Samsung | NP910S5JI | Samsung NP910S5JI User Manual (Windows8.1)

Brugervejledning
www.samsung.com
Om denne vejledning
• Brugervejledningen indeholder beskrivelser af procedurer
til brug af touchpad, mus og berøringsfølsom skærm.
Instruktionerne til brug af den berøringsfølsomme skærm er til
modeller med denne funktionalitet.
• Denne brugervejledning indeholder oplysninger om
computerens funktionalitet.
• Billeder og skærmbilleder er fra den repræsentative model og er
muligvis ikke helt identiske med det faktiske produkt.
• Den brugervejledning, der følger med computeren, afviger
muligvis en smule afhængigt af model.
• Indholdet kan afvige fra det endelige produkt og kan
ændres uden forudgående varsel. Hvis du vil se den nyeste
version af vejledningen, skal du gå til Samsungs websted på
www.samsung.com.
• Læs denne brugervejledning, før du tager computeren i brug,
for at sikre sikker og korrekt brug.
• Ekstra elementer, visse enheder og software, der refereres til
i brugervejledningen, leveres eller ændres muligvis ikke af
opgradering. Bemærk, at det computermiljø, der henvises
til i brugervejledningen, muligvis ikke er identisk med dit
computermiljø.
• Beskrivelserne er baseret på computerens standardindstillinger
og Windows 8.1-operativsystemet. Tilgængelige funktioner og
yderligere tjenester kan variere afhængigt af computer eller
operativsystem.
2
Om denne vejledning
Ikoner og udtryk
Ophavsret
Advarsel: Situationer, hvor der er risiko for, at du eller andre
kommer til skade
© 2014 Samsung Electronics Co., Ltd.
Forsigtig: Situationer, hvor der er risiko for, at enheden eller
andet udstyr beskadiges
Ingen del af nærværende vejledning må uden forudgående skriftlig
tilladelse fra Samsung Electronics reproduceres, distribueres,
oversættes eller overføres i nogen form eller på nogen måde,
elektronisk eller mekanisk, herunder ved fotokopiering, optagelse
eller lagring i et søgesystem eller informationslager.
Denne vejledning er beskyttet af internationale love om ophavsret.
Bemærk: Bemærkninger, tip eller yderligere oplysninger
Computerspecifikationer eller indholdet af denne vejledning kan
ændres uden forudgående varsel pga. opgradering af computerens
funktioner.
Rækkefølgen af indstillinger eller menuer, du skal vælge for
at udføre et trin. Eksempel: Vælg amuletten Indstillinger
→ Tænd/sluk (angiver, at du skal vælge amuletten
Indstillinger og derefter Tænd/sluk).
Vælg
Klik eller tryk. Hvis du f.eks. bruger en mus eller en
touchpad, betyder vælg Indstillinger, at du skal klikke på
Indstillinger. Hvis du bruger en berøringsskærm, betyder
det, at du skal trykke på Indstillinger.
3
Om denne vejledning
Varemærker
HDMI, HDMI-logoet og begrebet
High Definition Multimedia
Interface er varemærker eller
registrerede varemærker tilhørende
HDMI Licensing LLC.
• Samsung og Samsung-logoet er varemærker eller registrerede
varemærker tilhørende Samsung Electronics.
• Intel og Core er varemærker eller registrerede varemærker
tilhørende Intel Corporation.
Som en ENERGY STAR®-partner
angiver Samsung, at dette
produkt overholder ENERGY
STAR®-retningslinjerne for
energieffektivitet.
• Microsoft, MS-DOS og Windows er varemærker eller registrerede
varemærker tilhørende Microsoft Corporation.
• Bluetooth® er et registreret varemærke tilhørende Bluetooth
SIG, Inc.
• Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™,
Wi-Fi CERTIFIED™ og Wi-Fi-logoet er registrerede varemærker
tilhørende Wi-Fi Alliance.
• Alle andre varemærker og ophavsrettigheder tilhører de
respektive ejere.
4
Om denne vejledning
Udvis forsigtighed omkring data
Produktkapacitet
Samsung Electronics kan ikke holdes ansvarlig for datatab.
Vær forsigtig for at undgå at miste vigtige data, og sørg for at
sikkerhedskopiere dine data for at forhindre datatab.
Lagringskapacitet
Kapaciteten på producentens lagringsenhed (HDD, SSD) beregnes
ud fra, at 1 KB = 1000 Byte.
Operativsystem og softwaresupport
Operativsystemet (Windows) beregner dog lagringsenhedens
kapacitet ud fra, at 1 KB = 1024 Byte, og derefter er HDD-kapaciteten
i Windows mindre end den faktiske kapacitet pga. de forskellige
beregningsmetoder. For eksempel viser Windows kapaciteten for en
80 GB HDD som 74,5 GB, 80 x 1000 x 1000 x 1000 byte/
(1024 x 1024 x 1024) byte = 74,505 GB.
Hvis du skifter til et andet operativsystem end det, der var installeret
på computeren, da du købte den, eller hvis du installerer software,
som ikke understøttes af produktets oprindelige operativsystem, er
du ikke berettiget til teknisk support, produktbytte eller refusion. Der
vil blive opkrævet gebyr i forbindelse med service.
Derudover er kapacitetsvisningen i Windows muligvis endnu mindre,
fordi visse programmer, f.eks. Recovery, er skjult på HDD.
Anvend computeren med det oprindelige operativsystem. Hvis
du installerer et andet operativsystem end det, der var installeret,
da du købte computeren, kan du risikere, at der slettes data fra
computeren eller at den ikke kan starte.
Hukommelseskapacitet
Hukommelseskapaciteten, der rapporteres i Windows er mindre
end den faktiske hukommelseskapacitet. Det skyldes, at BIOS
eller et grafikkort bruger en del af hukommelsen eller har mærket
den til fremtidig brug. (Eksempel: For 1 GB (= 1024 MB) installeret
hukommelse rapporterer Windows muligvis kapaciteten som
1022 MB eller mindre).
Anbefalet skærmopløsning
Den anbefalede skærmopløsning for Windows er “FHD”
(1,920x1,080).
Hvis du indstiller opløsninger højere end den anbefalede værdi, kan
det medføre problemer i visse programmer pga. begrænsninger i
operativsystemet.
5
Indholdsfortegnelse
Introduktion
Grundlæggende
7Layout
13 Udskiftning af batteriet
16 Tænde og slukke for
computeren
19 Låse skærmen op
35 Tastatur
38 Touchpad
42LCD-lysstyrke
43Lydstyrke
45Installationsprogram
(BIOS)
Windows
20 Om Windows
22 Skrivebord
23 Start-skærm
25 Amuletter
28Programmer
34 Microsoft-konto
34 Store
Programmer
Fejlfinding
58 Bruge programmer
59 Settings
60Softwareopdatering
61 Support Center
62 S Player+
63 Samsung Link
63TPM-sikkerhedsløsning
(valgfri)
82Genoprette/
Sikkerhedskopiere
89Windowsgenoprettelsesfunktion
89 Spørgsmål og svar
Eksterne enheder
73
75
78
81
Netværk & Internet
51 Traditionelt lokalnetværk
54 Trådløst LAN
56 Mobilt bredbånd
(trådløst WAN, valgfrit)
6
Eksternt cd/dvd-drev
Hukommelseskort
Ekstern skærm
Slank sikkerhedsslot
Appendiks
94Produktspecifikationer
95 Ergonomiske råd
99Batteri
101Sikkerhedsforanstaltninger
114Vigtige
sikkerhedsoplysninger
117 Reservedele og tilbehør
119 Oplysninger om sikkerhed
og overholdelse af regler
136WEEE-Symbolet
137 Til lykke!
(kun for relevante modeller)
Introduktion
Nummer/Navn
Beskrivelse
• Tager billeder eller videoer.
Kamera
Layout
• Funktioner eller indstillinger kan variere efter model.
• De reservedele, der refereres til i vejledningen, kan
muligvis ikke leveres eller udskiftes af producenten.
Mikrofon
• Brug den indbyggede mikrofon.
LCD
• Viser brugergrænsefladen.
Tænd/sluk-knap
• Tryk for at tænde for computeren.
Touchpad
Set forfra
Tastatur
Kameraindikator
7
• Brug kameraprogrammet på
skærmen Start til at tage billeder
eller optage video.
• Flyt markøren, og klik på
indstillinger.
• Aktiverer handlinger som med en
mus.
• Tryk på tasterne for at indtaste
data.
• Angiver kamerastatus.
Introduktion
Driftsindikatorlys
Nummer/Navn
Beskrivelse
• Bliver blå, mens computeren er
tændt.
Tænd/sluk-LED
• Viser opladningsstatus for batteriet,
mens computeren er slukket.
– – Rød: Batteriet oplader.
– – Grøn: Batteriet er fuldt opladt.
1
8
Introduktion
Set fra højre
Nummer/Navn
Hukommelseskortport
Skærmport
1
2
3
4
5
Beskrivelse
• Indsæt et hukommelseskort i
porten.
• Tilslut eksterne skærmenheder,
der understøtter et 15-benet
analogstik.
• Du kan tilslutte en VGAadapter (valgfrit).
Opladbar USB 3.0-port
(valgfrit)
• Tilslut og oplad en USB-enhed.
USB 2.0-port
• Tilslut en USB-enhed.
Slank sikkerhedsslot
9
• Beskyt computeren ved at
tilslutte en ekstra lås og et
ekstra kabel.
Introduktion
Set fra venstre
Nummer/Navn
Jævnspændingsstik
1
2
3
4
HDMI-port
5
• Tilslut
vekselspændingsadapteren
for at forsyne computeren
med strøm.
• Tilslut eksterne
skærmenheder, der
understøtter HDMI.
USB 3.0-port
• Tilslut en USB-enhed.
Stik til øretelefon/
hovedtelefon
• Tilslut et headset eller
øretelefoner.
• Slut et Ethernet-kabel til
denne port, når du opretter
forbindelse til internettet via
et traditionelt lokalnetværk.
LAN-port
10
Beskrivelse
• Brug en LAN-adapter
(ekstraudstyr) til at oprette
forbindelse til et traditionelt
lokalnetværk.
Introduktion
• Det kan tage længere tid at oplade batteriet ved opladning af en
USB-enhed.
Om USB-ladeporten
• Brug USB-ladeporten til nemt at oplade en tablet-PC eller andre
enheder. Åbn programmet Settings, og vælg Strømstyring →
USB-opladning → Tablet-opladningstilstand → TIL.
• Batterispændingsniveauet kan være reduceret ved opladning af
en USB-enhed, hvis computeren også kører på batteri.
• Opladningsstatus for USB-enheden vises ikke på computeren.
• I nogle enheder kan opladning med Tablet-opladningstilstand
stoppe, før enheden er fuldt opladet. I den situation fortsætter
opladning ved normal hastighed, mens enheden er forbundet til
USB-ladeporten.
• Sådan startes ladefunktionen, mens computeren er slukket:
Åbn programmet Settings, og vælg Strømstyring →
USB-opladning → USB-opladning i slumretilstand → TIL.
• Dataoverførsel mellem computeren og enheder, der oplades
med Tablet-opladningstilstand er ikke muligt.
• Denne funktion er ikke tilgængelig med alle USB-enheder.
• Opladningshastigheden, når pc’ens Tablet-opladningstilstand
bruges, kan være langsommere end med enhedens
batterioplader.
11
Introduktion
Set nedefra
Nummer/Navn
Beskrivelse
• Tilfører strøm til computeren,
når der ikke er tilsluttet en
vekselspændingsadapter.
Internt batteri
1
2
2
Højttaler
• Hvis du skal have fjernet eller
udskiftet det interne batteri, skal
du indlevere det hos et Samsungservicecenter. Du skal betale for at
få gjort dette.
• Udsender lyd fra computeren.
Når du har sat bunden af computeren på igen, kan du
ikke længere se modelnavn, serienummer og visse logoer.
Kontakt et Samsung-servicecenter for at få hjælp eller flere
oplysninger.
12
Introduktion
3 Sæt strømkablet i en stikkontakt.
Udskiftning af batteriet
Oplad batteriet, før det bruges første gang. Brug
vekselspændingsadapteren til at oplade batteriet.
• Anvend kun vekselspændingsadaptere, batterier og
kabler, der er godkendt af Samsung. Stik eller kabler, der
ikke er godkendt, kan resultere i, at batteriet eksploderer
eller at computeren beskadiges.
3
• Forkert tilslutning af opladeren kan beskadige
computeren alvorligt.
2
1
Tilslut vekselspændingsadapteren for at genoplade
batteriet.
1 Slut strømkablet til vekselspændingsadapteren.
2 Slut vekselspændingsadapteren til computerens
jævnspændingsstik.
13
Introduktion
4 Efter opladning skal vekselspændingsadapteren kobles fra
Når opladningen er fuldført, bliver Tænd/sluk-LED grøn.
computeren.
5 Kobl det også fra stikkontakten.
• Denne computer indeholder et internt batteri. Batteriet
må ikke udskiftes eller efterses af brugeren.
• Hvis batteriet skal fjernes eller udskiftes, skal du
medbringe enheden til et Samsung-servicecenter. Du skal
betale for at få gjort dette.
Tænd/sluk-LED
• Du kan bruge computeren, mens den oplader, men
så kan det tage længere tid at oplade batteriet. Hvis
batteritemperaturen bliver for høj, kan det ske, at
opladningen stopper af sikkerhedsmæssige årsager.
Status
• Rød: Oplader
• Grøn: Fuldt opladet
• Blå: Tændt
• Ingen farve: Vekselspændingsadapter
ikke tilsluttet
14
Introduktion
Batteristatus
Batteriforbrugstid
Flyt markøren over batteriikonet på proceslinjen for at
få vist den aktuelle batterispænding ved frakobling af
vekselspændingsadapteren fra computeren.
Batterier skal udskiftes, og over tid reduceres et batteris
opladningskapacitet og spændingsniveau. Hvis et batteri kun kan
holde på strømmen i halvdelen af den tid, det kunne som nyt,
anbefales det, at batteriet udskiftes.
5 time(r) 21 min.(64%) tilbage
DAN
Hvis du ikke bruger batteriet i længere perioder, skal du oplade
batteriet til 30-40 % af det fulde opladningsniveau, før det lægges
væk. På denne måde forlænges batteriets levetid.
10:00
01-01-2014
Visning af aktuelt batteriniveau, mens computeren er
slukket
Tilslut eller frakobl AC-adapteren fra computeren for at få vist den
aktuelle batteristatus, når computeren er slukket.
10:00
2013/7/1
15
Introduktion
3 Tryk på Tænd/sluk-knappen.
Tænde og slukke for computeren
Tænd/sluk-LED tændes.
Tænde
1 Oplad batteriet, før du tænder computeren.
2 Åbn LCD-panelet.
16
Introduktion
4 Aktivér Windows ved at følge vejledningen på skærmen.
Slukke
• Windows-aktiveringsskærmen vises kun, første gang
computeren tændes.
Slukning på skrivebordet
• Computerens dato og klokkeslæt kan være forkert, når du
tænder for den første gang. De kan også være forkerte, hvis
batteriet aflades helt eller tages ud. Du kan indstille dato
og klokkeslæt ved at gå til proceslinjen på skrivebordet
og højreklikke på uret. Klik derefter på Juster dato og
klokkeslæt, og indstil den aktuelle dato og det aktuelle
klokkeslæt.
1 Hvis du vil vælge startknappen, skal du benytte en af følgende
fremgangsmåder:
• Berøringsfølsom skærm: Tryk og hold nede på knappen
Start ( ) i det nederste venstre hjørne af skrivebordet.
• Mus: Højreklik på knappen Start ( ) ved nederste venstre
kant af skrivebordet.
• Se LCD-lysstyrke for at justere skærmens lysstyrke.
2 Vælg Luk computeren, eller log af → Luk computeren.
• Se Lydstyrke for at justere lyden.
• Gem alle data, før du slukker computeren.
• Da det afhænger af det installerede operativsystem,
hvordan computeren skal slukkes, skal du slukke
den i henhold til vejledningen til det installerede
operativsystem.
17
Introduktion
Slukning på Startskærm
Slukning på Amuletter
1 Vælg Tænd/sluk (
1 Hvis du vil åbne Amuletter, skal du benytte en af følgende
) i øverste højre hjørne af skærmen Start.
fremgangsmåder:
• Berøringsfølsom skærm: Stryg indad fra skærmens højre
kant.
• Touchpad/Mus: Flyt markøren til den øverste eller nederste
kant af skærmen.
Start
Start
Start
2 Vælg amuletten Indstillinger → Tænd/sluk → Luk
computeren.
2 Vælg Luk computeren.
18
Introduktion
Låse skærmen op
Benyt følgende fremgangsmåde for at låse låseskærmen op:
• Berøringsfølsom skærm: Stryg nedefra og op på låseskærmen.
• Mus: Klik på låseskærmen.
• Tastatur: Tryk på en vilkårlig tast.
• Touchpad: Tryk på touchpad'en.
10:00
Onsdag, d. 1. januar
Hvis der er en adgangskode til kontoen, skal du angive den for at
logge på, efter at du har låst skærmen op.
19
Windows
Hjælp
Hvis du vil åbne hjælpen, skal du benytte en af følgende
fremgangsmåder:
• Tastatur: Tryk på tasten F1 på skrivebordet.
Om Windows
• Berøringsfølsom skærm/Touchpad: Stryg indad fra den højre
kant på den berøringsfølsomme skærm for at åbne Amuletter,
og vælg derefter amuletten Indstillinger → Hjælp.
Microsoft Windows er et operativsystem, der bruges til at styre en
computer. For at få mest muligt ud af din computer bør du lære at
bruge operativsystemet korrekt. Du lærer bedst at bruge Windows
ved at bruge Windows Hjælp og support og Hjælp og tip.
• Mus: Flyt markøren til øverste eller nederste højre kant af
skærmen for at åbne Amuletter , og vælg derefter amuletten
Indstillinger → Hjælp.
• Billeder og tilgængelige funktioner kan variere afhængigt
af computermodel og operativsystem.
• Denne vejledning er skrevet til Windows 8.1, og indholdet
kan variere efter operativsystem.
• Det billede, der vises på skrivebordsskærmen, afhænger
muligvis af model og operativsystemversion.
20
Windows
Hjælp og tip
Skærmbilleder i Windows 8.1
På Start -skærmen skal du vælge Hjælp og tip.
Der findes følgende to skærm: Startskærmen og skrivebordet.
Start
DAN
Du kan styre Windows-menuer med musen eller med bevægelser.
Skrivebord
Start
Start-skærm
21
10:00
01-01-2014
Windows
Skrivebord
Nummer/Navn
Beskrivelse
• Åbner Amuletter, der er skjult til
højre på skærmen.
Skrivebordet har et layout, der ligner layoutet i tidligere Windowsversioner.
• Hvis du vil åbne Amuletter,
skal du benytte en af følgende
fremgangsmåder:
På Start-skærmen skal du vælge Skrivebord fra felterne.
Åbne Amuletter
– – Berøringsfølsom skærm:
Stryg indad fra højre kant
af den berøringsfølsomme
skærm.
– – Touchpad/Mus: Flyt markøren
til den øverste eller nederste
kant af skærmen.
DAN
10:00
01-01-2014
Amuletter
Startknap
22
• Henviser til den menu, hvorfra
du kan søge, dele, oprette
forbindelse til enheder, konfigurere
indstillinger eller skifte til
Start-skærmen.
• Gå til Start-skærmen. Højreklik eller
berør, og hold nede på knappen for
at åbne andre Windows-funktioner,
f.eks. lukning af systemet eller
åbning af Kontrolpanel.
Windows
Start-skærm
Brug af knappen Start
For hurtig og bekvem adgang til forskellige funktioner i Windows,
gør én af følgende:
Start programmer på Startskærmen.
På skrivebordet, klik på Start-knappen ( ) eller åbn Amuletter og
vælg amuletten Start.
• Berøringsfølsom skærm: Berør og hold på Start-knappen ( ).
• Touchpad/Mus: Højreklik på Start-knappen ( ).
Start
Nummer
Navn
• Kontrolpanel
• Stifinder
• Menuen Strøm
• Knappen Start
23
Windows
Nummer/Navn
Brugerkonto
Tænd/sluk
Søg
Beskrivelse
Nummer/Navn
• Henviser til den aktuelt benyttede
brugerkonto.
• Sluk computeren eller vælg
tilstanden Slumre og Genstart.
• Søg efter programmer, filer eller
websteder ved at indtaste søgeord.
• Åbner Amuletter, der er skjult til
højre på skærmen.
Startknap
• Hvis du vil åbne Amuletter,
skal du benytte en af følgende
fremgangsmåder:
Åbne Amuletter
– – Berøringsfølsom skærm:
Stryg indad fra højre kant
af den berøringsfølsomme
skærm.
Skrivebord
– – Touchpad/Mus: Flyt markøren
til den øverste eller nederste
kant af skærmen.
Amuletter
Beskrivelse
• Knappen Start kan kun bruges med
musen. Flyt markøren til skærmens
nederste venstre kant for at få vist
knappen Start ( ). Klik på knappen
for at skifte til den senest anvendte
programskærm eller til skrivebordet.
Højreklik på knappen for at åbne
andre Windows-funktioner, f.eks.
lukning af systemet eller åbning af
Kontrolpanel.
• Programskærmen vises med en
liste over de programmer, der
er installeret på computeren.
Programskærmen kan kun åbnes
med touchpad eller mus.
• Skifter til skrivebordet.
• Henviser til felterne for installerede
programmer.
• Henviser til den menu, hvorfra
du kan søge, dele, oprette
forbindelse til enheder, konfigurere
indstillinger eller skifte til
Start-skærmen.
App-felter
24
• Samsung Apps leveret med det
originale produkt fra fabrikken
er kompatible med produktets
understøttede operativsystem.
Ændring af operativsystem kan
medføre begrænset brug af dine
apper.
Windows
Amuletter
• Tastatur: Hold Windows-tasten nede (
+
Du kan bruge Amuletter til at søge, dele links og billeder, tilslutte
enheder og ændre indstillinger. De tilgængelige Amuletterfunktioner kan være forskellige på Start-skærmen, på skrivebordet
og i programmer.
• Touchpad: Stryg indad fra touchpad'ens højre kant.
Åbne Amuletter
Start
Benyt følgende fremgangsmåde for at åbne Amuletter:
• Mus: Flyt markøren til den øverste eller nederste kant af
skærmen.
Start
), og tryk på tasten C.
Start
25
Windows
Få mere at vide om Amuletter
• Berøringsfølsom skærm: Stryg indad fra berøringsskærmens
højre kant.
Start
Brug følgende Amuletter til at styre computeren:
Start
Amulet
Beskrivelse
Søg
• Søg efter programmer, filer eller
websteder ved at indtaste søgeord.
Del
• Del forskellige filer med andre.
Start
Enheder
Indstillinger
26
• Vend tilbage til Start-skærmen, eller
åbn det senest anvendte program.
• Tilslut enheder, f.eks. printere, eller
få vist eller synkroniser filer med en
mobil enhed.
• Konfigurer computeren, angiv
programindstillinger, eller tilføj konti.
Se Amuletten Indstillinger.
Windows
Amuletten Indstillinger
Hvis du vil konfigurere computeren, skal du åbne Amuletter og
derefter vælge amuletten Indstillinger → en indstilling.
Indstilling
Beskrivelse
Slået fra
• Slut computeren til et netværk for at
bruge internettet og dele filer med
andre enheder.
Diskenhed
• Juster lydstyrken.
Lysstyrke
• Indstil skærmens lysstyrke.
Beskeder
Tænd/sluk
• Indstil det interval, hvormed et
program sender beskeder.
• Sluk computeren eller vælg
tilstanden Slumre og Genstart.
Tastatur
• Vælg sprog for at indtaste tekst.
Skift pcindstillinger
• Rediger flere indstillinger, og tilpas
computeren.
27
Windows
Programmer
Lukke et program
Benyt følgende fremgangsmåde for at lukke et program:
• Berøringsfølsom skærm: Stryg nedad fra skærmens øverste
kant.
Åbning og lukning af programmer
Markér et program på Start-skærmen for at åbne det.
• Touchpad/Mus: Vælg i nederste venstre kant af skrivebordet
for at få vist alle programmer.
• Berøringsfølsom skærm: Stryg opad på den
berøringsfølsomme skærm.
• Touchpad/Mus: Flyt markøren til det øverste højre kant af
programskærmen og vælg .
28
Windows
Åbne aktiverede programmer
App-felter
1 På Start-skærmen skal du placere markøren i skærmens
Placering af felter
øverste venstre hjørne, indtil der vises et lille programbillede.
Hvis du vil ændre placeringen af et app-felt på Start-skærmen, skal
du markere feltet og holde det nede for derefter at trække det til en
ny placering.
Stryg fra skærmen eller touchpad’ens venstre kant mod midten
for at få vist aktiverede programmer.
2 Flyt markøren nedad for at få vist en liste over aktiverede
programmer.
Start
3 Markér et program for at åbne det.
Højreklik på et program på listen, og klik på Luk for at lukke
programmet.
29
Windows
Gruppere felter
Navngive en gruppe
Hvis du vil gruppere felter, skal du markere et felt og trække i det for
at åbne et område. Træk derefter andre felter til den nye gruppe.
1 Hvis du vil åbne menupunkter, skal du benytte en af følgende
fremgangsmåder:
• Berøringsfølsom skærm: Stryg opad på Start-skærmen fra
den nederste kant af den berøringsfølsomme skærm.
Start
• Touchpad/Mus: Højreklik et vilkårligt sted på Start-skærmen.
2 Vælg Tilpas.
3 Vælg Navngiv gruppe for hver gruppe.
4 Indtast et navn vha. tastaturet eller skærmtastaturet, og tryk
derefter på Enter.
Redigere felter
1 Hvis du vil vælge et felt og derefter en indstilling, skal du benytte
en af følgende fremgangsmåder:
• Berøringsfølsom skærm: Tryk og hold på feltet for at
redigere.
• Touchpad/Mus: Højreklik på feltet for at redigere.
2 Vælg en indstilling.
• Frigør fra Start: Slet feltet fra Start-skærmen.
• Tilpas størrelse: Rediger feltets størrelse.
30
Windows
4 Træk i skyderen for skærmopdeling for at ændre forholdet.
Brug af delte skærme
1 Vælg et program på Start -skærmen.
2 For at åbne opdelt tilstand skal du benytte en af følgende
Vejr app
Skærmdelelinje
Store app
fremgangsmåder:
• Berøringsfølsom skærm: Anbring fingeren på skærmens
øverste kant, og stryg mod venstre eller højre.
• Touchpad/Mus: Anbring markøren i skærmens øverste
hjørne. Træk markøren mod venstre eller højre.
3 Opstil de opdelte skærme efter ønske.
Eksempel: Hvis programmerne Vejr og Store kører samtidig.
31
Windows
Tilføjelse eller fjernelse af et program på Start
-skærmen
Brug af kameraprogrammet
Brug kameraprogrammet fra Windows til at tage billeder og optage
videoer eller til at redigere billeder.
1 Hvis du vil gå til programskærmen, skal du benytte en af
1 På Start -skærmen skal du vælge Kamera ( ).
2 Vælg for at tage billeder, eller vælg for at optage video.
følgende fremgangsmåder:
• Berøringsfølsom skærm: Stryg opad på Start -skærmen.
• Touchpad/Mus: Vælg
-skærmen.
i nederste venstre kant af Start
2 Tryk og hold på, eller højreklik på et program.
Der vises menupunkter nederst på skærmen.
3 Vælg Fastgør til Start (
) eller Frigør fra Start ( ).
Eksempel: Ved fjernelse af et program på Start -skærmen
32
Windows
Visning af billeder eller videoer
Redigering af billeder
Hvis du vil have vist billeder eller videoer, skal du benytte en af
følgende fremgangsmåder:
1 Vælg et billede.
2 Stryg opad fra skærmens nederste kant.
• Berøringsfølsom skærm: Stryg fra skærmens venstre kant mod
højre.
Du kan også højreklikke på billedet.
• Mus: Klik på pilesymbolet til venstre på skærmen.
3 Vælg Rediger, og rediger billedet.
Eller kan du på Start-skærmen skal du vælge Fotos ( ) → Filmrulle.
Takt og tone for kamerabrug
• Undlad at tage billeder eller optage video af andre uden
deres tilladelse.
• Undlad at tage billeder eller optage video på steder, hvor
det er forbudt.
• Undlad at tage billeder eller optage video på steder, hvor
det kan overskride andres privatliv.
33
Windows
Microsoft-konto
Store
Nogle Microsoft-tjenester, f.eks. Store, kræver, at du har en
Microsoft-konto. Opret en Microsoft-konto for at få mest muligt ud af
din computer.
Køb og hent programmer til computeren. Opret en Microsoft-konto
for at kunne bruge denne funktion. Se Microsoft-konto.
Vælg Store på Start-skærmen.
Du skal oprette forbindelse til internettet, før du kan oprette
en konto.
1
• Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig på alle
operativsystemer.
• Samsung kan ikke løse problemer med programmer,
der er installeret fra Store. Kontakt kundesupport til
programmet.
Åbn Amuletter, og vælg amuletten Indstillinger →
Skift pc-indstillinger. Eller vælg Pc-indstillinger på
Startskærmen.
2 Vælg Konti → Opret forbindelse til en Microsoft-konto,
og følg derefter vejledningen på skærmen for at fuldføre
kontooprettelsen.
• Hvis du allerede har en konto, skal du logge på med din
Microsoft-konto.
• Den registrerede Microsoft-konto på computeren kan ikke
fjernes.
• Vælg Skift til en lokal konto for at logge på computeren med
en Windows-konto.
34
Grundlæggende
Tastatur
Indtast tekst, eller åbn computerfunktioner vha. tastaturet.
• Billeder og tilgængelige funktioner kan variere afhængigt af computermodel og operativsystem.
• Tastaturlayoutet kan variere efter land.
Bruge genvejstaster
• Tryk på tasten Fn Lock. Når LED lyser for tasten Fn Lock, skal du
trykke på en genvejstast.
Gør ét af følgende for at bruge tastaturgenvejstaster:
• Hold tasten Fn nede, og tryk på en genvejstast..
→
+
Når tasten Fn Lock er aktiveret, aktiveres genvejstaster, uden
at du behøver trykke på tasten Fn.
35
Grundlæggende
Genvejstastfunktioner
Tast/Ikon
Beskrivelse
F1
• Indstillinger: Start programmet Settings.
F2
F3
Tast/Ikon
F7
F8
• Skærmlysstyrke: Juster lysstyrken.
F4
• LCD/Ekstern skærm: Skift mellem LCD-skærmen
og en ekstern skærmenhed, når der sluttes en
ekstern skærmenhed til computeren.
F5
• Touchpad: Slå touchpad-funktionen til og fra.
F6
• Lydløs: Slå lyden til og fra.
Beskrivelse
• Lydstyrke: Juster lydstyrken.
F9
• Vis kørende programmer: Åbn kørende
programmer.
F10
• Skrivebordsskærm: Skift til skrivebordet.
F11
• Luk et kørende program.
F12
Fn +
• Wi-Fi: Åbn amuletten Indstillinger →
indstillingen Netværk. Slå en Wi-Fi-forbindelse til
eller fra.
• Højreklik: Udfør højreklik-funktionen.
• Åbn app-kommandoerne for den valgte
applikation på skærmen Start.
Hvis funktionstasterne ikke fungerer som de skal, skal du
installere programmet Settings.
36
Grundlæggende
Windows-genvejstaster
Brug genvejstaster til at få nem adgang til funktioner i Windows.
Tryk på Windows-tasten (
samtidig.
Tast
) eller Alt-tasten og en genvejstast
Beskrivelse
Windows-tast (
)
• Skift til Start-skærmen eller det
senest åbnede program.
Windows-tast (
)+D
• Skift til skrivebordet.
Windows-tast (
)+C
• Åbn Amuletter.
Windows-tast (
)+L
• Lås skærmen.
Windows-tast (
)+U
Windows-tast (
)+P
Windows-tast (
)+X
• Åbn Funktioner til øget
tilgængelighed.
• Åbner projektmenuen (ekstern
skærmforbindelse) i amuletten
Enheder.
• Åbn avancerede styringsværktøjer.
• Luk et kørende program.
Alt+F4
• For at bruge denne funktion skal
Fn Lock-tasten være deaktiveret.
37
Grundlæggende
Touchpad
Klikke
Tryk på touchpad'en, eller tryk på venstre touchpad-knap.
Brug touchpad'en til at flytte markøren eller markere et element.
Venstre og højre knapper på touchpad'en fungere ligesom venstre
og højre museknap.
Tryk
• Brug kun dine fingre på touchpad'en. Touchpad'en
registrerer ikke berøring fra andre genstande.
eller
Klik
• Billeder og touchpadlayoutet kan variere efter model.
Grundlæggende touchpadfunktioner
Flytte
Dobbeltklikke
Bevæg en finger på touchpad'en for at flytte markøren.
Dobbelttryk på touchpad'en, eller tryk på venstre touchpad-knap to
gange.
Tryk-tryk
eller
38
Klik-klik
Grundlæggende
Højreklikke
Bevægelsesfunktioner
Hvis du vil højreklikke på et element, skal du trykke på touchpad’en
med to fingre og trykke på højre touchpadknap.
Åbne Amuletter
Hvis du vil åbne Amuletter, skal du stryge fra touchpad'ens højre
kant ind mod midten.
Tryk
eller
Klik
Trække
Hvis du vil flytte et ikon, en app-flise til en ønsket placering,
skal du trykke og holde den nede og derefter trække den til
destinationsplaceringen, mens du trykker på venstre touchpad-knap.
Få vist aktiverede programmer
Hvis du vil åbne aktiverede programmer, skal du stryge fra
touchpad’ens venstre kant ind mod midten.
39
Grundlæggende
Rulle
Knibe
Hvis du vil rulle op, ned, venstre eller højre, skal du stryge med to
fingre touchpad'en.
For at zoome ind skal du sprede to fingre på et websted, et kort eller
et billede. Knib for at zoome ud.
eller
Bevægelsesfunktioner med tre eller flere fingre på
touchpaden er ikke tilgængelige.
40
Grundlæggende
Konfigurere touchpadbevægelser
Touchpadlås
Konfigurer touchpadbevægelser for at bruge touchpad'en på en
mere effektiv måde.
Hold tasten Fn nede, og tryk på tasten F5. Du kan låse din touchpad.
+
Åbn Amuletter og vælg derefter amuletten Indstillinger → Skift
pc-indstillinger → Pc og enheder → Mus og berøringsplade →
ønskede indstillinger.
Hvis du vil annullere berøringspladebevægelser, skal du trække i
kontakterne for de relevante indstillinger mod venstre.
Visse indstillinger under touchpadindstillingerne er muligvis
ikke tilgængelige afhængigt af modellen.
41
Grundlæggende
LCD-lysstyrke
Styre med amuletter
Åbn Amuletter, vælg amuletten Indstillinger →
skyderen.
Juster LCD-lysstyrken for at mindske belastningen på dine øjne og
for at spare strøm.
, og træk i
Styre med tastatur
• Hvis du vil dæmpe LCD-skærmen, skal du holde tasten Fn nede
og trykke på tasten F2.
+
• LCD-skærmen indstilles automatisk til det lyseste
niveau, når vekselspændingsadapteren tilsluttes.
LCD-skærmen bliver automatisk mørkere, når
vekselspændingsadapteren frakobles. Det sker for at
spare batteri.
• Hvis du vil gøre LCD-skærmen lysere, skal du holde tasten Fn
nede og trykke på tasten F3.
• Computeren indstiller skærmens lysstyrke automatisk
for at forlænge batteriets brugstid. Skærmens lysstyrke
justeres gradvist efter behov.
Hvis du vil deaktivere denne funktion, skal du
højreklikke på et område på skrivebordet og vælge
Grafikegenskaber….
+
42
Grundlæggende
Lydstyrke
Ændre visningstilstand
Indstil de optimale skærmindstillinger for den aktuelle aktivitet.
Juster systemlydstyrken eller lydstyrken for afspilning af musik eller
video.
1 På Start -skærmen skal du vælge .
2 Vælg Settings.
3 Vælg Skærm → Skærmfarve → en indstilling.
Styre med tastatur
• Hvis du vil skrue ned for lyden, skal du holde tasten Fn nede og
trykke på tasten F7.
• Dynamisk: Dette gør billedet klart og skarpt.
+
• Standard: Standard billedtilstand.
• Film: Skift til denne tilstand, hvis den omgivende belysning
er mørk, eller når du ser film.
• Film (lys): Dette gør mørke scener lysere, så de fremstår
tydeligere.
• Hvis du vil skrue op for lyden, skal du holde tasten Fn nede og
trykke på tasten F8.
• Læse: Velegnet til læsning af e-bøger.
• Ingen effekt: Dette er standard billedtilstand.
+
43
Grundlæggende
Dolby Digital Plus
• Hvis du vil slå lydløs til eller fra, skal du holde tasten Fn nede og
trykke på tasten F6.
Brug Dolby Digital Plus til at optimere lydoplevelsen. Funktionen
forstærker lydelementerne ved at analysere og juster lydstyrkerne
automatisk.
+
Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig. Det afhænger
af computermodel og operativsystem.
1 På skrivebordet skal du åbne Amuletter og vælge amuletten
Styre med amuletter
Åbn Amuletter, vælg amuletten Indstillinger →
skyderen.
Indstillinger → Kontrolpanel → Dolby Digital Plus Home
Theater ( ).
, og træk i
2 Klik på
, og vælg en afspilningstilstand.
Der findes som standard film-, musik-, spil- og stemmetilstande,
og du kan tilføje brugerdefinerede tilstande.
44
Grundlæggende
Installationsprogram (BIOS)
Oplysninger om BIOS-skærmen
BIOS-opsætningsskærmen vises som vist nedenfor.
Definer en startadgangskode, skift startprioritet, eller konfigurer de
installerede chipsæt.
• Forkerte indstillinger kan få systemet til at gå ned eller
fungere forkert.
System Time >
System Date >
• Visningen af BIOS-installationsskærme, menuer og
elementer varierer efter model og BIOS-version.
• BIOS-opsætningsfunktioner opgraderes jævnligt.
Åbne BIOS-skærmen
SATA Port 1
SanDisk SSD U100 126GB
CPU
CPU
CPU
CPU
Intel(R)
Core(TM) i5-3317U CPU
1.70 GHz
Supported
Vender
Type Core
Speed
VT (VT-x)
Total Memory
4096 MB
BIOS Version
MICOM Version
E00AAT.017.120804.dg
E00AAT.017
Aptio Setup Utility - Copy (C) 2012 American Megatrends, Inc.
1 Tænd computeren.
2 Tryk flere gange på tasten F2, før du får vist Samsung-logoet
Nummer
Navn
• Opsætningselementer
• Opsætningsværktøjer
(Samsung ATIV).
– – Help: Få vist hjælpen til BIOS-opsætningen.
• Hvis computeren er adgangskodebeskyttet, skal du trykke på
tasten F2 flere gange, før adgangskodeskærmen vises.
– – Default: Vend tilbage til
standardindstillingerne.
• Hvis adgangskodeskærmen eller Windows-startskærmen
vises, skal du genstarte computeren og prøve igen.
– – Restore: Annuller ændringer.
– – Save: Gem indstillinger.
– – Exit: Afslut BIOS-opsætningen.
• Hjælp
45
Grundlæggende
Nummer
BIOS-opsætningstaster
Navn
• Opsætningsmenu
Tast
– – SysInfo: Få vist grundlæggende
specifikationer for computeren.
Beskrivelse
/
• Skift værdier.
/
• Flyt til en anden menu.
– – Advanced: Konfigurer chipsæt og
yderligere funktioner.
Enter
• Vælg et element, eller åbne en undermenu.
– – Security: Konfigurer sikkerhedsfunktioner.
Mellemrum
• Skift skyderknap.
– – Boot: Konfigurer eksterne enheder og
startrelaterede indstillinger.
Esc
• Vend tilbage til en menu på et højere niveau
eller til menuen Exit.
F1
• Få vist opsætningshjælp.
F3
• Indlæs forrige indstillinger.
F9
• Indlæs standardindstillinger.
F10
• Gem ændringer, og luk BIOS-opsætningen.
• BIOS-opsætningsskærmen vises kun på engelsk.
• Ved brug af tastaturet kan kun visse taster bruges til at
styre BIOS-opsætningsskærmen.
46
Grundlæggende
Startadgangskode
Angive adgangskoder
Hvis du angiver en adgangskode til BIOS, forbedres sikkerheden
mod virus og ondsindede angreb.
Der findes tre adgangskodeindstillinger: Supervisor Password,
User Password og HDD Password.
• Supervisor Password (lavt sikkerhedsniveau): Denne
adgangskode skal angives, når du tænder computeren eller
forsøger at åbne BIOS-opsætningen.
• Undgå at glemme din adgangskode eller vise den til
andre.
• Hvis du glemmer Supervisor Password eller HDD
Password, skal du kontakte et servicecenter for at få
hjælp. I sådanne tilfælde opkræves et gebyr.
• User Password (lavt sikkerhedsniveau): Denne adgangskode
skal angives for at åbne BIOS-opsætning. Denne adgangskode
deaktiveres automatisk, hvis Supervisor Password deaktiveres.
• Hvis du glemmer User Password, skal du deaktivere
Supervisor Password, og dermed deaktiveres
User Password også automatisk.
• HDD Password (højt sikkerhedsniveau): Denne adgangskode
skal angives for at åbne harddiskdrevet (HDD) fra en anden
computer. Denne funktion understøttes muligvis ikke,
afhængigt af model.
47
Grundlæggende
6 Angiv adgangskoden igen for at bekræfte den, og vælg Ok.
7 Vælg Save → Yes for at gemme og genstarte.
Angive en startadgangskode
1 Tænd computeren.
2 Tryk flere gange på tasten F2, før du får vist Samsung-logoet
• Hvis du vil aktivere indstillingen Password on Boot
skal du angive et Supervisor Password og indtaste
adgangskoden, når du starter computeren.
(Samsung ATIV).
3 Åbn menuen Security.
4 Vælg en adgangskodetype (Supervisor Password,
• Hvis du vil skifte HDD Password, når du har angivet det,
skal du genstarte computeren.
• På nogle modeller skal du, når meddelelsen om indtastet
adgangskode vises i vinduet Setup Notice, vælge Ok for
at gennemføre opsætningen.
User Password eller HDD Password).
Hvis du ikke kan vælge et element, eller hvis du får vist
meddelelsen HDD Password Frozen, skal du holde tænd/slukknappen inde for at genstarte computeren. Tryk derefter flere
gange på tasten F2, inden Samsung-logoet (Samsung ATIV)
vises, for at åbne BIOS-opsætningsskærmen.
5 Angiv en adgangskode, og vælg Ok.
Adgangskoden kan indeholde op til 20 tegn.
48
Grundlæggende
Fjerne en adgangskode
Bootprioritet
1 Tænd computeren.
2 Tryk flere gange på tasten F2, før du får vist Samsung-logoet
Du kan ændre bootprioritet fra BIOS-opsætningen.
1 Tænd computeren.
2 Tryk flere gange på tasten F2, før du får vist Samsung-logoet
(Samsung ATIV).
(Samsung ATIV).
3
4 Vælg en adgangskodetype (Supervisor Password,
Åbn menuen Security.
3 Åbn menuen Boot.
4 Vælg Boot Device Priority.
5 Klik på en menuindstilling for at åbne listen.
6 Vælg en indstilling.
7 Vælg Save → Yes for at gemme og genstarte.
User Password eller HDD Password).
5 Angiv den aktuelle adgangskode, og vælg Ok.
6 Uden at indtaste nogen tegn skal du vælge Ok → Ok.
På nogle modeller kan du, for at annullere adgangskoden,
vælge Cancel i vinduet Setup Notice.
Vælg Exit → Yes for at genstarte uden at gemme ændringerne.
Hvis du vil boote til DOS, når du bruger en USB-enhed, skal
du åbne BIOS-opsætning, vælge menuen Boot og derefter
indstille Fast BIOS Mode til Off.
49
Grundlæggende
3 Vælg Avanceret → Smart Battery Calibration.
Brug af Funktionen til batterikalibrering
Hvis du oplader eller aflader batteriet i blot et kort tidsrum, kan
batteritiden blive reduceret med forskellen mellem den aktuelle
batteriopladning og den viste resterende batteriladning.
Hvis det er tilfældet vil den faktiske batteriladning og den viste
batteriladning blive identisk, hvis du aflader batteriet fuldstændigt
ved hjælp af funktionen Batterikalibrering, og dernæst oplader det
igen.
CPU Power Saving Mode
On
Touch Pad Mouse
USB Charge In Sleep Mode
On
Off
USB S3 Wake-up
Off
Smart Battery Calibration >
Skærmbillederne og udtrykkene kan afvige fra det faktiske
produkt afhængigt af computermodel og driverversion.
1 Afbryd AC-adapteren, når computeren er blevet slukket.
2 Tænd for computeren igen, og tryk på tasten F2 for at gå til
Aptio Setup Utility - Copy (C) 2012 American Megatrends, Inc.
4 Funktionen Batterikalibrering er nu aktiveret, og batteriet bliver
nu med tvang sat til at aflade. For at standse handlingen skal du
trykke på knappen <Esc>.
skærmen Setup (Opsætning).
Den handling tager mellem 3 og 5 timer afhængigt af
batterkapaciteten og den resterende batteriladning.
50
Netværk & Internet
Tilslutning til et trådet LAN-netværk
1 Slut et LAN-kort til computerens LAN-port.
Traditionelt lokalnetværk
Hvis du vil bruge internettet hjemmefra, skal du oprette en konto
hos en internetudbyder. Kontakt en lokal internetudbyder for at
købe internettjenester og et modem.
• Visse funktioner eller procedurer kan variere efter model.
• Disse beskrivelser er skrevet til Windows 8.1, så nogle
tal og beskrivelser kan variere, hvis du bruger et andet
operativsystem. Da procedurerne for andre Windowsoperativsystemer ligner meget, kan du bruge disse
beskrivelser, når du bruger computeren.
2 Slut LAN-kablet til LAN-adapteren.
51
Netværk & Internet
3 Åbn Amuletter på skrivebordet, og vælg amuletten Indstillinger
5 Vælg TCP/IPv4 (Internet Protocol Version 4) fra listen over
→ Kontrolpanel → Netværk og internet → Netværks- og
delingscenter → Rediger indstillinger for netværkskort.
netværksindstillinger → Egenskaber.
• Netværkskomponentnavnet kan variere efter det installerede
operativsystem.
4 Højreklik på Ethernet , og vælg Egenskaber.
LAN-enhedsnavnet kan variere efter computerens
netværksenhed.
• Hvis du vil tilføje et netværkselement, f.eks. en klient, tjeneste
eller protokol, skal du vælge Installer under listen over
netværkselementer.
52
Netværk & Internet
6 Konfigurer IP-indstillingerne.
Funktionen Wake-on-LAN (WOL)
• Hvis du bruger DHCP, skal du vælge Hent automatisk en IPadresse.
Fjernaktiver systemet fra slumretilstand, når et signal, f.eks. et ping
eller en magisk pakkekommando, modtages via et traditionelt
lokalnetværk.
• Hvis du ikke bruger DHCP, skal du kontakte
netværksadministratoren for IP-adressen. Hvis du vil bruge
en statisk IP-adresse, skal du vælge Brug følgende IPadresse og indstille IP-adressen manuelt.
1 Åbn Amuletter på skrivebordet, og vælg amuletten Indstillinger
→ Kontrolpanel → Netværk og internet → Netværks- og
delingscenter → Rediger indstillinger for netværkskort.
7 Vælg OK for at gemme indstillingerne.
2 Højreklik på Ethernet, og vælg Egenskaber.
3 Vælg Konfigurer… → Strømstyring → Tillad, at denne enhed
vækker computeren → OK.
4 Genstart computeren.
• Hvis computeren vækkes fra slumretilstand ved en fejl, skal
du deaktivere WOL-funktionen.
• Funktionen fungerer muligvis ikke samtidig med andre
strømbesparende funktioner. Hvis du vil deaktivere andre
slumrefunktioner, skal du vælge amuletten Indstillinger →
Kontrolpanel → Hardware og lyd og derefter Strømstyring.
53
Netværk & Internet
• Ved tilslutning til at traditionelt 100 Mbps/1 Gbps
lokalnetværk får brugeren vist en meddelelse om
tilslutning til et traditionelt 10 Mbps/100 Mbps
lokalnetværk, når computeren vågner fra slumretilstand.
Det sker, fordi det tager ca. 3 sekunder at gendanne
netværket. Når netværket er gendannet, sluttes
computeren til 100 Mbps/1 Gbps-lokalnetværket.
Trådløst LAN
Slut computeren til et trådløst netværk for at bruge internettet.
Nedenstående beskrivelser er til computermodeller med
et trådløst LAN-kort eller en trådløs LAN-enhed. En trådløs
LAN-enhed er valgfri. Billederne i denne vejledning passer
muligvis ikke med det faktiske produkt pga. forskellige
trådløse LAN-enhedsmodeller.
• Hvis systemet kører på batteri, kan det tage et par
sekunder, før forbindelsen oprettes ved tilslutning af et
LAN-kabel. Det skyldes strømbesparende funktioner, der
er designet til at reducere batteriforbruget.
Om adgangspunkt (AP)
• Hvis systemet kører på batteri, kører det traditionelle
lokalnetværk automatisk langsommere for at reducere
batteriforbruget. I dette tilfælde ville et 1 Gbps/100 MbpsLAN fungere ved samme hastighed som en 100 Mbps/
10 Mbps-forbindelse.
Et adgangspunkt (AP) er en netværksenhed, der danner bro mellem
traditionelle og trådløse lokalnetværk og så svarer til en trådløs hub i
et traditionelt netværk. Flere enheder kan forbindes i et AP.
54
Netværk & Internet
2 Vælg et netværk på listen over registrerede trådløse netværk →
Wi-Fi-netværk
1 Åbn Amuletter og vælg derefter amuletten Indstillinger →
Opret forbindelse automatisk → Opret forbindelse.
.
AP-liste
3 Angiv en eventuelt en adgangskode, og vælg Næste.
Når computeren er blevet tilsluttet et trådløst netværk,
forsøger den automatisk at oprette forbindelse til det, når det
er tilgængeligt. Kontakt netværksadministratoren for at få
netværksnøglen.
55
Netværk & Internet
Mobilt bredbånd (trådløst WAN,
valgfrit)
Flytilstand
Flytilstand deaktivere alle trådløse funktioner på computeren. Kun
ikke-netværksrelaterede tjenester er tilgængelige i Flytilstand.
Et trådløst WAN (WWAN) er et mobilt bredbåndsnetværk, som er
tilgængeligt i områder med mobiltelefontjenester.
• Denne computer bruger en ikke-harmoniseret frekvens
og er beregnet til brug i alle Europæiske lande. WLAN kan
bruges i EU uden begrænsning inden døre, men kan ikke
bruges uden døre.
• Nedenstående beskrivelser er til computermodeller
med enheder til mobilt bredbånd. En enhed til mobilt
bredbånd er valgfri.
• Deaktiver WLAN-funktionen, når du ikke bruger den, for
at spare batteri.
• Kontakt et Samsung-servicecenter for at anmode om
service på computermodeller med enheder til mobilt
bredbånd.
• Afhængigt af din operativsystemversion, kan du mangle
nogle funktioner eller have andre funktioner til rådighed.
• Billederne i denne vejledning passer muligvis ikke med
det faktiske produkt pga. din WWAN-enhedsmodel.
• Kontakt tjenesteudbyderen for at få oplysninger om
mobile bredbåndstjenester.
56
Netværk & Internet
1 Åbn Amuletter, og vælg derefter amuletten Indstillinger →
• Du skal tegne abonnement for at kunne bruge mobile
bredbåndstjenester. Hvis du vil have mere at vide, skal
du åbne Amuletter og vælge amuletten Indstillinger
→ Skift pc-indstillinger → Se oplysninger om
hardware til mobilbredbånd under Trådløs. Du kan
få vist IMEI-telefonnummer og SIM ICC ID-oplysninger.
Udbyderserienummer findes på computerens bund (kun
på relevante modeller).
.
Mobilbredbånd
• Angiv en SIM-kortadgangskode af sikkerhedsmæssige
årsager. Åbn Amuletter, og vælg amuletten Indstillinger
→ Netværk, og tryk derefter på Mobile broadband
provider (Udbyder af mobilbredbånd), og hold nede. Vis
egenskaber for forbindelse → Sikkerhed for at indstille
adgangskoden.
Hvis der ikke er nogen tilgængelige netværksudbydere
under Mobilbredbånd, skal du slukke computeren og
indsætte SIM-kortet korrekt. Tænd derefter computeren
igen.
2 Vælg navnet på en udbyder → Opret forbindelse.
Hvis du vælger Opret forbindelse, når du er i udlandet,
startes roaming automatisk. I sådanne tilfælde opkræves et
gebyr.
3 Hvis skærmen Profil-indstillinger vises, skal du følge
vejledningen på skærmen for at angive de krævede oplysninger.
Når forbindelsen er oprettet, vises Tilsluttet under
netværksnavnet, og internetadgang er mulig.
57
Programmer
• Nogle programmer er kun tilgængelige i Windows 8.1
-skrivebordstilstand.
Bruge programmer
• Tjenester relateret til tredjepartssoftware
Hvis du vil se beskrivelser af og tjenesteanmodninger for
tredjepartsprogrammer, skal du kontakte de relevante
producenter. Visse fejlfindingshandlinger som svar på
tjenesteanmodninger fungerer muligvis ikke afhængt af
programproducenten.
• Billeder og tilgængelige funktioner kan variere afhængigt
af model og programversion.
Programmer indeholder den software, der udgør operativsystemet.
Windows 8 indeholder grundlæggende programmer til ofte udførte
opgaver.
• Programmer fra Samsung kan installeres fra SW Update.
• Visse programmer understøttes muligvis ikke, afhængigt
af model.
58
Programmer
Settings
Menu
Beskrivelse
Settings, et Samsung-integreret indstillingsprogram, der indeholder
forskellige indstillingsfunktioner.
Generelt
• Angiv generelle indstillinger.
Strømstyring
• Indstil strømrelaterede indstilling.
Netværk
• Indstil netværksfunktioner og -indstillinger.
Skærm
• Angiv skærmlysstyrke og -farve.
Lyd
• Angiv lydfunktioner og -indstillinger.
Input-enhed
• Angiv inputfunktioner og -indstillinger.
Sikkerhed
• Indstil sikkerhedsfunktioner for at forhindre
cyberangreb.
Billeder og tilgængelige funktioner kan variere afhængigt af
model og programversion.
1 På Start -skærmen skal du klikke på
i nederste venstre kant
og vælge Settings.
2 Vælg en indstilling for at konfigurere den tilsvarende funktion.
59
Programmer
2 Læs og accepter brugeraftalen.
Softwareopdatering
Efter installationen vises dette trin kun første gang programmet
køres.
Installer og opdater nemt Samsung-programmer og -drivere på
computeren. Med dette program kan brugeren søge efter eller
overføre BIOS, drivere og programmer via internettet. Sørg for, at
computeren har en god og stabil ydeevne med SW Update.
3 Vælg Installer og opdater.
• Computeren skal være tilsluttet internettet for at du kan
søge efter tilgængelige opdateringer.
• Det er kun programmer, der er installeret med dette
program, der kan opdateres.
• Billeder og tilgængelige funktioner kan variere afhængigt
af model og programversion.
1 På Start -skærmen skal du klikke på
i nederste venstre kant
og vælge SW Update.
4 Vælg de elementer, der skal opdateres → OK.
60
Programmer
Support Center
1 På Start -skærmen skal du klikke på
Diagnosticer ydeevnen, sikkerheden og status for computeren,
og løs eventuelle problemer. Derudover kan du se ofte stillede
spørgsmål for at finde løsninger på problemer.
2 Vælg Løs for at løse problemerne.
og vælge Support Center.
• Programmet Support Center er muligvis ikke
tilgængeligt, eller kan have en anden version afhængigt
af din computermodel.
• Billeder og tilgængelige funktioner kan variere afhængigt
af model og programversion.
61
i nederste venstre kant
Programmer
S Player+
Afspille en anden video samtidig med
afspilning af den aktuelle videofil
En lang række filtyper, herunder multimedieformater, er tilgængelige
med S Player+.
1 Højreklik på skærmen, eller stryg nedad fra den øverste kant.
1 På Start-skærmen skal du vælge S Player+.
2 Klik for at afspille en fil.
Der vises en liste over videoer øverst på skærmen.
2 Vælg den video, der skal afspilles.
Det er kun filer i mappen Video eller Musik, der kan afspilles. Flyt
den valgte fil til en relevant mappe.
• Flyt eventuelle undertekstfiler til mappen Video eller
Musik.
• Visse filer kan ikke afspilles ordentligt, afhængigt af
kodetype.
62
Programmer
Samsung Link
TPM-sikkerhedsløsning (valgfri)
Samsung Link giver brugeren mulighed for at bruge computeren
som skylager og tilgå den via en Samsung-mobilenhed. Angiv
mapper, der skal deles, og få vist og administrer de delte mapper når
som helst og hvor som helst.
Beskyt brugerens personlige oplysninger ved at gemme
brugergodkendelsesdata på en TPM-chip i computeren (Trusted
Platform Module).
• Billeder og tilgængelige funktioner kan variere afhængigt
af model og programversion.
På Start-skærmen skal du vælge Samsung Link.
• Se hjælpen til sikkerhedsløsningen for at få flere
oplysninger.
Se hjælpen til programmet for at få flere oplysninger.
• Denne funktion understøttes kun på modeller med TPM
(sikkerhedschip).
Konfigurere sikkerhedsløsningen
Hvis du vil bruge TPM-sikkerhedsløsningen, skal du initialisere
TPM-chippen i BIOS-opsætning, initialisere TPM-løsningen og
derefter registrere en bruger. Udfør følgende trin for at bruge
TPM-funktionen.
63
Programmer
6 Indstil TPM State til Clear.
Trin 1: Initialisere TPM-chippen
Første gang du bruger TPM-løsningen eller registrerer en bruger
igen, skal du initialisere TPM-chippen.
• Initialisering af TPM-chippen sletter alle
godkendelsesdata på chippen.
• Hvis TPM-chippen initialiseres, efter at
sikkerhedsløsningen er blevet konfigureret, kan du
muligvis ikke dekryptere eksisterende mapper og filer, der
er krypteret af sikkerhedsløsningen. Det kan betyde, at
du ikke har adgang til de relevante mapper og filer efter
initialisering.
7 Vælg Save.
Computeren genstartes.
8 Tryk flere gange på tasten F2, før du får vist Samsung-logoet
1
2 Tryk flere gange på tasten F2, før du får vist Samsung-logoet
Tænd computeren.
(Samsung ATIV).
9 Åbn menuen Security på BIOS-opsætningsskærmen.
10Vælg TPM Configuration.
11Indstil TPM State til Enable and Activate.
12Vælg Save.
(Samsung ATIV).
3 Åbn menuen Security.
4 Vælg TPM Configuration.
5 Indstil TPM Device til Enabled eller On.
Computeren genstartes.
64
Programmer
Trin 2: Installere TPM-løsningen
Trin 3: Registrere en bruger
Installer TPM-løsningen i henhold til nedenstående procedurer.
Registrer en bruger i henhold til nedenstående vejledning.
1 Højreklik på på proceslinjen.
2 Kør elementet Administration af sikkerhedsplatform med
• Beskrivelser er baseret på Recovery.
• Denne løsning er kun tilgængelig på modeller med SW
Update eller applikationen SW Update.
administratorrettigheder, klik på fanen Brugerindstillinger, og
initialiser indstillingerne.
1 Kør SW Update.
2 Vælg All Software.
3 Vælg TPM Host SW → Install.
Indstillingerne for sikkerheds sikkerhedsgodkendelse starter
med Intialiseringsguiden.
Hvis systemsoftwaremediet leveres sammen med produktet,
skal du installere programmet vha. dette medie. (kun, hvis
det leveres sammen med)
4 Følg vejledningen på skærmen for at fuldføre registreringen, og
genstart computeren.
65
Programmer
3 Klik på Næste, når vinduet med Initialiseringsguiden vises.
4 Vælg en sikkerhedsplatformsfunktion, der skal bruges, og
angiv en grundlæggende brugeradgangskode.
5 Følg vejledningen på skærmen for at fuldføre registreringen af
brugeren.
• Når en bruger registreres med TPM, kan de kryptere filer
og mapper ved hjælp af krypteringssystemet. Registrerede
brugere kan også bruge filer og mapper, der skal til at
krypteres, ved at oprette eller kopiere dem til det virtuelle
drev.
• Som det anbefales i initialiseringsguiden skal du
sikkerhedskopiere reparationsfilen til en ekstern
lagerenhed for at bruge TPM mere sikkert.
• Hvis meddelelsen Status ikke initialiseret vises, skal du
vælge Yes.
66
Programmer
Kryptere mapper og filer
• Det virtuelle drev findes følgende sted.
Krypter mapper og filer med EFS (Encrypt Files System). EFS er
tilgængeligt til følgende operativsystemer:
• Windows 7 Professional / Enterprise / Ultimate
• Windows 8 Pro / Enterprise
• Windows 8,1 Pro / Enterprise
1 Højreklik på en mappe eller en fil, og vælg derefter Krypteret.
67
Programmer
2 Vælg de filer og mapper, der skal krypteres, og vælg OK.
3 Når vinduet for brugergodkendelse vises, skal du indtaste den
grundlæggende brugeradgangskode, der blev indtastet ved
registrering af brugeren, og vælge OK.
Nedenstående dialogboks vises, kun når mappen er krypteret.
68
Programmer
4 Den krypterede mappe eller navnet på den krypterede fil bliver
Bruge det virtuelle drev (Personal Secure
Drive)
grøn.
Det virtuelle drev er et sted, hvor du kan gemme og administrere
fortrolige data. I det oprettede virtuelle drev (PSD) kan du oprette
filer og mapper som på et almindeligt drev og bruge fortrolige data,
der er gemt på et andet drev ved at kopiere dataene til det virtuelle
drev.
Hvis det virtuelle drev (PSD) ikke vises
Du kan kun bruge det virtuelle drev (PSD), hvis indstillingen Personal
Secure Drive (PSD) blev valgt under registrering af TPM. Hvis PSD
ikke blev valgt under registrering, skal du gøre følgende.
1 Højreklik på på proceslinjen.
2 Kør elementet Administration af sikkerhedsplatform
Dekryptere mapper og filer
med administratorrettigheder, og vælg Konfiguration af
sikkerhedsplatform.
Højreklik på en krypteret mappe eller fil, og vælg derefter Dekrypter.
3 Når vinduet for initialiseringsguiden vises, skal du klikke på
Næste for at vælge Personal Secure Drive (PSD) og derefter
indtaste brugeradgangskoden.
4 Følg vejledningen på skærmen for at fuldføre indstillingerne.
69
Programmer
Registrere en ny bruger til
sikkerhedsløsningen
Hvis det virtuelle drev (PSD) ikke indlæses
Hvis du vil bruge det virtuelle drev (PSD), skal det virtuelle drev (PSD)
først indlæses. Gør følgende for at indlæses et PSD.
Hvis du vil registrere en bruger igen, skal du slette de eksisterende
godkendelsesoplysninger, der er gemt på TPM-chippen og derefter
rydde TPM-chippen.
1 Højreklik på Sikkerhedsplatform ( ) på proceslinjen.
2 Vælg Personal Secure Drive → Indlæs.
3 Indtast den grundlæggende brugeradgangskode i
Registrer brugeren i følgende rækkefølge:
Trin 1: Slette et virtuelt drev
indlæsningsvinduet, og klik på OK.
Hvis der er oprettet et virtuelt drev, skal du slette det virtuelle drev,
før du sletter de eksisterende godkendelsesoplysninger, der er gemt
på TPM-chippen.
4 Start Stifinder (
) på proceslinjen for at kontrollere, at Personal
Secure Drive er blevet oprettet.
1 Vælg på proceslinjen, og højreklik på .
2 Vælg Personal Secure Drive → Opret/Administrer.
3 Vælg Næste.
Hvis der er kopieret fortrolige data til PSD, er det oprindelige
datafiler ikke krypteret.
70
Programmer
4 Indtast den adgangskode, du indtastede under registrering med
Trin 2: Slette godkendelsesoplysninger
TPM, og vælg Næste.
Hvis du vil slette eksisterende godkendelsesoplysninger, skal du
fjerne TPM-sikkerhedsløsningen og slette løsningsdataene.
5 Vælg Delete selected PSD → Næste.
6 Vælg Jeg vil slette mit Personal Secure Drive permanent uden
1 Åbn Amuletter på skrivebordet, og vælg amuletten
Indstillinger.
at gemme en ikke-krypteret kopi af indholdet → Næste.
2 Vælg Kontrolpanel → Programmer → Fjern et program.
3 Vælg Infineon TPM Professional Package → Fjern.
4 Når der vises et meddelelsesvindue, skal du vælge Ja for at
7 Vælg Næste → Afslut.
Det virtuelle drev slettes.
fjerne programmet.
5 Hvis Infineon Security Platform-meddelelsen vises, skal du
vælge Nej.
6 Vælg Stifinder (
71
) på proceslinjen.
Programmer
7 Vælg Vis → Indstillinger → Vis → Skjulte filer og mapper.
8 Vælg indstillingen Show hidden files, folders, and drives (Vis
skjulte filer, mapper og drev), og vælg OK.
9 Vælg Stifinder ( ) på proceslinjen.
10Vælg Lokal disk (C:) → ProgramData, og slet mappen Infineon.
TPM-sikkerhedsløsningen slettes.
Trin 3: Konfigurere sikkerhedsløsningen (TPM)
Hvis du vil bruge TPM-sikkerhedsløsningen, skal du Konfigurere
sikkerhedsløsningen.
72
Eksterne enheder
Indsætte og udskubbe en cd/dvd
1 Tryk på knappen Skub ud for at åbne skuffen.
Eksternt cd/dvd-drev
Denne computer understøtter eksterne cd/dvd-drev med USBgrænseflader (ekstratilbehør). Kontrollér, om grænsefladen for det
eksterne cd-rom-drev er af typen USB.
Tilslutte enheden
Nummer
Slut enheden til computerens USB-port.
Beskrivelse
• Nødudgang
• Knappen Skub ud
• Statusindikatorlys
2 Indsætte en cd/dvd.
3 Skub skuffen ind, indtil du hører et klik.
Statusindikatoren tændes.
73
Eksterne enheder
• Undgå at isætte skæve, revnede eller meget ridsede diske.
Det kan beskadige drevet.
• Dit eksterne drev ser muligvis ikke ud som på billederne i
denne vejledning.
• Undgå at udskubbe diske, mens statusindikatoren lyser.
• Hvis du ikke kan åbne drevet, når der er slukket, skal du
indsætte spidsen af en papirclips (
) i nødudgangen
for at åbne skuffen manuelt.
• Når du rengør en cd eller dvd, skal du tørre den af med en
ren klud fra den inderste kant og udad.
• Læsnings- og skrivningshastigheder kan variere
afhængigt af betingelserne og medietypen.
• Det frarådes at bruge cd'er eller dvd'er, der ikke er runde.
74
Eksterne enheder
Brug et hukommelseskort til at overføre data til andre digitale
enheder, f.eks. til digitalkameraer. Hukommelseskort sælges separat.
Køb et hukommelseskort med den kapacitet, du skal bruge.
• Visse hukommelseskort er muligvis ikke fuldt
kompatible med computeren. Hvis du bruger et
inkompatibelt hukommelseskort, kan computeren eller
hukommelseskortet blive beskadiget, eller dataene på
kortet kan blive beskadiget.
Denne computer understøtter følgende typer hukommelseskort.
• Sørg for at indsætte kortet i den viste retning.
Hukommelseskort
Forkortelse
Beskrivelse
• Opbevar kortet for sig selv for ikke at miste det, hvis du
flytter computeren.
SD
• Secure Digital
• Hastigheden på hukommelseskort varierer.
mini SD
• mini Secure Digital
micro SD
• micro Secure Digital
SDHC
• Secure Digital High Capacity
mini SDHC
• mini Secure Digital High Capacity
micro SDHC
• micro Secure Digital High Capacity
SDXC
• Secure Digital eXtended Capacity
micro SDXC
• micro Secure Digital eXtended Capacity
Hvis du vil bruge et mini- eller microkort, skal du indsætte kortet i en
adapter, før du indsætter det i hukommelseskortporten.
75
Eksterne enheder
3 Vælg en handling, hvis du får vist en popop-meddelelse.
4 Vælg Åbn mappe for at vise filer.
5 Gem, flyt eller slet data på hukommelseskortet.
Indsætte et hukommelseskort
1 Hvis der er isat et dummy-kort i porten, skal du fjerne det.
2 Sæt hukommelseskortet i hukommelseskortporten i den viste
retning.
Mappen til hukommelseskortet åbnes kun på skrivebordet.
Fjerne et hukommelseskort
Tag fat i enden af hukommelseskortet, og træk det ud af porten.
76
Eksterne enheder
• Hvis du vil bruge et hukommelseskort til at udveksle data
med en digital enhed, f.eks. et digitalkamera, anbefales
det at formatere dataene med den digitale enhed.
Formatere et hukommelseskort
Formatér hukommelseskortet for at fjerne alle data eller før det
bruges første gang.
• Hvis du forsøger at bruge et formateret hukommelseskort
i en anden digital enhed, skal du formatere
hukommelseskortet igen i enheden.
Formatering af et hukommelseskort sletter alle data, der er
gemt på kortet. Sikkerhedskopiér eventuelt vigtige data, før
du formaterer kortet.
• Indsættelse og fjernelse af et hukommelseskort gentagne
gange kan beskadige kortet.
1 Vælg Stifinder ( ) på proceslinjen.
2 Højreklik på hukommelseskortdrevet, og vælg derefter
• Secure digital input/output (SDIO) understøttes ikke.
• Hvis tappen for skrivebeskyttelse er indstillet til Låst, kan
du ikke formatere, skrive eller slette data på kortet.
Formatér.
3 Vælg Start.
77
Eksterne enheder
Ekstern skærm
Tilslutte til en skærm
Det kan være nyttigt at slutte computeren til en ekstern
skærmenhed i forbindelse med præsentationer eller når du ser
film. Kabler til tilslutning af en ekstern skærm sælges separat.
Computeren understøtter VGA- eller HDMI-kabler.
1 Sæt VGA- eller HDMI-kablet i den relevante port i computeren.
Hvis du bruger et VGA-kabel, skal du først slutte VGA-adapteren
til computeren.
En VGA-adapter er valgfrit tilbehør og findes ikke til alle
modeller.
VGA-kabel
HDMI-kabel
• Kontrollér de tilgængelige porte på skærmenheden for at
være sikker på, at den er kompatibel med computeren.
• Hvis begge typer porte er tilgængelige, anbefales det at
bruge HDMI-porten for at få bedre lyd- og videokvalitet.
• En ekstern skærm understøttes ikke ved brug af DOS eller
kommandopromptvinduet.
• Samtidig output til alle tre (LCD + CRT + HDMI)
understøttes ikke afhængigt af model.
78
Eksterne enheder
2 Sæt den anden ende af kablet i D-SUB-porten eller HDMI-porten
3 Slut strømkablet til den eksterne skærm.
4 Tænd for skærmen, og skift visningstilstand til en, der
i den eksterne skærm.
Hvis skærmen har flere HDMI-porte, skal du sætte kablet i DVI
IN-porten.
understøtter eksternt input.
5 Åbn Amuletter på computeren, og vælg amuletten Enheder →
<Ved brug af et VGA-kabel>
Projicer → Anden skærm.
Skærmport
D-SUB-port
6 Vælg en tilstand.
• Kun pc-skærm: Vis kun grænsefladen på
computerskærmen.
• Dublet: Vis grænsefladen på både computerskærmen og
den eksterne skærm.
VGA-adapter
• • Kun anden skærm: Vis kun grænsefladen på den
eksterne skærm.
<Ved brug af et HDMI-kabel>
HDMI-port
Udvid: Udvid skærmen til den eksterne skærm.
HDMI-port
Du kan også vælge en anden skærmtilstand i Kontrolpanel.
På skrivebordet skal du åbne Amuletter og vælge amuletten
Indstillinger → Kontrolpanel → Udseende og personlige
indstillinger → Skærm → Skift skærmindstillinger →
Skærm → en indstilling. Du kan få flere oplysninger i
onlinehjælpen til operativsystemet.
79
Eksterne enheder
3 Konfigurer indstillingerne, og klik på Anvend.
Brug af flere skærme (tilbehør)
Du kan tilslutte og bruge to visningsenheder ved at slutte dem til
skærm- og HDMI-portene.
Vælg enten Klon eller Udvidet
skrivebord.
Denne funktion understøttes af Intel® HD Graphics
4000-modellers.
Du kan kontrollere denne funktion ved at vælge Amuletter
→ Indstillinger → Kontrolpanel → System og sikkerhed
→ System → Enhedshåndtering → Skærmkort og
kontrollere, at skærmkortet er et Intel® HD Graphics 4000.
Vælg
antallet af
skærme (3)
Konfigurer
visningsenheder
ne 1 til 3.
1 Slut visningsenhederne til skærm- og HDMI-portene.
2 Højreklik på skrivebordet, og vælg Grafikegenskaber → Skærm
Angiv
enhedernes
placering.
→ Flere skærmenheder på genvejsmenuen.
80
Eksterne enheder
Slank sikkerhedsslot
Fastgør computeren til en genstand ved at slutte sikkerhedslåsen
(valgfrit) til sikkerhedsslotten. Sikkerhedsslotten er designet
udelukkende til Samsung Security Locks, som sælges separat. Andre
sikkerhedslåse passer ikke i porten.
Sving Samsung Security Lock omkring et sikkert objekt, og forbind
den til sikkerhedsslotten i computeren.
1
2
81
Fejlfinding
• Programmet Recovery er muligvis ikke tilgængeligt
på modeller med mindre end 64 GB hukommelse. På
modeller med mindre end 64 GB hukommelse, kan
computeren genoprettes til standardindstillingerne ved
at geninstallere Windows.
Genoprette/Sikkerhedskopiere
• Visse funktioner kan variere og er muligvis ikke
tilgængelig på alle operativsystemer. Se hjælpen til dette
program for at få flere oplysninger.
Hvis der opstår et problem med computeren, kan du nemt
gendanne computeren til standardindstillingerne vha. programmet
Recovery (Genoprette/Sikkerhedskopiere). Du kan også
gendanne computeren til et tidligere sikkerhedskopieret punkt.
Sikkerhedskopiér jævnligt vigtige data, før der opstår problemer
med computeren.
• Kør programmet Recovery med administratorrettigheder.
• Cd/dvd-drev understøttes ikke af programmet Recovery.
• Hvis du genopretter computeren, slettes data
eller programmer, der er gemt efter et bestemt
sikkerhedskopieringspunkt. Derfor skal du jævnligt
sikkerhedskopiere vigtige data, før der opstår problemer
med computeren.
82
Fejlfinding
2 Vælg Gendan.
Genoprette til fabriksstandard
Genopret computeren til de fabriksangivne standardindstillinger.
Hvis det er nødvendigt, kan du sikkerhedskopiere vigtige data
til en ekstern lagringsenhed, før du genopretter systemet. Se
Sikkerhedskopiere det nuværende system.
1 Når computeren starter Windows: På Start -skærmen skal du
klikke på
i nederste venstre kant og vælge Recovery.
Hvis computeren ikke starter Windows: Tænd computeren, og
tryk på tasten F4 flere gange, inden Samsung-logoet (Samsung
ATIV) vises.
83
Fejlfinding
3 Vælg standardpunktet → Gendan.
Sikkerhedskopiere det nuværende system
Sikkerhedskopiér jævnligt vigtige data til et alternativt internt drev
eller til en ekstern lagringsenhed for at forhindre datatab.
1 Når du sikkerhedskopierer til en ekstern lagringsenhed, skal du
slutte enheden til computeren.
Standardpu
nkt
2 På den første genoprettelsesskærm skal du vælge Backup.
Indstil Behold brugerdata til OK for at genoprette
computeren og samtidig beholde de nuværende
brugerdata.
4 Følg vejledningen på skærmen for at fuldføre genoprettelsen.
84
Fejlfinding
3 Vælg et drev under Gemt drev → Gendan.
Genoprette efter en sikkerhedskopiering
• Når du sikkerhedskopierer til en ekstern lagringsenhed, skal
du slutte enheden til computeren og derefter vælge den
eksterne drev.
Vælg et sikkerhedskopieringspunkt, der er gemt på et alternativt
internt drev eller på en ekstern lagringsenhed for at genoprette
computeren til dette punkt.
• Cd/dvd-drev kan ikke vælges.
1 Når du sikkerhedskopierer til en ekstern lagringsenhed, skal du
slutte enheden til computeren.
2 På Start -skærmen skal du klikke på
og vælge Recovery.
3 Vælg Gendan.
4 Følg vejledningen på skærmen for at fuldføre
sikkerhedskopieringen.
85
i nederste venstre kant
Fejlfinding
4 Vælg et genoprettelsespunkt → Gendan.
Kopiere harddisken (oprette et diskbillede)
• Vælg ét af dine sikkerhedskopieringspunkter.
Hvis du vil udskifte harddisken, skal du flytte dataene til det nye
drev vha. et diskbillede. Det nye drev skal være stort nok til at kunne
indeholde alle data fra det nuværende drev.
• Hvis sikkerhedskopidata gemmes på et internt drev, skal du
→ og drevet.
vælge
Køb en separat ekstern harddiskconnector, så du kan slutte det nye
drev til computeren.
1 Slut det nyt drev til computeren vha. en ekstern
harddiskconnector.
Sikkerhedsk
opipunkt
2 På Start -skærmen skal du klikke på
og vælge Recovery.
3 Vælg Diskkopi.
5 Følg vejledningen på skærmen for at fuldføre
datagenoprettelsen.
86
i nederste venstre kant
Fejlfinding
5 Når dataene er blevet gemt på det nye drev, skal du åbne
4 Vælg en indstilling under Diskgendannelsespunkt → Diskkopi.
dækslet nederst på computeren og udskifte det eksisterende
drev med det nye drev.
Hvis det er svært at åbne dækslet, skal du kontakte et Samsungservicecenter for at få hjælp. Du skal betale for at få gjort dette.
Dataene på den aktuelle harddisk kopieres til den nye harddisk.
87
Fejlfinding
5 Følg vejledningen på skærmen for at fuldføre oprettelsen af
Oprette et diskbillede af de fabriksangivne
standardindstillinger
diskbilledet.
6 Frakobl den eksterne lagringsenhed, og opbevar den et sikkert
Opret et diskbillede med standarderne for at forenkle
genoprettelsen.
1 Tilslut en ekstern lagringsenhed.
2 På Start -skærmen skal du klikke på
sted.
Hvis du vil genoprette computeren til standardindstillingerne
vha. standardbilledet, skal du tilslutte den eksterne
lagringsenhed. Start programmet Recovery, og vælg Gendan
øverst til venstre → fabriksstandardpunkt → nederst til højre
Gendan.
i nederste venstre kant
og vælge Recovery.
3 Vælg Fabriksbillede.
4 Vælg et eksternt drev → Kør.
88
Fejlfinding
Windows-genoprettelsesfunktion
Spørgsmål og svar
Hvis programmet Recovery ikke understøttes af computeren,
skal du genoprette systemet til fabriksstandarderne ved at bruge
gendannelsesfunktionen i Windows.
Prøv at anvende disse løsninger, hvis du får problemer med din
computer.
Windows
Hvis du geninstallerer Windows, slettes alle data, der er
gemt på computeren. Sikkerhedskopiér program- og
personlige data til en ekstern lagringsenhed, før du
geninstallerer Windows.
Hvor er Luk-knappen?
Berøringsfølsom skærm:
1 Åbn Amuletter, og vælg amuletten Indstillinger →
• Vælg Tænd/sluk (
af Startskærmen.
Skift pc-indstillinger → Opdatering a genoprettelse →
Genoprettelse.
) → Luk computeren i øverste højre hjørne
• Åbn Amuletter, og vælg amuletten Indstillinger → Tænd/sluk
→ Luk computeren.
2 Vælg Kom i gang under Fjern alt, og geninstaller Windows.
• Tryk på knappen Start, og hold den nede, og vælg derefter Luk
computeren, eller log af → Luk computeren.
Vælg Kom i gang under Optimer din pc uden at påvirke filerne
for at genoprette computeren og samtidig beholde billeder,
videoer, musikfiler og dokumenter.
Mus:
3 Følg vejledningen på skærmen for at fortsætte med
• Vælg Tænd/sluk (
af Startskærmen.
geninstallationen.
) → Luk computeren i øverste højre hjørne
• Åbn Amuletter, og vælg amuletten Indstillinger → Tænd/sluk
→ Luk computeren.
Efter en genoprettelse skal du på Start-skærmen klikke
på i nederste venstre kant og vælge SW Update for at
installere de nødvendige Samsung-programmer.
• Højreklik på knappen Start, og klik derefter på Luk computeren,
eller log af → Luk computeren.
89
Fejlfinding
Mit program er forsvundet fra Start-skærmen. Hvad
skal jeg gøre?
Hvordan fjerner jeg et program?
1 Åbn Amulet på skrivebordet, og vælg amuletten Indstillinger.
2 Vælg Kontrolpanel → Programmer → Fjern et program →
Berøringsfølsom skærm:
1 Stryg opad på Start-skærmen.
2 Alle installerede programmer bliver vist.
3 Tryk på et program, og hold nede, og vælg derefter Fastgør til
et program → Fjern.
Du kan også vælge at højreklikke på knappen Start og vælge
Programmer og funktioner.
Vælg et program for at fjerne det → Fjern.
Start.
Mus:
1 På Start-skærmen skal du klikke på
i nederste venstre kant for
at få vist installerede programmer.
2 Højreklik på et program, og vælg derefter Fastgør til Start.
90
Fejlfinding
Hvordan ændrer jeg skærmindstillingerne,
miljøindstillinger, farve osv.?
Hvordan starter jeg computeren i DOS?
Konfigurer låseskærmen, Start-skærmen og kontobilledet ved at
åbne Amuletter og vælge amuletten Indstillinger →
Skift pc-indstillinger → Pc og enheder. Hvis du vil konfigurere
andre funktioner, skal du åbne Amuletter på skrivebordet og vælge
amuletten Indstillinger → Kontrolpanel.
1 Tænd computeren.
2 Tryk flere gange på tasten F2, før du får vist Samsung-logoet
Sådan startes computeren i DOS via en USB-enhed:
(Samsung ATIV).
3 Vælg menuen Boot.
4 Indstil Fast BIOS Mode til Off.
5 Indstil Secure Boot Control til Off.
6 Indstil OS Mode Selection til CSM OS, og genstart derefter
Hvorfor kan jeg ikke køre Active X i Internet Explorer,
når jeg starter det på Start-skærmen?
Den version af Internet Explorer, der vises på Start-skærmen,
overholder HTML5-webstandarderne, så den understøtter ikke
Active X. Start Internet Explorer på skrivebordet for at få vist
websteder, der kræver Active X.
computeren.
Kan jeg fjerne Windows 8 eller Windows 8.1 og
installere et andet operativsystem?
Hvis du vil installere et andet operativsystem på computeren, skal
du først redigere BIOS-indstillingerne. Du kan få flere oplysninger
ved at gå til http://www.samsung.com → Customer support →
Troubleshooting og søge efter Windows 8 eller Windows 8.1.
91
Fejlfinding
Opløsning for berøringsfølsom skærm
Hvorfor er kapacitetsvisningen for harddisken (HDD) i
Windows forskellig fra produktspecifikationerne?
Tekst på skærmen overlapper eller ser lille ud.
Kapaciteten for lagringsenheden (HDD eller SSD) for producenten
beregnes ud fra, at 1 KB = 1000 Byte. Operativsystemet (Windows)
beregner dog lagringsenhedens kapacitet ud fra, at 1 KB = 1024 Byte,
og derefter er kapacitetsvisningen for HDD i Windows mindre end
den faktiske kapacitet. Kapacitetsvisningen i Windows er muligvis
mindre end den faktiske kapacitet, fordi visse programmer optager et
vist område på HDD uden for Windows.
Hvis skriftstørrelsen er for stor eller lille, kan teksten muligvis ikke
være på skærmen, eller den kan ikke læses.
I sådanne tilfælde skal du højreklikke et vilkårligt sted på
skrivebordet og vælge Personlige indstillinger → Skærm →
en indstilling under Skift størrelse på alle elementer → Anvend →
Log af nu.
På modeller med programmet Recovery er HDD-kapacitetsvisningen
i Windows muligvis mindre end den faktiske kapacitet, fordi
programmet Recovery bruger et skjult område på 5-20 GB på HDD
til at gemme genoprettelsesbilledet, og dette skjulte område regnes
ikke med i den samlede størrelse, der er tilgængelig for Windows.
Størrelsen på programmet Recovery afhænger af model.
Recovery
Hvad er et genoprettelsesområde?
Computeren har en ekstra partition til genoprettelse af data eller
lagring af sikkerhedskopifiler (kun på modeller med programmet
Recovery). Denne partition kaldes et genoprettelsesområde, og det
omfatter et genoprettesesbillede, der består af operativsystem og
programmer.
92
Fejlfinding
Hvad er et genoprettelsesbillede?
Det henviser til specifikationer om operativsystemet, drivere og
software, der konverteres til et databillede. Det er nødvendigt for at
computeren kan genoprettes, og det er integreret i computerens
HDD. Det er dog ikke tilgængeligt for lagringsenheder, hvor
kapaciteten er mindre end 64 GB pga. den lille kapacitet.
Hvordan genopretter jeg en computer, hvor
programmet Recovery ikke er installeret?
Gendan computeren med systemets Windowsgenoprettelsesfunktion. Se emnet om genoprettelsesfunktionalitet i
hjælpen for at få flere oplysninger.
93
Appendiks
• Der er muligvis ikke leveret ekstra komponenter, eller
der kan være leveret andre komponenter, afhængigt af
modellen.
• Systemspecifikationerne kan ændres uden forudgående
varsel.
Produktspecifikationer
• Lagringsenhedskapaciteten for en computer, hvor
Recovery er installeret, vises som værende mindre end i
produktspecifikationen.
Systemspecifikationerne kan variere efter model. Du kan finde
detaljerede systemspecifikationer i produktkataloget.
Element
Specifikation
CPU
• Intel Core i3/i5-processor
Hovedhukommelse
• Hukommelsestype: DDR3L SDRAM
Lagringsenhed
• M.2 SATA SSD (B x D: 22 x 80mm,
enkeltsidet)
Grafik
• Intel HD Graphics (internt)
Driftsmiljø
• Udskiftning, tilføjelse eller opgradering af
hukommelsen er ikke mulig i forbindelse med denne
computerhardware.
• Den mængde hukommelse, Windows kan bruge, kan
være mindre end den faktiske tilgængelige mængde
hukommelse.
• Temperatur: -5-40 °C til opbevaring,
10-32 °C i drift
• Luftfugtighed: 5-90 % til opbevaring,
20-80 % i drift
Mærkning af
vekselspænding/
jævnspænding
• Input: 100-240VAC, 50-60Hz
Pc-mærkning
• 19VDC 2,1A (40W)
• Output: 19VDC, 2,1A
94
Appendiks
Ergonomiske råd
• Brug en justerbar stol med fast og behagelig støtte.
• Juster højden på din stol, så dine lår går vandret med gulvet, og
dine fødder ligger fladt på gulvet.
Det at vigtigt at have den rette holdning, når man bruger en
computer, for at forhindre fysiske skader. Forkert eller langvarig
brug af tastatur kan medføre belastningsskader som følge af
ensidigt gentaget arbejde. Langvarig brug af skærmen kan medføre
astenopi. Følg derfor disse retningslinjer ved opsætning og brug af
computeren.
• Stolens ryglæn skal støtte den nederste del af din ryg. Juster
ryglænet efter din krop.
• Sid helt tilbage i stolen, og ret ryg og nakke. Undgå at læne dig
fremad eller at krænge halsen fremad mod computerskærmen.
• Undgå at bruge computeren, mens du ligger ned eller mens den
står på dit skød. Hvis computeren bliver for varm, kan du risikere
at brænde dig.
Ryg og nakke
• Instruktionerne i denne vejledning er udfærdiget, så de
kan anvendes generelt af alle brugere. Hvis brugeren ikke
er omfattet af vejledningen, skal computeren benyttes i
henhold til brugerens behov.
• Billederne afviger muligvis fra de faktiske produkter.
95
Appendiks
Arme og hænder
• Dine skuldre skal være afslappede, når du bruger tastatur og
touchpad. Overarmen og underarmen skal danne en vinkel, der
er lidt større end en ret vinkel, og håndled og hånd skal være i
en næste lige linje.
• Brug en let hånd, når du taster eller bruger touchpad'en, og slap
af i hænder og fingre. Undgå at rulle tommelfingrene ind under
dine håndflader eller at støtte dine håndled på bordet, mens du
skriver.
• Brug et eksternt tastatur og en ekstern mus, når du bruger
computeren i lang tid ad gangen. Når du bruger et eksternt
tastatur eller en ekstern mus, skal du placere enhederne i samme
højde som computeren og inden for behagelig rækkevidde.
96
Appendiks
Øjenhøjde og skærmbelysning
Hørelse og lydstyrke
cm
50
LYDSTYRKE
Kontrollér lydstyrken
• Kontrollér, at lydstyrken ikke er for høj, før du bruger
hovedtelefoner.
• Placer skærmen mindst 50 cm væk fra dine øjne.
• Undgå at bruge hovedtelefoner i lang tid ad gangen.
• Juster skærmens højde, så den øverste kan er på linje med eller
lige under din øjenhøjde.
• Standardlydindstillinger kan blive ændret i forbindelse med
software- og driveropdateringer, uden at du ved det. Kontrollér
altid indstillingerne for balance og lydstyrke, før du lytter til
radioen.
• Undgå at indstille skærmens lysstyrke for højt.
• Sørg for, at skærmen altid er ren.
• Hvis du bruger briller, skal du pudse dem, før du bruger
computeren.
• For at undgå mulig høreskade må du ikke lytte ved for høj
lydstyrke i for lang tid.
• Hvis du kigger på trykt tekst, mens du skriver, skal du bruge en
statisk dokumentholder til at holde papiret i samme højde som
skærmen.
97
Appendiks
Driftsforhold
• Hold pause mindst 10 minutter hver time.
• Undgå at bruge computeren, hvis der er mørkt. Brug
computeren ved lige så meget lys som hvis du skulle læse en
bog.
• Indirekte belysning anbefales. Brug et gardin for at forhindre
refleksion og skær på skærmen.
• Brug et headset, hvis du taler i telefon, mens du bruger
computeren. Hvis du bruger computeren og samtidig holder en
telefon på din skylder eller med halsen, kan du få skader eller
muskelsmerter.
• Sørg for, at de ting, du skal bruge, er inden for rækkevidde.
• Brug kun computeren inden for de temperaturer og den
luftfugtighed, der er angivet i denne vejledning.
98
Appendiks
Batteri
LED for strøm
Centerhuller
Oplade batteriet på et fly
Strømudtag kan være forskellige på forskellige fly. Vælg den
tilslutningsmetoder, der passer dig bedst.
220V-strømstik
110V-strømstik
Godt eksempel O
Strømstikket og auto-adapter-tallene kan se anderledes ud
en de faktiske produkter.
Bruge et AC-strømstik
Indsæt stikbenene i midten af strømudtaget.
Dårligt eksempel X
• Hvis benene ikke indsættes i midten af hullerne, fungerer de
ikke som de skal. I sådanne tilfælde skal du prøve at sætte stikket
i igen.
• Du skal indsætte strømstikket, når statusindikatoren lyser grønt.
Hvis stikket er sat ordentligt i, forbliver indikatoren grøn.
Ellers slukkes lyset i indikatoren. Hvis det er tilfældet, skal du
tage stikket ud, kontrollere at indikatorlyset er grønt, og derefter
skal du sætte stikket i igen.
99
Appendiks
Bruge en auto-adapter
Bruge en grammofonplader
Hvis der er et 12VDC-strømudtag, vil der være en cigarettænderstik.
Brug auto-adapteren til at bruge 12VDC-strømforsyningen.
Afhængigt af, hvilket fly du rejser med, skal du bruge auto-adapteren
og omformeren. Isæt flystikket i flyets sømudtag.
1 Indsæt auto-adapterens cigarettænderstik i cigaretstikket.
2 Slut auto-adapterens jævnstrømsgenerator i computerens
1 Sæt auto-adapterens jævnspændingsstik i computeren.
2 Slut flyopladeromformeren (valgfrit) til auto-adapteren (valgfrit).
3 Isæt flystikket i flyets strømudtag.
indgangseffektport.
12V cigarettænderstik i fly
Strømstik i fly
Auto-adapter
Auto-adapter
2
Opladeromformer
1
2
1
12V cigarettænderstik
Jævnspændingsstik
Jævnspændingsstik
100
2
12V cigarettænderstik
Jævnspændingsstik
Appendiks
Sikkerhedsforanstaltninger
Advarsel
Sikkerhedsinformationerne omhandler brug af computeren.
For at forhindre personskade eller materiel skade, skal du læse
sikkerhedsinformationerne, før du tager computeren i brug. Noget af
indholdet er muligvis ikke relevant for din computer.
Manglende overholdelse af instruktioner, der er markeret med dette
symbol, kan resultere i personskade eller dødsfald.
Installation
• Da sikkerhedsinformationerne anvendes generelt for
Samsung-computere, passer nogle af billederne muligvis
ikke med dit faktiske produkt.
Sørg for, at computeren er mindst 15 cm væk fra
alle genstande.
15cm
• Termen "produkt" i nærværende vejledning henviser
til basiskomponenter, f.eks. computeren, batteriet,
adapteren og ekstra tilbehør fra Samsung.
Undladelse af dette kan resultere i personskade
eller funktionsfejl i computeren.
Undlad at placere eller bruge computeren på
skrå eller vibrerende steder.
Undladelse af dette kan resultere i funktionsfejl
eller beskadigelse af computeren.
For at undgå kvælningsfare skal posen
opbevares utilgængeligt for børn.
En plastikpose, der sættes over hovedet, kan
medføre kvælning.
NP v3.6
101
Appendiks
Sørg for, at strømkablet sidder korrekt i.
Strømforsyning
Hvis du ikke gør det, er der risiko for brand grundet
ufuldstændig kontakt.
Vægudtaget og billeder af vægudtag er muligvis forskellige
afhængigt af landespecifikationer og produktmodel.
Brug kun den medfølgende AC-adapter.
Håndter strømledningen med omhu.
• Rør den ikke med våde hænder.
Hvis du bruger en anden adapter, kan det få
skærmen til at flimre.
• Brug ikke en beskadiget eller løs
strømledning.
Anvend kun korrekt jordede stikkontakter og
forlængerledninger.
• Anvend kun den angivne spænding/
kapacitet.
Tilslutning til ikke-jordede stikkontakter eller
forlængerledninger kan medføre elektrisk stød
eller brand. Ikke-jordede stikkontakter eller
forlængerledninger kan udløse elektrisk stød eller
brand.
• Sæt strømkablet fast i
vekselspændingsadapteren.
• Træk ikke strømkablet ud ved kun at trække
i ledningen.
Hvis der kommer vand eller andre ledende
substanser (f.eks. væske, støv metalpulver,
stifter fra blyanter osv.) ind i produktet, skal du
tage strømkablet ud og kontakte Samsungs
servicecenter. I forbindelse med bærbare
computere med et eksternt, flytbart batteri, skal
du også tage batteriet ud.
• Træk den vægmonterede
vekselspændingsadapter ud (type med
integreret adapter og stik) af stikkontakten
i væggen, mens du holder huset og trækker
det i pilens retning.
Undladelse af dette kan resultere i elektrisk
stød eller brand.
Beskadigelse af enheden inden i computeren kan
udløse elektrisk stød eller brand.
102
Appendiks
Hold ledning og vægudtag rent med en tør klud,
så de ikke dækkes med støv.
Undgå, at metalgenstande som f.eks. nøgler eller
clips, berører batteriterminalen (metaldele).
Undladelse af dette kan resultere i elektrisk stød
eller brand.
Det kan skabe overstrøm og medføre brand,
forbrænding eller skade på batteriet.
Undlad at bøje eller beskadige strømkablet eller
vekselspændingsadapteren med en tung eller
skarp genstand.
Hvis produktet lækker, udsender underlige
lugte eller udvider sig, skal du øjeblikkeligt
holde op med at bruge produktet og kontakte et
Samsung-servicecenter.
Skader på kabel eller ledning kan medføre
elektrisk stød eller brand.
I modsat fald kan der være risiko for eksplosion
eller brand.
Batteriforbrug
Udskift det døde batteri med et nyt, godkendt
batteri for igen at kunne bruge computeren
sikkert.
Opbevar batteriet, vekselspændingsadapteren
og strømledningen utilgængeligt for børn og
husdyr.
Undladelse af dette kan resultere i elektrisk stød
eller computerfejl.
Ved afmontering af realtidsurets (RTC) batteri
skal dette holdes uden for børns rækkevidde.
Anvend kun batterier og
vekselspændingsadaptere, der er godkendt af
Samsung.
Hvis et barn sluger batteriet, kan barnet blive kvalt.
Hvis dette sker, skal du straks kontakte en læge.
Batterier eller vekselspændingsadaptere, der ikke
er godkendt af Samsung, kan svigte på grund af en
defekt sikkerhedsanordning med eksplosion eller
brand til følge.
103
Appendiks
Opvarm aldrig produktet, og anbring aldrig
produktet i åben ild. Undlad at placere eller
bruge produktet et varmt sted som f.eks. en
sauna, inde i et køretøj, der udsættes for varme,
og så videre.
Anvendelse
Brug ikke computeren på opvarmede gulve,
elektriske underlag, senge, tæpper eller puder,
der blokerer for computerens ventilation.
I disse miljøer skal du passe på ikke at blokere
for computerens udluftningshuller, som normalt
sidder på siden eller i bunden af computeren.
Et blokeret udluftningshul får computeren til at
overophede, hvilket kan resultere i eksplosion,
brand, forbrænding eller computerfejl.
Der er fare for eksplosion eller brand.
Før du rengør computeren, skal du frakoble
alle de kabler, der er sluttet til computeren.
I forbindelse med bærbare computere med
et eksternt, flytbart batteri, skal du også tage
batteriet ud.
Brug ikke computeren i meget fugtige områder
som f.eks. et badeværelse.
Undladelse af dette kan resultere i elektrisk stød
eller brand.
Undladelse af dette kan resultere i elektrisk stød
eller funktionsfejl i computeren. Brug computeren
inden for de anbefalede intervaller for temperatur
og luftfugtighed (10-32 °C, 20-80 % relativ
luftfugtighed).
Hold computeren væk fra vand og væske.
Hvis vand eller væske trænger ind i computer, kan
det kortslutte den og forårsage elektrisk stød eller
brand.
104
Appendiks
Hvis produktet er blevet tabt eller er gået i
stykker, skal du frakoble strømledningen og
kontakte et Samsung-servicecenter. I forbindelse
med bærbare computere med et eksternt,
flytbart batteri, skal du også tage batteriet ud.
Følg alle instruktioner i nærværende
brugervejledning.
Undgå selv at afmontere andre selv. Undladelse af
dette kan resultere i computerfejl, elektrisk stød
eller brand.
Brug af en ødelagt computer kan resultere i
elektrisk stød eller brand.
Skil under ingen omstændigheder
strømforsyningen, vekselspændingsadapteren
eller batteriet ad.
Rør ikke ved computerens udluftningshuller eller
vekselspændingsadapter i længere tid, mens
computeren er tændt.
Undladelse af dette kan resultere i elektrisk stød,
brand eller eksplosion.
Berøring af udluftningshullerne eller
vekselspændingsadapteren kan give
forbrændinger.
Sluk computeren, og frakobl alle kabler, før
du skiller computeren ad. Hvis den bærbare
computer har et eksternt og flytbart batteri, skal
du fjerne dette batteri.
Opgradering
I modsat fald kan der være risiko for elektrisk stød.
Forsøg ikke at opgradere computeren,
medmindre du er kvalificeret til det.
Kontakt et Samsung-servicecenter eller en
elektriker.
105
Appendiks
Hvis du har en bærbar computer med andre
elementer, f.eks. adapter, mus, bøger osv., skal
du være forsigtig med ikke at trykke noget mod
den bærbare computer.
Opbevaring og flytning
Undgå at lukke LCD-panelet og lægge
computeren i en taske, mens den stadig er
tændt.
Hvis en tung genstand trykkes mod en bærbar
computer, kan der komme en hvid plet på LCDskærmen. Sørg derfor for aldrig at trykke på den
bærbare computer.
Computeren kan blive overophedet, og der er
risiko for brand. Luk computeren korrekt ned, før
du flytter den.
I dette tilfælde skal du anbringe den bærbare
computer i en separat rum væk fra andre
genstande.
Følg altid de relevante instruktioner ved brug af
trådløs kommunikation (LAN, Bluetooth osv.).
Flyselskaber og hospitaler har f.eks. strenge krav.
Undgå at udsætte et drev for magnetiske
felter. Sikkerhedsenheder med magnetiske
felter i lufthavne omfatter gennemgange
og sikkerhedsstave. Sikkerhedsenhederne i
lufthavnen til kontrol af håndbagage, f.eks.
transportbånd, bruger røntgenstråler i stedet for
magnetiske og kan ikke beskadige et drev.
106
Appendiks
Undgå at placere en tung genstand over produktet.
Forsigtig
Det kan give problemer med computeren. Derudover kan
genstanden falde ned og medføre skade på en person eller på
computeren.
Hvis instruktioner, der er markeret med dette symbol, ikke følges,
kan der ske milde personskader eller beskadigelse af produktet.
Slut strømledningen til nærmeste udtag under installation.
Installation
Hvis der opstår et problem med computeren, og frakobling forsinkes,
kan det medføre risiko for elektrisk stød eller brand.
Undgå at blokere produktets porte (huller), udluftningshuller osv,
og undgå at indføre vand eller andre ledende substanser (f.eks.
væske, støv metalpulver, stifter fra blyanter osv.).
Sørg for korrekt bortskaffelse af brugte batterier.
• Der er fare for eksplosion eller brand.
Beskadigelse af en komponent i computeren kan udløse elektrisk
stød eller brand.
• Der er forskellige bortskaffelsesmetoder for batterier afhængigt
af land og område. Sørg for korrekt bortskaffelse af det brugte
batteri.
Hvis du bruger computeren, mens den ligger på siden, skal du
anbringe den således at udluftningshullerne vender opad.
Undgå at smide batteriet væk eller skille det ad, og undgå at
komme det i vand.
Hvis du ikke gør det, kan den interne temperatur i computeren stige,
og det kan få computeren til at stoppe eller beskadige den.
Det kan medføre skader, brand eller eksplosion.
107
Appendiks
Anvende kun batterier, der er godkendt af Samsung.
Anvendelse
I modsat fald kan der være risiko for eksplosion.
Brug kun pennen til det tiltænkte formål.
Undgå kontakt med metalgenstande som f.eks. bilnøgler eller
clips ved opbevaring eller transport af et batteri.
Forkert brug af pennen kan medføre fysiske skader.
Undgå at anbringe et lys, en tændt cigaret osv. over eller på
produktet.
Berøring med metal kan medføre overspænding og høj temperatur
og kan beskadige batteriet eller udløse en brand.
Der er fare for brand.
Oplad batteriet i henhold til instruktionerne i vejledningen.
Sørg for, at produktet testes af en sikkerhedsservicetekniker efter
reparation.
Ellers kan der opstå en eksplosion eller brand fra beskadigelse af
produktet.
Autoriserede Samsung-reparationscentre udfører
sikkerhedskontroller efter reparation. Hvis du bruger et repareret
produkt, uden at det er blevet sikkerhedstestet, er der risiko for
elektrisk stød eller brand.
Undgå at opvarme produktet (eller batteriet) eller udsætte det for
varme, f.eks. i en bil på en sommerdag.
Der er fare for eksplosion eller brand.
108
Appendiks
Hvis det lyner, skal du straks slukke systemet, tage strømstikket ud
af vægudtaget og telefonlinjen ud af modemmet. Undgå at bruge
modem eller telefon.
Undlad at tabe, slå på, eller anvende overdreven kraft på
computeren.
Undladelse af dette kan resultere i fysisk personskade eller datatab.
Der er risiko for elektrisk stød eller brand.
Slut kun tilladte enheder til computerens stik eller porte.
Undgå at berøre antennen med en elektricitet som f.eks.
strømudtaget.
I modsat fald kan der være risiko for elektrisk stød og brand.
Der er risiko for elektrisk stød.
Luk først LCD-panelet, når du har kontrolleret, at den bærbare
computer er slukket.
Når du håndterer computerdele, skal du følge instruktionerne i
den vejledning, der fulgte med de forskellige del.
Temperaturen kan stige, og det kan medføre deformation af
produktet.
I modsat fald kan produktet blive beskadiget.
Hvis der kommer røg ud af computeren, eller hvis der lugter
brændt, skal du tage strømstikket ud af stikkontakten og kontakte
et Samsung-servicecenter med det samme. Hvis den bærbare
computer har et eksternt og flytbart batteri, skal du fjerne dette
batteri.
Undgå at trykke på knappen Skub ud, mens cd-rom-drevet er i
brug.
Du risikerer at miste data, og disken kan blive skubbet pludseligt ud
og forårsage skade.
Der er fare for brand.
Undgå at bruge en beskadiget eller ændret cd.
Der er risiko for beskadigelse af produktet eller personskade.
109
Appendiks
Undgå at sætte fingrene i pc-kortslotten.
Hold computeren væk fra magnetfelter.
Der er risiko for personskade eller elektrisk stød.
• Magnetiske materialer kan forårsage produktfejl eller medføre,
at batteriet aflades.
Brug anbefalet computerrensemiddel til rengøring af produktet,
og anvend kun computeren, når den er helt tør.
• Magnetismen i computeren kan beskadige oplysningerne på
magnetstribekort, f.eks. kreditkort.
I modsat fald kan der være risiko for elektrisk stød eller brand.
Opgradering
Metoden til udskubning af nøddisk med papirclips bør ikke
anvendes, mens disken kører. Sørg for kun at bruge denne
metode, når det optiske diskdrev er stoppet.
Vær forsigtig, når du berører produktet eller produktdele.
Enheden kan være beskadiget, eller du kan blive skadet.
Der er fare for skade.
Undgå at tage eller kaste med en computerdel eller -enhed.
Undgå at anbringe ansigtet tæt på bakken til det optiske diskdrev,
når den kører.
Det kan medføre skader eller beskadige produktet.
Der er risiko for skade pga. pludselig udskubning.
110
Appendiks
Sørg for at lukke computerdækslet, før du tilslutter strømmen
efter genmontering.
Opbevaring og flytning
Du kan risikere at få elektrisk stød, hvis din krop berører en indvendig
del.
Sørg for at lukke computeren, frakoble den og sikre
computerkablerne korrekt, før du flytter computeren.
Anvend kun dele, der er godkendt af Samsung.
Ellers kan computeren blive beskadiget, eller nogen kunne risikere at
falde over et løst kabel.
I modsat fald er der risiko for brand eller produktskade.
Hvis du ikke bruger din bærbare computer i længere tid, skal du
aflade batteriet og opbevare det som frakoblet. (Kun i forbindelse
med eksterne og flytbare batterier)
Forsøg aldrig selv at skille produktet ad eller reparere det.
Hvis der ydes service på computeren, eller hvis den repareres
af en ikke-kvalificeret tekniker, dækker garantien ikke for
reparationsomkostningerne. Der er fare for ulykker. Brug kun
autoriserede Samsung-servicecentre.
Batteriet opbevares i bedste stand.
Undga at bruge eller kigge pa computeren, mens du korer bil.
Der er risiko for trafikuheld. Koncentrer dig om korslen.
Hvis du skal tilslutte en enhed, der er ikke produceret eller
autoriseret af Samsung, bør du kontakte et Samsungservicecenter, før du tilslutter enheden.
Vær forsigtig, når du lukker LCD-panelet.
Hvis du lukker LCD-panelet med en genstand (f.eks. en kuglepen) på
enhedens tastatur, kan du beskadige LCD-panelet.
Der er risiko for beskadigelse af produktet.
111
Appendiks
Forholdsregler for forebyggelse af datatab
(harddiskstyring)
Årsag til beskadigelse af harddiskdata og selve harddisken.
• Data kan gå tabt, hvis disken udsættes for ydre påvirkninger
under demontering eller montering af computeren.
Sørg for ikke at beskadige dataene på harddisken.
• Data kan gå tabt, hvis computeren slukkes eller nulstilles ved en
strømfejl, mens harddisken kører.
• En harddisk er meget følsom for eksterne påvirkninger, at en
ydre påvirkning kan medføre datatab på diskoverfladen.
• Data kan gå tabt og kan ikke gendannes, hvis computeren
inficeres med virus.
• Vær ekstra forsigtig, da flytning af computeren eller en ydre
påvirkning på computeren, mens den er tændt, kan beskadige
data på harddisken.
• Data kan gå tabt, hvis strømmen tages fra under kørsel af et
program.
• Samsung er ikke ansvarlig for tab af data på harddisken.
• Pludselig påvirkning eller bevægelse af computeren, mens
harddisken kører, kan medføre beskadigelse af filer eller sektorer
på harddisken.
For at forhindre datatab pga. beskadigelse af harddisken, skal du
sørge for jævnligt at sikkerhedskopiere dine data.
112
Appendiks
Principper for dårlige LCD-pixler på computeren
Samsung overholder strenge specifikationer for kvaliteten og
pålideligheden af LCD-skærmen. Der er dog en lille risiko for, at få
pixler kan være dårlige. Et stort antal dårlige pixler kan medføre
visningsproblemer, men et lille antal dårlige pixler har ingen
indflydelse på computerens ydelse.
Samsungs kvalitetsstandarder for dårlige pixler er som følger:
• Lys prik: 2 eller færre
• Sort prik: 4 eller færre
• Kombination (lys og mørk): 4 eller færre
Rengøre LCD-skærmen
Rengør LCD-skærmen med en klud, der er fugtet med
computerrensemiddel. Bevæg kun kluden i én retning under
rengøringen. Undgå at trykke hårdt. Det kan beskadige
LCD-skærmen.
113
Appendiks
Vigtige sikkerhedsoplysninger
Opsætte systemet
• Løs og følg alle de instruktioner, der er markeret på produktet
og i dokumentationen, før du bruger systemet. Overhold alle
sikkerheds- og driftsinstruktioner.
Sikkerhedsinstruktioner
Systemet er designet og testet til at overholde de nyeste
sikkerhedsstandarder for it-udstyr. For at sikre sikker brug af
produktet er det dog vigtigt, at de sikkerhedsinstruktioner, der er
markeret på produktet og i dokumentationen, følges.
• Undgå at bruge produktet i nærheden af vand eller en
varmekilde, f.eks. en radiator.
• Anbring systemet på en stabil overflade.
• Produktet må kun anvendes med den type strømkilde, der er
angivet på mærkningen.
Følg altid disse instruktioner for at beskytte dig og systemet
mod skader.
• Kontrollér, at den stikkontakt, hvortil udstyret skal tilsluttes, er
nemt at komme til i tilfælde af brand eller kortslutning.
• Hvis computeren har en spændingsvælger, skal du sørge for, at
vælgeren er i den korrekte position for dit område.
• Åbningerne i computerkabinettet sikrer udluftning. Undgå
at blokere eller tildække disse åbninger. Sørg for, at der er
tilstrækkelig plads, mindst 6" (15 cm), omkring systemet til
ventilation, når du arrangerer dit arbejdsområde. Indsæt aldrig
nogen form for genstande i computerens udluftningshuller.
114
Appendiks
• Sørg for, at udluftningshullerne under kabinettet aldrig er
blokeret. Undgå at stille computeren på en blød overflade, da
dette vil blokere udluftningshullerne.
Vedligeholdelse under brug
• Undgå at træde på strømledningen eller lade noget hvile derpå.
• Undgå at spilde på systemet. Den bedste måde at undgå dette
på er ved at lade være med at spise og drikke i nærheden af
systemet.
• Hvis du bruger en forlængerledning til systemet, skal du
sørge for, at den samlede nominelle belastning på de
produkter, der er tilsluttet forlængerledningen, ikke overstiger
belastningskapaciteten.
• Nogle produkter har et udskifteligt CMOS-batteri på
systemkortet. Hvis CMOS-batteriet udskiftes forkert, er der risiko
for eksplosion. Udskift batteriet med samme eller lignende type,
som anbefalet af producenten.
• I forbindelse med bærbare computere med blanke skærmkanter,
skal brugeren nøje overveje, hvor computeren skal anbringes,
da kanterne kan give forstyrrende refleksioner fra omgivende lys
og klare overflader.
Bortskaf brugte batterier i henhold til producentens anvisninger.
Hvis CMOS-batteriet skal udskiftes, skal du få en kvalificeret
tekniker til at gøre det.
• Der flyder stadig en smule elektrisk spænding gennem
systemet, når computeren er slukket.
For at undgå elektrisk stød, skal du altid frakoble alle
strømkabler og fjerne batteri og modemkabler fra vægudtag, før
du rengør systemet.
115
Appendiks
• Kobl systemet fra vægudtaget, og kontakt en kvalificeret
servicemedarbejder, hvis:
Vejledning til sikker brug af computeren
1 Se sikkerhedskravene i brugervejledningen ved installation og
– – Strømkablet eller -stikket er beskadiget.
brug af enheder.
– – Der er kommet væske i systemet.
– – Systemet ikke fungerer som det skal, selvom du følger
instruktionerne.
2 Enheder kan kun bruges med det udstyr, der er angivet i de
– – Systemet er blevet tabt, eller kabinettet er beskadiget.
3 Hvis der kommer røg eller lugt fra computeren, skal enheden
tekniske specifikationer for enhederne.
– – Systemets ydeevne ændrer sig.
slukkes og batteriet tages ud. Enheden skal kontrolleres af en
kvalificeret tekniker, før den bruges igen.
4 Service og reparation af enheder skal udføres på autoriserede
servicecentre.
5 Undgå at bruge din bærbare computer i længere perioder,
mens den ligger på din bare hud. Overfladetemperaturen i
bunden af computeren stiger under normal drift, specielt ved
brug af vekselstrøm. Længerevarende kontakt med bar hud kan
medføre ubehag og risiko for forbrænding.
116
Appendiks
Reservedele og tilbehør
Bortskaffelse af batterier
Undgå at komme genopladelige batterier eller produkter,
der drives af permanente genopladelige batterier, i
skraldespanden.
Brug kun reservedele og tilbehør, der anbefales af producenten.
For at reducere risikoen for brand, før du kun benytte
telekommunikationslinje 26 AWG eller større.
Kontakt et Samsung-servicecenter for at få oplysninger om
bortskaffelse af batterier, som du ikke længere kan bruge eller
oplade. Overhold alle lokale regler og love for bortskaffelse af brugte
batterier.
Undgå at bruge dette produkt i områder, der er klassificeret
som værende farlige. Sådanne områder omfatter områder
til patientbehandling på hospitaler og hos tandlæger, iltrige
miljøer eller industriområder.
DER ER EKSPLOSIONSFARE, HVIS BATTERIET ERSTATTES MED
EN FORKERT BATTERITYPE.
BORTSKAF BRUGTE BATTERIER I HENHOLD TIL
INSTRUKTIONERNE.
117
Appendiks
Lasersikkerhed
Tilslutte og frakoble
vekselspændingsadapteren
Alle systemer med cd- eller dvd-drev overholder alle relevante
sikkerhedsstandarder, herunder IEC 60825-1. Laserenhederne i disse
komponenter er klassificeret som “Class 1 Laser Products” i henhold
til US Department of Health and Human Services (DHHS) Radiation
Performance Standard. Kontakt et autoriseret servicested, hvis
enheden skal serviceres.
Udstyret skal installeres i nærheden af en stikkontakt, der er let at
komme til.
Træk ikke strømkablet ud ved kun at trække i ledningen. Tag godt
fat i stikket, og træk det ud af stikkontakten.
• Sikkerhedsbemærkning for laser: Brug af kontroller
eller justeringer eller udførelse af andre procedurer end
dem, der er angivet i denne vejledning, kan resultere
i eksponering for farlig stråling. For at forhindre
eksponering for laserstråler, bør du ikke forsøge at åbne
indkapslingen af et cd- eller dvd-drev.
Krav til strømkabel
Strømkabelsættet (alle stik, kabel og AC-adapterstik), der leveres
med computeren, overholder kravene til brug i det land, hvor du har
købt udstyret.
Strømkabelsæt til brug i andre lande skal overholde kravene i det
land, hvor du bruger computeren. Du kan få flere oplysninger om
krav til strømkabelsæt ved at kontakte en autoriseret forhandle eller
tjenesteudbyder.
• Klasse 1M-laserstråling ved åbning. Undgå at kigge
direkte med linsekikkert.
• Klasse 3B usynlig laserstråling, når åben. Undgå
eksponering for stråling.
118
Appendiks
Oplysninger om sikkerhed og
overholdelse af regler
Generelle krav
Nedenstående krav gælder for alle lande:
• Alle strømkabelsæt skal være godkendt af en godkendt
myndighed, som er ansvarlig for evaluering i det land, hvor
strømkabelsættet skal bruges.
Trådløs vejledning
• Strømkabelsættet skal have en minimum strømbelastningsevne
på 7A og en nominel spænding på 125 eller 250 volt AC som
krævet af det enkelte lands kraftsystem. (kun USA)
(Hvis udstyret med et 2,4 G bånd eller 5 G bånd)
Lav strøm, radio-LAN-typeenheder (radiofrekvens (RF) trådløse
kommunikationsenheder) som går på 2,4 GHz/5 GHz bånd, kan
forekomme (indbygget) i den bærbare computers system.
• Apparatkontakten skal overholde den mekaniske konfiguration
for en EN 60 320/IEC 320 Standard Sheet C7 (eller C5) kontakt,
for at kunne blive brug i et apparatindtag på computeren.
Yderligere begrænsninger, advarsler og anliggender for specifikke
lande er angivet i det landespecifikke afsnit (eller afsnittet med
landegrupper). Systemets trådløse enheder er kun tilladt til brug i
lande, der kan identificeres ved radiogodkendelsesmærket (Radio
Approval Mark) på systemets specifikationsmærke. Hvis landet for
brugen af den trådløse enhed ikke er angivet, skal du kontakte de
lokale radiogodkendelsesagentur for oplysninger om krav.
Trådløse enheder er nøje reguleret, og brugen er ikke altid tilladt.
119
Appendiks
• Trådløs kommunikation via radiofrekvenser kan
interferere med udstyr ombord på fly. I henhold til de
gældende regler for fly skal trådløse enheder slukkes
under flyvningen.
802.11ABGN (også kendt som trådløst Ethernet eller Wifi)
og Bluetooth-kommunikationsudstyr er eksempler på
enheder, der anvender trådløs kommunikation.
RF-feltstyrken for de trådløse enheder, der kan være
indlejret i den bærbare computer, er under de internationale
RFeksponeringsgrænseværdier, der er kendt på det tidspunkt. Da de
trådløse enheder (der kan være indlejret i den bærbare computer)
udsender mindre energi end det tilladte i sikkerhedstandarderne
og anbefalingerne for radiofrekvens, mener producenten, at
brugen af disse enheder er sikker. Uanset strømstyrke skal du være
opmærksom på at minimere kontakt til mennesker under normal
brug.
• På steder, hvor muligheden for interferens med andre
enheder eller tjenester er skadelig eller opfattes som
skadelig, kan brugen af trådløse enheder være begrænset
eller forbudt. Lufthavne, hospitaler og miljøer med
oxygen eller anden brandfarlig gas er begrænsede
eksempler, hvor brugen af trådløse enheder kan være
begrænset eller forbudt. Hvis du i et bestemt miljø er
usikker på brugen af trådløse enheder, skal du spørge
den gældende autoritet om tilladelse, før du tænder eller
bruger den trådløse enhed.
Under visse forhold kræves begrænsninger for brugen af trådløse
enheder.
På næste side er der eksempler på almindelige restriktioner:
• Hvert land har forskellige begrænsninger for brug
af trådløse enheder. Da dit system er udstyret med
en trådløs enhed, skal du kontrollere med de lokale
radiogodkendelsesmyndigheder før afrejse med
hensyn til begrænsninger for brug af trådløse enheder i
destinationslandet, hvis du vil rejse med sit system.
120
Appendiks
• Hvis dit system har en intern integreret trådløs enhed,
må du ikke bruge den trådløse enhed, medmindre alle
dæksler og afskærmninger sidder på og systemet er helt
samlet.
USA
• Brugeren må ikke udføre service på trådløse enheder.
De må ikke modificere dem på nogen måde. Hvis du
modificerer en trådløs enhed, er den ikke godkendt til
brug. Kontakt venligst producenten angående service.
Du må ikke røre ved antennen eller flytte den, hvis den sender eller
modtager.
Sikkerhedskrav og -meddelelser for USA og Canana
Du må ikke holde på komponenter, der har kontakt til radioen, på en
sådan måde at antennen kommer meget tæt på eller rører ved den
huden på kroppen under sending, særligt ansigtet og øjnene.
• Brug kun drivere, der er godkendt for det land,
som enheden skal bruges i. Se producentens
systemgendannelsessæt (System Restoration Kit) eller
kontakt producentens tekniske support for yderligere
oplysninger.
Du må ikke betjene radioen eller forsøge at sende data, medmindre
antennen er tilsluttet, ellers kan radioen blive beskadiget.
Brug på særlige steder:
Brugen af trådløse enheder på fly reguleres af restriktionerne fra de
pågældende miljøers sikkerhedsansvarlige.
Brugen af trådløse enheder ombord på fly reguleres af Federal
Aviation Administration (FAA).
Brugen af trådløse enheder på hospitaler begrænses af de regler, der
gælder for det pågældende hospital.
121
Appendiks
Advarsel om brug i nærheden af eksplosive enheder
Del 15-radioenheder opererer på basis af ikke-interferens
med andre enheder, der anvender den frekvens. Enhver
ændring eller modificering af nævnte produkter, der ikke
udtrykkeligt er godkendt af Intel, kan medføre ophævelse af
tilladelse til at betjene den enhed.
Bærbare sendere (som f.eks. en trådløs netværksenhed) må
ikke anvendes i nærheden af uafskærmede sprængladninger
eller i et miljø med sprængfarlige stoffer, medmindre
enheden er blevet modificeret og kvalificeret til sådan brug.
Advarsel om brug ombord på fly
Utilsigtet emitter i henhold til FCC Artikel 15
Reglerne fra FCC og FAA forbyder brug af
radiofrekvensbaserede trådløse enheder ombord på fly, da
deres signaler kan interferere med følsomme instrumenter
ombord på fly.
Det apparat er i overensstemmelse med afsnit 15 i FCC-reglerne.
Brugen er underlagt følgende to krav: (1) Denne enhed må ikke
forårsage skadelig interferens, og (2) Denne enhed skal acceptere
enhver modtagen interferens, herunder interferens, der kan
forårsage uønskede funktionstilstande.
Andre trådløse enheder
Sikkerhedsmeddelelse for andre enheder på det trådløse netværk:
Der henvises til den medfølgende dokumentation for trådløse
Ethernet-adaptere eller andre enheder på det trådløse netværk.
122
Appendiks
Dette udstyr er testet og fundet i overensstemmelse
med grænserne for en digital enhed i klasse B i henhold
til artikel 15 i FCC-reglerne. Disse grænser er fastsat for
at tilvejebringe en rimelig beskyttelse mod skadelig
interferens i beboelsesområder. Det udstyr genererer,
anvender og kan udsende radiofrekvensenergi, og hvis det
ikke installeres og anvendes ifølge anvisningerne, kan det
forårsage skadelig interferens ved radiokommunikation.
Hvis det udstyr forårsager skadelig interferens ved radioeller
fjernsynsmodtagelse, hvilket kan fastslås ved at tænde og
slukke for udstyret, opfordres brugeren til at forsøge at
korrigere for interferensen følge et eller flere af disse trin:
Om nødvendigt skal brugeren kontakte sin forhandler eller en
autoriseret radio-/tv-tekniker for yderligere hjælp. Brugeren
kan muligvis finde følgende folder nyttig: “Something About
Interference.”
Folderen kan indhentes ved henvendelse til det lokale FCC-kontor.
Samsung er ikke ansvarlig for nogen radio- eller tv-interferens, der er
forårsaget af uautoriseret modificering af det udstyr og udskiftning
eller tilslutning af andre kabler og andet udstyr end det, der er
angivet af Samsung. Udbedring af fejl påhviler brugeren. Du må kun
bruge afskærmede datakabler til dette system.
• Sørg for, at ændre retning eller anbring
modtageantennen et andet sted.
• Sørg for, at øge afstanden mellem udstyret og
modtageren.
• Tilslut udstyret til en stikkontakt på et andet kredsløb end
det, som modtageren er forbundet til.
• Kontakt forhandleren eller en autorisere radio-/tv-tekniker
for hjælp.
123
Appendiks
Utilsigtet emitter i henhold til FCC Artikel 15
Brugen er underlagt følgende to krav:
(Hvis udstyret med et 2,4 G bånd eller 5 G bånd)
(1) Den enhed må ikke forårsage skadelig interferens, og (2) den
enhed skal acceptere enhver modtagen interferens, herunder
interferens, der kan forårsage uønskede funktionstilstande.
Dette produkt kører på svagstrøm, hvor radio LAN type-enhed
(radiofrekvensbaseret (RF) enhed til trådløs kommunikation), der
opererer i 2,4 GHz/5 GHz-båndet, kan være integreret i computeren.
Dette afsnit gælder kun, hvis disse enhed er til sted. Der henvises til
systemmærket for kontrol af tilstedeværelsen af trådløse enheder.
Brugeren må ikke selv udføre service på trådløse enheder.
De må ikke modificeres på nogen måde.
Modificering af en trådløs enhed medfører ophævelse af
tilladelse til at bruge den. Kontakt producenten angående
service.
Trådløse enheder i dit system er kun kvalificeret til brug i USA, hvis
der er et FCC identifikationsnummer på systemet.
Den enhed er begrænset til indendørs brug på grund af sin funktion
i frekvensområdet 5,15 til 5,25 GHz. FCC kræver, at det produkt
anvendes indendørs i frekvensområdet 5,15 til 5,25 GHz for at
reducere eventuel skadelig interferens med mobile satellitsystemer
på samme kanal. Højeffektradarsystemer allokeres som primære
brugere på båndet 5,25 til 5,35 GHz og 5,65 til 5,85 GHz. Disse
radarstationer kan forårsage interferens med og/eller skade på den
enhed.
124
Appendiks
Sundheds- og sikkerhedsoplysninger
Oplysninger om radiofrekvensudsættelse eller SAR kan læses online
på http://www.fcc.gov/oet/ea/fccid/. Denne hjemmeside benytter
dette produkts FCC-id-nummer, der står udvendigt på produktet.
Det kan nogle gange være nødvendigt at fjerne batterierne for at
finde nummeret. Når du har fundet FCC-id-nummeret for et bestemt
produkt, skal du følge anvisningerne på hjemmesiden, og denne
giver så oplysninger om radiofrekvensudsættelse eller værdierne for
typisk eller maksimum SAR for et specifikt produkt.
Udsættelse for radiofrekvensbølger
Certificeringsoplysninger
Dette produkt kan indeholde en integreret radiosender og
-modtager. Produktet er designet og produceret til ikke at overskride
emissionsgrænserne for udsættelse for radiofrekvensenergi
som fastslået af den amerikanske forbundsregerings Federal
Communications Commission (FCC). Disse FCC-emissionsgrænser for
udsættelse er udledt af anbefalinger fra de to ekspertorganisationer
the National Council on Radiation Protection and Measurement
(NCRP) og the Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE).
I begge tilfælde er anbefalingerne udarbejdet af videnskabsmænd
og ingeniøreksperter fra erhvervslivet, staten og den akademiske
verden efter en gennemgribende gennemgang af videnskabelige
artikler om den biologiske påvirkning af radiofrekvensenergi.
Gælder kun for tilsvarende model
The Specific Absorption Rate (SAR) er en måleenhed for, hvor
meget radiofrekvensenergi en menneskekrop optager, angivet i
enheder watt per kilogram (W/kg). FCC kræver, at trådløse apparater
overholder en sikkerhedsgrænse på 1,6 watt per kilogram (1,6 W/kg).
SAR-niveauet for dette apparat under betjening kan være langt
under maksimumsværdien. Dette skyldes, at dette apparat er
designet til at fungere ved flere effektniveauer, således at den kun
behøver at bruge den effekt, der er nødvendig for at kunne nå
netværket. Som hovedregel er effektoutputtet lavere, jo tættere man
er på en basestationantenne for trådløse enheder.
Før en ny model kan sælges på markedet, skal den certificeres over
for FCC, at den ikke overskrider emissionsværdierne for udsættelse
som fastslået af FCC. Evaluering af alle modeller foretages i de
stillinger og placeringer (fx nederst på kroppen), som er påkrævet af
FCC.
Ved kropsbåret betjening opfylder denne model FCC’s retningslinjer
for radiofrekvensudsættelse, når den benyttes sammen med
Samsung-tilbehør beregnet til dette produkt. Hvis ovenstående
restriktioner ikke overholdes, risikerer man at overskride FCC’s
retningslinjer for radiofrekvensudsættelse.
125
Appendiks
Canada
Termen ”IC” før udstyrets certificeringsnummer betyder blot, at de
tekniske specifikationer fra Industry Canada er overholdt. For at
reducere mulig radiointerferens for andre brugere bør antennetypen
og -forstærkningen vælges, så den ækvivalent isotropisk
udstrålede effekt (EIRP) ikke er større end nødvendig for korrekt
kommunikation. For at forhindre radioforstyrrelse af licenserede
tjenester er denne enhed beregnet til indendørs brug og skal holdes
væk fra vinduer med henblik på maksimal afskærmning. Udstyr
(eller dets sendeantenne), der er installeret udendørs, er underlagt
licensordning.
Utilsigtet emitter i henhold til ICES-003
Det digitale apparat overskrider ikke klasse B-grænseværdierne for
emission af radiostøj fra digitale apparater, som angivet i reglerne for
radiointerferens fra Industry Canada.
Utilsigtet emitter i henhold til RSS 210
Denne enhed overholder RSS 210 fra Industry Canada. Brug er
omfattet af følgende to betingelser: (1) denne enhed må ikke
forårsage interferens, og (2) denne enhed skal acceptere enhver
interferens, herunder interferens, der kan forårsage uønsket
funktion.
126
Appendiks
(Hvis udstyret med et 2,4 G bånd eller 5 G bånd)
Ved brug af trådløst LAN via IEEE 802.11a er det produkt begrænset
til indendørs brug grundet dets funktion i frekvensområdet 5,15 til
5,25 GHz. Industry Canada kræver, at det produkt bruges indendørs i
frekvensområdet 5,15 GHz til 5,25 GHz for at reducere den potentielt
skadelige interferens med mobile satellitsystemer på samme kanal.
Højeffektradarsystemer allokeres som primær bruger af området
5,25 til 5,35 GHz og 5,65 til 5,85 GHz. Disse radarsystemer kan
forårsage interferens med og/eller skade på den enhed.
Dette produkt kører på svagstrøm, hvor radio LAN type-enhed
(radiofrekvensbaseret (RF) enhed til trådløs kommunikation), der
opererer i 2,4 GHz/5 GHz-båndet, kan være integreret i computeren.
Det afsnit er kun gældende, hvis disse enheder til steder. Der
henvises til systemmærket for at kontrollere tilstedeværelsen af
trådløse enheder.
Trådløse enheder i dit system er kun godkendt til brug i Canada, hvis
der er et identifikationsnummer fra Industry Canada på systemet.
Den maksimalt tilladte antenneforstærkning for brug med den
enhed er 6dBi for overensstemmelse med E.I.R.P-grænseværdien
for frekvensområdet 5,25 til 5,35 og 5,725 til 5,85 GHz ved punkttilpunkt-funktionalitet.
127
Appendiks
Udgangseffekten af den trådløse enhed i den bærbare computer er
under RF-grænseværdierne, der er angivet af Industry Canada.
EU
Brugen er underlagt følgende to krav: (1) Denne enhed må ikke
forårsage skadelig interferens, og (2) Denne enhed skal acceptere
enhver modtagen interferens, herunder interferens, der kan
forårsage uønskede funktionstilstande.
CE-mærkning og overensstemmelsesmeddelelser
gældende for EU
Produkter, der er beregnet til salg i EU, er markeret med CE-mærket
(Conformité Européene), som angiver overensstemmelse med
gældende direktiver og europæiske standarder og tilføjelser, der er
angivet nedenfor. Det udstyr har også identifikationsmærket
Klasse 2.
For at forhindre radiointerferens med licensbaserede
tjenester, er den enhed beregnet til indendørs brug og skal
holdes væk fra vinduer, så der er maksimal afskærmning.
Udstyr (eller senderantenne), der er installeret udendørs, er
underlagt licensforholdene.
Følgende oplysninger er kun gældende for systemer, der er
CE-mærket
.
Brugeren må ikke udføre service på trådløse enheder. De må
ikke modificeres på nogen måde. Modificering af en trådløs
enhed medfører ophævelse af tilladelse til at bruge den.
Kontakt producenten angående service.
Europæiske direktiver
Dette it-udstyr er testet og fundet overensstemmende med følgende
EU-direktiver:
• EMC-direktiv 2004/108/EC
• Lavspændingsdirektiv 2006/95/EC
• R&TTE-direktiv 1999/5/EC
Samsung Electronics (UK) Ltd, Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park
Saxony Way, Yateley, Hampshire
GU46 6GG United Kingdom
128
Appendiks
Oplysning om europæisk radiogodkendelse
(for produkter med EU-godkendte radioenheder)
EU R&TTE-overensstemmelseserklæringer
Land
Dette produkt kører på svagstrøm, hvor radio LAN type-enhed
(radiofrekvensbaseret (RF) enhed til trådløs kommunikation), der
opererer i 2,4 GHz/5 GHz-båndet, kan være integreret i computeren,
som er beregnet til brug i private hjem eller på kontorer. Det afsnit
er kun gældende, hvis disse enheder forefindes. Der henvises
til systemmærket for at kontrollere tilstedeværelsen af trådløse
enheder.
Česky[Czech]
Samsung tímto prohlašuje,
že tento Notebook PC je
ve shodě se základními
požadavky a dalšími příslušnými
ustanoveními směrnice 1999/5/
ES.
Dansk[Danish]
Undertegnede Samsung
erklærer herved, at følgende
udstyr Notebook PC overholder
de væsentlige krav og øvrige
relevante krav i direktiv 1999/5/
EF.
Deutsch[German]
Hiermit erklärt Samsung, dass
sich das Gerät Notebook PC
in Übereinstimmung mit den
grundlegenden Anforderungen
und den übrigen einschlägigen
Bestimmungen der Richtlinie
1999/5/EG befindet.
Trådløse enheder i dit system er kun tilladt til brug i EU eller
tilknyttede områder, hvis der er et CE-mærke
med et
registreringsnummer og advarselssymbol på systemet.
Udgangseffekten for den trådløse enhed indlejret i den bærbare
computer er under RF-grænseværdierne, der er fastsat af
EU-kommissionen gennem R&TTE-direktivet.
Det lave bånd på 5,15-5,35 GHz er kun beregnet til indendørs brug.
Se restriktionerne nedenfor med hensyn til 802.11b og
802.11g for de specifikke lande eller områder under
overskriften “Restriktioner for det europæiske økonomiske
samarbejdsområde”.
129
Beskrivelse
Appendiks
Land
Beskrivelse
Eesti[Estonian]
Käesolevaga kinnitab
Samsung seadme Notebook
PC vastavust direktiivi 1999/5/
EÜ põhinõuetele ja nimetatud
direktiivist tulenevatele teistele
asjakohastele sätetele.
English
Hereby, Samsung, declares
that this Notebook PC is in
compliance with the essential
requirements and other relevant
provisions of Directive 1999/5/
EC.
Español[Spanish]
Por medio de la presente
Samsung declara que el
Notebook PC cumple con
los requisitos esenciales y
cualesquiera otras disposiciones
aplicables o exigibles de la
Directiva 1999/5/CE.
Land
130
Beskrivelse
Ελληνική[Greek]
ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Samsung
ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ Notebook PC
ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ
ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ
ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ.
Français[French]
Par la présente Samsung déclare
que l’appareil Notebook PC
est conforme aux exigences
essentielles et aux autres
dispositions pertinentes de la
directive 1999/5/CE.
Italiano[Italian]
Con la presente Samsung
dichiara che questo Notebook
PC è conforme ai requisiti
essenziali ed alle altre
disposizioni pertinenti stabilite
dalla direttiva 1999/5/CE.
Latviski[Latvian]
Ar šo Samsung deklarē, ka
Notebook PC atbilst Direktīvas
1999/5/EK būtiskajām prasībām
un citiem ar to saistītajiem
noteikumiem.
Appendiks
Land
Beskrivelse
Lietuvių[Lithuanian]
Šiuo Samsung deklaruoja,
kad šis Notebook PC atitinka
esminius reikalavimus ir kitas
1999/5/EB Direktyvos nuostatas.
Nederlands[Dutch]
Hierbij verklaart Samsung dat
het toestel Notebook PC in
overeenstemming is met de
essentiële eisen en de andere
relevante bepalingen van
richtlijn 1999/5/EG.
Malti[Maltese]
Land
Hawnhekk, Samsung, jiddikjara
li dan Notebook PC jikkonforma
mal-ħtiāijiet essenzjali u ma
provvedimenti oħrajn relevanti li
hemm fid-Dirrettiva 1999/5/EC.
131
Beskrivelse
Magyar[Hungarian]
Alulírott, Samsung nyilatkozom,
hogy a Notebook PC megfelel
a vonatkozó alapvetõ
követelményeknek és az 1999/5/
EC irányelv egyéb elõírásainak.
Polski[Polish]
Niniejszym Samsung oświadcza,
Ŝe Notebook PC jest zgodny
z zasadniczymi wymogami
oraz pozostałymi stosownymi
postanowieniami Dyrektywy
1999/5/EC.
Português[Portuguese]
Samsung declara que este
Notebook PC está conforme
com os requisitos essenciais e
outras disposições da Directiva
1999/5/CE.
Slovensko[Slovenian]
Samsung izjavlja, da je ta
Notebook PC v skladu z
bistvenimi zahtevami in ostalimi
relevantnimi določili direktive
1999/5/ES.
Appendiks
Land
Beskrivelse
Slovensky[Slovak]
Samsung týmto vyhlasuje, že
Notebook PC spĺňa základné
požiadavky a všetky príslušné
ustanovenia Smernice 1999/5/
ES.
Suomi[Finnish]
Samsung vakuuttaa täten että
Notebook PC tyyppinen laite on
direktiivin 1999/5/EY oleellisten
vaatimusten ja sitä koskevien
direktiivin muiden ehtojen
mukainen.
Svenska[Swedish]
Land
Härmed intygar Samsung
att denna Notebook PC står
I överensstämmelse med de
väsentliga egenskapskrav och
övriga relevanta bestämmelser
som framgår av direktiv 1999/5/
EG.
132
Beskrivelse
Íslenska[Icelandic]
Hér með lýsir Samsung yfir því
að Notebook PC er í samræmi
við grunnkröfur og aðrar kröfur,
sem gerðar eru í tilskipun
1999/5/EC.
Norsk[Norwegian]
Samsung erklærer herved
at utstyret Notebook PC er i
samsvar med de grunnleggende
krav og øvrige relevante krav i
direktiv 1999/5/EF.
Türkiye[Türkçe]
Bu belge ile, Samsung bu
Notebook PC’nin 1999/5/
EC Yönetmeliğinin temel
gerekliliklerine ve ilgili
hükümlerine uygun olduğunu
beyan eder.
Appendiks
Restriktioner for EØS
For at vise EU’s overensstemmelseserklæring (kun på engelsk) kan du
besøge: http://www.samsung.com/uk/support/main/supportMain.
do http://www.samsung.com/uk/support og søge efter produktets
modelnummer.
Lokale restriktioner for radiobrug af 802.11b/802.11g
[Bemærkning til integrator: Følgende bemærkninger om lokale
restriktioner skal offentliggøres i al dokumentation til slutbrugeren,
hvis systemet eller produktet indeholder trådløse produkter.]
Hvis overensstemmelseserklæringen for den model, du er
interesseret i, ikke er tilgængelig på vores website, bedes du
kontakte vore distributør.
På grund af at de frekvenser, der er anvendt i
802.11b/802.11g trådløst LAN, ikke er harmoniseret i alle
lande, er produkter med 802.11b/802.11g kun beregnet
til brug i specifikke lande eller områder og er ikke tilladt at
bruge i andre lande eller områder end de anførte.
doc.eu@samsung.com
Producentinformationer
Samsung Electronics Co., Ltd.
Som bruger af disse produkter skal du sørge for, at produktet
udelukkende bliver brugt i lande eller områder, hvortil de er
beregnet, og for at kontrollere at de er konfigureret med det
korrekte valg af frekvens og kanal for det pågældende land
eller område. Enhver afvigelse fra de tilladte indstillinger
og restriktioner i det pågældende land eller område kan
være en overtrædelse af gældende lov og kan således være
strafbart.
129, Samsung-Ro, Yeongtong-Gu, Suwon-City, Gyeonggi-Do,
443-742, Korea
Samsung Electronics Suzhou Computer Co., Ltd.
No. 198, Fangzhou Road, Suzhou Industrial Park, Jiangsu Province,
215021, China
Tel:+86-0512-6253-8988
Samsung Electronics Vietnam Co., Ltd.
Yen Phong 1, I.P Yen Trung Commune, Yen Phong Dist., Bac Ninh
Province, Vietnam
Webadressen eller telefonnummeret til Samsungs servicecenter kan
findes på garantikortet eller fås ved at kontakte den forhandler, som
du købte produktet hos.
133
Appendiks
Eksponering for radiofrekvensstråling
Den europæiske variant er beregnet til brug i hele det europæiske
økonomiske samarbejdsområde. Godkendelse til brug er dog videre
begrænset i særlige lande eller landeområder, som f.eks:
Generel meddelelse om radiofrekvensenergi
Din Notebook PC indeholder en sender og en modtager. Når den
er tændt, modtager og udsender den radiofrekvensenergi. Når
du kommunikerer med din Notebook PC, styrer det system, der
håndterer din forbindelse, det effektniveau, som din Notebook PC
sender med.
Generelt
Europæiske standarder kræver maksimal strålingssendeeffekt på
100 mW effektiv isotropisk stråleeffekt (EIRP) og et frekvensområde
på mellem 2400-2483,5 MHz.
Det lave bånd på 5,15-5,35 GHz er kun beregnet til indendørs brug.
(!) Når enheden bæres på kroppen
Belgien
Vigtige sikkerhedsoplysninger angående eksponering for
radiofrekvensstråling
I forbindelse med privat brug udendørs på offentlige steder er
registrering ikke nødvendig ved afstande på mindre end 300 m. Ved
større afstande end 300 m skal du registreres hos Belgisk Institut for
Post og Telekommunikation (BIPT).
For at sikre overholdelse af retningslinjerne for eksponering
for radiofrekvensstråling skal din Notebook PC bruges, således
at der er mindst 20,0 cm mellem antennen og kroppen.
Transmissionsantennen på din Notebook PC sidder øverst på LCD’en
For andre sprog henvises der til de tilhørende vejledninger.
Hvis retningslinjerne ikke overholdes, kan det medføre, at din
eksponering for radiofrekvensstråling overstiger de relevante
grænseværdier.
Frankrig
Det lave bånd på 5,15-5,35 GHz er kun beregnet til indendørs brug.
134
Appendiks
Begrænsning af eksponering til radiofrekvensfelter
RTC-advarsel
For personer, der gerne vil begrænse eksponeringen for
radiofrekvensfelter, har Verdenssundhedsorganisationen (WHO)
følgende råd:
FORSIGTIG: Hvis batteriet udskiftes forkert, er der risiko for
eksplosion. Udskift kun batteriet med samme eller lignende type,
som anbefalet af producenten. Bortskaf brugte batterier i henhold til
producentens anvisninger.
Foranstaltninger: Aktuelle videnskabelige data indikerer ikke et
behov for særlige foranstaltninger for brugen af Notebook PC’en.
Hvis man er bekymret, kan man vælge at begrænse ens egen og
børns eksponering for radiofrekvensstråling ved at begrænse
længden af forbindelser eller bruge håndfrie enheder for at holde
Notebook PC’en på afstand af hovedet og kroppen.
Yderligere oplysninger om dette emne findes på WHOs hjemmeside
http://www.who.int/peh-emf
WHOs faktaark 193: juni 2000.
135
Appendiks
WEEE-Symbolet
Korrekt bortskaffelse af batterier i det produkt
(Kan anvendes i lande med specificerede
opsamlingssystemer for affald)
Korrekt affaldsbortskaffelse af dette produkt
(elektrisk & elektronisk udstyr)
Dette symbol på batteriet, vejledningen eller
indpakningen angiver, at batteriet i dette produkt ikke
må bortskaffes sammen med andet husholdningsaffald. De kemiske
symboler Hg, Cd eller Pb angiver, at batteriet indeholder kviksølv,
cadmium eller bly, der overstiger grænseværdierne i EU-direktiv
2006/66. Hvis batterierne ikke bortskaffes korrekt, kan disse stoffer
forårsage skade, der kan have negative konsekvenser for miljøet og
menneskers helbred.
(Kan anvendes i lande med specificerede
opsamlingssystemer for affald)
Mærket på dette produkt, på tilbehør eller i den
medfølgende dokumentation betyder, at produktet og elektronisk
tilbehør hertil (f.eks. oplader, hovedsæt, USB-ledning) ikke må
bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald efter endt
levetid.
For at undgå skadelige miljø- eller sundhedspåvirkninger på grund
af ukontrolleret affaldsbortskaffelse skal ovennævnte bortskaffes
særskilt fra andet affald og indleveres behørigt til fremme for
bæredygtig materialegenvinding.
Batterierne skal indsamles adskilt fra almindeligt husholdningsaffald
for korrekt genvinding og aflevere dem til genbrug ved hjælp af det
lokale, gratis genbrugssystem.
Forbrugere bedes kontakte forhandleren, hvor de har købt
produktet, eller kommunen for oplysning om, hvor og hvordan
de kan indlevere ovennævnte med henblik på miljøforsvarlig
genvinding.
Virksomheder bedes kontakte leverandøren og læse betingelserne
og vilkårene i købekontrakten. Dette produkt og elektronisk tilbehør
hertil bør ikke bortskaffes sammen med andet erhvervsaffald.
136
Appendiks
Til lykke! (kun for relevante
modeller)
Anvendelighed – designet til dig
• God visuel ergonomi og billedkvalitet, der sikrer
toppræstationer og nedsat risiko for trætte øjne. En række krav
inden for luminans, kontrast, opløsning og farve
Dette produkt er TCO-certificeret for anvendelighed
og miljøet
• Designet med mulighed for at tilslutte ekstern skærm, eksternt
tastatur og ekstern mus (anbefales ved arbejde med en bærbar
pc eller netbook-pc i længere tid)
• Ergonomisk tastaturdesign – for nem anvendelse og god
læsbarhed
• Fuldt testet i henhold til strenge sikkerhedsstandarder
• Lave elektriske og magnetiske feltemissioner. Lave akustiske
støjniveauer
Det produkt, du har anskaffet, er forsynet med etiketten “TCO
Certified”. Det betyder, at din computer er designet, produceret og
testet i henhold til nogle af de strengeste ydelses- og miljøkriterier i
verden. Dette gøres for højtydende produkter, der er designet med
brugeren i centrum, og som også minimerer påvirkningen af klimaet
og vores naturlige miljø.
“TCO Certified” er et tredjeparts verificeringsprogram, hvor
hver produktmodel bliver testet af et akkrediteret, upartisk
testlaboratorium. Alle kriterier er blevet udviklet af TCO
Development i samarbejde med videnskabsfolk, produkteksperter,
brugere samt producenter over hele verden.
Her er nogle af de funktioner, der findes i dette produkt:
137
Appendiks
Miljø – designet til planeten
• Virksomheden demonstrerer social ansvarlighed og har et
certificeret miljøadministrationssystem (EMAS eller ISO 14001)
• Meget lavt strømforbrug, både i ledig tilstand og i
standbytilstand, som reducerer klimapåvirkningen
• Begrænsninger vedr. farlige materialer: klorholdige og
bromholdige brandhæmmere, blødgøringsmidler, plastic og
tungmetaller, som f.eks. cadmium, kviksølv, bly og hexavalent
krom (kviksølvforbud og grænser for farlige brandhæmmere,
der går ud over RoHS-overensstemmelsen)
• Både produkt og produktemballage er designet til genbrug
• Virksomheden tilbyder muligheder for at tage tilbage
For flere informationer kan du besøge
www.tcodevelopment.com
TCO Certified – teknologi for dig og planeten
TCOF1190 TCO-dokument version 2.0
138
Noget indhold varierer mellem computere afhængigt af område, tjenesteudbyder, softwareversion eller computermodel og kan ændres uden
forudgående varsel.
www.samsung.com
Danish. 06/2014. Rev. 1.3
Download PDF

advertising