Samsung | SM-R210 | Samsung Gear 360 (2017) Bruksanvisning

SM-R210
Bruksanvisning
Swedish. 06/2017. Rev.1.0
www.samsung.com
Innehållsförteckning
Grunder
Bilaga
3 Om Gear 360
4 Läs detta först
5 Förpackningens innehåll
6Enhetslayout
8Indikatorlampa
9Kamerastatusskärm
11Minneskort
14Batteri
17 Fästa remmen på Gear 360
18 Slå på och stänga av din Gear 360
19 Ansluta din Gear 360 till en mobil enhet
50Felsökning
52 Ta bort batteriet
Använda Gear 360
23 Använda menyerna i Gear 360
24 Spela in videor och ta bilder enbart med
Gear 360
25 Fjärransluta till en mobil enhet
26 Spela in videor och ta bilder
36Livesändning
37 Konfigurera kamerainställningar
39 Spela upp videor eller visa bilder
46 Använda datorprogrammet
47 Överföra filer till en dator
47 Konfigurera inställningarna
49 Uppdatera programvaran
2
Grunder
Om Gear 360
Gear 360-kameran spelar in 360-gradersvideor och tar 360-gradersbilder av dig och din
omgivning i en tagning. De två fisheye-objektiven tar livfulla bilder och videoklipp.
När du ansluter Gear 360 till din mobila enhet via Bluetooth eller Wi-Fi kan du spela in videor och
ta bilder från den mobila enheten. Du kan också visa, redigera och dela videoklipp och foton.
Om du ansluter Gear 360 till en Gear VR kan du visa dina Gear 360-videor mer realistiskt.
3
Grunder
Läs detta först
Läs handboken noggrant innan du använder den här enheten så att du använder den på ett
säkert och riktigt sätt.
• Bilder kan skilja sig från den verkliga produkten. Innehållet kan komma att ändras utan
föregående meddelande.
• Innan du använder Gear 360 ska du säkerställa att den är kompatibel med din enhet.
• Den här produkten inkluderar viss gratis programvara/programvara med öppen källkod.
Anvisningar om hur du visar licensen för öppen källkod hittar du på Samsungs webbplats
(opensource.samsung.com).
Instruktionsikoner
Varning: Situationer som kan leda till att du skadar dig eller att andra skadar sig
Var försiktig!: Situationer som kan leda till skador på enheten eller annan utrustning
Observera: Kommentarer, användningstips eller tilläggsinformation
4
Grunder
Förpackningens innehåll
Kontrollera att produktförpackningen innehåller följande föremål:
• Gear 360.
• USB-kabel (USB typ-C).
• Rem.
• Väska.
• Snabbstartsguide.
• Vilka produkter som medföljer Gear 360 och tillgängliga tillbehör kan variera
beroende på region eller tjänsteleverantör.
• De medföljande produkterna är endast utformade för denna Gear 360 och är kanske
inte kompatibla med andra enheter.
• Du kan endast använda en dator som är kompatibel med den medföljande USBkabeln. På www.samsung.com hittar du en lista över kompatibla datorer.
• Utseende och specifikationer kan ändras utan föregående meddelande.
• Du kan köpa ytterligare tillbehör från din lokala Samsung-återförsäljare. Kontrollera
att de är kompatibla med din Gear 360 före köpet.
• Använd endast tillbehör som är godkända av Samsung. Om du använder icke
godkända tillbehör kan det leda till prestandaproblem och fel som inte täcks av
garantin.
• Tillgängligheten till tillbehör kan variera beroende på tillverkningsföretag. Mer
information om tillgängliga tillbehör finns på Samsungs webbplats.
• Förvara alltid Gear 360 i dess påse. Om objektiven repas kan bildkvaliteten försämras.
5
Grunder
Enhetslayout
Statuslampa för främre
kamera
Menyknapp
Främre kamera
Indikatorlampa
Strömknapp
OK-knapp
Mikrofon
Kamerastatusskärm
Remfäste
Statuslampa för bakre
kamera
Bakre kamera
Högtalare
Minneskortsfack
Flerfunktionsuttag
(USB typ-C)
6
Grunder
Stativfäste
Knappar
Knapp
Funktion
• Tryck och håll ned för att slå på eller stänga av din Gear 360.
Ström
Meny
OK
• Tryck för att gå tillbaka till föregående skärm på kamerans
statusskärm.
• Tryck upprepade gånger för att gå till den meny du vill ha.
• Håll nedtryckt för att få åtkomst till anslutningslägen.
• Tryck för att spela in en video eller ta en bild, eller välj det
alternativ du vill ha.
7
Grunder
Indikatorlampa
Indikatorlampan informerar dig om statusen på din Gear 360.
Indikatorlampa
Färg
Blinkar blått tre gånger
Blinkar rött tre gånger
Blinkar rött
Status
• Ström på
• Formaterar ett minneskort eller återställer din Gear 360
• Ström av
• Batterinivån är låg (lägre än 10 %)
• Överhettning
Rött
• Batteriet laddas.
Grönt
• Batteriet är fulladdat.
Rött → Grönt → Blått
• Väntar på att den mobila enheten ska ansluta
Blå
• Ansluten till den mobila enheten
Blinkar blått
• Överför videoklipp eller foton
• Uppdaterar programvaran
8
Grunder
Kamerastatusskärm
Åtkomstmenyer, som kameralägen och anslutningslägen, och visar statusen på Gear 360 via
meddelanden och indikatorikoner på kamerastatusskärmen.
Kamerastatusskärm
Indikatorikoner
Indikatorikoner visas på kamerastatusskärmen. Du kan kontrollera status för din Gear 360 på
kamerans statusskärm.
Aktuellt
fotograferingsläge
Mobila enhetens
anslutningsstatus
Batteriladdning/
laddningsstatus
Tillgänglig
videoinspelningstid/
tillgängligt antal bilder
9
Grunder
Ikon
Betydelse
Batteriets laddningsnivå
Batteriets laddningsstatus
/
• : Laddar
• : Överhettning
• : Laddaren är inte korrekt ansluten
Ansluten till en mobil enhet
Väntar på att den mobila enheten ska ansluta
Inte ansluten till en mobil enhet
Inspelningsläge
Spela in en video
Fotograferingsläge
Intervallfotograferingsläge
Ta flera bilder med tidsbestämda intervaller och spara dem som en video.
Intervaller för intervallfotografering
Spela in en intervallfotograferingsvideo
Videoloopingläge
Spela in en video kontinuerligt genom att radera en angiven period i det
tidigare inspelade innehållet och spara det nya innehållet.
Videolooping inspelningstid
Liggande HDR-läge
Ta tre bilder automatiskt, kombinera dem och kalibrera sedan färgerna.
Livesändningsläge
Sända livevideo
Minneskortet är fullt
Inget minneskort/minneskortsfacksfel
Ansluten till en dator med en USB-kabel
USB-anslutningsfel
10
Grunder
Minneskort
Sätta i ett minneskort
Ett minneskort måste sättas i om du vill spela in videor eller ta bilder. Beroende på tillverkare och
typ av minneskort kanske vissa minneskort inte är fullt kompatibla med din Gear 360.
• Vissa minneskort kanske inte är fullt kompatibla med din Gear 360. Om du använder
ett inkompatibelt kort kan din Gear 360, minneskortet eller informationen på kortet
skadas.
• Om du använder ett minneskort som skriver långsamt kan inspelningen av videon
avbrytas eftersom kortet inte kan behandla data i samma hastighet som videon spelas
in i. Om det händer ska du byta ut kortet mot ett snabbare minneskort eller minska
videoupplösningen.
• Se till så att du sätter i minneskortet rättvänt.
• Minneskort säljs separat.
• Om du sätter i eller tar bort ett minneskort medan Gear 360 är påslagen kommer
strömmen att stängas av.
• Om du ofta skriver och raderar data på kortet förkortas minneskortets livslängd.
• Om ett minneskort inte är isatt visas Check SD Card på kamerastatusskärmen.
11
Grunder
1 Dra försiktigt ut minneskortsfacket från minneskortplatsen.
Minneskortsfack
Var försiktig så du inte skadar naglarna när du tar bort minneskortfacket.
2 Tryck försiktigt minneskortet på plats i minneskortfacket, och rikta in de guldfärgade
kontakterna korrekt mot Gear 360:s kontakter.
3 Sätt tillbaka minneskortfacket i minneskortplatsen.
Minneskortsfack
Minneskort
12
Grunder
Ta ut minneskortet
1 Dra försiktigt ut minneskortsfacket från minneskortplatsen.
2 Ta bort minneskortet.
3 Sätt tillbaka minneskortfacket i minneskortplatsen.
Formatera minneskortet
Ett minneskort som formaterats på en dator kanske inte är kompatibelt med din Gear 360.
Formatera minneskortet på din Gear 360 eller på den mobila enheten.
Tänk på att säkerhetskopiera viktiga data som är lagrade på minneskortet innan du
formaterar minneskortet. Tillverkarens garanti omfattar inte dataförlust till följd av
användarens egna åtgärder.
Formatera på Gear 360
1 Tryck på menyknappen tills Settings visas på kamerans statusskärm och tryck sedan på OKknappen för att välja.
2 Tryck på menyknappen tills Format visas på kamerans statusskärm och tryck sedan på OKknappen för att välja.
3 Tryck på menyknappen tills Yes visas på kamerans statusskärm och tryck sedan på OKknappen för att välja.
Ett bekräftelsemeddelande visas i på kamerans statusskärm när formateringen är slutförd.
13
Grunder
Formatera på den mobila enheten
1 På den mobila enheten trycker du på Samsung Gear 360-programmet eller Gear
360-programmet → Inställningar.
2 Tryck lätt på Återställ och formatera → Formatera SD-kort för Gear 360.
Ett bekräftelsemeddelande visas på kamerastatusskärmen när formateringen är slutförd.
Om du vill formatera ett minneskort på den mobila enheten måste du ansluta Gear 360
till den mobila enheten. Se Ansluta din Gear 360 till en mobil enhet för mer information.
Batteri
Ladda batteriet
Ladda batteriet innan du använder Gear 360 för första gången eller om det inte har använts på
en längre tid.
Använd endast laddare som är godkända av Samsung. Om du använder laddare som
inte är godkända kan batterierna explodera eller så kan din Gear 360 skadas.
Om du ansluter laddaren på fel sätt kan allvarliga skador uppstå på enheten. Skador som
orsakas av felaktig användning omfattas inte av garantin.
• Laddare säljs separat.
• Koppla ur laddaren när den inte används för att spara energi. Laddaren har ingen
strömbrytare, så du måste koppla ur laddaren från eluttaget när den inte används för
att undvika att slösa med ström. Laddaren ska vara nära eluttaget och lätt att komma
åt under laddningen.
14
Grunder
1 Koppla in den smala änden av laddaren i flerfunktionsuttaget på Gear 360 och koppla in den
större änden av laddaren i ett eluttag.
Flerfunktionsuttag
(USB typ-C)
2 När din Gear 360 är fulladdad ska den kopplas bort från laddaren. Koppla först ur laddaren
från din Gear 360 och koppla sedan ur den från eluttaget.
15
Grunder
Tips och försiktighetsåtgärder vid laddning av batteriet
• När batterinivån är låg visas batteriikonen som tom.
• Om batteriet laddas ur helt går det inte att slå på enheten direkt när laddaren ansluts. Låt ett
helt urladdat batteri laddas i några minuter innan du försöker sätta på enheten.
• Om du använder en annan strömkälla än laddaren, t.ex. en dator, kan det leda till
långsammare laddningshastighet på grund av lägre ström.
• Du kan använda enheten medan den laddas, men då kan det dröja längre innan batteriet
blir fulladdat.
• Under laddning kan din Gear 360 och laddaren bli varma. Detta är normalt och ska inte
påverka livslängden eller prestandan på din Gear 360. Om temperaturen stiger över en viss
temperatur stoppas laddningen av batteriet.
• Du kan inte ladda din Gear 360 medan du spelar in en video, använder
intervallfotograferingsfunktionen eller använder sökaren på den anslutna mobila enheten.
• Du kan spara batteriladdning genom att aktivera funktionen automatisk avstängning.
• När du inte använder den automatiska avstängningsfunktionen kommer batteriet bara att
laddas när Gear 360 är avstängd.
• Om din Gear 360 inte laddas korrekt ska du ta med din Gear 360 och laddaren till ett
Samsung-servicecenter.
16
Grunder
Fästa remmen på Gear 360
Du kan bära med dig din Gear 360 bekvämt genom att fästa remmen på Gear 360. För in
remmen i remfästet och dra sedan i öglan.
2
1
Du kan även använda remmens gummiring för att fixera Gear 360 på en plan yta för att spela in
videoklipp eller ta bilder.
17
Grunder
Slå på och stänga av din Gear 360
Håll strömknappen intryckt för att slå på din Gear 360.
Stäng av din Gear 360 genom att hålla strömknappen intryckt.
• Din Gear 360 stängs även av om den inte används under en angiven tidsperiod. Med
alternativet Auto power off after kan du ställa in tidslängden som din Gear 360 väntar
innan den stängs av. Se Konfigurera inställningarna för mer information.
• Följ alla angivna varningar och anvisningar från behörig personal när du befinner dig i
flygplan och på sjukhus.
Starta om Gear 360
Om din Gear 360 hänger sig och inte svarar ska du trycka på strömknappen och hålla den
intryckt i mer än 7 sekunder för att starta om enheten.
18
Grunder
Ansluta din Gear 360 till en mobil enhet
Installera programmet på en mobil enhet
Anslut din Gear 360 till en mobil enhet genom att installera Samsung Gear 360-programmet eller
Gear 360-programmet på den mobila enheten.
Hämta det (nya) Samsung Gear 360-programmet från Galaxy Apps eller Play Butik.
För iOS-enheter hämtar du Samsung Gear 360-programmet från App Store.
Beroende på den mobila enheten kanske den inte är kompatibel med Gear 360 eller
stöder kanske inte vissa funktioner. På www.samsung.com hittar du en lista över
kompatibla mobila enheter.
Ansluta till en mobil enhet
Om du vill styra din Gear 360 från din mobila enhet måste din Gear 360 sammankopplas med
den mobila enheten. När din Gear 360 har sammankopplats med den mobila enheten försöker
din Gear 360 att ansluta till den mobila enheten varje gång du slår på din Gear 360.
Om du har en Android-enhet kan du spela in video och ta fotografier och visa dem på din mobila
enhet via Wi-Fi Direct efter att du anslutit för första gången.
Anslutningsmetoderna kan variera beroende på din mobila enhet och
programvaruversionen. För att ansluta till en iOS-enhet ansluter du Gear 360 till den
mobila enheten via Wi-Fi-inställningarna, startar Gear 360-programmet och slutför sedan
anslutningen.
Gear 360 1 Slå på din Gear 360.
2 Håll menyknappen intryckt.
19
Grunder
3 När Connect to Android visas på kamerans statusskärm trycker du på OK-knappen.
För iOS-enheter trycker du på menyknappen igen och när Connect to iOS visas på kamerans
statusskärm trycker du på OK-knappen.
Om du ansluter Gear 360 till din mobila iOS-enhet via Wi-Fi så kommer iOS-enhetens
sammankopplingsläge (Wi-Fi) aktiveras automatiskt nästa gång, utan att du behöver
trycka på menyknappen. Dessutom visas Anslut till iOS på kamerans statusskärm först
när du trycker på och håller ned menyknappen.
Mobil enhet 4 Starta Samsung Gear 360-programmet på den mobila enheten.
Om du har en iOS-enhet startar du Gear 360-programmet.
5 Tryck lätt på ANSLUT TILL GEAR 360.
6 Följ anvisningarna på skärmen för att slutföra anslutningen.
När din Gear 360 och den mobila enheten är anslutna visas ikonen för Bluetooth eller Wi-Fi
på kamerastatusskärmen.
20
Grunder
Koppla bort och återansluta Gear 360
Tryck på Samsung Gear 360-programmet → → Koppla ifrån på den mobila enheten. Din Gear
360 kopplas då bort från den mobila enheten.
Om du vill återansluta Gear 360 trycker du på ANSLUT på Samsung Gear 360:s programskärm på
den mobila enheten.
Ansluta en ny Gear 360
När du har kopplat bort din Gear 360 från den mobila enheten kan du ansluta en annan Gear
360.
På den mobila enheten trycker du på Samsung Gear 360 → → Anslut till ny Gear 360.
Meddelanden om att använda Bluetooth
Bluetooth är en standard för trådlös teknik som använder en frekvens på 2,4 GHz för att ansluta
till olika enheter över korta avstånd. Den kan ansluta och utbyta data med andra Bluetoothaktiverade enheter, t.ex. mobila enheter, utan att ansluta via kablar.
• Undvik problem när du ansluter din Gear 360 till andra enheter genom att placera dem nära
varandra.
• Se till att din Gear 360 och den andra Bluetooth-enheten ligger inom Bluetoothanslutningens område (10 m). Avståndet kan variera beroende på den miljö som enheterna
används i.
• Se till att det inte finns några hinder mellan din Gear 360 och en ansluten enhet, inklusive
människor, väggar, hörn eller staket.
• Rör inte vid Bluetooth-antennen på en ansluten enhet.
• Bluetooth använder samma frekvens som vissa industriprodukter, vetenskapsprodukter,
medicintekniska produkter och lågströmsprodukter och störningar kan inträffa vid
anslutning i närheten av denna typ av enheter.
• Vissa enheter, i synnerhet sådana som inte testats eller godkänts av Bluetooth SIG, kanske
inte är kompatibla med din Gear 360.
• Använd inte Bluetooth-funktionen för olagliga syften (exempelvis piratkopior av filer eller
olaglig avlyssning för kommersiella syften).
21
Grunder
Meddelanden om att använda Wi-Fi
• Använd din Gear 360 och den anslutna enheten inom det angivna anslutningsområdet
(5 m). Avståndet kan variera beroende på den miljö som enheterna används i.
• Se till att det inte finns några hinder mellan din Gear 360 och en ansluten enhet, inklusive
människor, väggar, hörn eller staket.
• Om en mobil enhet ansluts till Gear 360 via Wi-Fi Direct medan den är ansluten till ett Wi-Finätverk kan skärmen på den mobila enheten flimra på grund av Wi-Fi-nätverkets begränsade
kapacitet.
• Om du använder en mobil enhet nära andra enheter som är anslutna till Wi-Fi-nätverket kan
det påverka signalstyrkan och leda till att skärmen flimrar.
• Wi-Fi-prestandan kan variera i olika regioner. Om du ansluter Gear 360 till din mobila enhet
på en plats där Wi-Fi-nätverk utomhus är begränsade kan enheten bli långsammare eller ta
längre tid på sig för att skicka filer.
• Överföringstiden kan öka beroende på Wi-Fi-anslutningsstatus och filstorlek.
22
Använda Gear 360
Använda menyerna i Gear 360
Välj menyer som visas på kamerastatusskärmen genom att trycka på knapparna på din Gear 360.
Öppna och välja menyer
1 Tryck på en menyknapp eller håll den intryckt.
2 Tryck på menyknappen tills den meny du vill ha visas.
3 Tryck på OK-knappen för att välja menyn.
Om du vill ångra ditt val eller gå tillbaka till föregående meny trycker du på strömknappen.
Tillgängliga menyer
När du trycker på menyknappen:
• Video: Inspelningsläge. Se Spela in videor för mer information.
• Photo: Fotograferingsläge. Se Ta bilder för mer information.
• Time lapse: Intervallfotograferingsläget. Se Tidsförskjutn. för mer information.
• Video looping: Videoloopingsläge. Se Videoloopning för mer information.
• Landscape HDR: Liggande HDR-läge. Se Liggande HDR för mer information.
• Settings: Anpassa inställningar. Se Konfigurera inställningarna för mer information.
När du håller menyknappen intryckt:
• Connect to Android: Ange sammankopplingsläge för en mobil enhet med Android.
• Connect to iOS: Ange sammankopplingsläge för en iOS mobileenhet.
• Connect to remote: Ange fjärrkontrolläge. Fjärrkontroll säljs separat.
23
Använda Gear 360
Spela in videor och ta bilder enbart med Gear
360
Du kan även använda din Gear 360 för att spela in videor och ta bilder utan att ansluta den till
andra enheter.
1 Tryck på menyknappen för att välja ett fotograferingsläge och tryck på OK-knappen.
2 Tryck lätt på OK-knappen för att spela in en video eller ta en bild.
Avsluta videoinspelningen genom att trycka på OK-knappen.
24
Använda Gear 360
Fjärransluta till en mobil enhet
När din Gear 360 och din mobila enhet är fjärranslutna kan du spela in videor och ta bilder med
hjälp av den mobila enheten som sökare. Du kan även spela upp och visa de videor och bilder
som har tagits av din Gear 360 på den mobila enheten.
Starta Samsung Gear 360-programmet eller Gear 360-programmet på den mobila enheten och
tryck sedan på Kamera för att aktivera fjärrsökaren. Alternativt trycker du på Galleri för att få
åtkomst till de videor och bilder som finns sparade i din Gear 360.
Fjärranslut till kameran på din
Gear 360.
Visa videor och bilder som finns
sparade i din Gear 360.
Livesändning med Gear 360.
Konfigurera Gear 360 och
programinställningar.
Om du har en Android-enhet kommer Wi-Fi-funktionen att aktiveras automatiskt och Gear 360
anslutas till din mobila enhet via Wi-Fi Direct.
Skärmen och vissa funktioner kan variera beroende på mobil enhet eller
programvaruversion.
25
Använda Gear 360
Spela in videor och ta bilder
Inledning
Spela in videor och ta bilder direkt från din Gear 360 med hjälp av de främre och bakre
kamerorna. När din Gear 360 är ansluten till den mobila enheten kan du spela in videor och ta
bilder från en annan plats med hjälp av den mobila enheten som sökare.
• Ett minneskort måste sättas i Gear 360 om du vill spela in videor eller ta bilder.
• På grund av kameralinsens struktur kan döda vinklar inträffa på inspelade videor och
tagna bilder. När du spelar in videor och tar bilder med både den främre och den
bakre kameran är det inte säkert att kanten där de två bilderna sammanfogas är jämn.
Kameraetik
• Spela inte in videor och ta inte bilder på andra personer utan deras samtycke.
• Spela inte in videor och ta inte bilder där det är förbjudet enligt lag.
• Spela inte in videor och ta inte bilder där du kan göra intrång i människors privatliv.
Tips för att få bra bilder
• Placera motivet mitt i ramen i kamerans främre och bakre objektiv.
• I läget dubbelt objektiv kan gränsen där två bilder sammanfogas bli mer naturlig om du
håller en lämplig distans till motivet.
• Se till att objektiven är rena och undvik att röra dem när du spelar in videor och tar bilder.
26
Använda Gear 360
Välja en kamera
Välj en kamera som ska användas. Den valda kamerans statuslampa börjar lysa grönt.
Använda den mobila enheten
1 Starta Samsung Gear 360-programmet på den mobila enheten.
Om du har en iOS-enhet startar du Gear 360-programmet.
2 Tryck på Kamera.
Då visas sökaren.
3 Tryck lätt på
och välj en kamera.
• Dubbel: Använd både den främre och den bakre kameran samtidigt för att spela in
360-gradersvideor eller ta 360-gradersbilder.
• Framsida: Använd den främre kameran för att spela in videor eller ta bilder i vidvinkel.
• Bakre: Använd den bakre kameran för att spela in videor eller ta bilder i vidvinkel.
Använda Gear 360
1 Tryck på menyknappen tills Settings visas på kamerans statusskärm och tryck sedan på OKknappen för att välja.
2 Tryck på menyknappen tills Switch lens visas på kamerans statusskärm och tryck sedan på
OK-knappen för att välja.
3 Tryck på menyknappen tills den kamera du vill använda visas på kamerans statusskärm och
tryck sedan på OK-knappen för att välja den.
• Dual lens: Använd både den främre och den bakre kameran samtidigt för att spela in
videor eller ta bilder i 360 grader.
• Single lens Front: Använd den främre kameran för att spela in videor eller ta bilder i
vidvinkel.
• Single lens Rear: Använd den bakre kameran för att spela in videor eller ta bilder i
vidvinkel.
27
Använda Gear 360
Spela in videor
Spela in 360-gradersvideor i läget dubbla objektiv, eller spela in videor i vidvinkel i läget enkelt
objektiv.
När du spelar in videor eller använder strömningsfunktionen under en längre period kan
din Gear 360 bli varm. Om temperaturen stiger över en viss nivå kommer din Gear 360
att sluta spela in och stängas av automatiskt för att förhindra skada. Om din Gear 360
stängs av på grund av överhettning ska du vänta tills den har svalnat innan du använder
den igen.
• iOS-enheter stöder inte förhandsgranskningsfunktionen vid inspelning av video.
• Stora filer delas in i enheter om 1,8 GB och sparas.
Använda den mobila enheten
1 Starta Samsung Gear 360-programmet på den mobila enheten.
Om du har en iOS-enhet startar du Gear 360-programmet.
2 Tryck på Kamera.
Då visas sökaren.
Snabbinställningar
Kamerainställningar
Ändra kameraläge.
Ändra förhandsgranskningsläge.
Ändra fotoläge.
Förhandsgranskningsminiatyr
28
Använda Gear 360
3 Tryck lätt på LÄGE → Videoklipp.
4 Rikta kameran mot motivet och tryck lätt på
för att spela in en video.
När du spelar in blinkar kamerastatuslampan rött.
Tryck lätt på
5 Tryck lätt på
för att pausa inspelningen. Tryck lätt på
för att återuppta inspelningen.
för att sluta spela in videon.
Videon kommer att sparas på Gear 360:s minneskort.
Tillgänglig videoinspelningstid visas på kamerastatusskärmen.
Ändra förhandsgranskningsläge
I läget med dubbla objektiv kan du förhandsgranska bilder som kommer att tas med den främre
och den bakre kameran i olika form genom att ändra förhandsgranskningsläget.
I sökaren trycker du lätt på
för att ändra förhandsgranskningsläge.
• 360°-vy: Visa förhandsgranskningsbilden i sfärisk form.
• Rund vy: Visa förhandsgranskningsbilden som ett inverterat panorama.
• Utsträckt vy: Visa förhandsgranskningsbilden i utsträckt form.
• Dubbelvy: Dela förhandsgranskningsbilden för att visa skärmarna på både den främre
och bakre kameran.
• Panoramavy: Visa förhandsgranskningsbilden i bred form.
Vid 360°-vy, rund vy och utsträckt vy kan du visa bilder från olika vinklar genom att dra
fingret över skärmen i valfri riktning. Återställ vinkeln till standardinställningarna genom
att trycka på Återställ vy.
29
Använda Gear 360
Använda Gear 360
1 Tryck på menyknappen tills Video visas på kamerans statusskärm och tryck sedan på OKknappen för att välja.
2 Tryck på OK-knappen för att spela in en video.
När du spelar in blinkar kamerastatuslampan rött och inspelningstiden visas på
kamerastatusskärmen.
3 Tryck på OK-knappen för att sluta spela in videon.
Videon kommer att sparas på Gear 360:s minneskort.
Tillgänglig videoinspelningstid visas på kamerastatusskärmen.
Ta bilder
Ta 360-gradersbilder i läget dubbla objektiv, eller ta vidvinkelbilder i läget enkelt objektiv.
Använda den mobila enheten
1 Starta Samsung Gear 360-programmet på den mobila enheten.
Om du har en iOS-enhet startar du Gear 360-programmet.
2 Tryck på Kamera.
Då visas sökaren.
3 Tryck lätt på LÄGE → Foto.
4 Rikta kameran mot motivet och tryck lätt på
för att ta en bild.
Fotot kommer att sparas på Gear 360:s minneskort.
Det tillgängliga antalet bilder du kan ta visas på kamerastatusskärmen.
30
Använda Gear 360
Använda Gear 360
1 Tryck på menyknappen tills Photo visas och tryck sedan på OK-knappen för att välja det.
2 Tryck på OK-knappen för att ta en bild.
Fotot kommer att sparas på Gear 360:s minneskort.
Det tillgängliga antalet bilder du kan ta visas på kamerastatusskärmen.
Tidsförskjutn.
Ta flera bilder med tidsbestämda intervaller och spara dem som en video. Genom att spela upp
videorna kan du se hur motivet ser olika ut ur olika perspektiv.
Du kan inte förhandsgranska bilderna vid inspelning av intervallvideor.
Använda den mobila enheten
1 Starta Samsung Gear 360-programmet på den mobila enheten.
Om du har en iOS-enhet startar du Gear 360-programmet.
2 Tryck på Kamera.
Då visas sökaren.
3 Tryck lätt på LÄGE → Tidsförskjutn.
4 Tryck lätt på för att ange intervaller.
5 Tryck lätt på för att spela in en video.
Tryck lätt på
6 Tryck lätt på
för att pausa inspelningen. Tryck lätt på
för att sluta spela in videon.
Videon kommer att sparas på Gear 360:s minneskort.
31
för att återuppta inspelningen.
Använda Gear 360
Använda Gear 360
1 Tryck på menyknappen tills Time lapse visas på kamerans statusskärm och tryck sedan på
OK-knappen för att välja.
Inspelningsintervallerna visas på kamerastatusskärmen.
För att ändra inspelningsintervall väljer du Settings → Mode settings → Time lapse
Video interval på Gear 360 eller trycker på på den anslutna mobila enhetens sökare.
2 Tryck på OK-knappen för att spela in videor.
3 Tryck på OK-knappen för att sluta spela in videor.
Videon kommer att sparas på Gear 360:s minneskort.
Videoloopning
Spela in en video kontinuerligt genom att radera en angiven period i det tidigare inspelade
innehållet och spara det nya innehållet. Du kan utnyttja minneskortets kapacitet till fullo.
iOS-enheter stöder inte förhandsgranskningsfunktionen.
Välja inspelningscykel
1 Starta Samsung Gear 360-programmet på den mobila enheten.
Om du har en iOS-enhet startar du Gear 360-programmet.
2 Tryck på Kamera.
Då visas sökaren.
32
Använda Gear 360
3 Tryck lätt på LÄGE → Videoloopning.
4 Tryck lätt på och välj en inspelningscykel.
• 5 minuter: Spela in en video i 5 minuter och spara videon i intervaller på 1 minut. Början
av det tidigare inspelade innehållet kommer att raderas så att ny film kan spelas in.
• 30 minuter: Spela in en video i 30 minuter och spara videon i intervaller på 5 minuter.
Början av det tidigare inspelade innehållet kommer att raderas så att ny film kan spelas in.
• 60 minuter: Spela in en video i 60 minuter och spara videon i intervaller på 5 minuter.
Början av det tidigare inspelade innehållet kommer att raderas så att ny film kan spelas in.
• Maximalt: Spela in en video och spara videon i intervaller på 5 minuter tills minneskortet
är fullt. Början av det tidigare inspelade innehållet kommer att raderas så att ny film kan
spelas in.
Hur lång tid det tar att spara videorna kan variera beroende på minneskortets kapacitet.
Använda den mobila enheten
1 Starta Samsung Gear 360-programmet på den mobila enheten.
Om du har en iOS-enhet startar du Gear 360-programmet.
2 Tryck på Kamera.
Då visas sökaren.
3 Tryck lätt på LÄGE → Videoloopning.
4 Tryck lätt på för att spela in en video.
Tryck lätt på
5 Tryck lätt på
för att pausa inspelningen. Tryck lätt på
för att sluta spela in videon.
Videon kommer att sparas på Gear 360:s minneskort.
33
för att återuppta inspelningen.
Använda Gear 360
Använda Gear 360
1 Tryck på menyknappen tills Video looping visas på kamerans statusskärm och tryck sedan
på OK-knappen för att välja.
Inspelningscykeln visas på kamerastatusskärmen.
För att ändra inspelningscykel väljer du Settings → Mode settings → Video loop
recording time på Gear 360 eller trycker på på den anslutna mobila enhetens sökare.
2 Tryck på OK-knappen för att spela in en video.
3 Tryck på OK-knappen för att sluta spela in videon.
Videon kommer att sparas på Gear 360:s minneskort.
Liggande HDR
Ta tre bilder automatiskt, kombinera dem och kalibrera sedan färgerna. Mörka eller ljusa partier i
bilder kan förstärkas med starka färger.
• I liggande HDR-läge kan bilder bli suddiga om de tas medan kameran eller objektet
rör sig. Placera Gear 360 på en plan yta eller använd ett stativ för att ta bilder.
• Det kan ta lite tid att kalibrera färgerna.
Använda den mobila enheten
1 Starta Samsung Gear 360-programmet på den mobila enheten.
Om du har en iOS-enhet startar du Gear 360-programmet.
2 Tryck på Kamera.
Då visas sökaren.
34
Använda Gear 360
3 Tryck på LÄGE → Liggande HDR.
4 Tryck lätt på för att ta en bild.
Fotot kommer att sparas på Gear 360:s minneskort.
Det tillgängliga antalet bilder du kan ta visas på kamerastatusskärmen.
Använda Gear 360
1 Tryck på menyknappen tills Landscape HDR visas på kamerans statusskärm och tryck sedan
på OK-knappen för att välja.
2 Tryck på OK-knappen för att spela in en video.
Fotot kommer att sparas på Gear 360:s minneskort.
• Det tillgängliga antalet bilder du kan ta visas på kamerastatusskärmen.
• Det totala antalet återstående bilder ser eventuellt inte ut att minska när du har tagit
bilder, beroende på inställningarna på din Gear 360.
35
Använda Gear 360
Livesändning
Bjud in familj och vänner att titta på videor som du spelar in med Gear 360 i realtid.
• Den här funktionen kanske inte finns i alla tjänsteregioner.
• Den här funktionen stöds endast av mobila enheter som kör operativsystemet Nougat
eller senare.
• Ytterligare avgifter kan tillkomma om du sänder via mobilnätet.
• Sänd inte livevideor från platser där du kan göra intrång i människors privatliv.
Starta din sändning
1 Starta Samsung Gear 360-programmet på den mobila enheten.
2 Tryck på Livesändning, välj den tjänst som du vill använda och logga sedan in på kontot.
Sändning standby-skärmen visas. Du kan ställa in din sändning på att vara offentlig eller
privat.
3 Tryck på
för att bjuda in kontakter.
När sändningen startar skickas videolänken till de valda kontakterna via ett meddelande. De
inbjudna kontakterna kan titta på sändningen genom att trycka lätt på länken.
4 Tryck lätt på
5 Tryck lätt på
för att börja sända.
för att avsluta sändningen.
Du kan ladda upp livevideon eller dela livevideons länk med andra.
Titta på en livesändning
Inbjudna kontakter kan titta på sändningen genom att trycka lätt på videolänken de tog emot.
För offentliga sändningar kan tittare söka efter ditt kanalnamn på den tjänst som de använder.
Under sändningen kan tittare lägga till kommentarer eller välja att gilla eller ogilla sändningen.
Vissa funktioner kan skilja sig åt beroende på tjänsteleverantör.
36
Använda Gear 360
Konfigurera kamerainställningar
Konfigurera inställningar på din mobila enhet
Du kan konfigurera kamerainställningarna från sökaren på den anslutna mobila enheten. På den
mobila enheten trycker du på Samsung Gear 360-programmet eller Gear 360-programmet →
Kamera.
Snabbinställningar
Kamerainställningar
Snabbinställningar
Du kan använda följande alternativ på den anslutna mobila enhetens sökare.
De tillgängliga alternativen kan variera beroende på fotograferingsläget och vilken
kamera som används.
• : Ändra exponeringsvärdet. Detta avgör hur mycket ljus kamerans sensor tar emot. För
förhållanden med svag belysning använder du en högre exponering.
• : Välj lämplig vitbalans så att bilderna får en verklighetstrogen färgskala.
• : Ta bilder med fylliga färgtoner och återge fler detaljer även i områden med olika
exponeringsvärden.
• : Ställ in inspelningsintervaller när du spelar in intervallvideor. Korta intervaller är lämpliga
när du spelar in en video av ett motiv som rör sig snabbt och långa intervaller är lämpliga när
du spelar in en video av ett motiv som rör sig långsamt, t.ex. en solnedgång eller moln.
• : Ställ in inspelningscykeln när du spelar in en loopingvideo.
37
Använda Gear 360
Kamerainställningar
Tryck på sökaren eller välj Inställningar → Kamerainställningar på Samsung Gear
360-programmet eller Gear 360-programmets skärm.
De tillgängliga alternativen kan variera beroende på fotograferingsläget och vilken
kamera som används.
• Fotostorlek: Visa upplösningen för foton.
• Videostorlek: Välj en upplösning för videor. Om du använder en högre upplösning får
videoklippen bättre kvalitet men de tar upp mer minnesutrymme.
• Huvudobjektiv i förhandsgransk.: När du använder dubbelt objektiv väljer du
vilken objektivskärm från bakre eller främre obektivet som ska visas i center eller
förhandsgranskning.
• Timer: Välj hur lång tid det ska ta innan kameran automatiskt tar en bild.
• ISO-känslighetsgräns: Ange en gräns för ISO-värdet. Detta styr kamerans ljuskänslighet.
Låga värden passar för stillastående motiv eller motiv med stark belysning. Högre värden
passar för snabbt rörliga motiv eller motiv med svag belysning. Dock kan högre ISOinställningar leda till brus i bilder.
• Skärpa: Ställ in skärpan på bilderna.
• Reducera vindbrus: Minska det tillåtna omfånget för bakgrundsbrus under inspelning för
att förbättra ljudkvaliteten.
• Platstaggar: Lägg till en GPS-platstagg på bilden.
• Om du vill använda platstaggningsfunktionen ansluter du Gear 360 till din mobila
enhet.
• GPS-signalstyrkan kan minska på platser där signalen blockeras, till exempel mellan
byggnader eller på låglänta områden, eller i dåligt väder.
• Din plats visas eventuellt på bilderna om du överför dem till Internet. Inaktivera
platstagginställningarna för att undvika detta.
Konfigurera inställningar på din Gear 360
Tryck på menyknappen tills Settings visas på kamerans statusskärm och tryck sedan på OKknappen för att välja. Tryck på menyknappen tills det inställningsalternativ du vill ändra visas och
tryck sedan på OK-knappen för att välja det.
På Gear 360 kan du konfigurera inställningar som vilken kamera som används,
videostorlek, timer, fotograferingsintervall, inspelningscykel för videolooping och
alternativet automatisk avstängning.
38
Använda Gear 360
Spela upp videor eller visa bilder
Visa videor
Spela upp de inspelade videorna på den fjärranslutna mobila enheten.
1 Starta Samsung Gear 360-programmet på den mobila enheten.
Om du har en iOS-enhet startar du Gear 360-programmet.
2 Tryck på Galleri.
3 Tryck på TELEFON eller GEAR 360.
• TELEFON: Visa videor som sparats på den mobila enheten.
• GEAR 360: Visa videor som sparats på Gear 360:s minneskort.
4 Välj en video och tryck på play-ikonen.
• : Videor som har spelats in med ett enda objektiv
• : 360-gradersvideor som har spelats in med dubbla objektiv
Då spelas videon upp.
5 Under uppspelningen för du två fingrar ifrån varandra på skärmen för att zooma in och för
dem emot varandra för att zooma ut.
Dra i uppspelningsreglaget för att spola videon framåt eller bakåt. Tryck lätt på den punkt på
uppspelningsreglaget som du vill hoppa till för att spela upp det avsnittet av videon.
Spela upp 360-gradersvideor
Du kan använda ytterligare funktioner när du tittar på 360-gradersvideor som har spelats in av
både den främre och den bakre kameran.
Spela upp videor ur olika vinklar
Under uppspelningen drar du fingret över skärmen i valfri riktning. Du kan ändra visningsvinkeln
horisontellt och vertikalt i 360 grader.
39
Använda Gear 360
Använda rörelsevisningsfunktionen
Du kan även spela upp videon ur olika vinklar med hjälp av rörelsefunktionen. Under
uppspelning trycker du lätt på Rörelsevy och lutar eller rör enheten i önskad vinkel.
Inaktivera rörelsefunktionen genom att trycka lätt på Rörelsevy.
Ändra visningsläge
Under uppspelningen trycker du på 360°-vy, Rund vy, Utsträckt vy, Dubbelvy eller
Panoramavy för att ändra visningsläget.
• 360°-vy: Visa bilden i sfärisk form.
• Rund vy: Visa bilden som ett inverterat panorama.
• Utsträckt vy: Visa bilden i utsträckt form.
• Dubbelvy: Dela bilden för att visa skärmarna på både den främre och bakre kameran.
• Panoramavy: Visa bilden i bred form.
Vid 360°-vy, rundvy och utsträckt vy kan du visa bilder från olika vinklar genom att dra
fingret över skärmen i valfri riktning. Återställ vinkeln till standardinställningarna genom
att trycka på Återställ vy.
Visa bilder
Visa de tagna bilderna på den fjärranslutna mobila enheten.
1 Starta Samsung Gear 360-programmet på den mobila enheten.
Om du har en iOS-enhet startar du Gear 360-programmet.
2 Tryck på Galleri.
3 Tryck på TELEFON eller GEAR 360.
• TELEFON: Visa bilder som sparats på den mobila enheten.
• GEAR 360: Visa bilder som sparats på Gear 360:s minneskort.
4 Välj en bild. Om bilden togs med dubbla objektiv visas ikonen
förhandsgranskningsskärmen.
40
på
Använda Gear 360
5 Om bilden togs med dubbla objektiv trycker du lätt på
.
En bild som har tagits med den främre kameran och en annan som har tagits med den bakre
kameran kommer att sammanfogas för att skapa en 360-gradersbild.
Visa 360-gradersbilder
Du kan använda ytterligare funktioner när du tittar på 360-gradersbilder som har tagits med
både den främre och den bakre kameran.
Visa bilder ur olika vinklar
Dra fingret över skärmen i valfri riktning. Du kan ändra visningsvinkeln horisontellt och vertikalt i
360 grader.
Använda rörelsevisningsfunktionen
Du kan även visa bilden ur olika vinklar med hjälp av rörelsefunktionen. Medan du visar bilden
trycker du lätt på Rörelsevy och lutar eller rör enheten i önskad vinkel.
Inaktivera rörelsefunktionen genom att trycka lätt på Rörelsevy.
Ändra visningsläge
Under visningen av en bild trycker du på 360°-vy, Rund vy, Utsträckt vy, Dubbelvy eller
Panoramavy för att ändra visningsläget.
• 360°-vy: Visa bilden i sfärisk form.
• Rund vy: Visa bilden som ett inverterat panorama.
• Utsträckt vy: Visa bilden i utsträckt form.
• Dubbelvy: Dela skärmen för att visa skärmarna på både den främre och bakre kameran.
• Panoramavy: Visa bilden i bred form.
Vid 360°-vy, rund vy och utsträckt vy kan du visa bilder från olika vinklar genom att dra
fingret över skärmen i valfri riktning. Återställ vinkeln till standardinställningarna genom
att trycka på Återställ vy.
41
Använda Gear 360
Ta bort videor och bilder
På Samsung Gear 360-programmet eller Gear 360-programmets skärm trycker du på Galleri,
väljer de videor eller foton som du vill radera och trycker sedan på Ta bort.
Om du vill ta bort flera videor eller bilder håller du nedtryckt på den video eller bild som ska tas
bort, markerar flera videor eller bilder och trycker sedan lätt på TA BORT. På en iOS-enhet trycker
du på Select och väljer sedan de filer du vill ta bort trycker sedan på Delete.
Spara videor och bilder på den mobila enheten
Du kan spara de videor och bilder som har spelats in/tagits av din Gear 360 på den mobila
enheten.
På Samsung Gear 360-programmet eller Gear 360-programmets skärm trycker du på Galleri →
GEAR 360, väljer de videor eller foton som du vill spara och trycker sedan på Spara. Videorna och
bilderna sparas på den mobila enheten.
Du kan se de sparade filerna i TELEFON.
• Upplösningen på videor och bilder kan minska beroende på om den mobila enheten
stöder höga upplösningar.
• När du sparar 360-gradersvideor på den mobila enheten kommer filstorleken att vara
större på grund av att en annan videokomprimeringsmetod används.
• Du kan ändra lagringsplats till den mobila enheten eller den mobila enhetens
minneskort via Galleriinställningar.
Dela videor och bilder
Välj de videor eller foton som du vill dela i TELEFON, tryck lätt på Dela och välj sedan en
delningsmetod.
Du kan bara dela videor och bilder som sparats på den mobila enheten.
42
Använda Gear 360
Redigera videor och foton
Spara 360-gradersfoton som standardfoton
Tryck på SPARA SOM STANDARDBILD medan du visar ett 360-gradersfoto.
360-gradersfotot kommer att sparas som standardfotografi.
• Fotot sparas olika beroende på visningsläge eller vinkel.
• Du kan se de sparade fotografierna i TELEFON.
• Den här funktionen kanske inte finns tillgänglig beroende på mobil enhet eller
programvaruversion.
Spara 360-gradersvideor som standardvideor
Tryck lätt på → Spara som standardvideo medan du visar en 360-gradersvideo i TELEFON.
360-gradersvideon kommer att sparas som standardvideo.
• Videon sparas olika beroende på visningsläge eller vinkel.
• Du kan visa sparade videor i TELEFON.
• Du kan bara spara 360-gradersvideor som standardvideor om de sparas på den
mobila enheten.
• Den här funktionen kanske inte är tillgänglig beroende på mobil enhet eller
programvaruversion.
Trimma videor
Välj en video i listan i TELEFON och tryck lätt på Beskär.
Dra startparentesen och slutparentesen till önskade punkter för att ställa in varaktigheten på den
video som ska spelas upp och tryck sedan på SPARA.
• Sättet att redigera videor på kan variera beroende på den anslutna mobila enheten.
• Du kan visa redigerade videor i TELEFON.
• Du kan bara redigera videor som sparats på den mobila enheten.
43
Använda Gear 360
Ta bilder från 360-gradersvideor
Tryck lätt på → Ta bildram medan du visar en 360-gradersvideo i TELEFON. För iOS-enheter
trycker du lätt på → Show capture frame controls. Då visas ikonen
på skärmen.
Tryck på
för att ta en bild av den aktuella skärmen.
• Du kan visa tagna bilder i TELEFON.
• Du kan bara spela in videor som sparats på den mobila enheten.
Visa videor och bilder med Gear VR
Du kan njuta av en mer livfull 360-gradersskärm om du tittar på 360-gradersvideo och bilder
med hjälp av Gear VR.
Den här funktionen kanske inte stöds beroende på mobil enhet eller
programvaruversion.
Installera och logga in på Oculus-programmet
Om du vill visa videor som spelats in och bilder som tagits av Gear 360 på Gear VR installerar du
Oculus-programmet på den anslutna mobila enheten och loggar sedan in på ditt Oculus-konto.
1 Anslut den mobila enheten till din Gear VR.
2 När en röst ber dig att separera den mobila enheten från din Gear VR tar du bort den mobila
enheten.
3 Följ anvisningarna på den mobila enheten för att slutföra installationen.
4 När inloggningsskärmen visas loggar du in på ditt Oculus-konto.
• I bruksanvisningen för din Gear VR hittar du mer information om hur du ansluter den
mobila enheten till din Gear VR samt installationsprocessen.
• Det här innehållet är baserat på Gear VR (SM-R324) men en del innehåll kan skilja sig
från bruksanvisningen för din Gear VR.
44
Använda Gear 360
Visa 360-gradersvideor och bilder på din Gear VR
Du kan endast visa det innehåll på din Gear 360 som finns sparat på den anslutna mobila
enheten.
1 Spara de videor som spelats in och bilder som tagits av din Gear 360 på den mobila enheten.
• Metod 1: På den mobila enheten trycker du på Samsung Gear 360-programmet →
Galleri → GEAR 360, väljer de filer du vill spara och trycker sedan på Spara.
• Metod 2: På den mobila enheten trycker du på Mina filer → Intern lagring → DCIM →
Gear 360 och sparar sedan filer.
2 Logga in på ditt Oculus-konto på den mobila enheten.
3 På den mobila enheten trycker du på Samsung Gear 360-programmet → Galleri →
TELEFON → → Visa på Gear VR.
4 Anslut den mobila enheten till din Gear VR.
Listan över innehåll som finns sparat på den mobila enheten visas då på Gear VR-skärmen.
5 Välj innehåll som ska visas genom att använda pekplattan på din Gear VR.
Du kan titta på videor och bilder i en 360-gradersvisning.
I bruksanvisningen för din Gear VR hittar du mer information om hur du tittar på innehåll
med hjälp av pekplattan.
45
Använda Gear 360
Använda datorprogrammet
På en dator kan du visa video eller skapa 360-gradersvideor genom att sätta ihop vidvinkelvideor
tagna med de främre och bakre kamerorna. Du kan sända livevideor i realtid.
Windows OS stöder programmet Gear 360 ActionDirector och Mac OS stöder programmet
Gear 360. Du kan ladda ned dessa program från www.samsung.com. Mer information finns i
programmets hjälpmeny.
• Gear 360 ActionDirector-programmet har en videoredigeringsfunktion.
• Du kan endast ansluta din Gear 360 till en dator som har en USB Type-A-port.
• När du startar programmet första gången måste du aktivera Gear 360. Följ
anvisningarna för att slutföra aktiveringsprocessen. När du aktiverar Gear 360 genom
att mata in serienumret väljer du Settings → About device → Serial number för att
kontrollera serienumret på din Gear 360.
46
Använda Gear 360
Överföra filer till en dator
Du kan överföra filer från din Gear 360 till en dator genom att använda din Gear 360 som en
portabel disk för dataöverföring.
Koppla inte bort USB-kabeln från enheten medan du överför filer. Om du gör det kan
data förloras eller så kan enheten skadas.
Enheterna ansluter eventuellt inte som de ska om de ansluts via en USB-hubb. Anslut
enheten direkt till datorns USB-port.
1 Anslut din Gear 360 till datorn med hjälp av USB-kabeln.
Din Gear 360 identifieras då som en portabel disk.
2 Överför filer mellan din Gear 360 och datorn.
Konfigurera inställningarna
Du kan konfigurera inställningarna för din Gear 360 och programmet.
I den mobila enheten trycker du på Samsung Gear 360-programmet eller Gear
360-programmet → Inställningar.
GEAR 360
• Ljud och LED: Ändra aviseringsljudet och ljusinställningarna.
– – Volym: Justera aviseringsljudvolymen eller tysta ljudet.
– – LED-indikator: Ange att indikatorlampan och kamerastatuslampan ska tändas eller
släckas.
Även när LED-indikator är inaktiverat tänds indikatorlampan i följande situationer:
• Batteriets laddningsnivå är låg.
• Laddar.
• Fulladdat.
• Överhettning.
47
Använda Gear 360
• Automatisk avstängning efter: Ange hur lång tid det tar innan din Gear 360 stängs av.
När du inte använder den automatiska avstängningsfunktionen kommer batteriet bara
att laddas när Gear 360 är avstängd.
• Batteristatus: Visa batteriets laddningsstatus.
• Lagringsutrymme: Kontrollera använd och tillgänglig minneskapacitet på minneskortet.
• Återställ och formatera: Formatera ett minneskort eller återställ din Gear 360.
Denna funktion visas inte när inget minneskort är isatt eller om ett minneskortfel
inträffar.
• Version av fast programvara: Visa programvaruversion för din Gear 360 och uppdatera
programvaran.
PROGRAMMET GEAR 360
• Kamerainställningar: Konfigurera kamerainställningarna.
• Galleriinställningar: Ändra spara-inställningarna.
– – Lutningskorrigering: Justera lutningen på foton och videor när du sparar dem på den
mobila enheten.
Den här funktioner rättar automatiskt till fångade videor och foton när du sparar dem
på den mobila enheten och därför kan uppspelningen skilja sig från det avsedda syftet.
Stäng av den här funktionen när du spelar in video eller tar foton genom att flytta Gear
360 eller med en avsiktligt lutande vinkel.
– – Lagringsplats: Välj lagringsplats för foton och videor.
• Om programmet Gear 360: Visa information om programmet eller uppdatera
programvaran.
48
Använda Gear 360
Uppdatera programvaran
Din Gear 360 och programmet kan uppdateras till den senaste programvaran.
Uppdatera Gear 360
Du kan fjärruppdatera den inbyggda programvaran i Gear 360 med hjälp av den mobila enheten.
På den mobila enheten trycker du på Samsung Gear 360-programmet eller Gear
360-programmet → Inställningar → Version av fast programvara → SÖK EFTER
UPPDATERINGAR.
• Se till att Gear 360 och den mobila enheten är tillräckligt laddade innan du uppdaterar
den inbyggda programvaran.
• Se till att din Gear 360 och den mobila enheten är anslutna.
• Stäng inte av din Gear 360 eller mobila enhet under tiden som den inbyggda
programvaran uppdateras.
Uppdatera programmet
På den mobila enheten trycker du på Samsung Gear 360-programmet eller Gear
360-programmet → Inställningar → Om programmet Gear 360 → UPPDATERA NU.
49
Bilaga
Felsökning
Innan du kontaktar ett Samsung-servicecenter ska du försöka med följande lösningar. Vissa
situationer är kanske inte tillämpliga för din Gear 360.
Din Gear 360 slås inte på
Om batteriet är helt urladdat slås inte din Gear 360 på. Ladda batteriet helt innan du slår på din
Gear 360.
En annan Bluetooth- eller Wi-Fi-enhet kan inte lokalisera din Gear 360
• Se till att din Gear 360 är i Bluetooth- eller Wi-Fi-sammankopplingsläget. Håll menyknappen
intryckt. När sedan Connect to Android, eller Connect to iOS visas på kamerans statusskärm
trycker du på OK-knappen för att ange Bluetooth- eller Wi-Fi sammankopplingsläge.
• Säkerställ att din Gear 360 och den mobila enhet som du ska ansluta till är inom
anslutningsområdet för Bluetooth (10 m) eller anslutningsområdet för Wi-Fi (5 m).
Om förslagen ovan inte hjälper dig att lösa problemet kontaktar du ett Samsung-servicecenter.
Ingen Bluetooth-anslutning upprättas eller så kopplas din Gear 360
och din mobila enhet bort från varandra
• Kontrollera att det inte finns några hinder, t.ex. väggar eller elektrisk utrustning mellan
enheterna.
• Kontrollera att den senaste programversionen av Samsung Gear 360-programmet eller Gear
360-programmet är installerat på den mobila enheten. Uppdatera vid behov Samsung Gear
360-programmet eller Gear 360-programmet.
• Se till att din Gear 360 och den andra Bluetooth-enheten ligger inom Bluetoothanslutningens område (10 m). Avståndet kan variera beroende på den miljö som enheterna
används i.
• Starta om båda enheterna och starta Samsung Gear 360-programmet eller Gear
360-programmet på den mobila enheten igen.
50
Bilaga
Batteriikonen är tom
Batterinivån är låg. Ladda batteriet.
Batteriet laddas inte korrekt (för laddare som är godkända av
Samsung)
• Se till att laddaren är ansluten på rätt sätt.
• Byt ut batteriet på ett Samsung-servicecenter.
Batteriet laddas ur snabbare än när det först köptes
• När du utsätter din Gear 360 eller batteriet för mycket kalla eller varma temperaturer kan den
användbara laddningen minskas.
• Batteriet är en förbrukningsvara och den användbara laddningen kommer att minska med
tiden.
Tiden på din Gear 360 har återställts
Tiden återställs när du uppdaterar din Gear 360. Du kan ställa in tiden genom att ansluta den till
den mobila enheten via Bluetooth.
Din Gear 360 är varm vid beröring
När du använder din Gear 360 under en längre period kan din Gear 360 och dess batteri bli
varma. Om temperaturen stiger över en viss nivå kommer din Gear 360 att sluta spela in
och stängas av automatiskt för att förhindra skada. Om din Gear 360 stängs av på grund av
överhettning ska du vänta tills den har svalnat innan du använder den igen.
Minneskortsikonen visas på kamerastatusskärmen
• Kontrollera att ett minneskort är isatt.
• Kontrollera att minneskortet inte är skadat.
51
Bilaga
Data som lagrats på din Gear 360 har förlorats
Säkerhetskopiera alltid alla viktiga data som finns lagrade på din Gear 360. Annars går det inte
att återställa data som blivit skadade eller som förlorats. Samsung ansvarar inte för förlust av data
som finns lagrade på din Gear 360.
Ett litet glapp visas runt utsidan av höljet på din Gear 360
• Det här glappet är en nödvändig tillverkningsfunktion och vissa mindre rörelser eller
vibrationer i delar kan uppstå.
• Med tiden kan friktionen mellan delar leda till att det här glappet ökar något.
Objektivet är smutsigt
Rengör objektivet med cirkelrörelser med en ren, mjuk trasa.
Ta bort batteriet
• Om du behöver ta bort batteriet ska du kontakta ett auktoriserat
servicecenter. Instruktioner om hur batteriet tas bort finns på
www.samsung.com/global/ecodesign_energy.
• För din egen säkerhet får du inte försöka ta bort batteriet själv. Om batteriet inte tas bort
korrekt kan det leda till skador på batteriet och enheten vilket kan leda till personskador
och/eller till att det inte är säkert att använda enheten.
• Samsung ansvarar inte för skador eller förlust (inomkontraktuellt eller utomkontraktuellt,
inklusive oaktsamhet) som kan uppstå till följd av att dessa varningar och anvisningar inte
har följts noggrant, annat än vid dödsfall eller personskador som har orsakats av Samsungs
försumlighet.
52
Behöver du hjälp eller har frågor, hänvisar vi till
www.samsung.se.
Klicka på ”SUPPORT”=>”Hjälp & felsökning” och
välj sedan produktgrupp och produkttyp
Alternativt ring vår kundsupport tfn:
0771-726786
Upphovsrätt
Copyright © 2017 Samsung Electronics
Den här bruksanvisningen skyddas av internationell upphovsrättslagstiftning.
Ingen del i den här bruksanvisningen får reproduceras, distribueras, översättas eller överföras i
någon form eller på något sätt, elektroniskt eller mekaniskt, inklusive fotokopiering, inspelning
och lagring i system för lagring av och åtkomst till information, utan föregående skriftligt
samtycke från Samsung Electronics.
Varumärken
• SAMSUNG och logotypen för SAMSUNG är registrerade varumärken som tillhör Samsung
Electronics.
• Bluetooth® är ett registrerat varumärke som tillhör Bluetooth SIG, Inc. i hela världen.
• Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ och logotypen för Wi-Fi är
registrerade varumärken som tillhör Wi-Fi Alliance.
• Alla andra varumärken och upphovsrätter tillhör respektive ägare.
Download PDF

advertising