Samsung | SM-A600FN/DS | Samsung Galaxy A6 (2018) Bruksanvisning

SM-A600FN/DS
SM-A605FN/DS
Käyttöopas
Finnish. 05/2018. Rev.1.0
www.samsung.com
Sisältö
Perustoiminnot
Sovellukset ja ominaisuudet
4
6
51 Sovellusten asentaminen tai
asennuksen poistaminen
53Bixby
65Puhelin
70Yhteystiedot
74Viestit
76Internet
78Sähköposti
79Kamera
96Galleria
102 Always On Display
104Moni-ikkuna
109 Samsung Members
110 Samsung Notes
111Kalenteri
112 Samsung Health
116Ääninauhuri
117 Omat tiedostot
117Kello
119Laskin
120Radio
121 Game Launcher
124SmartThings
128 Sisällön jakaminen
129Google-sovellukset
Lue tämä ensin
Laitteen ylikuumenemistilanteet ja
ratkaisut
9 Laitteen osat ja toiminnot
14Akku
16 SIM- tai USIM-kortti (nano-SIM-kortti)
21 Muistikortti (microSD-kortti)
24 Laitteen virran kytkeminen ja
katkaiseminen
26Käyttöönotto
28Samsung-tili
30 Tietojen siirtäminen aiemmasta
laitteesta
35 Näytön ymmärtäminen
46Ilmoituspaneeli
48 Tekstin syöttäminen
2
Sisältö
Asetukset
172Google
173Helppokäyttöisyys
174 Yleinen hallinta
175Ohjelmistopäivitys
176Käyttöopas
176 Tietoja puhelimesta
131Esittely
131Yhteydet
132Wi-Fi
134Bluetooth
136Datansäästö
137 NFC ja maksu
139 Mobiilitukiasema ja yhteyden jako
140 SIM-kortin hallinta
141 Lisää yhteysasetuksia
142 Äänet ja värinä
143 Dolby Atmos (tilaääni)
144Ilmoitukset
144Näyttö
145 Sinisen valon suodatin
146 Näyttötilan vaihtaminen tai näytön
värin säätäminen
147Näytönsäästäjä
148 Taustakuvat ja teemat
148 Edistykselliset toiminnot
150 Dual Messenger
151 Laitteen ylläpito
154Sovellukset
154Lukitusnäyttö
155 Smart Lock
155 Biometriset tiedot ja suojaus
157Kasvojentunnistus
160 Sormenjälkien tunnistus
163 Samsung Pass
167 Suojattu kansio
171 Pilvi ja tilit
172 Varmuuskopioi ja palauta
Liite
177Vianmääritys
183 Akun irrottaminen
3
Perustoiminnot
Lue tämä ensin
Lue tämä opas huolellisesti ennen laitteen käyttöä, jotta osaat käyttää sitä turvallisesti ja oikein.
• Kuvaukset perustuvat laitteen oletusasetuksiin.
• Alueen, palveluntarjoajan, mallin ominaisuuksien tai laitteen ohjelmiston mukaan voi olla,
että osa sisällöstä poikkeaa omasta laitteestasi.
• Paljon suoritintehoa ja RAM-muistia vaativa sisältö (laadukas sisältö) vaikuttaa laitteen
yleiseen suorituskykyyn. Laitteen tekniset ominaisuudet ja sen käyttöympäristö voivat
aiheuttaa sen, etteivät sisältöön liittyvät sovellukset toimi oikein.
• Samsung ei ole vastuussa muiden kuin Samsungin toimittamien sovellusten aiheuttamista
suorituskykyongelmista.
• Samsung ei ole vastuussa toiminta- eikä yhteensopivuusongelmista, jotka johtuvat
muokatuista rekisteriasetuksista tai muunnetusta käyttöjärjestelmäohjelmistosta.
Käyttöjärjestelmän mukauttamisyritys voi johtaa laitteen tai sovellusten virheelliseen
toimintaan.
• Laitteen mukana toimitetut ohjelmistot, äänilähteet, taustakuvat, muut kuvat ja muu media
on lisensoitu rajoitettuun käyttöön. Näiden materiaalien käyttö kaupallisiin ja muihin
tarkoituksiin on tekijänoikeuslakien vastaista. Vastuu median lainvastaisesta käytöstä on
kokonaan käyttäjillä.
• Liittymän datasopimuksen mukaan viesteistä, tiedostojen lähettämisestä ja
vastaanottamisesta, automaattisesta synkronoinnista, paikannuspalvelujen käytöstä tai
muista datapalveluista saatetaan veloittaa lisämaksu. Suurten tietomäärien siirtämisessä on
suositeltavaa käyttää Wi-Fi-toimintoa.
• Laitteen mukana toimitettuja sovelluksia voidaan päivittää ilman ennakkoilmoitusta, eivätkä
ne sen jälkeen välttämättä enää ole tuettuja. Jos sinulla on kysyttävää jostakin laitteen
mukana toimitetusta sovelluksesta, ota yhteys Samsung-asiakaspalveluun. Jos kysymys
koskee jotakin käyttäjän asentamaa sovellusta, ota yhteys vastaavaan palveluntarjoajaan.
4
Perustoiminnot
• Laitteen käyttöjärjestelmän muuttaminen tai epävirallisista lähteistä peräisin olevien
sovellusten asentaminen voi aiheuttaa laitteeseen toimintahäiriöitä ja tietojen
vahingoittumisen tai katoamisen. Nämä toimet ovat Samsungin käyttöoikeussopimuksen
vastaisia ja mitätöivät takuun.
• Joillekin laitteille on tiettyjen alueiden tai mallien tapauksessa hankittava Federal
Communications Commissionin (FCC) hyväksyntä. Jos laite on FCC:n hyväksymä, voit
tarkistaa laitteen FCC-tunnuksen. Kun haluat nähdä FCC-tunnuksen, käynnistä Asetuksetsovellus ja napauta Tietoja puhelimesta → Tila.
Ohjekuvakkeet
Vaara: Tilanteet, jotka voivat aiheuttaa vammoja sinulle tai muille
Varoitus: Tilanteet, joissa tämä laite tai muut laitteet voivat vahingoittua
Huomautus: Huomautuksia, käyttövinkkejä tai lisätietoja
5
Perustoiminnot
Laitteen ylikuumenemistilanteet ja ratkaisut
Jos laite kuumenee akkua ladattaessa
Laite ja laturi voivat kuumentua latauksen aikana. Laite voi tuntua kuumalta kosketettaessa
langattoman latauksen tai pikalatauksen aikana. Tämä on laitteen normaalia toimintaa, eikä se
vaikuta laitteen käyttöikään eikä suorituskykyyn. Jos akku kuumenee liikaa, laturi voi lopettaa
lataamisen.
Toimi seuraavasti, jos laite kuumenee:
• Irrota laturi laitteesta ja sulje kaikki käynnissä olevat sovellukset. Odota, että laite on
täysin jäähtynyt ja aloita sitten laitteen lataaminen uudelleen.
• Jos laitteen alaosa ylikuumenee, se voi johtua siitä, että yhdistetty USB-kaapeli on
vaurioitunut. Vaihda vaurioitunut USB-kaapeli uuteen Samsungin hyväksymään
kaapeliin.
• Langatonta laturia käyttäessäsi älä aseta laitteen ja langattoman laturin väliin mitään
ylimääräistä materiaalia, kuten metalliesineitä, magneetteja tai magneettisia kortteja.
Langaton lataus tai pikalataustoiminto on käytettävissä vain tuetuissa malleissa.
Jos laite kuumenee käytön aikana
Kun käytät toimintoja tai sovelluksia, jotka vaativat paljon virtaa, tai käytät niitä pitkään, laite
voi väliaikaisesti kuumentua akkuvirran runsaan kulutuksen takia. Sulje kaikki käynnissä olevat
sovellukset, äläkä käytä laitetta hetkeen.
Seuraavassa on esimerkkejä tilanteista, joissa laite voi ylikuumentua. Käyttämiesi toimintojen ja
sovellusten mukaan voi olla, että nämä esimerkit eivät koske laitemalliasi.
• Alkuasennuksen aikana oston jälkeen tai tietojen palauttamisen aikana
• Ladattaessa suuria tiedostoja
6
Perustoiminnot
• Käytettäessä sovelluksia, jotka vaativat paljon virtaa, tai käytettäessä sovelluksia pitkään
– – Pelattaessa laadukkaita pelejä pitkään
– – Tallennettaessa videoita pitkään
– – Suoratoistettaessa videoita näytön enimmäiskirkkaudella
– – Laitteen ollessa yhdistettynä televisioon
• Moniajon aikana (tai suoritettaessa useita sovelluksia taustalla)
– – Käytettäessä moni-ikkunatoimintoa
– – Päivitettäessä tai asennettaessa sovelluksia videoiden tallennuksen aikana
– – Ladattaessa suuria tiedostoja videopuhelun aikana
– – Tallennettaessa videoita navigointisovelluksen käytön aikana
• Siirrettäessä runsaasti dataa synkronoitaessa tietoja pilveen, sähköpostiin tai muihin tileihin
• Käytettäessä navigointisovellusta autossa laitteen ollessa suorassa auringonvalossa
• Käytettäessä mobiilitukiasematoimintoa ja yhteydenjakotoimintoa
• Käytettäessä laitetta alueilla, joilla signaali on heikko tai puuttuu
• Ladattaessa akkua vaurioituneen USB-kaapelin kautta
• Laitteen monitoimiliitännän ollessa vaurioitunut tai altistunut vieraille aineille, kuten
nesteille, pölylle, metallijauheille tai lyijykynän grafiitille
• Verkkovierailun aikana
Toimi seuraavasti, jos laite kuumenee:
• Pidä laitteen ohjelmisto päivitettynä uusimpaan versioon.
• Käynnissä olevien sovellusten väliset ristiriidat voivat aiheuttaa laitteen kuumenemisen.
Käynnistä laite uudelleen.
• Poista Wi-Fi-, GPS- ja Bluetooth-toiminnot käytöstä, kun et tarvitse niitä.
• Sulje sovellukset, jotka lisäävät akkuvirran kulutusta tai joita suoritetaan taustalla, jos et
käytä niitä.
• Poista tarpeettomat tiedostot tai käyttämättömät sovellukset.
• Vähennä näytön kirkkautta.
• Jos laite ylikuumenee tai tuntuu kuumalta pitkään, älä käytä sitä hetkeen. Jos laitteen
ylikuumeneminen jatkuu, ota yhteys Samsung-huoltoon.
7
Perustoiminnot
Laiterajoitukset laitteen ylikuumetessa
Kun laite kuumenee, toiminnot ja suorituskyky voivat olla rajoitettuja tai laite voi sammua
jäähdyttämisen takia. Tämä ominaisuus on käytettävissä vain tuetuissa malleissa.
• Jos laite tulee tavallista kuumemmaksi, näkyviin tulee laitteen ylikuumenemisesta kertova
ilmoitus. Laitteen lämpötilan laskemista varten näytön kirkkautta ja toimintojen nopeutta
rajoitetaan ja akun lataaminen lopetetaan. Käynnissä olevat sovellukset suljetaan, ja voit vain
soittaa hätäpuheluja, kunnes laite on jäähtynyt.
• Jos laite ylikuumenee tai tuntuu kuumalta pitkään, näkyviin tulee sammutusilmoitus.
Sammuta laite ja odota, kunnes se on jäähtynyt.
Käyttöympäristöä koskevia varotoimia
Laite voi kuumeta ympäristön takia seuraavissa olosuhteissa. Toimi varovasti, jotta akun käyttöikä
ei lyhene, laite ei vahingoitu eikä synny tulipaloa.
• Älä säilytä laitetta hyvin matalassa tai korkeassa lämpötilassa.
• Älä altista laitetta suoralle auringonvalolle pitkiksi ajoiksi.
• Älä käytä tai säilytä laitetta pitkiä aikoja hyvin kuumassa ympäristössä, kuten kesällä autossa.
• Älä aseta laitetta alueille, jotka voivat ylikuumeta, kuten sähköhuovan päälle.
• Älä säilytä laitetta lämmittimien, mikroaaltouunien, kuumien ruoanlaittovälineiden tai
paineastioiden lähellä tai sisällä.
• Älä koskaan käytä vaurioitunutta laturia tai akkua.
8
Perustoiminnot
Laitteen osat ja toiminnot
Pakkauksen sisältö
Pakkauksen sisältö on lueteltu pikaoppaassa.
• Laitteen mukana toimitettavat varusteet ja saatavissa olevat lisävarusteet voivat
vaihdella alueen tai palveluntarjoajan mukaan.
• Mukana toimitettavat varusteet on suunniteltu vain tähän laitteeseen, eivätkä ne
välttämättä ole yhteensopivia muiden laitteiden kanssa.
• Ulkoasua ja teknisiä ominaisuuksia voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.
• Voit ostaa lisävarusteita Samsung-jälleenmyyjältä. Varmista ennen ostamista, että ne
ovat yhteensopivia laitteen kanssa.
• Käytä vain Samsungin hyväksymiä varusteita. Hyväksymättömien lisävarusteiden
käyttäminen voi aiheuttaa suorituskykyongelmia ja vikoja, joita takuu ei kata.
• Kaikkien varusteiden saatavuus on kokonaan niitä valmistavien vastaavien yhtiöiden
vastuulla. Lisätietoja saatavilla olevista varusteista on Samsungin sivustossa.
9
Perustoiminnot
Laitteen osat
► Galaxy A6 -mallit:
Kaiutin
Etukamera
Läheisyys-/RGB-tunnistin
Salama
Kaiutin
Virtanäppäin
Äänenvoimakkuusnäppäin
Kosketusnäyttö
SIM-korttikelkka
SIM-kortti-/
muistikorttikelkka
Monitoimiliitäntä
NFC-antenni
GPS-antenni
Takakamera
Sormenjälkitunnistin
Salama
Pääantenni
Kuulokeliitin
Mikrofoni
10
Perustoiminnot
► Galaxy A6+ -mallit:
Kaiutin
Etukamera
Läheisyys-/RGB-tunnistin
Salama
Kaiutin
Virtanäppäin
Äänenvoimakkuusnäppäin
Kosketusnäyttö
SIM-korttikelkka
SIM-kortti-/
muistikorttikelkka
Monitoimiliitäntä
11
Perustoiminnot
NFC-antenni
GPS-antenni
Takakamera (kaksois)
Salama
Sormenjälkitunnistin
Pääantenni
Mikrofoni
Kuulokeliitin
Käyttäessäsi kaiuttimia esimerkiksi mediatiedostojen toiston tai kaiutinpuhelintoiminnon
käytön aikana älä sijoita laitetta korviesi lähelle.
• Yhteysongelmia tai akkuvirran nopeaa kulumista voi ilmetä:
– – jos kiinnität metallisen tarran laitteen antennin alueelle
– – jos kiinnität laitteeseen metallia sisältävästä materiaalista valmistetun kannen
– – jos peität laitteen antennialueen käsillä tai joillakin esineillä käyttäessäsi tiettyjä
toimintoja, kuten puheluja tai mobiilidatayhteyttä
• Samsungin hyväksymän näytönsuojakalvon käyttäminen on suositeltavaa.
Hyväksymättömän näytönsuojakalvon käyttäminen voi aiheuttaa tunnistimien
virheellisen toiminnan.
• Älä peitä läheisyys-/RGB-tunnistimen aluetta näytön lisävarusteilla, kuten
näytönsuojakalvolla tai tarroilla. Muutoin tunnistimeen voi tulla toimintahäiriö.
12
Perustoiminnot
Fyysiset näppäimet
Äänenvoimakkuusnäppäin
Näppäin
Virtanäppäin
Toiminto
• Paina jonkin aikaa, kun haluat kytkeä tai katkaista laitteen virran.
Virta
• Painamalla voit käynnistää näytön tai lukita sen.
Äänenvoimakkuus
• Painamalla tätä voit säätää laitteen äänenvoimakkuutta.
Valintanäppäimet
Näytä ja piilota
-näppäin
Paluunäppäin
Viimeksi käytetyt
sovellukset
-näppäin
Kotinäppäin
Kun käynnistät laitteen, valintanäppäimet tulevat näkyviin näytön alareunaan.
Oletusvalintanäppäimet ovat viimeksi käytetyt sovellukset -näppäin, kotinäppäin ja
paluunäppäin. Lisätietoja on kohdassa Siirtymispalkki (valintanäppäimet).
13
Perustoiminnot
Akku
Akun lataaminen
Lataa akku, ennen kuin käytät sitä ensimmäisen kerran tai kun se on ollut pitkään
käyttämättömänä.
Käytä vain Samsungin hyväksymiä latureita, akkuja ja kaapeleita. Muut kuin hyväksytyt
laturit tai kaapelit voivat aiheuttaa akun räjähtämisen tai laitteen vahingoittumisen.
Laturin liittäminen väärin voi vahingoittaa laitetta vakavasti. Takuu ei kata
epäasianmukaisen käytön aiheuttamia vaurioita.
Säästä energiaa irrottamalla laturi, kun sitä ei tarvita. Laturissa ei ole virtakytkintä, joten
irrota laturi pistorasiasta sähkön säästämiseksi, kun se ei ole käytössä. Laturi on pidettävä
lähellä pistorasiaa ja helposti saatavilla latauksen ajan.
1 Kytke USB-kaapeli USB-virtasovittimeen.
2 Kytke USB-kaapeli laitteen monitoimiliitäntään.
3 Kytke USB-virtasovitin pistorasiaan.
4 Kun akku on latautunut täyteen, irrota laturi laitteesta. Irrota sitten laturi pistorasiasta.
14
Perustoiminnot
Akkuvirran kulutuksen pienentäminen
Laitteessa on useita asetuksia, jotka auttavat säästämään akkuvirtaa.
• Optimoi laite laitteen ylläpitotoiminnolla.
• Kun et käytä laitetta, sammuta näyttö painamalla virtanäppäintä.
• Ota virransäästötila käyttöön.
• Sulje tarpeettomat sovellukset.
• Poista Bluetooth-toiminto käytöstä, kun sitä ei käytetä.
• Poista Wi-Fi-toiminto käytöstä, kun sitä ei käytetä.
• Poista käytöstä synkronointia tarvitsevien sovellusten automaattinen synkronointi.
• Lyhennä taustavalon kestoaikaa.
• Vähennä näytön kirkkautta.
Akun lataamista koskevia vihjeitä ja varotoimia
• Kun akkuvirta on vähissä, akkukuvake näyttää tyhjältä.
• Jos akku on täysin tyhjä, laitetta ei voi käynnistää, vaikka laturi olisi liitetty siihen. Anna tyhjän
akun latautua muutama minuutti ennen laitteen käynnistämistä.
• Jos käytät useita sovelluksia samanaikaisesti, verkkosovelluksia tai sovelluksia, jotka
tarvitsevat yhteyden toiseen laitteeseen, akun varaus kuluu nopeasti. Lataa akku täyteen
aina ennen tällaisten sovellusten käyttämistä, jotta vältät virran loppumisen datasiirron
aikana.
• Jos käytät laturin sijaan muuta virtalähdettä, kuten tietokonetta, latausnopeus voi olla
tavallista hitaampi pienemmän sähkövirran takia.
• Laitetta voi käyttää latauksen aikana, mutta akun lataaminen voi hidastua.
• Jos laitteen virransyöttö muuttuu epävakaaksi latauksen aikana, kosketusnäyttö ei ehkä
toimi. Jos näin käy, irrota laturi laitteesta.
15
Perustoiminnot
• Laite ja laturi voivat kuumentua latauksen aikana. Tämä on normaalia, eikä sen pitäisi
vaikuttaa laitteen käyttöikään eikä suorituskykyyn. Jos akku kuumenee tavallista
voimakkaammin, laturi voi lopettaa lataamisen.
• Jos lataat laitetta monitoimiliitännän ollessa märkä, laite voi vahingoittua. Kuivaa
monitoimiliitäntä huolellisesti ennen laitteen lataamista.
• Jos laite ei lataudu asianmukaisesti, vie laite sekä laturi Samsung-huoltoon.
SIM- tai USIM-kortti (nano-SIM-kortti)
SIM- tai USIM-kortin asentaminen
Asenna matkapuhelinpalvelun tarjoajan toimittama SIM- tai USIM-kortti.
Voit asettaa kaksi SIM- tai USIM-korttia, jolloin voit käyttää kahta puhelinnumeroa tai
palveluntarjoajaa yhdessä laitteessa. Joillakin alueilla datasiirtonopeudet voivat olla kahta SIMkorttia laitteessa käytettäessä hitaampia kuin yhtä SIM-korttia käytettäessä.
Varo kadottamasta SIM- tai USIM-korttia äläkä anna niitä muiden käyttöön. Samsung ei
ole vastuussa mistään vahingoista tai haitoista, jotka aiheutuvat korttien katoamisesta tai
varastamisesta.
Joidenkin LTE-palvelujen käyttömahdollisuus voi määräytyä palveluntarjoajan mukaan.
Jos haluat lisätietoja palvelun käyttömahdollisuudesta, ota yhteys palveluntarjoajaasi.
16
Perustoiminnot
– – SIM-korttikelkka 1:
17
Perustoiminnot
– – SIM-korttikelkka 2:
1 Aseta poistotyökalu kelkassa olevaan reikään kelkan löysäämistä varten.
Varmista, että poistotyökalu on kohtisuorassa reikään nähden. Muussa tapauksessa laite
voi vahingoittua.
2 Vedä kelkka varovasti ulos kelkan paikasta.
18
Perustoiminnot
3 Aseta SIM- tai USIM-kortti kelkkaan niin, että kullanväriset liittimet ovat alaspäin. Aseta
ensisijainen SIM- tai USIM-kortti kelkkaan 1 ja toissijainen SIM- tai USIM-kortti kelkkaan 2.
4 Paina SIM- tai USIM-kortti varovasti kiinni kelkkaan.
Jos korttia ei ole kiinnitetty pitävästi kelkkaan, SIM-kortti voi irrota kelkasta.
5 Aseta kelkka takaisin kelkan paikkaan.
• Jos asetat kelkan laitteeseen kelkan ollessa märkä, laite voi vahingoittua. Varmista
aina, että kelkka on kuiva.
• Aseta kelkka kokonaan kelkan paikkaan niin, etteivät nesteet pääse laitteeseen.
Kortin oikea asentaminen
Nano-SIM-kortti
Nano-SIM-kortti
MicroSD-kortti
Käytä vain nano-SIM-korttia.
19
Perustoiminnot
SIM- tai USIM-kortin poistaminen
1 Aseta poistotyökalu kelkassa olevaan reikään kelkan löysäämistä varten.
2 Vedä kelkka varovasti ulos kelkan paikasta.
3 Irrota SIM- tai USIM-kortti.
4 Aseta kelkka takaisin kelkan paikkaan.
Kahden SIM- tai USIM-kortin käyttäminen
Jos asetat kaksi SIM- tai USIM-korttia, voit käyttää kahta puhelinnumeroa tai palveluntarjoajaa
yhdessä laitteessa.
SIM- tai USIM-korttien aktivoiminen
Käynnistä Asetukset-sovellus ja napauta Yhteydet → SIM-kortin hallinta. Valitse SIM- tai USIMkortti ja aktivoi kytkin napauttamalla sitä.
SIM- tai USIM-korttien mukauttaminen
Käynnistä Asetukset-sovellus ja napauta Yhteydet → SIM-kortin hallinta ja valitse sitten SIM- tai
USIM-kortti seuraavien toimintojen käyttöä varten:
• Kuvake: Vaihda SIM- tai USIM-kortin kuvaketta.
• Nimi: Vaihda SIM- tai USIM-kortin näyttönimeä.
• Verkkotila: Valitse SIM- tai USIM-kortin kanssa käytettävä verkkotyyppi.
Ensisijaisten SIM- tai USIM-korttien määrittäminen
Kun kaksi korttia on aktivoitu, voit määrittää äänipuhelut, viestit ja datapalvelut korttikohtaisesti.
Käynnistä Asetukset-sovellus ja napauta Yhteydet → SIM-kortin hallinta ja määritä korttien
ominaisuuksien asetukset ENSISIJAINEN SIM-KORTTI -toiminnolla.
20
Perustoiminnot
Muistikortti (microSD-kortti)
Muistikortin asentaminen
Muistikortin valmistajan tai tyypin mukaan voi olla, että laitteen muistikorttikapasiteetti poikkeaa
muista malleista ja etteivät jotkin muistikortit ole yhteensopivia laitteen kanssa. Voit tarkistaa
laitteen enimmäismuistikorttikapasiteetin Samsungin sivustosta.
• Kaikki muistikortit eivät ehkä ole täysin yhteensopivia laitteen kanssa.
Yhteensopimattoman kortin käyttäminen voi vahingoittaa laitetta tai muistikorttia tai
turmella kortille tallennetut tiedot.
• Varmista huolellisesti, että asetat muistikortin laitteeseen oikein päin.
• Laite tukee muistikorttien FAT- ja exFAT-tiedostojärjestelmiä. Jos laitteeseen asetetaan
muussa tiedostojärjestelmässä alustettu kortti, laite pyytää alustamaan muistikortin
uudelleen tai se ei tunnista korttia lainkaan. Muistikortin käyttäminen edellyttää sen
alustamista. Jos laite ei voi alustaa eikä tunnista muistikorttia, ota yhteys muistikortin
valmistajaan tai Samsung-huoltoon.
• Tietojen kirjoittaminen ja poistaminen jatkuvasti lyhentää muistikorttien käyttöikää.
• Kun asetat muistikortin laitteeseen, muistikortin tiedostohakemisto näkyy kansiossa
Omat tiedostot → SD-kort.
21
Perustoiminnot
1 Aseta poistotyökalu kelkassa olevaan reikään kelkan löysäämistä varten.
Varmista, että poistotyökalu on kohtisuorassa reikään nähden. Muussa tapauksessa laite
voi vahingoittua.
2 Vedä kelkka varovasti ulos kelkan paikasta.
Kun irrotat kelkan laitteesta, mobiilidatayhteys poistuu käytöstä.
22
Perustoiminnot
3 Aseta muistikortti kelkkaan 2 niin, että kullanväriset liittimet ovat alaspäin.
Kelkka 1
Kelkka 2
4 Paina muistikortti varovasti kiinni kelkkaan.
Jos korttia ei ole kiinnitetty pitävästi kelkkaan, muistikortti voi irrota kelkasta.
5 Aseta kelkka takaisin kelkan paikkaan.
• Jos asetat kelkan laitteeseen kelkan ollessa märkä, laite voi vahingoittua. Varmista
aina, että kelkka on kuiva.
• Aseta kelkka kokonaan kelkan paikkaan niin, etteivät nesteet pääse laitteeseen.
Muistikortin poistaminen
Ennen kuin poistat muistikortin, poista se ensin käytöstä, jotta poistaminen on turvallista.
Käynnistä Asetukset-sovellus ja napauta Laitteen ylläpito → Tallennustila → →
Tallennusasetukset → SD-kort. → POISTA KÄYTÖSTÄ.
1 Aseta poistotyökalu kelkassa olevaan reikään kelkan löysäämistä varten.
2 Vedä kelkka varovasti ulos kelkan paikasta.
3 Poista muistikortti.
4 Aseta kelkka takaisin kelkan paikkaan.
Älä irrota ulkoista tallennuslaitetta, kuten muistikorttia tai USB-muistitikkua, kun laite
siirtää tai käsittelee tietoja tai heti tietojen siirtämisen jälkeen. Muutoin tiedot voivat
vioittua tai kadota tai ulkoinen tallennuslaite voi vahingoittua. Samsung ei ole vastuussa
mistään menetyksistä, tietojen menetykset mukaan lukien, jotka johtuvat ulkoisten
tallennuslaitteiden väärinkäytöstä.
23
Perustoiminnot
Muistikortin alustaminen
Tietokoneessa alustettu muistikortti ei ehkä ole yhteensopiva laitteen kanssa. Alusta muistikortti
laitteessa.
Käynnistä Asetukset-sovellus ja napauta Laitteen ylläpito → Tallennustila → →
Tallennusasetukset → SD-kort. → Alusta.
Muista varmuuskopioida kaikki muistikortille tallennetut tärkeät tiedot ennen
muistikortin alustamista. Valmistajan takuu ei kata käyttäjän toimista johtuvaa tietojen
menetystä.
Laitteen virran kytkeminen ja katkaiseminen
Kytke laitteeseen virta painamalla virtanäppäintä muutama sekunti.
Kun käynnistät laitteen ensimmäisen kerran tai alkuperäisten tehdasasetusten palauttamisen
jälkeen, asenna laite näytön ohjeiden mukaisesti.
Voit katkaista virran laitteesta painamalla virtanäppäintä jonkin aikaa ja napauttamalla sitten
Katkaise virta.
Noudata kaikkia valtuutetun henkilöstön julkaisemia varoituksia ja ohjeita, kun olet
paikassa, jossa langattomien laitteiden käyttöä on rajoitettu, kuten lentokoneessa tai
sairaalassa.
Laitteen käynnistäminen uudelleen
Jos laite on jumissa eikä vastaa, käynnistä se uudelleen pitämällä virtanäppäintä ja
äänenvoimakkuuden vähennysnäppäintä painettuina samanaikaisesti yli seitsemän sekunnin
ajan.
Äänenvoimakkuuden
vähennysnäppäin
Virtanäppäin
24
Perustoiminnot
Hätätila
Voit vähentää akkuvirran kulutusta kytkemällä laitteen hätätilaan. Jotkin sovellukset ja toiminnot
ovat rajoitettuja. Hätätilassa voit esimerkiksi soittaa hätäpuhelun, lähettää sijaintitietosi muille ja
toistaa hälytysäänen.
Hätätilan ottaminen käyttöön
Voit ottaa hätätilan käyttöön painamalla virtanäppäintä jonkin aikaa ja napauttamalla sitten
Hätätila.
Jäljellä oleva käyttöaika näyttää ajan, joka on jäljellä, ennen kuin akkuvirta loppuu.
Jäljellä oleva käyttöaika voi vaihdella laitteen asetusten ja käyttöolojen mukaan.
Hätätilan poistaminen käytöstä
Voit poistaa hätätilan käytöstä napauttamalla → Poista hätätila käytöstä. Voit myös painaa
virtanäppäintä jonkin aikaa ja napauttaa sitten Hätätila.
25
Perustoiminnot
Käyttöönotto
Kun käynnistät laitteen ensimmäisen kerran tai alkuperäisten tehdasasetusten palauttamisen
jälkeen, asenna laite näytön ohjeiden mukaisesti.
Käyttöönottotoimet voivat vaihdella laitteen ohjelmiston ja käyttöalueen mukaan.
1 Käynnistä laite.
2 Valitse haluamasi kieli laitetta varten ja valitse
.
Valitse kieli.
3 Valitse Wi-Fi-verkko ja muodosta siihen yhteys.
Jos et muodosta yhteyttä Wi-Fi-verkkoon, et ehkä voi määrittää joitakin laitteen
ominaisuuksia käyttöönoton aikana.
4 Jatka käyttöönottoa noudattamalla näytön ohjeita.
5 Määritä näytön lukitusmenetelmä laitteen suojaamista varten. Voit suojata henkilökohtaisia
tietojasi estämällä laitteen käytön muilta henkilöiltä. Jos haluat määrittää näytön
lukitusmenetelmän myöhemmin, napauta Ei, kiitos.
26
Perustoiminnot
6 Kirjaudu sisään Samsung-tilillesi. Voit hyödyntää Samsungin palveluja ja pitää tietosi ajan
tasalla ja suojattuina kaikissa laitteissasi. Lisätietoja on Samsung-tili-kohdassa.
7 Valitse ominaisuudet, joita haluat käyttää, ja suorita käyttöönotto loppuun.
Alkunäyttö tulee näkyviin.
27
Perustoiminnot
Samsung-tili
Esittely
Samsung-tilisi on yhdistetty tilipalvelu, jonka avulla voit käyttää erilaisia Samsungin palveluja
mobiililaitteissa, televisioissa ja Samsungin Internet-sivustossa. Kun Samsung-tilisi on rekisteröity,
voit esimerkiksi pitää tietosi ajantasaisina ja suojattuina kaikissa Samsung-laitteissasi Samsung
Cloud -palvelun avulla, seurata ja hallita kadonnutta tai varastettua laitetta ja tarkastella vihjeitä
Samsung Members -palvelusta.
Luo Samsung-tilisi sähköpostiosoitteesi avulla.
Jos haluat nähdä luettelon palveluista, joita voit käyttää Samsung-tilisi kanssa, mene
osoitteeseen account.samsung.com. Saat lisätietoja Samsung-tileistä käynnistämällä Asetuksetsovelluksen ja napauttamalla Pilvi ja tilit → Tilit → Samsung account → → Ohje.
Samsung-tilin rekisteröinti
Uuden Samsung-tilin rekisteröinti
Jos sinulla ei ole Samsung-tiliä, luo tili.
1 Käynnistä Asetukset-sovellus ja napauta Pilvi ja tilit → Tilit → Lisää tili.
2 Napauta Samsung account → LUO TILI.
3 Luo tili valmiiksi noudattamalla näytön ohjeita.
28
Perustoiminnot
Olemassa olevan Samsung-tilin rekisteröinti
Jos sinulla on jo Samsung-tili, rekisteröi se laitteeseen.
1 Käynnistä Asetukset-sovellus ja napauta Pilvi ja tilit → Tilit → Lisää tili.
2 Napauta Samsung account → KIRJAUDU.
3 Anna sähköpostiosoitteesi ja salasanasi ja napauta sitten KIRJAUDU.
Jos olet unohtanut tilisi tiedot, napauta Etsi tunnus tai Nollaa salasana. Löydät tilisi tiedot,
kun annat tarvittavat tiedot.
Jos haluat vahvistaa Samsung-tilisi salasanan sormenjälkiesi tai muiden biometristen
tietojesi avulla, napauta Vahvista henkilöllisyys salasanan sijaan Samsung Passilla.
Lisätietoja on kohdassa Samsung Pass.
4 Lue ja hyväksy käyttöehdot ja napauta HYVÄKSYN.
5 Lopeta Samsung-tilin rekisteröinti napauttamalla VALMIS.
Samsung-tilin poistaminen
Kun poistat rekisteröidyn Samsung-tilisi laitteesta, myös yhteystietosi, tapahtumasi ja muut
tietosi poistetaan.
1 Käynnistä Asetukset-sovellus ja napauta Pilvi ja tilit → Tilit.
2 Napauta Samsung account → → Poista tili.
3 Napauta POISTA, anna Samsung-tilisi salasana ja napauta sitten POISTA TILI.
29
Perustoiminnot
Tietojen siirtäminen aiemmasta laitteesta
Voit palauttaa tietosi, kuten kuvat, yhteystiedot, viestit ja sovellukset Samsung Cloud -palvelusta.
Voit myös kopioida ne aiemmasta laitteestasi Smart Switch -toiminnolla.
• Tämä toiminto ei ehkä ole tuettu joissakin laitteissa tai tietokoneissa.
• Käyttöön liittyy rajoituksia. Lisätietoja on osoitteessa www.samsung.com/smartswitch.
Samsung suhtautuu tekijänoikeuksiin vakavasti. Siirrä vain sisältöä, jonka omistat tai
jonka siirtämiseen sinulla on oikeus.
Smart Switch
Voit siirtää tietoja mobiililaitteesta toiseen Smart Switch -toiminnon avulla. Kun haluat käyttää
Smart Switch -toimintoa, käynnistä Asetukset-sovellus ja napauta Pilvi ja tilit → Smart Switch.
Jos sinulla ei ole sovellusta, lataa se Galaxy Apps -kaupasta tai Play Kauppa -palvelusta.
Tietojen siirtäminen mobiililaitteesta
Voit siirtää tiedot aiemmasta laitteestasi uuteen laitteeseesi langattomasti Wi-Fi Direct
-toiminnon avulla.
1 Käynnistä Smart Switch aiemmassa laitteessa.
Jos sinulla ei ole sovellusta, lataa se Galaxy Apps -kaupasta tai Play Kauppa -palvelusta.
2 Käynnistä laitteessasi Asetukset-sovellus ja napauta Pilvi ja tilit → Smart Switch.
3 Aseta laitteet lähelle toisiaan.
30
Perustoiminnot
4 Napauta aiemmassa laitteessa LANGATON → LÄHETÄ.
5 Napauta uudessa laitteessasi LANGATON → VASTAANOTA ja valitse aiemman laitteen
tyyppi.
6 Siirrä tiedot aiemmasta laitteestasi noudattamalla näytön ohjeita.
Tietojen siirtäminen ulkoisen tallennuslaitteen avulla
Voit siirtää tietoja ulkoisen tallennuslaitteen avulla.
1 Siirrä tiedot aiemmasta laitteestasi ulkoiseen tallennuslaitteeseen.
2 Lisää tai liitä ulkoinen tallennuslaite laitteeseesi.
3 Käynnistä laitteessasi Asetukset-sovellus ja napauta Pilvi ja tilit → Smart Switch →
ULKOINEN TALLENNUSLAITE → PALAUTA.
4 Siirrä tiedot ulkoisesta tallennuslaitteesta noudattamalla näytön ohjeita.
31
Perustoiminnot
Varmuuskopiotietojen siirtäminen tietokoneesta
Voit siirtää tietoja laitteestasi tietokoneeseen ja päinvastoin. Lataa Smart Switch
-tietokonesovellus osoitteesta www.samsung.com/smartswitch. Varmuuskopioi tiedot
aiemmasta laitteestasi tietokoneeseen ja tuo tiedot uuteen laitteeseen.
1 Siirry tietokoneella osoitteeseen www.samsung.com/smartswitch ja lataa Smart Switch.
2 Käynnistä Smart Switch tietokoneessa.
Jos aiempi laitteesi ei ole Samsung-laite, varmuuskopioi tiedot tietokoneeseen laitteen
valmistajan toimittamalla ohjelmalla. Siirry sitten vaiheeseen 5.
3 Liitä aiempi laitteesi tietokoneeseen laitteen USB-kaapelilla.
4 Varmuuskopioi tiedot laitteesta noudattamalla tietokoneessa näytön ohjeita. Irrota sitten
aiempi laite tietokoneesta.
5 Liitä uusi laitteesi tietokoneeseen USB-kaapelilla.
6 Siirrä tiedot uuteen laitteeseen noudattamalla tietokoneen näytön ohjeita.
Tuotujen tietojen näyttäminen
Voit näyttää tuodut tiedot samassa sovelluksessa kuin aiemmassa laitteessa.
Jos uudessa laitteessa ei ole samoja sovelluksia tuotujen tietojen näyttämiseen tai toistamiseen,
tiedot tallennetaan samantyyppiseen sovellukseen. Jos esimerkiksi tuot muistioita eikä
laitteessasi ole Muistio-sovellusta, voit katsella muistioita Samsung Notes -sovelluksessa.
32
Perustoiminnot
Samsung Cloud
Varmuuskopioi tiedot aiemmasta laitteestasi Samsung Cloud -palveluun ja palauta tiedot uuteen
laitteeseen. Samsung Cloud -palvelun käyttäminen edellyttää, että olet rekisteröinyt Samsungtilisi ja kirjaudut sisään sen avulla. Lisätietoja on Samsung-tili-kohdassa.
Tietojen varmuuskopiointi
1 Kirjaudu aiemmassa laitteessasi sisään Samsung-tilillesi.
2 Käynnistä Asetukset-sovellus, valitse varmuuskopiointitoiminto ja varmuuskopioi tietosi.
• Jos laitteesi tukee Samsung Cloud -palvelua, käynnistä Asetukset-sovellus, napauta
Pilvi ja tilit → Samsung Cloud, valitse laitteesi kohdassa VARMUUSKOPIOI JA
PALAUTA, napauta Varmuuskopioi ja varmuuskopioi sitten tietosi.
• Tietojen varmuuskopiointitapa voi vaihdella mallin mukaan.
• Joitakin tietoja ei varmuuskopioida. Kun haluat tarkistaa varmuuskopioitavat tiedot,
käynnistä Asetukset-sovellus, napauta Pilvi ja tilit → Samsung Cloud, valitse laitteesi
kohdassa VARMUUSKOPIOI JA PALAUTA ja napauta sitten Varmuuskopioi.
Tietojen palauttaminen
1 Käynnistä uudessa laitteessasi Asetukset-sovellus ja napauta Pilvi ja tilit → Samsung Cloud.
2 Valitse aiempi laitteesi kohdassa VARMUUSKOPIOI JA PALAUTA ja napauta Palauta tiedot.
3 Valitse tietotyypit, jotka haluat palauttaa, ja napauta PALAUTA.
33
Perustoiminnot
Tietojen synkronoiminen
Voit synkronoida laitteeseesi tallennetut tiedot Samsung Cloud ‑palvelun kanssa ja käyttää niitä
muissa laitteissa.
1 Käynnistä uudessa laitteessasi Asetukset-sovellus ja napauta Pilvi ja tilit → Samsung Cloud.
2 Napauta → Asetukset → Synkronointiasetukset.
3 Napauta kytkimiä niiden kohteiden vieressä, joiden kanssa haluat synkronoida.
Tietojen tarkistaminen
Voit tarkistaa Samsung Cloud -tallennustilasi tallennetut kohteet ja käytetyn muistin. Käynnistä
Asetukset-sovellus ja napauta Pilvi ja tilit → Samsung Cloud.
• Voit tarkistaa heti käytetyn muistin ja tallennetut kohteet, kuten GALLERIA, SAMSUNG
NOTES ja SAMSUNG CLOUD DRIVE. Napauta jokaista korttia ja siirry seuraavalle sivulle. Voit
muuttaa asetuksia tai tarkistaa tallennetut tiedot.
• Voit tarkistaa Samsung-tilisi varmuuskopiotiedot VARMUUSKOPIOI JA PALAUTA -toiminnon
avulla. Valitse laitteesi ja napauta Palauta tiedot.
34
Perustoiminnot
Näytön ymmärtäminen
Kosketusnäytön käyttäminen
• Älä päästä kosketusnäyttöä kosketuksiin muiden sähkölaitteiden kanssa. Staattisen
sähkön purkaukset voivat saada kosketusnäytön toimimaan virheellisesti.
• Älä napauta kosketusnäyttöä millään terävällä esineellä äläkä paina sitä voimakkaasti
sormella, jotta näyttö ei vahingoitu.
• Kosketusnäytön jättäminen pitkäksi ajaksi käyttämättömäksi voi johtaa jälkikuviin
(kuvan "palamiseen" näyttöön) tai haamukuviin. Sammuta kosketusnäyttö, kun laite ei
ole käytössä.
• Laite ei ehkä tunnista kosketussyötteitä lähellä näytön reunoja, jotka ovat
kosketussyöttöalueen ulkopuolella.
• On suositeltavaa käyttää kosketusnäyttöä sormilla.
Napauttaminen
Napauta näyttöä.
Koskettaminen jonkin aikaa
Kosketa näyttöä noin kaksi sekuntia.
35
Perustoiminnot
Vetäminen
Kosketa kohdetta jonkin aikaa ja vedä se
kohdepaikkaan.
Kaksoisnapauttaminen
Kaksoisnapauta näyttöä.
Pyyhkäiseminen
Pyyhkäise ylöspäin, alaspäin, vasemmalle tai
oikealle.
Levittäminen ja nipistäminen
Levitä näytössä kahta sormea kauemmas
toisistaan tai nipistä niitä yhteen.
36
Perustoiminnot
Siirtymispalkki (valintanäppäimet)
Kun käynnistät laitteen, valintanäppäimet tulevat näkyviin siirtymispalkkiin näytön
alareunaan. Oletusvalintanäppäimet ovat viimeksi käytetyt sovellukset -näppäin, kotinäppäin
ja paluunäppäin. Näppäinten toiminnot voivat vaihdella käytettävän sovelluksen tai
käyttöympäristön mukaan.
Näytä ja piilota
-näppäin
Paluunäppäin
Viimeksi käytetyt
sovellukset
-näppäin
Näppäin
Kotinäppäin
Toiminto
Näytä ja piilota
• Kiinnitä tai piilota siirtymispalkki kaksoisnapauttamalla.
Viimeksi käytettyjen
sovellusten näppäin
• Napauttamalla voit avata viimeksi käytettyjen
sovellusten luettelon.
• Palaa alkunäyttöön napauttamalla.
Koti
Paluu
• Käynnistä Google-sovellus koskettamalla jonkin aikaa.
• Napauttamalla voit palata edelliseen näyttöön.
Siirtymispalkin näyttäminen tai piilottaminen
Siirtymispalkin vasemmalla puolella olevan Näytä ja piilota -näppäimen avulla voit valita,
onko siirtymispalkki piilotettu vai kiinnitetty näytössä, kun käytät sovelluksia tai toimintoja.
Oletusasetus on, että siirtymispalkki on kiinnitetty.
Jos haluat katsella tiedostoja tai käyttää sovelluksia täysikokoisessa näytössä, piilota
siirtymispalkki kaksoisnapauttamalla Näytä ja piilota -näppäintä.
Saat siirtymispalkin uudelleen näkyviin vetämällä ylöspäin näytön alareunasta.
• Tietyissä näytöissä, kuten alkunäytössä, siirtymispalkki on aina näkyvissä, eikä Näytä ja
piilota -näppäintä ole.
• Vaikka siirtymispalkki olisi kiinnitetty, sen voi silti piilottaa joidenkin sovellusten tai
toimintojen, kuten videosoittimen, käytön aikana.
37
Perustoiminnot
Näytön käynnistäminen kotinäppäimellä
Voit käynnistää näytön kaksoisnapauttamalla kotinäppäintä Always On Display -näytössä.
Tämän ominaisuuden käyttömahdollisuus määräytyy alueen tai palveluntarjoajan
mukaan.
Siirtymispalkin määrittäminen
Käynnistä Asetukset-sovellus, napauta Näyttö → Siirtymispalkki ja valitse sitten vaihtoehto.
• Näytä ja piilota painike: Lisää näppäin siirtymispalkin näyttämistä ja piilottamista varten.
Voit määrittää, näytetäänkö tämä näppäin jokaisessa sovelluksessa.
• TAUSTAVÄRI: Muuta siirtymispalkin taustaväriä.
• Painikeasettelu: Muuta näppäinten järjestystä siirtymispalkissa.
38
Perustoiminnot
Alkunäyttö ja Sovellukset-näyttö
Alkunäyttö on laitteen kaikkien toimintojen käytön aloituspaikka. Siinä näkyvät pienoisohjelmat,
sovellusten pikavalinnat ja muut kohteet.
Sovellukset-näytössä näkyvät kaikkien sovellusten kuvakkeet, uudet asennetut sovellukset
mukaan lukien.
Näytön ulkoasu voi vaihdella alueen tai palveluntarjoajan mukaan.
Pienoisohjelma
Sovellus
Kansio
Bixby Home -ilmaisin. Näytä
mukautettu sisältösi.
Näyttöilmaisin
Suosikkisovellukset
Siirtymispalkki (valintanäppäimet)
39
Perustoiminnot
Alkunäytön ja Sovellukset-näytön välillä siirtyminen
Avaa Sovellukset-näyttö pyyhkäisemällä alkunäytössä ylös- tai alaspäin.
Palaa alkunäyttöön pyyhkäisemällä Sovellukset-näytössä ylös- tai alaspäin. Voit myös napauttaa
kotinäppäintä tai paluunäppäintä.
Alkunäyttö
Sovellukset-näyttö
Jos lisäät Sovellukset-näppäimen alkunäyttöön, voit avata Sovellukset-näytön napauttamalla
näppäintä. Kosketa jonkin aikaa tyhjää aluetta alkunäytössä ja napauta Alkunäytön asetukset
→ Sovellukset-painike → Näytä Sovellukset-painike → KÄYTÄ. Sovellukset-näppäin lisätään
alkunäytön alareunaan.
Sovellukset-näppäin
40
Perustoiminnot
Kohteiden siirtäminen
Kosketa kohdetta jonkin aikaa ja vedä se sitten uuteen paikkaan. Voit siirtää kohteen toiseen
paneeliin vetämällä sen näytön reunaan.
Voit lisätä sovelluksen pikavalinnan alkunäyttöön koskettamalla kohdetta jonkin aikaa
Sovellukset-näytössä ja vetämällä sen sitten näytön ylä- tai alareunaan. Sovelluksen pikavalinta
lisätään alkunäyttöön.
Voit myös siirtää usein käytettävät sovellukset pikavalinta-alueelle alkunäytön alareunaan.
Kansioiden luominen
Voit luoda kansioita ja kerätä niihin samantyyppiset sovellukset, mikä nopeuttaa sovellusten
käyttöä ja käynnistämistä.
1 Kosketa alkunäytössä tai Sovellukset-näytössä sovellusta jonkin aikaa ja vedä se sitten toisen
sovelluksen päälle.
2 Pudota sovellus, kun kansion kehys näkyy sovellusten ympärillä.
Valitut sovellukset sisältävä uusi kansio luodaan. Napauta Anna kansion nimi ja anna
kansion nimi.
• Uusien sovellusten lisääminen
Napauta LISÄÄ SOVELLUKSIA kansion kohdalla. Valitse sovellukset ja napauta LISÄÄ. Voit
lisätä sovelluksen myös vetämällä sen kansioon.
• Sovellusten siirtäminen kansiosta
Kosketa sovellusta jonkin aikaa ja vedä se sitten uuteen paikkaan.
• Kansion poistaminen
Kosketa kansiota jonkin aikaa ja napauta sitten Poista kansio. Vain kansio poistetaan.
Kansion sovellukset sijoitetaan uudelleen Sovellukset-näyttöön.
41
Perustoiminnot
Alkunäytön muokkaaminen
Tuo muokkaustoiminnot näkyviin koskettamalla jonkin aikaa tyhjää aluetta alkunäytössä
tai nipistämällä sormia yhteen näytössä. Voit esimerkiksi määrittää taustakuvan ja lisätä
pienoisohjelmia. Voit myös lisätä tai poistaa alkunäytön paneeleja tai muuttaa niiden järjestystä.
• Paneelien lisääminen: Pyyhkäise vasemmalle ja napauta sitten
.
• Paneelien siirtäminen: Kosketa paneeliesikatselua jonkin aikaa ja vedä se sitten uuteen
paikkaan.
• Paneelien poistaminen: Napauta
paneelissa.
• Taustakuvat: Muuta alkunäytön ja lukitun näytön taustakuva-asetuksia.
• Teemat: Vaihda laitteen teemaa. Käyttöliittymän visuaaliset elementit, kuten värit, kuvakkeet
ja taustakuvat, vaihtelevat valitun teeman mukaan.
• Pienoisohjelmat: Pienoisohjelmat ovat pieniä sovelluksia, jotka käynnistävät tietyn
sovelluksen toiminnot ja tuovat alkunäyttöön tietoja ja helpon mahdollisuuden sovellusten
käyttöön. Kosketa pienoisohjelmaa jonkin aikaa ja vedä se sitten uuteen paikkaan
alkunäytössä. Pienoisohjelma lisätään alkunäyttöön.
• Alkunäytön asetukset: Muuttamalla ruudukon kokoa voit esimerkiksi näyttää alkunäytössä
enemmän tai vähemmän kohteita.
42
Perustoiminnot
Kaikkien sovellusten näyttäminen alkunäytössä
Voit asettaa laitteen näyttämään kaikki sovellukset alkunäytössä ilman erillistä Sovelluksetnäyttöä. Kosketa jonkin aikaa tyhjää aluetta alkunäytössä ja napauta sitten Alkunäytön
asetukset → Alkunäytön asettelu → Vain alkunäyttö → KÄYTÄ.
Voit nyt käyttää kaikkia sovelluksiasi pyyhkäisemällä vasemmalle alkunäytössä.
Ilmoituskuvakkeet
Ilmoituskuvakkeet näkyvät näytön yläreunan tilarivillä. Taulukossa on lueteltu yleisimmät
kuvakkeet.
Tilarivi ei ehkä näy näytön yläreunassa joissakin sovelluksissa. Saat tilarivin näkyviin
vetämällä alas näytön yläreunasta.
Kuvake
Merkitys
Ei signaalia
/
Signaalin voimakkuus
/
Verkkovierailu (normaalin palvelualueen ulkopuolella)
/
Ensisijainen SIM- tai USIM-kortti
GPRS-verkkoyhteys
EDGE-verkkoyhteys
UMTS-verkkoyhteys
HSDPA-verkkoyhteys
HSPA+-verkkoyhteys
/
LTE-verkkoyhteys
Wi-Fi-yhteys
Bluetooth-toiminto käytössä
Sijaintipalvelut käytössä
Puhelu meneillään
Vastaamatta jäänyt puhelu
Uusi teksti- tai multimediaviesti
Hälytys käytössä
Mykistystila käytössä
Värinätila käytössä
43
Perustoiminnot
Kuvake
Merkitys
Lentotila käytössä
Virhe tai varoitus
Akun lataus
Akun varaustaso
Lukitusnäyttö
Virtanäppäimen painaminen sammuttaa näytön ja lukitsee sen. Näyttö sammuu ja lukkiutuu
automaattisesti myös, jos laitetta ei käytetä tietyn ajan kuluessa.
Voit avata näytön lukituksen pyyhkäisemällä mihin tahansa suuntaan, kun näyttö käynnistyy.
Jos näyttö on sammutettuna, voit käynnistää näytön painamalla virtanäppäintä tai
kaksoisnapauttamalla kotinäppäintä Always On Display -näytössä.
Lukitusnäyttö
44
Perustoiminnot
Näytön lukitustavan muuttaminen
Voit muuttaa näytönlukitusmenetelmää käynnistämällä Asetukset-sovelluksen, napauttamalla
Lukitusnäyttö → Näytön lukituksen tyyppi ja valitsemalla sitten tavan.
Kun asetat kuvion, PIN-koodin, salasanan, kasvot tai sormenjäljen näytönlukitusmenetelmäksi,
voit estää muiden pääsyn laitteeseesi ja siten suojata henkilökohtaisia tietojasi. Kun olet
asettanut näytönlukitusmenetelmän, laite vaatii avauskoodia aina, kun sen lukitus yritetään
avata.
• Pyyhkäisy: Avaa näytön lukitus pyyhkäisemällä mihin tahansa suuntaan näytössä.
• Kuvio: Avaa näytön lukitus piirtämällä vähintään neljä pistettä sisältävä kuvio.
• PIN-koodi: Avaa näytön lukitus antamalla vähintään neljä numeroa sisältävä PIN-koodi.
• Salasana: Avaa näytön lukitus antamalla vähintään neljän kirjaimen, numeron tai
erikoismerkin pituinen salasana.
• Ei mitään: Älä aseta näytönlukitusmenetelmää.
• Kasvot: Rekisteröi kasvosi näytön lukituksen avaamista varten. Lisätietoja on kohdassa
Kasvojentunnistus.
• Sormenjäljet: Rekisteröi sormenjälkesi näytön lukituksen avaamista varten. Lisätietoja on
Sormenjälkien tunnistus -kohdassa.
Voit asettaa laitteen suorittamaan tehdasasetusten palautuksen, jos avauskoodi
annetaan väärin useita kertoja peräkkäin ja yritysten enimmäisraja saavutetaan.
Käynnistä Asetukset-sovellus, napauta Lukitusnäyttö → Suojatun lukituksen
asetukset, avaa näytön lukitus käyttämällä esimääritettyä näytön lukitustapaa ja aktivoi
sitten Autom. tehdaspalautus -kytkin napauttamalla sitä.
Ruudunkaappaus
Voit tehdä ruudunkaappauksen laitteen käytön aikana.
Paina äänenvoimakkuuden vähennysnäppäintä ja virtanäppäintä jonkin aikaa samanaikaisesti.
Voit tarkastella ruudunkaappauskuvia Galleria-sovelluksessa.
Voit tehdä ruudunkaappauksia myös pyyhkäisemällä kädellä vasemmalle tai oikealle näytön
yli. Jos tämä toiminto ei ole käytössä, käynnistä Asetukset-sovellus, napauta Edistykselliset
toiminnot → Kuvaa pyyhkäisemällä kämmenellä ja aktivoi kytkin napauttamalla sitä.
Ruudunkaappaus ei ole mahdollista joidenkin sovellusten ja toimintojen käytön aikana.
45
Perustoiminnot
Ilmoituspaneeli
Kun saat uuden ilmoituksen esimerkiksi viestistä tai vastaamattomasta puhelusta, tilariville tulee
ilmoituskuvake. Jos haluat lisätietoja kuvakkeista, avaa ilmoituspaneeli ja lue tiedot.
Voit avata ilmoituspaneelin vetämällä tilariviä alaspäin. Voit sulkea ilmoituspaneelin
pyyhkäisemällä ylöspäin näytössä.
Voit avata ilmoituspaneelin, vaikka näyttö olisi lukittuna.
Voit käyttää seuraavia toimintoja ilmoituspaneelissa.
Avaa Asetukset.
Pika-asetusnäppäimet
Kunkin vaihtoehdon ensisijainen
SIM- tai USIM-kortti. Siirry
SIM-kortin hallintaan
napauttamalla.
Näytä ilmoituksen tiedot ja suorita
eri toimintoja.
Avaa ilmoitusasetukset.
Poista kaikki ilmoitukset.
46
Perustoiminnot
Pika-asetusnäppäinten käyttäminen
Voit ottaa käyttöön joitakin toimintoja napauttamalla pika-asetusnäppäimiä. Saat näkyviin lisää
näppäimiä pyyhkäisemällä alaspäin.
Voit muuttaa toimintojen asetuksia napauttamalla tekstiä jokaisen näppäimen alapuolella. Saat
näkyviin lisäasetuksia koskettamalla näppäintä jonkin aikaa.
Voit muuttaa näppäinten järjestystä napauttamalla → Painikkeiden järjestys, koskettamalla
näppäintä jonkin aikaa ja vetämällä sen sitten toiseen paikkaan.
47
Perustoiminnot
Tekstin syöttäminen
Näppäimistöasettelu
Näppäimistö tulee automaattisesti näkyviin, kun syötät tekstiä esimerkiksi viestien lähettämistä
ja muistiinpanojen luontia varten.
• Kun näppäimistö avataan ensimmäisen kerran, näppäimistön asetusnäyttö tulee
näkyviin. Määritä syöttökieli, näppäimistön tyyppi sekä näppäimistön asetukset ja
napauta sitten ALOITA.
• Tekstin syöttäminen ei ole tuettua joillakin kielillä. Vaihda syöttökieli joksikin tuetuksi
kieleksi tekstin syöttämistä varten.
Muita näppäimistötoimintoja
Näytä lisää
näppäimistötoimintoja.
Syötä isoja kirjaimia. Jos haluat
kirjoittaa pelkkiä isoja kirjaimia,
napauta kahdesti.
Poista edellinen merkki.
Syötä erikoismerkkejä.
Siirry seuraavalle riville.
Syötä välilyönti.
Syöttökielen vaihtaminen
Napauta → Kielet ja tyypit → SYÖTTÖKIELTEN HALLINTA ja valitse sitten käytettävät kielet.
Jos valitset vähintään kaksi kieltä, voit vaihtaa syöttökieltä pyyhkäisemällä välilyöntinäppäimessä
vasemmalle tai oikealle.
48
Perustoiminnot
Näppäimistön vaihtaminen
Voit vaihtaa näppäimistöä napauttamalla
.
Jos haluat vaihtaa näppäimistön tyyppiä, napauta
sitten haluamasi näppäimistötyyppi.
→ Kielet ja tyypit, valitse kieli ja valitse
• Jos näppäimistönäppäintä ( ) ei näy siirtymispalkissa, käynnistä Asetukset-sovellus,
napauta Yleinen hallinta → Kieli ja syöttö ja aktivoi sitten Näytä Näppäimistöpainike -kytkin napauttamalla sitä.
• Kun 3x4-näppäimistö on käytössä, samassa näppäimessä on kolme tai neljä merkkiä.
Voit kirjoittaa merkin napauttamalla vastaavaa näppäintä toistuvasti, kunnes
haluamasi merkki on näkyvissä.
Muita näppäimistötoimintoja
• : Ennakoi sanoja syötteen perusteella ja näytä sanaehdotuksia. Voit palata
näppäimistötoimintojen luetteloon napauttamalla .
• : Syötä hymiöitä.
• : Syötä tarroja.
• : Lisää animoituja GIF-tiedostoja.
Tämän ominaisuuden käyttömahdollisuus määräytyy alueen tai palveluntarjoajan
mukaan.
• : Syötä tekstiä puhumalla.
• : Muuta näppäimistön asetuksia.
• →
: Lisää kohde leikepöydältä.
• →
: Vaihda yksikätisen käytön näppäimistöön.
49
Perustoiminnot
Kopioiminen ja liittäminen
1 Kosketa tekstiä jonkin aikaa.
2 Valitse haluamasi teksti vetämällä
- tai
-kuvaketta tai valitse kaikki teksti napauttamalla
Valitse kaikki.
3 Napauta Kopioi tai Leikkaa.
Valittu teksti kopioidaan leikepöydälle.
4 Kosketa jonkin aikaa kohtaa, johon teksti lisätään, ja napauta Liitä.
Voit liittää aiemmin kopioimasi tekstin napauttamalla Leikepöytä ja valitsemalla sitten
tekstin.
Sanakirja
Voit hakea sanojen määritelmiä käyttäessäsi tiettyjä toimintoja, kuten selatessasi Internet-sivuja.
1 Kosketa jonkin aikaa sanaa, jonka määritelmän haluat hakea.
Jos haluamasi sana ei ole valittuna, valitse haluamasi teksti vetämällä
tai
.
2 Napauta Lisää → Sanakirja vaihtoehtojen luettelossa.
Jos sanakirjaa ei ole esiasennettu laitteeseen, napauta Siirry kohtaan Hallitse sanakirjoja.
→
sanakirjan vieressä ladataksesi sen.
3 Näytä määritelmä sanakirjaponnahdusikkunassa.
Voit siirtyä koko näytön näkymään napauttamalla . Saat näkyviin lisää määritelmiä
napauttamalla määritelmää näytössä. Voit lisätä sanan suosikkisanojesi luetteloon
napauttamalla tietonäkymässä tai käyttää sanaa hakusanana napauttamalla Hae
verkosta.
50
Sovellukset ja ominaisuudet
Sovellusten asentaminen tai asennuksen
poistaminen
Galaxy Apps
Voit ostaa ja ladata sovelluksia. Voit ladata sovelluksia, jotka on suunniteltu nimenomaan
Samsung Galaxy -laitteisiin.
Avaa Samsung-kansio ja käynnistä Galaxy Apps -sovellus.
Tämän sovelluksen käyttömahdollisuus määräytyy alueen ja palveluntarjoajan mukaan.
Sovellusten asentaminen
Voit selata sovelluksia luokittain tai etsiä niitä hakusanalla napauttamalla hakukenttää.
Näet tietoja sovelluksesta valitsemalla sen. Voit ladata maksuttomia sovelluksia napauttamalla
ASENNA. Voit ostaa ja ladata maksullisia sovelluksia napauttamalla hintaa ja noudattamalla
näytön ohjeita.
Voit muuttaa automaattisen päivityksen asetuksia napauttamalla → Asetukset →
Päivitä sovellukset automaattisesti ja valitsemalla sitten vaihtoehdon.
Play Kauppa
Voit ostaa ja ladata sovelluksia.
Käynnistä Play Kauppa -sovellus.
Sovellusten asentaminen
Voit selata sovelluksia luokittain tai etsiä sovelluksia hakusanan avulla.
Näet tietoja sovelluksesta valitsemalla sen. Voit ladata maksuttomia sovelluksia napauttamalla
ASENNA. Voit ostaa ja ladata maksullisia sovelluksia napauttamalla hintaa ja noudattamalla
näytön ohjeita.
→ Asetukset →
Voit muuttaa automaattisen päivityksen asetuksia napauttamalla
Automaattiset sovelluspäivitykset ja valitsemalla sitten vaihtoehdon.
51
Sovellukset ja ominaisuudet
Sovellusten hallinta
Sovellusten asennuksen poistaminen tai poistaminen käytöstä
Kosketa sovellusta jonkin aikaa ja valitse vaihtoehto.
• Poista käytöstä: Poista käytöstä valitut oletussovellukset, joiden asennusta ei voi poistaa
laitteesta.
• Poista asennus: Poista ladattujen sovellusten asennus.
Sovellusten ottaminen käyttöön
Käynnistä Asetukset-sovellus, napauta Sovellukset →
ja napauta sitten OTA KÄYTTÖÖN.
→ Poistettu käytöstä, valitse sovellus
Sovellusten käyttöoikeuksien määrittäminen
Joidenkin sovellusten oikea toiminta edellyttää, että niillä on oikeus käyttää tietojasi, jotka ovat
laitteessa. Kun avaat sovelluksen, näkyviin voi tulla ponnahdusikkuna, joka pyytää tiettyjen
toimintojen tai tietojen käyttöoikeutta. Myönnä käyttöoikeudet sovellukselle napauttamalla
ponnahdusikkunassa SALLI.
Voit tarkastella sovellusten käyttöoikeuksien asetuksia käynnistämällä Asetukset-sovelluksen
ja napauttamalla Sovellukset. Valitse sovellus ja napauta Luvat. Voit tarkastella sovelluksen
käyttöoikeusluetteloa ja muuttaa sen käyttöoikeuksia.
Voit tarkastella tai muuttaa sovelluksen asetuksia käyttöoikeusluokan mukaan käynnistämällä
Asetukset-sovelluksen ja napauttamalla Sovellukset → → Sovelluksen oikeudet. Valitse
kohde ja myönnä oikeudet napauttamalla sovellusten vieressä olevia kytkimiä.
Jos et myönnä sovelluksille käyttöoikeuksia, sovellusten perustoiminnot eivät ehkä toimi
oikein.
52
Sovellukset ja ominaisuudet
Bixby
Esittely
Bixby on uusi käyttöliittymä, joka voi viestiä kanssasi ja tarjota palveluja, joiden avulla voit käyttää
älypuhelintasi tavallista tehokkaammin.
• Bixby Koti: Voit tarkastella suositeltuja palveluja ja tietoja, joita Bixby tarjoaa analysoimalla
käyttötapojasi ja tottumuksiasi.
• Bixby Vision: Voit etsiä helposti esineiden tai sijaintien oleelliset tiedot Bixby Vision
-sovelluksen toiminnoilla.
• Reminder: Voit luoda muistutuksia tehtäviä varten tai sisällön myöhempää tarkastelua
varten.
• Bixby-toiminnon käyttäminen edellyttää, että laite on yhdistetty Wi-Fi- tai
matkapuhelinverkkoon.
• Bixby-toiminnon käyttäminen edellyttää rekisteröitymistä ja kirjautumista Samsungtiliin.
Bixbyn käynnistäminen
Kun käynnistät Bixby-sovelluksen ensimmäistä kertaa, Bixby-sovelluksen aloitussivu tulee
näkyviin. Rekisteröi Samsung-tili ja kirjaudu siihen sisään noudattamalla näytön ohjeita ja
hyväksy käyttöehdot.
1 Pyyhkäise alkunäytössä oikealle.
2 Lue Bixby-aloitussivu ja napauta SEURAAVA.
3 Napauta KIRJAUDU SISÄÄN ja kirjaudu sisään Samsung-tilillesi noudattamalla näytön
ohjeita.
Jos olet jo kirjautunut sisään, tämä vaihe ei tule näkyviin.
4 Lopeta Samsung-tilin rekisteröinti napauttamalla VALMIS.
5 Lue ja hyväksy käyttöehdot ja napauta SEURAAVA.
Bixby Home -näyttö tulee näkyviin.
53
Sovellukset ja ominaisuudet
Bixby Home
Bixby Home -näytössä voit tarkastella suositeltuja palveluja ja tietoja, joita Bixby tarjoaa
analysoimalla käyttötapojasi ja tottumuksiasi.
Bixby Home -näytön avaaminen
1 Pyyhkäise alkunäytössä oikealle.
Bixby Home -näyttö tulee näkyviin.
2 Tarkastele suositeltua sisältöä pyyhkäisemällä ylös- tai alaspäin.
Käytä lisävaihtoehtoja.
Suositeltu sisältö
Tuleva muistutus
3 Sulje Bixby Home -näyttö pyyhkäisemällä näytössä vasemmalle.
54
Sovellukset ja ominaisuudet
Suositellun sisällön käyttäminen Bixby Home -näytössä
Kun avaat Bixby Home -näytön, voit tarkastella usein päivitettävää sisältöä Bixby-kortteina. Voit
tuoda Bixby-kortit näkyviin pyyhkäisemällä ylös- tai alaspäin.
Voit esimerkiksi aamulla työmatkallasi tarkastella päivän aikatauluasi ja toistaa
suosikkimusiikkiasi Bixby Home -näytön avulla. Illalla voit tarkastella hälytyksiä, päivittäistä
toimintaasi ja ystäviesi syötteitä.
Korttien sisältö ja järjestys päivittyvät määritetyin välein automaattisesti. Voit päivittää
kortit manuaalisesti pyyhkäisemällä alaspäin näytössä.
Bixby-korttiluettelon muokkaaminen
• Voit kiinnittää kortin Bixby Home -näytön yläreunaan napauttamalla → Kiinnitä ylös. Voit
poistaa kortin kiinnityksen napauttamalla → Irrota.
• Voit piilottaa kortin luettelosta napauttamalla → Piilota nyt.
• Voit lopettaa kortin näyttämisen luettelossa napauttamalla → Älä näytä uudelleen.
Bixby-kortteina näytettävien sovellusten valitseminen
Voit lisätä tai poistaa Bixby Home -näytössä kortteina näkyviä sovelluksia.
Napauta Bixby Home -näytössä → Asetukset → Kortit ja lisää tai poista kohteita napauttamalla
kytkintä niiden vieressä.
Jos jotakin sovellusta ei ole asennettu laitteeseen, se on asennettava, ennen kuin sitä voi
käyttää. Napauta Bixby Home -näytössä → Asetukset → Kortit ja lataa sitten sovellus.
55
Sovellukset ja ominaisuudet
Bixby Vision
Bixby Vision on palvelu, joka tarjoaa tietoja, kuten samantyyppisiä kuvia, sijainteja, käännettyjä
tekstejä ja QR-koodeja. Bixby Vision tunnistaa kohteet nopeasti ja intuitiivisesti, vaikka et tietäisi
kohteiden nimeä.
Voit käyttää seuraavia Bixby Vision -sovelluksen toimintoja.
Teksti
Paikka
Kuva
QR-koodi
Viini
• Tämän toiminnon käyttäminen edellyttää, että laite on yhdistetty Wi-Fi- tai
matkapuhelinverkkoon.
• Tämän toiminnon käyttäminen edellyttää rekisteröitymistä ja kirjautumista Samsungtilille.
• Käytettävissä olevat toiminnot ja hakutulokset voivat vaihdella alueen tai
palveluntarjoajan mukaan.
• Kuvan koko, muoto tai tarkkuus voi aiheuttaa sen, ettei tämä toiminto ole
käytettävissä tai että hakutulokset ovat virheellisiä.
• Samsung ei vastaa Bixby Vision -sovelluksen tarjoamista tuotetiedoista.
56
Sovellukset ja ominaisuudet
Bixby Vision -sovelluksen käynnistäminen
1 Käynnistä Bixby Vision -sovellus seuraavilla tavoilla.
• Napauta Kamera-sovelluksessa BIXBY VISION.
• Valitse Galleria-sovelluksessa kuva ja napauta
.
• Kosketa Internet-sovelluksessa kuvaa jonkin aikaa ja napauta Bixby Vision.
• Jos olet lisännyt Bixby Vision -sovelluksen kuvakkeen alkunäyttöön ja Sovelluksetnäyttöön, käynnistä Bixby Vision -sovellus.
2 Valitse haluamasi ominaisuus.
3 Pidä kohde näytössä sen tunnistamista varten.
Kun kohde on tunnistettu, siihen liittyvät tiedot tulevat näyttöön.
Tekstin kääntäminen tai poimiminen
Voit poimia tekstiä asiakirja- tai tekstitiedostosta ja kääntää poimitun tekstin.
Jos haluat esimerkiksi tietää ulkomaanmatkalla, mitä kyltissä lukee, voit käyttää Bixby Vision
-sovelluksen toimintoja. Laite kääntää kyltin tekstin valitsemallesi kielelle.
1 Kun haluamasi kuva tai kohde on saatavilla, käynnistä Bixby Vision.
2 Valitse ja pidä teksti näytössä sen tunnistamista varten.
• Jos haluat poimia tekstiä, napauta
. Voit jakaa tai tallentaa poimitun tekstin.
• Voit kääntää poimitun tekstin napauttamalla KÄÄNNÄ.
• Jos haluat vaihtaa lähde- tai kohdekieltä, napauta kieliasetuspaneelia näytön yläreunassa.
57
Sovellukset ja ominaisuudet
Samantapaisten kuvien etsiminen
Voit etsiä tunnistettua kohdetta muistuttavia kuvia Internetistä. Voit tarkastella erilaisia kuvia,
joilla on kohdetta muistuttavia ominaisuuksia, kuten väri tai muoto.
Jos haluat esimerkiksi selvittää valokuvan tai kuvan otsikon, voit käyttää Bixby Vision -sovelluksen
toimintoja. Laite etsii ja tuo näkyviin liittyvät tiedot tai ominaisuuksiltaan samantapaiset kuvat.
1 Kun haluamasi kuva tai kohde on saatavilla, käynnistä Bixby Vision.
2 Valitse ja pidä teksti näytössä sen tunnistamista varten.
3 Napauta .
Samantyyppiset kuvat tulevat näkyviin.
Läheisten paikkojen etsiminen
Voit etsiä läheisten paikkojen tiedot tunnistamalla nykyisen sijaintisi.
Jos esimerkiksi haluat etsiä lähellä olevat kahvilat, voit käyttää Bixby Vision -sovelluksen
toimintoja. Laite etsii läheiset kahvilat ja näyttää ne sinulle.
1 Kun haluamasi paikka on saatavilla, käynnistä Bixby Vision.
2 Valitse ja pidä paikka näytössä sen tunnistamista varten.
Voit näyttää läheisten paikkojen perustiedot.
Kun liikutat laitetta, kameran osoittamassa suunnassa olevat läheiset paikat tulevat
näyttöön.
Jos käytät Bixby Vision -sovellusta kameran kanssa, voit näyttää nykyisen sijaintisi ja
säätiedot. Jos haluat näyttää nykyisen sijaintisi kartalla, suuntaa kamera maata kohti. Jos
haluat näyttää nykyiset säätiedot, suuntaa kamera taivasta kohti.
3 Napauta
.
Laite näyttää läheisten paikkojen tiedot.
58
Sovellukset ja ominaisuudet
Viinitietojen etsiminen
Voit tunnistaa tiedot viinipullon etiketistä ja etsiä viinin tiedot.
Jos esimerkiksi löydät suosikkiviinisi tai haluat lisätietoja jostakin viinistä, voit käyttää Bixby Vision
-sovelluksen toimintoja.
Tämän ominaisuuden käyttömahdollisuus määräytyy alueen tai palveluntarjoajan
mukaan.
1 Kun haluamasi kuva tai kohde on saatavilla, käynnistä Bixby Vision.
2 Valitse ja pidä viinietiketti näytössä sen tunnistamista varten.
3 Napauta .
Viinin etikettitiedot tulevat näkyviin.
QR-koodien lukeminen
Voit tunnistaa QR-koodeja ja tarkastella eri tietoja, kuten Internet-sivustoja, valokuvia, videoita,
karttoja ja käyntikortteja.
1 Kun haluamasi kuva tai kohde on saatavilla, käynnistä Bixby Vision.
2 Valitse ja pidä QR-koodi näytössä sen tunnistamista varten.
QR-koodiin liittyvät tiedot tulevat näkyviin.
59
Sovellukset ja ominaisuudet
Reminder
Voit luoda muistutuksia tehtäviä varten tai sisällön myöhempää tarkastelua varten. Saat
ilmoituksen sinä ajankohtana tai siinä paikassa, joka on esimääritetty muistutusta varten.
• Jotta saat tarkemmat ilmoitukset, yhdistä laite Wi-Fi- tai matkapuhelinverkkoon.
• Tämän toiminnon täydellinen käyttäminen edellyttää rekisteröitymistä ja
kirjautumista Samsung-tiliin.
• GPS-toiminnon on oltava käytössä, jotta sijaintimuistutuksia voi käyttää.
Reminder-sovelluksen käynnistäminen
Voit käynnistää Reminder-sovelluksen Bixby Home -näytöstä.
1 Pyyhkäise alkunäytössä oikealle.
Bixby Home -näyttö tulee näkyviin.
2 Napauta TULEVAT MUISTUTUKSET -kortissa ALOITA.
Reminder-sovelluksen esittelysivu tulee näkyviin.
Lisää sovelluksen
kuvake
alkunäyttöön.
3 Napauta ALOITA.
Jos Lisää Reminder alkunäyttöön -asetus on valittuna, voit käynnistää Remindersovelluksen ( ) alkunäytöstä.
60
Sovellukset ja ominaisuudet
Muistutusten luominen
Voit luoda muistutuksia useilla tavoilla. Reminder-sovellus muistuttaa sinua, jos luot tietyn
kellonajan tai sijaintiasetuksen sisältävän muistutuksen. Voit myös tallentaa erilaista sisältöä,
kuten yksittäisen muistion tai Internet-sivun osoitteen, ja tarkastella sitä myöhemmin.
Voit esimerkiksi luoda kukkien kastelua varten muistutuksen, joka tulee näyttöön kotiin
saavuttuasi.
1 Käynnistä Reminder-sovellus.
2 Napauta Kirjoita muistutus ja kirjoita muistutus kukkien kastelua varten.
3 Napauta Aseta ehdot → Valitse paikka ja aseta sijainniksi koti.
4 Napauta KUN SAAVUN PAIKKAAN → VALMIS.
5 Tallenna muistutus napauttamalla TALLENNA.
Kun saavut kotiin, kukkien kastelusta muistuttava ilmoitus tulee näyttöön.
61
Sovellukset ja ominaisuudet
Muistutusilmoitusten tarkistaminen
Esimääritettynä ajankohtana tai esimääritetyssä sijainnissa näkyviin tulee
ilmoitusponnahdusikkuna. Napauta VALMIS tai TORKKU.
Muistutusluettelon näyttäminen
Käynnistä Reminder-sovellus muistutusten tarkastelua varten. Voit tarkastella muistutuksen
tietoja valitsemalla muistutuksen.
62
Sovellukset ja ominaisuudet
Muistutuksen tietojen määrittäminen
Voit lisätä tai muokata muistutuksen tietoja, kuten toistuvuutta, päivämäärää ja kellonaikaa tai
sijaintia.
1 Valitse muokattava muistutus ja napauta MUOKKAA. Voit myös pyyhkäistä oikealle
muistutuksen kohdalla ja napauttaa Muokkaa.
2 Muokkaa ehtoja ja napauta TALLENNA.
Muistutuksen tiedot
Tarkistusluettelo
Muistutuksen ehdot
Toistumisväli
Lisää kuva.
Muistutuksen merkitseminen valmiiksi
Merkitse suoritetuiksi muistutukset, joista et halua saada muistutusta.
Valitse muistutusluettelossa muistutus ja napauta VALMIS. Voit myös pyyhkäistä vasemmalle
muistutuksen kohdalla.
Muistutusten palauttaminen
Voit palauttaa suoritetut muistutukset.
1 Napauta muistutusluettelossa → Valmis → MUOKKAA.
2 Valitse palautettavat kohteet ja napauta PALAUTA.
Muistutukset lisätään muistutusluetteloon, ja saat muistutuksen esimääritettyinä
ajankohtina.
Muistutusten poistaminen
Voit poistaa muistutuksen pyyhkäisemällä oikealle ja napauttamalla Poista. Voit poistaa useita
muistutuksia samalla kertaa koskettamalla jonkin aikaa muistutusta, merkitsemällä poistettavat
muistutukset ja napauttamalla sitten POISTA.
63
Sovellukset ja ominaisuudet
Bixby-asetusten mukauttaminen
Napauta Bixby Home -näytössä → Asetukset.
• Samsung account: Tarkastele Samsung-tilisi tietoja.
• Kortit: Valitse sovellukset, jotka näytetään kortteina Bixby Home -näytössä.
• Päivitä Bixby automaattisesti: Aseta laite päivittämään Bixby-ohjelmisto automaattisesti,
vaikka matkapuhelinverkko olisi käytössä.
Tämän toiminnon käyttäminen saattaa aiheuttaa lisäkustannuksia.
• Ilmoitukset: Aseta laite antamaan ilmoitus esimerkiksi Bixby Home -korteista ja
markkinointitiedoista.
• Tietosuoja: Aseta käytettäviksi Bixbyn vuorovaikutteiset ja mukautetut palvelut, jotka
parantavat käyttökokemusta. Voit myös poistaa Bixbyn vuorovaikutteisuustiedot.
• Tietoja Bixbystä: Tarkastele Bixby-version tietoja ja oikeudellisia tietoja.
64
Sovellukset ja ominaisuudet
Puhelin
Esittely
Voit soittaa tai vastaanottaa ääni- ja videopuheluja.
Puhelujen soittaminen
1 Käynnistä Puhelin-sovellus ja anna puhelinnumero.
Jos näppäimistö ei näy näytössä, avaa näppäimistö napauttamalla
2 Soita äänipuhelu napauttamalla
tai
.
tai soita videopuhelu napauttamalla
Luo uusi yhteystieto.
.
Käytä lisävaihtoehtoja.
Lisää numero olemassa olevaan
yhteystietoon.
Esikatsele puhelinnumeroa.
Poista edellinen merkki.
Piilota näppäimistö.
65
Sovellukset ja ominaisuudet
Puhelujen soittaminen puhelulokeista, yhteystietoluetteloista tai paikoista
Napauta VIIMEIS., YHTEYSTIEDOT tai PAIKAT ja pyyhkäise oikealle sen yhteystiedon tai
puhelinnumeron kohdalla, johon haluat soittaa.
Jos tämä toiminto on poissa käytöstä, käynnistä Asetukset-sovellus, napauta Edistykselliset
toiminnot ja aktivoi sitten Soita / lähetä viestejä pyyhk. -kytkin napauttamalla sitä.
Pikavalintojen käyttäminen
Voit soittaa puheluja nopeasti määrittämällä pikavalintanumeroita.
Kun haluat määrittää numeron pikavalintaan, napauta YHTEYSTIEDOT → →
Pikavalintanumerot, valitse pikavalintanumero ja lisää sitten puhelinnumero.
Voit soittaa puhelun koskettamalla jonkin aikaa pikavalintanumeroa numeronäppäimistössä.
Jos haluat määrittää pikavalintanumeron 10 tai sitä suuremman, napauta numeron ensimmäisiä
numeroita ja kosketa sitten jonkin aikaa viimeistä numeroa.
Jos esimerkiksi asetat numeron 123 pikavalintanumeroksi, napauta 1, napauta 2 ja kosketa sitten
jonkin aikaa 3.
Puhelujen soittaminen lukitusta näytöstä
Vedä lukitussa näytössä
-kuvake ympyrän ulkopuolelle.
Soittaminen ulkomaille
1 Avaa näppäimistö napauttamalla , jos näppäimistö ei näy näytössä.
2 Kosketa 0-näppäintä jonkin aikaa, kunnes +-merkki tulee näkyviin.
3 Anna maan numero, suuntanumero ja puhelinnumero ja napauta sitten
66
tai
.
Sovellukset ja ominaisuudet
Puhelujen vastaanottaminen
Puheluun vastaaminen
Kun puhelu saapuu, vedä
-kuvake suuren ympyrän ulkopuolelle.
Puhelun hylkääminen
Kun puhelu saapuu, vedä
-kuvake suuren ympyrän ulkopuolelle.
Jos haluat lähettää viestin hylätessäsi saapuvan puhelun, vedä LÄHETÄ VIESTI -palkkia ylöspäin.
Voit hylätä puhelun lähettämällä tekstiviestin tai tarran. Jos Lisää muistutus on valittuna, laite
tallentaa muistutuksen ja muistuttaa sinua hylätystä puhelusta tunnin kuluttua.
Voit luoda erilaisia hylkäysviestejä käynnistämällä Puhelin-sovelluksen, napauttamalla →
Asetukset → Pikahylkäysviestit, kirjoittamalla viestin ja napauttamalla sitten .
Vastaamattomat puhelut
Jos puheluun ei vastata, -kuvake tulee näkyviin tilariville. Saat vastaamattomien puhelujen
luettelon näkyviin avaamalla ilmoituspaneelin. Voit myös tarkastella vastaamattomia puheluja
käynnistämällä Puhelin-sovelluksen ja napauttamalla VIIMEIS.
Puhelinnumerojen estäminen
Voit estää puhelut, jotka tulevat tietyistä, estoluetteloon lisätyistä numeroista.
1 Käynnistä Puhelin-sovellus ja napauta → Asetukset → Estä numerot.
2 Napauta , valitse yhteystiedot ja napauta sitten VALMIS.
Voit antaa numeron manuaalisesti napauttamalla Anna puhelinnumero, kirjoittamalla
puhelinnumeron ja napauttamalla sitten .
Kun estetyt numerot yrittävät ottaa sinun yhteyden, et saa ilmoitusta. Puheluista jää merkintä
puhelulokiin.
Voit estää saapuvat puhelut myös niiltä henkilöiltä, joiden puheluissa ei näy soittajan
tunnusta. Ota Estä tuntemattomat soittajat -toiminto käyttöön napauttamalla kytkintä.
67
Sovellukset ja ominaisuudet
Toiminnot puhelujen aikana
• Jos takakameran ja sormenjälkitunnistimen ympärillä oleva alue peitetään, puhelun
aikana voi kuulua häiriöääniä. Poista lisävarusteet, kuten näytönsuojakalvot tai tarrat,
takakameran alueen ympäriltä.
• Joidenkin toimintojen käyttömahdollisuus määräytyy alueen ja palveluntarjoajan
mukaan.
Äänipuhelun aikana
Seuraavat toiminnot ovat käytettävissä:
• : Käytä lisävaihtoehtoja.
• Lisää puhelu: Soita toinen puhelu. Ensimmäinen puhelu siirtyy pitoon. Kun lopetat toisen
puhelun, ensimmäinen puhelu jatkuu.
• Lisävoimakk.: Lisää äänenvoimakkuutta.
• Bluetooth: Vaihda Bluetooth-kuulokemikrofoniin, jos se on yhdistetty laitteeseen.
• Kaiutin: Ota kaiutinpuhelutoiminto käyttöön tai poista se käytöstä. Kun käytät
kaiutinpuhelutoimintoa, pidä laite etäällä korvistasi.
• Mykistä: Poista mikrofoni käytöstä, minkä jälkeen toinen osapuoli ei kuule sinua.
• Näppäim./Piilota: Avaa tai sulje näppäimistö.
• : Lopeta nykyinen puhelu.
Videopuhelun aikana
Napauttamalla näyttöä voit käyttää seuraavia toimintoja:
• : Käytä lisävaihtoehtoja.
• Kamera: Poista kamera käytöstä, minkä jälkeen toinen osapuoli ei näe sinua.
• Vaihda: Vaihda etu- ja takakameran välillä.
• : Lopeta nykyinen puhelu.
• Mykistä: Poista mikrofoni käytöstä, minkä jälkeen toinen osapuoli ei kuule sinua.
• Kaiutin: Ota kaiutinpuhelutoiminto käyttöön tai poista se käytöstä. Kun käytät
kaiutinpuhelutoimintoa, pidä laite etäällä korvistasi.
68
Sovellukset ja ominaisuudet
Puhelinnumeron lisääminen yhteystietoihin
Puhelinnumeron lisääminen Yhteystiedot-luetteloon numeronäppäimistöltä
1 Käynnistä Puhelin-sovellus.
2 Näppäile numero.
Jos näppäimistö ei näy näytössä, avaa näppäimistö napauttamalla
.
3 Luo uusi yhteystieto napauttamalla LUO YHTEYSTIETO tai lisää numero aiemmin luotuun
yhteystietoon napauttamalla PÄIVITÄ NYKYISET.
Puhelinnumeron lisääminen Yhteystiedot-luetteloon puheluluettelosta
1 Käynnistä Puhelin-sovellus ja napauta VIIMEIS.
2 Napauta soittajan kuvaa tai napauta puhelinnumeroa → Tiedot.
3 Luo uusi yhteystieto napauttamalla Luo yhteystieto tai lisää numero aiemmin luotuun
yhteystietoon napauttamalla Päivitä nykyiset.
Merkinnän lisääminen puhelinnumeroon
Voit lisätä merkintöjä numeroihin tallentamatta niitä yhteystietoihin. Siten näet soittavan
henkilön tiedot, vaikka häntä ei olisi tallennettu yhteystietoihin.
1 Käynnistä Puhelin-sovellus ja napauta VIIMEIS.
2 Napauta puhelinnumeroa → Tiedot.
3 Napauta Lisää tunniste, kirjoita merkintä ja napauta sitten VALMIS.
Kun kyseisestä numerosta soitetaan, merkintä näkyy numeron alapuolella.
69
Sovellukset ja ominaisuudet
Yhteystiedot
Esittely
Voit luoda uusia yhteystietoja tai hallita laitteessa olevia yhteystietoja.
Yhteystietojen lisääminen
Uuden yhteystiedon luominen
1 Käynnistä Yhteystiedot-sovellus, napauta
2 Anna yhteystiedot.
ja valitse sitten tallennussijainti.
Valitse tallennussijainti.
Lisää kuva.
Anna yhteystiedot.
Avaa lisää tietokenttiä.
Lue yhteystiedot käyntikortista.
Tallennettavissa olevien tietojen tyypit voivat vaihdella valitun tallennussijainnin
mukaan.
3 Napauta TALLENNA.
70
Sovellukset ja ominaisuudet
Yhteystietojen tuominen
Voit lisätä yhteystietoja tuomalla ne muista tallennustiloista laitteeseesi.
1 Käynnistä Yhteystiedot-sovellus ja napauta
yhteystiedot → TUO.
→ Yhteyshenkilöiden hallinta → Tuo/vie
2 Valitse tallennussijainti, josta yhteystiedot tuodaan.
3 Valitse tuotavat VCF-tiedostot tai yhteystiedot ja napauta VALMIS.
4 Valitse tallennussijainti, johon yhteystiedot tallennetaan, ja napauta TUO.
Yhteystietojen synkronoiminen Internet-tilien kanssa
Voit synkronoida laitteesi yhteystiedot Internet-tileihisi, kuten Samsung-tiliisi, tallennettujen
verkkoyhteystietojen kanssa.
1 Käynnistä Asetukset-sovellus, napauta Pilvi ja tilit → Tilit ja valitse tili, jonka kanssa
synkronoidaan.
2 Napauta Synkronoi tili ja aktivoi Synkronoi Yhteystiedot -kytkin napauttamalla sitä.
Napauta Samsung-tiliä varten → Synkronointiasetukset ja aktivoi Yhteystiedot-kytkin
napauttamalla sitä.
71
Sovellukset ja ominaisuudet
Yhteystietojen etsiminen
Käynnistä Yhteystiedot-sovellus.
Käytä jotakin seuraavista etsintätavoista:
• Selaa yhteystietoluetteloa ylös tai alas.
• Voit selata yhteystietoluetteloa nopeasti vetämällä sormella luettelon oikealla puolella
olevassa hakemistossa.
• Napauta yhteystietoluettelon yläreunassa olevaa hakukenttää ja anna hakuehdot.
Napauta yhteystiedon kuvaa tai napauta yhteystiedon nimeä → Tiedot. Käytä sitten jotakin
seuraavista toiminnoista:
• : Lisää suosikkiyhteystietoihin.
• /
• : Luo viesti.
• : Luo sähköpostiviesti.
: Soita ääni- tai videopuhelu.
Yhteystietojen jakaminen
Voit jakaa yhteystietoja muiden kanssa eri jakamisvaihtoehtojen avulla.
1 Käynnistä Yhteystiedot-sovellus ja napauta
2 Valitse yhteystiedot ja napauta JAA.
3 Valitse jakotapa.
72
→ Jaa.
Sovellukset ja ominaisuudet
Profiilin tallentaminen ja jakaminen
Voit tallentaa ja jakaa muiden kanssa profiilitietosi, kuten valokuvan ja tilaviestin, käyttämällä
profiilinjakamistoimintoa.
• Profiilinjakamistoiminnon käyttömahdollisuus määräytyy alueen tai palveluntarjoajan
mukaan.
• Profiilinjakamistoiminto on vain niiden yhteyshenkilöiden käytettävissä, jotka ovat
ottaneet profiilinjakamistoiminnon käyttöön omassa laitteessaan.
1 Käynnistä Yhteystiedot-sovellus ja valitse profiilisi.
2 Napauta MUOKKAA, muokkaa profiiliasi ja napauta TALLENNA.
3 Napauta → Profiilin jako ja aktivoi sitten kytkin napauttamalla sitä.
Profiilinjakamistoiminnon käyttäminen edellyttää puhelinnumerosi vahvistamista. Voit
tarkastella yhteyshenkilön päivitettyä profiilia Yhteystiedot-luettelossa.
Jos haluat muuttaa niiden yhteystietojen määrää, joiden kanssa profiilisi synkronoidaan,
napauta Jaa:, valitse jaettava kohde ja valitse sitten vaihtoehto.
Kaksinkertaisten yhteystietojen yhdistäminen
Kun tuot yhteystietoja muista tallennustiloista tai synkronoit yhteystietoja muiden tilien
kanssa, yhteystietoluettelossa voi olla samoja yhteystietoja kaksi kertaa. Voit lyhentää
yhteystietoluetteloa yhdistämällä kaksinkertaiset yhteystiedot.
1 Käynnistä Yhteystiedot-sovellus ja napauta
→ Yhteyshenkilöiden hallinta → Yhdistä
yhteyshenkilöt.
2 Valitse yhteystiedot ja napauta YHDISTÄ.
Yhteystietojen poistaminen
1 Käynnistä Yhteystiedot-sovellus ja napauta
2 Valitse yhteystiedot ja napauta POISTA.
→ Poista.
Jos haluat poistaa yhteystietoja yksi kerrallaan, avaa yhteystietoluettelo ja napauta yhteystiedon
kuvaa tai napauta yhteystiedon nimeä → Tiedot. Napauta sitten → Poista.
73
Sovellukset ja ominaisuudet
Viestit
Esittely
Voit lähettää ja lukea viestejä keskusteluissa.
Viestien lähettäminen
Viestien lähettämisestä voidaan veloittaa lisämaksu verkkovierailun aikana.
1 Käynnistä Viestit-sovellus ja napauta .
2 Lisää vastaanottajat ja napauta ALOITA.
3 Kirjoita viesti.
Voit tallentaa ja lähettää ääniviestin koskettamalla
tai
jonkin aikaa, sanelemalla
viestin ja vapauttamalla sitten sormesi. Tallennuskuvake on näkyvissä vain, kun näppäimistö
on piilotettuna.
Käytä lisävaihtoehtoja.
Muokkaa vastaanottajia.
Soita vastaanottajalle.
Liitä tiedostoja.
Lähetä viesti.
Kirjoita viesti.
Syötä tarroja.
4 Lähetä viesti napauttamalla
tai
.
74
Sovellukset ja ominaisuudet
Viestien näyttäminen
Viestit ryhmitellään viestiketjuiksi yhteystiedon mukaan.
Viestien vastaanottamisesta voidaan veloittaa lisämaksu verkkovierailun aikana.
1 Käynnistä Viestit-sovellus ja napauta KESKUSTELUT.
2 Valitse viestiluettelosta yhteystieto.
3 Tarkastele keskustelua.
Voit vastata viestiin napauttamalla Kirjoita viesti, kirjoittamalla viestin ja napauttamalla
sitten
tai
.
Tarpeettomien viestien estäminen
Voit estää viestit, jotka tulevat tietyistä, estoluetteloon lisätyistä numeroista.
1 Käynnistä Viestit-sovellus ja napauta
→ Asetukset → Estä numerot ja viestit → Estä
numerot.
2 Napauta SAAPUNEET ja valitse yhteystieto. Napauta YHTEYSTIEDOT, valitse yhteystiedot ja
napauta sitten VALMIS.
Voit antaa numeron manuaalisesti napauttamalla Anna numero, kirjoittamalla
puhelinnumeron ja napauttamalla sitten .
Viesti-ilmoitusten asetusten määrittäminen
Voit muuttaa esimerkiksi ilmoituksen ääntä ja näyttöasetuksia.
1 Käynnistä Viestit-sovellus, napauta
→ Asetukset → Ilmoitukset ja aktivoi sitten kytkin
napauttamalla sitä.
2 Muuta ilmoitusasetuksia.
Viestimuistutuksen määrittäminen
Voit määrittää tarkistamattomista ilmoituksista kertovien hälytysten aikavälin. Jos tämä toiminto
ei ole käytössä, avaa Asetukset-sovellus, napauta Helppokäyttöisyys → Muistutusilmoitus ja
aktivoi sitten kytkin napauttamalla sitä. Aktivoi sitten Viestit-kytkin napauttamalla sitä.
75
Sovellukset ja ominaisuudet
Internet
Esittely
Voit selata Internetiä, etsiä tietoja ja merkitä kirjanmerkillä haluamasi Internet-sivut, minkä
jälkeen voit käyttää niitä kätevästi.
Internet-sivujen selaaminen
1 Avaa Samsung-kansio ja käynnistä Internet-sovellus.
2 Napauta osoitekenttää.
3 Anna Internet-osoite tai hakusana ja napauta sitten Siirry.
Voit tuoda työkalurivit näkyviin vetämällä sormella hieman alaspäin näytössä.
Voit siirtyä välilehdestä toiseen nopeasti pyyhkäisemällä vasemmalle tai oikealle osoitekentässä.
Lisää kirjanmerkki nykyiselle
Internet-sivulle.
Käytä lisävaihtoehtoja.
Päivitä nykyinen Internet-sivu.
Avaa kotisivu.
Näytä kirjanmerkit, tallennetut
Internet-sivut ja viimeisin
selaushistoria.
Pikavalikko
Avaa selaimen välilehtien hallinta.
Siirry sivulta toiselle.
76
Sovellukset ja ominaisuudet
Salaisen tilan käyttäminen
Salaisessa tilassa voit erikseen hallita avoimia välilehtiä, kirjanmerkkejä ja tallennettuja sivuja. Voit
lukita salaisen tilan salasanan ja sormenjäljen avulla.
Salaisen tilan ottaminen käyttöön
Napauta näytön alareunan työkalurivillä Välilehdet → OTA SALAINEN TILA KÄYTTÖÖN. Jos
käytät tätä toimintoa ensimmäisen kerran, määritä, käytetäänkö salaisessa tilassa salasanaa.
Salaisessa tilassa ei voi käyttää joitakin toimintoja, kuten ruudunkaappausta.
Salaisessa tilassa laite vaihtaa työkalurivien värejä.
Suojausasetusten muuttaminen
Voit muuttaa salasanaasi tai lukitusmenetelmää.
Napauta → Asetukset → Tietosuoja → Salaisen tilan suojaus → Vaihda salasana. Voit
asettaa rekisteröimäsi sormenjäljen lukitusmenetelmäksi salasanan ohella aktivoimalla
Sormenjäljet-kytkimen napauttamalla sitä. Lisätietoja sormenjälkien käyttämisestä on kohdassa
Sormenjälkien tunnistus.
Salaisen tilan poistaminen käytöstä
Napauta näytön alareunan työkalurivillä Välilehdet → POISTA SALAINEN TILA KÄYTÖSTÄ.
77
Sovellukset ja ominaisuudet
Sähköposti
Sähköpostitilien määrittäminen
Määritä sähköpostitili, kun avaat Sähköposti-sovelluksen ensimmäisen kerran.
1 Avaa Samsung-kansio ja käynnistä Sähköposti-sovellus.
2 Anna sähköpostiosoite ja salasana ja napauta sitten KIRJAUDU SISÄÄN.
Voit rekisteröidä sähköpostitilin manuaalisesti napauttamalla MANUAALINEN.
3 Määritä asetukset noudattamalla näyttöön tulevia ohjeita.
Voit määrittää toisen sähköpostitilin napauttamalla
→
→ Lisää tili.
Jos sinulla on vähintään kaksi sähköpostitiliä, voit asettaa jonkin niistä oletustiliksi. Napauta
→ → Aseta oletustili.
→
Sähköpostiviestien lähettäminen
1 Napauta sähköpostiviestin luontia varten.
2 Lisää vastaanottajat ja kirjoita sähköpostiviestin teksti.
3 Lähetä sähköpostiviesti napauttamalla LÄHETÄ.
Sähköpostiviestien lukeminen
Kun Sähköposti on auki, laite noutaa uudet sähköpostiviestit automaattisesti. Voit noutaa
sähköpostiviestit manuaalisesti pyyhkäisemällä alaspäin näytössä.
Voit lukea sähköpostiviestin napauttamalla sitä näytössä.
Jos sähköpostin synkronointi on poissa käytöstä, uusia sähköpostiviestejä ei voida
noutaa. Voit ottaa sähköpostin synkronoinnin käyttöön napauttamalla → → tilisi
nimi ja aktivoimalla sitten Synkronoi tili -kytkimen napauttamalla sitä.
78
Sovellukset ja ominaisuudet
Kamera
Esittely
Ota valokuvia ja tallenna videoita käyttämällä eri tiloja ja asetuksia.
Kameran asiallinen käyttötapa
• Älä ota ihmisistä valokuvia tai tallenna heistä videoita ilman heidän lupaansa.
• Älä ota valokuvia tai tallenna videoita paikoissa, joissa se on kiellettyä.
• Älä ota valokuvia tai tallenna videoita paikoissa, joissa se voi loukata ihmisten yksityisyyttä.
Kameran käynnistäminen
Voit käynnistää Kamera-sovelluksen seuraavilla tavoilla:
• Käynnistä Kamera-sovellus.
• Paina virtanäppäintä kaksi kertaa nopeasti.
• Vedä lukitussa näytössä
-kuvake ympyrän ulkopuolelle.
• Joidenkin menetelmien käyttömahdollisuus määräytyy alueen tai palveluntarjoajan
mukaan.
• Jotkin kameran toiminnot eivät ole käytettävissä, kun Kamera-sovellus käynnistetään
lukitusta näytöstä tai näytön ollessa sammutettuna, jos näytön lukitusmenetelmä on
määritetty.
• Jos ottamasi valokuvat näyttävät epäteräviltä, puhdista kameran objektiivi ja yritä
uudelleen.
79
Sovellukset ja ominaisuudet
Pyyhkäisyeleiden käyttäminen
Voit hallita esikatselunäyttöä nopeasti pyyhkäisemällä eri suuntiin. Voit vaihtaa kuvaustilaa,
siirtyä kamerasta toiseen tai käyttää suodattimia tai muita tehosteita.
Siirtyminen kamerasta toiseen
Siirry kamerasta toiseen pyyhkäisemällä esikatselunäytössä ylös- tai alaspäin.
Takakameran esikatselu
Etukameran esikatselu
Kuvaustilan vaihtaminen
Avaa kuvaustilojen luettelo pyyhkäisemällä esikatselunäytössä oikealle.
Valitse haluamasi kuvaustila.
Takakameran esikatselu
Kuvaustilat
80
Sovellukset ja ominaisuudet
Suodattimien ja muiden tehosteiden käyttäminen
Avaa suodattimien ja muiden tehosteiden luettelo pyyhkäisemällä esikatselunäytössä
vasemmalle. Voit lisätä valokuviin tai videoihin tehosteen.
Valitse suodatin tai tehoste, napauta esikatselunäyttöä ja ota valokuva tai kuvaa video.
Voit poistaa käytetyn suodattimen tai tehosteen käytöstä avaamalla suodattimien ja tehosteiden
luettelon ja napauttamalla Poista tehoste.
Tämä toiminto on käytettävissä vain joissakin kuvaustiloissa.
Takakameran esikatselu
Suodattimet ja muut tehosteet
81
Sovellukset ja ominaisuudet
Peruskuvaus
Valokuvien tai videoiden kuvaaminen
1 Napauta esikatselunäytön kuvaa siinä kohdassa, johon haluat kameran tarkentavan.
2 Ota valokuva napauttamalla tai aloita videon tallentaminen napauttamalla .
Nykyinen tila
Kamera-asetukset
Tarraluettelo
Esikatselun
pienoiskuva
Nykyisen
kuvaustilan
asetukset
Ota valokuva.
Tallenna video.
Bixby Vision
Vaihda etu- ja
takakameran
välillä.
Reaaliaikainen
tarkennus
• Jos haluat säätää valokuvien tai videoiden kirkkautta, napauta näyttöä. Kun säätöpalkki
tulee näkyviin, vedä säätöpalkin -kohtaa merkkiä tai kohti.
• Voit tehdä videosta ruudunkaappauksen tallennuksen aikana napauttamalla
.
• Voit muuttaa tarkennusta videon tallentamisen aikana napauttamalla siinä kohdassa,
johon haluat tarkentaa. Voit käyttää automaattitarkennustilaa napauttamalla .
• Voit käyttää Bixby Vision -toimintoja napauttamalla BIXBY VISION. Voit käyttää kameraa
kohteiden tai paikkojen tunnistamiseen ja siten etsiä tuotteita Internetistä tai etsiä
läheisiä paikkoja. Voit myös tunnistaa tekstiä ja kääntää sen. Lisätietoja on kohdassa Bixby
Vision.
82
Sovellukset ja ominaisuudet
• Esikatselunäyttö voi vaihdella kuvaustilan ja käytettävän kameran mukaan.
• Kamera poistuu käytöstä automaattisesti, jos sitä ei käytetä.
• Varmista, ettei objektiivi ole vahingoittunut eikä likaantunut. Muutoin laite ei ehkä
toimi oikein joissakin tiloissa, jotka vaativat suuren tarkkuuden.
• Laitteen kamerassa on laajakulmaobjektiivi. Laajakulmavalokuvissa tai -videoissa voi
näkyä pientä vääristymää, mikä ei ole merkki laitteen suorituskykyongelmista.
Toisen kameranäppäimen lisääminen
Voit helpottaa valokuvien ottamista lisäämällä toisen kameranäppäimen haluamaasi paikkaan
näytössä.
Vedä
esikatselunäyttöön.
Jos toinen kameranäppäin ei tule näkyviin, napauta esikatselunäytössä ja aktivoi
Irrallinen Kamera-painike -kytkin napauttamalla sitä.
83
Sovellukset ja ominaisuudet
Lähentäminen ja loitontaminen
Voit lähentää tai loitontaa kuvaa eri tavoilla.
• Lähennä levittämällä näytössä kahta sormea kauemmas toisistaan tai loitonna nipistämällä
näytössä.
• Voit ohjata zoomausta yhdellä sormella. Vedä
kohti.
-osoitinta zoomauspalkissa asentoa
tai
Zoomausominaisuudet ovat käytettävissä vain takakameraa käytettäessä.
Tarkennus- ja valotustoimintojen käyttäminen
Voit lukita tarkennuksen tai valotuksen valitulle alueelle ja siten estää kameran automaattisen
säätämisen kohteiden tai valonlähteiden mukaan.
Kosketa jonkin aikaa tarkennettavaa aluetta, niin AF/AE-kehys tulee näkyviin alueelle ja
tarkennus- ja valotusasetus lukitaan. Asetus pysyy lukittuna myös valokuvan ottamisen jälkeen.
Tämä ominaisuus on käytettävissä vain Auto- ja Pro-tilassa.
REAALIAIK. TARK. (vain Galaxy A6+ -mallit)
Kaksoiskameran avulla voit ottaa matalan syväterävyyden valokuvia, joissa tausta on epäterävä ja
kohde selvästi erottuva.
Erottuvien muotokuvien ottaminen Reaaliaikainen tarkennus -toiminnon
avulla
Voit säätää taustan epäterävyyttä esikatselunäytössä ja ottaa valokuvan, joka korostaa kohdetta.
• Käytä tätä toimintoa paikoissa, joissa on riittävästi valoa.
• Taustan epäterävöintiä ei ehkä käytetä oikein seuraavissa olosuhteissa:
– – Laite tai kohde liikkuu.
– – Kohde on kapea tai läpinäkyvä.
– – Kohteessa on samanlainen väri tai kuvio kuin taustassa.
– – Kohde tai tausta on tasainen.
84
Sovellukset ja ominaisuudet
1 Napauta esikatselunäytössä REAALIAIK. TARK.
2 Säädä taustan epäterävyyttä vetämällä taustan epäterävyyden säätöpalkkia vasemmalle tai
oikealle.
3 Ota valokuva napauttamalla
.
Taustan epäterävyyden
säätöpalkki
85
Sovellukset ja ominaisuudet
Reaaliaikainen tarkennus -valokuvien taustan muokkaaminen
Voit myös muokata Reaaliaikainen tarkennus -toiminnolla otetun valokuvan taustan
epäterävyyttä. Kun taustavalo näkyy epäterävissä kohdissa, voit muuttaa taustan epäterävyyden
muotoa. Valitse muoto, kuten sydän, tähti tai kukka, valokuvan koristelua ja mukauttamista
varten.
Taustan epäterävyyden säätäminen
Taustan epäterävyyden muodon muuttaminen
86
Sovellukset ja ominaisuudet
1 Valitse Reaaliaikainen tarkennus -toiminnolla otettu valokuva ja napauta SÄÄDÄ
TAUSTASUMENNUSTA.
2 Säädä taustan epäterävyyttä vetämällä taustan epäterävyyden säätöpalkkia vasemmalle tai
oikealle.
Jos haluat muuttaa taustan epäterävyyden muotoa, vedä tehosteluetteloa vasemmalle
tai oikealle ja valitse haluamasi tehoste. Tehosteluettelo on näkyvissä vain, kun valokuvan
taustalla on epäterävyyden muoto.
Säädä taustan
epäterävyyttä.
Muuta taustan
epäterävyyden
muotoa.
3 Tallenna valokuva napauttamalla
.
87
Sovellukset ja ominaisuudet
Hauskat reaaliaikaiset tarrat
Voit kuvata valokuvia ja videoita reaaliaikaisia tarroja käyttämällä. Kun liikutat kasvojasi, tarrat
seuraavat liikkeitäsi. Voit myös tallentaa hienon ja hauskan tarran, joka liikkuu videossa.
1 Napauta esikatselunäytössä TARRAT.
2 Napauta ja valitse tarra.
3 Ota valokuva napauttamalla
tai aloita videon tallentaminen napauttamalla
Tarrojen käyttäminen sattumanvaraisesti
Voit käyttää tarroja sattumanvaraisesti valitsematta tarraa tarraluettelosta.
Napauta Satunn. toistuvasti, kunnes haluamasi tarra on näkyvissä.
88
.
Sovellukset ja ominaisuudet
Kuvaustilojen käyttäminen
Avaa kuvaustilojen luettelo pyyhkäisemällä esikatselunäytössä oikealle.
Valitse haluamasi kuvaustila.
Voit lisätä alkunäyttöön pikakuvakkeet usein tarvitsemiasi kuvaustiloja varten. Napauta
kuvaustilojen luettelossa → Lisää pikaval. alkunäyttöön.
Automaattitila
Automaattitilan avulla kamera voi arvioida ympäristön ja määrittää parhaan tilan valokuvalle.
Napauta kuvaustilojen luettelossa Auto.
Pro-tila
Voit kuvata valokuvia ja videoita ja samalla säätää manuaalisesti kuvausasetuksia, kuten
valotusarvoa ja ISO-arvoa.
Napauta kuvaustilojen luettelossa Pro. Valitse vaihtoehdot, mukauta asetuksia ja ota sitten
valokuva napauttamalla
tai tallenna video napauttamalla .
Käytettävissä olevat vaihtoehdot
• : Muuta valotusarvoa. Tämä asetus määrittää, miten paljon valoa kameran kennoon
pääsee. Käytä pitkää valotusta vähäisessä valossa.
• : Valitse ISO-arvo. Arvo ohjaa kameran valonherkkyyttä. Pieniä arvoja käytetään
kuvattaessa liikkumattomia tai kirkkaasti valaistuja kohteita. Suuria arvoja käytetään
kuvattaessa nopeasti liikkuvia tai heikosti valaistuja kohteita. Suuret ISO-herkkyydet voivat
kuitenkin aiheuttaa valokuviin kohinaa.
• : Valitse oikea valkotasapaino, jolloin kuvien värit ovat luonnolliset. Voit määrittää
värilämpötilan.
Panoraama-tila
Ota panoraamatilassa sarja valokuvia ja liitä ne sitten yhteen laajaksi näkymäksi.
Saat parhaan kuvan panoraamatilassa noudattamalla seuraavia vihjeitä:
• Siirrä kameraa hitaasti yhteen suuntaan.
• Pidä kuva kameran etsimessä näkyvän kehyksen sisällä. Jos esikatselukuva on
suuntakehyksen ulkopuolella tai jos et liikuta laitetta, laite lopettaa valokuvien
ottamisen automaattisesti.
• Vältä valokuvien ottamista yksityiskohdatonta taustaa, kuten tyhjää taivasta tai
tasaista seinää, vasten.
89
Sovellukset ja ominaisuudet
1 Napauta kuvaustilojen luettelossa Panoraama.
2 Napauta ja liikuta laitetta hitaasti yhteen suuntaan.
3 Lopeta valokuvien ottaminen napauttamalla .
Sarjakuvaus-tila
Ota sarja kuvia liikkuvista kohteista.
Napauta kuvaustilojen luettelossa Sarjakuvaus.
Voit ottaa useita kuvia peräkkäin koskettamalla jonkin aikaa
.
HDR (täyteläinen sävy) -tila
Ota valokuvia, joissa värit näkyvät kirkkaina ja yksityiskohtia on runsaasti myös kirkkailla ja
tummilla alueilla.
Napauta kuvaustilojen luettelossa HDR (Täyteläinen sävy).
Tämän ominaisuuden käyttömahdollisuus määräytyy alueen tai palveluntarjoajan
mukaan.
Ilman tehostetta
Tehosteen kanssa
90
Sovellukset ja ominaisuudet
Yö-tila
Ota valokuva vähäisessä valossa ilman salamaa.
Napauta kuvaustilojen luettelossa Yö.
Urheilu-tila
Voit ottaa selkeitä valokuvia nopeasti liikkuvista kohteista, kuten juoksevasta henkilöstä tai
liikkuvasta lemmikkieläimestä.
Napauta kuvaustilojen luettelossa Urheilu.
Ääni ja kuva -tila
Ota valokuva äänen kera. Laite lisää valokuviin merkinnän
Galleria-sovelluksessa.
Napauta kuvaustilojen luettelossa Ääni ja kuva.
Omakuva-tila
Voit ottaa omakuvia etukameralla. Voit esikatsella eri kauneustehosteita näytössä.
1 Siirry omakuvien ottamista varten etukameraan pyyhkäisemällä esikatselunäytössä ylös- tai
alaspäin tai napauttamalla
.
2 Napauta kuvaustilojen luettelossa Omakuva.
3 Suuntaa etukameran objektiivi itseäsi kohti.
4 Ota valokuva napauttamalla .
Voit myös näyttää kämmenesi etukameralle. Kun kämmenesi on tunnistettu, näkyviin tulee
ajastin, jossa aika kulkee alaspäin. Kun ajastimen aika on kulunut, laite ottaa valokuvan.
Voit käyttää eri kuvaustoimintoja etukamerassa napauttamalla
aktivoimalla sitten kytkimet napauttamalla niitä.
→ Kuvaustavat ja
Omakuvasalaman käyttäminen
Kun otat omakuvia etukameralla vähäisessä valossa, voit käyttää kosketusnäyttöä salamana.
Napauta esikatselunäytössä
kosketusnäyttö välähtää.
toistuvasti, kunnes näkyy näytössä. Kun otat valokuvan,
91
Sovellukset ja ominaisuudet
Kauneustehosteiden käyttäminen
Voit muuttaa kasvonpiirteitä, kuten ihon sävyä tai kasvojen muotoa, ennen omakuvien ottamista.
Tämä ominaisuus on käytettävissä vain Omakuva-tilassa.
1 Napauta esikatselunäytössä .
2 Valitse kasvoihisi esikatselunäytössä käytettävät kauneustehosteet alla olevista
vaihtoehdoista ja ota valokuva itsestäsi:
• Ihon sävy: Tee ihostasi kirkkaamman ja selkeämmän näköinen.
• Kap. kasvot: Säädä kasvojen muotoa ja tee niistä kapeamman näköiset.
• Suuret silmät: Tee silmistäsi suuremman näköiset.
Omakuvatarkennus-tila
Voit ottaa omakuvia, joissa kasvosi tarkennetaan taustan epäterävöityksen avulla.
1 Siirry omakuvien ottamista varten etukameraan pyyhkäisemällä esikatselunäytössä ylös- tai
alaspäin tai napauttamalla
.
2 Napauta esikatselunäytössä OMAK. TARKENNUS.
3 Suuntaa etukameran objektiivi itseäsi kohti.
4 Ota valokuva napauttamalla .
Voit myös näyttää kämmenesi etukameralle. Kun kämmenesi on tunnistettu, näkyviin tulee
ajastin, jossa aika kulkee alaspäin. Kun ajastimen aika on kulunut, laite ottaa valokuvan.
Voit käyttää eri kuvaustoimintoja etukamerassa napauttamalla
aktivoimalla sitten kytkimet napauttamalla niitä.
Kauneustehosteiden käyttäminen
Voit säätää ihon sävyä ennen omakuvien ottamista
1 Napauta esikatselunäytössä
.
92
→ Kuvaustavat ja
Sovellukset ja ominaisuudet
2 Valitse kasvoihisi käytettävät kauneustehostevaihtoehdot ja ota valokuva itsestäsi.
• VÄRI: Säädä näytön värisävyä.
• PEHMEÄ: Tee ihostasi kirkkaamman ja selkeämmän näköinen.
Laaja omakuva -tila
Ottamalla laajan omakuvan voit sisällyttää valokuvaan tavallista enemmän ihmisiä ja välttää
ihmisten jäämisen pois kuvasta.
1 Siirry omakuvien ottamista varten etukameraan pyyhkäisemällä esikatselunäytössä ylös- tai
alaspäin tai napauttamalla
.
2 Napauta kuvaustilojen luettelossa Laaja omakuva.
3 Suuntaa etukameran objektiivi itseäsi kohti.
4 Ota valokuva napauttamalla .
Voit myös näyttää kämmenesi etukameralle. Kun kämmenesi on tunnistettu, näkyviin tulee
ajastin, jossa aika kulkee alaspäin. Kun ajastimen aika on kulunut, laite ottaa valokuvan.
Voit käyttää eri kuvaustoimintoja etukamerassa napauttamalla
aktivoimalla sitten kytkimet napauttamalla niitä.
→ Kuvaustavat ja
5 Ota laaja omakuva kääntämällä laitetta hitaasti vasemmalle ja sitten oikealle tai päinvastoin.
Laite ottaa lisää valokuvia, kun valkoinen kehys siirtyy etsimen ikkunan päästä toiseen.
• Varmista, että valkoinen kehys pysyy etsimen ikkunan sisäpuolella.
• Kohteiden pitäisi olla liikkumattomina laajoja omakuvia otettaessa.
• Kuvausolosuhteet voivat aiheuttaa sen, että esikatselunäytössä näkyvän kuvan ylä- ja
alareuna rajautuvat pois valokuvasta.
93
Sovellukset ja ominaisuudet
Kameran asetusten mukauttaminen
Nykyisen kuvaustilan asetukset
Voit käyttää esikatselunäytössä seuraavia asetuksia.
Käytettävissä olevat asetukset voivat vaihdella valitun kuvaustilan ja käytettävän
kameran mukaan.
• : Ota täysikokoinen esikatselunäyttö käyttöön tai poista se käytöstä.
• : Ota salama käyttöön tai poista se käytöstä.
Älä käytä salamavaloa silmien lähellä. Jos käytät salamavaloa silmien lähellä, näkö
voi hävitä tilapäisesti tai silmät voivat vahingoittua.
• : Valitse mittaustapa. Asetus määrittää valoarvojen laskentatavan. Keskipainotettu
laskee kuvan valotuksen kuvan keskiosan valon perusteella.
Piste laskee kuvan
valotuksen kuvan keskiosan pistemäisen alueen valon perusteella.
Matriisi laskee
keskiarvon koko kuvasta.
• : Aseta laite tallentamaan ääni ennen valokuvan ottamista tai sen jälkeen.
Kamera-asetukset
Napauta esikatselunäytössä
kuvaustilan mukaan.
. Jotkin vaihtoehdot eivät ole ehkä käytettävissä valitun
TAKAKAMERA
• Kuvakoko: Valitse valokuvien tarkkuus. Suuren tarkkuuden käyttäminen tuottaa tavallista
laadukkaampia valokuvia, mutta ne vievät tavallista enemmän muistia.
• Videon koko: Valitse videoiden tarkkuus. Suuren tarkkuuden käyttäminen tuottaa tavallista
laadukkaampia videoita, mutta ne vievät tavallista enemmän muistia.
• Ajastin: Valitse viive, jonka jälkeen kamera ottaa automaattisesti valokuvan.
• HDR (täyteläinen sävy): Ota valokuvia, joissa värit näkyvät kirkkaina ja yksityiskohtia on
runsaasti myös kirkkailla ja tummilla alueilla.
Tämän ominaisuuden käyttömahdollisuus määräytyy alueen tai palveluntarjoajan
mukaan.
94
Sovellukset ja ominaisuudet
ETUKAMERA
• Kuvakoko: Valitse valokuvien tarkkuus. Suuren tarkkuuden käyttäminen tuottaa tavallista
laadukkaampia valokuvia, mutta ne vievät tavallista enemmän muistia.
• Videon koko: Valitse videoiden tarkkuus. Suuren tarkkuuden käyttäminen tuottaa tavallista
laadukkaampia videoita, mutta ne vievät tavallista enemmän muistia.
• Tallenna kuvat esikatselumuodossa: Käännä kuva alkuperäisen näkymän peilikuvaksi, kun
otat kuvia etukameralla.
• Kuvaustavat: Valitse käytettävät kuvaustoiminnot.
• Ajastin: Valitse viive, jonka jälkeen kamera ottaa automaattisesti valokuvan.
YLEISET
• Ristikko: Näytä etsimessä apuviivat, jotka helpottavat sommittelua kohteita valittaessa.
• Sijaintitunnisteet: Lisää valokuvaan GPS-sijaintitunniste.
• GPS-signaali voi heiketä paikoissa, joissa signaali voi olla estetty, kuten
rakennusten välissä ja alavilla alueilla tai huonolla säällä.
• Sijaintisi voi näkyä valokuvissa, kun lataat ne Internetiin. Voit estää tämän
poistamalla sijaintitunnisteasetuksen käytöstä.
• Näytä kuvat: Aseta laite näyttämään valokuvat niiden ottamisen jälkeen.
• Pikakäynnistys: Aseta laite käynnistämään kamera, kun virtanäppäintä painetaan nopeasti
kaksi kertaa.
Tämän ominaisuuden käyttömahdollisuus määräytyy alueen tai palveluntarjoajan
mukaan.
• Tallennus- paikka: Valitse muistipaikka tallentamista varten. Tämä ominaisuus on
käytettävissä vain, kun muistikortti on asetettu.
• Irrallinen Kamera-painike: Lisää kameranäppäin, jonka voi siirtää mihin tahansa näytön
kohtaan.
• Voimakkuusnäppäimen toiminto: Aseta laite käyttämään äänenvoimakkuusnäppäintä
sulkimen tai lähennyksen tai loitonnuksen ohjaukseen.
• Asetusten nollaus: Nollaa kameran asetukset.
• Ota meihin yhteyttä: Kysy kysymyksiä tai tarkastele usein kysyttyjä kysymyksiä. Lisätietoja
on Samsung Members -kohdassa.
95
Sovellukset ja ominaisuudet
Galleria
Esittely
Voit katsella laitteeseen tallennettuja kuvia ja videoita. Voit myös hallita kuvia ja videoita
albumeittain tai luoda tarinoita.
96
Sovellukset ja ominaisuudet
Kuvien katseleminen
1 Käynnistä Galleria-sovellus ja napauta KUVAT.
2 Valitse kuva.
Käytä lisävaihtoehtoja.
Lisää kuva suosikkeihin.
Bixby Vision
Lisää tarra.
Piirrä kuvaan.
Käytä suodatinta tai tehostetta.
Jaa kuva muiden kanssa.
Muokkaa kuvaa.
Poista kuva.
Voit luoda GIF-animaation tai kollaasin useista kuvista. Napauta → Luo GIF tai Luo
kollaasi ja valitse sitten kuvat.
Kuvien etsiminen
Käynnistä Galleria-sovellus ja napauta
sijainnin tai tiedostojen, mukaan.
, niin voit katsella kuvia lajiteltuina luokan, kuten tyypin,
Voit etsiä kuvia hakusanojen avulla napauttamalla hakukenttää.
Reaaliaikainen tarkennus -valokuvien taustan muokkaaminen (vain Galaxy
A6+ -mallit)
Voit muokata Reaaliaikainen tarkennus -toiminnolla otetun valokuvan taustan epäterävyyttä.
Jos Reaaliaikainen tarkennus -valokuvien taustavalo näkyy epäterävissä kohdissa, voit muuttaa
taustan epäterävyyden muotoa.
Käynnistä Galleria-sovellus, valitse Reaaliaikainen tarkennus -toiminnolla otettu valokuva,
napauta SÄÄDÄ TAUSTASUMENNUSTA ja muokkaa epäterävyyttä tai muuta taustan
epäterävyyden muotoa.
97
Sovellukset ja ominaisuudet
Videoiden katseleminen
1 Käynnistä Galleria-sovellus ja napauta KUVAT.
2 Valitse toistettava video. Videotiedostoissa näkyy
3 Aloita videon toisto napauttamalla .
Siirry edelliseen
videoon. Kelaa
taaksepäin
koskettamalla
jonkin aikaa.
-kuvake esikatselupienoiskuvassa.
Käytä
lisävaihtoehtoja.
Siirry seuraavaan
videoon. Kelaa
eteenpäin
koskettamalla
jonkin aikaa.
Kaappaa nykyinen
näyttökuva.
Siirrä toisto
taukotilaan ja jatka
toistoa.
Kelaa taakse- tai
eteenpäin
vetämällä palkkia.
Lukitse
toistonäyttö.
Muuta
kuvasuhdetta.
Vaihda
ponnahdusvideosoittimeen.
Luo GIF-animaatio.
Voit säätää kirkkautta vetämällä sormella ylös tai alas toistonäytön vasemmassa reunassa ja
säätää äänenvoimakkuutta vetämällä sormella ylös tai alas toistonäytön oikeassa reunassa.
Voit kelata taakse- tai eteenpäin pyyhkäisemällä vasemmalle tai oikealle toistonäytössä.
98
Sovellukset ja ominaisuudet
Kuvien ja videoiden tietojen näyttäminen
Voit tarkastella tiedoston tietoja, kuten henkilö-, sijainti- ja perustietoja. Jos olemassa on
automaattisesti luotuja sisältöjä, kuten juttu tai GIF-animaatio, kyseinen sisältö näkyy myös.
Kun kuvan tai videon esikatselunäyttö on näkyvissä, vedä ylöspäin näytössä. Tiedoston tiedot
tulevat näkyviin.
Saat myös muita kohteeseen liittyviä sisältöjä näkyviin napauttamalla tietoja näytössä.
Muokkaa tietoja.
Tiedoston tiedot
Henkilöiden
tiedot
Sijaintitiedot
Automaattisesti
luotu sisältö
Merkinnät
99
Sovellukset ja ominaisuudet
Albumien näyttäminen
Voit katsella kuvia ja videoita kansioittain tai albumeittain lajiteltuina. Myös luomasi GIFanimaatiot ja kollaasit lajitellaan albumiluettelon kansioissa.
Käynnistä Galleria-sovellus, napauta ALBUMIT ja valitse sitten albumi.
Albumien piilottaminen
Voit piilottaa albumit.
Et voi piilottaa oletusarvoisesti luotuja albumeita, kuten Kamera- ja Näyttökuvatalbumit.
1 Käynnistä Galleria-sovellus ja napauta ALBUMIT.
2 Napauta → Piilota tai näytä albumeita.
3 Valitse piilotettavat albumit ja napauta KÄYTÄ.
Kun haluat jälleen näyttää albumit, napauta → Piilota tai näytä albumeita, poista näytettävien
albumien valinta ja napauta sitten KÄYTÄ.
Tarinoiden näyttäminen
Kun kuvaat tai tallennat kuvia ja videoita, laite lukee niiden päivämäärä- ja sijaintitunnisteet,
lajittelee kuvat ja videot ja luo sitten tarinoita. Jos haluat luoda tarinoita automaattisesti, kuvaa
tai tallenna useita kuvia ja videoita.
Käynnistä Galleria-sovellus, napauta JUTUT ja valitse sitten juttu.
Tarinoiden luominen
Luo tarinoita käyttäen erilaisia teemoja.
1 Käynnistä Galleria-sovellus ja napauta JUTUT.
2 Napauta → Luo juttu.
100
Sovellukset ja ominaisuudet
3 Valitse tarinaan sisällytettävät kuvat tai videot ja napauta VALMIS.
4 Anna tarinalle nimi ja napauta LUO.
Voit lisätä kuvia tai videoita tarinaan valitsemalla tarinan ja napauttamalla LISÄÄ.
Voit poistaa kuvia tai videoita tarinasta valitsemalla tarinan, napauttamalla → Muokkaa,
valitsemalla poistettavat kuvat tai videot ja napauttamalla sitten → Poista jutusta.
Tarinoiden poistaminen
1 Käynnistä Galleria-sovellus ja napauta JUTUT.
2 Kosketa poistettavaa tarinaa jonkin aikaa ja napauta sitten POISTA.
Kuvien ja videoiden synkronointi Samsung Cloud ‑palvelun
kanssa
Voit synkronoida Galleria-sovelluksen kuvia ja videoita Samsung Cloud ‑palvelun kanssa ja
käyttää niitä muissa laitteissa. Samsung Cloud -palvelun käyttäminen edellyttää, että olet
rekisteröinyt Samsung-tilisi ja kirjaudut sisään sen avulla. Lisätietoja on Samsung-tili-kohdassa.
Käynnistä Galleria-sovellus, napauta → Asetukset ja aktivoi sitten Samsung Cloud -kytkin
napauttamalla sitä. Laitteella kuvatut kuvat ja videot tallennetaan automaattisesti Samsung
Cloud ‑palveluun.
Kuvien tai videoiden poistaminen
Kuvan tai videon poistaminen
Valitse kuva tai video ja napauta
näytön yläreunassa.
Useiden kuvien tai videoiden poistaminen
1 Kosketa poistettavaa kuvaa tai videota jonkin aikaa Galleria-näytössä.
2 Valitse poistettavat kuvat tai videot.
3 Napauta POISTA.
101
Sovellukset ja ominaisuudet
Always On Display
Voit milloin tahansa tarkastella tietoja, kuten kelloa tai kalenteria, tai ohjata musiikin toistoa
näytössä, kun se on sammutettuna.
Voit myös tarkistaa ilmoitukset esimerkiksi uusista viesteistä tai vastaamattomista puheluista.
• Tämän ominaisuuden käyttömahdollisuus määräytyy alueen tai palveluntarjoajan
mukaan.
• Valaistusolosuhteet voivat aiheuttaa sen, että Always On Display -näytön kirkkaus
muuttuu automaattisesti.
Ilmoitusten avaaminen Always On Display -näytössä
Kun saat ilmoituksen viestistä, vastaamattomasta puhelusta tai sovelluksesta, Always On Display
-näyttöön tulee ilmoituskuvake. Voit tuoda ilmoituksen sisällön näkyviin kaksoisnapauttamalla
ilmoituskuvaketta.
Jos näyttö on lukittuna, sen lukitus on avattava, jotta ilmoituksia voi tarkastella.
102
Sovellukset ja ominaisuudet
Musiikin toiston hallinta Always On Display -näytössä
Voit hallita musiikin toistoa Always On Display -näytössä käynnistämättä näyttöä.
1 Käynnistä Asetukset-sovellus, napauta Lukitusnäyttö → FaceWidgets ja aktivoi sitten
Musiikkiohjain-kytkin napauttamalla sitä.
2 Kun haluat hallita musiikin toistoa Always On Display -näytössä, kaksoisnapauta kelloa.
3 Siirry musiikkiohjaimeen pyyhkäisemällä vasemmalle tai oikealle.
4 Voit ohjata toistoa napauttamalla kuvakkeita.
Always On Display -näyttö -toiminnon aikataulun muuttaminen
Käynnistä Asetukset-sovellus, napauta Lukitusnäyttö → Always On Display → Aseta aikataulu
ja määritä alkamis- ja päättymisaika.
Jos haluat näyttää Always On Display -näytön aina, aktivoi Näytä aina -kytkin napauttamalla sitä.
Always On Display -näyttö -toiminnon poistaminen käytöstä
Käynnistä Asetukset-sovellus, napauta Lukitusnäyttö ja passivoi Always On Display -kytkin
napauttamalla sitä.
103
Sovellukset ja ominaisuudet
Moni-ikkuna
Esittely
Moni-ikkunatoiminnon avulla voit käyttää kahta sovellusta yhtä aikaa jaetun näytön näkymässä.
Voit käyttää useita sovelluksia samanaikaisesti myös ponnahdusikkunanäkymässä.
Jotkin sovellukset eivät ehkä tue tätä toimintoa.
Jaetun näytön näkymä
Ponnahdusikkunanäkymä
104
Sovellukset ja ominaisuudet
Jaetun näytön näkymä
1 Avaa viimeksi käytettyjen sovellusten luettelo napauttamalla Viimeksi käytetyt sovellukset
-näppäintä.
2 Pyyhkäise ylös- tai alaspäin ja napauta
hiljattain käytetyn sovelluksen ikkunassa.
Valittu sovellus käynnistyy ylemmässä ikkunassa.
3 Valitse toinen käynnistettävä sovellus pyyhkäisemällä ylös- tai alaspäin alemmassa
ikkunassa.
Jos haluat käynnistää sovelluksia, joita ei ole viimeksi käytettyjen sovellusten luettelossa,
napauta SOV.LUETT. ja valitse sovellus.
105
Sovellukset ja ominaisuudet
Lisätoimintojen käyttäminen
Napauttamalla palkkia sovellusikkunoiden välissä voit käyttää lisätoimintoja.
Lisää tämä sovelluspari
alkunäyttöön.
Käytä Kiinnitä ikkunaan
-toimintoa.
Sulje sovellus.
Vaihda valittu ikkuna
ponnahdusikkunanäkymään.
Vaihda sijaintia
sovellusikkunoiden välillä.
Ikkunan koon muuttaminen
Voit säätää sovellusikkunoiden kokoa vetämällä ikkunoiden välissä olevaa palkkia ylös tai alas.
Kun vedät sovellusikkunoiden välissä olevan palkin näytön ylä- tai alareunaan, ikkuna
suurennetaan.
Jaetun näytön näkymän pienentäminen
Voit pienentää jaetun näytön näkymän napauttamalla kotinäppäintä. -kuvake tulee
tilapalkkiin. Alemmassa ikkunassa oleva sovellus sulkeutuu ja ylemmässä ikkunassa oleva pysyy
aktiivisena pienennetyssä jaetun näytön näkymässä.
Pienennetty jaettu näyttö.
Voit sulkea pienennetyn jaetun näytön näkymän napauttamalla
106
.
Sovellukset ja ominaisuudet
Kiinnitä ikkunaan
Voit valita alueen, kiinnittää sen näytön yläreunaan ja käyttää muita sovelluksia alemmassa
ikkunassa.
1 Avaa viimeksi käytettyjen sovellusten luettelo napauttamalla Viimeksi käytetyt sovellukset
-näppäintä.
2 Napauta
ja vedä kehys alueelle, johon haluat kiinnittää sen.
Voit säätää kehyksen kokoa vetämällä
ylöspäin tai alaspäin.
3 Napauta VALMIS.
Valittu sovellusikkuna kiinnitetään näytön yläreunaan. Voit poistaa ikkunan kiinnityksen
vetämällä sovellusikkunoiden välissä olevaa palkkia.
4 Valitse toinen käynnistettävä sovellus pyyhkäisemällä ylös- tai alaspäin alemmassa
ikkunassa.
Sovellusparien lisääminen alkunäyttöön
Kun lisäät sovelluspareja alkunäyttöön, voit käynnistää kaksi sovellusta jaetun näytön näkymässä
yhdellä napautuksella.
Napauta palkkia sovellusikkunoiden välissä ja napauta
.
Nykyinen sovelluspari lisätään alkunäyttöön.
Sovelluspari
107
Sovellukset ja ominaisuudet
Ponnahdusikkunanäkymä
1 Avaa viimeksi käytettyjen sovellusten luettelo napauttamalla Viimeksi käytetyt sovellukset
-näppäintä.
2 Pyyhkäise ylös- tai alaspäin, kosketa jonkin aikaa sovellusikkunaa ja vedä se sitten kohtaan
Pudota tänne ponnahdusnäkymää varten.
Sovelluksen näyttö tulee ponnahdusikkunanäkymään.
Pienennä ikkuna.
Sulje sovellus.
Suurenna ikkuna.
Ponnahdusikkunoiden siirtäminen
Voit siirtää ponnahdusikkunaa napauttamalla ikkunan työkaluriviä ja vetämällä sen uuteen
paikkaan.
108
Sovellukset ja ominaisuudet
Samsung Members
Samsung Members tarjoaa asiakkaille tukipalveluja, kuten laiteongelmien vianmääritystä, ja
sallii käyttäjien lähettää kysymyksiä ja virheraportteja. Voit myös jakaa tietoja muiden Galaxykäyttäjien yhteisön jäsenten kanssa tai tarkastella uusimpia Galaxy-uutisia ja -vihjeitä. Samsung
Members -sovelluksen avulla voit ratkaista ongelmia, joihin voit törmätä laitteen käytön aikana.
Lisäasetukset
Lähetä palautetta.
• Sovelluksen käyttömahdollisuus ja tuetut toiminnot voivat vaihdella alueen tai
palveluntarjoajan mukaan.
• Palautteen lähettäminen tai kommenttien lähettäminen edellyttää, että rekisteröit
Samsung-tilin ja kirjaudut siihen sisään. Lisätietoja on Samsung-tili-kohdassa.
109
Sovellukset ja ominaisuudet
Samsung Notes
Esittely
Voit luoda muistiinpanoja kirjoittamalla tekstiä näppäimistöltä tai käsinkirjoittamalla tai
piirtämällä näyttöön. Voit lisätä muistiinpanoihin myös kuvia tai äänitallenteita.
Muistiinpanojen luominen
1 Käynnistä Samsung Notes -sovellus ja napauta KAIKKI → .
2 Valitse syöttömenetelmä näytön yläreunassa olevasta työkalupalkista ja kirjoita
muistiinpano.
Napauta → Kuva, jos haluat lisätä kuvan valitsemalla sen Galleria-sovelluksesta tai
ottamalla valokuvan.
Napauta → Puhe, jos haluat äänittää äänitallenteen ja lisätä sen muistiinpanoon. Äänen
tallennus alkaa heti.
Kirjoita teksti näppäimistön avulla.
Lisää kuva tai äänitallenne.
Kirjoita tai piirrä kynillä.
Maalaa siveltimillä.
3 Kun muistiinpanon luominen on valmis, napauta TALLENNA.
Muistiinpanojen poistaminen
1 Käynnistä Samsung Notes -sovellus, napauta KAIKKI tai KOKOELMAT ja valitse sitten luokka.
2 Kosketa poistettavaa muistiinpanoa jonkin aikaa.
Jos haluat poistaa useita muistiinpanoja, valitse kaikki poistettavat muistiinpanot.
3 Napauta
.
110
Sovellukset ja ominaisuudet
Kalenteri
Esittely
Voit hallita aikatauluasi syöttämällä tulevat tapahtumat tai tehtävät kalenteriisi.
Tapahtumien luominen
1 Käynnistä Kalenteri-sovellus ja napauta
tai kaksoisnapauta päivämäärää.
Jos päivään on jo tallennettu tapahtumia tai tehtäviä, napauta päivää ja napauta
2 Anna tapahtuman tiedot.
Valitse tapahtuman kanssa
näytettävä tarra.
Määritä kestoaika.
Vaihda tapahtuman väri.
Kirjoita otsikko.
Valitse kalenteri, johon tapahtuma
tallennetaan.
Aseta hälytys.
Anna sijainti.
Liitä kartta.
Lisää muistiinpano.
Lisää muita tietoja.
3 Tallenna tapahtuma napauttamalla TALLENNA.
111
.
Sovellukset ja ominaisuudet
Tehtävien luominen
1 Käynnistä Kalenteri-sovellus ja napauta NÄYTÄ → Tehtävät.
2 Napauta ja anna tehtävän tiedot.
3 Tallenna tehtävä napauttamalla TALLENNA.
Tapahtumien ja tehtävien synkronoiminen tilien kanssa
1 Käynnistä Asetukset-sovellus, napauta Pilvi ja tilit → Tilit ja valitse tili, jonka kanssa
synkronoidaan.
2 Napauta Synkronoi tili ja aktivoi Synkronoi Kalenteri -kytkin napauttamalla sitä.
Napauta Samsung-tiliä varten → Synkronointiasetukset ja aktivoi Kalenteri-kytkin
napauttamalla sitä.
Voit lisätä tilejä, joiden kanssa synkronoidaan, käynnistämällä Kalenteri-sovelluksen
ja napauttamalla → Hallitse kalentereita → Lisää tili. Valitse sitten tili, jonka kanssa
synkronoidaan, ja kirjaudu sisään. Kun tili on lisätty, se näkyy luettelossa.
Samsung Health
Esittely
Samsung Health -sovellus auttaa sinua hallitsemaan hyvinvointiasi ja kuntoasi. Voit asettaa
kuntotavoitteita, seurata edistymistäsi ja pitää kirjaa yleisestä hyvinvoinnistasi ja kunnostasi.
112
Sovellukset ja ominaisuudet
Samsung Health -sovelluksen käyttäminen
Voit seurata hyvinvointiasi ja kuntoasi näyttämällä tärkeimmät tiedot Samsung Health
-sovelluksen valikoista ja seurantaohjelmista. Voit myös verrata askeltietojasi muiden Samsung
Health -sovellusten käyttäjien kanssa, kilpailla ystäviesi kanssa ja tarkastella terveysvihjeitä.
Avaa Samsung-kansio ja käynnistä Samsung Health -sovellus. Kun käytät tätä sovellusta
ensimmäisen kerran tai käynnistät sen uudelleen alkuperäisten tehdasasetusten palauttamisen
jälkeen, määritä asetukset noudattamalla näytön ohjeita.
Joidenkin ominaisuuksien käyttömahdollisuus määräytyy alueen mukaan.
Vertaa askelmäärätietojasi muiden
Samsung Health -käyttäjien
kanssa tai kilpaile ystäviesi kanssa.
Seuraa terveyttäsi ja kuntoasi.
Näytä terveysvihjeet.
Aseta päivittäiset tavoitteesi ja
seuraa edistymistäsi.
Tarkastele ja hallitse
seurantaohjelmia.
Näytä Samsung Health
-sovelluksen ääniopastusviestit tai
ilmoitukset.
Voit lisätä kohteita Samsung Health -näyttöön napauttamalla → Kohteiden hallinta ja
valitsemalla sitten kohteet.
• TAVOITTEET: Aseta päivittäiset kuntotavoitteesi ja tarkastele edistymistäsi.
• OHJELMAT: Käytä mukautettavia harjoitusohjelmia.
• YLEISET SEURAIMET: Seuraa liikkumistasi, nauttimiasi ruokia ja kehosi mittoja.
• HARJOITUSSEURAIMET: Lisää erilaisten harjoitusten seurantaohjelmat ja seuraa
aktiivisuuttasi.
113
Sovellukset ja ominaisuudet
Tavoitteet
Voit asettaa tavoitteet painonhallintaa ja entistä tasapainoisempaa elämäntapaa varten. Kun
olet asettanut tavoitteet, voit seurata edistymistäsi tai tarkastella opasteita Samsung Health
-näytössä.
Napauta Samsung Health -näytössä ASETA TAVOITTEITA. Voit myös napauttaa → Kohteiden
hallinta ja valita Painonhallinta tai Tasapainoinen elämä.
YHDESSÄ
Yhdessä-toiminnon avulla voit asettaa askelmäärätavoitteita ja kilpailla ystäviesi kanssa.
Voit kutsua ystäviä yhteiskävelylle, määrittää tavoiteaskelmääriä, järjestää haastekilpailuja ja
tarkastella sijoitustasi Askelten tulostaulu -toiminnolla.
Napauta Samsung Health -näytössä YHDESSÄ.
Askeleet
Laite laskee ottamiesi askelten määrän ja mittaa kulkemasi matkan.
Napauta Samsung Health -näytössä askelten seurantaohjelmaa.
Nykyinen askelten kokonaismäärä
Tavoite
• Askelten seurantaohjelman suorittaman askelmäärän laskennan ja askelmäärän
näytön välillä voi olla lyhyt viive. Tavoitteen saavuttamisesta ilmoittavan
ponnahdusikkunan tulossa näkyviin voi myös olla lyhyt viive.
• Jos käytät askelten seurantaohjelmaa matkustaessasi autossa tai junassa, tärinä voi
vaikuttaa askelmäärään.
114
Sovellukset ja ominaisuudet
Lisätietoja
• Samsung Health -sovellus on tarkoitettu vain kunnon parantamiseen ja viitteellisten tietojen
saamiseen liittyviin tarkoituksiin, eikä sitä ole tarkoitettu sairauksien diagnosointiin eikä
sairauksien parantamiseen, lieventämiseen, hoitoon tai estämiseen.
• Samsung Health -sovelluksen käytettävissä olevat toiminnot, ominaisuudet ja lisättävissä
olevat sovellukset voivat määräytyä maittain erilaisten paikallisten lakien ja määräysten takia.
Tarkista omalla alueellasi käytettävissä olevat ominaisuudet ja sovellukset ennen käyttöä.
• Samsung Health -sovellusta ja sen palveluja voidaan muuttaa tai ne voidaan lopettaa ilman
ennakkoilmoitusta.
• Tiedonkeruun tarkoitus on rajoitettu pyytämäsi palvelun tarjoamiseen, mukaan lukien
sellaisten lisätietojen tarjoaminen, jotka liittyvät hyvinvointisi parantamiseen, tietojen
synkronointiin, tietojen analysointiin ja tilastoimiseen tai entistä parempien palvelujen
kehittämiseen ja tarjoamiseen. (Jos kirjaudut Samsung-tiliisi Samsung Health -sovelluksesta,
tietosi voidaan kuitenkin tallentaa palvelimeen varmuuskopiointitarkoituksessa.)
Henkilökohtaisia tietoja voidaan säilyttää, kunnes nämä tarkoitukset on täytetty. Voit
poistaa Samsung Health -sovelluksen tallentamat henkilökohtaiset tiedot Asetukset-valikon
Nollaa tiedot -toiminnolla. Jos haluat poistaa sosiaalisten verkostojen kanssa jakamasi tai
tallennuslaitteisiin siirtämäsi tiedot, ne on poistettava erikseen.
• Voit jakaa ja/tai synkronoida tietosi muiden Samsung-palvelujen tai valitsemiesi
yhteensopivien kolmannen osapuolen palvelujen kanssa ja minkä tahansa muiden
yhdistettyjen laitteiden kanssa. Tällaisten lisäpalvelujen tai kolmannen osapuolen
laitteiden pääsy Samsung Health -sovelluksen tietoihin sallitaan vain sinun nimenomaisella
suostumuksellasi.
• Olet itse kokonaan vastuussa sosiaalisissa verkostoissa jaettujen tai muille lähetettyjen
tietojen väärinkäytöstä. Käytä harkintaa jakaessasi henkilökohtaisia tietojasi muiden kanssa.
• Jos laite yhdistetään mittauslaitteisiin, tarkista tiedonsiirtoprotokolla, jotta voit varmistaa
oikean toiminnan. Jos käytät langatonta yhteyttä, esimerkiksi Bluetooth-yhteyttä, muiden
laitteiden aiheuttamat elektroniset häiriöt voivat vaikuttaa laitteeseen. Vältä laitteen
käyttämistä muiden radioaaltoja lähettävien laitteiden lähellä.
• Lue Samsung Health -sovelluksen käyttöehdot ja tiedot sen tietosuojakäytännöstä ennen
sovelluksen käyttämistä.
115
Sovellukset ja ominaisuudet
Ääninauhuri
Tällä sovelluksella voit äänittää tai toistaa äänimuistioita.
1 Avaa Samsung-kansio ja käynnistä Ääninauhuri-sovellus.
2 Aloita tallennus napauttamalla . Puhu mikrofoniin.
Siirrä äänitys taukotilaan napauttamalla
.
Kun nauhoitat äänitallennetta, voit lisätä kirjanmerkin napauttamalla KIRJANMERKKI.
Aloita äänitys.
3 Lopeta tallennus napauttamalla .
4 Anna tiedostonimi ja napauta TALLENNA.
116
Sovellukset ja ominaisuudet
Omat tiedostot
Voit käyttää ja hallita laitteeseen tai muihin sijainteihin, kuten pilvitallennuspalveluihin,
tallennettuja tiedostoja.
Avaa Samsung-kansio ja käynnistä Omat tiedostot -sovellus.
Saat näkyviin kuhunkin tallennustilaan tallennetut tiedostot.
Voit vapauttaa laitteen tallennustilaa napauttamalla → Hanki lisää tilaa.
Voit etsiä tiedostoja tai kansioita napauttamalla
.
Kello
Esittely
Voit asettaa hälytyksiä, tarkistaa nykyisen ajan eri kaupungeissa ympäri maailman, ajastaa
tapahtuman tai määrittää haluamasi kestoajan.
HÄLYTYS
Käynnistä Kello-sovellus ja napauta HÄLYTYS.
Hälytysten asettaminen
Napauta
hälytysluettelossa, määritä hälytyksen aika, valitse hälytyksen toistumispäivät,
määritä hälytyksen muut asetukset ja napauta sitten TALLENNA.
Voit avata näppäimistön hälytysajan antamista varten napauttamalla ajan syöttökenttää.
Voit ottaa hälytykset käyttöön tai poistaa ne käytöstä napauttamalla kytkintä hälytyksen vieressä
hälytysten luettelossa.
Hälytyksen lopettaminen
Voit lopettaa hälytyksen napauttamalla HYLKÄÄ. Jos olet aiemmin ottanut torkkuasetuksen
käyttöön, voit toistaa hälytyksen määritetyn ajan kuluttua napauttamalla TORKKU.
Hälytyksen poistaminen
Kosketa hälytystä jonkin aikaa, valitse poistettavat hälytykset ja napauta sitten POISTA.
117
Sovellukset ja ominaisuudet
MAAILMANKELLO
Käynnistä Kello-sovellus ja napauta MAAILMANKELLO.
Kellojen luominen
Napauta
, kirjoita kaupungin nimi tai valitse se maapallolta ja napauta sitten LISÄÄ.
Kellojen poistaminen
Kosketa kelloa jonkin aikaa, valitse poistettavat kellot ja napauta sitten POISTA.
SEKUNTIKELLO
1 Käynnistä Kello-sovellus ja napauta SEKUNTIKELLO.
2 Voit ottaa tapahtuman ajan napauttamalla KÄYNNISTÄ.
Voit tallentaa kierrosajat tapahtuman ajan mittauksen aikana napauttamalla KIERROS.
3 Voit pysäyttää ajanoton napauttamalla LOPETA.
Voit aloittaa ajan mittauksen uudelleen napauttamalla JATKA.
Voit tyhjentää kierrosajat napauttamalla PALAUTA.
118
Sovellukset ja ominaisuudet
AJASTIN
1 Käynnistä Kello-sovellus ja napauta AJASTIN.
2 Aseta aika ja napauta sitten KÄYNNISTÄ.
Voit avata näppäimistön kestoajan antamista varten napauttamalla kestoajan syöttökenttää.
3 Napauta HYLKÄÄ, kun ajastimeen asetettu aika on kulunut.
Laskin
Voit suorittaa yksinkertaisia tai monimutkaisia laskutoimituksia.
Käynnistä Laskin-sovellus.
Kääntämällä laitteen vaaka-asentoon saat näkyviin tieteellisen laskimen. Jos Autom. kierto on
poissa käytöstä, saat näkyviin tieteellisen laskimen napauttamalla .
Voit tuoda laskentahistorian näkyviin napauttamalla HISTORIA. Voit sulkea
laskentahistoriapaneelin napauttamalla NÄPPÄIMISTÖ.
Voit tyhjentää historian napauttamalla HISTORIA → TYHJENNÄ HISTORIA.
Voit käyttää yksikönmuuntotyökalua napauttamalla
. Voit muuntaa monia arvoja, kuten
pinta-alan, pituuden tai lämpötilan arvoja, muihin yksiköihin.
119
Sovellukset ja ominaisuudet
Radio
FM-radion kuunteleminen
Käynnistä Radio-sovellus.
Sinun on ennen tämän sovelluksen käyttöä kytkettävä kuulokemikrofoni, joka toimii
radioantennina.
FM-radio hakee ja tallentaa kuuluvuusalueella olevat radioasemat automaattisesti, kun
sitä käytetään ensimmäisen kerran.
Avaa FM-radio napauttamalla
. Valitse haluamasi radioasema asemaluettelosta.
Tallenna kappale FM-radiosta.
Lisää kuunneltava radioasema
suosikkiluetteloon.
Ota FM-radio käyttöön tai pois
käytöstä.
Käytä lisävaihtoehtoja.
Anna radioaseman taajuus
manuaalisesti.
Etsi kuunneltavissa oleva
radioasema.
Hienosäädä taajuutta.
Näytä suosikkiasemien luettelo.
Näytä käytettävissä olevien
asemien luettelo.
Hae ja tallenna käytettävissä
olevat asemat automaattisesti.
Toisto kaiuttimesta
Voit kuunnella radiota kaiuttimesta yhdistettyjen nappikuulokkeiden sijaan.
Napauta → Toista kaiuttimella.
120
Sovellukset ja ominaisuudet
Radioasemien haku
Käynnistä Radio-sovellus.
Napauta ASEMAT → HAE ja valitse sitten hakuvaihtoehto. FM-radio hakee ja tallentaa
kuuluvuusalueella olevat asemat automaattisesti.
Valitse haluamasi radioasema asemaluettelosta.
Game Launcher
Esittely
Game Launcher -toiminto kokoaa Play Kauppa -palvelusta ja Galaxy Apps -kaupasta ladatut
pelit yhteen paikkaan, mikä helpottaa niiden käyttöä. Voit asettaa laitteen pelitilaan ja pelata
pelejä tavallista helpommin.
Näytä pelaamistietosi.
Käytä lisävaihtoehtoja.
Ladatut sovellukset.
Etsi pelejä.
Avaa pelit äänen kanssa tai ilman
ääntä.
Vaihda suorituskykytilaa.
Näytä lisää pelejä ja asenna niitä.
121
Sovellukset ja ominaisuudet
Game Launcher -toiminnon käyttäminen
1 Käynnistä Asetukset-sovellus, napauta Edistykselliset toiminnot → Pelit ja aktivoi sitten
Game Launcher -kytkin napauttamalla sitä.
Game Launcher lisätään alkunäyttöön ja Sovellukset-näyttöön.
Kun poistat toiminnon käytöstä, Game Launcher poistetaan alkunäytöstä ja Sovelluksetnäytöstä.
2 Käynnistä Game Launcher -sovellus.
3 Napauta peliä peliluettelossa.
Voit etsiä lisää pelejä vetämällä näytössä ylöspäin.
Play Kauppa -palvelusta ja Galaxy Apps -kaupasta ladatut pelit tulevat automaattisesti
näkyviin pelien käynnistysnäyttöön. Jos pelisi eivät ole näkyvissä, napauta → Lisää
peli.
Pelin poistaminen Game Launcher -toiminnosta
Kosketa peliä jonkin aikaa ja napauta Poista.
Suorituskykytilan vaihtaminen
Voit muuttaa pelisuorituskykytilaa.
Käynnistä Game Launcher -sovellus, napauta Normaali suorituskyky ja valitse sitten haluamasi
tila napauttamalla näppäintä toistuvasti.
• Normaali suorituskyky: Virransäästötilaa tai suuren suorituskyvyn tilaa ei käytetä.
• Virransäästö: Tämä vähentää akkuvirran kulutusta, mutta huonontaa järjestelmän
suorituskykyä.
• Erinom. suoritusteho: Tämä parantaa järjestelmän suorituskykyä, mutta lisää akkuvirran
kulutusta.
• Akkuvirran riittävyys voi vaihdella pelikohtaisesti.
• Joidenkin ominaisuuksien käyttömahdollisuus määräytyy alueen mukaan.
122
Sovellukset ja ominaisuudet
Game Toolsin käyttäminen
Voit käyttää Game Tools -paneelin eri toimintoja pelin pelaamisen aikana. Voit avata Game Tools
-paneelin napauttamalla siirtymispalkissa . Jos siirtymispalkki on piilotettu, tuo se näkyviin
vetämällä näytön alareunasta ylöspäin.
Siirry Game Launcher -näyttöön.
Siirry Game Tools -asetuksiin.
Pelaa pelejä koko näytön
kokoisina.
Mykistä ilmoitusäänet ja näytä
vain saapuvien puhelujen ja
hätähälytysten ilmoitukset.
Lukitse automaattinen
kirkkaudensäätötoiminto.
Piilota ja lukitse siirtymispalkki.
Tallenna peli-istuntosi.
Lukitse kosketusnäyttö.
Tee ruudunkaappauksia.
Ilmoitusten estäminen pelien aikana
Napauta
ja aktivoi Ei hälyt. pelin aik. -kytkin napauttamalla sitä. Laite mykistää ilmoitusäänet
ja näyttää vain saapuvien puhelujen ja hätähälytysten ilmoitukset, jolloin voit pelata pelejä ilman
häiriöitä. Jos saat puhelun, näytön yläreunaan tulee pieni ilmoitus.
123
Sovellukset ja ominaisuudet
SmartThings
Esittely
Voit muodostaa helposti ja nopeasti yhteyden lähellä oleviin laitteisiin, kuten Bluetoothkuulokemikrofoneihin tai toisiin älypuhelimiin. Voit ohjata ja hallita älypuhelimellasi myös
televisioita, kodinkoneita ja IoT-laitteita (Internet of Things, esineiden Internet).
• Yhdistäminen lähellä oleviin laitteisiin: Voit muodostaa helposti ja nopeasti yhteyden
lähellä oleviin laitteisiin, kuten Bluetooth-kuulokemikrofoneihin tai päälle puettaviin
laitteisiin.
• Kodinkoneiden, televisioiden ja IoT-tuotteiden rekisteröinti ja ohjaus: Rekisteröi
älyominaisuuksilla varustetut jääkaapit, pesukoneet, ilmastointilaitteet, ilmanpuhdistimet,
televisiot ja IoT-tuotteet (Internet of Things, esineiden Internet) älypuhelimessasi, niin voit
tarkastella niiden tilaa tai ohjata niitä älypuhelimen näytöstä.
• Ilmoitusten vastaanottaminen: Voit vastaanottaa ilmoitukset yhdistetyistä laitteista
älypuhelimeesi. Kun esimerkiksi pyykki on pesty, voit saada siitä ilmoituksen älypuhelimeesi.
Avaa Samsung-kansio ja käynnistä SmartThings-sovellus. Koontinäyttö tulee näkyviin.
Käytä lisävaihtoehtoja.
Etsi ja rekisteröi läheiset laitteet.
Tuetut laitteet
SmartThings-vihjeet
Näytä koontinäyttö.
Hallitse automaatioita.
Hallitse sijainteja ja laitteita.
124
Sovellukset ja ominaisuudet
• SmartThings-toiminnon käyttäminen edellyttää, että älypuhelin ja muut laitteet on
yhdistetty Wi-Fi- tai matkapuhelinverkkoon.
• SmartThings-toiminnon täydellinen käyttäminen edellyttää rekisteröitymistä ja
kirjautumista Samsung-tiliin.
• Yhdistettävissä olevat laitteet voivat vaihdella alueen tai palveluntarjoajan mukaan.
Saat näkyviin yhdistämiskelpoisten laitteiden luettelon avaamalla Samsung-kansion,
käynnistämällä SmartThings-sovelluksen ja napauttamalla sitten TUETUT LAITTEET.
• Käytettävissä olevat toiminnot voivat vaihdella yhdistetyn laitteen mukaan.
• Samsungin takuu ei kata yhdistettyjen laitteiden omia virheitä tai vikoja. Jos
yhdistetyssä laitteessa ilmenee virheitä tai vikoja, ota yhteys laitteen valmistajaan.
Yhdistäminen lähellä oleviin laitteisiin
Voit muodostaa helposti ja nopeasti yhteyden lähellä oleviin laitteisiin, kuten Bluetoothkuulokemikrofoneihin.
Yhdistämistapa voi vaihdella yhdistettävien laitteiden tyypin tai jaettavan sisällön
mukaan.
1 Avaa Samsung-kansio ja käynnistä SmartThings-sovellus.
2 Napauta koontinäytössä Lisää laite.
3 Valitse laite luettelosta ja muodosta siihen yhteys noudattamalla näytön ohjeita.
125
Sovellukset ja ominaisuudet
Kodinkoneiden, televisioiden ja IoT-tuotteiden käyttäminen
Voit näyttää älyominaisuuksilla varustettujen kodinkoneiden, televisioiden ja IoT-tuotteiden
tilan älypuhelimen näytössä. Voit ryhmitellä laitteet sijainnin mukaan ja lisätä sääntöjä laitteiden
helppoa ja kätevää ohjausta varten.
Laitteiden yhdistäminen
1 Avaa Samsung-kansio ja käynnistä SmartThings-sovellus.
2 Napauta koontinäytössä Lisää laite.
3 Valitse laite luettelosta.
Jos luettelossa ei ole laitteita, napauta
kohdassa LISÄÄ LAITE MANUAALISESTI ja valitse
laitteen tyyppi. Voit myös napauttaa Etsi ja kirjoittaa laitteen tai mallin nimen.
4 Rekisteröi laitteet noudattamalla näytön ohjeita.
Yhdistettyjen laitteiden tarkasteleminen ja ohjaus
Voit tarkastella ja ohjata laitteita. Voit esimerkiksi tarkastella pakastimesi sisältöä tai säätää
television äänenvoimakkuutta.
1 Avaa Samsung-kansio, käynnistä SmartThings-sovellus ja napauta sitten Laitteet.
Näyttöön tulee yhdistettyjen laitteiden luettelo.
2 Tarkastele luettelossa olevien laitteiden tilaa.
Voit ohjata laitetta valitsemalla laitteen. Kun valitun laitteen mukana toimitettu laiteohjain
ladataan, voit ohjata laitetta.
Laitteiden ja toimintatilojen lisääminen sijainnin mukaan
Voit lisätä laitteita sijainnin mukaan, näyttää samassa sijainnissa olevien laitteiden luettelon
ja ohjata niitä. Voit lisätä sijaintiin myös toimintatilan, jonka avulla voit ohjata useita laitteita
samanaikaisesti.
126
Sovellukset ja ominaisuudet
Sijaintien lisääminen
1 Avaa Samsung-kansio, käynnistä SmartThings-sovellus ja napauta sitten Laitteet → KAIKKI
LAITTEET → Lisää sijainti.
2 Anna sijainnin nimi.
Voit määrittää sijainnin napauttamalla Maantieteellinen sijainti, valitsemalla sijainnin
kartalta ja napauttamalla VALMIS.
3 Napauta TALLENNA.
Sijainti lisätään.
Jos haluat lisätä laitteita sijaintiin, napauta LISÄÄ LAITE ja rekisteröi laitteet noudattamalla
näytön ohjeita.
Laitteet lisätään sijaintiin.
Toimintatilojen lisääminen
Lisäämällä toimintatilan ja rekisteröimällä laitteita siihen voit ohjata useita laitteita
samanaikaisesti yhdellä näppäimen napautuksella tai puhekomennolla.
Avaa Samsung-kansio, käynnistä SmartThings-sovellus, valitse sijainti, napauta → Lisää
tilanne ja määritä sitten toimintatilan asetukset. Voit määrittää toimintatilan nimen, kuvakkeen ja
laitteet.
Automaatioiden lisääminen
Voit myös asettaa automaation suorittamaan toimintoja esiasetetun ajan tai laitteiden tilan
perusteella automaattisesti.
Voit esimerkiksi lisätä automaation, joka käynnistää äänentoiston automaattisesti joka päivä kello
7.00.
1 Avaa Samsung-kansio, käynnistä SmartThings-sovellus ja napauta sitten Automaatiot →
LISÄÄ AUTOMAATIO.
2 Napauta Milloin haluat käyttää tätä automaatiota?, määritä ehdot ja napauta VALMIS.
3 Napauta Mitä haluat tämän automaation tekevän? ja määritä laitteet ja suoritettavat
toiminnot.
Jos haluat saada ilmoituksen, kun automaatio suoritetaan, napauta Ilmoita minulle, kirjoita
sanoma ja napauta sitten VALMIS.
127
Sovellukset ja ominaisuudet
Ilmoitusten vastaanottaminen
Voit saada ilmoitukset yhdistetyistä laitteista älypuhelimeesi. Kun esimerkiksi pyykki on pesty,
voit saada siitä ilmoituksen älypuhelimeesi.
Kun haluat asettaa laitteen vastaanottamaan ilmoitukset, avaa Samsung-kansio, käynnistä
SmartThings-sovellus, napauta → Ilmoitukset → → Ilmoitusasetukset ja napauta sitten
kytkintä haluamiesi laitteiden vieressä.
Sisällön jakaminen
Voit jakaa sisältöä eri jakotoimintojen avulla. Seuraavassa on esimerkki kuvien jakamisesta.
Tiedostojen jakamisesta matkapuhelinverkon kautta saattaa aiheutua lisäkustannuksia.
1 Käynnistä Galleria-sovellus ja valitse kuva.
2 Napauta ja valitse jakotapa, kuten viesti tai sähköpostiviesti.
Jos sinulla on viestintä- tai jakamishistoriaa, ne henkilöt, joihin olet ollut yhteydessä,
näkyvät jakoasetuspaneelissa. Voit jakaa sisältöä suoraan henkilöiden kanssa vastaavan
sovelluksen kautta valitsemalla henkilön kuvakkeen. Jos tämä toiminto on poissa
käytöstä, käynnistä Asetukset-sovellus, napauta Edistykselliset toiminnot ja aktivoi
sitten Suora jako -kytkin napauttamalla sitä.
128
Sovellukset ja ominaisuudet
Lisätoimintojen käyttäminen
• Linkkien jako: Jaa suuria tiedostoja. Lataa tiedostoja Samsung-tallennustilapalvelimeen
ja jaa ne muiden kanssa Internet-linkin tai koodin avulla. Tämän toiminnon käyttäminen
edellyttää puhelinnumerosi vahvistamista.
• Jaa laitteeseen: Jaa sisältöä lähellä olevien laitteiden kanssa Wi-Fi Direct- tai Bluetoothyhteyden kautta tai SmartThings-tuettujen laitteiden kanssa. Voit katsella laitteen näytettyä
sisältöä myös suuressa kuvaruudussa yhdistämällä laitteen Smart View -toiminnolla
varustettuun televisioon tai näyttöön.
Kun kuva lähetetään vastaanottajien laitteisiin, heidän laitteissaan näkyy ilmoitus. Kuvaa voi
tarkastella tai sen voi ladata napauttamalla ilmoitusta.
Google-sovellukset
Google tarjoaa sovelluksia, jotka liittyvät viihteeseen, sosiaalisiin verkostoihin ja talouselämään.
Joidenkin sovellusten käyttäminen edellyttää Google-tiliä.
Saat lisätietoja jokaisesta sovelluksesta kunkin sovelluksen ohjevalikosta.
Alueen tai palveluntarjoajan mukaan voi olla, etteivät jotkin sovellukset ole käytettävissä
tai niiden nimi poikkeaa tässä esitetystä.
Chrome
Etsi tietoja ja selaa Internet-sivuja.
Gmail
Lähetä tai vastaanota sähköpostia Google Mail -palvelun kautta.
Maps
Voit etsiä sijaintisi kartalta, etsiä paikkoja maailmankartalta ja näyttää lähistöllä olevien paikkojen
sijaintitiedot.
Play Musiikki
Etsi, kuuntele ja jaa musiikkia laitteellasi. Voit ladata laitteeseen tallennettuja musiikkikokoelmia
pilvipalveluun ja käyttää niitä myöhemmin.
129
Sovellukset ja ominaisuudet
Play Elokuvat ja -TV
Voit ostaa tai vuokrata videoita, kuten elokuvia ja TV-ohjelmia, Play Kauppa -palvelusta.
Drive
Tallenna sisältösi pilveen, käytä sitä mistä tahansa ja jaa sitä muiden kanssa.
YouTube
Katsele tai luo videoita ja jaa niitä muiden kanssa.
Kuvat
Hae, hallitse ja muokkaa kaikkia eri lähteistä peräisin olevia valokuvia ja videoita yhdessä
paikassa.
Google
Etsi nopeasti kohteita Internetistä tai laitteesta.
Duo
Soita yksinkertainen videopuhelu.
130
Asetukset
Esittely
Voit mukauttaa laitteen asetuksia. Voit mukauttaa laitetta määrittämällä erilaisia
asetusvaihtoehtoja.
Käynnistä Asetukset-sovellus.
Voit etsiä asetuksia hakusanojen avulla napauttamalla Etsi tai
.
Yhteydet
Asetukset
Voit muuttaa eri yhteystapojen, kuten Wi-Fi- ja Bluetooth-toimintojen, asetuksia.
Napauta Asetukset-näytössä Yhteydet.
• Wi-Fi: Ottamalla Wi-Fi-ominaisuuden käyttöön voit luoda yhteyden Wi-Fi-verkkoon ja käyttää
Internetiä tai muita verkkolaitteita. Lisätietoja on Wi-Fi-kohdassa.
• Bluetooth: Bluetooth-yhteyden avulla voidaan vaihtaa tietoja tai mediatiedostoja muiden
Bluetooth-laitteiden kanssa. Lisätietoja on Bluetooth-kohdassa.
• Puhelimen näkyvyys: Voit sallia muiden laitteiden löytää laitteesi ja jakaa sisältöä kanssasi.
Kun tämä toiminto on käytössä, laitteesi on näkyvissä muille laitteille, kun ne etsivät
käytettävissä olevia laitteita Siirrä tiedostot laitteeseen -toiminnolla.
• Datan käyttö: Voit seurata datakäytön määrää ja mukauttaa rajoitusten asetuksia. Voit
asettaa laitteen poistamaan mobiilidatayhteyden käytöstä automaattisesti, kun käytetyn
mobiilidatan määrä saavuttaa määritetyn rajan.
Ottamalla datasäästötoiminnon käyttöön voit myös estää joitakin taustalla toimivia
sovelluksia lähettämästä tai vastaanottamasta tietoja. Lisätietoja on kohdassa Datansäästö.
131
Asetukset
• Lentotila: Voit asettaa laitteen poistamaan käytöstä kaikki langattomat toimintonsa. Voit
käyttää ainoastaan niitä toimintoja, jotka eivät käytä verkkopalveluita.
Noudata lentoyhtiön sääntöjä ja lentokoneen henkilökunnan ohjeita. Jos laitteen
käyttäminen on sallittua, käytä sitä aina lentotilassa.
• NFC ja maksu: Laitteen avulla voidaan lukea lähikenttätunnisteita (Near Field
Communication (NFC)), jotka sisältävät tietoja tuotteista. Tällä toiminnolla voit
tarvittavien sovelluksien lataamisen jälkeen myös maksaa maksuja ja ostaa liikenne- tai
tapahtumalippuja. Lisätietoja on kohdassa NFC ja maksu.
Tämän ominaisuuden käyttömahdollisuus määräytyy alueen tai palveluntarjoajan
mukaan.
• Mobiilitukiasema ja yhteyden jako: Voit käyttää laitetta mobiilitukiasemana ja jakaa laitteen
mobiilidatayhteyden muiden laitteiden kanssa, jos verkkoyhteyttä ei ole käytettävissä.
Yhteys voidaan muodostaa Wi-Fi-, USB- tai Bluetooth-toiminnon avulla. Lisätietoja on
Mobiilitukiasema ja yhteyden jako -kohdassa.
• Matkapuhelinverkot: Määritä käyttämäsi matkapuhelinverkon asetukset.
• SIM-kortin hallinta: Voit aktivoida SIM- tai USIM-korttisi ja mukauttaa SIM-kortin asetuksia.
Lisätietoja on kohdassa SIM-kortin hallinta.
• Sijainti: Muuta sijaintitietojen käyttöoikeuksien asetuksia.
• Lisää yhteysasetuksia: Voit hallita muita toimintoja mukauttamalla asetuksia. Lisätietoja on
kohdassa Lisää yhteysasetuksia.
Wi-Fi
Ottamalla Wi-Fi-ominaisuuden käyttöön voit luoda yhteyden Wi-Fi-verkkoon ja käyttää Internetiä
tai muita verkkolaitteita.
Voit säästää akkuvirtaa poistamalla Wi-Fi-toiminnon käytöstä, kun et tarvitse sitä.
132
Asetukset
Yhteyden luominen Wi-Fi-verkkoon
1 Napauta Asetukset-näytössä Yhteydet → Wi-Fi ja aktivoi kytkin sitten napauttamalla sitä.
2 Valitse verkko Wi-Fi-verkkojen luettelosta.
Salasanaa vaativien verkkojen kohdalla näkyy lukkokuvake. Kirjoita salasana ja napauta
YHDISTÄ.
• Kun laite on muodostanut yhteyden Wi-Fi-verkkoon kerran, laite muodostaa
uudelleen yhteyden kyseiseen verkkoon aina, kun se on käytettävissä, pyytämättä
salasanaa. Voit estää laitetta muodostamasta yhteyttä verkkoon automaattisesti
valitsemalla verkon luettelosta ja napauttamalla UNOHDA.
• Jos et voi muodostaa yhteyttä Wi-Fi-verkkoon, käynnistä laitteen Wi-Fi-toiminto tai
langaton reititin uudelleen.
Wi-Fi Direct
Wi-Fi Direct yhdistää laitteet toisiinsa suoraan Wi-Fi-verkon kautta ilman tukiasemaa.
1 Napauta Asetukset-näytössä Yhteydet → Wi-Fi ja aktivoi kytkin sitten napauttamalla sitä.
2 Napauta Wi-Fi Direct.
Löydettyjen laitteiden luettelo tulee näyttöön.
Jos luettelossa ei ole sitä laitetta, johon haluat yhdistää, ota Wi-Fi Direct -toiminto käyttöön
laitteessa.
3 Valitse laite, johon yhteys muodostetaan.
Laitteet yhdistetään, kun toinen laite hyväksyy Wi-Fi Direct -yhteyspyynnön.
133
Asetukset
Tietojen lähettäminen ja vastaanottaminen
Voit jakaa tietoja, kuten yhteystietoja ja mediatiedostoja, muiden laitteiden kanssa. Seuraavassa
on esimerkki kuvan lähettämisestä toiseen laitteeseen.
1 Käynnistä Galleria-sovellus ja valitse kuva.
2 Napauta → Wi-Fi Direct ja valitse sitten laite, johon kuva siirretään.
3 Hyväksy Wi-Fi Direct -yhteyspyyntö toisessa laitteessa.
Jos laitteet on jo yhdistetty, kuva lähetetään toiseen laitteeseen ilman
yhteyspyyntömenettelyä.
Laiteyhteyden katkaiseminen
1 Napauta Asetukset-näytössä Yhteydet → Wi-Fi.
2 Napauta Wi-Fi Direct.
Laite näyttää yhdistetyt laitteet luettelossa.
3 Katkaise laitteiden yhteys napauttamalla laitteen nimeä.
Bluetooth
Bluetooth-yhteyden avulla voidaan vaihtaa tietoja tai mediatiedostoja muiden Bluetoothlaitteiden kanssa.
• Samsung ei vastaa Bluetooth-yhteydellä lähetettyjen tai vastaanotettujen tietojen
mahdollisesta menettämisestä, sieppaamisesta eikä väärinkäytöstä.
• Pidä aina huoli siitä, että jaat ja vastaanotat tietoa vain sellaisista laitteista, joihin luotat
ja jotka on suojattu asianmukaisesti. Laitteiden välillä olevat esteet saattavat lyhentää
toimintaetäisyyttä.
• Kaikki laitteet eivät ole välttämättä yhteensopivia laitteesi kanssa, kuten laitteet, jotka
eivät ole Bluetooth SIG:n testaamia tai hyväksymiä.
• Bluetooth-ominaisuutta ei saa käyttää laittomiin tarkoituksiin (esimerkiksi tiedostojen
piraattikopiointiin tai tietoliikenteen luvattomaan kuunteluun kaupallisissa
tarkoituksissa).
Samsung ei vastaa Bluetooth-ominaisuuden laittoman käytön seurauksista.
134
Asetukset
Pariliitoksen muodostaminen muiden Bluetooth-laitteiden kanssa
1 Napauta Asetukset-näytössä Yhteydet → Bluetooth ja aktivoi kytkin sitten napauttamalla
sitä.
Löydettyjen laitteiden luettelo tulee näyttöön.
2 Valitse laite, jonka kanssa muodostetaan pariliitos.
Jos luettelossa ei ole sitä laitetta, jonka kanssa haluat muodostaa pariliitoksen, siirrä kyseinen
laite Bluetooth-laiteparin muodostustilaan. Katso lisätietoja toisen laitteen käyttöoppaista.
Laitteesi näkyy muille laitteille niin kauan kuin Bluetooth-asetusnäyttö on auki.
3 Vahvista hyväksymällä Bluetooth-yhteyspyyntö laitteessasi.
Laitteet yhdistetään, kun toinen laite hyväksyy Bluetooth-yhteyspyynnön.
Tietojen lähettäminen ja vastaanottaminen
Monet sovellukset tukevat tiedonsiirtoa Bluetooth-yhteyden kautta. Voit jakaa tietoja, kuten
yhteystietoja ja mediatiedostoja, muiden Bluetooth-laitteiden kanssa. Seuraavassa on esimerkki
kuvan lähettämisestä toiseen laitteeseen.
1 Käynnistä Galleria-sovellus ja valitse kuva.
2 Napauta → Bluetooth ja valitse sitten laite, johon haluat siirtää kuvan.
Jos laitteesi on liitetty toisen laitteen pariksi aiemmin, napauta laitteen nimeä vahvistamatta
automaattisesti luotua salasanaa.
Jos luettelossa ei ole sitä laitetta, jonka kanssa haluat muodostaa pariliitoksen, ota
näkyvyysasetus käyttöön laitteessa.
3 Hyväksy Bluetooth-yhteyspyyntö toisessa laitteessa.
135
Asetukset
Bluetooth-laitteiden pariliitoksen purkaminen
1 Napauta Asetukset-näytössä Yhteydet → Bluetooth.
Laite näyttää pariksi liitetyt laitteet luettelossa.
2 Napauta sen laitteen nimen vieressä, jonka kanssa haluat purkaa pariliitoksen.
3 Napauta Erota.
Datansäästö
Voit vähentää datan käyttöä estämällä joitakin taustalla toimivia sovelluksia lähettämästä tai
vastaanottamasta tietoja.
Napauta Asetukset-näytössä Yhteydet → Datan käyttö → Datansäästö ja aktivoi kytkin
napauttamalla sitä.
Kun datasäästötoiminto on käytössä,
-kuvake näkyy tilapalkissa.
Datasäästö-toiminto käytössä
Voit valita sovellukset, jotka voivat käyttää dataa rajoituksetta, napauttamalla Salli sov.,
kun Datansäästö k. ja valitsemalla sovellukset.
136
Asetukset
NFC ja maksu
Laitteen avulla voidaan lukea lähikenttätunnisteita (Near Field Communication (NFC)), jotka
sisältävät tietoja tuotteista. Tällä toiminnolla voit tarvittavien sovelluksien lataamisen jälkeen
myös maksaa maksuja ja ostaa liikenne- tai tapahtumalippuja.
Laitteessa on sisäinen NFC-antenni. Käsittele laitetta huolellisesti, jotta NFC-antenni ei
vahingoitu.
Tietojen lukeminen NFC-tunnisteista
NFC-toiminnon avulla voit lähettää kuvia tai yhteystietoja muihin laitteisiin ja lukea tuotetiedot
NFC-tunnisteista.
1 Napauta Asetukset-näytössä Yhteydet ja aktivoi sitten NFC ja maksu -kytkin napauttamalla
sitä.
2 Aseta laitteen takaosan NFC-antennin alue NFC-tunnisteen lähelle.
Tunnisteen tiedot tulevat näyttöön.
Varmista, että laitteen näyttö on päällä ja lukitsematon. Muutoin laite ei lue NFCtunnisteita eikä vastaanota tietoja.
137
Asetukset
Maksaminen NFC-toiminnon avulla
Ennen kuin voit maksaa NFC-toiminnon avulla, sinun on rekisteröidyttävä
mobiilimaksupalveluun. Ota yhteys palveluntarjoajaan rekisteröitymistä tai lisätietojen saamista
varten.
1 Napauta Asetukset-näytössä Yhteydet ja aktivoi sitten NFC ja maksu -kytkin napauttamalla
sitä.
2 Kosketa laitteen takaosan NFC-antennin alueella NFC-kortinlukijaa.
Voit määrittää oletusmaksusovelluksen avaamalla Asetukset-näytön ja napauttamalla Yhteydet
→ NFC ja maksu → Napauta ja maksa → MAKSU ja valitsemalla sitten sovelluksen.
Maksupalvelujen luettelossa ei ehkä ole kaikkia käytettävissä olevia maksusovelluksia.
Tietojen lähettäminen NFC-toiminnon avulla
Voit sallia tiedonsiirron, kun laitteen NFC-antenni koskettaa toisen laitteen NFC-antennia.
1 Napauta Asetukset-näytössä Yhteydet → NFC ja maksu ja aktivoi kytkin sitten
napauttamalla sitä.
2 Aktivoi Android Beam -kytkin napauttamalla sitä.
3 Valitse kohde ja kosketa toisen laitteen NFC-antennilla laitteesi NFC-antennia.
138
Asetukset
4 Kun Siirrä koskettamalla. näkyy näytössä, lähetä kohde napauttamalla laitteen näyttöä.
Jos molemmat laitteet yrittävät siirtää tietoja samanaikaisesti, tiedostonsiirto voi
epäonnistua.
Mobiilitukiasema ja yhteyden jako
Voit käyttää laitetta mobiilitukiasemana ja jakaa laitteen mobiilidatayhteyden muiden laitteiden
kanssa, jos verkkoyhteyttä ei ole käytettävissä. Yhteys voidaan muodostaa Wi-Fi-, USB- tai
Bluetooth-toiminnon avulla.
Napauta Asetukset-näytössä Yhteydet → Mobiilitukiasema ja yhteyden jako.
Tämän toiminnon käyttäminen saattaa aiheuttaa lisäkustannuksia.
• Mobiilitukiasema: Jaa laitteen mobiilidatayhteys mobiilitukiaseman avulla tietokoneiden tai
muiden laitteiden kanssa.
• Bluetooth-liitos: Jaa laitteen mobiilidatayhteys tietokoneiden tai muiden laitteiden kanssa
Bluetooth-yhteyden kautta ottamalla Bluetooth-yhteys käyttöön.
• USB-yhteys: Jaa laitteen mobiilidatayhteys tietokoneen kanssa USB-yhteyden kautta
ottamalla USB-yhteys käyttöön. Kun laite on yhdistetty tietokoneeseen, se toimii tietokoneen
langattomana modeemina.
139
Asetukset
Mobiilitukiaseman käyttäminen
Voit käyttää laitettasi mobiilitukiasemana ja jakaa laitteen mobiilidatayhteyden muiden laitteiden
kanssa.
1 Napauta Asetukset-näytössä Yhteydet → Mobiilitukiasema ja yhteyden jako →
Mobiilitukiasema.
2 Aktivoi kytkin napauttamalla sitä.
-kuvake näkyy tilarivillä. Muut laitteet voivat löytää laitteesi Wi-Fi-verkkojen luettelosta.
Voit määrittää mobiilitukiaseman salasanan napauttamalla → Määritä mobiilitukiasema
ja valitsemalla suojaustason. Anna sitten salasana ja napauta TALLENNA.
3 Etsi ja valitse laitteesi toisen laitteen näytössä Wi-Fi-verkkojen luettelosta.
4 Käytä yhdistetyssä laitteessa Internetiä laitteesi mobiilidatayhteyden kautta.
SIM-kortin hallinta
Voit aktivoida SIM- tai USIM-korttisi ja mukauttaa SIM-kortin asetuksia. Lisätietoja on Kahden
SIM- tai USIM-kortin käyttäminen -kohdassa.
Napauta Asetukset-näytössä Yhteydet → SIM-kortin hallinta.
• Puhelut: Valitse SIM- tai USIM-kortti, jota käytetään äänipuheluissa.
• Tekstiviestit: Valitse SIM- tai USIM-kortti viestejä varten.
• Mobiilidata: Valitse SIM- tai USIM-kortti, jota käytetään datapalveluissa.
• Vahvista puhelujen SIM-kortti: Aseta laite näyttämään SIM- tai USIM-kortin
valintaponnahdusikkuna, kun soitetaan takaisin numeroon tai soitetaan viestistä.
Ponnahdusikkuna tulee näkyviin vain, jos aiemmassa puhelussa tai viestissä käytetty SIM- tai
USIM-kortti poikkeaa ensisijaisesta SIM- tai USIM-kortista.
• Kaksi SIM-korttia aina käytössä: Aseta laite sallimaan saapuvat puhelut toisesta SIM- tai
USIM-kortista puhelun aikana.
Kun tämä toiminto on käytössä, puhelunsiirto voi alueen tai palveluntarjoajan
mukaan aiheuttaa lisämaksuja.
140
Asetukset
Lisää yhteysasetuksia
Voit hallita muita toimintoja mukauttamalla asetuksia.
Napauta Asetukset-näytössä Yhteydet → Lisää yhteysasetuksia.
• Läheisten laitteiden haku: Aseta laite hakemaan lähellä olevat laitteet yhteyden
muodostamista varten.
• Tulostus: Määritä laitteeseen asennettujen tulostinlaajennusten asetukset. Voit etsiä
käytettävissä olevat tulostimet tai lisätä tulostimen manuaalisesti ja tulostaa tiedostoja.
Lisätietoja on Tulostus-kohdassa.
• VPN: Määritä virtuaalisia verkkoja (VPN-verkkoja) laitteeseesi oppilaitoksen tai työpaikan
yksityiseen verkkoon yhdistämistä varten.
Tulostus
Määritä laitteeseen asennettujen tulostinlaajennusten asetukset. Voit yhdistää laitteen
tulostimeen Wi-Fi- tai Wi-Fi Direct -toiminnon avulla ja tulostaa kuvia tai asiakirjoja.
Jotkin tulostimet eivät ehkä ole yhteensopivia laitteen kanssa.
Tulostinlaajennusten lisääminen
Tulostinlaajennusten avulla voit lisätä tulostimet, joihin haluat yhdistää laitteen.
1 Napauta Asetukset-näytössä Yhteydet → Lisää yhteysasetuksia → Tulostus → Lisää
palvelu.
2 Etsi tulostinlaajennus Play Kauppa -palvelusta.
3 Valitse tulostinlaajennus ja asenna se.
141
Asetukset
4 Valitse tulostinlaajennus ja aktivoi kytkin napauttamalla sitä.
Laite etsii tulostimet, jotka on yhdistetty samaan Wi-Fi-verkkoon kuin laite.
5 Valitse lisättävä tulostin.
Voit lisätä tulostimia manuaalisesti napauttamalla → Lisää tulostin.
Sisällön tulostaminen
Avaa kuvien, asiakirjojen tai muun sisällön katselun aikana vaihtoehtojen luettelo, valitse Tulosta
→
→ Kaikki tulostimet... ja valitse tulostin.
Tulostustavat voivat vaihdella sisällön tyypin mukaan.
Äänet ja värinä
Asetukset
Voit muuttaa laitteen ääniasetuksia.
Napauta Asetukset-näytössä Äänet ja värinä.
• Äänitila: Aseta laite käyttämään äänitilaa, värinätilaa tai äänetöntä tilaa.
• Värinä soidessa: Aseta laite värisemään ja soittamaan soittoääni puhelun saapuessa.
• Käytä mediaan voimakkuusnäpp.: Aseta laite säätämään mediaäänen voimakkuutta, kun
äänenvoimakkuusnäppäintä painetaan.
• Äänenvoimakkuus: Säädä soittoäänien, musiikin, videoiden, järjestelmä-äänien ja
ilmoitusten äänenvoimakkuutta.
• Soittoääni: Vaihda puhelujen tai ilmoitusten soittoääni.
• Värinäkuvio: Valitse värinäkuvio.
• Ilmoitusäänet: Muuta ilmoitusääntä.
• Älä häiritse: Aseta laite mykistämään saapuvien puhelujen, ilmoitusten ja medialähteiden
äänet sallittuja poikkeuksia lukuun ottamatta.
142
Asetukset
• Kosketusäänet: Aseta laite toistamaan ääni, kun kosketusnäytöstä valitaan sovellus tai
vaihtoehto.
• Näytön lukituksen äänet: Aseta laite toistamaan ääni, kun kosketusnäyttö lukitaan tai
lukitus avataan.
• Latausääni: Aseta laite toistamaan ääni, kun se liitetään laturiin.
• Numeronvalintanäpp. äänet: Aseta laite toistamaan ääni, kun näppäimistön näppäimiä
napautetaan.
• Näppäimistöääni: Aseta laite antamaan äänimerkki näppäintä kosketettaessa.
• Äänenlaatu ja tehosteet: Määritä äänen lisäasetuksia.
Voit myös ottaa tilaäänitilan käyttöön. Lisätietoja on kohdassa Dolby Atmos (tilaääni).
• Erillinen sovelluksen ääni: Aseta laite toistamaan ääntä tietystä sovelluksesta yhdistetyn
Bluetooth-kaiuttimen tai -kuulokkeiden kautta erillisenä muiden sovellusten äänestä. Voit
esimerkiksi kuunnella Navigointi-sovelluksen ääntä laitteen kaiuttimesta samalla, kun
kuuntelet Musiikki-sovelluksen ääntä ajoneuvon Bluetooth-kaiuttimesta.
Dolby Atmos (tilaääni)
Voit valita optimoidun äänitilan erityyppisille äänille, kuten elokuville, musiikille ja puheelle.
Dolby Atmos -toiminnon avulla voit nauttia äänestä, joka kuuluu kaikkialta ympäriltäsi.
Napauta Asetukset-näytössä Äänet ja värinä → Äänenlaatu ja tehosteet → Dolby Atmos,
aktivoi kytkin napauttamalla sitä ja valitse sitten tila.
Tämän toiminnon käyttäminen edellyttää, että laitteeseen on kytketty nappikuuloke.
143
Asetukset
Ilmoitukset
Muuta kunkin sovelluksen ilmoitusasetuksia.
Napauta Asetukset-näytössä Ilmoitukset.
Saat kuvakemerkit näkyviin aktivoimalla Sovellusten kuvakemerkit -kytkimen napauttamalla
sitä. Jos haluat vaihtaa merkkityyliä, napauta Sovellusten kuvakemerkit.
Numero mukana
Ilman numeroa
Jos haluat mukauttaa muiden sovelluksien ilmoitusasetuksia, napauta LISÄASETUKSET ja valitse
sovellus.
Näyttö
Asetukset
Voit muuttaa näytön ja alkunäytön asetuksia.
Napauta Asetukset-näytössä Näyttö.
• Kirkkaus: Säädä näytön kirkkautta.
• Automaattinen kirkkaus: Aseta laite seuraamaan kirkkaussäätöjä ja käyttämään niitä
automaattisesti samantapaisissa valaistusolosuhteissa.
• Sinisen valon suodatin: Ota sinisen valon suodatin käyttöön ja muuta suodattimen
asetuksia. Lisätietoja on Sinisen valon suodatin -kohdassa.
• Fontin ja näytön zoomaus: Voit muuttaa näytön zoomausasetusta tai fontin kokoa ja tyyliä.
• Näyttötila: Vaihda näyttötilaa tai säädä näytön väriä. Lisätietoja on kohdassa Näyttötilan
vaihtaminen tai näytön värin säätäminen.
• Alkunäyttö: Muuttamalla ruudukon kokoa voit esimerkiksi näyttää alkunäytössä enemmän
tai vähemmän kohteita.
• Koko näytön sovellukset: Valitse sovellukset, joita käytetään koko näytön kokoisella
kuvasuhteella.
• Helppo tila: Siirry helppoon tilaan, jossa alkunäytön asettelu on tavallista yksinkertaisempi ja
kuvakkeet suuremmat.
144
Asetukset
• Kuvakekehykset: Määritä, varjostetaanko taustat, jotta kuvakkeet erottuisivat.
• Tilapalkki: Voit räätälöidä asetukset ilmoitusten tai ilmaisimien näyttämiseksi tilapalkissa.
• Siirtymispalkki: Muuta siirtymispalkin asetuksia. Lisätietoja on kohdassa Siirtymispalkki
(valintanäppäimet).
• Näytön aikakatkaisu: Määritä, kuinka kauan laite odottaa ennen näytön taustavalon
sammuttamista.
• Estä kosketukset vahingossa: Aseta laite estämään näytön käynnistyminen, kun laite on
pimeässä paikassa, kuten taskussa tai laukussa.
• Näytönsäästäjä: Aseta laite käynnistämään näytönsäästäjä, kun laite latautuu tai liitetään
telakkaan. Lisätietoja on kohdassa Näytönsäästäjä.
Sinisen valon suodatin
Voit ehkäistä silmien väsymistä vähentämällä näytön sinisen valon määrää.
Kun katselet HDR-videoita vain HDR-videoita sisältävistä videopalveluista, sinisen valon
suodatinta ei ehkä käytetä.
1 Napauta Asetukset-näytössä Näyttö → Sinisen valon suodatin ja aktivoi toiminto
napauttamalla Ota käyttöön nyt ‑kytkintä.
2 Säädä suodattimen läpinäkyvyyttä vetämällä säätöpalkkia.
3 Jos haluat ajastaa näytön sinisen valon suodattimen käytön, napauta Ota käyttöön
aikataulun mukaan ‑kytkintä ja valitse haluamasi vaihtoehto.
• Auringonlaskusta auringonnousuun: Aseta laite käyttämään sinisen valon suodatinta
yöllä ja poistamaan se käytöstä aamulla kulloisenkin sijaintisi perusteella.
• Mukautettu aikataulu: Aseta tietty aika, jolloin sinisen valon suodatinta käytetään.
145
Asetukset
Näyttötilan vaihtaminen tai näytön värin säätäminen
Valitse videoiden tai kuvien katseluun sopiva näyttötila tai säädä näytön väriä. Jos valitset
Mukautuva näyttö -tilan, voit säätää näytön väritasapainoa väriarvon mukaan.
Näyttötilan vaihtaminen
Napauta Asetukset-näytössä Näyttö → Näyttötila ja valitse haluamasi tila.
• Mukautuva näyttö: Tämä optimoi näytön värialueen, kylläisyyden ja terävyyden. Voit myös
säätää näytön väritasapainoa väriarvon mukaan.
• AMOLED-teatteri: Tämä sopii videoiden katselemiseen.
• AMOLED-valokuva: Tämä sopii kuvien katselemiseen.
• Perus: Tämä on oletusasetus ja sopii yleiseen käyttöön.
• Voit säätää näytön väriä vain Mukautuva näyttö -tilassa.
• Mukautuva näyttö -tila ei ehkä ole yhteensopiva kolmansien osapuolten sovellusten
kanssa.
• Näyttötilaa ei voi muuttaa sinisen valon suodatinta käytettäessä.
Koko näytön väritasapainon optimoiminen
Voit optimoida näytön värin säätämällä värisävyjä haluamallasi tavalla.
Kun vedät värinsäätöpalkkia asentoa Viileä kohti, sininen värisävy lisääntyy. Kun vedät
värinsäätöpalkkia asentoa Lämmin kohti, punainen värisävy lisääntyy.
1 Napauta Asetukset-näytössä Näyttö → Näyttötila → Mukautuva näyttö.
2 Säädä värinsäätöpalkkia kohdassa Koko näytön väritasapaino.
Näytön väritasapaino optimoidaan.
146
Asetukset
Näytön sävyn säätäminen väriarvon mukaan
Voit lisätä tai vähentää tiettyjä värisävyjä säätämällä arvoja Punainen, Vihreä tai Sininen
erikseen.
1 Napauta Asetukset-näytössä Näyttö → Näyttötila → Mukautuva näyttö.
2 Valitse Lisäasetukset.
3 Säädä Punainen-, Vihreä- tai Sininen-väripalkkia.
Näytön sävyä säädetään.
Näytönsäästäjä
Voit asettaa kuvia näytettäviksi näytönsäästäjänä, kun näyttö sammuu automaattisesti.
Näytönsäästäjä on näkyvissä, kun laite latautuu tai se on kytketty telakkaan.
1 Napauta Asetukset-näytössä Näyttö → Näytönsäästäjä ja aktivoi kytkin napauttamalla sitä.
2 Valitse toiminto.
Jos valitset Valokuvakehys, valitut kuvat sisältävä diaesitys käynnistyy. Jos valitset
Valokuvapöytä, valitut kuvat näkyvät pieninä osittain päällekkäisinä kortteina.
3 Napauta ja valitse albumit kuvien näyttöä varten.
4 Kun olet valmis, napauta paluunäppäintä.
Voit esikatsella valittua vaihtoehtoa napauttamalla ESIKATSELU.
Kun napautat näyttöä näytönsäästäjän ollessa näkyvissä, näyttö käynnistyy.
147
Asetukset
Taustakuvat ja teemat
Voit muuttaa alkunäytön ja lukitusnäytön taustakuva-asetuksia tai käyttää laitteessa erilaisia
teemoja.
Napauta Asetukset-näytössä Taustakuvat ja teemat.
• Taustakuvat: Muuta alkunäytön ja lukitun näytön taustakuva-asetuksia.
• Teemat: Vaihda laitteen teemaa.
• Kuvakkeet: Vaihda kuvakkeiden tyyliä.
• AOD: Valitse Always On Display -näytössä näytettävä kuva.
Tämän ominaisuuden käyttömahdollisuus määräytyy alueen tai palveluntarjoajan
mukaan.
Edistykselliset toiminnot
Asetukset
Voit ottaa käyttöön lisätoiminnot ja muuttaa asetuksia, jotka säätelevät niitä.
Napauta Asetukset-näytössä Edistykselliset toiminnot.
Liiallinen tärinä tai laitteeseen kohdistuva voimakas isku voi johtaa joidenkin tunnistimia
käyttävien toimintojen tahattomiin palautteisiin.
• Tarvikkeet: Voit muuttaa lisävarusteasetuksia.
• Pelit: Voit aktivoida Game Launcherin. Lisätietoja on Game Launcher -kohdassa.
• Yksikätinen tila: Ota käyttöön yksikätinen toimintatila, joka helpottaa laitteen käyttöä
yhdellä kädellä.
Tämän ominaisuuden käyttömahdollisuus määräytyy alueen tai palveluntarjoajan
mukaan.
• Sormenjälkitunnistimen eleet: Aseta laite avaamaan tai sulkemaan ilmoituspaneeli, kun
sormenjälkitunnistimessa pyyhkäistään ylös- tai alaspäin. Tämä toiminto ei ole käytettävissä,
kun tunnistin tunnistaa sormenjälkeä.
• Kameran pikakäynnistys: Aseta laite käynnistämään kamera, kun virtanäppäintä painetaan
nopeasti kaksi kertaa.
Tämän ominaisuuden käyttömahdollisuus määräytyy alueen tai palveluntarjoajan
mukaan.
148
Asetukset
• Laiteapusovellus: Valitse laiteapusovellus, joka käynnistyy kosketettaessa kotinäppäintä
jonkin aikaa. Laiteapusovellus kerää tietoja nykyisestä näytöstä ja tarjoaa liittyviä tietoja,
sovelluksia ja toimintoja.
• Moni-ikkuna: Valitse moni-ikkunatilan käynnistystapa.
• Kuvaa pyyhkäisemällä kämmenellä: Aseta laite tekemään ruudunkaappaus, kun kädellä
pyyhkäistään vasemmalle tai oikealle näytön yli. Voit tarkastella ruudunkaappauskuvia
Galleria-sovelluksessa.
Ruudunkaappaus ei ole mahdollista joidenkin sovellusten ja toimintojen käytön
aikana.
• Suorasoitto: Aseta laite soittamaan puhelu, kun laite nostetaan lähelle korvaa ja pidetään
siinä katseltaessa puhelun tietoja, viestiä tai yhteystietoa.
• Älykäs hälytys: Aseta laite hälyttämään, jos olemassa on vastaamattomia puheluja tai uusia
viestejä, kun laitteeseen tartutaan.
Tämä toiminto ei ehkä toimi, jos näyttö on päällä tai laite ei ole tasaisella alustalla.
• Helppo mykistys: Aseta laite mykistämään saapuvat puhelut tai hälytykset, kun käytetään
kämmenliikkeitä tai laitteen näyttö käännetään alaspäin.
• Soita / lähetä viestejä pyyhk.: Aseta laite soittamaan puhelu tai lähettämään viesti, kun
yhteystiedon tai puhelinnumeron kohdalla pyyhkäistään oikealle tai vasemmalle Puhelin- tai
Yhteystiedot-sovelluksessa.
• Dual Messenger: Voit asentaa toisen sovelluksen ja käyttää kahta eri tiliä samassa
viestisovelluksessa. Lisätietoja on kohdassa Dual Messenger.
• Lähetä hätäviestejä: Aseta laite lähettämään hätäviesti, kun virtanäppäintä painetaan kolme
kertaa. Voit lähettää vastaanottajille myös äänitallenteita viestin mukana.
• Suora jako: Aseta laite näyttämään jakamisvaihtoehtojen paneelissa henkilöt, joihin olet
ollut yhteydessä, jolloin voit jakaa sisältöä suoraan.
149
Asetukset
Dual Messenger
Voit asentaa toisen sovelluksen ja käyttää kahta eri tiliä samassa viestisovelluksessa.
1 Napauta Asetukset-näytössä Edistykselliset toiminnot → Dual Messenger.
Tuetut sovellukset tulevat näkyviin.
2 Napauta sovelluksen kytkintä toisen sovelluksen asentamista varten.
Toinen sovellus asennetaan. Toisen sovelluksen kuvakkeessa näkyy merkki . Kun
saat ilmoituksen toisesta sovelluksesta, ilmoituksessa näkyy merkki , josta erotat sen
ensimmäisen sovelluksen ilmoituksesta.
Toinen sovellus
• Dual Messenger -ominaisuuden käyttömahdollisuus määräytyy sovelluksen mukaan.
• Toisen sovelluksen jotkin toiminnot voivat olla rajoitettuja.
Toisen sovelluksen asennuksen poistaminen
1 Napauta Asetukset-näytössä Edistykselliset toiminnot → Dual Messenger.
2 Napauta sen sovelluksen kytkintä, jonka haluat poistaa käytöstä, ja napauta POISTA
KÄYTÖSTÄ tai POISTA ASENNUS.
Kaikki toiseen sovellukseen liittyvät tiedot poistetaan.
Jos poistat ensimmäisen sovelluksen asennuksen, myös toinen sovellus poistetaan.
150
Asetukset
Laitteen ylläpito
Laitteen ylläpitotoiminto tarjoaa yleiskatsauksen laitteen akkuun, tallennustilaan, muistiin
ja järjestelmän suojaukseen. Voit myös optimoida laitteen yhdellä sormen napautuksella, ja
erikoisdatatallennustilan avulla voit hallita mobiilidatan käyttöä.
Akku
Laitteen suojaus
Tallennustila
Muisti
151
Asetukset
Pikaoptimointitoiminnon käyttäminen
Napauta Asetukset-näytössä Laitteen ylläpito → KORJAA NYT tai OPTIMOI NYT.
Pikaoptimointitoiminto parantaa laitteen suorituskykyä suorittamalla seuraavat toimet.
• Muistitilan vapauttaminen.
• Tarpeettomien tiedostojen poistaminen ja taustalla suoritettavien sovellusten sulkeminen.
• Akkuvirran epätavallisen käytön hallinta.
• Kaatuneiden sovellusten ja haittaohjelmien etsiminen.
• Mobiilidatan käytön vähentäminen estämällä mobiilidatayhteyden käyttö taustalla
suoritettavilta sovelluksilta.
Akku
Voit tarkistaa akun jäljellä olevan varauksen ja laitteen käyttöajan. Jos laitteen akun varaustaso on
vähissä, voit säästää virtaa virransäästötoimintojen avulla.
Napauta Asetukset-näytössä Laitteen ylläpito → Akku.
• Jäljellä oleva käyttöaika näyttää ajan, joka on jäljellä, ennen kuin akkuvirta loppuu.
Jäljellä oleva käyttöaika voi vaihdella laitteen asetusten ja käyttöolojen mukaan.
• Et ehkä saa ilmoituksia joistakin sovelluksista, joissa virransäästötila on käytössä.
Virransäästötila
• NORMAALI: Voit pidentää akun käyttöaikaa ottamalla virransäästötilan käyttöön.
• MAKSIMI: Enimmäisvirransäästötilassa laite vähentää akkuvirran kulumista käyttämällä
tummaa teemaa ja rajoittamalla käytettävissä olevia sovelluksia ja ominaisuuksia.
Verkkoyhteydet poistetaan käytöstä matkapuhelinverkkoa lukuun ottamatta.
Akun hallinta
Voit säästää akkuvirtaa estämällä taustalla toimivia sovelluksia käyttämästä akkuvirtaa, kun
niitä ei käytetä. Valitse sovellukset sovellusluettelosta ja napauta VIRRANS. Napauta lisäksi →
Lisäasetukset ja määritä Sovellusten virrankäytön valvonta -asetukset.
152
Asetukset
Tallennustila
Voit tarkistaa käytössä olevan ja vapaan muistin määrän.
Napauta Asetukset-näytössä Laitteen ylläpito → Tallennustila.
• Todellinen käytettävissä olevan sisäisen muistin määrä on pienempi kuin ilmoitettu
määrä, koska käyttöjärjestelmä ja oletussovellukset käyttävät osan muistista.
Käytettävissä oleva kapasiteetti voi muuttua, kun päivität laitteen.
• Voit tarkastella sisäisen muistin jäljellä olevaa kapasiteettia Samsungin Internetsivuston tieto-osassa oman laitteesi kohdalla.
Muistin hallinta
Voit poistaa tarpeettomat tiedostot, esimerkiksi välimuistin, napauttamalla TYHJENNÄ NYT.
Voit poistaa tiedostoja tai poistaa tarpeettomien sovellusten asennuksen valitsemalla luokan
KÄYTTÄJÄTIEDOT-kohdassa. Valitse sitten haluamasi kohteet ja napauta POISTA tai POISTA
ASENNUS.
Muisti
Napauta Asetukset-näytössä Laitteen ylläpito → Muisti.
Jos haluat nopeuttaa laitteen toimintaa pysäyttämällä taustalla suoritettavia sovelluksia, valitse
sovelluksia sovellusten luettelosta ja napauta TYHJENNÄ NYT.
Laitteen suojaus
Voit tarkistaa laitteen suojaustilan. Tämä toiminto etsii laitteesta haittaohjelmat.
Napauta Asetukset-näytössä Laitteen ylläpito → Laitteen suojaus → TARKISTA PUHELIN.
153
Asetukset
Sovellukset
Voit hallita laitteen sovelluksia ja muuttaa niiden asetuksia. Voit näyttää sovellusten käyttötiedot,
muuttaa niiden ilmoitus- tai käyttöoikeusasetuksia tai poistaa käytöstä tarpeettomat sovellukset
tai poistaa niiden asennuksen.
Napauta Asetukset-näytössä Sovellukset.
Lukitusnäyttö
Asetukset
Muuta lukitun näytön asetuksia.
Napauta Asetukset-näytössä Lukitusnäyttö.
Valittavissa olevat vaihtoehdot voivat vaihdella valitun näytönlukitustavan mukaan.
• Always On Display: Aseta laite näyttämään tietoja, kun näyttö on sammuneena. Lisätietoja
on Always On Display -kohdassa.
Tämän ominaisuuden käyttömahdollisuus määräytyy alueen tai palveluntarjoajan
mukaan.
• Näytön lukituksen tyyppi: Muuta näytön lukitustapaa.
• Smart Lock: Aseta laite avaamaan lukituksensa, kun luotettu sijainti tai laite on havaittu.
Lisätietoja on kohdassa Smart Lock.
• Suojatun lukituksen asetukset: Muuta valitun näytönlukitustavan asetuksia.
• Kellotyyli: Muuta Always On Display -näytössä tai lukitussa näytössä näkyvän kellon tyyppiä
ja väriä.
• Verkkovierailukello: Aseta laite näyttämään kaksoiskello verkkovierailun aikana.
• FaceWidgets: Muuta niiden kohteiden asetuksia, jotka näkyvät Always On Display -näytössä
tai lukitussa näytössä.
154
Asetukset
• Yhteystiedot: Anna tietosi, jotka näytetään kellon kanssa.
• Ilmoitukset: Määritä, näkyvätkö ilmoitukset Always On Display -näytössä tai lukitussa
näytössä, ja valitse, mitkä ilmoitukset näytetään.
• Sovellusten pikavalinnat: Valitse sovellukset, joiden pikavalinnat näkyvät lukitussa näytössä.
Smart Lock
Voit asettaa laitteen avaamaan lukituksensa ja pysymään lukitsemattomana, kun luotettu sijainti
tai laite on havaittu.
Jos olet esimerkiksi asettanut kotisi luotetuksi sijainniksi ja saavut kotiin, laitteesi tunnistaa
sijainnin ja avaa lukituksensa automaattisesti.
• Tämä toiminto on käytettävissä, kun näytön lukitusmenetelmä on määritetty.
• Jos et käytä laitetta neljään tuntiin tai kun käynnistät laitteen, sinun on avattava
näytön lukitus määrittämäsi kuvion, PIN-koodin tai salasanan avulla.
1 Napauta Asetukset-näytössä Lukitusnäyttö → Smart Lock.
2 Avaa näytön lukitus esiasetettua näytönlukitustapaa käyttämällä.
3 Valitse vaihtoehto ja määritä asetus valmiiksi noudattamalla näytön ohjeita.
Biometriset tiedot ja suojaus
Asetukset
Voit muuttaa laitteen suojausasetuksia.
Napauta Asetukset-näytössä Biometriset tiedot ja suojaus.
• Kasvontunnistus: Voit asettaa laitteen avaamaan näytön lukituksen kasvojentunnistuksen
avulla. Lisätietoja on kohdassa Kasvojentunnistus.
• Sormenjälkilukija: Rekisteröi sormenjälkesi näytön lukituksen avaamista varten. Lisätietoja
on Sormenjälkien tunnistus -kohdassa.
155
Asetukset
• Google Play Protect: Aseta laite tarkistamaan haitalliset sovellukset ja toiminnot sekä
varoittamaan mahdollisista haitoista ja poistamaan ne.
• Etsi matkapuhelimeni: Ota käyttöön tai poista käytöstä Etsi matkapuhelimeni -toiminto.
Voit seurata ja hallita kadonnutta tai varastettua laitetta Etsi matkapuhelimeni -sivuston
(findmymobile.samsung.com) avulla.
Voit myös sallia Googlen sijaintipalvelun tarjota tavallista tarkemmat tiedot laitteesi
sijainnista.
• Suojauspäivitys: Näytä laitteen suojausjärjestelmän versio ja tarkista päivitykset.
• Asenna tuntemattomia sovelluksia: Aseta laite sallimaan sovellusten asentaminen
tuntemattomista lähteistä.
• Samsung Pass: Vahvista henkilöllisyytesi helposti ja turvallisesti biometristen tietojesi avulla.
Lisätietoja on kohdassa Samsung Pass.
• Suojattu kansio: Luo suojattu kansio, jolla voit suojata yksityisen sisältösi ja sovellukset
muilta. Lisätietoja on Suojattu kansio -kohdassa.
• Sovellusten käyttöoikeuksien valvonta: Aseta laite antamaan ilmoitus, kun valitsemiasi
oikeuksia käyttää sellainen sovellus, jota et käytä. Voit hallita jokaisen sovelluksen asetuksia
ja tarkastella niiden käyttöoikeuksien käyttöhistoriaa.
• Suojattu käynnistys: Suojaa laitettasi asettamalla se vaatimaan näytön avauskoodia,
kun laite käynnistetään. Sinun on annettava avauskoodi, jotta voit käynnistää laitteen ja
vastaanottaa viestejä ja ilmoituksia.
• Salaa SD-kortti: Aseta laite salaamaan muistikortilla olevat tiedostot.
Laite ei voi lukea salattuja tiedostoja, jos laite palautetaan tehdasasetuksiin tämän
asetuksen ollessa käytössä. Poista asetus käytöstä ennen laitteen palauttamista
tehdasasetuksiin.
• Muut suojausasetukset: Määritä suojauksen lisäasetukset.
156
Asetukset
Kasvojentunnistus
Voit asettaa laitteen avaamaan näytön lukituksen kasvojentunnistuksen avulla.
• Jos käytät kasvojasi näytön lukitusmenetelmänä, et voi käyttää kasvojasi näytön
avaamiseen ensimmäisellä kerralla laitteen käynnistämisen jälkeen. Jotta voit
käyttää laitetta, sinun on avattava näytön lukitus kasvojen rekisteröinnin yhteydessä
määrittämäsi kuvion, PIN-koodin tai salasanan avulla. Vältä unohtamasta kuviota, PINkoodia tai salasanaa.
• Jos muutat näytön lukitusmenetelmäksi vaihtoehdon Pyyhkäisy tai Ei mitään, jotka
eivät ole turvallisia, kaikki biometriset tietosi poistetaan. Jos haluat käyttää biometrisiä
tietojasi sovelluksissa tai toiminnoissa, kuten Samsung Pass -toiminnossa, sinun on
rekisteröitävä biometriset tietosi uudelleen.
Kasvojentunnistuksen käytön varotoimia
Ennen näytön lukituksen avaamista kasvojentunnistuksen avulla pidä seuraavat varotoimet
mielessä.
• Joku tai jokin kuvaasi muistuttava voi avata laitteen lukituksen.
• Kasvojentunnistus ei ole yhtä varma suojaus kuin kuvio, PIN-koodi tai salasana.
Vihjeitä hyvään kasvojentunnistukseen
Muista seuraavat asiat kasvojentunnistusta käyttäessäsi:
• Harkitse huolellisesti rekisteröintiolosuhteet, kuten se, käytätkö silmälaseja, hattua,
naamiota, partaa tai voimakasta ehostusta.
• Varmista, että olet hyvin valaistulla alueella ja että kameran objektiivi on puhdas
rekisteröinnin aikana.
• Varmista, ettei kuvastasi tule epäterävää, jotta tunnistustulokset ovat hyviä.
157
Asetukset
Kasvojen rekisteröiminen
Kasvojentunnistus toimii parhaiten, kun rekisteröit kasvosi sisätilassa ja poissa suorasta
auringonvalosta.
1 Napauta Asetukset-näytössä Biometriset tiedot ja suojaus → Kasvontunnistus.
2 Avaa näytön lukitus esiasetettua näytönlukitustapaa käyttämällä.
Jos et ole asettanut näytönlukitustapaa, luo sellainen.
3 Lue näytön ohjeet ja napauta JATKA.
4 Pitele laitetta niin, että näyttö on itseäsi kohti ja katso näyttöä.
5 Aseta kasvosi näytössä olevan ympyrän sisälle.
Kamera skannaa kasvosi.
Kun kasvolukituksen näyttö on näkyvissä, napauta OTA KÄYTTÖÖN, jos haluat käyttää
kasvojasi näytön lukituksen avaamiseen.
Jos näytön lukituksen avaaminen kasvojesi avulla ei toimi oikein, poista rekisteröidyt
kasvot ja rekisteröi kasvosi uudelleen napauttamalla Poista kasvotiedot.
158
Asetukset
Rekisteröityjen kasvotietojen poistaminen
Voit poistaa rekisteröimäsi kasvotiedot.
1 Napauta Asetukset-näytössä Biometriset tiedot ja suojaus → Kasvontunnistus.
2 Avaa näytön lukitus esiasetettua näytönlukitustapaa käyttämällä.
3 Napauta Poista kasvotiedot.
Kun rekisteröidyt kasvot poistetaan, myös kaikki niihin liittyvät toiminnot poistetaan
käytöstä.
Näytön lukituksen avaaminen kasvojen avulla
Voit avata näytön lukituksen kasvojesi avulla kuvion, PIN-koodin tai salasanan käyttämisen sijaan.
1 Napauta Asetukset-näytössä Biometriset tiedot ja suojaus → Kasvontunnistus.
2 Avaa näytön lukitus esiasetettua näytönlukitustapaa käyttämällä.
3 Aktivoi Lukituksen poisto kasvoilla -kytkin napauttamalla sitä.
Jos haluat vähentää kasvojen tunnistamista valokuvista tai videoista, poista Nopeampi
tunnistus -kytkin käytöstä napauttamalla sitä. Tämä voi pienentää kasvojentunnistuksen
nopeutta.
4 Katso lukittua näyttöä.
Kun kasvosi on tunnistettu, voit avata näytön lukituksen käyttämättä muuta
näytönlukitustapaa. Jos kasvojasi ei tunnisteta, käytä esimääritettyä näytönlukitustapaa.
159
Asetukset
Sormenjälkien tunnistus
Sormenjälkien tunnistuksen toimiminen edellyttää, että rekisteröit ja tallennat sormenjälkitietosi
laitteeseen. Rekisteröimisen jälkeen voit asettaa laitteen käyttämään sormenjälkeäsi seuraavissa
toiminnoissa:
• Samsung Pass (Samsung-tilin vahvistus ja Internet-kirjautuminen)
• Näytön lukitus
• Suojattu kansio
• Tämän ominaisuuden käyttömahdollisuus määräytyy alueen tai palveluntarjoajan
mukaan.
• Sormenjälkitunnistus parantaa laitteen suojausta jokaisen sormenjäljen yksilöivien
ominaisuuksien avulla. Mahdollisuus, että sormenjälkitunnistin sekoittaisi kaksi eri
sormenjälkeä toisiinsa, on hyvin pieni. Jos eri sormenjäljet ovat hyvin samanlaisia,
tunnistin voi kuitenkin joskus harvoin tunnistaa ne samoiksi.
• Jos käytät sormenjälkeäsi näytön lukitusmenetelmänä, et voi käyttää sormenjälkeäsi
näytön avaamiseen ensimmäisellä kerralla laitteen käynnistämisen jälkeen. Jotta
voit käyttää laitetta, sinun on avattava näytön lukitus sormenjäljen rekisteröinnin
yhteydessä määrittämäsi kuvion, PIN-koodin tai salasanan avulla. Vältä unohtamasta
kuviota, PIN-koodia tai salasanaa.
• Jos laite ei tunnista sormenjälkeäsi, voit avata laitteen lukituksen sen kuvion, PINkoodin tai salasanan avulla, jonka olet määrittänyt sormenjäljen rekisteröinnin
yhteydessä, ja rekisteröidä sitten sormenjälkesi uudelleen. Jos kuvio, PIN-koodi tai
salasana unohtuu, et voi käyttää laitetta palauttamatta sen tehdasasetuksia. Samsung
ei vastaa tietojen menetyksestä eikä muista haitoista, jotka johtuvat avauskoodien
unohtamisesta.
• Jos muutat näytön lukitusmenetelmäksi vaihtoehdon Pyyhkäisy tai Ei mitään, jotka
eivät ole turvallisia, kaikki biometriset tietosi poistetaan. Jos haluat käyttää biometrisiä
tietojasi sovelluksissa tai toiminnoissa, kuten Samsung Pass -toiminnossa, sinun on
rekisteröitävä biometriset tietosi uudelleen.
160
Asetukset
Sormenjälkitunnistuksen parantaminen
Kun luet sormenjälkesi laitteella, ota huomioon seuraavat asiat, jotka voivat vaikuttaa laitteen
suorituskykyyn:
• Sormenjälkitunnistin tunnistaa sormenjäljet. Varmista, ettei sormenjälkitunnistin ole
naarmuuntunut tai vahingoittunut kolikoiden, avainten, kaulakorujen tai muiden
metalliesineiden takia.
• Jos sormenjälkitunnistimen päälle on kiinnitetty suojakalvo, tarra tai muu lisävaruste,
sormenjälkien tunnistuksen onnistumisaste voi pienentyä. Jos sormenjälkitunnistimen
päälle on uutena kiinnitetty suojakalvo, irrota se ennen sormenjälkitunnistimen käyttöä.
• Varmista, että sormenjälkitunnistin ja sormesi ovat puhtaat ja kuivat.
• Laite ei ehkä tunnista sormenjälkiä, jos ihossa on ryppyjä tai arpia.
• Laite ei ehkä tunnista pienten tai ohuiden sormien sormenjälkiä.
• Jos taivutat sormea tai käytät sormenpäätä, laite ei ehkä tunnista sormenjälkiä. Varmista, että
peität sormenjälkitunnistimen sormellasi kokonaan.
• Voit parantaa tunnistuksen suorituskykyä rekisteröimällä sen käden sormenjäljet, jolla
useimmiten käytät toimintoja laitteessa.
• Kuivassa ympäristössä laitteeseen voi syntyä staattista sähköä. Vältä tämän toiminnon
käyttämistä kuivissa ympäristöissä tai pura staattinen sähkö koskettamalla metalliesinettä
ennen toiminnon käyttämistä.
Sormenjälkien rekisteröiminen
1 Napauta Asetukset-näytössä Biometriset tiedot ja suojaus → Sormenjälkilukija.
2 Avaa näytön lukitus esiasetettua näytönlukitustapaa käyttämällä.
Jos et ole asettanut näytönlukitustapaa, luo sellainen.
161
Asetukset
3 Aseta sormi sormenjälkitunnistimen päälle.
Jatka tätä, kunnes sormenjälki on rekisteröity. Kun olet rekisteröinyt sormenjälkesi, napauta
VALMIS.
Kun sormenjälkilukituksen näyttö on näkyvissä, napauta OTA KÄYTTÖÖN, jos haluat käyttää
sormenjälkeäsi näytön lukituksen avaamiseen.
Rekisteröityjen sormenjälkien poistaminen
Voit poistaa rekisteröidyt sormenjäljet.
1 Napauta Asetukset-näytössä Biometriset tiedot ja suojaus → Sormenjälkilukija.
2 Avaa näytön lukitus esiasetettua näytönlukitustapaa käyttämällä.
3 Napauta MUOKKAA.
4 Valitse poistettavat sormenjäljet ja napauta POISTA.
Samsung Pass -toiminnon käyttäminen
Kun rekisteröit sormenjälkesi Samsung Pass -toimintoon, voit niiden avulla helposti vahvistaa
henkilöllisyytesi tai kirjautua Internet-sivustoihin. Lisätietoja on kohdassa Samsung Pass.
162
Asetukset
Näytön lukituksen avaaminen sormenjälkien avulla
Voit avata näytön lukituksen sormenjäljen avulla kuvion, PIN-koodin tai salasanan käyttämisen
sijaan.
1 Napauta Asetukset-näytössä Biometriset tiedot ja suojaus → Sormenjälkilukija.
2 Avaa näytön lukitus esiasetettua näytönlukitustapaa käyttämällä.
3 Aktivoi Lukit. poist. sormenj. av. -kytkin napauttamalla sitä.
4 Aseta lukitussa näytössä sormesi sormenjälkitunnistimen päälle ja lue sormenjälkesi.
Samsung Pass
Samsung Pass -toiminnon avulla voit kirjautua Samsung-tiliisi, Internet-sivustoihin tai sovelluksiin
tavallista helpommin ja turvallisemmin biometristen tietojesi, kuten sormenjälkiesi tai iiristesi,
avulla kirjautumistietojen kirjoittamisen sijaan.
Rekisteröi biometriset tietosi Samsung Pass -toimintoon ja aseta kirjautuminen tuetuille Internetsivustoihin tai sovelluksiin tehtäväksi Samsung Pass -toiminnon tietojen avulla.
• Tämän toiminnon käyttäminen edellyttää, että laitteesi on yhdistetty Wi-Fi- tai
matkapuhelinverkkoon.
• Tämän toiminnon käyttäminen edellyttää rekisteröitymistä ja kirjautumista Samsungtilille. Lisätietoja on kohdassa Samsung-tili.
• Internet-sivustokirjautumistoiminto on käytettävissä vain niissä Internet-sivustoissa,
joita käytät Internet-sovelluksella. Jotkin Internet-sivustot eivät ehkä tue tätä
toimintoa.
163
Asetukset
Samsung Pass -tietojen rekisteröiminen
Ennen Samsung Pass -toiminnon käyttöä rekisteröi biometriset tietosi Samsung Passiin.
1 Napauta Asetukset-näytössä Biometriset tiedot ja suojaus → Samsung Pass.
2 Lue näytön ohjeet ja napauta KIRJAUDU.
3 Anna Samsung-tilisi tunnus ja salasana ja napauta KIRJAUDU.
4 Napauta REKIST. SORMENJÄLKIÄ ja rekisteröi sormenjälkesi.
Lisätietoja on Sormenjälkien tunnistus -kohdassa.
5 Vie Samsung Pass -rekisteröinti loppuun skannaamalla sormenjälkesi ja napauttamalla
SEURAAVA.
Jos Lisää alkunäyttöön -asetus on valittuna, Samsung Pass -kuvake lisätään alkunäyttöön.
Samsung-tilin salasanan vahvistaminen
Voit vahvistaa Samsung-tilisi salasanan Samsung Pass -toiminnon avulla. Voit käyttää biometrisia
tietojasi salasanan syöttämisen sijaan esimerkiksi silloin, kun ostat sisältöä Galaxy Apps
-kaupasta.
1 Napauta Asetukset-näytössä Biometriset tiedot ja suojaus → Samsung Pass.
2 Avaa näytön lukitus esiasetettua näytönlukitustapaa käyttämällä.
3 Napauta → Asetukset → Samsung account ja aktivoi sitten Käytä sovelluksella Samsung
Pass -kytkin napauttamalla sitä.
164
Asetukset
Kirjautuminen Internet-sivustoihin Samsung Pass -toiminnolla
Voit kirjautua Samsung Pass -toiminnon avulla helposti Internet-sivustoihin, jotka tukevat
tunnusten ja salasanojen automaattista täyttöä.
1 Avaa Internet-sivusto, johon haluat kirjautua.
2 Anna käyttäjänimi ja salasana ja napauta sitten Internet-sivuston kirjautumisnäppäintä.
3 Kun näkyvissä on ponnahdusikkuna, joka kysyy, haluatko tallentaa kirjautumistiedot, valitse
Kirjaudu sormenjäljillä Samsung Passin kautta ja napauta MUISTA.
Voit nyt käyttää Internet-sivustoon kirjautumisessa biometrisiä tietojasi, jotka olet
rekisteröinyt Samsung Pass -tietoihin.
Kirjautuminen sovelluksiin Samsung Pass -toiminnolla
Voit kirjautua Samsung Pass -toiminnon avulla helposti sovelluksiin, jotka tukevat tunnusten ja
salasanojen automaattista täyttöä.
1 Avaa sovellus, johon haluat kirjautua.
2 Anna käyttäjänimi ja salasana ja napauta sitten sovelluksen kirjautumisnäppäintä.
3 Kun näkyvissä on ponnahdusikkuna, joka kysyy, haluatko tallentaa kirjautumistiedot,
napauta TALLENNA.
Voit nyt käyttää sovellukseen kirjautumisessa biometrisiä tietojasi, jotka olet rekisteröinyt
Samsung Pass -tietoihin.
Kirjautumistietojen hallinta
Voit tarkastella niiden Internet-sivustojen ja sovellusten luetteloa, jotka olet asettanut
käyttämään Samsung Pass -tietoja, ja hallita kirjautumistietojasi.
1 Napauta Asetukset-näytössä Biometriset tiedot ja suojaus → Samsung Pass.
2 Avaa näytön lukitus esiasetettua näytönlukitustapaa käyttämällä.
165
Asetukset
3 Valitse Internet-sivusto tai sovellus luettelosta.
4 Napauta → Muokkaa ja muokkaa tunnustasi, salasanaasi ja Internet-sivuston tai
sovelluksen nimeä.
Voit poistaa Internet-sivuston tai sovelluksen napauttamalla → Poista.
Samsung Pass -toiminnon käyttäminen Internet-sivustoissa ja sovelluksissa
Kun käytät Internet-sivustoja tai sovelluksia, jotka tukevat Samsung Pass -toimintoa, voit helposti
kirjautua niihin Samsung Pass -tiedoilla.
Saat näkyviin Samsung Pass -toimintoa tukevien Internet-sivustojen ja sovellusten luettelon
avaamalla Asetukset-näytön, napauttamalla Biometriset tiedot ja suojaus → Samsung Pass
ja valitsemalla sitten sivuston tai sovelluksen välilehden. Jos Samsung Pass -toimintoa tukevia
Internet-sivustoja tai sovelluksia ei ole, sivuston tai sovelluksen välilehteä ei ole näkyvissä.
• Käytettävissä olevat Internet-sivustot ja sovellukset voivat vaihdella alueen tai
palveluntarjoajan mukaan.
• Samsung ei vastaa tietojen menetyksestä eikä muista haitoista, jotka johtuvat
kirjautumisesta Internet-sivustoihin tai sovelluksiin Samsung Pass -toiminnon avulla.
Samsung Pass -tietojen poistaminen
Voit poistaa biometriset tietosi, Internet-kirjautumistietosi ja Samsung Pass -toimintoon
rekisteröidyt sovellustiedot valitsemalla Poista tiedot. Sitoutumisesi käyttöehtoihin ja Samsungtilisi pysyvät aktiivisina.
1 Napauta Asetukset-näytössä Biometriset tiedot ja suojaus → Samsung Pass.
2 Avaa näytön lukitus esiasetettua näytönlukitustapaa käyttämällä.
3 Napauta → Asetukset → Poista tiedot.
4 Anna Samsung-salasanasi ja napauta VAHVISTA.
Samsung Pass -tietosi poistetaan.
166
Asetukset
Suojattu kansio
Suojattu kansio suojaa yksityistä sisältöäsi ja sovelluksiasi, kuten valokuvia ja yhteystietoja, niin,
että muut eivät voi käyttää niitä. Voit pitää yksityisen sisältösi ja sovelluksesi suojattuina, vaikka
laite olisi lukitsemattomana.
Suojattu kansio on erillinen, suojattu tallennusalue. Suojatussa kansiossa olevia tietoja ei
voi siirtää muihin laitteisiin hyväksymättömien jakotapojen, kuten USB-yhteyden tai Wi-Fi
Direct -toiminnon, avulla. Jos käyttöjärjestelmää yritetään mukauttaa tai ohjelmistoa
muuttaa, suojattu kansio lukkiutuu automaattisesti, eikä sitä voi käyttää. Ennen kuin
tallennat tietoja suojattuun kansioon, varmuuskopioi tiedot toiseen suojattuun sijaintiin.
Suojatun kansion määrittäminen
1 Käynnistä Suojattu kansio -sovellus.
Voit myös käynnistää Asetukset-sovelluksen ja napauttaa Biometriset tiedot ja suojaus →
Suojattu kansio.
2 Napauta KÄYNN.
167
Asetukset
3 Napauta SISÄÄNKIRJAUS ja kirjaudu sisään Samsung-tilillesi.
4 Valitse suojatun kansion kanssa käytettävä lukitustyyppi ja määritä asetukset noudattamalla
näytön ohjeita.
Voit muuttaa suojatun kansion nimeä tai kuvakkeen väriä napauttamalla → Mukauta
kuvaketta.
• Kun käynnistät Suojattu kansio -sovelluksen, sinun on avattava sovelluksen lukitus
esimääritetyn lukitustavan avulla.
• Jos unohdat suojatun kansion lukituksen avauskoodin, voit palauttaa sen Samsungtilisi avulla. Napauta palautusnäppäintä lukitun näytön alareunassa ja anna Samsungtilisi salasana.
Suojatun kansion automaattisen lukituksen määrittäminen
Voit asettaa laitteen lukitsemaan suojatun kansion automaattisesti, kun sitä ei käytetä.
1 Käynnistä Suojattu kansio -sovellus ja napauta
→ Asetukset → Lukitse suojattu kansio
autom.
2 Valitse lukitusasetus.
Voit lukita suojatun kansion manuaalisesti napauttamalla Lukitse.
Sisällön siirtäminen suojattuun kansioon
Voit siirtää sisältöä, kuten valokuvia ja yhteystietoja, suojattuun kansioon. Seuraavat toiminnot
ovat esimerkki kuvan siirtämisestä oletustallennustilasta suojattuun kansioon.
1 Käynnistä Suojattu kansio -sovellus ja napauta Lisää tiedostoja.
2 Napauta Kuvat, valitse siirrettävät kuvat ja napauta sitten VALMIS.
3 Napauta SIIRRÄ.
Valitut kohteet poistetaan alkuperäisestä kansiosta ja siirretään suojattuun kansioon. Voit
kopioida kohteet napauttamalla KOPIOI.
Sisällön siirtotapa voi vaihdella sisällön tyypin mukaan.
168
Asetukset
Sisällön siirtäminen suojatusta kansiosta
Voit siirtää sisältöä suojatusta kansiosta vastaavaan sovellukseen oletustallennustilassa.
Seuraavat toiminnot ovat esimerkki kuvan siirtämisestä suojatusta kansiosta
oletustallennustilaan.
1 Käynnistä Suojattu kansio -sovellus ja napauta Galleria.
2 Valitse kuva ja napauta → Poista kohteesta Suojattu kansio.
Valitut kohteet siirretään Galleria-sovellukseen oletustallennustilassa.
Sovellusten lisääminen
Voit lisätä käytettävän sovelluksen suojattuun kansioon.
1 Käynnistä Suojattu kansio -sovellus ja napauta Lisää sovelluksia.
2 Valitse vähintään yksi laitteeseen asennettu sovellus ja napauta LISÄÄ.
Voit asentaa sovelluksia Play Kauppa- tai Galaxy Apps -palvelusta napauttamalla LATAA
PLAY-KAUPASTA tai LATAA GALAXY APPSISTA.
Sovellusten poistaminen suojatusta kansiosta
Napauta Muokkaa sovelluksia, valitse sovellukset ja napauta sitten Poista asennus.
Tilien lisääminen
Voit lisätä Samsung- ja Google-tilisi tai muut tilisi, joiden kanssa suojatun kansion sovellukset
synkronoidaan.
1 Käynnistä Suojattu kansio -sovellus ja napauta → Asetukset → Tilit → Lisää tili.
2 Valitse tilipalvelu.
3 Määritä tilin asetukset noudattamalla näyttöön tulevia ohjeita.
169
Asetukset
Suojatun kansion piilottaminen
Voit piilottaa suojatun kansion pikavalinnan Sovellukset-näytössä.
Käynnistä Suojattu kansio -sovellus, napauta → Asetukset ja poista sitten Näytä suojattu
kansio -kytkin käytöstä napauttamalla sitä.
Voit avata ilmoituspaneelin myös vetämällä tilariviä alaspäin. Poista sitten toiminto käytöstä
pyyhkäisemällä alaspäin ilmoituspaneelissa ja napauttamalla Suojattu kansio.
Suojatun kansion varmuuskopiointi ja palauttaminen
Voit varmuuskopioida suojatun kansion sisältöä ja sovelluksia Samsung Cloud -palveluun
Samsung-tilisi avulla ja palauttaa ne myöhemmin.
Tietojen varmuuskopiointi
1 Käynnistä Suojattu kansio -sovellus ja napauta
→ Asetukset → Varmuuskopioi ja
palauta.
2 Napauta Lisää tili ja rekisteröidy ja kirjaudu sisään Samsung-tilillesi.
3 Napauta Suojattu kansioin tietojen varmuuskop.
4 Valitse kohteet, jotka haluat varmuuskopioida, ja napauta VARMUUSKOPIOI NYT.
Tiedot varmuuskopioidaan Samsung Cloud -palveluun.
Tietojen palauttaminen
1 Käynnistä Suojattu kansio -sovellus ja napauta
→ Asetukset → Varmuuskopioi ja
palauta.
2 Napauta Palauta.
3 Valitse laite ja tietotyypit, jotka haluat palauttaa, ja napauta PALAUTA NYT.
Varmuuskopioidut tiedot palautetaan laitteeseen.
170
Asetukset
Suojatun kansion asennuksen poistaminen
Voit poistaa suojatun kansion asennuksen ja siinä olevan sisällön ja sovellukset.
Käynnistä Suojattu kansio -sovellus ja napauta → Asetukset → Lisää asetuksia → Poista
asennus.
Voit varmuuskopioida sisällön ennen Suojatun kansion asennuksen poistamista valitsemalla
Poista mediatiedostot suojatusta kansiosta ja napauttamalla POISTA ASENNUS. Kun haluat
käyttää suojatusta kansiosta varmuuskopioituja tietoja, avaa Samsung-kansio, käynnistä Omat
tiedostot -sovellus ja napauta sitten Sisäinen muisti → Secure Folder.
Samsung Notes -sovellukseen tallennettuja muistiinpanoja ei varmuuskopioida.
Pilvi ja tilit
Asetukset
Voit synkronoida, varmuuskopioida tai palauttaa laitteen tiedot Samsung Cloud ‑palvelun avulla.
Voit myös rekisteröidä ja hallita tilejä, kuten Samsung-tiliäsi tai Google-tiliäsi, ja siirtää tietoja
muihin laitteisiin tai muista laitteista Smart Switch ‑sovelluksen avulla.
Napauta Asetukset-näytössä Pilvi ja tilit.
Varmuuskopioi tietosi säännöllisesti turvalliseen sijaintiin, kuten Samsung Cloud
-palveluun tai tietokoneeseen, jotta voit palauttaa tiedot, jos tietoja vioittuu tai katoaa tai
tehdasasetukset palautetaan vahingossa.
• Samsung Cloud: Voit hallita sisältöä, jonka haluat tallentaa turvallisesti Samsung
Cloud -palveluun. Voit tarkistaa Samsung Cloud -tallennustilasi tilan ja synkronoida,
varmuuskopioida ja palauttaa tiedot. Lisätietoja on Samsung Cloud -kohdassa.
• Tilit: Voit lisätä Samsung- ja Google-tilisi tai muut tilisi, joiden kanssa tiedot synkronoidaan.
• Varmuuskopioi ja palauta: Voit pitää henkilökohtaiset tietosi, sovellustiedot ja asetukset
suojattuina laitteessa. Voit varmuuskopioida arkaluontoiset tietosi ja käyttää niitä
myöhemmin. Tietojen varmuuskopioiminen ja palauttaminen edellyttää kirjautumista
Google- tai Samsung-tiliin. Lisätietoja on kohdassa Varmuuskopioi ja palauta.
• Smart Switch: Käynnistä Smart Switch ja siirrä tiedot aiemmasta laitteestasi. Lisätietoja on
kohdassa Smart Switch.
171
Asetukset
Varmuuskopioi ja palauta
Voit pitää henkilökohtaiset tietosi, sovellustiedot ja asetukset suojattuina laitteessa.
Voit varmuuskopioida arkaluontoiset tietosi ja käyttää niitä myöhemmin. Tietojen
varmuuskopioiminen ja palauttaminen edellyttää kirjautumista Google- tai Samsung-tiliin.
Samsung-tilin käyttäminen
Napauta Asetukset-näytössä Pilvi ja tilit → Varmuuskopioi ja palauta → Varmuuskopioi tiedot
Samsung-tilin kohdalla, valitse varmuuskopioitavat kohteet ja napauta sitten VARMUUSKOPIOI.
Tiedot varmuuskopioidaan Samsung Cloud -palveluun. Lisätietoja on Samsung Cloud -kohdassa.
Voit palauttaa tiedot Samsung Cloud -palvelusta Samsung-tilin avulla napauttamalla Palauta
tiedot. Valitse laite ja tietotyypit, jotka haluat palauttaa, ja napauta PALAUTA. Valitut tiedot
palautetaan laitteeseen.
Google-tilin käyttäminen
Napauta Asetukset-näytössä Pilvi ja tilit → Varmuuskopioi ja palauta ja aktivoi sitten Googletilin Varmuuskopioi omat tiedot -kytkin napauttamalla sitä. Napauta Varmuuskopioinnin tili ja
valitse jokin tili varmuuskopioinnin tiliksi.
Voit palauttaa tiedot Google-tilin avulla aktivoimalla Automaattinen palautus -kytkimen
napauttamalla sitä. Kun asennat sovelluksia uudelleen, varmuuskopioidut asetukset ja tiedot
palautetaan.
Google
Voit määrittää joidenkin Google-toimintojen asetukset.
Napauta Asetukset-näytössä Google.
172
Asetukset
Helppokäyttöisyys
Voit määrittää useita asetuksia, jotka lisäävät laitteen helppokäyttöisyyttä.
Napauta Asetukset-näytössä Helppokäyttöisyys.
• Näkö: Mukauta asetukset niin, että näkövammaisten on helpompi käyttää laitetta.
• Kuulo: Mukauta asetukset niin, että kuulovammaisten on helpompi käyttää laitetta.
• Näppäryys ja vuorovaikutteisuus: Mukauta asetukset niin, että liikuntaesteisten on
helpompi käyttää laitetta.
• Teksti puheeksi: Voit muuttaa teksti puheeksi -toimintojen asetuksia, kuten kieltä ja
nopeutta, joita käytetään Voice Assistant -toiminnon ollessa käytössä.
• Suuntalukitus: Muuta suuntayhdistelmäasetuksia näytön lukituksen avaamiseksi.
• Suora käyttö: Aseta laite avaamaan valitut helppokäyttöisyysvalikot, kun virtanäppäintä ja
äänenvoimakkuuden lisäysnäppäintä painetaan jonkin aikaa samanaikaisesti.
• Helppokäyttötoimintojen pikakäyttö: Aseta laite aktivoimaan Voice Assistant tai
Samsungin yleiskytkin, kun äänenvoimakkuuden lisäysnäppäintä ja äänenvoimakkuuden
vähennysnäppäintä painetaan 3 sekuntia samanaikaisesti.
• Muistutusilmoitus: Aseta laite antamaan hälytys ilmoituksista, joita et ole tarkistanut
määritetyn ajan kuluessa.
• Puheluihin vastaaminen ja niiden lopettaminen: Voit muuttaa puheluihin vastaamistavan
ja puhelujen lopettamistavan.
• Yhden napautuksen tila: Voit asettaa laitteen ohjaamaan saapuvia puheluja tai ilmoituksia,
kun näppäintä napautetaan sen vetämisen sijaan.
• PALVELUT: Voit näyttää laitteeseen asennetut helppokäyttöisyyspalvelut.
173
Asetukset
Yleinen hallinta
Voit mukauttaa laitteen järjestelmäasetukset tai palauttaa laitteen alkutilaan.
Napauta Asetukset-näytössä Yleinen hallinta.
• Kieli ja syöttö: Voit valita laitteen kielet ja muuttaa asetuksia, kuten näppäimistöä ja
puhesyöttötyyppejä. Jotkin vaihtoehdot eivät ole ehkä käytettävissä valitun kielen mukaan.
Lisätietoja on kohdassa Laitteen kielten lisääminen.
• Päivämäärä ja aika: Käytä ja muuta asetuksia, jotka ohjaavat laitteen kellonajan ja
päivämäärän näyttöä.
Jos akun varaus purkautuu kokonaan, kellonaika ja päivämäärä nollautuvat.
• Ota meihin yhteyttä: Kysy kysymyksiä tai tarkastele usein kysyttyjä kysymyksiä. Lisätietoja
on Samsung Members -kohdassa.
• Ilmoita vianmääritystiedot: Aseta laite lähettämään sen vianmääritys- ja käyttötiedot
Samsungille automaattisesti.
• Markkinointitiedot: Määritä, vastaanotetaanko Samsungin markkinointitietoja, kuten
erikoistarjouksia, jäsenetuja ja uutiskirjeitä.
• Palauta: Voit palauttaa laitteen asetukset alkutilaan tai palauttaa tehdasasetukset.
Voit palauttaa kaikki omat asetuksesi ja verkkoasetukset. Voit myös asettaa laitteen
käynnistymään uudelleen tiettynä ajankohtana laitteen optimointia varten.
Laitteen kielten lisääminen
Voit lisätä laitteessa käytettävissä olevia kieliä.
1 Napauta Asetukset-näytössä Yleinen hallinta → Kieli ja syöttö → Kieli → Lisää kieli.
Voit tarkastella kaikkia lisättävissä olevia kieliä napauttamalla → Kaikki kielet.
2 Valitse lisättävä kieli.
174
Asetukset
3 Aseta valittu kieli oletuskieleksi napauttamalla ASETA OLETUKSEKSI. Jos haluat säilyttää
nykyisen kieliasetuksen, napauta PIDÄ NYKYINEN.
Valittu kieli lisätään kieliluetteloon. Jos vaihdoit oletuskielen, valittu kieli tulee luettelon
ensimmäiseksi.
Jos haluat valita oletuskielen kieliluettelosta, siirrä kielen vieressä oleva -kuvake vetämällä
luettelon ensimmäiseksi. Napauta sitten VALMIS. Jos jokin sovellus ei tue oletuskieltä, käytetään
seuraavaa tuettua kieltä.
Ohjelmistopäivitys
Voit päivittää laitteesi laiteohjelmiston firmware over-the-air (FOTA) -palvelun avulla. Voit myös
ajoittaa ohjelmistopäivitykset.
Napauta Asetukset-näytössä Ohjelmistopäivitys.
Jos laitteesi suojausta ja uusien tietoturvauhkien ehkäisemistä varten julkaistaan
kriittisen tärkeitä ohjelmistopäivityksiä, ne asennetaan automaattisesti ilman
suostumustasi.
• Lataa päivitykset manuaalisesti: Tarkista ja asenna päivitykset manuaalisesti.
• Lataa päivitykset automaattisesti: Aseta laite lataamaan päivitykset automaattisesti, kun
yhteys Wi-Fi-verkkoon on olemassa.
Tämän ominaisuuden käyttömahdollisuus määräytyy alueen tai palveluntarjoajan
mukaan.
• Ajoitetut ohjelmistopäivitykset: Aseta laite asentamaan päivitykset tiettynä ajankohtana.
• Viimeisimmät päivityksen tiedot: Näytä viimeisimmän ohjelmistopäivityksen tiedot.
Suojauspäivitysten tiedot
Suojauspäivitysten avulla parannetaan laitteen suojausta ja suojataan henkilökohtaisia
tietojasi. Tietoja laitemalliisi tarkoitetuista suojauspäivityksistä saat osoitteesta
security.samsungmobile.com.
Tämä sivusto tukee vain joitakin kieliä.
175
Asetukset
Käyttöopas
Näytä ohjetiedot, joiden avulla voit opetella laitteen ja sovellusten käyttöä tai tärkeiden
asetusten määrittämistä.
Napauta Asetukset-näytössä Käyttöopas.
Tietoja puhelimesta
Saat näkyviin laitteen tiedot.
Napauta Asetukset-näytössä Tietoja puhelimesta.
Jos haluat muuttaa laitteen nimeä, napauta MUOKKAA.
• Tila: Näytä eri laitetiedot, kuten SIM-kortin tila, Wi-Fi-verkon MAC-osoite ja sarjanumero.
• Lakisääteiset tiedot: Näytä laitteeseen liittyvät oikeudelliset tiedot, kuten turvallisuustiedot
ja avoimen lähdekoodin käyttöoikeussopimus.
• Ohjelmiston tiedot: Näytä laitteen ohjelmistotiedot, kuten sen käyttöjärjestelmä- ja
laiteohjelmistoversio.
• Akun tiedot: Näytä laitteen akun tila ja tiedot.
176
Liite
Vianmääritys
Kokeile seuraavia ratkaisuehdotuksia, ennen kuin otat yhteyden Samsung-huoltoon. Jotkin
tilanteet eivät ehkä koske sinun laitettasi.
Kun käynnistät laitteen tai kun käytät laitetta, se pyytää sinua antamaan
seuraavat koodit:
• Salasana: Kun laitteen lukitustoiminto on käytössä, on annettava laitteelle määritetty
salasana.
• PIN-koodi: Kun käytät laitetta ensimmäisen kerran tai kun PIN-koodin kysely on käytössä,
sinun on annettava SIM- tai USIM-kortin mukana toimitettu PIN-koodi. Voit poistaa tämän
toiminnon käytöstä Lukitse SIM-kortti -valikon avulla.
• PUK-koodi: SIM- tai USIM-kortti on lukittu, mikä yleensä johtuu siitä, että PIN-koodi on
annettu väärin useita kertoja. Anna palveluntarjoajalta saamasi PUK-koodi.
• PIN2-koodi: Kun tulet valikkoon, jossa kysytään PIN2-koodia, syötä SIM- tai USIM-kortin
mukana toimitettu PIN2-koodi. Lisätietoja saat palveluntarjoajaltasi.
Laite antaa verkkoon tai palveluun liittyviä virheilmoituksia
• Jos olet alueella, jolla on heikko signaali tai huono vastaanoton laatu, signaali voi kadota.
Siirry toiselle alueelle ja yritä uudelleen. Siirtymisen aikana näyttöön voi tulla toistuvasti
virheilmoituksia.
• Jotkin toiminnot on tilattava erikseen. Lisätietoja saat palveluntarjoajaltasi.
Laite ei käynnisty
Kun akku on täysin tyhjä, laite ei käynnisty. Lataa akku täyteen ennen laitteen käynnistämistä.
177
Liite
Kosketusnäyttö reagoi hitaasti tai virheellisesti
• Jos kiinnität kosketusnäyttöön näytönsuojakalvon tai muun lisävarusteen, kosketusnäyttö ei
ehkä toimi oikein.
• Jos käytät käsineitä, jos kätesi eivät ole puhtaat kosketusnäyttöä koskettaessasi tai
jos napautat näyttöä terävällä esineellä tai sormenpäällä, kosketusnäyttö voi toimia
virheellisesti.
• Kosketusnäyttö voi toimia virheellisesti kosteissa olosuhteissa ja kastuessaan.
• Käynnistä laite uudelleen, jolloin tilapäiset ohjelmavirheet poistuvat.
• Varmista, että laitteen ohjelmisto on päivitetty uusimpaan versioon.
• Jos kosketusnäyttö on naarmuuntunut tai vahingoittunut, toimita laite Samsung-huoltoon.
Laite jumiutuu tai ilmenee vakava virhe
Kokeile seuraavia ratkaisuja. Jos ongelma ei edelleenkään ratkea, ota yhteys Samsung-huoltoon.
Laitteen käynnistäminen uudelleen
Jos laite jumiutuu tai lakkaa toimimasta, sovelluksia on ehkä suljettava tai laite on sammutettava
ja käynnistettävä uudelleen.
Uudelleenkäynnistyksen pakottaminen
Jos laite on jumissa eikä vastaa, käynnistä se uudelleen pitämällä virtanäppäintä ja
äänenvoimakkuuden vähennysnäppäintä painettuina samanaikaisesti yli seitsemän sekunnin
ajan.
Laitteen nollaaminen
Jos edellä kuvatut toimenpiteet eivät ratkaise ongelmaa, palauta laite tehdasasetuksiin.
Käynnistä Asetukset-sovellus ja napauta Yleinen hallinta → Palauta → Alkuperäisten tietojen
palautus → PALAUTA → POISTA KAIKKI. Muista varmuuskopioida kaikki laitteeseen tallennetut
tärkeät tiedot ennen tehdasasetusten palauttamista.
Jos olet rekisteröinyt Google-tilin laitteeseen, sinun on kirjauduttava samaan Google-tiliin, kun
olet palauttanut laitteen tehdasasetukset.
178
Liite
Puheluja ei yhdistetä
• Varmista, että olet käyttänyt oikeaa matkapuhelinverkkoa.
• Varmista, ettet ole määrittänyt soitonestoa numerolle, jonka valitset.
• Varmista, ettet ole määrittänyt soitonestoa saapuvan puhelun soittajan numerolle.
Muut eivät kuule puhettasi
• Varmista, että et peitä sisäistä mikrofonia.
• Varmista, että mikrofoni on lähellä suutasi.
• Jos käytät nappikuulokkeita, varmista, että ne on kytketty oikein.
Äänessä on kaikua puhelun aikana
Säädä äänenvoimakkuutta äänenvoimakkuusnäppäimellä tai siirry toiselle alueelle.
Yhteys matkapuhelinverkkoon tai Internetiin katkeaa usein, tai
äänenlaatu on huono
• Varmista, että et peitä laitteen sisäistä antennia.
• Jos olet alueella, jolla on heikko signaali tai huono vastaanoton laatu, signaali voi kadota.
Yhteysongelmat voivat johtua palveluntarjoajan tukiaseman ongelmista. Siirry toiselle
alueelle ja yritä uudelleen.
• Kun käytät laitetta liikkuessasi, langattoman verkon palvelut voivat olla poissa käytöstä
palveluntarjoajan verkon ongelmien takia.
Akkukuvake on tyhjä
Akun virta on vähissä. Lataa akku.
179
Liite
Akku ei lataudu asianmukaisesti (Samsungin hyväksymät laturit)
• Tarkista, että laturi on liitetty oikein.
• Ota yhteyttä Samsungin palvelukeskukseen akun vaihtamista varten.
Akku tyhjenee nopeammin kuin pian laitteen ostamisen jälkeen
• Jos laite tai sen akku on hyvin matalassa tai hyvin korkeassa lämpötilassa, akun
käyttökelpoinen varaus voi pienentyä.
• Akkuvirran kulutus kasvaa, kun käytät tiettyjä toimintoja tai sovelluksia, kuten GPStoimintoa, pelejä tai Internetiä.
• Akku on kuluva osa, ja sen varauksen kestoaika lyhenee ajan kuluessa.
Kameran käynnistyessä näyttöön tulee virheilmoituksia
Laitteessasi on oltava riittävästi vapaata muistia ja akkuvirtaa kamerasovelluksen käyttöä varten.
Jos näyttöön tulee kameraa käynnistettäessä virheilmoituksia, toimi seuraavasti:
• Lataa akku.
• Vapauta muistia siirtämällä tiedostoja tietokoneeseen tai poistamalla tiedostoja laitteesta.
• Käynnistä laite uudelleen. Jos kamerasovelluksen käytössä on ongelmia näiden vihjeiden
kokeilemisen jälkeenkin, ota yhteys Samsung-huoltoon.
Valokuvan laatu on huonompi kuin esikatselussa
• Valokuvien laatu voi vaihdella ympäristön ja käytettävän valokuvaustavan mukaan.
• Jos otat valokuvia hämärässä, yöllä tai sisätiloissa, valokuvissa voi näkyä kuvakohinaa tai ne
voivat olla epäteräviä.
180
Liite
Multimediatiedostoja avattaessa näyttöön tulee virheilmoituksia
Jos näyttöön tulee virheilmoitus tai multimediatiedostojen toisto ei ala avatessasi niitä laitteella,
kokeile seuraavia:
• Vapauta muistia siirtämällä tiedostoja tietokoneeseen tai poistamalla tiedostoja laitteesta.
• Varmista, ettei musiikkitiedosto ole Digital Rights Management (DRM) -suojattu. Jos tiedosto
on DRM-suojattu, varmista, että sinulla on sen toistoon tarvittava lisenssi tai avain.
• Varmista, että laite tukee tiedostomuotoja. Jos jokin tiedostomuoto, kuten DivX tai AC3,
ei ole tuettu, asenna sitä tukeva sovellus. Voit varmistaa laitteesi tukemat tiedostomuodot
osoitteessa www.samsung.com.
• Laite tukee laitteella kuvattuja valokuvia ja videoita. Muilla laitteilla kuvatut valokuvat ja
videot eivät ehkä toimi oikein.
• Laite tukee multimediatiedostoja, jotka ovat verkkopalvelun tarjoajan tai lisäpalvelujen
tarjoajien valtuuttamia. Jotkin Internetistä saatavat sisällöt, kuten soittoäänet, videot tai
taustakuvat, eivät ehkä toimi oikein.
Bluetooth ei toimi hyvin
Jos toista Bluetooth-laitetta ei löydy tai ilmenee yhteysongelmia tai toimintahäiriöitä, kokeile
seuraavia toimia:
• Varmista, että laite, johon haluat muodostaa yhteyden, on valmis haettavaksi tai
yhdistettäväksi.
• Varmista, että laitteesi ja toinen Bluetooth-laite ovat Bluetooth-enimmäiskantaman sisällä
(10 m).
• Käynnistä laitteessasi Asetukset-sovellus, napauta Yhteydet ja aktivoi sitten Bluetoothkytkin uudelleen napauttamalla sitä.
• Käynnistä laitteessasi Asetukset-sovellus ja napauta Yleinen hallinta → Palauta →
Palauta verkkoasetukset → ASETUSTEN NOLLAUS, jolloin verkkoasetukset palautetaan.
Rekisteröidyt tiedot voivat kadota, kun verkkoasetukset palautetaan.
Jos nämä ohjeet eivät ratkaise ongelmaa, ota yhteys Samsung-huoltoon.
181
Liite
Yhteyttä ei muodosteta, kun kytket laitteen tietokoneeseen
• Varmista, että käyttämäsi USB-kaapeli on yhteensopiva laitteesi kanssa.
• Varmista, että olet asentanut tietokoneeseen oikean ohjaimen ja päivittänyt sen.
• Jos tietokoneen käyttöjärjestelmä on Windows XP, varmista, että tietokoneeseen on
asennettu Windows XP Service Pack 3 tai uudempi.
Laite ei löydä nykyistä sijaintiasi
GPS-signaalit voivat olla estyneitä joissakin paikoissa, kuten sisätiloissa. Aseta tällöin laite
käyttämään Wi-Fi- tai matkapuhelinverkkoa sijaintisi etsinnässä.
Laitteeseen tallennettuja tietoja on kadonnut
Varmuuskopioi aina kaikki laitteeseen tallennetut tärkeät tiedot. Muutoin et voi palauttaa tietoja,
jos ne vioittuvat tai katoavat. Samsung ei ole vastuussa laitteeseen tallennettujen tietojen
katoamisesta.
Laitteen kotelon ulkoreunalla on pieni rako
• Rako on valmistuksessa tarvittava ominaisuus, ja osat voivat liikkua tai väristä vähäisesti.
• Ajan myötä osien välinen kitka voi hieman suurentaa tätä rakoa.
Laitteen tallennustila ei riitä
Vapauta tallennustilaa poistamalla välimuisti ja muut tarpeettomat tiedot Älykkään hallinnan
avulla tai poistamalla manuaalisesti käyttämättömiä sovelluksia tai tiedostoja.
Sovellukset-näppäintä ei näy alkunäytössä
Voit avata Sovellukset-näytön ilman Sovellukset-näppäintä pyyhkäisemällä ylös- tai alaspäin
alkunäytössä. Tuo Sovellukset-näppäin näkyviin alkunäytön alareunaan käynnistämällä
Asetukset-sovellus ja napauttamalla Näyttö → Alkunäyttö → Sovellukset-painike → Näytä
Sovellukset-painike → KÄYTÄ.
182
Liite
Kotinäppäintä ei näy
Kotinäppäimen sisältävä siirtymispalkki voi kadota näkyvistä tiettyjen sovellusten ja toimintojen
käytön aikana. Saat siirtymispalkin näkyviin vetämällä ylöspäin näytön alareunasta.
Kirkkaudensäätöpalkkia ei näy ilmoituspaneelissa
Avaa ilmoituspaneeli vetämällä tilariviä alaspäin ja vedä sitten ilmoituspaneelia alaspäin. Napauta
kirkkaudensäätöpalkin vieressä ja aktivoi Näytä säädin ylhäällä -kytkin napauttamalla sitä.
Samsung Cloud ei toimi
• Varmista, että verkkoyhteys on olemassa.
• Samsung Cloud -palvelun huoltotarkistusten aikana Samsung Cloud -palvelua ei voi käyttää.
Yritä myöhemmin uudelleen.
Akun irrottaminen
• Jos haluat irrottaa akun, ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen. Akun
irrottamisohjeet ovat osoitteessa www.samsung.com/global/ecodesign_energy.
• Oman turvallisuutesi vuoksi älä yritä itse irrottaa akkua. Jos akku irrotetaan väärin, akku ja
laite voivat vahingoittua ja aiheuttaa henkilövahingon ja/tai muuttaa laitteen vaaralliseksi.
• Samsung ei ole vastuussa vahingoista tai menetyksistä (sopimuksessa olevista tai
vahingonkorvausvastuista, mukaan lukien laiminlyönti), jotka voivat aiheutua näiden
varoitusten ja ohjeiden täsmällisesti noudattamatta jättämisestä, Samsungin laiminlyönnistä
aiheutuvaa kuolemaa tai henkilövahinkoa lukuun ottamatta.
183
Jos tarvitset apua tai on kysyttävää, käy sivullamme
www.samsung.fi.
Klikkaa "TUKI"=>"Ongelmanratkaisu"
ja valitse tuoteryhmä ja tuote.
Vaihtoehtoisesti soita asiakastukeemme
puhelinnumeroon: 030-6227 515
Tekijänoikeus
Copyright © 2018 Samsung Electronics
Tämä opas on kansainvälisten tekijänoikeuslakien suojaama.
Tämän oppaan osittainenkin jäljentäminen, jakeleminen, kääntäminen tai siirtäminen missä
tahansa muodossa tai millä tahansa tavalla, sähköisesti tai mekaanisesti, mukaan lukien
valokopiointi, äänittäminen tai säilyttäminen tietojen säilytys- ja hakujärjestelmissä, on kiellettyä
ilman Samsung Electronicsin ennakkoon myöntämää kirjallista lupaa.
Tavaramerkit
• SAMSUNG ja SAMSUNG-logo ovat Samsung Electronicsin rekisteröityjä tavaramerkkejä.
• Bluetooth® on Bluetooth SIG, Inc:n rekisteröity tavaramerkki kaikkialla maailmassa.
• Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ ja Wi-Fi-logo ovat Wi-Fi
Alliancen rekisteröityjä tavaramerkkejä.
• Valmistettu Dolby Laboratories myöntämällä lisenssillä. Dolby, Dolby Atmos, ja kaksois-Dsymboli ovat Dolby Laboratories tavaramerkkejä.
• Kaikki muut tavaramerkit ja tekijänoikeudet ovat omistajiensa omaisuutta.
Download PDF

advertising