti, esim.
lentokentillä tai asemilla.
Puhdistukseen liittyvää
Käytä vain suositeltuja puhdistusaineita, sillä alkoholia, liuotinta tai muita voimakkaita aineita sisältävät pintaaktiiviset aineet voivat haalistaa laitteen pintaa tai saada sen halkeilemaan tai kuoriutumaan pois.
Voit ostaa suositeltuja puhdistusaineita huoltoliikkeestä.
Tärkeitä turvallisuusohjeita
1-3
Kytke laite irti verkkovirrasta ennen sen
puhdistamista.
Älä ruiskuta vettä suoraan laitteen osien
päälle, kun puhdistat sitä.
•
•
Varmista, ettei laitteen sisälle pääse
vettä.
•
Muutoin laite saattaa vaurioitua tai
aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon.
Muussa tapauksessa seurauksena
saattaa olla sähköisku tai tulipalo.
Varoitus
Älä suihkuta puhdistusainetta suoraan laitteen päälle.
•
Tämä voi haalistaa laitteen pintaa tai
saada sen halkeilemaan tai
kuoriutumaan pois.
Pyyhi laite pehmeällä liinalla, joka on kostutettu näyttölaitteille tarkoitetulla puhdistusaineella.
•
Jos suositeltua puhdistusainetta ei ole
saatavissa, laimenna puhdistusliuosta
vedellä suhteessa 1:10 ennen laitteen
puhdistamista.
Kun puhdistat laitetta, kytke sen virtajohto
irti pistorasiasta ja pyyhi laite kevyesti pehmeällä kankaalla.
•
Kun puhdistat laitetta, älä käytä sellaisia
kemikaaleja kuin vahaa, bentseeniä,
alkoholia, ohennusainetta,
hyönteismyrkkyä, hajustevalmisteita,
voitelu- tai puhdistusaineita.
Laitteen pinta voi vaurioitua tai siinä
olevat painatukset saattavat kulua pois.
Käytä puhdistamiseen oikeanlaista, pehmeää liinaa, sillä laitteen ulkopinta naarmuuntuu helposti. Huomaa kuitenkin, että jos
puhdistusliinaan on jäänyt joitakin muita
aineita, ne voivat vaurioittaa laitteen pintaa.
Huolehdi siis siitä, että käyttämäsi liina on
puhdistettu kaikista muista aineista.
Käyttöön liittyvää
Vaara
Koska laite käyttää suurjännitettä, älä koskaan pura, korjaa tai muuntele laitetta itse.
Älä ruiskuta vettä suoraan laitteen osien
päälle, kun puhdistat sitä.
•
Seurauksena saattaa olla sähköisku tai
tulipalo.
•
Varmista, ettei laitteen sisälle pääse
vettä.
•
Jos laite kaipaa korjausta, ota yhteyttä
huoltoon.
•
Muutoin laite saattaa vaurioitua tai
aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon.
Jos laitteesta kuuluu epätavallisia ääniä tai
siitä erittyy palaneen käryä tai savua, irrota
virtajohto välittömästi pistorasiasta ja ota
yhteyttä huoltoon.
•
1-3
•
Laite saattaa pudota ja aiheuttaa
henkilövahinkoja tai kuoleman.
Muussa tapauksessa seurauksena
saattaa olla sähköisku tai tulipalo.
Jos laite on pudonnut maahan tai sen kotelo
on vaurioitunut, kytke laite pois päältä ja
irrota virtajohto pistorasiasta. Ota yhteyttä
huoltoliikkeeseen.
•
Älä anna lasten roikkua tai kiipeillä laitteen
päällä.
Seurauksena saattaa olla sähköisku tai
tulipalo.
Älä aseta laitteen päälle esim. lasten leluja
tai keksejä.
•
Jos lapsi kumartuu laitteen yli ottamaan
sen päältä jonkin esineen, laite saattaa
pudota ja aiheuttaa lapselle vammoja tai
jopa kuoleman.
Tärkeitä turvallisuusohjeita
Ota laitteen virtajohto irti ukonilman ja salamoinnin ajaksi äläkä missään tapauksessa
tällöin koske antenninjohtoon, sillä se on
vaarallista.
•
Johdot voivat vaurioitua ja seurauksena
saattaa olla laitevaurio, sähköisku tai
tulipalo.
Älä nosta tai siirrä laitetta roikottamalla sitä
suoraan virtajohdosta tai signaalikaapelista.
•
Johdot voivat vaurioitua ja seurauksena
saattaa olla laitevaurio, sähköisku tai
tulipalo.
Varmistu siitä, ettet tuki laitteen tuuletusaukkoa pöytäliinalla tai verhoilla.
•
•
Muussa tapauksessa seurauksena
saattaa olla sähköisku tai tulipalo.
Muussa tapauksessa seurauksena
saattaa olla sähköisku tai tulipalo.
Kun siirrät laitetta, älä irrota virtajohtoa tai
antenninjohtoa vetämällä suoraan johdosta.
•
Älä pudota laitteen päälle mitään esineitä tai
altista sitä iskuille.
Tämä voi johtaa sisäiseen
ylikuumenemiseen ja tulipaloon.
Jos huoneessa on kaasuvuoto, älä koske
laitetta tai pistoketta, vaan tuuleta huone
välittömästi.
•
Tästä syntyvät kipinät voivat aiheuttaa
räjähdyksen tai tulipalon.
•
Älä kosketa laitteen virtajohtoa tai
antenninjohtoa ukonilmalla.
Älä sijoita laitteen lähelle helposti syttyviä
aineita tai esineitä äläkä käytä niitä laitteen
lähettyvillä.
•
Tästä voi aiheutua räjähdys tai tulipalo.
Älä työnnä laitteen sisälle (ilmanvaihtoaukkoihin, portteihin jne.) helposti syttyviä tai
metallisia esineitä, esim. puikkoja, kolikoita
tai hiuspinnejä.
•
Jos laitteeseen pääsee vieraita aineita
tai vettä, katkaise laitteesta virta, irrota
virtajohto pistorasiasta ja ota yhteyttä
huoltoliikkeeseen.
•
Muutoin laite saattaa vaurioitua tai
aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon.
Älä aseta laitteen päälle mitään metalliesineitä tai nestettä sisältäviä astioita, esim.
vaaseja, kukkamaljakoita, juomapulloja,
kosmetiikkaa tai lääkkeitä.
•
Jos laitteeseen pääsee vieraita aineita
tai vettä, katkaise laitteesta virta, irrota
virtajohto pistorasiasta ja ota yhteyttä
huoltoliikkeeseen.
•
Muutoin laite saattaa vaurioitua tai
aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon.
Varoitus
Jos kuvaruudulla näytetään pysäytettyä
kuvaa pitkän aikaa, ruudulle saattaa muodostua jäännöskuva tai tahra.
•
•
Aseta laite virransäästötilaan tai ota
liikkuva näytönsäästäjä käyttöön, jos et
käytä laitetta pitkään aikaan.
Valitse laitteelle sopiva resoluutio ja taajuus.
•
Irrota virtajohto pistorasiasta, jos lähdet pois
kotoa etkä käytä laitetta pitkään aikaan.
Muutoin silmät saattavat rasittua.
Älä käännä laitetta ylösalaisin tai siirrä sitä
pelkästään telineestä kiinni pitäen.
•
Tärkeitä turvallisuusohjeita
Muutoin laitteeseen kerääntyvä pöly
saattaa ylikuumentaa laitteen ja
aiheuttaa oikosulun tai sähköiskun.
Laite saattaa pudota ja vaurioitua tai
aiheuttaa henkilövahinkoja.
1-3
Näytön jatkuva katselu liian läheltä voi heikentää näköä.
Älä käytä ilmankostutinta tai hellaa laitteen
lähellä.
•
Muista lepuuttaa silmiäsi (5 minuuttia tunnissa), jos katselet näyttöä pitkän aikaa.
•
Tämä vähentää silmien rasittumista.
Pidä kaikki pienet varaosat poissa lasten
ulottuvilta.
Muussa tapauksessa seurauksena
saattaa olla sähköisku tai tulipalo.
Älä koske näyttöön, kun se on ollut päällä
pitkän aikaa, sillä se kuumenee, kun sitä
käytetään.
Säädä laitteen kallistuskulma ja telineen
korkeus huolellisesti ja varovaisesti.
•
Kätesi tai sormesi saattaa juuttua kiinni
johonkin laitteen osaan ja voit saada
vammoja.
•
Jos laite pääsee kallistumaan liikaa, se
saattaa pudota ja aiheuttaa
henkilövahinkoja.
Älä aseta laitteen päälle mitään raskaita esineitä.
•
Muutoin laite saattaa vaurioitua tai
aiheuttaa henkilövahinkoja.
Laitteen käyttäminen oikeassa asennossa
Käytä laitetta oikeassa asennossa.
1-3
•
Pidä selkäsi suorana.
•
Pidä silmäsi n. 45–50 cm etäisyydellä näytöstä. Aseta näyttö itseäsi kohti ja katso siihen
yläsuunnasta.
•
Säädä näytön kulma siten, että valo ei heijastu näytöstä.
•
Pidä kyynärpääsi oikeassa kulmassa ja käsivartesi suorassa kulmassa.
•
Pidä kyynärpääsi oikeassa kulmassa.
•
Pidä kantapääsi suorassa lattialla, polvesi vähintään 90 asteen kulmassa ja käsivartesi
rinnan alapuolella.
Tärkeitä turvallisuusohjeita
2
Laitteen asentaminen
2-1
Pakkauksen sisältö
•
Pura laite pakkauksestaan ja tarkista, että kaikki ohessa mainitut osat on toimitettu laitteen mukana.
•
Säilytä pakkauslaatikko tallessa siltä varalta, että sinun täytyy siirtää laitetta myöhemmin.
•
Jos osia puuttuu, ota yhteyttä jälleenmyyjään.
•
Ota yhteys paikalliseen jälleenmyyjään, jos haluat ostaa lisävarusteita.
Tyyppi 1
Näyttö ja HAS-jalusta
Tyyppi 2
Näyttö ja HAS-jalusta
Laitteen asentaminen
2-1
SISÄLTÖ
Asennusopas
Takuutodistus
Käyttöopas
D-Sub-kaapeli
(Ei saatavilla kaikilla alueilla)
Virtajohto
Puhdistusliina
Kaapelin pidätysrengas
VALINNAISET LISÄTARVIKKEET
DVI-kaapeli
2-1
USB-kaapeli
DP-kaapeli
•
Tuotteiden väri ja ulkoasu saattavat vaihdella ja teknisiä tietoja voidaan laitteen toiminnan parantamiseksi muuttaa
ilman ennakkoilmoitusta.
•
Puhdistusliina toimitetaan vain erittäin kiiltävän mustan mallin mukana.
Laitteen asentaminen
2-2
Jalustan asentaminen
Ennen kuin kasaat laitteen, aseta se tasaiselle lattiapinnalle siten, että näyttöruutu osoittaa alaspäin.
Aseta pöydälle pehmeä liina laitteen suojaksi ja aseta laite liinan päälle siten, että näyttöruutu osoittaa alaspäin.
Aseta jalustan varsi jalustan pohjaan kuvan osoittamalla tavalla.
Kierrä kiinnitysruuvi jalustan pohjaan täysin kiinni.
- Varoitus
Älä nosta laitetta pitämällä kiinni vain jalustasta.
Irrotus tapahtuu päinvastaisessa järjestyksessä kuin asennus.
Laitteen asentaminen
2-2
Kun käännät näytön vaaka-asennosta pystyasentoon, kallista näyttöä ensin taaksepäin
niin paljon kuin se kääntyy.
Jalustan säädön lukitus
2-2
Laitteen asentaminen
2-3
Seinätelineen asentaminen
Tässä laitteessa on 100 mm x 100 mm kokoinen, VESA-määritysten mukainen seinäkiinnitys.
HAS-jalusta
Näyttö
Kiinnitysteline (myydään erikseen)
1. Katkaise laitteesta virta ja irrota virtajohto seinästä.
2. Aseta jollekin tasaiselle pinnalle pehmeä liina tai muu pehmuste laitteen suojaksi ja aseta laite liinan päälle siten, että
näyttöruutu osoittaa alaspäin.
3. Irrota jalusta.
4. Aseta laitteen rungon ja telineen (seinätelineen, jalustan tai muun telineen) urat vastakkain ja kierrä kiinnitysruuvi tiukasti
paikoilleen.
•
Jos käytät suositeltua standardiruuvia pitempää ruuvia, laitteen sisäosat voivat vaurioitua.
•
Seinätelineen kiinnitykseen käytettävät ruuvit voivat olla tavallista pitempiä, jos asennettava seinäteline ei ole VESAstandardien mukainen.
•
Älä käytä sellaisia ruuveja, jotka eivät ole VESA-standardien mukaisia äläkä kiinnitä ruuveja käyttämällä liikaa voimaa.
Laite saattaa pudota ja vaurioitua tai aiheuttaa henkilövahinkoja.
Valmistaja ei ole vastuussa henkilövahingoista tai laitteen vaurioitumisesta.
•
Valmistaja ei ole vastuussa mistään sellaisista tuotevaurioista tai henkilövahingoista, jotka aiheutuvat sellaisen telineen
käytöstä, joka ei ole mainittujen standardien mukainen eikä myöskään sellaisista vaurioista ja vahingoista, jotka johtuvat
siitä, että laitteen on asentanut joku muu kuin valtuutettu asentaja.
•
Jos asennat laitteen seinätelineeseen, hanki sellainen seinäteline, jossa laitteen ja seinän väliin jää vähintään 10 cm
tilaa.
•
Valmistaja ei ole vastuussa mistään sellaisista ongelmista, jotka aiheutuvat sellaisen seinätelineen käytöstä, joka ei ole
mainittujen standardien mukainen.
•
Käytä kansainvälisten standardien mukaista seinätelinettä.
Laitteen asentaminen
2-3
2-4
Tietokoneen kytkeminen
Kiinnitysosat voivat olla erilaisia eri malleissa.
1. Kytke laite tietokoneen videolähtöliittimen mukaisesti.
•
Kun videokortissa on D-Sub (<Analog>) -lähtö
•
•
Kytke laitteen [RGB IN]-liitäntä tietokoneen [D-Sub]-liitäntään D-liitinkaapelilla.
Kun videokortissa on DVI (<Digital>) -lähtö
•
Kytke laitteen [DVI IN]-liitäntä tietokoneen [DVI]-liitäntään DVI-kaapelilla.
2. Connect one end of the power cord to the [POWER] port of the product and connect the other end of the power cord to the
220V or 110V wall outlet.
(Tulojännite vaihdetaan automaattisesti.)
2-4
Laitteen asentaminen
Kun laite on kytketty tietokoneeseen, voit käynnistää sen ja käyttää sitä.
POWER ON [ │ ] / OFF
Kytkee virran päälle/pois päältä.
Laitteen asentaminen
2-4
2-5
DP-kaapeleiden kytkeminen
Kytke tietokoneen [DP IN]-liittimet ja asennetut näytöt DP-kaapeleilla.
2-5
Laitteen asentaminen
2-6
USB-liitännät
Koskee vain jalustamalleja, joissa on USB-portteja.
Voit liittää USB-laitteen, kuten hiiren, näppäimistön, muistitkun tai ulkoisen kiintolevyn suoraan näytön
Näytön
DOWN -porttiin.
USB-portti tukee korkeanopeuksista USB 2.0 -standardia.
Korkea nopeus
Täysi nopeus
Alhainen nopeus
Tiedonsiirtonopeus
480 Mbps
12 Mbps
1,5 Mbps
Tehonkulutus
2,5 W
2,5 W
2,5 W
(Max. per portti)
(Max. per portti)
(Max. per portti)
1. Yhdistä näytön
•
•
UP -portti tietokoneen USB-porttiin USB-kaapelilla.
DOWN -portin käyttö edellyttää, että UP (Upstream-portti) on kytketty tietokoneeseen.
Yhdistä näytön
2. Yhdistä USB-näytön
UP -portti ja tietokoneen USB-portti näytön mukana toimitetulla USB-kaapelilla.
DOWN -portti USB-laitteeseen USB-kaapelilla.
3. Yhdistämisprosessi vastaa ulkoisen laitteen yhdistämistä tietokoneeseen.
•
Voit liittää näppäimistön ja hiiren.
•
Voit toistaa media-laitteen tiedostoja.
(Esimerkkejä media-laitteista: MP3, digitaalinen kamera jne.)
Laitteen asentaminen
2-6
2-6
•
Voit suorittaa, siirtää, kopioida ja poistaa tallennuslaitteessa olevia tiedostoja.
(Esimerkkejä tallennuslaitteista: ulkoinen muisti, muistikortti, muistikortin lukija, HDD-tyyppinen MP3-soitin jne.)
•
Voit käyttää muita tietokoneeseen liitettäviä USB-laitteita.
•
Kun kytket laitteen näytön
DOWN -porttiin, kytke laite laitteen omalla kaapelilla.
•
(Tiedustele laitteeseen sopivia kaapeleita ja ulkoisia laitteita kyseisen laitteen valmistajalta).
•
Yritys ei ole vastuussa ongelmista tai vaurioista, jotka ovat aiheutuneet laitteen kytkemisestä muulla kuin hyväksynnän
saaneella kaapelilla.
•
Jotkin tuotteet eivät noudata USB-standardia; laitteessa voi esiintyä toimintahäiriö.
•
Ota yhteyttä laitteen/tietokoneen valmistajan asiakaspalveluun, jos tietokoneeseen kytketty laite ei toimi oikein.
Laitteen asentaminen
2-7
Kensington-lukko
Kensington-lukko on varkaudenestolaite, jonka avulla laite voidaan lukita kiinni siten, että sitä voi käyttää huoletta julkisilla
paikoilla. Koska lukituslaitteen muoto ja käyttötapa riippuvat sen mallista ja valmistajasta, tarkista kiinnitysohjeet lukituslaitteen
mukana tulevasta käyttöoppaasta.
Kensington-lukko on ostettava erikseen.
Jos haluat lukita laitteen, toimi seuraavasti:
1. Kierrä Kensington-lukon kaapeli jonkin suureen, paikallaan pysyvän kohteen ympärille. Sopiva kohde on esimerkiksi pöytä tai
tuoli.
2. Pujota kaapelin pää ja siihen kiinnitetty lukko kaapelin toisen pään silmukan läpi.
3. Aseta lukituslaite näytössä olevaan Kensington-kiinnikkeeseen (
4. Lukitse lukko (
).
).
•
Nämä ovat yleisohjeita. Katso tarkat ohjeet lukituslaitteen mukana toimitetusta käyttöoppaasta.
•
Voit ostaa lukituslaitteen elektroniikkaliikkeestä, verkkokaupasta tai yrityksemme huoltoliikkeestä.
Laitteen asentaminen
2-7
3
Laitteen käyttö
3-1
Sopivan tarkkuuden asetus
Kun käynnistät laitteen ensimmäistä kertaa, näytölle ilmestyy sopivan tarkkuuden asettamista koskeva viesti.
Valitse kieli ja sopiva tarkkuus.
▲/▼ : Voit valita kielen näillä painikkeilla.
MENU : Saat viestin pois näytöltä painamalla tätä painiketta.
3-1
•
Se voidaan näyttää enintään (1) kertaa. Säädä tietokoneen resoluutio ennen määrärajan saavuttamista.
•
Aseta sopiva tarkkuus.
•
Kytke laite tietokoneeseen, kun tietokone on pois päältä. Kytke tämän jälkeen virta päälle.
•
Napsauta hiiren oikealla näppäimellä tietokoneen työpöytää ja valitse näytölle ilmestyvästä valikosta "Properties
(Ominaisuudet)".
•
Aseta sopiva tarkkuus "Settings (Asetukset)"-välilehdellä.
Laitteen käyttö
3-2
Standardisignaalitilataulukko
LCD-näytön optimaalinen tarkkuus riippuu näytön koosta toisin kuin CDT-näyttöjen.
Tästä syystä kuvan laatu on huonompi, jos et aseta sopivaa tarkkuutta näytön koon mukaisesti. Suosittelemme, että asetat
laitteelle sopivan tarkkuuden.
Jos tietokoneen signaali on jokin seuraavista standardisignaalitiloista, näyttö säädetään automaattisesti. Jos tietokoneen signaali
ei vastaa mitään seuraavista signaalitiloista, näytöllä ei ehkä näy mitään tai ainoastaan virran merkkivalo palaa. Säädä asetukset
oheisten ohjeiden ja videokortin käyttöoppaan mukaisesti.
2243DW
NÄYTTÖTILA
POIKKISUORA
TAAJUUS (KHZ)
PYSTYTAAJUUS
(HZ)
PIKSELIKELLO
(MHZ)
TAHDISTUKSEN
POLAARISUUS (H/
V)
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
VESA, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA, 1280 x 800
62,795
74,934
106,500
-/+
VESA, 1280 x 960
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
VESA, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA, 1440 x 900
70,635
74,984
136,750
-/+
VESA, 1680 x 1050
64,674
59,883
119,000
+/-
2443DW
Laitteen käyttö
3-2
NÄYTTÖTILA
POIKKISUORA
TAAJUUS (KHZ)
PYSTYTAAJUUS
(HZ)
PIKSELIKELLO
(MHZ)
TAHDISTUKSEN
POLAARISUUS (H/
V)
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
VESA, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA, 1280 x 960
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
VESA, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA, 1440 x 900
70,635
74,984
136,750
-/+
VESA, 1600 x 1200
75,000
60,000
162,000
+/+
VESA, 1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
+/-
VESA, 1920 x 1200
74,038
59,950
154,000
+/-
Vaakataajuus
Yhden näytön oikeasta reunasta vasempaan vaakatasossa ulottuvan juovan skannaukseen kuluvaa aikaa kutsutaan
vaakasykliksi, ja kääntäen verrannollinen määrä vaakasyklejä on nimeltään vaakataajuus. Vaakataajuus ilmoitetaan
kilohertseinä, kHz.
Pystytaajuus
Näyttöpaneelin täytyy näyttää sama kuva kymmeniä kertoja sekunnissa, jotta ihmissilmä näkisi kuvan. Tätä taajuutta kutsutaan
pystytaajuudeksi. Pystytaajuus ilmoitetaan hertseinä, Hz.
3-2
Laitteen käyttö
3-3
Laiteohjaimen asennus
Kun asennat laiteohjaimen, voit asettaa laitteelle sopivan tarkkuuden ja taajuuden. Laiteohjain löytyy laitteen mukana
toimitetulta CD-levyltä. Jos laitteen mukana tuleva ohjaintiedosto ei toimi, käy Samsung Electronicsin huoltoliikkeessä tai
lataa ohjain verkkosivuiltamme (http://www.samsung.com/).
1. Aseta ohjaimen asennuslevy CD-asemaan.
2. Napsauta kohtaa "Windows-ajuri".
3. Asenna ohjain näytöllä annettujen ohjeiden mukaan.
4. Valitse laitteen malli luettelosta.
5. Tarkista, että sopiva tarkkuus ja virkistystaajuus näkyvät ohjauspaneelin asetuksissa. Saat lisätietoja Windowskäyttöjärjestelmän ohjeista.
Laitteen käyttö
3-3
3-4
Laitteen ohjauspainikkeet
Laitteen ohjauspainikkeet
Niitä käytetään kevyesti sormella koskettamalla.
KUVAKE
MENU
KUVAUS
Saat kuvaruutuvalikon (OSD) näkyviin painamalla tätä painiketta.
Painiketta käytetään myös kuvaruutuvalikosta poistumiseen tai siirtymiseen ylemmälle
tasolle valikon sisällä.
* Kuvaruutuvalikon asetusten lukitseminen
Tällä toiminnolla voit lukita kuvaruutuvalikon asetukset siten, että ne pysyvät samoina eivätkä muut käyttäjät voi muuttaa niitä.
On: Jos painat MENU-painiketta yli viiden (5) sekunnin ajan, kuvaruutuvalikon asetukset lukitaan.
Off: Jos painat MENU-painiketta uudelleen yli viiden (5) sekunnin ajan, kuvaruutuvalikon
asetusten lukitus otetaan pois käytöstä.
Jos kuvaruutuvalikon lukitustoiminto on käytössä, käyttäjät voivat silti säätää näytön
kirkkautta ja kontrastia ja käyttää [ ]-painiketta.
▲/▼
Käytä näitä painikkeita valikossa liikkumiseen ja asetusten tekemiseen.
Käytä tätä painiketta näytön kirkkauden säätämiseen.
Käyttäjät voivat asettaa <Customized Key>-painikkeelle jonkin seuraavista toiminnoista. Kun
painat ohjelmoitavaa painiketta [ ] asetusten tekemisen jälkeen, asetuksissa määritelty toiminto suoritetaan.
•
<MagicBright> - <MagicAngle> - <MagicEco> - <Image Size>
Voit määrittää <Customized Key>-painikkeen toiminnon valitsemalla
kuvaruutuvalikosta <SETUP&RESET> -> <Customized Key>.
3-4
Laitteen käyttö
KUVAKE
KUVAUS
Käytä tätä painiketta toimintojen valitsemiseen.
Jos painat [
]-painiketta, kun kuvaruutuvalikko ei ole näkyvissä, tulosignaali (analog/
Digital/DP) vaihdetaan. Kun vaihdat tulosignaalia painamalla [
]-painiketta tai silloin, kun
käynnistät laitteen, näytön vasempaan ylänurkkaan ilmestyy viesti, joka kertoo, mikä tulosignaali on valittuna.)
AUTO
•
Jos haluat valita digital-tilan, sinun täytyy kytkeä laite ja tietokone toisiinsa DVIkaapelilla.
•
Jos haluat valita DP-tilan, sinun täytyy kytkeä laite ja tietokone toisiinsa DPkaapelilla.
Ota näytön automaattiasetukset käyttöön painamalla [AUTO]-painiketta.
Tämä toiminto on käytettävissä vain analog-tilassa.
Jos muutat tarkkuusasetuksia kohdassa Display Properties (Näytön ominaisuudet), AUTO
adjustment -toiminto otetaan käyttöön.
Paina tätä painiketta, kun haluat kytkeä tai katkaista laitteen virran.
Virran merkkivalo
Valo palaa normaalin toiminnan aikana ja välähtää kerran, kun asetukset tallennetaan.
Jos haluat lisätietoja virransäästötoiminnosta, tutustu virransäästötoimintoon kohdassa
Muut tiedot. Jos et käytä laitetta pitkään aikaan, säästät sähköä kytkemällä laitteen
virtajohdon irti pistorasiasta.
Laitteen käyttö
3-4
3-5
Näytön asetusvalikon käyttäminen (OSD: On Screen Display,
kuvaruutuvalikko)
Näytön asetusvalikon (OSD: On Screen Display) rakenne
YLÄVALIKOT
PICTURE
COLOR
SIZE & POSITION
SETUP&RESE
T
ALIVALIKOT
Brightness
Contrast
Sharpness
MagicBright
MagicAngle
Coarse
Fine
MagicColor
Red
Green
Blue
Color Tone
Color Effect
Gamma
H-Position
V-Position
Image Size
Menu H-Position
Menu V-Position
Reset
Language
MagicEco
Off Timer On/Off
Off Timer Setting
Customized Key
Auto Source
Display Time
PC/AV Mode
Menu Transparency
INFORMATION
Näytön toiminnot saattavat vaihdella malleittain. Vertaa käytettävään tuotteeseen.
PICTURE
VALIKKO
Brightness
Contrast
3-5
KUVAUS
Säätää näytön kirkkautta.
•
Tämä valikko ei ole käytettävissä, kun <MagicBright> on asetettu tilaan <Dynamic
Contrast>.
•
Tämä valikko ei ole käytettävissä, kun <MagicEco> on asetettuna.
Säätää näytöllä näkyvän kuvan kontrastia.
•
Tämä valikko ei ole käytettävissä, kun <MagicBright>-asetuksena on <Dynamic Contrast>
tai käytössä on <Cinema>-tila.)
•
Tämä valikko ei ole käytettävissä, kun <MagicColor> on asetettu tilaan <Full> tai
<Intelligent>.
•
Tämä valikko ei ole käytettävissä, kun <Color Effect> on asetettuna.
Laitteen käyttö
VALIKKO
Sharpness
MagicBright
KUVAUS
Säätää näytöllä näkyvän kuvan yksityiskohtien selkeyttä.
•
Tämä valikko ei ole käytettävissä, kun <MagicBright>-asetuksena on <Dynamic Contrast>
tai käytössä on <Cinema>-tila.)
•
Tämä valikko ei ole käytettävissä, kun <MagicColor> on asetettu tilaan <Full> tai
<Intelligent>.
•
Tämä valikko ei ole käytettävissä, kun <Color Effect> on asetettuna.
Tällä toiminnolla voit ottaa käyttöön eri käyttötilanteisiin tarkoitettuja valmiita asetuksia, esim. asiakirjojen muokkaus, internetin selailu, pelien pelaaminen tai elokuvien katselu jne.
•
<Custom>
Jos valmiit kuvatilat eivät vastaa tarpeitasi, voit säätää asetukset <brightness> ja <Contrast>
suoraan tässä tilassa.
•
<Standard>
Tässä tilassa näytön asetukset on tehty asiakirjojen muokkaukseen ja internetin selailuun
(tekstien ja kuvien katseluun) sopiviksi.
•
<Game>
Tässä tilassa näytön asetukset on tehty paljon grafiikkaa sisältävien, nopeaa virkistystaajuutta
vaativien pelien pelaamiseen sopiviksi.
•
<Cinema>
Tässä tilassa kirkkaus- ja tarkkuusasetukset ovat samanlaiset kuin televisiossa, jotta viihteen
(elokuvat, DVD:t jne.) katselu olisi mahdollisimman miellyttävää.
•
<Dynamic Contrast>
Säätää kuvan kontrastia automaattisesti siten, että kirkkaat ja tummat kuvat näkyvät
tasaisempina.
Tämä valikko ei ole käytettävissä, kun <MagicAngle> tai <MagicEco> on asetettuna.
Laitteen käyttö
3-5
VALIKKO
MagicAngle
KUVAUS
Tämän toiminnon avulla voit varmistaa optimaalisen kuvanlaadun katseluasennon mukaan.
Jos katsot näyttöä sen alapuolelta, yläpuolelta tai sivulta, saat kuvanlaadun vastaavaksi kuin kuvaruutua suoraan edestä katsottaessa, kun valitset käyttöön katselupaikkaa vastaavan asetuksen.
Aseta <Off>, kun katsot näyttöä suoraan edestä.
•
<Off>
•
<Lean Back Mode1>
- Valitse tämä vaihtoehto, kun katsot näyttöä hieman alaviistosta.
•
<Lean Back Mode2>
- Valitse tämä vaihtoehto, kun katsot näyttöä alaviistosta.
•
<Standing Mode>
•
<Side Mode>
•
<Group View> - Valitse, jos kaksi tai useampi henkilö katsoo samanaikaisesti sijaintipaikasta
,
•
Coarse
- Valitse tämä vaihtoehto, kun katsot näyttöä edestä.
,
- Valitse, jos katselupiste on näyttöä ylempänä.
- Valitse tämä vaihtoehto, kun katsot näyttöä vasemmalta tai oikealta.
.
<Custom> -Jos valitaan <Custom>, <Lean Back Mode 1> -tilan asetuksia käytetään lähtötietoina.
Käyttäjä voi asettaa kuvan käyttötarpeitaan vastaavaksi.
•
Tämä valikko ei ole käytettävissä, kun <MagicBright>-asetuksena on <Dynamic Contrast>
tai käytössä on <Cinema>-tila.
•
Tämä valikko ei ole käytettävissä, kun <MagicColor> tai <Color Effect> on asetettuna.
Poistaa pystykohinaviivat (viivakuvion) näytöltä.
Kuvan sijaintipaikka saattaa muuttua asetusten tekemisen jälkeen. Jos näin käy, siirrä kuvaa <HPosition>-valikossa niin, että se näkyy näytön keskellä.
Tämä toiminto on käytettävissä vain analog-tilassa.
Fine
Poistaa vaakakohinaviivat (viivakuvion) näytöltä.
Jos kohina ei poistu täysin <Fine>-toimintoa käyttämällä, muuta kohdan <Coarse> asetuksia ja käytä
sen jälkeen <Fine>-toimintoa uudelleen.
Tämä toiminto on käytettävissä vain analog-tilassa.
3-5
Laitteen käyttö
COLOR
Laitteen käyttö
3-5
VALIKKO
MagicColor
Red
Green
Blue
Color Tone
3-5
KUVAUS
Näyttää luonnolliset värit selkeämmin muuttamatta kuvan laatua. Tämä toiminto käyttää Samsung
Electronicsin kehittämää digitaalisen kuvan parannusteknologiaa.
•
<Off> - Kytkee MagicColor-toiminnon pois päältä.
•
<Demo> - Voit verrata MagicColor-toiminnon käsittelemiä kuvia alkuperäisiin kuviin.
•
<Full> - Tekee kuvasta ja kuvissa näkyvistä ihonväreistä selkeämpiä.
•
<Intelligent> - Parantaa kuvan väriä ihonvärejä lukuun ottamatta.
•
Tämä valikko ei ole käytettävissä, kun <MagicAngle> on asetettuna.
•
Tämä valikko ei ole käytettävissä, kun <Color Effect> on asetettuna.
Voit säätää kuvan punaisen värin arvot haluamiksesi.
•
Tämä valikko ei ole käytettävissä, kun <MagicColor> on asetettu tilaan <Full> tai
<Intelligent>.
•
Tämä valikko ei ole käytettävissä, kun <Color Effect> on asetettuna.
Voit säätää kuvan vihreän värin arvot haluamiksesi.
•
Tämä valikko ei ole käytettävissä, kun <MagicColor> on asetettu tilaan <Full> tai
<Intelligent>.
•
Tämä valikko ei ole käytettävissä, kun <Color Effect> on asetettuna.
Voit säätää kuvan sinisen värin arvot haluamiksesi.
•
Tämä valikko ei ole käytettävissä, kun <MagicColor> on asetettu tilaan <Full> tai
<Intelligent>.
•
Tämä valikko ei ole käytettävissä, kun <Color Effect> on asetettuna.
Voit säätää värien lämpötila-asetukset mieleisiksesi.
•
<Cool> - Asettaa näytön taustavärin viileämmänsävyiseksi.
•
<Normal> - Ottaa oletuksena käytettävän taustavärin lämpötilan käyttöön.
•
<Warm> - Asettaa näytön taustavärin lämpimämmänsävyiseksi.
•
<Custom> - Valitse tämä valikko, jos haluat asettaa värien lämpötilan manuaalisesti.
Jos esiasetetut värilämpötilat eivät miellytä sinua, voit asettaa RGB-arvot manuaalisesti.
•
Tämä valikko ei ole käytettävissä, kun <MagicColor> on asetettu tilaan <Full> tai
<Intelligent>.
•
Tämä valikko ei ole käytettävissä, kun <MagicAngle> on asetettuna.
•
Tämä valikko ei ole käytettävissä, kun <Color Effect> on asetettuna.
Laitteen käyttö
VALIKKO
Color Effect
Gamma
KUVAUS
Voit muuttaa yleisilmettä vaihtamalla kuvan värejä.
•
<Off> - Kytkee <color effect>-toiminnon pois päältä.
•
<Grayscale> -Näyttää kuvat mustavalkoisina.
•
<Green> - Näyttää kuvat vihreänsävyisinä.
•
<Aqua> - Näyttää kuvat sinertävänsävyisinä.
•
<Sepia> - Näyttää kuvat seepiansävyisinä.
•
Tämä valikko ei ole käytettävissä, kun <MagicAngle> on asetettuna.
•
Tämä valikko ei ole käytettävissä, kun <MagicColor> on asetettuna.
Tämän valikon avulla voit säätää normaalikirkkaiden värien voimakkuutta.
•
<Mode1> - <Mode2> - <Mode3>
Tämä valikko ei ole käytettävissä, kun <MagicAngle> on asetettuna.
(Tämä valikko ei ole käytettävissä, kun <MagicBright>-asetuksena on <Dynamic Contrast> ja käytössä on <Cinema>-tila.)
SIZE & POSITION
VALIKKO
H-Position
V-Position
Laitteen käyttö
KUVAUS
Siirtää näytön kuvan sijaintia vaakasuunnassa.
•
Tämä toiminto on käytettävissä vain analog-tilassa.
•
Jos AV-tilaan tulee TV-signaali, valitse <Screen Fit> säätäessäsi vaaka-asentoa tasoilla
0–6.
Siirtää näytön kuvan sijaintia pystysuunnassa.
•
Tämä toiminto on käytettävissä vain analog-tilassa.
•
Jos AV-tilaan tulee TV-signaali, valitse <Screen Fit> säätäessäsi pystyasentoa tasoilla 0–6.
3-5
VALIKKO
KUVAUS
Image Size
Toimitetaan vain laajakuvamallien mukana (esimerkiksi 16:9 tai 16:10).
Tietokoneen signaalit
•
<Auto> - Kuva näytetään tulosignaalin kuvasuhteen mukaisesti.
•
<Wide> - Kuva näytetään koko näytön kokoisena tulosignaalin kuvasuhteesta riippumatta.
•
Standarditaulukkoon kuulumattomia signaaleja ei tueta.
•
Jos tarkkuus säädetään optimaaliseksi, kuvasuhde ei muutu, vaikka <Image Size>asetuksena olisi <Auto> tai <Wide>.
AV-signaalit
•
<4 : 3> - Näyttää kuvat suhteessa 4:3.
•
<16 : 9> - Näyttää kuvat suhteessa 16:9.
•
<Screen Fit> - Jos DVI/DP-tilan tulosignaalina on 720P, 1080i tai 1080P, kuva näytetään
sellaisenaan, typistämättömänä.
Tätä asetusta voi käyttää vain vain, jos ulkoinen tulo käyttää DVI/DP-liitäntää ja kohdan <PC/AV
Mode> asetuksena on <AV>.
•
<4 : 3> - Näyttää kuvat suhteessa 4:3.
•
<wide> - Näyttää kuvat suhteessa 16:10.
•
<Screen Fit> - Jos DVI/DP-tilan tulosignaalina on 720P, 1080i tai 1080P, kuva näytetään
sellaisenaan, typistämättömänä.
•
Voidaan valita vain, jos ulkoinen tulo on yhdistetty DVI/DP-liittimeen ja <PC/AV Mode> on <AV>.
•
Jos näyttöpaneelin koko on 16:10, näytön koon vaihtoehtoihin kuuluvat <4:3>,<wide> ja
<Screen fit>.
Menu H-Position
Voit säätää kuvaruutuvalikon sijaintipaikkaa vaakasuunnassa.
Menu V-Position
Voit säätää kuvaruutuvalikon sijaintipaikkaa pystysuunnassa.
SETUP&RESET
3-5
Laitteen käyttö
VALIKKO
Reset
KUVAUS
Tällä toiminnolla voit palauttaa kuvan laadun ja väriasetukset tehdasasetuksiin.
•
Language
<No> - <Yes>
Valitse kuvaruutuvalikon kieli.
Valittua kieltä käytetään ainoastaan laitteen kuvaruutuvalikossa. Tämä asetus ei vaikuta
tietokoneen muihin toimintoihin.
MagicEco
Tämä toiminto alentaa virrankulutusta, joka toteutetaan alentamalla näytön jännitettä.
•
<100%>
Jos valitaan <100%>, virrankulutus on 100% oletusasetuksesta.
•
<75%>
Jos valitaan <75%>, virrankulutus on noin 75% oletusasetuksesta.
•
<50%>
Jos valitaan <50%>, virrankulutus on noin 50 % oletusasetuksesta.
•
<Power Saving Off>
Jos valitaan <Power Saving Off>, toiminto on pois päältä.
Tämä valikko ei ole käytettävissä, kun <MagicBright> on asetettu tilaan <Dynamic Contrast>.
Off Timer On/Off
Voit ottaa virransammutusajastimen käyttöön tai pois käytöstä.
•
Off Timer Setting
<Off> - <On>
Kytkee virran pois päältä automaattisesti, kun asetettu aika saavutetaan.
Jos <Off Timer On/Off>-asetuksena on <On>, vain tämä toiminto on käytettävissä.
Customized Key
Voit asettaa ohjelmoitavalle painikkeelle jonkin seuraavista toiminnoista.
<MagicBright> - <MagicAngle> - <MagicEco> - <Image Size>
Auto Source
Display Time
•
<Auto> - Näyttö valitsee tulosignaalin automaattisesti.
•
<Manual> - Käyttäjän täytyy valita tulosignaali manuaalisesti.
Kuvaruutuvalikko häviää näytöltä automaattisesti, jos käyttäjä ei käytä mitään toimintoja.
Voit määritellä kuvaruutuvalikon piilottamiseen kuluvan odotusajan.
•
PC/AV Mode
<5 sec> - <10 sec> - <20 sec> - <200 sec>
Kytke PC-tilaan, jos liitetty tietokoneeseen; kytke On-tilaan, jos liitetty AV-laitteeseen.
Näyttö ei näy normaalisti, jos tilaksi ei ole valittu AV.
Menu Transparency
Tämä toiminto ei ole käytettävissä analogisessa tilassa.
•
Toimitetaan vain laajakuvamallien mukana (esimerkiksi 16:9 tai 16:10).
Voit valita kuvaruutuvalikon läpinäkyvyyden.
•
Laitteen käyttö
•
<Off> - <On>
3-5
INFORMATION
VALIKKO
INFORMATION
3-5
KUVAUS
Näyttää tietokoneen käyttämän taajuuden ja tarkkuuden.
Laitteen käyttö
4
Ohjelmiston asennus
4-1
Natural Color
Mikä Natural Color on?
Tämä ohjelmisto toimii ainoastaan Samsungin tuotteiden kanssa ja sen avulla näytöllä näkyvät värit voidaan asettaa siten, että
ne ovat samanlaiset kuin tulostetuissa kuvissa. Saat lisätietoja ohjelmiston ohjeesta (paina F1-painiketta).
Natural Color on saatavilla verkosta. Voit ladata sen alla alta ja suorittaa asennuksen;
http://www.samsung.com/us/consumer/learningresources/monitor/naturalcolorexpert/pop_download.html
Ohjelmiston asennus
4-1
4-2
MagicTune
Mikä MagicTune on?
MagicTune on ohjelmisto, jonka avulla näytön asetusten tekeminen on helpompaa. Ohjelma kuvailee näytön toiminnot tarkasti ja
antaa helppoja käyttöohjeita.
Voit tehdä näytön asetukset hiirellä ja näppäimistöllä sen sijaan, että käyttäisit laitteen omia toimintopainikkeita.
Käytettävissä vain Digital-tilassa
Ohjelmiston asennus
1. Aseta asennuslevy CD-asemaan.
2. Valitse MagicTune-asennusohjelma.
Jos ohjelmiston asennusikkuna ei näy näytöllä, etsi CD-levyltä MagicTune-asennustiedosto ja napsauta sitä kaksi
kertaa.
3. Valitse asennuskieli ja paina [Next (Seuraava)].
4. Asenna ohjelmisto näytöllä annettujen ohjeiden mukaan.
•
Ohjelmisto ei välttämättä toimi oikein, jollet käynnistä tietokonetta uudelleen asennuksen jälkeen.
•
MagicTune-kuvake ei välttämättä ilmesty näytölle tietokoneen käyttöjärjestelmästä ja käytettävästä laitteesta riippuen.
•
Jos kuvake ei ilmesty näytölle, paina F5-painiketta.
Asennukseen liittyviä rajoituksia ja ongelmia (MagicTune™)
MagicTune™-ohjelman asennukseen voivat vaikuttaa sellaiset tekijät kuten käytettävä videokortti, emolevy tai
verkkoympäristö.
Järjestelmävaatimukset
OS
•
Windows 2000
•
Windows XP Home Edition
•
Windows XP Professional
•
Windows Vista, 32-bittinen
•
Windows 7, 32-bittinen
Suosittelemme MagicTune™-ohjelman käyttöön Windows 2000 -käyttöjärjestelmää tai jotakin uudempaa versiota.
Laitteisto
•
Vähintään 32 Mt muistia
•
Vähintään 60 Mt vapaata levytilaa
Saat lisätietoa verkkosivuiltamme.
Ohjelmiston poistaminen
Voit poistaa MagicTune™-ohjelman ainoastaan Windowsin [Add or Remove Programs (Lisää tai poista sovellus)]-valikosta.
Poista MagicTune™ seuraavien ohjeiden mukaisesti.
4-2
Ohjelmiston asennus
1. Napsauta [Start (Käynnistä)], valitse ensin [Settings (Asetukset)] ja sen jälkeen [Control Panel (Ohjauspaneeli)].
Windows XP:ssä napsauta [Start (Käynnistä)] ja valitse [Control Panel (Ohjauspaneeli)].
2. Napsauta Ohjauspaneelin [Add or Remove Programs (Lisää tai poista sovellus)] -kuvaketta kaksi kertaa.
3. Valitse [Add/Remove (Lisää/poista)]-ikkunasta MagicTune™ siten, että se näkyy korostettuna.
4. Poista ohjelma napsauttamalla [Change or Remove Programs (Muuta tai poista ohjemia)].
5. Aloita MagicTune™-ohjelman poistaminen valitsemalla [Yes (Kyllä)].
6. Odota niin kauan, kunnes näytölle ilmestyy viesti, jossa kerrotaan, että ohjelmisto on poistettu tietokoneelta.
Jos tarvitset teknistä tukea tai haluat tutustua usein kysyttyihin kysymyksiin tai saada tietoja MagicTune™-ohjelman
päivityksistä, vieraile verkkosivuillamme.
Ohjelmiston asennus
4-2
4-3
MagicRotation
Mikä MagicRotation on?
Samsung Electronics, Inc:n MagicRotation-ohjelmiston avulla kuvaa voidaan kääntää 0, 90, 180 tai 270 astetta ja siten tehostaa
ja helpottaa tietokonenäytön käyttöä, katselua ja käyttäjän työntekoa.
Ohjelmiston asennus
1. Aseta asennuslevy CD-asemaan.
2. Valitse MagicRotation-asennusohjelma.
Jos ohjelmiston asennusikkuna ei näy näytöllä, etsi CD-levyltä MagicRotation-asennustiedosto ja napsauta sitä kaksi
kertaa.
3. Valitse asennuskieli ja paina [Next (Seuraava)].
4. Asenna ohjelmisto näytöllä annettujen ohjeiden mukaan.
•
Ohjelmisto ei välttämättä toimi oikein, jollet käynnistä tietokonetta uudelleen asennuksen jälkeen.
•
MagicRotation-kuvake ei välttämättä ilmesty näytölle tietokoneen käyttöjärjestelmästä ja käytettävästä laitteesta
riippuen.
•
Jos kuvake ei ilmesty näytölle, paina F5-painiketta.
Asennukseen liittyviä rajoituksia ja ongelmia (MagicRotation)
MagicRotation-ohjelman asennukseen voivat vaikuttaa sellaiset tekijät kuten käytettävä videokortti, emolevy tai
verkkoympäristö.
Rajoitus
1. Näytön ohjain on ladattava oikein, jottaMagicRotation toimii oikein.
Asennetun näytön ohjaimen on oltava valmistajan uusin ohjain.
2. Toimi seuraavasti, jos jotkin sovellukset (kuten Windows Media Player, Real Player, jne.) eivät toista elokuvatiedostoja
oikein 90, 180 ja 270 suunnissa:
•
Sulje sovellus.
•
Valitse sovelluksen näyttösuunta (90, 180, 270).
• Käynnistä sovellus uudelleen.
Tämä korjaa ongelman useimmissa tapauksissa.
3. OpenGL- ja DirectDraw (3D piirustus) -ohjelmia käyttävät sovellukset eivät toimi valitussa suunnassa (90, 180, 270).
esim. 3D-pelit
4. DOS-pohjaiset sovellukset eivät toimi valitussa suunnassa (90, 180, 270) koko näytön tilassa.
5. Windows™ 98, ME, NT 4.0 eivät tue kahden näytön käyttöä.
6. MagicRotation ei tue 24 bittiä/kuvapiste väriä (bitin syvyys/värin laatu).
7. Jos vaihdat grafiikkakortin, MagicRotation-ohjelmiston asennuksen poistoa suositellaan ensin.
Järjestelmävaatimukset
OS
4-3
•
Windows™ 98 SE
•
Windows™ Me
•
Windows™ NT 4.0
•
Windows™ 2000
Ohjelmiston asennus
•
Windows XP Home Edition
•
Windows XP Professional
•
Windows Vista 32Bit
•
Windows 7 32Bit
Suosittelemme MagicRotation-ohjelman käyttöön Windows 2000 -käyttöjärjestelmää tai jotakin uudempaa versiota.
Laitteisto
•
Vähintään 128 Mt muistia (suositeltu vähimmäismäärä)
•
Vähintään 25 Mt vapaata levytilaa
Service Packit
•
On suositeltavaa, että järjestelmässä on asennettuna uusin Service Pack.
•
Windows™‚ NT 4.0 -käyttöjärjestelmää varten suositellaan asennettavaksi Internet Explorer 5.0 tai tätä uudempi versio
Active Desktop komponentilla.
•
Saat lisätietoa verkkosivuiltamme.
•
Windows™‚ on Microsoft Corporation, Inc:n rekisteröity tavaramerkki.
Ohjelmiston poistaminen
Voit poistaa MagicRotation-ohjelman ainoastaan Windowsin [Add or Remove Programs (Lisää tai poista sovellus)]-valikosta.
Poista MagicRotation seuraavien ohjeiden mukaisesti.
1. Napsauta [Start (Käynnistä)], valitse ensin [Settings (Asetukset)] ja sen jälkeen [Control Panel (Ohjauspaneeli)].
Windows XP:ssä napsauta [Start (Käynnistä)] ja valitse [Control Panel (Ohjauspaneeli)].
2. Napsauta Ohjauspaneelin [Add or Remove Programs (Lisää tai poista sovellus)] -kuvaketta kaksi kertaa.
3. Valitse [Add/Remove (Lisää/poista)]-ikkunasta MagicRotation siten, että se näkyy korostettuna.
4. Poista ohjelma napsauttamalla [Change or Remove Programs (Muuta tai poista ohjemia)].
5. Aloita MagicRotation-ohjelman poistaminen valitsemalla [Yes (Kyllä)].
6. Odota niin kauan, kunnes näytölle ilmestyy viesti, jossa kerrotaan, että ohjelmisto on poistettu tietokoneelta.
Jos tarvitset teknistä tukea tai haluat tutustua usein kysyttyihin kysymyksiin tai saada tietoja MagicRotation-ohjelman
päivityksistä, vieraile verkkosivuillamme.
Ohjelmiston asennus
4-3
4-4
MultiScreen
Mikä MultiScreen on?
MultiScreen-toiminnon avulla voit jakaa näytöllä näkyvän kuvan osiin.
Ohjelmiston asennus
1. Aseta asennuslevy CD-asemaan.
2. Valitse MultiScreen-asennusohjelma.
Jos ohjelmiston asennusikkuna ei näy näytöllä, etsi CD-levyltä MultiScreen-asennustiedosto ja napsauta sitä kaksi
kertaa.
3. Kun asennusohjelma ilmestyy näytölle, valitse [Next (Seuraava)].
4. Asenna ohjelmisto näytöllä annettujen ohjeiden mukaan.
•
Ohjelmisto ei välttämättä toimi oikein, jollet käynnistä tietokonetta uudelleen asennuksen jälkeen.
•
MultiScreen-kuvake ei välttämättä ilmesty näytölle tietokoneen käyttöjärjestelmästä ja käytettävästä laitteesta
riippuen.
•
Jos kuvake ei ilmesty näytölle, paina F5-painiketta.
Asennukseen liittyviä rajoituksia ja ongelmia (MultiScreen)
MultiScreen -ohjelman asennukseen voivat vaikuttaa sellaiset tekijät kuten käytettävä videokortti, emolevy tai
verkkoympäristö.
Käyttöjärjestelmä
OS
•
Windows 2000
•
Windows XP Home Edition
•
Windows XP Professional
•
Windows Vista, 32-bittinen
•
Windows 7, 32-bittinen
Suosittelemme MultiScreen-ohjelman käyttöön Windows 2000 -käyttöjärjestelmää tai jotakin uudempaa versiota.
Laitteisto
•
Vähintään 32 Mt muistia
•
Vähintään 60 Mt vapaata levytilaa
Ohjelmiston poistaminen
Napsauta [Start (Käynnistä)], valitse [Settings (Asetukset)]/[Control Panel (Ohjauspaneeli)] ja napsauta sen jälkeen kaksi kertaa
kohtaa [Add or Remove Programs (Lisää tai poista sovellus)].
Valitse ohjelmaluettelosta MultiScreen ja napsauta [Add/Delete (Lisää/poista)]-painiketta.
4-4
Ohjelmiston asennus
5
Vianmääritys
5-1
Näytön itsetestaus
•
Itsetestaustoiminnon avulla voit tarkistaa, toimiiko laite oikein.
•
Jos näytöllä ei näy kuvaa ja virran merkkivalo vilkkuu, vaikka laite ja tietokone on kytketty toisiinsa oikein, anna laitteen
testata itse oma toimintansa.
1. Kytke sekä laite että tietokone pois päältä.
2. Irrota signaalikaapeli laitteesta.
3. Kytke laite päälle.
4. Jos laite toimii oikein, näytölle ilmestyy viesti <Check Signal Cable>.
Jos näytöllä ei edelleenkään näy kuvaa, varmista, ettei tietokoneessa tai liitännässä ole vikaa. Laite toimii oikein.
Vianmääritys
5-1
5-2
Ennen kuin pyydät huoltoa
Tarkista oheiset seikat, ennen kuin pyydät huoltopalveluita. Jos ongelma jatkuu, ota yhteyttä lähimpään Samsung
Electronicsin huoltoliikkeeseen.
NÄYTÖLLÄ EI NÄY KUVAA / EN VOI KÄYNNISTÄÄ LAITETTA
Onko virtajohto kytketty kunnolla?
Tarkista virtajohdon liitäntä.
Näkyykö näytöllä viesti: <Check Signal Cable>?
Tarkista laitteen ja tietokoneen välinen johto.
Jos näytöllä näkyy viesti, vaikka johto on kytketty oikein, tarkista tulosignaali painamalla laitteen
-painiketta.
Näkyykö näytöllä viesti: <Not Optimum Mode>?
Näin käy, jos videokortin signaalin tarkkuus on korkeampi
kuin laitteen enimmäistarkkuus tai -taajuus.
Säädä näytön tarkkuus ja taajuus sopiviksi.
Eikö näytöllä näy kuvaa ja vilkkuuko virran merkkivalo 1
sekunnin välein?
Näin käy, kun virransäästötoiminto on käytössä.
Käytitkö kytkentään DVI-kaapelia?
Jos kytket DVI-kaapelin, kun tietokone on käynnistetty tai jos
kytket DVI-kaapelin uudelleen, kun olet ensin ottanut sen irti
tietokoneen käytön aikana, näytöllä ei mahdollisesti näy
mitään, sillä jotkin videokortit eivät tällöin toista kuvasignaalia.
Saat näytön käyttöösi painamalla hiiren painikkeita tai mitä
tahansa näppäimistön näppäintä.
Käynnistä tässä tapauksessa tietokoneesi uudelleen DVI-kaapelin ollessa kytkettynä.
KUVA ON LIIAN VAALEA TAI LIIAN TUMMA.
Säädä <Brightness>- ja <Contrast> -asetusta.
(Katso lisätietoja kohdasta <Brightness>, <Contrast>.)
Näytön kirkkaus voi vaihdella <MagicAngle>-asetuksen mukaan.
Jos <MagicBright>-asetuksena on <Dynamic Contrast>, näytön kirkkaus voi vaihdella tulosignaalin mukaan.
NÄYTÖN ASETUSVALIKKO (OSD: ON SCREEN DISPLAY)
Peruitko näytön asetukset?
Tarkista, onko kuvaruutuvalikon asetuslukko poissa käytöstä.
VÄRIT OVAT OUDOT / KUVA NÄKYY MUSTAVALKOISENA
Näkyykö näytöllä vain yksi väri, aivan kuin katsoisit kuvaa
värillisen kelmupaperin läpi?
Tarkista laitteen ja tietokoneen välisen johdon kytkentä.
Aseta videokortti tietokoneeseen uudelleen.
Tarkista, onko <Color Effect>-toiminnon asetuksena <Off>.
Onko videokortin asetukset tehty oikein?
Määritä videokortin asetukset sen käyttöohjeiden mukaisesti.
KUVA SIIRTYY YHTÄKKIÄ NÄYTÖN REUNAAN TAI KESKELLE.
Oletko vaihtanut videokortin tai -ohjaimen?
Ota automaattinen asetustoiminto käyttöön painamalla
[AUTO]-painiketta.
Muutitko tarkkuutta ja taajuutta siten, että ne ovat sopivia laitteelle?
Säädä videokortin tarkkuus ja taajuus sopiviin arvoihin.
Onko videokortin asetukset tehty oikein?
Määritä videokortin asetukset sen käyttöohjeiden mukaisesti.
Tarkista tiedot kohdasta (Standardisignaalitilataulukko)
KUVA ON EPÄTARKKA.
Muutitko tarkkuutta ja taajuutta siten, että ne ovat sopivia laitteelle?
5-2
Säädä videokortin tarkkuus ja taajuus sopiviin arvoihin.
Tarkista tiedot kohdasta (Standardisignaalitilataulukko)
Vianmääritys
VÄRI NÄKYY 16-BITTISENÄ (16 VÄRIÄ). NÄYTÖN VÄRIT OVAT MUUTTUNEET VIDEOKORTIN VAIHTAMISEN
JÄLKEEN.
Asensitko laitteen ohjaimen?
Windows XP : Tee väriasetukset uudelleen valitsemalla Control Panel (Ohjauspaneeli) → Appearance and Themes (Ulkoasu ja teemat) → Display (Näyttö)→ Settings (Asetukset).
Windows ME/2000 : Tee väriasetukset uudelleen valitsemalla
Control Panel (Ohjauspaneeli) → Display (Näyttö)→ Settings
(Asetukset).
Windows Vista : Muuta väriasetuksia valitsemalla Ohjauspaneeli → Ulkoasu ja mukauttaminen → Mukauttaminen →
Vaihda näytönsäästäjä .
Windows 7 : Muuta väriasetuksia valitsemalla Ohjauspaneeli
→ Ulkoasu ja mukauttaminen → Näyttö → Säädä näytön
tarkkuutta → Lisäasetukset → Näyttölaite.
(Saat lisätietoja Windowsin käyttöoppaasta.)
Onko videokortin asetukset tehty oikein?
Tee väriasetukset uudelle näytönohjaimelle sopiviksi.
KUN KYTKEN NÄYTÖN, NÄYTÖLLÄ NÄKYY VIESTI: "TUNTEMATON NÄYTTÖ, KYTKE JA KÄYTÄ -NÄYTTÖ (VESA
DDC) LÖYDETTY".
Asensitko laitteen ohjaimen?
Asenna laiteohjain asennusohjeiden mukaisesti.
Tarkista videokortin käyttöoppaasta, tukeeko se kaikkia kytke
ja käytä -toimintoja (VESA DDC).
Asenna laiteohjain asennusohjeiden mukaisesti.
LAITTEEN ULKOREUNOILLA NÄKYY PIENIÄ JÄLKIÄ.
Koska tämä laite on suunniteltu niin, että väri olisi mahdollisimman pehmeä, laitteen mustat reunat on päällystetty läpinäkyvällä
aineella, josta voi näkyä jälkiä. Tämä ei ole valmistusvirhe.
KUULEN PIIPPAAVAN ÄÄNEN, KUN KÄYNNISTÄN TIETOKONEEN.
Jos piippausääni kuuluu kolme (3) kertaa tai useammin, kun käynnistät tietokoneen, käytä tietokone huollossa.
Vianmääritys
5-2
5-3
Usein kysyttyä
USEIN KYSYTTYÄ
Miten voin muuttaa videosignaalin taajuuden (virkistystaajuus)?
KOKEILE SEURAAVAA:
Sinun täytyy muuttaa videokortin taajuutta.
Windows XP : Vaihda taajuus valitsemalla Control Panel
(Ohjauspaneeli) → Appearance and Themes (Ulkoasu ja teemat) → Display (Näyttö) → Settings (Asetukset) → Advanced
(Lisäasetukset) → Monitor (Näyttölaite) ja vaihda sitten virkistystaajuus kohdassa Monitor Settings (Näytön asetukset).
Windows ME/2000 : Vaihda taajuus valitsemalla Control
Panel (Ohjauspaneeli) → Display (Näyttö) → Settings (Asetukset) → Advanced (Lisäasetukset) → Monitor (Näyttölaite)
ja vaihda sitten virkistystaajuus Monitor Settings (Näytön
aasetukset) -valinnassa.
Windows Vista : Vaihda taajuus valitsemalla Control Panel
(Ohjauspaneeli) → Appearance and Personalization (Ulkoasu ja mukauttaminen) → Personalization (Mukauttaminen)
→ Display Settings (Näytön asetukset) → Advanced settings
(Lisäasetukset) → Monitor (Näyttölaite) ja vaihda sitten virkistystaajuus kohdassa Monitor Settings (Näytön asetukset).
Windows 7 : Vaihda taajuus valitsemalla Ohjauspaneeli →
Ulkoasu ja mukauttaminen→ Näyttö → Säädä näytön tarkkuutta → Lisäasetukset → Näyttölaite ja vaihda sitten virkistystaajuus Näytön asetukset -valinnassa.
(Saat lisätietoja tietokoneessa käyttämäsi videokortin käyttöoppaasta.)
5-3
Vianmääritys
USEIN KYSYTTYÄ
Miten voin muuttaa näytön tarkkuutta?
KOKEILE SEURAAVAA:
Windows XP : Muuta tarkkuutta valitsemalla Control Panel
(Ohjauspaneeli) → Appearance and Themes (Ulkoasu ja teemat) → Display (Näyttö)→ Settings (Asetukset).
Windows ME/2000 : Muuta tarkkuutta valitsemalla Control
Panel (Ohjauspaneeli) → Display (Näyttö) → Settings (Asetukset).
Windows Vista : Muuta tarkkuutta valitsemalla Ohjauspaneeli
→ Ulkoasu ja mukauttaminen → Mukauttaminen → Vaihda
näytönsäästäjä .
Windows 7 : Muuta tarkkuutta valitsemalla Ohjauspaneeli →
Ulkoasu ja mukauttaminen → Näyttö → Säädä näytön tarkkuutta .
(Saat lisätietoja tietokoneessa käyttämäsi videokortin käyttöoppaasta.)
Miten virransäästötilaa käytetään?
Windows XP : Tee asetukset valitsemalla Control Panel
(Ohjauspaneeli) → Appearance and Themes (Ulkoasu ja teemat) → Display (Näyttö) → Screen Saver Setting (Näytönsäästäjä). Voit tehdä asetukset myös tietokoneen BIOSvalikossa.
Windows ME/2000 : Tee asetukset valitsemalla Control Panel
(Ohjauspaneeli) → Display (Näyttö) → Screen Saver Setting
(Näytönsäästäjä). Voit tehdä asetukset myös tietokoneen
BIOS-valikossa.
Windows Vista : Muuta asetuksia valitsemalla Ohjauspaneeli
→ Ulkoasu ja mukauttaminen → Mukauttaminen → Näytönsäästäjä . Voit käyttää myös tietokoneen BIOS-asetusvalikkoa.
Windows 7 : Muuta asetuksia valitsemalla Ohjauspaneeli →
Ulkoasu ja mukauttaminen → Mukauttaminen → Näytönsäästäjä . Voit käyttää myös tietokoneen BIOS-asetusvalikkoa.
(Saat lisätietoja Windowsin käyttöoppaasta.)
Vianmääritys
5-3
6
Lisätietoja
6-1
Tekniset tiedot
MALLIN NIMI
LCD-näyttö
Synkronointi
2443DW
Koko
22 tuuman (55 cm)
24 tuuman (61 cm)
Näyttöalue
473,76 mm (V) x 296,1 mm (P)
518,4 mm (V) x 324,0 mm (P)
Kuvapistetiheys
0,282 mm (V) x 0,282 mm (P)
0,270 mm (V) x 0,270 mm (P)
Vaakasuuntainen
30 ~81 kHz
Pystysuuntainen
56 ~75 Hz
Näytön värit
Tarkkuus
2243DW
16,7 milj.
Optimaalinen erottelutarkkuus
1680 x 1050 @ 60 Hz
1920 x 1200 @ 60 Hz
Korkein erottelutarkkuus
1680 x 1050 @ 60 Hz
1920 x 1200 @ 60 Hz
Analoginen RGB, DVI (Digital Visual Interface) ?yhteensopiva digitaalinen RGB,
DP (näyttöportti, Display Port)
Tulosignaali, päätetty
0,7 Vp-p ± 5%
Erillinen pysty-/vaakasynkronointi, komposiitti, SOG
TTL-taso (V korkea ≥ 2,0V, V matala ≤ 0,8V)
Maksimi pikselikello
150 MHz (analoginen, DVI, näyttöportti)
170 MHz (analoginen, DVI, näyttöportti)
Virtalähde
Tämä tuote toimii 100–240 V:n jännitteellä. Koska normaalijännite vaihtelee eri
maiden välillä, tarkasta oikea jännite tuotteen takaosaan kiinnitetystä tarrasta.
Signaalikaapeli
15-nastainen–15-nastainen D-sub-kaapeli, irrotettava
DVI-D DVI-D-liittimeen, irrotettava
DP-kaapeli,irrotettava
Mitat (L x K x S) / paino (yksinkertainen
jalusta)
505,5 x 331,5 x 67,6 mm (ilman jalustaa)
556,2 x 360,8 x 67,0 mm (ilman jalustaa)
505,5 x 375,4 x 200,0 mm (jalustan
kanssa) / 5,7 kg
556,2 x 432,2 x 250,0 mm (jalustan
kanssa) / 7,7 kg
VESA-kiinnitysteline
100 mm x 100 mm
Käyttö- ja säilytysympäristö
Lämpötila: 10˚C ~ 40˚C (50˚F ~ 104˚F)
Käyttö
Kosteus :10–80 %, ei-kondensoiva
Säilytys
Lämpötila: -20˚C ~ 45˚C (-4˚F ~ 113˚F)
Kosteus: 5–95 %, ei-kondensoiva
Ulkoasua ja teknisiä tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.
Luokan B laite (asuinrakennuskäyttöön tarkoitettu tietoliikennelaite)
Tämä laite on rekisteröity kotikäyttöön sähkömagneettisten yhteensopivuusvaatimusten (EMC) mukaisesti mukaisesti
(luokka B). Sitä voi käyttää kaikenlaisissa tiloissa. (Luokan B laite säteilee vähemmän sähkömagneettisia aaltoja kuin
luokan A laite.)
6-1
Lisätietoja
6-2
Virransäästötoiminto
Näyttö on varustettu sisäänrakennetulla virransäästäjällä. Virransäästäjä säästää energiaa kytkemällä näytön valmiustilaan, kun
se on käyttämättä tietyn ajanjakson. Näyttö palautuu automaattisesti tavalliseen toimintaan mitä tahansa näppäintä painettaessa.
Voit säästää energiaa katkaisemalla näytön virran, kun sitä ei tarvita tai kun se jätetään pitkäksi aikaa toimettomaksi.
Virransäästäjä toimii tietokoneeseen asennetun VESA DPM -yhteensopivan videokortin kanssa. Asenna virransäästöjärjestelmä
tietokoneeseen asennetulla apuohjelmalla.
TILA
TAVALLINEN
KÄYTTÖTILA
VIRRANSÄÄSTÖTILA
VIRTA KATKAISTU
Virran merkkivalo
On
Vilkkuu
Pois käytöstä
Tehonkulutus
2243DW:28 W
Alle 1 watti
Alle 1 watti
2443DW:47 W
Jos virrankatkaisupainiketta ei ole, virrankäyttö on nollassa ainoastaan silloin, kun virtajohto irrotetaan.
Lisätietoja
6-2
6-3
Ota yhteyttä SAMSUNGiin
•
Jos sinulla on kysymyksiä tai kommentteja koskien Samsung tuotteita voitte ottaa yhtyettä SAMSUNG tukeen.
NORTH AMERICA
U.S.A
1-800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com
CANADA
1-800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com
MEXICO
01-800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com
LATIN AMERICA
ARGENTINA
0800-333-3733
http://www.samsung.com
BRAZIL
0800-124-421
http://www.samsung.com
4004-0000
CHILE
800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com
COLOMBIA
01-8000112112
http://www.samsung.com
COSTA RICA
0-800-507-7267
http://www.samsung.com
ECUADOR
1-800-10-7267
http://www.samsung.com
EL SALVADOR
800-6225
http://www.samsung.com
GUATEMALA
1-800-299-0013
http://www.samsung.com
HONDURAS
800-7919267
http://www.samsung.com
JAMAICA
1-800-234-7267
http://www.samsung.com
NICARAGUA
00-1800-5077267
http://www.samsung.com
PANAMA
800-7267
http://www.samsung.com
PUERTO RICO
1-800-682-3180
http://www.samsung.com
REP. DOMINICA
1-800-751-2676
http://www.samsung.com
TRINIDAD & TOBAGO
1-800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com
VENEZUELA
0-800-100-5303
http://www.samsung.com
EUROPE
AUSTRIA
0810 - SAMSUNG(7267864,€ 0.07/min)
http://www.samsung.com
BELGIUM
02-201-24-18
http://www.samsung.com/be (Dutch)
http://www.samsung.com/be_fr
(French)
CZECH
800-SAMSUNG (800-726786)
http://www.samsung.com
DENMARK
70 70 19 70
http://www.samsung.com
EIRE
0818 717100
http://www.samsung.com
ESTONIA
800-7267
http://www.samsung.com
FINLAND
030 - 6227 515
http://www.samsung.com
FRANCE
01 48 63 00 00
http://www.samsung.com
6-3
Lisätietoja
EUROPE
GERMANY
01805 - SAMSUNG (726-7864,€ 0,14/
Min)
http://www.samsung.com
HUNGARY
06-80-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com
ITALIA
800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com
LATVIA
8000-7267
http://www.samsung.com
LITHUANIA
8-800-77777
http://www.samsung.com
LUXEMBURG
261 03 710
http://www.samsung.com
NETHERLANDS
0900 - SAMSUNG (0900-7267864) (€
0,10/Min)
http://www.samsung.com
NORWAY
815-56 480
http://www.samsung.com
POLAND
0 801 1SAMSUNG (172678)
http://www.samsung.com
022 - 607 - 93 - 33
PORTUGAL
80820-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
SLOVAKIA
0800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com
SPAIN
902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)
http://www.samsung.com
SWEDEN
0771 726 7864 (SAMSUNG)
http://www.samsung.com
SWITZERLAND
0848-SAMSUNG(7267864, CHF 0.08/
min)
http://www.samsung.com/ch
0845 SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com
U.K
http://www.samsung.com/ch_fr (French)
CIS
ARMENIA
0-800-05-555
AZERBAIJAN
088-55-55-555
BELARUS
810-800-500-55-500
GEORGIA
8-800-555-555
KAZAKHSTAN
8-10-800-500-55-500
KYRGYZSTAN
00-800-500-55-500
MOLDOVA
00-800-500-55-500
RUSSIA
8-800-555-55-55
http://www.samsung.com
TADJIKISTAN
8-10-800-500-55-500
http://www.samsung.com
UKRAINE
0-800-502-000
http://www.samsung.com/ua
http://www.samsung.com
http://www.samsung.com/ua_ru
UZBEKISTAN
8-10-800-500-55-500
http://www.samsung.com
ASIA PACIFIC
AUSTRALIA
1300 362 603
http://www.samsung.com
CHINA
400-810-5858
http://www.samsung.com
010-6475 1880
HONG KONG
(852) 3698 - 4698
http://www.samsung.com/hk
http://www.samsung.com/hk_en/
Lisätietoja
6-3
ASIA PACIFIC
INDIA
3030 8282
http://www.samsung.com
1800 110011
1800 3000 8282
1800 266 8282
INDONESIA
0800-112-8888
http://www.samsung.com
021-5699-7777
JAPAN
0120-327-527
http://www.samsung.com
MALAYSIA
1800-88-9999
http://www.samsung.com
NEW ZEALAND
0800 SAMSUNG (0800 726 786)
http://www.samsung.com
PHILIPPINES
1-800-10-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com
1-800-3-SAMSUNG(726-7864)
1-800-8-SAMSUNG(726-7864)
02-5805777
SINGAPORE
1800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com
TAIWAN
0800-329-999
http://www.samsung.com
THAILAND
1800-29-3232
http://www.samsung.com
02-689-3232
VIETNAM
1 800 588 889
http://www.samsung.com
MIDDLE EAST & AFRICA
BAHRAIN
8000-4726
JORDAN
800-22273
SOUTH AFRICA
0860-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com
TURKEY
444 77 11
http://www.samsung.com
U.A.E
800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com
6-3
Lisätietoja
6-4
Tuotteen turvallinen hävittäminen (elektroniikka ja sähkölaitteet) – vain
Euroopassa
Oheinen merkintä tuotteessa, lisävarusteissa tai käyttöohjeessa merkitsee, että tuotetta tai lisävarusteina toimitettavia sähkölaitteita (esim. laturia, kuulokkeita tai USB kaapelia) ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana niiden
käyttöiän päätyttyä. Virheellisestä jätteenkäsittelystä ympäristölle ja terveydelle aiheutuvien haittojen välttämiseksi
tuote ja lisävarusteet on eroteltava muusta jätteestä ja kierrätettävä kestävän kehityksen mukaista uusiokäyttöä
varten.
Kotikäyttäjät saavat lisätietoja tuotteen ja lisävarusteiden turvallisesta kierrätyksestä ottamalla yhteyttä tuotteen
myyneeseen jälleenmyyjään tai paikalliseen ympäristöviranomaiseen.
Yrityskäyttäjien tulee ottaa yhteyttä tavarantoimittajaan ja selvittää hankintasopimuksen ehdot. Tuotetta tai sen
lisävarusteita ei saa hävittää muun kaupallisen jätteen seassa.
Lisätietoja
6-4
6-4
Lisätietoja
Download PDF

advertising