Samsung | NP270E5GI | Samsung NP450R5GE User Manual (Windows8.1)

Käyttöopas
Sisältö
Ennen kuin aloitat
Turvallisuustoimenpiteitä
Oikea asento tietokonetta käytettäessä
Yleiskatsaus
Tietokoneen käynnistäminen ja sammuttaminen
67
Mikä on Microsoft Windows?
Yleiskatsaus näytön näkymään
Oikopolkujen käyttö
Sovellusten käyttö
Windows-pikanäppäintoiminnot
Luku 3. Tietokoneen käyttö
44
46
50
53
57
58
60
63
65
Näppäimistö
Kosketuslevy
Muistikortti
Ulkoisen näyttölaitteen liittäminen
Säädä äänenvoimakkuutta
Näytön kirkkauden muuttaminen
Kiinteä verkko
Langaton verkko (valinnainen)
Samsung-ohjelmistopäivitys
Tietokoneen tilan määrittämistä ja vianmääritystä
varten
Lukkopaikan käyttäminen
BIOS-asetus
Käynnistyssalasanan asetus
Käynnistysjärjestyksen vaihto
Akku
Luku 5. Vianmääritys
80
87
90
2
Luku 4. Asetukset ja päivitys
69
71
74
75
Luku 2. Windows:n käyttö
32
33
36
38
42
66
Luku 1. Aloitus
4
6
21
24
28
Luku 1.
Aloitus
Tietokoneen palautus/varmuuskopioiti
(valinnainen)
Windowsin uudelleenasennus (valinnainen)
Kysymykset ja vastaukset
Luku 6. Liite
96
98
100
114
115
116
118
Tärkeitä turvallisuusohjeita
Varaosat ja lisätarvikkeet
Säädösten noudattamiseen liittyvät toteamukset
Tietoja Sähkö- Ja Elektroniikkaromumerkinnästä
(WEEE)
TCO-sertifioitu (koskee vain soveltuvia malleja)
Tuotteen tekniset ominaisuudet
Sanasto
Luku 1.
Aloitus
Ennen kuin aloitat
4
Turvallisuustoimenpiteitä
6
Oikea asento tietokonetta käytettäessä
21
Yleiskatsaus
24
Tietokoneen käynnistäminen ja sammuttaminen 28
Ennen kuin aloitat
Tutustu oheisiin tietoihin ennen käyttöoppaan lukemista.
•• Lisävarusteet: Jotkin tässä oppaassa mainitut laitteet tai
ohjelmistot ovat lisävarusteita eivätkä välttämättä tule
tietokoneen tai sen päivityksen mukana.
Huomaa, että se tietokoneen käyttöympäristö, johon tässä
oppaassa viitataan, ei ole välttämättä täysin samanlainen
kuin oma käyttöympäristösi.
Luku 1.
Aloitus
Turvallisuuteen liittyvät merkinnät
Kuvake
•• Käyttöohjeen kannen ja sisällön kuvat on valittu kutakin
sarjaa edustavasta mallista ja ne saattavat poiketa
käytössäsi olevan mallin ulkomuodosta.
Merkintä
Varoitus
Jos et noudata tällä merkillä merkittyjä
ohjeita, seurauksena voi olla
henkilövahinkoja tai jopa kuolema.
Huomio
Jos et noudata tällä merkillä merkittyjä
ohjeita, seurauksena voi olla lieviä
henkilö- tai omaisuusvahinkoja.
•• Tässä käyttöoppaassa kuvataan sekä hiiren että
kosketuslevyn käyttöön liittyviä toimenpiteitä.
•• Tämä käyttöohje on kirjoitettu Windows 8.1
-käyttöjärjestelmälle. Kuvaukset ja piirrokset saattavat
poiketa asennetusta käyttöjärjestelmästä.
•• Tietokoneesi mukana toimitettava käyttöopas voi olla
erilainen tietokoneen mallista riippuen.
Merkintä
Tekstuaaliset merkinnät
Kuvake
Merkintä
Huomio
Huom
Merkintä
Tämä osio sisältää kulloiseenkin
toimintoon liittyviä tärkeitä tietoja.
Tämä osio sisältää toiminnan käyttöä
koskevia hyödyllisiä lisätietoja.
4
Ennen kuin aloitat
Tekijänoikeudet
© 2014 Samsung Electronics Co., Ltd.
Tämän käyttöoppaan tekijänoikeudet kuuluvat Samsung
Electronics Co., Ltd:lle.
Tämän oppaan mitään osia ei saa julkaista uudelleen tai välittää
missään muodossa eikä millään elektronisilla eikä mekaanisilla
välineillä ilman Samsung Electronics Co., Ltd:n lupaa.
Tämän asiakirjan tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta,
kun tuotteen suorituskykyä parannetaan.
Samsung Electronics ei ole vastuussa minkäänlaisesta tietojen
häviämisestä. Huolehdi, että kaikki tärkeät tiedostosi pysyvät
tallessa ottamalla niistä varmuuskopio.
Käyttöjärjestelmä ja ohjelmistotuki
Jos vaihdat tuotteen tehdaskäyttöjärjestelmän toiseen
käyttöjärjestelmään tai jos asennat ohjelmistoja, joita tuotteen
alkuperäinen tehdaskäyttöjärjestelmä ei tue, et ole oikeutettu
mihinkään tekniseen tukeen, tuotteen vaihtoon tai ostohinnan
hyvitykseen. Samoin huoltopyynnöstä peritään maksu.
Käytä tietokonetta alkuperäisellä tehdaskäyttöjärjestelmällä. Jos
asennat tietokoneeseen muun, kuin tehdaskäyttöjärjestelmän,
tietoja saattaa tuhoutua tai tietokone ei välttämättä käynnisty.
Luku 1.
Aloitus
5
Laitteen kapasiteetin esitystapa
Tallennuskapasiteetin esitys
Tallennuslaitteen (HDD, SSD) valmistaja on laskenut tuotteen
kapasiteetin olettaen, että 1 kt = 1000 tavua.
Käyttöjärjestelmä eli Windows kuitenkin laskee tallennuslaitteen
kapasiteetin olettaen, että 1 kt = 1024 tavua. Tästä syystä
Windowsin esittämä kiintolevyn kapasiteetti on pienempi kuin
levyn todellinen kapasiteetti.
(Esim. Windowsin esittämä kapasiteetti 80 Gt kokoiselle
kiintolevylle on 74,5 Gt, 80 x 1000 x 1000 x 1000 tavua / [1024 x
1024 x 1024] tavua = 74,505 Gt.)
Windowsin esittämä kapasiteetti voi olla vieläkin pienempi, sillä
jotkin ohjelmistot, esimerkiksi Recovery, saattavat olla asennettuna
piilotetulle alueelle kiintolevyllä.
Muistimäärän esitystavasta
Windowsin esittämä muistimäärä on pienempi kuin muistin
todellinen määrä.
Tämä johtuu siitä, että BIOS tai näyttösovitin joko käyttää osan
muistia tai varaa osan sitä tulevaa käyttöä varten.
(Esim. Windows saattaa ilmoittaa 1 GB (=1024 Mt) muistin määräksi
1022 Mt tai vähemmän.)
Turvallisuustoimenpiteitä
Lue oheiset ohjeet huolella turvallisuutesi vuoksi ja jotta välttyisit
vahingoilta.
Koska ohjeet koskevat kaikkia Samsungin tietokoneita, jotkin
yksityiskohdat voivat olla sinun tietokoneessasi erilaisia.
Varoitus:
Tällä merkillä merkittyjä ohjeita on noudatettava,
jotta vältyttäisiin tapaturmilta, jotka saattavat johtaa
henkilövahinkoihin ja jopa kuolemaan.
Asennukseen liittyvää
Älä asenna tuotetta kosteisiin paikkoihin,
esimerkiksi kylpyhuoneeseen.
Seurauksena voi olla sähköisku. Käytä tuotetta
niissä käyttöolosuhteissa, jotka mainitaan
valmistajan käyttöoppaassa.
Pidä muovipussit poissa lasten ulottuvilta.
Muovipussit voivat aiheuttaa tukehtumisen.
Pidä tietokoneen ja seinän välissä vähintään
15 cm tilaa äläkä laita mitään esineitä
tuohon tilaan.
Muutoin tietokoneen sisäinen lämpötila voi
kohota ja aiheuttaa vahinkoja.
Luku 1.
Aloitus
6
Älä asenna tietokonetta kaltevalle pinnalle
tai paikkaan, jossa esiintyy tärinää. Älä
käytä tietokonetta tällaisissa paikoissa liian
pitkää aikaa.
Muutoin tuotteeseen voi tulla jokin vika tai se
voi vaurioitua.
Huolehdi, ettei kukaan joudu kosketuksiin
tietokoneen tuulettimen, muuntajan jne.
kanssa, sillä ne kuumenevat ajan kuluessa,
kun tietokone on päällä.
Pitkäaikainen altistuminen tuuletusaukosta tai
virtalähteestä tulevalle lämmölle voi aiheuttaa
palovammoja.
Jos käytät tietokonetta sängyllä tai muulla
pehmeällä alustalla, älä peitä sen pohjassa
tai sivulla olevaa tuuletusaukkoa.
Jos tuuletusaukko peitetään, tietokone
saattaa vaurioitua tai sen sisäiset osat voivat
ylikuumentua.
Ver 3.6
Turvallisuustoimenpiteitä
Varoitus:
Tällä merkillä merkittyjä ohjeita on noudatettava,
jotta vältyttäisiin tapaturmilta, jotka saattavat johtaa
henkilövahinkoihin ja jopa kuolemaan.
Virrankäyttöön liittyvää
Virtajohto ja pistorasia saattavat olla erinäköisiä maasta ja
tuotteen mallista riippuen.
Älä kosketa pistorasiaa tai virtajohtoa
märillä käsillä.
Tämä voi aiheuttaa sähköiskun.
Älä ylitä jatkojohdon tai monihaaraisen
jatkojohdon enimmäiskapasiteettia
(jännite/virta), jos käytät sellaista
tietokoneesi kanssa.
Tämä voi aiheuttaa sähköiskun tai
tulipalovaaran.
G
Jos virtajohto tai pistorasia pitää ääntä,
poista pistoke seinästä ja ota yhteyttä
huoltoliikkeeseen.
Muutoin seurauksena voi olla sähköisku tai
tulipalo.
Luku 1.
Aloitus
7
Älä käytä löysää tai vahingoittunutta
pistorasiaa, pistoketta tai virtajohtoa.
Tämä voi aiheuttaa sähköiskun tai
tulipalovaaran.
Kiinnitä virtajohto tiukasti virtalähteeseen
ja pistorasiaan.
Muutoin seurauksena voi olla tulipalo.
Älä poista virtajohtoa seinästä vetämällä
johdosta.
Jos johto vaurioituu, se voi aiheuttaa
sähköiskun.
Älä taivuta virtajohtoa liikaa äläkä aseta sen
päälle mitään painavia esineitä. On erityisen
tärkeää pitää virtajohto pois pienten lasten
ja lemmikkieläinten ulottuvilta.
Jos johto vaurioituu, se voi aiheuttaa sähköiskun
tai tulipalon.
Turvallisuustoimenpiteitä
Varoitus:
Luku 1.
Aloitus
8
Virtalähteen käytössä huomioitavaa
Tällä merkillä merkittyjä ohjeita on noudatettava,
jotta vältyttäisiin tapaturmilta, jotka saattavat johtaa
henkilövahinkoihin ja jopa kuolemaan.
Kiinnitä virtajohto maadoitettuun
pistorasiaan tai haaroitusjohtoon
(jatkojohto).
Jollet toimi näiden ohjeiden mukaisesti,
voit saada sähköiskun. Jos virtalähde on
maadoittamaton, jännite voi vuotaa ja
aiheuttaa sähköiskun.
Jos vettä tai muita johtavia aineita
(esimerkiksi nestettä, pölyä, metallijauheita
tai lyijykynän grafiittia) pääsee tuotteen
sisään, irrota virtajohto ja ota yhteys
Samsungin huoltoon.
Jos kannettavassa tietokoneessa on
ulkoinen (irrotettava) akku, irrota myös
akku.
Jos tietokoneen laitteisto vaurioituu,
seurauksena voi olla sähköisku tai tulipalo.
Pidä virtajohto ja pistorasia puhtaana, jotta
ne eivät kerää pölyä.
Jollet toimi näiden ohjeiden mukaisesti, voi
syttyä tulipalo.
Kiinnitä virtajohto tiukasti virtalähteeseen.
Huono kosketus saattaa aiheuttaa tulipalon.
Käytä vain tuotteen mukana toimitettua
virtalähdettä.
Jonkin toisen virtalähteen käyttö voi aiheuttaa
värinää näytöllä.
Älä aseta virtajohdon tai virtalähteen päälle
painavia esineitä äläkä astu niiden päälle,
sillä ne saattavat vaurioitua.
Jos johto vaurioituu, se voi aiheuttaa sähköiskun
tai tulipalon.
Irrota verkkolaite pistorasiasta pitämällä
kiinni verkkolaitteen runko-osasta ja
vetämällä sitä nuolen suuntaisesti.
Jos irrotat verkkolaitteen johdosta vetämällä,
verkkolaite voi vioittua ja seurauksena voi olla
sähköisku, räjähtävä ääni tai kipinä.
Turvallisuustoimenpiteitä
Varoitus:
Tällä merkillä merkittyjä ohjeita on noudatettava,
jotta vältyttäisiin tapaturmilta, jotka saattavat johtaa
henkilövahinkoihin ja jopa kuolemaan.
Akun käyttöön liittyvää
Lataa akku täysin, ennen kuin käytät tietokonetta
ensimmäistä kertaa.
Pidä akku poissa pienten lasten ja
lemmikkieläinten ulottuvilta ja erityisesti
heidän suustaan.
Muutoin on olemassa sähköiskun tai
tukehtumisen vaara.
Käytä vain sallituntyyppisiä akkuja ja
virtalähteitä.
Käytä vain Samsung Electronicsin hyväksymiä
akkuja ja virtalähteitä.
Muut kuin hyväksymämme akut ja
virtalähteet eivät välttämättä täytä tarvittavia
turvallisuusvaatimuksia ja ne voivat aiheuttaa
ongelmia ja vikoja tai jopa räjähdys- tai
palovaaran.
Luku 1.
Aloitus
9
Älä käytä tietokonetta sellaisilla pinnoilla,
jotka vaikeuttavat ilmanvaihtoa,
esimerkiksi vuodevaatteet, tyyny ja
muut pehmusteet. Älä myöskään käytä
tietokonetta sellaisessa huoneessa, jossa
on lattialämmitys, sillä se voi aiheuttaa
tietokoneen ylikuumenemisen.
Huolehdi siitä, että tietokoneen (sivulla tai
pohjassa sijaitsevia) ilmanvaihtoaukkoja ei
peitetä – varsinkaan silloin, jos tietokonetta
käytetään edellä mainitun kaltaisissa tiloissa. Jos
ilmanvaihtoaukot peitetään, tietokone saattaa
ylikuumeta ja vaurioitua tai jopa räjähtää.
Älä käytä tietokonetta kosteissa paikoissa,
esimerkiksi kylpyhuoneessa tai saunassa.
Käytä tietokonetta vain sellaisissa olosuhteissa,
jotka täyttävät lämpötila- ja kosteussuositukset
(lämpötilarajat: 10–35ºC, suhteellinen kosteus:
20–80%).
Kun tietokone on vielä käynnissä, älä
sulje LCD-näyttöä ja aseta tietokonetta
kantolaukkuun.
Jos laitat tietokoneen laukkuun sammuttamatta
sitä ensin, se saattaa ylikuumeta ja aiheuttaa
tulipalovaaran. Sammuta tietokone täysin,
ennen kuin siirrät sitä.
Turvallisuustoimenpiteitä
Varoitus:
Tällä merkillä merkittyjä ohjeita on noudatettava,
jotta vältyttäisiin tapaturmilta, jotka saattavat johtaa
henkilövahinkoihin ja jopa kuolemaan.
Luku 1.
Aloitus
10
Sisäisen akun virran katkaiseminen
(koskee vain soveltuvia malleja)
Älä milloinkaan kuumenna laitetta (tai
akkua) äläkä heitä laitetta (tai akkua)
tuleen. Älä säilytä tai käytä laitetta (tai
akkua) kuumissa paikoissa, esimerkiksi
saunassa, kuumassa autossa jne.
Tästä voi olla seurauksena räjähdys tai tulipalo.
Älä päästä metallisia esineitä, esimerkiksi
avaimia tai klemmareita kosketuksiin akun
liitäntöjen (metalliosien) kanssa.
Jos metallinen esine pääsee kosketuksiin akun
liitäntöjen kanssa, se saattaa aiheuttaa liian
voimakasta virtaa ja vahingoittaa akkua tai
synnyttää tulipalon.
Jos laitetta (tai akkua) vuotaa nestettä tai
siitä tulee omituista hajua, irrota laitetta
(tai akkua) tietokoneesta ja ota yhteyttä
huoltoliikkeeseen.
Tällaisessa tilanteessa on olemassa tulipalon tai
räjähdyksen vaara.
Jos akku ei toimi, korvaa se uudella,
suositellun tyyppisellä akulla, jotta voisit
käyttää tietokonetta turvallisesti.
•• Käyttäjä ei voi irrottaa sisäänrakennetulla akulla varustetun
laitteen akkua.
•• Jos vesi tai salama vaurioittaa akkua tai se on vaarassa räjähtää,
akun virran voi katkaista työntämällä paperiliittimen tai
vastaavanlaisen esineen tietokoneen pohjassa sijaitsevaan
[hätäsammutusreikään].
•• Irrota virtajohto ja katkaise akun virta työntämällä paperiliitin
tai vastaavanlainen esine tietokoneen pohjassa sijaitsevaan
reikään.
Jos vesi tai salama vaurioittaa akkua tai se on
vaarassa räjähtää, katkaise akun virta, älä kiinnitä
virtajohtoa takaisin paikoilleen, vaan ota välittömästi
yhteyttä Samsung Electronicsiin, jotta voimme ryhtyä
korjaaviin toimenpiteisiin.
Turvallisuustoimenpiteitä
Varoitus:
Tällä merkillä merkittyjä ohjeita on noudatettava,
jotta vältyttäisiin tapaturmilta, jotka saattavat johtaa
henkilövahinkoihin ja jopa kuolemaan.
•• Jos tämän jälkeen kytket virtajohdon paikoilleen, akku saa taas
virtaa.
•• Älä katkaise akun virtaa tavanomaisissa olosuhteissa.
•• Jos teet näin, tiedot voivat hävitä tai laite saattaa
vioittua.
Hätäsammutusreiän paikka voi vaihdella mallista riippuen.
Käyttöön liittyvää
Ota kaikki tietokoneen johdot irti, ennen
kuin puhdistat sen. Jos kannettavan
tietokoneesi akku on ulkoista ja irrotettavaa
tyyppiä, irrota akku.
Tällaisissa tilanteissa on olemassa sähköiskun
tai tuotteen vaurioitumisen vaara.
Luku 1.
Aloitus
11
Älä kytke digitaalisen puhelimen johtoa
modeemiliitäntään.
Tämä voi aiheuttaa sähköiskun tai vaurioittaa
laitetta.
Älä aseta mitään vettä tai kemikaaleja
sisältäviä esineitä tietokoneen päälle tai
lähelle.
Jos vettä tai kemikaaleja pääsee tietokoneen
sisälle, seurauksena voi olla tulipalo tai
sähköisku.
Jos tietokone putoaa tai menee rikki, irrota
virtajohto ja ota yhteyttä huoltoliikkeeseen
tarkastusta varten.
Jos kannettavassa tietokoneessa on
ulkoinen (irrotettava) akku, irrota myös
akku.
Rikkoutuneen tietokoneen käyttö voi aiheuttaa
sähköiskun tai tulipalovaaran.
Älä aseta tietokonetta suoraan
auringonpaisteeseen ilmatiiviissä tilassa,
esimerkiksi autossa.
Tämä voi aiheuttaa tulipalovaaran. Tietokone
saattaa ylikuumeta ja jos jätät sen näkyville, se
voidaan varastaa.
Turvallisuustoimenpiteitä
Varoitus:
Luku 1.
Aloitus
Päivittämiseen liittyvää
Tällä merkillä merkittyjä ohjeita on noudatettava,
jotta vältyttäisiin tapaturmilta, jotka saattavat johtaa
henkilövahinkoihin ja jopa kuolemaan.
Älä käytä kannettavaa tietokonetta
pitkiä aikoja niin, että se on suorassa
kosketuksessa vartaloosi. Tuotteen
lämpötila saattaa kohota normaalin käytön
aikana.
Tämä saattaa vahingoittaa tai polttaa ihoasi.
Päivitä tietokone itse vain siinä
tapauksessa, että sinulla on siihen
riittävästi tietoja ja taitoa.
Pyydä muussa tapauksessa päivitysapua
huollosta tai valtuutetulta asentajalta.

Päivitä vain käyttöoppaassa nimetyt osat
ja toimi käyttöoppaassa kuvatulla tavalla.
Älä pura mitään muuta osaa tai laitetta itse.
Tämä voi aiheuttaa sähköiskun tai vaurioittaa
laitetta.
Älä koskaan pura virtalähdettä tai -johtoa.
Tämä voi aiheuttaa sähköiskun.
Kun poistat tietokoneen reaaliaikakellon
(RTC) paristoa, pidä se poissa lasten
ulottuvilta, jotteivät he koskettele tai niele
sitä.
Paristoon voi tukehtua. Jos lapsi on nielaissut
pariston, ota välittömästi yhteyttä lääkäriin.
12
Turvallisuustoimenpiteitä
Varoitus:
Tällä merkillä merkittyjä ohjeita on noudatettava,
jotta vältyttäisiin tapaturmilta, jotka saattavat johtaa
henkilövahinkoihin ja jopa kuolemaan.
Varmista ennen tietokoneen päivitystä,
että se on sammutettuna, ja irrota
sitten kaikki yhdistetyt kaapelit. Jos
kannettavassa tietokoneessa on ulkoinen
(irrotettava) akku, irrota myös akku.
Jollet toimi näiden ohjeiden mukaisesti, voit
saada sähköiskun.
Kuljettamiseen liittyvää
Kun käytät langattomia laitteita,
esimerkiksi langatonta lähiverkkoa tai
Bluetoothia, noudata käyttöpaikkaan
liittyviä ohjeita (esim. lentokoneet, sairaalat
jne.).
Luku 1.
Aloitus
13
Älä altista asemaa magneettikentille. Magneettikenttiä on sellaisissa turvalaitteissa
kuin lentokenttien läpikulku- ja turvatarkastuslaitteet.
Lentokenttien käsimatkatavaroiden tarkastuslaitteet, esimerkiksi läpivalaisuliukuhihna, käyttävät röntgensäteitä magneettikenttien sijaan, joten ne eivät vaurioita
asemaa.
Kun kuljetat kannettavaa tietokonetta
muiden esineiden tai lisälaitteiden, esim.
virtalähteen, hiiren, kirjojen yms. kanssa,
huolehdi siitä, että nämä muut esineet
eivät painaudu tietokonetta vasten.
Jos jokin painava esine pääsee painautumaan
tietokonetta vasten, LCD-näytölle voi ilmestyä
valkoisia pisteitä tai läikkiä. Pidä siis huolta
siitä, että kannettavaan tietokoneeseesi ei
kohdistu minkäänlaista painetta.
Pidä tietokone erillään muista esineistä, kun
kuljetat sitä.
Turvallisuustoimenpiteitä
Huomio
Jos et noudata tällä merkillä merkittyjä ohjeita, seurauksena
voi olla lieviä henkilövahinkoja tai tuotteen vaurioituminen.
Luku 1.
Aloitus
14
Akun käyttöön liittyvää
Hävitä käytetyt akut asianmukaisesti.
•• Ne voivat räjähtää tai aiheuttaa tulipalon.
Asennukseen liittyvää
•• Akkujen oikea hävittämistapa saattaa olla erilainen eri maissa ja
alueilla. Hävitä käytetty akku paikallisten sääntöjen mukaisesti.
Älä peitä esimerkiksi tuotteen portteja (aukkoja) tai
ilmanvaihtoaukkoja, äläkä päästä niihin vettä tai muita
johtavia aineita (esimerkiksi nestettä, pölyä, metallijauheita
tai lyijykynän grafiittia).
Älä pura akkua tai heitä sitä mihinkään äläkä aseta sitä
veteen.
Jos tietokoneen sisällä olevat osat vaurioituvat, seurauksena voi
olla sähköisku tai tulipalo.
Käytä vain Samsung Electronicsin hyväksymiä akkuja.
Jos käytät tietokonetta kyljellään, aseta se niin, että
ilmastointiaukot osoittavat ylöspäin.
Kun pitelet tai kannat akkua, pidä se erillään metalliesineistä,
esimerkiksi auton avaimista ja klemmareista.
Jollet toimi näin, tietokoneen sisäinen lämpötila saattaa nousta ja
laite voi vaurioitua tai lakata toimimasta.
Metallikosketus saattaa aiheuttaa ylivirtaa ja ylikuumenemista,
mikä voi vaurioittaa akkua tai sytyttää tulipalon.
Älä aseta mitään raskaita esineitä laitteen yläpuolelle.
Lataa akku käyttöoppaassa annettujen ohjeiden mukaisesti.
Tästä voi aiheutua ongelmia tietokoneelle. Esine saattaa pudota
ja vaurioittaa tietokonetta tai aiheuttaa henkilövahinkoja.
Jos et noudata näitä ohjeita, seurauksena saattaa olla tulipalo,
räjähdys tai laitteen vaurioituminen.
Tämä voi aiheuttaa henkilövahinkoja, tulipalon tai räjähdyksen.
Muunlaiset akut saattavat aiheuttaa räjähdyksen.
Älä kuumenna laitetta (tai akkua) äläkä altista niitä
kuumuudelle (esim. kesällä autossa).
Tämä voi aiheuttaa tulipalon tai räjähdyksen.
Turvallisuustoimenpiteitä
Huomio
Jos et noudata tällä merkillä merkittyjä ohjeita, seurauksena
voi olla lieviä henkilövahinkoja tai tuotteen vaurioituminen.
Käyttöön liittyvää
Luku 1.
Aloitus
15
Älä käytä tietokonetta ja virtalähdettä sylissäsi tai
pehmeillä pinnoilla.
Jos tietokoneen lämpötila nousee, saatat saada palovammoja.
Kytke tietokoneen liittimiin ja portteihin vain niihin
tarkoitettuja laitteita.
Muutoin seurauksena voi olla sähköisku tai tulipalo.
Käytä kynää vain sille suunniteltuihin tarkoituksiin.
Kynän käyttäminen väärin voi aiheuttaa fyysisiä vammoja.
Sulje LCD-näytön kansi vasta sen jälkeen, kun olet
sammuttanut tietokoneen.
Älä aseta laitteen yläpuolelle tai sen päälle kynttilää,
sytytettyä savuketta tms.
Muutoin tietokoneen lämpötila saattaa nousta ja kone voi
ylikuumentua tai vahingoittua.
Tämä voi aiheuttaa tulipalon.
Älä paina CD-aseman poistonappia, kun asema on käytössä.
Käytä vain maadoitettuja pistorasioita ja jatkojohtoja.
Tästä voi olla seurauksena tiedostojen katoaminen tai levy
saattaa syöksyä ulos asemasta ja aiheuttaa vahinkoja.
Muutoin voit saada sähköiskun.
Jos laitetta joudutaan korjaamaan, varmista, että
huoltoteknikko testaa sen ennen käyttöönottoa.
Älä tiputa tai kopauta laitetta.
Tämä saattaa vaurioittaa tietoja tai aiheuttaa henkilövahinkoja.
tarkistavat laitteen korjausten jälkeen. Jos käytät korjattua mutta
testaamatonta laitetta, seurauksena voi olla sähköisku tai tulipalo.
Älä päästä antennia kosketuksiin sähkölaitteiden,
esimerkiksi pistorasian kanssa.
Sammuta tietokone välittömästi ukonilmalla, ota virtajohto
irti seinästä äläkä käytä modeemia tai puhelinta.
Tämä voi aiheuttaa sähköiskun.
Muutoin seurauksena voi olla sähköisku tai tulipalo.
Kun käsittelet tietokoneen osia, noudata osien mukana
toimitettuja ohjeita.
Jollet noudata ohjeita, laite voi vaurioitua.
Turvallisuustoimenpiteitä
Huomio
Jos et noudata tällä merkillä merkittyjä ohjeita, seurauksena
voi olla lieviä henkilövahinkoja tai tuotteen vaurioituminen.
Jos tietokoneesta tulee savua tai palaneen hajua,
irrota pistoke pistorasiasta ja ota välittömästi yhteyttä
huoltoliikkeeseen. Jos kannettavan tietokoneesi akku on
ulkoista ja irrotettavaa tyyppiä, irrota akku.
Muutoin seurauksena voi olla tulipalo.
Älä käytä vaurioitunutta tai manipuloitua CD-levyä.
Tämä voi vaurioittaa laitetta tai aiheuttaa henkilövahinkoja.
Älä työnnä sormiasi tietokoneen korttipaikkaan.
Tämä voi aiheuttaa vammoja tai sähköiskun.
Käytä tietokoneen puhdistamiseen vain tähän tarkoitukseen
varattuja puhdistusaineita äläkä käytä tietokonetta
puhdistamisen jälkeen, ennen kuin se on täysin kuivunut.
Muutoin seurauksena voi olla sähköisku tai tulipalo.
Älä pakota levyä ulos asemasta klemmarin avulla silloin,
kun levy on käytössä. Levyn voi pakottaa ulos tällä tavoin
ainoastaan silloin, kun optinen levyasema ei ole käytössä.
Muutoin toimenpide saattaa aiheuttaa vammoja.
Luku 1.
Aloitus
16
Älä pidä kasvojasi optisen levyaseman lokeron lähellä
silloin, kun asema on käytössä.
Jos levylokero yhtäkkiä aukeaa, voit saada vammoja.
Tarkista, ettei CD-levyissä ole naarmuja tai muita vaurioita,
ennen kuin käytät niitä.
Vaurioituneet levyt saattavat heikentää laitteen toimintaa tai
aiheuttaa vammoja käyttäjälle.
Älä jätä laitetta alttiiksi magneettikentille.
•• Magneettikenttä voi aiheuttaa laitteessa poikkeavaa toimintaa
tai akun purkautumista
•• Luottokortin magneettinauhalle, puhelinkorttiin,
matkalippuihin ja muihin vastaaviin kohteisiin tallennetut
tiedot voivat vahingoittua tietokoneen sähkömagneettisessa
kentässä.
Turvallisuustoimenpiteitä
Huomio
Jos et noudata tällä merkillä merkittyjä ohjeita, seurauksena
voi olla lieviä henkilövahinkoja tai tuotteen vaurioituminen.
Päivittämiseen liittyvää
Toimi varoen, kun kosket johonkin osaan tai laitteeseen.
Jollet noudata ohjeita, laite voi vaurioitua tai seurauksena voi olla
henkilövahinko.
Älä pudota tai heitä tietokoneen osia tai laitteita.
Jollet noudata ohjeita, laite voi vaurioitua tai seurauksena voi olla
henkilövahinko.
Kun olet purkanut osat, sulje kansi ja yhdistä virta.
Muutoin voit saada sähköiskun paljaana olevista osista.
Käytä vain Samsung Electronicsin hyväksymiä osia.
Se voi vahingoittaa laitetta tai aiheuttaa tulipalon.
Älä milloinkaan pura tai korjaa laitetta itse.
Jos käyttäjä itse muokkaa, purkaa tai korjaa laitetta, takuu
raukeaa, huolto muuttuu maksulliseksi ja on olemassa
onnettomuuden vaara.
Käytä valtuutettua Samsung Electronicsin huoltoa.
Luku 1.
Aloitus
17
Jos haluat kytkeä tietokoneeseen sellaisen laitteen,
joka ei ole joko Samsung Electronicsin valmistama
tai hyväksymä, tiedustele ennen laitteen kytkemistä
lähimmästä huoltoliikkeestä, voitko käyttää kyseistä laitetta
tietokoneesi kanssa.
Jos käytät vääränlaista laitetta, tietokone voi vaurioitua.
Kuljettamiseen liittyvää
Kun siirrät tietokonetta, sammuta se ensin ja irrota kaikki
käytössä oleva johdot.
Muutoin laite saattaa vaurioitua tai johtoihin voi kompastua.
Jos et aio käyttää kannettavaa tietokonettasi pitkään
aikaan, tyhjennä ja irrota akku ja säilytä se irrallaan.
(Koskee ulkoista ja irrotettavaa akkutyyppiä.)
Näin akku pysyy paremmassa kunnossa.
Älä käytä tietokonetta tai katsele sen näyttöä, kun ajat
jotakin kulkuneuvoa.
Muutoin saatat aiheuttaa liikenneonnettomuuden. Keskity
ajoneuvon kuljettamiseen.
Sulje LCD-paneeli varovasti.
Jos LCD-paneelia suljettaessa näppäimistön päällä on jokin esine
(kuten kynä), LCD-paneeli voi vioittua.
Turvallisuustoimenpiteitä
Huomio
Jos et noudata tällä merkillä merkittyjä ohjeita, seurauksena
voi olla lieviä henkilövahinkoja tai tuotteen vaurioituminen.
Tietojen häviämisen estäminen
(kiintolevyn hallinta)
Älä vahingoita kiintolevyllä olevia tietoja.
•• Kiintolevy on hyvin herkkä iskuille ja kolhuille, joten ne
saattavat vaurioittaa levyn pintaa ja aiheuttaa tietojen
häviämisen.
•• Ole erittäin varovainen tietokonetta käsitellessäsi, sillä
kiintolevyllä olevat tiedot voivat vaurioitua, jos tietokoneeseen
kohdistuu isku tai jos siirrät konetta sen ollessa käynnissä.
•• Yritys ei vastaa mistään kiintolevyn tiedostojen katoamisista.
Luku 1.
Aloitus
18
Kiintolevy tai sillä olevat tiedot saattavat vahingoittua
seuraavanlaisissa tilanteissa:
•• Jos kiintolevyyn kohdistuu isku silloin, kun tietokonetta
kasataan tai puretaan, levyllä olevat tiedot saattavat kadota.
•• Jos tietokoneen virta katkeaa äkillisesti sähkökatkoksen vuoksi
kiintolevyn ollessa käytössä, levyllä olevat tiedot saattavat
kadota.
•• Tietokonevirus saattaa aiheuttaa tietojen katoamisen pysyvästi.
•• Tietoja voi hävitä, jos tietokoneesta katkaistaan virta silloin, kun
jokin ohjelma on käytössä.
•• Tietokoneen siirtäminen tai sen iskeytyminen johonkin
kiintolevyn ollessa käytössä saattaa vahingoittaa levyllä olevia
tietoja tai levyn osia.
Ota tiedostoistasi säännöllisesti varmuuskopioita, jotta
tiedot eivät katoaisi pysyvästi sellaisissa tilanteissa, joissa
kiintolevy vaurioituu.
Turvallisuustoimenpiteitä
Virtalähteen käyttö lentokoneessa
Erityyppisissä lentokoneissa on erilaiset pistorasiat, joten kytke
pistoke pistorasiaan oikein.
Koska pistokkeen ja autosovittimen kuvat ovat vain
esimerkkejä, osat voivat olla todellisuudessa erinäköisiä
kuin kuvissa.
Luku 1.
Aloitus
19
Kun käytät vaihtovirtapistoketta.
Kytke pistoke kohtisuorassa pistorasian keskelle.
•• Jos pistokkeen nastoja ei työnnetä pistorasian reikien keskelle,
nastat menevät sisälle vain puolittain. Jos näin käy, kytke
pistoke uudelleen.
•• Pistoke täytyy asettaa pistorasiaan, kun pistorasian virtavalo
(LED) on vihreä. Jos pistoke on kytketty oikein, virtavalo (LED)
pysyy vihreänä.
Muussa tapauksessa virtavalo (LED) sammuu. Jos näin käy,
irrota pistoke pistorasiasta, varmista, että virtavalo (LED) on
vihreä ja kytke pistoke uudelleen pistorasiaan.
Virtavalo (LED)
Keskikohdan
reiät
220 V:n pistoke
Oikein
110 V:n pistoke
Väärin
Turvallisuustoimenpiteitä
Luku 1.
Aloitus
20
Kun käytät autosovitinta
Kun käytät lentolatausmuunninta
Jos käytettävissä on tupakansytytinliitäntä, sinun täytyy
käyttää autosovitinta (lisävaruste). Kytke autosovittimen
tupakansytytinpistoke tupakansytytinliitäntään ja autosovittimen
virtaliitin tietokoneen virtaliitäntään.
Sinun täytyy lentokoneen tyypistä riippuen käyttää autosovitinta
ja latausmuunninta. Kytke lentolatausmuunnin (lisävaruste)
autosovittimeen (lisävaruste) ja kytke sen jälkeen lentokoneeseen
tarkoitettu virtaliitin pistorasiaan.
Lennonaikainen
tupakansytytinliitäntä
Latausmuunnin
tämä pää
1 Kytke
autosovittimeen.
Autosovitin
Kytke lentokoneeseen
tarkoitettu virtaliitin
lentokoneen pistorasiaan.
Virtaliitin
Tupakansytytinpistoke
2
Oikea asento tietokonetta käytettäessä
Luku 1.
Aloitus
Jotta et saisi fyysisiä vaurioita, on erittäin tärkeää, että käytät
tietokonetta oikeanlaisessa asennossa.
•• Älä käytä tietokonetta makuuasennossa, vaan ainoastaan
istuvassa asennossa.
Seuraavissa ohjeissa kerrotaan, millaisissa asennoissa tietokonetta
tulisi käyttää. Lue ohjeet huolellisesti ja noudata niitä, kun käytät
tietokonetta.
•• Älä pidä tietokonetta sylissäsi. Jos tietokoneen lämpötila
nousee, saatat saada palovammoja.
Muutoin RSI:n eli toistuvan rasituksen aiheuttamien vammojen
riski kasvaa ja tuloksena voi olla vakavia terveyshaittoja.
•• Käytä sellaista tuolia, jossa on mukava selkänoja.
•• Tässä oppaassa esitetyt ohjeet on laadittu siten, että niitä
voidaan soveltaa tavanomaisessa käytössä.
•• Jos jokin ohje ei sovellu sinun käyttötarkoituksiisi, noudata
niitä suosituksia, jotka soveltuvat tarpeisiisi.
Oikea asento
Säädä pöytien ja tuolien korkeudet pituutesi mukaan.
Korkeus tulee säätää niin, että käsivartesi muodostaa suorakulman,
kun asetat sormesi näppäimistölle ja istut tuolilla.
Säädä tuolin korkeus siten, että kantapääsi osuvat lattiaan
luonnollisessa asennossa.
21
•• Pidä ranteesi suorina, kun työskentelet.
•• Kun istut tuolilla, pidä sääriesi painopiste jalkojesi eikä tuolin
varassa.
•• Jos haluat käyttää tietokonetta ja puhelinta samanaikaisesti,
käytä sankaluureja. Puhelimen luurin pitäminen olkapään
varassa tietokonetta käytettäessä ei ole hyvä asento.
•• Pidä usein käyttämäsi esineet ja tarvikkeet lähistöllä, jotta yllät
niihin helposti.
Oikea asento tietokonetta käytettäessä
Luku 1.
Aloitus
Silmien asento
Käsien asento
Pidä monitori tai LCD-näyttö vähintään 50 cm etäisyydellä
silmistäsi.
Pidä käsivartesi suorassa kulmassa kuvan osoittamalla
tavalla.
•• Säädä näyttöpäätteen tai LCD-näytön korkeus niin, että sen
yläosa on joko silmiesi tasolla tai niiden alapuolella.
•• Pidä käsi ja kyynärpää suorassa linjassa keskenään.
•• Älä säädä näyttöä liian kirkkaaksi.
•• Älä pidä hiirestä liian lujasti kiinni.
•• Pidä näyttö puhtaana.
•• Jos käytät silmälaseja, puhdista ne, ennen kuin käytät
tietokonetta.
•• Jos kirjoitat paperilla olevia tietoja tietokoneelle, käytä
paikoillaan pysyvää paperinpidikettä ja pidä sen korkeus
suunnilleen samana kuin näytön korkeus.
•• Älä aseta kämmeniäsi näppäimistön päälle, kun kirjoitat.
•• Älä paina näppäimistöä, kosketuslevyä tai hiirtä liian
voimakkaasti.
•• Jos käytät kannettavaa tietokonetta pitkiä aikoja, on
suositeltavaa käyttää erillistä näppäimistöä ja hiirtä.
22
Oikea asento tietokonetta käytettäessä
Äänenvoimakkuuden säätö (kuulokkeet ja kaiuttimet)
Tarkista äänenvoimakkuus, ennen kuin kuuntelet musiikkia.
Tarkista
äänenvoimakkuus!
•• Varmista, ettei äänenvoimakkuus ole liian korkea, ennen kuin
käytät kuulokkeita.
•• Kuulokkeiden pitkäaikainen käyttö ei ole suositeltavaa.
•• Taajuuskorjaimen siirtäminen muuhun kuin oletusasentoon voi
aiheuttaa kuulovammoja.
•• Oletusasetuksia voidaan muuttaa ohjelmisto- ja ajuripäivitysten
yhteydessä ilman käyttäjän omia toimenpiteitä. Tarkista
taajuuskorjaimen oletusasetukset, ennen kuin käytät sitä
ensimmäistä kertaa.
Luku 1.
Aloitus
23
Jotta vältät mahdolliset kuulovauriot, älä kuuntele suurella
äänenvoimakkuudella pitkiä aikoja.
Käyttöaika ja tauot
•• Pidä vähintään 10 minuutin mittainen tauko 50 minuutin välein
aina, kun käytät tietokonetta kauemmin kuin tunnin.
Valaistus
•• Älä käytä tietokonetta pimeissä tiloissa. Tietokonetta tulee
käyttää samanlaisessa valaistuksessa kuin kirjaa luettaessa.
•• On suositeltavaa käyttää epäsuoraa valaistusta. Käytä verhoja,
jotta päivänvalo ei heijastuisi LCD-näytöltä.
Käyttöolosuhteet
•• Älä käytä tietokonetta kuumissa ja kosteissa tiloissa.
•• Käytä tietokonetta käyttöoppaassa mainituissa lämpötila- ja
kosteusolosuhteissa.
Yleiskatsaus
Luku 1.
Aloitus
24
Etuosa
•• Käyttöohjeen kannen ja sisällön kuvat on valittu kutakin
sarjaa edustavasta mallista. Sen vuoksi kuvissa esiintyvät
värit ja ulkomuoto saattavat poiketa käytössäsi olevan
tuotteen todellisesta ulkomuodosta.
•• Tuotteen ulkomuoto ja väri saattavat poiketa tämän
oppaan kuvissa esiintyvistä tuotteista.
1
2
3
1
6
7
8
Tämä merkkivalo näyttää, onko kamera
käytössä.
Tämän linssin avulla voit ottaa valokuvia
ja nauhoittaa videokuvaa.
2 Kameran linssi
Voit ottaa kuvan tai tehdä elokuvan
valitsemalla Oikopolut > Käynnistä >
Kamera.
3 LCD-näyttö
Kuva näkyy tässä osassa tietokonetta.
4 Kaiutin
Äänen tuottamiseen tarkoitettu laite.
5 Virtapainike
Käynnistää tai sammuttaa tietokoneen.
6
4
5
Kameran
merkkivalo
Virtapainikkeen
merkkivalo
7 Näppäimistö
Kun tietokone on päällä, virtapainikkeen
merkkivalo on päällä.
Laite, joka on tarkoitettu tietojen
syöttämiseen näppäimiä painamalla.
Kosketuslevy ja sen painikkeet ovat
Kosketuslevy ja sen
8
toiminnoiltaan samankaltaisia kuin hiiri,
painikkeet
sen pyörä ja painikkeet.
Yleiskatsaus
Luku 1.
Aloitus
25
Oikea puoli
Mikrofoni
1 (lisävaruste)
2
1
2
3
4
Monikorttipaikka
(valinnainen)
Voit käyttää laitteen sisäänrakennettua
mikrofonia.
Korttipaikka tukee useita kortteja.
3 USB 2.0 -portti
Voit kytkeä USB-porttiin USB-laitteita,
esimerkiksi hiiren, digitaalisen kameran,
ylimääräisen näppäimistön jne.
4 Lukkopaikka
Voit kiinnittää tietokoneen kytkemällä
lukon ja kaapelin lukkopaikkaan.
Yleiskatsaus
Luku 1.
Aloitus
26
Vasen puoli
1 Virtaliitäntä
2
1
2
3
4
5
6
Langallinen
lähiverkkoportti
3 Näyttöportti
Digitaalinen audio/
4 video-portti (HDMI)
(valinnainen)
5
USB 3.0 -portti
(lisävaruste)
Kuuloke-/
6 nappikuulokeliitin
Tähän liitäntään kytketään tietokoneen
virtalähteen johto.
Kytke Ethernet-kaapeli tähän porttiin.
15-nastaisella D-liittimellä varustetun
näytön, television tai projektorin liitäntä.
Voit kytkeä laitteeseen (valinnaisen)
VGA-sovittimen.
Kytke HDMI-kaapeli tähän porttiin.
Tämän portin avulla voit toistaa
digitaalista kuvaa ja ääntä televisiossa.
Voit kytkeä USB-porttiin USB-laitteita,
esimerkiksi hiiren, digitaalisen kameran,
ylimääräisen näppäimistön jne.
Porttien tyypin erottaa niiden
väristä (USB 3.0 on sininen ja USB 2.0
on musta).
Tämä liitin on tarkoitettu tavallisten tai
nappikuulokkeiden kytkemiseen.
Yleiskatsaus
Luku 1.
Aloitus
Pohja
1
1
Akun
hätäsammutusreikä
Akun virransyötön voi katkaista tästä
reiästä. Katkaise akun virta työntämällä
auki taitetun paperiliittimen toinen
pää hätäsammutusreikään.
Saat lisätietoja turvatoimenpiteiden
kohdasta Tietoja sisäisen akun
virrankatkaisutoiminnosta.
ätäsammutusreiän paikka voi
H
vaihdella mallista riippuen.
27
Tietokoneen käynnistäminen ja sammuttaminen
Tietokoneen käynnistäminen
1 Kytke virtalähde.
2 Avaa LCD-näytön kansi.
3 Kytke tietokoneeseen virta painamalla virtapainiketta.
Luku 1.
Aloitus
28
Windowsin aktivointi
Kun käynnistät tietokoneen ensimmäistä kertaa, Windowsin
aktivointi-ikkuna ilmestyy näytölle.
Suorita aktivointi näytöllä näkyvien ohjeiden mukaisesti.
Tietokoneen päivämäärä ja kellonaika voivat olla vääriä, kun
käynnistät sen ensimmäisen kerran. Ne voivat olla vääriä myös,
jos akun varaus on täysin purkautunut tai akku on irrotettu.
Voit asettaa päivämäärän ja kellonajan siirtymällä työpöydän
tehtäväpalkkiin ja napauttamalla kellon aluetta kakkospainikkeella.
Napauta sitten Muokkaa päivämäärää ja aikaa ja aseta nykyinen
päivämäärä ja kellonaika.
Näytön kirkkauden säätäminen
Kun tietokonetta käytetään akulla, LCD-näytön kirkkaus asetetaan
검색
automaattisesti matalaksi.
Voit lisätä kirkkautta painamalla
4
Jos virta on päällä, Virtapainikkeen merkkivalo palaa.
+
1 Avaa Oikopolut.
공유
-näppäinyhdistelmää.
시작
• Kosketuslevy/hiiri: Vedä hiiren osoitin näytön oikeaan ylätai alanurkkaan.
장치
LED
2
Lisää palkkia painamalla Asetukset
> Kirkkaus
설정
.
Tietokoneen käynnistäminen ja sammuttaminen
Tietokoneen sammuttaminen
•• Koska tietokoneen sammuttaminen saattaa tapahtua
asennetussa käyttöjärjestelmässä tästä käyttöohjeesta
poikkeavalla tavalla, sammuta tietokone käyttöjärjestelmän
ohjeiden mukaisesti.
Luku 1.
Aloitus
Aloitusnäytössä
1 Valitse Virta
Aloitus-näytön oikeassa yläkulmassa.
한
•• Tallenna kaikki tiedot ennen kuin valitset Sammuta.
Aloitus
Työpöydällä
Napsauta näytön vasemmassa
1 Kosketuslevy/hiiri:
alanurkassa olevaa Käynnistä-painiketta
hiiren
kakkospainikkeella.
2 Valitse Sammuta tai kirjaudu ulos > Sammuta.
2 Valitse Sammuta.
29
Tietokoneen käynnistäminen ja sammuttaminen
검색
Oikopoluissa
1
Luku 1.
Aloitus
30
Näytön lukituksen avaaminen
공유
Avaa näytön lukitus jollakin seuraavista tavoista:
Avaa Oikopolut.
시작
• Kosketuslevy/hiiri: Vedä hiiren osoitin näytön oikeaan ylätai alanurkkaan.
•• Kosketuslevy/hiiri: napsauta lukitusnäyttöä.
•• Näppäimistö: paina mitä tahansa näppäintä.
장치
2 Napsauta Asetukset
> Virta
설정
> Sammuta.
한
10:00
Keskiviikko, 1. tammikuuta
Jos haluat sammuttaa tietokoneesi, kun olet kirjautunut ulos,
> Sammuta.
vapauta näytön lukitus ja napsauta Virta
한
Jos tilillä on salasana, syötä salasana kirjautuaksesi sisään näytön
lukituksen avaamisen jälkeen.
Luku 2.
Windows:n käyttö
Mikä on Microsoft Windows?
32
Yleiskatsaus näytön näkymään
33
Oikopolkujen käyttö
36
Sovellusten käyttö
38
Windows-pikanäppäintoiminnot
42
Mikä on Microsoft Windows?
Microsoft Windows on tietokoneen käyttöön tarvittava
käyttöjärjestelmä.
Jotta voisit optimoida tietokoneen käytön, sinun on tiedettävä,
kuinka sitä käytetään oikein. Voit opetella käyttöjärjestelmän
käytön valitsemalla kohdan Windowsin ohje ja tuki ja Ohje +
vinkit.
Luku 2.
Windows:n käyttö
Ohje + vinkit -osion tarkastelu
Valitse Aloitusnäytöstä Ohje + vinkit.
Aloitus
•• Näytön ulkoasu saattaa vaihdella tietokoneen mallista ja
käyttöjärjestelmästä riippuen.
•• Tämä opas on suunniteltu Windows 8.1:lle ja oppaan sisältö
voi vaihdella käyttöjärjestelmän versiosta riippuen.
•• Työpöydän ulkoasu vaihtelee laitteen mallin ja
käyttöjärjestelmäversion mukaisesti.
Ohjeen näyttö
Avaa Ohje-valikko seuraavasti:
•• Näppäimistö: Paina F1-näppäintä.
•• Kosketuslevy/hiiri: Näytä Oikopolut-valikko asettamalla
hiiren osoitin näytön oikeaan ylä- tai alanurkkaan. Kosketa
kohtaa Asetukset > Ohje.
Jos sinulla on Internet-yhteys, voit päästä uusimpiin verkkoohjeisiin.
Saat Windows-valikon toiminnot käyttöösi kahdella eri tavalla:
hiirellä tai eleillä.
32
Yleiskatsaus näytön näkymään
Luku 2.
Windows:n käyttö
Windows tarjoaa nykyiseen käyttöjärjestelmään sekä uuden
Aloitusnäyttö-tilan ja Työpöytä-tilan.
1
Työpöytä
Aloitus
2
FIN
Työpöytä
Oikopolkujen
näyttö
10:00
1.1.2014
Aloitusnäyttö
3
Oikopolut
Työpöytä
Tarkoittaa Työpöytää.
Oikopolut on piilotettu näytön oikeaan
reunaan.
Oikopolut ovat samanlaisia kuin kuvassa.
•• Kosketuslevy/hiiri: Aseta hiiren osoitin
näytön oikeaan ylä- tai alanurkkaan.
Tarkoittaa valikkoa, jonka kautta voit käyttää
sellaisia toimintoja, kuten Search (Haku),
Share (Jaa), Start (Käynnistä), Device (Laite) ja
Settings (Asetukset).
Siirry Aloitusnäyttöön.
4
Näin voit käyttää työpöydällä samanlaisia toimintoja kuin
aiemmissa Windowsin 8 versioissa.
1
2
3
4
33
FIN
10:00
1.1.2014
2
Käynnistäpainike
Napsauta painiketta hiiren kakkospainikkeella
ja valitse tarpeen mukaan joko Sammuta tai
Ohjauspaneeli.
Yleiskatsaus näytön näkymään
Aloitus-painikkeen käyttö
Luku 2.
Windows:n käyttö
34
Aloitusnäyttö
Voit valita pikakäyttövalikot napsauttamalla hiiren
kakkospainikkeella Aloitus-painikkeen ( ).
Käynnistä sovellukset Aloitusnäytössä.
Napsauta työpöydällä Aloitus-painikkeen (
Oikopolut ja valitse Aloitus-oikopolku.
Ohjauspaneeli
Resurssienhallinta
1
2
) tai avaa
3 45
6
Aloitus
Virranhallinta-valikko
Aloitus-painike
7
8
9
10
6
Yleiskatsaus näytön näkymään
1
Aloitusnäyttö
Tarkoittaa Windows:n oletusarvoista
Aloitusnäyttöä.
Luku 2.
Windows:n käyttö
9
Tarkoittaa asennettuja sovelluksia.
2 App (Sovellukset)
3
4
Käyttäjätili
Tarkoittaa käytössä olevaa käyttäjätiliä.
Sammuta tietokone tai valitse Lepotila ja
Käynnistä uudelleen.
Virta
한
5
Alkuperäisen tehdastuotteen
mukana toimitetut Samsungsovellukset ovat yhteensopivia
tuotteen tuetun käyttöjärjestelmän
kanssa. Käyttöjärjestelmän
vaihtaminen voi rajoittaa Appssovellusten käyttöä.
Hae
Etsi sovelluksia, tiedostoja ja verkkosivuja
avainsanahaun avulla.
Oikopolkujen
näyttö
Oikopolut on piilotettu näytön oikeaan
reunaan. Aseta hiiren osoitin näytön oikeaan
ylä- tai alalaitaan nähdäksesi oikopolut.
7
Oikopolut
Tarkoittaa valikkoa, jonka kautta voit käyttää
sellaisia toimintoja, kuten Search (Haku),
Share (Jaa), Start (Aloitus), Device (Laite) ja
Settings (Asetukset).
8
Työpöytä
Asettaa tietokoneen Työpöytä-tilaan.
6
35
Sovellukset-näyttö näytetään samassa
paikassa kuin tietokoneeseen asennettujen
sovellusten ruutumuotoinen luettelo. 검색
Tämä
näyttö näkyy ainoastaan hiirtä käytettäessä.
공유
Tämä painike näkyy ainoastaan hiirtä
käytettäessä. Näytä Aloitus-painike
시작
siirtämällä hiiren osoitin näytön vasempaan
alanurkkaan.
10
Aloitus-painike Siirry viimeksi käytettyyn sovellukseen장치tai
työpöydälle painamalla tätä painiketta.
설정
Napsauta painiketta hiiren
kakkospainikkeella ja valitse tarpeen
mukaan joko Sammuta tai Ohjauspaneeli.
Oikopolkujen käyttö
Luku 2.
Windows:n käyttö
Oikopolut ovat uudenlainen valikko, joka yhdistää Käynnistävalikon nykyisen Windowsin Ohjauspaneelin kanssa.
Oikopolut mahdollistavat tietokoneeseen kytkettyjen laitteiden
nopean määrittämisen, sovellusten/tiedostojen hakemisen sekä
jakamistoiminnon käytön ja niin edelleen.
Oikopolkujen aktivoiminen
Avaa Oikopolut seuraavasti:
•• Kosketuslevy/hiiri: Aseta hiiren osoitin näytön oikeaan ylä- tai
alanurkkaan.
Aloitus
Oikotievalikon
näyttö
Search
Search
Search
Search
Hae
Share
Share
Share
Jaa
Share
Start
Start
Käynnistä
Start
Start
Device
Device
Laitteet
Device
Device
Settings
Asetukset
Settings
Oikopolut
Oikotievalikon
näyttö
Settings
Settings
Etsi sovelluksia, tiedostoja ja verkkosivuja
avainsanahaun avulla.
Jaa erityyppisiä tiedostoja muiden kanssa
sähköpostitse.
Siirry Aloitusnäyttöön tai avaa viimeksi käytetty
sovellus.
Etsi ja käytä tietokoneeseen kytkettyjä laitteita,
esimerkiksi tulostimia tai näyttöpäätteitä.
Muuta tietokoneen tai sovellusten asetuksia.
36
Oikopolkujen käyttö
Luku 2.
Windows:n käyttö
37
Asetusten muuttaminen
Usein käytetyt Windows-valikot kerätään.
Kuvake
Nimi
Toiminnon kuvaus
Langaton verkko
Voit yhdistää langattomaan
verkkoon. Valitse se langaton
verkko, johon haluat muodostaa
yhteyden.
Napsauta Oikopolkut > Asetukset.
Äänenvoimakkuuden Voit säätää äänen voimakkuutta
säätö
tai hiljentää äänen.
한
한
한
한
한
ENG
Näytön kirkkaus
Voit säätää näytön kirkkautta.
Ilmoitus
Voit säätää, millä aikavälillä
Sovellus lähettää ilmoituksia.
Virta
Sammuta tietokone tai valitse
Lepotila ja Käynnistä uudelleen.
Kieli
Valitse haluamasi kieli.
Muuta tietokoneen asetuksia
Voit muuttaa useampia asetuksia.
Sovellusten käyttö
Luku 2.
Windows:n käyttö
Sovellus (Application, App) tarkoittaa sovellusohjelmaa, johon
jatkossa viitataan Sovelluksena. Laajemmin se tarkoittaa kaikkia
ohjelmistoja, jotka on asennettu käyttöjärjestelmään.
Windows tarjoaa perussovelluksia usein suoritetuille toiminnoille.
Sovellusten käyttö
Käynnissä olevien Sovellusten näyttäminen
hiiren osoitin näytön vasempaan yläkulmaan näyttäksesi
1 Siirrä
viimeiseksi käytetyn Sovelluksen.
sitten hiiren osoitin alas näyttääksesi käynnissä olevien
2 Siirrä
sovellusten järjestetyn luettelon.
luettelossa olevaa Sovellusta tai vedä se näytön
3 Napsauta
keskelle. Nyt voit tarkistaa käynnissä olevan, valitun
Sovelluksen käynnistäminen/Sovelluksesta
poistuminen
Napsauta Sovellusta Aloitusnäytössä aktivoidaksesi sen.
Poistuminen nykyisestä sovelluksesta kosketuslevyn/
hiiren avulla
Siirrä kohdistin sovellusnäytön oikeaan yläkulmaan ja valitse
38
sovelluksen.
Napsauta Sovellusta hiiren kakkospainikkeella ja napsauta
Sulje poistuaksesi Sovelluksesta.
.
1
2
Sovellusten käyttö
Luku 2.
Windows:n käyttö
Jaetun näytön käyttö
1 Valitse Sovellukset Aloitusnäytössä.
Siirrä hiiren osoitin näytön yläreunaan.
2 Kosketuslevy/hiiri:
Osoitin muuttuu kämmenen muotoiseksi. Nyt voit vetää
näyttöä vasemmalle tai oikealle.
Sovelluksen lisääminen Aloitusnäyttöön tai Sovelluksen
poistaminen Aloitusnäytöstä
1 Siirry Sovellukset-näyttöön.
• Kosketuslevy/hiiri: Napsauta Aloitusnäytön vasemmassa
.
alanurkassa olevaa kuvaketta
sovellusluettelo näkyviin napsauttamalla sovellusta hiiren
2 Tuo
kakkospainikkeella.
3
Valitse Kiinnitä aloitusnäyttöön
4 Siirrä näytön jakopalkkia muuttaaksesi näytön jakosuhdetta. 3 aloitusnäytöstä
.
Aseta jaetut näytöt haluamaasi järjestykseen.
Sää-sovellus
Näytön
jakopalkki
tai Irrota
Kauppa-sovellus
1
2
Esim.) Sovelluksen poistaminen Aloitusnäytöstä
Esim.) Jos käytät Sää-sovellusta ja Kauppasovellusta yhtä aikaa
39
Sovellusten käyttö
Luku 2.
Windows:n käyttö
40
Kuvan tai videon toistaminen
Kamerasovelluksen esittely
Voit käyttää käyttöjärjestelmän omaa kamerasovellusta valokuvien
tai videoiden ottamiseen ja niiden muokkaamiseen.
► Kameralla otettujen kuvien näyttäminen suoraan
1 Valitse Aloitusnäytöstä Kamera .
2 Ota kuva valitsemalla . Kuvaa video valitsemalla
► Valitse Aloitusnäytöstä Valokuvat
.
• Kosketuslevy/hiiri: Napsauta näytön vasemmassa reunassa
näkyvää nuolimerkkiä.
> Kameran kuvat.
Voit toistaa kaikki kameran kuvat ja videot peräkkäin.
Valokuvien muokkaaminen
1 Valitse muokattava valokuva.
näytön alareunasta ylöspäin.
2 Sipaise
Vaihtoehtoisesti voit napsauttaa kuvaa hiiren
kakkospainikkeella.
sen jälkeen Muokkaa ja muokkaa asetuksia
3 Valitse
haluamallasi tavalla.
Huomautuksia
•• Älä kuvaa toisia henkilöitä ilman lupaa.
•• Älä kuvaa paikoissa, joissa kuvaaminen on kielletty.
•• Älä ota sellaisia valokuvia tai videoita, jotka voivat loukata
muiden yksityisyyttä tai luottamuksellisuutta.
Sovellusten käyttö
Windows-kaupan käyttö
Jos käynnistät Sovelluskaupan Aloitusnäytössä, Windows-kaupan
Sovellukset näytetään.
Sovelluksien ostoon Windows-kaupasta tarvitaan tosin Microsofttili.
Jatka, kun olet rekisteröinyt Microsoft-tilisi Oikopoluissa.
Luku 2.
Windows:n käyttö
41
Microsoft-tilin määritteleminen
Microsoft-tili mahdollistaa asetuksien synkronoinnin muiden
verkossa olevien Windows:aa käyttävien laitteiden kanssa, mikä
mahdollistaa tiedostojen tai asetuksien jakamisen.
Rekisteröi Microsoft-tili ladataksesi tai ostaaksesi Sovelluksia
Microsoft-kaupasta.
Oikopolut ja napsauta Asetukset > Muuta
1 Käynnistä
tietokoneen asetuksia.
Voit myös valita Tietokoneen asetukset Aloitus-näytössä.
2 Valitse Oma tili > Yhdistä Microsoft-tiliin.
1
2
Samsung ei voi ratkaista virheitä, jotka tapahtuvat Windows
Kaupasta asennettuissa muissa sovelluksissa. Ota suoraan
yhteys kyseisen sovelluksen asiakastukeen.
3 Rekisteröi tilisi seuraavien soveltuvien toimenpiteiden kautta.
Windows-pikanäppäintoiminnot
Luku 2.
Windows:n käyttö
Seuraavia käytännöllisiä pikanäppäintoimintoja voidaan käyttää Windows:ssa.
Toiminto
Pikanäppäimet
Toiminnon kuvaus
Aloitusnäytön näyttäminen
Windows-painike
Asettaa tietokoneen Käynnistä-tilaan.
Työpöydän näyttäminen
Windows-painike + D
Asettaa tietokoneen Työpöytä-tilaan.
Oikopolkujen käyttäminen
Windows-painike + C
Käynnistää Oikopolut.
Näytön lukitseminen
Windows-painike + L
Lukitsee näytön.
Helpon käytön keskuksen avaaminen
Windows-painike + U
Avaa Helpon käytön keskuksen määritykset.
Toisen näytön asetusten avaaminen
Windows-painike + P
Avaa ulkoisen näytön asetusvalikon.
Edistyneemmän hallinnan työkalun avaaminen
Windows-painike + X
Avaa Edistyneemmän hallinnan työkalun.
Sovelluksesta poistuminen
Alt + F4
Käynnissä olevasta sovelluksesta poistuminen.
42
Luku 3.
Tietokoneen käyttö
Näppäimistö
44
Kosketuslevy
46
Muistikortti
50
Ulkoisen näyttölaitteen liittäminen
53
Säädä äänenvoimakkuutta
57
Näytön kirkkauden muuttaminen
58
Kiinteä verkko
60
Langaton verkko (valinnainen)
63
Samsung-ohjelmistopäivitys
65
Tietokoneen tilan määrittämistä ja
vianmääritystä varten
66
Lukkopaikan käyttäminen
67
Näppäimistö
Luku 3.
Tietokoneen käyttö
Seuraavissa osioissa käsitellään pikanäppäintoimintoja ja pikanäppäinten käyttöä.
•• Näppäimistön kuva saattaa poiketa todellisesta näppäimistöstä.
•• Näppäimistö voi olla erilainen eri maissa. Seuraavassa kuvataan lähinnä pikanäppäinten käyttöä.
Pikanäppäimet
Paina samanaikaisesti Fn-näppäintä ja pikanäppäintä.
Voit vaihtoehtoisesti painaa Fn Lock -näppäintä ja pikanäppäintä, jolloin pikanäppäinten toiminnot ovat helpommin käsillä.
► Tapa 1
+
Pikanäppäimet
► Tapa 2
1
2
Pikanäppäimet
44
Näppäimistö
Luku 3.
Tietokoneen käyttö
Pikanäppäimet
Nimi
Settings
Näytön kirkkauden säätö
CRT/LCD
Kosketuslevy
Vaimennus
45
Toiminto
Samsungin ohjelmistonhallintaohjelma, Settings, käynnistyy.
Säätää näytön kirkkautta.
Vaihtaa näyttökuvan LCD-näytölle tai ulkoiselle näytölle, jos ulkoinen näyttö (tai TV) on
yhdistetty tietokoneeseen.
Kytkee kosketuslevyn päälle tai pois päältä.
Kosketuslevyn voi kytkeä pois päältä, jos käytössä on ulkoinen hiiri.
Paina tätä painiketta, kun haluat ottaa äänen käyttöön tai pois käytöstä.
Äänenvoimakkuuden säätö Hallinnoi äänenvoimakkuutta.
Hiljainen tila
Vähentää tuulettimen ääntä niin, että tietokonetta voi käyttää ilman ylimääräistä melua.
Lentokonetila
Kytkee kaikki langattomat verkkolaitteet päälle tai pois päältä.
(Vain sellaisille malleille, joissa on langaton verkkolaite.)
Muut toimintonäppäimet
Jos pikanäppäimet eivät toimi oikein, sinun täytyy asentaa Settings.
Kosketuslevy
Kosketuslevy mahdollistaa samat toiminnot kuin hiiri.
Kosketuslevyn vasen ja oikea painike toimivat hiiren vasemman ja
oikean painikkeen tavoin.
•• Kosketa kosketuslevyä vain sormillasi. Kosketuslevy
tunnistaa vain sormesi eikä esimerkiksi kuulakärkikynää tai
muita esineitä.
Luku 3.
Tietokoneen käyttö
46
Napsautus
Aseta sormesi kosketuslevylle ja napsauta kohdetta kerran.
Vaihtoehtoisesti voit painaa vasenta painiketta kerran nopeasti ja
vapauttaa sen.
Napautus
•• Jos kosketat kosketuslevyä tai painat kosketuslevyn
painikkeita koneen käynnistymisen aikana, Windowsin
käynnistymisaika saattaa kasvaa.
tai
Napsautus
Kosketuslevyn perustoiminnot
Kaksoisnapsautus
Kohdistimen siirtäminen näytöllä
Aseta sormesi kevyesti kosketuslevylle ja liikuta sormeasi.
Hiiren kohdistin liikkuu sormen liikkeen mukana. Siirrä sormeasi
siihen suuntaan, johon haluat siirtää kohdistinta.
Aseta sormesi kosketuslevylle ja napauta sormellasi nopeasti kaksi
kertaa haluamasi kohteen päällä.
Voit vaihtoehtoisesti painaa kosketuslevyn vasenta painiketta
nopeasti kaksi kertaa.
Kaksoisnapautus
Kaksoisnapautus
tai
Kosketuslevy
Luku 3.
Tietokoneen käyttö
Oikea painike
47
Kosketuslevyn eletoiminnot (lisävaruste)
Tämä vastaa hiiren oikean painikkeen napsautusta.
Paina kosketuslevyn oikeaa painiketta kerran. Tämä avaa valintaan
liittyvän ponnahdusvalikon.
•• Tietokoneen mallista riippuen eletoiminnot eivät ehkä
ole käytettävissä tai niiden versio ei välttämättä ole
sama. Jotkin käyttötoimenpiteet saattavat olla erilaisia eri
versioissa.
검색
Napsautus
•• Saat tarkemmat käyttöohjeet kosketuslevyn
asetusikkunasta löytyvistä kuvauksista.
공유
Eletoimintojen asetukset
Joitakin eletoimintoja ei ole ehkä asetettu.
Veto
Vetäminen tarkoittaa valitun kohteen siirtoa toiseen paikkaan.
Paina ja pidä painettuna kosketuslevyn vasenta painiketta
vedettävän kohteen yläpuolella ja siirrä kohde uuteen
sijaintipaikkaan.
Pidä painettuna
kosketuslevyn
vasenta painiketta
Siirrä
시작
Jos näin on, voit asettaa ne seuraavien ohjeiden mukaisesti.
장치
1
Napsauta Oikopolkuvalikko > Asetukset
>
설정
Ohjauspaneeli > Laitteisto ja äänet > Touchpad.
kosketuslevyn asetukset tulevat näkyviin napsauta
2 Kun
vastaavaa kohtaa Valitse määriteltävä kohde-asetuksessa
merkitäksesi kyseisen kohdan valintaruudun.
Jos haluat perua eletoiminnot, poista valinta haluamastasi
kohteesta kosketuslevyn asetusikkunassa.
Kosketuslevy
Luku 3.
Tietokoneen käyttö
48
Vieritystoiminto
Oikopolkuvalikon aktivointitoiminto
Tämä toiminto vastaa kosketuslevyn vieritysaluetta.
Jos asetat sormen kosketuslevyn oikeaan reunaan ja vedät sormea
kohti levyn keskustaa, Oikopolkuvalikko tulee näkyviin.
Jos asetat kaksi sormea kosketuslevylle ja liikutat sormiasi ylös- tai
alaspäin tai vasemmalle tai oikealle, näyttöä vieritetään ylös, alas,
vasemmalle tai oikealle.
tai
Viimeisenä avoimena olleen ikkunan aukaisutoiminto
Zoomaustoiminnot
Jos asetat kaksi sormea kosketuslevylle ja laitat sormesi yhteen tai
levität ne haaralleen, näytöllä näkyvä kuva tai teksti suurenee tai
pienenee.
Suurenna
Pienennä
tai
Aseta sormi kosketuslevyn vasempaan reunaan ja vedä sormea
kohti levyn keskustaa aktivoidaksesi aikaisemmin avoinna olleen
ohjelman käynnissä olevien ohjelmien joukosta.
Kosketuslevy
Luku 3.
Tietokoneen käyttö
Kosketuslevy käytössä / pois käytöstä
Lukitus pikanäppäimillä
Jos haluat käyttää ainoastaan hiirtä, voit asettaa kosketuslevyn
pois käytöstä.
Lukitse kosketuslevy painamalla
+
-näppäimiä.
Voit vaihtoehtoisesti poistaa kosketuslevytoiminnon käytöstä
painamalla
-näppäintä ja sen jälkeen
näppäintä.
Voit asettaa kosketuslevyn ja kosketuslevyn painikkeiden
asetuksia välilehdillä, jotka ilmestyvät näkyviin
napsauttamalla Työpöydän Oikopolkuvalikko > Asetukset
> Ohjauspaneeli > Laitteisto ja äänet > Touchpad.
49
Muistikortti
Luku 3.
Tietokoneen käyttö
Siirrä muistikortin avulla tiedot muihin digitaalisiin laitteisiin, kuten
digitaalikameroihin.
Muistikortit myydään erikseen. Osta muistikortti, jossa on
tarvittava kapasiteetti.
Tämä tietokone tukee seuraavantyyppisiä muistikortteja.
Lyhenne
SD
Kuvaus
Secure Digital
mini SD
mini Secure Digital
micro SD
micro Secure Digital
SDHC
Secure Digital High Capacity
mini SDHC
mini Secure Digital High Capacity
micro SDHC
micro Secure Digital High Capacity
SDXC
Secure Digital eXtended Capacity
micro SDXC
micro Secure Digital eXtended Capacity
Jos haluat käyttää mini- tai micro-korttia, aseta kortti sovittimeen
ennen kuin asetat sen muistikorttipaikkaan.
50
•• Jotkin muistikortit eivät välttämättä ole täysin
yhteensopivia tietokoneen kanssa. Yhteensopimattoman
muistikortin käyttäminen voi vahingoittaa tietokonetta tai
muistikorttia tai vahingoittaa tallennettuja tietoja.
•• Ole varovainen, kun asetat muistikortin osoitettuun
suuntaan.
•• Tallenna kortti erikseen katoamisen estämiseksi konetta
siirrettäessä.
•• Muistikortin nopeudet vaihtelevat.
Muistikortti
Luku 3.
Tietokoneen käyttö
Muistikortin asettaminen
1 Jos monikorttipaikkaan on asetettu tyhjä kortti, poista se.
2 Aseta muistikortti monikorttipaikkaan osoitetun suuntaisesti.
3 Jos näkyviin tulee ponnahdusilmoitus, valitse toiminto.
4 Valitse Avaa kansio ja tarkastele tiedostoja.
muuta tai poista tietoja muistikortilta.
5 Tallenna,
Muistikortin kansio avautuu vain työpöydälle.
Muistikortin poistaminen
Tartu kortin reunaan ja vedä se ulos korttipaikasta.
Esimerkki) SD-kortti
51
Muistikortti
Muistikortin alustaminen
Alusta muistikortti poistaaksesi kaikki tiedot ennen kuin käytät sitä
ensimmäistä kertaa.
Muistikortin alustaminen poistaa kaikki kortille tallennetut
tiedot. Tarvittaessa varmuuskopioi tärkeät tiedot ennen kuin
alustat kortin.
1 Valitse tehtäväpalkissa Resurssienhallinta .
kakkospainikkeella muistikorttiasemaa, ja sitten
2 Napsauta
valitse Alusta.
3 Valitse Aloitus.
Luku 3.
Tietokoneen käyttö
52
•• Voit käyttää muistikorttia tietojen siirtämiseen
digitaalisesta laitteesta, kuten digitaalisesta kamerasta.
Tietojen muokkaamista digitaalisella laitteella suositellaan.
•• Kun yrität käyttää alustettua muistikorttia toisessa
digitaalisessa laitteessa, alusta muistikortti uudelleen
laitteessa.
•• Muistikortin asettaminen ja poistaminen toistuvasti voi
vahingoittaa muistikorttia.
•• Suojattua digitaalista syöttöä/lähtöä (SDIO) ei tueta.
•• Jos tallennussuojakytkin on lukitussa asennossa, et voi
muokata, tallentaa, tai poistaa kortin tietoja.
Ulkoisen näyttölaitteen liittäminen
Jos liität jonkin ulkoisen näyttölaitteen, kuten näytön, television tai
projektorin, voit katsoa kuvaa tämän ulkoisen laitteen laajemmasta
näytöstä, kun pidät esitystä tai katsot videota tai elokuvaa.
Tietokoneessa on käytettävissä analoginen näyttöportti (D-SUB) ja
digitaalinen kuva- ja ääniportti (HDMI).
HDMI-portin kautta liitettäessä kuva on visuaalisesti terävämpi
kuin analogisen näyttöportin (D-SUB) kautta. Tästä syystä, jos
useita portteja
on käytettävissä, yhdistä näyttölaite siihen porttiin, joka tarjoaa
parhaan visuaalisen laadun.
Luku 3.
Tietokoneen käyttö
Liitoskaapeli
Käyttäjien tulee hankkia mahdollisesti tarvittavat liitoskaapelit.
D-SUB kaapeli
Ennen kuin aloitat, tarkista ulkoisen näyttölaitteen portti ja
kaapeli ja yhdistä sitten näyttölaite tietokoneeseen.
HDMI-kaapeli
53
Ulkoisen näyttölaitteen liittäminen
3
Näyttöporttiin liittäminen (valinnainen)
Jos tietokone liitetään näyttöportin kautta näyttöön, televisioon
tai projektoriin, voit saada käyttöösi laajemman näytön.
Jos tietokone liitetään projektoriin, voit pitää parempia esityksiä.
tietokoneen D-SUB-portti näytön, television tai
1 Liitä
projektorin porttiin näyttökaapelilla (15-nastainen).
Ulkoinen
näyttö
Luku 3.
Tietokoneen käyttö
공유
54
시작
Valitse Charms menu > Devices (Oikopolut-valikko >
Laitteet)
>3&୘ִփ
Projektori > Second Screen (Toinen
장치
näyttö). Valitse
haluamasi näyttötila.
3&୘ִփ
설정
3&୘ִփ
Vain tietokoneen näyttö
3&୘ִփ
Sisältö
‫ ࢿـ‬näytetään vain tietokonenäytöllä
(nykyinen laite).
‫ࢿـ‬
TV
Kaksoiskappale
Projektori
‫ࢿـ‬
Nykyisen
laitteen sisältö näytetään myös
ulkoisella
laitteella.
‫ࢿـ‬
୙ࢠ
Laajenna
୙ࢠ
Nykyisen
laitteen näyttö laajennetaan ulkoiselle
laitteelle.
୙ࢠ
Vain
୙ࢠtoinen näyttö
ѿ‫ء‬ध୘ִփ
Sisältö näytetään vain ulkoisen laitteen näytöllä.
liitetyn näytön, television tai projektorin virtajohto
2 Liitä
pistorasiaan ja kytke virta päälle.
Muuta televisiosi ulkoisen laitteen tilaan, kun tietokone
yhdistetään televisioon.
ѿ‫ء‬ध୘ִփ
ѿ‫ء‬ध୘ִփ
ѿ‫ء‬ध୘ִփ
Ulkoisen näyttölaitteen liittäminen
Liittäminen HDMI-portin kautta (valinnainen)
Jos liität tietokoneen televisioon HDMI-portin kautta, voit nauttia
korkealaatuisesta kuvasta ja äänestä.
Kun olet liittänyt television HDMI:n kautta, aseta kuva- ja
näyttöasetukset.
2
55
시작
Valitse Charms menu > Devices (Oikopolut-valikko >
Laitteet)
>3&୘ִփ
Projektori > Second Screen (Toinen
장치
näyttö). Valitse
haluamasi näyttötila.
3&୘ִփ
설정
3&୘ִփ
Vain tietokoneen näyttö
3&୘ִփ
Sisältö
‫ ࢿـ‬näytetään vain tietokonenäytöllä
(nykyinen laite).
1 Kytke HDMI-kaapeli television HDMI-porttiin.
Ulkoinen
näyttö
Luku 3.
Tietokoneen käyttö
공유
‫ࢿـ‬
Kaksoiskappale
TV
Projektori
‫ࢿـ‬
Nykyisen
laitteen sisältö näytetään myös
ulkoisella
laitteella.
‫ࢿـ‬
୙ࢠ
Laajenna
୙ࢠ
Nykyisen
laitteen näyttö laajennetaan ulkoiselle
laitteelle.
୙ࢠ
Vain
୙ࢠtoinen näyttö
ѿ‫ء‬ध୘ִփ
Sisältö näytetään vain ulkoisen laitteen näytöllä.
ѿ‫ء‬ध୘ִփ
•• Tämä on tuettuna vain niissä malleissa, jotka tukevat TVulostuloporttia (HDMI).
•• Jos televisiossa on useampi kuin yksi HDMI-portti, liitä
tietokone DVI IN-porttiin.
•• Liitettäessä tietokone televisioon, vaihda television
ulkoisen lähteen tilaksi HDMI.
ѿ‫ء‬ध୘ִփ
•• Ulkoinen näyttö / TV ei ole tuettu DOS-komentoikkunassa.
ѿ‫ء‬ध୘ִփ
•• Samanaikainen ulostulo kaikille kolmelle (LCD + CRT +
HDMI) ei ole tuettu.
Ulkoisen näyttölaitteen liittäminen
NVIDIA-grafiikan tehokkaampi käyttö
(valinnainen)
NVIDIA Optimus on toiminto, jolla valitaan sisäinen tai ulkoinen
grafiikan piirisarja automaattisesti kulloinkin suoritettavana olevan
ohjelman mukaan.
Sisäistä grafiikan piirisarjaa voi käyttää esimerkiksi verkkosivujen
selailussa tai tekstinkäsittelyssä, mikä minimoi akun
virrankulutuksen. Tehokasta ulkoista grafiikan piirisarjaa voi
vastaavasti käyttää pelattaessa tai videokuvaa käsiteltäessä, mikä
tarjoaa realistisemmalta näyttävän kuvan.
Luku 3.
Tietokoneen käyttö
ohjelmisto valitsemalla Valitse mukautettava
3 Rekisteröi
ohjelma(S) -kentässä Lisää-painike.
Vain suoritettavia tiedostoja (EXE) voi rekisteröidä.
Valitse tätä ohjelmaa varten valittu
4 Valitse
grafiikkasuoritin (O) -kenttä, valitse Parannetun
suorituskyvyn NVIDIA-suoritin ja valitse Apply-painike.
x
Tämä toiminto on käytettävissä vain niissä malleissa, joissa on
tuki NVIDIA Optimus -teknologialle.
x
c
Ulkoista grafiikan piirisarjaa käyttävien ohjelmien
rekisteröinti
v
Jos ohjelman haluaa käyttävän ulkoista grafiikan piirisarjaa,
ohjelma pitää rekisteröidä NVIDIA-ohjauspaneelissa.
Jotkut ohjelmat on rekisteröity valmiiksi. Rekisteröi muut ohjelmat
(esim. 3D-pelit) seuraavasti:
v
kakkospainikkeella työpöytää ja valitse NVIDIA1 Napsauta
ohjauspaneeli.
Ohjelma on rekisteröity.
5
vasemmassa ikkunassa 3D-asetukset > 3D-asetusten
Kun rekisteröity ohjelma käynnistetään, se suoritetaan
2 Valitse
hallinta ja valitse Ohjelman asetukset -välilehti.
ulkoista grafiikkapiirisarjaa käyttäen eikä mitään erillisiä
asetuksia tarvita.
56
Säädä äänenvoimakkuutta
Luku 3.
Tietokoneen käyttö
Äänenvoimakkuutta on mahdollista säätää näppäimistöllä ja
äänenvoimakkuuden säätöohjelmalla.
Äänenvoimakkuuden säätö näppäimistöllä
+
+
tai
검색
Vaihtoehtoisesti voit asettaa äänen päälle tai pois päältä
공유
näppäinyhdistelmällä
+
.
Ääninauhurin käyttö
Äänityksen tekeminen Windows Recorderilla on kuvattu alla.
mikrofoni mikrofoniliittimeen.
1 Liitä
Voit käyttää myös sisäistä mikrofonia.
kakkospainikkeella tehtäväpalkin Voimakkuus
2 Napsauta
-kuvaketta ja valitse Tallennuslaitteet.
että mikrofoni on asetettu nauhoituksen
3 Tarkista,
oletuslaitteeksi.
시작
Jos näin on, se on jo valmiiksi asetettu oletuslaitteeksi. Jos
näin ei ole, napsauta kakkospainikkeella mikrofonia ja valitse
Aseta oletuslaitteeksi.
Äänenvoimakkuuden säätö
äänenvoimakkuuden säätöohjelmalla
장치
Napsauta Oikopolkuvalikko > Asetukset
ohjauspalkkia.
57
>
säätääksesi
설정
Aloitusnäytön vasemmassa alareunassa olevaa
4 Napsauta
kuvaketta
ja valitse Ääninauhuri.
Valitse Aloita tallennus.
Mykistys
한
Näytön kirkkauden muuttaminen
Luku 3.
Tietokoneen käyttö
공유
Kirkkauden muuttaminen näppäimistöä
käyttäen
시작
Kuvatilan vaihtaminen
장치
Napsauta kohtaa Oikotievalikko > Asetukset
1 Kirkkaus
.
58
>
설정
2 Säädä näytön kirkkautta kirkkauden säätöpalkilla.
한
Voit vaihtaa kuvatilan vastaamaan katselumieltymystäsi
esimerkiksi optimoimalla näytön elokuvia tai sähköisiä kirjoja
varten.
Aloitusnäytön vasemmassa alareunassa olevaa
1 Napsauta
kuvaketta
.
2 Valitse Settings > Näyttö > Värin sävy.
•• Dynaaminen: Tämä tekee kuvasta selkeän ja terävän.
•• Vakio: Vakiokuvatila.
•• Elokuva: Vaihda tähän tilaan, jos ympäröivä valaistus on hämärä
tai jos katsot elokuvia.
Kirkkauden säätäminen näppäimistön avulla
•• Elokuva (kirkas): Tämä tekee tummista kohtauksista kirkkaampia
ja erottuvampia.
•• Lukeminen: Soveltuu sähköisten kirjojen lukemiseen.
•• Ei tehostetta: Tämä on oletusnäyttötila.
+
tai
+
Näytön kirkkauden muuttaminen
Luku 3.
Tietokoneen käyttö
59
Näytön kirkkaus asetetaan automaattisesti suurimmalle
tasolle, kun tietokone toimii verkkovirralla, ja himmenee
akkuvirralla käytettäessä akun käyttöajan pidentämiseksi.
LCD-näytön puhdistusohjeet
•• Akun virrankulutuksen säästö
Alentaa LCD-näytön kirkkautta ja säästää akun virtaa, kun
tietokone toimii akun varassa.
LCD-paneelin puhdistaminen liikaa voimaa käyttäen saattaa
vahingoittaa paneelia.
•• Kannettavan tietokoneen LCD-näytön vialliset pikselit
Kuvaus: Samsung valvoo LCD-näyttöjensä teknisten
ominaisuuksien mukaista laatua ja luotettavuutta. Tästä
huolimatta on mahdollista, että näytöissä saattaa esiintyä
pieni määrä viallisia pikseleitä. Suuri viallisten pikseleiden
määrä saattaa aiheuttaa ongelmia tuotteessa, mutta pieni
määrä ei vaikuta tietokoneen suorituskykyyn.
Tämän johdosta Samsung noudattaa seuraavia periaatteita:
- Kirkas piste: 2 tai vähemmän
- Musta piste: 4 tai vähemmän
- Kirkkaiden ja mustien pisteiden yhdistelmä: 4 tai
vähemmän
Puhdista LCD-paneeli pehmeällä liinalla, joka on kostutettu
kevyesti tietokoneen puhdistusaineeseen. Liikuta liinaa
yhteen suuntaan.
Kiinteä verkko
Muodosta Internet-yhteys kotona määrittämällä tili, johon on
liitetty Internet-palveluntarjoaja (ISP). Jos haluat ostaa Internetpalvelun ja modeemin paikalliselta Internet-palveluntarjoajalta,
ota yhteyttä.
Luku 3.
Tietokoneen käyttö
työpöydällä Oikopolut ja valitse Asetukset-oikopolut
2 Valitse
> Ohjauspaneeli > Verkko ja Internet > Verkko- ja
jakamiskeskus > Muuta sovittimen asetuksia.
•• Jotkin ominaisuudet tai toimenpiteet saattavat vaihdella
mallista riippuen.
•• Nämä kuvaukset on tarkoitettu Windows 8.1:aan,
joten jotkin kuvat ja kuvaukset voivat poiketa
käyttöjärjestelmästä. Koska toimenpiteet ovat
samankaltaiset muissa Windows-käyttöjärjestelmissä, käytä
näihin kuvauksiin viittaavaa tietokonetta.
Yhdistäminen langalliseen lähiverkkoon
1 Kytke lähiverkkokaapeli kiinteän lähiverkon liitäntään.
60
kakkospainikkeella Ethernet ja valitse
3 Napsauta
Ominaisuudet.
Lähiverkkolaitteen nimi voi vaihdella tietokoneen
verkkolaitteesta riippuen.
Kiinteä verkko
Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)
4 Valitse
-verkkoasetusluettelosta > Ominaisuudet.
• Verkkokomponentin nimi voi vaihdella asennetusta
käyttöjärjestelmästä riippuen.
Luku 3.
Tietokoneen käyttö
5 Määritä IP-asetukset.
• Kun käytetään DHCP-protokollaa, valitse Hanki IP-osoite
automaattisesti.
• Kun DHCP:tä ei käytetä, ota yhteyttä verkon ylläpitäjään
IP-osoitetta varten.
Voit valita staattisen IP-osoitteen valitsemalla Käytä
seuraavaa IP-osoitetta ja asettamalla IP-osoitteen
manuaalisesti.
6 Tallenna asetukset valitsemalla OK.
• Voit lisätä verkkokohteen, kuten asiakkaan, palvelun, tai
protokollan valitsemalla Asenna verkkokohdeluettelosta.
61
Kiinteä verkko
Wake on LAN (WOL) -toiminto
Aktivoi etänä tietokone lepotilasta, kun signaali, kuten ping-kutsu
tai lähiverkkokäynnistyksen komento, on vastaanotettu langallisen
lähiverkon kautta.
työpöydällä Oikopolut ja valitse Asetukset-oikopolut
1 Valitse
> Ohjauspaneeli > Verkko ja Internet > Verkko- ja
jakamiskeskus > Muuta sovittimen asetuksia.
Napsauta kakkospainikkeella Ethernet ja valitse
2 Ominaisuudet.
Määritä… > Virranhallinta > Salli tämän laitteen
3 Valitse
aktivoida tietokone > OK.
4 Käynnistä tietokone uudelleen.
• J os tietokone herää lepotilasta tahattomasti, poista käytöstä
Wake on LAN -ominaisuus.
• T ämä ominaisuus ei toimi käytettäessä muita
virransäästöominaisuuksia. Voit poistaa muut lepotilatoiminnot
käytöstä valitsemalla Asetukset-oikopolut > Ohjauspaneeli
> Laitteisto ja äänet ja sitten asettamalla Virranhallintaasetukset.
Luku 3.
Tietokoneen käyttö
62
•• Kun tietokone on kytketty 100 Mts/1 Gts:n langalliseen
lähiverkkoon, näyttöön tulee sanoma, joka ilmoittaa
käyttäjälle, että yhteydestä 10/100 Mts langalliseen
lähiverkkoon, kun tietokone herää lepotilasta. Tämä
tapahtuu, koska verkon palauttaminen kestää noin kolme
sekuntia. Kun verkko on palautettu, tietokone on yhdistetty
100 Mts/1 Gts:n lähiverkkoon.
•• Kun tietokone toimii akkuvirralla, yhteyden
muodostaminen voi kestää muutaman sekunnin
ajan, kun liität lähiverkkokaapelin. Tämä on seurausta
virransäästötoiminnoista, jotka on suunniteltu
vähentämään akun kulutusta.
•• Kun tietokone toimii akkuvirralla, langallisen lähiverkon
nopeusevähenee automaattisesti akun kulutuksen
vähentämiseksi. Tässä tapauksessa 1 Gts/100 Mts:n
lähiverkko voi toimia 100/10 Mts:n nopeudella.
Langaton verkko (valinnainen)
Langaton verkkoympäristö (WLAN) on verkkoympäristö, joka
mahdollistaa tietokoneiden välisen tietoliikenteen kotona tai
pientoimistoissa langattomien verkkolaitteiden kautta.
Luku 3.
Tietokoneen käyttö
63
•• Näyttöjen kuvat ja valikkojen nimet voivat vaihdella mallista
riippuen.
•• Ohjelman versiosta riippuen jotkin toiminnot eivät
välttämättä ole käytettävissä tai ne voivat olla erilaisia.
•• Alla olevat kuvaukset koskevat tietokonemalleja, joissa on
WLAN-kortti tai -laite. WLAN-laite on valinnainen.
Kuvat saattavat erota todellisuudesta riippuen WLANlaitteen mallista.
Mikä on tukiasema?
Tukiasema on verkkolaite, joka yhdistää kiinteän ja
langattoman lähiverkon, ja vastaa langatonta keskitintä
kiinteässä verkossa. Tukiasemaan voi kytkeytyä useita
langattomassa verkossa toimivia tietokoneita.
Langaton verkko (valinnainen)
검색
공유
Langattomaan lähiverkkoon yhdistäminen
Jos käytössä on tukiasema, voit kytkeytyä tukiaseman
kautta
시작
Internetiin käyttämällä Windowsin tarjoamia langattoman
lähiverkon kytkeytymismenetelmiä.
Luku 3.
Tietokoneen käyttö
Yhdistä-painiketta.
2 Napsauta
Jos tukiasema käyttää salausta, anna salasana ja paina OK.
Saat salasanatiedot verkon ylläpitäjältä.
장치
1
Jos valitset Oikotievalikko > Asetukset
>
설정
Verkkoyhteydet
-kuvakkeen, näyttöön
avautuu luettelo
käytettävissä olevista tukiasemista.
Jos valitset tukiaseman, johon kytkeydytään, Yhdistä-painike
ilmestyy näkyviin.
Luettelo
tukiasemista
verkkoyhteyden muodostaminen on valmis, kyseisen
3 Kun
verkkoyhteyden vieressä on teksti ’Connected’ (Yhteys
muodostettu). Voit nyt käyttää langatonta verkkoa.
64
Samsung-ohjelmistopäivitys
SW Update on ohjelmisto, joka etsii tietokoneen oston yhteydessä
asennettuna olleita Samsung-ohjelmistoja ja ajureita ja auttaa
ohjelmien ja ajureiden päivittämisessä.
Luku 3.
Tietokoneen käyttö
Update-ohjelmisto käynnistyy.
2 SW
Valitse ne kohteet, jotka haluat päivittää ennen kuin jatkat
päivittämistä.
•• Voit tarkistaa päivitettäviä tiedostoja ennen päivittämistä
vain, kun olet yhteydessä Internetiin.
•• SW Update ei päivitä käyttäjän erikseen asentamia
laiteajureita tai ohjelmistoja.
•• Sovellusta ei välttämättä toimiteta kaikkien mallien
mukana.
Aloitusnäytön vasemmassa alareunassa olevaa
1 Napsauta
kuvaketta
ja valitse SW Update.
Ohjelmistoluettelo
Ohjelmistopäivitys
65
Tietokoneen tilan määrittämistä ja vianmääritystä varten
Samsung-tietokoneiden vianmääritysopas Support Centerohjelma tukee järjestelmän diagnosointia ja siinä on usein
kysyttyjen kysymysten osio koskien usein ilmeneviä ongelmia.
Support Center-ohjelma ei ole välttämättä mukana
toimituksessa tai ohjelman versio ei saata olla sama.
1
Napsauta Aloitusnäytön vasemmassa alareunassa olevaa
kuvaketta
ja valitse Support Center.
Luku 3.
Tietokoneen käyttö
66
Center käynnistyy ja aloittaa tietokoneen
2 Support
diagnosoinnin.
Kun diagnoosi on valmis, System Status (Järjestelmän tila)
-valikko näyttää voimassa olevien ongelmien luettelon ja
niiden ratkaisut.
Tietokoneen
ongelmien etsiminen
Tietokoneen
diagnosointi ja
vianmääritys
Usein kysytyt
kysymykset
koskien
tietokoneen
suurimpia
ongelmia
ratkaista ongelman napsauttamalla ongelman
3 Voit
Troubleshoot (Vianmääritys) -painiketta.
Lukkopaikan käyttäminen
Voit kiinnittää tietokoneen kytkemällä lukon ja kaapelin
lukkopaikkaan.
Tämän ominaisuuden käyttö edellyttää lukon ja kaapelin
hankkimista.
Tarkista lukon ja kaapelin käyttöohjeet niiden käyttöoppaista.
Kiinnitä lukko ja kaapeli johonkin kiinteään kohteeseen ja asenna
kaapelin toinen pää lukkopaikkaan.
Luku 3.
Tietokoneen käyttö
67
Luku 4.
Asetukset ja päivitys
BIOS-asetus
69
Käynnistyssalasanan asetus
71
Käynnistysjärjestyksen vaihto
74
Akku
75
BIOS-asetus
BIOS-asetuksella voit muuttaa tietokoneen laitteistoa vastaamaan
tarpeitasi.
•• Käytä BIOS-asetusta, jos määrität käynnistyssalasanan,
muutat käynnistysjärjestystä tai lisäät uuden laitteen.
•• Koska väärä asetus saattaa aiheuttaa järjestelmän
virheellisen toiminnan tai kaatumisen, ole huolellinen
muuttaessasi BIOS-asetuksia.
Luku 4.
Asetukset ja päivitys
BIOS-asetusnäyttö
BIOS-asetusvalikko ja sen kohdat saattavat vaihdella
tietokoneen mallista riippuen.
► Tyyppi A
Asetusvalikko
•• BIOS-asetuksen toiminnot saattavat muuttua tuotteen
toiminnan kehittämiseksi.
•• BIOS-asetusvalikko ja kohteet saattavat vaihdella
tietokoneen mallista riippuen.
System Time >
System Date >
BIOS-asetuksiin meno
Käynnistä tietokone.
1 Paina
välittömästi F2-painiketta monta kertaa.
2
Hetken kuluttua ilmestyy näkyviin BIOS-asetusnäyttö.
BIOS-asetusten yksittäiset kohdat saattavat vaihdella
tuotteesta riippuen.
SATA Port 1
xxxxxxxxxxxx
CPU
CPU
CPU
CPU
Intel(R)
xxxxxxxxxxxx
x.xx GHz
Supported
Vender
Type Core
Speed
VT (VT-x)
Total Memory
xxxx MB
BIOS Version
MICOM Version
E00AAT.017.120804.dg
E00AAT.017
Aptio Setup Utility - Copy (C) 2012 American Megatrends, Inc.
Ohje
Valitun kohteen ohje
avautuu automaattisesti.
Asetuskohteet
69
BIOS-asetus
Luku 4.
Asetukset ja päivitys
70
Järjestelmän asetusnäppäimet
► Tyyppi B
SAMSUNG BIOS Configuration
Asetusvalikko
Asetuksia tehtäessä on käytettävä näppäimistöä.
Ohje
Valitun kohteen
ohje avautuu
automaattisesti.
Asetuskohteet
Asetusvalikko
SysInfo
Advanced
Kuvaus
Tässä kuvataan tietokoneen laitteistotiedot.
Tämän valikon avulla voit tehdä piirisarjojen ja
ylimääräisten toimintojen asetukset.
Security
Muutetaan suojausasetuksia kuten salasanoja.
Boot
Tämän valikon avulla voit säätää
oheislaitteiden asetuksia ja tehdä tietokoneen
käynnistymiseen liittyviä asetuksia, esimerkiksi
asettaa käynnistysjärjestyksen.
Exit
Poistutaan asetuksista tallentaen ne tai hyläten
muutokset.
F1
Ylös- ja alasnäppäimet
Avaa asetuksen ohje.
Siirry ylös ja alas.
F5/F6
Vaihda kohteen arvoa.
F9
Lataa oletusasetukset.
ESC
Palaa ylemmälle valikkotasolle
tai siirry Exit-valikkoon.
Vasen- ja oikeanäppäimet
Enter
F10
Siirry toiseen valikkoon.
Valitse kohde tai siirry
alivalikkoon.
Tallenna muutokset ja poistu
asetuksista.
Näppäimistökuva saattaa poiketa todellisesta näppäimistöstä.
Käynnistyssalasanan asetus
Jos asetat salasanan, sinun täytyy antaa se, kun käynnistät
tietokoneen tai siirryt BIOS-asetuksiin.
Määrittämällä salasanan, rajoitat järjestelmään pääsyn vain
hyväksytyille käyttäjille, ja suojaat tietokoneeseen tallennettuja
tietoja ja tiedostoja.
•• Salasana-asetuksissa on seuraavat kolme alivalikkoa.
(Valvojan salasana, Käyttäjän salasana ja Kiintolevyn salasana)
•• Älä kadota tai unohda salasanaasi.
•• Älä paljasta salasanaasi ulkopuolisille.
•• Jos unohdat valvojan tai kiintolevyn salasanan, sinun
täytyy ottaa yhteyttä huoltoon. Tässä tapauksessa tullaan
veloittamaan palvelumaksu.
•• Jos unohdat käyttäjän salasanan, voit ottaa valvojan
salasanan pois käytöstä, ja tällöin myös käyttäjän salasana
otetaan automaattisesti pois käytöstä.
•• Näyttöjen kuvat ja termit saattavat poiketa todellisesta
tuotteesta riippuen tietokoneen mallista ja ohjaimen
versiosta.
Pääkäyttäjäsalasanan asetus
Jos asetat valvojan salasanan, sinun täytyy antaa se, kun käynnistät
tietokoneen tai siirryt BIOS-asetuksiin.
Pelkkä valvojan ja käyttäjän salasanan asettaminen ei ole kovin
turvallista.
Voit lisätä tietoturvaa käyttämällä kiintolevyn salasanaa.
Luku 4.
Asetukset ja päivitys
71
1 Valitse BIOS-asetuksissa Security-valikko.
2 Valitse kohta Set Supervisor Password ja paina <Enter>.
salasana, paina <Enter>, kirjoita salasana uudestaan
3 Kirjoita
varmistukseksi ja paina <Enter> uudestaan.
Salasana on enintään kahdeksan merkkiä pitkä
aakkosnumeerinen merkkijono. Erikoismerkkejä ei sallita.
on asetettu.
4 Pääkäyttäjäsalasana
Pääkäyttäjäsalasana tarvitaan käynnistettäessä tietokone tai
siirryttäessä BIOS-asetuksiin.
Jos salasanan syöttöviesti ilmestyy näytölle joissakin malleissa
Setup Notice-ikkunassa, asetuksia ei hyväksytä, ennen kuin
olet painanut <Enter>-näppäintä.
Käynnistyssalasanan asetus
Käyttäjäsalasanan asetus
Jos käytät käyttäjän salasanaa, voit käynnistää tietokoneen, mutta
et voi muuttaa BIOS-asetuksia, sillä sinulla ei ole BIOS-asetusten
käyttöoikeutta.
Tämä auttaa estämään asiattomien pääsyn BIOS Setup -valikon
pääasetuksiin.
Ennen käyttäjäsalasanan asetusta on asetettava
pääkäyttäjäsalasana. Pääkäyttäjäsalasanan poistaminen käytöstä
poistaa käytöstä myös käyttäjäsalasanan.
Siirry kohtaan Set User Password, paina <Enter> suorita
toimenpiteet pääkäyttäjäsalasanan asettamisen vaiheesta 3.
Käynnistyssalasanan asettaminen
Käynnistyssalasanan asettamiseksi tulee ensin asettaa
pääkäyttäjäsalasana (Set Supervisor Password).
Määritä Password on boot -asetukseksi On tai Enabled.
Kun käynnistyssalasana on asetettu, tietokoneen käynnistys vaatii
salasanan.
Varmista, että muistat salasanan, jotta voisit käyttää sitä
myöhemmin.
Luku 4.
Asetukset ja päivitys
72
Kiintolevysalasanan asettaminen (valinnainen)
Jos asetat kiintolevylle salasanan, sitä ei voi käyttää toisilla
tietokoneilla.
Paina <Enter> kohdassa Set HDD Password ja määritä salasana
kuten on kuvattu pääkäyttäjäsalasanan asettamisen vaiheessa 3.
•• Kiintolevysalasanan asetusta ei toimiteta kaikkien mallien
mukana.
•• Kiintolevysalasanan vaihto
Turvallisuussyistä johtuen kiintolevysalasanan voi vaihtaa
ainoastaan, kun tietokone on uudelleenkäynnistetty
tietokoneen Power-painikkeesta.
Jos et pysty vaihtamaan kiintolevysalasanaa tai HDD
Password Frozen -ilmoitus tulee näkyviin, kun siirryt BIOSasetuksiin ja valitset Security > HDD Password, käynnistä
tietokone uudestaan painamalla Power-painiketta.
Käynnistyssalasanan asetus
Salasanan poistaminen käytöstä
Paina käytöstä poistettavan salasanan kohdalla <Enter>.
1 Esimerkiksi,
pääkäyttäjäsalasanan poistamiseksi siirry kohtaan
Set Supervisor Password ja paina <Enter>.
käytössä oleva salasana kohtaan Enter Current
2 Kirjoita
Password ja paina <Enter>.
3 Jätä kohta Enter New Password tyhjäksi ja paina <Enter>.
kohta Confirm New Password tyhjäksi ja paina <Enter>.
4 Jätä
Salasana on poistettu käytöstä.
Joissakin malleissa salasana perutaan vain, jos painat Enternäppäintä Setup Notice-ikkunassa.
Luku 4.
Asetukset ja päivitys
73
Käynnistysjärjestyksen vaihto
Seuraavassa esitetään esimerkkinä korkeimman
käynnistysprioriteetin vaihto kiintolevylle.
Näyttöjen kuvat ja termit saattavat poiketa todellisesta
tuotteesta riippuen tietokoneen mallista ja ohjaimen
versiosta.
1 Valitse BIOS-asetuksissa Boot-valikko.
2 Paina <Enter> kohdassa Boot Device Priority.
alas-näppäimellä (↓) kohtaan SATA HDD ja siirrä se
3 Siirry
ylimmäksi painamalla F6-näppäintä.
asetukset ja poistu asetuksista painamalla F104 Tallenna
näppäintä.
Korkein käynnistysprioriteetti on nyt asetettu kiintolevylle.
Jos haluat käynnistää tietokoneen DOS-tilassa USB-laitteen
avulla, siirry BIOS-asetuksiin, valitse Advanced-valikko ja
aseta sen kohta Fast BIOS Mode tilaan Disabled.
Luku 4.
Asetukset ja päivitys
74
Akku
Luku 4.
Asetukset ja päivitys
Noudata seuraavia ohjeita, kun käytät tietokonetta akkuvirralla
ilman sähköverkkoa.
Tässä tietokoneessa on sisäinen akku.
Varoitukset
•• Käyttäjä ei voi irrottaa tai vaihtaa sisäistä akkua.
•• Pyydä valtuutettua huoltoliikettä vaihtamaan
tai irrottamaan akku, jotta laite ei vaurioituisi
eikä henkilövahinkoja sattuisi. Tämä palvelu on
maksullinen.
•• Käytä ainoastaan käyttöohjeessa määritettyjä lataajia.
•• Älä koskaan kuumenna akkua, laita sitä tuleen tai tulen
lähelle tai käytä yli 60 °C:een lämpötilassa, koska siitä
saattaa aiheutua tulipalo.
•• Älä koskaan oikosulje akun liittimiä tai pura akkua.
•• Käytä ainoastaan tuotteen teknisissä ominaisuuksissa
määritettyjä muistityyppejä.
•• Kytke virtalähde tietokoneeseen ja lataa akku täysin, ennen
kuin käytät tietokonetta ensimmäistä kertaa.
•• Kuvauksessa käytettävät piirrokset on laadittu tyypillisiksi
esimerkeiksi. Tästä syystä ne saattavat poiketa todellisesta
tilanteesta.
Sisäisen akun sijaintipaikka
75
Akku
Akun lataus
akku on upotettu laitteeseen. Kytke virtalähde
1 Sisäinen
tietokoneen virtaliittimeen. Akku alkaa latautua.
aloitat latauksen tietokoneen ollessa sammutettuna,
2 Jos
latauskuvake
ja prosenttiarvo näkyvät näytössä noin
kymmenen sekuntia.
Jos aloitat latauksen tietokoneen ollessa käynnissä,
tehtäväpalkin ilmaisinalueen akkukuvake vaihtuu
latauskuvakkeeksi .
Luku 4.
Asetukset ja päivitys
Akun jäljellä olevan varauksen mittaus
Voit katsoa akun varaustilan seuraavilla tavoilla.
Akun latauksen tarkistaminen tehtäväpalkista
Tarkista akussa jäljellä olevan latauksen määrä irrottamalla
virtalähde ja siirtämällä hiiren osoitin tehtäväpalkin
ilmoitusalueella sijaitsevan akkukuvakkeen päälle.
5 tuntia 21 minuuttia (64%) jäljellä
FIN
10:00
1.1.2014
Akun käyttöikä
Akku on kuluva tarvike. Pitkäaikainen käyttö alentaa sen
kapasiteettia ja lyhentää käyttöikää. Jos akun kesto laskee
alle puoleen sen alkuperäisestä, suosittelemme uuden akun
hankkimista.
JJos akkua ei käytetä pitkään aikaan, lataa se ensin 30-40 %
lataukseen ja varastoi se sen jälkeen. Tämä pidentää akun
käyttöikää.
76
검색
Akku
검색
Luku 4.
Asetukset ja päivitys
77
공유
Virranhallintaohjelman
käyttö
공유
Akun käyttöajan pidentäminen
시작
Tämän ohjelman avulla akkua voi käyttää tehokkaammin ja
virrankäyttötilan
voi optimoida käyttöolosuhteiden mukaiseksi.
시작
Alenna näytön kirkkautta
장치
1
Napsauta kohtaa Oikotievalikko > Asetukset
Kirkkaus
.
>
설정
näytön kirkkautta kirkkauden säätöpalkilla. Akun kesto
2 Säädä
pitenee.
한
1
장치
Napsauta Työpöydän kohtaa Oikopolkuvalikko > Asetukset
> Ohjauspaneeli > Laitteisto ja äänet > Virranhallinta설정
asetukset.
Voit vaihtoehtoisesti napsauttaa kakkospainikkeella
ilmaisinalueen virtamittarikuvaketta
ja valita
Virranhallinta-asetukset.
2 Kun seuraava näyttö avautuu, valitse yksi kolmesta tilasta.
Akku
Akun kalibrointitoiminto (valinnainen)
Kun akkua ladataan/puretaan toistuvasti lyhyinä ajanjaksoina,
akun käyttöaika saattaa lyhentyä johtuen erosta akun todellisen
varauksen ja jäljellä olevan varauksen näytön välillä.
Tässä tapauksessa akun todellinen varaus ja jäljellä olevan
varauksen näyttö saadaan samoiksi purkamalla akun varaus
kokonaan akun kalibrointitoiminnolla, ja sen jälkeen lataamalla
akku uudestaan.
Näyttöjen kuvat ja termit saattavat poiketa todellisesta
tuotteesta riippuen tietokoneen mallista ja ohjaimen
versiosta.
1 Sammuta tietokone ja irrota virtalähde.
tietokone uudelleen ja siirry asetusnäyttöön
2 Käynnistä
painamalla F2-näppäintä.
Luku 4.
Asetukset ja päivitys
78
Advanced > Smart Battery Calibration.
3 Valitse
Voit myös siirtyä kohtaan Boot > Smart Battery Calibration
nuolinäppäimillä ja painaa <Enter>-näppäintä. Korosta
Yes Battery Calibration Confirmation -ikkunassa ja paina
<Enter>.
kalibrointitoiminto käynnistyy ja akun varaus puretaan
4 Akun
kokonaan. Voit keskeyttää toiminnon painamalla <Esc>näppäintä.
Tämä toiminto kestää 3–5 tuntia riippuen akun kapasiteetista
ja jäljellä olevasta varauksesta.
Luku 5.
Vianmääritys
Tietokoneen palautus/varmuuskopioiti
(valinnainen)
80
Windowsin uudelleenasennus (valinnainen)
87
Kysymykset ja vastaukset
90
Tietokoneen palautus/varmuuskopioiti (valinnainen)
Jos tietokoneessa ilmenee ongelma, Recovery (palautusohjelma)
mahdollistaa tietkokoneen helpon palauttamisen oletusasetuksiin
(tehdasasetuksiin). Vaihtoehtoisesti voit myös tehdä
tietokoneestasi varmuuskopion, jotta voit palauttaa sen haluttuun
tilaan milloin tahansa.
80
•• Recovery-ohjelma ei ole välttämättä mukana
toimituksessa tai ohjelman versio ei saata olla sama.
•• Jotkut toiminnot voivat siis poiketa tai ne ei ole saatavilla
riippuen ohjelman versiosta. Lisätietoja saat ohjelman
Ohje-osiosta.
•• Recovery-ohjelmaa ei toimiteta malleille, joiden kovalevytai SSD-kapasiteetti on vähemmän kuin 64 Gt.
Johdanto Recovery-ohjelmaan
•• Recovery-ohjelma ei tue optisia asemia (CD/DVD-asema,
jne.).
•• Koska järjestelmän palauttaminen poistaa kaikki
viimeisimmän palautuspisteen luomisen jälkeen tallennetut
tiedot ja ohjelmat, suosittelemme varmuuskopioimaan
tärkeät tiedot ennen järjestelmän palauttamista.
Palauta
Varmuuskopiointi
Ohje
Toiminto
Kuvaus
Palauta
Voit palauttaa kokonaisen Windows-aseman.
Varmuuskopiointi
Luku 5.
Vianmääritys
Voit tehdä varmuuskopion kokonaisesta
Windows-asemasta.
Tietokoneen palautus/varmuuskopioiti (valinnainen)
Tietokoneen palautus
Voit palauttaa tietokoneen oletusasetuksiin, jos kone ei käynnisty
tai jos sen toiminnassa esiintyy muita vakavia virheitä.
1
- Jos Windows ei käynnisty
Käynnistä tietokone ja paina F4-näppäintä useita kertoja,
kunnes Recovery-ikkuna ilmestyy näkyviin.
Luku 5.
Vianmääritys
valikkoikkuna ilmestyy näytölle, napsauta Recover
3 Kun
(Palauta).
Valitse palautuskohta ja napsauta Recover (Palauta).
Jos asetat kohdan User Data Maintenance (Käyttäjätietojen
säilytys) ON-tilaan, tietokone palautetaan samalla, kun
nykyisen käyttäjän tiedot säilytetään.
- Käynnistysikkunassa tietokoneen käynnistymisen jälkeen
N
apsauta Aloitusnäytön vasemmassa alareunassa olevaa
ja valitse Recovery.
kuvaketta
ohjelmaa käytetään ensimmäisen kerran, hyväksy
2 Jos
Käyttäjäsopimus.
suoritetaan näytön ohjeiden mukaan.
4 Palauta
Jos palauta suoritetaan loppuun, voit käyttää tietokonetta
normaalisti.
81
Tietokoneen palautus/varmuuskopioiti (valinnainen)
Palauttaminen varmuuskopioinnin jälkeen
Voit palauttaa tietokoneen, kun olet ensin tehnyt siitä
varmuuskopion erilliselle asemalle tai ulkoiselle tallennuslaitteelle.
Varmuuskopiointi
Luku 5.
Vianmääritys
82
Backup (Varmuuskopio) Recoveryn
2 Napsauta
aloitusnäkymässä.
Valitse tallennettava asema ja napsauta Backup
(Varmuuskopioi).
Et voi valita DVD-asemaa.
tietokoneestasi varmuuskopion ulkoiselle
1 Tehdäksesi
tallennuslaitteelle, yhdistä ulkoinen tallennusmedia ja valitse
kyseessä oleva asema.
Valitse asema,
jolle tallennus
tehdään.
3 Varmuuskopiointi tehdään ohjeiden mukaisesti.
Tietokoneen palautus/varmuuskopioiti (valinnainen)
Tietokoneen palautus
Voit palauttaa tietokoneen käyttämällä aikaisempien ohjeiden
mukaan tehtyä varmuuskopiota.
varmuuskopion image-tiedosto on tallennettu ulkoiselle
1 Jos
tallennuslaitteelle, yhdistä kyseinen laite tietokoneeseen.
2 Käynnistä Recovery ja napsauta Recover (Palauta).
Recover Option (Palautavalinta) ja napsauta
3 Valitse
Recover (Palauta). Valitse palautuskohta.
Luku 5.
Vianmääritys
83
suoritetaan näytön ohjeiden mukaan.
4 Palauta
Voit käyttää tietokonetta, kun palauta on suoritettu loppuun.
Tietokoneen palautus/varmuuskopioiti (valinnainen)
Luku 5.
Vianmääritys
84
Ulkoisen tallennuslevyn kopiominen
Kun vaihdat tallennuslaitteen, kuten tietokoneeseen asennetun
kovalevyaseman, tai SSD-aseman (joita tästä eteenpäin
kutsutaan kovalevyksi), voit siirtää olemassa olevat tiedot uuteen
tallennuslaitteeseen helposti ja turvallisesti.
Uudessa tallennuslaitteessa on oltava riittävästi tallennustilaa
tallentamaan olemassa olevat tiedot.
Sinun on ostettava erillinen ulkoinen USB-liitin kytkeäksesi
kovalevyn tietokoneeseesi.
on ostettava erillinen ulkoinen USB-liitin kytkeäksesi
1 Sinun
kovalevyn tietokoneeseesi.
Recovery ja napsauta Disk copy (Levyn kopiointi)
2 Käynnistä
.
haluttu valinta kohdassa Disk recovery Point (Levyn
3 Tee
palautuspiste) ja napsauta Disk copy (Levyn kopiointi).
4 Nykyisen kovalevyn tiedot tallennetaan uudelle kovalevylle.
tietojen tallennus on suoritettu loppuun, avaa kovalevyn
5 Kun
suoja tietokoneen pohjassa ja vaihda nykyinen kovalevy
uuteen.
Jos et saa tietokoneen alla olevaa suojaa auki, ota yhteys
Samsung Service Center -palvelukeskukseen tukea varten.
Tässä tapauksessa sinulta saatetaan veloittaa palvelumaksu.
on nyt varustettu uudella kovalevyllä.
6 Tietokoneesi
Kaikki vanhalla kiintolevyllä olleet tiedot ja asetukset on nyt
tallennettu uudelle kiintolevylle.
Tietokoneen palautus/varmuuskopioiti (valinnainen)
Levyn image-tiedoston vientitoiminto
Jos joudut palauttamaan tietkokoneesi usein oletusasetuksiin
(tehdasasetuksiin), voit palauttaa tietokoneesi käytännöllisesti, kun
olet vienyt oletusasetuksien (tehdasasetuksien) image-tiedoston
ulkoiselle tallennuslaitteelle.
ulkoinen tallennuslaite ja valitse se asema, jonne
1 Yhdistä
tallennus tehdään.
2 Napsauta Suorita.
toimenpide seuraamalla ohjeita tallentaaksesi
3 Suorita
levyn oletusasetuksien (tehdasasetuksien) image-tiedoston
kokonaan ulkoiselle tallennuslaitteelle.
Irrota tallennuksen kohteena ollut ulkoinen tallennuslaite ja
säilytä se erillään.
Jos haluat palauttaa tietokoneen oletusasetuksiinsa,
kytke tietokoneeseen sen levykuvan sisältävä ulkoinen
tallennuslaite ja toista Palauttaminen-osiossa kuvatut
vaiheet.
Luku 5.
Vianmääritys
85
Tietokoneen palautus/varmuuskopioiti (valinnainen)
Tietokoneen palautustoiminto Windows:ssa
Jos tietokoneen toiminnassa esiintyy ongelmia, voit palauttaa sen
oletusasetuksiinsa palautusohjelmalla.
Niissä malleissa, joissa SSD:n koko on alle 64 Gt, käytetään
Windowsin Järjestelmän palautus -toimintoa Recoveryohjelman sijaan.
Oikopolut > Asetukset > Muuta tietokoneen
1 Valitse
asetuksia > Päivitys ja palautus > Palauttaminen.
2 Valitse Käynnistä-painike ja avaa Siivoa…. tai Poista…..
Siivoa….
Jos tietokoneesi ei toimi oikein, voit
palauttaa tietokoneesi asetukset ja säilyttää
mediatiedostosi, kuten valokuva-, videoja musiikkitiedostot, sekä henkilökohtaiset
asiakirjasi.
Poista….
Voit poistaa kaikki kohteet tietokoneestasi ja
asentaa Windowsin uudelleen.
Luku 5.
Vianmääritys
86
Varmuuskopioi tiedostot seuraavista kansioista, ennen
kuin käytät Tietokoneen palautus -toimintoa, koska
näitä tiedostoja ei säilytetä.
\Windows, \Program files, \Program files(x86), \ProgramData,
OEM-kansio (esim. c:\samsung), \User\<käyttäjänimi>\
AppData
palautusprosessia näytön ohjeiden mukaan.
3 Jatka
Kun palautus on suoritettu, voit käyttää tietokonettasi
normaaliin tapaan.
Napsauta palautuksen jälkeen Aloitusnäytön vasemmassa
alareunassa olevaa kuvaketta
ja käynnistä SW Update.
Windowsin uudelleenasennus (valinnainen)
Voit asentaa Windowsin uudestaan käyttämällä Windowsin
SYSTEM RECOVERY MEDIA (Järjestelmän palautusmedia)levyä, jos Windows ei enää toimi kunnolla.
(Mallit, joiden mukana toimitetaan SYSTEM RECOVERY MEDIA.)
•• SYSTEM RECOVERY MEDIA -levyä ei toimiteta kaikkien
mallien yhteydessä.
•• Jos Windows ei käynnisty, tai jos haluat poistaa kaiken
olemassa olevan tiedon ja uudelleenasentaa Windowsin,
asenna Windows noudattaen ohjetta [Uudelleenasennus,
jos Windows ei käynnisty].
•• Kuvat saattavat poiketa tuotteesta.
•• Oheiset kuvaukset saattavat olla erilaisia eri
käyttöjärjestelmille.
•• Windowsin uudelleenasennus saattaa poistaa tietoja
(tiedostoja ja ohjelmia), jotka on tallennettu kiintolevylle.
•• Varmista, että kaikki tärkeä tieto on varmuuskopioitu.
Samsung Electronics ei vastaa minkään tiedon
katoamisesta.
Luku 5.
Vianmääritys
87
Windowsin uudelleenasennus
1 Aseta SYSTEM RECOVERY MEDIA CD-asemaan.
Select Windows Installation (Valitse Windowsin asennus)
2 Kun
-ikkuna avautuu, napsauta Install Now (Asenna nyt). Jos
avautuu Windows-päivityksen valintaikkuna, napsauta
asianmukaista kohtaa.
Jos valitset Go online to get the latest updates for
installation (Hae asennuksen uusimmat päivitykset
Internetistä) päivityksen valintaikkunassa, uusimmat
päivitykset asennetaan ja seuraava vaihe on Vaihe 4.
Tietokoneessa tulee olla toimiva Internet-yhteys.
käyttöoikeussopimuksen ikkuna avautuu, valitse I accept
3 Jos
the license terms (Hyväksyn käyttöoikeussopimuksen
ehdot) ja napsauta Next (Seuraava).
Tätä näyttöä ei ole kaikissa käyttöjärjestelmän versioissa.
Windowsin uudelleenasennus (valinnainen)
ikkuna ilmestyy näkyviin, valitse asennusvaihtoehto.
4 Seuraava
Jos napsautat Custom (Mukautettu) -painiketta, vaiheen 5
toimenpiteet jatkuvat järjestyksessä.
Jos napsautat Upgrade (Päivitä) -painiketta, vaiheen 6
toimenpiteet jatkuvat järjestyksessä.
•• Tätä näyttöä ei ole kaikissa käyttöjärjestelmän versioissa.
•• Custom (Mukautettu)
Valitse tämä vaihtoehto Windowsin
uudelleenasentamiseen. Sinun tulee uudelleenasentaa
kaikki tarvittavat laiteajurit ja ohjelmat mukautetun
asennuksen jälkeen. Lisäksi, tarpeettomat kansiot ja
tiedostot saattavat säilyä kiintolevyllä asennuksen jälkeen
(esimerkiksi C:\Windows.old).
•• Upgrade (Päivitä)
Valitse tämä päivittääksesi Windowsin samalla, kun
nykyiset tiedostot, määritykset ja ohjelmat säilytetään.
Vaikka tästä syystä laiteajureita ja ohjelmia ei tarvitse
uudelleenasentaa, jotkin ohjelmat saattavat toimia
virheellisesti päivityksen jälkeen.
ohjelma kysyy käyttöjärjestelmän asennuskohdetta,
5 Kun
valitse kiintolevyosio ja napsauta Seuraava-painiketta.
D-asema sisältää alueen Samsung Recovery Solutionin
käyttämän varmuuskopiokuvan tallennusta varten.
Windowsin asentaminen C-asemaan on suositeltavaa.
Luku 5.
Vianmääritys
88
Jos aiemman Windows-asennuksen tiedostot sijaitsevat
valitulla osiolla, näytölle avautuu viesti, joka ilmoittaa,
että tiedostot ja kansiot siirretään Windows.old-kansioon.
Napsauta OK-painiketta.
asennus jatkuu.
6 Windowsin
Tietokone uudelleenkäynnistyy kolme kertaa asennuksen
aikana.
Jos uudelleenkäynnistyksen jälkeen ilmestyy viesti Press any
key to boot from CD or DVD... (Käynnistä CD- tai DVDlevyltä painamalla mitä tahansa näppäintä...), älä paina
mitään näppäintä.
7 Rekisteröi käyttäjä Windows-näytön ohjeiden mukaisesti.
rekisteröinti on suoritettu, Windowsin työpöytä ilmestyy
8 Kun
näkyviin.
Tarvittavan ohjelmistopaketin asennus on suositeltavaa
tietokoneen sujuvan käytön takaamiseksi.
Windowsin uudelleenasennus (valinnainen)
Uudelleenasennus, jos Windows ei käynnisty
Jos Windows ei käynnisty, käynnistä tietokone SYSTEM RECOVERY
MEDIA -levyltä, ja uudelleenasenna sieltä Windows.
SYSTEM RECOVERY MEDIA DVD-asemaan ja
1 Aseta
uudelleenkäynnistä tietokone.
käynnistyksen aikana ilmestyy viesti Press any key to boot
2 Jos
from CD or DVD... (Käynnistä CD- tai DVD-levyltä painamalla
mitä tahansa näppäintä...), paina mitä tahansa näppäintä.
Luku 5.
Vianmääritys
89
Tätä näyttöä ei ole kaikissa käyttöjärjestelmän versioissa.
asennustyyppiä kysyvä ikkuna ilmestyy näkyviin, valitse
6 Kun
Custom (Mukautettu).
Tätä näyttöä ei ole kaikissa käyttöjärjestelmän versioissa.
ohjelma kysyy käyttöjärjestelmän asennuskohdetta,
7 Kun
valitse kiintolevyn osio ja napsauta sen jälkeen Seuraavapainiketta.
kuluttua avautuu asetusikkuna, jossa asetetaan
3 Hetken
esimerkiksi kieli, aika ja näppäimistö. Vahvista asetukset ja
napsauta Seuraava-painiketta.
Select Windows Installation (Valitse Windowsin
4 Kun
asennus) -ikkuna avautuu, napsauta Install Now (Asenna nyt).
Käyttöjärjestelmän versiosta riippuen sinua saatetaan pyytää
valitsemaan käyttöjärjestelmä. Jos painat Next (Seuraava)
-painiketta, vaiheen 5 näyttö ilmestyy näkyviin.
D-asema sisältää alueen Samsung Recovery Solutionin
käyttämän varmuuskopiokuvan tallennusta varten.
Windowsin asentaminen C-asemaan on suositeltavaa.
•• Jos valitset Drive Options (Advanced) (Asema-asetukset
(Lisäasetukset)), voit poistaa, formatoida, luoda tai
muuttaa osioiden kokoa. Napsauta toimintoa ja toimi
näytön ohjeiden mukaan.
•• Jos aiemman Windows-asennuksen tiedostot sijaitsevat
valitulla osiolla, näytölle avautuu viesti, joka ilmoittaa,
että tiedostot ja kansiot siirretään Windows.old-kansioon.
Napsauta OK-painiketta.
käyttöoikeussopimuksen ikkuna avautuu, valitse I accept
vaiheet ovat samat kuin vaiheessa 7, Windowsin
5 Jos
8 Seuraavat
the license terms (Hyväksyn käyttöoikeussopimuksen
asennus.
ehdot) ja napsauta Seuraava.
Kysymykset ja vastaukset
Voit etsiä mahdollisia ongelmia, joita saattaa esiintyä järjestelmän
käytössä, ja ratkaisuja näihin ongelmiin. Voit myös etsiä
tietokoneen käyttöön tarvittavia lisätietoja.
Luku 5.
Vianmääritys
K2
Tallennuslaitteen (HDD) valmistaja on laskenut
tuotteen kapasiteetin olettaen, että 1 kt = 1000
tavua. Käyttöjärjestelmä eli Windows kuitenkin laskee
tallennuslaitteen kapasiteetin olettaen, että 1 kt = 1024
tavua. Tästä syystä Windowsin esittämä kiintolevyn
kapasiteetti on pienempi kuin levyn todellinen kapasiteetti.
Windowsin esittämä kapasiteetti voi olla vielä pienempi kuin
todellinen kapasiteetti, sillä jotkin ohjelmistot saattavat olla
asennettuna kiintolevyllä sellaiselle alueelle, jota Windows ei
näe.
Niissä malleissa, joihin sisältyy Recovery-ohjelma, Windowsin
esittämä kiintolevyn kapasiteetti voi olla todellista
kapasiteettia pienempi, koska Recovery käyttää piilotettua
aluetta noin 5–20 Gt, jolle se tallentaa palautuksessa
käytettävän levykuvan. Windows ei laske tätä piilotettua
aluetta levyn kokoon.
Recovery käyttämä tila vaihtelee malleittain, koska
oheisohjelmat ovat erikokoisia.
Mikä on palautusalue?
V
Samsung-tietokoneissa on osio tietokoneen palautusta tai
varmuuskopiotiedostojen tallennusta varten. (Koskee vain
niitä malleja, joihin sisältyy Recovery-ohjelma.)
Tästä osiosta käytetään nimeä palautusalue. Sinne on
tallennettu palautuksessa käytettävä levykuva, joka sisältää
käyttöjärjestelmän ja sovellusohjelmat.
Kiintolevyaseman (HDD) Windowsissa näkyvä
tallennuskapasiteetti ei ole sama kuin laitteiston
tiedoissa.
V
Palautukseen liittyvää
K1
90
Kysymykset ja vastaukset
K3
V
K4
V
Luku 5.
Vianmääritys
Windows:aan liittyvää
Mikä on palautuksen image-tiedosto?
Tämä tarkoittaa tietokoneen tilaa (mukaan lukien
käyttöjärjestelmä, tietyt asemat, ohjelmistot, jne.), jotka on
muutettu image-tiedostoksi. Tiedosto tarvitaan tietokoneen
palauttamiseen ja se on sulautettu tietkokoneen kovalevyyn.
Tätä tiedostoa ei kuitenkaan ole tallennuslaitteissa, joiden
tallennuskapasiteetti on vähemmän kuin 64 Gt, johtuen
pienestä kapasiteetista.
Kuinka voin palauttaa takaisin sellaisen tietokoneen,
jossa ei ole Recovery-ohjelmaa?
Voit palauttaa tietokoneen asetukset käyttämällä Windowsiin
sisältyvää palautustoimintoa.
Lisätietoja saat Palautus-toiminnon Ohje-osiosta.
91
K1
En löydä tietokoneen Sammuta-painiketta.
V • Kosketuslevy/hiiri:
-V
alitse Aloitus-näytön oikeassa yläkulmassa Virta ( ) >
Sammuta.
한
-V
alitse Oikopolut > Asetukset > Virta > Sammuta.
-N
apsauta Käynnistä-painiketta hiiren kakkospainikkeella
ja valitse Sammuta tai kirjaudu ulos > Sammuta.
K2
Sovellus katosi Aloitusnäytöstä.
V • Kosketuslevy/hiiri:
1. T uo kaikki tietokoneeseen asennetut sovellukset sisältävä
ruutu näkyviin napsauttamalla Aloitusnäytön vasemmassa
.
alareunassa olevaa kuvaketta
2. N
apsauta kakkospainikkeella sovellusta ja valitse Kiinnitä
aloitusnäyttöön, jolloin se näkyy Aloitusnäytön ruuduissa.
Kysymykset ja vastaukset
K3
Miten voin poistaa sovelluksen?
V
Napsauta Työpöydällä kohtaa Oikotievalikko > Asetukset
> Ohjauspaneeli > Poista asennettu ohjelma.
Voit vaihtoehtoisesti napsauttaa Käynnistä-painiketta hiiren
kakkospainikkeella ja valita Ohjelmat ja toiminnot.
Napsauta ohjelmaa. Napsauta Remove (Poista).
K4
V
Kuinka voin muuttaa näytön asetuksia, ympäristön
asetuksia, väriä ja muita vastaavia asetuksia?
Valitse Oikopolut > Asetukset > Muuta tietokoneen
asetuksia > Tietokone ja laitteet. Voit asettaa tässä
valikossa käyttöjärjestelmän asetuksia, kuten näytön
asetuksia ja niin edelleen.
Määrittääksesi tietokoneen asetuksia yksityiskohtaisesti,
napsauta Työpöydän Oikotievalikko -kohtaa ja sitten >
Asetukset > Ohjauspaneeli.
Voit tehdä tietokoneen asetuksia samalla periaatteella kuin
nykyisissä Windows-järjestelmissä.
Luku 5.
Vianmääritys
K5
V
92
Active X ei toimi Internet Explorerissa Aloitusnäytössä.
Koska Aloitusnäytön Internet Explorer vastaa HTML5Internet-standardias, se ei tue Active X:ää. Työpöydän
Internet Explorer tosin tukee Active X:ää.
K6
► Kuinka Active X aktivoidaan:
Jos napsautat hiiren kakkospainikkeella Internet Exploreria,
-painiketta ja
seuraava ikkuna tulee näkyviin. Paina
napsauta Näytä työpöydällä. Active X on nyt käytössä.
Haluan poistaa esiasennetun Windows 8- tai
Windows 8.1 -käyttöjärjestelmän ja asentaa eri
käyttöjärjestelmän.
V
Jos haluat asentaa eri käyttöjärjestelmän tietokoneeseesi,
sinun on ensin muutettava BIOS-asetuksia.
Saat lisätietoja osoitteesta http://www.samsung.com
valitsemalla Tuki > Ongelmanratkaisu. Etsi tietoja hakusanalla
Windows 8 tai Windows 8.1 ja etsi hakutuloksista ongelmaasi
vastaava artikkeli.
Kysymykset ja vastaukset
K7
Näyttö menee tekstin päälle tai fontti näyttää
pienemmältä.
V
Jos fonttikoko on liian suuri tai liian pieni, näyttö voi mennä
tekstin päälle ja heikentää luettavuutta.
Napsauta hiiren kakkospainikkeella työpöydän tyhjää aluetta
ja valitse Mukauta > Näyttö > Muuta kaikkien kohteiden
kokoa ja valitse sitten Käytä.
Luku 5.
Vianmääritys
93
Näyttöön liittyvää
K1
V
Kun tietokone kytketään HDMI-portin kautta
televisioon, Työpöytä ei sovi näyttöön.
Siirry kohtaan Graphics Control Panel (Grafiikan
ohjauspaneeli) säätääksesi näytön asetuksia.
► Intel-grafiikkakortit
Napsauta Työpöytää hiiren kakkospainikkeella ja siirry
kohtaan Graphics Properties (Grafiikkaominaisuudet)
> Display (Näyttö) > General (Yleistä). Säädä Horizontal
Ratio (Vaakasuora suhde) ja Vertical Ratio (Pystysuora
suhde) -asetuksia sovittamaan näkymä näytölle ja napsauta
OK.
► AMD-grafiikkakortit
1. Napsauta Työpöytää hiiren kakkospainikkeella ja valitse
Graphics Properties (Grafiikkaominaisuudet) >
Desktop and Display (Työpöytä ja näyttö) > My
Digital Flat Panel (Omat digitaaliset paneelinäytöt)
> Expansion Options (Digital Flat Panel)
(Laajennusasetukset (Digitaalinen paneelinäyttö)).
2. Siirrä säätöpalkkia sovittamaan television nurkat ja
napsauta Apply (Käytä).
Kysymykset ja vastaukset
Ääneen liittyvät
K1
V
Kun tietokone kytketään HDMI-portin kautta
televisioon, televisiosta ei kuulu ääntä.
1. Napsauta hiiren kakkospainikkeella Työpöydän
tehtäväpalkkia ja napsauta Play Device (Toistolaite).
2. Muuta asetukseksi Digital Audio (HDMI) (Digitaaliäänet
(HDMI)), HDMI device (HDMI-laite), HDMI Output (HDMIlähtölaite) tai muu valinta ja napsauta Set as Default
(Aseta oletusarvoksi). Napsauta sitten OK.
Luku 5.
Vianmääritys
94
Muuta
K1
V
En voi käynnistää tietokonettani DOS-tilassa USBlaitteen kautta.
Jos haluat käynnistää tietokoneen DOS-tilassa USB-laitteen
kautta, aseta Fast BIOS Mode (Nopea BIOS-tila) -kohta
BIOS-asetusten Boot -valikossa tilaan Disabled (Pois
käytöstä) ennen tämän ominaisuuden käyttöä.
Luku 6.
Liite
Tärkeitä turvallisuusohjeita
96
Varaosat ja lisätarvikkeet
98
Säädösten noudattamiseen liittyvät toteamukset 100
Tietoja Sähkö- Ja Elektroniikkaromumerkinnästä
(WEEE)
114
TCO-sertifioitu (koskee vain soveltuvia malleja)
115
Tuotteen tekniset ominaisuudet
116
Sanasto
118
Tärkeitä turvallisuusohjeita
Turvallisuusohjeet
Järjestelmäsi on suunniteltu ja testattu siten, että se täyttää
tietotekniikkalaitteille asetetut turvallisuusstandardit. On kuitenkin
ensiarvoisen tärkeää, että noudatat laitteeseen ja sen mukana
toimitettaviin oppaisiin merkittyjä turvallisuusohjeita, jotta voisit
käyttää laitetta turvallisesti.
Noudata näitä ohjeita aina, jotta voisit välttyä
henkilövahingoilta ja laitevaurioilta.
Järjestelmän käyttöönotto
•• Lue ennen järjestelmän käyttöä kaikki laitteeseen ja sen
mukana tuleviin oppaisiin merkityt turvallisuusohjeet. Säilytä
kaikki käyttö- ja turvallisuusohjeet myöhempää käyttöä varten.
•• Älä käytä tätä laitetta veden tai lämmönlähteen, esimerkiksi
lämpöpatterin lähellä.
Luku 6.
Liite
96
•• Jos tietokoneessasi on jännitteenvalintakytkin, varmista, että
kytkin on käyttöalueelle sopivassa asennossa.
•• Tietokoneen kuoressa on ilmanvaihtoon tarkoitettuja aukkoja.
Älä tuki tai peitä näitä aukkoja. Varaa työskentelyalueellesi
riittävästi tilaa, vähintään 6 tuumaa (15 cm), laitteen ilmastointia
varten. Älä työnnä minkäänlaisia esineitä ilmastointiaukkojen
sisään.
•• Varmistu siitä, että pohjassa sijaitsevat tuuletusaukot pysyvät
avoimina. Älä aseta tietokonetta pehmeälle alustalle, sillä
pehmeät alustat tukkivat tuuletusaukot.
•• Jos käytät jatkojohtoa tämän laitteen kanssa, varmista, että
jatkojohtoon kytkettyjen laitteiden ylin sallittu tehomäärä ei
ylity.
•• Kannettavan tietokoneen sijoituspaikka kannattaa valita
huolella, jos koneen näyttöpaneeli on kiiltäväpintainen, sillä
paneeli saattaa heijastaa ympäröivää valoa ja kirkkaita pintoja
häiritsevästi.
•• Aseta laite vakaalle työskentelyalustalle.
•• Käytä laitetta vain sen tyyppikilvessä mainitussa verkkovirrassa.
•• Huolehdi siitä, että käyttämäsi pistorasia on sellaisessa
paikassa, josta voit tulipalon tai oikosulun sattuessa helposti
kytkeä virtajohdon irti.
Ver 3.4
Tärkeitä turvallisuusohjeita
Luku 6.
Liite
Varotoimenpiteet käytön aikana
Ohjeita turvalliseen käyttöön
•• Älä astu virtajohdon päälle äläkä aseta sen päälle mitään.
1. Kun asennat ja käytät lisälaitteita, tarkista
turvallisuusvaatimukset käyttöoppaasta.
•• Älä läikytä minkäänlaisia nesteitä laitteen päälle. Läikyttämisen
voi välttää parhaiten välttämällä ruokailua ja juomista laitteen
lähellä.
97
2. Lisälaitteita voi käyttää vain niiden käyttöoppaissa mainittujen
laitteiden kanssa.
•• Joidenkin laitteiden emolevyllä on vaihdettava CMOS-paristo.
Jos CMOS-paristoa ei aseteta paikoilleen oikein, laite saattaa
räjähtää. Korvaa käytetty paristo samanlaisella tai muulla
valmistajan suosittelemalla paristolla.
3. Jos tietokoneesta tulee savua tai palaneenkäryä, virta täytyy
kytkeä välittömästi pois päältä ja akku on otettava irti.
Valtuutetun teknikon tulee tarkistaa laite, ennen kuin sitä
voidaan käyttää uudelleen.
4. Laitteen huolto ja korjaus tulee antaa valtuutettujen
huoltoliikkeiden tehtäväksi.
Hävitä käytetyt paristot valmistajan ohjeiden mukaan. Jos
CMOS-paristo täytyy vaihtaa, varmistu siitä, että sen vaihtaa
valtuutettu teknikko.
•• Vaikka tietokone on pois päältä, sen sisällä on silti jonkin verran
sähkövirtaa.
Jos haluat puhdistaa tietokoneen, sammuta se, poista akku ja
kytke kaikki virtajohdot ja modeemikaapelit irti, jotta et saisi
sähköiskua.
•• Ota virtajohto irti seinästä ja anna laite valtuutetun teknikon
huollettavaksi, jos:
– virtajohto tai pistoke on vaurioitunut
– laitteeseen on päässyt nestettä
– laite ei toimi oikein, vaikka noudatat käyttöohjeita
– laite on pudonnut tai sen kuori on vaurioitunut
– järjestelmän suorituskyky huononee
5. Älä pidä kannettavaa tietokonetta käynnissä paljasta ihoa
vasten pitkiä aikoja. Tietokoneen pohjan lämpötila kohoaa
normaalin käytön aikana (erityisesti silloin, kun käytetään
verkkovirtaa). Pitkäaikainen kontakti paljaan ihon kanssa voi
aiheuttaa ihon ärtymistä ja jopa palovammoja.
Varaosat ja lisätarvikkeet
Käytä vain valmistajan suosittelemia varaosia ja lisätarvikkeita.
Tulipalovaaran välttämiseksi käytä ainoastaan AWG 26 26
-kokoista tai sitä pidempää televerkkojohtoa.
Älä käytä tätä laitetta sellaisilla alueilla, jotka luokitellaan
vaarallisiksi. Tällaisia alueita ovat mm. teollisuusalueet,
sairaaloiden ja hammashoitoloiden potilaiden hoitoon
tarkoitetut alueet ja happirikastettua ilmaa sisältävät
ympäristöt.
Akun hävittäminen
Älä hävitä talousjätteiden mukana ladattavia paristoja tai
sellaisia tuotteita, joiden sisällä olevia ladattavia paristoja ei
voi poistaa.
Ota yhteyttä Samsungin puhelinpalveluun, jos tarvitset lisätietoja
siitä, kuinka voit hävittää sellaiset paristot tai akut, joita et voi enää
ladata tai käyttää.
Noudata kaikkia paikallisia säädöksiä, kun hävität käytettyjä
paristoja tai akkuja.
JOS KORVAAT KÄYTETYN AKUN VÄÄRÄNLAISELLA AKULLA,
LAITE VOI RÄJÄHTÄÄ.
HÄVITÄ KÄYTETYT AKUT OHJEIDEN MUKAISESTI.
Luku 6.
Liite
98
Laserin turvallisuus
Kaikki ne laitteet, joissa on CD- tai DVD-asema, täyttävät niille
asetetut turvallisuusvaatimukset, mukaan lukien IEC 60825-1
-standardin. Tämän laitteen laserosat luokitellaan luokan 1
laserlaitteiksi Yhdysvaltain terveysministeriön säteilysuositusten
mukaisesti. Jos laitteesi jostakin syystä kaipaa huoltoa, ota
yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
•• Laserin turvallisuuteen liittyvä huomautus:
Jos käytät tai teet sellaisia asetuksia tai toimenpiteitä,
joita ei ole kuvattu tässä oppaassa, seurauksena voi olla
vaarallinen altistuminen säteilylle. Jotta voisit välttää
altistumisen lasersäteille, älä yritä avata CD- tai DVDaseman koteloa.
•• Luokan 1M lasersäteilyä, kun laite on auki.
Älä katso suoraan säteeseen optisilla laitteilla.
•• Luokan 3B näkymätöntä lasersäteilyä, kun laite on auki.
Vältä altistumista säteelle.
Varaosat ja lisätarvikkeet
Virtalähteen kytkeminen päälle ja pois päältä
Pistorasian on sijaittava lähellä laitetta ja sen on oltava helposti
käytettävissä.
Älä poista virtajohtoa seinästä vetämällä johdosta.
Virtajohtoa koskevat vaatimukset
Tietokoneen mukana tuleva virtajohtoyhdistelmä (johto, pistoke
ja virtalähde) täyttää käyttövaatimukset siinä maassa, josta ostit
tietokoneen.
Muissa maissa käytettävien virtajohtoyhdistelmien tulee täyttää
näiden maiden asettamat vaatimukset. Jos tarvitset lisätietoja
virtajohtoihin liittyvistä vaatimuksista, ota yhteyttä lähimpään
valtuutettuun myyjään, jälleenmyyjään tai palveluntarjoajaan.
Luku 6.
Liite
99
Yleisvaatimukset
Seuraavat vaatimukset koskevat kaikkia maita:
•• Kaikkien virtajohtoyhdistelmien tulee olla valtuutettujen
viranomaisten hyväksymiä siinä maassa, jossa virtajohtoa
aiotaan käyttää.
•• Virtajohtoyhdistelmän minimikuormituskapasiteetin tulee olla
7 A ja sen nimellisjännitteen 125 tai 250 volttia vaihtojännitettä
(AC), kussakin maassa käytetystä verkkovirrasta riippuen.
(USA ONLY)
•• Laitteen liittimen tulee vastata mekaanisilta ominaisuuksiltaan
EN 60 320/IEC 320 - C7 (tai C5) -vaatimuksia, jotta sen voi
yhdistää tietokoneen tuloliitäntään.
Säädösten noudattamiseen liittyvät toteamukset
Ohjeita langattomien laitteiden käyttöön
(Jos laite käyttää 2,4 G:n tai 5 G:n taajuutta.)
Kannettavan tietokoneesi sisällä voi olla pienitehoisia langattomia
lähiverkkolaitteita (radiotaajuudella toimivia, langattomaan
viestintään käytettäviä laitteita), jotka toimivat alueella 2,4 GHz /
5 GHz. Oheiset ohjeet ovat yleiskatsaus langattomien laitteiden
käsittelyyn.
Erillisiä maakohtaisia lisärajoituksia ja -huomioita on luetteloitu
näille maille tai alueille omistetuissa osioissa. Järjestelmässä
käytettyjä langattomia laitteita voi käyttää ainoastaan niissä
maissa, jotka on mainittu järjestelmän tyyppikilvessä tai
-tarrassa. Jos et löydä luettelosta sitä maata, jossa aiot käyttää
laitetta, selvitä vaatimukset ottamalla yhteyttä paikallisiin
tietoliikenneviranomaisiin. Langattomien laitteiden käyttöä
säädellään hyvin tarkkaan ja niiden käyttö saattaa olla kiellettyä.
Tietokoneesi sisäänrakennetun langattoman laitteen tai laitteiden
RF-kentän voimakkuus on reilusti kaikkien tällä hetkellä voimassa
olevien kansainvälisten radiosäteilyrajoitusten alapuolella. Koska
langattomat laitteet (joita saattaa olla kannettavan tietokoneesi
sisällä) tuottavat vähemmän energiaa kuin radiotaajuuksien
turvamääräyksissä ja -suosituksissa säädetään, nämä laitteet ovat
valmistajan mielestä turvallisia käyttää. Tehotasoista huolimatta
on pidettävä huolta siitä, että altistuminen tällaiselle säteilylle olisi
mahdollisimman vähäistä normaalin käytön aikana.
Joissakin tilanteissa langattomien laitteiden käyttöä on
rajoitettava. Seuraavalla sivulla on lueteltu tyypillisimpiä
rajoitustilanteita:
Luku 6.
Liite
100
• Radiotaajuutta käyttävät langattomat laitteet saattavat
häiritä matkustajalentokoneiden laitteistojen toimintaa.
Voimassa olevien lentoliikennesäädösten mukaisesti
langattomat laitteet on kytkettävä pois päältä
lentokoneessa matkustettaessa.
802.11agbn-laitteet (eli Ethernet tai WiFi) ja Bluetoothlaitteet ovat esimerkkejä sellaisista laitteista, joiden avulla
voidaan viestiä langattomasti.
• Langattomien laitteiden käyttö voi olla kiellettyä tai
sitä on voitu rajoittaa sellaisissa ympäristöissä, joissa
langattomat laitteet saattavat häiritä tai niiden uskotaan
häiritsevän muita laitteita tai palveluita. Lentokentät,
sairaalat ja sellaiset ympäristöt, joissa on happirikastettua
ilmaa tai syttyviä kaasuja ovat esimerkkejä paikoista,
joissa langattomien laitteiden käyttö voi olla kiellettyä tai
rajoitettua. Jos olet epävarma siitä, onko langattomien
laitteiden käyttö rangaistavaa siinä ympäristössä, jossa
haluaisit käyttää laitetta, pyydä ennen laitteen käyttöä tai
päälle kytkemistä asianomaisilta viranomaisilta lupa.
• Eri maissa on erilaisia rajoituksia langattomien laitteiden
käyttöä koskien. Koska tietokoneessasi on langaton laite,
muista sen kanssa matkustaessasi kysyä paikallisilta
viranomaisilta jo ennen matkaa langattomien laitteiden
käyttöä koskevista rajoituksista.
• Jos tietokoneessasi on sisäänrakennettu langaton laite,
älä käytä laitetta ennen kuin kaikki sitä suojaavat kuoret ja
kannet ovat paikoillaan ja tietokone on täysin koottu.
Säädösten noudattamiseen liittyvät toteamukset
• Käyttäjät eivät saa huoltaa langattomia laitteita. Älä
muuntele tällaisia laitteita millään tavoin. Jos muuntelet
langatonta laitetta, sinulla ei ole enää käyttöoikeutta
siihen. Ota yhteyttä valmistajaan, jos laite kaipaa huoltoa.
• Käytä vain sellaisia ajureita, jotka on hyväksytty
siinä maassa, jossa aiot käyttää laitetta. Jos
tarvitset lisätietoja, tarkista valmistajan toimittama
järjestelmänpalautuspaketti tai ota yhteyttä valmistajan
tekniseen tukeen.
Luku 6.
Liite
101
Yhdysvallat
Yhdysvaltojen ja Kanadan turvallisuusmääräykset ja
-huomautukset
Älä koske tai liikuttele antennia, kun se lähettää tai vastaanottaa
signaaleja.
Älä pitele mitään toiminnassa olevan langattoman laitteen osaa
siten, että antenni on hyvin lähellä kehoa tai kosketuksissa kehon
paljaiden osien, erityisesti kasvojen ja silmien kanssa.
Älä käytä langatonta laitetta tai yritä lähettää sillä tietoja silloin,
kun antenniyhteys ei ole käytettävissä, sillä laite saattaa vaurioitua.
Käyttö tietyissä ympäristöissä:
Langattomien laitteiden käyttö vaarallisissa paikoissa on
rajoitettua ja sitä säädellään tällaisten paikkojen turvallisuudesta
vastaavien johtajien hallussa olevin säädöksin.
Langattomien laitteiden käyttörajoituksista lentokoneissa
vastaavat Yhdysvaltojen ilmailuviranomaiset (Federal Aviation
Administration, FAA).
Kukin sairaala vastaa itse langattomien laitteiden
käyttörajoituksista sairaaloissa.
Varoitus käytöstä räjähdysalttiissa ympäristössä
Älä käytä kannettavaa lähetintä (esimerkiksi langatonta
verkkolaitetta) lähellä suojaamattomia räjäytysnalleja tai
räjähdysalttiissa ympäristössä, jollei laitetta ole muokattu
siten, että se soveltuu tällaiseen käyttöön.
Säädösten noudattamiseen liittyvät toteamukset
Huomautus käytöstä lentokoneessa
Yhdysvaltojen telehallintoviraston (FCC) ja
ilmailuviranomaisten (FAA) säädökset kieltävät
radiotaajuuksia käyttävien langattomien laitteiden käytön
ilmakuljetusten aikana, sillä näiden laitteiden lähettämät
signaalit saattavat häiritä lentokoneen toiminnan kannalta
tärkeitä laitteita.
Muut langattomat laitteet
Langattomassa verkossa käytettävien muiden laitteiden
turvallisuuteen liittyvät huomautukset: Tarkista tiedot
langattomien Ethernet-sovittimien tai muiden langattomien
verkkolaitteiden mukana toimitetuista asiakirjoista.
Tämä FCC:n säädösten osan 15 alaisuuteen kuuluva langaton
laite toimii siten, että se ei aiheuta häiriöitä muille samaa
radiotaajuutta käyttäville laitteille. Jollei käyttäjällä ole Intelin
antamaa erityistä lupaa laitteen muuntelemiseen, mikä
tahansa käyttäjän laitteeseen tekemä muutos tai muokkaus
voi johtaa laitteen käyttöoikeuden menettämiseen.
Luku 6.
Liite
102
Tahaton lähettäminen FCC:n säädösten osan 15
mukaisesti
Tämä laite täyttää FCC:n säädösten osassa 15 annetut määräykset.
Laitetta voi käyttää edellyttäen, että seuraavat kaksi ehtoa
toteutuvat:(1) Tämä laite ei saa aiheuttaa vaarallista interferenssiä.
(2) Tämän laitteen on kyettävä vastaanottamaan mitä tahansa
interferenssejä mukaan lukien sellaiset häiriöt, jotka haittaavat
laitteen toimintaa.
Tämä laitteisto on testattu ja sen on todettu noudattavan
luokan B digitaalilaitteiden rajoituksia, jotka ovat FCC:n
säädösten osan 15 alaisia. Nämä rajoitukset on suunniteltu
antamaan riittävä suojaus haitallisia interferenssejä vastaan
kotitalouksissa. Tämä tuote synnyttää, käyttää ja siitä voi
säteillä radiotaajuista energiaa, joka saattaa aiheuttaa
häiriöitä radio- ja televisiovastaanottimissa, jollei sitä asenneta
ja käytetä ohjeiden mukaisesti. Sammuttamalla laitteen ja
käynnistämällä sen uudelleen voit tarkistaa, aiheuttaako laite
häiriöitä radio- ja televisiovastaanotossa. Voit yrittää poistaa
mahdolliset häiriöt seuraavilla toimenpiteillä:
•• Suuntaa vastaanottimen antenni uudelleen.
•• Siirrä laite ja vastaanotin kauemmas toisistaan.
•• Kytke laite sellaiseen pistorasiaan, joka käyttää jotakin
toista piiriä kuin se pistorasia, johon vastaanotin on
kytketty.
•• Pyydä lisäohjeita jälleenmyyjältä tai kokeneelta radio- ja
televisioasentajalta.
Säädösten noudattamiseen liittyvät toteamukset
Jos tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä jälleenmyyjään tai
kokeneeseen radio- ja televisioasentajaan. Oheisesta
englanninkielisestä kirjasesta voi olla hyötyä: “Something About
Interference” (tietoja interferensseistä)
Kirjasta on saatavilla FCC:n toimistoista eri puolilla Yhdysvaltoja.
Yrityksemme ei ole vastuussa mistään sellaisista radio- tai
televisiolaitteissa esiintyvistä häiriöistä, joiden syynä on tämän
laitteen luvaton muuttaminen tai muiden kuin valmistajan
hyväksymien yhdyskaapelien tai laitteiden kytkeminen ja käyttö.
Korjaavat toimenpiteet ovat käyttäjän vastuulla. Käytä tämän
laitteen kanssa vain suojattuja tiedonsiirtokaapeleita.
Tahallinen lähettäminen FCC:n säädösten osan 15
mukaisesti
(Jos laite käyttää 2,4 G:n tai 5 G:n taajuutta.)
Kannettavan tietokoneesi sisällä voi olla pienitehoisia langattomia
lähiverkkolaitteita (radiotaajuudella toimivia, langattomaan
viestintään käytettäviä laitteita), jotka toimivat alueella 2,4 GHz /
5 GHz. Tämä osio koskee vain sellaisia laitteistoja, jotka sisältävät
tällaisia laitteita. Tarkista järjestelmän tyyppikilvestä, onko sen
sisällä langattomia laitteita.
Järjestelmäsi sisällä mahdollisesti olevia langattomia laitteita
voi käyttää Yhdysvalloissa ainoastaan siinä tapauksessa, että
tyyppikilvessä on FCC:n hyväksyntätunnus.
Luku 6.
Liite
103
Tätä laitetta voi käyttää vain sisätiloissa, sillä se toimii 5,15 - 5,25
GHz taajuusalueella. FCC vaatii, että tätä tuotetta on käytettävä
sisätiloissa taajuuksille 5,15 - 5,25 GHz, jottei se aiheuttaisi häiriöitä
samakanavaisissa mobiilisatelliittijärjestelmissä. Suurtehotutkat
ovat taajuuksien 5,25 - 5,35 GHz ja 5,65 - 5,85 GHz ensisijaisia
käyttäjiä. Tällaiset tutka-asemat saattavat aiheuttaa interferenssejä
ja vahinkoa tälle laitteelle.
Tätä laitetta saa käyttää seuraavin ehdoin: (1) Tämä laite ei saa
aiheuttaa vaarallista interferenssiä. (2) Tämän laitteen on kyettävä
vastaanottamaan mitä tahansa interferenssejä mukaan lukien
sellaiset häiriöt, jotka haittaavat laitteen toimintaa.
Käyttäjät eivät saa huoltaa langattomia laitteita. Älä muuntele
tällaisia laitteita millään tavoin.
Jos muuntelet langatonta laitetta, sinulla ei ole enää
käyttöoikeutta siihen. Ota yhteyttä valmistajaan, jos laite
kaipaa huoltoa.
Säädösten noudattamiseen liittyvät toteamukset
Terveys ja turvallisuus
Radiotaajuisille (RF) signaaleille altistuminen
Sertifiointitiedot
Tässä tuotteessa voi olla sisäinen radiolähetin ja -vastaanotin.
Sen suunnittelussa ja valmistuksessa on pyritty siihen,
etteivät Yhdysvaltain FCC:n (Federal Communications
Commission) määrittämät radiosäteilylle (RF) altistumisen rajaarvot ylity. Nämä FCC:n altistumisarvot on johdettu kahden
asiantuntijaorganisaation, NCRP:n (National Council on Radiation
Protection and Measurement) ja IEEE:n (Institute of Electrical and
Electronics Engineers), suosituksista. Kummassakin tapauksessa
luonnonja insinööritieteiden asiantuntijat teollisuudesta,
hallinnosta ja korkeakouluista ovat kehittäneet suositukset
radiotaajuisen energian biologisia vaikutuksia käsittelevän
tieteellisen kirjallisuuden laajan tarkastelun perusteella.
Ennen kuin uusi laitemalli voidaan tuoda yleisölle myytäväksi,
siitä on esitettävä FCC:lle sertifiointi, ettei se ylitä FCC:n asettamaa
altistumisrajaa. Kukin laitemallikohtainen arviointi suoritetaan
FCC:n edellyttämissä käyttöasennoissa ja - sijainneissa (esimerkiksi
vartalon alaosassa).
Päälle puettuna käytettäessä tämä laite on FCC:n määrittämien
radiotaajuusaltistusta koskevien ohjeiden mukainen, kun sitä
käytetään tälle tuotteelle tarkoitetun Samsung-lisävarusteen
kanssa. Edellä mainittujen rajoitusten noudattamatta jättäminen
voi johtaa FCC:n määrittämien radiotaajuusaltistusta koskevien
ohjeiden rikkomiseen.
Luku 6.
Liite
104
Radiotaajuusaltistus- ja SAR-tietoja voidaan tarkastella Internetissä
osoitteessa http://www.fcc.gov/oet/ea/fccid/. Kyseisessä
sivustossa käytetään tämän tuotteen FCC-tunnistenumeroa,
joka on tuotteen ulkopinnalla. Joskus numeron löytyminen
edellyttää akun irrottamista. Kun sinulla on tietyn tuotteen
FCCtunnistenumero, saat Internet-sivuston avulla näkyviin tietyn
tuotteen radiotaajuusaltistustiedot tai tyypilliset SAR-arvot tai
SARenimmäisarvot.
Vain vastaava malli
SAR (Specific Absorption Rate) arvo, eli ominaisabsorptionopeus,
kuvaa radiotaajuisesta energiasta ihmisvartalon kudoksiin
imeytyvää tehoa, jonka yksikkö on W/kg (wattia kilogrammaa
kohden). FCC edellyttää langattomilta laitteilta, etteivät ne ylitä
turvallisuusrajaa 1,6 W/kg (1,6 wattia kilogrammaa kohden).
Tämän laitteen SAR-taso voi toiminnan aikana olla selvästi
enimmäisarvon alapuolella. Tämä johtuu siitä, että laite on
suunniteltu toimimaan monilla tehotasoilla, joista laite valitsee sen,
joka riittää verkon tavoittamiseen. Mitä lähempänä tukiaseman
antennia laite on, sitä pienempi laitteen lähtöteho yleensä on.
Säädösten noudattamiseen liittyvät toteamukset
Kanada
Tahaton lähettäminen ICES-003:n mukaan
Tämä digitaalinen laite ei ylitä luokan B laitteille asetettuja,
Kanadan teollisuusministeriön radiohäirintää koskevissa
säädöksissään määrittelemiä radiotaajuuskohinarajoituksia.
Le présent appareil numérique n’émet pas de bruits
radioélectriques dépassant les limitesapplicables aux appareils
numériques de Classe B prescrites dans le règlement sur le
brouillage radioélectrique édicté par Industrie Canada.
Tahallinen lähettäminen RSS 210:n mukaan
Tämä laite täyttää Kanadan teollisuusministeriön RSS 210
-määräykset. Laitetta saa käyttää seuraavin ehdoin: (1) Laite ei
saa aiheuttaa häiriöitä. (2) Laitteen on kyettävä kestämään mitä
tahansa häiriöitä, mukaan lukien sellaiset häiriöt, jotka haittaavat
laitteen toimintaa.
L‘ utilisation de ce dispositif est autorisée seulement aux
conditions suivantes : (1) il ne doit pas produire de brouillage et (2)
l’ utilisateur du dispositif doit étre prêt à accepter tout brouillage
radioélectrique reçu, même si ce brouillage est susceptible de
compromettre le fonctionnement du dispositif.
Luku 6.
Liite
105
Laitteen sertifikaattinumeron edessä oleva merkintä “IC”
tarkoittaa, että laite täyttää Kanadan teollisuusministeriön
tekniset vaatimukset. Jotta laitteen muille laitteille aiheuttamia
radiotaajuushäiriöitä voitaisiin vähentää, antennin tyyppi ja sen
vahvistus tulee valita niin, että ekvivalenttinen isotrooppinen
säteilyteho (EIRP) ei ole suurempi kuin viestinnän onnistumiseen
tarvittava teho. Tämä laite on tarkoitettu käyttöön sisätiloissa
ja kaukana ikkunoista, jotta se voitaisiin suojata siten, että se
ei aiheuttaisi radiotaajuushäiriöitä luvanvaraisille palveluille.
Sisätilojen ulkopuolelle asennettavat laitteet (tai niiden antennit)
ovat luvanvaraisia.
Pour empecher que cet appareil cause du brouillage au service
faisant l’objet d’une licence, il doit etre utilize a l’interieur et devrait
etre place loin des fenetres afin de Fournier un ecram de blindage
maximal. Si le matriel (ou son antenne d’emission) est installe a
l’exterieur, il doit faire l’objet d’une licence.
(Jos laite käyttää 2,4 G:n tai 5 G:n taajuutta.)
Kannettavan tietokoneesi sisällä voi olla pienitehoisia langattomia
lähiverkkolaitteita (radiotaajuudella toimivia, langattomaan
viestintään käytettäviä laitteita), jotka toimivat alueella 2,4 GHz /
5 GHz. Tämä osio koskee vain sellaisia laitteistoja, jotka sisältävät
tällaisia laitteita. Tarkista järjestelmän tyyppikilvestä, onko sen
sisällä langattomia laitteita.
Järjestelmäsi sisällä mahdollisesti olevia langattomia
laitteita voi käyttää Kanadassa ainoastaan siinä tapauksessa,
että tyyppikilvessä on Kanadan teollisuusministeriön
hyväksyntätunnus.
Säädösten noudattamiseen liittyvät toteamukset
Kun käytetään langatonta IEEE 802.11a-lähiverkkoa, tätä
laitetta voi käyttää ainoastaan sisätiloissa, sillä se toimii 5,15 5,25 GHz taajuusalueella. Kanadan teollisuusministeriö vaatii,
että tätä tuotetta on käytettävä sisätiloissa taajuuksille 5,15
- 5,25 GHz, jottei se aiheuttaisi häiriöitä samakanavaisissa
mobiilisatelliittijärjestelmissä. Suurtehotutkat ovat taajuuksien 5,25
- 5,35 GHz ja 5,65 - 5,85 GHz ensisijaisia käyttäjiä. Tällaiset tutkaasemat saattavat aiheuttaa interferenssejä ja/tai vahinkoa tälle
laitteelle.
Tämän laitteen kanssa saa käyttää enintään 6 dBi:n
antennivahvistusta, joka noudattaa EIRP-rajoituksia
(ekvivalenttinen isotrooppinen säteilyteho) taajuuksille 5,25 - 5,35
ja 5,725 - 5.85 GHz kahdenvälisissä yhteyksissä.
Tietokoneesi sisäänrakennetun langattoman laitteen tai laitteiden
lähtötehon voimakkuus on reilusti Kanadan teollisuusministeriön
asettamien radiosäteilyrajoitusten alapuolella.
Tätä laitetta saa käyttää seuraavin ehdoin: (1) Tämä laite ei saa
aiheuttaa vaarallista interferenssiä. (2) Tämän laitteen on kyettävä
vastaanottamaan mitä tahansa interferenssejä mukaan lukien
sellaiset häiriöt, jotka haittaavat laitteen toimintaa.
Tämä laite on tarkoitettu käyttöön sisätiloissa ja kaukana
ikkunoista, jotta se voitaisiin suojata siten, että se ei
aiheuttaisi radiohäirintää luvanvaraisille palveluille. Sisätilojen
ulkopuolelle asennettavat laitteet (tai niiden antennit) ovat
luvanvaraisia.
Luku 6.
Liite
106
Käyttäjät eivät saa huoltaa langattomia laitteita. Älä muuntele
tällaisia laitteita millään tavoin. Jos muuntelet langatonta
laitetta, sinulla ei ole enää käyttöoikeutta siihen. Ota yhteyttä
valmistajaan, jos laite kaipaa huoltoa.
Brasilia
Este produto esta homologado pela ANATEL, de acordo com
os procedimentos regulamentados pela Resolucao 242/2000, e
atende aos requisitos tecnicos aplicados.
Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não
tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo
de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a
sistemas operando em caráter primário.
Säädösten noudattamiseen liittyvät toteamukset
Euroopan unioni
Euroopan unionin CE-merkinnät ja vaatimusten
mukaisuuteen liittyviä huomautuksia
Euroopan unionissa myytäviksi tarkoitetut laitteet on merkitty CEmerkinnällä (Conformité Européenne), joka tarkoittaa sitä, että laite
täyttää siihen sovellettavat, alla mainitut eurooppalaiset direktiivit,
standardit sekä niihin tehdyt muutokset. Tässä laitteessa on myös
luokan 2 merkintä.
Seuraavia tietoja sovelletaan vain CE-merkinnällä
varustettuihin laitteisiin.
Eurooppalaiset direktiivit
Tämä tietotekninen laite on testattu ja sen on todettu täyttävän
seuraavat eurooppalaiset direktiivit:
•• Sähkömagneettista yhteensopivuutta koskeva direktiivi
2004/108/EY
•• Pienjännitedirektiivi 2006/95/EY
•• Radio- ja telepäätelaitedirektiivi 1999/5/EY
Luku 6.
Liite
107
Langattomien laitteiden hyväksyntätietoja Euroopassa
(laitteistoille, joissa on EU:n hyväksymä langaton laite)
Koti- ja toimistokäyttöön tarkoitetun kannettavan tietokoneesi
sisällä voi olla pienitehoisia langattomia lähiverkkolaitteita
(radiotaajuudella toimivia, langattomaan viestintään käytettäviä
laitteita), jotka toimivat alueella 2,4 GHz / 5 GHz. Tämä osio koskee
vain sellaisia laitteistoja, jotka sisältävät tällaisia laitteita. Tarkista
järjestelmän tyyppikilvestä, onko sen sisällä langattomia laitteita.
Järjestelmäsi sisällä mahdollisesti olevia langattomia laitteita voi
käyttää Euroopan unionin alueella ainoastaan siinä tapauksessa,
sekä rekisteröintinumero
että tyyppitarrassa on CE-merkintä
ja varoitusmerkki.
Tietokoneesi sisäänrakennetun langattoman laitteen tai laitteiden
lähtötehon voimakkuus on reilusti Euroopan komission radioja telepäätelaitteita koskevassa direktiivissä määriteltyjen
radiosäteilyrajoitusten alapuolella.
Alakaista 5,15 - 5,35 GHz on tarkoitettu vain sisäkäyttöön.
Lisätietoa maa- ja aluekohtaisista 802.11b- ja 802.11grajoituksista saat kohdasta “Euroopan talousaluetta koskevat
rajoitukset”.
Säädösten noudattamiseen liittyvät toteamukset
EU:n radio- ja telepäätelaitedirektiivin
vaatimustenmukaisuusvakuutus
Česky
[Czech]
Samsung tímto prohlašuje, že tento Notebook
PC je ve shodě se základními požadavky a
dalšími příslušnými ustanoveními směrnice
1999/5/ES.
Dansk
[Danish]
Undertegnede Samsung erklærer herved, at
følgende udstyr Notebook PC overholder de
væsentlige krav og øvrige relevante krav i
direktiv 1999/5/EF.
Deutsch
[German]
Hiermit erklärt Samsung, dass sich das Gerät
Notebook PC in Übereinstimmung mit den
grundlegenden Anforderungen und den
übrigen einschlägigen Bestimmungen der
Richtlinie 1999/5/EG befindet.
Eesti
[Estonian]
Käesolevaga kinnitab Samsung seadme
Notebook PC vastavust direktiivi 1999/5/
EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist
tulenevatele teistele asjakohastele sätetele.
English
Hereby, Samsung, declares that this Notebook
PC is in compliance with the essential
requirements and other relevant provisions of
Directive 1999/5/EC.
Luku 6.
Liite
108
Español
[Spanish]
Por medio de la presente Samsung declara
que el Notebook PC cumple con los requisitos
esenciales y cualesquiera otras disposiciones
aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.
Ελληνική
[Greek]
ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Samsung ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ
Notebook PC ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ
ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ.
Français
[French]
Par la présente Samsung déclare que l’appareil
Notebook PC est conforme aux exigences
essentielles et aux autres dispositions
pertinentes de la directive 1999/5/CE.
Italiano
[Italian]
Con la presente Samsung dichiara che questo
Notebook PC è conforme ai requisiti essenziali
ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite
dalla direttiva 1999/5/CE.
Latviski
[Latvian]
Ar šo Samsung deklarē, ka Notebook PC atbilst
Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un
citiem ar to saistītajiem noteikumiem.
Šiuo Samsung deklaruoja, kad šis Notebook PC
Lietuvių
atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/
[Lithuanian]
EB Direktyvos nuostatas.
Nederlands
[Dutch]
Hierbij verklaart Samsung dat het toestel
Notebook PC in overeenstemming is met
de essentiële eisen en de andere relevante
bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.
Säädösten noudattamiseen liittyvät toteamukset
Malti
[Maltese]
Hawnhekk, Samsung, jiddikjara li dan
Notebook PC jikkonforma mal-ħtiāijiet
essenzjali u ma provvedimenti oħrajn relevanti
li hemm fid-Dirrettiva 1999/5/EC.
Alulírott, Samsung nyilatkozom, hogy a
Magyar
Notebook PC megfelel a vonatkozó alapvetõ
[Hungarian] követelményeknek és az 1999/5/EC irányelv
egyéb elõírásainak.
Polski
[Polish]
Niniejszym Samsung oświadcza, Ŝe Notebook
PC jest zgodny z zasadniczymi wymogami oraz
pozostałymi stosownymi postanowieniami
Dyrektywy 1999/5/EC.
Samsung declara que este Notebook PC está
Português
conforme com os requisitos essenciais e outras
[Portuguese]
disposições da Directiva 1999/5/CE.
Slovensko
[Slovenian]
Samsung izjavlja, da je ta Notebook PC v skladu
z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi
določili direktive 1999/5/ES.
Slovensky
[Slovak]
Samsung týmto vyhlasuje, že Notebook PC
spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné
ustanovenia Smernice 1999/5/ES.
Suomi
[Finnish]
Samsung vakuuttaa täten että Notebook
PC tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/
EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien
direktiivin muiden ehtojen mukainen.
Luku 6.
Liite
109
Svenska
[Swedish]
Härmed intygar Samsung att denna Notebook
PC står I överensstämmelse med de väsentliga
egenskapskrav och övriga relevanta
bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/
EG.
Íslenska
[Icelandic]
Hér með lýsir Samsung yfir því að Notebook PC
er í samræmi við grunnkröfur og aðrar kröfur,
sem gerðar eru í tilskipun 1999/5/EC.
Samsung erklærer herved at utstyret Notebook
Norsk
PC er i samsvar med de grunnleggende krav og
[Norwegian]
øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
Türkiye
[Türkçe]
Bu belge ile, Samsung bu Notebook PC’nin
1999/5/EC Yönetmeliğinin temel gerekliliklerine
ve ilgili hükümlerine uygun olduğunu beyan
eder.
Säädösten noudattamiseen liittyvät toteamukset
Löydät EU-maita koskevan vaatimustenmukaisuusvakuutuksen
tälle laitteelle (vain englanniksi) osoitteesta: http://www.samsung.
com/uk/support/main/supportMain.do
http://www.samsung.com/uk/support. Hae tiedot tuotteen
mallinumeroa käyttäen.
Jos et löydä etsimäsi mallin vaatimustenmukaisuusvakuutusta
verkkosivuiltamme, ota yhteyttä jälleenmyyjääsi tai alla olevaan
osoitteeseen.
Luku 6.
Liite
110
Euroopan talousaluetta koskevat rajoitukset
Paikallisia rajoituksia langattomien 802.11b/802.11gyhteyksien käytölle
[Huomautus palveluntarjoajille: Oheiset, paikallisia rajoituksia
koskevat huomautukset täytyy julkaista kaikissa langattoman
tuotteen sisältävän järjestelmän tai laitteen mukana käyttäjälle
annetuissa asiakirjoissa.]
doc.eu@samsung.com
Valmistajan tiedot
Samsung Electronics Co., Ltd.
129, Samsung-Ro, Yeongtong-Gu, Suwon-City, Gyeonggi-Do,
443-742, Korea
Samsung Electronics Suzhou Computer Co., Ltd.
No. 198, Fangzhou Road, Suzhou Industrial Park, Jiangsu Province,
215021, China
Tel: +86-0512-6253-8988
Samsung Electronics Vietnam Co., Ltd.
Yen Phong 1, I.P Yen Trung Commune, Yen Phong Dist., Bac Ninh
Province, Vietnam
Löydät Samsungin asiakaspalvelun Web-osoitteen tai
puhelinnumeron takuukortista tai saat sen siltä jälleenmyyjältä,
jolta ostit tuotteen.
Koska langattomien 80 .11b/80 .11g- lähiverkkolaitteiden
käyttämiä taajuuksia ei voida harmonisoida kaikissa
maissa, 80 .11b/80 .11g-tuotteet on tarkoitettu käytettäviksi
ainoastaan tietyissä maissa tai tietyillä alueilla eikä niitä saa
käyttää muilla kuin sallituilla alueilla.
Tällaisen tuotteen käyttäjänä olet vastuussa siitä, että tuotetta
käytetään ainoastaan niissä maissa tai niillä alueilla, joille ne
on tarkoitettu. Vastuullasi on myös tarkistaa, että tuotteen
taajuus- ja kanava-asetukset on tehty oikein kyseiselle maalle
tai alueelle. Mikä tahansa poikkeama käyttömaassa tai
alueella sallituista asetuksista saattaa rikkoa paikallisia lakeja
ja siitä voidaan rangaista sen mukaisesti.
Säädösten noudattamiseen liittyvät toteamukset
Eurooppalainen versio on tarkoitettu käytettäväksi koko Euroopan
talousalueella. Käyttöoikeuksia on kuitenkin edelleen rajoitettu
joissakin maissa tai niiden alueilla seuraavasti:
Yleistä
Eurooppalaiset standardit määräävät, että korkeimman
ekvivalenttisen isotrooppisen säteilytehon (EIRP) tulee olla 100
mW ja käyttötaajuuden 24 2400 – 24 2483,5 MHz.
Alakaista 5,15 - 5,35 GHz on tarkoitettu vain sisäkäyttöön.
Belgia
Tuotetta saa käyttää ulkona, mutta jos sillä halutaan lähettää
kauemmas kuin 300 m, tähän tarvitaan BIPT:n lupa.
Tämän rajoituksen tulee käydä ilmi käyttöoppaasta seuraavasti:
Dans le cas d’une utilisation privée, à l’extérieur d’un bâtiment, audessus d’un espace public, aucun enregistrement n’est nécessaire
pour une distance de moins de 300m. Pour une distance
supérieure à 300m un enregistrement auprès de l’IBPT est requise.
Pour une utilisation publique à l’extérieur de bâtiments, une
licence de l’IBPT est requise. Pour les enregistrements et licences,
veuillez contacter l’IBPT.
Ranska
Alakaista 5,15 - 5,35 GHz on tarkoitettu vain sisäkäyttöön.
Luku 6.
Liite
111
Radiotaajuiselle energialle altistuminen
(450R5G model)
Yleinen radiotaajuista energiaa koskeva ilmoitus
Kannettavassa tietokoneessasi tai taulutietokoneessasi on lähetin
ja vastaanotin. Kun laitteeseen on kytketty virta, laite vastaanottaa
ja lähettää radiotaajuista energiaa. Kun kannettavaa tietokonetta
tai taulutietokonetta käytetään viestinnässä, yhteydestä huolehtiva
järjestelmä ohjaa kannettavan tietokoneen tai taulutietokoneen
lähetystehoa.
Specific Absorption Rate (SAR) -sertifiointitiedot
Tämä kannettava tietokone tai taulutietokone, jossa on langaton
suuralueverkkoyhteys (WAN) tai langaton lähiverkkoyhteys
(LAN), sisältää radiolähettimen ja -vastaanottimen. Se ei ylitä
kansainvälisen ohjeiston suosittelemia radioaalloille altistumisen
enimmäisarvoja. Tämän ohjeiston on laatinut ICNIRP, joka on
itsenäinen tieteellinen organisaatio. Ohjeiston turvamarginaali
varmistaa kaikkien ihmisten turvallisuuden iästä ja terveydentilasta
riippumatta.
Ohjeistossa käytetään SAR (Specific Absorption Rate)
-mittayksikköä. Kannettavien laitteiden SAR-raja on 2,0 W/kg, ja
testeissä on havaittu, että vartalolla pidettäessä tämän laitteen
suurin havaittu SAR-arvo on 0,717 W/kg.
Koska SAR-arvo mitataan käyttämällä laitteiden suurinta
lähetystehoa, tämän laitteen todellinen SAR-arvo käytön aikana
on yleensä edellä mainittua arvoa pienempi. Tämä johtuu
automaattisesta tehotason säätelystä, minkä ansiosta puhelin
käyttää pienintä tarvittavaa tehoa verkkoyhteyden ylläpitämiseen.
Säädösten noudattamiseen liittyvät toteamukset
WHO:n (World Health Organization) mukaan nykyinen tieteellinen
tieto ei osoita, että kannettavia laitteita käytettäessä pitäisi
noudattaa mitään erityisiä varotoimia. WHO:n mukaan altistumista
voi vähentää rajoittamalla puhelujen pituutta ja siten pitää
matkapuhelimen etäällä päästä ja muista vartalon osista.
Specific Absorption Rate (SAR) -sertifiointitiedot
Jos haluat rajoittaa altistumistasi radiotaajuusenergiakentille,
noudata seuraavia Maailman terveysjärjestön (World Health
Organization, WHO) antamia ohjeita:
Varotoimet: Nykyinen tieteellinen tieto ei osoita, että kannettavaa
tietokonetta käytettäessä pitäisi noudattaa mitään erityisiä
varotoimia. Jos käyttäjät ovat huolissaan altistumisestaan
radiotaajuiselle säteilylle, he voivat rajoittaa omaa altistumistaan ja
lastensa altistumista rajoittamalla yhteyksien pituutta tai pitämällä
kannettavan tietokoneen etäällä päästä ja muista vartalon osista
handsfree-laitteen avulla.
Lisätietoja tästä aiheesta on saatavissa WHO:n sivustosta
osoitteesta http://www.who.int/peh-emf
WHO Fact sheet 193: kesäkuu 2000.
Luku 6.
Liite
112
Radiotaajuiselle energialle altistuminen
(450R5J model)
Yleinen radiotaajuista energiaa koskeva ilmoitus
Kannettavassa tietokoneessasi tai taulutietokoneessasi on lähetin
ja vastaanotin. Kun laitteeseen on kytketty virta, laite vastaanottaa
ja lähettää radiotaajuista energiaa. Kun kannettavaa tietokonetta
tai taulutietokonetta käytetään viestinnässä, yhteydestä huolehtiva
järjestelmä ohjaa kannettavan tietokoneen tai taulutietokoneen
lähetystehoa.
Specific Absorption Rate (SAR) -sertifiointitiedot
Tämä kannettava tietokone tai taulutietokone, jossa on langaton
suuralueverkkoyhteys (WAN) tai langaton lähiverkkoyhteys
(LAN), sisältää radiolähettimen ja -vastaanottimen. Se ei ylitä
kansainvälisen ohjeiston suosittelemia radioaalloille altistumisen
enimmäisarvoja. Tämän ohjeiston on laatinut ICNIRP, joka on
itsenäinen tieteellinen organisaatio. Ohjeiston turvamarginaali
varmistaa kaikkien ihmisten turvallisuuden iästä ja terveydentilasta
riippumatta.
Ohjeistossa käytetään SAR (Specific Absorption Rate)
-mittayksikköä. Kannettavien laitteiden SAR-raja on 2,0 W/kg, ja
testeissä on havaittu, että vartalolla pidettäessä tämän laitteen
suurin havaittu SAR-arvo on 0,295 W/kg.
Koska SAR-arvo mitataan käyttämällä laitteiden suurinta
lähetystehoa, tämän laitteen todellinen SAR-arvo käytön aikana
on yleensä edellä mainittua arvoa pienempi. Tämä johtuu
automaattisesta tehotason säätelystä, minkä ansiosta puhelin
käyttää pienintä tarvittavaa tehoa verkkoyhteyden ylläpitämiseen.
Säädösten noudattamiseen liittyvät toteamukset
WHO:n (World Health Organization) mukaan nykyinen tieteellinen
tieto ei osoita, että kannettavia laitteita käytettäessä pitäisi
noudattaa mitään erityisiä varotoimia. WHO:n mukaan altistumista
voi vähentää rajoittamalla puhelujen pituutta ja siten pitää
matkapuhelimen etäällä päästä ja muista vartalon osista.
Specific Absorption Rate (SAR) -sertifiointitiedot
Jos haluat rajoittaa altistumistasi radiotaajuusenergiakentille,
noudata seuraavia Maailman terveysjärjestön (World Health
Organization, WHO) antamia ohjeita:
Varotoimet: Nykyinen tieteellinen tieto ei osoita, että kannettavaa
tietokonetta käytettäessä pitäisi noudattaa mitään erityisiä
varotoimia. Jos käyttäjät ovat huolissaan altistumisestaan
radiotaajuiselle säteilylle, he voivat rajoittaa omaa altistumistaan ja
lastensa altistumista rajoittamalla yhteyksien pituutta tai pitämällä
kannettavan tietokoneen etäällä päästä ja muista vartalon osista
handsfree-laitteen avulla.
Lisätietoja tästä aiheesta on saatavissa WHO:n sivustosta
osoitteesta http://www.who.int/peh-emf
WHO Fact sheet 193: kesäkuu 2000.
Luku 6.
Liite
113
RTC CAUTION
CAUTION : Danger of explosion if battery is incorrectly replaced.
Replace only with the same or equivalent type recommended
by the manufacturer. Discard used batteries according to the
Manufacturer’s instruction.
VAROITUS: Räjähdysvaara, jos laitteen akku asetetaan väärin.
Vaihda akku vain samanlaiseen tai valmistajan suosittelemaan
vastaavantyyppiseen akkuun. Hävitä käytetyt akut valmistajan
ohjeiden mukaisesti.
Tietoja Sähkö- Ja Elektroniikkaromumerkinnästä (WEEE)
Tuotteen turvallinen hävittäminen
(elektroniikka ja sähkölaitteet)
Luku 6.
Liite
114
Tuotteen akkujen oikeanlainen hävittäminen
(Jätteiden lajittelua käyttävät maat)
(Jätteiden lajittelua käyttävät maat)
Oheinen merkintä tuotteessa, lisävarusteissa tai käyttöohjeessa
merkitsee, että tuotetta tai lisävarusteina toimitettavia sähkölaitteita
(esim. laturia, kuulokkeita tai USB kaapelia) ei saa hävittää
kotitalousjätteen mukana niiden käyttöiän päätyttyä. Virheellisestä
jätteenkäsittelystä ympäristölle ja terveydelle aiheutuvien haittojen
välttämiseksi tuote ja lisävarusteet on eroteltava muusta jätteestä ja
kierrätettävä kestävän kehityksen mukaista uusiokäyttöä varten.
Tämä merkki tuotteen akussa, käyttöoppaassa tai pakkauksessa
tarkoittaa, että akkua ei saa hävittää muiden kotitalousjätteiden
mukana sen elinkaaren päätyttyä. Jos merkintöihin sisältyvät
kemialliset merkit Hg, Cd tai Pb, tämä tarkoittaa, että akku sisältää
enemmän elohopeaa, kadmiumia tai lyijyä kuin direktiivissä EC
2006/66 66 annetut suositukset. Jos akkuja ei hävitetä oikein,
nämä aineet voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisten terveydelle tai
ympäristölle.
Kotikäyttäjät saavat lisätietoja tuotteen ja lisävarusteiden
turvallisesta kierrätyksestä ottamalla yhteyttä tuotteen myyneeseen
jälleenmyyjään tai paikalliseen ympäristöviranomaiseen.
Yrityskäyttäjien tulee ottaa yhteyttä tavarantoimittajaan ja selvittää
hankintasopimuksen ehdot. Tuotetta tai sen lisävarusteita ei saa
hävittää muun kaupallisen jätteen seassa.
Erottele akut muista jätteistä ja kierrätä ne paikallista, ilmaista
akkujen kierrätysjärjestelmää käyttäen, jotta voisit suojella
luonnonvaroja ja tukea kierrätystä.
TCO-sertifioitu (koskee vain soveltuvia malleja)
Onnittelut!
Félicitations
!
Tämä tuote on TCO-sertifioitu käytettävyytensä ja
ympäristöystävällisyytensä vuoksi
Hankkimassasi tuotteessa on TCOsertifiointimerkintä. Tämä tarkoittaa sitä, että
tämä tietokone on suunniteltu, valmistettu ja
testattu maailman tiukimpiin kuuluvien
suorituskyky- ja ympäristöystävällisyyskriteerien mukaisesti.
Tuloksena on suorituskykyinen laite, joka on suunniteltu käyttäjää
silmällä pitäen, ja jonka vaikutus ympäristöön ja luontoon on niin
pieni kuin mahdollista.
TCO-sertifiointiohjelma on ulkopuolisen tahon laatima. Siinä
jokaisen laitemallin testaa valtuutettu puolueeton testilaboratorio.
TCO Development on kehittänyt kaikki kriteerit yhteistyössä eri
puolilla maailmaa toimivien tiedemiesten, tuoteasiantuntijoiden,
käyttäjien ja valmistajien kanssa.
Luku 6.
Liite
115
•• Suunnittelultaan ergonominen näppäimistö, jota on helppo
käyttää ja jonka luettavuus on hyvä.
•• Täysin testattu tiukkojen turvallisuusstandardien mukaisesti.
•• Alhainen sähkö- ja magneettikenttäsäteily. Alhainen melutaso.
Ympäristö – suunniteltu planeettaamme varten
•• Tuotemerkki on yhteiskuntavastuullinen ja sillä on sertifioitu
ympäristöasioiden hallintajärjestelmä (EMAS tai ISO 14001)
•• Hyvin alhainen energiankulutus sekä lepo- että valmiustilassa,
mikä vähentää ympäristövaikutusta.
•• Vaarallisia aineita koskevat rajoitukset: kloorattuja ja bromattuja
palonestoaineita, pehmitteitä, muovia ja raskasmetalleja,
esim. kadmiumia, elohopeaa, lyijyä ja kuusiarvoista kromia
(elohopeakiellon ja vaarallisten palonestoaineiden rajoitusten
suhteen enemmänkin kuin RoHS-yhteensopiva).
•• Niin laite kuin sen pakkauskin on suunniteltu kierrätystä varten.
Tässä joitakin tämän laitteen ominaisuuksia:
•• Tuotemerkin omistava yritys tarjoaa takaisinottomahdollisuuden.
Käytettävyys – suunniteltu juuri sinulle
Lisätietoja on osoitteessa
•• Visuaalisesti ergonominen laite, jonka kuvanlaatu on hyvä.
Laite on erittäin suorituskykyinen eikä rasita silmiä. Useita
valotiheyteen, kontrastiin, tarkkuuteen ja väreihin liittyviä
vaatimuksia.
•• Laite on suunniteltu niin, että siihen voi kytkeä ulkoisen
näyttöpäätteen, näppäimistön ja hiiren (näitä suositellaan,
jos kannettavalla tietokoneella tai minikannettavalla
työskennellään pitkiä aikoja).
www.tcodevelopment.com
TCO-sertifioitu – teknologiaa sinulle ja planeetallemme
TCOF1190 TCO-asiakirjan versio 2.0
Tuotteen tekniset ominaisuudet
Järjestelmän tekniset ominaisuudet saattavat vaihdella mallista
riippuen. Katso tarkemmat järjestelmätiedot tuoteluettelosta.
Keskusyksikkö
(valinnainen)
Intel Dual-Core i3/i5/i7-suoritin
Keskusmuisti
Muistin tyyppi: DDR3 SODIMM / DDR3L SODIMM
Piirisarja
(valinnainen)
Tallennuslaite
(valinnainen)
Intel Pentium/Celeron-suoritin
Intel HM70
Intel HM76
PC-luokitus
(valinnainen)
19VDC 3.16A (60W)
19VDC 4.74A (90W)
19VDC 6.32A (120W)
•• Valinnaisia komponentteja ei toimiteta kaikissa malleissa,
tai eri komponentti saatetaan toimittaa tietokoneen
mallista riippuen.
SSD
•• Tietokoneen kiintolevykapasiteetti Recovery asennettuna
on pienempi kuin teknisissä ominaisuuksissa ilmoitettu.
7 mmH SATA HDD
9.5 mmH SATA HDD
Intel HD Graphics 4000 (sisäinen)
Intel HD Graphics 4400 (sisäinen)
NVIDIA Geforce 710M (Optimus)
NVIDIA Geforce 820M (Optimus)
Vaihtovirta-/
tasavirtaluokitus
(valinnainen)
19VDC 2.1A (40W)
•• Järjestelmän tekniset ominaisuudet saattavat muuttua
ilman erillistä ilmoitusta.
Intel HD Graphics 3000 (sisäinen)
Käyttöympäristö
116
Intel NM70
Intel HD Graphics (sisäinen)
Grafiikka
(valinnainen)
Luku 6.
Liite
Lämpötila: -5–40 °C säilytys, 10–35 °C käyttö
Kosteus: 5–9 0% säilytys, 20–80 % käyttö
Tuloteho) 100-240VAC, 50/60Hz,
Lähtöteho) 19VDC 2.1A, 19VDC 3.16A,
19VDC 4.74A, 19VDC 6.32A
•• Windowsin käyttämän muistin määrä voi olla pienempi
kuin käytettävissä olevan muistin määrä.
Tuotteen tekniset ominaisuudet
Rekisteröidyt tavaramerkit
Luku 6.
Liite
ENERGY STAR®-kumppani
ENERGY STAR® -kumppanina SAMSUNG on todennut,
että tämä tuote täyttää ENERGY STAR® -ohjeistuksen
energiatehokkuuden osalta.
Samsung on Samsung Co., Ltd:n rekisteröity tavaramerkki.
Intel, Pentium/Dual-Core/Quad-Core ovat Intel Corporationin
rekisteröityjä tavaramerkkejä.
AMD, Dual-Core/Quad-Core ovat AMD Corporationin rekisteröityjä
tavaramerkkejä.
Microsoft, MS-DOS ja Windows ovat Microsoft Corporationin
rekisteröityjä tavaramerkkejä.
The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface,
and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of
HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.
Kaikki muut tässä mainitut tuote- ja yritysnimet ovat niitä
vastaavien yritysten rekisteröityjä tavaramerkkejä.
117
HDMI
Sanasto
Luku 6.
Liite
118
Sanasto luettelee tässä käyttöoppaassa käytetyt termit. Katso muu terminologia Windowsin ohjeesta.
Varmuuskopio
DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)
Tapa tallentaa nykyinen tieto niin, että se on myöhemmin
tarvittaessa palautettavissa. Varmuuskopio on tapa palauttaa
tietokoneen tietoa, jos tieto tai tietokone vahingoittuu.
Tämä viittaa automaattisesti käyttäjille määräytyviin IP-osoitteisiin,
joita verkon pääkäyttäjät hallinnoivat.
Ladattava USB
Sovellusliittymä, joka on kehitetty mahdollistamaan Windowsohjelmien pääsy laitteisiin erittäin suurella nopeudella. Koska
grafiikka-, muisti- ja äänikorttien käyttönopeuden tulee olla
erityisen suuri tuottaakseen laadukasta kuvaa ja ääntä peleihin,
Direct X mahdollistaa nopean hallinnan ja vuorovaikutuksen
sovellusten ja laitteiden välillä. Direct X:n käytöllä Windowsin
multimediateho on kasvanut valtavasti.
Tämän ohjelman avulla voit antaa virtaa haluamaasi USB-porttiin,
kun järjestelmä on virransäästötilassa, lepotilassa tai sammutettuna.
Asiakas
Viittaa tietokoneeseen, joka käyttää palvelimen tarjoamia jaettuja
verkkoresursseja.
DDR SDRAM
(Double Data Rate Synchronous Dynamic Random Access Memory)
DRAM on muistityyppi, jonka solut koostuvat edullisesti
valmistetuista kondensaattoreista ja transistoreista.
SDRAM on muistityyppi, jonka tehokkuutta on parannettu
synkronoimalla kello ulkoisen keskusyksikön kellon kanssa.
DDR SDRAM on muistityyppi, jonka tehokkuutta on parannettu
kaksinkertaistamalla SDRAM:n toimintanopeus. Käytetään tällä
hetkellä yleisesti. Tässä tietokoneessa on käytössä DDR SDRAM.
Laitehallinta
Hallinnallinen työkalu tietokonelaitteiden hallintaan. Voit lisätä ja
poistaa laitteita tai päivittää laiteajureita laitehallintaa käyttäen.
Direct X
Ajuri
Ohjelmisto, joka toimii laitteiston ja käyttöjärjestelmän välissä.
Käyttöjärjestelmä tuntee laitetiedot ja ohjaa laitteita. Yleensä ajuri
toimitetaan vastaavan laitteen mukana.
D-sub (D-subminiature)
Tämä kaapeli yhdistää CRT-näytön ja tietokoneen. Siinä kulkee
analoginen kuva.
Sanasto
Luku 6.
Liite
119
DVD (Digital Versatile Disk)
Kuvake
DVD on kehitetty korvaamaan CD (compact disk). Vaikka levyn
muoto ja koko on sama kuin CD:llä, DVD:n kapasiteetti on
vähintään 4,7 Gt, kun CD:n kapasiteetti vastaavasti on 600 Mt. DVDvideo on digitaalinen toisin kuin VHS-video (analoginen). Se tukee
MPEG2-pakkausta ja digitaalista ääntä. DVD:n toisto edellyttää
DVD-asemaa.
Tämä viittaa pieneen kuvaan, joka edustaa käyttäjän käytettävissä
olevaa tiedostoa.
Palomuuri
LAN, lähiverkko (Local Area Network)
Suojausjärjestelmä, jota käytetään suojaamaan sisäverkkoa tai
intranetiä ulkoisilta verkoilta autentikointimenetelmää käyttämällä.
Tiedonsiirtoverkko, joka yhdistää tietokoneita, tulostimia
ja muita laitteita paikallisella alueella kuten rakennuksessa.
Lähiverkko mahdollistaa kaikkien siihen kytkettyjen laitteiden
vuorovaikutuksen verkossa. Tällä hetkellä lähiverkko käyttää
1980-luvun alkupuolella kehitettyä Ethernet-tekniikkaa.
Ethernet-kytkentä edellyttää verkkokorttia, Ethernet-korttia tai
verkkoliitäntäkorttia. Tietojen siirto tietokoneiden välillä edellyttää
laitteiden lisäksi protokollaa. Windows Vista käyttää TCP/IP:tä
oletusprotokollana.
HDMI
Tämä on määritys digitaaliselle kuva- ja ääniliitännälle, joka lähettää
kuva- ja äänisignaalin yhtä kaapelia pitkin.
Horrostila
Virtatila, joka tallentaa kaiken muistissa olevan tiedon kiintolevylle
ja sammuttaa keskusyksikön ja kiintolevyn. Kun horrostilasta
havahdutaan, kaikki toiminnassa olleet sovellusohjelmat
palautetaan niiden viimeisimpään tilaan.
IEEE802.XX
Tämä on joukko määrityksiä, jotka IEEE:n 802-komitea on laatinut
LAN-yhteysmenetelmälle nimeltä XX.
LCD (Liquid Crystal Display, nestekidenäyttö)
Käytössä on kaksi LCD-tyyppiä: passiivimatriisi ja aktiivimatriisi.
Tässä tietokoneessa käytetään TFT-aktiivimatriisinäyttöä. Koska
nestekidenäyttö on toteutettu transistoreilla, se voidaan rakentaa
ohueksi toisin kuin katodisädeputkinäytöt. Koska se ei välky, se
aiheuttaa vähemmän silmien väsymistä.
Sanasto
Verkko
Joukko tietokoneita ja laitteita (esimerkiksi tulostimia ja
skannereita), jotka on kytketty toisiinsa tiedonsiirtolinkillä. Verkko
voi olla pieni tai suuri. Se voidaan muodostaa pysyvästi kaapeleilla
tai tilapäisesti puhelinlinjoilla tai langattomilla linkeillä. Suurin
verkko on maailmanlaajuinen Internet.
Luku 6.
Liite
PCMCIA( Personal Computer Memory Card International
Association)-kortti
Tämä on laajennettu korttipaikan määritys mobiilitietokoneille,
esimerkiksi kannettaville tietokoneille. Tähän korttipaikkaan voi
yhdistää muistilaitteiden lisäksi useimpia muita oheislaitteita kuten
kiintolevyjä ja verkkokortteja.
Ilmaisinalue
Protokolla
Tämä viittaa tehtäväpalkissa olevaan alueeseen, joka sisältää
ohjelmien kuvakkeita, esimerkiksi äänenvoimakkuuden, virtatilan ja
ajan.
Protokolla on joukko sääntöjä, joiden mukaan tietokoneet
kommunikoivat keskenään verkon välityksellä. Protokolla on
sopimus tai standardi, joka valvoo yhteyttä, tietoliikennettä
ja tiedonsiirtoa tietojenkäsittelylaitteiden välillä. Se määrittää
lähetysmenetelmät ja lähetysmedia, jota käytetään tehokkaiden
verkkotoimintojen saavuttamiseksi.
Pikakäynnistys
Tämä viittaa työkalupalkkiin, joka voidaan määrittää niin, että
voit käynnistää Internet Explorerin tai jonkin muun ohjelman
yhdellä napsautuksella. Voit lisätä kuvakkeen työkalupalkin
pikakäynnistysalueelle ja käynnistää usein käytetyt ohjelmat
kuvaketta napsauttamalla.
120
Palvelin
Yleensä palvelin viittaa tietokoneeseen, joka tarjoaa jaettuja
resursseja verkkokäyttäjille.
Osio
SDHC (Secure Digital High Capacity)-kortti
Tämä viittaa kiintolevyn tallennustilan jakamiseen useiksi
tietoalueiksi eli osioiksi. Jos 100 Gt:n kiintolevy osioidaan 2 x 50
Gt:n osioksi, kiintolevyä voi käyttää aivan kuin käytössä olisi 2
kiintolevyä.
Tämä on SD-kortin laajennus, joka tukee yli 2 Gt:n tallennusmäärää.
Jako
Tämä viittaa tietokoneen kansion, tulostimen tai muun resurssin
asettamiseen niin, että muut käyttäjät voivat myös käyttää sitä.
Sanasto
Luku 6.
Liite
121
Jaettu kansio
USB (Universal Serial Bus)
Kansio, jota verkon muut käyttäjät voivat käyttää.
Tämä viittaa sarjaliitäntästandardiin, joka kehitettiin korvaamaan
perinteiset liitännät kuten sarjaliitäntä ja PS/2. Tiedonsiirtonopeus
määräytyy tietokoneen ja oheislaitteen yhdistämisessä käytettävän
liitäntästandardin mukaan. Näihin standardeihin kuuluvat USB 1.0,
1.1, 2.0 ja 3.0. Se soveltuu tukemaan oheislaitteita, jotka edellyttävät
korkeita tiedonsiirtonopeuksia. Tällaisia laitteita ovat esimerkiksi
AV-laitteet, toissijaiset kiintolevyt ja CD-RW-asemat. Suurempi
versionumero (esim. USB 3.0) tarkoittaa suurempaa mahdollista
tiedonsiirtonopeutta.
Verkon pääkäyttäjä
Käyttäjä, joka suunnittelee, asettaa ja hallitsee verkon toiminnot.
Joskus verkon pääkäyttäjää kutsutaan järjestelmän pääkäyttäjäksi.
Lepotila
Virtatila, joka mahdollistaa tietokoneiden virransäästön, kun niitä
ei käytetä. Kun tietokone on lepotilassa, tietokoneen muistissa
oleva tieto ei ole tallennettuna kiintolevyllä. Jos virta sammutetaan,
muistissa oleva tieto katoaa.
Järjestelmätiedosto
Järjestelmätiedostot viittaavat tiedostoihin, joita Windowskäyttöjärjestelmä lukee ja käyttää. Yleensä järjestelmätietoja ei saa
poistaa tai siirtää.
TCP/IPv4
Tämä on 4-tavuinen (32-bittinen) osoitejärjestelmä, joka on
erotettu pisteellä tavuihin (8 bittiä). Jokainen tavu esitetään
desimaalinumerolla.
Windows Media Player
Windowsin mukana tuleva multimediaohjelma. Tätä ohjelmaa
käyttämällä voit esimerkiksi toistaa mediatiedostoja, luoda audioCD-levyn, kuunnella radiolähetyksiä, etsiä ja hallita mediatiedostoja
ja kopioida tiedostoja siirrettäville laitteille.
Download PDF