Samsung | SM-G935F | Samsung Galaxy S7 edge Bruksanvisning (Marshmallow)

SM-G935F
Käyttöopas
Finnish. 12/2016. Rev.1.4
www.samsung.com
Sisältö
Perustoiminnot
Sovellukset
4 Lue tämä ensin
6 Pakkauksen sisältö
7 Laitteen osat
9Akku
15 SIM- tai USIM-kortti (nano-SIM-kortti)
17 Muistikortti (microSD-kortti)
21USB-liitin
21 Laitteen virran kytkeminen ja
katkaiseminen
22Kosketusnäyttö
25Alkunäyttö
31Lukitusnäyttö
32Reunanäyttö
41Ilmoituspaneeli
43 Tekstin syöttäminen
46Ruudunkaappaus
47 Sovellusten avaaminen
47Moni-ikkuna
51Samsung-tili
53 Tietojen siirtäminen vanhasta laitteesta
56 Laitteen ja tietojen hallinta
58Pikayhteys
62Jakotoiminnot
63Hätätila
64 Sovellusten asentaminen tai
asennuksen poistaminen
66Puhelin
70Yhteystiedot
73Viestit
76Internet
78Sähköposti
79Kamera
100Galleria
103 Samsung Gear
103 Game Launcher
106Kalenteri
107 S Health
110 S Voice
112Ääninauhuri
114 Omat tiedostot
114Muistio
115Kello
116Laskin
117Google-sovellukset
2
Sisältö
Asetukset
Liite
119Esittely
119Wi-Fi
121Bluetooth
123Lentotila
123 Mobiilitukiasema ja yhteyden jako
124 Datan käyttö
125Mobiiliverkot
125 NFC ja maksu
128 Lisää yhteysasetuksia
130 Älykäs hallinta
132Sovellukset
133 Äänet ja värinä
134Ilmoitukset
134 Älä häiritse
135Näyttö
136Reunanäyttö
137 Edistykselliset toiminnot
138Taustakuva
138Teemat
138Alkunäyttö
138 Lukitusnäyttö ja suojaus
143 Yksityisyys ja turvallisuus
147 Helppo tila
147Helppokäyttöisyys
148Tilit
148 Varmuuskopioi ja palauta
149 Kieli ja syöttö
150Akku
150Tallennustila
151 Päivämäärä ja aika
151Käyttöopas
151 Tietoja laitteesta
152Helppokäyttöisyys
167Vianmääritys
173 Akun irrottaminen
3
Perustoiminnot
Lue tämä ensin
Lue tämä opas huolellisesti ennen laitteen käyttöä, jotta osaat käyttää sitä turvallisesti ja oikein.
• Kuvaukset perustuvat laitteen oletusasetuksiin.
• Alueen, palveluntarjoajan, mallin ominaisuuksien tai laitteen ohjelmiston mukaan voi olla,
että osa sisällöstä poikkeaa omasta laitteestasi.
• Paljon suoritintehoa ja RAM-muistia vaativa sisältö (laadukas sisältö) vaikuttaa laitteen
yleiseen suorituskykyyn. Laitteen tekniset ominaisuudet ja sen käyttöympäristö voivat
aiheuttaa sen, etteivät sisältöön liittyvät sovellukset toimi oikein.
• Samsung ei ole vastuussa muiden kuin Samsungin toimittamien sovellusten aiheuttamista
suorituskykyongelmista.
• Samsung ei ole vastuussa toiminta- eikä yhteensopivuusongelmista, jotka johtuvat
muokatuista rekisteriasetuksista tai muunnetusta käyttöjärjestelmäohjelmistosta.
Käyttöjärjestelmän mukauttamisyritys voi johtaa laitteen tai sovellusten virheelliseen
toimintaan.
• Laitteen mukana toimitetut ohjelmistot, äänilähteet, taustakuvat, muut kuvat ja muu media
on lisensoitu rajoitettuun käyttöön. Näiden materiaalien käyttö kaupallisiin ja muihin
tarkoituksiin on tekijänoikeuslakien vastaista. Vastuu median lainvastaisesta käytöstä on
kokonaan käyttäjillä.
• Liittymän datasopimuksen mukaan viesteistä, tiedostojen lähettämisestä ja
vastaanottamisesta, automaattisesta synkronoinnista, paikannuspalvelujen käytöstä tai
muista datapalveluista saatetaan veloittaa lisämaksu. Suurten tietomäärien siirtämisessä on
suositeltavaa käyttää Wi-Fi-toimintoa.
• Laitteen mukana toimitettuja sovelluksia voidaan päivittää ilman ennakkoilmoitusta, eivätkä
ne sen jälkeen välttämättä enää ole tuettuja. Jos sinulla on kysyttävää jostakin laitteen
mukana toimitetusta sovelluksesta, ota yhteys Samsung-asiakaspalveluun. Jos kysymys
koskee jotakin käyttäjän asentamaa sovellusta, ota yhteys vastaavaan palveluntarjoajaan.
• Laitteen käyttöjärjestelmän muuttaminen tai epävirallisista lähteistä peräisin olevien
sovellusten asentaminen voi aiheuttaa laitteeseen toimintahäiriöitä ja tietojen
vahingoittumisen tai katoamisen. Nämä toimet ovat Samsungin käyttöoikeussopimuksen
vastaisia ja mitätöivät takuun.
4
Perustoiminnot
• Joillekin laitteille on tiettyjen alueiden tai mallien tapauksessa hankittava Federal
Communications Commissionin (FCC) hyväksyntä. Jos laite on FCC:n hyväksymä, voit
tarkistaa laitteen FCC-tunnuksen. Voit tarkistaa FCC-tunnuksen napauttamalla Sovell. →
Asetukset → Tietoja laitteesta → Akkutiedot.
Veden- ja pölynpitävyyden ylläpitäminen
Laitteesi on veden- ja pölynpitävä. Noudattamalla näitä vinkkejä voit ylläpitää laitteen veden- ja
pölynpitävyyttä. Muutoin seurauksena voi olla laitteen vahingoittuminen.
• Älä upota laitetta veteen yli 1,5 m:n syvyyteen äläkä pidä sitä veden alla yli 30 minuuttia.
• Älä altista laitetta voimakkaasti virtaavalle vedelle.
• Jos puhdas vesi kastelee laitteen, kuivaa se huolellisesti puhtaalla, pehmeällä liinalla.
Jos jokin muu neste kastelee laitteen, huuhtele laite heti puhtaalla vedellä ja kuivaa se
huolellisesti puhtaalla, pehmeällä liinalla. Jos et noudata näitä ohjeita, laitteen suorituskyky
tai ulkoasu voi heikentyä.
• Jos laite on uponnut veteen tai mikrofoni, kaiutin tai vastaanotin on kastunut, ääni
ei ehkä kuulu selkeästi puhelun aikana. Pyyhi laite kuivalla liinalla tai anna sen kuivua
täydellisesti ennen sen käyttöä.
• Kosketusnäyttö ja muut ominaisuudet eivät ehkä toimi oikein, jos laitetta käytetään
vedessä.
• Laitteesi on testattu kontrolloidussa ympäristössä, ja se on sertifioitu veden- ja
pölynkestäväksi tietyissä tilanteissa (vastaa IP68-luokituksen vaatimuksia kansainvälisen
standardin IEC 60529 – Koteloinnin suojausluokat [IP-koodi] mukaisesti, testiolosuhteet:
15–35 °C, 86–106 kPa, 1,5 metriä, 30 minuuttia). Tästä luokituksesta huolimatta laite voi
vahingoittua tietyissä tilanteissa.
5
Perustoiminnot
Ohjekuvakkeet
Vaara: Tilanteet, jotka voivat aiheuttaa vammoja sinulle tai muille
Varoitus: Tilanteet, joissa tämä laite tai muut laitteet voivat vahingoittua
Huomautus: Huomautuksia, käyttövinkkejä tai lisätietoja
Pakkauksen sisältö
Tarkista, että tuotepakkaus sisältää seuraavat osat:
• Laite
• Pikaopas
• Laitteen mukana toimitettavat varusteet ja saatavissa olevat lisävarusteet voivat
vaihdella alueen tai palveluntarjoajan mukaan.
• Mukana toimitettavat varusteet on suunniteltu vain tähän laitteeseen, eivätkä ne
välttämättä ole yhteensopivia muiden laitteiden kanssa.
• Ulkoasua ja teknisiä ominaisuuksia voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.
• Voit ostaa lisävarusteita Samsung-jälleenmyyjältä. Varmista ennen ostamista, että ne
ovat yhteensopivia laitteen kanssa.
• Käytä vain Samsungin hyväksymiä varusteita. Hyväksymättömien lisävarusteiden
käyttäminen voi aiheuttaa suorituskykyongelmia ja vikoja, joita takuu ei kata.
• Kaikkien varusteiden saatavuus on kokonaan niitä valmistavien vastaavien yhtiöiden
vastuulla. Lisätietoja saatavilla olevista varusteista on Samsungin sivustossa.
6
Perustoiminnot
Laitteen osat
SIM-kortti-/
muistikorttikelkka
Vastaanotin
Etukamera
Merkkivalo
GPS-antenni
Läheisyystunnistin
Kosketusnäyttö
Virtanäppäin
Reunanäyttö
Reunanäyttö
Kotinäppäin
(sormenjälkien tunnistin)
Viimeksi käytettyjen
sovellusten näppäin
Paluunäppäin
Kuulokemikrofonin
liitäntä
Kaiutin
Monitoimiliitäntä
Mikrofoni
Mikrofoni
Takakamera
Salama
Äänenvoimakkuusnäppäin
NFC-antenni /
MST-antenni /
langattoman latauksen
kela
Pääantenni
7
Perustoiminnot
• Yhteysongelmia tai akkuvirran nopeaa kulumista voi ilmetä:
– – Jos kiinnität metallisen tarran laitteen antennin alueelle
– – Jos kiinnität laitteeseen metallia sisältävästä materiaalista valmistetun kotelon
– – Jos peität laitteen antennialueen käsillä tai joillakin esineillä käyttäessäsi tiettyjä
toimintoja, kuten puheluja tai mobiilidatayhteyttä
• Samsungin hyväksymän näytönsuojakalvon käyttäminen on suositeltavaa.
Hyväksymättömän näytönsuojakalvon käyttäminen voi aiheuttaa tunnistimien
virheellisen toiminnan.
• Kaarevan näytön värit voivat näyttää erilaisilta katselukulman mukaan.
Näppäimet
Näppäin
Toiminto
Virta
Viimeksi
käytettyjen
sovellusten
näppäin
Koti
• Paina jonkin aikaa, kun haluat kytkeä tai katkaista
laitteen virran.
• Painamalla voit käynnistää näytön tai lukita sen.
• Napauttamalla voit avata viimeksi käytettyjen
sovellusten luettelon.
• Siirry jaetun näytön näkymään koskettamalla jonkin
aikaa.
• Painamalla voit käynnistää näytön, kun näyttö on lukittu.
• Painamalla voit palata alkunäyttöön.
• Painamalla jonkin aikaa voit käynnistää Googlesovelluksen.
• Napauttamalla voit palata edelliseen näyttöön.
Paluu
• Koskettamalla jonkin aikaa voit käyttää nykyisen näytön
lisäasetuksia.
Äänenvoimakkuus
• Painamalla tätä voit säätää laitteen äänenvoimakkuutta.
8
Perustoiminnot
Akku
Akun lataaminen
Lataa akku, ennen kuin käytät sitä ensimmäisen kerran tai kun se on ollut pitkään
käyttämättömänä.
Käytä vain Samsungin hyväksymiä latureita, akkuja ja kaapeleita. Muut kuin hyväksytyt
laturit tai kaapelit voivat aiheuttaa akun räjähtämisen tai laitteen vahingoittumisen.
1 Kytke USB-kaapeli USB-virtasovittimeen ja kytke sitten USB-kaapelin toinen pää
monitoimiliitäntään.
Laturin liittäminen väärin voi vahingoittaa laitetta vakavasti. Takuu ei kata
epäasianmukaisen käytön aiheuttamia vaurioita.
2 Kytke USB-virtasovitin pistorasiaan.
9
Perustoiminnot
3 Kun akku on latautunut täyteen, irrota laite laturista. Irrota laturi ensin laitteesta ja sitten
pistorasiasta.
Säästä energiaa irrottamalla laturi, kun sitä ei tarvita. Laturissa ei ole virtakytkintä, joten
irrota laturi pistorasiasta sähkön säästämiseksi, kun laturia ei tarvita. Laturi on pidettävä
lähellä pistorasiaa ja helposti saatavilla latauksen ajan.
Jäljellä olevan latausajan näyttäminen
Avaa alkunäyttö lataamisen aikana ja napauta Sovell. → Asetukset → Akku.
Laitteen tila ja latausolosuhteet voivat aiheuttaa sen, että todellinen latausaika vaihtelee.
Jäljellä oleva latausaika ei ehkä tule näkyviin, jos lataat laitteen hyvin kylmässä tai
kuumassa ympäristössä.
Akkuvirran kulutuksen pienentäminen
Laitteessa on useita asetuksia, jotka auttavat säästämään akkuvirtaa.
• Optimoi laite Älykäs hallinta -sovelluksen avulla.
• Kun et käytä laitetta, siirrä se lepotilaan painamalla virtanäppäintä.
• Ota virransäästötila käyttöön.
• Sulje tarpeettomat sovellukset.
• Poista Bluetooth-toiminto käytöstä, kun sitä ei käytetä.
• Poista Wi-Fi-toiminto käytöstä, kun sitä ei käytetä.
• Poista käytöstä synkronointia käyttävien sovellusten, kuten kalenterin tai sähköpostin,
automaattinen synkronointi.
• Lyhennä taustavalon kestoaikaa.
• Vähennä näytön kirkkautta.
10
Perustoiminnot
Akun lataamista koskevia vihjeitä ja varotoimia
• Kun akkuvirta on vähissä, akkukuvake näyttää tyhjältä.
• Jos akku on täysin tyhjä, laitetta ei voi käynnistää, vaikka laturi olisi liitetty siihen. Anna tyhjän
akun latautua muutama minuutti ennen laitteen käynnistämistä.
• Jos käytät useita sovelluksia samanaikaisesti, verkkosovelluksia tai sovelluksia, jotka
tarvitsevat yhteyden toiseen laitteeseen, akun varaus kuluu nopeasti. Lataa akku täyteen
aina ennen tällaisten sovellusten käyttämistä, jotta vältät virran loppumisen datasiirron
aikana.
• Jos käytät laturin sijaan muuta virtalähdettä, kuten tietokonetta, latausnopeus voi olla
tavallista hitaampi pienemmän sähkövirran takia.
• Laitetta voi käyttää latauksen aikana, mutta akun lataaminen voi hidastua.
• Jos laitteen virransyöttö muuttuu epävakaaksi latauksen aikana, kosketusnäyttö ei ehkä
toimi. Jos näin käy, irrota laturi laitteesta.
• Laite ja laturi voivat kuumentua latauksen aikana. Tämä on normaalia, eikä sen pitäisi
vaikuttaa laitteen käyttöikään eikä suorituskykyyn. Jos akku kuumenee tavallista
voimakkaammin, laturi voi lopettaa lataamisen.
• Jos lataat laitetta monitoimiliitännän ollessa märkä, laite voi vahingoittua. Kuivaa
monitoimiliitäntä huolellisesti ennen laitteen lataamista.
• Jos laite ei lataudu asianmukaisesti, vie laite sekä laturi Samsung-huoltoon.
11
Perustoiminnot
Pikalataus
Laitteessa on sisäinen pikalataustoiminto. Tätä toimintoa käytettäessä akku latautuu tavallista
nopeammin, kun laite tai sen näyttö on sammutettuna.
Tietoja pikalatauksesta
• Pikalataus käyttää akun lataamisessa teknologiaa, joka lataa akun tavallista nopeammin
lisäämällä latausvirtaa. Laite tukee Samsungin mukautuvaa Adaptive fast charging
-pikalataustoimintoa ja Qualcomm Quick Charge 2.0 -toimintoa.
• Jos haluat käyttää pikalatausta laitteessasi, liitä se akkulaturiin, joka tukee Adaptive fast
charging -toimintoa tai Quick Charge 2.0 -toimintoa.
Latausnopeuden suurentaminen
Voit suurentaa latausnopeutta sammuttamalla laitteen tai sen näytön, kun lataat akkua.
• Kun akkua ladataan laitteen ollessa sammutettuna, näytössä näkyy
-kuvake.
• Pikalataustoimintoa ei voi käyttää, kun näyttö on päällä. Sammuta näyttö, jotta latausnopeus
suurenee.
Jos pikalataustoiminto ei ole käynnissä, napauta alkunäytössä Sovell. → Asetukset → Akku ja
napauta sitten Nopea kaapelilataus -kytkintä käynnistääksesi sen.
• Sisäistä pikalataustoimintoa ei voi käyttää, kun akkua ladataan tavallisella akkulaturilla.
• Jos laite kuumenee tai ympäristön ilman lämpötila nousee, latausnopeus voi
pienentyä automaattisesti. Tämä on normaalia toimintaa, joka estää laitteen
vahingoittumisen.
12
Perustoiminnot
Langaton lataus
Laitteessa on sisäinen langaton latauskela. Voit ladata akun langattoman laturin (myydään
erikseen) avulla.
Nopea langaton lataus
Voit ladata laitteen tavallista nopeammin nopean langattoman lataustoiminnon avulla.
Jos haluat käyttää tätä toimintoa, käytä laturia ja laitteita, jotka tukevat nopeaa langatonta
lataustoimintoa.
Laturin sisäinen tuuletin voi aiheuttaa häiriöääntä nopean langattoman latauksen
aikana. Jos haluat vaimentaa tuulettimen ääntä, poista nopea langaton lataustoiminto
käytöstä. Käytössä / ei käytössä -asetus lisätään laitteen asetusvalikkoon, kun asetat
laitteen laturiin ensimmäisen kerran. Napauta alkunäytössä Sovell. → Asetukset →
Akku ja poista sitten Nopea langaton lataus -kytkin käytöstä napauttamalla sitä. Tämän
toiminnon poistaminen käytöstä hiljentää ääntä, mutta voi pidentää latausaikaa.
Akun lataaminen
1 Aseta laitteen takaosan keskikohta langattoman laturin keskikohtaan.
Voit tarkistaa jäljellä olevan latausajan näytöstä. Todellinen jäljellä oleva aika voi vaihdella
latausolosuhteiden mukaan.
13
Perustoiminnot
2 Kun laite on latautunut täyteen, irrota se langattomasta laturista.
• Jos laitteen ja langattoman laturin välissä on ylimääräistä materiaalia, laite ei ehkä
lataudu oikein.
• Jos käytät langatonta laturia alueilla, joilla verkkosignaali on heikko, verkkoyhteys voi
katketa.
• Käytä Samsungin hyväksymiä langattomia latureita. Jos käytät muita langattomia
latureita, akku ei ehkä lataudu oikein.
Virransäästötila
Voit säästää akkuvirtaa rajoittamalla laitteen toimintoja.
Napauta alkunäytössä Sovell. → Asetukset → Akku → Virransäästötila ja aktivoi kytkin sitten
napauttamalla sitä.
Voit aktivoida virransäästötilan automaattisesti, kun akun jäljellä oleva varaus laskee
esimääritetylle tasolle, napauttamalla Käynnistä virransäästö ja valitsemalla asetuksen.
Erittäin tehokas virransäästötila
Tämän tilan avulla voit säästää laitteen akkuvirtaa. Erittäin tehokkaassa virransäästötilassa laite
toimii seuraavasti:
• Näyttää värit näytössä harmaan sävyinä.
• Rajoittaa käytettävissä olevat sovellukset olennaisiin ja valittuihin sovelluksiin.
• Poistaa käytöstä mobiilidatayhteyden, kun näyttö sammuu.
• Poistaa Wi-Fi- ja Bluetooth-toiminnot käytöstä.
Napauta alkunäytössä Sovell. → Asetukset → Akku → Erittäin tehokas virransäästötila ja
aktivoi kytkin sitten napauttamalla sitä.
Voit poistaa erittäin tehokkaan virransäästötilan käytöstä napauttamalla MUUT → Poista er. teh.
virrans.tila k.
Jäljellä oleva käyttöaika näyttää ajan, joka on jäljellä, ennen kuin akkuvirta loppuu.
Jäljellä oleva käyttöaika voi vaihdella laitteen asetusten ja käyttöolojen mukaan.
14
Perustoiminnot
SIM- tai USIM-kortti (nano-SIM-kortti)
SIM- tai USIM-kortin asentaminen
Asenna matkapuhelinpalvelun tarjoajan toimittama SIM- tai USIM-kortti.
Varo kadottamasta SIM- tai USIM-korttia äläkä anna niitä muiden käyttöön. Samsung ei
ole vastuussa mistään vahingoista tai haitoista, jotka aiheutuvat korttien katoamisesta tai
varastamisesta.
Joidenkin LTE-palvelujen käyttömahdollisuus voi määräytyä palveluntarjoajan mukaan.
Jos haluat lisätietoja palvelun käyttömahdollisuudesta, ota yhteys palveluntarjoajaasi.
1
2
3
4
5
15
Perustoiminnot
1 Aseta poistotyökalu kelkassa olevaan reikään kelkan löysäämistä varten.
Varmista, että poistotyökalu on kohtisuorassa reikään nähden. Muussa tapauksessa laite
voi vahingoittua.
2 Vedä kelkka varovasti ulos kelkan paikasta.
3 Aseta SIM- tai USIM-kortti kelkkaan niin, että kullanväriset liittimet ovat alaspäin.
4 Paina SIM- tai USIM-kortti varovasti kiinni kelkkaan.
Jos korttia ei ole kiinnitetty pitävästi kelkkaan, SIM-kortti voi irrota kelkasta.
5 Aseta kelkka takaisin kelkan paikkaan.
• Jos asetat kelkan laitteeseen kelkan ollessa märkä, laite voi vahingoittua. Varmista
aina, että kelkka on kuiva.
• Aseta kelkka kokonaan kelkan paikkaan niin, etteivät nesteet pääse laitteeseen.
Kortin oikea asentaminen
Nano-SIM-kortti
MicroSD-kortti
• Käytä vain nano-SIM-korttia.
• Et voi lisätä nano-SIM-korttia ja microSD-korttia lokeroon 2 samanaikaisesti.
16
Perustoiminnot
SIM- tai USIM-kortin poistaminen
1 Aseta poistotyökalu kelkassa olevaan reikään kelkan löysäämistä varten.
2 Vedä kelkka varovasti ulos kelkan paikasta.
3 Irrota SIM- tai USIM-kortti.
4 Aseta kelkka takaisin kelkan paikkaan.
Muistikortti (microSD-kortti)
Muistikortin asentaminen
Laitteessa voi käyttää muistikortteja, joiden kapasiteetti on enintään 256 Gt. Muistikortin
valmistajan tai tyypin mukaan voi olla, etteivät jotkin muistikortit ole yhteensopivia laitteen
kanssa.
• Kaikki muistikortit eivät ehkä ole täysin yhteensopivia laitteen kanssa.
Yhteensopimattoman kortin käyttäminen voi vahingoittaa laitetta tai muistikorttia tai
turmella kortille tallennetut tiedot.
• Varmista huolellisesti, että asetat muistikortin laitteeseen oikein päin.
17
Perustoiminnot
• Laite tukee muistikorttien FAT- ja exFAT-tiedostojärjestelmiä. Jos laitteeseen asetetaan
muussa tiedostojärjestelmässä alustettu kortti, laite pyytää alustamaan muistikortin
uudelleen.
• Tietojen kirjoittaminen ja poistaminen jatkuvasti lyhentää muistikorttien käyttöikää.
• Kun asetat muistikortin laitteeseen, muistikortin tiedostohakemisto näkyy kansiossa
Omat tiedostot → SD-kort.
1
2
3
4
5
1 Aseta poistotyökalu kelkassa olevaan reikään kelkan löysäämistä varten.
Varmista, että poistotyökalu on kohtisuorassa reikään nähden. Muussa tapauksessa laite
voi vahingoittua.
18
Perustoiminnot
2 Vedä kelkka varovasti ulos kelkan paikasta.
Kun irrotat kelkan laitteesta, mobiilidatayhteys poistuu käytöstä.
3 Aseta muistikortti kelkkaan 2 niin, että kullanväriset liittimet ovat alaspäin.
Kelkka 1
Kelkka 2
4 Paina muistikortti varovasti kiinni kelkkaan.
5 Aseta kelkka takaisin kelkan paikkaan.
• Jos asetat kelkan laitteeseen kelkan ollessa märkä, laite voi vahingoittua. Varmista
aina, että kelkka on kuiva.
• Aseta kelkka kokonaan kelkan paikkaan niin, etteivät nesteet pääse laitteeseen.
19
Perustoiminnot
Muistikortin poistaminen
Ennen kuin poistat muistikortin, poista se ensin käytöstä, jotta poistaminen on turvallista.
Napauta alkunäytössä Sovell. → Asetukset → Tallennustila → SD-kort. → Poista käytöstä.
1 Aseta poistotyökalu kelkassa olevaan reikään kelkan löysäämistä varten.
2 Vedä kelkka varovasti ulos kelkan paikasta.
3 Poista muistikortti.
4 Aseta kelkka takaisin kelkan paikkaan.
Älä poista muistikorttia, kun laite siirtää tai lukee tietoja. Muutoin tietoja voi kadota tai
ne voivat vioittua tai muistikortti tai laite voi vahingoittua. Samsung ei ole vastuussa
mistään katoamisesta, joka johtuu vahingoittuneiden muistikorttien käytöstä, tietojen
katoaminen mukaan lukien.
Muistikortin alustaminen
Tietokoneessa alustettu muistikortti ei ehkä ole yhteensopiva laitteen kanssa. Alusta muistikortti
laitteessa.
Napauta alkunäytössä Sovell. → Asetukset → Tallennustila → SD-kort. → Alusta → ALUSTA.
Muista varmuuskopioida kaikki muistikortille tallennetut tärkeät tiedot ennen
muistikortin alustamista. Valmistajan takuu ei kata käyttäjän toimista johtuvaa tietojen
menetystä.
20
Perustoiminnot
USB-liitin
Toimitetun USB-liittimen (matkasovitin) avulla voit siirtää tietoja muista mobiililaitteista tai liittää
laitteeseen USB-oheislaitteita, kuten hiiren ja näppäimistön.
Tietojen siirtäminen vanhasta laitteesta
Voit yhdistää aiemman laitteesi uuteen laitteeseen USB-liittimen ja USB-kaapelin avulla ja siirtää
tietoja helposti ja nopeasti asentamatta sovellusta aiempaan laitteeseesi. Lisätietoja on kohdassa
Tietojen siirtäminen USB-yhteydellä.
USB-oheislaitteen liittäminen
Liitä USB-liitin laitteen monitoimiliitäntään ja liitä USB-oheislaite USB-liitäntään.
Jotkin USB-oheislaitteet eivät ehkä ole yhteensopivia laitteesi kanssa.
Laitteen virran kytkeminen ja katkaiseminen
Kytke laitteeseen virta painamalla virtanäppäintä muutama sekunti.
Kun käynnistät laitteen ensimmäisen kerran tai alkuperäisten tehdasasetusten palauttamisen
jälkeen, asenna laite näytön ohjeiden mukaisesti.
Voit katkaista virran laitteesta painamalla virtanäppäintä jonkin aikaa ja napauttamalla sitten
Katkaise virta.
Noudata kaikkia valtuutetun henkilöstön julkaisemia varoituksia ja ohjeita, kun olet
paikassa, jossa langattomien laitteiden käyttöä on rajoitettu, kuten lentokoneessa tai
sairaalassa.
Laitteen käynnistäminen uudelleen
Jos laite on jumissa eikä vastaa, käynnistä se uudelleen pitämällä virtanäppäintä ja
äänenvoimakkuuden vähennysnäppäintä painettuina samanaikaisesti yli seitsemän sekunnin
ajan.
Äänenvoimakkuuden
vähennysnäppäin
Virtanäppäin
21
Perustoiminnot
Kosketusnäyttö
• Älä päästä kosketusnäyttöä kosketuksiin muiden sähkölaitteiden kanssa. Staattisen
sähkön purkaukset voivat saada kosketusnäytön toimimaan virheellisesti.
• Älä napauta kosketusnäyttöä millään terävällä esineellä äläkä paina sitä voimakkaasti
sormella, jotta näyttö ei vahingoitu.
• Laite ei ehkä tunnista kosketussyötteitä lähellä näytön reunoja, jotka ovat
kosketussyöttöalueen ulkopuolella.
• Kosketusnäytön jättäminen pitkäksi ajaksi käyttämättömäksi voi johtaa jälkikuviin
(kuvan "palamiseen" näyttöön) tai haamukuviin. Sammuta kosketusnäyttö, kun laite ei
ole käytössä.
• On suositeltavaa käyttää kosketusnäyttöä sormilla.
Napauttaminen
Avaa sovellus, valitse valikkokohde, paina näyttönäppäintä tai kirjoita merkki näytössä näkyvällä
näppäimistöllä sormella napauttamalla.
22
Perustoiminnot
Koskettaminen jonkin aikaa
Napauta kohdetta tai näyttöä ja kosketa sitä yli kaksi sekuntia, jos haluat käyttää käytettävissä
olevia toimintoja.
Vetäminen
Voit siirtää kohdetta koskettamalla sitä jonkin aikaa ja vetämällä sen kohdepaikkaan.
Kaksoisnapauttaminen
Voit lähentää Internet-sivun tai kuvan osaa kaksoisnapauttamalla. Palaa kaksoisnapauttamalla
uudelleen.
23
Perustoiminnot
Pyyhkäiseminen
Saat näkyviin muut paneelit pyyhkäisemällä alkunäytössä tai Sovellukset-näytössä vasemmalle
tai oikealle. Voit selata Internet-sivua tai kohdeluetteloa, kuten yhteystietoja, pyyhkäisemällä ylös
tai alas.
Levittäminen ja nipistäminen
Voit lähentää Internet-sivun, kartan tai kuvan osaa levittämällä kahta sormea erilleen. Voit
loitontaa nipistämällä.
24
Perustoiminnot
Alkunäyttö
Alkunäyttö
Alkunäyttö on laitteen kaikkien toimintojen käytön aloituspaikka. Siinä näkyvät pienoisohjelmat,
sovellusten pikavalinnat ja muut kohteet.
Saat muut paneelit näkyviin pyyhkäisemällä vasemmalle tai oikealle.
Alkunäytön ulkoasu voi vaihdella alueen tai palveluntarjoajan mukaan.
Reunapaneelin kahva
Pienoisohjelma
Sovellus
Kansio
Uutisnäytön ilmaisin. Voit lukea eri
luokkien uusimmat artikkelit.
Näyttöilmaisimet
Sovellukset-näytön kuvake
Suosikkisovellukset
25
Perustoiminnot
Alkunäytön toiminnot
Tuo käytettävissä olevat toiminnot näkyviin napauttamalla alkunäytössä Sovell. → Asetukset
→ Alkunäyttö. Voit myös koskettaa jonkin aikaa tyhjää aluetta alkunäytössä. Voit mukauttaa
alkunäyttöä lisäämällä siihen paneeleja tai poistamalla tai siirtämällä alkunäytön paneeleja. Voit
myös esimerkiksi asettaa alkunäytön taustakuvan ja lisätä alkunäyttöön pienoisohjelmia.
• Taustakuvat: Muuta alkunäytön ja lukitun näytön taustakuva-asetuksia.
• Pienoisohjelmat: Lisää pienoisohjelmia alkunäyttöön. Pienoisohjelmat ovat pieniä
sovelluksia, jotka käynnistävät tietyn sovelluksen toiminnot ja tuovat alkunäyttöön tietoja ja
helpon mahdollisuuden sovellusten käyttöön.
• Teemat: Vaihda laitteen teemaa. Käyttöliittymän visuaaliset elementit, kuten värit, kuvakkeet
ja taustakuvat, vaihtelevat valitun teeman mukaan.
• Näyttöruudukko: Muuttamalla ruudukon kokoa voit näyttää alkunäytössä ja Sovelluksetnäytössä enemmän tai vähemmän kohteita.
Kohteiden lisääminen
Kosketa jonkin aikaa sovellusta tai kansiota Sovellukset-näytössä ja vedä se sitten alkunäyttöön.
Voit lisätä pienoisohjelmia koskettamalla jonkin aikaa tyhjää aluetta alkunäytössä, napauttamalla
Pienoisohjelmat, koskettamalla pienoisohjelmaa jonkin aikaa ja vetämällä sen sitten
alkunäyttöön.
26
Perustoiminnot
Kohteiden siirtäminen
Kosketa kohdetta jonkin aikaa alkunäytössä ja vedä se sitten uuteen paikkaan.
Voit myös siirtää usein käytettävät sovellukset pikavalinta-alueelle alkunäytön alareunaan.
Voit siirtää kohteen toiseen paneeliin vetämällä sen näytön reunaan.
Voit siirtää kohteen helposti koskettamalla kohdetta jonkin aikaa ja vetämällä sen sitten Siirrä
sovellukset -kohtaan näytön yläreunassa. Kohde siirtyy paneeliin näytön yläreunassa. Siirry
toiseen paneeliin pyyhkäisemällä vasemmalle tai oikealle ja vedä kohde uuteen paikkaan.
Kohteiden poistaminen
Kosketa kohdetta jonkin aikaa ja vedä se sitten näytön yläreunan kohtaan Poista.
Kansioiden luominen
Voit luoda kansioita ja kerätä niihin samantyyppiset sovellukset, mikä nopeuttaa sovellusten
käyttöä ja käynnistämistä.
1 Kosketa alkunäytössä sovellusta jonkin aikaa ja vedä se sitten toisen sovelluksen päälle.
2 Pudota sovellus, kun kansion kehys näkyy sovellusten ympärillä.
Valitut sovellukset sisältävä uusi kansio luodaan.
27
Perustoiminnot
3 Napauta Anna kansion nimi ja anna kansion nimi.
Voit muuttaa kansion väriä napauttamalla
.
Voit lisätä muita sovelluksia kansioon napauttamalla , valitsemalla sovellukset
ja napauttamalla sitten LISÄÄ. Voit lisätä sovelluksen myös vetämällä sen kansioon
alkunäytössä.
Voit siirtää sovelluksia kansiosta alkunäyttöön napauttamalla kansiota ja vetämällä sitten
sovelluksen alkunäyttöön.
Voit poistaa sovelluksia kansiosta napauttamalla kansiota ja vetämällä sitten poistettavan
sovelluksen Poista-kohtaan näytön yläreunassa.
Paneelien hallinta
Kosketa jonkin aikaa tyhjää kohtaa alkunäytössä paneelin lisäämistä, siirtämistä tai poistamista
varten.
Voit lisätä paneelin pyyhkäisemällä vasemmalle ja napauttamalla sitten
.
Voit siirtää paneelin koskettamalla paneeliesikatselua jonkin aikaa ja vetämällä sen sitten uuteen
paikkaan.
Voit poistaa paneelin koskettamalla paneeliesikatselua jonkin aikaa ja vetämällä sen sitten
Poista-kohtaan näytön yläreunassa.
Voit asettaa paneelin alkunäytöksi napauttamalla
.
Sovellukset-näyttö
Sovellukset-näytössä näkyvät kaikkien sovellusten kuvakkeet, uudet asennetut sovellukset
mukaan lukien.
Avaa Sovellukset-näyttö napauttamalla alkunäytössä Sovell. Saat muut paneelit näkyviin
pyyhkäisemällä vasemmalle tai oikealle.
Kohteiden siirtäminen
Tämän ominaisuuden käyttömahdollisuus määräytyy alueen ja palveluntarjoajan
mukaan.
Napauta Sovellukset-näytössä MUOKKAA. Kosketa kohdetta jonkin aikaa ja vedä se uuteen
paikkaan.
Voit siirtää kohteen toiseen paneeliin vetämällä sen näytön reunaan.
28
Perustoiminnot
Kansioiden luominen
Voit luoda kansioita ja kerätä niihin samantyyppiset sovellukset, mikä nopeuttaa haluamiesi
sovellusten käyttöä ja käynnistämistä.
Tämän ominaisuuden käyttömahdollisuus määräytyy alueen ja palveluntarjoajan
mukaan.
1 Napauta Sovellukset-näytössä MUOKKAA.
2 Kosketa sovellusta jonkin aikaa ja vedä se sitten toisen sovelluksen päälle.
3 Pudota sovellus, kun kansion kehys näkyy sovellusten ympärillä.
Valitut sovellukset sisältävä uusi kansio luodaan.
4 Napauta Anna kansion nimi ja anna kansion nimi.
Voit muuttaa kansion väriä napauttamalla
.
Voit lisätä muita sovelluksia kansioon napauttamalla , valitsemalla sovellukset ja
napauttamalla sitten LISÄÄ. Voit lisätä sovelluksen myös vetämällä sen kansioon Sovelluksetnäytössä.
Voit poistaa kansion valitsemalla kansion näppäimellä . Vain kansio poistetaan. Kansion
sovellukset sijoitetaan uudelleen Sovellukset-näyttöön.
29
Perustoiminnot
Kohteiden järjestäminen uudelleen
Voit järjestää kohteet aakkosjärjestykseen Sovellukset-näytössä.
Napauta Sovellukset-näytössä A–Ö → TALLENNA.
Kohteiden etsiminen
Voit etsiä kohteita Sovellukset-näytöstä.
Napauta Sovellukset-näytössä HAE ja kirjoita merkkejä. Laitteesi etsii ja näyttää kohteet, jotka
sisältävät kirjoittamasi merkit.
Ilmoituskuvakkeet
Ilmoituskuvakkeet näkyvät näytön yläreunan tilarivillä. Taulukossa on lueteltu yleisimmät
kuvakkeet.
Tilarivi ei ehkä näy näytön yläreunassa joissakin sovelluksissa. Saat tilarivin näkyviin
vetämällä alas näytön yläreunasta.
Kuvake
Merkitys
Ei signaalia
Signaalin voimakkuus
Verkkovierailu (normaalin palvelualueen ulkopuolella)
GPRS-verkkoyhteys
EDGE-verkkoyhteys
UMTS-verkkoyhteys
HSDPA-verkkoyhteys
HSPA+-verkkoyhteys
/
LTE-verkkoyhteys (LTE-yhteensopivat mallit)
Wi-Fi-yhteys
Bluetooth-toiminto käytössä
GPS käytössä
Puhelu meneillään
Vastaamatta jäänyt puhelu
Uusi teksti- tai multimediaviesti
Hälytys käytössä
30
Perustoiminnot
Kuvake
Merkitys
Mykistystila käytössä
Värinätila käytössä
Lentotila käytössä
Virhe tai varoitus
Akun varaustaso
Lukitusnäyttö
Virtanäppäimen painaminen sammuttaa näytön ja lukitsee sen. Näyttö sammuu ja lukkiutuu
automaattisesti myös, jos laitetta ei käytetä tietyn ajan kuluessa.
Näyttö lukitaan Pyyhkäisy-menetelmällä, joka on näytön lukituksen oletusavausmenetelmä.
Voit poistaa näytön lukituksen painamalla virtanäppäintä tai kotinäppäintä ja pyyhkäisemällä
mihin tahansa suuntaan.
31
Perustoiminnot
Voit muuttaa näytönlukitusmenetelmää napauttamalla Sovellukset-näytössä Asetukset →
Lukitusnäyttö ja suojaus → Näytön lukituksen tyyppi ja valitsemalla menetelmän.
Kun asetat kuvion, PIN-koodin, salasanan tai sormenjäljen näytönlukitusmenetelmäksi, voit
estää muiden pääsyn laitteeseesi ja siten suojata henkilökohtaisia tietojasi. Kun olet asettanut
näytönlukitusmenetelmän, laite vaatii avauskoodia aina, kun sen lukitus yritetään avata.
• Pyyhkäisy: Avaa näytön lukitus pyyhkäisemällä mihin tahansa suuntaan näytössä.
• Kuvio: Avaa näytön lukitus piirtämällä vähintään neljä pistettä sisältävä kuvio.
• PIN-koodi: Avaa näytön lukitus antamalla vähintään neljä numeroa.
• Salasana: Avaa näytön lukitus antamalla vähintään neljän kirjaimen, numeron tai
erikoismerkin pituinen salasana.
• Ei mitään: Älä aseta näytönlukitusmenetelmää.
• Sormenjäljet: Rekisteröi sormenjälkesi näytön lukituksen avaamista varten. Lisätietoja on
kohdassa Sormenjälkien tunnistus.
• Jos olet unohtanut lukituksen avauskoodin, vie laite nollattavaksi Samsung-huoltoon.
• Voit asettaa laitteen suorittamaan tehdasasetusten palautuksen, jos avauskoodi
annetaan väärin useita kertoja peräkkäin ja yritysten enimmäisraja saavutetaan.
Napauta Sovellukset-näytössä Asetukset → Lukitusnäyttö ja suojaus → Suojatun
lukituksen asetukset ja aktivoi Autom. tehdaspalautus -kytkin napauttamalla sitä.
Reunanäyttö
Esittely
Usean eri Reunapaneelin avulla voit helposti käyttää suosikkisovelluksiasi, tehtäviäsi,
yhteystietojasi ja muuta. Voit nähdä Reunanäytössä tietoja, kuten uutisia, vastaamattomat
puhelut, viesti-ilmoituksia, ja katsoa yökelloa, vaikka näyttö olisi sammutettu.
32
Perustoiminnot
Reunapaneelin käyttäminen
Vedä Reunapaneelin kahvaa näytön keskikohtaa kohden. Vaihda sitten Reunapaneelien välillä
pyyhkäisemällä vasemmalle tai oikealle.
Jos Reunapaneelin kahva ei ole näkyvissä, avaa Sovellukset-näyttö, napauta Asetukset →
Reunanäyttö → Reunapaneelit ja aktivoi sitten kytkin napauttamalla sitä.
Reunapaneelit
Reunapaneelin kahva
Apps edge
Tasks edge
People edge
33
Perustoiminnot
Reunapaneelien muokkaaminen
Valitse Reunanäytössä näytettävät paneelit tai muokkaa niitä.
1 Vedä Reunapaneelin kahvaa paneelin keskikohtaa kohden.
2 Avaa Reunapaneelin asetusnäyttö napauttamalla .
3 Ruksaa näytettävät Reunapaneelit.
Voit muokata paneelia napauttamalla
.
Voit ladata lisää paneeleita napauttamalla LATAA.
Voit muuttaa paneelien järjestystä napauttamalla JÄRJESTÄ UUDESTAAN ja vetämällä
-kuvakkeen toiseen paikkaan.
Reunapaneelin kahvan asetusten määrittäminen
Voit muuttaa kahvan paikkaa, kokoa tai läpinäkyvyyttä.
Vedä Reunapaneelin kahvaa näytön keskikohtaa kohden. Napauta sitten
kahvan aset.
Apps edge
Voit käynnistää usein käytettävät sovellukset nopeasti.
1 Vedä Reunapaneelin kahvaa näytön keskikohtaa kohden.
2 Avaa Apps edge -paneeli pyyhkäisemällä vasemmalle tai oikealle.
3 Käynnistä sovellus valitsemalla se.
34
→ Reunapaneelin
Perustoiminnot
Apps edge -paneelin muokkaaminen
Voit lisätä sovelluksen napauttamalla
paneelissa ja napauttamalla sovellusluettelossa olevaa
sovellusta. Voit luoda kansion paneeliin painamalla jonkin aikaa sovellusta sovellusluettelossa ja
vetämällä se toisen sovelluksen päälle Apps edge -paneelissa. Pudota sovellus, kun kansion kehys
näkyy sovellusten ympärillä.
Voit poistaa sovelluksen koskettamalla paneelissa olevaa sovellusta jonkin aikaa ja vetämällä sen
sitten Poista-kohtaan paneelin yläreunassa.
Voit muuttaa sovellusten järjestystä koskettamalla sovellusta jonkin aikaa ja vetämällä sen
toiseen paikkaan.
Voit muokata Apps edge -paneelia napauttamalla
-paneelin alapuolella.
ja napauttamalla sitten
Apps edge
Tasks edge
Voit nopeasti suorittaa usein käytettyjä tehtäviä, kuten viestien luominen ja tapahtumien
luominen.
1 Vedä Reunapaneelin kahvaa näytön keskikohtaa kohden.
2 Avaa Tasks edge -paneeli pyyhkäisemällä vasemmalle tai oikealle.
3 Suorita tehtävä napauttamalla sitä.
Tasks edge -paneelin muokkaaminen
Voit lisätä tehtävän napauttamalla
tehtävää.
paneelissa ja napauttamalla tehtäväluettelossa olevaa
Voit poistaa tehtävän koskettamalla paneelissa olevaa tehtävää jonkin aikaa ja vetämällä sen
sitten Poista-kohtaan paneelin yläreunassa.
Voit muuttaa tehtävien järjestystä koskettamalla tehtävää jonkin aikaa ja vetämällä sen toiseen
paikkaan.
Voit muokata Tasks edge -paneelia napauttamalla
-paneelin alapuolella.
35
ja napauttamalla sitten
Tasks edge
Perustoiminnot
People edge
Lisää suosikkiyhteyshenkilösi People edge -paneeliin voidaksesi ottaa heihin nopeasti yhteyttä ja
nähdäksesi heiltä saadut ilmoitukset.
1 Vedä Reunapaneelin kahvaa näytön keskikohtaa kohden.
2 Avaa People edge -paneeli pyyhkäisemällä vasemmalle tai oikealle.
Yhteystietojen lisääminen Omat ihmiset -luetteloon
Voit lisätä usein tarvitsemasi yhteystiedot Omat ihmiset -luetteloon ja asettaa ne ensisijaisiksi
yhteystiedoiksi.
Vain Yhteystiedot-luetteloon tallennetut yhteystiedot voi lisätä Omat ihmiset
-luetteloon.
Valitse väri napauttamalla
ja valitse lisättävä yhteystieto.
Voit muuttaa yhteystietojen järjestystä koskettamalla yhteystiedon kuvaketta jonkin aikaa ja
vetämällä sen toiseen paikkaan.
Voit poistaa yhteystiedon koskettamalla yhteystiedon kuvaketta jonkin aikaa ja vetämällä sen
sitten Poista-kohtaan näytön yläreunassa.
Voit muokata People edge -paneelia napauttamalla
ja napauttamalla sitten People edge
-paneelin alapuolella. Voit muuttaa yhteystiedolle määritettyä väriä napauttamalla Omat ihmiset
ja napauttamalla sitten yhteystiedon värikuvaketta.
36
Perustoiminnot
Omat ihmiset -luettelon yhteystietojen lukemattomien ilmoitusten
näyttäminen
Kun Omat ihmiset -luettelon yhteyshenkilöltä on tullut lukematon ilmoitus, Reunanäytössä näkyy
yhteyshenkilölle määritetyn värinen välilehti.
Voit näyttää tiedot vetämällä välilehteä päänäytön keskikohtaa kohden. Voit vastata
yhteyshenkilölle suoraan napauttamalla jotakin viestivaihtoehtoa.
Yhteyden ottaminen Omat ihmiset -luettelon yhteyshenkilöihin
Avaa Omat ihmiset -luettelo ja napauta yhteystietoa. Viestintä-painikkeet tulevat näyttöön.
Napauta haluamaasi painiketta sen mukaan, haluatko soittaa, lähettää viestin vai lähettää
sähköpostiviestin yhteyshenkilölle.
37
Perustoiminnot
Reunan valaistus
Reunanäytön valo syttyy, kun saat puhelun tai ilmoituksen laitteen näytön ollessa alaspäin.
Napauta Sovellukset-näytössä Asetukset → Reunanäyttö → Reunan valaistus ja aktivoi sitten
kytkin napauttamalla sitä.
Jos otat People edge -toiminnon käyttöön, Reunanäytön valo syttyy määritetyn värisenä
saadessasi puhelun tai ilmoituksen ensisijaisilta yhteyshenkilöiltäsi.
Voit hylätä saapuvat puhelut mukautettavien hylkäysviestien avulla. Kun laitteen näyttö on
alaspäin, voit hylätä puhelut pitämällä sormea laitteen takaosassa olevan tunnistimen päällä
kaksi sekuntia.
Napauta Sovellukset-näytössä Asetukset → Reunanäyttö → Reunan valaistus → Pikavastaus
ja aktivoi sitten kytkin napauttamalla sitä.
Voit muokata oletushylkäysviestiä napauttamalla viestitekstiä kohdan Pikavastausviesti
alapuolella.
38
Perustoiminnot
Reunasyötteet
Voit näyttää reaaliaikaiset uutiset, vastaamatta jääneet puhelut, viestihälytykset ja muut tiedot
Reunanäytössä, kun päänäyttö on sammutettuna.
Reunasyötteiden asetukset
Määritä Reunanäytössä näytettävät tiedot.
1 Napauta Sovellukset-näytössä Asetukset → Reunanäyttö.
2 Napauta Reunasyötteet ja aktivoi kytkin napauttamalla sitä.
3 Rastita näytettävät kohteet.
Voit muokata syötettä napauttamalla
.
Voit ladata lisää kohteita napauttamalla LATAA.
Voit muuttaa kohteiden järjestystä napauttamalla JÄRJESTÄ UUDESTAAN. Kosketa sitten
jonkin aikaa
kohteen kohdalla ja vedä se toiseen paikkaan.
Reunasyötteiden katselu
1 Kun näyttö on sammutettuna, käynnistä Reunanäyttö pyyhkäisemällä Reunanäytössä ensin
ylöspäin ja sitten alaspäin.
39
Perustoiminnot
2 Tuo Reunasyötteet näkyviin pyyhkäisemällä Reunanäytössä vasemmalle tai oikealle.
Reunanäyttö sammuu, jos laitetta ei käytetä määritetyn ajan kuluessa. Voit muuttaa
Reunanäytön aikakatkaisuasetusta avaamalla Sovellukset-näytön ja napauttamalla
Asetukset → Reunanäyttö → Reunasyötteet → Reunasyötteen aikakatkaisu.
Yökello
Voit pitää kellon aktiivisena Reunanäytössä, jolloin se on näkyvissä koko yön.
1 Napauta Sovellukset-näytössä Asetukset → Näyttö.
2 Napauta Yökello ja aktivoi kytkin napauttamalla sitä.
3 Määritä aika, jonka yökello pysyy aktiivisena.
Yökellon sijainnin asettamiseksi napauta Yökellon paikka ja valitse puoli.
Yökellotoiminto poistuu käytöstä, kun akun varaustaso on pienempi kuin 5 %.
40
Perustoiminnot
Ilmoituspaneeli
Ilmoituspaneelin käyttäminen
Kun saat uuden ilmoituksen esimerkiksi viestistä tai vastaamattomasta puhelusta, tilariville tulee
ilmoituskuvake. Jos haluat lisätietoja kuvakkeista, avaa ilmoituspaneeli ja lue tiedot.
Voit avata ilmoituspaneelin vetämällä tilariviä alaspäin. Voit sulkea ilmoituspaneelin
pyyhkäisemällä ylöspäin näytössä.
Voit käyttää seuraavia toimintoja ilmoituspaneelissa.
Avaa Asetukset.
Pika-asetusnäppäimet
Näytä kaikki
pika-asetusnäppäimet.
Säädä kirkkautta.
Käynnistä Pikayhteys.
Napauta ilmoitusta ja suorita eri
toimintoja.
Poista kaikki ilmoitukset.
Avaa ilmoitusasetukset.
41
Perustoiminnot
Pika-asetusnäppäinten käyttäminen
Voit ottaa käyttöön joitakin toimintoja napauttamalla pika-asetusnäppäimiä. Saat näkyviin lisää
näppäimiä pyyhkäisemällä painikealueella vasemmalle tai oikealle tai napauttamalla
. Saat
näkyviin lisäasetuksia koskettamalla näppäintä jonkin aikaa.
Voit muuttaa näppäinten järjestystä napauttamalla
jonkin aikaa ja vetämällä sen sitten toiseen paikkaan.
→ MUOKKAA, koskettamalla näppäintä
S Finder
Voit hakea erilaisia sisältöjä hakusanan avulla.
Sisällön hakeminen laitteesta
Avaa ilmoituspaneeli ja napauta
→ S Finder.
Anna hakusana hakukenttään tai napauta
ja sano hakusana.
Voit tarkentaa hakutuloksia napauttamalla Suodata hakukentän alapuolella ja valitsemalla sitten
suodattimen tiedot.
Hakuluokkien määrittäminen
Voit määrittää hakuluokat hakukenttien avulla tehtävää sisällön hakua varten.
Napauta MUUT → Valitse hakusijainnit ja valitse luokat.
42
Perustoiminnot
Tekstin syöttäminen
Näppäimistöasettelu
Näppäimistö tulee automaattisesti näkyviin, kun syötät tekstiä esimerkiksi viestien lähettämistä
ja muistioiden luontia varten.
Tekstin syöttäminen ei ole tuettua joillakin kielillä. Vaihda syöttökieli joksikin tuetuksi
kieleksi tekstin syöttämistä varten.
Syötä isoja kirjaimia. Jos haluat
kirjoittaa pelkkiä isoja kirjaimia,
napauta kahdesti.
Poista edellinen merkki.
Syötä välimerkkejä.
Siirry seuraavalle riville.
Muuta näppäimistön asetuksia.
Syötä välilyönti.
Syöttökielen vaihtaminen
Napauta → Lisää syöttökielet ja valitse sitten käytettävät kielet. Jos valitset vähintään kaksi
kieltä, voit vaihtaa syöttökieltä pyyhkäisemällä välilyöntinäppäimessä vasemmalle tai oikealle.
43
Perustoiminnot
Näppäimistöasettelun vaihtaminen
Napauta , valitse kieli Kielet ja tyypit -kohdasta ja valitse sitten käytettävä
näppäimistöasettelu.
Kun 3x4-näppäimistö on käytössä, samassa näppäimessä on kolme tai neljä merkkiä.
Voit kirjoittaa merkin napauttamalla vastaavaa näppäintä toistuvasti, kunnes haluamasi
merkki on näkyvissä.
Muita näppäimistötoimintoja
Koskettamalla jonkin aikaa voit käyttää eri toimintoja. Viimeksi käytetty toiminto voi aiheuttaa
sen, että näkyvissä on muita kuvakkeita -kuvakkeen sijaan.
• : Syötä tekstiä puhumalla.
Aloita tai keskeytä tekstinsyöttö
puhumalla.
Avaa näppäimistö.
• : Lisää kohde leikepöydältä.
• : Syötä hymiöitä.
• : Muuta näppäimistön asetuksia.
44
Perustoiminnot
Kopioiminen ja liittäminen
1 Kosketa tekstiä jonkin aikaa.
2 Valitse haluamasi teksti vetämällä
- tai -kuvaketta tai valitse kaikki teksti napauttamalla
Valitse kaikki.
3 Napauta Kopioi tai Leikkaa.
Valittu teksti kopioidaan leikepöydälle.
4 Kosketa jonkin aikaa kohtaa, johon teksti lisätään, ja napauta Liitä.
Voit liittää aiemmin kopioimasi tekstin napauttamalla Leikepöytä ja valitsemalla sitten
tekstin.
Sanakirja
Voit hakea sanojen määritelmiä käyttäessäsi tiettyjä toimintoja, kuten selatessasi Internet-sivuja.
1 Kosketa jonkin aikaa sanaa, jonka määritelmän haluat hakea.
Jos haluamasi sana ei ole valittuna, valitse haluamasi teksti vetämällä
2 Napauta Sanakirja vaihtoehtojen luettelossa.
tai .
Jos sanakirjaa ei ole esiasennettu laitteeseen, napauta Sanakirjojen hallinta →
sanakirjan vieressä ladataksesi sen.
3 Näytä määritelmä sanakirjaponnahdusikkunassa.
-kohtaa
Voit siirtyä koko näytön näkymään napauttamalla . Saat näkyviin lisää määritelmiä
napauttamalla määritelmää näytössä. Voit lisätä sanan suosikkisanojesi luetteloon
napauttamalla tietonäkymässä tai käyttää sanaa hakusanana napauttamalla Hae
verkosta.
45
Perustoiminnot
Ruudunkaappaus
Voit tehdä ruudunkaappauksen laitteen käytön aikana.
Kuvaa pyyhkäisemällä kämmenellä
Paina kotinäppäintä ja virtanäppäintä jonkin aikaa samanaikaisesti. Voit tarkastella
ruudunkaappauskuvia Galleria-sovelluksessa.
Voit tehdä ruudunkaappauksia myös pyyhkäisemällä kädellä vasemmalle tai oikealle näytön yli.
Jos tämä toiminto ei ole käytössä, avaa Sovellukset-näyttö, napauta Asetukset → Edistykselliset
toiminnot → Kuvaa pyyhkäisemällä kämmenellä ja aktivoi sitten kytkin napauttamalla sitä.
Ruudunkaappaus ei ole mahdollista joidenkin sovellusten ja toimintojen käytön aikana.
Älykäs näyttökuva
Voit kaapata nykyisen näytön ja vieritettävän alueen. Voit lisäksi rajata ja jakaa kaapatun
näyttökuvan heti.
Jos tämä toiminto ei ole käytössä, avaa Sovellukset-näyttö, napauta Asetukset → Edistykselliset
toiminnot → Älykäs näyttökuva, aktivoi kytkin napauttamalla sitä ja tee sitten ruudunkaappaus.
Voit käyttää kaapattavassa näytössä seuraavia toimintoja:
• Sieppaa lisää: Kaappaa lisää sisältöä, joka jatkuu useille näytöille, kuten Internet-sivu. Tämä
näyttö vierittyy automaattisesti alaspäin, jolloin lisää sisältöä kaapataan.
• Jaa: Jaa ruudunkaappaus.
• Rajaa: Rajaa osa ruudunkaappauskuvasta.
46
Perustoiminnot
Sovellusten avaaminen
Avaa sovellus valitsemalla sen kuvake alkunäytössä tai Sovellukset-näytössä.
Voit avata sovelluksen viimeksi käytettyjen sovellusten luettelosta napauttamalla
valitsemalla hiljattain käytetyn sovelluksen ikkunan.
ja
Sovelluksen sulkeminen
Napauta
ja sulje sovellus vetämällä sen ikkunaa vasemmalle tai oikealle. Voit sulkea kaikki
käynnissä olevat sovellukset napauttamalla SULJE KAIKKI.
Moni-ikkuna
Esittely
Moni-ikkunatoiminnon avulla voit käyttää kahta sovellusta yhtä aikaa jaetun näytön näkymässä.
Voit käyttää useita sovelluksia samanaikaisesti myös ponnahdusikkunanäkymässä.
Jotkin sovellukset eivät ehkä tue tätä toimintoa.
Jaetun näytön näkymä
Ponnahdusikkunanäkymä
47
Perustoiminnot
Jaetun näytön näkymä
1 Avaa viimeksi käytettyjen sovellusten luettelo napauttamalla .
2 Pyyhkäise ylös- tai alaspäin ja napauta hiljattain käytetyn sovelluksen ikkunassa.
Valittu sovellus käynnistyy ylemmässä ikkunassa.
3 Valitse toinen käynnistettävä sovellus pyyhkäisemällä vasemmalle tai oikealle.
Voit siirtyä jaetun näytön näkymään myös koskettamalla
48
jonkin aikaa.
Perustoiminnot
Lisätoimintojen käyttäminen
Kun käytät sovelluksia jaetun näytön näkymässä, valitse sovellusikkuna, napauta
sovellusikkunoiden välissä olevaa ympyrää ja käytä sitten seuraavia toimintoja:
• : Vaihda sijaintia sovellusikkunoiden välillä.
• : Vedä ja pudota tekstiä tai kopioituja kuvia ikkunasta toiseen. Paina jonkin aikaa kohdetta
valitussa ikkunassa ja vedä se johonkin kohtaan toisessa ikkunassa.
Jotkin sovellukset eivät ehkä tue tätä toimintoa.
49
Perustoiminnot
• : Pienennä ikkuna.
• : Suurenna ikkuna.
• : Sulje sovellus.
Ikkunan koon muuttaminen
Voit säätää sovellusikkunoiden kokoa vetämällä ikkunoiden välissä olevaa ympyrää ylös tai alas.
Ponnahdusikkunanäkymä
1 Käynnistä Sovellukset-näytössä sovellus, jota haluat käyttää ponnahdusikkunanäkymässä.
2 Vedä vinottain alaspäin jommastakummasta yläkulmasta.
Sovelluksen näyttö tulee ponnahdusikkunanäkymään.
Vedä ja pudota sisältöä.
Pienennä ikkuna.
Sulje sovellus.
Suurenna ikkuna.
50
Perustoiminnot
Ponnahdusikkunoiden siirtäminen
Voit siirtää ponnahdusikkunaa koskettamalla ympyrää ikkunassa jonkin aikaa ja vetämällä sen
uuteen paikkaan.
Samsung-tili
Esittely
Samsung-tilisi on yhdistetty tilipalvelu, jonka avulla voit käyttää erilaisia Samsungin palveluja
mobiililaitteissa, televisioissa ja Samsungin Internet-sivustossa. Kun Samsung-tilisi on rekisteröity,
voit käyttää Samsungin sovelluksia kirjautumatta sisään tilillesi.
Luo Samsung-tilisi sähköpostiosoitteesi avulla.
Jos haluat nähdä luettelon palveluista, joita voit käyttää Samsung-tilisi kanssa, mene
osoitteeseen account.samsung.com. Saat lisätietoja Samsung-tilistä avaamalla Sovelluksetnäytön ja napauttamalla Asetukset → Tilit → Samsung-tili → Ohje.
Samsung-tilin rekisteröinti
Uuden Samsung-tilin rekisteröinti
Jos sinulla ei ole Samsung-tiliä, luo tili.
1 Napauta Sovellukset -näytössä Asetukset → Tilit → Lisää tili.
2 Napauta Samsung-tili → LUO TILI.
3 Luo tili valmiiksi noudattamalla näytön ohjeita.
51
Perustoiminnot
Olemassa olevan Samsung-tilin rekisteröinti
Jos sinulla on jo Samsung-tili, rekisteröi se laitteeseen.
1 Napauta Sovellukset-näytössä Asetukset → Tilit → Lisää tili.
2 Napauta Samsung-tili.
3 Anna sähköpostiosoitteesi ja salasanasi ja napauta sitten KIRJAUDU.
Jos olet unohtanut tilisi tiedot, napauta Unohditko tunnuksesi tai salasanasi? Saat tilisi
tiedot selville antamalla pyydetyt tiedot ja suojauskoodin, joka näkyy näytössä.
Samsung-tilin poistaminen
Kun poistat rekisteröidyn Samsung-tilisi laitteesta, myös yhteystietosi, tapahtumasi ja muut
tietosi poistetaan.
1 Napauta Sovellukset-näytössä Asetukset → Tilit
2 Napauta Samsung-tili ja napauta poistettavaa tiliä.
3 Napauta MUUT → Poista tili → POISTA TILI.
4 Anna Samsung-tilisi salasana ja napauta VAHVISTA.
5 Napauta POISTA TILI.
52
Perustoiminnot
Tietojen siirtäminen vanhasta laitteesta
Voit siirtää aiemman laitteesi tiedot laitteeseesi Samsung Smart Switch -sovelluksen avulla.
Seuraavat Samsung Smart Switch -versiot ovat saatavilla.
• Mobiililaiteversio: Voit siirtää tietoja mobiililaitteesta toiseen. Voit käynnistää sovelluksen
mobiiliversion napauttamalla Asetukset → Varmuuskopioi ja palauta → Avaa Smart
Switch. Jos sinulla ei ole sovellusta, lataa se Galaxy Apps -kaupasta tai Play Kauppapalvelusta.
• Tietokoneversio: Voit siirtää tietoja laitteestasi tietokoneeseen ja päinvastoin. Voit ladata
sovelluksen osoitteesta www.samsung.com/smartswitch.
• Samsung Smart Switch ei ole tuettu joissakin laitteissa tai tietokoneissa.
• Käyttöön liittyy rajoituksia. Lisätietoja on osoitteessa www.samsung.com/smartswitch.
Samsung suhtautuu tekijänoikeuksiin vakavasti. Siirrä vain sisältöä, jonka omistat tai
jonka siirtämiseen sinulla on oikeus.
Tietojen siirtäminen USB-yhteydellä
Voit yhdistää aiemman laitteesi uuteen laitteeseen USB-liittimen ja USB-kaapelin avulla ja siirtää
tietoja helposti ja nopeasti asentamatta sovellusta aiempaan laitteeseesi.
1 Liitä USB-liitin uuden laitteen monitoimiliitäntään.
2 Liitä laite aiempaan laitteeseesi USB-kaapelilla.
Aiempi laite
Laitteesi
1
USB-liitin
USB-kaapeli
2
53
Perustoiminnot
3 Kun sovelluksen valintaikkuna on näkyvissä, napauta Smart Switch → KÄYNNISTÄ.
Uusi laite tunnistaa aiemman laitteesi, ja näyttöön tulee luettelo tiedoista, jotka voit siirtää.
4 Siirrä tiedot aiemmasta laitteesta noudattamalla näytön ohjeita.
Älä irrota USB-kaapelia tai USB-liitintä laitteesta tiedostojen siirron aikana. Muutoin
tietoja voi kadota tai laite voi vahingoittua.
Tietojen siirtäminen USB-liittimen kautta lisää akkuvirran kulutusta. Varmista, että
akku on ladattu täyteen ennen tietojen siirtämistä. Jos akkuvirta on vähissä, tietojen
siirtäminen voi keskeytyä.
Tietojen siirtäminen langattomasti
Voit siirtää tiedot aiemmasta laitteestasi uuteen laitteeseesi.
1 Lataa ja asenna Smart Switch -sovellus Galaxy Apps -kaupasta tai Play Kauppa -palvelusta
aiemmassa laitteessasi. Käynnistä sitten Smart Switch.
2 Aseta laitteet lähelle toisiaan.
54
Perustoiminnot
3 Avaa uudessa laitteessasi Sovellukset-näyttö, napauta Asetukset → Varmuuskopioi ja
palauta → Avaa Smart Switch.
4 Valitse uudessa laitteessa aiemman laitteen tyyppi luettelosta ja napauta KÄYNNISTÄ.
5 Siirrä tiedot aiemmasta laitteestasi noudattamalla näytön ohjeita.
Varmuuskopiotietojen siirtäminen tietokoneesta
Varmuuskopioi tiedot aiemmasta laitteestasi tietokoneeseen ja tuo tiedot uuteen laitteeseen.
1 Siirry tietokoneella osoitteeseen www.samsung.com/smartswitch ja lataa Smart Switch.
2 Käynnistä Smart Switch tietokoneessa.
Jos aiempi laitteesi ei ole Samsung-laite, varmuuskopioi tiedot tietokoneeseen laitteen
valmistajan toimittamalla ohjelmalla. Siirry sitten vaiheeseen 5.
3 Liitä aiempi laitteesi tietokoneeseen USB-kaapelilla.
4 Varmuuskopioi tiedot laitteesta noudattamalla tietokoneessa näytön ohjeita. Irrota sitten
aiempi laite tietokoneesta.
5 Liitä uusi laitteesi tietokoneeseen USB-kaapelilla.
6 Siirrä tiedot uuteen laitteeseen noudattamalla tietokoneen näytön ohjeita.
55
Perustoiminnot
Laitteen ja tietojen hallinta
Laitteen liittäminen tietokoneeseen tietojen siirtämistä varten
Esimerkiksi ääni-, video- ja kuvatiedostoja voidaan siirtää laitteesta tietokoneeseen tai
päinvastoin.
Älä irrota USB-kaapelia laitteesta tiedostojen siirron aikana. Muutoin tietoja voi kadota tai
laite voi vahingoittua.
Laitteiden välinen yhteys ei ehkä toimi oikein, jos ne liitetään USB-keskittimen kautta.
Liitä laite tietokoneen USB-porttiin suoraan.
1 Liitä laite tietokoneeseen USB-kaapelilla.
2 Avaa ilmoituspaneeli ja napauta sitten Yhdistetty medialaitteena → Siirretään
mediatiedostoja.
Jos tietokone ei tunnista laitettasi, napauta Siirretään kuvia.
3 Salli tietokoneen käyttää laitteesi tietoja napauttamalla SALLI.
Kun tietokone tunnistaa laitteesi, laite näkyy Oma tietokone -kohdassa.
4 Siirrä tiedostoja laitteen ja tietokoneen välillä.
Laitteen päivittäminen
Laitteeseen voidaan päivittää uusin ohjelmisto.
Päivittäminen langattoman yhteyden välityksellä
Uusin ohjelmisto voidaan päivittää laitteeseen suoraan firmware over-the-air (FOTA) -palvelun
avulla.
Napauta Sovellukset-näytössä Asetukset → Tietoja laitteesta → Lataa päivitykset
manuaalisesti.
Kun napautat Lataa päivitykset automaattisesti -kytkintä aktivoidaksesi sen, päivitykset
latautuvat, kun laite liittyy Wi-Fi-verkkoon.
56
Perustoiminnot
Päivittäminen Smart Switch -sovelluksella
Voit yhdistää laitteen tietokoneeseen ja päivittää laitteeseen uusimman ohjelmiston.
1 Siirry tietokoneella osoitteeseen www.samsung.com/smartswitch ja lataa ja asenna Smart
Switch.
2 Käynnistä Smart Switch tietokoneessa.
3 Liitä laite tietokoneeseen USB-kaapelilla.
4 Jos ohjelmistopäivitys on saatavissa, päivitä laite noudattamalla näytön ohjeita.
• Älä sammuta tietokonetta tai irrota USB-kaapelia, kun laitetta päivitetään.
• Älä liitä muita medialaitteita tietokoneeseen laitteen päivityksen aikana. Muutoin
päivityksessä voi ilmetä häiriöitä. Ennen päivitystä irrota kaikki muut medialaitteet
tietokoneesta.
Tietojen varmuuskopioiminen ja palauttaminen
Voit pitää henkilökohtaiset tietosi, sovellustiedot ja asetukset suojattuina laitteessa. Voit
varmuuskopioida arkaluontoiset tietosi varmuuskopiointitilille ja käyttää niitä myöhemmin.
Tietojen varmuuskopioiminen ja palauttaminen edellyttää kirjautumista Google- tai Samsungtiliin. Lisätietoja on kohdissa Samsung-tili ja Tilit.
Samsung-tilin käyttäminen
Napauta Sovellukset-näytössä Asetukset → Varmuuskopioi ja palauta → Varmuuskopioi omat
tiedot Samsung-tilin kohdalla, aktivoi varmuuskopioitavat tiedot napauttamalla niiden vieressä
olevaa kytkintä ja napauta sitten VARMUUSKOPIOI NYT.
Voit asettaa laitteen varmuuskopioimaan tiedot automaattisesti aktivoimalla Automaattinen
varmuuskopiointi -kytkimen napauttamalla sitä.
Voit palauttaa tiedot Samsung-tilin avulla napauttamalla Palauta. Nykyiset tiedot poistetaan
laitteesta valittujen kohteiden palauttamista varten.
57
Perustoiminnot
Google-tilin käyttäminen
Napauta Sovellukset-näytössä Asetukset → Varmuuskopioi ja palauta → Varmuuskopioi
omat tiedot Google-tilille ja aktivoi se napauttamalla kytkintä. Napauta Varmuuskopioinnin tili
ja valitse jokin tili varmuuskopioinnin tiliksi.
Voit palauttaa tiedot Google-tilin avulla aktivoimalla Automaattinen palautus -kytkimen
napauttamalla sitä. Kun asennat sovelluksia uudelleen, varmuuskopioidut asetukset ja tiedot
palautetaan.
Alkuperäisten tietojen palauttaminen
Voit poistaa kaikki asetukset ja tiedot laitteesta. Varmuuskopioi kaikki laitteeseen tallennetut
tärkeät tiedot ennen tehdasasetusten palauttamista. Lisätietoja on kohdassa Tietojen
varmuuskopioiminen ja palauttaminen.
Napauta Sovellukset-näytössä Asetukset → Varmuuskopioi ja palauta → Alkuperäisten
tietojen palautus → PALAUTA LAITE → POISTA KAIKKI. Laite käynnistyy uudelleen
automaattisesti.
Pikayhteys
Esittely
Pikayhteys-toiminnon avulla voit etsiä lähellä olevat Bluetooth-kuulokemikrofonit, televisiot tai
muut laitteet ja muodostaa niihin yhteyden nopeasti.
• Jos yhdistettävä laite ei tue Pikayhteys-toimintoa, ota käyttöön sen Wi-Fi Direct- tai
Bluetooth-toiminto ennen Pikayhteys-toiminnon käynnistämistä laitteessasi.
• Yhdistämistapa voi vaihdella yhdistettävien laitteiden tyypin tai jaettavan sisällön
mukaan.
58
Perustoiminnot
Liittäminen muihin laitteisiin
1 Avaa ilmoituspaneeli ja napauta Pikayhteys.
Wi-Fi- ja Bluetooth-toiminnot tulevat käyttöön automaattisesti.
Jos Pikayhteys-toimintoa ei näy ilmoituspaneelissa, napauta
aktivoi Pikayhteys-kytkin napauttamalla sitä.
→ MUOKKAA ja
2 Napauta Hae läheisiä laitteita.
Jos aiemmin yhdistettyä laitetta ei ole, laite etsii lähellä olevat muut laitteet automaattisesti.
3 Valitse laite luettelosta ja muodosta siihen yhteys noudattamalla näytön ohjeita.
Seuraavat toimenpiteet voivat vaihdella yhdistettävän laitteen mukaan.
Voit muuttaa laitteesi näkyvyysasetusta napauttamalla MUUT → Asetukset → Laitteen
näkyvyys ja valitsemalla sitten asetuksen.
Sisällön jakaminen
Voit jakaa sisältöä yhdistettyjen laitteiden kanssa.
1 Avaa ilmoituspaneeli ja napauta Pikayhteys.
2 Napauta Hae läheisiä laitteita.
3 Valitse laite löydettyjen laitteiden luettelosta.
4 Napauta Jaa sisältö ja valitse medialuokka.
5 Lähetä sisältö yhdistettyyn laitteeseen noudattamalla näytön ohjeita.
Seuraavat toimenpiteet voivat vaihdella valitun medialuokan mukaan.
59
Perustoiminnot
Yhdistäminen televisioon
Voit yhdistää laitteen televisioon ja katsella sitten laitteessa olevaa sisältöä suuresta
kuvaruudusta. Yhdistetyn television mukaan voi olla, että käytettävissä on enemmän toimintoja.
1 Avaa televisio ja sijoita laitteesi television lähelle.
2 Avaa ilmoituspaneeli ja napauta Pikayhteys → Hae läheisiä laitteita.
3 Valitse televisio.
Television kanssa käytettävissä olevien toimintojen luettelo tulee näkyviin.
4 Valitse toiminto ja käytä toimintoa noudattamalla näytön ohjeita.
Käytettävissä olevat toiminnot voivat vaihdella television mukaan.
• Smart View: Näytä laitteen sisältö television kuvaruudussa. Yhdistettävä televisio voi
aiheuttaa sen, että Screen Mirroring -toiminto on otettava käyttöön televisiossa. Jos
televisio ei tue Screen Mirroring -toimintoa, ota toiminto käyttöön yhteensopivien
lisävarusteiden avulla. Yhteensopivia lisävarusteita ovat esimerkiksi HomeSync-laitteet ja
AllShare Cast -sovitin.
• TV:stä mobiililaitteeseen: Katso televisiota laitteesi näytössä. Voit jatkaa television
katselua sallitun yhteysetäisyyden sisällä.
• Television hallinta: Voit käyttää laitettasi TV:n kaukosäätimenä.
• TV:n ääni mobiililaitteeseen: Kuuntele ääntä laitteen kaiuttimista television katselun
aikana. Voit liittää kuulokemikrofonin laitteeseen, jolloin muut eivät kuule television
ääntä.
60
Perustoiminnot
• Tiedote TV:ssä: Aseta televisio käynnistymään automaattisesti laitteessa esimääritetyn
ajan mukaisesti ja näyttämään kuvaruudussa kellonaika, säätiedot ja aikataulutietosi.
Jotta voit käyttää tätä sovellusta, laitteesi ja television on oltava yhdistettyinä samaan
tukiasemaan.
• Rekisteröi televisio/Poista television rekisteröinti: Rekisteröi televisio laitteeseesi, niin
voit käyttää lisätoimintoja, kuten Television hallinta ja Tiedote TV:ssä.
• Yhteys voi aiheuttaa sen, että joitakin tiedostoja puskuroidaan toiston aikana.
• Jos televisio ei tue High-bandwidth Digital Content Protection (HDCP) -tekniikkaa, et
voi katsella Digital Rights Management (DRM) -suojattua sisältöä televisiossa.
Sisällön suoratoisto rekisteröidyssä televisiossa
Jos rekisteröit television laitteeseesi, voit muodostaa yhteyden televisioon helposti sisältöä
toistaessasi.
Kun laitteesi tunnistaa rekisteröidyn television katsellessasi sisältöä, -kuvake tulee näkyviin
laitteessa. Voit lähettää sisällön laitteestasi televisioon napauttamalla kuvaketta.
• Tämä toiminto on tuettu vain laitteen oletusgalleriasovelluksessa.
• Kun rekisteröity televisio on kytketty pistorasiaan, voit käyttää tätä toimintoa, vaikka
television kuvaruutu olisi poissa käytöstä.
61
Perustoiminnot
Jakotoiminnot
Voit jakaa sisältöä eri jakotoimintojen avulla. Seuraavassa on esimerkki kuvien jakamisesta.
Tiedostojen jakamisesta matkapuhelinverkon kautta saattaa aiheutua lisäkustannuksia.
1 Napauta Sovellukset-näytössä Galleria.
2 Valitse kuva.
3 Napauta Jaa ja valitse jakotapa, kuten Bluetooth tai sähköposti.
Voit lisäksi hyödyntää seuraavia toimintoja:
• Helppo jako: Jaa sisältöä yhteyshenkilöidesi kanssa. Tämän toiminnon käyttäminen
edellyttää puhelinnumerosi vahvistamista.
• Tämän ominaisuuden käyttömahdollisuus määräytyy alueen ja palveluntarjoajan
mukaan.
• Jos vastaanottajat eivät ole vahvistaneet puhelinnumeroaan tai jos heidän laitteensa
eivät tue tätä toimintoa, heille lähetetään tekstiviestinä linkki tiedostoihin. Linkki
vanhenee tietyn ajan kuluttua.
• Smart View: Voit näyttää laitteesi näytössä näkyvän sisällön suuremmassa näytössä
langattoman yhteyden avulla.
• Lähijako: Jaa sisältöä lähellä olevien laitteiden kanssa esimerkiksi Wi-Fi Direct- tai
Bluetooth-yhteyden kautta.
• Tulosta: Tulosta sisältöä laitteeseen asennettujen tulostinlaajennusten avulla.
4 Jaa kuva muiden kanssa noudattamalla näytön ohjeita.
Kun kuva lähetetään vastaanottajien laitteisiin, heidän laitteissaan näkyy ilmoitus. Kuvaa voi
tarkastella tai sen voi ladata napauttamalla ilmoitusta.
62
Perustoiminnot
Hätätila
Hätätila muuttaa näytön harmaasävyiseksi akkuvirran kulumisen vähentämiseksi. Jotkin
sovellukset ja toiminnot ovat rajoitettuja. Hätätilassa voit esimerkiksi soittaa hätäpuhelun,
lähettää sijaintitietosi muille ja toistaa hälytysäänen.
Paina virtanäppäintä jonkin aikaa ja napauta sitten Hätätila.
Käytä lisävaihtoehtoja.
Sytytä salama.
Toista hälytyksiä.
Lähetä nykyiset sijaintitietosi
viestinä.
Soita puhelu.
Selaa Internetiä.
Lisää muita sovelluksia
käytettäviksi.
Akun jäljellä oleva varaus ja
käyttöaika
Soita hätäpuhelu.
Jäljellä oleva käyttöaika näyttää ajan, joka on jäljellä, ennen kuin akkuvirta loppuu.
Jäljellä oleva käyttöaika voi vaihdella laitteen asetusten ja käyttöolojen mukaan.
Hätätilan poistaminen käytöstä
Voit poistaa hätätilan käytöstä napauttamalla MUUT → Poista hätätila käytöstä. Voit myös
painaa virtanäppäintä jonkin aikaa ja napauttaa sitten Hätätila.
63
Sovellukset
Sovellusten asentaminen tai asennuksen
poistaminen
Galaxy Apps
Voit ostaa ja ladata sovelluksia. Voit ladata sovelluksia, jotka on suunniteltu nimenomaan
Samsung Galaxy -laitteisiin.
Napauta Sovellukset-näytössä Samsung → Galaxy Apps.
Tämän sovelluksen käyttömahdollisuus määräytyy alueen ja palveluntarjoajan mukaan.
Sovellusten asentaminen
Voit selata sovelluksia luokittain tai etsiä niitä hakusanalla napauttamalla ETSI.
Näet tietoja sovelluksesta valitsemalla sen. Voit ladata maksuttomia sovelluksia napauttamalla
ASENNA. Voit ostaa ja ladata maksullisia sovelluksia napauttamalla hintaa ja noudattamalla
näytön ohjeita.
Voit muuttaa automaattisen päivityksen asetuksia napauttamalla LISÄÄ → Asetukset →
Päivitä sovellukset automaattisesti ja valitsemalla sitten asetuksen.
Play Kauppa
Voit ostaa ja ladata sovelluksia.
Napauta Sovellukset-näytössä Play Kauppa.
Sovellusten asentaminen
Voit selata sovelluksia luokittain tai etsiä sovelluksia hakusanan avulla.
Näet tietoja sovelluksesta valitsemalla sen. Voit ladata maksuttomia sovelluksia napauttamalla
ASENNA. Voit ostaa ja ladata maksullisia sovelluksia napauttamalla hintaa ja noudattamalla
näytön ohjeita.
→ Asetukset →
Voit muuttaa automaattisen päivityksen asetuksia napauttamalla
Automaattiset sovelluspäivitykset ja valitsemalla sitten asetuksen.
64
Sovellukset
Sovellusten hallinta
Sovellusten asennuksen poistaminen tai poistaminen käytöstä
Napauta Sovellukset-näytössä MUOKKAA. -kuvake näkyy niiden sovellusten vieressä, jotka
voi poistaa käytöstä tai joiden asennuksen voi poistaa. Valitse sovellus ja napauta POIS PÄÄLTÄ
tai OK. Voit myös napauttaa Sovellukset-näytössä Asetukset → Sovellukset → Sovellusten
hallinta, valita sovelluksen ja napauttaa sitten POISTA KÄYT. tai POISTA ASENNUS.
• POISTA KÄYT.: Poista käytöstä valitut oletussovellukset, joiden asennusta ei voi poistaa
laitteesta.
• POISTA ASENNUS: Poista ladattujen sovellusten asennus.
Sovellusten ottaminen käyttöön
Voit napauttaa Sovellukset-näytössä Asetukset → Sovellukset → Sovellusten hallinta →
→ Poistettu käytöstä, valita sovelluksen ja napauttaa sitten OTA KÄYTTÖÖN.
Sovellusten käyttöoikeuksien määrittäminen
Joidenkin sovellusten oikea toiminta edellyttää, että niillä on oikeus käyttää tietojasi, jotka ovat
laitteessa. Kun avaat sovelluksen, näkyviin voi tulla ponnahdusikkuna, joka pyytää tiettyjen
toimintojen tai tietojen käyttöoikeutta. Myönnä käyttöoikeudet sovellukselle napauttamalla
ponnahdusikkunassa SALLI.
Voit tarkastella sovellusten käyttöoikeusasetuksia avaamalla Sovellukset-näytön ja napauttamalla
Asetukset → Sovellukset → Sovellusten hallinta. Valitse sovellus ja napauta Luvat. Voit
tarkastella sovelluksen käyttöoikeusluetteloa ja muuttaa sen käyttöoikeuksia.
Voit tarkastella tai muuttaa sovelluksen asetuksia käyttöoikeusluokan mukaan avaamalla
Sovellukset-näytön ja napauttamalla Asetukset → Yksityisyys ja turvallisuus → Sovelluksen
oikeudet. Valitse kohde ja myönnä oikeudet napauttamalla sovellusten vieressä olevia kytkimiä.
Jos et myönnä sovelluksille käyttöoikeuksia, sovellusten perustoiminnot eivät ehkä toimi
oikein.
65
Sovellukset
Puhelin
Esittely
Voit soittaa tai vastaanottaa ääni- ja videopuheluja.
Puhelujen soittaminen
1 Napauta Sovellukset-näytössä Puhelin.
2 Anna puhelinnumero.
Jos näppäimistö ei näy näytössä, avaa näppäimistö napauttamalla
3 Soita äänipuhelu napauttamalla
.
tai soita videopuhelu napauttamalla
.
Käytä lisävaihtoehtoja.
Lisää numero
yhteystietoluetteloon.
Esikatsele puhelinnumeroa.
Poista edellinen merkki.
Piilota näppäimistö.
66
Sovellukset
Pikavalintojen käyttäminen
Voit soittaa puheluja nopeasti määrittämällä pikavalintanumeroita.
Kun haluat määrittää numeron pikavalintaan, napauta MUUT → Pikavalinta, valitse
pikavalintanumero ja valitse sitten yhteystieto.
Voit soittaa puhelun koskettamalla jonkin aikaa pikavalintanumeroa numeronäppäimistössä.
Jos haluat määrittää pikavalintanumeron 10 tai sitä suuremman, napauta numeron ensimmäisiä
numeroita ja kosketa sitten jonkin aikaa viimeistä numeroa.
Jos esimerkiksi asetat numeron 123 pikavalintanumeroksi, napauta 1, napauta 2 ja kosketa sitten
jonkin aikaa 3.
Puhelujen soittaminen lukitusta näytöstä
Vedä lukitussa näytössä
-kuvake suuren ympyrän ulkopuolelle.
Puhelujen soittaminen puhelulokeista tai yhteystietoluettelosta
Napauta LOKI tai YHTEYSTIEDOT ja pyyhkäise oikealle sen yhteystiedon tai puhelinnumeron
kohdalla, johon haluat soittaa.
67
Sovellukset
Soittaminen ulkomaille
1 Avaa näppäimistö napauttamalla , jos näppäimistö ei näy näytössä.
2 Kosketa 0-näppäintä jonkin aikaa, kunnes +-merkki tulee näkyviin.
3 Anna maan numero, suuntanumero ja puhelinnumero ja napauta sitten
.
Puhelujen vastaanottaminen
Puheluun vastaaminen
Kun puhelu saapuu, vedä
-kuvake suuren ympyrän ulkopuolelle.
Puhelun hylkääminen
Kun puhelu saapuu, vedä
-kuvake suuren ympyrän ulkopuolelle.
Jos haluat lähettää viestin hylätessäsi saapuvan puhelun, vedä hylkäysviestipalkkia ylöspäin.
Voit luoda erilaisia hylkäysviestejä avaamalla Sovellukset-näytön ja napauttamalla Puhelin →
MUUT → Asetukset → Puheluiden esto → Puheluiden hylkäysviestit, kirjoittamalla viestin ja
napauttamalla sitten .
Vastaamattomat puhelut
Jos puheluun ei vastata, -kuvake tulee näkyviin tilariville. Saat vastaamattomien puhelujen
luettelon näkyviin avaamalla ilmoituspaneelin. Voit näyttää vastaamattomat puhelut myös
napauttamalla Sovellukset-näytössä Puhelin → LOKI.
68
Sovellukset
Puhelinnumerojen estäminen
Voit estää puhelut, jotka tulevat tietyistä, estoluetteloon lisätyistä numeroista.
1 Napauta Sovellukset-näytössä Puhelin → MUUT → Asetukset → Puheluiden esto →
Estoluettelo.
2 Napauta LOKI tai YHTEYSTIEDOT, valitse yhteystiedot ja napauta
.
Voit antaa numeron manuaalisesti napauttamalla Anna puhelinnumero. ja kirjoittamalla
sitten puhelinnumeron.
Kun estetyt numerot yrittävät ottaa sinun yhteyden, et saa ilmoitusta. Puheluista jää merkintä
puhelulokiin.
Voit estää saapuvat puhelut myös niiltä henkilöiltä, joiden puheluissa ei näy soittajan
tunnusta. Ota Estä anonyymit puhelut -toiminto käyttöön napauttamalla kytkintä.
Toiminnot puhelujen aikana
Äänipuhelun aikana
Seuraavat toiminnot ovat käytettävissä:
• PITO: Aseta puhelu pitoon. Voit noutaa puhelun pidosta napauttamalla JATKA PUHELUA.
• Lisää puhelu: Soita toinen puhelu.
• Lisävoimakk.: Lisää äänenvoimakkuutta.
• Bluetooth: Vaihda Bluetooth-kuulokemikrofoniin, jos se on yhdistetty laitteeseen.
• Kaiutin: Ota kaiutinpuhelutoiminto käyttöön tai poista se käytöstä. Kun käytät
kaiutinpuhelutoimintoa, puhu mikrofoniin laitteen yläreunassa ja pidä laite poissa korvaltasi.
• Nronäpp./Piilota: Avaa tai sulje näppäimistö.
• Mykistä: Poista mikrofoni käytöstä, minkä jälkeen toinen osapuoli ei kuule sinua.
• Sähköposti: Lähetä sähköpostiviesti.
• Viesti: Lähetä viesti.
• Internet: Selaa Internet-sivuja.
• Yhteystiedot: Avaa yhteystietoluettelo.
• Kalenteri: Avaa kalenteri.
• Muistio: Luo muistio.
• : Lopeta nykyinen puhelu.
69
Sovellukset
Videopuhelun aikana
Napauttamalla näyttöä voit käyttää seuraavia toimintoja:
• LISÄÄ: Käytä lisätoimintoja.
• Vaihda: Siirry etukamerasta takakameraan tai päinvastoin.
• : Lopeta nykyinen puhelu.
• Mykistä: Poista mikrofoni käytöstä, minkä jälkeen toinen osapuoli ei kuule sinua.
Yhteystiedot
Esittely
Voit luoda uusia yhteystietoja tai hallita laitteessa olevia yhteystietoja.
Yhteystietojen lisääminen
Yhteystietojen luominen manuaalisesti
1 Napauta Sovellukset-näytössä Yhteystiedot.
2 Napauta ja valitse tallennussijainti.
3 Anna yhteystiedot.
• : Lisää kuva.
• /
: Lisää tai poista yhteystietokenttä.
4 Napauta TALLENNA.
70
Sovellukset
Voit lisätä yhteystietoluetteloon puhelinnumeron numeronäppäimistöltä avaamalla Sovelluksetnäytön ja napauttamalla Puhelin. Jos näppäimistö ei näy näytössä, avaa näppäimistö
napauttamalla . Anna numero ja napauta Lisää yhteystietoihin.
Voit lisätä yhteystietoluetteloon puhelinnumeron saapuneista puheluista avaamalla Sovelluksetnäytön ja napauttamalla Puhelin → LOKI → yhteystieto.
Yhteystietojen tuominen
Voit tuoda yhteystietoja tallennuspalveluista laitteeseesi.
Napauta Sovellukset-näytössä Yhteystiedot → MUUT → Asetukset → Tuo/vie yhteystiedot →
TUO ja valitse tuontiasetus.
Yhteystietojen etsiminen
Napauta Sovellukset-näytössä Yhteystiedot.
Käytä jotakin seuraavista etsintätavoista:
• Selaa yhteystietoluetteloa ylös tai alas.
• Voit selata yhteystietoluetteloa nopeasti vetämällä sormella luettelon oikealla puolella
olevassa hakemistossa.
• Napauta yhteystietoluettelon yläreunassa olevaa hakukenttää ja anna hakuehdot.
Kun yhteystieto on valittuna, toimi jollakin seuraavista tavoista:
• : Lisää suosikkiyhteystietoihin.
• /
: Soita ääni- tai videopuhelu.
• : Luo viesti.
• : Luo sähköpostiviesti.
71
Sovellukset
Profiilin jakaminen
Voit jakaa muiden kanssa profiilitietosi, kuten valokuvan ja tilaviestin, käyttämällä
profiilinjakamistoimintoa.
• Tämän ominaisuuden käyttömahdollisuus määräytyy alueen ja palveluntarjoajan
mukaan.
• Tämä toiminto on vain niiden yhteyshenkilöiden käytettävissä, jotka ovat ottaneet
profiilinjakamistoiminnon käyttöön omassa laitteessaan.
Napauta Sovellukset-näytössä Yhteystiedot → oma profiilisi → Profiilin jako ja aktivoi
sitten kytkin napauttamalla sitä. Tämän toiminnon käyttäminen edellyttää puhelinnumerosi
vahvistamista. Voit tarkastella yhteyshenkilön päivitettyä profiilia Yhteystiedot-luettelossa.
Voit määrittää lisää jaettavia kohteita napauttamalla Jaetun profiilin tiedot ja valitsemalla
kohteet.
Voit määrittää yhteystietoryhmän, jonka kanssa profiili jaetaan, napauttamalla Jaa: ja valitsemalla
vaihtoehdon.
Yhteystietojen jakaminen
Voit jakaa yhteystietoja muiden kanssa eri jakamisvaihtoehtojen avulla.
1 Napauta Sovellukset-näytössä Yhteystiedot.
2 Napauta MUUT → Jaa.
3 Valitse yhteystiedot ja napauta JAA.
4 Valitse jakotapa.
72
Sovellukset
Viestit
Esittely
Voit lähettää ja lukea viestejä keskusteluissa.
Viestien lähettäminen
Viestien lähettämisestä voidaan veloittaa lisämaksu verkkovierailun aikana.
1 Napauta Sovellukset-näytössä Viestit.
2 Napauta .
3 Lisää vastaanottajat ja kirjoita viesti.
Käytä lisävaihtoehtoja.
Anna vastaanottajat.
Valitse yhteystieto yhteystietojen
luettelosta.
Liitä tiedostoja.
Lähetä viesti.
Kirjoita viesti.
Syötä hymiöitä.
4 Lähetä viesti napauttamalla LÄHETÄ.
73
Sovellukset
Viestien näyttäminen
Viestit ryhmitellään viestiketjuiksi yhteystiedon mukaan.
Viestien vastaanottamisesta voidaan veloittaa lisämaksu verkkovierailun aikana.
1 Napauta Sovellukset-näytössä Viestit.
2 Valitse viestiluettelosta yhteystieto.
3 Tarkastele keskustelua.
Tarpeettomien viestien estäminen
Voit estää tietyistä numeroista tulevat viestit tai viestit, joissa on estoluetteloosi lisättyjä
ilmauksia.
1 Napauta Sovellukset-näytössä Viestit.
2 Napauta MUUT → Asetukset → Estä viestit.
3 Napauta Estoluettelo.
Voit lisätä estettävät ilmaukset napauttamalla Estä ilmaukset.
4 Napauta SAAPUNEET tai YHTEYSTIEDOT, valitse yhteystiedot ja napauta
.
Voit antaa numeron manuaalisesti napauttamalla Anna numero ja kirjoittamalla sitten
puhelinnumeron.
Kun saat viestin estetystä numerosta tai estetyn ilmauksen sisältävän viestin, et saa ilmoitusta.
Voit tarkastella estettyjä viestejä napauttamalla MUUT → Asetukset → Estä viestit → Estetyt
viestit.
74
Sovellukset
Viesti-ilmoitusten asetusten määrittäminen
Voit muuttaa esimerkiksi ilmoituksen ääntä ja näyttöasetuksia.
1 Napauta Sovellukset-näytössä Viestit.
2 Napauta MUUT → Asetukset → Ilmoitukset ja aktivoi sitten kytkin napauttamalla sitä.
3 Muuta ilmoitusasetuksia.
• Ilmoitusääni: Muuta ilmoitusääntä.
• Värinät: Aseta laite värisemään viestien saapuessa.
• Ponnahdusnäyttö: Aseta laite näyttämään viestit ponnahdusikkunoissa.
• Viestin esikatselu: Aseta laite näyttämään viestin sisältö lukitussa näytössä ja
ponnahdusikkunoissa.
Viestimuistutuksen määrittäminen
Voit määrittää tarkistamattomista ilmoituksista kertovien hälytysten aikavälin. Jos tämä
toiminto ei ole käytössä, avaa Sovellukset-näyttö, napauta Asetukset → Helppokäyttöisyys
→ Muistutusilmoitus ja aktivoi sitten kytkin napauttamalla sitä. Aktivoi sitten Viestit-kytkin
napauttamalla sitä.
75
Sovellukset
Internet
Esittely
Voit selata Internetiä, etsiä tietoja ja merkitä kirjanmerkillä haluamasi Internet-sivut, minkä
jälkeen voit käyttää niitä kätevästi.
Internet-sivujen selaaminen
1 Napauta Sovellukset-näytössä Samsung → Internet.
2 Napauta osoitekenttää.
3 Anna Internet-osoite tai hakusana ja napauta sitten Siirry.
Voit tuoda työkalurivit näkyviin vetämällä sormella hieman alaspäin näytössä.
Käytä lisävaihtoehtoja.
Päivitä nykyinen Internet-sivu.
Näytä kirjanmerkit, tallennetut
Internet-sivut ja viimeisin
selaushistoria.
Avaa kotisivu.
Avaa selaimen välilehtien hallinta.
Siirry aiemmin käytetylle sivulle.
76
Sovellukset
Salaisen tilan käyttäminen
Salaisessa tilassa voit erikseen tallentaa ja hallita kirjanmerkkejä ja tallennettuja sivuja. Voit lukita
salaisen tilan salasanan ja sormenjäljen avulla.
Salaisen tilan ottaminen käyttöön
Napauta näytön alareunan työkalurivillä Välilehdet → SALAINEN KÄYT. Jos käytät tätä toimintoa
ensimmäisen kerran, määritä, käytetäänkö salaisessa tilassa salasanaa.
Salaisessa tilassa ei voi käyttää joitakin toimintoja, kuten ruudunkaappausta.
Salaisessa tilassa laite vaihtaa työkalurivien värejä.
Suojausasetusten muuttaminen
Voit muuttaa salasanaasi tai lukitusmenetelmää.
Napauta MUUT → Asetukset → Tietosuoja → Salaisen tilan suojaus → Vaihda salasana.
Voit asettaa rekisteröimäsi sormenjäljen lukitusmenetelmäksi salasanan ohella aktivoimalla
Sormenjäljet-kytkimen napauttamalla sitä. Lisätietoja sormenjälkien käyttämisestä on kohdassa
Sormenjälkien tunnistus.
Salaisen tilan poistaminen käytöstä
Napauta näytön alareunan työkalurivillä Välilehdet → SALAINEN EI K. Voit myös sulkea Internetsovelluksen.
77
Sovellukset
Sähköposti
Sähköpostitilien määrittäminen
Määritä sähköpostitili, kun avaat Sähköposti-sovelluksen ensimmäisen kerran.
1 Napauta Sovellukset-näytössä Samsung → Sähköposti.
2 Anna sähköpostiosoite ja salasana ja napauta sitten KIRJAUDU SISÄÄN.
Voit rekisteröidä yrityssähköpostitilin manuaalisesti napauttamalla MANUAALINEN.
3 Määritä asetukset noudattamalla näyttöön tulevia ohjeita.
Voit määrittää toisen sähköpostitilin napauttamalla MUUT → Asetukset → Lisää tili.
Jos sinulla on vähintään kaksi sähköpostitiliä, voit asettaa jonkin niistä oletustiliksi. Napauta
MUUT → Asetukset → MUUT → Aseta oletustili.
Sähköpostiviestien lähettäminen
1 Napauta sähköpostiviestin luontia varten.
2 Lisää vastaanottajat ja kirjoita sähköpostiviestin teksti.
3 Lähetä sähköpostiviesti napauttamalla LÄHETÄ.
Sähköpostiviestien lukeminen
Kun Sähköposti on auki, laite noutaa uudet sähköpostiviestit automaattisesti. Voit noutaa
sähköpostiviestit manuaalisesti pyyhkäisemällä alaspäin näytössä.
Voit lukea sähköpostiviestin napauttamalla sitä näytössä.
Jos sähköpostin synkronointi on poissa käytöstä, uusia sähköpostiviestejä ei voida
noutaa. Voit ottaa sähköpostin synkronoinnin käyttöön napauttamalla MUUT →
Asetukset → tilisi nimi ja aktivoimalla sitten Synkronoi tili -kytkimen napauttamalla sitä.
78
Sovellukset
Kamera
Esittely
Ota valokuvia ja tallenna videoita käyttämällä eri tiloja ja asetuksia.
Peruskuvaus
Voit ottaa valokuvia tai tallentaa videoita. Voit katsella kuvaamiasi valokuvia ja videoita Galleriasovelluksessa.
Napauta Sovellukset-näytössä Kamera.
Kameran asiallinen käyttötapa
• Älä ota ihmisistä valokuvia tai tallenna heistä videoita ilman heidän lupaansa.
• Älä ota valokuvia tai tallenna videoita paikoissa, joissa se on kiellettyä.
• Älä ota valokuvia tai tallenna videoita paikoissa, joissa se voi loukata ihmisten yksityisyyttä.
Valokuvien tai videoiden kuvaaminen
1 Napauta esikatselunäytön kuvaa siinä kohdassa, johon haluat kameran tarkentavan.
2 Ota valokuva napauttamalla tai aloita videon tallentaminen napauttamalla . Voit ottaa
valokuvasarjan koskettamalla jonkin aikaa
.
• Lähennä levittämällä näytössä kahta sormea kauemmas toisistaan tai loitonna
nipistämällä näytössä.
• Jos haluat säätää valokuvien tai videoiden kirkkautta, napauta näyttöä. Kun säätöpalkki
tulee näkyviin, vedä säätöpalkkia merkkiä tai kohti.
• Voit tehdä videosta ruudunkaappauksen tallennuksen aikana napauttamalla Tee
ruudunkaappaus.
• Voit muuttaa tarkennusta videon tallentamisen aikana napauttamalla siinä kohdassa,
johon haluat tarkentaa. Voit tarkentaa näytön keskelle napauttamalla .
79
Sovellukset
Nykyinen tila
Esikatselun
pienoiskuva
Piilota tai näytä
asetuskuvakkeet.
Tallenna video.
Pika-asetukset
Ota valokuva.
Vaihda etu- ja
takakameran välillä.
Kamera-asetukset
Kuvaustilat
Pyyhkäisemällä esikatselunäytössä oikealle saat näkyviin kuvaustilojen luettelon. Pyyhkäisemällä
vasemmalle voit katsella kuvaamiasi valokuvia ja videoita.
• Esikatselunäyttö voi vaihdella kuvaustilan ja käytettävän kameran mukaan.
• Kamera poistuu käytöstä automaattisesti, jos sitä ei käytetä.
• Varmista, että objektiivi on puhdas. Muutoin laite ei ehkä toimi oikein joissakin tiloissa,
jotka vaativat suuren tarkkuuden.
• Etukamerassa on laajakulmaobjektiivi. Laajakulmavalokuvissa voi näkyä pientä
vääristymää, mikä ei ole merkki laitteen suorituskykyongelmista.
• Enimmäistallennusaika voi lyhentyä, kun kuvaat suuren tarkkuuden videota.
Kameran käynnistäminen lukitussa näytössä
Voit ottaa nopeasti valokuvia käynnistämällä Kamera-sovelluksen lukitussa näytössä.
Vedä lukitussa näytössä
-kuvake suuren ympyrän ulkopuolelle.
• Tämän ominaisuuden käyttömahdollisuus määräytyy alueen ja palveluntarjoajan
mukaan.
• Jotkin kameran toiminnot eivät ole käytettävissä, kun Kamera-sovellus käynnistetään
lukitusta näytöstä, jos suojaustoiminnot ovat käytössä.
80
Sovellukset
Kameran käynnistäminen nopeasti
Voit käynnistää Kamera-sovelluksen painamalla kotinäppäintä nopeasti kaksi kertaa.
Jotkin kameran toiminnot eivät ole käytettävissä, kun Kamera-sovellus käynnistetään
lukitusta näytöstä tai näytön ollessa sammutettuna, jos suojaustoiminnot ovat käytössä.
HDR (High Dynamic Range)
Voit ottaa valokuvia, joissa värit näkyvät kirkkaina ja yksityiskohtia on runsaasti myös kirkkailla ja
tummilla alueilla.
Voit ottaa HDR-tilan käyttöön tai poistaa sen käytöstä avaamalla esikatselunäytön ja
napauttamalla
, kunnes olet haluamasi vaihtoehdon kohdalla.
• Auto: Laite ottaa HDR-tilan automaattisesti käyttöön kuvausolosuhteiden mukaan.
• On: HDR-tila on käytössä.
• Off: HDR-tila ei ole käytössä.
Tarkennuksen ja valotuksen lukitseminen
Voimakas valo tai suuri kontrasti ja automaattitarkennusalueen ulkopuolella oleva kohde
voivat vaikeuttaa oikean valotuksen saavuttamista. Lukitse tarkennus tai valotus ja ota sitten
valokuva. Kosketa jonkin aikaa tarkennettavaa aluetta, niin AF/AE-kehys tulee näkyviin alueelle ja
tarkennus- ja valotusasetus lukitaan. Asetus pysyy lukittuna myös valokuvan ottamisen jälkeen.
Tämä toiminto on käytettävissä vain joissakin kuvaustiloissa.
Kuvaustilojen mukauttaminen
Napauta esikatselunäytössä TILA ja valitse tila.
Voit tarkastella jokaisen tilan tietoja napauttamalla TIETOJA.
Voit muuttaa tilojen järjestystä napauttamalla MUUT → Muokkaa, koskettamalla tilan kuvaketta
jonkin aikaa ja vetämällä sen sitten uuteen paikkaan.
Voit lisätä tilojen pikakuvakkeita alkunäyttöön napauttamalla MUUT → Lisää pikaval.
alkunäyttöön.
81
Sovellukset
Automaattitila
Automaattitilan avulla kamera voi arvioida ympäristön ja määrittää parhaan tilan valokuvalle.
Napauta esikatselunäytössä TILA → Auto.
Pro-tila
Voit ottaa valokuvia ja säätää manuaalisesti kuvausasetuksia, kuten valotusarvoa ja ISO-arvoa.
Napauta esikatselunäytössä TILA → Pro. Valitse vaihtoehdot, mukauta asetuksia ja ota sitten
valokuva napauttamalla .
• : Valitse värisävy. Voit luoda oman värisävyn napauttamalla Sävy 1 tai Sävy 2.
• : Muuta tarkennustilaa. Voit säätää tarkennusta vetämällä säätöpalkkia - tai
-kuvaketta kohti. Voit vaihtaa tarkennustilaa vetämällä säätöpalkkia Auto-kuvaketta kohti.
• : Valitse oikea valkotasapaino, jolloin kuvien värit ovat luonnolliset. Voit määrittää
värilämpötilan. Napauta
ja vedä sormella värilämpötilapalkissa.
• : Valitse ISO-arvo. Arvo ohjaa kameran valonherkkyyttä. Pieniä arvoja käytetään
kuvattaessa liikkumattomia tai kirkkaasti valaistuja kohteita. Suuria arvoja käytetään
kuvattaessa nopeasti liikkuvia tai heikosti valaistuja kohteita. Suuret ISO-herkkyydet voivat
kuitenkin aiheuttaa valokuviin kohinaa.
Jos suljinnopeutta säädetään manuaalisesti, et voi valita ISO-asetusta Auto.
• : Säädä suljinnopeutta. Hidas suljinnopeus päästää nopeaa enemmän valoa kameraan,
jolloin valokuvasta tulee kirkkaampi. Tämä sopii erityisen hyvin maisema- ja yökuviin. Nopea
suljinnopeus päästää kameraan vähemmän valoa kuin hidas. Tämä sopii erityisen hyvin
nopeasti liikkuvien kohteiden kuvaamiseen.
• : Muuta valotusarvoa. Tämä asetus määrittää, miten paljon valoa kameran kennoon
pääsee. Käytä pitkää valotusta vähäisessä valossa.
Jos suljinnopeutta säädetään manuaalisesti, et voi muuttaa valotusarvoa. Valotusarvo
muuttuu ja näkyy suljinnopeuden asetuksen mukaisesti.
82
Sovellukset
Nykyisen asetuksen tallentaminen mukautettuna asetuksena
Napauta esikatselunäytössä Mukautettu → Tallenna nyk. aset., valitse nimi ja napauta sitten
TALLENNA.
Voit käyttää tallennettuja asetuksia kamerassa avaamalla esikatselunäytön, napauttamalla
Mukaut. ja valitsemalla sitten nimen.
Valotusalueen ja tarkennusalueen erottaminen
Jos kirkas valo vaikuttaa kontrastiin tai kohde on automaattitarkennusalueen ulkopuolella,
voit tällä toiminnolla saada oikean valotuksen. Voit erottaa valotus- ja tarkennusalueen ja valita
kohteelle haluamasi valotustason.
Tämä toiminto on käytettävissä vain, kun valitset suljinnopeuden ja tarkennuksen
asetukseksi Auto-vaihtoehdon Pro-tilassa.
1 Kosketa tarkennettavaa aluetta esikatselunäytössä jonkin aikaa.
AF/AE-kehys tulee näkyviin tarkennusalueelle.
83
Sovellukset
2 Vedä AF/AE-kehys valotusalueelle.
Valotusalue erotetaan tarkennusalueesta.
Valikoiva tarkennus
Voit tuoda tietyt kohteet esiin valokuvassa käyttämällä epätarkkuustehostetta.
1 Napauta esikatselunäytössä TILA → Valikoiva tarkennus.
2 Napauta esikatselunäytön kuvaa siinä kohdassa, johon haluat kameran tarkentavan.
3 Ota valokuva napauttamalla .
4 Napauta esikatselupienoiskuvaa.
5 Napauta ja valitse jokin seuraavista toiminnoista:
• Tark. lähelle: Korosta kohdetta ja epäterävöitä taustaa kohteen ympärillä.
• Tarkennus kauas: Epäterävöitä kohdetta ja korosta taustaa kohteen ympärillä.
• Panorointitark.: Korosta kohdetta ja taustaa.
84
Sovellukset
6 Napauta TALLENNA.
• On suositeltavaa kuvata kohteet enintään 50 cm:n päästä laitteesta. Aseta kohde,
johon haluat tarkentaa, lähelle laitetta.
• Varmista valokuvia ottaessasi, että kohteen ja taustan välillä on tarpeeksi etäisyyttä.
Etäisyyden pitäisi olla yli kolminkertainen verrattuna laitteen ja kohteen väliseen
etäisyyteen.
• Pidä laite vakaana ja ole liikkumatta ottaessasi valokuvan.
• Laitteella otettujen valokuvien laatu voi heikentyä seuraavissa olosuhteissa:
– – Laite tai kohde liikkuu.
– – Kuvauskohteessa on voimakasta vastavaloa, vain vähän valoa tai otat valokuvia
sisätiloissa.
– – Kohteessa tai taustassa ei ole mitään kuvioita, tai se koostuu tasaisesta väristä.
Panoraama
Voit ottaa sarjan kuvia vaaka- tai pystysuuntaisesti ja liittää ne sitten yhteen laajaksi näkymäksi.
Napauta esikatselunäytössä TILA → Panoraama. Kun haluat kuvata liikepanoraaman, ota
→ Päällä.
liikepanoraamatoiminto käyttöön napauttamalla
Saat parhaan kuvan panoraamatilassa noudattamalla seuraavia vihjeitä:
• Siirrä kameraa hitaasti yhteen suuntaan.
• Pidä kuva kameran etsimessä näkyvän kehyksen sisällä. Jos esikatselukuva on
suuntakehyksen ulkopuolella tai jos et liikuta laitetta, laite lopettaa valokuvien
ottamisen automaattisesti.
• Vältä valokuvien ottamista yksityiskohdatonta taustaa, kuten tyhjää taivasta tai
tasaista seinää, vasten.
• Liikepanoraamakuvia otettaessa ei tallenneta ääntä.
85
Sovellukset
Liikepanoraamakuvan katseleminen
Voit katsella liikepanoraamakuvaa. Voit tarkastella valokuvaa eri kulmista kallistamalla laitetta tai
pyyhkäisemällä näytössä.
1 Napauta esikatselunäytössä esikatselupienoiskuvaa.
2 Napauta .
Kuvattu liikepanoraamakuva toistetaan.
3 Kierrä kuvattua liikepanoraamakuvaa kallistamalla laitetta tai pyyhkäisemällä näytössä.
Voit tallentaa liikepanoraamakuvan videotiedostoksi napauttamalla TALLENNA VIDEO.
Videokollaasi
Voit tallentaa videoita ja luoda niistä ainutlaatuisen videokollaasin. Voit muokata videoita ja jakaa
niitä muiden kanssa.
1 Napauta esikatselunäytössä TILA → Videokollaasi.
2 Napauta ja valitse kollaasityyppi sen kuvasuhteen alapuolelta, jota haluat käyttää.
Voit tallentaa videon katsottavaksi hidastettuna videokollaasina valitsemalla kollaasityypin
kohdan Hidas kollaasi alapuolella.
Voit myös valita videoiden tallennusajan. Napauta
3 Aloita tallennus napauttamalla
ja valitse asetus.
.
Kun olet tallentanut videon, muokkausnäyttö tulee näkyviin.
86
Sovellukset
4 Muokkaa videota käytettävissä olevilla toiminnoilla.
• Ääni: Säädä tallennettua ääntä tai lisää taustamusiikkia.
• Hitaat osat: Valitse videon hidastettuina toistettavat osat. Tämä toiminto on näkyvissä,
kun Hidas liike -toiminto on valittu.
• Lopputunn.: Näytä tallennuspäivämäärä ja -aika videossa.
5 Kun muokkaus on valmis, tallenna video napauttamalla TALLENNA.
Voit jakaa videon ystäviesi kanssa napauttamalla JAA.
Suora lähetys
Tallenna ja jaa suoria videoita unohtumattomista hetkistä. Kutsu sukulaisesi ja ystäväsi
katsomaan suoraa lähetystäsi. Lisätietoja YouTube-lähetystoiminnosta on YouTuben
ohjevalikossa.
• Tämän ominaisuuden käyttömahdollisuus määräytyy alueen ja palveluntarjoajan
mukaan.
• Lähetyksestä matkapuhelinverkon kautta saattaa aiheutua lisäkustannuksia.
Ennen aloittamista
• Sinun on kirjauduttava sisään Google-tilillesi, jotta voit käyttää tätä toimintoa.
• Jos haluat tallentaa lähetyksesi sen päättyessä laitteeseesi automaattisesti, avaa
esikatselunäyttö, napauta Asetukset ja aktivoi sitten Automaattinen tallennus -kytkin
napauttamalla sitä. Voit tarkastella videoita Galleria-sovelluksessa.
• Voit asettaa laitteen jakamaan lähetyslinkkisi yhteisöpalvelujen kautta lähetyksen aikana.
Napauta esikatselunäytössä Asetukset → Yhteisöpalveluasetukset ja napauta sitten
kytkintä niiden yhteisöpalvelujen vieressä, joita haluat käyttää.
87
Sovellukset
Lähetyksen aloittaminen
1 Napauta esikatselunäytössä TILA → Suora lähetys.
2 Lue käyttöehdot ja napauta sitten VAHVISTA.
3 Voit muuttaa kanavan nimeä napauttamalla oletusnimeä ja antamalla uuden nimen.
4 Voit muuttaa lähetyksesi julkiseksi tai yksityiseksi napauttamalla Asetukset → Tietosuoja.
5 Napauta Kutsu ja valitse yhteystiedot tai kirjoita puhelinnumerot manuaalisesti.
Kun lähetys alkaa, valituille yhteyshenkilöille lähetetään videolinkki viestinä. Kutsutut
yhteyshenkilöt voivat katsella lähetystä napauttamalla linkkiä.
6 Aloita lähetys napauttamalla
.
Jos haluat kutsua lisää ihmisiä lähetyksen aikana, napauta Jaa ja valitse jakotapa. Lähetys
keskeytyy ihmisten kutsumisen ajaksi. Aloita tallennus uudelleen napauttamalla JATKA.
88
Sovellukset
7 Lopeta lähetys napauttamalla
.
Lähetys ladataan automaattisesti YouTubeen. Voit jakaa linkin muiden kanssa napauttamalla
JAA LINKKI.
Voit luoda alkunäyttöön pikakuvakkeen tätä toimintoa varten napauttamalla Asetukset → Lisää
pikaval. alkunäyttöön.
Suoran lähetyksen katseleminen
Kutsutut yhteyshenkilöt voivat katsella lähetystä napauttamalla vastaanottamaansa videolinkkiä.
Julkisen lähetyksen katselijat voivat etsiä kanavasi nimen YouTubesta.
Hidas liike
Voit tallentaa videon katseltavaksi hidastettuna. Voit määrittää videoista osia, jotka toistetaan
hidastettuina.
1 Napauta esikatselunäytössä TILA → Hidas liike.
2 Aloita tallennus napauttamalla .
3 Kun tallennus on valmis, lopeta napauttamalla .
4 Napauta esikatselunäytössä esikatselupienoiskuvaa.
5 Napauta .
Videon toisto alkaa sattumanvaraisesti valitusta hidastetusta osasta.
89
Sovellukset
Hidastettujen osien muokkaaminen
1 Napauta esikatselunäytössä esikatselupienoiskuvaa.
2 Napauta .
Videon toisto alkaa sattumanvaraisesti valitusta hidastetusta osasta.
3 Keskeytä toisto napauttamalla .
4 Määritä toistettavan videon kesto vetämällä aloituskohdan merkki ja lopetuskohdan merkki
haluamiisi kohtiin.
5 Valitse hidastettuna toistettava videon alue vetämällä
-merkkiä.
Voit määrittää hidastettuna toistettavan osan tarkemmin koskettamalla jonkin aikaa ja
siirtymällä sitten osassa ruutu kerrallaan vetämällä sormella vasemmalle tai oikealle.
Aloituskohta
Lopetuskohta
Hidas liike -osa
6 Napauta hidastettua osaa ja käytä seuraavia toimintoja:
• : Jaa osa kahtia.
• : Poista jokin jaetuista osista.
• 1/8: Muuta valitun osan toistonopeutta.
7 Esikatsele videota napauttamalla
8 Tallenna video napauttamalla VIE.
.
90
Sovellukset
Virtuaalinen kuva
Voit ottaa sarjan kuvia samalla, kun kierrät kohteen ympäri, ja siten luoda näkymän kohteesta
eri kulmista. Voit katsella kohdetta eri kulmista vetämällä sormella vasemmalle tai oikealle
valokuvassa.
1 Napauta esikatselunäytössä TILA → Virtuaalinen kuva.
2 Aseta kohde esikatselunäytön keskelle ja napauta .
3 Siirrä laitetta kohteen ympäri hitaasti yhteen suuntaan ja ota lisää valokuvia.
Kun nuolen väri on kokonaan keltainen tai lopetat laitteen siirtämisen kohteen ympärillä,
laite lopettaa automaattisesti valokuvien ottamisen.
Virtuaalinen kuva -tilassa otettujen valokuvien näyttäminen
1 Napauta esikatselunäytössä esikatselupienoiskuvaa.
2 Napauta .
3 Katsele kohdetta eri kulmista vetämällä sormella vasemmalle tai oikealle näytössä tai
kääntämällä laitetta hitaasti vasemmalle tai oikealle.
91
Sovellukset
Ruoka
Ota väreiltään tavallista kirkkaampia valokuvia ruoista.
1 Napauta esikatselunäytössä TILA → Ruoka.
2 Napauta näyttöä ja vedä pyöreä kehys korostettavan alueen päälle.
Pyöreän kehyksen ulkopuolinen alue sumennetaan.
Voit muuttaa pyöreän kehyksen kokoa vetämällä kehyksen kulmasta.
3 Säädä värisävyä napauttamalla
4 Ota valokuva napauttamalla .
ja vetämällä säätöpalkkia.
92
Sovellukset
Hyperlapse
Voit kuvata otoksia, kuten ohi meneviä ihmisiä tai autoja, ja katsella niitä nopeutettuina videoina.
Kuvataajuutta säädetään automaattisesti niin, että voidaan kuvata tasaisia, tärinättömiä
nopeutettuja videoita esimerkiksi käveltäessä tai matkustettaessa ajoneuvossa.
Automaattinen tarkennus ei toimi tässä tilassa.
1 Napauta esikatselunäytössä TILA → Hyperlapse.
2 Napauta ja valitse kuvataajuusvaihtoehto.
Jos valitset kuvataajuudeksi vaihtoehdon Auto, laite säätää kuvataajuutta automaattisesti
otoksen nopeuden muutosten mukaan.
3 Aloita tallennus napauttamalla .
4 Lopeta tallennus napauttamalla .
5 Aloita videon katselu napauttamalla esikatselunäytössä esikatselupienoiskuvaa ja
napauttamalla
.
Omakuva
Voit ottaa omakuvia etukameralla. Voit esikatsella eri kauneustehosteita näytössä.
1 Siirry omakuvien ottamista varten etukameraan napauttamalla esikatselunäytössä
2 Napauta TILA → Omakuva.
93
.
Sovellukset
3 Suuntaa etukameran objektiivi itseäsi kohti.
4 Kun laite tunnistaa kasvosi, ota valokuva itsestäsi napauttamalla laitteen takaosassa olevaa
tunnistinta.
Voit myös näyttää kämmenesi etukameralle. Kun kämmenesi on tunnistettu, näkyviin tulee
ajastin, jossa aika kulkee alaspäin. Kun ajastimen aika on kulunut, laite ottaa valokuvan.
Voit käyttää eri kuvaustoimintoja etukamerassa napauttamalla → Kuvaustavat
(etukamera) ja aktivoimalla sitten kytkimet napauttamalla niitä.
Omakuvasalaman käyttäminen
Kun otat omakuvia etukameralla vähäisessä valossa, voit käyttää kosketusnäyttöä salamana.
Napauta esikatselunäytössä
kosketusnäyttö välähtää.
toistuvasti, kunnes On näkyy näytössä. Kun otat valokuvan,
94
Sovellukset
Kauneustehosteiden käyttäminen
Voit käyttää kohdevalotehostetta tai muuttaa kasvonpiirteitä, kuten ihon sävyä tai kasvojen
muotoa, ennen omakuvien ottamista.
Tämä ominaisuus on käytettävissä vain Omakuva-tilassa.
1 Napauta esikatselunäytössä .
2 Valitse kasvoihisi esikatselunäytössä käytettävät kauneustehosteet alla olevista
vaihtoehdoista ja ota valokuva itsestäsi:
• Ihonväri: Tee ihostasi kirkkaamman ja selkeämmän näköinen.
• Kohdevalo: Säädä kohdevalon kirkkautta ja sijaintia. Voit säätää kohdevalon valaisemaa
kohtaa tai säätää sen kirkkautta vetämällä säätöpalkkia haluamaasi tasoa kohti.
• Kap. kasvot: Säädä kasvojen muotoa ja tee niistä kapeamman näköiset.
• Suuret silmät: Tee silmistäsi suuremman näköiset.
• Muodon korjaus: Kun kasvosi ovat esikatselunäytön reunoissa, ne näyttävät
vääristyneiltä. Voit korjata kasvojesi muodon ottamalla tämän toiminnon käyttöön.
Muodon korjauksen jälkeen tausta voi näyttää hieman vääristyneeltä.
Laaja omakuva
Ottamalla laajan omakuvan voit sisällyttää valokuvaan tavallista enemmän ihmisiä.
1 Siirry omakuvien ottamista varten etukameraan napauttamalla esikatselunäytössä
2 Napauta TILA → Laaja omakuva.
3 Suuntaa etukameran objektiivi itseäsi kohti.
95
.
Sovellukset
4 Kun laite tunnistaa kasvosi, ota valokuva itsestäsi napauttamalla laitteen takaosassa olevaa
tunnistinta.
Voit myös näyttää kämmenesi etukameralle. Kun kämmenesi on tunnistettu, näkyviin tulee
ajastin, jossa aika kulkee alaspäin. Kun ajastimen aika on kulunut, laite ottaa valokuvan.
Voit käyttää eri kuvaustoimintoja etukamerassa napauttamalla → Kuvaustavat
(etukamera) ja aktivoimalla sitten kytkimet napauttamalla niitä.
5 Ota laaja omakuva kääntämällä laitetta hitaasti vasemmalle ja sitten oikealle tai päinvastoin.
Laite ottaa lisää valokuvia, kun valkoinen kehys siirtyy etsimen ikkunan päästä toiseen.
• Varmista, että valkoinen kehys pysyy etsimen ikkunan sisäpuolella.
• Kohteiden pitäisi olla liikkumattomina laajoja omakuvia otettaessa.
• Kuvausolosuhteet voivat aiheuttaa sen, että esikatselunäytössä näkyvän kuvan ylä- ja
alareuna rajautuvat pois valokuvasta.
Tilojen lataaminen
Voit ladata lisää kuvaustiloja Galaxy Apps -kaupasta.
Napauta esikatselunäytössä TILA → LATAA.
Jotkin ladatut kuvaustilat eivät voi käyttää kaikkia toimintoja.
96
Sovellukset
Kamera-asetukset
Pika-asetukset
Voit käyttää esikatselunäytössä seuraavia pika-asetuksia.
Käytettävissä olevat asetukset voivat vaihdella valitun kuvaustilan ja käytettävän
kameran mukaan.
• : Valitse suodatintehoste, jota käytetään otettaessa valokuvia tai tallennettaessa videoita.
Jos haluat määrittää, näytetäänkö tietyt tehosteet luettelossa tai muutetaanko tehosteiden
järjestystä, napauta Hallinta. Voit ladata lisää tehosteita napauttamalla Lataa.
• : Tämän tilan avulla voit ottaa valokuvia, joissa värit näkyvät kirkkaina ja yksityiskohdat
runsaina myös kirkkailla ja tummilla alueilla.
• : Muuta tarkennusaluetta.
tarkentaa useille alueille kehyksen sisäpuolella. Näkyviin
tulee useita suorakulmioita, jotka ilmaisevat tarkennettavat alueet.
tarkentaa kehyksen
keskikohtaan.
• : Valitse mittaustapa. Asetus määrittää valoarvojen laskentatavan. Keskipainotettu laskee
kuvan valotuksen kuvan keskiosan valon perusteella. Pistemittaus laskee kuvan valotuksen
kuvan keskiosan pistemäisen alueen valon perusteella. Matriisimittaus laskee keskiarvon
koko kuvasta.
• : Luo liikepanoraamavalokuvia, joita voi toistaa videoina. Voit tarkastella
liikepanoraamavalokuvia eri kulmista kallistamalla laitetta tai pyyhkäisemällä näytössä.
• : Valitse videon tallennusaika.
• : Muuta videokollaasin tyyppiä tai näyttösuhdetta. Voit myös tallentaa videokollaaseja,
joissa on käytetty Hidas liike -tehostetta.
• : Valitse kuvataajuus.
• : Valitse viive, jonka jälkeen kamera ottaa automaattisesti valokuvan.
• : Ota salama käyttöön tai poista se käytöstä.
97
Sovellukset
• : Valitse valokuvien tarkkuus. Suuren tarkkuuden käyttäminen tuottaa tavallista
laadukkaampia valokuvia, mutta ne vievät tavallista enemmän muistia.
Etukameralla kuvattaessa valaistusolosuhteet voivat vaikuttaa kuvan tarkkuuteen.
• : Säädä värisävyä.
• : Tarkenna pyöreän kehyksen sisällä olevaan kohteeseen ja sumenna kuvaa kehyksen
ulkopuolella.
Kamera-asetukset
Napauta esikatselunäytössä
.
Käytettävissä olevat asetukset voivat vaihdella valitun kuvaustilan ja käytettävän
kameran mukaan.
• Videon koko (taka)/Videon koko (etu): Valitse tarkkuus videoita varten. Suuren tarkkuuden
käyttäminen tuottaa tavallista laadukkaampia videoita, mutta ne vievät tavallista enemmän
muistia.
• Liikekuva: Aseta laite kuvaamaan videoleike muutamaa sekuntia ennen -painikkeen
napauttamista. Näin voit kuvata hetken, jonka muutoin voisi menettää. Voit katsella
videon napauttamalla esikatselupienoiskuvaa ja napauttamalla . Kun haluat kaapata
pysäytetyn kuvan videoleikkeestä, pysäytä toisto napauttamalla näyttöä ja valitse TEE
RUUDUNKAAPPAUS.
• Tallenna kuvat esik.muodossa: Käännä kuva alkuperäisen näkymän peilikuvaksi, kun otat
kuvia etukameralla.
• Kohdetta seuraava AF: Aseta laite seuraamaan valittua kohdetta ja tarkentamaan siihen
automaattisesti. Kun valitset kohteen, laite tarkentaa automaattisesti kohteeseen, vaikka
kohde liikkuisi tai vaikka muuttaisit kameran asentoa.
• Kun tämä toiminto on käytössä, et voi käyttää Videon vakautus -toimintoa.
• Kohteen seuraaminen voi epäonnistua seuraavissa olosuhteissa:
– – Kohde on liian suuri tai liian pieni.
– – Kohde liikkuu liikaa.
– – Kohde on taustavalaistu tai kuvaat pimeässä.
– – Kohteen ja taustan värit tai kuviot ovat samat.
– – Kohteessa on sälekaihtimien kaltaisia vaakakuvioita.
– – Kamera tärisee liikaa.
– – Videon tarkkuus on suuri.
98
Sovellukset
• Videonvakautus: Ota käyttöön tärinänvaimennus, joka vähentää kameran tärinästä
johtuvaa epäterävyyttä tai poistaa sen videon tallennuksen aikana.
• Ristikko: Näytä etsimessä apuviivat, jotka helpottavat sommittelua kohteita valittaessa.
• Sijaintitunnisteet: Lisää valokuvaan GPS-sijaintitunniste.
• GPS-signaali voi heiketä paikoissa, joissa signaali voi olla estetty, kuten rakennusten
välissä ja alavilla alueilla tai huonolla säällä.
• Sijaintisi voi näkyä valokuvissa, kun lataat ne Internetiin. Voit estää tämän poistamalla
sijaintitunnisteasetuksen käytöstä.
• Kuvaustavat (takakamera)/Kuvaustavat (etukamera): Valitse käytettävät kuvaustoiminnot.
• Näytä kuvat: Aseta laite näyttämään valokuvat niiden ottamisen jälkeen.
• Pikakäynnistys: Aseta laite käynnistämään kamera, kun kotinäppäintä painetaan nopeasti
kaksi kertaa.
• Tallenna RAW-tiedostona: Aseta laite tallentamaan valokuvat pakkaamattomina RAWtiedostoina (DNG-tiedostomuotoon) Pro-tilassa. RAW-tiedostoissa valokuvan laatu ja kaikki
tiedot säilyvät, mutta ne vaativat tavallista enemmän muistia. RAW-tiedostojen katseleminen
edellyttää kuvankatseluohjelmaa.
• Tätä toimintoa käytettäessä jokainen valokuva tallennetaan kahteen muotoon, eli
DNG- ja JPG-muotoon. Sarjakuvausvalokuvat tallennetaan vain JPG-muotoon.
• Voit tarkastella JPG-kuvia Galleria-sovelluksessa. DNG-tiedostoja voi katsella tai
poistaa DCIM → Camera-kansiossa.
• Tallennuspaikka: Valitse muistipaikka tallentamista varten.
• Voimakkuusnäpp. toiminto: Aseta laite käyttämään äänenvoimakkuusnäppäintä suljin- tai
zoomaustoiminnon ohjaukseen.
• Muodon korjaus: Korjaa kuvan vääristymät automaattisesti.
• Asetusten nollaus: Nollaa kameran asetukset.
99
Sovellukset
Galleria
Esittely
Voit katsella ja hallita laitteeseen tallennettuja valokuvia ja videoita.
Kuvien katseleminen
1 Napauta Sovellukset-näytössä Galleria.
2 Valitse kuva.
Siirry edelliseen näyttöön.
Käytä lisävaihtoehtoja.
Lisää kuva suosikkeihin.
Jaa kuva muiden kanssa.
Muokkaa kuvaa.
Säädä kirkkautta automaattisesti.
Poista kuva.
Voit näyttää tai piilottaa valikot napauttamalla näytössä.
100
Sovellukset
Videoiden katseleminen
1 Napauta Sovellukset-näytössä Galleria.
2 Valitse toistettava video. Videotiedostoissa näkyy
-kuvake esikatselupienoiskuvassa.
Näytä videosi.
Käytä
lisävaihtoehtoja.
Siirrä toisto
taukotilaan ja jatka
toistoa.
Kelaa taakse- tai
eteenpäin vetämällä
palkkia.
Säädä
äänenvoimakkuutta.
Muuta kuvasuhdetta.
Vaihda
ponnahdusvideosoittimeen.
Siirry edelliseen
videoon. Kelaa
taaksepäin
koskettamalla jonkin
aikaa.
Siirry seuraavaan
videoon. Kelaa
eteenpäin
koskettamalla jonkin
aikaa.
Voit säätää kirkkautta vetämällä sormella ylös tai alas toistonäytön vasemmassa reunassa ja
säätää äänenvoimakkuutta vetämällä sormella ylös tai alas toistonäytön oikeassa reunassa.
Voit kelata taakse- tai eteenpäin pyyhkäisemällä vasemmalle tai oikealle toistonäytössä.
Kuvien tai videoiden poistaminen
Kuvan tai videon poistaminen
Valitse kuva tai video ja napauta Poista näytön yläreunassa.
101
Sovellukset
Useiden kuvien tai videoiden poistaminen
1 Kosketa poistettavaa kuvaa tai videota jonkin aikaa Galleria-näytössä.
2 Valitse poistettavat kuvat tai videot.
3 Napauta POISTA.
Kuvien tai videoiden jakaminen
Valitse kuva tai video ja napauta Jaa näytön alareunassa ja valitse sitten jakotapa.
Tapahtuma-albumien jakaminen
Voit katsella valokuvia ja videoita ajan ja sijainnin perusteella. Voit jakaa tapahtuma-albumeja
yhteyshenkilöidesi kanssa.
1 Napauta Galleria-päänäytössä
→ Tapahtumat.
Voit katsella valokuvia ja videoita tapahtuman mukaan lajiteltuina.
Voit luoda tapahtuma-albumit manuaalisesti napauttamalla
valokuvat tai videot.
ja valitsemalla lisättävät
2 Valitse jaettava tapahtuma-albumi.
3 Napauta ja valitse yhteystiedot.
Kun yhteyshenkilösi hyväksyvät jakopyynnön, tapahtuma-albumi jaetaan ja yhteyshenkilösi
voivat lisätä valokuvia tai videoita tapahtuma-albumiin.
• Tämän toiminnon käyttäminen edellyttää puhelinnumerosi vahvistamista.
• Tiedostojen jakamisesta matkapuhelinverkon kautta saattaa aiheutua
lisäkustannuksia.
• Jos vastaanottajat eivät ole vahvistaneet puhelinnumeroaan tai jos heidän laitteensa
eivät tue tätä toimintoa, heille lähetetään tekstiviestinä linkki tiedostoihin. Linkin
vastaanottajat eivät ehkä voi käyttää joitakin ominaisuuksia. Linkki vanhenee tietyn
ajan kuluttua.
102
Sovellukset
Samsung Gear
Samsung Gear on sovellus, jonka avulla hallitaan päälle puettavaa Gear-laitetta. Kun yhdistät
laitteesi Gear-laitteeseen, voit mukauttaa Gear-laitteen asetuksia ja sovelluksia.
Napauta Sovellukset-näytössä Samsung Gear.
Yhdistä laitteesi Gear-laitteeseen napauttamalla YHDISTÄ GEARIIN. Määritä asetukset valmiiksi
noudattamalla näyttöön tulevia ohjeita. Katso Gear-laitteen käyttöoppaasta lisätietoja Gearlaitteen liittämisestä ja käyttämisestä laitteesi kanssa.
Game Launcher
Esittely
Game Launcher -toiminto kokoaa Play Kauppa -palvelusta ja Galaxy Apps -kaupasta ladatut
pelit yhteen paikkaan, mikä helpottaa niiden käyttöä. Voit asettaa laitteen pelitilaan ja pelata
pelejä tavallista helpommin.
Siirry Game Launcher -asetuksiin.
Ladattujen pelien luettelo
Vähennä akun kulutusta pelejä
pelattaessa.
Mykistä ja piilota kaikki
ilmoitukset pelien ajaksi.
Ota käyttöön tai poista käytöstä
Pelityökalut-kuvake.
Näytä Galaxy-käyttäjien
suosituimmat pelit.
Näytä pelivideoita YouTubesta.
103
Sovellukset
Game Launcher -toiminnon käyttäminen
1 Napauta Sovellukset-näytössä Asetukset → Edistykselliset toiminnot → Pelit → Game
Launcher ja aktivoi kytkin napauttamalla sitä.
Game Launcher lisätään alkunäyttöön ja Sovellukset-näyttöön.
Kun poistat toiminnon käytöstä, Game Launcher poistetaan alkunäytöstä ja Sovelluksetnäytöstä.
2 Napauta Sovellukset-näytössä Game Launcher.
3 Napauta peliä peliluettelossa.
Play Kauppa -palvelusta ja Galaxy Apps -kaupasta ladatut pelit tulevat automaattisesti
näkyviin pelien käynnistysnäyttöön. Jos pelisi eivät ole näkyvissä, napauta Lisää
listaamattomat pelit napauttamalla tätä.
Pelin poistaminen Game Launcher -toiminnosta
Kosketa peliä jonkin aikaa ja vedä se näytön yläreunan kohtaan Poista.
Pelien virransäästötilan ottaminen käyttöön
Kun otat pelien virransäästötilan käyttöön, laite säästää akkuvirtaa laskemalla pelien
näyttötarkkuutta ja kuvataajuutta.
Napauta Sovellukset-näytössä Game Launcher → Säästä virtaa pelin aikana. Valitse jokin
seuraavista asetuksista:
• Pois päältä: Virransäästötilaa ei käytetä.
• Säästä virtaa: Vähennä akkuvirran kulutusta laskemalla näyttötarkkuutta ja kuvataajuutta.
• Säästä mahdollisimman paljon virtaa: Vähennä akkuvirran kulutusta runsaasti laskemalla
näyttötarkkuutta ja kuvataajuutta.
Akkuvirran riittävyys voi vaihdella pelikohtaisesti.
104
Sovellukset
Pelityökalujen käyttäminen
Voit asettaa Pelityökalut-kuvakkeen näytettäväksi kelluvana kuvakkeena pelinäytöissä.
Napauta Sovellukset-näytössä Asetukset → Edistykselliset toiminnot → Pelit → Game Tools ja
aktivoi kytkin napauttamalla sitä.
Saat pelityökalut näkyviin peliä pelatessasi napauttamalla
Voit siirtää kuvaketta napauttamalla
.
ja vetämällä sen uuteen paikkaan.
Voit poistaa kuvakkeen nykyisestä pelinäytöstä koskettamalla
Poista-kohtaan näytön yläreunassa.
jonkin aikaa ja vetämällä sen
Mykistä ilmoitusäänet ja näytä
vain saapuvien puhelujen ja
hätähälytysten ilmoitukset.
Lukitse viimeksi käytettyjen
sovellusten näppäin ja
paluunäppäin.
Pienennä pelinäyttö.
Pelityökalut-kuvake
Tee ruudunkaappauksia.
Tallenna peli-istuntosi.
Siirry Pelityökalut-asetuksiin.
Ilmoitusten estäminen pelien aikana
→ , jos haluat mykistää ilmoitusäänet ja näyttää vain saapuvien puhelujen ja
Napauta
hätähälytysten ilmoitukset, jolloin voit pelata pelejä ilman häiriöitä. Jos saat puhelun, näytön
yläreunaan tulee pieni ilmoitus.
105
Sovellukset
Kalenteri
Esittely
Voit hallita aikatauluasi syöttämällä tulevat tapahtumat tai tehtävät kalenteriisi.
Tapahtumien luominen
1 Napauta Sovellukset-näytössä Kalenteri.
2 Napauta tai kaksoisnapauta päivää.
Jos päivään on jo tallennettu tapahtumia tai tehtäviä, napauta päivää ja napauta
.
3 Anna tapahtuman tiedot.
Kirjoita otsikko.
Määritä tapahtuman alkamis- ja
loppumispäivä.
Valitse kalenteri, jota käytetään tai
jonka kanssa synkronoidaan.
Aseta hälytys.
Anna tapahtuman sijainti.
Voit liittää kartan, jolla
tapahtuman sijainti näkyy.
Lisää muita tietoja.
4 Tallenna tapahtuma napauttamalla TALLENNA.
106
Sovellukset
Tehtävien luominen
1 Napauta Sovellukset-näytössä Kalenteri.
2 Napauta → Tehtävät.
3 Anna tehtävän tiedot ja määritä päivä napauttamalla TÄNÄÄN tai HUOMENNA.
Voit lisätä muita tietoja napauttamalla
.
4 Tallenna tehtävä napauttamalla TALLENNA.
Tapahtumien ja tehtävien synkronoiminen tilien kanssa
Napauta Sovellukset-näytössä Asetukset → Tilit, valitse tilipalvelu ja synkronoi sitten
tapahtumat ja tehtävät tilin kanssa napauttamalla Synkronoi Kalenteri.
Voit lisätä tilejä, joiden kanssa synkronoidaan, avaamalla Sovellukset-näytön ja napauttamalla
Kalenteri → MUUT → Hallitse kalentereita → Lisää tili. Valitse sitten tili, jonka kanssa
synkronoidaan, ja kirjaudu sisään. Kun tili on lisätty, se näkyy luettelossa.
S Health
Esittely
S Health -sovellus auttaa sinua hallitsemaan hyvinvointiasi ja kuntoasi. Voit asettaa
kuntotavoitteita, seurata edistymistäsi ja pitää kirjaa yleisestä hyvinvoinnistasi ja kunnostasi.
S Health -sovelluksen käynnistäminen
Kun käytät tätä sovellusta ensimmäisen kerran tai käynnistät sen uudelleen alkuperäisten
tehdasasetusten palauttamisen jälkeen, määritä asetukset noudattamalla näytön ohjeita.
1 Napauta Sovellukset-näytössä Samsung → S Health.
2 Määritä asetukset noudattamalla näyttöön tulevia ohjeita.
107
Sovellukset
S Health -sovelluksen käyttäminen
Voit seurata hyvinvointiasi ja kuntoasi näyttämällä tärkeimmät tiedot S Health -sovelluksen
valikoista ja seurantaohjelmista.
Napauta Sovellukset-näytössä Samsung → S Health.
Tavoitteet ja ohjelmat
Seurantaohjelmat
Voit lisätä seurantaohjelmia, tavoitteita tai ohjelmia S Health -näyttöön napauttamalla LISÄÄ →
Kohteiden hallinta ja valitsemalla kohteet välilehdessä SEURAIMET, TAVOITTEET tai OHJELMAT.
• TAVOITTEET: Aseta päivittäiset kuntotavoitteesi ja tarkastele edistymistäsi.
• OHJELMAT: Käytä mukautettavia harjoitusohjelmia.
• SEURAIMET: Seuraa liikkumistasi, nauttimiasi ruokia ja kehosi mittoja.
Saat lisätietoja S Health -sovelluksen toiminnoista napauttamalla LISÄÄ → Asetukset →
Ohje.
108
Sovellukset
Lisätietoja
• S Health -sovellus on tarkoitettu vain hyvinvoinnin parantamiseen ja viitteellisten tietojen
saamiseen liittyviin tarkoituksiin, eikä sitä ole tarkoitettu sairauksien diagnosointiin eikä
sairauksien parantamiseen, lieventämiseen, hoitoon tai estämiseen.
• S Health -sovelluksen käytettävissä olevat toiminnot, ominaisuudet ja lisättävissä olevat
sovellukset voivat määräytyä maittain erilaisten paikallisten lakien ja määräysten takia.
Tarkista omalla alueellasi käytettävissä olevat ominaisuudet ja sovellukset ennen käyttöä.
• S Health -sovellusta ja sen palveluja voidaan muuttaa tai ne voidaan lopettaa ilman
ennakkoilmoitusta.
• Tiedonkeruun tarkoitus on rajoitettu pyytämäsi palvelun tarjoamiseen, mukaan lukien
sellaisten lisätietojen tarjoaminen, jotka liittyvät hyvinvointisi parantamiseen, tietojen
synkronointiin, tietojen analysointiin ja tilastoimiseen tai entistä parempien palvelujen
kehittämiseen ja tarjoamiseen. (Jos kirjaudut Samsung-tiliisi S Health -sovelluksesta,
tietosi voidaan kuitenkin tallentaa palvelimelle varmuuskopiointitarkoituksessa.)
Henkilökohtaisia tietoja voidaan säilyttää, kunnes nämä tarkoitukset on täytetty. Voit
poistaa S Health -sovelluksen tallentamat henkilökohtaiset tiedot Asetukset-valikon
Nollaa tiedot -toiminnolla. Jos haluat poistaa sosiaalisten verkostojen kanssa jakamasi tai
tallennuslaitteisiin siirtämäsi tiedot, ne on poistettava erikseen.
• Voit jakaa ja/tai synkronoida tietosi muiden Samsung-palvelujen tai valitsemiesi
yhteensopivien kolmannen osapuolen palvelujen kanssa ja minkä tahansa muiden
yhdistettyjen laitteiden kanssa. Tällaisten lisäpalvelujen tai kolmannen osapuolen laitteiden
pääsy S Health -sovelluksen tietoihin sallitaan vain sinun nimenomaisella suostumuksellasi.
• Olet itse kokonaan vastuussa sosiaalisissa verkostoissa jaettujen tai muille lähetettyjen
tietojen väärinkäytöstä. Käytä harkintaa jakaessasi henkilökohtaisia tietojasi muiden kanssa.
• Jos laite yhdistetään mittauslaitteisiin, tarkista tiedonsiirtoprotokolla, jotta voit varmistaa
oikean toiminnan. Jos käytät langatonta yhteyttä, esimerkiksi Bluetooth-yhteyttä, muiden
laitteiden aiheuttamat elektroniset häiriöt voivat vaikuttaa laitteeseen. Vältä laitteen
käyttämistä muiden radioaaltoja lähettävien laitteiden lähellä.
• Lue S Health -sovelluksen käyttöehdot ja tiedot sen tietosuojakäytännöstä ennen
sovelluksen käyttämistä.
109
Sovellukset
S Voice
Esittely
Voit suorittaa eri tehtäviä helposti puhumalla.
Aktivointikomennon määrittäminen
Voit käynnistää S Voice -sovelluksen oman aktivointikomentosi avulla.
Kun käynnistät S Voice -sovelluksen ensimmäisen kerran, napauta START ja määritä oma
aktivointikomentosi.
Voit vaihtaa aktivointikomentoa avaamalla Sovellukset-näytön ja napauttamalla S Voice. Napauta
sitten → Voice wake-up → Change wake-up command → START ja noudata sitten näytön
ohjeita.
Voit asettaa laitteen käynnistämään S Voice -sovelluksen aktivointikomennon avulla laitteen
ollessa lukittuna napauttamalla ja aktivoimalla Wake up in secured lock -kytkimen
napauttamalla sitä.
S Voice -sovelluksen käyttäminen
1 Sano esimääritetty aktivointikomento.
Voit myös napauttaa Sovellukset-näytössä Samsung → S Voice.
Kun S Voice käynnistetään, laite aloittaa puheentunnistuksen.
Tämän sovelluksen käyttömahdollisuus määräytyy alueen ja palveluntarjoajan mukaan.
S Voicen asetukset
Näytä puhekomentojen esimerkit.
110
Sovellukset
2 Sano puhekomento.
Jos laite tunnistaa komennon, laite suorittaa vastaavan toiminnon. Jos haluat toistaa
puhekomennon tai sanoa toisen komennon, napauta , tai sano esimääritetty
aktivointikomento.
Tämä sovellus sulkeutuu automaattisesti, jos laitetta ei käytetä määritetyn ajan kuluessa.
Vihjeitä onnistuneeseen puheentunnistukseen
• Puhu selkeästi.
• Puhu hiljaisessa ympäristössä.
• Älä käytä loukkaavia sanoja tai slangisanoja.
• Vältä puhumasta murteellisesti.
Ympäristö tai puhetapa voi aiheuttaa sen, ettei laite tunnista komentoja tai että se suorittaa
tarkoittamattomia toimintoja.
Kielen määrittäminen
Napauta Sovellukset-näytössä Samsung → S Voice →
→ Language ja valitse sitten kieli.
Valittua kieltä ei käytetä laitteen näytön kielenä, vaan vain S Voice -sovelluksessa.
111
Sovellukset
Ääninauhuri
Esittely
Voit käyttää eri tallennustiloja eri tilanteissa, kuten haastattelussa. Laite voi muuntaa puheesi
tekstiksi ja erotella äänilähteet.
Äänitallenteiden tekeminen
1 Napauta Sovellukset-näytössä Samsung → Ääninauhuri.
2 Aloita tallennus napauttamalla . Puhu mikrofoniin.
Siirrä äänitys taukotilaan napauttamalla
.
Kun nauhoitat äänitallennetta, voit lisätä kirjanmerkin napauttamalla KIRJANMERKKI.
Vaihda tallennustilaa.
Aloita äänitys.
3 Lopeta äänitys napauttamalla TALLENNA.
112
Sovellukset
Äänitystilan vaihtaminen
Napauta Sovellukset-näytössä Samsung → Ääninauhuri.
Valitse Ääninauhurin näytön ylälaidasta jokin tila.
• NORMAALI: Tämä on normaali tallennustila.
• HAASTATTELU: Mikrofoni on herkkä kahdesta suunnasta tuleville äänille. Tässä tilassa sekä
laitteen ylä- että alareuna poimivat ääntä yhtä paljon.
• PUHEMUISTIO: Laite tallentaa äänesi ja samalla muuntaa sen näytössä näkyväksi tekstiksi.
Saat parhaan tuloksen pitämällä laitetta lähellä suutasi ja puhumalla voimakkaasti ja
selkeästi hiljaisessa paikassa.
Jos puhemuistion järjestelmäkieli ei vastaa puhumaasi kieltä, laite ei tunnista puhettasi.
Ennen tämän toiminnon käyttöä määritä puhemuistion järjestelmäkieli napauttamalla
nykyistä kieltä.
Valittujen äänitallenteiden toistaminen
Kun kuuntelet haastattelutallenteita, voit mykistää tietyt äänilähteet tallenteessa.
1 Napauta Sovellukset-näytössä Samsung → Ääninauhuri.
2 Napauta Tallenteet ja valitse haastattelutilassa tehty äänitallenne.
3 Mykistä tietyt äänilähteet napauttamalla sen suunnan kohdalla, jonka äänen haluat
mykistää.
Kuvake muuttuu muotoon
, ja ääni mykistetään.
Mykistetty äänilähde
Mykistämätön äänilähde
113
Sovellukset
Omat tiedostot
Voit käyttää ja hallita laitteeseen tai muihin sijainteihin, kuten pilvitallennuspalveluihin,
tallennettuja tiedostoja.
Napauta Sovellukset-näytössä Samsung → Omat tiedostot.
Voit katsella tiedostoja luokittain, tai voit katsella laitteeseen tai pilvitallennuspalveluun
tallennettuja tiedostoja.
Voit tarkistaa käytössä olevan ja vapaan muistin määrän napauttamalla TALLENNUSTILAN
KÄYTTÖ.
Voit etsiä tiedostoja tai kansioita napauttamalla HAE.
Muistio
Voit luoda muistioita ja järjestää ne luokittain.
Napauta Sovellukset-näytössä Muistio.
Muistioiden luominen
Napauta
muistioluettelossa ja kirjoita muistion teksti. Voit käyttää seuraavia toimintoja
muistion luonnin aikana:
• Luokka: Luo tai määritä luokka.
• Tehtävät: Luo tehtäväluettelo lisäämällä valintaruudut jokaisen rivin alkuun.
• Kuva: Lisää kuvia.
• Piirros: Kirjoita tai piirrä lisättäviä muistioita. Voit valita kynän paksuuden ja värin.
• Puhe: Luo lisättävä äänitallenne.
Voit tallentaa muistion napauttamalla TALLENNA.
Voit muokata muistiota napauttamalla muistiota ja napauttamalla sitten muistion sisältöä.
Muistioiden etsiminen
Napauta ETSI muistioluettelossa ja anna hakusana, jonka avulla etsitään hakusanan sisältävät
muistiot.
114
Sovellukset
Kello
Esittely
Voit asettaa hälytyksiä, tarkistaa nykyisen ajan eri kaupungeissa ympäri maailman, ajastaa
tapahtuman tai määrittää haluamasi kestoajan.
Hälytys
Napauta Sovellukset-näytössä Kello → Hälytys.
Hälytysten asettaminen
Määritä hälytysaika ja napauta TALLENNA.
Voit avata näppäimistön hälytysajan antamista varten napauttamalla ajan syöttökenttää.
Voit asettaa hälytyksen eri hälytysasetuksilla napauttamalla VALINNAT, määrittämällä
hälytysasetukset ja napauttamalla sitten TALLENNA.
Voit ottaa hälytykset käyttöön tai poistaa ne käytöstä napauttamalla kellokuvaketta hälytyksen
vieressä hälytysten luettelossa.
Hälytyksen lopettaminen
Voit lopettaa hälytyksen napauttamalla HYLKÄÄ. Jos olet aiemmin ottanut torkkuasetuksen
käyttöön, voit toistaa hälytyksen määritetyn ajan kuluttua napauttamalla TORKKU.
Hälytyksen poistaminen
Napauta
hälytyksen kohdalla hälytysluettelossa.
Maailmankello
Napauta Sovellukset-näytössä Kello → Maailmankello.
Kellojen luominen
Kirjoita kaupungin nimi tai valitse kaupunki maapallolta ja napauta sitten
Kellojen poistaminen
Napauta
kellon kohdalla.
115
.
Sovellukset
Sekuntikello
1 Napauta Sovellukset-näytössä Kello → Sekuntikello.
2 Voit ottaa tapahtuman ajan napauttamalla KÄYNNISTÄ.
Voit tallentaa kierrosajat tapahtuman ajan mittauksen aikana napauttamalla KIERROS.
3 Voit pysäyttää ajanoton napauttamalla LOPETA.
Voit aloittaa ajan mittauksen uudelleen napauttamalla JATKA.
Voit tyhjentää kierrosajat napauttamalla PALAUTA.
Ajastin
1 Napauta Sovellukset-näytössä Kello → Ajastin.
2 Aseta aika ja napauta sitten KÄYNNISTÄ.
Voit avata näppäimistön kestoajan antamista varten napauttamalla kestoajan syöttökenttää.
3 Napauta HYLKÄÄ, kun ajastimeen asetettu aika on kulunut.
Laskin
Voit suorittaa yksinkertaisia tai monimutkaisia laskutoimituksia.
Napauta Sovellukset-näytössä Laskin.
Kääntämällä laitteen vaaka-asentoon saat näkyviin tieteellisen laskimen. Jos Autom. kierto on
poissa käytöstä, saat näkyviin tieteellisen laskimen napauttamalla .
Voit tuoda laskentahistorian näkyviin napauttamalla HISTORIA. Voit sulkea
laskentahistoriapaneelin napauttamalla NÄPPÄIMISTÖ.
Voit tyhjentää historian napauttamalla HISTORIA → TYHJENNÄ HISTORIA.
116
Sovellukset
Google-sovellukset
Google tarjoaa sovelluksia, jotka liittyvät viihteeseen, sosiaalisiin verkostoihin ja talouselämään.
Joidenkin sovellusten käyttäminen edellyttää Google-tiliä. Lisätietoja on kohdassa Tilit.
Saat lisätietoja jokaisesta sovelluksesta kunkin sovelluksen ohjevalikosta.
Alueen tai palveluntarjoajan mukaan voi olla, etteivät jotkin sovellukset ole käytettävissä
tai niiden nimi poikkeaa tässä esitetystä.
Chrome
Etsi tietoja ja selaa Internet-sivuja.
Gmail
Lähetä tai vastaanota sähköpostia Google Mail -palvelun kautta.
Maps
Etsi sijaintisi kartalta, etsi sijainteja ja näytä eri paikkojen sijaintitiedot.
Play Musiikki
Etsi, kuuntele ja jaa musiikkia laitteellasi. Voit ladata laitteeseen tallennettuja musiikkikokoelmia
pilvipalveluun ja käyttää niitä myöhemmin.
Play Elokuvat ja TV
Lataa videoita katsottavaksi Play Kauppa -palvelusta.
Drive
Tallenna sisältösi pilveen, käytä sitä mistä tahansa ja jaa sitä muiden kanssa.
YouTube
Katsele tai luo videoita ja jaa niitä muiden kanssa.
117
Sovellukset
Kuvat
Hae, hallitse ja muokkaa kaikkia eri lähteistä peräisin olevia valokuvia ja videoita yhdessä
paikassa.
Hangouts
Keskustele ystäviesi kanssa yksitellen tai ryhmänä ja käytä keskustelun aikana kuvia, hymiöitä ja
videopuheluja.
Google
Etsi nopeasti kohteita Internetistä tai laitteesta.
118
Asetukset
Esittely
Voit muokata toimintojen ja sovellusten asetuksia. Voit mukauttaa laitetta määrittämällä erilaisia
asetusvaihtoehtoja.
Napauta Sovellukset-näytössä Asetukset.
Voit etsiä asetuksia hakusanojen avulla napauttamalla ETSI.
Voit muokata usein käytettävien asetusten luetteloa napauttamalla MUOKKAA. Valitse sitten
lisättävät kohteet tai poista poistettavien kohteiden valinta.
Wi-Fi
Yhteyden luominen Wi-Fi-verkkoon
Ottamalla Wi-Fi-ominaisuuden käyttöön voit luoda yhteyden Wi-Fi-verkkoon ja käyttää Internetiä
tai muita verkkolaitteita.
• Laite käyttää ei-harmonisoitua taajuutta ja on tarkoitettu käytettäväksi kaikissa
Euroopan maissa. WLAN-toimintoa voidaan käyttää EU:ssa sisätiloissa rajoituksetta,
mutta sitä ei voida käyttää ulkona.
• Voit säästää akkuvirtaa poistamalla Wi-Fi-toiminnon käytöstä, kun et tarvitse sitä.
1 Napauta Asetukset-näytössä Wi-Fi ja aktivoi sitten kytkin napauttamalla sitä.
2 Valitse verkko Wi-Fi-verkkojen luettelosta.
Salasanaa vaativien verkkojen kohdalla näkyy lukkokuvake.
119
Asetukset
3 Napauta YHDISTÄ.
• Kun laite on muodostanut yhteyden Wi-Fi-verkkoon kerran, laite muodostaa
uudelleen yhteyden kyseiseen verkkoon aina, kun se on käytettävissä, pyytämättä
salasanaa. Voit estää laitetta muodostamasta yhteyttä verkkoon automaattisesti
valitsemalla verkon luettelosta ja napauttamalla UNOHDA.
• Jos et voi muodostaa yhteyttä Wi-Fi-verkkoon, käynnistä laitteen Wi-Fi-toiminto tai
langaton reititin uudelleen.
Wi-Fi Direct
Wi-Fi Direct yhdistää laitteet toisiinsa suoraan Wi-Fi-verkon kautta ilman tukiasemaa.
1 Napauta Asetukset-näytössä Wi-Fi ja aktivoi sitten kytkin napauttamalla sitä.
2 Napauta Wi-Fi Direct.
Löydettyjen laitteiden luettelo tulee näyttöön.
Jos luettelossa ei ole sitä laitetta, johon haluat yhdistää, ota Wi-Fi Direct -toiminto käyttöön
laitteessa.
3 Valitse laite, johon yhteys muodostetaan.
Laitteet yhdistetään, kun toinen laite hyväksyy Wi-Fi Direct -yhteyspyynnön.
Tietojen lähettäminen ja vastaanottaminen
Voit jakaa tietoja, kuten yhteystietoja ja mediatiedostoja, muiden laitteiden kanssa. Seuraavassa
on esimerkki kuvan lähettämisestä toiseen laitteeseen.
1 Napauta Sovellukset-näytössä Galleria.
2 Valitse kuva.
120
Asetukset
3 Napauta Jaa → Wi-Fi Direct ja valitse sitten laite, johon kuva siirretään.
4 Hyväksy Wi-Fi Direct -yhteyspyyntö toisessa laitteessa.
Jos laitteet on jo yhdistetty, kuva lähetetään toiseen laitteeseen ilman
yhteyspyyntömenettelyä.
Laiteyhteyden katkaiseminen
1 Napauta Asetukset-näytössä Wi-Fi.
2 Napauta Wi-Fi Direct.
Laite näyttää yhdistetyt laitteet luettelossa.
3 Katkaise laitteiden yhteys napauttamalla laitteen nimeä.
Bluetooth
Esittely
Bluetooth-yhteyden avulla voidaan vaihtaa tietoja tai mediatiedostoja muiden Bluetoothlaitteiden kanssa.
• Samsung ei vastaa Bluetooth-yhteydellä lähetettyjen tai vastaanotettujen tietojen
mahdollisesta menettämisestä, sieppaamisesta eikä väärinkäytöstä.
• Pidä aina huoli siitä, että jaat ja vastaanotat tietoa vain sellaisista laitteista, joihin luotat
ja jotka on suojattu asianmukaisesti. Laitteiden välillä olevat esteet saattavat lyhentää
toimintaetäisyyttä.
• Kaikki laitteet eivät ole välttämättä yhteensopivia laitteesi kanssa, kuten laitteet, jotka
eivät ole Bluetooth SIG:n testaamia tai hyväksymiä.
• Bluetooth-ominaisuutta ei saa käyttää laittomiin tarkoituksiin (esimerkiksi tiedostojen
piraattikopiointiin tai tietoliikenteen luvattomaan kuunteluun kaupallisissa
tarkoituksissa).
Samsung ei vastaa Bluetooth-ominaisuuden laittoman käytön seurauksista.
121
Asetukset
Pariliitoksen muodostaminen muiden Bluetooth-laitteiden
kanssa
1 Napauta Asetukset-näytössä Bluetooth ja aktivoi sitten kytkin napauttamalla sitä.
Löydettyjen laitteiden luettelo tulee näyttöön.
2 Valitse laite, jonka kanssa muodostetaan pariliitos.
Jos luettelossa ei ole sitä laitetta, jonka kanssa haluat muodostaa pariliitoksen, ota
näkyvyysasetus käyttöön laitteessa. Katso lisätietoja toisen laitteen käyttöoppaista.
Laitteesi näkyy muille laitteille niin kauan kuin Bluetooth-asetusnäyttö on auki.
3 Vahvista hyväksymällä Bluetooth-yhteyspyyntö laitteessasi.
Laitteet yhdistetään, kun toinen laite hyväksyy Bluetooth-yhteyspyynnön.
Tietojen lähettäminen ja vastaanottaminen
Monet sovellukset tukevat tiedonsiirtoa Bluetooth-yhteyden kautta. Voit jakaa tietoja, kuten
yhteystietoja ja mediatiedostoja, muiden Bluetooth-laitteiden kanssa. Seuraavassa on esimerkki
kuvan lähettämisestä toiseen laitteeseen.
1 Napauta Sovellukset-näytössä Galleria.
2 Valitse kuva.
3 Napauta Jaa → Bluetooth ja valitse sitten laite, johon kuva siirretään.
Jos laitteesi on liitetty toisen laitteen pariksi aiemmin, napauta laitteen nimeä vahvistamatta
automaattisesti luotua salasanaa.
Jos luettelossa ei ole sitä laitetta, jonka kanssa haluat muodostaa pariliitoksen, ota
näkyvyysasetus käyttöön laitteessa.
4 Hyväksy Bluetooth-yhteyspyyntö toisessa laitteessa.
122
Asetukset
Bluetooth-laitteiden pariliitoksen purkaminen
1 Napauta Asetukset-näytössä Bluetooth.
Laite näyttää pariksi liitetyt laitteet luettelossa.
2 Napauta sen laitteen nimen vieressä, jonka kanssa haluat purkaa pariliitoksen.
3 Napauta Erota.
Lentotila
Tämä poistaa kaikki laitteen langattomat toiminnot käytöstä. Voit käyttää ainoastaan niitä
toimintoja, jotka eivät käytä verkkopalveluita.
Napauta Asetukset-näytössä Lentotila.
Katkaise laitteesta virta ennen ilmaannousua ja laskeutumista. Nousun jälkeen voit
käyttää laitetta lentotilassa, jos lentokoneen henkilökunta sallii sen.
Mobiilitukiasema ja yhteyden jako
Voit käyttää laitetta mobiilitukiasemana ja jakaa laitteen mobiilidatayhteyden muiden laitteiden
kanssa, jos verkkoyhteyttä ei ole käytettävissä. Yhteys voidaan muodostaa Wi-Fi-, USB- tai
Bluetooth-toiminnon avulla.
Napauta Asetukset-näytössä Mobiilitukiasema ja yhteyden jako.
Tämän toiminnon käyttäminen saattaa aiheuttaa lisäkustannuksia.
• Mobiilitukiasema: Jaa laitteen mobiilidatayhteys mobiilitukiaseman avulla tietokoneiden tai
muiden laitteiden kanssa.
• Bluetooth-liitos: Jaa laitteen mobiilidatayhteys tietokoneiden tai muiden laitteiden kanssa
Bluetooth-yhteyden kautta ottamalla Bluetooth-yhteys käyttöön.
• USB-yhteys: Jaa laitteen mobiilidatayhteys tietokoneen kanssa USB-yhteyden kautta
ottamalla USB-yhteys käyttöön. Kun laite on yhdistetty tietokoneeseen, se toimii tietokoneen
langattomana modeemina.
123
Asetukset
Mobiilitukiaseman käyttäminen
Voit käyttää laitettasi mobiilitukiasemana ja jakaa laitteen mobiilidatayhteyden muiden laitteiden
kanssa.
1 Napauta Asetukset-näytössä Mobiilitukiasema ja yhteyden jako → Mobiilitukiasema.
2 Aktivoi kytkin napauttamalla sitä.
-kuvake näkyy tilarivillä. Muut laitteet voivat löytää laitteesi Wi-Fi-verkkojen luettelosta.
Voit määrittää mobiilitukiaseman salasanan napauttamalla MUUT → Määritä
mobiilitukiasema ja valitsemalla suojaustason. Anna sitten salasana ja napauta TALLENNA.
3 Etsi ja valitse laitteesi toisen laitteen näytössä Wi-Fi-verkkojen luettelosta.
4 Käytä yhdistetyssä laitteessa Internetiä laitteesi mobiilidatayhteyden kautta.
Datan käyttö
Voit seurata datakäytön määrää ja mukauttaa rajoitusten asetuksia.
Napauta Asetukset-näytössä Datan käyttö.
• Mobiilidata: Aseta laite käyttämään datayhteyttä missä tahansa matkapuhelinverkossa.
• Taustadata: Estä taustalla suoritettavia sovelluksia käyttämästä mobiilidatayhteyttä.
• Määritä mobiilidatakiintiö: Aseta rajoitus mobiilidatan käytölle.
Voit muuttaa valvontajakson kuukausittaista nollauspäivää napauttamalla
124
→ Vaihda jaksoa.
Asetukset
Datan käytön rajoittaminen
Voit asettaa laitteen poistamaan mobiilidatayhteyden käytöstä automaattisesti, kun käytetyn
mobiilidatan määrä saavuttaa määritetyn rajan.
1 Napauta Asetukset-näytössä Datan käyttö ja aktivoi sitten Määritä mobiilidatakiintiö
-kytkin napauttamalla sitä.
2 Aseta rajoitus vetämällä rajan säätöpalkkia ylös- tai alaspäin.
3 Määritä datan käytön hälytystaso vetämällä varoituksen säätöpalkkia ylös- tai alaspäin.
Laite hälyttää, kun varoitustaso saavutetaan.
Mobiiliverkot
Määritä käyttämäsi matkapuhelinverkon asetukset.
Napauta Asetukset-näytössä Mobiiliverkot.
• Dataverkkovierailu: Aseta laite käyttämään datayhteyttä verkkovierailun aikana.
• Yhteyspisteiden nimet: Määritä yhteyspisteiden nimet (APN).
• Verkkotila: Valitse verkon tyyppi.
• Verkko-operaattorit: Etsi käytettävissä olevat verkot ja rekisteröi verkko manuaalisesti.
NFC ja maksu
Esittely
Laitteen avulla voidaan lukea lähikenttätunnisteita (Near Field Communication (NFC)), jotka
sisältävät tietoja tuotteista. Tällä toiminnolla voit tarvittavien sovelluksien lataamisen jälkeen
myös maksaa maksuja ja ostaa liikenne- tai tapahtumalippuja.
Laitteessa on sisäinen NFC-antenni. Käsittele laitetta huolellisesti, jotta NFC-antenni ei
vahingoitu.
125
Asetukset
NFC-ominaisuuden käyttäminen
NFC-toiminnon avulla voit lähettää kuvia tai yhteystietoja muihin laitteisiin ja lukea tuotetiedot
NFC-tunnisteista.
1 Napauta Asetukset-näytössä NFC ja maksu ja aktivoi sitten kytkin napauttamalla sitä.
2 Aseta laitteen takaosan NFC-antennin alue NFC-tunnisteen lähelle.
Tunnisteen tiedot tulevat näyttöön.
Varmista, ettei laitteen näyttö ole lukittu. Muutoin laite ei lue NFC-tunnisteita eikä
vastaanota tietoja.
Maksaminen NFC-toiminnon avulla
Ennen kuin voit maksaa NFC-toiminnon avulla, sinun on rekisteröidyttävä
mobiilimaksupalveluun. Ota yhteys palveluntarjoajaan rekisteröitymistä tai lisätietojen saamista
varten.
1 Napauta Asetukset-näytössä NFC ja maksu ja aktivoi sitten kytkin napauttamalla sitä.
2 Kosketa laitteen takaosan NFC-antennin alueella NFC-kortinlukijaa.
Voit asettaa oletusmaksusovelluksen avaamalla Asetukset-näytön ja napauttamalla NFC ja
maksu → Napauta ja maksa → MAKSU ja valitsemalla sitten sovelluksen.
Maksupalvelujen luettelossa ei ehkä ole kaikkia käytettävissä olevia maksusovelluksia.
126
Asetukset
Tietojen lähettäminen
Voit sallia tiedonsiirron, kun laitteen NFC-antenni koskettaa toisen laitteen NFC-antennia.
1 Napauta Asetukset-näytössä NFC ja maksu ja aktivoi sitten kytkin napauttamalla sitä.
2 Napauta Android Beam ja aktivoi kytkin napauttamalla sitä.
3 Valitse kohde ja kosketa toisen laitteen NFC-antennilla laitteesi NFC-antennia.
4 Kun Siirrä koskettamalla. näkyy näytössä, lähetä kohde napauttamalla laitteen näyttöä.
Jos molemmat laitteet yrittävät siirtää tietoja samanaikaisesti, tiedostonsiirto voi
epäonnistua.
127
Asetukset
Lisää yhteysasetuksia
Asetukset
Voit hallita muita toimintoja mukauttamalla asetuksia.
Napauta Asetukset-näytössä Lisää yhteysasetuksia.
• Läheisten laitteiden haku: Aseta laite hakemaan lähellä olevat laitteet yhteyden
muodostamista varten.
• Tulostus: Määritä laitteeseen asennettujen tulostinlaajennusten asetukset. Voit etsiä
käytettävissä olevat tulostimet tai lisätä tulostimen manuaalisesti ja tulostaa tiedostoja.
Lisätietoja on kohdassa Tulostus.
• MirrorLink: MirrorLink-toiminnolla voit ohjata laitteesi MirrorLink-sovelluksia ajoneuvon
pääyksikön näytössä. Lisätietoja on kohdassa MirrorLink.
• Download booster: Voit asettaa laitteen lataamaan yli 30 Mt:n kokoiset tiedostot tavallista
nopeammin käyttämällä Wi-Fi- ja matkapuhelinverkkoa samanaikaisesti. Lisätietoja on
kohdassa Download booster.
• VPN: Määritä virtuaalisten yksityisverkkojen (VPN) asetukset ja muodosta niihin yhteys.
Tulostus
Määritä laitteeseen asennettujen tulostinlaajennusten asetukset. Voit yhdistää laitteen
tulostimeen Wi-Fi- tai Wi-Fi Direct -toiminnon avulla ja tulostaa kuvia tai asiakirjoja.
Jotkin tulostimet eivät ehkä ole yhteensopivia laitteen kanssa.
Tulostinlaajennusten lisääminen
Tulostinlaajennusten avulla voit lisätä tulostimet, joihin haluat yhdistää laitteen.
1 Napauta Asetukset-näytössä Lisää yhteysasetuksia → Tulostus → Lataa laajennus.
2 Etsi tulostinlaajennus Play Kauppa -palvelusta.
128
Asetukset
3 Valitse tulostinlaajennus ja asenna se.
4 Valitse tulostinlaajennus ja aktivoi kytkin napauttamalla sitä.
Laite etsii tulostimet, jotka on yhdistetty samaan Wi-Fi-verkkoon kuin laite.
Voit lisätä tulostimia manuaalisesti napauttamalla MUUT → Lisää tulostin → ADD PRINTER.
Voit muuttaa tulostusasetuksia napauttamalla MUUT → Tulostusasetukset.
Sisällön tulostaminen
Napauta kuvien, asiakirjojen tai muun sisällön katselun aikana Jaa → Tulosta →
tulostimet ja valitse sitten tulostin.
→ Kaikki
MirrorLink
Voit yhdistää laitteesi ajoneuvoon ja ohjata laitteen MirrorLink-sovelluksia ajoneuvon pääyksikön
näytöstä.
Napauta Asetukset-näytössä Lisää yhteysasetuksia → MirrorLink.
Laite on yhteensopiva niiden ajoneuvojen kanssa, jotka tukevat MirrorLink-versiota 1.1
tai uudempaa.
Laitteen yhdistäminen ajoneuvoon MirrorLink-yhteyden kautta
Kun käytät tätä toimintoa ensimmäisen kerran, yhdistä laite Wi-Fi- tai matkapuhelinverkkoon.
1 Liitä laitteesi toisen laitteen pariksi Bluetooth-yhteyden kautta.
Lisätietoja on kohdassa Pariliitoksen muodostaminen muiden Bluetooth-laitteiden kanssa.
2 Yhdistä laite ajoneuvoon USB-kaapelilla.
Kun ne on yhdistetty, käytä laitteesi MirrorLink-sovelluksia pääyksikön näytössä.
MirrorLink-yhteyden katkaiseminen
Irrota USB-kaapeli laitteesta ja ajoneuvosta.
129
Asetukset
Download booster
Voit asettaa laitteen lataamaan yli 30 Mt:n kokoiset tiedostot tavallista nopeammin käyttämällä
Wi-Fi- ja matkapuhelinverkkoja samanaikaisesti. Voimakas Wi-Fi-signaali mahdollistaa suuren
latausnopeuden.
Napauta Asetukset-näytössä Lisää yhteysasetuksia → Download booster.
• Jotkin laitteet eivät ehkä tue tätä ominaisuutta.
• Tiedostojen lataamisesta matkapuhelinverkon kautta saattaa aiheutua
lisäkustannuksia.
• Kun lataat suuria tiedostoja, laite voi kuumentua. Jos laite ylittää määritetyn
lämpötilan, toiminto poistetaan käytöstä.
• Jos verkkosignaalit ovat epävakaita, tämän toiminnon nopeus ja suorituskyky voivat
heikentyä.
• Jos Wi-Fi- ja matkapuhelinverkkoyhteyden datasiirtonopeudet poikkeavat suuresti
toisistaan, laite saattaa käyttää vain nopeinta yhteyttä.
• Tämä toiminto tukee HTTP (Hypertext Transmission Protocol) -versiota 1.1 ja HTTPS
(Hypertext Transmission Protocol Secure) -protokollaa. Toimintoa ei voi käyttää
muiden protokollien, kuten FTP:n, kanssa.
Älykäs hallinta
Esittely
Älykäs hallinta tarjoaa yleiskatsauksen laitteen akkuun, tallennustilaan, RAM-muistiin ja
järjestelmän suojaukseen. Voit myös optimoida laitteen automaattisesti sormen napautuksella.
130
Asetukset
Pikaoptimointitoiminnon käyttäminen
Napauta Asetukset-näytössä Älykäs hallinta → SIIVOA KAIKKI.
Pikaoptimointitoiminto parantaa laitteen suorituskykyä suorittamalla seuraavat toimet.
• Muistitilan vapauttaminen.
• Tarpeettomien tiedostojen poistaminen ja taustalla suoritettavien sovellusten sulkeminen.
• Haittaohjelmien etsiminen.
Akku
Napauta Asetukset-näytössä Älykäs hallinta → Akku.
Voit tarkistaa akun jäljellä olevan varauksen ja laitteen käyttöajan. Jos laitteen akun varaustaso on
vähissä, voit säästä virtaa virransäästötoimintojen avulla.
• Jäljellä oleva käyttöaika näyttää ajan, joka on jäljellä, ennen kuin akkuvirta loppuu.
Jäljellä oleva käyttöaika voi vaihdella laitteen asetusten ja käyttöolojen mukaan.
• Et saa ilmoituksia sovelluksista, joissa virransäästötila on käytössä.
Akun hallinta
Jos haluat säästää akkuvirtaa määrittämällä, optimoidaanko akkuvirran käyttö jokaista sovellusta
varten, napauta LISÄTIEDOT kunkin sovelluksen virransäästön kohdalla ja aktivoi Sovelluksen
virransäästö -kytkin napauttamalla sitä.
Voit asettaa laitteen lataamaan akun tavallista nopeammin. Ota Nopea kaapelilataus -kytkin
käyttöön napauttamalla sitä.
131
Asetukset
Tallennus
Voit tarkistaa käytössä olevan ja vapaan muistin määrän.
Napauta Asetukset-näytössä Älykäs hallinta → Tallennus.
Muistin hallinta
Voit poistaa tarpeettomat tiedostot, esimerkiksi välimuistin, napauttamalla POISTA. Voit poistaa
tiedostoja tai poistaa tarpeettomien sovellusten asennuksen napauttamalla LISÄTIEDOT
käyttäjätietojen kohdalla ja valitsemalla luokan. Valitse sitten haluamasi kohteet ja napauta
POISTA.
RAM
Napauta Asetukset-näytössä Älykäs hallinta → RAM.
Jos haluat nopeuttaa laitteen toimintaa, voit vähentää käytettävän RAM-muistin määrää
sulkemalla kaikki taustasovellukset napauttamalla LOPETA KAIKKI.
Laitteen suojaus
Voit tarkistaa laitteen suojaustilan. Tämä toiminto etsii laitteesta haittaohjelmat.
Napauta Asetukset-näytössä Älykäs hallinta → Laitteen suojaus.
Sovellukset
Voit hallita laitteen sovelluksia ja muuttaa niiden asetuksia.
Napauta Asetukset-näytössä Sovellukset.
• Sovellusten hallinta: Voit tarkastella ja hallita laitteessa olevia sovelluksia.
• Oletussovellukset: Valitse sovellusten käytön oletusasetus.
• Sovellusasetukset: Mukauta jokaisen sovelluksen asetuksia.
• Googlen asetukset: Määritä joidenkin Google-toimintojen asetukset.
132
Asetukset
Äänet ja värinä
Voit muuttaa laitteen ääniasetuksia.
Napauta Asetukset-näytössä Äänet ja värinä.
• Äänitila: Aseta laite käyttämään äänitilaa tai äänetöntä tilaa.
• Värinä soidessa: Aseta laite värisemään ja soittamaan soittoääni puhelun saapuessa.
• Äänenvoimakkuus: Säädä soittoäänien, musiikin, videoiden, järjestelmä-äänien ja
ilmoitusten äänenvoimakkuutta.
• Värinän voimakkuus: Säädä värinähälytyksen voimakkuutta.
• Soittoääni: Muuta soittoääniasetuksia.
• Värinäkuvio: Valitse värinäkuvio.
• Ilmoitusääni: Valitse oletusilmoitusääni. Voit myös muuttaa jokaisen sovelluksen
ilmoitusasetuksia.
• Kosketusäänet: Aseta laite toistamaan ääni, kun kosketusnäytöstä valitaan sovellus tai
vaihtoehto.
• Näytön lukituksen äänet: Aseta laite toistamaan ääni, kun kosketusnäyttö lukitaan tai
lukitus avataan.
• Latausääni: Aseta laite toistamaan ääni, kun se on liitettynä laturiin.
• Värinäpalaute: Aseta laite värisemään, kun napautat
kohteiden painaminen jonkin aikaa.
tai
ja muita toimintoja, kuten
• Numeronvalintaäänet: Aseta laite toistamaan ääni, kun näppäimistön näppäimiä
napautetaan.
• Näppäimistöääni: Aseta laite antamaan äänimerkki näppäintä kosketettaessa.
• Näppäimistön värinä: Aseta laite värisemään näppäintä kosketettaessa.
• Äänenlaatu ja tehosteet: Määritä äänen lisäasetuksia.
133
Asetukset
Ilmoitukset
Muuta kunkin sovelluksen ilmoitusasetuksia.
Napauta Asetukset-näytössä Ilmoitukset.
Voit mukauttaa ilmoitusasetuksia napauttamalla LISÄASETUKSET ja valitsemalla sovelluksen.
• Salli ilmoitukset: Salli ilmoitukset valitusta sovelluksesta.
• Aseta ensisijaiseksi: Näytä ilmoitukset ilmoituspaneelin yläreunassa ja sisällytä ne sallittujen
luetteloon, kun Älä häiritse -tila on käytössä.
• Esikatselu ponn.ikk.: Näytä ilmoitusten esikatselukuvat ponnahdusikkunoissa.
• Piilota lukitusnäytössä: Piilota ilmoitukset valitusta sovelluksesta, kun laite on lukittuna.
• Piilota lukitusn. sisältö: Piilota ilmoitusten sisältö valitusta sovelluksesta, kun laite on
lukittuna.
• Lisää asetuksia: Mukauta ilmoitusten lisäasetuksia valittua sovellusta varten.
Älä häiritse
Aseta laite mykistämään saapuvien puhelujen ja ilmoitusten äänet sallittuja poikkeuksia lukuun
ottamatta.
Napauta Asetukset-näytössä Älä häiritse.
• Ota käyttöön nyt: Aktivoi Älä häiritse -tila välittömästi.
• Ota käyttöön aikat. mukaan: Aktivoi Älä häiritse -tila esiasetettuina ajankohtina. Voit valita
päivät ja asettaa aloitus- ja lopetusajat.
• Salli poikkeukset: Muokkaa sallittujen poikkeuksien asetuksia.
134
Asetukset
Näyttö
Asetukset
Voit muuttaa näyttöasetuksia.
Napauta Asetukset-näytössä Näyttö.
• Kirkkaus: Säädä näytön kirkkautta.
• Fontti: Muuta fonttikokoa ja -tyyppiä.
• Kuvakkeiden taustat: Määritä, varjostetaanko taustat, jotta kuvakkeet erottuisivat.
• Näytön aikakatkaisu: Määritä, kuinka kauan laite odottaa ennen näytön taustavalon
sammuttamista.
• Älykäs aikakatkaisu: Estä laitetta sammuttamasta näytön taustavaloa, kun näyttöä
katsotaan.
• Always On Display: Aseta laite näyttämään kuva tai tietoja, kun näyttö on sammuneena.
Lisätietoja on kohdassa Always On Display.
• Yökello: Aseta laite käyttämään Reunanäyttöä kellona yöaikaan. Voit määrittää ajan, jonka
yökello pysyy käytössä.
• Näyttötila: Säädä näytön väriä ja kontrastia muuttamalla näyttötilaa.
• Merkkivalo: Aseta laite sytyttämään merkkivalo, kun akku latautuu, kun olet saanut
ilmoituksia tai kun teet äänitallennetta.
• Pidä näyttö sammutettuna: Aseta laite estämään näytön käynnistyminen, kun laite on
pimeässä paikassa, kuten taskussa tai laukussa.
• Näytöns.: Aseta laite käynnistämään näytönsäästäjä, kun laite latautuu tai liitetään
telakkaan.
135
Asetukset
Always On Display
Voit asettaa laitteen näyttämään näytössä tietoja, kuten kellon, kalenterin tai kuvan, kun näyttö
on sammuneena.
1 Napauta Asetukset-näytössä Näyttö → Always On Display ja aktivoi kytkin napauttamalla
sitä.
2 Napauta Näytettävä sisältö ja valitse näytettävä kohde.
• Kello: Valitse kellon tyyli ja taustakuva.
• Kalenteri: Valitse kalenterin tyyli.
• Kuva: Valitse kuva, joka näkyy näytössä näytön ollessa sammuneena.
Kun näyttö on sammuneena, laite näyttää valitut tiedot.
• Tämä toiminto poistuu käytöstä, kun akun varaustaso on pienempi kuin 5 %.
• Kun yökello on aktiivisena, Always on Display -toimintoa ei voi käyttää.
Reunanäyttö
Voit muuttaa Reunanäytön asetuksia. Lisätietoja on kohdassa Reunanäyttö.
Napauta Asetukset-näytössä Reunanäyttö.
• Reunapaneelit: Aseta laite näyttämään Reunapaneelit, kuten usein käytetyt sovellukset,
tärkeimmät yhteystiedot, viimeisimmät uutiset jne. Voit myös muokata Reunapaneelien
kahva-asetuksia.
• Reunasyötteet: Mukauta uutisten, viestihälytysten ja muiden kohteiden asetuksia,
jotka koskevat niiden näyttöä Reunanäytössä. Voit myös muuttaa Reunanäytön
aikakatkaisuasetusta.
• Reunan valaistus: Reunanäytön valo syttyy, kun saat puhelun tai ilmoituksen laitteen näytön
ollessa alaspäin.
• Tietoja Reunanäytöstä: Näytä Reunanäytön versiotiedot. Voit myös tarkistaa saatavilla
olevat päivitykset.
136
Asetukset
Edistykselliset toiminnot
Voi ottaa käyttöön lisätoiminnot ja muuttaa asetuksia, jotka säätelevät niitä.
Napauta Asetukset-näytössä Edistykselliset toiminnot.
Liiallinen tärinä tai iskuvaikutus laitteeseen voi aiheuttaa joidenkin toimintojen tekemiä
tahattomia palautteita.
• Pelit: Ota käyttöön Game Launcher- ja Pelityökalut-kuvake ja hallitse käteviä toimintoja
pelejä pelatessasi. Lisätietoja on kohdassa Game Launcher.
• Tunnista tallentamattomat numerot: Aseta laite tunnistamaan tallentamattomat
puhelinnumerot, kun saat puheluja tai viestejä.
Tämän ominaisuuden käyttömahdollisuus määräytyy alueen ja palveluntarjoajan
mukaan.
• Yksikätinen käyttö: Ota käyttöön yksikätinen toimintatila, joka helpottaa laitteen käyttöä
yhdellä kädellä.
• Kameran pikakäynnistys: Aseta laite käynnistämään kamera, kun kotinäppäintä painetaan
nopeasti kaksi kertaa.
• Ponnahdusnäkymän ele: Aseta laite näyttämään Sovellukset-näyttö
ponnahdusikkunanäkymässä. Lisätietoja on kohdassa Ponnahdusikkunanäkymä.
• Älykäs näyttökuva: Aseta laite ottamaan näyttökuva useasta eri näytöstä. Rajaa ja jaa
näyttökuva välittömästi. Lisätietoja on kohdassa Älykäs näyttökuva.
• Kuvaa pyyhkäisemällä kämmenellä: Aseta laite tekemään ruudunkaappaus, kun kädellä
pyyhkäistään vasemmalle tai oikealle näytön yli. Voit tarkastella ruudunkaappauskuvia
Galleria-sovelluksessa.
Ruudunkaappaus ei ole mahdollista joidenkin sovellusten ja toimintojen käytön aikana.
• Suorasoitto: Aseta laite soittamaan äänipuhelu, kun laite nostetaan lähelle korvaa ja
pidetään siinä katseltaessa puhelun tietoja, viestiä tai yhteystietoa.
• Älykäs hälytys: Aseta laite hälyttämään, jos olemassa on vastaamattomia puheluja tai uusia
viestejä, kun laitteeseen tartutaan.
Tämä toiminto ei ehkä toimi, jos näyttö on päällä tai laite ei ole tasaisella alustalla.
• Helppo mykistys: Aseta laite mykistämään saapuvat puhelut tai hälytykset, kun käytetään
kämmenliikkeitä tai laitteen näyttö käännetään alaspäin.
• Galaxy Labs: Testaa kokeiluvaiheessa olevia toimintoja.
137
Asetukset
Taustakuva
Muuta alkunäytön ja lukitun näytön taustakuva-asetuksia.
Napauta Asetukset-näytössä Taustakuva.
Teemat
Voit käyttää laitteessa eri teemoja ja siten muuttaa alkunäytön, lukitun näytön ja kuvakkeiden
visuaalisia elementtejä.
Napauta Asetukset-näytössä Teemat.
Voit ladata lisää teemoja napauttamalla LISÄÄ TEEMOJA.
Alkunäyttö
Voit mukauttaa alkunäyttöä esimerkiksi lisäämällä siihen paneeleja tai poistamalla tai siirtämällä
alkunäytön paneeleja. Lisätietoja on kohdassa Alkunäytön toiminnot.
Napauta Asetukset-näytössä Alkunäyttö.
Lukitusnäyttö ja suojaus
Asetukset
Voit muuttaa laitteen ja SIM- tai USIM-kortin suojausasetuksia.
Napauta Asetukset-näytössä Lukitusnäyttö ja suojaus.
Valittavissa olevat vaihtoehdot voivat vaihdella valitun näytönlukitustavan mukaan.
• Näytön lukituksen tyyppi: Muuta näytön lukitustapaa.
• Tiedot ja sovellusten pikavalinnat: Muuta lukitusnäytössä näkyvien kohteiden asetuksia.
• Lukitusnäytössä olevat ilmoitukset: Määritä, näkyykö ilmoitusten sisältö lukitussa näytössä,
ja valitse, mitkä ilmoitukset näytetään.
138
Asetukset
• Suojatun lukituksen asetukset: Muuta valitun näytönlukitustavan asetuksia.
• Sormenjäljet: Rekisteröimällä laitteeseen sormenjälkesi voit suojata laitteen tai kirjautua
Samsung-tiliisi. Lisätietoja on kohdassa Sormenjälkien tunnistus.
• Etsi matkapuhelimeni: Ota käyttöön tai poista käytöstä Etsi matkapuhelimeni -toiminto.
Voit seurata ja hallita kadonnutta tai varastettua laitetta Etsi matkapuhelimeni -sivuston
(findmymobile.samsung.com) avulla.
• Tuntemattomat lähteet: Aseta laite sallimaan sovellusten asentaminen tuntemattomista
lähteistä.
• Suojaa salattuja tietoja: Laitteesi tiedot salataan, jotta muut eivät pääse niihin, jos laite
katoaa tai varastetaan. Jotta voit käyttää salattua laitettasi, sinun on purettava laitteen
tietojen salaus aina, kun käynnistät laitteen. Voit määrittää, puretaanko laitteen tietojen
salaus automaattisesti, vai tarvitaanko lukituksen avauskoodi. Kun tiedot on salattu, niiden
varmuuskopiointi tai palauttaminen ei ole mahdollista. Jos annat avauskoodin väärin useita
kertoja peräkkäin ja saavutat yritysten enimmäisrajan, laite suorittaa tehdasasetusten
palautuksen.
• Salaa SD-kortti: Aseta laite salaamaan muistikortilla olevat tiedostot.
Laite ei voi lukea salattuja tiedostoja, jos laite palautetaan tehdasasetuksiin tämän
asetuksen ollessa käytössä. Poista asetus käytöstä ennen laitteen palauttamista
tehdasasetuksiin.
• Muut suojausasetukset: Määritä suojauksen lisäasetukset.
Sormenjälkien tunnistus
Sormenjälkien tunnistuksen toimiminen edellyttää, että rekisteröit ja tallennat sormenjälkitietosi
laitteeseen. Rekisteröimisen jälkeen voit asettaa laitteen käyttämään sormenjälkeäsi seuraavissa
toiminnoissa:
• Näytön lukitus
• Web-kirjautuminen
• Vahvista Samsung-tili
139
Asetukset
• Tämän ominaisuuden käyttömahdollisuus määräytyy alueen ja palveluntarjoajan
mukaan.
• Sormenjälkitunnistus parantaa laitteen suojausta jokaisen sormenjäljen yksilöivien
ominaisuuksien avulla. Mahdollisuus, että sormenjälkitunnistin sekoittaisi kaksi eri
sormenjälkeä toisiinsa, on hyvin pieni. Jos eri sormenjäljet ovat hyvin samanlaisia,
tunnistin voi kuitenkin joskus harvoin tunnistaa ne samoiksi.
• Jos käytät sormenjälkeäsi näytön lukitukseen, et voi käyttää sormenjälkeäsi näytön
avaamiseen laitteen uudelleenkäynnistämisen jälkeen. Sinun on avattava laitteen
lukitus sormenjäljen rekisteröinnin yhteydessä määrittämäsi kuvion, PIN-koodin tai
salasanan avulla.
• Jos sormenjälkeäsi ei tunnisteta, sinun on vietävä laite Samsung-huoltoon
nollattavaksi. Sen jälkeen sormenjäljet on rekisteröitävä uudelleen.
Sormenjälkitunnistuksen parantaminen
Kun luet sormenjälkesi laitteella, ota huomioon seuraavat asiat, jotka voivat vaikuttaa laitteen
suorituskykyyn:
• Kotinäppäimessä on sormenjälkien tunnistin. Varmista, ettei kotinäppäin ole naarmuuntunut
tai vahingoittunut kolikoiden, avainten, kaulakorujen tai muiden metalliesineiden takia.
• Laitteen mukana toimitettu näytönsuojakalvo voi aiheuttaa sen, ettei
sormenjälkitunnistuksen tunnistin toimi oikein. Voit parantaa sormenjälkitunnistuksen
herkkyyttä irrottamalla näytönsuojakalvon.
• Varmista, että sormenjälkitunnistusalue ja sormesi ovat puhtaat ja kuivat.
• Laite ei ehkä tunnista sormenjälkiä, jos ihossa on ryppyjä tai arpia.
• Laite ei ehkä tunnista pienten tai ohuiden sormien sormenjälkiä.
• Jos taivutat sormea tai käytät sormenpäätä, laite ei ehkä tunnista sormenjälkiä. Varmista, että
peität kotinäppäimen sormellasi kokonaan.
• Voit parantaa tunnistuksen suorituskykyä rekisteröimällä sen käden sormenjäljet, jolla
useimmiten käytät toimintoja laitteessa.
• Kuivassa ympäristössä laitteeseen voi syntyä staattista sähköä. Vältä tämän toiminnon
käyttämistä kuivissa ympäristöissä tai pura staattinen sähkö koskettamalla metalliesinettä
ennen toiminnon käyttämistä.
140
Asetukset
Sormenjälkien rekisteröiminen
1 Napauta Asetukset-näytössä Lukitusnäyttö ja suojaus → Sormenjäljet.
2 Avaa näytön lukitus esiasetettua näytönlukitustapaa käyttämällä.
Jos et ole asettanut näytönlukitustapaa, luo sellainen.
3 Napauta Lisää sormenjälki.
4 Aseta sormi kotinäppäimen päälle.
5 Kun laite on tunnistanut sormesi, nosta se ylös ja aseta se kotinäppäimen päälle uudelleen.
Toista tämä toiminto siirtämällä sormeasi ylös- tai alaspäin, kunnes sormenjälki
rekisteröidään.
Kun sormenjälkilukituksen ponnahdusikkuna on näkyvissä, napauta PÄÄLLE, jos haluat
käyttää sormenjälkeäsi näytön lukituksen avaamiseen.
Sormenjälkien poistaminen
Voit poistaa rekisteröidyt sormenjäljet.
1 Napauta Asetukset-näytössä Lukitusnäyttö ja suojaus → Sormenjäljet.
2 Avaa näytön lukitus esiasetettua näytönlukitustapaa käyttämällä.
3 Napauta MUOKKAA.
4 Valitse poistettavat sormenjäljet ja napauta MUUT → POISTA.
Samsung-tilin salasanan vahvistaminen
Voit vahvistaa Samsung-tilisi salasanan sormenjälkien avulla. Voit käyttää sormenjälkeä salasanan
syöttämisen sijaan esimerkiksi silloin, kun ostat sisältöä Galaxy Apps -kaupasta.
1 Napauta Asetukset-näytössä Lukitusnäyttö ja suojaus → Sormenjäljet.
2 Avaa näytön lukitus esiasetettua näytönlukitustapaa käyttämällä.
141
Asetukset
3 Aktivoi Vahvista Samsung-tili -kytkin napauttamalla sitä.
4 Kirjaudu sisään Samsung-tilillesi.
Kirjautuminen tileihin sormenjälkien avulla
Voit kirjautua sormenjälkiesi avulla Internet-sivuille, jotka tukevat salasanojen tallennusta.
Tämä toiminto on käytettävissä vain niillä Internet-sivuilla, joita käytät Internetsovelluksella.
1 Napauta Asetukset-näytössä Lukitusnäyttö ja suojaus → Sormenjäljet.
2 Avaa näytön lukitus esiasetettua näytönlukitustapaa käyttämällä.
3 Aktivoi Web-kirjautuminen-kytkin napauttamalla sitä.
4 Avaa Internet-sivu, jolle haluat kirjautua sormenjäljen avulla.
5 Anna käyttäjänimi ja salasana ja napauta sitten Internet-sivun kirjautumisnäppäintä.
6 Valitse Kirjaudu sormenjäljillä ja napauta MUISTA.
Voit vahvistaa sormenjälkesi avulla tilisi ja salasanasi, joita käytetään Internet-sivulle
kirjautumiseen.
142
Asetukset
Näytön lukituksen avaaminen sormenjälkien avulla
Voit avata näytön lukituksen sormenjäljen avulla kuvion, PIN-koodin tai salasanan käyttämisen
sijaan.
1 Napauta Asetukset-näytössä Lukitusnäyttö ja suojaus → Sormenjäljet.
2 Avaa näytön lukitus esiasetettua näytönlukitustapaa käyttämällä.
3 Aktivoi Lukit. poist. sormenj. av. -kytkin napauttamalla sitä.
4 Aseta lukitussa näytössä sormesi kotinäppäimen päälle ja lue sormenjälkesi.
Yksityisyys ja turvallisuus
Asetukset
Voit muuttaa yksityisyyden ja suojauksen ylläpitoasetuksia.
Napauta Asetukset-näytössä Yksityisyys ja turvallisuus.
• Sijainti: Muuta sijaintitietojen käyttöoikeuksien asetuksia.
• Sovelluksen oikeudet: Näytä luettelo toiminnoista ja sovelluksista, joilla on oikeus käyttää
niitä. Voit myös muokata käyttöoikeusasetuksia. Lisätietoja on kohdassa Sovellusten
käyttöoikeuksien määrittäminen.
• Yksityinen tila: Ota käyttöön yksityinen tila, joka estää muiden pääsyn henkilökohtaisiin
tietoihisi. Lisätietoja on kohdassa Yksityinen tila.
• Ilmoita vianmäär.tiedot: Aseta laite lähettämään sen vianmääritys- ja käyttötiedot
Samsungille automaattisesti.
• Lähetä hätäviestejä: Aseta laite lähettämään hätäviesti, kun virtanäppäintä painetaan kolme
kertaa. Voit lähettää vastaanottajille myös äänitallenteita viestin mukana. Lisätietoja on
kohdassa Lähetä hätäviestejä.
143
Asetukset
Yksityinen tila
Voit piilottaa henkilökohtaisen sisällön laitteessasi niin, että muut eivät voi käyttää sitä.
Yksityisen tilan ottaminen käyttöön
1 Napauta Asetukset-näytössä Yksityisyys ja turvallisuus → Yksityinen tila ja aktivoi sitten
kytkin napauttamalla sitä.
Jos otat yksityisen tilan käyttöön ensimmäistä kertaa, määritä yksityisen tilan käyttökoodi
noudattamalla näytön ohjeita.
2 Anna esimääritetty yksityisen tilan käyttökoodi noudattamalla näytön ohjeita.
Yksityinen tila otetaan käyttöön, ja
-kuvake tulee näkyviin tilariville.
Voit näyttää piilotetut kohteet ja käyttää niitä vain yksityisen tilan ollessa käytössä. Voit
piilottaa yksityiseen kansioon tallennetut kohteet poistamalla yksityisen tilan käytöstä.
Sisällön piilottaminen
1 Käynnistä Sovellukset-näytössä sovellus, jonka kohteita haluat piilottaa.
2 Valitse kohde ja napauta sitten MUUT → Siirrä Yksityiset-kansioon.
Jos yksityinen tila ei ole käytössä, anna esimääritetty yksityisen tilan käyttökoodi
noudattamalla näytön ohjeita.
Valitut kohteet siirretään yksityiseen kansioon.
144
Asetukset
Piilotetun sisällön näyttäminen
Voit näyttää piilotetut kohteet vain yksityisen tilan ollessa käytössä.
1 Napauta Asetukset-näytössä Yksityisyys ja turvallisuus → Yksityinen tila ja aktivoi sitten
kytkin napauttamalla sitä.
2 Anna esimääritetty yksityisen tilan käyttökoodi noudattamalla näytön ohjeita.
3 Napauta Sovellukset-näytössä Samsung → Omat tiedostot → Yksityinen.
Yksityiseen kansioon siirretyt kohteet tulevat näyttöön.
Sisällön palauttaminen näkyviin
1 Kosketa yksityisessä kansiossa kohdetta jonkin aikaa ja valitse sitten kohteet, jotka haluat
palauttaa.
2 Napauta MUUT → Poista Yksityiset-kansiosta.
3 Valitse kansio, johon kohteet siirretään, ja napauta sitten VALMIS.
Kohteet siirretään valittuun kansioon.
Yksityisen tilan poistaminen käytöstä automaattisesti
Voit asettaa laitteen poistamaan yksityisen tilan käytöstä automaattisesti aina, kun näyttö
sammuu.
1 Napauta Asetukset-näytössä Yksityisyys ja turvallisuus → Yksityinen tila ja aktivoi sitten
kytkin napauttamalla sitä.
2 Anna esimääritetty yksityisen tilan käyttökoodi noudattamalla näytön ohjeita.
3 Aktivoi Poista autom. käytöstä -kytkin napauttamalla sitä.
Kun Poista autom. käytöstä -asetus on käytössä, laite ei voi siirtää tiedostoja yksityiseen
kansioon, jos näyttö sammuu siirron aikana.
145
Asetukset
Lähetä hätäviestejä
Paina hätätilanteessa virtanäppäintä kolme kertaa nopeasti peräkkäin. Laite lähettää viestin
hätäyhteyshenkilöillesi. Viesti sisältää tiedon sijainnistasi.
1 Napauta Asetukset-näytössä Yksityisyys ja turvallisuus → Lähetä hätäviestejä ja aktivoi
sitten kytkin napauttamalla sitä.
2 Lisää hätäyhteystiedot noudattamalla näytön ohjeita, jos et ole vielä tehnyt sitä.
Voit liittää lähetettäviin hätäviesteihin äänitallenteita tai valokuvia aktivoimalla Liitä
äänitallenne- tai Liitä kuvia -kytkimen napauttamalla sitä.
Liitä kuvia -asetuksen käyttömahdollisuus määräytyy alueen ja palveluntarjoajan
mukaan.
Hätäyhteystietojen lisääminen
Napauta Asetukset-näytössä Yksityisyys ja turvallisuus → Lähetä hätäviestejä → Lähetä
viestit v.ottajalle → LISÄÄ. Napauta Luo yhteystieto ja anna yhteystiedot tai napauta Valitse
yhteystiedoista ja lisää olemassa oleva yhteystieto hätäyhteystiedoksi.
146
Asetukset
Helppo tila
Helppo tila helpottaa laitteen käyttöä yksinkertaistamalla asettelua ja suurentamalla kuvakkeita
alkunäytössä.
Jotkin sovellusten toiminnot eivät ehkä ole käytettävissä helpossa tilassa.
Helppoon tilaan siirtyminen
1 Napauta Asetukset-näytössä Helppo tila → Helppo tila.
2 Ota yksinkertaistettu asettelu käyttöön valitsemalla sovellukset Helppokäyttöiset
sovellukset -kohdassa.
3 Napauta VALMIS.
Palaaminen normaalitilaan
Pyyhkäise vasemmalle alkunäytössä ja napauta Asetukset → Helppo tila → Normaalitila →
VALMIS.
Pikavalintojen hallinta
Voit lisätä sovelluksen pikavalinnan alkunäyttöön pyyhkäisemällä vasemmalle, napauttamalla
ja valitsemalla sitten sovelluksen.
Voit lisätä yhteystiedon pikavalinnan alkunäyttöön pyyhkäisemällä oikealle ja napauttamalla
Voit poistaa pikavalinnan alkunäytöstä napauttamalla MUOKK. ja valitsemalla sovelluksen tai
yhteystiedon -kuvakkeen.
Helppokäyttöisyys
Voit määrittää useita asetuksia, jotka lisäävät laitteen helppokäyttöisyyttä. Lisätietoja on
kohdassa Helppokäyttöisyys.
Napauta Asetukset-näytössä Helppokäyttöisyys.
147
.
Asetukset
Tilit
Voit lisätä Samsung- ja Google-tilisi tai muut tilisi, joiden kanssa tiedot synkronoidaan.
Tilien lisääminen
Jotkin laitteessa käytettävät sovellukset edellyttävät rekisteröityä tiliä. Luomalla tilit saat laitteesta
parhaan käyttökokemuksen.
1 Napauta Asetukset-näytössä Tilit → Lisää tili.
2 Valitse tilipalvelu.
3 Määritä tilin asetukset noudattamalla näyttöön tulevia ohjeita.
Voit synkronoida sisällön tiliesi kanssa valitsemalla tilin ja valitsemalla synkronoitavat kohteet.
Tilien poistaminen
Napauta Asetukset-näytössä Tilit, valitse tilin nimi, valitse poistettava tili ja napauta sitten MUUT
→ Poista tili.
Varmuuskopioi ja palauta
Voit muuttaa asetusten ja tietojen hallinta-asetuksia.
Napauta Asetukset-näytössä Varmuuskopioi ja palauta.
• Avaa Smart Switch: Käynnistä Smart Switch ja siirrä tiedot aiemmasta laitteestasi. Lisätietoja
on kohdassa Tietojen siirtäminen vanhasta laitteesta.
• Varmuuskopioi omat tiedot: Varmuuskopioi henkilökohtaiset tietosi ja sovellustietosi
Samsung-palvelimelle. Voit myös asettaa laitteen varmuuskopioimaan tiedot
automaattisesti.
• Palauta: Palauta aiemmin varmuuskopioidut henkilökohtaiset tiedot ja sovellustiedot
Samsung-tililtäsi.
148
Asetukset
• Varmuuskopioi omat tiedot: Aseta laite varmuuskopioimaan asetukset ja sovellustiedot
Google-palvelimelle.
• Varmuuskopioinnin tili: Määritä Googlen varmuuskopioinnin tili tai muokkaa sitä.
• Automaattinen palautus: Aseta laite palauttamaan asetukset ja sovellustiedot
automaattisesti Google-palvelimelta, kun sovellukset asennetaan uudelleen.
• Autom. uudelleenkäynn.: Aseta laite käynnistämään uudelleen itsensä esimääritettyinä
ajankohtina parhaan mahdollisen toiminnan varmistamiseksi.
• Asetusten nollaus: Palauta laitteen asetukset tehtaan oletusasetusten mukaisiksi
poistamatta tietoja.
• Palauta verkkoasetukset: Palauta verkkoyhteysasetukset tehdasasetusten mukaisiksi.
• Alkuperäisten tietojen palautus: Palauta laite tehtaan oletusasetuksiin ja poista kaikki
tiedot.
Kieli ja syöttö
Voit valita laitteen kielet ja muuttaa asetuksia, kuten näppäimistöä ja puhesyöttötyyppejä. Jotkin
vaihtoehdot eivät ole ehkä käytettävissä valitun kielen mukaan.
Napauta Asetukset-näytössä Kieli ja syöttö.
• Kieli: Valitse näyttökieli kaikille valikoille ja sovelluksille.
• Oletusnäppäimistö: Valitse tekstinsyötön oletusnäppäimistötyyppi.
• Samsung-näppäimistö: Muuta Samsung-näppäimistön asetuksia.
• Google Voice -kirjoitus: Muuta puhesyötön asetuksia.
• Teksti puheeksi: Muuta Teksti puheeksi -toiminnon asetuksia.
• Osoittimen nopeus: Säädä laitteeseen kytketyn hiiren tai kosketuslevyn osoittimen
nopeutta.
149
Asetukset
Akku
Näytä tiedot akun varauksesta ja muuta virransäästön asetuksia.
Napauta Asetukset-näytössä Akku.
Jäljellä oleva käyttöaika näyttää ajan, joka on jäljellä, ennen kuin akkuvirta loppuu.
Jäljellä oleva käyttöaika voi vaihdella laitteen asetusten ja käyttöolojen mukaan.
• AKUN KÄYTTÖ: Näytä laitteen käyttämän akkuvirran määrä.
• Virransäästötila: Ota virransäästötila käyttöön ja muuta virransäästötilan asetuksia.
Lisätietoja on kohdassa Virransäästötila.
• Erittäin tehokas virransäästötila: Pidennä valmiusaikaa ja vähennä akkuvirran kulumista
yksinkertaistamalla näytön asettelua ja sallimalla vain rajoitettu sovellusten käyttö. Lisätietoja
on kohdassa Erittäin tehokas virransäästötila.
• Sovelluksen virransäästö: Säästä akkuvirtaa optimoimalla akun käyttö jokaiselle
sovellukselle.
• Prosentti tilapalkissa: Aseta laite näyttämään akun jäljellä oleva käyttöaika.
• Nopea kaapelilataus: Määritä, käytetäänkö Nopea kaapelilataus -ominaisuutta laitteen
nopeaan lataamiseen.
• Nopea langaton lataus: Määritä, käytetäänkö nopeaa langatonta lataustoimintoa. Kun tämä
toiminto on käytössä, langattomasta laturista voi kuulua häiriöääntä. Tämän toiminnon
poistaminen käytöstä hiljentää ääntä, mutta voi pidentää latausaikaa.
Tämä asetus on näkyvissä, kun asetat laitteesi langattomaan laturiin, joka tukee nopeaa
langatonta lataustoimintoa.
Tallennustila
Näytä laitteen muistin tiedot.
Napauta Asetukset-näytössä Tallennustila.
Todellinen käytettävissä olevan sisäisen muistin määrä on pienempi kuin ilmoitettu
määrä, koska käyttöjärjestelmä ja oletussovellukset käyttävät osan muistista.
Käytettävissä oleva kapasiteetti voi muuttua, kun päivität laitteen.
150
Asetukset
Päivämäärä ja aika
Käytä ja muuta seuraavia asetuksia, jotka ohjaavat laitteen kellonajan ja päivämäärän näyttöä.
Napauta Asetukset-näytössä Päivämäärä ja aika.
Jos akun varaus purkautuu kokonaan tai akku poistetaan laitteesta, kellonaika ja
päivämäärä nollautuvat.
• Automaattinen päivämäärä ja kellonaika: Päivitä aika ja päivämäärä automaattisesti, kun
siirrytään aikavyöhykkeeltä toiselle. Kun tämä ominaisuus on poistettu käytöstä, voit asettaa
päivämäärän, ajan ja aikavyöhykkeen manuaalisesti.
• Käytä 24 tunnin muotoa: Näytä aika 24-tuntisena.
Käyttöopas
Näytä ohjetiedot, joiden avulla voit opetella laitteen ja sovellusten käyttöä tai tärkeiden
asetusten määrittämistä.
Napauta Asetukset-näytössä Käyttöopas.
Tietoja laitteesta
Näytä laitteen tiedot, muokkaa laitteen nimeä tai päivitä laiteohjelmisto.
Napauta Asetukset-näytössä Tietoja laitteesta.
151
Liite
Helppokäyttöisyys
Tietoja helppokäyttöisyystoiminnoista
Voit parantaa helppokäyttöisyyttä ominaisuuksilla, jotka tekevät laitteen käytöstä helpompaa
näkö-, kuulo- ja liikuntarajoitteisille.
Napauta Sovellukset-näytössä Asetukset → Helppokäyttöisyys.
Helppokäyttöisyysvalikkojen avaaminen kotinäppäimellä
Napauta Sovellukset-näytössä Asetukset → Helppokäyttöisyys → Suora käyttö ja aktivoi
sitten kytkin napauttamalla sitä. Valitse sitten helppokäyttöisyysvalikko, joka avataan, kun
kotinäppäintä painetaan kolme kertaa nopeasti.
Voit käyttää seuraavia helppokäyttöisyysvalikkoja:
• Helppokäyttöisyys
• Voice Assistant
• Yleiskytkin
• Suurennuslasi-ikkuna
• Negatiivivärit
• Harmaasävy
• Värinsäätö
• Vuorovaikutuksen hallinta
152
Liite
Voice Assistant (äänipalaute)
Voice Assistant -toiminnon ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä
Kun otat Voice Assistant -toiminnon käyttöön, laite aloittaa äänipalautteen käytön. Kun
napautat valittua toimintoa kerran, laite lukee ääneen näytössä näkyvän tekstin. Toiminnon
napauttaminen kahdesti ottaa toiminnon käyttöön.
Napauta Sovellukset-näytössä Asetukset → Helppokäyttöisyys → Näkö → Voice Assistant ja
aktivoi sitten kytkin napauttamalla sitä.
Voit poistaa Voice Assistant -toiminnon käytöstä napauttamalla kytkintä ja napauttamalla
nopeasti kaksi kertaa missä tahansa näytön kohdassa.
Kun otat Voice Assistant -toiminnon käyttöön ensimmäisen kerran, opetusohjelma käynnistyy
käyttöönoton jälkeen. Voit toistaa sen uudelleen napauttamalla Voice Assistantin ohje.
Jotkin toiminnot eivät ole käytettävissä Voice Assistant -toiminnon käytön aikana.
Näytön ohjaaminen sormieleillä
Voit ohjata näyttöä eri sormieleillä Voice Assistant -toiminnon käytön aikana.
Yhden sormen eleet
• Napauttaminen: Lue ääneen sormen alla oleva kohde. Voit tutkia näyttöä asettamalla
sormen näytölle ja liikuttamalla sitä näytöllä.
• Napauttaminen kahdesti: Avaa valittu kohde. Kun valitut kohteet luetaan ääneen ja kuulet
haluamasi kohteen, vapauta sormi kohteesta. Napauta sitten jossakin näytön kohdassa kaksi
kertaa nopeasti.
• Kaksoisnapauttaminen ja näytön koskettaminen jonkin aikaa: Siirrä kohdetta tai käytä
valittavissa olevaa vaihtoehtoa.
• Pyyhkäiseminen vasemmalle: Siirry edelliseen kohteeseen.
• Pyyhkäiseminen oikealle: Siirry seuraavaan kohteeseen.
• Pyyhkäiseminen ylös- tai alaspäin: Muuta viimeksi käytettyä tilannekohtaista valikkoasetusta.
Valitse tekstiä siirtämällä valintatilassa kohdistinta taakse- tai eteenpäin.
153
Liite
• Pyyhkäiseminen vasemmalta oikealle yhdellä liikkeellä: Vieritä näyttöä ylöspäin.
• Pyyhkäiseminen oikealta vasemmalle yhdellä liikkeellä: Vieritä näyttöä alaspäin.
• Pyyhkäiseminen ylöspäin ja sitten alaspäin yhdellä liikkeellä: Siirry näytön ensimmäiseen
kohteeseen. Siirrä tekstinvalintatilassa kohdistin tekstin alkuun.
• Pyyhkäiseminen alaspäin ja sitten ylöspäin yhdellä liikkeellä: Siirry näytön viimeiseen
kohteeseen. Siirrä tekstinvalintatilassa kohdistin tekstin loppuun.
Kahden sormen eleet
• Napauttaminen: Keskeytä äänipalaute tai jatka sitä.
• Napauttaminen kahdesti: Aloita tai keskeytä toisto tai jatka toistoa.
• Napauttaminen kolmesti: Näytä nykyinen aika, akun jäljellä oleva varaus jne. Voit muuttaa
ääneen luettavia kohteita avaamalla Sovellukset-näytön, napauttamalla Asetukset →
Helppokäyttöisyys → Näkö → Voice Assistant → ASETUKSET → Tilarivin tiedot.
• Kaksoisnapauttaminen ja näytön koskettaminen jonkin aikaa: Ota tekstinvalintatila käyttöön
tai poista se käytöstä.
• Pyyhkäiseminen vasemmalle: Siirry seuraavalle sivulle. Tekstinvalintatilassa leikkaa valittu
teksti.
• Pyyhkäiseminen oikealle: Siirry edelliselle sivulle. Tekstinvalintatilassa liitä valittu teksti.
• Pyyhkäiseminen ylöspäin: Vieritä luetteloa alaspäin. Tekstinvalintatilassa kopioi valittu teksti.
• Pyyhkäiseminen alaspäin: Vieritä luetteloa ylöspäin. Tekstinvalintatilassa valitse kaikki teksti.
• Pyyhkäiseminen mihin tahansa suuntaan lukitussa näytössä: Avaa näytön lukitus.
• Pyyhkäiseminen alaspäin näytön yläreunasta: Avaa ilmoituspaneeli.
Kolmen sormen eleet
• Napauttaminen: Aloita kohteiden lukeminen ääneen yläreunasta.
• Napauttaminen kahdesti: Aloita lukeminen seuraavasta kohteesta.
• Napauttaminen kolmesti: Lue viimeksi valittu teksti ja kopioi se leikepöydälle.
• Pyyhkäiseminen vasemmalle tai oikealle: Avaa tilannekohtainen valikko ja selaa
vaihtoehtoja.
• Pyyhkäiseminen ylös- tai alaspäin: Muuta tekstin lukemisen ja valitsemisen tarkkuutta.
154
Liite
Tilannekohtaisen valikon käyttäminen
Kun käytät Voice Assistant -toimintoa, pyyhkäise vasemmalle tai oikealle kolmella sormella.
Näkyviin tulee tilannekohtainen valikko, ja laite lukee vaihtoehdot ääneen. Voit selata
vaihtoehtoja pyyhkäisemällä kolmella sormella vasemmalle tai oikealle. Kun kuulet haluamasi
vaihtoehdon, pyyhkäise ylös- tai alaspäin, jos haluat käyttää vaihtoehtoa tai säätää vaihtoehdon
asetuksia. Jos esimerkiksi kuulet sanat Laitteen voim., voit säätää äänenvoimakkuutta
pyyhkäisemällä ylös- tai alaspäin.
Kuvanimikkeiden lisääminen ja hallinta
Voit määrittää nimikkeet näytössä näkyville kuville. Laite lukee nimikkeet ääneen, kun kuvat
valitaan. Voit lisätä nimikkeet tunnisteettomille kuville napauttamalla näyttöä kolmella sormella
kahdesti ja koskettamalla jonkin aikaa.
Voit hallita nimikkeitä avaamalla Sovellukset-näytön ja napauttamalla Asetukset →
Helppokäyttöisyys → Näkö → Voice Assistant → ASETUKSET → Mukautettujen tarrojen
hallinta.
Voice Assistant -toiminnon asetusten määrittäminen
Voit määrittää Voice Assistant -toiminnon asetukset niin, että käyttö on mahdollisimman kätevää.
Napauta Sovellukset-näytössä Asetukset → Helppokäyttöisyys → Näkö → Voice Assistant →
ASETUKSET.
• Puheen voimakkuus: Valitse äänipalautteen äänenvoimakkuus.
• Puhenopeus: Valitse äänipalautteen nopeus.
• Sävelk. muutokset: Aseta laite lukemaan teksti muuttuvalla äänenkorkeudella näppäimistöä
käytettäessä.
• Näppäimistöpalaute: Aseta laite lukemaan ääneen sormesi alla oleva kohde näppäimistöä
käytettäessä.
• Puhu näytön ollessa sammutettuna: Aseta laite lukemaan ääneen ilmoitukset, kun näyttö
on sammuneena.
• Käytä lähestymisanturia: Aseta laite keskeyttämään äänipalaute, kun laitteen yläreunassa
olevan tunnistimen päälle asetetaan käsi.
• Jatka lukemista ravistamalla: Aseta laite lukemaan ääneen näytössä oleva teksti, kun
laitetta ravistetaan. Voit valita ravistelunopeuden useista vaihtoehdoista.
155
Liite
• Lue fon. aakkoset ääneen: Aseta laite lukemaan sana, joka alkaa kirjaimella, jota pidät
painettuna näppäimistöllä.
• Lue käyttövihjeet ääneen: Aseta laite lukemaan käyttövinkkejä ääneen, kun valitset
kohteen pyyhkäisemällä.
• Värinäpalaute: Aseta laite värisemään näyttöä tutkittaessa.
• Äänipalaute: Aseta laite antamaan äänimerkki näyttöä ohjattaessa, esimerkiksi näyttöä
selattaessa.
• Keskity puheääneen: Aseta laite vähentämään median äänenvoimakkuutta laitteen lukiessa
kohteen ääneen.
• Äänipalautteen voimakkuus: Säädä äänenvoimakkuutta, jolla ääni toistetaan, kun näyttöä
ohjataan koskettamalla. Tämä toiminto on käytettävissä, kun Äänipalaute on käytössä.
• Suuri kohdistin: Aseta laite paksuntamaan neliön muotoisen kursorin reunaa, joka ilmestyy,
kun napautat kohteita.
• Takaisin- ja Viimeksi käytetyt -näppäinten palaute: Aseta laite käyttämään äänipalautetta,
kun napautat
tai
kerran. Kaksoisnapauta
tai , jos haluat käyttää näppäimiä.
• Pikavalikko: Valitse tilannekohtaisessa valikossa näytettävät vaihtoehdot, kun pyyhkäiset
vasemmalle tai oikealle kolmella sormella.
• Mukautettujen tarrojen hallinta: Näytä lisätyt tunnisteet.
• Tilarivin tiedot: Valitse kohteet, jotka luetaan ääneen, kun napautat näyttöä kolme kertaa
kahdella sormella.
• Sovelluskehittäjien asetukset: Määritä asetukset sovelluskehitystä varten.
Laitteen käyttäminen näyttö sammutettuna
Yksityisyyden suojaamista varten voit asettaa laitteen toimimaan normaalisti näytön ollessa
sammuneena. Näyttö ei käynnisty, kun kotinäppäintä painetaan tai näyttöä napautetaan.
Käytössä olevat toiminnot pysyvät käytössä, kun näyttö on sammutettuna.
Napauta Sovellukset-näytössä Asetukset → Helppokäyttöisyys → Näkö ja aktivoi sitten
Tumma näyttö -kytkin napauttamalla sitä. Voit ottaa tämän toiminnon käyttöön tai poistaa sen
käytöstä painamalla virtanäppäintä kahdesti.
156
Liite
Salasanojen lukeminen ääneen
Voit asettaa laitteen lukemaan salasanan ääneen, kun annat salasanan Voice Assistant -toiminnon
ollessa käytössä.
Napauta Sovellukset-näytössä Asetukset → Helppokäyttöisyys → Näkö ja aktivoi sitten Sano
salasanat ääneen -kytkin napauttamalla sitä.
Teksti puheeksi -toimintojen asetusten määrittäminen
Voit muuttaa teksti puheeksi -toimintojen asetuksia, kuten kieltä ja nopeutta, joita käytetään
Voice Assistant -toiminnon ollessa käytössä.
Napauta Sovellukset-näytössä Asetukset → Helppokäyttöisyys → Näkö → Teksti puheeksi ja
käytä sitten seuraavia toimintoja:
• Ensisijainen TTS-moduuli: Valitse moduuli teksti puheeksi -toimintoa varten.
• Puhenopeus: Säädä teksti puheeksi -toiminnon nopeutta.
• Oletuskielen tila: Näytä teksti puheeksi -toiminnon puhuttu kieli.
Tekstin syöttäminen näppäimistön avulla
Voit tuoda näppäimistön näkyviin napauttamalla tekstinsyöttökenttää ja napauttamalla nopeasti
kaksi kertaa missä tahansa näytön kohdassa.
Voit ottaa nopean näppäinsyötön käyttöön avaamalla Sovellukset-näytön, napauttamalla
Asetukset → Helppokäyttöisyys → Näkö ja aktivoimalla sitten Nopea näppäinsyöttö
-kytkimen napauttamalla sitä.
Kun näppäimistöä kosketetaan sormella, laite lukee ääneen sormen alla olevan
merkkinäppäimen. Kun kuulet haluamasi merkin, valitse se vapauttamalla sormesi näytöstä.
Merkki syötetään, ja laite lukee tekstin ääneen.
Jos Nopea näppäinsyöttö ei ole käytössä, vapauta sormi haluamastasi merkistä ja napauta sitten
näytössä kaksi kertaa nopeasti.
Lisämerkkien syöttäminen
Koskettamalla näppäimistön näppäintä jonkin aikaa voit syöttää näppäimessä olevia
lisämerkkejä. Näppäimen yläpuolelle tulee ponnahdusikkuna, jossa käytettävissä olevat merkit
näkyvät. Voit valita merkin vetämällä sormella ponnahdusikkunassa, kunnes kuulet haluamasi
merkin, ja vapauttamalla sitten sormen.
157
Liite
Näkö
Äänitallenteiden lisääminen äänitarroihin
Äänitarrojen avulla samanmuotoiset esineet voidaan erottaa toisistaan kiinnittämällä niihin
tarrat. Voit tallentaa ja asettaa äänitallenteen NFC-yhteensopivaan äänitarraan. Äänitallenne
toistetaan, kun asetat laitteesi tarran lähelle.
Ota NFC-toiminto käyttöön ennen tämän toiminnon käyttämistä.
1 Napauta Sovellukset-näytössä Asetukset → Helppokäyttöisyys → Näkö → Äänitarra.
Ääninauhuri käynnistyy.
2 Aloita tallennus napauttamalla . Puhu mikrofoniin.
3 Kun tallennus on valmis, lopeta napauttamalla VALMIS.
4 Pidä laitteen taustapuolta äänitarran yläpuolella.
Äänitallenteen tiedot kirjoitetaan äänitarraan.
Fonttikoon vaihtaminen
Voit muuttaa näytön fonttikokoa.
Napauta Sovellukset-näytössä Asetukset → Helppokäyttöisyys → Näkö → Fonttikoko.
Jos haluat käyttää suurempia fonttikokoja, aktivoi Suuremmat fonttikoot -kytkin napauttamalla
sitä ja muuta fonttikokoa vetämällä säätöpalkkia. Kun asetat fonttikooksi vaihtoehdon Valtava,
fonttikokoa ei ehkä käytetä kaikissa sovelluksissa.
Korkean kontrastin fontin käyttö
Säädä fonttien väriä ja ääriviivaa lisätäksesi tekstin ja taustan välistä kontrastia.
Napauta Sovellukset-näytössä Asetukset → Helppokäyttöisyys → Näkö ja aktivoi
Suurikontrastiset fontit -kytkin napauttamalla sitä.
158
Liite
Korkean kontrastin näppäimistön käyttö
Suurenna Samsung-näppäimistön kokoa ja vaihda näppäimien väriä lisätäksesi tekstin ja taustan
välistä kontrastia.
Napauta Sovellukset-näytössä Asetukset → Helppokäyttöisyys → Näkö ja aktivoi Suurikontr.
näppäimistö -kytkin napauttamalla sitä.
Näppäimien muodon korostaminen
Korosta näppäimien muotojen erottumista varjostamalla niiden taustat.
Napauta Sovellukset-näytössä Asetukset → Helppokäyttöisyys → Näkö ja aktivoi Näytä
painikemuodot -kytkin napauttamalla sitä.
Suurennuksen käyttäminen
Voit ottaa käyttöön suurennustoiminnon, jolla voit lähentää näyttöä niin, että sisältö näkyy
suurempana.
Napauta Sovellukset-näytössä Asetukset → Helppokäyttöisyys → Näkö → Suurennuslasiikkuna ja aktivoi sitten kytkin napauttamalla sitä. Suurennusikkuna tulee näyttöön.
Voit suurentaa haluamaasi näytön kohtaa vetämällä suurennusikkunan kyseiseen kohtaan.
Näytön suurentaminen
Voit suurentaa näyttöä ja lähentää haluamaasi aluetta.
Napauta Sovellukset-näytössä Asetukset → Helppokäyttöisyys → Näkö → Suurennuseleet ja
aktivoi sitten kytkin napauttamalla sitä.
• Lähentäminen ja loitontaminen: Lähennä haluamaasi aluetta napauttamalla näyttöä kolme
kertaa nopeasti. Palaa normaaliin näkymään napauttamalla näytössä nopeasti kolme kertaa
uudelleen.
• Näytön tutkiminen selaamalla: Vedä suurennetun näytön yli vähintään kahdella sormella.
• Zoomaussuhteen säätäminen: Nipistä suurennetussa näytössä vähintään kahdella sormella
tai levitä sormia kauemmas toisistaan.
Voit suurentaa näyttöä tilapäisesti myös napauttamalla näyttöä kolme kertaa ja koskettamalla
sitä jonkin aikaa. Kun kosketat näyttöä, voit tutkia näyttöä vetämällä sormella. Palaa normaaliin
näkymään vapauttamalla sormi.
• Näytössä olevia näppäimistöjä ei voi suurentaa.
• Kun tämä toiminto on käytössä, se voi vaikuttaa joihinkin sovelluksiin, kuten Puhelinja Laskin-sovelluksiin.
159
Liite
Näytön muuttaminen harmaasävyiseksi
Voit näyttää värit näytössä harmaasävyinä.
Napauta Sovellukset-näytössä Asetukset → Helppokäyttöisyys → Näkö ja aktivoi sitten
Harmaasävy-kytkin napauttamalla sitä.
Näytön värien kääntäminen
Voit parantaa näytön näkyvyyttä ja siten auttaa käyttäjiä tunnistamaan näytössä olevan tekstin
tavallista helpommin.
Napauta Sovellukset-näytössä Asetukset → Helppokäyttöisyys → Näkö ja aktivoi sitten
Negatiivivärit-kytkin napauttamalla sitä.
Värinsäätö
Voit säätää, miten värit näytetään näytössä, jos sinun on vaikea erottaa värejä toisistaan. Laite
muuttaa värit helpommin tunnistettaviksi väreiksi.
Napauta Sovellukset-näytössä Asetukset → Helppokäyttöisyys → Näkö → Värinsäätö ja
aktivoi sitten kytkin napauttamalla sitä. Suorita värinsäätö noudattamalla näytön ohjeita.
Kuulo
Äänentunnistimet
Voit asettaa laitteen värisemään, kun se havaitsee ovikellon äänen tai vauvan itkun.
Kun käytät puheentunnistusta, kuten S Voice -sovellusta, äänentunnistimet eivät toimi.
Itkuhälytin
Napauta Sovellukset-näytössä Asetukset → Helppokäyttöisyys → Kuulo → Äänentunnistimet
ja aktivoi sitten Itkuhälytin-kytkin napauttamalla sitä. Laite värisee, kun se havaitsee ääntä, ja
hälytys tallennetaan lokina.
160
Liite
Ovikellon tunnistin
1 Napauta Sovellukset-näytössä Asetukset → Helppokäyttöisyys → Kuulo →
Äänentunnistimet ja aktivoi sitten Ovikellon tunnistin -kytkin napauttamalla sitä.
2 Tallenna ovikellon ääni napauttamalla
.
Laite tunnistaa ja tallentaa ovikellon äänen.
3 Napauta
, soita ovikelloa ja tarkista, että sen ääni tallennetaan oikein. Kun laite havaitsee
ovikellon äänen, napauta OK.
Jos haluat muuttaa ovikellon ääntä, napauta Muuta ovikellon ääntä.
Laite värisee, kun se havaitsee ääntä, ja hälytys tallennetaan lokina.
Salamailmoituksen asettaminen
Voit asettaa salaman välähtämään hälytysäänen tai ilmoitusten, kuten saapuvan puhelun ja
uuden viestin, yhteydessä.
Napauta Sovellukset-näytössä Asetukset → Helppokäyttöisyys → Kuulo ja aktivoi sitten
Salamailmoitus-kytkin napauttamalla sitä.
Kaikkien äänten poistaminen käytöstä
Voit asettaa laitteen mykistämään kaikki laitteen äänet, kuten mediaäänet ja soittajan ääni,
puhelun aikana.
Napauta Sovellukset-näytössä Asetukset → Helppokäyttöisyys → Kuulo ja aktivoi sitten Poista
äänet käytöstä -kytkin napauttamalla sitä.
Tekstityksen asetukset
Napauta Sovellukset-näytössä Asetukset → Helppokäyttöisyys → Kuulo → Samsung-tekstitys
(CC) tai Google-tekstitys (CC) ja aktivoi sitten kytkin napauttamalla sitä.
Valitse vaihtoehto tekstitysasetusten määritystä varten.
161
Liite
Äänitasapainon asettaminen
Voit asettaa laitteen säätämään äänitasapainoa, kun käytetään kuulokemikrofonia.
1 Liitä laitteeseen kuulokemikrofoni ja aseta se päähäsi.
2 Napauta Sovellukset-näytössä Asetukset → Helppokäyttöisyys → Kuulo.
3 Vedä säätöpalkkia Vasen/oikea balanssi -kohdassa vasemmalle tai oikealle säätääksesi
äänitasapainoa.
Monoääni
Monoääni yhdistää stereoäänen yhdeksi signaaliksi, joka toistetaan kuulokemikrofonin
kaiuttimista. Voit käyttää tätä toimintoa, jos sinulla on kuulorajoite tai jos yhden
nappikuulokkeen käyttäminen on mukavinta.
Napauta Sovellukset-näytössä Asetukset → Helppokäyttöisyys → Kuulo ja aktivoi sitten
Monoääni-kytkin napauttamalla sitä.
Näppäryys ja vuorovaikutteisuus
Yleiskytkin
Voit ohjata kosketusnäyttöä liittämällä ulkoisen kytkimen, napauttamalla näyttöä tai käyttämällä
pään liikkeitä ja kasvoeleitä.
Napauta Sovellukset-näytössä Asetukset → Helppokäyttöisyys → Näppäryys ja
vuorovaikutteisuus → Yleiskytkin ja aktivoi sitten kytkin napauttamalla sitä. Jos laitteeseen
ei ole rekisteröity yleiskytkimiä, napauta LISÄÄ KYTKIN ja määritä kytkimet laitteen ohjaamista
varten.
Yleiskytkintoiminnon ottaminen käyttöön edellyttää, että laitteeseen on rekisteröity
vähintään yksi kytkin.
Voit asettaa kytkimet ohjaamaan laitetta napauttamalla ASETUKSET → Kytkimet.
Voit poistaa tämän toiminnon käytöstä painamalla kotinäppäintä kolme kertaa.
162
Liite
Apuvalikko
Apupikakuvakkeen näyttäminen
Voit asettaa laitteen näyttämään apupikakuvakkeen sovellusten, toimintojen ja asetusten käyttöä
varten. Voit ohjata laitetta helposti napauttamalla kuvakkeessa olevia apuvalikkoja.
1 Napauta Sovellukset-näytössä Asetukset → Helppokäyttöisyys → Näppäryys ja
vuorovaikutteisuus → Apuvalikko.
2 Aktivoi kytkin napauttamalla sitä.
Apupikakuvake näkyy näytön oikeassa alakulmassa.
3 Siirrä apupikakuvake haluamaasi paikkaan napauttamalla Kätisyys.
Apuvalikkojen käyttäminen
Apupikakuvake näkyy kelluvana kuvakkeena, jonka kautta apuvalikkoja voi käyttää helposti
mistä tahansa näytöstä.
Kun napautat apupikakuvaketta, kuvake laajenee hieman ja apuvalikot tulevat näkyviin
kuvakkeeseen. Voit siirtyä muihin paneeleihin napauttamalla ylä- tai alanuolta tai valita muita
valikkoja pyyhkäisemällä ylös tai alas.
Kohdistimen käyttäminen
Napauta apuvalikossa Osoitin. Voit ohjata näyttöä pienillä sormenliikkeillä kosketusalueella. Voit
siirtää kohdistinta vetämällä sormella kosketusalueella. Voit myös valita kohdistimen alla olevia
kohteita napauttamalla näyttöä.
Käytä seuraavia vaihtoehtoja:
• /
: Selaa näytössä vasemmalle tai oikealle.
• /
: Selaa näytössä ylös- tai alaspäin.
• : Suurenna aluetta, jolla kohdistin sijaitsee.
• : Siirrä kosketusalue toiseen paikkaan.
• : Sulje kosketusalue.
163
Liite
Voit muuttaa kosketusaluetta ja kohdistimen asetuksia avaamalla Sovellukset-näytön,
napauttamalla Asetukset → Helppokäyttöisyys → Näppäryys ja vuorovaikutteisuus →
Apuvalikko. Mukauta sitten asetuksia kohdassa Kosk.alustan ja osoitt. aset.
Tehostettujen apuvalikkojen käyttäminen
Voit asettaa laitteen näyttämään tehostetut apuvalikot tiettyjä sovelluksia varten.
Napauta Sovellukset-näytössä Asetukset → Helppokäyttöisyys → Näppäryys ja
vuorovaikutteisuus → Apuvalikko → Apuri plus, aktivoi kytkin napauttamalla sitä ja valitse
sitten sovellukset.
Helppo näytön käynnistys
Voit käynnistää näytön liikuttamalla kättäsi tunnistimen yläpuolella laitteen yläreunassa. Voit
käynnistää näytön painamatta näppäintä. Kun käytät tätä toimintoa, aseta laite tasaiselle alustalle
näyttö ylöspäin tai pitele sitä varmasti liikkumattomana.
Napauta Sovellukset-näytössä Asetukset → Helppokäyttöisyys → Näppäryys ja
vuorovaikutteisuus → Helppo näytön käynnistys ja aktivoi sitten kytkin napauttamalla sitä.
Viive jonkin aikaa -painalluksella
Voit määrittää näytön jonkin aikaa -kosketuksen tunnistusajan.
Napauta Sovellukset-näytössä Asetukset → Helppokäyttöisyys → Näppäryys ja
vuorovaikutteisuus → Viive jonkin aikaa -painalluksella ja valitse sitten asetus.
Vuorovaikutuksen hallinta
Ottamalla vuorovaikutuksen hallintatilan käyttöön voit rajoittaa laitteen vastaamista syötteisiin
sovellusten käytön aikana.
Tämä ominaisuus ei ole käytettävissä, kun Kuvaa pyyhkäisemällä kämmenellä-,
Suorasoitto-, Älykäs hälytys- tai Helppo mykistys -toiminto on käytössä.
1 Napauta Sovellukset-näytössä Asetukset → Helppokäyttöisyys → Näppäryys ja
vuorovaikutteisuus → Vuorovaikutuksen hallinta.
164
Liite
2 Aktivoi kytkin napauttamalla sitä.
3 Paina kotinäppäintä ja äänenvoimakkuusnäppäintä jonkin aikaa samanaikaisesti sovelluksen
käytön aikana.
4 Säädä kehyksen kokoa tai piirrä viiva rajoitettavan alueen ympärille.
5 Napauta VALMIS.
Laite näyttää rajoitetun alueen. Rajoitettu alue ei reagoi, kun kosketat sitä, ja laitteen
fyysiset näppäimet poistetaan käytöstä. Voit kuitenkin ottaa virtanäppäimen,
äänenvoimakkuusnäppäimen ja näppäimistön toiminnot käyttöön vuorovaikutuksen
hallintatilassa.
Voit poistaa vuorovaikutuksen hallintatilan käytöstä painamalla kotinäppäintä ja
äänenvoimakkuusnäppäintä jonkin aikaa samanaikaisesti.
Suuntalukitus
Voit luoda suuntayhdistelmän näytön lukituksen avaamista varten.
1 Napauta Sovellukset-näytössä Asetukset → Helppokäyttöisyys → Suuntalukitus ja aktivoi
kytkin napauttamalla sitä.
2 Vedä sormella ylös, alas, vasemmalle tai oikealle yli neljä kertaa ja napauta sitten JATKA.
3 Vahvista suuntayhdistelmä piirtämällä se uudelleen ja napauttamalla sitten VAHVISTA.
Muistutusilmoitus
Aseta laite antamaan hälytys ilmoituksista, joita et ole tarkistanut määritetyn ajan kuluessa.
Napauta Sovellukset-näytössä Asetukset → Helppokäyttöisyys → Muistutusilmoitus ja aktivoi
sitten kytkin napauttamalla sitä.
Voit asettaa laitteen värisemään, kun tarkistamattomia ilmoituksia on olemassa, aktivoimalla
Värinä-kytkimen napauttamalla sitä.
Määritä hälytysten väli napauttamalla Muistutusväli.
Voit asettaa sovellukset hälyttämään ilmoituksista valitsemalla sovellukset Näytä ilmoitukset
sovelluksesta -kohdassa.
165
Liite
Puheluihin vastaaminen ja niiden lopettaminen
Voit muuttaa puheluihin vastaamistavan ja puhelujen lopettamistavan.
Napauta Sovellukset-näytössä Asetukset → Helppokäyttöisyys → Puheluihin vastaaminen ja
niiden lopettaminen.
Valitse haluamasi tapa.
Yhden napautuksen tilan käyttäminen
Kun kuuluu hälytysääni tai puhelu saapuu, voit lopettaa hälytyksen tai vastata puheluun
napauttamalla painiketta sen sijaan, että vetäisit painiketta.
Napauta Sovellukset-näytössä Asetukset → Helppokäyttöisyys ja aktivoi sitten Yhden
napautuksen tila -kytkin napauttamalla sitä.
Helppokäyttöisyysasetusten hallinta
Helppokäyttöisyysasetusten tallentaminen tiedostoon
Voit viedä nykyiset helppokäyttöisyysasetukset tiedostoon.
Napauta Sovellukset-näytössä Asetukset → Helppokäyttöisyys → Helppokäytt. hallinta →
Tuo/Vie → Vie Omiin tiedostoihin.
Helppokäyttöisyysasetustiedoston tuominen
Voit tuoda helppokäyttöisyysasetustiedoston ja päivittää nykyiset asetukset.
Napauta Sovellukset-näytössä Asetukset → Helppokäyttöisyys → Helppokäytt. hallinta
→ Tuo/Vie → Tuo Omista tiedostoista. Valitse tuotava tiedosto ja napauta VALMIS.
Helppokäyttöisyysasetukset päivitetään tuodun tiedoston mukaisiksi.
Helppokäyttöisyysasetustiedostojen jakaminen
Voit jakaa helppokäyttöisyysasetustiedostoja muiden kanssa esimerkiksi sähköpostin tai Wi-Fi
Direct- tai Bluetooth-toiminnon avulla.
Napauta Sovellukset-näytössä Asetukset → Helppokäyttöisyys → Helppokäytt. hallinta →
Jakotapa. Valitse sitten helppokäyttöisyystiedostot ja napauta VALMIS. Valitse jakotapa ja jaa
tiedostot noudattamalla näytön ohjeita.
166
Liite
Vianmääritys
Kokeile seuraavia ratkaisuehdotuksia, ennen kuin otat yhteyden Samsung-huoltoon. Jotkin
tilanteet eivät ehkä koske sinun laitettasi.
Kun käynnistät laitteen tai kun käytät laitetta, se pyytää sinua
antamaan seuraavat koodit:
• Salasana: Kun laitteen lukitustoiminto on käytössä, on annettava laitteelle määritetty
salasana.
• PIN-koodi: Kun käytät laitetta ensimmäisen kerran tai kun PIN-koodin kysely on käytössä,
sinun on annettava SIM- tai USIM-kortin mukana toimitettu PIN-koodi. Voit poistaa tämän
toiminnon käytöstä Lukitse SIM-kortti -valikon avulla.
• PUK-koodi: SIM- tai USIM-kortti on lukittu, mikä yleensä johtuu siitä, että PIN-koodi on
annettu väärin useita kertoja. Anna palveluntarjoajalta saamasi PUK-koodi.
• PIN2-koodi: Kun tulet valikkoon, jossa kysytään PIN2-koodia, syötä SIM- tai USIM-kortin
mukana toimitettu PIN2-koodi. Lisätietoja saat palveluntarjoajaltasi.
Laite antaa verkkoon tai palveluun liittyviä virheilmoituksia
• Jos olet alueella, jolla on heikko signaali tai huono vastaanoton laatu, signaali voi kadota.
Siirry toiselle alueelle ja yritä uudelleen. Siirtymisen aikana näyttöön voi tulla toistuvasti
virheilmoituksia.
• Jotkin toiminnot on tilattava erikseen. Lisätietoja saat palveluntarjoajaltasi.
Laite ei käynnisty
Kun akku on täysin tyhjä, laite ei käynnisty. Lataa akku täyteen ennen laitteen käynnistämistä.
167
Liite
Kosketusnäyttö reagoi hitaasti tai virheellisesti
• Jos kiinnität kosketusnäyttöön näytönsuojakalvon tai muun lisävarusteen, kosketusnäyttö ei
ehkä toimi oikein.
• Jos käytät käsineitä, jos kätesi eivät ole puhtaat kosketusnäyttöä koskettaessasi tai
jos napautat näyttöä terävällä esineellä tai sormenpäällä, kosketusnäyttö voi toimia
virheellisesti.
• Kosketusnäyttö voi toimia virheellisesti kosteissa olosuhteissa ja kastuessaan.
• Käynnistä laite uudelleen, jolloin tilapäiset ohjelmavirheet poistuvat.
• Varmista, että laitteen ohjelmisto on päivitetty uusimpaan versioon.
• Jos kosketusnäyttö on naarmuuntunut tai vahingoittunut, toimita laite Samsung-huoltoon.
Laite jumiutuu tai ilmenee vakava virhe
Kokeile seuraavia ratkaisuja. Jos ongelma ei edelleenkään ratkea, ota yhteys Samsung-huoltoon.
Laitteen käynnistäminen uudelleen
Jos laite jumiutuu tai lakkaa toimimasta, sovelluksia on ehkä suljettava tai laite on sammutettava
ja käynnistettävä uudelleen.
Uudelleenkäynnistyksen pakottaminen
Jos laite on jumissa eikä vastaa, käynnistä se uudelleen pitämällä virtanäppäintä ja
äänenvoimakkuuden vähennysnäppäintä painettuina samanaikaisesti yli seitsemän sekunnin
ajan.
Laitteen nollaaminen
Jos edellä kuvatut toimenpiteet eivät ratkaise ongelmaa, palauta laite tehdasasetuksiin.
Napauta Sovellukset-näytössä Asetukset → Varmuuskopioi ja palauta → Alkuperäisten
tietojen palautus → PALAUTA LAITE → POISTA KAIKKI. Muista varmuuskopioida kaikki
laitteeseen tallennetut tärkeät tiedot ennen tehdasasetusten palauttamista.
168
Liite
Puheluja ei yhdistetä
• Varmista, että olet käyttänyt oikeaa matkapuhelinverkkoa.
• Varmista, ettet ole määrittänyt soitonestoa numerolle, jonka valitset.
• Varmista, ettet ole määrittänyt soitonestoa saapuvan puhelun soittajan numerolle.
Muut eivät kuule puhettasi
• Varmista, että et peitä sisäistä mikrofonia.
• Varmista, että mikrofoni on lähellä suutasi.
• Jos käytät kuulokemikrofonia, varmista, että se on kytketty oikein.
Äänessä on kaikua puhelun aikana
Säädä äänenvoimakkuutta äänenvoimakkuusnäppäimellä tai siirry toiselle alueelle.
Yhteys matkapuhelinverkkoon tai Internetiin katkeaa usein, tai
äänenlaatu on huono
• Varmista, että et peitä laitteen sisäistä antennia.
• Jos olet alueella, jolla on heikko signaali tai huono vastaanoton laatu, signaali voi kadota.
Yhteysongelmat voivat johtua palveluntarjoajan tukiaseman ongelmista. Siirry toiselle
alueelle ja yritä uudelleen.
• Kun käytät laitetta liikkuessasi, langattoman verkon palvelut voivat olla poissa käytöstä
palveluntarjoajan verkon ongelmien takia.
Akkukuvake on tyhjä
Akun virta on vähissä. Lataa akku.
169
Liite
Akku ei lataudu asianmukaisesti (Samsungin hyväksymät laturit)
• Tarkista, että laturi on liitetty oikein.
• Ota yhteyttä Samsungin palvelukeskukseen akun vaihtamista varten.
Akku tyhjenee nopeammin kuin pian laitteen ostamisen jälkeen
• Jos laite tai sen akku on hyvin matalassa tai hyvin korkeassa lämpötilassa, akun
käyttökelpoinen varaus voi pienentyä.
• Akkuvirran kulutus kasvaa, kun käytät laitteen viestitoimintoja tai joitakin sovelluksia, kuten
pelejä tai Internetiä.
• Akku on kuluva osa, ja sen varauksen kestoaika lyhenee ajan kuluessa.
Laite tuntuu kosketettaessa kuumalta
Kun käytät tavallista enemmän tehoa vaativia sovelluksia tai käytät sovelluksia laitteessa pitkään,
laite voi tuntua kosketettaessa kuumalta. Tämä on normaalia, eikä sen pitäisi vaikuttaa laitteen
käyttöikään eikä suorituskykyyn.
Jos laite ylikuumenee tai tuntuu kuumalta pitkään, älä käytä sitä hetkeen. Jos laitteen
ylikuumeneminen jatkuu, ota yhteys Samsung-huoltoon.
Kameran käynnistyessä näyttöön tulee virheilmoituksia
Laitteessasi on oltava riittävästi vapaata muistia ja akkuvirtaa kamerasovelluksen käyttöä varten.
Jos näyttöön tulee kameraa käynnistettäessä virheilmoituksia, toimi seuraavasti:
• Lataa akku.
• Vapauta muistia siirtämällä tiedostoja tietokoneeseen tai poistamalla tiedostoja laitteesta.
• Käynnistä laite uudelleen. Jos kamerasovelluksen käytössä on ongelmia näiden vihjeiden
kokeilemisen jälkeenkin, ota yhteys Samsung-huoltoon.
170
Liite
Valokuvan laatu on huonompi kuin esikatselussa
• Valokuvien laatu voi vaihdella ympäristön ja käytettävän valokuvaustavan mukaan.
• Jos otat valokuvia hämärässä, yöllä tai sisätiloissa, valokuvissa voi näkyä kuvakohinaa tai ne
voivat olla epäteräviä.
Multimediatiedostoja avattaessa näyttöön tulee virheilmoituksia
Jos näyttöön tulee virheilmoitus tai multimediatiedostojen toisto ei ala avatessasi niitä laitteella,
kokeile seuraavia:
• Vapauta muistia siirtämällä tiedostoja tietokoneeseen tai poistamalla tiedostoja laitteesta.
• Varmista, ettei musiikkitiedosto ole Digital Rights Management (DRM) -suojattu. Jos tiedosto
on DRM-suojattu, varmista, että sinulla on sen toistoon tarvittava lisenssi tai avain.
• Varmista, että laite tukee tiedostomuotoja. Jos jokin tiedostomuoto, kuten DivX tai AC3,
ei ole tuettu, asenna sitä tukeva sovellus. Voit varmistaa laitteesi tukemat tiedostomuodot
osoitteessa www.samsung.com.
• Laite tukee laitteella kuvattuja valokuvia ja videoita. Muilla laitteilla kuvatut valokuvat ja
videot eivät ehkä toimi oikein.
• Laite tukee multimediatiedostoja, jotka ovat verkkopalvelun tarjoajan tai lisäpalvelujen
tarjoajien valtuuttamia. Jotkin Internetistä saatavat sisällöt, kuten soittoäänet, videot tai
taustakuvat, eivät ehkä toimi oikein.
Laite ei löydä toista Bluetooth-laitetta
• Varmista, että laitteesi langaton Bluetooth-ominaisuus on käytössä.
• Varmista, että langaton Bluetooth-ominaisuus on otettu käyttöön laitteessa, johon haluat
muodostaa yhteyden.
• Varmista, että laitteesi ja toinen Bluetooth-laite ovat Bluetooth-enimmäiskantaman sisällä
(10 m).
Jos nämä ohjeet eivät ratkaise ongelmaa, ota yhteys Samsung-huoltoon.
171
Liite
Yhteyttä ei muodosteta, kun kytket laitteen tietokoneeseen
• Varmista, että käyttämäsi USB-kaapeli on yhteensopiva laitteesi kanssa.
• Varmista, että olet asentanut tietokoneeseen oikean ohjaimen ja päivittänyt sen.
• Jos tietokoneen käyttöjärjestelmä on Windows XP, varmista, että tietokoneeseen on
asennettu Windows XP Service Pack 3 tai uudempi.
Laite ei löydä nykyistä sijaintiasi
GPS-signaalit voivat olla estyneitä joissakin paikoissa, kuten sisätiloissa. Aseta tällöin laite
käyttämään Wi-Fi- tai matkapuhelinverkkoa sijaintisi etsinnässä.
Laitteeseen tallennettuja tietoja on kadonnut
Varmuuskopioi aina kaikki laitteeseen tallennetut tärkeät tiedot. Muutoin et voi palauttaa tietoja,
jos ne vioittuvat tai katoavat. Samsung ei ole vastuussa laitteeseen tallennettujen tietojen
katoamisesta.
Laitteen kotelon ulkoreunalla on pieni rako
• Rako on valmistuksessa tarvittava ominaisuus, ja osat voivat liikkua tai väristä vähäisesti.
• Ajan myötä osien välinen kitka voi hieman suurentaa tätä rakoa.
Laitteen tallennustila ei riitä
Vapauta tallennustilaa poistamalla välimuisti ja muut tarpeettomat tiedot Älykkään hallinnan
avulla tai poistamalla manuaalisesti sovelluksia tai tiedostoja.
172
Liite
Akun irrottaminen
• Jos haluat irrottaa akun, sinun täytyy toimittaa laite ja mukana toimitetut ohjeet
valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
• Oman turvallisuutesi vuoksi älä yritä itse irrottaa akkua. Jos akku irrotetaan väärin, akku ja
laite voivat vahingoittua ja aiheuttaa henkilövahingon ja/tai muuttaa laitteen vaaralliseksi.
• Samsung ei ole vastuussa vahingoista tai menetyksistä (sopimuksessa olevista tai
vahingonkorvausvastuista, mukaan lukien laiminlyönti), jotka voivat aiheutua näiden
varoitusten ja ohjeiden täsmällisesti noudattamatta jättämisestä, Samsungin laiminlyönnistä
aiheutuvaa kuolemaa tai henkilövahinkoa lukuun ottamatta.
1 Irrota kelkka laitteesta.
2 Pehmennä takakantta päälaitteessa kiinni pitävää liimaa lämmittämällä laite hallittuun
lämpötilaan erillisessä lämpökammiossa, jonka lämpötilaa voidaan hallita.
Kiinnitä imukupilla varustettu irrotustyökalu kotelon takakannen alapäähän, pitele laitetta
varmasti ja irrota takakansi vetämällä alhaalta ylöspäin.
3 Löysennä ja irrota ruuvit sijaintikohdistaan ja irrota runko.
4 Irrota akun liitin ja nosta akkua varovasti poispäin laitteen päärungosta.
173
Jos tarvitset apua tai on kysyttävää, käy sivullamme
www.samsung.fi.
Klikkaa ”TUKI”=>”Ongelmanratkaisu”
ja valitse tuoteryhmä ja tuote.
Vaihtoehtoisesti soita asiakastukeemme
puhelinnumeroon: 030-6227 515
Tekijänoikeus
Copyright © 2016 Samsung Electronics
Tämä opas on kansainvälisten tekijänoikeuslakien suojaama.
Tämän oppaan osittainenkin jäljentäminen, jakeleminen, kääntäminen tai siirtäminen missä
tahansa muodossa tai millä tahansa tavalla, sähköisesti tai mekaanisesti, mukaan lukien
valokopiointi, äänittäminen tai säilyttäminen tietojen säilytys- ja hakujärjestelmissä, on kiellettyä
ilman Samsung Electronicsin ennakkoon myöntämää kirjallista lupaa.
Tavaramerkit
• SAMSUNG ja SAMSUNG-logo ovat Samsung Electronicsin rekisteröityjä tavaramerkkejä.
• Bluetooth® on Bluetooth SIG, Inc:n rekisteröity tavaramerkki kaikkialla maailmassa.
• Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ ja Wi-Fi-logo ovat Wi-Fi
Alliancen rekisteröityjä tavaramerkkejä.
• Kaikki muut tavaramerkit ja tekijänoikeudet ovat omistajiensa omaisuutta.
Download PDF

advertising