Samsung | SM-A520F | Samsung Galaxy A3 (2017) Bruksanvisning

SM-A320FL
SM-A520F
Brugervejledning
Danish. 09/2017. Rev.1.0
www.samsung.com
Indhold
Grundlæggende brug
Apps og funktioner
4
6
48 Installere eller afinstallere apps
50Telefon
55Kontakter
58Beskeder
61Internet
63E-mail
64Kamera
76Galleri
81 Always On Display
83Multi-vindue
87 Samsung Members
88 Samsung Notes
89Kalender
90 S Health
94 S Voice
96Diktafon
97 Mine filer
98Ur
99Lommereg.
100Radio
101 Game Launcher
104 Deling af indhold
105Google-apps
Læs dette først
Situationer med overophedning af
enheden og tilhørende løsninger
10 Enhedens udseende og funktioner
15Batteri
19 SIM- eller USIM-kort (nano-SIM-kort)
22 Hukommelseskort (microSD-kort)
27 Tænde og slukke for enheden
28 Indledende konfiguration
29 Samsung account
31 Overføre data fra din forrige enhed
34 Forstå skærmen
43Informationspanel
45 Angive tekst
2
Indhold
Indstillinger
Appendiks
107Introduktion
107Forbindelse
108Wi-Fi
111Bluetooth
112 NFC og betaling
115 Mobilt hotspot og internetdeling
116 Flere forbindelsesindstillinger
120 Lyde og vibration
121Meddelelser
121Skærm
122 Blåt lys-filter
122 Baggrunde og temaer
123 Avancerede funktioner
125Enhedsvedligeholdelse
127Apps
128 Låseskærm og sikkerhed
129 Genkendelse af fingeraftryk
132 Samsung Pass
134 Sikker mappe
138 Sky og konti
139 Sikkerhedskop. og gendan
139Google
140Tilgængelighed
141 Generel administration
142Softwareopdatering
142Brugervejledning
143 Om telefonen
144Fejlsøgning
150 Fjerne batteriet
3
Grundlæggende brug
Læs dette først
Du bør læse vejledningen, før du tager enheden i brug, for at opnå sikker og korrekt brug.
• Beskrivelserne er baseret på enhedens standardindstillinger.
• Noget af indholdet kan variere fra din enhed, afhængigt af det geografiske område,
tjenesteudbyderen, modelspecifikationerne eller enhedens software.
• Indhold (af høj kvalitet), der kræver et højt CPU- og RAM-forbrug, vil påvirke enhedens
generelle ydelse. Apps, der er relaterede til indholdet, fungerer muligvis ikke korrekt,
afhængigt af enhedens specifikationer og det miljø, den anvendes i.
• Samsung er ikke ansvarlig for ydelsesproblemer, der skyldes apps fra andre udbydere end
Samsung.
• Samsung er ikke ansvarlig for ydelsesproblemer eller inkompatibilitet, der skyldes
redigerede indstillinger i registreringsdatabasen eller modificeret operativsystemsoftware.
Hvis du forsøger at tilpasse operativsystemet, kan det medføre, at din enhed eller dine apps
ikke fungerer korrekt.
• Software, lydkilder, baggrunde, billeder og andet medieindhold på denne enhed er leveret
med licens til begrænset brug. Det er en overtrædelse af lovene om ophavsret at kopiere
eller bruge disse materialer til erhvervsmæssige eller andre formål. Brugerne er fuldt ud
ansvarlige for ulovlig brug af medier.
• Der kan påløbe ekstra gebyrer for datatjenester, som f.eks. beskedtjenester, upload
og download, automatisk synkronisering eller placeringstjenester, afhængigt af dit
dataabonnement. Til store dataoverførsler anbefales det at bruge Wi-Fi-funktionen.
• Standardapps, der følger med enheden, er underlagt opdateringer, og understøttelsen af
disse kan ophøre uden forudgående varsel. Hvis du har spørgsmål om en app, der leveres
med enheden, kan du kontakte et af Samsungs servicesteder. Kontakt tjenesteudbyderen
angående brugerinstallerede apps.
4
Grundlæggende brug
• Ændring af enhedens operativsystem eller installation af software fra uofficielle kilder
kan medføre, at enheden ikke fungerer korrekt samt beskadigelse eller tab af data. Disse
handlinger er overtrædelser af din Samsung-licensaftale og vil ugyldiggøre din garanti.
• Billederne i denne brugervejledning er baseret på SM-A520F-modellen.
• Vær omhyggelig med ikke at glemme dine oplåsningskoder til skærmlåsen, konti og andre
sikkerhedsfunktioner. Hvis du glemmer en oplåsningskode, vil du ikke være i stand til at
bruge enheden uden at nulstille den. Samsung er ikke ansvarlig for tab af data eller eventuel
ulejlighed forårsaget af glemte oplåsningskoder.
• Afhængigt af geografisk område eller model skal visse enheder først godkendes af den
amerikanske telestyrelse – Federal Communications Commission (FCC). Hvis enheden er
godkendt af FCC, kan du få vist FCC’s id på enheden. For at se FCC-id’et skal du starte appen
Indstillinger og trykke på Om telefonen → Batterioplysninger.
Bevarelse af vand- og støvafvisning
Din enhed understøtter vand- og støvafvisning. Følg disse trin omhyggeligt for at bevare vandog støvafvisning på din enhed. I modsat fald kan der være risiko for beskadigelse af din enhed.
• Undgå at nedsænke enheden i vand dybere end 1,5 m eller at holde den nedsænket i mere
end 30 minutter.
• Undgå at udsætte enheden for skvulpende vand eller bølger.
• Hvis enheden bliver udsat for rent vand, skal den aftørres grundigt med en ren, blød klud.
Hvis enheden bliver udsat for andre væsker, som f.eks. saltvand, ioniseret vand eller væsker
indeholdende alkohol, skal den straks renses med rent vand og tørres grundigt med en
ren, blød klud. Hvis du ikke følger disse instruktioner, kan enhedens ydeevne og udseende
påvirkes.
• Hvis enheden har været nedsænket i vand, eller mikrofonen eller højttaleren er våd, er
det muligvis ikke muligt at høre lyden klart under et opkald. Aftør enheden med en tør klud
og lad den tørre grundigt inden brug.
• Touchskærmen og andre funktioner fungerer muligvis ikke korrekt, hvis enheden bruges i
vand.
• Din enhed er blevet testet i et kontrolleret miljø og er certificeret til at være vand- og
støvtæt under visse forhold (opfylder kravene til klassifikation IP68 som beskrevet
i den internationale standard IEC 60529 – Kapslingsgraden for elektrisk udstyr [IPkode]; testforhold: 15-35 °C, 86-106 kPa, 1,5 meter, i 30 minutter). På trods af denne
klassifikation er det stadig muligt for din enhed at blive beskadiget i visse situationer.
5
Grundlæggende brug
Vejledningens ikoner
Advarsel: Situationer, hvor der er risiko for, at du eller andre kommer til skade
Forsigtig: Situationer, hvor der er risiko for, at enheden eller andet udstyr beskadiges
Bemærk: Bemærkninger, tips eller yderligere oplysninger
Situationer med overophedning af enheden og
tilhørende løsninger
Hvis enheden bliver varm, når batteriet oplades
Enheden og opladeren kan blive varme under opladning. Under trådløs opladning eller
hurtigopladning kan enheden føles varm ved berøring. Dette påvirker ikke enhedens levetid
eller ydelse og er inden for enhedens normale driftsområde. Hvis batteriet bliver for varmt, kan
opladeren muligvis stoppe opladning.
Gør følgende, hvis enheden bliver varm:
• Kobl opladeren fra enheden, og luk eventuelle kørende apps. Vent, indtil enheden er
afkølet, og begynd derefter at oplade enheden igen.
• Hvis den nederste del af enheden overopheder, kan det skyldes, at det tilsluttede USBkabel er beskadiget. Udskift det beskadigede USB-kabel med et nyt kabel godkendt af
Samsung.
• Når du bruger en trådløs oplader, skal du undlade at placere fremmedlegemer, som
f.eks. metalgenstande, magneter og kort med magnetstriber, mellem enheden og den
trådløse oplader.
Funktionen til trådløs opladning eller hurtigopladning er kun tilgængelig på
understøttede modeller.
6
Grundlæggende brug
Hvis enheden bliver varm under brug
Når du bruger funktioner eller apps, der kræver mere effekt, eller hvis du bruger dem i længere
tid, kan enheden midlertidigt blive varm som følge af øget batteriforbrug. Luk kørende apps, og
undlad at anvende enheden i et stykke tid.
Følgende er eksempler på situationer, hvor enheden kan overophede. Afhængigt af de
funktioner og de apps du bruger, gælder disse eksempler muligvis ikke for din model.
• Under den indledende konfiguration efter købet eller ved gendannelse af data
• Ved download af store filer
• Ved brug af apps, der kræver mere effekt, eller ved brug af apps i længere tid
– – Ved spil af spil i høj kvalitet i længere tid
– – Ved optagelse af videoer i længere tid
– – Ved streaming af videoer i forbindelse med brug af indstillingen for maksimal lysstyrke
– – Når du opretter forbindelse til et tv
• Ved multitasking (eller ved aktivering af mange apps i baggrunden)
– – Ved brug af Multi-vinduet
– – Ved opdatering eller installation af apps i forbindelse med optagelse af videoer
– – Ved download af store filer i forbindelse med et videoopkald
– – Ved optagelse af videoer i forbindelse med brug af en app til navigering
• Ved brug af store mængder data ved synkronisering med skylager, e-mail eller andre konti
• Ved brug af en app til navigering i en bil, mens enheden er placeret i direkte sollys
• Ved brug af funktionen til mobilt hotspot og deling af internetforbindelse
• Ved brug af enheden i områder med svagt eller intet signal
• Ved opladning af batteriet med et beskadiget USB-kabel
• Hvis enhedens multifunktionsstik er beskadiget eller udsat for fremmedlegemer, f.eks.
væske, støv, metalstøv og blyantsgrafit
• Hvis du roamer
7
Grundlæggende brug
Gør følgende, hvis enheden bliver varm:
• Hold enheden opdateret med den nyeste software.
• Konflikter mellem kørende apps kan forårsage, at enheden bliver varm. Genstart
enheden.
• Deaktiver funktionerne Wi-Fi, GPS og Bluetooth, når de ikke anvendes.
• Luk apps, der øger batteriforbruget, eller som kører i baggrunden, når de ikke bruges.
• Slet unødvendige filer eller ikke-brugte apps.
• Nedsæt skærmens lysstyrke.
• Hvis enheden bliver overophedet eller føles varm igennem en længere periode, må du
ikke bruge den i et stykke tid. Hvis enheden fortsætter med at være overophedet, bør
du kontakte et af Samsungs servicesteder.
Enhedsbegrænsninger, når enheden overophedes
Når enheden bliver for varm, kan funktionerne og ydeevnen være begrænset, eller enheden
slukkes muligvis for at køle af. Funktionen er kun tilgængelig på understøttede modeller.
• Hvis enheden bliver varmere end normalt, vises der en meddelelse om, at enheden
er blevet overophedet. For at sænke enhedens temperatur vil skærmens lysstyrke og
ydeevnehastigheden være begrænset, og opladning af batteriet ophører. Apps, der kører,
lukkes, og du vil kun kunne foretage nødopkald, indtil enheden er kølet af.
• Hvis enheden bliver overophedet eller føles varm igennem en længere periode, vises der en
meddelelse om, at enheden slukkes. Sluk for enheden, og vent, indtil den er kølet af.
8
Grundlæggende brug
Forholdsregler for driftsmiljø
Enheden kan blive varm som følge af omgivelserne under følgende betingelser. Udvis
forsigtighed for at undgå, at batteriets levetid forringes, at enheden beskadiges, eller at der
opstår brand.
• Undlad at opbevare enheden under meget kolde eller meget varme temperaturer.
• Undlad at udsætte enheden for direkte sollys i længere perioder.
• Undlad at bruge eller opbevare enheden i længere perioder i meget varme omgivelser, f.eks.
i en bil om sommeren.
• Undlad at placere enheden i omgivelser, der kan overophede, f.eks. på en elektrisk
varmepude.
• Undlad at opbevare din enhed i nærheden af eller i varmeapparater, mikrobølger, varmt
udstyr til madlavning eller beholdere under højt tryk.
• Brug aldrig en defekt oplader eller et defekt batteri.
9
Grundlæggende brug
Enhedens udseende og funktioner
Pakkens indhold
Kontroller, at følgende dele er i æsken:
• Enhed
• USB-kabel
• Øretelefoner
• Udskubningsstift
• USB-strømadapter
• Hurtigstart
• De dele, der følger med enheden, og eventuelt tilbehør kan variere afhængigt af dit
geografiske område eller din tjenesteudbyder.
• De medfølgende dele er kun beregnet til brug sammen med denne enhed og er
muligvis ikke kompatible med andre enheder.
• Udseende og specifikationer kan ændres uden forudgående varsel.
• Du kan købe mere tilbehør hos din lokale Samsung-forhandler. Du skal sikre dig, at
det er kompatibelt med enheden, inden du køber det.
• Brug kun tilbehør, der er godkendt af Samsung. Brug af tilbehør, der ikke er godkendt,
kan medføre ydelsesproblemer og funktionsfejl, der ikke dækkes af garantien.
• Tilgængeligheden af alt tilbehør kan variere og afhænger udelukkende af
producentens ændringer. Besøg Samsungs websted, hvis du vil have flere oplysninger
om tilgængeligt tilbehør.
10
Grundlæggende brug
Enhedens udseende
– – Type 1 (SM-A320FL):
SIM-kort-/hukommelseskortholder
Højttaler
Forreste kamera
Nærhedssensor
Højttaler
Tænd/sluk-tast
Touchskærm
Starttast (fingeraftryksscanner)
Tast for seneste
Tilbagetast
Mikrofon
Indgang til headset
Multifunktionsstik (USB Type-C)
11
Grundlæggende brug
Mikrofon
GPS-antenne
Kameralys
Bageste kamera
Lydstyrketast
NFC-antenne/MST-antenne
Hovedantenne
12
Grundlæggende brug
– – Type 2 (SM-A520F):
Hukommelseskortholder
Højttaler
Forreste kamera
Højttaler
Nærheds-/RGB-sensor
Tænd/sluk-tast
Touchskærm
Starttast (fingeraftryksscanner)
Tast for seneste
Tilbagetast
Mikrofon
Multifunktionsstik (USB Type-C)
Indgang til headset
13
Grundlæggende brug
Mikrofon
GPS-antenne
Kameralys
Bageste kamera
Lydstyrketast
NFC-antenne/MST-antenne
SIM-kortholder
Hovedantenne
• Der kan opstå tilslutningsproblemer og øget batteriforbrug i følgende situationer:
– – Hvis du sætter metalstickers på enhedens antenneområde
– – Hvis du monterer et enhedscover af metalmateriale på enheden
– – Hvis du tildækker enhedens antenneområde med dine hænder eller andre
genstande, mens du bruger visse funktioner, f.eks. opkald eller den mobile
dataforbindelse.
• Det anbefales at bruge en skærmbeskytter, der er godkendt af Samsung. Ikkegodkendte skærmbeskyttere kan medføre funktionsfejl på sensorerne.
• Tildæk ikke området omkring nærheds-/RGB-sensoren med skærmtilbehør, såsom
skærmbeskytter eller stickers. Gør du dette, kan det medføre, at sensoren fungerer
forkert.
• Lad ikke touchskærmen komme i kontakt med vand. Der kan opstå fejl på
touchskærmen under fugtige forhold, eller hvis den udsættes for vand.
14
Grundlæggende brug
Taster
Tast
Funktion
Tænd/sluk
Seneste
Start
• Tryk og hold for at tænde eller slukke enheden.
• Tryk for at aktivere eller låse skærmen.
• Tryk for at åbne listen over de seneste apps.
• Tryk og hold for at starte visningen opdelt skærm.
• Tryk for at aktivere skærmen, mens den er låst.
• Tryk for at gå tilbage til startskærmen.
• Tryk og hold for at starte Google.
Tilbage
• Tryk for at gå tilbage til den forrige skærm.
Lydstyrke
• Tryk for at justere enhedens lydstyrke.
Tasternes funktioner er muligvis ikke tilgængelige, afhængigt af dit geografiske område
eller din tjenesteudbyder.
Batteri
Oplade batteriet
Du skal oplade batteriet, inden du bruger det for første gang, eller når det ikke har været brugt i
en længere periode.
Brug kun opladere, batterier og kabler, som er godkendte af Samsung. Ikke-godkendte
opladere eller kabler kan få batteriet til at eksplodere eller beskadige enheden.
Enheden kan blive alvorligt beskadiget, hvis opladeren tilsluttes forkert. Skader, som
skyldes forkert brug, dækkes ikke af garantien.
Kobl opladeren fra, når den ikke er i brug, for at spare strøm. Da opladeren ikke har
en tænd/sluk-kontakt, skal du for at undgå strømspild tage opladerstikket ud af
stikkontakten, når opladeren ikke benyttes. Opladeren skal placeres tæt på stikkontakten
og være lettilgængelig under opladning.
15
Grundlæggende brug
1 Slut USB-kablet til USB-strømadapteren.
2 Slut USB-kablet til enhedens multifunktionsstik.
– – Type 1 (SM-A320FL):
– – Type 2 (SM-A520F):
3 Slut USB-strømadapteren til en stikkontakt.
4 Kobl opladeren fra enheden, når den er fuldt opladet. Tag derefter opladeren ud af
stikkontakten.
16
Grundlæggende brug
Reducere batteriforbruget
Din enhed indeholder en række valgmuligheder, der hjælper dig med at spare på batteriet.
• Optimer enheden med funktionen Enhedsvedligeholdelse.
• Når du ikke bruger enheden, bør du slukke skærmen ved at trykke på tænd/sluk-tasten.
• Aktiver strømsparetilstand.
• Luk unødvendige apps.
• Deaktiver Bluetooth-funktionen, når den ikke er i brug.
• Deaktiver Wi-Fi-funktionen, når den ikke er i brug.
• Deaktiver automatisk synkronisering af apps, der skal synkroniseres, f.eks. e-mails.
• Nedsæt tiden for baggrundsbelysning.
• Nedsæt skærmens lysstyrke.
Tips og forholdsregler vedr. batteriopladning
• Når batteriet er ved at løbe tør for strøm, er batteriikonet tomt.
• Hvis batteriet er totalt afladet, kan du ikke tænde enheden, selv om opladeren er tilsluttet.
Lad det tømte batteri lade op i et par minutter, før du tænder for enheden.
• Hvis du kører flere apps samtidigt eller bruger netværksapps eller apps, der skal have
forbindelse til en anden enhed, aflades batteriet hurtigt. Du bør altid lade batteriet helt op,
før du bruger disse apps for at undgå, at batteriet løber tør under en dataoverførsel.
• Brug af andre strømkilder end opladeren, som f.eks. en computer, kan medføre
langsommere opladningshastighed på grund af en lavere elektrisk spænding.
• Du kan bruge enheden, mens den oplader, men det kan tage længere tid at lade batteriet
helt op.
• Hvis strømforsyningen til enheden er ustabil under opladning, fungerer touchskærmen
muligvis ikke. Hvis dette sker, skal du tage opladeren ud af enheden.
• Enheden og opladeren kan blive varme under opladningen. Dette er normalt og bør
ikke påvirke enhedens levetid eller ydelse. Hvis batteriet bliver varmere end normalt, kan
opladeren stoppe opladningen.
• Hvis du oplader enheden, mens multifunktionsstikket er vådt, kan enheden blive
beskadiget. Tør multifunktionsstikket grundigt af, før enheden oplades.
• Hvis enheden ikke oplader korrekt, bør du indlevere enheden og opladeren til et af
Samsungs servicesteder.
17
Grundlæggende brug
Hurtigopladning
Enheden har en indbygget funktion til hurtigopladning. Du kan lade batteriet hurtigere op, hvis
enheden eller skærmen er slukket.
Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din
tjenesteudbyder.
Om Hurtigopladning
• Hurtigopladning anvender batteriopladningsteknologi, der oplader batteriet hurtigere ved
at forøge opladespændingen. Enheden understøtter Samsung-funktionen Hurtig adaptiv
opladning og Qualcomm Quick Charge 2.0.
• For at anvende Hurtigopladning på din enhed skal du slutte den til en batterioplader, der
understøtter Hurtig adaptiv opladning eller Quick Charge 2.0.
Forøgelse af opladehastigheden
For at forøge opladehastigheden skal du slukke for enheden eller dens skærm, når du oplader
batteriet. Ved opladning af batteriet, når enheden er slukket, vises ikonet på skærmen.
Hvis funktionen til hurtigopladning ikke er aktiveret, skal du starte appen Indstillinger, trykke
på Enhedsvedligeholdelse → Batteri → → Avancerede indstillinger, og derefter trykke på
kontakten Hurtig kabelopladning for at aktivere det.
• Du kan ikke bruge den indbyggede funktion til hurtigopladning, når du oplader
batteriet med en almindelig batterioplader.
• Hvis enheden bliver varm, eller den omgivende lufts temperatur stiger, nedsættes
opladehastigheden muligvis automatisk. Dette er en normal driftsfunktion for at
forhindre skade på enheden.
18
Grundlæggende brug
SIM- eller USIM-kort (nano-SIM-kort)
Isætte SIM- eller USIM-kortet
Isæt SIM- eller USIM-kortet, som du har modtaget fra teleudbyderen.
Vær forsigtig med ikke at miste eller lade andre bruge SIM- eller USIM-kortet. Samsung er
ikke ansvarlig for nogen skader eller ulemper, der forårsages af mistede eller stjålne kort.
Afhængigt af tjenesteudbyderen er visse LTE-tjenester muligvis ikke tilgængelige.
Yderligere oplysninger om tilgængelige tjenester fås ved henvendelse til din
tjenesteudbyder.
– – Type 1 (SM-A320FL):
19
Grundlæggende brug
– – Type 2 (SM-A520F):
1 Sæt udskubningsstiften i hullet på holderen for at frigøre holderen.
Sørg for, at udskubningsstiften er vinkelret i forhold til hullet. Ellers kan enheden blive
beskadiget.
2 Træk forsigtigt holderen ud af porten til holderen.
20
Grundlæggende brug
3 Placer SIM- eller USIM-kortet i holderen, så de guldfarvede kontakter vender nedad.
4 Tryk forsigtigt SIM- eller USIM-kortet ind i holderen for at fastgøre det.
Hvis kortet ikke er fastgjort korrekt i holderen, kan det falde ud af holderen.
5 Sæt holderen ind i porten til holderen.
• Hvis du sætter holderen i enheden, mens holderen er våd, kan enheden tage skade.
Sørg altid for, at holderen er tør.
• Sæt holderen korrekt tilbage i porten til holderen for at forhindre væske i at trænge
ind i enheden.
Korrekt isættelse af kort
– – Type 1 (SM-A320FL):
Nano-SIM-kort
MicroSD-kort
– – Type 2 (SM-A520F):
Nano-SIM-kort
MicroSD-kort
Brug kun et nano-SIM-kort.
21
Grundlæggende brug
Fjerne SIM- eller USIM-kortet
1 Sæt udskubningsstiften i hullet på holderen for at frigøre holderen.
2 Træk forsigtigt holderen ud af porten til holderen.
3 Fjern SIM- eller USIM-kortet.
4 Sæt holderen ind i porten til holderen.
Hukommelseskort (microSD-kort)
Isætte et hukommelseskort
Enhedens hukommelseskortkapacitet kan være anderledes end andre modellers, og visse
hukommelseskort vil muligvis ikke være kompatible med din enhed, afhængigt af type og
producent af hukommelseskortet. Se Samsungs websted for oplysninger om din enheds
maksimale hukommelseskortkapacitet.
• Visse hukommelseskort er muligvis ikke fuldt ud kompatible med enheden. Brug
af et ikke-kompatibelt kort kan beskadige enheden eller hukommelseskortet eller
ødelægge data, der er gemt på kortet.
• Vær opmærksom på, at du isætter hukommelseskortet med den rigtige side opad.
• Enheden understøtter filsystemerne FAT og exFAT for hukommelseskort. Hvis
du isætter et kort, der er formateret med et andet filsystem, beder enheden dig
om at omformatere kortet, ellers genkender det ikke kortet. Du skal formatere
hukommelseskortet for at kunne bruge det. Hvis din enhed ikke kan formatere eller
genkende hukommelseskortet, skal du kontakte producenten af hukommelseskortet
eller et af Samsung servicesteder.
• Hyppig skrivning og sletning af data reducerer hukommelseskortets levetid.
• Når du sætter et hukommelseskort i enheden, vises hukommelseskortets filmappe i
mappen Mine filer → SD-kort.
22
Grundlæggende brug
– – Type 1 (SM-A320FL):
23
Grundlæggende brug
– – Type 2 (SM-A520F):
1 Sæt udskubningsstiften i hullet på holderen for at frigøre holderen.
Sørg for, at udskubningsstiften er vinkelret i forhold til hullet. Ellers kan enheden blive
beskadiget.
2 Træk forsigtigt holderen ud af porten til holderen.
Når du fjerner holderen fra enheden, deaktiveres den mobile dataforbindelse.
24
Grundlæggende brug
3 Placer et hukommelseskort i holder 2, så de guldfarvede kontakter vender nedad.
– – Type 1 (SM-A320FL):
Holder 1
Holder 2
– – Type 2 (SM-A520F):
4 Tryk forsigtigt hukommelseskortet ind i holderen for at fastgøre det.
Hvis kortet ikke er fastgjort korrekt i holderen, kan det falde ud af holderen.
5 Sæt holderen ind i porten til holderen.
• Hvis du sætter holderen i enheden, mens holderen er våd, kan enheden tage skade.
Sørg altid for, at holderen er tør.
• Sæt holderen korrekt tilbage i porten til holderen for at forhindre væske i at trænge
ind i enheden.
25
Grundlæggende brug
Fjerne hukommelseskortet
Før du fjerner hukommelseskortet, skal du deaktivere det, så det kan fjernes sikkert.
Start appen Indstillinger, og tryk på Enhedsvedligeholdelse → Lagring → →
Lagerindstillinger → SD-kort → DEAKTIVER.
1 Sæt udskubningsstiften i hullet på holderen for at frigøre holderen.
2 Træk forsigtigt holderen ud af porten til holderen.
3 Fjern hukommelseskortet.
4 Sæt holderen ind i porten til holderen.
Fjern ikke den eksterne lagerenhed, f.eks. et hukommelseskort eller en USB-lagerenhed,
mens enheden overfører eller tager adgang til information, eller lige efter overførsel
af data. Hvis du gør dette, kan data blive beskadiget eller gå tabt, eller den eksterne
lagerenhed eller enheden kan blive beskadiget. Samsung er ikke ansvarlig for tab,
herunder tab af data, som opstår på grund af misbrug af eksterne lagerenheder.
Formatere hukommelseskortet
Et hukommelseskort, der er formateret på en computer, er muligvis ikke kompatibelt med
enheden. Formater hukommelseskortet på enheden.
Start appen Indstillinger, og tryk på Enhedsvedligeholdelse → Lagring → →
Lagerindstillinger → SD-kort → Formater.
Før du formaterer hukommelseskortet, skal du huske at lave sikkerhedskopier af alle
vigtige data, der er gemt på hukommelseskortet. Producentens garanti dækker ikke tab
af data, der skyldes brugerhandlinger.
26
Grundlæggende brug
Tænde og slukke for enheden
Tryk og hold på tænd/sluk-tasten i nogle få sekunder for at tænde enheden.
Første gang, du tænder enheden, eller efter at du har udført en datanulstilling, skal du opsætte
den ved at følge vejledningen på skærmen.
Du kan slukke enheden ved at trykke og holde på tænd/sluk-tasten og derefter trykke på Sluk.
Overhold alle skilte og anvisninger fra autoriseret personale, når du færdes i områder,
hvor brug af trådløse enheder er forbudt, f.eks. om bord på fly eller på hospitaler.
Genstarte enheden
Hvis enheden fryser og ikke reagerer, skal du trykke og holde på tænd/sluk-tasten og lydstyrke
ned-tasten samtidigt i mere end 7 sekunder for at genstarte den.
Tænd/sluk-tast
Lydstyrke ned-tast
Nødsituation
Du kan skifte enheden til nødsituationstilstand for at reducere batteriforbruget. Visse apps og
funktioner begrænses. I en nødsituation kan du foretage et nødopkald, sende dine aktuelle
placeringsinformationer til andre, udsende en nødsituationslyd m.v.
Aktivere nødsituation
Du kan aktivere nødsituation ved at trykke og holde på tænd/sluk-tasten, og derefter trykke på
Nødsituation.
Den tilbageværende brugstid viser den resterende tid, inden batteriet løber tørt.
Resterende brugstid afhænger af dine enhedsindstillinger og driftsforholdene.
Deaktivere nødsituation
Deaktiver nødsituation ved at trykke på → Deaktiver Nødsituation. Du kan også trykke og
holde på tænd/sluk-tasten, og derefter trykke på Nødsituation.
27
Grundlæggende brug
Indledende konfiguration
Første gang, du tænder enheden, eller efter at du har udført en datanulstilling, skal du opsætte
den ved at følge vejledningen på skærmen.
Den indledende konfiguration kan variere, afhængigt af enhedens software og dit
geografiske område.
1 Tænd enheden.
2 Vælg dit foretrukne sprog for enheden.
Vælg sprog
3 Vælg et Wi-Fi-netværk, og opret forbindelse til det.
Hvis du ikke opretter forbindelse til et Wi-Fi-netværk, er der muligvis nogle
enhedsfunktioner, du ikke kan konfigurere under den indledende konfiguration.
4 Følg instruktionerne på skærmen for at fortsætte med den indledende konfiguration.
5 Vælg en skærmlåsemetode for at beskytte enheden. Du kan beskytte dine personlige
oplysninger ved at forhindre, at andre får adgang til din enhed. Tryk på Nej tak for at angive
metoden til skærmlåsning senere.
28
Grundlæggende brug
6 Log på din Samsung account. Du kan få glæde af nye Samsung-tjenester og holde dine data
opdaterede og beskyttede på tværs af alle dine enheder. Der henvises til Samsung account
for yderligere oplysninger.
7 Vælg funktioner, du vil bruge, og fuldfør den indledende konfiguration.
Startskærmen vises.
Samsung account
Introduktion
Din Samsung account er en integreret kontotjeneste, hvormed du kan bruge en bred vifte af
Samsung-tjenester på mobilenheder, tv’er og på Samsungs websted. Når din Samsung account
er registreret, kan du holde dine data opdaterede og beskyttede på tværs af dine Samsungenheder med Samsung Cloud, spore og styre mistede eller stjålne enheder, se tip og trick fra
Samsung Members osv.
Opret din Samsung account med din e-mailadresse.
Du kan se listen over de tjenester, du kan bruge med din Samsung account, på
account.samsung.com. For at få mere at vide om Samsung accounts skal du starte appen
Indstillinger og trykke på Sky og konti → Konti → Samsung account → Hjælp.
29
Grundlæggende brug
Registrere din Samsung account
Registrere en ny Samsung account
Hvis du ikke har en Samsung account, skal du oprette en.
1 Start appen Indstillinger, og tryk på Sky og konti → Konti → Tilføj konto.
2 Tryk på Samsung account → OPRET KONTO.
3 Følg anvisningerne på skærmen for at oprette kontoen.
Registrere en eksisterende Samsung account
Hvis du allerede har en Samsung account, skal du registrere den på enheden.
1 Start appen Indstillinger, og tryk på Sky og konti → Konti → Tilføj konto.
2 Tryk på Samsung account → LOG PÅ.
3 Angiv e-mailadresse og adgangskode, og tryk derefter på LOG PÅ.
Hvis du har glemt dine kontooplysninger, kan du trykke på Har du glemt dit id eller din
adgangskode? Du kan finde dine kontooplysninger, når du indtaster de nødvendige
oplysninger og den sikkerhedskode, der vises på skærmen.
4 Tryk på KLAR for at afslutte registreringen af din Samsung account.
Fjerne din Samsung account
Når du fjerner din registrerede Samsung account fra enheden, fjernes dine data, f.eks. kontakter
eller events, også.
1 Start appen Indstillinger, og tryk på Sky og konti → Konti.
2 Tryk på Samsung account → → Fjern konto.
3 Tryk på OK, indtast adgangskoden til din Samsung account, og tryk derefter på FJERN
KONTO.
30
Grundlæggende brug
Overføre data fra din forrige enhed
Du kan overføre indhold, såsom billeder, kontakter og beskeder, fra din forrige enhed via Smart
Switch eller fra en sikkerhedskopi af dine data via Samsung Cloud.
• Denne funktion understøttes muligvis ikke på alle enheder eller computere.
• Der kan være begrænsninger. Besøg www.samsung.com/smartswitch for detaljer.
Samsung tager ophavsret alvorligt. Overfør kun indhold, du har ret til at overføre.
Smart Switch
Overfør data mellem mobilenheder via Smart Switch. Hvis du ikke har appen, kan du hente den
fra Galaxy Apps eller Play Butik.
Overføre filer trådløst via Wi-Fi Direct
Overfør data fra din forrige enhed til din enhed trådløst via Wi-Fi Direct.
1 På begge enheder, download og installer Smart Switch fra Galaxy Apps eller Play Butik.
2 Anbring enhederne tæt på hinanden.
3 Start Smart Switch på begge enheder.
4 På den forrige enhed skal du trykke på TRÅDLØS → SEND → OPRET FORBINDELSE.
5 På din enhed skal du trykke på TRÅDLØS → MODTAG, og vælge den forrige enhedstype.
6 Følg instruktionerne på skærmen for at overføre data fra din forrige enhed.
31
Grundlæggende brug
Overføre sikkerhedskopidata fra en computer
Overfør data mellem din enhed og en computer. Du skal downloade appen Smart Switch i
computerversionen fra www.samsung.com/smartswitch. Sikkerhedskopier data fra din forrige
enhed til en computer, og importer dataene på din enhed.
1 På computeren kan du besøge www.samsung.com/smartswitch for at downloade Smart
Switch.
2 Start Smart Switch på computeren.
Hvis din forrige enhed ikke er en Samsung-enhed, kan du sikkerhedskopiere data til en
computer med et program, som leveres af enhedens producent. Spring derefter frem til
det femte trin.
3 Slut din forrige enhed til computeren ved hjælp af enhedens USB-kabel.
4 På computeren skal du følge skærminstruktionerne for at sikkerhedskopiere data fra
enheden. Kobl herefter din forrige enhed fra computeren.
5 Slut enheden til computeren via USB-kablet.
6 På computeren skal du følge skærminstruktionerne for at overføre dataene til din enhed.
32
Grundlæggende brug
Samsung Cloud
Sikkerhedskopier data fra din forrige enhed til Samsung Cloud, og gendan dataene på din nye
enhed. Du skal registrere og logge på din Samsung account for at bruge Samsung Cloud. Der
henvises til Samsung account for yderligere oplysninger.
Sikkerhedskopiere data
1 Log på din Samsung account på din forrige enhed.
2 Start appen Indstillinger, vælg indstillingen til sikkerhedskopiering, og sikkerhedskopier
dine data.
• Hvis din enhed understøtter Samsung Cloud, skal du starte appen Indstillinger,
trykke på Sky og konti → Samsung Cloud → Indstillinger for sikkerhedskopiering,
og derefter sikkerhedskopiere dine data.
• Metoden til sikkerhedskopiering af data kan variere afhængigt af din model.
• Visse data sikkerhedskopieres ikke. For at kontrollere, hvilke data der
sikkerhedskopieres, skal du starte appen Indstillinger, og trykke på Sky og konti →
Samsung Cloud → Indstillinger for sikkerhedskopiering.
Gendanne data
1 På din nye enhed skal du starte appen Indstillinger, og trykke på Sky og konti → Samsung
Cloud → Gendannelse.
2 Tryk på , og vælg den forrige enhed på listen med enheder.
3 Marker de datatyper, du vil gendanne, og tryk på GENDAN NU.
33
Grundlæggende brug
Forstå skærmen
Styring af touchskærmen
• Lad ikke touchskærmen komme i kontakt med andre elektriske enheder.
Elektrostatiske udladninger kan medføre fejl på touchskærmen.
• For at undgå beskadigelse af touchskærmen må du ikke trykke på den med skarpe
genstande eller udøve et for stort tryk på den med dine fingerspidser.
• Enheden vil muligvis ikke genkende berøringsinput, der foretages tæt på skærmens
kanter, da de er uden for området for berøringsinput.
• Hvis du ikke bruger touchskærmen i en længere periode, kan det resultere i
skærmindbrænding eller spøgelsesbilleder. Sluk touchskærmen, når du ikke bruger
enheden.
• Det anbefales at bruge fingrene, når du benytter touchskærmen.
Trykke
Tryk på skærmen.
Trykke og holde
Tryk og hold på skærmen i ca. 2 sekunder.
34
Grundlæggende brug
Trække
Tryk og hold på et element, og træk det til
den ønskede position.
Dobbelttrykke
Dobbelttryk på skærmen.
Stryge
Stryg opad, nedad, til venstre eller til højre.
Sprede og knibe
Spred to fingre fra hinanden, eller knib
fingrene sammen på skærmen.
35
Grundlæggende brug
Startskærm og skærmen apps
Startskærmen er udgangspunktet, hvorfra du kan få adgang til alle enhedens funktioner. Her
vises widgets, genveje til apps og andet.
Skærmen apps viser ikoner for alle apps, herunder nyinstallerede apps.
Skærmen kan variere, afhængigt af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.
En widget
En mappe
Nyhedsskærmindikator. Se de
nyeste artikler i forskellige
kategorier
Skærmindikatorer
Yndlingsapps
36
Grundlæggende brug
Skifte mellem startskærm og skærmen apps
På startskærmen skal du stryge opad eller nedad for at åbne skærmen apps. For at vende tilbage
til startskærmen skal du stryge opad eller nedad på skærmen apps.
Startskærm
Skærmen apps
Flytte elementer
Tryk og hold på et element, og træk det derefter til en ny placering. Træk elementet til siden af
skærmen for at flytte det til et andet panel.
For at føje en genvej til en app på startskærmen skal du trykke på et element på skærmen apps,
og derefter trække det til toppen eller bunden af skærmen. Der føjes automatisk en genvej til
appen på startskærmen.
Du kan også flytte apps, der bruges ofte, til genvejsområdet nederst på startskærmen.
37
Grundlæggende brug
Oprette mapper
Opret mapper, og saml applikationer, der ligner hinanden, for hurtigt at få adgang til og åbne
apps.
1 På startskærmen eller skærmen apps skal du trykke og holde på en app, og derefter trække
den over en anden app.
2 Slip appen, når der vises en mapperamme omkring appsene.
Der oprettes en ny mappe, der indeholder de valgte apps. Tryk på Angiv mappenavn, og
angiv et mappenavn.
• Tilføje flere apps
Tryk på TILFØJ APPS på mappen. Marker de apps, der skal tilføjes, og tryk på TILFØJ. Du kan
også tilføje en app ved at trække den til mappen.
• Flytte apps fra en mappe
Tryk og hold på en app for at trække den til en ny placering.
• Slette en mappe
Tryk og hold på en mappe, og tryk derefter på Slet mappe. Kun mappen bliver slettet.
Mappens apps bliver flyttet til skærmen apps.
38
Grundlæggende brug
Redigere startskærmen
På startskærmen skal du trykke og holde på et tomt område eller knibe fingrene sammen for at
få adgang til indstillingerne for redigering. Du kan angive baggrund, tilføje widgets m.v. Du kan
også tilføje, slette eller omarrangere paneler på startskærmen.
• Tilføje paneler: Stryg til venstre, og tryk derefter på
.
• Flytte paneler: Tryk og hold på et paneleksempel, og træk det til en ny placering.
• Slette paneler: Tryk på
på panelet.
• Baggrunde og temaer: Skift baggrund, tema eller ikoner i enheden.
• Widgets: Widgets er små apps, der starter bestemte appfunktioner for at give oplysninger
og praktisk adgang på din startskærm. Tryk og hold på en widget, og træk den derefter til
startskærmen. Widgetten føjes automatisk til startskærmen.
• Indst. for startskærm: Skift størrelsen på gitteret for at få vist flere eller færre elementer på
startskærmen m.v.
39
Grundlæggende brug
Få vist alle apps på startskærmen
Uden at bruge en separat appskærm, kan du indstille enheden til at vise alle apps på
startskærmen. Tryk og hold på et tomt område på startskærmen, og tryk derefter på Indst. for
startskærm → Startskærmlayout → Kun startskærm → ANVEND.
Du kan nu få adgang til alle dine apps ved at stryge til venstre på startskærmen.
Indikatorikoner
Indikatorikoner vises på statusbjælken øverst på skærmen. Tabellen nedenfor indeholder de
mest almindelige ikoner.
Statusbjælken vises muligvis ikke øverst på skærmen i visse apps. Træk ned fra skærmens
overkant for at få vist statusbjælken.
Ikon
Betydning
Intet signal
Signalstyrke
Roaming (uden for eget dækningsområde)
Forbundet til GPRS-netværk
Forbundet til EDGE-netværk
Forbundet til UMTS-netværk
Forbundet til HSDPA-netværk
Forbundet til HSPA+-netværk
/
Forbundet til LTE-netværk
Forbundet til Wi-Fi
Bluetooth-funktion aktiveret
Placeringstjenester i brug
Igangværende opkald
Ubesvaret opkald
Ny sms eller mms
Alarm aktiveret
Lydløs tilstand aktiveret
Vibrationstilstand aktiveret
Flytilstand aktiveret
40
Grundlæggende brug
Ikon
Betydning
Der opstod en fejl, eller du skal være forsigtig
Batteriopladning
Batteriniveau
Låseskærm
Når du trykker på tænd/sluk-tasten, slukkes og låses skærmen. Skærmen slukkes og låses også
automatisk, hvis enheden ikke har været i brug i en bestemt periode.
Skærmen låses ved brug af Stryg, som er standardlåsemetoden.
Tryk på tænd/sluk-tasten eller på starttasten, og stryg i en vilkårlig retning for at låse skærmen
op.
Ændre skærmlåsemetode
For at ændre skærmlåsemetoden skal du starte appen Indstillinger, trykke på Låseskærm og
sikkerhed → Skærmlåsningstype, og derefter vælge en metode.
Hvis du angiver et mønster, en PIN-kode, en adgangskode eller et fingeraftryk som
skærmlåsemetode, kan du beskytte dine personlige oplysninger ved at forhindre andre
i at få adgang til din enhed. Når du har angivet skærmlåsemetoden, kræver enheden en
oplåsningskode, når du vil låse den op.
• Stryg: Stryg i en vilkårlig retning på skærmen for at låse den op.
• Mønster: Tegn et mønster med mindst fire prikker for at låse skærmen op.
• PIN-kode: Indtast en PIN-kode med mindst fire tal for at låse skærmen op.
• Adgangskode: Indtast en adgangskode med mindst fire tegn, tal eller symboler for at låse
skærmen op.
41
Grundlæggende brug
• Ingen: Undlad at angive en skærmlåsemetode.
• Fingeraftryk: Registrer dine fingeraftryk for at låse skærmen op. Der henvises til
Genkendelse af fingeraftryk for yderligere oplysninger.
Du kan indstille din enhed til at udføre en fabriksnulstilling, hvis du har indtastet
oplåsningskoden forkert flere gange i træk, og når grænsen for antal forsøg. Start appen
Indstillinger, tryk på Låseskærm og sikkerhed → Indstillinger for sikker lås, og tryk
derefter på kontakten Auto-nulstil til fabrik. for at aktivere det.
Skærmbillede
Tag et skærmbillede, mens du bruger enheden, skriv og tegn på det, beskær det eller del det. Du
kan tage et billede af den aktuelle skærm og det område, der kan rulles i.
Sådan tager man et skærmbillede
Brug følgende metoder til at tage et skærmbillede. Skærmbillederne vil blive gemt i Galleri.
• Tag et skærmbillede via tastetryk: Tryk og hold på tasten lydstyrke ned og tænd/sluk-tasten
samtidig.
• Tag et skærmbillede ved at stryge: Stryg hånden til venstre eller højre over skærmen.
• Det er ikke muligt at tage skærmbilleder, mens du bruger visse apps og funktioner.
• Hvis funktionen til at tage et skærmbillede ved at stryge med hånden ikke er aktiveret,
skal du starte appen Indstillinger, trykke på Avancerede funktioner, og derefter
trykke på kontakten Stryg med hånden for skærmbillede for at aktivere det.
Når du har taget et skærmbillede, kan du bruge følgende muligheder på værktøjslinjen nederst
på skærmen:
• Skærmbillede ved rulning: Tag billeder af indhold, der strækker sig over flere skærmbilleder,
f.eks. en webside. Når du trykker på Skærmbillede ved rulning, ruller skærmbilledet
automatisk ned, og der vil blive taget billeder af mere indhold.
• Tegn: Skriv eller tegn på skærmbilledet.
• Beskær: Beskær en del af skærmbilledet. Det beskårne område bliver gemt i Galleri.
• Del: Del skærmbilledet med andre.
Hvis indstillingerne ikke er synlige på det skærmbillede, du har taget, skal du starte
appen Indstillinger, trykke på Avancerede funktioner, og derefter trykke på kontakten
Smart skærmbillede for at aktivere det.
42
Grundlæggende brug
Informationspanel
Når du modtager nye meddelelser om f.eks. beskeder eller ubesvarede opkald, vises
indikatorikoner på statusbjælken. Hvis du vil se flere oplysninger om ikonerne, skal du åbne
informationspanelet og se detaljerne.
Træk statusbjælken nedad for at åbne informationspanelet. For at lukke informationspanelet skal
du stryge opad på skærmen.
Du kan åbne informationspanelet, selv om skærmen er låst.
Du kan bruge følgende funktioner på informationspanelet.
Start Indstillinger
Hurtigindstillingsknapper
Tryk på en meddelelse, og udfør
forskellige handlinger
Slet alle meddelelser
Bloker meddelelser fra apps
43
Grundlæggende brug
Bruge hurtigindstillingsknapper
Tryk på hurtigindstillingknapperne for at aktivere visse funktioner. Stryg nedad i
informationspanelet for at se flere knapper.
Tryk på teksten under hver knap for at ændre funktionsindstillinger. For at se flere detaljerede
indstillinger kan du trykke og holde på en knap.
For at omorganisere knapper skal du trykke på → Knaprækkefølge, trykke og holde på en
knap og derefter trække den til en anden placering.
44
Grundlæggende brug
Angive tekst
Tastaturlayout
Der vises automatisk et tastatur, når du indtaster tekst for at sende beskeder, oprette noter m.v.
Tekstangivelse understøttes ikke på visse sprog. For at indtaste tekst skal du ændre
inputsproget til et af de understøttede sprog.
Indtast store bogstaver. Tryk to
gange, hvis du udelukkende vil
bruge store bogstaver
Slet tegnet til venstre
Indtast symboler
Skift til ny linje
Skift tastaturindstillinger
Indsæt et mellemrum
Skifte inputsprog
Tryk på → Sprog og typer → ADMINISTRER INPUTSPROG, og vælg derefter de sprog, du
vil bruge. Hvis du vælger to eller flere sprog, kan du skifte mellem inputsprog ved at stryge til
venstre eller højre på mellemrumstasten.
Skifte tastaturlayoutet
Tryk på
→ Sprog og typer, vælg et sprog, og vælg derefter det ønskede tastaturlayout.
På 3x4-tastatur har hver tast tre eller fire tegn. Du kan indtaste et tegn ved at trykke på
den pågældende tast gentagne gange, indtil det ønskede tegn vises.
45
Grundlæggende brug
Yderligere tastaturfunktioner
Tryk og hold på for at anvende forskellige funktioner. Andre ikoner vises eventuelt i stedet for
ikonet , alt efter den seneste funktion, der blev anvendt.
• : Angiv tekst via tale.
Skift indstillinger for stemmeinput
Start eller hold pause i angivelse
af tekst via tale
• : Tilføj et element fra udklipsholderen.
• : Indsæt humørikoner.
• : Skift tastaturet til enkelthåndsbetjening.
• : Skift tastaturindstillinger.
Kopiere og indsætte
1 Tryk og hold på teksten.
2 Træk i eller for at vælge den ønskede tekst, eller tryk på Vælg alle for at vælge al tekst.
3 Tryk på Kopier eller Klip.
Den markerede tekst kopieres til udklipsholderen.
4 Tryk og hold, hvor teksten skal indsættes, og tryk derefter på Indsæt.
Hvis du vil indsætte tekst, som du har kopieret tidligere, skal du trykke på Udklipsholder og
vælge teksten.
46
Grundlæggende brug
Ordbog
Du kan slå definitioner på ord op, mens du bruger visse funktioner, f.eks. når du browser på
websider.
1 Tryk og hold på et ord, du vil slå op.
Hvis det ønskede ord ikke er markeret, skal du trække i
tekst.
eller
for at markere den ønskede
2 Tryk på Mere → Ordbog på listen med valg.
Hvis ordbogen ikke på forhånd er installeret på enheden, skal du trykke på Gå til
Administrer ordbøger →
ved siden af en ordbog for at downloade den.
3 Se definitionen i ordbogens pop op-vindue.
Tryk på for at skifte til fuldskærmsvisning. Tryk på definitionen på skærmen for at se flere
definitioner. I detaljevisning skal du trykke på for at tilføje ordet på listen over foretrukne
ord, eller du kan trykke på Søg på nettet for at bruge ordet som søgeord.
47
Apps og funktioner
Installere eller afinstallere apps
Galaxy Apps
Køb og download apps. Du kan downloade apps, der er specialfremstillet til Samsung Galaxyenheder.
Start appen Galaxy Apps.
• Om denne app er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din
tjenesteudbyder.
• Denne app vises måske i mappen Samsung, afhængigt af geografisk område eller
tjenesteudbyderen.
Installere apps
Gennemse apps efter kategori, eller tryk på søgefeltet for at søge efter et søgeord.
Vælg en app for at se oplysninger om den. Tryk på INSTALLÉR for at downloade gratis apps.
Hvis du vil købe og downloade apps, der er pålagt gebyrer, skal du trykke på prisen og følge
instruktionerne på skærmen.
Tryk på → Indstillinger → Opdater apps automatisk for at ændre indstillingerne for
automatisk opdatering, og vælg derefter en indstilling.
Play Butik
Køb og download apps.
Start appen Play Butik.
Installere apps
Gennemse apps efter kategori, eller søg efter apps med nøgleord.
Vælg en app for at se oplysninger om den. Tryk på INSTALLER for at downloade gratis apps.
Hvis du vil købe og downloade apps, der er pålagt gebyrer, skal du trykke på prisen og følge
instruktionerne på skærmen.
→ Indstillinger → Opdater apps automatisk for at ændre indstillingerne
Tryk på
for automatisk opdatering, og vælg en indstilling.
48
Apps og funktioner
Administrere apps
Fjerne apps og brug af dvaletilstand for app
Tryk og hold på en app, og vælg en indstilling.
• Deaktiver: Deaktiver valgte standardapps, der ikke kan fjernes fra enheden.
• Søvn: Sæt apps i dvaletilstand for at spare på batteriet ved at forhindre, at de kører i
baggrunden.
• Afinstaller: Fjern downloadede apps.
Aktivere apps
Start appen Indstillinger, tryk på Apps →
AKTIVER.
→ Deaktiveret, vælg en app, og tryk derefter på
Indstille apptilladelser
For at visse apps kan fungere korrekt skal de muligvis have rettigheder til at åbne eller bruge
oplysninger på din enhed. Når du åbner en app, får du muligvis vist et pop op-vindue, hvor der
bedes om adgang til bestemte funktioner eller oplysninger. Tryk på TILLAD i pop op-vinduet for
at give appen de ønskede tilladelser.
For at få vist tilladelsesindstillinger for appen skal du starte appen Indstillinger og trykke på
Apps. Vælg en app, og tryk på Tilladelser. Du kan se appens tilladelseslister og ændre dens
tilladelser.
For at få vist eller ændre tilladelsesindstillinger for apps efter tilladelseskategori skal du starte
appen Indstillinger og trykke på Apps → → Apptilladelser. Vælg et element, og tryk på
kontakterne ud for de apps, der skal tildeles tilladelser.
Hvis du ikke giver tilladelser til apps, fungerer de grundlæggende funktioner i appsene
muligvis ikke, som de skal.
49
Apps og funktioner
Telefon
Introduktion
Foretag eller besvar stemme- og videoopkald.
Foretage opkald
1 Start appen Telefon, og indtast et telefonnummer.
Hvis tastaturet ikke vises på skærmen, så tryk på
2 Tryk på
for at åbne tastaturet.
for at foretage et stemmeopkald, eller tryk på
for at foretage et videoopkald.
Få adgang til yderligere
indstillinger
Føj nummeret til kontaktlisten
Se eksempel på telefonnummeret
Slet tegnet til venstre
Skjul tastaturet
50
Apps og funktioner
Foretage opkald fra opkaldslogfiler eller kontaktliste
Tryk på SENESTE eller KONTAKTER, og stryg derefter mod højre på en kontakt eller et
telefonnummer for at foretage et opkald. Hvis denne funktion er deaktiveret, skal du starte
appen Indstillinger, trykke på Avancerede funktioner, og derefter trykke på kontakten Stryg f.
at ringe/sende beskeder for at aktivere det.
Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din
tjenesteudbyder.
Ringe op med hurtigopkald
Angiv hurtigopkaldsnumre for hurtigt at foretage opkald.
For at angive et hurtigopkaldsnummer skal du trykke på → Hurtigopkald, vælge et
hurtigopkaldsnummer og derefter tilføje et telefonnummer.
For at foretage et opkald skal du trykke og holde på hurtigopkaldsnummeret på tastaturet.
For hurtigopkaldsnumre fra 10 og op skal du først trykke det første ciffer eller de første cifre i
nummeret, og derefter trykke og holde på det sidste ciffer.
Hvis du f.eks. angiver nummeret 123 som et hurtigopkaldsnummer, skal du trykke på 1, trykke på
2 og derefter trykke og holde på 3.
Foretage opkald fra den låste skærm
Træk
uden for cirklen på den låste skærm.
Foretage et internationalt opkald
1 Tryk på for at åbne tastaturet, hvis det ikke vises på skærmen.
2 Tryk og hold på 0, indtil tegnet + vises.
3 Indtast landekode, områdekode og telefonnummer, og tryk på
51
.
Apps og funktioner
Modtage opkald
Besvare et opkald
Træk
uden for den store cirkel, når du modtager et opkald.
Afvise et opkald
Træk
uden for den store cirkel, når du modtager et opkald.
For at sende en besked, når du afviser et indgående opkald, skal du trække
afvisningsbeskedlinjen opad.
For at oprette forskellige afvisningsbeskeder skal du starte appen Telefon, trykke på →
Indstillinger → Hurtige afvisningsbeskeder, indtaste en besked og derefter trykke på .
Ubesvarede opkald
Ved ubesvarede opkald vises ikonet
på statuslinjen. Åbn informationspanelet for at se listen
over ubesvarede opkald. Alternativt skal du starte appen Telefon og trykke på SENESTE for at se
ubesvarede opkald.
Blokere telefonnumre
Bloker opkald fra specifikke numre, du har føjet til din blokeringsliste.
1 Start appen Telefon, og tryk på → Indstillinger → Bloker numre.
2 Tryk på , vælg kontakter, og tryk på UDFØRT.
Du kan manuelt angive et nummer ved at trykke på Indtast telefonnummer, indtaste et
telefonnummer og derefter trykke på .
Når blokerede numre forsøger at kontakte dig, modtager du ikke meddelelser. Opkaldene bliver
logget i opkaldsloggen.
Du kan også blokere for indgående opkald fra personer, der ikke viser deres opkalds-id.
Tryk på kontakten Bloker opkald fra ukendte numre for at aktivere funktionen.
52
Apps og funktioner
Valgmuligheder under opkald
Under et stemmeopkald
Du kan gøre følgende:
• : Få adgang til yderligere indstillinger.
• Tilføj opkald: Foretag et andet opkald. Det første opkald vil blive sat på hold. Når du afslutter
det andet opkald, genoptages det første opkald.
• Ekstra lyds.: Forøg lydstyrken.
• Bluetooth: Skift til et Bluetooth-headset, hvis det er tilsluttet enheden.
• Højttaler: Aktiver eller deaktiver højttalertelefonen. Hold enheden væk fra dine ører, når du
bruger højttalertelefonen.
• Tastatur/Skjul: Åbn eller skjul tastaturet.
• Lydløs: Slå mikrofonen fra, så den anden person ikke kan høre dig.
• : Afbryd samtalen.
Under et videoopkald
Tryk på skærmen for at bruge følgende valgmuligheder:
• : Få adgang til yderligere indstillinger.
• Kamera: Slå kameraet fra, så den anden person ikke kan se dig.
• Skift: Skift mellem forreste og bageste kamera.
• : Afbryd samtalen.
• Lydløs: Slå mikrofonen fra, så den anden person ikke kan høre dig.
• Højttaler: Aktiver eller deaktiver højttalertelefonen. Hold enheden væk fra dine ører, når du
bruger højttalertelefonen.
53
Apps og funktioner
Føje et telefonnummer til Kontakter
Føje et telefonnummer til kontakter ved brug af tastaturet
1 Start appen Telefon.
2 Indtast nummeret, og tryk på FØJ TIL KONTAKTER.
Hvis tastaturet ikke vises på skærmen, så tryk på
for at åbne tastaturet.
3 Tryk på Opret kontakt for at oprette en ny kontakt, eller tryk på Opdater eksisterende for at
føje et nummer til en eksisterende kontakt.
Føje et telefonnummer til kontakter fra opkaldslisten
1 Start appen Telefon, og tryk på SENESTE.
2 Tryk på en opkalders billede, eller indtast et telefonnummer → Detaljer.
3 Tryk på OPRET KONTAKT for at oprette en ny kontakt, eller tryk på OPDATER EKSISTERENDE
for at føje et nummer til en eksisterende kontakt.
54
Apps og funktioner
Kontakter
Introduktion
Opret nye kontakter, eller administrer kontakter på enheden.
Tilføje kontakter
Oprette en ny kontakt
1 Start appen Kontakter, tryk på
2 Angiv kontaktoplysninger.
, og vælg derefter en lagerplacering.
Vælg en lagerplacering
Tilføj et billede
Angiv kontaktoplysninger
Åbn flere informationsfelter
Scan kontaktoplysninger fra et
visitkort
Typen af information, du kan gemme, afhænger af den valgte lagerplacering.
3 Tryk på GEM.
55
Apps og funktioner
Importere kontakter
Tilføj kontakter ved at importere dem fra andre lagerplaceringer til din enhed.
1 Start appen Kontakter, og tryk på
kontakter → IMPORTER.
→ Administrer kontakter → Importer/eksporter
2 Vælg en lagerplacering, du vil importere kontakter fra.
3 Marker VCF-filer eller kontakter, der skal importeres, og tryk på UDFØRT.
4 Vælg en lagerplacering, du vil gemme kontakter i, og tryk på IMPORTER.
Synkronisere kontakter med dine internetkonti
Synkroniser kontakterne i din enhed med onlinekontakter, der er gemt i dine internetkonti,
såsom din Samsung account.
Start appen Indstillinger, tryk på Sky og konti → Konti, vælg et kontonavn, vælg den konto,
der skal synkroniseres med, og tryk derefter på Kontakter (Samsung account) eller Synkroniser
Kontakter.
Søge efter kontakter
Start appen Kontakter.
Brug en af følgende søgemetoder:
• Rul op eller ned på kontaktlisten.
• Træk en finger langs indekset i højre side af kontaktlisten for at rulle gennem den hurtigt.
• Tryk på søgefeltet øverst på kontaktlisten, og indtast søgekriterier.
Tryk på kontaktens billede, eller tryk på kontaktens navn → Detaljer. Gør ét af følgende:
• : Føj til favoritkontakter.
• /
• : Skriv en besked.
• : Skriv en e-mail.
: Foretag et stemme- eller videoopkald.
56
Apps og funktioner
Dele kontakter
Du kan dele kontakter med andre med forskellige delingsvalg.
1 Start appen Kontakter, og tryk på
2 Vælg kontakter, og tryk på DEL.
3 Vælg en delingsmetode.
→ Del.
Gemme og dele profil
Gem og del dine profilinformationer, såsom dit billede og din statusbesked, med andre ved at
bruge profildelingsfunktionen.
• Profildelingsfunktionen er muligvis ikke tilgængelig, afhængigt af dit geografiske
område eller din tjenesteudbyder.
• Profildelingsfunktionen er kun tilgængelig for kontakter, der har aktiveret
profildelingsfunktionen på deres enhed.
1 Start appen Kontakter, og vælg din profil.
2 Tryk på REDIGER, rediger din profil, og tryk på GEM.
3 Tryk på → Profildeling, og tryk derefter på kontakten for at aktivere det.
For at bruge profildelingsfunktionen skal dit telefonnummer være verificeret. Du kan se dine
kontakters opdaterede profilinformationer i Kontakter.
For at angive yderligere elementer, der skal deles, skal du trykke på Delt indhold, og trykke
på kontakterne ud for de ønskede elementer for at aktivere dem.
For at angive en kontaktgruppe at dele din profil med skal du trykke på Del med og vælge
en indstilling.
57
Apps og funktioner
Flette dublerede kontakter
Når du importerer kontakter fra andre lagerplaceringer eller synkroniserer kontakter med andre
konti, kan din kontaktliste indeholde dublerede kontakter. Flet de dublerede kontakter til én liste
for at strømline din kontaktliste.
1 Start appen Kontakter, og tryk på
2 Marker kontakter, og tryk på FLET.
→ Administrer kontakter → Flet kontakter.
Slette kontakter
1 Start appen Kontakter, og tryk på
2 Vælg kontakter, og tryk på SLET.
→ Slet.
Slet kontakter én ad gangen ved at åbne kontaktlisten og trykke på kontaktens billede eller tryk
på kontaktens navn → Detaljer. Tryk derefter på → Slet.
Beskeder
Introduktion
Send og se beskeder efter samtale.
Sende beskeder
Du kan blive opkrævet ekstra gebyrer for at sende beskeder, når du roamer.
1 Start appen Beskeder, og tryk på .
2 Tilføj modtagere, og tryk derefter på SKRIV.
58
Apps og funktioner
3 Indtast en besked.
Få adgang til yderligere
indstillinger
Rediger modtagere
Vælg modtagere fra kontaktlisten
Vedhæft filer
Send beskeden
Indtast en besked
4 Tryk på
Indsæt humørikoner
for at sende beskeden.
Se beskeder
Beskeder grupperes i beskedtråde efter kontakt.
Du kan blive opkrævet ekstra gebyrer for at modtage beskeder, når du roamer.
1 Start appen Beskeder, og tryk på SAMTALER.
2 Vælg en kontaktperson på beskedlisten.
3 Se din samtale.
For at besvare beskeden skal du indtaste en besked og trykke på
59
.
Apps og funktioner
Blokere uønskede beskeder
Bloker beskeder fra specifikke numre, du har føjet til din blokeringsliste.
1 Start appen Beskeder, og tryk på → Indstillinger → Bloker beskeder → Bloker numre.
2 Tryk på INDBAKKE eller KONTAKTER, vælg en kontakt, og tryk derefter på .
Vil du manuelt indtaste et nummer, skal du trykke på Indtast nummer, og derefter indtaste
et telefonnummer.
Angive meddelelse om besked
Du kan ændre meddelelseslyd, skærmindstillinger m.v.
1 Start appen Beskeder, tryk på
→ Indstillinger → Meddelelser, og tryk derefter på
kontakten for at aktivere det.
2 Skift meddelelsesindstillingerne.
• Meddelelseslyd: Skift meddelelseslyden.
• Vibrer, når lyd afspilles: Indstil enheden til at vibrere, når du modtager beskeder.
• Pop op-visning: Indstil enheden til at vise beskeder i pop op-vinduer.
• Forhåndsvisning af besked: Indstil enheden til at vise beskedindhold på den låste
skærm og i pop op-vinduer.
Indstille påmindelse om besked
Du kan indstille et varsel til et bestemt interval, så du får at vide, at du har ikke-sete beskeder. Hvis
denne funktion ikke er aktiveret, skal du starte appen Indstillinger, trykke på Tilgængelighed
→ Meddelelsespåmindelse, og derefter trykke på kontakten for at aktivere det. Tryk derefter på
kontakten Beskeder for at aktivere det.
60
Apps og funktioner
Internet
Introduktion
Søg efter information på internettet og tilføj dine favoritsider som bogmærker for at få nem
adgang til dem.
Visning af websider
1 Åbn mappen Samsung, og start appen Internet.
2 Tryk på adressefeltet.
3 Indtast webadressen eller et søgeord, og tryk derefter på Gå.
Træk fingeren let nedad på skærmen for at få vist værktøjslinjerne.
Føj et bogmærke til den aktuelle
webside
Få adgang til yderligere
indstillinger
Opdater den aktuelle webside
Åbn startsiden
Se dine bogmærker, gemte
websider og seneste
browserhistorik
Gå fra side til side
Åbn browserens
faneadministration
61
Apps og funktioner
Bruge hemmelig tilstand
I hemmelig tilstand kan du administrere faner, bogmærker og gemte sider. Du kan låse
hemmelig tilstand med en adgangskode og dit fingeraftryk.
Aktivere hemmelig tilstand
På værktøjslinjen nederst på skærmen trykkes på Faner → AKTIVER HEMMELIG TILSTAND. Hvis
du bruger denne funktion for første gang, skal du angive, om du vil bruge en adgangskode til
hemmelig tilstand.
I hemmelig tilstand kan du ikke bruge visse funktioner, f.eks. optagelse af skærmbillede.
I hemmelig tilstand skifter enheden farverne på værktøjslinjerne.
Ændre sikkerhedsindstillinger
Du kan ændre din adgangskode eller låsemetoden.
Tryk på → Indstillinger → Fortrolighed → Hemmelig tilstand-sikkerhed → Skift
adgangskode. Hvis du vil bruge dine registrerede fingeraftryk som låsemetode sammen med
adgangskoden, skal du trykke på kontakten Fingeraftryk for at aktivere det. Se Genkendelse af
fingeraftryk for at få flere oplysninger om brug af fingeraftryk.
Deaktivere hemmelig tilstand
På værktøjslinjen nederst på skærmen trykkes på Faner → DEAKTIVER HEMMELIG TILSTAND.
62
Apps og funktioner
E-mail
Oprette e-mailkonti
Opsæt en e-mailkonto, første gang du åbner E-mail.
1 Åbn mappen Samsung, og start appen E-mail.
2 Angiv e-mailadresse og adgangskode, og tryk derefter på LOG PÅ.
Du kan registrere en konto manuelt ved at trykke på MANUEL OPSÆTN.
3 Følg anvisningerne på skærmen for at fuldføre opsætningen.
Du kan opsætte endnu en e-mailkonto ved at trykke på
→
→ Tilføj konto.
Hvis du har mere end én e-mailkonto, kan du angive den ene som standardkonto. Tryk på
→ → Angiv standardkonto.
→
Sende e-mails
1 Tryk på for at skrive en e-mail.
2 Tilføj modtagere, og indtast en e-mailtekst.
3 Tryk på SEND for at sende e-mailen.
Læse e-mails
Når E-mail er åben, henter enheden automatisk nye e-mails. Vil du hente e-mails manuelt, skal
du stryge nedad på skærmen.
Tryk på en e-mail på skærmen for at læse den.
Hvis e-mailsynkronisering er deaktiveret, kan du ikke hente nye e-mails. Vil du aktivere
e-mailsynkronisering, skal du trykke på → → dit kontonavn og derefter trykke på
kontakten Synk. konto for at aktivere det.
63
Apps og funktioner
Kamera
Introduktion
Tag fotos og optag videoer med forskellige tilstande og indstillinger.
Gode kamera-manerer
• Undlad at tage fotos af eller optage videoer med personer uden deres tilladelse.
• Undlad at tage fotos eller optage videoer på steder, hvor dette er forbudt ved lov.
• Undlad at tage fotos eller optage videoer på steder, hvor du måske krænker andres privatliv.
Start af kamera
Brug følgende metoder til at starte Kamera:
• Start appen Kamera.
• Træk
uden for cirklen på den låste skærm.
• Visse metoder er muligvis ikke tilgængelige, afhængigt af dit geografiske område eller
din tjenesteudbyder.
• Visse kamerafunktioner er ikke tilgængelige, hvis du vælger appen Kamera på den
låste skærm, eller hvis skærmen er slukket, mens skærmlåsemetoden er angivet.
• Hvis de billeder, du tager, er slørede, skal du rengøre kameralinsen og prøve igen.
64
Apps og funktioner
Bruge strygebevægelser
Kontroller eksempelskærmen hurtigt ved at stryge den i forskellige retninger. Du kan skifte
optagelsestilstand, skifte mellem kameraer eller bruge filtre eller andre effekter.
Skifte kameraer
Stryg opad eller nedad på eksempelskærmen for at skifte mellem kameraer.
Eksempel på bageste kamera
Eksempel på forreste
kamera
Ændring af optagelsestilstande
Stryg mod højre på eksempelskærmen for at åbne listen med optagelsestilstande.
Vælg den optagelsestilstand, du ønsker.
Eksempel på bageste kamera
Optagelsestilstande
65
Apps og funktioner
Anvendelse af filtre og andre effekter
Stryg mod venstre på eksempelskærmen for at åbne listen med filtre og andre effekter. Du kan
give dine fotos og videoer et unikt touch.
Når du har valgt et filter eller en effekt, skal du trykke på eksempelskærmen og tage et foto eller
optage en video.
Hvis du vil fjerne det anvendte filter eller den anvendte effekt, skal du åbne listen med filtre og
effekter og trykke på Fjern effekt.
Denne funktion er kun tilgængelig i visse optagelsestilstande.
Eksempel på bageste kamera
Filtre og andre effekter
66
Apps og funktioner
Grundlæggende optagelse
Tage fotos eller optage videoer
1 Tryk på eksempelskærmen på den del af billedet, som kameraet skal fokusere på.
2 Tryk på for at tage et foto, eller tryk på for at optage en video.
Få ansigter til at
virke lysere og
tydeligere
Nuværende
tilstand
Kameraindstillinger
Miniatureeksempel
Skift
kameralysindstillingen
Tag et foto
Optag en video
Skift mellem
forreste og
bageste kamera
Optagelsestilstande
Filtereffekter
• Spred to fingre fra hinanden på skærmen for at zoome ind, og knib dem sammen for at
zoome ud. Du kan også trække
på zoomlinjen mod eller .
• Vil du justere lysstyrken for fotos eller videoer, skal du trykke på skærmen. Når
justeringslinjen vises, skal du trække på justeringslinjen hen mod eller .
• Tryk på
for at tage et billede fra videoen under optagelse.
• Du kan ændre fokus, mens du optager en video, ved at trykke på det sted, som du vil
fokusere på. Hvis du vil bruge tilstanden automatisk fokus skal du trykke på .
• Eksempelskærmen kan være anderledes afhængigt af optagelsestilstanden og det
anvendte kamera.
• Kameraet slukker automatisk, når det ikke bruges.
• Sørg for, at linsen ikke er beskadiget eller snavset. I modsat fald vil enheden måske
ikke fungere korrekt i visse tilstande, der kræver høj opløsning.
• Enhedens kamera indeholder et vidvinkelobjektiv. Der kan forekomme mindre
forvrængninger på vidvinkelfotos eller videoer, hvilket ikke angiver problemer med
enhedens ydeevne.
67
Apps og funktioner
Brug af funktionerne fokus og eksponering
Låse fokussen (AF) og eksponeringen (AE)
Du kan låse fokus eller eksponering for et valgt område med henblik på at forhindre kameraet i
automatisk at foretage justeringer på baggrund af ændringer i motivet eller lyskilderne.
Tryk og hold på området, der skal fokuseres, AF/AE-rammen vises på området og fokus- og
eksponeringsindstillingen bliver låst. Indstillingen forbliver låst, også efter du har taget et foto.
Denne funktion er kun tilgængelig i tilstanden Auto.
Adskille fokusområdet og eksponeringsområdet
Du kan låse fokus og eksponering for et valgt område med henblik på at forhindre kameraet
i automatisk at foretage justeringer på baggrund af ændringer i motivet eller lyskilderne. På
eksempelskærmen skal du trykke og holde på det område, du vil fokusere på, og derefter trække
AF/AE-rammen til eksponeringsområdet.
Denne funktion er kun tilgængelig i Pro-tilstand.
Ændring af optagelsestilstande
Stryg til højre på eksempelskærmen for at åbne listen med optagelsestilstande og vælg en
tilstand.
• Auto: Tag de bedst mulige fotos ved at indstille enheden til at justere fotoenes eksponering
og farve automatisk.
• Pro: Juster eksponeringsværdien, lukkerhastigheden, ISO-følsomheden, hvidbalance,
brændvidde og farvetone manuelt, mens du tager fotos.
• Panorama: Skab et panoramabillede ved at tage fortløbende billeder i enten vandret eller
lodret retning.
• Kontin. opt.: Tag en serie fotos af motiver i bevægelse.
Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din
tjenesteudbyder.
• Hyperlapse: Skab din egen timelapsevideo ved at optage med forskellige billedhastigheder.
Billedhastigheden justeres automatisk, afhængigt af den scene, der optages, og enhedens
bevægelser.
Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din
tjenesteudbyder.
68
Apps og funktioner
• HDR (Rig tone): Tag flere fotos med forskellige eksponeringer og kombiner dem for at skabe
bløde og rige farver.
• Selfie: Tag selfies, og anvendt forskellige effekter, såsom airbrusheffekter.
• Bred selfie: Tag selfies med vidvinkel for at få plads til flere personer på dine fotos.
• Nat: Tag lysere og renere billeder ved lav belysning uden brug af kameralys.
• Mad: Tag fotos, der understreger madens klare farver.
Du kan downloade flere optagelsestilstande fra Galaxy Apps. Tryk på på listen med
optagelsestilstande. Nogle downloadede optagelsestilstande har ikke adgang til alle
funktioner.
Autotilstand
Med automatisk tilstand kan kameraet vurdere omgivelserne og bestemme den bedste
fototilstand.
Tryk på Auto på listen med optagelsestilstande.
Pro-tilstand
Tag fotos, mens du manuelt justerer forskellige optagelsesindstillinger, som f.eks.
eksponeringsværdi og ISO-værdi.
Tryk på Pro på listen med optagelsestilstande. Foretag valg, tilpas indstillingerne, og tryk derefter
på
for at tage et foto.
Tilgængelige indstillinger
• : Vælg en passende hvidbalance for at opnå en naturlig farvegengivelse på billederne.
Du kan indstille farvetemperaturen.
• : Vælg en ISO-værdi. Denne værdi afgør kameraets lysfølsomhed. Lave værdier er til
stillestående eller meget belyste motiver. Højere værdier er til hurtigt bevægende eller
dårligt belyste motiver. Der kan dog opstå billedstøj ved højere ISO-indstillinger.
Hvis lukkerhastigheden er indstillet manuelt, kan du ikke angive ISO-indstillingen til
AUTO.
• : Skift eksponeringsværdien. Denne bestemmer, hvor meget lys kameraets sensor
modtager. Ved dårlige lysforhold skal du øge eksponeringen.
Hvis lukkerhastigheden er indstillet manuelt, kan du ikke ændre
eksponeringshastigheden. Eksponeringsværdien ændres og vises baseret på indstilling
af lukkerhastighed.
69
Apps og funktioner
Panorama
Brug panoramatilstand til at tage en række billeder og sætte dem sammen for at skabe et bredt
landskabsbillede.
Benyt disse tip for at få det bedste billede med panoramatilstand:
• Bevæg kameraet langsomt i én bestemt retning.
• Sørg for, at billedet er inden for rammen i kameraets søger. Hvis eksempelbilledet
ligger uden for rammen, eller hvis du ikke flytter enheden, stopper enheden
automatisk med at tage fotos.
• Undgå at tage fotos af utydelige baggrunde, såsom en ensfarvet himmel eller vægge
uden farvenuancer.
1 Tryk på Panorama på listen med optagelsestilstande.
2 Tryk på , og bevæg enheden langsomt i én bestemt retning.
3 Tryk på for at holde op med at tage fotos.
Hyperlapse
Optag scener, f.eks. mennesker, der bevæger sig, eller biler, der kører forbi, og se dem som
videoer i høj hastighed. Billedhastigheden justeres automatisk med henblik på at optage mere
ensartede, mindre rystede videoer i høj hastighed, mens du går, kører og meget andet.
1 Tryk på Hyperlapse på listen med optagelsestilstande.
2 Tryk på , og vælg en billedhastighed.
Hvis du indstiller billedhastigheden til Automatisk, justerer enheden automatisk
billedhastigheden efter ændringerne i motivet.
3 Tryk på for at starte optagelsen.
4 Tryk på for at afslutte optagelsen.
5 På eksempelskærmen trykkes på eksempelminiaturen og derefter på
videoen.
70
for at få vist
Apps og funktioner
Selfie
Tag selvportrætter med det forreste kamera. Du kan gennemse forskellige skønhedseffekter på
skærmen.
1 På eksempelskærmen skal du stryge opad eller nedad eller trykke på
for at skifte til det
forreste kamera til selvportrætter.
2 Tryk på Selfie på listen med optagelsestilstande.
3 Vend ansigtet mod det forreste kameraobjektiv.
4 Når enheden registrerer dit ansigt, skal du vise din håndflade til forsidekameraet. Efter at din
håndflade er blevet genkendt, vises en nedtællingstimer. Når tiden er gået, tager enheden et
billede.
Hvis du vil bruge forskellige optageindstillinger med det forreste kamera, skal du trykke
på → Fotometoder og derefter trykke på kontakterne for at aktivere dem.
Bruge selfie-kameralyset
Når du tager selvportrætter med det forreste kamera i situationer med svag belysning, kan
touchskærmen fungere som kameralys.
På eksempelskærmen trykkes på
du tager et billede.
gentagne gange, indtil du når . Touchskærmen blinker, når
Anvendelse af skønhedseffekter
Du kan ændre ansigtstræk, som f.eks. hudfarve eller ansigtsform, før du tager selvportrætter.
Denne funktion er kun tilgængelig i Selfie-tilstand.
1 På eksempelskærmen trykkes på .
2 Vælg indstillingerne herunder for at anvende skønhedseffekterne på dit ansigt på
eksempelskærmen og tage et billede af dig selv.
• Hudtone: Få din hud til at virke lysere og tydeligere.
• Smalt ans.: Juster ansigtsfaconen, og få dit ansigts udseende til at virke tyndere.
• Store øjne: Få dine øjne til at virke større.
71
Apps og funktioner
Bred selfie
Tag et bredt selvportræt, og få så mange personer med på billedet som muligt og undgå, at
nogen ikke kommer med.
1 På eksempelskærmen skal du stryge opad eller nedad eller trykke på
for at skifte til det
forreste kamera til selvportrætter.
2 Tryk på Bred selfie på listen med optagelsestilstande.
3 Vend ansigtet mod det forreste kameraobjektiv.
4 Når enheden registrerer dit ansigt, skal du vise din håndflade til forsidekameraet. Efter at din
håndflade er blevet genkendt, vises en nedtællingstimer. Når tiden er gået, tager enheden et
billede.
Hvis du vil bruge forskellige optageindstillinger med det forreste kamera, skal du trykke
på → Fotometoder og derefter trykke på kontakterne for at aktivere dem.
5 Drej langsomt enheden mod venstre og derefter mod højre eller omvendt for at tage et
bredt selvportræt.
Enheden tager flere billeder, når den hvide ramme flyttes til en af enderne i søgervinduet.
• Sørg for, at den hvide ramme hele tiden er inden for søgervinduet.
• Motiverne skal være i ro, når du tager brede selvportrætter.
• De øverste og nederste dele af det billede, der vises på eksempelskærmen, kan
afhængigt af optagelsesforholdene være skåret af billedet.
72
Apps og funktioner
HDR (Rig tone)
Tag fotos med flotte farver, og gengiv detaljer selv i lyse og mørke omgivelser.
Tryk på HDR (Rig tone) på listen med optagelsestilstande.
Uden effekt
Med effekt
Nat
Tag et foto, når lyset er svagt, uden at anvende kameralyset.
Tryk på Nat på listen med optagelsestilstande.
73
Apps og funktioner
Mad
Tag mere farverige billeder af mad.
1 Tryk på Mad på listen med optagelsestilstande.
2 Tryk på skærmen, og træk den cirkulære ramme hen over området for at fremhæve det.
Området omkring den cirkulære ramme sløres.
Træk i et af rammens hjørner for at ændre rammens størrelse.
3 Tryk på
4 Tryk på
, og træk i justeringslinjen for at justere farvetonen.
for at tage et billede.
Kameraindstillinger
Hurtigindstillinger
På eksempelskærmen kan du bruge følgende hurtigindstillinger.
De tilgængelige valg afhænger af den valgte optagelsestilstand og det anvendte
kamera.
• : Vælg en målemetode. Metoden afgør, hvordan lysværdier beregnes. Centervægtet
anvender lyset i den midterste del af optagelsen til at beregne optagelsens eksponering.
Spot anvender lyset i et koncentreret midterområde af optagelsen til at beregne
optagelsens eksponering.
Matrix beregner gennemsnittet af hele billedet.
• : Aktiver eller deaktiver kameralys.
74
Apps og funktioner
• : Vælg en rammehastighed.
• : Fokuser på et motiv i den cirkulære ramme, og slør billedet uden for rammen.
Kameraindstillinger
På eksempelskærmen trykkes på . Afhængigt af den valgte optagelsestilstand er visse
indstillinger muligvis ikke tilgængelige.
BAGESTE KAMERA
• Fotostørrelse: Vælg en opløsning til fotos. Brug af en højere opløsning medfører fotos i
højere kvalitet, men de bruger mere hukommelse.
• Videostørrelse: Vælg en opløsning til videoer. Brug af en højere opløsning medfører videoer
i højere kvalitet, men de bruger mere hukommelse.
• Timer: Vælg varigheden af forsinkelsen, inden kameraet automatisk tager et billede.
FORRESTE KAMERA
• Fotostørrelse: Vælg en opløsning til fotos. Brug af en højere opløsning medfører fotos i
højere kvalitet, men de bruger mere hukommelse.
• Videostørrelse: Vælg en opløsning til videoer. Brug af en højere opløsning medfører videoer
i højere kvalitet, men de bruger mere hukommelse.
• Gem billeder som du så dem: Vend billedet om for at danne et spejlbillede af det
oprindelige motiv, når du tager fotos med det forreste kamera.
• Fotometoder: Vælg de ønskede optageindstillinger.
• Timer: Vælg varigheden af forsinkelsen, inden kameraet automatisk tager et billede.
FÆLLES
• Gitterlinjer: Få vist hjælpelinjer i søgeren for at forbedre kompositionen ved udvælgelse af
motiver.
• Placeringstags: Føj et GPS-placeringstag til fotoet.
• GPS-signalstyrken kan blive forringet på steder, hvor signalet kan blive blokeret, som
f.eks. mellem bygninger eller i lavtliggende områder eller under dårlige vejrforhold.
• Din placering vises muligvis på fotos, når du uploader dem til internettet. For at undgå
dette skal du deaktivere placeringstagindstillingen.
• Vis billeder: Indstil enheden til at vise fotos, når de er taget.
75
Apps og funktioner
• Hurtigopstart: Indstil enheden til hurtigt at starte kameraet ved at trykke to gange hurtigt
på tænd/sluk-tasten.
Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din
tjenesteudbyder.
• Lagerplacering: Vælg hukommelsesplacering til lagring.
• Stemmekontrol: Indstil enheden til at tage billeder eller optage videoer ved hjælp af
stemmekommandoer. Du kan også sige “Smile”, “Cheese”, “Capture” eller “Shoot” for at tage et
billede. For at optage en video skal du sige "Record video."
• Flydende kameraknap: Tilføj en kameraknap, som du kan placere hvor som helst på
skærmen. Denne funktion er kun tilgængelig i tilstandene Auto og Selfie.
• Lydstyrketastfunktion: Indstil enheden til at bruge lydstyrketasten til at styre
lukkerfunktionen eller zoome ind eller ud.
• Nulstil indstillinger: Nulstil kameraindstillingerne.
• Kontakt os: Stil spørgsmål, eller se ofte stillede spørgsmål. Der henvises til Samsung
Members for yderligere oplysninger.
Galleri
Introduktion
Se billeder og videoer gemt på enheden. Du kan også sortere billeder og videoer i album eller
oprette historier, som skal deles med andre.
76
Apps og funktioner
Se billeder og videoer
Se billeder
1 Start appen Galleri, og tryk på BILLEDER.
2 Vælg et billede.
Få adgang til yderligere
indstillinger
Føj billedet til favoritterne
Se billeddetaljer
Del billedet med andre
Rediger billedet
Juster billedet automatisk
Slet billedet
Du kan oprette en GIF-animation eller en collage med flere forskellige billeder. Tryk på
→ Animer eller Collage, og vælg derefter billeder. Du kan vælge op til seks billeder til en
collage.
Søge efter billeder
Start appen Galleri, og tryk på for at se billeder sorteret efter kategori, såsom placering,
personer, dokumenter, optagetilstand osv.
Tryk på søgefeltet for at søge efter billeder ved at indtaste nøgleord.
77
Apps og funktioner
Se videoer
1 Start appen Galleri, og tryk på BILLEDER.
2 Vælg det videoklip, du vil afspille. Videofiler vises med ikonet
i eksempelvisning.
Få adgang til
yderligere
indstillinger
Spring til forrige
video. Tryk og hold
for at spole tilbage
Spring til næste
video. Tryk og hold
for at spole hurtigt
frem
Sæt på pause, og
genoptag
afspilningen
Spol hurtigt frem
eller tilbage ved at
trække i bjælken
Lås
afspilningsskærmen
Skift skærmforhold
Opret en
GIF-animation
Skift til afspiller i
pop op-vindue
Træk din finger op eller ned på venstre side af afspilningsskærmen for at justere lysstyrken, eller
træk din finger op eller ned på højre side af afspilningsskærmen for at justere lydstyrken.
Stryg mod venstre eller højre på afspilningsskærmen for at spole tilbage eller hurtigt frem.
Få vist album
Du kan få vist dine billeder og videoer sorteret efter mapper eller album. De animationer eller
collager, du har skabt, vil også være sorteret i dine mapper i listen over album.
Start appen Galleri, tryk på ALBUM, og vælg derefter et album.
Se historier
Hvis du optager eller gemmer billeder og videoer, vil enheden læse deres dato- og
placeringstags, sortere billederne og videoerne og derefter oprette historier. Du skal optage eller
gemme flere forskellige billeder og videoer for at kunne oprette historier automatisk.
78
Apps og funktioner
Oprette historier
Opret historier med forskellige temaer.
1 Start appen Galleri, og tryk på HISTORIER.
2 Tryk på → Opret historie.
3 Marker de billeder eller videoer, der skal med i din historie, og tryk på UDFØRT.
4 Indtast en overskrift til historien, og tryk på OPRET.
For at føje billeder eller videoer til en historie skal du først vælge en historie, og derefter trykke på
TILFØJ.
For at fjerne billeder eller videoer fra en historie skal du først vælge en historie og derefter trykke
på → Rediger, herefter markere de billeder eller videoer der skal fjernes, og trykke på →
Fjern fra historie.
Dele historier
Du kan dele historier med dine kontakter.
1 Start appen Galleri, og tryk på HISTORIER.
2 Vælg den historie, du vil dele.
3 Tryk på INVITER, vælg kontakter, og tryk derefter på UDFØRT.
Når dine kontakter accepterer delingsanmodningen, deles historien, og der kan føjes flere
billeder og videoer til begivenhedsalbummet af dine kontakter.
• Dit telefonnummer skal verificeres, for at du kan bruge denne funktion.
• Der kan påløbe yderligere gebyrer ved deling af filer via mobile netværk.
• Hvis modtagerne ikke har verificeret deres telefonnumre, eller hvis deres enheder ikke
understøtter funktionen, sendes et link til filerne via sms til dem. Modtagere af linket
kan muligvis ikke bruge alle funktioner. Linket udløber efter en vis periode.
79
Apps og funktioner
Slette historier
1 Start appen Galleri, og tryk på HISTORIER.
2 Tryk og hold på en historie, der skal slettes, og tryk derefter på SLET.
Synkronisering af billeder og videoer med Samsung Cloud
Du kan synkronisere billeder og videoer, der er blevet gemt i Galleri, med Samsung Cloud og
få adgang til dem fra andre enheder. Du skal registrere og logge på din Samsung account for at
bruge Samsung Cloud. Der henvises til Samsung account for yderligere oplysninger.
Start appen Galleri, tryk på → Indstillinger, og tryk derefter på kontakten Samsung Cloud for
at aktivere det. Billeder og videoer optaget på enheden gemmes automatisk i Samsung Cloud.
Slette billeder eller videoer
Slette et billede eller en video
Vælg et billede eller en video, og tryk på Slet nederst på skærmen.
Slette flere billeder og videoer samtidigt
1 Tryk på galleriskærmen, og tryk og hold på et billede eller en video for at slette.
2 Marker de billeder eller videoer, der skal slettes.
3 Tryk på SLET.
80
Apps og funktioner
Always On Display
Du kan altid få vist oplysninger, som f.eks. uret eller kalenderen, eller styre musikafspilning på
skærmen, når den er slukket.
Du kan også søge efter nye meddelelser, om f.eks. beskeder eller ubesvarede opkald.
Åbning af meddelelser, når skærmen er slukket
Når du modtager meddelelser om beskeder, ubesvarede opkald eller apps, vises
meddelelsesikoner på skærmen, også selv om den er slukket. Dobbelttryk på et meddelelsesikon
med fingeren for at se dets meddelelse.
Hvis skærmen er låst, skal du låse den op for at se meddelelser.
Indstilling af tidsplanen for funktionen Always On Display
Start appen Indstillinger, tryk på Låseskærm og sikkerhed → Always On Display, og tryk
derefter på kontakten Vis altid for at deaktivere det. Tryk derefter på Angiv tidsplan, og angiv
start- og sluttid.
81
Apps og funktioner
Styring af musikafspilning, når skærmen er slukket
Du kan kontrollere musikafspilning, når skærmen er slukket, uden at skulle slukke for skærmen.
1 Start appen Indstillinger, tryk på Låseskærm og sikkerhed → Oplysninger og
FaceWidgets → FaceWidgets, og tryk derefter på kontakten Musikkontrol for at aktivere
det.
2 Dobbeltklik på uret for at styre musikafspilning, når skærmen er slukket.
3 Tryk på ikonerne for at styre afspilningen.
82
Apps og funktioner
Multi-vindue
Introduktion
Med funktionen Multi-vindue kan du køre to apps samtidigt på den opdelte skærm. Du kan også
køre flere apps samtidigt i pop op-visning.
Ikke alle apps understøtter denne funktion.
Opdelt skærmvisning
1 Tryk på for at åbne listen med senest anvendte apps.
2 Stryg op eller ned, og tryk på på et tidligere appvindue.
Den valgte app starter i det øverste vindue.
3 I det nederste vindue skal du stryge opad eller nedad for at vælge en anden app, der skal
startes.
Hvis du vil starte apps, som ikke findes på listen over nyligt anvendte apps, skal du trykke på
FLE. APPS og vælge en app.
83
Apps og funktioner
Bruge yderligere indstillinger
Tryk på bjælken mellem appvinduerne for at få adgang til yderligere indstillinger.
Justere vinduesstørrelsen
Træk bjælken mellem appvinduerne op eller ned for at justere vinduernes størrelse.
Når du trækker linjen mellem appvinduerne til toppen eller bunden af skærmen, maksimeres
vinduet.
84
Apps og funktioner
Minimering af den opdelte skærmvisning
Tryk på starttasten for at minimere den opdelte skærmvisning. Ikonet vises på statuslinjen.
Appen i det nederste vindue lukkes, og appen i det øverste vindue forbliver aktiv i den
minimerede opdelte skærmvisning.
For at lukke den minimerede opdelte skærmvisning skal du åbne informationspanelet og trykke
på ikonet i Multi-vinduesmeddelelsen.
Deling af tekst eller billeder mellem vinduer
Træk og slip tekst eller kopierede billeder fra ét vindue til et andet. Tryk og hold på et element i
det valgte vindue, og træk det til en placering i et andet vindue.
Ikke alle apps understøtter denne funktion.
85
Apps og funktioner
Pop op-visning
Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din
tjenesteudbyder.
1 Tryk på for at åbne listen med senest anvendte apps.
2 Stryg opad eller nedad, tryk og hold på et appvindue, og træk det derefter hen til Slip her for
pop op-visning.
Appskærmen vises i pop op-visningen.
Minimer vinduet
Luk appen
Maksimer vinduet
Flytte pop op-vinduer
Hvis du vil flytte et pop op-vindue, skal du trykke på vinduets værktøjslinje og trække det til en
ny placering.
86
Apps og funktioner
Samsung Members
Samsung Members yder supporttjenester til kunder, såsom diagnosticering af problemer med
enheden, og tager imod spørgsmål og fejlrapporter fra brugerne. Du kan også dele information
med andre i gruppen af Galaxy-brugere eller se de sidste nyheder og få tip om Galaxy. Samsung
Members kan hjælpe dig med at løse problemer, der måtte opstå i forbindelse med brug af din
enhed.
Yderligere indstillinger
Send feedback
• Appens tilgængelighed og hvilke funktioner, den understøtter, kan variere alt
afhængigt af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.
• Denne app vises måske i mappen Samsung, afhængigt af geografisk område eller
tjenesteudbyderen.
• For at sende feedback eller publicere kommentarer skal du være logget på din
Samsung account. Der henvises til Samsung account for yderligere oplysninger.
87
Apps og funktioner
Samsung Notes
Introduktion
Opret noter ved at indtaste tekst ved brug af tastaturet eller ved at skrive eller tegne på skærmen.
Du kan også indsætte billeder eller diktafonoptagelser i noterne.
Oprette noter
1 Start appen Samsung Notes, og tryk på ALLE → .
2 Vælg en indtastningsmetode fra værktøjslinjen øverst på skærmbilledet, og opret en note.
Tryk på Billede for at indsætte et billede fra Galleri eller ved at tage et foto.
Tryk på Stemme for at foretage en diktafonoptagelse, og sætte den ind i noten.
Diktafonoptagelsen starter med det samme.
Indtast tekst ved brug af tastaturet
Skriv eller tegn med penne
Indsæt en diktafonoptagelse
Mal med pensler
Indsæt et billede
3 Når du er færdig med at oprette noten, skal du trykke på GEM.
Slette noter
1 Start appen Samsung Notes, tryk på ALLE, eller tryk på SAMLINGER, og vælg derefter en
kategori.
2 Tryk og hold på en note, der skal slettes.
Slet flere noter ved at markere flere noter til sletning.
3 Tryk på SLET.
88
Apps og funktioner
Kalender
Introduktion
Administrer din tidsplan ved at indtaste kommende events eller opgaver i planlægningsappen.
Oprette events
1 Start på appen Kalender, og tryk på
, eller dobbelttryk på en dato.
Hvis datoen allerede har gemte events eller opgaver, skal du trykke på datoen og trykke på
.
2 Indtast eventdetaljer.
Angiv en start- og slutdato for
eventen
Indtast en titel
Vælg en kalender, du vil bruge
eller synkronisere med
Indstil en alarm
Indtast eventens placering
Vedhæft et kort, der viser, hvor
eventen finder sted
Tilføj en note
Tilføj flere detaljer
3 Tryk på GEM for at gemme eventen.
89
Apps og funktioner
Oprette opgaver
1 Start appen Kalender, og tryk på VIS → Opgaver.
2 Tryk på og indtast opgaveoplysninger.
3 Tryk på GEM for at gemme opgaven.
Synkronisere events og opgaver med dine konti
Start appen Indstillinger, tryk på Sky og konti → Konti, vælg en kontotjeneste, og tryk derefter
på Kalender (Samsung account) eller Synkroniser Kalender.
For at tilføje konti der skal synkroniseres med, skal du starte appen Kalender og trykke på →
Administrer kalendere → Tilføj konto. Vælg derefter en konto, der skal synkroniseres med, og
log på. Når der tilføjes en konto, vil den blive vist på listen.
S Health
Introduktion
S Health hjælper dig med at overvåge dit velbefindende og din kondition. Sæt dig selv
fitnessmål, tjek dine fremskridt, og hold øje med dit generelle velbefindende og din kondition.
Starte S Health
Første gang, du kører denne app eller genstarter den efter nulstilling af data, skal du følge
vejledningen på skærmen for at fuldføre konfigurationen.
1 Åbn mappen Samsung, og start appen S Health.
2 Følg anvisningerne på skærmen for at fuldføre opsætningen.
90
Apps og funktioner
Bruge S Health
Du kan få vist vigtige oplysninger fra S Health-menuer og -trackere for at overvåge dit
velbefindende og din kondition. Du kan også sammenligne dine skridttællingsregistreringer
med andre S Health-brugere, konkurrere mod vennerne og få vist sundhedstip.
Åbn mappen Samsung, og start appen S Health.
Visse funktioner er muligvis ikke tilgængelige afhængigt af det geografiske område.
Sammenlign dine
skridttællingsregistreringer med
andre S Health-brugere, eller
konkurrer mod vennerne
Overvåg dit helbred og din fitness
Få vist sundhedstip
Indstil dine daglige mål, og spor
dine fremskridt
Få vist og administrer trackere
Få vist vejledende meddelelser
eller beskeder fra S Health
For at føje elementer til skærmen S Health trykkes på → Administrer elementer, og derefter
vælges elementer under hver fane.
• TRACKERE: Overvåg dine aktiviteter, fødevareindtagelse og kropsmål.
• MÅL: Angiv dine daglige fitnessmål, og mål dine fremskridt.
• PROGRAMMER: Brug træningsprogrammer, der kan tilpasses.
91
Apps og funktioner
TOGETHER
Together giver dig mulighed for at konfigurere antal skridt og konkurrere med dine venner. Du
kan invitere venner til at gå sammen med dig, angive mål for antal skridt og se din placering på
Skridt på rangliste. På skærmen S Health skal du trykke på TOGETHER.
Skridt
Enheden tæller det antal skridt, du tager, og måler den afstand, du har gået.
Tryk på skridttrackeren på skærmen S Health.
Aktuelle skridt i alt
Mål
• Du oplever muligvis en kortvarig forsinkelse, mens skridttrackeren overvåger dine
skridt, hvorefter skridttællingen vises. Du kan også opleve en kort dataforsinkelse, før
pop op-vinduet angiver, at du har nået dit mål.
• Hvis du bruger skridttrackeren på rejser i bil eller tog, kan vibrationer påvirke
skridttællingen.
92
Apps og funktioner
Yderligere oplysninger
• S Health er kun beregnet til fitness- og velværeformål og er ikke beregnet til brug ved
diagnosticering af sygdomme eller andre forhold, eller til at behandle, kurere eller forebygge
sygdomme.
• De tilgængelige funktioner og applikationer, der kan føjes til S Health, kan variere fra land
til land på grund af forskellige lokale love og bestemmelser. Du bør inden brug tjekke de
funktioner og applikationer, der er tilgængelige i dit specifikke område.
• S Health-applikationer og dets tjeneste kan blive ændret eller ophøre uden forudgående
varsel.
• Formålet med dataindsamling er begrænset til levering af den tjeneste, du har anmodet om,
inklusive formidling af ekstra oplysninger for at forbedre dit velbefindende, synkronisere
data, dataanalyse og statistikker eller for at udvikle og levere bedre tjenester. (Men hvis du
logger på din Samsung account fra S Health, gemmes dine data måske på serveren med
henblik på sikkerhedskopiering.) Personlige oplysninger gemmes måske, indtil dette formål
er fuldført. Du kan slette personlige data, der er gemt i S Health, ved hjælp af funktionen
Nulstil data i menuen Indstillinger. Hvis du vil slette data, som du har gemt på sociale
netværk eller overført til lagerenheder, skal du slette dem særskilt.
• Du kan dele og/eller synkronisere dine data med flere Samsung-tjenester eller kompatible
tredjepartstjenester, du vælger, samt med alle dine andre tilsluttede enheder. Adgang til
S Health-informationer af sådanne ekstra tjenester eller tredjepartsenheder tillades kun med
din udtrykkelige godkendelse.
• Du har det fulde ansvar for uhensigtsmæssig brug af data, der deles på sociale netværk eller
overføres til andre. Vær forsigtig med at dele dine personlige oplysninger med andre.
• Hvis enheden er tilsluttet måleenheder, skal du kontrollere kommunikationsprotokollen for
at sikre korrekt drift. Hvis du bruger en trådløs forbindelse som f.eks. Bluetooth, kan enheden
blive påvirket af elektronisk interferens fra andre enheder. Undlad at bruge enheden i
nærheden af andre enheder, der udsender radiobølger.
• Læs vilkårene og betingelserne og fortrolighedspolitikken for S Health omhyggeligt, inden
du bruger den.
93
Apps og funktioner
S Voice
Introduktion
Udfør forskellige opgaver med stemmekommandoer.
Indstille en vækkekommando
Du kan starte S Voice med din egen vækkekommando.
For at ændre en vækkekommando skal du åbne mappen Samsung og åbne appen S Voice. Tryk
derefter på → Voice wake-up → Change wake-up command → Custom → START, og følg
derefter vejledningen på skærmen.
Indstil enheden til at starte S Voice med vækkekommandoen, når enheden er låst, ved at trykke
på og trykke på kontakten Wake up in secured lock for at aktivere det.
Bruge S Voice
1 Sig den forvalgte vækkekommando.
Alternativt kan du åbne mappen Samsung, og starte appen S Voice.
Når S Voice starter, starter enheden talegenkendelse.
Om denne app er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din
tjenesteudbyder.
Indstillinger for S Voice
Se eksempler på
stemmekommandoer
94
Apps og funktioner
2 Sig en stemmekommando.
Hvis enheden genkender kommandoen, udfører den den tilsvarende handling. Hvis du vil
gentage en stemmekommando eller sige en anden kommando, skal du trykke på
eller
sige den forudangivne vækkekommando.
Tip til at forbedre stemmegenkendelsen
• Tal tydeligt.
• Sørg for, at der er ro omkring dig.
• Brug ikke stødende sprog eller slangord.
• Undgå at tale med dialekt.
Det er muligt, at enheden ikke genkender dine kommandoer eller udfører uønskede
kommandoer på grund af støj fra omgivelserne eller den måde, du taler på.
Angive sproget
Åbn mappen Samsung og åbn appen S Voice, tryk på
→ Language, og vælg sprog.
Det valgte sprog gælder kun for S Voice, ikke enhedens visningssprog.
95
Apps og funktioner
Diktafon
Introduktion
Brug forskellige optagetilstande til forskellige situationer. Enheden kan konvertere din tale til
tekst.
Diktafonoptagelser
1 Åbn mappen Samsung, og start appen Diktafon.
2 Tryk på for at starte optagelsen. Tal ind i mikrofonen.
Tryk på
for at sætte optagelsen på pause.
Når du laver en diktafonoptagelse, skal du trykke på BOGMÆRKE for at indsætte et
bogmærke.
Skift optagetilstand
Start optagelse
3 Tryk på for at afslutte optagelsen.
4 Indtast et filnavn, og tryk på GEM.
96
Apps og funktioner
Skifte optagetilstand
Åbn mappen Samsung, og start appen Diktafon.
Vælg en tilstand fra toppen af skærmen for Diktafon.
• STANDARD: Dette er normal optagetilstand.
• TALE-TIL-TEKST: Enheden optager din stemme og konverterer den samtidig til tekst på
skærmen. Du opnår de bedste resultater ved at holde enheden i nærheden af din mund og
tale højt og tydeligt på et stille sted.
Hvis systemsproget for stemmenotater ikke passer til det sprog, du taler, genkender
enheden ikke din stemme. Inden du bruger denne funktion, skal du trykke på det
aktuelle sprog for at angive systemsproget for stemmenotater.
Mine filer
Få adgang til og administrer forskellige filer, der er gemt på enheden eller andre steder, f.eks. på
skylagerenheder.
Åbn mappen Samsung, og start appen Mine filer.
Se filer, der er lagret i hvert lager. Du kan også få vist filer på din enhed eller et hukommelseskort
efter kategori.
For at frigøre lagerplads i enheden trykkes på → Få mere plads.
For at søge efter filer eller mapper skal du trykke på
97
.
Apps og funktioner
Ur
Introduktion
Indstil alarmer, tjek den aktuelle tid i mange byer rundt om i verden, tag tid på en begivenhed
eller indstil en specifik varighed.
ALARM
Start appen Ur, og tryk på ALARM.
Indstille alarmer
Tryk på
på alarmlisten, indstil et alarmtidspunkt, vælg de dage, hvor alarmen skal gentages,
angiv øvrige alarmindstillinger, og tryk derefter på GEM.
For at åbne tastaturet for at indtaste en alarmtid skal du trykke på tidsindtastningsfeltet.
Du kan aktivere eller deaktivere alarmer ved at trykke på kontakten ved siden af alarmen på
alarmlisten.
Stoppe alarmer
Tryk på AFVIS for at stoppe en alarm. Hvis du tidligere har aktiveret en slumrefunktion, skal du
trykke på SLUMRE for at gentage alarmen efter et bestemt stykke tid.
Slette alarmer
Tryk og hold på en alarm, marker de alarmer der skal slettes, og tryk derefter på SLET.
VERDENSUR
Start appen Ur, og tryk på VERDENSUR.
Oprette ure
Tryk på
, indtast et bynavn, eller vælg en by på globussen, og tryk derefter på TILFØJ.
Slette ure
Tryk og hold på et ur, marker de ure der skal slettes, og tryk derefter på SLET.
98
Apps og funktioner
STOPUR
1 Start appen Ur, og tryk på STOPUR.
2 Tryk på START for at tage tid på en begivenhed.
Tryk på OMGANG for at registrere omgangstider under en begivenhed.
3 Tryk på STOP for at stoppe tidtagningen.
Tryk på GENOPTAG for at genoptage tidtagningen.
Hvis du vil slette omgangstiderne, skal du trykke på NULSTIL.
TIMER
1 Start appen Ur, og tryk på TIMER.
2 Angiv varighed, og tryk på START.
For at åbne tastaturet for at indtaste en varighed, skal du trykke på indtastningsfeltet for
varighed.
3 Tryk på AFVIS, når nedtællingen stopper.
Lommereg.
Udfør enkle eller komplekse beregninger.
Start appen Lommereg.
Drej enheden til liggende retning for at få vist den videnskabelige lommeregner. Hvis Autoroter
er deaktiveret, skal du trykke på for at få vist den videnskabelige lommeregner.
For at se beregningshistorikken skal du trykke på HISTORIK. For at lukke panelet med
beregningshistorik skal du trykke på TASTATUR.
For at rydde historikken skal du trykke på HISTORIK → RYD HISTORIK.
99
Apps og funktioner
Radio
Lytte til FM-radioen
Start appen Radio.
Før du anvender denne app, skal du tilslutte et headset, som fungerer som radioantenne.
• FM-radioen scanner efter og gemmer automatisk de tilgængelige stationer, første
gang du tænder den.
• Denne app kan vises på skærmen apps afhængigt af dit geografiske område eller din
tjenesteudbyder.
Tryk på
for at tænde for FM-radioen. Vælg den ønskede radiostation på listen med stationer.
Optag en sang fra FM-radioen
Føj den aktuelle radiostation til
favoritlisten
Tænd eller sluk for FM-radioen
Få adgang til yderligere
indstillinger
Indstil radiostationens frekvens
manuelt
Søg efter en tilgængelig
radiostation
Finindstil frekvensen
Se listen over tilgængelige
stationer
Se listen over favoritstationer
Scan og gem tilgængelige
stationer automatisk
100
Apps og funktioner
Scanne efter radiostationer
Start appen Radio.
Tryk på STATIONER → SCANNING, og vælg en scanningsindstilling. FM-radioen søger efter
tilgængelige stationer og gemmer dem automatisk.
Vælg den ønskede radiostation på listen med stationer.
Game Launcher
Introduktion
Game Launcher samler de spil, du har downloadet fra Play Butik og Galaxy Apps på ét sted, så
du nemt kan få adgang til dem. Du kan indstille enheden til spiltilstand for at gøre det nemmere
at spille spil.
Få adgang til yderligere
indstillinger
Tilføj apps
Slå ikonet Game Tools til eller fra
Skift ydelsestilstand
Åbn spil med eller uden lyd
101
Apps og funktioner
Bruge Game Launcher
1 Start appen Indstillinger, tryk på Avancerede funktioner → Spil, og tryk derefter på
kontakten Game Launcher for at aktivere det.
Game Launcher tilføjes på startskærmen eller på skærmen apps.
Når du deaktiverer funktionen, fjernes Game Launcher fra startskærmen og fra skærmen
apps.
2 Start appen Game Launcher.
3 Tryk på et spil på spillisten.
Spil, der er downloadet fra Play Butik og Galaxy Apps, vises automatisk på skærmen
Game Launcher. Hvis du ikke får vist dine spil, kan du trykke på Tilføj apps.
Fjerne et spil fra Game Launcher
Tryk og hold på et spil, og tryk derefter på Fjern.
Skifte ydelsestilstand
Du kan skifte ydelsestilstand for spillet.
Start appen Game Launcher, tryk på Normal ydeevne, og tryk derefter på knappen gentagne
gange for at vælge den ønskede tilstand.
• Normal ydeevne: Strømsparetilstand eller tilstanden Boost ydeevne bruges ikke.
• Høj ydeevne: Dette forbedrer systemydelsen, men det forøger batteriforbruget.
• Spar strøm: Dette reducerer batteriforbruget, men det reducerer systemydelsen.
Batteriforbruget kan variere alt afhængigt af spillet.
102
Apps og funktioner
Bruge Game Tools
Du kan indstille ikonet Game Tools til at blive vist som et flydende ikon på spilskærme.
Åbn appen Indstillinger, tryk på Avancerede funktioner → Spil → Game Tools og tryk på
kontakten for at aktivere det.
Tryk på
for at få vist spilværktøjet Game Tools, mens du spiller et spil.
Du kan flytte ikonet ved at trykke på
og derefter trække det til en anden placering.
Hvis du vil skjule ikonet på den aktuelle spilskærm, skal du trykke og holde på
til Skjul øverst på skærmen.
og trække det
Du kan vise ikonet på spilskærmen igen ved at åbne informationspanelet og trykke på
meddelelsen Game Tools.
Sluk for meddelelseslyde, og vis
kun meddelelser for indgående
opkald og varsler om
nødsituationer
Lås tasterne seneste og tilbage
Lås spilskærmen, når der spilles
Ikonet Game Tools
Tag et skærmbillede
Registrer din spilsession
Åbn indstillinger for Game Tools
Blokere meddelelser under spil
→
Tryk på
for at slukke for meddelelseslyde og få kun vist meddelelser for indgående
opkald og varsler om nødsituationer, således at du kan få glæde af dine spil uden at blive
forstyrret. Hvis du modtager et indgående opkald, vises en lille meddelelse øverst på skærmen.
103
Apps og funktioner
Deling af indhold
Del indhold ved at bruge forskellige delingsindstillinger. Følgende handlinger er et eksempel på
deling af billeder.
Der kan påløbe yderligere gebyrer ved deling af filer via mobile netværk.
1 Start appen Galleri, og vælg et billede.
2 Tryk på Del, og vælg en delingsmetode, f.eks. som besked og e-mail.
Når du har en kommunikations- eller delehistorie, vises de personer, du har kontaktet, på
panelet med delingsmuligheder. Vælg en persons ikon, hvis du vil dele indhold direkte
med vedkommende via den tilhørende app. Hvis denne funktion ikke er aktiveret, skal
du starte appen Indstillinger, trykke på Avancerede funktioner, og derefter trykke på
kontakten Direkte deling for at aktivere det.
Bruge yderligere funktioner
• Linkdeling: Del store filer. Upload filer til Samsungs lagerserver, og del dem med andre
via et weblink eller en kode. Dit telefonnummer skal verificeres, for at du kan bruge denne
funktion.
• Overfør filer til enhed: Del indhold med enheder i nærheden via Wi-Fi Direct eller Bluetooth.
Synlighedsindstillinger skal aktiveres på enhederne.
• Se indhold på tv (Smart View): Se din enheds viste indhold på en større skærm via en
trådløs forbindelse.
Når billedet er sendt til modtagernes enheder, vises en meddelelse på deres enheder. Tryk på
meddelelsen for at se eller downloade billedet.
104
Apps og funktioner
Google-apps
Google tilbyder apps til underholdning, sociale netværk og erhvervsbrug. Du skal have en
Google-konto for at kunne bruge visse apps. Der henvises til Samsung account for yderligere
oplysninger.
For at se flere appinformationer skal du gå til hver apps hjælpemenu.
Visse apps er muligvis ikke tilgængelige, eller de kan hedde noget forskelligt afhængigt
af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.
Chrome
Søg efter oplysninger, og gennemse websider.
Gmail
Send eller modtag e-mails via Google Mail-tjenesten.
Maps
Find din placering på kortet, søg på verdenskortet, og se placeringsoplysninger for forskellige
steder omkring dig.
Play Musik
Opdag, lyt til og del musik på din enhed. Du kan uploade musiksamlinger lagret på din enhed i
skylageret og opnå adgang til dem senere.
Play Film
Køb eller lej videoer, såsom film og tv-programmer, fra Play Butik.
Drev
Gem dit indhold i skylageret, få adgang til det, uanset hvor du er, og del det med andre.
105
Apps og funktioner
YouTube
Se eller opret videoer, og del dem med andre.
Fotos
Søg efter, administrer og rediger alle dine fotos og videoer fra forskellige kilder på ét sted.
Hangouts
Send beskeder, billeder og humørikoner til dine venner, og foretag videoopkald til dem.
Google
Søg hurtigt efter emner på internettet eller på din enhed.
106
Indstillinger
Introduktion
Tilpas indstillinger for funktioner og apps. Du kan tilpasse din enhed ved at konfigurere
forskellige indstillinger.
Start appen Indstillinger.
Tryk på
for at søge efter indstillinger ved at indtaste nøgleord.
Forbindelse
Valg
Skift indstillinger for forskellige forbindelser, såsom Wi-Fi-funktionen og Bluetooth.
På indstillingsskærmen trykkes på Forbindelse.
• Wi-Fi: Aktiver Wi-Fi-funktionen for at oprette forbindelse til et Wi-Fi-netværk og få adgang til
internettet eller andre netværksenheder. Der henvises til Wi-Fi for yderligere oplysninger.
• Bluetooth: Via Bluetooth kan du udveksle data eller mediefiler med andre Bluetoothenheder. Der henvises til Bluetooth for yderligere oplysninger.
• Telefonsynlighed: Tillad, at andre enheder finder din enhed for at dele indhold med dig. Når
denne funktion er aktiveret, vil din enhed være synlig for andre enheder, når de søger efter
tilgængelige enheder via deres valgmulighed Overfør filer til enhed.
• Databrug: Hold styr på dit dataforbrug, og tilpas indstillingerne for begrænsningen. Indstil
enheden til automatisk at deaktivere den mobile dataforbindelse, når mængden af brugte
mobile data når den angivne grænse.
107
Indstillinger
• Flytilstand: Indstil enheden til at deaktivere alle trådløse funktioner på din enhed. I
flytilstand kan du kun bruge ikke-netværksbaserede tjenester.
Kontroller, at enheden er slukket under afgang og landing. Når flyet er i luften, kan du
bruge enheden i flytilstand, hvis kabinepersonalet tillader det.
• NFC og betaling: Indstil enheden til at tillade, at du læser NFC-tags (near field
communication), som indeholder oplysninger om produkter. Du kan også bruge denne
funktion til at foretage betalinger og købe billetter til transport eller begivenheder, når
du har downloadet de påkrævede apps. Der henvises til NFC og betaling for yderligere
oplysninger.
• Mobilt hotspot og internetdeling: Brug enheden som et mobilt hotspot til at
dele enhedens mobile dataforbindelse med andre enheder, hvis der ikke er nogen
netværkstilslutning. Forbindelser kan oprettes via Wi-Fi, USB eller Bluetooth. Der henvises til
Mobilt hotspot og internetdeling for yderligere oplysninger.
• Mobile netværk: Konfigurer indstillinger for mobilt netværk.
• Placering: Skift indstillinger for tilladelser til placeringsoplysninger.
• Flere forbindelsesindstillinger: Tilpas indstillinger for at styre andre funktioner. Der henvises
til Flere forbindelsesindstillinger for yderligere oplysninger.
Wi-Fi
Aktiver Wi-Fi-funktionen for at oprette forbindelse til et Wi-Fi-netværk og få adgang til internettet
eller andre netværksenheder.
Slå Wi-Fi fra, når du ikke bruger forbindelsen, for at spare på batteriet.
108
Indstillinger
Oprette forbindelse til et Wi-Fi-netværk
1 På indstillingsskærmen trykkes på Forbindelse → Wi-Fi, og derefter trykkes på kontakten for
at aktivere det.
2 Vælg et netværk fra listen over registrerede Wi-Fi-netværk.
Der vises et låseikon ud for netværk, der kræver adgangskode. Indtast adgangskoden, og
tryk på TILSLUT.
• Når enheden først har oprettet forbindelse til et Wi-Fi-netværk, vil enheden igen
oprette forbindelse til netværket, hver gang det er tilgængeligt, uden at kræve
en adgangskode. For at forhindre, at enheden automatisk opretter forbindelse til
netværket, skal du vælge det på listen over netværk og trykke på GLEM.
• Hvis du ikke kan oprette korrekt forbindelse til et Wi-Fi-netværk, skal du genstarte din
enheds Wi-Fi-funktion eller den trådløse router.
Wi-Fi Direct
Wi-Fi Direct forbinder enheder direkte via et Wi-Fi-netværk uden at kræve et adgangspunkt.
1 På indstillingsskærmen trykkes på Forbindelse → Wi-Fi, og derefter trykkes på kontakten for
at aktivere det.
2 Tryk på Wi-Fi Direct.
De registrerede enheder angives.
Hvis den enhed, du vil oprette forbindelse til, ikke er på listen, skal du anmode om, at
enheden aktiverer Wi-Fi Direct-funktionen.
3 Vælg en enhed at oprette forbindelse med.
Enhederne bliver tilsluttet, når den anden enhed accepterer Wi-Fi Directforbindelsesanmodningen.
109
Indstillinger
Sende og modtage data
Du kan dele data, såsom kontakter eller mediefiler, med andre enheder. Følgende trin er et
eksempel på afsendelse af et billede til en anden enhed.
1 Start appen Galleri, og vælg et billede.
2 Tryk på Del → Wi-Fi Direct, og vælg en enhed, billedet skal overføres til.
3 Accepter Wi-Fi Direct-forbindelsesanmodningen på den anden enhed.
Hvis enhederne allerede er forbundet, sendes billedet til den anden enhed uden
forbindelsesanmodning.
Afslutte enhedsforbindelse
1 På indstillingsskærmen trykkes på Forbindelse → Wi-Fi.
2 Tryk på Wi-Fi Direct.
Enheden viser de tilsluttede enheder på listen.
3 Tryk på enhedsnavnet for at frakoble enhederne.
110
Indstillinger
Bluetooth
Via Bluetooth kan du udveksle data eller mediefiler med andre Bluetooth-enheder.
• Samsung er ikke ansvarlig for tab, opfangelse eller forkert brug af data, der er blevet
sendt eller modtaget via Bluetooth.
• Sørg altid for, at du deler og modtager data med enheder, som du ved, at du kan stole
på, og som er korrekt sikrede. Hvis der er hindringer mellem enhederne, reduceres
sendeafstanden muligvis.
• Nogle enheder er muligvis ikke kompatible med din enhed. Det er især enheder, der
ikke er afprøvede eller godkendte af Bluetooth SIG.
• Undgå at bruge Bluetooth-funktionen til ulovlige formål, f.eks. piratkopiering af filer
eller ulovlig aflytning af kommunikation til kommercielle formål.
Samsung kan ikke holdes ansvarlig for konsekvenserne af ulovlig brug af Bluetoothfunktionen.
Parre med andre Bluetooth-enheder
1 På indstillingsskærmen trykkes på Forbindelse → Bluetooth, og derefter trykkes på
kontakten for at aktivere det.
De registrerede enheder vil blive angivet.
2 Vælg en enhed til parring.
Hvis enheden, du vil parre med, ikke er på listen, så sørg for, at enheden er indstillet til at
være synlig. Se brugervejledningen til den anden enhed.
Din enhed er synlig for andre enheder, når skærmen til Bluetooth-indstillinger er åben.
3 Accepter Bluetooth-forbindelsesanmodningen på din enhed for at bekræfte.
Enhederne bliver tilsluttet, når den anden enhed accepterer Bluetoothforbindelsesanmodningen.
111
Indstillinger
Sende og modtage data
Mange apps understøtter dataoverførsel via Bluetooth. Du kan dele data, såsom kontakter eller
mediefiler, med andre Bluetooth-enheder. Følgende trin er et eksempel på afsendelse af et
billede til en anden enhed.
1 Start appen Galleri, og vælg et billede.
2 Tryk på Del → Bluetooth, og vælg derefter en enhed, billedet skal overføres til.
Hvis din enhed tidligere er blevet parret med enheden, skal du trykke på enhedens navn
uden at bekræfte den automatisk genererede adgangsnøgle.
Hvis enheden, du vil parre med, ikke er på listen, så sørg for, at enheden er indstillet til at
være synlig.
3 Accepter Bluetooth-forbindelsesanmodningen på den anden enhed.
Ophæve parringen mellem Bluetooth-enheder
1 På indstillingsskærmen trykkes på Forbindelse → Bluetooth.
Enheden viser de parrede enheder på listen.
2 Tryk på ud for enhedens navn for at ophæve parringen.
3 Tryk på Ophæv parring.
NFC og betaling
Med enheden kan du læse NFC-tags (near field communication), som indeholder oplysninger
om produkter. Du kan også bruge denne funktion til at foretage betalinger og købe billetter til
transport eller begivenheder, når du har downloadet de påkrævede apps.
Enheden indeholder en indbygget NFC-antenne. Vær forsigtig med enheden for at
undgå at beskadige NFC-antennen.
Brug af NFC-funktionen
Brug NFC-funktionen til at sende billeder eller kontakter til andre enheder og læse
produktoplysninger fra NFC-tags.
1 På indstillingsskærmen trykkes på Forbindelse, og derefter trykkes på kontakten NFC og
betaling for at aktivere det.
112
Indstillinger
2 Anbring NFC-antenneområdet på bagsiden af enheden i nærheden af et NFC-tag.
Oplysningerne fra tagget vises.
Kontroller, at enhedens skærm er tændt og ulåst. Ellers vil enheden ikke kunne læse NFCtags eller modtage data.
Foretage betalinger med NFC-funktionen
Inden du foretager køb ved hjælp af NFC-funktionen, skal du tilmelde dig tjenesten for
mobilbetaling. Kontakt din tjenesteudbyder for at tilmelde dig eller få oplysninger om tjenesten.
1 På indstillingsskærmen trykkes på Forbindelse, og derefter trykkes på kontakten NFC og
betaling for at aktivere det.
2 Tryk på NFC-antenneområdet på bagsiden af enheden i nærheden af NFC-kortlæseren.
For at angive standardbetalingsappen skal du åbne indstillingsskærmen og trykke på
Forbindelse → NFC og betaling → Tryk og betal → BETALING, og derefter vælge en app.
Listen over betalingstjenester omfatter muligvis ikke alle tilgængelige betalingsapps.
113
Indstillinger
Sende data
Tillad dataudveksling, når enhedens NFC-antenne berører NFC-antennen på den anden enhed.
1 På indstillingsskærmen trykkes på Forbindelse → NFC og betaling, og derefter trykkes på
kontakten for at aktivere det.
2 Tryk på kontakten Android Beam for at aktivere det.
3 Vælg et element, og berør den anden enheds NFC-antenne med din enheds NFC-antenne.
4 Når Berør for at overføre vises på skærmen, skal du trykke på enhedens skærm for at sende
elementet.
Hvis enhederne forsøger at sende data samtidigt, kan filoverførslen mislykkes.
114
Indstillinger
Mobilt hotspot og internetdeling
Brug enheden som et mobilt hotspot til at dele enhedens mobile dataforbindelse med andre
enheder, hvis der ikke er nogen netværkstilslutning. Forbindelser kan oprettes via Wi-Fi, USB eller
Bluetooth.
På indstillingsskærmen trykkes på Forbindelse → Mobilt hotspot og internetdeling.
Du kan blive opkrævet ekstra gebyrer for brug af denne funktion.
• Mobilt hotspot: Brug det mobile hotspot til at dele enhedens mobile dataforbindelse med
computere eller andre enheder.
• Bluetooth-internetdeling: Brug Bluetooth-internetdeling til at dele enhedens mobile
dataforbindelse med computere eller andre enheder via Bluetooth.
• USB-internetdeling: Brug USB-internetdeling til at dele enhedens mobile dataforbindelse
med en computer via USB. Når der er forbindelse til en computer, bruges enheden som et
trådløst modem for computeren.
Bruge det mobile hotspot
Brug din enhed som et mobilt hotspot til at dele enhedens mobile dataforbindelse med andre
enheder.
1 På indstillingsskærmen trykkes på Forbindelse → Mobilt hotspot og internetdeling →
Mobilt hotspot.
2 Tryk på kontakten for at aktivere det.
Ikonet vises på statuslinjen. Andre enheder kan finde din enhed på listen over Wi-Finetværk.
For at angive en adgangskode for det mobile hotspot skal du trykke på → Konfigurer
Mobilt hotspot og vælge sikkerhedsniveauet. Indtast derefter en adgangskode, og tryk på
GEM.
3 På den anden enheds skærm skal du søge efter og vælge din enhed fra listen over Wi-Finetværk.
4 Brug enhedens mobile dataforbindelse på den tilsluttede enhed for at få adgang til
internettet.
115
Indstillinger
Flere forbindelsesindstillinger
Tilpas indstillinger for at styre andre funktioner.
På indstillingsskærmen trykkes på Forbindelse → Flere forbindelsesindstillinger.
• Søg efter enheder: Indstil enheden til at scanne efter enheder i nærheden, som der kan
oprettes forbindelse til.
• Udskrivning: Konfigurer indstillinger for printer-plug-ins, der er installeret på enheden. Du
kan søge efter tilgængelige printere eller tilføje en manuelt, så du kan udskrive filer. Der
henvises til Udskrivning for yderligere oplysninger.
• MirrorLink: Brug funktionen MirrorLink til at styre din enheds MirrorLink-apps på skærmen i
et køretøj. Der henvises til MirrorLink for yderligere oplysninger.
• Download booster: Indstil enheden til at downloade filer større end 30 MB hurtigere via
Wi-Fi- og mobile netværk samtidigt. Der henvises til Download booster for yderligere
oplysninger.
• VPN: Konfigurer og opret forbindelse til virtuelle private netværk (VPN).
• Ethernet: Ethernet-valget er tilgængeligt, når der er sluttet en Ethernet-adapter til
enheden. Brug denne indstilling til at aktivere Ethernet-funktionen og konfigurere
netværksindstillingerne.
116
Indstillinger
Udskrivning
Konfigurer indstillinger for printer-plug-ins, der er installeret på enheden. Du kan slutte enheden
til en printer via Wi-Fi eller Wi-Fi Direct og udskrive billeder eller dokumenter.
Nogle printere er muligvis ikke kompatible med enheden.
Tilføjelse af plug-ins til printere
Føj printer-plug-ins til printere, som du vil forbinde enheden til.
1 På indstillingsskærmen trykkes på Forbindelse → Flere forbindelsesindstillinger →
Udskrivning → Download plug-in.
2 Søg efter et printer-plug-in i Play Butik.
3 Vælg et printer-plug-in, og installer det.
4 Vælg printer-plug-in’et, og tryk på kontakten for at aktivere det.
Enheden søger efter printere, der er tilsluttet samme Wi-Fi-netværk som enheden.
5 Vælg en printer, der skal tilføjes.
Du kan tilføje printere manuelt ved at trykke på → Tilføj printer.
Udskrive indhold
Under visning af indhold, som f.eks. billeder eller dokumenter, skal du åbne listen med valg,
→ Alle printere og derefter vælge en printer.
trykke på Udskriv →
Udskrivningsmetoderne kan variere afhængigt af indholdstypen.
117
Indstillinger
MirrorLink
Du kan få vist din enheds skærm på bilens hovedenhedsskærm.
Slut din enhed til et køretøj for at styre din enheds MirrorLink-apps på skærmen i køretøjet.
På indstillingsskærmen trykkes på Forbindelse → Flere forbindelsesindstillinger → MirrorLink.
Din enhed er kompatibel med køretøjer, der understøtter MirrorLink version 1.1 eller
nyere.
Slutte enheden til et køretøj via MirrorLink
Første gang du bruger denne funktion skal du slutte enheden til et Wi-Fi-netværk eller et mobilt
netværk.
1 Par din enhed med et køretøj via Bluetooth.
Der henvises til Parre med andre Bluetooth-enheder for yderligere oplysninger.
2 Slut din enhed til køretøjet med et USB-kabel.
Når tilslutningen er udført, skal du åbne enhedens MirrorLink-apps på skærmen i køretøjet.
Afbryde MirrorLink-forbindelsen
Tag USB-kablet ud af enheden og køretøjet.
118
Indstillinger
Download booster
Indstil enheden til at downloade filer større end 30 MB hurtigere via Wi-Fi- og mobile netværk
samtidigt. Et stærkere Wi-Fi-signal giver en hurtigere downloadhastighed.
På indstillingsskærmen trykkes på Forbindelse → Flere forbindelsesindstillinger → Download
booster.
• Denne funktion understøttes muligvis ikke på alle enheder.
• Der kan pålægges yderligere gebyrer ved download af filer via mobile netværk.
• Når du downloader store filer, kan enheden blive varm. Hvis enheden overskrider en
bestemt temperatur, slukker den.
• Hvis netværkssignalerne er ustabile, kan det påvirke hastigheden og ydelsen af denne
funktion.
• Hvis Wi-Fi- og den mobile netværkstilslutning har meget forskellige
dataoverførselshastigheder, bruger enheden muligvis kun den hurtigste forbindelse.
• Denne funktion understøtter Hypertext Transmission Protocol (HTTP) 1.1 og
Hypertext Transmission Protocol Secure (HTTPS). Denne funktion kan ikke anvendes
med andre protokoller, såsom FTP.
119
Indstillinger
Lyde og vibration
Skift indstillingerne for forskellige lyde på enheden.
På indstillingsskærmen trykkes på Lyde og vibration.
• Lydtilstand: Indstil enheden til at bruge lydtilstand, vibrationstilstand eller lydløs tilstand.
• Vibrer ved opkald: Indstil enheden til at vibrere og afspille en ringetone for indgående
opkald.
• Brug lydstyrketaster til medier: Indstil enheden til at justere lydstyrken på medier, når du
trykker på lydstyrketasten. Når du afspiller mediefiler, vil medielydstyrken altid blive justeret.
• Lydstyrke: Juster lydstyrkeniveauet for opkaldsringetoner, musik og videoklip, systemlyde
og meddelelser.
• Ringetone: Skift opkaldsringetonen.
• Vibrationsmønster: Vælg et vibrationsmønster.
• Meddelelseslyde: Skift indstillinger for meddelelseslyde for hver enkelt app.
• Forstyr ikke: Indstil enheden til lydløs for indgående opkald, meddelelseslyde og mediefiler,
undtagen ved tilladte undtagelser.
• Berøringslyde: Indstil enheden til at afgive lyd, når du vælger en app eller en funktion på
touchskærmen.
• Tone for skærmlås: Indstil enheden til at afgive lyd, når du låser touchskærmen eller låser
den op.
• Opladningslyd: Indstil enheden til at afgive lyd, når den er sluttet til en oplader.
• Opkaldstastaturtoner: Indstil enheden til at afgive lyd, når du trykker på knapperne på
tastaturet.
• Tastaturlyd: Indstil enheden til at afgive en lyd, når der bliver trykket på en tast.
• Lydkvalitet og effekter: Konfigurer yderligere lydindstillinger.
• Separat applyd: Indstil enheden til at afspille medielyd fra en specifik app på den tilsluttede
Bluetooth-højttaler eller det tilsluttede Bluetooth-headset separat fra lyden fra andre apps.
Du kan f.eks. lytte til navigationsappen via enhedens højttaler, mens du lytter til afspilning fra
musikappen via bilens Bluetooth-højttaler.
120
Indstillinger
Meddelelser
Skift meddelelsesindstillinger for hver enkelt app.
På indstillingsskærmen trykkes på Meddelelser.
For at tilpasse indstillinger for meddelelser trykkes på AVANCERET, og derefter vælges en app.
• Tillad meddelelser: Tillad meddelelser fra den valgte app.
• Vis stille: Indstil enheden til ikke at spille lyde ved meddelelser og skjule
eksempelmeddelelser.
• På låseskærm: Vis eller skjul meddelelser fra den valgte app, når enheden er låst.
• Angiv som prioritet: Vis meddelelser øverst i informationspanelet, og medtag dem på listen
over tilladte apps, når Forstyr ikke er aktiveret.
Skærm
Valg
Rediger indstillingerne for skærmen og startskærmen.
På indstillingsskærmen trykkes på Skærm.
• Lysstyrke: Juster skærmens lysstyrke.
• Automatisk lysstyrke: Indstil enheden til at holde styr på dine lysstyrkeindstillinger, og
anvend dem automatisk under lignende lysforhold.
• Blåt lys-filter: Aktiver blåt lys-filteret og skift filterindstillingerne. Der henvises til Blåt lys-filter
for yderligere oplysninger.
• Skærmtilstand: Skift skærmtilstanden for at justere skærmens farve og kontrast.
• Skærmzoom og skrifttype: Rediger skærmzoomindstilling eller skrifttype og -stil.
• Startskærm: Skift størrelsen på gitteret for at få vist flere eller færre elementer på
startskærmen m.v.
• Nem tilstand: Skift til nem tilstand for at se større ikoner og anvende et mere enkelt layout
på startskærmen.
• Ikonrammer: Indstil om der skal vises skraverede baggrunde til at sætte ikonerne i relief.
• Statuslinje: Tilpas indstillinger til visning af meddelelser eller indikatorer på statuslinjen.
121
Indstillinger
• Skærm-timeout: Vælg, hvor længe enheden skal vente, før skærmens baggrundsbelysning
slukkes.
• Hold skærmen deaktiveret: Indstil enheden til at forhindre skærmen i at tænde, når den er
et mørkt sted, som f.eks. i en lomme eller taske.
• Pauseskærm: Indstil enheden til at starte en pauseskærm, når din enhed er i gang med at
oplade.
Blåt lys-filter
Begræns risikoen for trætte øjne ved at reducere omfanget af blåt lys, der udsendes af skærmen.
Mens du ser HDR-videoer fra eksklusive HDR-videokilder, anvendes blåt lys-filteret ikke.
1 På indstillingsskærmen trykkes på Skærm → Blåt lys-filter, og derefter trykkes på kontakten
Aktiver nu for at aktivere det.
2 Træk justeringsbjælken for at justere filterets uigennemsigtighed.
3 Du kan indstille tidsplanen til at aktivere blåt lys-filteret for skærmen ved at trykke på
kontakten Aktiver som planlagt for at aktivere det og vælge en indstilling.
• Solnedgang til solopgang: Indstil enheden til at anvende blåt lys-filteret om aftenen, og
deaktivere det om morgenen, afhængigt af din aktuelle placering.
• Tilpasset tidsplan: Indstil et specifikt tidspunkt, hvor du vil anvende blåt lys-filteret.
Baggrunde og temaer
Skift baggrundstillinger for startskærmen og den låste skærm, eller anvend forskellige temaer i
enheden.
På indstillingsskærmen trykkes på Baggrunde og temaer.
• Baggrunde: Rediger baggrundsindstillingerne for startskærmen og den låste skærm.
• Temaer: Skift enhedens tema.
• Ikoner: Skift ikontype.
122
Indstillinger
Avancerede funktioner
Aktiver avancerede funktioner og skift indstillingerne, der kontrollerer dem.
På indstillingsskærmen trykkes på Avancerede funktioner.
Overdreven rystelse eller stød af enheden kan forårsage utilsigtet input til nogle
funktioner.
• Smart skærm-standby: Indstil enheden til at forhindre, at skærmen slukkes, mens du kigger
på den.
• Spil: Aktiver Game Launcher. Der henvises til Game Launcher for yderligere oplysninger.
• Opkalder-id og beskyt. mod spam: Indstil enheden til at identificere ikke-gemte
telefonnumre, når du modtager indgående opkald eller beskeder. Du kan også indstille det
til at vise dine oplysninger på den anden parts enhed, når du foretager et opkald eller sender
en besked, selv om de ikke har dit telefonnummer gemt på deres enhed.
Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din
tjenesteudbyder.
• Enkelthåndstilstand: Aktiver enkelthåndsbetjening, så du nemmere kan betjene enheden
med én hånd.
Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din
tjenesteudbyder.
• Start Kamera hurtigt: Indstil enheden til hurtigt at starte kameraet ved at trykke to gange
hurtigt på starttasten.
Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din
tjenesteudbyder.
• Multi-vindue: Vælg en startmetode for Multi-vindue.
• Smart skærmbillede: Indstil enheden til at optage det aktuelle skærmbillede og det
område, der kan rulles i, og beskær og del skærmbilledet med det samme.
123
Indstillinger
• Stryg med hånden for skærmbillede: Indstil enheden til at tage et skærmbillede, når du
stryger håndfladen hen over skærmen til venstre eller højre. Du kan se de optagede billeder i
Galleri.
Det er ikke muligt at tage skærmbilleder, mens du bruger visse apps og funktioner.
• Direkte opkald: Indstil enheden til at foretage et stemmeopkald, når du tager enheden op
og holder den tæt til øret, mens du får vist opkalds-, besked- eller kontaktdetaljer.
• Smart-varsel: Indstil enheden til at give dig besked, hvis du har mistet et opkald eller har
modtaget nye beskeder, når du tager enheden op.
Denne funktion fungerer muligvis ikke, hvis skærmen er tændt, eller hvis enheden ikke
ligger på en plan overflade.
• Nem lydløs: Indstil enheden til at gøre indgående opkald eller alarmer lydløse ved at bruge
bevægelser med håndfladen eller vende enhedens skærm nedad.
• Stryg f. at ringe/sende beskeder: Indstil enheden til at foretage et opkald eller sende en
besked, når du stryger til højre eller venstre på en kontakt eller et telefonnummer.
• Dual Messenger: Vælg beskedapps for at kunne bruge endnu en app. Du kan bruge to
forskellige konti til den samme app.
Hvis du deaktiverer eller fjerner den primære beskedapp, vil den anden app automatisk
blive slettet.
• Send SOS-beskeder: Indstil enheden til at sende beskeder om hjælp ved at trykke tre
gange på tænd/sluk-tasten. Du kan også sende lydoptagelser sammen med beskeden til
modtagerne.
• Direkte deling: Indstil enheden til at vise personer, du har kontaktet i panelet med
delingsmuligheder, så du kan dele indhold direkte.
124
Indstillinger
Enhedsvedligeholdelse
Funktionen Enhedsvedligeholdelse giver en oversigt over statussen for din enheds batteri, lager,
hukommelse og systemsikkerhed. Du kan også automatisk optimere enheden med et enkelt tryk
af din finger.
Batteri
Enhedssikkerhed
Lagring
Hukommelse
Bruge funktionen til hurtig optimering
På indstillingsskærmen trykkes på Enhedsvedligeholdelse → RET NU eller OPTIMER NU.
Funktionen til hurtig optimering forbedrer enhedens ydelse ved følgende handlinger:
• Rydder noget hukommelse.
• Sletter unødvendige filer og lukker apps, der kører i baggrunden.
• Administrerer unormalt batteriforbrug.
• Søger efter apps, der er gået ned, samt malware.
125
Indstillinger
Batteri
Tjek resterende batteristrøm og tid til brug af enheden. På enheder med lavt batteriniveau kan
du spare på batteriet ved at aktivere strømbesparende funktioner.
På indstillingsskærmen trykkes på Enhedsvedligeholdelse → Batteri.
• Den tilbageværende brugstid viser den resterende tid, inden batteriet løber tørt.
Resterende brugstid afhænger af dine enhedsindstillinger og driftsforholdene.
• Du kan ikke modtage meddelelser fra apps, der anvender strømbesparende tilstand.
Strømsparetilstand
• MID: Aktiver den strømbesparende tilstand for at forlænge batteriets brugstid.
• MAKS.: I maksimal strømbesparende tilstand sænker enheden batteriforbruget
ved at anvende det mørke tema og begrænse de tilgængelige apps og funktioner.
Netværkstilslutning, med undtagelse af mobilnetværket, vil blive deaktiveret.
Administrere batteriet
Du kan spare batteristrøm ved at forhindre apps, der kører i baggrunden, i at bruge batteristrøm,
når de ikke er i brug. Marker de pågældende apps på listen over apps, og tryk på SPAR STRØM.
Tryk også på → Avancerede indstillinger, og indstil mulighederne for Appstrømsmonitor.
Du kan indstille enheden til at oplade batteriet hurtigere. Tryk på → Avancerede indstillinger,
og tryk derefter på kontakten Hurtig kabelopladning for at aktivere det.
126
Indstillinger
Lagring
Tjek statussen for brugt og ledig hukommelse.
På indstillingsskærmen trykkes på Enhedsvedligeholdelse → Lagring.
• Den interne hukommelses faktiske ledige kapacitet er mindre end den angivne
kapacitet, da operativsystemet og standardapps optager en del af hukommelsen. Den
tilgængelige kapacitet ændres muligvis, når du opdaterer enheden.
• Du kan se den tilgængelige kapacitet i den interne hukommelse i afsnittet
Specifikation for din enhed på Samsungs websted.
Administrere hukommelsen
Hvis du vil slette overflødige filer, f.eks. fra cachen, skal du trykke på RYD NU. For at slette filer
eller fjerne apps, du ikke længere bruger, skal du vælge en kategori under BRUGERDATA. Marker
derefter de elementer, der skal vælges, og tryk på SLET eller AFINSTALLER.
Hukommelse
På indstillingsskærmen trykkes på Enhedsvedligeholdelse → Hukommelse.
Enhedens hastighed kan øges ved at reducere mængden af hukommelse, du bruger. Dette gøres
ved at markere apps fra listen over apps og trykke på RYD NU.
Enhedssikkerhed
Tjek enhedens sikkerhedsstatus. Denne funktion scanner din enhed for malware.
På indstillingsskærmen trykkes på Enhedsvedligeholdelse → Enhedssikkerhed → SCAN
TELEFON.
Apps
Administrer enhedens apps, og skift deres indstillinger. Du kan se oplysninger om brugen af
appsene, skifte indstillinger for meddelelser eller tilladelser, eller afinstallere eller deaktivere
unødvendige apps.
På indstillingsskærmen trykkes på Apps.
127
Indstillinger
Låseskærm og sikkerhed
Valg
Skift indstillinger til sikring af enheden og SIM- eller USIM-kortet.
På indstillingsskærmen trykkes på Låseskærm og sikkerhed.
De tilgængelige valg afhænger muligvis af den valgte skærmlåsemetode.
• Skærmlåsningstype: Skift metoden til låsning af skærm.
• Fingeraftryksscanner: Registrer dit fingeraftryk på enheden for at sikre enheden eller for at
logge på din Samsung account. Der henvises til Genkendelse af fingeraftryk for yderligere
oplysninger.
• Smartlås: Indstil enheden til automatisk at låse sig selv op i visse situationer.
• Indstillinger for sikker lås: Skift skærmlåsevalg for den valgte låsemetode.
• Always On Display: Indstil enheden til at vise et billede eller oplysninger, når skærmen er
slukket. Der henvises til Always On Display for yderligere oplysninger.
• Oplysninger og FaceWidgets: Skift indstillinger for de elementer, der vises på skærmen, når
den er slukket eller låst.
• Meddelelser: Indstil, om der skal vises meddelelsesindhold på den låste skærm eller ej, og
vælg, hvilke meddelelser der skal vises.
• Appgenveje: Vælg apps for at få vist genveje til dem på den låste skærm.
• Samsung Pass: Kontroller nemt og sikkert din identitet via dine biometriske data. Der
henvises til Samsung Pass for yderligere oplysninger.
• Find min mobil: Aktiver eller deaktiver funktionen Find min mobil. Gå til webstedet Find min
mobil (findmymobile.samsung.com) for at spore og styre din mistede eller stjålne enhed.
• Ukendte kilder: Indstil enheden til at tillade installation af apps fra ukendte kilder.
• Sikker mappe: Opret en sikker mappe til at beskytte dit private indhold og apps fra andre.
Der henvises til Sikker mappe for yderligere oplysninger.
128
Indstillinger
• Sikker start: Beskyt enheden ved at indstille krav om oplåsning af skærm med kode, når
enheden tændes. Du skal indtaste oplåsningskoden for at starte enheden og modtage
beskeder og meddelelser.
• Krypter SD-kort: Indstil enheden til at kryptere filer på et hukommelseskort.
Hvis du nulstiller enheden til fabriksindstillingerne, når denne indstilling er aktiveret, kan
enheden ikke læse dine krypterede filer. Deaktiver denne indstilling, inden du nulstiller
enheden.
• Andre sikkerhedsindstillinger: Konfigurer flere sikkerhedsindstillinger.
Genkendelse af fingeraftryk
For at fingeraftryksgenkendelse kan fungere, skal du registrere og gemme dine
fingeraftryksoplysninger i din enhed. Efter registrering kan du indstille enheden til at bruge dit
fingeraftryk til følgende funktioner:
• Skærmlås
• Logge på internettet
• Verificere Samsung account
• Sikker mappe
• Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din
tjenesteudbyder.
• Fingeraftryksgenkendelse anvender de unikke karakteristika fra hvert fingeraftryk
for at forbedre din enheds sikkerhed. Sandsynligheden for, at fingeraftrykssensoren
tager fejl af to forskellige fingeraftryk, er meget ringe. I sjældne tilfælde, hvor separate
fingeraftryk ligner hinanden meget, vil sensoren muligvis genkende dem som ens.
• Hvis du bruger dit fingeraftryk som skærmlåsemetode, kan dit fingeraftryk ikke
bruges til at låse skærmen, når du tænder for enheden. Før du kan bruge enheden,
skal du låse enheden op med et mønster, en PIN-kode eller en adgangskode, som
du angiver, når dit fingeraftryk registreres. Vær omhyggelig med ikke at glemme dit
mønster, din PIN-kode eller din adgangskode.
• Hvis dine fingeraftryk ikke genkendes, kan du låse enheden op via mønsteret, PINkoden eller adgangskoden, som du angav, da du registrerede fingeraftrykket, og
derefter registrere fingeraftrykket igen. Hvis du har glemt dit mønster, din PIN-kode
eller din adgangskode, vil du ikke være i stand til at bruge enheden uden at nulstille
den. Samsung er ikke ansvarlig for tab af data eller eventuel ulejlighed forårsaget af
glemte oplåsningskoder.
129
Indstillinger
For bedre genkendelse af fingeraftryk
Når du scanner dine fingeraftryk på enheden, skal du være opmærksom på, at følgende forhold
kan påvirke funktionens effektivitet:
• Starttasten indeholder en sensor til genkendelse af fingeraftryk. Sørg for, at starttastsensoren
ikke er ridset eller beskadiget af metalgenstande, såsom mønter, nøgler og halskæder.
• Den skærmbeskytter, der fulgte med enheden, kan få sensoren til genkendelse af
fingeraftryk til at fungere forkert. Fjern skærmbeskytteren for at forbedre følsomheden for
fingeraftryk.
• Sørg for, at området for genkendelse af fingeraftryk og dine fingre er rene og tørre.
• Enheden kan muligvis ikke genkende fingeraftryk, der er påvirket af rynker eller ar.
• Enheden genkender eventuelt ikke fingeraftryk fra små eller tynde fingre.
• Hvis du bøjer fingeren eller bruger en fingerspids, genkender enheden muligvis ikke dine
fingeraftryk. Sørg for at dække hele starttasten med din finger.
• Hvis du vil forbedre ydeevnen for genkendelse, skal du registrere fingeraftrykkene for den
hånd, der anvendes oftest til at udføre opgaver på enheden.
• I tørre omgivelser kan der opbygges statisk elektricitet i enheden. Undgå at bruge denne
funktion i tørre omgivelser, eller sørg for at aflade statisk elektricitet ved at berøre en
metalgenstand, før du benytter funktionen.
Registrering af fingeraftryk
1 På indstillingsskærmen trykkes på Låseskærm og sikkerhed → Fingeraftryksscanner.
2 Lås skærmen op ved hjælp af den forudindstillede skærmlåsemetode.
Hvis du ikke har indstillet en skærmlåsemetode, skal du oprette en.
3 Placer din finger på starttasten.
4 Når enheden har registreret din finger, løft den og placer den på starttasten igen.
Gentag denne handling med den samme finger, indtil dit fingeraftryk er blevet registreret.
Tryk på UDFØRT, når du er færdig med at registrere dine fingeraftryk.
Når der vises et pop op-vindue om fingeraftrykslås, skal du trykke på AKTIVER for at bruge
dit fingeraftryk til at låse skærmen op.
130
Indstillinger
Slette fingeraftryk
Du kan slette registrerede fingeraftryk.
1 På indstillingsskærmen trykkes på Låseskærm og sikkerhed → Fingeraftryksscanner.
2 Lås skærmen op ved hjælp af den forudindstillede skærmlåsemetode.
3 Tryk på REDIGER.
4 Marker fingeraftryk, der skal slettes, og tryk på FJERN.
Verifikation af adgangskode til Samsung account
Brug fingeraftryk til at bekræfte adgangskoden til din Samsung account. Du kan bruge et
fingeraftryk i stedet for at indtaste en adgangskode, f.eks. når du køber indhold fra Galaxy Apps.
1 På indstillingsskærmen trykkes på Låseskærm og sikkerhed → Fingeraftryksscanner.
2 Lås skærmen op ved hjælp af den forudindstillede skærmlåsemetode.
3 Tryk på kontakten Samsung account for at aktivere det.
4 Log på din Samsung account.
Bruge fingeraftryk til at logge på konti
Når du registrerer dine fingeraftryk i Samsung Pass, kan du bruge dem til at logge på websider,
som understøtter lagring af id og adgangskoder. Der henvises til Samsung Pass for yderligere
oplysninger.
Denne funktion er kun tilgængelig for websider, som du åbner via appen Internet.
131
Indstillinger
Oplåsning af skærmen med fingeraftryk
Du kan låse skærmen op med dit fingeraftryk i stedet for at bruge et mønster eller en PIN- eller
adgangskode.
1 På indstillingsskærmen trykkes på Låseskærm og sikkerhed → Fingeraftryksscanner.
2 Lås skærmen op ved hjælp af den forudindstillede skærmlåsemetode.
3 Tryk på kontakten Oplåsning m. fingeraftryk for at aktivere det.
4 Sæt fingeren på starttasten på den låste skærm for at scanne dit fingeraftryk.
Samsung Pass
Brug Samsung Pass til nemt og sikkert at kontrollere din identitet, når du åbner apptjenester eller
websteder via dine biometriske data, i stedet for at indtaste dit id eller din adgangskode.
• Enheden skal være sluttet til et mobilnetværk for at kunne bruge denne funktion.
• Du skal logge på din Samsung account for at kunne bruge denne funktion. Du kan
finde flere oplysninger her: Samsung account.
• Loginfunktionen til websteder er kun tilgængelig for websteder, som du åbner via
appen Internet. Visse websteder understøtter muligvis ikke denne funktion.
Registrering af Samsung Pass
Før du benytter Samsung Pass, skal du registrere dine biometriske data i Samsung Pass.
1 På indstillingsskærmen trykkes på Låseskærm og sikkerhed → Samsung Pass.
2 Læs vejledningen på skærmen, og tryk på LOG PÅ.
3 Indtast dit Samsung account-id og din adgangskode, og tryk på LOG PÅ → KLAR.
4 Tryk på REGISTR. FINGERAFTRYK for at registrere dit fingeraftryk.
Der henvises til Genkendelse af fingeraftryk for yderligere oplysninger.
5 Sæt fingeren på starttasten, og scan dit fingeraftryk for at fuldføre registreringen af Samsung
Pass.
132
Indstillinger
Brug af Samsung Pass til at logge på websteder
Du kan bruge Samsung Pass til nemt at logge ind på websteder, der understøtter lagring af id og
adgangskode.
1 Åbn et websted, som du vil logge på.
2 Indtast dit brugernavn og din adgangskode, og tryk derefter på webstedets loginknap.
3 Marker Log ind med fingeraftryk via Samsung Pass, og tryk derefter på HUSK.
Du kan nu bruge det fingeraftryk, du registrerede til Samsung Pass, når du skal logge på
hjemmesiden.
Administration af login-oplysninger
Få vist listen over websteder, som du har indstillet til at bruge Samsung Pass, og administrer dine
login-oplysninger.
1 På indstillingsskærmen trykkes på Låseskærm og sikkerhed → Samsung Pass.
2 Lås skærmen op ved hjælp af den forudindstillede skærmlåsemetode.
3 Tryk på Loginoplysninger til internet.
4 Vælg et websted på listen.
5 Tryk på → Rediger og ret dit id, din adgangskode og navnet på webstedet.
Tryk på → Slet for at slette webstedet.
Sletning af dine Samsung Pass-data
Du kan slette dine biometriske data, loginoplysninger til websteder og appdata, der er registreret
i Samsung Pass med Slet data. Din accept af vilkår og betingelser og din Samsung account
forbliver aktive.
1 På indstillingsskærmen trykkes på Låseskærm og sikkerhed → Samsung Pass.
2 Lås skærmen op ved hjælp af den forudindstillede skærmlåsemetode.
3 Tryk på Slet data.
4 Angiv din adgangskode til Samsung account.
Dine Samsung Pass-data bliver slettet.
133
Indstillinger
Sikker mappe
Sikker mappe forhindrer andre i at få adgang til dit private indhold og dine apps, såsom fotos og
noter. Du kan beskytte dit private indhold og dine apps, selv om enheden er låst op.
Denne app vises måske i mappen Samsung, afhængigt af geografisk område eller
tjenesteudbyderen.
Sikker mappe er et separat, sikkert lagerområde. Data i Sikker mappe kan ikke overføres
til andre enheder via ikke-godkendte delemetoder, som f.eks. USB eller Wi-Fi Direct. Hvis
du forsøger at tilpasse operativsystemet eller ændre softwaren, vil det medføre, at den
sikre mappe automatisk vil blive låst og gjort utilgængelig. Inden du gemmer data i
Sikker mappe, skal du sørge for at tage en sikkerhedskopi af dine data og gemme den et
andet sikkert sted.
Konfigurere Sikker mappe
1 Start appen Sikker mappe.
Alternativt kan du starte appen Indstillinger og trykke på Låseskærm og sikkerhed →
Sikker mappe.
2 Tryk på START.
3 Tryk på LOG PÅ for at logge på din Samsung account.
134
Indstillinger
4 Vælg en låsemetode til Sikker mappe, og følg anvisningerne på skærmen for at fuldføre
indstillingen.
For at ændre navnet eller ikonfarven på Sikker mappe skal du trykke på Sikker mappe →
→ Tilpas ikon.
• Når du starter appen Sikker mappe, skal du låse appen op via din forhåndsindstillede
låsemetode.
• Hvis du glemmer oplåsningskoden for Sikker mappe, kan du nulstille den via
din Samsung account. Tryk på knappen til nulstilling, der vises, når en forkert
oplåsningskode er indtastet, og angiv adgangskoden for din Samsung account.
Indstilling af automatisk aflåsning af Sikker mappe
Indstil enheden til automatisk at låse Sikker mappe, når den ikke bruges.
1 Start appen Sikker mappe, og tryk på
2 Vælg en låseindstilling.
→ Indstillinger → Lås Sikker mappe automatisk.
Tryk på Lås for at låse Sikker mappe manuelt.
Flytte indhold til Sikker mappe
Flyt indhold, såsom fotos og kontakter til Sikker mappe. Følgende handlinger er eksempler på,
hvordan man flytter et billede fra den automatiske lagerplads til Sikker mappe.
1 Start appen Sikker mappe, og tryk på Tilføj filer.
2 Tryk på Billeder, marker billeder, der skal flyttes, og tryk på UDFØRT.
3 Tryk på FLYT.
De valgte elementer slettes fra den oprindelige mappe og flyttes til Sikker mappe. Tryk på
KOPIER for at kopiere elementer.
Metoden til flytning af indhold kan variere afhængigt af indholdstypen.
135
Indstillinger
Flytte indhold fra Sikker mappe
Flyt indhold fra Sikker mappe til den tilsvarende app på den automatiske lagerplads. Følgende
handlinger er eksempler på, hvordan du flytter et billede fra Sikker mappe til den automatiske
lagerplads.
1 Start appen Sikker mappe.
2 Vælg et billede.
3 Tryk på → Flyt ud af Sikker mappe.
Det valgte elementer flyttes til Galleri i den automatiske lagerplads.
Tilføje apps
Tilføj en app for at bruge Sikker mappe.
1 Start appen Sikker mappe, og tryk på Tilføj apps.
2 Marker en eller flere apps, der er installeret på enheden, og tryk på TILFØJ.
For at installere apps fra Play Butik eller Galaxy Apps skal du trykke på DOWNLOAD FRA
PLAY BUTIK eller DOWNLOAD FRA GALAXY APPS.
Fjerne apps fra Sikker mappe
Tryk på Rediger apps, marker apps, og tryk derefter på Afinstaller.
Tilføje konti
Tilføj din Samsung account og din Google-konto eller andre konti for at synkronisere med
appsene i Sikker mappe.
1 Start appen Sikker mappe, og tryk på → Indstillinger → Konti → Tilføj konto.
2 Vælg en kontotjeneste.
3 Følg anvisningerne på skærmen for at fuldføre opsætningen af kontoen.
136
Indstillinger
Skjule Sikker mappe
Du kan skjule genvejstasten til Sikker mappe på skærmen apps.
Start appen Sikker mappe, tryk på → Indstillinger, og tryk derefter på kontakten Vis Sikker
mappe for at deaktivere det.
Alternativt kan du trække statusbjælken nedad for at åbne informationspanelet. Stryg derefter
nedad på informationspanelet, og tryk på Sikker mappe for at deaktivere funktionen.
Sikkerhedskopiering og gendannelse af Sikker mappe
Sikkerhedskopier indhold og apps i Sikker mappe i Samsung Cloud ved hjælp af din Samsung
account, og gendan dem senere.
Sikkerhedskopiere data
1 Start appen Sikker mappe, og tryk på → Indstillinger → Sikkerhedskop. og gendan.
2 Tryk på Tilføj konto, og registrer og log på din Samsung account.
3 Tryk på Sikkerhedskop. Sikker mappe data.
4 Marker de elementer, du vil sikkerhedskopiere, og tryk på SIKKERHEDSKOPIER NU.
Data vil blive sikkerhedskopieret til Samsung Cloud.
Gendanne data
1 Start appen Sikker mappe, og tryk på → Indstillinger → Sikkerhedskop. og gendan.
2 Tryk på Gendan.
3 Vælg en enhed og de datatyper, du vil gendanne, og tryk på GENDAN NU.
De sikkerhedskopierede data vil blive gendannet på din enhed.
137
Indstillinger
Afinstallere Sikker mappe
Du kan afinstallere Sikker mappe med indhold og apps.
Start appen Sikker mappe, og tryk på → Indstillinger → Afinstaller.
Hvis du vil sikkerhedskopiere indhold, før du afinstallerer Sikker mappe, skal du afkrydse
Flyt mediefiler ud af Sikker mappe og trykke på AFINSTALLER. For at få adgang til
sikkerhedskopierede data fra Sikker mappe skal du åbne mappen Samsung, starte appen Mine
filer og derefter trykke på Internt lager → Sikker mappe.
Noter gemt i Samsung Notes vil ikke blive sikkerhedskopieret.
Sky og konti
Valg
Synkroniser, sikkerhedskopier, eller gendan din enheds data ved brug af Samsung Cloud. Du kan
også registrere og administrere konti, f.eks. din Samsung account eller Google-konto.
På indstillingsskærmen trykkes på Sky og konti.
Sikkerhedskopier dine data regelmæssigt til et sikkert sted, f.eks. Samsung Cloud eller en
computer, så du kan gendanne dine data, hvis data beskadiges eller mistes på grund af
en uforsætlig nulstilling til fabriksstandarden.
• Samsung Cloud: Administrer det indhold, du vil gemme sikkert i Samsung Cloud. Tjek
brugsstatus for dit Samsung Cloud-skylager, og synkroniser, sikkerhedskopier og gendan
dine data. Der henvises til Samsung Cloud for yderligere oplysninger.
• Min Profil: Administrer dine personlige oplysninger og Samsung account-detaljer.
• Konti: Tilføj din Samsung account og din Google-konto eller andre konti for at synkronisere
med disse.
• Sikkerhedskop. og gendan: Beskyt dine personlige oplysninger, appdata og indstillinger på
din enhed. Du kan sikkerhedskopiere følsomme oplysninger, og få adgang til dem senere.
Du skal logge på din Google-konto eller Samsung account for at sikkerhedskopiere eller
gendanne data. Der henvises til Sikkerhedskop. og gendan for yderligere oplysninger.
138
Indstillinger
Sikkerhedskop. og gendan
Beskyt dine personlige oplysninger, appdata og indstillinger på din enhed. Du kan
sikkerhedskopiere følsomme oplysninger, og få adgang til dem senere. Du skal logge på din
Google-konto eller Samsung account for at sikkerhedskopiere eller gendanne data.
Bruge en Samsung account
På indstillingsskærmen trykkes på Sky og konti → Sikkerhedskop. og gendan → Indst.
for sikh.kop. for din Samsung account, tryk på kontakterne ud for de elementer, du vil
sikkerhedskopiere, for at aktivere dem, og tryk derefter på SIKKERHEDSKOPIER NU.
Data vil blive sikkerhedskopieret til Samsung Cloud. Der henvises til Samsung Cloud for
yderligere oplysninger.
Hvis enheden skal sikkerhedskopiere data automatisk, skal du trykke på kontakten AUTOMATISK
SIKKERHEDSKOPIERING for at aktivere det.
For at gendanne sikkerhedskopierede data fra Samsung Cloud med en Samsung account skal
du trykke på Gendan. Vælg en enhed og de datatyper, du vil gendanne, og tryk på GENDAN NU.
Dine valgte data vil blive gendannet på din enhed.
Bruge en Google-konto
På indstillingsskærmen trykkes på Sky og konti → Sikkerhedskop. og gendan, og derefter
trykkes på kontakten Sikkerhedskopier mine data for din Google-konto for at aktivere det. Tryk
på Sikkerhedskopikonto, og vælg en konto som sikkerhedskopikonto.
For at gendanne data med en Google-konto skal du trykke på kontakten Gendan automatisk for
at aktivere det. Når du geninstallerer apps, gendannes de sikkerhedskopierede indstillinger og
data.
Google
Konfigurer indstillingerne for nogle af de funktioner, der leveres af Google.
På indstillingsskærmen trykkes på Google.
139
Indstillinger
Tilgængelighed
Konfigurer forskellige indstillinger for at forbedre tilgængeligheden til enheden.
På indstillingsskærmen trykkes på Tilgængelighed.
• Syn: Tilpas indstillingerne for at forbedre tilgængeligheden for svagtseende brugere.
• Hørelse: Tilpas indstillingerne for at forbedre tilgængeligheden for brugere med nedsat
hørelse.
• Færdighed og interaktion: Tilpas indstillingerne for at forbedre tilgængeligheden for
brugere, der er bevægelseshæmmede.
• Tekst-til-tale: Skift indstillingerne for tekst-til-tale-funktioner, der anvendes, når Voice
Assistant er aktiveret, såsom sprog, hastighed m.m.
• Retningslås: Skift de retningsbestemte kombinationsindstillinger for at låse skærmen op.
• Direkte adgang: Indstil enheden til at vise udvalgte tilgængelighedsmenuer, når du trykker
tre gange hurtigt på starttasten.
• Meddelelsespåmindelse: Indstil enheden til at varsle dig om meddelelser, som du ikke har
kontrolleret i intervallet.
• Besvare og afslutte opkald: Skift metode til at besvare eller afslutte opkald.
• Tilstanden Enkelt tryk: Indstil enheden til at kontrollere indgående opkald eller meddelelser
ved at trykke på knappen i stedet for at trække den.
• Adm. tilgængelighed: Eksporter eller importer tilgængelighedsindstillingerne for at dele
dem med andre enheder.
• TJENESTER: Få vist de tilgængelighedstjenester, der er installeret på enheden.
140
Indstillinger
Generel administration
Tilpas din enheds systemindstillinger, eller nulstil enheden.
På indstillingsskærmen trykkes på Generel administration.
• Sprog og input: Vælg enhedssprog, og skift indstillinger, som f.eks. tastaturer og
stemmeinputtyper. Afhængigt af det valgte sprog er visse indstillinger muligvis ikke
tilgængelige. Der henvises til Tilføjelse af enhedssprog for yderligere oplysninger.
• Dato og tid: Få adgang til og skift følgende indstillinger for at styre, hvordan enheden viser
klokkeslæt og dato.
Hvis batteriet aflades helt eller fjernes fra enheden, nulstilles dato og klokkeslæt.
• Kontakt os: Stil spørgsmål, eller se ofte stillede spørgsmål. Der henvises til Samsung
Members for yderligere oplysninger.
• Rapporter diagnostiske oplysn.: Indstil enheden til automatisk at sende informationer om
enhedens diagnostik og brug til Samsung.
• Markedsføringsoplysninger: Angiv, om du vil modtage marketingoplysninger fra Samsung,
såsom særlige tilbud, medlemsfordele og nyhedsbreve.
• Nulstil: Nulstil enhedens indstillinger, eller udfør en fabriksdatanulstilling. Du kan nulstille
alle dine indstillinger og netværksindstillinger. Du kan også indstille enheden til at genstarte
på et forudindstillet tidspunkt for enhedsoptimering.
Tilføjelse af enhedssprog
Du kan tilføje sprog, der skal bruges på din enhed.
1 På indstillingsskærmen trykkes på Generel administration → Sprog og input → Sprog →
Tilføj sprog.
For at få vist alle sprog, der kan tilføjes, skal du trykke på → Alle sprog.
2 Vælg et sprog, der skal tilføjes.
3 Tryk på ANG. SOM STAND. for at indstille det sprog, du har valgt, som standardsprog. Tryk på
BEHOLD AKTUEL for at bevare den aktuelle sprogindstilling.
Det sprog, du vælger, vil blive føjet til din sprogliste. Hvis du ændrer standardsprog, tilføjes
det sprog, du har valgt, øverst på listen.
For at ændre standardsproget på din sprogliste skal du trække i ved siden af et sprog og
flytte det øverst på listen. Hvis en app ikke understøtter standardsproget, anvendes det næste
understøttede sprog på listen.
141
Indstillinger
Softwareopdatering
Opdater din enheds software ved hjælp af FOTA-tjenesten (Firmware Over-The-Air). Du kan også
planlægge softwareopdateringer.
På indstillingsskærmen trykkes på Softwareopdatering.
Hvis der udgives nødsoftwareopdateringer for din enheds sikkerhed samt for at blokere
nye typer af sikkerhedstrusler, installeres de automatisk uden dit samtykke.
• Download opdateringer manuelt: Tjek om der er opdateringer, og installer dem manuelt.
• Download opdateringer automatisk: Indstil enheden til at hente opdateringer og
downloade dem automatisk, når enheden er tilsluttet et Wi-Fi-netværk.
• Planlagte softwareopdateringer: Indstil enheden til at installere downloadede
opdateringer på et bestemt tidspunkt.
Information om sikkerhedsopdateringer
Sikkerhedsopdateringer leveres for at styrke enhedens sikkerhed og beskytte dine personlige
oplysninger. Besøg security.samsungmobile.com for at se sikkerhedsopdateringer til din model.
Webstedet understøtter ikke alle sprog.
Brugervejledning
Få mere at vide om, hvordan du bruger enheden og apps eller konfigurerer vigtige indstillinger.
På indstillingsskærmen trykkes på Brugervejledning.
142
Indstillinger
Om telefonen
Få adgang til oplysningerne på din enhed.
På indstillingsskærmen trykkes på Om telefonen.
• Mit telefonnummer: Se dit telefonnummer.
• Status: Se forskellige oplysninger om enheden, såsom SIM-kortstatus, Wi-Fi MAC-adresse og
serienummer.
• Juridiske oplysninger: Se juridiske oplysninger vedrørende enheden, såsom
sikkerhedsoplysninger og open source-licensen.
• Enhedsnavn: Se og rediger det navn, der vises, når du forbinder din enhed til andre enheder
via Bluetooth, Wi-Fi Direct og andre metoder.
• Modelnummer: Se enhedens modelnummer.
• Softwareoplysninger: Se enhedens softwareoplysninger, såsom dens operativsystem og
firmwareversion.
• Batterioplysninger: Se enhedens batteristatus og -oplysninger.
143
Appendiks
Fejlsøgning
Før du kontakter et af Samsungs servicesteder, kan du forsøge en af nedenstående løsninger.
Nogle situationer er muligvis ikke relevante for din enhed.
Når du tænder for eller bruger enheden, bliver du bedt om at indtaste
én af følgende koder:
• Adgangskode: Når enhedens låsefunktion er slået til, skal du indtaste den adgangskode, som
du har valgt for enheden.
• PIN-kode: Første gang du bruger enheden, eller hvis tvungen angivelse af PIN-kode er slået
til, skal du indtaste den PIN-kode, der fulgte med SIM- eller USIM-kortet. Du kan deaktivere
denne funktion ved hjælp af menuen Lås SIM-kort.
• PUK-kode: Dit SIM- eller USIM-kort er blokeret. Det skyldes som regel, at du har
indtastet en forkert PIN-kode flere gange. Du skal indtaste den PUK-kode, du har fået af
tjenesteudbyderen.
• PIN2-kode: Når du vælger en menu, der kræver PIN2-kode, skal du indtaste den PIN2-kode,
der fulgte med SIM- eller USIM-kortet. Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til din
tjenesteudbyder.
Enheden viser fejlmeddelelser vedrørende netværk eller tjenester
• Når du befinder dig i områder med et svagt signal eller dårlig modtagelse, kan du opleve
udfald. Find et andet område, og prøv igen. Når du skifter til et andet område, kan der vises
flere fejlmeddelelser.
• Nogle funktioner kræver abonnement. Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til din
tjenesteudbyder.
Din enhed tænder ikke
Når batteriet er totalt afladet, kan din enhed ikke tænde. Oplad batteriet helt, før du tænder
enheden.
144
Appendiks
Touchskærmen reagerer langsomt eller utilsigtet
• Hvis du sætter en skærmbeskytter eller tilbehør på touchskærmen, fungerer touchskærmen
muligvis ikke korrekt.
• Hvis du har handsker på, hvis dine hænder ikke er rene, når du rører touchskærmen, eller
hvis du trykker på skærmen med skarpe genstande eller dine fingerspidser, kan der opstå fejl
på touchskærmen.
• Der kan opstå fejl på touchskærmen under fugtige forhold, eller hvis den udsættes for vand.
• Genstart enheden for at fjerne eventuelle midlertidige softwarefejl.
• Kontroller, at enhedens software er opdateret til den nyeste version.
• Hvis touchskærmen er ridset eller beskadiget, bør du kontakte et af Samsungs servicesteder.
Enheden fryser eller har en alvorlig fejl
Prøv følgende løsninger. Hvis problemet stadig ikke er løst, bør du kontakte et af Samsungs
servicesteder.
Genstarte enheden
Hvis enheden er gået i baglås eller ikke reagerer, kan det være nødvendigt at lukke apps eller
slukke for enheden og tænde den igen.
Gennemtvinge genstart
Hvis enheden fryser og ikke reagerer, skal du trykke og holde på tænd/sluk-tasten og lydstyrke
ned-tasten samtidigt i mere end 7 sekunder for at genstarte den.
Nulstilling af enheden
Hvis ovenstående metoder ikke løser problemet, skal du nulstille enheden til fabriksstandarder.
Start appen Indstillinger, og tryk på Generel administration → Nulstil → Nulstil til
fabriksstandard → NULSTIL → SLET ALT. Før du udfører nulstilling til fabriksstandarder, skal du
huske at lave sikkerhedskopier af alle vigtige data, der er gemt på enheden.
Hvis du har registreret en Google-konto for enheden, skal du logge på samme Google-konto
efter nulstilling af enheden.
145
Appendiks
Opkald får ikke forbindelse
• Sørg for, at du har forbindelse til det korrekte mobilnetværk.
• Sørg for, at du ikke har aktiveret opkaldsspærring for det telefonnummer, du ringer til.
• Sørg for, at du ikke har aktiveret opkaldsspærring for det indgående telefonnummer.
Andre kan ikke høre dig under et opkald
• Sørg for, at du ikke dækker for den indbyggede mikrofon.
• Sørg for, at mikrofonen er tæt på din mund.
• Hvis du bruger øretelefoner, skal du kontrollere, at de er tilsluttet korrekt.
Der er ekko på lyden under et opkald
Juster lydstyrken ved at trykke på lydstyrketasten, eller find et andet område.
Mobilnetværket eller internettet bliver ofte afbrudt, eller lydkvaliteten
er dårlig
• Sørg for, at du ikke blokerer enhedens interne antenne.
• Når du befinder dig i områder med et svagt signal eller dårlig modtagelse, kan du opleve
udfald. Der kan være problemer med forbindelsen på grund af tjenesteudbyderens
basisstation. Find et andet område, og prøv igen.
• Når du bruger enheden, mens du er i bevægelse, kan trådløse netværkstjenester blive
deaktiveret på grund af problemer med tjenesteudbyderens netværk.
Batteriikonet er tomt
Batteriet er ved at løbe tør for strøm. Oplad batteriet.
146
Appendiks
Batteriet lader ikke ordentligt op (for opladere godkendt af Samsung)
• Sørg for, at opladeren er tilsluttet korrekt.
• Besøg et af Samsungs servicesteder og få batteriet udskiftet.
Batteriet tømmes hurtigere, end da du oprindelig købte det
• Hvis du udsætter enheden eller batteriet for meget kolde eller meget varme temperaturer,
kan den brugbare opladning blive reduceret.
• Batteriforbruget øges, når du bruger visse funktioner eller apps, som f.eks. GPS, spil eller
internettet.
• Batteriet har en begrænset holdbarhed, og brugstiden for opladninger vil blive kortere med
tiden.
Der vises fejlmeddelelser, når du starter kameraet
Din enhed skal have tilstrækkelig ledig hukommelse og batteristrøm for at bruge kameraappen.
Hvis du får fejlmeddelelser, når du starter kameraet, kan du prøve følgende:
• Oplad batteriet.
• Frigør hukommelse ved at overføre filer til en computer eller slette nogle filer fra enheden.
• Genstart enheden. Hvis du stadig har problemer med kameraappen efter at have prøvet
disse tip, bør du kontakte et af Samsungs servicesteder.
Kvaliteten af fotos er dårligere end i eksemplet
• Kvaliteten af dine fotos kan variere, afhængigt af omgivelserne og af de fototeknikker, du
benytter.
• Hvis du tager fotos i mørke områder, om natten eller inden døre, kan der forekomme
billedstøj, eller dine fotos kan være ude af fokus.
147
Appendiks
Der vises fejlmeddelelser, når du åbner multimediefiler
Hvis du modtager fejlmeddelelser, eller multimediefilerne ikke afspilles, når du åbner dem på
enheden, kan du prøve følgende:
• Frigør hukommelse ved at overføre filer til en computer eller slette nogle filer fra enheden.
• Sørg for, at musikfilen ikke er beskyttet med DRM (Digital Rights Management). Hvis filen er
DRM-beskyttet, skal du kontrollere, at du har den nødvendige licens eller nøgle til at afspille
filen.
• Sørg for, at filformaterne understøttes af enheden. Hvis et filformat ikke understøttes, f.eks.
DivX eller AC3, skal du installere en app, der understøtter det. For at se de filformater din
enhed understøtter, kan du besøge www.samsung.com.
• Din enhed understøtter fotos og videoer, der er optaget med enheden. Fotos og videoer, der
er optaget med andre enheder, vil muligvis ikke fungere korrekt.
• Din enhed understøtter multimediefiler, der er godkendt af din netværkstjenesteudbyder
eller udbyderne af yderligere tjenester. Visse former for indhold, der distribueres på
internettet, f.eks. ringetoner, videoer eller baggrunde, vil muligvis ikke fungere korrekt.
En anden Bluetooth-enhed registreres ikke
• Sørg for, at den trådløse Bluetooth-funktion er aktiveret på din enhed.
• Sørg for, at den trådløse Bluetooth-funktion er aktiveret på den enhed, du vil oprette
forbindelse til.
• Sørg for, at din enhed og den anden Bluetooth-enhed er inden for den maksimale Bluetoothrækkevidde (10 m).
Hvis ovenstående tip ikke løser problemet, bør du kontakte et af Samsungs servicesteder.
Der etableres ikke forbindelse, når du slutter enheden til en computer
• Sørg for, at det USB-kabel, du bruger, er kompatibelt med din enhed.
• Sørg for, at du har installeret den korrekte og opdaterede driver på din computer.
• Hvis du bruger Windows XP, skal du kontrollere, at du har Windows XP Service Pack 3 eller
nyere installeret på computeren.
148
Appendiks
Din enhed kan ikke finde din aktuelle placering
GPS-signaler kan blive forstyrret i nogle områder, f.eks. inden døre. Indstil enheden til at bruge
Wi-Fi- eller et mobilt netværk til at finde din aktuelle placering i disse situationer.
Data, der er lagret på enheden, er gået tabt
Tag altid sikkerhedskopier af alle vigtige data, der er gemt på enheden. Ellers kan du ikke
gendanne data, der bliver beskadiget eller går tabt. Samsung er ikke ansvarlig for tab af data, der
gemmes på enheden.
Der vises en lille åbning rundt om ydersiden af enhedens kabinet
• Denne åbning er en nødvendig produktionsfunktion, og minimal bevægelse eller vibration
af delene kan forekomme.
• Med tiden kan friktion mellem delene forårsage, at denne åbning udvides en smule.
Der er ikke tilstrækkelig med plads på enhedens lager
Slet unødvendige data, som f.eks. cachen, ved at anvende funktionen til vedligeholdelse af
enheden, eller slet apps eller filer manuelt for at frigøre lagerplads.
Appknappen vises ikke på startskærmen
Du kan åbne skærmen apps uden at bruge appknappen ved at stryge opad eller nedad på
startskærmen. For at vende tilbage til startskærmen skal du stryge opad eller nedad på skærmen
apps. For at vise appknappen nederst på startskærmen skal du starte appen Indstillinger og
trykke på Skærm → Startskærm → Appknappen → Vis appknappen → ANVEND.
149
Appendiks
Justeringslinjen for skærmens lysstyrke vises ikke på
informationspanelet
Åbn informationspanelet ved at trække statusbjælken nedad og derefter trække
informationspanelet nedad. Tryk på
ud for lysstyrkejusteringslinjen, og tryk på kontakten Vis
kontrolelement øverst for at aktivere det.
Samsung Cloud virker ikke
• Kontroller, at din enhed er sluttet korrekt til et netværk.
• Under en Samsung Cloud-servicekontrol kan du ikke benytte Samsung Cloud. Prøv igen
senere.
Fjerne batteriet
• For at fjerne batteriet skal du kontakte et autoriseret servicested. Besøg
www.samsung.com/global/ecodesign_energy for at få instruktioner om fjernelse af
batteriet.
• Af sikkerhedsmæssige årsager må du ikke selv forsøge at fjerne batteriet. Hvis batteriet
ikke fjernes korrekt, kan det medføre skade på batteriet og enheden, forårsage personskade
og/eller bevirke, at enheden ikke er sikker at bruge.
• Samsung er ikke erstatningsansvarlig for skader eller tab (uanset om det er inden eller uden
for kontrakt, herunder uagtsomhed), som opstår, fordi disse advarsler og instruktioner ikke
følges præcist, bortset fra død eller personskade, som skyldes Samsungs uagtsomhed.
150
Behøver du hjælp, eller har du spørgsmål, er du
velkommen til at klikke ind på www.samsung.dk.
Klik på "SUPPORT" => "Hjælp & fejlfinding",
og vælg derefter produktgruppe og type.
Alternativt kan du ringe til supporten på telefon
70 70 19 70.
Ophavsret
Ophavsret © 2017 Samsung Electronics
Denne manual er beskyttet af internationale love om ophavsret.
Ingen del af denne vejledning må uden forudgående skriftlig tilladelse fra Samsung Electronics
reproduceres, distribueres, oversættes eller overføres i nogen form eller på nogen måde,
elektronisk eller mekanisk, herunder ved fotokopiering, optagelse eller lagring i et søgesystem
eller informationslager.
Varemærker
• SAMSUNG og SAMSUNG-logoet er registrerede varemærker tilhørende Samsung Electronics.
• Bluetooth® er et internationalt registreret varemærke tilhørende Bluetooth SIG, Inc.
• Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ og Wi-Fi-logoet er
registrerede varemærker tilhørende Wi-Fi Alliance.
• Alle andre varemærker og ophavsrettigheder tilhører de respektive ejere.
Download PDF

advertising