Samsung | GT-S5660 | Samsung GT-S5660 Pikaopas

GT-S5660
Pikaopas
Lisätietoja saat laitteen käyttöoppaasta, joka löytyy osoitteesta
www.samsungmobile.com.
Kiitos, että hankit Samsung-laitteen. Tällä laitteella voit
Samsungin erinomaisen ja edistyneen teknologian
ansiosta suorittaa korkealaatuista tiedonsiirtoa sekä
nauttia viihteestä liikkuessasi.
• Tämän oppaan sisältö voi poiketa tuotteesta ja
palveluntarjoajan tai operaattorin tarjoamasta
ohjelmistosta ja saattaa muuttua ilman
ennakkoilmoitusta.
• Laitteen mukana toimitettavat tarvikkeet ja erikseen
hankittavat lisävarusteet voivat vaihdella alueen ja
palveluntarjoajan mukaan.
• Voit ostaa lisävarusteita Samsung-jälleenmyyjältä.
• Laitteen mukana tulleet lisälaitteet sopivat siihen
parhaiten.
• Muut kuin laitteen mukana tulleet lisävarusteet eivät
välttämättä ole yhteensopivia laitteen kanssa.
Ohjekuvakkeet
Tutustu tässä oppaassa käytettyjen kuvakkeiden
merkityksiin, ennen kuin aloitat:
Vaara – tilanne, josta voi aiheutua vammoja
sinulle tai muille
Varoitus – tilanne, josta voi aiheutua vaurioita
tähän laitteeseen tai muihin laitteisiin
Huomautus – huomautuksia, käyttövinkkejä
tai lisätietoja
[ ]
2
Hakasulkeet – laitteen näppäimet
Tekijänoikeus
Copyright © 2011 Samsung Electronics
Tämä opas on kansainvälisten tekijänoikeuslakien
suojaama.
Mitään osaa tästä oppaasta ei saa kopioida, jakaa,
kääntää tai lähettää missään muodossa tai millään
keinolla, sähköisesti tai mekaanisesti, mukaan lukien
valokopiointi, nauhoitus ja tallennus tiedontallennus- ja
noutojärjestelmään, ilman Samsung Electronicsin ennalta
antamaa kirjallista lupaa.
Tavaramerkit
• SAMSUNG ja SAMSUNG-logo ovat Samsung
Electronicsin omistamia rekisteröityjä tavaramerkkejä.
• Android-logo, Google Maps™, Google Mail™,
YouTube™, Android Market™, and Google Talk™ ovat
Google, Inc:n omistamia tavaramerkkejä.
•
ja
ovat SRS Labs, Inc:n omistamia
tavaramerkkejä. Kuuloke- ja WOW HD -teknologiaa
käytetään SRS Labs, Inc:n luvalla.
3
• Bluetooth® Bluetooth SIG, Inc:n kautta maailman
omistama rekisteröity tavaramerkki.
• Wi-Fi®, Wi-Fi CERTIFIED -logo ja Wi-Fi-logo ovat Wi-Fi
Alliancen omistamia rekisteröityjä tavaramerkkejä.
Laite käyttää ei-harmonisoitua taajuutta ja on
tarkoitettu käytettäväksi kaikissa Euroopan maissa.
WLAN-toimintoa voidaan käyttää EU:ssa sisätiloissa
rajoituksetta, mutta sitä ei saa käyttää ulkotiloissa
Ranskassa.
• Kaikki muut tavaramerkit ja tekijänoikeudet kuuluvat
omistajilleen.
4
Kokoaminen
SIM- tai USIM-kortin ja akun asentaminen
1. Jos laitteessa on virta, katkaise virta painamalla jonkin
aikaa [ ]-painiketta ja valitsemalla Virta pois päältä.
2. Irrota takakansi.
3. Aseta SIM- tai USIM-kortti siten, että kullanväriset
liittimet ovat alaspäin.
5
4. Aseta akku paikalleen.
5. Aseta takakansi takaisin.
Akun lataaminen
Akku on ladattava, ennen kuin puhelinta käytetään
ensimmäisen kerran.
Käytä ainoastaan Samsungin hyväksymiä
latureita ja kaapeleita. Muut kuin hyväksytyt
laturit ja kaapelit voivat saada akun räjähtämään
ja vioittaa laitetta.
6
1. Kytke laturin pieni pää monitoimiliittimeen.
Laturin virheellinen asennus voi vahingoittaa
puhelinta vakavasti. Takuu ei kata
epäasianmukaisen käytön aiheuttamia vaurioita.
2. Kytke laturin iso pää pistorasiaan.
Kun laitteen akkua ladataan, kosketusnäyttö ei
välttämättä toimi epävakaan virtasyötön takia.
Jos näin käy, irrota laturi puhelimesta.
3. Kun akku on täysin ladattu, irrota laturi ensin laitteesta
ja sitten pistorasiasta.
Älä irrota akkua ennen laturin irrottamista.
Muutoin laite voi vioittua.
Irrota laturi, kun et käytä sitä, jotta säästäisit
energiaa. Laturissa ei ole virtakytkintä, joten se
on irrotettava pistorasiasta, jotta virransyöttö
katkeaisi. Laturin tulisi olla käytön aikana lähellä
pistorasiaa.
7
Aloitusopas
Laitteen kytkeminen päälle ja pois päältä
Kytke laitteeseen virta painamalla jonkin aikaa
[ ]-painiketta. Kun käynnistät laitteen ensimmäisen
kerran, asenna se noudattamalla näytön ohjeita.
Katkaise laitteen virta painamalla jonkin aikaa
[ ]-painiketta ja valitsemalla Virta pois päältä.
• Noudata kaikkia viranomaisten julkaisemia
varoituksia ja ohjeita, kun olet paikassa, jossa
langattomien laitteiden käyttöä on rajoitettu,
kuten lentokoneessa tai sairaalassa.
• Jos haluat käyttää ainoastaan niitä laitteen
toimintoja, jotka eivät vaadi verkkoa, siirry
lentotilaan.
8
Laitteeseen tutustuminen
Läheisyystunnistin
Äänenvoimakkuusnäppäin
Kuuloke
Kosketusnäyttö
Kotinäppäin
Valikkonäppäin
Mikrofoni
Paluunäppäin
Monitoimiliitäntä
Kuulokemikrofonin
liitäntä
Kaiutin
Virta/lukituspainike
Objektiivi
Muistikorttipaikka
Takakansi
Sisäinen antenni
9
Näppäimet
Näppäin
Virta/lukitus
Valikko
Koti
Paluu
Äänenvoimakkuus
10
Toiminto
Kytke laite päälle (paina jonkin aikaa);
käytä pikavalikkoja (paina jonkin
aikaa); lukitse kosketusnäyttö.
Avaa luettelo kunkin sen hetkisen
näytön vaihtoehdoista.
Palaa valmiusnäyttöön; avaa
äskettäisten sovellusten luettelo (paina
jonkin aikaa).
Palaa edelliseen näyttöön.
Säädä laitteen äänenvoimakkuutta.
Kosketusnäyttö
Laitteen kosketusnäytöstä on helppo valita valintoja ja
suorittaa toimintoja. Voit ohjata näyttöä napauttamalla
sitä, koskettamalla sitä jonkin aikaa tai vetämällä sen
poikki.
Valmiusnäyttö
Kun laite on valmiustilassa, se esittää valmiusnäytön.
Valmiusnäytössä näkyvät ilmoituskuvakkeet,
pienoisohjelmat, sovellusten pikavalinnat ja muita
kohteita.
Valmiusnäytössä on useita paneeleja. Selaa vasemmalle tai
oikealle perusnäyttöön.
Ilmoituskuvakkeet
Näytön yläreunan ilmoituskuvakkeet näyttävät signaalin
voimakkuuden, laitteen tilan, kellonajan ja muita tietoja.
Pikavalintapaneeli
Pikavalintapaneelissa voit käyttää pikavalikkoja ja
ilmoitusluetteloita, kuten uusia viestejä, tulevia tapahtumia
ja käsittelytilaa. Napauta ilmoituskuvakealuetta näytön
yläreunassa ja avaa pikavalintapaneeli vetämällä sormella
alaspäin. Voit piilottaa paneelin vetämällä luettelon
alareunan ylös.
11
Sovellusten käyttäminen
1. Siirry valikkotilaan valitsemalla valmiustilassa
.
2. Selaa vasemmalle tai oikealle toiseen valikkonäyttöön.
3. Valitse haluamasi sovellus.
4. Voit palata edelliseen näyttöön painamalla
[ ]-painiketta; voit palata valmiusnäyttöön
painamalla kotinäppäintä.
Äskettäin käytettyjen sovellusten käyttäminen
Voit avata äskettäin käytettyjen sovellusten luettelon
painamalla kotinäppäintä jonkin aikaa.
Useiden sovellusten käynnistäminen
Laitteessa voi käyttää useita sovelluksia samaan aikaan.
Voit käynnistää useita sovelluksia palaamalla sovelluksen
käytön aikana valmiustilaan painamalla kotinäppäintä ja
valitsemalla sitten käynnistettävän sovelluksen.
Tekstin kirjoittaminen
Tekstiä voi syöttää virtuaalinäppäimistöjen avulla tai
käsinkirjoitustilassa. Muokkaustoiminnoilla tekstiä voi
kopioida ja liittää.
12
Swype-näppäimistö
Swype-näppäimistöllä voit syöttää tekstiä liu’uttamalla
näppäimistön merkkien yli. Napauta sanan ensimmäistä
merkkiä, vedä seuraaviin merkkeihin ja vapauta sormesi
viimeisen merkin kohdalla.
Samsung-näppäimistö
Samsung-näppäimistössä on eri näppäimistötyyppejä
(kuten QWERTY- ja 3x4-näppäimistöt) ja käsinkirjoitustila.
Kun syötät tekstiä QWERTY- tai 3x4-näppäimistöllä, käytä
ennakoivaa tekstinsyöttötoimintoa. Toiminto ennakoi
syötettävää sanaa ja näyttää ehdotuksia.
Kun syötät tekstiä, käännä laitetta niin, että
QWERTY-näppäimistö näkyy laajakuvaisena.
Puhelun soittaminen tai puheluun
vastaaminen
Voit soittaa puhelun kirjoittamalla puhelinnumeron tai
valitsemalla numeron yhteystietoluettelosta. Puhelulokin
avulla voit valita uudelleen äskettäin valitut numerot.
Puhelun soittaminen
Avaa valintanäyttö, syötä puhelinnumero ja valitse
.
13
Puheluun vastaaminen
Puhelun saapuessa vedä
on pisteen kohdalla.
-kuvaketta oikealle, kunnes se
Viestin lähettäminen ja vastaanottaminen
Voit luoda ja lähettää tekstiviestejä (SMS),
multimediaviestejä (MMS) ja sähköpostiviestejä ja lukea ja
hallita lähetettyjä ja vastaanotettuja viestejä.
Viestien lähettämisestä ja vastaanottamisesta
voidaan veloittaa lisämaksu, kun olet oman
palvelualueesi ulkopuolella. Kysy lisätietoja
palveluntarjoajalta.
Teksti- ja multimediaviesti
Voit luoda ja lähettää yksinkertaisen tekstiviestin tai
multimediaviestin, joka voi sisältää tekstiä tai kuva-, videotai äänitiedostoja.
Sähköpostiviesti
Sähköpostisovelluksen avulla voit lähettää laitteella
sähköpostiviestejä. Sinun on luotava sähköpostitili, jotta
voit lähettää ja vastaanottaa sähköpostiviestejä.
14
Yhteyden muodostaminen Internetiin
Voit luoda langattoman Internet-yhteyden
WLAN- tai matkapuhelinverkkoyhteyden kautta.
Verkkoselainsovelluksella voit selata sivustoja. Voit
lisätä kirjanmerkin suosikkisivustoihisi ja käyttää eri
verkkotoimintoja.
Verkkoyhteyden muodostamisesta ja median
lataamisesta saatetaan laskuttaa erikseen. Kysy
lisätietoja palveluntarjoajalta.
15
Turvallisuusohjeet
Estä loukkaantumiset ja laitevauriot lukemalla seuraavat tiedot ennen
laitteen käyttöä.
Varoitus: Estä sähköisku, tulipalo ja räjähdys
Älä käytä vioittuneita virtajohtoja tai pistokkeita äläkä löysiä
pistorasioita
Älä kosketa virtajohtoa märin käsin tai irrota laturia vetämällä
sitä johdosta
Älä taita tai vioita virtajohtoa
Älä käytä laitetta lataamisen aikana tai kosketa sitä märin käsin
Älä aiheuta laturin tai akun napojen välille oikosulkua
Älä pudota laturia tai akkua tai kohdista niihin iskua
Älä lataa akkua muilla kuin valmistajan hyväksymillä latureilla
Älä käytä laitetta ukkosmyrskyn aikana
Laite saattaa joutua epäkuntoon, ja sähköiskun vaara kasvaa.
Älä käsittele vioittunutta tai vuotavaa litiumioniakkua
Pyydä lähimmästä huoltopisteestä ohjeet Li-Ion-akkujen turvallisesta
hävittämisestä.
16
Toimi varovasti, kun käsittelet tai hävität akkuja
• Käytä vain sellaisia akkuja ja latureita, jotka Samsung on nimenomaan
tarkoittanut käytettäviksi laitteesi kanssa. Yhteensopimattomat akut ja
laturit voivat aiheuttaa vakavia vammoja tai vahingoittaa laitettasi.
• Älä koskaan hävitä akkuja polttamalla. Noudata kaikkia paikallisia
määräyksiä, jotka koskevat käytettyjen akkujen tai laitteiden hävittämistä.
• Älä aseta akkuja tai laitteita koskaan lämmittämiseen tai
kuumentamiseen käytettyjen laitteiden, kuten mikroaaltouunien,
liesien tai lämpöpatterien, päälle tai sisälle. Akut voivat räjähtää
ylikuumentuessaan.
• Älä koskaan murskaa tai puhkaise akkua. Älä altista akkua voimakkaalle
ulkoiselle paineelle, joka voit aiheuttaa sisäisen oikosulun ja
ylikuumenemista.
Suojele laitetta, akkuja ja latureita vahingoilta
• Älä altista laitetta tai akkuja hyvin kylmille tai hyvin kuumille lämpötiloille.
• Äärilämpötilat voivat saada laitteen vääristymään ja heikentää laitteen ja
akkujen latauskykyä ja kestoaikaa.
• Estä metalliesineitä koskettamasta akkuja, koska ne voivat luoda
kontaktin akkujen plus- ja miinusnapojen välille, mikä voi aiheuttaa
akkuihin väliaikaisia tai pysyviä vaurioita.
• Älä koskaan käytä vaurioitunutta laturia tai akkua.
Varoitus: Noudata kaikkia varoituksia ja säädöksiä
käyttäessäsi laitetta rajoitetuilla alueilla
Sammuta laite, jos sen käyttö kielletään
Noudata kaikkia sääntöjä, jotka rajoittavat matkapuhelimen käyttöä tietyillä
alueilla.
Älä käytä laitetta muiden sähkölaitteiden lähellä
Useimmat sähkölaitteet käyttävät radiotaajuisia signaaleja. Laitteesi saattaa
häiritä muita sähkölaitteita.
17
Älä käytä laitetta sydämentahdistimen lähellä
• Vältä mahdollisuuksien mukaan käyttämästä laitetta 15 cm:n sisällä
sydämentahdistimesta, sillä laite voi häiritä tahdistinta.
• Jos sinun on käytettävä laitetta, pidä se vähintään 15 cm:n päässä
tahdistimesta.
• Minimoi mahdollinen tahdistimen häirintä käyttämällä laitetta
vastakkaisella puolella ruumista tahdistimeen nähden.
Älä käytä laitetta sairaalassa tai lähellä lääketieteellisiä laitteita,
joita radiotaajuussignaalit voivat häiritä
Jos käytät itse jotain lääketieteellistä laitetta, tarkista laitteen valmistajan
kanssa, että laite on suojattu radiotaajuussignaaleilta.
Jos käytät kuulokojetta, kysy valmistajalta radiotaajuushäiriöistä
Laitteen radiotaajuiset signaalit saattavat häiritä joitain kuulokojeita. Tarkista
valmistajalta kuulokojeen suojaus.
Katkaise laitteesta virta räjähdysalttiilla alueilla
• Sammuta laite räjähdysalttiissa ympäristöissä sen sijaan, että irrottaisit
akun.
• Noudata räjähdysalttiissa ympäristössä aina säädöksiä, ohjeita ja kylttejä.
• Älä käytä laitetta tankatessasi ajoneuvoa (huoltoasemilla) tai
polttoaineiden ja kemikaalien läheisyydessä, ja räjäytys alueilla.
• Älä säilytä tai kuljeta tulenarkoja nesteitä, kaasuja tai räjähteitä laitteen,
sen osien tai lisävarusteiden lähistöllä.
Sammuta laite lentokoneessa
Laitteen käyttäminen lentokoneessa on lainvastaista. Laite voi häiritä
lentokoneen sähköisiä navigointilaitteita.
Moottoriajoneuvon sähkölaitteet voivat toimia virheellisesti
laitteen radiotaajuussignaalien takia
Auton sähkölaitteet voivat toimia virheellisesti laitteen
radiotaajuussignaalien takia. Pyydä valmistajalta lisätietoja.
18
Noudata kaikkia turvallisuusvaroituksia ja säädöksiä,
jotka koskevat matkalaitteen käyttöä ajoneuvossa
Ajoneuvon turvallinen käyttö on sitä ajettaessa ensi sijalla. Älä koskaan käytä
matkalaitetta ajaessasi, jos laki sen kieltää. Takaa oma ja muiden turvallisuus
käyttämällä tervettä järkeä ja muistamalla seuraavat vihjeet:
• Käytä hands-free-laitetta.
• Tutustu laitteeseen ja sen ominaisuuksiin, kuten pikavalintaan ja
uudelleenvalintaan. Nämä ominaisuudet auttavat lyhentämään
aikaa, joka kuluu numeron valintaan ja soittojen vastaanottamiseen
matkalaitteella.
• Aseta laite lähellesi. Sinun on pystyttävä käyttämään langatonta laitetta
poistamatta katsettasi tiestä. Jos saat puhelun pahaan aikaan, anna
vastaajan vastata puolestasi.
• Kerro soittajalle, että ajat autoa. Keskeytä soitot kovassa liikenteessä
ja vaarallisella säällä. Sade, räntä, lumi, jää ja kova liikenne voivat olla
vaarallisia.
• Älä kirjoita muistiinpanoja tai etsi puhelinnumeroita. Tehtäväluettelon
kirjoittaminen ja osoitekirjan selaaminen estävät huomion kiinnittämistä
ensisijaiseen vastuuseen, turvalliseen ajamiseen.
• Soita järkevästi ja arvioi liikenne. Soita puhelut silloin, kun et liiku, tai
ennen liikenteeseen lähtemistä. Pyri sijoittamaan puhelut aikoihin, jolloin
auto ei liiku. Jos sinun täytyy soittaa puhelu, valitse pari numeroa, tarkista
tie ja peilit ja jatka taas.
• Älä käy rasittavia tai emotionaalisia keskusteluita, jotka voivat häiritä
sinua. Kerro niille, joiden kanssa puhut, että ajat autoa, ja keskeytä
sellaiset puhelut, jotka saattavat häiritä keskittymistäsi tiehen.
• Voit soittaa laitteella apua. Soita tulipalon, liikenneonnettomuuden tai
lääketieteellisen hätätapauksen sattuessa paikalliseen hätänumeroon.
• Auta laitteella muita hätätapauksissa. Jos näet auto-onnettomuuden,
rikoksen tai pahan hätätapauksen, josta koituu hengenvaara, soita
paikalliseen hätänumeroon.
• Soita tarvittaessa tiepalveluun tai muuhunkin kuin hätäapuun. Jos
näet epäkuntoon menneen ajoneuvon, josta ei koidu vakavaa vaaraa,
rikkoutuneen liikennemerkin, pienen liikenneonnettomuuden, jossa
kukaan ei ole loukkaantunut, tai varastetun ajoneuvon, soita tiepalveluun
tai muuhun ei-hätäapunumeroon.
19
Matkalaitteen asianmukainen hoito ja käyttö
Pidä laite kuivana
• Kosteus ja nesteet voivat vioittaa laitteen osia ja sähköpiirejä.
• Jos laite kastuu, irrota akku käynnistämättä laitetta. Kuivaa laite
pyyhkeellä ja vie se huoltoon.
• Nesteet saavat laitteen sisällä olevan vesivauriosta ilmoittavan tarran
värin muuttumaan. Vesivahinko voi mitätöidä laitteen valmistajan
antaman takuun.
Älä käytä tai säilytä laitetta pölyisessä, likaisessa paikassa
Pöly voi saattaa laitteen epäkuntoon.
Älä jätä laitetta kaltevalle pinnalle
Laite voi vioittua pudotessaan.
Älä säilytä laitetta kuumissa tai kylmissä paikoissa. Laitteen
käyttölämpötila on -20–50 °C
• Laite saattaa räjähtää, jos se jätetään suljettuun ajoneuvoon, sillä
sisälämpötila voi nousta jopa 80 °C.
• Älä altista laitetta pitkiksi ajoiksi suoralle auringonpaisteelle (kuten auton
kojelaudalla).
• Varastoi akku lämpötilassa 0–40 °C.
Älä säilytä laitetta sellaisten metalliesineiden kuin kolikkojen,
avainten tai kaulakorujen kanssa
• Laite saattaa vääristyä tai mennä epäkuntoon.
• Jos akun navat koskettavat metalliesineitä, ne voivat aiheuttaa tulipalon.
Älä säilytä laitetta magneettikenttien läheisyydessä
• Laite voi mennä epäkuntoon tai akun lataus voi purkaantua
magneettikentän takia.
• Magneettiset kortit, kuten luottokortit, puhelinkortit, kulkukortit ja
koneeseennousukortit, voivat vioittua magneettikentissä.
• Älä käytä magneettisalvalla varustettua kantolaukkua tai lisävarusteita
äläkä jätä laitetta magneettikenttään pitkäksi aikaa.
Älä säilytä laitetta lämmittimien, mikroaaltojen, kuumien
ruoanlaittolaitteiden tai paineastioiden lähellä tai sisällä
• Akku saattaa vuotaa.
• Laite voi ylikuumeta ja aiheuttaa tulipalon.
20
Älä pudota laitetta tai kohdista siihen iskuja
• Laitteen näyttö saattaa vahingoittua.
• Jos laite taipuu tai vääristyy, se voi vioittua tai sen osat voivat mennä
epäkuntoon.
Jos laitteessasi on kameran salama tai valo, älä käytä salamaa
ihmisten tai eläinten silmien lähellä
Salaman käyttö silmien lähellä voi aiheuttaa tilapäisen näönmenetyksen
tai vioittaa silmiä.
Varmista akun ja laturin pitkäikäisyys
• Älä lataa akkuja yli viikkoa, sillä ylilataus voi lyhentää akun käyttöikää.
• Käyttämättömät akut purkautuvat ajan kuluessa, joten ne on ladattava
ennen käyttöä.
• Irrota laturi virtalähteestä, kun se ei ole käytössä.
• Käytä akkuja ainoastaan siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
Käytä valmistajan hyväksymiä akkuja, latureita, lisälaitteita ja
tarvikkeita
• Geneeristen akkujen ja latureiden käyttö saattaa lyhentää laitteen
käyttöikää ja aiheuttaa siihen vian.
• Samsung ei ole vastuussa käyttäjän turvallisuudesta, jos käytetään
lisälaitteita tai tarvikkeita, joita Samsung ei ole hyväksynyt.
Älä pure tai ime laitetta tai akkua
• Se voisi vioittaa laitetta tai aiheuttaa räjähdyksen.
• Jos lapset käyttävät laitetta, pidä huoli siitä, että he käyttävät sitä
asianmukaisesti.
Puhuessasi laitteeseen:
• Pitele laitetta pystyssä, aivan kuten perinteistä puhelinta.
• Puhu suoraan mikrofoniin.
• Vältä kosketusta laitteen sisäiseen antenniin. Antennin koskettaminen
voi heikentää puhelun laatua ja saada laitteen lähettämään tarvittua
enemmän radiotaajuussignaaleja. ►s.9 lisää tietoa antennin sijainnista.
• Pitele laitetta rennosti, paina painikkeita kevyesti, käytä erityistoimintoja,
jotka vähentävät tarvittavien painikkeiden määrää (kuten malleja ja
ennakoivaa tekstinkirjoitustilaa) ja pidä usein taukoja.
21
Suojele kuuloasi
• Liiallinen altistuminen koville äänille voi aiheuttaa
kuulovaurion.
• Altistuminen koville äänille ajettaessa voi häiritä
keskittymistä ja aiheuttaa onnettomuuden.
• Hiljennä ääntä aina, ennen kuin kytket kuulokkeet
äänilähteeseen, ja käytä pienintä mahdollista
äänenvoimakkuutta, jolla kuulet keskustelun tai
musiikin.
Ole varovainen käyttäessäsi laitetta kävellessäsi ja liikkuessasi
Pidä aina silmällä ympäristöäsi, jotta et loukkaannu etkä aiheuta
loukkaantumista.
Älä pidä laitetta takataskussa tai vyöllä
Jos kaadut, laite voi tällöin aiheuttaa loukkaantumisen tai vioittua.
Älä pura, muunna tai korjaa laitetta
• Muutokset ja muunnokset voivat mitätöidä laitteen valmistajan antaman
takuun. Jos laite tarvitsee huoltoa, vie se Samsung-huoltoon.
• Älä pura akkua tai tee siihen reikää, sillä se voisi aiheuttaa räjähdyksen.
Älä maalaa laitetta tai liimaa siihen tarroja
Maali ja tarrat voivat tukkia liikkuvat osat ja estää asianmukaisen toiminnan.
Jos olet allerginen tuotteen maalille tai metalliosille, voit kokea kutinaa,
ihottumaa tai turvotusta iholla. Jos näin käy, lopeta tuotteen käyttö ja
hakeudu lääkäriin.
Laitetta puhdistaessasi:
• Pyyhi laite tai laturi pyyhkeellä tai liinalla.
• Puhdista akun navat pumpulitupolla tai liinalla.
• Älä käytä kemikaaleja tai hajusteita.
Älä käytä puhelinta, jos sen näyttö on lohjennut tai rikkoutunut
Särkynyt lasi tai akryyli voi vioittaa käsiäsi ja kasvojasi. Vie laite korjattavaksi
Samsung-huoltoon.
22
Älä käytä laitetta muuhun kuin sen asianmukaiseen
käyttötarkoitukseen
Älä häiritse muita, kun käytät laitetta julkisissa tiloissa
Älä anna lasten käyttää laitetta
Laite ei ole leikkikalu. Älä anna lasten leikkiä sillä, sillä he voivat loukata
itseään ja muita, vioittaa laitetta tai soittaa puheluita, joista koituu
lisäkustannuksia.
Asenna kannettavat laitteet ja varusteet huolella
• Varmista, että ajoneuvoon asennetut kannettavat laitteet tai niiden
lisävarusteet on kiinnitetty hyvin.
• Vältä asettamasta laitetta ja lisävarusteita turvatyynyn laajenemisalueelle
tai sen lähelle. Väärin asennetut langattomat laitteet voivat aiheuttaa
vakavia vammoja, kun turvatyyny täyttyy nopeasti.
Anna laite vain ammattitaitoisen henkilöstön huollettavaksi
Epäpätevät henkilöt voivat vahingoittaa laitettasi, jolloin valmistajan takuu
ei ole enää voimassa.
Käsittele SIM-kortteja ja muistikortteja varovasti
• Älä poista korttia, kun laite siirtää tai kun sillä käsitellään tietoja, sillä
muuten tietoja voi hävitä ja/tai kortti tai laite voi vahingoittua.
• Suojele kortteja voimakkailta iskuilta, staattiselta sähköltä ja muiden
laitteiden aiheuttamilta sähköisiltä häiriöiltä.
• Älä koske kullanvärisiin napoihin tai liitäntöihin sormin tai metalliesineillä.
Jos kortti on likainen, pyyhi se pehmeällä liinalla.
Varmista pääsy hätäpalveluihin
Hätäpuhelut laitteesta eivät ehkä ole mahdollisia tietyillä alueilla tai tietyissä
olosuhteissa. Ennen kuin matkustat harvaan asutulle tai alikehittyneelle
seudulle, varaudu ottamaan yhteys hätäpalveluihin jollakin vaihtoehtoisella
tavalla.
Muista varmuuskopioida tärkeät tiedot
Samsung ei ole vastuussa tietojen menettämisestä.
Älä jakele tekijänoikeuksien suojaamaa aineistoa
Älä jakele tallentamaasi tekijänoikeuksien suojaamaa aineistoa muille ilman
sisällön omistajien suostumusta. Se voi olla tekijänoikeuslakien vastaista.
Valmistaja ei ole vastuussa mistään oikeustoimista, jotka aiheutuvat
käyttäjän lainvastaisesta tekijänoikeuksien suojaaman aineiston käytöstä.
23
Specific Absorption Rate (SAR) -tiedot
Laitteesi noudattaa EU:n standardeja, jotka rajoittavat ihmisten altistusta
radio- ja tietoliikennelaitteiden tuottamalle radiotaajuiselle energialle. Nämä
standardit estävät sellaisten kannettavien laitteiden myynnin, jotka ylittävät
suurimman sallitun altistustason. Tämä taso (Specific Absorption Rate, SAR)
on 2,0 W/kg.
Testeissä mitattu suurin SAR-arvo tälle mallille on 0,791 W/kg. Normaalissa
käytössä todellinen SAR-arvo on luultavasti paljon pienempi, sillä laite
on suunniteltu tuottamaan vain sen verran radiotaajuista energiaa, joka
tarvitaan signaalin välittämiseksi lähimpään tukiasemaan. Laite vähentää
kokonaisaltistusta radiotaajuiselle energialle pienentämällä automaattisesti
tuotetun energian määrän mahdollisimman alhaiselle tasolle.
Tämän käyttöoppaan takana olevasta vaatimustenmukaisuusvakuutukses-ta
selviää laitteen yhdenmukaisuus eurooppalaisen R&TTE-direktiivin kanssa.
Lisätietoja SAR-arvoista ja EU-standardeista on Samsungin verkkosivustolla.
Tuotteen turvallinen hävittäminen
(elektroniikka ja sähkölaitteet)
(Euroopan unionissa ja muissa Euroopan maissa, joissa jätteet
lajitellaan)
Oheinen merkintä tuotteessa, lisävarusteissa tai käyttöohjeessa
merkitsee, että tuotetta tai lisävarusteina toimitettavia
sähkölaitteita (esim. laturia, kuulokkeita tai USB-kaapelia)
ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana niiden käyttöiän
päätyttyä. Virheellisestä jätteenkäsittelystä ympäristölle ja
terveydelle aiheutuvien haittojen välttämiseksi tuote ja lisävarusteet on
eroteltava muusta jätteestä ja kierrätettävä kestävän kehityksen mukaista
uusiokäyttöä varten.
Kotikäyttäjät saavat lisätietoja tuotteen ja lisävarusteiden turvallisesta
kierrätyksestä ottamalla yhteyttä tuotteen myyneeseen jälleenmyyjään tai
paikalliseen ympäristöviranomaiseen.
Yrityskäyttäjien tulee ottaa yhteyttä tavarantoimittajaan ja selvittää
hankintasopimuksen ehdot. Tuotetta tai sen lisävarusteita ei saa hävittää
muun kaupallisen jätteen seassa.
24
Tuotteen paristojen oikea hävittäminen
(koskee Euroopan Unionia ja muita Euroopan maita, joissa on
erillinen paristojen palautusjärjestelmä)
Pariston, käyttöoppaan tai pakkauksen tämä merkintä
tarkoittaa, että tämän tuotteen sisältämiä paristoja ei saa
hävittää muun kotitalousjätteen seassa, kun niiden käyttöikä
on päättynyt. Kemiallinen symboli Hg, Cd tai Pb ilmaisee, että
paristo sisältää elohopeaa, kadmiumia tai lyijyä yli EU:n direktiivien 2006/66
viiterajojen. Jos paristoja ei hävitetä oikein, nämä aineet voivat vahingoittaa
ihmisten terveyttä tai ympäristöä.
Suojaa luonnonvaroja ja edistä materiaalien uusiokäyttöä - erottele paristot
muusta jätteestä ja toimita ne kierrätettäväksi paikalliseen maksuttomaan
paristojen palautusjärjestelmään.
Vastuuvapauslauseke
Jotkut tällä laitteella käytettävät sisällöt ja palvelut kuuluvat kolmansille
osapuolille ja ovat tekijänoikeus-, patentti-, tavaramerkki- ja/tai aineetonta
omaisuutta koskevien lakien suojaamia. Sellaiset sisällöt ja palvelut on
tarkoitettu ainoastaan yksityiseen ei-kaupalliseen käyttöön. Sisältöä ja
palveluja ei saa käyttää sellaisella tavalla, johon sisällön omistaja tai palvelun
tarjoaja ei ole myöntänyt lupaa. Rajoittamatta yllä mainittua, paitsi jos
soveltuva sisällön omistaja tai palvelun tarjoaja on erityisesti valtuuttanut
tämän, sinulla ei ole lupaa muuttaa, kopioida, julkaista, ladata verkkoon,
siirtää, kääntää, myydä, luoda johdannaistuotteita, käyttää tai jakaa millään
tavalla tai millään välineellä mitään tämän laitteen kautta esitettyä sisältöä
tai palvelua.
"KOLMANNEN OSAPUOLEN SISÄLTÖ JA PALVELUT TARJOTAAN
SELLAISENAAN. SAMSUNG EI TAKAA NÄIN HANKITTUA SISÄLTÖÄ
EIKÄ PALVELUJA, EI SELKEÄSANAISESTI EIKÄ VIHJATUSTI EIKÄ
MIHINKÄÄN TARKOITUKSEEN. SAMSUNG ERITYISESTI KIELTÄYTYY
OTTAMASTA VASTUUTA MISTÄÄN VIHJATUISTA VAKUUTUKSISTA,
MUKAAN LUKIEN MUTTA EI RAJOITTAVASTI MYYTÄVYYTTÄ TAI
SOVELTUVUUTTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN KOSKEVAT VAKUUTUKSET.
SAMSUNG EI TAKAA MINKÄÄN TÄMÄN LAITTEEN KAUTTA TARJOTUN
SISÄLLÖN EIKÄ PALVELUN TARKKUUTTA, PÄTEVYYTTÄ, PÄIVITYSTÄ,
LAILLISUUTTA EIKÄ TÄYDELLISYYTTÄ EIKÄ MISSÄÄN TAPAUKSESSA, EI
HUOLIMATTOMUUDESTAKAAN, OLE VASTUUSSA SOPIMUKSESSA TAI
MUUTOIN KATETUSTA SUORASTA, EPÄSUORASTA, SATUNNAISESTA,
ERITYISESTÄ TAI SEURAAMUKSELLISTA VAHINGOSTA, LAKIKULUISTA,
KULUISTA EIKÄ MUISTA KORVAUKSISTA, JOTKA JOHTUVAT SINUN TAI
KOLMANNEN OSAPUOLEN KÄYTTÄMÄSSÄ SISÄLLÖSSÄ TAI PALVELUSSA
OLEVASTA TIEDOSTA TAI LIITTYVÄT SELLAISEEN, EI EDES JOS SELLAINEN
KORVAUS ON MAINITTU".
25
Kolmannen osapuolen palvelut voidaan lakkauttaa tai keskeyttää milloin
tahansa, eikä Samsung väitä eikä takaa, että sisältö tai palvelu on tarjolla
tiettyä aikaa. Kolmannet osapuolet lähettävät sisällöt ja palvelut sellaisten
verkkojen ja lähetyslaitteiden kautta, joita Samsung ei hallitse. Rajoittamatta
tämän vastuuvapautuslausekkeen yleisyyttä, Samsung kieltäytyy erityisesti
vastuusta ja korvausvelvollisuudesta, joka koskee sellaisen sisällön tai
palvelun keskeytystä tai lakkauttamista, joka tämän laitteen kautta tarjotaan.
Samsung ei ole vastuussa eikä korvausvelvollinen sisältöön ja palveluihin
liittyvästä asiakaspalvelusta. Kaikki sisältöön ja palveluihin liittyvät
kysymykset tulee esittää suoraan kyseisen sisällön tai palvelun toimittajalle.
26
Vaatimuksenmukaisuusvakuutus (R&TTE)
Me,
Samsung Electronics
ilmoittaa omalla yksinomaisella vastuullaan, että tuote
GSM WCDMA Wi-fi matkapuhelin : GT-S5660
on seuraavien standardien ja asiakirjojen mukainen, joihin vakuutuksella viitataan.
SAFETYEN 60950-1 : 2006 +A11:2009
SAREN 50360 : 2001
EN 62209-1 : 2006
EMCEN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008)
EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005)
EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009)
EN 301 489-19 V1.2.1 (11-2002)
EN 301 489-24 V1.4.1 (09-2007)
RADIOEN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)
EN 301 908-1 V4.2.1 (03-2010)
EN 301 908-2 V4.2.1 (03-2010)
Vakuutamme, että [kaikki oleelliset radiolaitetta koskevat testit on suoritettu ja että]
yllä mainittu tuote on oleellisilta osin direktiivin 1999/5/EY vaatimusten mukainen.
Direktiivin 1999/5/EY artiklassa 10 viitattuun ja liitteessä [IV] kuvattuun
todentamismenettelyyn ovat osallistuneet seuraavat valtuutetut tarkastajat:
BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Tunniste: 0168
Teknisten asiakirjojen säilytyspaikka:
Samsung Electronics QA Lab.
Asiakirjat ovat luettavissa pyydettäessä.
(Edustaja Euroopan unionissa)
Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2011.02.09
(paikka ja päivämäärä)
Joong-Hoon Choi / Labrajohtaja
(valtuutetun henkilön nimi ja allekirjoitus)
* Tämä ei ole Samsung-huollon numero. Samsung-huollon osoite ja puhelinnumero
ilmoitetaan takuukortissa. Voit myös ottaa yhteyden siihen jälleenmyyjään, jolta
hankit tuotteen.
Osa tämän käyttöoppaan sisällöstä saattaa poiketa puhelimesi
ominaisuuksista puhelimeen asennetun ohjelmiston tai käyttämäsi
palveluntarjoajan mukaan.
Kies ohjelman asennus (PC Sync)
1. Lataa Kiesin viimeisin versio Samsungin sivuilta
(www.samsungmobile.com) ja asenna se
tietokoneellesi.
2. Käyttäen PC datakaapelia, yhdistä puhelimesi
tietokoneeseesi. Samsung Kies käynnistyy
automaattisesti.
Jos Samsung Kies ei käynnisty automaattisesti,
kaksoisnapsauta Samsung Kies -kuvaketta
tietokoneessa.
Lisätietoja ohjelmasta saat Kiesin omasta oppaasta.
Jos tarvitset apua tai on kysyttävää, käy sivullamme
http://www.samsung.fi.
Klikkaa "Tuki"=>"Usein kysyttyjä kysymyksiä" ja valitse tuoteryhmä ja
tuote.
Vaihtoehtoisesti soita asiakastukeemme puhelinnumeroon:
030-6227 515
www.samsungmobile.com
Printed in Korea
GH68-33723L
Finnish. 02/2011. Rev. 1.0
Download PDF