Samsung | SM-A300FU | Samsung SM-A300FU Bruksanvisning (Kitkat)

SM-A300FU
Käyttöopas
Finnish. 01/2015. Rev.1.0
www.samsung.com
Sisältö
Lue tämä ensin
Verkkoyhteydet
35Mobiilidata
35Wi-Fi
36 Yhteyden jakaminen ja
mobiilitukiasema
Aloittaminen
7 Pakkauksen sisältö
8 Laitteen osat
10 SIM- tai USIM-kortin ja akun
käyttäminen
15 Muistikortin käyttäminen
17 Laitteen virran kytkeminen ja
katkaiseminen
17 Näytön lukitseminen ja lukituksen
avaaminen
Liikkeet ja
käytettävyysominaisuudet
38 Liikkeet ja eleet
Mukauttaminen
41 Alkunäytön ja Sovellukset-näytön
hallinta
43 Taustakuvan ja soittoäänien
asettaminen
44 Näytön lukitustavan muuttaminen
45 Yksityinen tila
46 Helppo tila
47 Tietojen siirtäminen edellisestä
laitteesta
48 Tilien määrittäminen
Perustoiminnot
18
21
25
28
28
Kosketusnäytön käyttäminen
Alkunäytön asettelu
Ilmoitus- ja pika-asetuspaneelit
Sovellusten avaaminen
Sovellusten asentaminen tai
asennuksen poistaminen
30 Tekstin syöttäminen
32Ruudunkaappaus
32 Omat tiedostot
33Virransäästötoiminto
34 Ohjetietojen näyttäminen
2
Sisältö
Puhelin
Hyödyllisiä sovelluksia ja
toimintoja
49 Puhelujen soittaminen
50 Puhelujen vastaanottaminen
51 Asetukset puheluiden aikana
69 S Finder
69Kalenteri
71 S Voice
72Internet
73Musiikki
75Video
76Kello
78Laskin
78Muistio
79Ääninauhuri
80Dropbox
81Flipboard
81Radio
83Google-sovellukset
Yhteystiedot
53 Yhteystietojen lisääminen
53 Yhteystietojen tuominen ja vieminen
54 Yhteystietojen etsiminen
Viestit ja sähköposti
55Viestit
56Sähköposti
Kamera
Yhdistäminen muihin
laitteisiin
58 Kuvauksen perusteet
60Kuvaustilat
63 Kameran asetukset
85Bluetooth
87 Wi-Fi Direct
89NFC
91 S Beam
92Pikayhteys
93 Screen Mirroring
95Mobiilitulostus
Galleria
65 Laitteessa olevan sisällön näyttäminen
66 Muihin laitteisiin tallennetun sisällön
näyttäminen
Turvallisuustuki
67Hätätila
68Hätäviesti
3
Sisältö
Laitteen ja tietojen hallinta
96 Laitteen päivittäminen
97 Tiedostojen siirtäminen laitteen ja
tietokoneen välillä
98 Tietojen varmuuskopioiminen ja
palauttaminen
98 Alkuperäisten tietojen palauttaminen
Asetukset
99 Tietoja asetuksista
99PIKA-ASETUKSET
99YHTEYDET
104LAITE
107YKSILÖINTI
110JÄRJESTELMÄ
116SOVELLUKSET
Vianmääritys
4
Lue tämä ensin
Lue tämä opas huolellisesti ennen laitteen käyttöä, jotta osaat käyttää sitä turvallisesti ja oikein.
• Kuvaukset perustuvat laitteen oletusasetuksiin.
• Alueen, palveluntarjoajan tai laitteen ohjelmiston mukaan voi olla, että osa sisällöstä
poikkeaa omasta laitteestasi.
• Paljon suoritintehoa ja RAM-muistia vaativa sisältö (laadukas sisältö) vaikuttaa laitteen
yleiseen suorituskykyyn. Laitteen tekniset ominaisuudet ja sen käyttöympäristö voivat
aiheuttaa sen, etteivät sisältöön liittyvät sovellukset toimi oikein.
• Samsung ei ole vastuussa muiden kuin Samsungin toimittamien sovellusten aiheuttamista
suorituskykyongelmista.
• Samsung ei ole vastuussa toiminta- eikä yhteensopivuusongelmista, jotka johtuvat
muokatuista rekisteriasetuksista tai muunnetusta käyttöjärjestelmäohjelmistosta.
Käyttöjärjestelmän mukauttamisyritys voi johtaa laitteen tai sovellusten virheelliseen
toimintaan.
• Laitteen mukana toimitetut ohjelmistot, äänilähteet, taustakuvat, muut kuvat ja muu media
on lisensoitu rajoitettuun käyttöön. Näiden materiaalien käyttö kaupallisiin ja muihin
tarkoituksiin on tekijänoikeuslakien vastaista. Vastuu median lainvastaisesta käytöstä on
kokonaan käyttäjillä.
• Viesteistä, tietojen lähettämisestä ja vastaanottamisesta, automaattisesta synkronoinnista,
paikannuspalvelujen käytöstä tai muista datapalveluista voidaan veloittaa tilauksesi
mukainen lisämaksu. Suuria tietomääriä siirrettäessä suositellaan Wi-Fi-toiminnon käyttöä.
• Laitteen mukana toimitettuja sovelluksia voidaan päivittää ilman ennakkoilmoitusta, eivätkä
ne sen jälkeen välttämättä enää ole tuettuja. Jos sinulla on kysyttävää jostakin laitteen
mukana toimitetusta sovelluksesta, ota yhteys Samsung-asiakaspalveluun. Jos kysymys
koskee jotakin käyttäjän asentamaa sovellusta, ota yhteys vastaavaan palveluntarjoajaan.
• Laitteen käyttöjärjestelmän muuttaminen tai epävirallisista lähteistä peräisin olevien
sovellusten asentaminen voi aiheuttaa laitteeseen toimintahäiriöitä ja tietojen
vahingoittumisen tai katoamisen. Nämä toimet ovat Samsungin käyttöoikeussopimuksen
vastaisia ja mitätöivät takuun.
• Joillekin laitteille on tiettyjen alueiden tai mallien tapauksessa hankittava Federal
Communications Commissionin (FCC) hyväksyntä. Jos laite on FCC:n hyväksymä, voit
tarkistaa laitteen FCC-tunnuksen. Voit tarkistaa FCC-tunnuksen napauttamalla Sovell. →
Asetukset → Tietoja laitteesta.
5
Lue tämä ensin
Ohjekuvakkeet
Varoitus: Tilanteet, jotka voivat aiheuttaa vammoja sinulle tai muille
Vaara: Tilanteet, joissa tämä laite tai muut laitteet voivat vahingoittua
Huomautus: Huomautuksia, käyttövinkkejä tai lisätietoja
6
Aloittaminen
Pakkauksen sisältö
Tarkista, että tuotepakkaus sisältää seuraavat osat:
• Laite
• Pikaopas
• Laitteen mukana toimitettavat varusteet ja saatavissa olevat lisävarusteet voivat
vaihdella alueen tai palveluntarjoajan mukaan.
• Mukana toimitettavat varusteet on suunniteltu vain tähän laitteeseen, eivätkä ne
välttämättä ole yhteensopivia muiden laitteiden kanssa.
• Ulkoasua ja teknisiä ominaisuuksia voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.
• Voit ostaa lisävarusteita Samsung-jälleenmyyjältä. Varmista ennen ostamista, että ne
ovat yhteensopivia laitteen kanssa.
• Käytä vain Samsungin hyväksymiä varusteita. Hyväksymättömien lisävarusteiden
käyttäminen voi aiheuttaa suorituskykyongelmia ja vikoja, joita takuu ei kata.
• Kaikkien varusteiden saatavuus on kokonaan niitä valmistavien vastaavien yhtiöiden
vastuulla. Lisätietoja saatavilla olevista varusteista on Samsungin sivustossa.
7
Aloittaminen
Laitteen osat
Mikrofoni
Läheisyys-/
valontunnistin
Kuuloke
Etukamera
Virtanäppäin
Kosketusnäyttö
Muistikorttikelkka
SIM-korttikelkka
Kotinäppäin
Viimeksi käytetyt
sovellukset -näppäin
Paluunäppäin
Mikrofoni
Kuulokemikrofonin
liitäntä
Monitoimiliitäntä
GPS-antenni
Salama
NFC-antenni
Takakamera
Äänenvoimakkuusnäppäin
Kaiutin
Pääantenni
8
Aloittaminen
• Älä peitä antennin sijaintialuetta kädellä tai millään esineellä. Muutoin voi ilmetä
yhteysongelmia tai akku voi tyhjentyä.
• Samsungin hyväksymän näytönsuojakalvon käyttäminen on suositeltavaa.
Hyväksymättömän näytönsuojakalvon käyttäminen voi aiheuttaa tunnistimien
virheellisen toiminnan.
• Suojaa kosketusnäyttö vedeltä. Kosketusnäyttö voi toimia virheellisesti kosteissa
olosuhteissa ja kastuessaan.
Näppäimet
Näppäin
Toiminto
Virta
Viimeksi käytetyt
sovellukset
• Paina jonkin aikaa, kun haluat kytkeä tai katkaista
laitteen virran.
• Painamalla tätä voit avata tai lukita näytön.
• Napauttamalla voit avata viimeksi käytettyjen
sovellusten luettelon.
• Koskettamalla jonkin aikaa voit käyttää nykyisen näytön
lisäasetuksia.
• Avaa näyttö sen ollessa lukittuna painamalla tätä.
• Painamalla voit palata alkunäyttöön.
Koti
• Painamalla kaksi kertaa voit käynnistää S Voice
-toiminnon.
• Painamalla jonkin aikaa voit käynnistää Googlesovelluksen.
Paluu
• Napauttamalla voit palata edelliseen näyttöön.
Äänenvoimakkuus
• Painamalla tätä voit säätää laitteen äänenvoimakkuutta.
9
Aloittaminen
SIM- tai USIM-kortin ja akun käyttäminen
SIM- tai USIM-kortin asentaminen
Asenna matkapuhelinpalvelun tarjoajan toimittama SIM- tai USIM-kortti.
• Laitteessa voi käyttää vain nano-SIM-kortteja.
• Joidenkin LTE-palvelujen käyttömahdollisuus voi määräytyä palveluntarjoajan
mukaan. Jos haluat lisätietoja palvelun käyttömahdollisuudesta, ota yhteys
palveluntarjoajaan.
1 Aseta poistonasta SIM-korttikelkassa olevaan reikään kelkan löysäämistä varten.
Varmista, että poistonasta on kohtisuorassa aukkoon nähden. Muussa tapauksessa laite
voi vahingoittua.
2 Vedä SIM-korttikelkka SIM-korttikelkan paikasta varovasti ulos.
10
Aloittaminen
3 Aseta SIM- tai USIM-kortti SIM-korttikelkkaan niin, että kullanväriset liittimet ovat alaspäin.
Varo kadottamasta SIM- tai USIM-korttia äläkä anna niitä muiden käyttöön. Samsung ei
ole vastuussa mistään vahingoista tai haitoista, jotka aiheutuvat korttien katoamisesta tai
varastamisesta.
4 Aseta SIM-korttikelkka takaisin SIM-korttikelkan paikkaan.
11
Aloittaminen
SIM- tai USIM-kortin poistaminen
1 Aseta poistonasta SIM-korttikelkassa olevaan reikään kelkan löysäämistä varten.
2 Vedä SIM-korttikelkka SIM-korttikelkan paikasta varovasti ulos.
3 Poista SIM- tai USIM-kortti.
4 Aseta SIM-korttikelkka takaisin SIM-korttikelkan paikkaan.
12
Aloittaminen
Akun lataaminen
Lataa akku laturilla ennen ensimmäistä käyttökertaa. Akun voi ladata myös tietokoneen avulla
liittämällä laitteen tietokoneeseen USB-kaapelilla.
Käytä vain Samsungin hyväksymiä latureita, akkuja ja kaapeleita. Muut kuin hyväksytyt
laturit tai kaapelit voivat aiheuttaa akun räjähtämisen tai laitteen vahingoittumisen.
• Kun akkuvirta on vähissä, akkukuvake näyttää tyhjältä.
• Jos akku on täysin tyhjä, laitetta ei voi käynnistää, vaikka laturi olisi liitetty siihen. Anna
tyhjän akun latautua muutama minuutti ennen laitteen käynnistämistä.
• Jos käytät useita sovelluksia samanaikaisesti, verkkosovelluksia tai sovelluksia, jotka
tarvitsevat yhteyden toiseen laitteeseen, akun varaus kuluu nopeasti. Lataa akku
täyteen aina ennen tällaisten sovellusten käyttämistä, jotta vältät verkkoyhteyden
katkeamisen tai virran loppumisen datasiirron aikana.
Kytke USB-kaapeli USB-laturiin ja kytke sitten USB-kaapelin toinen pää monitoimiliitäntään.
Laturin liittäminen väärin voi vahingoittaa laitetta vakavasti. Takuu ei kata
epäasianmukaisen käytön aiheuttamia vaurioita.
13
Aloittaminen
• Laitetta voi käyttää latauksen aikana, mutta akun lataaminen voi hidastua.
• Jos laitteen virransyöttö muuttuu epävakaaksi latauksen aikana, kosketusnäyttö ei
ehkä toimi. Jos näin käy, irrota laturi laitteesta.
• Laite voi kuumentua latauksen aikana. Tämä on normaalia, eikä sen pitäisi
vaikuttaa laitteen käyttöikään eikä suorituskykyyn. Jos akku kuumenee tavallista
voimakkaammin, laturi voi lopettaa lataamisen.
• Jos laite ei lataudu asianmukaisesti, vie laite sekä laturi Samsung-huoltoon.
Kun akku on latautunut täyteen, irrota laite laturista. Irrota laturi ensin laitteesta ja sitten
pistorasiasta.
Säästä energiaa irrottamalla laturi, kun sitä ei tarvita. Laturissa ei ole virtakytkintä, joten
irrota laturi pistorasiasta sähkön säästämiseksi, kun se ei ole käytössä. Laturi on pidettävä
lähellä pistorasiaa ja helposti saatavilla latauksen ajan.
Akkuvirran kulutuksen pienentäminen
Laitteessa on asetuksia, jotka auttavat säästämään akkuvirtaa. Voit pidentää laitteen latausten
välistä käyttöaikaa mukauttamalla näitä asetuksia ja poistamalla taustatoimintoja käytöstä:
• Kun et käytä laitetta, siirrä se lepotilaan painamalla virtanäppäintä.
• Sulje tarpeettomat sovellukset tehtävienhallinnan avulla.
• Poista Bluetooth-ominaisuus käytöstä.
• Poista Wi-Fi-ominaisuus käytöstä.
• Poista sovellusten automaattinen synkronointi käytöstä.
• Lyhennä taustavalon kestoaikaa.
• Vähennä näytön kirkkautta.
14
Aloittaminen
Muistikortin käyttäminen
Muistikortin asentaminen
Laitteessa voi käyttää muistikortteja, joiden kapasiteetti on enintään 64 Gt. Muistikortin
valmistajan tai tyypin mukaan voi olla, etteivät jotkin muistikortit ole yhteensopivia laitteen
kanssa.
• Kaikki muistikortit eivät ehkä ole täysin yhteensopivia laitteen kanssa.
Yhteensopimattoman kortin käyttäminen voi vahingoittaa laitetta tai muistikorttia tai
turmella kortille tallennetut tiedot.
• Varmista huolellisesti, että asetat muistikortin laitteeseen oikein päin.
• Laite tukee muistikorttien FAT- ja exFAT-tiedostojärjestelmiä. Jos laitteeseen asetetaan
muussa tiedostojärjestelmässä alustettu kortti, laite pyytää alustamaan muistikortin
uudelleen.
• Tietojen kirjoittaminen ja poistaminen jatkuvasti lyhentää muistikorttien käyttöikää.
• Kun asetat muistikortin laitteeseen, muistikortin tiedostohakemisto näkyy kansiossa
Omat tiedostot → SD-kort.
1 Aseta poistonasta muistikorttikelkassa olevaan reikään kelkan löysäämistä varten.
2 Vedä muistikorttikelkka muistikorttikelkan paikasta varovasti ulos.
3 Aseta muistikortti muistikorttikelkkaan niin, että kullanväriset liittimet ovat alaspäin.
4 Aseta muistikorttikelkka takaisin muistikorttikelkan paikkaan.
15
Aloittaminen
Muistikortin poistaminen
Ennen kuin poistat muistikortin, poista se ensin käytöstä, jotta poistaminen on turvallista.
Napauta alkunäytössä Sovell. → Asetukset → Tallennustila → Poista SD-kortti käytöstä.
1 Aseta poistonasta muistikorttikelkassa olevaan reikään kelkan löysäämistä varten.
2 Vedä muistikorttikelkka muistikorttikelkan paikasta varovasti ulos.
3 Poista muistikortti.
4 Aseta muistikorttikelkka takaisin muistikorttikelkan paikkaan.
Älä poista muistikorttia, kun laite siirtää tai lukee tietoja. Muutoin tietoja voi kadota tai
ne voivat vioittua tai muistikortti tai laite voi vahingoittua. Samsung ei ole vastuussa
mistään katoamisesta, joka johtuu vahingoittuneiden muistikorttien käytöstä, tietojen
katoaminen mukaan lukien.
Muistikortin alustaminen
Tietokoneessa alustettu muistikortti ei ehkä ole yhteensopiva laitteen kanssa. Alusta muistikortti
laitteessa.
Napauta alkunäytössä Sovell. → Asetukset → Tallennustila → Alusta SD-kortti → Alusta SDkortti → Poista kaikki.
Muista varmuuskopioida kaikki laitteeseen tallennetut tärkeät tiedot ennen muistikortin
alustamista. Valmistajan takuu ei kata käyttäjän toimista johtuvaa tietojen menetystä.
16
Aloittaminen
Laitteen virran kytkeminen ja katkaiseminen
Kytke laitteeseen virta painamalla virtanäppäintä muutama sekunti.
Kun käynnistät laitteen ensimmäisen kerran tai tietojen palauttamisen jälkeen, määritä laitteen
asetukset noudattamalla näytön ohjeita.
Voit katkaista virran laitteesta painamalla virtanäppäintä jonkin aikaa ja napauttamalla sitten
Katkaise virta.
Noudata kaikkia valtuutetun henkilöstön julkaisemia varoituksia ja ohjeita, kun olet
paikassa, jossa langattomien laitteiden käyttöä on rajoitettu, kuten lentokoneessa tai
sairaalassa.
Näytön lukitseminen ja lukituksen avaaminen
Painamalla virtanäppäintä voit sammuttaa näytön ja lukita sen. Näyttö sammuu ja lukittuu
automaattisesti myös silloin, jos laitetta ei käytetä tiettyyn aikaan.
Voit avata näytön lukituksen painamalla virtanäppäintä tai kotinäppäintä ja pyyhkäisemällä
sormella johonkin suuntaan näytön lukituksen avausalueella.
Voit muuttaa näytön lukituksen avaamiseen käytettävää avauskoodia. Lisätietoja on Näytön
lukitustavan muuttaminen -kohdassa.
17
Perustoiminnot
Kosketusnäytön käyttäminen
• Älä päästä kosketusnäyttöä kosketuksiin muiden sähkölaitteiden kanssa. Staattisen
sähkön purkaukset voivat saada kosketusnäytön toimimaan virheellisesti.
• Älä napauta kosketusnäyttöä millään terävällä esineellä äläkä paina sitä voimakkaasti
sormella, jotta näyttö ei vahingoitu.
• Laite ei ehkä tunnista kosketussyötteitä lähellä näytön reunoja, jotka ovat
kosketussyöttöalueen ulkopuolella.
• Kosketusnäytön jättäminen pitkäksi ajaksi käyttämättömäksi voi johtaa jälkikuviin
(kuvan "palamiseen" näyttöön) tai haamukuviin. Sammuta kosketusnäyttö, kun laite ei
ole käytössä.
• On suositeltavaa käyttää kosketusnäyttöä sormilla.
Napauttaminen
Avaa sovellus, valitse valikkokohde, paina näyttöpainiketta tai kirjoita merkki näytössä näkyvällä
näppäimistöllä sormella napauttamalla.
18
Perustoiminnot
Koskettaminen jonkin aikaa
Napauta kohdetta tai näyttöä ja kosketa sitä yli kaksi sekuntia, jos haluat käyttää käytettävissä
olevia toimintoja.
Vetäminen
Voit siirtää kohdetta koskettamalla sitä jonkin aikaa ja vetämällä sen kohdepaikkaan.
Kaksoisnapauttaminen
Voit lähentää Internet-sivua tai kuvaa kaksoisnapauttamalla. Palaa kaksoisnapauttamalla
uudelleen.
19
Perustoiminnot
Pyyhkäiseminen
Saat näkyviin toisen paneelin pyyhkäisemällä alkunäytössä tai Sovellukset-näytössä vasemmalle
tai oikealle. Voit siirtyä Internet-sivulla tai kohteiden luettelossa, kuten yhteystiedoissa,
pyyhkäisemällä ylös tai alas.
Levittäminen ja nipistäminen
Voit lähentää Internet-sivun, kartan tai kuvan osaa levittämällä kahta sormea erilleen. Voit
loitontaa nipistämällä.
20
Perustoiminnot
Alkunäytön asettelu
Alkunäyttö
Alkunäyttö on laitteen kaikkien toimintojen käytön aloituspiste. Siinä näkyvät pienoisohjelmat,
sovellusten pikavalinnat ja muut kohteet. Pienoisohjelmat ovat pieniä sovelluksia, jotka
käynnistävät tietyn sovelluksen toiminnot ja tuovat alkunäyttöön tietoja ja helpon
mahdollisuuden sovellusten käyttöön.
Saat muut paneelit näkyviin selaamalla vasemmalle tai oikealle tai napauttamalla näytön
alareunassa olevia näyttöilmaisimia. Jos haluat muokata alkunäyttöä, katso lisätietoja kohdasta
Alkunäytön hallinta.
Pienoisohjelma
Kansio
Sovellus
Näyttöilmaisimet
Suosikkisovellukset
21
Perustoiminnot
Alkunäytön toiminnot
Kosketa jonkin aikaa tyhjää kohtaa alkunäytössä tai nipistä sormesi yhteen, jos haluat käyttää
käytettävissä olevia toimintoja.
Flipboard Briefing
Tällä toiminnolla voit tarkastella eri luokkien uusimpia artikkeleita. Tämän toiminnon avulla saat
ajankohtaisia uutisia itseäsi kiinnostavista aiheista.
1 Avaa Flipboard Briefing napauttamalla alkunäytössä tai pyyhkäisemällä oikealle.
2 Napauta GET STARTED, kun käynnistät tämän toiminnon ensimmäisen kerran.
3 Voit selata kussakin uutisluokassa olevia artikkeleita pyyhkäisemällä ylöspäin.
Voit poistaa Flipboard Briefing -toiminnon käytöstä koskettamalla jonkin aikaa tyhjää
aluetta alkunäytössä. Napauta sitten Alkunäytön asetukset ja poista Flipboard Briefing
-valinta.
22
Perustoiminnot
Sovellukset-näyttö
Sovellukset-näytössä näkyvät kaikkien sovellusten kuvakkeet, hiljattain asennetut sovellukset
mukaan lukien.
Avaa Sovellukset-näyttö napauttamalla alkunäytössä Sovell. Saat muut paneelit näkyviin
selaamalla vasemmalle tai oikealle tai valitsemalla näyttöilmaisimen näytön alareunassa. Jos
haluat muokata Sovellukset-näyttöä, katso lisätietoja kohdasta Sovellukset-näytön hallinta.
Käytä
lisävaihtoehtoja.
Sovellus
Näyttöilmaisimet
23
Perustoiminnot
Ilmoituskuvakkeet
Näytön yläreunassa olevalle tilariville tulee ilmoituskuvakkeita. Taulukossa on lueteltu yleisimmät
kuvakkeet.
Tilarivi ei ehkä näy näytön yläreunassa joissakin sovelluksissa. Saat tilarivin näkyviin
vetämällä alas näytön yläreunasta.
Kuvake
Merkitys
Ei signaalia
Signaalin voimakkuus
Verkkovierailu (normaalin palvelualueen ulkopuolella)
GPRS-verkkoyhteys
EDGE-verkkoyhteys
UMTS-verkkoyhteys
HSDPA-verkkoyhteys
HSPA+-verkkoyhteys
/
LTE-verkkoyhteys
Wi-Fi-yhteys
Bluetooth-toiminto käytössä
GPS käytössä
Puhelu meneillään
Vastaamatta jäänyt puhelu
Älykäs aikakatkaisu -toiminto käytössä
Synkronoitu Internetin kanssa
Yhdistetty tietokoneeseen
Ei SIM- eikä USIM-korttia
Uusi teksti- tai multimediaviesti
24
Perustoiminnot
Kuvake
Merkitys
Hälytys käytössä
Mykistystila käytössä
Värinätila käytössä
Lentotila käytössä
Virhe tai varoitus
Akun varaustaso
Ilmoitus- ja pika-asetuspaneelit
Ilmoituspaneelin käyttäminen
Kun saat uuden ilmoituksen esimerkiksi viestistä tai vastaamattomasta puhelusta, tilariville tulee
ilmoituskuvake. Jos haluat lisätietoja kuvakkeista, avaa ilmoituspaneeli ja lue tiedot.
Voit avata ilmoituspaneelin vetämällä tilariviä alaspäin. Voit sulkea ilmoituspaneelin vetämällä
palkkia näytön alareunasta ylöspäin.
25
Perustoiminnot
Voit käyttää seuraavia toimintoja ilmoituspaneelissa.
Käynnistä Asetukset.
Ota asetuksia käyttöön tai poista
niitä käytöstä. Voit tarkastella
yksityiskohtaisempia asetuksia
koskettamalla painiketta jonkin
aikaa.
Näytä kaikki
pika-asetuspainikkeet.
Säädä kirkkautta.
Käynnistä Pikayhteys.
Käynnistä S Finder.
Tyhjennä kaikki ilmoitukset.
Napauta ilmoitusta ja suorita eri
toimintoja.
Pika-asetuspainikkeiden järjestäminen
Voit muuttaa pika-asetuspaneelin painikkeiden järjestystä napauttamalla
kohdetta jonkin aikaa ja vetämällä kohteen sitten toiseen paikkaan.
26
→
, koskettamalla
Perustoiminnot
Pika-asetuspaneelin käyttäminen
Voit ottaa jotkin toiminnot käyttöön tai poistaa ne käytöstä ilmoituspaneelissa. Jos haluat ottaa
lisää toimintoja käyttöön tai poistaa niitä käytöstä, avaa pika-asetuspaneeli.
Voit avata pika-asetuspaneelin vetämällä tilariviä alaspäin kahdella sormella. Vaihtoehtoisesti
voit napauttaa ilmoituspaneelissa . Voit sulkea pika-asetuspaneelin vetämällä palkkia näytön
alareunasta ylöspäin.
Ota kohteet käyttöön tai poista ne käytöstä napauttamalla seuraavia vaihtoehtoja. Voit tarkastella
yksityiskohtaisempia asetuksia painamalla painiketta jonkin aikaa.
• Wi-Fi: Lisätietoja on Wi-Fi-kohdassa.
• Sijainti: Lisätietoja on Sijainti-kohdassa.
• Ääni/Värinä/Mykistä: Valitse äänitila.
• Näytön kierto: Salli tai estä käyttöliittymän kiertyminen laitetta kierrettäessä.
Jotkin sovellukset eivät salli näytön kiertoa.
• Bluetooth: Lisätietoja on Bluetooth-kohdassa.
• Mobiilidata: Lisätietoja on Datan käyttö- tai Matkapuhelinverkot-kohdassa.
• Er. teh. virrans.: Lisätietoja on Erittäin tehokas virransäästötila -kohdassa.
• Lentotila: Lisätietoja on Lentotila-kohdassa.
• Mobiilitukiasema: Lisätietoja on Yhteyden jakaminen ja mobiilitukiasema -kohdassa.
• Screen Mirroring: Lisätietoja on Screen Mirroring -kohdassa.
• NFC: Lisätietoja on NFC-kohdassa.
• Synkronoi: Kun otat tämän toiminnon käyttöön, laite synkronoi automaattisesti sovellukset,
kuten kalenterin tai sähköpostin.
27
Perustoiminnot
• Älykäs aikakatkaisu: Kun tämä toiminto on käytössä, näyttö pysyy päällä niin kauan kun
käyttäjä katsoo siihen.
• Virransäästö: Lisätietoja on Virransäästötoiminto-kohdassa.
• Estotila: Lisätietoja on Estotila-kohdassa.
• Yksityinen tila: Lisätietoja on Yksityinen tila -kohdassa.
Sovellusten avaaminen
Avaa sovellus valitsemalla sen kuvake alkunäytössä tai Sovellukset-näytössä.
Voit avata viimeksi käytettyjen sovellusten luettelon napauttamalla
sovelluksen kuvakkeen.
ja valitsemalla avattavan
Sovelluksen sulkeminen
→ ja napauttamalla sitten Sulje sovelluksen vieressä. Voit
Sulje sovellus napauttamalla
sulkea kaikki käynnissä olevat sovellukset napauttamalla Lopeta kaikki. Voit myös napauttaa
→ .
Sovellusten asentaminen tai asennuksen
poistaminen
Samsung GALAXY Apps
Tällä sovelluksella voit ostaa ja ladata sovelluksia.
Napauta Sovellukset-näytössä GALAXY Apps.
Tämän sovelluksen käyttömahdollisuus määräytyy alueen ja palveluntarjoajan mukaan.
Sovellusten asentaminen
Voit selata sovelluksia luokittain tai etsiä niitä hakusanalla napauttamalla
.
Näet tietoja sovelluksesta valitsemalla sen. Voit ladata maksuttomia sovelluksia napauttamalla
Ilmainen. Voit ostaa ja ladata maksullisia sovelluksia napauttamalla painiketta, jossa sovelluksen
hinta näkyy.
Voit muuttaa automaattisen päivityksen asetuksia napauttamalla → Asetukset →
Päivitä sovellukset automaattisesti ja valitsemalla sitten vaihtoehdon.
28
Perustoiminnot
Play-kauppa
Tällä sovelluksella voit ostaa ja ladata sovelluksia.
Napauta Sovellukset-näytössä Play-kauppa.
Sovellusten asentaminen
Voit selata sovelluksia luokittain tai etsiä niitä hakusanalla napauttamalla
.
Näet tietoja sovelluksesta valitsemalla sen. Voit ladata maksuttomia sovelluksia napauttamalla
ASENNA. Voit ostaa ja ladata maksullisia sovelluksia napauttamalla hintaa ja noudattamalla
näytön ohjeita.
Voit muuttaa automaattisen päivityksen asetuksia napauttamalla → ASETUKSET →
Automaattiset sovelluspäivitykset ja valitsemalla sitten vaihtoehdon.
Sovellusten hallinta
Sovellusten asennuksen poistaminen tai poistaminen käytöstä
Voit poistaa oletussovellukset käytöstä avaamalla Sovellukset-näytön ja napauttamalla →
Poista / poista käytöstä sovelluksia. Käytöstä poistettavissa olevien sovellusten päällä näkyy
Valitse sovellus ja napauta Poista käyt.
Voit poistaa ladattujen sovellusten asennuksen avaamalla Sovellukset-näytön ja napauttamalla
→ Ladatut sovellukset → → Poista asennus. Voit myös napauttaa Sovellukset-näytössä
Asetukset → Sovellusten hallinta, valita sovelluksen ja napauttaa sitten Poista asennus.
Sovellusten ottaminen käyttöön
Napauta Sovellukset-näytössä → Näytä käytöstä poistetut sovellukset, valitse sovellukset
ja napauta sitten Valmis. Voit myös napauttaa Sovellukset-näytössä Asetukset → Sovellusten
hallinta, selata kohtaan POISTETTU KÄYTÖSTÄ, valita sovelluksen ja napauttaa sitten Päälle.
• Sovellusten piilottaminen: Piilota sovellukset vain Sovellukset-näytössä. Voit jatkaa
piilotettujen sovellusten käyttämistä.
• Sovellusten poistaminen käytöstä: Poista käytöstä valitut oletussovellukset, joiden
asennusta ei voi poistaa laitteesta. Käytöstä poistettuja sovelluksia ei voi käyttää.
• Sovellusten asennuksen poistaminen: Poista ladattujen sovellusten asennus.
29
.
Perustoiminnot
Tekstin syöttäminen
Näppäimistön asettelu
Näppäimistö tulee automaattisesti näkyviin, kun syötät tekstiä esimerkiksi viestien lähettämistä
ja muistioiden luontia varten.
Tekstin syöttäminen ei ole tuettua joillakin kielillä. Vaihda syöttökieli joksikin tuetuksi
kieleksi tekstin syöttämistä varten.
Syötä isoja kirjaimia. Jos haluat
kirjoittaa pelkkiä isoja kirjaimia,
napauta kahdesti.
Poista edellinen merkki.
Syötä välimerkkejä.
Siirry seuraavalle riville.
Muuta näppäimistön asetuksia.
Syötä välilyönti.
Syöttökielen vaihtaminen
Napauta → Valitse syöttökielet ja valitse sitten käytettävät kielet. Jos valitset vähintään kaksi
kieltä, voit vaihtaa syöttökielten välillä liu’uttamalla välilyöntinäppäintä vasemmalle tai oikealle.
Näppäimistöasettelun vaihtaminen
Napauta , valitse kieli SYÖTTÖKIELET-kohdasta ja valitse sitten käytettävä
näppäimistöasettelu.
Kun 3x4-näppäimistö on käytössä, samassa näppäimessä on kolme tai neljä merkkiä.
Voit syöttää haluamasi merkin napauttamalla toistuvasti sitä vastaavaa näppäintä,
kunnes haluamasi merkki tulee näkyviin.
30
Perustoiminnot
Näppäimistön lisätoimintojen käyttäminen
Kosketa jonkin aikaa ja käytä eri toimintoja. Viimeksi käytetty toiminto voi aiheuttaa sen, että
näkyvissä on muita kuvakkeita -kuvakkeen sijaan.
• : Syötä tekstiä puhumalla.
Vaihda kieltä.
Avaa näppäimistö.
Aloita tai keskeytä tekstinsyöttö
puhumalla.
• : Lisää kohde leikepöydältä.
• : Muuta näppäimistön asetuksia.
• : Syötä hymiöitä.
Kopioiminen ja liittäminen
1 Kosketa tekstiä jonkin aikaa.
2 Valitse haluamasi teksti vetämällä
- tai -kuvaketta tai valitse kaikki teksti napauttamalla
Valitse kaikki.
3 Napauta Kopioi tai Poimi. Valittu teksti kopioidaan leikepöydälle.
4 Siirrä kohdistin kohtaan, johon teksti lisätään, ja napauta sitten → Liitä. Voit liittää
→ Leikepöytä ja valitsemalla tekstin.
aiemmin kopioimasi tekstin napauttamalla
31
Perustoiminnot
Ruudunkaappaus
Tee ruudunkaappaus laitteen käytön aikana.
Paina kotinäppäintä ja virtanäppäintä jonkin aikaa samanaikaisesti. Kuva tallennetaan kansioon
Galleria → → Albumi → Screenshots. Ruudunkaappauksen tekemisen jälkeen voit muokata
kuvaa ja jakaa sen muiden kanssa.
Voit tehdä ruudunkaappauksia myös muilla tavoilla. Lisätietoja on Kuvaa pyyhkäisemällä
kämmenellä -kohdassa.
Ruudunkaappaus ei ole mahdollista joidenkin sovellusten käytön aikana.
Omat tiedostot
Tämän sovelluksen avulla voit käyttää laitteeseen tai muihin sijainteihin, kuten
pilvitallennuspalveluihin, tallennettuja tiedostoja.
Napauta Sovellukset-näytössä Omat tiedostot.
Etsi tiedostoja tai kansioita.
Käytä lisävaihtoehtoja.
Näytä tiedostot luokan mukaan.
Näytä lataushistoria.
Näytä laitteeseen tallennetut
tiedostot.
Näytä pilvitallennuspalveluihin
tallennetut tiedostot.
32
Perustoiminnot
Virransäästötoiminto
Virransäästötila
Voit säästää akkuvirtaa rajoittamalla laitteen toimintoja.
Napauta Sovellukset-näytössä Asetukset → Virransäästö → Virransäästötila ja ota sitten
toiminto käyttöön napauttamalla Virransäästötila-kytkintä. Voit ottaa toiminnon käyttöön myös
avaamalla pika-asetuspaneelin ja napauttamalla Virransäästö.
Valitse seuraavista asetuksista:
• Rajoita taustadataa: Estä taustalla suoritettavia sovelluksia käyttämästä mobiilidatayhteyttä.
• Rajoita suorituskykyä: Rajoita eri toimintoja, kuten poista Viimeksi käytetyt sovellukset
-näppäimen ja paluunäppäimen valo käytöstä.
• Harmaasävytila: Näytä värit näytössä harmaan sävyinä.
Erittäin tehokas virransäästötila
Tämän tilan avulla voit säästää laitteen akkuvirtaa. Erittäin tehokkaassa virransäästötilassa laite:
• Näyttää värit näytössä harmaan sävyinä.
• Rajoittaa käytettävissä olevat sovellukset olennaisiin ja valittuihin sovelluksiin.
• Poistaa käytöstä mobiilidatayhteyden, kun näyttö sammuu.
• Poistaa Wi-Fi- ja Bluetooth-toiminnot käytöstä.
Napauta Sovellukset-näytössä Asetukset → Virransäästö → Erittäin tehokas virransäästötila
ja ota toiminto käyttöön napauttamalla Erittäin tehokas virransäästötila -kytkintä. Voit ottaa
toiminnon käyttöön myös avaamalla pika-asetuspaneelin ja napauttamalla Er. teh. virrans.
Voit lisätä sovelluksen alkunäyttöön napauttamalla
ja valitsemalla sovelluksen.
Voit poistaa sovelluksen alkunäytöstä napauttamalla → Poista, valitsemalla sovelluksen
-kuvakkeella ja napauttamalla sitten OK.
Jos haluat muuttaa erittäin tehokkaan virransäästötilan asetuksia, kuten verkkoyhteyksiä tai
ääntä, napauta → Asetukset.
Voit poistaa erittäin tehokkaan virransäästötilan käytöstä napauttamalla → Poista er. teh.
virrans.tila k.
Arvioitu enimmäisvalmiustila-aika ilmaisee ajan, jonka kuluttua akkuvirta loppuu,
jos laitetta ei käytetä. Valmiustila-aika voi vaihdella laitteen asetusten ja käyttöolojen
mukaan.
33
Perustoiminnot
Ohjetietojen näyttäminen
Saat näkyviin laitteen ja sovellusten käytön ohjeet avaamalla Sovellukset-näytön ja
napauttamalla Asetukset → Ohje.
Saat käyttämäsi sovelluksen ohjeet näkyviin napauttamalla sovelluksen käytön aikana → Ohje.
Joissakin sovelluksissa ei ehkä ole ohjetietoja.
34
Verkkoyhteydet
Mobiilidata
Luomalla laitteesta matkapuhelinverkkoyhteyden voit käyttää Internetiä tai jakaa
mediatiedostoja muiden laitteiden kanssa. Tietoja lisätoiminnoista on kohdassa Datan käyttö.
Napauta Sovellukset-näytössä Asetukset → Datan käyttö ja valitse sitten Mobiilidata.
Voit ottaa toiminnon käyttöön myös avaamalla pika-asetuspaneelin ja napauttamalla
Mobiilidata.
Wi-Fi
Luomalla laitteesta Wi-Fi-verkkoyhteyden voit käyttää Internetiä tai jakaa mediatiedostoja
muiden laitteiden kanssa. Tietoja lisätoiminnoista on kohdassa Wi-Fi.
Voit säästää akkuvirtaa poistamalla Wi-Fi-toiminnon käytöstä, kun et tarvitse sitä.
1 Napauta Sovellukset-näytössä Asetukset → Wi-Fi ja ota sitten toiminto käyttöön
napauttamalla Wi-Fi-kytkintä.
2 Valitse verkko Wi-Fi-verkkojen luettelosta. Salasanaa vaativien verkkojen kohdalla näkyy
lukkokuvake.
3 Napauta Yhdistä.
Kun laite muodostaa yhteyden Wi-Fi-verkkoon, laite muodostaa yhteyden kyseiseen
verkkoon salasanaa vaatimatta aina, kun verkko on käytettävissä.
Jos haluat estää laitetta muodostamasta yhteyttä verkkoon automaattisesti, valitse
verkko verkkojen luettelosta ja napauta Unohda.
35
Verkkoyhteydet
Yhteyden jakaminen ja mobiilitukiasema
Tietoja Internet-yhteyden jakamisesta ja mobiilitukiasemista
Tämän toiminnon avulla voit jakaa laitteen mobiilidatayhteyden tietokoneiden ja muiden
laitteiden kanssa, jos Internet-yhteyttä ei ole käytettävissä. Yhteys voidaan muodostaa Wi-Fi-,
USB- tai Bluetooth-toiminnolla.
Tämän toiminnon käyttäminen saattaa aiheuttaa lisäkustannuksia.
Mobiilitukiaseman käyttäminen
Voit käyttää laitettasi mobiilitukiasemana ja jakaa laitteen mobiilidatayhteyden muiden laitteiden
kanssa.
1 Napauta Sovellukset-näytössä Asetukset → Yhteyden jakaminen ja mobiilitukiasema →
Mobiilitukiasema.
2 Ota toiminto käyttöön napauttamalla Mobiilitukiasema-kytkintä.
• näkyy tilarivillä. Muut laitteet voivat löytää laitteesi Wi-Fi-verkkojen luettelosta.
• Voit määrittää mobiilitukiaseman salasanan napauttamalla → Määritä tukiasema ja
valitsemalla suojaustason. Anna sitten salasana ja napauta Tallenna.
3 Etsi ja valitse laitteesi toisen laitteen näytössä Wi-Fi-verkkojen luettelosta.
4 Käytä yhdistetyssä laitteessa Internetiä laitteesi mobiilidatayhteyden kautta.
36
Verkkoyhteydet
USB-yhteyden käyttäminen
Voit jakaa laitteen mobiilidatayhteyden muiden laitteiden kanssa USB-kaapelin kautta.
1 Napauta Sovellukset-näytössä Asetukset → Yhteyden jakaminen ja mobiilitukiasema.
2 Liitä laite tietokoneeseen USB-kaapelilla.
3 Valitse USB-yhteys.
näkyy tilarivillä, kun laitteet on yhdistetty.
4 Käytä laitteesi mobiilidatayhteyttä tietokoneessa.
Bluetooth-yhteyden käyttäminen
Voit jakaa laitteen mobiilidatayhteyden muiden laitteiden kanssa Bluetooth-yhteyden kautta.
Varmista, että tietokone, johon yhdistät laitteen, tukee Bluetooth-toimintoa.
1 Muodosta laitteesta pariliitos toiseen laitteeseen Bluetooth-yhteyden kautta. Lisätietoja on
Liitoksen luominen muiden Bluetooth-laitteiden kanssa -kohdassa.
2 Napauta laitteen Sovellukset-näytössä Asetukset → Yhteyden jakaminen ja
mobiilitukiasema.
3 Valitse Bluetooth-liitos.
4 Avaa yhdistetyssä laitteessa Bluetooth-asetusnäyttö ja napauta
→ Internetin käyttö.
näkyy tilarivillä, kun laitteet on yhdistetty.
5 Käytä yhdistetyssä laitteessa Internetiä laitteesi mobiilidatayhteyden kautta.
Yhdistämistapa voi vaihdella yhdistettävien laitteiden mukaan.
37
Liikkeet ja
käytettävyysominaisuudet
Liikkeet ja eleet
Laitteen voimakas ravistelu tai siihen kohdistuva isku voi aiheuttaa tarkoittamattomia
syötteitä. Ohjaa liikkeitä hallitusti.
Älykäs hälytys
Napauta Sovellukset-näytössä Asetukset → Liikkeet ja eleet → Älykäs hälytys ja ota sitten
toiminto käyttöön napauttamalla Älykäs hälytys -kytkintä.
Jos olemassa on vastaamattomia puheluja tai uusia viestejä, laite värisee, kun siihen tartutaan.
Tämä toiminto ei ehkä toimi, jos näyttö on päällä tai jos laite ei ole tasaisella pinnalla.
38
Liikkeet ja käytettävyysominaisuudet
Mykistä/keskeytä
Napauta Sovellukset-näytössä Asetukset → Liikkeet ja eleet → Mykistä/keskeytä ja ota sitten
toiminto käyttöön napauttamalla Mykistä/keskeytä-kytkintä.
Kämmenen asettaminen näytön päälle
Mykistä saapuvat puhelut tai hälytykset asettamalla kämmenesi näytön päälle.
Laitteen kääntäminen ympäri
Mykistä saapuvat puhelut tai hälytykset kääntämällä laite ympäri.
39
Liikkeet ja käytettävyysominaisuudet
Kuvaa pyyhkäisemällä kämmenellä
Napauta Sovellukset-näytössä Asetukset → Liikkeet ja eleet → Kuvaa pyyhkäisemällä
kämmenellä ja ota sitten toiminto käyttöön napauttamalla Kuvaa pyyhkäisemällä kämmenellä
-kytkintä.
Voit tehdä ruudunkaappauksen asettamalla kämmensyrjän näytölle ja pyyhkäisemällä näytön
yli oikealta vasemmalle tai päinvastoin. Kuva tallennetaan kansioon Galleria → → Albumi →
Screenshots. Ruudunkaappauksen tekemisen jälkeen voit muokata kuvaa ja jakaa sen muiden
kanssa.
Ruudunkaappaus ei ole mahdollista joidenkin sovellusten käytön aikana.
40
Mukauttaminen
Alkunäytön ja Sovellukset-näytön hallinta
Alkunäytön hallinta
Kohteiden lisääminen
Kosketa jonkin aikaan sovellusta tai kansiota Sovellukset-näytössä ja vedä se sitten alkunäyttöön.
Voit lisätä pienoisohjelmia avaamalla alkunäytön, koskettamalla jonkin aikaa tyhjää kohtaa,
napauttamalla Pienoisohjelmat, koskettamalla pienoisohjelmaa jonkin aikaa ja vetämällä sen
sitten alkunäyttöön.
Kohteen siirtäminen ja poistaminen
Kosketa kohdetta jonkin aikaa alkunäytössä ja vedä se sitten uuteen paikkaan.
Voit siirtää kohteen toiseen paneeliin vetämällä sen näytön reunaan.
Voit myös siirtää usein käytettävät sovellukset pikavalinta-alueelle alkunäytön alareunaan.
Jos haluat poistaa kohteen, kosketa kohdetta jonkin aikaa. Vedä se sitten Poista-kohtaan, joka
näkyy näytön yläreunassa.
Kansion luominen
1 Kosketa sovellusta jonkin aikaa alkunäytössä ja vedä se sitten Luo kansio -kohtaan, joka
näkyy näytön yläreunassa.
2 Anna kansion nimi.
3 Napauta , valitse kansioon siirrettävät sovellukset ja napauta sitten Valmis.
41
Mukauttaminen
Paneelien hallinta
Kosketa jonkin aikaa tyhjää kohtaa alkunäytössä paneelin lisäämistä, siirtämistä tai poistamista varten.
Voit lisätä paneelin selaamalla vasemmalle viimeiseen paneeliin ja napauttamalla sitten
.
Voit siirtää paneelin koskettamalla paneeliesikatselua jonkin aikaa ja vetämällä sen sitten uuteen
paikkaan.
Voit poistaa paneelin koskettamalla paneeliesikatselua jonkin aikaa ja vetämällä sen sitten
Poista-kohtaan näytön yläreunassa.
Voit asettaa paneelin alkunäytöksi napauttamalla
.
Sovellukset-näytön hallinta
Lajittelutavan muuttaminen
Napauta Sovellukset-näytössä → Lajitteluperuste ja valitse lajittelutapa.
Sovellusten piilottaminen
Voit piilottaa sovellukset, joiden et halua näkyvän Sovellukset-näytössä.
Napauta Sovellukset-näytössä → Piilota sovellukset, valitse sovellukset ja napauta sitten
Valmis.
Voit näyttää piilotetut sovellukset napauttamalla Sovellukset-näytössä → Näytä piilotetut
sovellukset, valitsemalla sovellukset ja napauttamalla sitten Valmis.
Kohteiden siirtäminen
Napauta Sovellukset-näytössä → Muokkaa. Kosketa kohdetta jonkin aikaa ja vedä se uuteen
paikkaan.
Voit siirtää kohteen toiseen paneeliin vetämällä sen näytön reunaan.
Voit siirtää kohteen uuteen paneeliin vetämällä sen Luo sivu -kohtaan, joka näkyy näytön
yläreunassa.
Kansioiden luominen
1 Napauta Sovellukset-näytössä
→ Luo kansio. Voit myös napauttaa → Muokkaa,
koskettaa sovellusta jonkin aikaa ja vetää sen sitten Luo kansio -kohtaan näytön yläreunassa.
2 Anna kansion nimi.
3 Napauta , valitse kansioon siirrettävät sovellukset ja napauta sitten Valmis.
42
Mukauttaminen
Taustakuvan ja soittoäänien asettaminen
Taustakuvan asettaminen
Laitteeseen tallennetun kuvan tai valokuvan voi asettaa alkunäytön tai lukitun näytön
taustakuvaksi.
1 Voit koskettaa alkunäytössä tyhjää kohtaa jonkin aikaa ja napauttaa sitten Taustakuvat. Voit
myös napauttaa Sovellukset-näytössä Asetukset → Näyttö ja taustakuva → Taustakuva.
2 Valitse näyttö, jonka taustakuvaa vaihdetaan tai johon se lisätään.
3 Selaa vasemmalle tai oikealle ja valitse näytön alareunassa näkyvistä kuvista haluamasi.
Voit valita laitteen kameralla otettuja valokuvia tai muita kuvia napauttamalla Galleriasta.
4 Napauta Aseta taustakuvaksi tai Tallenna.
Soittoäänen vaihtaminen
Voit vaihtaa saapuvien puhelujen ja ilmoitusten soittoäänen.
Napauta Sovellukset-näytössä Asetukset → Ääni.
Voit asettaa saapuvien puhelujen soittoäänen napauttamalla Soittoäänet, valitsemalla
soittoäänen ja napauttamalla sitten Valmis. Voit käyttää laitteeseen tai tiliisi tallennettua
kappaletta soittoäänenä napauttamalla Lisää.
Voit asettaa ilmoitusten soittoäänen napauttamalla Ilmoitukset, valitsemalla soittoäänen ja
napauttamalla sitten Valmis.
43
Mukauttaminen
Näytön lukitustavan muuttaminen
Voit muuttaa tapaa, jolla näyttö lukitaan niin, etteivät muut pääse henkilökohtaisiin tietoihisi.
Napauta Sovellukset-näytössä Asetukset → Lukitusnäyttö → Näyttölukko ja valitse näytön
lukitustapa. Laitteen lukituksen avaaminen edellyttää avauskoodia.
Jos olet unohtanut lukituksen avauskoodin, vie laite nollattavaksi Samsung-huoltoon.
Kuvio
Piirrä vähintään neljä pistettä yhdistävä kuvio ja vahvista sitten kuvio piirtämällä se uudelleen.
Määritä vara-PIN-koodi näytön lukituksen avaamista varten siltä varalta, että unohdat kuvion.
PIN
PIN-koodissa voi olla vain numeroita. Anna vähintään neljä numeroa ja vahvista salasana sitten
syöttämällä se uudelleen.
Salasana
Salasanassa voi olla kirjaimia ja numeroita. Anna vähintään neljä merkkiä, joihin kuuluu sekä
numeroita että symboleita, ja vahvista salasana sitten syöttämällä se uudelleen.
44
Mukauttaminen
Yksityinen tila
Tietoja yksityisestä tilasta
Tämän tilan avulla voit estää muita käyttämästä laitteeseen tallennettuja henkilökohtaisia tietoja,
kuten kuvia ja asiakirjoja, ja pääsemästä niihin. Voit tallentaa sisältöä tiettyyn sijaintiin ja piilottaa
kohteet turvallisesti poistamalla yksityisen tilan käytöstä.
Sisällön piilottaminen
1 Napauta Sovellukset-näytössä Asetukset → Yksityinen tila ja ota sitten toiminto käyttöön
napauttamalla Yksityinen tila -kytkintä. Voit ottaa toiminnon käyttöön myös avaamalla pikaasetuspaneelin ja napauttamalla Yksityinen tila.
Kun otat yksityisen tilan käyttöön ensimmäisen kerran, määritä lukituksen avauskoodi ja
vara-PIN-koodi.
2 Anna yksityisen tilan lukituksen avauskoodi.
Kun tämä tila on käytössä,
näkyy näytön yläreunassa.
3 Valitse piilotettavat kohteet koskettamalla kohdetta jokin aikaa luettelossa, valitsemalla
haluamasi kohteet ja napauttamalla sitten → Siirrä Yksityiset-kansioon, tai napauttamalla
→ Siirrä → Yksityinen → Siirrä tänne.
Yksityiseen tilaan siirretyissä kohteissa näkyy merkintä
.
4 Kun olet valinnut piilotettavat kohteet, avaa Sovellukset-näyttö, napauta Asetukset →
Yksityinen tila ja poista sitten toiminto käytöstä napauttamalla Yksityinen tila -kytkintä.
Voit poistaa toiminnon käytöstä myös avaamalla pika-asetuspaneelin ja napauttamalla
Yksityinen tila.
Valitut kohteet katoavat näytöstä.
Varmista, että kaikki tiedostot tallennetaan tai siirretään oikein ennen yksityisen tilan
poistamista käytöstä.
45
Mukauttaminen
Piilotetun sisällön näyttäminen
Voit näyttää piilotetut kohteet vain yksityisen tilan ollessa käytössä.
1 Napauta Sovellukset-näytössä Asetukset → Yksityinen tila ja ota sitten toiminto käyttöön
napauttamalla Yksityinen tila -kytkintä. Voit ottaa toiminnon käyttöön myös avaamalla pikaasetuspaneelin ja napauttamalla Yksityinen tila.
2 Anna yksityisen tilan lukituksen avauskoodi.
3 Napauta Sovellukset-näytössä Omat tiedostot → Yksityinen.
Kaikki yksityiseen tilaan siirretyt kohteet näkyvät näytössä.
Helppo tila
Helppo tila helpottaa laitteen käyttöä yksinkertaistamalla asettelua ja suurentamalla kuvakkeita
alkunäytössä. Voit käyttää suosituimpia sovelluksia ja usein käytettyjä asetuksia ja lisätä
pikavalintoja suosikkiyhteystietoihin.
Napauta Sovellukset-näytössä Asetukset → Helppo tila → Helppo tila, valitse
yksinkertaistetussa asettelussa käytettävät sovellukset ja napauta sitten Valmis.
Voit palata vakiotilaan avaamalla alkunäytön ja napauttamalla Helpot asetukset → Helppo tila
→ Normaalitila → Valmis.
Pikavalintojen hallinta
Voit lisätä sovelluksen pikavalinnan alkunäyttöön selaamalla vasemmalle, napauttamalla
valitsemalla sitten sovelluksen.
Voit lisätä yhteystiedon pikavalinnan alkunäyttöön selaamalla oikealle ja napauttamalla
ja
.
Voit poistaa pikavalinnan alkunäytöstä napauttamalla → Muokk. ja valitsemalla sovelluksen tai
yhteystiedon -kuvakkeen.
46
Mukauttaminen
Tietojen siirtäminen edellisestä laitteesta
Varmuuskopiointitilien käyttäminen
Voit siirtää varmuuskopiotiedot edellisestä laitteesta uuteen laitteeseen Google- tai Samsungtilisi avulla. Lisätietoja on Tietojen varmuuskopioiminen ja palauttaminen -kohdassa.
Samsung Smart Switch -sovelluksen käyttäminen
Voit siirtää aiemman laitteesi tiedot uuteen laitteeseesi Smart Switch -sovelluksen avulla. Katso
lisätietoja osoitteesta www.samsung.com/smartswitch.
Samsung Smart Switch ei ole tuettu joissakin laitteissa tai tietokoneissa.
Smart Switch Mobile -sovelluksen käyttäminen
Tämän sovelluksen avulla voit siirtää tiedot aiemmasta laitteestasi uuteen laitteeseen. Voit ladata
sovelluksen GALAXY Apps -kaupasta tai Play-kauppa-palvelusta.
1 Napauta laitteessasi Smart Switch Mobile.
2 Valitse laitteessasi vaihtoehto aiemman laitteen tyypin mukaan ja noudata näytön ohjeita.
Jos aiempi laite on Android-laite, varmista, että Smart Switch Mobile -sovellus on asennettu
laitteeseen. Lisätietoja on ohjeessa.
Smart Switch Mobile -sovelluksen käyttäminen tietokoneiden kanssa
Tämän toiminnon avulla voit tuoda (tiettyjen valmistajien mobiililaitteista peräisin olevien)
tietojen varmuuskopion tietokoneesta laitteeseesi. Voit ladata sovelluksen osoitteesta
www.samsung.com/smartswitch.
1 Varmuuskopioi tiedot vanhasta laitteesta tietokoneeseen. Lisätietoja saat laitteen
valmistajalta.
2 Käynnistä Smart Switch tietokoneessa.
47
Mukauttaminen
3 Liitä nykyinen laitteesi tietokoneeseen USB-kaapelilla.
4 Napsauta tietokoneessa vanhan laitteen valmistajaa ja siirrä sitten tiedot laitteeseesi
noudattamalla näytön ohjeita.
Samsung Kies -sovelluksen käyttäminen
Voit palauttaa tiedot laitteeseesi tuomalla tietojen varmuuskopion tietokoneesta Samsung
Kies -sovelluksen avulla. Voit myös varmuuskopioida tiedot tietokoneeseen Samsung Kies
-sovelluksen avulla. Lisätietoja on Yhteyden muodostaminen Samsung Kies -ohjelmalla
-kohdassa.
Tilien määrittäminen
Tilien lisääminen
Jotkin laitteessa käytettävät sovellukset edellyttävät rekisteröityä tiliä. Luomalla tilit saat laitteesta
parhaan käyttökokemuksen.
Napauta Sovellukset-näytössä Asetukset → Tilit → Lisää tili ja valitse tilipalvelu. Määritä tilin
asetukset noudattamalla näytön ohjeita.
Voit synkronoida sisällön tiliesi kanssa valitsemalla tilin ja valitsemalla synkronoitavat kohteet.
Tilien poistaminen
Napauta Sovellukset-näytössä Asetukset → Tilit, valitse tili ja napauta sitten → Poista tili.
48
Puhelin
Puhelujen soittaminen
Napauta Sovellukset-näytössä Puhelin.
Napauta Nronäpp., anna puhelinnumero ja soita äänipuhelu napauttamalla
videopuhelu napauttamalla .
Näytä puhelu- ja viestilokit.
tai soita
Näytä suosikkiyhteystiedot.
Anna numero
numeronäppäimillä.
Näytä yhteystietoluettelo.
Käytä lisävaihtoehtoja.
Lisää numero
yhteystietoluetteloon.
Esikatsele puhelinnumeroa.
Poista edellinen merkki.
Voit soittaa puheluja myös puhelinnumeroihin, jotka ovat Lokit-, Suosikit- ja Yhteystiedotluetteloissa.
Puhelujen soittaminen puhelulokeista tai yhteystietoluettelosta
Napauta Lokit tai Yhteystiedot ja soita sitten puhelu vetämällä yhteystietoa tai puhelinnumeroa
oikealle.
Jos haluat poistaa käytöstä toiminnon, jossa puhelu soitetaan, kun kuvaketta vedetään oikealle,
napauta → Asetukset → Yhteystiedot ja poista sitten Soitto/viesti pyyhkäis. -valinta.
49
Puhelin
Soittaminen ulkomaille
Napauta Nronäpp.
Kosketa 0-näppäintä jonkin aikaa, kunnes +-merkki tulee näkyviin. Anna maan numero,
suuntanumero ja puhelinnumero ja napauta sitten .
Jos haluat estää lähtevät ulkomaanpuhelut, napauta → Asetukset → Puhelu → Muut
asetukset → Puhelunesto. Valitse sitten puhelutyyppi ja Ulkomaanpuhelut.
Puhelujen vastaanottaminen
Puheluun vastaaminen
Kun puhelu saapuu, vedä
-kuvake suuren ympyrän ulkopuolelle.
Puhelun hylkääminen
Kun puhelu saapuu, vedä
-kuvake suuren ympyrän ulkopuolelle.
Jos haluat lähettää viestin hylätessäsi saapuvan puhelun, vedä hylkäysviestipalkkia ylöspäin.
Voit luoda eri hylkäysviestejä avaamalla Sovellukset-näytön ja napauttamalla Puhelin → →
Asetukset → Puhelu → Puhelun hylkäys → Puheluiden hylkäysviestit → .
Vastaamattomat puhelut
Jos puheluun ei vastata,
tulee näkyviin tilariville. Saat vastaamattomien puhelujen luettelon
näkyviin avaamalla ilmoituspaneelin. Voit näyttää vastaamattomat puhelut myös napauttamalla
Sovellukset-näytössä Puhelin → Lokit.
50
Puhelin
Asetukset puheluiden aikana
Äänipuhelun aikana
Seuraavat toiminnot ovat käytettävissä:
• : Lisää äänenvoimakkuutta.
• Lisää puh.: Soita toinen puhelu.
• Nronäpp.: Avaa numeronäppäimistö.
• Lop. puh: Lopeta nykyinen puhelu.
• Kaiutin: Ota kaiutinpuhelutoiminto käyttöön tai poista se käytöstä. Kun käytät
kaiutinpuhelutoimintoa, puhu mikrofoniin laitteen yläreunassa ja pidä laite poissa korvaltasi.
• Mykistä: Poista mikrofoni käytöstä, minkä jälkeen toinen osapuoli ei kuule sinua.
• Bluetooth: Vaihda Bluetooth-kuulokemikrofoniin, jos se on liitetty laitteeseen.
Voit näyttää lisää vaihtoehtoja napauttamalla .
Kun käynnistät sovelluksia puhelun aikana, puhelunäytön ponnahdusikkuna ( ) tulee näyttöön.
Voit jatkaa puhelinkeskustelua sovellusten käytön aikana.
Voit siirtää ponnahdusikkunaa vetämällä sen toiseen paikkaan.
Voit poistaa ponnahdusikkunan koskettamalla sitä jonkin aikaa ja napauttamalla sitten OK.
Voit palata puhelunäyttöön napauttamalla ponnahdusikkunaa.
51
Puhelin
Videopuhelun aikana
Napauttamalla näyttöä voit käyttää seuraavia toimintoja:
• → Piilota minut: Piilota kuvasi toiselta osapuolelta.
• → Lähtevä kuva: Valitse toiselle osapuolelle näytettävä kuva.
• → Ota kuva: Ota kuva toisesta osapuolesta.
• → Tallenna video: Tallenna video toisen osapuolen kuvista.
• → Muistio: Luo muistio.
• → Viestit: Lähetä viesti.
• → Nronäpp.: Avaa numeronäppäimistö.
• → Kaiutin pois päältä / Kaiutin päälle: Ota kaiutinpuhelutoiminto käyttöön tai poista se
käytöstä. Kun käytät kaiutinpuhelutoimintoa, puhu mikrofoniin laitteen yläreunassa ja pidä
laite poissa korvaltasi.
• → Kaiutin päälle / Vaihda puhelimeen: Vaihda äänilähdöksi yhdistetty Bluetoothkuulokemikrofoni tai palaa käyttämään laitteen kaiutinta.
• Vaihda: Vaihda etu- ja takakameran välillä.
• Mykistä: Poista mikrofoni käytöstä, minkä jälkeen toinen osapuoli ei kuule sinua.
• Lop. puh: Lopeta nykyinen puhelu.
52
Yhteystiedot
Yhteystietojen lisääminen
Yhteystietojen siirtäminen muista laitteista
Voit siirtää yhteystietoja muista laitteista omaan laitteeseesi. Lisätietoja on Tietojen siirtäminen
edellisestä laitteesta -kohdassa.
Yhteystietojen luominen manuaalisesti
1 Napauta Sovellukset-näytössä Yhteystiedot → Yhteystiedot.
2 Napauta ja anna yhteystiedot.
• : Lisää kuva.
• /
: Lisää tai poista yhteystietokenttä.
3 Napauta Tallenna.
Voit lisätä yhteystietoluetteloon puhelinnumeron napauttamalla Nronäpp., antamalla numeron
ja napauttamalla sitten Lisää yhteystietoihin.
Yhteystietojen tuominen ja vieminen
Voit tuoda yhteystietoja tallennuspalveluista laitteeseen tai viedä yhteystietoja laitteesta
tallennuspalveluihin.
Napauta Sovellukset-näytössä Yhteystiedot → Yhteystiedot.
Napauta → Asetukset → Yhteystiedot → Tuo/vie yhteystiedot ja valitse sitten tuonti- tai
vientiasetus.
53
Yhteystiedot
Yhteystietojen etsiminen
Napauta Sovellukset-näytössä Yhteystiedot → Yhteystiedot.
Käytä jotakin seuraavista etsintätavoista:
• Selaa yhteystietoluetteloa ylös tai alas.
• Voit selata yhteystietoluetteloa nopeasti vetämällä sormella luettelon oikealla puolella
olevassa hakemistossa.
• Napauta yhteystietoluettelon yläreunassa olevaa hakukenttää ja anna hakuehdot.
Kun yhteystieto on valittuna, toimi jollakin seuraavista tavoista:
• : Lisää suosikkiyhteystietoihin.
• /
: Soita ääni- tai videopuhelu.
• : Luo viesti.
• : Luo sähköpostiviesti.
Yhteystietojen pikavalintojen lisääminen alkunäyttöön
Voit lisätä alkunäyttöön pikavalinnan niitä yhteystietoja varten, joita käytät usein.
1 Napauta Sovellukset-näytössä Yhteystiedot → Yhteystiedot.
2 Valitse yhteystieto.
3 Napauta → Lisää pikakuvake alkunäyttöön.
54
Viestit ja sähköposti
Viestit
Viestien lähettäminen
Voit lähettää teksti- tai multimediaviestejä.
Viestien lähettämisestä tai vastaanottamisesta verkkovierailun aikana saattaa aiheutua
lisäkustannuksia.
1 Napauta Sovellukset-näytössä Viestit.
2 Napauta .
3 Lisää vastaanottajat ja kirjoita viesti.
Käytä lisävaihtoehtoja.
Anna vastaanottajat.
Valitse yhteystieto yhteystietojen
luettelosta.
Kirjoita viesti.
Liitä tiedostoja.
Lähetä viesti.
Syötä hymiöitä.
4 Lähetä viesti napauttamalla
.
Saapuneiden viestien näyttäminen
Saapuneet viestit ryhmitellään viestiketjuiksi yhteystiedon mukaan. Voit tuoda henkilön viestit
näkyviin valitsemalla vastaavan yhteystiedon.
Viestien lähettämisestä tai vastaanottamisesta verkkovierailun aikana saattaa aiheutua
lisäkustannuksia.
Voit näyttää lisää vaihtoehtoja napauttamalla viestin katselun aikana .
55
Viestit ja sähköposti
Sähköposti
Sähköpostitilien määrittäminen
Napauta Sovellukset-näytössä Sähköposti.
Määritä sähköpostitili, kun avaat Sähköposti-sovelluksen ensimmäisen kerran.
Kirjoita sähköpostiosoite ja salasana. Napauta Seuraava, jos sähköpostitili on yksityinen tili, tai
napauta Manuaalinen asennus, jos tili on yrityksen sähköpostitili. Määritä sitten tilin asetukset
noudattamalla näytön ohjeita.
Voit määrittää toisen sähköpostitilin napauttamalla
→ Hallitse tilejä →
.
Jos sinulla on enemmän kuin yksi sähköpostitili, voit asettaa niistä yhden oletustiliksi. Napauta
→ Hallitse tilejä → → Aseta oletustili.
Sähköpostiviestien lähettäminen
Napauta Sovellukset-näytössä Sähköposti.
Luo viesti napauttamalla
näytön alareunassa.
Hylkää viesti.
Tallenna viesti toimitettavaksi
myöhemmin.
Lähetä viesti.
Liitä kuvia, videoita ja muuta.
Käytä lisävaihtoehtoja.
Lisää vastaanottajia.
Lisää kopio tai piilokopio.
Anna aihe.
Lisää tiedostoja viestiin tai käytä
muokkausasetuksia.
Kirjoita viesti.
Lisää vastaanottajia
yhteystietoluettelosta.
56
Viestit ja sähköposti
Sähköpostiviestien lukeminen
Napauta Sovellukset-näytössä Sähköposti.
Napauta ja valitse sähköpostitili, jota haluat käyttää, jolloin uudet viestit noudetaan. Voit
noutaa viestit manuaalisesti napauttamalla .
Napauta viestiä, jonka haluat lukea.
Poista viesti.
Käytä lisävaihtoehtoja.
Lisää tämä sähköpostiosoite
yhteystietoluetteloon tai näytä
muut vaihtoehdot.
Avaa liitteet.
Merkitse viesti muistutukseksi.
Lähetä viesti edelleen.
Vastaa kaikille vastaanottajille.
Siirry edelliseen tai seuraavaan
viestiin.
Vastaa viestiin.
57
Kamera
Kuvauksen perusteet
Valokuvien ottaminen ja videoiden kuvaaminen
1 Napauta Sovellukset-näytössä Kamera.
2 Napauta esikatselunäytön kuvaa siinä kohdassa, johon haluat kameran tarkentavan.
3 Ota valokuva napauttamalla tai kuvaa video napauttamalla .
• Lähennä levittämällä näytössä kahta sormea kauemmas toisistaan tai loitonna
nipistämällä näytössä.
• Voit tehdä videosta ruudunkaappauksen tallennuksen aikana napauttamalla
.
• Voit muuttaa tarkennusta videon kuvaamisen aikana napauttamalla siinä kohdassa,
johon haluat tarkentaa. Voit tarkentaa näytön keskelle napauttamalla .
Näytä nykyinen tila.
Vaihda etu- ja
takakameran välillä.
Aloita videon kuvaus.
Ota valokuva.
Vaihda kuvaustilaa.
Muuta kameran
asetuksia.
Näytä ottamasi
valokuvat ja videot.
58
Kamera
• Kamera poistuu käytöstä automaattisesti, jos sitä ei käytetä.
• Varmista, että objektiivi on puhdas. Muutoin laite ei ehkä toimi oikein joissakin tiloissa,
jotka vaativat suuren tarkkuuden.
• Etukameran objektiivi sopii laajakulmavalokuvien ottamiseen. Laajakulmavalokuvissa
voi näkyä pientä vääristymää, mikä ei ole merkki laitteen suorituskykyongelmista.
Kameran käynnistäminen lukitussa näytössä
Voit ottaa nopeasti valokuvia erikoistilanteista käynnistämällä Kamera-sovelluksen lukitussa
näytössä.
Vedä lukitussa näytössä -kuvake suuren ympyrän ulkopuolelle. Jos
ei näy, avaa
Sovellukset-näyttö, napauta Asetukset → Lukitusnäyttö ja valitse sitten Kameran pikanäppäin.
Tämän ominaisuuden käyttömahdollisuus määräytyy alueen ja palveluntarjoajan
mukaan.
Kameran asiallinen käyttötapa
• Älä ota ihmisistä valokuvia tai kuvaa heistä videoita ilman heidän lupaansa.
• Älä ota valokuvia tai kuvaa videoita paikoissa, joissa se on kiellettyä.
• Älä ota valokuvia tai kuvaa videoita paikoissa, joissa se voi loukata ihmisten yksityisyyttä.
59
Kamera
Kuvaustilat
Auto
Tässä tilassa voit antaa kameran arvioida ympäristöä ja määrittää valokuvan kannalta
ihanteellisen tilan.
Napauta Sovellukset-näytössä Kamera → Tila → Auto.
Kauniit kasvot
Tässä tilassa voit ottaa valokuvan, jossa kasvot ovat hillityn pehmennettyjä.
Napauta Sovellukset-näytössä Kamera → Tila → Kauniit kasvot.
Panoraama
Tässä tilassa voit ottaa valokuvan, joka koostuu useista yhteen liitetyistä valokuvista. Laite lisää
valokuviin merkinnän
Galleria-sovelluksessa.
Napauta Sovellukset-näytössä Kamera → Tila → Panoraama.
Saat parhaan kuvan noudattamalla seuraavia vihjeitä:
• Siirrä kameraa hitaasti yhteen suuntaan.
• Pidä kuva kameran etsimessä olevassa kehyksessä.
• Vältä ottamasta valokuvia epäselvistä taustoista, kuten tyhjästä taivaasta tai
tavallisesta seinästä.
Omakuva
Tässä tilassa voit ottaa itsestäsi muotokuvan etukameralla.
1 Napauta Sovellukset-näytössä Kamera.
2 Napauta etukameran käyttämiseksi.
3 Napauta Tila → Omakuva.
4 Ota itsestäsi valokuva suuntaamalla kämmenesi näyttöä kohti tai napauttamalla
60
.
Kamera
Laaja omakuva
Tässä tilassa voit ottaa itsestäsi laajan muotokuvan etukameralla. Laite lisää valokuviin merkinnän
Galleria-sovelluksessa.
1 Napauta Sovellukset-näytössä Kamera.
2 Napauta etukameran käyttämiseksi.
3 Napauta Tila → Laaja omakuva.
4 Ota itsestäsi valokuva suuntaamalla kämmenesi näyttöä kohti tai napauttamalla .
5 Ota panoraamakuva kiertämällä laitetta hitaasti vasemmalle ja sitten oikealle. Laite yhdistää
valokuvat yhdeksi panoraamakuvaksi.
• Pidä sininen kehys etsinikkunan sisäpuolella.
• Kohteiden on pysyttävä paikoillaan, kun he ottavat itsestään laajoja muotokuvia.
• Valaistusolosuhteet voivat vaikuttaa valokuvan tarkkuuteen.
• Joissakin valaistusolosuhteissa esikatselunäytössä näytettävän valokuvan ylä- ja alaosa
voivat leikkautua pois.
• Saat parhaat tulokset pitämällä laitetta kädessäsi ja ojentamalla käsivartesi
mahdollisimman kauas itsestäsi.
Omakuva takakameralla
Tässä tilassa kamera pystyy tunnistamaan kasvosi ja tarkentamaan niihin automaattisesti, kun
otat itsestäsi muotokuvan takakameralla.
1 Napauta Sovellukset-näytössä Kamera → Tila → Omakuva takak.
2 Siirrä kehys paikkaan, jonne kasvosi tulevat, ja säädä kehyksen kokoa.
3 Suuntaa laite niin, että takakamera osoittaa kasvojasi kohti. Laite antaa äänimerkin, kun se
havaitsee kasvot. Tämän jälkeen laite ottaa automaattisesti valokuvan 2 sekunnin kuluttua.
61
Kamera
Sarjakuvaus
Tässä tilassa voit ottaa sarjan valokuvia liikkuvista kohteista.
Napauta Sovellukset-näytössä Kamera → Tila → Sarjakuvaus.
HDR (Täyteläinen sävy)
Tässä tilassa voit ottaa valokuvia, joissa värit näkyvät kirkkaina ja yksityiskohtia on runsaasti myös
kirkkailla ja tummilla alueilla.
Napauta Sovellukset-näytössä Kamera → Tila → HDR (Täyteläinen sävy).
Ilman tehostetta
Tehosteen kanssa
Yö
Tässä tilassa voit ottaa valokuvan vähäisessä valossa ilman salamaa.
Napauta Sovellukset-näytössä Kamera → Tila → Yö.
Animoitu GIF
Tässä tilassa voit luoda kuvasarjasta animoidun valokuvan.
Napauta Sovellukset-näytössä Kamera → Tila → Animoitu GIF.
62
Kamera
Ääni ja kuva
Tässä tilassa voit ottaa ääntä sisältävän kuvan. Laite lisää valokuviin merkinnän
sovelluksessa.
Galleria-
Napauta Sovellukset-näytössä Kamera → Tila → Ääni ja kuva.
Urheilu
Tässä tilassa voit ottaa valokuvan nopeasti liikkuvista kohteista.
Napauta Sovellukset-näytössä Kamera → Tila → Urheilu.
Kameran asetukset
Napauta Sovellukset-näytössä Kamera → . Kaikki seuraavaksi mainitut asetukset eivät ole
käytettävissä sekä valokuva- että videokamerassa.
• : Ota salama käyttöön tai poista se käytöstä.
• : Aseta laite ottamaan useita valokuvia esimääritetyin aikavälein, kun otat valokuvia
etukameralla.
• : Käytä tätä viiveellä otettavissa kuvissa.
• : Valitse valokuvia otettaessa tai videoita kuvattaessa käytettävä suodatintehoste.
• / : Valitse tarkkuus. Mitä suurempi tarkkuus, sitä parempi laatu. Samalla muistin kulutus
kuitenkin lisääntyy.
Voit käyttää lisäasetuksia napauttamalla
.
• Kämmenomakuva: Aseta laite tunnistamaan kämmenesi, jotta voit käyttää sitä
muotokuvien ottamiseen itsestäsi.
• Kauniit kasvot: Aseta laite ottamaan valokuva, jossa kasvot ovat hillityn pehmennettyjä.
• Valotusarvo: Muuta valotusarvoa. Tämä asetus määrittää, miten paljon valoa kameran
kennoon pääsee. Käytä pitkää valotusta vähäisessä valossa.
• ISO: Valitse ISO-arvo. Arvo ohjaa kameran valonherkkyyttä. Se mitataan filmikameraa
vastaavin yksiköin. Pieniä arvoja käytetään kuvattaessa liikkumattomia tai kirkkaasti
valaistuja kohteita. Suuria arvoja käytetään kuvattaessa nopeasti liikkuvia tai heikosti
valaistuja kohteita.
• Valkotasapaino: Valitse oikea valkotasapaino, jolloin kuvien värit ovat luonnolliset.
Asetukset on tarkoitettu tiettyihin valaistusoloihin. Asetukset vastaavat ammattikameroiden
valkotasapainovalotuksen lämpöarvoja.
63
Kamera
• Mittaustavat: Valitse mittaustapa. Asetus määrittää valoarvojen laskentatavan.
Keskipainotettu mittaa taustavalon kuvan keskeltä. Pistemittaus mittaa valoarvon tietyssä
kohdassa. Matriisimittaus laskee keskiarvon koko kuvasta.
• Ota kuvia napautt.: Voit ottaa valokuvia napauttamalla esikatselunäytön kuvaa.
• Videon koko: Valitse tarkkuus. Mitä suurempi tarkkuus, sitä parempi laatu. Samalla muistin
kulutus kuitenkin lisääntyy.
• Tallennustila: Vaihda tallennustilaa.
• Sijaintitunnisteet: Aseta laite liittämään sijaintitunniste valokuvaan.
• Voit parantaa GPS-signaalia olemalla kuvaamatta paikoissa, joissa signaali voi olla
estetty, kuten rakennusten välissä ja alavilla alueilla tai huonolla säällä.
• Kun jaat valokuvan, johon on liitetty sijaintitunniste, sijaintitiedot voidaan paljastaa
muille. Voit välttää tämän poistamalla sijaintitietosi napauttamalla → Lisätietoja →
ja sitten napauttamalla Sijainti-kohdassa .
• Tallennuspaikka: Valitse muistipaikka tallentamista varten.
• Tallenna käännettynä: Käännä kuva alkuperäisen kuvan peilikuvaksi, kun otat valokuvia
etukameralla.
• Ristikko: Näytä etsimessä apuviivat, jotka helpottavat sommittelua kohteita valittaessa.
• Puheohjaus: Aseta laite ottamaan valokuvia puhekomennoilla.
• Voimakkuusnäppäin: Aseta laite käyttämään äänenvoimakkuuspainiketta laukaisimen tai
zoomaustoiminnon hallintaan.
• Katso kuv./videot: Aseta laite näyttämään valokuvat tai videot niiden ottamisen jälkeen.
• Palauta asetukset: Nollaa kameran asetukset.
Käytettävissä olevat asetukset määräytyvät käytettävän tilan mukaan.
64
Galleria
Laitteessa olevan sisällön näyttäminen
Napauta Sovellukset-näytössä Galleria ja valitse kuva tai video.
Videotiedostot on merkitty esikatselupienoiskuvassa kuvakkeella
.
Voit piilottaa tai näyttää valikkopalkin ja esikatselupienoiskuvat napauttamalla näyttöä.
Lähetä kuva muille.
Muokkaa kuvaa.
Siirry edelliseen näyttöön.
Käytä lisävaihtoehtoja.
Etsi muita laitteita kuvan katselua
varten.
Poista kuva.
Kuvien ja videoiden
esikatselupienoiskuvat
65
Galleria
Muihin laitteisiin tallennetun sisällön
näyttäminen
Voit etsiä muihin laitteisiin tallennettua sisältöä ja tarkastella sitä laitteessasi.
Napauta Sovellukset-näytössä Galleria.
Lähellä olevassa laitteessa olevan sisällön käyttäminen
Jos haluat käyttää tätä toimintoa, avaa Sovellukset-näyttö, napauta Asetukset → NFC ja
jakaminen → Lähellä olevat laitteet ja ota sitten toiminto käyttöön napauttamalla Lähellä
olevat laitteet -kytkintä. Tietoja lisäasetuksista on kohdassa Lähellä olevat laitteet.
Napauta Galleria-päänäytössä ja valitse LÄHELLÄ OLEVAT LAITTEET -luettelosta laite,
jossa olevaa sisältöä haluat käyttää. Voit tarkastella niissä laitteissa olevaa sisältöä, joissa
sisällönjakotoiminto on käytössä.
66
Turvallisuustuki
Hätätila
Tietoja hätätilasta
Tämän tilan avulla voit pidentää laitteen valmiustila-aikaa, jos joudut hätätilanteeseen. Kun tämä
tila otetaan käyttöön, näytön kirkkaus pienenee ja akun virrankulutus pienenee, koska joitakin
toimintoja rajoitetaan. Voit myös sytyttää salaman, antaa äänihälytyksiä ja lähettää sijaintisi
muille viestinä.
Hätätilan ottaminen käyttöön
Paina virtanäppäintä jonkin aikaa ja napauta sitten Hätätila. Voit myös napauttaa Sovelluksetnäytössä Asetukset → Turvallisuustuki → Hätätila ja ottaa sitten toiminnon käyttöön
napauttamalla Hätätila-kytkintä.
Käytä lisävaihtoehtoja.
Sytytä salama.
Toista hälytyksiä.
Lähetä nykyiset sijaintitietosi
viestinä.
Soita puhelu.
Käytä Internetiä.
Lisää muita sovelluksia
käytettäviksi.
Akun jäljellä oleva varaus ja
arvioitu valmiusaika
Soita hätäpuhelu.
Arvioitu enimmäisvalmiustila-aika ilmaisee ajan, jonka kuluttua akkuvirta loppuu,
jos laitetta ei käytetä. Valmiustila-aika voi vaihdella laitteen asetusten ja käyttöolojen
mukaan.
67
Turvallisuustuki
Hätätilan poistaminen käytöstä
Voit poistaa hätätilan käytöstä pitämällä virtanäppäintä painettuna ja napauttamalla sitten
Hätätila. Voit myös napauttaa → Poista hätätila käytöstä. Hätätila on poistettu käytöstä.
Hätäviesti
Tietoja hätäviestistä
Voit esimäärittää yhteyshenkilöt, joille lähetetään viesti hätätilanteessa. Voit lähettää viestin
ensisijaisille yhteyshenkilöille painamalla virtanäppäintä kolme kertaa nopeasti.
Napauta Sovellukset-näytössä Asetukset → Turvallisuustuki.
Ensisijaisten yhteystietojen lisääminen
1 Napauta Sovellukset-näytössä Asetukset → Turvallisuustuki.
2 Napauta Hallitse ensisij. yhteyshenk. → Luo ensisijainen yhteyshenkilö.
3 Napauta Luo yhteystieto ja anna yhteystiedot tai napauta Valitse yhteystiedoista ja lisää
olemassa oleva yhteystieto ensisijaiseksi yhteystiedoksi.
Hätäviestien ottaminen käyttöön
Napauta Sovellukset-näytössä Asetukset → Turvallisuustuki → Lähetä hätäviestejä ja ota
sitten toiminto käyttöön napauttamalla Lähetä hätäviestejä -kytkintä. Valitse hätäviesteihin
lisättävä sisältö.
Hätäviestien lähettäminen
Paina hätätilanteessa virtanäppäintä kolme kertaa nopeasti. Laite lähettää viestin ensisijaisille
yhteyshenkilöille. Viesti sisältää tiedon sijainnistasi.
68
Hyödyllisiä sovelluksia ja
toimintoja
S Finder
Tällä sovelluksella voit hakea laitteessa olevaa sisältöä. Voit käyttää erilaisia suodattimia ja
tarkastella hakuhistoriaa.
Avaa ilmoituspaneeli ja napauta S Finder.
Sisällön etsiminen
Napauta hakukenttää ja anna hakusana tai napauta
Voit tarkentaa hakutuloksia napauttamalla
alapuolella.
ja sano hakusana.
ja käyttämällä suodattimia hakukentän
Voit määrittää hakuasetukset käytettävissä olevien suodattimien avulla tai valitsemalla
hakuluokat. Napauta → Asetukset → Valitse suodattimet tai Valitse hakuluokka.
Kalenteri
Tapahtumien tai tehtävien luominen
1 Napauta Sovellukset-näytössä Kalenteri.
2 Napauta . Voit myös valita päivän, jossa ei ole mitään tapahtumia tai tehtäviä, ja napauttaa
päivää uudelleen.
Jos päivään on jo tallennettu tapahtumia tai tehtäviä, napauta päivää ja napauta
.
3 Valitse tapahtuma tai tehtävä ja anna tiedot.
• Lisää tapahtuma: Määritä tapahtuman alkamis- ja loppumispäivä. Voit määrittää
valinnaisen toistumisasetuksen.
• Lisää tehtävä: Lisää tiettynä päivänä suoritettava tehtävä. Voit määrittää valinnaisen
prioriteettiasetuksen.
69
Hyödyllisiä sovelluksia ja toimintoja
Valitse kohde.
Valitse kalenteri, jota käytetään tai
jonka kanssa synkronoidaan.
Kirjoita otsikko.
Voit liittää kartan, jolla
tapahtuman sijainti näkyy.
Määritä tapahtuman alkamis- ja
loppumispäivä.
Lisää muita tietoja.
4 Tallenna tapahtuma tai tehtävä napauttamalla Tallenna.
Tapahtumien ja tehtävien synkronoiminen tilien kanssa
Napauta Sovellukset-näytössä Kalenteri.
Voit synkronoida tapahtumat ja tehtävät tiliesi kanssa napauttamalla → Synkronoi.
Jos haluat lisätä tilejä, joiden kanssa synkronoidaan, napauta → Kalenterit → Lisää tili. Valitse
sitten tili, jonka kanssa synkronoidaan, ja kirjaudu sisään. Kun tili on lisätty, tilin nimen vieressä
näkyy vihreä ympyrä.
Voit muuttaa tilin synkronointiasetusta avaamalla Sovellukset-näytön, napauttamalla Asetukset
→ Tilit ja valitsemalla sitten tilipalvelun.
70
Hyödyllisiä sovelluksia ja toimintoja
S Voice
Tietoja S Voice -sovelluksesta
Tällä sovelluksella voit puhekomentojen avulla ohjata laitteen suorittamaan eri toimintoja.
Napauta Sovellukset-näytössä S Voice. Voit myös napauttaa kotinäppäintä kahdesti.
Jos haluat poistaa käytöstä sovelluksen käynnistyksen kotinäppäimellä, napauta → Settings ja
poista Open via the home key -valinta.
Tämän sovelluksen käyttömahdollisuus määräytyy alueen ja palveluntarjoajan mukaan.
Kielen määrittäminen
Napauta → Settings → Language ja valitse sitten kieli.
Valittua kieltä ei käytetä laitteen näytön kielenä, vaan vain S Voice -sovelluksessa.
S Voice -sovelluksen käyttäminen
Kun käynnistät S Voice -sovelluksen, laite aloittaa puheentunnistuksen ja mikrofonikuvake
muuttuu punaiseksi.
Sano puhekomento.
Jos laite tunnistaa sanomasi komennon, näytön alareunan mikrofonikuvake vilkkuu vihreänä.
Sitten laite suorittaa komennon.
Vihjeitä onnistuneeseen puheentunnistukseen:
• Puhu selkeästi.
• Puhu hiljaisessa ympäristössä.
• Älä käytä loukkaavia sanoja tai slangisanoja.
• Vältä puhumasta murteellisesti.
Ympäristö tai puhetapa voi aiheuttaa sen, ettei laite tunnista komentoja tai että se suorittaa
tarkoittamattomia toimintoja.
71
Hyödyllisiä sovelluksia ja toimintoja
S Voice -sovelluksen herättäminen valmiustilassa
Jos S Voice -sovellusta ei käytetä tiettyyn aikaan, se siirtyy automaattisesti valmiustilaan.
Jatka puheentunnistusta napauttamalla mikrofonikuvaketta tai sanomalla laitteelle "Hi Galaxy".
Aktivointikomennon muuttaminen
Voit muuttaa "Hi Galaxy" -aktivointikomennon toiseksi komennoksi. Aktivointikomennon avulla
S Voice käynnistetään, kun laite on valmiustilassa.
Napauta → Settings → Voice wake-up → Set wake-up command.
Internet
1 Napauta Sovellukset-näytössä Internet.
2 Napauta osoitekenttää. Voit vaihtaa hakuohjelmaa napauttamalla hakuohjelman kuvaketta
Internet-osoitekentän vieressä.
3 Anna Internet-osoite tai hakusana ja napauta sitten Siirry.
Voit tuoda työkalurivit näkyviin vetämällä sormella hieman alaspäin näytössä.
Lisää kirjanmerkki nykyiselle
Internet-sivulle.
Päivitä nykyinen Internet-sivu.
Lue artikkeli lukutilassa.
Käytä lisävaihtoehtoja.
Avaa Internet-sivuikkunoiden
hallinta.
Näytä tallennetut sivut.
Avaa kotisivu.
Siirry edelliselle käytetylle sivulle.
Näytä kirjanmerkillä merkityt
Internet-sivut.
72
Hyödyllisiä sovelluksia ja toimintoja
Musiikki
Musiikin toistaminen
Napauta Sovellukset-näytössä Musiikki.
Valitse musiikkiluokka ja valitse sitten toistettava kappale.
Etsi muita laitteita tiedoston
toistoa varten.
Käytä lisävaihtoehtoja.
Säädä äänenvoimakkuutta.
Aseta tiedosto
suosikkikappaleeksi.
Ota satunnaistoisto käyttöön.
Vaihda jatkuvan toiston tilaa.
Avaa soittolista.
Lisää kappale soittolistaan.
Siirry edelliseen kappaleeseen.
Siirry taaksepäin nopeasti
koskettamalla jonkin aikaa.
Siirry seuraavaan kappaleeseen.
Siirry eteenpäin nopeasti
koskettamalla jonkin aikaa.
Siirrä toisto taukotilaan ja jatka
toistoa.
Voit kuunnella kappaleita samalla äänenvoimakkuudella napauttamalla → Asetukset ja
napauttamalla sitten Älykäs äänenvoimakkuus.
Kun Älykäs äänenvoimakkuus on käytössä, äänenvoimakkuus voi nousta laitteen
asetettua äänenvoimakkuutta suuremmaksi. Vältä pitkäaikaista kuuntelemista suurella
äänenvoimakkuudella, jotta kuulosi ei vahingoitu.
Älykäs äänenvoimakkuus -toimintoa ei joidenkin tiedostojen tapauksessa voi aktivoida.
73
Hyödyllisiä sovelluksia ja toimintoja
Voit mukauttaa äänentoistoa musiikin kuulokemikrofonikuuntelua varten napauttamalla →
Asetukset → Adapt Sound → Päällä.
Kun otat tämän asetuksen käyttöön ensimmäisen kerran, siirry äänen säätöön napauttamalla
Käynnistä. Laite aloittaa sarjan äänitestejä äänitason säätöä varten ja alkaa toistaa äänimerkkiä.
Napauta Kyllä, jos kuulet äänimerkin, tai Ei, jos et kuule. Toista tätä vaihetta, kunnes äänen
säätö on valmis. Ota sitten asetus käyttöön musiikin toistoa varten valitsemalla Musiikkiääni ja
napauttamalla Valmis.
Kun asetat äänenvoimakkuuden vähintään tasoon 14, äänensovitusasetusta ei käytetä
musiikin toistoon. Jos asetat äänenvoimakkuuden enintään tasoon 13, asetus otetaan
uudelleen käyttöön.
Muihin laitteisiin tallennetun musiikin toistaminen
Voit etsiä muihin laitteisiin tallennettua musiikkia ja toistaa sitä laitteessasi.
Napauta Sovellukset-näytössä Musiikki.
Lähellä olevassa laitteessa olevan musiikin käyttäminen
Jos haluat käyttää tätä toimintoa, avaa Sovellukset-näyttö, napauta Asetukset → NFC ja
jakaminen → Lähellä olevat laitteet ja ota sitten toiminto käyttöön napauttamalla Lähellä
olevat laitteet -kytkintä. Tietoja lisäasetuksista on kohdassa Lähellä olevat laitteet.
Napauta Musiikki-päänäytössä Laitteet ja valitse LÄHELLÄ OLEVAT LAITTEET -luettelosta laite,
jota haluat käyttää ja jossa olevaa musiikkia haluat toistaa. Voit toistaa niissä laitteissa olevan
kappaleen, joissa sisällönjakotoiminto on käytössä.
74
Hyödyllisiä sovelluksia ja toimintoja
Video
Videoiden toistaminen
Napauta Sovellukset-näytössä Video.
Valitse toistettava video.
Etsi muita laitteita
tiedoston toistoa
varten.
Säädä
äänenvoimakkuutta.
Siirry eteentai taaksepäin
vetämällä palkkia.
Siirrä toisto
taukotilaan ja jatka
toistoa.
Kierrä näytön
suuntaa.
Käytä
lisävaihtoehtoja.
Muuta kuvasuhdetta.
Vaihda
ponnahdusvideo-soittimeen.
Siirry edelliseen
videoon. Siirry
taaksepäin nopeasti
koskettamalla jonkin
aikaa.
Siirry seuraavaan
videoon. Siirry
eteenpäin nopeasti
koskettamalla jonkin
aikaa.
Voit mukauttaa ohjauspaneelin sijaintia toiston aikana napauttamalla → Asetukset,
valitsemalla Pienoisohjain ja napauttamalla sitten Sulje. Siirrä sitten ohjauspaneeli näytön
jompaankumpaan reunaan napauttamalla tai .
Tämä toiminto on käytettävissä vain vaakasuuntaisessa näytössä.
75
Hyödyllisiä sovelluksia ja toimintoja
Muihin laitteisiin tallennettujen videoiden toistaminen
Voit etsiä muihin laitteisiin tallennettuja videoita ja toistaa niitä laitteessasi.
Napauta Sovellukset-näytössä Video.
Lähellä olevassa laitteessa olevan videon käyttäminen
Jos haluat käyttää tätä toimintoa, avaa Sovellukset-näyttö, napauta Asetukset → NFC ja
jakaminen → Lähellä olevat laitteet ja ota sitten toiminto käyttöön napauttamalla Lähellä
olevat laitteet -kytkintä. Tietoja lisäasetuksista on kohdassa Lähellä olevat laitteet.
Napauta Video-päänäytössä Laitteet ja valitse LÄHELLÄ OLEVAT LAITTEET -luettelosta laite,
jota haluat käyttää ja jolla haluat toistaa videon. Voit toistaa niissä laitteissa olevan videon, joissa
sisällönjakotoiminto on käytössä.
Kello
Hälytys
Napauta Sovellukset-näytössä Kello → Hälytys.
Hälytysten asettaminen
Napauta hälytysluettelossa, määritä hälytyksen aika, valitse hälytyksen toistumispäivät,
määritä hälytyksen muut asetukset ja napauta sitten Tallenna. Voit ottaa hälytykset käyttöön tai
poistaa ne käytöstä napauttamalla -kuvaketta hälytyksen vieressä hälytysten luettelossa.
• Torkku: Määritä aikaväli ja toistokertojen määrä, jonka mukaisesti hälytys toistetaan
esimääritetyn ajan kuluttua.
• Älykäs herätys: Aseta älykkään hälytyksen aika ja ääni. Älykäs hälytys alkaa pienellä
äänenvoimakkuudella muutamaa minuuttia ennen esimääritettyä hälytyksen alkamisaikaa.
Älykkään hälytyksen äänenvoimakkuus nousee vähitellen, kunnes käyttäjä katkaisee sen tai
esimääritetty hälytys alkaa.
76
Hyödyllisiä sovelluksia ja toimintoja
Hälytyksen lopettaminen
Lopeta hälytys vetämällä suuren ympyrän ulkopuolelle. Jos olet aikaisemmin ottanut
torkkutoiminnon käyttöön ja haluat toistaa hälytyksen tietyn ajan kuluttua, vedä
suuren
ympyrän ulkopuolelle.
Hälytyksen poistaminen
Napauta → Poista, valitse hälytykset ja napauta sitten Valmis.
Maailmankello
Napauta Sovellukset-näytössä Kello → Maailmankello.
Kellojen luominen
Napauta
ja kirjoita kaupungin nimi tai valitse kaupunki kaupunkien luettelosta.
Voit käyttää kesäaikaa koskettamalla kelloa jonkin aikaa ja napauttamalla sitten
.
Kellojen poistaminen
Napauta → Poista, valitse kellot ja napauta sitten Valmis.
Sekuntikello
Napauta Sovellukset-näytössä Kello → Sekuntikello.
Voit ottaa tapahtuman ajan napauttamalla Käynnistä. Voit tallentaa kierrosajat napauttamalla
Kierros.
Voit pysäyttää ajanoton napauttamalla Lopeta. Voit tyhjentää kierrosajat napauttamalla Nollaa.
Ajastin
Napauta Sovellukset-näytössä Kello → Ajastin.
Aseta aika ja napauta sitten Käynnistä.
Kun ajastinaika on kulunut, vedä
suuren ympyrän ulkopuolelle.
77
Hyödyllisiä sovelluksia ja toimintoja
Laskin
Tällä sovelluksella voit tehdä yksinkertaiset tai monimutkaiset laskutoimitukset.
Napauta Sovellukset-näytössä Laskin.
Kääntämällä laitteen vaaka-asentoon saat näkyviin tieteellisen laskimen. Jos Näytön kierto on
poissa käytöstä, napauta → Tieteellinen laskin.
Saat laskutoimitushistorian näkyviin piilottamalla näppäimistön napauttamalla
Voit poistaa historian napauttamalla
.
→ Tyhjennä historia.
Muistio
Tällä sovelluksella voit luoda muistioita ja järjestellä ne luokan mukaan.
Napauta Sovellukset-näytössä Muistio.
Muistioiden luominen
Napauta muistioluettelossa ja kirjoita muistion teksti. Voit käyttää seuraavia toimintoja
muistion luonnin aikana:
• : Luo tai määritä luokka.
• : Lisää kuvia.
• : Luo lisättävä äänitallenne.
Voit tallentaa muistion napauttamalla Tallenna.
Voit muokata muistiota napauttamalla muistiota ja napauttamalla sitten muistion sisältöä.
Muistioiden etsiminen
Napauta muistioluettelossa ja anna hakusana, jonka avulla etsitään muistiot, jotka sisältävät
hakusanan.
78
Hyödyllisiä sovelluksia ja toimintoja
Ääninauhuri
Puhemuistioiden äänittäminen
Napauta Sovellukset-näytössä Ääninauhuri.
Aloita äänitys napauttamalla . Puhu suoraan mikrofoniin. Siirrä äänitys taukotilaan
napauttamalla . Voit peruuttaa äänityksen napauttamalla . Lopeta äänitys napauttamalla
.
Kun äänität puhemuistiota, voit lisätä kirjanmerkin napauttamalla .
Käytä lisävaihtoehtoja.
Äänityksen kulunut aika
Näytä puhemuistioluettelo.
Vaihda tallennustilaa.
Aloita äänitys.
Voit asettaa laitteen poistamaan taustamelua napauttamalla → Asetukset ja valitsemalla sitten
Kohinanvaimennus.
79
Hyödyllisiä sovelluksia ja toimintoja
Puhemuistioiden toistaminen
Napauta Sovellukset-näytössä Ääninauhuri.
Napauta
ja valitse toistettava puhemuistio.
• : Leikkaa puhemuistiota.
• : Aseta osa puhemuistiosta toistettavaksi jatkuvasti.
• : Säädä toistonopeutta.
• : Ohita äänetön osa puhemuistiosta.
• : Lisää kirjanmerkkejä puhemuistioon.
• /
: Siirrä toisto taukotilaan tai jatka toistoa.
• /
: Siirry edelliseen tai seuraavaan puhemuistioon.
Dropbox
Tämän sovelluksen avulla voit tallentaa ja jakaa tiedostoja muiden kanssa Dropboxpilvitallennustilan kautta. Kun tallennat tiedostoja Dropboxiin, laite synkronoi tiedostot
automaattisesti Internet-palvelimen ja kaikkien niiden laitteiden kanssa, joihin Dropbox on
asennettu.
Tämän sovelluksen käyttömahdollisuus määräytyy alueen ja palveluntarjoajan mukaan.
Napauta Sovellukset-näytössä Dropbox.
Kun käynnistät tämän sovelluksen ensimmäisen kerran tai käynnistät sen tietojen palauttamisen
jälkeen uudelleen, viimeistele asetusten määritys noudattamalla näytön ohjeita.
Käytä seuraavia toimintoja:
• : Lataa tai avaa tiedostoja. Lataa tiedostoja napauttamalla → Upload here.
• : Näytä ladatut valokuvat tai videot. Napauttamalla
luoda albumeja.
• : Avaa suosikkiluettelossa olevia tiedostoja.
• : Näytä ilmoitukset.
80
voit jakaa tai poistaa tiedostoja tai
Hyödyllisiä sovelluksia ja toimintoja
Flipboard
Tällä sovelluksella voit näyttää sosiaalisten verkostojen päivitykset ja uutiset reaaliajassa
yksilöllisen aikakauslehden muodossa.
Napauta Sovellukset-näytössä Flipboard.
Tämän sovelluksen käyttömahdollisuus määräytyy alueen ja palveluntarjoajan mukaan.
Kun käynnistät tämän sovelluksen ensimmäisen kerran tai käynnistät sen tietojen palauttamisen
jälkeen uudelleen, viimeistele asetusten määritys noudattamalla näytön ohjeita.
Valitse Flipboard-päänäytössä erilaisista uutisartikkeleista ja tilauksista.
Radio
FM-radion kuunteleminen
Napauta Sovellukset-näytössä Radio.
Sinun on ennen tämän sovelluksen käyttöä kytkettävä kuulokemikrofoni, joka toimii
radioantennina.
FM-radio hakee ja tallentaa kuuluvuusalueella olevat radioasemat automaattisesti, kun
sitä käytetään ensimmäisen kerran.
Avaa FM-radio napauttamalla . Valitse haluamasi radioasema asemaluettelosta ja palaa FMradionäyttöön napauttamalla .
81
Hyödyllisiä sovelluksia ja toimintoja
Säädä äänenvoimakkuutta.
Tallenna kappale FM-radiosta.
Käytä lisävaihtoehtoja.
Lisää kuunneltava radioasema
suosikkiluetteloon.
Anna radioaseman taajuus
manuaalisesti.
Hienosäädä taajuutta.
Ota FM-radio käyttöön tai pois
käytöstä.
Näytä nykyisen aseman tiedot.
Näytä suosikkiasemien luettelo.
Etsi kuunneltavissa oleva
radioasema.
Radioasemien haku
Napauta Sovellukset-näytössä Radio.
Napauta → Hae ja valitse sitten hakuvaihtoehto. FM-radio hakee ja tallentaa kuuluvuusalueella
olevat asemat automaattisesti.
Valitse haluamasi radioasema asemaluettelosta ja palaa FM-radionäyttöön napauttamalla .
82
Hyödyllisiä sovelluksia ja toimintoja
Google-sovellukset
Googlelta on saatavilla viihteeseen, sosiaalisiin verkostoihin ja yrityskäyttöön tarkoitettuja
sovelluksia. Joidenkin sovellusten käyttöön tarvitaan mahdollisesti Google-tili. Lisätietoja on
Tilien määrittäminen -kohdassa.
Saat sovelluksista lisätietoja avaamalla kunkin sovelluksen päänäytön ja napauttamalla → Ohje.
Joidenkin sovellusten käyttömahdollisuus ja nimi määräytyvät alueen tai
palveluntarjoajan mukaan.
Chrome
Hae tietoja ja selaa verkkosivuja.
Gmail
Lähetä tai vastaanota sähköpostiviestejä Google Mail -palvelun kautta.
Google+
Jaa kuulumisesi ja seuraa perheenjäsentesi, ystäviesi ja muiden jakamia päivityksiä. Voit myös
varmuuskopioida valokuvasi, videosi ja paljon muuta.
Maps
Etsi sijaintisi kartalta, hae sijainteja ja tarkastele eri paikkojen sijaintitietoja.
Play-musiikki
Etsi, kuuntele ja jaa laitteella musiikkia.
Play-elokuvat ja -TV
Katsele laitteeseen tallennettuja videoita ja lataa Play-kauppa-palvelusta erilaisia katsottavia
sisältöjä.
83
Hyödyllisiä sovelluksia ja toimintoja
Play-kirjat
Lataa Play-kauppa-palvelusta erilaisia kirjoja ja lue niitä.
Play-lehtikioski
Lue itseäsi kiinnostavia uutisia ja aikakauslehtiä yhdessä kätevässä paikassa.
Play-pelit
Lataa Play-kauppa-palvelusta pelejä ja pelaa niitä muiden kanssa.
Drive
Tallenna sisältösi pilveen, käytä sitä mistä tahansa ja jaa se muiden kanssa.
YouTube
Katsele tai luo videoita ja jaa ne muiden kanssa.
Kuvat
Hallitse valokuvia, albumeja ja videoita, jotka on tallennettu laitteeseen ja ladattu Google+palveluun.
Hangouts
Keskustele ystäviesi kanssa yksitellen tai ryhmissä ja käytä keskustelun aikana kuvia, hymiöitä ja
videopuheluita.
Google
Hae nopeasti Internetissä tai laitteessa olevia kohteita.
Puhehaku
Hae kohteita nopeasti sanomalla hakusana tai ilmaus.
Google-asetukset
Määritä joidenkin Googlen toimintojen asetukset.
84
Yhdistäminen muihin laitteisiin
Bluetooth
Tietoja Bluetooth-yhteydestä
Bluetooth luo suoran langattoman yhteyden kahden toisiaan lähellä olevan laitteen välille.
Bluetooth-yhteyden avulla voidaan siirtää tietoja tai mediatiedostoja.
• Samsung ei vastaa Bluetoothilla lähetettyjen tai vastaanotettujen tietojen
mahdollisesta menettämisestä, sieppaamisesta eikä väärinkäytöstä.
• Pidä aina huoli siitä, että jaat ja vastaanotat tietoa vain sellaisista laitteista, joihin luotat
ja jotka on suojattu asianmukaisesti. Laitteiden välillä olevat esteet saattavat lyhentää
toimintaetäisyyttä.
• Kaikki laitteet eivät ole välttämättä yhteensopivia laitteesi kanssa, kuten laitteet, jotka
eivät ole Bluetooth SIG:n testaamia tai hyväksymiä.
• Bluetooth-ominaisuutta ei saa käyttää laittomiin tarkoituksiin (esimerkiksi tiedostojen
piraattikopiointiin tai tietoliikenteen luvattomaan kuunteluun kaupallisissa
tarkoituksissa).
Samsung ei vastaa Bluetooth-ominaisuuden laittoman käytön seurauksista.
Liitoksen luominen muiden Bluetooth-laitteiden kanssa
1 Napauta Sovellukset-näytössä Asetukset → Bluetooth, ota toiminto käyttöön
napauttamalla Bluetooth-kytkintä ja napauta sitten Hae.
Löydettyjen laitteiden luettelo tulee näyttöön.
Aseta laite näkyväksi muille laitteille napauttamalla laitteen nimeä.
85
Yhdistäminen muihin laitteisiin
2 Valitse laite, jonka kanssa muodostetaan pariliitos.
Jos laitteesi on liitetty toisen laitteen pariksi aiemmin, napauta laitteen nimeä vahvistamatta
automaattisesti luotua salasanaa.
Jos luettelossa ei ole sitä laitetta, jonka kanssa haluat muodostaa pariliitoksen, ota
näkyvyysasetus käyttöön laitteessa.
3 Vahvista hyväksymällä Bluetooth-valtuutuspyyntö kummassakin laitteessa.
Tietojen lähettäminen ja vastaanottaminen
Monet sovellukset tukevat tiedonsiirtoa Bluetooth-yhteyden kautta. Voit jakaa tietoja, kuten
yhteystietoja ja mediatiedostoja, muiden Bluetooth-laitteiden kanssa. Seuraavassa on esimerkki
kuvan lähettämisestä toiseen laitteeseen.
Kuvan lähettäminen
1 Napauta Sovellukset-näytössä Galleria.
2 Valitse kuva.
3 Napauta → Bluetooth ja valitse sitten laite, johon haluat siirtää kuvan.
Jos luettelossa ei ole sitä laitetta, jonka kanssa haluat muodostaa pariliitoksen, ota
näkyvyysasetus käyttöön laitteessa. Voit myös asettaa oman laitteesi näkyväksi muille
laitteille.
4 Hyväksy Bluetooth-valtuutuspyyntö toisessa laitteessa.
Kuvan vastaanottaminen
Kun toinen laite lähettää sinulle kuvan, hyväksy Bluetooth-valtuutuspyyntö. Vastaanotettu kuva
tallennetaan kansioon Galleria → Download.
86
Yhdistäminen muihin laitteisiin
Bluetooth-laitteiden pariliitoksen purkaminen
1 Napauta Sovellukset-näytössä Asetukset → Bluetooth.
Laite näyttää pariksi liitetyt laitteet luettelossa.
2 Napauta sen laitteen nimen vieressä, jonka kanssa haluat purkaa pariliitoksen.
3 Napauta Erota.
Wi-Fi Direct
Tietoja Wi-Fi Directista
Wi-Fi Direct yhdistää laitteet toisiinsa suoraan Wi-Fi-verkon kautta ilman tukiasemaa.
Yhdistäminen muihin laitteisiin
1 Napauta Sovellukset-näytössä Asetukset → Wi-Fi ja ota sitten toiminto käyttöön
napauttamalla Wi-Fi-kytkintä.
2 Napauta
→ Wi-Fi Direct.
Löydettyjen laitteiden luettelo tulee näyttöön.
3 Valitse laite, johon yhteys muodostetaan.
Jos haluat yhdistää useita laitteita, napauta → Moniyhteys.
Jos haluat muuttaa laitteen nimeä, napauta → Nimeä laite uudelleen.
4 Vahvista toiminto hyväksymällä Wi-Fi Direct -valtuutuspyyntö toisessa laitteessa.
87
Yhdistäminen muihin laitteisiin
Tietojen lähettäminen ja vastaanottaminen
Voit jakaa tietoja, kuten yhteystietoja ja mediatiedostoja, muiden laitteiden kanssa. Seuraavassa
on esimerkki kuvan lähettämisestä toiseen laitteeseen.
Kuvan lähettäminen
1 Napauta Sovellukset-näytössä Galleria.
2 Valitse kuva.
3 Napauta → Wi-Fi Direct ja valitse sitten laite, johon haluat siirtää kuvan.
4 Hyväksy Wi-Fi Direct -valtuutuspyyntö toisessa laitteessa.
Kuvan vastaanottaminen
Kun toinen laite lähettää sinulle kuvan, hyväksy Wi-Fi Direct -valtuutuspyyntö. Vastaanotettu kuva
tallennetaan kansioon Galleria → Download.
Laiteyhteyden katkaiseminen
1 Napauta Sovellukset-näytössä Asetukset → Wi-Fi.
2 Napauta → Wi-Fi Direct.
Laite näyttää yhdistetyt laitteet luettelossa.
3 Katkaise laitteiden välinen yhteys napauttamalla Katkaise yhteys → OK.
88
Yhdistäminen muihin laitteisiin
NFC
Tietoja NFC-toiminnosta
Laitteen avulla voidaan lukea lähikenttätunnisteita (Near Field Communication (NFC)), jotka
sisältävät tietoja tuotteista. Tällä toiminnolla voit tarvittavien sovelluksien lataamisen jälkeen
myös maksaa maksuja ja ostaa liikenne- tai tapahtumalippuja.
Laitteessa on sisäänrakennettu NFC-antenni takakameran objektiivin ympärillä. Käsittele
laitetta huolellisesti, jotta NFC-antenni ei vahingoitu.
NFC-ominaisuuden käyttäminen
NFC-toiminnon avulla voit lähettää kuvia tai yhteystietoja muihin laitteisiin ja lukea tuotetiedot
NFC-tunnisteista. Jos käyttämässäsi SIM- tai USIM-kortissa on maksutoiminto, voit käyttää laitetta
kätevästi maksuvälineenä.
Napauta Sovellukset-näytössä Asetukset → NFC ja jakaminen → NFC ja ota sitten toiminto
käyttöön napauttamalla NFC-kytkintä. Voit ottaa toiminnon käyttöön myös avaamalla pikaasetuspaneelin ja napauttamalla NFC.
Aseta laitteen takaosan NFC-antennin alue NFC-tunnisteen lähelle. Tunnisteen tiedot tulevat
näyttöön.
Varmista, ettei laitteen näyttö ole lukittu. Muutoin laite ei lue NFC-tunnisteita eikä
vastaanota tietoja.
89
Yhdistäminen muihin laitteisiin
Ostaminen NFC-toiminnon avulla
Ennen kuin voit maksaa NFC-toiminnon avulla, sinun on rekisteröidyttävä
mobiilimaksupalveluun. Ota yhteys palveluntarjoajaan rekisteröitymistä tai lisätietojen saamista
varten.
Napauta Sovellukset-näytössä Asetukset → NFC ja jakaminen → NFC ja ota sitten toiminto
käyttöön napauttamalla NFC-kytkintä. Voit ottaa toiminnon käyttöön myös avaamalla pikaasetuspaneelin ja napauttamalla NFC.
Kosketa laitteen takaosan NFC-antennin alueella NFC-kortinlukijaa.
Voit määrittää oletusmaksusovelluksen napauttamalla Napauta ja maksa ja valitsemalla
sovelluksen.
Maksupalvelujen luettelossa ei ehkä ole kaikkia käytettävissä olevia maksusovelluksia.
Tietojen lähettäminen
Android Beam -toiminnon avulla voit lähettää tietoja, kuten Internet-sivuja ja yhteystietoja, NFCyhteensopiviin laitteisiin.
1 Napauta Sovellukset-näytössä Asetukset → NFC ja jakaminen → NFC ja ota sitten toiminto
käyttöön napauttamalla NFC-kytkintä. Voit ottaa toiminnon käyttöön myös avaamalla pikaasetuspaneelin ja napauttamalla NFC.
2 Napauta Android Beam ja ota sitten toiminto käyttöön napauttamalla Android Beam
-kytkintä.
3 Valitse kohde ja kosketa toisen laitteen NFC-antennilla laitteesi NFC-antennia.
4 Kun Siirrä koskettamalla. näkyy näytössä, lähetä kohde napauttamalla laitteen näyttöä.
90
Yhdistäminen muihin laitteisiin
S Beam
Tällä toiminnolla voidaan lähettää tietoja, kuten videoita, kuvia ja asiakirjoja.
1 Ota S Beam -toiminto vastaanottavassa laitteessa käyttöön.
2 Napauta Sovellukset-näytössä Asetukset → NFC ja jakaminen → NFC ja ota sitten toiminto
käyttöön napauttamalla NFC-kytkintä. Voit ottaa toiminnon käyttöön myös avaamalla pikaasetuspaneelin ja napauttamalla NFC.
3 Napauta S Beam ja ota sitten toiminto käyttöön napauttamalla S Beam -kytkintä.
4 Valitse tiedosto ja kosketa toisen laitteen NFC-antennilla laitteesi NFC-antennia.
5 Kun Siirrä koskettamalla. näkyy näytössä, lähetä tiedosto napauttamalla laitteen näyttöä.
• Älä lähetä tekijänoikeuksien suojaamia tietoja S Beam -toiminnon avulla. Muutoin voit
rikkoa tekijänoikeuslakeja. Samsung ei vastaa tekijänoikeuksien suojaamien tietojen
laittoman käytön seurauksista.
• Jos molemmat laitteet yrittävät siirtää tietoja samanaikaisesti, tiedostonsiirto voi
epäonnistua.
91
Yhdistäminen muihin laitteisiin
Pikayhteys
Tietoja Pikayhteys-toiminnosta
Tämän toiminnon avulla voit helposti etsiä lähellä olevat laitteet ja muodostaa niihin yhteyden.
Voit myös jakaa laitteeseen tallennettua sisältöä tietokoneiden kanssa kätevästi.
• Kun yhdistät laitteen, joka ei tue Pikayhteys-toimintoa, varmista, että Wi-Fi Direct- tai
Bluetooth-toiminto on käytössä.
• Yhdistämistapa voi vaihdella yhdistettävien laitteiden tyypin tai jaettavan sisällön
mukaan.
• Laitteen nimi voi vaihdella niiden Bluetooth-laitteiden mukaan, joiden kanssa
pariliitos muodostetaan. Laitteen nimi voi näkyä esimerkiksi muodossa BT MAC.
Yhdistäminen muihin laitteisiin
1 Avaa ilmoituspaneeli ja napauta Pikayhteys.
Kun paneeli avautuu, Wi-Fi- ja Bluetooth-toiminnot otetaan käyttöön automaattisesti ja laite
etsii lähellä olevat laitteet.
2 Valitse laite, johon yhteys muodostetaan.
Seuraavat toimenpiteet voivat vaihdella yhdistettävän laitteen mukaan. Yhdistä laitteet
noudattamalla näytön ohjeita.
Napauta → Määritä laitteen näkyvyys → Tee laite näkyväksi ja valitse asetus, jotta lähellä
olevat laitteet pystyvät hakemaan laitteesi ja muodostamaan yhteyden siihen.
Laitteiden etsiminen uudelleen
Jos haluamaasi laitetta ei ole luettelossa, etsi laite.
Napauta
ja valitse laite löydettyjen laitteiden luettelosta.
Laitteiden yhteyden katkaiseminen
Voit poistaa Pikayhteys-toiminnon käytöstä napauttamalla
napauttaa .
92
näytön yläreunassa. Voit myös
Yhdistäminen muihin laitteisiin
Sisällön jakaminen
Voit jakaa sisältöä yhdistettyjen laitteiden kanssa.
1 Avaa ilmoituspaneeli ja napauta Pikayhteys.
2 Valitse laite löydettyjen laitteiden luettelosta.
3 Valitse medialuokka.
4 Valitse jaettava sisältö ja napauta Valmis.
Laitteesi lähettää sisällön yhdistettyyn laitteeseen.
Screen Mirroring
Tietoja Screen Mirroring -toiminnosta
Tällä ominaisuudella voit yhdistää laitteesi suureen näyttöön AllShare Cast -sovittimen tai
HomeSync-laitteen avulla ja sitten jakaa sisältöä.
Screen Mirroring
-toimintoa tukevat laitteet
(AllShare Cast -sovitin,
HomeSync)
93
Yhdistäminen muihin laitteisiin
• Tämän ominaisuuden käyttömahdollisuus määräytyy alueen ja palveluntarjoajan
mukaan.
• Verkkoyhteys voi aiheuttaa sen, että joitakin tiedostoja puskuroidaan toiston aikana.
• Voit säästää virtaa poistamalla tämän ominaisuuden käytöstä, kun sitä ei tarvita.
• Jos määrität Wi-Fi-taajuuden, AllShare Cast -sovittimia tai HomeSync-laitteita ei ehkä
löydetä tai niihin ei saada yhteyttä.
• Jos toistat videoita tai pelaat pelejä televisiossa, valitse oikea TV-tila, jotta saat parhaan
käyttökokemuksen.
Sisällön katseleminen televisiossa
Ennen kuin yhdistät laitteen televisioon, liitä näytön peilauksen kanssa yhteensopiva laite
televisioon. Määritä yhteyden asetukset laitteen käyttöoppaan ohjeiden mukaan. Seuraavassa on
esimerkki sisällön katselemisesta televisiossa, joka on yhdistetty AllShare Cast -sovittimen kautta.
1 Liitä AllShare Cast -sovitin televisioon HDMI-kaapelilla.
2 Valitse televisiossa yhteystila, kuten HDMI-tila, ulkoisen laitteen yhdistämistä varten.
3 Napauta Sovellukset-näytössä Asetukset → NFC ja jakaminen → Screen Mirroring.
Löydettyjen laitteiden luettelo tulee näyttöön.
4 Valitse laite, johon yhteys muodostetaan.
Laitteesi näyttö näkyy television kuvaruudussa.
Jos yhdistät laitteen ensimmäistä kertaa, napauta sovittimen nimeä luettelossa ja anna
television kuvaruudussa näkyvä PIN-koodi.
5 Avaa tai toista tiedosto ja ohjaa sitten näyttöä laitteen näppäimillä.
94
Yhdistäminen muihin laitteisiin
Mobiilitulostus
Yhdistä laite Wi-Fi- tai Wi-Fi Direct -toiminnolla tulostimeen ja tulosta kuvat tai asiakirjat.
Jotkin tulostimet eivät ehkä ole yhteensopivia laitteen kanssa.
Tulostinlaajennusten lisääminen
Lisää laitteeseen yhdistettävien tulostimien tulostinlaajennukset.
Napauta Sovellukset-näytössä Asetukset → NFC ja jakaminen → Tulostus → Lataa laajennus
ja hae tulostinlaajennus Play-kauppa-palvelusta. Valitse tulostinlaajennus ja asenna se.
Yhdistäminen tulostimeen
Napauta Sovellukset-näytössä Asetukset → NFC ja jakaminen → Tulostus, valitse
tulostinlaajennus ja ota sitten toiminto käyttöön napauttamalla näytön yläreunassa oikealla
olevaa kytkintä. Laite etsii tulostimet, jotka on yhdistetty samaan Wi-Fi-verkkoon kuin laite. Valitse
käytettävä tulostin oletustulostimeksi.
Voit lisätä tulostimia manuaalisesti valitsemalla tulostinlaajennuksen, napauttamalla → Lisää
tulostin → , antamalla tiedot ja napauttamalla sitten OK.
Voit muuttaa tulostusasetuksia valitsemalla tulostinlaajennuksen ja napauttamalla →
Asetukset.
Sisällön tulostaminen
Napauta kuvien, asiakirjojen tai muun sisällön katselun aikana → Tulosta ja valitse sitten
tulostin.
95
Laitteen ja tietojen hallinta
Laitteen päivittäminen
Laitteeseen voidaan päivittää uusin ohjelmisto.
Päivittäminen matkapuhelinverkon kautta
Uusin ohjelmisto voidaan päivittää laitteeseen suoraan firmware over-the-air (FOTA) -palvelun
avulla.
Napauta Sovellukset-näytössä Asetukset → Tietoja laitteesta → Ohjelmistopäivitykset →
Päivitä nyt.
Päivittäminen Samsung Kies -ohjelmalla
Lataa Samsung Kiesin uusin versio Samsungin sivustosta. Käynnistä Samsung Kies ja liitä laite
tietokoneeseen. Samsung Kies tunnistaa laitteen automaattisesti ja näyttää saatavissa olevat
päivitykset valintaikkunassa. Aloita päivitys napsauttamalla Päivitä-painiketta valintaikkunassa.
Lisätietoja päivittämisestä on Samsung Kies -ohjelman ohjeessa.
• Älä sammuta tietokonetta tai irrota USB-kaapelia laitteen päivityksen aikana.
• Älä liitä muita medialaitteita tietokoneeseen laitteen päivityksen aikana. Muutoin
päivityksessä voi ilmetä häiriöitä.
96
Laitteen ja tietojen hallinta
Tiedostojen siirtäminen laitteen ja tietokoneen
välillä
Esimerkiksi ääni-, video- ja kuvatiedostoja voidaan siirtää laitteesta tietokoneeseen tai
päinvastoin.
Älä irrota USB-kaapelia laitteesta tiedostojen siirron aikana. Muutoin tietoja voi kadota tai
laite vahingoittua.
• Älä irrota laitetta tietokoneesta, kun toistat laitteeseen tallennettuja tiedostoja
yhdistetyssä tietokoneessa. Kun tiedosto on toistettu, irrota laite tietokoneesta.
• Laitteiden välinen yhteys ei ehkä toimi oikein, jos ne liitetään USB-keskittimen kautta.
Liitä laite tietokoneen USB-porttiin suoraan.
Liittäminen medialaitteena
1 Liitä laite tietokoneeseen USB-kaapelilla.
2 Avaa ilmoituspaneeli ja napauta sitten Yhdistetty medialaitteena → Medialaite (MTP).
Napauta Kamera (PTP), jos tietokone ei tue MTP (Media Transfer Protocol) -protokollaa tai jos
siihen ei ole asennettu tarvittavaa ohjainta.
3 Siirrä tiedostoja laitteen ja tietokoneen välillä.
Yhteyden muodostaminen Samsung Kies -ohjelmalla
Samsung Kies on tietokonesovellus, jolla hallitaan mediasisältöjä ja henkilökohtaisia tietoja
Samsung-laitteiden kanssa. Lataa uusin Samsung Kies Samsungin sivustosta.
1 Liitä laite tietokoneeseen USB-kaapelilla.
Samsung Kies käynnistyy tietokoneessa automaattisesti. Jos Samsung Kies ei käynnisty,
kaksoisnapsauta Samsung Kies -kuvaketta tietokoneessa.
2 Siirrä tiedostoja laitteen ja tietokoneen välillä.
Lisätietoja on Samsung Kies -ohjelmiston ohjeessa.
97
Laitteen ja tietojen hallinta
Tietojen varmuuskopioiminen ja palauttaminen
Voit pitää henkilökohtaiset tietosi, sovellustiedot ja asetukset suojattuina laitteessa. Voit
varmuuskopioida arkaluontoiset tietosi varmuuskopiointitilille ja käyttää niitä myöhemmin.
Google-tilin käyttäminen
1 Napauta Sovellukset-näytössä Asetukset.
2 Napauta Varmuuskopioi ja palauta ja valitse Varmuuskopioi omat tiedot.
3 Napauta Varmuuskopioinnin tili ja valitse jokin tili varmuuskopioinnin tiliksi.
Tietojen palauttaminen edellyttää kirjautumista Google-tiliin ohjatun asennustoiminnon
kautta. Voit käynnistää ja avata ohjatun asennustoiminnon palauttamalla alkuperäiset
tehdasasetukset laitteeseen. Jos et kirjaudu Google-tiliisi ohjatun asennustoiminnon
kautta, et voi palauttaa varmuuskopiotietoja.
Samsung-tilin käyttäminen
Napauta Sovellukset-näytössä Asetukset → Tilit → Lisää tili → Samsung Account ja kirjaudu
sitten Samsung-tiliisi.
Napauta Samsung Account → Varm.kop., valitse varmuuskopioitavat kohteet ja napauta sitten
Varmuuskopioi nyt → Varmuuskopioi.
Voit palauttaa tiedot avaamalla Sovellukset-näytön, napauttamalla Asetukset → Tilit →
Samsung Account → Palauta, valitsemalla kohteet ja napauttamalla sitten Palauta nyt.
Alkuperäisten tietojen palauttaminen
Voit poistaa kaikki asetukset ja tiedot laitteesta. Varmuuskopioi kaikki laitteeseen tallennetut
tärkeät tiedot ennen tehdasasetusten palauttamista. Lisätietoja on Tietojen varmuuskopioiminen
ja palauttaminen -kohdassa.
Napauta Sovellukset-näytössä Asetukset → Varmuuskopioi ja palauta → Alkuperäisten
tietojen palautus → Palauta laite → Poista kaikki. Laite käynnistyy uudelleen automaattisesti.
98
Asetukset
Tietoja asetuksista
Tällä sovelluksella voit määrittää laitteen ja sovellusten asetukset ja lisätä tilejä.
Napauta Sovellukset-näytössä Asetukset.
Voit etsiä asetuksia hakusanojen avulla napauttamalla
.
Voit muuttaa näkymätilan erillisiksi välilehdiksi tai luetteloksi. Napauta → Katsele muodossa ja
valitse sitten näkymätila.
PIKA-ASETUKSET
Voit näyttää luettelon suosikkiasetuksistasi.
Voit muokata suosikkiasetusten luetteloa napauttamalla → Muokkaa pika-asetuksia,
valitsemalla asetusvaihtoehdon ja napauttamalla sitten Valmis.
YHTEYDET
Wi-Fi
Ottamalla Wi-Fi-ominaisuuden käyttöön voit luoda yhteyden Wi-Fi-verkkoon ja käyttää Internetiä
tai muita verkkolaitteita.
Napauta Asetukset-näytössä Wi-Fi ja ota sitten toiminto käyttöön napauttamalla Wi-Fi-kytkintä.
Laite pystyy ylläpitämään vakaata verkkoyhteyttä valitsemalla automaattisesti Wi-Fi- tai
matkapuhelinverkkoyhteyden signaalin voimakkuuden perusteella. Voit asettaa laitteen
vaihtamaan verkkoa automaattisesti valitsemalla Älykäs verkon vaihto.
99
Asetukset
Voit käyttää asetuksia napauttamalla .
• Hae: Etsi käytettävissä olevat verkot.
• Wi-Fi Direct: Ota Wi-Fi Direct käyttöön ja yhdistä kaksi laitetta suoraan Wi-Fi-verkon kautta
tiedostojen jakamista varten.
• Lisäasetukset: Mukauta Wi-Fi-asetuksia.
• WPS-painike: Luo yhteys suojattuun Wi-Fi-verkkoon WPS-painikkeen avulla.
• WPS PIN -merkintä: Luo yhteys suojattuun Wi-Fi-verkkoon WPS PIN -koodin avulla.
• Ohje: Näytä Wi-Fi-toiminnon ohjetiedot.
Wi-Fi-yhteyden lepotilakäytäntö
Napauta → Lisäasetukset → Pidä Wi-Fi lepotilassa käytössä.
Kun näyttö poistetaan käytöstä, laite poistaa automaattisesti käytöstä Wi-Fi-yhteyden.
Kun näin käy, laite käyttää automaattisesti matkapuhelinverkkoja, jos se on asetettu
käyttämään niitä. Tästä voi seurata datasiirtomaksuja. Voit välttää lisäkustannukset
määrittämällä asetukseksi Aina.
Bluetooth
Ottamalla Bluetooth-ominaisuuden käyttöön voit vaihtaa tietoja lyhyillä etäisyyksillä.
Napauta Asetukset-näytössä Bluetooth ja ota sitten toiminto käyttöön napauttamalla
Bluetooth-kytkintä.
Voit käyttää lisäasetuksia napauttamalla .
• Näkyvyyden aikakatkaisu: Määritä, kuinka kauan laite on näkyvissä.
• Vastaanotetut tiedostot: Näytä vastaanotetut tiedostot Bluetoothilla.
• Nimeä laite uudelleen: Muuta laitteen nimeä.
• Ohje: Näytä Bluetooth-toiminnon ohjetiedot.
100
Asetukset
Yhteyden jakaminen ja mobiilitukiasema
Voit käyttää laitetta mobiilitukiasemana ja jakaa laitteen mobiilidatayhteyden muiden laitteiden
kanssa. Lisätietoja on Yhteyden jakaminen ja mobiilitukiasema -kohdassa.
Napauta Asetukset-näytössä Yhteyden jakaminen ja mobiilitukiasema.
• Mobiilitukiasema: Jaa laitteen mobiilidatayhteys mobiilitukiaseman avulla tietokoneiden
tai muiden laitteiden kanssa Wi-Fi-verkon kautta. Voit käyttää tätä toimintoa, kun
verkkoyhteyttä ei ole käytettävissä.
• USB-yhteys: Jaa laitteen mobiilidatayhteys tietokoneen kanssa USB-yhteyden kautta
ottamalla USB-yhteys käyttöön. Kun laite on yhdistetty tietokoneeseen, se toimii tietokoneen
langattomana modeemina.
• Bluetooth-liitos: Jaa laitteen mobiilidatayhteys tietokoneiden tai muiden laitteiden kanssa
Bluetooth-yhteyden kautta ottamalla Bluetooth-yhteys käyttöön.
Lentotila
Tämä poistaa kaikki laitteen langattomat toiminnot käytöstä. Voit käyttää ainoastaan niitä
toimintoja, jotka eivät käytä verkkopalveluita.
Napauta Asetukset-näytössä Lentotila.
Datan käyttö
Voit seurata datakäytön määrää ja mukauttaa rajoitusten asetuksia.
Napauta Asetukset-näytössä Datan käyttö.
• Mobiilidata: Aseta laite käyttämään datayhteyttä missä tahansa matkapuhelinverkossa.
• Määritä mobiilidatakiintiö: Aseta raja mobiilidatan käytölle.
• Datan käyttöjakso: Aseta kuukausittainen nollauspäivä datakäytön valvontaa varten.
Voit käyttää lisäasetuksia napauttamalla .
• Dataverkkovierailu: Aseta laite käyttämään datayhteyttä verkkovierailun aikana.
• Rajoita taustadataa: Aseta laite poistamaan taustasynkronointi käytöstä
matkapuhelinverkon käytön ajaksi.
• Synkronoi tiedot automaattisesti: Ota sovellusten, kuten kalenterin tai sähköpostin,
automaattinen synkronointi käyttöön tai poista se käytöstä. Kohdassa Asetukset → Tilit voit
valita, mitkä tiedot kullekin tilille synkronoidaan.
• Näytä Wi-Fi-käyttö: Aseta laite näyttämään datakäyttösi Wi-Fi-verkon kautta.
• Mobiilitukiasemat: Valitse mobiilitukiasemat, joiden käytön haluat estää taustalla toimivilta
sovelluksilta.
101
Asetukset
Sijainti
Muuta sijaintitietojen käyttöoikeuksien asetuksia.
Napauta Asetukset-näytössä Sijainti ja ota sitten toiminto käyttöön napauttamalla Sijaintikytkintä.
• Tila: Valitse sijaintitietojen keräystapa.
• VIIMEAIKAISET SIJAINTIPYYNNÖT: Näytä nykyisiä sijaintitietoja pyytävät laitteet ja niiden
akun käyttötiedot.
• SIJAINTIPALVELUT: Näytä laitteen käyttämät sijaintipalvelut.
• Omat paikat: Määritä profiileja, joita käytetään tietyissä sijainneissa, kun käytät GPS-, Wi-Fitai Bluetooth-toimintoa nykyisen sijaintisi määrittämiseen.
NFC ja jakaminen
Voit muuttaa asetuksia, jotka ohjaavat yhteyksiä muihin laitteisiin.
Napauta Asetukset-näytössä NFC ja jakaminen.
NFC
Voit ottaa NFC-ominaisuuden käyttöön ja lukea tai kirjoittaa NFC-tunnisteita, jotka sisältävät
tietoja.
• Android Beam: Ota Android Beam -toiminto käyttöön ja lähetä tietoja, kuten Internet-sivuja
ja yhteystietoja, NFC-yhteensopiviin laitteisiin.
• S Beam: Ottamalla käyttöön S Beam -toiminnon voit lähettää tietoja, kuten videoita, kuvia ja
asiakirjoja, NFC- ja Wi-Fi Direct -toimintoja tukeviin laitteisiin.
• Napauta ja maksa: Määritä mobiilimaksujen oletusmaksusovellus.
Maksupalvelujen luettelossa ei ehkä ole kaikkia käytettävissä olevia maksusovelluksia.
Lähellä olevat laitteet
Voit muuttaa sisällönjakamisen asetuksia, kun muodostat yhteyden lähellä oleviin laitteisiin.
Kaikkien laitteiden on tuettava Wi-Fi Direct -toimintoa tai niiden on oltava yhteydessä samaan
tukiasemaan.
• LAITTEEN NIMI: Määritä mediapalvelimen nimi laitettasi varten.
• Jaettava sisältö: Aseta laite jakamaan sisältöä muille laitteille.
• Sallitut laitteet: Näytä luettelo laitteista, jotka voivat käyttää laitettasi.
102
Asetukset
• Estetyt laitteet: Näytä luettelo laitteista, joita on estetty käyttämästä laitettasi.
• Lataa kohteeseen: Valitse muistipaikka mediatiedostojen tallennusta varten.
• Vast.ota tied. muista laitteista: Aseta laite hyväksymään muista laitteista tulevat lähetykset.
Tulostus
Määritä laitteeseen asennettujen tulostinlaajennusten asetukset. Voit hakea käytettävissä olevia
tulostimia tai lisätä tulostimen manuaalisesti tiedostojen tulostamista varten.
Screen Mirroring
Voit jakaa laitteesi näytön muiden kanssa ottamalla näytönpeilausominaisuuden käyttöön.
Lisää verkkoja
Voit hallita verkkoja mukauttamalla asetuksia.
Napauta Asetukset-näytössä Lisää verkkoja.
Oletusviestintäsovellus
Valitse viesteissä käytettävä oletussovellus.
Matkapuhelinverkot
• Mobiilidata: Aseta laite käyttämään datayhteyttä missä tahansa matkapuhelinverkossa.
• Dataverkkovierailu: Aseta laite käyttämään datayhteyttä verkkovierailun aikana.
• Yhteyspisteiden nimet: Määritä yhteyspisteiden nimet.
• Verkkotila: Valitse verkon tyyppi.
• Verkko-operaattorit: Etsi käytettävissä olevat verkot ja rekisteröi verkko manuaalisesti.
VPN
Määritä virtuaalisia yksityisverkkoja (VPN) ja muodosta niihin yhteys.
103
Asetukset
LAITE
Ääni
Voit muuttaa laitteen ääniasetuksia.
Napauta Asetukset-näytössä Ääni.
• Äänitila: Aseta laite käyttämään äänitilaa tai äänetöntä tilaa.
• Voimakkuus: Säädä soittoäänien, musiikin, videoiden, järjestelmä-äänien ja ilmoitusten
äänenvoimakkuutta.
• Värinän voimakkuus: Säädä värinähälytyksen voimakkuutta.
• Soittoäänet: Lisää tai valitse soittoääni saapuvia puheluita varten.
• Värinät: Lisää tai valitse värinätapa.
• Ilmoitukset: Valitse soittoääni saapuvia viestejä, vastaamattomia puheluita ja muita
tapahtumia varten.
• Värinä soidessa: Aseta laite värisemään ja soittamaan soittoääntä puheluiden saapuessa.
• Numeronvalintaäänet: Aseta laite toistamaan ääni, kun näppäimistön näppäimiä
napautetaan.
• Kosketusäänet: Aseta laite toistamaan ääni, kun kosketusnäytöstä valitaan sovellus tai
vaihtoehto.
• Näytön lukitusääni: Aseta laite toistamaan ääni, kun kosketusnäyttö lukitaan tai lukitus
avataan.
• Haptinen palaute: Aseta laite värisemään näppäimiä napautettaessa.
• Ääni napautettaessa: Aseta laite antamaan äänimerkki näppäintä kosketettaessa.
• Värinä napautettaessa: Aseta laite värisemään näppäintä kosketettaessa.
Näyttö ja taustakuva
Muuta näytön asetuksia.
Napauta Asetukset-näytössä Näyttö ja taustakuva.
• Kirkkaus: Määritä näytön kirkkaus.
• Taustakuva:
– – Alkunäyttö: Valitse alkunäytön taustakuva.
– – Lukitusnäyttö: Valitse lukitun näytön taustakuva.
– – Alku- ja lukitusnäyttö: Valitse alkunäytön ja lukitun näytön taustakuva.
104
Asetukset
• Teemat: Muuta alkunäytön, Sovellukset-näytön ja lukitusnäytön teemoja.
• Fontti:
– – Fonttityyli: Vaihda näyttötekstien fonttityyppiä.
– – Fonttikoko: Muuta fonttikokoa.
• Näytön kierto: Aseta käyttöliittymä kiertymään automaattisesti laitetta käännettäessä.
• Älykäs aikakatkaisu: Aseta laite estämään näytön taustavalon sammutus näytön katsomisen
ajaksi.
• Näytön aikakatkaisu: Määritä, kuinka kauan laite odottaa ennen näytön taustavalon
sammuttamista.
• Näyttötila:
– – Mukautuva näyttö: Tässä tilassa voit optimoida näytön sen asetusten mukaan.
– – AMOLED-teatteri: Käytä tätä tilaa hämärässä ympäristössä, esimerkiksi pimeässä
huoneessa.
– – AMOLED-valokuva: Tässä tilassa voit näyttää näytön sävyt todellisten värien mukaisina.
– – Perus: Käytä tätä tilaa normaalissa ympäristössä.
• Säädä näytön sävyä autom.: Aseta laite säästämään virtaa näytön kirkkauden säädön
avulla.
• Näytönsäästäjä: Aseta laite käynnistämään näytönsäästäjä laitteen lataamisen aikana.
• Näppäimen valon kesto: Määritä, kuinka kauan Viimeksi käytetyt sovellukset -näppäimen ja
paluunäppäimen taustavalo palaa.
Lukitusnäyttö
Muuta lukitusnäytön asetuksia.
Napauta Asetukset-näytössä Lukitusnäyttö.
• Näyttölukko: Muuta näytön lukitustapaa. Seuraavat vaihtoehdot voivat vaihdella valitun
näytönlukitustoiminnon mukaan.
• Kaksoiskello: Aseta laite näyttämään kaksoiskello.
• Kellon koko: Muuta kellon kokoa.
• Näytä päivämäärä: Aseta laite näyttämään päivämäärä kellon kanssa.
105
Asetukset
• Kameran pikanäppäin: Aseta laite näyttämään kameran pikanäppäin lukitussa näytössä.
Tämän ominaisuuden käyttömahdollisuus määräytyy alueen ja palveluntarjoajan
mukaan.
• Omistajan tiedot: Anna tietosi, jotka näytetään kellon kanssa.
• Lukitusnäytön tehoste: Valitse tehoste, jota käytetään, kun näytön lukitus avataan.
• Ohjeteksti: Aseta laite näyttämään ohjeteksti lukitussa näytössä.
Ilmoituspaneeli
Mukauta ilmoituspaneelissa näytettävät kohteet.
Napauta Asetukset-näytössä Ilmoituspaneeli.
Liikkeet ja eleet
Voit ottaa käyttöön liikkeentunnistusominaisuuden ja muuttaa asetuksia, jotka ohjaavat laitteen
liikkeentunnistusta.
Napauta Asetukset-näytössä Liikkeet ja eleet.
• Älykäs hälytys: Aseta laite hälyttämään, jos olemassa on vastaamattomia puheluja tai uusia
viestejä, kun laitteeseen tartutaan.
• Mykistä/keskeytä: Aseta laite mykistämään saapuvat puhelut tai hälytykset käyttämällä
kämmenliikkeitä tai asettamalla laite ylösalaisin.
• Kuvaa pyyhkäisemällä kämmenellä: Aseta laite tekemään ruudunkaappaus, kun näytön yli
pyyhkäistään kädellä vasemmalle tai oikealle.
106
Asetukset
YKSILÖINTI
Tilit
Voit lisätä sähköpostitilejä tai sosiaalisten verkostojen tilejä.
Napauta Asetukset-näytössä Tilit.
Pilvi
Voit muuttaa asetuksia, jotka koskevat tietojen tai tiedostojen synkronointia Samsung-tilisi tai
Dropbox-pilvitallennustilan kanssa.
Napauta Asetukset-näytössä Pilvi.
Varmuuskopioi ja palauta
Voit muuttaa asetusten ja tietojen hallinta-asetuksia.
Napauta Asetukset-näytössä Varmuuskopioi ja palauta.
• Varmuuskopioi omat tiedot: Aseta laite varmuuskopioimaan asetukset ja sovellustiedot
Google-palvelimelle.
• Varmuuskopioinnin tili: Määritä Googlen varmuuskopioinnin tili tai muokkaa sitä.
• Automaattinen palautus: Aseta laite palauttamaan asetukset ja sovellustiedot, kun
sovellukset asennetaan uudelleen laitteeseen.
• Alkuperäisten tietojen palautus: Nollaa asetukset tehdasasetusten mukaisiksi ja poista
kaikki tiedot.
Helppo tila
Aseta laite helppoon tilaan.
Napauta Asetukset-näytössä Helppo tila.
• Normaalitila: Aseta laite vakiotilaan.
• Helppo tila: Aseta laite helppoon tilaan.
• HELPPOKÄYTTÖISET SOVELLUKSET: Valitse sovellukset, joissa käytetään yksinkertaista
asettelua.
107
Asetukset
Helppokäyttöisyys
Tällä toiminnolla voit parantaa laitteen käytettävyyttä.
Napauta Asetukset-näytössä Helppokäyttöisyys.
• Näkö: Mukauta asetukset niin, että näkövammaisten on helpompi käyttää laitetta.
– – TalkBack: Ota käyttöön TalkBack, joka tuottaa äänipalautteet. Ohjeita tämän toiminnon
käyttöön saat napauttamalla Asetukset → Käynnistä Tutki koskettamalla -ohje.
– – Tumma näyttö: Voit asettaa laitteen sammuttamaan näytön aina, jotta näytön sisältö
pysyy yksityisenä.
– – Nopea näppäinsyöttö: Voit asettaa laitteen syöttämään merkin, kun sormi vapautetaan
näppäimistön merkkinäppäimestä. Voit syöttää merkkejä tällä toiminnolla sen sijaan, että
vapauttaisit sormen ja kaksoisnapauttaisit näyttöä.
– – Sano salasanat ääneen: Voit asettaa laitteen lukemaan salasanan ääneen, kun annat
salasanan TalkBack-toiminnon ollessa käytössä.
– – Fonttikoko: Muuta fonttikokoa.
– – Suurennuseleet: Aseta laite suurentamaan näyttöä ja lähentämään haluamaasi aluetta.
– – Muistutusilmoitus: Aseta laite hälyttämään ilmoituksista, joita et ole tarkistanut tietyn
ajan kuluessa.
– – Negatiivivärit: Paranna näytön näkyvyyttä käänteisten värien avulla.
– – Värinsäätö: Säädä näytön väriteemaa, kun laite huomaa, että olet värisokea tai että
sisällön lukeminen tuottaa sinulle vaikeuksia.
– – Helppokäyttötoimintojen pikakuvake: Aseta laite aktivoimaan Talkback-toiminto, kun
pidät virtanäppäintä painettuna ja sitten painat näyttöä jonkin aikaa kahdella sormella.
– – Teksti puheeksi -aset.: Voit muuttaa Teksti puheeksi -toimintojen asetuksia, kuten kieltä
ja nopeutta, joita käytetään TalkBack-toiminnon ollessa käytössä.
108
Asetukset
• Kuulo: Mukauta asetukset niin, että kuulovammaisten on helpompi käyttää laitetta.
– – Salamailmoitus: Aseta salama välähtämään puhelun, uuden viestin tai ilmoituksen
saapuessa.
– – Poista äänet käytöstä: Voit asettaa laitteen mykistämään kaikki laitteen äänet, kuten
mediaäänet ja soittajan äänen, puhelun aikana.
– – Samsung-tekstitys (CC): Aseta laite näyttämään Samsungin tukemien sisältöjen tekstitys
ja muuttamaan tekstitysasetuksia.
– – Google-tekstitys (CC): Aseta laite näyttämään Googlen tukemien sisältöjen tekstitys ja
muuttamaan tekstitysasetuksia.
– – Äänitasapaino: Voit asettaa laitteen säätämään äänitasapainoa, kun käytetään
kuulokemikrofonia.
– – Monoääni: Aseta laite vaihtamaan äänilähtö stereosta monoksi, kun kuulokemikrofoni on
yhdistetty.
– – Automaattinen haptisuus: Voit asettaa laitteen värisemään, kun se toistaa ääniä
ladatuissa sovelluksissa, esimerkiksi peleissä.
• Näppäryys ja vuorovaikutteisuus: Mukauta asetukset niin, että liikuntaesteisten on
helpompi käyttää laitetta.
– – Apuvalikko: Aseta laite näyttämään apupikakuvake, jonka avulla voit käyttää ulkoisten
painikkeiden tukemia tai ilmoituspaneelissa olevia toimintoja. Voit myös muokata
pikakuvakkeen valikkoa.
– – Viive jonkin aikaa -painalluksella: Voit määrittää näytön jonkin aikaa -kosketuksen
tunnistusajan.
– – Vuorovaikutuksen hallinta: Ottamalla vuorovaikutuksen hallintatilan käyttöön voit
rajoittaa laitteen vastaamista syötteisiin sovellusten käytön aikana.
• Suora käyttö: Aseta laite avaamaan tietyt helppokäyttöisyysvalikot, kun kotinäppäintä
painetaan kolme kertaa nopeasti.
• Puheluihin vastaaminen ja niiden lopettaminen: Määritä puheluihin vastaamistapa ja
puhelujen lopettamistapa.
• Yhden napautuksen tila: Voit asettaa laitteen ohjaamaan saapuvia puheluja tai ilmoituksia,
kun näppäintä napautetaan sen vetämisen sijaan.
• Helppokäytt. hallinta: Vie tai tuo helppokäyttöisyysasetuksia jakaaksesi ne muiden
laitteiden kanssa.
• PALVELUT: Voit näyttää laitteeseen asennetut helppokäyttöisyyspalvelut.
109
Asetukset
Estotila
Valitse, mitkä ilmoitukset estetään, tai aseta määritetyiltä yhteyshenkilöiltä tulevien puhelujen
ilmoitukset sallittaviksi estotilassa.
Napauta Asetukset-näytössä Estotila ja ota sitten toiminto käyttöön napauttamalla Estotilakytkintä.
Yksityinen tila
Voit asettaa laitteen ottamaan käyttöön yksityisen tilan ja estämään muiden pääsyn
henkilökohtaisiin tietoihisi.
Napauta Asetukset-näytössä Yksityinen tila ja ota sitten toiminto käyttöön napauttamalla
Yksityinen tila -kytkintä.
• Yks. tilan käyttöoikeust.: Aseta yksityisen tilan aktivoinnin lukituksen avaustapa tai muuta
sitä.
JÄRJESTELMÄ
Kieli ja syöttö
Muuta tekstinsyöttöasetuksia. Jotkin vaihtoehdot eivät ole ehkä käytettävissä valitun kielen
mukaan.
Napauta Asetukset-näytössä Kieli ja syöttö.
Kieli
Valitse näytön kieli kaikille valikoille ja sovelluksille.
Oletus
Valitse oletusnäppäimistötyyppi tekstin syötölle.
110
Asetukset
Samsung-näppäimistö
Voit muuttaa Samsung-näppäimistön asetuksia napauttamalla
.
Käytettävissä olevat toiminnot voivat vaihdella alueen tai palveluntarjoajan mukaan.
• Suomi: Valitse näppäimistön oletusasettelu.
• Valitse syöttökielet: Valitse tekstinsyöttökieli.
• Ennakoiva teksti: Ota käyttöön ennakoiva tekstitila, jossa sanoja ennakoidaan syötteen
perusteella ja ehdotetaan sanoja. Voit myös mukauttaa ennakoivan syötön asetuksia.
• Automaattinen korvaus: Aseta laite korjaamaan väärin kirjoitetut ja epätäydelliset sanat,
kun välilyöntiä tai välimerkkiä napautetaan.
• Autom. isot kirjaimet: Aseta laite käyttämään isoa kirjainta automaattisesti välimerkin,
kuten pisteen, kysymysmerkin tai huutomerkin, jälkeen.
• Automaattinen väli: Aseta laite automaattisesti lisäämään välilyöntejä sanojen väliin.
• Automaattiset välimerkit: Aseta laite lisäämään piste, kun välilyöntiä kaksoisnapautetaan.
• Näppäimistön pyyhkäisy:
– – Ei mitään: Aseta laite poistamaan näppäimistön pyyhkäisytoiminto käytöstä.
– – Jatkuva syöttö: Aseta laite sallimaan tekstinsyöttö näppäimistöä pyyhkäisemällä.
– – Kohdistimen hallinta: Ota näppäimistön älykäs siirtymistoiminto käyttöön siirtääksesi
osoitinta vierittämällä näppäimistöä.
• Ääni: Aseta laite antamaan äänimerkki näppäintä kosketettaessa.
• Värinä: Aseta laite värisemään näppäintä kosketettaessa.
• Merkin esikatselu: Aseta laite näyttämään suuri kuva jokaisesta kosketettavasta merkistä.
• Palauta asetukset: Palauta Samsung-näppäimistön asetukset.
Google Voice -kirjoitus
Voit muuttaa puhesyötön asetuksia napauttamalla
.
• Valitse syöttökielet: Valitse tekstinsyöttökieli.
• Estä loukkaavat sanat: Aseta laite estämään loukkaavien sanojen tunnistus puhesyötteistä.
• Offline-puheentunnistus: Lataa ja asenna kielitiedot, joita käytetään puhesyötössä offlinetilassa.
111
Asetukset
Puhehaku
• Kieli: Valitse puheentunnistuksen kieli.
• Puhe: Aseta laite käyttämään äänipalautetta nykyisen toiminnon hälytyksessä.
• "Ok Google" -tunnistus: Aseta laite aloittamaan puheentunnistus, kun aktivointikomento
sanotaan hakusovelluksen käytön aikana.
Tämän ominaisuuden käyttömahdollisuus määräytyy alueen ja palveluntarjoajan
mukaan.
• Offline-puheentunnistus: Lataa ja asenna kielitiedot, joita käytetään puhesyötössä offlinetilassa.
• Estä loukkaavat sanat: Piilota loukkaavat sanat puhehaun tuloksista.
• Bluetooth-kuulokemikrofoni: Aseta laite hyväksymään hakusanojen puhesyöttö Bluetoothkuulokemikrofonin mikrofonin kautta, kun Bluetooth-kuulokemikrofoni on yhdistetty.
Teksti puheeksi -aset.
• ENSISIJAINEN TTS-MODUULI: Valitse puhesynteesiohjelma. Voit muuttaa
puhesynteesiohjelmien asetuksia napauttamalla .
• Puhenopeus: Valitse teksti puheeksi -ominaisuuden nopeus.
• Kuuntele esimerkki: Kuuntele puhetekstinäytettä.
• Oletuskielen tila: Näytä teksti puheeksi -ominaisuuden oletuskielen tila.
Ilmoitusten luku ääneen
Voit asettaa laitteen lukemaan ääneen ilmoitukset saapuvista puheluista, viesteistä tai
tapahtumista.
Osoittimen nopeus
Säädä laitteeseen kytketyn hiiren tai ohjauslevyn osoittimen nopeutta.
112
Asetukset
Päivämäärä ja aika
Voit käyttää ja muuttaa seuraavia asetuksia, jotka ohjaavat laitteen kellonajan ja päivämäärän
näyttöä.
Napauta Asetukset-näytössä Päivämäärä ja aika.
Jos akun varaus purkautuu kokonaan tai akku poistetaan laitteesta, kellonaika ja
päivämäärä nollautuvat.
• Automaattinen päivämäärä ja kellonaika: Päivitä aika ja päivämäärä automaattisesti, kun
siirrytään aikavyöhykkeeltä toiselle.
• Aseta päivämäärä: Aseta nykyinen päivämäärä manuaalisesti.
• Aseta aika: Aseta nykyinen aika manuaalisesti.
• Automaattinen aikavyöhyke: Aseta laite vastaanottamaan aikavyöhyketiedot verkosta, kun
siirrytään aikavyöhykkeeltä toiselle.
• Valitse aikavyöhyke: Aseta kotiaikavyöhyke.
• Käytä 24 tunnin muotoa: Näytä aika 24 tunnin muodossa.
• Valitse päivämäärän muoto: Valitse päivämäärän muoto.
Turvallisuustuki
Voit ottaa käyttöön hätätilan ja määrittää ensisijaiset yhteystiedot ja viestit. Lisätietoja on
Hätätila-kohdassa.
Napauta Asetukset-näytössä Turvallisuustuki.
• Hätätila: Aseta laite ottamaan käyttöön hätätila ja vähentämään akkuvirran kulutusta
käyttämällä vain perustoimintoja, kuten puheluja.
• Lähetä hätäviestejä: Aseta laite lähettämään hätäviestejä painamalla virtanäppäintä kolme
kertaa.
• Hallitse ensisij. yhteyshenk.: Valitse hätäviestien vastaanottajat tai muokkaa heidän
tietojaan.
113
Asetukset
Virransäästö
Voit ottaa virransäästötilan käyttöön ja muuttaa virransäästötilan asetuksia. Lisätietoja on
Virransäästötoiminto-kohdassa.
Napauta Asetukset-näytössä Virransäästö.
• Virransäästötila: Voit ottaa virransäästötilan käyttöön ja muuttaa virransäästötilan asetuksia.
• Erittäin tehokas virransäästötila: Pidennä valmiusaikaa ja vähennä akkuvirran kulumista
yksinkertaistamalla näytön asettelua ja sallimalla vain rajoitettu sovellusten käyttö.
Arvioitu enimmäisvalmiustila-aika ilmaisee ajan, jonka kuluttua akkuvirta loppuu,
jos laitetta ei käytetä. Valmiustila-aika voi vaihdella laitteen asetusten ja käyttöolojen
mukaan.
• Näytä akun varausprosentti: Aseta laite näyttämään akun jäljellä oleva käyttöaika.
Tallennustila
Voit näyttää laitteen ja muistikortin muistitiedot tai alustaa muistikortin.
Napauta Asetukset-näytössä Tallennustila.
Muistikortin alustaminen poistaa pysyvästi kaikki tiedot muistikortilta.
Todellinen käytettävissä olevan sisäisen muistin määrä on pienempi kuin ilmoitettu
määrä, koska käyttöjärjestelmä ja oletussovellukset käyttävät osan muistista.
Käytettävissä oleva kapasiteetti voi muuttua, kun päivität laitteen.
Turvallisuus
Muuta laitteen ja SIM- tai USIM-kortin suojausasetuksia.
Napauta Asetukset-näytössä Turvallisuus.
• Laitteen järjestelmänvalvojat: Näytä laitteeseen asennetut laitteen järjestelmänvalvojat.
Voit sallia laitteen järjestelmänvalvojien lisätä laitteeseen uusia käytäntöjä.
• Tuntemattomat lähteet: Aseta laite sallimaan sovellusten asentaminen tuntemattomista
lähteistä.
114
Asetukset
• Vahvista sovellukset: Aseta laite tarkistamaan sovellukset vahingollisen sisällön varalta
ennen niiden asentamista.
• Salaa laite: Aseta salasana laitteeseen tallennettujen tietojen salausta varten. Salasana on
syötettävä joka kerta, kun laite käynnistetään.
Lataa akku ennen tämän asetuksen ottamista käyttöön, sillä tietojen salaaminen voi
kestää yli tunnin.
• Salaa ulkoinen SD-kortti: Aseta laite salaamaan muistikortilla olevat tiedostot.
Laite ei voi lukea salattuja tiedostoja, jos laite palautetaan tehdasasetuksiin tämän
asetuksen ollessa käytössä. Poista asetus käytöstä ennen laitteen palauttamista
tehdasasetuksiin.
• Etähallinta: Aseta laite etähallittavaksi Internetin kautta, jos laite katoaa tai varastetaan.
Tämän toiminnon käyttäminen edellyttää kirjautumista Samsung-tilille.
• SIM-kortin vaihtohälytys: Ota kadonneen tai varastetun laitteen löytämistä helpottava Etsi
matkapuhelimeni -toiminto käyttöön tai poista se käytöstä.
• Siirry sivustoon: Avaa Etsi matkapuhelimeni -sivusto (findmymobile.samsung.com). Voit
seurata ja hallita kadonnutta tai varastettua laitettasi Etsi matkapuhelimeni -sivustossa.
• Uud.aktivoinnin lukitus: Aseta laite vaatimaan Samsung-tilisi tunnuksia tehdasasetusten
palautuksen jälkeen, jotta muut eivät voi ottaa laitetta uudelleen käyttöön.
• Määritä SIM-kortin lukitus:
– – Lukitse SIM-kortti: Ota käyttöön tai poista käytöstä PIN-lukitusominaisuus, joka vaatii
PIN-koodin, jotta laitetta voidaan käyttää.
– – Muuta SIM-kortin PIN-koodi: Vaihda SIM- tai USIM-kortin tietojen käytön edellyttämä
PIN-koodi.
• Muuta salasanat näkyviksi: Voit asettaa laitteen näyttämään salasanan sitä syötettäessä.
• Suojauskäyt. päivitykset: Aseta laite tarkistamaan ja lataamaan suojauspäivitykset.
• Lähetä tietoturvaraportit: Aseta laite lähettämään päivitetyt tietoturvaraportit Samsungille
automaattisesti.
• Tallennuspalvelun tyyppi: Määritä valtuustiedostojen tallennustyyppi.
• Luotetut valtuustiedot: Voit varmistaa eri sovellusten suojatun käytön varmenteiden ja
valtuuksien avulla.
• Asenna laitteen tallennust.: Asenna salatut varmenteet, jotka on tallennettu USB-muistiin.
• Poista valtuustiedot: Poista laitteeseen tallennetut valtuustiedot ja nollaa salasana.
115
Asetukset
Ohje
Ohjeiden avulla voit opetella laitteen ja sovellusten käyttöä tai tärkeiden asetusten määrittämistä.
Napauta Asetukset-näytössä Ohje.
Tietoja laitteesta
Näytä laitteen tiedot, muokkaa laitteen nimeä tai päivitä laiteohjelmisto.
Napauta Asetukset-näytössä Tietoja laitteesta.
SOVELLUKSET
Sovellusten hallinta
Voit tarkastella ja hallita laitteessa olevia sovelluksia.
Napauta Asetukset-näytössä Sovellusten hallinta.
Oletussovellukset
Voit valita sovellusten käytön oletusasetukset.
Napauta Asetukset-näytössä Oletussovellukset.
Sovellusasetukset
Mukauta kunkin sovelluksen asetuksia.
Napauta Asetukset-näytössä Sovellusasetukset.
116
Vianmääritys
Kokeile seuraavia ratkaisuehdotuksia, ennen kuin otat yhteyden Samsung-huoltoon. Jotkin
tilanteet eivät ehkä koske sinun laitettasi.
Kun käynnistät laitteen tai kun käytät laitetta, se pyytää sinua antamaan
seuraavat koodit:
• Salasana: Kun laitteen lukitustoiminto on käytössä, on annettava laitteelle määritetty
salasana.
• PIN-koodi: Kun käytät laitetta ensimmäisen kerran tai kun PIN-koodin kysely on käytössä,
sinun on annettava SIM- tai USIM-kortin mukana toimitettu PIN-koodi. Voit poistaa tämän
toiminnon käytöstä Lukitse SIM-kortti -valikon avulla.
• PUK-koodi: SIM- tai USIM-kortti on lukittu, mikä yleensä johtuu siitä, että PIN-koodi on
annettu väärin useita kertoja. Anna palveluntarjoajalta saamasi PUK-koodi.
• PIN2-koodi: Kun tulet valikkoon, jossa kysytään PIN2-koodia, syötä SIM- tai USIM-kortin
mukana toimitettu PIN2-koodi. Lisätietoja saat palveluntarjoajalta.
Laite antaa verkkoon tai palveluun liittyviä virheilmoituksia
• Jos olet alueella, jolla on heikko signaali tai huono vastaanoton laatu, signaali voi kadota.
Siirry toiselle alueelle ja yritä uudelleen. Siirtymisen aikana näyttöön voi tulla toistuvasti
virheilmoituksia.
• Jotkin toiminnot on tilattava erikseen. Lisätietoja saat palveluntarjoajalta.
Laite ei käynnisty
Kun akku on täysin tyhjä, laite ei käynnisty. Lataa akku täyteen ennen laitteen käynnistämistä.
117
Vianmääritys
Kosketusnäyttö reagoi hitaasti tai virheellisesti
• Jos kiinnität kosketusnäyttöön suojakalvon tai muun lisävarusteen, kosketusnäyttö ei ehkä
toimi oikein.
• Jos käytät käsineitä, jos kätesi eivät ole puhtaat kosketusnäyttöä koskettaessasi tai
jos napautat näyttöä terävällä esineellä tai sormenpäällä, kosketusnäyttö voi toimia
virheellisesti.
• Kosketusnäyttö voi toimia virheellisesti kosteissa olosuhteissa ja kastuessaan.
• Käynnistä laite uudelleen, jolloin tilapäiset ohjelmavirheet poistuvat.
• Varmista, että laitteen ohjelmisto on päivitetty uusimpaan versioon.
• Jos kosketusnäyttö on naarmuuntunut tai vahingoittunut, toimita laite Samsung-huoltoon.
Laite jumiutuu tai ilmenee vakava virhe
Jos laite jumiutuu tai lakkaa vastaamasta, sinun on ehkä suljettava sovellukset tai sammutettava
laite ja käynnistettävä se uudelleen. Jos laite on jumissa eikä vastaa, käynnistä se uudelleen
pitämällä virtanäppäintä ja äänenvoimakkuusnäppäintä painettuina samanaikaisesti yli
seitsemän sekunnin ajan.
Jos tämä ei ratkaise ongelmaa, palauta laite tehdasasetuksiin. Napauta Sovellukset-näytössä
Asetukset → Varmuuskopioi ja palauta → Alkuperäisten tietojen palautus → Palauta laite
→ Poista kaikki. Muista varmuuskopioida kaikki laitteeseen tallennetut tärkeät tiedot ennen
tehdasasetusten palauttamista.
Jos ongelma ei edelleenkään ratkea, ota yhteys Samsung-huoltoon.
Puheluja ei yhdistetä
• Varmista, että olet käyttänyt oikeaa matkapuhelinverkkoa.
• Varmista, ettet ole määrittänyt soitonestoa numerolle, jonka valitset.
• Varmista, ettet ole määrittänyt soitonestoa saapuvan puhelun soittajan numerolle.
Muut eivät kuule puhettasi
• Varmista, että et peitä sisäistä mikrofonia.
• Varmista, että mikrofoni on lähellä suutasi.
• Jos käytät kuulokemikrofonia, varmista, että se on kytketty oikein.
118
Vianmääritys
Äänessä on kaikua puhelun aikana
Säädä äänenvoimakkuutta äänenvoimakkuuden säätöpainikkeella tai siirry toiselle alueelle.
Yhteys matkapuhelinverkkoon tai Internetiin katkeaa usein, tai
äänenlaatu on huono
• Varmista, että et peitä laitteen sisäistä antennia.
• Jos olet alueella, jolla on heikko signaali tai huono vastaanoton laatu, signaali voi kadota.
Yhteysongelmat voivat johtua palveluntarjoajan tukiaseman ongelmista. Siirry toiselle
alueelle ja yritä uudelleen.
• Kun käytät laitetta liikkuessasi, langattoman verkon palvelut voivat olla poissa käytöstä
palveluntarjoajan verkon ongelmien takia.
Akkukuvake on tyhjä
Akun virta on vähissä. Lataa akku.
Akku ei lataudu asianmukaisesti (Samsungin hyväksymät laturit)
• Tarkista, että laturi on liitetty oikein.
• Käy Samsung-huollossa ja vaihdata akku.
Akku tyhjenee nopeammin kuin pian laitteen ostamisen jälkeen
• Jos laite tai akku on hyvin matalassa tai hyvin korkeassa lämpötilassa, sen käyttökelpoinen
varaus voi pienentyä.
• Akkuvirran kulutus kasvaa, kun käytät laitteen viestitoimintoja tai joitakin sovelluksia, kuten
pelejä tai Internetiä.
• Akku on kuluva osa, ja sen varauksen kestoaika lyhenee ajan kuluessa.
119
Vianmääritys
Laite tuntuu kosketettaessa kuumalta
Kun käytät tavallista enemmän tehoa vaativia sovelluksia tai käytät sovelluksia laitteessa pitkään,
laite voi tuntua kosketettaessa kuumalta. Tämä on normaalia, eikä sen pitäisi vaikuttaa laitteen
käyttöikään eikä suorituskykyyn.
Kameran käynnistyessä näyttöön tulee virheilmoituksia
Laitteessasi on oltava riittävästi vapaata muistia ja akkuvirtaa kamerasovelluksen käyttöä varten.
Jos näyttöön tulee kameraa käynnistettäessä virheilmoituksia, toimi seuraavasti:
• Lataa akku.
• Vapauta muistia siirtämällä tiedostoja tietokoneeseen tai poistamalla tiedostoja laitteesta.
• Käynnistä laite uudelleen. Jos kamerasovelluksen käytössä on ongelmia näiden vihjeiden
kokeilemisen jälkeenkin, ota yhteys Samsung-huoltoon.
Valokuvan laatu on huonompi kuin esikatselussa
• Valokuvien laatu voi vaihdella ympäristön ja käytettävän valokuvaustavan mukaan.
• Jos otat valokuvia hämärässä, yöllä tai sisätiloissa, valokuvissa voi näkyä kuvakohinaa tai ne
voivat olla epäteräviä.
Multimediatiedostoja avattaessa näyttöön tulee virheilmoituksia
Jos näyttöön tulee virheilmoitus tai multimediatiedostojen toisto ei ala avatessasi niitä laitteella,
kokeile seuraavia:
• Vapauta muistia siirtämällä tiedostoja tietokoneeseen tai poistamalla tiedostoja laitteesta.
• Varmista, ettei musiikkitiedosto ole Digital Rights Management (DRM) -suojattu. Jos tiedosto
on DRM-suojattu, varmista, että sinulla on sen toistoon tarvittava lisenssi tai avain.
• Varmista, että laite tukee tiedostomuotoja. Jos jokin tiedostomuoto, kuten DivX tai AC3,
ei ole tuettu, asenna sitä tukeva sovellus. Voit varmistaa laitteesi tukemat tiedostomuodot
osoitteessa www.samsung.com.
120
Vianmääritys
• Laite tukee laitteella kuvattuja valokuvia ja videoita. Muilla laitteilla kuvatut valokuvat ja
videot eivät ehkä toimi oikein.
• Laite tukee multimediatiedostoja, jotka ovat verkkopalvelun tarjoajan tai lisäpalvelujen
tarjoajien valtuuttamia. Jotkin Internetistä saatavat sisällöt, kuten soittoäänet, videot tai
taustakuvat, eivät ehkä toimi oikein.
Laite ei löydä toista Bluetooth-laitetta
• Varmista, että laitteesi langaton Bluetooth-ominaisuus on käytössä.
• Varmista, että langaton Bluetooth-ominaisuus on otettu käyttöön laitteessa, johon haluat
muodostaa yhteyden.
• Varmista, että laitteesi ja toinen Bluetooth-laite ovat Bluetooth-enimmäiskantaman sisällä
(10 m).
Jos nämä ohjeet eivät ratkaise ongelmaa, ota yhteys Samsung-huoltoon.
Yhteyttä ei muodosteta, kun kytket laitteen tietokoneeseen
• Varmista, että käyttämäsi USB-kaapeli on yhteensopiva laitteesi kanssa.
• Varmista, että olet asentanut tietokoneeseen oikean ohjaimen ja päivittänyt sen.
• Jos tietokoneen käyttöjärjestelmä on Windows XP, varmista, että tietokoneeseen on
asennettu Windows XP Service Pack 3 tai uudempi.
• Varmista, että tietokoneeseen on asennettu Samsung Kies tai Windows Media Player 10 tai
uudempi.
Laite ei löydä nykyistä sijaintiasi
GPS-signaalit voivat olla estyneitä joissakin paikoissa, kuten sisätiloissa. Aseta tällöin laite
käyttämään Wi-Fi- tai matkapuhelinverkkoa sijaintisi etsinnässä.
121
Vianmääritys
Laitteeseen tallennettuja tietoja on kadonnut
Varmuuskopioi aina kaikki laitteeseen tallennetut tärkeät tiedot. Muutoin et voi palauttaa tietoja,
jos ne vioittuvat tai katoavat. Samsung ei ole vastuussa laitteeseen tallennettujen tietojen
katoamisesta.
Laitteen kotelon ulkoreunalla on pieni rako
• Rako on valmistuksessa tarvittava ominaisuus, ja osat voivat liikkua tai väristä vähäisesti.
• Ajan myötä osien välinen kitka voi hieman suurentaa tätä rakoa.
122
Jos tarvitset apua tai on kysyttävää, käy sivullamme www.samsung.fi.
Klikkaa "TUKI"=>"Ongelmanratkaisu" ja valitse tuoteryhmä ja tuote.
Vaihtoehtoisesti soita asiakastukeemme puhelinnumeroon: 030-6227 515
Tekijänoikeus
Copyright © 2015 Samsung Electronics
Tämä opas on kansainvälisten tekijänoikeuslakien suojaama.
Tämän oppaan osittainenkin jäljentäminen, jakeleminen, kääntäminen tai siirtäminen missä
tahansa muodossa tai millä tahansa tavalla, sähköisesti tai mekaanisesti, mukaan lukien
valokopiointi, äänittäminen tai säilyttäminen tietojen säilytys- ja hakujärjestelmissä, on kiellettyä
ilman Samsung Electronicsin ennakkoon myöntämää kirjallista lupaa.
Tavaramerkit
• SAMSUNG ja SAMSUNG-logo ovat Samsung Electronicsin rekisteröityjä tavaramerkkejä.
• Bluetooth® on Bluetooth SIG, Inc:n rekisteröity tavaramerkki kaikkialla maailmassa.
• Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ ja Wi-Fi-logo ovat Wi-Fi
Alliancen rekisteröityjä tavaramerkkejä.
• Kaikki muut tavaramerkit ja tekijänoikeudet ovat omistajiensa omaisuutta.
Download PDF

advertising