Samsung | SM-G900F | Samsung SM-G900F Bruksanvisning (Lollipop)

SM-G900F
Brugervejledning
Danish. 02/2015. Rev.1.0
www.samsung.com
Indhold
Læs dette først
Tilpasning
38 Skifte til Nem tilstand
38 Administrere Startskærm og
Applikationsskærm
41 Skifte skærmlåsemetode
42 Angive en baggrund
42 Ændre ringetoner
43 Oprette konti
43 Flytte kontakter fra andre enheder til
din enhed
Kom godt i gang
8 Enhedens udseende
10Knapper
11 Pakkens indhold
12 Isætte SIM- eller USIM-kortet og
batteriet
15 Oplade batteriet
18 Isætte et hukommelseskort
20 Tænde og slukke for enheden
20 Holde enheden
21 Låse og oplåse enheden
Netværksforbindelse
45
45
47
47
48
Grundlæggende brug
22 Bruge den berøringsfølsomme skærm
25Indikatorikoner
26 Paneler til informationer og
hurtigindstillinger
28 Startskærm og Applikationsskærm
31 Åbne apps
31 Installere eller afinstallere apps
33 Indtaste tekst
36 Bruge strømsparefunktionen
37 Få adgang til hjælpeoplysninger
Forbinde til et mobilt netværk
Oprette forbindelse til et Wi-Fi-netværk
Bruge download booster
Bruge smart-netværksskift
Foretage internetdeling for enheder og
bruge mobile hotspots
Bevægelses- og
brugbarhedsfunktioner
50 Styre bevægelser
54Luft-visning
54Multi-vindue
58Værktøjskasse
59Enkelthåndsbetjening
60 Øge den berøringsfølsomme skærms
følsomhed
2
Indhold
Telefon
Galleri
61 Foretage opkald
64 Modtage opkald
65 Under et opkald
85 Se indhold på enheden
87 Ændre indhold på enheden
Internet og SNS
Kontakter
90Internet
91Chrome
91Hangouts
91ChatON
66 Tilføje kontakter
66 Administrere kontakter
Beskeder og e-mail
S Health
68Beskeder
70E-mail
71Gmail
92
93
94
95
96
97
103
104
Kamera
72
74
74
76
76
77
79
80
82
82
83
84
Tage fotos eller optage videoer
Bruge HDR-effekten (Rig tone)
Bruge selektiv fokustilstand
Starte kameraet på den låste skærm
Bruge optagelsestilstanden
Bruge foto & mere-tilstand
Bruge dobbelt kameratilstand
Bruge virtuel rundvisningstilstand
Bruge filtereffekter
Bruge zoomfunktionen
Bruge ekstern søgertilstand
Ændre kameraindstillinger
Om S Health
Starte S Health
Tilpasse S Health-hovedskærmen
Bruge S Health-menuer
Måle antal skridt
Registrere træningsoplysninger
Registrere madindtag
Bruge de ekstra menuer
Stemmefunktioner
105 S Voice
107Diktafon
109Stemmesøgning
109Biltilstand
3
Indhold
Multimedier
140Forstørrelsesglas
140Maps
141Notat
142 Mine filer
114Musik
116Video
117YouTube
118Flipboard
118Google+
118Fotos
119 Play Spil
119 Play Musik
119 Play Bladkiosk
Forbinde til andre enheder
143NFC
145Bluetooth
148 S Beam
149 Hurtig tilslutning
153 Smart Remote
156 Screen Mirroring
158 Bruge den mobile udskrivningsfunktion
Sikring
120Fingerscanner
123 Privat tilstand
Enheds- og
dataadministrator
Sikkerhed
159 Opgradere enheden
160 Overføre filer mellem enheden og en
computer
161 Sikkerhedskopiere eller gendanne data
162 Foretage nulstilling af data
125Nødsituation
127 Sende hjælpebeskeder
128 Meddelelser om alvorlige vejrforhold
(Geo News)
Værktøjer
Indstillinger
130 S Finder
131 S Planner
133Lommeregner
134Ur
135Drev
135Dropbox
136Google
137Børnetilstand
163 Om Indstillinger
163Hurtigindstillinger
163Netværksforbindelser
167 Opret forbindelse og del
168 Lyd og billede
172Personalisering
173Bevægelse
4
Indhold
174 Bruger og sikkerhedskopi
175System
181Applikationer
181 Google Indstillinger
Tilgængelighed
182Tilgængelighed
183 Bruge Startknappen til at åbne
tilgængelighedsmenuer
183TalkBack
194 Tilpasse skriftstørrelsen
195 Forstørre skærmen
195 Indstille meddelelsespåmindelser
195 Vise skærmfarver negativt
196Farvejustering
196 Indstille kameralys for meddelelser
196 Deaktivere alle lyde
197 Tilpasning af indstillinger for billedtekst
197 Justere lydbalancen
198 Bruge monolyd
198 Bruge babyalarm
198 Bruge autovibrer ved lyd
199 Bruge hjælpemenuer
200 Tænde for skærmen med lufthåndbevægelsesfunktionen
200 Indstillinger for forsinkelse af tryk og
hold
201 Bruge tilstand for interaktionsstyring
201 Besvare eller afslutte opkald
202 Bruge enkelt tryk-tilstand
202Konfigurere
tilgængelighedsindstillinger
203 Bruge andre nyttige funktioner
Fejlsøgning
5
Læs dette først
Denne enhed leverer tjenester til mobil kommunikation og medier ved brug af Samsungs nyeste
standarder og teknologiske ekspertise. Denne brugervejledning og de tilgængelige oplysninger
på www.samsung.com indeholder detaljer omkring enhedens funktioner og egenskaber.
• Du bør læse vejledningen, før du tager enheden i brug, for at opnå en sikker og korrekt brug.
• Beskrivelserne er baseret på enhedens standardindstillinger.
• Noget indhold kan variere i forhold til din enhed, afhængigt af det geografiske område,
tjenesteudbyderen eller enhedens software.
• Indhold (af høj kvalitet), der kræver et højt CPU- og RAM-forbrug, vil påvirke enhedens
generelle ydelse. Apps, der er relaterede til indholdet, fungerer muligvis ikke korrekt,
afhængigt af enhedens specifikationer og det miljø, den anvendes i.
• Samsung er ikke ansvarlig for ydelsesproblemer, der skyldes apps fra andre udbydere end
Samsung.
• Samsung er ikke ansvarlig for ydelsesproblemer eller inkompatibilitet, der skyldes
redigerede indstillinger i registreringsdatabasen eller modificeret operativsystemsoftware.
Hvis du forsøger at tilpasse operativsystemet, kan det medføre, at din enhed eller dine apps
ikke fungerer korrekt.
• Software, lydkilder, baggrunde, billeder og andet medieindhold på denne enhed er leveret
med licens til begrænset brug. Det er en overtrædelse af lovene om ophavsret at kopiere
eller bruge disse materialer til erhvervsmæssige eller andre formål. Brugerne er fuldt ud
ansvarlige for ulovlig brug af medier.
• Der kan påløbe ekstra gebyrer for datatjenester, som f.eks. beskeder, upload og download,
automatisk synkronisering eller placeringstjenester. Vælg en passende abonnementstype for
at undgå ekstra gebyrer. Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til din tjenesteudbyder.
• Standardapps, der følger med enheden, er underlagt opdateringer, og understøttelsen af
disse kan ophøre uden forudgående varsel. Hvis du har spørgsmål om en app, der leveres
med enheden, kan du kontakte et af Samsungs servicecentre. Kontakt tjenesteudbyderen
angående brugerinstallerede apps.
• Ændring af enhedens operativsystem eller installation af software fra uofficielle kilder
kan medføre, at enheden ikke fungerer korrekt samt beskadigelse eller tab af data. Disse
handlinger er overtrædelser af din Samsung-licensaftale og vil ugyldiggøre din garanti.
6
Læs dette først
Vejledningens ikoner
Advarsel: Situationer, hvor der er risiko for, at du eller andre kommer til skade
Forsigtig: Situationer, hvor der er risiko for, at enheden eller andet udstyr beskadiges
Bemærk: Bemærkninger, tip eller yderligere oplysninger
7
Kom godt i gang
Enhedens udseende
Infrarød LED
Nærheds-/lys-/
bevægelsessensor
Meddelelseslys
Forreste kamera
Ørehøjttaler
Tænd/sluk-knap
Berøringsfølsom skærm
Startknap
Tilbageknap
Knap for seneste apps
Mikrofon
Indgang til
multifunktionsstik
Indgang til headset
Mikrofon
GPS-antenne
Bageste kamera
Lydstyrkeknap
Kameralys
Bagdæksel
NFC-antenne
(på batteriet)
Højttaler
Hovedantenne
8
Kom godt i gang
• Dæk ikke antenneområdet med dine hænder eller andre genstande. Dette kan
medføre tilslutningsproblemer eller tømme batteriet.
• Brug ikke skærmbeskytter. Dette kan medføre sensorsvigt.
Bevarelse af vand- og støvafvisning
Enheden kan blive beskadiget, hvis der trænger vand eller støv ind i enheden. Følg disse tip nøje
for at undgå beskadigelse af enheden og for at opretholde enhedens modstandsevne over for
vand og støv.
• Undgå at enheden nedsænkes i vand, der er dybere end 1 m, i mere end 30 minutter.
• Kontroller, at bagdækslet og dækslet til multifunktionsstikket er forsvarligt lukkede. I modsat
fald yder de måske ikke beskyttelse mod vand og støv.
• Undgå at nedsænke enheden i vand i længere tid ad gangen.
• Undgå at udsætte enheden for vand ved højt tryk, såsom vand, der løber fra en vandhane,
havbølger eller et vandfald.
• Åbn ikke enhedens dæksler, når enheden er i vand eller på meget fugtige steder, f.eks.
svømmebassiner eller baderum.
• Åbn ikke bagdækslet med våde hænder, eller mens enheden er våd.
• Gummipakningen på bagdækslet er en vigtig komponent på enheden. Vær forsigtig, når
du åbner og lukker bagdækslet, så du undgår at beskadige gummipakningen. Kontroller
desuden, at gummipakningen ikke er snavset, f.eks. af sand eller støv, for at undgå
beskadigelse af enheden.
• Undgå at afmontere eller fjerne dækslet til multifunktionsstikket fra enheden.
• Hvis enheden bliver udsat for ferskvand, skal den tørres grundigt med en ren, blød
klud. Hvis enheden bliver udsat for andre væsker end ferskvand, skal den straks renses
med ferskvand og tørres grundigt med en ren, tør klud. Hvis enheden ikke renses med
ferskvand og tørres som anvist, risikerer enheden at få problemer med funktionaliteten
eller udseendet.
• Bagdækslet og indgangen til multifunktionsstikket kan blive løsnet, hvis enheden tabes på
gulvet eller udsættes for stød. Kontroller, at alle dæksler er korrekt justerede og tæt lukkede.
9
Kom godt i gang
• Hvis enheden har været nedsænket i vand, eller mikrofonen eller højttaleren er våde, er
det muligvis ikke muligt at høre lyden klart under et opkald. Sørg for, at mikrofonen eller
højttaleren er rene og tørre, og aftør med en tør klud.
• Enhedens vandtætte design medfører, at den vibrerer en smule under bestemte forhold.
Vibrationer, der forekommer under sådanne forhold, f.eks. når lydstyrkeniveauet er højt, er
normale og har ingen indflydelse på enhedens ydeevne.
• Den berøringsfølsomme skærm og andre funktioner fungerer muligvis ikke korrekt, hvis
enheden bruges i vand eller andre former for væsker.
• Din enhed er blevet testet i et kontrolleret miljø og er certificeret til at være vand- og
støvtæt under visse forhold (opfylder kravene til klassifikation IP67 som beskrevet i
den internationale standard IEC 60529 - Kapslingsgraden for elektrisk udstyr [IP-kode];
testforhold: 15-35 °C, 86-106 kPa, 1 meter, i 30 minutter). Til trods for denne klassifikation
er enheden ikke uimodtagelig for vandskade under alle forhold.
Knapper
Knap
Funktion
• Tryk og hold nede for at tænde eller slukke enheden.
Tænd/sluk
• Tryk for at låse enheden eller låse den op. Enheden går i
låsetilstand, når den berøringsfølsomme skærm slukkes.
• Tryk for at åbne listen over de seneste apps.
Seneste apps
• Tryk og hold nede for at få adgang til yderligere indstillinger
for den aktuelle skærm.
• Tryk for at låse enheden op. Enheden går i låsetilstand, når
den berøringsfølsomme skærm slukkes.
Startskærm
• Tryk for at gå tilbage til Startskærmen.
• Tryk to gange for at starte S Voice.
• Tryk og hold nede for at starte Google.
Tilbage
• Tryk for at gå tilbage til den forrige skærm.
10
Kom godt i gang
Knap
Funktion
Lydstyrke
• Tryk for at justere enhedens lydstyrke.
Pakkens indhold
Kontroller, at følgende dele er i æsken:
• Enhed
• Batteri
• Hurtigstart
• De dele, der følger med enheden, og eventuelt tilbehør kan variere afhængigt af dit
geografiske område eller din tjenesteudbyder.
• De medfølgende dele er kun beregnet til brug sammen med denne enhed og er
muligvis ikke kompatible med andre enheder.
• Udseende og specifikationer kan ændres uden forudgående varsel.
• Du kan købe mere tilbehør hos din lokale Samsung-forhandler. Du skal sikre dig, at
det er kompatibelt med enheden, inden du køber det.
• Brug kun tilbehør, der er godkendt af Samsung. Visse typer tilbehør såsom
dockingenheder har muligvis ikke den samme certificering vedr. vand- og
støvafvisning.
• Tilgængeligheden af alt tilbehør kan variere og afhænger udelukkende af
producentens ændringer. Besøg Samsungs websted, hvis du vil have flere oplysninger
om tilgængeligt tilbehør.
11
Kom godt i gang
Isætte SIM- eller USIM-kortet og batteriet
Isæt SIM- eller USIM-kortet, som du har modtaget fra teleudbyderen, og det medfølgende
batteri.
• Der kan kun bruges microSIM-kort i denne enhed.
• Afhængigt af tjenesteudbyderen er visse LTE-tjenester muligvis ikke tilgængelige.
Yderligere oplysninger om tilgængelige tjenester fås ved henvendelse til din
tjenesteudbyder.
1 Fjern bagdækslet.
Vær forsigtig, så du ikke beskadiger dine negle, når du fjerner bagdækslet.
Undgå at bøje eller dreje bagdækslet unødigt. Hvis du gør det, kan du beskadige
dækslet.
12
Kom godt i gang
2 Isæt SIM- eller USIM-kortet med de guldfarvede kontakter vendende nedad.
• Sæt ikke et hukommelseskort i porten til SIM-kortet. Hvis et hukommelseskort sætter
sig fast i porten til SIM-kortet, skal du aflevere enheden i et af Samsungs servicecentre
for at få fjernet hukommelseskortet.
• Vær forsigtig med ikke at miste eller lade andre bruge SIM- eller USIM-kortet. Samsung
er ikke ansvarlig for nogen skader eller ulemper, der forårsages af mistede eller stjålne
kort.
3 Isæt batteriet.
2
1
13
Kom godt i gang
4 Sæt bagdækslet på plads igen.
2
1
Tryk på
Juster
• Kontroller, at bagdækslet sidder godt fast.
• Brug kun bagdæksler og tilbehør, der er godkendt af Samsung, sammen med
enheden.
Fjerne SIM- eller USIM-kortet og batteriet
1 Fjern bagdækslet.
2 Træk batteriet ud.
14
Kom godt i gang
3 Tryk på SIM- eller USIM-kortet med din finger, og træk det derefter ud.
Oplade batteriet
Oplad batteriet med opladeren, før du bruger det for første gang. Du kan også oplade enheden
ved hjælp af en computer ved at forbinde dem med USB-kablet.
Brug kun opladere, batterier og kabler, som er godkendte af Samsung. Ikke-godkendte
opladere eller kabler kan få batteriet til at eksplodere eller beskadige enheden.
• Når batteriet er ved at løbe tør for strøm, er batteriikonet tomt.
• Hvis batteriet er totalt afladet, kan du ikke tænde enheden, selv om opladeren er
tilsluttet. Lad det tømte batteri lade op et par minutter, før du tænder for enheden.
• Hvis du kører flere apps samtidigt eller bruger netværksapps eller apps, der skal have
forbindelse til en anden enhed, aflades batteriet hurtigt. Du bør altid lade batteriet
helt op, før du bruger disse apps for at undgå, at forbindelsen til netværket afbrydes,
eller at batteriet løber tør under en dataoverførsel.
15
Kom godt i gang
1 Slut USB-kablet til USB-strømadapteren.
2 Åbn dækslet til multifunktionsstikket.
3 Når du bruger et USB-kabel, skal du stikke USB-kablet ind i højre side af multifunktionsstikket, som vist i billedet nedenfor.
• Enheden kan blive alvorligt beskadiget, hvis opladeren tilsluttes forkert. Skader, som
skyldes forkert brug, dækkes ikke af garantien.
• Sørg for, at bagdækslet og indgangen til multifunktionsstikket er korrekt lukket for at
forhindre, at vand eller støv trænger ind i enheden. Hvis dækslerne er åbne eller løse,
kan der komme vand og støv ind i enheden og beskadige den.
• Undgå at beskadige eller afmontere dækslet til multifunktionsstikket. Hvis dækslet er
beskadiget eller mangler, kan det resultere i, at der kommer vand ind i enheden.
4 Slut USB-strømadapteren til en stikkontakt.
• Du kan bruge enheden, mens den oplader, men det kan tage længere tid at lade
batteriet helt op.
• Hvis strømforsyningen til enheden er ustabil under opladning, fungerer den
berøringsfølsomme skærm muligvis ikke. Hvis dette sker, skal du tage opladeren ud af
enheden.
• Enheden kan blive varm under opladningen. Dette er normalt og bør ikke påvirke
enhedens levetid eller ydelse. Hvis batteriet bliver varmere end normalt, kan
opladeren stoppe opladningen.
• Hvis enheden ikke oplader korrekt, bør du indlevere enheden og opladeren til et af
Samsungs servicecentre.
16
Kom godt i gang
5 Kobl enheden fra opladeren, når den er fuldt opladet. Tag først opladeren ud af enheden og
derefter ud af stikkontakten.
Du må ikke fjerne batteriet, før du har frakoblet opladeren. Dette kan beskadige
enheden.
Kobl opladeren fra, når den ikke er i brug, for at spare strøm. Da opladeren ikke har en
tænd/sluk-kontakt, skal du tage opladeren ud af stikkontakten, når opladeren ikke er
i brug, for at undgå strømspild. Opladeren skal placeres tæt på stikkontakten og være
lettilgængelig under opladning.
6 Luk dækslet til multifunktionsstikket.
Kontroller, at dækslet til multifunktionsstikket er lukket helt.
Reducere batteriforbruget
Din enhed indeholder valgmuligheder, der hjælper dig med at spare på batteriet. Ved at tilpasse
disse muligheder og deaktivere funktioner i baggrunden, kan du anvende enheden igennem
længere tid mellem opladninger:
• Når du ikke bruger enheden, kan du skifte til sovetilstand ved at trykke på Tænd/slukknappen.
• Luk unødvendige apps ved brug af joblisten.
• Deaktiver Bluetooth-funktionen.
• Deaktiver Wi-Fi-funktionen.
• Deaktiver automatisk synkronisering af apps.
• Nedsæt tiden for baggrundsbelysning.
• Nedsæt skærmens lysstyrke.
17
Kom godt i gang
Isætte et hukommelseskort
Enheden kan bruge hukommelseskort med en kapacitet på op til 128 GB. Nogle typer
hukommelseskort og kort fra visse producenter er muligvis ikke kompatible med enheden.
• Visse hukommelseskort er muligvis ikke fuldt ud kompatible med enheden. Brug
af et ikke-kompatibelt kort kan beskadige enheden eller hukommelseskortet eller
ødelægge data, der er gemt på kortet.
• Vær opmærksom på, at du isætter hukommelseskortet med den rigtige side opad.
• Enheden understøtter filsystemerne FAT og exFAT for hukommelseskort. Hvis du
isætter et kort, der er formateret med et andet filsystem, bliver du bedt om at
omformatere hukommelseskortet.
• Hyppig skrivning og sletning af data reducerer hukommelseskortets levetid.
• Når du sætter et hukommelseskort i enheden, vises hukommelseskortets filmappe i
mappen Mine filer → SD-kort.
1 Fjern bagdækslet.
2 Isæt et hukommelseskort med de guldfarvede kontaktflader nedad.
3 Sæt bagdækslet på plads igen.
18
Kom godt i gang
Fjerne hukommelseskortet
Før du fjerner hukommelseskortet, skal du deaktivere det, så det kan fjernes sikkert. På
Startskærmen trykkes på Apps → Indstillinger → Lagring → Deaktiver SD-kort.
1 Fjern bagdækslet.
2 Tag hukommelseskortet ud.
3 Sæt bagdækslet på plads igen.
Fjern ikke hukommelseskortet, mens enheden overfører eller indlæser data. Hvis du gør
dette, kan du beskadige eller miste data på hukommelseskortet eller enheden. Samsung
er ikke ansvarlig for tab, der forårsages af misbrug af beskadigede hukommelseskort,
herunder tab af data.
Formatere hukommelseskortet
Et hukommelseskort, der er formateret på en computer, er muligvis ikke kompatibelt med
enheden. Formater hukommelseskortet på enheden.
På Startskærmen trykkes på Apps → Indstillinger → Lagring → Formatér SD-kort →
FORMATÉR SD-KORT → SLET ALLE.
Før du formaterer hukommelseskortet, skal du huske at lave sikkerhedskopier af alle
vigtige data, der er gemt på enheden. Producentens garanti dækker ikke tab af data, der
skyldes brugerhandlinger.
19
Kom godt i gang
Tænde og slukke for enheden
Første gang, du tænder enheden, skal du opsætte den ved at følge vejledningen på skærmen.
Tryk på Tænd/sluk-knappen og hold den nede i nogle få sekunder for at tænde enheden.
Du kan slukke enheden ved at trykke på Tænd/sluk-knappen og holde den nede og herefter
trykke på Sluk.
Overhold alle skilte og anvisninger fra autoriseret personale, når du færdes i områder,
hvor brug af trådløse enheder er forbudt, som f.eks. om bord på fly eller på hospitaler.
Holde enheden
Dæk ikke antenneområdet med dine hænder eller andre genstande. Dette kan medføre
tilslutningsproblemer eller tømme batteriet.
20
Kom godt i gang
Låse og oplåse enheden
Når du trykker på Tænd/sluk-knappen, slukkes skærmen, og låsetilstand aktiveres. Enheden låses
automatisk, hvis den ikke bruges inden for et fastsat tidsrum.
For at låse enheden op skal du trykke på Tænd/sluk-knappen eller Startknappen og svirpe med
fingeren i en valgfri retning inden for oplåsningsskærmområdet.
Du kan ændre oplåsningskoden for at låse enheden op. Se Skifte skærmlåsemetode for detaljer.
21
Grundlæggende brug
Bruge den berøringsfølsomme skærm
• Lad ikke den berøringsfølsomme skærm komme i kontakt med andre elektriske
enheder. Elektrostatiske udladninger kan medføre fejl på den berøringsfølsomme
skærm.
• For at undgå beskadigelse af den berøringsfølsomme skærm må du ikke trykke på
den med skarpe genstande eller udøve et for stort tryk på den med dine fingerspidser.
• Enheden vil muligvis ikke genkende berøringsinput, der foretages tæt på skærmens
kanter, da de er uden for området for berøringsinput.
• Hvis du ikke bruger den berøringsfølsomme skærm igennem en længere
periode, kan det resultere i skærmindbrænding eller spøgelsesbilleder. Sluk den
berøringsfølsomme skærm, når du ikke bruger enheden.
• Det anbefales at bruge fingrene, når du benytter den berøringsfølsomme skærm.
Trykke
Du kan åbne en app, vælge et menupunkt, trykke på en knap på skærmen eller indtaste et tegn
på tastaturet på skærmen ved at trykke på det med fingeren.
22
Grundlæggende brug
Trykke og holde nede
Tryk og hold nede på et element i mere end 2 sekunder for at få adgang til de tilgængelige valg.
Trække
Du kan flytte et ikon eller en miniature til en ny placering ved at trykke og holde nede på
elementet og trække det til den ønskede position.
Dobbelttrykke
Dobbelttryk på en webside eller et billede for at zoome ind. Dobbelttryk igen for at vende
tilbage.
23
Grundlæggende brug
Svirpe
Svirp til højre eller venstre på Startskærmen eller Applikationsskærmen for at få vist et andet
panel. Svirp op eller ned for at rulle gennem en webside eller en liste, såsom en kontaktliste.
Sprede og knibe
Spred to fingre fra hinanden på en webside, et kort eller et billede for at zoome ind. Knib fingrene
sammen for at zoome ud.
24
Grundlæggende brug
Indikatorikoner
De ikoner, der vises på statuslinjen, giver oplysninger om enhedens status. Tabellen nedenfor
indeholder de mest almindelige ikoner.
Statusbjælken vises muligvis ikke øverst på skærmen i nogle apps. Træk ned fra
skærmens overkant for at få vist statusbjælken.
Ikon
Betydning
Intet signal
Signalstyrke
Roaming (uden for eget dækningsområde)
Forbundet til GPRS-netværk
Forbundet til EDGE-netværk
Forbundet til UMTS-netværk
Forbundet til HSDPA-netværk
Forbundet til HSPA+-netværk
Forbundet til LTE-netværk (modeller, der understøtter LTE-tjenesten)
Forbundet til Wi-Fi
Bluetooth-funktion aktiveret
GPS aktiveret
Igangværende opkald
Ubesvaret opkald
Luft-gennemsefunktion aktiveret
Smart standby- eller smart pause-funktionen aktiveret
Synkroniseret med internettet
Forbundet til computer
Intet SIM- eller USIM-kort
Ny sms eller mms
Alarm aktiveret
25
Grundlæggende brug
Ikon
Betydning
Lydløs tilstand aktiveret
Vibration aktiveret
Flytilstand aktiveret
Der opstod en fejl, eller du skal være forsigtig
Batteriniveau
Paneler til informationer og hurtigindstillinger
Bruge informationspanelet
Når du modtager nye informationer, som f.eks. beskeder eller ubesvarede opkald, vises
indikatorikoner på statusbjælken. Hvis du vil se flere oplysninger om ikonerne, skal du åbne
informationspanelet og se detaljerne.
Træk statusbjælken nedad for at åbne informationspanelet.
For at lukke informationspanelet skal du stryge opad på skærmen.
26
Grundlæggende brug
Du kan bruge følgende funktioner på informationspanelet.
Start Indstillinger.
Aktiver eller deaktiver
valgmuligheder. Tryk og hold
nede for at se mere detaljerede
indstillinger.
Se alle hurtigindstillingsknapper.
Start Hurtig tilsl.
Start S Finder.
Tryk på en meddelelse, og udfør
forskellige handlinger.
Juster lysstyrken.
Slet alle meddelelser.
Bruge for hurtigindstillinger
Der findes en række knapper til hurtigindstillinger på informationspanelet. Åbn panelet for
hurtigindstillinger for at se eller få adgang til flere knapper til hurtigindstillinger. Når du åbner
panelet for hurtigindstillinger, kan du aktivere eller deaktivere forskellige funktioner eller
konfigurere indstillinger.
Træk statusbjælken nedad med to fingre for at åbne panelet for hurtigindstillinger.
For at lukke panelet for hurtigindstillinger skal du stryge opad på skærmen.
Hvis du vil omarrangere knapperne for hurtigindstillinger i informationspanelet skal du trykke på
, trykke på et element og holde det nede og derefter trække elementet til en anden placering.
27
Grundlæggende brug
Startskærm og Applikationsskærm
Startskærm
Startskærmen er udgangspunktet, hvorfra du kan få adgang til alle enhedens funktioner.
Her vises widgets, genveje til apps og andet. Widgets er små apps, der starter bestemte
appfunktioner for at give oplysninger og praktisk adgang til din Startskærm.
Startskærmen kan have flere paneler. Rul til højre eller venstre for at få vist andre paneler. Se
Administrere Startskærm og Applikationsskærm for at få oplysninger om, hvordan du kan
tilpasse Startskærmen.
En widget
En mappe
En app
Skærmindikatorer
Favoritapps
28
Grundlæggende brug
Indstillinger for Startskærm
Tryk på et tomt område, hold det nede, og knib fingrene sammen på Startskærmen for at få
adgang til de valg, der er tilgængelige på Startskærmen.
Bruge Mit tidsskrift
Tryk på
eller rul til højre på Startskærmen for at åbne Mit tidsskrift.
Mit tidsskrift viser liveopdateringer af sociale netværk og nyheder, som du er interesseret i.
For at vælge indhold, der skal vises, skal du trykke på → Indstillinger, og derefter vælge de
kategorier, der interesserer dig.
Hvis du vil opdatere indholdet automatisk, når Mit tidsskrift åbnes, skal du trykke på →
Indstillinger, og derefter markere Automatisk opdatering ved åbning.
Du kan deaktivere Mit tidsskrift ved at trykke på og holde nede på et tomt område på
Startskærmen. Tryk derefter på Indst. for startskærm, og fravælg Mit tidsskrift.
29
Grundlæggende brug
Applikationsskærm
Applikationsskærmen viser ikoner for alle apps, herunder eventuelle nyinstallerede apps.
Tryk på Apps på Startskærmen for at åbne Applikationsskærmen. Hvis du vil se andre paneler,
skal du rulle til venstre eller højre eller vælge en skærmindikator nederst på skærmen. Se
Administrere Startskærm og Applikationsskærm for at få oplysninger om, hvordan du kan
tilpasse Applikationsskærmen.
Få adgang til
yderligere valg.
En app
Skærmindikatorer
30
Grundlæggende brug
Åbne apps
Åbn en app ved at vælge et appikon på Startskærmen eller Applikationsskærmen.
Tryk på
, og vælg et appikon for at åbne listen over de apps, som er blevet brugt for nyligt.
Lukke en app
→ , og tryk derefter på AFSLUT ud for en app for at lukke den. Tryk på AFSLUT
Tryk på
→ .
ALLE for at lukke alle åbne apps. Alternativt kan du trykke på
Installere eller afinstallere apps
Samsung GALAXY Apps
Brug denne app til at købe og downloade dedikerede Samsung Apps.
Tryk på GALAXY Apps på Applikationsskærmen.
Om denne app er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din
tjenesteudbyder.
Installere apps
Gennemse apps efter kategori, eller tryk på
for at søge ved hjælp af et søgeord.
Vælg en app for at se oplysninger om den. Tryk på Gratis for at downloade gratis apps. Hvis du
vil købe og downloade apps, der er pålagt gebyrer, skal du trykke på den knap, der viser appens
pris.
Som standard opdaterer enheden automatisk enhver installeret app, når en ny version
er tilgængelig. Hvis du vil ændre standardindstillingen eller opdatere apps manuelt, skal
→ Indstillinger → Opdater apps automatisk og derefter vælge en
du trykke på
indstilling.
31
Grundlæggende brug
Play Butik
Med denne app kan du købe og downloade apps og spil, som kan køres på enheden.
Tryk på Play Butik på Applikationsskærmen.
Om denne app er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din
tjenesteudbyder.
Installere apps
Gennemse apps efter kategori, eller tryk på
for at søge ved hjælp af et søgeord.
Vælg en app for at se oplysninger om den. Tryk på INSTALLER for at downloade gratis apps.
Hvis du vil købe og downloade apps, der er pålagt gebyrer, skal du trykke på prisen og følge
instruktionerne på skærmen.
Som standard opdaterer enheden automatisk enhver installeret app, når en ny version
er tilgængelig. Hvis du vil ændre standardindstillingen eller opdatere apps manuelt, skal
→ Indstillinger → Opdater apps automatisk og derefter vælge en
du trykke på
indstilling.
Downloade foreslåede apps
Du kan se og downloade dedikerede apps til Galaxy-enheder.
Tryk på → GALAXY Essentials på Applikationsskærmen. Du kan også trykke på widgetten
GALAXY Essentials på Startskærmen eller GALAXY Gifts og derefter trykke på ud for en app.
Tryk på Download alt for at downloade alle apps på listen.
Administrere apps
Afinstallere eller deaktivere apps
Hvis du vil deaktivere standardapps, skal du trykke på → Afinstaller/deaktiver apps
på Applikationsskærmen. vises på apps, som kan deaktiveres. Vælg en app, og tryk på
DEAKTIVÉR.
Hvis du vil afinstallere downloadede apps, skal du trykke på → Downloadede apps
→ → Afinstallér på Applikationsskærmen. Alternativt kan du trykke på Indstillinger
→ Applikationsmanager på Applikationsskærmen, vælge en app og derefter trykke på
AFINSTALLÉR.
32
Grundlæggende brug
Aktivere apps
Tryk på → Vis deaktiverede apps på Applikationsskærmen, vælg apps, og tryk derefter på
UDFØRT.
Du kan også trykke på Indstillinger → Applikationsmanager på Applikationsskærmen, rulle til
DEAKTIVERET, vælge en app og derefter trykke på AKTIVÉR.
• Skjule apps: Skjul kun apps på Applikationsskærmen. Du kan fortsætte med at bruge
skjulte apps.
• Deaktivere apps: Deaktiver valgte standardapps, der ikke kan afinstalleres på
enheden. Du kan ikke bruge deaktiverede apps.
• Afinstallation af apps: Afinstaller downloadede apps.
Indtaste tekst
Der vises automatisk et tastatur, når du indtaster tekst for at sende beskeder, oprette notater osv.
Tekstindtastning understøttes ikke på visse sprog. For at indtaste tekst skal du ændre
inputsproget til et af de understøttede sprog.
Foreslåede nøgleord
Angiv indstillinger for
Samsung-tastaturet.
Slet tegnet til venstre.
Indtast store bogstaver. Tryk to
gange, hvis du udelukkende vil
bruge store bogstaver.
Skift til ny linje.
Indsæt tegnsætningstegn.
Indsæt et mellemrum.
Indstille indtastningssprog
Tryk på → Vælg inputsprog, og vælg derefter de sprog, du vil bruge. Hvis du vælger to eller
flere sprog, kan du ændre sprogene ved at trække mellemrumstasten til venstre eller højre.
33
Grundlæggende brug
Skifte tastaturlayoutet
Tryk på
, vælg et sprog under Indtastningssprog, og vælg derefter det ønskede tastaturlayout.
På 3x4-tastatur har hver tast tre eller fire tegn. Tryk gentagne gange på tasten, som
tegnet er tilknyttet, for at indtaste det pågældende tegn.
Brug af yderligere tastaturfunktioner
Hold nede for at anvende følgende funktioner: Andre ikoner vises eventuelt i stedet for ikonet
, alt efter den sidste funktion, der blev anvendt.
• : Angiv tekst via tale.
Skift sproget.
Åbn tastaturet.
Start eller hold pause i angivelse
af tekst via tale.
Kontroller, at Wi-Fi-netværket eller det mobile netværk er tilsluttet, før du anvender
denne funktion. Der kan pålægges yderligere gebyrer brug af denne funktion via det
mobile netværk.
• : Skift til håndskriftstilstand.
Skift til standardtastaturet.
Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din
tjenesteudbyder.
34
Grundlæggende brug
• : Tilføj et element fra udklipsholderen.
• : Angiv indstillinger for tastaturet.
• : Indsæt humørikoner.
• : Skift til det flydende tastatur. Du kan flytte tastaturet til en anden placering ved at
trække i fanen.
Skift til standardtastaturet.
Kopiere og indsætte
1 Tryk og hold nede på teksten.
2 Træk i eller for at vælge den ønskede tekst, eller tryk på Vælg alle for at vælge al tekst.
3 Tryk på Kopiér eller Klip. Den markerede tekst kopieres til udklipsholderen.
4 Placer markøren det sted, hvor teksten skal indsættes, og tryk på → Indsæt. Hvis du vil
indsætte tekst, som du har kopieret tidligere, skal du trykke på
vælge teksten.
35
→ Udklipsholder og
Grundlæggende brug
Bruge strømsparefunktionen
Strømsparetilstand
Spar batteri ved at begrænse enhedens funktioner.
Tryk på Indstillinger → Strømbesparelse → Strømsparetilstand på Applikationsskærmen,
og træk derefter kontakten Strømsparetilstand til højre. Du kan også åbne panelet for
hurtigindstillinger og trykke på Strømbespar. for at aktivere den.
Vælg mellem følgende indstillinger:
• Begræns baggrundsdata: Forhindr apps, der kører i baggrunden, i at bruge en mobil
dataforbindelse.
• Begræns ydeevne: Begræns diverse funktioner, f.eks slukning af baggrundslyset for
knappen Seneste apps og Tilbageknappen.
• Gråtonetilstand: Viser farver på skærmen som gråtoner.
Ultrastrømbesparende tilstand
Benyt denne tilstand til at forlænge enhedens batterilevetid. I ultrastrømsparetilstand udfører
enheden følgende:
• Viser farver på skærmen som gråtoner.
• Begrænser tilgængelige apps til kun at omfatte vigtige og udvalgte apps.
• Deaktiverer den mobile dataforbindelse, når skærmen slukkes.
• Deaktiverer funktionerne Wi-Fi og Bluetooth.
36
Grundlæggende brug
Tryk på Indstillinger → Strømbesparelse → Ultrastrømbesparende tilstand på
Applikationsskærmen, og træk derefter kontakten Ultrastrømbesparende tilstand til højre. Du
kan også åbne panelet for hurtigindstillinger og trykke på U.strømbespar. for at aktivere den.
Du kan føje en app til Startskærmen ved at trykke på
og vælge en app.
Du kan fjerne en app fra Startskærmen ved at trykke på → Fjern, vælge en app med
derefter trykke på OK.
og
Hvis du vil ændre indstillingerne for netværksforbindelser med mere, skal du trykke på →
Indstillinger.
Du kan deaktivere funktionen Ultrastrømsparetilstand ved at trykke på → Deaktivér
Ultrastrømbes.tilst.
Den anslåede maksimale standbytid viser den tid, der er tilbage, før batteriet løber
tørt, når enheden ikke er i brug. Standbytid afhænger af dine enhedsindstillinger og
driftsforholdene.
Få adgang til hjælpeoplysninger
For at få adgang til hjælpeoplysninger for en app, mens du anvender den, skal du trykke på →
Hjælp.
For at få adgang til Hjælp og lære, hvordan du skal bruge enheden og apps, skal du trykke på
Indstillinger → Hjælp på Applikationsskærmen.
• Ikke alle apps understøtter denne funktion.
• Kontroller, at Wi-Fi-netværket eller det mobile netværk er tilsluttet, før du anvender
denne funktion. Der kan pålægges yderligere gebyrer brug af denne funktion via det
mobile netværk.
37
Tilpasning
Skifte til Nem tilstand
Nem tilstand giver en nemmere brugeroplevelse ved at anvende et mere enkelt layout og større
ikoner på Startskærmen. Du har adgang til de mest populære apps, ofte anvendte indstillinger,
ligesom du kan tilføje genveje til dine favoritkontakter.
Tryk på Indstillinger → Nem tilstand → Nem tilstand på Applikationsskærmen, vælg de apps,
der skal have et enklere layout, og tryk derefter på UDFØRT.
For at vende retur til standardtilstand skal du på Startskærmen trykke på Nemme indstillinger
→ Nem tilstand → Standardtilstand → UDFØRT.
Administrere genveje
Du kan føje en genvej til en app til Startskærmen ved at rulle til venstre, trykke på
vælge en app.
og derefter
Du kan føje en genvej til en kontakt på Startskærmen ved at rulle til højre og trykke på
.
Du kan slette en genvej fra Startskærmen ved at trykke på → Redigér og vælge en app eller en
kontakt med .
Administrere Startskærm og Applikationsskærm
Administrere Startskærmen
Tilføje elementer
Tryk og hold nede på en app eller en mappe på Applikationsskærmen, og træk den derefter til
Startskærmen.
Hvis du vil tilføje widgets, skal du trykke på et tomt område på Startskærmen, holde det
nede, trykke på Widgets, trykke på en widget og holde den nede og derefter trække den til
Startskærmen.
38
Tilpasning
Flytte og fjerne et element
Tryk og hold nede på et element på Startskærmen, og træk det derefter til en ny placering.
Træk elementet til siden af skærmen for at flytte det til et andet panel.
Du kan også flytte apps, der bruges ofte, til genvejsområdet nederst på Startskærmen.
Hvis du vil fjerne et element, skal du trykke og holde nede på elementet. Træk det derefter til
Fjern, som vises øverst på skærmen.
Oprette en mappe
1 Tryk og hold nede på en app på Startskærmen, og træk den derefter til Opret mappe, der
vises øverst på skærmen.
2 Angiv et mappenavn.
3 Tryk på , vælg de apps, du vil flytte til mappen, og tryk derefter på UDFØRT.
Administrere paneler
Tryk på et tomt område på Startskærmen og hold nede på det for at tilføje, flytte eller fjerne et
panel.
Hvis du vil tilføje et panel, skal du rulle til venstre til det sidste panel og derefter trykke på
.
Hvis du vil flytte et panel, skal du trykke og holde nede på et paneleksempel og derefter trække
det til en ny placering.
Hvis du vil fjerne et panel, skal du trykke og holde nede på et paneleksempel og derefter trække
det til Fjern øverst på skærmen.
Hvis du vil indstille et panel som hovedstartskærm, skal du trykke på
39
.
Tilpasning
Administrere Applikationsskærmen
Skjule apps
Skjul apps, som du ikke vil have vist på Applikationsskærmen.
Tryk på → Skjul apps på Applikationsskærmen, vælg apps, og tryk derefter på UDFØRT.
Du kan få vist skjulte apps ved at trykke på → Vis skjulte apps, vælge apps, og derefter trykke
på UDFØRT.
Flytte elementer
Tryk på → Redigér på Applikationsskærmen. Tryk og hold nede på et element, og træk det til
en ny placering.
Træk elementet til siden af skærmen for at flytte det til et andet panel.
Hvis du vil flytte et element til et nyt panel, skal du trække det til Opret side, som vises øverst på
skærmen.
Oprette mapper
1 Tryk på
→ Opret mappe på Applikationsskærmen. Du kan også vælge at trykke på →
Redigér, holde nede på en app og derefter trække den til Opret mappe, som vises øverst på
skærmen.
2 Angiv et mappenavn.
3 Tryk på , vælg de apps, du vil flytte til mappen, og tryk derefter på UDFØRT.
40
Tilpasning
Skifte skærmlåsemetode
Du kan ændre, hvordan du låser skærmen for at forhindre andre i at få adgang til dine personlige
oplysninger.
Tryk på Indstillinger → Låseskærm → Skærmlås på Applikationsskærmen, og vælg derefter en
skærmlåsemetode. Der skal altid indtastes en oplåsningskode for at låse enheden op.
Hvis du glemmer oplåsningskoden, kan du få enheden nulstillet i et af Samsungs
servicecentre.
Mønster
Tegn et mønster ved at forbinde mindst fire punkter, og tegn derefter mønsteret igen for at
bekræfte det. Angiv en PIN-reservekode til at låse skærmen op, hvis du skulle glemme mønsteret.
Fingeraftryk
Registrer dine fingeraftryk for at låse skærmen op. Se Fingerscanner for detaljer.
PIN-kode
En PIN-kode består kun af cifre. Indtast mindst fire cifre, og indtast PIN-koden igen for at
bekræfte.
41
Tilpasning
Adgangskode
En adgangskode består af tegn og cifre. Indtast mindst fire tegn, herunder cifre og symboler, og
indtast adgangskoden igen for at bekræfte.
Angive en baggrund
Angiv et billede eller foto, der er gemt på enheden, som baggrund for Startskærmen eller den
låste skærm.
1 Tryk på Indstillinger → Baggrund på Applikationsskærmen. Du kan også trykke og holde
nede på et tomt område på Startskærmen og derefter trykke på Baggrunde.
2 Vælg den skærm, du vil ændre eller anvende en baggrund til.
3 Rul til venstre eller højre, og vælg mellem de billeder, der vises nederst på skærmen.
Du kan vælge fotos, der er optaget med enhedens kamera, eller øvrige fotos ved at trykke på
Fra Galleri.
4 Tryk på VÆLG SOM BAGGRUND eller GEM.
Ændre ringetoner
Skift ringetoner for indgående opkald og meddelelser.
Tryk på Indstillinger → Lyde og meddelelser på Applikationsskærmen.
For at indstille en ringetone for indgående opkald skal du trykke på Ringetoner, vælge en
ringetone og derefter trykke på OK. Hvis du vil bruge en sang, der er gemt på enheden eller på
din konto, som ringetone, skal du trykke på TILFØJ.
For at indstille en ringetone for meddelelser skal du trykke på Ringetone for meddelelser, vælge
en ringetone og derefter trykke på OK.
42
Tilpasning
Oprette konti
Tilføje konti
Nogle apps på din enhed kræver en registreret konto. Opret konti for at få mest ud af enheden.
Tryk på Indstillinger → Konti → Tilføj konto på Applikationsskærmen, og vælg en
kontotjeneste. Følg derefter anvisningerne på skærmen for at fuldføre kontoopsætningen.
Hvis du vil synkronisere indhold med dine konti, skal du vælge en konto og markere de
elementer, du vil synkronisere.
Fjerne konti
Tryk på Indstillinger → Konti, på Applikationsskærmen, vælg en konto og tryk derefter på →
Fjern konto.
Flytte kontakter fra andre enheder til din enhed
Flytte kontakter ved hjælp af Samsung Smart Switch
Du kan overføre kontakter fra den tidligere enhed via Smart Switch (på mobilenheder og
computere). Besøg www.samsung.com/smartswitch for at få flere oplysninger.
Samsung Smart Switch understøttes ikke på alle enheder eller computere.
Brug af Smart Switch Mobile
Brug denne app til at overføre kontakter fra din tidligere iPhone- eller Android-enhed til din nye
enhed. Du kan downloade appen fra Galaxy Apps eller Play Butik.
43
Tilpasning
1 Tryk på Smart Switch Mobile på din enhed.
2 Vælg en indstilling afhængigt af den tidligere enhedstype på din enhed, og følg
vejledningen på skærmen.
Hvis den forrige enhed er en Android-enhed, skal du kontrollere, at appen Smart Switch
Mobile er installeret på enheden. Du kan finde yderligere oplysninger under hjælp.
Brug af Smart Switch med computere
Brug denne funktion til at importere en sikkerhedskopi af dine kontakter (fra den valgte
producents mobilenheder) fra en computer til din enhed. Du kan downloade appen fra
www.samsung.com/smartswitch.
1 Sikkerhedskopier kontakter fra en tidligere enhed til computeren. Du kan få yderligere
oplysninger hos producenten af enheden.
2 Start Smart Switch på computeren.
3 Slut din aktuelle enhed til computeren med et USB-kabel.
4 Klik på producenten af den tidligere enhed på computeren, og følg instruktionerne på
skærmen for at overføre kontakter til enheden.
Flytte kontakter ved hjælp af Samsung Kies
Importer en sikkerhedskopi fra din computer via Samsung Kies for at gendanne kontakter på din
enhed. Du kan også sikkerhedskopiere kontakter til computere via Samsung Kies. Se Forbinde
med Samsung Kies for detaljer.
44
Netværksforbindelse
Forbinde til et mobilt netværk
Forbind enheden til et mobilt netværk for at bruge internettet, når der intet Wi-Fi-netværk er
tilgængeligt.
Tryk på Indstillinger → Databrug på Applikationsskærmen, og træk derefter kontakten Mobile
data til højre. Du kan også åbne informationspanelet eller panelet for hurtigindstillinger og
trykke på Mobile data for at aktivere den.
Oprette forbindelse til et Wi-Fi-netværk
Forbind enheden til et Wi-Fi-netværk for at få adgang til internettet eller dele mediefiler med
andre enheder. Se Wi-Fi for yderligere indstillinger.
• Enheden benytter en ikke-harmoniseret frekvens og er beregnet til brug i alle
europæiske lande. WLAN kan anvendes indendørs uden begrænsninger i EU, men kan
ikke lovligt anvendes udendørs.
• Slå Wi-Fi fra, når du ikke bruger forbindelsen, for at spare på batteriet.
1 Tryk på Indstillinger → Wi-Fi på Applikationsskærmen. Du kan også åbne panelet for
hurtigindstillinger og holde Wi-Fi nede.
2 Træk herefter kontakten Wi-Fi til højre.
3 Vælg et netværk fra listen over registrerede Wi-Fi-netværk. Der vises et låseikon ud for
netværk, der kræver adgangskode.
4 Tryk på TILSLUT. Når der er oprettet forbindelse til et Wi-Fi-netværk, vil enheden fremover
automatisk oprette forbindelse til netværket, når det er tilgængeligt.
45
Netværksforbindelse
Tilføje et Wi-Fi-netværk
Hvis det ønskede netværk ikke vises på netværkslisten, skal du trykke på Tilføj Wi-Fi-netværk
i bunden af listen. Indtast netværksnavnet i Netværks-SSID, vælg sikkerhedstypen, indtast
adgangskoden, medmindre det er et åbent netværk, og tryk på TILSLUT.
Aktivering af Wi-Fi Passpoint
Med Wi-Fi Passpoint kan enheden søge efter og oprette forbindelse til et certificeret Wi-Finetværk. Du kan bruge Passpoint-funktionen til at oprette forbindelse til offentlige Wi-Finetværk, der understøtter automatisk godkendelse. Når du flytter til en ny placering, søges der
efter og oprettes forbindelse til et andet certificeret Wi-Fi-netværk.
Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af det geografiske område.
Tryk på → Avanceret, og marker afkrydsningsfeltet Passpoint.
Glemme Wi-Fi-netværk
Ethvert anvendt netværk, herunder det aktuelle, kan glemmes, så enheden ikke automatisk
opretter forbindelse til det. Vælg netværket på netværkslisten, og tryk på GLEM.
46
Netværksforbindelse
Bruge download booster
Brug denne funktion til at downloade store filer hurtigere via Wi-Fi og mobile netværk samtidigt.
Før du bruger denne funktion, skal du sørge for, at din mobile dataforbindelse og Wi-Fi er
aktiveret. Et stærkere Wi-Fi-signal giver en hurtigere downloadhastighed.
Tryk på Indstillinger → Download booster på Applikationsskærmen, og træk derefter
kontakten for Download booster til højre. Du kan også åbne informationspanelet eller panelet
for hurtigindstillinger og trykke på Download booster for at aktivere den.
• Denne funktion understøttes muligvis ikke på alle enheder.
• Der kan blive pålagt yderligere gebyrer ved download af filer via et mobilt netværk.
• Når du downloader filer, kan enheden blive varm. Hvis enheden overskrider en
bestemt temperatur, slukker den.
• Hvis netværkssignalerne er ustabile, kan det påvirke hastigheden og ydelsen af denne
funktion.
• Hvis Wi-Fi- og mobilforbindelsen har meget forskellige dataoverførselshastigheder,
bruger enheden muligvis kun den hurtigste forbindelse.
• Denne funktion understøtter Hypertext Transmission Protocol (HTTP) 1.1 og
Hypertext Transmission Protocol Secure (HTTPS). Denne funktion kan ikke anvendes
med andre protokoller, såsom FTP.
Bruge smart-netværksskift
Brug denne funktion til at opretholde en stabil netværksforbindelse, når du gennemser websider,
downloader indhold osv. Før du bruger denne funktion, skal du sørge for, at den mobile
dataforbindelse og Wi-Fi er aktiveret.
Der kan pålægges yderligere gebyrer brug af denne funktion via et mobilt netværk.
Tryk på Indstillinger → Wi-Fi på Applikationsskærmen, og marker derefter Skift til smartnetværk. Enheden skifter automatisk fra et Wi-Fi-netværk til et mobilt netværk, når det aktuelle
Wi-Fi-netværk er svagt eller ustabilt. Når Wi-Fi-netværkets signal bliver stærkt, skifter enheden
tilbage fra det mobile netværk til Wi-Fi-netværket.
47
Netværksforbindelse
Foretage internetdeling for enheder og bruge
mobile hotspots
Om internetdeling og mobile hotspots
Brug denne funktion til at dele enhedens mobile dataforbindelse med computere og andre
enheder, hvis der ikke er nogen internetforbindelse tilgængelig. Forbindelser kan foretages via
Wi-Fi-funktionen, USB eller Bluetooth-funktionen.
Du kan blive opkrævet ekstra gebyrer for brug af denne funktion.
Bruge det mobile hotspot
Brug din enhed som et mobilt hotspot til at dele enhedens mobile dataforbindelse med andre
enheder.
Inden du bruger denne funktion
• Sørg for, at Wi-Fi-funktionen er aktiveret.
• Sørg for, at enhedens mobile dataforbindelse er aktiveret.
1 Tryk på Indstillinger → Internetdeling og Mobile hotspot → Mobilt hotspot på
Applikationsskærmen.
2 Træk herefter kontakten Mobilt hotspot til højre.
• vises på statusbjælken. Andre enheder kan finde din enhed på listen over Wi-Finetværk.
• For at indstille en adgangskode for hotspottet skal du trykke på → Konfigurér hotspot
og vælge sikkerhedsniveauet. Indtast derefter en adgangskode, og tryk på GEM.
3 På den anden enheds skærm skal du søge efter og vælge din enhed fra listen over Wi-Finetværk.
4 Brug enhedens mobile dataforbindelse på den tilsluttede enhed for at få adgang til
internettet.
48
Netværksforbindelse
Bruge USB-internetdeling
Del enhedens mobile dataforbindelse med en computer via et USB-kabel.
1 Tryk på Indstillinger → Internetdeling og Mobile hotspot på Applikationsskærmen.
2 Tilslut enheden til computeren via USB-kablet.
3 Marker USB-internetdeling.
vises på statusbjælken, når der er oprettet forbindelse mellem de to enheder.
4 Brug enhedens mobile dataforbindelse på computeren.
Bruge Bluetooth-internetdeling
Del enhedens mobile dataforbindelse med tilsluttede computere og andre enheder via
Bluetooth.
Inden du bruger denne funktion
• Sørg for, at din enhed er parret med den anden enhed via Bluetooth. Se Bluetooth for
detaljer.
• Sørg for, at den computer, du vil oprette forbindelse til, understøtter Bluetooth-funktionen.
1 Tryk på Indstillinger → Internetdeling og Mobile hotspot på Applikationsskærmen på
enheden.
2 Marker Bluetooth-internetdeling.
3 Åbn skærmen for Bluetooth-indstillinger på den tilsluttede enhed, tryk på
→
Internetadgang.
vises på statusbjælken, når der er oprettet forbindelse mellem de to enheder.
4 Brug enhedens mobile dataforbindelse på den tilsluttede enhed for at få adgang til
internettet.
Forbindelsesmetoderne kan variere afhængigt af de forbundne enheder.
49
Bevægelses- og
brugbarhedsfunktioner
Styre bevægelser
Overdreven rystelse eller anden påvirkning af enheden kan medføre uønsket input. Styr
bevægelser korrekt.
Luft-gennemse
Tryk på Indstillinger → Bevægelser og gestik → Luft-gennemse på Applikationsskærmen, og
træk derefter kontakten Luft-gennemse til højre.
Rul gennem sider eller lister ved at bevæge din hånd over sensoren i den retning, du vil rulle.
50
Bevægelses- og brugbarhedsfunktioner
Direkte opkald
Tryk på Indstillinger → Bevægelser og gestik → Direkte opkald på Applikationsskærmen, og
træk derefter kontakten Direkte opkald til højre.
Mens du får vist opkalds-, besked- eller kontaktdetaljer, kan du tage enheden op og holde den
op til øret for at foretage et opkald.
Smart-varsel
Tryk på Indstillinger → Bevægelser og gestik → Smart-varsel på Applikationsskærmen, og
træk derefter kontakten Smart-varsel til højre.
Når du tager enheden op, efter at den har været inaktiv igennem et stykke tid, eller når skærmen
er slukket, vibrerer den, hvis der er ubesvarede opkald eller nye beskeder.
51
Bevægelses- og brugbarhedsfunktioner
Lydløs/pause
Tryk på Indstillinger → Bevægelser og gestik → Lydløs/pause på Applikationsskærmen, og
træk derefter kontakten Lydløs/pause til højre.
Placere håndfladen på skærmen
Dæk skærmen til med en håndflade for at dæmpe indgående opkald eller alarmer eller for at
sætte medieafspilning på pause.
Vende enheden om
Vend enheden for at dæmpe indgående opkald eller alarmer eller for at sætte medieafspilning
på pause.
52
Bevægelses- og brugbarhedsfunktioner
Smart-pause
Afspil pauser automatisk, når du ser væk fra skærmen. Den genoptages, når du kigger på
skærmen igen.
Stryge med hånden for skærmbillede
Tryk på Indstillinger → Bevægelser og gestik → Stryg med hånden for skærmbillede på
Applikationsskærmen, og træk derefter kontakten Stryg med hånden for skærmbillede til højre.
Placer siden af din hånd på skærmen, og før den hen over skærmen fra højre mod venstre eller
→ Album →
omvendt for at optage et skærmbillede. Billedet gemmes i mappen Galleri →
Screenshots.
Ikke alle apps giver mulighed for at kopiere skærmbilleder.
53
Bevægelses- og brugbarhedsfunktioner
Luft-visning
Brug denne funktion til at udføre forskellige funktioner, mens din finger er placeret over
skærmen. Peg på skærmen for at få vist et eksempel på indholdet eller se oplysninger i et pop
op-vindue.
Tryk på Indstillinger → Luft-visning på Applikationsskærmen, og træk derefter kontakten Luftvisning til højre.
Multi-vindue
Om Multi-vindue
Brug denne funktion til at køre to apps på skærmen samtidigt. Du kan anvende denne funktion
til at se e-mails eller anvende internettet, samtidigt med at du afspiller en video.
Starte Multi-vindue
1 Tryk på Indstillinger → Multi-vindue på Applikationsskærmen, og træk derefter
kontakten Multi-vindue til højre. Du kan også åbne informationspanelet eller panelet for
hurtigindstillinger og trykke på Multi-vindue for at aktivere den.
2 Tryk og hold nede på
for at åbne bakken Multi-vindue.
54
Bevægelses- og brugbarhedsfunktioner
3 Tryk og hold nede på et appikon, og træk det fra bakken til skærmen. Træk derefter et andet
appikon til en ny placering på skærmen.
Appikoner, der er markeret med
, kan startes samtidigt i separate vinduer på skærmen.
Oprette en Multi-vindueskombination
Brug denne funktion for at gemme kombinationen af aktuelt kørende Multi-vinduesapps.
1 Start to apps i et Multi-vindue med delt skærm.
2 Åbn bakken Multi-vindue, og tryk på → Opret.
Den aktuelt kørende Multi-vindueskombination føjes til bakken Multi-vindue.
55
Bevægelses- og brugbarhedsfunktioner
Justere vinduesstørrelsen
Træk cirklen mellem applikationsvinduerne op eller ned for at justere vinduernes størrelse.
Bruge indstillinger for Multi-vindue
Når du bruger Multi-vinduesapps, skal du vælge appvinduet for at få vist en blå ramme omkring
det. Tryk på cirklen mellem appvinduerne for at få adgang til følgende indstillinger:
• : Skift placering mellem Multi-vinduesapps.
56
Bevægelses- og brugbarhedsfunktioner
• : Træk og slip tekst eller kopierede billeder fra et vindue til et andet. Tryk og hold nede på
et element i det valgte vindue, og træk det til en placering i et andet vindue.
Ikke alle apps understøtter denne funktion.
• : Luk appen.
Omarrangering apps i bakken Multi-vindue
Du kan omarrangere apps i bakken Multi-vindue.
1 Tryk på Indstillinger → Multi-vindue på Applikationsskærmen, og træk derefter
kontakten Multi-vindue til højre. Du kan også åbne informationspanelet eller panelet for
hurtigindstillinger og trykke på Multi-vindue for at aktivere den.
2 Åbn bakken Multi-vindue, og tryk på
→ Redigér.
Enheden viser de tilgængelige apps, du kan anvende på bakken Multi-vindue.
57
Bevægelses- og brugbarhedsfunktioner
3 Tryk og hold en app nede, og træk den til bakken Multi-vindue.
4 Tryk på Klar.
Værktøjskasse
Du kan nemt starte forskellige apps fra værktøjskasseikonet, mens du anvender andre apps.
Tryk på Indstillinger → Værktøjskasse på Applikationsskærmen, og træk derefter kontakten for
Værktøjskasse til højre. Du kan også åbne panelet for hurtigindstillinger og trykke på Værktøjskasse for at aktivere den. vises på skærmen.
For at starte en app skal du trykke på
og vælge en app.
Du kan flytte værktøjskasseikonet ved at trykke på
placering.
og derefter trække det til en anden
Hvis du vil ændre de apps, som findes i værktøjskassen, skal du trykke og holde på
trække det til Red.
Du kan skjule værktøjskasseikonet ved at trykke og holde nede på
Fjern.
58
og derefter
og derefter trække det til
Bevægelses- og brugbarhedsfunktioner
Enkelthåndsbetjening
Du kan skifte til enkelthåndsbetjening for at kunne betjene enheden med én hånd.
Tryk på Indstillinger → Enkelthåndsbetjening på Applikationsskærmen, træk derefter
kontakten Enkelthåndsbetjening til højre.
Skift til enkelthåndsbetjening ved at holde enheden i én hånd. Træk derefter din tommelfinger
hurtigt fra kanten til midten af skærmen og tilbage igen.
Gør skærmstørrelsen større eller
mindre.
Åbn sidemenuen, og få adgang
til dine foretrukne apps.
Vend tilbage til
fuldskærmsvisning.
Åbn sidemenuen, og få adgang
til dine foretrukne kontakter.
Vend tilbage til Startskærmen.
Juster lydstyrken.
Vend tilbage til den forrige
skærm.
Åbn listen over de seneste apps.
59
Bevægelses- og brugbarhedsfunktioner
Administrere genveje til kontakter eller apps
Du kan administrere genveje til kontakter eller apps ved at åbne sidemenuen.
1 Tryk på eller for at åbne sidemenuen.
2 Tryk på nederst i sidemenuen.
3 Tryk og hold nede på en kontaktpersons billede eller en app, og trække den til sidemenuen.
For at slette en genvej til en kontaktpersons billede eller en app, skal du trykke på
4 Tryk på
.
.
Øge den berøringsfølsomme skærms følsomhed
Brug denne funktion til at betjene skærmen med handsker på.
Tryk på Indstillinger → Skærm på Applikationsskærmen, og marker derefter Forøg
berøringsfølsomhed. Du kan også åbne informationspanelet eller panelet for hurtigindstillinger
og trykke på Berør.følsomhed for at aktivere den.
• Skærmen er mere modtagelig for berøringer med læderhandsker. Berøringer med
andre materialer bliver muligvis ikke registreret.
• For at opnå de bedste resultater skal du trykke hårdt, når du har handsker på.
• Skærmen reagerer eventuelt ikke, hvis du anvender handsker, når du bruger enheden
gennem skærmen for S View-vinduet.
60
Telefon
Foretage opkald
Tryk på Telefon på Applikationsskærmen.
Tryk på Tastatur, indtast et telefonnummer, og tryk derefter på for at foretage et opkald, eller
tryk på for at foretage et videoopkald. Du kan også foretage opkald til telefonnumre, der er
anført i Logger, Favoritter og Kontakter.
Se favoritkontakter.
Se alle opkalds- og beskedlogger.
Indtast nummeret ved brug af
tastaturet.
Se kontaktlisten.
Få adgang til yderligere valg.
Føj nummeret til kontaktlisten.
Se eksempel på telefonnummeret.
Slet tegnet til venstre.
61
Telefon
Foretage opkald fra opkaldslogfiler eller kontaktlister
Tryk på Logger eller Kontakter, og træk derefter en kontakt eller et telefonnummer til højre for at
foretage et opkald.
Hvis du vil deaktivere opkaldet ved at trække et ikon til funktionen til højre, skal du trykke på →
Indstillinger → Kontakter og derefter fjerne markeringen af Stryg for opkald/medd.
Foretage opkald fra favoritlisten
Du kan let ringe til kontakter, som du kommunikerer hyppigt med, ved at føje dem til listen over
favoritkontakter.
Hvis du vil føje kontakter til favoritlisten, skal du trykke på Kontakter, vælge en kontakt og
derefter trykke på .
Hvis du vil foretage et opkald til en favoritkontakt, skal du trykke på Favoritter og vælge en
kontakt.
62
Telefon
Nummerforslag
Tryk på Tastatur.
Når du indtaster tal på tastaturet, får du automatisk vist foreslåede numre. Vælg et af dem for at
foretage et opkald.
Hurtigopkaldsnumre
Tryk på Tastatur.
For hurtigopkaldsnumre skal du trykke og holde nede på det tilsvarende ciffer.
Du kan knytte en kontaktperson til et hurtigopkaldsnummer ved at trykke på et tilgængeligt
hurtigopkaldsnummer på tastaturet og holde det nede, trykke på OK og derefter vælge en
kontaktperson. Du kan også trykke på Kontakter → → Hurtigopkald, vælge et nummer og
derefter vælge en kontaktperson.
Foretage et internationalt opkald
Tryk på Tastatur.
Tryk og hold nede på 0, indtil +-tegnet vises. Indtast landekode, områdekode og telefonnummer,
og tryk på .
Hvis du vil blokere udgående internationale opkald, skal du trykke på → Indstillinger →
Opkald → Yderligere indstillinger → Opkaldsspærring. Vælg derefter en opkaldstype, og
marker Internationale opkald.
63
Telefon
Modtage opkald
Besvare et opkald
Træk
uden for den store cirkel, når du modtager et opkald.
Hvis der vises et pop op-vindue med en opkaldsmeddelelse, mens du bruger en app, skal du
trykke på BESVAR i pop op-vinduet.
Hvis tjenesten Banke på er aktiveret, kan du foretage et andet opkald. Når det andet opkald
besvares, sættes det første opkald på hold.
Afvise et opkald
Træk
uden for den store cirkel, når du modtager et opkald.
Hvis der vises et pop op-vindue med en opkaldsmeddelelse, mens du bruger en app, skal du
trykke på AFVIS i pop op-vinduet.
For at sende en besked, når du afviser et indgående opkald, skal du trække beskedlinjen opad.
Hvis du vil oprette forskellige afvisningsbeskeder, skal du trykke på Telefon → → Indstillinger
→ Opkald → Opkaldsafvisning → Afvisningsbeskeder → på Applikationsskærmen.
Afvise opkald automatisk fra uønskede numre
1 Tryk på Telefon på Applikationsskærmen.
2 Tryk på → Indstillinger → Opkald → Opkaldsafvisning → Afvis automatisk →
Autoafvis numre.
3 Tryk på Liste over automatisk afviste →
, indtast et nummer, og tildel derefter en
kategori.
4 Tryk på GEM.
Ubesvarede opkald
Ved ubesvarede opkald vises på statuslinjen. Åbn informationspanelet for at få vist listen over
ubesvarede opkald. Du kan også trykke på Telefon → Logger på Applikationsskærmen for at få
vist mistede opkald.
64
Telefon
Under et opkald
Under et stemmeopkald
Du kan gøre følgende:
• : Skru op for lyden.
• Tilf. opk.: Foretag et andet opkald.
• Tastatur: Åbn tastaturet.
• Afslut: Afslut igangværende opkald.
• Højttaler: Aktiver eller deaktiver højttalertelefonen. Når du bruger højttalertelefonen, skal
du tale ind i mikrofonen øverst på din enhed og holde enheden væk fra dine ører.
• Lydløs: Slå mikrofonen fra, så den anden person ikke kan høre dig.
• Bluetooth: Skift til et Bluetooth-headset, hvis det er tilsluttet enheden.
Under et videoopkald
Videoopkald med dobbelt kameratilstand er mulig i op til 3 minutter. Efter 3 minutter
slukkes det bageste kamera for at sikre optimal ydelse.
Tryk på skærmen for at bruge følgende valgmuligheder:
• Skift: Skift mellem forreste og bageste kamera.
• Lydløs: Slå mikrofonen fra, så den anden person ikke kan høre dig.
• Afslut: Afslut igangværende opkald.
65
Kontakter
Tilføje kontakter
Flytte kontakter fra andre enheder
Du kan flytte kontakter fra andre enheder til din enhed. Se Flytte kontakter fra andre enheder til
din enhed for detaljer.
Oprette kontakter manuelt
1 Tryk på Kontakter → Kontakter på Applikationsskærmen.
2 Tryk på , og indtast kontaktoplysninger.
3 Tryk på GEM.
Hvis du vil føje et telefonnummer til kontaktlisten fra tastaturet, skal du trykke på Tastatur,
indtaste nummeret og derefter trykke på Føj til kontakter.
Administrere kontakter
Redigere en kontakt
1 Tryk på Kontakter → Kontakter på Applikationsskærmen.
2 Vælg en kontakt, der skal redigeres, og tryk på .
3 Rediger kontaktoplysningerne, eller tryk på TILFØJ ENDNU ET FELT for at tilføje yderligere
kontaktoplysninger.
4 Tryk på GEM.
66
Kontakter
Slette en kontakt
Vælg en kontakt, der skal slettes, og tryk på → Slet.
Dele en kontakt
Vælg en kontakt, der skal deles, tryk på → Del visitkort, og vælg derefter en delingsmetode.
Søge efter kontakter
Tryk på Kontakter → Kontakter på Applikationsskærmen.
Brug en af følgende søgemetoder:
• Rul op eller ned på kontaktlisten.
• Træk en finger langs indekset i højre side af kontaktlisten for at rulle gennem den hurtigt.
• Tryk på søgefeltet øverst på kontaktlisten, og indtast søgekriterier.
Når en kontakt er markeret, kan du gøre et af følgende:
• : Føj til favoritkontakter.
• /
: Foretag et stemme- eller videoopkald.
• : Skriv en besked.
• : Skriv en e-mail.
67
Beskeder og e-mail
Beskeder
Sende beskeder
Send tekstbeskeder (sms) eller multimediebeskeder (mms).
Du kan blive opkrævet ekstra gebyrer for at sende eller modtage beskeder, når du er
uden for dit hjemmenets dækningsområde.
1 Tryk på Beskeder på Applikationsskærmen.
2 Tryk på .
3 Tilføj modtagere, og skriv en besked.
Få adgang til yderligere valg.
Angiv modtagere.
Vælg kontakter fra kontaktlisten.
Vedhæft filer.
Send beskeden.
Indsæt humørikoner.
Indtast en besked.
4 Tryk på
for at sende beskeden.
68
Beskeder og e-mail
Sende planlagte beskeder
Mens du skriver en besked, skal du trykke på → Planlæg besked. Angiv et klokkeslæt og en
dato, og tryk derefter på UDFØRT.
• Hvis enheden er slukket på det planlagte tidspunkt, ikke er tilsluttet netværket, eller
hvis netværket er ustabilt, sendes beskeden ikke.
• Funktionen er baseret på den dato og det klokkeslæt, der er indstillet på enheden.
Datoen og klokkeslættet kan være forkerte, hvis du rejser fra en tidszone til en anden,
og netværket ikke opdaterer oplysningerne.
Føje kontakter til prioritetslisten
Angiv kontakter, som du kommunikerer hyppigt med, som prioritetskontakter. Send beskeder
ved at vælge et kontaktikon over beskedlisten.
Tryk på Tryk for at tilføje prioritetsafsendere. → INDBAKKE eller KONTAKTER, vælg de
kontakter, du vil tilføje, og tryk derefter på UDFØRT. Tryk på for at tilføje flere kontakter.
Du kan fjerne kontakter fra prioritetslisten ved at trykke på og holde en kontakt og derefter
trykke på → UDFØRT.
Få vist indgående beskeder
Indgående beskeder grupperes i beskedtråde efter kontakt. Vælg en kontakt for at få vist
personens beskeder.
Du kan blive opkrævet ekstra gebyrer for at sende eller modtage beskeder, når du er
uden for dit hjemmenets dækningsområde.
69
Beskeder og e-mail
E-mail
Oprette e-mailkonti
Tryk på E-mail på Applikationsskærmen.
Opsæt en e-mailkonto, første gang du åbner E-mail.
Indtast e-mailadressen og adgangskoden. Tryk på NÆSTE for en privat e-mailkonto, såsom
Google Mail, eller tryk på MANUEL OPSÆTNING for en arbejds-e-mailkonto. Følg derefter
anvisningerne på skærmen for at fuldføre opsætningen.
→ ADMINISTRERE KONTI →
.
Tryk på
nederst på skærmen. Indtast modtagere, emne og besked, og tryk derefter på
.
Tryk på
for at tilføje en modtager fra kontaktlisten.
Tryk på
for at vedhæfte billeder, videoer m.v.
Du kan opsætte endnu en e-mailkonto ved at trykke på
Sende beskeder
Tryk på E-mail på Applikationsskærmen.
Tryk på →
for at indsætte billeder, begivenheder mv. i beskeden.
Sende planlagte beskeder
Mens du skriver en besked, skal du trykke på → Planlæg e-mail. Marker Planlæg e-mail, vælg
klokkeslæt og dato, og tryk derefter på UDFØRT.
• Hvis enheden er slukket på det planlagte tidspunkt, ikke er tilsluttet netværket, eller
hvis netværket er ustabilt, sendes beskeden ikke.
• Funktionen er baseret på den dato og det klokkeslæt, der er indstillet på enheden.
Datoen og klokkeslættet kan være forkerte, hvis du rejser fra en tidszone til en anden,
og netværket ikke opdaterer oplysningerne.
70
Beskeder og e-mail
Læse beskeder
Tryk på E-mail på Applikationsskærmen.
Tryk på , vælg en e-mailkonto, der skal bruges, og herefter hentes der nye beskeder. Tryk
på , hvis du vil downloade nye beskeder manuelt.
Tryk på en besked for at læse den.
Gmail
Brug denne app til at få hurtig og direkte adgang til Google Mail-tjenesten.
Tryk på Gmail på Applikationsskærmen.
• Om denne app er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din
tjenesteudbyder.
• Denne app kan være mærket på anden vis, afhængigt af det geografiske område eller
tjenesteudbyderen.
71
Kamera
Tage fotos eller optage videoer
Om at tage fotos eller optage videoer
Brug denne app til at tage fotos eller optage video.
I Galleri kan du se de billeder og videoklip, der er optaget med enhedens kamera. Se Se indhold
på enheden for detaljer.
Gode kamera-manerer
• Undlad at tage billeder af eller at filme personer uden deres tilladelse.
• Undlad at tage billeder eller at filme på steder, hvor dette er forbudt ved lov.
• Undlad at tage billeder eller at filme på steder, hvor du måske krænker andres privatliv.
• Kameraet slukker automatisk, når det ikke bruges.
• Sørg for, at linsen er ren. I modsat fald vil enheden måske ikke fungere korrekt i visse
tilstande, der kræver høj opløsning.
• Det forreste kameraobjektiv er egnet til at tage vidvinkelfotos. Der kan forekomme
mindre forvrængninger på vidvinkelfotos, som ikke angiver problemer med enhedens
ydeevne.
1 Tryk på Kamera på Applikationsskærmen.
2 Tryk på eksempelskærmen på den del af billedet, som kameraet skal fokusere på.
72
Kamera
3 Tryk på
for at tage et foto, eller tryk på
for at optage en video.
• Du kan ændre fokus, mens du optager en video, ved at trykke på det sted, som du vil
fokusere på. Tryk på for at fokusere på midten af skærmen.
• Tryk på
for at tage et billede fra videoen under optagelse.
Vis aktuel tilstand.
Skift mellem forreste
og bageste kamera.
Begynd at optage en
video.
Aktiver eller deaktiver
selektiv
fokusvalgtilstand.
Tag et billede.
Skift
fotograferingstilstand.
Aktiver eller deaktiver
HDR (Rig tone).
Se billeder og
videoer, du har
optaget.
Skift
kameraindstillinger.
Se fotos eller videoer
Du kan se fotos eller videoer umiddelbart efter, de er taget, ved at åbne dem i
miniaturevisningen på kameraskærmen.
Tryk på miniaturevisningen nederst til højre på skærmen.
73
Kamera
Bruge HDR-effekten (Rig tone)
Tag billeder med flotte farver, og gengiv detaljer selv i lyse og mørke omgivelser.
Tryk på Kamera →
på Applikationsskærmen, og tag derefter et foto.
Uden effekt
Med effekt
Bruge selektiv fokustilstand
Brug effekten til flytning af fokus for at sløre baggrunden og få motivet til at træde frem.
Uden effekt
Med effekt
74
Kamera
Inden brug af denne tilstand
• Det anbefales, at du placerer motiver mellem 10 og 50 cm fra enheden. Placer motiver, som
du vil fokusere på, tæt på enheden.
• Når du tager fotos, skal du sikre dig, at der er tilstrækkelig afstand mellem emnet og
baggrunden. Afstanden skal være mere end to gange afstanden mellem enheden og
motivet.
• Kvaliteten af de billeder, der tages, kan blive påvirket i følgende situationer:
– – Billeder af motiver, der bevæger sig.
– – Billeder, der tages, mens enheden bevæger sig.
– – Indendørsbilleder, forhold med lav belysning, eller hvis der er stærkt lys bag et motiv.
– – Billeder, der har en baggrund, som ikke kan skelnes fra motivet, f.eks. skygger eller vægge
med svage farver.
1 Tryk på Kamera på Applikationsskærmen.
2 Tryk på i venstre side af skærmen.
Hvis
ikke vises, skal du trykke på
→ Selektiv fokus for at aktivere funktionen.
3 Tryk på eksempelskærmen på den del af billedet, som kameraet skal fokusere på.
Når der er fokuseret på motivet, bliver fokusrammen grøn.
4 Tryk på for at tage et billede.
5 Tryk på miniaturevisningen nederst til højre på skærmen for at redigere billedet.
6 Tryk på , og vælg et af følgende:
• Nær fokus: Fremhæv motivet, og slør baggrunden omkring motivet.
• Fjern fokus: Slør motivet, og fremhæv baggrunden rundt om motivet.
• Panoreringsfokus: Fremhæv motivet og baggrunden.
7 Tryk på
.
75
Kamera
Starte kameraet på den låste skærm
Hvis du hurtigt vil tage fotos af særlige øjeblikke, skal du starte Kamera på den låste skærm.
1 Træk uden for den store cirkel på den låste skærm.
2 Tryk på eksempelskærmen på den del af billedet, som kameraet skal fokusere på.
3 Tryk på for at tage et foto, eller tryk på for at optage en video.
Bruge optagelsestilstanden
Adskillige fotoeffekter er tilgængelige.
Tryk på Kamera → Tilstand på Applikationsskærmen.
• Auto: Med denne funktionalitet kan kameraet vurdere forholdene og bestemme den bedste
tilstand for billedet.
• Smukt ansigt: Tag et billede med lysere ansigter for at få et blødere billede.
• Foto & mere: Tag en række fotos og anvend forskellige effekter på dem. Enheden
identificerer billederne med
i Galleri.
• Panorama: Tag et billede, som er komponeret af mange sammensatte billeder. Enheden
identificerer billedet med
i Galleri.
Benyt disse tip for at få det bedste billede:
– – Bevæg kameraet langsomt i én bestemt retning.
– – Hold kameraets søger inden for guiderammen.
– – Undgå at tage fotos af et motiv, der befinder sig foran uigenkendelige baggrunde, såsom
en ensfarvet himmel eller vægge uden farvenuancer.
76
Kamera
• Virt. rundv.: Tag fotos af et sted ved at flytte enheden og optage fra forskellige vinkler og
skabe et billede med 3D-effekt. Enheden identificerer billedet med i Galleri.
• Dob. kamera: Tag fotos i liggende retning, eller optag videoer med det bageste eller forreste
kamera. Billedet, der tages af det forreste kamera, vises i et indsat vindue i billedet, der er
taget af det bageste kamera, eller omvendt.
• Download: Download flere optagelsestilstande fra GALAXY Apps.
Bruge foto & mere-tilstand
Om foto & mere-tilstand
Brug denne tilstand til at tage en række fotos og modificere dem ved at anvende forskellige
effekter ved hjælp af optagelsestilstandene.
Zoomfunktionen er ikke tilgængelig, når der tages fotos i denne tilstand.
1 Tryk på Kamera på Applikationsskærmen.
2 Tryk på Tilstand → Foto & mere.
3 Tryk på .
Enheden tager en række fotos og viser de tilgængelige optagelsestilstande.
4 Vælg en optagelsestilstand, og anvend en effekt på billederne.
• Bedste foto: Tager en serie af billeder og gemmer det bedste. Rul til højre eller venstre for
at få vist andre fotos i serien. Enheden anbefaler det bedste foto og identificerer det med
.
77
Kamera
• Bedste ansigt: Tager flere gruppebilleder på samme tid og kombinerer dem for at skabe
det bedst mulige billede. Tryk på den hvide ramme omkring hvert ansigt, og vælg det
billede, der er bedst for hvert motiv, blandt de billeder, der vises nederst på skærmen. Flet
derefter billederne til et enkelt foto. Enheden anbefaler det bedste foto og identificerer
det med .
• Dramabillede: Tager en række fotos og kombinerer dem for at skabe et billede, der viser
bevægelsessporene.
• Viskelæder: Udvisk motiver, der bevæger sig i baggrunden. Tryk på for at udviske
motiver, der bevæger sig. Tryk på for at gendanne det originale foto.
• Panorering i optagelse: Anvender en effekt på motivets baggrund, der får motivet til at
se ud som om, det bevæger sig hurtigt. Tryk på Objekter for at vælge et motiv. Tryk på
Bev.slør for at ændre sløringsvinklen, der skal anvendes på baggrunden. Tryk på , og
træk en cirkel med fingeren omkring den store cirkel for at justere vinklen for sløringen.
Hvis du vil justere niveauet af baggrundssløring, skal du trække skærmen til venstre eller
højre.
5 Tryk på
.
Dramaoptagelse
1 Tryk på Kamera på Applikationsskærmen.
2 Tryk på Tilstand → Foto & mere.
3 Tryk på .
Enheden tager en række fotos og viser de tilgængelige effekter.
4 Når du er færdig med at tage fotos, skal du trykke på Dramabillede.
5 Vælg flere fotos med bevægelsesspor, som du vil bruge, nederst på skærmen.
For at redigere bevægelsessporene på valgte billeder skal du trykke på
billede.
og vælge et
Tryk på
for at få vist motivets bevægelsesspor, eller tryk på
for at slette
bevægelsessporene. Rediger fotoet, som du vil, og tryk på UDFØRT.
78
Kamera
6 Tryk på
for at gemme.
Benyt disse tip for at få det bedste billede. Enheden tager muligvis ikke ordentlige
billeder under andre optagelsesforhold.
• Hold kameraet i ro og stå stille, mens du tager billeder.
• Tag billeder af et motiv, der bevæger sig i én bestemt retning.
• Tag billeder med baggrunde uden motiver i bevægelse.
• Undgå at tage billeder, hvor motivet og baggrunden har samme farve.
Bruge dobbelt kameratilstand
Når du tager et landskabsbillede med det bageste kamera, vises billedet eller videoen, der er
optaget med det forreste kamera, i et indsat vindue eller omvendt. Brug denne funktion til at
tage et smukt landskabsbillede samtidig med, at du tager et selvportræt.
Tryk på Kamera → Tilstand → Dob. kamera på Applikationsskærmen for at skifte til dobbelt
kameratilstand. Tryk på for at tage et billede, eller tryk på for at optage en video.
Skift mellem forreste
og bageste kamera.
Tryk på for at ændre
størrelse eller
placering.
Vælg mellem
forskellige
tilgængelige stilarter.
• Du kan optage video i dobbelt kameratilstand i op til 5 minutter i Full HD og op til
10 minutter i HD eller VGA.
• Under optagelse af videoer i denne tilstand optages lyd af den interne mikrofon.
79
Kamera
Bruge virtuel rundvisningstilstand
Om virtuel rundvisningstilstand
Brug denne optagelsestilstand til at tage fotos i et rum ved at gå fremad eller dreje til højre eller
venstre. Fotos af rummet tages fra forskellige vinkler. Du kan få vist billeder i et diasshow og
simulere faktisk bevægelse gennem stedet.
1 Tryk på Kamera på Applikationsskærmen.
2 Tryk på Tilstand → Virt. rundv.
3 Bevæg enheden for at placere den lille cirkel i den store cirkel i midten af eksempelskærmen.
Enheden registrerer, hvornår du stopper og starter, så der tages billeder fra denne placering i
området.
4 Gå langsomt fremad, eller drej til højre eller venstre, mens der tages billeder. Når den lille
cirkel er inde i den store prik, tager enheden automatisk et billede.
80
Kamera
5 Flyt langsomt enheden i pileretningen. Når den lille cirkel befinder sig i midten af den store
cirkel, begynder enheden at tage fotos. Gentag denne handling for at tage flere fotos.
For at se et eksempel på fotoet skal du trykke på nederst til venstre på skærmen.
Retningen, hvor billederne er taget, vises på hver enkelt miniaturevisning.
Hvis du vil slette det sidste foto, der blev taget, skal du trykke på Fortryd.
6 Hvis du vil afslutte, skal du trykke på
.
Se fotos
Se en serie af fotos, der er taget fra forskellige placeringer og retninger.
1 Tryk på Galleri på Applikationsskærmen.
2 Vælg et billede med ikonet på miniaturebilledet.
3 Tryk på .
Enheden viser fotoene i et diasshow.
Vis bevægelsesstier.
Træk for at vise foto
fra andre placeringer
og retninger.
Start og afbryd
diasshow
midlertidigt.
81
Kamera
Bruge filtereffekter
Brug filtereffekterne til at optage unikke billeder og videoer.
1 Tryk på Kamera på Applikationsskærmen.
2 Tryk på → Effekter, og vælg derefter en effekt, der skal anvendes.
Tryk på Download for at downloade flere effekter.
Du kan ændre rækkefølgen af effekter eller skjule effekter på listen ved at trykke på Adm.
effekt.
Bruge zoomfunktionen
Zoom ind og ud på skærmen, når der tages fotos eller videoer.
Spred to fingre fra hinanden på skærmen for at zoome ind, og knib dem sammen for at zoome
ud.
Zoom ind/ud-effekten er tilgængelig, når du bruger zoomfunktionen under en
videooptagelse.
82
Kamera
Bruge ekstern søgertilstand
Brug enheden som søger for en anden enhed. Du kan fjernbetjene den anden enhed med
henblik på at tage fotos eller videoer på afstand. Din enhed viser det billede, der vises på den
tilsluttede enhed.
1 Tryk på Kamera på Applikationsskærmen.
2 Tryk på → Ekstern søger.
3 Tryk på NEM TILSLUTNING VIA NFC eller WI-FI DIRECT-INDST. for at oprette forbindelse til
en anden enhed.
• NEM TILSLUTNING VIA NFC: Aktiver NFC-funktionen på begge enheder.
• WI-FI DIRECT-INDST.: Aktiver Wi-Fi Direct-funktionen på begge enheder.
4 Tryk på eksempelskærmen på den del af billedet, som enheden skal fokusere på.
5 Tryk på for at tage det foto, der vises på den tilsluttede enheds søger.
Kontroller, at den enhed, du vil tilslutte, understøtter ekstern søgertilstand.
83
Kamera
Ændre kameraindstillinger
Omorganisere kameragenveje
1 Tryk på Kamera → på Applikationsskærmen.
2 Tryk og hold et element nede, og træk det til en plads til venstre på skærmen.
Du kan omorganisere kameragenveje for hurtig og nem adgang på eksempelskærmen.
Konfigurere indstillinger
Tryk på Kamera → på Applikationsskærmen. Følgende valg er ikke alle tilgængelige i både
kamera- og videokameratilstand. De tilgængelige valg varierer afhængigt af den anvendte
tilstand.
84
Galleri
Se indhold på enheden
1 Tryk på Galleri på Applikationsskærmen.
Start Kamera.
Søg efter billeder eller videoer.
Få adgang til yderligere valg.
Sorter billeder eller videoer efter
tid, album mv.
Billeder og videoer
2 Vælg et billede.
• Valg af flere billeder:
Når du trykker og holder nede på et billede, vises
for at vælge flere.
på billedet. Tryk derefter på billeder
• Valg af alle billeder:
Når du trykker og holder nede på et billede, vises
85
på billedet. Tryk derefter på 1 valgt.
Galleri
3 Vælg en mulighed.
Rediger billedet.
Send billedet til andre.
Få adgang til yderligere valg.
Gå til den forrige skærm.
Slet billedet.
Søg efter andre enheder for at se
billedet.
Visning af indhold, der er gemt på andre enheder
Du kan få vist indhold lagret på andre enheder, hvis enhederne er registreret på Samsung
Link. Log på din Samsung account for at få vist en liste over øvrige enheder, der har indhold
tilgængelig til visning. Sørg for, at de registrerede enheder er tændte og forbundne til Wi-Fi eller
et mobilt netværk. Få flere oplysninger på link.samsung.com.
Der pålægges muligvis yderligere gebyrer, når du får adgang til indhold, der er lagret på
andre enheder, via det mobile netværk. For at undgå yderligere gebyrer skal du bruge
Wi-Fi-funktionen.
Tryk på
, vælg en enhed under Registrerede enheder, og vælg derefter indhold.
86
Galleri
Ændre indhold på enheden
Bruge studiotilstand
Mens der vises billeder eller videoer, kan du anvende redigeringsfunktionerne i studiotilstand for
at redigere indholdet.
Tryk på Galleri → → Studio på Applikationsskærmen.
• Fotostudio: Rediger billeder ved at anvende forskellige effekter.
• Collage-studio: Kombiner forskellige billeder for at lave en collage.
• Foto & mere: Anvend forskellige effekter på de billeder, du har taget.
• Videoklip-studio: Rediger eller opret videoer med flere billeder.
• Videobeskærer: Beskær videosegmenter.
Redigere billeder
1 Tryk på Galleri på Applikationsskærmen.
2 Tryk på → Studio → Fotostudio, og vælg derefter et billede.
3 Rediger billedet ved at anvende forskellige effekter.
Anvend effekter på billedet.
Korriger for røde øjne, juster og
ret farver i ansigter, eller gør
baggrunden sløret.
Juster billedets farvemætning
eller lysstyrke.
Dekorer billedet ved at tilføje
mærkater, indsætte en ramme
eller tegne på billedet.
Beskær, roter eller tilpas størrelsen
på billedet.
87
Galleri
4 Tryk på Udført → .
5 Vælg en lagringsmulighed, og tryk på GEM.
Det redigerede foto gemmes i mappen Studio. Du kan åbne mappen ved at trykke på
→ Album → Studio.
Galleri →
Redigering af videoer
1 Tryk på Galleri på Applikationsskærmen.
2 Tryk på → Studio → Videoklip-studio.
3 Vælg videoer, der skal redigeres, og tryk på UDFØRT.
Du kan også vælge billeder for at oprette en video.
4 Rediger videoen ved at anvende forskellige effekter.
Kasser videoklippet.
Vælg baggrundsmusik.
Gem videoklippet.
Tilpas rækkefølgen af videoer eller
billeder i videoklippet eller tilføj
flere filer.
Få vist eksempel på videoklippet.
Afspil videoklippet.
Juster længden på videoklippet.
Anvend effekter på videoklippet.
88
Galleri
5 Tryk på .
6 Vælg en lagringsmulighed, og tryk på GEM.
Den redigerede video gemmes i mappen Studio. Du kan åbne mappen ved at trykke på
→ Album → Studio.
Galleri →
89
Internet og SNS
Internet
Visning af websider
1 Tryk på Internet på Applikationsskærmen.
2 Tryk på adressefeltet. Hvis du vil ændre søgemaskine, skal du trykke på ikonet for
søgemaskinen ved siden af webadressen.
3 Indtast webadressen eller et nøgleord, og tryk derefter på Gå. Tryk på
for at søge på
internettet ved brug af stemmen.
Træk fingeren let nedad på skærmen for at få vist værktøjslinjerne.
Åbn
wedsidevinduesadministratoren.
Føj bogmærke til den aktuelle
webside.
Læs en artikel ved brug af Læser.
Få adgang til yderligere valg.
Opdater den aktuelle webside.
Se gemte sider.
Flyt til Startskærmen.
Se websider med bogmærker.
Gå til den tidligere besøgte side.
90
Internet og SNS
Chrome
Brug denne app til at søge efter oplysninger og gennemse websider.
Tryk på Chrome på Applikationsskærmen.
Om denne app er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din
tjenesteudbyder.
Tryk på adressefeltet, angiv webadressen eller et nøgleord, og tryk derefter på Gå.
Hangouts
Brug denne app til at chatte og holde kontakten med dine venner hver for sig eller i grupper.
Tryk på Hangouts på Applikationsskærmen.
Om denne app er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din
tjenesteudbyder.
Vælg en ven på vennelisten, eller indtast data for at søge efter og vælge en ven blandt de viste
resultater, så du kan komme i gang med at chatte.
ChatON
Brug denne app til at chatte og holde kontakten med dine venner hver for sig eller i grupper. Når
du logger ind på din Samsung account, kan du se hele din chathistorik for beskeder, der er sendt
fra registrerede enheder.
Tryk på ChatON på Applikationsskærmen.
Om denne app er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din
tjenesteudbyder.
Chatte med venner
Tryk på → Start samtale, og vælg derefter en ven for at begynde at chatte. Indtast derefter en
meddelelse i tekstfeltet, og tryk på .
For at sende en broadcast-besked skal du trykke på
91
→ Udsend.
S Health
Om S Health
Brug denne app til at indstille niveauer for dit kalorieindtag og -forbrænding baseret på din
fysiske statistik. Du kan bruge det til at registrere de faktiske kalorier, du indtager og forbrænder.
Apps anbefaler ligeledes øvelser og giver sundhedstips, der hjælper dig med at bevare en
afbalanceret livsstil.
Tryk på S Health på Applikationsskærmen.
S Health-funktioner
Når du bruger S Health, har du adgang til følgende funktioner:
• Skridttæller: Tæller de skridt, du tager.
• Træning: Indstil og administrer dine træningsmål. Du kan registrere og kontrollere
træningsoplysninger, såsom mængde, hastighed og brændte kalorier. Ligeledes kan du
anvende træningsfunktionen, hvis du træner udendørs, til at tage fotos, lytte til musik og
kontrollere din placering.
• Mad: Hjælper dig med at administrere dit kalorieindtag.
92
S Health
Starte S Health
Når appen kører første gang, skal du læse og acceptere vilkår og betingelser og derefter oprette
en brugerprofil.
1 Tryk på S Health på Applikationsskærmen.
2 Læs information vedrørende appen på skærmen, og tryk på NÆSTE.
3 Læs og accepter betingelserne og vilkårene, og tryk derefter på NÆSTE.
4 Log på din Samsung account. Du kan også trykke på NÆSTE for at springe denne procedure
over.
5 Indtast et brugernavn og din fødselsdato, vælg dit køn, og tryk derefter på NÆSTE.
For at forhindre, at din profil ses af andre S Health-brugere, skal du markere Skjul mine
profiloplysninger for S Health-brugere.
6 Indtast dine fysiske data, og tryk derefter på NÆSTE.
7 Vælg et aktivitetsniveau, og tryk på NÆSTE.
Når du er færdig med at oprette profilen, vises de angivne profiloplysninger.
Ud fra dine fysiske mål beregner enheden dit hvilestofskifte og anbefaler, hvor
mange kalorier du bør indtage dagligt. Anbefalingen er muligvis ikke nøjagtig for alle
aldersgrupper, kropsstørrelser eller ernæringsbehov.
8 Tjek dine profiloplysninger, og tryk på START.
S Health-hovedskærmen vises.
93
S Health
Tilpasse S Health-hovedskærmen
Se en opsummering, der viser din aktuelle skridttælling og de kalorier, du har forbrændt eller
indtaget. Du kan også omorganisere genveje for nem adgang til S Health-menuer og ændre
baggrundsbilledet på S Health-hovedskærmen.
På S Health-hovedskærmen skal du trykke på → Redigér favoritter og derefter trykke på
at føje genveje til S Health-hovedskærmen.
Tryk på
for at slette genveje.
Få vist S Health-menuskærmen.
Få adgang til yderligere valg.
Genveje til S Health-menuer
94
for
S Health
Bruge S Health-menuer
Tryk på
for at få adgang til de forskellige menuer.
Min profil
Åbn S Health-hovedskærmen.
Vælg for at bruge menuer.
• Skridttæller: Tæl dine skridt og se hvor mange kalorier, du forbrænder. Se Måle antal skridt
for detaljer.
• Træning: Registrer træningsvarighed og se hvor mange kalorier, du forbrænder. Se
Registrere træningsoplysninger for detaljer.
• Mad: Registrer og administrer kalorieindtaget. Se Registrere madindtag for detaljer.
• Partner-apps: Søg efter og download de apps, der kan synkroniseres med S Health.
Du kan få yderligere oplysninger om S Health-funktioner eller -apps, som er downloadet
via Partner-apps. Du kan få adgang til flere oplysninger om en app eller funktion ved at
åbne den. Tryk derefter på → Hjælp.
95
S Health
Måle antal skridt
Enheden tæller de skridt, du har taget, og måler afstanden, du har gået. Den måler også de
kalorier, du har forbrændt, ved hjælp af en sensor.
Tryk på
→ Skridttæller.
Enheden tæller dine skridt, afstanden, du har gået, og forbrændte kalorier, og viser dem i realtid.
Målingerne lagres.
Se logfiler over dine daglige
skridt.
Få adgang til yderligere valg.
Flyt til en bestemt dato over de
skridt, du har gået.
Antal skridt
Mål for antal skridt.
Forbrændte kalorier
Tilbagelagt afstand
Kontroller din plads i gruppen.
Se dit skridtantal i et diagram.
• Du oplever muligvis en kortvarig forsinkelse, mens skridttælleren overvåger dine
skridt, hvorefter skridttællingen vises.
• Hvis du benytter skridttælleren på rejser i bil eller tog, kan vibrationer påvirke
skridttællingen.
96
S Health
Registrere træningsoplysninger
Registrer dine træningsoplysninger og forbrændte kalorier med S Healths træningsfunktion.
Du kan se dine registrerede øvelser og forbrændte kalorier i et diagram og dele dine data med
andre.
Tryk på
→ Træning.
• Før denne funktion anvendes, tilrådes det gravide kvinder, ældre personer og mindre
børn eller brugere, der lider af f.eks. kroniske hjertesygdomme eller forhøjet blodtryk,
at rådføre sig med en praktiserende læge.
• Hvis du føler dig svimmel, får smerter eller åndedrætsbesvær under øvelserne, skal du
stoppe med at bruge funktionen og konsultere din praktiserende læge.
Start træning
1 På Træningshovedskærmen skal du indstille træningstypen, aktivere eller deaktivere
stemmevejledningen, vælge baggrundsmusik og derefter trykke på START.
Enheden registrerer træningstiden og viser fremskridtet mod opfyldelsen af
træningsmålene.
97
S Health
2 Start træningen, og anvend de forskellige funktioner på skærmen.
Tryk på for at låse skærmen og udelukkende få vist træningsinformation. Tryk og hold
nede på for at oplåse skærmen.
Tag et foto af træningsstedet.
Se et kort over de steder, du har
trænet.
Træningstype
Se og administrer tilsluttede
tilbehørsenheder.
Oplysninger, der vises under
træning, som f.eks. hastighed, tid
osv. Tryk for at vise flere
elementer.
Aktiver eller deaktiver lydguiden.
Styr afspilning af musik.
3 Tryk på PAUSE → STOP for at afslutte træningen.
Træningsoplysningerne, afstand og fotos, du har taget, vises på skærmen.
4 Angiv yderligere oplysninger, og tryk på GEM.
Enheden gemmer træningsoplysningerne.
98
S Health
Brug af coachingfunktionen under træning i løbetilstand
Brug den personligt tilpassede coachingfunktion til at træne sikkert og effektivt. Du vil modtage
coachingråd i realtid, der leder dig gennem en sikker og effektiv træning, der holder dig i form.
Forbind enheden til pulsmåleren for at anvende coachingfunktionen.
For at se tilgængelige pulsmålere skal du trykke på → Indstillinger → Kompatibelt
tilbehør → Træning.
Om coachingfunktionen
Coachingfunktionen indeholder Firstbeat-teknologi, der giver personlig træningshjælp. Firstbeat
anvender træningseffektanalyse (TE), der måler den akkumulerede fysiske belastning under
et træningsforløb og vurderer effekten på din kondition. Træningseffektniveau er baseret på
din fysiske profil og de oplysninger, der registreres om din puls under træningsforløbet. Dit
træningseffektniveau øges, når du træner effektivt, og når coachingfunktionen anvender
træningseffektanalysen til at give dig feedback.
Funktionen giver dig feedback via talemeddelelser, såsom “sæt farten op”, “hold tempoet” og
“sæt farten ned”. Første gang du anvender coachingfunktionen, vil den anslå et passende
træningseffektniveau ud fra din profil. I takt med at du træner, analyserer funktionen din
træningshistorik og giver dig en mere personlig hjælp. Et typisk træningsforløb starter måske ved
lav intensitet og øges kraftigt hen imod slutningen.
Besøg www.firstbeat.fi/te for at få flere oplysninger.
Mens du træner, kan pulsmåleren risikere ikke at virke korrekt, hvis enheden udsættes for
meget sved, eller hvis den ændrer placering.
99
S Health
1 Tag pulsmåleren på.
2 Tryk på → SCANNING på Træningshovedskærmen.
3 Vælg din pulsmåler på listen over fundne enheder.
4 Følg instruktionerne på skærmen for at forbinde pulsmåleren til din enhed.
100
S Health
5 Når forbindelsen er oprettet, skal du trykke på Løb på Træningshovedskærmen.
Se din forbindelsesstatus.
6 Tryk på INDSTIL TRÆNINGSMÅL → Træningsmål.
7 Tryk på AUTOM. i pop op-vinduet for automatisk indstilling af maksimal puls.
Den maksimale puls er den hurtigste puls, en person kan opnå under træning.
Hvis du kender din maksimale puls, kan du indtaste den manuelt. Hvis du indstiller
den maksimale puls til automatisk måling, beregner enheden den ved brug af
“210-0,65 x alder”.
101
S Health
8 Indstil træningsintensitet, og tryk på NÆSTE.
Indstil træningsintensiteten til et
af de tre tilgængelige niveauer.
9 Indstil træningstid, og tryk på Klar → UDFØRT.
Hvis du indstiller træningstiden til at være kortere end den anbefalede tid, øges
træningsintensiteten for at opnå træningseffekten.
10På Træningshovedskærmen skal du aktivere eller deaktivere stemmevejledningen, vælge
baggrundsmusik og derefter trykke på START.
11Start træning.
Hvis du oplever smerter eller ubehag under træningen, skal du stoppe straks og
konsultere din læge.
12Tryk på PAUSE → STOP for at afslutte træningen.
13Tjek træningstiden, distancen og brændte kalorier, og tryk på GEM for at gemme
træningsoplysningerne på enheden.
102
S Health
Registrere madindtag
Registrer dit daglige madindtag, og administrer kalorieforbruget.
1 Tryk på → Mad.
2 Tryk på ud for måltidet.
3 Indtast information vedrørende tidspunktet for måltidet, og tryk på UDFØRT.
• For at søge efter mad skal du trykke på Søg og vælge maden fra søgeresultaterne.
• For at vælge fra mad, der er sorteret i kategorier, skal du trykke på KATEGORI.
• For at vælge madvarer, der ofte spises, skal du trykke på HYPPIG.
• Du kan vælge fra listen Min mad ved at trykke på MIN MAD.
4 Angiv yderligere oplysninger om mad, og tryk på GEM.
Madoplysningerne registreres som dit kalorieindtag for måltidet.
Se logfiler over dit daglige
kalorieindtag.
Få adgang til yderligere valg.
Flyt til en bestemt dato for at se
registrerede kalorieindtag.
Kalorieindtag i alt
Se eller rediger
måltidsoplysninger.
Kaloriemålsætning
Tag et foto af en madvare for at
føje det til måltidsoplysninger.
Tilføj måltidsoplysninger.
Se dit kalorieindtag i et diagram.
Brug kalorieoplysningerne i Mad udelukkende til personlig orientering. De leverede
data er muligvis ikke nøjagtige på alle tidspunkter, og kan ændre sig. Nogle
fødevareoplysninger kan variere i forhold til faktiske kalorieniveauer.
103
S Health
Bruge de ekstra menuer
Du kan downloade og installere forskellige apps, der er kompatible med denne app.
1 Tryk på → Partner-apps.
2 Vælg en app.
3 Følg anvisningerne på skærmen, og installer appen.
• De personlige oplysninger, der indsamles af S Health, gemmes måske på enheden
(kun til information). Samsung modtager, gemmer eller sender ikke dine personlige
oplysninger. (Men hvis du logger på din Samsung account fra S Health, gemmes dine
data måske på serveren med henblik på sikkerhedskopiering.) Personlige oplysninger
gemmes måske, indtil dette formål er fuldført. Du kan slette personlige data, der er
gemt i S Health, ved hjælp af funktionen Nulstil data i menuen Indstillinger eller ved
at afinstallere appen. Nulstilling af dataene sletter alle oplysninger, der er gemt på
serveren. Hvis du vil slette data, som du har gemt på sociale netværk eller overført til
lagerenheder, skal du slette dem særskilt.
• Du har det fulde ansvar for uhensigtsmæssig brug af data, der deles på sociale
netværk eller overføres til andre. Vær forsigtig med at dele dine personlige
oplysninger med andre.
• Hvis du vil beskytte dine personlige oplysninger, skal du trykke på → Indstillinger
→ Adgangskode på S Health-hovedskærmen og derefter angive en adgangskode.
• Hvis enheden er tilsluttet måleenheder, skal du kontrollere kommunikationsprotokollen for at sikre korrekt drift. Hvis du bruger en trådløs forbindelse som f.eks.
Bluetooth eller ANT+, kan enheden blive påvirket af elektronisk interferens fra andre
enheder. Undlad at bruge enheden i nærheden af andre enheder, der udsender
radiobølger.
• Det indhold, der anvendes i S Health-appen, kan variere afhængigt af appens
softwareversion. De tjenester, der leveres med appen, kan blive ændret, eller
understøttelsen af dem kan blive ophævet uden forudgående varsel.
104
Stemmefunktioner
S Voice
Om S Voice
Brug denne app til at styre enheden med stemmen til at udføre forskellige funktioner.
Tryk på S Voice på Applikationsskærmen. Alternativt kan der trykkes på Startknappen to gange.
Du kan deaktivere adgangen ved at trykke på Startknappen, trykke på → Settings og fjerne
markeringen fra Open via the home key.
Om denne app er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din
tjenesteudbyder.
Angive sprog
Tryk på → Settings → Language, og vælg derefter et sprog.
Det valgte sprog gælder kun for S Voice, ikke enhedens visningssprog.
Bruge S Voice
Når du starter S Voice, starter enheden stemmegenkendelse, og mikrofonikonet lyser blåt.
Sig en kommando.
Hvis enheden genkender kommandoen, udfører den den tilsvarende handling.
105
Stemmefunktioner
Tip til forbedring af stemmegenkendelsen:
• Tal tydeligt.
• Sørg for, at der er ro omkring dig.
• Brug ikke stødende sprog eller slangord.
• Undgå dialekter.
Det er muligt, at enheden ikke genkender dine kommandoer eller udfører uønskede
kommandoer på grund af støj fra omgivelserne eller den måde, du taler på.
Start af S Voice i standbytilstand
Hvis S Voice ikke anvendes i en vis periode, skiftes der automatisk til standbytilstand.
Tryk på mikrofonikonet, eller sig “Hi Galaxy” til enheden for at genoptage stemmegenkendelsen.
Ændring af vækningskommandoen
Du kan ændre vækningskommandoen fra “Hi Galaxy”. Vækningskommandoen anvendes til at
starte S Voice, når enheden er i standbytilstand.
Tryk på → Settings → Voice wake-up → Set wake-up command.
Deaktivering af stemmetilbagemelding
Tryk på → Disable Voice feedback. Enheden holder op med at give stemmetilbagemeldinger,
når du siger kommandoer.
Redigering af uønskede stemmekommandoer
Du kan redigere stemmekommandoerne, hvis enheden ikke genkender dem korrekt.
For at redigere en stemmekommando skal du trykke på den sidste taleboble, der indeholder din
udtalte tekst, og redigere teksten ved brug af tastaturet.
106
Stemmefunktioner
Diktafon
Optage stemmenotater
Tryk på Diktafon på Applikationsskærmen.
Tryk på for at starte optagelsen. Tal ind i mikrofonen. Tryk på for at sætte optagelsen på
pause. Tryk på for at annullere optagelsen. Tryk på for at afslutte optagelsen.
Mens du hører et stemmenotat, skal du trykke på
for at indsætte et bogmærke.
Få adgang til yderligere valg.
Forløbet optagelsestid
Start optagelse.
Skift fototilstand.
Vis listen over stemmenotater.
Hvis du vil indstille enheden til at fjerne baggrundsstøj, skal du trykke på → Indstillinger og
derefter markere Støjreducering.
Gemme filer med kontekstuelle tags
Føj kontekstuelle tags, såsom placeringer og data, til filnavne, når der lagres stemmenotater.
Tryk på → Indstillinger, og marker derefter Kontekstuelt filnavn. Enheden føjer
optagelsesdatoen til et filnavn. Hvis du vil tilføje en placering, hvor stemmenotatet skal optages,
skal du trykke på → Indstillinger og derefter markere Placeringstags.
107
Stemmefunktioner
Afspille stemmenotater
Tryk på Diktafon på Applikationsskærmen.
Tryk på
, og vælg et stemmenotat, der skal afspilles.
• : Beskær stemmenotatet.
• : Indstil en del af stemmenotatet til afspilning i løkke.
• : Juster afspilningshastigheden.
• : Spring over en lydløs del af stemmenotatet.
• : Indsæt bogmærker i stemmenotatet.
• /
• /
: Afbryd afspilning midlertidigt eller genoptag afspilning.
: Spring til forrige eller næste stemmenotat.
Bruge liste over bogmærker
Du kan markere bestemte punkter i et stemmenotat med bogmærker. Hvert bogmærke
markeres med et bogmærkeikon på stemmenotatet.
Hvis du vil se bogmærkeoplysningerne, mens et stemmenotat afspilles, skal du trykke på →
Bogmærker. Vælg et bogmærke fra listen over bogmærker for at afspille stemmenotatet fra den
pågældende placering.
Administrere stemmenotater
Tryk på Diktafon →
på Applikationsskærmen.
Tryk på
for at søge efter stemmenotater.
Tryk på
for at slette stemmenotater.
Omdøbe stemmenotater
Tryk og hold nede på stemmenotatet, tryk på → Omdøb, indtast navnet på stemmenotatet, og
tryk derefter på OMDØB.
Administrere kategorier
Tryk på → Redigér kategorier →
OK.
, indtast et kategorinavn, vælg en farve, og tryk derefter på
Hvis du vil ændre eller tildele stemmenotatkategorier, skal du på listen over stemmenotater
trykke og hold nede på stemmenotatet. Tryk derefter på → Skift kategori, og vælg derefter
kategorien.
Hvis du vil filtrere stemmenotater efter kategori, skal du trykke på → Filtrér efter kategori, og
vælg derefter kategorien.
108
Stemmefunktioner
Stemmesøgning
Brug denne app til at foretage søgninger på websider ved brug af stemmen.
Tryk på Stemmesøgning på Applikationsskærmen.
Om denne app er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din
tjenesteudbyder.
Sig et nøgleord eller en sætning, når Tal nu vises på skærmen.
Biltilstand
Om biltilstand
Brug denne tilstand til at styre enheden, mens du kører. Du kan lytte til beskeder og musik ved
hjælp af stemmekommandoer og uden at røre ved enheden.
Åbn panelet for hurtigindstillinger, og tryk på Biltilstand for at aktivere den.
Undgå at se på skærmen eller udføre funktioner med hænderne, mens du kører bil.
• Navigationskort, din aktuelle placering og andre navigationsdata kan afvige
fra de faktiske placeringsoplysninger. Du skal altid være opmærksom på vejens
tilstand, trafikken og andre faktorer, som kan påvirke din kørsel. Overhold alle
sikkerhedsadvarsler og færdselslove under kørslen.
• Du kan blive opkrævet ekstra gebyrer for brug af navigeringsfunktionen.
• Om denne app er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din
tjenesteudbyder.
• Denne tilstand understøttes ikke på alle sprog.
Inden brug af denne tilstand
• Sørg for, at det køretøj, du vil oprette forbindelse til med enheden, understøtter Bluetoothfunktionen.
• Sørg for, at din enheds og køretøjets Bluetooth-funktion er aktiveret, når du registrerer
køretøjet med enheden.
109
Stemmefunktioner
Starte biltilstand
Når du anvender denne app første gang, skal du følge vejledningen på skærmen for at fuldføre
opsætningen.
1 Åbn panelet for hurtigindstillinger, og tryk på Biltilstand for at aktivere den.
2 Når biltilstandsskærmen vises, skal du trykke på NEXT.
3 Læs og accepter betingelserne og vilkårene, og tryk derefter på NEXT.
4 Læs advarselsindholdet, og tryk på NEXT.
5 Tryk på JA for at oprette forbindelse mellem din enhed og et køretøj via Bluetooth.
Hvis enheden ikke kan søge efter køretøjet, skal du trykke på SEARCH FROM MOBILE
DEVICE på enheden og registrere køretøjet manuelt.
6 Når du har fuldført registreringen, skal du trykke på NEXT.
7 Læs vejledningen på skærmen, og tryk på START.
Når du har afsluttet opsætningen, vises hovedskærmen for biltilstand.
Registrere et køretøj
Når du registrerer et køretøj til din enhed, kan du lytte til stemmefeedback fra enheden via bilens
højttalere. Du kan også indstille enheden til automatisk at aktivere biltilstand, når den opretter
forbindelse til køretøjet mv.
1 Tryk på → Settings → Register Car → Add car.
2 Accepter anmodningen om Bluetooth-tilladelse, og tryk på JA for at aktivere Bluetoothfunktionen.
110
Stemmefunktioner
3 Følg vejledningen på skærmen for at oprette forbindelse mellem enheden og køretøjet.
Hvis køretøjet ikke kan registrere enheden, skal du trykke på SEARCH FROM MOBILE
DEVICE for at søge efter køretøjet på din enhed.
• Før du registrerer køretøjet, skal du starte køretøjet og tænde for radioen.
• Når du registrerer et køretøj på enheden, skal du anbringe enheden nær køretøjet.
Aktivere biltilstand automatisk
Du kan indstille enheden til at aktivere biltilstand, når der er oprettet forbindelse mellem
enheden og et køretøj via Bluetooth.
Når du er færdig med at registrere køretøjet, skal du trykke på → Settings → Register Car, og
derefter markere Auto Open via Bluetooth.
Tilføje genveje til ofte besøgte steder
Gem genveje til ofte besøgte steder for nemt at søge efter ruter.
1 Tryk på → Settings → Registered Places.
2 Tryk på Hjem, Arbejde eller Bil.
Hvis du vil tilføje nye steder, skal du trykke på , indtaste et stednavn, angive en
stedgenkendelsesmetode og derefter trykke på UDFØRT.
3 Tryk på Vælg metode, vælg en metode til stedgenkendelse, såsom kort, Wi-Fi eller
Bluetooth.
4 Tryk på UDFØRT.
111
Stemmefunktioner
Bruge biltilstandsmenuer
Åbn panelet for hurtigindstillinger, og tryk på Biltilstand for at aktivere den.
Når hovedskærmen for biltilstand vises, skal du sige “Hi Galaxy” eller trykke på den øverste del af
skærmen og sige en stemmekommando. Alternativt kan du anvende menuer på skærmen ved at
trykke på dem.
• Hvis bilstanden kører i baggrunden, kan du bruge en stemmekommando til at
vække biltilstanden. Denne funktion er ikke tilgængelig, hvis enheden allerede er
indstillet til at starte Google, når du siger “OK Google”. For at deaktivere vågn-opstemmekommandoer skal du på Applikationsskærmen trykke på Voice Search →
→ Settings → Voice → Registrering af "Ok Google".
• Registrering af "Ok Google" er muligvis ikke tilgængelig, afhængigt af dit geografiske
område eller din tjenesteudbyder.
Få adgang til
yderligere valg.
Aktiver
stemmekommandofunktionen.
Foretag opkald.
Lyt til musik.
Send beskeder.
Hent
rutevejledninger.
112
Stemmefunktioner
Bruge navigationsfunktionen
Åbn panelet for hurtigindstillinger, og tryk på Biltilstand for at aktivere den.
Navigere til en forudindstillet destination
Enheden navigerer dig til den forudindstillede destination. Før du bruger denne funktion, skal
du gemme genveje til ofte besøgte steder for nemt at søge efter ruter. Se Tilføje genveje til ofte
besøgte steder for detaljer.
1 Når hovedskærmen for biltilstand vises, skal du sige “Hi Galaxy” eller trykke på den øverste
del af skærmen.
2 Sig “Navigation” og navnet på den forudindstillede destination med en stemmekommando.
Du kan også trykke på Navigation og vælge en forudindstillet destination, f.eks. Home,
Work eller My Place.
Navigere til en destination
Vælg en præcis placering ved at trykke og holde fingeren nede på kortet. Du kan også bruge en
stemmekommando til at navigere til destinationen.
1 Når hovedskærmen for biltilstand vises, skal du sige “Hi Galaxy” eller trykke på den øverste
del af skærmen.
2 Sig “Navigation”, eller tryk på Navigation.
3 Sig et nøgleord eller adressen for placeringen med en stemmekommando. Du kan også
trykke på Map og angive et nøgleord eller adressen på placeringen.
Tryk på søgefeltet, hvis du vil søge efter en placering.
4 Sig “Rute”, eller tryk på Rute.
113
Multimedier
Musik
Afspilning af musik
Tryk på Musik på Applikationsskærmen.
Vælg en musikkategori og derefter den sang, du vil afspille.
Søg efter andre enheder for at
afspille filen.
Få adgang til yderligere valg.
Juster lydstyrken.
Angiv filen som din yndlingssang.
Skift gentagelsestilstand.
Aktiver blanding.
Åbn afspilningslisten.
Føj sangen til en afspilningsliste.
Spring til forrige sang. Tryk og
hold nede for at spole tilbage.
Spring til næste sang. Tryk og hold
nede for at spole frem.
Sæt på pause, og genoptag
afspilningen.
114
Multimedier
Afspil musik, der er gemt på andre enheder
Søg efter musik, der er gemt på andre enheder, og afspil den på din enhed.
Tryk på Musik på Applikationsskærmen.
Få adgang til musik på en registreret enhed
Tryk på ENHEDER, og vælg en enhed i Registrerede enheder for at få adgang til og afspille
musik. Du kan afspille sangen på de enheder, der er tilmeldt Samsung link. Få flere oplysninger
på link.samsung.com. Sørg for, at de registrerede enheder er tændte og forbundne til Wi-Fi eller
et mobilt netværk.
Der pålægges muligvis yderligere gebyrer, når du får adgang til indhold, der er lagret på
andre enheder, via det mobile netværk. For at undgå yderligere gebyrer skal du bruge
Wi-Fi-funktionen.
Få adgang til en sang på en enhed i nærheden
Tryk på ENHEDER, og vælg en enhed i Enheder i nærheden for at få adgang til og afspille musik.
Du kan afspille sangen på enheder, hvor funktionen til deling af indhold er aktiveret.
For at aktivere funktionen skal du trykke på Indstillinger → Enheder i nærheden på
Applikationsskærmen og derefter trække kontakten Enheder i nærheden til højre. Se Enheder i
nærheden angående flere indstillinger.
115
Multimedier
Video
Afspille videoklip
Tryk på Video på Applikationsskærmen.
Vælg det videoklip, du vil afspille.
Søg efter andre
enheder for at afspille
filen.
Juster lydstyrken.
Spring frem eller
tilbage ved at trække
i bjælken.
Sæt på pause, og
genoptag
afspilningen.
Få adgang til
yderligere valg.
Skift til afspiller i pop
op-vindue.
Skift skærmforhold.
Spring til forrige
video. Tryk og hold
nede for at spole
tilbage.
Spring til næste
video. Tryk og hold
nede for at spole
frem.
Hvis du vil tilpasse kontrolpanelets placering under afspilning, skal du trykke på →
Indstillinger, markere Mini-controller og derefter trykke på LUK. Tryk derefter på eller
flytte kontrolpanelet til enten højre eller venstre på skærmen.
Denne funktion er kun tilgængelig i liggende format.
116
for at
Multimedier
Afspil videoer, der er gemt på andre enheder
Søg efter videoer, der er gemt på andre enheder, og afspil dem på din enhed.
Tryk på Video på Applikationsskærmen.
Få adgang til en video på en registreret enhed
Tryk på ENHEDER, og vælg en enhed i Registrerede enheder for at få adgang til og afspille
videoen. Du kan afspille videoen på de enheder, der er tilmeldt Samsung link. Få flere
oplysninger på link.samsung.com. Sørg for, at de registrerede enheder er tændte og forbundne
til Wi-Fi eller et mobilt netværk.
Der pålægges muligvis yderligere gebyrer, når du får adgang til indhold, der er lagret på
andre enheder, via det mobile netværk. For at undgå yderligere gebyrer skal du bruge
Wi-Fi-funktionen.
Få adgang til en video på en enhed i nærheden
Tryk på ENHEDER, og vælg en enhed i Enheder i nærheden for at få adgang til og afspille
videoen. Du kan afspille videoen på enheder, hvor funktionen til deling af indhold er aktiveret.
For at aktivere deling af indhold skal du trykke på Indstillinger → Enheder i nærheden på
Applikationsskærmen og derefter trække kontakten Enheder i nærheden til højre. Se Enheder i
nærheden angående flere indstillinger.
YouTube
Med denne app kan du se videoklip fra webstedet YouTube.
Tryk på YouTube på Applikationsskærmen.
Om denne app er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din
tjenesteudbyder.
117
Multimedier
Flipboard
Brug denne app til at få adgang til dine personlige tidsskrifter.
Tryk på Flipboard på Applikationsskærmen.
Om denne app er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din
tjenesteudbyder.
Du starter Flipboard ved at svirpe op på velkomstsiden, vælge nyhedsemner og derefter trykke
på Build Your Flipboard.
Vælg en forsidehistorie eller et emne, svirp gennem Flipboard-siderne, og vælg derefter en
artikel.
Google+
Brug denne app til at holde kontakten med folk via Googles sociale netværkstjeneste.
Tryk på Google+ på Applikationsskærmen.
Om denne app er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din
tjenesteudbyder.
Tryk på Alt for at ændre kategori, og rul derefter op eller ned for at få vist indlæg fra dine cirkler.
Fotos
Brug denne app til at administrere fotos, album og videoer, som du har gemt på enheden og
uploadet til Google+.
Tryk på Fotos på Applikationsskærmen.
Om denne app er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din
tjenesteudbyder.
118
Multimedier
Play Spil
Brug denne app til at downloade og spille spil.
Tryk på Play Spil på Applikationsskærmen.
Om denne app er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din
tjenesteudbyder.
Play Musik
Brug denne app til at lytte til musik fra enheden eller til at streame musik fra Google skytjenesten.
Tryk på Play Musik på Applikationsskærmen.
Om denne app er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din
tjenesteudbyder.
Play Bladkiosk
Brug denne app til at læse de seneste nyhedsartikler.
Tryk på Play Bladkiosk på Applikationsskærmen.
Om denne app er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din
tjenesteudbyder.
119
Sikring
Fingerscanner
For bedre genkendelse af fingeraftryk
Når du scanner dine fingeraftryk på enheden, skal du være opmærksom på, at følgende forhold
kan påvirke funktionens effektivitet:
• Startknappen indeholder en sensor til genkendelse af fingeraftryk. Sørg for, at Startknappen
ikke er ridset eller beskadiget af metalgenstande, såsom mønter, nøgler og halskæder.
• Den skærmbeskytter, der fulgte med enheden, kan få sensoren til genkendelse af
fingeraftryk til at fungere forkert. Fjern skærmbeskytteren for at forbedre følsomheden for
fingeraftryk.
• Sørg for, at området for genkendelse af fingeraftryk og dine fingre er rene og tørre.
• Enheden kan muligvis ikke genkende fingeraftryk, der er påvirket af rynker eller ar.
• Enheden genkender eventuelt ikke fingeraftryk fra små eller tynde fingre.
• Hvis du vil forbedre ydeevnen for genkendelse, skal du registrere fingeraftrykkene på den
hånd, der anvendes oftest til at udføre opgaver på enheden.
• Træk ikke fingeren for hurtigt eller for langsomt. Træk fingeren ved en moderat hastighed,
således at enheden kan genkende den.
• I tørre omgivelser kan der opbygges statisk elektricitet i enheden. Undgå at bruge
denne funktion i tørre omgivelser, sørg for at aflade statisk elektricitet ved at berøre en
metalgenstand, før du benytter funktionen.
120
Sikring
Registrering af fingeraftryk
1 Tryk på Indstillinger → Fingerscanner → Fingeraftryksmanager på Applikationsskærmen.
2 Læs oplysningerne på skærmen, og tryk på OK.
3 Placer fingeren på fingeraftryksområdet nederst i midten af skærmen.
4 Tryk og hold nede skærmen i fingeraftryksområdet nede, og træk derefter fingeren nedad
over Startknappen.
Gentag denne handling med den samme finger, indtil dit fingeraftryk er blevet registreret.
Hvis du bøjer fingeren eller bruger en fingerspids, genkender enheden muligvis ikke
dine fingeraftryk.
5 Tryk på UDFØRT for at fuldføre scanning af dine fingeraftryk. Du kan også trykke på
REGISTRÉR for at registrere et ekstra fingeraftryk.
6 Når du får vist et skærmbillede, hvor du bliver bedt om at registrere en backupadgangskode,
skal du angive backupadgangskoden og derefter trykke på FORTSÆT.
7 Indtast backupadgangskoden igen for at bekræfte den, og tryk derefter på OK.
Du kan bruge backupadgangskoden i stedet for at scanne dine fingeraftryk.
8 Hvis du får vist et pop op-vindue for fingeraftrykslås, skal du trykke på OK. Du kan bruge
dine fingeraftryk til at låse skærmen op.
121
Sikring
Administration af registrerede fingeraftryk
Du kan slette eller omdøbe dine registrerede fingeraftryk.
Tryk på Indstillinger → Fingerscanner → Fingeraftryksmanager på Applikationsskærmen.
Slet fingeraftryk ved at trykke på → Ophæv registrering, vælge fingeraftryk og derefter trykke
på UDFØRT → OK.
Hvis du vil omdøbe et fingertryk, skal du trykke på → Vælg, vælge et fingeraftryk, trykke på
og derefter indtaste et nyt navn. Tryk på OK.
Ændring af den alternative adgangskode
Du kan ændre den adgangskode, du bruger som alternativ til scanning af dine fingeraftryk.
1 Tryk på Indstillinger → Fingerscanner → Skift sik.kop.adgangskode på
Applikationsskærmen.
2 Scan et registreret fingeraftryk, eller tryk på , og angiv backupadgangskoden.
3 Indtast en ny adgangskode, og tryk på FORTSÆT.
4 Indtast den nye adgangskode igen, og tryk på OK.
Oplåsning af skærmen med fingeraftryk
Du kan låse skærmen op med de registrerede fingeraftryk.
Tryk på Indstillinger → Fingerscanner → Skærmlås → Fingeraftryk på Applikationsskærmen.
Du kan også trykke på Indstillinger → Låseskærm → Skærmlås → Fingeraftryk på
Applikationsskærmen.
Verifikation af adgangskode til Samsung account
Brug fingeraftryk til at bekræfte adgangskoden til din Samsung account. Du kan bruge et
fingeraftryk i stedet for at indtaste en adgangskode, f.eks. når du køber indhold fra GALAXY
Apps.
Tryk på Indstillinger → Fingerscanner → Verificer Samsung account på Applikationsskærmen,
og træk derefter kontakten Verificer Samsung account til højre.
122
Sikring
Bruge fingeraftryk til køb via PayPal
Du kan foretage køb ved at scanne dine fingeraftryk.
Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din
tjenesteudbyder.
1 Tryk på Indstillinger → Fingerscanner → Betal med PayPal på Applikationsskærmen.
2 Vælg FIDO Ready™-understøttelse og PayPal, og tryk derefter på INSTALLÉR.
3 Tryk på LINK TIL PAYPAL-KONTO, når installationen er fuldført.
4 Følg instruktionerne på skærmen for at logge på PayPal-webstedet og registrere dine
fingeraftryk.
Privat tilstand
Om privat tilstand
Brug denne tilstand til at forhindre andre i at bruge eller få adgang til særligt indhold, som
f.eks. billeder og dokumenter, der er lagret på enheden. Du kan gemme indhold på en bestemt
placering og derefter deaktivere privat tilstand for at skjule elementer på sikker vis.
Skjule indhold
1 Tryk på Indstillinger → Privat tilstand på Applikationsskærmen, og træk derefter
kontakten Privat tilstand til højre. Du kan også åbne informationspanelet eller panelet for
hurtigindstillinger og trykke på Privat tilstand for at aktivere den.
Når du aktiverer privat tilstand første gang, skal du angive en oplåsningskode og en reservePIN-kode.
2 Indtast oplåsningskoden for privat tilstand.
Når denne tilstand er aktiveret, vises
øverst på skærmen.
123
Sikring
3 Hvis du vil vælge elementer, der skal skjules, skal du trykke og holde et element på listen
nede, markere de elementer, der skal vælges, og derefter trykke på → Flyt til Privat.
Elementer, der er flyttet til privat tilstand, vises med
på dem.
4 Når du har valgt de elementer, der skal skjules, skal du trykke på Indstillinger → Privat
tilstand på Applikationsskærmen og derefter trække kontakten Privat tilstand til venstre.
Du kan også åbne informationspanelet eller panelet for hurtigindstillinger og trykke på
Privat tilstand for at deaktivere den.
De valgte elementer fjernes fra skærmen.
Kontroller, at alle filer er gemt eller flyttet korrekt, før du deaktiverer privat tilstand.
Se skjult indhold
Du kan kun se skjult indhold, når privat tilstand er aktiveret.
1 Tryk på Indstillinger → Privat tilstand på Applikationsskærmen, og træk derefter kontakten
Privat tilstand til højre. Du kan også åbne panelet for hurtigindstillinger og deaktivere Privat
tilstand.
2 Indtast oplåsningskoden for privat tilstand.
3 Tryk på Mine filer → Privat på Applikationsskærmen.
Alle elementer, der er flyttet til privat tilstand, vises på skærmen.
124
Sikkerhed
Nødsituation
Om nødsituation
Brug denne tilstand til at forlænge enhedens standbytid, når du er i en nødsituation. Når
denne tilstand er aktiveret, reduceres skærmens lysstyrke, og batteriforbruget reduceres ved
at begrænse nogle funktioner. Du kan også aktivere kameralyset, lydalarmer og sende dine
placeringsoplysninger til andre i en besked.
Aktivere nødsituation
Tryk og hold nede på Tænd/sluk-knappen, og tryk derefter på Nødsituation. Du kan også trykke
på Indstillinger → Sikkerhedsassistance → Nødsituation på Applikationsskærmen og derefter
trække kontakten Nødsituation til højre.
Der kan pålægges yderligere gebyrer ved afsendelse af beskeder eller brug af det mobile
netværk.
125
Sikkerhed
Få adgang til yderligere valg.
Tænd for kameralyset.
Afspil alarmer.
Send dine aktuelle
placeringsoplysninger i en
besked.
Start Telefon.
Tilføj flere apps, du vil bruge.
Start internettet.
Resterende batteristrøm og
anslået standbytid for batteri
Foretag et nødopkald.
Den anslåede maksimale standbytid viser den tid, der er tilbage, før batteriet løber
tørt, når enheden ikke er i brug. Standbytid afhænger af dine enhedsindstillinger og
driftsforholdene.
Deaktivere nødsituation
Du kan deaktivere nødsituation ved at trykke på Tænd/sluk-knappen, og holde den nede, og
derefter trykke på Nødsituation. Du kan også trykke på → Deaktiver nødsituationstilstand.
Nødsituation er deaktiveret.
126
Sikkerhed
Sende hjælpebeskeder
Om afsendelse af hjælpebeskeder
Du kan forudindstille kontakter, der skal sendes en besked til i nødsituationer. Send beskeder til
dine primære kontakter ved at trykke hurtigt på Tænd/sluk-knappen tre gange.
Tryk på Indstillinger → Sikkerhedsassistance på Applikationsskærmen.
Tilføje primære kontakter
1 Tryk på Indstillinger → Sikkerhedsassistance på Applikationsskærmen.
2 Tryk på Administrér primære kontakter → Opret primær kontakt.
3 Tryk på Opret kontakt, og indtast kontaktoplysningerne, eller tryk på Vælg fra Kontakter for
at tilføje en eksisterende kontakt som en primær kontakt.
Angive hjælpebeskeder
Tryk på Indstillinger → Sikkerhedsassistance → Send hjælpebeskeder, på
Applikationsskærmen, træk kontakten Send hjælpebeskeder til højre, og vælg derefter det
indhold, der skal inkluderes i hjælpebeskeder.
Sende hjælpebeskeder
I en nødsituation skal du trykke hurtigt på Tænd/sluk-knappen tre gange. Enheden sender
beskeder til dine primære kontakter. Beskeden inkluderer dine placeringsoplysninger.
Der kan pålægges yderligere gebyrer ved afsendelse af beskeder eller brug af det mobile
netværk.
127
Sikkerhed
Meddelelser om alvorlige vejrforhold (Geo News)
Om Meddelelser om alvorlige vejrforhold (Geo News)
Brug denne funktion til at modtage meddelelser, når der forekommer alvorlige vejrforhold i
nærheden af din aktuelle placering.
• Funktionen identificerer din placering og giver dig oplysninger om katastrofer, hvis
de forekommer i dit område. De leverede oplysninger kan variere, afhængigt af
tjenesteudbyderen på din aktuelle placering.
Du kan få vist oplysninger om alvorlige vejrforhold og områder samt de sprog,
oplysningerne er tilgængelige på, ved at besøge www.samsung.com/geonews.
• Der kan påløbe ekstragebyrer, hvis du modtager meddelelser fra en
vejrudsigtstjeneste, mens du er i roaming.
Modtage meddelelser
Tryk på Indstillinger → Sikkerhedsassistance → Geo News på Applikationsskærmen, og træk
derefter kontakten Geo News til højre.
Pop op-meddelelser
Marker Pop op-beskeder for Geo News.
Enheden viser beskeden i et pop op-vindue. Du kan foretage nødopkald og sende
nødsituationsbeskeder til forudindstillede kontakter fra pop op-vinduet.
128
Sikkerhed
Bruge Geo News-widgetten
Du kan se din aktuelle placering og oplysninger om katastrofer i dit område i Geo Newswidgetten.
Rul til venstre, og tryk på Geo News-widgetten på Startskærmen.
Få adgang til yderligere
valg.
Aktuel placering
Katastrofeoplysninger for
din aktuelle placering.
129
Værktøjer
S Finder
Brug denne app til at søge efter indhold på enheden og via internettet. Du kan anvende
forskellige filtre og få vist søgehistorikken.
Åbn informationspanelet, og tryk på S Finder.
Søge efter indhold
Tryk på søgefeltet, og indtast et nøgleord, eller tryk på , og sig et nøgleord.
Tryk på filtre under søgefeltet for mere indskrænkede resultater.
Hvis du vil vælge søgekategorier, skal du trykke på → Indstillinger → Vælg søgekategori.
Administration af søgehistorikken
For at slette historikken skal du trykke på
ved siden af et element.
Hvis du vil indstille enheden til ikke at gemme søgehistorikken, skal du trykke på →
Indstillinger og fjerne markeringen af Brug søgeoversigt.
130
Værktøjer
S Planner
Starte S Planner
Brug denne app til at administrere begivenheder og opgaver.
Tryk på S Planner på Applikationsskærmen.
Skift visningstilstand.
Få adgang til yderligere valg.
Gå til dags dato.
Opret begivenheder eller opgaver.
Oprette begivenheder eller opgaver
1 Tryk på S Planner på Applikationsskærmen.
2 Tryk på . Du kan også vælge en dato uden begivenheder eller opgaver og trykke på
datoen igen.
Hvis datoen allerede har gemte begivenheder eller opgaver, skal du trykke på datoen og
trykke på .
131
Værktøjer
3 Vælg enten en begivenhed eller opgave og indtast oplysningerne.
• Tilføj begivenhed: Angiv en start- og slutdato for en begivenhed. Du kan angive en
valgfri indstilling for gentagelse.
• Tilføj opgave: Tilføj en opgave, som skal udføres på en bestemt dato. Du kan angive en
valgfri indstilling for prioritering.
Vælg et element.
Vælg en kalender, du vil bruge
eller synkronisere med.
Indtast en titel.
Vedhæft et kort, der viser, hvor
begivenheden finder sted.
Angiv en start- og slutdato for
begivenheden.
Tilføj flere detaljer.
4 Tryk på GEM for at gemme begivenheden eller opgaven.
Synkronisere begivenheder og opgaver med dine konti
Tryk på S Planner på Applikationsskærmen.
Du kan synkronisere begivenheder og opgaver med dine konti ved at trykke på → Synkronisér
nu.
Du kan tilføje konti, der skal synkroniseres, ved at trykke på → Kalendere → Tilføj konto. Vælg
derefter en konto, der skal synkroniseres med, og log på. Når der tilføjes en konto, vises den med
en grøn cirkel ud for kontonavnet.
Du kan ændre synkroniseringsindstillingerne for en konto ved at trykke på Indstillinger → Konti
på Applikationsskærmen og derefter vælge en kontotjeneste.
132
Værktøjer
Slette begivenheder eller opgaver
Tryk på S Planner på Applikationsskærmen.
Hvis du vil slette begivenheder eller opgaver, skal du trykke på → Slet, vælge begivenheder
eller opgaver og derefter trykke på UDFØRT → SLET.
Hvis du vil slette en begivenhed eller en opgave, mens du får den vist, skal du trykke på
SLET.
→
Hvis du vil markere opgaver som fuldførte, skal du trykke på en dato med opgaver og markere de
fuldførte opgaver.
Dele begivenheder eller opgaver
Tryk på S Planner på Applikationsskærmen.
Hvis du vil dele en begivenhed eller en opgave, mens du får den vist, skal du trykke på
derefter vælge en delingsmetode.
og
Lommeregner
Brug denne app til at udføre enkle eller komplicerede beregninger.
Tryk på Lommereg. på Applikationsskærmen.
Drej enheden til liggende retning for at få vist den videnskabelige lommeregner. Hvis Skærmrotation er deaktiveret, skal du trykke på → Videnskabelig lommeregner.
Tryk på
for at skjule tastaturet og se beregningshistorikken.
Tryk på
→ Ryd historik for at rydde historikken.
133
Værktøjer
Ur
Alarm
Tryk på Ur → Alarm på Applikationsskærmen.
Indstille alarmer
Tryk på på alarmlisten, indstil et alarmtidspunkt, vælg de dage, hvor alarmen skal gentages,
angiv øvrige alarmindstillinger, og tryk derefter på UDFØRT. Du kan aktivere eller deaktivere
alarmer ved at trykke på ud for alarmen på alarmlisten.
• Slumre: Angiv et tidsinterval samt det antal gange, alarmen skal gentages efter det
forudindstillede klokkeslæt.
• Smart alarm: Indstil klokkeslæt og tone for smart alarm. En smart alarm starter ved lav
lydstyrke nogle få minutter, før en planlagt alarm er indstillet til at gå i gang. Lydstyrken
for smart alarm stiger gradvist, indtil du enten slukker for alarmen eller de forudindstillede
alarmlyde.
Stoppe alarmer
Træk uden for den store cirkel for at stoppe en alarm. Træk
gentage alarmen efter et angivet tidsrum.
uden for den store cirkel for at
Slette alarmer
Tryk på → Slet, vælg alarmer, og tryk derefter på UDFØRT.
Verdensur
Tryk på Ur → Verdensur på Applikationsskærmen.
Oprette ure
Tryk på
, og indtast et bynavn, eller vælg en by fra listen over byer.
Tryk og hold nede på et ur, og tryk derefter på
for at anvende sommertid.
Slette ure
Tryk på → Slet, vælg ure, og tryk derefter på UDFØRT.
134
Værktøjer
Stopur
Tryk på Ur → Stopur på Applikationsskærmen.
Tryk på START for at tage tid på en begivenhed. Tryk på OMGANG for at tage mellemtider.
Tryk på STOP for at stoppe tidtagningen. Hvis du vil slette omgangstiderne, skal du trykke på
NULSTIL.
Timer
Tryk på Ur → Timer på Applikationsskærmen.
Indstil varighed, og tryk på START.
Træk
uden for den store cirkel, når timeren lyder.
Drev
Brug denne app til at opnå adgang til filer lagret på lagringstjenesten Google Drev. Du kan lagre
alle dine filer ét sted, få adgang til dem hvor som helst og dele dem med andre.
Tryk på Drev på Applikationsskærmen.
Om denne app er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din
tjenesteudbyder.
Dropbox
Brug denne app til at gemme og dele filer med andre via Dropbox sky-lageret. Når du gemmer
filer i Dropbox, synkroniserer din enhed automatisk med webserveren og andre enheder, der har
Dropbox installeret.
Om denne app er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din
tjenesteudbyder.
1 Tryk på Dropbox på Applikationsskærmen.
2 Log på din Dropbox-konto. Hvis du ikke har en Dropbox-konto, kan du oprette en.
135
Værktøjer
3 Tryk på Turn on Camera Upload.
Enheden overfører fotos, der er taget med enhedens kamera, til Dropbox. Hvis du vil
overføre videoer, skal du trække kontakten Include videos til højre.
Tryk på Skip this for at overføre fotos eller videoer manuelt.
4 Brug følgende funktioner:
• : Overfør eller åbn filer. Tryk på → Upload here for at overføre filer.
• : Se de overførte fotos eller videoer. Tryk på
albummer.
• for at dele eller slette filer eller oprette
: Åbn filer i favoritlisten.
• : Se meddelelser.
Google
Brug denne app til at søge på internettet. Du kan også bruge den til at søge efter apps og
appindhold, der er gemt på enheden eller hukommelseskortet.
Tryk på Google på Applikationsskærmen.
Om denne app er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din
tjenesteudbyder.
136
Værktøjer
Børnetilstand
Brug denne widget til at give børn sjove og sikre omgivelser ved at begrænse børnenes adgang
til bestemte apps og bestemt indhold.
Før du kan bruge denne widget, skal du downloade og installere den. Tryk på Børnetilstand
→ INSTALLÉR på Startskærmen. Når widgetten er installeret, vises den på Startskærmen og
Applikationsskærmen.
Start Børnetilstand ved at trykke på Børnetilstand på Startskærmen og Applikationsskærmen.
Når du kører denne widget for første gang, skal du trykke på ANGIV PIN-KODE nederst på
skærmen. Følg derefter vejledningen på skærmen.
Hvis widgetten Børnetilstand fjernes ved et uheld, kan du installere den igen. Tryk på et
tomt område på Startskærmen, hold nede på det, tryk på Widgets, og tryk på og hold
nede på Børnetilstand. Træk widgetten til Startskærmen, og tryk på Børnetilstand for at
installere den igen.
Startskærm for Børnetilstand
Startskærmen er udgangspunktet for adgangen til alle apps i Børnetilstand.
Børnemedier
Børnegalleri
Børnetegning
Børnekamera
Børnediktafon
Afslut børnetilstand.
Få adgang til forældrekontrol.
137
Værktøjer
Brug denne app til at se gemte billeder, tegninger, stemmeoptagelser og mediefiler, som du vil
lade dit barn have adgang til.
Brug denne app til at afspille videofiler. Før du kan bruge denne app, skal du føje videoer, der er
gemt på enheden, til appen. Se Forældrekontrol for detaljer.
Brug denne app til at oprette en tegning med en pen, en pensel med mere.
Brug denne app til at optage eller afspille diktafonoptagelser.
Brug denne app til at tage fotos eller optage video.
138
Værktøjer
Spilleområdet i børnetilstand
Rul til højre på Startskærmen for at åbne spilleområdet i børnetilstand.
Du kan interagere med figurer, objekter i baggrunden m.m.
Forældrekontrol
Brug denne app til at angive begrænsninger for børnetilstanden for at kontrollere adgang til
indhold og apps. Du kan ændre indstillingerne for børnetilstand, grænser for brugstid m.m.
Tryk på
på Startskærmen, og indtast PIN-koden.
Tryk på Startknappen for at lukke forældrekontrollen.
Tryk på
, og brug følgende:
• Barnets navn: Se og rediger barnets profil.
• Grænse for dgl. spilletid: Indstil en tidsgrænse for at administrere dine børns brug.
• Applikationer: Se og tilføj apps, der er tilladte i børnetilstand.
• Medie: Lad dine børn få adgang til bestemte billeder og videoer, der er gemt på enheden.
• Butik: Download apps fra GALAXY Apps.
139
Værktøjer
Forstørrelsesglas
Brug denne widget til at forstørre tekst eller objekter med det bageste kamera.
Hvis du vil føje den til Startskærmen, skal du trykke på et tomt område på Startskærmen, holde
det nede, trykke på Widgets, trykke på Forstørrelsesglas og holde den nede og derefter trække
den til Startskærmen.
Tryk på Forstørrelsesglas-widgetten på Startskærmen.
Tryk på
eller
for at justere forstørrelsen.
Tryk på for at fokusere på midten af skærmen. Du kan også justere fokus manuelt ved at
trykke på det sted, hvor du vil have fokus.
Hvis du vil slå kameralyset til for at se tekst eller objekter på mørke steder, skal du trykke på
Hvis du vil tage et foto af tekst eller objekter, skal du trykke på
.
.
Maps
Brug denne app til at lokalisere enheden, søge efter steder, eller få rutevejledninger.
Tryk på Maps på Applikationsskærmen.
Om denne app er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din
tjenesteudbyder.
Søge efter steder
Søg efter steder ved at indtaste en adresse eller et søgeord. Når stedet er fundet, skal du vælge et
sted for at få vist detaljerede oplysninger. Du kan finde yderligere oplysninger under hjælp.
Få rutevejledninger til en destination
Tryk på for at angive start- og slutsteder, og vælg derefter rejsemåde. Enheden viser ruter til
destinationen.
140
Værktøjer
Notat
Brug denne applikation til at registrere vigtige oplysninger, der skal gemmes og gennemses på
et senere tidspunkt.
Tryk på Notat på Applikationsskærmen.
Tilføje og administrere kategorier
Opret kategorier for at sortere og administrere dine notater.
Tryk på
→ ADMINISTRÉR KATEGORIER på notatlisten.
Hvis du vil tilføje en ny kategori, skal du trykke på
på OK.
Hvis du vil slette en kategori, skal du trykke på
, indtaste et kategorinavn og derefter trykke
ved siden af kategorien.
Hvis du vil omdøbe en kategori, skal du trykke og holde nede på et kategorinavn, indtaste et nyt
navn til kategorien og derefter trykke på OMDØB.
Hvis du vil ændre kategorien, skal du trykke på
ned til en anden position.
ved siden af en kategori og trække den op eller
Oprettelse af notater
Tryk på
notat:
på notatlisten, og indtast et notat. Brug en af følgende indstillinger, når du opretter et
• : Opret eller angiv en kategori.
• : Indsæt billeder.
• : Lav en stemmeoptagelse, som skal indsættes.
Tryk på GEM for at gemme notatet.
Hvis du vil redigere et notat, skal du trykke på et notat og derefter trykke på notatets indhold.
Søge efter notater
Tryk på på notatlisten, og indtast et nøgleord for at søge efter notater, der indeholder
nøgleordet.
Slette notater
Tryk på → Slet, vælg notater, og tryk derefter på UDFØRT.
Tryk på → Slet for at slette notatet, mens det vises.
141
Værktøjer
Mine filer
Om Mine filer
Brug denne app til at få adgang til alle typer filer, der er gemt på enheden, herunder billeder,
videoer, sange og lydklip.
Tryk på Mine filer på Applikationsskærmen.
Se filer
Tryk på Mine filer på Applikationsskærmen.
Vælg den mappe, du vil åbne. Tryk på for at gå et niveau op i mappehierarkiet. Tryk på
at vende tilbage til hovedskærmen for Mine filer.
Søge efter filer eller mapper
Tryk på Mine filer på Applikationsskærmen.
Tryk på
, og indtast derefter de søgekriterier, du vil benytte.
Se lagringsoplysninger
Tryk på Mine filer på Applikationsskærmen.
Tryk på → Forbrugt lagerplads for at få vist hukommelsesoplysninger for enheden og
hukommelseskortet.
Tilføje FTP-servergenveje på enheden
Føj en FTP-servergenvej til genvejsområdet.
Tryk på Mine filer på Applikationsskærmen.
Tryk på → Tilføj FTP-server, angiv detaljer som f.eks. serveradresse, brugernavn og
adgangskode, og tryk derefter på UDFØRT.
142
for
Forbinde til andre enheder
NFC
Om NFC
Med enheden kan du læse NFC-tags (near field communication), som indeholder oplysninger
om produkter. Du kan også bruge denne funktion til at foretage betalinger og købe billetter til
transport eller begivenheder, når du har downloadet de påkrævede apps.
Batteriet indeholder en indbygget NFC-antenne. Vær forsigtig med batteriet for at undgå
at beskadige NFC-antennen.
Inden du bruger denne funktion
• Kontroller placeringen af NFC-antennerne på din enhed og den anden enhed.
• Sørg for, at NFC-funktionen er aktiveret på din enhed og de enheder, du vil oprette
forbindelse til.
• Kontroller, at enhedens skærm er låst. Ellers vil enheden ikke læse NFC-tags eller modtage
data.
143
Forbinde til andre enheder
Brug af NFC-funktionen
Brug NFC-funktionen til at sende billeder eller kontakter til andre enheder og læse
produktoplysninger fra NFC-tags. Hvis du indsætter et SIM- eller USIM-kort, der har en
betalingsfunktion, kan du anvende enheden til at foretage betalinger.
Tryk på Indstillinger → NFC på Applikationsskærmen, og træk derefter kontakten NFC til højre.
Anbring NFC-antenneområdet på bagsiden af enheden i nærheden af et NFC-tag. Oplysningerne
fra tagget vises.
Foretage køb ved hjælp af NFC-funktionen
Inden du foretager køb ved hjælp af NFC-funktionen, skal du tilmelde dig tjenesten for mobilbetaling. Kontakt din tjenesteudbyder for at tilmelde dig eller få oplysninger om tjenesten.
Tryk på Indstillinger → NFC på Applikationsskærmen, og træk derefter kontakten NFC til højre.
Tryk på NFC-antenneområdet på bagsiden af enheden i nærheden af NFC-kortlæseren.
Hvis du vil indstille standardappen for betaling, skal du trykke på Tryk og betal og vælge en app.
Listen over betalingstjenester omfatter muligvis ikke alle tilgængelige betalingsapps.
144
Forbinde til andre enheder
Sende data
Brug funktionen Android Beam til at sende data, f.eks. websider og kontakter, til enheder, der har
NFC aktiveret.
1 Tryk på Indstillinger → NFC på Applikationsskærmen, og træk derefter kontakten NFC til
højre.
2 Tryk på Android Beam, og træk kontakten Android Beam til højre.
3 Vælg et element, og lad den anden enheds NFC-antenne berøre din enheds NFC-antenne.
4 Når Berør for at overføre vises på skærmen, skal du trykke på enhedens skærm for at sende
elementet.
Bluetooth
Om Bluetooth
Bluetooth opretter en direkte, trådløs forbindelse mellem to enheder over korte afstande. Via
Bluetooth kan du udveksle data eller mediefiler med andre enheder.
• Samsung er ikke ansvarlig for tab, opfangelse eller forkert brug af data, der er blevet
sendt eller modtaget via Bluetooth-funktionen.
• Sørg altid for, at du deler og modtager data med enheder, som du ved, at du kan stole
på, og som er korrekt sikrede. Hvis der er hindringer mellem enhederne, reduceres
sendeafstanden muligvis.
• Nogle enheder er muligvis ikke kompatible med din enhed. Det er især enheder, der
ikke er afprøvede eller godkendte af Bluetooth SIG.
• Undgå at bruge Bluetooth-funktionen til ulovlige formål, f.eks. piratkopiering af filer
eller ulovlig aflytning af kommunikation til kommercielle formål.
Samsung kan ikke holdes ansvarlig for konsekvenserne af ulovlig brug af Bluetoothfunktionen.
145
Forbinde til andre enheder
Inden du bruger denne funktion
• Sørg for, at Bluetooth-funktionen er aktiveret på din enhed og de enheder, du vil oprette
forbindelse til.
• Sørg for, at begge enheder er indstillet som synlige for andre Bluetooth-enheder.
Parre med andre Bluetooth-enheder
1 Tryk på Indstillinger → Bluetooth på Applikationsskærmen, træk kontakten Bluetooth til
højre, og tryk derefter på SØG. Registrerede enheder angives.
Tryk på enhedens navn for at angive den som synlig for andre enheder.
2 Vælg en enhed til parring.
Hvis din enhed tidligere er blevet parret med enheden, skal du trykke på enhedens navn
uden at bekræfte den automatisk genererede adgangsnøgle.
3 Accepter Bluetooth-tilladelsesanmodningen på begge enheder for at bekræfte.
Sende og modtage data
Mange apps understøtter dataoverførsel via Bluetooth. Du kan dele data såsom kontakter eller
mediefiler med andre Bluetooth-enheder. Følgende trin er et eksempel på afsendelse af et
billede til en anden enhed.
Sende et billede
1 Tryk på Galleri på Applikationsskærmen.
2 Vælg et billede.
146
Forbinde til andre enheder
3 Tryk på
→ Bluetooth, og vælg derefter en enhed til parring.
Hvis enheden, du vil parre med, ikke er på listen, så sørg for, at enheden aktiverer
synlighedsindstillingen. Du kan også angive din enhed som synlig for andre enheder.
4 Accepter Bluetooth-tilladelsesanmodningen på den anden enhed.
Modtage et billede
Når en anden enhed sender dig et billede, skal du acceptere Bluetooth-tilladelsesanmodningen.
Det modtagne billede gemmes i mappen Galleri → Download.
Ophæve parringen mellem Bluetooth-enheder
1 Tryk på Indstillinger → Bluetooth på Applikationsskærmen.
Enheden viser de parrede enheder på listen.
2 Tryk på ud for enhedens navn for at afbryde parringen.
3 Tryk på Ophæv parring.
147
Forbinde til andre enheder
S Beam
Brug denne funktion til at sende data, som f.eks. videoklip, billeder og dokumenter.
Inden du bruger denne funktion
• Sørg for, at NFC-funktionen eller Wi-Fi Direct er aktiveret på din enhed og de enheder, du vil
sende filer til.
Sende data
1 Tryk på Indstillinger → NFC på Applikationsskærmen, og træk derefter kontakten NFC til
højre.
2 Tryk på S Beam, og træk kontakten S Beam til højre.
3 Vælg en fil, og tryk på den anden enheds NFC-antenne til din enheds NFC-antenne.
4 Når Berør for at overføre vises på skærmen, skal du trykke på enhedens skærm for at sende
filen.
• Send ikke ophavsretsligt beskyttede data via S Beam. Du risikerer at overtræde
ophavsretslovgivningen. Samsung kan ikke drages til ansvar for ulovlig anvendelse af
ophavsretsligt beskyttet materiale.
• Hvis enhederne forsøger at sende data samtidigt, kan filoverførslen mislykkes.
148
Forbinde til andre enheder
Hurtig tilslutning
Om Hurtig tilslutning
Brug denne funktion til at søge efter og oprette forbindelse med enheder i nærheden på nem
vis. Du kan bruge enheden som en fjernbetjening ved at slutte den til et tv. Du kan også dele
indhold, der er lagret på enheden, med computere.
• Forbindelsesmetoderne kan variere alt efter typen af forbundne enheder eller det
delte indhold.
• Enhedsnavnet varierer, afhængigt af de Bluetooth-enheder der parres med.
Enhedsnavnet kan f.eks. blive vist som BT MAC.
Inden du bruger denne funktion
• Sørg for, at de enheder, der skal oprettes forbindelse til, understøtter funktionen Hurtig
tilslutning, og at der er tændt for deres skærme.
• Sørg for, at Wi-Fi Direct- eller Bluetooth-funktionen er aktiveret på enheder, der ikke
understøtter funktionen Hurtig tilslutning.
Slutte til andre enheder
1 Åbn informationspanelet, og tryk på Hurtig tilsl.
Når panelet åbnes, aktiveres Wi-Fi- og Bluetooth-funktionerne automatisk, og enheden
søger efter enheder i nærheden.
2 Vælg en enhed til oprettelse af forbindelse.
De næste trin kan variere afhængigt af den forbundne enhed. Følg instruktionerne på
skærmen for at fuldføre forbindelsen mellem enhederne.
For at tillade enheder i nærheden at søge efter din enhed og oprette forbindelse til den skal
du trykke på → Indstil enheds synlighed → Gør din enhed synlig og derefter vælge en
mulighed.
149
Forbinde til andre enheder
Ny søgning efter enheder
Hvis den ønskede enhed ikke vises på listen, skal du søge efter enheden.
Tryk på
, og vælg enheden fra listen over registrerede enheder.
Deaktivere funktionen Hurtig tilslutning
Hvis du vil deaktivere Hurtig tilslutning-funktionen, skal du trykke på
Alternativt kan du trykke på .
øverst på skærmen.
Deling af indhold
Del indhold med de enheder, der er oprettet forbindelse til.
1 Åbn informationspanelet, og tryk på Hurtig tilsl.
2 Vælg en enhed fra listen over registrerede enheder.
3 Vælg en mediekategori.
4 Vælg det indhold, der skal deles, og tryk på UDFØRT.
Din enhed sender indholdet til den enhed, der er oprettet forbindelse til.
Oprettelse forbindelse til et tv
Forbind enheden til et tv, og kontroller tv’et ved at anvende enheden som en fjernbetjening.
Inden du bruger denne funktion
• Sørg for, at tv’et er tændt.
• Sørg for, at tv’et er blevet registreret med WatchOn-funktionen.
• Installer WatchON-appen på enheden. Du kan downloade appen fra GALAXY Apps eller
Play Butik.
150
Forbinde til andre enheder
1 Åbn informationspanelet, og tryk på Hurtig tilsl.
2 Tryk på Kontrol på listen over registrerede enheder.
Når enheden er forbundet til tv’et, vises der et fjernbetjeningslayout på skærmen.
Når du forbinder enheden med et tv for første gang, skal du trykke på INDSTIL
FJERNBETJEN. Følg derefter anvisningerne på skærmen for at etablere forbindelse mellem
enhederne.
3 Betjen det tilsluttede tv ved hjælp af fjernbetjeningen.
Deltage i Group Play
Del indhold med andre enheder ved hjælp af gruppeafspilningsfunktionen.
Inden du bruger denne funktion
• Søg efter eller deltag i en oprettet session eller opret en ny session.
• Installer appen Group Play på begge enheder. Du kan downloade appen fra GALAXY Apps
eller Play Butik.
1 Åbn informationspanelet, og tryk på Hurtig tilsl.
2 Tryk på Tilmeld på listen over registrerede enheder.
Kun enheder, der understøtter gruppeafspilningssessioner, vises på listen.
3 Følg instruktionerne på skærmen for at fuldføre forbindelsen mellem enhederne.
151
Forbinde til andre enheder
Udforske computere
Start appen Samsung Link for at anvende indhold, der er lagret på eksternt tilsluttede computere.
Du skal logge på din Samsung account for at kunne bruge denne funktion.
Inden du bruger denne funktion
• Sørg for, at alle enheder, der anvender denne funktion, er tilsluttet det samme netværk.
• Sørg for, at alle computere, som enheden vil oprette forbindelse til, er registreret med appen
Samsung Link.
• Installer appen Samsung Link på begge enheder. Du kan downloade appen fra GALAXY
Apps eller Play Butik.
1 Åbn informationspanelet, og tryk på Hurtig tilsl.
2 Tryk på Gennemse indhold på listen over registrerede enheder.
Kun tilgængelige computere vises på listen.
3 Følg instruktionerne på skærmen for at fuldføre forbindelsen mellem enhederne.
152
Forbinde til andre enheder
Smart Remote
Om Smart Remote
Brug denne app til at oprette forbindelse til et tv og bruge enheden som fjernbetjening. Du kan
søge efter og vælge tv-programmer og styre kanaler med din enhed.
Tryk på Smart Remote på Applikationsskærmen.
Før du bruger denne app
• Sørg for, at du forbinder enheden med et netværk.
• Sørg for, at enhedens infrarøde port vender mod tv’et.
Oprettelse forbindelse til et tv
1 Tryk på Smart Remote på Applikationsskærmen.
2 Tryk på START.
3 Vælg et geografisk område, og vælg sendetjenesten.
De tilgængelige tv-programmer vises.
153
Forbinde til andre enheder
Bruge enheden som fjernbetjening
Du kan tænde og slukke for tv’et, bladre gennem kanaler eller justere lydstyrken på tv'et ved at
bruge enheden som fjernbetjening.
1 Tryk på → Næste på enheden.
2 Vælg tv-model.
3 Sørg for, at enhedens infrarøde port vender mod tv’et, og tryk på Knap 1. Tryk derefter på JA,
hvis enheden tænder tv’et.
Hvis enheden ikke tænder tv’et, skal du trykke på NEJ og gentage dette, indtil tv’et
genkender signalet.
4 Vælg en kanalkilde.
Få adgang til yderligere valg.
Tænd og sluk for tv’et.
Yderligere funktioner
Tv-kontrolmenuer
154
Forbinde til andre enheder
Se tv ved hjælp af enheden
Vælg et tv-program fra listen over tilgængelige programmer, du vil se på det tilsluttede tv.
1 Tryk på KUN TIL DIG, TV-SERIER, FILM eller SPORT.
2 Vælg et tv-program, og tryk på SE PÅ TV.
Det valgte program vises på det tilsluttede tv.
3 Tryk på
for at ændre kanaler eller justere lydstyrken.
Fjernbetjeningspanelet vises på skærmen.
Indstilling af programpåmindelser
1 Vælg et tv-program, som du vil se.
2 Tryk på PÅMIND MIG.
Alarmen lyder på det forudindstillede tidspunkt.
155
Forbinde til andre enheder
Screen Mirroring
Om Screen Mirroring
Med denne funktion kan du slutte enheden til en stor skærm med en AllShare Cast-dongle eller
HomeSync og derefter dele dit indhold. Du kan også bruge denne funktion med andre enheder,
som understøtter funktionen Wi-Fi Miracast.
Screen
Mirroring-aktiverede
enheder (AllShare Cast
dongle, HomeSync og
Wi-Fi-Miracast-enheder)
• Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din
tjenesteudbyder.
• Miracast-aktiverede enheder, der ikke understøtter High-bandwidth Digital Content
Protection (HDCP 2.X), er muligvis ikke kompatible med denne funktion.
• Nogle filer gemmes i bufferen under afspilning afhængigt af netværksforbindelsen.
• Deaktiver funktionen, når du ikke bruger den, for at spare strøm.
• Hvis du angiver en Wi-Fi-frekvens, registreres eller tilsluttes AllShare Cast-dongler eller
HomeSync muligvis ikke.
• Hvis du ser video eller spiller spil på et tv, skal du vælge en egnet tv-tilstand for at få
den optimale oplevelse.
156
Forbinde til andre enheder
Inden du bruger denne funktion
• Sørg for, at enheden, der har skærmspejlingsfunktionen Screen Mirroring aktiveret, er
forbundet med tv’et ved hjælp af et HDMI-kabel.
• Sørg for, at tv’et er tændt.
Se indhold på et tv
Før du slutter et tv til enheden, skal du tilslutte tv’et og enheden, der har skærmspejlingsfunktionen aktiveret. For opsætning af en forbindelse henvises der til brugervejledningen for
enheden. Følgende handlinger er et eksempel på visning af indhold på et tv, der er tilsluttet via
en AllShare Cast-dongle.
1 Vælg en forbindelsestilstand på tv’et, såsom HDMI-tilstand, for at tilslutte en ekstern enhed.
2 Tryk på Indstillinger → Screen Mirroring på Applikationsskærmen.
De registrerede enheder angives.
3 Vælg en enhed til oprettelse af forbindelse.
Din enheds skærm vises på tv-skærmen.
Hvis det er første gang, du forbinder enheden, skal du trykke på donglens navn på listen,
holde det nede og indtaste den PIN-kode, der vises på tv-skærmen.
4 Åbn eller afspil en fil, og kontroller skærmen med tasterne på enheden.
Stop visning af indholdet
Tryk på Indstillinger → Screen Mirroring på Applikationsskærmen.
157
Forbinde til andre enheder
Bruge den mobile udskrivningsfunktion
Slut enheden til en printer for at udskrive billeder eller dokumenter.
Nogle printere er muligvis ikke kompatible med enheden.
Inden du bruger denne funktion
• Kontroller, at funktionen Wi-Fi eller Wi-Fi Direct er aktiveret på enheden og printeren.
Oprette forbindelse til en printer
Tryk på Indstillinger → Udskrivning på Applikationsskærmen, vælg en printertype, og træk
derefter kontakten øverst til højre på skærmen mod højre. Enheden søger efter printere, der er
tilsluttet samme Wi-Fi-netværk som enheden. Vælg den printer, du vil bruge som standardprinter.
Hvis du vil tilføje printere manuelt, skal du trykke på → Tilføj printer →
oplysninger og derefter trykke på OK.
, indtaste
Hvis du vil ændre udskrivningsindstillingerne, skal du trykke på → Indstillinger.
Udskrive indhold
Under visning af indhold som f.eks. billeder eller dokumenter skal du trykke på → Udskriv og
derefter vælge en printer.
158
Enheds- og dataadministrator
Opgradere enheden
Enhedens software kan opgraderes til den seneste udgave.
Trådløs opgradering
Enhedens software kan opgraderes direkte ved hjælp af den trådløse FOTA-tjeneste (firmware
over-the-air).
Tryk på Indstillinger → Om enheden → Softwareopdateringer → Opdatér nu på
Applikationsskærmen.
Opgradere med Samsung Kies
Download den nyeste version af Samsung Kies fra Samsungs webside. Start Samsung Kies, og
slut enheden til computeren. Samsung Kies genkender automatisk enheden og viser eventuelle
tilgængelige opdateringer i en dialogboks. Klik på knappen Opdater i dialogboksen for at starte
opgraderingen. Du kan finde yderligere oplysninger om opgradering i hjælpen til Samsung Kies.
• Sluk ikke for computeren, og frakobl ikke USB-kablet, mens enheden opgraderes.
• Under opgradering af enheden må du ikke slutte andre medieenheder til
computeren. Hvis du gør dette, kan du forstyrre opdateringsprocessen.
159
Enheds- og dataadministrator
Overføre filer mellem enheden og en computer
Flyt lyd-, video-, billed- eller andre typer filer fra enheden til computeren eller omvendt.
• Undgå at fjerne USB-kablet fra enheden, når du overfører filer. Hvis du gør dette, kan
du miste data eller beskadige enheden.
• Kobl ikke enheden fra computeren, når du afspiller filer, der er gemt på enheden, på
den tilsluttede computer. Når du er færdig med at afspille filen, kan du koble enheden
fra computeren.
• Enhederne kan muligvis ikke forbindes korrekt, hvis de forbindes via en USB-hub. Slut
enheden direkte til computerens USB-port.
Forbinde som en medieenhed
1 Slut enheden til computeren med et USB-kabel.
2 Åbn informationspanelet, og tryk på Forbundet som en medieenhed → Medieenhed
(MTP).
Tryk på Kamera (PTP), hvis computeren ikke understøtter MTP (Media Transfer Protocol),
eller hvis der ikke er installeret en passende driver.
3 Overfør filer mellem enheden og computeren.
160
Enheds- og dataadministrator
Forbinde med Samsung Kies
Samsung Kies er en computerapp til administration af medieindhold og personlige oplysninger
på Samsung-enheder. Download den nyeste version af Samsung Kies fra Samsungs webside.
1 Slut enheden til computeren med et USB-kabel.
Samsung Kies starter automatisk på computeren. Hvis Samsung Kies ikke starter, skal du
dobbeltklikke på Samsung Kies-ikonet på computeren.
2 Overfør filer mellem enheden og computeren.
Yderligere oplysninger findes i hjælpen til Samsung Kies.
Sikkerhedskopiere eller gendanne data
Beskyt dine personlige oplysninger, appdata og indstillinger på din enhed. Du kan
sikkerhedskopiere følsomme oplysninger til en sikkerhedskopikonto og få adgang til dem
senere.
Bruge en Google-konto
1 Tryk på Indstillinger på Applikationsskærmen.
2 Tryk på Backup og nulstil, og marker Sikkerhedskopi af data.
3 Tryk på Sikkerhedskopi af konto, og vælg en konto som sikkerhedskopikonto.
Hvis du vil gendanne data, skal du logge på din Google-konto via konfigurationsguiden.
Du kan starte og åbne konfigurationsguiden ved at udføre en nulstilling til
fabriksstandarder på enheden. Hvis du ikke logger på din Google-konto via
konfigurationsguiden, kan du ikke gendanne de sikkerhedskopierede data.
161
Enheds- og dataadministrator
Bruge en Samsung account
1 Tryk på Indstillinger → Konti → Tilføj konto → Samsung account på Applikationsskærmen, og log derefter på din Samsung account.
2 Tryk på Indstillinger på Applikationsskærmen.
3 Tryk på Sky-tjeneste → Sikkerhedskopi, marker de elementer, du vil sikkerhedskopiere, og
tryk derefter på SIKKERHEDSKOPIÉR NU → SIK.HEDSKOPI.
For at gendanne data skal du trykke på Gendan, vælge de elementer, der skal gendannes, og
derefter trykke på GENDAN NU.
Foretage nulstilling af data
Slet alle indstillinger og data på enheden. Før du udfører en nulstilling til fabriksstandard,
skal du sørge for at lave sikkerhedskopier af alle vigtige data, der er gemt på enheden. Se
Sikkerhedskopiere eller gendanne data for detaljer.
1 Tryk på Indstillinger på Applikationsskærmen.
2 Tryk på Backup og nulstil → Nulstil til fabriksstandard.
3 Tryk på NULSTIL ENHED → SLET ALLE.
Enheden genstarter automatisk.
162
Indstillinger
Om Indstillinger
Brug denne app til at konfigurere enheden, indstille appfunktioner og tilføje konti.
Tryk på Indstillinger på Applikationsskærmen.
Tryk på
for at søge efter indstillinger ved at indtaste nøgleord.
Hurtigindstillinger
Se listen over dine favoritindstillinger.
For at redigere listen over favoritindstillinger skal du trykke på → Rediér hurtigindstillinger,
vælge en indstilling og derefter trykke på UDFØRT.
Netværksforbindelser
Wi-Fi
Aktiver Wi-Fi-funktionen for at oprette forbindelse til et Wi-Fi-netværk og få adgang til internettet
eller andre netværksenheder.
Tryk på Wi-Fi på skærmen for Indstillinger og træk derefter kontakten Wi-Fi til højre.
Du kan opretholde en stabil netværksforbindelse ved automatisk at vælge Wi-Fi eller det mobile
netværk for at bruge det stærkeste signal. Hvis du vil skifte automatisk mellem netværk, skal du
markere Skift til smart-netværk.
163
Indstillinger
Indstille politik for Wi-Fi-dvale
Tryk på → Avanceret → Bevar Wi-Fi aktiv under dvale.
Når skærmen slukkes, slukkes Wi-Fi-forbindelser på enheden automatisk. Derefter
opretter enheden automatisk forbindelse til et mobilt netværk, hvis den er indstillet til at
bruge sådanne. Der kan blive pålagt gebyrer for dataoverførsel. Angiv denne indstilling
til Altid for at undgå yderligere gebyrer.
Indstille netværksbesked
Enheden kan registrere åbne Wi-Fi-netværk og viser et ikon på statuslinjen, når der er fundet
netværk.
Tryk på → Avanceret, og marker Netværksbesked for at aktivere denne funktion.
Wi-Fi Direct
Wi-Fi Direct forbinder enheder direkte via et Wi-Fi-netværk uden behov for adgangspunkt.
Tryk på → Wi-Fi Direct.
Download booster
Indstil enheden til at downloade filer via både Wi-Fi og mobile netværk samtidig.
Tryk på Download booster på skærmen for Indstillinger, og træk derefter kontakten Download
booster til højre.
• Denne funktion understøttes muligvis ikke på alle enheder.
• Der kan pålægges yderligere gebyrer ved download af filer via mobile netværk.
Bluetooth
Aktiver Bluetooth-funktionen for at udveksle oplysninger over korte afstande.
Tryk på Bluetooth på skærmen for Indstillinger og træk derefter kontakten Bluetooth til højre.
164
Indstillinger
Internetdeling og Mobilt hotspot
Brug enheden som et mobilt hotspot til at dele enhedens mobile dataforbindelse med andre
enheder. Se Foretage internetdeling for enheder og bruge mobile hotspots for detaljer.
Tryk på Internetdeling og Mobilt hotspot på skærmen for Indstillinger.
• Mobilt hotspot: Brug det mobile hotspot til at dele enhedens mobile dataforbindelse med
computere eller andre enheder via Wi-Fi-netværket. Du kan bruge denne funktion, hvis
netværksforbindelsen ikke er tilgængelig.
• USB-internetdeling: Brug USB-internetdeling til at dele enhedens mobile dataforbindelse
med en computer via USB. Når der er forbindelse til en computer, bruges enheden som et
trådløst modem for computeren.
• Bluetooth-internetdeling: Brug Bluetooth-internetdeling til at dele enhedens mobile
dataforbindelse med computere eller andre enheder via Bluetooth.
Flytilstand
Denne indstilling deaktiverer alle trådløse funktioner på enheden. I flytilstand kan du kun bruge
ikke-netværksbaserede tjenester.
Tryk på Flytilstand på skærmen for Indstillinger.
Databrug
Hold styr på dit dataforbrug, og tilpas indstillingerne for begrænsningen.
Tryk på Databrug på skærmen for Indstillinger.
• Mobile data: Indstil enheden til at bruge dataforbindelser på ethvert mobilt netværk.
• Indstil grænse for mobile data: Indstil en begrænsning for brug af mobile data.
Tryk på for at bruge flere funktioner.
• Begræns baggrundsdata: Indstil enheden til at deaktivere synkronisering i baggrunden, når
der bruges et mobilt netværk.
• Vis Wi-Fi-brug: Indstil enheden til at vise dit databrug via Wi-Fi.
• Mobile hotspots: Vælg mobile hotspots for at forhindre, at apps, der kører i baggrunden,
bruger dem.
165
Indstillinger
Placering
Skift indstillinger for tilladelser til placeringsoplysninger.
Tryk på Placering på skærmen for Indstillinger, og træk derefter kontakten Placering til højre.
• Tilstand: Vælg en metode til indsamling af placeringsdata.
• Seneste placeringsanmodninger: Se, hvilke apps, der anmoder om oplysninger om din
aktuelle placering og deres batteriforbrug.
• Placeringstjenester: Se den placeringstjeneste, som enheden anvender.
• Mine steder: Angiv profiler, der skal bruges for bestemte placeringer, når du bruger GPS-,
Wi-Fi- eller Bluetooth-funktioner til at finde din aktuelle placering.
Flere netværk
Tilpas indstillinger for at kontrollere netværk.
Tryk på Flere netværk på skærmen for Indstillinger.
Standard chatapplikation
Vælg standardappen, som du vil bruge til beskeder.
Mobile netværk
• Mobile data: Indstil enheden til at bruge dataforbindelser på ethvert mobilt netværk.
• Dataroaming: Indstil enheden til at bruge dataforbindelser, når du benytter roaming.
• Adgangspunktnavne: Opret navne på adgangspunkter (APN).
• Netværkstilstand: Vælg en netværkstype.
• Netværksoperatører: Søg efter tilgængelige netværk, og vælg et netværk til roaming.
VPN
Konfigurer og opret forbindelse til virtuelle private netværk (VPN).
166
Indstillinger
Opret forbindelse og del
NFC
Aktiver NFC-funktionen for at læse eller skrive NFC-tags, som indeholder oplysninger.
Tryk på NFC på skærmen for Indstillinger og træk derefter kontakten NFC til højre.
• Android Beam: Aktiver funktionen Android Beam for at sende data, f.eks. websider og
kontakter, til enheder, hvor NFC er aktiveret.
• S Beam: Aktiver funktionen S Beam for at sende data, f.eks. videoklip, billeder eller
dokumenter, til enheder, der understøtter NFC og Wi-Fi Direct.
• Tryk og betal: Indstil standardbetalingsmetoden for mobilbetalinger.
Listen over betalingstjenester omfatter muligvis ikke alle tilgængelige betalingsapps.
Enheder i nærheden
Skift indstillinger for indholdsdeling, når du slutter enheden til enheder i nærheden.
Tryk på Enheder i nærheden, og derefter trækkes kontakten Enheder i nærheden til højre.
• Enhedsnavn: Se medieservernavnet for din enhed.
• Indhold, der skal deles: Indstil enheden til at dele dit indhold med andre enheder.
• Tilladte enheder: Se listen over enheder, der kan få adgang til din enhed.
• Afviste enheder: Se listen over enheder, der ikke kan få adgang til din enhed.
• Download til: Vælg en hukommelsesplacering, hvor downloadede mediefiler skal gemmes.
• Modtag filer fra andre enheder: Indstil enheden til at acceptere overførsler fra andre
enheder.
Udskrivning
Konfigurer indstillinger for printer-plug-ins, der er installeret på enheden. Du kan søge efter
tilgængelige printere eller tilføje en manuelt, så du kan udskrive filer via Wi-Fi-forbindelser eller
sky-tjenester.
Tryk på Udskrivning på skærmen for Indstillinger.
167
Indstillinger
Screen Mirroring
Aktiver skærmspejlingsfunktionen, og del din skærm med andre.
Tryk på Screen Mirroring på skærmen for Indstillinger.
Lyd og billede
Lyde og meddelelser
Skift indstillingerne for forskellige lyde på enheden.
Tryk på Lyde og meddelelser på skærmen for Indstillinger.
• Lydtilstand: Indstil enheden til at være i lydtilstand eller lydløs tilstand.
• Vibrationsintensitet: Juster vibrationsniveauet for meddelelser.
• Vibrer ved opkald: Indstil enheden til at vibrere og afspille en ringetone for indgående
opkald.
• Ringetoner: Tilføj eller vælg en ringetone til indgående opkald.
• Vibrationer: Tilføj eller vælg et vibrationsmønster.
• Ringetone for meddelelser: Vælg en ringetone for begivenheder, såsom indgående
beskeder.
Skærm
Skift indstillinger for skærmen.
Tryk på Skærm på skærmen for Indstillinger.
• Lysstyrke: Juster skærmens lysstyrke.
• Skrifttype:
– – Skriftstil: Skift skrifttypen for den tekst, der vises på skærmen.
– – Skriftstørrelse: Skift skriftstørrelsen.
168
Indstillinger
• Skærmrotation: Indstil indholdet til at rotere automatisk, når du drejer enheden.
– – Smart-rotation: Indstil grænsefladen til ikke at rotere i forhold til din ansigtsretning.
• Smart skærm-standby: Indstil enheden til at forhindre, at baggrundslyset slukkes, mens du
ser på skærmen.
• Skærm-timeout: Vælg, hvor længe enheden skal vente, før skærmens baggrundsbelysning
slukkes.
• Skærmtilstand:
– – Tilpas skærm: Brug denne tilstand til at optimere skærmen i henhold til
skærmindstillingerne.
– – Dynamisk: Gør farvetonerne på skærmen mere levende.
– – Standard: Brug denne tilstand i normale omgivelser.
– – Professionelt foto: Brug denne tilstand for at få skærmtonen til at ligne ægte farver.
– – Biograf: Brug denne tilstand i mørke omgivelser, for eksempel når du opholder dig i et
mørkt lokale.
• Juster skærmtone auto.: Indstil enheden til at spare strøm ved at justere lysstyrken på
skærmen.
• Dagdrøm: Indstil enheden til at starte en pauseskærm, når din enhed er tilsluttet en
desktop-dock eller er i gang med at oplade.
• LED-indikator:
– – Oplader: Indstil enheden til at tænde meddelelseslyset, når batteriet oplades.
– – Lavt batteriniveau: Indstil enheden til at tænde meddelelseslyset, når batteriniveauet er
lavt.
– – Meddelelser: Indstil enheden til at tænde meddelelseslyset, når du har ubesvarede
opkald, meddelelser eller beskeder.
– – Stemmenotat: Indstil enheden til at tænde meddelelseslyset, når du optager
stemmenotater.
• Varighed for lys berøringstast: Indstil varigheden for baggrundsbelysning af Knap for
seneste apps og Tilbageknap.
• Forøg berøringsfølsomhed: Indstil enheden til at tillade brug af den berøringsfølsomme
skærm med handsker.
Afhængigt af, hvilket materiale du har på, når du berører enheden, bliver visse
kommandoer muligvis ikke registreret.
169
Indstillinger
Baggrund
Vælg et baggrundsbillede for Startskærmen og den låste skærm.
Tryk på Baggrund på skærmen for Indstillinger.
Låseskærm
Tilpas indstillingerne for den låste skærm.
Tryk på Låseskærm på skærmen for Indstillinger.
• Skærmlås: Aktiver skærmlåsfunktionen. De følgende funktioner afhænger muligvis af den
valgte skærmlåsfunktion.
• Dobbelt ur: Indstil enheden til at vise dobbelt ur.
• Urstørrelse: Skift størrelse på uret.
• Vis dato: Indstil enheden til at vise datoen på uret.
• Kameragenvej: Indstil enheden til at vise kameragenvejen på den låste skærm.
• Ejeroplysninger: Indtast dine oplysninger, som vises på uret.
• Oplåsningseffekt: Vælg en effekt, der skal vises, ved oplåsning af skærmen.
• Yderligere oplysninger: Indstil enheden til at vise oplysninger på den låste skærm for at vise
vejr eller skridttæller, når du anvender gangmakkeren i S Health.
• Hjælpetekst: Indstil enheden til at vise hjælpetekst på den låste skærm.
Multi-vindue
Indstil enheden til at bruge Multi-vindue.
På skærmen for Indstillinger trykkes på Multi-vindue, og derefter trækkes kontakten Multivindue til højre.
• Åbn i Multi-vinduevisning: Indstil enheden til at aktivere Multi-vinduefunktionen, når du
åbner filer fra Mine filer eller Video. Enheden aktiverer også denne funktion, når du får vist
vedhæftede filer i beskeder.
170
Indstillinger
Informationspanel
Tilpas elementerne, der ses i informationspanelet.
Tryk på Informationspanel på skærmen for Indstillinger.
• Justering af lysstyrke: Indstil enheden til at vise justeringsbjælkerne for lysstyrke på
informationspanelet.
• Anbefalede apps: Indstil enheden til at vise en liste over anbefalede apps i
informationspanelet baseret på dine handlinger, f.eks. ved tilslutning af et headset til
enheden.
• Indst. hurtigindst.kn.: Omarranger hurtigindstillingsknapperne på informationspanelet.
Værktøjskasse
Indstil enheden til at bruge værktøjskassen.
Tryk på Værktøjskasse på skærmen for Indstillinger, og træk derefter kontakten Værktøjskasse
til højre.
Se listen over apps, der vises i værktøjskassen. Tryk på REDIGÉR for at redigere listen over apps.
Enkelthåndsbetjening
Aktiver enkelthåndsbetjening, så du nemmere kan betjene enheden med én hånd.
Tryk på Enkelthåndsbetjening på skærmen for Indstillinger, træk derefter kontakten
Enkelthåndsbetjening til højre.
171
Indstillinger
Personalisering
Nem tilstand
Indstil enheden til nem tilstand.
Tryk på Nem tilstand på skærmen for Indstillinger.
• Standardtilstand: Indstil enheden til standardtilstand.
• Nem tilstand: Indstil enheden til nem tilstand.
• Nemme applikationer: Vælg apps for at anvende enklere layout.
Tilgængelighed
Du kan anvende denne funktion til at få adgang til indstillinger for at forbedre enhedens
tilgængelighed. Se Tilgængelighed for detaljer.
Tryk på Tilgængelighed på skærmen for Indstillinger.
Privat tilstand
Indstil enheden til at forhindre andre i at få adgang til personligt indhold ved at aktivere privat
tilstand.
Tryk på Privat tilstand på skærmen Indstillinger, og træk derefter kontakten Privat tilstand til
højre.
• Adg.typen Privat tilstand: Angiv eller skift adgangsmetode for at aktivere privat tilstand.
172
Indstillinger
Fingerscanner
Registrer dit fingeraftryk på enheden for at sikre enheden eller til at logge på din Samsung
account.
Tryk på Fingerscanner på skærmen for Indstillinger.
• Fingeraftryksmanager: Registrer eller slet oplysninger om fingeraftryk.
• Skift sik.kop.adgangskode: Skift den alternative adgangskode, du vil bruge, hvis enheden
ikke genkender fingeraftrykket.
• Skærmlås: Angiv en låsemetode og en alternativ adgangskode.
• Verificer Samsung account: Indstil enheden til at verificere din Samsung account med
fingeraftryk.
• Betal med PayPal: Indstil enheden til at kontrollere din PayPal-konto og autorisere indkøb
ved hjælp af dine fingeraftryk.
Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din
tjenesteudbyder.
Bevægelse
Bevægelser og gestik
Aktiver funktionen bevægelsesgenkendelse, og skift indstillinger for bevægelsesgenkendelse på
enheden.
Tryk på Bevægelser og gestik på skærmen for Indstillinger.
• Luft-gennemse: Bevæg hånden til venstre eller til højre forbi sensoren for at gennemse
billeder, websider eller sange.
• Direkte opkald: Indstil enheden til at foretage et stemmeopkald, når du tager enheden op
og holder den tæt til øret, mens du får vist opkalds-, besked- eller kontaktdetaljer.
• Smart-varsel: Indstil enheden til at give dig besked, hvis du har mistet et opkald eller har
modtaget nye beskeder, når du tager enheden op.
• Lydløs/pause: Indstil enheden til at gøre indgående opkald eller alarmer lydløse eller sætte
afspilning af medier på pause ved hjælp af håndfladebevægelser eller ved at se væk fra
skærmen.
• Stryg med hånden for skærmbillede: Indstil enheden til at kopiere skærmbilledet, når du
fører håndfladen hen over skærmen til venstre eller højre.
173
Indstillinger
Luft-visning
Se en forhåndsvisning af indhold eller oplysninger i et pop op-vindue ved at pege på et element
med fingeren.
Tryk på Luft-visning på skærmen for Indstillinger, og træk derefter kontakten Luft-visning til
højre.
Bruger og sikkerhedskopi
Konti
Tilføj e-mail- eller SNS-konti.
Tryk på Konti på skærmen for Indstillinger.
Sky-tjeneste
Skift indstillinger for at synkronisere data eller filer med din Samsung account eller Dropbox skylageret.
Tryk på Sky-tjeneste på skærmen for Indstillinger.
Backup nulstil
Skift indstillingerne for administration af indstillinger og data.
Tryk på Backup nulstil på skærmen for Indstillinger.
• Sikkerhedskopi af data: Indstil enheden til at sikkerhedskopiere indstillinger og appdata til
Google-serveren.
• Sikkerhedskopi af konto: Indstil eller rediger din sikkerhedskopi af din Google-konto.
• Gendan automatisk: Indstil enheden til at gendanne indstillinger og appdata, når apps
geninstalleres på enheden.
• Nulstil til fabriksstandard: Nulstil indstillingerne til fabriksindstillingerne, og slet alle data.
174
Indstillinger
System
Sprog og input
Skift indstillingerne for tekstindtastning. Afhængigt af det valgte sprog er visse indstillinger
muligvis ikke tilgængelige.
Tryk på Sprog og input på skærmen for Indstillinger.
Sprog
Vælg et skærmsprog for alle menuer og apps.
Standard
Vælg en standardtastaturtype for tekstindtastning.
Samsung-tastatur
Skift indstillingerne for Samsung-tastatur.
De tilgængelige valg kan variere alt afhængigt af dit geografiske område eller din
tjenesteudbyder.
• Dansk: Vælg et standardlayout for tastaturet.
• Vælg inputsprog: Vælg sprog for angivelse af tekst.
• Ordbog: Aktiver ordbogstilstand til at foreslå ord på baggrund af dit input og vise forslag til
ord. Du kan også tilpasse indstillingerne for forudsigelse af ord.
• Automatisk udskiftning: Indstil enheden til automatisk at rette stavefejl og ufuldstændige
ord ved at trykke på mellemrumstasten eller tegnsætningstegn.
• Mine hurtigtaster: Indstil antal genveje til hyppigt anvendt tekst. Du kan trykke og holde
nede på en taltast for at indsætte den forudindstillede tekst.
• Auto. store bogstaver: Indstil enheden til automatisk at skrive det første bogstav med stort,
når det optræder efter sidste tegnsætningstegn, som f.eks. punktum, spørgsmålstegn eller
udråbstegn.
• Automatisk mellemrum: Indstil enheden til automatisk at indsætte et mellemrum mellem
ord.
• Automatisk tegnsætning: Indstil enheden til at sætte et punktum, når du dobbelttrykker på
mellemrumstasten.
175
Indstillinger
• Tastaturstrygning:
– – Ingen: Indstil enheden til at deaktivere tastaturstrygefunktionen.
– – Kontinuerligt input: Indstil enheden til at kunne angive tekst, når der stryges på
tastaturet.
– – Markørkontrol: Aktiver funktionen til smart tastaturnavigering, så du kan flytte markøren
ved at rulle på tastaturet.
• Lyd: Indstil enheden til at afgive en lyd, når du trykker på en tast.
• Vibration: Indstil enheden til at vibrere, når du trykker på en tast.
• Tegneksempel: Indstil enheden til at vise et stort billede af hvert indtastet tegn.
• Nulstil indstillinger: Nulstil indstillingerne for Samsung-tastaturet.
Google-stemmeindtastning
Skift indstillinger for stemmeinput.
• Vælg inputsprog: Vælg inputsprog til angivelse af tekst.
• Bloker krænkende ord: Indstil enheden til ikke at anerkende krænkende ord i stemmeinput.
• Offline talegenkendelse: Download og installer sprogdata til offline stemmeinput.
Tekst-til-tale-muligheder
• Foretrukken TTS-enhed: Vælg et talesynteseprogram. Du kan ændre indstillinger for
talesynteseprogrammer ved at trykke på .
• Talehastighed: Vælg en hastighed for TTS-funktionen.
• Lyt til et eksempel: Som eksempel kan du lytte til den talte tekst.
• Status for standardsprog: Se status for standardsproget for tekst-til-tale-funktionen.
176
Indstillinger
Læs meddelelse højt
Indstil enheden til at oplæse meddelelser, når du har indgående opkald, beskeder eller
begivenheder.
Markørhastighed
Juster markørhastigheden for den mus eller det pegefelt, der er sluttet til enheden.
Dato og tid
Få adgang til og skift følgende indstillinger for at styre, hvordan enheden viser klokkeslæt og
dato.
Tryk på Dato og tid på skærmen for Indstillinger.
Hvis batteriet aflades helt eller fjernes fra enheden, nulstilles dato og klokkeslæt.
• Automatisk dato og klokkeslæt: Opdater automatisk dato og klokkeslæt, når du rejser
mellem tidszoner.
• Indstil dato: Angiv dato manuelt.
• Indstil tid: Angiv klokkeslæt manuelt.
• Automatisk tidszone: Indstil enheden til at modtage oplysninger om tidszone fra netværket,
når du bevæger dig mellem forskellige tidszoner.
• Vælg tidszone: Vælg din egen tidszone.
• Brug 24-timersformat: Vis klokkeslættet i 24-timersformat.
• Vælg datoformat: Vælg et datoformat.
177
Indstillinger
Sikkerhedsassistance
Aktiver nødsituationstilstanden, og indstil primære kontakter og beskeder. Se Nødsituation for
detaljer.
Tryk på Sikkerhedsassistance på skærmen for Indstillinger.
• Nødsituation: Indstil enheden til at aktivere nødsituation og reducere batteriforbruget ved
at anvende grundlæggende funktioner som f.eks. opkald.
• Geo News: Indstil enheden til at modtage meddelelser om alvorlige vejrforhold.
• Send hjælpebeskeder: Indstil enheden til at sende hjælpebeskeder ved at trykke tre gange
på Tænd/sluk-knappen.
– – Send billeder: Indstil enheden til at sende fotos, der er taget af det forreste og det
bageste kamera med hjælpebeskeden.
Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din
tjenesteudbyder.
– – Send lydoptagelse: Indstil enheden til at optage lyd og sende den til modtagerne
sammen med beskeden.
• Administrér primære kontakter: Vælg eller rediger modtagerne af hjælpebeskeder.
Tilbehør
Skift indstillinger for tilbehør.
Tryk på Tilbehør på indstillingsskærmen.
• Lydoutput: Vælg et lydoutputformat, du vil bruge, når du slutter enheden til HDMI-enheder.
Nogle enheder understøtter måske ikke indstillingen for surround sound.
Batteri
Se, hvor meget batteristrøm enheden forbruger.
Tryk på Batteri på skærmen for Indstillinger.
• Vis batteriprocent: Indstil enheden til at vise den resterende batteritid.
178
Indstillinger
Strømbesparelse
Aktiver energisparetilstand, og skift indstillingerne. Se Bruge strømsparefunktionen for detaljer.
Tryk på Strømbesparelse på skærmen for Indstillinger.
• Strømsparetilstand: Aktiver energisparetilstand, og skift indstillingerne for
energisparetilstand.
• Ultrastrømbesparende tilstand: Udvid standbytiden, og reducer batteriforbruget ved at
vise et enklere layout og tillade begrænset adgang til apps.
Den anslåede maksimale standbytid viser den tid, der er tilbage, før batteriet løber
tørt, når enheden ikke er i brug. Standbytid afhænger af dine enhedsindstillinger og
driftsforholdene.
Lagring
Se hukommelsesoplysninger for enheden og hukommelseskortet, eller formater et
hukommelseskort.
Tryk på Lagring på skærmen for Indstillinger.
Ved formatering af et hukommelseskort slettes alle data på kortet permanent.
Den interne hukommelses faktiske ledige kapacitet er mindre end den angivne
kapacitet, da operativsystemet og standardapps optager en del af hukommelsen. Den
tilgængelige kapacitet ændres muligvis, når du opgraderer enheden.
Sikkerhed
Skift indstillinger til sikring af enheden og SIM- eller USIM-kortet.
Tryk på Sikkerhed på skærmen for Indstillinger.
• Enhedsadministratorer: Se enhedsadministratorer, der er installeret på enheden. Du kan
tillade, at enhedsadministratorer kan anvende nye politikker for enheden.
• Ukendte kilder: Indstil enheden til at tillade installation af apps fra ukendte kilder.
179
Indstillinger
• Kryptér enhed: Angiv en adgangskode for at kryptere data, der er gemt på enheden. Du skal
indtaste adgangskoden, hver gang du tænder enheden.
Oplad batteriet, inden du aktiverer denne indstilling, da det kan tage mere end en time
at kryptere data.
• Kryptér eksternt SD-kort: Indstil enheden til at kryptere filer på et hukommelseskort.
Hvis du nulstiller enheden til fabriksindstillingerne, når denne indstilling er aktiveret, kan
enheden ikke læse dine krypterede filer. Deaktiver denne indstilling, inden du nulstiller
enheden.
• Kontrollér på afstand: Indstil enheden til at tillade, at din enhed kan fjernbetjenes via
internettet, hvis du skulle miste den, eller hvis den bliver stjålet. Du skal logge på din
Samsung account for at kunne bruge denne funktion.
• Tyverisporing: Aktiver eller deaktiver funktionen Find min mobil, som hjælper med at
lokalisere enheden, hvis du mister den eller den bliver stjålet.
• Gå til websted: Gå til webstedet Find min mobil (findmymobile.samsung.com). Du kan spore
og styre din tabte eller stjålne enhed på webstedet Find min mobil.
• Genaktiveringslås: Indstil enheden til at kræve din Samsung account, når enheden er blevet
nulstillet, for at forhindre andre i at genaktivere enheden.
• Konfigurér SIM-kortlås:
– – Lås SIM-kort: Aktiver eller deaktiver funktionen for PIN-lås, så den anmoder om PIN-kode,
før enheden kan bruges.
– – Skift SIM PIN-kode: Skift den PIN-kode, der bruges til at åbne for SIM- eller USIM-data.
• Gør adgangskoder synlige: Indstil enheden til at vise adgangskoder, mens du indtaster
dem.
• Opdat. af sik.politik: Indstil enheden til automatisk at kontrollere for og downloade
sikkerhedsopdateringer.
• Send sikkerhedsrapporter: Indstil enheden til at sende de opdaterede sikkerhedsrapporter
til Samsung automatisk.
• Lagringstype: Angiv en lagringstype til legitimationsoplysningsfiler.
• Pålidelige legitimationer: Brug certifikater og legitimationsoplysninger for at opnå sikker
brug af forskellige apps.
• Installér fra enhedslager: Installer krypterede certifikater, der er gemt på USB-lageret.
• Slet legitimationsoplysninger: Fjern indholdet af legitimationsoplysninger fra enheden, og
nulstil adgangskoden.
180
Indstillinger
Hjælp
Få mere at vide om, hvordan du bruger enheden og apps eller konfigurerer vigtige indstillinger.
Tryk på Hjælp på skærmen for Indstillinger.
Om enheden
Få adgang til enhedsoplysninger, rediger enhedsnavn, eller opdater enhedens software.
Tryk på Om enheden på skærmen for Indstillinger.
Applikationer
Applikationsmanager
Se og administrer dine apps på enheden.
Tryk på Applikationsmanager på skærmen for Indstillinger.
Standardapplikationer
Vælg en standardindstilling til brug af apps.
Tryk på Standardapplikationer på skærmen for Indstillinger.
Google Indstillinger
Brug denne app til at konfigurere indstillingerne for nogle af de funktioner, der leveres af Google.
Tryk på Google Indstillinger på Applikationsskærmen.
181
Tilgængelighed
Tilgængelighed
Tilgængelighedsmenuer er specielle funktioner for personer med visse fysiske handicaps, såsom
dårligt syn eller nedsat hørelse. Du kan bruge følgende funktioner:
• TalkBack
• Tilpasse skriftstørrelsen
• Forstørre skærmen
• Meddelelsespåmindelser
• Vise skærmfarver negativt
• Farvejustering
• Deaktivere alle lyde
• Kameralys for meddelelser
• Justere lydbalancen
• Monolydtilstand
• Tilpasning af indstillinger for billedtekst
• Autovibrer ved lyd
• Babyalarm
• Hjælpemenuer
• Luft-håndbevægelse
• Indstillinger for forsinkelse af tryk og hold
• Tilstand for interaktionsstyring
• Indstille metode til at besvare eller afslutte opkald
• Enkelt tryk-tilstand
• Konfigurere tilgængelighedsindstillinger
Hvis du vil benytte tilgængelighedsmenuer, skal du trykke på Indstillinger → Tilgængelighed
på Applikationsskærmen.
182
Tilgængelighed
Bruge Startknappen til at åbne
tilgængelighedsmenuer
Du kan få adgang til følgende tilgængelighedsmenuer ved at trykke tre gange på Startknappen.
• Tilgængelighed
• TalkBack
• Negative farver
• Interaktionskontrol
Tryk på Indstillinger → Tilgængelighed → Direkte adgang på Applikationsskærmen, og træk
derefter kontakten Direkte adgang til højre. Vælg derefter en tilgængelighedsmenu, der skal
vises, når du trykker tre gange hurtigt på Startknappen.
Hvis du vælger mere end én menu, viser enheden et pop op-vindue, hvor du bliver spurgt,
hvilken menu der skal bruges, hver gang du trykker hurtigt tre gange på Startknappen. Hvis du
vil aktivere Interaktionskontrol på tilgængelighedsmenuerne, skal du aktivere funktionen. Tryk
på Indstillinger → Tilgængelighed → Færdighed og interaktion → Interaktionskontrol på
Applikationsskærmen, og træk derefter kontakten Interaktionskontrol til højre.
TalkBack
Aktivere eller deaktivere TalkBack
Når du aktiverer TalkBack, læser enheden teksten på skærmen eller udvalgte funktioner højt.
Denne funktion er nyttig, hvis du ikke kan se, eller har problemer med at se skærmen.
1 Tryk på Indstillinger → Tilgængelighed → Syn → TalkBack på Applikationsskærmen.
2 Træk herefter kontakten TalkBack til højre.
Hvis du vil deaktivere TalkBack, skal du trække kontakten TalkBack til venstre.
3 Tryk på OK.
183
Tilgængelighed
Når du aktiverer TalkBack, giver enheden stemmetilbagemelding og oplæser de funktioner, du
vælger. Ligeledes giver enheden stemmetilbagemelding, når der slukkes for skærmen, når du har
nye meddelelser m.m.
Når du aktiverer Udforsk ved berøring under brug af TalkBack, læser enheden udvalgte
elementer højt. Enheden læser først elementer på skærmen højt, når du trykker på dem.
Enheden udfører derefter funktionen eller åbner appen, hvis du trykker hurtigt to gange et
vilkårligt sted på skærmen. Hvis Udforsk ved berøring er deaktiveret, kan enheden ikke udføre
forskellige funktioner, der kræver fingerbevægelser.
Hvis du vil aktivere Udforsk ved berøring, skal du trykke på Indstillinger → Tilgængelighed →
Syn → TalkBack → INDSTILLINGER på Applikationsskærmen og derefter markere Udforsk ved
berøring.
Nogle funktioner er ikke tilgængelige, når du anvender TalkBack.
Kontrollere skærmen med fingerbevægelser
Du kan bruge diverse fingerbevægelser til at styre skærmen, når du benytter TalkBack. Hvis
Udforsk ved berøring er deaktiveret, kan enheden ikke udføre nogle af de funktioner, der kræver
fingerbevægelser.
Hvis du vil aktivere Udforsk ved berøring, skal du trykke på Indstillinger → Tilgængelighed →
Syn → TalkBack → INDSTILLINGER på Applikationsskærmen og derefter markere Udforsk ved
berøring.
• Udforskning af skærmen: Placer en finger på skærmen, og flyt den for at udforske skærmen.
Vælg et element, og hold det nede, hvorefter enheden læser navnet på elementet højt. Når
du slipper med fingeren, er elementet under din finger valgt.
• Valg af elementer: Tryk på et element for at vælge det. Du kan også vælge et element, mens
du undersøger skærmen, og derefter slippe med din finger.
• Åbn det valgte element: Mens valgte elementer læses højt, skal du slippe med din finger, når
du hører navnet på det ønskede element. Tryk derefter hurtigt to gange på skærmen.
• Vælg det forrige element: Rul hurtigt opad eller til venstre på skærmen med én finger.
184
Tilgængelighed
• Vælg det næste element: Rul hurtigt nedad eller til højre på skærmen med én finger.
• Bladring i listerne: Rul skærmen opad eller nedad med to fingre.
• Retur til forrige side: Rul skærmen til højre med to fingre.
• Gå til næste side: Rul skærmen til venstre med to fingre.
• Oplåsning af skærmen: Rul skærmen i en hvilken som helst retning inden for området for
den låste skærm med to fingre.
• Åbning af informationspanelet: Træk toppen af skærmen nedad med to fingre.
• Åbning af hurtigindstillingspanelet: Træk toppen af skærmen nedad med tre fingre.
Du kan konfigurere indstillinger for fingerbevægelser for TalkBack i Administration af
bevægelser. Se Konfigurere indstillinger for fingerbevægelser for detaljer.
Konfigurere indstillinger for fingerbevægelser
Når du bruger TalkBack, kan du bruge fingerbevægelser til at udføre handlinger. Du kan udføre
handlinger såsom returnering til den forrige skærm, åbning af Startskærmen m.v. Konfigurer
fingerbevægelser, før du bruger dem.
Konfigurere indstillinger for lodrette bevægelser
Du kan anvende lodrette bevægelser i to dele ved at trække din finger opad eller nedad fra
bunden af skærmen, eller omvendt.
Tryk på Indstillinger → Tilgængelighed → Syn → TalkBack → INDSTILLINGER →
Administration af bevægelser → Todelte lodrette bevægelser på Applikationsskærmen. Vælg
derefter en af følgende funktioner:
• Gå til første og sidste element på skærmen: Når du trækker din finger opad og derefter
hurtigt nedad på skærmen, vælges det første element øverst på skærmen. Når du trækker
din finger nedad og derefter opad på skærmen vælges det sidste element nederst på
skærmen.
• Gennemgå læsegranulariteter: Når du trækker din finger opad og derefter nedad på
skærmen, ændres læseenheden. Læseenheden ændres til side, sætning, linje, ord, tegn og
derefter standard. Hvis du trækker din finger nedad og derefter opad på skærmen, vendes
rækkefølgen på læseenhederne.
185
Tilgængelighed
Konfigurere indstillinger for genvejsbevægelser
Brug denne funktion til at konfigurere otte genvejsbevægelser. Du kan konfigurere bevægelser
såsom at trække fingeren opad og derefter til højre uden at slippe den m.v. Du kan ændre
genveje for bevægelser eller tildele funktioner til tomme genveje.
Tryk på Indstillinger → Tilgængelighed → Syn → TalkBack → INDSTILLINGER →
Administration af bevægelser på Applikationsskærmen. Vælg en bevægelse, og tildel den
derefter en funktion.
Følgende funktioner er tilgængelige:
• Knappen Tilbage: Retur til den forrige skærm.
• Knappen Startskærm: Åbner Startskærmen.
• Knappen Seneste apps: Åbner listen over de seneste apps.
• Åbn underretninger: Åbner informationspanelet.
• Åbn global genvejsmenu: Åbner den globale kontekstmenu. Tryk og hold nede på
skærmen for at åbne den runde, globale kontekstuelle menu. Du kan bruge funktioner
som f.eks. Hurtig navigation, Læs fra toppen, Stav sidste udsagn og Læs fra det næste
element. Udforsk derefter menuer ved at tegne en cirkel med din finger uden at slippe den.
Når du finder den menu, du ønsker, skal du slippe menuen med fingeren for at vælge den.
Tryk på Sæt feedback på pause øverst til venstre på skærmen for at standse
stemmetilbagemelding midlertidigt.
Tryk på Indstillinger for TalkBack øverst til højre på skærmen for at få adgang til TalkBackindstillingerne. Se Konfigurere indstillinger for TalkBack for detaljer.
• Åbn lokal genvejsmenu: Åbner den lokale kontekstmenu. Du kan vælge en enhed til
læsning af tekst på skærmen. Hvis du anvender denne funktion, mens du indtaster tekst, er
kontekstuelle menuer, såsom markørstyringsmenuen, tilgængelige. Tryk og hold nede på
skærmen for at åbne den runde, lokale kontekstuelle menu. Udforsk derefter menuer ved at
tegne en cirkel med din finger uden at slippe den. Når du finder den menu, du ønsker, skal
du slippe menuen med fingeren for at vælge den.
• Læs fra toppen: Oplæs elementer fra det første element til det sidste element i rækkefølge.
• Læs fra det næste element: Oplæs elementer ved at starte fra elementet ved siden af det
valgte element i rækkefølge.
186
Tilgængelighed
Ændre læseenheder
Når du benytter TalkBack, kan du lytte til teksten på skærmen. Du kan trække fingeren opad,
nedad, mod venstre og mod højre for at vælge den ønskede tekst. Som standard læses enhedens
tekst højt i det valgte område. Du kan også indstille enheden til at læse tekst i større dele, f.eks.
som linjer eller sætninger.
Skifte læseenheder ved hjælp af den lokale kontekstuelle menu
1 Vælg den tekst, der skal læses.
2 Træk din finger opad og derefter til højre uden at slippe for at åbne den lokale
kontekstmenu.
3 Tryk og hold nede på skærmen, og tegn en cirkel med din finger for at udforske menuerne.
Slip derefter med fingeren, når du hører Skift granularitet.
4 Tryk og hold nede på skærmen igen, og tegn en cirkel med din finger for at udforske
menuerne. Slip derefter med fingeren, når du hører den ønskede læseenhed.
For ændring af genvejsbevægelsen til at åbne den lokale kontekstuelle menu henvises der til
Konfigurere indstillinger for genvejsbevægelser.
Skifte læseenheder ved hjælp af lodrette bevægelser i to dele
Hvis du trækker din finger opad og derefter nedad på skærmen, ændres læseenheden.
Læseenheden ændres til side, sætning, linje, ord, tegn og derefter standard. Hvis du trækker din
finger nedad og derefter opad på skærmen, vendes rækkefølgen på læseenhederne.
Tryk på Indstillinger → Tilgængelighed → Syn → TalkBack → INDSTILLINGER
→ Administration af bevægelser → Todelte lodrette bevægelser → Gennemgå
læsegranulariteter på Applikationsskærmen.
Du kan lytte til teksten ud for den aktuelt valgte tekst ved brug af den aktuelle læseenhed.
Du kan lytte til det næste afsnit af teksten ved at trække fingeren nedad eller mod højre del
af skærmen. Du kan også lytte til teksten før den aktuelt valgte tekst ved brug af den aktuelle
læseenhed. Du kan lytte til det forrige afsnit af teksten ved at trække fingeren opad eller til
venstre del af skærmen.
187
Tilgængelighed
Stoppe TalkBack midlertidigt
Åbn den globale kontekstuelle menu ved at trække din finger nedad og derefter til højre på
skærmen uden at slippe. Når du vælger Sæt feedback på pause øverst til venstre på skærmen,
stoppes TalkBack midlertidigt.
Når TalkBack er standset midlertidigt, kan du genoptage den ved at tænde for skærmen eller
øvrige metoder. Hvis du vil ændre metoden for genoptagelse af TalkBack, skal du trykke på
Indstillinger → Tilgængelighed → Syn → TalkBack → INDSTILLINGER → Fortsæt fra
suspension på Applikationsskærmen. Vælg derefter en mulighed.
For ændring af genvejsbevægelsen til at åbne den globale kontekstuelle menu henvises der til
Konfigurere indstillinger for genvejsbevægelser.
Bruge hurtignavigationsfunktionen
Med hurtignavigationsfunktionen kan du få adgang til menuer ved at tegne en cirkel på
skærmen uden at skulle rulle op eller ned for at vælge et element.
Åbn den globale kontekstuelle menu ved at trække din finger nedad og derefter til højre på
skærmen uden at slippe. Tryk og hold nede på skærmen, og tegn en cirkel om menuen med din
finger for at udforske menuerne. Slip derefter med fingeren, når du hører Hurtig navigation. Tryk
på skærmen igen, og tegn en cirkel om menuen med din finger for at udforske menuerne. Slip
derefter med fingeren, når du hører den ønskede menu.
Tilføje og administrere billedetiketter
Du kan føje etiketter til billederne på skærmen. Enheden læser etiketterne højt, når billederne er
valgt. Føj etiketter til billeder uden etiketter ved hjælp af den lokale kontekstuelle menu.
Åbn den lokale kontekstuelle menu ved at trække din finger opad og derefter til højre på
skærmen uden at slippe den. Tryk og hold nede på skærmen, og tegn en cirkel om menuen med
din finger for at udforske menuerne. Når du kan høre menuen Tilføjelse af etiketter, skal du slippe
med fingeren for at tilføje etiketter.
Hvis du vil se etiketterne, skal du trykke på Indstillinger → Tilgængelighed → Syn → TalkBack
→ INDSTILLINGER → Administrer tilpassede etiketter på Applikationsskærmen.
188
Tilgængelighed
Konfigurere indstillinger for TalkBack
Konfigurer indstillinger for TalkBack for nemheds skyld.
Tryk på Indstillinger → Tilgængelighed → Syn → TalkBack → INDSTILLINGER på
Applikationsskærmen. Du kan også åbne den globale kontekstmenu ved at trække din finger
nedad og derefter til højre på skærmen uden at slippe den. Træk derefter din finger til øverste
højre hjørne af skærmen, og slip, når du hører Indstillinger for TalkBack.
• Talelydstyrke: Juster lydstyrken for stemmetilbagemelding.
Lydstyrken for stemmetilbagemelding afhænger muligvis af medielydstyrken. For
at justere medielydstyrken trykkes Lydstyrkeknappen op eller ned, mens du lytter til
stemmetilbagemelding. Du kan også på Applikationsskærmen trykke på Indstillinger
→ Lyde og meddelelser og derefter trække bjælken til justering af lydstyrke for
medieindholdet til venstre eller højre.
• Brug ændringer i tonehøjde: Indstil enheden til at læse tekst højt med en lav stemme, når
den indtastes ved brug af et tastatur.
• Tastaturekko: Indstil enheden til at oplæse tekst eller symboler, der indtastes ved brug af et
tastatur. Du kan også angive den tastaturtype, som denne funktion skal anvendes til.
• Oplæs ved slukket skærm: Indstil enheden til at give stemmetilbagemelding, når skærmen
er slukket.
• Brug nærhedssensor: Indstil enheden til at stoppe stemmetilbagemelding midlertidigt, hvis
du placerer din hånd over sensoren øverst på enheden. Tryk på skærmen for at genoptage
stemmetilbagemelding.
• Ryst for at starte kontinuerlig læsning: Indstil enheden til at starte oplæsning af tekst
på skærmen, når du ryster enheden. Du kan vælge mellem forskellige indstillinger for
vibrationshastighed.
• Oplæs opkalds-id: Indstil enheden til at oplæse den opkaldende persons navn, når du
modtager et opkald.
• Vibrationsfeedback: Indstil enheden til at vibrere, når du udforsker skærmen.
• Lydfeedback: Indstil enheden til at udsende en lyd, når du anvender skærmen, såsom når du
ruller med skærmen m.m.
• Fokuser på talt lyd: Indstil enheden til at skrue ned for medielydstyrken, når enheden
oplæser et element.
• Lydstyrke: Juster lydstyrken for den lyd, der afspilles, når du berører skærmen for at styre
den. Denne funktion er tilgængelig, hvis Lydfeedback er valgt.
189
Tilgængelighed
• Udforsk ved berøring: Indstil enheden til at oplæse elementerne under din finger. Når du
f.eks. trykker på Apps på Startskærmen med fingeren, læser enheden “Applikationer” højt.
Hvis du vil vælge Apps, skal du slippe med fingeren og trykke hurtigt to gange et vilkårligt
sted på skærmen. Du kan flytte den ønskede side ved at rulle skærmen til venstre eller
højre med to fingre. For at lære mere om skærmstyring ved hjælp af funktionen Udforsk
ved berøring henvises der til Kontrollere skærmen med fingerbevægelser for yderligere
oplysninger.
• Rul lister automatisk: Indstil enheden til automatisk at rulle gennem resten af listen, der ikke
ses på skærmen, og oplæse elementerne.
• Valg med ét tryk: Indstil enheden til at åbne det valgte element ved at trykke på det én
gang.
• Start selvstudiet “Udforsk ved berøring”: Se selvstudiet vedrørende brug af funktionen
Udforsk ved berøring.
• Administration af bevægelser: Tildel funktioner, der skal udføres med fingerbevægelser. Se
Konfigurere indstillinger for fingerbevægelser for detaljer.
• Administrer tilpassede etiketter: Se de etiketter, du har tilføjet.
• Fortsæt fra suspension: Vælg en metode, der skal bruges til at genoptage
stemmetilbagemelding.
• Indstillinger for udviklere: Indstil valgmuligheder for applikationsudvikling.
Bruge enheden med skærmen slukket
Indstil enheden til at slukke for skærmen hele tiden, således at indholdet på skærmen forbliver
privat. Skærmen tænder ikke, når du trykker på udvendige knapper eller trykker på skærmen.
Funktioner, der er aktuelt er aktiveret, bliver heller ikke deaktiveret.
Tryk på Indstillinger → Tilgængelighed → Syn på Applikationsskærmen, og marker derefter
Mørk skærm. Du kan aktivere eller deaktivere denne funktion ved at trykke to gange på Tænd/
sluk-knappen.
Brug funktionen til hurtig indtastning
Indstil enheden til at indtaste et tegn, når du slipper med fingeren fra tegnet på tastaturet. Du
kan bruge denne funktion til at indtaste tegn i stedet for at slippe med fingeren og dobbelttrykke
på skærmen.
Tryk på Indstillinger → Tilgængelighed → Syn på Applikationsskærmen, og marker derefter
Hurtigt tastinput.
190
Tilgængelighed
Oplæse adgangskoder
Indstil enheden til at oplæse adgangskoder, når du indtaster adgangskoden, mens TalkBack er
aktiveret. Brug denne funktion til at sikre dig, at du har indtastet den rette adgangskode.
Tryk på Indstillinger → Tilgængelighed → Syn på Applikationsskærmen, og marker derefter
Sig adgangskoder.
Indstille tekst-til-tale-funktioner
Skift indstillingerne for tekst-til-tale-funktioner, der anvendes, når TalkBack er aktiveret, såsom
sprog, hastighed m.m.
Tryk på Indstillinger → Tilgængelighed → Syn → Tekst-til-tale-muligheder på
Applikationsskærmen, og anvend følgende funktioner:
• Samsung tekst-til-tale-program/Google Tekst til tale-indstillinger: Vælg en maskine til
tekst-til-tale-funktionen.
• Talehastighed: Vælg en hastighed for TTS-funktionen.
• Lyt til et eksempel: Som eksempel kan du lytte til den talte tekst. Hvis enheden ikke kan
oplæse eksempler, skal du trykke på → Installér stemmedata for at downloade og
installere stemmedata til tekst-til-tale-funktionen.
• Status for standardsprog: Se status for det aktuelle sprog for tekst-til-tale-funktionen.
Indtaste tekst ved brug af tastaturet
For at få vist tastaturet, skal du trykke på tekstindtastningsfeltet og derefter trykke hurtigt to
gange et vilkårligt sted på skærmen.
Når du trykker på tastaturet med fingeren, oplæser enheden tegnknapperne under din finger.
Når du hører det ønskede tegn, skal du slippe med fingeren for at vælge det. Tegnet indtastes, og
enheden oplæser teksten.
Hvis Hurtigt tastinput ikke er aktiveret, skal du slippe det ønskede tegn med fingeren og
derefter trykke to gange et vilkårligt sted på skærmen. Hvis du vil aktivere den hurtige
indtastningsfunktion skal du trykke på Indstillinger → Tilgængelighed → Syn på
Applikationsskærmen og derefter markere Hurtigt tastinput.
191
Tilgængelighed
Indtastning af yderligere tegn
Tryk og hold en knap nede på tastaturet. Hvis der er ekstra tegn tilgængelige via knappen, vises
et pop op-vindue over tastaturet, der viser tegnene. Træk med fingeren på skærmen, og slip den
derefter, når du hører det ønskede tegn.
Skifte tastaturindtastningssprog
Hvis du vil tilføje indtastningssprog, skal du trykke på Indstillinger → Sprog og input på
Applikationsskærmen. Tryk derefter på Samsung-tastatur → Vælg inputsprog, og vælg derefter
sprog.
For at ændre tastaturindtastningssproget, mens du indtaster tekst, skal du dobbelttrykke på
.
Redigere tekst
Brug den lokale kontekstuelle menu til at flytte markøren eller kopiere og indsætte tekst.
Åbn den lokale kontekstuelle menu ved at trække din finger opad og derefter til højre på
skærmen uden at slippe den. Tryk og hold nede på skærmen, og tegn en cirkel om menuen med
din finger for at udforske menuen. Slip derefter med fingeren, når du hører Skift granularitet.
Tryk på skærmen igen, og tegn en cirkel omkring menuen for at udforske menuerne. Slip derefter
med fingeren, når du hører den ønskede læseenhed.
Når du redigerer tekst, skal du indstille læseenheden til enten ord eller tegn efter behov. I
valgtilstand vælger enheden tekst i henhold til den valgte læseenhed.
Træk din finger opad, nedad, til venstre eller til højre for at lytte til teksten. Når den tekst, du vil
redigere, oplæses, kan du foretage følgende handlinger:
• Slet tekst: Tryk på sletknappen på tastaturet.
• Vælg tekst med valgtilstand: Aktiver valgtilstanden for at vælge og lytte til teksten.
For at aktivere valgtilstanden skal du åbne den lokale kontekstuelle menu og vælge
Markørkontrol → Start markeringstilstanden. Rul til venstre eller højre for at lytte til
teksten før eller efter den aktuelt valgte tekst. For at deaktivere valgtilstanden, skal du åbne
den lokale kontekstuelle menu og vælge Markørkontrol → Afslut markertilstanden.
• Vælg hele teksten: Åbn den lokale kontekstuelle menu, og vælg Markørkontrol → Markér
alle. Al tekst i dokumentet vælges.
192
Tilgængelighed
• Kopiering og beskæring af tekst: Vælg tekst ved hjælp af den lokale kontekstuelle menu.
Åbn derefter den lokale kontekstuelle menu, og vælg Markørkontrol. Vælg Kopiér for at
kopiere den valgte tekst, eller tryk på Klip for at klippe den valgte tekst. Den markerede tekst
kopieres til udklipsholderen.
• Indsætte tekst: Placer markøren det sted, hvor teksten skal indsættes, åbn den lokale
kontekstuelle menu, og vælg derefter Markørkontrol → Indsæt.
Angive tekst via tale
Du kan angive tekst via tale. For at få vist tastaturet, skal du trykke på tekstindtastningsfeltet og
derefter trykke hurtigt to gange et vilkårligt sted på skærmen.
Når du trykker og holder nede, viser enheden et pop op-vindue med tastaturindstillingerne.
Træk med fingeren på skærmen uden at slippe den. Når er valgt, skal du slippe med fingeren.
Sig derefter de ord, du vil indtaste i tekstfeltet. De talte ord vises som tekst på skærmen, og
enheden læser dem højt.
Hvis du vil angive yderligere tekst, skal du vælge mikrofonknappen og sige ordene.
Skifte inputsprog
Når du angiver tekst via tale, skal du vælge Dansk (Danmark) og vælge et sprog for at ændre
inputsproget.
Hvis du vil føje sprog til listen, skal du vælge Dansk (Danmark) → Tilføj flere sprog, fjerne
markeringen af Automatisk og derefter vælge de ønskede sprog.
Læse oplysninger fra dokumenter eller billeder højt
Tag fotos af dokumenter eller visitkort, og udtræk og læs teksten i dem. Enheden læser også
oplysninger om farver og mønstre højt, når du tager fotos af farvede eller mønstrede billeder. Gå
til GALAXY Apps, og download Optisk læser.
Tryk på Optisk læser på Applikationsskærmen.
Vælg → Sprogindstillinger for at vælge de sprog, der skal genkendes.
193
Tilgængelighed
Bruge dokumenttilstand
Standardtilstanden i denne app er dokumenttilstanden. Når du bruger farve-/mønstertilstand,
skal du vælge for at skifte til dokumenttilstand. Hvis du tager fotos af dokumenter i eller
visitkort, viser enheden den udtrukne tekst.
Placer et objekt på en plan flade, og vælg . Når TalkBack er aktiveret, læser enheden automatisk
teksten på skærmen højt, når der er blevet taget et foto.
For at udtrække tekst fra et lagret billede skal du vælge → Indlæs billede.
For at læse teksten på skærmen højt, når TalkBack er deaktiveret, skal du vælge → Tekst-til-tale.
Bruge farve-/mønstertilstand
Hvis du vil bruge farve-/mønstertilstand, skal du aktivere TalkBack.
Vælg for at skifte til farve-/mønstertilstand. I farve-/mønstertilstand viser enheden også
oplysninger om farver og mønstre, når du tager fotos. Enheden identificerer elementer såsom
hyppigt brugte farver og mønstre. Denne tilstand hjælper synshæmmede brugere med at vælge
de ønskede farver eller mønstre.
Optag motivet med enhedens søger, og vælg . Enheden tager et foto og identificerer motivets
farver og mønster. Når enheden er færdig med at identificere motivet, læser enheden automatisk
farve- og mønsteroplysningerne højt.
Resultaterne for farveoplysningerne kan variere, afhængigt af lysforholdene. Sørg for at
tage fotos i farve- og mønstertilstand under gode lysforhold.
Tilpasse skriftstørrelsen
Brug denne funktion til at ændre skriftstørrelsen. Enheden inkluderer diverse skriftstørrelser, der
kan gøre betjeningen mere praktisk for synshæmmede personer. Det er eventuelt ikke muligt at
indstille skriftstørrelsen til Meget stor i visse apps.
Tryk på Indstillinger → Tilgængelighed → Syn → Skriftstørrelse på Applikationsskærmen.
194
Tilgængelighed
Forstørre skærmen
Brug denne funktion til at forstørre skærmen og zoome ind på et bestemt område.
Tryk på Indstillinger → Tilgængelighed → Syn → Bevægelser til forstørrelse på
Applikationsskærmen, og træk derefter kontakten Bevægelser til forstørrelse til højre.
• Zoom ind og ud: Tryk hurtigt tre gange på skærmen for at zoome ind på et bestemt område.
Tryk hurtigt tre gange på skærmen igen for at vende tilbage.
• Udforsk skærmen ved at rulle: Brug to fingre til at rulle gennem den forstørrede skærm.
• Justering af zoomforholdet: Tryk på skærmen med to fingre på den forstørrede skærm. Spred
derefter de to fingre fra hinanden, eller knib dem sammen for at justere forholdet.
• Tastaturer på skærmen kan ikke forstørres.
• Når denne funktion er aktiveret, kan ydeevnen for nogle apps som f.eks. Telefon og
Lommeregner blive påvirket.
Indstille meddelelsespåmindelser
Brug denne funktion til at varsle dig, når du ikke har kontrolleret dine meddelelser inden for et
givet interval.
Tryk på Indstillinger → Tilgængelighed → Syn → Informationspåmindelse på
Applikationsskærmen, og træk derefter kontakten Informationspåmindelse til højre.
For at indstille et interval mellem påmindelser, skal du trykke på Påmindelsesinterval.
Vise skærmfarver negativt
Brug denne funktion til at forbedre skærmsynligheden og hjælpe brugere til nemmere at
genkende tekst på skærmen. Når denne funktion er aktiveret, viser enheden et negativt billede,
der viser farverne modsat på skærmen. Visning af farver omvendt øger kontrasten mellem sort
og hvid.
Tryk på Indstillinger → Tilgængelighed → Syn på Applikationsskærmen, og marker derefter
Negative farver.
195
Tilgængelighed
Farvejustering
Brug denne funktion til at justere, hvordan farver vises på skærmen, hvis du har svært ved at
skelne farver fra hinanden. Enheden ændrer farverne til mere genkendelige farver.
1 Tryk på Indstillinger → Tilgængelighed → Syn → Farvejustering på Applikationsskærmen.
2 Træk herefter kontakten Farvejustering til højre.
3 Tryk på START.
4 Arranger farvefelterne efter lighed ved at starte fra basefarven.
5 Tryk på KLAR, når du er færdig med at justere farverne.
Hvis du kan skelne farverne fra hinanden, behøver du ikke foretage yderligere justeringer.
6 Hvis farverne stadig er svære at skelne fra hinanden, kan du trykke på Kamera eller Billede.
7 Træk farvejusteringsbjælken til venstre eller højre, og tryk på KLAR.
Hvis du vil justere farven igen, skal du trykke på → Justér farve.
Indstille kameralys for meddelelser
Indstil kameralyset til at blinke, når du får indgående opkald, nye beskeder eller meddelelser.
Tryk på Indstillinger → Tilgængelighed → Hørelse på Applikationsskærmen, og marker
derefter Flashmeddelelse.
Deaktivere alle lyde
Indstil enheden til at deaktivere alle lyde, såsom medielyde, herunder den opkaldende persons
stemme under et opkald.
Tryk på Indstillinger → Tilgængelighed → Hørelse på Applikationsskærmen, og marker
derefter Deaktivér alle lyde.
196
Tilgængelighed
Tilpasning af indstillinger for billedtekst
Samsung-billedtekst
Tryk på Indstillinger → Tilgængelighed → Hørelse → Samsung-undertekster (CC) på
Applikationsskærmen, og træk derefter kontakten Samsung-undertekster (CC) til højre.
Brug følgende funktioner:
• Tekstjustering: Skift positionen for billedteksten.
• Skrifttype: Skift skrifttypen.
• Skriftstørrelse: Skift skriftstørrelsen.
• Kant: Skift kanten på underteksten.
• Skrifttype: Juster gennemsigtigheden, og skift farve på teksten.
• Baggrundsfarve: Juster gennemsigtigheden, og skift farve på hele billedtekstboksens
baggrund.
• Vindue med undertekster: Juster gennemsigtigheden, og skift farve på billedtekstvinduet.
Google-undertekster
Tryk på Indstillinger → Tilgængelighed → Hørelse → Google-undertekster (CC) på
Applikationsskærmen, og træk derefter kontakten Google-undertekster (CC) til højre.
Brug følgende funktioner:
• Sprog: Vælg et sprog til billedteksterne.
• Tekststørrelse: Skift skriftstørrelsen.
• Billedtekststil: Rediger billedteksternes skrifttype.
Justere lydbalancen
Indstil enheden til at justere lydbalancen, når du bruger et dobbelt headset.
For at justere lydbalancen skal du slutte et dobbelt headset til enheden. Tryk på Indstillinger →
Tilgængelighed → Hørelse → Lydbalance på Applikationsskærmen. Træk justeringsbjælken til
venstre eller højre, juster lydbalancen, og tryk derefter på ANGIV.
197
Tilgængelighed
Bruge monolyd
Indstil enheden til at aktivere monolyd, når du lytter til lyd med én øreprop. Du kan bruge denne
tilstand, hvis du er hørehæmmet, eller i situationer hvor en enkelt øreprop er mere praktisk.
Tryk på Indstillinger → Tilgængelighed → Hørelse på Applikationsskærmen, og marker
derefter Monolyd.
Bruge babyalarm
Indstil enheden til at registrere en grædende baby og vibrere for at give dig besked.
Tryk på Indstillinger → Tilgængelighed → Hørelse → Babygrådsdetektor på
Applikationsskærmen, og træk derefter kontakten Babygrådsdetektor til højre.
Tryk på for at aktivere lydregistreringsfunktionen. Når enheden registrerer lyde, vibrerer den.
Hvis du vil indstille enheden til at blinke med kameralyset ved registrering af lyd, skal du trykke
på → Indstillinger og derefter markere Flashmeddelelse.
Bruge autovibrer ved lyd
Indstil enheden til at vibrere, når der afspilles lyde i downloadede apps såsom spil.
Tryk på Indstillinger → Tilgængelighed → Hørelse på Applikationsskærmen, og marker
derefter Autovibrér ved lyd.
Ikke alle apps understøtter denne funktion.
198
Tilgængelighed
Bruge hjælpemenuer
Vise hjælpegenvejsikonet
Indstil enheden til at vise genvejsikonet for hjælp. Du kan bruge ikonet til at få adgang til apps,
funktioner og indstillinger ved at trykke på hjælpemenuerne i ikonet. Betjen enheden ved at
trykke på hjælpemenuer i ikonet uden at udforske skærmen. Når denne funktion er startet, er
Tilstanden Enkelt tryk aktiveret.
1 Tryk på Indstillinger → Tilgængelighed → Færdighed og interaktion → Asssistentmenu
på Applikationsskærmen.
2 Træk kontakten Assistentmenu til højre.
Hjælpegenvejsikonet vises nederst til højre på skærmen.
3 Tryk på Styrende hånd for at flytte hjælpegenvejsikonet til en bekvem placering.
Åbne hjælpemenuer
Hjælpegenvejsikonet vises som et flydende ikon, der giver nem adgang hjælpemenuerne fra en
hvilken som helst skærm.
Når du trykker på hjælpegenvejsikonet, forstørres ikonet en smule og viser de tilgængelige
menuer. Tryk på pil op eller ned for at gå til andre paneler eller rulle skærmen op eller ned for at
vælge andre menuer.
Bruge markøren
Tryk på Markør på hjælpemenuen. En markør og et berøringsområde, hvor markøren kan styres,
vises på skærmen. Du kan betjene skærmen med små fingerbevægelser på berøringsområdet.
Træk derefter fingeren over det berøringsfølsomme område for at bevæge markøren. Du kan
også trykke på skærmen for at vælge elementer under markøren.
Brug følgende funktioner:
• /
: Vælg et element, eller rul til venstre eller højre på skærmen.
• /
: Rul op eller ned på skærmen.
• : Flyt berøringsområdet til en anden placering.
• : Luk berøringsområdet.
199
Tilgængelighed
Hvis du vil ændre markørindstillingerne, skal du trykke på Indstillinger → Tilgængelighed
→ Færdighed og interaktion → Assistentmenu på Applikationsskærmen, trække kontakten
Assistentmenu til højre og derefter bruge indstillingerne under Indst. for pegefelt og markør.
Bruge udvidede hjælpemenuer
Indstil enheden til at vise udvidede hjælpemenuer for udvalgte apps. Når du f.eks. starter
Beskeder, vises der søge- og skrivefunktioner på hjælpemenuen.
Tryk på Indstillinger → Tilgængelighed → Færdighed og interaktion → Assistentmenu →
Assistent plus på Applikationsskærmen, træk kontakten Assistent plus til højre, og vælg derefter
apps.
Rediger hjælpemenuer
Du kan bruge denne funktion til at redigere menuer på genvejsikonet for hjælp.
Tryk på Indstillinger → Tilgængelighed → Færdighed og interaktion → Assistentmenu på
Applikationsskærmen, træk kontakten Assistentmenu til højre, og tryk derefter på Redigér. Tryk
på eller for at tilføje eller slette menuer.
Tænde for skærmen med lufthåndbevægelsesfunktionen
Brug luft-håndbevægelsesfunktionen til at aktivere skærmen ved at bevæge hånden over
sensoren øverst på enheden. Du kan tænde for skærmen uden at trykke på en knap. Når du
bruger denne funktion, skal du placere enheden på en plan flade eller holde den fast, så den ikke
bevæger sig.
Tryk på Indstillinger → Tilgængelighed → Færdighed og interaktion → Luftvækning på
Applikationsskærmen, og træk derefter kontakten Luftvækning til højre.
Indstillinger for forsinkelse af tryk og hold
Indstil genkendelsestiden for at trykke og holde nede på skærmen.
Tryk på Indstillinger → Tilgængelighed → Færdighed og interaktion → Tryk og holdforsinkelse på Applikationsskærmen, og vælg en indstilling.
200
Tilgængelighed
Bruge tilstand for interaktionsstyring
Aktiver tilstanden for interaktionsstyring for at begrænse enhedens reaktion på indtastninger,
mens der anvendes apps. Brug denne tilstand, hvis du vil give andre begrænset adgang til og
kontrol over dine medier eller data.
1 Tryk på Indstillinger → Tilgængelighed → Færdighed og interaktion →
Interaktionskontrol på Applikationsskærmen.
2 Træk kontakten Interaktionskontrol til højre.
3 Tryk og hold nede på Startskærmknappen og Lydstyrkeknappen samtidigt, mens der
anvendes en app.
4 Juster størrelsen på rammen eller tegn en linje rundt om et område, du vil begrænse.
5 Tryk på KLAR.
Enheden viser det begrænsede område. Hvis du trykker på skærmen eller på knapper, såsom
Startknappen, vil de ikke virke i dette område.
For at deaktivere tilstanden for interaktionsstyring skal du trykke på Startknappen og
Lydstyrkeknappen samtidigt og holde dem nede.
Besvare eller afslutte opkald
Indstil metode til at besvare eller afslutte opkald.
Tryk på Indstillinger → Tilgængelighed → Besvare og afslutte opkald på
Applikationsskærmen.
Brug følgende funktioner:
• Tryk på Starttasten: Indstil enheden til at besvare opkald, når du trykker på Startknappen.
• Bruge stemmekommandoer: Indstil enheden til at besvare et indgående opkald ved brug
af stemmekommandoer.
• Vinkende hånd over enhed: Når du modtager et opkald, skal du bevæge din hånd mod
venstre og derefter mod højre foran sensoren for at besvare opkaldet.
• Tryk på tænd/sluk-tast: Indstil enheden til at afslutte opkald, når du trykker på Tænd/slukknappen.
201
Tilgængelighed
Bruge enkelt tryk-tilstand
Indstil enheden til at kontrollere indgående opkald eller meddelelser ved at trykke på knappen i
stedet for at trække den. Når der lyder en alarm, eller der modtages et opkald, skal du trykke på
knappen for at stoppe alarmen eller besvare opkaldet i stedet for at trække knappen.
Tryk på Indstillinger → Tilgængelighed på Applikationsskærmen, og marker derefter
Tilstanden Enkelt tryk.
Konfigurere tilgængelighedsindstillinger
Gemme tilgængelighedsindstillinger i en fil
Eksporter de aktuelle tilgængelighedsindstillinger i en fil.
Tryk på Indstillinger → Tilgængelighed → Adm. tilgængelighed → Importér/
Eksportér på Applikationsskærmen, vælg en eksportindstilling, og tryk derefter på OK.
Tilgængelighedsindstillingsfilen lagres på det valgte sted på enheden.
Importere en tilgængelighedsindstillingsfil
Importer en tilgængelighedsindstillingsfil, og opdater de aktuelle indstillinger.
Tryk på Indstillinger → Tilgængelighed → Adm. tilgængelighed → Importér/Eksportér på
Applikationsskærmen, og vælg derefter en importindstilling. Vælg en fil, der skal importeres, og
tryk på UDFØRT → OK. Tilgængelighedsindstillingerne overføres i henhold til den importerede
fil.
Dele tilgængelighedsindstillingsfiler
Del tilgængelighedsindstillingsfiler med andre via e-mail, Wi-Fi Direct, Bluetooth og andet.
Tryk på Indstillinger → Tilgængelighed → Adm. tilgængelighed → Del via på
Applikationsskærmen. Vælg derefter tilgængelighedsfiler, og tryk på UDFØRT. Vælg en
delingsmetode, og følg vejledningen på skærmen for at dele filerne.
Se tilgængelighedstjenester
Se de tilgængelighedstjenester, der er installeret på enheden.
Tryk på Indstillinger → Tilgængelighed på Applikationsskærmen, og få vist listen over mulige
tilgængelighedstjenester i Tjenester.
202
Tilgængelighed
Bruge andre nyttige funktioner
• Bruge S Voice: Du kan bruge S Voice til at udføre forskellige funktioner ved hjælp af
stemmekommandoer. Start S Voice og foretag opkald, send meddelelser og vis opgaver. Se
S Voice for detaljer.
• Søge via stemme: Brug stemmekommandoer til at søge efter websideindhold. Brug
denne funktion, når du bevæger dig og ikke kan bruge hænderne til at indtaste tekst. Se
Stemmesøgning for detaljer.
• Bruge informationspanelet: Træk statusbjælken nedad for at åbne informationspanelet.
Du kan se ubesvarede opkald og nye beskeder og justere lysstyrke m.v. Se Paneler til
informationer og hurtigindstillinger for detaljer.
• Skifte til Nem tilstand: Nem tilstand bruger et enklere layout og større ikoner, så funktionerne
er lettere at bruge. Du kan tilføje hyppigt anvendte apps eller genveje til Startskærmen for at
få lettere adgang. Se Skifte til Nem tilstand for detaljer.
• Bruge kontrolbevægelser: Styr enheden med håndfladebevægelser eller bevægelser. Se
Styre bevægelser for detaljer.
• Bruge fingerscanneren: Registrer dine fingeraftryk med henblik på at låse enheden op eller
bekræfte adgangskoden til Samsung account. Se Fingerscanner for detaljer.
• Bruge biltilstand: Styr enheden til at udføre forskellige funktioner ved hjælp af
stemmekommandoer under kørsel. Du kan modtage indgående opkald, se meddelelser og
lytte til musik uden at berøre enheden. Se Biltilstand for detaljer.
• Bruge diktafon: Optag eller afspil stemmenotater. Se Diktafon for detaljer.
203
Fejlsøgning
Før du kontakter et af Samsungs servicecentre, kan du forsøge en af nedenstående løsninger.
Nogle situationer er muligvis ikke relevante for din enhed.
Når du tænder for eller bruger enheden, bliver du bedt om at indtaste
én af følgende koder:
• Adgangskode: Når enhedens låsefunktion er slået til, skal du indtaste den adgangskode, som
du har valgt for enheden.
• PIN-kode: Første gang du bruger enheden, eller hvis tvungen angivelse af PIN-kode er slået
til, skal du indtaste den PIN-kode, der fulgte med SIM- eller USIM-kortet. Du kan deaktivere
denne funktion ved hjælp af menuen Lås SIM-kort.
• PUK-kode: Dit SIM- eller USIM-kort er blokeret. Det skyldes som regel, at du har indtastet
en forkert PIN-kode flere gange. Du skal indtaste den PUK-kode, du har fået af tjenesteudbyderen.
• PIN2-kode: Når du vælger en menu, der kræver PIN2-kode, skal du indtaste den PIN2-kode,
der fulgte med SIM- eller USIM-kortet. Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til din
tjenesteudbyder.
Enheden viser fejlmeddelelser vedrørende netværk eller tjenester
• Når du befinder dig i områder med et svagt signal eller dårlig modtagelse, kan du opleve
udfald. Find et andet område, og prøv igen. Når du skifter til et andet område, kan der vises
flere fejlmeddelelser.
• Nogle funktioner kræver abonnement. Kontakt din tjenesteudbyder for at få flere
oplysninger.
Din enhed tænder ikke
• Når batteriet er totalt afladet, kan din enhed ikke tænde. Oplad batteriet helt, før du tænder
enheden.
• Batteriet er måske ikke isat korrekt. Sæt batteriet i igen.
• Tør de guldfarvede kontakter af, og sæt batteriet i igen.
204
Fejlsøgning
Den berøringsfølsomme skærm reagerer langsomt eller utilsigtet
• Hvis du sætter et beskyttelsescover eller tilbehør på den berøringsfølsomme skærm,
fungerer den berøringsfølsomme skærm muligvis ikke korrekt.
• Hvis du har handsker på, hvis dine hænder ikke er rene, når du rører den berøringsfølsomme
skærm, eller hvis du trykker på skærmen med skarpe genstande eller dine fingerspidser, kan
der opstå fejl på den berøringsfølsomme skærm.
• Der kan opstå fejl på den berøringsfølsomme skærm under fugtige forhold, eller hvis den
udsættes for vand.
• Genstart enheden for at fjerne eventuelle midlertidige softwarefejl.
• Kontroller, at enhedens software er opgraderet til den nyeste version.
• Hvis den berøringsfølsomme skærm er ridset eller beskadiget, bør du kontakte et af
Samsungs servicecentre.
Enheden går i baglås eller har alvorlige fejl
Hvis enheden fryser eller er gået i baglås, kan det være nødvendigt at lukke apps eller
sætte batteriet i igen og tænde enheden for at få den til at fungere korrekt. Hvis enheden
er gået i baglås og ikke reagerer, skal du trykke og holde nede på Tænd/sluk-knappen og
Lydstyrkeknappen samtidigt i over 7 sekunder for at genstarte enheden.
Hvis det ikke løser problemet, skal du nulstille enheden til fabriksstandarder. Tryk på Indstillinger
→ Backup og nulstil → Nulstil til fabriksstandard → NULSTIL ENHED → SLET ALLE på
Applikationsskærmen. Før du udfører nulstilling til fabriksstandard, skal du huske at lave
sikkerhedskopier af alle vigtige data, der er gemt på enheden.
Hvis problemet stadig ikke er løst, bør du kontakte et af Samsungs servicecentre.
Opkald får ikke forbindelse
• Sørg for, at du har forbindelse til det korrekte mobilnetværk.
• Sørg for, at du ikke har aktiveret opkaldsspærring for det pågældende telefonnummer.
• Sørg for, at du ikke har aktiveret opkaldsspærring for det indgående telefonnummer.
Andre kan ikke høre dig under et opkald
• Sørg for, at du ikke dækker for den indbyggede mikrofon.
• Sørg for, at mikrofonen er tæt på din mund.
• Kontroller, at et eventuelt headset er tilsluttet korrekt.
205
Fejlsøgning
Der er ekko på lyden under et opkald
Juster lydstyrken ved at trykke på Lydstyrkeknappen, eller find et andet område.
Mobilnetværket eller internettet bliver ofte afbrudt, eller lydkvaliteten
er dårlig
• Sørg for, at du ikke blokerer enhedens interne antenne.
• Når du befinder dig i områder med et svagt signal eller dårlig modtagelse, kan du opleve
udfald. Der kan være problemer med forbindelsen på grund af tjenesteudbyderens
basisstation. Find et andet område, og prøv igen.
• Når du bruger enheden, mens du er i bevægelse, kan trådløse netværkstjenester blive
deaktiveret på grund af problemer med tjenesteudbyderens netværk.
Batteriikonet er tomt
Batteriet er ved at løbe tør for strøm. Oplad eller udskift batteriet.
Batteriet lader ikke ordentligt op (for opladere godkendt af Samsung)
• Sørg for, at opladeren er tilsluttet korrekt.
• Hvis batterikontakterne er snavsede, vil batteriet muligvis ikke blive opladet korrekt, eller
enheden kan slukke. Tør begge guldfarvede kontakter af, og prøv at oplade batteriet igen.
• Batterierne i visse enheder kan ikke udskiftes af brugeren. Besøg et af Samsungs
servicecentre for at få batteriet udskiftet.
Batteriet tømmes hurtigere, end da du oprindelig købte det
• Når du udsætter batteriet for ekstrem varme eller kulde, kan brugstiden for en opladning
blive reduceret.
• Batteriforbruget øges, når du bruger beskedfunktioner eller bestemte apps som f.eks. spil
eller internettet.
• Batteriet har en begrænset holdbarhed, og brugstiden for opladninger vil blive kortere med
tiden.
206
Fejlsøgning
Enheden føles varm
Når du bruger apps, der kræver mere strøm, eller bruger apps på enheden i længere tid ad
gangen, kan enheden føles varm. Dette er normalt og bør ikke påvirke enhedens levetid eller
ydelse.
Der vises fejlmeddelelser, når du starter kameraet
Din enhed skal have tilstrækkelig ledig hukommelse og batteristrøm for at bruge kameraappen.
Hvis du får fejlmeddelelser, når du starter kameraet, kan du prøve følgende:
• Oplad batteriet, eller udskift det med et batteri, der er fuldt opladet.
• Frigør hukommelse ved at overføre filer til en computer eller slette nogle filer fra enheden.
• Genstart enheden. Hvis du stadig har problemer med kameraappen efter at have prøvet
disse tip, bør du kontakte et af Samsungs servicecentre.
Kvaliteten af fotos er dårligere end i eksemplet
• Kvaliteten af dine fotos kan variere, afhængigt af omgivelserne og af de fototeknikker, du
benytter.
• Hvis du tager billeder i mørke områder, om natten eller inden døre, kan der forekomme
billedstøj, eller billederne kan være ude af fokus.
Der vises fejlmeddelelser, når du åbner multimediefiler
Hvis du modtager fejlmeddelelser, eller multimediefilerne ikke afspilles, når du åbner dem på
enheden, kan du prøve følgende:
• Frigør hukommelse ved at overføre filer til en computer eller slette nogle filer fra enheden.
• Sørg for, at musikfilen ikke er beskyttet med DRM (Digital Rights Management). Hvis filen er
DRM-beskyttet, skal du kontrollere, at du har den nødvendige licens eller nøgle til at afspille
filen.
• Sørg for, at filformaterne understøttes af enheden. Hvis et filformat ikke understøttes, f.eks.
DivX eller AC3, skal du installere en app, der understøtter det. For at se de filformater din
enhed understøtter, kan du besøge www.samsung.com.
207
Fejlsøgning
• Din enhed understøtter fotos og videoer, der er optaget med enheden. Fotos og videoer, der
er optaget med andre enheder, vil muligvis ikke fungere korrekt.
• Din enhed understøtter multimediefiler, der er godkendt af din netværkstjenesteudbyder
eller udbyderne af yderligere tjenester. Visse former for indhold, der distribueres på
internettet, f.eks. ringetoner, videoer eller baggrunde, vil muligvis ikke fungere korrekt.
En anden Bluetooth-enhed registreres ikke
• Sørg for, at den trådløse Bluetooth-funktion er aktiveret på din enhed.
• Sørg for, at den trådløse Bluetooth-funktion er aktiveret på den enhed, du vil oprette
forbindelse til.
• Sørg for, at din enhed og den anden Bluetooth-enhed er inden for den maksimale Bluetoothrækkevidde (10 m).
Hvis ovenstående tip ikke løser problemet, bør du kontakte et af Samsungs servicecentre.
Der etableres ikke forbindelse, når du slutter enheden til en computer
• Sørg for, at det USB-kabel, du bruger, er kompatibelt med din enhed.
• Sørg for, at du har installeret den korrekte og opdaterede driver på din computer.
• Hvis du bruger Windows XP, skal du kontrollere, at du har Windows XP Service Pack 3 eller
nyere installeret på computeren.
• Kontroller, at du har Samsung Kies eller Windows Media Player 10 eller nyere installeret på
computeren.
Din enhed kan ikke finde din aktuelle placering
GPS-signaler kan blive forstyrret i nogle områder, f.eks. inden døre. Indstil enheden til at bruge
Wi-Fi eller et mobilt netværk til at finde din aktuelle placering i disse situationer.
208
Fejlsøgning
Data, der er lagret på enheden, er gået tabt
Tag altid sikkerhedskopier af alle vigtige data, der er gemt på enheden. Ellers kan du ikke
gendanne data, der bliver beskadiget eller går tabt. Samsung er ikke ansvarlig for tab af data, der
gemmes på enheden.
Der vises en lille åbning rundt om ydersiden af enhedens kabinet
• Denne åbning er en nødvendig produktionsfunktion og kan medføre en minimal bevægelse
eller vibration af delene.
• Som tiden går, kan friktion mellem delene forårsage, at denne åbning udvides en smule.
209
Behøver du hjælp, eller har du spørgsmål, er du
velkommen til at klikke ind på www.samsung.dk.
Klik på "SUPPORT" => "Hjælp & fejlfinding",
og vælg derefter produktgruppe og type.
Alternativt kan du ringe til supporten på telefon
70 70 19 70.
Ophavsret
Ophavsret © 2015 Samsung Electronics
Denne guide er beskyttet af internationale love om ophavsret.
Ingen del af denne guide må uden forudgående skriftlig tilladelse fra Samsung Electronics
reproduceres, distribueres, oversættes eller overføres i nogen form eller på nogen måde,
elektronisk eller mekanisk, herunder ved fotokopiering, optagelse eller lagring i et søgesystem
eller informationslager.
Varemærker
• SAMSUNG og SAMSUNG-logoet er registrerede varemærker tilhørende Samsung Electronics.
• Bluetooth® er et internationalt registreret varemærke tilhørende Bluetooth SIG, Inc.
• Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi CERTIFIED Passpoint™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi
CERTIFIED™ og Wi-Fi-logoet er registrerede varemærker tilhørende Wi-Fi Alliance.
• Alle andre varemærker og ophavsrettigheder tilhører de respektive ejere.
Download PDF

advertising