Samsung | SM-G900F | Samsung SM-G900F Bruksanvisning (Lollipop)

SM-G900F
Bruksanvisning
Swedish. 01/2015. Rev.1.0
www.samsung.com
Innehållsförteckning
Läs detta först
Personanpassning
38
38
41
42
42
43
43
Komma igång
8Enhetslayout
10Knappar
11 Förpackningens innehåll
12 Sätta i SIM- eller USIM-kort och batteri
15 Ladda batteriet
18 Sätta i ett minneskort
20 Slå på och av enheten
20 Hålla i enheten
21 Låsa eller låsa upp enheten
Växla till enkelt läge
Hantera hem- och programskärmarna
Ändra skärmlåsningsmetod
Ställa in bakgrund
Byta ringsignal
Ställa in konton
Flytta kontakter från andra enheter till
din enhet
Nätverksanslutning
45
45
47
47
48
Grunder
22 Använda pekskärmen
25Indikatorikoner
26 Paneler för aviseringar och
snabbinställningar
28 Hem- och programskärmarna
31 Öppna program
31 Installera eller avinstallera program
33 Ange text
36 Använda energibesparingsfunktionen
37 Visa hjälpinformation
Ansluta till ett mobilt nätverk
Ansluta till ett Wi-Fi-nätverk
Använda Download booster
Använda Smart nätverksbyte
Dela internet mellan enheter och
använda mobila hotspots
Rörelser och
användningsfunktioner
50 Kontrollera rörelser
54Luftvy
54 Flera fönster
58Verktygslåda
59Enhandsåtgärd
60 Öka pekskärmens känslighet
2
Innehållsförteckning
Telefon
Galleri
61 Ringa samtal
64 Ta emot samtal
65 Under ett telefonsamtal
85 Visa innehåll på enheten
87 Ändra innehåll på enheten
Internet och SNS
Kontakter
90Internet
91Chrome
91Hangouts
91ChatON
66 Lägga till kontakter
66 Hantera kontakter
Meddelanden och e-post
S Health
68Meddelanden
70E-post
71Gmail
92 Om S Health
93 Starta S Health
94 Anpassa huvudskärmen för S Health
95 Använda menyerna i S Health
96Stegräkning
97 Registrera träningsinformation
103 Registrera matintag
104 Använda ytterligare menyer
Kamera
72
74
74
76
76
77
79
80
82
82
83
84
Ta foton eller spela in videor
Använda HDR-effekten (fyllig ton)
Använda läget selektivt fokus
Starta kameran från låsskärmen
Använda fotoläget
Använda läget foto och mer
Använda läget Dubbel kamera
Använda läget Virtuell tur
Använda filtereffekter
Använda zoomfunktionen
Använda läget för fjärrsökare
Ändra kamerainställningar
Röstfunktioner
105 S Voice
107Röstinspelning
109Röstsökning
109Billäge
3
Innehållsförteckning
Multimedia
140Förstoringsglas
140Maps
141Memo
142 Mina filer
114Musik
116Video
117YouTube
118Flipboard
118Google+
118Foton
119 Play Spel
119 Play Musik
119 Play Tidningskiosk
Ansluta till andra enheter
143NFC
145Bluetooth
148 S Beam
149Snabbanslut
153 Smart Remote
156 Screen Mirroring
158 Använda funktionen för mobil utskrift
Säkerhet
120Fingerläsare
123Sekretessläge
Enhets- och datahantering
Trygghet
159 Uppgradera enheten
160 Överföra filer mellan din enhet och en
dator
161 Säkerhetskopiera och återställa data
162 Göra en dataåterställning
125Nödläge
127 Skicka hjälpmeddelanden
128 Avisering om svåra väderförhållanden
(Geo-nyheter)
Inställningar
Verktyg
163 Om Inställningar
163Snabbinställningar
163Nätverksanslutningar
167 Anslut och dela
168 Ljud & display
172Personifiering
173Rörelse
130 S Finder
131 S Kalender
133Kalkylator
134Klocka
135 Google Drive
135Dropbox
136Google
137Barnläge
4
Innehållsförteckning
174 Användare och säkerhetskopiering
175System
181Program
181 Google Inställningar
Tillgänglighet
182Tillgänglighet
183 Använda hemknappen för att öppna
tillgänglighetsmenyer
183TalkBack
194 Ändra teckenstorlek
195 Förstora skärmen
195 Ställa in aviseringspåminnelser
195 Kasta om bildskärmsfärgerna
196Färgjustering
196 Ställa in blixtavisering
196 Stänga av alla ljud
197 Anpassa textningsinställningar
197 Justera ljudbalansen
198 Använda monoljud
198 Använda babyvakten
198 Använda automatisk haptik
199 Använda assistentmenyer
200 Slå på skärmen med luftgestfunktionen
200 Ställa in alternativ för fördröjning för
tryck och håll nedtryckt
201 Använda läget för interaktionskontroll
201 Besvara eller avsluta samtal
202 Använda enkel tryckning
202 Konfigurera inställningar för
tillgänglighet
203 Använda andra användbara funktioner
Felsökning
5
Läs detta först
Den här enheten erbjuder mobil kommunikation och medietjänster med Samsungs senaste
standard och tekniska expertis. Den här bruksanvisningen och den information som finns
tillgänglig på www.samsung.com innehåller information om enhetens olika funktioner.
• Läs handboken noggrant innan du använder enheten så att du använder den på ett säkert
och riktigt sätt.
• Beskrivningarna bygger på enhetens fabriksinställningar.
• Delar av innehållet kan skilja sig från din enhet beroende på region, tjänsteleverantör och
enhetens programvara.
• Innehåll (högkvalitativt innehåll) som kräver hög processor- och RAM-användning påverkar
enhetens övergripande prestanda. Program som är kopplade till innehållet kanske inte
fungerar som de ska beroende på enhetens specifikationer och den miljö de används i.
• Samsung ansvarar inte för prestandaproblem som orsakas av program som tillhandahålls av
andra leverantörer än Samsung.
• Samsung är inte ansvarigt för prestandaproblem eller inkompatibilitet som orsakas av
att användaren ändrar registerinställningar eller operativsystemets programvara. Om du
försöker anpassa operativsystemet kan det göra att enheten inte fungerar som den ska eller
att programmen inte fungerar som de ska.
• Programvara, ljudkällor, bakgrundsbilder, bilder och andra media som finns i enheten
är licensierade för begränsad användning. Att extrahera och använda detta material för
kommersiella syften eller andra syften utgör ett brott mot upphovsrättslagstiftningen.
Användarna ansvarar helt för olaglig användning av media.
• Ytterligare kostnader kan tillkomma för datatjänster, till exempel
snabbmeddelandehantering, överföring och nedladdning, automatisk synkronisering
och användning av platstjänster. Välj en lämplig dataavgiftsplan för att undvika ytterligare
kostnader. Kontakta din tjänsteleverantör för att få mer information.
• Standardprogram som medföljer enheten uppdateras och kan utan förvarning sluta stödjas.
Om du har frågor om ett program som medföljer enheten, ska du kontakta ett Samsungservicecenter. Vad gäller användarinstallerade program ska du kontakta tjänsteleverantören.
• Ändringar i enhetens operativsystem eller installation av programvaror från inofficiella källor
kan leda till att enheten inte fungerar på rätt sätt och till att data skadas eller förloras. Dessa
åtgärder utgör överträdelser av ditt licensavtal för Samsung och gör garantin ogiltig.
6
Läs detta först
Instruktionsikoner
Varning: Situationer som kan leda till att du skadar dig eller att andra skadar sig
Var försiktig!: Situationer som kan leda till skador på enheten eller annan utrustning
Observera: Kommentarer, användningstips eller tilläggsinformation
7
Komma igång
Enhetslayout
Infraröd lampa
Närhets-/ljus-/gestsensor
Aviseringslampa
Främre kamera
Öronhögtalare
Strömknapp
Pekskärm
Hemknapp
Bakåtknapp
Knapp för senaste
programmen
Flerfunktionsuttag
Mikrofon
Uttag för headset
Mikrofon
GPS-antenn
Bakre kamera
Volymknapp
Fotolampa
Bakstycke
NFC-antenn
(på batteriet)
Högtalare
Huvudantenn
8
Komma igång
• Täck inte över antennområdet med händerna eller andra föremål. Det kan leda till
problem med anslutningen eller till att batteriet urladdas.
• Använd inte skärmskydd. Det kan leda till att sensorn inte fungerar som den ska.
Bevara vatten- och dammskydd
Skador kan uppstå om vatten eller damm kommer in i enhetens inre. Följ tipsen nedan för att
undvika skador på enheten och för att bevara dess vatten- och dammskydd.
• Sänk inte ned enheten i vatten djupare än 1 m och håll den inte under vattenytan i längre än
30 minuter.
• Se till att bakstycket och locket till flerfunktionsuttaget är ordentligt stängda och täta.
Annars skyddar de inte mot vatten och damm.
• Sänk inte ner enheten i vatten under några längre tidsperioder.
• Enheten får inte utsättas för vatten som rör sig med stor kraft, t.ex. rinnande vatten från en
kran, havsvågor eller vattenfall.
• Öppna inte bakstycket eller locken på enheten när den befinner sig i vatten eller i mycket
fuktiga miljöer, som t.ex. en swimmingpool eller ett badrum.
• Du bör inte öppna bakstycket med våta händer eller när själva enheten är blöt.
• Gummiförseglingen på bakstycket är en viktig komponent för enheten. Var försiktig
när du öppnar bakstycket så att du inte skadar gummiförseglingen. Försäkra dig om att
gummiförseglingen är fri från smuts, t.ex. sand eller damm, så att inga skador kan uppstå på
enheten.
• Ta inte bort eller lösgör locket för flerfunktionsuttaget från enheten.
• Om enheten utsätts för vanligt vatten ska du torka den noggrant med en ren, torr
trasa. Om enheten utsätts för någon annan vätska än vanligt vatten ska du omedelbart
skölja av den med vanligt vatten och torka den noggrant med en ren, torr trasa. Om
du inte sköljer av enheten med vanligt vatten kanske enheten slutar fungera eller får
missfärgningar.
• Bakstycket och locket till flerfunktionsuttaget kan lossna om enheten tappas eller utsätts
för stötar. Kontrollera att alla lock och bakstycket är korrekt inriktade och sluter tätt.
9
Komma igång
• Om enheten har sänkts ned i vatten eller om mikrofonen eller högtalaren är blöt hörs
ljudet eventuellt inte tydligt under ett samtal. Se till att mikrofonen eller högtalaren är ren
och torr genom att torka av den med en torr trasa.
• Enhetens vattentåliga utformning gör att den vibrerar något under vissa omständigheter.
Vibrationer under dessa omständigheter, t.ex. när volymnivån är hög, är normalt och
påverkar inte enhetens prestanda.
• Pekskärmen och andra funktioner fungerar eventuellt inte korrekt om enheten används i
vatten eller andra vätskor.
• Enheten har testats i en kontrollerad miljö och blivit certifierad att skydda mot vatten
och damm i specifika situationer (uppfyller klassifikationskraven IP67 i enlighet med den
internationella standarden IEC 60529 – Degrees of Protection provided by Enclosures
[IP Code]; testförhållanden: 15–35 °C, 86–106 kPa, 1 meter, i 30 minuter). Trots den här
klassificeringen är din enhet inte vattentät och skador kan uppstå.
Knappar
Knapp
Funktion
• Tryck och håll nedtryckt för att slå på eller av enheten.
Ström
Senast
använda
program
Hem
• Tryck här för att låsa eller låsa upp enheten. Enheten övergår
i låsläge när pekskärmen slås av.
• Tryck här för att öppna listan över de senast använda
programmen.
• Tryck och håll nedtryckt för att komma åt ytterligare
alternativ för den aktuella skärmen.
• Tryck för att låsa upp enheten. Enheten övergår i låsläge när
pekskärmen slås av.
• Tryck här för att gå tillbaka till hemskärmen.
• Tryck två gånger för att starta S Voice.
• Tryck och håll nedtryckt för att starta Google.
Åter
• Tryck här för att gå tillbaka till den föregående skärmen.
10
Komma igång
Knapp
Funktion
Volym
• Tryck här för att justera enhetens volym.
Förpackningens innehåll
Kontrollera att produktförpackningen innehåller följande föremål:
• Enhet.
• Batteri.
• Snabbstartsguide.
• Vilka produkter som medföljer enheten och tillgängliga tillbehör kan variera beroende
på region eller tjänsteleverantör.
• De medföljande produkterna är endast utformade för den här enheten och är kanske
inte kompatibla med andra enheter.
• Utseende och specifikationer kan ändras utan föregående meddelande.
• Du kan köpa ytterligare tillbehör från din lokala Samsung-återförsäljare. Kontrollera
att de är kompatibla med enheten före köpet.
• Använd endast tillbehör som är godkända av Samsung. Vissa tillbehör, exempelvis
dockningsenheter, har eventuellt inte samma vatten- och dammskyddscertifiering.
• Tillgängligheten till tillbehör kan variera beroende på tillverkningsföretag. Mer
information om tillgängliga tillbehör finns på Samsungs webbplats.
11
Komma igång
Sätta i SIM- eller USIM-kort och batteri
Sätt i det medföljande SIM- eller USIM-kortet från tjänsteleverantören, samt det medföljande
batteriet.
• Endast microSIM-kort fungerar med enheten.
• Vissa LTE-tjänster kanske inte är tillgängliga beroende på tjänsteleverantör. Kontakta
din tjänsteleverantör om du vill ha mer information om tillgängliga tjänster.
1 Ta bort bakstycket.
Var försiktig så du inte skadar naglarna när du tar bort bakstycket.
Böj inte och vrid inte på bakstycket. Om du gör det kan det skadas.
12
Komma igång
2 Sätt i SIM- eller USIM-kortet med de guldfärgade kontakterna vända nedåt.
• Sätt inte i minneskort i SIM-kortplatsen. Om ett minneskort fastnar i SIM-kortplatsen,
måste du ta med enheten till ett Samsung-servicecenter för att få minneskortet
borttaget.
• Var försiktig så du inte tappar bort eller låter andra använda SIM- eller USIM-kortet.
Samsung ansvarar inte för några skador eller besvär som orsakas av borttappade eller
stulna kort.
3 Sätt i batteriet.
2
1
13
Komma igång
4 Sätt tillbaka bakstycket.
2
1
Tryck
Rikta in
• Kontrollera så att bakstycket är ordentligt stängt.
• Använd endast bakstycken och tillbehör som godkänts av Samsung med enheten.
Ta bort SIM- eller USIM-kortet och batteriet
1 Ta bort bakstycket.
2 Ta ut batteriet.
14
Komma igång
3 Tryck på SIM- eller USIM-kortet med fingret och dra sedan ut det.
Ladda batteriet
Använd laddaren för att ladda batteriet före den första användningen. En dator kan också
användas för att ladda enheten om den ansluts via USB-kabel.
Använd bara laddare, batterier och kablar som är godkända av Samsung. Om du
använder laddare eller kablar som inte är godkända kan batterierna explodera eller så
kan enheten skadas.
• När batterinivån är låg visas batteriikonen som tom.
• Om batteriet laddas ur helt går det inte att slå på enheten direkt när laddaren ansluts.
Låt ett helt urladdat batteri laddas i några minuter innan du försöker sätta på enheten.
• Om du använder flera program samtidigt, nätverksprogram eller program som kräver
en anslutning till en annan enhet, töms batteriet snabbt. För att undvika frånkoppling
från nätverket eller strömförlust under en dataöverföring ska du alltid använda dessa
program när batteriet har laddats helt.
15
Komma igång
1 Anslut USB-kabeln till USB-strömadaptern.
2 Öppna locket för flerfunktionsuttaget.
3 Om du använder en USB-kabel ska du koppla in USB-kabeln på höger sida av
flerfunktionsuttaget såsom visas på bilden nedan.
• Om du ansluter laddaren på fel sätt kan allvarliga skador uppstå på enheten. Skador
som orsakas av felaktig användning omfattas inte av garantin.
• Se till att bakstycket och locket till flerfunktionsuttaget stängs ordentligt för att
förhindra att vatten och damm tränger in i enheten. Öppna eller lösa lock eller
bakstycken kan leda till att vatten och damm kommer in i enheten och orsakar skador.
• Var försiktig så att du inte skadar eller tar bort locket till flerfunktionsuttaget. Ett
skadat eller förlorat lock kan resultera i vattenskador på enheten.
4 Anslut sedan USB-strömadaptern till eluttaget.
• Du kan använda enheten medan den laddas, men då kan det dröja längre innan
batteriet blir fulladdat.
• Om strömtillförseln till enheten är instabil under laddning är det inte säkert att
pekskärmen fungerar. Koppla bort laddaren från enheten, om det händer.
• Enheten kan bli varm när den laddas. Detta är normalt och bör inte påverka enhetens
livslängd eller prestanda. Om batteriet blir varmare än vanligt kan laddaren sluta
ladda.
• Ta med enheten och laddaren till ett av Samsungs servicecenter om den inte laddas
korrekt.
16
Komma igång
5 När enheten har laddats fullt ska den kopplas bort från laddaren. Koppla först ur laddaren
från enheten och koppla sedan ur den från eluttaget.
Ta inte ur batteriet innan du tar bort laddaren. Det kan skada enheten.
Koppla ur laddaren när den inte används för att spara energi. Laddaren har ingen
strömbrytare, så du måste koppla ur laddaren från eluttaget när den inte används för
att undvika att slösa med ström. Laddaren ska vara nära eluttaget och lätt att komma åt
under laddningen.
6 Stäng locket till flerfunktionsuttaget.
Kontrollera så att locket till flerfunktionsuttaget är ordentligt stängt.
Minska batteriförbrukningen
Din enhet erbjuder alternativ som bidrar till att spara batterikraften. Genom att anpassa dessa
alternativ och inaktivera funktionerna i bakgrunden kan du använda enheten längre mellan
laddningarna:
• När du inte använder enheten växlar du till viloläge genom att trycka på strömknappen.
• Stäng program som inte används med uppgiftshanteraren.
• Inaktivera Bluetooth-funktionen.
• Inaktivera Wi-Fi-funktionen.
• Inaktivera automatisk synkronisering av program.
• Minska tiden för bakgrundsljus.
• Minska skärmens ljusstyrka.
17
Komma igång
Sätta i ett minneskort
Enheten hanterar minneskort med maximal kapacitet på 128 GB. Beroende på tillverkare och typ
av minneskort kanske vissa minneskort inte är fullt kompatibla med din enhet.
• Vissa minneskort kanske inte är fullt kompatibla med enheten. Om du använder ett
inkompatibelt kort kan enheten, minneskortet eller informationen på kortet skadas.
• Se till så att du sätter i minneskortet rättvänt.
• Enheten stöder FAT- och exFAT-filsystemen för minneskort. Om du sätter i ett kort
som formaterats med ett annat filsystem uppmanas du av enheten att formatera om
minneskortet.
• Om du ofta skriver och raderar data på kortet förkortas minneskortets livslängd.
• När du sätter i ett minneskort i enheten visas filkatalogen för minneskortet i mappen
Mina filer → SD card.
1 Ta bort bakstycket.
2 Sätt i ett minneskort med de guldfärgade kontakterna vända nedåt.
3 Sätt tillbaka bakstycket.
18
Komma igång
Ta ut minneskortet
Innan du tar ut minneskortet ska du avinstallera det så att det kan tas ut på ett säkert sätt. På
hemskärmen trycker du lätt på Program → Inställningar → Lagring → Avinstallera SD-kort.
1 Ta bort bakstycket.
2 Dra ut minneskortet.
3 Sätt tillbaka bakstycket.
Ta inte ur ett minneskort när enheten överför eller öppnar information. Om du gör det
kan det leda till att data förloras eller blir korrupt eller till att minneskortet eller enheten
skadas. Samsung ansvarar inte för förluster som uppstår till följd av felaktig användning
av skadade minneskort, inklusive dataförlust.
Formatera minneskortet
Ett minneskort som formaterats på en dator kanske inte är kompatibelt med enheten. Formatera
minneskortet med enheten.
På hemskärmen trycker du lätt på Program → Inställningar → Lagring → Formatera SD-kort
→ FORMATERA SD-KORT → RADERA ALLT.
Tänk på att säkerhetskopiera viktiga data på enheten innan du formaterar minneskortet.
Tillverkarens garanti omfattar inte dataförlust till följd av användarens egna åtgärder.
19
Komma igång
Slå på och av enheten
När du slår på enheten för första gången ska du följa instruktionerna på skärmen för att
konfigurera enheten.
Håll strömknappen nedtryckt i några sekunder för att slå på enheten.
Stäng av enheten genom att hålla strömknappen nedtryckt och tryck sedan lätt på Stäng av.
Följ alla angivna varningar och anvisningar från behörig personal när du befinner dig
inom områden där trådlösa enheter inte får användas, till exempel i flygplan och på
sjukhus.
Hålla i enheten
Täck inte över antennområdet med händerna eller andra föremål. Det kan leda till problem med
anslutningen eller till att batteriet urladdas.
20
Komma igång
Låsa eller låsa upp enheten
Om du trycker på strömknappen stängs skärmen av och enheten försätts i låst läge. Enheten
låses automatiskt om den inte används under en angiven period.
För att låsa upp enheten ska du trycka på strömknappen eller hemknappen och snärta till med
fingret i valfri riktning inom skärmområdet för upplåsning.
Du kan ändra upplåsningskoden för upplåsning av enheten. Mer information finns i Ändra
skärmlåsningsmetod.
21
Grunder
Använda pekskärmen
• Låt inte pekskärmen komma i kontakt med andra elektroniska enheter. Elektrostatiska
urladdningar kan göra att pekskärmen inte fungerar.
• För att undvika skada på pekskärmen får du inte trycka på den med något vasst
föremål eller använda för mycket tryck mot den med fingertopparna.
• Enheten identifierar eventuellt inte tryckinmatningar nära skärmens kanter eftersom
de är utanför området för tryckinmatning.
• Om du lämnar pekskärmen i viloläge under en längre tid kan det leda till efterbilder
eller tillfälliga inbränningar (ghosting). Stäng av pekskärmen när du inte använder
enheten.
• Vi rekommenderar att du använder fingrarna när du använder pekskärmen.
Tryck lätt
Tryck lätt med ett finger för att öppna ett program, välja ett menyalternativ, trycka på en
skärmknapp eller ange ett tecken med tangentbordet på skärmen.
22
Grunder
Tryck lätt och håll nedtryckt
Håll ett objekt nedtryckt i mer än 2 sekunder för att öppna tillgängliga alternativ.
Dra
Om du vill flytta en ikon eller miniatyrbild, trycker du lätt på den och drar den till önskad plats.
Dubbeltryck
Dubbeltryck på en webbsida eller bild för att zooma in en del. Dubbeltryck igen för att gå
tillbaka.
23
Grunder
Snärta
Snärta åt vänster eller höger på hemskärmen eller programskärmen för att se en annan panel.
Snärta uppåt eller nedåt för att bläddra igenom en webbsida eller en lista, exempelvis för
kontakter.
Föra ifrån och nypa ihop
För två fingrar ifrån varandra på en webbsida, karta eller bild för att zooma in en del. För dem
närmare varandra för att zooma ut.
24
Grunder
Indikatorikoner
Ikonerna som visas i statusfältet ger information om enhetens status. Ikonerna som anges i
tabellen nedan är de vanligast förekommande.
Statusfältet kanske inte visas längst upp på skärmen i vissa program. Visa statusfältet
genom att dra nedåt från skärmens övre del.
Ikon
Betydelse
Ingen signal
Signalstyrka
Roaming (utanför det vanliga nätets täckningsområde)
GPRS-nät anslutet
EDGE-nät anslutet
UMTS-nät anslutet
HSDPA-nät anslutet
HSPA-nät anslutet
LTE-nät anslutet (för modeller som stödjer LTE-tjänst)
Wi-Fi ansluten
Bluetooth-funktion aktiverad
GPS aktiverat
Samtal pågår
Missat samtal
Luftbläddringsfunktion aktiverad
Funktionen Smart viloläge eller smart paus är aktiverad
Synkroniserad med webben
Ansluten till dator
Inget SIM- eller USIM-kort
Nytt text- eller multimediemeddelande
Larm aktiverat
25
Grunder
Ikon
Betydelse
Tyst läge aktiverat
Vibrationsläge aktiverat
Flygläge aktiverat
Ett fel inträffade eller åtgärd krävs
Batteriets laddningsnivå
Paneler för aviseringar och snabbinställningar
Använda aviseringspanelen
När du tar emot nya aviseringar för meddelanden eller missade samtal, visas en indikatorikon
i statusfältet. Se mer information om ikonerna genom att öppna aviseringspanelen och se
detaljerna.
Öppna aviseringspanelen genom att dra statusfältet nedåt.
Stäng aviseringspanelen genom att svepa uppåt på skärmen.
26
Grunder
Du kan använda följande funktioner på aviseringspanelen.
Starta Inställningar.
Aktivera eller inaktivera alternativ.
Håll alternativen lätt nedtryckta
för att visa mer detaljerade
inställningar.
Visa alla
snabbinställningsknappar.
Starta Snabbanslut.
Starta S Finder.
Tryck lätt på en avisering och utför
olika åtgärder.
Ställ in ljusstyrkan.
Ta bort alla aviseringar.
Använda snabbinställninspanelen
Ett antal snabbinställningsknappar finns på aviseringspanelen. Visa eller kom åt fler
snabbinställningsknappar genom att öppna panelen för snabbinställningar. När du öppnar
panelen för snabbinställningar, kan du aktivera eller inaktivera olika funktioner eller konfigurera
inställningar.
Öppna snabbinställningspanelen genom att dra statusfältet nedåt med två fingrar.
Stäng snabbinställningspanelen genom att svepa uppåt på skärmen.
Ordna om snabbinställningsknapparna på aviseringspanelen genom att trycka lätt på
ner ett objekt och därefter dra objektet till en annan plats.
27
, hålla
Grunder
Hem- och programskärmarna
Hemskärm
Hemskärmen är startpunkten för att få tillgång till alla enhetens funktioner. På den visas
widgetar, genvägar till program med mera. Widgetar är små program som startar specifika
programfunktioner för att ge dig information och bekväm åtkomst på din hemskärm.
Hemskärmen kan ha flera paneler. Bläddra åt höger eller vänster för att visa fler paneler.
Information om hur du anpassar hemskärmen finns i Hantera hem- och programskärmarna.
En widget
En mapp
Ett program
Skärmindikatorer
Favoritprogram
28
Grunder
Hemskärmsalternativ
Tryck lätt på ett område och håll nedtryckt, eller nyp ihop fingrarna på hemskärmen för att
öppna de tillgängliga alternativen på hemskärmen.
Använda Min tidskrift
Tryck lätt på
eller bläddra åt höger på hemskärmen för att öppna Min tidskrift.
Min tidskrift visar uppdateringar av sociala nätverk och nyheter som du är intresserad av live.
Välj vilket innehåll som ska visas genom att trycka lätt på → Inställningar och sedan välja de
kategorier som intresserar dig.
Uppdatera innehållet automatiskt när Min tidskrift öppnas genom att trycka lätt på →
Inställningar, och markera sedan Uppdatera automatiskt vid start.
För att inaktivera Min tidskrift trycker du lätt på och håller ner ett tomt område på hemskärmen.
Tryck sedan lätt på Inst. för hemskärmen och avmarkera Min tidskrift.
29
Grunder
Programskärmen
På programskärmen visas ikoner för alla program, inklusive alla nya program som har installerats.
På hemskärmen trycker du lätt på Prog. för att öppna programskärmen. Visa andra paneler
genom att bläddra åt höger eller vänster, eller välj en skärmindikator längst ner på skärmen.
Information om hur du anpassar programskärmen finns i Hantera hem- och programskärmarna.
Öppna ytterligare
alternativ.
Ett program
Skärmindikatorer
30
Grunder
Öppna program
På hemskärmen eller programskärmen väljer du en programikon för att öppna programmet.
Öppna listan över nyligen använda program genom att trycka lätt på
programikonen som du vill öppna.
och välja
Stänga ett program
→ och tryck sedan lätt på AVSLUTA bredvid ett program för att stänga det.
Tryck lätt på
Stäng alla program som körs genom att trycka lätt på AVSLUTA ALLA. Alternativt trycker du lätt
→ .
på
Installera eller avinstallera program
Samsung GALAXY Apps
Använd programmet för att köpa och hämta speciella Samsung-program.
Tryck lätt på GALAXY Apps på programskärmen.
Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.
Installera program
Sök efter program via kategori eller tryck lätt på
för att söka med ett nyckelord.
Välj ett program för att visa information om det. Hämta gratisprogram genom att trycka lätt
på Gratis. Köp och hämta program som kostar genom att trycka lätt på knappen som visar
programmets pris.
Som standard uppdaterar enheten automatiskt alla installerade program när en ny
version är tillgänglig. Ändra standardinställningen eller uppdatera program manuellt
→ Inställningar → Uppdatera program automatiskt, och
genom att trycka lätt på
välj sedan ett alternativ.
31
Grunder
Play Butik
Använd programmet för att köpa och hämta program och spel som kan köras på enheten.
Tryck lätt på Play Butik på programskärmen.
Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.
Installera program
Sök efter program via kategori eller tryck lätt på
för att söka med ett nyckelord.
Välj ett program för att visa information om det. Hämta gratisprogram genom att trycka lätt
på INSTALLERA. Köp och hämta program som kostar genom att trycka lätt på priset och följa
instruktionerna på skärmen.
Som standard uppdaterar enheten automatiskt alla installerade program när en ny
version är tillgänglig. Ändra standardinställningen eller uppdatera program manuellt
→ Inställningar → Uppdatera appar automatiskt, och välj
genom att trycka lätt på
sedan ett alternativ.
Hämta föreslagna program
Du kan visa och hämta speciella program för Galaxy-enheter.
Tryck lätt på → GALAXY Essentials på programskärmen. Du kan även trycka lätt på widgeten
GALAXY Essentials eller widgeten GALAXY Gifts på hemskärmen och sedan trycka lätt på
bredvid ett program.
Hämta alla program i listan genom att trycka lätt på Hämta allt.
Hantera program
Avinstallera eller inaktivera program
Inaktivera standardprogram genom att trycka lätt på → Avinstallera/inaktivera program på
programskärmen. visas på program som du kan inaktivera. Välj ett program och tryck sedan
lätt på INAKTIVERA.
Avinstallera hämtade program genom att trycka lätt på → Hämtade program →
→ Avinstallera. Alternativt går du till programskärmen, trycker lätt på Inställningar →
Programhanterare, väljer ett program och trycker sedan lätt på AVINSTALLERA.
32
Grunder
Aktivera program
På programskärmen trycker du lätt på → Visa inaktiverade program, väljer program och
trycker sedan lätt på KLAR.
Alternativt går du till programskärmen, trycker lätt på Inställningar → Programhanterare,
bläddrar till INAKTIVERAT, väljer ett program och trycker sedan lätt på AKTIVERA.
• Dölja program: Dölj bara program på programskärmen. Du kan fortsätta att använda
dolda program.
• Inaktivera program: Inaktivera valda standardprogram som inte kan avinstalleras från
enheten. Du kan inte använda inaktiverade program.
• Avinstallera program: Avinstallera hämtade program.
Ange text
Ett tangentbord visas automatiskt när du anger text för att skicka meddelanden, skapa memon
och annat.
Textinmatning stöds inte på vissa språk. Du bör ändra inmatningsspråket till ett av de
språk som stöds.
Föreslagna nyckelord
Ställ in alternativen för
Samsung-tangentbordet.
Radera ett föregående tecken.
Ange versal. Om du vill ha versaler
för alla tecken tryck lätt två
gånger.
Hoppa till nästa rad.
Ange skiljetecken.
Infoga ett blanksteg.
Ställa in inmatningsspråk
Tryck lätt på → Välj inmatningsspråk och välj sedan de språk du ska använda. Om du väljer
två eller fler språk, kan du ändra språk genom att skjuta blanksteget åt höger eller vänster.
33
Grunder
Ändra tangentbordslayouten
Tryck lätt på , välj ett språk under Inmatningsspråk och välj sedan den tangentbordslayout
som ska användas.
På 3x4 tangentbord har en tangent tre eller fyra tecken. Om du vill ange ett tecken
trycker du lätt flera gånger i följd på tangenten som motsvarar tecknet.
Använda ytterligare tangentbordsfunktioner
Tryck lätt på och håll nedtryckt för att använda följande funktioner: Beroende på vilken
funktion som senast användes kan det hända att andra ikoner än ikonen visas.
• : Ange text med rösten.
Ändra språk.
Öppna tangentbordet.
Starta och pausa röstinmatning
av text.
Se till att ett Wi-Fi-nätverk eller ett mobilnät är anslutet innan du använder
funktionen. Ytterligare avgifter kan tillkomma om du använder den här funktionen via
mobilnätverket.
• : Växla till handskriftsläge.
Byt till standardtangentbord.
Den här funktionen kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.
34
Grunder
• : Lägg till ett objekt från urklipp.
• : Ställ in tangentbordsalternativ.
• : Ange känsloikoner.
• : Byt till flytande tangentbord. Du kan flytta tangentbordet till en annan plats genom att
dra fliken.
Byt till standardtangentbord.
Kopiera och klistra in
1 Håll ner texten.
2 Dra eller för att markera den önskade texten, eller tryck lätt på Välj alla för att markera
all text.
3 Tryck lätt på Kopiera eller Klipp ut. Den markerade texten kopieras till urklipp.
4 Placera markören där texten ska infogas och tryck lätt på → Klistra in. Klistra in text som
du tidigare har kopierat genom att trycka lätt på
35
→ Urklipp och välja texten.
Grunder
Använda energibesparingsfunktionen
Energisparläge
Spara batteriet genom att begränsa enhetens funktioner.
Tryck lätt på Inställningar → Energisparläge → Energisparläge på programskärmen och dra
sedan reglaget för Energisparläge åt höger. Alternativt öppnar du snabbinställningspanelen och
trycker lätt på Energisparläge för att aktivera det.
Välj bland följande alternativ:
• Begränsa bakgrundsdata: Hindra program som körs i bakgrunden från att använda en
mobil dataanslutning.
• Begränsa prestanda: Begränsa olika alternativ, exempelvis att stänga av belysningen på
knappen Senast använda program och Bakåtknappen.
• Läge för gråskala: Visa färger på skärmen i gråskalor.
Ultraenergisparläge
Använd det här läget för att förlänga enhetens batteritid. I ultraenergisparläget utför enheten
följande:
• Visar färger på skärmen i gråskalor.
• Begränsar tillgängliga program till endast nödvändiga och markerade program.
• Inaktiverar den mobila dataanslutningen när skärmen stängs av.
• Inaktiverar Wi-Fi- och Bluetooth-funktionerna.
36
Grunder
Tryck lätt på Inställningar → Energisparläge → Ultraenergisparläge på programskärmen och
dra reglaget för Ultraenergisparläge åt höger. Alternativt öppnar du snabbinställningspanelen
och trycker lätt på U-energispar. för att aktivera det.
Lägg till ett program på hemskärmen genom att trycka lätt på
och välja ett program.
Ta bort ett program från hemskärmen genom att trycka lätt på → Ta bort, välja ett program
med och sedan trycka lätt på OK.
Ändra nätverksanslutningen och mer genom att trycka lätt på → Inställningar.
Inaktivera ultraenergisparläget genom att trycka lätt på → Inaktivera Ultraenergisparläge.
Den beräknade maximala standbytiden visar den återstående batteritiden innan
batteriet tar slut om enheten inte används. Standbytiden kan variera beroende på
enhetsinställningarna och användningsförhållandena.
Visa hjälpinformation
Tryck lätt på → Hjälp för att visa hjälpinformation för ett program medan du använder det.
Om du vill öppna hjälpinformationen för att ta reda på hur du använder enheten och program
trycker du lätt på Inställningar → Hjälp på programskärmen.
• Vissa program stöder eventuellt inte den här funktionen.
• Se till att ett Wi-Fi-nätverk eller ett mobilnät är anslutet innan du använder
funktionen. Ytterligare avgifter kan tillkomma om du använder den här funktionen via
mobilnätverket.
37
Personanpassning
Växla till enkelt läge
I enkelt läge förenklas användarens upplevelse med enklare layout och större ikoner på
hemskärmen. Du kan fortfarande komma åt de mest populära programmen och de mest
använda inställningarna och även lägga till genvägar till dina favoritkontakter.
På programskärmen trycker du lätt på Inställningar → Enkelt läge → Enkelt läge, väljer de
program du vill använda med enklare layout och trycker sedan lätt på KLAR.
Om du vill gå tillbaka till standardläget går du till hemskärmen, trycker lätt på Enkla inställningar
→ Enkelt läge → Standardläge → KLAR.
Hantera genvägar
Lägg till en genväg till ett program på hemskärmen genom att bläddra åt vänster och trycka lätt
på och sedan välja ett program.
Lägg till en genväg till en kontakt på hemskärmen genom att bläddra åt höger och trycka lätt på
.
Radera en genväg från hemskärmen genom att trycka lätt på → Redig. och välja ett program
eller en kontakt med .
Hantera hem- och programskärmarna
Hantera hemskärmen
Lägga till objekt
Håll ett program eller en mapp från programskärmen lätt nedtryckt och dra sedan programmet
eller mappen till hemskärmen.
Lägg till widgetar genom att trycka lätt och hålla nedtryckt på ett tomt område på hemskärmen
och sedan trycka lätt på Widgetar, trycka lätt och hålla nedtryckt på en widget och sedan dra
den till hemskärmen.
38
Personanpassning
Flytta och ta bort ett objekt
Håll ett objekt på hemskärmen lätt nedtryckt och dra det till en ny plats.
Om du vill flytta objektet till en annan panel drar du det till sidan på skärmen.
Du kan också flytta ofta använda program till genvägsområdet längst ner på hemskärmen.
Ta bort ett objekt genom att hålla objektet lätt nedtryckt. Dra det sedan till Ta bort som visas
högst upp på skärmen.
Skapa en mapp
1 Håll ett program på hemskärmen lätt nedtryckt och dra det sedan till Skapa mapp som visas
högst upp på skärmen.
2 Ange ett mappnamn.
3 Tryck lätt på , välj de program som ska flyttas till mappen och tryck sedan lätt på KLAR.
Hantera paneler
Lägg till, flytta eller ta bort en panel genom att trycka lätt och hålla nedtryckt på ett tomt område
på hemskärmen.
Lägg till en panel genom att bläddra åt vänster tills du kommer till den sista panelen och tryck
sedan lätt på .
Flytta en panel genom att hålla en panelförhandsgranskning lätt nedtryckt och sedan dra den till
en ny plats.
Ta bort en panel genom att hålla en panelförhandsgranskning lätt nedtryckt och sedan dra den
till Ta bort högst upp på skärmen.
Ange en panel som främsta hemskärm genom att trycka lätt på
39
.
Personanpassning
Hantera programskärmen
Dölja program
Dölj program som du inte vill se på programskärmen.
På programskärmen trycker du lätt på → Dölj program, väljer program och trycker sedan lätt
på KLAR.
Visa dolda program genom att trycka lätt på → Visa dolda program, välja program och sedan
trycka lätt på KLAR.
Flytta objekt
På programskärmen trycker du lätt på → Redigera. Håll ett objekt lätt nedtryckt och dra det till
en ny plats.
Om du vill flytta objektet till en annan panel drar du det till sidan på skärmen.
Flytta ett objekt till en ny panel genom att dra det till Skapa sida som visas högst upp på
skärmen.
Skapa mappar
1 På programskärmen trycker du lätt på
→ Skapa mapp. Alternativt trycker du lätt på →
Redigera, trycker lätt på ett program och håller det nedtryckt och drar det sedan till Skapa
mapp som visas längst upp på skärmen.
2 Ange ett mappnamn.
3 Tryck lätt på , välj de program som ska flyttas till mappen och tryck sedan lätt på KLAR.
40
Personanpassning
Ändra skärmlåsningsmetod
Du kan ändra sättet du låser skärmen på för att förhindra att andra kommer åt din personliga
information.
På programskärmen trycker du lätt på Inställningar → Låsskärm → Skärmlås, och sedan väljer
du en skärmlåsningsmetod. Enheten kräver en upplåsningskod när den ska låsas upp.
Om du glömmer upplåsningskoden ska du ta med enheten till ett Samsungservicecenter för att återställa den.
Mönster
Rita ett mönster genom att koppla ihop fyra punkter eller fler och rita sedan mönstret igen för att
verifiera det. Ange en reserv-PIN-kod för att låsa upp skärmen om du glömmer bort mönstret.
Fingeravtryck
Registrera dina fingeravtryck för att låsa upp skärmen. Mer information finns i Fingerläsare.
PIN
En PIN-kod består endast av siffror. Ange minst fyra siffror och ange lösenordet igen för att
bekräfta det.
41
Personanpassning
Lösenord
Ett lösenord består av tecken och siffror. Ange minst fyra tecken, inklusive siffror och symboler,
och ange lösenordet igen för att bekräfta det.
Ställa in bakgrund
Ange en bild eller ett foto som lagrats i enheten som bakgrund för hemskärmen eller låsskärmen.
1 På programskärmen trycker du lätt på Inställningar → Bakgrundsbild. Alternativt trycker
du lätt och håller nedtryckt på ett tomt område på hemskärmen och trycker sedan lätt på
Bakgrunder.
2 Välj skärmen, vars bakgrund du vill ändra eller tillämpa.
3 Bläddra åt höger eller vänster och välj bland de bilder som visas längst ner på skärmen.
Välj bilder som har tagits med enhetens kamera eller andra bilder genom att trycka lätt på
Från Galleri.
4 Tryck lätt på ANVÄND SOM BAKGRUNDSBILD eller SPARA.
Byta ringsignal
Du kan byta ringsignal för inkommande samtal och aviseringar.
På programskärmen trycker du lätt på Inställningar → Ljud och aviseringar.
Om du vill ställa in en ringsignal för inkommande samtal trycker du lätt på Ringsignaler, väljer
en ringsignal och trycker på OK. Använd en låt som är sparad på enheten eller på ditt konto som
ringsignal genom att trycka lätt på LÄGG TILL.
Om du vill ställa in en ringsignal för aviseringar trycker du lätt på Aviseringssignal, väljer en
ringsignal och trycker sedan lätt på OK.
42
Personanpassning
Ställa in konton
Lägga till konton
Vissa program på enheten kräver ett registrerat konto. Skapa konton för att få en optimal
upplevelse med enheten.
På programskärmen trycker du lätt på Inställningar → Konton → Lägg till konto och väljer en
kontobaserad tjänst. Följ anvisningarna på skärmen för att slutföra kontoregistreringen.
Synkronisera innehåll med dina konton genom att välja ett konto och markera de objekt som ska
synkroniseras.
Ta bort konton
På programskärmen trycker du lätt på Inställningar → Konton, väljer ett konto och trycker på
→ Ta bort konto.
Flytta kontakter från andra enheter till din enhet
Flytta kontakter med Samsung Smart Switch
Du kan överföra kontakter från den gamla enheten till en ny enhet via Smart Switch (för mobiler
och datorer). Gå till www.samsung.com/smartswitch för mer information.
Samsung Smart Switch stöds inte på vissa enheter eller datorer.
Använda Smart Switch Mobile
Använd det här programmet för att överföra kontakter från din gamla iPhone eller Androidenhet till din nya enhet. Det här programmet kan hämtas från GALAXY Apps eller Play Butik.
43
Personanpassning
1 På din enhet ska du trycka lätt på Smart Switch Mobile.
2 På enheten väljer du ett alternativ beroende på den gamla enhetstypen och följer
instruktionerna på skärmen.
Om den gamla enheten är en Android-enhet bör du se till att programmet Smart Switch
Mobile är installerat på enheten. Mer information finns i hjälpen.
Använda Smart Switch för PC
Använd den här funktionen för att importera en säkerhetskopiering av dina kontakter (från valda
tillverkares mobila enheter) från en dator till din enhet. Det här programmet kan hämtas från
www.samsung.com/smartswitch.
1 Säkerhetskopiera kontakterna från en gamal enhet till datorn. Kontakta enhetens tillverkare
för ytterligare information.
2 Starta Smart Switch på datorn.
3 Anslut den enhet som du numera använder till datorn med en USB-kabel.
4 På datorn klickar du på tillverkaren av den gamla enheten och följer instruktionerna på
skärmen för att överföra kontakter till din enhet.
Flytta kontakter med Samsung Kies
Om du vill återställa kontakterna på din enhet kan du importera en säkerhetskopieringsfil med
kontakter från datorn via Samsung Kies. Du kan även säkerhetskopiera kontakter till datorn med
hjälp av Samsung Kies. Mer information finns i Ansluta med Samsung Kies.
44
Nätverksanslutning
Ansluta till ett mobilt nätverk
Anslut enheten till ett mobilt nätverk för att använda Internet när ett Wi-Fi-nätverk inte är
tillgängligt.
På programskärmen trycker du lätt på Inställningar → Dataanvändning och drar reglaget
för Mobildata åt höger. Alternativt öppnar du snabbinställningspanelen och trycker lätt på
Mobildata för att aktivera funktionen.
Ansluta till ett Wi-Fi-nätverk
Anslut enheten till ett Wi-Fi-nätverk för att använda internet eller dela mediefiler med andra
enheter. Se Wi-Fi för fler alternativ.
• Din enhet använder en icke-harmoniserad frekvens och är avsedd att användas i alla
europeiska länder. WLAN-funktionen kan användas i EU utan begränsningar inomhus,
men inte utomhus.
• Stäng av Wi-Fi för att spara batteri när funktionen inte används.
1 På programskärmen trycker du lätt på Inställningar → Wi-Fi. Alternativt öppnar du
snabbinställningspanelen och trycker lätt på Wi-Fi och håller nedtryckt.
2 Dra Wi-Fi-reglaget åt höger.
3 Välj ett nätverk i listan med upptäckta Wi-Fi-nätverk. Nätverk som kräver ett lösenord visas
med en låsikon.
4 Tryck lätt på ANSLUT. När enheten har anslutit till ett Wi-Fi-nätverk ansluter enheten
automatiskt till det så fort det är tillgängligt.
45
Nätverksanslutning
Lägga till Wi-Fi-nätverk
Om det önskade nätverket inte visas i nätverkslistan trycker du lätt på Lägg till Wi-Fi-nätverk
längst ned i nätverkslistan. Ange nätverksnamnet i Nätverks-SSID, välj säkerhetstyp och ange
lösenordet om det inte är ett öppet nätverk och tryck sedan lätt på ANSLUT.
Aktivera Wi-Fi Passpoint
Wi-Fi Passpoint tillåter enheten att söka efter och ansluta till ett certifierat Wi-Fi-nätverk. Du kan
använda Passpoint-funktionen för att ansluta till offentliga Wi-Fi-nätverk som stöder automatisk
autentisering. När du flyttar dig till en ny plats kommer funktionen att söka efter och ansluta till
ett annat certifierat Wi-Fi-nätverk.
Den här funktionen kanske inte finns i alla regioner.
Tryck lätt på → Avancerat och markera sedan Passpoint.
Glömma bort Wi-Fi-nätverk
Alla nätverk som har använts, inklusive det aktuella nätverket, kan glömmas bort, så att enheten
inte automatiskt ansluter till det. Välj nätverket i nätverkslistan och tryck lätt på GLÖM.
46
Nätverksanslutning
Använda Download booster
Använd den här funktionen för att snabba upp hämtning av stora filer genom att använda Wi-Fi
och mobila nätverk samtidigt. Innan du använder den här funktionen ska du kontrollera att
mobildataanslutnings- och Wi-Fi-funktionerna är aktiverade. En starkare Wi-Fi-signal ger högre
hämtningshastighet.
På programskärmen trycker du lätt på Inställningar → Download booster, och drar reglaget för
Download booster till höger. Alternativt öppnar du snabbinställningspanelen och trycker lätt på
Download booster för att aktivera funktionen.
• Den här funktionen stöds kanske inte av en del enheter.
• Ytterligare avgifter kan tillkomma om du hämtar filer via ett mobilt nätverk.
• När du hämtar stora filer kan enheten bli varm. Om enheten överstiger en fastställd
övre temperaturgräns kommer funktionen att stängas av.
• Funktionens hastighet och prestanda kan påverkas negativt av instabila
nätverkssignaler.
• Om Wi-Fi- och mobilnätverksanslutningarna har markant olika
dataöverföringshastigheter använder enheten eventuellt bara den snabbaste
anslutningen.
• Funktionen stödjer Hypertext Transmission Protocol (HTTP) 1.1 och Hypertext
Transmission Protocol Secure (HTTPS). Den här funktionen kan inte användas med
andra protokoll såsom FTP.
Använda Smart nätverksbyte
Använd den här funktionen för att bibehålla en stabil nätverksanslutning när du bläddrar på
webbsidor, hämtar innehåll och annat. Innan du använder den här funktionen ska du kontrollera
att mobildataanslutnings- och Wi-Fi-funktionerna är aktiverade.
Ytterligare avgifter kan tillkomma om du använder den här funktionen via ett
mobilnätverk.
På programskärmen trycker du lätt på Inställningar → Wi-Fi, och sedan markerar du Smart
nätverksbyte. Enheten byter automatiskt från ett Wi-Fi-nätverk till ett mobilt nätverk när det
aktuella Wi-Fi-nätverket är svagt eller instabilt. När Wi-Fi-nätverkets signal blir stark, byter
enheten tillbaka från det mobila nätverket till Wi-Fi-nätverket.
47
Nätverksanslutning
Dela internet mellan enheter och använda
mobila hotspots
Om Internetdelning och mobila hotspots
Använd den här funktionen för att dela enhetens mobildataanslutning med datorer och andra
enheter om det inte finns någon internetanslutning tillgänglig. Anslut via Wi-Fi, USB eller
Bluetooth.
Ytterligare avgifter kan tillkomma om du använder den här funktionen.
Använda mobil hotspot
Använd enheten som en mobil hotspot för att dela enhetens mobildataanslutning med andra
enheter.
Innan du använder den här funktionen
• Se till att Wi-Fi-funktionen är inaktiverad.
• Se till att enheten är ansluten till mobilnätet.
1 På programskärmen trycker du lätt på Inställningar → Internetdelning → Mobil hotspot.
2 Dra reglaget för Mobil hotspot åt höger.
• visas i statusfältet. Andra enheter kan se din enhet i listan med Wi-Fi-nätverk.
• Om du vill ange ett lösenord för hotspoten trycker du lätt på → Konfigurera hotspot
och anger säkerhetsnivån. Sedan anger du ett lösenord och trycker lätt på SPARA.
3 På den andra enhetens skärm ska du sedan söka efter och välja din enhet i listan med Wi-Finätverk.
4 På den anslutna enheten använder du enhetens mobildataanslutning för att komma åt
Internet.
48
Nätverksanslutning
Använda USB-internetdelning
Dela enhetens mobildataanslutning med en dator med hjälp av en USB-kabel.
1 Tryck lätt på Inställningar → Internetdelning på programskärmen.
2 Anslut din enhet till datorn med en USB-kabel.
3 Markera USB-Internetdelning.
visas i statusfältet när en anslutning har upprättats mellan de båda enheterna.
4 På datorn använder du enhetens mobildataanslutning.
Använda Bluetooth-internetdelning
Dela enhetens mobildataanslutning med anslutna datorer och andra enheter via Bluetooth.
Innan du använder den här funktionen
• Se till att din enhet paras ihop korrekt med den andra enheten via Bluetooth. Mer
information finns i Bluetooth.
• Se till att datorn som du ansluter till stöder Bluetooth-funktionen.
1 Tryck lätt på Inställningar → Internetdelning på enhetens programskärm.
2 Markera Bluetooth-internetdelning.
3 Öppna Bluetooth-inställningsskärmen på den anslutna enheten och tryck lätt på
→
Internetåtkomst.
visas i statusfältet när en anslutning har upprättats mellan de båda enheterna.
4 På den anslutna enheten använder du enhetens mobildataanslutning för att komma åt
Internet.
Anslutningsmetoden kan variera beroende på de sammankopplade enheterna.
49
Rörelser och
användningsfunktioner
Kontrollera rörelser
Överdrivet skakande eller slag mot enheten kan resultera i oavsiktliga inmatningar.
Kontrollera rörelserna.
Navigera med gest
På programskärmen trycker du lätt på Inställningar → Rörelser och gester → Navigera med
gest, och sedan drar du reglaget för Navigera med gest åt höger.
Bläddra genom sidorna eller listorna genom att flytta handen över sensorn i den riktning som du
vill bläddra åt.
50
Rörelser och användningsfunktioner
Direktsamtal
På programskärmen trycker du lätt på Inställningar → Rörelser och gester → Direktsamtal,
och sedan drar du reglaget för Direktsamtal åt höger.
Vid visning av samtals-, meddelande- eller kontaktuppgifter, håller du upp enheten och håller
den mot örat för att ringa ett samtal.
Smart varning
På programskärmen trycker du lätt på Inställningar → Rörelser och gester → Smart varning,
och sedan drar du reglaget för Smart varning till höger.
När du tar upp enheten efter att den har varit overksam en viss tid, eller när skärmen har stängts
av, vibrerar den om du har missade samtal eller nya meddelanden.
51
Rörelser och användningsfunktioner
Tysta/pausa
På programskärmen trycker du lätt på Inställningar → Rörelser och gester → Tysta/pausa, och
sedan drar du reglaget för Tysta/pausa till höger.
Håll handflatan på skärmen
Täck skärmen med en handflata för att tysta inkommande samtal eller alarm, eller för att pausa
medieuppspelning.
Vända enheten
Vänd på enheten för att tysta inkommande samtal eller alarm, eller för att pausa
medieuppspelning.
52
Rörelser och användningsfunktioner
Smart paus
Uppspelning pausas automatiskt när du tittar bort från skärmen. För att återuppta
uppspelningen tittar du på skärmen igen.
Dra handflatan för skärmbild
På programskärmen trycker du lätt på Inställningar → Rörelser och gester → Dra handflatan
för skärmbild, och sedan drar du reglaget för Dra handflatan för skärmbild åt höger.
Placera handens sida på skärmen och svep den över skärmen från höger till vänster eller tvärtom
→ Album → Screenshots.
för att ta en skärmbild. Bilden sparas i mappen Galleri →
Det går inte att ta en skärmbild vid användning av vissa program.
53
Rörelser och användningsfunktioner
Luftvy
Använd den här funktionen för att utföra olika funktioner medan du för ditt finger över skärmen.
Peka på skärmen för att förhandsgranska eller visa information i ett popup-fönster.
På programskärmen trycker du lätt på Inställningar → Luftvy och drar reglaget för Luftvy åt
höger.
Flera fönster
Om Flera fönster
Använd den här funktionen för att köra två program samtidigt på skärmen. Du kan använda
funktionen om du vill läsa e-post eller surfa på internet samtidigt som du spelar upp en video.
Starta Flera fönster
1 På programskärmen trycker du lätt på Inställningar → Flera fönster och drar reglaget för
Flera fönster åt höger. Alternativt öppnar du snabbinställningspanelen och trycker lätt på
Flera fönster för att aktivera funktionen.
2 Håll
lätt nedtryckt för att öppna facket för Flera fönster.
54
Rörelser och användningsfunktioner
3 Håll en programikon lätt nedtryckt och dra den från facket till skärmen. Dra sedan en annan
programikon till en ny plats på skärmen.
Programikoner som är markerade med
skärmen.
kan startas samtidigt i separata fönster på
Skapa en kombination med Flera fönster
Använd den här funktionen om du vill spara kombinationen av program som körs samtidigt med
funktionen Flera fönster.
1 Starta två program i Flera fönster med delad skärm.
2 Öppna fältet för Flera fönster och tryck lätt på → Skapa.
Den Flera fönster-kombination som körs just nu läggs till i facket för Flera fönster.
55
Rörelser och användningsfunktioner
Justera fönsterstorlek
Dra cirkeln mellan programfönstren uppåt eller nedåt för att justera storleken på fönstren.
Använda alternativ för Flera fönster
När du använder program med Flera fönster kan du markera programfönstret. Då visas en blå
ram runt det. Tryck lätt på cirkeln mellan programfönstren för att visa följande alternativ:
• : Byt plats på program i Flera fönster.
56
Rörelser och användningsfunktioner
• : Dra och släpp text eller kopierade bilder från ett fönster till ett annat. Håll ett objekt lätt
nedtryckt i det valda fönstret och dra det till en plats i ett annat fönster.
Vissa program stöder eventuellt inte den här funktionen.
• : Stäng programmet.
Sortera om program i facket för Flera fönster
Du kan sortera om programmen i facket för Flera fönster.
1 På programskärmen trycker du lätt på Inställningar → Flera fönster och drar reglaget för
Flera fönster åt höger. Alternativt öppnar du snabbinställningspanelen och trycker lätt på
Flera fönster för att aktivera funktionen.
2 Öppna facket för Flera fönster och tryck lätt på
→ Redigera.
Enheten visar programmen som är tillgängliga för användning i facket för Flera fönster.
57
Rörelser och användningsfunktioner
3 Tryck lätt på ett program och håll det nedtryckt och dra det till facket för Flera fönster.
4 Tryck lätt på Klar.
Verktygslåda
Du kan på ett enkelt sätt starta olika program från ikonen för verktygslådan medan du använder
andra program.
Tryck du lätt på Inställningar → Verktygslåda på programskärmen och dra sedan reglaget för
Verktygslåda åt höger. Alternativt kan du öppna snabbinställningspanelen och trycka lätt på
Verktygslåda för att aktivera den. visas på skärmen.
Om du vill starta ett program trycker du lätt på
och väljer ett program.
Om du vill flytta ikonen för verktygslådan trycker du lätt på
Ändra programmen i verktygslådan genom att hålla
Om du vill dölja verktygslådans ikon håller du
bort.
och drar den till en ny plats.
lätt nedtryckt, och dra den sedan till Red.
lätt nedtryckt, och sedan drar du den till Ta
58
Rörelser och användningsfunktioner
Enhandsåtgärd
Du kan byta till läget enhandsmanövrering för att använda enheten bekvämt med en hand.
På programskärmen trycker du lätt på Inställningar → Enhandsåtgärd och drar reglaget för
Enhandsåtgärd åt höger.
Växla till läget enhandsmanövrering genom att hålla enheten i en hand. Dra sedan snabbt
tummen från skärmens kant till skärmens mitt och tillbaka.
Förstora eller förminska
skärmstorleken.
Öppna sidomenyn och få
tillgång till favoritprogram.
Återgå till fullskärmsvisning.
Öppna sidomenyn och få
tillgång till favoritkontakter.
Gå till hemskärmen.
Ställ in volymen.
Gå till föregående skärm.
Öppna listan över de senast
använda programmen.
59
Rörelser och användningsfunktioner
Hantera genvägar till kontakter eller program
Du kan hantera genvägar till kontakter eller program genom att öppna sidomenyn.
1 Öppna sidomenyn genom att trycka lätt på eller .
2 Tryck lätt på längst ned på sidomenyn.
3 Tryck lätt på en kontakts bild eller ett program och håll nedtryckt, och dra sedan
programmet eller bilden till sidomenyn.
Radera en genväg till en kontakts bild eller ett program genom att trycka lätt på
4 Tryck lätt på
.
.
Öka pekskärmens känslighet
Använd den här funktionen för att använda skärmen när du har handskar på dig.
På programskärmen trycker du lätt på Inställningar → Display, och sedan markerar du
Öka tryckkänsligheten. Alternativt öppnar du snabbinställningspanelen och trycker lätt på
Tryckkänslighet för att aktivera funktionen.
• Använd läderhandskar för bättre identifiering när du trycker på skärmen. Andra typer
av material kanske inte identifieras.
• För bästa resultat, tryck lätt med en fast rörelse när du har handskar på dig.
• Det är möjligt att skärmen inte svarar om du använder handskar då du använder
enheten genom fönster på S View-fodralet.
60
Telefon
Ringa samtal
Tryck lätt på Telefon på programskärmen.
Tryck lätt på Knappsats, ange ett telefonnummer och tryck sedan lätt på för att ringa ett
röstsamtal, eller på för att ringa ett videosamtal. Du kan också ringa samtal till telefonnummer
som anges i Loggar, Favoriter och Kontakter.
Visa favoritkontakter.
Visa samtals- och
meddelandeloggar.
Ange numret med knappsatsen.
Visa kontaktlistan.
Öppna ytterligare alternativ.
Lägg till numret i kontaktlistan.
Förhandsgranska telefonnumret.
Radera ett föregående tecken.
61
Telefon
Ringa samtal från samtalsloggar eller kontaktlistor
Tryck lätt på Loggar eller Kontakter, och dra sedan en kontakt eller ett telefonnummer åt höger
för att ringa ett samtal.
Om du vill inaktivera samtalet genom att dra en ikon till rätt funktion, trycker du lätt på →
Inställningar → Kontakter, och avmarkerar Dra f. ringa/skicka medde.
Ringa samtal från favoritlistan
Du kan enkelt ringa upp kontakter som du ofta kommunicerar med genom att lägga till dem i
listan med favoritkontakter.
Lägg till kontakter i favoritlistan genom att trycka lätt på Kontakter, välja en kontakt och sedan
trycka lätt på .
Ring en favoritkontakt genom att trycka lätt på Favoriter och välja en kontakt.
62
Telefon
Nummerförutsägelse
Tryck lätt på Knappsats.
När du anger siffror på knappsatsen visas förutsägelser automatiskt. Välj en av dessa för att ringa
ett samtal.
Kortnummer
Tryck lätt på Knappsats.
För kortnummer, tryck lätt på motsvarande siffra och håll den nedtryckt.
Om du vill tilldela en kontakt till ett kortnummer trycker du lätt på ett tillgängligt kortnummer
på knappsatsen och håller det nedtryckt och trycker sedan lätt på OK och väljer en kontakt.
Alternativt trycker du lätt på Kontakter → → Kortnummer, väljer ett nummer och sedan en
kontakt.
Ringa ett utrikessamtal
Tryck lätt på Knappsats.
Tryck lätt på 0 och håll nedtryckt tills tecknet + visas. Ange landsnummer, riktnummer och
telefonnummer och tryck sedan lätt på .
Blockera utgående internationella samtal genom att trycka lätt på → Inställningar →
Samtal → Ytterligare inställningar → Samtalsspärrar. Välj sedan en samtalstyp och markera
Internationella samtal.
63
Telefon
Ta emot samtal
Besvara ett samtal
Vid ett inkommande samtal drar du
utanför den stora cirkeln.
Om ett popup-fönster med en samtalsavisering visas när du använder ett program trycker du lätt
på SVARA i popup-fönstret.
Om tjänsten för samtal väntar är aktiverad kan ett annat samtal genomföras. När det andra
samtalet besvaras parkeras det första samtalet.
Avvisa ett samtal
Vid ett inkommande samtal drar du
utanför den stora cirkeln.
Om ett popup-fönster med en samtalsavisering visas när du använder ett program trycker du lätt
på AVVISA i popup-fönstret.
För att skicka ett meddelande när du avvisar ett inkommande samtal, drar du fältet för
avvisningsmeddelande uppåt.
Skapa olika avvisningsmeddelanden genom att gå till programskärmen och trycka lätt på
Telefon → → Inställningar → Samtal → Samtalsavvisning → Avvisningsmeddelanden →
.
Avvisa samtal automatiskt från oönskade nummer
1 Tryck lätt på Telefon på programskärmen.
2 Tryck lätt på → Inställningar → Samtal → Samtalsavvisning → Läge för automatisk
avvisning → Avvisa nummer.
3 Tryck lätt på Lista för automatisk avvisning →
, ange ett nummer och tilldela sedan en
kategori.
4 Tryck lätt på SPARA.
Missade samtal
Om du missar ett samtal visas i statusfältet. Öppna aviseringspanelen för att visa listan över
missade samtal. Alternativt trycker du lätt på Telefon → Loggar på programskärmen för att visa
missade samtal.
64
Telefon
Under ett telefonsamtal
Under ett röstsamtal
Följande åtgärder är tillgängliga:
• : Öka volymen.
• L t samtal: Ring ett andra samtal.
• Knappsats: Öppna knappsatsen.
• Avsl. samt.: Avsluta det aktuella samtalet.
• Högtalare: Aktivera eller inaktivera högtalartelefonen. När högtalartelefonen används ska
du tala i mikrofonen högst upp på enheten och hålla enheten borta från öronen.
• Ljud av: Stäng av mikrofonen så att motparten inte kan höra dig.
• Bluetooth: Växla till ett Bluetooth-headset om ett sådant har anslutits till enheten.
Under ett videosamtal
Videosamtal med läget dubbel kamera erbjuds i upp till 3 minuter. Efter 3 minuter slår
enheten av den bakre kameran för optimal prestanda.
Tryck lätt på skärmen för att använda följande alternativ:
• Växla: Växla mellan den främre och bakre kameran.
• Ljud av: Stäng av mikrofonen så att motparten inte kan höra dig.
• Avsl. samt.: Avsluta det aktuella samtalet.
65
Kontakter
Lägga till kontakter
Flytta kontakter från andra enheter
Du kan flytta kontakter från andra enheter till din enhet. Mer information finns i Flytta kontakter
från andra enheter till din enhet.
Skapa kontakter manuellt
1 På programskärmen trycker du lätt på Kontakter → Kontakter.
2 Tryck lätt på och ange kontaktinformation.
3 Tryck lätt på SPARA.
Om du vill lägga till ett telefonnummer i kontaktlistan från knappsatsen trycker du lätt på
Knappsats, anger numret och trycker sedan lätt på Lägg till kontakter.
Hantera kontakter
Redigera en kontakt
1 På programskärmen trycker du lätt på Kontakter → Kontakter.
2 Välj en kontakt som du önskar redigera och tryck sedan lätt på .
3 Redigera kontaktinformationen eller tryck lätt på LÄGG TILL ANNAT FÄLT för att lägga till
ytterligare kontaktinformation.
4 Tryck lätt på SPARA.
66
Kontakter
Radera en kontakt
Välj en kontakt som du önskar radera och tryck sedan lätt på → Ta bort.
Dela en kontakt
Välj en kontakt som du vill dela, tryck lätt på → Dela namnkort och välj en delningsmetod.
Söka efter kontakter
På programskärmen trycker du lätt på Kontakter → Kontakter.
Använd en av följande sökmetoder:
• Bläddra upp eller ner i kontaktlistan.
• Dra med fingret längs index på kontaktlistans högra sida om du vill bläddra igenom den
snabbt.
• Tryck lätt på sökfältet längst upp i kontaktlistan och ange sökkriterier.
När en kontakt har valts vidtar du någon av följande åtgärder:
• : Lägg till i favoritkontakter.
• /
: Ring ett röst- eller videosamtal.
• : Skriv ett meddelande.
• : Skriv ett e-postmeddelande.
67
Meddelanden och e-post
Meddelanden
Skicka meddelanden
Skicka textmeddelanden (SMS) eller multimediemeddelanden (MMS).
Du kan bli tvungen att betala ytterligare avgifter för att skicka eller ta emot
meddelanden när du befinner dig utanför ditt hemtjänsteområde.
1 Tryck lätt på Meddelanden på programskärmen.
2 Tryck lätt på .
3 Ange mottagare och skriv ett meddelande.
Öppna ytterligare alternativ.
Ange mottagare.
Välj kontakter från kontaktlistan.
Bifoga filer.
Skicka meddelandet.
Ange känsloikoner.
Skriv ett meddelande.
4 Tryck lätt på
för att skicka meddelandet.
68
Meddelanden och e-post
Skicka schemalagda meddelanden
När du skriver ett meddelande trycker du lätt på → Schemalägga meddelande. Ställ in tid och
datum och tryck lätt på KLAR.
• Om enheten är avstängd vid den schemalagda tiden, inte är ansluten till nätverket
eller om nätverket är instabilt, skickas inte meddelandet.
• Den här funktionen är baserad på den tid som är angiven och det datum som är
angivet i enheten. Tid och datum kanske blir fel om du förflyttar dig över tidszoner
och nätverket inte uppdaterar informationen.
Lägga till kontakter i prioritetslistan
Ställ in kontakter som du ofta kommunicerar med som prioriterade kontakter. Skicka
meddelanden till dem genom att välja en kontaktikon ovanför meddelandelistan.
Tryck lätt på Tryck för att lägga till prioriterade avsändare. → INKORG eller KONTAKTER, välj
kontakter att lägga till och tryck sedan lätt på KLAR. För att lägga till fler kontakter trycker du lätt
på .
Om du vill ta bort kontakter från prioritetslistan trycker du lätt på en kontakt och håller nedtryckt
och trycker sedan lätt på → KLAR.
Visa inkommande meddelanden
Inkommande meddelanden samlas i meddelandetrådar efter kontakt. Välj en kontakt för att visa
personens meddelanden.
Du kan bli tvungen att betala ytterligare avgifter för att skicka eller ta emot
meddelanden när du befinner dig utanför ditt hemtjänsteområde.
69
Meddelanden och e-post
E-post
Ställa in e-postkonton
Tryck lätt på E-post på programskärmen.
Ställ in ett e-postkonto när du använder E-post för första gången.
Ange e-postadress och lösenord. Tryck lätt på NÄSTA för ett privat e-postkonto, exempelvis
Google Mail, eller tryck lätt på MANUELL INSTÄLLNING för ett e-postkonto för företag. Följ sedan
instruktionerna på skärmen för att slutföra installationen.
Om du vill installera ett annat e-postkonto trycker du lätt på
→ HANTERA KONTON →
.
Skicka meddelanden
Tryck lätt på E-post på programskärmen.
Tryck lätt på
.
längst ned på skärmen. Ange mottagare, ämne och meddelande och tryck lätt på
Tryck lätt på
för att lägga till en mottagare från kontaktlistan.
Tryck lätt på
för att bifoga bilder, videor och annat.
Tryck lätt på →
för att infoga bilder, händelser och annat i meddelandet.
Skicka schemalagda meddelanden
När du skriver ett meddelande trycker du lätt på → Schemalägg e-post. Markera Schemalägg
e-post, ställ in tid och datum och tryck sedan lätt på KLAR.
• Om enheten är avstängd vid den schemalagda tiden, inte är ansluten till nätverket
eller om nätverket är instabilt, skickas inte meddelandet.
• Den här funktionen är baserad på den tid som är angiven och det datum som är
angivet i enheten. Tid och datum kanske blir fel om du förflyttar dig över tidszoner
och nätverket inte uppdaterar informationen.
70
Meddelanden och e-post
Läsa meddelanden
Tryck lätt på E-post på programskärmen.
Tryck lätt på
och välj ett e-postkonto som du önskar använda så hämtas nya meddelanden.
För att hämta nya meddelanden manuellt tryck lätt på .
Tryck lätt på ett meddelande för att läsa det.
Gmail
Använd programmet för att snabbt och direkt få åtkomst till tjänsten Google Mail.
Tryck lätt på Gmail på programskärmen.
• Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.
• Detta program kan ha olika namn beroende på region eller tjänsteleverantör.
71
Kamera
Ta foton eller spela in videor
Om att ta foton eller spela in videor
Använd programmet för att ta bilder eller spela in videor.
Använd Galleri för att visa bilder som tagits och videor spelats in med enhetens kamera. Mer
information finns i Visa innehåll på enheten.
Kameraetik
• Ta inte bilder och spela inte in videor av människor utan deras samtycke.
• Ta inte bilder och spela inte in videor där det är förbjudet enligt lag.
• Ta inte bilder och spela inte in videor när du kan göra intrång i människors privatliv.
• Kameran stängs automatiskt av när den inte används.
• Se till att objektivet är rent. Annars kanske enheten inte fungerar felfritt i vissa lägen
som kräver hög upplösning.
• Den främre kameralinsen är lämplig för vidvinkelfotografering. Mindre förvrängningar
kan förekomma i vidvinkelfoton och tyder inte på prestandaproblem hos enheten.
1 Tryck lätt på Kamera på programskärmen.
2 Tryck lätt på bilden på förhandsgranskningsskärmen där kameran ska fokusera.
72
Kamera
3 Tryck lätt på
för att ta en bild eller på
för att spela in en video.
• Tryck lätt där du vill fokusera för att ändra fokus under videofilmningen. Fokusera på
mitten av skärmen genom att trycka lätt på .
• Om du vill ta en bild av videoklippet under inspelning trycker du lätt på
.
Visa aktuellt läge.
Växla mellan den
främre och bakre
kameran.
Börja spela in en
video.
Aktivera eller
inaktivera läget
Selektivt fokus.
Ta en bild.
Ändra fotoläge.
Aktivera eller
inaktivera HDR
(fyllig ton).
Visa bilder som du
har tagit och videor
som du har spelat in.
Ändra
kamerainställningar.
Visa foton eller videoklipp
Du kan visa fotona direkt efter att du har tagit dem genom att öppna
förhandsgranskningsbilderna på kameraskärmen.
Tryck lätt på förhandsgranskningsbilden längst ner till höger på skärmen.
73
Kamera
Använda HDR-effekten (fyllig ton)
Ta foton med fylliga färgtoner så återges fler detaljer även i mycket ljusa eller mycket mörka
partier.
På programskärmen trycker du lätt på Kamera →
Utan effekt
, och tar sedan en bild.
Med effekt
Använda läget selektivt fokus
Använd utanför-fokus-effekten för att göra bakgrunden suddig och få ditt objekt att sticka ut.
Utan effekt
Med effekt
74
Kamera
Innan du använder det här läget
• Vi rekommenderar att du placerar motiven 10–50 cm från enheten. Placera motiv som du vill
fokusera på nära enheten.
• Se till att ha ett tillräckligt avstånd mellan objektet och bakgrunden när du tar bilder.
Avståndet bör vara mer än dubbelt så stort som avståndet mellan enheten och motivet.
• Kvaliteten på bilderna som tas med enheten kan påverkas i följande situationer:
– – Bilder på motiv som rör sig.
– – Bilder som tas när enheten är i rörelse.
– – Bilder inomhus, i svag belysning eller om det finns starkt ljus bakom ett motiv.
– – Bilder med en bakgrund som inte kan urskiljas från motivet, exempelvis skuggor eller
enfärgade väggar.
1 Tryck lätt på Kamera på programskärmen.
2 Tryck lätt på på skärmens vänstra sida.
Om inte
visas trycker du lätt på
→ Selektiv fokus för att aktivera det.
3 Tryck lätt på bilden på förhandsgranskningsskärmen där kameran ska fokusera.
När motivet är i fokus blir fokusramen grön.
4 Tryck lätt på för att ta en bild.
5 Tryck lätt på förhandsgranskningsbilden längst ned till höger på skärmen för att redigera
bilden.
6 Tryck lätt på
och välj ett av följande:
• Nära fokus: Få motivet att utmärka sig genom att göra bakgrunden runt motivet suddig.
• Långt fokus: Gör motivet suddigt och gör så att bakgrunden utmärker sig runt motivet.
• Fokusera allt: Få motivet och dess bakgrund att framträda tydligt.
7 Tryck lätt på
.
75
Kamera
Starta kameran från låsskärmen
Ta bilder snabbt vid speciella ögonblick genom att starta Kamera på den låsta skärmen.
1 Dra utanför den stora cirkeln på den låsta skärmen.
2 Tryck lätt på bilden på förhandsgranskningsskärmen där kameran ska fokusera.
3 Tryck lätt på för att ta en bild eller på för att spela in en video.
Använda fotoläget
Flera bildeffekter finns tillgängliga.
På programskärmen trycker du lätt på Kamera → Läge.
• Auto: Använd det här alternativet för att göra det möjligt för kameran att utvärdera
omgivningarna och avgöra optimalt läge för bilden.
• Vackert ansikte: Ta en bild med belysta ansikten för mjukare bilder.
• Foto och mer: Ta en serie bilder och lägg till olika effekter på dem. Enheten identifierar
bilderna med
i Galleri.
• Panorama: Ta en bild som består av många bilder som sammanfogats. Enheten identifierar
bilden med
i Galleri.
Följ dessa tips för att ta bästa möjliga bild:
– – Flytta kameran långsamt i en riktning.
– – Håll kamerans sökare inom guideramen.
– – Undvik att ta bilder av ett motiv framför bakgrunder som inte går att identifiera, såsom en
tom himmel eller tom vägg.
76
Kamera
• Virtuell tur: Ta bilder av ett utrymme genom att flytta enheten och fotografera från olika
vinklar för att skapa en stereoskopisk bild. Enheten identifierar bilden med i Galleri.
• Dubbel kam.: Ta foton eller spela in videor i liggande format med den främre eller bakre
kameran. Bilden som tagits med den främre kameran visas i ett infogat fönster i bilden som
tagits med den bakre kameran eller vice versa.
• Hämta: Hämta fler fotolägen från GALAXY Apps.
Använda läget foto och mer
Om läget foto och mer
Använd det här läget för att ta en serie bilder och redigera dem genom att lägga till olika effekter
med hjälp av fotolägena.
Zoomfunktionen är inte tillgänglig när du tar foton i det här läget.
1 Tryck lätt på Kamera på programskärmen.
2 Tryck lätt på Läge → Foto och mer.
3 Tryck lätt på .
Enheten tar en serie bilder och visar de tillgängliga fotolägena.
4 Välj ett fotoläge och använd en effekt på bilderna.
• Bästa foto: Ta en bildserie och spara den bästa bilden. Bläddra åt höger eller vänster för
att visa de övriga fotona i serien. Enheten rekommenderar det bästa fotot och markerar
det med .
77
Kamera
• Bästa ansikte: Ta flera gruppbilder samtidigt och kombinera dem för att skapa bästa
möjliga bild. Tryck lätt på den vita ramen på varje ansikte och välj den bästa individuella
posen för varje objekt från poserna som visas längst ner på skärmen. Sammanfoga sedan
bilderna till ett enda foto. Enheten rekommenderar det bästa fotot och markerar det med
.
• Dramabild: Ta en bildserie och kombinera bilderna för att skapa en bild som visar
rörelsesvängningar.
• Radera: Radera motiv i rörelse i bakgrunden. Tryck lätt på
Tryck lätt på för att återställa det ursprungliga fotot.
för att radera motiv i rörelse.
• Panoreringsbild: Lägg till en effekt på bakgrunden som skapar intrycket av att
personen i motivet rör sig snabbt. Tryck lätt på Objekt för att välja ett motiv. Tryck lätt på
Rörelseoskärpa för att justera vinkeln för oskärpan som används på bakgrunden. Tryck
lätt på och rita en cirkel med fingret runt den stora cirkeln för att justera oskärpan.
Justera oskärpan på bakgrunden genom att dra skärmen åt höger eller vänster.
5 Tryck lätt på
.
Drama
1 Tryck lätt på Kamera på programskärmen.
2 Tryck lätt på Läge → Foto och mer.
3 Tryck lätt på .
Enheten tar en serie bilder och visar tillgängliga effekter.
4 När du är klar med fotograferingen, trycker du lätt på Dramabild.
5 Längst ner på skärmen väljer du fler bilder med rörelsesvängningar som du vill använda.
Redigera rörelsesvängningarna i de utvalda fotona genom att trycka lätt på
foto.
Tryck lätt på
för att visa objektets rörelsesvängningar eller tryck lätt på
rörelsesvängningarna. Redigera fotot efter önskan och tryck lätt på Klar.
78
och välja ett
för att ta bort
Kamera
6 Tryck lätt på
för att spara.
För att ta bästa möjliga bild följer du dessa steg. Enheten kanske inte tar bilder på rätt
sätt i andra fotograferingsförhållanden.
• Håll ett stadigt tag i kameran och stå stilla under fotograferingen.
• Ta bilder av ett motiv som rör sig i en riktning.
• Ta bilder med bakgrunder som är fria från rörliga motiv.
• Undvik att ta bilder av motiv och bakgrunder med liknande färger.
Använda läget Dubbel kamera
När du tar ett landskapsfoto med den bakre kameran visas fotot eller videon som tagits med
den främre kameran i ett infogat fönster eller vice versa. Använd den här funktionen för att ta en
vacker landskapsbild och ett självporträtt samtidigt.
På programskärmen trycker du lätt på Kamera → Läge → Dubbel kam. för att byta till läget
Dubbel kamera. Tryck lätt på för att ta en bild eller på för att spela in en video.
Växla mellan den
främre och bakre
kameran.
Tryck lätt för att
ändra storlek eller
byta plats.
Välj bland de olika
stilar som finns
tillgängliga.
• Du kan spela in videoklipp i läget dubbel kamera i upp till 5 minuter i Full HD och upp
till 10 minuter i HD eller VGA.
• När du spelar in videor i det här läget spelas ljudet in av den inbyggda mikrofonen.
79
Kamera
Använda läget Virtuell tur
Om läget Virtuell tur
Med det här fotoläget kan du ta bilder av ett rum genom att röra kameran framåt och rotera åt
vänster eller höger. Ta foton av rummet ur olika vinklar. Du kan visa bilderna i ett bildspel och
simulera att du verkligen rör dig genom utrymmet.
1 Tryck lätt på Kamera på programskärmen.
2 Tryck lätt på Läge → Virtuell tur.
3 Rör enheten så att den lilla cirkeln hamnar innanför den stora cirkeln mitt på
förhandsgranskningsskärmen. Enheten upptäcker när du stoppar och börjar ta bilder från
den platsen i utrymmet.
4 Rör enheten sakta framåt eller rotera åt höger eller vänster medan enheten tar bilder. Så fort
cirkeln hamnar innanför den stora cirkeln tar enheten en bild automatiskt.
80
Kamera
5 Rör långsamt enheten i den riktning som pilen pekar. När punkten hamnar mitt i den stora
cirkeln börjar enheten ta bilder. Upprepa åtgärden för att ta fler foton.
Om du vill se en förhandsgranskning trycker du lätt på längst ner till vänster på skärmen.
De olika förhandsgranskningsbilderna visar med vilken vinkel fotona tagits.
Ta bort den sist tagna bilden genom att trycka lätt på Ångra.
6 Slutför genom att trycka lätt på
.
Visa bilder
Visa en serie med bilder tagna från olika platser och ur olika vinklar.
1 Tryck lätt på Galleri på programskärmen.
2 Välj en bild med ikonen på miniatyrbilden.
3 Tryck lätt på .
Enheten visar fotona i ett bildspel.
Visa rörelsemönster.
Dra för att visa bilden
från andra platser
och vinklar.
Starta eller pausa
bildspelet.
81
Kamera
Använda filtereffekter
Använd filtereffekter för att ta unika foton och spela in videor.
1 Tryck lätt på Kamera på programskärmen.
2 Tryck lätt på → Effekter och markera den effekt som ska användas.
Tryck lätt på Hämta för att hämta fler effekter.
Ändra ordningen på effekter eller dölj effekter i listan genom att trycka lätt på Hant. effekt.
Använda zoomfunktionen
Du kan zooma in och ut när du tar foton eller spelar in video.
För två fingrar ifrån varandra på skärmen för att zooma in och för dem närmare varandra för att
zooma ut.
Zooma in/ut är tillgängligt när du använder zoomfunktionen samtidigt som du spelar in
video.
82
Kamera
Använda läget för fjärrsökare
Använd din enhet som en sökare för en annan enhet. Du kan fjärrstyra den andra enheten för att
ta bilder eller spela in videor på avstånd. Enheten visar samma bild som den anslutna enheten.
1 Tryck lätt på Kamera på programskärmen.
2 Tryck lätt på → Fjärrsökare.
3 Tryck lätt på ANSLUT ENKELT VIA NFC eller WI-FI DIRECT-INST. för att ansluta till en annan
enhet.
• ANSLUT ENKELT VIA NFC: Aktivera NFC-funktionen på båda enheterna.
• WI-FI DIRECT-INST.: Aktivera funktionen Wi-Fi Direct på båda enheterna.
4 Tryck lätt på bilden på förhandsgranskningsskärmen där enheten ska fokusera.
5 Tryck lätt på för att ta den bild som visas i den anslutna enhetens sökare.
Kontrollera att enheten du vill ansluta till stödjer läget för fjärrsökare.
83
Kamera
Ändra kamerainställningar
Ordna om kameragenvägar
1 På programskärmen trycker du lätt på Kamera → .
2 Håll ett objekt nedtryckt och dra det till en plats som visas till vänster på skärmen.
Ordna om kameragenvägarna för att få snabb och enkel åtkomst till
förhandsgranskningsskärmen.
Konfigurera inställningar
På programskärmen trycker du lätt på Kamera → . Alla de följande alternativen är inte
tillgängliga för både stillbildsläge och videoläge. Vilka alternativ som är tillgängliga kan variera
på grund av valt läge.
84
Galleri
Visa innehåll på enheten
1 Tryck lätt på Galleri på programskärmen.
Sök efter bilder eller videor.
Starta Kamera.
Sortera bilder och videor efter tid,
album med mera.
Öppna ytterligare alternativ.
Bilder och videor
2 Välj en bild.
• Välja flera bilder:
När du håller en bild nedtryckt visas
fler.
på bilden. Tryck sedan lätt på bilder för att välja
• Välja alla bilder:
När du håller en bild nedtryckt visas
på bilden. Tryck sedan på 1 valda.
85
Galleri
3 Välj ett alternativ.
Modifiera bilden.
Skicka bilden till andra.
Öppna ytterligare alternativ.
Gå till föregående skärm.
Radera bilden.
Sök efter andra enheter som kan
visa bilden.
Visa innehåll som finns lagrat på andra enheter
Du kan visa innehåll som finns lagrat på andra enheter om enheterna är registrerade hos
Samsung Link. Logga in på ditt Samsung account för att visa en lista över andra enheter som
har innehåll som kan visas. Se till att de registrerade enheterna är på och anslutna till ett Wi-Finätverk eller mobilt nätverk. Mer information finns på link.samsung.com.
Ytterligare avgifter kan tillkomma om du visar innehåll som finns lagrat på andra enheter
via mobilnätet. Undvik ytterligare avgifter genom att använda Wi-Fi-funktionen.
Tryck lätt på
, välj en enhet under Registrerade enheter och välj sedan innehåll.
86
Galleri
Ändra innehåll på enheten
Använda studioläget
När du visar bilder eller videor kan du använda redigeringsfunktionerna i studioläget för att
ändra i innehållet.
På programskärmen trycker du lätt på Galleri → → Studio.
• Fotostudio: Redigera bilder genom att använda olika effekter.
• Collagestudio: Kombinera flera bilder för att skapa ett kollage.
• Foto och mer: Lägg på olika effekter på tagna foton.
• Videoklippsstudio: Redigera eller skapa videor med flera olika bilder.
• Videobeskärare: Beskär videosegment.
Redigera bilder
1 Tryck lätt på Galleri på programskärmen.
2 Tryck lätt på → Studio → Fotostudio och välj en bild.
3 Redigera bilden genom att använda olika effekter.
Använd effekter för bilden.
Korrigera röda ögon, justera och
retuschera ansikten eller gör
bakgrunden suddig.
Justera mättnaden eller
ljusstyrkan för bilden.
Dekorera bilden med etiketter, en
ram eller genom att rita på den.
Beskär, rotera eller ändra storlek
på bilden.
87
Galleri
4 Tryck lätt på Klar → .
5 Välj ett alternativ för att spara och tryck lätt på SPARA.
Den redigerade bilden sparas i mappen Studio. Öppna mappen genom att trycka lätt på
→ Album → Studio.
Galleri →
Redigera videor
1 Tryck lätt på Galleri på programskärmen.
2 Tryck lätt på → Studio → Videoklippsstudio.
3 Välj videor som du vill redigera och tryck lätt på KLAR.
Du kan även välja bilder som du vill skapa en video av.
4 Redigera videon genom att använda olika effekter.
Radera videoklippet.
Välj bakgrundsmusik.
Spara videoklippet.
Ändra ordningen på videor eller
bilder som förekommer i
videoklippet, eller lägg till fler filer.
Förhandsgranska videoklippet.
Spela upp videoklippet.
Justera videoklippets längd.
Lägg till effekter i videoklippet.
88
Galleri
5 Tryck lätt på .
6 Välj ett alternativ för att spara och tryck lätt på SPARA.
Den redigerade videon sparas i mappen Studio. Öppna mappen genom att trycka lätt på
→ Album → Studio.
Galleri →
89
Internet och SNS
Internet
Webbsökning på webbsidor
1 Tryck lätt på Internet på programskärmen.
2 Tryck lätt på adressfältet. Om du vill ändra sökmotor trycker du lätt på sökmotorikonen
bredvid webbadressfältet.
3 Ange webbadressen eller ett nyckelord och tryck sedan lätt på Gå. Sök på webben med
rösten genom att trycka lätt på .
Visa verktygsfälten genom att dra nedåt en aning på skärmen med fingret.
Öppna webbfönsterhanteraren.
Bokmärk aktuell webbplats.
Läs en artikel med Läsare.
Öppna ytterligare alternativ.
Uppdatera aktuell webbsida.
Visa sparade sidor.
Gå till hemsidan.
Visa bokmärkta webbsidor.
Gå till den tidigare besökta sidan.
90
Internet och SNS
Chrome
Använd det här programmet för att söka efter information och navigera bland webbsidor.
Tryck lätt på Chrome på programskärmen.
Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.
Tryck lätt på adressfältet, ange webbadressen eller ett nyckelord och tryck sedan lätt på Gå.
Hangouts
Använd det här programmet för att chatta och umgås med dina vänner individuellt eller i grupp.
Tryck lätt på Hangouts på programskärmen.
Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.
Välj en vän i vänlistan eller ange information för att söka och välj en vän i resultatlistan, och börja
chatta.
ChatON
Använd det här programmet för att chatta och umgås med dina vänner individuellt eller i grupp.
När du loggar in på ditt Samsung account kan du visa all din chatthistorik som har skickats från
registrerade enheter.
Tryck lätt på ChatON på programskärmen.
Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.
Chatta med kompisar
Tryck lätt på → Börja chatta och välj sedan en kompis för att starta chatten. Skriv in ett
meddelande i textfältet och tryck lätt på .
Om du vill skicka ett sändning-meddelande trycker du lätt på
91
→ Sändning.
S Health
Om S Health
Använd det här programmet för att ställa in kaloriintag och kaloriförbränning baserat på
uppgifterna om din fysik. Du kan använda det för att registrera de faktiska kalorierna du äter och
förbränner. Programmet ger motionsrekommendationer och hälsotips som kan hjälpa dig att
skaffa en hälsosammare livsstil.
Tryck lätt på S Health på programskärmen.
Funktioner i S Health
Du kan använda följande funktioner i S Health:
• Stegräknare: Räkna hur många steg du har gått.
• Motion: Ställ in och hantera dina motionsmål. Du kan registrera och visa motionsinformation
såsom längd, hastighet och kaloriförbränning. När du motionerar utomhus kan du dessutom
använda motionsfunktionen för att ta foton, lyssna på musik och se var du befinner sig.
• Mat: Hjälper dig att hantera ditt kaloriintag.
92
S Health
Starta S Health
Första gången du använder funktionen måste du läsa och godkänna reglerna och villkoren för
tjänsten och sedan skapa en användarprofil.
1 Tryck lätt på S Health på programskärmen.
2 Läs informationen om programmet som visas på skärmen och tryck lätt på NÄSTA.
3 Läs reglerna och villkoren och tryck sedan lätt på NÄSTA.
4 Logga in på ditt Samsung account. Alternativt kan du trycka lätt på NÄSTA för att hoppa
över proceduren.
5 Ange användarnamn, födelsedatum och kön och tryck sedan lätt på NÄSTA.
Om du vill hindra andra S Health-användare från att se din profil, markerar du alternativet
Dölj min profilinformation för andra S Health-användare.
6 Ange uppgifter om din fysik och tryck sedan lätt på NÄSTA.
7 Välj en aktivitetsnivå och tryck lätt på NÄSTA.
När du är klar med konfigurationen av profilen visas de uppgifter som du har angett.
Beroende på dina fysiska mått beräknar enheten din BMR (basal metabolic rate) och
rekommenderar ett dagligt kaloriintag. Rekommendationerna kanske inte är exakta för
alla åldrar, kroppssammansättningar eller näringsbehov.
8 Kontrollera profilinformationen och tryck lätt på STARTA.
Huvudskärmen för S Health öppnas.
93
S Health
Anpassa huvudskärmen för S Health
Visa en sammanfattning av stegräkning, kaloriintag och kaloriförbränning. Du kan även
ordna om genvägarna för att få enkel tillgång till S Health-menyerna och byta bakgrund på
huvudskärmen för S Health.
På huvudskärmen för S Health trycker du lätt på → Redigera favoriter och trycker sedan lätt på
för att lägga till genvägar på huvudskärmen för S Health.
Radera genvägar genom att trycka lätt på
.
Visa S Health-menyskärmen.
Öppna ytterligare alternativ.
Genvägar till S Health-menyerna
94
S Health
Använda menyerna i S Health
Tryck lätt på
för att öppna de olika menyerna.
Min profil
Öppna huvudskärmen för S Health.
Välj för att använda menyerna.
• Stegräknare: Mät hur många steg du tar och se hur många kalorier du förbränner. Mer
information finns i Stegräkning.
• Motion: Registrera hur länge du tränar och se hur många kalorier du förbränner. Mer
information finns i Registrera träningsinformation.
• Mat: Registrera och hantera ditt kaloriintag. Mer information finns i Registrera matintag.
• Partnerprogram: Sök efter och hämta program som kan synkroniseras med S Health.
Mer information om funktioner eller program för S Health som hämtas via
Partnerprogram finns tillgänglig. Mer information om en funktion eller ett program
finns om du öppnar funktionen eller programmet. Tryck sedan lätt på → Hjälp.
95
S Health
Stegräkning
Enheten räknar antalet steg du har tagit och mäter sträckan du har gått. Den mäter också
kaloriförbränningen med hjälp av en sensor.
Tryck lätt på
→ Stegräknare.
Enheten mäter antal steg, sträcka och kaloriförbränning och visar dessa data i realtid.
Räkningen sparas.
Visa loggar över din dagliga
stegräkning.
Öppna ytterligare alternativ.
Gå till ett visst datum och visa
stegräkningen.
Stegräkning
Målsättning för stegräkningen
Kaloriförbränning
Så långt har du gått
Se din rankning på vårt forum.
Visa stegräkningen i en graf.
• Du kan uppleva en kort fördröjning medan stegräknaren övervakar dina steg och
sedan visar stegräkningen.
• Om du använder stegräknaren när du åker bil eller tåg, kan vibrationerna påverka
stegräkningen.
96
S Health
Registrera träningsinformation
Du kan registrera och hålla ordning på motion och kaloriförbränning med hjälp av
motionsfunktionen i S Health. Du kan visa motion och kaloriförbränning i en graf och dela detta
med andra.
Tryck lätt på
→ Motion.
• Före användning av den här funktionen rekommenderas det att gravida kvinnor, äldre
personer, små barn och personer med sjukdomar som till exempel kronisk hjärtsvikt
eller högt blodtryck, söker råd hos någon som är behörig och utbildad inom medicin.
• Om du känner dig yr, känner smärta eller har svårt att andas under träningspasset
ska du sluta använda den här funktionen och söka råd hos någon som är behörig och
utbildad inom medicin.
Börja motionera
1 På huvudskärmen för Motion anger du träningstyp, aktiverar eller inaktiverar röstguidning,
väljer bakgrundsmusik och trycker sedan lätt på STARTA.
Enheten registrerar motionstiden och visar dina framsteg i förhållande till motionsmålen.
97
S Health
2 Börja träna och använd de olika funktionerna på skärmen.
Tryck lätt på för att låsa skärmen och endast visa motionsinformation. Lås upp skärmen
genom att trycka på och hålla ner .
Visa en karta över de platser där
du har motionerat.
Ta ett foto av platsen där du
tränar.
Motionstyp
Visa och hantera
tillbehörsenhetsanslutningar.
Information som visas när du
motionerar, t.ex. hastighet, hur
lång tid det tar med mera. Tryck
lätt för att visa fler alternativ.
Aktivera eller inaktivera
ljudguiden.
Styr musikuppspelningen.
3 Om du vill avsluta träningen trycker du lätt på PAUS → STOPP.
Motionsinformation, längd och foton som du har tagit visas på skärmen.
4 Ange ytterligare information och tryck lätt på SPARA.
Enheten sparar motionsinformationen.
98
S Health
Användning av coachingfunktionen under löpträning
Använd den personanpassade coachingfunktionen för att träna säkert och effektivt. Du kommer
att få coachningstips i realtid som leder dig genom ett säkert och effektivt träningspass som
håller dig i form.
Anslut enheten till pulsmätaren om du vill använda coachningsfunktionen.
Visa tillgängliga pulsmätare genom att trycka lätt på → Inställningar → Kompatibla
tillbehör → Motion.
Om coachingfunktionen
Coachingfunktionen innehåller Firstbeat-teknik vilket innebär att en anpassad
träningsvägledning tillhandahålls. Firstbeat använder analys av träningseffekt (TE) som mäter
den sammantagna fysiska belastningen under ett träningspass och utvärderar hur det påverkar
din kondition. Träningseffektnivåerna baseras på din fysiska profil och den pulsinformation som
registrerades under träningspasset. Träningseffektnivån ökar när du utför effektiv träning och
coachningsfunktionen använder Träningseffekt för att ge dig återkoppling.
Återkopplingen tillhandahålls av funktionen via uppmaningar som exempelvis ”snabbare”, ”håll
den här takten” och ”långsammare”. När du börjar använda coachningsfunktionen kommer den
att uppskatta en lämplig nivå för Träningseffekt baserat på din profil. När du tränar kommer den
att analysera din träningshistorik och ge dig mer anpassad vägledning. Ett typiskt träningspass
kan starta med en lägre intensitet och öka snabbt i intensitet mot slutet.
Gå till www.firstbeat.fi/te för mer information.
När du motionerar fungerar eventuellt inte pulsmätaren korrekt om enheten utsätts för
alltför mycket svett eller om dess plats ändras.
99
S Health
1 Bär pulsmätaren på kroppen.
2 På huvudskärmen för Motion trycker du lätt på
→ SKANNA.
3 Välj pulsmätare i listan över upptäckta enheter.
4 Följ anvisningarna på skärmen för att ansluta pulsmätaren till din enhet.
100
S Health
5 När anslutningen är upprättad trycker du lätt på Springa på huvudskärmen för Motion.
Visa anslutningsstatus.
6 Tryck lätt på ANGE TRÄNINGSMÅL → Träningsmål.
7 Tryck lätt på AUTO i popup-fönstret om du vill att maxpulsen ställs in automatiskt.
Den maximala pulsen är den högsta pulsen en person kan komma upp i genom
träning. Om du känner till din maximala puls, kan du ange den manuellt. Om du
ställer in att maxpulsen ska mätas automatiskt kommer enheten att beräkna den som
”210 − 0,65 x ålder”.
101
S Health
8 Ställ in träningsintensitet och tryck lätt på NÄSTA.
Ställ in träningsintensiteten till en
av de tre tillgängliga nivåerna.
9 Ställ in träningstid och tryck lätt på Klar → KLAR.
Om du ställer in träningstiden på kortare tid än rekommenderad tid ökar
träningsintensiteten så att träningseffekten uppnås.
10På huvudskärmen för Motion aktiverar eller inaktiverar du röstguidning, väljer
bakgrundsmusik och trycker sedan lätt på STARTA.
11Börja träna.
Om du upplever smärta eller obehag när du tränar ska du sluta omedelbart och uppsöka
läkare.
12Om du vill avsluta träningen trycker du lätt på PAUS → STOPP.
13Kontrollera träningstiden, sträckan och antal förbrända kalorier och tryck lätt på SPARA om
du vill spara motionsinformationen till enheten.
102
S Health
Registrera matintag
Registrera vad du äter under en dag och håll koll på kaloriintaget.
1 Tryck lätt på → Mat.
2 Tryck lätt på bredvid måltiden.
3 Ange information om måltiden och tryck lätt på KLAR.
• Om du vill söka efter mat trycker du lätt på Sök och väljer ett alternativ från sökresultaten.
• Om du vill välja något från en matlista som är uppdelad i kategorier trycker du lätt på
KATEGORI.
• Om du vill välja något från den mat som du ofta äter trycker du lätt på VANLIG.
• Om du vill välja något från listan Min mat trycker du lätt på MIN MAT.
4 Ange ytterligare information om maten och tryck lätt på SPARA.
Matinformationen registreras som kaloriintag för den aktuella måltiden.
Visa loggar över ditt dagliga
kaloriintag.
Öppna ytterligare alternativ.
Gå till ett visst datum för att visa
kaloriintag.
Totalt kaloriintag
Visa eller redigera klockslag för
måltider.
Kalorimål
Ta ett foto av ett livsmedel och
lägg till det i
måltidsinformationen.
Lägg till måltidsinformation.
Visa ditt kaloriintag i en graf.
Använd bara kaloriinformationen i Mat som personlig referensram. Data som anges
kanske inte är korrekt varje gång och kan förändras. En del information kan skilja sig från
faktiska kalorinivåer.
103
S Health
Använda ytterligare menyer
Du kan hämta och installera olika program som är kompatibla med det här programmet.
1 Tryck lätt på → Partnerprogram.
2 Välj ett program.
3 Följ anvisningarna på skärmen för att installera programmet.
• Den personliga information som samlas in av S Health får endast lagras på enheten
i informationssyfte. Samsung tar inte emot, lagrar eller sänder ut din personliga
information. (Men om du loggar in på ditt Samsung account från S Health kan data
sparas som säkerhetskopior på servern.) Personlig information kan lagras tills sådana
syften har uppfyllts. Du kan radera personlig information som lagrats av S Healthprogrammet med alternativet för att återställa data på inställningsmenyn eller genom
att avinstallera programmet. Återställning av data kommer att radera all information
som lagrats på servern. Vill du radera data som du delat med sociala nätverk eller
överfört till lagringsenheter, måste du göra det separat.
• Du tar hela ansvaret för olämplig användning av data som delas på sociala nätverk
eller överförs till andra. Var försiktig när du delar personlig information med andra.
• Skydda din personliga information genom att trycka lätt på → Inställningar →
Lösenord på huvudskärmen för S Health, och sedan ange ett lösenord.
• Om enheten är ansluten till mätinstrument, ska du kontrollera
kommunikationsprotokollet för att säkerställa att det fungerar på rätt sätt. Om du
använder en trådlös anslutning, såsom Bluetooth eller ANT+, kan enheten påverkas
av elektroniska störningar från andra enheter. Undvik att använda enheten nära andra
enheter som sänder ut radiovågor.
• Innehållet som används i S Health-programmet kan variera beroende på
programvaruversion. Tjänsterna som tillhandahålls med programmet kan ändras eller
upphöra utan föregående meddelande.
104
Röstfunktioner
S Voice
Om S Voice
Använd det här programmet för att med röststyrning låta enheten utföra olika funktioner.
Tryck lätt på S Voice på programskärmen. Alternativt kan du trycka på hemknappen två gånger.
Inaktivera åtkomsten genom att trycka på hemknappen och sedan trycka lätt på → Settings,
och sedan avmarkera Open via the home key.
Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.
Ställ in språk
Tryck lätt på → Settings → Language, och välj sedan ett språk.
Det valda språket används enbart för S Voice och det används inte som visningsspråk för
enheten.
Använda S Voice
När du startar S Voice startar enheten röstigenkänningen och mikrofonikonen blir blå.
Säg ett röstkommando.
Om enheten känner igen kommandot, kommer enheten att utföra den motsvarande åtgärden.
105
Röstfunktioner
Tips för bättre röstidentifiering:
• Tala tydligt.
• Tala på platser i tyst miljö.
• Använd inte kränkande ord eller slang.
• Undvik att tala med dialektal brytning.
Enheten kanske inte identifierar dina kommandon eller utför oönskade kommandon, beroende
på omgivningen och hur du pratar.
Väcka S Voice i standbyläge
Om inte S Voice används under en viss tid växlar funktionen automatiskt till standbyläge.
Tryck på mikrofonikonen eller säg ”Hi Galaxy” till enheten om du vill fortsätta använda
röstigenkänningen.
Ändra uppvakningskommando
Du kan byta ut uppvakningskommandot ”Hi Galaxy”. Uppvakningskommandot används för att
starta S Voice när enheten är i standbyläge.
Tryck lätt på → Settings → Voice wake-up → Set wake-up command.
Inaktivera röståterkoppling
Tryck lätt på → Disable Voice feedback. Enheten slutar att ge röståterkoppling när du säger ett
kommando.
Korrigera oönskade röstkommandon
Om inte enheten känner igen dina kommandon så kan du redigera dem.
Korrigera ett röstkommando genom att trycka på den sista pratbubblan som innehåller din
talade text och redigera texten med tangentbordet.
106
Röstfunktioner
Röstinspelning
Spela in röstmemon
Tryck lätt på Röstinspelning på programskärmen.
Tryck lätt på för att starta inspelningen. Tala i mikrofonen. Tryck lätt på för att pausa
inspelningen. Tryck lätt på för att avbryta inspelningen. Tryck lätt på för att slutföra
inspelningen.
Under tiden som du spelar in ett röstmemo trycker du lätt på
för att infoga ett bokmärke.
Öppna ytterligare alternativ.
Inspelningstid
Starta inspelning.
Ändra inspelningsläge.
Visa listan över röstmemon.
För att ställa in enheten på att ta bort bakgrundsljud trycker du lätt på → Inställningar och
markerar sedan Brusreducering.
Spara filer med sammanhangsberoende taggar
Lägg till sammanhangsberoende taggar, till exempel platser och datum, till filnamn när du sparar
röstmemon.
Tryck lätt på → Inställningar och markera sedan Kontextuellt filnamn. Enheten lägger till
inspelningsdatumet till filnamnen. Om du vill lägga till platsen där ett röstmemo spelas in trycker
du lätt på → Inställningar och väljer sedan Platstaggar.
107
Röstfunktioner
Spela upp röstmemon
Tryck lätt på Röstinspelning på programskärmen.
Tryck lätt på
och välj ett röstmemo som ska spelas upp.
• : Beskär röstmemot.
• : Ställ in en del av röstmemot på upprepad uppspelning.
• : Justera uppspelningshastigheten.
• : Hoppa över en tyst del av röstmemot.
• : Infoga bokmärken i röstmemot.
• /
• : Pausa eller återuppta uppspelningen.
/
: Gå till föregående eller nästa röstmemo.
Använda bokmärkeslistan
Du kan märka särskilda punkter i ett röstmemo med bokmärken. Varje bokmärke är märkt med
en bokmärkesikon på röstmemot.
Visa bokmärkesdetaljerna när ett röstmemo spelas upp genom att trycka lätt på → Bokmärken.
Välj ett bokmärke från bokmärkeslistan för att spela upp röstmemot från den positionen.
Hantera röstmemon
Tryck lätt på Röstinspelning →
på programskärmen.
Tryck lätt på
för att söka efter röstmemon.
Tryck lätt på
för att radera röstmemon.
Byta namn på röstmemon
Tryck lätt på ett röstmemo och håll det nedtryckt och tryck lätt på → Byt namn, ange namnet
på röstmemot och tryck sedan lätt på BYT NAMN.
Hantera kategorier
Tryck lätt på → Redigera kategorier →
lätt på OK.
, ange ett kategorinamn, välj en färg och tryck sedan
Ändra eller tilldela röstmemokategorier genom att trycka lätt på röstmemot i listan över
röstmemon och hålla det nedtryckt. Tryck sedan lätt på → Byt kategori, och välj sedan
kategorin.
Filtrera röstmemon efter kategori genom att trycka lätt på → Filtrera efter kategori, och välj
sedan kategorin.
108
Röstfunktioner
Röstsökning
Använd programmet för att söka efter webbsidor med rösten.
Tryck lätt på Röstsökning på programskärmen.
Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.
Säg ett nyckelord eller en fras när Prata nu visas på skärmen.
Billäge
Om billäge
Använd det här läget för att kontrollera enheten när du kör. Du kan lyssna på meddelanden och
musik genom att använda röstkommandon och utan att röra vid enheten.
Öppna snabbinställningspanelen och tryck lätt på Billäge för att aktivera funktionen.
Titta inte på skärmen och utför inte funktioner med händerna när du kör.
• Navigeringskartor, din aktuella plats och annan navigeringsinformation kan skilja
sig från den faktiska platsinformationen. Du ska alltid ta hänsyn till vägförhållanden,
trafiksituation och andra faktorer som kan påverka körningen. Följ alla
säkerhetsvarningar och regler under körningen.
• Ytterligare avgifter kan tillkomma om du använder navigeringsfunktionen.
• Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.
• Det här läget fungerar inte med alla språk.
Innan du använder det här läget
• Se till att fordonet som du ansluter din enhet till stöder Bluetooth.
• Se till att Bluetooth-funktionen i din enhet och i fordonet är aktiverad när du registrerar
fordonet i enheten.
109
Röstfunktioner
Starta billäge
Slutför inställningarna genom att följa anvisningarna på skärmen när du kör programmet för
första gången.
1 Öppna snabbinställningspanelen och tryck lätt på Billäge för att aktivera funktionen.
2 När skärmen med billäge visas trycker du lätt på NEXT.
3 Läs reglerna och villkoren och tryck sedan lätt på NEXT.
4 Läs igenom varningsinformationen och tryck lätt på NEXT.
5 Tryck lätt på JA för att ansluta din enhet och ett fordon via Bluetooth.
Om inte enheten kan söka efter fordonet trycker du lätt på SEARCH FROM MOBILE DEVICE
på enheten och registrerar sedan fordonet manuellt.
6 När du är klar med registreringen trycker du lätt på NEXT.
7 Läs igenom anvisningarna på skärmen och tryck lätt på START.
När du är klar med inställningen visas huvudskärmen för billäget.
Registrera ett fordon
När du registrerar ett fordon till din enhet kan du lyssna på röståterkoppling från enheten via
bilens högtalare. Du kan även ställa in enheten så att billäget aktiveras automatiskt när den
ansluts till fordonet, och mycket mer.
1 Tryck lätt på → Settings → Register Car → Add car.
2 Godkänn Bluetooth-förfrågningen och tryck lätt på JA för att aktivera Bluetooth-funktionen.
110
Röstfunktioner
3 Följ instruktionerna på skärmen för att koppla ihop enheten och fordonet.
Om fordonet inte kan hitta din enhet trycker du lätt på SEARCH FROM MOBILE DEVICE för
att söka efter fordonet i din enhet.
• Starta fordonet och slå på radion innan du registrerar fordonet.
• Placera enheten nära fordonet när du registrerar ett fordon på enheten.
Aktivera billäget manuellt
Ställ in enheten så att billäget aktiveras när enheten och ett fordon är anslutna till varandra via
Bluetooth.
När du är klar med fordonsregistreringen trycker du lätt på → Settings → Register Car, och
markerar sedan Auto Open via Bluetooth.
Skapa genvägar till ofta besökta platser
Spara genvägar till ofta besökta platser för att underlätta sökning efter rutter.
1 Tryck lätt på → Settings → Registered Places.
2 Tryck lätt på Hem, Arbete eller Bil.
Lägg till nya platser genom att trycka lätt på , ange namn på platsen, ställa in
platsigenkänningsmetod och sedan trycka lätt på KLAR.
3 Tryck lätt på Välj metod, välj en platsigenkänningsmetod, till exempel kartor, Wi-Fi eller
Bluetooth.
4 Tryck lätt på KLAR.
111
Röstfunktioner
Använda menyer i billäget
Öppna snabbinställningspanelen och tryck lätt på Billäge för att aktivera funktionen.
När huvudskärmen för billäget visas säger du ”Hi, Galaxy” eller trycker lätt på skärmens övre del
och säger ett röstkommando. Alternativt kan du använda menyer på skärmen genom att trycka
lätt på dem.
• Om billäget körs i bakgrunden kan du använda ett röstkommando för att väcka
billäget. Den här funktionen är inte tillgänglig om enheten redan är inställd på att
starta Google när du säger ”OK Google”. Om du vill inaktivera röstkommando för
→
väckning går du till programskärmen och trycker lätt på Voice Search →
Settings → Voice → Identifiering av "Ok Google".
• Identifiering av "Ok Google" kanske inte finns i alla regioner eller hos alla
tjänsteleverantörer.
Öppna ytterligare
alternativ.
Aktivera funktionen
för röstkommandon.
Lyssna på musik.
Ring samtal.
Skicka meddelanden.
Få vägbeskrivningar.
112
Röstfunktioner
Använda navigeringsfunktionen
Öppna snabbinställningspanelen och tryck lätt på Billäge för att aktivera funktionen.
Navigera till ett förinställt resmål
Enheten vägleder dig till det förinställda resmålet. Spara genvägar till ofta besökta platser för att
underlätta sökning efter rutter, innan du använder den här funktionen. Mer information finns i
Skapa genvägar till ofta besökta platser.
1 När huvudskärmen för billäget visas säger du ”Hi, Galaxy” eller trycker lätt på skärmens övre
del.
2 Säg ”Navigation” och namnet på den förinställda platsen genom att använda ett
röstkommando. Alternativt trycker du lätt på Navigation och väljer en förinställd
destination, exempelvis Home, Work eller My Place.
Navigera till ett resmål
Välj en plats exakt genom att hålla fingret lätt nedtryckt på kartan. Eller använd ett
röstkommando för att navigera till ett resmål.
1 När huvudskärmen för billäget visas säger du ”Hi, Galaxy” eller trycker lätt på skärmens övre
del.
2 Säg ”Navigation” eller tryck lätt på Navigation.
3 Säg ett nyckelord eller platsens adress med hjälp av ett röstkommando. Alternativt trycker
du lätt på Map och anger ett nyckelord eller en adress för platsen.
Tryck på sökfältet för att söka efter en plats.
4 Säg ”Rutt” eller tryck lätt på Rutt.
113
Multimedia
Musik
Spela upp musik
Tryck lätt på Musik på programskärmen.
Välj en musikkategori och välj sedan en låt som du önskar spela upp.
Sök efter andra enheter som kan
spela upp filen.
Öppna ytterligare alternativ.
Ställ in volymen.
Ange filen som favoritlåt.
Ändra upprepningsläge.
Slå på slumpvis uppspelning.
Lägg till låten i en spellista.
Öppna spellistan.
Hoppa till den föregående låten.
Tryck lätt och håll nedtryckt för att
gå snabbt bakåt.
Hoppa till nästa låt. Tryck lätt och
håll nedtryckt för att gå snabbt
framåt.
Pausa och återuppta
uppspelningen.
114
Multimedia
Spela upp musik som lagrats på andra enheter
Sök efter musik som lagrats på andra enheter och spela upp den på din enhet.
Tryck lätt på Musik på programskärmen.
Komma åt musik på en registrerad enhet
Tryck lätt på ENHETER och välj en enhet i Registrerade enheter för att komma åt och spela
upp musik. Du kan spela upp låten på de enheter som är registrerade på Samsung link. Mer
information finns på link.samsung.com. Se till att de registrerade enheterna är på och anslutna till
ett Wi-Fi-nätverk eller mobilt nätverk.
Ytterligare avgifter kan tillkomma om du visar innehåll som finns lagrat på andra enheter
via mobilnätet. Undvik ytterligare avgifter genom att använda Wi-Fi-funktionen.
Komma åt musik på en enhet i närheten
Tryck lätt på ENHETER och välj en enhet i Enheter i närheten för att komma åt och spela upp
musik. Du kan spela upp låten på enheterna med funktionen delning av innehåll aktiverad.
Aktivera funktionen genom att trycka lätt på Inställningar → Enheter i närheten på
programskärmen och dra sedan reglaget för Enheter i närheten åt höger. Se Enheter i närheten
för fler inställningar.
115
Multimedia
Video
Spela upp videor
Tryck lätt på Video på programskärmen.
Välj ett videoklipp som du vill spela upp.
Sök efter andra
enheter som kan
spela upp filen.
Ställ in volymen.
Öppna ytterligare
alternativ.
Flytta framåt eller
bakåt genom att dra
reglaget.
Pausa och återuppta
uppspelningen.
Ändra
skärmförhållande.
Växla till
popup-videospelaren.
Hoppa till den
föregående videon.
Tryck lätt och håll
nedtryckt för att gå
snabbt bakåt.
Hoppa till nästa
video. Tryck lätt och
håll nedtryckt för att
gå snabbt framåt.
Anpassa kontrollpanelens placering under uppspelning genom att trycka lätt på →
Inställningar, markera Minikontrollpanel och sedan trycka lätt på STÄNG. Tryck lätt på
för att flytta kontrollpanelen till någon sida av skärmen.
Den här funktionen är endast tillgänglig i liggande orientering.
116
eller
Multimedia
Spela upp videor som lagrats på andra enheter
Sök efter videor som lagrats på andra enheter och spela upp dem på din enhet.
Tryck lätt på Video på programskärmen.
Komma åt en video på en registrerad enhet
Tryck lätt på ENHETER och välj en enhet i Registrerade enheter för att komma åt och spela
upp videon. Du kan spela upp videon på de enheter som är registrerade på Samsung link. Mer
information finns på link.samsung.com. Se till att de registrerade enheterna är på och anslutna till
ett Wi-Fi-nätverk eller mobilt nätverk.
Ytterligare avgifter kan tillkomma om du visar innehåll som finns lagrat på andra enheter
via mobilnätet. Undvik ytterligare avgifter genom att använda Wi-Fi-funktionen.
Komma åt en video på en enhet i närheten
Tryck lätt på ENHETER och välj en enhet i Enheter i närheten för att komma åt och spela upp
videon. Du kan spela upp videon på enheter med funktionen innehållsdelning aktiverad.
Aktivera funktionen innehållsdelning genom att trycka lätt på Inställningar → Enheter i
närheten på programskärmen och sedan dra reglaget för Enheter i närheten åt höger. Se
Enheter i närheten för fler inställningar.
YouTube
Använd programmet för att titta på videoklipp från webbplatsen för YouTube.
Tryck lätt på YouTube på programskärmen.
Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.
117
Multimedia
Flipboard
Använd programmet för att få åtkomst till dina personliga tidskrifter.
Tryck lätt på Flipboard på programskärmen.
Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.
Starta Flipboard genom att snärta uppåt på välkomstsidan, välja nya ämnen och sedan trycka lätt
på Build Your Flipboard.
Välj en huvudartikel eller ett ämne, snärta igenom Flipboard-sidor och välj sedan en artikel för att
läsa den.
Google+
Använd det här programmet för att hålla kontakten med människor via Googles sociala
nätverkstjänst.
Tryck lätt på Google+ på programskärmen.
Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.
Tryck lätt på Allt för att ändra kategori och bläddra sedan uppåt eller nedåt för att visa
publiceringar från dina cirklar.
Foton
Använd det här programmet för att hantera bilder, album och videor som du har sparat på
enheten och överfört till Google+.
Tryck lätt på Foton på programskärmen.
Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.
118
Multimedia
Play Spel
Använd programmet för att hämta och spela spel.
Tryck lätt på Play Spel på programskärmen.
Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.
Play Musik
Använd det här programmet för att lyssna på musik från enheten eller strömma musik från
Googles molntjänst.
Tryck lätt på Play Musik på programskärmen.
Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.
Play Tidningskiosk
Använd det här programmet för att läsa de senaste nyheterna.
Tryck lätt på Play Tidningskiosk på programskärmen.
Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.
119
Säkerhet
Fingerläsare
För bästa igenkänning av fingeravtryck
När du skannar dina fingeravtryck på enheten ska du tänka på följande som kan påverka
funktionens prestanda:
• Hemknappen rymmer en sensor som känner igen fingeravtryck. Kontrollera att
hemknappen inte har blivit repad eller skadad av metallföremål såsom mynt, nycklar och
halsband.
• Skärmskyddet som medföljer enheten kan få sensorn för igenkänning av fingeravtryck att
fungera dåligt. Ta bort skärmskyddet för att öka känsligheten för fingeravtryck.
• Se till att avkänningsområdet och dina fingrar är rena och torra.
• Enheten kanske inte känner igen fingeravtryck med rynkor eller ärr.
• Enheten kan ha problem med att känna igen fingeravtryck från små eller smala fingrar.
• Förbättra igenkänningen genom att registrera fingeravtryck från handen som du oftast
använder när du gör något på enheten.
• Dra inte för fort eller överdrivet långsamt med fingret. Dra fingret i lagom hastighet så att
enheten hinner identifiera det.
• I torra miljöer kan statisk elektricitet byggas upp i enheten. Använd inte den här funktionen
i torra miljöer, eller ladda ur statisk elektricitet genom att ta på ett metallföremål innan du
använder funktionen.
120
Säkerhet
Registrera fingeravtryck
1 På programskärmen trycker du lätt på Inställningar → Fingerläsare →
Fingeravtryckshanterare.
2 Läs meddelandet på skärmen och tryck lätt på OK.
3 Placera fingret på avkänningsområdet längst ner på skärmen.
4 Håll skärmen i avkänningsområdet nedtryckt och dra sedan fingret nedåt över hemknappen.
Upprepa den här åtgärden med samma finger tills fingeravtrycket är registrerat.
Om du böjer fingret eller bara använder en fingertopp kan enheten få problem med att
känna igen fingeravtrycken.
5 Tryck lätt på KLAR för att avsluta skanningen av ditt fingeravtryck. Eller tryck lätt på
REGISTRERA för att registrera ytterligare ett fingeravtryck.
6 När en skärm som ber dig registrera ett reservlösenord visas anger du reservlösenordet och
trycker sedan lätt på FORTSÄTT.
7 Ange reservlösenordet igen för att bekräfta och tryck sedan lätt på OK.
Du kan använda reservlösenordet i stället för att skanna dina fingeravtryck.
8 När ett popup-fönster för fingeravtryckslås visas trycker du lätt på OK. Du kan använda dina
fingeravtryck för att låsa upp skärmen.
121
Säkerhet
Hantera registrerade fingeravtryck
Du kan ta bort eller byta namn på dina registrerade fingeravtryck.
På programskärmen trycker du lätt på Inställningar → Fingerläsare →
Fingeravtryckshanterare.
Om du vill ta bort fingeravtryck trycker du lätt på → Avregistrera, väljer fingeravtryck och
trycker sedan lätt på KLAR → OK.
Om du vill byta namn på ett fingeravtryck trycker du lätt på → Välj, väljer ett fingeravtryck och
trycker lätt på , anger ett nytt namn och trycker sedan lätt på OK.
Ändra reservlösenordet
Du kan ändra lösenordet som du använder i stället för att skanna dina fingeravtryck.
1 På programskärmen, trycker du lätt på Inställningar → Fingerläsare → Ändra alt. lösenord.
2 Skanna ett registrerat fingeravtryck eller tryck lätt på och ange reservlösenordet.
3 Ange ett nytt lösenord och tryck lätt på FORTSÄTT.
4 Ange lösenordet igen och tryck lätt på OK.
Låsa upp skärmen med fingeravtryck
Du kan låsa upp skärmen med det registrerade fingeravtrycket.
På programskärmen trycker du lätt på Inställningar → Fingerläsare → Skärmlås →
Fingeravtryck. Alternativt trycker du lätt på Inställningar → Låsskärm → Skärmlås →
Fingeravtryck på programskärmen.
Verifiera lösenordet till Samsung account
Använd fingeravtryck för att bekräfta lösenordet till Samsung account. Du kan använda
fingeravtryck i stället för att ange ditt lösenord, till exempel när du köper innehåll från GALAXY
Apps.
På programskärmen trycker du lätt på Inställningar → Fingerläsare → Verifiera Samsung
account och drar sedan reglaget för Verifiera Samsung account åt höger.
122
Säkerhet
Använda fingeravtryck för att göra köp via PayPal
Du kan göra köp genom att skanna dina fingeravtryck.
Den här funktionen kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.
1 Tryck lätt på Inställningar → Fingerläsare → Betala med PayPal på programskärmen.
2 Markera Stöd för FIDO Ready™ och PayPal och tryck sedan lätt på INSTALLERA.
3 När installationen är slutförd trycker du lätt på LÄNKA PAYPAL-KONTO.
4 Följ instruktionerna på skärmen för att logga in på webbsidan för PayPal och registrera dina
fingeravtryck.
Sekretessläge
Om sekretessläge
Använd det här läget om du vill hindra andra från att använda eller komma åt specifikt innehåll,
såsom bilder och dokument, som är lagrade på enheten. Du kan spara innehåll på en specifik
plats och inaktivera sekretessläge för att dölja objekt säkert.
Dölja innehåll
1 På programskärmen trycker du lätt på Inställningar → Sekretessläge och drar reglaget för
Sekretessläge åt höger. Alternativt öppnar du snabbinställningspanelen och trycker lätt på
Sekretessläge för att aktivera det.
När du aktiverar sekretessläge för första gången ska du ange en upplåsningskod och en
reserv-PIN-kod.
2 Ange upplåsningskoden för sekretessläge.
När det här läget är aktiverat, visas
längst upp på skärmen.
123
Säkerhet
3 Välj vilka objekt som ska döljas genom att trycka lätt på ett objekt i listan, hålla det nedtryckt,
markera de objekt som ska väljas och sedan trycka lätt på → Flytta till Privat.
Objekt som flyttas till sekretessläge visas med
på sig.
4 När du har valt de objekt du vill dölja, trycker du lätt på Inställningar → Sekretessläge
på programskärmen och drar reglaget för Sekretessläge åt vänster. Eller så öppnar du
snabbinställningspanelen och trycker lätt på Sekretessläge för att inaktivera det.
De valda objekten kommer att försvinna från skärmen.
Kontrollera att alla filer sparats eller flyttats korrekt innan du inaktiverar sekretessläge.
Visa dolt innehåll
Du kan bara visa dolda objekt när sekretessläge är aktiverat.
1 På programskärmen trycker du lätt på Inställningar → Sekretessläge och drar reglaget
för Sekretessläge åt höger. Eller så öppnar du snabbinställningspanelen och inaktiverar
Sekretessläge.
2 Ange upplåsningskoden för sekretessläge.
3 På programskärmen trycker du lätt på Mina filer → Privat.
Alla objekt som har flyttats i sekretessläge visas på skärmen.
124
Trygghet
Nödläge
Om nödläge
Med det här läget kan du förlänga enhetens viloläge om du skulle råka hamna i en nödsituation.
När läget är aktiverat minskas ljusstyrkan på skärmen och batteriförbrukningen minskas genom
att några av funktionerna stängs av. Du kan slå på fotolampan, låta alarmet ljuda och skicka din
platsinformation till andra i form av ett meddelande.
Aktivera nödläge
Håll strömknappen nedtryckt och tryck sedan lätt på Nödläge. Alternativt trycker du lätt på
Inställningar → Säkerhetshjälp → Nödläge på programskärmen och drar sedan reglaget för
Nödläge åt höger.
Ytterligare avgifter kan tillkomma om du skickar meddelanden eller använder
mobilnätet.
125
Trygghet
Öppna ytterligare alternativ.
Aktivera ljudalarm.
Aktivera fotolampan.
Skicka din platsinformation till
någon i ett meddelande.
Starta Telefon.
Lägg till fler program som du vill
använda.
Starta Internet.
Återstående batteristyrka och
beräknad standby-tid för batteriet
Ring ett nödsamtal.
Den beräknade maximala standbytiden visar den återstående batteritiden innan
batteriet tar slut om enheten inte används. Standbytiden kan variera beroende på
enhetsinställningarna och användningsförhållandena.
Inaktivera nödläge
Inaktivera nödläget genom att hålla strömknappen nedtryckt och sedan trycka lätt på Nödläge.
Alternativt trycker du lätt på → Inaktivera Nödläge. Nödläge är inaktiveras.
126
Trygghet
Skicka hjälpmeddelanden
Om att skicka hjälpmeddelanden
Du kan förinställa kontakter som du kan skicka ett meddelande till i en nödsituation. Skicka
meddelanden till dina huvudkontakter genom att snabbt trycka tre gånger på strömknappen.
Tryck lätt på Inställningar → Säkerhetshjälp på programskärmen.
Lägga till primära kontakter
1 Tryck lätt på Inställningar → Säkerhetshjälp på programskärmen.
2 Tryck lätt på Hantera primära kontakter → Skapa primär nödkontakt.
3 Tryck lätt på Skapa kontakt och ange kontaktinformationen eller tryck lätt på Välj från
kontakter för att lägga till en befintlig kontakt som primär kontakt.
Ställa in hjälpmeddelanden
På programskärmen trycker du lätt på Inställningar → Säkerhetshjälp → Skicka
hjälpmeddelanden och drar reglaget för Skicka hjälpmeddelanden åt höger och väljer sedan
det innehåll som ska inkluderas i hjälpmeddelandena.
Skicka hjälpmeddelanden
Om du hamnar i en nödsituation trycker du snabbt tre gånger på strömknappen. Enheten skickar
då meddelanden till dina primära kontakter. Meddelandena innehåller även information om var
du befinner dig.
Ytterligare avgifter kan tillkomma om du skickar meddelanden eller använder
mobilnätet.
127
Trygghet
Avisering om svåra väderförhållanden (Geonyheter)
Om avisering om svåra väderförhållanden (Geo-nyheter)
Använd den här funktionen för att få aviseringar om svåra väderförhållanden som råder nära din
aktuella plats.
• Funktionen identifierar din plats och ger dig information om katastrofer om de
inträffar i ditt område. Informationen som tillhandahålls kan skilja sig beroende på
tjänsteleverantöreren på din plats.
Om du vill se information om svåra väderförhållanden och de regioner som
information är tillgänglig i och språk som informationen är tillgänglig på går du till
www.samsung.com/geonews.
• Aviseringar från en vädertjänst kan leda till ytterligare avgifter om du använder
roaming.
Ta emot aviseringar
På programskärmen trycker du lätt på Inställningar → Säkerhetshjälp → Geo-nyheter och drar
reglaget för Geo-nyheter åt höger.
Popup-aviseringar
Markera Popup-avis. från Geo-nyheter.
Enheten visar aviseringen i ett popup-fönster. Du kan ringa ett nödsamtal eller skicka
nödmeddelanden till förinställda kontakter från popup-fönstret.
128
Trygghet
Använda widgeten Geo-nyheter
Du kan se din aktuella plats och information om katastrofer i ditt område i widgeten Geonyheter.
På hemskärmen bläddrar du åt vänster och trycker lätt på widgeten Geo-nyheter.
Öppna ytterligare
alternativ.
Aktuell plats
Katastrofinformation för
din aktuella plats.
129
Verktyg
S Finder
Använd det här programmet för att söka efter innehåll på enheten och via Internet. Du kan
tillämpa olika filter och visa sökhistoriken.
Öppna aviseringspanelen och tryck lätt på S Finder.
Söka efter innehåll
Tryck lätt på sökfältet och ange ett nyckelord, eller tryck lätt på
och säg ett nyckelord.
Om du vill förbättra sökresultaten trycker du lätt på filtren under sökfältet.
Välj sökkategorier genom att trycka lätt på → Inställningar → Välj sökkategori.
Hantera sökhistoriken
Ta bort sökhistoriken genom att trycka lätt på
bredvid ett objekt.
Ställ in enheten på att inte spara sökhistoriken genom att trycka lätt på → Inställningar och
avmarkera Använd sökhistorik.
130
Verktyg
S Kalender
Starta S Kalender
Använd programmet för att hantera händelser och uppgifter.
Tryck lätt på S Kalender på programskärmen.
Ändra visningsläge.
Öppna ytterligare alternativ.
Gå till dagens datum.
Skapa händelser eller uppgifter.
Skapa händelser eller uppgifter
1 Tryck lätt på S Kalender på programskärmen.
2 Tryck lätt på . Alternativt väljer du ett datum utan händelser eller uppgifter och trycker lätt
på datumet igen.
Om datumet redan har sparade händelser eller uppgifter, trycker du lätt på datumet och
sedan på .
131
Verktyg
3 Välj antingen händelse eller uppgift och ange detaljer.
• Lägg till händelse: Ställ in start- och slutdatum för en händelse. Du kan ställa in en valfri
repetitionsinställning.
• Lägg till uppgift: Lägg till en uppgift för ett specifikt datum. Du kan ställa in en valfri
prioritetsinställning.
Välj ett objekt.
Välj en kalender som du vill
använda eller synkronisera med.
Ange en titel.
Bifoga en karta som visar platsen
för händelsen.
Ställ in start- och slutdatum för
händelsen.
Lägg till fler detaljer.
4 Tryck lätt på SPARA för att spara händelsen eller uppgiften.
Synkronisera händelser och uppgifter med dina konton
Tryck lätt på S Kalender på programskärmen.
Synkronisera händelser och uppgifter med dina konton genom att trycka lätt på →
Synkronisera nu.
Lägg till konton att synkronisera med genom att trycka lätt på → Kalendrar → Lägg till konto.
Välj sedan ett konto att synkronisera med och logga in. När ett konto läggs till visas en grön cirkel
bredvid kontonamnet.
Ändra ett kontos synkroniseringsalternativ genom att trycka lätt på Inställningar → Konton på
programskärmen och sedan välja en kontotjänst.
132
Verktyg
Radera händelser eller uppgifter
Tryck lätt på S Kalender på programskärmen.
Ta bort händelser eller uppgifter genom att trycka lätt på → Ta bort, välj händelserna eller
uppgifterna och tryck sedan lätt på KLAR → TA BORT.
→ TA BORT.
Ta bort en händelse eller uppgift medan du visar den genom att trycka lätt på
För att markera att uppgifter är slutförda, trycker du lätt på datumet med uppgifter och markerar
slutförda uppgifter.
Dela händelser eller uppgifter
Tryck lätt på S Kalender på programskärmen.
Dela en händelse eller uppgift medan du visar den genom att trycka lätt på
delningsmetod.
och sedan välja en
Kalkylator
Använd programmet för enkla eller komplexa beräkningar.
Tryck lätt på Kalkylator på programskärmen.
Vrid enheten till liggande vy för att visa den vetenskapliga kalkylatorn. Om Skärmrotation är
inaktiverat trycker du lätt på → Vetenskaplig kalkylator.
Visa beräkningshistoriken genom att trycka lätt på
Radera historiken genom att trycka lätt på
för att dölja knappsatsen.
→ Rensa historik.
133
Verktyg
Klocka
Alarm
På programskärmen trycker du lätt på Klocka → Alarm.
Ställa in alarm
Tryck lätt på i alarmlistan, ställ in en alarmtid, välj de dagar då alarmet ska upprepas, ställ in
olika alarmalternativ och tryck sedan lätt på KLAR. Aktivera eller inaktivera alarm genom att
trycka lätt på bredvid alarmet i alarmlistan.
• Snooze: Ange ett intervall och antalet gånger då alarmet ska upprepas efter den förinställda
tiden.
• Smart larm: Ställ in tid och alarmsignal för det smarta alarmet. Ett smart alarm startar med
låg volym några minuter innan ett förinställt alarm börjar låta. Volymen på det smarta
alarmet ökar gradvis tills du stänger av det eller tills det förinställda alarmet börjar låta.
Stoppa alarm
Dra utanför den stora cirkeln för att stoppa ett alarm. Dra
upprepa alarmet efter en viss tidsperiod.
utanför den stora cirkeln för att
Radera alarm
Tryck lätt på → Ta bort, välj alarm och tryck sedan lätt på KLAR.
Världsklocka
På programskärmen trycker du lätt på Klocka → Världsklocka.
Skapa klockor
Tryck lätt på
och ange sedan namnet på en stad eller välj en stad från listan över städer.
Ställ in sommartid för klockorna genom att trycka lätt på en klocka och hålla den nedtryckt och
sedan trycka lätt på .
Radera klockor
Tryck lätt på → Ta bort, välj klockor och tryck sedan lätt på KLAR.
134
Verktyg
Stoppur
På programskärmen trycker du lätt på Klocka → Stoppur.
Tryck lätt på BÖRJA för att ta tid på en händelse. Tryck lätt på VARV för att registrera varvtider.
Tryck lätt på STOPP för att stoppa tidtagningen. Rensa varvtider genom att trycka lätt på
ÅTERSTÄLL.
Timer
På programskärmen trycker du lätt på Klocka → Timer.
Ställ in längden och tryck sedan lätt på BÖRJA.
Dra
utanför den stora cirkeln när timern aktiveras.
Google Drive
Använd det här programmet för att öppna filer som finns lagrade på din Google Drivelagringstjänst. Du kan lagra alla dina filer på en plats, öppna dem var du än befinner dig samt
dela dem med andra.
Tryck lätt på Google Drive på programskärmen.
Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.
Dropbox
Använd programmet för att spara och dela filer med andra via molnlagringen för Dropbox. När
du sparar filer i Dropbox synkroniserar din enhet dem automatiskt med webbservern och andra
enheter som har Dropbox.
Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.
1 Tryck lätt på Dropbox på programskärmen.
2 Logga in på ditt Dropbox-konto. Om du inte har ett Dropbox-konto skapar du ett.
135
Verktyg
3 Tryck lätt på Turn on Camera Upload.
Enheten kommer nu att överföra foton som tagits med enhetens kamera till Dropbox.
Överför videor genom att dra reglaget för Include videos åt höger.
Om du vill överföra foton och videor manuellt trycker du lätt på Skip this.
4 Använd följande funktioner:
• : Överför eller öppna filer. Tryck lätt på → Upload here för att överföra filer.
• : Visa uppladdade foton eller videor. Tryck lätt på
eller skapa album.
• om du vill dela filer, ta bort filer
: Öppna filer från favoritlistan.
• : Visa aviseringar.
Google
Använd programmet för att söka på Internet. Du kan också använda det för att söka efter
program och programinnehåll som sparats på enheten eller minneskortet.
Tryck lätt på Google på programskärmen.
Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.
136
Verktyg
Barnläge
Använd den här widgeten för att tillhandahålla en rolig och säker miljö för barn genom att
begränsa barnens tillgång till vissa program eller visst innehåll.
Innan du använder den här widgeten måste du hämta och installera den. På hemskärmen
trycker du lätt på Barnläge → INSTALLERA. När den är installerad visas den på hem- och
programskärmarna.
Starta barnläget genom att trycka lätt på Barnläge på hem- eller programskärmen.
Första gången du startar den här widgeten trycker du lätt på ANGE PIN längst ned på skärmen.
Följ sedan instruktionerna på skärmen.
Om widgeten Barnläge av misstag råkar avinstalleras kan du installera om den. Tryck lätt
på ett tomt område på hemskärmen och håll nedtryckt, och tryck lätt på Widgetar, tryck
lätt på widgeten Barnläge och håll nedtryckt. Dra widgeten till hemskärmen och tryck
lätt på Barnläge för att installera om den.
Hemskärmen i barnläget
Hemskärmen är startpunkten för att få tillgång till alla program i barnläget.
Barnmedia
Barngalleri
Barnkamera
Barnteckning
Barnröstinspelning
Stäng barnläget.
Öppna föräldrakontroll.
137
Verktyg
Använd det här programmet för att visa sparade bilder, teckningar, röstinspelningar och
mediefiler som du låter ditt barn få åtkomst till.
Använd programmet för att spela upp videofiler. Lägg till videor som sparats på enheten i
programmet innan du använder programmet. Mer information finns i Föräldrakontroll.
Använd det här programmet för att rita en teckning med en penna, en pensel med mera.
Använd det här programmet för att spela in och spela upp röstinspelningar.
Använd programmet för att ta bilder eller spela in videor.
138
Verktyg
Spelområde i barnläget
Bläddra åt höger på hemskärmen för att öppna spelområdet i barnläget.
Du kan interagera med figurer, bakgrundsobjekt och annat.
Föräldrakontroll
Använd den här funktionen för att ställa in vilket innehåll och vilka program som barnen kan
komma åt i barnläget. Du kan ändra inställningar för barnläge, begränsa användningstid och
annat.
Tryck lätt på
på hemskärmen och ange PIN-koden.
Avsluta föräldrakontroll genom att trycka på hemknappen.
Tryck lätt på
och använd följande:
• Barnens namn: Visa och redigera barnens profil.
• Daglig spelgräns: Du kan ställa in hur länge dina barn ska få använda enheten.
• Program: Visa och lägg till program som får användas i barnläget.
• Media: Gör det möjligt för barnen att komma åt vissa bilder och videor som finns sparade på
enheten.
• Butik: Hämta program från GALAXY Apps.
139
Verktyg
Förstoringsglas
Använd den här widgeten för att förstora text eller objekt med den bakre kameran.
Lägg till den på hemskärmen genom att trycka lätt på ett tomt område på hemskärmen och
hålla nedtryckt och sedan trycka lätt på Widgetar, trycka lätt på Förstoringsglas och hålla
nedtryckt och sedan dra widgeten till hemskärmen.
Tryck lätt på widgeten Förstoringsglas på hemskärmen.
Tryck lätt på
eller
för att justera förstoringen.
Fokusera på mitten av skärmen genom att trycka lätt på
genom att trycka lätt där du vill ha fokus.
. Du kan också justera fokus manuellt
Slå på fotolampan för att se text eller objekt i mörka miljöer genom att trycka på
Ta en bild av text eller objekt genom att trycka lätt på
.
.
Maps
Använd programmet för att hitta platsen för enheten, söka efter platser eller få vägbeskrivningar.
Tryck lätt på Maps på programskärmen.
Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.
Söka efter platser
Sök efter platser genom att ange en adress eller ett nyckelord. När platsen har hittats väljer du
platsen för att visa detaljerad information. Mer information finns i hjälpen.
Få vägbeskrivningar till en plats
Tryck lätt på för att ange start- och slutplats och välj sedan transportmedel. Enheten visar
rutterna för att komma till destinationen.
140
Verktyg
Memo
Använd det här programmet för att registrera viktig information för att spara och visa den senare.
Tryck lätt på Memo på programskärmen.
Lägga till och hantera kategorier
Skapa kategorier för att sortera och hantera dina memon.
I memolistan trycker du lätt på
→ HANTERA KATEGORIER.
Lägg till en ny kategori genom att trycka lätt på
på OK.
Ta bort en kategori genom att trycka lätt på
, ange ett kategorinamn och sedan trycka lätt
vid kategorin.
Byt namn på en kategori genom att hålla ett kategorinamn lätt nedtryckt, ange ett nytt namn för
kategorin och sedan trycka lätt på BYT NAMN.
Ändra kategoriordningen genom att trycka lätt på
nedåt till en annan plats.
vid en kategori och dra den uppåt eller
Skriva memon
Tryck lätt på
ett memo:
i memolistan och skriv ett memo. Använd ett av följande alternativ när du skriver
• : Skapa eller ställ in en kategori.
• : Infoga bilder.
• : Gör en röstinspelning som ska infogas.
Spara memot genom att trycka lätt på SPARA.
Om du vill redigera ett memo trycker du lätt på memot och sedan på memots innehåll.
Söka efter memon
Tryck lätt på
nyckelordet.
i memolistan och ange ett nyckelord för att söka efter memon som innehåller
Ta bort memon
Tryck lätt på → Ta bort, välj memon och tryck sedan lätt på KLAR.
Ta bort memot när du ser på det genom att trycka lätt på → Ta bort.
141
Verktyg
Mina filer
Om Mina filer
Använd det här programmet om du vill få tillgång till alla typer av filer som finns lagrade på
enheten, inklusive bilder, videor, låtar och ljudklipp.
Tryck lätt på Mina filer på programskärmen.
Visa filer
Tryck lätt på Mina filer på programskärmen.
Välj en mapp som ska öppnas. Om du vill gå upp en nivå i katalogen trycker du lätt på
vill gå tillbaka till huvudskärmen för Mina filer trycker du lätt på .
. Om du
Söka efter filer eller mappar
Tryck lätt på Mina filer på programskärmen.
Tryck lätt på
och ange sökkriterium som du vill söka efter.
Visa lagringsinformation
Tryck lätt på Mina filer på programskärmen.
Tryck lätt på → Lagringsutrymme för att visa minnesinformation för enheten och
minneskortet.
Lägga till FTP-servergenvägar på enheten
Lägg till en FTP-servergenväg på genvägsområdet.
Tryck lätt på Mina filer på programskärmen.
Tryck lätt på → Lägg till FTP-server, ange information som t.ex. serveradress, användarnamn
och lösenord och tryck sedan lätt på KLAR.
142
Ansluta till andra enheter
NFC
Om NFC
Du kan använda enheten för att läsa NFC-taggar (Near Field Communication) som innehåller
information om produkter. Du kan också använda den här funktionen för att göra betalningar
och köpa biljetter för transportmedel eller evenemang när du har hämtat de program som
behövs.
I batteriet finns en inbyggd NFC-antenn. Var försiktig med batteriet så att du inte skadar
NFC-antennen.
Innan du använder den här funktionen
• Kontrollera var NFC-antennerna sitter på din enhet och på den andra enheten.
• Se till att NFC-funktionen är aktiverad på din enhet och på alla enheter som du vill ansluta till.
• Kontrollera att enhetens skärm är olåst. I annat fall kommer enheten inte läsa NFC-taggar
eller ta emot data.
143
Ansluta till andra enheter
Använda NFC-funktionen
Du kan använda NFC-funktionen för att skicka bilder eller kontakter till andra enheter samt för
att läsa produktinformation med hjälp av NFC-taggar. Om du har ett SIM- eller USIM-kort med
betalningsfunktion kan du använda enheten för att göra smidiga betalningar.
På programskärmen trycker du lätt på Inställningar → NFC och drar NFC-reglaget åt höger.
Placera NFC-antennen på baksidan av enheten nära en NFC-tagg. Informationen från taggen
visas.
Göra ett köp med NFC-funktionen
Innan du kan använda NFC-funktionen för att göra betalningar måste du registrera dig för den
mobila betaltjänsten. För att registrera dig eller få detaljerad information om tjänsten ska du
kontakta din tjänsteleverantör.
På programskärmen trycker du lätt på Inställningar → NFC och drar NFC-reglaget åt höger.
Tryck NFC-antennen på baksidan av enheten mot NFC-kortläsaren.
Ställ in standardprogram för betalning genom att trycka lätt på Tryck och betala och välja ett
program.
Listan över betalningstjänster inkluderar eventuellt inte alla tillgängliga
betalningsprogram.
144
Ansluta till andra enheter
Skicka data
Använd funktionen Android Beam för att skicka data, exempelvis webbsidor och kontakter, till
NFC-aktiverade enheter.
1 På programskärmen trycker du lätt på Inställningar → NFC och drar NFC-reglaget åt höger.
2 Tryck lätt på Android Beam och dra reglaget för Android Beam åt höger.
3 Markera ett objekt och vidrör den andra enhetens NFC-antenn med din enhets NFC-antenn.
4 När Tryck för att skicka. visas på skärmen, trycker du lätt på enhetens skärm för att skicka
objektet.
Bluetooth
Om Bluetooth
Med Bluetooth skapas en direkt trådlös anslutning mellan två enheter över korta avstånd.
Använd Bluetooth för att utbyta data- eller mediefiler med andra enheter.
• Samsung är inte ansvarigt om data som skickas eller tas emot via Bluetoothfunktionen förloras, avlyssnas eller missbrukas.
• Se alltid till att du delar data med och tar emot data från enheter som du litar på och
som är säkra. Om det finns hinder mellan enheterna kan räckvidden minskas.
• Vissa enheter, i synnerhet sådana som inte testats eller godkänts av Bluetooth SIG,
kanske inte är kompatibla med enheten.
• Använd inte Bluetooth-funktionen för olagliga syften (exempelvis piratkopior av filer
eller olaglig avlyssning för kommersiella syften).
Samsung ansvarar inte för påföljder av olaglig användning av Bluetooth-funktionen.
145
Ansluta till andra enheter
Innan du använder den här funktionen
• Se till att Bluetooth-funktionen är aktiverad på enheterna som du vill ansluta till.
• Se till så att båda enheterna är inställda på att vara synliga för andra Bluetooth-enheter.
Para ihop med andra Bluetooth-enheter
1 På programskärmen trycker du lätt på Inställningar → Bluetooth, drar reglaget för
Bluetooth åt höger och trycker sedan lätt på SÖK. Alla enheter som identifieras visas i en
lista.
Om du vill att enheten ska vara synlig för andra enheter trycker du lätt på enhetsnamnet.
2 Välj en enhet för ihopparning.
Om din enhet har varit ihopparad med samma enhet tidigare trycker du bara lätt på
enhetsnamnet utan att behöva bekräfta det automatiskt genererade lösenordet.
3 Godkänn Bluetooth-förfrågningen på båda enheterna för att bekräfta.
Skicka och ta emot data
Många program stöder dataöverföring via Bluetooth. Du kan dela data såsom kontakter eller
mediefiler med andra Bluetooth-enheter. Följande åtgärder är ett exempel på hur man gör för att
skicka en bild till en annan enhet.
Skicka en bild
1 Tryck lätt på Galleri på programskärmen.
2 Välj en bild.
146
Ansluta till andra enheter
3 Tryck lätt på
→ Bluetooth och välj en enhet för ihopparning.
Om enheten som du vill para ihop din enhet med inte visas i listan kan du be den andra
användaren att aktivera sin enhets synlighet. Alternativt kan du ställa in din enhet på att vara
synlig för andra enheter.
4 Godkänn Bluetooth-förfrågningen på den andra enheten.
Ta emot en bild
När en annan enhet skickar en bild till dig måste du godkänna Bluetooth-förfrågningen. Den
mottagna bilden sparas i mappen Galleri → Download.
Koppla från Bluetooth-enheter
1 På programskärmen trycker du lätt på Inställningar → Bluetooth.
Enheten visar alla ihopparade enheter i en lista.
2 Tryck lätt på bredvid enhetens namn för att koppla från.
3 Tryck lätt på Avbryt sammankoppling.
147
Ansluta till andra enheter
S Beam
Använd den här funktionen för att skicka data, t.ex. videoklipp, bilder och dokument.
Innan du använder den här funktionen
• Se till att NFC-funktionen eller Wi-Fi Direct är aktiverad på din enhet och på enheterna som
du vill skicka filer till.
Skicka data
1 På programskärmen trycker du lätt på Inställningar → NFC och drar NFC-reglaget åt höger.
2 Tryck lätt på S Beam och dra reglaget för S Beam åt höger.
3 Markera en fil och vidrör den andra enhetens NFC-antenn med din enhets NFC-antenn.
4 När Tryck för att skicka. visas på skärmen, trycker du lätt på enhetens skärm för att skicka
filen.
• Skicka inte upphovsrättsskyddad information via S Beam. Att göra detta kan utgöra en
överträdelse av upphovsrättslagstiftningen. Samsung ansvarar inte för några påföljder
till följd av olaglig användning av upphovsrättsskyddad information.
• Om båda enheterna försöker skicka data samtidigt kan filöverföringen misslyckas.
148
Ansluta till andra enheter
Snabbanslut
Om snabbanslutning
Använd den här funktionen för att snabbt söka efter och ansluta till andra enheter i närheten.
Om du ansluter enheten till en TV kan du använda enheten som fjärrkontroll. Du kan även dela
innehåll på enheten med datorer.
• Anslutningsmetoden kan variera beroende på de berörda enheterna eller det delade
innehållet.
• Enhetsnamn kan variera beroende på Bluetooth-enheterna som paras ihop.
Exempelvis kan enhetsnamnet visas som BT MAC.
Innan du använder den här funktionen
• Kontrollera så att alla enheter som du vill koppla ihop stöder funktionen Snabbanslutning
och att de har skärmarna påslagna.
• Se till så att de enheter som inte stöder Snabbanslutning har aktiverat funktionerna Wi-Fi
Direct eller Bluetooth.
Ansluta till andra enheter
1 Öppna aviseringspanelen och tryck lätt på Snabbanslut.
När panelen öppnas aktiveras Wi-Fi- och Bluetooth-funktionen automatiskt och enheten
söker efter enheter i närheten.
2 Välj en enhet att ansluta till.
De efterföljande stegen kan variera beroende på vilken enhet som ska anslutas. Följ
instruktionerna på skärmen för att upprätta en anslutning mellan enheterna.
Om du vill tillåta att enheter i närheten söker efter din enhet och ansluter till den trycker
du lätt på → Ställ in enhetens synlighet → Gör enheten synlig och väljer sedan ett
alternativ.
149
Ansluta till andra enheter
Söka efter samma enheter igen
Om önskad enhet inte visas på listan kan du söka efter den.
Tryck lätt på
och välj en enhet från listan med upptäckta enheter.
Inaktivera funktionen Snabbanslutning
Inaktivera funktionen Snabbanslutning genom att trycka på
Alternativt trycker du lätt på .
längst upp på skärmen.
Dela innehåll
Du kan dela med dig av innehåll till andra anslutna enheter.
1 Öppna aviseringspanelen och tryck lätt på Snabbanslut.
2 Välj en enhet från listan med upptäckta enheter.
3 Välj en mediekategori.
4 Välj det innehåll du vill dela och tryck lätt på KLAR.
Enheten skickar innehållet till den anslutna enheten.
Ansluta till en TV
Anslut enheten till en TV och använd enheten som fjärrkontroll.
Innan du använder den här funktionen
• Se till att TV:n är påslagen.
• Se till att TV:n är registrerad för WatchON-funktionen.
• Installera WatchON-programmet på enheten. Det här programmet kan hämtas från GALAXY
Apps eller Play Butik.
150
Ansluta till andra enheter
1 Öppna aviseringspanelen och tryck lätt på Snabbanslut.
2 Tryck lätt på Kontroll i listan över upptäckta enheter.
När enheten är ansluten till TV:n visas en fjärrkontrollslayout på skärmen.
När du ansluter enheten till en TV för första gången trycker du lätt på STÄLL IN
FJÄRRKONTR. Följ sedan anvisningarna på skärmen för att slutföra enhetsanslutningen.
3 Styr den anslutna TV:n med fjärrkontrollen.
Ansluta till Group Play
Med funktionen Group Play kan du dela innehåll med andra enheter.
Innan du använder den här funktionen
• Sök efter en session, anslut till en session eller skapa en ny session.
• Installera Group Play-programmet på båda enheterna. Det här programmet kan hämtas från
GALAXY Apps eller Play Butik.
1 Öppna aviseringspanelen och tryck lätt på Snabbanslut.
2 Tryck lätt på Anslut i listan över upptäckta enheter.
Endast enheter som stöder Group Play-sessioner visas i listan.
3 Följ instruktionerna på skärmen för att upprätta en anslutning mellan enheterna.
151
Ansluta till andra enheter
Utforska datorer
Starta Samsung Link-programmet om du vill använda innehåll som sparats på fjärranslutna
datorer. För att använda den här funktionen måste du först logga in på ditt Samsung account.
Innan du använder den här funktionen
• Se till att alla enheter som använder funktionen är anslutna till samma nätverk.
• Se till att alla datorer som enheten ska anslutas till finns registrerade i Samsung Linkprogrammet.
• Installera Samsung Link-programmet på båda enheterna. Det här programmet kan hämtas
från GALAXY Apps eller Play Butik.
1 Öppna aviseringspanelen och tryck lätt på Snabbanslut.
2 Tryck lätt på Bläddra innehåll i listan över upptäckta enheter.
Endast tillgängliga datorer visas i listan.
3 Följ instruktionerna på skärmen för att upprätta en anslutning mellan enheterna.
152
Ansluta till andra enheter
Smart Remote
Om Smart fjärrkontroll
Använd programmet för att ansluta till en TV och använda enheten som en fjärrkontroll. Du kan
söka efter och välja TV-program och styra kanaler med din enhet.
Tryck lätt på Smart Remote på programskärmen.
Innan du använder det här programmet
• Se till att enheten är ansluten till ett nätverk.
• Se till att enhetens infraröda port pekar mot TV:n.
Ansluta till en TV
1 Tryck lätt på Smart Remote på programskärmen.
2 Tryck lätt på START.
3 Välj en region och välj sändningstjänst.
De tillgängliga TV-programmen visas.
153
Ansluta till andra enheter
Använda enheten som fjärrkontroll
Med enheten som fjärrkontroll kan du slå på och av TV:n, byta kanal eller justera volymen på
TV:n.
1 På enheten trycker du lätt på → Nästa.
2 Välj TV:ns fabrikat.
3 Se till att enhetens infraröda port pekar mot TV:n och tryck sedan lätt på 1-Knappen. Tryck
sedan lätt på JA om enheten slår på TV:n.
Om enheten inte slår på TV:n trycker du lätt på NEJ och upprepar detta tills TV:n känner igen
signalen.
4 Välj kanalkälla.
Öppna ytterligare alternativ.
Slå på och av TV:n.
Ytterligare funktioner
Menyer för styrning av TV:n
154
Ansluta till andra enheter
Se på TV med enheten
Välj ett TV-program från listan över tillgängliga program för att titta på det på den anslutna TV:n.
1 Tryck lätt på ENDAST FÖR DIG, TV-PROGRAM, FILMER eller SPORT.
2 Välj ett TV-program och tryck sedan lätt på SE PÅ TV.
Det valda programmet visas på den anslutna TV:n.
3 Tryck lätt på
för att byta kanal eller justera volymen.
Fjärrkontrollpanelen visas på skärmen.
Ställa in programpåminnelser
1 Välj ett TV-program att titta på.
2 Tryck lätt på PÅMINN MIG.
Alarmet ljuder på det klockslag som du har ställt in.
155
Ansluta till andra enheter
Screen Mirroring
Om Screen Mirroring
Använd den här funktionen för att ansluta din enhet till en stor skärm med en AllShare Casthårdvarunyckel eller HomeSync och dela sedan ditt innehåll. Du kan även använda den här
funktionen med andra enheter som stöder Wi-Fi Miracast-funktionen.
Screen
Mirroring-aktiverade
enheter (AllShare
Cast-hårdvarunyckel,
HomeSync och Wi-Fi
Miracast-enheter)
• Den här funktionen kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.
• Miracast-aktiverade enheter som inte stöder HDCP 2.X (High-bandwidth Digital
Content Protection) kanske inte är kompatibla med den här funktionen.
• Vissa filer kanske buffras under uppspelningen beroende på nätverksanslutningen.
• Spara energi genom att inaktivera funktionen när den inte används.
• Om du anger en Wi-Fi-frekvens kanske inte AllShare Cast-hårdvarunycklar eller
HomeSync kan upptäckas eller anslutas.
• Om du spelar upp videor eller spelar spel på en TV, välj lämpligt TV-läge för att få en
optimal upplevelse.
156
Ansluta till andra enheter
Innan du använder den här funktionen
• Se till att enheten som möjliggör Screen Mirroring är ansluten till TV:n med en HDMI-kabel.
• Se till att TV:n är påslagen.
Visa innehåll på en TV
Innan du ansluter TV:n till din enhet kopplar du ihop TV:n och enheten som möjliggör Screen
Mirroring. Se enhetens bruksanvisning för mer information om anslutning. Nedanstående
åtgärder är exempel på hur man kan visa innehåll på en TV som är ansluten via en AllShare Casthårdvarunyckel.
1 Välj en anslutningstyp på TV:n, t.ex. HDMI-läge, för anslutning till en extern enhet.
2 Tryck lätt på Inställningar → Screen Mirroring på programskärmen.
Alla enheter som identifieras visas i en lista.
3 Välj en enhet att ansluta till.
Enhetens skärm visas då på TV-skärmen.
Om det är första gången du ansluter den här enheten håller du hårdvarunyckelns namn
nedtryckt i listan och anger den PIN-kod som visas på TV-skärmen.
4 Öppna eller spela upp en fil och styr skärmen med knapparna på enheten.
Stoppa visning av innehåll
Tryck lätt på Inställningar → Screen Mirroring på programskärmen.
157
Ansluta till andra enheter
Använda funktionen för mobil utskrift
Anslut enheten till en skrivare för att skriva ut bilder eller dokument.
Vissa skrivare kanske inte är kompatibla med enheten.
Innan du använder den här funktionen
• Se till att Wi-Fi-funktionen eller Wi-Fi Direct är aktiverad på din enhet och på skrivaren.
Ansluta till en skrivare
På programskärmen trycker du lätt på Inställningar → Utskrift, väljer en utskriftstyp och drar
sedan skjutreglaget högst upp till höger på skärmen åt höger. Enheten söker efter skrivare som
är anslutna till samma Wi-Fi-nätverk som din enhet. Välj en skrivare som du vill använda som
standardskrivare.
Lägg till skrivare manuellt genom att trycka lätt på → Lägg till skrivare →
tryck sedan lätt på OK.
, ange detaljer och
Ändra utskriftsinställningar genom att trycka lätt på → Inställningar.
Skriva ut innehåll
När du visar innehåll, såsom bilder eller dokument, trycker du lätt på → Skriv ut, och väljer
sedan en skrivare.
158
Enhets- och datahantering
Uppgradera enheten
Enheten kan uppgraderas till den senaste programvaran.
Uppgradera trådlöst
Enheten kan uppgraderas direkt till den senaste programvaran via tjänsten FOTA (firmware overthe-air).
På programskärmen trycker du lätt på Inställningar → Om enheten →
Programvaruuppdateringar → Uppdatera nu.
Uppgradera med Samsung Kies
Hämta senaste Samsung Kies från Samsungs webbplats. Starta Samsung Kies och anslut
enheten till datorn. Samsung Kies upptäcker automatiskt enheten och visar tillgängliga
uppdateringar i en dialogruta, om det finns några. Klicka på knappen Uppdatera i dialogrutan för
att börja uppgradera. Se hjälpavsnittet för Samsung Kies för detaljerad information om hur du
uppgraderar.
• Stäng inte av datorn och koppla inte ifrån USB-kabeln när enheten uppgraderas.
• När du uppgraderar enheten bör du inte ansluta andra medieenheter till datorn. Om
du gör det kan det störa uppdateringsprocessen.
159
Enhets- och datahantering
Överföra filer mellan din enhet och en dator
Flytta ljud-, video- och bildfiler eller andra typer av filer från enheten till datorn eller vice versa.
• Koppla inte bort USB-kabeln från enheten medan du överför filer. Om du gör det kan
data förloras eller så kan enheten skadas.
• Koppla inte bort enheten från datorn när du spelar upp filer som finns sparade på
enheten på den anslutna datorn. När du har spelat upp filen kopplar du bort enheten
från datorn.
• Enheterna ansluter eventuellt inte som de ska om de ansluts via en USB-hubb. Anslut
enheten direkt till datorns USB-port.
Ansluta som medieenhet
1 Anslut enheten till datorn med en USB-kabel.
2 Öppna aviseringspanelen och tryck sedan lätt på Ansluten som medieenhet →
Medieenhet (MTP).
Tryck lätt på Kamera (PTP) om datorn inte stöder medieöverföringsprotokoll (MTP) eller inte
har någon lämplig drivrutin installerad.
3 Överför filer mellan enheten och datorn.
160
Enhets- och datahantering
Ansluta med Samsung Kies
Samsung Kies är ett datorprogram som hanterar medieinnehåll och personlig information med
Samsung-enheter. Hämta senaste Samsung Kies från Samsungs webbplats.
1 Anslut enheten till datorn med en USB-kabel.
Samsung Kies startas automatiskt på datorn. Om Samsung Kies inte startar automatiskt ska
du dubbelklicka på Samsung Kies-ikonen på datorn.
2 Överför filer mellan enheten och datorn.
Mer information finns i hjälpen till Samsung Kies.
Säkerhetskopiera och återställa data
Förvara alltid personlig information, programdata och inställningar på ett säkert sätt på enheten.
Säkerhetskopiera känslig information och spara den på ett säkerhetskopieringskonto så att du
kan komma åt den senare.
Använda ett Google-konto
1 Tryck lätt på Inställningar på programskärmen.
2 Tryck lätt på Säkerhetskopiera och återställ och markera Säkerhetskopiera data.
3 Tryck lätt på Säkerhetskopieringskonto och välj ett konto som säkerhetskopieringskonto.
Om du vill återställa data måste du logga in på ditt Google-konto via installationsguiden.
Du kan starta och öppna installationsguiden genom att göra en fabriksdataåterställning
på enheten. Om du inte loggar in på ditt Google-konto från installationsguiden kan du
inte återställa säkerhetskopierade data.
161
Enhets- och datahantering
Använda ett Samsung account
1 På programskärmen trycker du lätt på Inställningar → Konton → Lägg till konto →
Samsung account och loggar därefter in på ditt Samsung account.
2 Tryck lätt på Inställningar på programskärmen.
3 Tryck lätt på Moln → Säkerhetskopiering, markera de objekt som ska säkerhetskopieras
och tryck sedan lätt på SÄKERHETSKOPIERA NU → SÄKERHETSKOP.
Om du vill återställa data trycker du lätt på Återställ, väljer vilka objekt som ska återställas och
trycker sedan lätt på ÅTERSTÄLL NU.
Göra en dataåterställning
Radera alla inställningar och data på enheten. Tänk på att säkerhetskopiera alla viktiga data på
enheten innan du gör en återställning till fabriksdata. Mer information finns i Säkerhetskopiera
och återställa data.
1 Tryck lätt på Inställningar på programskärmen.
2 Tryck lätt på Säkerhetskopiera och återställ → Återställning till fabriksdata.
3 Tryck lätt på ÅTERSTÄLL ENHET → TA BORT ALLA.
Enheten startas om automatiskt.
162
Inställningar
Om Inställningar
Använd programmet för att konfigurera enheten, ställa in programalternativ och lägga till
konton.
Tryck lätt på Inställningar på programskärmen.
Tryck lätt på
för att söka efter inställningar med hjälp av nyckelord.
Snabbinställningar
Du kan visa en lista med dina favoritinställningar.
Redigera listan med favoritinställningsalternativ genom att trycka lätt på → Redigera
snabbinställningarna, välja ett inställningsalternativ och sedan trycka lätt på KLAR.
Nätverksanslutningar
Wi-Fi
Aktivera Wi-Fi-funktionen för att ansluta till ett Wi-Fi-nätverk och öppna internet eller andra
nätverksenheter.
På inställningsskärmen trycker du lätt på Wi-Fi och drar Wi-Fi-reglaget åt höger.
Du kan behålla en stabil nätverksanslutning genom att automatiskt välja antingen Wi-Fi eller
mobilt nätverk efter den starkaste signalen. Växla automatiskt mellan nätverk genom att markera
Smart nätverksbyte.
163
Inställningar
Ställa in Wi-Fi-vilopolicy
Tryck lätt på → Avancerat → Behåll Wi-Fi i viloläge.
När skärmen stängs av inaktiverar enheten automatiskt Wi-Fi-anslutningarna. När detta
händer öppnar enheten automatiskt mobilnätverk om den ställts in på att använda dem.
Detta kan medföra dataöverföringsavgifter. Ställ in det här alternativet på Alltid för att
undvika ytterligare kostnader.
Ställa in nätverksaviseringar
Enheten kan upptäcka öppna Wi-Fi-nätverk och visa en ikon i statusfältet för att meddela när de
är tillgängliga.
Tryck lätt på → Avancerat och markera Nätverksaviseringar för att aktivera den här
funktionen.
Wi-Fi Direct
Wi-Fi Direct ansluter enheter via ett Wi-Fi-nätverk utan att kräva en åtkomstpunkt.
Tryck lätt på → Wi-Fi Direct.
Download booster
Ställ in enheten på hämtning via både Wi-Fi och mobilnätet samtidigt.
På inställningsskärmen trycker du lätt på Download booster och drar reglaget för Download
booster åt höger.
• Den här funktionen stöds kanske inte av en del enheter.
• Ytterligare avgifter kan tillkomma om du hämtar filer via mobilnätet.
Bluetooth
Aktivera Bluetooth-funktionen för att utbyta information över korta avstånd.
På inställningsskärmen trycker du lätt på Bluetooth och drar Bluetooth-reglaget åt höger.
164
Inställningar
Internetdelning
Använd enheten som en mobil hotspot så kan du dela enhetens mobildataanslutning med andra
enheter. Mer information finns i Dela internet mellan enheter och använda mobila hotspots.
Tryck lätt på Internetdelning på inställningsskärmen.
• Mobil hotspot: Använd mobil hotspot för att dela enhetens mobildataanslutning med
datorer eller andra enheter via Wi-Fi-nätverket. Den här funktionen kan vara praktisk när det
inte finns någon nätverksanslutning.
• USB-internetdelning: Använd USB-internetdelning för att dela enhetens
mobildataanslutning med en dator via USB. När du är ansluten till en dator används enheten
som ett trådlöst modem för en dator.
• Bluetooth-internetdelning: Använd Bluetooth-Internetdelning för att dela enhetens
mobildataanslutning med datorer eller andra enheter via Bluetooth.
Flygläge
Detta inaktiverar enhetens alla trådlösa funktioner. Du kan bara använda icke nätverksbundna
tjänster.
Tryck lätt på Flygläge på inställningsskärmen.
Dataanvändning
Håll ordning på dataanvändningen och anpassa inställningarna för datagränsen.
Tryck lätt på Dataanvändning på inställningsskärmen.
• Mobildata: Ställ in enheten på att använda dataanslutningar i alla mobila nätverk.
• Ange gräns för mobildata: Ange en gräns för mobildataanvändning.
Om du vill använda fler alternativ trycker du lätt på .
• Begränsa bakgrundsdata: Ställ in enheten på att inaktivera synkronisering i bakgrunden vid
användning av ett mobilt nätverk.
• Visa Wi-Fi-användning: Ställ in enheten på att visa dataanvändning via Wi-Fi.
• Mobila hotspots: Välj mobila hotspots för att förhindra att program som körs i bakgrunden
använder dem.
165
Inställningar
Plats
Ändra inställningar för platsinformationsbehörighet.
På inställningsskärmen trycker du lätt på Plats och drar reglaget för Plats åt höger.
• Läge: Välj en metod för att samla in dina platsdata.
• Nyligen begärda platsuppgifter: Visa vilka program som frågar efter din aktuella
platsinformation och hur mycket batteri de förbrukar.
• Platstjänster: Visa vilka platstjänster som enheten använder.
• Mina platser: Ställ in profilerna som används för specifika platser när du använder GPS-,
Wi-Fi-, eller Bluetooth-funktioner för att söka efter din aktuella plats.
Fler nätverk
Anpassa inställningarna för att styra nätverken.
Tryck lätt på Fler nätverk på inställningsskärmen.
Standardprogram för meddelande
Välj ett standardprogram för att skicka och ta emot meddelanden.
Mobila nätverk
• Mobildata: Ställ in enheten på att använda dataanslutningar i alla mobila nätverk.
• Dataroaming: Ställ in enheten på att använda dataanslutningar vid roaming.
• Åtkomstpunktsnamn: Ange namn på åtkomstpunkter (APN).
• Nätläge: Välj en nätverkstyp.
• Nätverksoperatörer: Sök efter tillgängliga nätverk och välj ett nätverk för roaming.
VPN
Ställa in och ansluta till virtuella privata nätverk (VPN).
166
Inställningar
Anslut och dela
NFC
Aktivera NFC-funktionen för att läsa eller skriva NFC-taggar som innehåller information.
På inställningsskärmen trycker du lätt på NFC och drar reglaget för NFC åt höger.
• Android Beam: Använd funktionen Android Beam för att skicka data, exempelvis webbsidor
och kontakter till NFC-aktiverade enheter.
• S Beam: Med funktionen S Beam kan du skicka data, t.ex. videor, bilder och dokument, till
enheter som stöder NFC och Wi-Fi Direct.
• Tryck och betala: Ställ in standardprogram för mobila betalningar.
Listan över betalningstjänster inkluderar eventuellt inte alla tillgängliga
betalningsprogram.
Enheter i närheten
Ändra inställningarna för att dela innehåll när enheten ansluter till andra enheter i närheten.
På inställningsskärmen trycker du lätt på Enheter i närheten och drar reglaget för Enheter i
närheten åt höger.
• Enhetsnamn: Visa medieservernamnet för din enhet.
• Innehåll som ska delas: Ställ in enheten på att dela ditt innehåll med andra enheter.
• Tillåtna enheter: Visa listan över enheter som kan få åtkomst till enheten.
• Nekade enheter: Visa listan över enheter som är blockerade från åtkomst till enheten.
• Hämta till: Välj en minnesplats där du vill spara mediefiler.
• Ta emot filer från andra enheter: Ställ in enheten på att godkänna överföringar från andra
enheter.
Utskrift
Konfigurera inställningar för plugin-program för skrivare som finns installerade på enheten. Du
kan söka efter tillgängliga skrivare eller lägga till en manuellt för att skriva ut filer via Wi-Fi eller
molntjänster.
Tryck lätt på Utskrift på inställningsskärmen.
167
Inställningar
Screen Mirroring
Aktivera funktionen för Screen Mirroring och dela din skärm med andra.
Tryck lätt på Screen Mirroring på inställningsskärmen.
Ljud & display
Ljud och aviseringar
Ändra inställningar för olika ljud på enheten.
Tryck lätt på Ljud och aviseringar på inställningsskärmen.
• Ljudläge: Ställ in enheten på att använda ljudläge eller tyst läge.
• Vibrationsintensitet: Justera vibrationsintensiteten.
• Vibrera vid ringsignal: Ställ in enheten på att vibrera och spela upp en ringsignal för
inkommande samtal.
• Ringsignaler: Lägg till eller välj en ringsignal för inkommande samtal.
• Vibrationer: Lägg till eller välj ett vibrationsmönster.
• Aviseringssignal: Välj en ringsignal för händelser, t.ex. inkommande meddelanden.
Display
Ändra skärmens inställningar.
Tryck lätt på Display på inställningsskärmen.
• Ljusstyrka: Ställ in ljusstyrkan för skärmen.
• Tecken:
– – Teckenstil: Ändra teckensnittstyp för skärmtexten.
– – Teckenstorlek: Ändra teckenstorlek.
168
Inställningar
• Skärmrotation: Ställ in innehållet på att rotera automatiskt när enheten vänds.
– – Smart rotation: Ställ in gränssnittet på att inte rotera i ditt ansiktes riktning.
• Smart viloläge: Ställ in enheten på att förhindra att bakgrundsljuset slås av när du tittar på
skärmen.
• Skärmtimeout: Ange hur lång tid det ska ta innan skärmens bakgrundsbelysning stängs av.
• Skärmläge:
– – Anpassa skärm: Använd det här läget för att optimera skärmen enligt
skärminställningarna.
– – Dynamisk: Använd det här läget för att göra bildskärmen mer levande.
– – Standard: Använd det här läget för normal kvalitet.
– – Professionellt foto: Använd det här läget för att få skärmen att visa en verklighetstrogen
färgton.
– – Biograf: Använd det här läget vid mörka omgivningar, exempelvis i ett mörkt rum.
• Autojustera skärmton: Ställ in enheten på att spara energi genom att justera ljusstyrkan på
skärmen.
• Dagdröm: Ställ in enheten så att den visar skärmsläckaren när enheten är ansluten till en
skrivbordsdocka eller under laddning.
• LED-indikator:
– – Laddar: Ställ in enheten på att slå på aviseringslampan när du laddar batteriet.
– – Låg batterinivå: Ställ in enheten på att slå på aviseringslampan när batterinivån är låg.
– – Aviseringar: Ställ in enheten på att slå på aviseringslampan när du har missade samtal
eller aviseringar.
– – Röstinspelning: Ställ in enheten på att slå på aviseringslampan när du spelar in
röstmemon.
• Belysningstid för touchknappar: Ställ in hur länge bakgrundsljuset på knappen Senast
använda program och Bakåtknappen ska vara på.
• Öka tryckkänsligheten: Ställ in enheten på att tillåta användning av pekskärmen med
handskarna på.
Beroende på vilken typ av material du har på dig när du rör vid enheten, kanske vissa
kommandon inte känns igen.
169
Inställningar
Bakgrundsbild
Välj en bakgrundsbild för hemskärmen eller den låsta skärmen.
Tryck lätt på Bakgrundsbild på inställningsskärmen.
Låsskärm
Ändra inställningarna för den låsta skärmen.
Tryck lätt på Låsskärm på inställningsskärmen.
• Skärmlås: Aktivera skärmlåsfunktionen. Vilka alternativ som är tillgängliga kan variera,
beroende på valt skärmlås.
• Dubbel klocka: Ställ in enheten på att visa dubbel klocka.
• Klockstorlek: Ändra storlek på klockan.
• Visa datum: Ställ in enheten på att visa datum med klockan.
• Kameragenväg: Ställ in enheten på att visa genvägen till kameran på den låsta skärmen.
• Ägarinformation: Ange din information som visas med klockan.
• Upplåsningseffekt: Välj en effekt som visas när du låser upp skärmen.
• Ytterligare information: Ställ in enheten på att visa information såsom väder eller
stegräkning på låsskärmen när du använder Promenadkompis i S Health.
• Hjälptext: Ställ in enheten på att visa hjälptext på den låsta skärmen.
Flera fönster
Ställ in enheten på att använda Flera fönster.
På inställningsskärmen trycker du lätt på Flera fönster och drar reglaget för Flera fönster åt
höger.
• Öppna i vyn Flera fönster: Ställ in enheten på att aktivera funktionen Flera fönster när du
öppnar filer från Mina filer eller Video. Enheten aktiverar också den här funktionen när du
visar bilagor i meddelanden.
170
Inställningar
Aviseringspanel
Anpassa alternativen som visas på aviseringspanelen.
Tryck lätt på Aviseringspanel på inställningsskärmen.
• Justering av ljusstyrka: Ställ in enheten på att visa justeringsreglagen för ljusstyrka och
volym på aviseringspanelen.
• Rekommenderade program: Ställ in enheten på att visa en lista över rekommenderade
program på aviseringspanelen baserat på dina åtgärder, såsom att ansluta ett headset till
enheten.
• Ange snabbinst.knappar: Sortera om snabbinställningsknapparna som visas på
aviseringspanelen.
Verktygslåda
Ställ in enheten på att använda verktygslådan.
På inställningsskärmen trycker du lätt på Verktygslåda och drar reglaget för Verktygslåda åt
höger.
Visa programlistan som ska finnas i verktygslådan. Redigera programlistan genom att trycka lätt
på REDIG.
Enhandsåtgärd
Aktivera enhandsåtgärd när du använder enheten med en hand.
På programskärmen trycker du lätt på Enhandsåtgärd och drar sedan reglaget för
Enhandsåtgärd åt höger.
171
Inställningar
Personifiering
Enkelt läge
Ställ in enheten på enkelt läge.
Tryck lätt på Enkelt läge på inställningsskärmen.
• Standardläge: Ställ in enheten på att använda standardläget.
• Enkelt läge: Ställ in enheten på att använda enkelt läge.
• Enkla program: Välj program för att tillämpa enklare layouter.
Tillgänglighet
Du kan använda den här funktionen för att komma åt inställningar som förbättrar enhetens
tillgänglighet. Mer information finns i Tillgänglighet.
Tryck lätt på Tillgänglighet på inställningsskärmen.
Sekretessläge
Ställ in enheten på att hindra andra att komma åt ditt personliga innehåll genom att aktivera
sekretessläge.
På inställningsskärmen trycker du lätt på Sekretessläge och drar reglaget för Sekretessläge åt
höger.
• Åtkomsttyp f. Privat läge: Ställ in eller ändra upplåsningsmetoden för att aktivera
sekretessläge.
172
Inställningar
Fingerläsare
Registrera dina fingeravtryck på enheten om du vill säkra enheten eller logga in på ditt Samsung
account på ett smidigt sätt.
Tryck lätt på Fingerläsare på inställningsskärmen.
• Fingeravtryckshanterare: Registrera eller ta bort fingeravtrycksinformation.
• Ändra alt. lösenord: Byt det alternativa lösenord som används om enheten inte känner igen
dina fingeravtryck.
• Skärmlås: Ange en upplåsningsmetod och ett alternativt lösenord.
• Verifiera Samsung account: Ställ in enheten på att verifiera ditt Samsung account med
fingeravtryck.
• Betala med PayPal: Ställ in enheten på att verifiera ditt PayPal-konto och godkänna köp
med dina fingeravtryck.
Den här funktionen kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.
Rörelse
Rörelser och gester
Aktivera rörelseidentifieringsfunktionen och ändra inställningarna som styr rörelseidentifiering
på din enhet.
Tryck lätt på Rörelser och gester på inställningsskärmen.
• Navigera med gest: Flytta handen åt höger eller vänster över sensorn för att bläddra bland
bilder, webbsidor och låtar.
• Direktsamtal: Ställ in enheten på att du ska ringa ett röstsamtal genom att ta upp enheten
och hålla den nära örat under visning av samtals-, meddelande- eller kontaktuppgifter.
• Smart varning: Ställ in enheten på att varna dig om du har missade samtal eller nya
meddelanden när du tar upp enheten.
• Tysta/pausa: Ställ in enheten på att tysta inkommande samtal eller alarm, eller på att pausa
medieuppspelning när du använder handflaterörelser eller när du tittar bort från skärmen.
• Dra handflatan för skärmbild: Ställ in enheten på det här alternativet för att ta en bild av
skärmen när du sveper med handen åt vänster eller höger över skärmen.
173
Inställningar
Luftvy
Förhandsgranska innehåll eller visa information i ett popup-fönster genom att peka på ett objekt
med fingret.
På programskärmen trycker du lätt på Luftvy och drar reglaget för Luftvy åt höger.
Användare och säkerhetskopiering
Konton
Lägg till e-post- eller SNS-konton.
Tryck lätt på Konton på inställningsskärmen.
Moln
Ändra inställningarna för att synkronisera data eller filer med ditt Samsung account eller din
molnlagring för Dropbox.
Tryck lätt på Moln på inställningsskärmen.
Säkerhetskopiera och återställ
Ändra inställningarna för hantering av inställningar och data.
Tryck lätt på Säkerhetskopiera och återställ på inställningsskärmen.
• Säkerhetskopiera data: Ställ in enheten på att säkerhetskopiera inställningar och
programdata till Google-servern.
• Säkerhetskopieringskonto: Installera eller redigera ditt Google-säkerhetskopieringskonto.
• Automatisk återställning: Ställ in enheten på att återställa inställningarna och programdata
när programmen installeras om på enheten.
• Återställning till fabriksdata: Återställ inställningarna till fabriksstandard och radera alla
data.
174
Inställningar
System
Språk och inmatning
Ändra inställningar för textinmatning. Vissa alternativ kanske inte är tillgängliga beroende på valt
språk.
Tryck lätt på Språk och inmatning på inställningsskärmen.
Språk
Välj ett skärmspråk för alla menyer och program.
Standard
Välj typ av standardtangentbord för textinmatning.
Samsung-tangentbord
Ändra inställningarna för Samsung-tangentbordet.
Vilka alternativ som är tillgängliga kan variera beroende på region eller tjänsteleverantör.
• Svenska: Välj en standardtangentbordslayout.
• Välj inmatningsspråk: Välj språk för textinmatning.
• Förutsedd text: Aktivera läget för att förutse ord baserat på inmatning och visa ordförslag.
Du kan också anpassa inställningarna för ordförutsägelse.
• Autoersätt: Ställ in enheten på att korrigera felstavningar och ofullständiga ord genom att
du trycker på blanksteg eller punkt.
• Mina snabbknappar: Ställ in nummergenvägar för ofta använd text. Du kan hålla en
nummertangent nedtryckt för att infoga den förinställda texten.
• Stor bokstav automatiskt: Ange att stor bokstav automatiskt ska användas efter skiljetecken
som används i slutet av en mening, till exempel punkt, frågetecken och utropstecken.
• Automatiska mellanrum: Ställ in enheten på att automatiskt infoga ett mellanslag mellan
orden.
• Automatisk interpunktion: Ställ in enheten på att infoga en punkt när du trycker två gånger
på blanksteget.
175
Inställningar
• Tangentbordssvep:
– – Ingen: Ställ in enheten på att inaktivera svepfunktionen för tangentbord.
– – Kontinuerlig inmatning: Ställ in enheten på att du ska ange text genom att svepa över
tangentbordet.
– – Markörkontroll: Aktivera den smarta tangentbordsnavigeringsfunktionen för att flytta
markören genom att bläddra med tangentbordet.
• Ljud: Ställ in enheten på att avge ett ljud när en knapp trycks in.
• Vibration: Ställ in enheten på att vibrera när en knapp trycks in.
• Förhandsgranska tecken: Ställ in enheten på att visa en förhandsgranskningsbild av varje
bokstav du trycker på.
• Återställ inställningar: Återställ inställningarna för Samsung-tangentbordet.
Googles röstinmatning
Ändra röstinmatningsinställningarna.
• Språk: Välj inmatningsspråk för textinmatning.
• Blockera stötande ord: Ställ in enheten på att hindra att enheten identifierar stötande ord i
röstinmatningar.
• Taligenkänning offline: Hämta och installera språkdata för offline-röstinmatning.
Alt. för text-till-tal
• Prioriterad TTS-motor: Välj en talsyntesmotor. Ändra inställningarna för talsyntesmotorer
genom att trycka lätt på .
• Talhastighet: Välj en hastighet för funktionen text-till-tal.
• Lyssna på ett exempel: Lyssna på den talade texten som ett exempel.
• Status för standardspråk: Visa status för standardspråket för text-till-tal-funktionen.
176
Inställningar
Aviseringsuppläsning
Ställ in enheten på att läsa upp aviseringar om inkommande samtal, meddelanden eller
händelser.
Pekarhastighet
Justera pekarhastigheten för den mus eller styrplatta som är ansluten till din enhet.
Datum och tid
Öppna och ändra följande inställningar för att styra hur enheten visar tid och datum.
Tryck lätt på Datum och tid på inställningsskärmen.
Om batteriet sitter kvar helt urladdat eller tas bort från enheten återställs datum och tid.
• Automatiskt datum och automatisk tid: Uppdatera automatiskt datum och tid när du
förflyttar dig över tidszoner.
• Ställ in datum: Ange dagens datum manuellt.
• Ställ in tid: Ange aktuell tid manuellt.
• Automatisk tidszon: Ställ in enheten på att ta emot information om tidszonen från
nätverket när du förflyttar dig över tidszoner.
• Välj tidszon: Ange den tidszon du bor i.
• Använd 24-timmarsformat: Visa tiden i 24-timmarsformat.
• Välj datumformat: Välj ett datumformat.
177
Inställningar
Säkerhetshjälp
Aktivera nödläget och ställ in huvudkontakter och meddelanden. Mer information finns i
Nödläge.
Tryck lätt på Säkerhetshjälp på inställningsskärmen.
• Nödläge: Ställ in enheten på att aktivera nödläget och minska batteriförbrukningen genom
att stänga av allt utom grundfunktionerna (t.ex. samtal).
• Geo-nyheter: Ställ in enheten på att ta emot aviseringar om extrema väderförhållanden.
• Skicka hjälpmeddelanden: Ställ in enheten på att skicka hjälpmeddelanden när du trycker
på strömknappen tre gånger.
– – Skicka bilder: Ställ in enheten på att skicka bilder som tagits med den främre och bakre
kameran med hjälpmeddelandet.
Den här funktionen kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.
– – Skicka ljudinspelning: Ställ in enheten på att spela in ljud och skicka det tillsammans
med meddelandet till mottagarna.
• Hantera primära kontakter: Markera eller redigera mottagare för hjälpmeddelanden.
Tillbehör
Ändra tillbehörsinställningarna.
Tryck lätt på Tillbehör på inställningsskärmen.
• Ljudutgång: Välj ett utgående ljudformat som ska användas vid anslutning av enheten till
HDMI-enheter. Vissa enheter kanske inte stöder inställningen för surroundljud.
Batteri
Visa hur mycket batterikraft enheten har förbrukat.
Tryck lätt på Batteri på inställningsskärmen.
• Visa batteriprocent: Ställ in enheten på att visa återstående batteritid.
178
Inställningar
Energisparläge
Aktivera energisparläge och ändra inställningarna för energisparläge. Mer information finns i
Använda energibesparingsfunktionen.
Tryck lätt på Energisparläge på inställningsskärmen.
• Energisparläge: Aktivera energisparläge och ändra inställningarna för energisparläge.
• Ultraenergisparläge: Förläng standbytiden och minska batteriförbrukningen genom att
använda en enklare layout och tillåta begränsad åtkomst till ett program.
Den beräknade maximala standbytiden visar den återstående batteritiden innan
batteriet tar slut om enheten inte används. Standbytiden kan variera beroende på
enhetsinställningarna och användningsförhållandena.
Lagring
Visa minnesinformation för enheten och minneskortet, eller formatera ett minneskort.
Tryck lätt på Lagring på inställningsskärmen.
Om du formaterar ett minneskort raderas alla data permanent från minneskortet.
Internminnets faktiska, tillgängliga kapacitet är mindre än den angivna kapaciteten på
grund av att operativsystemet och standardprogrammen tar upp en del av minnet. Den
tillgängliga kapaciteten kan ändras när du uppgraderar enheten.
Säkerhet
Ändra inställningarna för att säkra enheten och SIM- eller USIM-kortet.
Tryck lätt på Säkerhet på inställningsskärmen.
• Enhetsadministratörer: Visa enhetsadministratörer som har installerats på enheten. Du kan
tillåta enhetsadministratörer att införa nya regler för enheten.
• Okända källor: Ställ in enheten på att tillåta att program från okända källor installeras.
179
Inställningar
• Kryptera enhet: Ställ in ett lösenord för att kryptera data som sparats på enheten. Du måste
ange lösenordet varje gång du slår på enheten.
Du måste ladda batteriet innan den här inställningen aktiveras, eftersom det kan ta mer
än en timme att kryptera enheten.
• Kryptera externt SD-kort: Ställ in enheten på att kryptera filer på ett minneskort.
Om du återställer enheten till fabriksstandard med den här inställningen aktiverad
kan inte enheten läsa dina krypterade filer. Inaktivera den här inställningen innan du
återställer enheten.
• Fjärrkontroller: Ställ in enheten på att göra det möjligt för dig att styra din försvunna eller
stulna enhet via fjärrstyrning på Internet. För att använda den här funktionen måste du först
logga in på ditt Samsung account.
• Varning för SIM-kortsänd.: Aktivera eller inaktivera funktionen Hitta min mobila enhet, som
hjälper till att finna enheten om den tappas bort eller blir stulen.
• Gå till webbplatsen: Öppna webbplatsen Hitta min mobila enhet
(findmymobile.samsung.com). Du kan söka efter och styra din försvunna eller stulna enhet
på webbplatsen för Hitta min mobila enhet.
• Återaktiveringslås: Ställ in enheten på att kräva verifiering via ditt Samsung account när
tjänsten har återställts för att hindra att obehöriga personer återaktiverar enheten.
• Ställ in SIM-kortslås:
– – Lås SIM-kort: Aktivera eller inaktivera PIN-låsfunktionen som innebär att du måste ange
PIN-koden innan enheten kan användas.
– – Byt PIN-kod: Ändra den PIN-kod som används för att få åtkomst till SIM- eller USIM-data.
• Gör lösenord synliga: Ställ in enheten på att visa lösenord medan du anger text.
• Uppd. av säkerhetspolicy: Ställ in enheten på att söka efter och hämta
säkerhetsuppdateringar.
• Skicka säkerhetsrapporter: Ställ in enheten på att automatiskt skicka de senaste
säkerhetsrapporterna till Samsung.
• Lagringstyp: Ställ in en lagringstyp för uppgiftsfiler.
• Tillförlitliga uppgifter: Välj certifikat och uppgifter för att säkerställa säker användning av
olika program.
• Installera från enhetslagring: Installera krypterade certifikat som är lagrade på USBlagringen.
• Rensa uppgifter: Radera ID-uppgifterna från enheten och återställ lösenordet.
180
Inställningar
Hjälp
Öppna hjälpinformationen för att ta reda på hur du använder enheten och programmen eller
konfigurerar viktiga inställningar.
Tryck lätt på Hjälp på inställningsskärmen.
Om enheten
Få åtkomst till enhetsinformationen, redigera enhetsnamnet eller uppdatera
enhetsprogramvaran.
Tryck lätt på Om enheten på inställningsskärmen.
Program
Programhanterare
Visa och hantera programmen på enheten.
Tryck lätt på Programhanterare på inställningsskärmen.
Standardprogram
Välj standardinställning för att använda program.
Tryck lätt på Standardprogram på inställningsskärmen.
Google Inställningar
Använd det här programmet för att konfigurera inställningar för vissa funktioner som
tillhandahålls av Google.
Tryck lätt på Google Inställningar på programskärmen.
181
Tillgänglighet
Tillgänglighet
Tillgänglighetsmenyerna är specialfunktioner för dem med vissa fysiska handikapp, exempelvis
nedsatt syn eller hörsel. Du kan använda följande funktioner:
• TalkBack
• Ändra teckenstorlek
• Förstora skärmen
• Aviseringspåminnelser
• Kasta om bildskärmsfärgerna
• Färgjustering
• Stänga av alla ljud
• Blixtavisering
• Justera ljudbalansen
• Monoljudläge
• Anpassa rubrikinställningar
• Automatisk haptisk
• Barnvakt
• Assistentmenyer
• Luftrörelsefunktion
• Ställa in alternativ för fördröjning för tryck och håll nedtryckt
• Interaktionskontrolläge
• Ändra den metod som ska användas för att besvara eller avsluta samtal
• Läge för enkel tryckning
• Konfigurera inställningar för tillgänglighet
Om du vill använda tillgänglighetsmenyer trycker du lätt på Inställningar → Tillgänglighet på
programskärmen.
182
Tillgänglighet
Använda hemknappen för att öppna
tillgänglighetsmenyer
Du kan komma åt följande tillgänglighetsmenyer genom att snabbt trycka tre gånger på
hemknappen.
• Tillgänglighet
• TalkBack
• Negativa färger
• Interaktionskontroll
På programskärmen trycker du lätt på Inställningar → Tillgänglighet → Direktåtkomst och
drar sedan reglaget för Direktåtkomst åt höger. Välj därefter en tillgänglighetsmeny som ska
öppnas när du trycker på hemknappen tre gånger i snabb följd.
Om du väljer fler än en meny, visar enheten ett popup-fönster som frågar vilken meny
som ska användas varje gång du trycker på hemknappen tre gånger i snabb följd. Aktivera
Interaktionskontroll på tillgänglighetsmenyerna genom att aktivera funktionen. På
programskärmen trycker du lätt på Inställningar → Tillgänglighet → Fingerfärdighet och
interaktion → Interaktionskontroll och drar reglaget för Interaktionskontroll åt höger.
TalkBack
Aktivera eller inaktivera TalkBack
När du aktiverar TalkBack läser enheten upp texten på skärmen eller namnen på de valda
funktionerna högt. Den här funktionen är användbar om du inte kan se eller har svårt att se
skärmen.
1 På programskärmen trycker du lätt på Inställningar → Tillgänglighet → Syn → TalkBack.
2 Dra reglaget för TalkBack åt höger.
Inaktivera TalkBack genom att dra reglaget för TalkBack åt vänster.
3 Tryck lätt på OK.
183
Tillgänglighet
När du aktiverar TalkBack ger enheten röståterkoppling och läser upp namnen på funktionerna
som du väljer högt. Enheten ger också röståterkoppling när skärmen stängs av, när det finns nya
aviseringar med mera.
När du aktiverar Explore by touch när du använder TalkBack, läser enheten upp namnen på
valda objekt högt. Först läser enheten upp namnen på objekten på skärmen högt när du trycker
på dem. Sedan kommer enheten utföra funktionen eller öppna programmet om du trycker lätt
någonstans på skärmen snabbt två gånger. Om Explore by touch är inaktiverat kan enheten inte
utföra olika funktioner som kräver fingergester.
Aktivera Explore by touch genom att trycka lätt på Inställningar → Tillgänglighet → Syn →
TalkBack → INSTÄLLNINGAR på programskärmen och sedan markera Explore by touch.
Vissa funktioner är inte tillgängliga när du använder TalkBack.
Styra skärmen med fingergester
Du kan använda olika fingergester för att styra skärmen när du använder TalkBack. Om Explore
by touch är inaktiverat kan enheten inte utföra vissa av de funktioner som kräver fingergester.
Aktivera Explore by touch genom att trycka lätt på Inställningar → Tillgänglighet → Syn →
TalkBack → INSTÄLLNINGAR på programskärmen och sedan markera Explore by touch.
• Utforska skärmen: Placera ett finger på skärmen och rör det för att utforska skärmen. Om du
väljer ett objekt och håller det nedtryckt läser enheten upp objektet högt. När du släpper
fingret väljs objektet under ditt finger.
• Välja objekt: Tryck lätt på ett objekt för att välja det. Eller välj ett objekt och håll det nedtryckt
medan du utforskar skärmen och lyft sedan fingret.
• Öppna valt objekt: När valda objekt läses upp högt ska du lyfta fingret från objektet när du
hör det objekt som du vill ha. Tryck sedan lätt var som helst på skärmen två gånger i snabb
följd.
• Välja tidigare objekt: Bläddra snabbt uppåt eller åt vänster på skärmen med ett finger.
184
Tillgänglighet
• Välja nästa objekt: Bläddra snabbt nedåt eller åt höger på skärmen med ett finger.
• Bläddra i listor: Bläddra uppåt och nedåt på skärmen med två fingrar.
• Gå tillbaka till föregående sida: Bläddra åt höger på skärmen med två fingrar.
• Gå till nästa sida: Bläddra åt vänster på skärmen med två fingrar.
• Låsa upp skärmen: Bläddra på skärmen i valfri riktning med två fingrar innanför
låsskärmsområdet.
• Öppna aviseringspanelen: Dra den övre delen av skärmen nedåt med två fingrar.
• Öppna snabbinställningspanelen: Dra den övre delen av skärmen nedåt med tre fingrar.
Du kan konfigurera fingergestinställningar för TalkBack i Hantera rörelser. Mer information finns
i Konfigurera fingergestinställningar.
Konfigurera fingergestinställningar
När du använder TalkBack kan du utföra åtgärder med hjälp av fingergester. Du kan utföra
åtgärder som t.ex. att gå tillbaka till föregående skärm, öppna hemskärmen med mera.
Konfigurera fingergester innan du använder dem.
Konfigurera inställningar för vertikala rörelser
Du kan använda vertikala rörelser i två delar genom att dra fingret uppåt och nedåt från
skärmens nederkant och vice versa.
På programskärmen trycker du lätt på Inställningar → Tillgänglighet → Syn → TalkBack →
INSTÄLLNINGAR → Hantera rörelser → Vertikala rörelser i två delar. Välj sedan någon av
följande funktioner:
• Flytta till det första och det sista objektet på skärmen: När du drar fingret uppåt och sedan
nedåt på skärmen väljs det första objektet längst upp på skärmen. När du drar fingret nedåt
och sedan uppåt på skärmen väljs det sista objektet längst ned på skärmen.
• Bläddra mellan nivåer för lässkärpa: När du drar fingret uppåt och sedan nedåt på skärmen
ändras läsenheten. Läsenheten ändras till sida, stycke, rad, ord, tecken och standard. När du
drar fingret nedåt och sedan uppåt på skärmen kastas läsenheterna om.
185
Tillgänglighet
Konfigurera inställningar för genvägsgester
Använd den här funktionen för att konfigurera åtta genvägsgester. Du kan konfigurera gester
som t.ex. dra fingret uppåt och sedan åt höger utan att lyfta det med mera. Du kan ändra
genvägsgester eller tilldela funktioner till tomma genvägar.
På programskärmen trycker du lätt på Inställningar → Tillgänglighet → Syn → TalkBack →
INSTÄLLNINGAR → Hantera rörelser. Välj en gest och tilldela sedan en funktion till den.
Följande funktioner är tillgängliga:
• Knappen Tillbaka: Gå tillbaka till föregående skärm.
• Knappen Startsida: Öppna hemskärmen.
• Knappen Senaste apparna: Öppna listan med senast använda program.
• Öppna meddelanden: Öppna aviseringspanelen.
• Öppna den globala snabbmenyn: Öppna den globala sammanhangsberoende menyn. Håll
ett finger på skärmen för att öppna en cirkelformad global sammanhangsberoende meny.
Du kan använda funktioner såsom Snabbnavigering, Läs uppifrån, Stava senaste yttrande
och Läs från nästa objekt. Utforska sedan menyerna genom att rita en cirkel med fingret
utan att lyfta det. När du hittar önskad meny väljer du den genom att lyfta fingret.
Tryck lätt på Pausa feedback längst upp till vänster på skärmen för att pausa
röståterkoppling.
Tryck lätt på Inställningar för TalkBack längst upp till höger på skärmen för att komma åt
inställningarna för TalkBack. Mer information finns i Konfigurera inställningar för TalkBack.
• Öppna lokal snabbmeny: Öppna den lokala sammanhangsberoende menyn. Du kan välja
en enhet för textuppläsning på skärmen. När du använder den här funktionen medan du
anger text så är sammanhangsberoende menyer tillgängliga, t.ex. markörstyrningsmenyn.
Håll ett finger på skärmen för att öppna en cirkelformad sammanhangsberoende meny.
Utforska sedan menyerna genom att rita en cirkel med fingret utan att lyfta det. När du hittar
önskad meny väljer du den genom att lyfta fingret.
• Läs uppifrån: Läs upp objekten högt i ordning från det första objektet till det sista.
• Läs från nästa objekt: Läs upp objekten högt i ordning med början på objektet bredvid det
valda objektet.
186
Tillgänglighet
Ändra läsenheter
När du använder TalkBack kan du lyssna på texten på skärmen. Du kan dra fingret uppåt, nedåt,
åt höger eller åt vänster för att välja den text du vill ha. Som standard läser enheten upp text i det
markerade området högt. Du kan även ställa in enheten på att läsa upp text i andra läsenheter
såsom rader eller stycken.
Ändra läsenheter genom att använda lokal sammanhangsberoende meny
1 Markera text som ska läsas upp.
2 Dra fingret uppåt och sedan åt höger utan att lyfta det så öppnas den lokala
sammanhangsberoende menyn.
3 Tryck lätt på skärmen och håll nedtryckt och rita sedan en cirkel med fingret för att utforska
menyer. Släpp sedan fingret när du hör Ändra detaljnivå.
4 Tryck lätt på skärmen igen och håll nedtryckt och rita en cirkel med fingret för att utforska
menyer. Lyft sedan fingret när du hör den läsenhet du vill ha.
Anvisningar för hur du ändrar genvägsgesten som används för att öppna den lokala
sammanhangsberoende menyn finns i Konfigurera inställningar för genvägsgester.
Ändra läsenheter med hjälp av tvådelade lodräta gester
När du drar fingret uppåt och sedan nedåt på skärmen ändras läsenheten. Läsenheten ändras till
sida, stycke, rad, ord, tecken och sedan standard. När du drar fingret nedåt och sedan uppåt på
skärmen kastas läsenheterna om.
På programskärmen trycker du lätt på Inställningar → Tillgänglighet → Syn → TalkBack →
INSTÄLLNINGAR → Hantera rörelser → Vertikala rörelser i två delar → Bläddra mellan nivåer
för lässkärpa.
Du kan lyssna på texten bredvid den text som för närvarande är vald med hjälp av aktuell
läsenhet. Om du vill lyssna på nästa avsnitt i texten drar du fingret nedåt eller åt höger på
skärmen. Du kan även lyssna på texten före den text som för närvarande är vald med hjälp av
aktuell läsenhet. Om du vill lyssna på föregående avsnitt i texten drar du fingret uppåt eller åt
vänster på skärmen.
187
Tillgänglighet
Pausa TalkBack
Öppna den globala sammanhangsberoende menyn genom att dra fingret nedåt och sedan åt
höger på skärmen, utan att lyfta fingret. När du väljer Pausa feedback längst upp till vänster på
skärmen så pausas TalkBack.
När TalkBack har pausats kan du återuppta funktionen genom att vrida på skärmen eller på
något annat sätt. Ändra metod för att återuppta TalkBack genom att trycka lätt på Inställningar
→ Tillgänglighet → Syn → TalkBack → INSTÄLLNINGAR → Återuppta från avstängning på
programskärmen. Välj sedan ett alternativ.
Anvisningar för hur du ändrar genvägsgesten som används för att öppna den globala
sammanhangsberoende menyn finns i Konfigurera inställningar för genvägsgester.
Använda snabbnavigeringsfunktionen
Med snabbnavigeringsfunktionen kan du öppna menyer genom att rita en cirkel på skärmen
utan att rulla uppåt eller nedåt för att välja ett objekt.
Öppna den globala sammanhangsberoende menyn genom att dra fingret nedåt och sedan
åt höger på skärmen, utan att lyfta fingret. Tryck lätt på skärmen och håll nedtryckt och rita
sedan en cirkel runt menyn med fingret för att visa olika menyer. Lyft sedan fingret när du hör
Snabbnavigering. Tryck lätt på skärmen igen och rita en cirkel runt menyn med fingret för att
utforska menyerna. Lyft sedan fingret när du hör den meny du vill ha.
Lägga till och hantera bildetiketter
Du kan tilldela etiketter till bilder på skärmen. Enheten läser upp etiketterna högt när
bilderna väljs. Lägg till etiketter till bilder som inte har någon etikett med den lokala
sammanhangsberoende menyn.
Öppna den lokala sammanhangsberoende menyn genom att dra fingret uppåt och sedan åt
höger på skärmen, utan att lyfta fingret. Tryck lätt på skärmen och håll nedtryckt och rita en cirkel
runt menyn med fingret för att utforska menyerna. När du hör menyn lägga till etikett lyfter du
fingret för att lägga till etiketter.
Om du vill visa etiketterna går du till programskärmen och trycker lätt på Inställningar →
Tillgänglighet → Syn → TalkBack → INSTÄLLNINGAR → Hantera anpassade etiketter.
188
Tillgänglighet
Konfigurera inställningar för TalkBack
Konfigurera inställningar för TalkBack efter egna önskemål.
På programskärmen trycker du lätt på Inställningar → Tillgänglighet → Syn → TalkBack →
INSTÄLLNINGAR. Alternativt öppnar du den globala sammanhangsberoende menyn genom att
dra fingret nedåt och sedan åt höger på skärmen, utan att lyfta fingret. Dra sedan fingret till det
övre högra hörnet på skärmen och lyft det när du hör Inställningar för TalkBack.
• Talvolym: Justera volymen för röståterkoppling.
Röståterkopplingsvolymen kan variera beroende på medievolymen. Tryck volymknappen
uppåt eller nedåt när du lyssnar på röståterkoppling för att justera medievolymen.
Alternativt går du till programskärmen och trycker lätt på Inställningar → Ljud och
aviseringar och drar sedan volymreglaget för medieinnehåll åt höger eller vänster.
• Använd ändringar i tonhöjd: Ställ in enheten på att läsa upp text högt med en mörk röst
när den anges med ett tangentbord.
• Tangentbordseko: Ställ in enheten så att text eller symboler som anges med tangentbordet
blir upplästa. Du kan också ställa in typen av tangentbord som funktionen ska tillämpas på.
• Tala med skärmen avstängd: Ställ in enheten så att den ger röståterkoppling när skärmen
är avstängd.
• Använd rörelsesensor: Ställ in enheten på att pausa röståterkoppling när du placerar
handen över sensorn på enhetens överkant. Tryck lätt på skärmen för att aktivera
röståterkopplingen igen.
• Starta löpande läsning genom att skaka mobilen: Ställ in enheten så att text som visas på
skärmen läses upp högt när du skakar enheten. Du kan välja mellan olika skakhastigheter.
• Läs upp inkommande nummer: Ställ in enheten så att namnet på den person som ringer
läses upp högt vid inkommande samtal.
• Vibrationssignal: Ställ in enheten på att vibrera när du utforskar skärmen.
• Ljudsignal: Ställ in enheten så att ett ljud avges när du styr skärmen, till exempel bläddrar
eller dylikt.
• Prioritera tal: Ställ in enheten så att medievolymen sänks när enheten läser upp ett objekt
högt.
• Ljudvolym: Justera volymen så att ljud spelas upp när du vidrör skärmen för att styra den.
Den här funktionen är tillgänglig när Ljudsignal har markerats.
189
Tillgänglighet
• Explore by touch: Ställ in enheten så att objekt som du trycker på läses upp högt. När du
till exempel trycker lätt på Prog. på hemskärmen med fingret läser enheten upp ”Program”.
För att välja Prog. lyfter du fingret från det och trycker lätt var som helst på skärmen snabbt
två gånger. Du kan gå till önskad sida genom att bläddra åt vänster eller höger på skärmen
med två fingrar. Om du vill veta mer om hur skärmen styrs med funktionen för utforska med
beröring, se Styra skärmen med fingergester.
• Rulla i listor automatiskt: Ställ in enheten så att resten av listan som inte visas på skärmen
rullas fram och innehållet läses upp högt.
• Välj genom att trycka en gång: Ställ in enheten så att valt objekt öppnas med en lätt
tryckning.
• Starta självstudier för funktionen Explore by touch: Visa instruktionen om hur funktionen
”Utforska med tryck” används.
• Hantera rörelser: Gör så att åtgärder utförs med fingergester. Mer information finns i
Konfigurera fingergestinställningar.
• Hantera anpassade etiketter: Visa etiketterna som du har lagt till.
• Återuppta från avstängning: Välj en metod för att fortsätta med röståterkoppling.
• Inställningar för utvecklare: Ställ in alternativ för programutveckling.
Använda enheten med skärmen avstängd
Ställ in enheten på att alltid stänga av skärmen för att hålla innehållet på skärmen privat.
Skärmen slås inte på när du trycker på externa knappar eller trycker lätt på skärmen. Funktioner
som är igång stängs inte heller av.
På programskärmen trycker du lätt på Inställningar → Tillgänglighet → Syn och väljer
alternativet Mörk skärm. Om du vill aktivera eller inaktivera funktionen trycker du två gånger på
strömknappen.
Använda funktionen för snabb knappinmatning
Ställ in enheten så att ett tecken anges när du lyfter fingret från tecknet på tangentbordet. Du
kan använda den här funktionen för att ange tecken i stället för att lyfta fingret och dubbeltrycka
på skärmen.
På programskärmen trycker du lätt på Inställningar → Tillgänglighet → Syn och väljer
alternativet Snabb knappinmatning.
190
Tillgänglighet
Läsa upp lösenord högt
Ställ in enheten så att lösenordet läses upp högt när du anger lösenordet när TalkBack har
aktiverats. Använd den här funktionen för att vara säker på att du anger rätt lösenord.
På programskärmen trycker du lätt på Inställningar → Tillgänglighet → Syn och väljer
alternativet Säg lösenord.
Ställa in text-till-tal-funktioner
Ändra inställningarna för text-till-tal-funktioner som används när TalkBack har aktiverats, t.ex.
språk, hastighet med mera.
På programskärmen trycker du lätt på Inställningar → Tillgänglighet → Syn → Alt. för text-tilltal och använder sedan följande funktioner:
• Samsung text-till-tal-motor / Googles text-till-tal-motor: Välj en motor för text-till-talfunktionen.
• Talhastighet: Välj en hastighet för funktionen text-till-tal.
• Lyssna på ett exempel: Lyssna på den talade texten som ett exempel. Om enheten inte
kan läsa upp exemplen högt trycker du lätt på → Installera röstdata för att hämta och
installera röstdata för text-till-tal-funktionen.
• Status för standardspråk: Visa status på aktuellt inställt språk för text-till-tal-funktionen.
Ange text med tangentbordet
Om du vill visa tangentbordet trycker du lätt på textinmatningsfältet och sedan trycker du
snabbt två gånger var som helst på skärmen.
När du rör tangentbordet med fingret läser enheten högt upp tecknet under fingret. Lyft fingret
från skärmen för att välja tecknet som du hör. Tecknet anges och enheten läser upp texten högt.
Om Snabb knappinmatning inte är aktiverat lyfter du fingret från det tecken du vill ha och
trycker därefter var som helst på skärmen två gånger. Om du vill aktivera funktionen för
snabbinmatning, går du till programskärmen och trycker lätt på Inställningar → Tillgänglighet
→ Syn och markerar alternativet Snabb knappinmatning.
191
Tillgänglighet
Ange ytterligare tecken
Tryck på en knapp på tangentbordet och håll den nedtryckt. Om ytterligare tecken är tillgängliga
via en knapp visas ett popup-fönster med tecknen ovanför tangentbordet. Välj ett tecken genom
att dra fingret på skärmen tills du hör det tecken du vill ha och då lyfter du fingret.
Ändra inmatningsspråk för tangentbordet
Om du vill lägga till inmatningsspråk går du till programskärmen och trycker lätt på Inställningar
→ Språk och inmatning. Tryck sedan lätt på Samsung-tangentbord → Välj inmatningsspråk
och välj sedan språk.
Ändra inmatningsspråk på tangentbordet under tiden du anger text genom att dubbeltrycka på
.
Redigera text
Flytta markören eller kopiera och klistra in text med den lokala sammanhangsberoende menyn.
Öppna den lokala sammanhangsberoende menyn genom att dra fingret uppåt och sedan åt
höger på skärmen, utan att lyfta fingret. Tryck lätt på skärmen och håll nedtryckt och rita en cirkel
runt menyn med fingret för att utforska menyn. Släpp sedan fingret när du hör Ändra detaljnivå.
Tryck lätt på skärmen igen och rita en cirkel runt menyn för att utforska menyerna. Släpp sedan
fingret när du hör den läsenhet du vill ha.
När du redigerar text ska du ställa in läsenheten på antingen ord eller tecken. I markeringsläget
markerar enheten text enligt läsenheten som du har valt.
Dra fingret uppåt, nedåt, åt höger eller åt vänster för att lyssna på texten. När texten du vill
redigera läses upp högt använder du följande åtgärder:
• Radera text: Tryck lätt på raderingsknappen på tangentbordet.
• Välj text med markeringsläge: Aktivera markeringsläget för att markera och lyssna på texten.
Aktivera markeringsläget genom att öppna den lokala sammanhangsberoende menyn och
välja Markörstyrning → Starta textvalsläget. Bläddra åt vänster eller höger för att lyssna på
texten före eller bredvid den text som för tillfället har markerats. Inaktivera markeringsläget
genom att öppna den lokala sammanhangsberoende menyn och välja Markörstyrning →
Avsluta textvalsläget.
• Markera hela texten: Öppna den lokala sammanhangsberoende menyn och välj
Markörstyrning → Markera allt. All text i dokumentet markeras.
192
Tillgänglighet
• Kopiera eller beskära text: Markera text med den lokala sammanhangsberoende menyn.
Öppna därefter den lokala sammanhangsberoende menyn och välj Markörstyrning.
Välj Kopiera för att kopiera den markerade texten eller välj Klipp ut för att klippa ut den
markerade texten. Den markerade texten kopieras till urklipp.
• Klistra in text: Placera markören där texten ska infogas och öppna den lokala
sammanhangsberoende menyn och välj sedan Markörstyrning → Klistra in.
Ange text med rösten
Du kan ange text med rösten. Om du vill visa tangentbordet trycker du lätt på
textinmatningsfältet och sedan trycker du snabbt två gånger var som helst på skärmen.
Om du trycker lätt på och håller nedtryckt visar enheten ett popup-fönster med
tangentbordsalternativ. Dra fingret på skärmen utan att lyfta det. När har valts lyfter du fingret.
Säg sedan orden som du vill skriva i textfältet. De sagda orden visas som text på skärmen och
enheten läser upp dem högt.
Ange ytterligare text genom att välja mikrofonknappen och säga orden.
Ändra inmatningsspråket
När du anger text med rösten väljer du Svenska (Sverige) och väljer ett språk för att ändra
inmatningsspråket.
Lägg till språk i listan genom att välja Svenska (Sverige) → Lägg till fler språk, avmarkera
Automatiskt och sedan välja önskade språk.
Läsa upp information från dokument eller bilder högt
Ta bilder på dokument eller visitkort och extrahera och läs text från dem. Enheten läser även upp
färg- och mönsterinformation högt när du tar bilder på färgade eller mönstrade motiv. Öppna
GALAXY Apps och hämta och installera Optisk läsare.
Tryck lätt på Optisk läsare på programskärmen.
Välj det språk som ska kännas igen genom att välja → Språkinställningar.
193
Tillgänglighet
Använda dokumentläget
Standardläget för det här programmet är dokumentläge. När du använder läget för färg/
mönster, väljer du för att växla till dokumentläge. När du fotograferar dokument eller visitkort i
dokumentläget visar enheten den extraherade texten.
Placera ett objekt på en plan yta och välj . När TalkBack är aktiverat läser enheten automatiskt
upp texten på skärmen högt när en bild har tagits.
Extrahera text från en lagrad bild genom att välja → Läs in bild.
Läs upp texten på skärmen högt när TalkBack är aktiverat genom att välja → Text-till-tal.
Använda läget färg/mönster
Aktivera TalkBack för att använda läget färg/mönster.
Välj för att växla till läget färg/mönster. I läget färg/mönster visar enheten färg- och
mönsterinformation för objekt när du tar bilder. Enheten identifierar saker som exempelvis ofta
förekommande färger och mönster. Det här läget hjälper synskadade att välja de färger eller
mönster de vill ha.
Fånga motivet inom enhetens sökare och välj . Enheten tar en bild och identifierar
motivets färg och mönster. När enheten slutar identifiera motivet läser den automatiskt upp
informationen om motivets färg och mönster högt.
Färginformationen kan variera beroende på ljusförhållandena. Se till att du tar bilder i
läget färg och mönster i ljusa förhållanden.
Ändra teckenstorlek
Använd den här funktionen för att ändra teckenstorleken. Enheten tillhandahåller olika
teckenstorlekar för att göra enheten bekvämare att använda för synskadade användare.
Teckenstorleken Mycket stor kanske inte kan användas i en del program.
På programskärmen trycker du lätt på Inställningar → Tillgänglighet → Syn → Teckenstorlek.
194
Tillgänglighet
Förstora skärmen
Använd den här funktionen för att förstora skärmen och zooma in på ett specifikt område.
På programskärmen trycker du lätt på Inställningar → Tillgänglighet → Syn →
Förstoringsgester och drar sedan reglaget för Förstoringsgester åt höger.
• Zooma in och ut: Tryck snabbt tre gånger på skärmen för att zooma in på ett visst område.
Tryck snabbt tre gånger på skärmen igen för att återgå.
• Utforska skärmen med bläddring: Bläddra med två fingrar på den förstorade skärmen.
• Justera zoomnivå: Tryck lätt med två fingrar på den förstorade skärmen. För två fingrar ifrån
varandra eller nyp ihop dem för att justera nivån.
• Tangentbord på skärmen kan inte förstoras.
• När den här funktionen är aktiverad kan vissa program, såsom Telefon och Kalkylator,
fungera på annat sätt.
Ställa in aviseringspåminnelser
Använd den här funktionen för att göra dig uppmärksam på aviseringar som du inte gått igenom
under intervallet.
På programskärmen trycker du lätt på Inställningar → Tillgänglighet → Syn →
Aviseringspåminnelse och drar sedan reglaget för Aviseringspåminnelse åt höger.
Ange ett intervall mellan meddelanden genom att trycka lätt på Påminnelseintervall.
Kasta om bildskärmsfärgerna
Använd den här funktionen för att öka skärmens läsbarhet och hjälpa användarna att känna
igen text. När den här funktionen har aktiverats visar enheten en negativ bild, där färgerna är
omkastade. När färgerna kastas om ökar kontrasten mellan svart och vitt.
På programskärmen trycker du lätt på Inställningar → Tillgänglighet → Syn och väljer
alternativet Negativa färger.
195
Tillgänglighet
Färgjustering
Använd den här funktionen för att justera hur färger visas på skärmen, om du har svårt att
särskilja färger. Enheten ändrar färgerna till andra färger som är lättare att känna igen.
1 På programskärmen trycker du lätt på Inställningar → Tillgänglighet → Syn →
Färgjustering.
2 Dra reglaget för Färgjustering åt höger.
3 Tryck lätt på STARTA.
4 Ordna färgrutorna i likhetsordning. Börja med basfärgen.
5 När du är klar med färgjusteringen trycker du lätt på KLAR.
Om du kan särskilja färgerna så behövs ingen ytterligare justering.
6 Om färgerna inte kan särskiljas trycker du lätt på Kamera eller Bild.
7 Dra reglaget för färgjustering åt höger eller vänster och tryck lätt på KLAR.
Justera färgen igen genom att trycka lätt på → Justera färg igen.
Ställa in blixtavisering
Ställ in enheten så att fotolampan blinkar vid inkommande samtal, nya meddelanden eller
aviseringar.
På programskärmen trycker du lätt på Inställningar → Tillgänglighet → Hörsel och väljer
alternativet Blixtavisering.
Stänga av alla ljud
Ställ in enheten så att alla enhetsljud stängs av, t.ex. medieljud och samtalspartnerns röst under
ett samtal.
På programskärmen trycker du lätt på Inställningar → Tillgänglighet → Hörsel och väljer
alternativet Stäng av alla ljud.
196
Tillgänglighet
Anpassa textningsinställningar
Samsung-textning
På programskärmen trycker du lätt på Inställningar → Tillgänglighet → Hörsel → Samsungtextning (CC) och drar reglaget för Samsung-textning (CC) åt höger.
Använd följande alternativ:
• Textplacering: Ändra textens position.
• Tecken: Ändra teckensnittet.
• Teckenstorlek: Ändra teckenstorleken.
• Kant: Ändra kanten på undertextningen.
• Tecken: Ändra textens genomskinlighet och färg.
• Bakgrundsfärg: Ändra genomskinlighet och färg på textrutans bakgrund.
• Bildtextsfönster: Justera genomskinlighet och färg på textrutan.
Google-textning
På programskärmen trycker du lätt på Inställningar → Tillgänglighet → Hörsel → Googletextning (CC) och drar sedan reglaget för Google-textning (CC) åt höger.
Använd följande alternativ:
• Språk: Välj ett visningsspråk för texten.
• Textstorlek: Ändra teckenstorleken.
• Bildtextsstil: Ändra bildtextsstil.
Justera ljudbalansen
Ställ in enheten så att ljudbalansen justeras vid användning av ett dubbelt headset.
Om du vill justera ljudbalansen ansluter du ett dubbelt headset till enheten. På programskärmen
trycker du lätt på Inställningar → Tillgänglighet → Hörsel → Ljudbalans. Dra reglaget åt höger
eller vänster och justera ljudbalansen och tryck sedan lätt på VÄLJ.
197
Tillgänglighet
Använda monoljud
Ställ in enheten så att monoljud används när du lyssnar på ljud med en öronsnäcka. Du kan
använda det här läget om du har nedsatt hörsel eller i situationer när bara en öronsnäcka
används.
På programskärmen trycker du lätt på Inställningar → Tillgänglighet → Hörsel och väljer
alternativet Monoljud.
Använda babyvakten
Ställ in enheten så att den upptäcker när en bebis gråter och meddelar dig genom att vibrera.
På programskärmen trycker du lätt på Inställningar → Tillgänglighet → Hörsel → Detektor f
gråtande bebis och drar sedan reglaget för Detektor f gråtande bebis åt höger.
Tryck lätt på för att aktivera funktionen för ljudavkänning. När enheten identifierar ljud börjar
den vibrera. Ställ in fotolampans blinkningar vid ljudavkänning genom att trycka lätt på →
Inställningar och markera sedan Blixtavisering.
Använda automatisk haptik
Ställ in enheten på att vibrera vid uppspelning av ljud i hämtade program, exempelvis spel.
På programskärmen trycker du lätt på Inställningar → Tillgänglighet → Hörsel och väljer
alternativet Automatisk haptisk.
Vissa program stöder eventuellt inte den här funktionen.
198
Tillgänglighet
Använda assistentmenyer
Visa ikonen för assistentgenväg
Ställ in enheten på att visa ikonen för assistentgenväg. Du kan använda ikonen för att öppna
program, funktioner och inställningar genom att trycka lätt på assistentmenyer i ikonen. Styr
enheten genom att trycka lätt på assistentmenyerna i ikonen utan att utforska skärmen. När den
här funktionen startas, aktiveras Läget Enkel tryckning.
1 På programskärmen trycker du lätt på Inställningar → Tillgänglighet → Fingerfärdighet
och interaktion → Assistentmeny.
2 Dra reglaget för Assistentmeny åt höger.
Ikonen för assistentgenvägen visas nere till höger på skärmen.
3 Tryck lätt på Dominerande hand för att flytta assistentgenvägsikonen till en bekväm plats.
Öppna assistentmenyer
Ikonen för assistentgenvägen visas som en svävande ikon som gör det lätt att komma åt
assistentmenyer från vilken skärm som helst.
När du trycker lätt på ikonen för assistentgenvägen utvidgas ikonen något och
assistentmenyerna visas på ikonen. Tryck lätt på upp- eller nedpilen för att flytta till andra paneler
eller bläddra uppåt eller nedåt på skärmen för att välja andra menyer.
Använda markören
Tryck lätt på Markör på assistentmenyn. En markör och ett tryckområde där markören kan styras
visas på skärmen. Du kan styra skärmen med små fingerrörelser på tryckområdet. Dra fingret
på tryckområdet för att flytta markören. Du kan även trycka lätt på skärmen för att välja objekt
under markören.
Använd följande alternativ:
• /
: Välj ett objekt eller bläddra åt höger eller vänster på skärmen.
• /
: Bläddra uppåt eller nedåt på skärmen.
• : Flytta tryckområdet till en annan plats.
• : Stäng tryckområdet.
199
Tillgänglighet
Ändra markörinställningarna genom att gå till programskärmen och trycka lätt på Inställningar
→ Tillgänglighet → Fingerfärdighet och interaktion → Assistentmeny, dra reglaget för
Assistentmeny åt höger och sedan använda alternativ under Inst. för pekskärm och markör.
Använda utökade assistentmenyer
Ställ in enheten så att utökade assistentmenyer visas för utvalda program. När du till exempel
startar Meddelanden visas funktioner för att söka och skapa meddelanden i assistentmenyn.
På programskärmen trycker du lätt på Inställningar → Tillgänglighet → Fingerfärdighet och
interaktion → Assistentmeny → Assistent plus, drar reglaget för Assistent plus åt höger och
väljer sedan program.
Redigera assistentmenyer
Med den här funktionen kan du redigera menyerna i ikonen för assistentgenvägen.
På programskärmen trycker du lätt på Inställningar → Tillgänglighet → Fingerfärdighet och
interaktion → Assistentmeny, drar reglaget för Assistentmeny åt höger och trycker sedan på
Redigera. Lägg till eller radera menyer genom att trycka lätt på eller .
Slå på skärmen med luftgestfunktionen
Använd luftgestfunktionen för att slå på skärmen genom att röra handen ovanför sensorn längst
upp på enheten. Du kan slå på skärmen utan att trycka på en knapp. När du använder den här
funktionen ska du placera enheten på en plan yta eller hålla den stadigt för att förhindra att den
rör på sig.
På programskärmen trycker du lätt på Inställningar → Tillgänglighet → Fingerfärdighet och
interaktion → Luftväckning och drar sedan reglaget för Luftväckning åt höger.
Ställa in alternativ för fördröjning för tryck och
håll nedtryckt
Ange identifieringstid för att trycka lätt på skärmen och hålla nedtryckt.
På programskärmen trycker du lätt på Inställningar → Tillgänglighet → Fingerfärdighet och
interaktion → Fördröjning för tryck och håll nedtryckt och väljer sedan ett alternativ.
200
Tillgänglighet
Använda läget för interaktionskontroll
Aktivera läget för interaktionskontroll för att begränsa enhetens reaktion på inmatningar när
program används. Använd det här läget när du vill att andra endast ska få begränsad åtkomst till
och kontroll över dina medie- och datafiler.
1 På programskärmen trycker du lätt på Inställningar → Tillgänglighet → Fingerfärdighet
och interaktion → Interaktionskontroll.
2 Dra reglaget för Interaktionskontroll åt höger.
3 Tryck på volymknappen och hemknappen samtidigt och håll dem nedtryckta när du
använder ett program.
4 Justera ramens storlek eller dra en linje runt ett område som du vill begränsa.
5 Tryck lätt på KLAR.
Enheten visar det begränsade området. Om du trycker lätt på skärmen eller några knappar,
t.ex. hemknappen, fungerar de inte i det här området.
Inaktivera interaktionskontrolläget genom att trycka på hemknappen och volymknappen
samtidigt och hålla dem nedtryckta.
Besvara eller avsluta samtal
Välj vilken metod som du vill använda för att besvara eller avsluta samtal.
På programskärmen trycker du lätt på Inställningar → Tillgänglighet → Svara på och avsluta
samtal.
Använd följande alternativ:
• Trycka på hemknappen: Ställ in enheten på att besvara samtal när du trycker på
hemknappen.
• Använda röstkommandon: Ställ in enheten på att besvara samtal med röstkommandon.
• Vinka med handen ovanför enheten: Vid inkommande samtal för du handen åt vänster och
sedan åt höger över sensorn för att besvara samtalet.
• Trycka på strömknappen: Ställ in enheten så att samtal besvaras när du trycker på
strömknappen.
201
Tillgänglighet
Använda enkel tryckning
Ställ in enheten på att styra inkommande samtal eller aviseringar genom att trycka på knappar
istället för att dra i dem. När ett alarm ljuder eller samtal kommer in kan du stoppa larmet eller
besvara samtalet genom att trycka lätt på knappen istället för att dra den.
På programskärmen trycker du lätt på Inställningar → Tillgänglighet och markerar sedan Läget
Enkel tryckning.
Konfigurera inställningar för tillgänglighet
Spara tillgänglighetsinställningar i en fil
Exportera de aktuella tillgänglighetsinställningarna i en fil.
Tryck lätt på Inställningar → Tillgänglighet → Hantera tillgänglighet → Importera/
Exportera på programskärmen, välj ett exportalternativ och tryck sedan lätt på OK. Filen med
tillgänglighetsinställningar sparas på vald lagringsplats.
Importera en fil med tillgänglighetsinställningar
Importera en fil med tillgänglighetsinställningar och uppdatera de aktuella inställningarna.
På programskärmen trycker du lätt på Inställningar → Tillgänglighet → Hantera tillgänglighet
→ Importera/Exportera och väljer ett importalternativ. Välj en fil som ska importeras och tryck
lätt på KLAR → OK. Tillgänglighetsinställningarna uppdateras enligt informationen i filen som
importeras.
Dela filer med tillgänglighetsinställningar
Dela tillgänglighetsinställningsfiler med andra via e-post, Wi-Fi Direct, Bluetooth med mera.
På programskärmen trycker du lätt på Inställningar → Tillgänglighet → Hantera tillgänglighet
→ Dela via. Välj sedan tillgänglighetsfiler och tryck lätt på KLAR. Välj en delningsmetod och följ
anvisningarna på skärmen för att dela filerna.
Visa tillgänglighetstjänster
Visa de tillgänglighetstjänster som finns installerade på enheten.
Tryck lätt på Inställningar → Tillgänglighet på programskärmen och visa listan över
tillgänglighetstjänster som finns tillgängliga i Tjänster.
202
Tillgänglighet
Använda andra användbara funktioner
• Använda S Voice: Du kan använda S Voice för att utföra olika funktioner med
röstkommandon. Starta S Voice och ring samtal, skicka meddelanden och visa uppgifter.
Mer information finns i S Voice.
• Söka med rösten: Använd röstkommandon för att söka efter innehåll på webbsidor. Använd
den här funktionen när du är på resande fot och inte kan ange text med händerna. Mer
information finns i Röstsökning.
• Använda aviseringspanelen: Dra statusfältet nedåt för att öppna aviseringspanelen. Du
kan se missade samtal, nya meddelanden, justera skärmens ljusstyrka med mera. Mer
information finns i Paneler för aviseringar och snabbinställningar.
• Byta till enkelt läge: I Enkelt läge används en enklare layout och stora ikoner för att ge
en enkel användarupplevelse. Du kan lägga till ofta använda program eller genvägar på
hemskärmen för enklare åtkomst. Mer information finns i Växla till enkelt läge.
• Använda kontrollrörelser: Styr enheten med handflaterörelser eller gester. Mer information
finns i Kontrollera rörelser.
• Använda fingerläsaren: Registrera dina fingeravtryck på enheten för att låsa upp skärmen
eller verifiera lösenordet för Samsung account. Mer information finns i Fingerläsare.
• Använda billäge: Få enheten att utföra olika funktioner med röstkommandon när du kör.
Du kan ta emot inkommande samtal, visa meddelanden och lyssna på musik utan att röra
enheten. Mer information finns i Billäge.
• Använda röstinspelaren: Spela in eller spela upp röstmemon. Mer information finns i
Röstinspelning.
203
Felsökning
Innan du kontaktar ett Samsung-servicecenter ska du försöka med följande lösningar. Vissa
situationer är kanske inte tillämpliga för din enhet.
När du slår på enheten eller under tiden du använder den, blir du
ombedd att ange en av följande koder:
• Lösenord: När enhetslåset är aktiverat måste du ange det lösenord du har angett för
enheten.
• PIN: När du använder enheten för första gången eller när PIN-kodsfunktionen är aktiverad
måste du ange PIN-koden för SIM- eller USIM-kortet. Du kan inaktivera den här funktionen
genom att använda menyn Lås SIM-kort.
• PUK: Ditt SIM- eller USIM-kort är spärrat, vanligtvis som resultat av att du har angett fel PINkod flera gånger i följd. Du måste ange den PUK-kod som du fått av tjänsteleverantören.
• PIN2: När du öppnar en meny som kräver PIN2, måste du ange den PIN2-kod som medföljer
SIM- eller USIM-kortet. Kontakta din tjänsteleverantör för att få mer information.
Din enhet visar felmeddelanden rörande nätverk eller tjänster
• Om du befinner dig i ett område med svag signal eller dålig täckning kan du förlora
kontakten. Gå till ett annat område och försök igen. Under rörelse kan felmeddelanden visas
upprepade gånger.
• Du kan inte komma åt vissa alternativ utan en prenumeration. Kontakta din tjänsteleverantör
för mer information.
Enheten slås inte på
• Om batteriet är helt urladdat slås inte enheten på. Ladda batteriet helt innan du slår på
enheten.
• Batteriet har eventuellt inte satts i korrekt. Sätt i batteriet igen.
• Torka av de båda guldfärgade kontakterna och sätt i batteriet igen.
204
Felsökning
Pekskärmen svarar långsamt eller på fel sätt
• Om du sätter ett skyddshölje eller andra tillbehör över pekskärmen kanske den inte fungerar
som den ska.
• Om du bär handskar, om dina händer inte är rena när du rör pekskärmen, eller om du trycker
på pekskärmen med vassa föremål eller dina fingertoppar kanske pekskärmen inte fungerar
som den ska.
• Pekskärmen kan sluta fungera när det är fuktigt eller om den utsätts för vatten.
• Starta om enheten för att rensa tillfälliga programvarufel.
• Se till att enhetens programvara är uppgraderad till senaste versionen.
• Om pekskärmen blir repig eller skadad ska du besöka ett Samsung-servicecenter.
Din enhet slutar svara eller har allvarliga fel
Om enheten slutar svara eller hänger sig kan du behöva stänga program eller ta ut och sätta i
batteriet igen och slå på enheten för att återfå full funktion. Om enheten slutar svara ska du hålla
strömknappen och volymknappen nedtryckta samtidigt i mer än 7 sekunder för att starta om.
Om detta inte löser problemet ska du göra en återställning till fabriksdata. På programskärmen
trycker du lätt på Inställningar → Säkerhetskopiera och återställ → Återställning till
fabriksdata → ÅTERSTÄLL ENHET → TA BORT ALLA. Tänk på att säkerhetskopiera viktiga data
på enheten innan du gör en återställning till fabriksdata.
Om problemet fortfarande kvarstår ska du kontakta ett Samsung-servicecenter.
Samtal kopplas inte fram
• Se till att du har öppnat rätt mobilt nätverk.
• Se till att du inte har ställt in samtalsspärrar för telefonnumret du ringer till.
• Se till att du inte har ställt in samtalsspärrar för telefonnumret för det inkommande samtalet.
Andra kan inte höra dig under ett samtal
• Se till att du inte täcker över den inbyggda mikrofonen.
• Kontrollera att mikrofonen är nära din mun.
• Om du använder headset ska du se till att det är anslutet på rätt sätt.
205
Felsökning
Ljudet ekar under ett samtal
Justera volymen genom att trycka på volymknappen eller gå till ett annat område.
Ett mobilt nätverk eller internet kopplas ofta ifrån eller så är
ljudkvaliteten dålig
• Se till att du inte blockerar enhetens inbyggda antenn.
• Om du befinner dig i ett område med svag signal eller dålig täckning kan du förlora
kontakten. Anslutningsproblemen beror eventuellt på problem med tjänsteleverantörens
basstation. Gå till ett annat område och försök igen.
• När du använder enheten under förflyttning kan trådlösa nätverk kopplas ifrån på grund av
problem med tjänsteleverantörens nätverk.
Batteriikonen är tom
Batterinivån är låg. Ladda eller byt ut batteriet.
Batteriet laddas inte korrekt (för laddare som är godkända av
Samsung)
• Se till att laddaren är ansluten på rätt sätt.
• Om batteriterminalerna är smutsiga kanske batteriet inte laddar som det ska eller så stängs
kanske enheten av. Torka av de båda guldfärgade kontakterna och försök ladda batteriet
igen.
• Batterierna i vissa enheter kan inte bytas ut av användaren. Om du vill byta ut batteriet ska
du besöka ett Samsung-servicecenter.
Batteriet laddas ur snabbare än när det först köptes
• När du utsätter batteriet för mycket kalla eller varma temperaturer kan den användbara
laddningen minskas.
• Batteriförbrukning ökar när du använder meddelandefunktioner eller vissa program såsom
spel eller internet.
• Batteriet är en förbrukningsvara och den användbara laddningen kommer att minska med
tiden.
206
Felsökning
Enheten är mycket varm vid beröring
När du använder program som kräver mer ström eller använder program på enheten under en
längre tid kan enheten bli varm. Detta är normalt och bör inte påverka enhetens livslängd eller
prestanda.
Felmeddelanden visas vid start av kameran
Din enhet måste ha tillräckligt med minne och batteri för att hantera kameraprogrammet. Om du
ser ett felmeddelande när du startar kameran ska du göra följande:
• Ladda batteriet eller byta det mot ett fulladdat.
• Frigör lite minne genom att överföra filer till en dator eller radera filer från enheten.
• Starta om enheten. Om du fortfarande har problem med kameraprogrammet efter att ha
provat dessa tips, ska du kontakta ett Samsung-servicecenter.
Bildkvaliteten är sämre än förhandsgranskningen
• Kvaliteten på dina bilder kan variera beroende på omgivningen och de
fotograferingstekniker du använder.
• Om du tar bilder i mörka områden, på natten eller inomhus kan bildbrus uppstå eller så kan
bilderna bli oskarpa.
Felmeddelanden visas när jag öppnar multimediefiler
Om du ser felmeddelanden eller om multimediefiler inte spelas upp när du öppnar dem på
enheten ska du pröva följande:
• Frigör lite minne genom att överföra filer till en dator eller radera filer från enheten.
• Se till att musikfilen inte är skyddad av Digital Rights Management (DRM). Om filen är DRMskyddad, ska du se till att du har rätt licens eller nyckel för att spela upp filen.
• Se till att enheten stöder filformaten. Om ett filformat inte stöds, t.ex. DivX eller AC3, ska du
installera ett program som stöder det. Bekräfta de filformat som din enhet stöder genom att
besöka www.samsung.com.
207
Felsökning
• Enheten stöder bilder och videor som har tagits eller spelats in med enheten. Bilder och
videor från andra enheter fungerar eventuellt inte på rätt sätt.
• Enheten stöder multimediefiler som är godkända av din nätverksleverantör eller leverantörer
av ytterligare tjänster. Visst innehåll som cirkulerar på internet, såsom ringsignaler, videor
eller bakgrunder, fungerar eventuellt inte på rätt sätt.
En annan Bluetooth-enhet hittas inte
• Kontrollera att den trådlösa Bluetooth-funktionen är aktiverad på enheten.
• Se till att den trådlösa Bluetooth-funktionen är aktiverad på enheten du vill ansluta till.
• Se till att enheten och den andra Bluetooth-enheten ligger inom det längsta avståndet för
Bluetooth (10 m).
Om förslagen ovan inte hjälper dig att lösa problemet kontaktar du ett Samsung-servicecenter.
Ingen anslutning upprättas när du ansluter enheten till en dator
• Se till att den USB-kabel som du använder är kompatibel med enheten.
• Se till att du har rätt drivrutin installerad på datorn och att den har uppdaterats.
• Om du använder Windows XP ska du se till att du har Windows XP Service Pack 3 eller högre
installerat på datorn.
• Se till att du har Samsung Kies eller Windows Media Player 10 eller högre installerat på
datorn.
Enheten hittar inte din nuvarande plats
GPS-signaler kan hindras på vissa platser, t.ex. inomhus. Ställ in enheten på att använda Wi-Fi eller
ett mobilt nätverk för att hitta din nuvarande plats i dessa situationer.
208
Felsökning
Data som lagrats på enheten har förlorats
Säkerhetskopiera alltid viktiga data som finns lagrade på enheten. Annars går det inte att
återställa data som blivit skadade eller som förlorats. Samsung är inte ansvarigt för förlust av data
som finns lagrade på enheten.
Ett litet glapp visas runt utsidan av enhetens hölje
• Det här glappet är en nödvändig tillverkningsfunktion och vissa mindre rörelser eller
vibrationer i delar kan uppstå.
• Med tiden kan friktionen mellan delar leda till att det här glappet ökar något.
209
Behöver du hjälp eller har frågor, hänvisar vi till
www.samsung.se.
Klicka på ”SUPPORT”=>”Hjälp & felsökning” och
välj sedan produktgrupp och produkttyp
Alternativt ring vår kundsupport tfn:
0771-SAMSUNG (7267864)
Upphovsrätt
Copyright © 2014 Samsung Electronics
Den här handboken skyddas av internationell upphovsrättslagstiftning.
Ingen del i den här handboken får reproduceras, distribueras, översättas eller överföras i någon
form eller på något sätt, elektroniskt eller mekaniskt, inklusive fotokopiering, inspelning och
lagring i system för lagring av och åtkomst till information, utan föregående skriftligt samtycke
från Samsung Electronics.
Varumärken
• SAMSUNG och logotypen för SAMSUNG är registrerade varumärken som tillhör Samsung
Electronics.
• Bluetooth® är ett registrerat varumärke som tillhör Bluetooth SIG, Inc. i hela världen.
• Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi CERTIFIED Passpoint™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi
CERTIFIED™, och logotypen för Wi-Fi är registrerade varumärken som tillhör Wi-Fi Alliance.
• Alla andra varumärken och upphovsrätter tillhör respektive ägare.
Download PDF

advertising