Samsung | SM-J330F/DS | Samsung Galaxy J3 (2017) Bruksanvisning (Nougat)

SM-J330F/DS
SM-J330FN
Käyttöopas
Finnish. 07/2017. Rev.1.0
www.samsung.com
Sisältö
Perustoiminnot
Sovellukset
4
5
51 Sovellusten asentaminen tai
asennuksen poistaminen
53Puhelin
57Yhteystiedot
62Viestit
65Internet
66Sähköposti
67Kamera
78Galleria
83 Samsung Members
84 Game Launcher
86 Samsung Notes
87Kalenteri
89 S Health
92Ääninauhuri
93 Omat tiedostot
93Kello
95Laskin
95Radio
96Google-sovellukset
Lue tämä ensin
Laitteen ylikuumenemistilanteet ja
ratkaisut
8 Pakkauksen sisältö
9 Laitteen osat
11Akku
13 SIM- tai USIM-kortti (nano-SIM-kortti)
18Muistikortti
21 Laitteen virran kytkeminen ja
katkaiseminen
22 Kosketusnäytön käyttäminen
24 Alkunäyttö ja Sovellukset-näyttö
29Lukitusnäyttö
30Ilmoituspaneeli
32 Tekstin syöttäminen
34Ruudunkaappaus
34 Sovellusten avaaminen
35 Suojattu kansio
39Moni-ikkuna
43Samsung-tili
44 Tietojen siirtäminen aiemmasta
laitteesta
47 Laitteen ja tietojen hallinta
49Jakotoiminnot
50Hätätila
2
Sisältö
Asetukset
98Esittely
98Yhteydet
108 Äänet ja värinä
109Ilmoitukset
110Näyttö
110 Taustakuvat ja teemat
111 Edistykselliset toiminnot
113 Laitteen ylläpito
115Sovellukset
115 Lukitusnäyttö ja suojaus
116 Pilvi ja tilit
118Google
118Helppokäyttöisyys
119 Yleinen hallinta
120Ohjelmistopäivitys
120Käyttöopas
120 Tietoja puhelimesta
Liite
121Vianmääritys
126 Akun irrottaminen
3
Perustoiminnot
Lue tämä ensin
Lue tämä opas huolellisesti ennen laitteen käyttöä, jotta osaat käyttää sitä turvallisesti ja oikein.
• Kuvaukset perustuvat laitteen oletusasetuksiin.
• Alueen, palveluntarjoajan, mallin ominaisuuksien tai laitteen ohjelmiston mukaan voi olla,
että osa sisällöstä poikkeaa omasta laitteestasi.
• Paljon suoritintehoa ja RAM-muistia vaativa sisältö (laadukas sisältö) vaikuttaa laitteen
yleiseen suorituskykyyn. Laitteen tekniset ominaisuudet ja sen käyttöympäristö voivat
aiheuttaa sen, etteivät sisältöön liittyvät sovellukset toimi oikein.
• Samsung ei ole vastuussa muiden kuin Samsungin toimittamien sovellusten aiheuttamista
suorituskykyongelmista.
• Samsung ei ole vastuussa toiminta- eikä yhteensopivuusongelmista, jotka johtuvat
muokatuista rekisteriasetuksista tai muunnetusta käyttöjärjestelmäohjelmistosta.
Käyttöjärjestelmän mukauttamisyritys voi johtaa laitteen tai sovellusten virheelliseen
toimintaan.
• Laitteen mukana toimitetut ohjelmistot, äänilähteet, taustakuvat, muut kuvat ja muu media
on lisensoitu rajoitettuun käyttöön. Näiden materiaalien käyttö kaupallisiin ja muihin
tarkoituksiin on tekijänoikeuslakien vastaista. Vastuu median lainvastaisesta käytöstä on
kokonaan käyttäjillä.
• Liittymän datasopimuksen mukaan viesteistä, tiedostojen lähettämisestä ja
vastaanottamisesta, automaattisesta synkronoinnista, paikannuspalvelujen käytöstä tai
muista datapalveluista saatetaan veloittaa lisämaksu. Suurten tietomäärien siirtämisessä on
suositeltavaa käyttää Wi-Fi-toimintoa.
• Laitteen mukana toimitettuja sovelluksia voidaan päivittää ilman ennakkoilmoitusta, eivätkä
ne sen jälkeen välttämättä enää ole tuettuja. Jos sinulla on kysyttävää jostakin laitteen
mukana toimitetusta sovelluksesta, ota yhteys Samsung-asiakaspalveluun. Jos kysymys
koskee jotakin käyttäjän asentamaa sovellusta, ota yhteys vastaavaan palveluntarjoajaan.
• Laitteen käyttöjärjestelmän muuttaminen tai epävirallisista lähteistä peräisin olevien
sovellusten asentaminen voi aiheuttaa laitteeseen toimintahäiriöitä ja tietojen
vahingoittumisen tai katoamisen. Nämä toimet ovat Samsungin käyttöoikeussopimuksen
vastaisia ja mitätöivät takuun.
4
Perustoiminnot
• Joillekin laitteille on tiettyjen alueiden tai mallien tapauksessa hankittava Federal
Communications Commissionin (FCC) hyväksyntä. Jos laite on FCC:n hyväksymä, voit
tarkistaa laitteen FCC-tunnuksen. Kun haluat nähdä FCC-tunnuksen, käynnistä Asetuksetsovellus ja napauta Tietoja puhelimesta → Akun tiedot.
Ohjekuvakkeet
Vaara: Tilanteet, jotka voivat aiheuttaa vammoja sinulle tai muille
Varoitus: Tilanteet, joissa tämä laite tai muut laitteet voivat vahingoittua
Huomautus: Huomautuksia, käyttövinkkejä tai lisätietoja
Laitteen ylikuumenemistilanteet ja ratkaisut
Jos laite kuumenee akkua ladattaessa
Laite ja laturi voivat kuumentua latauksen aikana. Laite voi tuntua kuumalta kosketettaessa
langattoman latauksen tai pikalatauksen aikana. Tämä on laitteen normaalia toimintaa, eikä se
vaikuta laitteen käyttöikään eikä suorituskykyyn. Jos akku kuumenee liikaa, laturi voi lopettaa
lataamisen.
5
Perustoiminnot
Toimi seuraavasti, jos laite kuumenee:
• Irrota laturi laitteesta ja sulje kaikki käynnissä olevat sovellukset. Odota, että laite on
täysin jäähtynyt ja aloita sitten laitteen lataaminen uudelleen.
• Jos laitteen alaosa ylikuumenee, se voi johtua siitä, että yhdistetty USB-kaapeli on
vaurioitunut. Vaihda vaurioitunut USB-kaapeli uuteen Samsungin hyväksymään
kaapeliin.
• Langatonta laturia käyttäessäsi älä aseta laitteen ja langattoman laturin väliin mitään
ylimääräistä materiaalia, kuten metalliesineitä, magneetteja tai magneettisia kortteja.
Langaton lataus tai pikalataustoiminto on käytettävissä vain tuetuissa malleissa.
Jos laite kuumenee käytön aikana
Kun käytät toimintoja tai sovelluksia, jotka vaativat paljon virtaa, tai käytät niitä pitkään, laite
voi väliaikaisesti kuumentua akkuvirran runsaan kulutuksen takia. Sulje kaikki käynnissä olevat
sovellukset, äläkä käytä laitetta hetkeen.
Seuraavassa on esimerkkejä tilanteista, joissa laite voi ylikuumentua. Käyttämiesi toimintojen ja
sovellusten mukaan voi olla, että nämä esimerkit eivät koske laitemalliasi.
• Alkuasennuksen aikana oston jälkeen tai tietojen palauttamisen aikana
• Ladattaessa suuria tiedostoja
• Käytettäessä sovelluksia, jotka vaativat paljon virtaa, tai käytettäessä sovelluksia pitkään
– – Pelattaessa laadukkaita pelejä pitkään
– – Tallennettaessa videoita pitkään
– – Suoratoistettaessa videoita näytön enimmäiskirkkaudella
– – Laitteen ollessa yhdistettynä televisioon
• Moniajon aikana (tai suoritettaessa useita sovelluksia taustalla)
– – Käytettäessä moni-ikkunatoimintoa
– – Päivitettäessä tai asennettaessa sovelluksia videoiden tallennuksen aikana
– – Ladattaessa suuria tiedostoja videopuhelun aikana
– – Tallennettaessa videoita navigointisovelluksen käytön aikana
6
Perustoiminnot
• Siirrettäessä runsaasti dataa synkronoitaessa tietoja pilveen, sähköpostiin tai muihin tileihin
• Käytettäessä navigointisovellusta autossa laitteen ollessa suorassa auringonvalossa
• Käytettäessä mobiilitukiasematoimintoa ja yhteydenjakotoimintoa
• Käytettäessä laitetta alueilla, joilla signaali on heikko tai puuttuu
• Ladattaessa akkua vaurioituneen USB-kaapelin kautta
• Laitteen monitoimiliitännän ollessa vaurioitunut tai altistunut vieraille aineille, kuten
nesteille, pölylle, metallijauheille tai lyijykynän grafiitille
• Verkkovierailun aikana
Toimi seuraavasti, jos laite kuumenee:
• Pidä laitteen ohjelmisto päivitettynä uusimpaan versioon.
• Käynnissä olevien sovellusten väliset ristiriidat voivat aiheuttaa laitteen kuumenemisen.
Käynnistä laite uudelleen.
• Poista Wi-Fi-, GPS- ja Bluetooth-toiminnot käytöstä, kun et tarvitse niitä.
• Sulje sovellukset, jotka lisäävät akkuvirran kulutusta tai joita suoritetaan taustalla, jos et
käytä niitä.
• Poista tarpeettomat tiedostot tai käyttämättömät sovellukset.
• Vähennä näytön kirkkautta.
• Jos laite ylikuumenee tai tuntuu kuumalta pitkään, älä käytä sitä hetkeen. Jos laitteen
ylikuumeneminen jatkuu, ota yhteys Samsung-huoltoon.
Laiterajoitukset laitteen ylikuumetessa
Kun laite kuumenee, toiminnot ja suorituskyky voivat olla rajoitettuja tai laite voi sammua
jäähdyttämisen takia. Tämä ominaisuus on käytettävissä vain tuetuissa malleissa.
• Jos laite tulee tavallista kuumemmaksi, näkyviin tulee laitteen ylikuumenemisesta kertova
ilmoitus. Laitteen lämpötilan laskemista varten näytön kirkkautta ja toimintojen nopeutta
rajoitetaan ja akun lataaminen lopetetaan. Käynnissä olevat sovellukset suljetaan, ja voit vain
soittaa hätäpuheluja, kunnes laite on jäähtynyt.
• Jos laite ylikuumenee tai tuntuu kuumalta pitkään, näkyviin tulee sammutusilmoitus.
Sammuta laite ja odota, kunnes se on jäähtynyt.
7
Perustoiminnot
Käyttöympäristöä koskevia varotoimia
Laite voi kuumeta ympäristön takia seuraavissa olosuhteissa. Toimi varovasti, jotta akun käyttöikä
ei lyhene, laite ei vahingoitu eikä synny tulipaloa.
• Älä säilytä laitetta hyvin matalassa tai korkeassa lämpötilassa.
• Älä altista laitetta suoralle auringonvalolle pitkiksi ajoiksi.
• Älä käytä tai säilytä laitetta pitkiä aikoja hyvin kuumassa ympäristössä, kuten kesällä autossa.
• Älä aseta laitetta alueille, jotka voivat ylikuumeta, kuten sähköhuovan päälle.
• Älä säilytä laitetta lämmittimien, mikroaaltouunien, kuumien ruoanlaittovälineiden tai
paineastioiden lähellä tai sisällä.
• Älä koskaan käytä vaurioitunutta laturia tai akkua.
Pakkauksen sisältö
Tarkista, että tuotepakkaus sisältää seuraavat osat:
• Laite
• Pikaopas
• Laitteen mukana toimitettavat varusteet ja saatavissa olevat lisävarusteet voivat
vaihdella alueen tai palveluntarjoajan mukaan.
• Mukana toimitettavat varusteet on suunniteltu vain tähän laitteeseen, eivätkä ne
välttämättä ole yhteensopivia muiden laitteiden kanssa.
• Ulkoasua ja teknisiä ominaisuuksia voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.
• Voit ostaa lisävarusteita Samsung-jälleenmyyjältä. Varmista ennen ostamista, että ne
ovat yhteensopivia laitteen kanssa.
• Käytä vain Samsungin hyväksymiä varusteita. Hyväksymättömien lisävarusteiden
käyttäminen voi aiheuttaa suorituskykyongelmia ja vikoja, joita takuu ei kata.
• Kaikkien varusteiden saatavuus on kokonaan niitä valmistavien vastaavien yhtiöiden
vastuulla. Lisätietoja saatavilla olevista varusteista on Samsungin sivustossa.
8
Perustoiminnot
Laitteen osat
Kaiutin
Etukamera
Salama
Läheisyystunnistin
Kaiutin
Virtanäppäin
Kosketusnäyttö
Kotinäppäin
Viimeksi käytettyjen
sovellusten näppäin
Paluunäppäin
Monitoimiliitäntä
Kuulokemikrofonin
liitäntä
Mikrofoni
Takakamera
GPS-antenni
NFC-antenni (vain
SM-J330FN-malli)
Äänenvoimakkuusnäppäin
Salama
SIM-korttikelkka
► Yhden SIM-kortin
mallit: Muistikorttikelkka
► Kahden SIM-kortin
mallit:
SIM-kortti-/muistikorttikelkka
Pääantenni
9
Perustoiminnot
• Yhteysongelmia tai akkuvirran nopeaa kulumista voi ilmetä:
– – jos kiinnität metallisen tarran laitteen antennin alueelle
– – jos kiinnität laitteeseen metallia sisältävästä materiaalista valmistetun kannen
– – jos peität laitteen antennialueen käsillä tai joillakin esineillä käyttäessäsi tiettyjä
toimintoja, kuten puheluja tai mobiilidatayhteyttä
• Samsungin hyväksymän näytönsuojakalvon käyttäminen on suositeltavaa.
Hyväksymättömän näytönsuojakalvon käyttäminen voi aiheuttaa tunnistimien
virheellisen toiminnan.
• Älä peitä läheisyystunnistimen aluetta näytön lisävarusteilla, kuten
näytönsuojakalvolla tai tarroilla. Muutoin tunnistimeen voi tulla toimintahäiriö.
Näppäimet
Näppäin
Toiminto
Virta
Viimeksi käytettyjen
sovellusten näppäin
Koti
• Paina jonkin aikaa, kun haluat kytkeä tai katkaista
laitteen virran.
• Painamalla voit käynnistää näytön tai lukita sen.
• Napauttamalla voit avata viimeksi käytettyjen
sovellusten luettelon.
• Painamalla voit käynnistää näytön, kun näyttö on
lukittu.
• Painamalla voit palata alkunäyttöön.
• Painamalla jonkin aikaa voit käynnistää Googlesovelluksen.
• Napauttamalla voit palata edelliseen näyttöön.
Paluu
Äänenvoimakkuus
• Koskettamalla jonkin aikaa voit käyttää nykyisen
näytön lisäasetuksia.
• Painamalla tätä voit säätää laitteen
äänenvoimakkuutta.
10
Perustoiminnot
Akku
Akun lataaminen
Lataa akku, ennen kuin käytät sitä ensimmäisen kerran tai kun se on ollut pitkään
käyttämättömänä.
Käytä vain Samsungin hyväksymiä latureita, akkuja ja kaapeleita. Muut kuin hyväksytyt
laturit tai kaapelit voivat aiheuttaa akun räjähtämisen tai laitteen vahingoittumisen.
Laturin liittäminen väärin voi vahingoittaa laitetta vakavasti. Takuu ei kata
epäasianmukaisen käytön aiheuttamia vaurioita.
Säästä energiaa irrottamalla laturi, kun sitä ei tarvita. Laturissa ei ole virtakytkintä, joten
irrota laturi pistorasiasta sähkön säästämiseksi, kun se ei ole käytössä. Laturi on pidettävä
lähellä pistorasiaa ja helposti saatavilla latauksen ajan.
1 Kytke USB-kaapeli USB-virtasovittimeen ja kytke USB-kaapeli laitteesi monitoimiliitäntään.
2 Kytke USB-virtasovitin pistorasiaan.
3 Kun akku on latautunut täyteen, irrota laite laturista. Irrota laturi ensin laitteesta ja sitten
pistorasiasta.
11
Perustoiminnot
Akkuvirran kulutuksen pienentäminen
Laitteessa on useita asetuksia, jotka auttavat säästämään akkuvirtaa.
• Optimoi laite laitteen ylläpitotoiminnolla.
• Kun et käytä laitetta, sammuta näyttö painamalla virtanäppäintä.
• Ota virransäästötila käyttöön.
• Sulje tarpeettomat sovellukset.
• Poista Bluetooth-toiminto käytöstä, kun sitä ei käytetä.
• Poista Wi-Fi-toiminto käytöstä, kun sitä ei käytetä.
• Poista käytöstä synkronointia käyttävien sovellusten, kuten kalenterin tai sähköpostin,
automaattinen synkronointi.
• Lyhennä taustavalon kestoaikaa.
• Vähennä näytön kirkkautta.
Akun lataamista koskevia vihjeitä ja varotoimia
• Kun akkuvirta on vähissä, akkukuvake näyttää tyhjältä.
• Jos akku on täysin tyhjä, laitetta ei voi käynnistää, vaikka laturi olisi liitetty siihen. Anna tyhjän
akun latautua muutama minuutti ennen laitteen käynnistämistä.
• Jos käytät useita sovelluksia samanaikaisesti, verkkosovelluksia tai sovelluksia, jotka
tarvitsevat yhteyden toiseen laitteeseen, akun varaus kuluu nopeasti. Lataa akku täyteen
aina ennen tällaisten sovellusten käyttämistä, jotta vältät virran loppumisen datasiirron
aikana.
• Jos käytät laturin sijaan muuta virtalähdettä, kuten tietokonetta, latausnopeus voi olla
tavallista hitaampi pienemmän sähkövirran takia.
• Laitetta voi käyttää latauksen aikana, mutta akun lataaminen voi hidastua.
• Jos laitteen virransyöttö muuttuu epävakaaksi latauksen aikana, kosketusnäyttö ei ehkä
toimi. Jos näin käy, irrota laturi laitteesta.
• Laite ja laturi voivat kuumentua latauksen aikana. Tämä on normaalia, eikä sen pitäisi
vaikuttaa laitteen käyttöikään eikä suorituskykyyn. Jos akku kuumenee tavallista
voimakkaammin, laturi voi lopettaa lataamisen.
• Jos lataat laitetta monitoimiliitännän ollessa märkä, laite voi vahingoittua. Kuivaa
monitoimiliitäntä huolellisesti ennen laitteen lataamista.
• Jos laite ei lataudu asianmukaisesti, vie laite sekä laturi Samsung-huoltoon.
12
Perustoiminnot
SIM- tai USIM-kortti (nano-SIM-kortti)
SIM- tai USIM-kortin asentaminen
Asenna matkapuhelinpalvelun tarjoajan toimittama SIM- tai USIM-kortti.
Varo kadottamasta SIM- tai USIM-korttia äläkä anna niitä muiden käyttöön. Samsung ei
ole vastuussa mistään vahingoista tai haitoista, jotka aiheutuvat korttien katoamisesta tai
varastamisesta.
• Kahden SIM-kortin mallit: Joillakin alueilla datasiirtonopeudet voivat olla kahta SIMkorttia laitteessa käytettäessä hitaampia kuin yhtä SIM-korttia käytettäessä.
• Joidenkin LTE-palvelujen käyttömahdollisuus voi määräytyä palveluntarjoajan
mukaan. Jos haluat lisätietoja palvelun käyttömahdollisuudesta, ota yhteys
palveluntarjoajaasi.
► Yhden SIM-kortin mallit:
13
Perustoiminnot
► Kahden SIM-kortin mallit:
– – SIM-korttikelkka 1:
14
Perustoiminnot
– – SIM-korttikelkka 2:
1 Aseta poistotyökalu SIM-korttikelkassa olevaan reikään kelkan löysäämistä varten.
Varmista, että poistotyökalu on kohtisuorassa reikään nähden. Muussa tapauksessa laite
voi vahingoittua.
2 Vedä SIM-korttikelkka kelkan paikasta varovasti ulos.
15
Perustoiminnot
3 ► Yhden SIM-kortin mallit: Aseta SIM- tai USIM-kortti SIM-korttikelkkaan niin, että
kullanväriset liittimet ovat alaspäin.
► Kahden SIM-kortin mallit: Aseta SIM- tai USIM-kortti SIM-korttikelkkaan niin, että
kullanväriset liittimet ovat alaspäin.
Aseta ensisijainen SIM- tai USIM-kortti SIM-korttikelkkaan 1 ja toissijainen SIM- tai USIMkortti SIM-korttikelkkaan 2.
4 Paina SIM- tai USIM-kortti varovasti kiinni SIM-korttikelkkaan.
Jos korttia ei ole kiinnitetty pitävästi kelkkaan, SIM-kortti voi irrota kelkasta.
5 Aseta SIM-korttikelkka takaisin kelkan paikkaan.
• Jos asetat kelkan laitteeseen kelkan ollessa märkä, laite voi vahingoittua. Varmista
aina, että kelkka on kuiva.
• Aseta kelkka kokonaan kelkan paikkaan niin, etteivät nesteet pääse laitteeseen.
Kortin oikea asentaminen
► Kahden SIM-kortin mallit:
Nano-SIM-kortti
Nano-SIM-kortti
MicroSD-kortti
Käytä vain nano-SIM-korttia.
16
Perustoiminnot
SIM- tai USIM-kortin poistaminen
1 Aseta poistotyökalu SIM-korttikelkassa olevaan reikään kelkan löysäämistä varten.
2 Vedä SIM-korttikelkka kelkan paikasta varovasti ulos.
3 Irrota SIM- tai USIM-kortti.
► Yhden SIM-kortin mallit:
► Kahden SIM-kortin mallit:
4 Aseta SIM-korttikelkka takaisin kelkan paikkaan.
17
Perustoiminnot
Kahden SIM- tai USIM-kortin käyttäminen (kahden SIM-kortin
mallit)
Jos asetat kaksi SIM- tai USIM-korttia, voit käyttää kahta puhelinnumeroa tai palveluntarjoajaa
yhdessä laitteessa.
SIM- tai USIM-korttien aktivoiminen
Napauta Sovellukset-näytössä Asetukset → Yhteydet → SIM-kortin hallinta. Valitse SIM- tai
USIM-kortti ja aktivoi kytkin napauttamalla sitä.
SIM- tai USIM-korttien mukauttaminen
Napauta Sovellukset-näytössä Asetukset → Yhteydet → SIM-kortin hallinta ja valitse SIM- tai
USIM-kortti seuraavien toimintojen käyttöä varten:
• Kuvake: Vaihda SIM- tai USIM-kortin kuvaketta.
• Nimi: Vaihda SIM- tai USIM-kortin näyttönimeä.
• Verkkotila: Valitse SIM- tai USIM-kortin kanssa käytettävä verkkotyyppi.
Ensisijaisten SIM- tai USIM-korttien määrittäminen
Kun kaksi korttia on aktivoitu, voit määrittää äänipuhelut, viestit ja datapalvelut korttikohtaisesti.
Napauta Sovellukset-näytössä Asetukset → Yhteydet → SIM-kortin hallinta ja määritä korttien
ominaisuuksien asetukset ENSISIJAINEN SIM-KORTTI -toiminnolla.
Muistikortti
Muistikortin asentaminen
Muistikortin valmistajan tai tyypin mukaan voi olla, että laitteen muistikorttikapasiteetti poikkeaa
muista malleista ja etteivät jotkin muistikortit ole yhteensopivia laitteen kanssa. Voit tarkistaa
laitteen enimmäismuistikorttikapasiteetin Samsungin sivustosta.
• Kaikki muistikortit eivät ehkä ole täysin yhteensopivia laitteen kanssa.
Yhteensopimattoman kortin käyttäminen voi vahingoittaa laitetta tai muistikorttia tai
turmella kortille tallennetut tiedot.
• Varmista huolellisesti, että asetat muistikortin laitteeseen oikein päin.
18
Perustoiminnot
• Laite tukee muistikorttien FAT- ja exFAT-tiedostojärjestelmiä. Jos laitteeseen asetetaan
muussa tiedostojärjestelmässä alustettu kortti, laite pyytää alustamaan muistikortin
uudelleen tai se ei tunnista korttia lainkaan. Jos laite ei tunnista muistikorttia, alusta se
tietokoneessa.
• Tietojen kirjoittaminen ja poistaminen jatkuvasti lyhentää muistikorttien käyttöikää.
• Kun asetat muistikortin laitteeseen, muistikortin tiedostohakemisto näkyy kansiossa
Omat tiedostot → SD-kort.
1 Aseta poistotyökalu muistikorttikelkassa olevaan reikään kelkan löysäämistä varten.
Varmista, että poistotyökalu on kohtisuorassa reikään nähden. Muussa tapauksessa laite
voi vahingoittua.
19
Perustoiminnot
2 Vedä muistikorttikelkka kelkan paikasta varovasti ulos.
3 Aseta muistikortti muistikorttikelkkaan niin, että kullanväriset liittimet ovat alaspäin.
4 Paina muistikortti varovasti kiinni muistikorttikelkkaan.
Jos korttia ei ole kiinnitetty pitävästi kelkkaan, muistikortti voi irrota kelkasta.
5 Aseta muistikorttikelkka takaisin kelkan paikkaan.
• Jos asetat kelkan laitteeseen kelkan ollessa märkä, laite voi vahingoittua. Varmista
aina, että kelkka on kuiva.
• Aseta kelkka kokonaan kelkan paikkaan niin, etteivät nesteet pääse laitteeseen.
Muistikortin poistaminen
Ennen kuin poistat muistikortin, poista se ensin käytöstä, jotta poistaminen on turvallista.
Napauta Sovellukset-näytössä Asetukset → Laitteen ylläpito → Tallennustila → →
Tallennusasetukset → SD-kort. → POISTA KÄYTÖSTÄ.
1 Aseta poistotyökalu muistikorttikelkassa olevaan reikään kelkan löysäämistä varten.
2 Vedä muistikorttikelkka kelkan paikasta varovasti ulos.
3 Poista muistikortti.
4 Aseta muistikorttikelkka takaisin kelkan paikkaan.
Älä poista muistikorttia, kun laite siirtää tai lukee tietoja. Muutoin tietoja voi kadota tai
ne voivat vioittua tai muistikortti tai laite voi vahingoittua. Samsung ei ole vastuussa
mistään katoamisesta, joka johtuu vahingoittuneiden muistikorttien käytöstä, tietojen
katoaminen mukaan lukien.
20
Perustoiminnot
Muistikortin alustaminen
Tietokoneessa alustettu muistikortti ei ehkä ole yhteensopiva laitteen kanssa. Alusta muistikortti
laitteessa.
Napauta Sovellukset-näytössä Asetukset → Laitteen ylläpito → Tallennustila → →
Tallennusasetukset → SD-kort. → Alusta → ALUSTA.
Muista varmuuskopioida kaikki muistikortille tallennetut tärkeät tiedot ennen
muistikortin alustamista. Valmistajan takuu ei kata käyttäjän toimista johtuvaa tietojen
menetystä.
Laitteen virran kytkeminen ja katkaiseminen
Kytke laitteeseen virta painamalla virtanäppäintä muutama sekunti.
Kun käynnistät laitteen ensimmäisen kerran tai alkuperäisten tehdasasetusten palauttamisen
jälkeen, asenna laite näytön ohjeiden mukaisesti.
Voit katkaista virran laitteesta painamalla virtanäppäintä jonkin aikaa ja napauttamalla sitten
Katkaise virta.
Noudata kaikkia valtuutetun henkilöstön julkaisemia varoituksia ja ohjeita, kun olet
paikassa, jossa langattomien laitteiden käyttöä on rajoitettu, kuten lentokoneessa tai
sairaalassa.
Laitteen käynnistäminen uudelleen
Jos laite on jumissa eikä vastaa, käynnistä se uudelleen pitämällä virtanäppäintä ja
äänenvoimakkuuden vähennysnäppäintä painettuina samanaikaisesti yli seitsemän sekunnin
ajan.
Äänenvoimakkuuden
vähennysnäppäin
Virtanäppäin
21
Perustoiminnot
Kosketusnäytön käyttäminen
• Älä päästä kosketusnäyttöä kosketuksiin muiden sähkölaitteiden kanssa. Staattisen
sähkön purkaukset voivat saada kosketusnäytön toimimaan virheellisesti.
• Älä napauta kosketusnäyttöä millään terävällä esineellä äläkä paina sitä voimakkaasti
sormella, jotta näyttö ei vahingoitu.
• Laite ei ehkä tunnista kosketussyötteitä lähellä näytön reunoja, jotka ovat
kosketussyöttöalueen ulkopuolella.
• Kosketusnäytön jättäminen pitkäksi ajaksi käyttämättömäksi voi johtaa jälkikuviin
(kuvan "palamiseen" näyttöön) tai haamukuviin. Sammuta kosketusnäyttö, kun laite ei
ole käytössä.
• On suositeltavaa käyttää kosketusnäyttöä sormilla.
Napauttaminen
Avaa sovellus, valitse valikkokohde, paina näyttönäppäintä tai kirjoita merkki näytössä näkyvällä
näppäimistöllä sormella napauttamalla.
Koskettaminen jonkin aikaa
Napauta kohdetta tai näyttöä ja kosketa sitä yli kaksi sekuntia, jos haluat käyttää käytettävissä
olevia toimintoja.
22
Perustoiminnot
Vetäminen
Voit siirtää kohdetta koskettamalla sitä jonkin aikaa ja vetämällä sen kohdepaikkaan.
Kaksoisnapauttaminen
Voit lähentää Internet-sivun tai kuvan osaa kaksoisnapauttamalla. Palaa kaksoisnapauttamalla
uudelleen.
Pyyhkäiseminen
Saat näkyviin muut paneelit pyyhkäisemällä alkunäytössä tai Sovellukset-näytössä vasemmalle
tai oikealle. Voit selata Internet-sivua tai kohdeluetteloa, kuten yhteystietoja, pyyhkäisemällä ylös
tai alas.
23
Perustoiminnot
Levittäminen ja nipistäminen
Voit lähentää Internet-sivun, kartan tai kuvan osaa levittämällä kahta sormea erilleen. Voit
loitontaa nipistämällä.
Alkunäyttö ja Sovellukset-näyttö
Esittely
Alkunäyttö on laitteen kaikkien toimintojen käytön aloituspaikka. Siinä näkyvät pienoisohjelmat,
sovellusten pikavalinnat ja muut kohteet.
Sovellukset-näytössä näkyvät kaikkien sovellusten kuvakkeet, uudet asennetut sovellukset
mukaan lukien.
Näytön ulkoasu voi vaihdella alueen tai palveluntarjoajan mukaan.
Pienoisohjelma
Sovellus
Kansio
Uutisnäytön ilmaisin. Voit lukea eri
luokkien uusimmat artikkelit.
Näyttöilmaisin
Suosikkisovellukset
24
Perustoiminnot
Alkunäytön ja Sovellukset-näytön välillä siirtyminen
Avaa Sovellukset-näyttö pyyhkäisemällä alkunäytössä ylös- tai alaspäin. Palaa alkunäyttöön
pyyhkäisemällä Sovellukset-näytössä ylös- tai alaspäin. Voit myös painaa kotinäppäintä tai
napauttaa paluunäppäintä.
Alkunäyttö
Sovellukset-näyttö
Kohteiden siirtäminen
Kosketa kohdetta jonkin aikaa ja vedä se sitten uuteen paikkaan. Voit siirtää kohteen toiseen
paneeliin vetämällä sen näytön reunaan.
Voit lisätä sovelluksen pikavalinnan alkunäyttöön koskettamalla kohdetta jonkin aikaa
Sovellukset-näytössä ja vetämällä sen sitten näytön ylä- tai alareunaan. Sovelluksen pikavalinta
lisätään alkunäyttöön.
Voit myös siirtää usein käytettävät sovellukset pikavalinta-alueelle alkunäytön alareunaan.
Kansioiden luominen
Voit luoda kansioita ja kerätä niihin samantyyppiset sovellukset, mikä nopeuttaa sovellusten
käyttöä ja käynnistämistä.
1 Kosketa alkunäytössä tai Sovellukset-näytössä sovellusta jonkin aikaa ja vedä se sitten toisen
sovelluksen päälle.
25
Perustoiminnot
2 Pudota sovellus, kun kansion kehys näkyy sovellusten ympärillä.
Valitut sovellukset sisältävä uusi kansio luodaan. Napauta Anna kansion nimi ja anna
kansion nimi.
Uusien sovellusten lisääminen
Napauta LISÄÄ SOVELLUKSIA kansion kohdalla. Valitse sovellukset ja napauta LISÄÄ. Voit lisätä
sovelluksen myös vetämällä sen kansioon.
Sovellusten siirtäminen kansiosta
Kosketa sovellusta jonkin aikaa ja vedä se sitten uuteen paikkaan.
Kansion poistaminen
Kosketa kansiota jonkin aikaa ja napauta sitten Poista kansio. Vain kansio poistetaan. Kansion
sovellukset sijoitetaan uudelleen Sovellukset-näyttöön.
Alkunäytön muokkaaminen
Tuo muokkaustoiminnot näkyviin koskettamalla jonkin aikaa tyhjää aluetta alkunäytössä
tai nipistämällä sormia yhteen näytössä. Voit esimerkiksi määrittää taustakuvan ja lisätä
pienoisohjelmia. Voit myös lisätä tai poistaa alkunäytön paneeleja tai muuttaa niiden järjestystä.
• Sivujen lisääminen: Pyyhkäise vasemmalle ja napauta sitten
.
• Sivujen siirtäminen: Kosketa paneeliesikatselua jonkin aikaa ja vedä se sitten uuteen
paikkaan.
• Sivujen poistaminen: Napauta
sivulla.
26
Perustoiminnot
• Taustakuvat ja teemat: Muuta laitteen taustakuvaa, teemaa tai kuvakkeita.
• Pienoisohjelmat: Pienoisohjelmat ovat pieniä sovelluksia, jotka käynnistävät tietyn
sovelluksen toiminnot ja tuovat alkunäyttöön tietoja ja helpon mahdollisuuden sovellusten
käyttöön. Kosketa pienoisohjelmaa jonkin aikaa ja vedä se sitten uuteen paikkaan
alkunäytössä. Pienoisohjelma lisätään alkunäyttöön.
• Alkunäytön asetukset: Muuttamalla ruudukon kokoa voit esimerkiksi näyttää alkunäytössä
enemmän tai vähemmän kohteita.
Kaikkien sovellusten näyttäminen alkunäytössä
Voit asettaa laitteen näyttämään kaikki sovellukset alkunäytössä ilman erillistä Sovelluksetnäyttöä. Kosketa jonkin aikaa tyhjää aluetta alkunäytössä ja napauta sitten Alkunäytön
asetukset → Alkunäytön asettelu → Vain alkunäyttö → KÄYTÄ.
Voit nyt käyttää kaikkia sovelluksiasi pyyhkäisemällä vasemmalle alkunäytössä.
27
Perustoiminnot
Ilmoituskuvakkeet
Ilmoituskuvakkeet näkyvät näytön yläreunan tilarivillä. Taulukossa on lueteltu yleisimmät
kuvakkeet.
Tilarivi ei ehkä näy näytön yläreunassa joissakin sovelluksissa. Saat tilarivin näkyviin
vetämällä alas näytön yläreunasta.
Kuvake
Merkitys
Ei signaalia
/
Signaalin voimakkuus
/
Verkkovierailu (normaalin palvelualueen ulkopuolella)
/
Ensisijainen SIM- tai USIM-kortti (kahden SIM-kortin mallit)
GPRS-verkkoyhteys
EDGE-verkkoyhteys
UMTS-verkkoyhteys
HSDPA-verkkoyhteys
HSPA+-verkkoyhteys
/
LTE-verkkoyhteys
Wi-Fi-yhteys
Bluetooth-toiminto käytössä
Sijaintipalvelut käytössä
Puhelu meneillään
Vastaamatta jäänyt puhelu
Uusi teksti- tai multimediaviesti
Hälytys käytössä
Mykistystila käytössä
Värinätila käytössä
Lentotila käytössä
Virhe tai varoitus
Akun lataus
Akun varaustaso
28
Perustoiminnot
Lukitusnäyttö
Virtanäppäimen painaminen sammuttaa näytön ja lukitsee sen. Näyttö sammuu ja lukkiutuu
automaattisesti myös, jos laitetta ei käytetä tietyn ajan kuluessa.
Näyttö lukitaan Pyyhkäisy-menetelmällä, joka on näytön lukituksen oletusmenetelmä.
Voit poistaa näytön lukituksen painamalla virtanäppäintä tai kotinäppäintä ja pyyhkäisemällä
mihin tahansa suuntaan.
Voit muuttaa näytönlukitusmenetelmää napauttamalla Sovellukset-näytössä Asetukset →
Lukitusnäyttö ja suojaus → Näytön lukituksen tyyppi ja valitsemalla menetelmän.
Kun asetat kuvion, PIN-koodin tai salasanan näytönlukitusmenetelmäksi, voit estää
muiden pääsyn laitteeseesi ja siten suojata henkilökohtaisia tietojasi. Kun olet asettanut
näytönlukitusmenetelmän, laite vaatii avauskoodia aina, kun sen lukitus yritetään avata.
• Pyyhkäisy: Avaa näytön lukitus pyyhkäisemällä mihin tahansa suuntaan näytössä.
• Kuvio: Avaa näytön lukitus piirtämällä vähintään neljä pistettä sisältävä kuvio.
• PIN-koodi: Avaa näytön lukitus antamalla vähintään neljä numeroa sisältävä PIN-koodi.
• Salasana: Avaa näytön lukitus antamalla vähintään neljän kirjaimen, numeron tai
erikoismerkin pituinen salasana.
• Ei mitään: Älä aseta näytönlukitusmenetelmää.
Voit asettaa laitteen suorittamaan tehdasasetusten palautuksen, jos avauskoodi
annetaan väärin useita kertoja peräkkäin ja yritysten enimmäisraja saavutetaan. Napauta
Sovellukset-näytössä Asetukset → Lukitusnäyttö ja suojaus → Suojatun lukituksen
asetukset ja aktivoi Autom. tehdaspalautus -kytkin napauttamalla sitä.
29
Perustoiminnot
Ilmoituspaneeli
Ilmoituspaneelin käyttäminen
Kun saat uuden ilmoituksen esimerkiksi viestistä tai vastaamattomasta puhelusta, tilariville tulee
ilmoituskuvake. Jos haluat lisätietoja kuvakkeista, avaa ilmoituspaneeli ja lue tiedot.
Voit avata ilmoituspaneelin vetämällä tilariviä alaspäin. Voit sulkea ilmoituspaneelin
pyyhkäisemällä ylöspäin näytössä.
Voit avata ilmoituspaneelin, vaikka näyttö olisi lukittuna.
Voit käyttää seuraavia toimintoja ilmoituspaneelissa.
► Yhden SIM-kortin mallit:
Avaa Asetukset.
Pika-asetusnäppäimet
Napauta ilmoitusta ja suorita eri
toimintoja.
Poista kaikki ilmoitukset.
Estä ilmoitukset sovelluksista.
30
Perustoiminnot
► Kahden SIM-kortin mallit:
Avaa Asetukset.
Pika-asetusnäppäimet
SIM- ja USIM-korttitoiminnon
asetukset. Siirry SIM-kortin
hallintaan napauttamalla.
Napauta ilmoitusta ja suorita eri
toimintoja.
Poista kaikki ilmoitukset.
Estä ilmoitukset sovelluksista.
Pika-asetusnäppäinten käyttäminen
Voit ottaa käyttöön joitakin toimintoja napauttamalla pika-asetusnäppäimiä. Saat näkyviin lisää
näppäimiä pyyhkäisemällä alaspäin.
Voit muuttaa toimintojen asetuksia napauttamalla tekstiä jokaisen näppäimen alapuolella. Saat
näkyviin lisäasetuksia koskettamalla näppäintä jonkin aikaa.
Voit muuttaa näppäinten järjestystä napauttamalla → Painikkeiden järjestys, koskettamalla
näppäintä jonkin aikaa ja vetämällä sen sitten toiseen paikkaan.
31
Perustoiminnot
Tekstin syöttäminen
Näppäimistöasettelu
Näppäimistö tulee automaattisesti näkyviin, kun syötät tekstiä esimerkiksi viestien lähettämistä
ja muistiinpanojen luontia varten.
Tekstin syöttäminen ei ole tuettua joillakin kielillä. Vaihda syöttökieli joksikin tuetuksi
kieleksi tekstin syöttämistä varten.
Syötä isoja kirjaimia. Jos haluat
kirjoittaa pelkkiä isoja kirjaimia,
napauta kahdesti.
Poista edellinen merkki.
Syötä symboleja.
Siirry seuraavalle riville.
Muuta näppäimistön asetuksia.
Syötä välilyönti.
Syöttökielen vaihtaminen
Napauta → Kielet ja tyypit → SYÖTTÖKIELTEN HALLINTA ja valitse sitten käytettävät kielet.
Jos valitset vähintään kaksi kieltä, voit vaihtaa syöttökieltä pyyhkäisemällä välilyöntinäppäimessä
vasemmalle tai oikealle.
Näppäimistöasettelun vaihtaminen
Napauta
→ Kielet ja tyypit, valitse kieli ja valitse sitten käytettävä näppäimistöasettelu.
Kun 3x4-näppäimistö on käytössä, samassa näppäimessä on kolme tai neljä merkkiä.
Voit kirjoittaa merkin napauttamalla vastaavaa näppäintä toistuvasti, kunnes haluamasi
merkki on näkyvissä.
32
Perustoiminnot
Muita näppäimistötoimintoja
Koskettamalla jonkin aikaa voit käyttää eri toimintoja. Viimeksi käytetty toiminto voi aiheuttaa
sen, että näkyvissä on muita kuvakkeita -kuvakkeen sijaan.
• : Syötä tekstiä puhumalla.
Muuta puhesyötön asetuksia.
Aloita tai keskeytä tekstinsyöttö
puhumalla.
• : Lisää kohde leikepöydältä.
• : Syötä hymiöitä.
• : Vaihda yksikätisen käytön näppäimistöön.
• : Muuta näppäimistön asetuksia.
Kopioiminen ja liittäminen
1 Kosketa tekstiä jonkin aikaa.
2 Valitse haluamasi teksti vetämällä
- tai
-kuvaketta tai valitse kaikki teksti napauttamalla
Valitse kaikki.
3 Napauta Kopioi tai Leikkaa.
Valittu teksti kopioidaan leikepöydälle.
4 Kosketa jonkin aikaa kohtaa, johon teksti lisätään, ja napauta Liitä.
Voit liittää aiemmin kopioimasi tekstin napauttamalla Leikepöytä ja valitsemalla sitten
tekstin.
33
Perustoiminnot
Sanakirja
Voit hakea sanojen määritelmiä käyttäessäsi tiettyjä toimintoja, kuten selatessasi Internet-sivuja.
1 Kosketa jonkin aikaa sanaa, jonka määritelmän haluat hakea.
Jos haluamasi sana ei ole valittuna, valitse haluamasi teksti vetämällä
tai
.
2 Napauta Lisää → Sanakirja vaihtoehtojen luettelossa.
Jos sanakirjaa ei ole esiasennettu laitteeseen, napauta Siirry kohtaan Hallitse sanakirjoja.
→
sanakirjan vieressä ladataksesi sen.
3 Näytä määritelmä sanakirjaponnahdusikkunassa.
Voit siirtyä koko näytön näkymään napauttamalla . Saat näkyviin lisää määritelmiä
napauttamalla määritelmää näytössä. Voit lisätä sanan suosikkisanojesi luetteloon
napauttamalla tietonäkymässä tai käyttää sanaa hakusanana napauttamalla Hae
verkosta.
Ruudunkaappaus
Voit tehdä ruudunkaappauksen laitteen käytön aikana.
Paina kotinäppäintä ja virtanäppäintä jonkin aikaa samanaikaisesti. Voit tarkastella
ruudunkaappauskuvia Galleria-sovelluksessa.
Ruudunkaappaus ei ole mahdollista joidenkin sovellusten ja toimintojen käytön aikana.
Sovellusten avaaminen
Avaa sovellus valitsemalla sen kuvake alkunäytössä tai Sovellukset-näytössä.
Voit avata sovelluksen viimeksi käytettyjen sovellusten luettelosta napauttamalla
valitsemalla hiljattain käytetyn sovelluksen ikkunan.
ja
Sovelluksen sulkeminen
Napauta
ja sulje sovellus napauttamalla tai vetämällä sovelluksen ikkunaa vasemmalle tai
oikealle. Voit sulkea kaikki käynnissä olevat sovellukset napauttamalla SULJE KAIKKI.
34
Perustoiminnot
Suojattu kansio
Esittely
Suojattu kansio suojaa yksityistä sisältöäsi ja sovelluksiasi, kuten valokuvia ja muistiinpanoja, niin,
että muut eivät voi käyttää niitä. Voit pitää yksityisen sisältösi ja sovelluksesi suojattuina, vaikka
laite olisi lukitsemattomana.
Suojattu kansio on erillinen, suojattu tallennusalue. Suojatussa kansiossa olevia tietoja ei
voi siirtää muihin laitteisiin hyväksymättömien jakotapojen, kuten USB-yhteyden tai Wi-Fi
Direct -toiminnon, avulla. Jos käyttöjärjestelmää yritetään mukauttaa tai ohjelmistoa
muuttaa, suojattu kansio lukkiutuu automaattisesti, eikä sitä voi käyttää. Ennen kuin
tallennat tietoja suojattuun kansioon, varmuuskopioi tiedot toiseen suojattuun sijaintiin.
35
Perustoiminnot
Suojatun kansion luominen
1 Napauta Sovellukset-näytössä Asetukset → Lukitusnäyttö ja suojaus → Suojattu kansio.
2 Napauta KIRJ. ja kirjaudu sisään Samsung-tilillesi.
3 Valitse suojatun kansion kanssa käytettävä lukitustyyppi ja määritä asetukset noudattamalla
näytön ohjeita.
Jos unohdat suojatun kansion lukituksen avauskoodin, voit palauttaa sen Samsung-tilisi
avulla. Napauta palautuspainiketta, joka tulee näkyviin, kun virheellinen avauskoodi
annetaan, ja anna Samsung-tilisi salasana.
Suojatun kansion automaattisen lukituksen määrittäminen
Voit asettaa laitteen lukitsemaan suojatun kansion automaattisesti, kun sitä ei käytetä.
1 Napauta Sovellukset-näytössä Suojattu kansio.
2 Napauta → Asetukset → Lukitse suojattu kansio autom.
3 Valitse lukitusasetus.
Voit lukita suojatun kansion manuaalisesti napauttamalla Lukitse.
Sisällön siirtäminen
Voit siirtää sisältöä, kuten valokuvia ja yhteystietoja, suojattuun kansioon. Seuraavat toiminnot
ovat esimerkki kuvan siirtämisestä oletustallennustilasta suojattuun kansioon.
1 Napauta Sovellukset-näytössä Galleria.
2 Valitse kuva ja napauta → Siirrä säilöön Suojattu kansio.
Valitut kohteet siirretään vastaavaan sovellukseen suojatussa kansiossa.
Voit siirtää sisältöä suojatusta kansiosta vastaavaan sovellukseen oletustallennustilassa.
Valitse kohde ja napauta sitten → Poista kohteesta Suojattu kansio.
36
Perustoiminnot
Sovellusten lisääminen
Voit lisätä käytettävän sovelluksen suojattuun kansioon.
1 Napauta Sovellukset-näytössä Suojattu kansio.
2 Napauta Lisää sovelluksia.
3 Valitse vähintään yksi laitteeseen asennettu sovellus ja napauta LIS.
Voit asentaa sovelluksia Play Kauppa -palvelusta napauttamalla LATAA PLAY-KAUPASTA.
Voit asentaa sovelluksia Galaxy Apps -palvelusta napauttamalla LATAA GALAXY APPSISTA.
Sovellusten poistaminen suojatusta kansiosta
Napauta Muokkaa sovelluksia, valitse sovellukset ja napauta sitten Poista asennus.
Tilien lisääminen
Voit lisätä Samsung- ja Google-tilisi tai muut tilisi, joiden kanssa suojatun kansion sovellukset
synkronoidaan.
1 Napauta Sovellukset-näytössä Suojattu kansio.
2 Napauta → Asetukset → Tilit → Lisää tili.
3 Valitse tilipalvelu.
4 Määritä tilin asetukset noudattamalla näyttöön tulevia ohjeita.
Suojatun kansion piilottaminen
Voit piilottaa suojatun kansion pikavalinnan Sovellukset-näytössä.
1 Napauta Sovellukset-näytössä Suojattu kansio.
2 Napauta → Asetukset ja poista käytöstä Näytä suojattu kansio -kytkin napauttamalla sitä.
Jos haluat saada Suojattu kansio ‑pikavalinnan uudelleen näkyviin, avaa Sovellukset-näyttö,
napauta Asetukset → Lukitusnäyttö ja suojaus → Suojattu kansio ja ota se käyttöön
napauttamalla Näytä suojattu kansio ‑kytkintä.
37
Perustoiminnot
Suojatun kansion varmuuskopiointi ja palauttaminen
Voit varmuuskopioida suojatun kansion sisältöä ja sovelluksia Samsung Cloud -palveluun
Samsung-tilisi avulla ja palauttaa ne myöhemmin.
Tietojen varmuuskopiointi
1 Napauta Sovellukset-näytössä Suojattu kansio.
2 Napauta → Asetukset → Varmuuskopioi ja palauta.
3 Napauta Lisää tili ja rekisteröidy ja kirjaudu sisään Samsung-tilillesi.
4 Napauta Suojattu kansioin tietojen varmuuskop.
5 Valitse kohteet, jotka haluat varmuuskopioida, ja napauta VARMUUSKOPIOI NYT.
Tiedot varmuuskopioidaan Samsung Cloud -palveluun.
Tietojen palauttaminen
1 Napauta Sovellukset-näytössä Suojattu kansio.
2 Napauta → Asetukset → Varmuuskopioi ja palauta.
3 Napauta Palauta varmuuskopio.
4 Valitse laite ja tietotyypit, jotka haluat palauttaa, ja napauta PALAUTA.
Varmuuskopioidut tiedot palautetaan laitteeseen.
38
Perustoiminnot
Suojatun kansion asennuksen poistaminen
Voit poistaa suojatun kansion asennuksen ja siinä olevan sisällön ja sovellukset.
1 Napauta Sovellukset-näytössä Asetukset → Lukitusnäyttö ja suojaus → Suojattu kansio
→ Poista asennus.
2 Napauta POISTA ASENNUS.
Voit varmuuskopioida sisällön ennen Suojatun kansion asennuksen poistamista valitsemalla
Poista mediatiedostot suojatusta kansiosta ja napauttamalla POISTA ASENNUS. Kun
haluat käyttää suojatusta kansiosta varmuuskopioituja tietoja, avaa Samsung-kansio,
käynnistä Omat tiedostot -sovellus ja napauta sitten Sisäinen muisti → Secure Folder.
Samsung Notes -sovellukseen tallennettuja muistiinpanoja ei varmuuskopioida.
Moni-ikkuna
Esittely
Moni-ikkunatoiminnon avulla voit käyttää kahta sovellusta yhtä aikaa jaetun näytön näkymässä.
Jotkin sovellukset eivät ehkä tue tätä toimintoa.
Jaetun näytön näkymä
39
Perustoiminnot
Jaetun näytön näkymä
1 Avaa viimeksi käytettyjen sovellusten luettelo napauttamalla .
2 Pyyhkäise ylös- tai alaspäin ja napauta hiljattain käytetyn sovelluksen ikkunassa.
Valittu sovellus käynnistyy ylemmässä ikkunassa.
3 Valitse toinen käynnistettävä sovellus pyyhkäisemällä ylös- tai alaspäin alemmassa
ikkunassa.
Jos haluat käynnistää sovelluksia, joita ei ole viimeksi käytettyjen sovellusten luettelossa,
napauta LISÄÄ SOV. ja valitse sovellus.
40
Perustoiminnot
Lisätoimintojen käyttäminen
Napauttamalla palkkia sovellusikkunoiden välissä voit käyttää lisätoimintoja.
Vaihda sijaintia
sovellusikkunoiden välillä.
Sulje valittu sovellus.
Ikkunan koon muuttaminen
Voit säätää sovellusikkunoiden kokoa vetämällä ikkunoiden välissä olevaa palkkia ylös tai alas.
41
Perustoiminnot
Tekstin tai kuvien jakaminen ikkunoiden välillä
Voit vetää ja pudottaa tekstiä tai kopioituja kuvia ikkunasta toiseen. Paina jonkin aikaa kohdetta
valitussa ikkunassa ja vedä se johonkin kohtaan toisessa ikkunassa.
Jotkin sovellukset eivät ehkä tue tätä toimintoa.
Jaetun näytön näkymän pienentäminen
Voit pienentää jaetun näytön näkymän painamalla kotinäppäintä. -kuvake tulee tilapalkkiin.
Alemmassa ikkunassa oleva sovellus sulkeutuu ja ylemmässä ikkunassa oleva pysyy aktiivisena
pienennetyssä jaetun näytön näkymässä.
Voit sulkea pienennetyn jaetun näytön näkymän avaamalla ilmoituspaneelin ja napauttamalla
-kuvaketta moni-ikkunailmoituksessa.
Ikkunan suurentaminen
Napauta sovellusikkunaa ja vedä ikkunoiden välissä oleva palkki näytön ylä- tai alareunaan.
42
Perustoiminnot
Samsung-tili
Esittely
Samsung-tilisi on yhdistetty tilipalvelu, jonka avulla voit käyttää erilaisia Samsungin palveluja
mobiililaitteissa, televisioissa ja Samsungin Internet-sivustossa. Kun Samsung-tilisi on rekisteröity,
voit käyttää Samsungin sovelluksia kirjautumatta sisään tilillesi.
Luo Samsung-tilisi sähköpostiosoitteesi avulla.
Jos haluat nähdä luettelon palveluista, joita voit käyttää Samsung-tilisi kanssa, mene
osoitteeseen account.samsung.com. Saat lisätietoja Samsung-tileistä avaamalla Sovelluksetnäytön ja napauttamalla Asetukset → Pilvi ja tilit → Tilit → Samsung-tili → Ohje.
Samsung-tilin rekisteröinti
Uuden Samsung-tilin rekisteröinti
Jos sinulla ei ole Samsung-tiliä, luo tili.
1 Napauta Sovellukset-näytössä Asetukset → Pilvi ja tilit → Tilit → Lisää tili.
2 Napauta Samsung-tili → LUO TILI.
3 Luo tili valmiiksi noudattamalla näytön ohjeita.
Olemassa olevan Samsung-tilin rekisteröinti
Jos sinulla on jo Samsung-tili, rekisteröi se laitteeseen.
1 Napauta Sovellukset-näytössä Asetukset → Pilvi ja tilit → Tilit → Lisää tili.
2 Napauta Samsung-tili → KIRJAUDU.
3 Anna sähköpostiosoitteesi ja salasanasi ja napauta sitten KIRJAUDU.
Jos olet unohtanut tilisi tiedot, napauta Unohditko tunnuksesi tai salasanasi? Saat tilisi
tiedot selville antamalla pyydetyt tiedot ja suojauskoodin, joka näkyy näytössä.
43
Perustoiminnot
Samsung-tilin poistaminen
Kun poistat rekisteröidyn Samsung-tilisi laitteesta, myös yhteystietosi, tapahtumasi ja muut
tietosi poistetaan.
1 Napauta Sovellukset-näytössä Asetukset → Pilvi ja tilit → Tilit.
2 Napauta Samsung-tili → → Poista tili → OK.
3 Anna Samsung-tilisi salasana ja napauta sitten POISTA TILI.
Tietojen siirtäminen aiemmasta laitteesta
Voit siirtää yhteystietoja, kuvia ja muita tietoja aiemmasta laitteestasi tähän laitteeseen Smart
Switch -toiminnon avulla tai Samsung Cloud -palvelusta.
• Tämä toiminto ei ehkä ole tuettu joissakin laitteissa tai tietokoneissa.
• Käyttöön liittyy rajoituksia. Lisätietoja on osoitteessa www.samsung.com/smartswitch.
Samsung suhtautuu tekijänoikeuksiin vakavasti. Siirrä vain sisältöä, jonka omistat tai
jonka siirtämiseen sinulla on oikeus.
Tietojen siirtäminen Smart Switch -toiminnon avulla
Voit siirtää aiemman laitteesi tiedot laitteeseesi Samsung Smart Switch -sovelluksen avulla.
Seuraavat Samsung Smart Switch -versiot ovat saatavilla.
• Mobiiliversio: Voit siirtää tietoja mobiililaitteesta toiseen. Voit ladata sovelluksen Galaxy
Apps -kaupasta tai Play Kauppa -palvelusta.
• Tietokoneversio: Voit siirtää tietoja laitteestasi tietokoneeseen ja päinvastoin. Voit ladata
sovelluksen osoitteesta www.samsung.com/smartswitch.
44
Perustoiminnot
Tietojen siirtäminen langattomasti Wi-Fi Direct ‑toiminnon avulla
Voit siirtää tiedot aiemmasta laitteestasi uuteen laitteeseesi langattomasti Wi-Fi Direct
-toiminnon avulla.
1 Lataa ja asenna Smart Switch -sovellus Galaxy Apps -kaupasta tai Play Kauppa -palvelusta
molempiin laitteisiin.
2 Aseta laitteet lähelle toisiaan.
3 Käynnistä Smart Switch kummassakin laitteessa.
4 Napauta aiemmassa laitteessa LANGATON → LÄHETÄ → YHDISTÄ.
5 Napauta uudessa laitteessasi LANGATON → VASTAANOTA ja valitse aiemman laitteen
tyyppi.
6 Siirrä tiedot aiemmasta laitteestasi noudattamalla näytön ohjeita.
Varmuuskopiotietojen siirtäminen tietokoneesta
Voit siirtää tietoja laitteestasi tietokoneeseen ja päinvastoin. Lataa Smart Switch
-tietokonesovellus osoitteesta www.samsung.com/smartswitch. Varmuuskopioi tiedot
aiemmasta laitteestasi tietokoneeseen ja tuo tiedot uuteen laitteeseen.
45
Perustoiminnot
1 Siirry tietokoneella osoitteeseen www.samsung.com/smartswitch ja lataa Smart Switch.
2 Käynnistä Smart Switch tietokoneessa.
Jos aiempi laitteesi ei ole Samsung-laite, varmuuskopioi tiedot tietokoneeseen laitteen
valmistajan toimittamalla ohjelmalla. Siirry sitten vaiheeseen 5.
3 Liitä aiempi laitteesi tietokoneeseen USB-kaapelilla.
4 Varmuuskopioi tiedot laitteesta noudattamalla tietokoneessa näytön ohjeita. Irrota sitten
aiempi laite tietokoneesta.
5 Liitä uusi laitteesi tietokoneeseen USB-kaapelilla.
6 Siirrä tiedot uuteen laitteeseen noudattamalla tietokoneen näytön ohjeita.
Tietojen siirtäminen Samsung Cloud -palvelun avulla
Varmuuskopioi tiedot aiemmasta laitteestasi Samsung Cloud -palveluun ja palauta tiedot uuteen
laitteeseen. Samsung Cloud -palvelun käyttäminen edellyttää, että olet rekisteröinyt Samsungtilisi ja kirjaudut sisään sen avulla. Lisätietoja on Samsung-tili-kohdassa.
1 Varmuuskopioi aiemmassa laitteessa tiedot Samsung-tilillesi.
2 Käynnistä uudessa laitteessasi Asetukset-sovellus ja napauta Pilvi ja tilit → Samsung Cloud
→ Palauta.
3 Napauta ja valitse aiempi laite laiteluettelosta.
4 Valitse tietotyypit, jotka haluat palauttaa, ja napauta PALAUTA NYT.
46
Perustoiminnot
Laitteen ja tietojen hallinta
Laitteen liittäminen tietokoneeseen tietojen siirtämistä varten
Esimerkiksi ääni-, video- ja kuvatiedostoja voidaan siirtää laitteesta tietokoneeseen tai
päinvastoin.
Älä irrota USB-kaapelia laitteesta tiedostojen siirron aikana. Muutoin tietoja voi kadota tai
laite voi vahingoittua.
Laitteiden välinen yhteys ei ehkä toimi oikein, jos ne liitetään USB-keskittimen kautta.
Liitä laite tietokoneen USB-porttiin suoraan.
1 Liitä laite tietokoneeseen USB-kaapelilla.
2 Avaa ilmoituspaneeli ja napauta sitten USB siirtää mediatiedostoja → Siirrä
mediatiedostot.
Jos tietokone ei tunnista laitettasi, napauta Siirrä kuvia.
3 Salli tietokoneen käyttää laitteesi tietoja napauttamalla SALLI.
Kun tietokone tunnistaa laitteesi, laite näkyy Oma tietokone -kohdassa.
4 Siirrä tiedostoja laitteen ja tietokoneen välillä.
Laitteen päivittäminen
Laitteeseen voidaan päivittää uusin ohjelmisto.
Päivittäminen langattoman yhteyden välityksellä
Uusin ohjelmisto voidaan päivittää laitteeseen suoraan firmware over-the-air (FOTA) -palvelun
avulla.
Napauta Sovellukset-näytössä Asetukset → Ohjelmistopäivitys → Lataa päivitykset
manuaalisesti.
Kun napautat Lataa päivitykset automaattisesti -kytkintä aktivoidaksesi sen, päivitykset
latautuvat, kun laite liittyy Wi-Fi-verkkoon.
47
Perustoiminnot
Päivittäminen Smart Switch -sovelluksella
Voit yhdistää laitteen tietokoneeseen ja päivittää laitteeseen uusimman ohjelmiston.
1 Siirry tietokoneella osoitteeseen www.samsung.com/smartswitch ja lataa ja asenna Smart
Switch.
2 Käynnistä Smart Switch tietokoneessa.
3 Liitä laite tietokoneeseen USB-kaapelilla.
4 Jos ohjelmistopäivitys on saatavissa, päivitä laite noudattamalla näytön ohjeita.
• Älä sammuta tietokonetta tai irrota USB-kaapelia, kun laitetta päivitetään.
• Älä liitä muita medialaitteita tietokoneeseen laitteen päivityksen aikana. Muutoin
päivityksessä voi ilmetä häiriöitä. Ennen päivitystä irrota kaikki muut medialaitteet
tietokoneesta.
Tietojen varmuuskopioiminen ja palauttaminen
Voit pitää henkilökohtaiset tietosi, sovellustiedot ja asetukset suojattuina laitteessa.
Voit varmuuskopioida arkaluontoiset tietosi ja käyttää niitä myöhemmin. Tietojen
varmuuskopioiminen ja palauttaminen edellyttää kirjautumista Google- tai Samsung-tiliin.
Lisätietoja on Samsung-tili- ja Tilit-kohdissa.
Samsung-tilin käyttäminen
Napauta Sovellukset-näytössä Asetukset → Pilvi ja tilit → Varmuuskopioi ja palauta
→ Varmuuskop.asetukset Samsung-tilin kohdalla, aktivoi varmuuskopioitavat kohteet
napauttamalla niiden vieressä olevaa kytkintä ja napauta sitten VARMUUSKOPIOI NYT.
Tiedot varmuuskopioidaan Samsung Cloud -palveluun. Lisätietoja on Samsung Cloud -kohdassa.
Voit asettaa laitteen varmuuskopioimaan tiedot automaattisesti aktivoimalla AUTOMAATTINEN
VARMUUSKOPIOINTI -kytkimen napauttamalla sitä.
Voit palauttaa tiedot Samsung Cloud -palvelusta Samsung-tilin avulla napauttamalla Palauta.
Valitse laite ja tietotyypit, jotka haluat palauttaa, ja napauta PALAUTA NYT. Valitut tiedot
palautetaan laitteeseen.
48
Perustoiminnot
Google-tilin käyttäminen
Napauta Sovellukset-näytössä Asetukset → Pilvi ja tilit → Varmuuskopioi ja palauta ja
aktivoi sitten Google-tilin Varmuuskopioi omat tiedot -kytkin napauttamalla sitä. Napauta
Varmuuskopioinnin tili ja valitse jokin tili varmuuskopioinnin tiliksi.
Voit palauttaa tiedot Google-tilin avulla aktivoimalla Automaattinen palautus -kytkimen
napauttamalla sitä. Kun asennat sovelluksia uudelleen, varmuuskopioidut asetukset ja tiedot
palautetaan.
Alkuperäisten tietojen palauttaminen
Voit poistaa kaikki asetukset ja tiedot laitteesta. Varmuuskopioi kaikki laitteeseen tallennetut
tärkeät tiedot ennen tehdasasetusten palauttamista. Lisätietoja on Tietojen varmuuskopioiminen
ja palauttaminen -kohdassa.
Napauta Sovellukset-näytössä Asetukset → Yleinen hallinta → Palauta → Alkuperäisten
tietojen palautus → PALAUTA → POISTA KAIKKI. Laite käynnistyy uudelleen automaattisesti.
Jakotoiminnot
Voit jakaa sisältöä eri jakotoimintojen avulla. Seuraavassa on esimerkki kuvien jakamisesta.
Tiedostojen jakamisesta matkapuhelinverkon kautta saattaa aiheutua lisäkustannuksia.
1 Napauta Sovellukset-näytössä Galleria.
2 Valitse kuva.
3 Napauta Jaa ja valitse jakotapa, kuten Bluetooth tai sähköposti.
49
Perustoiminnot
Voit lisäksi hyödyntää seuraavaa toimintoa:
• Linkkien jako: Lataa sisältöä Samsung-tallennustilaan ja jaa linkki ja käyttökoodi
muiden kanssa, vaikka heidän tietojaan ei olisi tallennettu yhteystietoluetteloosi. Tämän
toiminnon käyttäminen edellyttää puhelinnumerosi vahvistamista.
Jos sinulla on viestintä- tai jakamishistoriaa, ne henkilöt, joihin olet ollut yhteydessä,
näkyvät jakoasetuspaneelissa. Voit jakaa sisältöä suoraan henkilöiden kanssa vastaavan
sovelluksen kautta valitsemalla henkilön kuvakkeen. Jos toiminto ei ole käytössä, avaa
Sovellukset-näyttö, napauta Asetukset → Edistykselliset toiminnot ja aktivoi sitten
Suora jako -kytkin napauttamalla sitä.
4 Jaa kuva muiden kanssa noudattamalla näytön ohjeita.
Kun kuva lähetetään vastaanottajien laitteisiin, heidän laitteissaan näkyy ilmoitus. Kuvaa voi
tarkastella tai sen voi ladata napauttamalla ilmoitusta.
Hätätila
Voit vähentää akkuvirran kulutusta kytkemällä laitteen hätätilaan. Jotkin sovellukset ja toiminnot
ovat rajoitettuja. Hätätilassa voit esimerkiksi soittaa hätäpuhelun, lähettää sijaintitietosi muille ja
toistaa hälytysäänen.
Paina virtanäppäintä jonkin aikaa ja napauta sitten Hätätila.
Jäljellä oleva käyttöaika näyttää ajan, joka on jäljellä, ennen kuin akkuvirta loppuu.
Jäljellä oleva käyttöaika voi vaihdella laitteen asetusten ja käyttöolojen mukaan.
Hätätilan poistaminen käytöstä
Voit poistaa hätätilan käytöstä napauttamalla → Poista hätätila käytöstä. Voit myös painaa
virtanäppäintä jonkin aikaa ja napauttaa sitten Hätätila.
50
Sovellukset
Sovellusten asentaminen tai asennuksen
poistaminen
Galaxy Apps
Voit ostaa ja ladata sovelluksia. Voit ladata sovelluksia, jotka on suunniteltu nimenomaan
Samsung Galaxy -laitteisiin.
Napauta Sovellukset-näytössä Galaxy Apps.
Tämän sovelluksen käyttömahdollisuus määräytyy alueen ja palveluntarjoajan mukaan.
Sovellusten asentaminen
Voit selata sovelluksia luokittain tai etsiä niitä hakusanalla napauttamalla hakukenttää.
Näet tietoja sovelluksesta valitsemalla sen. Voit ladata maksuttomia sovelluksia napauttamalla
ASENNA. Voit ostaa ja ladata maksullisia sovelluksia napauttamalla hintaa ja noudattamalla
näytön ohjeita.
Voit muuttaa automaattisen päivityksen asetuksia napauttamalla → Asetukset →
Päivitä sovellukset automaattisesti ja valitsemalla sitten vaihtoehdon.
Play Kauppa
Voit ostaa ja ladata sovelluksia.
Napauta Sovellukset-näytössä Play Kauppa.
Sovellusten asentaminen
Voit selata sovelluksia luokittain tai etsiä sovelluksia hakusanan avulla.
Näet tietoja sovelluksesta valitsemalla sen. Voit ladata maksuttomia sovelluksia napauttamalla
ASENNA. Voit ostaa ja ladata maksullisia sovelluksia napauttamalla hintaa ja noudattamalla
näytön ohjeita.
→ Asetukset →
Voit muuttaa automaattisen päivityksen asetuksia napauttamalla
Automaattiset sovelluspäivitykset ja valitsemalla sitten vaihtoehdon.
51
Sovellukset
Sovellusten hallinta
Sovellusten asennuksen poistaminen ja sovellusten lepotilan käyttäminen
Kosketa sovellusta jonkin aikaa ja valitse vaihtoehto.
• Poista käyt.: Poista käytöstä valitut oletussovellukset, joiden asennusta ei voi poistaa
laitteesta.
• Lepotila: Siirrä sovellukset lepotilaan, jolloin niitä ei suoriteta taustalla ja akkuvirtaa säästyy.
• Poista asennus: Poista ladattujen sovellusten asennus.
Sovellusten ottaminen käyttöön
Voit myös napauttaa Sovellukset-näytössä Asetukset → Sovellukset →
käytöstä, valita sovelluksen ja napauttaa sitten OTA KÄYTTÖÖN.
→ Poistettu
Sovellusten käyttöoikeuksien määrittäminen
Joidenkin sovellusten oikea toiminta edellyttää, että niillä on oikeus käyttää tietojasi, jotka ovat
laitteessa. Kun avaat sovelluksen, näkyviin voi tulla ponnahdusikkuna, joka pyytää tiettyjen
toimintojen tai tietojen käyttöoikeutta. Myönnä käyttöoikeudet sovellukselle napauttamalla
ponnahdusikkunassa SALLI.
Voit tarkastella sovellusten käyttöoikeusasetuksia avaamalla Sovellukset-näytön ja napauttamalla
Asetukset → Sovellukset. Valitse sovellus ja napauta Luvat. Voit tarkastella sovelluksen
käyttöoikeusluetteloa ja muuttaa sen käyttöoikeuksia.
Voit tarkastella tai muuttaa sovelluksen asetuksia käyttöoikeusluokan mukaan avaamalla
Sovellukset-näytön ja napauttamalla Asetukset → Sovellukset → → Sovelluksen oikeudet.
Valitse kohde ja myönnä oikeudet napauttamalla sovellusten vieressä olevia kytkimiä.
Jos et myönnä sovelluksille käyttöoikeuksia, sovellusten perustoiminnot eivät ehkä toimi
oikein.
52
Sovellukset
Puhelin
Esittely
Voit soittaa tai vastaanottaa ääni- ja videopuheluja.
Puhelujen soittaminen
1 Napauta Sovellukset-näytössä Puhelin.
2 Anna puhelinnumero.
Jos näppäimistö ei näy näytössä, avaa näppäimistö napauttamalla
3 ► Yhden SIM-kortin mallit: Soita äänipuhelu napauttamalla
napauttamalla
.
tai videopuhelu
.
Käytä lisävaihtoehtoja.
Lisää numero
yhteystietoluetteloon.
Esikatsele puhelinnumeroa.
Poista edellinen merkki.
Piilota näppäimistö.
53
Sovellukset
► Kahden SIM-kortin mallit: Soita äänipuhelu napauttamalla
videopuhelu napauttamalla .
tai
tai soita
Käytä lisävaihtoehtoja.
Lisää numero
yhteystietoluetteloon.
Esikatsele puhelinnumeroa.
Poista edellinen merkki.
Piilota näppäimistö.
Pikavalintojen käyttäminen
Voit soittaa puheluja nopeasti määrittämällä pikavalintanumeroita.
Kun haluat määrittää numeron pikavalintaan, napauta → Pikavalinta, valitse
pikavalintanumero ja lisää sitten puhelinnumero.
Voit soittaa puhelun koskettamalla jonkin aikaa pikavalintanumeroa numeronäppäimistössä.
Jos haluat määrittää pikavalintanumeron 10 tai sitä suuremman, napauta numeron ensimmäisiä
numeroita ja kosketa sitten jonkin aikaa viimeistä numeroa.
Jos esimerkiksi asetat numeron 123 pikavalintanumeroksi, napauta 1, napauta 2 ja kosketa sitten
jonkin aikaa 3.
Puhelujen soittaminen lukitusta näytöstä
Vedä lukitussa näytössä
-kuvake suuren ympyrän ulkopuolelle.
Puhelujen soittaminen puhelulokeista, yhteystietoluetteloista tai paikoista
Napauta VIIMEIS., YHTEYSTIEDOT tai PAIKAT ja pyyhkäise oikealle sen yhteystiedon tai
puhelinnumeron kohdalla, johon haluat soittaa.
54
Sovellukset
Soittaminen ulkomaille
1 Avaa näppäimistö napauttamalla , jos näppäimistö ei näy näytössä.
2 Kosketa 0-näppäintä jonkin aikaa, kunnes +-merkki tulee näkyviin.
3 ► Yhden SIM-kortin mallit: Anna maan numero, suuntanumero ja puhelinnumero ja
napauta sitten
.
► Kahden SIM-kortin mallit: Anna maan numero, suuntanumero ja puhelinnumero ja
napauta sitten
tai
.
Puhelujen vastaanottaminen
Puheluun vastaaminen
Kun puhelu saapuu, vedä
-kuvake suuren ympyrän ulkopuolelle.
Puhelun hylkääminen
Kun puhelu saapuu, vedä
-kuvake suuren ympyrän ulkopuolelle.
Jos haluat lähettää viestin hylätessäsi saapuvan puhelun, vedä hylkäysviestipalkkia ylöspäin.
Voit luoda erilaisia hylkäysviestejä avaamalla Sovellukset-näytön, napauttamalla Puhelin → →
Asetukset → Pikahylkäysviestit, kirjoittamalla viestin ja napauttamalla sitten .
Vastaamattomat puhelut
Jos puheluun ei vastata, -kuvake tulee näkyviin tilariville. Saat vastaamattomien puhelujen
luettelon näkyviin avaamalla ilmoituspaneelin. Voit näyttää vastaamattomat puhelut myös
napauttamalla Sovellukset-näytössä Puhelin → VIIMEIS.
55
Sovellukset
Puhelinnumerojen estäminen
Voit estää puhelut, jotka tulevat tietyistä, estoluetteloon lisätyistä numeroista.
1 Napauta Sovellukset-näytössä Puhelin → → Asetukset → Estä numerot.
2 Napauta , valitse yhteystiedot ja napauta sitten VALMIS.
Voit antaa numeron manuaalisesti napauttamalla Anna puhelinnumero, kirjoittamalla
puhelinnumeron ja napauttamalla sitten .
Kun estetyt numerot yrittävät ottaa sinun yhteyden, et saa ilmoitusta. Puheluista jää merkintä
puhelulokiin.
Voit estää saapuvat puhelut myös niiltä henkilöiltä, joiden puheluissa ei näy soittajan
tunnusta. Ota Estä tuntemattomat soittajat -toiminto käyttöön napauttamalla kytkintä.
Toiminnot puhelujen aikana
Äänipuhelun aikana
Seuraavat toiminnot ovat käytettävissä:
• : Käytä lisävaihtoehtoja.
• Lisää puhelu: Soita toinen puhelu.
• Lisävoimakk.: Lisää äänenvoimakkuutta.
• Bluetooth: Vaihda Bluetooth-kuulokemikrofoniin, jos se on yhdistetty laitteeseen.
• Kaiutin: Ota kaiutinpuhelutoiminto käyttöön tai poista se käytöstä. Kun käytät
kaiutinpuhelutoimintoa, pidä laite etäällä korvistasi.
• Näppäim. / Piilota: Avaa tai sulje näppäimistö.
• Mykistä: Poista mikrofoni käytöstä, minkä jälkeen toinen osapuoli ei kuule sinua.
• : Lopeta nykyinen puhelu.
56
Sovellukset
Videopuhelun aikana
Napauttamalla näyttöä voit käyttää seuraavia toimintoja:
• : Käytä lisävaihtoehtoja.
• Kamera: Poista kamera käytöstä, minkä jälkeen toinen osapuoli ei näe sinua.
• Vaihda: Vaihda etu- ja takakameran välillä.
• : Lopeta nykyinen puhelu.
• Mykistä: Poista mikrofoni käytöstä, minkä jälkeen toinen osapuoli ei kuule sinua.
• Kaiutin: Ota kaiutinpuhelutoiminto käyttöön tai poista se käytöstä. Kun käytät
kaiutinpuhelutoimintoa, pidä laite etäällä korvistasi.
Yhteystiedot
Esittely
Voit luoda uusia yhteystietoja tai hallita laitteessa olevia yhteystietoja.
Yhteystietojen lisääminen
Uuden yhteystiedon luominen
1 Napauta Sovellukset-näytössä Yhteystiedot.
2 Napauta ja valitse tallennussijainti.
57
Sovellukset
3 Anna yhteystiedot.
Valitse tallennussijainti.
Lisää kuva.
Anna yhteystiedot.
Avaa lisää tietokenttiä.
Lue yhteystiedot käyntikortista.
Tallennettavissa olevien tietojen tyypit voivat vaihdella valitun tallennussijainnin
mukaan.
4 Napauta TALLENNA.
Puhelinnumeron lisääminen Yhteystiedot-luetteloon numeronäppäimistöltä
1 Napauta Sovellukset-näytössä Puhelin.
2 Anna numero ja napauta LISÄÄ YHTEYSTIETOIHIN.
Jos näppäimistö ei näy näytössä, avaa näppäimistö napauttamalla
.
3 Luo uusi yhteystieto napauttamalla Luo yhteystieto tai lisää numero aiemmin luotuun
yhteystietoon napauttamalla Päivitä nykyiset.
58
Sovellukset
Puhelinnumeron lisääminen Yhteystiedot-luetteloon puheluluettelosta
1 Napauta Sovellukset-näytössä Puhelin → VIIMEIS.
2 Napauta soittajan kuvaa tai napauta puhelinnumeroa → Tiedot.
3 Luo uusi yhteystieto napauttamalla LUO YHTEYSTIETO tai lisää numero aiemmin luotuun
yhteystietoon napauttamalla PÄIVITÄ NYKYISET.
Yhteystietojen tuominen
Voit lisätä yhteystietoja tuomalla ne muista tallennustiloista laitteeseesi.
1 Napauta Sovellukset-näytössä Yhteystiedot.
2 Napauta → Yhteyshenkilöiden hallinta → Tuo/vie yhteystiedot → TUO.
3 Valitse tallennussijainti, josta yhteystiedot tuodaan.
4 Valitse tuotavat VCF-tiedostot tai yhteystiedot ja napauta VALMIS.
5 Valitse tallennussijainti, johon yhteystiedot tallennetaan, ja napauta TUO.
Yhteystietojen synkronoiminen Internet-tilien kanssa
Voit synkronoida laitteesi yhteystiedot Internet-tileihisi, kuten Samsung-tiliisi, tallennettujen
verkkoyhteystietojen kanssa.
Napauta Sovellukset-näytössä Asetukset → Pilvi ja tilit → Tilit, valitse tilin nimi, valitse
synkronoinnissa käytettävä tili ja napauta sitten Yhteystiedot (Samsung-tili) tai Synkronoi
Yhteystiedot.
59
Sovellukset
Yhteystietojen etsiminen
Napauta Sovellukset-näytössä Yhteystiedot.
Käytä jotakin seuraavista etsintätavoista:
• Selaa yhteystietoluetteloa ylös tai alas.
• Voit selata yhteystietoluetteloa nopeasti vetämällä sormella luettelon oikealla puolella
olevassa hakemistossa.
• Napauta yhteystietoluettelon yläreunassa olevaa hakukenttää ja anna hakuehdot.
Napauta yhteystiedon kuvaa tai napauta yhteystiedon nimeä → Tiedot. Käytä sitten jotakin
seuraavista toiminnoista:
• : Lisää suosikkiyhteystietoihin.
• /
• : Luo viesti.
• : Luo sähköpostiviesti.
: Soita ääni- tai videopuhelu.
Yhteystietojen jakaminen
Voit jakaa yhteystietoja muiden kanssa eri jakamisvaihtoehtojen avulla.
1 Napauta Sovellukset-näytössä Yhteystiedot.
2 Napauta → Jaa.
3 Valitse yhteystiedot ja napauta JAA.
4 Valitse jakotapa.
Profiilin tallentaminen ja jakaminen
Voit jakaa muiden kanssa profiilitietosi, kuten valokuvan ja tilaviestin, käyttämällä
profiilinjakamistoimintoa.
• Tämän ominaisuuden käyttömahdollisuus määräytyy alueen tai palveluntarjoajan
mukaan.
• Tämä toiminto on vain niiden yhteyshenkilöiden käytettävissä, jotka ovat ottaneet
profiilinjakamistoiminnon käyttöön omassa laitteessaan.
60
Sovellukset
1 Napauta Sovellukset-näytössä Yhteystiedot.
2 Valitse profiilisi.
3 Napauta MUOKKAA, muokkaa profiiliasi ja napauta TALLENNA.
4 Napauta → Profiilin jako ja aktivoi sitten kytkin napauttamalla sitä.
Tämän toiminnon käyttäminen edellyttää puhelinnumerosi vahvistamista. Voit tarkastella
yhteyshenkilön päivitettyä profiilia Yhteystiedot-luettelossa.
Voit määrittää lisää jaettavia kohteita napauttamalla Jaettu sisältö ja valitsemalla kohteet.
Voit määrittää yhteystietoryhmän, jonka kanssa profiili jaetaan, napauttamalla Jaa: ja valitsemalla
vaihtoehdon.
Kaksinkertaisten yhteystietojen yhdistäminen
Kun tuot yhteystietoja muista tallennustiloista tai synkronoit tai siirrät yhteystietoja muihin
tileihin, yhteystietoluettelossa voi olla samoja yhteystietoja kaksi kertaa. Voit lyhentää
yhteystietoluetteloa yhdistämällä kaksinkertaiset yhteystiedot.
1 Napauta Sovellukset-näytössä Yhteystiedot.
2 Napauta → Yhteyshenkilöiden hallinta → Yhdistä yhteyshenkilöt.
3 Valitse yhteystiedot ja napauta YHDISTÄ.
Yhteystietojen poistaminen
1 Napauta Sovellukset-näytössä Yhteystiedot.
2 Napauta → Poista.
3 Valitse yhteystiedot ja napauta POISTA.
Jos haluat poistaa yhteystietoja yksi kerrallaan, avaa yhteystietoluettelo ja napauta yhteystiedon
kuvaa tai napauta yhteystiedon nimeä → Tiedot. Napauta sitten → Poista.
61
Sovellukset
Viestit
Esittely
Voit lähettää ja lukea viestejä keskusteluissa.
Viestien lähettäminen
Viestien lähettämisestä voidaan veloittaa lisämaksu verkkovierailun aikana.
1 Napauta Sovellukset-näytössä Viestit.
2 Napauta .
3 Lisää vastaanottajat ja napauta LUO.
4 Kirjoita viesti.
► Yhden SIM-kortin mallit:
Käytä lisävaihtoehtoja.
Muokkaa vastaanottajia.
Lisää yhteystietoja
yhteystietoluettelosta.
Syötä hymiöitä.
Kirjoita viesti.
Liitä tiedostoja.
Lähetä viesti.
62
Sovellukset
► Kahden SIM-kortin mallit:
Käytä lisävaihtoehtoja.
Muokkaa vastaanottajia.
Lisää yhteystietoja
yhteystietoluettelosta.
Syötä hymiöitä.
Kirjoita viesti.
Valitse SIM- tai USIM-kortti.
Liitä tiedostoja.
5 ► Yhden SIM-kortin mallit: Lähetä viesti napauttamalla LÄHETÄ.
► Kahden SIM-kortin mallit: Lähetä viesti napauttamalla
tai
.
Viestien näyttäminen
Viestit ryhmitellään viestiketjuiksi yhteystiedon mukaan.
Viestien vastaanottamisesta voidaan veloittaa lisämaksu verkkovierailun aikana.
1 Napauta Sovellukset-näytössä Viestit.
2 Valitse viestiluettelosta yhteystieto.
3 Tarkastele keskustelua.
► Yhden SIM-kortin mallit: Vastaa viestiin kirjoittamalla viesti ja napauttamalla LÄHETÄ.
► Kahden SIM-kortin mallit: Vastaa viestiin kirjoittamalla viesti ja napauttamalla
63
tai
.
Sovellukset
Tarpeettomien viestien estäminen
Voit estää viestit, jotka tulevat tietyistä, estoluetteloon lisätyistä numeroista.
1 Napauta Sovellukset-näytössä Viestit.
2 Napauta → Asetukset → Estä viestit → Estä numerot.
3 Napauta SAAPUNEET tai YHTEYSTIEDOT, valitse yhteystieto ja napauta sitten
.
Voit antaa numeron manuaalisesti napauttamalla Anna numero ja kirjoittamalla sitten
puhelinnumeron.
Viesti-ilmoitusten asetusten määrittäminen
Voit muuttaa esimerkiksi ilmoituksen ääntä ja näyttöasetuksia.
1 Napauta Sovellukset-näytössä Viestit.
2 Napauta → Asetukset → Ilmoitukset ja aktivoi sitten kytkin napauttamalla sitä.
3 Muuta ilmoitusasetuksia.
• Ilmoitusääni: Muuta ilmoitusääntä.
• Värinä äänen soidessa: Aseta laite värisemään viestien saapuessa.
• Ponnahdusnäyttö: Aseta laite näyttämään viestit ponnahdusikkunoissa.
• Viestin esikatselu: Aseta laite näyttämään viestin sisältö lukitussa näytössä ja
ponnahdusikkunoissa.
Viestimuistutuksen määrittäminen
Voit määrittää tarkistamattomista ilmoituksista kertovien hälytysten aikavälin. Jos tämä
toiminto ei ole käytössä, avaa Sovellukset-näyttö, napauta Asetukset → Helppokäyttöisyys
→ Muistutusilmoitus ja aktivoi sitten kytkin napauttamalla sitä. Aktivoi sitten Viestit-kytkin
napauttamalla sitä.
64
Sovellukset
Internet
Esittely
Voit selata Internetiä, etsiä tietoja ja merkitä kirjanmerkillä haluamasi Internet-sivut, minkä
jälkeen voit käyttää niitä kätevästi.
Internet-sivujen selaaminen
1 Napauta Sovellukset-näytössä Samsung → Internet.
2 Napauta osoitekenttää.
3 Anna Internet-osoite tai hakusana ja napauta sitten Siirry.
Voit tuoda työkalurivit näkyviin vetämällä sormella hieman alaspäin näytössä.
Lisää kirjanmerkki nykyiselle
Internet-sivulle.
Käytä lisävaihtoehtoja.
Päivitä nykyinen Internet-sivu.
Avaa kotisivu.
Näytä kirjanmerkit, tallennetut
Internet-sivut ja viimeisin
selaushistoria.
Avaa selaimen välilehtien hallinta.
Siirry sivulta toiselle.
65
Sovellukset
Salaisen tilan käyttäminen
Salaisessa tilassa voit erikseen hallita avoimia välilehtiä, kirjanmerkkejä ja tallennettuja sivuja. Voit
lukita salaisen tilan salasanalla.
Salaisen tilan ottaminen käyttöön
Napauta näytön alareunan työkalurivillä Välilehdet → OTA SALAINEN TILA KÄYTTÖÖN. Jos
käytät tätä toimintoa ensimmäisen kerran, määritä, käytetäänkö salaisessa tilassa salasanaa.
Salaisessa tilassa ei voi käyttää joitakin toimintoja, kuten ruudunkaappausta.
Salaisessa tilassa laite vaihtaa työkalurivien värejä.
Suojausasetusten muuttaminen
Voit muuttaa salasanaasi tai lukitusmenetelmää.
Napauta → Asetukset → Tietosuoja → Salaisen tilan suojaus → Vaihda salasana.
Salaisen tilan poistaminen käytöstä
Napauta näytön alareunan työkalurivillä Välilehdet → POISTA SALAINEN TILA KÄYTÖSTÄ.
Sähköposti
Sähköpostitilien määrittäminen
Määritä sähköpostitili, kun avaat Sähköposti-sovelluksen ensimmäisen kerran.
1 Napauta Sovellukset-näytössä Samsung → Sähköposti.
2 Anna sähköpostiosoite ja salasana ja napauta sitten KIRJAUDU SISÄÄN.
Voit rekisteröidä sähköpostitilin manuaalisesti napauttamalla MANUAALINEN.
3 Määritä asetukset noudattamalla näyttöön tulevia ohjeita.
Voit määrittää toisen sähköpostitilin napauttamalla
→
→ Lisää tili.
Jos sinulla on vähintään kaksi sähköpostitiliä, voit asettaa jonkin niistä oletustiliksi. Napauta
→ → Aseta oletustili.
66
→
Sovellukset
Sähköpostiviestien lähettäminen
1 Napauta sähköpostiviestin luontia varten.
2 Lisää vastaanottajat ja kirjoita sähköpostiviestin teksti.
3 Lähetä sähköpostiviesti napauttamalla LÄHETÄ.
Sähköpostiviestien lukeminen
Kun Sähköposti on auki, laite noutaa uudet sähköpostiviestit automaattisesti. Voit noutaa
sähköpostiviestit manuaalisesti pyyhkäisemällä alaspäin näytössä.
Voit lukea sähköpostiviestin napauttamalla sitä näytössä.
Jos sähköpostin synkronointi on poissa käytöstä, uusia sähköpostiviestejä ei voida
noutaa. Voit ottaa sähköpostin synkronoinnin käyttöön napauttamalla → → tilisi
nimi ja aktivoimalla sitten Synkronoi tili -kytkimen napauttamalla sitä.
Kamera
Esittely
Ota valokuvia ja tallenna videoita käyttämällä eri tiloja ja asetuksia.
Kameran asiallinen käyttötapa
• Älä ota ihmisistä valokuvia tai tallenna heistä videoita ilman heidän lupaansa.
• Älä ota valokuvia tai tallenna videoita paikoissa, joissa se on kiellettyä.
• Älä ota valokuvia tai tallenna videoita paikoissa, joissa se voi loukata ihmisten yksityisyyttä.
67
Sovellukset
Kameran käynnistäminen
Voit käynnistää Kamera-sovelluksen seuraavilla tavoilla:
• Napauta Sovellukset-näytössä Kamera.
• Paina kotinäppäintä kaksi kertaa nopeasti.
• Vedä lukitussa näytössä
-kuvake suuren ympyrän ulkopuolelle.
• Joidenkin menetelmien käyttömahdollisuus määräytyy alueen tai palveluntarjoajan
mukaan.
• Jotkin kameran toiminnot eivät ole käytettävissä, kun Kamera-sovellus käynnistetään
lukitusta näytöstä tai näytön ollessa sammutettuna, jos suojaustoiminnot ovat
käytössä.
Pyyhkäisyeleiden käyttäminen
Voit hallita esikatselunäyttöä nopeasti pyyhkäisemällä eri suuntiin. Voit vaihtaa kuvaustilaa,
siirtyä kamerasta toiseen tai käyttää suodatintehosteita.
Etukameran esikatselu
Kuvaustilat
Takakameran esikatselu
68
Suodattimet ja muut
tehosteet
Sovellukset
Siirtyminen kamerasta toiseen
Siirry kamerasta toiseen pyyhkäisemällä esikatselunäytössä ylös- tai alaspäin.
Kuvaustilojen näyttäminen
Avaa kuvaustilojen luettelo pyyhkäisemällä esikatselunäytössä vasemmalta oikealle.
Suodatintehosteiden näyttäminen
Avaa suodatintehosteiden luettelo pyyhkäisemällä esikatselunäytössä oikealta vasemmalle. Voit
lisätä valokuviin tai videoihin ainutlaatuisen tunnelman.
Tämä toiminto on käytettävissä vain joissakin kuvaustiloissa.
Peruskuvaus
Valokuvien tai videoiden kuvaaminen
1 Napauta esikatselunäytön kuvaa siinä kohdassa, johon haluat kameran tarkentavan.
2 Ota valokuva napauttamalla tai aloita videon tallentaminen napauttamalla .
• Lähennä levittämällä näytössä kahta sormea kauemmas toisistaan tai loitonna
nipistämällä näytössä.
• Jos haluat säätää valokuvien tai videoiden kirkkautta, napauta näyttöä. Kun säätöpalkki
tulee näkyviin, vedä säätöpalkin -kohtaa merkkiä tai kohti.
• Voit tehdä videosta ruudunkaappauksen tallennuksen aikana napauttamalla
.
• Voit muuttaa tarkennusta videon tallentamisen aikana napauttamalla siinä kohdassa,
johon haluat tarkentaa. Voit tarkentaa näytön keskelle napauttamalla .
69
Sovellukset
Tee kasvoista
kirkkaamman ja
selkeämmän
näköisiä.
Esikatselun
pienoiskuva
Nykyinen tila
Kamera-asetukset
Muuta salaman
asetusta.
Ota valokuva.
Tallenna video.
Vaihda etu- ja
takakameran välillä.
Suodatintehosteet
Kuvaustilat
• Esikatselunäyttö voi vaihdella kuvaustilan ja käytettävän kameran mukaan.
• Kamera poistuu käytöstä automaattisesti, jos sitä ei käytetä.
• Varmista, että objektiivi on puhdas. Muutoin laite ei ehkä toimi oikein joissakin tiloissa,
jotka vaativat suuren tarkkuuden.
• Etukamerassa on laajakulmaobjektiivi. Laajakulmavalokuvissa voi näkyä pientä
vääristymää, mikä ei ole merkki laitteen suorituskykyongelmista.
Tarkennuksen ja valotuksen lukitseminen
Voit lukita tarkennuksen tai valotuksen valitulle alueelle ja siten estää kameran automaattisen
säätämisen kohteiden tai valonlähteiden mukaan.
Kosketa jonkin aikaa tarkennettavaa aluetta, niin AF/AE-kehys tulee näkyviin alueelle ja
tarkennus- ja valotusasetus lukitaan. Asetus pysyy lukittuna myös valokuvan ottamisen jälkeen.
Tämä toiminto on käytettävissä vain joissakin kuvaustiloissa.
70
Sovellukset
Kuvaustilojen mukauttaminen
Avaa kuvaustilojen luettelo pyyhkäisemällä esikatselunäytössä oikealle ja valitse tila.
Voit tarkastella jokaisen tilan kuvausta napauttamalla → Tietoja.
Voit muuttaa tilojen järjestystä napauttamalla → Muokkaa, koskettamalla tilan kuvaketta
jonkin aikaa ja vetämällä sen sitten uuteen paikkaan.
Voit lisätä tilojen pikakuvakkeita alkunäyttöön napauttamalla → Lisää pikaval. alkunäyttöön.
Automaattitila
Automaattitilan avulla kamera voi arvioida ympäristön ja määrittää parhaan tilan valokuvalle.
Napauta kuvaustilojen luettelossa Auto.
Pro-tila
Voit ottaa valokuvia ja säätää manuaalisesti kuvausasetuksia, kuten valotusarvoa ja ISO-arvoa.
Napauta kuvaustilojen luettelossa Pro. Valitse vaihtoehdot, mukauta asetuksia ja ota sitten
valokuva napauttamalla .
• : Valitse oikea valkotasapaino, jolloin kuvien värit ovat luonnolliset. Voit määrittää
värilämpötilan.
• : Valitse ISO-arvo. Arvo ohjaa kameran valonherkkyyttä. Pieniä arvoja käytetään
kuvattaessa liikkumattomia tai kirkkaasti valaistuja kohteita. Suuria arvoja käytetään
kuvattaessa nopeasti liikkuvia tai heikosti valaistuja kohteita. Suuret ISO-herkkyydet voivat
kuitenkin aiheuttaa valokuviin kohinaa.
• : Muuta valotusarvoa. Tämä asetus määrittää, miten paljon valoa kameran kennoon
pääsee. Käytä pitkää valotusta vähäisessä valossa.
71
Sovellukset
Panoraama
Voit ottaa sarjan kuvia vaaka- tai pystysuuntaisesti ja liittää ne sitten yhteen laajaksi näkymäksi.
Saat parhaan kuvan panoraamatilassa noudattamalla seuraavia vihjeitä:
• Siirrä kameraa hitaasti yhteen suuntaan.
• Pidä kuva kameran etsimessä näkyvän kehyksen sisällä. Jos esikatselukuva on
suuntakehyksen ulkopuolella tai jos et liikuta laitetta, laite lopettaa valokuvien
ottamisen automaattisesti.
• Vältä valokuvien ottamista yksityiskohdatonta taustaa, kuten tyhjää taivasta tai
tasaista seinää, vasten.
1 Napauta kuvaustilojen luettelossa Panoraama.
2 Napauta ja liikuta laitetta hitaasti yhteen suuntaan.
3 Lopeta valokuvien ottaminen napauttamalla .
4 Napauta esikatselunäytössä esikatselupienoiskuvaa.
Sarjakuvaus
Ota sarja kuvia liikkuvista kohteista.
Napauta kuvaustilojen luettelossa Sarjakuvaus.
Voit ottaa useita kuvia peräkkäin koskettamalla jonkin aikaa
72
.
Sovellukset
HDR (Täyteläinen sävy)
Voit ottaa valokuvia, joissa värit näkyvät kirkkaina ja yksityiskohtia on runsaasti myös kirkkailla ja
tummilla alueilla.
Napauta kuvaustilojen luettelossa HDR (Täyteläinen sävy).
Ilman tehostetta
Tehosteen kanssa
Yö
Ota valokuva vähäisessä valossa ilman salamaa.
Napauta kuvaustilojen luettelossa Yö.
Urheilu
Ota valokuva nopeasti liikkuvista kohteista.
Napauta kuvaustilojen luettelossa Urheilu.
Ääni ja kuva
Ota valokuva äänen kera. Laite lisää valokuviin merkinnän
Napauta kuvaustilojen luettelossa Ääni ja kuva.
73
Galleria-sovelluksessa.
Sovellukset
Omakuva
Voit ottaa omakuvia etukameralla. Voit esikatsella eri kauneustehosteita näytössä.
1 Siirry omakuvien ottamista varten etukameraan pyyhkäisemällä esikatselunäytössä ylös- tai
alaspäin tai napauttamalla
.
2 Napauta kuvaustilojen luettelossa Omakuva.
3 Suuntaa etukameran objektiivi itseäsi kohti.
4 Kun laite on tunnistanut kasvosi, näytä kämmenesi etukameralle. Kun kämmenesi on
tunnistettu, näkyviin tulee ajastin, jossa aika kulkee alaspäin. Kun ajastimen aika on kulunut,
laite ottaa valokuvan.
Voit käyttää eri kuvaustoimintoja etukamerassa napauttamalla
aktivoimalla sitten kytkimet napauttamalla niitä.
→ Kuvaustavat ja
Omakuvasalaman käyttäminen
Kun otat omakuvia etukameralla vähäisessä valossa, voit käyttää kosketusnäyttöä salamana.
Napauta esikatselunäytössä
toistuvasti, kunnes näkyy näytössä.
Kun otat valokuvan, kosketusnäyttö välähtää.
Kauneustehosteiden käyttäminen
Voit muuttaa kasvonpiirteitä, kuten ihon sävyä tai kasvojen muotoa, ennen omakuvien ottamista.
Tämä ominaisuus on käytettävissä vain Omakuva-tilassa.
1 Napauta esikatselunäytössä .
2 Valitse kasvoihisi esikatselunäytössä käytettävät kauneustehosteet alla olevista
vaihtoehdoista ja ota valokuva itsestäsi:
• Ihon sävy: Tee ihostasi kirkkaamman ja selkeämmän näköinen.
• Kap. kasvot: Säädä kasvojen muotoa ja tee niistä kapeamman näköiset.
• Suuret silmät: Tee silmistäsi suuremman näköiset.
74
Sovellukset
Laaja omakuva
Ottamalla laajan omakuvan voit sisällyttää valokuvaan tavallista enemmän ihmisiä ja välttää
ihmisten jäämisen pois kuvasta.
1 Siirry omakuvien ottamista varten etukameraan pyyhkäisemällä esikatselunäytössä ylös- tai
alaspäin tai napauttamalla
.
2 Napauta kuvaustilojen luettelossa Laaja omakuva.
3 Suuntaa etukameran objektiivi itseäsi kohti.
4 Kun laite on tunnistanut kasvosi, näytä kämmenesi etukameralle. Kun kämmenesi on
tunnistettu, näkyviin tulee ajastin, jossa aika kulkee alaspäin. Kun ajastimen aika on kulunut,
laite ottaa valokuvan.
Voit käyttää eri kuvaustoimintoja etukamerassa napauttamalla
aktivoimalla sitten kytkimet napauttamalla niitä.
→ Kuvaustavat ja
5 Ota laaja omakuva kääntämällä laitetta hitaasti vasemmalle ja sitten oikealle tai päinvastoin.
Laite ottaa lisää valokuvia, kun valkoinen kehys siirtyy etsimen ikkunan päästä toiseen.
• Varmista, että valkoinen kehys pysyy etsimen ikkunan sisäpuolella.
• Kohteiden pitäisi olla liikkumattomina laajoja omakuvia otettaessa.
• Kuvausolosuhteet voivat aiheuttaa sen, että esikatselunäytössä näkyvän kuvan ylä- ja
alareuna rajautuvat pois valokuvasta.
75
Sovellukset
Kamera-asetukset
Pika-asetukset
Voit käyttää esikatselunäytössä seuraavia pika-asetuksia.
Käytettävissä olevat asetukset voivat vaihdella valitun kuvaustilan ja käytettävän
kameran mukaan.
• : Valitse mittaustapa. Asetus määrittää valoarvojen laskentatavan. Keskipainotettu
laskee kuvan valotuksen kuvan keskiosan valon perusteella.
Piste laskee kuvan
valotuksen kuvan keskiosan pistemäisen alueen valon perusteella.
Matriisi laskee
keskiarvon koko kuvasta.
• : Ota salama käyttöön tai poista se käytöstä.
Älä käytä salamavaloa silmien lähellä. Jos käytät salamavaloa silmien lähellä, näkö voi
hävitä tilapäisesti tai silmät voivat vahingoittua.
• : Aseta laite tallentamaan ääni ennen valokuvan ottamista tai sen jälkeen.
Kamera-asetukset
Napauta esikatselunäytössä
.
Käytettävissä olevat asetukset voivat vaihdella valitun kuvaustilan ja käytettävän
kameran mukaan.
TAKAKAMERA
• Kuvakoko: Valitse valokuvien tarkkuus. Suuren tarkkuuden käyttäminen tuottaa tavallista
laadukkaampia valokuvia, mutta ne vievät tavallista enemmän muistia.
• Videon koko: Valitse videoiden tarkkuus. Suuren tarkkuuden käyttäminen tuottaa tavallista
laadukkaampia videoita, mutta ne vievät tavallista enemmän muistia.
• Ajastin: Valitse viive, jonka jälkeen kamera ottaa automaattisesti valokuvan.
76
Sovellukset
ETUKAMERA
• Kuvakoko: Valitse valokuvien tarkkuus. Suuren tarkkuuden käyttäminen tuottaa tavallista
laadukkaampia valokuvia, mutta ne vievät tavallista enemmän muistia.
• Videon koko: Valitse videoiden tarkkuus. Suuren tarkkuuden käyttäminen tuottaa tavallista
laadukkaampia videoita, mutta ne vievät tavallista enemmän muistia.
• Tallenna kuvat esikatselumuodossa: Käännä kuva alkuperäisen näkymän peilikuvaksi, kun
otat kuvia etukameralla.
• Kuvaustavat: Valitse käytettävät kuvaustoiminnot.
• Ajastin: Valitse viive, jonka jälkeen kamera ottaa automaattisesti valokuvan.
YLEISET
• Ristikko: Näytä etsimessä apuviivat, jotka helpottavat sommittelua kohteita valittaessa.
• Sijaintitunnisteet: Lisää valokuvaan GPS-sijaintitunniste.
• GPS-signaali voi heiketä paikoissa, joissa signaali voi olla estetty, kuten rakennusten
välissä ja alavilla alueilla tai huonolla säällä.
• Sijaintisi voi näkyä valokuvissa, kun lataat ne Internetiin. Voit estää tämän poistamalla
sijaintitunnisteasetuksen käytöstä.
• Näytä kuvat: Aseta laite näyttämään valokuvat niiden ottamisen jälkeen.
• Pikakäynnistys: Aseta laite käynnistämään kamera, kun kotinäppäintä painetaan nopeasti
kaksi kertaa.
• Tallennuspaikka: Valitse muistipaikka tallentamista varten.
• Irrallinen Kamera-painike: Lisää mukautettava suljinpainike esikatselunäyttöön.
• Voimakkuusnäppäimen toiminto: Aseta laite käyttämään äänenvoimakkuuspainiketta
laukaisimen ohjaukseen.
• Asetusten nollaus: Nollaa kameran asetukset.
• Ota yhteyttä: Kysy kysymyksiä tai tarkastele usein kysyttyjä kysymyksiä. Lisätietoja on
Samsung Members -kohdassa.
77
Sovellukset
Galleria
Esittely
Voit katsella laitteeseen tallennettuja kuvia ja videoita. Voit myös hallita kuvia ja videoita
albumeittain tai luoda tarinoita muiden kanssa jaettaviksi.
78
Sovellukset
Valokuvien ja videoiden katseleminen
Kuvien katseleminen
1 Napauta Sovellukset-näytössä Galleria → KUVAT.
2 Valitse kuva.
Käytä lisävaihtoehtoja.
Näytä kuvan tiedot.
Lisää kuva suosikkeihin.
Muokkaa kuvaa.
Jaa kuva muiden kanssa.
Poista kuva.
Voit näyttää tai piilottaa valikot napauttamalla näytössä.
Voit luoda GIF-animaation tai kollaasin useista kuvista. Napauta → Animoi tai Kollaasi
ja valitse sitten kuvat. Voit valita kollaasia varten enintään kuusi kuvaa.
79
Sovellukset
Videoiden katseleminen
1 Napauta Sovellukset-näytössä Galleria → KUVAT.
2 Valitse toistettava video. Videotiedostoissa näkyy
-kuvake esikatselupienoiskuvassa.
Käytä
lisävaihtoehtoja.
Siirry edelliseen
videoon. Kelaa
taaksepäin
koskettamalla jonkin
aikaa.
Siirry seuraavaan
videoon. Kelaa
eteenpäin
koskettamalla jonkin
aikaa.
Siirrä toisto
taukotilaan ja jatka
toistoa.
Kelaa taakse- tai
eteenpäin vetämällä
palkkia.
Muuta kuvasuhdetta.
Lukitse toistonäyttö.
Vaihda
ponnahdusvideosoittimeen.
Luo GIF-animaatio.
Voit säätää kirkkautta vetämällä sormella ylös tai alas toistonäytön vasemmassa reunassa ja
säätää äänenvoimakkuutta vetämällä sormella ylös tai alas toistonäytön oikeassa reunassa.
Albumien näyttäminen
Voit lajitella laitteeseen tallennetut kuvat ja videot kansioittain tai albumeittain. Myös luomasi
animaatiot ja kollaasit lajitellaan albumiluetteloiden kansioissa.
Napauta Sovellukset-näytössä Galleria → ALBUMIT ja valitse albumi.
Tarinoiden näyttäminen
Kun kuvaat tai tallennat kuvia ja videoita, laite lukee niiden päivämäärä- ja sijaintitunnisteet,
lajittelee kuvat ja videot ja luo sitten tarinoita. Jos haluat luoda tarinoita automaattisesti, kuvaa
tai tallenna useita kuvia ja videoita.
80
Sovellukset
Tarinoiden luominen
Luo tarinoita käyttäen erilaisia teemoja.
1 Napauta Sovellukset-näytössä Galleria → JUTUT.
2 Napauta → Luo juttu.
3 Valitse tarinaan sisällytettävät kuvat tai videot ja napauta VALMIS.
4 Anna tarinalle nimi ja napauta LUO.
Voit lisätä kuvia tai videoita tarinaan valitsemalla tarinan ja napauttamalla LISÄÄ.
Voit poistaa kuvia tai videoita tarinasta valitsemalla tarinan, napauttamalla → Muokkaa,
valitsemalla poistettavat kuvat tai videot ja napauttamalla sitten → Poista jutusta.
Tarinoiden jakaminen
Voit jakaa tarinoita yhteyshenkilöidesi kanssa.
1 Napauta Sovellukset-näytössä Galleria → JUTUT.
2 Valitse jaettava tarina.
3 Napauta KUTSU, valitse yhteystiedot ja napauta sitten VALMIS.
Kun yhteyshenkilösi hyväksyvät jakopyynnön, tarina jaetaan ja yhteyshenkilösi voivat lisätä
kuvia tai videoita tarinaan.
• Tämän toiminnon käyttäminen edellyttää puhelinnumerosi vahvistamista.
• Tiedostojen jakamisesta matkapuhelinverkon kautta saattaa aiheutua
lisäkustannuksia.
• Jos vastaanottajat eivät ole vahvistaneet puhelinnumeroaan tai jos heidän laitteensa
eivät tue tätä toimintoa, heille lähetetään tekstiviestinä linkki tiedostoihin. Linkin
vastaanottajat eivät ehkä voi käyttää joitakin ominaisuuksia. Linkki vanhenee tietyn
ajan kuluttua.
Tarinoiden poistaminen
1 Napauta Sovellukset-näytössä Galleria → JUTUT.
2 Kosketa poistettavaa tarinaa jonkin aikaa ja napauta sitten POISTA.
81
Sovellukset
Kuvien ja videoiden synkronointi Samsung Cloud ‑palvelun
kanssa
Voit synkronoida Galleria-sovelluksen kuvia ja videoita Samsung Cloud ‑palvelun kanssa ja
käyttää niitä muissa laitteissa. Samsung Cloud -palvelun käyttäminen edellyttää, että olet
rekisteröinyt Samsung-tilisi ja kirjaudut sisään sen avulla. Lisätietoja on Samsung-tili-kohdassa.
Napauta Sovellukset-näytössä Galleria → → Asetukset ja napauta Samsung Cloud ‑kytkintä
tämän ominaisuuden ottamiseksi käyttöön. Laitteella kuvatut kuvat ja videot tallennetaan
automaattisesti Samsung Cloud ‑palveluun.
Kuvien tai videoiden poistaminen
Kuvan tai videon poistaminen
Valitse kuva tai video ja napauta Poista näytön yläreunassa.
Useiden kuvien tai videoiden poistaminen
1 Kosketa poistettavaa kuvaa tai videota jonkin aikaa Galleria-näytössä.
2 Valitse poistettavat kuvat tai videot.
3 Napauta POISTA.
Kuvien tai videoiden jakaminen
Valitse kuva tai video ja napauta Jaa näytön alareunassa ja valitse sitten jakotapa.
82
Sovellukset
Samsung Members
Samsung Members tarjoaa asiakkaille tukipalveluja, kuten laiteongelmien vianmääritystä, ja
sallii käyttäjien lähettää kysymyksiä ja virheraportteja. Voit myös jakaa tietoja muiden Galaxykäyttäjien yhteisön jäsenten kanssa tai tarkastella uusimpia Galaxy-uutisia ja -vihjeitä. Samsung
Members -sovelluksen avulla voit ratkaista ongelmia, joihin voit törmätä laitteen käytön aikana.
Lisäasetukset
Lähetä palautetta
• Sovelluksen käyttömahdollisuus ja tuetut toiminnot voivat vaihdella alueen tai
palveluntarjoajan mukaan.
• Alueen tai palveluntarjoajan mukaan voi olla, että tämä sovellus näkyy Samsungkansiossa.
• Palautteen lähettäminen tai kommenttien lähettäminen edellyttää, että kirjaudut
sisään Samsung-tiliisi. Lisätietoja on Samsung-tili-kohdassa.
83
Sovellukset
Game Launcher
Esittely
Game Launcher -toiminto kokoaa Play Kauppa -palvelusta ja Galaxy Apps -kaupasta ladatut
pelit yhteen paikkaan, mikä helpottaa niiden käyttöä. Voit asettaa laitteen pelitilaan ja pelata
pelejä tavallista helpommin.
Käytä lisävaihtoehtoja.
Lisää pelejä.
Näytä Galaxy-käyttäjien
suosituimmat pelit.
Vähennä akun kulutusta pelejä
pelattaessa.
Ota käyttöön tai poista käytöstä
Game Tools -kuvake.
Avaa pelit äänen kanssa tai ilman
ääntä.
Game Launcher -toiminnon käyttäminen
1 Napauta Sovellukset-näytössä Asetukset → Edistykselliset toiminnot → Pelit → Game
Launcher ja aktivoi kytkin napauttamalla sitä.
Game Launcher lisätään alkunäyttöön ja Sovellukset-näyttöön.
Kun poistat toiminnon käytöstä, Game Launcher poistetaan alkunäytöstä ja Sovelluksetnäytöstä.
2 Napauta Sovellukset-näytössä Game Launcher.
3 Napauta peliä peliluettelossa.
Play Kauppa -palvelusta ja Galaxy Apps -kaupasta ladatut pelit tulevat automaattisesti
näkyviin pelien käynnistysnäyttöön. Jos pelisi eivät ole näkyvissä, napauta Lisää
sovelluksia.
84
Sovellukset
Pelin poistaminen Game Launcher -toiminnosta
Kosketa peliä jonkin aikaa ja napauta Poista.
Pelien virransäästötilan ottaminen käyttöön
Kun otat pelien virransäästötilan käyttöön, laite säästää akkuvirtaa laskemalla pelien
näyttötarkkuutta ja kuvataajuutta.
Napauta Sovellukset-näytössä Game Launcher → Virransäästö.
Akkuvirran riittävyys voi vaihdella pelikohtaisesti.
Game Toolsin käyttäminen
Voit asettaa Game Tools -kuvakkeen näytettäväksi kelluvana kuvakkeena pelinäytöissä.
Napauta Sovellukset-näytössä Asetukset → Edistykselliset toiminnot → Pelit ja aktivoi Game
Tools -kytkin napauttamalla sitä.
Saat pelityökalut näkyviin peliä pelatessasi napauttamalla
Voit siirtää kuvaketta napauttamalla
.
ja vetämällä sen uuteen paikkaan.
Voit piilottaa kuvakkeen nykyisessä pelinäytössä koskettamalla
Piilota-kohtaan näytön yläreunassa.
jonkin aikaa ja vetämällä sen
Voit näyttää kuvakkeen uudelleen pelinäytössä avaamalla ilmoituspaneelin ja napauttamalla
Game Tools -ilmoitusta.
Mykistä ilmoitusäänet ja näytä
vain saapuvien puhelujen ja
hätähälytysten ilmoitukset.
Lukitse viimeksi käytettyjen
sovellusten näppäin ja
paluunäppäin.
Lukitse pelinäyttö pelien
pelaamisen aikana.
Game Tools -kuvake
Tee ruudunkaappauksia.
Tallenna peli-istuntosi.
Siirry Game Tools -asetuksiin.
85
Sovellukset
Ilmoitusten estäminen pelien aikana
→ , jos haluat mykistää ilmoitusäänet ja näyttää vain saapuvien puhelujen ja
Napauta
hätähälytysten ilmoitukset, jolloin voit pelata pelejä ilman häiriöitä. Jos saat puhelun, näytön
yläreunaan tulee pieni ilmoitus.
Samsung Notes
Esittely
Voit luoda muistiinpanoja kirjoittamalla tekstiä näppäimistöltä tai kirjoittamalla tai piirtämällä
näyttöön. Voit lisätä muistiinpanoihin myös kuvia tai äänitallenteita.
Muistiinpanojen luominen
1 Napauta Sovellukset-näytössä Samsung Notes → KAIKKI → .
2 Valitse syöttömenetelmä näytön yläreunassa olevasta työkalupalkista ja kirjoita
muistiinpano.
Napauta Kynä, jos haluat kirjoittaa tai piirtää.
Napauta Sivellin, jos haluat maalata eri siveltimillä.
Napauta Kuva, jos haluat lisätä kuvan valitsemalla sen Galleria-sovelluksesta tai ottamalla
valokuvan.
Napauta Puhe, jos haluat tallentaa äänitallenteen ja lisätä sen muistiinpanoon. Äänen
tallennus alkaa heti.
Kirjoita teksti näppäimistön avulla.
Kirjoita tai piirrä kynillä.
Lisää äänitallenne.
Maalaa siveltimillä.
Lisää kuva.
3 Kun muistiinpanon luominen on valmis, napauta TALL.
86
Sovellukset
Muistiinpanojen poistaminen
1 Napauta Sovellukset-näytössä Samsung Notes.
2 Napauta KAIKKI tai napauta KOKOELMAT ja valitse luokka.
3 Kosketa poistettavaa muistiinpanoa jonkin aikaa.
Jos haluat poistaa useita muistiinpanoja, valitse kaikki poistettavat muistiinpanot.
4 Napauta POISTA.
Kalenteri
Esittely
Voit hallita aikatauluasi syöttämällä tulevat tapahtumat tai tehtävät kalenteriisi.
Tapahtumien luominen
1 Napauta Sovellukset-näytössä Kalenteri.
2 Napauta tai kaksoisnapauta päivää.
Jos päivään on jo tallennettu tapahtumia tai tehtäviä, napauta päivää ja napauta
3 Anna tapahtuman tiedot.
87
.
Sovellukset
Määritä tapahtuman alkamis- ja
loppumispäivä.
Kirjoita otsikko.
Valitse kalenteri, jota käytetään tai
jonka kanssa synkronoidaan.
Aseta hälytys.
Anna tapahtuman sijainti.
Voit liittää kartan, jolla
tapahtuman sijainti näkyy.
Lisää muistiinpano.
Lisää muita tietoja.
4 Tallenna tapahtuma napauttamalla TALLENNA.
Tehtävien luominen
1 Napauta Sovellukset-näytössä Kalenteri.
2 Napauta NÄYTÄ → Tehtävät.
3 Napauta ja anna tehtävän tiedot.
4 Tallenna tehtävä napauttamalla TALLENNA.
Tapahtumien ja tehtävien synkronoiminen tilien kanssa
Napauta Sovellukset-näytössä Asetukset → Pilvi ja tilit → Tilit, valitse tilin nimi, valitse
synkronoinnissa käytettävä tili ja napauta sitten Kalenteri (Samsung-tili) tai Synkronoi
Kalenteri.
Voit lisätä tilejä, joiden kanssa synkronoidaan, avaamalla Sovellukset-näytön ja napauttamalla
Kalenteri → → Hallitse kalentereita → Lisää tili. Valitse sitten tili, jonka kanssa synkronoidaan,
ja kirjaudu sisään. Kun tili on lisätty, se näkyy luettelossa.
88
Sovellukset
S Health
Esittely
S Health -sovellus auttaa sinua hallitsemaan hyvinvointiasi ja kuntoasi. Voit asettaa
kuntotavoitteita, seurata edistymistäsi ja pitää kirjaa yleisestä hyvinvoinnistasi ja kunnostasi.
S Health -sovelluksen käynnistäminen
Kun käytät tätä sovellusta ensimmäisen kerran tai käynnistät sen uudelleen alkuperäisten
tehdasasetusten palauttamisen jälkeen, määritä asetukset noudattamalla näytön ohjeita.
1 Napauta Sovellukset-näytössä Samsung → S Health.
2 Määritä asetukset noudattamalla näyttöön tulevia ohjeita.
S Health -sovelluksen käyttäminen
Voit seurata hyvinvointiasi ja kuntoasi näyttämällä tärkeimmät tiedot S Health -sovelluksen
valikoista ja seurantaohjelmista. Voit myös verrata askeltietojasi muiden S Health -sovellusten
käyttäjien kanssa, kilpailla ystäviesi kanssa ja tarkastella terveysvihjeitä.
Napauta Sovellukset-näytössä Samsung → S Health.
Joidenkin ominaisuuksien käyttömahdollisuus määräytyy alueen mukaan.
89
Sovellukset
Vertaa askelmäärätietojasi muiden
S Health -käyttäjien kanssa tai
kilpaile ystäviesi kanssa.
Seuraa terveyttäsi ja kuntoasi.
Näytä terveysvihjeet.
Aseta päivittäiset tavoitteesi ja
seuraa edistymistäsi.
Tarkastele ja hallitse
seurantaohjelmia.
Näytä S Health -sovelluksen
opastusviestit tai ilmoitukset.
Voit lisätä kohteita S Health -näyttöön napauttamalla → Kohteiden hallinta ja valitsemalla
sitten kohteet jokaisessa välilehdessä.
• SEURAIMET: Seuraa liikkumistasi, nauttimiasi ruokia ja kehosi mittoja.
• TAVOITTEET: Aseta päivittäiset kuntotavoitteesi ja tarkastele edistymistäsi.
• OHJELMAT: Käytä mukautettavia harjoitusohjelmia.
90
Sovellukset
Lisätietoja
• S Health -sovellus on tarkoitettu vain hyvinvoinnin parantamiseen ja viitteellisten tietojen
saamiseen liittyviin tarkoituksiin, eikä sitä ole tarkoitettu sairauksien diagnosointiin eikä
sairauksien parantamiseen, lieventämiseen, hoitoon tai estämiseen.
• S Health -sovelluksen käytettävissä olevat toiminnot, ominaisuudet ja lisättävissä olevat
sovellukset voivat määräytyä maittain erilaisten paikallisten lakien ja määräysten takia.
Tarkista omalla alueellasi käytettävissä olevat ominaisuudet ja sovellukset ennen käyttöä.
• S Health -sovellusta ja sen palveluja voidaan muuttaa tai ne voidaan lopettaa ilman
ennakkoilmoitusta.
• Tiedonkeruun tarkoitus on rajoitettu pyytämäsi palvelun tarjoamiseen, mukaan lukien
sellaisten lisätietojen tarjoaminen, jotka liittyvät hyvinvointisi parantamiseen, tietojen
synkronointiin, tietojen analysointiin ja tilastoimiseen tai entistä parempien palvelujen
kehittämiseen ja tarjoamiseen. (Jos kirjaudut Samsung-tiliisi S Health -sovelluksesta,
tietosi voidaan kuitenkin tallentaa palvelimelle varmuuskopiointitarkoituksessa.)
Henkilökohtaisia tietoja voidaan säilyttää, kunnes nämä tarkoitukset on täytetty. Voit
poistaa S Health -sovelluksen tallentamat henkilökohtaiset tiedot Asetukset-valikon
Nollaa tiedot -toiminnolla. Jos haluat poistaa sosiaalisten verkostojen kanssa jakamasi tai
tallennuslaitteisiin siirtämäsi tiedot, ne on poistettava erikseen.
• Voit jakaa ja/tai synkronoida tietosi muiden Samsung-palvelujen tai valitsemiesi
yhteensopivien kolmannen osapuolen palvelujen kanssa ja minkä tahansa muiden
yhdistettyjen laitteiden kanssa. Tällaisten lisäpalvelujen tai kolmannen osapuolen laitteiden
pääsy S Health -sovelluksen tietoihin sallitaan vain sinun nimenomaisella suostumuksellasi.
• Olet itse kokonaan vastuussa sosiaalisissa verkostoissa jaettujen tai muille lähetettyjen
tietojen väärinkäytöstä. Käytä harkintaa jakaessasi henkilökohtaisia tietojasi muiden kanssa.
• Jos laite yhdistetään mittauslaitteisiin, tarkista tiedonsiirtoprotokolla, jotta voit varmistaa
oikean toiminnan. Jos käytät langatonta yhteyttä, esimerkiksi Bluetooth-yhteyttä, muiden
laitteiden aiheuttamat elektroniset häiriöt voivat vaikuttaa laitteeseen. Vältä laitteen
käyttämistä muiden radioaaltoja lähettävien laitteiden lähellä.
• Lue S Health -sovelluksen käyttöehdot ja tiedot sen tietosuojakäytännöstä ennen
sovelluksen käyttämistä.
91
Sovellukset
Ääninauhuri
Tällä sovelluksella voit äänittää tai toistaa äänimuistioita.
1 Napauta Sovellukset-näytössä Samsung → Ääninauhuri.
2 Aloita tallennus napauttamalla . Puhu mikrofoniin.
Siirrä äänitys taukotilaan napauttamalla
.
Kun nauhoitat äänitallennetta, voit lisätä kirjanmerkin napauttamalla KIRJANMERKKI.
Käytä lisävaihtoehtoja.
Aloita äänitys.
3 Lopeta tallennus napauttamalla .
4 Anna tiedostonimi ja napauta TALLENNA.
92
Sovellukset
Omat tiedostot
Voit käyttää ja hallita laitteeseen tallennettuja tiedostoja.
Napauta Sovellukset-näytössä Samsung → Omat tiedostot.
Saat näkyviin kuhunkin tallennustilaan tallennetut tiedostot. Voit saada näkyviin laitteessa tai
muistikortilla olevat tiedostot myös luokittain.
Voit vapauttaa laitteen tallennustilaa napauttamalla → Hanki lisää tilaa.
Voit etsiä tiedostoja tai kansioita napauttamalla
.
Kello
Esittely
Voit asettaa hälytyksiä, tarkistaa nykyisen ajan eri kaupungeissa ympäri maailman, ajastaa
tapahtuman tai määrittää haluamasi kestoajan.
HÄLYTYS
Napauta Sovellukset-näytössä Kello → HÄLYTYS.
Hälytysten asettaminen
Napauta
hälytysluettelossa, määritä hälytyksen aika, valitse hälytyksen toistumispäivät,
määritä hälytyksen muut asetukset ja napauta sitten TALLENNA.
Voit avata näppäimistön hälytysajan antamista varten napauttamalla ajan syöttökenttää.
Voit ottaa hälytykset käyttöön tai poistaa ne käytöstä napauttamalla kytkintä hälytyksen vieressä
hälytysten luettelossa.
Hälytyksen lopettaminen
Voit lopettaa hälytyksen napauttamalla HYLKÄÄ. Jos olet aiemmin ottanut torkkuasetuksen
käyttöön, voit toistaa hälytyksen määritetyn ajan kuluttua napauttamalla TORKKU.
Hälytyksen poistaminen
Kosketa hälytystä jonkin aikaa, valitse poistettavat hälytykset ja napauta sitten POISTA.
93
Sovellukset
MAAILMANKELLO
Napauta Sovellukset-näytössä Kello → MAAILMANKELLO.
Kellojen luominen
Napauta
, kirjoita kaupungin nimi tai valitse se maapallolta ja napauta sitten LISÄÄ.
Kellojen poistaminen
Kosketa kelloa jonkin aikaa, valitse poistettavat kellot ja napauta sitten POISTA.
SEKUNTIKELLO
1 Napauta Sovellukset-näytössä Kello → SEKUNTIKELLO.
2 Voit ottaa tapahtuman ajan napauttamalla KÄYNNISTÄ.
Voit tallentaa kierrosajat tapahtuman ajan mittauksen aikana napauttamalla KIERROS.
3 Voit pysäyttää ajanoton napauttamalla LOPETA.
Voit aloittaa ajan mittauksen uudelleen napauttamalla JATKA.
Voit tyhjentää kierrosajat napauttamalla PALAUTA.
AJASTIN
1 Napauta Sovellukset-näytössä Kello → AJASTIN.
2 Aseta aika ja napauta sitten KÄYNNISTÄ.
Voit avata näppäimistön kestoajan antamista varten napauttamalla kestoajan syöttökenttää.
3 Napauta HYLKÄÄ, kun ajastimeen asetettu aika on kulunut.
94
Sovellukset
Laskin
Voit suorittaa yksinkertaisia tai monimutkaisia laskutoimituksia.
Napauta Sovellukset-näytössä Laskin.
Kääntämällä laitteen vaaka-asentoon saat näkyviin tieteellisen laskimen. Jos Autom. kierto on
poissa käytöstä, saat näkyviin tieteellisen laskimen napauttamalla .
Voit tuoda laskentahistorian näkyviin napauttamalla HISTORIA. Voit sulkea
laskentahistoriapaneelin napauttamalla NÄPPÄIMISTÖ.
Voit tyhjentää historian napauttamalla HISTORIA → TYHJENNÄ HISTORIA.
Voit käyttää yksikönmuuntotyökalua napauttamalla . Voit muuntaa monia arvoja, kuten pintaalan, pituuden tai lämpötilan arvoja, muihin yksiköihin.
Radio
FM-radion kuunteleminen
Napauta Sovellukset-näytössä Radio.
Sinun on ennen tämän sovelluksen käyttöä kytkettävä kuulokemikrofoni, joka toimii
radioantennina.
FM-radio hakee ja tallentaa kuuluvuusalueella olevat radioasemat automaattisesti, kun
sitä käytetään ensimmäisen kerran.
95
Sovellukset
Avaa FM-radio napauttamalla
. Valitse haluamasi radioasema asemaluettelosta.
Anna radioaseman taajuus
manuaalisesti.
Lisää kuunneltava radioasema
suosikkiluetteloon.
Ota FM-radio käyttöön tai pois
käytöstä.
Tallenna kappale FM-radiosta.
Käytä lisävaihtoehtoja.
Etsi kuunneltavissa oleva
radioasema.
Hienosäädä taajuutta.
Näytä käytettävissä olevien
asemien luettelo.
Hae ja tallenna käytettävissä
olevat asemat automaattisesti.
Radioasemien haku
Napauta Sovellukset-näytössä Radio.
Napauta HAE ja valitse sitten hakuvaihtoehto. FM-radio hakee ja tallentaa kuuluvuusalueella
olevat asemat automaattisesti.
Valitse haluamasi radioasema asemaluettelosta.
Google-sovellukset
Google tarjoaa sovelluksia, jotka liittyvät viihteeseen, sosiaalisiin verkostoihin ja talouselämään.
Joidenkin sovellusten käyttäminen edellyttää Google-tiliä. Lisätietoja on Tilit-kohdassa.
Saat lisätietoja jokaisesta sovelluksesta kunkin sovelluksen ohjevalikosta.
Alueen tai palveluntarjoajan mukaan voi olla, etteivät jotkin sovellukset ole käytettävissä
tai niiden nimi poikkeaa tässä esitetystä.
96
Sovellukset
Chrome
Etsi tietoja ja selaa Internet-sivuja.
Gmail
Lähetä tai vastaanota sähköpostia Google Mail -palvelun kautta.
Maps
Voit etsiä sijaintisi kartalta, etsiä paikkoja maailmankartalta ja näyttää lähistöllä olevien paikkojen
sijaintitiedot.
Play Musiikki
Etsi, kuuntele ja jaa musiikkia laitteellasi. Voit ladata laitteeseen tallennettuja musiikkikokoelmia
pilvipalveluun ja käyttää niitä myöhemmin.
Play Elokuvat ja TV
Voit ostaa tai vuokrata videoita, kuten elokuvia ja TV-ohjelmia, Play Kauppa -palvelusta.
Drive
Tallenna sisältösi pilveen, käytä sitä mistä tahansa ja jaa sitä muiden kanssa.
YouTube
Katsele tai luo videoita ja jaa niitä muiden kanssa.
Kuvat
Hae, hallitse ja muokkaa kaikkia eri lähteistä peräisin olevia valokuvia ja videoita yhdessä
paikassa.
Duo
Voit soittaa videopuheluja muiden kanssa.
Google
Etsi nopeasti kohteita Internetistä tai laitteesta.
97
Asetukset
Esittely
Voit muokata toimintojen ja sovellusten asetuksia. Voit mukauttaa laitetta määrittämällä erilaisia
asetusvaihtoehtoja.
Napauta Sovellukset-näytössä Asetukset.
Voit etsiä asetuksia hakusanojen avulla napauttamalla
.
Yhteydet
Wi-Fi
Ottamalla Wi-Fi-ominaisuuden käyttöön voit luoda yhteyden Wi-Fi-verkkoon ja käyttää Internetiä
tai muita verkkolaitteita.
Voit säästää akkuvirtaa poistamalla Wi-Fi-toiminnon käytöstä, kun et tarvitse sitä.
Yhteyden luominen Wi-Fi-verkkoon
1 Napauta Asetukset-näytössä Yhteydet → Wi-Fi ja aktivoi kytkin sitten napauttamalla sitä.
2 Valitse verkko Wi-Fi-verkkojen luettelosta.
Salasanaa vaativien verkkojen kohdalla näkyy lukkokuvake.
3 Napauta YHDISTÄ.
• Kun laite on muodostanut yhteyden Wi-Fi-verkkoon kerran, laite muodostaa
uudelleen yhteyden kyseiseen verkkoon aina, kun se on käytettävissä, pyytämättä
salasanaa. Voit estää laitetta muodostamasta yhteyttä verkkoon automaattisesti
valitsemalla verkon luettelosta ja napauttamalla UNOHDA.
• Jos et voi muodostaa yhteyttä Wi-Fi-verkkoon, käynnistä laitteen Wi-Fi-toiminto tai
langaton reititin uudelleen.
98
Asetukset
Wi-Fi Direct
Wi-Fi Direct yhdistää laitteet toisiinsa suoraan Wi-Fi-verkon kautta ilman tukiasemaa.
1 Napauta Asetukset-näytössä Yhteydet → Wi-Fi ja aktivoi kytkin sitten napauttamalla sitä.
2 Napauta Wi-Fi Direct.
Löydettyjen laitteiden luettelo tulee näyttöön.
Jos luettelossa ei ole sitä laitetta, johon haluat yhdistää, ota Wi-Fi Direct -toiminto käyttöön
laitteessa.
3 Valitse laite, johon yhteys muodostetaan.
Laitteet yhdistetään, kun toinen laite hyväksyy Wi-Fi Direct -yhteyspyynnön.
Tietojen lähettäminen ja vastaanottaminen
Voit jakaa tietoja, kuten yhteystietoja ja mediatiedostoja, muiden laitteiden kanssa. Seuraavassa
on esimerkki kuvan lähettämisestä toiseen laitteeseen.
1 Napauta Sovellukset-näytössä Galleria.
2 Valitse kuva.
3 Napauta Jaa → Wi-Fi Direct ja valitse laite, johon kuva siirretään.
4 Hyväksy Wi-Fi Direct -yhteyspyyntö toisessa laitteessa.
Jos laitteet on jo yhdistetty, kuva lähetetään toiseen laitteeseen ilman
yhteyspyyntömenettelyä.
99
Asetukset
Laiteyhteyden katkaiseminen
1 Napauta Asetukset-näytössä Yhteydet → Wi-Fi.
2 Napauta Wi-Fi Direct.
Laite näyttää yhdistetyt laitteet luettelossa.
3 Katkaise laitteiden yhteys napauttamalla laitteen nimeä.
Bluetooth
Bluetooth-yhteyden avulla voidaan vaihtaa tietoja tai mediatiedostoja muiden Bluetoothlaitteiden kanssa.
• Samsung ei vastaa Bluetooth-yhteydellä lähetettyjen tai vastaanotettujen tietojen
mahdollisesta menettämisestä, sieppaamisesta eikä väärinkäytöstä.
• Pidä aina huoli siitä, että jaat ja vastaanotat tietoa vain sellaisista laitteista, joihin luotat
ja jotka on suojattu asianmukaisesti. Laitteiden välillä olevat esteet saattavat lyhentää
toimintaetäisyyttä.
• Kaikki laitteet eivät ole välttämättä yhteensopivia laitteesi kanssa, kuten laitteet, jotka
eivät ole Bluetooth SIG:n testaamia tai hyväksymiä.
• Bluetooth-ominaisuutta ei saa käyttää laittomiin tarkoituksiin (esimerkiksi tiedostojen
piraattikopiointiin tai tietoliikenteen luvattomaan kuunteluun kaupallisissa
tarkoituksissa).
Samsung ei vastaa Bluetooth-ominaisuuden laittoman käytön seurauksista.
Pariliitoksen muodostaminen muiden Bluetooth-laitteiden kanssa
1 Napauta Asetukset-näytössä Yhteydet → Bluetooth ja aktivoi kytkin sitten napauttamalla
sitä.
Löydettyjen laitteiden luettelo tulee näyttöön.
2 Valitse laite, jonka kanssa muodostetaan pariliitos.
Jos luettelossa ei ole sitä laitetta, jonka kanssa haluat muodostaa pariliitoksen, ota
näkyvyysasetus käyttöön laitteessa. Katso lisätietoja toisen laitteen käyttöoppaista.
Laitteesi näkyy muille laitteille niin kauan kuin Bluetooth-asetusnäyttö on auki.
100
Asetukset
3 Vahvista hyväksymällä Bluetooth-yhteyspyyntö laitteessasi.
Laitteet yhdistetään, kun toinen laite hyväksyy Bluetooth-yhteyspyynnön.
Tietojen lähettäminen ja vastaanottaminen
Monet sovellukset tukevat tiedonsiirtoa Bluetooth-yhteyden kautta. Voit jakaa tietoja, kuten
yhteystietoja ja mediatiedostoja, muiden Bluetooth-laitteiden kanssa. Seuraavassa on esimerkki
kuvan lähettämisestä toiseen laitteeseen.
1 Napauta Sovellukset-näytössä Galleria.
2 Valitse kuva.
3 Napauta Jaa → Bluetooth ja valitse sitten laite, johon kuva siirretään.
Jos laitteesi on liitetty toisen laitteen pariksi aiemmin, napauta laitteen nimeä vahvistamatta
automaattisesti luotua salasanaa.
Jos luettelossa ei ole sitä laitetta, jonka kanssa haluat muodostaa pariliitoksen, ota
näkyvyysasetus käyttöön laitteessa.
4 Hyväksy Bluetooth-yhteyspyyntö toisessa laitteessa.
Bluetooth-laitteiden pariliitoksen purkaminen
1 Napauta Asetukset-näytössä Yhteydet → Bluetooth.
Laite näyttää pariksi liitetyt laitteet luettelossa.
2 Napauta sen laitteen nimen vieressä, jonka kanssa haluat purkaa pariliitoksen.
3 Napauta Erota.
101
Asetukset
Datan käyttö
Voit seurata datakäytön määrää ja mukauttaa rajoitusten asetuksia.
Napauta Asetukset-näytössä Yhteydet → Datan käyttö.
• Datansäästö: Estä taustalla suoritettavia sovelluksia käyttämästä mobiilidatayhteyttä.
• Mobiilidata: Aseta laite käyttämään datayhteyttä missä tahansa matkapuhelinverkossa.
• Mobiilidatan käyttö: Valvo mobiilidatan käyttöä.
• Laskutusjakso- ja datavaroitus: Aseta rajoitus mobiilidatan käytölle.
• Wi-Fi-datankäyttö: Valvo Wi-Fi-datan käyttöä.
• Rajoita verkkoja: Valitse Wi-Fi-tukiasemat estääksesi taustalla käynnissä olevia sovelluksia
käyttämästä niitä.
Voit muuttaa valvontajakson kuukausittaista nollauspäivää napauttamalla Laskutusjakso- ja
datavaroitus → Aloita laskutusjakso.
Datan käytön rajoittaminen
Voit asettaa laitteen poistamaan mobiilidatayhteyden käytöstä automaattisesti, kun käytetyn
mobiilidatan määrä saavuttaa määritetyn rajan.
1 Napauta Asetukset-näytössä Yhteydet → Datan käyttö → Laskutusjakso- ja datavaroitus
ja aktivoi sitten Datankäyttörajoitus-kytkin napauttamalla sitä.
2 Napauta Datankäyttörajoitus, anna raja ja napauta sitten ASETA.
3 Napauta Datankäyttövaroitus, anna datankäyttövaroituksen taso ja napauta sitten ASETA.
Laite hälyttää, kun varoitustaso saavutetaan.
Lentotila
Tämä poistaa kaikki laitteen langattomat toiminnot käytöstä. Voit käyttää ainoastaan niitä
toimintoja, jotka eivät käytä verkkopalveluita.
Napauta Asetukset-näytössä Yhteydet ja aktivoi sitten Lentotila-kytkin napauttamalla sitä.
Katkaise laitteesta virta ennen ilmaannousua ja laskeutumista. Nousun jälkeen voit
käyttää laitetta lentotilassa, jos lentokoneen henkilökunta sallii sen.
102
Asetukset
NFC ja maksu
Laitteen avulla voidaan lukea lähikenttätunnisteita (Near Field Communication (NFC)), jotka
sisältävät tietoja tuotteista. Tällä toiminnolla voit tarvittavien sovelluksien lataamisen jälkeen
myös maksaa maksuja ja ostaa liikenne- tai tapahtumalippuja.
Laitteessa on sisäinen NFC-antenni. Käsittele laitetta huolellisesti, jotta NFC-antenni ei
vahingoitu.
NFC-ominaisuuden käyttäminen
NFC-toiminnon avulla voit lähettää kuvia tai yhteystietoja muihin laitteisiin ja lukea tuotetiedot
NFC-tunnisteista.
1 Napauta Asetukset-näytössä Yhteydet ja aktivoi sitten NFC ja maksu -kytkin napauttamalla
sitä.
2 Aseta laitteen takaosan NFC-antennin alue NFC-tunnisteen lähelle.
Tunnisteen tiedot tulevat näyttöön.
Varmista, ettei laitteen näyttö ole lukittu. Muutoin laite ei lue NFC-tunnisteita eikä
vastaanota tietoja.
103
Asetukset
Maksaminen NFC-toiminnon avulla
Ennen kuin voit maksaa NFC-toiminnon avulla, sinun on rekisteröidyttävä
mobiilimaksupalveluun. Ota yhteys palveluntarjoajaan rekisteröitymistä tai lisätietojen saamista
varten.
1 Napauta Asetukset-näytössä Yhteydet ja aktivoi sitten NFC ja maksu -kytkin napauttamalla
sitä.
2 Kosketa laitteen takaosan NFC-antennin alueella NFC-kortinlukijaa.
Voit määrittää oletusmaksusovelluksen avaamalla Asetukset-näytön ja napauttamalla Yhteydet
→ NFC ja maksu → Napauta ja maksa → MAKSU ja valitsemalla sitten sovelluksen.
Maksupalvelujen luettelossa ei ehkä ole kaikkia käytettävissä olevia maksusovelluksia.
Tietojen lähettäminen
Voit sallia tiedonsiirron, kun laitteen NFC-antenni koskettaa toisen laitteen NFC-antennia.
1 Napauta Asetukset-näytössä Yhteydet → NFC ja maksu ja aktivoi kytkin sitten
napauttamalla sitä.
2 Aktivoi Android Beam -kytkin napauttamalla sitä.
104
Asetukset
3 Valitse kohde ja kosketa toisen laitteen NFC-antennilla laitteesi NFC-antennia.
4 Kun Siirrä koskettamalla. näkyy näytössä, lähetä kohde napauttamalla laitteen näyttöä.
Jos molemmat laitteet yrittävät siirtää tietoja samanaikaisesti, tiedostonsiirto voi
epäonnistua.
Mobiilitukiasema ja yhteyden jako
Voit käyttää laitetta mobiilitukiasemana ja jakaa laitteen mobiilidatayhteyden muiden laitteiden
kanssa, jos verkkoyhteyttä ei ole käytettävissä. Yhteys voidaan muodostaa Wi-Fi-, USB- tai
Bluetooth-toiminnon avulla.
Napauta Asetukset-näytössä Yhteydet → Mobiilitukiasema ja yhteyden jako.
Tämän toiminnon käyttäminen saattaa aiheuttaa lisäkustannuksia.
• Mobiilitukiasema: Jaa laitteen mobiilidatayhteys mobiilitukiaseman avulla tietokoneiden tai
muiden laitteiden kanssa.
• Bluetooth-liitos: Jaa laitteen mobiilidatayhteys tietokoneiden tai muiden laitteiden kanssa
Bluetooth-yhteyden kautta ottamalla Bluetooth-yhteys käyttöön.
• USB-yhteys: Jaa laitteen mobiilidatayhteys tietokoneen kanssa USB-yhteyden kautta
ottamalla USB-yhteys käyttöön. Kun laite on yhdistetty tietokoneeseen, se toimii tietokoneen
langattomana modeemina.
Mobiilitukiaseman käyttäminen
Voit käyttää laitettasi mobiilitukiasemana ja jakaa laitteen mobiilidatayhteyden muiden laitteiden
kanssa.
105
Asetukset
1 Napauta Asetukset-näytössä Yhteydet → Mobiilitukiasema ja yhteyden jako →
Mobiilitukiasema.
2 Aktivoi kytkin napauttamalla sitä.
-kuvake näkyy tilarivillä. Muut laitteet voivat löytää laitteesi Wi-Fi-verkkojen luettelosta.
Voit määrittää mobiilitukiaseman salasanan napauttamalla → Määritä mobiilitukiasema
ja valitsemalla suojaustason. Anna sitten salasana ja napauta TALLENNA.
3 Etsi ja valitse laitteesi toisen laitteen näytössä Wi-Fi-verkkojen luettelosta.
4 Käytä yhdistetyssä laitteessa Internetiä laitteesi mobiilidatayhteyden kautta.
Matkapuhelinverkot
Määritä käyttämäsi matkapuhelinverkon asetukset.
Napauta Asetukset-näytössä Yhteydet → Matkapuhelinverkot.
• Dataverkkovierailu: Aseta laite käyttämään datayhteyttä verkkovierailun aikana.
• Verkkotila (yhden SIM-kortin mallit): Valitse verkon tyyppi.
Verkkotila SIM 1 / Verkkotila SIM 2 (kahden SIM-kortin mallit): Valitse verkon tyyppi.
• Yhteyspisteiden nimet: Määritä yhteyspisteiden nimet.
• Verkko-operaattorit: Etsi käytettävissä olevat verkot ja rekisteröi verkko manuaalisesti.
SIM-kortin hallinta (kahden SIM-kortin mallit)
Voit aktivoida SIM- tai USIM-korttisi ja mukauttaa SIM-kortin asetuksia. Lisätietoja on Kahden
SIM- tai USIM-kortin käyttäminen (kahden SIM-kortin mallit) -kohdassa.
Napauta Asetukset-näytössä Yhteydet → SIM-kortin hallinta.
• Puhelut: Valitse SIM- tai USIM-kortti, jota käytetään äänipuheluissa.
• Tekstiviestit: Valitse SIM tai USIM viestejä varten.
• Mobiilidata: Valitse SIM- tai USIM-kortti, jota käytetään datapalveluissa.
• Vahvista puhelujen SIM-kortti: Määritä SIM- tai USIM-kortti seuraavaa puhelua varten, kun
soitat puhelun käyttämättä ensisijaista SIM-korttiasi.
106
Asetukset
• Kaksi SIM-korttia aina käytössä: Aseta laite sallimaan saapuvat puhelut toisesta SIM- tai
USIM-kortista puhelun aikana.
Kun tämä toiminto on käytössä, puhelunsiirto voi alueen tai palveluntarjoajan mukaan
aiheuttaa lisämaksuja.
Sijainti
Muuta sijaintitietojen käyttöoikeuksien asetuksia.
Napauta Asetukset-näytössä Yhteydet → Sijainti.
• Paikannustapa: Valitse menetelmä, jota laitteesi paikantamisessa käytetään.
• Paranna tarkkuutta: Aseta laite parantamaan sijaintitietojesi tarkkuutta Wi-Fi- tai Bluetoothtoiminnoilla, vaikka nämä toiminnot olisivat poissa käytöstä.
• VIIMEAIKAISET SIJAINTIPYYNNÖT: Näytä nykyisiä sijaintitietoja pyytävät laitteet ja niiden
akun käyttötiedot.
• SIJAINTIPALVELUT: Näytä laitteen käyttämät sijaintipalvelut.
Lisää yhteysasetuksia
Voit hallita muita toimintoja mukauttamalla asetuksia.
Napauta Asetukset-näytössä Yhteydet → Lisää yhteysasetuksia.
• Läheisten laitteiden haku: Aseta laite hakemaan lähellä olevat laitteet yhteyden
muodostamista varten.
• Tulostus: Määritä laitteeseen asennettujen tulostinlaajennusten asetukset. Voit etsiä
käytettävissä olevat tulostimet tai lisätä tulostimen manuaalisesti ja tulostaa tiedostoja.
Lisätietoja on Tulostus-kohdassa.
• VPN: Määritä virtuaalisten yksityisverkkojen (VPN) asetukset ja muodosta niihin yhteys.
Tulostus
Määritä laitteeseen asennettujen tulostinlaajennusten asetukset. Voit yhdistää laitteen
tulostimeen Wi-Fi- tai Wi-Fi Direct -toiminnon avulla ja tulostaa kuvia tai asiakirjoja.
Jotkin tulostimet eivät ehkä ole yhteensopivia laitteen kanssa.
107
Asetukset
Tulostinlaajennusten lisääminen
Tulostinlaajennusten avulla voit lisätä tulostimet, joihin haluat yhdistää laitteen.
1 Napauta Asetukset-näytössä Yhteydet → Lisää yhteysasetuksia → Tulostus → LATAA
LAAJENNUS.
2 Etsi tulostinlaajennus Play Kauppa -palvelusta.
3 Valitse tulostinlaajennus ja asenna se.
4 Valitse tulostinlaajennus ja aktivoi kytkin napauttamalla sitä.
Laite etsii tulostimet, jotka on yhdistetty samaan Wi-Fi-verkkoon kuin laite.
5 Valitse lisättävä tulostin.
Voit lisätä tulostimia manuaalisesti napauttamalla → Lisää tulostin.
Sisällön tulostaminen
Avaa kuvien, asiakirjojen tai muun sisällön katselun aikana vaihtoehtojen luettelo, valitse Tulosta
→
→ Kaikki tulostimet ja valitse tulostin.
Tulostustavat voivat vaihdella sisällön tyypin mukaan.
Äänet ja värinä
Voit muuttaa laitteen ääniasetuksia.
Napauta Asetukset-näytössä Äänet ja värinä.
• Äänitila: Aseta laite käyttämään äänitilaa tai äänetöntä tilaa.
• Värinä soidessa: Aseta laite värisemään ja soittamaan soittoääni puhelun saapuessa.
• Oletusäänenvoimakkuussäädin: Määritä äänenvoimakkuuden säädön oletusnäppäin.
• Äänenvoimakkuus: Säädä soittoäänien, musiikin, videoiden, järjestelmä-äänien ja
ilmoitusten äänenvoimakkuutta.
108
Asetukset
• Soittoääni (yhden SIM-kortin mallit): Vaihda puhelujen soittoääni.
Soittoääni (kahden SIM-kortin mallit): Vaihda puhelujen tai ilmoitusten soittoääni.
• Värinäkuvio: Valitse värinäkuvio.
• Ilmoitusäänet: Muuta sovellusten ilmoitusääniasetuksia.
• Älä häiritse: Aseta laite mykistämään saapuvien puhelujen, ilmoitusten ja medialähteiden
äänet sallittuja poikkeuksia lukuun ottamatta.
• Kosketusäänet: Aseta laite toistamaan ääni, kun kosketusnäytöstä valitaan sovellus tai
vaihtoehto.
• Näytön lukituksen äänet: Aseta laite toistamaan ääni, kun kosketusnäyttö lukitaan tai
lukitus avataan.
• Latausääni: Aseta laite toistamaan ääni, kun se liitetään laturiin.
• Numeronvalintanäpp. äänet: Aseta laite toistamaan ääni, kun näppäimistön näppäimiä
napautetaan.
• Näppäimistöääni: Aseta laite antamaan äänimerkki näppäintä kosketettaessa.
• Äänenlaatu ja tehosteet: Määritä äänen lisäasetuksia.
Ilmoitukset
Muuta kunkin sovelluksen ilmoitusasetuksia.
Napauta Asetukset-näytössä Ilmoitukset.
Voit mukauttaa ilmoitusasetuksia napauttamalla LISÄASETUKSET ja valitsemalla sovelluksen.
• Salli ilmoitukset: Salli ilmoitukset valitusta sovelluksesta.
• Näytä hiljaa: Aseta laite mykistämään ilmoitusäänet ja piilottamaan ilmoitusesikatselut.
• Lukitusnäytössä: Näytä tai piilota ilmoitukset valitusta sovelluksesta, kun laite on lukittuna.
• Aseta ensisijaiseksi: Näytä ilmoitukset ilmoituspaneelin yläreunassa ja sisällytä ne sallittujen
luetteloon, kun Älä häiritse -tila on käytössä.
109
Asetukset
Näyttö
Asetukset
Voit muuttaa näytön ja alkunäytön asetuksia.
Napauta Asetukset-näytössä Näyttö.
• Kirkkaus: Säädä näytön kirkkautta.
• Ulkotila: Näyttö näkyy selvemmin kirkkaissa olosuhteissa, kun otat ulkoilmatilan käyttöön.
• Näyttötila: Säädä näytön väriä ja kontrastia muuttamalla näyttötilaa.
• Näytön zoomaus ja fontti: Voit muuttaa näytön zoomausasetusta tai fontin kokoa ja tyyliä.
• Alkunäyttö: Voit mukauttaa alkunäyttöä esimerkiksi lisäämällä siihen paneeleja tai
poistamalla tai siirtämällä alkunäytön paneeleja. Lisätietoja on kohdassa Alkunäytön
muokkaaminen.
• Helppo tila: Siirry helppoon tilaan, jossa alkunäytön asettelu on tavallista yksinkertaisempi ja
kuvakkeet suuremmat.
• Kuvakekehykset: Määritä, varjostetaanko taustat, jotta kuvakkeet erottuisivat.
• Tilapalkki: Voit räätälöidä asetukset ilmoitusten tai ilmaisimien näyttämiseksi tilapalkissa.
• Näytön aikakatkaisu: Määritä, kuinka kauan laite odottaa ennen näytön taustavalon
sammuttamista.
• Näytönsäästäjä: Aseta laite käynnistämään näytönsäästäjä, kun laite latautuu tai liitetään
telakkaan.
Taustakuvat ja teemat
Voit muuttaa alkunäytön ja lukitusnäytön taustakuva-asetuksia tai käyttää laitteessa erilaisia
teemoja.
Napauta Asetukset-näytössä Taustakuvat ja teemat.
• Taustakuvat: Muuta alkunäytön ja lukitun näytön taustakuva-asetuksia.
• Teemat: Vaihda laitteen teemaa.
• Kuvakkeet: Vaihda kuvakkeiden tyyliä.
110
Asetukset
Edistykselliset toiminnot
Asetukset
Voit ottaa käyttöön lisätoiminnot ja muuttaa asetuksia, jotka säätelevät niitä.
Napauta Asetukset-näytössä Edistykselliset toiminnot.
Liiallinen tärinä tai iskuvaikutus laitteeseen voi aiheuttaa joidenkin toimintojen tekemiä
tahattomia palautteita.
• Pelit: Voit aktivoida Game Launcherin ja Game Tools -kuvakkeen ja muuttaa peleihin liittyviä
asetuksia. Lisätietoja on Game Launcher -kohdassa.
• Soitt. tunnus ja roskap.suojaus: Aseta laite tunnistamaan tallentamattomat
puhelinnumerot, kun saat puheluja tai viestejä.
Tämän ominaisuuden käyttömahdollisuus määräytyy alueen tai palveluntarjoajan
mukaan.
• Yksikätinen tila: Ota käyttöön yksikätinen toimintatila, joka helpottaa laitteen käyttöä
yhdellä kädellä.
• Kameran pikakäynnistys: Aseta laite käynnistämään kamera, kun kotinäppäintä painetaan
nopeasti kaksi kertaa.
• Moni-ikkuna: Valitse moni-ikkunatilan käynnistystapa.
• Älykäs hälytys: Aseta laite hälyttämään, jos olemassa on vastaamattomia puheluja tai uusia
viestejä, kun laitteeseen tartutaan.
Tämä toiminto ei ehkä toimi, jos näyttö on päällä tai laite ei ole tasaisella alustalla.
• Helppo mykistys: Aseta laite mykistämään saapuvat puhelut tai hälytykset, kun laitteen
näyttö käännetään alaspäin.
• Soita / lähetä viestejä pyyhk.: Aseta laite soittamaan puhelu tai lähettämään viesti, kun
yhteystietoa vedetään vasemmalle tai oikealle yhteystietoluettelossa.
• Dual Messenger: Valitse viestintäsovellukset, jos haluat käyttää toista sovellusta. Voit käyttää
kahta eri tiliä samassa sovelluksessa.
Jos poistat käytöstä ensisijaisen viestintäsovelluksen tai poistat sen asennuksen, toinen
sovellus poistetaan automaattisesti.
111
Asetukset
• Lähetä hätäviestejä: Aseta laite lähettämään hätäviesti, kun virtanäppäintä painetaan kolme
kertaa. Voit lähettää vastaanottajille myös äänitallenteita viestin mukana. Lisätietoja on
Lähetä hätäviestejä -kohdassa.
• Suora jako: Aseta laite näyttämään jakamisvaihtoehtojen paneelissa henkilöt, joihin olet
ollut yhteydessä, jolloin voit jakaa sisältöä suoraan.
Lähetä hätäviestejä
Paina hätätilanteessa virtanäppäintä kolme kertaa nopeasti peräkkäin. Laite lähettää viestin
hätäyhteyshenkilöillesi. Viesti sisältää tiedon sijainnistasi.
1 Napauta Asetukset-näytössä Edistykselliset toiminnot → Lähetä hätäviestejä ja aktivoi
sitten kytkin napauttamalla sitä.
2 Lisää hätäyhteystiedot noudattamalla näytön ohjeita, jos et ole vielä tehnyt sitä.
Voit liittää lähetettäviin hätäviesteihin äänitallenteita tai valokuvia aktivoimalla Liitä
äänitallenne- tai Liitä kuvia -kytkimen napauttamalla sitä.
Liitä kuvia -asetuksen käyttömahdollisuus määräytyy alueen ja palveluntarjoajan
mukaan.
Hätäyhteystietojen lisääminen
Napauta Asetukset-näytössä Edistykselliset toiminnot → Lähetä hätäviestejä → Lähetä
viestit v.ottajalle → LISÄÄ. Napauta Luo yhteystieto ja anna yhteystiedot tai napauta Valitse
yhteystiedoista ja lisää olemassa oleva yhteystieto hätäyhteystiedoksi.
112
Asetukset
Laitteen ylläpito
Laitteen ylläpitotoiminto tarjoaa yleiskatsauksen laitteen akkuun, tallennustilaan, muistiin ja
järjestelmän suojaukseen. Voit myös optimoida laitteen automaattisesti sormen napautuksella.
Laitteen suojaus
Akku
Tallennustila
Muisti
Pikaoptimointitoiminnon käyttäminen
Napauta Asetukset-näytössä Laitteen ylläpito → KORJAA NYT tai OPTIMOI NYT.
Pikaoptimointitoiminto parantaa laitteen suorituskykyä suorittamalla seuraavat toimet.
• Muistitilan vapauttaminen.
• Tarpeettomien tiedostojen poistaminen ja taustalla suoritettavien sovellusten sulkeminen.
• Akkuvirran epätavallisen käytön hallinta.
• Haittaohjelmien etsiminen.
113
Asetukset
Akku
Voit tarkistaa akun jäljellä olevan varauksen ja laitteen käyttöajan. Jos laitteen akun varaustaso on
vähissä, voit säästää virtaa virransäästötoimintojen avulla.
Napauta Asetukset-näytössä Laitteen ylläpito → Akku.
• Jäljellä oleva käyttöaika näyttää ajan, joka on jäljellä, ennen kuin akkuvirta loppuu.
Jäljellä oleva käyttöaika voi vaihdella laitteen asetusten ja käyttöolojen mukaan.
• Et saa ilmoituksia sovelluksista, joissa virransäästötila on käytössä.
Virransäästötila
• NORMAALI: Voit pidentää akun käyttöaikaa ottamalla virransäästötilan käyttöön.
• MAKSIMI: Enimmäisvirransäästötilassa laite vähentää akkuvirran kulumista käyttämällä
tummaa teemaa ja rajoittamalla käytettävissä olevia sovelluksia ja ominaisuuksia.
Verkkoyhteydet poistetaan käytöstä matkapuhelinverkkoa lukuun ottamatta.
Akun hallinta
Voit säästää akkuvirtaa estämällä taustalla toimivia sovelluksia käyttämästä akkuvirtaa, kun
niitä ei käytetä. Valitse sovellukset sovellusluettelosta ja napauta VIRRANS. Napauttamalla →
Lisäasetukset voit lisäksi määrittää virranvalvonta-asetuksia.
Tallennustila
Voit tarkistaa käytössä olevan ja vapaan muistin määrän.
Napauta Asetukset-näytössä Laitteen ylläpito → Tallennustila.
Todellinen käytettävissä olevan sisäisen muistin määrä on pienempi kuin ilmoitettu
määrä, koska käyttöjärjestelmä ja oletussovellukset käyttävät osan muistista.
Käytettävissä oleva kapasiteetti voi muuttua, kun päivität laitteen.
Muistin hallinta
Voit poistaa tarpeettomat tiedostot, esimerkiksi välimuistin, napauttamalla TYHJENNÄ NYT.
Voit poistaa tiedostoja tai poistaa tarpeettomien sovellusten asennuksen valitsemalla luokan
KÄYTTÄJÄTIEDOT-kohdassa. Valitse sitten haluamasi kohteet ja napauta POISTA tai POISTA
ASENNUS.
114
Asetukset
Muisti
Napauta Asetukset-näytössä Laitteen ylläpito → Muisti.
Jos haluat nopeuttaa laitteen toimintaa, voit vähentää käytettävän muistin määrää valitsemalla
sovelluksia sovellusten luettelosta ja napauttamalla TYHJENNÄ NYT.
Laitteen suojaus
Voit tarkistaa laitteen suojaustilan. Tämä toiminto etsii laitteesta haittaohjelmat.
Napauta Asetukset-näytössä Laitteen ylläpito → Laitteen suojaus → TARKISTA PUHELIN.
Sovellukset
Voit hallita laitteen sovelluksia ja muuttaa niiden asetuksia. Voit näyttää sovellusten käyttötiedot,
muuttaa niiden ilmoitus- tai käyttöoikeusasetuksia tai poistaa käytöstä tarpeettomat sovellukset
tai poistaa niiden asennuksen.
Napauta Asetukset-näytössä Sovellukset.
Lukitusnäyttö ja suojaus
Asetukset
Voit muuttaa laitteen ja SIM- tai USIM-kortin suojausasetuksia.
Napauta Asetukset-näytössä Lukitusnäyttö ja suojaus.
Valittavissa olevat vaihtoehdot voivat vaihdella valitun näytönlukitustavan mukaan.
• Näytön lukituksen tyyppi: Muuta näytön lukitustapaa.
• Smart Lock: Voit asettaa laitteen avaamaan lukituksensa automaattisesti tietyissä tilanteissa.
• Suojatun lukituksen asetukset: Muuta valitun näytönlukitustavan asetuksia.
• Tiedot ja FaceWidgets: Muuta niiden kohteiden asetuksia, jotka näkyvät näytössä sen
ollessa sammutettuna tai lukittuna.
• Ilmoitukset: Määritä, näkyykö ilmoitusten sisältö lukitussa näytössä, ja valitse, mitkä
ilmoitukset näytetään.
115
Asetukset
• Sovellusten pikavalinnat: Valitse sovellukset, joiden pikavalinnat näkyvät lukitussa näytössä.
• Etsi matkapuhelimeni: Ota käyttöön tai poista käytöstä Etsi matkapuhelimeni -toiminto.
Voit seurata ja hallita kadonnutta tai varastettua laitetta Etsi matkapuhelimeni -sivuston
(findmymobile.samsung.com) avulla.
• Tuntemattomat lähteet: Aseta laite sallimaan sovellusten asentaminen tuntemattomista
lähteistä.
• Suojattu kansio: Luo suojattu kansio, jolla voit suojata yksityisen sisältösi ja sovellukset
muilta. Lisätietoja on Suojattu kansio -kohdassa.
• Suojattu käynnistys: Suojaa laitettasi asettamalla se vaatimaan näytön avauskoodia,
kun laite käynnistetään. Sinun on annettava avauskoodi, jotta voit käynnistää laitteen ja
vastaanottaa viestejä ja ilmoituksia.
• Salaa SD-kortti: Aseta laite salaamaan muistikortilla olevat tiedostot.
Laite ei voi lukea salattuja tiedostoja, jos laite palautetaan tehdasasetuksiin tämän
asetuksen ollessa käytössä. Poista asetus käytöstä ennen laitteen palauttamista
tehdasasetuksiin.
• Muut suojausasetukset: Määritä suojauksen lisäasetukset.
Pilvi ja tilit
Esittely
Voit synkronoida, varmuuskopioida tai palauttaa laitteen tiedot Samsung Cloud ‑palvelun avulla.
Voit myös rekisteröidä ja hallita tilejä, kuten Samsung-tiliäsi tai Google-tiliäsi.
Napauta Asetukset-näytössä Pilvi ja tilit.
Varmuuskopioi tietosi säännöllisesti turvalliseen sijaintiin, kuten Samsung Cloud
-palveluun tai tietokoneeseen, jotta voit palauttaa tiedot, jos tietoja vioittuu tai katoaa tai
tehdasasetukset palautetaan vahingossa.
• Samsung Cloud: Voit hallita sisältöä, jonka haluat tallentaa turvallisesti Samsung
Cloud -palveluun. Voit tarkistaa Samsung Cloud -tallennustilasi tilan ja synkronoida,
varmuuskopioida ja palauttaa tiedot. Lisätietoja on Samsung Cloud -kohdassa.
• Oma profiili: Hallitse omia tietojasi ja Samsung-tilisi tietoja.
• Tilit: Voit lisätä Samsung- ja Google-tilisi tai muut tilisi, joiden kanssa tiedot synkronoidaan.
Lisätietoja on Tilit-kohdassa.
116
Asetukset
• Varmuuskopioi ja palauta: Voit pitää henkilökohtaiset tietosi, sovellustiedot ja asetukset
suojattuina laitteessa. Voit varmuuskopioida arkaluontoiset tietosi ja käyttää niitä
myöhemmin. Tietojen varmuuskopioiminen ja palauttaminen edellyttää kirjautumista
Google- tai Samsung-tiliin. Lisätietoja on kohdassa Varmuuskopioi ja palauta.
Samsung Cloud
Voit hallita sisältöä, jonka haluat tallentaa turvallisesti Samsung Cloud -palveluun. Voit tarkistaa
Samsung Cloud -tallennustilasi tilan ja synkronoida, varmuuskopioida ja palauttaa tiedot.
Napauta Asetukset-näytössä Pilvi ja tilit → Samsung Cloud.
Pilvitallennustilan hallinta
Voit näyttää tallennustilan määrän, joka on kulloinkin käytössäsi Samsung Cloud -palvelussa,
sekä käyttömäärän tietotyypeittäin. Voit myös poistaa vanhojen laitteiden varmuuskopiotiedot
tietojen palauttamisen jälkeen.
VARMUUSKOPIOI JA PALAUTA
Voit varmuuskopioida sovellustiedot ja laitteen asetukset Samsung Cloud -palveluun ja palauttaa
ne tarvittaessa. Lisätietoja on Tietojen varmuuskopioiminen ja palauttaminen -kohdassa.
SYNKRONOITAVAT TIEDOT
Voit mukauttaa esimerkiksi yhteystietojen, kalenterin, tapahtumien, kuvien ja videoiden
synkronointiasetuksia.
Tilit
Voit lisätä Samsung- ja Google-tilisi tai muut tilisi, joiden kanssa tiedot synkronoidaan.
Tilien lisääminen
Jotkin laitteessa käytettävät sovellukset edellyttävät rekisteröityä tiliä. Luomalla tilit saat laitteesta
parhaan käyttökokemuksen.
1 Napauta Asetukset-näytössä Pilvi ja tilit → Tilit → Lisää tili.
2 Valitse tilipalvelu.
3 Määritä tilin asetukset noudattamalla näyttöön tulevia ohjeita.
Voit synkronoida sisällön tiliesi kanssa valitsemalla tilin ja valitsemalla synkronoitavat kohteet.
117
Asetukset
Tilien poistaminen
Napauta Asetukset-näytössä Pilvi ja tilit → Tilit, valitse tilin nimi, valitse poistettava tili ja napauta
sitten → Poista tili.
Varmuuskopioi ja palauta
Voit muuttaa asetusten ja tietojen hallinta-asetuksia.
Napauta Asetukset-näytössä Pilvi ja tilit → Varmuuskopioi ja palauta.
SAMSUNG-TILI
• Varmuuskop.asetukset: Varmuuskopioi henkilökohtaiset tietosi ja sovellustietosi Samsung
Cloud ‑palveluun. Voit myös asettaa laitteen varmuuskopioimaan tiedot automaattisesti.
• Palauta: Palauta aiemmin varmuuskopioidut henkilökohtaiset tiedot ja sovellustiedot
Samsung Cloud ‑palvelusta.
GOOGLE-TILI
• Varmuuskopioi omat tiedot: Aseta laite varmuuskopioimaan asetukset ja sovellustiedot
Google-palvelimelle.
• Varmuuskopioinnin tili: Määritä Googlen varmuuskopioinnin tili tai muokkaa sitä.
• Automaattinen palautus: Aseta laite palauttamaan asetukset ja sovellustiedot
automaattisesti Google-palvelimelta, kun sovellukset asennetaan uudelleen.
Google
Voit määrittää joidenkin Google-toimintojen asetukset.
Napauta Asetukset-näytössä Google.
Helppokäyttöisyys
Voit määrittää useita asetuksia, jotka lisäävät laitteen helppokäyttöisyyttä.
Napauta Asetukset-näytössä Helppokäyttöisyys.
• Näkö: Mukauta asetukset niin, että näkövammaisten on helpompi käyttää laitetta.
• Kuulo: Mukauta asetukset niin, että kuulovammaisten on helpompi käyttää laitetta.
• Näppäryys ja vuorovaikutteisuus: Mukauta asetukset niin, että liikuntaesteisten on
helpompi käyttää laitetta.
118
Asetukset
• Teksti puheeksi: Voit muuttaa teksti puheeksi -toimintojen asetuksia, kuten kieltä ja
nopeutta, joita käytetään Voice Assistant -toiminnon ollessa käytössä.
• Suora käyttö: Aseta laite avaamaan tietyt helppokäyttöisyysvalikot, kun kotinäppäintä
painetaan kolme kertaa nopeasti.
• Muistutusilmoitus: Aseta laite antamaan hälytys ilmoituksista, joita et ole tarkistanut
määritetyn ajan kuluessa.
• Puheluihin vastaaminen ja niiden lopettaminen: Voit muuttaa puheluihin vastaamistavan
ja puhelujen lopettamistavan.
• Yhden napautuksen tila: Voit asettaa laitteen ohjaamaan saapuvia puheluja tai ilmoituksia,
kun näppäintä napautetaan sen vetämisen sijaan.
• PALVELUT: Voit näyttää laitteeseen asennetut helppokäyttöisyyspalvelut.
Yleinen hallinta
Voit mukauttaa laitteen järjestelmäasetukset tai palauttaa laitteen alkutilaan.
Napauta Asetukset-näytössä Yleinen hallinta.
• Kieli ja syöttö: Voit valita laitteen kielet ja muuttaa asetuksia, kuten näppäimistöä ja
puhesyöttötyyppejä. Jotkin vaihtoehdot eivät ole ehkä käytettävissä valitun kielen mukaan.
• Päivämäärä ja aika: Käytä ja muuta seuraavia asetuksia, jotka ohjaavat laitteen kellonajan ja
päivämäärän näyttöä.
Jos akun varaus purkautuu kokonaan tai akku poistetaan laitteesta, kellonaika ja
päivämäärä nollautuvat.
• Ota yhteyttä: Kysy kysymyksiä tai tarkastele usein kysyttyjä kysymyksiä. Lisätietoja on
Samsung Members -kohdassa.
• Ilmoita vianmääritystiedot: Aseta laite lähettämään sen vianmääritys- ja käyttötiedot
Samsungille automaattisesti.
• Markkinointitiedot: Määritä, vastaanotetaanko Samsungin markkinointitietoja, kuten
erikoistarjouksia, jäsenetuja ja uutiskirjeitä.
• Palauta: Voit palauttaa laitteen asetukset alkutilaan tai palauttaa tehdasasetukset.
119
Asetukset
Ohjelmistopäivitys
Voit päivittää laitteen ohjelmiston tai muuttaa päivitysasetuksia.
Napauta Asetukset-näytössä Ohjelmistopäivitys.
• Lataa päivitykset manuaalisesti: Tarkista ja asenna päivitykset manuaalisesti.
• Lataa päivitykset automaattisesti: Aseta laite tarkistamaan ja lataamaan päivitykset
automaattisesti, kun yhteys Wi-Fi-verkkoon on olemassa.
• Ajoitetut ohjelmistopäivitykset: Aseta laite asentamaan ladatut päivitykset tiettynä
ajankohtana.
Käyttöopas
Näytä ohjetiedot, joiden avulla voit opetella laitteen ja sovellusten käyttöä tai tärkeiden
asetusten määrittämistä.
Napauta Asetukset-näytössä Käyttöopas.
Tietoja puhelimesta
Saat näkyviin laitteen tiedot.
Napauta Asetukset-näytössä Tietoja puhelimesta.
• Oma puhelinnumero: Näytä puhelinnumerosi.
• Tila: Näytä eri laitetiedot, kuten SIM-kortin tila, Wi-Fi-verkon MAC-osoite ja sarjanumero.
• Lakisääteiset tiedot: Näytä laitteeseen liittyvät oikeudelliset tiedot, kuten turvallisuustiedot
ja avoimen lähdekoodin käyttöoikeussopimus.
• Laitteen nimi: Saat näkyviin laitteen nimen, joka näkyy, kun liität laitteen muihin laitteisiin
Bluetoothin, Wi-Fi Directin tai muiden menetelmien avulla, ja voit muokata nimeä.
• Mallinumero: Näytä laitteen mallinumero.
• Ohjelmiston tiedot: Näytä laitteen ohjelmistotiedot, kuten sen käyttöjärjestelmä- ja
laiteohjelmistoversio.
• Akun tiedot: Näytä laitteen akun tila ja tiedot.
120
Liite
Vianmääritys
Kokeile seuraavia ratkaisuehdotuksia, ennen kuin otat yhteyden Samsung-huoltoon. Jotkin
tilanteet eivät ehkä koske sinun laitettasi.
Kun käynnistät laitteen tai kun käytät laitetta, se pyytää sinua antamaan
seuraavat koodit:
• Salasana: Kun laitteen lukitustoiminto on käytössä, on annettava laitteelle määritetty
salasana.
• PIN-koodi: Kun käytät laitetta ensimmäisen kerran tai kun PIN-koodin kysely on käytössä,
sinun on annettava SIM- tai USIM-kortin mukana toimitettu PIN-koodi. Voit poistaa tämän
toiminnon käytöstä Lukitse SIM-kortti -valikon avulla.
• PUK-koodi: SIM- tai USIM-kortti on lukittu, mikä yleensä johtuu siitä, että PIN-koodi on
annettu väärin useita kertoja. Anna palveluntarjoajalta saamasi PUK-koodi.
• PIN2-koodi: Kun tulet valikkoon, jossa kysytään PIN2-koodia, syötä SIM- tai USIM-kortin
mukana toimitettu PIN2-koodi. Lisätietoja saat palveluntarjoajaltasi.
Laite antaa verkkoon tai palveluun liittyviä virheilmoituksia
• Jos olet alueella, jolla on heikko signaali tai huono vastaanoton laatu, signaali voi kadota.
Siirry toiselle alueelle ja yritä uudelleen. Siirtymisen aikana näyttöön voi tulla toistuvasti
virheilmoituksia.
• Jotkin toiminnot on tilattava erikseen. Lisätietoja saat palveluntarjoajaltasi.
Laite ei käynnisty
Kun akku on täysin tyhjä, laite ei käynnisty. Lataa akku täyteen ennen laitteen käynnistämistä.
121
Liite
Kosketusnäyttö reagoi hitaasti tai virheellisesti
• Jos kiinnität kosketusnäyttöön näytönsuojakalvon tai muun lisävarusteen, kosketusnäyttö ei
ehkä toimi oikein.
• Jos käytät käsineitä, jos kätesi eivät ole puhtaat kosketusnäyttöä koskettaessasi tai
jos napautat näyttöä terävällä esineellä tai sormenpäällä, kosketusnäyttö voi toimia
virheellisesti.
• Kosketusnäyttö voi toimia virheellisesti kosteissa olosuhteissa ja kastuessaan.
• Käynnistä laite uudelleen, jolloin tilapäiset ohjelmavirheet poistuvat.
• Varmista, että laitteen ohjelmisto on päivitetty uusimpaan versioon.
• Jos kosketusnäyttö on naarmuuntunut tai vahingoittunut, toimita laite Samsung-huoltoon.
Laite jumiutuu tai ilmenee vakava virhe
Kokeile seuraavia ratkaisuja. Jos ongelma ei edelleenkään ratkea, ota yhteys Samsung-huoltoon.
Laitteen käynnistäminen uudelleen
Jos laite jumiutuu tai lakkaa toimimasta, sovelluksia on ehkä suljettava tai laite on sammutettava
ja käynnistettävä uudelleen.
Uudelleenkäynnistyksen pakottaminen
Jos laite on jumissa eikä vastaa, käynnistä se uudelleen pitämällä virtanäppäintä ja
äänenvoimakkuuden vähennysnäppäintä painettuina samanaikaisesti yli seitsemän sekunnin
ajan.
Laitteen nollaaminen
Jos edellä kuvatut toimenpiteet eivät ratkaise ongelmaa, palauta laite tehdasasetuksiin.
Napauta Sovellukset-näytössä Asetukset → Yleinen hallinta → Palauta → Alkuperäisten
tietojen palautus → PALAUTA → POISTA KAIKKI. Muista varmuuskopioida kaikki laitteeseen
tallennetut tärkeät tiedot ennen tehdasasetusten palauttamista.
Jos olet rekisteröinyt Google-tilin laitteeseen, sinun on kirjauduttava samaan Google-tiliin, kun
olet palauttanut laitteen tehdasasetukset.
122
Liite
Puheluja ei yhdistetä
• Varmista, että olet käyttänyt oikeaa matkapuhelinverkkoa.
• Varmista, ettet ole määrittänyt soitonestoa numerolle, jonka valitset.
• Varmista, ettet ole määrittänyt soitonestoa saapuvan puhelun soittajan numerolle.
Muut eivät kuule puhettasi
• Varmista, että et peitä sisäistä mikrofonia.
• Varmista, että mikrofoni on lähellä suutasi.
• Jos käytät kuulokemikrofonia, varmista, että se on kytketty oikein.
Äänessä on kaikua puhelun aikana
Säädä äänenvoimakkuutta äänenvoimakkuusnäppäimellä tai siirry toiselle alueelle.
Yhteys matkapuhelinverkkoon tai Internetiin katkeaa usein, tai
äänenlaatu on huono
• Varmista, että et peitä laitteen sisäistä antennia.
• Jos olet alueella, jolla on heikko signaali tai huono vastaanoton laatu, signaali voi kadota.
Yhteysongelmat voivat johtua palveluntarjoajan tukiaseman ongelmista. Siirry toiselle
alueelle ja yritä uudelleen.
• Kun käytät laitetta liikkuessasi, langattoman verkon palvelut voivat olla poissa käytöstä
palveluntarjoajan verkon ongelmien takia.
Akkukuvake on tyhjä
Akun virta on vähissä. Lataa akku.
123
Liite
Akku ei lataudu asianmukaisesti (Samsungin hyväksymät laturit)
• Tarkista, että laturi on liitetty oikein.
• Ota yhteyttä Samsungin palvelukeskukseen akun vaihtamista varten.
Akku tyhjenee nopeammin kuin pian laitteen ostamisen jälkeen
• Jos laite tai sen akku on hyvin matalassa tai hyvin korkeassa lämpötilassa, akun
käyttökelpoinen varaus voi pienentyä.
• Akkuvirran kulutus kasvaa, kun käytät laitteen viestitoimintoja tai joitakin sovelluksia, kuten
pelejä tai Internetiä.
• Akku on kuluva osa, ja sen varauksen kestoaika lyhenee ajan kuluessa.
Kameran käynnistyessä näyttöön tulee virheilmoituksia
Laitteessasi on oltava riittävästi vapaata muistia ja akkuvirtaa kamerasovelluksen käyttöä varten.
Jos näyttöön tulee kameraa käynnistettäessä virheilmoituksia, toimi seuraavasti:
• Lataa akku.
• Vapauta muistia siirtämällä tiedostoja tietokoneeseen tai poistamalla tiedostoja laitteesta.
• Käynnistä laite uudelleen. Jos kamerasovelluksen käytössä on ongelmia näiden vihjeiden
kokeilemisen jälkeenkin, ota yhteys Samsung-huoltoon.
Valokuvan laatu on huonompi kuin esikatselussa
• Valokuvien laatu voi vaihdella ympäristön ja käytettävän valokuvaustavan mukaan.
• Jos otat valokuvia hämärässä, yöllä tai sisätiloissa, valokuvissa voi näkyä kuvakohinaa tai ne
voivat olla epäteräviä.
124
Liite
Multimediatiedostoja avattaessa näyttöön tulee virheilmoituksia
Jos näyttöön tulee virheilmoitus tai multimediatiedostojen toisto ei ala avatessasi niitä laitteella,
kokeile seuraavia:
• Vapauta muistia siirtämällä tiedostoja tietokoneeseen tai poistamalla tiedostoja laitteesta.
• Varmista, ettei musiikkitiedosto ole Digital Rights Management (DRM) -suojattu. Jos tiedosto
on DRM-suojattu, varmista, että sinulla on sen toistoon tarvittava lisenssi tai avain.
• Varmista, että laite tukee tiedostomuotoja. Jos jokin tiedostomuoto, kuten DivX tai AC3,
ei ole tuettu, asenna sitä tukeva sovellus. Voit varmistaa laitteesi tukemat tiedostomuodot
osoitteessa www.samsung.com.
• Laite tukee laitteella kuvattuja valokuvia ja videoita. Muilla laitteilla kuvatut valokuvat ja
videot eivät ehkä toimi oikein.
• Laite tukee multimediatiedostoja, jotka ovat verkkopalvelun tarjoajan tai lisäpalvelujen
tarjoajien valtuuttamia. Jotkin Internetistä saatavat sisällöt, kuten soittoäänet, videot tai
taustakuvat, eivät ehkä toimi oikein.
Laite ei löydä toista Bluetooth-laitetta
• Varmista, että laitteesi langaton Bluetooth-ominaisuus on käytössä.
• Varmista, että langaton Bluetooth-ominaisuus on otettu käyttöön laitteessa, johon haluat
muodostaa yhteyden.
• Varmista, että laitteesi ja toinen Bluetooth-laite ovat Bluetooth-enimmäiskantaman sisällä
(10 m).
Jos nämä ohjeet eivät ratkaise ongelmaa, ota yhteys Samsung-huoltoon.
Yhteyttä ei muodosteta, kun kytket laitteen tietokoneeseen
• Varmista, että käyttämäsi USB-kaapeli on yhteensopiva laitteesi kanssa.
• Varmista, että olet asentanut tietokoneeseen oikean ohjaimen ja päivittänyt sen.
• Jos tietokoneen käyttöjärjestelmä on Windows XP, varmista, että tietokoneeseen on
asennettu Windows XP Service Pack 3 tai uudempi.
125
Liite
Laite ei löydä nykyistä sijaintiasi
GPS-signaalit voivat olla estyneitä joissakin paikoissa, kuten sisätiloissa. Aseta tällöin laite
käyttämään Wi-Fi- tai matkapuhelinverkkoa sijaintisi etsinnässä.
Laitteeseen tallennettuja tietoja on kadonnut
Varmuuskopioi aina kaikki laitteeseen tallennetut tärkeät tiedot. Muutoin et voi palauttaa tietoja,
jos ne vioittuvat tai katoavat. Samsung ei ole vastuussa laitteeseen tallennettujen tietojen
katoamisesta.
Laitteen kotelon ulkoreunalla on pieni rako
• Rako on valmistuksessa tarvittava ominaisuus, ja osat voivat liikkua tai väristä vähäisesti.
• Ajan myötä osien välinen kitka voi hieman suurentaa tätä rakoa.
Laitteen tallennustila ei riitä
Vapauta tallennustilaa poistamalla välimuisti ja muut tarpeettomat tiedot laitteen
ylläpitotoiminnon avulla tai poistamalla manuaalisesti käyttämättömiä sovelluksia tai tiedostoja.
Akun irrottaminen
• Jos haluat irrottaa akun, ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen. Akun
irrottamisohjeet ovat osoitteessa www.samsung.com/global/ecodesign_energy.
• Oman turvallisuutesi vuoksi älä yritä itse irrottaa akkua. Jos akku irrotetaan väärin, akku ja
laite voivat vahingoittua ja aiheuttaa henkilövahingon ja/tai muuttaa laitteen vaaralliseksi.
• Samsung ei ole vastuussa vahingoista tai menetyksistä (sopimuksessa olevista tai
vahingonkorvausvastuista, mukaan lukien laiminlyönti), jotka voivat aiheutua näiden
varoitusten ja ohjeiden täsmällisesti noudattamatta jättämisestä, Samsungin laiminlyönnistä
aiheutuvaa kuolemaa tai henkilövahinkoa lukuun ottamatta.
126
Jos tarvitset apua tai on kysyttävää, käy sivullamme
www.samsung.fi.
Klikkaa "TUKI"=>"Ongelmanratkaisu"
ja valitse tuoteryhmä ja tuote.
Vaihtoehtoisesti soita asiakastukeemme
puhelinnumeroon: 030-6227 515
Tekijänoikeus
Copyright © 2017 Samsung Electronics
Tämä opas on kansainvälisten tekijänoikeuslakien suojaama.
Tämän oppaan osittainenkin jäljentäminen, jakeleminen, kääntäminen tai siirtäminen missä
tahansa muodossa tai millä tahansa tavalla, sähköisesti tai mekaanisesti, mukaan lukien
valokopiointi, äänittäminen tai säilyttäminen tietojen säilytys- ja hakujärjestelmissä, on kiellettyä
ilman Samsung Electronicsin ennakkoon myöntämää kirjallista lupaa.
Tavaramerkit
• SAMSUNG ja SAMSUNG-logo ovat Samsung Electronicsin rekisteröityjä tavaramerkkejä.
• Bluetooth® on Bluetooth SIG, Inc:n rekisteröity tavaramerkki kaikkialla maailmassa.
• Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ ja Wi-Fi-logo ovat Wi-Fi
Alliancen rekisteröityjä tavaramerkkejä.
• Kaikki muut tavaramerkit ja tekijänoikeudet ovat omistajiensa omaisuutta.
Tietoja HEVC Advancesta
TÄMÄ TUOTE MYYDÄÄN RAJOITETUN KÄYTTÖOIKEUDEN ALAISENA, JA SITÄ SAA KÄYTTÄÄ VAIN
SELLAISEN HEVC-SISÄLLÖN YHTEYDESSÄ, JOKA TÄYTTÄÄ KAIKKI SEURAAVAT KOLME EHTOA:
(1) VAIN HENKILÖKOHTAISEEN KÄYTTÖÖN TARKOITETTU HEVC-SISÄLTÖ (2) EI MYYTÄVÄKSI
TARJOTTAVA HEVC-SISÄLTÖ JA (3) TUOTTEEN OMISTAJAN LUOMA HEVC-SISÄLTÖ.
TÄTÄ TUOTETTA EI SAA KÄYTTÄÄ SELLAISEN HEVC-KOODATUN SISÄLLÖN YHTEYDESSÄ;
JONKA ON LUONUT KOLMAS OSAPUOLI JA JONKA KÄYTTÄJÄ ON TILANNUT TAI OSTANUT
KOLMANNELTA OSAPUOLELTA, ELLEI KYSEISEN SISÄLLÖN LISENSOITU MYYJÄ OLE ERIKSEEN
MYÖNTÄNYT KÄYTTÄJÄLLE OIKEUTTA KÄYTTÄÄ TUOTETTA TÄLLAISEN SISÄLLÖN KANSSA.
KÄYTTÄMÄLLÄ TÄTÄ TUOTETTA HEVC-KOODATUN SISÄLLÖN YHTEYDESSÄ KÄYTTÄJÄ HYVÄKSYY
EDELLÄ MAINITUN RAJOITETUN KÄYTTÖOIKEUDEN.
Download PDF

advertising